Revert "Disallow '?' in filename when saving message part on Windows."
[claws.git] / po / nb.po
index 2231c1a70b120e3ef6e872859dee1a1e88411e14..9d84f6ed0feaaa8177103fafbc64f0a3aea5ba6e 100644 (file)
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -11,7 +11,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Claws Mail 2.4.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-10-28 00:42+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-19 13:45+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-03-20 12:05+0100\n"
 "Last-Translator: Petter Adsen <petter@nillabs.com>\n"
 "Language-Team: Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål <>\n"
@@ -22,7 +22,7 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
-#: src/account.c:395 src/account.c:462
+#: src/account.c:396 src/account.c:463
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing accounts."
@@ -30,15 +30,15 @@ msgstr ""
 "Du har åpne redigeringsvinduer.\n"
 "Disse må lukkes før du kan gjøre endringer i kontoinnstillingene."
 
-#: src/account.c:440
+#: src/account.c:441
 msgid "Can't create folder."
 msgstr "Mappen kan ikke opprettes."
 
-#: src/account.c:727
+#: src/account.c:728
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Endre kontoinnstillinger"
 
-#: src/account.c:744
+#: src/account.c:745
 msgid ""
 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
@@ -48,60 +48,60 @@ msgstr ""
 "er oppført. Avkrysningsfeltet angir hvilke kontoer som regnes med. "
 "Standardkontoen står i fetstil. "
 
-#: src/account.c:815
+#: src/account.c:816
 msgid " _Set as default account "
 msgstr "Bruk som _standardkonto"
 
-#: src/account.c:907
+#: src/account.c:908
 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
 msgstr "Kontoer med fjernmapper kan ikke kopieres."
 
-#: src/account.c:914
+#: src/account.c:915
 #, c-format
 msgid "Copy of %s"
 msgstr "Kopi av %s"
 
-#: src/account.c:1097
+#: src/account.c:1096
 #, c-format
 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
 msgstr "Vil du virkelig slette kontoen '%s'?"
 
-#: src/account.c:1099
+#: src/account.c:1098
 msgid "(Untitled)"
 msgstr "(Uten navn)"
 
-#: src/account.c:1100
+#: src/account.c:1099
 msgid "Delete account"
 msgstr "Slett konto"
 
-#: src/account.c:1590
+#: src/account.c:1589
 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
 msgid "G"
 msgstr "G"
 
-#: src/account.c:1596
+#: src/account.c:1595
 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
 msgstr "'Hent epost' henter epost fra de avkryssede kontoer"
 
-#: src/account.c:1603 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
-#: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7374 src/editaddress.c:1264
+#: src/account.c:1602 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
+#: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7334 src/editaddress.c:1264
 #: src/editaddress.c:1321 src/editaddress.c:1341
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:302
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:350 src/editbook.c:170
 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
 #: src/mimeview.c:274 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:465
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1803
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:409 src/prefs_filtering.c:384
-#: src/prefs_filtering.c:1870 src/prefs_template.c:79
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1792
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:395 src/prefs_filtering.c:384
+#: src/prefs_filtering.c:1868 src/prefs_template.c:79
 msgid "Name"
 msgstr "Navn"
 
-#: src/account.c:1611 src/prefs_account.c:1108 src/prefs_account.c:4227
+#: src/account.c:1610 src/prefs_account.c:1096 src/prefs_account.c:4141
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokoll"
 
-#: src/account.c:1619 src/ssl_manager.c:100
+#: src/account.c:1618 src/ssl_manager.c:100
 msgid "Server"
 msgstr "Tjener"
 
@@ -154,10 +154,10 @@ msgstr ""
 
 #: src/action.c:988 src/ldaputil.c:323 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:857
 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:75
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1823
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1827
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1840
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1843 src/privacy.c:62
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1831
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1844
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1847 src/privacy.c:62
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Ukjent feil"
 
@@ -209,21 +209,21 @@ msgstr ""
 msgid "Action's user argument"
 msgstr "Handlingens brukerargument"
 
-#: src/addrclip.c:480
+#: src/addrclip.c:479
 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
 msgstr ""
 "Kan ikke kopiere en mappe til seg selv eller til en av sine egne undermapper."
 
-#: src/addrclip.c:503
+#: src/addrclip.c:502
 msgid "Cannot copy an address book to itself."
 msgstr "Kan ikke kopiere en adressebok til seg selv."
 
-#: src/addrclip.c:594
+#: src/addrclip.c:593
 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
 msgstr ""
 "Kan ikke flytte en mappe til seg selv eller til en av sine egne undermapper."
 
-#: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:4945
+#: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:4946
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:308
 msgid "Group"
 msgstr "Gruppe"
@@ -297,14 +297,14 @@ msgstr ""
 "med standardinnstillingene?"
 
 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:466
-#: src/addressbook.c:483 src/edittags.c:279
+#: src/addressbook.c:483 src/edittags.c:272
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1307 src/prefs_actions.c:1084
-#: src/prefs_filtering.c:1697 src/prefs_template.c:1111
+#: src/prefs_filtering.c:1695 src/prefs_template.c:1109
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Slett"
 
-#: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:280 src/prefs_actions.c:1085
-#: src/prefs_filtering.c:1698 src/prefs_template.c:1112
+#: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:273 src/prefs_actions.c:1085
+#: src/prefs_filtering.c:1696 src/prefs_template.c:1110
 msgid "Delete _all"
 msgstr "Slett _alle"
 
@@ -361,7 +361,7 @@ msgid "Duplicate email addresses"
 msgstr "Epostadresse-dubletter "
 
 #: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:227
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:410 src/toolbar.c:529
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 src/toolbar.c:526
 msgid "Address"
 msgstr "Adresse"
 
@@ -369,11 +369,11 @@ msgstr "Adresse"
 msgid "Address book path"
 msgstr "Sti til adressebok"
 
-#: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1439 src/addressbook.c:1492
+#: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1438 src/addressbook.c:1491
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Slett adresse(r)"
 
-#: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1493
+#: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1492
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Vil du virkelig slette adressen(e)?"
 
@@ -381,7 +381,7 @@ msgstr "Vil du virkelig slette adressen(e)?"
 msgid "Delete address"
 msgstr "Slett adresse"
 
-#: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1440
+#: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1439
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr "Denne adressen er skrivebeskyttet og kan derfor ikke slettes."
 
@@ -402,7 +402,7 @@ msgstr "Kommentarer"
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Velg mappe for adressebøker"
 
-#: src/addressadd.c:534 src/addressbook.c:3214 src/addressbook.c:3265
+#: src/addressadd.c:534 src/addressbook.c:3216 src/addressbook.c:3267
 msgid "Add address(es)"
 msgstr "Legg til adresse(r)"
 
@@ -410,7 +410,7 @@ msgstr "Legg til adresse(r)"
 msgid "Can't add the specified address"
 msgstr "Kan ikke legge til den angitte adresse"
 
-#: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4933 src/editaddress.c:1053
+#: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4934 src/editaddress.c:1053
 #: src/editaddress.c:1114 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:762
 msgid "Email Address"
@@ -421,17 +421,17 @@ msgid "_Book"
 msgstr "_Bok"
 
 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:465
-#: src/addressbook.c:482 src/compose.c:600 src/mainwindow.c:514
+#: src/addressbook.c:482 src/compose.c:602 src/mainwindow.c:514
 #: src/messageview.c:209 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Endre"
 
-#: src/addressbook.c:407 src/compose.c:605 src/mainwindow.c:517
+#: src/addressbook.c:407 src/compose.c:607 src/mainwindow.c:517
 #: src/messageview.c:212
 msgid "_Tools"
 msgstr "V_erktøy"
 
-#: src/addressbook.c:408 src/compose.c:606 src/mainwindow.c:519
+#: src/addressbook.c:408 src/compose.c:608 src/mainwindow.c:519
 #: src/messageview.c:213
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hjelp"
@@ -464,14 +464,14 @@ msgstr "_Rediger bok"
 msgid "_Delete book"
 msgstr "_Slett bok"
 
-#: src/addressbook.c:427 src/compose.c:617
+#: src/addressbook.c:427 src/compose.c:619
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
 msgid "_Save"
 msgstr "_Lagre"
 
-#: src/addressbook.c:428 src/compose.c:621 src/messageview.c:222
+#: src/addressbook.c:428 src/compose.c:623 src/messageview.c:222
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:629
 msgid "_Close"
@@ -486,13 +486,13 @@ msgid "C_ut"
 msgstr "_Klipp ut"
 
 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
-#: src/compose.c:629 src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:225
+#: src/compose.c:631 src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:225
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopier"
 
 #: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
-#: src/compose.c:630 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
+#: src/compose.c:632 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
 msgid "_Paste"
 msgstr "_Sett inn"
 
@@ -536,7 +536,7 @@ msgstr "Finn dubletter..."
 msgid "Edit custom attributes..."
 msgstr "Rediger tilpassede attributter..."
 
-#: src/addressbook.c:458 src/compose.c:707 src/mainwindow.c:815
+#: src/addressbook.c:458 src/compose.c:709 src/mainwindow.c:815
 #: src/messageview.c:337
 msgid "_About"
 msgstr "_Om"
@@ -546,10 +546,10 @@ msgid "_Browse Entry"
 msgstr "_Bla igjennom"
 
 #: src/addressbook.c:507 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:253 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:143
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:250 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:143
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:171 src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
-#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:785
-#: src/prefs_themes.c:817 src/prefs_themes.c:818
+#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:782
+#: src/prefs_themes.c:814 src/prefs_themes.c:815
 msgid "Unknown"
 msgstr "Ukjent"
 
@@ -649,24 +649,24 @@ msgstr "En annen kontakt med samme nøkkel finnes allerede"
 msgid "Strong(er) authentication required"
 msgstr "Sterk(ere) autentisering kreves"
 
-#: src/addressbook.c:914
+#: src/addressbook.c:913
 msgid "Sources"
 msgstr "Kilder"
 
-#: src/addressbook.c:918 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:492
-#: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2519
+#: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:492
+#: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2441
 msgid "Address book"
 msgstr "Adressebok"
 
-#: src/addressbook.c:1113 src/editldap.c:798
+#: src/addressbook.c:1112 src/editldap.c:781
 msgid "Search"
 msgstr "Søk"
 
-#: src/addressbook.c:1484
+#: src/addressbook.c:1483
 msgid "Delete group"
 msgstr "Slett gruppe"
 
-#: src/addressbook.c:1485
+#: src/addressbook.c:1484
 msgid ""
 "Really delete the group(s)?\n"
 "The addresses it contains will not be lost."
@@ -674,26 +674,26 @@ msgstr ""
 "Vil du virkelig slette gruppen(e)?\n"
 "Adressene de inneholder går ikke tapt."
 
-#: src/addressbook.c:2193
+#: src/addressbook.c:2195
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr "Kan ikke sette inn. Adresseboken du vil bruke er skrivebeskyttet."
 
-#: src/addressbook.c:2203
+#: src/addressbook.c:2205
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "Kan ikke sette inn i en adressegruppe."
 
-#: src/addressbook.c:2911
+#: src/addressbook.c:2913
 #, c-format
 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
 msgstr "Vil du virkelig slette søkeresultatene og adressene i '%s'? "
 
-#: src/addressbook.c:2914 src/addressbook.c:2940 src/addressbook.c:2947
+#: src/addressbook.c:2916 src/addressbook.c:2942 src/addressbook.c:2949
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:431 src/prefs_filtering_action.c:177
-#: src/toolbar.c:497
+#: src/toolbar.c:494
 msgid "Delete"
 msgstr "Slett"
 
-#: src/addressbook.c:2923
+#: src/addressbook.c:2925
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
@@ -702,20 +702,20 @@ msgstr ""
 "Vil du slette '%s'? Hvis du bare sletter mappen, vil adressene den "
 "inneholder flyttes til den overordnede mappen."
 
-#: src/addressbook.c:2926 src/imap_gtk.c:368 src/mh_gtk.c:206
+#: src/addressbook.c:2928 src/imap_gtk.c:370 src/mh_gtk.c:206
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:155
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Slett mappe"
 
-#: src/addressbook.c:2927
+#: src/addressbook.c:2929
 msgid "Delete _folder only"
 msgstr "Slett bare _mappen"
 
-#: src/addressbook.c:2927
+#: src/addressbook.c:2929
 msgid "Delete folder and _addresses"
 msgstr "Slett mappe og _adresser"
 
-#: src/addressbook.c:2938
+#: src/addressbook.c:2940
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -724,7 +724,7 @@ msgstr ""
 "Vil du slette '%s'?\n"
 "Adressene den inneholder går ikke tapt."
 
-#: src/addressbook.c:2945
+#: src/addressbook.c:2947
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -733,28 +733,28 @@ msgstr ""
 "Vil du slette '%s'?\n"
 "Adressene den inneholder blir også slettet."
 
-#: src/addressbook.c:3059
+#: src/addressbook.c:3061
 #, c-format
 msgid "Search '%s'"
 msgstr "Søk etter '%s'"
 
-#: src/addressbook.c:3197 src/addressbook.c:3246
+#: src/addressbook.c:3199 src/addressbook.c:3248
 msgid "New Contacts"
 msgstr "Nye kontakter"
 
-#: src/addressbook.c:4085
+#: src/addressbook.c:4087
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "Ny bruker, kunne ikke lagre indeksfil."
 
-#: src/addressbook.c:4089
+#: src/addressbook.c:4091
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "Ny bruker, kunne ikke lagre adressebokfiler."
 
-#: src/addressbook.c:4099
+#: src/addressbook.c:4101
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "Konvertering av gammel adressebok vellykket."
 
-#: src/addressbook.c:4104
+#: src/addressbook.c:4106
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -762,7 +762,7 @@ msgstr ""
 "Gammel adressebok konvertert,\n"
 "kunne ikke lagre ny adresseindeks-fil."
 
-#: src/addressbook.c:4117
+#: src/addressbook.c:4119
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -770,7 +770,7 @@ msgstr ""
 "Kunne ikke konvertere adressebok, men\n"
 "opprettet nye, tomme adressebokfiler."
 
-#: src/addressbook.c:4123
+#: src/addressbook.c:4125
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -778,7 +778,7 @@ msgstr ""
 "Kunne ikke konvertere adressebok, kunne heller\n"
 "ikke opprette ny adresseindeksfil."
 
-#: src/addressbook.c:4128
+#: src/addressbook.c:4130
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -786,52 +786,52 @@ msgstr ""
 "Kunne ikke konvertere adresseboken, og kunne ikke\n"
 "opprette nye adressebokfiler."
 
-#: src/addressbook.c:4135 src/addressbook.c:4141
+#: src/addressbook.c:4137 src/addressbook.c:4143
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "Feil ved konvertering av adressebok"
 
-#: src/addressbook.c:4256
+#: src/addressbook.c:4257
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Feil ved adressebok"
 
-#: src/addressbook.c:4257
+#: src/addressbook.c:4258
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Kunne ikke lese adresseindeks"
 
-#: src/addressbook.c:4588
+#: src/addressbook.c:4589
 msgid "Busy searching..."
 msgstr "Søker..."
 
-#: src/addressbook.c:4897 src/prefs_send.c:216
+#: src/addressbook.c:4898 src/prefs_send.c:188
 msgid "Interface"
 msgstr "Grensesnitt"
 
-#: src/addressbook.c:4909
+#: src/addressbook.c:4910
 msgid "Address Books"
 msgstr "Adressebok"
 
-#: src/addressbook.c:4921
+#: src/addressbook.c:4922
 msgid "Person"
 msgstr "Person"
 
-#: src/addressbook.c:4957 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:355
-#: src/folderview.c:443 src/prefs_account.c:2854 src/prefs_folder_column.c:78
+#: src/addressbook.c:4958 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:355
+#: src/folderview.c:443 src/prefs_account.c:2799 src/prefs_folder_column.c:78
 msgid "Folder"
 msgstr "Mappe"
 
-#: src/addressbook.c:4969
+#: src/addressbook.c:4970
 msgid "vCard"
 msgstr "vKort"
 
-#: src/addressbook.c:4981 src/addressbook.c:4993
+#: src/addressbook.c:4982 src/addressbook.c:4994
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:5005
+#: src/addressbook.c:5006
 msgid "LDAP servers"
 msgstr "LDAP-tjenere"
 
-#: src/addressbook.c:5017
+#: src/addressbook.c:5018
 msgid "LDAP Query"
 msgstr "LDAP-spørring"
 
@@ -851,9 +851,9 @@ msgstr "Adressebok"
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:675
-#: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1621 src/prefs_matcher.c:1628
-#: src/prefs_matcher.c:1636 src/prefs_matcher.c:1638 src/prefs_matcher.c:2522
-#: src/prefs_matcher.c:2526
+#: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1619 src/prefs_matcher.c:1626
+#: src/prefs_matcher.c:1634 src/prefs_matcher.c:1636 src/prefs_matcher.c:2520
+#: src/prefs_matcher.c:2524
 msgid "Any"
 msgstr "Noen som helst"
 
@@ -907,7 +907,7 @@ msgstr "Bearbeid disse brevhodefeltene"
 msgid "Include subfolders"
 msgstr "Inkluder undermapper"
 
-#: src/addrgather.c:450 src/prefs_filtering_action.c:1429
+#: src/addrgather.c:450 src/prefs_filtering_action.c:1426
 msgid "Header Name"
 msgstr "Navn på brevhode"
 
@@ -956,18 +956,18 @@ msgstr "Oppdatering av adresse(r)"
 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
 msgstr "Oppdatering mislyktes. Endringer ble ikke lagret i registeret."
 
-#: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9711
+#: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9625
 msgid "Notice"
 msgstr "NB"
 
-#: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5821 src/compose.c:6342
-#: src/compose.c:12138 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
-#: src/messageview.c:855 src/messageview.c:882 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:810
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:4937
+#: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5780 src/compose.c:6301
+#: src/compose.c:12048 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
+#: src/messageview.c:855 src/messageview.c:882 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:788
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:4893
 msgid "Warning"
 msgstr "Advarsel"
 
-#: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5758 src/inc.c:663
+#: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5717 src/inc.c:663
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:155 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:314
 msgid "Error"
 msgstr "Feil"
@@ -1464,338 +1464,338 @@ msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
 msgid "pm"
 msgstr "pm"
 
-#: src/compose.c:589
+#: src/compose.c:591
 msgid "_Add..."
 msgstr "_Legg til..."
 
-#: src/compose.c:590 src/mh_gtk.c:375 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
+#: src/compose.c:592 src/mh_gtk.c:377 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:316
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Slett"
 
-#: src/compose.c:592 src/folderview.c:254
+#: src/compose.c:594 src/folderview.c:254
 msgid "_Properties..."
 msgstr "_Egenskaper..."
 
-#: src/compose.c:599 src/mainwindow.c:516 src/messageview.c:211
+#: src/compose.c:601 src/mainwindow.c:516 src/messageview.c:211
 msgid "_Message"
 msgstr "_Melding"
 
-#: src/compose.c:602
+#: src/compose.c:604
 msgid "_Spelling"
 msgstr "Stave_kontroll"
 
-#: src/compose.c:604 src/compose.c:671
+#: src/compose.c:606 src/compose.c:673
 msgid "_Options"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: src/compose.c:608
+#: src/compose.c:610
 msgid "S_end"
 msgstr "S_end"
 
-#: src/compose.c:609
+#: src/compose.c:611
 msgid "Send _later"
 msgstr "Send _senere"
 
-#: src/compose.c:612
+#: src/compose.c:614
 msgid "_Attach file"
 msgstr "_Vedlegg fil"
 
-#: src/compose.c:613
+#: src/compose.c:615
 msgid "_Insert file"
 msgstr "_Sett inn fil"
 
-#: src/compose.c:614
+#: src/compose.c:616
 msgid "Insert si_gnature"
 msgstr "Sett inn si_gnatur"
 
-#: src/compose.c:615
+#: src/compose.c:617
 msgid "_Replace signature"
 msgstr "E_rstatt signatur"
 
-#: src/compose.c:619
+#: src/compose.c:621
 msgid "_Print"
 msgstr "_Skriv ut"
 
-#: src/compose.c:624 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
+#: src/compose.c:626 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Angre"
 
-#: src/compose.c:625 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
+#: src/compose.c:627 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
 msgid "_Redo"
 msgstr "_Gjenta"
 
-#: src/compose.c:628 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
+#: src/compose.c:630 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
 msgid "Cu_t"
 msgstr "_Klipp ut"
 
-#: src/compose.c:632
+#: src/compose.c:634
 msgid "_Special paste"
 msgstr "_Sett inn spesial"
 
-#: src/compose.c:633
+#: src/compose.c:635
 msgid "As _quotation"
 msgstr "Som _sitat"
 
-#: src/compose.c:634
+#: src/compose.c:636
 msgid "_Wrapped"
 msgstr "Med _ombrytning"
 
-#: src/compose.c:635
+#: src/compose.c:637
 msgid "_Unwrapped"
 msgstr "_Uten ombrytning"
 
-#: src/compose.c:637 src/mainwindow.c:549
+#: src/compose.c:639 src/mainwindow.c:549
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
 msgid "Select _all"
 msgstr "_Velg alt"
 
-#: src/compose.c:639
+#: src/compose.c:641
 msgid "A_dvanced"
 msgstr "_Avansert"
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:642
 msgid "Move a character backward"
 msgstr "Gå ett tegn bakover"
 
-#: src/compose.c:641
+#: src/compose.c:643
 msgid "Move a character forward"
 msgstr "Gå ett tegn framover"
 
-#: src/compose.c:642
+#: src/compose.c:644
 msgid "Move a word backward"
 msgstr "Gå ett ord bakover"
 
-#: src/compose.c:643
+#: src/compose.c:645
 msgid "Move a word forward"
 msgstr "Gå et ord framover"
 
-#: src/compose.c:644
+#: src/compose.c:646
 msgid "Move to beginning of line"
 msgstr "Gå til begynnelsen av linjen"
 
-#: src/compose.c:645
+#: src/compose.c:647
 msgid "Move to end of line"
 msgstr "Gå til linjeslutt"
 
-#: src/compose.c:646
+#: src/compose.c:648
 msgid "Move to previous line"
 msgstr "Gå til forrige linje"
 
-#: src/compose.c:647
+#: src/compose.c:649
 msgid "Move to next line"
 msgstr "Gå til neste linje"
 
-#: src/compose.c:648
+#: src/compose.c:650
 msgid "Delete a character backward"
 msgstr "Slett forrige tegn"
 
-#: src/compose.c:649
+#: src/compose.c:651
 msgid "Delete a character forward"
 msgstr "Slett neste tegn"
 
-#: src/compose.c:650
+#: src/compose.c:652
 msgid "Delete a word backward"
 msgstr "Slett forrige ord"
 
-#: src/compose.c:651
+#: src/compose.c:653
 msgid "Delete a word forward"
 msgstr "Slett neste ord"
 
-#: src/compose.c:652
+#: src/compose.c:654
 msgid "Delete line"
 msgstr "Slett linje"
 
-#: src/compose.c:653
+#: src/compose.c:655
 msgid "Delete to end of line"
 msgstr "Slett til linjeslutt"
 
-#: src/compose.c:656 src/messageview.c:228
+#: src/compose.c:658 src/messageview.c:228
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
 msgid "_Find"
 msgstr "_Finn"
 
-#: src/compose.c:659
+#: src/compose.c:661
 msgid "_Wrap current paragraph"
 msgstr "_Ombryt avsnittet"
 
-#: src/compose.c:660
+#: src/compose.c:662
 msgid "Wrap all long _lines"
 msgstr "Ombryt alle lange _linjer"
 
-#: src/compose.c:662
+#: src/compose.c:664
 msgid "Edit with e_xternal editor"
 msgstr "Rediger med e_ksternt program"
 
-#: src/compose.c:665
+#: src/compose.c:667
 msgid "_Check all or check selection"
 msgstr "_Stavekontroll av hele teksten eller markeringen"
 
-#: src/compose.c:666
+#: src/compose.c:668
 msgid "_Highlight all misspelled words"
 msgstr "_Fremhev alle feilstavede ord"
 
-#: src/compose.c:667
+#: src/compose.c:669
 msgid "Check _backwards misspelled word"
 msgstr "Stavekontroll _bakover"
 
-#: src/compose.c:668
+#: src/compose.c:670
 msgid "_Forward to next misspelled word"
 msgstr "Gå til _neste feilstavede ord"
 
-#: src/compose.c:675
+#: src/compose.c:677
 msgid "Reply _mode"
 msgstr "Svartype"
 
-#: src/compose.c:677
+#: src/compose.c:679
 msgid "Privacy _System"
 msgstr "Personverns_ystem"
 
-#: src/compose.c:681
+#: src/compose.c:683
 msgid "_Priority"
 msgstr "_Prioritet"
 
-#: src/compose.c:683 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:264
+#: src/compose.c:685 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:264
 msgid "Character _encoding"
 msgstr "Tegn_koding"
 
-#: src/compose.c:688 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:269
+#: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:269
 msgid "Western European"
 msgstr "Vesteuropeisk"
 
-#: src/compose.c:689 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:270
+#: src/compose.c:691 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:270
 msgid "Baltic"
 msgstr "Baltisk"
 
-#: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:271
+#: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:271
 msgid "Hebrew"
 msgstr "Hebraisk"
 
-#: src/compose.c:691 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:272
+#: src/compose.c:693 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:272
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabisk"
 
-#: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:273
+#: src/compose.c:694 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:273
 msgid "Cyrillic"
 msgstr "Kyrillisk (KOI8-R)"
 
-#: src/compose.c:693 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:274
+#: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:274
 msgid "Japanese"
 msgstr "Japansk (EUC-JP)"
 
-#: src/compose.c:694 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:275
+#: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:275
 msgid "Chinese"
 msgstr "Kinesisk"
 
-#: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:276
+#: src/compose.c:697 src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:276
 msgid "Korean"
 msgstr "Koreansk"
 
-#: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:277
+#: src/compose.c:698 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:277
 msgid "Thai"
 msgstr "Thai"
 
-#: src/compose.c:699 src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:313
+#: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:313
 msgid "_Address book"
 msgstr "_Adressebok"
 
-#: src/compose.c:701
+#: src/compose.c:703
 msgid "_Template"
 msgstr "_Mal"
 
-#: src/compose.c:703 src/mainwindow.c:762 src/messageview.c:333
+#: src/compose.c:705 src/mainwindow.c:762 src/messageview.c:333
 msgid "Actio_ns"
 msgstr "_Handlinger"
 
-#: src/compose.c:712
+#: src/compose.c:714
 msgid "Aut_o wrapping"
 msgstr "Automatisk linjebryting"
 
-#: src/compose.c:713
+#: src/compose.c:715
 msgid "Auto _indent"
 msgstr "Auto-_innrykning (av/på)"
 
-#: src/compose.c:714
+#: src/compose.c:716
 msgid "Si_gn"
 msgstr "Si_gner"
 
-#: src/compose.c:715
+#: src/compose.c:717
 msgid "_Encrypt"
 msgstr "_Kryptering"
 
-#: src/compose.c:716
+#: src/compose.c:718
 msgid "_Request Return Receipt"
 msgstr "Be om kvittering"
 
-#: src/compose.c:717
+#: src/compose.c:719
 msgid "Remo_ve references"
 msgstr "Fjern _referanser"
 
-#: src/compose.c:718
+#: src/compose.c:720
 msgid "Show _ruler"
 msgstr "Vis linjal"
 
-#: src/compose.c:723 src/compose.c:733
+#: src/compose.c:725 src/compose.c:735
 msgid "_Normal"
 msgstr "_Normal"
 
-#: src/compose.c:724 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:302
+#: src/compose.c:726 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:302
 msgid "_All"
 msgstr "_Alle"
 
-#: src/compose.c:725 src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:303
+#: src/compose.c:727 src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:303
 msgid "_Sender"
 msgstr "Av_sender"
 
-#: src/compose.c:726
+#: src/compose.c:728
 msgid "_Mailing-list"
 msgstr "Svar til _liste"
 
-#: src/compose.c:731
+#: src/compose.c:733
 msgid "_Highest"
 msgstr "Høyest"
 
-#: src/compose.c:732
+#: src/compose.c:734
 msgid "Hi_gh"
 msgstr "Høy"
 
-#: src/compose.c:734
+#: src/compose.c:736
 msgid "Lo_w"
 msgstr "Lav"
 
-#: src/compose.c:735
+#: src/compose.c:737
 msgid "_Lowest"
 msgstr "Lavest"
 
-#: src/compose.c:740 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:350
+#: src/compose.c:742 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:350
 msgid "_Automatic"
 msgstr "_Automatisk"
 
-#: src/compose.c:741 src/mainwindow.c:881 src/messageview.c:351
+#: src/compose.c:743 src/mainwindow.c:881 src/messageview.c:351
 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
 msgstr "7 bits asc_ii (US-ASCII)"
 
-#: src/compose.c:742 src/mainwindow.c:882 src/messageview.c:352
+#: src/compose.c:744 src/mainwindow.c:882 src/messageview.c:352
 msgid "Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/compose.c:746 src/mainwindow.c:886 src/messageview.c:356
+#: src/compose.c:748 src/mainwindow.c:886 src/messageview.c:356
 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "Sentraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/compose.c:749 src/mainwindow.c:889 src/messageview.c:359
+#: src/compose.c:751 src/mainwindow.c:889 src/messageview.c:359
 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "Gresk (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/compose.c:754 src/mainwindow.c:894 src/messageview.c:364
+#: src/compose.c:756 src/mainwindow.c:894 src/messageview.c:364
 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "Tyrkisk (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/compose.c:1083
+#: src/compose.c:1085
 msgid "New message From format error."
 msgstr "Feil i feltet 'Fra' i ny melding."
 
-#: src/compose.c:1176
+#: src/compose.c:1177
 msgid "New message subject format error."
 msgstr "Feil i emnefeltet i ny melding."
 
@@ -1804,77 +1804,77 @@ msgstr "Feil i emnefeltet i ny melding."
 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
 msgstr "Meldingsteksten i \"Ny melding\"-malen har en feil i linje %d.\t"
 
-#: src/compose.c:1473
+#: src/compose.c:1469
 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
 msgstr "Kunne ikke svare. Den opprinnelige meldingen finnes antakelig ikke."
 
-#: src/compose.c:1656 src/quote_fmt.c:587
+#: src/compose.c:1652 src/quote_fmt.c:587
 msgid ""
 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
 "address."
 msgstr "\"Fra\"-feltet i \"Svar\"-malen inneholder en ugyldig epost-adresse."
 
-#: src/compose.c:1705 src/quote_fmt.c:590
+#: src/compose.c:1700 src/quote_fmt.c:590
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
 msgstr "Meldingsteksten i \"Svar\"-malen har en feil i linje %d."
 
-#: src/compose.c:1839 src/compose.c:2031 src/quote_fmt.c:607
+#: src/compose.c:1834 src/compose.c:2025 src/quote_fmt.c:607
 msgid ""
 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
 "address."
 msgstr ""
 "\"Fra\"-feltet i malen \"Videresend\" inneholder en ugyldig epost-adresse."
 
-#: src/compose.c:1900 src/quote_fmt.c:610
+#: src/compose.c:1894 src/quote_fmt.c:610
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
 msgstr "Hovedteksten i malen \"Videresend\" har en feil på linje %d."
 
-#: src/compose.c:2074
+#: src/compose.c:2067
 msgid "Fw: multiple emails"
 msgstr "Sv: flere meldinger"
 
-#: src/compose.c:2576
+#: src/compose.c:2569
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
 msgstr "Hovedteksten i malen \"Omdiriger\" har en feil på linje %d."
 
-#: src/compose.c:2643 src/gtk/headers.h:14
+#: src/compose.c:2636 src/gtk/headers.h:14
 msgid "Cc:"
 msgstr "Kopi-Til:"
 
-#: src/compose.c:2646 src/gtk/headers.h:15
+#: src/compose.c:2639 src/gtk/headers.h:15
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Blindkopi-Til:"
 
-#: src/compose.c:2649 src/gtk/headers.h:12
+#: src/compose.c:2642 src/gtk/headers.h:12
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Svar-Til:"
 
-#: src/compose.c:2652 src/compose.c:4992 src/compose.c:4994
+#: src/compose.c:2645 src/compose.c:4963 src/compose.c:4965
 #: src/gtk/headers.h:33
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Nyhetsgrupper:"
 
-#: src/compose.c:2655 src/gtk/headers.h:34
+#: src/compose.c:2648 src/gtk/headers.h:34
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Oppfølger-Til:"
 
-#: src/compose.c:2658 src/gtk/headers.h:17
+#: src/compose.c:2651 src/gtk/headers.h:17
 msgid "In-Reply-To:"
 msgstr "Som-Svar-På:"
 
-#: src/compose.c:2662 src/compose.c:4989 src/compose.c:4997
+#: src/compose.c:2655 src/compose.c:4960 src/compose.c:4968
 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:481
 msgid "To:"
 msgstr "Til:"
 
-#: src/compose.c:2852
+#: src/compose.c:2841
 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
 msgstr "Kunne ikke vedlegge fil (feil i tegnsettkonvertering)."
 
-#: src/compose.c:2858
+#: src/compose.c:2847
 #, c-format
 msgid ""
 "The following file has been attached: \n"
@@ -1889,16 +1889,16 @@ msgstr[1] ""
 "Følgende filer er blitt vedlagt: \n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:3138
+#: src/compose.c:3124
 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
 msgstr "Malens \"Anførselstegn\" er ugyldig."
 
-#: src/compose.c:3647
+#: src/compose.c:3630
 #, c-format
 msgid "Could not get size of file '%s'."
 msgstr "Kunne ikke avgjøre størrelsen på filen '%s'."
 
-#: src/compose.c:3658
+#: src/compose.c:3641
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
@@ -1907,57 +1907,57 @@ msgstr ""
 "Du er i ferd med å sette inn en fil på %s i meldingsteksten. Er du sikker på "
 "at det er det du vil?"
 
-#: src/compose.c:3661
+#: src/compose.c:3644
 msgid "Are you sure?"
 msgstr "Er du sikker?"
 
-#: src/compose.c:3662 src/compose.c:10737 src/compose.c:11615
+#: src/compose.c:3645 src/compose.c:10651 src/compose.c:11527
 msgid "_Insert"
 msgstr "Sett _inn"
 
-#: src/compose.c:3786
+#: src/compose.c:3769
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Filen %s er tom."
 
-#: src/compose.c:3787
+#: src/compose.c:3770
 msgid "Empty file"
 msgstr "Tom fil"
 
-#: src/compose.c:3788
+#: src/compose.c:3771
 msgid "_Attach anyway"
 msgstr "_Vedlegg likevel"
 
-#: src/compose.c:3797
+#: src/compose.c:3780
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "Kan ikke lese %s."
 
-#: src/compose.c:3824
+#: src/compose.c:3807
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Melding: %s"
 
-#: src/compose.c:4829 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:694
+#: src/compose.c:4800 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:694
 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [Endret]"
 
-#: src/compose.c:4836 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
+#: src/compose.c:4807 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Skriv melding%s"
 
-#: src/compose.c:4839 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
+#: src/compose.c:4810 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
 #, c-format
 msgid "[no subject] - Compose message%s"
 msgstr "[intet tema] - Skriv melding%s"
 
-#: src/compose.c:4841 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
+#: src/compose.c:4812 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
 msgid "Compose message"
 msgstr "Skriv ny melding"
 
-#: src/compose.c:4868 src/messageview.c:903
+#: src/compose.c:4839 src/messageview.c:903
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1965,57 +1965,57 @@ msgstr ""
 "Det er ikke angitt hvilken konto meldingen skal sendes fra.\n"
 "Velg konto før du går videre."
 
-#: src/compose.c:5089 src/compose.c:5126
+#: src/compose.c:5060 src/compose.c:5097
 #, c-format
 msgid "The only recipient is the default '%s' address. Send anyway?"
 msgstr "Eneste mottaker er forvalgt '%s'-adresse. Send likevel?"
 
-#: src/compose.c:5091 src/compose.c:5128 src/compose.c:5171 src/compose.c:5220
-#: src/prefs_account.c:3391 src/toolbar.c:487 src/toolbar.c:519
+#: src/compose.c:5062 src/compose.c:5099 src/compose.c:5142 src/compose.c:5190
+#: src/prefs_account.c:3323 src/toolbar.c:484 src/toolbar.c:516
 msgid "Send"
 msgstr "Send"
 
-#: src/compose.c:5093 src/compose.c:5130 src/compose.c:5164 src/compose.c:5213
-#: src/compose.c:5759 src/folderview.c:2543 src/messageview.c:856
+#: src/compose.c:5064 src/compose.c:5101 src/compose.c:5135 src/compose.c:5183
+#: src/compose.c:5718 src/folderview.c:2543 src/messageview.c:856
 #: src/messageview.c:884 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:210
-#: src/toolbar.c:3030
+#: src/toolbar.c:2933
 msgid "_Send"
 msgstr "_Send"
 
-#: src/compose.c:5147
+#: src/compose.c:5118
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Mottaker er ikke angitt."
 
-#: src/compose.c:5166 src/compose.c:5215
+#: src/compose.c:5137 src/compose.c:5185
 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:212
 msgid "_Queue"
 msgstr "_Kø"
 
-#: src/compose.c:5167
+#: src/compose.c:5138
 #, c-format
 msgid "Subject is empty. %s"
 msgstr "Emnefeltet er tomt. %s"
 
-#: src/compose.c:5168 src/compose.c:5217
+#: src/compose.c:5139 src/compose.c:5187
 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
 msgid "Send it anyway?"
 msgstr "Send likevel?"
 
-#: src/compose.c:5169 src/compose.c:5218
+#: src/compose.c:5140 src/compose.c:5188
 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
 msgid "Queue it anyway?"
 msgstr "Sett i køen likevel?"
 
-#: src/compose.c:5171 src/compose.c:5220 src/toolbar.c:520
+#: src/compose.c:5142 src/compose.c:5190 src/toolbar.c:517
 msgid "Send later"
 msgstr "Send senere"
 
-#: src/compose.c:5216
+#: src/compose.c:5186
 #, c-format
 msgid "Sending to %d recipients. %s"
 msgstr "Sender til %d mottakere.%s"
 
-#: src/compose.c:5273 src/compose.c:10209
+#: src/compose.c:5243 src/compose.c:10123
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -2025,7 +2025,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Tegnsettkonvertering mislyktes."
 
-#: src/compose.c:5276 src/compose.c:10212
+#: src/compose.c:5246 src/compose.c:10126
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -2035,7 +2035,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Fant ikke mottagerens krypteringsnøkkel."
 
-#: src/compose.c:5282 src/compose.c:10206
+#: src/compose.c:5252 src/compose.c:10120
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -2046,7 +2046,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Signatur mislyktes: %s"
 
-#: src/compose.c:5285
+#: src/compose.c:5255
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -2057,11 +2057,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: src/compose.c:5287
+#: src/compose.c:5257
 msgid "Could not queue message for sending."
 msgstr "Kunne ikke legge meldingen i sendekøen."
 
-#: src/compose.c:5302 src/compose.c:5362
+#: src/compose.c:5272 src/compose.c:5332
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
@@ -2069,7 +2069,7 @@ msgstr ""
 "Meldingen er lagt i køen, men kunne ikke sendes.\n"
 "Velg \"Send meldinger i køen\" fra hovedvinduet for å forsøke på nytt."
 
-#: src/compose.c:5358
+#: src/compose.c:5328
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -2078,7 +2078,7 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Velg \"Send meldinger i køen\" fra hovedvinduet for å forsøke på nytt."
 
-#: src/compose.c:5755
+#: src/compose.c:5714
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message \n"
@@ -2089,7 +2089,7 @@ msgstr ""
 "tegnsettet %s.\n"
 "Send meldingen som %s?"
 
-#: src/compose.c:5817
+#: src/compose.c:5776
 #, c-format
 msgid ""
 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
@@ -2102,73 +2102,73 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Send likevel?"
 
-#: src/compose.c:5928
+#: src/compose.c:5887
 #, c-format
 msgid "Couldn't encrypt the email: %s"
 msgstr "Kunne ikke kryptere meldingen: %s"
 
-#: src/compose.c:6049
+#: src/compose.c:6008
 msgid "Encryption warning"
 msgstr "Krypteringsadvarsel"
 
-#: src/compose.c:6050
+#: src/compose.c:6009
 msgid "C_ontinue"
 msgstr "_Fortsett"
 
-#: src/compose.c:6099
+#: src/compose.c:6058
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Ingen konto tilgjengelig å sende epost fra!"
 
-#: src/compose.c:6108
+#: src/compose.c:6067
 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
 msgstr "Den valgte konto er ikke NNTP: det er ikke mulig å poste."
 
-#: src/compose.c:6341
+#: src/compose.c:6300
 #, c-format
 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
 msgstr "Vedlegget %s finnes ikke lenger. Ignorer?"
 
-#: src/compose.c:6342 src/mainwindow.c:656 src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2560
+#: src/compose.c:6301 src/mainwindow.c:656 src/toolbar.c:274 src/toolbar.c:2466
 msgid "Cancel sending"
 msgstr "Avbryt sending"
 
-#: src/compose.c:6342
+#: src/compose.c:6301
 msgid "Ignore attachment"
 msgstr "Ignorer vedlegg"
 
 # Context or note needed
-#: src/compose.c:6382
+#: src/compose.c:6341
 #, c-format
 msgid "Original %s part"
 msgstr "Opprinnelig %s del"
 
-#: src/compose.c:6982
+#: src/compose.c:6942
 msgid "Add to address _book"
 msgstr "Føy til i adresse_boken"
 
-#: src/compose.c:7143
+#: src/compose.c:7103
 msgid "Delete entry contents"
 msgstr "Slett innhold"
 
-#: src/compose.c:7147 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
+#: src/compose.c:7107 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
 msgstr "Bruk <tab> for autofullføring ut fra adresseboken"
 
-#: src/compose.c:7362
+#: src/compose.c:7322
 msgid "Mime type"
 msgstr "MIME-type"
 
-#: src/compose.c:7368 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:407
+#: src/compose.c:7328 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:393
 #: src/prefs_matcher.c:630 src/prefs_summaries.c:442
-#: src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:447
+#: src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:446
 msgid "Size"
 msgstr "Størrelse"
 
-#: src/compose.c:7431
+#: src/compose.c:7391
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Lagre melding i"
 
-#: src/compose.c:7468 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:519
+#: src/compose.c:7428 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:519
 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
 #: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1075
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:229
@@ -2179,27 +2179,27 @@ msgstr "Lagre melding i"
 msgid "_Browse"
 msgstr "_Bla"
 
-#: src/compose.c:7490
+#: src/compose.c:7450
 msgid "Select folder to save message to"
 msgstr "Velg mappe for lagring av melding"
 
-#: src/compose.c:7947
+#: src/compose.c:7907
 msgid "Hea_der"
 msgstr "Brevho_de"
 
-#: src/compose.c:7952
+#: src/compose.c:7912
 msgid "_Attachments"
 msgstr "_Vedlegg"
 
-#: src/compose.c:7966
+#: src/compose.c:7926
 msgid "Othe_rs"
 msgstr "_Andre"
 
-#: src/compose.c:7981
+#: src/compose.c:7941
 msgid "S_ubject:"
 msgstr "_Emne:"
 
-#: src/compose.c:8205
+#: src/compose.c:8165
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -2208,19 +2208,19 @@ msgstr ""
 "Stavekontroll kunne ikke startes.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:8352
+#: src/compose.c:8312
 msgid "_From:"
 msgstr "_Fra:"
 
-#: src/compose.c:8369
+#: src/compose.c:8329
 msgid "Account to use for this email"
 msgstr "Konto som skal brukes for denne meldingen"
 
-#: src/compose.c:8371
+#: src/compose.c:8331
 msgid "Sender address to be used"
 msgstr "Tjeneradresse for sending"
 
-#: src/compose.c:8553
+#: src/compose.c:8497
 #, c-format
 msgid ""
 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
@@ -2229,50 +2229,50 @@ msgstr ""
 "Personvernsystemet '%s' kan ikke innlastes. Du vil ikke kunne signere eller "
 "kryptere denne meldingen."
 
-#: src/compose.c:8664 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1174
+#: src/compose.c:8598 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1174
 msgid "_None"
 msgstr "_Ingen"
 
-#: src/compose.c:8765 src/prefs_template.c:752
+#: src/compose.c:8699 src/prefs_template.c:750
 #, c-format
 msgid "The body of the template has an error at line %d."
 msgstr "Hovedteksten i malen har en feil ved linje %d."
 
-#: src/compose.c:8862
+#: src/compose.c:8794
 #, c-format
 msgctxt "'%s' stands for a header name"
 msgid "Template '%s' format error."
 msgstr "Formatfeil i malens '%s'-felt."
 
-#: src/compose.c:9281
+#: src/compose.c:9195
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Ugyldig MIME-type."
 
-#: src/compose.c:9296
+#: src/compose.c:9210
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Filen eksisterer ikke, eller den er tom."
 
-#: src/compose.c:9370
+#: src/compose.c:9284
 msgid "Properties"
 msgstr "Egenskaper"
 
-#: src/compose.c:9387
+#: src/compose.c:9301
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME-type"
 
-#: src/compose.c:9428
+#: src/compose.c:9342
 msgid "Encoding"
 msgstr "Tegnkoding"
 
-#: src/compose.c:9448
+#: src/compose.c:9362
 msgid "Path"
 msgstr "Sti"
 
-#: src/compose.c:9449
+#: src/compose.c:9363
 msgid "File name"
 msgstr "Filnavn"
 
-#: src/compose.c:9708
+#: src/compose.c:9622
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -2283,15 +2283,15 @@ msgstr ""
 "Skal prosessen tvangsavbrytes?\n"
 "Prosessens gruppe-id: %d"
 
-#: src/compose.c:10175 src/messageview.c:1105
+#: src/compose.c:10089 src/messageview.c:1105
 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
 msgstr "Claws Mail må ha nettadgang for å kunne sende epost."
 
-#: src/compose.c:10201
+#: src/compose.c:10115
 msgid "Could not queue message."
 msgstr "Kunne ikke sette meldingen i kø."
 
-#: src/compose.c:10203
+#: src/compose.c:10117
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message:\n"
@@ -2302,15 +2302,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: src/compose.c:10381
+#: src/compose.c:10295
 msgid "Could not save draft."
 msgstr "Kunne ikke lagre utkast."
 
-#: src/compose.c:10385
+#: src/compose.c:10299
 msgid "Could not save draft"
 msgstr "Kunne ikke lagre utkast"
 
-#: src/compose.c:10386
+#: src/compose.c:10300
 msgid ""
 "Could not save draft.\n"
 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
@@ -2318,24 +2318,24 @@ msgstr ""
 "Kunne ikke lagre utkast.\n"
 "Vil du avbryte lukningen eller kassere denne meldingen? "
 
-#: src/compose.c:10388
+#: src/compose.c:10302
 msgid "_Cancel exit"
 msgstr "_Avbryt lukning."
 
-#: src/compose.c:10388
+#: src/compose.c:10302
 msgid "_Discard email"
 msgstr "_Kassér epost"
 
-#: src/compose.c:10548 src/compose.c:10562
+#: src/compose.c:10462 src/compose.c:10476
 msgid "Select file"
 msgstr "Velg fil"
 
-#: src/compose.c:10576
+#: src/compose.c:10490
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
 msgstr "Filen '%s' kunne ikke leses."
 
-#: src/compose.c:10578
+#: src/compose.c:10492
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
@@ -2344,50 +2344,50 @@ msgstr ""
 "Filen '%s' inneholder tegn som ikke er gyldige i\n"
 "den aktuelle tegnkodingen; de kan ha blitt feilaktig innsatt."
 
-#: src/compose.c:10657
+#: src/compose.c:10571
 msgid "Discard message"
 msgstr "Kassér melding"
 
-#: src/compose.c:10658
+#: src/compose.c:10572
 msgid "This message has been modified. Discard it?"
 msgstr "Meldingen er endret. Skal den kasseres?"
 
-#: src/compose.c:10659 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
+#: src/compose.c:10573 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
 msgid "_Discard"
 msgstr "_Kassér"
 
-#: src/compose.c:10659 src/compose.c:10663
+#: src/compose.c:10573 src/compose.c:10577
 msgid "_Save to Drafts"
 msgstr "Lagre til _Utkast"
 
-#: src/compose.c:10661 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:431
+#: src/compose.c:10575 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:431
 msgid "Save changes"
 msgstr "_Lagre endringer"
 
-#: src/compose.c:10662
+#: src/compose.c:10576
 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
 msgstr "Meldingen er endret. Skal endringene lagres?"
 
-#: src/compose.c:10663
+#: src/compose.c:10577
 msgid "_Don't save"
 msgstr "_Ikke lagre"
 
-#: src/compose.c:10734
+#: src/compose.c:10648
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
 msgstr "Vil du bruke malen '%s'?"
 
-#: src/compose.c:10736
+#: src/compose.c:10650
 msgid "Apply template"
 msgstr "Bruk mal"
 
-#: src/compose.c:10737 src/prefs_actions.c:329 src/prefs_filtering_action.c:610
+#: src/compose.c:10651 src/prefs_actions.c:329 src/prefs_filtering_action.c:610
 #: src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:774 src/prefs_template.c:311
 #: src/prefs_toolbar.c:1063
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Erstatt"
 
-#: src/compose.c:11608
+#: src/compose.c:11520
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to insert the contents of the file into the message body, or "
@@ -2402,20 +2402,20 @@ msgstr[1] ""
 "Vil du sette innholdet av de %d filene direkte inn i meldings-teksten, eller "
 "skal det sendes som separate vedlegg?"
 
-#: src/compose.c:11614
+#: src/compose.c:11526
 msgid "Insert or attach?"
 msgstr "Sett inn eller vedlegg?"
 
-#: src/compose.c:11615
+#: src/compose.c:11527
 msgid "_Attach"
 msgstr "_Vedlegg"
 
-#: src/compose.c:11835
+#: src/compose.c:11745
 #, c-format
 msgid "Quote format error at line %d."
 msgstr "Feil format på siteringstegnet i linje %d."
 
-#: src/compose.c:12132
+#: src/compose.c:12042
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
@@ -2446,7 +2446,7 @@ msgstr ""
 msgid "Debug log"
 msgstr "Feilfinningslogg"
 
-#: src/crash.c:251 src/toolbar.c:539
+#: src/crash.c:251 src/toolbar.c:534
 msgid "Close"
 msgstr "Lukk"
 
@@ -2632,7 +2632,7 @@ msgid " Check File "
 msgstr " Kontroller fil "
 
 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
-#: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:2017
+#: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:1976
 #: src/wizard.c:1196 src/wizard.c:1616
 msgid "File"
 msgstr "Fil"
@@ -2681,12 +2681,12 @@ msgstr "Endre mappe"
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Angi nytt navn for mappen:"
 
-#: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:571 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
+#: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:594 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
 msgid "New folder"
 msgstr "Ny mappe"
 
-#: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:572 src/mh_gtk.c:145
+#: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:595 src/mh_gtk.c:145
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Angi navnet på den nye mappen:"
@@ -2756,7 +2756,7 @@ msgstr "Minst ett LDAP-søkeattributt må angis."
 msgid "Connected successfully to server"
 msgstr "Forbindelsen til tjeneren vellykket"
 
-#: src/editldap.c:336 src/editldap.c:995
+#: src/editldap.c:336 src/editldap.c:971
 msgid "Edit LDAP Server"
 msgstr "Rediger LDAP-tjener"
 
@@ -2780,7 +2780,7 @@ msgstr ""
 msgid "STARTTLS"
 msgstr " STARTTLS"
 
-#: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3464
+#: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3396
 msgid "SSL/TLS"
 msgstr "SSL/TLS"
 
@@ -2919,11 +2919,11 @@ msgstr ""
 "ytelsesårsaker alltid bruker \"begynner-med\"-søkning for alle søkninger mot "
 "andre adressegrensesnitt."
 
-#: src/editldap.c:712
+#: src/editldap.c:702
 msgid "Bind DN"
 msgstr "Bind DN"
 
-#: src/editldap.c:721
+#: src/editldap.c:711
 msgid ""
 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
@@ -2934,50 +2934,44 @@ msgstr ""
 "det formen \"cn=bruker,dc=claws-mail,dc=org\", og brukes kun på beskyttede "
 "tjenere. Normalt vil dette være tomt ved søkning."
 
-#: src/editldap.c:728
+#: src/editldap.c:718
 msgid "Bind Password"
 msgstr "Bind passord"
 
-#: src/editldap.c:738
+#: src/editldap.c:728
 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
 msgstr "Passordet som skal brukes ved tilkobling som \"Bind DN\"-brukeren."
 
-#: src/editldap.c:741 src/prefs_account.c:1314 src/prefs_account.c:1862
-#: src/prefs_account.c:2581 src/prefs_account.c:2609
-#, fuzzy
-msgid "Show password"
-msgstr "SMPT-passord:"
-
-#: src/editldap.c:750
+#: src/editldap.c:733
 msgid "Timeout (secs)"
 msgstr "Tidsavbrudd (sek.)"
 
-#: src/editldap.c:764
+#: src/editldap.c:747
 msgid "The timeout period in seconds."
 msgstr "Antall sekunder før en oppkobling avbrytes."
 
-#: src/editldap.c:768
+#: src/editldap.c:751
 msgid "Maximum Entries"
 msgstr "Maksimum antall poster"
 
-#: src/editldap.c:782
+#: src/editldap.c:765
 msgid ""
 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
 msgstr "Det maksimale antall poster som skal returneres i søkeresultatet."
 
-#: src/editldap.c:797 src/prefs_account.c:3355
+#: src/editldap.c:780 src/prefs_account.c:3287
 msgid "Basic"
 msgstr "Grunnleggende"
 
-#: src/editldap.c:799 src/gtk/quicksearch.c:708
+#: src/editldap.c:782 src/gtk/quicksearch.c:708
 msgid "Extended"
 msgstr "Avansert"
 
-#: src/editldap.c:1000
+#: src/editldap.c:976
 msgid "Add New LDAP Server"
 msgstr "Ny LDAP-tjener"
 
-#: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1450
+#: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1447
 #: src/prefs_summaries.c:449
 msgid "Tag"
 msgstr "Tagg"
@@ -2990,32 +2984,32 @@ msgstr "Slett tagg"
 msgid "Do you really want to delete this tag?"
 msgstr "Vil du virkelig slette denne taggen?"
 
-#: src/edittags.c:251
+#: src/edittags.c:244
 msgid "Delete all tags"
 msgstr "Slett alle tagger"
 
-#: src/edittags.c:252
+#: src/edittags.c:245
 msgid "Do you really want to delete all tags?"
 msgstr "Vil du virkelig slette alle tagger?"
 
-#: src/edittags.c:423
+#: src/edittags.c:416
 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
 msgstr "Du har angitt et tagg-navn som er opptatt; velg et annet i stedet."
 
-#: src/edittags.c:465
+#: src/edittags.c:458
 msgid "Tag is not set."
 msgstr "Tagg ikke angitt."
 
-#: src/edittags.c:530
+#: src/edittags.c:523
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Apply tags"
 msgstr "Bruk tagger"
 
-#: src/edittags.c:544
+#: src/edittags.c:537
 msgid "New tag:"
 msgstr "Ny tagg:"
 
-#: src/edittags.c:577
+#: src/edittags.c:570
 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
 msgstr ""
 "Angi hvilke tagger som skal brukes/fjernes. Endringer skjer med en gang."
@@ -3040,16 +3034,6 @@ msgstr "Ny vKort-post"
 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
 msgstr "Ikke mulig å angi klient-sertifikatet.\n"
 
-#: src/etpan/nntp-thread.c:861
-#, fuzzy
-msgid "couldn't get xover range\n"
-msgstr "kan ikke hente xover\n"
-
-#: src/etpan/nntp-thread.c:954
-#, fuzzy
-msgid "couldn't get xhdr range\n"
-msgstr "kan ikke hente xhdr\n"
-
 #: src/exphtmldlg.c:105
 msgid "Please specify output directory and file to create."
 msgstr "Angi utmappe og fil som skal opprettes."
@@ -3110,10 +3094,10 @@ msgid "Stylesheet"
 msgstr "Stilsett"
 
 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:387 src/gtk/gtkaspell.c:1571
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2225 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1190
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1190
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:313
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:949
-#: src/prefs_toolbar.c:790 src/prefs_toolbar.c:1479 src/summaryview.c:6061
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:941
+#: src/prefs_toolbar.c:790 src/prefs_toolbar.c:1479 src/summaryview.c:6017
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
@@ -3122,7 +3106,7 @@ msgstr "Ingen"
 msgid "Default"
 msgstr "Standardverdi"
 
-#: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:246
+#: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:243
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:151 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:167
 msgid "Full"
 msgstr "Fullt navn"
@@ -3350,7 +3334,7 @@ msgstr "Eksporter adressebok til LDIF-fil"
 msgid "Distinguished Name"
 msgstr "Distinkt Navn"
 
-#: src/export.c:113 src/summaryview.c:8219
+#: src/export.c:113 src/summaryview.c:8175
 msgid "Export to mbox file"
 msgstr "_Eksportér til mbox-fil"
 
@@ -3605,23 +3589,23 @@ msgstr ""
 "filtrerer melding (%s%s%s)\n"
 "%smeldingsfil: %s\n"
 
-#: src/folder.c:1570 src/prefs_folder_item.c:315
+#: src/folder.c:1570 src/foldersel.c:412 src/prefs_folder_item.c:315
 msgid "Inbox"
 msgstr "Innboks"
 
-#: src/folder.c:1574
+#: src/folder.c:1574 src/foldersel.c:416
 msgid "Sent"
 msgstr "Sendt"
 
-#: src/folder.c:1578 src/prefs_folder_item.c:318
+#: src/folder.c:1578 src/foldersel.c:420 src/prefs_folder_item.c:318
 msgid "Queue"
 msgstr "Kø"
 
-#: src/folder.c:1582 src/prefs_folder_item.c:319
+#: src/folder.c:1582 src/foldersel.c:424 src/prefs_folder_item.c:319
 msgid "Trash"
 msgstr "Papirkurv"
 
-#: src/folder.c:1586 src/prefs_folder_item.c:317
+#: src/folder.c:1586 src/foldersel.c:428 src/prefs_folder_item.c:317
 msgid "Drafts"
 msgstr "Utkast"
 
@@ -3666,29 +3650,29 @@ msgstr "Ett mappenavn kan ikke begynne eller slutte med ett mellomrom."
 msgid "Select folder"
 msgstr "Velg mappe"
 
-#: src/foldersel.c:573 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
+#: src/foldersel.c:596 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
 msgid "NewFolder"
 msgstr "NyMappe"
 
-#: src/foldersel.c:581 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
+#: src/foldersel.c:604 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
 #: src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262 src/news_gtk.c:299
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:430
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:432
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:204
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2059
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2063
 #, c-format
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
 msgstr "Et mappenavn kan ikke inneholde '%c'."
 
-#: src/foldersel.c:596 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
+#: src/foldersel.c:619 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:442 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:217
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2066
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:444 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:217
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2070
 #, c-format
 msgid "The folder '%s' already exists."
 msgstr "Mappen '%s' finnes allerede."
 
-#: src/foldersel.c:603 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
+#: src/foldersel.c:626 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:124
 #, c-format
@@ -3733,14 +3717,14 @@ msgstr "Send _køen..."
 
 #: src/folderview.c:397 src/folderview.c:444
 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
-#: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:393 src/summaryview.c:6335
+#: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:393 src/summaryview.c:6291
 msgid "New"
 msgstr "Nye"
 
 #: src/folderview.c:398 src/folderview.c:445
 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
-#: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:392 src/summaryview.c:6337
-#: src/toolbar.c:512
+#: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:392 src/summaryview.c:6293
+#: src/toolbar.c:509
 msgid "Unread"
 msgstr "Uleste"
 
@@ -3750,7 +3734,7 @@ msgid "Total"
 msgstr "I alt"
 
 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
-#: src/folderview.c:447 src/summaryview.c:448
+#: src/folderview.c:447 src/summaryview.c:447
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
@@ -3758,7 +3742,7 @@ msgstr "#"
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Angir mappeinformasjon..."
 
-#: src/folderview.c:867 src/summaryview.c:4182
+#: src/folderview.c:867 src/summaryview.c:4138
 msgid "Mark all as read"
 msgstr "Marker alt som lest"
 
@@ -3769,11 +3753,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Vil du virkelig merke all epost i denne mappen og dens undermapper som lest?"
 
-#: src/folderview.c:870 src/summaryview.c:4183
+#: src/folderview.c:870 src/summaryview.c:4139
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
 msgstr "Vil du virkelig merke all epost i denne mappen som lest?"
 
-#: src/folderview.c:873 src/summaryview.c:4221
+#: src/folderview.c:873 src/summaryview.c:4177
 msgid "Mark all as unread"
 msgstr "Marker alt som ulest"
 
@@ -3784,16 +3768,16 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Vil du virkelig merke all epost i denne mappen og dens undermapper som ulest?"
 
-#: src/folderview.c:876 src/summaryview.c:4222
+#: src/folderview.c:876 src/summaryview.c:4178
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as unread?"
 msgstr "Vil du virkelig merke all epost i denne mappen som ulest?"
 
-#: src/folderview.c:1066 src/imap.c:4606
+#: src/folderview.c:1066 src/imap.c:4605
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s/%s..."
 msgstr "Ser igjennom mappen %s/%s..."
 
-#: src/folderview.c:1069 src/imap.c:4610 src/mainwindow.c:5249 src/setup.c:96
+#: src/folderview.c:1069 src/imap.c:4609 src/mainwindow.c:5249 src/setup.c:96
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s..."
 msgstr "Ser igjennom mappen %s ..."
@@ -3852,27 +3836,27 @@ msgstr "Slett alle meldingene i papirkurven?"
 msgid "_Empty trash"
 msgstr "_Tøm Papirkurv"
 
-#: src/folderview.c:2529 src/inc.c:1533 src/toolbar.c:3008
+#: src/folderview.c:2529 src/inc.c:1533 src/toolbar.c:2911
 msgid "Offline warning"
 msgstr "NB: Du er ikke online"
 
-#: src/folderview.c:2530 src/toolbar.c:3009
+#: src/folderview.c:2530 src/toolbar.c:2912
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Du arbeider i frakoblet tilstand. Overstyr?"
 
-#: src/folderview.c:2541 src/toolbar.c:3028
+#: src/folderview.c:2541 src/toolbar.c:2931
 msgid "Send queued messages"
 msgstr "Send meldinger i køen"
 
-#: src/folderview.c:2542 src/toolbar.c:3029
+#: src/folderview.c:2542 src/toolbar.c:2932
 msgid "Send all queued messages?"
 msgstr "Send alle meldinger i køen?"
 
-#: src/folderview.c:2551 src/toolbar.c:3048
+#: src/folderview.c:2551 src/toolbar.c:2951
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "Enkelte feil oppsto mens meldinger i køen ble sendt"
 
-#: src/folderview.c:2554 src/main.c:2780 src/toolbar.c:3051
+#: src/folderview.c:2554 src/main.c:2752 src/toolbar.c:2954
 #, c-format
 msgid ""
 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
@@ -3938,7 +3922,7 @@ msgstr "Flytting mislyktes!"
 msgid "Processing configuration for folder %s"
 msgstr "Bearbeider oppsetningen for for mappe %s"
 
-#: src/folderview.c:3177 src/summaryview.c:4618 src/summaryview.c:4724
+#: src/folderview.c:3177 src/summaryview.c:4574 src/summaryview.c:4680
 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
 msgstr "Målmappen kan bare brukes for å lagre undermapper."
 
@@ -3962,7 +3946,7 @@ msgstr " Søk "
 msgid "Newsgroup name"
 msgstr "Navn på nyhetsgruppe"
 
-#: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:184
+#: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:171
 msgid "Messages"
 msgstr "Meldinger"
 
@@ -3978,7 +3962,7 @@ msgstr "moderert"
 msgid "readonly"
 msgstr "skrivebeskyttet"
 
-#: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:302
+#: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:114
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:148
 msgid "unknown"
@@ -3988,7 +3972,7 @@ msgstr "ukjent"
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "Kan ikke hente gruppeoversikt."
 
-#: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1934 src/summaryview.c:1600
+#: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1922 src/summaryview.c:1585
 msgid "Done."
 msgstr "Ferdig."
 
@@ -4021,11 +4005,11 @@ msgstr ""
 "Claws Mail er fri programvare utgitt under GPL-lisensen. Vil du donere til "
 "Claws-prosjektet kan det gjøres på:"
 
-#: src/gtk/about.c:162 src/gtk/about.c:850
+#: src/gtk/about.c:162
 msgid ""
 "Copyright (C) 1999-2017\n"
 "The Claws Mail Team\n"
-"and Hiroyuki Yamamoto"
+" and Hiroyuki Yamamoto"
 msgstr ""
 "Copyright (C) 1999-2017\n"
 "Claws Mail-teamet\n"
@@ -4062,7 +4046,7 @@ msgstr ""
 "Lokalisering: %s (tegnsett: %s)\n"
 "Operativsystem: ukjent"
 
-#: src/gtk/about.c:247 src/prefs_themes.c:808 src/wizard.c:527
+#: src/gtk/about.c:247 src/prefs_themes.c:805 src/wizard.c:527
 msgid "The Claws Mail Team"
 msgstr "Claws-teamet"
 
@@ -4182,44 +4166,44 @@ msgstr ""
 "Du bør ha mottatt en kopi av GNUs General Public License sammen med dette "
 "programmet; hvis det ikke er tilfelle, se "
 
-#: src/gtk/about.c:717 src/main.c:2604
+#: src/gtk/about.c:717 src/main.c:2576
 msgid "Session statistics\n"
 msgstr "Statistikk for sesjonen\n"
 
-#: src/gtk/about.c:727 src/gtk/about.c:730 src/main.c:2614 src/main.c:2617
+#: src/gtk/about.c:727 src/gtk/about.c:730 src/main.c:2586 src/main.c:2589
 #, c-format
 msgid "Started: %s\n"
 msgstr "Påbegyndt: %s\n"
 
-#: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2623
+#: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2595
 msgid "Incoming traffic\n"
 msgstr "Innkommende trafikk\n"
 
-#: src/gtk/about.c:740 src/main.c:2626
+#: src/gtk/about.c:740 src/main.c:2598
 #, c-format
 msgid "Received messages: %d\n"
 msgstr "Mottatte meldinger: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2632
+#: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2604
 msgid "Outgoing traffic\n"
 msgstr "Utgående trafikk\n"
 
-#: src/gtk/about.c:750 src/main.c:2635
+#: src/gtk/about.c:750 src/main.c:2607
 #, c-format
 msgid "New/redirected messages: %d\n"
 msgstr "Nye/omdirigerte meldinger: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:755 src/main.c:2639
+#: src/gtk/about.c:755 src/main.c:2611
 #, c-format
 msgid "Replied messages: %d\n"
 msgstr "Besvarte meldinger: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:760 src/main.c:2643
+#: src/gtk/about.c:760 src/main.c:2615
 #, c-format
 msgid "Forwarded messages: %d\n"
 msgstr "Videresendte meldinger: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:765 src/main.c:2647
+#: src/gtk/about.c:765 src/main.c:2619
 #, c-format
 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
 msgstr "Samlet antall utgående meldinger: %d\n"
@@ -4228,6 +4212,16 @@ msgstr "Samlet antall utgående meldinger: %d\n"
 msgid "About Claws Mail"
 msgstr "Om Claws Mail"
 
+#: src/gtk/about.c:850
+msgid ""
+"Copyright (C) 1999-2017\n"
+"The Claws Mail Team\n"
+"and Hiroyuki Yamamoto"
+msgstr ""
+"Copyright (C) 1999-2017\n"
+"Claws Mail-teamet\n"
+"og Hiroyuki Yamamoto"
+
 #: src/gtk/about.c:864
 msgid "_Info"
 msgstr "_Info"
@@ -4252,63 +4246,63 @@ msgstr "_Utgivelsesnotater"
 msgid "_Statistics"
 msgstr "_Statistikk"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:362
+#: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:367
 msgid "Orange"
 msgstr "Oransje"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:366
+#: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:371
 msgid "Red"
 msgstr "Rød"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:370
+#: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:375
 msgid "Pink"
 msgstr "Rosa"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:374
+#: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:379
 msgid "Sky blue"
 msgstr "Himmelblå"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:378
+#: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:383
 msgid "Blue"
 msgstr "Blå"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:382
+#: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:387
 msgid "Green"
 msgstr "Grønn"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:386
+#: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:391
 msgid "Brown"
 msgstr "Brun"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:390
+#: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:395
 msgid "Grey"
 msgstr "Grå"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:394
+#: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:399
 msgid "Light brown"
 msgstr "Lysebrun"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:398
+#: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:403
 msgid "Dark red"
 msgstr "Mørkerød"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:402
+#: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:407
 msgid "Dark pink"
 msgstr "Mørk rosa"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:406
+#: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:411
 msgid "Steel blue"
 msgstr "Stålblå"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:410
+#: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:415
 msgid "Gold"
 msgstr "Gull"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:414
+#: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:419
 msgid "Bright green"
 msgstr "Lysegrønn"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:418
+#: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:423
 msgid "Magenta"
 msgstr "Magenta"
 
@@ -4365,55 +4359,59 @@ msgstr ""
 "Hold inne CTRL-tasten mens du trykker linjeskift\n"
 "for å lære av feil.\n"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1805 src/gtk/gtkaspell.c:1943
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1800
+msgid "Change to..."
+msgstr "Bytt til..."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
 msgid "More..."
 msgstr "Mer..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1861
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1867
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
 msgstr "\"%s\" ukjent i '%s' ordbok"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1877
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1883
 msgid "Accept in this session"
 msgstr "Godta i denne sesjonen"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1887
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1893
 msgid "Add to personal dictionary"
 msgstr "Legg til i personlig ordliste"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1897
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1903
 msgid "Replace with..."
 msgstr "Erstatt med..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1910
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1916
 #, c-format
 msgid "Check with %s"
 msgstr "Kontroller med %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1932
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1938
 msgid "(no suggestions)"
 msgstr "(ingen forslag)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2006
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2012
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
 msgstr "Ordliste: %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2021
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2027
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr "Bruk alternativ (%s)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2032
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2038
 msgid "Use both dictionaries"
 msgstr "Bruk begge ordbøker"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2048 src/prefs_spelling.c:144
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:144
 msgid "Check while typing"
 msgstr "Kontroller mens du skriver"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2147
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2153
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
@@ -4422,7 +4420,7 @@ msgstr ""
 "Stavekontrollen kunne ikke endre ordliste.\n"
 "%s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2203
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2209
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
@@ -4431,26 +4429,26 @@ msgstr ""
 "Stavekontrollen kunne ikke endre sekundær ordliste.\n"
 "%s"
 
-#: src/gtk/gtkutils.c:1939
+#: src/gtk/gtkutils.c:1927
 msgid "Failed: no service record found."
 msgstr "Feil: ingen tjenesteoppføring funnet."
 
-#: src/gtk/gtkutils.c:1942
+#: src/gtk/gtkutils.c:1930
 msgid "Failed: network error."
 msgstr "Feil: nettverksfeil."
 
-#: src/gtk/gtkutils.c:1945
+#: src/gtk/gtkutils.c:1933
 #, c-format
 msgid "Failed: unknown error (%d)."
 msgstr "Feil: ukjent feil (%d)."
 
-#: src/gtk/gtkutils.c:2015
+#: src/gtk/gtkutils.c:2003
 msgid "Configuring..."
 msgstr "Innstiller..."
 
-#: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1262
-#: src/prefs_matcher.c:2168 src/prefs_summaries.c:443
-#: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:446
+#: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1259
+#: src/prefs_matcher.c:2166 src/prefs_summaries.c:443
+#: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:445
 msgid "Date"
 msgstr "Dato"
 
@@ -4458,9 +4456,9 @@ msgstr "Dato"
 msgid "Date:"
 msgstr "Dato:"
 
-#: src/gtk/headers.h:10 src/prefs_filtering_action.c:1259
-#: src/prefs_matcher.c:2165 src/prefs_summaries.c:445
-#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50 src/summaryview.c:444
+#: src/gtk/headers.h:10 src/prefs_filtering_action.c:1256
+#: src/prefs_matcher.c:2163 src/prefs_summaries.c:445
+#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50 src/summaryview.c:443
 msgid "From"
 msgstr "Fra"
 
@@ -4480,14 +4478,14 @@ msgstr "Avsender:"
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Svar-Til"
 
-#: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1260
-#: src/prefs_matcher.c:2166 src/prefs_summaries.c:446
-#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57 src/summaryview.c:445
+#: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1257
+#: src/prefs_matcher.c:2164 src/prefs_summaries.c:446
+#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57 src/summaryview.c:444
 msgid "To"
 msgstr "Til:"
 
-#: src/gtk/headers.h:14 src/prefs_filtering_action.c:1261
-#: src/prefs_matcher.c:2167 src/quote_fmt.c:58
+#: src/gtk/headers.h:14 src/prefs_filtering_action.c:1258
+#: src/prefs_matcher.c:2165 src/quote_fmt.c:58
 msgid "Cc"
 msgstr "Kopi-Til"
 
@@ -4495,8 +4493,8 @@ msgstr "Kopi-Til"
 msgid "Bcc"
 msgstr "Blindkopi-Til"
 
-#: src/gtk/headers.h:16 src/prefs_filtering_action.c:1263
-#: src/prefs_matcher.c:2169 src/quote_fmt.c:61
+#: src/gtk/headers.h:16 src/prefs_filtering_action.c:1260
+#: src/prefs_matcher.c:2167 src/quote_fmt.c:61
 msgid "Message-ID"
 msgstr "Meldings-ID"
 
@@ -4508,8 +4506,8 @@ msgstr "Meldings-ID:"
 msgid "In-Reply-To"
 msgstr "Som-Svar-På"
 
-#: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1265
-#: src/prefs_matcher.c:2171 src/quote_fmt.c:60
+#: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1262
+#: src/prefs_matcher.c:2169 src/quote_fmt.c:60
 msgid "References"
 msgstr "Henvisninger"
 
@@ -4517,13 +4515,13 @@ msgstr "Henvisninger"
 msgid "References:"
 msgstr "Henvisninger:"
 
-#: src/gtk/headers.h:19 src/prefs_filtering_action.c:1258
-#: src/prefs_matcher.c:2164 src/prefs_summaries.c:447
-#: src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:443
+#: src/gtk/headers.h:19 src/prefs_filtering_action.c:1255
+#: src/prefs_matcher.c:2162 src/prefs_summaries.c:447
+#: src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:442
 msgid "Subject"
 msgstr "Emne"
 
-#: src/gtk/headers.h:19 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:702
+#: src/gtk/headers.h:19 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:700
 #: src/summary_search.c:488
 msgid "Subject:"
 msgstr "Emne:"
@@ -4540,7 +4538,7 @@ msgstr "Kommentarer:"
 msgid "Keywords"
 msgstr "Nøkkelord"
 
-#: src/gtk/headers.h:21 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:704
+#: src/gtk/headers.h:21 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:702
 msgid "Keywords:"
 msgstr "Nøkkelord:"
 
@@ -4616,8 +4614,8 @@ msgstr "Mottatt"
 msgid "Received:"
 msgstr "Mottatt:"
 
-#: src/gtk/headers.h:33 src/prefs_filtering_action.c:1264
-#: src/prefs_matcher.c:2170 src/quote_fmt.c:59
+#: src/gtk/headers.h:33 src/prefs_filtering_action.c:1261
+#: src/prefs_matcher.c:2168 src/quote_fmt.c:59
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "Nyhetsgrupper"
 
@@ -4643,11 +4641,11 @@ msgstr "Sett:"
 
 #: src/gtk/headers.h:37 src/gtk/progressdialog.c:149
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:164 src/prefs_summaries.c:451
-#: src/prefs_summary_column.c:79 src/summaryview.c:2823
+#: src/prefs_summary_column.c:79 src/summaryview.c:2808
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
-#: src/gtk/headers.h:37 src/prefs_themes.c:999
+#: src/gtk/headers.h:37 src/prefs_themes.c:996
 msgid "Status:"
 msgstr "Status:"
 
@@ -4715,7 +4713,7 @@ msgstr "Forrang"
 msgid "Precedence:"
 msgstr "Forrang:"
 
-#: src/gtk/headers.h:46 src/prefs_account.c:1078
+#: src/gtk/headers.h:46 src/prefs_account.c:1066
 msgid "Organization"
 msgstr "Organisasjon"
 
@@ -5034,7 +5032,7 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/fetchinfo/fetchinfo_plugin_gtk.c:181
 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:137
 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:545
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:427
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:424
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:398
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:413
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:432
@@ -5043,8 +5041,7 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:486
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:504
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:522
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:686 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:706
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:70
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:617 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:70
 #: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:82
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:648
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:774 src/prefs_toolbar.c:957
@@ -5052,33 +5049,31 @@ msgid "Plugins"
 msgstr "Programtillegg"
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:336
-#, fuzzy
-msgid "_Load..."
+msgid "Load..."
 msgstr "Innles..."
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:337
-#, fuzzy
-msgid "_Unload"
+msgid "Unload"
 msgstr "Frakoble"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:351 src/prefs_summaries.c:229
+#: src/gtk/pluginwindow.c:350 src/prefs_summaries.c:229
 msgid "Description"
 msgstr "Beskrivelse"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:375
+#: src/gtk/pluginwindow.c:374
 #, c-format
 msgid "For more information about plugins see the %sClaws Mail website%s."
 msgstr "For mer informasjon om programtillegg, se %sClaws' hjemmeside%s."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:416
+#: src/gtk/pluginwindow.c:415
 msgid "Click here to load one or more plugins"
 msgstr "Klikk her for å lese inn ett eller flere programtillegg"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:419
+#: src/gtk/pluginwindow.c:418
 msgid "Unload the selected plugin"
 msgstr "Frakoble de markerte programtillegg"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:484
+#: src/gtk/pluginwindow.c:483
 msgid "Loaded plugins"
 msgstr "Innleste programtillegg"
 
@@ -5090,12 +5085,12 @@ msgstr "Sideindeks"
 msgid "_Hide"
 msgstr "_Skjul"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:688
-#: src/prefs_account.c:3354 src/prefs_account.c:3372 src/prefs_account.c:3390
-#: src/prefs_account.c:3408 src/prefs_account.c:3426 src/prefs_account.c:3444
-#: src/prefs_account.c:3463 src/prefs_account.c:3556
-#: src/prefs_filtering_action.c:1425 src/prefs_filtering.c:397
-#: src/prefs_filtering.c:1879
+#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:685
+#: src/prefs_account.c:3286 src/prefs_account.c:3304 src/prefs_account.c:3322
+#: src/prefs_account.c:3340 src/prefs_account.c:3358 src/prefs_account.c:3376
+#: src/prefs_account.c:3395 src/prefs_account.c:3488
+#: src/prefs_filtering_action.c:1422 src/prefs_filtering.c:397
+#: src/prefs_filtering.c:1877
 msgid "Account"
 msgstr "Konto"
 
@@ -5373,7 +5368,7 @@ msgid "Signer"
 msgstr "Underskriver"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:170 src/gtk/sslcertwindow.c:194
-#: src/prefs_themes.c:955
+#: src/prefs_themes.c:952
 msgid "Name: "
 msgstr "Navn:"
 
@@ -5505,15 +5500,15 @@ msgstr "Tagger:"
 
 #: src/headerview.c:192 src/plugins/notification/notification_popup.c:313
 #: src/plugins/notification/notification_popup.c:620
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:886 src/summaryview.c:3423
-#: src/summaryview.c:3441 src/summaryview.c:3462
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:886 src/summaryview.c:3379
+#: src/summaryview.c:3397 src/summaryview.c:3418
 msgid "(No From)"
 msgstr "(Intet Fra)"
 
 #: src/headerview.c:207 src/plugins/notification/notification_popup.c:315
 #: src/plugins/notification/notification_popup.c:624
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:889 src/summaryview.c:3474
-#: src/summaryview.c:3477
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:889 src/summaryview.c:3430
+#: src/summaryview.c:3433
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Intet Emne)"
 
@@ -5522,8 +5517,8 @@ msgid "Error:"
 msgstr "Feil:"
 
 #: src/image_viewer.c:299 src/mimeview.c:2611
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:306
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:698
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:301
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:696
 msgid "Filename:"
 msgstr "Filnavn:"
 
@@ -5801,8 +5796,8 @@ msgstr "Oppkobling til %s feilet"
 msgid "IMAP connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "IMAP-tilkobling til %s har avbrutt. Kobler til på nytt...\n"
 
-#: src/imap.c:1039 src/imap.c:3656 src/imap.c:4315 src/imap.c:4409
-#: src/imap.c:4587 src/imap.c:5398
+#: src/imap.c:1039 src/imap.c:3655 src/imap.c:4314 src/imap.c:4408
+#: src/imap.c:4586 src/imap.c:5397
 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the IMAP server."
 msgstr "Claws Mail må ha nettadgang for å kunne kontakte IMAP-tjeneren."
 
@@ -5843,7 +5838,7 @@ msgstr "Får ikke forbindelse til IMAP-tjener: %s:%d"
 msgid "Can't connect to IMAP server: %s:%d\n"
 msgstr "Får ikke forbindelse til IMAP-tjener: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1249 src/imap.c:4077
+#: src/imap.c:1249 src/imap.c:4076
 msgid "Can't start STARTTLS session.\n"
 msgstr "Kan ikke starte STARTTLS-sesjon.\n"
 
@@ -5857,71 +5852,71 @@ msgstr "Kunne ikke logge inn på IMAP-tjeneren %s.\n"
 msgid "Couldn't login to IMAP server %s."
 msgstr "Kunne ikke logge inn på LDAP-tjeneren %s."
 
-#: src/imap.c:1747
+#: src/imap.c:1746
 msgid "Adding messages..."
 msgstr "Legger til meldinger..."
 
-#: src/imap.c:1952 src/mh.c:529
+#: src/imap.c:1951 src/mh.c:529
 msgid "Copying messages..."
 msgstr "Kopierer meldinger..."
 
-#: src/imap.c:2545
+#: src/imap.c:2544
 msgid "can't set deleted flags\n"
 msgstr "kan ikke sette sletteflagg: %d\n"
 
-#: src/imap.c:2552 src/imap.c:5028
+#: src/imap.c:2551 src/imap.c:5027
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "kan ikke rense opp\n"
 
-#: src/imap.c:2903
+#: src/imap.c:2902
 #, c-format
 msgid "Looking for unsubscribed folders in %s..."
 msgstr "Leter etter uabonnerte mapper i %s..."
 
-#: src/imap.c:2906
+#: src/imap.c:2905
 #, c-format
 msgid "Looking for subfolders of %s..."
 msgstr "Ser etter undermapper under %s..."
 
-#: src/imap.c:3196
+#: src/imap.c:3195
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "kan ikke opprette postkasse: LIST mislyktes\n"
 
-#: src/imap.c:3211
+#: src/imap.c:3210
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "kan ikke opprette postkasse\n"
 
-#: src/imap.c:3342
+#: src/imap.c:3341
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "kan ikke endre navn på postkasse: %s til %s\n"
 
-#: src/imap.c:3455
+#: src/imap.c:3454
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "kan ikke slette postkasse\n"
 
-#: src/imap.c:3734
+#: src/imap.c:3733
 msgid "LIST failed\n"
 msgstr "LIST mislyktes\n"
 
-#: src/imap.c:3819
+#: src/imap.c:3818
 msgid "Flagging messages..."
 msgstr "Merker meldinger..."
 
-#: src/imap.c:3922
+#: src/imap.c:3921
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "kan ikke velge mappe: %s\n"
 
-#: src/imap.c:4074
+#: src/imap.c:4073
 msgid "Server requires STARTTLS to log in.\n"
 msgstr "Tjeneren krever innlogging med STARTTLS.\n"
 
-#: src/imap.c:4084
+#: src/imap.c:4083
 msgid "Can't refresh capabilities.\n"
 msgstr "Kan ikke gjeninnlese muligheter.\n"
 
-#: src/imap.c:4089
+#: src/imap.c:4088
 #, c-format
 msgid ""
 "Connection to %s failed: server requires STARTTLS, but Claws Mail has been "
@@ -5930,20 +5925,20 @@ msgstr ""
 "Forbindelsen til %s mislyktes: tjeneren krever STARTTLS, men Claws Mail er "
 "blitt kompilert uten STARTTLS-funksjonalitet.\n"
 
-#: src/imap.c:4097
+#: src/imap.c:4096
 msgid "Server logins are disabled.\n"
 msgstr "Login til tjeneren er deaktivert.\n"
 
-#: src/imap.c:4320
+#: src/imap.c:4319
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "Henter melding..."
 
-#: src/imap.c:5021
+#: src/imap.c:5020
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "kan ikke sette slettet flagg: %d\n"
 
-#: src/imap.c:6056
+#: src/imap.c:6055
 msgid ""
 "You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Claws "
 "Mail has been built without IMAP support; your IMAP accounts are disabled.\n"
@@ -6029,21 +6024,21 @@ msgid "Inherit properties from parent folder"
 msgstr "Arv egenskaper fra overordnet mappe"
 
 #: src/imap_gtk.c:259 src/mh_gtk.c:252 src/news_gtk.c:290
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:419 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:197
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2051
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:421 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:197
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2055
 #, c-format
 msgid "Input new name for '%s':"
 msgstr "Angi nytt navn for '%s':"
 
-#: src/imap_gtk.c:261 src/mh_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:420
+#: src/imap_gtk.c:261 src/mh_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:422
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:198
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2052
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2056
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Bytt navn på mappe"
 
 #: src/imap_gtk.c:290 src/mh_gtk.c:280 src/news_gtk.c:312
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:450 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:224
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2072
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:452 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:224
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2076
 msgid ""
 "The folder could not be renamed.\n"
 "The new folder name is not allowed."
@@ -6051,17 +6046,21 @@ msgstr ""
 "Mappen kunne ikke omdøpes.\n"
 "Det nye mappenavnet er ikke tillatt."
 
-#: src/imap_gtk.c:317 src/mh_gtk.c:307 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:372
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Select folder to move folder '%s' to"
-msgstr "Velg mappe valgt melding skal flyttes til"
+#: src/imap_gtk.c:318 src/mh_gtk.c:308 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:373
+#: src/summaryview.c:4624
+msgid "Select folder to move selected message to"
+msgid_plural "Select folder to move selected messages to"
+msgstr[0] "Velg mappe valgt melding skal flyttes til"
+msgstr[1] "Velg mappe valgte meldinger skal flyttes til"
 
-#: src/imap_gtk.c:337 src/mh_gtk.c:327 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:392
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Select folder to copy folder '%s' to"
-msgstr "Velg mappe valgt melding skal kopieres til"
+#: src/imap_gtk.c:339 src/mh_gtk.c:329 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:394
+#: src/summaryview.c:4709
+msgid "Select folder to copy selected message to"
+msgid_plural "Select folder to copy selected messages to"
+msgstr[0] "Velg mappe valgt melding skal kopieres til"
+msgstr[1] "Velg mappe valgte meldinger skal kopieres til"
 
-#: src/imap_gtk.c:365 src/mh_gtk.c:203 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:152
+#: src/imap_gtk.c:367 src/mh_gtk.c:203 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:152
 #, c-format
 msgid ""
 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
@@ -6074,44 +6073,44 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ønsker du virkelig å slette?"
 
-#: src/imap_gtk.c:384 src/news_gtk.c:265 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:347
+#: src/imap_gtk.c:386 src/news_gtk.c:265 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:347
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:171
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2005
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2009
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder '%s'."
 msgstr "Kan ikke slette mappen '%s'."
 
-#: src/imap_gtk.c:506
+#: src/imap_gtk.c:508
 #, c-format
 msgid "Do you want to search for unsubscribed subfolders of '%s'?"
 msgstr "Vil du lete etter undermapper av '%s' som du ikke abonnerer på?"
 
-#: src/imap_gtk.c:509
+#: src/imap_gtk.c:511
 msgid "Search recursively"
 msgstr "Gjennomsøk alle undermapper"
 
-#: src/imap_gtk.c:514 src/imap_gtk.c:573
+#: src/imap_gtk.c:516 src/imap_gtk.c:575
 msgid "Subscriptions"
 msgstr "Abonnementer"
 
-#: src/imap_gtk.c:515
+#: src/imap_gtk.c:517
 msgid "_Search"
 msgstr "_Søk"
 
-#: src/imap_gtk.c:525
+#: src/imap_gtk.c:527
 #, c-format
 msgid "Choose a subfolder of %s to subscribe to: "
 msgstr "Velg en undermappe under %s å abonnere på:"
 
-#: src/imap_gtk.c:536 src/mainwindow.c:680
+#: src/imap_gtk.c:538 src/mainwindow.c:680
 msgid "Subscribe"
 msgstr "Abonner"
 
-#: src/imap_gtk.c:538 src/imap_gtk.c:540
+#: src/imap_gtk.c:540 src/imap_gtk.c:542
 msgid "All of them"
 msgstr "Alle sammen"
 
-#: src/imap_gtk.c:556
+#: src/imap_gtk.c:558
 msgid ""
 "This folder is already subscribed and has no unsubscribed subfolders.\n"
 "\n"
@@ -6124,29 +6123,29 @@ msgstr ""
 "Hvis det er nye mapper, som er opprettet og abonnert på fra en annen klient, "
 "bruk \"Søk etter nye mapper\" i postkassens rotmappe."
 
-#: src/imap_gtk.c:565
+#: src/imap_gtk.c:567
 #, c-format
 msgid "Do you want to %s the '%s' folder?"
 msgstr "Vil du %s mappen '%s'?"
 
-#: src/imap_gtk.c:566
+#: src/imap_gtk.c:568
 msgid "subscribe"
 msgstr "abonner"
 
-#: src/imap_gtk.c:566
+#: src/imap_gtk.c:568
 msgid "unsubscribe"
 msgstr "stopp abonnement"
 
-#: src/imap_gtk.c:568 src/prefs_folder_item.c:1447 src/prefs_folder_item.c:1475
+#: src/imap_gtk.c:570 src/prefs_folder_item.c:1447 src/prefs_folder_item.c:1475
 #: src/prefs_folder_item.c:1503
 msgid "Apply to subfolders"
 msgstr "Utfør på undermapper"
 
-#: src/imap_gtk.c:574
+#: src/imap_gtk.c:576
 msgid "_Subscribe"
 msgstr "_Abonner"
 
-#: src/imap_gtk.c:575 src/news_gtk.c:252
+#: src/imap_gtk.c:577 src/news_gtk.c:252
 msgid "_Unsubscribe"
 msgstr "_Dropp abonnement på nyhetsgruppe"
 
@@ -6236,7 +6235,7 @@ msgstr "Velg LDIF-fil som skal importeres."
 msgid "R"
 msgstr "R"
 
-#: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:441
+#: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:440
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
@@ -6379,7 +6378,7 @@ msgid "Auth failed"
 msgstr "Autentisering mislyktes"
 
 #: src/inc.c:656 src/prefs_matcher.c:398 src/prefs_summaries.c:454
-#: src/prefs_summary_column.c:88 src/summaryview.c:2819 src/summaryview.c:6361
+#: src/prefs_summary_column.c:88 src/summaryview.c:2804 src/summaryview.c:6317
 msgid "Locked"
 msgstr "Låst"
 
@@ -6569,7 +6568,7 @@ msgstr "Et SN"
 msgid "Nick Name"
 msgstr "Kallenavn"
 
-#: src/main.c:249
+#: src/main.c:246
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' already exists.\n"
@@ -6578,7 +6577,7 @@ msgstr ""
 "Filen '%s' finnes allerede.\n"
 "Kan ikke opprette mappe."
 
-#: src/main.c:370
+#: src/main.c:367
 #, c-format
 msgid ""
 "Configuration for %s found.\n"
@@ -6587,7 +6586,7 @@ msgstr ""
 "Innstillinger for %s funnet.\n"
 "Vil du migrere disse innstillingene?"
 
-#: src/main.c:372
+#: src/main.c:369
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -6600,11 +6599,11 @@ msgstr ""
 "Dine filterregler fra Sylpheed kan konverteres med et\n"
 "skript som finnes på %s."
 
-#: src/main.c:384
+#: src/main.c:381
 msgid "Keep old configuration"
 msgstr "Behold gamle innstillinger"
 
-#: src/main.c:387
+#: src/main.c:384
 msgid ""
 "Keeping a backup will allow you to go back to an older version, but may take "
 "a while if you have cached IMAP or News data, and will take some extra room "
@@ -6614,31 +6613,31 @@ msgstr ""
 "kan ta noe tid hvis du har IMAP- eller News-data i hurtiglager, og det vil "
 "ta ekstra plass på harddisken. "
 
-#: src/main.c:395
+#: src/main.c:392
 msgid "Migration of configuration"
 msgstr "Migrer innstillinger"
 
-#: src/main.c:406
+#: src/main.c:403
 msgid "Copying configuration... This may take a while..."
 msgstr "Kopierer innstillinger... Dette kan ta litt tid..."
 
-#: src/main.c:415
+#: src/main.c:412
 msgid "Migration failed!"
 msgstr "Migrering mislyktes!"
 
-#: src/main.c:424
+#: src/main.c:421
 msgid "Migrating configuration..."
 msgstr "Migrerer innstillinger..."
 
-#: src/main.c:1138
+#: src/main.c:1128
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "g_thread støttes ikke av glib.\n"
 
-#: src/main.c:1158 src/main.c:1162 src/main.c:1166
+#: src/main.c:1148 src/main.c:1152 src/main.c:1156
 msgid "(or older)"
 msgstr "(eller eldre)"
 
-#: src/main.c:1483
+#: src/main.c:1457
 #, c-format
 msgid ""
 "The following plugin failed to load. Check the Plugins configuration for "
@@ -6657,7 +6656,7 @@ msgstr[1] ""
 "innstillinger for nærmere opplysninger:\n"
 "%s"
 
-#: src/main.c:1525
+#: src/main.c:1508
 msgid ""
 "Claws Mail has detected a configured mailbox, but it is incomplete. It is "
 "possibly due to a failing IMAP account. Use \"Rebuild folder tree\" on the "
@@ -6668,7 +6667,7 @@ msgstr ""
 "mappetre\" i kontekstmenyen for postkassens overordnede mappe for å forsøke "
 "å reparere den."
 
-#: src/main.c:1531
+#: src/main.c:1514
 msgid ""
 "Claws Mail has detected a configured mailbox, but could not load it. It is "
 "probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the "
@@ -6678,36 +6677,36 @@ msgstr ""
 "innleses. Dette skyldes antakelig et utdatert programtillegg. Gjeninstaller "
 "dette og prøv igjen."
 
-#: src/main.c:1776
+#: src/main.c:1759
 msgid "Missing filename\n"
 msgstr "Manglende filnavn\n"
 
-#: src/main.c:1783
+#: src/main.c:1766
 msgid "Cannot open filename for reading\n"
 msgstr "Kan ikke åpne fil for lesning\n"
 
-#: src/main.c:1794
+#: src/main.c:1777
 msgid "Malformed header\n"
 msgstr "Misformet brevhode\n"
 
-#: src/main.c:1801
+#: src/main.c:1784
 msgid "Duplicated 'To:' header\n"
 msgstr "Dobbelt 'Til:'-brevhode\n"
 
-#: src/main.c:1812
+#: src/main.c:1795
 msgid "Missing required 'To:' header\n"
 msgstr "Det påkrevde 'Til'-brevhode mangler\n"
 
-#: src/main.c:1958
+#: src/main.c:1938
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Bruk: %s [VAL]...\n"
 
-#: src/main.c:1960
+#: src/main.c:1940
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr "  --compose [adresse]    åpne redigeringsvinduet"
 
-#: src/main.c:1961
+#: src/main.c:1941
 msgid ""
 "  --compose-from-file file\n"
 "                         open composition window with data from given file;\n"
@@ -6726,11 +6725,11 @@ msgstr ""
 "                         en tom linje, deretter meldingsteksten til slutten "
 "av filen."
 
-#: src/main.c:1966
+#: src/main.c:1946
 msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
 msgstr "  --subscribe [uri]      abonner på angitte URI dersom mulig."
 
-#: src/main.c:1967
+#: src/main.c:1947
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -6739,33 +6738,23 @@ msgstr ""
 "  --attach fil1 [fil2]...\n"
 "                åpne redigeringsvinduet med de angitte filer som vedlegg"
 
-#: src/main.c:1970
-#, fuzzy
-msgid ""
-"  --insert file1 [file2]...\n"
-"                         open composition window with specified files\n"
-"                         inserted"
-msgstr ""
-"  --attach fil1 [fil2]...\n"
-"                åpne redigeringsvinduet med de angitte filer som vedlegg"
-
-#: src/main.c:1973
+#: src/main.c:1950
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              ta imot nye meldinger"
 
-#: src/main.c:1974
+#: src/main.c:1951
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all          ta imot nye meldinger fra alle kontoer"
 
-#: src/main.c:1975
+#: src/main.c:1952
 msgid "  --cancel-receiving     cancel receiving of messages"
 msgstr "  --cancel-receiving     avbryt henting av meldinger"
 
-#: src/main.c:1976
+#: src/main.c:1953
 msgid "  --cancel-sending       cancel sending of messages"
 msgstr " --cancel-sending       avbryt sending"
 
-#: src/main.c:1977
+#: src/main.c:1954
 msgid ""
 "  --search folder type request [recursive]\n"
 "                         searches mail\n"
@@ -6783,15 +6772,15 @@ msgstr ""
 "                         forespørsel: søkestreng\n"
 "                         rekursiv: false if arg. starts with 0, n, N, f or F"
 
-#: src/main.c:1984
+#: src/main.c:1961
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send                        send alle meldinger i køen"
 
-#: src/main.c:1985
+#: src/main.c:1962
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
 msgstr "  --status [mappe]...          vis det samlede antall meldinger"
 
-#: src/main.c:1986
+#: src/main.c:1963
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
@@ -6799,15 +6788,15 @@ msgstr ""
 "  --status-full [mappe]...\n"
 "                        vis status for hver mappe"
 
-#: src/main.c:1988
+#: src/main.c:1965
 msgid "  --statistics           show session statistics"
 msgstr "  --statistics           vis statistikk for sesjonen"
 
-#: src/main.c:1989
+#: src/main.c:1966
 msgid "  --reset-statistics     reset session statistics"
 msgstr "  --reset-statistics     nullstill statistikk for sesjonen"
 
-#: src/main.c:1990
+#: src/main.c:1967
 msgid ""
 "  --select folder[/msg]  jumps to the specified folder/message\n"
 "                         folder is a folder id like 'folder/sub_folder'"
@@ -6815,35 +6804,35 @@ msgstr ""
 " --select mappe[/melding]   Gå til angitt mappe/melding\n"
 "                         'mappe' er mappens id som i 'mappe/under_mappe'"
 
-#: src/main.c:1992
+#: src/main.c:1969
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgstr "  --online               bytt til tilkoblet modus"
 
-#: src/main.c:1993
+#: src/main.c:1970
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgstr "  --offline             gå til frakoblet modus"
 
-#: src/main.c:1994
+#: src/main.c:1971
 msgid "  --exit --quit -q       exit Claws Mail"
 msgstr "  --exit --quit -q       lukk Claws"
 
-#: src/main.c:1995
+#: src/main.c:1972
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                feilrettingsmodus"
 
-#: src/main.c:1996
+#: src/main.c:1973
 msgid "  --toggle-debug         toggle debug mode"
 msgstr "  --toggle-debug         slå feilrettingsmodus til/fra"
 
-#: src/main.c:1997
+#: src/main.c:1974
 msgid "  --help -h              display this help and exit"
 msgstr "  --help -h              vis denne hjelpeteksten og avslutt"
 
-#: src/main.c:1998
+#: src/main.c:1975
 msgid "  --version -v           output version information and exit"
 msgstr "  --version -v           vis versionsinformasjon og avslutt"
 
-#: src/main.c:1999
+#: src/main.c:1976
 msgid ""
 "  --version-full -V      output version and built-in features information "
 "and exit"
@@ -6851,12 +6840,12 @@ msgstr ""
 "  --version-full -V      vis informasjon om versjon samt innebygde "
 "funksjoner, og avslutt"
 
-#: src/main.c:2000
+#: src/main.c:1977
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
 msgstr ""
 "  --config-dir           vis hvilken mappe som brukes for konfigurasjonsfiler"
 
-#: src/main.c:2001
+#: src/main.c:1978
 msgid ""
 "  --alternate-config-dir [dir]\n"
 "                         use specified configuration directory"
@@ -6864,7 +6853,7 @@ msgstr ""
 "  --alternate-config-dir [dir]\n"
 "                         bruk den angitte mappe for innstillinger"
 
-#: src/main.c:2003
+#: src/main.c:1980
 msgid ""
 "  --geometry -geometry WxH+X+Y\n"
 "                         set geometry for main window"
@@ -6872,32 +6861,32 @@ msgstr ""
 "  --geometry -geometry VxH+X+Y\n"
 "                         sett geometri for hovedvindu"
 
-#: src/main.c:2056
+#: src/main.c:2033
 msgid "Unknown option\n"
 msgstr "Ukjent alternativ\n"
 
-#: src/main.c:2074
+#: src/main.c:2051
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Behandler (%s)..."
 
-#: src/main.c:2077
+#: src/main.c:2054
 msgid "top level folder"
 msgstr "toppnivåmappe"
 
-#: src/main.c:2160
+#: src/main.c:2137
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Melding i kø"
 
-#: src/main.c:2161
+#: src/main.c:2138
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Noen usendte meldinger ligger fremdeles i køen. Avslutte nå?"
 
-#: src/main.c:2908
+#: src/main.c:2880
 msgid "NetworkManager: network is online.\n"
 msgstr "NetworkManager: nettverket er tilkoblet.\n"
 
-#: src/main.c:2914
+#: src/main.c:2886
 msgid "NetworkManager: network is offline.\n"
 msgstr "NetworkManager: nettverket er frakoblet.\n"
 
@@ -6905,7 +6894,7 @@ msgstr "NetworkManager: nettverket er frakoblet.\n"
 msgid "_File"
 msgstr "_Fil"
 
-#: src/mainwindow.c:515 src/messageview.c:210 src/summaryview.c:436
+#: src/mainwindow.c:515 src/messageview.c:210 src/summaryview.c:435
 msgid "_View"
 msgstr "_Vis"
 
@@ -7129,7 +7118,7 @@ msgstr "Meldingsinnhold"
 msgid "View as text"
 msgstr "Vis som _tekst"
 
-#: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:289 src/toolbar.c:494
+#: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:289 src/toolbar.c:491
 msgid "Open"
 msgstr "Åpne"
 
@@ -7178,7 +7167,7 @@ msgstr "Ny melding til _nyhetsgruppe"
 msgid "_Reply"
 msgstr "Sva_r"
 
-#: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:301 src/summaryview.c:428
+#: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:301 src/summaryview.c:427
 msgid "Repl_y to"
 msgstr "Svar _til"
 
@@ -7190,15 +7179,15 @@ msgstr "_Postliste"
 msgid "Follow-up and reply to"
 msgstr "_Oppfølgning og svar til"
 
-#: src/mainwindow.c:671 src/messageview.c:307 src/toolbar.c:2446
+#: src/mainwindow.c:671 src/messageview.c:307 src/toolbar.c:2368
 msgid "_Forward"
 msgstr "_Videresend"
 
-#: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:308 src/toolbar.c:2447
+#: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:308 src/toolbar.c:2369
 msgid "For_ward as attachment"
 msgstr "V_ideresend som vedlegg"
 
-#: src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:309 src/toolbar.c:2448
+#: src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:309 src/toolbar.c:2370
 msgid "Redirec_t"
 msgstr "Om_diriger"
 
@@ -7254,7 +7243,7 @@ msgstr "S_lett tråd"
 msgid "Cancel a news message"
 msgstr "Avbryt nyhetsgruppemelding"
 
-#: src/mainwindow.c:699 src/mainwindow.c:700 src/summaryview.c:429
+#: src/mainwindow.c:699 src/mainwindow.c:700 src/summaryview.c:428
 msgid "_Mark"
 msgstr "_Marker"
 
@@ -7279,7 +7268,7 @@ msgid "Mark all unread"
 msgstr "Marker alt som ulest"
 
 #: src/mainwindow.c:710 src/prefs_filtering_action.c:199 src/toolbar.c:242
-#: src/toolbar.c:503
+#: src/toolbar.c:500
 msgid "Ignore thread"
 msgstr "Ignorer tråd"
 
@@ -7288,7 +7277,7 @@ msgid "Unignore thread"
 msgstr "Ignorer ikke tråd"
 
 #: src/mainwindow.c:712 src/prefs_filtering_action.c:200 src/toolbar.c:243
-#: src/toolbar.c:504
+#: src/toolbar.c:501
 msgid "Watch thread"
 msgstr "Overvåk tråd"
 
@@ -7304,19 +7293,19 @@ msgstr "Marker som _spam"
 msgid "Mark as _ham"
 msgstr "Marker som _ham"
 
-#: src/mainwindow.c:720 src/prefs_filtering_action.c:181 src/toolbar.c:507
+#: src/mainwindow.c:720 src/prefs_filtering_action.c:181 src/toolbar.c:504
 msgid "Lock"
 msgstr "Lås"
 
-#: src/mainwindow.c:721 src/prefs_filtering_action.c:182 src/toolbar.c:508
+#: src/mainwindow.c:721 src/prefs_filtering_action.c:182 src/toolbar.c:505
 msgid "Unlock"
 msgstr "Lås opp"
 
-#: src/mainwindow.c:723 src/summaryview.c:430
+#: src/mainwindow.c:723 src/summaryview.c:429
 msgid "Color la_bel"
 msgstr "F_argemerkning"
 
-#: src/mainwindow.c:724 src/summaryview.c:431
+#: src/mainwindow.c:724 src/summaryview.c:430
 msgid "Ta_gs"
 msgstr "Ta_gger"
 
@@ -7380,7 +7369,7 @@ msgstr "Etter _Til"
 msgid "By _Subject"
 msgstr "Etter _Emne"
 
-#: src/mainwindow.c:752 src/messageview.c:323 src/summaryview.c:434
+#: src/mainwindow.c:752 src/messageview.c:323 src/summaryview.c:433
 msgid "Create processing rule"
 msgstr "Opprett _bearbeidingsregel"
 
@@ -7652,7 +7641,7 @@ msgstr "Fallende"
 msgid "_Auto detect"
 msgstr "Finn _automatisk"
 
-#: src/mainwindow.c:1314 src/summaryview.c:6287
+#: src/mainwindow.c:1314 src/summaryview.c:6243
 msgid "Apply tags..."
 msgstr "Bruk tagger..."
 
@@ -7680,11 +7669,11 @@ msgstr "Nettverkslogg"
 msgid "Filtering/Processing debug log"
 msgstr "Logg for filtrering/bearbeidning"
 
-#: src/mainwindow.c:2044 src/prefs_logging.c:394
+#: src/mainwindow.c:2044 src/prefs_logging.c:392
 msgid "filtering log enabled\n"
 msgstr "filterlogg aktivert\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2046 src/prefs_logging.c:396
+#: src/mainwindow.c:2046 src/prefs_logging.c:394
 msgid "filtering log disabled\n"
 msgstr "filterlogg deaktivert\n"
 
@@ -7815,7 +7804,7 @@ msgstr "Ingen dublettmelding funnet i %d mapper.\n"
 msgid "Select folder to go to"
 msgstr "Velg mappe"
 
-#: src/mainwindow.c:5038 src/summaryview.c:5778
+#: src/mainwindow.c:5038 src/summaryview.c:5734
 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
 msgstr "Bearbeidingsregler som skal brukes før mappereglene"
 
@@ -7823,7 +7812,7 @@ msgstr "Bearbeidingsregler som skal brukes før mappereglene"
 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
 msgstr "Bearbeidingsregler som skal brukes etter mappereglene"
 
-#: src/mainwindow.c:5054 src/summaryview.c:5789
+#: src/mainwindow.c:5054 src/summaryview.c:5745
 msgid "Filtering configuration"
 msgstr "Konfigurasjon av filtrering"
 
@@ -7885,21 +7874,21 @@ msgstr "Skill mellom store og små bokstaver"
 msgid "Case insensitive"
 msgstr "Skill ikke mellom store og små bokstaver"
 
-#: src/matcher.c:1859
+#: src/matcher.c:1862
 #, c-format
 msgid "checking if message matches [ %s ]\n"
 msgstr "kontrollerer om meldingen matcher [ %s ]\n"
 
-#: src/matcher.c:1930 src/matcher.c:1949 src/matcher.c:1962
+#: src/matcher.c:1933 src/matcher.c:1952 src/matcher.c:1965
 msgid "message matches\n"
 msgstr "melding samsvarer\n"
 
-#: src/matcher.c:1937 src/matcher.c:1955 src/matcher.c:1964
+#: src/matcher.c:1940 src/matcher.c:1958 src/matcher.c:1967
 msgid "message does not match\n"
 msgstr "melding samsvarer ikke\n"
 
-#: src/matcher.c:2227 src/matcher.c:2228 src/matcher.c:2229 src/matcher.c:2230
-#: src/matcher.c:2231 src/matcher.c:2232 src/matcher.c:2233 src/matcher.c:2234
+#: src/matcher.c:2230 src/matcher.c:2231 src/matcher.c:2232 src/matcher.c:2233
+#: src/matcher.c:2234 src/matcher.c:2235 src/matcher.c:2236 src/matcher.c:2237
 msgid "(none)"
 msgstr "(ingen)"
 
@@ -7928,7 +7917,7 @@ msgid "This file already exists. Do you want to overwrite it?"
 msgstr "Filen finnes allerede. Vil du overskrive den?"
 
 #: src/mbox.c:551 src/messageview.c:1864 src/mimeview.c:1843
-#: src/prefs_themes.c:564 src/textview.c:3095
+#: src/prefs_themes.c:561 src/textview.c:3086
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Overskriv"
 
@@ -8023,7 +8012,7 @@ msgstr ""
 msgid "Fetching message (%s)..."
 msgstr "Henter melding (%s)..."
 
-#: src/messageview.c:1421 src/procmime.c:1009
+#: src/messageview.c:1421 src/procmime.c:1008
 #, c-format
 msgid "Couldn't decrypt: %s"
 msgstr "Kunne ikke dekryptere: %s"
@@ -8035,8 +8024,8 @@ msgstr ""
 "feil."
 
 #: src/messageview.c:1856 src/messageview.c:1859 src/mimeview.c:2048
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:709 src/summaryview.c:4882
-#: src/summaryview.c:4885 src/textview.c:3083
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:663 src/summaryview.c:4838
+#: src/summaryview.c:4841 src/textview.c:3074
 msgid "Save as"
 msgstr "Lagre som"
 
@@ -8044,8 +8033,8 @@ msgstr "Lagre som"
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "Overskriv eksisterende fil?"
 
-#: src/messageview.c:1873 src/summaryview.c:4902 src/summaryview.c:4905
-#: src/summaryview.c:4920
+#: src/messageview.c:1873 src/summaryview.c:4858 src/summaryview.c:4861
+#: src/summaryview.c:4876
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the file '%s'."
 msgstr "Kunne ikke lagre filen '%s'."
@@ -8114,7 +8103,7 @@ msgstr ""
 "den er %s og vil bli lastet ned."
 
 #: src/messageview.c:2033 src/messageview.c:2046
-#: src/prefs_filtering_action.c:180 src/toolbar.c:506
+#: src/prefs_filtering_action.c:180 src/toolbar.c:503
 msgid "Unmark"
 msgstr "Fjern markering"
 
@@ -8177,8 +8166,8 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  Meldingen er blitt slettet eller flyttet til en annen mappe"
 
-#: src/messageview.c:3009 src/messageview.c:3015 src/summaryview.c:4295
-#: src/summaryview.c:7054
+#: src/messageview.c:3009 src/messageview.c:3015 src/summaryview.c:4251
+#: src/summaryview.c:7010
 msgid "An error happened while learning.\n"
 msgstr "En feil oppsto ved læring.\n"
 
@@ -8205,7 +8194,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: src/mh_gtk.c:372 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:298
+#: src/mh_gtk.c:374 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:298
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox '%s'?\n"
@@ -8214,7 +8203,7 @@ msgstr ""
 "Vil du virkelig slette postkassen '%s'?\n"
 "(Meldingene blir IKKE slettet fra platelagret)"
 
-#: src/mh_gtk.c:374 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:300
+#: src/mh_gtk.c:376 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:300
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Fjern postkasse"
 
@@ -8287,12 +8276,12 @@ msgid "Go back to email"
 msgstr "Gå tilbake til epost"
 
 #: src/mimeview.c:1761 src/mimeview.c:1853 src/mimeview.c:2095
-#: src/mimeview.c:2131 src/mimeview.c:2243 src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:449
+#: src/mimeview.c:2131 src/mimeview.c:2243 src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:416
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the part of multipart message: %s"
 msgstr "Kunne ikke lagre denne delen av flerdelt melding: %s"
 
-#: src/mimeview.c:1840 src/textview.c:3093
+#: src/mimeview.c:1840 src/textview.c:3084
 #, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
 msgstr "Overskriv eksisterende fil '%s'?"
@@ -8341,7 +8330,7 @@ msgstr[0] "%s, %d fil mislyktes"
 msgstr[1] "%s, %d filer mislyktes"
 
 #: src/mimeview.c:1924 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:142
-#: src/prefs_filtering_action.c:1300
+#: src/prefs_filtering_action.c:1297
 msgid "Select destination folder"
 msgstr "Velg målmappe"
 
@@ -8350,11 +8339,11 @@ msgstr "Velg målmappe"
 msgid "'%s' is not a directory."
 msgstr "'%s' er ikke en mappe."
 
-#: src/mimeview.c:2178 src/mimeview.c:2185 src/textview.c:3010
+#: src/mimeview.c:2178 src/mimeview.c:2185 src/textview.c:3001
 msgid "Open with"
 msgstr "Åpne med"
 
-#: src/mimeview.c:2179 src/mimeview.c:2186 src/textview.c:3011
+#: src/mimeview.c:2179 src/mimeview.c:2186 src/textview.c:3002
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command-line to open file:\n"
@@ -8394,12 +8383,12 @@ msgstr ""
 msgid "Run binary"
 msgstr "Kjør program"
 
-#: src/mimeview.c:2596 src/plugins/att_remover/att_remover.c:304
+#: src/mimeview.c:2596 src/plugins/att_remover/att_remover.c:299
 msgid "Type:"
 msgstr "Type:"
 
-#: src/mimeview.c:2597 src/plugins/att_remover/att_remover.c:305
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:699 src/summaryview.c:2713
+#: src/mimeview.c:2597 src/plugins/att_remover/att_remover.c:300
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:697 src/summaryview.c:2698
 msgid "Size:"
 msgstr "Størrelse:"
 
@@ -8452,7 +8441,7 @@ msgstr "Claws Mail må ha nettadgang for å få adgang til nyhetsgruppetjeneren.
 msgid "couldn't select group: %s\n"
 msgstr "kan ikke velge gruppe: %s\n"
 
-#: src/news.c:1054 src/news.c:1232
+#: src/news.c:1054 src/news.c:1224
 #, c-format
 msgid "couldn't set group: %s\n"
 msgstr "kan ikke angi gruppe: %s\n"
@@ -8462,24 +8451,24 @@ msgstr "kan ikke angi gruppe: %s\n"
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr "ugyldig artikelintervall: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:1133 src/news.c:1160 src/news.c:1187
+#: src/news.c:1133 src/news.c:1157 src/news.c:1181
 msgid "couldn't get xhdr\n"
 msgstr "kan ikke hente xhdr\n"
 
-#: src/news.c:1225
+#: src/news.c:1217
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
 msgstr "henter xover %d - %d i %s...\n"
 
-#: src/news.c:1240
+#: src/news.c:1232
 msgid "couldn't get xover\n"
 msgstr "kan ikke hente xover\n"
 
-#: src/news.c:1257
+#: src/news.c:1247
 msgid "invalid xover line\n"
 msgstr "ugyldig xover-linje\n"
 
-#: src/news.c:1459
+#: src/news.c:1449
 msgid ""
 "You have one or more News accounts defined. However this version of Claws "
 "Mail has been built without News support; your News accounts are disabled.\n"
@@ -8925,14 +8914,14 @@ msgstr "Komprimeringsgrad"
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:833
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:841
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:849
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:718 src/prefs_folder_item.c:522
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:716 src/prefs_folder_item.c:522
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
 
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:833
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:841
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:849
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:721 src/prefs_folder_item.c:521
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:719 src/prefs_folder_item.c:521
 #: src/prefs_summaries.c:380
 msgid "No"
 msgstr "Nei"
@@ -8997,7 +8986,7 @@ msgstr "Arkivets plassering og navn"
 
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1092
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:225
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:435
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:421
 msgid "_Select"
 msgstr "_Velg"
 
@@ -9163,7 +9152,7 @@ msgstr ""
 "å opprette arkivet dramatisk."
 
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:425
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:765
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:761
 msgid "Rename"
 msgstr "Omdøp"
 
@@ -9171,25 +9160,25 @@ msgstr "Omdøp"
 msgid "Choose this option to delete mails after archiving"
 msgstr "Velg dette alternativet for å slette meldinger etter arkivering"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:337
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:332
 msgid "Remove attachments"
 msgstr "Fjern vedlegg"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:362
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:324 src/prefs_themes.c:1063
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:357
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:324 src/prefs_themes.c:1060
 msgid "Remove"
 msgstr "Slett"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:370 src/prefs_summaries.c:452
-#: src/prefs_summary_column.c:80 src/summaryview.c:2807
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:365 src/prefs_summaries.c:452
+#: src/prefs_summary_column.c:80 src/summaryview.c:2792
 msgid "Attachment"
 msgstr "Vedlegg"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:422
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:417
 msgid "Destroy attachments"
 msgstr "Slett vedlegg"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:423
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:418
 msgid ""
 "Do you really want to remove all attachments from the selected messages?\n"
 "\n"
@@ -9199,20 +9188,20 @@ msgstr ""
 "\n"
 "De slettede data kan ikke gjendannes."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:484
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:479
 msgid "This message doesn't have any attachments."
 msgstr "Meldingen har ingen vedlegg"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:499
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:494
 msgid "Remove attachments..."
 msgstr "Fjern vedlegg..."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:511
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:571
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:506
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:566
 msgid "AttRemover"
 msgstr "AttRemover"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:576
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:571
 msgid ""
 "This plugin removes attachments from mails.\n"
 "\n"
@@ -9224,7 +9213,7 @@ msgstr ""
 "NB: denne handlingen vil være fullstendig u-avbrytelig, og de slettede "
 "vedleggene vil være tapt for evig og alltid."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:600
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:595
 msgid "Attachment handling"
 msgstr "Behandling av vedlegg"
 
@@ -9440,7 +9429,7 @@ msgstr "Meldinger større enn dette vil ikke kontrolleres"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:181
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:163
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:370 src/prefs_account.c:1544
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:370 src/prefs_account.c:1511
 msgid "KB"
 msgstr "KB"
 
@@ -10010,8 +9999,8 @@ msgstr "CSS i denne filen vil brukes på alle HTML-deler"
 
 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:308
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1346
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:209 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:186
-#: src/prefs_account.c:1478 src/prefs_account.c:1567 src/prefs_account.c:2049
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:189 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:186
+#: src/prefs_account.c:1445 src/prefs_account.c:1534 src/prefs_account.c:2008
 #: src/prefs_customheader.c:236
 msgid "Bro_wse"
 msgstr "_Bla"
@@ -10020,93 +10009,93 @@ msgstr "_Bla"
 msgid "Select stylesheet"
 msgstr "Velg stilsett"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:418
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:387
 msgid "Remote content loading is disabled."
 msgstr "Innlasting av fjerninnhold er deaktivert."
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:497
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:464
 msgid "Load images"
 msgstr "Innles bilder"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:499
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:466
 msgid "Enable remote content"
 msgstr "Aktiver fjerninnhold"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:501
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:468
 msgid "Enable Javascript"
 msgstr "Aktiver Javascript"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:503
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:470
 msgid "Enable Plugins"
 msgstr "Aktiver programtillegg"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:505
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:472
 msgid "Enable Java"
 msgstr "Aktiver Java"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:507
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:474
 msgid "Open links with external browser"
 msgstr "Åpne lenker i nettleser"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:689
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:643
 #, c-format
 msgid "An error occurred: %d\n"
 msgstr "Det oppsto en feil: %d\n"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:745
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:699
 #, c-format
 msgid "%s is a malformed or not supported feed"
 msgstr "%s er en misformet eller ikke gjenkjent kanal"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:756
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:710
 msgid "Search the Web"
 msgstr "Søk på nettet"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:768
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:722
 msgid "Open in Viewer"
 msgstr "Åpne i Fremviser"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:770
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:724
 msgid "Open in Viewer (enable remote content)"
 msgstr "Åpne i Fremviser (aktiver fjerninnhold)"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:779
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:733
 msgid "Open in Browser"
 msgstr "Åpne i nettleser"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:789
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:743
 msgid "Open Image"
 msgstr "Åpne bilde"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:798
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:752
 msgid "Copy Link"
 msgstr "Kopier lenke"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:802
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:756
 msgid "Download Link"
 msgstr "Last ned lenke"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:813
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:767
 msgid "Save Image As"
 msgstr "Lagre bilde som"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:823
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:777
 msgid "Copy Image"
 msgstr "Kopier bilde"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:841
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:795
 msgid "Import feed"
 msgstr "Importer feed"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1120
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1007
 msgid "Fancy"
 msgstr "Fancy"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1148
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1035
 msgid "Fancy HTML Viewer"
 msgstr "Fancy HTML-fremviser"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1153
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1040
 #, c-format
 msgid ""
 "This plugin renders HTML mail using the WebKit %d.%d.%d library.\n"
@@ -10321,7 +10310,7 @@ msgid "GData plugin: Trying to refresh authorization\n"
 msgstr "GData-tillegg: Forsøker å oppfriske autorisasjon\n"
 
 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:78
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:203 src/prefs_account.c:1786
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:203 src/prefs_account.c:1752
 msgid "Authentication"
 msgstr "Autorisering"
 
@@ -10500,7 +10489,7 @@ msgid "Cache refresh interval"
 msgstr "Intervall for cacheoppdatering "
 
 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:229
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:323 src/prefs_account.c:1523
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:323 src/prefs_account.c:1490
 #: src/prefs_matcher.c:336 src/prefs_receive.c:177
 msgid "hours"
 msgstr "timer"
@@ -10702,7 +10691,7 @@ msgstr "Auth metode ikke tilgjengelig"
 msgid "sending error on Sieve session: %s\n"
 msgstr "sendefeil i Sieve-sesjon: %s\n"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:81 src/summaryview.c:5676
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:81 src/summaryview.c:5632
 msgid "_Filter"
 msgstr "_Filter"
 
@@ -10759,7 +10748,7 @@ msgid "%s - Sieve Filter%s"
 msgstr "%s - Sieve Filter%s"
 
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:742
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1282
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1272
 msgid "Loading..."
 msgstr "Laster..."
 
@@ -10797,19 +10786,19 @@ msgstr "En konto kan bare ha ett aktivt script om gangen."
 msgid "Unable to connect"
 msgstr "Kunne ikke koble til"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:623
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:620
 msgid "Listing scripts..."
 msgstr "Lister script..."
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:626
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:623
 msgid "Connecting..."
 msgstr "Kobler til..."
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:658
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:655
 msgid "Manage Sieve Filters"
 msgstr "Administrer Sieve Filtre"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:800
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:796
 msgid "To use Sieve, enable it in an account's preferences."
 msgstr "For å bruke Sieve, skru det på i en kontos innstillinger."
 
@@ -10831,7 +10820,7 @@ msgstr ""
 msgid "Enable Sieve"
 msgstr "Aktiver Sieve"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:156 src/prefs_account.c:1102
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:156 src/prefs_account.c:1090
 msgid "Server information"
 msgstr "Tjenerinformasjon"
 
@@ -10882,40 +10871,40 @@ msgstr "Spesifiser autentisering"
 
 #: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:240
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:391
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:510 src/prefs_account.c:1297
-#: src/prefs_account.c:1832
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:510 src/prefs_account.c:1275
+#: src/prefs_account.c:1798
 msgid "User ID"
 msgstr "Bruker-ID"
 
 #: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:250
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:393
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:399
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:518 src/prefs_account.c:1303
-#: src/prefs_account.c:1852 src/prefs_account.c:2577 src/prefs_account.c:2605
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:518 src/prefs_account.c:1281
+#: src/prefs_account.c:1818 src/prefs_account.c:2535 src/prefs_account.c:2557
 #: src/wizard.c:1214 src/wizard.c:1634
 msgid "Password"
 msgstr "Passord"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:266 src/prefs_account.c:1606
-#: src/prefs_account.c:1804
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:266 src/prefs_account.c:1573
+#: src/prefs_account.c:1770
 msgid "Authentication method"
 msgstr "Autentiseringsmetode"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:275 src/prefs_account.c:1616
-#: src/prefs_account.c:1813 src/prefs_send.c:261 src/prefs_send.c:332
-#: src/prefs_themes.c:1078
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:275 src/prefs_account.c:1583
+#: src/prefs_account.c:1779 src/prefs_send.c:233 src/prefs_send.c:304
+#: src/prefs_themes.c:1075
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatisk"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:394
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:391
 msgid "Sieve server must not contain a space."
 msgstr "Sieve-tjener må ikke inneholde mellomrom."
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:400
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:397
 msgid "Sieve server is not entered."
 msgstr "Sieve-tjener ikke angitt."
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:428
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:425
 msgid "Sieve"
 msgstr "Sieve"
 
@@ -11202,7 +11191,7 @@ msgid "Show banner"
 msgstr "Vis banner"
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:766
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:240 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:147
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:237 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:147
 #: src/prefs_receive.c:231
 msgid "Never"
 msgstr "Aldri"
@@ -11493,129 +11482,124 @@ msgid_plural "%d new articles in RSS feeds arrived"
 msgstr[0] "%d ny artikkel i RSS-kilde mottatt"
 msgstr[1] "%d nye artikler i RSS-kilde mottatt"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:701
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:699
 msgid "Title:"
 msgstr "Tittel:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:703
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:701
 msgid "Author:"
 msgstr "Forfatter:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:705
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:703
 msgid "Creator:"
 msgstr "Skaper:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:706
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:704
 msgid "Producer:"
 msgstr "Produsent:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:709
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:707
 msgid "Created:"
 msgstr "Opprettet:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:713
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:711
 msgid "Modified:"
 msgstr "Endret:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:716
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:714
 msgid "Format:"
 msgstr "Format:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:718
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:721
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:716
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:719
 msgid "Optimized:"
 msgstr "Optimert:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1185
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1177
 msgid "PDF properties"
 msgstr "PDF-egenskaper"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1333
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1323
 msgid "Enter password"
 msgstr "Skriv inn passord"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1334
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1324
 msgid ""
 "This document is locked and requires a password before it can be opened."
 msgstr "Dette dokumentet er låst og krever ett passord før det kan åpnes."
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1349
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1339
 #, c-format
 msgid "%s Document"
 msgstr "%s Dokument"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1355
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1345
 #, c-format
 msgid "of %d"
 msgstr "av %d"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1371
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1361
 msgid "PDF rendering failed for an unknown reason."
 msgstr "PDF-gjengivelse mislyktes av ukjente grunner."
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1735
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1950
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1725
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1934
 msgid "Document Index"
 msgstr "Dokument-indeks"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1915
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1902
 msgid "First Page"
 msgstr "Første side"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1918
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1905
 msgid "Previous Page"
 msgstr "Forrige side"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1921
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1908
 msgid "Next Page"
 msgstr "Neste side"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1924
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1911
 msgid "Last Page"
 msgstr "Siste side"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1927
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1914
 msgid "Zoom In"
 msgstr "Forstørre"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1929
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1916
 msgid "Zoom Out"
 msgstr "Forminske"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1932
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1919
 msgid "Fit Page"
 msgstr "Tilpass til side"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1935
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1922
 msgid "Fit Page Width"
 msgstr "Tilpass til sidebredde"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1938
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1925
 msgid "Rotate Left"
 msgstr "Roter til Venstre"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1941
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1928
 msgid "Rotate Right"
 msgstr "Roter til Høyre"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1944
-#, fuzzy
-msgid "Print Document"
-msgstr "%s Dokument"
-
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1947
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1931
 msgid "Document Info"
 msgstr "Dokument-info"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1952
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1936
 msgid "Page Number"
 msgstr "Sidenummer"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1954
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1938
 msgid "Zoom Factor"
 msgstr "Skala"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2064
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2043
 #, c-format
 msgid ""
 "This plugin enables the viewing of PDF and PostScript attachments using the "
@@ -11628,13 +11612,13 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Feedback mottas med glede: iwkse@claws-mail.org"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2070
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2078
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2098
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2049
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2057
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2077
 msgid "PDF Viewer"
 msgstr "PDF-viser"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2074
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2053
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: could not find ghostscript binary (gs) required for %s plugin to "
@@ -11657,7 +11641,7 @@ msgstr "Rediger filterregler i perl (ext)..."
 msgid "Failed to register PGP address autocompletion hook"
 msgstr "Kunne ikke registrere haken 'PGP address autocompletion'"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:85 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:147
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:85 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:127
 msgid "Passphrase"
 msgstr "Adgangsfrase"
 
@@ -11796,95 +11780,90 @@ msgstr ""
 msgid "Core operations"
 msgstr "Kjerneoperasjoner"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:142
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:122
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "Kontroller signaturer automatisk"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:145
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:125
 msgid "Use keyring for address autocompletion"
 msgstr "Bruk nøkkelring for autofullføring av adresse"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:150
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:130
 msgid "Use gpg-agent to manage passwords"
 msgstr "Bruk gpg-agent for å håndtere passord"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:155
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:135
 msgid "Store passphrase in memory"
 msgstr "Lagre adgangsfraser i minnet"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:165
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:145
 msgid "Expire after"
 msgstr "La utløpe etter"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:179
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:159
 msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
 msgstr "Sett denne til '0' for å lagre adgangsfrasen for hele sesjonen"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:183 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:474
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:154 src/prefs_account.c:1915
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:163 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:474
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:154 src/prefs_account.c:1874
 #: src/prefs_receive.c:187
 msgid "minutes"
 msgstr "minutter"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:193
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:173
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr "Fang opp inndata når adgangsfrasen skrives inn"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:200
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:180
 msgid "Display warning on start-up if GnuPG doesn't work"
 msgstr "Vis advarsel ved oppstart hvis GnuPG ikke virker"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:203
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:183
 msgid "Path to GnuPG executable"
 msgstr "Sti til GnuPG-programmet"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:208
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:188
 msgid ""
 "If left blank the location of the GnuPG executable will be automatically "
 "determined."
 msgstr "Hvis blank vil lokasjonen til GnuPG-programmet avgjøres automatisk."
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:249
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:229
 msgid "Select GnuPG executable"
 msgstr "Velg GnuPG-program"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:361
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:356
 msgid "Sign key"
 msgstr "Signér nøkkel"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:369
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:364
 msgid "Use default GnuPG key"
 msgstr "Bruk forvalgt GnuPG-nøkkel"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:380
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:375
 msgid "Select key by your email address"
 msgstr "Velg nøkkel ut fra epostadressen din"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:391
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:386
 msgid "Specify key manually"
 msgstr "Angi nøkkel manuelt"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:401
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:396
 msgid "User or key ID:"
 msgstr "Bruker- eller nøkkel-ID:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:445
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:437
 msgid "No secret key found."
 msgstr "Ingen nøkler funnet."
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:448
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:440
 msgid "Generate a new key pair"
 msgstr "Opprett et nytt nøkkelpar"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:687
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:618
 msgid "GPG"
 msgstr "GPG"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:707 src/plugins/smime/plugin.c:38
-#: src/plugins/smime/plugin.c:54 src/plugins/smime/smime.c:913
-msgid "S/MIME"
-msgstr "S/MIME"
-
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:94
 #, c-format
 msgid "No exact match for '%s'; please select the key."
@@ -11895,54 +11874,54 @@ msgstr "Ingen nøyaktig treff for '%s'; velg nøkkelen."
 msgid "Collecting info for '%s' ... %c"
 msgstr "Samler info for '%s' ... %c"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:237 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:145
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:234 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:145
 msgid "Undefined"
 msgstr "Udefinert"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:243 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:149
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:240 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:149
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:165
 msgid "Marginal"
 msgstr "Marginal"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:249 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:153
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:246 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:153
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:169
 msgid "Ultimate"
 msgstr "Optimal"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:381
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:367
 msgid "Select Keys"
 msgstr "Velg nøkler"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:408
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394
 msgid "Key ID"
 msgstr "Nøkkel-ID"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:411
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:397
 msgid "Trust"
 msgstr "Stol på"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:436
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:422
 msgid "_Other"
 msgstr "_Andre"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:437
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:423
 msgid "Do_n't encrypt"
 msgstr "_Ikke krypter"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:596
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:582
 msgid "Add key"
 msgstr "Legg til nøkkel"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:597
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:583
 msgid "Enter another user or key ID:"
 msgstr "Angi annen bruker- eller nøkkel-ID"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:619
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:605
 #, c-format
 msgid "Encrypt to %s <%s>"
 msgstr "Krypter til %s <%s>"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:620
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:606
 #, c-format
 msgid ""
 "This encryption key is not fully trusted.\n"
@@ -12115,27 +12094,27 @@ msgstr "Kunne ikke hente data fra melding, %s"
 msgid "Couldn't initialize data, %s"
 msgstr "Kan ikke initalisere data, %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:665
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:643
 msgid "Secret key specification is ambiguous"
 msgstr "Angivelse av privat nøkkel er tvetydig"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:675
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:653
 #, c-format
 msgid "Secret key not found (%s)"
 msgstr "Privat nøkkel ikke funnet (%s)"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:688
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:666
 #, c-format
 msgid "Error setting secret key: %s"
 msgstr "Feil angivelse av privat nøkkel: %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:781
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:759
 #, c-format
 msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' isn't installed properly."
 msgstr ""
 "Gpgme protokoll '%s' kan ikke brukes: Motoren '%s' er ikke installert riktig."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:787
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:765
 #, c-format
 msgid ""
 "Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' version %s is installed, but "
@@ -12144,12 +12123,12 @@ msgstr ""
 "Gpgpme protokoll '%s' kan ikke brukes: Motoren '%s' versjon %s er "
 "installert, men versjon %s påkreves.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:795
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:773
 #, c-format
 msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable (unknown problem)"
 msgstr "Gpgme protokoll '%s' kan ikke brukes (ukjent problem)"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:811
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:789
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
@@ -12157,7 +12136,7 @@ msgstr ""
 "GnuPG er ikke installert skikkelig, eller må oppgraderes.\n"
 "OpenPGP-støtte deaktivert."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:888
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:866
 msgid ""
 "You have to save the account's information with \"OK\" before being able to "
 "generate a key pair.\n"
@@ -12165,11 +12144,11 @@ msgstr ""
 "Kontoinformasjonen må lagres med \"OK\" før et nytt nøkkelpar kan "
 "opprettes.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:893
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:871
 msgid "No PGP key found"
 msgstr "Ingen PGP-nøkkel funnet"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:894
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:872
 msgid ""
 "Claws Mail did not find a secret PGP key, which means that you won't be able "
 "to sign emails or receive encrypted emails.\n"
@@ -12179,23 +12158,23 @@ msgstr ""
 "kan signere meldinger eller motta krypterte meldinger.\n"
 "Vil du opprette et nytt nøkkelpar nå?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:983 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1005
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:961 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:983
 #, c-format
 msgid "Couldn't generate a new key pair: %s"
 msgstr "Kunne ikke danne nytt nøkkelpar: %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:993
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:971
 msgid ""
 "Generating your new key pair... Please move the mouse around to help "
 "generate entropy..."
 msgstr ""
 "Oppretter ditt nye nøkkelpar... Flytt musen rundt for å skape entropi..."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1011
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:989
 msgid "Couldn't generate a new key pair: unknown error"
 msgstr "Kunne ikke opprette nytt nøkkelpar: ukjent feil"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1015
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:993
 #, c-format
 msgid ""
 "Your new key pair has been generated. Its fingerprint is:\n"
@@ -12208,15 +12187,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vil du eksportere det til en nøkkeltjener?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1019
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:997
 msgid "Key generated"
 msgstr "Nøkkel opprettet"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1095
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1073
 msgid "Key exported."
 msgstr "Nøkkel eksportert."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1097
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1075
 msgid "Couldn't export key."
 msgstr "Kunne ikke eksportere nøkkel."
 
@@ -12239,7 +12218,7 @@ msgstr "Kunne ikke konvertere tekstdata med noe fornuftig tegnsett."
 #: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:196 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:518
 #: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:657 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:713
 #: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:183 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:329
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:511 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:654
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:510 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:653
 #: src/plugins/smime/smime.c:413
 #, c-format
 msgid "Couldn't initialize GPG context, %s"
@@ -12294,26 +12273,26 @@ msgid "Malformed message"
 msgstr "Misformet melding"
 
 #: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:503 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:695
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:694
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:693
 #, c-format
 msgid "Couldn't create temporary file, %s"
 msgstr "Kunne ikke opprette temporær fil, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:542 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:538
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:542 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:537
 #, c-format
 msgid "Data signing failed, %s"
 msgstr "Signering av data feilet, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:560 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:565
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:560 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:564
 #, c-format
 msgid "Data signing failed due to invalid signer: %s"
 msgstr "Signering av data feilet pga ugyldig underskriver: %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:569 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:574
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:569 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:573
 msgid "Data signing failed, no results."
 msgstr "Signering av data feilet, intet resultat."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:579 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:585
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:579 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:584
 msgid "Data signing failed, no contents."
 msgstr "Signering av data feilet, intet innhold."
 
@@ -12325,12 +12304,12 @@ msgstr ""
 "Vær oppmerksom på at hverken vedlegg eller brevhoder (f.eks. Emne) ikke "
 "krypteres med PGP/Inline-systemet."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:667 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:664
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:667 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:663
 #, c-format
 msgid "Couldn't add GPG key %s, %s"
 msgstr "Kunne ikke legge til GPG-nøkkel %s, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:726 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:722
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:726 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:720
 #, c-format
 msgid "Encryption failed, %s"
 msgstr "Kryptering feilet, %s"
@@ -12385,11 +12364,11 @@ msgstr "Kunne ikke behandle dekrypterte meldingsdeler."
 msgid "Couldn't create temporary file: %s"
 msgstr "Kunne ikke opprette temporær fil: %s"
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:598
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:597
 msgid "OpenPGP digital signature"
 msgstr "OpenPGP digital signatur"
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:620
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:619
 msgid ""
 "Please note that email headers, like Subject, are not encrypted by the PGP/"
 "Mime system."
@@ -12397,7 +12376,7 @@ msgstr ""
 "Vær oppmerksom på at brevhoder (som f.eks. Emne) ikke krypteres i PGP/Mime-"
 "systemet."
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:794
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:792
 msgid "PGP/Mime"
 msgstr "PGP/Mime"
 
@@ -12444,8 +12423,8 @@ msgstr "Vis Python-konsoll..."
 msgid "Refresh"
 msgstr "Oppdater"
 
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:505 src/prefs_account.c:2566
-#: src/prefs_account.c:2594 src/prefs_account.c:2877 src/wizard.c:1204
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:505 src/prefs_account.c:2524
+#: src/prefs_account.c:2546 src/prefs_account.c:2822 src/wizard.c:1204
 #: src/wizard.c:1624
 msgid "Browse"
 msgstr "Bla"
@@ -12765,7 +12744,7 @@ msgstr "Hent kommentarer på meldinger yngre enn"
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:424
 #: src/plugins/vcalendar/day-view.c:614 src/plugins/vcalendar/month-view.c:711
-#: src/prefs_account.c:1513 src/prefs_folder_item.c:568 src/prefs_matcher.c:337
+#: src/prefs_account.c:1480 src/prefs_folder_item.c:568 src/prefs_matcher.c:337
 msgid "days"
 msgstr "dager"
 
@@ -12996,6 +12975,11 @@ msgstr ""
 "Internt problem ved oppgradering av lagrings-format. Dette burde ikke skje. "
 "Vennligst rapporter dette, med debug-utskrift vedlagt.\n"
 
+#: src/plugins/smime/plugin.c:38 src/plugins/smime/plugin.c:54
+#: src/plugins/smime/smime.c:913
+msgid "S/MIME"
+msgstr "S/MIME"
+
 #: src/plugins/smime/plugin.c:59
 msgid ""
 "This plugin handles S/MIME signed and/or encrypted mails. You can decrypt "
@@ -13683,7 +13667,7 @@ msgstr "Tidsavbrudd (%d sekunder) ved forbindelse til %s\n"
 msgid "Error %ld"
 msgstr "Feil %ld"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1811
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1815
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not retrieve the Webcal URL:\n"
@@ -13696,7 +13680,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1837
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1841
 #, c-format
 msgid ""
 "This URL does not look like a Webcal URL:\n"
@@ -13707,46 +13691,46 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1868
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1871
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1872
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1875
 #, c-format
 msgid "Could not create directory %s"
 msgstr "Kunne ikke opprette mappen %s"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1911
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1915
 msgid "Claws Mail needs network access in order to update the Webcal feed."
 msgstr "Claws Mail må ha nettadgang for å kunne oppdatere Webcal-feeden."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1922
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1926
 #, c-format
 msgid "Fetching calendar for %s..."
 msgstr "Henter kalender for %s..."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1923
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1927
 msgid "new subscription"
 msgstr "nytt abonnement"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1934
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1938
 msgid "Claws Mail needs network access in order to update the subscription."
 msgstr "Claws Mail må ha nettadgang for å kunne oppdatere abonnementet."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1946
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1950
 msgid "Subscribe to Webcal"
 msgstr "Abonner på Webcal"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1946
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1950
 msgid "Enter the WebCal URL:"
 msgstr "Angi WebCal-URLen:"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1958
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1962
 msgid "Could not parse the URL."
 msgstr "Kunne ikke tolke URLen"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1986
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1990
 msgid "Do you really want to unsubscribe?"
 msgstr "Vil du virkelig avbryte abonnementet?"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1987
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1991
 msgid "Delete subscription"
 msgstr "Slett abonnement"
 
@@ -14257,56 +14241,56 @@ msgstr "feil oppsto i POP-sesjon\n"
 msgid "TOP command unsupported\n"
 msgstr "TOP-kommandoen støttes ikke\n"
 
-#: src/prefs_account.c:335 src/prefs_account.c:1487 src/prefs_account.c:2494
+#: src/prefs_account.c:334 src/prefs_account.c:1454 src/prefs_account.c:2452
 msgid "POP"
 msgstr "POP"
 
-#: src/prefs_account.c:336 src/prefs_account.c:1600 src/prefs_account.c:2509
+#: src/prefs_account.c:335 src/prefs_account.c:1567 src/prefs_account.c:2467
 #: src/wizard.c:1499
 msgid "IMAP"
 msgstr "IMAP"
 
-#: src/prefs_account.c:337
+#: src/prefs_account.c:336
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr "Nyhetsgruppe (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:338 src/wizard.c:1500
+#: src/prefs_account.c:337 src/wizard.c:1500
 msgid "Local mbox file"
 msgstr "Lokal mbox-fil"
 
-#: src/prefs_account.c:339
+#: src/prefs_account.c:338
 msgid "None (SMTP only)"
 msgstr "Ingen (kun SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1040
+#: src/prefs_account.c:1028
 msgid "Name of account"
 msgstr "Navn på kontoen"
 
-#: src/prefs_account.c:1049
+#: src/prefs_account.c:1037
 msgid "Set as default"
 msgstr "Angi som forvalgt"
 
-#: src/prefs_account.c:1057
+#: src/prefs_account.c:1045
 msgid "Personal information"
 msgstr "Personlig informasjon"
 
-#: src/prefs_account.c:1066
+#: src/prefs_account.c:1054
 msgid "Full name"
 msgstr "Fullt navn"
 
-#: src/prefs_account.c:1072
+#: src/prefs_account.c:1060
 msgid "Mail address"
 msgstr "Epostadresse"
 
-#: src/prefs_account.c:1135 src/wizard.c:1523
+#: src/prefs_account.c:1123 src/wizard.c:1523
 msgid "Auto-configure"
 msgstr "Innstill automatisk"
 
-#: src/prefs_account.c:1137 src/wizard.c:1524
+#: src/prefs_account.c:1125 src/wizard.c:1524
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: src/prefs_account.c:1154
+#: src/prefs_account.c:1142
 msgid ""
 "Warning: this version of Claws Mail\n"
 "has been built without IMAP and News support."
@@ -14314,77 +14298,77 @@ msgstr ""
 "NB: denne versjonen av Claws Mail\n"
 "er bygd uten støtte for IMAP og Nyhetsgrupper."
 
-#: src/prefs_account.c:1185
+#: src/prefs_account.c:1171
 msgid "This server requires authentication"
 msgstr "Denne tjeneren krever autentisering"
 
-#: src/prefs_account.c:1192
+#: src/prefs_account.c:1178
 msgid "Authenticate on connect"
 msgstr "Autentiser ved tilkobling"
 
-#: src/prefs_account.c:1254
+#: src/prefs_account.c:1232
 msgid "News server"
 msgstr "Nyhetsgruppetjener"
 
-#: src/prefs_account.c:1260
+#: src/prefs_account.c:1238
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "Tjener for mottak"
 
-#: src/prefs_account.c:1266
+#: src/prefs_account.c:1244
 msgid "Local mailbox"
 msgstr "Lokal postkasse"
 
-#: src/prefs_account.c:1273
+#: src/prefs_account.c:1251
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "SMTP-tjener (sende)"
 
-#: src/prefs_account.c:1281
+#: src/prefs_account.c:1259
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
 msgstr "Bruk 'mail'-kommandoen i stedet for en SMTP-tjener"
 
-#: src/prefs_account.c:1290
+#: src/prefs_account.c:1268
 msgid "command to send mails"
 msgstr "kommando for å sende epost"
 
-#: src/prefs_account.c:1365
+#: src/prefs_account.c:1332
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Konto%d"
 
-#: src/prefs_account.c:1461
+#: src/prefs_account.c:1428
 msgid "Local"
 msgstr "Lokal"
 
-#: src/prefs_account.c:1467 src/prefs_account.c:1556
+#: src/prefs_account.c:1434 src/prefs_account.c:1523
 msgid "Default Inbox"
 msgstr "Forvalgt innboks"
 
-#: src/prefs_account.c:1474 src/prefs_account.c:1481 src/prefs_account.c:1563
-#: src/prefs_account.c:1570
+#: src/prefs_account.c:1441 src/prefs_account.c:1448 src/prefs_account.c:1530
+#: src/prefs_account.c:1537
 msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder"
 msgstr "Ufiltrerte meldinger vil bli lagret i denne mappen"
 
-#: src/prefs_account.c:1489
+#: src/prefs_account.c:1456
 msgid "Use secure authentication (APOP)"
 msgstr "Bruk sikker autentisering (APOP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1492
+#: src/prefs_account.c:1459
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "Slett meldinger på tjener når de mottas"
 
-#: src/prefs_account.c:1503
+#: src/prefs_account.c:1470
 msgid "Remove after"
 msgstr "Slett etter"
 
-#: src/prefs_account.c:1510 src/prefs_account.c:1520
+#: src/prefs_account.c:1477 src/prefs_account.c:1487
 msgid "0 days and 0 hours : remove immediately"
 msgstr "0 dager og 0 timer: slett med en gang"
 
-#: src/prefs_account.c:1533
+#: src/prefs_account.c:1500
 msgid "Receive size limit"
 msgstr "Grense for mottaksstørrelse"
 
-#: src/prefs_account.c:1536
+#: src/prefs_account.c:1503
 msgid ""
 "Messages over this limit will be partially retrieved. When selecting them "
 "you will be able to download them fully or delete them."
@@ -14392,82 +14376,82 @@ msgstr ""
 "Meldinger over denne grensen vil bare delvis hentes ned. Når de velges vil "
 "du kunne laste ned hele meldinger eller slette dem."
 
-#: src/prefs_account.c:1576 src/prefs_account.c:2524
+#: src/prefs_account.c:1543 src/prefs_account.c:2482
 msgid "NNTP"
 msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1583
+#: src/prefs_account.c:1550
 msgid "Maximum number of articles to download"
 msgstr "Maksimalt antall artikler som skal lastes ned"
 
-#: src/prefs_account.c:1593
+#: src/prefs_account.c:1560
 msgid "unlimited if 0 is specified"
 msgstr "ubegrenset dersom 0 angis"
 
-#: src/prefs_account.c:1618
+#: src/prefs_account.c:1585
 msgid "Plain text"
 msgstr "Klartekst"
 
-#: src/prefs_account.c:1631
+#: src/prefs_account.c:1598
 msgid "IMAP server directory"
 msgstr "Mappe på IMAP-tjeneren"
 
-#: src/prefs_account.c:1635
+#: src/prefs_account.c:1602
 msgid "(usually empty)"
 msgstr "(vanligvis tom)"
 
-#: src/prefs_account.c:1649
+#: src/prefs_account.c:1616
 msgid "Show subscribed folders only"
 msgstr "Vis bare mapper du abonnerer på"
 
-#: src/prefs_account.c:1656
+#: src/prefs_account.c:1623
 msgid "Bandwidth-efficient mode (prevents retrieving remote tags)"
 msgstr "Båndbredde-effektivt modus (laster ikke ned fjerne tagger)"
 
-#: src/prefs_account.c:1658
+#: src/prefs_account.c:1625
 msgid "This mode uses less bandwidth, but can be slower with some servers."
 msgstr ""
 "Dette modus bruker mindre båndbredde, men kan være langsommere med noen "
 "tjenere."
 
-#: src/prefs_account.c:1665
+#: src/prefs_account.c:1632
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "Filtrer meldinger idet de mottas"
 
-#: src/prefs_account.c:1672
+#: src/prefs_account.c:1639
 msgid "Allow filtering using plugins on receiving"
 msgstr "Tillat filtrering med programtillegg ved mottakelse"
 
-#: src/prefs_account.c:1676
+#: src/prefs_account.c:1643
 msgid "'Get Mail' checks for new messages on this account"
 msgstr "'Hent Epost' ser etter meldinger på denne kontoen"
 
-#: src/prefs_account.c:1759 src/prefs_customheader.c:208
-#: src/prefs_matcher.c:623 src/prefs_matcher.c:1970 src/prefs_matcher.c:1992
+#: src/prefs_account.c:1725 src/prefs_customheader.c:208
+#: src/prefs_matcher.c:623 src/prefs_matcher.c:1968 src/prefs_matcher.c:1990
 msgid "Header"
 msgstr "Brevhode"
 
-#: src/prefs_account.c:1761
+#: src/prefs_account.c:1727
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Generer Meldings-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1764
+#: src/prefs_account.c:1730
 msgid "Send account mail address in Message-ID"
 msgstr "Send kontoens epost-adresse i Meldings-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1767
+#: src/prefs_account.c:1733
 msgid "Add user agent header"
 msgstr "Legg til brevhodefelt for user agent"
 
-#: src/prefs_account.c:1774
+#: src/prefs_account.c:1740
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Legg til brukerdefinert brevhode"
 
-#: src/prefs_account.c:1789
+#: src/prefs_account.c:1755
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "SMTP Autentisering (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1881
+#: src/prefs_account.c:1840
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
 "will be used."
@@ -14475,165 +14459,165 @@ msgstr ""
 "Hvis du lar disse stå tomme, vil samme\n"
 "bruker-ID og passord som ved mottak brukes."
 
-#: src/prefs_account.c:1892
+#: src/prefs_account.c:1851
 msgid "Authenticate with POP before sending"
 msgstr "Autentiser med POP før sending"
 
-#: src/prefs_account.c:1907
+#: src/prefs_account.c:1866
 msgid "POP authentication timeout: "
 msgstr "Tidsavbrudd for POP-autentisering: "
 
-#: src/prefs_account.c:1995 src/prefs_account.c:2041
+#: src/prefs_account.c:1954 src/prefs_account.c:2000
 msgid "Signature"
 msgstr "Signatur"
 
-#: src/prefs_account.c:1998
+#: src/prefs_account.c:1957
 msgid "Automatically insert signature"
 msgstr "Sett inn signatur automatisk"
 
-#: src/prefs_account.c:2003
+#: src/prefs_account.c:1962
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Signaturseparator"
 
-#: src/prefs_account.c:2028
+#: src/prefs_account.c:1987
 msgid "Command output"
 msgstr "Resultat fra kommando"
 
-#: src/prefs_account.c:2061
+#: src/prefs_account.c:2020
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Sett automatisk følgende adresser"
 
-#: src/prefs_account.c:2113
+#: src/prefs_account.c:2072
 msgid "Spell check dictionaries"
 msgstr "Ordbøker for stavekontroll"
 
-#: src/prefs_account.c:2123 src/prefs_folder_item.c:1104
+#: src/prefs_account.c:2082 src/prefs_folder_item.c:1104
 #: src/prefs_spelling.c:163
 msgid "Default dictionary"
 msgstr "Forvalgt ordliste"
 
-#: src/prefs_account.c:2136 src/prefs_folder_item.c:1138
+#: src/prefs_account.c:2095 src/prefs_folder_item.c:1138
 #: src/prefs_spelling.c:176
 msgid "Default alternate dictionary"
 msgstr "Forvalgt sekundær ordbok"
 
-#: src/prefs_account.c:2222 src/prefs_account.c:3409
+#: src/prefs_account.c:2181 src/prefs_account.c:3341
 #: src/prefs_compose_writing.c:373 src/prefs_folder_item.c:1449
-#: src/prefs_folder_item.c:1842 src/prefs_quote.c:119 src/prefs_quote.c:237
+#: src/prefs_folder_item.c:1841 src/prefs_quote.c:119 src/prefs_quote.c:237
 #: src/prefs_spelling.c:336 src/prefs_wrapping.c:153
 msgid "Compose"
 msgstr "Skriv"
 
-#: src/prefs_account.c:2237 src/prefs_folder_item.c:1477 src/prefs_quote.c:134
-#: src/toolbar.c:490
+#: src/prefs_account.c:2196 src/prefs_folder_item.c:1477 src/prefs_quote.c:134
+#: src/toolbar.c:487
 msgid "Reply"
 msgstr "Svar"
 
-#: src/prefs_account.c:2252 src/prefs_filtering_action.c:191
-#: src/prefs_folder_item.c:1505 src/prefs_quote.c:149 src/toolbar.c:495
+#: src/prefs_account.c:2211 src/prefs_filtering_action.c:191
+#: src/prefs_folder_item.c:1505 src/prefs_quote.c:149 src/toolbar.c:492
 msgid "Forward"
 msgstr "Send videre"
 
-#: src/prefs_account.c:2299
+#: src/prefs_account.c:2258
 msgid "Default privacy system"
 msgstr "Forvalgt system for integritet"
 
-#: src/prefs_account.c:2328
+#: src/prefs_account.c:2287
 msgid "Always sign messages"
 msgstr "Signer alltid meldinger"
 
-#: src/prefs_account.c:2330
+#: src/prefs_account.c:2289
 msgid "Always encrypt messages"
 msgstr "Krypter alltid meldinger"
 
-#: src/prefs_account.c:2332
+#: src/prefs_account.c:2291
 msgid "Always sign messages when replying to a signed message"
 msgstr "Signer alltid meldinger ved svar på signert melding"
 
-#: src/prefs_account.c:2335
+#: src/prefs_account.c:2294
 msgid "Always encrypt messages when replying to an encrypted message"
 msgstr "Krypter alltid meldinger ved svar på krypterte meldinger"
 
-#: src/prefs_account.c:2338
+#: src/prefs_account.c:2297
 msgid "Encrypt sent messages with your own key in addition to recipient's"
 msgstr ""
 "Krypter sendte meldinger med din egen nøkkel i tillegg til mottakerens."
 
-#: src/prefs_account.c:2340
+#: src/prefs_account.c:2299
 msgid "Save sent encrypted messages as clear text"
 msgstr "Lagre krypterte, sendte meldinger i klartekst"
 
-#: src/prefs_account.c:2498 src/prefs_account.c:2513 src/prefs_account.c:2527
+#: src/prefs_account.c:2456 src/prefs_account.c:2471 src/prefs_account.c:2485
 msgid "Don't use SSL/TLS"
 msgstr "Ikke bruk SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2501 src/prefs_account.c:2516 src/prefs_account.c:2536
-#: src/prefs_account.c:2547
+#: src/prefs_account.c:2459 src/prefs_account.c:2474 src/prefs_account.c:2494
+#: src/prefs_account.c:2505
 msgid "Use SSL/TLS"
 msgstr "Bruk SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2504 src/prefs_account.c:2519 src/prefs_account.c:2550
+#: src/prefs_account.c:2462 src/prefs_account.c:2477 src/prefs_account.c:2508
 msgid "Use STARTTLS command to start encrypted session"
 msgstr "Bruk STARTTLS-kommando til å starte kryptert sesjon"
 
-#: src/prefs_account.c:2540
+#: src/prefs_account.c:2498
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Send (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:2544
+#: src/prefs_account.c:2502
 msgid "Don't use SSL/TLS (but, if necessary, use STARTTLS)"
 msgstr "Ikke bruk SSL/TLS (men bruk STARTTLS om nødvendig)"
 
-#: src/prefs_account.c:2555
+#: src/prefs_account.c:2513
 msgid "Client certificates"
 msgstr "Klient-sertifikater"
 
-#: src/prefs_account.c:2563
+#: src/prefs_account.c:2521
 msgid "Certificate for receiving"
 msgstr "Sertifikat for mottagelse"
 
-#: src/prefs_account.c:2568 src/prefs_account.c:2570 src/prefs_account.c:2596
-#: src/prefs_account.c:2598
+#: src/prefs_account.c:2526 src/prefs_account.c:2528 src/prefs_account.c:2548
+#: src/prefs_account.c:2550
 msgid "Client certificate file as a PKCS12 or PEM file"
 msgstr "Klient-sertifikatet som en PKCS12- eller PEM-fil"
 
-#: src/prefs_account.c:2591
+#: src/prefs_account.c:2543
 msgid "Certificate for sending"
 msgstr "Sertifikat for avsendelse"
 
-#: src/prefs_account.c:2631
+#: src/prefs_account.c:2576
 msgid "Automatically accept valid SSL/TLS certificates"
 msgstr "Godkjenn automatisk gyldige SSL/TLS-sertifikater"
 
-#: src/prefs_account.c:2634
+#: src/prefs_account.c:2579
 msgid "Use non-blocking SSL/TLS"
 msgstr "Bruk ikke-blokkerende SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2646
+#: src/prefs_account.c:2591
 msgid "Turn this off if you have SSL/TLS connection problems"
 msgstr "Deaktiver dette hvis du har problemer med tilkobling over SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2781
+#: src/prefs_account.c:2726
 msgid "SMTP port"
 msgstr "SMTP-port"
 
-#: src/prefs_account.c:2788
+#: src/prefs_account.c:2733
 msgid "POP port"
 msgstr "POP-port"
 
-#: src/prefs_account.c:2795
+#: src/prefs_account.c:2740
 msgid "IMAP port"
 msgstr "IMAP-port"
 
-#: src/prefs_account.c:2802
+#: src/prefs_account.c:2747
 msgid "NNTP port"
 msgstr "NNTP-port"
 
-#: src/prefs_account.c:2808
+#: src/prefs_account.c:2753
 msgid "Domain name"
 msgstr "Domenenavn"
 
-#: src/prefs_account.c:2811
+#: src/prefs_account.c:2756
 msgid ""
 "The domain name will be used in the generated Message-ID, and when "
 "connecting to SMTP servers."
@@ -14641,120 +14625,112 @@ msgstr ""
 "Domenenavnet vil bli brukt i den Meldings-ID som opprettes, og ved "
 "oppkobling til SMTP-tjenere."
 
-#: src/prefs_account.c:2825
+#: src/prefs_account.c:2770
 msgid "Use command to communicate with server"
 msgstr "Bruk kommando for å kommunisere med tjener"
 
-#: src/prefs_account.c:2834
+#: src/prefs_account.c:2779
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr "Merk krysspostede meldinger som lest og med farve:"
 
-#: src/prefs_account.c:2890
+#: src/prefs_account.c:2835
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "Legg sendte meldinger i"
 
-#: src/prefs_account.c:2892
+#: src/prefs_account.c:2837
 msgid "Put queued messages in"
 msgstr "Legg køede meldinger i"
 
-#: src/prefs_account.c:2894
+#: src/prefs_account.c:2839
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Legg utkast i"
 
-#: src/prefs_account.c:2896
+#: src/prefs_account.c:2841
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Legg slettede meldinger i"
 
-#: src/prefs_account.c:2955
+#: src/prefs_account.c:2900
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "Kontonavn ikke angitt."
 
-#: src/prefs_account.c:2959
+#: src/prefs_account.c:2904
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "Epostadresse ikke angitt."
 
-#: src/prefs_account.c:2967
+#: src/prefs_account.c:2911
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "SMTP-tjener ikke angitt."
 
-#: src/prefs_account.c:2972
+#: src/prefs_account.c:2916
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "Bruker ID ikke angitt."
 
-#: src/prefs_account.c:2977
+#: src/prefs_account.c:2921
 msgid "POP server is not entered."
 msgstr "POP-tjener ikke angitt."
 
-#: src/prefs_account.c:2997
+#: src/prefs_account.c:2941
 msgid "The default Inbox folder doesn't exist."
 msgstr "Den forvalgte Innboks-mappen finnes ikke."
 
-#: src/prefs_account.c:3003
+#: src/prefs_account.c:2947
 msgid "IMAP server is not entered."
 msgstr "IMAP-tjener ikke angitt."
 
-#: src/prefs_account.c:3008
+#: src/prefs_account.c:2952
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "NNTP-tjener ikke angitt."
 
-#: src/prefs_account.c:3014
+#: src/prefs_account.c:2958
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "lokal postkassefil ikke angitt."
 
-#: src/prefs_account.c:3020
+#: src/prefs_account.c:2964
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "mailkommando ikke angitt."
 
-#: src/prefs_account.c:3031
-msgid "User ID can not contain newline character."
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_account.c:3037
-msgid "Password can not contain newline character."
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_account.c:3373
+#: src/prefs_account.c:3305
 msgid "Receive"
 msgstr "Motta"
 
-#: src/prefs_account.c:3427 src/prefs_folder_item.c:1858 src/prefs_quote.c:238
+#: src/prefs_account.c:3359 src/prefs_folder_item.c:1857 src/prefs_quote.c:238
 msgid "Templates"
 msgstr "Maler"
 
-#: src/prefs_account.c:3445
+#: src/prefs_account.c:3377
 msgid "Privacy"
 msgstr "Personvern"
 
-#: src/prefs_account.c:3557
+#: src/prefs_account.c:3489
 msgid "Advanced"
 msgstr "Avansert"
 
-#: src/prefs_account.c:3892
+#: src/prefs_account.c:3806
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "Innstillinger for ny konto"
 
-#: src/prefs_account.c:3894
+#: src/prefs_account.c:3808
 #, c-format
 msgid "%s - Account preferences"
 msgstr "%s - Kontoinnstillinger"
 
-#: src/prefs_account.c:4015 src/wizard.c:1388
+#: src/prefs_account.c:3929 src/wizard.c:1388
 msgid "Failed (wrong address)"
 msgstr "Mislykket (feil adresse)"
 
-#: src/prefs_account.c:4100
+#: src/prefs_account.c:4014
 msgid "Select signature file"
 msgstr "Velg signaturfil"
 
-#: src/prefs_account.c:4118 src/prefs_account.c:4135 src/wizard.c:1065
+#: src/prefs_account.c:4032 src/prefs_account.c:4049 src/wizard.c:1065
 msgid "Select certificate file"
 msgstr "Velg sertifikatfil"
 
-#: src/prefs_account.c:4231
+#: src/prefs_account.c:4145
 msgid "Protocol:"
 msgstr "Protokoll:"
 
-#: src/prefs_account.c:4371
+#: src/prefs_account.c:4285
 #, c-format
 msgid "%s (plugin not loaded)"
 msgstr "%s (programtillegg er ikke innlest)"
@@ -14813,7 +14789,7 @@ msgstr "Flytt den markerte handlingen opp"
 msgid "Move selected action down"
 msgstr "Flytt den markerte handlingen ned"
 
-#: src/prefs_actions.c:535 src/prefs_filtering_action.c:707
+#: src/prefs_actions.c:535 src/prefs_filtering_action.c:704
 #: src/prefs_filtering.c:838 src/prefs_filtering.c:840
 #: src/prefs_filtering.c:841 src/prefs_filtering.c:951 src/prefs_matcher.c:897
 #: src/prefs_template.c:472
@@ -14871,20 +14847,20 @@ msgstr "Slett alle handlinger"
 msgid "Do you really want to delete all the actions?"
 msgstr "Vil du virkelig slette alle handlinger?"
 
-#: src/prefs_actions.c:892 src/prefs_actions.c:923 src/prefs_filtering.c:1501
-#: src/prefs_filtering.c:1523 src/prefs_matcher.c:2117 src/prefs_template.c:572
+#: src/prefs_actions.c:892 src/prefs_actions.c:923 src/prefs_filtering.c:1499
+#: src/prefs_filtering.c:1521 src/prefs_matcher.c:2115 src/prefs_template.c:572
 #: src/prefs_template.c:597
 msgid "Entry not saved"
 msgstr "Posten er ikke lagret"
 
-#: src/prefs_actions.c:893 src/prefs_actions.c:924 src/prefs_filtering.c:1502
-#: src/prefs_filtering.c:1524 src/prefs_template.c:573 src/prefs_template.c:598
+#: src/prefs_actions.c:893 src/prefs_actions.c:924 src/prefs_filtering.c:1500
+#: src/prefs_filtering.c:1522 src/prefs_template.c:573 src/prefs_template.c:598
 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
 msgstr "Posten ble ikke lagret. Lukk likevel?"
 
 #: src/prefs_actions.c:894 src/prefs_actions.c:899 src/prefs_actions.c:925
-#: src/prefs_filtering.c:1481 src/prefs_filtering.c:1503
-#: src/prefs_filtering.c:1525 src/prefs_matcher.c:2120 src/prefs_template.c:574
+#: src/prefs_filtering.c:1479 src/prefs_filtering.c:1501
+#: src/prefs_filtering.c:1523 src/prefs_matcher.c:2118 src/prefs_template.c:574
 #: src/prefs_template.c:599 src/prefs_template.c:604
 msgid "_Continue editing"
 msgstr "_Fortsett redigering"
@@ -14978,7 +14954,7 @@ msgstr "bruk filterhandlinger mellom {} på de markerte meldinger"
 msgid "for a literal %"
 msgstr "for en bokstavelig %"
 
-#: src/prefs_actions.c:998 src/prefs_themes.c:1054
+#: src/prefs_actions.c:998 src/prefs_themes.c:1051
 msgid "Actions"
 msgstr "Handlinger"
 
@@ -14990,8 +14966,8 @@ msgstr ""
 "Handlingsfunksjonen lar brukeren kjøre eksterne kommandoer for bearbeiding "
 "av hele meldinger eller av deler av dem."
 
-#: src/prefs_actions.c:1086 src/prefs_filtering.c:1699
-#: src/prefs_template.c:1113
+#: src/prefs_actions.c:1086 src/prefs_filtering.c:1697
+#: src/prefs_template.c:1111
 msgid "D_uplicate"
 msgstr "Klon"
 
@@ -14999,20 +14975,20 @@ msgstr "Klon"
 msgid "Current actions"
 msgstr "Aktuelle handlinger"
 
-#: src/prefs_actions.c:1305 src/prefs_filtering.c:1078
-#: src/prefs_filtering.c:1136
+#: src/prefs_actions.c:1305 src/prefs_filtering.c:1076
+#: src/prefs_filtering.c:1134
 msgid "Action string is not valid."
 msgstr "Handlingsstrengen er ugyldig."
 
-#: src/prefs_common.c:236 src/prefs_quote.c:69
+#: src/prefs_common.c:237 src/prefs_quote.c:69
 msgid "Hello,\\n"
 msgstr "Hallo,\\n"
 
-#: src/prefs_common.c:314
+#: src/prefs_common.c:315
 msgid "On %d\\n%f wrote:\\n\\n%q\\n%X"
 msgstr "Den %d\\n%f skrev:\\n\\n%q\\n%X"
 
-#: src/prefs_common.c:320 src/prefs_quote.c:85
+#: src/prefs_common.c:321 src/prefs_quote.c:85
 msgid ""
 "\\n\\nBegin forwarded message:\\n\\n?d{Date: %d\\n}?f{From: %f\\n}?t{To: %t"
 "\\n}?c{Cc: %c\\n}?n{Newsgroups: %n\\n}?s{Subject: %s\\n}\\n\\n%M"
@@ -15020,7 +14996,7 @@ msgstr ""
 "\\n\\nStart videresendt melding:\\n\\n?d{Dato: %d\\n}?f{Fra: %f\\n}?t{Til: %t"
 "\\n}?c{Kopi-Til: %c\\n}?n{Nyhetsgruppe: %n\\n}?s{Emne: %s\\n}\\n\\n%M"
 
-#: src/prefs_common.c:448
+#: src/prefs_common.c:453
 msgid "%x(%a) %H:%M"
 msgstr "%d/%m %Y (%a) - %H:%M"
 
@@ -15105,11 +15081,11 @@ msgstr "Når filer slippes i Editeringsvinduet"
 msgid "Ask"
 msgstr "Spør"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:246 src/toolbar.c:522
+#: src/prefs_compose_writing.c:246 src/toolbar.c:519
 msgid "Insert"
 msgstr "Sett inn"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:247 src/toolbar.c:523
+#: src/prefs_compose_writing.c:247 src/toolbar.c:520
 msgid "Attach"
 msgstr "Vedlegg"
 
@@ -15122,7 +15098,7 @@ msgid "Custom header configuration"
 msgstr "Innstillinger for egne brevhoder"
 
 #: src/prefs_customheader.c:506 src/prefs_display_header.c:601
-#: src/prefs_matcher.c:1597 src/prefs_matcher.c:1612
+#: src/prefs_matcher.c:1595 src/prefs_matcher.c:1610
 msgid "Header name is not set."
 msgstr "Brevhodenavn ikke angitt."
 
@@ -15275,7 +15251,7 @@ msgid "Message flags"
 msgstr "Meldingsflagg"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:179 src/prefs_summaries.c:450
-#: src/prefs_summary_column.c:78 src/summaryview.c:2813 src/toolbar.c:505
+#: src/prefs_summary_column.c:78 src/summaryview.c:2798 src/toolbar.c:502
 msgid "Mark"
 msgstr "Marker"
 
@@ -15295,8 +15271,8 @@ msgstr "Marker som spam"
 msgid "Mark as ham"
 msgstr "Marker som ham"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1442
-#: src/toolbar.c:238 src/toolbar.c:499 src/toolbar.c:2465
+#: src/prefs_filtering_action.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1439
+#: src/toolbar.c:238 src/toolbar.c:496 src/toolbar.c:2387
 msgid "Execute"
 msgstr "Eksekver"
 
@@ -15314,9 +15290,9 @@ msgid "Redirect"
 msgstr "Omdiriger"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:194 src/prefs_filtering_action.c:195
-#: src/prefs_filtering_action.c:1446 src/prefs_matcher.c:629
+#: src/prefs_filtering_action.c:1443 src/prefs_matcher.c:629
 #: src/prefs_summaries.c:453 src/prefs_summary_column.c:87
-#: src/summaryview.c:449
+#: src/summaryview.c:448
 msgid "Score"
 msgstr "Poeng"
 
@@ -15330,7 +15306,7 @@ msgstr "Sett score"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:196 src/prefs_filtering_action.c:197
 #: src/prefs_filtering_action.c:198 src/prefs_matcher.c:633
-#: src/prefs_summary_column.c:89 src/summaryview.c:451
+#: src/prefs_summary_column.c:89 src/summaryview.c:450
 msgid "Tags"
 msgstr "Tagger"
 
@@ -15358,7 +15334,7 @@ msgstr "Stopp filter"
 msgid "Action configuration"
 msgstr "Handlingskonfigurasjon"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:427 src/prefs_filtering.c:1890
+#: src/prefs_filtering_action.c:427 src/prefs_filtering.c:1888
 #: src/prefs_matcher.c:586
 msgid "Rule"
 msgstr "Regel"
@@ -15367,65 +15343,65 @@ msgstr "Regel"
 msgid "Action"
 msgstr "Handling"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:938
+#: src/prefs_filtering_action.c:935
 msgid "Command-line not set"
 msgstr "Kommandolinje ikke angitt"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:939
+#: src/prefs_filtering_action.c:936
 msgid "Destination is not set."
 msgstr "Destinasjon ikke angitt."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:950
+#: src/prefs_filtering_action.c:947
 msgid "Recipient is not set."
 msgstr "Mottaker ikke angitt."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:968
+#: src/prefs_filtering_action.c:965
 msgid "Score is not set"
 msgstr "Score ikke angitt"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:976
+#: src/prefs_filtering_action.c:973
 msgid "Header is not set."
 msgstr "Brevhodefelt ikke angitt."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:983
+#: src/prefs_filtering_action.c:980
 msgid "Target addressbook/folder is not set."
 msgstr "Adressebok/-mappe ikke angitt."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:997
+#: src/prefs_filtering_action.c:994
 msgid "Tag name is empty."
 msgstr "Navn på tagg er tomt."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1219
+#: src/prefs_filtering_action.c:1216
 msgid "No action was defined."
 msgstr "Ingen handling ble valgt."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1257 src/prefs_matcher.c:2163
+#: src/prefs_filtering_action.c:1254 src/prefs_matcher.c:2161
 #: src/quote_fmt.c:79
 msgid "literal %"
 msgstr "bokstavlig %"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1266 src/prefs_matcher.c:2172
+#: src/prefs_filtering_action.c:1263 src/prefs_matcher.c:2170
 msgid "filename (should not be modified)"
 msgstr "filnavn (bør ikke endres)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1267 src/prefs_matcher.c:2173
+#: src/prefs_filtering_action.c:1264 src/prefs_matcher.c:2171
 #: src/quote_fmt.c:87
 msgid "new line"
 msgstr "ny linje"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1268 src/prefs_matcher.c:2174
+#: src/prefs_filtering_action.c:1265 src/prefs_matcher.c:2172
 msgid "escape character for quotes"
 msgstr "vernetegn for sitering"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1269 src/prefs_matcher.c:2175
+#: src/prefs_filtering_action.c:1266 src/prefs_matcher.c:2173
 msgid "quote character"
 msgstr "siteringstegn"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1278
+#: src/prefs_filtering_action.c:1275
 msgid "Filtering Action: 'Execute'"
 msgstr "Filterhandling: 'Kjør'"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1279
+#: src/prefs_filtering_action.c:1276
 msgid ""
 "'Execute' allows you to send a message or message element to an external "
 "program or script.\n"
@@ -15435,23 +15411,23 @@ msgstr ""
 "program eller skript.\n"
 "Følgende symboler kan benyttes:"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1426
+#: src/prefs_filtering_action.c:1423
 msgid "Recipient"
 msgstr "Mottaker"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1430
+#: src/prefs_filtering_action.c:1427
 msgid "Book/Folder"
 msgstr "Bok/Mappe"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1434
+#: src/prefs_filtering_action.c:1431
 msgid "Destination"
 msgstr "Destinasjon"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1438
+#: src/prefs_filtering_action.c:1435
 msgid "Color"
 msgstr "Farger"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1524
+#: src/prefs_filtering_action.c:1521
 msgid "Current action list"
 msgstr "Gjeldende handlingsliste"
 
@@ -15460,7 +15436,7 @@ msgid "Filtering/Processing configuration"
 msgstr "Innstillinger for Filtrering/Prosessering"
 
 #: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_filtering.c:869
-#: src/prefs_filtering.c:985
+#: src/prefs_filtering.c:983
 msgctxt "Filtering Account Menu"
 msgid "All"
 msgstr "Alle"
@@ -15521,51 +15497,51 @@ msgstr "Flytt den markerte regelen en side ned"
 msgid "Move the selected rule to the bottom"
 msgstr "Flytt den markerte regelen til bunnen"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1042 src/prefs_filtering.c:1128
+#: src/prefs_filtering.c:1040 src/prefs_filtering.c:1126
 msgid "Condition string is not valid."
 msgstr "Ugyldig betingelsesstreng."
 
-#: src/prefs_filtering.c:1115
+#: src/prefs_filtering.c:1113
 msgid "Condition string is empty."
 msgstr "Betingelsesstreng er tom."
 
-#: src/prefs_filtering.c:1121
+#: src/prefs_filtering.c:1119
 msgid "Action string is empty."
 msgstr "Handlingsstrengen er tom."
 
-#: src/prefs_filtering.c:1209
+#: src/prefs_filtering.c:1207
 msgid "Delete rule"
 msgstr "Slett regel"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1210
+#: src/prefs_filtering.c:1208
 msgid "Do you really want to delete this rule?"
 msgstr "Vil du virkelig slette denne regel?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1228
+#: src/prefs_filtering.c:1226
 msgid "Delete all rules"
 msgstr "Slett alle regler"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1229
+#: src/prefs_filtering.c:1227
 msgid "Do you really want to delete all the rules?"
 msgstr "Vil du virkelig slette alle regler?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1479
+#: src/prefs_filtering.c:1477
 msgid "Filtering rules not saved"
 msgstr "Filtreringsregler ikke lagret"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1480
+#: src/prefs_filtering.c:1478
 msgid "The list of filtering rules have been modified. Close anyway?"
 msgstr "Listen over filterregler er endret. Lukk likevel?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1702
+#: src/prefs_filtering.c:1700
 msgid "Move one page up"
 msgstr "Flytt en side opp"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1703
+#: src/prefs_filtering.c:1701
 msgid "Move one page down"
 msgstr "Flytt en side ned"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1858
+#: src/prefs_filtering.c:1856
 msgid "Enable"
 msgstr "Aktiver"
 
@@ -15590,7 +15566,7 @@ msgstr "Gjemte kolonner"
 msgid "Displayed columns"
 msgstr "Viste kolonner"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:329 src/prefs_msg_colors.c:497
+#: src/prefs_folder_column.c:329 src/prefs_msg_colors.c:494
 #: src/prefs_summary_column.c:343 src/prefs_toolbar.c:1077
 msgid " Use default "
 msgstr " Bruk forvalgt "
@@ -15735,11 +15711,11 @@ msgstr "Kassér cache"
 msgid "Do you really want to discard the local cached data for this folder?"
 msgstr "Vil du virkelig slette det lokale cachelager for denne mappen?"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:1825
+#: src/prefs_folder_item.c:1824
 msgid "General"
 msgstr "Generelt"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:1904
+#: src/prefs_folder_item.c:1903
 #, c-format
 msgid "Properties for folder %s"
 msgstr "Egenskaper for mappe %s"
@@ -15748,7 +15724,7 @@ msgstr "Egenskaper for mappe %s"
 msgid "Folder and Message Lists"
 msgstr "Mappe- og meldingslister"
 
-#: src/prefs_fonts.c:99 src/prefs_matcher.c:2038
+#: src/prefs_fonts.c:99 src/prefs_matcher.c:2036
 msgid "Message"
 msgstr "Melding"
 
@@ -15773,8 +15749,8 @@ msgstr "Bruk annen skrifttype ved utskrift"
 msgid "Message Printing"
 msgstr "Utskrift av meldinger"
 
-#: src/prefs_fonts.c:268 src/prefs_msg_colors.c:843 src/prefs_summaries.c:768
-#: src/prefs_themes.c:387
+#: src/prefs_fonts.c:268 src/prefs_msg_colors.c:839 src/prefs_summaries.c:768
+#: src/prefs_themes.c:389
 msgid "Display"
 msgstr "Vis"
 
@@ -15782,7 +15758,7 @@ msgstr "Vis"
 msgid "Fonts"
 msgstr "Skrifttyper"
 
-#: src/prefs_gtk.c:910 src/toolbar.c:256 src/toolbar.c:517
+#: src/prefs_gtk.c:908 src/toolbar.c:256 src/toolbar.c:514
 msgid "Preferences"
 msgstr "Innstillinger"
 
@@ -15810,15 +15786,15 @@ msgstr "Skriv ut bilder"
 msgid "Image Viewer"
 msgstr "Billedfremviser"
 
-#: src/prefs_logging.c:147 src/prefs_logging.c:255
+#: src/prefs_logging.c:147 src/prefs_logging.c:254
 msgid "Restrict the log window to"
 msgstr "Begrens loggvinduet til"
 
-#: src/prefs_logging.c:159 src/prefs_logging.c:267
+#: src/prefs_logging.c:159 src/prefs_logging.c:266
 msgid "0 to stop logging in the log window"
 msgstr "0 for å stoppe logging i loggvinduet"
 
-#: src/prefs_logging.c:161 src/prefs_logging.c:269
+#: src/prefs_logging.c:161 src/prefs_logging.c:268
 msgid "lines"
 msgstr "linjer"
 
@@ -15867,23 +15843,23 @@ msgstr "Etterbehandler mapper"
 msgid "processing folders"
 msgstr "Behandler mapper"
 
-#: src/prefs_logging.c:223
+#: src/prefs_logging.c:222
 msgid "Log level"
 msgstr "Logg-nivå"
 
-#: src/prefs_logging.c:232
+#: src/prefs_logging.c:231
 msgid "Low"
 msgstr "Lavt"
 
-#: src/prefs_logging.c:233
+#: src/prefs_logging.c:232
 msgid "Medium"
 msgstr "Middels"
 
-#: src/prefs_logging.c:234
+#: src/prefs_logging.c:233
 msgid "High"
 msgstr "Høyt"
 
-#: src/prefs_logging.c:239
+#: src/prefs_logging.c:238
 msgid ""
 "Select the level of detail of the logging.\n"
 "Choose Low to see when rules are applied, which conditions match or don't "
@@ -15903,35 +15879,35 @@ msgstr ""
 "ikke, og hvorfor hver enkelt betingelse passer eller ikke.\n"
 "NB: jo høyere nivå, desto større innvirkning på ytelsen."
 
-#: src/prefs_logging.c:281
+#: src/prefs_logging.c:280
 msgid "Disk log"
 msgstr "Disk-logg"
 
-#: src/prefs_logging.c:283
+#: src/prefs_logging.c:282
 msgid "Write the following information to disk..."
 msgstr "Skriv følgende informasjon til disken..."
 
-#: src/prefs_logging.c:291
+#: src/prefs_logging.c:290
 msgid "Warning messages"
 msgstr "Advarselsmeldinger"
 
-#: src/prefs_logging.c:292
+#: src/prefs_logging.c:291
 msgid "Network protocol messages"
 msgstr "Nettverksprotokoll-meldinger"
 
-#: src/prefs_logging.c:296
+#: src/prefs_logging.c:295
 msgid "Error messages"
 msgstr "Feilmeldinger"
 
-#: src/prefs_logging.c:297
+#: src/prefs_logging.c:296
 msgid "Status messages for filtering/processing log"
 msgstr "Statusmeldinger for filter-/bearbeidingsloggen"
 
-#: src/prefs_logging.c:429 src/prefs_msg_colors.c:145 src/prefs_other.c:777
+#: src/prefs_logging.c:427 src/prefs_msg_colors.c:145 src/prefs_other.c:777
 msgid "Other"
 msgstr "Andre"
 
-#: src/prefs_logging.c:430
+#: src/prefs_logging.c:428
 msgid "Logging"
 msgstr "Logging"
 
@@ -16003,11 +15979,11 @@ msgstr "Del av meldingsteksten"
 msgid "whole message"
 msgstr "Hele meldingen"
 
-#: src/prefs_matcher.c:394 src/summaryview.c:6351
+#: src/prefs_matcher.c:394 src/summaryview.c:6307
 msgid "Marked"
 msgstr "Markert"
 
-#: src/prefs_matcher.c:395 src/summaryview.c:6349
+#: src/prefs_matcher.c:395 src/summaryview.c:6305
 msgid "Deleted"
 msgstr "Slettet"
 
@@ -16015,12 +15991,12 @@ msgstr "Slettet"
 msgid "Replied"
 msgstr "Besvart"
 
-#: src/prefs_matcher.c:397 src/summaryview.c:6343
+#: src/prefs_matcher.c:397 src/summaryview.c:6299
 msgid "Forwarded"
 msgstr "Videresendt"
 
-#: src/prefs_matcher.c:399 src/summaryview.c:6333 src/toolbar.c:515
-#: src/toolbar.c:988 src/toolbar.c:2339
+#: src/prefs_matcher.c:399 src/summaryview.c:6289 src/toolbar.c:512
+#: src/toolbar.c:981 src/toolbar.c:2261
 msgid "Spam"
 msgstr "Spam"
 
@@ -16028,7 +16004,7 @@ msgstr "Spam"
 msgid "Has attachment"
 msgstr "Har vedlegg"
 
-#: src/prefs_matcher.c:401 src/summaryview.c:6369
+#: src/prefs_matcher.c:401 src/summaryview.c:6325
 msgid "Signed"
 msgstr "Signert"
 
@@ -16128,8 +16104,8 @@ msgstr "Delvis nedlastet"
 msgid "External program test"
 msgstr "Test i eksternt program"
 
-#: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1618 src/prefs_matcher.c:1633
-#: src/prefs_matcher.c:2519
+#: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1616 src/prefs_matcher.c:1631
+#: src/prefs_matcher.c:2517
 msgctxt "Filtering Matcher Menu"
 msgid "All"
 msgstr "Alle"
@@ -16154,28 +16130,28 @@ msgstr "alt"
 msgid "of above rules"
 msgstr "av reglene ovenfor"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1536 src/prefs_matcher.c:1602
+#: src/prefs_matcher.c:1534 src/prefs_matcher.c:1600
 msgid "Search pattern is not set."
 msgstr "Søkemønster er ikke angitt."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1545
+#: src/prefs_matcher.c:1543
 msgid "Test command is not set."
 msgstr "Testekommando er ikke angitt."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1619
+#: src/prefs_matcher.c:1617
 msgid "all addresses in all headers"
 msgstr "alle adresser i alle brevhodefelt"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1622
+#: src/prefs_matcher.c:1620
 msgid "any address in any header"
 msgstr "en/flere adresser i et eller annet brevhodefelt"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1624
+#: src/prefs_matcher.c:1622
 #, c-format
 msgid "the address(es) in header '%s'"
 msgstr "adressen(e) i brevhodefeltet '%s'"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1625
+#: src/prefs_matcher.c:1623
 #, c-format
 msgid ""
 "Book/folder path is not set.\n"
@@ -16188,83 +16164,83 @@ msgstr ""
 "Hvis du vil søke etter %s i hele adresseboken, velg '%s' fra nedtrekkslisten "
 "for bok/mappe."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1844
+#: src/prefs_matcher.c:1842
 msgid "Headers part"
 msgstr "Del av brevhode"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1848
+#: src/prefs_matcher.c:1846
 msgid "Headers values"
 msgstr "Verdier i brevhoder"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1852
+#: src/prefs_matcher.c:1850
 msgid "Body part"
 msgstr "Del av meldingskropp"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1856
+#: src/prefs_matcher.c:1854
 msgid "Whole message"
 msgstr "Hele meldingen"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1969 src/prefs_matcher.c:2011
+#: src/prefs_matcher.c:1967 src/prefs_matcher.c:2009
 msgid "in"
 msgstr "i"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1971
+#: src/prefs_matcher.c:1969
 msgid "content is"
 msgstr "innholdet er "
 
-#: src/prefs_matcher.c:1980
+#: src/prefs_matcher.c:1978
 msgid "Age is"
 msgstr "Alder er "
 
-#: src/prefs_matcher.c:1985
+#: src/prefs_matcher.c:1983
 msgid "Flag"
 msgstr "Flagg"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1986 src/prefs_matcher.c:2001
+#: src/prefs_matcher.c:1984 src/prefs_matcher.c:1999
 msgid "is"
 msgstr "er"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1991
+#: src/prefs_matcher.c:1989
 msgid "Name:"
 msgstr "Navn:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2000
+#: src/prefs_matcher.c:1998
 msgid "Label"
 msgstr "Etikett"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2006
+#: src/prefs_matcher.c:2004
 msgid "Value:"
 msgstr "Verdi:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2021
+#: src/prefs_matcher.c:2019
 msgid "Score is"
 msgstr "Poengverdi er"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2022
+#: src/prefs_matcher.c:2020
 msgid "points"
 msgstr "poeng"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2032
+#: src/prefs_matcher.c:2030
 msgid "Size is"
 msgstr "Størrelse er"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2037
+#: src/prefs_matcher.c:2035
 msgid "Scope:"
 msgstr "Omfang:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2039
+#: src/prefs_matcher.c:2037
 msgid "tags"
 msgstr "tagger"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2044
+#: src/prefs_matcher.c:2042
 msgid "type is"
 msgstr "type er"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2048
+#: src/prefs_matcher.c:2046
 msgid "Program returns"
 msgstr "Utdata fra programmet"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2118
+#: src/prefs_matcher.c:2116
 msgid ""
 "The entry was not saved.\n"
 "Close anyway?"
@@ -16272,11 +16248,11 @@ msgstr ""
 "Elementet ble ikke lagret.\n"
 "Lukk likevel?"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2184
+#: src/prefs_matcher.c:2182
 msgid "Match Type: 'Test'"
 msgstr "Trefftype: 'Test'"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2185
+#: src/prefs_matcher.c:2183
 msgid ""
 "'Test' allows you to test a message or message element using an external "
 "program or script. The program will return either 0 or 1.\n"
@@ -16288,7 +16264,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Følgende symboler kan brukes:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2284
+#: src/prefs_matcher.c:2282
 msgid "Current condition rules"
 msgstr "Gjeldende betingelsesregler"
 
@@ -16372,7 +16348,7 @@ msgstr "Behandle disse tegnene som siteringstegn: "
 msgid "Text Options"
 msgstr "Tekstvalg"
 
-#: src/prefs_migration.c:50
+#: src/prefs_migration.c:95
 #, c-format
 msgid ""
 "Your Claws Mail configuration is from a newer version than the version which "
@@ -16393,7 +16369,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vil du avbryte nå?"
 
-#: src/prefs_migration.c:59
+#: src/prefs_migration.c:104
 msgid "Configuration warning"
 msgstr "Oppsetts-advarsel"
 
@@ -16508,7 +16484,7 @@ msgstr "Mappe med nye meldinger"
 
 #. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
 #. rule name and should not be translated
-#: src/prefs_msg_colors.c:428 src/prefs_msg_colors.c:461
+#: src/prefs_msg_colors.c:428 src/prefs_msg_colors.c:459
 #, c-format
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for 'color %d'"
@@ -16516,70 +16492,70 @@ msgstr "Velg farge for 'farge %d'"
 
 #. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
 #. rule name and should not be translated
-#: src/prefs_msg_colors.c:432 src/prefs_msg_colors.c:465
+#: src/prefs_msg_colors.c:432 src/prefs_msg_colors.c:463
 #, c-format
 msgid "Set label for 'color %d'"
 msgstr "Sett etikett for 'color %d'"
 
 #. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
 #. rule name and should not be translated
-#: src/prefs_msg_colors.c:595
+#: src/prefs_msg_colors.c:592
 #, c-format
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 'color %d'"
 msgstr "Velg farge for 'farge %d'"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:603
+#: src/prefs_msg_colors.c:600
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 1st level text"
 msgstr "Velg farge for første siteringsnivå"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:606
+#: src/prefs_msg_colors.c:603
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 2nd level text"
 msgstr "Velg farge for andre siteringsnivå"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:609
+#: src/prefs_msg_colors.c:606
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 3rd level text"
 msgstr "Velg farge for tredje siteringsnivå"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:612
+#: src/prefs_msg_colors.c:609
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 1st level text background"
 msgstr "Velg bakgrunnsfarge for første siteringsnivå"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:615
+#: src/prefs_msg_colors.c:612
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 2nd level text background"
 msgstr "Velg bakgrunnsfarge for andre siteringsnivå"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:618
+#: src/prefs_msg_colors.c:615
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 3rd level text background"
 msgstr "Velg bakgrunnsfarge for tredje siteringsnivå"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:621
+#: src/prefs_msg_colors.c:618
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for links"
 msgstr "Velg farge for lenker"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:624
+#: src/prefs_msg_colors.c:621
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for target folder"
 msgstr "Velg farge for målmappe"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:627
+#: src/prefs_msg_colors.c:624
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "Velg farge for signaturer"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:630
+#: src/prefs_msg_colors.c:627
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for folder"
 msgstr "Velg farge for mappe"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:844
+#: src/prefs_msg_colors.c:840
 msgid "Colors"
 msgstr "Farger"
 
@@ -16798,7 +16774,7 @@ msgstr ""
 "Kommando som skal kjøres:\n"
 "(bruk %d som antall nye epostmeldinger)"
 
-#: src/prefs_receive.c:411 src/prefs_send.c:415
+#: src/prefs_receive.c:411 src/prefs_send.c:371
 msgid "Mail Handling"
 msgstr "Meldingshåndtering"
 
@@ -16806,36 +16782,31 @@ msgstr "Meldingshåndtering"
 msgid "Receiving"
 msgstr "Mottar epost"
 
-#: src/prefs_send.c:172
+#: src/prefs_send.c:159
 msgid "Save sent messages"
 msgstr "Lagre sendte meldinger"
 
-#: src/prefs_send.c:175
+#: src/prefs_send.c:162
 msgid "Never send Return Receipts"
 msgstr "Send aldri returkvittering"
 
-#: src/prefs_send.c:193
+#: src/prefs_send.c:180
 msgid "Confirm before sending queued messages"
 msgstr "Noen feil oppsto mens meldinger i køen ble sendt"
 
-#: src/prefs_send.c:196
+#: src/prefs_send.c:183
 msgid "Show send dialog"
 msgstr "Vis sendingsdialog"
 
-#: src/prefs_send.c:199
+#: src/prefs_send.c:186
 msgid "Warn when Subject is empty"
 msgstr "Advar hvis Emne er tomt"
 
-#: src/prefs_send.c:205
-#, fuzzy
-msgid "Warn when sending to more recipients than:"
-msgstr "Advarsel ved innsetting av filer større enn"
-
-#: src/prefs_send.c:221
+#: src/prefs_send.c:193
 msgid "Outgoing encoding"
 msgstr "Utgående koding"
 
-#: src/prefs_send.c:246
+#: src/prefs_send.c:218
 msgid ""
 "If 'Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
 "be used"
@@ -16843,131 +16814,131 @@ msgstr ""
 "Hvis 'Automatisk' er valgt, vil den mest egnede kodingen for gjeldende "
 "locale bli brukt"
 
-#: src/prefs_send.c:263
+#: src/prefs_send.c:235
 msgid "7bit ASCII (US-ASCII)"
 msgstr "7bit ASCII (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_send.c:264
+#: src/prefs_send.c:236
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_send.c:266
+#: src/prefs_send.c:238
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr "Vesteuropeisk (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_send.c:267
+#: src/prefs_send.c:239
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "Vesteuropeisk (ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_send.c:269
+#: src/prefs_send.c:241
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Sentraleuropeisk (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_send.c:271
+#: src/prefs_send.c:243
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Baltisk (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_send.c:272
+#: src/prefs_send.c:244
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Baltisk (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_send.c:274
+#: src/prefs_send.c:246
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Gresk (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_send.c:276
+#: src/prefs_send.c:248
 msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
 msgstr "Hebraisk (ISO-8859-8)"
 
-#: src/prefs_send.c:277
+#: src/prefs_send.c:249
 msgid "Hebrew (Windows-1255)"
 msgstr "Hebraisk (Windows-1255)"
 
-#: src/prefs_send.c:279
+#: src/prefs_send.c:251
 msgid "Arabic (ISO-8859-6)"
 msgstr "Arabisk (ISO-8859-6)"
 
-#: src/prefs_send.c:280
+#: src/prefs_send.c:252
 msgid "Arabic (Windows-1256)"
 msgstr "Arabisk (Windows-1256)"
 
-#: src/prefs_send.c:282
+#: src/prefs_send.c:254
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Tyrkisk (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_send.c:284
+#: src/prefs_send.c:256
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Kyrillisk (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_send.c:285
+#: src/prefs_send.c:257
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Kyrillisk (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_send.c:286
+#: src/prefs_send.c:258
 msgid "Cyrillic (X-MAC-CYRILLIC)"
 msgstr "Kyrillisk (X-MAC-CYRILLIC)"
 
-#: src/prefs_send.c:287
+#: src/prefs_send.c:259
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Kyrillisk (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_send.c:288
+#: src/prefs_send.c:260
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Kyrillisk (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_send.c:290
+#: src/prefs_send.c:262
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "Japansk (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_send.c:292
+#: src/prefs_send.c:264
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "Japansk (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_send.c:293
+#: src/prefs_send.c:265
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "Japansk (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_send.c:296
+#: src/prefs_send.c:268
 msgid "Simplified Chinese (GB18030)"
 msgstr "Forenklet Kinesisk (GB18030)"
 
-#: src/prefs_send.c:297
+#: src/prefs_send.c:269
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Forenklet kinesisk (GB2312)"
 
-#: src/prefs_send.c:298
+#: src/prefs_send.c:270
 msgid "Simplified Chinese (GBK)"
 msgstr "Forenklet Kinesisk (GBK)"
 
-#: src/prefs_send.c:299
+#: src/prefs_send.c:271
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Tradisjonell kinesisk (Big5)"
 
-#: src/prefs_send.c:301
+#: src/prefs_send.c:273
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Tradisjonell kinesisk (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_send.c:302
+#: src/prefs_send.c:274
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Kinesisk (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_send.c:305
+#: src/prefs_send.c:277
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Koreansk (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_send.c:307
+#: src/prefs_send.c:279
 msgid "Thai (TIS-620)"
 msgstr "Thai (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_send.c:308
+#: src/prefs_send.c:280
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr "Thai (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_send.c:312
+#: src/prefs_send.c:284
 msgid "Transfer encoding"
 msgstr "Transfer enkoding"
 
-#: src/prefs_send.c:323
+#: src/prefs_send.c:295
 msgid ""
 "Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
 "characters"
@@ -16975,7 +16946,7 @@ msgstr ""
 "Angi hvilken Content-Transfer-Encoding som skal brukes når meldingskroppen "
 "inneholder ikke-ASCII tegn"
 
-#: src/prefs_send.c:416 src/send_message.c:501 src/send_message.c:505
+#: src/prefs_send.c:372 src/send_message.c:501 src/send_message.c:505
 #: src/send_message.c:510
 msgid "Sending"
 msgstr "Sender"
@@ -17365,86 +17336,86 @@ msgstr "Mal-liste er ikke lagret"
 msgid "The templates list has been modified. Close anyway?"
 msgstr "Mal-listen er endret. Avslutt likevel?"
 
-#: src/prefs_template.c:760
+#: src/prefs_template.c:758
 msgid "The template's name is not set."
 msgstr "Navn på mal ikke angitt."
 
-#: src/prefs_template.c:803
+#: src/prefs_template.c:801
 msgid "The \"From\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr "\"Fra\"-feltet i malen inneholder en ugyldig epost-adresse."
 
-#: src/prefs_template.c:809
+#: src/prefs_template.c:807
 msgid "The \"To\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr "\"Til\"-feltet i malen inneholder en ugyldig epost-adresse."
 
-#: src/prefs_template.c:815
+#: src/prefs_template.c:813
 msgid "The \"Cc\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr "\"Kopi-Til\"-feltet i malen inneholder en ugyldig epost-adresse."
 
-#: src/prefs_template.c:821
+#: src/prefs_template.c:819
 msgid "The \"Bcc\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr "\"Blindkopi-Til\"-feltet i malen inneholder en ugyldig epost-adresse."
 
-#: src/prefs_template.c:827
+#: src/prefs_template.c:825
 msgid ""
 "The \"Reply-To\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr "\"Svar-Til\"-feltet i malen inneholder en ugyldig epost-adresse."
 
-#: src/prefs_template.c:833
+#: src/prefs_template.c:831
 msgid "The \"Subject\" field of the template is invalid."
 msgstr "Malens \"Emne\"-felt er ugyldig."
 
-#: src/prefs_template.c:904
+#: src/prefs_template.c:902
 msgid "Delete template"
 msgstr "Slett mal"
 
-#: src/prefs_template.c:905
+#: src/prefs_template.c:903
 msgid "Do you really want to delete this template?"
 msgstr "Vil du virkelig slette denne malen?"
 
-#: src/prefs_template.c:917
+#: src/prefs_template.c:915
 msgid "Delete all templates"
 msgstr "Slett alle maler"
 
-#: src/prefs_template.c:918
+#: src/prefs_template.c:916
 msgid "Do you really want to delete all the templates?"
 msgstr "Vil du virkelig slette alle maler?"
 
-#: src/prefs_template.c:1233
+#: src/prefs_template.c:1231
 msgid "Current templates"
 msgstr "Gjeldende mal"
 
-#: src/prefs_template.c:1261
+#: src/prefs_template.c:1259
 msgid "Template"
 msgstr "Mal"
 
-#: src/prefs_themes.c:366 src/prefs_themes.c:807
+#: src/prefs_themes.c:368 src/prefs_themes.c:804
 msgid "Default internal theme"
 msgstr "Forvalgt internt tema"
 
-#: src/prefs_themes.c:388
+#: src/prefs_themes.c:390
 msgid "Themes"
 msgstr "Tema"
 
-#: src/prefs_themes.c:467
+#: src/prefs_themes.c:464
 msgid "Only root can remove system themes"
 msgstr "Kun root kan fjerne systemtema"
 
-#: src/prefs_themes.c:470
+#: src/prefs_themes.c:467
 #, c-format
 msgid "Remove system theme '%s'"
 msgstr "Fjern systemtema '%s'"
 
-#: src/prefs_themes.c:473
+#: src/prefs_themes.c:470
 #, c-format
 msgid "Remove theme '%s'"
 msgstr "Slett tema '%s'"
 
-#: src/prefs_themes.c:479
+#: src/prefs_themes.c:476
 msgid "Are you sure you want to remove this theme?"
 msgstr "Vil du virkelig slette detta temaet?"
 
-#: src/prefs_themes.c:489
+#: src/prefs_themes.c:486
 #, c-format
 msgid ""
 "File %s failed\n"
@@ -17453,24 +17424,24 @@ msgstr ""
 "Filen '%s' mislyktes\n"
 "under fjerning av tema."
 
-#: src/prefs_themes.c:493
+#: src/prefs_themes.c:490
 msgid "Removing theme directory failed."
 msgstr "Kunne ikke fjerne temamappe."
 
-#: src/prefs_themes.c:496
+#: src/prefs_themes.c:493
 msgid "Theme removed successfully"
 msgstr "Temaet er nå fjernet"
 
-#: src/prefs_themes.c:516
+#: src/prefs_themes.c:513
 msgid "Select theme folder"
 msgstr "Angi temamappe"
 
-#: src/prefs_themes.c:531
+#: src/prefs_themes.c:528
 #, c-format
 msgid "Install theme '%s'"
 msgstr "Installer tema '%s'"
 
-#: src/prefs_themes.c:534
+#: src/prefs_themes.c:531
 msgid ""
 "This folder doesn't seem to be a theme folder.\n"
 "Install anyway?"
@@ -17478,15 +17449,15 @@ msgstr ""
 "Dette ser ikke ut til å være en temamappe.\n"
 "Installer likevel?"
 
-#: src/prefs_themes.c:541
+#: src/prefs_themes.c:538
 msgid "Do you want to install theme for all users?"
 msgstr "Skal temaet installeres for alle brukere?"
 
-#: src/prefs_themes.c:561
+#: src/prefs_themes.c:558
 msgid "Theme exists"
 msgstr "Tema fins"
 
-#: src/prefs_themes.c:562
+#: src/prefs_themes.c:559
 msgid ""
 "A theme with the same name is\n"
 "already installed in this location.\n"
@@ -17498,25 +17469,25 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vil du erstatte det?"
 
-#: src/prefs_themes.c:568
+#: src/prefs_themes.c:565
 #, c-format
 msgid "Couldn't delete the old theme in %s."
 msgstr "Kunne ikke slette det gamle temaet i %s."
 
-#: src/prefs_themes.c:576
+#: src/prefs_themes.c:573
 #, c-format
 msgid "Couldn't create destination directory %s."
 msgstr "Kunne ikke opprette målmappen %s."
 
-#: src/prefs_themes.c:589
+#: src/prefs_themes.c:586
 msgid "Theme installed successfully."
 msgstr "Temaet er nå installert."
 
-#: src/prefs_themes.c:596
+#: src/prefs_themes.c:593
 msgid "Failed installing theme"
 msgstr "Kunne ikke installere temaet"
 
-#: src/prefs_themes.c:599
+#: src/prefs_themes.c:596
 #, c-format
 msgid ""
 "File %s failed\n"
@@ -17525,70 +17496,70 @@ msgstr ""
 "Fil %s feilet\n"
 "under installasjon av temaet."
 
-#: src/prefs_themes.c:769
+#: src/prefs_themes.c:766
 #, c-format
 msgid "%d themes available (%d user, %d system, 1 internal)"
 msgstr "%d tema tilgjengelig (%d bruker, %d system, 1 intern)"
 
-#: src/prefs_themes.c:810
+#: src/prefs_themes.c:807
 #, c-format
 msgid "Internal theme has %d icons"
 msgstr "Internt tema har %d ikoner"
 
-#: src/prefs_themes.c:816
+#: src/prefs_themes.c:813
 msgid "No info file available for this theme"
 msgstr "Ingen informasjonsfil er tilgjengelig for dette temaet"
 
-#: src/prefs_themes.c:834
+#: src/prefs_themes.c:831
 msgid "Error: couldn't get theme status"
 msgstr "Feil: kan ikke finne temastatus"
 
-#: src/prefs_themes.c:864
+#: src/prefs_themes.c:861
 #, c-format
 msgid "%d files (%d icons), size: %s"
 msgstr "%d filer (%d ikoner), størrelse: %s"
 
-#: src/prefs_themes.c:922
+#: src/prefs_themes.c:919
 msgid "Selector"
 msgstr "Utvelger"
 
-#: src/prefs_themes.c:933
+#: src/prefs_themes.c:930
 msgid "Install new..."
 msgstr "Installer nytt..."
 
-#: src/prefs_themes.c:938
+#: src/prefs_themes.c:935
 msgid "Get more..."
 msgstr "Finn mer..."
 
-#: src/prefs_themes.c:949
+#: src/prefs_themes.c:946
 msgid "Information"
 msgstr "Informasjon"
 
-#: src/prefs_themes.c:963
+#: src/prefs_themes.c:960
 msgid "Author: "
 msgstr "Forfatter: "
 
-#: src/prefs_themes.c:971
+#: src/prefs_themes.c:968
 msgid "URL:"
 msgstr "URL:"
 
-#: src/prefs_themes.c:1013
+#: src/prefs_themes.c:1010
 msgid "Preview"
 msgstr "Forhåndsvisning"
 
-#: src/prefs_themes.c:1069
+#: src/prefs_themes.c:1066
 msgid "SVG rendering"
 msgstr "SVG-gjengivelse"
 
-#: src/prefs_themes.c:1076
+#: src/prefs_themes.c:1073
 msgid "Enable alpha channel"
 msgstr "Aktiver alfakanal"
 
-#: src/prefs_themes.c:1077
+#: src/prefs_themes.c:1074
 msgid "Force scaling"
 msgstr "Tving skalering"
 
-#: src/prefs_themes.c:1083
+#: src/prefs_themes.c:1080
 msgid "Pixels per inch (PPI)"
 msgstr "Piksler per tomme (PPT)"
 
@@ -17624,7 +17595,7 @@ msgstr "Intern funksjon"
 msgid "User Action"
 msgstr "Brukerhandling"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:958 src/toolbar.c:279
+#: src/prefs_toolbar.c:958 src/toolbar.c:277
 msgid "Separator"
 msgstr "Skilletegn"
 
@@ -17745,27 +17716,27 @@ msgstr "[Feil ved dekoding av BASE64]\n"
 msgid "Already trying to send."
 msgstr "Forsøker allerede å sende."
 
-#: src/procmsg.c:1558 src/procmsg.c:1619
+#: src/procmsg.c:1558 src/procmsg.c:1618
 #, c-format
 msgid "Couldn't open file %s."
 msgstr "Kunne ikke åpne fil %s."
 
-#: src/procmsg.c:1629
+#: src/procmsg.c:1628
 msgid "Queued message header is broken."
 msgstr "Sitert meldingshode er ødelagt."
 
-#: src/procmsg.c:1649
+#: src/procmsg.c:1648
 msgid "An error happened during SMTP session."
 msgstr "En feil oppsto under SMTP-sesjonen."
 
-#: src/procmsg.c:1663
+#: src/procmsg.c:1662
 msgid ""
 "No specific account has been found to send, and an error happened during "
 "SMTP session."
 msgstr ""
 "Ingen bestemt konto funnet for sending og en feil oppsto i SMTP-sesjonen."
 
-#: src/procmsg.c:1671
+#: src/procmsg.c:1670
 msgid ""
 "Couldn't determine sending information. Maybe the email hasn't been "
 "generated by Claws Mail."
@@ -17773,20 +17744,20 @@ msgstr ""
 "Kunne ikke finne avsenderinformasjon. Meldingen er kanskje ikke opprettet av "
 "Claws."
 
-#: src/procmsg.c:1694
+#: src/procmsg.c:1693
 msgid "Couldn't create temporary file for news sending."
 msgstr "Kunne ikke opprette midlertidig fil for sending til postliste."
 
-#: src/procmsg.c:1707
+#: src/procmsg.c:1706
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
 msgstr "Kunne ikke skrive til midlertidig fil for sending til nyhetsgruppe."
 
-#: src/procmsg.c:1721
+#: src/procmsg.c:1720
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s."
 msgstr "Feil oppsto under posting av melding til %s."
 
-#: src/procmsg.c:2273
+#: src/procmsg.c:2272
 msgid "Filtering messages...\n"
 msgstr "Filtrerer melding...\n"
 
@@ -18222,11 +18193,11 @@ msgstr "%s - Kildekode"
 msgid "Saved SSL/TLS certificates"
 msgstr "Lagrede SSL/TLS-sertifikat"
 
-#: src/ssl_manager.c:410
+#: src/ssl_manager.c:436
 msgid "Delete certificate"
 msgstr "Slett sertifikat"
 
-#: src/ssl_manager.c:411
+#: src/ssl_manager.c:437
 msgid "Do you really want to delete this certificate?"
 msgstr "Ønsker du virkelig å slette dette sertifikatet?"
 
@@ -18254,7 +18225,7 @@ msgstr "Betingelse: "
 msgid "Find _all"
 msgstr "Finn _alle"
 
-#: src/summary_search.c:751 src/summaryview.c:1090 src/summaryview.c:1352
+#: src/summary_search.c:751 src/summaryview.c:1089 src/summaryview.c:1351
 #, c-format
 msgid "Searching in %s... \n"
 msgstr "Søker i %s...\n"
@@ -18267,289 +18238,277 @@ msgstr "Begynnelsen på listen nådd; fortsett fra slutten?"
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "Slutten på listen nådd; fortsett fra begynnelsen?"
 
-#: src/summaryview.c:432
+#: src/summaryview.c:431
 msgid "Create _filter rule"
 msgstr "Opprett f_ilterregel"
 
-#: src/summaryview.c:560
+#: src/summaryview.c:559
 msgid "Toggle quick search bar"
 msgstr "Skjul/vis hurtigsøk"
 
-#: src/summaryview.c:597
+#: src/summaryview.c:596
 msgid "Toggle multiple selection"
 msgstr "Slå utvidet utvalg til/fra"
 
-#: src/summaryview.c:1280
+#: src/summaryview.c:1279
 msgid "Process mark"
 msgstr "Bearbeid merke"
 
-#: src/summaryview.c:1281
+#: src/summaryview.c:1280
 msgid "Some marks are left. Process them?"
 msgstr "Noen merker gjenstår. Bearbeid dem?"
 
-#: src/summaryview.c:1331
+#: src/summaryview.c:1330
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "Gjennomsøker mappe (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1883 src/summaryview.c:1931
+#: src/summaryview.c:1868 src/summaryview.c:1916
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "Ingen flere uleste meldinger"
 
 # src/summaryview.c:912y
-#: src/summaryview.c:1884
+#: src/summaryview.c:1869
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "Ingen uleste meldinger funnet. _Søk fra slutten?"
 
-#: src/summaryview.c:1896 src/summaryview.c:1944 src/summaryview.c:1981
-#: src/summaryview.c:2029 src/summaryview.c:2096
+#: src/summaryview.c:1881 src/summaryview.c:1929 src/summaryview.c:1966
+#: src/summaryview.c:2014 src/summaryview.c:2081
 msgid ""
 "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr "Intern feil: uventet verdi for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 
-#: src/summaryview.c:1908
+#: src/summaryview.c:1893
 msgid "No unread messages."
 msgstr "Ingen uleste meldinger."
 
-#: src/summaryview.c:1932
+#: src/summaryview.c:1917
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "Ingen uleste meldinger funnet. Gå til neste mappe?"
 
-#: src/summaryview.c:1968 src/summaryview.c:2016
+#: src/summaryview.c:1953 src/summaryview.c:2001
 msgid "No more new messages"
 msgstr "Ingen flere nye meldinger"
 
 # src/summaryview.c:912y
-#: src/summaryview.c:1969
+#: src/summaryview.c:1954
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "Ingen nye meldinger funnet. _Søk fra slutten?"
 
-#: src/summaryview.c:1993
+#: src/summaryview.c:1978
 msgid "No new messages."
 msgstr "Ingen nye meldinger."
 
-#: src/summaryview.c:2017
+#: src/summaryview.c:2002
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "Ingen nye meldinger funnet. Gå til neste mappe?"
 
-#: src/summaryview.c:2050 src/summaryview.c:2083
+#: src/summaryview.c:2035 src/summaryview.c:2068
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "Ingen flere merkede meldinger"
 
-#: src/summaryview.c:2051
+#: src/summaryview.c:2036
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "Ingen merkede meldinger funnet. Søk fra slutten?"
 
-#: src/summaryview.c:2060
+#: src/summaryview.c:2045
 msgid "No marked messages."
 msgstr "Ingen merkede meldinger."
 
-#: src/summaryview.c:2084
+#: src/summaryview.c:2069
 msgid "No marked message found. Go to next folder?"
 msgstr "Ingen merkede meldinger funnet. Gå til neste mappe?"
 
-#: src/summaryview.c:2117 src/summaryview.c:2146
+#: src/summaryview.c:2102 src/summaryview.c:2131
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "Ingen flere fargemerkede meldinger"
 
-#: src/summaryview.c:2118
+#: src/summaryview.c:2103
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "Ingen fargemerkede meldinger funnet. Søk på nytt fra slutten?"
 
-#: src/summaryview.c:2127 src/summaryview.c:2160
+#: src/summaryview.c:2112 src/summaryview.c:2145
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "Inget fargemerkede meldinger."
 
-#: src/summaryview.c:2147
+#: src/summaryview.c:2132
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Ingen fargemerkede meldinger funnet. Søk på nytt fra begynnelsen?"
 
-#: src/summaryview.c:2464
+#: src/summaryview.c:2449
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "Meldinger innlemmes i tråden etter emne..."
 
-#: src/summaryview.c:2649
+#: src/summaryview.c:2634
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d slettet"
 
-#: src/summaryview.c:2653
+#: src/summaryview.c:2638
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d flyttet"
 
-#: src/summaryview.c:2654 src/summaryview.c:2661
+#: src/summaryview.c:2639 src/summaryview.c:2646
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:2659
+#: src/summaryview.c:2644
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d kopiert"
 
-#: src/summaryview.c:2673
+#: src/summaryview.c:2658
 msgid " item selected"
 msgid_plural " items selected"
 msgstr[0] " valgt objekt"
 msgstr[1] " valgte objekter"
 
-#: src/summaryview.c:2691 src/summaryview.c:2734
+#: src/summaryview.c:2676 src/summaryview.c:2719
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d ny(e), %d ulest(e), %d i alt (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:2709
+#: src/summaryview.c:2694
 msgid "Message summary"
 msgstr "Meldings-sammendrag"
 
-#: src/summaryview.c:2710
+#: src/summaryview.c:2695
 msgid "New:"
 msgstr "Nye:"
 
-#: src/summaryview.c:2711
+#: src/summaryview.c:2696
 msgid "Unread:"
 msgstr "Uleste:"
 
-#: src/summaryview.c:2712
+#: src/summaryview.c:2697
 msgid "Total:"
 msgstr "Totalt:"
 
-#: src/summaryview.c:2714
+#: src/summaryview.c:2699
 msgid "Marked:"
 msgstr "Markert:"
 
-#: src/summaryview.c:2715
+#: src/summaryview.c:2700
 msgid "Replied:"
 msgstr "Besvart:"
 
-#: src/summaryview.c:2716
+#: src/summaryview.c:2701
 msgid "Forwarded:"
 msgstr "Videresendt:"
 
-#: src/summaryview.c:2717
+#: src/summaryview.c:2702
 msgid "Locked:"
 msgstr "Låst:"
 
-#: src/summaryview.c:2718
+#: src/summaryview.c:2703
 msgid "Ignored:"
 msgstr "Ignorert:"
 
-#: src/summaryview.c:2719
+#: src/summaryview.c:2704
 msgid "Watched:"
 msgstr "Overvåket:"
 
-#: src/summaryview.c:2729
+#: src/summaryview.c:2714
 #, c-format
 msgid "%d/%d selected (%s/%s), %d unread"
 msgstr "%d/%d markert (%s/%s), %d ulest"
 
-#: src/summaryview.c:3022
+#: src/summaryview.c:3007
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "Sorterer sammendrag..."
 
-#: src/summaryview.c:3190
+#: src/summaryview.c:3146
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "Oppretter sammendrag fra meldingsdata..."
 
-#: src/summaryview.c:3395
+#: src/summaryview.c:3351
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(Ingen dato)"
 
-#: src/summaryview.c:3447
+#: src/summaryview.c:3403
 msgid "(No Recipient)"
 msgstr "(Ingen mottaker)"
 
-#: src/summaryview.c:3482
+#: src/summaryview.c:3438
 #, c-format
 msgid "From: %s, on %s"
 msgstr "Fra: %s, på %s"
 
-#: src/summaryview.c:3491
+#: src/summaryview.c:3447
 #, c-format
 msgid "To: %s, on %s"
 msgstr "Til: %s, på %s"
 
-#: src/summaryview.c:4356
+#: src/summaryview.c:4312
 msgid "You're not the author of the article.\n"
 msgstr "Du har ikke skrevet denne artikkelen.\n"
 
-#: src/summaryview.c:4446
+#: src/summaryview.c:4402
 #, c-format
 msgid "Do you really want to delete the selected message?"
 msgid_plural "Do you really want to delete the %d selected messages?"
 msgstr[0] "Vil du virkelig slette den markerte meldingen?"
 msgstr[1] "Vil du virkelig slette de %d markerte meldingene?"
 
-#: src/summaryview.c:4449
+#: src/summaryview.c:4405
 msgid "Delete message"
 msgid_plural "Delete messages"
 msgstr[0] "Slett melding"
 msgstr[1] "Slett meldinger"
 
-#: src/summaryview.c:4613
+#: src/summaryview.c:4569
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Målmappen er den samme som aktuell mappe."
 
-#: src/summaryview.c:4668
-msgid "Select folder to move selected message to"
-msgid_plural "Select folder to move selected messages to"
-msgstr[0] "Velg mappe valgt melding skal flyttes til"
-msgstr[1] "Velg mappe valgte meldinger skal flyttes til"
-
-#: src/summaryview.c:4719
+#: src/summaryview.c:4675
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Den valgte målmappen er den samme som aktuell mappe."
 
-#: src/summaryview.c:4753
-msgid "Select folder to copy selected message to"
-msgid_plural "Select folder to copy selected messages to"
-msgstr[0] "Velg mappe valgt melding skal kopieres til"
-msgstr[1] "Velg mappe valgte meldinger skal kopieres til"
-
-#: src/summaryview.c:4889
+#: src/summaryview.c:4845
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "Legg til eller overskriv"
 
-#: src/summaryview.c:4890
+#: src/summaryview.c:4846
 msgid "Append or overwrite existing file?"
 msgstr "Legg til i slutten av eksisterende fil, eller overskriv hele filen?"
 
-#: src/summaryview.c:4891
+#: src/summaryview.c:4847
 msgid "_Append"
 msgstr "Legg til i slutten"
 
-#: src/summaryview.c:4891
+#: src/summaryview.c:4847
 msgid "_Overwrite"
 msgstr "_Overskriv"
 
-#: src/summaryview.c:4932
+#: src/summaryview.c:4888
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to print %d messages, one by one. Do you want to continue?"
 msgstr ""
 "Du er i ferd med å skrive ut %d meldinger, en for en. Vil du fortsette?"
 
-#: src/summaryview.c:5390
+#: src/summaryview.c:5346
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Tråder..."
 
-#: src/summaryview.c:5638
+#: src/summaryview.c:5594
 msgid "Skip these rules"
 msgstr "Hopp over disse reglene"
 
-#: src/summaryview.c:5641
+#: src/summaryview.c:5597
 msgid "Apply these rules regardless of the account they belong to"
 msgstr "Bruk disse reglene uansett hvilken konto de hører til"
 
-#: src/summaryview.c:5644
+#: src/summaryview.c:5600
 msgid "Apply these rules if they apply to the current account"
 msgstr "Bruk disse reglene hvis de hører til den aktive kontoen"
 
-#: src/summaryview.c:5673
+#: src/summaryview.c:5629
 msgid "Filtering"
 msgstr "Filtrerer"
 
-#: src/summaryview.c:5674
+#: src/summaryview.c:5630
 msgid ""
 "There are some filtering rules that belong to an account.\n"
 "Please choose what to do with these rules:"
@@ -18557,55 +18516,55 @@ msgstr ""
 "Enkelte filterregler hører til en bestemt konto.\n"
 "Velg hva som skal skje med disse reglene:"
 
-#: src/summaryview.c:5704
+#: src/summaryview.c:5660
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Filtrerer..."
 
-#: src/summaryview.c:5783
+#: src/summaryview.c:5739
 msgid "Processing configuration"
 msgstr "Behandler oppsetningen"
 
-#: src/summaryview.c:6329
+#: src/summaryview.c:6285
 msgid "Ignored thread"
 msgstr "Ignorert tråd"
 
-#: src/summaryview.c:6331
+#: src/summaryview.c:6287
 msgid "Watched thread"
 msgstr "Overvåket tråd"
 
-#: src/summaryview.c:6339
+#: src/summaryview.c:6295
 msgid "Replied but also forwarded - click to see reply"
 msgstr "Besvart men også videresendt - klikk for å se svaret"
 
-#: src/summaryview.c:6341
+#: src/summaryview.c:6297
 msgid "Replied - click to see reply"
 msgstr "Besvart - klikk for å se svaret"
 
-#: src/summaryview.c:6353
+#: src/summaryview.c:6309
 msgid "To be moved"
 msgstr "Skal flyttes"
 
-#: src/summaryview.c:6355
+#: src/summaryview.c:6311
 msgid "To be copied"
 msgstr "Skal kopieres"
 
-#: src/summaryview.c:6367
+#: src/summaryview.c:6323
 msgid "Signed, has attachment(s)"
 msgstr "Signert, har vedlegg"
 
-#: src/summaryview.c:6371
+#: src/summaryview.c:6327
 msgid "Encrypted, has attachment(s)"
 msgstr "Kryptert, har vedlegg"
 
-#: src/summaryview.c:6373
+#: src/summaryview.c:6329
 msgid "Encrypted"
 msgstr "Kryptert"
 
-#: src/summaryview.c:6375
+#: src/summaryview.c:6331
 msgid "Has attachment(s)"
 msgstr "Har vedlegg"
 
-#: src/summaryview.c:8032
+#: src/summaryview.c:7988
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
@@ -18614,11 +18573,11 @@ msgstr ""
 "Feil ved regulært uttrykk (regexp):\n"
 "%s"
 
-#: src/summaryview.c:8135
+#: src/summaryview.c:8091
 msgid "Go back to the folder list (You have unread messages)"
 msgstr "Gå tilbake til mappelisten (du har uleste meldinger)"
 
-#: src/summaryview.c:8140
+#: src/summaryview.c:8096
 msgid "Go back to the folder list"
 msgstr "Gå tilbake til mappelisten"
 
@@ -18735,7 +18694,7 @@ msgstr "     - Eller bruk "
 msgid "'Open with...'"
 msgstr "Åpne med...'"
 
-#: src/textview.c:1147
+#: src/textview.c:1146
 #, c-format
 msgid ""
 "The command to view attachment as text failed:\n"
@@ -18746,47 +18705,47 @@ msgstr ""
 "    %s\n"
 "Avslutningskode %d\n"
 
-#: src/textview.c:2206
+#: src/textview.c:2197
 msgid "Tags: "
 msgstr "Tagger:"
 
-#: src/textview.c:2914
+#: src/textview.c:2905
 msgid "The real URL is different from the displayed URL."
 msgstr "Den egentlige URL er forskjellig fra den som vises."
 
-#: src/textview.c:2915
+#: src/textview.c:2906
 msgid "Displayed URL:"
 msgstr "Vist URL:"
 
-#: src/textview.c:2916
+#: src/textview.c:2907
 msgid "Real URL:"
 msgstr "Virkelig URL:"
 
-#: src/textview.c:2917
+#: src/textview.c:2908
 msgid "Open it anyway?"
 msgstr "Åpne likevel?"
 
-#: src/textview.c:2918
+#: src/textview.c:2909
 msgid "Phishing attempt warning"
 msgstr "Advarsel: Mulig svindelforsøk"
 
-#: src/textview.c:2919
+#: src/textview.c:2910
 msgid "_Open URL"
 msgstr "_Åpne URL"
 
-#: src/toolbar.c:224 src/toolbar.c:2291
+#: src/toolbar.c:224 src/toolbar.c:2213
 msgid "Receive Mail from all Accounts"
 msgstr "Hent epost fra alle kontoer"
 
-#: src/toolbar.c:225 src/toolbar.c:2296
+#: src/toolbar.c:225 src/toolbar.c:2218
 msgid "Receive Mail from current Account"
 msgstr "Hent epost fra aktiv konto"
 
-#: src/toolbar.c:226 src/toolbar.c:2300
+#: src/toolbar.c:226 src/toolbar.c:2222
 msgid "Send Queued Messages"
 msgstr "Send meldinger i køen"
 
-#: src/toolbar.c:227 src/toolbar.c:959 src/toolbar.c:2318 src/toolbar.c:2329
+#: src/toolbar.c:227 src/toolbar.c:952 src/toolbar.c:2240 src/toolbar.c:2251
 msgid "Compose Email"
 msgstr "Skriv epost"
 
@@ -18794,35 +18753,35 @@ msgstr "Skriv epost"
 msgid "Compose News"
 msgstr "N_y melding til nyhetsgruppe"
 
-#: src/toolbar.c:229 src/toolbar.c:2373 src/toolbar.c:2383
+#: src/toolbar.c:229 src/toolbar.c:2295 src/toolbar.c:2305
 msgid "Reply to Message"
 msgstr "Svar på melding"
 
-#: src/toolbar.c:230 src/toolbar.c:2390 src/toolbar.c:2400
+#: src/toolbar.c:230 src/toolbar.c:2312 src/toolbar.c:2322
 msgid "Reply to Sender"
 msgstr "Svar avsender"
 
-#: src/toolbar.c:231 src/toolbar.c:2407 src/toolbar.c:2417
+#: src/toolbar.c:231 src/toolbar.c:2329 src/toolbar.c:2339
 msgid "Reply to All"
 msgstr "Svar til alle"
 
-#: src/toolbar.c:232 src/toolbar.c:2424 src/toolbar.c:2434
+#: src/toolbar.c:232 src/toolbar.c:2346 src/toolbar.c:2356
 msgid "Reply to Mailing-list"
 msgstr "Svar til epostliste"
 
-#: src/toolbar.c:233 src/toolbar.c:2312
+#: src/toolbar.c:233 src/toolbar.c:2234
 msgid "Open email"
 msgstr "Åpne epost"
 
-#: src/toolbar.c:234 src/toolbar.c:2441 src/toolbar.c:2452
+#: src/toolbar.c:234 src/toolbar.c:2363 src/toolbar.c:2374
 msgid "Forward Message"
 msgstr "Videresend melding"
 
-#: src/toolbar.c:235 src/toolbar.c:2457
+#: src/toolbar.c:235 src/toolbar.c:2379
 msgid "Trash Message"
 msgstr "Kasser melding"
 
-#: src/toolbar.c:236 src/toolbar.c:2461
+#: src/toolbar.c:236 src/toolbar.c:2383
 msgid "Delete Message"
 msgstr "Slett melding"
 
@@ -18830,11 +18789,11 @@ msgstr "Slett melding"
 msgid "Delete duplicate messages"
 msgstr "Slett dubletter"
 
-#: src/toolbar.c:239 src/toolbar.c:2469
+#: src/toolbar.c:239 src/toolbar.c:2391
 msgid "Go to Previous Unread Message"
 msgstr "Gå til forrige uleste melding"
 
-#: src/toolbar.c:240 src/toolbar.c:2473
+#: src/toolbar.c:240 src/toolbar.c:2395
 msgid "Go to Next Unread Message"
 msgstr "Gå til neste uleste melding"
 
@@ -18870,7 +18829,7 @@ msgstr "Marker melding som lest"
 msgid "Mark Message as unread"
 msgstr "Marker melding som ulest"
 
-#: src/toolbar.c:253 src/toolbar.c:514
+#: src/toolbar.c:253 src/toolbar.c:511
 msgid "Print"
 msgstr "Skriv ut"
 
@@ -18882,272 +18841,242 @@ msgstr "Lær Spam eller Ham"
 msgid "Open folder/Go to folder list"
 msgstr "Åpne mappe/gå til mappeliste"
 
-#: src/toolbar.c:258 src/toolbar.c:2479
+#: src/toolbar.c:258 src/toolbar.c:2401
 msgid "Send Message"
 msgstr "Send melding"
 
-#: src/toolbar.c:259 src/toolbar.c:2483
+#: src/toolbar.c:259 src/toolbar.c:2405
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "Legg i utkøen for senere avlevering"
 
-#: src/toolbar.c:260 src/toolbar.c:2487
+#: src/toolbar.c:260 src/toolbar.c:2409
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "Lagre utkast"
 
-#: src/toolbar.c:261 src/toolbar.c:2491
+#: src/toolbar.c:261 src/toolbar.c:2413
 msgid "Insert file"
 msgstr "Sett inn fil"
 
-#: src/toolbar.c:262 src/toolbar.c:2495
+#: src/toolbar.c:262 src/toolbar.c:2417
 msgid "Attach file"
 msgstr "Legg ved fil"
 
-#: src/toolbar.c:263 src/toolbar.c:2499
+#: src/toolbar.c:263 src/toolbar.c:2421
 msgid "Insert signature"
 msgstr "Sett inn signatur"
 
-#: src/toolbar.c:264 src/toolbar.c:2503
+#: src/toolbar.c:264 src/toolbar.c:2425
 msgid "Replace signature"
 msgstr "Erstatt signatur"
 
-#: src/toolbar.c:265 src/toolbar.c:2507
+#: src/toolbar.c:265 src/toolbar.c:2429
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "Bruk ekstern tekstbehandler"
 
-#: src/toolbar.c:266 src/toolbar.c:2511
+#: src/toolbar.c:266 src/toolbar.c:2433
 msgid "Wrap long lines of current paragraph"
 msgstr "Bryt lange linjer i det aktuelle avsnitt"
 
-#: src/toolbar.c:267 src/toolbar.c:2515
+#: src/toolbar.c:267 src/toolbar.c:2437
 msgid "Wrap all long lines"
 msgstr "Bryt alle lange linjer"
 
-#: src/toolbar.c:270 src/toolbar.c:531 src/toolbar.c:2524
+#: src/toolbar.c:270 src/toolbar.c:528 src/toolbar.c:2446
 msgid "Check spelling"
 msgstr "Stavekontroll"
 
-#: src/toolbar.c:272 src/toolbar.c:533 src/toolbar.c:2529
-#, fuzzy
-msgid "Sign"
-msgstr "Underskriver"
-
-#: src/toolbar.c:273 src/toolbar.c:534 src/toolbar.c:2537
-#, fuzzy
-msgid "Encrypt"
-msgstr "_Kryptering"
-
-#: src/toolbar.c:274
+#: src/toolbar.c:272
 msgid "Claws Mail Actions Feature"
 msgstr "Claws Mail-handlinger (funksjon)"
 
-#: src/toolbar.c:275 src/toolbar.c:2556
+#: src/toolbar.c:273 src/toolbar.c:2462
 msgid "Cancel receiving"
 msgstr "Avbryt hentning"
 
-#: src/toolbar.c:277 src/toolbar.c:2564
+#: src/toolbar.c:275 src/toolbar.c:2470
 msgid "Cancel receiving/sending"
 msgstr "Avbryt hent/send"
 
-#: src/toolbar.c:278 src/toolbar.c:2304
+#: src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2226
 msgid "Close window"
 msgstr "Lukk vindu"
 
-#: src/toolbar.c:280
+#: src/toolbar.c:278
 msgid "Claws Mail Plugins"
 msgstr "Claws Mail-programtillegg"
 
-#: src/toolbar.c:445 src/toolbar.c:496
+#: src/toolbar.c:442 src/toolbar.c:493
 msgctxt "Toolbar"
 msgid "Trash"
 msgstr "Papirkurv"
 
-#: src/toolbar.c:485
+#: src/toolbar.c:482
 msgid "Get Mail"
 msgstr "Hent E-post"
 
-#: src/toolbar.c:486
+#: src/toolbar.c:483
 msgid "Get"
 msgstr "Hent"
 
-#: src/toolbar.c:488 src/toolbar.c:489
+#: src/toolbar.c:485 src/toolbar.c:486
 msgctxt "Toolbar"
 msgid "Compose"
 msgstr "Skriv "
 
-#: src/toolbar.c:491
+#: src/toolbar.c:488
 msgctxt "Toolbar"
 msgid "Sender"
 msgstr "Avsender"
 
-#: src/toolbar.c:492
+#: src/toolbar.c:489
 msgid "All"
 msgstr "Alle"
 
-#: src/toolbar.c:493
+#: src/toolbar.c:490
 msgid "List"
 msgstr "Opplist"
 
-#: src/toolbar.c:498 src/toolbar.c:2357 src/toolbar.c:2366
+#: src/toolbar.c:495 src/toolbar.c:2279 src/toolbar.c:2288
 msgid "Delete duplicates"
 msgstr "Slett dubletter"
 
-#: src/toolbar.c:500
+#: src/toolbar.c:497
 msgid "Prev"
 msgstr "Forrige"
 
-#: src/toolbar.c:501
+#: src/toolbar.c:498
 msgid "Next"
 msgstr "Neste"
 
-#: src/toolbar.c:509
+#: src/toolbar.c:506
 msgid "All read"
 msgstr "Alle leste"
 
-#: src/toolbar.c:510
+#: src/toolbar.c:507
 msgid "All unread"
 msgstr "Alle uleste"
 
-#: src/toolbar.c:511
+#: src/toolbar.c:508
 msgid "Read"
 msgstr "Lest"
 
-#: src/toolbar.c:516
+#: src/toolbar.c:513
 msgid "Folders"
 msgstr "Mapper"
 
-#: src/toolbar.c:521
+#: src/toolbar.c:518
 msgid "Draft"
 msgstr "Utkast"
 
-#: src/toolbar.c:524
+#: src/toolbar.c:521
 msgid "Insert sig."
 msgstr "Sett inn sign."
 
-#: src/toolbar.c:525
+#: src/toolbar.c:522
 msgid "Replace sig."
 msgstr "Erstatt sign."
 
-#: src/toolbar.c:526
+#: src/toolbar.c:523
 msgid "Edit"
 msgstr "Endre"
 
-#: src/toolbar.c:527
+#: src/toolbar.c:524
 msgid "Wrap para."
 msgstr "Ombryt avsn."
 
-#: src/toolbar.c:528
+#: src/toolbar.c:525
 msgid "Wrap all"
 msgstr "Ombryt alt"
 
-#: src/toolbar.c:536 src/toolbar.c:537
+#: src/toolbar.c:531 src/toolbar.c:532
 msgid "Stop"
 msgstr "Stopp"
 
-#: src/toolbar.c:538
+#: src/toolbar.c:533
 msgid "Stop all"
 msgstr "Stopp alle"
 
-#: src/toolbar.c:951
+#: src/toolbar.c:944
 msgid "Compose News message"
 msgstr "Skriv melding til nyhetsgruppe"
 
-#: src/toolbar.c:990
+#: src/toolbar.c:983
 msgid "Learn spam"
 msgstr "Lær spam"
 
-#: src/toolbar.c:999
+#: src/toolbar.c:992
 msgid "Ham"
 msgstr "Ønsket epost"
 
-#: src/toolbar.c:1001
+#: src/toolbar.c:994
 msgid "Learn ham"
 msgstr "Lær ikke-spam"
 
-#: src/toolbar.c:1916
-#, fuzzy
-msgid "Message will be signed"
-msgstr "Besvart melding"
-
-#: src/toolbar.c:1918
-#, fuzzy
-msgid "Message will not be signed"
-msgstr "Meldingen er i en ignorert tråd"
-
-#: src/toolbar.c:1937
-#, fuzzy
-msgid "Message will be encrypted"
-msgstr "Selv om meldingen skal krypteres"
-
-#: src/toolbar.c:1939
-#, fuzzy
-msgid "Message will not be encrypted"
-msgstr "Selv om meldingen skal krypteres"
-
-#: src/toolbar.c:2286
+#: src/toolbar.c:2208
 msgid "Go to folder list"
 msgstr "Gå til mappeliste"
 
-#: src/toolbar.c:2292
+#: src/toolbar.c:2214
 msgid "Receive Mail from selected Account"
 msgstr "Hent meldinger fra valgt konto"
 
-#: src/toolbar.c:2308
+#: src/toolbar.c:2230
 msgid "Open preferences"
 msgstr "Innstillinger"
 
-#: src/toolbar.c:2319
+#: src/toolbar.c:2241
 msgid "Compose with selected Account"
 msgstr "Ny melding med valgt konto"
 
-#: src/toolbar.c:2340
+#: src/toolbar.c:2262
 msgid "Learn as..."
 msgstr "Lær som..."
 
-#: src/toolbar.c:2350
+#: src/toolbar.c:2272
 msgid "Learn as _Spam"
 msgstr "Lær som _spam"
 
-#: src/toolbar.c:2351
+#: src/toolbar.c:2273
 msgid "Learn as _Ham"
 msgstr "Lær som _ikke-spam"
 
-#: src/toolbar.c:2358
+#: src/toolbar.c:2280
 msgid "Delete duplicates options"
 msgstr "Valg for sletting av dubletter"
 
-#: src/toolbar.c:2362
+#: src/toolbar.c:2284
 msgid "Delete duplicates in selected folder"
 msgstr "Slett dublettmeldinger i valgt mappe"
 
-#: src/toolbar.c:2363
+#: src/toolbar.c:2285
 msgid "Delete duplicates in all folders"
 msgstr "Slett dublettmeldinger i alle mapper"
 
-#: src/toolbar.c:2374
+#: src/toolbar.c:2296
 msgid "Reply to Message options"
 msgstr "Alternativer for 'Svar på melding'"
 
-#: src/toolbar.c:2378 src/toolbar.c:2395 src/toolbar.c:2412 src/toolbar.c:2429
+#: src/toolbar.c:2300 src/toolbar.c:2317 src/toolbar.c:2334 src/toolbar.c:2351
 msgid "_Reply with quote"
 msgstr "_Svar med sitat"
 
-#: src/toolbar.c:2379 src/toolbar.c:2396 src/toolbar.c:2413 src/toolbar.c:2430
+#: src/toolbar.c:2301 src/toolbar.c:2318 src/toolbar.c:2335 src/toolbar.c:2352
 msgid "Reply without _quote"
 msgstr "Svar _uten sitat "
 
-#: src/toolbar.c:2391
+#: src/toolbar.c:2313
 msgid "Reply to Sender options"
 msgstr "Alternativer for 'Svar til avsender'"
 
-#: src/toolbar.c:2408
+#: src/toolbar.c:2330
 msgid "Reply to All options"
 msgstr "Alternativer for 'Svar til alle'"
 
-#: src/toolbar.c:2425
+#: src/toolbar.c:2347
 msgid "Reply to Mailing-list options"
 msgstr "Alternativer for 'Svar til postliste'"
 
-#: src/toolbar.c:2442
+#: src/toolbar.c:2364
 msgid "Forward Message options"
 msgstr "Alternativer for 'Videresend melding'"
 
@@ -19450,14 +19379,3 @@ msgstr ""
 "Claws Mail er nå klar.\n"
 "Klikk Lagre for å starte."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright (C) 1999-2017\n"
-#~ "The Claws Mail Team\n"
-#~ " and Hiroyuki Yamamoto"
-#~ msgstr ""
-#~ "Copyright (C) 1999-2017\n"
-#~ "Claws Mail-teamet\n"
-#~ "og Hiroyuki Yamamoto"
-
-#~ msgid "Change to..."
-#~ msgstr "Bytt til..."