Revert "More fixes for parsing dates in vcalendar on Windows."
[claws.git] / po / nb.po
index 6f7d74786ea84888ea2bcafd375d5e29d0c1a9a8..1acf0d9c26a18c105a18a988291d969d82f9ebbc 100644 (file)
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -11,7 +11,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Claws Mail 2.4.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-08-18 23:19+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-14 11:20+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2015-12-19 08:08+0100\n"
 "Last-Translator: Petter Adsen <petter@synth.no>\n"
 "Language-Team: Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål <>\n"
@@ -22,7 +22,7 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
-#: src/account.c:396 src/account.c:463
+#: src/account.c:392 src/account.c:459
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing accounts."
@@ -30,15 +30,15 @@ msgstr ""
 "Du har åpne redigeringsvinduer.\n"
 "Disse må lukkes før du kan gjøre endringer i kontoinnstillingene."
 
-#: src/account.c:441
+#: src/account.c:437
 msgid "Can't create folder."
 msgstr "Mappen kan ikke opprettes."
 
-#: src/account.c:728
+#: src/account.c:724
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Endre kontoinnstillinger"
 
-#: src/account.c:745
+#: src/account.c:741
 msgid ""
 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
@@ -48,78 +48,78 @@ msgstr ""
 "er oppført. Avkrysningsfeltet angir hvilke kontoer som regnes med. "
 "Standardkontoen står i fetstil. "
 
-#: src/account.c:816
+#: src/account.c:812
 msgid " _Set as default account "
 msgstr "Bruk som _standardkonto"
 
-#: src/account.c:908
+#: src/account.c:904
 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
 msgstr "Kontoer med fjernmapper kan ikke kopieres."
 
-#: src/account.c:915
+#: src/account.c:911
 #, c-format
 msgid "Copy of %s"
 msgstr "Kopi av %s"
 
-#: src/account.c:1075
+#: src/account.c:1071
 #, c-format
 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
 msgstr "Vil du virkelig slette kontoen '%s'?"
 
-#: src/account.c:1077
+#: src/account.c:1073
 msgid "(Untitled)"
 msgstr "(Uten navn)"
 
-#: src/account.c:1078
+#: src/account.c:1074
 msgid "Delete account"
 msgstr "Slett konto"
 
-#: src/account.c:1562
+#: src/account.c:1554
 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
 msgid "G"
 msgstr "G"
 
-#: src/account.c:1568
+#: src/account.c:1560
 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
 msgstr "'Hent epost' henter epost fra de avkryssede kontoer"
 
-#: src/account.c:1575 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
-#: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7224 src/editaddress.c:1264
-#: src/editaddress.c:1321 src/editaddress.c:1341
+#: src/account.c:1567 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
+#: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7233 src/editaddress.c:1265
+#: src/editaddress.c:1322 src/editaddress.c:1342
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:302
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:350 src/editbook.c:170
-#: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
+#: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:427
 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
 #: src/mimeview.c:274 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:465
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1803
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:395 src/prefs_filtering.c:384
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1807
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 src/prefs_filtering.c:384
 #: src/prefs_filtering.c:1866 src/prefs_template.c:79
 msgid "Name"
 msgstr "Navn"
 
-#: src/account.c:1583 src/prefs_account.c:1096 src/prefs_account.c:4128
+#: src/account.c:1575 src/prefs_account.c:1101 src/prefs_account.c:4061
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokoll"
 
-#: src/account.c:1591 src/ssl_manager.c:100
+#: src/account.c:1583 src/ssl_manager.c:102
 msgid "Server"
 msgstr "Tjener"
 
-#: src/action.c:382
+#: src/action.c:383
 #, c-format
 msgid "Could not get message file %d"
 msgstr "Kunne ikke hente epostfilen %d"
 
-#: src/action.c:419
+#: src/action.c:420
 msgid "Could not get message part."
 msgstr "Kunne ikke hente del av melding."
 
-#: src/action.c:436
+#: src/action.c:437
 #, c-format
 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
 msgstr "Kunne ikke hente en del av flerdelt melding: %s"
 
-#: src/action.c:608
+#: src/action.c:609
 #, c-format
 msgid ""
 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
@@ -128,11 +128,11 @@ msgstr ""
 "Den valgte handlingen kan ikke brukes i redigeringsvinduet\n"
 "fordi den inneholder %%f, %%F, %%as eller %%p."
 
-#: src/action.c:720
+#: src/action.c:721
 msgid "There is no filtering action set"
 msgstr "Ingen filterhandling er angitt"
 
-#: src/action.c:722
+#: src/action.c:723
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid filtering action(s):\n"
@@ -141,7 +141,7 @@ msgstr ""
 "Ugyldig(e) filterhandling(er):\n"
 "%s"
 
-#: src/action.c:987
+#: src/action.c:988
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not fork to execute the following command:\n"
@@ -152,34 +152,34 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: src/action.c:989 src/ldaputil.c:323 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:884
+#: src/action.c:990 src/ldaputil.c:324 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:884
 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:67
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1806
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1810
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1821
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1825
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1836
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1839 src/privacy.c:62
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1824 src/privacy.c:62
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Ukjent feil"
 
-#: src/action.c:1207 src/action.c:1372
+#: src/action.c:1208 src/action.c:1373
 msgid "Completed"
 msgstr "Fullført"
 
-#: src/action.c:1243
+#: src/action.c:1244
 #, c-format
 msgid "--- Running: %s\n"
 msgstr "--- Pågår: %s\n"
 
-#: src/action.c:1247
+#: src/action.c:1248
 #, c-format
 msgid "--- Ended: %s\n"
 msgstr "--- Avsluttet: %s\n"
 
-#: src/action.c:1280
+#: src/action.c:1281
 msgid "Action's input/output"
 msgstr "Handlingens input og resultat"
 
-#: src/action.c:1608
+#: src/action.c:1609
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
@@ -190,11 +190,11 @@ msgstr ""
 "('%%h' blir erstattet med argumentet)\n"
 "  %s"
 
-#: src/action.c:1613
+#: src/action.c:1614
 msgid "Action's hidden user argument"
 msgstr "Handlingens skjulte brukerargument"
 
-#: src/action.c:1617
+#: src/action.c:1618
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
@@ -205,7 +205,7 @@ msgstr ""
 "('%%u' blir erstattet med argumentet)\n"
 "  %s"
 
-#: src/action.c:1622
+#: src/action.c:1623
 msgid "Action's user argument"
 msgstr "Handlingens brukerargument"
 
@@ -223,7 +223,7 @@ msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
 msgstr ""
 "Kan ikke flytte en mappe til seg selv eller til en av sine egne undermapper."
 
-#: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:4946
+#: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:4947
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:308
 msgid "Group"
 msgstr "Gruppe"
@@ -361,7 +361,7 @@ msgid "Duplicate email addresses"
 msgstr "Epostadresse-dubletter "
 
 #: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:227
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 src/toolbar.c:434
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:397 src/toolbar.c:434
 msgid "Address"
 msgstr "Adresse"
 
@@ -393,8 +393,8 @@ msgstr "Før inn i adressebok"
 msgid "Contact"
 msgstr "Kontakt"
 
-#: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1056
-#: src/editaddress.c:1131 src/editgroup.c:290
+#: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1057
+#: src/editaddress.c:1132 src/editgroup.c:290
 msgid "Remarks"
 msgstr "Kommentarer"
 
@@ -402,16 +402,16 @@ msgstr "Kommentarer"
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Velg mappe for adressebøker"
 
-#: src/addressadd.c:534 src/addressbook.c:3216 src/addressbook.c:3267
+#: src/addressadd.c:535 src/addressbook.c:3217 src/addressbook.c:3268
 msgid "Add address(es)"
 msgstr "Legg til adresse(r)"
 
-#: src/addressadd.c:535
+#: src/addressadd.c:536
 msgid "Can't add the specified address"
 msgstr "Kan ikke legge til den angitte adresse"
 
-#: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4934 src/editaddress.c:1053
-#: src/editaddress.c:1114 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
+#: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4935 src/editaddress.c:1054
+#: src/editaddress.c:1115 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:762
 msgid "Email Address"
 msgstr "Epostadresse"
@@ -421,18 +421,18 @@ msgid "_Book"
 msgstr "_Bok"
 
 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:465
-#: src/addressbook.c:482 src/compose.c:586 src/mainwindow.c:512
-#: src/messageview.c:209 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
+#: src/addressbook.c:482 src/compose.c:587 src/mainwindow.c:508
+#: src/messageview.c:210 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Endre"
 
-#: src/addressbook.c:407 src/compose.c:591 src/mainwindow.c:515
-#: src/messageview.c:212
+#: src/addressbook.c:407 src/compose.c:592 src/mainwindow.c:511
+#: src/messageview.c:213
 msgid "_Tools"
 msgstr "V_erktøy"
 
-#: src/addressbook.c:408 src/compose.c:592 src/mainwindow.c:517
-#: src/messageview.c:213
+#: src/addressbook.c:408 src/compose.c:593 src/mainwindow.c:513
+#: src/messageview.c:214
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hjelp"
 
@@ -464,20 +464,20 @@ msgstr "_Rediger bok"
 msgid "_Delete book"
 msgstr "_Slett bok"
 
-#: src/addressbook.c:427 src/compose.c:603
+#: src/addressbook.c:427 src/compose.c:604
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
 msgid "_Save"
 msgstr "_Lagre"
 
-#: src/addressbook.c:428 src/compose.c:607 src/messageview.c:222
+#: src/addressbook.c:428 src/compose.c:608 src/messageview.c:223
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:629
 msgid "_Close"
 msgstr "_Lukk"
 
-#: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:480 src/messageview.c:226
+#: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:480 src/messageview.c:227
 msgid "_Select all"
 msgstr "Velg _alt"
 
@@ -486,13 +486,13 @@ msgid "C_ut"
 msgstr "_Klipp ut"
 
 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
-#: src/compose.c:615 src/mainwindow.c:546 src/messageview.c:225
+#: src/compose.c:616 src/mainwindow.c:542 src/messageview.c:226
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopier"
 
 #: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
-#: src/compose.c:616 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
+#: src/compose.c:617 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
 msgid "_Paste"
 msgstr "_Sett inn"
 
@@ -536,8 +536,8 @@ msgstr "Finn dubletter..."
 msgid "Edit custom attributes..."
 msgstr "Rediger tilpassede attributter..."
 
-#: src/addressbook.c:458 src/compose.c:695 src/mainwindow.c:813
-#: src/messageview.c:338
+#: src/addressbook.c:458 src/compose.c:696 src/mainwindow.c:806
+#: src/messageview.c:339
 msgid "_About"
 msgstr "_Om"
 
@@ -546,10 +546,10 @@ msgid "_Browse Entry"
 msgstr "_Bla igjennom"
 
 #: src/addressbook.c:507 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:250 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:143
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:171 src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
-#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:682
-#: src/prefs_themes.c:714 src/prefs_themes.c:715
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:251 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:139
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:167 src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
+#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:683
+#: src/prefs_themes.c:715 src/prefs_themes.c:716
 msgid "Unknown"
 msgstr "Ukjent"
 
@@ -653,12 +653,12 @@ msgstr "Sterk(ere) autentisering kreves"
 msgid "Sources"
 msgstr "Kilder"
 
-#: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:492
+#: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:474
 #: src/toolbar.c:225 src/toolbar.c:2142
 msgid "Address book"
 msgstr "Adressebok"
 
-#: src/addressbook.c:1112 src/editldap.c:780
+#: src/addressbook.c:1112 src/editldap.c:779
 msgid "Search"
 msgstr "Søk"
 
@@ -682,18 +682,18 @@ msgstr "Kan ikke sette inn. Adresseboken du vil bruke er skrivebeskyttet."
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "Kan ikke sette inn i en adressegruppe."
 
-#: src/addressbook.c:2913
+#: src/addressbook.c:2914
 #, c-format
 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
 msgstr "Vil du virkelig slette søkeresultatene og adressene i '%s'? "
 
-#: src/addressbook.c:2916 src/addressbook.c:2942 src/addressbook.c:2949
+#: src/addressbook.c:2917 src/addressbook.c:2943 src/addressbook.c:2950
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:329 src/prefs_filtering_action.c:177
 #: src/toolbar.c:415
 msgid "Delete"
 msgstr "Slett"
 
-#: src/addressbook.c:2925
+#: src/addressbook.c:2926
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
@@ -702,21 +702,21 @@ msgstr ""
 "Vil du slette '%s'? Hvis du bare sletter mappen, vil adressene den "
 "inneholder flyttes til den overordnede mappen."
 
-#: src/addressbook.c:2928 src/imap_gtk.c:360 src/mh_gtk.c:206
+#: src/addressbook.c:2929 src/imap_gtk.c:362 src/mh_gtk.c:205
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:155
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1984
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1969
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Slett mappe"
 
-#: src/addressbook.c:2929
+#: src/addressbook.c:2930
 msgid "Delete _folder only"
 msgstr "Slett bare _mappen"
 
-#: src/addressbook.c:2929
+#: src/addressbook.c:2930
 msgid "Delete folder and _addresses"
 msgstr "Slett mappe og _adresser"
 
-#: src/addressbook.c:2940
+#: src/addressbook.c:2941
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -725,7 +725,7 @@ msgstr ""
 "Vil du slette '%s'?\n"
 "Adressene den inneholder går ikke tapt."
 
-#: src/addressbook.c:2947
+#: src/addressbook.c:2948
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -734,28 +734,28 @@ msgstr ""
 "Vil du slette '%s'?\n"
 "Adressene den inneholder blir også slettet."
 
-#: src/addressbook.c:3061
+#: src/addressbook.c:3062
 #, c-format
 msgid "Search '%s'"
 msgstr "Søk etter '%s'"
 
-#: src/addressbook.c:3199 src/addressbook.c:3248
+#: src/addressbook.c:3200 src/addressbook.c:3249
 msgid "New Contacts"
 msgstr "Nye kontakter"
 
-#: src/addressbook.c:4087
+#: src/addressbook.c:4088
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "Ny bruker, kunne ikke lagre indeksfil."
 
-#: src/addressbook.c:4091
+#: src/addressbook.c:4092
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "Ny bruker, kunne ikke lagre adressebokfiler."
 
-#: src/addressbook.c:4101
+#: src/addressbook.c:4102
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "Konvertering av gammel adressebok vellykket."
 
-#: src/addressbook.c:4106
+#: src/addressbook.c:4107
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -763,7 +763,7 @@ msgstr ""
 "Gammel adressebok konvertert,\n"
 "kunne ikke lagre ny adresseindeks-fil."
 
-#: src/addressbook.c:4119
+#: src/addressbook.c:4120
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -771,7 +771,7 @@ msgstr ""
 "Kunne ikke konvertere adressebok, men\n"
 "opprettet nye, tomme adressebokfiler."
 
-#: src/addressbook.c:4125
+#: src/addressbook.c:4126
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -779,7 +779,7 @@ msgstr ""
 "Kunne ikke konvertere adressebok, kunne heller\n"
 "ikke opprette ny adresseindeksfil."
 
-#: src/addressbook.c:4130
+#: src/addressbook.c:4131
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -787,62 +787,57 @@ msgstr ""
 "Kunne ikke konvertere adresseboken, og kunne ikke\n"
 "opprette nye adressebokfiler."
 
-#: src/addressbook.c:4137 src/addressbook.c:4143
+#: src/addressbook.c:4138 src/addressbook.c:4144
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "Feil ved konvertering av adressebok"
 
-#: src/addressbook.c:4257
+#: src/addressbook.c:4258
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Feil ved adressebok"
 
-#: src/addressbook.c:4258
+#: src/addressbook.c:4259
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Kunne ikke lese adresseindeks"
 
-#: src/addressbook.c:4589
+#: src/addressbook.c:4590
 msgid "Busy searching..."
 msgstr "Søker..."
 
-#: src/addressbook.c:4898 src/prefs_send.c:188
+#: src/addressbook.c:4899
 msgid "Interface"
 msgstr "Grensesnitt"
 
-#: src/addressbook.c:4910
-#, fuzzy
-msgid "Address Books"
+#: src/addressbook.c:4911 src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371
+#: src/expldifdlg.c:388 src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
+msgid "Address Book"
 msgstr "Adressebok"
 
-#: src/addressbook.c:4922
+#: src/addressbook.c:4923
 msgid "Person"
 msgstr "Person"
 
-#: src/addressbook.c:4958 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:343
-#: src/folderview.c:431 src/prefs_account.c:2786 src/prefs_folder_column.c:78
+#: src/addressbook.c:4959 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:345
+#: src/folderview.c:433 src/prefs_account.c:2769 src/prefs_folder_column.c:78
 msgid "Folder"
 msgstr "Mappe"
 
-#: src/addressbook.c:4970
+#: src/addressbook.c:4971
 msgid "vCard"
 msgstr "vKort"
 
-#: src/addressbook.c:4982 src/addressbook.c:4994
+#: src/addressbook.c:4983 src/addressbook.c:4995
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:5006
+#: src/addressbook.c:5007
 msgid "LDAP servers"
 msgstr "LDAP-tjenere"
 
-#: src/addressbook.c:5018
+#: src/addressbook.c:5019
 msgid "LDAP Query"
 msgstr "LDAP-spørring"
 
-#: src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
-#: src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
-msgid "Address Book"
-msgstr "Adressebok"
-
-#: src/addressbook_foldersel.c:387 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
+#: src/addressbook_foldersel.c:388 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:274
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:347
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:424
@@ -934,43 +929,44 @@ msgstr "Hent epost-adresser fra valgte meldinger"
 msgid "Collect email addresses from folder"
 msgstr "Hent epost-adresser fra mappe"
 
-#: src/addrindex.c:124
+#: src/addrindex.c:123
 msgid "Common addresses"
 msgstr "Ofte brukte adresser"
 
-#: src/addrindex.c:125
+#: src/addrindex.c:124
 msgid "Personal addresses"
 msgstr "Private adresser"
 
-#: src/addrindex.c:131
+#: src/addrindex.c:130
 msgid "Common address"
 msgstr "Ofte brukt adresse"
 
-#: src/addrindex.c:132
+#: src/addrindex.c:131
 msgid "Personal address"
 msgstr "Privat adresse"
 
-#: src/addrindex.c:1830
+#: src/addrindex.c:1827
 msgid "Address(es) update"
 msgstr "Oppdatering av adresse(r)"
 
-#: src/addrindex.c:1831
+#: src/addrindex.c:1828
 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
 msgstr "Oppdatering mislyktes. Endringer ble ikke lagret i registeret."
 
-#: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9473
+#: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9482
 msgid "Notice"
 msgstr "NB"
 
-#: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5691 src/compose.c:6214
-#: src/compose.c:11908 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
-#: src/messageview.c:854 src/messageview.c:867 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:788
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:4866
+#: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5689 src/compose.c:6212
+#: src/compose.c:11917 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
+#: src/messageview.c:855 src/messageview.c:868
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:750 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125
+#: src/summaryview.c:4892
 msgid "Warning"
 msgstr "Advarsel"
 
-#: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5632 src/inc.c:663
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:155 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:314
+#: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5630 src/inc.c:669
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:151 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:280
 msgid "Error"
 msgstr "Feil"
 
@@ -1046,25 +1042,25 @@ msgstr ""
 "Dette programtillegg muliggjøre %s (%s), som allerede tilbys av "
 "programtillegget %s."
 
-#: src/common/plugin.c:435
+#: src/common/plugin.c:434
 msgid "Plugin already loaded"
 msgstr "Programtillegget er allerede innlest"
 
-#: src/common/plugin.c:446
+#: src/common/plugin.c:445
 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
 msgstr "Kunne ikke allokere minne for programtillegget"
 
-#: src/common/plugin.c:480
+#: src/common/plugin.c:479
 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
 msgstr ""
 "Denne modulen er ikke utgitt under en lisens kompatibel med GPL v3 eller "
 "senere."
 
-#: src/common/plugin.c:489
+#: src/common/plugin.c:488
 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
 msgstr "Denne modulen er for Claws Mail GTK1."
 
-#: src/common/plugin.c:771
+#: src/common/plugin.c:770
 #, c-format
 msgid ""
 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
@@ -1073,7 +1069,7 @@ msgstr ""
 "Din versjon av Claws Mail er nyere enn den versjon programtillegget '%s' ble "
 "bygget for."
 
-#: src/common/plugin.c:774
+#: src/common/plugin.c:773
 msgid ""
 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
 "with."
@@ -1081,16 +1077,16 @@ msgstr ""
 "Din versjon av Claws Mail er nyere enn den versjonen programtillegget ble "
 "bygget for."
 
-#: src/common/plugin.c:783
+#: src/common/plugin.c:782
 #, c-format
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
 msgstr "Din versjon av Claws Mail er for gammel for programtillegget '%s'."
 
-#: src/common/plugin.c:785
+#: src/common/plugin.c:784
 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
 msgstr "Din versjon av Claws Mail er for gammel for programtillegget."
 
-#: src/common/session.c:183 src/imap.c:1213
+#: src/common/session.c:183 src/imap.c:1189
 msgid "SSL handshake failed\n"
 msgstr "Feil ved SSL-oppkobling\n"
 
@@ -1102,24 +1098,24 @@ msgstr "SMTP AUTH ikke tilgjengelig\n"
 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
 msgstr "Ønsket SMTP AUTH-metode er ikke tilgjengelig\n"
 
-#: src/common/smtp.c:501 src/common/smtp.c:555
+#: src/common/smtp.c:505 src/common/smtp.c:559
 msgid "bad SMTP response\n"
 msgstr "ugyldig SMTP respons\n"
 
-#: src/common/smtp.c:526 src/common/smtp.c:544 src/common/smtp.c:658
+#: src/common/smtp.c:530 src/common/smtp.c:548 src/common/smtp.c:662
 msgid "error occurred on SMTP session\n"
 msgstr "feil oppstod i SMTP-sesjonen\n"
 
-#: src/common/smtp.c:535 src/pop.c:905
+#: src/common/smtp.c:539 src/pop.c:905
 msgid "error occurred on authentication\n"
 msgstr "feil oppstod ved autentisering\n"
 
-#: src/common/smtp.c:585
+#: src/common/smtp.c:589
 #, c-format
 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
 msgstr "Meldingen er for stor (Maksimum størrelse er %s)\n"
 
-#: src/common/smtp.c:617 src/pop.c:898
+#: src/common/smtp.c:621 src/pop.c:898
 msgid "couldn't start TLS session\n"
 msgstr "kan ikke starte TLS-sesjon\n"
 
@@ -1151,81 +1147,81 @@ msgstr "%s:%s: oppslag hos verten mislyktes (%s).\n"
 msgid "write on fd%d: %s\n"
 msgstr "skriv på fd%d: %s\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:326
+#: src/common/ssl_certificate.c:328
 #, c-format
 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
 msgstr "Kan ikke avgjøre filstatus for P12-sertifikatsfilen (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:334
+#: src/common/ssl_certificate.c:336
 #, c-format
 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
 msgstr "Kan ikke innlese P12-sertifikatsfil (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:343
+#: src/common/ssl_certificate.c:345
 #, c-format
 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
 msgstr "Kan ikke importere P12-sertifikatsfil (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:628
+#: src/common/ssl_certificate.c:630
 msgid "Internal error"
 msgstr "Intern feil"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:633
+#: src/common/ssl_certificate.c:635
 msgid "Uncheckable"
 msgstr "Ukontrollerbar"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:637
+#: src/common/ssl_certificate.c:639
 msgid "Self-signed certificate"
 msgstr "Egensignert sertifikat"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:640
+#: src/common/ssl_certificate.c:642
 msgid "Revoked certificate"
 msgstr "Tilbakekalt sertifikat"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:642
+#: src/common/ssl_certificate.c:644
 msgid "No certificate issuer found"
 msgstr "Ingen sertifikatsutsteder funnet"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:644
+#: src/common/ssl_certificate.c:646
 msgid "Certificate issuer is not a CA"
 msgstr "Utsteder av sertifikatet er ikke en CA"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:869
+#: src/common/ssl_certificate.c:871
 #, c-format
 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
 msgstr "Kan ikke åpne sertifikatfil %s: %s\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:873
+#: src/common/ssl_certificate.c:875
 #, c-format
 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
 msgstr "Sertifikatfil %s mangler (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:892
+#: src/common/ssl_certificate.c:894
 #, c-format
 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
 msgstr "Kan ikke åpne nøkkelfil %s (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:896
+#: src/common/ssl_certificate.c:898
 #, c-format
 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
 msgstr "Nøkkelfil %s mangler (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:1044
+#: src/common/ssl_certificate.c:1046
 #, c-format
 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
 msgstr "Kunne ikke lese P12-sertifikatsfil %s\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:1047
+#: src/common/ssl_certificate.c:1049
 #, c-format
 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
 msgstr "Kan ikke åpne P12-sertifikatsfil %s (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:1051
+#: src/common/ssl_certificate.c:1053
 #, c-format
 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
 msgstr "P12-sertifikatsfil %s mangler (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:1076 src/gtk/sslcertwindow.c:85
+#: src/common/ssl_certificate.c:1078 src/gtk/sslcertwindow.c:85
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
@@ -1236,647 +1232,647 @@ msgstr "<ikke i sertifikatet>"
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
 msgstr "(Emne nullstilt av regulært uttrykk)"
 
-#: src/common/utils.c:259
+#: src/common/utils.c:257
 #, c-format
 msgid "%dB"
 msgstr "%dB"
 
-#: src/common/utils.c:260
+#: src/common/utils.c:258
 #, c-format
 msgid "%d.%02dKB"
 msgstr "%d.%02dKB"
 
-#: src/common/utils.c:261
+#: src/common/utils.c:259
 #, c-format
 msgid "%d.%02dMB"
 msgstr "%d.%02dMB"
 
-#: src/common/utils.c:262
+#: src/common/utils.c:260
 #, c-format
 msgid "%.2fGB"
 msgstr "%.2fGB"
 
-#: src/common/utils.c:4813
+#: src/common/utils.c:4806
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Sunday"
 msgstr "søndag"
 
-#: src/common/utils.c:4814
+#: src/common/utils.c:4807
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Monday"
 msgstr "mandag"
 
-#: src/common/utils.c:4815
+#: src/common/utils.c:4808
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Tuesday"
 msgstr "tirsdag"
 
-#: src/common/utils.c:4816
+#: src/common/utils.c:4809
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Wednesday"
 msgstr "onsdag"
 
-#: src/common/utils.c:4817
+#: src/common/utils.c:4810
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Thursday"
 msgstr "torsdag"
 
-#: src/common/utils.c:4818
+#: src/common/utils.c:4811
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Friday"
 msgstr "fredag"
 
-#: src/common/utils.c:4819
+#: src/common/utils.c:4812
 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
 msgid "Saturday"
 msgstr "lørdag"
 
-#: src/common/utils.c:4821
+#: src/common/utils.c:4814
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "January"
 msgstr "januar"
 
-#: src/common/utils.c:4822
+#: src/common/utils.c:4815
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "February"
 msgstr "februar"
 
-#: src/common/utils.c:4823
+#: src/common/utils.c:4816
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "March"
 msgstr "mars"
 
-#: src/common/utils.c:4824
+#: src/common/utils.c:4817
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "April"
 msgstr "april"
 
-#: src/common/utils.c:4825
+#: src/common/utils.c:4818
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "May"
 msgstr "mai"
 
-#: src/common/utils.c:4826
+#: src/common/utils.c:4819
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "June"
 msgstr "juni"
 
-#: src/common/utils.c:4827
+#: src/common/utils.c:4820
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "July"
 msgstr "juli"
 
-#: src/common/utils.c:4828
+#: src/common/utils.c:4821
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "August"
 msgstr "august"
 
-#: src/common/utils.c:4829
+#: src/common/utils.c:4822
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "September"
 msgstr "september"
 
-#: src/common/utils.c:4830
+#: src/common/utils.c:4823
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "October"
 msgstr "oktober"
 
-#: src/common/utils.c:4831
+#: src/common/utils.c:4824
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "November"
 msgstr "november"
 
-#: src/common/utils.c:4832
+#: src/common/utils.c:4825
 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
 msgid "December"
 msgstr "desember"
 
-#: src/common/utils.c:4834
+#: src/common/utils.c:4827
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Sun"
 msgstr "søn"
 
-#: src/common/utils.c:4835
+#: src/common/utils.c:4828
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Mon"
 msgstr "man"
 
-#: src/common/utils.c:4836
+#: src/common/utils.c:4829
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Tue"
 msgstr "tir"
 
-#: src/common/utils.c:4837
+#: src/common/utils.c:4830
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Wed"
 msgstr "ons"
 
-#: src/common/utils.c:4838
+#: src/common/utils.c:4831
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Thu"
 msgstr "tor"
 
-#: src/common/utils.c:4839
+#: src/common/utils.c:4832
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Fri"
 msgstr "fre"
 
-#: src/common/utils.c:4840
+#: src/common/utils.c:4833
 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
 msgid "Sat"
 msgstr "lør"
 
-#: src/common/utils.c:4842
+#: src/common/utils.c:4835
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Jan"
 msgstr "jan"
 
-#: src/common/utils.c:4843
+#: src/common/utils.c:4836
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Feb"
 msgstr "feb"
 
-#: src/common/utils.c:4844
+#: src/common/utils.c:4837
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Mar"
 msgstr "mar"
 
-#: src/common/utils.c:4845
+#: src/common/utils.c:4838
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Apr"
 msgstr "apr"
 
-#: src/common/utils.c:4846
+#: src/common/utils.c:4839
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "May"
 msgstr "mai"
 
-#: src/common/utils.c:4847
+#: src/common/utils.c:4840
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Jun"
 msgstr "jun"
 
-#: src/common/utils.c:4848
+#: src/common/utils.c:4841
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Jul"
 msgstr "jul"
 
-#: src/common/utils.c:4849
+#: src/common/utils.c:4842
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Aug"
 msgstr "aug"
 
-#: src/common/utils.c:4850
+#: src/common/utils.c:4843
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Sep"
 msgstr "sep"
 
-#: src/common/utils.c:4851
+#: src/common/utils.c:4844
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Oct"
 msgstr "okt"
 
-#: src/common/utils.c:4852
+#: src/common/utils.c:4845
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Nov"
 msgstr "nov"
 
-#: src/common/utils.c:4853
+#: src/common/utils.c:4846
 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
 msgid "Dec"
 msgstr "des"
 
-#: src/common/utils.c:4864
+#: src/common/utils.c:4857
 msgctxt "For use by strftime (morning)"
 msgid "AM"
 msgstr "AM"
 
-#: src/common/utils.c:4865
+#: src/common/utils.c:4858
 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
 msgid "PM"
 msgstr "PM"
 
-#: src/common/utils.c:4866
+#: src/common/utils.c:4859
 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
 msgid "am"
 msgstr "am"
 
-#: src/common/utils.c:4867
+#: src/common/utils.c:4860
 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
 msgid "pm"
 msgstr "pm"
 
-#: src/compose.c:575
+#: src/compose.c:576
 msgid "_Add..."
 msgstr "_Legg til..."
 
-#: src/compose.c:576 src/mh_gtk.c:367 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:316
+#: src/compose.c:577 src/mh_gtk.c:368 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:318
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Slett"
 
-#: src/compose.c:578 src/folderview.c:242
+#: src/compose.c:579 src/folderview.c:241
 msgid "_Properties..."
 msgstr "_Egenskaper..."
 
-#: src/compose.c:585 src/mainwindow.c:514 src/messageview.c:211
+#: src/compose.c:586 src/mainwindow.c:510 src/messageview.c:212
 msgid "_Message"
 msgstr "_Melding"
 
-#: src/compose.c:588
+#: src/compose.c:589
 msgid "_Spelling"
 msgstr "Stave_kontroll"
 
-#: src/compose.c:590 src/compose.c:657
+#: src/compose.c:591 src/compose.c:658
 msgid "_Options"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: src/compose.c:594
+#: src/compose.c:595
 msgid "S_end"
 msgstr "S_end"
 
-#: src/compose.c:595
+#: src/compose.c:596
 msgid "Send _later"
 msgstr "Send _senere"
 
-#: src/compose.c:598
+#: src/compose.c:599
 msgid "_Attach file"
 msgstr "_Vedlegg fil"
 
-#: src/compose.c:599
+#: src/compose.c:600
 msgid "_Insert file"
 msgstr "_Sett inn fil"
 
-#: src/compose.c:600
+#: src/compose.c:601
 msgid "Insert si_gnature"
 msgstr "Sett inn si_gnatur"
 
-#: src/compose.c:601
+#: src/compose.c:602
 msgid "_Replace signature"
 msgstr "E_rstatt signatur"
 
-#: src/compose.c:605
+#: src/compose.c:606
 msgid "_Print"
 msgstr "_Skriv ut"
 
-#: src/compose.c:610 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
+#: src/compose.c:611 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Angre"
 
-#: src/compose.c:611 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
+#: src/compose.c:612 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
 msgid "_Redo"
 msgstr "_Gjenta"
 
-#: src/compose.c:614 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
+#: src/compose.c:615 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
 msgid "Cu_t"
 msgstr "_Klipp ut"
 
-#: src/compose.c:618
+#: src/compose.c:619
 msgid "_Special paste"
 msgstr "_Sett inn spesial"
 
-#: src/compose.c:619
+#: src/compose.c:620
 msgid "As _quotation"
 msgstr "Som _sitat"
 
-#: src/compose.c:620
+#: src/compose.c:621
 msgid "_Wrapped"
 msgstr "Med _ombrytning"
 
-#: src/compose.c:621
+#: src/compose.c:622
 msgid "_Unwrapped"
 msgstr "_Uten ombrytning"
 
-#: src/compose.c:623 src/mainwindow.c:547
+#: src/compose.c:624 src/mainwindow.c:543
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
 msgid "Select _all"
 msgstr "_Velg alt"
 
-#: src/compose.c:625
+#: src/compose.c:626
 msgid "A_dvanced"
 msgstr "_Avansert"
 
-#: src/compose.c:626
+#: src/compose.c:627
 msgid "Move a character backward"
 msgstr "Gå ett tegn bakover"
 
-#: src/compose.c:627
+#: src/compose.c:628
 msgid "Move a character forward"
 msgstr "Gå ett tegn framover"
 
-#: src/compose.c:628
+#: src/compose.c:629
 msgid "Move a word backward"
 msgstr "Gå ett ord bakover"
 
-#: src/compose.c:629
+#: src/compose.c:630
 msgid "Move a word forward"
 msgstr "Gå et ord framover"
 
-#: src/compose.c:630
+#: src/compose.c:631
 msgid "Move to beginning of line"
 msgstr "Gå til begynnelsen av linjen"
 
-#: src/compose.c:631
+#: src/compose.c:632
 msgid "Move to end of line"
 msgstr "Gå til linjeslutt"
 
-#: src/compose.c:632
+#: src/compose.c:633
 msgid "Move to previous line"
 msgstr "Gå til forrige linje"
 
-#: src/compose.c:633
+#: src/compose.c:634
 msgid "Move to next line"
 msgstr "Gå til neste linje"
 
-#: src/compose.c:634
+#: src/compose.c:635
 msgid "Delete a character backward"
 msgstr "Slett forrige tegn"
 
-#: src/compose.c:635
+#: src/compose.c:636
 msgid "Delete a character forward"
 msgstr "Slett neste tegn"
 
-#: src/compose.c:636
+#: src/compose.c:637
 msgid "Delete a word backward"
 msgstr "Slett forrige ord"
 
-#: src/compose.c:637
+#: src/compose.c:638
 msgid "Delete a word forward"
 msgstr "Slett neste ord"
 
-#: src/compose.c:638
+#: src/compose.c:639
 msgid "Delete line"
 msgstr "Slett linje"
 
-#: src/compose.c:639
+#: src/compose.c:640
 msgid "Delete to end of line"
 msgstr "Slett til linjeslutt"
 
-#: src/compose.c:642 src/messageview.c:228
+#: src/compose.c:643 src/messageview.c:229
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
 msgid "_Find"
 msgstr "_Finn"
 
-#: src/compose.c:645
+#: src/compose.c:646
 msgid "_Wrap current paragraph"
 msgstr "_Ombryt avsnittet"
 
-#: src/compose.c:646
+#: src/compose.c:647
 msgid "Wrap all long _lines"
 msgstr "Ombryt alle lange _linjer"
 
-#: src/compose.c:648
+#: src/compose.c:649
 msgid "Edit with e_xternal editor"
 msgstr "Rediger med e_ksternt program"
 
-#: src/compose.c:651
+#: src/compose.c:652
 msgid "_Check all or check selection"
 msgstr "_Stavekontroll av hele teksten eller markeringen"
 
-#: src/compose.c:652
+#: src/compose.c:653
 msgid "_Highlight all misspelled words"
 msgstr "_Fremhev alle feilstavede ord"
 
-#: src/compose.c:653
+#: src/compose.c:654
 msgid "Check _backwards misspelled word"
 msgstr "Stavekontroll _bakover"
 
-#: src/compose.c:654
+#: src/compose.c:655
 msgid "_Forward to next misspelled word"
 msgstr "Gå til _neste feilstavede ord"
 
-#: src/compose.c:662
+#: src/compose.c:663
 msgid "Reply _mode"
 msgstr "Svartype"
 
-#: src/compose.c:664
+#: src/compose.c:665
 msgid "Privacy _System"
 msgstr "Personverns_ystem"
 
-#: src/compose.c:669
+#: src/compose.c:670
 msgid "_Priority"
 msgstr "_Prioritet"
 
-#: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:264
+#: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:265
 msgid "Character _encoding"
 msgstr "Tegn_koding"
 
-#: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:269
+#: src/compose.c:677 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:270
 msgid "Western European"
 msgstr "Vesteuropeisk"
 
-#: src/compose.c:677 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:270
+#: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:271
 msgid "Baltic"
 msgstr "Baltisk"
 
-#: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:271
+#: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:272
 msgid "Hebrew"
 msgstr "Hebraisk"
 
-#: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:272
+#: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:273
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabisk"
 
-#: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:273
+#: src/compose.c:681 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:274
 msgid "Cyrillic"
 msgstr "Kyrillisk (KOI8-R)"
 
-#: src/compose.c:681 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:274
+#: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:275
 msgid "Japanese"
 msgstr "Japansk (EUC-JP)"
 
-#: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:275
+#: src/compose.c:683 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:276
 msgid "Chinese"
 msgstr "Kinesisk"
 
-#: src/compose.c:683 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:276
+#: src/compose.c:684 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:277
 msgid "Korean"
 msgstr "Koreansk"
 
-#: src/compose.c:684 src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:277
+#: src/compose.c:685 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:278
 msgid "Thai"
 msgstr "Thai"
 
-#: src/compose.c:687 src/mainwindow.c:732 src/messageview.c:313
+#: src/compose.c:688 src/mainwindow.c:728 src/messageview.c:314
 msgid "_Address book"
 msgstr "_Adressebok"
 
-#: src/compose.c:689
+#: src/compose.c:690
 msgid "_Template"
 msgstr "_Mal"
 
-#: src/compose.c:691 src/mainwindow.c:760 src/messageview.c:334
+#: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:756 src/messageview.c:335
 msgid "Actio_ns"
 msgstr "_Handlinger"
 
-#: src/compose.c:700
+#: src/compose.c:701
 msgid "Aut_o wrapping"
 msgstr "Automatisk linjebryting"
 
-#: src/compose.c:701
+#: src/compose.c:702
 msgid "Auto _indent"
 msgstr "Auto-_innrykning (av/på)"
 
-#: src/compose.c:702
+#: src/compose.c:703
 msgid "Si_gn"
 msgstr "Si_gner"
 
-#: src/compose.c:703
+#: src/compose.c:704
 msgid "_Encrypt"
 msgstr "_Kryptering"
 
-#: src/compose.c:704
+#: src/compose.c:705
 msgid "_Request Return Receipt"
 msgstr "Be om kvittering"
 
-#: src/compose.c:705
+#: src/compose.c:706
 msgid "Remo_ve references"
 msgstr "Fjern _referanser"
 
-#: src/compose.c:706
+#: src/compose.c:707
 msgid "Show _ruler"
 msgstr "Vis linjal"
 
-#: src/compose.c:711 src/compose.c:721
+#: src/compose.c:712 src/compose.c:722
 msgid "_Normal"
 msgstr "_Normal"
 
-#: src/compose.c:712 src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:302
+#: src/compose.c:713 src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:303
 msgid "_All"
 msgstr "_Alle"
 
-#: src/compose.c:713 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:303
+#: src/compose.c:714 src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:304
 msgid "_Sender"
 msgstr "Av_sender"
 
-#: src/compose.c:714
+#: src/compose.c:715
 msgid "_Mailing-list"
 msgstr "Svar til _liste"
 
-#: src/compose.c:719
+#: src/compose.c:720
 msgid "_Highest"
 msgstr "Høyest"
 
-#: src/compose.c:720
+#: src/compose.c:721
 msgid "Hi_gh"
 msgstr "Høy"
 
-#: src/compose.c:722
+#: src/compose.c:723
 msgid "Lo_w"
 msgstr "Lav"
 
-#: src/compose.c:723
+#: src/compose.c:724
 msgid "_Lowest"
 msgstr "Lavest"
 
-#: src/compose.c:728 src/mainwindow.c:878 src/messageview.c:351
+#: src/compose.c:729 src/mainwindow.c:871 src/messageview.c:352
 msgid "_Automatic"
 msgstr "_Automatisk"
 
-#: src/compose.c:729 src/mainwindow.c:879 src/messageview.c:352
+#: src/compose.c:730 src/mainwindow.c:872 src/messageview.c:353
 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
 msgstr "7 bits asc_ii (US-ASCII)"
 
-#: src/compose.c:730 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:353
+#: src/compose.c:731 src/mainwindow.c:873 src/messageview.c:354
 msgid "Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/compose.c:734 src/mainwindow.c:884 src/messageview.c:357
+#: src/compose.c:735 src/mainwindow.c:877 src/messageview.c:358
 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "Sentraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/compose.c:737 src/mainwindow.c:887 src/messageview.c:360
+#: src/compose.c:738 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:361
 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "Gresk (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/compose.c:742 src/mainwindow.c:892 src/messageview.c:365
+#: src/compose.c:743 src/mainwindow.c:885 src/messageview.c:366
 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "Tyrkisk (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/compose.c:1071
+#: src/compose.c:1072
 msgid "New message From format error."
 msgstr "Feil i feltet 'Fra' i ny melding."
 
-#: src/compose.c:1163
+#: src/compose.c:1164
 msgid "New message subject format error."
 msgstr "Feil i emnefeltet i ny melding."
 
-#: src/compose.c:1194 src/quote_fmt.c:569
+#: src/compose.c:1195 src/quote_fmt.c:569
 #, c-format
 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
 msgstr "Meldingsteksten i \"Ny melding\"-malen har en feil i linje %d.\t"
 
-#: src/compose.c:1455
+#: src/compose.c:1456
 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
 msgstr "Kunne ikke svare. Den opprinnelige meldingen finnes antakelig ikke."
 
-#: src/compose.c:1638 src/quote_fmt.c:586
+#: src/compose.c:1639 src/quote_fmt.c:586
 msgid ""
 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
 "address."
 msgstr "\"Fra\"-feltet i \"Svar\"-malen inneholder en ugyldig epost-adresse."
 
-#: src/compose.c:1686 src/quote_fmt.c:589
+#: src/compose.c:1687 src/quote_fmt.c:589
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
 msgstr "Meldingsteksten i \"Svar\"-malen har en feil i linje %d."
 
-#: src/compose.c:1822 src/compose.c:2014 src/quote_fmt.c:606
+#: src/compose.c:1823 src/compose.c:2015 src/quote_fmt.c:606
 msgid ""
 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
 "address."
 msgstr ""
 "\"Fra\"-feltet i malen \"Videresend\" inneholder en ugyldig epost-adresse."
 
-#: src/compose.c:1882 src/quote_fmt.c:609
+#: src/compose.c:1883 src/quote_fmt.c:609
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
 msgstr "Hovedteksten i malen \"Videresend\" har en feil på linje %d."
 
-#: src/compose.c:2056
+#: src/compose.c:2057
 msgid "Fw: multiple emails"
 msgstr "Sv: flere meldinger"
 
-#: src/compose.c:2539
+#: src/compose.c:2537
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
 msgstr "Hovedteksten i malen \"Omdiriger\" har en feil på linje %d."
 
-#: src/compose.c:2606 src/gtk/headers.h:14
+#: src/compose.c:2604 src/gtk/headers.h:14
 msgid "Cc:"
 msgstr "Kopi-Til:"
 
-#: src/compose.c:2609 src/gtk/headers.h:15
+#: src/compose.c:2607 src/gtk/headers.h:15
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Blindkopi-Til:"
 
-#: src/compose.c:2612 src/gtk/headers.h:12
+#: src/compose.c:2610 src/gtk/headers.h:12
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Svar-Til:"
 
-#: src/compose.c:2615 src/compose.c:4946 src/compose.c:4948
+#: src/compose.c:2613 src/compose.c:4944 src/compose.c:4946
 #: src/gtk/headers.h:33
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Nyhetsgrupper:"
 
-#: src/compose.c:2618 src/gtk/headers.h:34
+#: src/compose.c:2616 src/gtk/headers.h:34
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Oppfølger-Til:"
 
-#: src/compose.c:2621 src/gtk/headers.h:17
+#: src/compose.c:2619 src/gtk/headers.h:17
 msgid "In-Reply-To:"
 msgstr "Som-Svar-På:"
 
-#: src/compose.c:2625 src/compose.c:4943 src/compose.c:4951
+#: src/compose.c:2623 src/compose.c:4941 src/compose.c:4949
 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:433
 msgid "To:"
 msgstr "Til:"
 
-#: src/compose.c:2834
+#: src/compose.c:2832
 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
 msgstr "Kunne ikke vedlegge fil (feil i tegnsettkonvertering)."
 
-#: src/compose.c:2840
+#: src/compose.c:2838
 #, c-format
 msgid ""
 "The following file has been attached: \n"
@@ -1891,16 +1887,16 @@ msgstr[1] ""
 "Følgende filer er blitt vedlagt: \n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:3113
+#: src/compose.c:3111
 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
 msgstr "Malens \"Anførselstegn\" er ugyldig."
 
-#: src/compose.c:3613
+#: src/compose.c:3611
 #, c-format
 msgid "Could not get size of file '%s'."
 msgstr "Kunne ikke avgjøre størrelsen på filen '%s'."
 
-#: src/compose.c:3624
+#: src/compose.c:3622
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
@@ -1909,57 +1905,57 @@ msgstr ""
 "Du er i ferd med å sette inn en fil på %s i meldingsteksten. Er du sikker på "
 "at det er det du vil?"
 
-#: src/compose.c:3627
+#: src/compose.c:3625
 msgid "Are you sure?"
 msgstr "Er du sikker?"
 
-#: src/compose.c:3628 src/compose.c:10529 src/compose.c:11390
+#: src/compose.c:3626 src/compose.c:10538 src/compose.c:11399
 msgid "_Insert"
 msgstr "Sett _inn"
 
-#: src/compose.c:3752
+#: src/compose.c:3750
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Filen %s er tom."
 
-#: src/compose.c:3753
+#: src/compose.c:3751
 msgid "Empty file"
 msgstr "Tom fil"
 
-#: src/compose.c:3754
+#: src/compose.c:3752
 msgid "_Attach anyway"
 msgstr "_Vedlegg likevel"
 
-#: src/compose.c:3763
+#: src/compose.c:3761
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "Kan ikke lese %s."
 
-#: src/compose.c:3790
+#: src/compose.c:3788
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Melding: %s"
 
-#: src/compose.c:4783 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:694
-#: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
+#: src/compose.c:4781 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:694
+#: src/plugins/python/composewindowtype.c:421
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [Endret]"
 
-#: src/compose.c:4790 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
+#: src/compose.c:4788 src/plugins/python/composewindowtype.c:424
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Skriv melding%s"
 
-#: src/compose.c:4793 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
+#: src/compose.c:4791 src/plugins/python/composewindowtype.c:427
 #, c-format
 msgid "[no subject] - Compose message%s"
 msgstr "[intet tema] - Skriv melding%s"
 
-#: src/compose.c:4795 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
+#: src/compose.c:4793 src/plugins/python/composewindowtype.c:415
 msgid "Compose message"
 msgstr "Skriv ny melding"
 
-#: src/compose.c:4822 src/messageview.c:889
+#: src/compose.c:4820 src/messageview.c:890
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1967,51 +1963,51 @@ msgstr ""
 "Det er ikke angitt hvilken konto meldingen skal sendes fra.\n"
 "Velg konto før du går videre."
 
-#: src/compose.c:5042 src/compose.c:5074 src/compose.c:5116
-#: src/prefs_account.c:3310 src/toolbar.c:406 src/toolbar.c:424
+#: src/compose.c:5040 src/compose.c:5072 src/compose.c:5114
+#: src/prefs_account.c:3270 src/toolbar.c:406 src/toolbar.c:424
 msgid "Send"
 msgstr "Send"
 
-#: src/compose.c:5043
+#: src/compose.c:5041
 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
 msgstr "Eneste mottaker er forvalgt 'Kopi-Til'-adresse. Send likevel?"
 
-#: src/compose.c:5044 src/compose.c:5076 src/compose.c:5109 src/compose.c:5633
-#: src/folderview.c:2445 src/messageview.c:855 src/messageview.c:872
+#: src/compose.c:5042 src/compose.c:5074 src/compose.c:5107 src/compose.c:5631
+#: src/folderview.c:2438 src/messageview.c:856 src/messageview.c:873
 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:210 src/toolbar.c:2629
 msgid "_Send"
 msgstr "_Send"
 
-#: src/compose.c:5075
+#: src/compose.c:5073
 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
 msgstr "Eneste mottaker er forvalgt 'Blindkopi-Til'-adresse. Send likevel?"
 
-#: src/compose.c:5092
+#: src/compose.c:5090
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Mottaker er ikke angitt."
 
-#: src/compose.c:5111 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:212
+#: src/compose.c:5109 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:212
 msgid "_Queue"
 msgstr "_Kø"
 
-#: src/compose.c:5112
+#: src/compose.c:5110
 #, c-format
 msgid "Subject is empty. %s"
 msgstr "Emnefeltet er tomt. %s"
 
-#: src/compose.c:5113 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
+#: src/compose.c:5111 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
 msgid "Send it anyway?"
 msgstr "Send likevel?"
 
-#: src/compose.c:5114 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
+#: src/compose.c:5112 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
 msgid "Queue it anyway?"
 msgstr "Sett i køen likevel?"
 
-#: src/compose.c:5116 src/toolbar.c:425
+#: src/compose.c:5114 src/toolbar.c:425
 msgid "Send later"
 msgstr "Send senere"
 
-#: src/compose.c:5169 src/compose.c:9993
+#: src/compose.c:5167 src/compose.c:10002
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -2021,7 +2017,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Tegnsettkonvertering mislyktes."
 
-#: src/compose.c:5172 src/compose.c:9996
+#: src/compose.c:5170 src/compose.c:10005
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -2031,7 +2027,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Fant ikke mottagerens krypteringsnøkkel."
 
-#: src/compose.c:5178 src/compose.c:9990
+#: src/compose.c:5176 src/compose.c:9999
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -2042,7 +2038,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Signatur mislyktes: %s"
 
-#: src/compose.c:5181
+#: src/compose.c:5179
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -2053,11 +2049,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: src/compose.c:5183
+#: src/compose.c:5181
 msgid "Could not queue message for sending."
 msgstr "Kunne ikke legge meldingen i sendekøen."
 
-#: src/compose.c:5198 src/compose.c:5258
+#: src/compose.c:5196 src/compose.c:5256
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
@@ -2065,7 +2061,7 @@ msgstr ""
 "Meldingen er lagt i køen, men kunne ikke sendes.\n"
 "Velg \"Send meldinger i køen\" fra hovedvinduet for å forsøke på nytt."
 
-#: src/compose.c:5254
+#: src/compose.c:5252
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -2074,7 +2070,7 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Velg \"Send meldinger i køen\" fra hovedvinduet for å forsøke på nytt."
 
-#: src/compose.c:5629
+#: src/compose.c:5627
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message \n"
@@ -2085,7 +2081,7 @@ msgstr ""
 "tegnsettet %s.\n"
 "Send meldingen som %s?"
 
-#: src/compose.c:5687
+#: src/compose.c:5685
 #, c-format
 msgid ""
 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
@@ -2098,73 +2094,74 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Send likevel?"
 
-#: src/compose.c:5798
+#: src/compose.c:5796
 #, c-format
 msgid "Couldn't encrypt the email: %s"
 msgstr "Kunne ikke kryptere meldingen: %s"
 
-#: src/compose.c:5919
+#: src/compose.c:5917
 msgid "Encryption warning"
 msgstr "Krypteringsadvarsel"
 
-#: src/compose.c:5920
+#: src/compose.c:5918
 msgid "C_ontinue"
 msgstr "_Fortsett"
 
-#: src/compose.c:5969
+#: src/compose.c:5967
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Ingen konto tilgjengelig å sende epost fra!"
 
-#: src/compose.c:5978
+#: src/compose.c:5976
 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
 msgstr "Den valgte konto er ikke NNTP: det er ikke mulig å poste."
 
-#: src/compose.c:6213
+#: src/compose.c:6211
 #, c-format
 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
 msgstr "Vedlegget %s finnes ikke lenger. Ignorer?"
 
-#: src/compose.c:6214 src/mainwindow.c:655 src/toolbar.c:231 src/toolbar.c:2167
+#: src/compose.c:6212 src/mainwindow.c:651 src/toolbar.c:231
+#: src/toolbar.c:2167
 msgid "Cancel sending"
 msgstr "Avbryt sending"
 
-#: src/compose.c:6214
+#: src/compose.c:6212
 msgid "Ignore attachment"
 msgstr "Ignorer vedlegg"
 
 # Context or note needed
-#: src/compose.c:6254
+#: src/compose.c:6252
 #, c-format
 msgid "Original %s part"
 msgstr "Opprinnelig %s del"
 
-#: src/compose.c:6832
+#: src/compose.c:6834
 msgid "Add to address _book"
 msgstr "Føy til i adresse_boken"
 
-#: src/compose.c:6993
+#: src/compose.c:6995
 msgid "Delete entry contents"
 msgstr "Slett innhold"
 
-#: src/compose.c:6997 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
+#: src/compose.c:6999 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
 msgstr "Bruk <tab> for autofullføring ut fra adresseboken"
 
-#: src/compose.c:7212
+#: src/compose.c:7221
 msgid "Mime type"
 msgstr "MIME-type"
 
-#: src/compose.c:7218 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:393
+#: src/compose.c:7227 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394
 #: src/prefs_matcher.c:630 src/prefs_summaries.c:434
 #: src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:444
 msgid "Size"
 msgstr "Størrelse"
 
-#: src/compose.c:7281
+#: src/compose.c:7290
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Lagre melding i"
 
-#: src/compose.c:7318 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:518
+#: src/compose.c:7327 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:517
 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
 #: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1025
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:229
@@ -2175,23 +2172,23 @@ msgstr "Lagre melding i"
 msgid "_Browse"
 msgstr "_Bla"
 
-#: src/compose.c:7791
+#: src/compose.c:7800
 msgid "Hea_der"
 msgstr "Brevho_de"
 
-#: src/compose.c:7796
+#: src/compose.c:7805
 msgid "_Attachments"
 msgstr "_Vedlegg"
 
-#: src/compose.c:7810
+#: src/compose.c:7819
 msgid "Othe_rs"
 msgstr "_Andre"
 
-#: src/compose.c:7825
+#: src/compose.c:7834
 msgid "S_ubject:"
 msgstr "_Emne:"
 
-#: src/compose.c:8049
+#: src/compose.c:8058
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -2200,19 +2197,19 @@ msgstr ""
 "Stavekontroll kunne ikke startes.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:8188
+#: src/compose.c:8197
 msgid "_From:"
 msgstr "_Fra:"
 
-#: src/compose.c:8205
+#: src/compose.c:8214
 msgid "Account to use for this email"
 msgstr "Konto som skal brukes for denne meldingen"
 
-#: src/compose.c:8207
+#: src/compose.c:8216
 msgid "Sender address to be used"
 msgstr "Tjeneradresse for sending"
 
-#: src/compose.c:8373
+#: src/compose.c:8382
 #, c-format
 msgid ""
 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
@@ -2221,68 +2218,68 @@ msgstr ""
 "Personvernsystemet '%s' kan ikke innlastes. Du vil ikke kunne signere eller "
 "kryptere denne meldingen."
 
-#: src/compose.c:8474 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1077
+#: src/compose.c:8483 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1077
 msgid "_None"
 msgstr "_Ingen"
 
-#: src/compose.c:8575 src/prefs_template.c:760
+#: src/compose.c:8584 src/prefs_template.c:760
 #, c-format
 msgid "The body of the template has an error at line %d."
 msgstr "Hovedteksten i malen har en feil ved linje %d."
 
-#: src/compose.c:8691
+#: src/compose.c:8700
 msgid "Template From format error."
 msgstr "Formatfeil i malens 'Fra'-felt."
 
-#: src/compose.c:8709
+#: src/compose.c:8718
 msgid "Template To format error."
 msgstr "Formatfeil i malens 'Til'-felt."
 
-#: src/compose.c:8727
+#: src/compose.c:8736
 msgid "Template Cc format error."
 msgstr "Formatfeil i malens 'Kopi-Til'-felt."
 
-#: src/compose.c:8745
+#: src/compose.c:8754
 msgid "Template Bcc format error."
 msgstr "Formatfeil i malens 'Blindkopi-Til'-felt."
 
-#: src/compose.c:8763
+#: src/compose.c:8772
 msgid "Template Reply-To format error."
 msgstr "Formatfeil i malens 'Svar-Til'-felt."
 
-#: src/compose.c:8782
+#: src/compose.c:8791
 msgid "Template subject format error."
 msgstr "Formatfeil i malens emnefelt."
 
-#: src/compose.c:9051
+#: src/compose.c:9060
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Ugyldig MIME-type."
 
-#: src/compose.c:9066
+#: src/compose.c:9075
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Filen eksisterer ikke, eller den er tom."
 
-#: src/compose.c:9140
+#: src/compose.c:9149
 msgid "Properties"
 msgstr "Egenskaper"
 
-#: src/compose.c:9157
+#: src/compose.c:9166
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME-type"
 
-#: src/compose.c:9198
+#: src/compose.c:9207
 msgid "Encoding"
 msgstr "Tegnkoding"
 
-#: src/compose.c:9218
+#: src/compose.c:9227
 msgid "Path"
 msgstr "Sti"
 
-#: src/compose.c:9219
+#: src/compose.c:9228
 msgid "File name"
 msgstr "Filnavn"
 
-#: src/compose.c:9470
+#: src/compose.c:9479
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -2293,15 +2290,15 @@ msgstr ""
 "Skal prosessen tvangsavbrytes?\n"
 "Prosessens gruppe-id: %d"
 
-#: src/compose.c:9959 src/messageview.c:1096
+#: src/compose.c:9968 src/messageview.c:1097
 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
 msgstr "Claws Mail må ha nettadgang for å kunne sende epost."
 
-#: src/compose.c:9985
+#: src/compose.c:9994
 msgid "Could not queue message."
 msgstr "Kunne ikke sette meldingen i kø."
 
-#: src/compose.c:9987
+#: src/compose.c:9996
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message:\n"
@@ -2312,15 +2309,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: src/compose.c:10165
+#: src/compose.c:10174
 msgid "Could not save draft."
 msgstr "Kunne ikke lagre utkast."
 
-#: src/compose.c:10169
+#: src/compose.c:10178
 msgid "Could not save draft"
 msgstr "Kunne ikke lagre utkast"
 
-#: src/compose.c:10170
+#: src/compose.c:10179
 msgid ""
 "Could not save draft.\n"
 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
@@ -2328,24 +2325,24 @@ msgstr ""
 "Kunne ikke lagre utkast.\n"
 "Vil du avbryte lukningen eller kassere denne meldingen? "
 
-#: src/compose.c:10172
+#: src/compose.c:10181
 msgid "_Cancel exit"
 msgstr "_Avbryt lukning."
 
-#: src/compose.c:10172
+#: src/compose.c:10181
 msgid "_Discard email"
 msgstr "_Kassér epost"
 
-#: src/compose.c:10332 src/compose.c:10346
+#: src/compose.c:10341 src/compose.c:10355
 msgid "Select file"
 msgstr "Velg fil"
 
-#: src/compose.c:10360
+#: src/compose.c:10369
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
 msgstr "Filen '%s' kunne ikke leses."
 
-#: src/compose.c:10362
+#: src/compose.c:10371
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
@@ -2354,54 +2351,54 @@ msgstr ""
 "Filen '%s' inneholder tegn som ikke er gyldige i\n"
 "den aktuelle tegnkodingen; de kan ha blitt feilaktig innsatt."
 
-#: src/compose.c:10449
+#: src/compose.c:10458
 msgid "Discard message"
 msgstr "Kassér melding"
 
-#: src/compose.c:10450
+#: src/compose.c:10459
 msgid "This message has been modified. Discard it?"
 msgstr "Meldingen er endret. Skal den kasseres?"
 
-#: src/compose.c:10451 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
+#: src/compose.c:10460 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
 msgid "_Discard"
 msgstr "_Kassér"
 
-#: src/compose.c:10451 src/compose.c:10455
+#: src/compose.c:10460 src/compose.c:10464
 msgid "_Save to Drafts"
 msgstr "Lagre til _Utkast"
 
-#: src/compose.c:10453 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:431
+#: src/compose.c:10462 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:431
 msgid "Save changes"
 msgstr "_Lagre endringer"
 
-#: src/compose.c:10454
+#: src/compose.c:10463
 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
 msgstr "Meldingen er endret. Skal endringene lagres?"
 
-#: src/compose.c:10455
+#: src/compose.c:10464
 msgid "_Don't save"
 msgstr "_Ikke lagre"
 
-#: src/compose.c:10526
+#: src/compose.c:10535
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
 msgstr "Vil du bruke malen '%s'?"
 
-#: src/compose.c:10528
+#: src/compose.c:10537
 msgid "Apply template"
 msgstr "Bruk mal"
 
-#: src/compose.c:10529 src/prefs_actions.c:329 src/prefs_filtering_action.c:610
-#: src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:773 src/prefs_template.c:311
-#: src/prefs_toolbar.c:1050
+#: src/compose.c:10538 src/prefs_actions.c:329
+#: src/prefs_filtering_action.c:610 src/prefs_filtering.c:477
+#: src/prefs_matcher.c:773 src/prefs_template.c:311 src/prefs_toolbar.c:1050
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Erstatt"
 
-#: src/compose.c:11387
+#: src/compose.c:11396
 msgid "Insert or attach?"
 msgstr "Sett inn eller vedlegg?"
 
-#: src/compose.c:11388
+#: src/compose.c:11397
 msgid ""
 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
 "attach it to the email?"
@@ -2409,16 +2406,16 @@ msgstr ""
 "Vil du sette innholdet av filen(e) direkte inn i meldingsteksten, eller skal "
 "det sendes som separate vedlegg?"
 
-#: src/compose.c:11390
+#: src/compose.c:11399
 msgid "_Attach"
 msgstr "_Vedlegg"
 
-#: src/compose.c:11607
+#: src/compose.c:11616
 #, c-format
 msgid "Quote format error at line %d."
 msgstr "Feil format på siteringstegnet i linje %d."
 
-#: src/compose.c:11902
+#: src/compose.c:11911
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
@@ -2465,11 +2462,11 @@ msgstr "Opprett en feilrapport"
 msgid "Save crash information"
 msgstr "Lagre krasjinformasjon"
 
-#: src/editaddress.c:155 src/editaddress.c:231
+#: src/editaddress.c:156 src/editaddress.c:232
 msgid "Add New Person"
 msgstr "Legg til ny person"
 
-#: src/editaddress.c:157
+#: src/editaddress.c:158
 msgid ""
 "Adding a new person requires at least one of the\n"
 "following values to be set:\n"
@@ -2495,7 +2492,7 @@ msgstr ""
 "Klikk OK for å fortsette å redigere kontakten.\n"
 "Klikk Avbryt for å lukke uten å lagre."
 
-#: src/editaddress.c:168
+#: src/editaddress.c:169
 msgid ""
 "Adding a new person requires at least one of the\n"
 "following values to be set:\n"
@@ -2517,35 +2514,35 @@ msgstr ""
 "Klikk OK for å fortsette å redigere kontakten.\n"
 "Klikk Avbryt for å lukke uten å lagre."
 
-#: src/editaddress.c:232
+#: src/editaddress.c:233
 msgid "Edit Person Details"
 msgstr "Endre persondetaljer"
 
-#: src/editaddress.c:410
+#: src/editaddress.c:411
 msgid "An Email address must be supplied."
 msgstr "En epostadresse må angis."
 
-#: src/editaddress.c:586 src/editaddress_other_attributes_ldap.c:198
+#: src/editaddress.c:587 src/editaddress_other_attributes_ldap.c:198
 msgid "A Name and Value must be supplied."
 msgstr "Et navn og en verdi må angis."
 
-#: src/editaddress.c:675 src/prefs_folder_item.c:1675
+#: src/editaddress.c:676 src/prefs_folder_item.c:1675
 msgid "Discard"
 msgstr "Kassér"
 
-#: src/editaddress.c:676
+#: src/editaddress.c:677
 msgid "Apply"
 msgstr "Bruk"
 
-#: src/editaddress.c:706 src/editaddress.c:755
+#: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:756
 msgid "Edit Person Data"
 msgstr "Endre persondata"
 
-#: src/editaddress.c:784
+#: src/editaddress.c:785
 msgid "Choose a picture"
 msgstr "Velg et bilde"
 
-#: src/editaddress.c:803
+#: src/editaddress.c:804
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to import image: \n"
@@ -2554,58 +2551,58 @@ msgstr ""
 "Kunne ikke importere bilde: \n"
 "%s"
 
-#: src/editaddress.c:845
+#: src/editaddress.c:846
 msgid "_Set picture"
 msgstr "_Angi bilde"
 
-#: src/editaddress.c:846
+#: src/editaddress.c:847
 msgid "_Unset picture"
 msgstr "_Fravelg bilde"
 
-#: src/editaddress.c:904
+#: src/editaddress.c:905
 msgid "Photo"
 msgstr "Bilde"
 
-#: src/editaddress.c:951 src/editaddress.c:953 src/expldifdlg.c:516
+#: src/editaddress.c:952 src/editaddress.c:954 src/expldifdlg.c:516
 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:746
 msgid "Display Name"
 msgstr "Vist navn"
 
-#: src/editaddress.c:962 src/editaddress.c:966 src/ldif.c:754
+#: src/editaddress.c:963 src/editaddress.c:967 src/ldif.c:754
 msgid "Last Name"
 msgstr "Etternavn"
 
-#: src/editaddress.c:963 src/editaddress.c:965 src/ldif.c:750
+#: src/editaddress.c:964 src/editaddress.c:966 src/ldif.c:750
 msgid "First Name"
 msgstr "Fornavn"
 
-#: src/editaddress.c:969 src/editaddress.c:971
+#: src/editaddress.c:970 src/editaddress.c:972
 msgid "Nickname"
 msgstr "Kallenavn"
 
-#: src/editaddress.c:1055 src/editaddress.c:1123
+#: src/editaddress.c:1056 src/editaddress.c:1124
 msgid "Alias"
 msgstr "Alias"
 
-#: src/editaddress.c:1265 src/editaddress.c:1334 src/editaddress.c:1354
+#: src/editaddress.c:1266 src/editaddress.c:1335 src/editaddress.c:1355
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:303
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371 src/prefs_customheader.c:222
 msgid "Value"
 msgstr "Verdi"
 
-#: src/editaddress.c:1425
+#: src/editaddress.c:1426
 msgid "_User Data"
 msgstr "_Brukerdata"
 
-#: src/editaddress.c:1426
+#: src/editaddress.c:1427
 msgid "_Email Addresses"
 msgstr "_Epostadresser"
 
-#: src/editaddress.c:1429 src/editaddress.c:1432
+#: src/editaddress.c:1430 src/editaddress.c:1433
 msgid "O_ther Attributes"
 msgstr "Andre attributter"
 
-#: src/editaddress.c:1583
+#: src/editaddress.c:1584
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to save image: \n"
@@ -2635,8 +2632,8 @@ msgid " Check File "
 msgstr " Kontroller fil "
 
 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
-#: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:1970
-#: src/wizard.c:1197 src/wizard.c:1617
+#: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:1959
+#: src/wizard.c:1190 src/wizard.c:1610
 msgid "File"
 msgstr "Fil"
 
@@ -2684,12 +2681,12 @@ msgstr "Endre mappe"
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Angi nytt navn for mappen:"
 
-#: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:582 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
+#: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:585 src/imap_gtk.c:194 src/mh_gtk.c:144
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
 msgid "New folder"
 msgstr "Ny mappe"
 
-#: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:583 src/mh_gtk.c:145
+#: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:586 src/mh_gtk.c:145
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Angi navnet på den nye mappen:"
@@ -2718,16 +2715,16 @@ msgstr "Nytt JPilot-felt"
 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
 msgstr "Endre LDAP - Velg søkedatabase"
 
-#: src/editldap_basedn.c:156 src/editldap.c:441
+#: src/editldap_basedn.c:156 src/editldap.c:440
 msgid "Hostname"
 msgstr "Tjenernavn"
 
-#: src/editldap_basedn.c:166 src/editldap.c:458
-#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:389 src/ssl_manager.c:108
+#: src/editldap_basedn.c:166 src/editldap.c:457
+#: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:389 src/ssl_manager.c:110
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: src/editldap_basedn.c:176 src/editldap.c:502
+#: src/editldap_basedn.c:176 src/editldap.c:501
 msgid "Search Base"
 msgstr "Søk i database"
 
@@ -2739,35 +2736,35 @@ msgstr "Tilgjengelig(e) søkedatabase(r) "
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
 msgstr "Kunne ikke finne søkedatabase(r) på tjeneren - angi dette manuelt "
 
-#: src/editldap_basedn.c:291 src/editldap.c:281
+#: src/editldap_basedn.c:291 src/editldap.c:280
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "Fikk ikke forbindelse til tjeneren"
 
-#: src/editldap.c:152
+#: src/editldap.c:151
 msgid "A Name must be supplied."
 msgstr "Et navn må angis."
 
-#: src/editldap.c:164
+#: src/editldap.c:163
 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
 msgstr "Et vertsnavn må angis for tjeneren."
 
-#: src/editldap.c:177
+#: src/editldap.c:176
 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
 msgstr "Minst ett LDAP-søkeattributt må angis."
 
-#: src/editldap.c:278
+#: src/editldap.c:277
 msgid "Connected successfully to server"
 msgstr "Forbindelsen til tjeneren vellykket"
 
-#: src/editldap.c:336 src/editldap.c:970
+#: src/editldap.c:335 src/editldap.c:973
 msgid "Edit LDAP Server"
 msgstr "Rediger LDAP-tjener"
 
-#: src/editldap.c:437
+#: src/editldap.c:436
 msgid "A name that you wish to call the server."
 msgstr "Hva vil du kalle tjeneren?"
 
-#: src/editldap.c:450
+#: src/editldap.c:449
 msgid ""
 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
@@ -2779,15 +2776,15 @@ msgstr ""
 "Kjører LDAP-tjeneren på samme maskin som Claws Mail, kan du angi \"localhost"
 "\"."
 
-#: src/editldap.c:470
+#: src/editldap.c:469
 msgid "TLS"
 msgstr "TLS"
 
-#: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3383
+#: src/editldap.c:470 src/prefs_account.c:3343
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#: src/editldap.c:475
+#: src/editldap.c:474
 msgid ""
 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
@@ -2797,7 +2794,7 @@ msgstr ""
 "innstillingene i ldap.conf (feltene TLS_CACERT og TLS_CACERTDIR) hvis "
 "tilkoblingen mislykkes."
 
-#: src/editldap.c:479
+#: src/editldap.c:478
 msgid ""
 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
@@ -2807,19 +2804,19 @@ msgstr ""
 "innstillingene i ldap.conf (feltene TLS_CACERTDIR og TLS_REQCERT) hvis "
 "tilkoblingen mislykkes."
 
-#: src/editldap.c:491
+#: src/editldap.c:490
 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
 msgstr "Portnummeret tjeneren lytter på. Port 389 er standardverdien."
 
-#: src/editldap.c:494
+#: src/editldap.c:493
 msgid " Check Server "
 msgstr "Kontroller tjener"
 
-#: src/editldap.c:498
+#: src/editldap.c:497
 msgid "Press this button to test the connection to the server."
 msgstr "Klikk her for å teste forbindelsen til tjeneren."
 
-#: src/editldap.c:511
+#: src/editldap.c:510
 msgid ""
 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
 "Examples include:\n"
@@ -2833,17 +2830,17 @@ msgstr ""
 " ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 " o=Organization Name,c=Country\n"
 
-#: src/editldap.c:522
+#: src/editldap.c:521
 msgid ""
 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
 "server."
 msgstr "Klikk her for å lete etter tilgjengelige mappenavn på tjeneren."
 
-#: src/editldap.c:578
+#: src/editldap.c:577
 msgid "Search Attributes"
 msgstr "Søkeattributter"
 
-#: src/editldap.c:587
+#: src/editldap.c:586
 msgid ""
 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
 "find a name or address."
@@ -2851,11 +2848,11 @@ msgstr ""
 "En liste med LDAP-attributtnavn som skal søkes når man leter etter navn "
 "eller adresser."
 
-#: src/editldap.c:590
+#: src/editldap.c:589
 msgid " Defaults "
 msgstr " Standardverdier "
 
-#: src/editldap.c:594
+#: src/editldap.c:593
 msgid ""
 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
 "names and addresses during a name or address search process."
@@ -2863,11 +2860,11 @@ msgstr ""
 "Dette nullstiller attributtnavnene til standardverdier som burde finne de "
 "fleste navn og adresser ved et navne- eller adressesøk."
 
-#: src/editldap.c:600
+#: src/editldap.c:599
 msgid "Max Query Age (secs)"
 msgstr "Maksimal søketid (sekunder)"
 
-#: src/editldap.c:615
+#: src/editldap.c:614
 msgid ""
 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
@@ -2890,11 +2887,11 @@ msgstr ""
 "senere søkninger. Dette er gunstig ved søk mot tjenere med høy responstid, "
 "men da på bekostning av mengden minne som brukes til mellomlagring."
 
-#: src/editldap.c:632
+#: src/editldap.c:631
 msgid "Include server in dynamic search"
 msgstr "Inkluder tjeneren i dynamiske søk"
 
-#: src/editldap.c:637
+#: src/editldap.c:636
 msgid ""
 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
 "address completion."
@@ -2902,11 +2899,11 @@ msgstr ""
 "Huk av for dette valget for å ta med tjeneren i dynamiske søk når\n"
 "funksjonen for automatisk adressefullføring brukes."
 
-#: src/editldap.c:643
+#: src/editldap.c:642
 msgid "Match names 'containing' search term"
 msgstr "Treff på navn som 'inneholder' søkestrengen"
 
-#: src/editldap.c:648
+#: src/editldap.c:647
 msgid ""
 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
@@ -2920,11 +2917,11 @@ msgstr ""
 "ytelsesårsaker alltid bruker \"begynner-med\"-søkning for alle søkninger mot "
 "andre adressegrensesnitt."
 
-#: src/editldap.c:701
+#: src/editldap.c:700
 msgid "Bind DN"
 msgstr "Bind DN"
 
-#: src/editldap.c:710
+#: src/editldap.c:709
 msgid ""
 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
@@ -2935,40 +2932,40 @@ msgstr ""
 "det formen \"cn=bruker,dc=claws-mail,dc=org\", og brukes kun på beskyttede "
 "tjenere. Normalt vil dette være tomt ved søkning."
 
-#: src/editldap.c:717
+#: src/editldap.c:716
 msgid "Bind Password"
 msgstr "Bind passord"
 
-#: src/editldap.c:727
+#: src/editldap.c:726
 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
 msgstr "Passordet som skal brukes ved tilkobling som \"Bind DN\"-brukeren."
 
-#: src/editldap.c:732
+#: src/editldap.c:731
 msgid "Timeout (secs)"
 msgstr "Tidsavbrudd (sek.)"
 
-#: src/editldap.c:746
+#: src/editldap.c:745
 msgid "The timeout period in seconds."
 msgstr "Antall sekunder før en oppkobling avbrytes."
 
-#: src/editldap.c:750
+#: src/editldap.c:749
 msgid "Maximum Entries"
 msgstr "Maksimum antall poster"
 
-#: src/editldap.c:764
+#: src/editldap.c:763
 msgid ""
 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
 msgstr "Det maksimale antall poster som skal returneres i søkeresultatet."
 
-#: src/editldap.c:779 src/prefs_account.c:3274
+#: src/editldap.c:778 src/prefs_account.c:3234
 msgid "Basic"
 msgstr "Grunnleggende"
 
-#: src/editldap.c:781 src/gtk/quicksearch.c:680
+#: src/editldap.c:780 src/gtk/quicksearch.c:680
 msgid "Extended"
 msgstr "Avansert"
 
-#: src/editldap.c:975
+#: src/editldap.c:978
 msgid "Add New LDAP Server"
 msgstr "Ny LDAP-tjener"
 
@@ -3095,20 +3092,20 @@ msgid "Stylesheet"
 msgstr "Stilsett"
 
 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1571
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1188
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1181
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:235
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:941
-#: src/prefs_toolbar.c:780 src/prefs_toolbar.c:1466 src/summaryview.c:5992
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:947
+#: src/prefs_toolbar.c:780 src/prefs_toolbar.c:1466 src/summaryview.c:6042
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
-#: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:505 src/prefs_other.c:126
-#: src/prefs_other.c:418
+#: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:505 src/prefs_other.c:115
+#: src/prefs_other.c:407
 msgid "Default"
 msgstr "Standardverdi"
 
-#: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:243
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:151 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:167
+#: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:244
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:147 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:163
 msgid "Full"
 msgstr "Fullt navn"
 
@@ -3335,7 +3332,7 @@ msgstr "Eksporter adressebok til LDIF-fil"
 msgid "Distinguished Name"
 msgstr "Distinkt Navn"
 
-#: src/export.c:113 src/summaryview.c:8139
+#: src/export.c:113 src/summaryview.c:8190
 msgid "Export to mbox file"
 msgstr "_Eksportér til mbox-fil"
 
@@ -3586,251 +3583,246 @@ msgstr ""
 "filtrerer melding (%s%s%s)\n"
 "%smeldingsfil: %s\n"
 
-#: src/folder.c:1565 src/foldersel.c:400 src/prefs_folder_item.c:300
+#: src/folder.c:1565 src/foldersel.c:403 src/prefs_folder_item.c:300
 msgid "Inbox"
 msgstr "Innboks"
 
-#: src/folder.c:1569 src/foldersel.c:404
+#: src/folder.c:1569 src/foldersel.c:407
 msgid "Sent"
 msgstr "Sendt"
 
-#: src/folder.c:1573 src/foldersel.c:408 src/prefs_folder_item.c:303
+#: src/folder.c:1573 src/foldersel.c:411 src/prefs_folder_item.c:303
 msgid "Queue"
 msgstr "Kø"
 
-#: src/folder.c:1577 src/foldersel.c:412 src/prefs_folder_item.c:304
+#: src/folder.c:1577 src/foldersel.c:415 src/prefs_folder_item.c:304
 msgid "Trash"
 msgstr "Papirkurv"
 
-#: src/folder.c:1581 src/foldersel.c:416 src/prefs_folder_item.c:302
+#: src/folder.c:1581 src/foldersel.c:419 src/prefs_folder_item.c:302
 msgid "Drafts"
 msgstr "Utkast"
 
-#: src/folder.c:2012
+#: src/folder.c:2011
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
 msgstr "Bearbeider (%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:3257
+#: src/folder.c:3256
 #, c-format
 msgid "Copying %s to %s...\n"
 msgstr "Kopierer %s til %s...\n"
 
-#: src/folder.c:3257
+#: src/folder.c:3256
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
 msgstr "Flytter %s til %s...\n"
 
-#: src/folder.c:3563
+#: src/folder.c:3564
 #, c-format
 msgid "Updating cache for %s..."
 msgstr "Oppdaterer mellomlager for %s..."
 
-#: src/folder.c:4424
+#: src/folder.c:4427
 msgid "Processing messages..."
 msgstr "Bearbeider meldinger..."
 
-#: src/folder.c:4559
+#: src/folder.c:4563
 #, c-format
 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
 msgstr "Synkroniserer %s for bruk i frakoblet tilstand...\n"
 
-#: src/folder.c:4816
-msgid "A folder name cannot begin or end with a dot."
-msgstr "Ett mappe-navn kan ikke begynne eller slutte med ett punktum."
-
 #: src/folder.c:4820
-#, fuzzy
-msgid "A folder name can not end with a space."
+msgid "A folder name cannot begin or end with a dot."
 msgstr "Ett mappe-navn kan ikke begynne eller slutte med ett punktum."
 
 #: src/foldersel.c:247
 msgid "Select folder"
 msgstr "Velg mappe"
 
-#: src/foldersel.c:584 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
+#: src/foldersel.c:587 src/imap_gtk.c:198 src/mh_gtk.c:146
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
 msgid "NewFolder"
 msgstr "NyMappe"
 
-#: src/foldersel.c:592 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
-#: src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262 src/news_gtk.c:299
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:422
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:204
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2056
+#: src/foldersel.c:595 src/imap_gtk.c:209 src/imap_gtk.c:215
+#: src/imap_gtk.c:271 src/imap_gtk.c:276 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:263
+#: src/news_gtk.c:314 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:424 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:206
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2043
 #, c-format
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
 msgstr "Et mappenavn kan ikke inneholde '%c'."
 
-#: src/foldersel.c:607 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
-#: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:434 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:217
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2063
+#: src/foldersel.c:610 src/imap_gtk.c:225 src/imap_gtk.c:283 src/mh_gtk.c:167
+#: src/mh_gtk.c:273 src/news_gtk.c:321 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:436 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:219
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2050
 #, c-format
 msgid "The folder '%s' already exists."
 msgstr "Mappen '%s' finnes allerede."
 
-#: src/foldersel.c:614 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
+#: src/foldersel.c:617 src/imap_gtk.c:231 src/mh_gtk.c:173
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:124
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder '%s'."
 msgstr "Kan ikke opprette mappen '%s'."
 
-#: src/folderview.c:237
+#: src/folderview.c:236
 msgid "Mark all re_ad"
 msgstr "Marker alt som l_est"
 
-#: src/folderview.c:238
+#: src/folderview.c:237
 msgid "Mark all read recursi_vely"
 msgstr "Marker alt som lest rekursi_vt"
 
-#: src/folderview.c:240
+#: src/folderview.c:239
 msgid "R_un processing rules"
 msgstr "_Kjør bearbeidelsesregler"
 
-#: src/folderview.c:241 src/mainwindow.c:551
+#: src/folderview.c:240 src/mainwindow.c:547
 msgid "_Search folder..."
 msgstr "_Let i mappe..."
 
-#: src/folderview.c:243
+#: src/folderview.c:242
 msgid "Process_ing..."
 msgstr "_Bearbeider..."
 
-#: src/folderview.c:244
+#: src/folderview.c:243
 msgid "Empty _trash..."
 msgstr "Tøm papirkurv..."
 
-#: src/folderview.c:245
+#: src/folderview.c:244
 msgid "Send _queue..."
 msgstr "Send _køen..."
 
-#: src/folderview.c:385 src/folderview.c:432
+#: src/folderview.c:387 src/folderview.c:434
 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
-#: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:393 src/summaryview.c:6266
+#: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:393 src/summaryview.c:6316
 msgid "New"
 msgstr "Nye"
 
-#: src/folderview.c:386 src/folderview.c:433
+#: src/folderview.c:388 src/folderview.c:435
 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
-#: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:392 src/summaryview.c:6268
+#: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:392 src/summaryview.c:6318
 msgid "Unread"
 msgstr "Uleste"
 
-#: src/folderview.c:387 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
+#: src/folderview.c:389 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
 #: src/prefs_folder_column.c:81
 msgid "Total"
 msgstr "I alt"
 
 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
-#: src/folderview.c:435 src/summaryview.c:445
+#: src/folderview.c:437 src/summaryview.c:445
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:765
+#: src/folderview.c:767
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Angir mappeinformasjon..."
 
-#: src/folderview.c:837
+#: src/folderview.c:839
 msgid ""
 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
 "read?"
 msgstr ""
 "Vil du virkelig merke all epost i denne mappen og dens undermapper som lest?"
 
-#: src/folderview.c:839 src/summaryview.c:4115
+#: src/folderview.c:841 src/summaryview.c:4134
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
 msgstr "Vil du virkelig merke all epost i denne mappen som lest?"
 
-#: src/folderview.c:843 src/summaryview.c:4114
+#: src/folderview.c:845 src/summaryview.c:4133
 msgid "Mark all as read"
 msgstr "Marker alt som lest"
 
-#: src/folderview.c:1019 src/imap.c:4639
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Scanning folder %s/%s..."
+#: src/folderview.c:1015 src/imap.c:4605 src/mainwindow.c:5174 src/setup.c:91
+#, c-format
+msgid "Scanning folder %s%c%s..."
 msgstr "Ser igjennom mappen %s%c%s"
 
-#: src/folderview.c:1022 src/imap.c:4643 src/mainwindow.c:5193 src/setup.c:96
+#: src/folderview.c:1019 src/imap.c:4610 src/mainwindow.c:5179 src/setup.c:96
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s..."
 msgstr "Ser igjennom mappen %s ..."
 
-#: src/folderview.c:1053
+#: src/folderview.c:1050
 msgid "Rebuild folder tree"
 msgstr "Gjendan lokalt mappetre"
 
-#: src/folderview.c:1054
+#: src/folderview.c:1051
 msgid ""
 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
 msgstr ""
 "Hvis mappetreet gjendannes, vil lokale hurtiglager fjernes. Ønsker du å "
 "fortsette?"
 
-#: src/folderview.c:1064
+#: src/folderview.c:1061
 msgid "Rebuilding folder tree..."
 msgstr "Oppdaterer mappetre..."
 
-#: src/folderview.c:1066
+#: src/folderview.c:1063
 msgid "Scanning folder tree..."
 msgstr "Gjennomsøker mappetre..."
 
-#: src/folderview.c:1157
+#: src/folderview.c:1154
 #, c-format
 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
 msgstr "Kunne ikke gjennomgå mappen %s\n"
 
-#: src/folderview.c:1211
+#: src/folderview.c:1208
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Ser etter nye meldinger i alle mapper..."
 
-#: src/folderview.c:2131
+#: src/folderview.c:2124
 #, c-format
 msgid "Closing folder %s..."
 msgstr "Lukker mappen %s..."
 
-#: src/folderview.c:2226
+#: src/folderview.c:2219
 #, c-format
 msgid "Opening folder %s..."
 msgstr "Åpner mappen %s..."
 
-#: src/folderview.c:2244
+#: src/folderview.c:2237
 msgid "Folder could not be opened."
 msgstr "Mappen kunne ikke åpnes."
 
-#: src/folderview.c:2386 src/mainwindow.c:2903 src/mainwindow.c:2907
+#: src/folderview.c:2379 src/mainwindow.c:2893 src/mainwindow.c:2897
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Tøm papirkurven"
 
-#: src/folderview.c:2387
+#: src/folderview.c:2380
 msgid "Delete all messages in trash?"
 msgstr "Slett alle meldingene i papirkurven?"
 
-#: src/folderview.c:2388
+#: src/folderview.c:2381
 msgid "_Empty trash"
 msgstr "_Tøm Papirkurv"
 
-#: src/folderview.c:2431 src/inc.c:1533 src/toolbar.c:2607
+#: src/folderview.c:2424 src/inc.c:1540 src/toolbar.c:2607
 msgid "Offline warning"
 msgstr "NB: Du er ikke online"
 
-#: src/folderview.c:2432 src/toolbar.c:2608
+#: src/folderview.c:2425 src/toolbar.c:2608
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Du arbeider i frakoblet tilstand. Overstyr?"
 
-#: src/folderview.c:2443 src/toolbar.c:2627
+#: src/folderview.c:2436 src/toolbar.c:2627
 msgid "Send queued messages"
 msgstr "Send meldinger i køen"
 
-#: src/folderview.c:2444 src/toolbar.c:2628
+#: src/folderview.c:2437 src/toolbar.c:2628
 msgid "Send all queued messages?"
 msgstr "Send alle meldinger i køen?"
 
-#: src/folderview.c:2453 src/toolbar.c:2647
+#: src/folderview.c:2446 src/toolbar.c:2647
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "Enkelte feil oppsto mens meldinger i køen ble sendt"
 
-#: src/folderview.c:2456 src/main.c:2743 src/toolbar.c:2650
+#: src/folderview.c:2449 src/main.c:2717 src/toolbar.c:2650
 #, c-format
 msgid ""
 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
@@ -3839,64 +3831,64 @@ msgstr ""
 "Enkelte feil oppsto mens meldinger i køen ble sendt:\n"
 "%s"
 
-#: src/folderview.c:2531
+#: src/folderview.c:2524
 #, c-format
 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
 msgstr "Vil du virkelig kopiere mappen '%s' til '%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2532
+#: src/folderview.c:2525
 #, c-format
 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
 msgstr "Vil du virkelig gjøre '%s' til en undermappe i '%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2534
+#: src/folderview.c:2527
 msgid "Copy folder"
 msgstr "Kopier mappe"
 
-#: src/folderview.c:2534
+#: src/folderview.c:2527
 msgid "Move folder"
 msgstr "Flytt mappe"
 
-#: src/folderview.c:2545
+#: src/folderview.c:2538
 #, c-format
 msgid "Copying %s to %s..."
 msgstr "Kopierer %s til %s..."
 
-#: src/folderview.c:2545
+#: src/folderview.c:2538
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
 msgstr "Flytter %s til %s..."
 
-#: src/folderview.c:2579
+#: src/folderview.c:2572
 msgid "Source and destination are the same."
 msgstr "Kilde og mål er identiske."
 
-#: src/folderview.c:2582
+#: src/folderview.c:2575
 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
 msgstr "Kan ikke kopiere en mappe til en av sine egne undermapper."
 
-#: src/folderview.c:2583
+#: src/folderview.c:2576
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgstr "Kan ikke flytte en mappe til en av sine egne undermapper."
 
-#: src/folderview.c:2586
+#: src/folderview.c:2579
 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
 msgstr "En mappe kan ikke flyttes mellom forskjellige postkasser."
 
-#: src/folderview.c:2589
+#: src/folderview.c:2582
 msgid "Copy failed!"
 msgstr "Kopiering mislyktes!"
 
-#: src/folderview.c:2589
+#: src/folderview.c:2582
 msgid "Move failed!"
 msgstr "Flytting mislyktes!"
 
-#: src/folderview.c:2639
+#: src/folderview.c:2632
 #, c-format
 msgid "Processing configuration for folder %s"
 msgstr "Bearbeider oppsetningen for for mappe %s"
 
-#: src/folderview.c:3068 src/summaryview.c:4553 src/summaryview.c:4658
+#: src/folderview.c:3060 src/summaryview.c:4579 src/summaryview.c:4684
 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
 msgstr "Målmappen kan bare brukes for å lagre undermapper."
 
@@ -3920,7 +3912,7 @@ msgstr " Søk "
 msgid "Newsgroup name"
 msgstr "Navn på nyhetsgruppe"
 
-#: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:171
+#: src/grouplistdialog.c:205
 msgid "Messages"
 msgstr "Meldinger"
 
@@ -3946,7 +3938,7 @@ msgstr "ukjent"
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "Kan ikke hente gruppeoversikt."
 
-#: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1916 src/summaryview.c:1565
+#: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1916 src/summaryview.c:1584
 msgid "Done."
 msgstr "Ferdig."
 
@@ -4040,7 +4032,7 @@ msgstr ""
 "Lokalisering: %s (tegnsett: %s)\n"
 "Operativsystem: ukjent"
 
-#: src/gtk/about.c:242 src/prefs_themes.c:705 src/wizard.c:527
+#: src/gtk/about.c:242 src/prefs_themes.c:706 src/wizard.c:526
 msgid "The Claws Mail Team"
 msgstr "Claws-teamet"
 
@@ -4159,44 +4151,44 @@ msgstr ""
 "Du bør ha mottatt en kopi av GNUs General Public License sammen med dette "
 "programmet; hvis det ikke er tilfelle, se "
 
-#: src/gtk/about.c:698 src/main.c:2567
+#: src/gtk/about.c:698 src/main.c:2541
 msgid "Session statistics\n"
 msgstr "Statistikk for sesjonen\n"
 
-#: src/gtk/about.c:708 src/gtk/about.c:711 src/main.c:2577 src/main.c:2580
+#: src/gtk/about.c:708 src/gtk/about.c:711 src/main.c:2551 src/main.c:2554
 #, c-format
 msgid "Started: %s\n"
 msgstr "Påbegyndt: %s\n"
 
-#: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2586
+#: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2560
 msgid "Incoming traffic\n"
 msgstr "Innkommende trafikk\n"
 
-#: src/gtk/about.c:721 src/main.c:2589
+#: src/gtk/about.c:721 src/main.c:2563
 #, c-format
 msgid "Received messages: %d\n"
 msgstr "Mottatte meldinger: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:728 src/main.c:2595
+#: src/gtk/about.c:728 src/main.c:2569
 msgid "Outgoing traffic\n"
 msgstr "Utgående trafikk\n"
 
-#: src/gtk/about.c:731 src/main.c:2598
+#: src/gtk/about.c:731 src/main.c:2572
 #, c-format
 msgid "New/redirected messages: %d\n"
 msgstr "Nye/omdirigerte meldinger: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:736 src/main.c:2602
+#: src/gtk/about.c:736 src/main.c:2576
 #, c-format
 msgid "Replied messages: %d\n"
 msgstr "Besvarte meldinger: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2606
+#: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2580
 #, c-format
 msgid "Forwarded messages: %d\n"
 msgstr "Videresendte meldinger: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:746 src/main.c:2610
+#: src/gtk/about.c:746 src/main.c:2584
 #, c-format
 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
 msgstr "Samlet antall utgående meldinger: %d\n"
@@ -4239,63 +4231,63 @@ msgstr "_Utgivelsesnotater"
 msgid "_Statistics"
 msgstr "_Statistikk"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:364
+#: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:362
 msgid "Orange"
 msgstr "Oransje"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:368
+#: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:366
 msgid "Red"
 msgstr "Rød"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:372
+#: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:370
 msgid "Pink"
 msgstr "Rosa"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:376
+#: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:374
 msgid "Sky blue"
 msgstr "Himmelblå"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:380
+#: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:378
 msgid "Blue"
 msgstr "Blå"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:384
+#: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:382
 msgid "Green"
 msgstr "Grønn"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:388
+#: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:386
 msgid "Brown"
 msgstr "Brun"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:392
+#: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:390
 msgid "Grey"
 msgstr "Grå"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:396
+#: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:394
 msgid "Light brown"
 msgstr "Lysebrun"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:400
+#: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:398
 msgid "Dark red"
 msgstr "Mørkerød"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:404
+#: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:402
 msgid "Dark pink"
 msgstr "Mørk rosa"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:408
+#: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:406
 msgid "Steel blue"
 msgstr "Stålblå"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:412
+#: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:410
 msgid "Gold"
 msgstr "Gull"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:416
+#: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:414
 msgid "Bright green"
 msgstr "Lysegrønn"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:420
+#: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:418
 msgid "Magenta"
 msgstr "Magenta"
 
@@ -4521,7 +4513,7 @@ msgstr "Emne"
 msgid "Subject:"
 msgstr "Emne:"
 
-#: src/gtk/headers.h:20 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:433
+#: src/gtk/headers.h:20 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:432
 msgid "Comments"
 msgstr "Kommentarer"
 
@@ -4636,11 +4628,11 @@ msgstr "Sett:"
 
 #: src/gtk/headers.h:37 src/gtk/progressdialog.c:149
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:164 src/prefs_summaries.c:443
-#: src/prefs_summary_column.c:79 src/summaryview.c:2786
+#: src/prefs_summary_column.c:79 src/summaryview.c:2805
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
-#: src/gtk/headers.h:37 src/prefs_themes.c:880
+#: src/gtk/headers.h:37 src/prefs_themes.c:881
 msgid "Status:"
 msgstr "Status:"
 
@@ -4708,7 +4700,7 @@ msgstr "Forrang"
 msgid "Precedence:"
 msgstr "Forrang:"
 
-#: src/gtk/headers.h:46 src/prefs_account.c:1066
+#: src/gtk/headers.h:46 src/prefs_account.c:1071
 msgid "Organization"
 msgstr "Organisasjon"
 
@@ -5017,9 +5009,9 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:552
 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:114
 #: src/plugins/fetchinfo/fetchinfo_plugin_gtk.c:181
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:137
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:136
 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:545
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:424
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:412
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:399
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:414
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:433
@@ -5028,10 +5020,10 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:487
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:505
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:523
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:617 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:70
-#: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:82
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:614 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:70
+#: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:79
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:647
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:734 src/prefs_toolbar.c:944
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:709 src/prefs_toolbar.c:944
 msgid "Plugins"
 msgstr "Programtillegg"
 
@@ -5068,14 +5060,14 @@ msgstr "Innleste programtillegg"
 msgid "Page Index"
 msgstr "Sideindeks"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:91 src/mainwindow.c:841
+#: src/gtk/progressdialog.c:91 src/mainwindow.c:834
 msgid "_Hide"
 msgstr "_Skjul"
 
 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:685
-#: src/prefs_account.c:3273 src/prefs_account.c:3291 src/prefs_account.c:3309
-#: src/prefs_account.c:3327 src/prefs_account.c:3345 src/prefs_account.c:3363
-#: src/prefs_account.c:3382 src/prefs_account.c:3475
+#: src/prefs_account.c:3233 src/prefs_account.c:3251 src/prefs_account.c:3269
+#: src/prefs_account.c:3287 src/prefs_account.c:3305 src/prefs_account.c:3323
+#: src/prefs_account.c:3342 src/prefs_account.c:3434
 #: src/prefs_filtering_action.c:1421 src/prefs_filtering.c:397
 #: src/prefs_filtering.c:1875
 msgid "Account"
@@ -5351,7 +5343,7 @@ msgid "Signer"
 msgstr "Underskriver"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:170 src/gtk/sslcertwindow.c:194
-#: src/prefs_themes.c:836
+#: src/prefs_themes.c:837
 msgid "Name: "
 msgstr "Navn:"
 
@@ -5477,21 +5469,21 @@ msgstr "SSL-sertifikatet er endret og ugyldig"
 msgid "SSL certificate changed"
 msgstr "SSL-sertifikatet er endret "
 
-#: src/headerview.c:94
+#: src/headerview.c:95
 msgid "Tags:"
 msgstr "Tagger:"
 
-#: src/headerview.c:192 src/plugins/notification/notification_popup.c:316
+#: src/headerview.c:193 src/plugins/notification/notification_popup.c:316
 #: src/plugins/notification/notification_popup.c:623
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:884 src/summaryview.c:3344
-#: src/summaryview.c:3362 src/summaryview.c:3383
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:845 src/summaryview.c:3363
+#: src/summaryview.c:3381 src/summaryview.c:3402
 msgid "(No From)"
 msgstr "(Intet Fra)"
 
-#: src/headerview.c:207 src/plugins/notification/notification_popup.c:318
+#: src/headerview.c:208 src/plugins/notification/notification_popup.c:318
 #: src/plugins/notification/notification_popup.c:627
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:887 src/summaryview.c:3395
-#: src/summaryview.c:3398
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:848 src/summaryview.c:3414
+#: src/summaryview.c:3417
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Intet Emne)"
 
@@ -5531,216 +5523,175 @@ msgid "IMAP error on %s:"
 msgstr "IMAP-feil ved %s:"
 
 #: src/imap.c:621
-#, fuzzy
-msgid "authenticated"
+msgid " authenticated\n"
 msgstr " autentisert\n"
 
 #: src/imap.c:624
-#, fuzzy
-msgid "not authenticated"
+msgid " not authenticated\n"
 msgstr " ikke autentisert\n"
 
 #: src/imap.c:627
-#, fuzzy
-msgid "bad state"
+msgid " bad state\n"
 msgstr " feil status\n"
 
 #: src/imap.c:630
-#, fuzzy
-msgid "stream error"
+msgid " stream error\n"
 msgstr " feil i strøm\n"
 
 #: src/imap.c:633
-#, fuzzy
-msgid "parse error (very probably non-RFC compliance from the server)"
+msgid " parse error (very probably non-RFC compliance from the server)\n"
 msgstr " lesefeil (antakelig en ikke RFC-kompatibel tjener)\n"
 
 #: src/imap.c:637
-#, fuzzy
-msgid "connection refused"
+msgid " connection refused\n"
 msgstr " forbindelse nektet\n"
 
 #: src/imap.c:640
-#, fuzzy
-msgid "memory error"
+msgid " memory error\n"
 msgstr " minnefeil\n"
 
 #: src/imap.c:643
-#, fuzzy
-msgid "fatal error"
+msgid " fatal error\n"
 msgstr " fatal feil\n"
 
 #: src/imap.c:646
-#, fuzzy
-msgid "protocol error (very probably non-RFC compliance from the server)"
+msgid " protocol error (very probably non-RFC compliance from the server)\n"
 msgstr " protokollfeil (antakelig en ikke RFC-kompatibel tjener)\n"
 
 #: src/imap.c:650
-#, fuzzy
-msgid "connection not accepted"
+msgid " connection not accepted\n"
 msgstr " forbindelse ikke godkjent\n"
 
 #: src/imap.c:653
-#, fuzzy
-msgid "APPEND error"
+msgid " APPEND error\n"
 msgstr " APPEND-feil\n"
 
 #: src/imap.c:656
-#, fuzzy
-msgid "NOOP error"
+msgid " NOOP error\n"
 msgstr " NOOP-feil\n"
 
 #: src/imap.c:659
-#, fuzzy
-msgid "LOGOUT error"
+msgid " LOGOUT error\n"
 msgstr " LOGOUT-feil\n"
 
 #: src/imap.c:662
-#, fuzzy
-msgid "CAPABILITY error"
+msgid " CAPABILITY error\n"
 msgstr " CAPABILITY-feil\n"
 
 #: src/imap.c:665
-#, fuzzy
-msgid "CHECK error"
+msgid " CHECK error\n"
 msgstr " CHECK-feil\n"
 
 #: src/imap.c:668
-#, fuzzy
-msgid "CLOSE error"
+msgid " CLOSE error\n"
 msgstr " CLOSE-feil\n"
 
 #: src/imap.c:671
-#, fuzzy
-msgid "EXPUNGE error"
+msgid " EXPUNGE error\n"
 msgstr " EXPUNGE-feil\n"
 
 #: src/imap.c:674
-#, fuzzy
-msgid "COPY error"
+msgid " COPY error\n"
 msgstr " COPY-feil\n"
 
 #: src/imap.c:677
-#, fuzzy
-msgid "UID COPY error"
+msgid " UID COPY error\n"
 msgstr " UID COPY-feil\n"
 
 #: src/imap.c:680
-#, fuzzy
-msgid "CREATE error"
+msgid " CREATE error\n"
 msgstr " CREATE-feil\n"
 
 #: src/imap.c:683
-#, fuzzy
-msgid "DELETE error"
+msgid " DELETE error\n"
 msgstr " DELETE-feil\n"
 
 #: src/imap.c:686
-#, fuzzy
-msgid "EXAMINE error"
+msgid " EXAMINE error\n"
 msgstr " EXAMINE-feil\n"
 
 #: src/imap.c:689
-#, fuzzy
-msgid "FETCH error"
+msgid " FETCH error\n"
 msgstr " FETCH-feil\n"
 
 #: src/imap.c:692
-#, fuzzy
-msgid "UID FETCH error"
+msgid " UID FETCH error\n"
 msgstr " UID FETCH-feil\n"
 
 #: src/imap.c:695
-#, fuzzy
-msgid "LIST error"
+msgid " LIST error\n"
 msgstr " LIST-feil\n"
 
 #: src/imap.c:698
-#, fuzzy
-msgid "LOGIN error"
+msgid " LOGIN error\n"
 msgstr " LOGIN-feil\n"
 
 #: src/imap.c:701
-#, fuzzy
-msgid "LSUB error"
+msgid " LSUB error\n"
 msgstr " LSUB-feil\n"
 
 #: src/imap.c:704
-#, fuzzy
-msgid "RENAME error"
+msgid " RENAME error\n"
 msgstr " RENAME-feil\n"
 
 #: src/imap.c:707
-#, fuzzy
-msgid "SEARCH error"
+msgid " SEARCH error\n"
 msgstr " SEARCH-feil\n"
 
 #: src/imap.c:710
-#, fuzzy
-msgid "UID SEARCH error"
+msgid " UID SEARCH error\n"
 msgstr " UID SEARCH-feil\n"
 
 #: src/imap.c:713
-#, fuzzy
-msgid "SELECT error"
+msgid " SELECT error\n"
 msgstr " SELECT-feil\n"
 
 #: src/imap.c:716
-#, fuzzy
-msgid "STATUS error"
+msgid " STATUS error\n"
 msgstr " STATUS-feil\n"
 
 #: src/imap.c:719
-#, fuzzy
-msgid "STORE error"
+msgid " STORE error\n"
 msgstr " STORE-feil\n"
 
 #: src/imap.c:722
-#, fuzzy
-msgid "UID STORE error"
+msgid " UID STORE error\n"
 msgstr " UID STORE-feil\n"
 
 #: src/imap.c:725
-#, fuzzy
-msgid "SUBSCRIBE error"
+msgid " SUBSCRIBE error\n"
 msgstr " SUBSCRIBE-feil\n"
 
 #: src/imap.c:728
-#, fuzzy
-msgid "UNSUBSCRIBE error"
+msgid " UNSUBSCRIBE error\n"
 msgstr " UNSUBSCRIBE-feil\n"
 
 #: src/imap.c:731
-#, fuzzy
-msgid "STARTTLS error"
+msgid " STARTTLS error\n"
 msgstr " STARTTLS-feil\n"
 
 #: src/imap.c:734
-#, fuzzy
-msgid "INVAL error"
+msgid " INVAL error\n"
 msgstr " INVAL-feil\n"
 
 #: src/imap.c:737
-#, fuzzy
-msgid "EXTENSION error"
+msgid " EXTENSION error\n"
 msgstr " EXTENSION-feil\n"
 
 #: src/imap.c:740
-#, fuzzy
-msgid "SASL error"
+msgid " SASL error\n"
 msgstr " SASL-feil\n"
 
 #: src/imap.c:744
-#, fuzzy
-msgid "SSL error"
+msgid " SSL error\n"
 msgstr " SSL-feil\n"
 
 #: src/imap.c:748
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Unknown error [%d]"
+#, c-format
+msgid " Unknown error [%d]\n"
 msgstr " Ukjent feil [%d]\n"
 
-#: src/imap.c:952
+#: src/imap.c:940
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5752,7 +5703,7 @@ msgstr ""
 "CRAM-MD5-innlogging vil kun fungere hvis libetpan er kompilert med støtte "
 "forSASL, og programtillegget CRAM-MD5 er installert."
 
-#: src/imap.c:958
+#: src/imap.c:946
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5764,7 +5715,7 @@ msgstr ""
 "Innlogging med DIGEST-MD5 kan kun skje hvis libetpan er kompilert med støtte "
 "for SASL og programtillegget DIGEST-MD5 er installert."
 
-#: src/imap.c:964
+#: src/imap.c:952
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5776,62 +5727,36 @@ msgstr ""
 "SCRAM-SHA-1-innlogging vil kun fungere hvis libetpan er kompilert med støtte "
 "for SASL, og programtillegget SCRAM SASL er installert."
 
-#: src/imap.c:970
-#, fuzzy
-msgid ""
-"\n"
-"\n"
-"PLAIN logins only work if libetpan has been compiled with SASL support and "
-"the PLAIN SASL plugin is installed."
-msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"CRAM-MD5-innlogging vil kun fungere hvis libetpan er kompilert med støtte "
-"forSASL, og programtillegget CRAM-MD5 er installert."
-
-#: src/imap.c:976
-#, fuzzy
-msgid ""
-"\n"
-"\n"
-"LOGIN logins only work if libetpan has been compiled with SASL support and "
-"the LOGIN SASL plugin is installed."
-msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"Innlogging med DIGEST-MD5 kan kun skje hvis libetpan er kompilert med støtte "
-"for SASL og programtillegget DIGEST-MD5 er installert."
-
-#: src/imap.c:983
+#: src/imap.c:959
 #, c-format
 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
 msgstr "Oppkobling mot %s feilet: innlogging avvist.%s"
 
-#: src/imap.c:987
+#: src/imap.c:963
 #, c-format
 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
 msgstr "Oppkobling mot %s feilet: innlogging avvist.%s\n"
 
-#: src/imap.c:1005
+#: src/imap.c:981
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s failed"
 msgstr "Oppkobling til %s feilet"
 
-#: src/imap.c:1012 src/imap.c:1015
+#: src/imap.c:988 src/imap.c:991
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "IMAP4-tilkobling til %s har avbrutt. Kobler til på nytt...\n"
 
-#: src/imap.c:1045 src/imap.c:3689 src/imap.c:4348 src/imap.c:4442
-#: src/imap.c:4620 src/imap.c:5431
+#: src/imap.c:1021 src/imap.c:3652 src/imap.c:4311 src/imap.c:4408
+#: src/imap.c:4586 src/imap.c:5398
 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the IMAP server."
 msgstr "Claws Mail må ha nettadgang for å kunne kontakte IMAP-tjeneren."
 
-#: src/imap.c:1154 src/inc.c:811 src/news.c:388 src/send_message.c:282
+#: src/imap.c:1130 src/inc.c:818 src/news.c:387 src/send_message.c:281
 msgid "Insecure connection"
 msgstr "Usikker tilkobling"
 
-#: src/imap.c:1155 src/inc.c:812 src/news.c:389 src/send_message.c:283
+#: src/imap.c:1131 src/inc.c:819 src/news.c:388 src/send_message.c:282
 msgid ""
 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
 "available in this build of Claws Mail. \n"
@@ -5845,104 +5770,104 @@ msgstr ""
 "Vil du beholde forbindelsen til denne tjeneren? Kommunikasjonen vil ikke "
 "være sikker."
 
-#: src/imap.c:1161 src/inc.c:818 src/news.c:395 src/send_message.c:289
+#: src/imap.c:1137 src/inc.c:825 src/news.c:394 src/send_message.c:288
 msgid "Con_tinue connecting"
 msgstr "Fortsett tilkobling"
 
-#: src/imap.c:1171
+#: src/imap.c:1147
 #, c-format
 msgid "Account '%s': Connecting to IMAP4 server: %s:%d..."
 msgstr "Konto '%s': Forbinder med IMAP4-tjener: %s:%d..."
 
-#: src/imap.c:1219
+#: src/imap.c:1195
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
 msgstr "Får ikke forbindelse til IMAP4-tjener: %s:%d"
 
-#: src/imap.c:1222
+#: src/imap.c:1198
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "Får ikke forbindelse til IMAP4-tjener: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1255 src/imap.c:4110
+#: src/imap.c:1231 src/imap.c:4073
 msgid "Can't start TLS session.\n"
 msgstr "Kan ikke starte TLS-sesjon.\n"
 
-#: src/imap.c:1322
+#: src/imap.c:1294
 #, c-format
 msgid "Couldn't login to IMAP server %s.\n"
 msgstr "Kunne ikke logge inn på IMAP-tjeneren %s.\n"
 
-#: src/imap.c:1325
+#: src/imap.c:1297
 #, c-format
 msgid "Couldn't login to IMAP server %s."
 msgstr "Kunne ikke logge inn på LDAP-tjeneren %s."
 
-#: src/imap.c:1752
+#: src/imap.c:1715
 msgid "Adding messages..."
 msgstr "Legger til meldinger..."
 
-#: src/imap.c:1957 src/mh.c:529
+#: src/imap.c:1920 src/mh.c:532
 msgid "Copying messages..."
 msgstr "Kopierer meldinger..."
 
-#: src/imap.c:2550
+#: src/imap.c:2513
 msgid "can't set deleted flags\n"
 msgstr "kan ikke sette sletteflagg: %d\n"
 
-#: src/imap.c:2557 src/imap.c:5061
+#: src/imap.c:2520 src/imap.c:5028
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "kan ikke rense opp\n"
 
-#: src/imap.c:2908
+#: src/imap.c:2871
 #, c-format
 msgid "Looking for unsubscribed folders in %s..."
 msgstr "Leter etter uabonnerte mapper i %s..."
 
-#: src/imap.c:2911
+#: src/imap.c:2874
 #, c-format
 msgid "Looking for subfolders of %s..."
 msgstr "Ser etter undermapper under %s..."
 
-#: src/imap.c:3229
+#: src/imap.c:3192
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "kan ikke opprette postkasse: LIST mislyktes\n"
 
-#: src/imap.c:3244
+#: src/imap.c:3207
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "kan ikke opprette postkasse\n"
 
-#: src/imap.c:3375
+#: src/imap.c:3338
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "kan ikke endre navn på postkasse: %s til %s\n"
 
-#: src/imap.c:3488
+#: src/imap.c:3451
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "kan ikke slette postkasse\n"
 
-#: src/imap.c:3767
+#: src/imap.c:3730
 msgid "LIST failed\n"
 msgstr "LIST mislyktes\n"
 
-#: src/imap.c:3852
+#: src/imap.c:3815
 msgid "Flagging messages..."
 msgstr "Merker meldinger..."
 
-#: src/imap.c:3955
+#: src/imap.c:3918
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "kan ikke velge mappe: %s\n"
 
-#: src/imap.c:4107
+#: src/imap.c:4070
 msgid "Server requires TLS to log in.\n"
 msgstr "Tjeneren krever innlogging med TLS.\n"
 
-#: src/imap.c:4117
+#: src/imap.c:4080
 msgid "Can't refresh capabilities.\n"
 msgstr "Kan ikke gjeninnlese muligheter.\n"
 
-#: src/imap.c:4122
+#: src/imap.c:4085
 #, c-format
 msgid ""
 "Connection to %s failed: server requires TLS, but Claws Mail has been "
@@ -5951,24 +5876,24 @@ msgstr ""
 "Forbindelsen til %s mislyktes: tjeneren krever TLS, men Claws Mail er blitt "
 "kompilert uten TLS-funksjonalitet.\n"
 
-#: src/imap.c:4130
+#: src/imap.c:4093
 msgid "Server logins are disabled.\n"
 msgstr "Login til tjeneren er deaktivert.\n"
 
-#: src/imap.c:4353
+#: src/imap.c:4316
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "Henter melding..."
 
-#: src/imap.c:5054
+#: src/imap.c:5021
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "kan ikke sette slettet flagg: %d\n"
 
-#: src/imap.c:6089
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:6056
 msgid ""
 "You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Claws "
-"Mail has been built without IMAP support; your IMAP accounts are disabled.\n"
+"Mail has been built without IMAP support; your IMAP account(s) are "
+"disabled.\n"
 "\n"
 "You probably need to install libetpan and recompile Claws Mail."
 msgstr ""
@@ -6015,7 +5940,7 @@ msgstr "_Abonnementer"
 msgid "_Subscribe..."
 msgstr "_Abonner..."
 
-#: src/imap_gtk.c:78 src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:168
+#: src/imap_gtk.c:78 src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:167
 msgid "_Unsubscribe..."
 msgstr "_Stopp abonnement..."
 
@@ -6036,7 +5961,7 @@ msgstr "_Oppdater mappetre"
 msgid "Show only subscribed _folders"
 msgstr "Vis _bare mapper du abonnerer på"
 
-#: src/imap_gtk.c:194
+#: src/imap_gtk.c:195
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders\n"
@@ -6046,26 +5971,26 @@ msgstr ""
 "(hvis du vil opprette en mappe som bare skal inneholde\n"
 "undermapper og ikke epost, føy '/' til mappenavnet)"
 
-#: src/imap_gtk.c:198 src/mh_gtk.c:147
+#: src/imap_gtk.c:199 src/mh_gtk.c:147
 msgid "Inherit properties from parent folder"
 msgstr "Arv egenskaper fra overordnet mappe"
 
-#: src/imap_gtk.c:259 src/mh_gtk.c:252 src/news_gtk.c:290
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:411 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:197
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2048
+#: src/imap_gtk.c:260 src/mh_gtk.c:253 src/news_gtk.c:305
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:413 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:199
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2035
 #, c-format
 msgid "Input new name for '%s':"
 msgstr "Angi nytt navn for '%s':"
 
-#: src/imap_gtk.c:261 src/mh_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:412
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:198
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2049
+#: src/imap_gtk.c:262 src/mh_gtk.c:255 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:414
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:200
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2036
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Bytt navn på mappe"
 
-#: src/imap_gtk.c:290 src/mh_gtk.c:280 src/news_gtk.c:312
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:442 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:224
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2069
+#: src/imap_gtk.c:291 src/mh_gtk.c:281 src/news_gtk.c:327
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:444 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:226
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2056
 msgid ""
 "The folder could not be renamed.\n"
 "The new folder name is not allowed."
@@ -6073,7 +5998,7 @@ msgstr ""
 "Mappen kunne ikke omdøpes.\n"
 "Det nye mappenavnet er ikke tillatt."
 
-#: src/imap_gtk.c:357 src/mh_gtk.c:203 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:152
+#: src/imap_gtk.c:359 src/mh_gtk.c:202 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:152
 #, c-format
 msgid ""
 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
@@ -6086,44 +6011,44 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ønsker du virkelig å slette?"
 
-#: src/imap_gtk.c:376 src/news_gtk.c:265 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:347
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:171
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2002
+#: src/imap_gtk.c:380 src/news_gtk.c:280 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:349
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:173
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1989
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder '%s'."
 msgstr "Kan ikke slette mappen '%s'."
 
-#: src/imap_gtk.c:498
+#: src/imap_gtk.c:506
 #, c-format
 msgid "Do you want to search for unsubscribed subfolders of '%s'?"
 msgstr "Vil du lete etter undermapper av '%s' som du ikke abonnerer på?"
 
-#: src/imap_gtk.c:501
+#: src/imap_gtk.c:509
 msgid "Search recursively"
 msgstr "Gjennomsøk alle undermapper"
 
-#: src/imap_gtk.c:506 src/imap_gtk.c:565
+#: src/imap_gtk.c:514 src/imap_gtk.c:573
 msgid "Subscriptions"
 msgstr "Abonnementer"
 
-#: src/imap_gtk.c:507
+#: src/imap_gtk.c:515
 msgid "_Search"
 msgstr "_Søk"
 
-#: src/imap_gtk.c:517
+#: src/imap_gtk.c:525
 #, c-format
 msgid "Choose a subfolder of %s to subscribe to: "
 msgstr "Velg en undermappe under %s å abonnere på:"
 
-#: src/imap_gtk.c:528 src/mainwindow.c:679
+#: src/imap_gtk.c:536 src/mainwindow.c:675
 msgid "Subscribe"
 msgstr "Abonner"
 
-#: src/imap_gtk.c:530 src/imap_gtk.c:532
+#: src/imap_gtk.c:538 src/imap_gtk.c:540
 msgid "All of them"
 msgstr "Alle sammen"
 
-#: src/imap_gtk.c:548
+#: src/imap_gtk.c:556
 msgid ""
 "This folder is already subscribed and has no unsubscribed subfolders.\n"
 "\n"
@@ -6136,29 +6061,29 @@ msgstr ""
 "Hvis det er nye mapper, som er opprettet og abonnert på fra en annen klient, "
 "bruk \"Søk etter nye mapper\" i postkassens rotmappe."
 
-#: src/imap_gtk.c:557
+#: src/imap_gtk.c:565
 #, c-format
 msgid "Do you want to %s the '%s' folder?"
 msgstr "Vil du %s mappen '%s'?"
 
-#: src/imap_gtk.c:558
+#: src/imap_gtk.c:566
 msgid "subscribe"
 msgstr "abonner"
 
-#: src/imap_gtk.c:558
+#: src/imap_gtk.c:566
 msgid "unsubscribe"
 msgstr "stopp abonnement"
 
-#: src/imap_gtk.c:560 src/prefs_folder_item.c:1428 src/prefs_folder_item.c:1456
-#: src/prefs_folder_item.c:1484
+#: src/imap_gtk.c:568 src/prefs_folder_item.c:1428
+#: src/prefs_folder_item.c:1456 src/prefs_folder_item.c:1484
 msgid "Apply to subfolders"
 msgstr "Utfør på undermapper"
 
-#: src/imap_gtk.c:566
+#: src/imap_gtk.c:574
 msgid "_Subscribe"
 msgstr "_Abonner"
 
-#: src/imap_gtk.c:567 src/news_gtk.c:252
+#: src/imap_gtk.c:575 src/news_gtk.c:267
 msgid "_Unsubscribe"
 msgstr "_Dropp abonnement på nyhetsgruppe"
 
@@ -6342,142 +6267,142 @@ msgstr "Velg Pine-fil"
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "Importer Pine-fil til adressebok"
 
-#: src/inc.c:186 src/inc.c:294 src/inc.c:321
+#: src/inc.c:186 src/inc.c:295 src/inc.c:322
 msgid "Claws Mail needs network access in order to get mails."
 msgstr "Claws Mail må ha nettadgang for å kunne hente epost."
 
-#: src/inc.c:343
+#: src/inc.c:344
 #, c-format
 msgid "%s failed\n"
 msgstr "%s mislyktes\n"
 
-#: src/inc.c:416
+#: src/inc.c:417
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "Henter nye meldinger"
 
-#: src/inc.c:474
+#: src/inc.c:478
 msgid "Standby"
 msgstr "Vent"
 
-#: src/inc.c:615 src/inc.c:669
+#: src/inc.c:621 src/inc.c:675
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Avbrutt"
 
-#: src/inc.c:626
+#: src/inc.c:632
 msgid "Retrieving"
 msgstr "Henter"
 
-#: src/inc.c:635
+#: src/inc.c:641
 #, c-format
 msgid "Done (%d message (%s) received)"
 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
 msgstr[0] "Ferdig (%d melding (%s) mottatt)"
 msgstr[1] "Ferdig (%d meldinger (%s) mottatt)"
 
-#: src/inc.c:641
+#: src/inc.c:647
 msgid "Done (no new messages)"
 msgstr "Ferdig (ingen nye meldinger)"
 
-#: src/inc.c:646
+#: src/inc.c:652
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Forbindelse mislyktes"
 
-#: src/inc.c:649 src/plugins/managesieve/managesieve.c:886
+#: src/inc.c:655 src/plugins/managesieve/managesieve.c:890
 msgid "Auth failed"
 msgstr "Autentisering mislyktes"
 
-#: src/inc.c:656 src/prefs_matcher.c:398 src/prefs_summaries.c:446
-#: src/prefs_summary_column.c:88 src/summaryview.c:2782 src/summaryview.c:6292
+#: src/inc.c:662 src/prefs_matcher.c:398 src/prefs_summaries.c:446
+#: src/prefs_summary_column.c:88 src/summaryview.c:2801 src/summaryview.c:6342
 msgid "Locked"
 msgstr "Låst"
 
-#: src/inc.c:666 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:377
+#: src/inc.c:672 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:377
 msgid "Timeout"
 msgstr "Tidsavbrudd"
 
-#: src/inc.c:752
+#: src/inc.c:759
 #, c-format
 msgid "Finished (%d new message)"
 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
 msgstr[0] "Ferdig (%d ny melding)"
 msgstr[1] "Ferdig (%d nye meldinger)"
 
-#: src/inc.c:756
+#: src/inc.c:763
 msgid "Finished (no new messages)"
 msgstr "Ferdig (ingen nye meldinger)"
 
-#: src/inc.c:795
+#: src/inc.c:802
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s: Henter nye meldinger"
 
-#: src/inc.c:825
+#: src/inc.c:832
 #, c-format
 msgid "Account '%s': Connecting to POP3 server: %s:%d..."
 msgstr "Konto '%s': Forbinder til POP3-tjener: %s:%d..."
 
-#: src/inc.c:843
+#: src/inc.c:850
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "Får ikke forbindelse til POP3-tjener: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:847
+#: src/inc.c:854
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "Får ikke forbindelse til POP3-tjener: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:927 src/plugins/managesieve/managesieve.c:423
-#: src/send_message.c:496
+#: src/inc.c:934 src/plugins/managesieve/managesieve.c:427
+#: src/send_message.c:497
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "Autentisering..."
 
-#: src/inc.c:929
+#: src/inc.c:936
 #, c-format
 msgid "Retrieving messages from %s (%s)..."
 msgstr "Henter meldinger fra %s (%s)..."
 
-#: src/inc.c:935
+#: src/inc.c:942
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "Finner antall nye meldinger (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:939
+#: src/inc.c:946
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "Finner antall nye meldinger (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:943
+#: src/inc.c:950
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "Finner antall nye meldinger (UIDL)..."
 
-#: src/inc.c:947
+#: src/inc.c:954
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "Finner meldingenes størrelser (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:954 src/send_message.c:514
+#: src/inc.c:961 src/send_message.c:515
 msgid "Quitting"
 msgstr "Avslutter"
 
-#: src/inc.c:979
+#: src/inc.c:986
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "Henter melding (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:992
+#: src/inc.c:999
 #, c-format
 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
 msgstr[0] "Laster ned (%d melding (%s) mottatt)"
 msgstr[1] "Laster ned (%d meldinger (%s) mottatt)"
 
-#: src/inc.c:1151
+#: src/inc.c:1158
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d failed."
 msgstr "Forbindelse til %s:%d mislyktes."
 
-#: src/inc.c:1156
+#: src/inc.c:1163
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr "Feil oppsto ved behandling av epost."
 
-#: src/inc.c:1162
+#: src/inc.c:1169
 #, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while processing mail:\n"
@@ -6486,37 +6411,37 @@ msgstr ""
 "Feil oppsto ved behandling av epost:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1168
+#: src/inc.c:1175
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Disken er full."
 
-#: src/inc.c:1173
+#: src/inc.c:1180
 msgid "Can't write file."
 msgstr "Kan ikke skrive til fil."
 
-#: src/inc.c:1178
+#: src/inc.c:1185
 msgid "Socket error."
 msgstr "Socket-feil."
 
-#: src/inc.c:1181
+#: src/inc.c:1188
 #, c-format
 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
 msgstr "Socket-feil ved oppkobling til %s:%d."
 
-#: src/inc.c:1186 src/send_message.c:425 src/send_message.c:688
+#: src/inc.c:1193 src/send_message.c:426 src/send_message.c:689
 msgid "Connection closed by the remote host."
 msgstr "Forbindelsen lukket av nettverksvert."
 
-#: src/inc.c:1189
+#: src/inc.c:1196
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
 msgstr "Forbindelsen til %s:%d ble lukket av nettverksverten."
 
-#: src/inc.c:1194
+#: src/inc.c:1201
 msgid "Mailbox is locked."
 msgstr "Postkassen er låst."
 
-#: src/inc.c:1198
+#: src/inc.c:1205
 #, c-format
 msgid ""
 "Mailbox is locked:\n"
@@ -6525,11 +6450,11 @@ msgstr ""
 "Postkassen er låst:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1204 src/send_message.c:673
+#: src/inc.c:1211 src/send_message.c:674
 msgid "Authentication failed."
 msgstr "Autentisering mislyktes."
 
-#: src/inc.c:1210 src/send_message.c:676
+#: src/inc.c:1217 src/send_message.c:677
 #, c-format
 msgid ""
 "Authentication failed:\n"
@@ -6538,7 +6463,7 @@ msgstr ""
 "Autentisering mislyktes:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1215 src/send_message.c:692
+#: src/inc.c:1222 src/send_message.c:693
 msgid ""
 "Session timed out. You may be able to recover by increasing the timeout "
 "value in Preferences/Other/Miscellaneous."
@@ -6546,26 +6471,26 @@ msgstr ""
 "Sesjonen fikk tidsavbrudd. Du kan kanskje gjenopprette den ved å øke "
 "tidsavbruddsverdien i Innstillinger/Annet/Diverse."
 
-#: src/inc.c:1220
+#: src/inc.c:1227
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d timed out."
 msgstr "Tidsabbrudd i forbindelsen til %s:%d."
 
-#: src/inc.c:1258
+#: src/inc.c:1265
 msgid "Incorporation cancelled\n"
 msgstr "Henting avbrutt\n"
 
-#: src/inc.c:1523
+#: src/inc.c:1530
 #, c-format
 msgid "%s%sYou're working offline. Override for %d minutes?"
 msgstr "%s%sDu arbeider i frakoblet tilstand. Overstyr i de neste %d minutter?"
 
-#: src/inc.c:1529
+#: src/inc.c:1536
 #, c-format
 msgid "%s%sYou're working offline. Override?"
 msgstr "%s%sDu arbeider i frakoblet tilstand. Overstyr?"
 
-#: src/inc.c:1536
+#: src/inc.c:1543
 msgid "On_ly once"
 msgstr "Kun en gang"
 
@@ -6577,7 +6502,7 @@ msgstr "Et SN"
 msgid "Nick Name"
 msgstr "Kallenavn"
 
-#: src/main.c:244
+#: src/main.c:242
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' already exists.\n"
@@ -6586,7 +6511,7 @@ msgstr ""
 "Filen '%s' finnes allerede.\n"
 "Kan ikke opprette mappe."
 
-#: src/main.c:365
+#: src/main.c:363
 #, c-format
 msgid ""
 "Configuration for %s found.\n"
@@ -6595,7 +6520,7 @@ msgstr ""
 "Innstillinger for %s funnet.\n"
 "Vil du migrere disse innstillingene?"
 
-#: src/main.c:367
+#: src/main.c:365
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -6608,11 +6533,11 @@ msgstr ""
 "Dine filterregler fra Sylpheed kan konverteres med et\n"
 "skript som finnes på %s."
 
-#: src/main.c:379
+#: src/main.c:377
 msgid "Keep old configuration"
 msgstr "Behold gamle innstillinger"
 
-#: src/main.c:382
+#: src/main.c:380
 msgid ""
 "Keeping a backup will allow you to go back to an older version, but may take "
 "a while if you have cached IMAP or News data, and will take some extra room "
@@ -6622,31 +6547,31 @@ msgstr ""
 "kan ta noe tid hvis du har IMAP- eller News-data i hurtiglager, og det vil "
 "ta ekstra plass på harddisken. "
 
-#: src/main.c:390
+#: src/main.c:388
 msgid "Migration of configuration"
 msgstr "Migrer innstillinger"
 
-#: src/main.c:401
+#: src/main.c:399
 msgid "Copying configuration... This may take a while..."
 msgstr "Kopierer innstillinger... Dette kan ta litt tid..."
 
-#: src/main.c:410
+#: src/main.c:408
 msgid "Migration failed!"
 msgstr "Migrering mislyktes!"
 
-#: src/main.c:419
+#: src/main.c:417
 msgid "Migrating configuration..."
 msgstr "Migrerer innstillinger..."
 
-#: src/main.c:1119
+#: src/main.c:1117
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "g_thread støttes ikke av glib.\n"
 
-#: src/main.c:1139 src/main.c:1143 src/main.c:1147
+#: src/main.c:1137 src/main.c:1141 src/main.c:1145
 msgid "(or older)"
 msgstr "(eller eldre)"
 
-#: src/main.c:1448
+#: src/main.c:1445
 #, c-format
 msgid ""
 "The following plugin failed to load. Check the Plugins configuration for "
@@ -6665,7 +6590,7 @@ msgstr[1] ""
 "innstillinger for nærmere opplysninger:\n"
 "%s"
 
-#: src/main.c:1499
+#: src/main.c:1473
 msgid ""
 "Claws Mail has detected a configured mailbox, but it is incomplete. It is "
 "possibly due to a failing IMAP account. Use \"Rebuild folder tree\" on the "
@@ -6676,7 +6601,7 @@ msgstr ""
 "mappetre\" i kontekstmenyen for postkassens overordnede mappe for å forsøke "
 "å reparere den."
 
-#: src/main.c:1505
+#: src/main.c:1479
 msgid ""
 "Claws Mail has detected a configured mailbox, but could not load it. It is "
 "probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the "
@@ -6686,36 +6611,36 @@ msgstr ""
 "innleses. Dette skyldes antakelig et utdatert programtillegg. Gjeninstaller "
 "dette og prøv igjen."
 
-#: src/main.c:1750
+#: src/main.c:1729
 msgid "Missing filename\n"
 msgstr "Manglende filnavn\n"
 
-#: src/main.c:1757
+#: src/main.c:1736
 msgid "Cannot open filename for reading\n"
 msgstr "Kan ikke åpne fil for lesning\n"
 
-#: src/main.c:1768
+#: src/main.c:1747
 msgid "Malformed header\n"
 msgstr "Misformet brevhode\n"
 
-#: src/main.c:1775
+#: src/main.c:1754
 msgid "Duplicated 'To:' header\n"
 msgstr "Dobbelt 'Til:'-brevhode\n"
 
-#: src/main.c:1786
+#: src/main.c:1765
 msgid "Missing required 'To:' header\n"
 msgstr "Det påkrevde 'Til'-brevhode mangler\n"
 
-#: src/main.c:1929
+#: src/main.c:1908
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Bruk: %s [VAL]...\n"
 
-#: src/main.c:1931
+#: src/main.c:1910
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr "  --compose [adresse]    åpne redigeringsvinduet"
 
-#: src/main.c:1932
+#: src/main.c:1911
 msgid ""
 "  --compose-from-file file\n"
 "                         open composition window with data from given file;\n"
@@ -6734,11 +6659,11 @@ msgstr ""
 "                         en tom linje, deretter meldingsteksten til slutten "
 "av filen."
 
-#: src/main.c:1937
+#: src/main.c:1916
 msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
 msgstr "  --subscribe [uri]      abonner på angitte URI dersom mulig."
 
-#: src/main.c:1938
+#: src/main.c:1917
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -6747,23 +6672,23 @@ msgstr ""
 "  --attach fil1 [fil2]...\n"
 "                åpne redigeringsvinduet med de angitte filer som vedlegg"
 
-#: src/main.c:1941
+#: src/main.c:1920
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              ta imot nye meldinger"
 
-#: src/main.c:1942
+#: src/main.c:1921
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all          ta imot nye meldinger fra alle kontoer"
 
-#: src/main.c:1943
+#: src/main.c:1922
 msgid "  --cancel-receiving     cancel receiving of messages"
 msgstr "  --cancel-receiving     avbryt henting av meldinger"
 
-#: src/main.c:1944
+#: src/main.c:1923
 msgid "  --cancel-sending       cancel sending of messages"
 msgstr " --cancel-sending       avbryt sending"
 
-#: src/main.c:1945
+#: src/main.c:1924
 msgid ""
 "  --search folder type request [recursive]\n"
 "                         searches mail\n"
@@ -6781,15 +6706,15 @@ msgstr ""
 "                         forespørsel: søkestreng\n"
 "                         rekursiv: false if arg. starts with 0, n, N, f or F"
 
-#: src/main.c:1952
+#: src/main.c:1931
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send                        send alle meldinger i køen"
 
-#: src/main.c:1953
+#: src/main.c:1932
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
 msgstr "  --status [mappe]...          vis det samlede antall meldinger"
 
-#: src/main.c:1954
+#: src/main.c:1933
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
@@ -6797,15 +6722,15 @@ msgstr ""
 "  --status-full [mappe]...\n"
 "                        vis status for hver mappe"
 
-#: src/main.c:1956
+#: src/main.c:1935
 msgid "  --statistics           show session statistics"
 msgstr "  --statistics           vis statistikk for sesjonen"
 
-#: src/main.c:1957
+#: src/main.c:1936
 msgid "  --reset-statistics     reset session statistics"
 msgstr "  --reset-statistics     nullstill statistikk for sesjonen"
 
-#: src/main.c:1958
+#: src/main.c:1937
 msgid ""
 "  --select folder[/msg]  jumps to the specified folder/message\n"
 "                         folder is a folder id like 'folder/sub_folder'"
@@ -6813,35 +6738,35 @@ msgstr ""
 " --select mappe[/melding]   Gå til angitt mappe/melding\n"
 "                         'mappe' er mappens id som i 'mappe/under_mappe'"
 
-#: src/main.c:1960
+#: src/main.c:1939
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgstr "  --online               bytt til tilkoblet modus"
 
-#: src/main.c:1961
+#: src/main.c:1940
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgstr "  --offline             gå til frakoblet modus"
 
-#: src/main.c:1962
+#: src/main.c:1941
 msgid "  --exit --quit -q       exit Claws Mail"
 msgstr "  --exit --quit -q       lukk Claws"
 
-#: src/main.c:1963
+#: src/main.c:1942
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                feilrettingsmodus"
 
-#: src/main.c:1964
+#: src/main.c:1943
 msgid "  --toggle-debug         toggle debug mode"
 msgstr "  --toggle-debug         slå feilrettingsmodus til/fra"
 
-#: src/main.c:1965
+#: src/main.c:1944
 msgid "  --help -h              display this help and exit"
 msgstr "  --help -h              vis denne hjelpeteksten og avslutt"
 
-#: src/main.c:1966
+#: src/main.c:1945
 msgid "  --version -v           output version information and exit"
 msgstr "  --version -v           vis versionsinformasjon og avslutt"
 
-#: src/main.c:1967
+#: src/main.c:1946
 msgid ""
 "  --version-full -V      output version and built-in features information "
 "and exit"
@@ -6849,12 +6774,12 @@ msgstr ""
 "  --version-full -V      vis informasjon om versjon samt innebygde "
 "funksjoner, og avslutt"
 
-#: src/main.c:1968
+#: src/main.c:1947
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
 msgstr ""
 "  --config-dir           vis hvilken mappe som brukes for konfigurasjonsfiler"
 
-#: src/main.c:1969
+#: src/main.c:1948
 msgid ""
 "  --alternate-config-dir [dir]\n"
 "                         use specified configuration directory"
@@ -6862,850 +6787,838 @@ msgstr ""
 "  --alternate-config-dir [dir]\n"
 "                         bruk den angitte mappe for innstillinger"
 
-#: src/main.c:1971
-msgid ""
-"  --geometry -geometry WxH+X+Y\n"
-"                         set geometry for main window"
-msgstr ""
-
-#: src/main.c:2024
+#: src/main.c:1998
 msgid "Unknown option\n"
 msgstr "Ukjent alternativ\n"
 
-#: src/main.c:2042
+#: src/main.c:2016
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Behandler (%s)..."
 
-#: src/main.c:2045
+#: src/main.c:2019
 msgid "top level folder"
 msgstr "toppnivåmappe"
 
-#: src/main.c:2128
+#: src/main.c:2102
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Melding i kø"
 
-#: src/main.c:2129
+#: src/main.c:2103
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Noen usendte meldinger ligger fremdeles i køen. Avslutte nå?"
 
-#: src/main.c:2871
+#: src/main.c:2845
 msgid "NetworkManager: network is online.\n"
 msgstr "NetworkManager: nettverket er tilkoblet.\n"
 
-#: src/main.c:2877
+#: src/main.c:2851
 msgid "NetworkManager: network is offline.\n"
 msgstr "NetworkManager: nettverket er frakoblet.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:511 src/messageview.c:208
+#: src/mainwindow.c:507 src/messageview.c:209
 msgid "_File"
 msgstr "_Fil"
 
-#: src/mainwindow.c:513 src/messageview.c:210 src/summaryview.c:433
+#: src/mainwindow.c:509 src/messageview.c:211 src/summaryview.c:433
 msgid "_View"
 msgstr "_Vis"
 
-#: src/mainwindow.c:516
+#: src/mainwindow.c:512
 msgid "_Configuration"
 msgstr "_Innstillinger"
 
-#: src/mainwindow.c:520
+#: src/mainwindow.c:516
 msgid "_Add mailbox"
 msgstr "_Ny postkasse"
 
-#: src/mainwindow.c:521
+#: src/mainwindow.c:517
 msgid "MH..."
 msgstr "MH..."
 
-#: src/mainwindow.c:524
+#: src/mainwindow.c:520
 msgid "Change mailbox order..."
 msgstr "Endre _rekkefølge på postkassene..."
 
-#: src/mainwindow.c:527
+#: src/mainwindow.c:523
 msgid "_Import mbox file..."
 msgstr "_Importer mbox-fil..."
 
-#: src/mainwindow.c:528
+#: src/mainwindow.c:524
 msgid "_Export to mbox file..."
 msgstr "_Eksportér til _mbox-fil..."
 
-#: src/mainwindow.c:529
+#: src/mainwindow.c:525
 msgid "_Export selected to mbox file..."
 msgstr "_Eksportér utvalg til mbox-fil..."
 
-#: src/mainwindow.c:531
+#: src/mainwindow.c:527
 msgid "Empty all _Trash folders"
 msgstr "Tøm alle _Papirkurver"
 
-#: src/mainwindow.c:534 src/messageview.c:217
+#: src/mainwindow.c:530 src/messageview.c:218
 msgid "_Save email as..."
 msgstr "_Lagre melding som..."
 
-#: src/mainwindow.c:535 src/messageview.c:218
+#: src/mainwindow.c:531 src/messageview.c:219
 msgid "_Save part as..."
 msgstr "Lagre _del som..."
 
-#: src/mainwindow.c:538 src/messageview.c:219
+#: src/mainwindow.c:534 src/messageview.c:220
 msgid "Page setup..."
 msgstr "Sideoppsetning..."
 
-#: src/mainwindow.c:539 src/messageview.c:220
+#: src/mainwindow.c:535 src/messageview.c:221
 msgid "_Print..."
 msgstr "Skriv _ut..."
 
-#: src/mainwindow.c:541
+#: src/mainwindow.c:537
 msgid "Synchronise folders"
 msgstr "S_ynkroniser mapper"
 
-#: src/mainwindow.c:543
+#: src/mainwindow.c:539
 msgid "E_xit"
 msgstr "A_vslutt"
 
-#: src/mainwindow.c:548
+#: src/mainwindow.c:544
 msgid "Select _thread"
 msgstr "_Velg tråd"
 
-#: src/mainwindow.c:550
+#: src/mainwindow.c:546
 msgid "_Find in current message..."
 msgstr "_Finn i nåværende melding..."
 
-#: src/mainwindow.c:552
+#: src/mainwindow.c:548
 msgid "_Quick search"
 msgstr "_Hurtigsøk"
 
-#: src/mainwindow.c:555
+#: src/mainwindow.c:551
 msgid "Show or hi_de"
 msgstr "_Vis eller skjul"
 
-#: src/mainwindow.c:556
+#: src/mainwindow.c:552
 msgid "_Toolbar"
 msgstr "_Verktøylinje"
 
-#: src/mainwindow.c:558
+#: src/mainwindow.c:554
 msgid "Set displayed _columns"
 msgstr "_Angi kolonner som skal vises"
 
-#: src/mainwindow.c:559
+#: src/mainwindow.c:555
 msgid "In _folder list..."
 msgstr "I _mappeliste... "
 
-#: src/mainwindow.c:560
+#: src/mainwindow.c:556
 msgid "In _message list..."
 msgstr "I m_eldingsliste..."
 
-#: src/mainwindow.c:565
+#: src/mainwindow.c:561
 msgid "La_yout"
 msgstr "Vindus_plassering"
 
-#: src/mainwindow.c:568
+#: src/mainwindow.c:564
 msgid "_Sort"
 msgstr "_Sorter"
 
-#: src/mainwindow.c:570
+#: src/mainwindow.c:566
 msgid "_Attract by subject"
 msgstr "Tråd også etter emne"
 
-#: src/mainwindow.c:572
+#: src/mainwindow.c:568
 msgid "E_xpand all threads"
 msgstr "Fold _ut alle tråder"
 
-#: src/mainwindow.c:573
+#: src/mainwindow.c:569
 msgid "Co_llapse all threads"
 msgstr "Slå sa_mmen alle tråder"
 
-#: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:231
+#: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:232
 msgid "_Go to"
 msgstr "_Gå til"
 
-#: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:232
+#: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:233
 msgid "_Previous message"
 msgstr "_Forrige melding"
 
-#: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:233
+#: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:234
 msgid "_Next message"
 msgstr "_Neste melding"
 
-#: src/mainwindow.c:579 src/messageview.c:235
+#: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:236
 msgid "P_revious unread message"
 msgstr "Forrige u_leste melding"
 
-#: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:236
+#: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:237
 msgid "N_ext unread message"
 msgstr "Neste _uleste melding"
 
-#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:238
+#: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:239
 msgid "Previous ne_w message"
 msgstr "Fo_rrige nye melding"
 
-#: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:239
+#: src/mainwindow.c:579 src/messageview.c:240
 msgid "Ne_xt new message"
 msgstr "Neste n_ye melding"
 
-#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:241
+#: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:242
 msgid "Previous _marked message"
 msgstr "Forrige mar_kerte melding"
 
-#: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:242
+#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:243
 msgid "Next m_arked message"
 msgstr "Neste _markerte melding"
 
-#: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:244
+#: src/mainwindow.c:584 src/messageview.c:245
 msgid "Previous _labeled message"
 msgstr "F_orrige fargemerkede melding"
 
-#: src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:245
+#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:246
 msgid "Next la_beled message"
 msgstr "Neste far_gemerkede melding"
 
-#: src/mainwindow.c:591 src/messageview.c:247
+#: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:248
 msgid "Previous opened message"
 msgstr "Forrige åpnede melding"
 
-#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:248
+#: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:249
 msgid "Next opened message"
 msgstr "Neste åpnede melding"
 
-#: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:250
+#: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:251
 msgid "Parent message"
 msgstr "Overordnet melding"
 
-#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:252
+#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:253
 msgid "Next unread _folder"
 msgstr "Neste uleste _mappe"
 
-#: src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:253
-#, fuzzy
-msgid "F_older..."
-msgstr "Mappe"
+#: src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:254
+msgid "_Other folder..."
+msgstr "_Annen mappe..."
 
-#: src/mainwindow.c:599 src/messageview.c:255 src/mimeview.c:200
+#: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:256 src/mimeview.c:200
 msgid "Next part"
 msgstr "Neste del"
 
-#: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:256 src/mimeview.c:201
+#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:257 src/mimeview.c:201
 msgid "Previous part"
 msgstr "Forrige del"
 
-#: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:257
+#: src/mainwindow.c:599 src/messageview.c:258
 msgid "Message scroll"
 msgstr "Rulling i meldingsvindu"
 
-#: src/mainwindow.c:604 src/messageview.c:258
+#: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:259
 msgid "Previous line"
 msgstr "Forrige linje"
 
-#: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:259
+#: src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:260
 msgid "Next line"
 msgstr "Neste linje"
 
-#: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:260 src/printing.c:481
+#: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:261 src/printing.c:481
 msgid "Previous page"
 msgstr "Forrige side"
 
-#: src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:261 src/printing.c:488
+#: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:262 src/printing.c:488
 msgid "Next page"
 msgstr "Neste side"
 
-#: src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:279
+#: src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:280
 msgid "Decode"
 msgstr "Avkod"
 
-#: src/mainwindow.c:632
+#: src/mainwindow.c:628
 msgid "Open in new _window"
 msgstr "Åpne i _nytt vindu"
 
-#: src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:286
+#: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:287
 msgid "Mess_age source"
 msgstr "Meldingens _kildekode"
 
-#: src/mainwindow.c:635 src/messageview.c:287
+#: src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:288
 msgid "Message part"
 msgstr "Meldingsinnhold"
 
-#: src/mainwindow.c:636 src/messageview.c:288
+#: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:289
 msgid "View as text"
 msgstr "Vis som _tekst"
 
-#: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:289 src/toolbar.c:403
+#: src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:290 src/toolbar.c:403
 msgid "Open"
 msgstr "Åpne"
 
-#: src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:291
+#: src/mainwindow.c:635 src/messageview.c:292
 msgid "Open with..."
 msgstr "Åpne med..."
 
-#: src/mainwindow.c:643 src/messageview.c:294
+#: src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:295
 msgid "Quotes"
 msgstr "Sitater"
 
-#: src/mainwindow.c:645
+#: src/mainwindow.c:641
 msgid "_Update summary"
 msgstr "_Oppdater sammendrag"
 
-#: src/mainwindow.c:648
+#: src/mainwindow.c:644
 msgid "Recei_ve"
 msgstr "_Hent"
 
-#: src/mainwindow.c:649
+#: src/mainwindow.c:645
 msgid "Get from _current account"
 msgstr "Hent fra _aktiv konto"
 
-#: src/mainwindow.c:650
+#: src/mainwindow.c:646
 msgid "Get from _all accounts"
 msgstr "Hent fra a_lle kontoer"
 
-#: src/mainwindow.c:651
+#: src/mainwindow.c:647
 msgid "Cancel receivin_g"
 msgstr "Av_bryt henting"
 
-#: src/mainwindow.c:654
+#: src/mainwindow.c:650
 msgid "_Send queued messages"
 msgstr "Send meldinger i _køen"
 
-#: src/mainwindow.c:659
+#: src/mainwindow.c:655
 msgid "Compose a_n email message"
 msgstr "_Ny epost"
 
-#: src/mainwindow.c:660
+#: src/mainwindow.c:656
 msgid "Compose a news message"
 msgstr "Ny melding til _nyhetsgruppe"
 
-#: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:300
+#: src/mainwindow.c:658 src/messageview.c:301
 #: src/plugins/notification/notification_banner.c:95
 msgid "_Reply"
 msgstr "Sva_r"
 
-#: src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:301 src/summaryview.c:425
+#: src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:302 src/summaryview.c:425
 msgid "Repl_y to"
 msgstr "Svar _til"
 
-#: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:304
+#: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:305
 msgid "Mailing _list"
 msgstr "_Postliste"
 
-#: src/mainwindow.c:667
+#: src/mainwindow.c:663
 msgid "Follow-up and reply to"
 msgstr "_Oppfølgning og svar til"
 
-#: src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:307 src/toolbar.c:2069
+#: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:308 src/toolbar.c:2069
 msgid "_Forward"
 msgstr "_Videresend"
 
-#: src/mainwindow.c:671 src/messageview.c:308 src/toolbar.c:2070
+#: src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:309 src/toolbar.c:2070
 msgid "For_ward as attachment"
 msgstr "V_ideresend som vedlegg"
 
-#: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:309 src/toolbar.c:2071
+#: src/mainwindow.c:668 src/messageview.c:310 src/toolbar.c:2071
 msgid "Redirec_t"
 msgstr "Om_diriger"
 
-#: src/mainwindow.c:674
+#: src/mainwindow.c:670
 msgid "Mailing-_List"
 msgstr "Post_liste"
 
-#: src/mainwindow.c:675
+#: src/mainwindow.c:671
 msgid "Post"
 msgstr "Send"
 
-#: src/mainwindow.c:677
+#: src/mainwindow.c:673
 msgid "Help"
 msgstr "Hjelp"
 
-#: src/mainwindow.c:681
+#: src/mainwindow.c:677
 msgid "Unsubscribe"
 msgstr "Avbryt abonnement"
 
-#: src/mainwindow.c:683
+#: src/mainwindow.c:679
 msgid "View archive"
 msgstr "Vis arkiv"
 
-#: src/mainwindow.c:685
+#: src/mainwindow.c:681
 msgid "Contact owner"
 msgstr "Kontakt eier"
 
-#: src/mainwindow.c:689
+#: src/mainwindow.c:685
 msgid "M_ove..."
 msgstr "_Flytt..."
 
-#: src/mainwindow.c:690
+#: src/mainwindow.c:686
 msgid "_Copy..."
 msgstr "_Kopier..."
 
-#: src/mainwindow.c:691
+#: src/mainwindow.c:687
 msgid "Move to _trash"
 msgstr "Flytt til _papirkurven"
 
-#: src/mainwindow.c:692
+#: src/mainwindow.c:688
 msgid "_Delete..."
 msgstr "_Slett..."
 
-#: src/mainwindow.c:693
+#: src/mainwindow.c:689
 msgid "Move thread to tr_ash"
 msgstr "Flytt t_råd til papirkurven"
 
-#: src/mainwindow.c:694
+#: src/mainwindow.c:690
 msgid "Delete t_hread"
 msgstr "S_lett tråd"
 
-#: src/mainwindow.c:695
+#: src/mainwindow.c:691
 msgid "Cancel a news message"
 msgstr "Avbryt nyhetsgruppemelding"
 
-#: src/mainwindow.c:698 src/mainwindow.c:699 src/summaryview.c:426
+#: src/mainwindow.c:694 src/mainwindow.c:695 src/summaryview.c:426
 msgid "_Mark"
 msgstr "_Marker"
 
-#: src/mainwindow.c:700
+#: src/mainwindow.c:696
 msgid "_Unmark"
 msgstr "_Fjern markering"
 
-#: src/mainwindow.c:703
+#: src/mainwindow.c:699
 msgid "Mark as unr_ead"
 msgstr "Marker som _ulest"
 
-#: src/mainwindow.c:704
+#: src/mainwindow.c:700
 msgid "Mark as rea_d"
 msgstr "Marker som _lest"
 
-#: src/mainwindow.c:706
+#: src/mainwindow.c:702
 msgid "Mark all read"
 msgstr "Marker _alt som lest"
 
-#: src/mainwindow.c:708 src/prefs_filtering_action.c:199 src/toolbar.c:208
+#: src/mainwindow.c:704 src/prefs_filtering_action.c:199 src/toolbar.c:208
 #: src/toolbar.c:419
 msgid "Ignore thread"
 msgstr "Ignorer tråd"
 
-#: src/mainwindow.c:709
+#: src/mainwindow.c:705
 msgid "Unignore thread"
 msgstr "Ignorer ikke tråd"
 
-#: src/mainwindow.c:710 src/prefs_filtering_action.c:200 src/toolbar.c:209
+#: src/mainwindow.c:706 src/prefs_filtering_action.c:200 src/toolbar.c:209
 #: src/toolbar.c:420
 msgid "Watch thread"
 msgstr "Overvåk tråd"
 
-#: src/mainwindow.c:711
+#: src/mainwindow.c:707
 msgid "Unwatch thread"
 msgstr "Overvåk ikke tråd"
 
-#: src/mainwindow.c:714
+#: src/mainwindow.c:710
 msgid "Mark as _spam"
 msgstr "Marker som _spam"
 
-#: src/mainwindow.c:715
+#: src/mainwindow.c:711
 msgid "Mark as _ham"
 msgstr "Marker som _ham"
 
-#: src/mainwindow.c:718 src/prefs_filtering_action.c:181
+#: src/mainwindow.c:714 src/prefs_filtering_action.c:181
 msgid "Lock"
 msgstr "Lås"
 
-#: src/mainwindow.c:719 src/prefs_filtering_action.c:182
+#: src/mainwindow.c:715 src/prefs_filtering_action.c:182
 msgid "Unlock"
 msgstr "Lås opp"
 
-#: src/mainwindow.c:721 src/summaryview.c:427
+#: src/mainwindow.c:717 src/summaryview.c:427
 msgid "Color la_bel"
 msgstr "F_argemerkning"
 
-#: src/mainwindow.c:722 src/summaryview.c:428
+#: src/mainwindow.c:718 src/summaryview.c:428
 msgid "Ta_gs"
 msgstr "Ta_gger"
 
-#: src/mainwindow.c:725
+#: src/mainwindow.c:721
 msgid "Re-_edit"
 msgstr "R_ediger igjen"
 
-#: src/mainwindow.c:728 src/messageview.c:310 src/mimeview.c:1021
+#: src/mainwindow.c:724 src/messageview.c:311 src/mimeview.c:1021
 msgid "Check signature"
 msgstr "Kontroller signatur"
 
-#: src/mainwindow.c:733 src/messageview.c:314
+#: src/mainwindow.c:729 src/messageview.c:315
 msgid "Add sender to address boo_k"
 msgstr "_Legg avsenderen til i adresseboken"
 
-#: src/mainwindow.c:735
+#: src/mainwindow.c:731
 msgid "C_ollect addresses"
 msgstr "_Hent adresser"
 
-#: src/mainwindow.c:736
+#: src/mainwindow.c:732
 msgid "From current _folder..."
 msgstr "Fra aktuell _mappe..."
 
-#: src/mainwindow.c:737
+#: src/mainwindow.c:733
 msgid "From selected _messages..."
 msgstr "Fra _valgte meldinger..."
 
-#: src/mainwindow.c:740
+#: src/mainwindow.c:736
 msgid "_Filter all messages in folder"
 msgstr "_Filtrer alle meldinger i mappen"
 
-#: src/mainwindow.c:741
+#: src/mainwindow.c:737
 msgid "Filter _selected messages"
 msgstr "Filtrer _valgte meldinger"
 
-#: src/mainwindow.c:742
+#: src/mainwindow.c:738
 msgid "Run folder pr_ocessing rules"
 msgstr "Kjør bearbeidningsregler"
 
-#: src/mainwindow.c:744 src/messageview.c:317
+#: src/mainwindow.c:740 src/messageview.c:318
 msgid "_Create filter rule"
 msgstr "_Opprett filterregel"
 
-#: src/mainwindow.c:745 src/mainwindow.c:751 src/messageview.c:318
-#: src/messageview.c:324
+#: src/mainwindow.c:741 src/mainwindow.c:747 src/messageview.c:319
+#: src/messageview.c:325
 msgid "_Automatically"
 msgstr "_Automatisk"
 
-#: src/mainwindow.c:746 src/mainwindow.c:752 src/mainwindow.c:858
-#: src/messageview.c:319 src/messageview.c:325
+#: src/mainwindow.c:742 src/mainwindow.c:748 src/mainwindow.c:851
+#: src/messageview.c:320 src/messageview.c:326
 msgid "By _From"
 msgstr "Etter _Fra"
 
-#: src/mainwindow.c:747 src/mainwindow.c:753 src/mainwindow.c:859
-#: src/messageview.c:320 src/messageview.c:326
+#: src/mainwindow.c:743 src/mainwindow.c:749 src/mainwindow.c:852
+#: src/messageview.c:321 src/messageview.c:327
 msgid "By _To"
 msgstr "Etter _Til"
 
-#: src/mainwindow.c:748 src/mainwindow.c:754 src/messageview.c:321
-#: src/messageview.c:327
+#: src/mainwindow.c:744 src/mainwindow.c:750 src/messageview.c:322
+#: src/messageview.c:328
 msgid "By _Subject"
 msgstr "Etter _Emne"
 
-#: src/mainwindow.c:750 src/messageview.c:323 src/summaryview.c:431
+#: src/mainwindow.c:746 src/messageview.c:324 src/summaryview.c:431
 msgid "Create processing rule"
 msgstr "Opprett _bearbeidingsregel"
 
-#: src/mainwindow.c:757 src/messageview.c:331
+#: src/mainwindow.c:753 src/messageview.c:332
 msgid "List _URLs..."
 msgstr "V_is URL-er..."
 
-#: src/mainwindow.c:764
+#: src/mainwindow.c:760
 msgid "Ch_eck for new messages in all folders"
 msgstr "Se etter n_ye meldinger i alle mapper"
 
-#: src/mainwindow.c:765
+#: src/mainwindow.c:761
 msgid "Delete du_plicated messages"
 msgstr "Slett _dubletter"
 
-#: src/mainwindow.c:766
+#: src/mainwindow.c:762
 msgid "In selected folder"
 msgstr "I den valgte mappen"
 
-#: src/mainwindow.c:767
+#: src/mainwindow.c:763
 msgid "In all folders"
 msgstr "I alle mapper"
 
-#: src/mainwindow.c:770
+#: src/mainwindow.c:766
 msgid "E_xecute"
 msgstr "_Utfør"
 
-#: src/mainwindow.c:771
+#: src/mainwindow.c:767
 msgid "Exp_unge"
 msgstr "_Rens"
 
-#: src/mainwindow.c:774
+#: src/mainwindow.c:770
 msgid "SSL cer_tificates"
 msgstr "SSL-sertifikater"
 
-#: src/mainwindow.c:778
+#: src/mainwindow.c:774
 msgid "Filtering Lo_g"
 msgstr "Filterlo_gg"
 
-#: src/mainwindow.c:780
+#: src/mainwindow.c:776
 msgid "Network _Log"
 msgstr "_Nettverkslogg"
 
-#: src/mainwindow.c:782
+#: src/mainwindow.c:778
 msgid "_Forget all session passwords"
 msgstr "Glem alle _passord fra sesjonen"
 
-#: src/mainwindow.c:784
-#, fuzzy
-msgid "Forget _master passphrase"
-msgstr "Glem alle _passord fra sesjonen"
-
-#: src/mainwindow.c:788
+#: src/mainwindow.c:781
 msgid "C_hange current account"
 msgstr "_Bytt aktiv konto"
 
-#: src/mainwindow.c:790
+#: src/mainwindow.c:783
 msgid "_Preferences for current account..."
 msgstr "Innstillinger for _aktiv konto..."
 
-#: src/mainwindow.c:791
+#: src/mainwindow.c:784
 msgid "Create _new account..."
 msgstr "_Ny konto..."
 
-#: src/mainwindow.c:792
+#: src/mainwindow.c:785
 msgid "_Edit accounts..."
 msgstr "Endre kontoinnstillinger..."
 
-#: src/mainwindow.c:795
+#: src/mainwindow.c:788
 msgid "P_references..."
 msgstr "_Oppsetning..."
 
-#: src/mainwindow.c:796
+#: src/mainwindow.c:789
 msgid "Pre-pr_ocessing..."
 msgstr "_Forbearbeider..."
 
-#: src/mainwindow.c:797
+#: src/mainwindow.c:790
 msgid "Post-pro_cessing..."
 msgstr "_Etterbearbeider..."
 
-#: src/mainwindow.c:798
+#: src/mainwindow.c:791
 msgid "_Filtering..."
 msgstr "Fi_ltrerer..."
 
-#: src/mainwindow.c:799
+#: src/mainwindow.c:792
 msgid "_Templates..."
 msgstr "_Maler..."
 
-#: src/mainwindow.c:800
+#: src/mainwindow.c:793
 msgid "_Actions..."
 msgstr "_Handlinger..."
 
-#: src/mainwindow.c:801
+#: src/mainwindow.c:794
 msgid "Tag_s..."
 msgstr "Ta_gger..."
 
-#: src/mainwindow.c:803
+#: src/mainwindow.c:796
 msgid "Plu_gins..."
 msgstr "_Programtillegg..."
 
-#: src/mainwindow.c:806
+#: src/mainwindow.c:799
 msgid "_Manual"
 msgstr "_Håndbok..."
 
-#: src/mainwindow.c:807
+#: src/mainwindow.c:800
 msgid "_Online User-contributed FAQ"
 msgstr "_Brukerskrevet OSS (nettbasert)"
 
-#: src/mainwindow.c:808
+#: src/mainwindow.c:801
 msgid "Icon _Legend"
 msgstr "Ikon_forklaring"
 
-#: src/mainwindow.c:810
+#: src/mainwindow.c:803
 msgid "Set as default client"
 msgstr "Sett som standard epostprogram"
 
-#: src/mainwindow.c:817
+#: src/mainwindow.c:810
 msgid "Offline _mode"
 msgstr "Frakoblet tilstand"
 
-#: src/mainwindow.c:818
+#: src/mainwindow.c:811
 msgid "Men_ubar"
 msgstr "Men_yer"
 
-#: src/mainwindow.c:819
+#: src/mainwindow.c:812
 msgid "_Message view"
 msgstr "_Meldingsvisning"
 
-#: src/mainwindow.c:821
+#: src/mainwindow.c:814
 msgid "Status _bar"
 msgstr "Status_linje"
 
-#: src/mainwindow.c:823
+#: src/mainwindow.c:816
 msgid "Column headers"
 msgstr "Kolonneoverskrifter"
 
-#: src/mainwindow.c:824
+#: src/mainwindow.c:817
 msgid "Th_read view"
 msgstr "_Trådet visning"
 
-#: src/mainwindow.c:825
+#: src/mainwindow.c:818
 msgid "Hide read threads"
 msgstr "Sk_jul leste tråder"
 
-#: src/mainwindow.c:826
+#: src/mainwindow.c:819
 msgid "_Hide read messages"
 msgstr "Skjul _leste meldinger"
 
-#: src/mainwindow.c:827
+#: src/mainwindow.c:820
 msgid "Hide deleted messages"
 msgstr "Skjul slette_de meldinger"
 
-#: src/mainwindow.c:828
+#: src/mainwindow.c:821
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "_Fullskjerm"
 
-#: src/mainwindow.c:829 src/messageview.c:343
+#: src/mainwindow.c:822 src/messageview.c:344
 msgid "Show all _headers"
 msgstr "Vis hele _brevhodet"
 
-#: src/mainwindow.c:830 src/messageview.c:344
+#: src/mainwindow.c:823 src/messageview.c:345
 msgid "_Collapse all"
 msgstr "_Slå sammen alle"
 
-#: src/mainwindow.c:831 src/messageview.c:345
+#: src/mainwindow.c:824 src/messageview.c:346
 msgid "Collapse from level _2"
 msgstr "Fold sammen fra nivå _2"
 
-#: src/mainwindow.c:832 src/messageview.c:346
+#: src/mainwindow.c:825 src/messageview.c:347
 msgid "Collapse from level _3"
 msgstr "Fold sammen fra nivå _3"
 
-#: src/mainwindow.c:836
+#: src/mainwindow.c:829
 msgid "Text _below icons"
 msgstr "Tekst _under ikoner"
 
-#: src/mainwindow.c:837
+#: src/mainwindow.c:830
 msgid "Text be_side icons"
 msgstr "Tekst _ved siden av ikoner"
 
-#: src/mainwindow.c:838
+#: src/mainwindow.c:831
 msgid "_Icons only"
 msgstr "Kun _ikoner "
 
-#: src/mainwindow.c:839
+#: src/mainwindow.c:832
 msgid "_Text only"
 msgstr "Kun _tekst"
 
-#: src/mainwindow.c:846
+#: src/mainwindow.c:839
 msgid "_Standard"
 msgstr "_Standard"
 
-#: src/mainwindow.c:847
+#: src/mainwindow.c:840
 msgid "_Three columns"
 msgstr "_Tre kolonner"
 
-#: src/mainwindow.c:848
+#: src/mainwindow.c:841
 msgid "_Wide message"
 msgstr "Bredt _meldingsvindu"
 
-#: src/mainwindow.c:849
+#: src/mainwindow.c:842
 msgid "W_ide message list"
 msgstr "_Bredt listevindu"
 
-#: src/mainwindow.c:850
+#: src/mainwindow.c:843
 msgid "S_mall screen"
 msgstr "_Liten skjerm"
 
-#: src/mainwindow.c:854
+#: src/mainwindow.c:847
 msgid "By _number"
 msgstr "Etter _nummer"
 
-#: src/mainwindow.c:855
+#: src/mainwindow.c:848
 msgid "By s_ize"
 msgstr "Etter _størrelse"
 
-#: src/mainwindow.c:856
+#: src/mainwindow.c:849
 msgid "By _date"
 msgstr "Etter _dato"
 
-#: src/mainwindow.c:857
+#: src/mainwindow.c:850
 msgid "By thread date"
 msgstr "Etter t_råd-dato"
 
-#: src/mainwindow.c:860
+#: src/mainwindow.c:853
 msgid "By s_ubject"
 msgstr "Etter _emne"
 
-#: src/mainwindow.c:861
+#: src/mainwindow.c:854
 msgid "By _color label"
 msgstr "Etter f_argemerkning"
 
-#: src/mainwindow.c:862
+#: src/mainwindow.c:855
 msgid "By tag"
 msgstr "Etter ta_gg"
 
-#: src/mainwindow.c:863
+#: src/mainwindow.c:856
 msgid "By _mark"
 msgstr "Etter _merke"
 
-#: src/mainwindow.c:864
+#: src/mainwindow.c:857
 msgid "By _status"
 msgstr "Etter stat_us"
 
-#: src/mainwindow.c:865
+#: src/mainwindow.c:858
 msgid "By a_ttachment"
 msgstr "Etter _vedlegg"
 
-#: src/mainwindow.c:866
+#: src/mainwindow.c:859
 msgid "By score"
 msgstr "Etter poeng"
 
-#: src/mainwindow.c:867
+#: src/mainwindow.c:860
 msgid "By locked"
 msgstr "Etter låsning"
 
-#: src/mainwindow.c:868
+#: src/mainwindow.c:861
 msgid "D_on't sort"
 msgstr "Sorter _ikke"
 
-#: src/mainwindow.c:872 src/prefs_summaries.c:455
+#: src/mainwindow.c:865 src/prefs_summaries.c:455
 msgid "Ascending"
 msgstr "Stigende"
 
-#: src/mainwindow.c:873 src/prefs_summaries.c:456
+#: src/mainwindow.c:866 src/prefs_summaries.c:456
 msgid "Descending"
 msgstr "Fallende"
 
-#: src/mainwindow.c:915 src/messageview.c:388
+#: src/mainwindow.c:908 src/messageview.c:389
 msgid "_Auto detect"
 msgstr "Finn _automatisk"
 
-#: src/mainwindow.c:1312 src/summaryview.c:6218
+#: src/mainwindow.c:1305 src/summaryview.c:6268
 msgid "Apply tags..."
 msgstr "Bruk tagger..."
 
-#: src/mainwindow.c:1959
+#: src/mainwindow.c:1949
 msgid "Some error(s) happened. Click here to view log."
 msgstr "En eller flere feil inntraff. Klikk her for å se loggen. "
 
-#: src/mainwindow.c:1974
+#: src/mainwindow.c:1964
 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
 msgstr "Du er tilkoblet. Klikk på ikonet for å koble fra"
 
-#: src/mainwindow.c:1977
+#: src/mainwindow.c:1967
 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
 msgstr "Du er frakoblet. Klikk på ikonet for å opprette nettforbindelse"
 
-#: src/mainwindow.c:1991
+#: src/mainwindow.c:1981
 msgid "Select account"
 msgstr "Velg konto"
 
-#: src/mainwindow.c:2018 src/prefs_logging.c:140
+#: src/mainwindow.c:2008 src/prefs_logging.c:140
 msgid "Network log"
 msgstr "Nettverkslogg"
 
-#: src/mainwindow.c:2022
+#: src/mainwindow.c:2012
 msgid "Filtering/Processing debug log"
 msgstr "Logg for filtrering/bearbeidning"
 
-#: src/mainwindow.c:2041 src/prefs_logging.c:392
+#: src/mainwindow.c:2031 src/prefs_logging.c:392
 msgid "filtering log enabled\n"
 msgstr "filterlogg aktivert\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2043 src/prefs_logging.c:394
+#: src/mainwindow.c:2033 src/prefs_logging.c:394
 msgid "filtering log disabled\n"
 msgstr "filterlogg deaktivert\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2486 src/mainwindow.c:2493 src/mainwindow.c:2536
-#: src/mainwindow.c:2569 src/mainwindow.c:2601 src/mainwindow.c:2646
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:372
+#: src/mainwindow.c:2476 src/mainwindow.c:2483 src/mainwindow.c:2526
+#: src/mainwindow.c:2559 src/mainwindow.c:2591 src/mainwindow.c:2636
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:360
 #: src/plugins/rssyl/opml_import.c:73 src/prefs_folder_item.c:1053
 msgid "Untitled"
 msgstr "Uten tittel"
 
-#: src/mainwindow.c:2647 src/prefs_summary_open.c:114
+#: src/mainwindow.c:2637 src/prefs_summary_open.c:114
 msgid "none"
 msgstr "ingenting"
 
-#: src/mainwindow.c:2904 src/mainwindow.c:2908
+#: src/mainwindow.c:2894 src/mainwindow.c:2898
 msgid "Delete all messages in trash folders?"
 msgstr "Slett alle meldinger i Papirkurvene?"
 
-#: src/mainwindow.c:2905
+#: src/mainwindow.c:2895
 msgid "Don't quit"
 msgstr "Ikke avslutt"
 
-#: src/mainwindow.c:2934 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:189
+#: src/mainwindow.c:2924 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:189
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "Ny postkasse"
 
-#: src/mainwindow.c:2935
+#: src/mainwindow.c:2925
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If an existing mailbox is specified, it will be\n"
@@ -7715,18 +7628,18 @@ msgstr ""
 "Hvis en eksisterende postkasse angis, blir den\n"
 "automatisk gjennomsøkt."
 
-#: src/mainwindow.c:2941 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:196
+#: src/mainwindow.c:2931 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:196
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_gtk.c:132
 #, c-format
 msgid "The mailbox '%s' already exists."
 msgstr "Postkassen '%s' finnes allerede."
 
-#: src/mainwindow.c:2946 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:209 src/setup.c:52
-#: src/wizard.c:741
+#: src/mainwindow.c:2936 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:209 src/setup.c:52
+#: src/wizard.c:740
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Postkasse"
 
-#: src/mainwindow.c:2951 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:215 src/setup.c:55
+#: src/mainwindow.c:2941 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:215 src/setup.c:55
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -7735,82 +7648,77 @@ msgstr ""
 "Kunne ikke opprette postkasse.\n"
 "Enkelte filer finnes kanskje allerede, eller du har ikke skriveadgang der."
 
-#: src/mainwindow.c:3413
+#: src/mainwindow.c:3394
 msgid "No posting allowed"
 msgstr "Ingen postinger tillates"
 
-#: src/mainwindow.c:3996
+#: src/mainwindow.c:3977
 msgid "Mbox import has failed."
 msgstr "Mbox-import mislyktes."
 
-#: src/mainwindow.c:4005 src/mainwindow.c:4014
+#: src/mainwindow.c:3986 src/mainwindow.c:3995
 msgid "Export to mbox has failed."
 msgstr " Mbox-eksport vellykket."
 
-#: src/mainwindow.c:4055 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:548
+#: src/mainwindow.c:4036 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:509
 msgid "Exit"
 msgstr "Avslutt"
 
-#: src/mainwindow.c:4055 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:548
+#: src/mainwindow.c:4036 src/plugins/notification/notification_trayicon.c:509
 msgid "Exit Claws Mail?"
 msgstr "Avslutt Claws Mail?"
 
-#: src/mainwindow.c:4246
+#: src/mainwindow.c:4227
 msgid "Folder synchronisation"
 msgstr "Mappesynkronisering"
 
-#: src/mainwindow.c:4247
+#: src/mainwindow.c:4228
 msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
 msgstr "Ønsker du å synkronisere mappene dine nå?"
 
-#: src/mainwindow.c:4248
+#: src/mainwindow.c:4229
 msgid "_Synchronise"
 msgstr "_Synkroniser"
 
-#: src/mainwindow.c:4689
+#: src/mainwindow.c:4670
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Sletter dubletter..."
 
-#: src/mainwindow.c:4726
+#: src/mainwindow.c:4707
 #, c-format
 msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
 msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
 msgstr[0] "Slettet %d dublettmelding i %d mapper.\n"
 msgstr[1] "Slettet %d dublettmeldinger i %d mapper.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:4982 src/summaryview.c:5709
+#: src/mainwindow.c:4968 src/summaryview.c:5759
 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
 msgstr "Bearbeidingsregler som skal brukes før mappereglene"
 
-#: src/mainwindow.c:4990
+#: src/mainwindow.c:4976
 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
 msgstr "Bearbeidingsregler som skal brukes etter mappereglene"
 
-#: src/mainwindow.c:4998 src/summaryview.c:5720
+#: src/mainwindow.c:4984 src/summaryview.c:5770
 msgid "Filtering configuration"
 msgstr "Konfigurasjon av filtrering"
 
-#: src/mainwindow.c:5113
+#: src/mainwindow.c:5099
 msgid "Can not register as default client: impossible to get executable path."
 msgstr "Kan ikke registrere som standardprogram: finner ikke programstien."
 
-#: src/mainwindow.c:5172
+#: src/mainwindow.c:5158
 msgid "Claws Mail has been registered as default client."
 msgstr "Claws Mail er registrert som standardprogram."
 
-#: src/mainwindow.c:5174
+#: src/mainwindow.c:5160
 msgid ""
 "Can not register as default client: impossible to write to the registry."
 msgstr ""
 "Kan ikke registrere som standardprogram: kan ikke skrive til "
 "registerdatabasen."
 
-#: src/mainwindow.c:5188 src/setup.c:91
-#, c-format
-msgid "Scanning folder %s%c%s..."
-msgstr "Ser igjennom mappen %s%c%s"
-
-#: src/mainwindow.c:5332
+#: src/mainwindow.c:5318
 #, c-format
 msgid "Forgotten %d password in %d accounts.\n"
 msgid_plural "Forgotten %d passwords in %d accounts.\n"
@@ -7890,7 +7798,7 @@ msgstr "Overskriv mboxfil"
 msgid "This file already exists. Do you want to overwrite it?"
 msgstr "Filen finnes allerede. Vil du overskrive den?"
 
-#: src/mbox.c:555 src/messageview.c:1855 src/mimeview.c:1842
+#: src/mbox.c:555 src/messageview.c:1848 src/mimeview.c:1842
 #: src/prefs_themes.c:533 src/textview.c:3075
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Overskriv"
@@ -7936,19 +7844,19 @@ msgstr "Slutten av meldingen nådd; Fortsett fra begynnelsen?"
 msgid "Search finished"
 msgstr "Søk ferdig"
 
-#: src/messageview.c:297 src/textview.c:238
+#: src/messageview.c:298 src/textview.c:238
 msgid "Compose _new message"
 msgstr "_Ny melding"
 
-#: src/messageview.c:713 src/messageview.c:1446 src/messageview.c:1597
+#: src/messageview.c:714 src/messageview.c:1393 src/messageview.c:1590
 msgid "Claws Mail - Message View"
 msgstr "Claws Mail - Meldingsvisning"
 
-#: src/messageview.c:840
+#: src/messageview.c:841
 msgid "<No Return-Path found>"
 msgstr "<Ingen Retur-Path funnet>"
 
-#: src/messageview.c:848
+#: src/messageview.c:849
 #, c-format
 msgid ""
 "The notification address to which the return receipt is\n"
@@ -7963,11 +7871,11 @@ msgstr ""
 "Returadresse: %s\n"
 "Det anbefales å ikke sende noen returkvittering."
 
-#: src/messageview.c:855 src/messageview.c:872
+#: src/messageview.c:856 src/messageview.c:873
 msgid "_Don't Send"
 msgstr "_Ikke send"
 
-#: src/messageview.c:868
+#: src/messageview.c:869
 msgid ""
 "This message is asking for a return receipt notification\n"
 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
@@ -7979,48 +7887,48 @@ msgstr ""
 "offisielt adressert til deg.\n"
 "Det anbefales å ikke sende noen returkvittering."
 
-#: src/messageview.c:1376
+#: src/messageview.c:1323
 #, c-format
 msgid "Fetching message (%s)..."
 msgstr "Henter melding (%s)..."
 
-#: src/messageview.c:1412 src/procmime.c:1008
+#: src/messageview.c:1359 src/procmime.c:1007
 #, c-format
 msgid "Couldn't decrypt: %s"
 msgstr "Kunne ikke dekryptere: %s"
 
-#: src/messageview.c:1493 src/messageview.c:1501
+#: src/messageview.c:1440 src/messageview.c:1448
 msgid "Message doesn't conform to MIME standard. It may render wrongly."
 msgstr ""
 "Meldingen overensstemmer ikke med MIME-standarden. Det vil kanskje vises "
 "feil."
 
-#: src/messageview.c:1847 src/messageview.c:1850 src/mimeview.c:1995
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:663 src/summaryview.c:4811
-#: src/summaryview.c:4814 src/textview.c:3063
+#: src/messageview.c:1840 src/messageview.c:1843 src/mimeview.c:1995
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:671 src/summaryview.c:4837
+#: src/summaryview.c:4840 src/textview.c:3063
 msgid "Save as"
 msgstr "Lagre som"
 
-#: src/messageview.c:1856
+#: src/messageview.c:1849
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "Overskriv eksisterende fil?"
 
-#: src/messageview.c:1864 src/summaryview.c:4831 src/summaryview.c:4834
-#: src/summaryview.c:4849
+#: src/messageview.c:1857 src/summaryview.c:4857 src/summaryview.c:4860
+#: src/summaryview.c:4875
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the file '%s'."
 msgstr "Kunne ikke lagre filen '%s'."
 
-#: src/messageview.c:1917
+#: src/messageview.c:1910
 #, c-format
 msgid "Show all %s."
 msgstr "Vis alle %s."
 
-#: src/messageview.c:1919
+#: src/messageview.c:1912
 msgid "Only the first megabyte of text is shown."
 msgstr "Bare den første megabyte med tekst vises."
 
-#: src/messageview.c:1950
+#: src/messageview.c:1943
 msgid ""
 "You got a return receipt for this message: it has been displayed by the "
 "recipient."
@@ -8028,19 +7936,19 @@ msgstr ""
 "Du har fått en returkvittering for denne meldingen: den er blitt sett av "
 "mottageren."
 
-#: src/messageview.c:1953
+#: src/messageview.c:1946
 msgid "You asked for a return receipt in this message."
 msgstr "Du har bedt om returkvittering i denne meldingen."
 
-#: src/messageview.c:1959
+#: src/messageview.c:1952
 msgid "This message asks for a return receipt."
 msgstr "Meldingen ber om returkvittering."
 
-#: src/messageview.c:1960
+#: src/messageview.c:1953
 msgid "Send receipt"
 msgstr "Send kvittering"
 
-#: src/messageview.c:2003
+#: src/messageview.c:1996
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved,\n"
 "and has been deleted from the server."
@@ -8048,7 +7956,7 @@ msgstr ""
 "Meldingen er bare delvis mottatt,\n"
 "og er blitt slettet fra tjeneren."
 
-#: src/messageview.c:2009
+#: src/messageview.c:2002
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -8057,15 +7965,15 @@ msgstr ""
 "Meldingen er delvis mottatt;\n"
 "den er %s."
 
-#: src/messageview.c:2013 src/messageview.c:2035
+#: src/messageview.c:2006 src/messageview.c:2028
 msgid "Mark for download"
 msgstr "Merk for nedlastning"
 
-#: src/messageview.c:2014 src/messageview.c:2026
+#: src/messageview.c:2007 src/messageview.c:2019
 msgid "Mark for deletion"
 msgstr "Merk for sletting"
 
-#: src/messageview.c:2019
+#: src/messageview.c:2012
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -8074,12 +7982,12 @@ msgstr ""
 "Denne meldingen er bare delvis mottatt;\n"
 "den er %s og vil bli lastet ned."
 
-#: src/messageview.c:2024 src/messageview.c:2037
+#: src/messageview.c:2017 src/messageview.c:2030
 #: src/prefs_filtering_action.c:180
 msgid "Unmark"
 msgstr "Fjern markering"
 
-#: src/messageview.c:2030
+#: src/messageview.c:2023
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -8088,11 +7996,11 @@ msgstr ""
 "Denne meldingen er bare delvis mottatt;\n"
 "den er %s og vil bli slettet."
 
-#: src/messageview.c:2103
+#: src/messageview.c:2096
 msgid "Return Receipt Notification"
 msgstr "Varsling om returkvittering"
 
-#: src/messageview.c:2104
+#: src/messageview.c:2097
 msgid ""
 "More than one of your accounts uses the address that this message was sent "
 "to.\n"
@@ -8102,19 +8010,19 @@ msgstr ""
 "Du har flere kontoer som bruker adressen denne meldingen er sendt til.\n"
 "Velg hvilken konto du vil bruke for returkvitteringen:"
 
-#: src/messageview.c:2108 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:508
+#: src/messageview.c:2101 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:507
 msgid "_Cancel"
 msgstr "Av_bryt"
 
-#: src/messageview.c:2108
+#: src/messageview.c:2101
 msgid "_Send Notification"
 msgstr "_Send beskjed"
 
-#: src/messageview.c:2197
+#: src/messageview.c:2190
 msgid "Cannot print: the message doesn't contain text."
 msgstr "Kan ikke skrive ut: meldingern inneholder ikke tekst."
 
-#: src/messageview.c:2959
+#: src/messageview.c:2952
 msgid ""
 "\n"
 "  There are no messages in this folder"
@@ -8122,7 +8030,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  Det er ingen meldinger i denne mappen"
 
-#: src/messageview.c:2967
+#: src/messageview.c:2960
 msgid ""
 "\n"
 "  Message has been deleted"
@@ -8130,7 +8038,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  Meldingen er slettet"
 
-#: src/messageview.c:2968
+#: src/messageview.c:2961
 msgid ""
 "\n"
 "  Message has been deleted or moved to another folder"
@@ -8138,16 +8046,16 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  Meldingen er blitt slettet eller flyttet til en annen mappe"
 
-#: src/messageview.c:3001 src/messageview.c:3007 src/summaryview.c:4188
-#: src/summaryview.c:6987
+#: src/messageview.c:2994 src/messageview.c:3000 src/summaryview.c:4207
+#: src/summaryview.c:7037
 msgid "An error happened while learning.\n"
 msgstr "En feil oppsto ved læring.\n"
 
-#: src/mh.c:527
+#: src/mh.c:530
 msgid "Moving messages..."
 msgstr "Flytter meldinger..."
 
-#: src/mh.c:671 src/plugins/mailmbox/mailmbox_folder.c:839
+#: src/mh.c:674 src/plugins/mailmbox/mailmbox_folder.c:839
 msgid "Deleting messages..."
 msgstr "Sletter meldinger..."
 
@@ -8155,7 +8063,7 @@ msgstr "Sletter meldinger..."
 msgid "Remove _mailbox..."
 msgstr "Fjern post_kasse..."
 
-#: src/mh_gtk.c:222
+#: src/mh_gtk.c:223
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't remove the folder '%s'\n"
@@ -8166,7 +8074,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: src/mh_gtk.c:364 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:298
+#: src/mh_gtk.c:365 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:298
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox '%s'?\n"
@@ -8175,7 +8083,7 @@ msgstr ""
 "Vil du virkelig slette postkassen '%s'?\n"
 "(Meldingene blir IKKE slettet fra platelagret)"
 
-#: src/mh_gtk.c:366 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:300
+#: src/mh_gtk.c:367 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:300
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Fjern postkasse"
 
@@ -8248,7 +8156,8 @@ msgid "Go back to email"
 msgstr "Gå tilbake til epost"
 
 #: src/mimeview.c:1761 src/mimeview.c:1850 src/mimeview.c:2042
-#: src/mimeview.c:2078 src/mimeview.c:2190 src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:416
+#: src/mimeview.c:2078 src/mimeview.c:2190
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:424
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the part of multipart message: %s"
 msgstr "Kunne ikke lagre denne delen av flerdelt melding: %s"
@@ -8316,7 +8225,7 @@ msgid "Type:"
 msgstr "Type:"
 
 #: src/mimeview.c:2544 src/plugins/att_remover/att_remover.c:300
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:700 src/summaryview.c:2676
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:700 src/summaryview.c:2695
 msgid "Size:"
 msgstr "Størrelse:"
 
@@ -8326,81 +8235,81 @@ msgstr "Størrelse:"
 msgid "Description:"
 msgstr "Beskrivelse:"
 
-#: src/news.c:303
+#: src/news.c:302
 #, c-format
 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected.\n"
 msgstr "NNTP-forbindelse til %s:%d er blitt avbrutt.\n"
 
-#: src/news.c:336
+#: src/news.c:335
 #, c-format
 msgid "Account '%s': Connecting to NNTP server: %s:%d...\n"
 msgstr "Konto '%s': Forbinder til NNTP-tjener: %s:%d...\n"
 
-#: src/news.c:357
+#: src/news.c:356
 #, c-format
 msgid "Error logging in to %s:%d...\n"
 msgstr "Feil ved innlogging til %s:%d...\n"
 
-#: src/news.c:438
+#: src/news.c:437
 msgid ""
 "Libetpan does not support return code 480 so for now we choose to continue\n"
 msgstr "Libetpan kan ikke behandle returkoden 480, så vi velger å fortsette\n"
 
-#: src/news.c:447
+#: src/news.c:446
 msgid "Mode reader failed, continuing nevertheless\n"
 msgstr "Mode reader mislyktes, vi fortsetter likevel\n"
 
-#: src/news.c:451
+#: src/news.c:450
 #, c-format
 msgid "Error creating session with %s:%d\n"
 msgstr "Feil under opprettelse av sesjon med %s:%d\n"
 
-#: src/news.c:466
+#: src/news.c:465
 #, c-format
 msgid "Error authenticating to %s:%d...\n"
 msgstr "Feil ved autentisering på %s:%d...\n"
 
-#: src/news.c:491
+#: src/news.c:490
 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the News server."
 msgstr "Claws Mail må ha nettadgang for å få adgang til nyhetsgruppetjeneren."
 
-#: src/news.c:862
+#: src/news.c:861
 #, c-format
 msgid "couldn't select group: %s\n"
 msgstr "kan ikke velge gruppe: %s\n"
 
-#: src/news.c:1051 src/news.c:1221
+#: src/news.c:1050 src/news.c:1220
 #, c-format
 msgid "couldn't set group: %s\n"
 msgstr "kan ikke angi gruppe: %s\n"
 
-#: src/news.c:1060
+#: src/news.c:1059
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr "ugyldig artikelintervall: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:1130 src/news.c:1154 src/news.c:1178
+#: src/news.c:1129 src/news.c:1153 src/news.c:1177
 msgid "couldn't get xhdr\n"
 msgstr "kan ikke hente xhdr\n"
 
-#: src/news.c:1214
+#: src/news.c:1213
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
 msgstr "henter xover %d - %d i %s...\n"
 
-#: src/news.c:1229
+#: src/news.c:1228
 msgid "couldn't get xover\n"
 msgstr "kan ikke hente xover\n"
 
-#: src/news.c:1244
+#: src/news.c:1243
 msgid "invalid xover line\n"
 msgstr "ugyldig xover-linje\n"
 
-#: src/news.c:1446
-#, fuzzy
+#: src/news.c:1445
 msgid ""
 "You have one or more News accounts defined. However this version of Claws "
-"Mail has been built without News support; your News accounts are disabled.\n"
+"Mail has been built without News support; your News account(s) are "
+"disabled.\n"
 "\n"
 "You probably need to install libetpan and recompile Claws Mail."
 msgstr ""
@@ -8418,63 +8327,19 @@ msgstr "_Abboner på nyhetsgruppe..."
 msgid "_Unsubscribe newsgroup"
 msgstr "Av_slutt abonnement på nyhetsgruppe"
 
-#: src/news_gtk.c:250
+#: src/news_gtk.c:265
 #, c-format
 msgid "Really unsubscribe newsgroup '%s'?"
 msgstr "Vil du virkelig slette abonnement på nyhetsgruppen '%s'?"
 
-#: src/news_gtk.c:251
+#: src/news_gtk.c:266
 msgid "Unsubscribe newsgroup"
 msgstr "Dropp abonnement på nyhetsgruppe"
 
-#: src/news_gtk.c:291
+#: src/news_gtk.c:306
 msgid "Rename newsgroup folder"
 msgstr "Bytt navn på mappen for nyhetsgrupper"
 
-#: src/password.c:128 src/password.c:129
-#, fuzzy
-msgid "Input master passphrase"
-msgstr "Fang opp inndata når adgangsfrasen skrives inn"
-
-#: src/password.c:141
-#, fuzzy
-msgid "Incorrect master passphrase."
-msgstr "Feilaktig del"
-
-#: src/password_gtk.c:67
-#, fuzzy
-msgid "New passphrases do not match, try again."
-msgstr "Adgangsfrasene passer ikke overens.\n"
-
-#: src/password_gtk.c:80
-msgid "Incorrect old master passphrase entered, try again."
-msgstr ""
-
-#: src/password_gtk.c:144
-msgid "Changing master passphrase"
-msgstr ""
-
-#: src/password_gtk.c:165
-msgid ""
-"If a master passphrase is currently active, it\n"
-"needs to be entered."
-msgstr ""
-
-#: src/password_gtk.c:175
-#, fuzzy
-msgid "Old passphrase:"
-msgstr "Feil adgangsfrase.\n"
-
-#: src/password_gtk.c:191
-#, fuzzy
-msgid "New passphrase:"
-msgstr "Adgangsfrase"
-
-#: src/password_gtk.c:202
-#, fuzzy
-msgid "Confirm passphrase:"
-msgstr "Feil adgangsfrase.\n"
-
 #: src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:51
 msgid "Acpi Notifier"
 msgstr "Acpi-varsler"
@@ -8890,7 +8755,7 @@ msgstr "Arkivets plassering og navn"
 
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1042
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:194
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:421
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:422
 msgid "_Select"
 msgstr "_Velg"
 
@@ -9087,12 +8952,12 @@ msgid "Remove attachments"
 msgstr "Fjern vedlegg"
 
 #: src/plugins/att_remover/att_remover.c:357
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:324 src/prefs_themes.c:944
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:324 src/prefs_themes.c:945
 msgid "Remove"
 msgstr "Slett"
 
 #: src/plugins/att_remover/att_remover.c:365 src/prefs_summaries.c:444
-#: src/prefs_summary_column.c:80 src/summaryview.c:2770
+#: src/prefs_summary_column.c:80 src/summaryview.c:2789
 msgid "Attachment"
 msgstr "Vedlegg"
 
@@ -9212,7 +9077,8 @@ msgstr ""
 "Gjør ikke kontroll av manglende vedlegg ved videresendelse eller "
 "omdirigering av meldinger"
 
-#: src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:135 src/prefs_msg_colors.c:362
+#: src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:135
+#: src/prefs_msg_colors.c:362
 msgid "Signatures"
 msgstr "Signatur"
 
@@ -9274,7 +9140,7 @@ msgid "Bogofilter: learning from message..."
 msgstr "Bogofilter: lærer fra melding..."
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:779
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:826 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:513
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:826 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:511
 #, c-format
 msgid "Learning failed; `%s` returned with status %d."
 msgstr "Innlæring mislyktes; `%s` svarte med status %d."
@@ -9321,12 +9187,14 @@ msgstr ""
 "Innstillinger finnes under /Innstillinger/Oppsetning/Programtillegg/"
 "Bogofilter"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:1043 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:676
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:1043
+#: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:674
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:651
 msgid "Spam detection"
 msgstr "Spamgransker"
 
-#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:1044 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:677
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:1044
+#: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:675
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:652
 msgid "Spam learning"
 msgstr "Spamopplæring"
@@ -9351,7 +9219,7 @@ msgstr "Meldinger større enn dette vil ikke kontrolleres"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:181
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:163
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:369 src/prefs_account.c:1508
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:369 src/prefs_account.c:1507
 msgid "KB"
 msgstr "KB"
 
@@ -9458,15 +9326,15 @@ msgstr "Marker spam som lest"
 msgid "Bsfilter"
 msgstr "Bsfilter"
 
-#: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:300
+#: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:299
 msgid "Bsfilter: fetching body..."
 msgstr "Bsfilter: henter meldingstekst..."
 
-#: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:309
+#: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:308
 msgid "Bsfilter: filtering message..."
 msgstr "Bsfilter: filtrerer melding..."
 
-#: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:394
+#: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:393
 msgid ""
 "The Bsfilter plugin couldn't filter a message. The probable cause of the "
 "error is that it didn't learn from any mail.\n"
@@ -9479,7 +9347,7 @@ msgstr ""
 "Bruk  \"/Marker/Marker som spam\" og \"/Marker/Marker som ham\" for å trene "
 "Bsfilter med noen hundre spam- og ham-meldinger."
 
-#: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:401
+#: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:400
 #, c-format
 msgid ""
 "The Bsfilter plugin couldn't filter a message. The command `%s` couldn't be "
@@ -9488,11 +9356,11 @@ msgstr ""
 "En melding lot seg ikke filtrere med programtillegget for Bsfilter. "
 "Kommandoen `%s` kunne ikke kjøres."
 
-#: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:502
+#: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:501
 msgid "Bsfilter: learning from message..."
 msgstr "Bsfilter: lærer fra melding..."
 
-#: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:643
+#: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:641
 msgid ""
 "This plugin can check all messages that are received from an IMAP, LOCAL or "
 "POP account for spam using Bsfilter. You will need Bsfilter installed "
@@ -9918,7 +9786,7 @@ msgstr "CSS i denne filen vil brukes på alle HTML-deler"
 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:308
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1347
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:189 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:186
-#: src/prefs_account.c:1442 src/prefs_account.c:1531 src/prefs_account.c:2002
+#: src/prefs_account.c:1441 src/prefs_account.c:1530 src/prefs_account.c:1991
 #: src/prefs_customheader.c:236
 msgid "Bro_wse"
 msgstr "_Bla"
@@ -9927,93 +9795,93 @@ msgstr "_Bla"
 msgid "Select stylesheet"
 msgstr "Velg stilsett"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:387
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:395
 msgid "Remote content loading is disabled."
 msgstr "Innlasting av fjerninnhold er deaktivert."
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:464
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:472
 msgid "Load images"
 msgstr "Innles bilder"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:466
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:474
 msgid "Enable remote content"
 msgstr "Aktiver fjerninnhold"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:468
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:476
 msgid "Enable Javascript"
 msgstr "Aktiver Javascript"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:470
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:478
 msgid "Enable Plugins"
 msgstr "Aktiver programtillegg"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:472
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:480
 msgid "Enable Java"
 msgstr "Aktiver Java"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:474
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:482
 msgid "Open links with external browser"
 msgstr "Åpne lenker i nettleser"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:643
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:651
 #, c-format
 msgid "An error occurred: %d\n"
 msgstr "Det oppsto en feil: %d\n"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:699
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:707
 #, c-format
 msgid "%s is a malformed or not supported feed"
 msgstr "%s er en misformet eller ikke gjenkjent kanal"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:710
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:718
 msgid "Search the Web"
 msgstr "Søk på nettet"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:722
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:730
 msgid "Open in Viewer"
 msgstr "Åpne i Fremviser"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:724
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:732
 msgid "Open in Viewer (enable remote content)"
 msgstr "Åpne i Fremviser (aktiver fjerninnhold)"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:733
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:741
 msgid "Open in Browser"
 msgstr "Åpne i nettleser"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:743
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:751
 msgid "Open Image"
 msgstr "Åpne bilde"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:752
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:760
 msgid "Copy Link"
 msgstr "Kopier lenke"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:756
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:764
 msgid "Download Link"
 msgstr "Last ned lenke"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:767
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:775
 msgid "Save Image As"
 msgstr "Lagre bilde som"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:777
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:785
 msgid "Copy Image"
 msgstr "Kopier bilde"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:795
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:803
 msgid "Import feed"
 msgstr "Importer feed"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1007
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1016
 msgid "Fancy"
 msgstr "Fancy"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1035
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1044
 msgid "Fancy HTML Viewer"
 msgstr "Fancy HTML-fremviser"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1040
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1049
 #, c-format
 msgid ""
 "This plugin renders HTML mail using the WebKit %d.%d.%d library.\n"
@@ -10106,11 +9974,11 @@ msgstr ""
 "Legg til X-FETCH-TIME-brevhode med dato og tid for når neldingen ble hentet, "
 "i RFC822-format"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:127
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:126
 msgid "GData plugin: Authorization required"
 msgstr "GData-tillegg: Autentisering kreves"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:129
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:128
 msgid ""
 "You need to authorize Claws Mail to access your Google contact list to use "
 "the GData plugin.\n"
@@ -10128,29 +9996,29 @@ msgstr ""
 "inn i feltet nedenfor for å gi Claws Mail tilgang til din Google kontakt-"
 "liste."
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:144
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:143
 msgid "Step 1:"
 msgstr "Trinn 1:"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:150
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:149
 msgid "Click here to open the Google authorization page in a browser"
 msgstr "Klikk her for å åpne Google's autentiserings-side i en nettleser."
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:154
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:153
 msgid "Step 2:"
 msgstr "Trinn 2:"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:160
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:159
 msgid "Enter code:"
 msgstr "Legg inn kode:"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:326
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:325
 #, c-format
 msgid "GData plugin: Error querying for contacts: %s\n"
 msgstr "GData-programtillegg: feil ved søkning etter kontakter: %s\n"
 
 #. TRANSLATORS: First part of "Added X of Y contacts to cache"
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:342
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:341
 #, c-format
 msgid "Added %d of"
 msgid_plural "Added %d of"
@@ -10158,99 +10026,99 @@ msgstr[0] "Lagt %d av"
 msgstr[1] "Lagt %d av"
 
 #. TRANSLATORS: Second part of "Added X of Y contacts to cache"
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:344
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:343
 #, c-format
 msgid "1 contact to the cache"
 msgid_plural "%d contacts to the cache"
 msgstr[0] "1 kontakt til hurtiglageret"
 msgstr[1] "%d kontakter til hurtiglageret"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:354
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:353
 msgid "GData plugin: Starting async contacts query\n"
 msgstr "GData-tillegg: Starter asynkron kontaktsøkning\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:375
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:374
 #, c-format
 msgid "GData plugin: Error querying for groups: %s\n"
 msgstr "GData-tillegg: Feil ved søkning etter grupper %s\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:412
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:411
 msgid "GData plugin: Groups received\n"
 msgstr "GData-tillegg: Grupper mottatt\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:419
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:418
 msgid "GData plugin: Starting async groups query\n"
 msgstr "GData-tillegg: starter asynkron gruppesøkning\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:444
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:443
 #, c-format
 msgid "GData plugin: Authorization error: %s\n"
 msgstr "GData-tillegg: Autoriseringsfeil: %s\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:451
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:450
 msgid "GData plugin: Authorization successful\n"
 msgstr "GData-tillegg: Vellykket autorisering\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:461
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:460
 msgid "GData plugin: Starting interactive authorization\n"
 msgstr "GData-tillegg: starter interaktiv autorisering\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:471
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:470
 msgid "GData plugin: Got authorization code, requesting authorization\n"
 msgstr "GData-tillegg: Mottatt autoriserings-kode, ber om autorisering\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:478
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:477
 msgid ""
 "GData plugin: No authorization code received, authorization request "
 "cancelled\n"
 msgstr ""
 "GData-tillegg: Ingen autoriseringskode mottatt, autorisering avbrutt.\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:495
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:494
 #, c-format
 msgid "GData plugin: Authorization refresh error: %s\n"
 msgstr "GData-tillegg: Feil ved oppfriskning av autorisering: %s\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:504
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:503
 msgid "GData plugin: Authorization refresh successful\n"
 msgstr "GData-tillegg: Vellykket oppfriskning av autorisering\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:560
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_contacts.c:556
 msgid "GData plugin: Trying to refresh authorization\n"
 msgstr "GData-tillegg: Forsøker å oppfriske autorisasjon\n"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:78
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:203 src/prefs_account.c:1749
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:77
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:200 src/prefs_account.c:1745
 msgid "Authentication"
 msgstr "Autorisering"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:84
-#: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:172 src/wizard.c:1561
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:83
+#: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:152 src/wizard.c:1554
 msgid "Username:"
 msgstr "Brukernavn:"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:95
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:94
 msgid "Polling interval (seconds):"
 msgstr "Forespørselsintervall (sekunder):"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:102
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:101
 msgid "Maximum number of results:"
 msgstr "Maksimalt antall resultater:"
 
-#: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:138 src/plugins/gdata/gdata_plugin.c:102
-#: src/plugins/gdata/gdata_plugin.c:165
+#: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:137 src/plugins/gdata/gdata_plugin.c:101
+#: src/plugins/gdata/gdata_plugin.c:156
 msgid "GData"
 msgstr "GData"
 
-#: src/plugins/gdata/gdata_plugin.c:108
+#: src/plugins/gdata/gdata_plugin.c:107
 msgid "Failed to register address completion hook in the GData plugin"
 msgstr "Kunne ikke registrere haken 'address completion' i GData-tillegget"
 
-#: src/plugins/gdata/gdata_plugin.c:115
+#: src/plugins/gdata/gdata_plugin.c:114
 msgid "Failed to register offline switch hook in the GData plugin"
 msgstr "Kunne ikke registrere haken 'offline switch' i GData-tillegget"
 
-#: src/plugins/gdata/gdata_plugin.c:170
+#: src/plugins/gdata/gdata_plugin.c:161
 msgid ""
 "This plugin provides access to the GData protocol for Claws Mail.\n"
 "\n"
@@ -10268,7 +10136,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Feedback til <berndth@gmx.de> mottas med takk."
 
-#: src/plugins/gdata/gdata_plugin.c:196
+#: src/plugins/gdata/gdata_plugin.c:187
 msgid "GData integration"
 msgstr "GData-integrasjon"
 
@@ -10398,8 +10266,8 @@ msgstr ""
 msgid "Cache refresh interval"
 msgstr "Intervall for cacheoppdatering "
 
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:229 src/prefs_account.c:1487
-#: src/prefs_matcher.c:336 src/prefs_receive.c:177
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:229 src/prefs_account.c:1486
+#: src/prefs_matcher.c:336
 msgid "hours"
 msgstr "timer"
 
@@ -10488,6 +10356,11 @@ msgid "Request timeout"
 msgstr "Tidsavbrudd på sesjonen"
 
 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:410
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1073
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1368
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1674
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:390 src/prefs_other.c:557
+#: src/prefs_summaries.c:538
 msgid "second(s)"
 msgstr "sekund(er)"
 
@@ -10534,68 +10407,68 @@ msgstr ""
 "bli gjennomsøkt automatisk."
 
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:330
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
-"All folders and messages under '%s' will be deleted.\n"
+"All folder(s) and message(s) under '%s' will be deleted.\n"
 "Do you really want to delete?"
 msgstr ""
 "Alle mapper og meldinger under '%s' vil bli slette.\n"
 "Vil du virkelig slette?"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:435
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:439
 msgid "No Sieve auth method available\n"
 msgstr "Sieve autentiserings-metode ikke tilgjengelig\n"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:439
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:443
 msgid "Selected Sieve auth method not available\n"
 msgstr "Ønsket Sieve autentiserings-metode er ikke tilgjengelig\n"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:672
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:676
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Frakoblet"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:676
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:680
 #, c-format
 msgid "Disconnected: %s"
 msgstr "Frakoblet: %s"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:724
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:869
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:728
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:873
 #, c-format
 msgid "unhandled message on Sieve session: %s\n"
 msgstr "uhåndtert melding i Sieve-sesjon: %s\n"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:731
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:735
 msgid "TLS failed"
 msgstr "TLS mislyktes"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:796
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:812
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:839
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:921
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:939
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:800
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:816
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:843
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:925
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:943
 msgid "error occurred on SIEVE session\n"
 msgstr "feil oppstod i SIEVE-sesjonen\n"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:865
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:869
 #, c-format
 msgid "error occurred on Sieve session. data: %s\n"
 msgstr "feil oppstod i Sieve-sesjonen. data: %s\n"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:874
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:878
 #, c-format
 msgid "unhandled message on Sieve session: %d\n"
 msgstr "uhåndtert melding i Sieve-sesjonen: %d\n"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:1131
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:1135
 msgid "Sieve: retrying auth\n"
 msgstr "Sieve: prøver auth på nytt\n"
 
-#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:1133
+#: src/plugins/managesieve/managesieve.c:1137
 msgid "Auth method not available"
 msgstr "Auth metode ikke tilgjengelig"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:81 src/summaryview.c:5607
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:81 src/summaryview.c:5657
 msgid "_Filter"
 msgstr "_Filter"
 
@@ -10652,7 +10525,7 @@ msgid "%s - Sieve Filter%s"
 msgstr "%s - Sieve Filter%s"
 
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:742
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1275
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1278
 msgid "Loading..."
 msgstr "Laster..."
 
@@ -10720,94 +10593,94 @@ msgid "Manage sieve filters on a server using the ManageSieve protocol."
 msgstr ""
 "Administrer Sieve filtre på en tjener som bruker ManageSieve-protokollen."
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:149
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:146
 msgid "Enable Sieve"
 msgstr "Aktiver Sieve"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:156 src/prefs_account.c:1090
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:153 src/prefs_account.c:1095
 msgid "Server information"
 msgstr "Tjenerinformasjon"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:165
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:162
 msgid "Server name"
 msgstr "Navn på tjener"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:174
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:171
 msgid "Connect to this host instead of the host used for receiving mail"
 msgstr "Koble til denne maskinen istedenfor maskinen som mottar mail"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:178
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:175
 msgid "Server port"
 msgstr "Tjener-port"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:185
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:182
 msgid "Connect to this port instead of the default"
 msgstr "Koble til denne porten istedenfor forvalg"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:189
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:186
 msgid "Encryption"
 msgstr "Kryptering"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:194
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:191
 msgid "No TLS"
 msgstr "Ingen TLS"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:196
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:193
 msgid "Use TLS when available"
 msgstr "Bruk TLS når tilgjengelig"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:198
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:195
 msgid "Require TLS"
 msgstr "Krev TLS"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:206
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:264
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:203
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:267
 msgid "No authentication"
 msgstr "Ingen autentisering"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:208
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:205
 msgid "Use same authentication as for receiving mail"
 msgstr "Bruke samme autentisering som for å hente mail"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:210
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:207
 msgid "Specify authentication"
 msgstr "Spesifiser autentisering"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:240
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:348
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:467 src/prefs_account.c:1275
-#: src/prefs_account.c:1795
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:237
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:345
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:464 src/prefs_account.c:1280
+#: src/prefs_account.c:1791
 msgid "User ID"
 msgstr "Bruker-ID"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:250
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:395
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:356
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:475 src/prefs_account.c:1281
-#: src/prefs_account.c:1815 src/prefs_account.c:2529 src/prefs_account.c:2551
-#: src/wizard.c:1215 src/wizard.c:1635
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:247
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:394
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:353
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:472 src/prefs_account.c:1286
+#: src/prefs_account.c:1811 src/prefs_account.c:2517 src/prefs_account.c:2539
+#: src/wizard.c:1208 src/wizard.c:1628
 msgid "Password"
 msgstr "Passord"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:266 src/prefs_account.c:1570
-#: src/prefs_account.c:1767
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:263 src/prefs_account.c:1569
+#: src/prefs_account.c:1763
 msgid "Authentication method"
 msgstr "Autentiseringsmetode"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:275 src/prefs_account.c:1580
-#: src/prefs_account.c:1776 src/prefs_send.c:233 src/prefs_send.c:304
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:272 src/prefs_account.c:1579
+#: src/prefs_account.c:1772 src/prefs_send.c:291
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatisk"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:391
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:379
 msgid "Sieve server must not contain a space."
 msgstr "Sieve-tjener må ikke inneholde mellomrom."
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:397
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:385
 msgid "Sieve server is not entered."
 msgstr "Sieve-tjener ikke angitt."
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:425
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:413
 msgid "Sieve"
 msgstr "Sieve"
 
@@ -10948,7 +10821,7 @@ msgid "New Calendar message"
 msgstr "Ny kalendermelding"
 
 #: src/plugins/notification/notification_popup.c:340
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:905
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:866
 msgid "A new calendar message arrived"
 msgstr "Ny kalendermelding er mottatt"
 
@@ -10957,7 +10830,7 @@ msgid "New RSS feed article"
 msgstr "Ny artikkel fra RSS-kilde"
 
 #: src/plugins/notification/notification_popup.c:344
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:908
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:869
 msgid "A new article in a RSS feed arrived"
 msgstr "Ny artikkel fra RSS-kilde er mottatt"
 
@@ -10970,7 +10843,7 @@ msgid "Unknown message type arrived"
 msgstr "Melding av ukjent type er mottatt"
 
 #: src/plugins/notification/notification_popup.c:381
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:677
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:638
 msgid "Present main window"
 msgstr "Aktuelt hovedvindu"
 
@@ -10995,7 +10868,7 @@ msgid "Calendar message"
 msgstr "Kalendermelding"
 
 #: src/plugins/notification/notification_popup.c:504
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:942
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:903
 #, c-format
 msgid "%d new calendar message arrived"
 msgid_plural "%d new calendar messages arrived"
@@ -11033,7 +10906,7 @@ msgid "Popup"
 msgstr "Sprettopp"
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:471 src/prefs_actions.c:263
-#: src/prefs_receive.c:152
+#: src/prefs_receive.c:133
 msgid "Command"
 msgstr "Kommando"
 
@@ -11094,12 +10967,12 @@ msgid "Show banner"
 msgstr "Vis banner"
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:767
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:237 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:147
-#: src/prefs_receive.c:231 src/prefs_summaries.c:504
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:238 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:143
+#: src/prefs_receive.c:183 src/prefs_summaries.c:504
 msgid "Never"
 msgstr "Aldri"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:769 src/prefs_receive.c:229
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:769 src/prefs_receive.c:181
 #: src/prefs_summaries.c:486 src/prefs_summaries.c:505
 msgid "Always"
 msgstr "Alltid"
@@ -11128,7 +11001,8 @@ msgstr "Vidde på banner"
 msgid "Limit the size of banner, use 0 for screen width"
 msgstr "Begrens størrelse på banner, bruk 0 for skjerm-vidde"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:850
+#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:850 src/prefs_message.c:189
+#: src/prefs_message.c:223
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "piksel(er)"
 
@@ -11195,14 +11069,6 @@ msgstr "Aktiver popup"
 msgid "Popup timeout"
 msgstr "Tidsavbrudd for popup"
 
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1073
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1368
-#: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1674
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:390 src/prefs_other.c:575
-#: src/prefs_receive.c:203 src/prefs_summaries.c:538
-msgid "seconds"
-msgstr "sekunder"
-
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1102
 msgid "Make popup sticky"
 msgstr "Gjør sprettoppvinduer fastlåst"
@@ -11311,79 +11177,74 @@ msgstr "<alt>N"
 msgid "Toggle minimize"
 msgstr "Minimer av/på"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:121
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:114
 msgid "_Get Mail"
 msgstr "_Hent Epost"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:122
-#, fuzzy
-msgid "_Get Mail from account"
-msgstr "E_post fra konto"
-
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:124
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:116
 msgid "_Email"
 msgstr "_Epost"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:125
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:117
 msgid "E_mail from account"
 msgstr "E_post fra konto"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:126
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:118
 msgid "Open A_ddressbook"
 msgstr "Åpne _Adressebok"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:127
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:119
 msgid "E_xit Claws Mail"
 msgstr "Lukk Claws Mail"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:132
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:124
 msgid "_Work Offline"
 msgstr "_Arbeid frakoblet"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:134
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:126
 msgid "Show Trayicon Notifications"
 msgstr "Vis Varsling i Systemkurven"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:277
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:269
 #, c-format
 msgid "New %d, Unread: %d, Total: %d"
 msgstr "Nye %d, Uleste: %d, I alt: %d"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:855
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:816
 msgid "New mail message"
 msgstr "Ny melding"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:857
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:818
 msgid "New news post"
 msgstr "Nye nyhetsmeldinger"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:859
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:820
 msgid "New calendar message"
 msgstr "Ny kalendermelding"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:861
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:822
 msgid "New article in RSS feed"
 msgstr "Ny artikkel i RSS-kilde"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:864
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:825
 msgid "New messages arrived"
 msgstr "Ny melding mottatt"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:920
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:881
 #, c-format
 msgid "%d new mail message arrived"
 msgid_plural "%d new mail messages arrived"
 msgstr[0] "%d ny melding mottatt"
 msgstr[1] "%d nye meldinger mottatt"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:931
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:892
 #, c-format
 msgid "%d new news post arrived"
 msgid_plural "%d new news posts arrived"
 msgstr[0] "%d ny nyhetsmelding mottatt"
 msgstr[1] "%d nye nyhetsmeldinger mottatt"
 
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:953
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:914
 #, c-format
 msgid "%d new article in RSS feeds arrived"
 msgid_plural "%d new articles in RSS feeds arrived"
@@ -11427,87 +11288,87 @@ msgstr "Optimert:"
 msgid "PDF properties"
 msgstr "PDF-egenskaper"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1326
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1329
 msgid "Enter password"
 msgstr "Skriv inn passord"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1327
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1330
 msgid ""
 "This document is locked and requires a password before it can be opened."
 msgstr "Dette dokumentet er låst og krever ett passord før det kan åpnes."
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1342
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1345
 #, c-format
 msgid "%s Document"
 msgstr "%s Dokument"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1348
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1351
 #, c-format
 msgid "of %d"
 msgstr "av %d"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1364
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1368
 msgid "PDF rendering failed for an unknown reason."
 msgstr "PDF-gjengivelse mislyktes av ukjente grunner."
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1728
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1945
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1732
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1950
 msgid "Document Index"
 msgstr "Dokument-indeks"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1913
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1918
 msgid "First Page"
 msgstr "Første side"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1916
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1921
 msgid "Previous Page"
 msgstr "Forrige side"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1919
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1924
 msgid "Next Page"
 msgstr "Neste side"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1922
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1927
 msgid "Last Page"
 msgstr "Siste side"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1925
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1930
 msgid "Zoom In"
 msgstr "Forstørre"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1927
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1932
 msgid "Zoom Out"
 msgstr "Forminske"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1930
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1935
 msgid "Fit Page"
 msgstr "Tilpass til side"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1933
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1938
 msgid "Fit Page Width"
 msgstr "Tilpass til sidebredde"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1936
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1941
 msgid "Rotate Left"
 msgstr "Roter til Venstre"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1939
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1944
 msgid "Rotate Right"
 msgstr "Roter til Høyre"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1942
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1947
 msgid "Document Info"
 msgstr "Dokument-info"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1947
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1952
 msgid "Page Number"
 msgstr "Sidenummer"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1949
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1954
 msgid "Zoom Factor"
 msgstr "Skala"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2054
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2059
 #, c-format
 msgid ""
 "This plugin enables the viewing of PDF and PostScript attachments using the "
@@ -11520,13 +11381,13 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Feedback mottas med glede: iwkse@claws-mail.org"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2060
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2068
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2088
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2065
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2073
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2093
 msgid "PDF Viewer"
 msgstr "PDF-viser"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2064
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2069
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: could not find ghostscript binary (gs) required for %s plugin to "
@@ -11549,39 +11410,39 @@ msgstr "Rediger filterregler i perl (ext)..."
 msgid "Failed to register PGP address autocompletion hook"
 msgstr "Kunne ikke registrere haken 'PGP address autocompletion'"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:85 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:127
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:86 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:127
 msgid "Passphrase"
 msgstr "Adgangsfrase"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:248
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:249
 msgid "[no user id]"
 msgstr "[ingen brukerid]"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:260
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:261
 msgid "Please enter the passphrase for the new key:"
 msgstr "Skriv adgangsfrasen for den nye nøkkelen:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:263
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:264
 msgid "Passphrases did not match.\n"
 msgstr "Adgangsfrasene passer ikke overens.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:267
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:268
 msgid "Please re-enter the passphrase for the new key:"
 msgstr "Skriv adgangsfrasen for den nye nøkkelen en gang til:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:272
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:273
 msgid "Please enter the passphrase for:"
 msgstr "Skriv inn adgangsfrase for:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:275
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:276
 msgid "Bad passphrase.\n"
 msgstr "Feil adgangsfrase.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:173
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:121
 msgid "Key import"
 msgstr "Nøkkelimport"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:174
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:122
 msgid ""
 "This key is not in your keyring. Do you want Claws Mail to try and import it "
 "from a keyserver?"
@@ -11589,7 +11450,7 @@ msgstr ""
 "Denne nøkkelen er ikke på din nøkkelring. Skal Claws Mail prøve å importere "
 "den fra en nøkkeltjener?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:181 src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:279
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:129 src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:201
 msgid ""
 "\n"
 "  Key ID "
@@ -11597,15 +11458,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  Nøkkel-ID "
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:184
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:132 src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:194
 msgid "   This key is not in your keyring.\n"
 msgstr "   Denne nøkkelen er ikke på din nøkkelring.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:185
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:133
 msgid "   It should be possible to import it "
 msgstr "   Det skulle være mulig å importere den"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:187
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:135
 msgid ""
 "when working online,\n"
 "   or "
@@ -11613,7 +11474,7 @@ msgstr ""
 "hvis du er nettilkoblet,\n"
 "   eller "
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:188
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:136
 msgid ""
 "with the following command: \n"
 "\n"
@@ -11623,7 +11484,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "     "
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:191
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:143
 msgid ""
 "\n"
 "  Importing key ID "
@@ -11631,19 +11492,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  importerer nøkkel-ID"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:268
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:186
 msgid "   This key has been imported to your keyring.\n"
 msgstr "   Nøkkelen er blitt innført på din nøkkelring.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:270
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:188
 msgid "   This key couldn't be imported to your keyring.\n"
 msgstr "   Nøkkelen kunne ikke innføres på din nøkkelring.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:271
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:189
 msgid "   Key servers are sometimes slow.\n"
 msgstr "   Nøkkeltjenere kan noen ganger være langsomme.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:272
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:190
 msgid ""
 "   You can try to import it manually with the command:\n"
 "\n"
@@ -11653,7 +11514,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "     "
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:282
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:195
+msgid "   Key import isn't implemented in Windows.\n"
+msgstr "   Nøkkelimport er ikke implementert i Windows.\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:204
 msgid "   This key is in your keyring.\n"
 msgstr "   Nøkkelen er allerede på din nøkkelring.\n"
 
@@ -11712,11 +11577,11 @@ msgstr "La utløpe etter"
 msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
 msgstr "Sett denne til '0' for å lagre adgangsfrasen for hele sesjonen"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:163 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:476
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:154 src/prefs_account.c:1871
-#: src/prefs_receive.c:187
-msgid "minutes"
-msgstr "minutter"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:163
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:475
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:154 src/prefs_receive.c:159
+msgid "minute(s)"
+msgstr "minutt(er)"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:173
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
@@ -11740,96 +11605,96 @@ msgstr "Hvis blank vil lokasjonen til GnuPG-programmet avgjøres automatisk."
 msgid "Select GnuPG executable"
 msgstr "Velg GnuPG-program"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:356
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:353
 msgid "Sign key"
 msgstr "Signér nøkkel"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:364
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:361
 msgid "Use default GnuPG key"
 msgstr "Bruk forvalgt GnuPG-nøkkel"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:375
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:372
 msgid "Select key by your email address"
 msgstr "Velg nøkkel ut fra epostadressen din"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:386
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:383
 msgid "Specify key manually"
 msgstr "Angi nøkkel manuelt"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:396
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:393
 msgid "User or key ID:"
 msgstr "Bruker- eller nøkkel-ID:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:437
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:434
 msgid "No secret key found."
 msgstr "Ingen nøkler funnet."
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:440
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:437
 msgid "Generate a new key pair"
 msgstr "Opprett et nytt nøkkelpar"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:618
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:615
 msgid "GPG"
 msgstr "GPG"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:94
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:95
 #, c-format
 msgid "No exact match for '%s'; please select the key."
 msgstr "Ingen nøyaktig treff for '%s'; velg nøkkelen."
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:97
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:98
 #, c-format
 msgid "Collecting info for '%s' ... %c"
 msgstr "Samler info for '%s' ... %c"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:234 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:145
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:235 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:141
 msgid "Undefined"
 msgstr "Udefinert"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:240 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:149
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:165
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:241 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:145
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:161
 msgid "Marginal"
 msgstr "Marginal"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:246 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:153
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:169
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:247 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:149
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:165
 msgid "Ultimate"
 msgstr "Optimal"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:367
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:368
 msgid "Select Keys"
 msgstr "Velg nøkler"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:395
 msgid "Key ID"
 msgstr "Nøkkel-ID"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:397
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:398
 msgid "Trust"
 msgstr "Stol på"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:422
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:423
 msgid "_Other"
 msgstr "_Andre"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:423
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:424
 msgid "Do_n't encrypt"
 msgstr "_Ikke krypter"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:582
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:583
 msgid "Add key"
 msgstr "Legg til nøkkel"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:583
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:584
 msgid "Enter another user or key ID:"
 msgstr "Angi annen bruker- eller nøkkel-ID"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:605
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:606
 #, c-format
 msgid "Encrypt to %s <%s>"
 msgstr "Krypter til %s <%s>"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:606
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:607
 #, c-format
 msgid ""
 "This encryption key is not fully trusted.\n"
@@ -11848,181 +11713,186 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Stoler du nok på den til at du likevel vil bruke den?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:83 src/privacy.c:249 src/privacy.c:253
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:79 src/privacy.c:249 src/privacy.c:253
 #: src/privacy.c:270 src/privacy.c:274
 msgid "No signature found"
 msgstr "Ingen signatur funnet"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:163
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:159
 msgid "Untrusted"
 msgstr "Uklarert"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:237 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:256
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:199 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:218
 #, c-format
 msgid "The signature can't be checked - %s"
 msgstr "Signaturen kan ikke verifiseres - %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:241 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:245
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:203 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:207
 msgid "The signature has not been checked."
 msgstr "Signaturen er ikke verifisert."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:251
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:213
 msgid "PGP Core: Can't get key - no gpg-agent running."
 msgstr "PGP Core: Kan ikke finne nøkkel - ingen gpg-agent kjører."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:269
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:229
+#, c-format
+msgid "The signature can't be checked - %s."
+msgstr "Signaturen kan ikke verifiseres - %s."
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:241
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\" [ultimate]"
 msgstr "Gyldig signatur fra \"%s\" [ultimat]"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:272
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:244
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\" [full]"
 msgstr "Gyldig signatur fra \"%s\" [full]"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:275
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:247
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\" [marginal]"
 msgstr "Gyldig signatur fra \"%s\" [marginal]"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:282
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:253
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "Gyldig signatur fra \"%s\""
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:285 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:305
-#, c-format
-msgid "Key 0x%s not available to verify this signature"
-msgstr "Nøkkel 0x%s er ikke tilgjengelig for verifisering av denne signaturen"
-
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:292
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:258
 #, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
 msgstr "Utløpt signatur fra \"%s\""
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:295
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:261
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\", but the key has expired"
 msgstr "Gyldig signatur fra \"%s\", men nøkkelen er utløpt"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:298
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:264
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\", but the key has been revoked"
 msgstr "Gyldig signatur fra \"%s\", men nøkkelen er blitt tilbakekalt"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:301
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:267
 #, c-format
 msgid "Bad signature from \"%s\""
 msgstr "Ugyldig signatur fra \"%s\""
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:310
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:271
+#, c-format
+msgid "Key 0x%s not available to verify this signature"
+msgstr "Nøkkel 0x%s er ikke tilgjengelig for verifisering av denne signaturen"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:276
 msgid "The signature has not been checked"
 msgstr "Signaturen er ikke verifisert"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:329
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:295
 msgid "Error checking signature: no status\n"
 msgstr "Feil ved kontroll av signatur: ingen status\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:347
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:313
 #, c-format
 msgid "Error checking signature: %s\n"
 msgstr "Feil ved kontroll av signatur: %s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:365
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:331
 #, c-format
 msgid "Signature made on %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Signatur laget på %s med %s nøkkel-ID %s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:371
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:337
 #, c-format
 msgid "Good signature from uid \"%s\" (Validity: %s)\n"
 msgstr "Gyldig signatur fra uid \"%s\" (Gyldighet: %s)\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:376
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:342
 #, c-format
 msgid "Expired key uid \"%s\"\n"
 msgstr "Utløpt nøkkel uid \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:381
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:347
 #, c-format
 msgid "Expired signature from uid \"%s\" (Validity: %s)\n"
 msgstr "Utløpt signatur fra uid \"%s\" (Gyldighet: %s)\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:386
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:352
 #, c-format
 msgid "Revoked key uid \"%s\"\n"
 msgstr "Tilbakekalt nøkkel-uid \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:391
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:357
 #, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\"\n"
 msgstr "DÅRLIG signatur fra \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:404
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:370
 #, c-format
 msgid "uid \"%s\" (Validity: %s)\n"
 msgstr " uid \"%s\" (Gyldighet: %s)\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:406
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:372
 msgid "Revoked"
 msgstr "Opphevet"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:411
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:377
 #, c-format
 msgid "Owner Trust: %s\n"
 msgstr "Eier-tillitt: %s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:412
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:378
 msgid "No key!"
 msgstr "Ingen nøkkel!"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:414
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:380
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgstr "Primærnøkkel fingeravtrykk:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:432
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:398
 #, c-format
 msgid "WARNING: Signer's address \"%s\" does not match DNS entry\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: Underskrivers adresse \"%s\" stemmer ikke overens med DNS-"
 "oppføringen\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:438
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:404
 #, c-format
 msgid "Verified signer's address is \"%s\"\n"
 msgstr "Avsenders adresse brekreftet som \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:472
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:438
 #, c-format
 msgid "Couldn't get data from message, %s"
 msgstr "Kunne ikke hente data fra melding, %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:488
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:454
 #, c-format
 msgid "Couldn't initialize data, %s"
 msgstr "Kan ikke initalisere data, %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:643
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:609
 msgid "Secret key specification is ambiguous"
 msgstr "Angivelse av privat nøkkel er tvetydig"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:653
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:619
 #, c-format
 msgid "Secret key not found (%s)"
 msgstr "Privat nøkkel ikke funnet (%s)"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:666
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:632
 #, c-format
 msgid "Error setting secret key: %s"
 msgstr "Feil angivelse av privat nøkkel: %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:759
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:721
 #, c-format
 msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' isn't installed properly."
 msgstr ""
 "Gpgme protokoll '%s' kan ikke brukes: Motoren '%s' er ikke installert riktig."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:765
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:727
 #, c-format
 msgid ""
 "Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' version %s is installed, but "
@@ -12031,12 +11901,12 @@ msgstr ""
 "Gpgpme protokoll '%s' kan ikke brukes: Motoren '%s' versjon %s er "
 "installert, men versjon %s påkreves.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:773
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:735
 #, c-format
 msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable (unknown problem)"
 msgstr "Gpgme protokoll '%s' kan ikke brukes (ukjent problem)"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:789
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:751
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
@@ -12044,7 +11914,7 @@ msgstr ""
 "GnuPG er ikke installert skikkelig, eller må oppgraderes.\n"
 "OpenPGP-støtte deaktivert."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:866
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:785
 msgid ""
 "You have to save the account's information with \"OK\" before being able to "
 "generate a key pair.\n"
@@ -12052,11 +11922,11 @@ msgstr ""
 "Kontoinformasjonen må lagres med \"OK\" før et nytt nøkkelpar kan "
 "opprettes.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:871
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:790
 msgid "No PGP key found"
 msgstr "Ingen PGP-nøkkel funnet"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:872
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:791
 msgid ""
 "Claws Mail did not find a secret PGP key, which means that you won't be able "
 "to sign emails or receive encrypted emails.\n"
@@ -12066,23 +11936,23 @@ msgstr ""
 "kan signere meldinger eller motta krypterte meldinger.\n"
 "Vil du opprette et nytt nøkkelpar nå?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:961 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:983
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:861 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:877
 #, c-format
 msgid "Couldn't generate a new key pair: %s"
 msgstr "Kunne ikke danne nytt nøkkelpar: %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:971
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:868
 msgid ""
 "Generating your new key pair... Please move the mouse around to help "
 "generate entropy..."
 msgstr ""
 "Oppretter ditt nye nøkkelpar... Flytt musen rundt for å skape entropi..."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:989
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:883
 msgid "Couldn't generate a new key pair: unknown error"
 msgstr "Kunne ikke opprette nytt nøkkelpar: ukjent feil"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:993
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:887
 #, c-format
 msgid ""
 "Your new key pair has been generated. Its fingerprint is:\n"
@@ -12095,18 +11965,22 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vil du eksportere det til en nøkkeltjener?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:997
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:891
 msgid "Key generated"
 msgstr "Nøkkel opprettet"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1073
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:930
 msgid "Key exported."
 msgstr "Nøkkel eksportert."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1075
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:932
 msgid "Couldn't export key."
 msgstr "Kunne ikke eksportere nøkkel."
 
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:936
+msgid "Key export isn't implemented in Windows."
+msgstr "Nøkkeleksport er ikke implementert i Windows."
+
 #: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:155
 msgid "Incorrect part"
 msgstr "Feilaktig del"
@@ -12127,7 +12001,7 @@ msgstr "Kunne ikke konvertere tekstdata med noe fornuftig tegnsett."
 #: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:657 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:713
 #: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:183 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:329
 #: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:509 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:652
-#: src/plugins/smime/smime.c:413
+#: src/plugins/smime/smime.c:415
 #, c-format
 msgid "Couldn't initialize GPG context, %s"
 msgstr "Kunne ikke initialisere GPG-kontekst, %s"
@@ -12262,11 +12136,11 @@ msgstr ""
 msgid "Signature boundary not found."
 msgstr "Søkstrengen ikke funnet."
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:401 src/plugins/smime/smime.c:494
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:401 src/plugins/smime/smime.c:496
 msgid "Couldn't parse decrypted file."
 msgstr "Kunne ikke behandle dekryptert fil."
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:407 src/plugins/smime/smime.c:501
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:407 src/plugins/smime/smime.c:503
 msgid "Couldn't parse decrypted file parts."
 msgstr "Kunne ikke behandle dekrypterte meldingsdeler."
 
@@ -12330,13 +12204,13 @@ msgid "Show Python console..."
 msgstr "Vis Python-konsoll..."
 
 #: src/plugins/python/python_plugin.c:503
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:483
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:482
 msgid "Refresh"
 msgstr "Oppdater"
 
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:505 src/prefs_account.c:2518
-#: src/prefs_account.c:2540 src/prefs_account.c:2809 src/wizard.c:1205
-#: src/wizard.c:1625
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:505 src/prefs_account.c:2506
+#: src/prefs_account.c:2528 src/prefs_account.c:2792 src/wizard.c:1198
+#: src/wizard.c:1618
 msgid "Browse"
 msgstr "Bla"
 
@@ -12523,26 +12397,26 @@ msgstr "Angi URL-en for den nyhetskilde du vil abonnere på:"
 msgid "'%c' can't be used in folder name."
 msgstr "Et mappenavn kan ikke inneholde '%c'."
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:251
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:253
 msgid "Claws Mail needs network access in order to update the feed."
 msgid_plural "Claws Mail needs network access in order to update feeds."
 msgstr[0] "Claws Mail må ha nettadgang for å kunne oppdatere feeden."
 msgstr[1] "Claws Mail må ha nettadgang for å kunne oppdatere feedene."
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:314
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:316
 #, c-format
 msgid "Really remove the feed tree `%s' ?\n"
 msgstr "Vil du virkelig fjerne mappetreet '%s'?\n"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:315
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:317
 msgid "Remove feed tree"
 msgstr "Fjern mappetre"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:349
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:351
 msgid "Select an OPML file"
 msgstr "Velg OPML fil"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed.c:75 src/plugins/rssyl/rssyl_subscribe.c:158
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed.c:75 src/plugins/rssyl/rssyl_subscribe.c:155
 #, c-format
 msgid "Couldn't create folder for new feed '%s'."
 msgstr "Kunne ikke opprette mappe for ny feed '%s'."
@@ -12589,51 +12463,51 @@ msgstr ""
 "RSSyl: Applikasjonen avslutter, kunne ikke avslutte oppdatering av kilde på "
 "'%s'\n"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:270
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:273
 msgid "HTTP Basic authentication"
 msgstr "HTTP Basic autentisering"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:291
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:290
 msgid "Use default refresh interval"
 msgstr "Bruk det forvalgte oppdateringsintervall"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:303
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:302
 msgid "Keep old items"
 msgstr "Behold gamle meldinger"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:309
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:308
 msgid "_Trim"
 msgstr "_Trim"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:311
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:310
 msgid "Update feed, deleting items which are no longer in the source feed"
 msgstr "Oppdater kilde, slett meldinger som ikke lenger er i kilden"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:314
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:313
 msgid "Fetch comments if possible"
 msgstr "Hent kommentarer hvis mulig"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:339
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:338
 msgid "Always mark it as new"
 msgstr "Marker den alltid som ny"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:345
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:344
 msgid "Only mark it as new if its text has changed"
 msgstr "Marker den som ny kun hvis tekst er endret"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:351
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:350
 msgid "Never mark it as new"
 msgstr "Marker den aldri som ny"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:356
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:355
 msgid "Add item title to the top of message"
 msgstr "Legg tittel til toppen av meldingen"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:363
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:362
 msgid "Ignore title rename"
 msgstr "Ignorer endring av titler"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:368
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:367
 msgid ""
 "Enable this to keep current folder name, even if feed author changes title "
 "of the feed."
@@ -12641,54 +12515,52 @@ msgstr ""
 "Bruk nåværende mappenavn, selv om forfatter av kilden endrer tittel på "
 "kilden."
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:372
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:550
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:371
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:547
 msgid "Verify SSL certificate validity"
 msgstr "Verifiser SSL-sertifikatets gyldighet"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:392
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:391
 msgid "User name"
 msgstr "Brukernavn"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:405
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:404
 msgid "Source URL"
 msgstr "Kilde-URL:"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:418
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:417
 msgid "Fetch comments on posts aged less than"
 msgstr "Hent kommentarer på meldinger yngre enn"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:426
-#: src/plugins/vcalendar/day-view.c:614 src/plugins/vcalendar/month-view.c:711
-#: src/prefs_account.c:1477 src/prefs_folder_item.c:553 src/prefs_matcher.c:337
-msgid "days"
-msgstr "dager"
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:425
+msgid "day(s)"
+msgstr "dag(er)"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:427
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:426
 msgid "Set to -1 to fetch all comments"
 msgstr "Sett til -1 for å hente alle kommentarer"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:451
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:450
 msgid "If an item changes"
 msgstr "Bare hvis den er endret"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:456
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:455
 msgid "Items"
 msgstr "Element"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:469
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:468
 msgid "Refresh interval"
 msgstr "Intervall for oppdatering "
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:477
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:476
 msgid "Set to 0 to disable automatic refreshing for this feed"
 msgstr "Sett til 0 for å deaktivere automatisk oppdatering for denne kilde"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:529
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:528
 msgid "_OK"
 msgstr "_OK"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:537
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:536
 msgid "Set feed properties"
 msgstr "Angi feed-egenskaper"
 
@@ -12742,7 +12614,7 @@ msgstr ""
 "Noen av filene kan allerede finnes, eller du mangler kanskje "
 "skrivetillatelse der? "
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl.h:20
+#: src/plugins/rssyl/rssyl.h:17
 msgid "My Feeds"
 msgstr "Mine Kilder"
 
@@ -12805,17 +12677,17 @@ msgid "Updating comments for '%s'..."
 msgstr "Oppdaterer kommentarer for '%s'..."
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:105
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1614
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1599
 msgid "401 (Authorisation required)"
 msgstr "401 (Autorisering kreves)"
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:108
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1617
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1602
 msgid "403 (Unauthorised)"
 msgstr "403 (Uautorisert)"
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:111
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1620
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1605
 msgid "404 (Not found)"
 msgstr "404 (Ikke funnet)"
 
@@ -12856,12 +12728,12 @@ msgstr "Kilde uten tittel"
 msgid "RSSyl: Possibly invalid feed without title at %s.\n"
 msgstr "RSSyl: Muligens ugyldig kilde uten tittel på %s\n"
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:231
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:228
 #, c-format
 msgid "Updating feed '%s'..."
 msgstr "Oppdaterer kilde '%s'..."
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:258
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:250
 #, c-format
 msgid ""
 "Couldn't process feed at\n"
@@ -12874,7 +12746,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vennligst kontakt utviklerne, dette burde ikke skje."
 
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:342
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_update_feed.c:334
 msgid "Claws Mail needs network access in order to update your feeds."
 msgstr "Claws Mail må ha nettadgang for å kunne oppdatere kildene dine."
 
@@ -12887,7 +12759,7 @@ msgstr ""
 "Vennligst rapporter dette, med debug-utskrift vedlagt.\n"
 
 #: src/plugins/smime/plugin.c:38 src/plugins/smime/plugin.c:54
-#: src/plugins/smime/smime.c:913
+#: src/plugins/smime/smime.c:915
 msgid "S/MIME"
 msgstr "S/MIME"
 
@@ -12928,24 +12800,24 @@ msgstr ""
 "\n"
 "GPGME er copyright 2001 av Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 
-#: src/plugins/smime/smime.c:421
+#: src/plugins/smime/smime.c:423
 #, c-format
 msgid "Couldn't set GPG protocol, %s"
 msgstr "Kunne ikke angi GPG-protokoll, %s"
 
-#: src/plugins/smime/smime.c:449
+#: src/plugins/smime/smime.c:451
 msgid "Couldn't open temporary file"
 msgstr "Kunne ikke åpne midlertidlig fil"
 
-#: src/plugins/smime/smime.c:460 src/plugins/smime/smime.c:475
+#: src/plugins/smime/smime.c:462 src/plugins/smime/smime.c:477
 msgid "Couldn't write to temporary file"
 msgstr "Kunne ikke skrive til midlertidlig fil"
 
-#: src/plugins/smime/smime.c:486
+#: src/plugins/smime/smime.c:488
 msgid "Couldn't close temporary file"
 msgstr "Kunne ikke lukke midlertidlig fil"
 
-#: src/plugins/smime/smime.c:708
+#: src/plugins/smime/smime.c:710
 msgid ""
 "Please note that email headers, like Subject, are not encrypted by the S/"
 "MIME system."
@@ -12953,21 +12825,21 @@ msgstr ""
 "Vær oppmerksom på at brevhodefelter, som Emne, ikke krypteres med S/MIME-"
 "systemet."
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:299
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:293
 msgid "Reporting spam..."
 msgstr "Rapporterer spam..."
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:334
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:328
 msgid "Report spam online..."
 msgstr "Rapporter spam online..."
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:345
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:383
-#: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:83
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:339
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:377
+#: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:80
 msgid "SpamReport"
 msgstr "SpamRapport"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:388
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:382
 msgid ""
 "This plugin reports spam to various places.\n"
 "Currently the following sites or methods are supported:\n"
@@ -12983,19 +12855,19 @@ msgstr ""
 " * spamcop.net\n"
 " * nominasjonssystemet på lists.debian.org"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:413
+#: src/plugins/spam_report/spam_report.c:407
 msgid "Spam reporting"
 msgstr "Spam-rapportering"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:137
+#: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:122
 msgid "Enabled"
 msgstr "Aktivert"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:169
+#: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:149
 msgid "Forward to:"
 msgstr "Videresend til:"
 
-#: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:185 src/wizard.c:1573
+#: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:165 src/wizard.c:1566
 msgid "Password:"
 msgstr "Passord:"
 
@@ -13031,9 +12903,8 @@ msgstr ""
 "for at spamd kjører og kan nås. "
 
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:429
-#, fuzzy
 msgid ""
-"Claws Mail needs network access in order to feed the mail to the remote "
+"Claws Mail needs network access in order to feed this mail(s) to the remote "
 "learner."
 msgstr ""
 "Claws Mail må ha nettadgang for å kunne fore disse meldingene til den "
@@ -13200,6 +13071,12 @@ msgstr "Start"
 msgid "Show"
 msgstr "Vis"
 
+#: src/plugins/vcalendar/day-view.c:614 src/plugins/vcalendar/month-view.c:711
+#: src/prefs_account.c:1476 src/prefs_folder_item.c:553
+#: src/prefs_matcher.c:337
+msgid "days"
+msgstr "dager"
+
 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:109
 msgid "Monday"
 msgstr "Mandag"
@@ -13289,7 +13166,7 @@ msgid "Next month"
 msgstr "Neste måned"
 
 #: src/plugins/vcalendar/plugin.c:44 src/plugins/vcalendar/plugin.c:68
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:735
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:710
 msgid "vCalendar"
 msgstr "vCalendar"
 
@@ -13505,63 +13382,63 @@ msgstr "Deltagere:"
 msgid "Action:"
 msgstr "Handling:"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:165
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:164
 msgid "_New meeting..."
 msgstr "_Nytt møte..."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:166
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:165
 msgid "_Export calendar..."
 msgstr "_Eksporter kalender..."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:167
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:166
 msgid "_Subscribe to webCal..."
 msgstr "_Abonner på webCal..."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:169
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:168
 msgid "_Rename..."
 msgstr "_Omdøp..."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:170
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:169
 msgid "U_pdate subscriptions"
 msgstr "_Oppdater abonnementer"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:171
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:170
 msgid "_List view"
 msgstr "_Listevisning"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:172
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:171
 msgid "_Week view"
 msgstr "_Ukevisning"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:173
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:172
 msgid "_Month view"
 msgstr "_Månedsvisning"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1095
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1094
 msgid "Meetings"
 msgstr "Møter"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1494
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1479
 msgid "in the past"
 msgstr "tidligere"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1497
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1482
 msgid "today"
 msgstr "i dag"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1500
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1485
 msgid "tomorrow"
 msgstr "i morgen"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1503
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1488
 msgid "this week"
 msgstr "denne uken"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1506
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1491
 msgid "later"
 msgstr "senere"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1510
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1495
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -13570,17 +13447,17 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Dette er de planlagte begivenheter %s:\n"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1605
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1590
 #, c-format
 msgid "Timeout (%d seconds) connecting to %s\n"
 msgstr "Tidsavbrudd (%d sekunder) ved forbindelse til %s\n"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1623
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1608
 #, c-format
 msgid "Error %ld"
 msgstr "Feil %ld"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1820
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1805
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not retrieve the Webcal URL:\n"
@@ -13593,7 +13470,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1824
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1809
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not retrieve the Webcal URL:\n"
@@ -13606,7 +13483,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s\n"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1835
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1820
 #, c-format
 msgid ""
 "This URL does not look like a WebCal URL:\n"
@@ -13617,7 +13494,7 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1838
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1823
 #, c-format
 msgid ""
 "This URL does not look like a WebCal URL:\n"
@@ -13628,42 +13505,42 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "%s\n"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1867
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1870
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1852
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1855
 #, c-format
 msgid "Could not create directory %s"
 msgstr "Kunne ikke opprette mappen %s"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1908
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1893
 msgid "Claws Mail needs network access in order to update the Webcal feed."
 msgstr "Claws Mail må ha nettadgang for å kunne oppdatere Webcal-feeden."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1919
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1904
 #, c-format
 msgid "Fetching calendar for %s..."
 msgstr "Henter kalender for %s..."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1920
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1905
 msgid "new subscription"
 msgstr "nytt abonnement"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1931
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1916
 msgid "Claws Mail needs network access in order to update the subscription."
 msgstr "Claws Mail må ha nettadgang for å kunne oppdatere abonnementet."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1943
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1928
 msgid "Subscribe to WebCal"
 msgstr "Abonner på WebCal"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1943
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1928
 msgid "Enter the WebCal URL:"
 msgstr "Angi WebCal-URLen:"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1955
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1940
 msgid "Could not parse the URL."
 msgstr "Kunne ikke tolke URLen"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1983
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1968
 msgid "Do you really want to unsubscribe?"
 msgstr "Vil du virkelig avbryte abonnementet?"
 
@@ -13719,15 +13596,15 @@ msgstr "Denne uken"
 msgid "Later"
 msgstr "Senere"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:1243
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:1242
 msgid "Accepted: "
 msgstr "Godtatt:"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:1245
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:1244
 msgid "Declined: "
 msgstr "Avslått:"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:1247
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:1246
 msgid "Tentatively Accepted: "
 msgstr "Forsøksvis godtatt:"
 
@@ -13748,9 +13625,8 @@ msgid "Add..."
 msgstr "Legg til..."
 
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:779
-#, fuzzy
 msgid ""
-"The following people are busy at the time of your planned meeting:\n"
+"The following person(s) are busy at the time of your planned meeting:\n"
 "- "
 msgstr ""
 "Følgende person(er) er opptatt på det planlagte møtetidspunkt:\n"
@@ -14035,83 +13911,83 @@ msgstr "Kunne ikke eksportere ledig/opptatt-info."
 msgid "Couldn't export free/busy to '%s'\n"
 msgstr "Kunne ikke eksportere ledig/opptatt-info til '%s'\n"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:285
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:282
 msgid "Reminders"
 msgstr "Påminnelser"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:294
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:291
 msgid "Alert me"
 msgstr "Varsle meg"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:306
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:303
 msgid "minutes before an event"
 msgstr "minutter før en begivenhet"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:318
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:315
 msgid "Calendar export"
 msgstr "Kalendereksport"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:329
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:326
 msgid "Automatically export calendar to"
 msgstr "Eksporter kalenderen automatisk til"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:338
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:457
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:335
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:454
 msgid "You can export to a local file or URL"
 msgstr "Du kan eksportere til en lokal fil eller en URL"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:340
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:337
 msgid "Specify a local file or URL (http://server/path/file.ics)"
 msgstr "Angi en lokal fil eller en URL (http://tjener/sti/fil.ics)"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:370
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:367
 msgid "Include webcal subscriptions in export"
 msgstr "Ta med webcal-abonnementer i eksport"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:380
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:377
 msgid "Command to run after calendar export"
 msgstr "Kommando som skal kjøres etter kalendereksport"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:409
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:406
 msgid "Register Claws' calendar in XFCE's Orage clock"
 msgstr "Registrer Claws Mails kalender i XFCEs Orage-klokke"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:411
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:408
 msgid "Allows Orage (version greater than 4.4) to see Claws Mail's calendar"
 msgstr "La Orage (versjon 4.4 eller høyere) se Claws Mails kalender"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:424
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:421
 msgid "Export as GNOME shell calendar server"
 msgstr "Eksporter som GNOME shell kalender-tjener"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:426
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:423
 msgid ""
 "Register D-Bus calendar server interface to export Claws Mail's calendar"
 msgstr ""
 "Registrer D-Bus kalender-tjener grensesnitt for å eksportere Claws Mails "
 "kalender"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:436
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:433
 msgid "Free/Busy information"
 msgstr "Ledig/opptatt-informasjon"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:448
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:445
 msgid "Automatically export free/busy status to"
 msgstr "Eksporter automatisk ledig/opptatt-info til"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:459
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:456
 msgid "Specify a local file or URL (http://server/path/file.ifb)"
 msgstr "Angi en lokal fil eller en URL (http://tjener/sti/fil.ifb)"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:489
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:486
 msgid "Command to run after free/busy status export"
 msgstr "Kommando som skal kjøres etter eksport av ledig/opptatt-status"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:516
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:513
 msgid "Get free/busy status of others from"
 msgstr "Hent andres ledig/opptatt-status fra"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:524
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:521
 #, c-format
 msgid ""
 "Specify a local file or URL (http://server/path/file.ifb). Use %u for the "
@@ -14120,7 +13996,7 @@ msgstr ""
 "Angi en lokal fil eller en URL (http://tjener/sti/fil.ifb). Bruk %u for "
 "venstre side av epost-adressen, %d for domenet"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:538
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:535
 msgid "SSL options"
 msgstr "SSL-valgmuligheter"
 
@@ -14175,56 +14051,56 @@ msgstr "feil oppsto i POP3-sesjon\n"
 msgid "TOP command unsupported\n"
 msgstr "TOP-kommandoen støttes ikke\n"
 
-#: src/prefs_account.c:334 src/prefs_account.c:1451 src/prefs_account.c:2446
-#: src/wizard.c:1499
+#: src/prefs_account.c:334 src/prefs_account.c:1450 src/prefs_account.c:2434
+#: src/wizard.c:1492
 msgid "POP3"
 msgstr "POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:335 src/prefs_account.c:1564 src/prefs_account.c:2461
+#: src/prefs_account.c:337 src/prefs_account.c:1563 src/prefs_account.c:2449
 msgid "IMAP4"
 msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:336
+#: src/prefs_account.c:338
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr "Nyhetsgruppe (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:337 src/wizard.c:1501
+#: src/prefs_account.c:339 src/wizard.c:1494
 msgid "Local mbox file"
 msgstr "Lokal mbox-fil"
 
-#: src/prefs_account.c:338
+#: src/prefs_account.c:340
 msgid "None (SMTP only)"
 msgstr "Ingen (kun SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1028
+#: src/prefs_account.c:1033
 msgid "Name of account"
 msgstr "Navn på kontoen"
 
-#: src/prefs_account.c:1037
+#: src/prefs_account.c:1042
 msgid "Set as default"
 msgstr "Angi som forvalgt"
 
-#: src/prefs_account.c:1045
+#: src/prefs_account.c:1050
 msgid "Personal information"
 msgstr "Personlig informasjon"
 
-#: src/prefs_account.c:1054
+#: src/prefs_account.c:1059
 msgid "Full name"
 msgstr "Fullt navn"
 
-#: src/prefs_account.c:1060
+#: src/prefs_account.c:1065
 msgid "Mail address"
 msgstr "Epostadresse"
 
-#: src/prefs_account.c:1123 src/wizard.c:1524
+#: src/prefs_account.c:1128 src/wizard.c:1517
 msgid "Auto-configure"
 msgstr "Innstill automatisk"
 
-#: src/prefs_account.c:1125 src/wizard.c:1525
+#: src/prefs_account.c:1130 src/wizard.c:1518
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: src/prefs_account.c:1142
+#: src/prefs_account.c:1147
 msgid ""
 "Warning: this version of Claws Mail\n"
 "has been built without IMAP and News support."
@@ -14232,77 +14108,77 @@ msgstr ""
 "NB: denne versjonen av Claws Mail\n"
 "er bygd uten støtte for IMAP og Nyhetsgrupper."
 
-#: src/prefs_account.c:1171
+#: src/prefs_account.c:1176
 msgid "This server requires authentication"
 msgstr "Denne tjeneren krever autentisering"
 
-#: src/prefs_account.c:1178
+#: src/prefs_account.c:1183
 msgid "Authenticate on connect"
 msgstr "Autentiser ved tilkobling"
 
-#: src/prefs_account.c:1232
+#: src/prefs_account.c:1237
 msgid "News server"
 msgstr "Nyhetsgruppetjener"
 
-#: src/prefs_account.c:1238
+#: src/prefs_account.c:1243
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "Tjener for mottak"
 
-#: src/prefs_account.c:1244
+#: src/prefs_account.c:1249
 msgid "Local mailbox"
 msgstr "Lokal postkasse"
 
-#: src/prefs_account.c:1251
+#: src/prefs_account.c:1256
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "SMTP-tjener (sende)"
 
-#: src/prefs_account.c:1259
+#: src/prefs_account.c:1264
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
 msgstr "Bruk 'mail'-kommandoen i stedet for en SMTP-tjener"
 
-#: src/prefs_account.c:1268
+#: src/prefs_account.c:1273
 msgid "command to send mails"
 msgstr "kommando for å sende epost"
 
-#: src/prefs_account.c:1332
+#: src/prefs_account.c:1338
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Konto%d"
 
-#: src/prefs_account.c:1425
+#: src/prefs_account.c:1424
 msgid "Local"
 msgstr "Lokal"
 
-#: src/prefs_account.c:1431 src/prefs_account.c:1520
+#: src/prefs_account.c:1430 src/prefs_account.c:1519
 msgid "Default Inbox"
 msgstr "Forvalgt innboks"
 
-#: src/prefs_account.c:1438 src/prefs_account.c:1445 src/prefs_account.c:1527
-#: src/prefs_account.c:1534
+#: src/prefs_account.c:1437 src/prefs_account.c:1444 src/prefs_account.c:1526
+#: src/prefs_account.c:1533
 msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder"
 msgstr "Ufiltrerte meldinger vil bli lagret i denne mappen"
 
-#: src/prefs_account.c:1453
+#: src/prefs_account.c:1452
 msgid "Use secure authentication (APOP)"
 msgstr "Bruk sikker autentisering (APOP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1456
+#: src/prefs_account.c:1455
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "Slett meldinger på tjener når de mottas"
 
-#: src/prefs_account.c:1467
+#: src/prefs_account.c:1466
 msgid "Remove after"
 msgstr "Slett etter"
 
-#: src/prefs_account.c:1474 src/prefs_account.c:1484
+#: src/prefs_account.c:1473 src/prefs_account.c:1483
 msgid "0 days and 0 hours : remove immediately"
 msgstr "0 dager og 0 timer: slett med en gang"
 
-#: src/prefs_account.c:1497
+#: src/prefs_account.c:1496
 msgid "Receive size limit"
 msgstr "Grense for mottaksstørrelse"
 
-#: src/prefs_account.c:1500
+#: src/prefs_account.c:1499
 msgid ""
 "Messages over this limit will be partially retrieved. When selecting them "
 "you will be able to download them fully or delete them."
@@ -14310,83 +14186,78 @@ msgstr ""
 "Meldinger over denne grensen vil bare delvis hentes ned. Når de velges vil "
 "du kunne laste ned hele meldinger eller slette dem."
 
-#: src/prefs_account.c:1540 src/prefs_account.c:2476
+#: src/prefs_account.c:1539 src/prefs_account.c:2464
 msgid "NNTP"
 msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1547
+#: src/prefs_account.c:1546
 msgid "Maximum number of articles to download"
 msgstr "Maksimalt antall artikler som skal lastes ned"
 
-#: src/prefs_account.c:1557
+#: src/prefs_account.c:1556
 msgid "unlimited if 0 is specified"
 msgstr "ubegrenset dersom 0 angis"
 
-#: src/prefs_account.c:1582
-#, fuzzy
-msgid "Plain text"
-msgstr "Finn tekst:"
-
-#: src/prefs_account.c:1595
+#: src/prefs_account.c:1592
 msgid "IMAP server directory"
 msgstr "Mappe på IMAP-tjeneren"
 
-#: src/prefs_account.c:1599
+#: src/prefs_account.c:1596
 msgid "(usually empty)"
 msgstr "(vanligvis tom)"
 
-#: src/prefs_account.c:1613
+#: src/prefs_account.c:1610
 msgid "Show subscribed folders only"
 msgstr "Vis bare mapper du abonnerer på"
 
-#: src/prefs_account.c:1620
+#: src/prefs_account.c:1617
 msgid "Bandwidth-efficient mode (prevents retrieving remote tags)"
 msgstr "Båndbredde-effektivt modus (laster ikke ned fjerne tagger)"
 
-#: src/prefs_account.c:1622
+#: src/prefs_account.c:1619
 msgid "This mode uses less bandwidth, but can be slower with some servers."
 msgstr ""
 "Dette modus bruker mindre båndbredde, men kan være langsommere med noen "
 "tjenere."
 
-#: src/prefs_account.c:1629
+#: src/prefs_account.c:1626
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "Filtrer meldinger idet de mottas"
 
-#: src/prefs_account.c:1636
+#: src/prefs_account.c:1633
 msgid "Allow filtering using plugins on receiving"
 msgstr "Tillat filtrering med programtillegg ved mottakelse"
 
-#: src/prefs_account.c:1640
+#: src/prefs_account.c:1637
 msgid "'Get Mail' checks for new messages on this account"
 msgstr "'Hent Epost' ser etter meldinger på denne kontoen"
 
-#: src/prefs_account.c:1722 src/prefs_customheader.c:208
+#: src/prefs_account.c:1718 src/prefs_customheader.c:208
 #: src/prefs_matcher.c:623 src/prefs_matcher.c:1967 src/prefs_matcher.c:1989
 msgid "Header"
 msgstr "Brevhode"
 
-#: src/prefs_account.c:1724
+#: src/prefs_account.c:1720
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Generer Meldings-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1727
+#: src/prefs_account.c:1723
 msgid "Send account mail address in Message-ID"
 msgstr "Send kontoens epost-adresse i Meldings-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1730
+#: src/prefs_account.c:1726
 msgid "Add user agent header"
 msgstr "Legg til brevhodefelt for user agent"
 
-#: src/prefs_account.c:1737
+#: src/prefs_account.c:1733
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Legg til brukerdefinert brevhode"
 
-#: src/prefs_account.c:1752
+#: src/prefs_account.c:1748
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "SMTP Autentisering (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1837
+#: src/prefs_account.c:1833
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
 "will be used."
@@ -14394,176 +14265,180 @@ msgstr ""
 "Hvis du lar disse stå tomme, vil samme\n"
 "bruker-ID og passord som ved mottak brukes."
 
-#: src/prefs_account.c:1848
+#: src/prefs_account.c:1844
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
 msgstr "Autentiser med POP3 før sending"
 
-#: src/prefs_account.c:1863
+#: src/prefs_account.c:1859
 msgid "POP authentication timeout: "
 msgstr "Tidsavbrudd for POP-autentisering: "
 
-#: src/prefs_account.c:1948 src/prefs_account.c:1994
+#: src/prefs_account.c:1867
+msgid "minutes"
+msgstr "minutter"
+
+#: src/prefs_account.c:1937 src/prefs_account.c:1983
 msgid "Signature"
 msgstr "Signatur"
 
-#: src/prefs_account.c:1951
+#: src/prefs_account.c:1940
 msgid "Automatically insert signature"
 msgstr "Sett inn signatur automatisk"
 
-#: src/prefs_account.c:1956
+#: src/prefs_account.c:1945
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Signaturseparator"
 
-#: src/prefs_account.c:1981
+#: src/prefs_account.c:1970
 msgid "Command output"
 msgstr "Resultat fra kommando"
 
-#: src/prefs_account.c:2014
+#: src/prefs_account.c:2003
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Sett automatisk følgende adresser"
 
-#: src/prefs_account.c:2066
+#: src/prefs_account.c:2055
 msgid "Spell check dictionaries"
 msgstr "Ordbøker for stavekontroll"
 
-#: src/prefs_account.c:2076 src/prefs_folder_item.c:1080
+#: src/prefs_account.c:2065 src/prefs_folder_item.c:1080
 #: src/prefs_spelling.c:163
 msgid "Default dictionary"
 msgstr "Forvalgt ordliste"
 
-#: src/prefs_account.c:2089 src/prefs_folder_item.c:1114
+#: src/prefs_account.c:2078 src/prefs_folder_item.c:1114
 #: src/prefs_spelling.c:176
 msgid "Default alternate dictionary"
 msgstr "Forvalgt sekundær ordbok"
 
-#: src/prefs_account.c:2175 src/prefs_account.c:3328
+#: src/prefs_account.c:2164 src/prefs_account.c:3288
 #: src/prefs_compose_writing.c:370 src/prefs_folder_item.c:1430
 #: src/prefs_folder_item.c:1820 src/prefs_quote.c:119 src/prefs_quote.c:237
 #: src/prefs_spelling.c:336 src/prefs_wrapping.c:153
 msgid "Compose"
 msgstr "Skriv"
 
-#: src/prefs_account.c:2190 src/prefs_folder_item.c:1458 src/prefs_quote.c:134
+#: src/prefs_account.c:2179 src/prefs_folder_item.c:1458 src/prefs_quote.c:134
 #: src/toolbar.c:409
 msgid "Reply"
 msgstr "Svar"
 
-#: src/prefs_account.c:2205 src/prefs_filtering_action.c:191
+#: src/prefs_account.c:2194 src/prefs_filtering_action.c:191
 #: src/prefs_folder_item.c:1486 src/prefs_quote.c:149 src/toolbar.c:413
 msgid "Forward"
 msgstr "Send videre"
 
-#: src/prefs_account.c:2252
+#: src/prefs_account.c:2241
 msgid "Default privacy system"
 msgstr "Forvalgt system for integritet"
 
-#: src/prefs_account.c:2281
+#: src/prefs_account.c:2270
 msgid "Always sign messages"
 msgstr "Signer alltid meldinger"
 
-#: src/prefs_account.c:2283
+#: src/prefs_account.c:2272
 msgid "Always encrypt messages"
 msgstr "Krypter alltid meldinger"
 
-#: src/prefs_account.c:2285
+#: src/prefs_account.c:2274
 msgid "Always sign messages when replying to a signed message"
 msgstr "Signer alltid meldinger ved svar på signert melding"
 
-#: src/prefs_account.c:2288
+#: src/prefs_account.c:2277
 msgid "Always encrypt messages when replying to an encrypted message"
 msgstr "Krypter alltid meldinger ved svar på krypterte meldinger"
 
-#: src/prefs_account.c:2291
+#: src/prefs_account.c:2280
 msgid "Encrypt sent messages with your own key in addition to recipient's"
 msgstr ""
 "Krypter sendte meldinger med din egen nøkkel i tillegg til mottakerens."
 
-#: src/prefs_account.c:2293
+#: src/prefs_account.c:2282
 msgid "Save sent encrypted messages as clear text"
 msgstr "Lagre krypterte, sendte meldinger i klartekst"
 
-#: src/prefs_account.c:2450 src/prefs_account.c:2465 src/prefs_account.c:2479
+#: src/prefs_account.c:2438 src/prefs_account.c:2453 src/prefs_account.c:2467
 msgid "Don't use SSL"
 msgstr "Ikke bruk SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2453
+#: src/prefs_account.c:2441
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
 msgstr "Bruk SSL for POP3-tilkoblinger"
 
-#: src/prefs_account.c:2456 src/prefs_account.c:2471 src/prefs_account.c:2502
+#: src/prefs_account.c:2444 src/prefs_account.c:2459 src/prefs_account.c:2490
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
 msgstr "Bruk STARTTLS-kommando til å starta SSL-sessjoner"
 
-#: src/prefs_account.c:2468
+#: src/prefs_account.c:2456
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
 msgstr "Bruk SSL for IMAP4-tilkoblinger"
 
-#: src/prefs_account.c:2488
+#: src/prefs_account.c:2476
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
 msgstr "Bruk SSL for SMTP-tilkoblinger"
 
-#: src/prefs_account.c:2492
+#: src/prefs_account.c:2480
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Send (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:2496
+#: src/prefs_account.c:2484
 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
 msgstr "Ikke bruk SSL (men bruk STARTTLS om nødvendig)"
 
-#: src/prefs_account.c:2499
+#: src/prefs_account.c:2487
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
 msgstr "Bruk SSL for SMTP-tilkobling"
 
-#: src/prefs_account.c:2507
+#: src/prefs_account.c:2495
 msgid "Client certificates"
 msgstr "Klient-sertifikater"
 
-#: src/prefs_account.c:2515
+#: src/prefs_account.c:2503
 msgid "Certificate for receiving"
 msgstr "Sertifikat for mottagelse"
 
-#: src/prefs_account.c:2520 src/prefs_account.c:2522 src/prefs_account.c:2542
-#: src/prefs_account.c:2544
+#: src/prefs_account.c:2508 src/prefs_account.c:2510 src/prefs_account.c:2530
+#: src/prefs_account.c:2532
 msgid "Client certificate file as a PKCS12 or PEM file"
 msgstr "Klient-sertifikatet som en PKCS12- eller PEM-fil"
 
-#: src/prefs_account.c:2537
+#: src/prefs_account.c:2525
 msgid "Certificate for sending"
 msgstr "Sertifikat for avsendelse"
 
-#: src/prefs_account.c:2570
+#: src/prefs_account.c:2558
 msgid "Automatically accept valid SSL certificates"
 msgstr "Godkjenn automatisk gyldige SSL-sertifikater"
 
-#: src/prefs_account.c:2573
+#: src/prefs_account.c:2561
 msgid "Use non-blocking SSL"
 msgstr "Bruk ikke-blokkerende SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2585
+#: src/prefs_account.c:2573
 msgid "Turn this off if you have SSL connection problems"
 msgstr "Deaktiver dette hvis du har problemer med tilkobling over SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2713
+#: src/prefs_account.c:2691
 msgid "SMTP port"
 msgstr "SMTP-port"
 
-#: src/prefs_account.c:2720
+#: src/prefs_account.c:2698
 msgid "POP3 port"
 msgstr "POP3-port"
 
-#: src/prefs_account.c:2727
+#: src/prefs_account.c:2705
 msgid "IMAP4 port"
 msgstr "IMAP4-port"
 
-#: src/prefs_account.c:2734
+#: src/prefs_account.c:2712
 msgid "NNTP port"
 msgstr "NNTP-port"
 
-#: src/prefs_account.c:2740
+#: src/prefs_account.c:2718
 msgid "Domain name"
 msgstr "Domenenavn"
 
-#: src/prefs_account.c:2743
+#: src/prefs_account.c:2721
 msgid ""
 "The domain name will be used in the generated Message-ID, and when "
 "connecting to SMTP servers."
@@ -14571,112 +14446,124 @@ msgstr ""
 "Domenenavnet vil bli brukt i den Meldings-ID som opprettes, og ved "
 "oppkobling til SMTP-tjenere."
 
-#: src/prefs_account.c:2757
+#: src/prefs_account.c:2735
 msgid "Use command to communicate with server"
 msgstr "Bruk kommando for å kommunisere med tjener"
 
-#: src/prefs_account.c:2766
+#: src/prefs_account.c:2743
+msgid "Move deleted mails to trash and expunge immediately"
+msgstr "Flytt slettede meldinger til papirkurven og rens den med en gang"
+
+#: src/prefs_account.c:2745
+msgid ""
+"Moves deleted mails to trash instead of using the \\Deleted flag without "
+"expunging."
+msgstr ""
+"Flytter slettede meldinger til papirkurven i stedet for å bruke \\Deleted-"
+"flagget uten å rense."
+
+#: src/prefs_account.c:2749
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr "Merk krysspostede meldinger som lest og med farve:"
 
-#: src/prefs_account.c:2822
+#: src/prefs_account.c:2805
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "Legg sendte meldinger i"
 
-#: src/prefs_account.c:2824
+#: src/prefs_account.c:2807
 msgid "Put queued messages in"
 msgstr "Legg køede meldinger i"
 
-#: src/prefs_account.c:2826
+#: src/prefs_account.c:2809
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Legg utkast i"
 
-#: src/prefs_account.c:2828
+#: src/prefs_account.c:2811
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Legg slettede meldinger i"
 
-#: src/prefs_account.c:2887
+#: src/prefs_account.c:2871
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "Kontonavn ikke angitt."
 
-#: src/prefs_account.c:2891
+#: src/prefs_account.c:2875
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "Epostadresse ikke angitt."
 
-#: src/prefs_account.c:2898
+#: src/prefs_account.c:2882
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "SMTP-tjener ikke angitt."
 
-#: src/prefs_account.c:2903
+#: src/prefs_account.c:2887
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "Bruker ID ikke angitt."
 
-#: src/prefs_account.c:2908
+#: src/prefs_account.c:2892
 msgid "POP3 server is not entered."
 msgstr "POP3-tjener ikke angitt."
 
-#: src/prefs_account.c:2928
+#: src/prefs_account.c:2912
 msgid "The default Inbox folder doesn't exist."
 msgstr "Den forvalgte Innboks-mappen finnes ikke."
 
-#: src/prefs_account.c:2934
+#: src/prefs_account.c:2918
 msgid "IMAP4 server is not entered."
 msgstr "IMAP4-tjener ikke angitt."
 
-#: src/prefs_account.c:2939
+#: src/prefs_account.c:2923
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "NNTP-tjener ikke angitt."
 
-#: src/prefs_account.c:2945
+#: src/prefs_account.c:2929
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "lokal postkassefil ikke angitt."
 
-#: src/prefs_account.c:2951
+#: src/prefs_account.c:2935
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "mailkommando ikke angitt."
 
-#: src/prefs_account.c:3292
+#: src/prefs_account.c:3252
 msgid "Receive"
 msgstr "Motta"
 
-#: src/prefs_account.c:3346 src/prefs_folder_item.c:1836 src/prefs_quote.c:238
+#: src/prefs_account.c:3306 src/prefs_folder_item.c:1836 src/prefs_quote.c:238
 msgid "Templates"
 msgstr "Maler"
 
-#: src/prefs_account.c:3364
+#: src/prefs_account.c:3324
 msgid "Privacy"
 msgstr "Personvern"
 
-#: src/prefs_account.c:3476
+#: src/prefs_account.c:3435
 msgid "Advanced"
 msgstr "Avansert"
 
-#: src/prefs_account.c:3793
+#: src/prefs_account.c:3726
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "Innstillinger for ny konto"
 
-#: src/prefs_account.c:3795
+#: src/prefs_account.c:3728
 #, c-format
 msgid "%s - Account preferences"
 msgstr "%s - Kontoinnstillinger"
 
-#: src/prefs_account.c:3916 src/wizard.c:1389
+#: src/prefs_account.c:3849 src/wizard.c:1382
 msgid "Failed (wrong address)"
 msgstr "Mislykket (feil adresse)"
 
-#: src/prefs_account.c:4001
+#: src/prefs_account.c:3934
 msgid "Select signature file"
 msgstr "Velg signaturfil"
 
-#: src/prefs_account.c:4019 src/prefs_account.c:4036 src/wizard.c:1066
+#: src/prefs_account.c:3952 src/prefs_account.c:3969 src/wizard.c:1059
 msgid "Select certificate file"
 msgstr "Velg sertifikatfil"
 
-#: src/prefs_account.c:4132
+#: src/prefs_account.c:4065
 msgid "Protocol:"
 msgstr "Protokoll:"
 
-#: src/prefs_account.c:4272
+#: src/prefs_account.c:4205
 #, c-format
 msgid "%s (plugin not loaded)"
 msgstr "%s (programtillegg er ikke innlest)"
@@ -14798,20 +14685,21 @@ msgid "Do you really want to delete all the actions?"
 msgstr "Vil du virkelig slette alle handlinger?"
 
 #: src/prefs_actions.c:898 src/prefs_actions.c:929 src/prefs_filtering.c:1497
-#: src/prefs_filtering.c:1519 src/prefs_matcher.c:2114 src/prefs_template.c:572
-#: src/prefs_template.c:597
+#: src/prefs_filtering.c:1519 src/prefs_matcher.c:2114
+#: src/prefs_template.c:572 src/prefs_template.c:597
 msgid "Entry not saved"
 msgstr "Posten er ikke lagret"
 
 #: src/prefs_actions.c:899 src/prefs_actions.c:930 src/prefs_filtering.c:1498
-#: src/prefs_filtering.c:1520 src/prefs_template.c:573 src/prefs_template.c:598
+#: src/prefs_filtering.c:1520 src/prefs_template.c:573
+#: src/prefs_template.c:598
 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
 msgstr "Posten ble ikke lagret. Lukk likevel?"
 
 #: src/prefs_actions.c:900 src/prefs_actions.c:905 src/prefs_actions.c:931
 #: src/prefs_filtering.c:1477 src/prefs_filtering.c:1499
-#: src/prefs_filtering.c:1521 src/prefs_matcher.c:2117 src/prefs_template.c:574
-#: src/prefs_template.c:599 src/prefs_template.c:604
+#: src/prefs_filtering.c:1521 src/prefs_matcher.c:2117
+#: src/prefs_template.c:574 src/prefs_template.c:599 src/prefs_template.c:604
 msgid "_Continue editing"
 msgstr "_Fortsett redigering"
 
@@ -14904,7 +14792,7 @@ msgstr "bruk filterhandlinger mellom {} på de markerte meldinger"
 msgid "for a literal %"
 msgstr "for en bokstavelig %"
 
-#: src/prefs_actions.c:1004 src/prefs_themes.c:935
+#: src/prefs_actions.c:1004 src/prefs_themes.c:936
 msgid "Actions"
 msgstr "Handlinger"
 
@@ -14930,15 +14818,15 @@ msgstr "Aktuelle handlinger"
 msgid "Action string is not valid."
 msgstr "Handlingsstrengen er ugyldig."
 
-#: src/prefs_common.c:222 src/prefs_quote.c:69
+#: src/prefs_common.c:220 src/prefs_quote.c:69
 msgid "Hello,\\n"
 msgstr "Hallo,\\n"
 
-#: src/prefs_common.c:300
+#: src/prefs_common.c:298
 msgid "On %d\\n%f wrote:\\n\\n%q\\n%X"
 msgstr "Den %d\\n%f skrev:\\n\\n%q\\n%X"
 
-#: src/prefs_common.c:306 src/prefs_quote.c:85
+#: src/prefs_common.c:304 src/prefs_quote.c:85
 msgid ""
 "\\n\\nBegin forwarded message:\\n\\n?d{Date: %d\\n}?f{From: %f\\n}?t{To: %t"
 "\\n}?c{Cc: %c\\n}?n{Newsgroups: %n\\n}?s{Subject: %s\\n}\\n\\n%M"
@@ -14946,7 +14834,7 @@ msgstr ""
 "\\n\\nStart videresendt melding:\\n\\n?d{Dato: %d\\n}?f{Fra: %f\\n}?t{Til: %t"
 "\\n}?c{Kopi-Til: %c\\n}?n{Nyhetsgruppe: %n\\n}?s{Emne: %s\\n}\\n\\n%M"
 
-#: src/prefs_common.c:450
+#: src/prefs_common.c:448
 msgid "%x(%a) %H:%M"
 msgstr "%d/%m %Y (%a) - %H:%M"
 
@@ -15200,7 +15088,7 @@ msgid "Message flags"
 msgstr "Meldingsflagg"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:179 src/prefs_summaries.c:442
-#: src/prefs_summary_column.c:78 src/summaryview.c:2776
+#: src/prefs_summary_column.c:78 src/summaryview.c:2795
 msgid "Mark"
 msgstr "Marker"
 
@@ -15705,7 +15593,7 @@ msgstr "Vis"
 msgid "Fonts"
 msgstr "Skrifttyper"
 
-#: src/prefs_gtk.c:911 src/toolbar.c:213 src/toolbar.c:423
+#: src/prefs_gtk.c:948 src/toolbar.c:213 src/toolbar.c:423
 msgid "Preferences"
 msgstr "Innstillinger"
 
@@ -15850,7 +15738,7 @@ msgstr "Feilmeldinger"
 msgid "Status messages for filtering/processing log"
 msgstr "Statusmeldinger for filter-/bearbeidingsloggen"
 
-#: src/prefs_logging.c:427 src/prefs_msg_colors.c:145 src/prefs_other.c:777
+#: src/prefs_logging.c:427 src/prefs_msg_colors.c:145 src/prefs_other.c:688
 msgid "Other"
 msgstr "Andre"
 
@@ -15926,11 +15814,11 @@ msgstr "Del av meldingsteksten"
 msgid "whole message"
 msgstr "Hele meldingen"
 
-#: src/prefs_matcher.c:394 src/summaryview.c:6282
+#: src/prefs_matcher.c:394 src/summaryview.c:6332
 msgid "Marked"
 msgstr "Markert"
 
-#: src/prefs_matcher.c:395 src/summaryview.c:6280
+#: src/prefs_matcher.c:395 src/summaryview.c:6330
 msgid "Deleted"
 msgstr "Slettet"
 
@@ -15938,11 +15826,11 @@ msgstr "Slettet"
 msgid "Replied"
 msgstr "Besvart"
 
-#: src/prefs_matcher.c:397 src/summaryview.c:6274
+#: src/prefs_matcher.c:397 src/summaryview.c:6324
 msgid "Forwarded"
 msgstr "Videresendt"
 
-#: src/prefs_matcher.c:399 src/summaryview.c:6264 src/toolbar.c:416
+#: src/prefs_matcher.c:399 src/summaryview.c:6314 src/toolbar.c:416
 #: src/toolbar.c:934 src/toolbar.c:1978
 msgid "Spam"
 msgstr "Spam"
@@ -15951,7 +15839,7 @@ msgstr "Spam"
 msgid "Has attachment"
 msgstr "Har vedlegg"
 
-#: src/prefs_matcher.c:401 src/summaryview.c:6300
+#: src/prefs_matcher.c:401 src/summaryview.c:6350
 msgid "Signed"
 msgstr "Signert"
 
@@ -16255,11 +16143,6 @@ msgstr "Velg HTML-delen av flerdelte/alternative meldinger"
 msgid "Line space"
 msgstr "Linjeavstand"
 
-#: src/prefs_message.c:189 src/prefs_message.c:223
-#, fuzzy
-msgid "pixels"
-msgstr "piksel(er)"
-
 #: src/prefs_message.c:195
 msgid "Scroll"
 msgstr "Rull"
@@ -16296,24 +16179,6 @@ msgstr "Behandle disse tegnene som siteringstegn: "
 msgid "Text Options"
 msgstr "Tekstvalg"
 
-#: src/prefs_migration.c:95
-#, c-format
-msgid ""
-"Your Claws Mail configuration is from a newer version than the version which "
-"you are currently using.\n"
-"\n"
-"This is not recommended.\n"
-"\n"
-"For further information see the %sClaws Mail website%s.\n"
-"\n"
-"Do you want to exit now?"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_migration.c:104
-#, fuzzy
-msgid "Configuration warning"
-msgstr "Oppsetning fullført"
-
 #: src/prefs_msg_colors.c:147
 msgid "Message view"
 msgstr "Meldingsvisning"
@@ -16500,15 +16365,15 @@ msgstr "Velg farge for mappe"
 msgid "Colors"
 msgstr "Farger"
 
-#: src/prefs_other.c:107
+#: src/prefs_other.c:96
 msgid "Choose preset keyboard shortcuts"
 msgstr "Velg en forinnstilt oppsetning med hurtigtaster"
 
-#: src/prefs_other.c:121
+#: src/prefs_other.c:110
 msgid "Select preset:"
 msgstr "Velg forvalgt:"
 
-#: src/prefs_other.c:136
+#: src/prefs_other.c:125
 msgid ""
 "You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
 "any key(s) when focusing the mouse pointer on the item."
@@ -16516,35 +16381,35 @@ msgstr ""
 "Hurtigtaster for menypunktene kan endres ved å trykke tasten(e)\n"
 "mens menypunktet er i fokus under muspekeren."
 
-#: src/prefs_other.c:496
+#: src/prefs_other.c:478
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr "Dobbelklikk for å legge adressen til blant mottakerne"
 
-#: src/prefs_other.c:499
+#: src/prefs_other.c:481
 msgid "On exit"
 msgstr "Ved avsluttning"
 
-#: src/prefs_other.c:502
+#: src/prefs_other.c:484
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "Bekreft avsluttning"
 
-#: src/prefs_other.c:509
+#: src/prefs_other.c:491
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "Tøm papirkurven ved avslutning"
 
-#: src/prefs_other.c:512
+#: src/prefs_other.c:494
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "Varsle hvis det fortsatt er meldinger i køen"
 
-#: src/prefs_other.c:514
+#: src/prefs_other.c:496
 msgid "Keyboard shortcuts"
 msgstr "Hurtigtaster"
 
-#: src/prefs_other.c:517
+#: src/prefs_other.c:499
 msgid "Enable customisable keyboard shortcuts"
 msgstr "Tillat endring av hurtigtaster"
 
-#: src/prefs_other.c:520
+#: src/prefs_other.c:502
 msgid ""
 "If checked, you can change the keyboard shortcuts of most of the menu items "
 "by focusing on the menu item and pressing a key combination.\n"
@@ -16554,15 +16419,15 @@ msgstr ""
 "ved å sette fokus på menypunktet og skrive inn en ny tastekombinasjon.\n"
 "Fjern avkrysningen hvis du vil låse alle eksisterende hurtigtaster."
 
-#: src/prefs_other.c:527
+#: src/prefs_other.c:509
 msgid " Choose preset keyboard shortcuts... "
 msgstr "Velg blant forinstilte hurtigtaster..."
 
-#: src/prefs_other.c:537
+#: src/prefs_other.c:519
 msgid "Metadata handling"
 msgstr "Håndtering av metadata"
 
-#: src/prefs_other.c:538
+#: src/prefs_other.c:520
 msgid ""
 "Safer mode asks the OS to write metadata to disk directly;\n"
 "it avoids data loss after crashes but can take some time."
@@ -16570,31 +16435,31 @@ msgstr ""
 "Sikrere modus anmoder OS om å skrive metadata direkte til disken;\n"
 "dermed unngås tap av data ved sammenbrudd, men det kan ta noe tid."
 
-#: src/prefs_other.c:542
+#: src/prefs_other.c:524
 msgid "Safer"
 msgstr "Sikrere"
 
-#: src/prefs_other.c:544
+#: src/prefs_other.c:526
 msgid "Faster"
 msgstr "Raskere"
 
-#: src/prefs_other.c:562
+#: src/prefs_other.c:544
 msgid "Socket I/O timeout"
 msgstr "Socket I/O tidsavbrudd"
 
-#: src/prefs_other.c:584
+#: src/prefs_other.c:566
 msgid "Ask before emptying trash"
 msgstr "Spør før papirkurven tømmes"
 
-#: src/prefs_other.c:586
+#: src/prefs_other.c:568
 msgid "Ask about account specific filtering rules when filtering manually"
 msgstr "Spør om kontospesifikke filtreringsregler ved manuell filtrering"
 
-#: src/prefs_other.c:591
+#: src/prefs_other.c:573
 msgid "Use secure file deletion if possible"
 msgstr "Bruk sikker filsletting hvis mulig"
 
-#: src/prefs_other.c:595
+#: src/prefs_other.c:577
 msgid ""
 "Use secure file deletion if possible\n"
 "(the 'shred' program is not available)"
@@ -16602,7 +16467,7 @@ msgstr ""
 "Bruk sikker filsletting hvis mulig\n"
 "(programmet 'shred' er ikke tilgjengelig)"
 
-#: src/prefs_other.c:600
+#: src/prefs_other.c:582
 msgid ""
 "Use the 'shred' program to overwrite files with random data before deleting "
 "them. This slows down deletion. Be sure to read shred's man page for caveats."
@@ -16610,32 +16475,11 @@ msgstr ""
 "Bruk programmet 'shred' for å overskrive filer med tilfeldig data før de "
 "slettes. Det gjør slettingen langsommere. Les advarslene i shreds man-side."
 
-#: src/prefs_other.c:604
+#: src/prefs_other.c:586
 msgid "Synchronise offline folders as soon as possible"
 msgstr "Synkroniser mapper for frakoblet tilstand så snart som mulig"
 
-#: src/prefs_other.c:607
-#, fuzzy
-msgid "Master passphrase"
-msgstr "Feil adgangsfrase.\n"
-
-#: src/prefs_other.c:610
-#, fuzzy
-msgid "Use a master passphrase"
-msgstr "Skriv inn adgangsfrase for:"
-
-#: src/prefs_other.c:613
-msgid ""
-"If checked, your saved account passwords will be protected by a master "
-"passphrase. If no master passphrase is set, you will be prompted to set one."
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_other.c:618
-#, fuzzy
-msgid "Change master passphrase"
-msgstr "Skriv inn adgangsfrase for:"
-
-#: src/prefs_other.c:778
+#: src/prefs_other.c:689
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Diverse"
 
@@ -16643,71 +16487,71 @@ msgstr "Diverse"
 msgid "On %d\\n%f wrote:\\n\\n%q"
 msgstr "Den %d\\n%f skrev:\\n\\n%q"
 
-#: src/prefs_receive.c:142
+#: src/prefs_receive.c:123
 msgid "External incorporation program"
 msgstr "Eksternt integreringsprogram"
 
-#: src/prefs_receive.c:145
+#: src/prefs_receive.c:126
 msgid "Use external program for receiving mail"
 msgstr "Bruk eksternt program for å hente epost"
 
-#: src/prefs_receive.c:161
+#: src/prefs_receive.c:142
 msgid "Automatic checking"
 msgstr "Automatisk henting"
 
-#: src/prefs_receive.c:168
+#: src/prefs_receive.c:149
 msgid "Check for new mail every"
 msgstr "Se etter ny epost hvert"
 
-#: src/prefs_receive.c:215
+#: src/prefs_receive.c:167
 msgid "Check for new mail on start-up"
 msgstr "Se etter ny epost ved oppstart"
 
-#: src/prefs_receive.c:218
+#: src/prefs_receive.c:170
 msgid "Dialogs"
 msgstr "Dialoger"
 
-#: src/prefs_receive.c:220
+#: src/prefs_receive.c:172
 msgid "Show receive dialog"
 msgstr "Vis mottaksdialog"
 
-#: src/prefs_receive.c:230
+#: src/prefs_receive.c:182
 msgid "Only on manual receiving"
 msgstr "Kun ved manuelt mottak"
 
-#: src/prefs_receive.c:241
+#: src/prefs_receive.c:193
 msgid "Close receive dialog when finished"
 msgstr "Lukk mottaksdialog når operasjon fullført"
 
-#: src/prefs_receive.c:244
+#: src/prefs_receive.c:196
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
 msgstr "Vis ikke feilmelding i eget vindu ved mottaksfeil"
 
-#: src/prefs_receive.c:247
+#: src/prefs_receive.c:199
 msgid "After receiving new mail"
 msgstr "Etter mottak av ny epost"
 
-#: src/prefs_receive.c:249
+#: src/prefs_receive.c:201
 msgid "Go to Inbox"
 msgstr "Gå til innboks"
 
-#: src/prefs_receive.c:251
+#: src/prefs_receive.c:203
 msgid "Update all local folders"
 msgstr "Oppdater alle lokale mapper"
 
-#: src/prefs_receive.c:253
+#: src/prefs_receive.c:205
 msgid "Run command"
 msgstr "Kjør kommando"
 
-#: src/prefs_receive.c:258
+#: src/prefs_receive.c:210
 msgid "after automatic check"
 msgstr "etter automatisk avhenting"
 
-#: src/prefs_receive.c:260
+#: src/prefs_receive.c:212
 msgid "after manual check"
 msgstr "etter manuell avhenting"
 
-#: src/prefs_receive.c:268
+#: src/prefs_receive.c:220
 #, c-format
 msgid ""
 "Command to execute:\n"
@@ -16716,39 +16560,39 @@ msgstr ""
 "Kommando som skal kjøres:\n"
 "(bruk %d som antall nye epostmeldinger)"
 
-#: src/prefs_receive.c:411 src/prefs_send.c:371
+#: src/prefs_receive.c:343 src/prefs_send.c:358
 msgid "Mail Handling"
 msgstr "Meldingshåndtering"
 
-#: src/prefs_receive.c:412
+#: src/prefs_receive.c:344
 msgid "Receiving"
 msgstr "Mottar epost"
 
-#: src/prefs_send.c:159
+#: src/prefs_send.c:161
 msgid "Save sent messages"
 msgstr "Lagre sendte meldinger"
 
-#: src/prefs_send.c:162
-msgid "Never send Return Receipts"
-msgstr "Send aldri returkvittering"
-
-#: src/prefs_send.c:180
+#: src/prefs_send.c:164
 msgid "Confirm before sending queued messages"
 msgstr "Noen feil oppsto mens meldinger i køen ble sendt"
 
-#: src/prefs_send.c:183
+#: src/prefs_send.c:167
+msgid "Never send Return Receipts"
+msgstr "Send aldri returkvittering"
+
+#: src/prefs_send.c:170
 msgid "Show send dialog"
 msgstr "Vis sendingsdialog"
 
-#: src/prefs_send.c:186
+#: src/prefs_send.c:172
 msgid "Warn when Subject is empty"
 msgstr "Advar hvis Emne er tomt"
 
-#: src/prefs_send.c:193
+#: src/prefs_send.c:180
 msgid "Outgoing encoding"
 msgstr "Utgående koding"
 
-#: src/prefs_send.c:218
+#: src/prefs_send.c:205
 msgid ""
 "If 'Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
 "be used"
@@ -16756,131 +16600,135 @@ msgstr ""
 "Hvis 'Automatisk' er valgt, vil den mest egnede kodingen for gjeldende "
 "locale bli brukt"
 
-#: src/prefs_send.c:235
+#: src/prefs_send.c:220
+msgid "Automatic (Recommended)"
+msgstr "Automatisk (Anbefalt)"
+
+#: src/prefs_send.c:222
 msgid "7bit ASCII (US-ASCII)"
 msgstr "7bit ASCII (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_send.c:236
+#: src/prefs_send.c:223
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_send.c:238
+#: src/prefs_send.c:225
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr "Vesteuropeisk (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_send.c:239
+#: src/prefs_send.c:226
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "Vesteuropeisk (ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_send.c:241
+#: src/prefs_send.c:228
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Sentraleuropeisk (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_send.c:243
+#: src/prefs_send.c:230
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Baltisk (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_send.c:244
+#: src/prefs_send.c:231
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Baltisk (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_send.c:246
+#: src/prefs_send.c:233
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Gresk (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_send.c:248
+#: src/prefs_send.c:235
 msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
 msgstr "Hebraisk (ISO-8859-8)"
 
-#: src/prefs_send.c:249
+#: src/prefs_send.c:236
 msgid "Hebrew (Windows-1255)"
 msgstr "Hebraisk (Windows-1255)"
 
-#: src/prefs_send.c:251
+#: src/prefs_send.c:238
 msgid "Arabic (ISO-8859-6)"
 msgstr "Arabisk (ISO-8859-6)"
 
-#: src/prefs_send.c:252
+#: src/prefs_send.c:239
 msgid "Arabic (Windows-1256)"
 msgstr "Arabisk (Windows-1256)"
 
-#: src/prefs_send.c:254
+#: src/prefs_send.c:241
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Tyrkisk (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_send.c:256
+#: src/prefs_send.c:243
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Kyrillisk (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_send.c:257
+#: src/prefs_send.c:244
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Kyrillisk (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_send.c:258
+#: src/prefs_send.c:245
 msgid "Cyrillic (X-MAC-CYRILLIC)"
 msgstr "Kyrillisk (X-MAC-CYRILLIC)"
 
-#: src/prefs_send.c:259
+#: src/prefs_send.c:246
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Kyrillisk (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_send.c:260
+#: src/prefs_send.c:247
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Kyrillisk (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_send.c:262
+#: src/prefs_send.c:249
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "Japansk (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_send.c:264
+#: src/prefs_send.c:251
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "Japansk (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_send.c:265
+#: src/prefs_send.c:252
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "Japansk (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_send.c:268
+#: src/prefs_send.c:255
 msgid "Simplified Chinese (GB18030)"
 msgstr "Forenklet Kinesisk (GB18030)"
 
-#: src/prefs_send.c:269
+#: src/prefs_send.c:256
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Forenklet kinesisk (GB2312)"
 
-#: src/prefs_send.c:270
+#: src/prefs_send.c:257
 msgid "Simplified Chinese (GBK)"
 msgstr "Forenklet Kinesisk (GBK)"
 
-#: src/prefs_send.c:271
+#: src/prefs_send.c:258
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Tradisjonell kinesisk (Big5)"
 
-#: src/prefs_send.c:273
+#: src/prefs_send.c:260
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Tradisjonell kinesisk (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_send.c:274
+#: src/prefs_send.c:261
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Kinesisk (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_send.c:277
+#: src/prefs_send.c:264
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Koreansk (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_send.c:279
+#: src/prefs_send.c:266
 msgid "Thai (TIS-620)"
 msgstr "Thai (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_send.c:280
+#: src/prefs_send.c:267
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr "Thai (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_send.c:284
+#: src/prefs_send.c:271
 msgid "Transfer encoding"
 msgstr "Transfer enkoding"
 
-#: src/prefs_send.c:295
+#: src/prefs_send.c:282
 msgid ""
 "Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
 "characters"
@@ -16888,8 +16736,8 @@ msgstr ""
 "Angi hvilken Content-Transfer-Encoding som skal brukes når meldingskroppen "
 "inneholder ikke-ASCII tegn"
 
-#: src/prefs_send.c:372 src/send_message.c:501 src/send_message.c:505
-#: src/send_message.c:510
+#: src/prefs_send.c:359 src/send_message.c:502 src/send_message.c:506
+#: src/send_message.c:511
 msgid "Sending"
 msgstr "Sender"
 
@@ -17315,7 +17163,7 @@ msgstr "Gjeldende mal"
 msgid "Template"
 msgstr "Mal"
 
-#: src/prefs_themes.c:344 src/prefs_themes.c:704
+#: src/prefs_themes.c:344 src/prefs_themes.c:705
 msgid "Default internal theme"
 msgstr "Forvalgt internt tema"
 
@@ -17422,54 +17270,54 @@ msgstr ""
 "Fil %s feilet\n"
 "under installasjon av temaet."
 
-#: src/prefs_themes.c:666
+#: src/prefs_themes.c:667
 #, c-format
 msgid "%d themes available (%d user, %d system, 1 internal)"
 msgstr "%d tema tilgjengelig (%d bruker, %d system, 1 intern)"
 
-#: src/prefs_themes.c:707
+#: src/prefs_themes.c:708
 #, c-format
 msgid "Internal theme has %d icons"
 msgstr "Internt tema har %d ikoner"
 
-#: src/prefs_themes.c:713
+#: src/prefs_themes.c:714
 msgid "No info file available for this theme"
 msgstr "Ingen informasjonsfil er tilgjengelig for dette temaet"
 
-#: src/prefs_themes.c:731
+#: src/prefs_themes.c:732
 msgid "Error: couldn't get theme status"
 msgstr "Feil: kan ikke finne temastatus"
 
-#: src/prefs_themes.c:755
+#: src/prefs_themes.c:756
 #, c-format
 msgid "%d files (%d icons), size: %s"
 msgstr "%d filer (%d ikoner), størrelse: %s"
 
-#: src/prefs_themes.c:803
+#: src/prefs_themes.c:804
 msgid "Selector"
 msgstr "Utvelger"
 
-#: src/prefs_themes.c:814
+#: src/prefs_themes.c:815
 msgid "Install new..."
 msgstr "Installer nytt..."
 
-#: src/prefs_themes.c:819
+#: src/prefs_themes.c:820
 msgid "Get more..."
 msgstr "Finn mer..."
 
-#: src/prefs_themes.c:830
+#: src/prefs_themes.c:831
 msgid "Information"
 msgstr "Informasjon"
 
-#: src/prefs_themes.c:844
+#: src/prefs_themes.c:845
 msgid "Author: "
 msgstr "Forfatter: "
 
-#: src/prefs_themes.c:852
+#: src/prefs_themes.c:853
 msgid "URL:"
 msgstr "URL:"
 
-#: src/prefs_themes.c:894
+#: src/prefs_themes.c:895
 msgid "Preview"
 msgstr "Forhåndsvisning"
 
@@ -17618,35 +17466,35 @@ msgstr "Ingen informasjon tilgjengelig"
 msgid "No recipient keys defined."
 msgstr "Ingen mottaksnøkler definert."
 
-#: src/procmime.c:433 src/procmime.c:435 src/procmime.c:436
+#: src/procmime.c:432 src/procmime.c:434 src/procmime.c:435
 msgid "[Error decoding BASE64]\n"
 msgstr "[Feil ved dekoding av BASE64]\n"
 
-#: src/procmsg.c:936 src/procmsg.c:939
+#: src/procmsg.c:937 src/procmsg.c:940
 msgid "Already trying to send."
 msgstr "Forsøker allerede å sende."
 
-#: src/procmsg.c:1557 src/procmsg.c:1616
+#: src/procmsg.c:1550 src/procmsg.c:1609
 #, c-format
 msgid "Couldn't open file %s."
 msgstr "Kunne ikke åpne fil %s."
 
-#: src/procmsg.c:1626
+#: src/procmsg.c:1619
 msgid "Queued message header is broken."
 msgstr "Sitert meldingshode er ødelagt."
 
-#: src/procmsg.c:1646
+#: src/procmsg.c:1639
 msgid "An error happened during SMTP session."
 msgstr "En feil oppsto under SMTP-sesjonen."
 
-#: src/procmsg.c:1660
+#: src/procmsg.c:1653
 msgid ""
 "No specific account has been found to send, and an error happened during "
 "SMTP session."
 msgstr ""
 "Ingen bestemt konto funnet for sending og en feil oppsto i SMTP-sesjonen."
 
-#: src/procmsg.c:1668
+#: src/procmsg.c:1661
 msgid ""
 "Couldn't determine sending information. Maybe the email hasn't been "
 "generated by Claws Mail."
@@ -17654,20 +17502,20 @@ msgstr ""
 "Kunne ikke finne avsenderinformasjon. Meldingen er kanskje ikke opprettet av "
 "Claws."
 
-#: src/procmsg.c:1690
+#: src/procmsg.c:1683
 msgid "Couldn't create temporary file for news sending."
 msgstr "Kunne ikke opprette midlertidig fil for sending til postliste."
 
-#: src/procmsg.c:1703
+#: src/procmsg.c:1696
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
 msgstr "Kunne ikke skrive til midlertidig fil for sending til nyhetsgruppe."
 
-#: src/procmsg.c:1717
+#: src/procmsg.c:1710
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s."
 msgstr "Feil oppsto under posting av melding til %s."
 
-#: src/procmsg.c:2269
+#: src/procmsg.c:2262
 msgid "Filtering messages...\n"
 msgstr "Filtrerer melding...\n"
 
@@ -17973,88 +17821,88 @@ msgstr "Angi tekst som skal erstatte '%s'"
 msgid "Enter variable"
 msgstr "Angi variabel"
 
-#: src/send_message.c:153
+#: src/send_message.c:152
 #, c-format
 msgid "Sending message using command: %s\n"
 msgstr "Sender melding med følgende kommando: %s\n"
 
-#: src/send_message.c:167
+#: src/send_message.c:166
 #, c-format
 msgid "Couldn't execute command: %s"
 msgstr "Kunne ikke utføre komando: %s"
 
-#: src/send_message.c:202
+#: src/send_message.c:201
 #, c-format
 msgid "Error occurred while executing command: %s"
 msgstr "En feil oppsto under utføring av kommando: %s"
 
-#: src/send_message.c:350
+#: src/send_message.c:351
 msgid "Connecting"
 msgstr "Forbinder"
 
-#: src/send_message.c:355
+#: src/send_message.c:356
 msgid "Doing POP before SMTP..."
 msgstr "Gjør POP før SMTP..."
 
-#: src/send_message.c:358
+#: src/send_message.c:359
 msgid "POP before SMTP"
 msgstr "POP før SMTP"
 
-#: src/send_message.c:363
+#: src/send_message.c:364
 #, c-format
 msgid "Account '%s': Connecting to SMTP server: %s:%d..."
 msgstr "Konto '%s': Forbinder til SMTP-tjener: %s:%d..."
 
-#: src/send_message.c:420
+#: src/send_message.c:421
 msgid "Mail sent successfully."
 msgstr "Melding sendt ok."
 
-#: src/send_message.c:486
+#: src/send_message.c:487
 msgid "Sending HELO..."
 msgstr "Sender HELO..."
 
-#: src/send_message.c:487 src/send_message.c:492 src/send_message.c:497
+#: src/send_message.c:488 src/send_message.c:493 src/send_message.c:498
 msgid "Authenticating"
 msgstr "Autentisering"
 
-#: src/send_message.c:488 src/send_message.c:493
+#: src/send_message.c:489 src/send_message.c:494
 msgid "Sending message..."
 msgstr "Sender melding..."
 
-#: src/send_message.c:491
+#: src/send_message.c:492
 msgid "Sending EHLO..."
 msgstr "Sender EHLO..."
 
-#: src/send_message.c:500
+#: src/send_message.c:501
 msgid "Sending MAIL FROM..."
 msgstr "Sender MAIL FROM..."
 
-#: src/send_message.c:504
+#: src/send_message.c:505
 msgid "Sending RCPT TO..."
 msgstr "Sender RCPT TO..."
 
-#: src/send_message.c:509
+#: src/send_message.c:510
 msgid "Sending DATA..."
 msgstr "Send DATA..."
 
-#: src/send_message.c:513
+#: src/send_message.c:514
 msgid "Quitting..."
 msgstr "Avslutter..."
 
-#: src/send_message.c:542
+#: src/send_message.c:543
 #, c-format
 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
 msgstr "Sender melding (%d / %d byte)"
 
-#: src/send_message.c:595
+#: src/send_message.c:596
 msgid "Sending message"
 msgstr "Sender melding"
 
-#: src/send_message.c:664 src/send_message.c:684
+#: src/send_message.c:665 src/send_message.c:685
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "Feil oppstod under avsending av meldingen."
 
-#: src/send_message.c:667
+#: src/send_message.c:668
 #, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message:\n"
@@ -18087,15 +17935,15 @@ msgstr "Kildekode for melding"
 msgid "%s - Source"
 msgstr "%s - Kildekode"
 
-#: src/ssl_manager.c:156
+#: src/ssl_manager.c:157
 msgid "Saved SSL certificates"
 msgstr "Lagrede SSL-sertifikat"
 
-#: src/ssl_manager.c:436
+#: src/ssl_manager.c:431
 msgid "Delete certificate"
 msgstr "Slett sertifikat"
 
-#: src/ssl_manager.c:437
+#: src/ssl_manager.c:432
 msgid "Do you really want to delete this certificate?"
 msgstr "Ønsker du virkelig å slette dette sertifikatet?"
 
@@ -18123,7 +17971,7 @@ msgstr "Betingelse: "
 msgid "Find _all"
 msgstr "Finn _alle"
 
-#: src/summary_search.c:690 src/summaryview.c:1086 src/summaryview.c:1347
+#: src/summary_search.c:690 src/summaryview.c:1105 src/summaryview.c:1366
 #, c-format
 msgid "Searching in %s... \n"
 msgstr "Søker i %s...\n"
@@ -18148,266 +17996,263 @@ msgstr "Skjul/vis hurtigsøk"
 msgid "Toggle multiple selection"
 msgstr "Slå utvidet utvalg til/fra"
 
-#: src/summaryview.c:1275
+#: src/summaryview.c:1294
 msgid "Process mark"
 msgstr "Bearbeid merke"
 
-#: src/summaryview.c:1276
+#: src/summaryview.c:1295
 msgid "Some marks are left. Process them?"
 msgstr "Noen merker gjenstår. Bearbeid dem?"
 
-#: src/summaryview.c:1326
+#: src/summaryview.c:1345
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "Gjennomsøker mappe (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1823 src/summaryview.c:1875
+#: src/summaryview.c:1842 src/summaryview.c:1894
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "Ingen flere uleste meldinger"
 
 # src/summaryview.c:912y
-#: src/summaryview.c:1824
+#: src/summaryview.c:1843
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "Ingen uleste meldinger funnet. _Søk fra slutten?"
 
-#: src/summaryview.c:1836 src/summaryview.c:1888 src/summaryview.c:1931
-#: src/summaryview.c:1983 src/summaryview.c:2062
+#: src/summaryview.c:1855 src/summaryview.c:1907 src/summaryview.c:1950
+#: src/summaryview.c:2002 src/summaryview.c:2081
 msgid ""
 "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr "Intern feil: uventet verdi for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 
-#: src/summaryview.c:1844
+#: src/summaryview.c:1863
 msgid "No unread messages."
 msgstr "Ingen uleste meldinger."
 
-#: src/summaryview.c:1876
+#: src/summaryview.c:1895
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "Ingen uleste meldinger funnet. Gå til neste mappe?"
 
-#: src/summaryview.c:1918 src/summaryview.c:1970
+#: src/summaryview.c:1937 src/summaryview.c:1989
 msgid "No more new messages"
 msgstr "Ingen flere nye meldinger"
 
 # src/summaryview.c:912y
-#: src/summaryview.c:1919
+#: src/summaryview.c:1938
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "Ingen nye meldinger funnet. _Søk fra slutten?"
 
-#: src/summaryview.c:1939
+#: src/summaryview.c:1958
 msgid "No new messages."
 msgstr "Ingen nye meldinger."
 
-#: src/summaryview.c:1971
+#: src/summaryview.c:1990
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "Ingen nye meldinger funnet. Gå til neste mappe?"
 
-#: src/summaryview.c:2008 src/summaryview.c:2049
+#: src/summaryview.c:2027 src/summaryview.c:2068
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "Ingen flere merkede meldinger"
 
-#: src/summaryview.c:2009
+#: src/summaryview.c:2028
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "Ingen merkede meldinger funnet. Søk fra slutten?"
 
-#: src/summaryview.c:2018
+#: src/summaryview.c:2037
 msgid "No marked messages."
 msgstr "Ingen merkede meldinger."
 
-#: src/summaryview.c:2050
+#: src/summaryview.c:2069
 msgid "No marked message found. Go to next folder?"
 msgstr "Ingen merkede meldinger funnet. Gå til neste mappe?"
 
-#: src/summaryview.c:2087 src/summaryview.c:2112
+#: src/summaryview.c:2106 src/summaryview.c:2131
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "Ingen flere fargemerkede meldinger"
 
-#: src/summaryview.c:2088
+#: src/summaryview.c:2107
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "Ingen fargemerkede meldinger funnet. Søk på nytt fra slutten?"
 
-#: src/summaryview.c:2097 src/summaryview.c:2122
+#: src/summaryview.c:2116 src/summaryview.c:2141
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "Inget fargemerkede meldinger."
 
-#: src/summaryview.c:2113
+#: src/summaryview.c:2132
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Ingen fargemerkede meldinger funnet. Søk på nytt fra begynnelsen?"
 
-#: src/summaryview.c:2427
+#: src/summaryview.c:2446
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "Meldinger innlemmes i tråden etter emne..."
 
-#: src/summaryview.c:2612
+#: src/summaryview.c:2631
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d slettet"
 
-#: src/summaryview.c:2616
+#: src/summaryview.c:2635
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d flyttet"
 
-#: src/summaryview.c:2617 src/summaryview.c:2624
+#: src/summaryview.c:2636 src/summaryview.c:2643
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:2622
+#: src/summaryview.c:2641
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d kopiert"
 
-#: src/summaryview.c:2636
+#: src/summaryview.c:2655
 msgid " item selected"
 msgid_plural " items selected"
 msgstr[0] " valgt objekt"
 msgstr[1] " valgte objekter"
 
-#: src/summaryview.c:2654 src/summaryview.c:2697
+#: src/summaryview.c:2673 src/summaryview.c:2716
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d ny(e), %d ulest(e), %d i alt (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:2672
+#: src/summaryview.c:2691
 msgid "Message summary"
 msgstr "Meldings-sammendrag"
 
-#: src/summaryview.c:2673
+#: src/summaryview.c:2692
 msgid "New:"
 msgstr "Nye:"
 
-#: src/summaryview.c:2674
+#: src/summaryview.c:2693
 msgid "Unread:"
 msgstr "Uleste:"
 
-#: src/summaryview.c:2675
+#: src/summaryview.c:2694
 msgid "Total:"
 msgstr "Totalt:"
 
-#: src/summaryview.c:2677
+#: src/summaryview.c:2696
 msgid "Marked:"
 msgstr "Markert:"
 
-#: src/summaryview.c:2678
+#: src/summaryview.c:2697
 msgid "Replied:"
 msgstr "Besvart:"
 
-#: src/summaryview.c:2679
+#: src/summaryview.c:2698
 msgid "Forwarded:"
 msgstr "Videresendt:"
 
-#: src/summaryview.c:2680
+#: src/summaryview.c:2699
 msgid "Locked:"
 msgstr "Låst:"
 
-#: src/summaryview.c:2681
+#: src/summaryview.c:2700
 msgid "Ignored:"
 msgstr "Ignorert:"
 
-#: src/summaryview.c:2682
+#: src/summaryview.c:2701
 msgid "Watched:"
 msgstr "Overvåket:"
 
-#: src/summaryview.c:2692
+#: src/summaryview.c:2711
 #, c-format
 msgid "%d/%d selected (%s/%s), %d unread"
 msgstr "%d/%d markert (%s/%s), %d ulest"
 
-#: src/summaryview.c:2972
+#: src/summaryview.c:2991
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "Sorterer sammendrag..."
 
-#: src/summaryview.c:3111
+#: src/summaryview.c:3130
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "Oppretter sammendrag fra meldingsdata..."
 
-#: src/summaryview.c:3316
+#: src/summaryview.c:3335
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(Ingen dato)"
 
-#: src/summaryview.c:3368
+#: src/summaryview.c:3387
 msgid "(No Recipient)"
 msgstr "(Ingen mottaker)"
 
-#: src/summaryview.c:3403
+#: src/summaryview.c:3422
 #, c-format
 msgid "From: %s, on %s"
 msgstr "Fra: %s, på %s"
 
-#: src/summaryview.c:3412
+#: src/summaryview.c:3431
 #, c-format
 msgid "To: %s, on %s"
 msgstr "Til: %s, på %s"
 
-#: src/summaryview.c:4291
+#: src/summaryview.c:4310
 msgid "You're not the author of the article.\n"
 msgstr "Du har ikke skrevet denne artikkelen.\n"
 
-#: src/summaryview.c:4381
+#: src/summaryview.c:4403
 #, c-format
 msgid "Do you really want to delete the selected message?"
 msgid_plural "Do you really want to delete the %d selected messages?"
 msgstr[0] "Vil du virkelig slette den markerte meldingen?"
 msgstr[1] "Vil du virkelig slette de %d markerte meldingene?"
 
-#: src/summaryview.c:4384
-#, fuzzy
-msgid "Delete message"
-msgid_plural "Delete messages"
-msgstr[0] "Slett melding"
-msgstr[1] "Slett melding"
+#: src/summaryview.c:4406
+msgid "Delete message(s)"
+msgstr "Slett melding(er)"
 
-#: src/summaryview.c:4548
+#: src/summaryview.c:4574
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Målmappen er den samme som aktuell mappe."
 
-#: src/summaryview.c:4653
+#: src/summaryview.c:4679
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Den valgte målmappen er den samme som aktuell mappe."
 
-#: src/summaryview.c:4818
+#: src/summaryview.c:4844
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "Legg til eller overskriv"
 
-#: src/summaryview.c:4819
+#: src/summaryview.c:4845
 msgid "Append or overwrite existing file?"
 msgstr "Legg til i slutten av eksisterende fil, eller overskriv hele filen?"
 
-#: src/summaryview.c:4820
+#: src/summaryview.c:4846
 msgid "_Append"
 msgstr "Legg til i slutten"
 
-#: src/summaryview.c:4820
+#: src/summaryview.c:4846
 msgid "_Overwrite"
 msgstr "_Overskriv"
 
-#: src/summaryview.c:4861
+#: src/summaryview.c:4887
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to print %d messages, one by one. Do you want to continue?"
 msgstr ""
 "Du er i ferd med å skrive ut %d meldinger, en for en. Vil du fortsette?"
 
-#: src/summaryview.c:5321
+#: src/summaryview.c:5371
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Tråder..."
 
-#: src/summaryview.c:5569
+#: src/summaryview.c:5619
 msgid "Skip these rules"
 msgstr "Hopp over disse reglene"
 
-#: src/summaryview.c:5572
+#: src/summaryview.c:5622
 msgid "Apply these rules regardless of the account they belong to"
 msgstr "Bruk disse reglene uansett hvilken konto de hører til"
 
-#: src/summaryview.c:5575
+#: src/summaryview.c:5625
 msgid "Apply these rules if they apply to the current account"
 msgstr "Bruk disse reglene hvis de hører til den aktive kontoen"
 
-#: src/summaryview.c:5604
+#: src/summaryview.c:5654
 msgid "Filtering"
 msgstr "Filtrerer"
 
-#: src/summaryview.c:5605
+#: src/summaryview.c:5655
 msgid ""
 "There are some filtering rules that belong to an account.\n"
 "Please choose what to do with these rules:"
@@ -18415,55 +18260,55 @@ msgstr ""
 "Enkelte filterregler hører til en bestemt konto.\n"
 "Velg hva som skal skje med disse reglene:"
 
-#: src/summaryview.c:5635
+#: src/summaryview.c:5685
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Filtrerer..."
 
-#: src/summaryview.c:5714
+#: src/summaryview.c:5764
 msgid "Processing configuration"
 msgstr "Behandler oppsetningen"
 
-#: src/summaryview.c:6260
+#: src/summaryview.c:6310
 msgid "Ignored thread"
 msgstr "Ignorert tråd"
 
-#: src/summaryview.c:6262
+#: src/summaryview.c:6312
 msgid "Watched thread"
 msgstr "Overvåket tråd"
 
-#: src/summaryview.c:6270
+#: src/summaryview.c:6320
 msgid "Replied but also forwarded - click to see reply"
 msgstr "Besvart men også videresendt - klikk for å se svaret"
 
-#: src/summaryview.c:6272
+#: src/summaryview.c:6322
 msgid "Replied - click to see reply"
 msgstr "Besvart - klikk for å se svaret"
 
-#: src/summaryview.c:6284
+#: src/summaryview.c:6334
 msgid "To be moved"
 msgstr "Skal flyttes"
 
-#: src/summaryview.c:6286
+#: src/summaryview.c:6336
 msgid "To be copied"
 msgstr "Skal kopieres"
 
-#: src/summaryview.c:6298
+#: src/summaryview.c:6348
 msgid "Signed, has attachment(s)"
 msgstr "Signert, har vedlegg"
 
-#: src/summaryview.c:6302
+#: src/summaryview.c:6352
 msgid "Encrypted, has attachment(s)"
 msgstr "Kryptert, har vedlegg"
 
-#: src/summaryview.c:6304
+#: src/summaryview.c:6354
 msgid "Encrypted"
 msgstr "Kryptert"
 
-#: src/summaryview.c:6306
+#: src/summaryview.c:6356
 msgid "Has attachment(s)"
 msgstr "Har vedlegg"
 
-#: src/summaryview.c:7953
+#: src/summaryview.c:8004
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
@@ -18472,11 +18317,11 @@ msgstr ""
 "Feil ved regulært uttrykk (regexp):\n"
 "%s"
 
-#: src/summaryview.c:8056
+#: src/summaryview.c:8107
 msgid "Go back to the folder list (You have unread messages)"
 msgstr "Gå tilbake til mappelisten (du har uleste meldinger)"
 
-#: src/summaryview.c:8061
+#: src/summaryview.c:8112
 msgid "Go back to the folder list"
 msgstr "Gå tilbake til mappelisten"
 
@@ -18936,12 +18781,12 @@ msgstr "Velg hvilken URL som skal åpnes."
 msgid "Select All"
 msgstr "Velg alt"
 
-#: src/wizard.c:521
+#: src/wizard.c:520
 msgctxt "Welcome Mail Subject"
 msgid "Welcome to Claws Mail"
 msgstr "Velkommen til Claws"
 
-#: src/wizard.c:544
+#: src/wizard.c:543
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -19031,54 +18876,54 @@ msgstr ""
 "gjøres på <%s>.\n"
 "\n"
 
-#: src/wizard.c:620
+#: src/wizard.c:619
 msgid "Please enter the mailbox name."
 msgstr "Angi navn på postkassen."
 
-#: src/wizard.c:648
+#: src/wizard.c:647
 msgid "Please enter your name and email address."
 msgstr "Angi fullt navn og epostadresse."
 
-#: src/wizard.c:659
+#: src/wizard.c:658
 msgid "Please enter your receiving server and username."
 msgstr "Angi tjener for innkommende epost og ditt brukernavn på denne"
 
-#: src/wizard.c:669
+#: src/wizard.c:668
 msgid "Please enter your username."
 msgstr "Angi ditt brukernavn"
 
-#: src/wizard.c:679
+#: src/wizard.c:678
 msgid "Please enter your SMTP server."
 msgstr "Angi tjener for utgående epost (SMTP)."
 
-#: src/wizard.c:690
+#: src/wizard.c:689
 msgid "Please enter your SMTP username."
 msgstr "Angi brukernavn på utgående tjener (SMTP)."
 
-#: src/wizard.c:975
+#: src/wizard.c:968
 msgid "Your name:"
 msgstr "Ditt navn:"
 
-#: src/wizard.c:986
+#: src/wizard.c:979
 msgid "Your email address:"
 msgstr "Din epostadresse:"
 
-#: src/wizard.c:997
+#: src/wizard.c:990
 msgid "Your organization:"
 msgstr "Organisasjon:"
 
-#: src/wizard.c:1031
+#: src/wizard.c:1024
 msgid "Mailbox name:"
 msgstr "Postkasse-navn:"
 
-#: src/wizard.c:1039
+#: src/wizard.c:1032
 msgid ""
 "You can also specify an absolute path, for example: \"/home/john/Documents/"
 "Mail\""
 msgstr ""
 "Du kan også angi en absolutt sti, f.eks.: \"/home/john/Dokumenter/Epost\""
 
-#: src/wizard.c:1110
+#: src/wizard.c:1103
 msgid ""
 "You can specify the port number by appending it at the end: \"mail.example."
 "com:25\""
@@ -19086,55 +18931,55 @@ msgstr ""
 "Du kan spesifisere portnummeret ved å føye det til i slutten: \"mail."
 "eksempel.com:25\""
 
-#: src/wizard.c:1113
+#: src/wizard.c:1106
 msgid "SMTP server address:"
 msgstr "Adresse til SMTP-tjener:"
 
-#: src/wizard.c:1119
+#: src/wizard.c:1112
 msgid "Use authentication"
 msgstr "Bruk autentisering"
 
-#: src/wizard.c:1128
+#: src/wizard.c:1121
 msgid "(empty to use the same as receive)"
 msgstr "(hvis tomt brukes samme som ved mottak)"
 
-#: src/wizard.c:1142
+#: src/wizard.c:1135
 msgid "SMTP username:"
 msgstr "SMTP brukernavn:"
 
-#: src/wizard.c:1153
+#: src/wizard.c:1146
 msgid "SMTP password:"
 msgstr "SMPT-passord:"
 
-#: src/wizard.c:1166
+#: src/wizard.c:1159
 msgid "Use SSL to connect to SMTP server"
 msgstr "Bruk SSL for å forbinde til SMTP-tjener"
 
-#: src/wizard.c:1177 src/wizard.c:1597
+#: src/wizard.c:1170 src/wizard.c:1590
 msgid "Use SSL via STARTTLS"
 msgstr "Bruk SSL via STARTTLS"
 
-#: src/wizard.c:1189 src/wizard.c:1609
+#: src/wizard.c:1182 src/wizard.c:1602
 msgid "Client SSL certificate (optional)"
 msgstr "SSL-sertifikat for mottageren (valgfritt)"
 
-#: src/wizard.c:1257 src/wizard.c:1289 src/wizard.c:1544
+#: src/wizard.c:1250 src/wizard.c:1282 src/wizard.c:1537
 msgid "Server address:"
 msgstr "Adresse til tjener:"
 
-#: src/wizard.c:1321
+#: src/wizard.c:1314
 msgid "Local mailbox:"
 msgstr "Lokal postkasse:"
 
-#: src/wizard.c:1490
+#: src/wizard.c:1483
 msgid "Server type:"
 msgstr "Tjener-type:"
 
-#: src/wizard.c:1500
+#: src/wizard.c:1493
 msgid "IMAP"
 msgstr "IMAP"
 
-#: src/wizard.c:1555
+#: src/wizard.c:1548
 msgid ""
 "You can specify the port number by appending it at the end: \"mail.example."
 "com:110\""
@@ -19142,19 +18987,19 @@ msgstr ""
 "Du kan spesifisere portnummeret ved å føye det til i slutten: \"mail."
 "eksempel.com:110\""
 
-#: src/wizard.c:1586
+#: src/wizard.c:1579
 msgid "Use SSL to connect to receiving server"
 msgstr "Bruk SSL for å forbinde til innkommende tjener"
 
-#: src/wizard.c:1651
+#: src/wizard.c:1644
 msgid "IMAP server directory:"
 msgstr "Mappe på IMAP-tjeneren:"
 
-#: src/wizard.c:1662
+#: src/wizard.c:1655
 msgid "Show only subscribed folders"
 msgstr "Vis bare mapper det abonneres på"
 
-#: src/wizard.c:1670
+#: src/wizard.c:1663
 msgid ""
 "Warning: this version of Claws Mail\n"
 "has been built without IMAP support."
@@ -19162,15 +19007,15 @@ msgstr ""
 "Advarsel: denne versjonen av Claws Mail\n"
 "er bygd uten støtte for IMAP."
 
-#: src/wizard.c:1788
+#: src/wizard.c:1781
 msgid "Claws Mail Setup Wizard"
 msgstr "Claws Mail konfigurasjonsveiviser"
 
-#: src/wizard.c:1822
+#: src/wizard.c:1815
 msgid "Welcome to Claws Mail"
 msgstr "Velkommen til Claws"
 
-#: src/wizard.c:1829
+#: src/wizard.c:1823
 msgid ""
 "Welcome to the Claws Mail setup wizard.\n"
 "\n"
@@ -19183,31 +19028,31 @@ msgstr ""
 "Vi begynner med å legge inn dine grunnopplysninger og dine vanligste "
 "epostinnstillinger så du kan ta Claws Mail i bruk i løpet av noen minutter."
 
-#: src/wizard.c:1842
+#: src/wizard.c:1836
 msgid "About You"
 msgstr "Om deg selv"
 
-#: src/wizard.c:1850 src/wizard.c:1865 src/wizard.c:1880 src/wizard.c:1896
+#: src/wizard.c:1844 src/wizard.c:1859 src/wizard.c:1874 src/wizard.c:1890
 msgid "Bold fields must be completed"
 msgstr "Felter i fete typer må utfylles"
 
-#: src/wizard.c:1857
+#: src/wizard.c:1851
 msgid "Receiving mail"
 msgstr "Mottar epost"
 
-#: src/wizard.c:1872
+#: src/wizard.c:1866
 msgid "Sending mail"
 msgstr "Sender epost"
 
-#: src/wizard.c:1888
+#: src/wizard.c:1882
 msgid "Saving mail on disk"
 msgstr "Lagrer melding til disk"
 
-#: src/wizard.c:1904
+#: src/wizard.c:1898
 msgid "Configuration finished"
 msgstr "Oppsetning fullført"
 
-#: src/wizard.c:1911
+#: src/wizard.c:1906
 msgid ""
 "Claws Mail is now ready.\n"
 "Click Save to start."
@@ -19215,40 +19060,6 @@ msgstr ""
 "Claws Mail er nå klar.\n"
 "Klikk Lagre for å starte."
 
-#~ msgid "_Other folder..."
-#~ msgstr "_Annen mappe..."
-
-#~ msgid "   Key import isn't implemented in Windows.\n"
-#~ msgstr "   Nøkkelimport er ikke implementert i Windows.\n"
-
-#~ msgid "minute(s)"
-#~ msgstr "minutt(er)"
-
-#~ msgid "The signature can't be checked - %s."
-#~ msgstr "Signaturen kan ikke verifiseres - %s."
-
-#~ msgid "Key export isn't implemented in Windows."
-#~ msgstr "Nøkkeleksport er ikke implementert i Windows."
-
-#~ msgid "day(s)"
-#~ msgstr "dag(er)"
-
-#~ msgid "Move deleted mails to trash and expunge immediately"
-#~ msgstr "Flytt slettede meldinger til papirkurven og rens den med en gang"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Moves deleted mails to trash instead of using the \\Deleted flag without "
-#~ "expunging."
-#~ msgstr ""
-#~ "Flytter slettede meldinger til papirkurven i stedet for å bruke \\Deleted-"
-#~ "flagget uten å rense."
-
-#~ msgid "Automatic (Recommended)"
-#~ msgstr "Automatisk (Anbefalt)"
-
-#~ msgid "Delete message(s)"
-#~ msgstr "Slett melding(er)"
-
 #~ msgid "+_Insert"
 #~ msgstr "+Sett _inn"
 
@@ -19341,6 +19152,9 @@ msgstr ""
 #~ msgid "<span color=\"red\">Error clearing icon cache.</span>"
 #~ msgstr "<span color=\"red\">Feil ved tømming av ikon-cache.</span>"
 
+#~ msgid "seconds"
+#~ msgstr "sekunder"
+
 #~ msgid "mbox (etPan!)..."
 #~ msgstr "mbox (etPan!)..."