2005-11-30 [colin] 1.9.100cvs46
[claws.git] / po / cs.po
index 34e54ff61b6d0b9633b5dca4b470506463273c69..39f5b75f637159d5f055fbc1e71903e94b043fd3 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -5,8 +5,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed-claws\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2004-08-24 14:59+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2003-06-21 16:13+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2003-03-17 10:42GMT+0100\n"
 "Last-Translator: Radek Vybíral <Radek.Vybiral@vsb.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
@@ -15,7 +15,7 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: KBabel 0.9.6\n"
 
-#: src/account.c:309
+#: src/account.c:305
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
@@ -23,11 +23,11 @@ msgstr ""
 "Jsou stále otevøena nìjaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
 "Pøed úpravou tohoto úètu zavøete prosím v¹echna tato okna."
 
-#: src/account.c:561
+#: src/account.c:555
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Úpravy úètù"
 
-#: src/account.c:579
+#: src/account.c:573
 msgid ""
 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
@@ -35,631 +35,479 @@ msgstr ""
 "Nové zprávy budou kontrolovány v tomto poøadí. Pokud má být úèet\n"
 "kontrolován pøi volbì 'Stáhnout v¹e, za¹krtnìte políèko ve sloupci 'G'."
 
-#: src/account.c:599 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:643
-#: src/compose.c:4990 src/compose.c:5166 src/editaddress.c:775
-#: src/editaddress.c:824 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:260
-#: src/editjpilot.c:296 src/editldap.c:397 src/editvcard.c:211
-#: src/importmutt.c:262 src/importpine.c:262 src/mimeview.c:198
+#: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:612
+#: src/compose.c:4605 src/compose.c:4775 src/editaddress.c:774
+#: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
+#: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
+#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:155
 #: src/select-keys.c:301
 msgid "Name"
 msgstr "Jméno"
 
-#: src/account.c:600 src/prefs_account.c:926
+#: src/account.c:594 src/prefs_account.c:908
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokol"
 
-#: src/account.c:601 src/ssl_manager.c:105
+#: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
 msgid "Server"
 msgstr "Server"
 
-#: src/account.c:630 src/addressbook.c:784 src/editaddress.c:723
-#: src/editaddress.c:857 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
+#: src/account.c:624 src/addressbook.c:751 src/editaddress.c:722
+#: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
-#: src/prefs_filtering_action.c:449 src/prefs_filtering.c:280
-#: src/prefs_matcher.c:559 src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
+#: src/prefs_filtering.c:528 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
+#: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
 msgid "Add"
 msgstr "Pøidat"
 
-#: src/account.c:636
+#: src/account.c:630
 msgid "Edit"
 msgstr "Upravit"
 
-#: src/account.c:642 src/prefs_customheader.c:241
+#: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
 msgid " Delete "
 msgstr " Smazat "
 
-#: src/account.c:648
-#, fuzzy
-msgid " Clone "
-msgstr "Zavøít"
-
-#: src/account.c:654 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
-#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering_action.c:503
-#: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_matcher.c:641
+#: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
+#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:582
+#: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
 msgid "Down"
 msgstr "Dolù"
 
-#: src/account.c:660 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
-#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering_action.c:497
-#: src/prefs_filtering.c:336 src/prefs_matcher.c:635
+#: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
+#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:576
+#: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
 msgid "Up"
 msgstr "Nahoru"
 
-#: src/account.c:674
+#: src/account.c:662
 msgid " Set as default account "
 msgstr " Nastavit úèet jako výchozí "
 
-#: src/account.c:680 src/action.c:1193 src/addressbook.c:1018
-#: src/addressbook.c:3180 src/addressbook.c:3185 src/addressbook.c:3224
-#: src/browseldap.c:307 src/crash.c:242 src/exphtmldlg.c:197
-#: src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:231 src/inc.c:713
-#: src/message_search.c:136 src/summary_search.c:212
+#: src/account.c:668 src/addressbook.c:977 src/addressbook.c:2975
+#: src/addressbook.c:2979 src/addressbook.c:3016 src/crash.c:245
+#: src/exphtmldlg.c:169 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:684
+#: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
 msgid "Close"
 msgstr "Zavøít"
 
-#: src/account.c:756
-msgid "Accounts with remote folders cannot be cloned"
-msgstr ""
-
-#: src/account.c:762
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Cloned %s"
-msgstr "Nalezený %s\n"
-
-#: src/account.c:904
+#: src/account.c:736
 msgid "Delete account"
 msgstr "Smazat úèet"
 
-#: src/account.c:905
+#: src/account.c:737
 msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "Opravdu chcete tento úèet smazat?"
 
-#: src/account.c:906 src/addressbook.c:1041 src/addressbook.c:2318
-#: src/addressbook.c:2346 src/compose.c:2369 src/compose.c:3300
-#: src/compose.c:3808 src/compose.c:6280 src/compose.c:6596
-#: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
-#: src/imap_gtk.c:253 src/imap_gtk.c:300 src/imap_gtk.c:363 src/inc.c:182
-#: src/inc.c:287 src/inc.c:313 src/mainwindow.c:1588 src/message_search.c:200
-#: src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:204 src/news_gtk.c:242
-#: src/news_gtk.c:297 src/prefs_actions.c:548 src/prefs_customheader.c:547
-#: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_filtering.c:1003
-#: src/prefs_matcher.c:1682 src/prefs_template.c:547 src/prefs_themes.c:427
-#: src/prefs_themes.c:476 src/prefs_themes.c:483 src/ssl_manager.c:271
-#: src/summary_search.c:351 src/summaryview.c:824 src/summaryview.c:1258
-#: src/summaryview.c:1302 src/summaryview.c:1342 src/summaryview.c:1366
-#: src/summaryview.c:1394 src/summaryview.c:1419 src/summaryview.c:1444
-#: src/summaryview.c:1469 src/summaryview.c:2964 src/textview.c:1903
-#: src/textview.c:2050 src/toolbar.c:1869
+#: src/account.c:738 src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176
+#: src/compose.c:2942 src/compose.c:3426 src/compose.c:5889 src/compose.c:6195
+#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2088 src/folderview.c:2147
+#: src/folderview.c:2239 src/folderview.c:2374 src/folderview.c:2413
+#: src/inc.c:175 src/inc.c:275 src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198
+#: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:543
+#: src/prefs_filtering.c:1070 src/prefs_filtering.c:1495
+#: src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623 src/prefs_scoring.c:760
+#: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:324
+#: src/summaryview.c:913 src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
+#: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488 src/summaryview.c:1520
+#: src/summaryview.c:1545 src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
+#: src/summaryview.c:3111 src/toolbar.c:2050
 msgid "Yes"
 msgstr "Ano"
 
-#: src/account.c:906 src/compose.c:3808 src/compose.c:6280 src/imap_gtk.c:253
-#: src/imap_gtk.c:300 src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:204
-#: src/news_gtk.c:242 src/ssl_manager.c:271
+#: src/account.c:738 src/compose.c:3426 src/compose.c:5889
+#: src/folderview.c:2088 src/folderview.c:2147 src/folderview.c:2239
+#: src/folderview.c:2374 src/folderview.c:2413 src/ssl_manager.c:271
 msgid "+No"
 msgstr "+Ne"
 
-#: src/action.c:347
-#, c-format
-msgid "Could not get message file %d"
-msgstr "Nelze naèíst soubor %d se zprávou"
-
-#: src/action.c:366
-msgid "Could not get message part."
-msgstr "Nelze naèíst èást zprávy."
-
-#: src/action.c:383
-msgid "Can't get part of multipart message"
-msgstr "Nemohu získat èást z mnohaèás»ové zprávy"
-
-#: src/action.c:496
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"The selected action cannot be used in the compose window\n"
-"because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
-msgstr ""
-"V oknì pro psaní zprávy nelze vybranou akci pou¾ít\n"
-"proto¾e obsahuje %%f, %%F nebo %%p."
-
-#: src/action.c:771
-#, c-format
-msgid ""
-"Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Nelze spustit pøíkaz. Selhalo vytvoøení roury.\n"
-"%s"
-
-#: src/action.c:858
-#, c-format
-msgid ""
-"Could not fork to execute the following command:\n"
-"%s\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Nelze provést fork pro spu¹tìní následujícího pøíkazu:\n"
-"%s\n"
-"%s"
-
-#: src/action.c:1081
-#, c-format
-msgid "--- Running: %s\n"
-msgstr "--- Spu¹tìn: %s\n"
-
-#: src/action.c:1085
-#, c-format
-msgid "--- Ended: %s\n"
-msgstr "--- Ukonèen: %s\n"
-
-#: src/action.c:1120
-msgid "Action's input/output"
-msgstr "Vstup/výstup pro akce"
-
-#: src/action.c:1170
-msgid " Send "
-msgstr " Odeslat "
-
-#: src/action.c:1186
-msgid "Completed %v/%u"
-msgstr ""
-
-#: src/action.c:1192
-msgid "Abort"
-msgstr "Pøeru¹it"
-
-#: src/action.c:1334
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Enter the argument for the following action:\n"
-"(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
-"  %s"
-msgstr ""
-"Vlo¾te pøíkazovou øádku pro tisk:\n"
-"('%s' bude nahrazeno jménem souboru)"
-
-#: src/action.c:1339
-msgid "Action's hidden user argument"
-msgstr ""
-
-#: src/action.c:1343
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Enter the argument for the following action:\n"
-"(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
-"  %s"
-msgstr ""
-"Vlo¾te pøíkazovou øádku pro tisk:\n"
-"('%s' bude nahrazeno jménem souboru)"
-
-#: src/action.c:1348
-msgid "Action's user argument"
-msgstr ""
-
-#: src/addressadd.c:165
+#: src/addressadd.c:162
 msgid "Add to address book"
 msgstr "Pøidat do knihy adres"
 
-#: src/addressadd.c:197 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:434
+#: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:424
 msgid "Address"
 msgstr "Adresa"
 
-#: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:645 src/editaddress.c:629
-#: src/editaddress.c:693 src/editgroup.c:262
+#: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:614 src/editaddress.c:628
+#: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
 msgid "Remarks"
 msgstr "Poznámky"
 
-#: src/addressadd.c:229
+#: src/addressadd.c:226
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Vybrat slo¾ku pro knihu adres"
 
-#: src/addressadd.c:243 src/addrgather.c:507 src/alertpanel.c:197
-#: src/alertpanel.c:328 src/compose.c:6100 src/editaddress.c:514
-#: src/editbook.c:205 src/editgroup.c:372 src/editjpilot.c:345
-#: src/editldap_basedn.c:214 src/editldap.c:342 src/editvcard.c:240
-#: src/export.c:201 src/foldersel.c:197 src/grouplistdialog.c:237
-#: src/gtk/about.c:231 src/gtk/description_window.c:120
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1470 src/gtk/gtkaspell.c:2440 src/gtk/inputdialog.c:202
-#: src/gtk/prefswindow.c:316 src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:206
-#: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/main.c:727
-#: src/mainwindow.c:2366 src/messageview.c:961 src/mimeview.c:1026
-#: src/passphrase.c:133 src/plugins/trayicon/trayicon.c:312
-#: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:2537 src/prefs_common.c:2636
+#: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
+#: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3065 src/compose.c:5711
+#: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
+#: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
+#: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
+#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:276
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtk/gtkaspell.c:1412
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2325 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
+#: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:566
+#: src/mainwindow.c:2126 src/messageview.c:656 src/messageview.c:984
+#: src/mimeview.c:912 src/mimeview.c:961 src/passphrase.c:130
+#: src/prefs_gtk.c:449 src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:3294
+#: src/prefs_common.c:3463 src/prefs_common.c:3800
 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
-#: src/prefs_filtering_action.c:278 src/prefs_filtering.c:199
-#: src/prefs_gtk.c:489 src/prefs_matcher.c:372 src/prefs_summary_column.c:313
-#: src/prefs_template.c:263 src/ssl_manager.c:98
+#: src/prefs_filtering.c:341 src/prefs_folder_item.c:499
+#: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
+#: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
+#: src/ssl_manager.c:98
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
-#: src/addressadd.c:244 src/addressbook.c:2334 src/addrgather.c:508
-#: src/compose.c:6101 src/compose.c:6797 src/compose.c:6835
-#: src/editaddress.c:515 src/editbook.c:206 src/editgroup.c:373
-#: src/editjpilot.c:346 src/editldap_basedn.c:215 src/editldap.c:343
-#: src/editvcard.c:241 src/exphtmldlg.c:728 src/expldifdlg.c:748
-#: src/export.c:202 src/foldersel.c:198 src/grouplistdialog.c:238
-#: src/gtk/foldersort.c:176 src/gtk/gtkaspell.c:1479 src/gtk/inputdialog.c:203
-#: src/gtk/prefswindow.c:317 src/gtk/progressdialog.c:76 src/import.c:207
-#: src/importldif.c:1036 src/importmutt.c:289 src/importpine.c:289
-#: src/main.c:727 src/mainwindow.c:2366 src/messageview.c:961
-#: src/mimeview.c:1027 src/passphrase.c:137
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:312 src/prefs_actions.c:162
-#: src/prefs_common.c:2538 src/prefs_common.c:2637
+#: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2170 src/addrgather.c:507
+#: src/compose.c:3065 src/compose.c:5712 src/compose.c:6374 src/compose.c:6412
+#: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
+#: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
+#: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:189
+#: src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:242 src/gtk/prefswindow.c:277
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1421 src/import.c:191 src/importldif.c:825
+#: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:204
+#: src/main.c:566 src/mainwindow.c:2126 src/messageview.c:656
+#: src/messageview.c:984 src/mimeview.c:913 src/mimeview.c:962
+#: src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_actions.c:162
+#: src/prefs_common.c:3295 src/prefs_common.c:3801
 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
-#: src/prefs_filtering_action.c:279 src/prefs_filtering.c:200
-#: src/prefs_gtk.c:490 src/prefs_matcher.c:373 src/prefs_summary_column.c:314
-#: src/prefs_template.c:264 src/prefs_themes.c:427 src/prefs_themes.c:476
-#: src/prefs_themes.c:483 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:824
-#: src/summaryview.c:3276
+#: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_folder_item.c:500
+#: src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
+#: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
+#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:913
+#: src/summaryview.c:3449
 msgid "Cancel"
 msgstr "Zru¹it"
 
-#: src/addressbook.c:369 src/compose.c:516 src/mainwindow.c:435
-#: src/messageview.c:151
+#: src/addressbook.c:353 src/compose.c:496 src/mainwindow.c:408
+#: src/messageview.c:143
 msgid "/_File"
 msgstr "/_Soubor"
 
-#: src/addressbook.c:370
+#: src/addressbook.c:354
 msgid "/_File/New _Book"
 msgstr "/_Soubor/Nová _kniha"
 
-#: src/addressbook.c:371
+#: src/addressbook.c:355
 msgid "/_File/New _vCard"
 msgstr "/_Soubor/Nová _vCard"
 
-#: src/addressbook.c:373
+#: src/addressbook.c:357
 msgid "/_File/New _JPilot"
 msgstr "/_Soubor/Nový _JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:376
+#: src/addressbook.c:360
 msgid "/_File/New _Server"
 msgstr "/_Soubor/Nový _server"
 
-#: src/addressbook.c:378 src/addressbook.c:381 src/compose.c:519
-#: src/compose.c:523 src/mainwindow.c:442 src/mainwindow.c:445
-#: src/mainwindow.c:447 src/messageview.c:154
+#: src/addressbook.c:362 src/addressbook.c:365 src/compose.c:500
+#: src/mainwindow.c:423 src/mainwindow.c:426 src/messageview.c:146
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/_Soubor/---"
 
-#: src/addressbook.c:379
+#: src/addressbook.c:363
 msgid "/_File/_Edit"
 msgstr "/_Soubor/Up_ravit"
 
-#: src/addressbook.c:380
+#: src/addressbook.c:364
 msgid "/_File/_Delete"
 msgstr "/_Soubor/_Smazat"
 
-#: src/addressbook.c:382 src/compose.c:517
+#: src/addressbook.c:366
 msgid "/_File/_Save"
 msgstr "/_Soubor/_Ulo¾it"
 
-#: src/addressbook.c:383 src/compose.c:524 src/messageview.c:155
+#: src/addressbook.c:367 src/compose.c:501 src/messageview.c:147
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/_Soubor/_Zavøít"
 
-#: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:426
-#: src/compose.c:526 src/mainwindow.c:451 src/messageview.c:157
+#: src/addressbook.c:368 src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
+#: src/compose.c:503 src/mainwindow.c:430 src/messageview.c:149
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/Úp_ravy"
 
-#: src/addressbook.c:385
+#: src/addressbook.c:369
 msgid "/_Edit/C_ut"
 msgstr "/Úp_ravy/_Vyjmout"
 
-#: src/addressbook.c:386 src/compose.c:531 src/mainwindow.c:452
-#: src/messageview.c:158
+#: src/addressbook.c:370 src/compose.c:508 src/mainwindow.c:431
+#: src/messageview.c:150
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/Úp_ravy/_Kopírovat"
 
-#: src/addressbook.c:387 src/compose.c:532
+#: src/addressbook.c:371 src/compose.c:509
 msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/Úp_ravy/V_lo¾it"
 
-#: src/addressbook.c:388 src/compose.c:529 src/compose.c:612 src/compose.c:618
-#: src/mainwindow.c:455 src/messageview.c:160
+#: src/addressbook.c:372 src/compose.c:506 src/compose.c:589
+#: src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:152
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/Úp_ravy/---"
 
-#: src/addressbook.c:389
+#: src/addressbook.c:373
 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
 msgstr "/Úp_ravy/Vlo¾it _adresu"
 
-#: src/addressbook.c:390
+#: src/addressbook.c:374
 msgid "/_Address"
 msgstr "/_Adresa"
 
-#: src/addressbook.c:391
+#: src/addressbook.c:375
 msgid "/_Address/New _Address"
 msgstr "/_Adresa/Nová _adresa"
 
-#: src/addressbook.c:392
+#: src/addressbook.c:376
 msgid "/_Address/New _Group"
 msgstr "/_Adresa/Nová _skupina"
 
-#: src/addressbook.c:393
+#: src/addressbook.c:377
 msgid "/_Address/New _Folder"
 msgstr "/_Adresa/Nová s_lo¾ka"
 
-#: src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:397
+#: src/addressbook.c:378
 msgid "/_Address/---"
 msgstr "/_Adresa/--"
 
-#: src/addressbook.c:395
+#: src/addressbook.c:379
 msgid "/_Address/_Edit"
 msgstr "/_Adresa/U_pravit"
 
-#: src/addressbook.c:396
+#: src/addressbook.c:380
 msgid "/_Address/_Delete"
 msgstr "/_Adresa/S_mazat"
 
-#: src/addressbook.c:398
-#, fuzzy
-msgid "/_Address/_Mail To"
-msgstr "/_Adresa/U_pravit"
-
-#: src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:403 src/mainwindow.c:673
-#: src/mainwindow.c:696 src/mainwindow.c:698 src/mainwindow.c:707
-#: src/mainwindow.c:710 src/mainwindow.c:714 src/messageview.c:275
-#: src/messageview.c:296
+#: src/addressbook.c:381 src/addressbook.c:385 src/mainwindow.c:647
+#: src/mainwindow.c:658 src/mainwindow.c:660 src/mainwindow.c:663
+#: src/mainwindow.c:666 src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:265
+#: src/messageview.c:276
 msgid "/_Tools/---"
 msgstr "/_Nástroje/---"
 
-#: src/addressbook.c:400
+#: src/addressbook.c:382
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
 msgstr "/_Nástroje/Importovat _LDIF soubor..."
 
-#: src/addressbook.c:401
+#: src/addressbook.c:383
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
 msgstr "/_Nástroje/Importovat M_utt soubor..."
 
-#: src/addressbook.c:402
+#: src/addressbook.c:384
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
 msgstr "/_Nástroje/_Importovat Pine soubor..."
 
-#: src/addressbook.c:404
+#: src/addressbook.c:386
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
 msgstr "/_Nástroje/Exportovat _HTML..."
 
-#: src/addressbook.c:405
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
-msgstr "/_Nástroje/Exportovat _HTML..."
-
-#: src/addressbook.c:406 src/compose.c:687 src/mainwindow.c:740
-#: src/messageview.c:299
+#: src/addressbook.c:387 src/compose.c:665 src/mainwindow.c:694
+#: src/messageview.c:279
 msgid "/_Help"
 msgstr "/Nápo_vìda"
 
-#: src/addressbook.c:407 src/compose.c:688 src/mainwindow.c:750
-#: src/messageview.c:300
+#: src/addressbook.c:388 src/compose.c:666 src/mainwindow.c:702
+#: src/messageview.c:280
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/Nápo_vìda/_O aplikaci"
 
-#: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:427 src/summaryview.c:403
-msgid "/_Delete"
-msgstr "/_Smazat"
-
-#: src/addressbook.c:414 src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:428
-#: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:436 src/compose.c:510
-#: src/imap_gtk.c:56 src/imap_gtk.c:58 src/imap_gtk.c:61 src/imap_gtk.c:63
-#: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:59 src/news_gtk.c:51
-#: src/news_gtk.c:53 src/news_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:85 src/plugins/trayicon/trayicon.c:88
-#: src/summaryview.c:397 src/summaryview.c:400 src/summaryview.c:405
-#: src/summaryview.c:419 src/summaryview.c:421 src/summaryview.c:442
-msgid "/---"
-msgstr "/---"
-
-#: src/addressbook.c:415 src/addressbook.c:429
+#: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407
 msgid "/New _Address"
 msgstr "/Nová _adresa"
 
-#: src/addressbook.c:416 src/addressbook.c:430
+#: src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:408
 msgid "/New _Group"
 msgstr "/Nová _skupina"
 
-#: src/addressbook.c:417 src/addressbook.c:431
+#: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
 msgid "/New _Folder"
 msgstr "/Nová s_lo¾ka"
 
-#: src/addressbook.c:419 src/addressbook.c:433
+#: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:410
+#: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:417 src/compose.c:490
+#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:286 src/folderview.c:295
+#: src/folderview.c:300 src/folderview.c:304 src/folderview.c:306
+#: src/folderview.c:316 src/folderview.c:321 src/folderview.c:325
+#: src/folderview.c:327 src/folderview.c:337 src/folderview.c:341
+#: src/folderview.c:344 src/folderview.c:346 src/summaryview.c:411
+#: src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:416 src/summaryview.c:422
+#: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:448 src/summaryview.c:454
+#: src/summaryview.c:457
+msgid "/---"
+msgstr "/---"
+
+#: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412 src/summaryview.c:419
+msgid "/_Delete"
+msgstr "/_Smazat"
+
+#: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
 msgid "/C_ut"
 msgstr "/_Vyjmout"
 
-#: src/addressbook.c:420 src/addressbook.c:434
+#: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:415
 msgid "/_Copy"
 msgstr "/_Kopírovat"
 
-#: src/addressbook.c:421 src/addressbook.c:435
+#: src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
 msgid "/_Paste"
 msgstr "/V_lo¾it"
 
-#: src/addressbook.c:437
+#: src/addressbook.c:418
 msgid "/Pa_ste Address"
 msgstr "/Vlo¾it _adresu"
 
-#: src/addressbook.c:438
-#, fuzzy
-msgid "/_Mail To"
-msgstr "Mailbox"
-
-#: src/addressbook.c:440
-msgid "/_Browse Entry"
-msgstr ""
-
-#: src/addressbook.c:453 src/crash.c:442 src/crash.c:461 src/importldif.c:118
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:95 src/prefs_themes.c:643
-#: src/prefs_themes.c:675 src/prefs_themes.c:676
+#: src/addressbook.c:430 src/crash.c:448 src/crash.c:467 src/importldif.c:112
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznámý"
 
-#: src/addressbook.c:460 src/addressbook.c:479 src/importldif.c:125
+#: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:456 src/importldif.c:119
 msgid "Success"
 msgstr "Úspìch"
 
-#: src/addressbook.c:461 src/importldif.c:126
+#: src/addressbook.c:438 src/importldif.c:120
 msgid "Bad arguments"
 msgstr "©patné argumenty"
 
-#: src/addressbook.c:462 src/importldif.c:127
+#: src/addressbook.c:439 src/importldif.c:121
 msgid "File not specified"
 msgstr "Není zadán soubor"
 
-#: src/addressbook.c:463 src/importldif.c:128
+#: src/addressbook.c:440 src/importldif.c:122
 msgid "Error opening file"
 msgstr "Chyba pøi otevírání souboru"
 
-#: src/addressbook.c:464 src/importldif.c:129
+#: src/addressbook.c:441 src/importldif.c:123
 msgid "Error reading file"
 msgstr "Chyba pøi ètení souboru"
 
-#: src/addressbook.c:465 src/importldif.c:130
+#: src/addressbook.c:442 src/importldif.c:124
 msgid "End of file encountered"
 msgstr "Byl dosa¾en konec souboru"
 
-#: src/addressbook.c:466 src/importldif.c:131
+#: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:125
 msgid "Error allocating memory"
 msgstr "Chyba pøi alokaci pamìti"
 
-#: src/addressbook.c:467 src/importldif.c:132
+#: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:126
 msgid "Bad file format"
 msgstr "©patný formát souboru"
 
-#: src/addressbook.c:468 src/importldif.c:133
+#: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:127
 msgid "Error writing to file"
 msgstr "Chyba pøi zápisu do souboru"
 
-#: src/addressbook.c:469 src/importldif.c:134
+#: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:128
 msgid "Error opening directory"
 msgstr "Chyba pøi otevírání adresáøe"
 
-#: src/addressbook.c:470 src/importldif.c:135
+#: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:129
 msgid "No path specified"
 msgstr "Není zadána cesta"
 
-#: src/addressbook.c:480
+#: src/addressbook.c:457
 msgid "Error connecting to LDAP server"
 msgstr "Chyba pøi pøipojování na LDAP server"
 
-#: src/addressbook.c:481
+#: src/addressbook.c:458
 msgid "Error initializing LDAP"
 msgstr "Chyba pøi inicializaci LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:482
+#: src/addressbook.c:459
 msgid "Error binding to LDAP server"
 msgstr "Chyba pøi napojování na LDAP server"
 
-#: src/addressbook.c:483
+#: src/addressbook.c:460
 msgid "Error searching LDAP database"
 msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
 
-#: src/addressbook.c:484
+#: src/addressbook.c:461
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
 msgstr "Pøi provádìní oprací s LDAP vypr¹el èas"
 
-#: src/addressbook.c:485
+#: src/addressbook.c:462 src/addressbook.c:463
 msgid "Error in LDAP search criteria"
 msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:486
+#: src/addressbook.c:464
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
 msgstr "Pro vyhledávací LDAP kritéria nebyly nalezeny ¾ádné polo¾ky"
 
-#: src/addressbook.c:487
-msgid "LDAP search terminated on request"
-msgstr ""
-
-#: src/addressbook.c:488
-#, fuzzy
-msgid "Error starting TLS connection"
-msgstr "Chyba pøi vytváøení ssl kontextu\n"
-
-#: src/addressbook.c:644
+#: src/addressbook.c:613
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "E-mail adresa"
 
-#: src/addressbook.c:648 src/prefs_common.c:2157 src/toolbar.c:180
-#: src/toolbar.c:1530
+#: src/addressbook.c:617 src/prefs_common.c:2921 src/toolbar.c:178
+#: src/toolbar.c:1753
 msgid "Address book"
 msgstr "Kniha adres"
 
-#: src/addressbook.c:749
+#: src/addressbook.c:716
 msgid "Name:"
 msgstr "Jméno:"
 
-#: src/addressbook.c:781 src/addressbook.c:2317 src/addressbook.c:2331
-#: src/addressbook.c:2346 src/editaddress.c:717 src/editaddress.c:851
-#: src/prefs_actions.c:234 src/prefs_display_header.c:281
-#: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering_action.c:135
-#: src/prefs_filtering_action.c:462 src/prefs_filtering.c:293
-#: src/prefs_matcher.c:572 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
-#: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:383 src/toolbar.c:476
+#: src/addressbook.c:748 src/addressbook.c:2169 src/addressbook.c:2176
+#: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:234
+#: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
+#: src/prefs_filtering.c:226 src/prefs_filtering.c:541 src/prefs_matcher.c:570
+#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
+#: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:466
 msgid "Delete"
 msgstr "Smazat"
 
-#: src/addressbook.c:787
+#: src/addressbook.c:754
 msgid "Lookup"
 msgstr "Hledat"
 
-#: src/addressbook.c:799 src/compose.c:1493 src/compose.c:3476
-#: src/compose.c:4791 src/compose.c:5500 src/headerview.c:53
-#: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:157
+#: src/addressbook.c:766 src/compose.c:1394 src/compose.c:3115
+#: src/compose.c:4422 src/compose.c:5128 src/headerview.c:55
+#: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
 msgid "To:"
 msgstr "Komu:"
 
-#: src/addressbook.c:803 src/compose.c:1477 src/compose.c:3475
+#: src/addressbook.c:770 src/compose.c:1378 src/compose.c:3114
 #: src/prefs_template.c:175
 msgid "Cc:"
 msgstr "Kopie:"
 
-#: src/addressbook.c:807 src/compose.c:1480 src/prefs_template.c:176
+#: src/addressbook.c:774 src/compose.c:1381 src/prefs_template.c:176
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Slepá kopie:"
 
-#: src/addressbook.c:1016 src/addressbook.c:1039
+#: src/addressbook.c:975 src/addressbook.c:998
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Smazat adresu(y)"
 
-#: src/addressbook.c:1017
+#: src/addressbook.c:976
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr "Tato data jsou pouze pro ètení a nelze je smazat."
 
-#: src/addressbook.c:1040
+#: src/addressbook.c:999
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Opravdu chcete smazat tuto adresu(y)?"
 
-#: src/addressbook.c:1041 src/addressbook.c:2318 src/addressbook.c:2346
-#: src/compose.c:2369 src/compose.c:3300 src/compose.c:6596
-#: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
-#: src/imap_gtk.c:363 src/inc.c:182 src/inc.c:287 src/inc.c:313
-#: src/mainwindow.c:1588 src/message_search.c:200 src/news_gtk.c:297
-#: src/prefs_actions.c:548 src/prefs_customheader.c:547
-#: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_filtering.c:1003
-#: src/prefs_matcher.c:1682 src/prefs_template.c:547 src/prefs_themes.c:427
-#: src/prefs_themes.c:476 src/prefs_themes.c:483 src/summary_search.c:351
-#: src/summaryview.c:824 src/summaryview.c:1258 src/summaryview.c:1302
-#: src/summaryview.c:1342 src/summaryview.c:1366 src/summaryview.c:1394
-#: src/summaryview.c:1419 src/summaryview.c:1444 src/summaryview.c:1469
-#: src/summaryview.c:2964 src/textview.c:1904 src/textview.c:2050
-#: src/toolbar.c:1869
+#: src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176 src/compose.c:2942
+#: src/compose.c:6195 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:175 src/inc.c:275
+#: src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
+#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:1070
+#: src/prefs_filtering.c:1495 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
+#: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
+#: src/summaryview.c:913 src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
+#: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488 src/summaryview.c:1520
+#: src/summaryview.c:1545 src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
+#: src/summaryview.c:3111 src/toolbar.c:2050
 msgid "No"
 msgstr "Ne"
 
-#: src/addressbook.c:1595 src/addressbook.c:1668
+#: src/addressbook.c:1512 src/addressbook.c:1585
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr "Nelze vlo¾it. Cílová kniha adres je pouze pro ètení."
 
-#: src/addressbook.c:1606
+#: src/addressbook.c:1523
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "Nelze provést vlo¾ení do skupiny adres."
 
-#: src/addressbook.c:2314
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
-msgstr "Opravdu chcete pou¾ít ¹ablonu '%s' ?"
-
-#: src/addressbook.c:2326
+#: src/addressbook.c:2166
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
@@ -668,32 +516,32 @@ msgstr ""
 "Chcete smazat slo¾ku '%s' A TAKÉ v¹echny adresy v ní? \n"
 "Pokud sma¾ete pouze slo¾ku, adresy budou pøesunuty do nadøazené slo¾ky."
 
-#: src/addressbook.c:2332
+#: src/addressbook.c:2170
 msgid "Folder only"
 msgstr "Pouze slo¾ku"
 
-#: src/addressbook.c:2333
+#: src/addressbook.c:2170
 msgid "Folder and Addresses"
 msgstr "Slo¾ku a adresy"
 
-#: src/addressbook.c:2345
+#: src/addressbook.c:2175
 #, c-format
 msgid "Really delete `%s' ?"
 msgstr "Opravdu smazat '%s' ?"
 
-#: src/addressbook.c:3130
+#: src/addressbook.c:2925
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "Nový u¾ivatel, nelze ulo¾it index soubor."
 
-#: src/addressbook.c:3134
+#: src/addressbook.c:2929
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "Nový u¾ivatel, nelze ulo¾it soubory s knihou adres."
 
-#: src/addressbook.c:3144
+#: src/addressbook.c:2939
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "Konverze staré knihy adres probìhla úspì¹nì."
 
-#: src/addressbook.c:3149
+#: src/addressbook.c:2944
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
@@ -701,7 +549,7 @@ msgstr ""
 "Stará kniha adres pøevedena,\n"
 "nelze ulo¾it nový soubor s indexem"
 
-#: src/addressbook.c:3162
+#: src/addressbook.c:2957
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -709,7 +557,7 @@ msgstr ""
 "Nelze provést konverzi knihy adres,\n"
 "ale byl vytvoøen nový soubor pro knihu adres."
 
-#: src/addressbook.c:3168
+#: src/addressbook.c:2963
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
@@ -717,7 +565,7 @@ msgstr ""
 "Nelze provést konverzi knihy adres,\n"
 "nelze ani vytvoøit nové soubory knihy adres."
 
-#: src/addressbook.c:3173
+#: src/addressbook.c:2968
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -725,265 +573,214 @@ msgstr ""
 "Nelze provést konverzi knihy adres\n"
 "a nelze ani vytvoøit nové soubory knihy adres."
 
-#: src/addressbook.c:3180
+#: src/addressbook.c:2975
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "Chyba pøi konverzi knihy adres"
 
-#: src/addressbook.c:3185
+#: src/addressbook.c:2979
 msgid "Addressbook conversion"
 msgstr "Konverze knihy adres"
 
-#: src/addressbook.c:3222
+#: src/addressbook.c:3014
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Chyba v knize adres"
 
-#: src/addressbook.c:3223
+#: src/addressbook.c:3015
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Nelze naèíst index adres"
 
-#: src/addressbook.c:3582
-msgid "Busy searching..."
-msgstr ""
-
-#: src/addressbook.c:3653
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Search '%s'"
-msgstr " Vyhledat "
-
-#: src/addressbook.c:3873 src/prefs_common.c:962
+#: src/addressbook.c:3508 src/prefs_common.c:1055
 msgid "Interface"
 msgstr "Rozhraní"
 
-#: src/addressbook.c:3889 src/exphtmldlg.c:426 src/expldifdlg.c:437
-#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:692
+#: src/addressbook.c:3524 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
+#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:560
 msgid "Address Book"
 msgstr "Kniha adres"
 
-#: src/addressbook.c:3905
+#: src/addressbook.c:3540
 msgid "Person"
 msgstr "Osoba"
 
-#: src/addressbook.c:3921
+#: src/addressbook.c:3556
 msgid "EMail Address"
 msgstr "Email adresa"
 
-#: src/addressbook.c:3937
+#: src/addressbook.c:3572
 msgid "Group"
 msgstr "Skupina"
 
-#: src/addressbook.c:3953 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:313
-#: src/prefs_account.c:2138
+#: src/addressbook.c:3588 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:374
+#: src/prefs_account.c:2043
 msgid "Folder"
 msgstr "Slo¾ka"
 
-#: src/addressbook.c:3969
+#: src/addressbook.c:3604
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:3985 src/addressbook.c:4001
+#: src/addressbook.c:3620 src/addressbook.c:3636
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:4017
+#: src/addressbook.c:3652
 msgid "LDAP Server"
 msgstr "LDAP server"
 
-#: src/addressbook.c:4033
-#, fuzzy
-msgid "LDAP Query"
-msgstr "LDAP server"
-
-#: src/addrgather.c:157
+#: src/addrgather.c:156
 msgid "Please specify name for address book."
 msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
 
-#: src/addrgather.c:177
+#: src/addrgather.c:176
 msgid "Please select the mail headers to search."
 msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
 
-#: src/addrgather.c:184
+#: src/addrgather.c:183
 msgid "Busy harvesting addresses..."
 msgstr ""
 
-#: src/addrgather.c:222
+#: src/addrgather.c:221
 #, fuzzy
 msgid "Addresses gathered successfully."
 msgstr "Konverze staré knihy adres probìhla úspì¹nì."
 
-#: src/addrgather.c:286
+#: src/addrgather.c:285
 msgid "No folder or message was selected."
 msgstr "Není vybrána ¾ádná slo¾ka nebo zpráva."
 
-#: src/addrgather.c:294
+#: src/addrgather.c:293
 msgid ""
 "Please select a folder to process from the folder\n"
 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
 "the message list."
 msgstr ""
 
-#: src/addrgather.c:346
+#: src/addrgather.c:345
 msgid "Folder :"
 msgstr "Slo¾ka :"
 
-#: src/addrgather.c:357 src/exphtmldlg.c:640 src/expldifdlg.c:669
-#: src/importldif.c:950
+#: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:742
 msgid "Address Book :"
 msgstr "Kniha adres :"
 
-#: src/addrgather.c:367
+#: src/addrgather.c:366
 msgid "Folder Size :"
 msgstr "Velikost slo¾ky :"
 
-#: src/addrgather.c:382
+#: src/addrgather.c:381
 msgid "Process these mail header fields"
 msgstr "Zpracovat tato pole ze záhlaví mailù"
 
-#: src/addrgather.c:400
+#: src/addrgather.c:399
 msgid "Include sub-folders"
 msgstr "Zahrnout podslo¾ky"
 
-#: src/addrgather.c:423
+#: src/addrgather.c:422
 msgid "Header Name"
 msgstr "Název záhlaví"
 
-#: src/addrgather.c:424
+#: src/addrgather.c:423
 msgid "Address Count"
 msgstr "Poèet adres"
 
-#: src/addrgather.c:528 src/alertpanel.c:162 src/messageview.c:524
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:288 src/textview.c:1901 src/textview.c:2050
+#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:256
+#: src/messageview.c:576
 msgid "Warning"
 msgstr "Varování"
 
-#: src/addrgather.c:529
+#: src/addrgather.c:528
 msgid "Header Fields"
 msgstr "Pole záhlaví"
 
-#: src/addrgather.c:530 src/exphtmldlg.c:760 src/expldifdlg.c:780
-#: src/importldif.c:1069
+#: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:855
 msgid "Finish"
 msgstr "Konec"
 
-#: src/addrgather.c:589
+#: src/addrgather.c:588
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
 msgstr ""
 
-#: src/addrgather.c:597
+#: src/addrgather.c:596
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
 msgstr ""
 
-#: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
+#: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
 msgid "Common address"
 msgstr "Spoleèná adresa"
 
-#: src/addrindex.c:114 src/addrindex.c:118 src/addrindex.c:125
+#: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
 msgid "Personal address"
 msgstr "Osobní adresa"
 
-#: src/alertpanel.c:149 src/compose.c:6280
+#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5889 src/main.c:548
 msgid "Notice"
 msgstr "Poznámka"
 
-#: src/alertpanel.c:175 src/alertpanel.c:197 src/compose.c:3808 src/inc.c:601
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:107 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:120
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:146
+#: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3426 src/inc.c:568
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
 
-#: src/alertpanel.c:197
+#: src/alertpanel.c:190
 msgid "View log"
 msgstr "Zobrazit log"
 
-#: src/alertpanel.c:316
+#: src/alertpanel.c:308
 msgid "Show this message next time"
 msgstr "Zobrazovat pøí¹tì tuto zprávu"
 
-#: src/browseldap.c:238
-#, fuzzy
-msgid "Browse Directory Entry"
-msgstr "Vytvoøit adresáø"
-
-#: src/browseldap.c:258
-#, fuzzy
-msgid "Server Name :"
-msgstr "Název souboru :"
-
-#: src/browseldap.c:268
-msgid "Distinguished Name (dn) :"
-msgstr ""
-
-#: src/browseldap.c:291
-#, fuzzy
-msgid "LDAP Name"
-msgstr "Pøíjmení"
-
-#: src/browseldap.c:293
-#, fuzzy
-msgid "Attribute Value"
-msgstr "Název atributu"
-
 #: src/common/nntp.c:68
 #, c-format
 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
 msgstr "Nemohu se spojit s NNTP serverem: %s:%d\n"
 
-#: src/common/nntp.c:174 src/common/nntp.c:237
+#: src/common/nntp.c:145 src/common/nntp.c:208
 #, c-format
 msgid "protocol error: %s\n"
 msgstr "Chyba protokolu: %s\n"
 
-#: src/common/nntp.c:197 src/common/nntp.c:243
+#: src/common/nntp.c:168 src/common/nntp.c:214
 msgid "protocol error\n"
 msgstr "Chyba protokolu\n"
 
-#: src/common/nntp.c:293
+#: src/common/nntp.c:264
 msgid "Error occurred while posting\n"
 msgstr "Vyskytla se chyba bìhem posílání\n"
 
-#: src/common/nntp.c:373
-#, fuzzy
-msgid "Error occurred while sending command\n"
-msgstr "Vyskytla se chyba bìhem posílání QUIT\n"
-
-#: src/common/plugin.c:103
-msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
-msgstr ""
-
 #: src/common/smtp.c:154
 msgid "SMTP AUTH not available\n"
 msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
 
-#: src/common/smtp.c:423 src/common/smtp.c:472
+#: src/common/smtp.c:419 src/common/smtp.c:468
 msgid "bad SMTP response\n"
 msgstr ""
 
-#: src/common/smtp.c:443 src/common/smtp.c:461 src/common/smtp.c:568
+#: src/common/smtp.c:439 src/common/smtp.c:457 src/common/smtp.c:553
 #, fuzzy
 msgid "error occurred on SMTP session\n"
 msgstr "Vyskytla se chyba v autentizaci\n"
 
-#: src/common/smtp.c:452 src/pop.c:815
+#: src/common/smtp.c:448 src/pop.c:647
 msgid "error occurred on authentication\n"
 msgstr "Vyskytla se chyba v autentizaci\n"
 
-#: src/common/smtp.c:504
-#, c-format
-msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
-msgstr ""
-
-#: src/common/smtp.c:528 src/pop.c:808
+#: src/common/smtp.c:513 src/pop.c:640
 msgid "can't start TLS session\n"
 msgstr "Nelze spustit TLS relaci\n"
 
-#: src/common/ssl.c:136
+#: src/common/ssl.c:78
 msgid "Error creating ssl context\n"
 msgstr "Chyba pøi vytváøení ssl kontextu\n"
 
-#: src/common/ssl.c:155
+#: src/common/ssl.c:97
 #, c-format
 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
 msgstr "SSL spojení selhalo (%s)\n"
 
+#: src/common/ssl.c:105
+#, c-format
+msgid "SSL connection using %s\n"
+msgstr "SSL spojení pou¾ívá %s\n"
+
 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
@@ -1033,7 +830,7 @@ msgstr ""
 "(Od¹krtnìte \"%s\" v nastavení).\n"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
-#: src/prefs_common.c:1101
+#: src/prefs_common.c:1229
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
 msgstr "Pøi pøíjmu chyby nezobrazovat popup dialog"
 
@@ -1058,402 +855,361 @@ msgstr ""
 "\n"
 "To znamená, ¾e server nemusí být ten známý."
 
-#: src/common/string_match.c:73
-msgid "(Subject cleared by RegExp)"
-msgstr "(Pøedmìt smazán reg. výrazem)"
-
-#: src/common/utils.c:179
-#, c-format
-msgid "%dB"
-msgstr ""
-
-#: src/common/utils.c:181
-#, c-format
-msgid "%.1fKB"
-msgstr ""
-
-#: src/common/utils.c:183
-#, c-format
-msgid "%.2fMB"
-msgstr ""
-
-#: src/common/utils.c:185
-#, c-format
-msgid "%.2fGB"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:508
+#: src/compose.c:488
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/_Pøidat..."
 
-#: src/compose.c:509
+#: src/compose.c:489
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/_Odstranit"
 
-#: src/compose.c:511 src/folderview.c:234
+#: src/compose.c:491 src/folderview.c:287 src/folderview.c:308
+#: src/folderview.c:329 src/folderview.c:348
 msgid "/_Properties..."
 msgstr "/_Vlastnosti..."
 
-#: src/compose.c:520
+#: src/compose.c:497
 msgid "/_File/_Attach file"
 msgstr "/_Soubor/_Pøipojit soubor"
 
-#: src/compose.c:521
+#: src/compose.c:498
 msgid "/_File/_Insert file"
 msgstr "/_Soubor/_Vlo¾it soubor"
 
-#: src/compose.c:522
+#: src/compose.c:499
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
 msgstr "/_Soubor/Vlo¾it p_odpis"
 
-#: src/compose.c:527
+#: src/compose.c:504
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/Úp_ravy/_Zpìt"
 
-#: src/compose.c:528
+#: src/compose.c:505
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/Úp_ravy/Z_nova"
 
-#: src/compose.c:530
+#: src/compose.c:507
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/Úp_ravy/_Vyjmout"
 
-#: src/compose.c:533
+#: src/compose.c:510
 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
 msgstr "/Úp_ravy/Vlo¾it jako _citaci"
 
-#: src/compose.c:535 src/mainwindow.c:453 src/messageview.c:159
+#: src/compose.c:512 src/mainwindow.c:432 src/messageview.c:151
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/Úp_ravy/Vybr_at v¹e"
 
-#: src/compose.c:536
+#: src/compose.c:513
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
 msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené"
 
-#: src/compose.c:537
+#: src/compose.c:514
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
 msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun o znak zpìt"
 
-#: src/compose.c:542
+#: src/compose.c:519
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
 msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun o znak dále"
 
-#: src/compose.c:547
+#: src/compose.c:524
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
 msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun o slovo zpìt"
 
-#: src/compose.c:552
+#: src/compose.c:529
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
 msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun o slov dále"
 
-#: src/compose.c:557
+#: src/compose.c:534
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
 msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun na zaèátek øádku"
 
-#: src/compose.c:562
+#: src/compose.c:539
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
 msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun na konec øádku"
 
-#: src/compose.c:567
+#: src/compose.c:544
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
 msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun na pøedchozí øádek"
 
-#: src/compose.c:572
+#: src/compose.c:549
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
 msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun na dal¹í øádek"
 
-#: src/compose.c:577
+#: src/compose.c:554
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
 msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat znak zpìt"
 
-#: src/compose.c:582
+#: src/compose.c:559
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
 msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat znak vpøedu"
 
-#: src/compose.c:587
+#: src/compose.c:564
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
 msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat slovo zpìt"
 
-#: src/compose.c:592
+#: src/compose.c:569
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
 msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat slovo vpøedu"
 
-#: src/compose.c:597
+#: src/compose.c:574
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
 msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat øádek"
 
-#: src/compose.c:602
+#: src/compose.c:579
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
 msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat celý øádek"
 
-#: src/compose.c:607
+#: src/compose.c:584
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
 msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat do konce øádku"
 
-#: src/compose.c:613
+#: src/compose.c:590
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgstr "/Úp_ravy/_Zarovnat aktuální odstavec"
 
-#: src/compose.c:615
+#: src/compose.c:592
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
 msgstr "/Úp_ravy/Zarovnat _v¹echny dlouhá øádky"
 
-#: src/compose.c:617
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
-msgstr "/Úp_ravy/_Kopírovat"
-
-#: src/compose.c:619
+#: src/compose.c:594
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/Úp_ravy/Upravit pomocí e_xterního editoru"
 
-#: src/compose.c:622
+#: src/compose.c:597
 msgid "/_Spelling"
 msgstr "/_Kontrola pravopisu"
 
-#: src/compose.c:623
+#: src/compose.c:598
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
 msgstr "/_Kontrola pravopisu/_Zkontrolovat v¹e nebo výbìr"
 
-#: src/compose.c:625
+#: src/compose.c:600
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
 msgstr "/_Kontrola pravopisu/Z_výraznit nesprávná slova"
 
-#: src/compose.c:627
+#: src/compose.c:602
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
 msgstr "/_Kontrola pravopisu/Pøejít na pøed_chozí pravopisnou chybu"
 
-#: src/compose.c:629
+#: src/compose.c:604
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
 msgstr "/_Kontrola pravopisu/Pøejít na _dal¹í pravopisnou chybu"
 
-#: src/compose.c:631
+#: src/compose.c:606
 msgid "/_Spelling/---"
 msgstr "/_Kontrola pravopisu/---"
 
-#: src/compose.c:632
+#: src/compose.c:607
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
 msgstr "/_Kontrola pravopisu/_Nastavení pravopisu"
 
-#: src/compose.c:636 src/mainwindow.c:459 src/messageview.c:164
-#: src/summaryview.c:443
+#: src/compose.c:611 src/mainwindow.c:438 src/messageview.c:156
+#: src/summaryview.c:449
 msgid "/_View"
 msgstr "/Z_obrazit"
 
-#: src/compose.c:637
+#: src/compose.c:612
 msgid "/_View/_To"
 msgstr "/Z_obrazit/_Komu"
 
-#: src/compose.c:638
+#: src/compose.c:613
 msgid "/_View/_Cc"
 msgstr "/Z_obrazit/K_opie"
 
-#: src/compose.c:639
+#: src/compose.c:614
 msgid "/_View/_Bcc"
 msgstr "/Z_obrazit/_Slepá kopie"
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:615
 msgid "/_View/_Reply to"
 msgstr "/Z_obrazit/_Odpovìï komu "
 
-#: src/compose.c:641 src/compose.c:643 src/compose.c:645 src/mainwindow.c:477
-#: src/mainwindow.c:480 src/mainwindow.c:509 src/mainwindow.c:533
-#: src/mainwindow.c:617 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:248
+#: src/compose.c:616 src/compose.c:618 src/compose.c:620 src/mainwindow.c:456
+#: src/mainwindow.c:459 src/mainwindow.c:488 src/mainwindow.c:512
+#: src/mainwindow.c:594 src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:238
 msgid "/_View/---"
 msgstr "/Z_obrazit/---"
 
-#: src/compose.c:642
+#: src/compose.c:617
 msgid "/_View/_Followup to"
 msgstr "/Z_obrazit/_Pøedat"
 
-#: src/compose.c:644
+#: src/compose.c:619
 msgid "/_View/R_uler"
 msgstr "/Z_obrazit/Praví_tko"
 
-#: src/compose.c:646
+#: src/compose.c:621
 msgid "/_View/_Attachment"
 msgstr "/Z_obrazit/Pøílo_ha"
 
-#: src/compose.c:648 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:252
+#: src/compose.c:623 src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:242
 msgid "/_Message"
 msgstr "/_Zpráva"
 
-#: src/compose.c:649
+#: src/compose.c:624
 msgid "/_Message/_Send"
 msgstr "/_Zpráva/_Poslat"
 
-#: src/compose.c:651
+#: src/compose.c:626
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/_Zpráva/Poslat p_ozdìji"
 
-#: src/compose.c:654 src/compose.c:659 src/compose.c:661 src/compose.c:665
-#: src/compose.c:672 src/compose.c:679 src/mainwindow.c:634
-#: src/mainwindow.c:644 src/mainwindow.c:647 src/mainwindow.c:652
-#: src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:255 src/messageview.c:263
-#: src/messageview.c:268
+#: src/compose.c:628 src/compose.c:634 src/compose.c:639 src/compose.c:641
+#: src/compose.c:645 src/compose.c:651 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:606
+#: src/mainwindow.c:608 src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:621
+#: src/mainwindow.c:623 src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:245
+#: src/messageview.c:253 src/messageview.c:258
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/_Zpráva/---"
 
-#: src/compose.c:655
+#: src/compose.c:629
+msgid "/_Message/Save to _draft folder"
+msgstr "/_Zpráva/Ulo¾it jako _koncept"
+
+#: src/compose.c:631
+msgid "/_Message/Save and _keep editing"
+msgstr "/_Zpráva/Ulo¾it a pok_raèovat v editaci"
+
+#: src/compose.c:635
 msgid "/_Message/_To"
 msgstr "/_Zpráva/_Komu"
 
-#: src/compose.c:656
+#: src/compose.c:636
 msgid "/_Message/_Cc"
 msgstr "/_Zpráva/K_opie"
 
-#: src/compose.c:657
+#: src/compose.c:637
 msgid "/_Message/_Bcc"
 msgstr "/_Zpráva/_Slepá kopie"
 
-#: src/compose.c:658
+#: src/compose.c:638
 msgid "/_Message/_Reply to"
 msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu"
 
-#: src/compose.c:660
+#: src/compose.c:640
 msgid "/_Message/_Followup to"
 msgstr "/Z_obrazit/_Pøedat"
 
-#: src/compose.c:662
+#: src/compose.c:642
 msgid "/_Message/_Attach"
 msgstr "/_Zpráva/Pøipoji_t"
 
-#: src/compose.c:666
+#: src/compose.c:646
 msgid "/_Message/Si_gn"
 msgstr "/_Zpráva/Po_depsat"
 
-#: src/compose.c:667
+#: src/compose.c:647
 msgid "/_Message/_Encrypt"
 msgstr "/_Zpráva/Za¹i_frovat"
 
-#: src/compose.c:668
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Mode"
-msgstr "/_Zpráva/Re¾im/MIME"
-
-#: src/compose.c:669
+#: src/compose.c:648
 msgid "/_Message/Mode/MIME"
 msgstr "/_Zpráva/Re¾im/MIME"
 
-#: src/compose.c:670
+#: src/compose.c:649
 msgid "/_Message/Mode/Inline"
 msgstr "/_Zpráva/Re¾im/Inline"
 
-#: src/compose.c:673
+#: src/compose.c:652
 msgid "/_Message/_Priority"
 msgstr "/_Zpráva/Priorit_a"
 
-#: src/compose.c:674
+#: src/compose.c:653
 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
 msgstr "/_Zpráva/Priorita/_Nejvy¹¹í"
 
-#: src/compose.c:675
+#: src/compose.c:654
 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
 msgstr "/_Zpráva/Priorit_a/_Vysoká"
 
-#: src/compose.c:676
+#: src/compose.c:655
 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
 msgstr "/_Zpráva/Priorit_a/Nor_mální"
 
-#: src/compose.c:677
+#: src/compose.c:656
 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
 msgstr "/_Zpráva/Priorit_a/Ní_zká"
 
-#: src/compose.c:678
+#: src/compose.c:657
 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
 msgstr "/_Zpráva/Priorit_a/Ne_jni¾¹í"
 
-#: src/compose.c:680
+#: src/compose.c:659
 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
 msgstr "/_Zpráva/_Vy¾ádat potvrzení o doruèení"
 
-#: src/compose.c:681
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Remo_ve references"
-msgstr "/_Zpráva/Pøesmìrov_at"
-
-#: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:271
+#: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:261
 msgid "/_Tools"
 msgstr "/_Nástroje"
 
-#: src/compose.c:683
+#: src/compose.c:661
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/_Nástroje/S_pustit"
 
-#: src/compose.c:684 src/messageview.c:272
+#: src/compose.c:662 src/messageview.c:262
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/_Nástroje/_Kniha adres"
 
-#: src/compose.c:685
+#: src/compose.c:663
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgstr "/_Nástroje/©a_blona"
 
-#: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:297
+#: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:277
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgstr "/_Nástroje/_Akce"
 
-#: src/compose.c:1483
+#: src/compose.c:1384
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Odpovìdìt komu:"
 
-#: src/compose.c:1486 src/compose.c:4788 src/compose.c:5502
-#: src/headerview.c:54
+#: src/compose.c:1387 src/compose.c:4419 src/compose.c:5130
+#: src/headerview.c:56
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Diskusní skupiny:"
 
-#: src/compose.c:1489
+#: src/compose.c:1390
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Followup-To:"
 
-#: src/compose.c:1817
+#: src/compose.c:1685
 msgid "Quote mark format error."
 msgstr "Chyba v uvozovkách."
 
-#: src/compose.c:1833
+#: src/compose.c:1701
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgstr "Chyba formátu odpovìdi/pøeposlání."
 
-#: src/compose.c:2224
+#: src/compose.c:2030
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Soubor %s je prázdný."
 
-#: src/compose.c:2228
+#: src/compose.c:2034
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "Nemohu naèíst %s."
 
-#: src/compose.c:2262
+#: src/compose.c:2062
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Zpráva: %s"
 
-#: src/compose.c:2366
-#, fuzzy
-msgid "Encrypted message"
-msgstr "nepøeètené zprávy"
-
-#: src/compose.c:2367
-msgid ""
-"Cannot re-edit an encrypted message. \n"
-"Discard encrypted part?"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:3128
+#: src/compose.c:2756
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [Upraveno]"
 
-#: src/compose.c:3130
+#: src/compose.c:2758
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
 
-#: src/compose.c:3133
+#: src/compose.c:2761
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "Psaní zprávy%s"
 
-#: src/compose.c:3157 src/compose.c:3409
+#: src/compose.c:2785 src/compose.c:3032
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1461,24 +1217,24 @@ msgstr ""
 "Není zadán úèet pro odesílání mailù.\n"
 "Pøed odesláním vyberte prosím nìjaký úèet."
 
-#: src/compose.c:3290
+#: src/compose.c:2932
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Není uveden pøíjemce."
 
-#: src/compose.c:3298 src/messageview.c:524 src/prefs_account.c:766
-#: src/prefs_common.c:948 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:422
+#: src/compose.c:2940 src/messageview.c:576 src/prefs_account.c:748
+#: src/prefs_common.c:1037 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
 msgid "Send"
 msgstr "Odeslat"
 
-#: src/compose.c:3299
+#: src/compose.c:2941
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgstr "Pøedmìt je prázdný. Pøesto mám zprávu odeslat?"
 
-#: src/compose.c:3324
+#: src/compose.c:2962
 msgid "Could not queue message for sending"
 msgstr "Zprávu nelze ulo¾it do fronty pro odeslání"
 
-#: src/compose.c:3333
+#: src/compose.c:2967
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
@@ -1486,21 +1242,41 @@ msgstr ""
 "Zpráva byla ulo¾ena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
 "Pou¾ijte nabídku \"Odeslat pozdr¾ené zprávy \" z hlavního okna."
 
-#: src/compose.c:3425 src/procmsg.c:1165 src/send_message.c:229
+#: src/compose.c:3048 src/procmsg.c:1099 src/send_message.c:235
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "Vyskytla se chyba pøi posílání zprávy na %s ."
 
-#: src/compose.c:3445
+#: src/compose.c:3062 src/messageview.c:653
+msgid "Queueing"
+msgstr "Zaøazuji"
+
+#: src/compose.c:3063
+msgid ""
+"Error occurred while sending the message.\n"
+"Put this message into queue folder?"
+msgstr ""
+"Pøi posílání zprávy nastala chyba.\n"
+"Chcete zprávu zaøadit do výstupní fronty?"
+
+#: src/compose.c:3069
+msgid "Can't queue the message."
+msgstr "Zprávu nelze zaøadit."
+
+#: src/compose.c:3072 src/send_message.c:582 src/send_message.c:594
+msgid "Error occurred while sending the message."
+msgstr "Pøi posílání zprávy nastala chyba."
+
+#: src/compose.c:3085
 msgid "Can't save the message to Sent."
 msgstr "Zprávu nelze ulo¾it do odeslané po¹ty."
 
-#: src/compose.c:3692
+#: src/compose.c:3316
 #, c-format
 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
 msgstr "Nemohu najít ¾ádný klíè asociovaný s aktuálnì vybraným id klíèe '%s'."
 
-#: src/compose.c:3804
+#: src/compose.c:3422
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
@@ -1511,59 +1287,59 @@ msgstr ""
 "%s na %s.\n"
 "Pøesto poslat?"
 
-#: src/compose.c:4094
+#: src/compose.c:3681
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Není dostupný ¾ádný úèet pro odeslání po¹ty!"
 
-#: src/compose.c:4104
+#: src/compose.c:3691
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr "Není dostupný ¾ádný úèet pro odeslání pøíspìvku do diskusních skupin!"
 
-#: src/compose.c:4884 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:150
+#: src/compose.c:4499 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
 msgid "From:"
 msgstr "Od:"
 
-#: src/compose.c:4988 src/compose.c:5164 src/compose.c:6039
+#: src/compose.c:4603 src/compose.c:4773 src/compose.c:5650
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME typ"
 
-#: src/compose.c:4989 src/compose.c:5165 src/mimeview.c:197
-#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:457
+#: src/compose.c:4604 src/compose.c:4774 src/mimeview.c:154
+#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:469
 msgid "Size"
 msgstr "Délka"
 
-#: src/compose.c:5053
+#: src/compose.c:4668
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Ulo¾it zprávu do "
 
-#: src/compose.c:5077 src/prefs_filtering_action.c:420
+#: src/compose.c:4688 src/prefs_filtering.c:499
 msgid "Select ..."
 msgstr "Vybrat ..."
 
-#: src/compose.c:5216 src/prefs_account.c:1356 src/prefs_customheader.c:188
-#: src/prefs_matcher.c:148
+#: src/compose.c:4824 src/prefs_account.c:1302 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/prefs_matcher.c:146
 msgid "Header"
 msgstr "Záhlaví"
 
-#: src/compose.c:5218
+#: src/compose.c:4826 src/mimeview.c:201
 msgid "Attachments"
 msgstr "Pøílohy"
 
-#: src/compose.c:5220
+#: src/compose.c:4828
 msgid "Others"
 msgstr "Ostatní"
 
-#: src/compose.c:5235 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
-#: src/summary_search.c:164
+#: src/compose.c:4843 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
+#: src/summary_search.c:163
 msgid "Subject:"
 msgstr "Pøedmìt:"
 
-#: src/compose.c:5449 src/exphtmldlg.c:506 src/gtk/colorlabel.c:281
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1532 src/gtk/gtkaspell.c:2239 src/summaryview.c:4080
+#: src/compose.c:5077 src/exphtmldlg.c:450 src/gtk/colorlabel.c:279
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1486 src/gtk/gtkaspell.c:2083 src/summaryview.c:4217
 msgid "None"
 msgstr "®ádná"
 
-#: src/compose.c:5459
+#: src/compose.c:5086
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1572,31 +1348,31 @@ msgstr ""
 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:5934
+#: src/compose.c:5545
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Neplatný MIME typ."
 
-#: src/compose.c:5952
+#: src/compose.c:5563
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
 
-#: src/compose.c:6021
+#: src/compose.c:5632
 msgid "Properties"
 msgstr "Vlastnosti"
 
-#: src/compose.c:6066
+#: src/compose.c:5677
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kódování"
 
-#: src/compose.c:6097
+#: src/compose.c:5708
 msgid "Path"
 msgstr "Cesta k souboru"
 
-#: src/compose.c:6098 src/prefs_toolbar.c:808
+#: src/compose.c:5709 src/prefs_toolbar.c:808
 msgid "File name"
 msgstr "Název souboru"
 
-#: src/compose.c:6277
+#: src/compose.c:5886
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1607,75 +1383,61 @@ msgstr ""
 "Mám pøeru¹it proces?\n"
 "èíslo procesu: %d"
 
-#: src/compose.c:6594 src/inc.c:180 src/inc.c:285 src/inc.c:311
-#: src/toolbar.c:1867
+#: src/compose.c:6193 src/inc.c:173 src/inc.c:273 src/toolbar.c:2048
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Varování offline re¾imu"
 
-#: src/compose.c:6595 src/inc.c:181 src/inc.c:286 src/inc.c:312
-#: src/toolbar.c:1868
+#: src/compose.c:6194 src/inc.c:174 src/inc.c:274 src/toolbar.c:2049
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Pracujete v re¾imu offline. Pøepnout?"
 
-#: src/compose.c:6714 src/compose.c:6735
+#: src/compose.c:6308 src/compose.c:6329
 msgid "Select file"
 msgstr "Vybrat soubor"
 
-#: src/compose.c:6748
-#, fuzzy, c-format
-msgid "File '%s' could not be read."
-msgstr "Slo¾ku nelze otevøít."
-
-#: src/compose.c:6750
-#, c-format
-msgid ""
-"File '%s' contained invalid characters\n"
-"for the current encoding, insertion may be incorrect."
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:6795
+#: src/compose.c:6372
 msgid "Discard message"
 msgstr "Zru¹it zprávu"
 
-#: src/compose.c:6796
+#: src/compose.c:6373
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "Obsah zprávy se zmìnil. Chcete ji stornovat?"
 
-#: src/compose.c:6797
+#: src/compose.c:6374
 msgid "Discard"
 msgstr "Stornovat"
 
-#: src/compose.c:6797
+#: src/compose.c:6374
 msgid "to Draft"
 msgstr "Ulo¾it jako koncept"
 
-#: src/compose.c:6832
+#: src/compose.c:6409
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
 msgstr "Opravdu chcete pou¾ít ¹ablonu '%s' ?"
 
-#: src/compose.c:6834
+#: src/compose.c:6411
 msgid "Apply template"
 msgstr "Pøidat ¹ablonu"
 
-#: src/compose.c:6835
+#: src/compose.c:6412
 msgid "Replace"
 msgstr "Nahradit"
 
-#: src/compose.c:6835 src/toolbar.c:426
+#: src/compose.c:6412 src/toolbar.c:417
 msgid "Insert"
 msgstr "Vlo¾it"
 
-#: src/crash.c:141
+#: src/crash.c:144
 #, c-format
 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
 msgstr "Sylpheed process (%ld) obdr¾el signál %ld"
 
-#: src/crash.c:186
+#: src/crash.c:189
 msgid "Sylpheed has crashed"
 msgstr "Sylpheed neoèekávanì spadnul"
 
-#: src/crash.c:202
+#: src/crash.c:205
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.\n"
@@ -1684,125 +1446,123 @@ msgstr ""
 "%s.\n"
 "Vyplòte prosím hlá¹ení o chybì a vlo¾te vý¹e uvedené informace."
 
-#: src/crash.c:207
+#: src/crash.c:210
 msgid "Debug log"
 msgstr "Debug log"
 
-#: src/crash.c:247
+#: src/crash.c:250
 msgid "Save..."
 msgstr "Ulo¾it..."
 
-#: src/crash.c:252
+#: src/crash.c:255
 msgid "Create bug report"
 msgstr "Vytvoøit hlá¹ení o chybì"
 
-#: src/crash.c:299
+#: src/crash.c:304
 msgid "Save crash information"
 msgstr "Ulo¾it informace o pádu"
 
-#: src/editaddress.c:144
+#: src/editaddress.c:143
 msgid "Add New Person"
 msgstr "Pøidat novou osobu"
 
-#: src/editaddress.c:145
+#: src/editaddress.c:144
 msgid "Edit Person Details"
 msgstr "Upravit detaily o osobì"
 
-#: src/editaddress.c:286
+#: src/editaddress.c:285
 msgid "An E-Mail address must be supplied."
 msgstr "Nebyla zadána e-mail adresa."
 
-#: src/editaddress.c:423
+#: src/editaddress.c:422
 msgid "A Name and Value must be supplied."
 msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
 
-#: src/editaddress.c:481
+#: src/editaddress.c:480
 msgid "Edit Person Data"
 msgstr "Upravit data o osobì"
 
-#: src/editaddress.c:578 src/expldifdlg.c:551 src/exporthtml.c:790
-#: src/ldif.c:826
+#: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:790
 msgid "Display Name"
 msgstr "Zobrazit jméno"
 
-#: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:588 src/ldif.c:834
+#: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
 msgid "Last Name"
 msgstr "Pøíjmení"
 
-#: src/editaddress.c:585 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:830
+#: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
 msgid "First Name"
 msgstr "Køestní jméno"
 
-#: src/editaddress.c:590
+#: src/editaddress.c:589
 msgid "Nickname"
 msgstr "Pøezdívka"
 
-#: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:675 src/editaddress.c:885
-#: src/editgroup.c:261 src/expldifdlg.c:564 src/exporthtml.c:629
-#: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
+#: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
+#: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
 msgid "E-Mail Address"
 msgstr "E-mail adresa"
 
-#: src/editaddress.c:628 src/editaddress.c:684
+#: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
 msgid "Alias"
 msgstr "Alias"
 
-#: src/editaddress.c:711
+#: src/editaddress.c:710
 msgid "Move Up"
 msgstr "Posunout nahoru"
 
-#: src/editaddress.c:714
+#: src/editaddress.c:713
 msgid "Move Down"
 msgstr "Posunout dolù"
 
-#: src/editaddress.c:720 src/editaddress.c:854
+#: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:694
 msgid "Modify"
 msgstr "Zmìnit"
 
-#: src/editaddress.c:726 src/editaddress.c:860 src/gtk/quicksearch.c:308
-#: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:211
+#: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
+#: src/summary_search.c:207
 msgid "Clear"
 msgstr "Vyèistit"
 
-#: src/editaddress.c:776 src/editaddress.c:833 src/prefs_customheader.c:205
-#: src/prefs_matcher.c:457
+#: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
+#: src/prefs_matcher.c:455
 msgid "Value"
 msgstr "Hodnota"
 
-#: src/editaddress.c:884
+#: src/editaddress.c:883
 msgid "Basic Data"
 msgstr "Základní data"
 
-#: src/editaddress.c:886
+#: src/editaddress.c:885
 msgid "User Attributes"
 msgstr "Atributy u¾ivatele"
 
-#: src/editbook.c:113
+#: src/editbook.c:112
 msgid "File appears to be Ok."
 msgstr "Soubor je OK."
 
-#: src/editbook.c:116
+#: src/editbook.c:115
 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
 msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
 
-#: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:193 src/editvcard.c:99
+#: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
 msgid "Could not read file."
 msgstr "Nelze naèíst soubor."
 
-#: src/editbook.c:153 src/editbook.c:265
+#: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
 msgid "Edit Addressbook"
 msgstr "Upravit knihu adres"
 
-#: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:303 src/editvcard.c:218
+#: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
 msgid " Check File "
 msgstr " Otestovat soubor "
 
-#: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:308 src/editvcard.c:223
-#: src/importmutt.c:271 src/importpine.c:271 src/prefs_account.c:1573
+#: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
+#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1519
 msgid "File"
 msgstr "Soubor"
 
-#: src/editbook.c:284
+#: src/editbook.c:283
 msgid "Add New Addressbook"
 msgstr "Pøidat novou knihu adres"
 
@@ -1810,291 +1570,162 @@ msgstr "P
 msgid "A Group Name must be supplied."
 msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
 
-#: src/editgroup.c:267
+#: src/editgroup.c:264
 msgid "Edit Group Data"
 msgstr "Upravit data o skupinì"
 
-#: src/editgroup.c:295 src/exporthtml.c:626
+#: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
 msgid "Group Name"
 msgstr "Jméno skupiny"
 
-#: src/editgroup.c:314
+#: src/editgroup.c:311
 msgid "Addresses in Group"
 msgstr "Adresy ve skupinì"
 
-#: src/editgroup.c:316
+#: src/editgroup.c:313
 msgid " -> "
 msgstr " -> "
 
-#: src/editgroup.c:343
+#: src/editgroup.c:340
 msgid " <- "
 msgstr " <- "
 
-#: src/editgroup.c:345
+#: src/editgroup.c:342
 msgid "Available Addresses"
 msgstr "Dostupné adresy"
 
-#: src/editgroup.c:405
+#: src/editgroup.c:402
 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
 msgstr ""
 "E-mail adresy lze pøesunovat do a ze skupiny pomocí tlaèítek se ¹ipkami"
 
-#: src/editgroup.c:453
+#: src/editgroup.c:450
 msgid "Edit Group Details"
 msgstr "Upravit detaily o skupinì"
 
-#: src/editgroup.c:456
+#: src/editgroup.c:453
 msgid "Add New Group"
 msgstr "Pøidat novou skupinu"
 
-#: src/editgroup.c:506
+#: src/editgroup.c:503
 msgid "Edit folder"
 msgstr "Upravit slo¾ku"
 
-#: src/editgroup.c:506
+#: src/editgroup.c:503
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Zadejte název slo¾ky:"
 
-#: src/editgroup.c:509 src/imap_gtk.c:124 src/mh_gtk.c:118
+#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1852 src/folderview.c:1904
+#: src/folderview.c:2177
 msgid "New folder"
 msgstr "Nová slo¾ka"
 
-#: src/editgroup.c:510 src/mh_gtk.c:119
+#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1853 src/folderview.c:1905
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Zadejte název slo¾ky:"
 
-#: src/editjpilot.c:190
+#: src/editjpilot.c:189
 msgid "File does not appear to be JPilot format."
 msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
 
-#: src/editjpilot.c:226
+#: src/editjpilot.c:225
 msgid "Select JPilot File"
 msgstr "Vybrat JPilot soubor"
 
-#: src/editjpilot.c:274 src/editjpilot.c:402
+#: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
 msgid "Edit JPilot Entry"
 msgstr "Upravit JPilot soubor"
 
-#: src/editjpilot.c:315 src/editldap.c:478 src/editvcard.c:230
-#: src/exphtmldlg.c:447 src/expldifdlg.c:458 src/importldif.c:723
-#: src/importmutt.c:278 src/importpine.c:278 src/prefs_account.c:2166
-#: src/prefs_spelling.c:244
+#: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
+#: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:580 src/importmutt.c:277
+#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2071
 msgid " ... "
 msgstr " ... "
 
-#: src/editjpilot.c:320
+#: src/editjpilot.c:319
 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
 msgstr "Dal¹í polo¾ka(y) e-mail adresy"
 
-#: src/editjpilot.c:409
+#: src/editjpilot.c:408
 msgid "Add New JPilot Entry"
 msgstr "Pøidat nový JPilot záznam"
 
-#: src/editldap_basedn.c:143
-msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
-msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
+#: src/editldap.c:164
+msgid "Connected successfully to server"
+msgstr "Úspì¹nì pøipojeno k serveru"
+
+#: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
+msgid "Could not connect to server"
+msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
 
-#: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:412
+#: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
+msgid "Edit LDAP Server"
+msgstr "Upravit LDAP server"
+
+#: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
 msgid "Hostname"
 msgstr "Jméno poèítaèe"
 
-#: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:431 src/ssl_manager.c:106
+#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:460
+#: src/editldap.c:328
+msgid " Check Server "
+msgstr " Zjistit server "
+
+#: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
 msgid "Search Base"
 msgstr "Báze pro hledání"
 
-#: src/editldap_basedn.c:204
-msgid "Available Search Base(s)"
-msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
-
-#: src/editldap_basedn.c:293
-msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
-msgstr "Nelze naèíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ruènì"
+#: src/editldap.c:390
+msgid "Search Criteria"
+msgstr "Vyhledávací kritéria"
 
-#: src/editldap_basedn.c:297 src/editldap.c:267
-msgid "Could not connect to server"
-msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
+#: src/editldap.c:397
+msgid " Reset "
+msgstr " Reset "
 
-#: src/editldap.c:148
-#, fuzzy
-msgid "A Name must be supplied."
-msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
+#: src/editldap.c:402
+msgid "Bind DN"
+msgstr "Bind DN"
 
-#: src/editldap.c:160
-#, fuzzy
-msgid "A Hostname must be supplied for the server."
-msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
+#: src/editldap.c:411
+msgid "Bind Password"
+msgstr "Bind Heslo"
 
-#: src/editldap.c:173
-msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
-msgstr ""
+#: src/editldap.c:420
+msgid "Timeout (secs)"
+msgstr "Timeout (vteøin)"
 
-#: src/editldap.c:264
-msgid "Connected successfully to server"
-msgstr "Úspì¹nì pøipojeno k serveru"
+#: src/editldap.c:434
+msgid "Maximum Entries"
+msgstr "Maximum polo¾ek"
 
-#: src/editldap.c:315 src/editldap.c:965
-msgid "Edit LDAP Server"
-msgstr "Upravit LDAP server"
+#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:744
+msgid "Basic"
+msgstr "Základní"
 
-#: src/editldap.c:407
-msgid "A name that you wish to call the server."
-msgstr ""
-
-#: src/editldap.c:422
-msgid ""
-"This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
-"be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
-"be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
-"computer as Sylpheed."
-msgstr ""
-
-#: src/editldap.c:446
-msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
-msgstr ""
-
-#: src/editldap.c:450
-msgid " Check Server "
-msgstr " Zjistit server "
-
-#: src/editldap.c:455
-msgid "Press this button to test the connection to the server."
-msgstr ""
-
-#: src/editldap.c:470
-msgid ""
-"This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
-"Examples include:\n"
-"  dc=sylpheed,dc=org\n"
-"  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
-"  o=Organization Name,c=Country\n"
-msgstr ""
-
-#: src/editldap.c:483
-msgid ""
-"Press this button to lookup the name of available directory names on the "
-"server."
-msgstr ""
-
-#: src/editldap.c:534
-#, fuzzy
-msgid "Search Attributes"
-msgstr "Atributy u¾ivatele"
-
-#: src/editldap.c:544
-msgid ""
-"A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
-"find a name or address."
-msgstr ""
-
-#: src/editldap.c:548
-#, fuzzy
-msgid " Defaults "
-msgstr "Výchozí"
-
-#: src/editldap.c:553
-msgid ""
-"This resets the attribute names to a default value that should find most "
-"names and addresses during a name or address search process."
-msgstr ""
-
-#: src/editldap.c:560
-msgid "Max Query Age (secs)"
-msgstr ""
-
-#: src/editldap.c:576
-msgid ""
-"This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
-"result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
-"in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
-"improve the response time when attempting to search for the same name or "
-"address on subsequent address completion requests. The cache will be "
-"searched in preference to performing a new server search request. The "
-"default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
-"servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
-"This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
-"more memory to cache results."
-msgstr ""
-
-#: src/editldap.c:594
-msgid "Include server in dynamic search"
-msgstr ""
-
-#: src/editldap.c:600
-msgid ""
-"Check this option to include this server for dynamic searches when using "
-"address completion."
-msgstr ""
-
-#: src/editldap.c:607
-msgid "Match names 'containing' search term"
-msgstr ""
-
-#: src/editldap.c:613
-msgid ""
-"Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
-"\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
-"search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
-"performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
-"searches against other address interfaces."
-msgstr ""
-
-#: src/editldap.c:668
-msgid "Bind DN"
-msgstr "Bind DN"
-
-#: src/editldap.c:678
-msgid ""
-"The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
-"usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
-"as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
-"performing a search."
-msgstr ""
-
-#: src/editldap.c:686
-msgid "Bind Password"
-msgstr "Bind Heslo"
-
-#: src/editldap.c:696
-msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
-msgstr ""
-
-#: src/editldap.c:702
-msgid "Timeout (secs)"
-msgstr "Timeout (vteøin)"
-
-#: src/editldap.c:717
-msgid "The timeout period in seconds."
-msgstr ""
-
-#: src/editldap.c:721
-msgid "Maximum Entries"
-msgstr "Maximum polo¾ek"
-
-#: src/editldap.c:736
-msgid ""
-"The maximum number of entries that should be returned in the search result."
-msgstr ""
-
-#: src/editldap.c:752 src/prefs_account.c:762
-msgid "Basic"
-msgstr "Základní"
-
-#: src/editldap.c:753 src/message_search.c:134 src/summary_search.c:210
-msgid "Search"
-msgstr "Vyhledat"
-
-#: src/editldap.c:754 src/gtk/quicksearch.c:280
+#: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:643
 msgid "Extended"
 msgstr "Roz¹íøení"
 
-#: src/editldap.c:970
+#: src/editldap.c:547
 msgid "Add New LDAP Server"
 msgstr "Pøidat nový LDAP server"
 
+#: src/editldap_basedn.c:141
+msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
+msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
+
+#: src/editldap_basedn.c:202
+msgid "Available Search Base(s)"
+msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
+
+#: src/editldap_basedn.c:286
+msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
+msgstr "Nelze naèíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ruènì"
+
 #: src/editvcard.c:96
 msgid "File does not appear to be vCard format."
 msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
@@ -2103,27 +1734,27 @@ msgstr "Soubor nen
 msgid "Select vCard File"
 msgstr "Vybrat vCard soubor"
 
-#: src/editvcard.c:189 src/editvcard.c:292
+#: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
 msgid "Edit vCard Entry"
 msgstr "Upravit vCard záznam"
 
-#: src/editvcard.c:297
+#: src/editvcard.c:296
 msgid "Add New vCard Entry"
 msgstr "Pøidat nový vCard záznam"
 
-#: src/exphtmldlg.c:111
+#: src/exphtmldlg.c:101
 msgid "Please specify output directory and file to create."
 msgstr "Zadejte prosím adresáø pro výstup a soubor, který se bude vytvoøen."
 
-#: src/exphtmldlg.c:114
+#: src/exphtmldlg.c:104
 msgid "Select stylesheet and formatting."
 msgstr "Vyberte ¹ablonu stylù a formátování."
 
-#: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
+#: src/exphtmldlg.c:107
 msgid "File exported successfully."
 msgstr "Export souboru byl úspì¹ný."
 
-#: src/exphtmldlg.c:182
+#: src/exphtmldlg.c:154
 #, c-format
 msgid ""
 "HTML Output Directory '%s'\n"
@@ -2132,11 +1763,11 @@ msgstr ""
 "Výstupní adresáø pro HTML '%s'\n"
 "neexistuje. Mám vytvoøit nový adresáø?"
 
-#: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:191
+#: src/exphtmldlg.c:157
 msgid "Create Directory"
 msgstr "Vytvoøit adresáø"
 
-#: src/exphtmldlg.c:194
+#: src/exphtmldlg.c:166
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
@@ -2145,263 +1776,121 @@ msgstr ""
 "Nelze vytvoøit výstupní adresáø pro HTML soubor:\n"
 "%s"
 
-#: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:202
+#: src/exphtmldlg.c:168
 msgid "Failed to Create Directory"
 msgstr "Vytvoøení adresáøe selhalo"
 
-#: src/exphtmldlg.c:242
-#, fuzzy
-msgid "Error creating HTML file"
-msgstr "Chyba pøi ètení souboru"
-
-#: src/exphtmldlg.c:362
+#: src/exphtmldlg.c:318
 msgid "Select HTML Output File"
 msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
 
-#: src/exphtmldlg.c:438
+#: src/exphtmldlg.c:387
 msgid "HTML Output File"
 msgstr "Výstupní HTML soubor"
 
-#: src/exphtmldlg.c:499
+#: src/exphtmldlg.c:443
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "©ablona stylu"
 
-#: src/exphtmldlg.c:512 src/prefs_common.c:2617 src/prefs_common.c:2925
+#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3781 src/prefs_common.c:4063
 msgid "Default"
 msgstr "Výchozí"
 
-#: src/exphtmldlg.c:518 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:103
+#: src/exphtmldlg.c:462
 msgid "Full"
 msgstr "Celý"
 
-#: src/exphtmldlg.c:524
+#: src/exphtmldlg.c:468
 msgid "Custom"
 msgstr "Vlastní"
 
-#: src/exphtmldlg.c:530
+#: src/exphtmldlg.c:474
 msgid "Custom-2"
 msgstr "Vlastní-2"
 
-#: src/exphtmldlg.c:536
+#: src/exphtmldlg.c:480
 msgid "Custom-3"
 msgstr "Vlastní-3"
 
-#: src/exphtmldlg.c:542
+#: src/exphtmldlg.c:486
 msgid "Custom-4"
 msgstr "Vlastní-4"
 
-#: src/exphtmldlg.c:556
+#: src/exphtmldlg.c:500
 msgid "Full Name Format"
 msgstr "Celé jméno"
 
-#: src/exphtmldlg.c:563
+#: src/exphtmldlg.c:507
 msgid "First Name, Last Name"
 msgstr "Køestní jméno, pøíjmení"
 
-#: src/exphtmldlg.c:569
+#: src/exphtmldlg.c:513
 msgid "Last Name, First Name"
 msgstr "Pøíjmení, køestní jméno"
 
-#: src/exphtmldlg.c:583
+#: src/exphtmldlg.c:527
 msgid "Color Banding"
 msgstr "Barevné oznaèení"
 
-#: src/exphtmldlg.c:589
+#: src/exphtmldlg.c:533
 msgid "Format E-Mail Links"
 msgstr "Formát odkazù na e-mail"
 
-#: src/exphtmldlg.c:595
+#: src/exphtmldlg.c:539
 msgid "Format User Attributes"
 msgstr "Formát atributù u¾ivatele"
 
-#: src/exphtmldlg.c:650 src/expldifdlg.c:679 src/importldif.c:960
-msgid "File Name :"
-msgstr "Název souboru :"
+#: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:571
+msgid "File Name"
+msgstr "Název souboru"
 
-#: src/exphtmldlg.c:660
+#: src/exphtmldlg.c:599
 msgid "Open with Web Browser"
 msgstr "Otevøít ve webovém prohlí¾eèi"
 
-#: src/exphtmldlg.c:692
+#: src/exphtmldlg.c:628
 msgid "Export Address Book to HTML File"
 msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
 
-#: src/exphtmldlg.c:726 src/expldifdlg.c:746 src/importldif.c:1034
+#: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:823
 msgid "Prev"
 msgstr "Pøedchozí"
 
-#: src/exphtmldlg.c:727 src/expldifdlg.c:747 src/importldif.c:1035
-#: src/toolbar.c:385 src/toolbar.c:477
+#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:824 src/toolbar.c:376
+#: src/toolbar.c:467
 msgid "Next"
 msgstr "Dal¹í"
 
-#: src/exphtmldlg.c:758 src/expldifdlg.c:778 src/importldif.c:1067
+#: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:853
 msgid "File Info"
 msgstr "Informace o souboru"
 
-#: src/exphtmldlg.c:759
+#: src/exphtmldlg.c:693
 msgid "Format"
 msgstr "Formát"
 
-#: src/expldifdlg.c:110
-#, fuzzy
-msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
-msgstr "Zadejte prosím adresáø pro výstup a soubor, který se bude vytvoøen."
-
-#: src/expldifdlg.c:113
-msgid "Specify parameters to format distinguished name."
-msgstr ""
-
-#: src/expldifdlg.c:188
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"LDIF Output Directory '%s'\n"
-"does not exist. OK to create new directory?"
-msgstr ""
-"Výstupní adresáø pro HTML '%s'\n"
-"neexistuje. Mám vytvoøit nový adresáø?"
-
-#: src/expldifdlg.c:200
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Could not create output directory for LDIF file:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Nelze vytvoøit výstupní adresáø pro HTML soubor:\n"
-"%s"
-
-#: src/expldifdlg.c:244
-msgid "Suffix was not supplied"
-msgstr ""
-
-#: src/expldifdlg.c:246
-msgid ""
-"A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
-"you wish to proceed without a suffix?"
-msgstr ""
-
-#: src/expldifdlg.c:264
-#, fuzzy
-msgid "Error creating LDIF file"
-msgstr "Chyba pøi ètení LDIF polo¾ek."
-
-#: src/expldifdlg.c:373
-#, fuzzy
-msgid "Select LDIF Output File"
-msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
-
-#: src/expldifdlg.c:449
-#, fuzzy
-msgid "LDIF Output File"
-msgstr "Výstupní HTML soubor"
-
-#: src/expldifdlg.c:510
-msgid "Suffix"
-msgstr ""
-
-#: src/expldifdlg.c:522
-msgid ""
-"The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
-"entry. Examples include:\n"
-"  dc=sylpheed,dc=org\n"
-"  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
-"  o=Organization Name,c=Country\n"
-msgstr ""
-
-#: src/expldifdlg.c:531
-#, fuzzy
-msgid "Relative DN"
-msgstr " Nahradit "
-
-#: src/expldifdlg.c:538
-#, fuzzy
-msgid "Unique ID"
-msgstr "U¾ivatelské jméno"
-
-#: src/expldifdlg.c:546
-msgid ""
-"The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
-"to:\n"
-"  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
-msgstr ""
-
-#: src/expldifdlg.c:559
-msgid ""
-"The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
-"similar to:\n"
-"  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
-msgstr ""
-
-#: src/expldifdlg.c:572
-msgid ""
-"The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
-"is formatted similar to:\n"
-"  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
-msgstr ""
-
-#: src/expldifdlg.c:586
-msgid ""
-"The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
-"LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
-"\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
-"Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
-"available RDN options that will be used to create the DN."
-msgstr ""
-
-#: src/expldifdlg.c:599
-msgid "Use DN attribute if present in data"
-msgstr ""
-
-#: src/expldifdlg.c:606
-msgid ""
-"The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
-"LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
-"address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
-"above will be used if the DN user attribute is not found."
-msgstr ""
-
-#: src/expldifdlg.c:617
-msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
-msgstr ""
-
-#: src/expldifdlg.c:624
-msgid ""
-"An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
-"option to ignore these records."
-msgstr ""
-
-#: src/expldifdlg.c:712
-#, fuzzy
-msgid "Export Address Book to LDIF File"
-msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
-
-#: src/expldifdlg.c:779
-#, fuzzy
-msgid "Distguished Name"
-msgstr "Køestní jméno"
-
-#: src/export.c:141
+#: src/export.c:128
 msgid "Export"
 msgstr "Export"
 
-#: src/export.c:160
+#: src/export.c:147
 msgid "Specify target folder and mbox file."
 msgstr "Zadejte cílovou slo¾ku a soubor mbox."
 
-#: src/export.c:170
+#: src/export.c:157
 msgid "Source dir:"
 msgstr "Zdrojový adresáø:"
 
-#: src/export.c:175
+#: src/export.c:162
 msgid "Exporting file:"
 msgstr "Exportovaný soubor:"
 
-#: src/export.c:188 src/export.c:194 src/import.c:193 src/import.c:199
-#: src/prefs_account.c:1229
+#: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
+#: src/prefs_account.c:1205
 msgid " Select... "
 msgstr " Vybrat... "
 
-#: src/export.c:233
+#: src/export.c:220
 msgid "Select exporting file"
 msgstr "Vyberte soubor pro export"
 
@@ -2409,7 +1898,7 @@ msgstr "Vyberte soubor pro export"
 msgid "Full Name"
 msgstr "Celý název"
 
-#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1068
+#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:854
 msgid "Attributes"
 msgstr "Atributy"
 
@@ -2417,199 +1906,344 @@ msgstr "Atributy"
 msgid "Sylpheed Address Book"
 msgstr "Kniha adres"
 
-#: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:590
+#: src/exporthtml.c:1113
 msgid "Name already exists but is not a directory."
 msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáøe."
 
-#: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:593
+#: src/exporthtml.c:1116
 msgid "No permissions to create directory."
 msgstr "Nemohu vytvoøit adresáø."
 
-#: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:596
+#: src/exporthtml.c:1119
 msgid "Name is too long."
 msgstr "Název je pøíli¹ dlouhý."
 
-#: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:599
+#: src/exporthtml.c:1122
 msgid "Not specified."
 msgstr "Není uveden."
 
-#: src/folder.c:1173
+#: src/folder.c:685
 msgid "Inbox"
 msgstr "Doruèená po¹ta"
 
-#: src/folder.c:1177
+#: src/folder.c:689
 msgid "Sent"
 msgstr "Odeslaná po¹ta"
 
-#: src/folder.c:1181
+#: src/folder.c:693
 msgid "Queue"
 msgstr "Fronta"
 
-#: src/folder.c:1185
+#: src/folder.c:697
 msgid "Trash"
 msgstr "Ko¹"
 
-#: src/folder.c:1189
+#: src/folder.c:701
 msgid "Drafts"
 msgstr "Koncepty"
 
-#: src/folder.c:1441
+#: src/folder.c:982
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
 msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:2440
+#: src/folder.c:1693
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
 msgstr "Pøesouvám %s do %s..."
 
-#: src/foldersel.c:153
+#: src/foldersel.c:148
 msgid "Select folder"
 msgstr "Vybrat slo¾ku"
 
-#: src/folderview.c:232
+#: src/folderview.c:280 src/folderview.c:296 src/folderview.c:317
+msgid "/Create _new folder..."
+msgstr "/_Vytvoøit novou slo¾ku..."
+
+#: src/folderview.c:281 src/folderview.c:297 src/folderview.c:318
+msgid "/_Rename folder..."
+msgstr "/Pøej_menovat slo¾ku..."
+
+#: src/folderview.c:282 src/folderview.c:298 src/folderview.c:319
+msgid "/M_ove folder..."
+msgstr "/Pøes_unout slo¾ku..."
+
+#: src/folderview.c:283 src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
+msgid "/_Delete folder"
+msgstr "/_Smazat slo¾ku"
+
+#: src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
+msgid "/Remove _mailbox"
+msgstr "/Odebrat _mailbox"
+
+#: src/folderview.c:288 src/folderview.c:309 src/folderview.c:330
+#: src/folderview.c:349
+msgid "/_Processing..."
+msgstr "/Zpra_cování..."
+
+#: src/folderview.c:289
+msgid "/_Scoring..."
+msgstr "/_Hodnocení..."
+
+#: src/folderview.c:294 src/folderview.c:315 src/folderview.c:336
 msgid "/Mark all _read"
 msgstr "/Oznaèit v¹echny jako _pøeètené"
 
-#: src/folderview.c:233
+#: src/folderview.c:301 src/folderview.c:322 src/folderview.c:342
+msgid "/_Check for new messages"
+msgstr "/_Zkontrolovat nové zprávy"
+
+#: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
+msgid "/R_ebuild folder tree"
+msgstr "/O_bnovit strom slo¾ek"
+
+#: src/folderview.c:307 src/folderview.c:328 src/folderview.c:347
 msgid "/_Search folder..."
 msgstr "/_Vyhledat slo¾ku..."
 
-#: src/folderview.c:235
-msgid "/_Processing..."
-msgstr "/Zpra_cování..."
+#: src/folderview.c:310 src/folderview.c:331 src/folderview.c:350
+msgid "/S_coring..."
+msgstr "/_Hodnocení..."
+
+#: src/folderview.c:326
+msgid "/Remove _IMAP4 account"
+msgstr "/Odebrat _IMAP4 úèet"
+
+#: src/folderview.c:338
+msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
+msgstr "/Pøi_hlásit diskusní skupinu..."
+
+#: src/folderview.c:340
+msgid "/_Remove newsgroup"
+msgstr "/Smazat d_diskusní skupinu"
+
+#: src/folderview.c:345
+msgid "/Remove _news account"
+msgstr "/S_mazat úèet pro diskusní skupinu"
 
-#: src/folderview.c:314
+#: src/folderview.c:375
 msgid "New"
 msgstr "Nová"
 
-#: src/folderview.c:315
+#: src/folderview.c:376
 msgid "Unread"
 msgstr "Nepøeètené"
 
-#: src/folderview.c:316
+#: src/folderview.c:377
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:521
+#: src/folderview.c:621
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Nastavuji informace o slo¾ce..."
 
-#: src/folderview.c:728 src/mainwindow.c:2991 src/setup.c:80
+#: src/folderview.c:780 src/mainwindow.c:2683 src/setup.c:79
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "Prohledávám slo¾ku %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:732 src/mainwindow.c:2996 src/setup.c:85
+#: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2688 src/setup.c:84
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "Prohledávám slo¾ku %s ..."
 
-#: src/folderview.c:773
+#: src/folderview.c:825
 msgid "Rebuilding folder tree..."
 msgstr "Provádím obnovu stromu slo¾ek..."
 
-#: src/folderview.c:856
+#: src/folderview.c:907
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Zji¹»uji nové zprávy ve v¹ech slo¾kách..."
 
-#: src/folderview.c:1520
+#: src/folderview.c:1657
 #, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
 msgstr "Otevírám slo¾ku %s..."
 
-#: src/folderview.c:1532
+#: src/folderview.c:1669
 msgid "Folder could not be opened."
 msgstr "Slo¾ku nelze otevøít."
 
-#: src/folderview.c:1722
+#: src/folderview.c:1854 src/folderview.c:1906 src/folderview.c:2181
+msgid "NewFolder"
+msgstr "Nová slo¾ka"
+
+#: src/folderview.c:1859 src/folderview.c:1955 src/folderview.c:2186
 #, c-format
-msgid "Moving %s to %s..."
-msgstr "Pøesouvám %s do %s..."
+msgid "`%c' can't be included in folder name."
+msgstr "%c nemù¾e být obsa¾eno ve jménì slo¾ky."
 
-#: src/folderview.c:1751
-msgid "Source and destination are the same."
-msgstr "Zdroj i cíl jsou toto¾né."
+#: src/folderview.c:1872 src/folderview.c:1911 src/folderview.c:1965
+#: src/folderview.c:2035 src/folderview.c:2198
+#, c-format
+msgid "The folder `%s' already exists."
+msgstr "Slo¾ka '%s' u¾ existuje."
 
-#: src/folderview.c:1754
-msgid "Can't move a folder to one of its children."
-msgstr "Nelze pøesunout slo¾ku do své vlastní podslo¾ky."
+#: src/folderview.c:1879 src/folderview.c:2205
+#, c-format
+msgid "Can't create the folder `%s'."
+msgstr "Nemohu vytvoøit slo¾ku '%s'."
 
-#: src/folderview.c:1757
-msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
-msgstr "Pøesun slo¾ky mezi rùznými po¹tovními schránkami nelze provést."
+#: src/folderview.c:1948 src/folderview.c:2025
+#, c-format
+msgid "Input new name for `%s':"
+msgstr "Zadejte nové jméno pro '%s' :"
 
-#: src/folderview.c:1760
-msgid "Move failed!"
-msgstr "Pøesun se nezdaøil!"
+#: src/folderview.c:1949 src/folderview.c:2027
+msgid "Rename folder"
+msgstr "Pøejmenovat slo¾ku"
 
-#: src/folderview.c:1795 src/summaryview.c:3883
-#, fuzzy
-msgid "Processing configuration"
-msgstr "Nastavení filtrování/zpracování"
+#: src/folderview.c:2085
+#, c-format
+msgid ""
+"All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
+"Do you really want to delete?"
+msgstr ""
+"V¹echny slo¾ky a zprávy v '%s' budou vymazány.\n"
+"Chcete je opravdu smazat ?"
 
-#: src/grouplistdialog.c:171
-msgid "Newsgroup subscription"
-msgstr "Pøihla¹ování diskusní skupiny"
+#: src/folderview.c:2087
+msgid "Delete folder"
+msgstr "Smazat slo¾ku "
 
-#: src/grouplistdialog.c:187
-msgid "Select newsgroups for subscription:"
-msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro pøihlá¹ení:"
+#: src/folderview.c:2096
+#, c-format
+msgid "Can't remove the folder `%s'."
+msgstr "Nemohu odstranit slo¾ku '%s'."
 
-#: src/grouplistdialog.c:193
-msgid "Find groups:"
-msgstr "Najít skupiny:"
+#: src/folderview.c:2144
+#, c-format
+msgid ""
+"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
+"(The messages are NOT deleted from the disk)"
+msgstr ""
+"Opravdu odebrat mailbox '%s'?\n"
+"(Zprávy NEBUDOU smazány z disku)"
 
-#: src/grouplistdialog.c:201
-msgid " Search "
-msgstr " Vyhledat "
+#: src/folderview.c:2146
+msgid "Remove mailbox"
+msgstr "Odstranit mailbox"
 
-#: src/grouplistdialog.c:213
-msgid "Newsgroup name"
+#: src/folderview.c:2178
+msgid ""
+"Input the name of new folder:\n"
+"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
+" append `/' at the end of the name)"
+msgstr ""
+"Zadejte název pro novou slo¾ku:\n"
+"(Pokud chcete vytvoøit slo¾ku, která bude mít dal¹í\n"
+"podslo¾ky, pøidejte nakonec názvu '/')"
+
+#: src/folderview.c:2237
+#, c-format
+msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
+msgstr "Opravdu smazat IMAP4 úèet '%s'?"
+
+#: src/folderview.c:2238
+msgid "Delete IMAP4 account"
+msgstr "Smazat IMAP4 úèet"
+
+#: src/folderview.c:2372
+#, c-format
+msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
+msgstr "Opravdu chcete smazat diskusní skupinu '%s' ?"
+
+#: src/folderview.c:2373
+msgid "Delete newsgroup"
+msgstr "Smazat diskusní skupinu"
+
+#: src/folderview.c:2411
+#, c-format
+msgid "Really delete news account `%s'?"
+msgstr "Opravdu smazat úèet pro diskusní skupinu '%s'?"
+
+#: src/folderview.c:2412
+msgid "Delete news account"
+msgstr "Smazat úèet pro diskuzní skupinu"
+
+#: src/folderview.c:2509
+#, c-format
+msgid "Moving %s to %s..."
+msgstr "Pøesouvám %s do %s..."
+
+#: src/folderview.c:2545
+msgid "Source and destination are the same."
+msgstr "Zdroj i cíl jsou toto¾né."
+
+#: src/folderview.c:2548
+msgid "Can't move a folder to one of its children."
+msgstr "Nelze pøesunout slo¾ku do své vlastní podslo¾ky."
+
+#: src/folderview.c:2551
+msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
+msgstr "Pøesun slo¾ky mezi rùznými po¹tovními schránkami nelze provést."
+
+#: src/folderview.c:2554
+msgid "Move failed!"
+msgstr "Pøesun se nezdaøil!"
+
+#: src/grouplistdialog.c:173
+msgid "Newsgroup subscription"
+msgstr "Pøihla¹ování diskusní skupiny"
+
+#: src/grouplistdialog.c:189
+msgid "Select newsgroups for subscription:"
+msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro pøihlá¹ení:"
+
+#: src/grouplistdialog.c:195
+msgid "Find groups:"
+msgstr "Najít skupiny:"
+
+#: src/grouplistdialog.c:203
+msgid " Search "
+msgstr " Vyhledat "
+
+#: src/grouplistdialog.c:215
+msgid "Newsgroup name"
 msgstr "Název diskusní skupiny"
 
-#: src/grouplistdialog.c:214
+#: src/grouplistdialog.c:216
 msgid "Messages"
 msgstr "Zprávy"
 
-#: src/grouplistdialog.c:215
+#: src/grouplistdialog.c:217
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: src/grouplistdialog.c:239
+#: src/grouplistdialog.c:243
 msgid "Refresh"
 msgstr "Obnovit"
 
-#: src/grouplistdialog.c:343
+#: src/grouplistdialog.c:347
 msgid "moderated"
 msgstr "moderovaný"
 
-#: src/grouplistdialog.c:345
+#: src/grouplistdialog.c:349
 msgid "readonly"
 msgstr "pouze pro ètení"
 
-#: src/grouplistdialog.c:347
+#: src/grouplistdialog.c:351
 msgid "unknown"
 msgstr "neznámý"
 
-#: src/grouplistdialog.c:407
+#: src/grouplistdialog.c:398
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "Nemohu naèíst seznam diskuzních skupin."
 
-#: src/grouplistdialog.c:440 src/summaryview.c:1018
+#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1154
 msgid "Done."
 msgstr "Hotovo."
 
-#: src/grouplistdialog.c:470
+#: src/grouplistdialog.c:477
 #, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
 msgstr "%d diskuzních skupin pøijato (%s èteno)"
 
-#: src/gtk/about.c:91
+#: src/gtk/about.c:89
 msgid "About"
 msgstr "O aplikaci"
 
-#: src/gtk/about.c:112
+#: src/gtk/about.c:111
 #, c-format
 msgid ""
 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
@@ -2618,7 +2252,7 @@ msgstr ""
 "GTK+ verze %d.%d.%d\n"
 "Operaèní systém: %s %s (%s)"
 
-#: src/gtk/about.c:127
+#: src/gtk/about.c:126
 #, c-format
 msgid "Compiled-in features:%s"
 msgstr "Zakompilované vlastnosti: %s"
@@ -2667,145 +2301,250 @@ msgstr ""
 "programem, pokud ne, napi¹te na adresu Free Software Foundation, Inc., 59 "
 "Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:48
+#: src/gtk/colorlabel.c:46
 msgid "Orange"
 msgstr "Oran¾ová"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:49
+#: src/gtk/colorlabel.c:47
 msgid "Red"
 msgstr "Èervená"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:50
+#: src/gtk/colorlabel.c:48
 msgid "Pink"
 msgstr "Rù¾ová"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:51
+#: src/gtk/colorlabel.c:49
 msgid "Sky blue"
 msgstr "Nebeská modø"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:52
+#: src/gtk/colorlabel.c:50
 msgid "Blue"
 msgstr "Modrá"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:53
+#: src/gtk/colorlabel.c:51
 msgid "Green"
 msgstr "Zelená"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:54
+#: src/gtk/colorlabel.c:52
 msgid "Brown"
 msgstr "Hnìdá"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:139
-#, fuzzy
-msgid "Set folder sortorder"
-msgstr "Vybrat slo¾ku"
+#: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
+msgid "Abcdef"
+msgstr "Abcdef"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:151
-msgid ""
-"Move folders up or down to change\n"
-"the sort order in the folderview"
-msgstr ""
+#: src/gtk/pluginwindow.c:114
+msgid "Select Plugin to load"
+msgstr "Vyberte zásuvný modul"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:171
-msgid "Ok"
-msgstr ""
+#: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
+msgid "Plugins"
+msgstr "Zásuvné moduly"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:219
-#, fuzzy
-msgid "Folders"
-msgstr "Slo¾ka"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:3241
+msgid "Description"
+msgstr "Popis"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:214
+msgid "Load Plugin"
+msgstr "Nahrát zásuvný modul"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:219
+msgid "Unload Plugin"
+msgstr "Odebrat zásuvný modul"
+
+#: src/gtk/prefswindow.c:194
+msgid "Page Index"
+msgstr "Index stránky"
+
+#: src/gtk/prefswindow.c:202
+msgid "Preferences"
+msgstr "Pøedvolby"
+
+#: src/gtk/prefswindow.c:278 src/prefs_gtk.c:451
+msgid "Apply"
+msgstr "Pou¾ít"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:321
+msgid "correct"
+msgstr "správný"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:119
+msgid "Owner"
+msgstr "Vlastník"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:120
+msgid "Signer"
+msgstr "Podepsal"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
+#: src/progressdialog.c:53
+msgid "Status"
+msgstr "Stav"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
+msgid "Name: "
+msgstr "Jméno: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
+msgid "Organization: "
+msgstr "Organizace: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
+msgid "Location: "
+msgstr "Umístìní: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:169
+msgid "Fingerprint: "
+msgstr "Fingerprint: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:175
+msgid "Signature status: "
+msgstr "Stav podpisu: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:229
+#, c-format
+msgid "SSL certificate for %s"
+msgstr "SSL certifikát pro: %s"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:259
+#, c-format
+msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
+msgstr "Certifikát pro %s je neznámý. Chtete jej pøijmout?"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
+#, c-format
+msgid "Signature status: %s"
+msgstr "Stav podpisu: %s"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:277
+msgid "View certificate"
+msgstr "Zobrazit certifikát"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:283
+msgid "Unknown SSL Certificate"
+msgstr "Neznámý SSL certifikát"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
+msgid "Accept and save"
+msgstr "Pøijmout a ulo¾it"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
+msgid "Cancel connection"
+msgstr "Zru¹it pøipojení"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:300
+msgid "New certificate:"
+msgstr "Nový certifikát:"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:305
+msgid "Known certificate:"
+msgstr "Známý certifikát:"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:312
+#, c-format
+msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
+msgstr "Certifikát pro %s se zmìnil. Chcete jej pøjmout?"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:330
+msgid "View certificates"
+msgstr "Zobrazit certifikáty"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:335
+msgid "Changed SSL Certificate"
+msgstr "Zmìnìné SSL certifikáty"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:602
+#: src/gtk/gtkaspell.c:545
 msgid "No dictionary selected."
 msgstr "Není vybrán ¾ádný slovník."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:823 src/gtk/gtkaspell.c:1716 src/gtk/gtkaspell.c:2003
+#: src/gtk/gtkaspell.c:764 src/gtk/gtkaspell.c:1637 src/gtk/gtkaspell.c:1907
 msgid "Normal Mode"
 msgstr "Normální re¾im"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:825 src/gtk/gtkaspell.c:1722 src/gtk/gtkaspell.c:2014
+#: src/gtk/gtkaspell.c:766 src/gtk/gtkaspell.c:1642 src/gtk/gtkaspell.c:1918
 msgid "Bad Spellers Mode"
 msgstr "Re¾im nesprávných slov"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:864
+#: src/gtk/gtkaspell.c:805
 msgid "Unknown suggestion mode."
 msgstr "Neznámý re¾im návrhu."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1117
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1038
 msgid "No misspelled word found."
 msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1430
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1372
 msgid "Replace unknown word"
 msgstr "Nahradit neznámé slovo"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1440
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1382
 #, c-format
 msgid "Replace \"%s\" with: "
 msgstr "Nahradit \"%s\" za: "
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1460
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1402
 msgid ""
-"Holding down Control key while pressing Enter\n"
+"Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
 "will learn from mistake.\n"
 msgstr ""
 "Pøi souèasném stisknutí kláves MOD1 a Enter\n"
 "se spustí re¾im uèení z chyb.\n"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1710 src/gtk/gtkaspell.c:1992
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1632 src/gtk/gtkaspell.c:1896
 msgid "Fast Mode"
 msgstr "Rychlý re¾im"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1833
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1744
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in %s"
 msgstr "\"%s\" neznámé v %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1846
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1757
 msgid "Accept in this session"
 msgstr "Pøijmout pro toto sezení"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1856
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1767
 msgid "Add to personal dictionary"
 msgstr "Pøidat do vlastního slovníku"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1866
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1777
 msgid "Replace with..."
 msgstr "Nahradit èím..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1876
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1787
 #, c-format
 msgid "Check with %s"
 msgstr "Otestovat pomocí %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1895
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1806
 msgid "(no suggestions)"
 msgstr "(nejsou návrhy)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1906 src/gtk/gtkaspell.c:2066
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1817 src/gtk/gtkaspell.c:1970
 msgid "More..."
 msgstr "Více..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1968
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1872
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
 msgstr "Slovník: %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1981
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1885
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr "Pou¾ít alternativní (%s)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2029 src/prefs_spelling.c:172
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1933 src/prefs_common.c:1695
 msgid "Check while typing"
 msgstr "Kontrolovat bìhem psaní"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2045
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1949
 msgid "Change dictionary"
 msgstr "Zmìnit slovník"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2207
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2103
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
@@ -2814,3061 +2553,1839 @@ msgstr ""
 "Nelze zmìnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
 "%s"
 
-#: src/gtk/inputdialog.c:152
-#, c-format
-msgid "Input password for %s on %s:"
-msgstr "Zadejte heslo pro %s na %s:"
-
-#: src/gtk/inputdialog.c:154
-msgid "Input password"
-msgstr "Zadejte heslo"
-
-#: src/gtk/logwindow.c:63
-msgid "Protocol log"
-msgstr "Záznamový protokol"
+#: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2378
+msgid "(No From)"
+msgstr "(není znám odesílatel)"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:123
-msgid "Select Plugin to load"
-msgstr "Vyberte zásuvný modul"
+#: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2420 src/summaryview.c:2423
+msgid "(No Subject)"
+msgstr "(®ádný pøedmìt)"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:159 src/gtk/pluginwindow.c:183
-msgid "Plugins"
-msgstr "Zásuvné moduly"
+#: src/imap.c:565
+#, c-format
+msgid "Connecting %s:%d failed"
+msgstr "Spojení %s:%d selhalo"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:197 src/prefs_common.c:2483
-msgid "Description"
-msgstr "Popis"
+#: src/imap.c:570
+#, c-format
+msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
+msgstr "IMAP4 spojení s %s:%d bylo rozpojeno. Obnovuji spojení...\n"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:221
-msgid "Load Plugin"
-msgstr "Nahrát zásuvný modul"
+#: src/imap.c:610
+msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
+msgstr "vytváøím tunelované IMAP4 spojení\n"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:226
-msgid "Unload Plugin"
-msgstr "Odebrat zásuvný modul"
+#: src/imap.c:623
+#, c-format
+msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
+msgstr "vytváøím spojení IMAP4 s %s:%d ...\n"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:214
-msgid "Page Index"
-msgstr "Index stránky"
+#: src/imap.c:661
+msgid "Can't start TLS session.\n"
+msgstr "Nelze spustit TLS sezení.\n"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:318 src/prefs_gtk.c:491
-msgid "Apply"
-msgstr "Pou¾ít"
+#: src/imap.c:904
+#, c-format
+msgid "can't set deleted flags: %d\n"
+msgstr "nelze nastavit pøíznak smazání: %d\n"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:52 src/prefs_filtering_action.c:344
-msgid "Account"
-msgstr "Úèet"
+#: src/imap.c:910 src/imap.c:953
+msgid "can't expunge\n"
+msgstr "nelze odstranit\n"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:53 src/gtk/sslcertwindow.c:121
-#: src/prefs_summary_column.c:68
-msgid "Status"
-msgstr "Stav"
+#: src/imap.c:947
+#, c-format
+msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
+msgstr "nelze nastavit pøíznak smazané: 1: %d\n"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:99
+#: src/imap.c:1109
 #, fuzzy
-msgid "Extended symbols"
-msgstr "Roz¹íøené symboly"
+msgid "error occurred while getting LIST.\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba bìhem pøíkazu LIST.\n"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:179
-msgid "all messages"
-msgstr "v¹echny zprávy"
+#: src/imap.c:1295
+msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
+msgstr "nelze vytvoøit mailbox: selhal pøíkaz LIST\n"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:180
-#, fuzzy
-msgid "messages whose age is greater than #"
-msgstr "zprávy, které jsou star¹í ne¾ #"
+#: src/imap.c:1317
+msgid "can't create mailbox\n"
+msgstr "nelze vytvoøit mailbox\n"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:181
-#, fuzzy
-msgid "messages whose age is less than #"
-msgstr "zprávy, které jsou star¹í ne¾ #"
+#: src/imap.c:1386
+#, c-format
+msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
+msgstr "nelze pøejmenovat mailbox: %s na %s\n"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:182
-msgid "messages which contain S in the message body"
-msgstr "zprávy, které obsahují S v tìle zprávy"
+#: src/imap.c:1450
+msgid "can't delete mailbox\n"
+msgstr "nelze smazat mailbox\n"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:183
-msgid "messages which contain S in the whole message"
-msgstr "zprávy, které obsahují S v celé zprávì"
-
-#: src/gtk/quicksearch.c:184
-msgid "messages carbon-copied to S"
-msgstr "zprávy s kopií na S"
+#: src/imap.c:1485
+msgid "can't get envelope\n"
+msgstr "Nemohu naèíst obálku\n"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:185
-msgid "message is either to: or cc: to S"
-msgstr "zpráva, kde je S v poli Komu: nebo Kopie:"
+#: src/imap.c:1493
+msgid "error occurred while getting envelope.\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba bìhem naèítání obálky.\n"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:186
-msgid "deleted messages"
-msgstr "smazané zprávy"
+#: src/imap.c:1515
+#, c-format
+msgid "can't parse envelope: %s\n"
+msgstr "Nemohu analyzovat obálku: %s\n"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:187
-msgid "messages which contain S in the Sender field"
-msgstr "zprávy, které obsahují S v poli Odesílatel"
+#: src/imap.c:1571
+#, c-format
+msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
+msgstr "Nelze navázat relaci s IMAP4 serverem: %s\n"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:188
-msgid "true if execute \"S\" succeeds"
-msgstr "pravda, pokud bylo provedení \"S\" úspì¹né"
+#: src/imap.c:1593
+#, c-format
+msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
+msgstr "Nemohu se spojit s IMAP4 serverem: %s:%d\n"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:189
-msgid "messages originating from user S"
-msgstr "zprávy, které pocházejí od u¾ivatele S"
+#: src/imap.c:1600
+#, c-format
+msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
+msgstr "Nelze navázat relaci s IMAP4 serverem: %s:%d\n"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:190
-msgid "forwarded messages"
-msgstr "pøeposlané zprávy"
+#: src/imap.c:1690
+msgid "can't get namespace\n"
+msgstr "nemohu najít obálku\n"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:191
-msgid "messages which contain header S"
-msgstr "zprávy, které obsahují v hlavièce S"
+#: src/imap.c:2105
+#, c-format
+msgid "can't select folder: %s\n"
+msgstr "nelze vybrat slo¾ku: %s\n"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:192
-#, fuzzy
-msgid "messages which contain S in Message-ID header"
-msgstr "zprávy, které obsahují S v Message-Id hlavièce"
+#: src/imap.c:2197
+msgid "IMAP4 login failed.\n"
+msgstr "Neúspì¹né pøihlá¹ení k IMAP4.\n"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:193
-msgid "messages which contain S in inreplyto header"
-msgstr "zprávy, které obsahují S v záhlaví inreplayto"
+#: src/imap.c:2618
+#, c-format
+msgid "can't append %s to %s\n"
+msgstr "Nemohu pøidat %s do %s\n"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:194
-msgid "locked messages"
-msgstr "zamknuté zprávy"
+#: src/imap.c:2625
+msgid "(sending file...)"
+msgstr "(posílám soubor...)"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:195
-msgid "messages which are in newsgroup S"
-msgstr "zprávy, které jsou v diskusní skupinì S"
+#: src/imap.c:2650
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't append message to %s\n"
+msgstr "nelze pøidat zprávu %s\n"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:196
-msgid "new messages"
-msgstr "nové zprávy"
+#: src/imap.c:2687
+#, c-format
+msgid "can't copy %d to %s\n"
+msgstr "nelze kopírovat %d na %s\n"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:197
-msgid "old messages"
-msgstr "staré zprávy"
+#: src/imap.c:2745
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
+msgstr "chyba pøíkazu slu¾by imap: STORE %d %d %s\n"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:198
-msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
-msgstr ""
+#: src/imap.c:2759
+msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
+msgstr "chyba pøíkazu slu¾by imap: EXPUNGE\n"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:199
-msgid "messages which have been replied to"
-msgstr "zprávy, na které bylo odpovìzeno"
+#: src/imap.c:3016
+#, c-format
+msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
+msgstr "iconv nemù¾e konvertovat UTF-7 na %s\n"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:200
-msgid "read messages"
-msgstr "pøeètené zprávy"
+#: src/import.c:130
+msgid "Import"
+msgstr "Import"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:201
-msgid "messages which contain S in subject"
-msgstr "zprávy, které obsahují S v poli Pøedmìt"
+#: src/import.c:149
+msgid "Specify target mbox file and destination folder."
+msgstr "Zadejte cílový mbox soubor a cílovou slo¾ku."
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:202
-msgid "messages whose score is equal to #"
-msgstr "zprávy, jejich¾ ohodnocení je rovné #"
+#: src/import.c:159
+msgid "Importing file:"
+msgstr "Importovaný soubor :"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:203
-msgid "messages whose score is greater than #"
-msgstr "zprávy, jejich¾ ohodnocení je vìt¹í ne¾ #"
+#: src/import.c:164
+msgid "Destination dir:"
+msgstr "Cílový adresáø:"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:204
-msgid "messages whose score is lower than #"
-msgstr "zprávy, jejich¾ ohodnocení je men¹í ne¾ #"
+#: src/import.c:222
+msgid "Select importing file"
+msgstr "Vybrat soubor pro import"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:205
-msgid "messages whose size is equal to #"
-msgstr "zprávy, jejich¾ velikost je rovna #"
+#: src/importldif.c:176
+msgid "Please specify address book name and file to import."
+msgstr "Zadejte prosím název knihy adres a soubor pro import."
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:206
-msgid "messages whose size is greater than #"
-msgstr "zprávy, jejich¾ velikost je vìt¹í ne¾ #"
+#: src/importldif.c:179
+msgid "Select and rename LDIF field names to import."
+msgstr "Vyberte a pøejmenujte názvy LDIF polí pro import."
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:207
-msgid "messages whose size is smaller than #"
-msgstr "zprávy, jejich¾ velikost je men¹í #"
+#: src/importldif.c:182
+msgid "File imported."
+msgstr "Soubor importován."
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:208
-msgid "messages which have been sent to S"
-msgstr "zprávy, které byly odeslány S"
+#: src/importldif.c:367 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
+msgid "Please select a file."
+msgstr "Vyberte prosím soubor."
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:209
-msgid "marked messages"
-msgstr "oznaèené zprávy"
+#: src/importldif.c:373 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
+msgid "Address book name must be supplied."
+msgstr "Musí být zadán název knihy adres."
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:210
-msgid "unread messages"
-msgstr "nepøeètené zprávy"
+#: src/importldif.c:388
+msgid "Error reading LDIF fields."
+msgstr "Chyba pøi ètení LDIF polo¾ek."
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:211
-msgid "messages which contain S in References header"
-msgstr "zprávy, které obsahují S v poli Odvolávka"
+#: src/importldif.c:411
+msgid "LDIF file imported successfully."
+msgstr "Import LDIF soubor byl úspì¹ný."
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:212
-msgid "messages returning 0 when passed to command"
-msgstr ""
+#: src/importldif.c:496
+msgid "Select LDIF File"
+msgstr "Výbìr LDIF souboru"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:213
-msgid "messages which contain S in X-Label header"
-msgstr "zprávy, které obsahují S v záhlaví X-Label"
+#: src/importldif.c:612 src/summaryview.c:464
+msgid "S"
+msgstr "S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:215
-msgid "logical AND operator"
-msgstr "logický AND operátor"
+#: src/importldif.c:613 src/importldif.c:662
+msgid "LDIF Field"
+msgstr "Polo¾ky LDIF"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:216
-msgid "logical OR operator"
-msgstr "logický OR operátor"
+#: src/importldif.c:614
+msgid "Attribute Name"
+msgstr "Název atributu"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:217
-msgid "logical NOT operator"
-msgstr "logický NOT operátor"
+#: src/importldif.c:674
+msgid "Attribute"
+msgstr "Atribut"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:218
-msgid "case sensitive search"
-msgstr "vyhledávání rozli¹uje malá a velká písmena"
+#: src/importldif.c:685 src/select-keys.c:331
+msgid "Select"
+msgstr "Vybrat"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:220
-msgid "all filtering expressions are allowed"
-msgstr ""
+#: src/importldif.c:752
+msgid "File Name :"
+msgstr "Název souboru :"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:227
-msgid "Extended Search symbols"
-msgstr "Roz¹íøené vyhledávací symboly"
+#: src/importldif.c:762
+msgid "Records :"
+msgstr "Záznamù :"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:268 src/prefs_filtering_action.c:1115
-#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1726
-#: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:454
-msgid "Subject"
-msgstr "Pøedmìt"
+#: src/importldif.c:790
+msgid "Import LDIF file into Address Book"
+msgstr "Importovat LDIF soubor do knihy adres"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:272 src/prefs_filtering_action.c:1116
-#: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1727
-#: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:455
-msgid "From"
-msgstr "Od"
+#: src/importmutt.c:143
+msgid "Error importing MUTT file."
+msgstr "Chyba pøi importu souborù z MUTT."
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:276 src/prefs_filtering_action.c:1117
-#: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1728 src/quote_fmt.c:48
-msgid "To"
-msgstr "Komu"
+#: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
+#: src/importpine.c:329
+msgid "Please select a file to import."
+msgstr "Vyberte prosím soubor pro import."
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:317
-msgid "Extended Symbols"
-msgstr "Roz¹íøené symboly"
+#: src/importmutt.c:185
+msgid "Select MUTT File"
+msgstr "Vyberte MUTT soubor"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:321
-msgid "correct"
-msgstr "správný"
+#: src/importmutt.c:239
+msgid "Import MUTT file into Address Book"
+msgstr "Importovat MUTT soubor do knihy adres"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:119
-msgid "Owner"
-msgstr "Vlastník"
+#: src/importpine.c:143
+msgid "Error importing Pine file."
+msgstr "Chyba pøi importu souborù z Pine."
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:120
-msgid "Signer"
-msgstr "Podepsal"
+#: src/importpine.c:185
+msgid "Select Pine File"
+msgstr "Vyberte Pine soubor"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
-#: src/prefs_themes.c:874
-msgid "Name: "
-msgstr "Jméno: "
+#: src/importpine.c:239
+msgid "Import Pine file into Address Book"
+msgstr "Importovat Pine soubor do knihy adres"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
-msgid "Organization: "
-msgstr "Organizace: "
+#: src/inc.c:356
+msgid "Retrieving new messages"
+msgstr "Naèítám nové zprávy"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
-msgid "Location: "
-msgstr "Umístìní: "
+#: src/inc.c:400
+msgid "Standby"
+msgstr "V pohotovosti"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:169
-msgid "Fingerprint: "
-msgstr "Fingerprint: "
+#: src/inc.c:515 src/inc.c:572
+msgid "Cancelled"
+msgstr "Zru¹eno"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:175
-msgid "Signature status: "
-msgstr "Stav podpisu: "
+#: src/inc.c:526
+msgid "Retrieving"
+msgstr "Naèítám"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:229
+#: src/inc.c:542
 #, c-format
-msgid "SSL certificate for %s"
-msgstr "SSL certifikát pro: %s"
+msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
+msgstr "Hotovo (%d zpráv(a) (%s) pøijato)"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:259
+#: src/inc.c:546
+msgid "Done (no new messages)"
+msgstr "Hotovo (Nejsou ¾ádné nové zprávy)"
+
+#: src/inc.c:553
+msgid "Connection failed"
+msgstr "Spojení selhalo"
+
+#: src/inc.c:557
+msgid "Auth failed"
+msgstr "Autentizace selhala"
+
+#: src/inc.c:561 src/prefs_summary_column.c:76
+msgid "Locked"
+msgstr "Zamknuto"
+
+#: src/inc.c:585
 #, c-format
-msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
-msgstr "Certifikát pro %s je neznámý. Chtete jej pøijmout?"
+msgid "Authorization for %s on %s failed"
+msgstr "Autorizace pro %s na %s selhala"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
+#: src/inc.c:652
 #, c-format
-msgid "Signature status: %s"
-msgstr "Stav podpisu: %s"
+msgid "Finished (%d new message(s))"
+msgstr "Dokonèeno (%d nová(é) zpráva(y))"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:277
-msgid "View certificate"
-msgstr "Zobrazit certifikát"
+#: src/inc.c:655
+msgid "Finished (no new messages)"
+msgstr "Dokonèeno (nejsou nové zprávy)"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:283
-msgid "Unknown SSL Certificate"
-msgstr "Neznámý SSL certifikát"
+#: src/inc.c:664
+msgid "Some errors occurred while getting mail."
+msgstr "Bìhem naèítání zpráv se vyskytly chyby."
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
-msgid "Accept and save"
-msgstr "Pøijmout a ulo¾it"
+#: src/inc.c:705
+#, c-format
+msgid "%s: Retrieving new messages"
+msgstr "%s : Naèítám nové zprávy"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
-msgid "Cancel connection"
-msgstr "Zru¹it pøipojení"
+#: src/inc.c:722
+#, c-format
+msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
+msgstr "Pøipojuji se na POP3 server: %s ..."
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:300
-msgid "New certificate:"
-msgstr "Nový certifikát:"
-
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:305
-msgid "Known certificate:"
-msgstr "Známý certifikát:"
+#: src/inc.c:732
+#, c-format
+msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
+msgstr "Nemohu se spojit s POP3 serverem: %s:%d\n"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:312
+#: src/inc.c:739
 #, c-format
-msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
-msgstr "Certifikát pro %s se zmìnil. Chcete jej pøjmout?"
+msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
+msgstr "Nemohu se spojit s POP3 serverem: %s:%d"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:330
-msgid "View certificates"
-msgstr "Zobrazit certifikáty"
+#: src/inc.c:805 src/send_message.c:463
+msgid "Authenticating..."
+msgstr "Autentizuji..."
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:335
-msgid "Changed SSL Certificate"
-msgstr "Zmìnìné SSL certifikáty"
+#: src/inc.c:809
+msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
+msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv (STAT)..."
 
-#: src/headerview.c:171 src/summaryview.c:2247
-msgid "(No From)"
-msgstr "(není znám odesílatel)"
+#: src/inc.c:813
+msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
+msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv (LAST)..."
 
-#: src/headerview.c:186 src/summaryview.c:2292 src/summaryview.c:2295
-msgid "(No Subject)"
-msgstr "(®ádný pøedmìt)"
+#: src/inc.c:817
+msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
+msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv (UIDL)..."
 
-#: src/imap.c:667
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Connecting to %s failed"
-msgstr "Spojení %s:%d selhalo"
+#: src/inc.c:821
+msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
+msgstr "Zji¹»uji poèet zpráv (LIST)..."
 
-#: src/imap.c:672
-#, fuzzy, c-format
-msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "IMAP4 spojení s %s:%d bylo rozpojeno. Obnovuji spojení...\n"
+#: src/inc.c:832
+#, c-format
+msgid "Deleting message %d"
+msgstr "Vymazávám zprávu %d"
 
-#: src/imap.c:710
-msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
-msgstr "vytváøím tunelované IMAP4 spojení\n"
+#: src/inc.c:838 src/send_message.c:481
+msgid "Quitting"
+msgstr "Ukonèuji"
 
-#: src/imap.c:723
+#: src/inc.c:868
 #, c-format
-msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "vytváøím spojení IMAP4 s %s:%d ...\n"
+msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
+msgstr "Naèítám zprávu (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/imap.c:762
-msgid "Can't start TLS session.\n"
-msgstr "Nelze spustit TLS sezení.\n"
+#: src/inc.c:949
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Error occurred while processing mail:\n"
+"%s"
+msgstr "Vyskytla se chyba bìhem zpracovávání po¹ty."
 
-#: src/imap.c:1096
-#, c-format
-msgid "can't set deleted flags: %d\n"
-msgstr "nelze nastavit pøíznak smazání: %d\n"
+#: src/inc.c:951
+msgid "Error occurred while processing mail."
+msgstr "Vyskytla se chyba bìhem zpracovávání po¹ty."
 
-#: src/imap.c:1110 src/imap.c:1150
-msgid "can't expunge\n"
-msgstr "nelze odstranit\n"
+#: src/inc.c:954
+msgid "No disk space left."
+msgstr "Nezbylo ¾ádné místo na disku."
 
-#: src/imap.c:1144
-#, fuzzy
-msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
-msgstr "nelze nastavit pøíznak smazané: 1: %d\n"
+#: src/inc.c:957
+msgid "Can't write file."
+msgstr "Nemohu zapisovat do souboru."
 
-#: src/imap.c:1186
-#, fuzzy
-msgid "can't close folder\n"
-msgstr "nelze vybrat slo¾ku: %s\n"
+#: src/inc.c:962
+msgid "Socket error."
+msgstr "Chyba soketu."
 
-#: src/imap.c:1238
+#: src/inc.c:968
 #, fuzzy, c-format
-msgid "root folder %s does not exist\n"
-msgstr "Soubor %s neexistuje\n"
+msgid ""
+"Mailbox is locked:\n"
+"%s"
+msgstr "Mailbox je zamknut."
 
-#: src/imap.c:1417 src/imap.c:1425
-#, fuzzy
-msgid "error occurred while getting LIST.\n"
-msgstr "Vyskytla se chyba bìhem pøíkazu LIST.\n"
+#: src/inc.c:970
+msgid "Mailbox is locked."
+msgstr "Mailbox je zamknut."
 
-#: src/imap.c:1653
-msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
-msgstr "nelze vytvoøit mailbox: selhal pøíkaz LIST\n"
+#: src/inc.c:976 src/send_message.c:587
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Authentication failed:\n"
+"%s"
+msgstr "Metoda autentizace"
 
-#: src/imap.c:1675
-msgid "can't create mailbox\n"
-msgstr "nelze vytvoøit mailbox\n"
+#: src/inc.c:979 src/send_message.c:590
+#, fuzzy
+msgid "Authentication failed."
+msgstr "Metoda autentizace"
 
-#: src/imap.c:1718
-msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
-msgstr ""
+#: src/inc.c:1001
+msgid "Incorporation cancelled\n"
+msgstr "Zaèleòování zru¹eno\n"
 
-#: src/imap.c:1750
+#: src/inputdialog.c:152
 #, c-format
-msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
-msgstr "nelze pøejmenovat mailbox: %s na %s\n"
-
-#: src/imap.c:1812
-msgid "can't delete mailbox\n"
-msgstr "nelze smazat mailbox\n"
+msgid "Input password for %s on %s:"
+msgstr "Zadejte heslo pro %s na %s:"
 
-#: src/imap.c:1850
-msgid "can't get envelope\n"
-msgstr "Nemohu naèíst obálku\n"
+#: src/inputdialog.c:154
+msgid "Input password"
+msgstr "Zadejte heslo"
 
-#: src/imap.c:1858
-msgid "error occurred while getting envelope.\n"
-msgstr "Vyskytla se chyba bìhem naèítání obálky.\n"
+#: src/logwindow.c:61
+msgid "Protocol log"
+msgstr "Záznamový protokol"
 
-#: src/imap.c:1880
+#: src/main.c:139 src/main.c:148
 #, c-format
-msgid "can't parse envelope: %s\n"
-msgstr "Nemohu analyzovat obálku: %s\n"
+msgid ""
+"File `%s' already exists.\n"
+"Can't create folder."
+msgstr ""
+"Soubor '%s' u¾ existuje.\n"
+"Nemohu vytvoøit slo¾ku."
 
-#: src/imap.c:1938
-#, c-format
-msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
-msgstr "Nelze navázat relaci s IMAP4 serverem: %s\n"
+#: src/main.c:207
+msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
+msgstr "g_thread není v glib podporován.\n"
 
-#: src/imap.c:1960
-#, c-format
-msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
-msgstr "Nemohu se spojit s IMAP4 serverem: %s:%d\n"
+#: src/main.c:257
+msgid ""
+"GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
+"OpenPGP support disabled."
+msgstr ""
+"GnuPG není korektnì instalováno, nebo je verze pøíli¹ stará.\n"
+"Podpora pro OpenPGP je zakázána."
 
-#: src/imap.c:1967
+#: src/main.c:425
 #, c-format
-msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
-msgstr "Nelze navázat relaci s IMAP4 serverem: %s:%d\n"
+msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
+msgstr "Pou¾ití: %s [VOLBY]...\n"
 
-#: src/imap.c:2057
-msgid "can't get namespace\n"
-msgstr "nemohu najít obálku\n"
+#: src/main.c:428
+msgid "  --compose [address]    open composition window"
+msgstr "  --compose [adresa]     otevøe okno pro psaní nové zprávy"
 
-#: src/imap.c:2491
-#, c-format
-msgid "can't select folder: %s\n"
-msgstr "nelze vybrat slo¾ku: %s\n"
+#: src/main.c:429
+msgid ""
+"  --attach file1 [file2]...\n"
+"                         open composition window with specified files\n"
+"                         attached"
+msgstr ""
+"  --attach soubor1 [soubor2]...\n"
+"                           otevøe okno pro psaní zprávy s pøipojeným\n"
+"                           souborem(y)"
 
-#: src/imap.c:2631
-#, fuzzy
-msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
-msgstr "Metoda autentizace"
+#: src/main.c:432
+msgid "  --receive              receive new messages"
+msgstr "  --receive             naète nové zprávy"
 
-#: src/imap.c:2648
-msgid "IMAP4 login failed.\n"
-msgstr "Neúspì¹né pøihlá¹ení k IMAP4.\n"
+#: src/main.c:433
+msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
+msgstr "  --receive-all          naète v¹echny nové zprávy ze v¹ech úètù"
 
-#: src/imap.c:2966
-#, c-format
-msgid "can't append %s to %s\n"
-msgstr "Nemohu pøidat %s do %s\n"
+#: src/main.c:434
+msgid "  --send                 send all queued messages"
+msgstr "  --send              po¹le v¹echny pozdr¾ené zprávy"
 
-#: src/imap.c:3015
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't append message to %s\n"
-msgstr "nelze pøidat zprávu %s\n"
+#: src/main.c:435
+msgid "  --status               show the total number of messages"
+msgstr "  --status             vypí¹e celkový poèet zpráv"
 
-#: src/imap.c:3097
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't copy %s to %s\n"
-msgstr "nelze kopírovat %d na %s\n"
+#: src/main.c:436
+msgid "  --online               switch to online mode"
+msgstr "  --online              pøejde do online re¾imu"
 
-#: src/imap.c:3147
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
-msgstr "chyba pøíkazu slu¾by imap: STORE %d %d %s\n"
+#: src/main.c:437
+msgid "  --offline              switch to offline mode"
+msgstr "  --offline              pøejde do offline re¾imu"
 
-#: src/imap.c:3164
-msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
-msgstr "chyba pøíkazu slu¾by imap: EXPUNGE\n"
+#: src/main.c:438
+msgid "  --debug                debug mode"
+msgstr "  --debug              re¾im trasování"
 
-#: src/imap.c:3177
-#, fuzzy
-msgid "error while imap command: CLOSE\n"
-msgstr "chyba pøíkazu slu¾by imap: EXPUNGE\n"
+#: src/main.c:439
+msgid "  --help                 display this help and exit"
+msgstr "  --help            vypí¹e tento text a skonèí"
 
-#: src/imap.c:3396 src/imap.c:3433
-#, fuzzy
-msgid "iconv cannot convert UTF-7 to UTF-8\n"
-msgstr "iconv nemù¾e konvertovat UTF-7 na %s\n"
+#: src/main.c:440
+msgid "  --version              output version information and exit"
+msgstr "  --version             vypí¹e informace o verzi a skonèí"
 
-#: src/imap.c:3528
-#, fuzzy
-msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
-msgstr "iconv nemù¾e konvertovat UTF-7 na %s\n"
+#: src/main.c:481 src/summaryview.c:5190
+#, c-format
+msgid "Processing (%s)..."
+msgstr "Zpracovávám (%s)..."
 
-#: src/imap_gtk.c:52 src/mh_gtk.c:50
-msgid "/Create _new folder..."
-msgstr "/_Vytvoøit novou slo¾ku..."
+#: src/main.c:484
+msgid "top level folder"
+msgstr "nejvy¹¹í slo¾ka v hierarchii"
 
-#: src/imap_gtk.c:53 src/mh_gtk.c:51
-msgid "/_Rename folder..."
-msgstr "/Pøej_menovat slo¾ku..."
+#: src/main.c:549
+msgid "Composing message exists."
+msgstr "Vytváøená zpráva existuje."
 
-#: src/imap_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:52
-msgid "/M_ove folder..."
-msgstr "/Pøes_unout slo¾ku..."
+#: src/main.c:550
+msgid "Draft them"
+msgstr "Ulo¾it jako koncepty"
 
-#: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:53
-msgid "/_Delete folder"
-msgstr "/_Smazat slo¾ku"
+#: src/main.c:550
+msgid "Discard them"
+msgstr "Stornovat je"
 
-#: src/imap_gtk.c:57
-#, fuzzy
-msgid "/Down_load messages"
-msgstr "staré zprávy"
+#: src/main.c:550
+msgid "Don't quit"
+msgstr "Neskonèit"
 
-#: src/imap_gtk.c:59 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:54
-msgid "/_Check for new messages"
-msgstr "/_Zkontrolovat nové zprávy"
+#: src/main.c:564
+msgid "Queued messages"
+msgstr "Pozdr¾ené zprávy"
 
-#: src/imap_gtk.c:60 src/mh_gtk.c:56
-msgid "/R_ebuild folder tree"
-msgstr "/O_bnovit strom slo¾ek"
+#: src/main.c:565
+msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
+msgstr "Ve frontì jsou neodeslanì zprávy. Skonèit nyní?"
 
-#: src/imap_gtk.c:62
-msgid "/Remove _IMAP4 account"
-msgstr "/Odebrat _IMAP4 úèet"
+#: src/main.c:819
+msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
+msgstr "Pøi posílání pozdr¾ených zpráv nastala stejná chyba."
 
-#: src/imap_gtk.c:125
-msgid ""
-"Input the name of new folder:\n"
-"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
-" append `/' at the end of the name)"
-msgstr ""
-"Zadejte název pro novou slo¾ku:\n"
-"(Pokud chcete vytvoøit slo¾ku, která bude mít dal¹í\n"
-"podslo¾ky, pøidejte nakonec názvu '/')"
+#: src/mainwindow.c:409
+msgid "/_File/_Folder"
+msgstr "/_Soubor/_Slo¾ka"
 
-#: src/imap_gtk.c:128 src/mh_gtk.c:120
-msgid "NewFolder"
-msgstr "Nová slo¾ka"
+#: src/mainwindow.c:410
+msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
+msgstr "/_Soubor/_Slo¾ka/_Vytvoøit novou slo¾ku..."
 
-#: src/imap_gtk.c:134 src/mh_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:225
-#, c-format
-msgid "`%c' can't be included in folder name."
-msgstr "%c nemù¾e být obsa¾eno ve jménì slo¾ky."
+#: src/mainwindow.c:412
+msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
+msgstr "/_Soubor/_Slo¾ka/_Pøejmenovat slo¾ku..."
 
-#: src/imap_gtk.c:144 src/imap_gtk.c:191 src/mh_gtk.c:136 src/mh_gtk.c:232
-#, c-format
-msgid "The folder `%s' already exists."
-msgstr "Slo¾ka '%s' u¾ existuje."
+#: src/mainwindow.c:413
+msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
+msgstr "/_Soubor/_Slo¾ka/_Smazat slo¾ku"
 
-#: src/imap_gtk.c:150 src/mh_gtk.c:142
-#, c-format
-msgid "Can't create the folder `%s'."
-msgstr "Nemohu vytvoøit slo¾ku '%s'."
+#: src/mainwindow.c:414
+#, fuzzy
+msgid "/_File/_Folder/---"
+msgstr "/_Soubor/_Slo¾ka"
 
-#: src/imap_gtk.c:173 src/mh_gtk.c:216
-#, c-format
-msgid "Input new name for `%s':"
-msgstr "Zadejte nové jméno pro '%s' :"
+#: src/mainwindow.c:415
+#, fuzzy
+msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
+msgstr "/_Soubor/_Zkontrolovat nové zprávy ve v¹ech slo¾kách"
 
-#: src/imap_gtk.c:174 src/mh_gtk.c:217
-msgid "Rename folder"
-msgstr "Pøejmenovat slo¾ku"
-
-#: src/imap_gtk.c:201 src/mh_gtk.c:242
-msgid ""
-"The folder could not be renamed.\n"
-"The new folder name is not allowed."
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:417
+msgid "/_File/_Add mailbox..."
+msgstr "/_Soubor/Pøi_dat mailbox...."
 
-#: src/imap_gtk.c:251
-#, c-format
-msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
-msgstr "Opravdu smazat IMAP4 úèet '%s'?"
+#: src/mainwindow.c:418
+msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
+msgstr "/_Soubor/Pøi_dat mbox mailbox...."
 
-#: src/imap_gtk.c:252
-msgid "Delete IMAP4 account"
-msgstr "Smazat IMAP4 úèet"
+#: src/mainwindow.c:419
+msgid "/_File/_Import mbox file..."
+msgstr "/_Soubor/_Importovat soubor mbox..."
 
-#: src/imap_gtk.c:297 src/mh_gtk.c:167
-#, c-format
-msgid ""
-"All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
-"Do you really want to delete?"
-msgstr ""
-"V¹echny slo¾ky a zprávy v '%s' budou vymazány.\n"
-"Chcete je opravdu smazat ?"
+#: src/mainwindow.c:420
+msgid "/_File/_Export to mbox file..."
+msgstr "/_Soubor/E_xportovat do mbox souboru..."
 
-#: src/imap_gtk.c:299 src/mh_gtk.c:169
-msgid "Delete folder"
-msgstr "Smazat slo¾ku "
+#: src/mainwindow.c:421
+msgid "/_File/Empty _trash"
+msgstr "/_Soubor/_Vyprázdnit ko¹"
 
-#: src/imap_gtk.c:317 src/mh_gtk.c:187
-#, c-format
-msgid "Can't remove the folder `%s'."
-msgstr "Nemohu odstranit slo¾ku '%s'."
+#: src/mainwindow.c:422
+msgid "/_File/_Work offline"
+msgstr "/_Soubor/Pracovat o_ffline"
 
-#: src/imap_gtk.c:361 src/news_gtk.c:295
-#, fuzzy
-msgid "Offline"
-msgstr "Pracovat offline"
+#: src/mainwindow.c:424 src/messageview.c:144
+msgid "/_File/_Save as..."
+msgstr "/_Soubor/Ulo¾it j_ako..."
 
-#: src/imap_gtk.c:362 src/news_gtk.c:296
-#, fuzzy
-msgid "You are offline. Go online?"
-msgstr "Pracujete v re¾imu offline. Pøepnout?"
+#: src/mainwindow.c:425 src/messageview.c:145
+msgid "/_File/_Print..."
+msgstr "/_Soubor/_Tisk..."
 
-#: src/imap_gtk.c:379 src/news_gtk.c:313
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
-msgstr "Vyskytla se chyba pøi posílání zprávy pro '%s'."
+#: src/mainwindow.c:428
+msgid "/_File/E_xit"
+msgstr "/_Soubor/_Konec"
 
-#: src/import.c:146
-msgid "Import"
-msgstr "Import"
+#: src/mainwindow.c:433
+msgid "/_Edit/Select _thread"
+msgstr "/Úp_ravy/Vybrat _vlákno"
 
-#: src/import.c:165
-msgid "Specify target mbox file and destination folder."
-msgstr "Zadejte cílový mbox soubor a cílovou slo¾ku."
+#: src/mainwindow.c:435 src/messageview.c:153
+msgid "/_Edit/_Find in current message..."
+msgstr "/Ú_pravy/_Najít v aktuální zprávì..."
 
-#: src/import.c:175
-msgid "Importing file:"
-msgstr "Importovaný soubor :"
+#: src/mainwindow.c:437
+msgid "/_Edit/_Search folder..."
+msgstr "/Ú_pravy/Vy_hledat slo¾ku..."
 
-#: src/import.c:180
-msgid "Destination dir:"
-msgstr "Cílový adresáø:"
+#: src/mainwindow.c:439
+msgid "/_View/Show or hi_de"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt"
 
-#: src/import.c:238
-msgid "Select importing file"
-msgstr "Vybrat soubor pro import"
+#: src/mainwindow.c:440
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Strom slo¾ek "
 
-#: src/importldif.c:189
-msgid "Please specify address book name and file to import."
-msgstr "Zadejte prosím název knihy adres a soubor pro import."
+#: src/mainwindow.c:442
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/Ná_hled na zprávu"
 
-#: src/importldif.c:192
-msgid "Select and rename LDIF field names to import."
-msgstr "Vyberte a pøejmenujte názvy LDIF polí pro import."
+#: src/mainwindow.c:444
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta"
 
-#: src/importldif.c:195
-msgid "File imported."
-msgstr "Soubor importován."
+#: src/mainwindow.c:446
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta/Ikony _a text"
 
-#: src/importldif.c:450 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
-msgid "Please select a file."
-msgstr "Vyberte prosím soubor."
+#: src/mainwindow.c:448
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta/_Ikony"
 
-#: src/importldif.c:456 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
-msgid "Address book name must be supplied."
-msgstr "Musí být zadán název knihy adres."
+#: src/mainwindow.c:450
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta/_Text"
 
-#: src/importldif.c:471
-msgid "Error reading LDIF fields."
-msgstr "Chyba pøi ètení LDIF polo¾ek."
+#: src/mainwindow.c:452
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta/_Nic"
 
-#: src/importldif.c:494
-msgid "LDIF file imported successfully."
-msgstr "Import LDIF soubor byl úspì¹ný."
+#: src/mainwindow.c:454
+msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/Stavová _li¹ta"
 
-#: src/importldif.c:606
-msgid "Select LDIF File"
-msgstr "Výbìr LDIF souboru"
+#: src/mainwindow.c:457
+msgid "/_View/Separate f_older tree"
+msgstr "/Z_obrazit/Samostatný s_trom slo¾ek "
 
-#: src/importldif.c:703
-msgid ""
-"Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
-"file data."
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:458
+msgid "/_View/Separate m_essage view"
+msgstr "/Z_obrazit/Samostatné pro_hlédnutí zprávy"
 
-#: src/importldif.c:709
-msgid "File Name"
-msgstr "Název souboru"
+#: src/mainwindow.c:460
+msgid "/_View/_Sort"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it"
 
-#: src/importldif.c:720
-msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:461
+msgid "/_View/_Sort/by _number"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle èí_sla"
 
-#: src/importldif.c:729
-#, fuzzy
-msgid "Select the LDIF file to import."
-msgstr "Vyberte a pøejmenujte názvy LDIF polí pro import."
+#: src/mainwindow.c:462
+msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _velikosti"
 
-#: src/importldif.c:766
-msgid "R"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:463
+msgid "/_View/_Sort/by _date"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _data"
 
-#: src/importldif.c:767 src/summaryview.c:452
-msgid "S"
-msgstr "S"
+#: src/mainwindow.c:464
+msgid "/_View/_Sort/by _from"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _od koho"
 
-#: src/importldif.c:768
-#, fuzzy
-msgid "LDIF Field Name"
-msgstr "Polo¾ky LDIF"
+#: src/mainwindow.c:465
+msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle odesí_latele"
 
-#: src/importldif.c:769
-msgid "Attribute Name"
-msgstr "Název atributu"
+#: src/mainwindow.c:466
+msgid "/_View/_Sort/by _subject"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle pø_edmìtu"
 
-#: src/importldif.c:824
-msgid "LDIF Field"
-msgstr "Polo¾ky LDIF"
+#: src/mainwindow.c:467
+msgid "/_View/_Sort/by _color label"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _barevné znaèky"
 
-#: src/importldif.c:836
-msgid "Attribute"
-msgstr "Atribut"
+#: src/mainwindow.c:469
+msgid "/_View/_Sort/by _mark"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle o_znaèení"
 
-#: src/importldif.c:847
-msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:470
+msgid "/_View/_Sort/by _status"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _stavu"
 
-#: src/importldif.c:852
-msgid "???"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:471
+msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle pøipo_jených souborù"
 
-#: src/importldif.c:870
-msgid ""
-"Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
-"list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
-"automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
-"(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
-"anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
-"below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
-"field for import."
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:473
+msgid "/_View/_Sort/by score"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle ohodnocení"
 
-#: src/importldif.c:882
-#, fuzzy
-msgid "Select for Import"
-msgstr "Vybrat slo¾ku"
+#: src/mainwindow.c:474
+msgid "/_View/_Sort/by locked"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle zámku"
 
-#: src/importldif.c:888
-msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:475
+msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/_Netøídit"
 
-#: src/importldif.c:891
-#, fuzzy
-msgid " Modify "
-msgstr "Zmìnit"
+#: src/mainwindow.c:476 src/mainwindow.c:479
+msgid "/_View/_Sort/---"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/---"
 
-#: src/importldif.c:897
-msgid "This button will update the list above with the data supplied."
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:477
+msgid "/_View/_Sort/Ascending"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/Vzestupnì"
 
-#: src/importldif.c:970
-#, fuzzy
-msgid "Records Imported :"
-msgstr "Záznamù :"
+#: src/mainwindow.c:478
+msgid "/_View/_Sort/Descending"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/Sestupnì"
 
-#: src/importldif.c:1001
-msgid "Import LDIF file into Address Book"
-msgstr "Importovat LDIF soubor do knihy adres"
+#: src/mainwindow.c:480
+msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/_Získat z pøedmìtu"
 
-#: src/importmutt.c:143
-msgid "Error importing MUTT file."
-msgstr "Chyba pøi importu souborù z MUTT."
+#: src/mainwindow.c:482
+msgid "/_View/Th_read view"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit _vlákna"
 
-#: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:329 src/importpine.c:171
-#: src/importpine.c:330
-msgid "Please select a file to import."
-msgstr "Vyberte prosím soubor pro import."
+#: src/mainwindow.c:483
+msgid "/_View/E_xpand all threads"
+msgstr "/Z_obrazit/Rozbalit v¹e_chna vlákna"
 
-#: src/importmutt.c:185
-msgid "Select MUTT File"
-msgstr "Vyberte MUTT soubor"
+#: src/mainwindow.c:484
+msgid "/_View/Co_llapse all threads"
+msgstr "/Z_obrazit/_Sbalit v¹echna vlákna"
 
-#: src/importmutt.c:242
-msgid "Import MUTT file into Address Book"
-msgstr "Importovat MUTT soubor do knihy adres"
+#: src/mainwindow.c:485
+msgid "/_View/_Hide read messages"
+msgstr "/Z_obrazit/Skrýt pøeè_tené zprávy"
 
-#: src/importpine.c:143
-msgid "Error importing Pine file."
-msgstr "Chyba pøi importu souborù z Pine."
+#: src/mainwindow.c:486
+msgid "/_View/Set displayed _items..."
+msgstr "/Z_obrazit/Nastavit zobrazené po_lo¾ky..."
 
-#: src/importpine.c:185
-msgid "Select Pine File"
-msgstr "Vyberte Pine soubor"
+#: src/mainwindow.c:489
+msgid "/_View/_Go to"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít"
 
-#: src/importpine.c:242
-msgid "Import Pine file into Address Book"
-msgstr "Importovat Pine soubor do knihy adres"
+#: src/mainwindow.c:490
+msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Pø_edchozí zpráva"
 
-#: src/inc.c:382
-msgid "Retrieving new messages"
-msgstr "Naèítám nové zprávy"
+#: src/mainwindow.c:491
+msgid "/_View/_Go to/_Next message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/_Dal¹í zpráva"
 
-#: src/inc.c:429
-msgid "Standby"
-msgstr "V pohotovosti"
+#: src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:497 src/mainwindow.c:500
+#: src/mainwindow.c:505 src/mainwindow.c:510
+msgid "/_View/_Go to/---"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/---"
 
-#: src/inc.c:556 src/inc.c:607
-msgid "Cancelled"
-msgstr "Zru¹eno"
+#: src/mainwindow.c:493
+msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Pøedchozí nepøeètená zp_ráva"
 
-#: src/inc.c:567
-msgid "Retrieving"
-msgstr "Naèítám"
+#: src/mainwindow.c:495
+msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Dal¹í nepøeè_tená zpráva"
 
-#: src/inc.c:576
-#, c-format
-msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
-msgstr "Hotovo (%d zpráv(a) (%s) pøijato)"
+#: src/mainwindow.c:498
+msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/_Pøedchozí nová zpráva"
 
-#: src/inc.c:580
-msgid "Done (no new messages)"
-msgstr "Hotovo (Nejsou ¾ádné nové zprávy)"
+#: src/mainwindow.c:499
+msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Dal¹í n_ová zpráva"
 
-#: src/inc.c:586
-msgid "Connection failed"
-msgstr "Spojení selhalo"
+#: src/mainwindow.c:501
+msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Pøed_chozí oznaèená zpráva"
 
-#: src/inc.c:590
-msgid "Auth failed"
-msgstr "Autentizace selhala"
+#: src/mainwindow.c:503
+msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Dal¹í oz_naèená zpráva"
 
-#: src/inc.c:594 src/prefs_summary_column.c:76
-msgid "Locked"
-msgstr "Zamknuto"
+#: src/mainwindow.c:506
+msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Pøedchozí _zpráva s návì¹tím"
 
-#: src/inc.c:604 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:244
-#, fuzzy
-msgid "Timeout"
-msgstr "Timeout (vteøin)"
+#: src/mainwindow.c:508
+msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Da_l¹í zpráva s návì¹tím"
 
-#: src/inc.c:681
-#, c-format
-msgid "Finished (%d new message(s))"
-msgstr "Dokonèeno (%d nová(é) zpráva(y))"
+#: src/mainwindow.c:511
+msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Do _jiné slo¾ky"
 
-#: src/inc.c:684
-msgid "Finished (no new messages)"
-msgstr "Dokonèeno (nejsou nové zprávy)"
+#: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:159
+msgid "/_View/_Code set/---"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/---"
 
-#: src/inc.c:693
-msgid "Some errors occurred while getting mail."
-msgstr "Bìhem naèítání zpráv se vyskytly chyby."
+#: src/mainwindow.c:519 src/messageview.c:163
+msgid "/_View/_Code set"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada"
 
-#: src/inc.c:734
-#, c-format
-msgid "%s: Retrieving new messages"
-msgstr "%s : Naèítám nové zprávy"
+#: src/mainwindow.c:520 src/messageview.c:164
+msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/_Autodetekce "
 
-#: src/inc.c:753
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
-msgstr "Pøipojuji se na POP3 server: %s ..."
+#: src/mainwindow.c:523 src/messageview.c:167
+msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/7bitová ascii (US-ASC_II)"
 
-#: src/inc.c:763
-#, c-format
-msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
-msgstr "Nemohu se spojit s POP3 serverem: %s:%d\n"
+#: src/mainwindow.c:527 src/messageview.c:171
+msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/inc.c:770
-#, c-format
-msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
-msgstr "Nemohu se spojit s POP3 serverem: %s:%d"
+#: src/mainwindow.c:531 src/messageview.c:175
+msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Západní Evropa (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/inc.c:851 src/send_message.c:461
-msgid "Authenticating..."
-msgstr "Autentizuji..."
+#: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:177
+msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Západní Evropa (ISO-8859-15)"
 
-#: src/inc.c:852
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
-msgstr "Získávám zprávy z %s do %s...\n"
+#: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:181
+msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Støední Evropa (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/inc.c:858
-msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
-msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv (STAT)..."
+#: src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:184
+msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/_Baltská (ISO-8859-13)"
 
-#: src/inc.c:862
-msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
-msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv (LAST)..."
+#: src/mainwindow.c:542 src/messageview.c:186
+msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Baltská (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/inc.c:866
-msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
-msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv (UIDL)..."
+#: src/mainwindow.c:545 src/messageview.c:189
+msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Øecká (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/inc.c:870
-msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
-msgstr "Zji¹»uji poèet zpráv (LIST)..."
+#: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:192
+msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Turecká (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/inc.c:880
-#, c-format
-msgid "Deleting message %d"
-msgstr "Vymazávám zprávu %d"
+#: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:195
+msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/inc.c:887 src/send_message.c:479
-msgid "Quitting"
-msgstr "Ukonèuji"
+#: src/mainwindow.c:553 src/messageview.c:197
+msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (KOI8-_R)"
 
-#: src/inc.c:912
-#, c-format
-msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
-msgstr "Naèítám zprávu (%d / %d) (%s / %s)"
+#: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:199
+msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (Windows-1251)"
 
-#: src/inc.c:931
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
-msgstr "Hotovo (%d zpráv(a) (%s) pøijato)"
+#: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:203
+msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/inc.c:1084
-#, fuzzy
-msgid "Connection failed."
-msgstr "Spojení selhalo"
+#: src/mainwindow.c:562 src/messageview.c:206
+msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (ISO-2022-JP-2)"
 
-#: src/inc.c:1090
-msgid "Error occurred while processing mail."
-msgstr "Vyskytla se chyba bìhem zpracovávání po¹ty."
+#: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:209
+msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (_EUC-JP)"
 
-#: src/inc.c:1095
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Error occurred while processing mail:\n"
-"%s"
-msgstr "Vyskytla se chyba bìhem zpracovávání po¹ty."
+#: src/mainwindow.c:567 src/messageview.c:211
+msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (_Shift__JIS)"
 
-#: src/inc.c:1101
-msgid "No disk space left."
-msgstr "Nezbylo ¾ádné místo na disku."
+#: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:215
+msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Zjednodu¹ená èínská (_GB2312)"
 
-#: src/inc.c:1106
-msgid "Can't write file."
-msgstr "Nemohu zapisovat do souboru."
+#: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:217
+msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Tradièní èínská (_Big5)"
 
-#: src/inc.c:1111
-msgid "Socket error."
-msgstr "Chyba soketu."
+#: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:219
+msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Tradièní èínská (EUC-_TW)"
 
-#: src/inc.c:1117 src/send_message.c:604
-msgid "Connection closed by the remote host."
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:221
+msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Èínská (ISO-2022-_CN)"
 
-#: src/inc.c:1123
-msgid "Mailbox is locked."
-msgstr "Mailbox je zamknut."
+#: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:224
+msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Korejská (EUC-_KR)"
 
-#: src/inc.c:1127
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Mailbox is locked:\n"
-"%s"
-msgstr "Mailbox je zamknut."
+#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:226
+msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Korejská (ISO-2022-KR)"
 
-#: src/inc.c:1133 src/send_message.c:589
-#, fuzzy
-msgid "Authentication failed."
-msgstr "Metoda autentizace"
+#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:229
+msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Thajská (TIS-620)"
 
-#: src/inc.c:1138 src/send_message.c:592
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Authentication failed:\n"
-"%s"
-msgstr "Metoda autentizace"
+#: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:231
+msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Thajská (Windows-874)"
 
-#: src/inc.c:1143 src/send_message.c:608
-msgid "Session timed out."
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:595 src/summaryview.c:450
+msgid "/_View/Open in new _window"
+msgstr "/Z_obrazit/Otevøít v _novém oknì"
 
-#: src/inc.c:1179
-msgid "Incorporation cancelled\n"
-msgstr "Zaèleòování zru¹eno\n"
+#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:239
+msgid "/_View/Mess_age source"
+msgstr "/Z_obrazit/Zd_roj zprávy"
 
-#: src/ldif.c:838
-#, fuzzy
-msgid "Nick Name"
-msgstr "Pøezdívka"
+#: src/mainwindow.c:597
+msgid "/_View/Show all _headers"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit v¹echna zá_hlaví"
 
-#: src/main.c:158 src/main.c:167
-#, c-format
-msgid ""
-"File `%s' already exists.\n"
-"Can't create folder."
-msgstr ""
-"Soubor '%s' u¾ existuje.\n"
-"Nemohu vytvoøit slo¾ku."
+#: src/mainwindow.c:599
+msgid "/_View/_Update summary"
+msgstr "/Z_obrazit/_Aktualizace souhrnu"
 
-#: src/main.c:280
-msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
-msgstr "g_thread není v glib podporován.\n"
+#: src/mainwindow.c:602
+msgid "/_Message/Get new ma_il"
+msgstr "/_Zpráva/_Pøíjem nové po¹ty"
 
-#: src/main.c:587
-#, c-format
-msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
-msgstr "Pou¾ití: %s [VOLBY]...\n"
+#: src/mainwindow.c:603
+msgid "/_Message/Get from _all accounts"
+msgstr "/_Zpráva/Pøijmout _ze v¹ech úètù"
 
-#: src/main.c:590
-msgid "  --compose [address]    open composition window"
-msgstr "  --compose [adresa]     otevøe okno pro psaní nové zprávy"
+#: src/mainwindow.c:605
+msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
+msgstr "/_Zpráva/Pøeru¹it pøí_jem zpráv"
 
-#: src/main.c:591
-msgid ""
-"  --attach file1 [file2]...\n"
-"                         open composition window with specified files\n"
-"                         attached"
-msgstr ""
-"  --attach soubor1 [soubor2]...\n"
-"                           otevøe okno pro psaní zprávy s pøipojeným\n"
-"                           souborem(y)"
+#: src/mainwindow.c:607
+msgid "/_Message/_Send queued messages"
+msgstr "/_Zpráva/Odeslat pozd_r¾ené zprávy"
 
-#: src/main.c:594
-msgid "  --receive              receive new messages"
-msgstr "  --receive             naète nové zprávy"
+#: src/mainwindow.c:609
+msgid "/_Message/Compose a_n email message"
+msgstr "/_Zpráva/_Napsat novou zprávu"
 
-#: src/main.c:595
-msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
-msgstr "  --receive-all          naète v¹echny nové zprávy ze v¹ech úètù"
+#: src/mainwindow.c:610
+msgid "/_Message/Compose a news message"
+msgstr "/_Zpráva/Napsat diskusní pøíspìvek"
 
-#: src/main.c:596
-msgid "  --send                 send all queued messages"
-msgstr "  --send              po¹le v¹echny pozdr¾ené zprávy"
+#: src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:246
+msgid "/_Message/_Reply"
+msgstr "/_Zpráva/_Odpovìdìt"
 
-#: src/main.c:597
-#, fuzzy
-msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
-msgstr "  --status             vypí¹e celkový poèet zpráv"
+#: src/mainwindow.c:612
+msgid "/_Message/Repl_y to"
+msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu"
 
-#: src/main.c:598
-#, fuzzy
-msgid ""
-"  --status-full [folder]...\n"
-"                         show the status of each folder"
-msgstr "  --status             vypí¹e celkový poèet zpráv"
+#: src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:247
+msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
+msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu/_v¹em"
 
-#: src/main.c:600
-msgid "  --online               switch to online mode"
-msgstr "  --online              pøejde do online re¾imu"
+#: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:249
+msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
+msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu/_odesílateli"
 
-#: src/main.c:601
-msgid "  --offline              switch to offline mode"
-msgstr "  --offline              pøejde do offline re¾imu"
+#: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:251
+msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
+msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu/do _diskusního listu"
 
-#: src/main.c:602
-msgid "  --debug                debug mode"
-msgstr "  --debug              re¾im trasování"
+#: src/mainwindow.c:617
+msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
+msgstr "/_Zpráva/Odpovìdìt a postoupit komu"
 
-#: src/main.c:603
-msgid "  --help                 display this help and exit"
-msgstr "  --help            vypí¹e tento text a skonèí"
+#: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:254
+msgid "/_Message/_Forward"
+msgstr "/_Zpráva/Pøedat dá_l"
 
-#: src/main.c:604
-msgid "  --version              output version information and exit"
-msgstr "  --version             vypí¹e informace o verzi a skonèí"
+#: src/mainwindow.c:620
+msgid "/_Message/Redirect"
+msgstr "/_Zpráva/Pøesmìrov_at"
 
-#: src/main.c:605
-#, fuzzy
-msgid "  --config-dir           output configuration directory"
-msgstr "  --version             vypí¹e informace o verzi a skonèí"
+#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:259
+msgid "/_Message/Re-_edit"
+msgstr "/_Zpráva/Znov_u editovat"
 
-#: src/main.c:642 src/summaryview.c:5044
-#, c-format
-msgid "Processing (%s)..."
-msgstr "Zpracovávám (%s)..."
+#: src/mainwindow.c:624
+msgid "/_Message/M_ove..."
+msgstr "/_Zpráva/Pøe_sunout..."
 
-#: src/main.c:645
-msgid "top level folder"
-msgstr "nejvy¹¹í slo¾ka v hierarchii"
+#: src/mainwindow.c:625
+msgid "/_Message/_Copy..."
+msgstr "/_Zpráva/_Kopírovat..."
 
-#: src/main.c:709
-msgid "Really quit?"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:626
+msgid "/_Message/_Delete"
+msgstr "/_Zpráva/S_mazat"
 
-#: src/main.c:710
-msgid "Composing message exists."
-msgstr "Vytváøená zpráva existuje."
+#: src/mainwindow.c:627
+msgid "/_Message/Cancel a news message"
+msgstr "/_Zpráva/Stornovat zprávu do diskusní skupiny"
 
-#: src/main.c:711
-msgid "Draft them"
-msgstr "Ulo¾it jako koncepty"
+#: src/mainwindow.c:629
+msgid "/_Message/_Mark"
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it"
 
-#: src/main.c:711
-msgid "Discard them"
-msgstr "Stornovat je"
+#: src/mainwindow.c:630
+msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/_Oznaèit"
 
-#: src/main.c:711
-msgid "Don't quit"
-msgstr "Neskonèit"
+#: src/mainwindow.c:631
+msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/_Zru¹it oznaèení"
 
-#: src/main.c:725
-msgid "Queued messages"
-msgstr "Pozdr¾ené zprávy"
+#: src/mainwindow.c:632
+msgid "/_Message/_Mark/---"
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/---"
 
-#: src/main.c:726
-msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
-msgstr "Ve frontì jsou neodeslanì zprávy. Skonèit nyní?"
-
-#: src/main.c:971
-msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
-msgstr "Pøi posílání pozdr¾ených zpráv nastala stejná chyba."
-
-#: src/mainwindow.c:436
-#, fuzzy
-msgid "/_File/_Add mailbox"
-msgstr "/_Soubor/Pøi_dat mailbox...."
-
-#: src/mainwindow.c:437
-#, fuzzy
-msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
-msgstr "/_Soubor/Pøi_dat mailbox...."
-
-#: src/mainwindow.c:438
-#, fuzzy
-msgid "/_File/Change folder order"
-msgstr "/_Soubor/Z_novu naèíst strom slo¾ek"
-
-#: src/mainwindow.c:439
-msgid "/_File/_Import mbox file..."
-msgstr "/_Soubor/_Importovat soubor mbox..."
-
-#: src/mainwindow.c:440
-msgid "/_File/_Export to mbox file..."
-msgstr "/_Soubor/E_xportovat do mbox souboru..."
-
-#: src/mainwindow.c:441
-msgid "/_File/Empty _trash"
-msgstr "/_Soubor/_Vyprázdnit ko¹"
-
-#: src/mainwindow.c:443 src/messageview.c:152
-msgid "/_File/_Save as..."
-msgstr "/_Soubor/Ulo¾it j_ako..."
-
-#: src/mainwindow.c:444 src/messageview.c:153
-msgid "/_File/_Print..."
-msgstr "/_Soubor/_Tisk..."
-
-#: src/mainwindow.c:446
-msgid "/_File/_Work offline"
-msgstr "/_Soubor/Pracovat o_ffline"
-
-#: src/mainwindow.c:449
-msgid "/_File/E_xit"
-msgstr "/_Soubor/_Konec"
-
-#: src/mainwindow.c:454
-msgid "/_Edit/Select _thread"
-msgstr "/Úp_ravy/Vybrat _vlákno"
-
-#: src/mainwindow.c:456 src/messageview.c:161
-msgid "/_Edit/_Find in current message..."
-msgstr "/Ú_pravy/_Najít v aktuální zprávì..."
-
-#: src/mainwindow.c:458
-msgid "/_Edit/_Search folder..."
-msgstr "/Ú_pravy/Vy_hledat slo¾ku..."
-
-#: src/mainwindow.c:460
-msgid "/_View/Show or hi_de"
-msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt"
-
-#: src/mainwindow.c:461
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
-msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Strom slo¾ek "
-
-#: src/mainwindow.c:463
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
-msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/Ná_hled na zprávu"
-
-#: src/mainwindow.c:465
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
-msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta"
-
-#: src/mainwindow.c:467
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
-msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta/Ikony _a text"
-
-#: src/mainwindow.c:469
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
-msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta/_Ikony"
-
-#: src/mainwindow.c:471
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
-msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta/_Text"
-
-#: src/mainwindow.c:473
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
-msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta/_Nic"
-
-#: src/mainwindow.c:475
-msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
-msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/Stavová _li¹ta"
-
-#: src/mainwindow.c:478
-msgid "/_View/Separate f_older tree"
-msgstr "/Z_obrazit/Samostatný s_trom slo¾ek "
-
-#: src/mainwindow.c:479
-msgid "/_View/Separate m_essage view"
-msgstr "/Z_obrazit/Samostatné pro_hlédnutí zprávy"
-
-#: src/mainwindow.c:481
-msgid "/_View/_Sort"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it"
-
-#: src/mainwindow.c:482
-msgid "/_View/_Sort/by _number"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle èí_sla"
-
-#: src/mainwindow.c:483
-msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _velikosti"
-
-#: src/mainwindow.c:484
-msgid "/_View/_Sort/by _date"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _data"
-
-#: src/mainwindow.c:485
-msgid "/_View/_Sort/by _from"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _od koho"
-
-#: src/mainwindow.c:486
-msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle odesí_latele"
-
-#: src/mainwindow.c:487
-msgid "/_View/_Sort/by _subject"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle pø_edmìtu"
-
-#: src/mainwindow.c:488
-msgid "/_View/_Sort/by _color label"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _barevné znaèky"
-
-#: src/mainwindow.c:490
-msgid "/_View/_Sort/by _mark"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle o_znaèení"
-
-#: src/mainwindow.c:491
-msgid "/_View/_Sort/by _status"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _stavu"
-
-#: src/mainwindow.c:492
-msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle pøipo_jených souborù"
-
-#: src/mainwindow.c:494
-msgid "/_View/_Sort/by score"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle ohodnocení"
-
-#: src/mainwindow.c:495
-msgid "/_View/_Sort/by locked"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle zámku"
-
-#: src/mainwindow.c:496
-msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/_Netøídit"
-
-#: src/mainwindow.c:497 src/mainwindow.c:500
-msgid "/_View/_Sort/---"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/---"
-
-#: src/mainwindow.c:498
-msgid "/_View/_Sort/Ascending"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/Vzestupnì"
-
-#: src/mainwindow.c:499
-msgid "/_View/_Sort/Descending"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/Sestupnì"
-
-#: src/mainwindow.c:501
-msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
-msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/_Získat z pøedmìtu"
-
-#: src/mainwindow.c:503
-msgid "/_View/Th_read view"
-msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit _vlákna"
-
-#: src/mainwindow.c:504
-msgid "/_View/E_xpand all threads"
-msgstr "/Z_obrazit/Rozbalit v¹e_chna vlákna"
-
-#: src/mainwindow.c:505
-msgid "/_View/Co_llapse all threads"
-msgstr "/Z_obrazit/_Sbalit v¹echna vlákna"
-
-#: src/mainwindow.c:506
-msgid "/_View/_Hide read messages"
-msgstr "/Z_obrazit/Skrýt pøeè_tené zprávy"
-
-#: src/mainwindow.c:507
-msgid "/_View/Set displayed _items..."
-msgstr "/Z_obrazit/Nastavit zobrazené po_lo¾ky..."
-
-#: src/mainwindow.c:510
-msgid "/_View/_Go to"
-msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít"
-
-#: src/mainwindow.c:511
-msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
-msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Pø_edchozí zpráva"
-
-#: src/mainwindow.c:512
-msgid "/_View/_Go to/_Next message"
-msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/_Dal¹í zpráva"
-
-#: src/mainwindow.c:513 src/mainwindow.c:518 src/mainwindow.c:521
-#: src/mainwindow.c:526 src/mainwindow.c:531
-msgid "/_View/_Go to/---"
-msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/---"
-
-#: src/mainwindow.c:514
-msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
-msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Pøedchozí nepøeètená zp_ráva"
-
-#: src/mainwindow.c:516
-msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
-msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Dal¹í nepøeè_tená zpráva"
-
-#: src/mainwindow.c:519
-msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
-msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/_Pøedchozí nová zpráva"
-
-#: src/mainwindow.c:520
-msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
-msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Dal¹í n_ová zpráva"
-
-#: src/mainwindow.c:522
-msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
-msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Pøed_chozí oznaèená zpráva"
-
-#: src/mainwindow.c:524
-msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
-msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Dal¹í oz_naèená zpráva"
-
-#: src/mainwindow.c:527
-msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
-msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Pøedchozí _zpráva s návì¹tím"
-
-#: src/mainwindow.c:529
-msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
-msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Da_l¹í zpráva s návì¹tím"
-
-#: src/mainwindow.c:532
-msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
-msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Do _jiné slo¾ky"
-
-#: src/mainwindow.c:536 src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:167
-msgid "/_View/_Code set/---"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/---"
-
-#: src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:171
-msgid "/_View/_Code set"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada"
-
-#: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:172
-msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/_Autodetekce "
-
-#: src/mainwindow.c:544 src/messageview.c:175
-msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/7bitová ascii (US-ASC_II)"
-
-#: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:179
-msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Unicode (_UTF-8)"
-
-#: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:183
-msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Západní Evropa (ISO-8859-_1)"
-
-#: src/mainwindow.c:554 src/messageview.c:185
-msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Západní Evropa (ISO-8859-15)"
-
-#: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:189
-msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Støední Evropa (ISO-8859-_2)"
-
-#: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:192
-msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/_Baltská (ISO-8859-13)"
-
-#: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:194
-msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Baltská (ISO-8859-_4)"
-
-#: src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:197
-msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Øecká (ISO-8859-_7)"
-
-#: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:200
-msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Turecká (ISO-8859-_9)"
-
-#: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:203
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (ISO-8859-_5)"
-
-#: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:205
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (KOI8-_R)"
-
-#: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:207
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (KOI8-_R)"
-
-#: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:209
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (Windows-1251)"
-
-#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:213
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (ISO-2022-_JP)"
-
-#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:216
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (ISO-2022-JP-2)"
-
-#: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:219
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (_EUC-JP)"
-
-#: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:221
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (_Shift__JIS)"
-
-#: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:225
-msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Zjednodu¹ená èínská (_GB2312)"
-
-#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:227
-msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Tradièní èínská (_Big5)"
-
-#: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:229
-msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Tradièní èínská (EUC-_TW)"
-
-#: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:231
-msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Èínská (ISO-2022-_CN)"
-
-#: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:234
-msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Korejská (EUC-_KR)"
-
-#: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:236
-msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Korejská (ISO-2022-KR)"
-
-#: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:239
-msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Thajská (TIS-620)"
-
-#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:241
-msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Thajská (Windows-874)"
-
-#: src/mainwindow.c:618 src/summaryview.c:444
-msgid "/_View/Open in new _window"
-msgstr "/Z_obrazit/Otevøít v _novém oknì"
-
-#: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:249
-msgid "/_View/Mess_age source"
-msgstr "/Z_obrazit/Zd_roj zprávy"
-
-#: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:250
-msgid "/_View/Show all _headers"
-msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit v¹echna zá_hlaví"
-
-#: src/mainwindow.c:622
-msgid "/_View/_Update summary"
-msgstr "/Z_obrazit/_Aktualizace souhrnu"
-
-#: src/mainwindow.c:625
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Recei_ve"
-msgstr "/_Zpráva/Pøesmìrov_at"
-
-#: src/mainwindow.c:626
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
-msgstr "/_Zpráva/Pøijmout _ze v¹ech úètù"
-
-#: src/mainwindow.c:628
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
-msgstr "/_Zpráva/Pøijmout _ze v¹ech úètù"
-
-#: src/mainwindow.c:630
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
-msgstr "/_Zpráva/Pøeru¹it pøí_jem zpráv"
-
-#: src/mainwindow.c:632
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Recei_ve/---"
-msgstr "/_Zpráva/---"
-
-#: src/mainwindow.c:633
-msgid "/_Message/_Send queued messages"
-msgstr "/_Zpráva/Odeslat pozd_r¾ené zprávy"
-
-#: src/mainwindow.c:635
-msgid "/_Message/Compose a_n email message"
-msgstr "/_Zpráva/_Napsat novou zprávu"
-
-#: src/mainwindow.c:636
-msgid "/_Message/Compose a news message"
-msgstr "/_Zpráva/Napsat diskusní pøíspìvek"
-
-#: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:256
-msgid "/_Message/_Reply"
-msgstr "/_Zpráva/_Odpovìdìt"
-
-#: src/mainwindow.c:638
-msgid "/_Message/Repl_y to"
-msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu"
-
-#: src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:257
-msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
-msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu/_v¹em"
-
-#: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:259
-msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
-msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu/_odesílateli"
-
-#: src/mainwindow.c:641 src/messageview.c:261
-msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
-msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu/do _diskusního listu"
-
-#: src/mainwindow.c:643
-msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
-msgstr "/_Zpráva/Odpovìdìt a postoupit komu"
-
-#: src/mainwindow.c:645 src/messageview.c:264
-msgid "/_Message/_Forward"
-msgstr "/_Zpráva/Pøedat dá_l"
-
-#: src/mainwindow.c:646
-msgid "/_Message/Redirect"
-msgstr "/_Zpráva/Pøesmìrov_at"
-
-#: src/mainwindow.c:648
-msgid "/_Message/M_ove..."
-msgstr "/_Zpráva/Pøe_sunout..."
-
-#: src/mainwindow.c:649
-msgid "/_Message/_Copy..."
-msgstr "/_Zpráva/_Kopírovat..."
-
-#: src/mainwindow.c:650
-msgid "/_Message/_Delete"
-msgstr "/_Zpráva/S_mazat"
-
-#: src/mainwindow.c:651
-msgid "/_Message/Cancel a news message"
-msgstr "/_Zpráva/Stornovat zprávu do diskusní skupiny"
-
-#: src/mainwindow.c:653
-msgid "/_Message/_Mark"
-msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it"
-
-#: src/mainwindow.c:654
-msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
-msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/_Oznaèit"
-
-#: src/mainwindow.c:655
-msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
-msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/_Zru¹it oznaèení"
-
-#: src/mainwindow.c:656
-msgid "/_Message/_Mark/---"
-msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/---"
-
-#: src/mainwindow.c:657
-msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
-msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/Oznaèit jako _nepøeètené"
-
-#: src/mainwindow.c:658
-msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
-msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/Oznaèit jako _pøeètenou"
-
-#: src/mainwindow.c:660
-msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
-msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/Oznaèit _v¹echny jako pøeètené"
-
-#: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:269
-msgid "/_Message/Re-_edit"
-msgstr "/_Zpráva/Znov_u editovat"
-
-#: src/mainwindow.c:665
-msgid "/_Tools/_Address book..."
-msgstr "/_Nástroje/_Kniha adres..."
-
-#: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:273
-msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
-msgstr "/_Nástroje/Pøidat odesílatele do a_dresáøe"
-
-#: src/mainwindow.c:668
-msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
-msgstr "/_Nástroje/Získání a_dres"
-
-#: src/mainwindow.c:669
-msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
-msgstr "/_Nástroje/Získání a_dres/ze s_lo¾ky..."
-
-#: src/mainwindow.c:671
-msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
-msgstr "/_Nástroje/Získání a_dres/ze _zpráv..."
-
-#: src/mainwindow.c:674
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
-msgstr "/_Nástroje/_Filtr zpráv "
-
-#: src/mainwindow.c:676
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
-msgstr "/_Nástroje/_Filtr zpráv "
-
-#: src/mainwindow.c:678 src/messageview.c:276
-msgid "/_Tools/_Create filter rule"
-msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru"
-
-#: src/mainwindow.c:679 src/messageview.c:278
-msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
-msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru/_Automaticky"
-
-#: src/mainwindow.c:681 src/messageview.c:280
-msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
-msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru/podle _Od"
-
-#: src/mainwindow.c:683 src/messageview.c:282
-msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
-msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru/podle _Komu"
-
-#: src/mainwindow.c:685 src/messageview.c:284
-msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
-msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru/podle _Pøedmìtu"
-
-#: src/mainwindow.c:687
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Create processing rule"
-msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru"
-
-#: src/mainwindow.c:688
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Create processing rule/_Automatically"
-msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru/_Automaticky"
-
-#: src/mainwindow.c:690
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _From"
-msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru/podle _Od"
-
-#: src/mainwindow.c:692
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _To"
-msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru/podle _Komu"
-
-#: src/mainwindow.c:694
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _Subject"
-msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru/podle _Pøedmìtu"
-
-#: src/mainwindow.c:699
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Check for new messages in all folders"
-msgstr "/_Soubor/_Zkontrolovat nové zprávy ve v¹ech slo¾kách"
-
-#: src/mainwindow.c:701
-msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
-msgstr "/_Nástroje/_Smazat duplikované zprávy"
-
-#: src/mainwindow.c:703
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In selected folder"
-msgstr "/_Nástroje/_Smazat duplikované zprávy"
-
-#: src/mainwindow.c:705
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In all folders"
-msgstr "/_Nástroje/_Smazat duplikované zprávy"
-
-#: src/mainwindow.c:708
-msgid "/_Tools/E_xecute"
-msgstr "/_Nástroje/S_pustit"
-
-#: src/mainwindow.c:711
-msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
-msgstr "/_Soubor/_SSL certifikáty..."
-
-#: src/mainwindow.c:715
-msgid "/_Tools/_Log window"
-msgstr "/_Nástroje/Okno _záznamù "
-
-#: src/mainwindow.c:717
-msgid "/_Configuration"
-msgstr "/Nastav_ení"
-
-#: src/mainwindow.c:718
-msgid "/_Configuration/C_hange current account"
-msgstr "/Nastav_ení/_Zmìna aktuálního úètu"
-
-#: src/mainwindow.c:720
-msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
-msgstr "/Nastav_ení/Nas_tavení aktuálního úètu..."
-
-#: src/mainwindow.c:722
-msgid "/_Configuration/Create _new account..."
-msgstr "/Nastav_ení/Zalo¾it _nový úèet..."
-
-#: src/mainwindow.c:724
-msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
-msgstr "/Nastav_ení/Ú_pravy úètù..."
-
-#: src/mainwindow.c:726
-msgid "/_Configuration/---"
-msgstr "/Nastav_ení/---"
-
-#: src/mainwindow.c:727
-msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
-msgstr "/Nastav_ení/_Spoleèná nastavení..."
-
-#: src/mainwindow.c:729
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/Pre-processing..."
-msgstr "/Nastav_ení/_Filtrování..."
-
-#: src/mainwindow.c:731
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/Post-processing..."
-msgstr "/Nastav_ení/_Ohodnocení..."
-
-#: src/mainwindow.c:733
-msgid "/_Configuration/_Filtering..."
-msgstr "/Nastav_ení/_Filtrování..."
-
-#: src/mainwindow.c:735
-msgid "/_Configuration/_Templates..."
-msgstr "/Nastav_ení/©a_blony..."
-
-#: src/mainwindow.c:736
-msgid "/_Configuration/_Actions..."
-msgstr "/Nastav_ení/_Akce..."
-
-#: src/mainwindow.c:737
-msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
-msgstr "/Nastav_ení/_Dal¹í nastavení..."
-
-#: src/mainwindow.c:738
-msgid "/_Configuration/Plugins..."
-msgstr "/Nastav_ení/Zasuvné moduly..."
-
-#: src/mainwindow.c:741
-msgid "/_Help/_Manual (Local)"
-msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál (lokální)"
-
-#: src/mainwindow.c:742
-msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
-msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál (domovská stránka Sylpheed)"
-
-#: src/mainwindow.c:744
-msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
-msgstr "/Nápo_vìda/_FAQ (lokální)"
-
-#: src/mainwindow.c:745
-msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
-msgstr "/Nápo_vìda/_FAQ (domovská stránka Sylpheed)"
-
-#: src/mainwindow.c:747
-msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
-msgstr ""
-
-#: src/mainwindow.c:749
-msgid "/_Help/---"
-msgstr "/Nápo_vìda/---"
-
-#: src/mainwindow.c:890
-msgid "You are online. Click the icon to go offline"
-msgstr ""
-
-#: src/mainwindow.c:894
-msgid "You are offline. Click the icon to go online"
-msgstr ""
-
-#: src/mainwindow.c:911
-msgid "Select account"
-msgstr "Vybrat úèet"
-
-#: src/mainwindow.c:1251 src/mainwindow.c:1292 src/mainwindow.c:1320
-#: src/prefs_folder_item.c:411
-msgid "Untitled"
-msgstr "Neoznaèený"
-
-#: src/mainwindow.c:1321
-msgid "none"
-msgstr "¾ádný"
-
-#: src/mainwindow.c:1586
-msgid "Empty trash"
-msgstr "Vyprázdnit ko¹"
-
-#: src/mainwindow.c:1587
-msgid "Empty all messages in trash?"
-msgstr "Vyprázdnit v¹echny zprávy v ko¹i?"
-
-#: src/mainwindow.c:1605
-msgid "Add mailbox"
-msgstr "Pøidat mailbox"
-
-#: src/mainwindow.c:1606
-msgid ""
-"Input the location of mailbox.\n"
-"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
-"scanned automatically."
-msgstr ""
-"Zadejte umístìní pro mailbox.\n"
-"Pokud je zadán existující, bude automaticky\n"
-"prohledán."
-
-#: src/mainwindow.c:1612
-#, c-format
-msgid "The mailbox `%s' already exists."
-msgstr "Mailbox '%s' ji¾ existuje."
-
-#: src/mainwindow.c:1617 src/setup.c:58
-msgid "Mailbox"
-msgstr "Mailbox"
-
-#: src/mainwindow.c:1622 src/setup.c:62
-msgid ""
-"Creation of the mailbox failed.\n"
-"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
-"there."
-msgstr ""
-"Vytváøení mailboxu se nezdaøilo.\n"
-"Mù¾e to být tím, ¾e mailbox ji¾ existuje, nebo nemáte dostateèná práva\n"
-"pro zápis."
-
-#: src/mainwindow.c:1962
-msgid "Sylpheed - Folder View"
-msgstr "Sylpheed - Zobrazení slo¾ky"
-
-#: src/mainwindow.c:1980 src/messageview.c:412
-msgid "Sylpheed - Message View"
-msgstr "Sylpheed - Zobrazení zprávy"
-
-#: src/mainwindow.c:2365 src/plugins/trayicon/trayicon.c:311
-msgid "Exit"
-msgstr "Ukonèení programu"
-
-#: src/mainwindow.c:2365 src/plugins/trayicon/trayicon.c:311
-msgid "Exit this program?"
-msgstr "Chcete ukonèit tento program?"
-
-#: src/mainwindow.c:2721
-msgid "Deleting duplicated messages..."
-msgstr "Vymazávám duplikované zprávy..."
-
-#: src/mainwindow.c:2755
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Deleted %d duplicate message(s) in %d folders.\n"
-msgstr "Vymazávám duplikované zprávy..."
-
-#: src/mainwindow.c:2900 src/summaryview.c:3879
-msgid "Processing rules to apply before folder rules"
-msgstr ""
-
-#: src/mainwindow.c:2908
-msgid "Processing rules to apply after folder rules"
-msgstr ""
-
-#: src/mainwindow.c:2916 src/summaryview.c:3888
-#, fuzzy
-msgid "Filtering configuration"
-msgstr "Nastavení pro ohodnocení"
-
-#: src/matcher.c:1231 src/matcher.c:1232 src/matcher.c:1233 src/matcher.c:1234
-#: src/matcher.c:1235 src/matcher.c:1236 src/matcher.c:1237 src/matcher.c:1238
-msgid "(none)"
-msgstr "(¾ádný)"
-
-#: src/message_search.c:88
-msgid "Find in current message"
-msgstr "Hledat v aktuální zprávì"
-
-#: src/message_search.c:106
-msgid "Find text:"
-msgstr "Najít text:"
-
-#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:541 src/summary_search.c:183
-msgid "Case sensitive"
-msgstr "Rozli¹ovat malá a velká písmena"
+#: src/mainwindow.c:633
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/Oznaèit jako _nepøeètené"
 
-#: src/message_search.c:128 src/summary_search.c:190
-msgid "Backward search"
-msgstr "Hledat nazpìt"
+#: src/mainwindow.c:634
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/Oznaèit jako _pøeètenou"
 
-#: src/message_search.c:186 src/summary_search.c:341
-msgid "Search string not found."
-msgstr "Hledaný øetìzec nebyl nalezen."
+#: src/mainwindow.c:636
+msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/Oznaèit _v¹echny jako pøeètené"
 
-#: src/message_search.c:193
-msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
-msgstr "Dosa¾en zaèátek zprávy, pokraèovat od konce?"
+#: src/mainwindow.c:639
+msgid "/_Tools/_Address book..."
+msgstr "/_Nástroje/_Kniha adres..."
 
-#: src/message_search.c:196
-msgid "End of message reached; continue from beginning?"
-msgstr "Dosa¾en konec zprávy, pokraèovat od zaèátku?"
+#: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:263
+msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
+msgstr "/_Nástroje/Pøidat odesílatele do a_dresáøe"
 
-#: src/message_search.c:199 src/summary_search.c:350
-msgid "Search finished"
-msgstr "Hledání ukonèeno"
+#: src/mainwindow.c:642
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
+msgstr "/_Nástroje/Získání a_dres"
 
-#: src/messageview.c:253
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Compose _new message"
-msgstr "/_Zpráva/Napsat diskusní pøíspìvek"
+#: src/mainwindow.c:643
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
+msgstr "/_Nástroje/Získání a_dres/ze s_lo¾ky..."
 
-#: src/messageview.c:265
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/For_ward as attachment"
-msgstr "Pøeposlat jako pøílohu"
+#: src/mainwindow.c:645
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
+msgstr "/_Nástroje/Získání a_dres/ze _zpráv..."
 
-#: src/messageview.c:267
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Redirec_t"
-msgstr "/_Zpráva/Pøesmìrov_at"
+#: src/mainwindow.c:648
+msgid "/_Tools/_Filter messages"
+msgstr "/_Nástroje/_Filtr zpráv "
 
-#: src/messageview.c:286
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/Create processing rule/"
+#: src/mainwindow.c:649 src/messageview.c:266
+msgid "/_Tools/_Create filter rule"
 msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru"
 
-#: src/messageview.c:288
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
+#: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:268
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
 msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru/_Automaticky"
 
-#: src/messageview.c:290
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
+#: src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:270
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
 msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru/podle _Od"
 
-#: src/messageview.c:292
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
+#: src/mainwindow.c:654 src/messageview.c:272
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
 msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru/podle _Komu"
 
-#: src/messageview.c:294
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
-msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru/podle _Pøedmìtu"
-
-#: src/messageview.c:509
-msgid "<No Return-Path found>"
-msgstr "<Nenelazena návratová adresa>"
-
-#: src/messageview.c:517
-#, c-format
-msgid ""
-"The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
-"does not correspond to the return path:\n"
-"Notification address: %s\n"
-"Return path: %s\n"
-"It is advised to not to send the return receipt."
-msgstr ""
-"Adresa pro oznámení o doruèení neodpovídá návratové adrese:\n"
-"Adresa pro oznámìní: %s\n"
-"Návratová adresa: %s\n"
-"Je doporuèeno neodesílat potvrzení o doruèení."
-
-#: src/messageview.c:525
-msgid "+Don't Send"
-msgstr "+Neodesílat"
-
-#: src/messageview.c:535
-msgid ""
-"This message is asking for a return receipt notification\n"
-"but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
-"officially addressed to you.\n"
-"Receipt notification cancelled."
-msgstr ""
-"Tato zpráva vy¾aduje potvrzení o doruèení, ale podle záhlaví\n"
-"Komu: a Kopie: nejste oficiálním adresátem.\n"
-"Odeslání potvrzení bylo zru¹eno."
-
-#: src/messageview.c:954 src/mimeview.c:1135 src/summaryview.c:3267
-#: src/summaryview.c:3270
-msgid "Save as"
-msgstr "Ulo¾it jako"
-
-#: src/messageview.c:959 src/mimeview.c:1026 src/summaryview.c:3276
-msgid "Overwrite"
-msgstr "Pøepsat"
-
-#: src/messageview.c:960
-#, fuzzy
-msgid "Overwrite existing file?"
-msgstr "Pøepsat existující soubor '%s'?"
-
-#: src/messageview.c:967 src/summaryview.c:3284 src/summaryview.c:3288
-#: src/summaryview.c:3305
-#, c-format
-msgid "Can't save the file `%s'."
-msgstr "Nemohu ulo¾it soubor '%s'."
-
-#: src/messageview.c:1033
-#, fuzzy
-msgid "This message asks for a return receipt."
-msgstr "Tato zpráva vy¾aduje potvrzení o duruèení."
-
-#: src/messageview.c:1034
-msgid "Send receipt"
-msgstr "Odeslat potvrzení"
-
-#: src/messageview.c:1074
-msgid ""
-"This message has been partially retrieved,\n"
-"and has been deleted from the server."
-msgstr ""
-
-#: src/messageview.c:1080
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"This message has been partially retrieved;\n"
-"it is %s."
-msgstr "Obsah zprávy se zmìnil. Chcete ji stornovat?"
-
-#: src/messageview.c:1084 src/messageview.c:1106
-msgid "Mark for download"
-msgstr ""
-
-#: src/messageview.c:1085 src/messageview.c:1097
-msgid "Mark for deletion"
-msgstr ""
-
-#: src/messageview.c:1090
-#, c-format
-msgid ""
-"This message has been partially retrieved;\n"
-"it is %s and will be downloaded."
-msgstr ""
-
-#: src/messageview.c:1095 src/messageview.c:1108
-#: src/prefs_filtering_action.c:137
-msgid "Unmark"
-msgstr "Odoznaèit"
-
-#: src/messageview.c:1101
-#, c-format
-msgid ""
-"This message has been partially retrieved;\n"
-"it is %s and will be deleted."
-msgstr ""
-
-#: src/messageview.c:1177
-msgid "Return Receipt Notification"
-msgstr "Oznámení o duruèení"
-
-#: src/messageview.c:1178
-msgid ""
-"The message was sent to several of your accounts.\n"
-"Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
-"notification:"
-msgstr ""
-"Tato zpráva byla doruèena do více va¹ich úètù.\n"
-"Vyberte si prosím úèet, ze kterého bude odesláno potvrzení o doruèení:"
-
-#: src/messageview.c:1182
-msgid "Send Notification"
-msgstr "Odeslání oznámení"
-
-#: src/messageview.c:1182
-msgid "+Cancel"
-msgstr "+Zru¹it"
-
-#: src/messageview.c:1242 src/summaryview.c:3323 src/toolbar.c:169
-msgid "Print"
-msgstr "Tisk"
-
-#: src/messageview.c:1243 src/summaryview.c:3324
-#, c-format
-msgid ""
-"Enter the print command line:\n"
-"(`%s' will be replaced with file name)"
-msgstr ""
-"Vlo¾te pøíkazovou øádku pro tisk:\n"
-"('%s' bude nahrazeno jménem souboru)"
-
-#: src/messageview.c:1249 src/summaryview.c:3330
-#, c-format
-msgid ""
-"Print command line is invalid:\n"
-"`%s'"
-msgstr ""
-"Pøíkazová øádka pro tisk je neplatná:\n"
-"'%s'"
-
-#: src/mh.c:352
-#, c-format
-msgid "can't copy message %s to %s\n"
-msgstr "Nemohu zkopírovat zprávu %s do %s\n"
-
-#: src/mh_gtk.c:58
-msgid "/Remove _mailbox"
-msgstr "/Odebrat _mailbox"
-
-#: src/mh_gtk.c:308
-#, c-format
-msgid ""
-"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
-"(The messages are NOT deleted from the disk)"
-msgstr ""
-"Opravdu odebrat mailbox '%s'?\n"
-"(Zprávy NEBUDOU smazány z disku)"
-
-#: src/mh_gtk.c:310
-msgid "Remove mailbox"
-msgstr "Odstranit mailbox"
-
-#: src/mimeview.c:153
-msgid "/_Open"
-msgstr "/_Otevøít"
-
-#: src/mimeview.c:154
-msgid "/Open _with..."
-msgstr "/Ot_evøít èím..."
-
-#: src/mimeview.c:155
-msgid "/_Display as text"
-msgstr "/_Zobrazit jako text"
-
-#: src/mimeview.c:156
-msgid "/_Save as..."
-msgstr "/_Ulo¾it jako..."
-
-#: src/mimeview.c:157
-msgid "/Save _all..."
-msgstr "/Ulo¾it _v¹e..."
-
-#: src/mimeview.c:196
-msgid "MIME Type"
-msgstr "MIME Typ"
-
-#: src/mimeview.c:640
-msgid "Check"
-msgstr ""
-
-#: src/mimeview.c:645 src/mimeview.c:650 src/mimeview.c:655
-#, fuzzy
-msgid "Full info"
-msgstr "Celé jméno"
-
-#: src/mimeview.c:660
-#, fuzzy
-msgid "Check again"
-msgstr "Hledat znova"
-
-#: src/mimeview.c:968 src/mimeview.c:1034 src/mimeview.c:1195
-#: src/mimeview.c:1225
-msgid "Can't save the part of multipart message."
-msgstr "Nemohu ulo¾it èást z mnohaèás»ové zprávy."
-
-#: src/mimeview.c:1024
-#, c-format
-msgid "Overwrite existing file '%s'?"
-msgstr "Pøepsat existující soubor '%s'?"
-
-#: src/mimeview.c:1061
-#, fuzzy
-msgid "Select destination folder"
-msgstr "Vybrat slo¾ku"
+#: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:274
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
+msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru/podle _Pøedmìtu"
 
-#: src/mimeview.c:1068
-#, fuzzy, c-format
-msgid "`%s' is not a directory."
-msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáøe."
+#: src/mainwindow.c:661
+msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
+msgstr "/_Nástroje/_Smazat duplikované zprávy"
 
-#: src/mimeview.c:1235
-msgid "Open with"
-msgstr "Otevøít èím"
+#: src/mainwindow.c:664
+msgid "/_Tools/E_xecute"
+msgstr "/_Nástroje/S_pustit"
 
-#: src/mimeview.c:1236
-#, c-format
-msgid ""
-"Enter the command line to open file:\n"
-"(`%s' will be replaced with file name)"
-msgstr ""
-"Vlo¾te pøíkazovou øádku pro otevøení souboru:\n"
-"('%s' bude nahrazeno jménem souboru)"
+#: src/mainwindow.c:667
+msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
+msgstr "/_Soubor/_SSL certifikáty..."
 
-#: src/news.c:204
-#, c-format
-msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "Vytváøím NNTP spojení s %s:%d ...\n"
+#: src/mainwindow.c:671
+msgid "/_Tools/_Log window"
+msgstr "/_Nástroje/Okno _záznamù "
 
-#: src/news.c:277
-#, c-format
-msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "NNTP spojení %s:%d bylo pøeru¹eno. Obnovuji spojení...\n"
+#: src/mainwindow.c:673
+msgid "/_Configuration"
+msgstr "/Nastav_ení"
 
-#: src/news.c:407
-msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
-msgstr "Nemohu naèíst seznam diskuzních skupin\n"
+#: src/mainwindow.c:674
+msgid "/_Configuration/C_hange current account"
+msgstr "/Nastav_ení/_Zmìna aktuálního úètu"
 
-#: src/news.c:520
-#, fuzzy
-msgid "can't post article.\n"
-msgstr "Nemohu èíst pøíspìvek %d\n"
+#: src/mainwindow.c:676
+msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
+msgstr "/Nastav_ení/Nas_tavení aktuálního úètu..."
 
-#: src/news.c:546
-#, c-format
-msgid "can't retrieve article %d\n"
-msgstr "Nemohu naèíst pøíspìvek %d\n"
+#: src/mainwindow.c:678
+msgid "/_Configuration/Create _new account..."
+msgstr "/Nastav_ení/Zalo¾it _nový úèet..."
 
-#: src/news.c:595
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't select group: %s\n"
-msgstr "Nemohu vybrat skupinu: %s\n"
+#: src/mainwindow.c:680
+msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
+msgstr "/Nastav_ení/Ú_pravy úètù..."
 
-#: src/news.c:808
-#, c-format
-msgid "can't set group: %s\n"
-msgstr "Nemohu nastavit skupinu: %s\n"
+#: src/mainwindow.c:682
+msgid "/_Configuration/---"
+msgstr "/Nastav_ení/---"
 
-#: src/news.c:816
-#, c-format
-msgid "invalid article range: %d - %d\n"
-msgstr "neplatný rozsah pøíspìvkù: %d - %d\n"
+#: src/mainwindow.c:683
+msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
+msgstr "/Nastav_ení/_Spoleèná nastavení..."
 
-#: src/news.c:836
-#, c-format
-msgid "error occurred while getting %s.\n"
-msgstr "vyskytla se chyba bìhem získávání %s.\n"
+#: src/mainwindow.c:685
+msgid "/_Configuration/_Scoring..."
+msgstr "/Nastav_ení/_Ohodnocení..."
 
-#: src/news.c:854
-#, c-format
-msgid "getting xover %d in %s...\n"
-msgstr "získávám xover %d v %s...\n"
+#: src/mainwindow.c:687
+msgid "/_Configuration/_Filtering..."
+msgstr "/Nastav_ení/_Filtrování..."
 
-#: src/news.c:858 src/news.c:943
-msgid "can't get xover\n"
-msgstr "nelze získat xover\n"
+#: src/mainwindow.c:689
+msgid "/_Configuration/_Templates..."
+msgstr "/Nastav_ení/©a_blony..."
 
-#: src/news.c:867 src/news.c:953
-msgid "error occurred while getting xover.\n"
-msgstr "Vyskytla se chyba bìhem získávání xover.\n"
+#: src/mainwindow.c:690
+msgid "/_Configuration/_Actions..."
+msgstr "/Nastav_ení/_Akce..."
 
-#: src/news.c:873 src/news.c:966
-#, c-format
-msgid "invalid xover line: %s\n"
-msgstr "Neplatná xover øádka: %s\n"
+#: src/mainwindow.c:691
+msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
+msgstr "/Nastav_ení/_Dal¹í nastavení..."
 
-#: src/news.c:888 src/news.c:907 src/news.c:985 src/news.c:1020
-msgid "can't get xhdr\n"
-msgstr "nelze získat xhdr\n"
+#: src/mainwindow.c:692
+msgid "/_Configuration/Plugins..."
+msgstr "/Nastav_ení/Zasuvné moduly..."
 
-#: src/news.c:897 src/news.c:916 src/news.c:997 src/news.c:1032
-msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
-msgstr "Vyskytla se chyba bìhem získávání xhdr.\n"
+#: src/mainwindow.c:695
+msgid "/_Help/_Manual (Local)"
+msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál (lokální)"
 
-#: src/news.c:939
-#, c-format
-msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
-msgstr "získávám xover %d - %d v %s...\n"
+#: src/mainwindow.c:696
+msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
+msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál (domovská stránka Sylpheed)"
 
-#: src/news_gtk.c:49
-msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
-msgstr "/Pøi_hlásit diskusní skupinu..."
+#: src/mainwindow.c:698
+msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
+msgstr "/Nápo_vìda/_FAQ (lokální)"
 
-#: src/news_gtk.c:50
-#, fuzzy
-msgid "/_Unsubscribe newsgroup"
-msgstr "/Pøi_hlásit diskusní skupinu..."
+#: src/mainwindow.c:699
+msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
+msgstr "/Nápo_vìda/_FAQ (domovská stránka Sylpheed)"
 
-#: src/news_gtk.c:52
-#, fuzzy
-msgid "/Down_load"
-msgstr "Sta¾ení"
+#: src/mainwindow.c:701
+msgid "/_Help/---"
+msgstr "/Nápo_vìda/---"
 
-#: src/news_gtk.c:56
-msgid "/Remove _news account"
-msgstr "/S_mazat úèet pro diskusní skupinu"
+#: src/mainwindow.c:820
+msgid "Go offline"
+msgstr "Pracovat offline"
 
-#: src/news_gtk.c:202
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Really unsubscribe newsgroup `%s'?"
-msgstr "Opravdu chcete smazat diskusní skupinu '%s' ?"
+#: src/mainwindow.c:824
+msgid "Go online"
+msgstr "Pracovat online"
 
-#: src/news_gtk.c:203
-#, fuzzy
-msgid "Unsubscribe newsgroup"
-msgstr "Pøipojit diskuzní skupinu"
+#: src/mainwindow.c:840
+msgid "Select account"
+msgstr "Vybrat úèet"
 
-#: src/news_gtk.c:240
-#, c-format
-msgid "Really delete news account `%s'?"
-msgstr "Opravdu smazat úèet pro diskusní skupinu '%s'?"
+#: src/mainwindow.c:1165 src/mainwindow.c:1182 src/prefs_folder_item.c:450
+msgid "Untitled"
+msgstr "Neoznaèený"
 
-#: src/news_gtk.c:241
-msgid "Delete news account"
-msgstr "Smazat úèet pro diskuzní skupinu"
+#: src/mainwindow.c:1183
+msgid "none"
+msgstr "¾ádný"
 
-#: src/passphrase.c:88
-msgid "Passphrase"
-msgstr "Passphrase"
+#: src/mainwindow.c:1361
+msgid "Empty trash"
+msgstr "Vyprázdnit ko¹"
 
-#: src/passphrase.c:271
-msgid "[no user id]"
-msgstr "[bez id u¾ivatele]"
+#: src/mainwindow.c:1362
+msgid "Empty all messages in trash?"
+msgstr "Vyprázdnit v¹echny zprávy v ko¹i?"
 
-#: src/passphrase.c:275
-#, c-format
-msgid ""
-"%sPlease enter the passphrase for:\n"
-"\n"
-"  %.*s  \n"
-"(%.*s)\n"
-msgstr ""
-"%s Zadejte prosím passphrase pro:\n"
-"\n"
-"  %.*s  \n"
-"(%.*s)\n"
+#: src/mainwindow.c:1380
+msgid "Add mailbox"
+msgstr "Pøidat mailbox"
 
-#: src/passphrase.c:279
+#: src/mainwindow.c:1381
 msgid ""
-"Bad passphrase! Try again...\n"
-"\n"
+"Input the location of mailbox.\n"
+"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
+"scanned automatically."
 msgstr ""
-"©patná passphrase! Zkuste to znovu...\n"
-"\n"
+"Zadejte umístìní pro mailbox.\n"
+"Pokud je zadán existující, bude automaticky\n"
+"prohledán."
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:116
-#, fuzzy
-msgid "ClamAV: scanning message..."
-msgstr "ukládám odeslanou zprávu...\n"
+#: src/mainwindow.c:1387 src/mainwindow.c:1424
+#, c-format
+msgid "The mailbox `%s' already exists."
+msgstr "Mailbox '%s' ji¾ existuje."
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:226
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:244
-msgid "Clam AntiVirus"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:1392 src/setup.c:57
+msgid "Mailbox"
+msgstr "Mailbox"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:231
+#: src/mainwindow.c:1397 src/setup.c:61
 msgid ""
-"This plugin uses Clam AntiVirus to scan all messages that are received from "
-"an IMAP, LOCAL or POP account.\n"
-"\n"
-"When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
-"saved in a specially designated folder.\n"
-"\n"
-"This plugin only contains the actual function for scanning and deleting or "
-"moving the message. You probably want to load the Gtk+ User Interface plugin "
-"too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:93
-msgid "Enable virus scanning"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:107
-msgid "Scan archive contents"
+"Creation of the mailbox failed.\n"
+"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
+"there."
 msgstr ""
+"Vytváøení mailboxu se nezdaøilo.\n"
+"Mù¾e to být tím, ¾e mailbox ji¾ existuje, nebo nemáte dostateèná práva\n"
+"pro zápis."
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:120
-#, fuzzy
-msgid "Maximum attachment size"
-msgstr "Maximum polo¾ek"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:138
-#, fuzzy
-msgid "MB"
-msgstr "M"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:142
-#, fuzzy
-msgid "Save infected messages"
-msgstr "smazané zprávy"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:155
-#, fuzzy
-msgid "Save folder"
-msgstr "Nová slo¾ka"
+#: src/mainwindow.c:1417
+msgid "Add mbox mailbox"
+msgstr "Pøidat mbox mailbox"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:169
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:178
-msgid "Leave empty to use the default trash folder"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:1418
+msgid "Input the location of mailbox."
+msgstr "Zadejte umístìní mailboxu."
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:243
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:457
-#, fuzzy
-msgid "Filtering"
-msgstr "Filtruji..."
+#: src/mainwindow.c:1434
+msgid "Creation of the mailbox failed."
+msgstr "Vytvoøení mailboxu selhalo."
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:268
-msgid "Clam AntiVirus GTK"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:1748
+msgid "Sylpheed - Folder View"
+msgstr "Sylpheed - Zobrazení slo¾ky"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:273
-msgid ""
-"This plugin provides a Preferences page for the Clam AntiVirus plugin.\n"
-"\n"
-"You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
-"Clam AntiVirus.\n"
-"\n"
-"With this plugin you can enable the scanning, enable archive content "
-"scanning, set the maximum size of an attachment to be checked, (if the "
-"attachment is larger it will not be checked), configure whether infected "
-"mail should be received (default: Yes) and select the folder where infected "
-"mail will be saved.\n"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:1764 src/messageview.c:379
+msgid "Sylpheed - Message View"
+msgstr "Sylpheed - Zobrazení zprávy"
 
-#: src/plugins/demo/demo.c:71
-#, fuzzy
-msgid "Demo"
-msgstr "Odstranit"
+#: src/mainwindow.c:2125
+msgid "Exit"
+msgstr "Ukonèení programu"
 
-#: src/plugins/demo/demo.c:76
-msgid ""
-"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed. It installs "
-"a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
-"\n"
-"It is not really useful"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:2125
+msgid "Exit this program?"
+msgstr "Chcete ukonèit tento program?"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:73
-#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:152 src/prefs_ext_prog.c:265
-#: src/prefs_msg_colors.c:384
-#, fuzzy
-msgid "Message View"
-msgstr "Zpráva"
+#: src/matcher.c:1210 src/matcher.c:1211 src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213
+#: src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215 src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217
+msgid "(none)"
+msgstr "(¾ádný)"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:74
-msgid "Dillo Browser"
-msgstr ""
+#: src/message_search.c:88
+msgid "Find in current message"
+msgstr "Hledat v aktuální zprávì"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:112
-msgid "Do not load remote links in mails"
-msgstr ""
+#: src/message_search.c:106
+msgid "Find text:"
+msgstr "Najít text:"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:118
-msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
-msgstr ""
+#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Rozli¹ovat malá a velká písmena"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:120
-msgid "You can still load remote links by reloading the page"
-msgstr ""
+#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
+msgid "Backward search"
+msgstr "Hledat nazpìt"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:127
-msgid "Full window mode (hide controls)"
-msgstr ""
+#: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
+msgid "Search"
+msgstr "Vyhledat"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:133
-msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
-msgstr ""
+#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
+msgid "Search failed"
+msgstr "Neúspì¹né hledání"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:193
-msgid "Dillo HTML Viewer"
-msgstr ""
+#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
+msgid "Search string not found."
+msgstr "Hledaný øetìzec nebyl nalezen."
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:198
-msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
-msgstr ""
+#: src/message_search.c:191
+msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
+msgstr "Dosa¾en zaèátek zprávy, pokraèovat od konce?"
 
-#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:58
-#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:153
-msgid "Image Viewer"
-msgstr ""
+#: src/message_search.c:194
+msgid "End of message reached; continue from beginning?"
+msgstr "Dosa¾en konec zprávy, pokraèovat od zaèátku?"
 
-#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:63
-msgid "This plugin uses either gdk-pixbuf or imlib to display attached images."
-msgstr ""
+#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
+msgid "Search finished"
+msgstr "Hledání ukonèeno"
 
-#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:345
+#: src/messageview.c:240
 #, fuzzy
-msgid "Filename:"
-msgstr "Název souboru"
+msgid "/_View/Show all _header"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit v¹echna zá_hlaví"
 
-#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:352
+#: src/messageview.c:243
 #, fuzzy
-msgid "Filesize:"
-msgstr "Velikost slo¾ky :"
+msgid "/_Message/Compose _new message"
+msgstr "/_Zpráva/Napsat diskusní pøíspìvek"
 
-#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:373
+#: src/messageview.c:255
 #, fuzzy
-msgid "Load Image"
-msgstr "staré zprávy"
+msgid "/_Message/For_ward as attachment"
+msgstr "Pøeposlat jako pøílohu"
 
-#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:379
-msgid "Content-Type:"
-msgstr ""
+#: src/messageview.c:257
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Redirec_t"
+msgstr "/_Zpráva/Pøesmìrov_at"
 
-#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:78
-msgid "Automatically display attached images"
-msgstr "Automaticky zobrazit pøipojené obrázky"
+#: src/messageview.c:561
+msgid "<No Return-Path found>"
+msgstr "<Nenelazena návratová adresa>"
 
-#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:85
+#: src/messageview.c:569
+#, c-format
 msgid ""
-"Resize attached images by default\n"
-"(Clicking image toggles scaling)"
+"The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
+"does not correspond to the return path:\n"
+"Notification address: %s\n"
+"Return path: %s\n"
+"It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
+"Adresa pro oznámení o doruèení neodpovídá návratové adrese:\n"
+"Adresa pro oznámìní: %s\n"
+"Návratová adresa: %s\n"
+"Je doporuèeno neodesílat potvrzení o doruèení."
 
-#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:163
-msgid "MathML Viewer"
-msgstr ""
+#: src/messageview.c:577
+msgid "+Don't Send"
+msgstr "+Neodesílat"
 
-#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:168
+#: src/messageview.c:586
 msgid ""
-"This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
-"(Content-Type: text/mathml)"
+"This message is asking for a return receipt notification\n"
+"but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
+"officially addressed to you.\n"
+"Receipt notification cancelled."
 msgstr ""
+"Tato zpráva vy¾aduje potvrzení o doruèení, ale podle záhlaví\n"
+"Komu: a Kopie: nejste oficiálním adresátem.\n"
+"Odeslání potvrzení bylo zru¹eno."
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:97
-msgid "Undefined"
+#: src/messageview.c:654
+msgid ""
+"Error occurred while sending the notification.\n"
+"Put this notification into queue folder?"
 msgstr ""
+"Pøi posílání oznámení nastala chyba.\n"
+"Chcete oznámení zaøadit do výstupní fronty?"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:99 src/prefs_common.c:1096
-#: src/prefs_common.c:1215
-msgid "Never"
-msgstr "Nikdy"
-
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:101
-msgid "Marginal"
-msgstr ""
+#: src/messageview.c:660
+msgid "Can't queue the notification."
+msgstr "Oznámení nelze zaøadit."
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:105
-#, fuzzy
-msgid "Ultimate"
-msgstr "Neoznaèený"
+#: src/messageview.c:663
+msgid "Error occurred while sending the notification."
+msgstr "Pøi posílání oznámení nastala chyba."
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:125
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Valid signature by %s (Trust: %s)"
-msgstr "Stav podpisu: %s"
+#: src/messageview.c:818
+msgid "Message already removed from folder."
+msgstr "Zpráva ji¾ byla ze slo¾ky odstranìna"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:130
-#, fuzzy
-msgid "The signature has expired"
-msgstr "Správný podpis ale platnost ji¾ vypr¹ela"
+#: src/messageview.c:977 src/mimeview.c:882 src/mimeview.c:955
+#: src/summaryview.c:3444
+msgid "Save as"
+msgstr "Ulo¾it jako"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:132
-msgid "The key that was used to sign this part has expired"
-msgstr ""
+#: src/messageview.c:982 src/mimeview.c:912 src/mimeview.c:961
+#: src/summaryview.c:3449
+msgid "Overwrite"
+msgstr "Pøepsat"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:134
+#: src/messageview.c:983
 #, fuzzy
-msgid "Not all signatures are valid"
-msgstr "Podpis nenalezen"
+msgid "Overwrite existing file?"
+msgstr "Pøepsat existující soubor '%s'?"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:136
-#, fuzzy
-msgid "This signature is invalid"
-msgstr "Podpis nenalezen"
+#: src/messageview.c:990 src/summaryview.c:3457 src/summaryview.c:3461
+#: src/summaryview.c:3478
+#, c-format
+msgid "Can't save the file `%s'."
+msgstr "Nemohu ulo¾it soubor '%s'."
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:138
+#: src/messageview.c:1056
 #, fuzzy
-msgid "You have no key to verify this signature"
-msgstr "Nelze najít veøejný klíè pro podpis"
+msgid "This message asks for a return receipt"
+msgstr "Tato zpráva vy¾aduje potvrzení o duruèení."
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:140 src/privacy.c:176 src/privacy.c:199
-msgid "No signature found"
-msgstr "Podpis nenalezen"
+#: src/messageview.c:1057
+msgid "Send receipt"
+msgstr "Odeslat potvrzení"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:142
-#, fuzzy
-msgid "An error occured"
-msgstr "Vyskytla se chyba bìhem DELE\n"
+#: src/messageview.c:1110
+msgid "Return Receipt Notification"
+msgstr "Oznámení o duruèení"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:144
-msgid "The signature has not been checked"
+#: src/messageview.c:1111
+msgid ""
+"The message was sent to several of your accounts.\n"
+"Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
+"notification:"
 msgstr ""
+"Tato zpráva byla doruèena do více va¹ich úètù.\n"
+"Vyberte si prosím úèet, ze kterého bude odesláno potvrzení o doruèení:"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:168
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
-msgstr "Podpis vyrobil %s\n"
-
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:177
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\"\n"
-msgstr "Správný podpis od \"%s\""
+#: src/messageview.c:1115
+msgid "Send Notification"
+msgstr "Odeslání oznámení"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:182
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Expired signature from \"%s\"\n"
-msgstr "Správný podpis od \"%s\""
+#: src/messageview.c:1115
+msgid "+Cancel"
+msgstr "+Zru¹it"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:187
-#, fuzzy, c-format
-msgid "BAD signature from \"%s\"\n"
-msgstr "©PATNÝ podpis od \"%s\""
+#: src/messageview.c:1199 src/prefs_common.c:2889 src/summaryview.c:3496
+#: src/toolbar.c:168
+msgid "Print"
+msgstr "Tisk"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:198
+#: src/messageview.c:1200 src/summaryview.c:3497
 #, c-format
-msgid "                aka \"%s\"\n"
-msgstr "                alias \"%s\"\n"
-
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:203
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Primary key fingerprint: %s\n"
-msgstr "Key fingerprint: %s\n"
-
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:214
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Signature expires %s\n"
-msgstr "Platnost podpisu vypr¹ela %s"
-
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:216
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Signature expired %s\n"
-msgstr "Platnost podpisu vypr¹ela %s"
-
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:289
 msgid ""
-"GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
-"OpenPGP support disabled."
-msgstr ""
-"GnuPG není korektnì instalováno, nebo je verze pøíli¹ stará.\n"
-"Podpora pro OpenPGP je zakázána."
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:181
-#, fuzzy
-msgid "SpamAssassin: filtering message..."
-msgstr "ukládám odeslanou zprávu...\n"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:316
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:458
-msgid "SpamAssassin"
+"Enter the print command line:\n"
+"(`%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
+"Vlo¾te pøíkazovou øádku pro tisk:\n"
+"('%s' bude nahrazeno jménem souboru)"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:321
+#: src/messageview.c:1206 src/summaryview.c:3503
+#, c-format
 msgid ""
-"This plugin checks all messages that are received from an IMAP, LOCAL or POP "
-"account for spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin "
-"Server (spamd) running somewhere.\n"
-"\n"
-"When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a "
-"special folder.\n"
-"\n"
-"This plugin only contains the actual function for filtering and deleting or "
-"moving the message. You probably want to load a User Interface plugin too, "
-"otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
+"Print command line is invalid:\n"
+"`%s'"
 msgstr ""
+"Pøíkazová øádka pro tisk je neplatná:\n"
+"'%s'"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:77
-#, fuzzy
-msgid "Disabled"
-msgstr "Stornovat"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:78
-#, fuzzy
-msgid "Localhost"
-msgstr "Místní spool"
+#: src/mimeview.c:115
+msgid "/_Open"
+msgstr "/_Otevøít"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:79
-msgid "TCP"
-msgstr ""
+#: src/mimeview.c:116
+msgid "/Open _with..."
+msgstr "/Ot_evøít èím..."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:80
-msgid "Unix Socket"
-msgstr ""
+#: src/mimeview.c:117
+msgid "/_Display as text"
+msgstr "/_Zobrazit jako text"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:177
-msgid "Transport"
-msgstr ""
+#: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:455
+msgid "/_Save as..."
+msgstr "/_Ulo¾it jako..."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:184
-msgid "spamd "
-msgstr ""
+#: src/mimeview.c:119
+msgid "/Save _all..."
+msgstr "/Ulo¾it _v¹e..."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:221
-msgid "Hostname or IP address of spamd server"
-msgstr ""
+#: src/mimeview.c:122
+msgid "/_Check signature"
+msgstr "/Z_kontrolovat podpis"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:224
-msgid ":"
-msgstr ""
+#: src/mimeview.c:153
+msgid "MIME Type"
+msgstr "MIME Typ"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:234
-msgid "Port of spamd server"
-msgstr ""
+#: src/mimeview.c:163 src/prefs_common.c:2198
+msgid "Text"
+msgstr "Text"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:241
-msgid "Path of Unix socket"
-msgstr ""
+#: src/mimeview.c:274
+#, fuzzy
+msgid "Right-click here to verify the signature"
+msgstr "Nelze najít veøejný klíè pro podpis"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:264
-msgid ""
-"Time that is allowed for checking. If the check takes longer the check will "
-"be aborted and the message will be handled as not spam."
-msgstr ""
+#: src/mimeview.c:858 src/mimeview.c:919 src/mimeview.c:969 src/mimeview.c:987
+#: src/mimeview.c:1010
+msgid "Can't save the part of multipart message."
+msgstr "Nemohu ulo¾it èást z mnohaèás»ové zprávy."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:268
-msgid "s"
-msgstr ""
+#: src/mimeview.c:910 src/mimeview.c:959
+#, c-format
+msgid "Overwrite existing file '%s'?"
+msgstr "Pøepsat existující soubor '%s'?"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:275
-#, fuzzy
-msgid "Save Spam"
-msgstr "Ulo¾it jako"
+#: src/mimeview.c:1020
+msgid "Open with"
+msgstr "Otevøít èím"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:289
-msgid "Save mails that where identified as spam to a folder"
+#: src/mimeview.c:1021
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the command line to open file:\n"
+"(`%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
+"Vlo¾te pøíkazovou øádku pro otevøení souboru:\n"
+"('%s' bude nahrazeno jménem souboru)"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:305
-msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
-msgstr ""
+#: src/news.c:200
+#, c-format
+msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
+msgstr "Vytváøím NNTP spojení s %s:%d ...\n"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:309
-msgid "kB"
-msgstr ""
+#: src/news.c:795
+#, c-format
+msgid "can't set group: %s\n"
+msgstr "Nemohu nastavit skupinu: %s\n"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:316
-#, fuzzy
-msgid "Save Folder"
-msgstr "Nová slo¾ka"
+#: src/news.c:800
+#, c-format
+msgid "invalid article range: %d - %d\n"
+msgstr "neplatný rozsah pøíspìvkù: %d - %d\n"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:331
-msgid ""
-"Folder that will be used to save spam. Leave empty to use the default trash "
-"folder"
-msgstr ""
+#: src/news.c:821
+#, c-format
+msgid "error occurred while getting %s.\n"
+msgstr "vyskytla se chyba bìhem získávání %s.\n"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:334
-#, fuzzy
-msgid "..."
-msgstr " ... "
+#: src/news.c:838
+#, c-format
+msgid "getting xover %d in %s...\n"
+msgstr "získávám xover %d v %s...\n"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:340
-#, fuzzy
-msgid "Maximum Size"
-msgstr "Maximum polo¾ek"
+#: src/news.c:841 src/news.c:910
+msgid "can't get xover\n"
+msgstr "nelze získat xover\n"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:482
-msgid "SpamAssassin GTK"
-msgstr ""
+#: src/news.c:846 src/news.c:916
+msgid "error occurred while getting xover.\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba bìhem získávání xover.\n"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:487
-msgid ""
-"This plugin provides a Preferences page for the SpamAssassin plugin.\n"
-"\n"
-"You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
-"SpamAssassin.\n"
-"\n"
-"With this plugin you can enable the filtering, change the SpamAssassin "
-"server host and port, set the maximum size of messages to be checked, (if "
-"the message is larger it will not be checked), configure whether spam mail "
-"should be received (default: Yes) and select the folder where spam mail will "
-"be saved.\n"
-msgstr ""
+#: src/news.c:852 src/news.c:929
+#, c-format
+msgid "invalid xover line: %s\n"
+msgstr "Neplatná xover øádka: %s\n"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:83
-#, fuzzy
-msgid "/_Get"
-msgstr "Stáhnout"
+#: src/news.c:866 src/news.c:880 src/news.c:947 src/news.c:977
+msgid "can't get xhdr\n"
+msgstr "nelze získat xhdr\n"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:84
-#, fuzzy
-msgid "/Get _All"
-msgstr "Stáhnout v¹e"
+#: src/news.c:871 src/news.c:885 src/news.c:955 src/news.c:985
+msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba bìhem získávání xhdr.\n"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:86
-#, fuzzy
-msgid "/_Email"
-msgstr "Email"
+#: src/news.c:907
+#, c-format
+msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
+msgstr "získávám xover %d - %d v %s...\n"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:87
-#, fuzzy
-msgid "/Open A_ddressbook"
-msgstr "Kniha adres"
+#: src/passphrase.c:85
+msgid "Passphrase"
+msgstr "Passphrase"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:89
-#, fuzzy
-msgid "/E_xit Sylpheed"
-msgstr "Starý Sylpheed"
+#: src/passphrase.c:253
+msgid "[no user id]"
+msgstr "[bez id u¾ivatele]"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:266
-msgid "Trayicon"
+#: src/passphrase.c:257
+#, c-format
+msgid ""
+"%sPlease enter the passphrase for:\n"
+"\n"
+"  %.*s  \n"
+"(%.*s)\n"
 msgstr ""
+"%s Zadejte prosím passphrase pro:\n"
+"\n"
+"  %.*s  \n"
+"(%.*s)\n"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:271
+#: src/passphrase.c:261
 msgid ""
-"This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
-"have new or unread mail.\n"
+"Bad passphrase! Try again...\n"
 "\n"
-"The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
-"letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
 msgstr ""
+"©patná passphrase! Zkuste to znovu...\n"
+"\n"
 
-#: src/pop.c:150
+#: src/pop.c:148
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
 msgstr "V pozdravu nebyla nalezena APOP èasová znaèka\n"
 
-#: src/pop.c:157
+#: src/pop.c:155
 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
 msgstr "Chyba syntaxe pro èasovou znaèku pøi pozdravu\n"
 
-#: src/pop.c:183 src/pop.c:210
+#: src/pop.c:181 src/pop.c:208
 msgid "POP3 protocol error\n"
 msgstr "Chyba protokolu POP3\n"
 
-#: src/pop.c:256
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid UIDL response: %s\n"
-msgstr "Neplatná xover øádka: %s\n"
-
-#: src/pop.c:752
+#: src/pop.c:592
 #, c-format
 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
 msgstr "POP3: Vymazávám starou zprávu %d\n"
 
-#: src/pop.c:767
+#: src/pop.c:600
 #, c-format
 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
 msgstr "POP3: Pøeskakuji zprávu %d (%d bytù)\n"
 
-#: src/pop.c:799
+#: src/pop.c:631
 msgid "mailbox is locked\n"
 msgstr "mailbox je zamknut\n"
 
-#: src/pop.c:802
-msgid "Session timeout\n"
+#: src/pop.c:634
+msgid "session timeout\n"
 msgstr ""
 
-#: src/pop.c:821
+#: src/pop.c:652
 #, fuzzy
 msgid "command not supported\n"
 msgstr "Pøíkaz"
 
-#: src/pop.c:826
+#: src/pop.c:656
 #, fuzzy
 msgid "error occurred on POP3 session\n"
 msgstr "Vyskytla se chyba v autentizaci\n"
 
-#: src/pop.c:1019
-#, fuzzy
-msgid "TOP command unsupported\n"
-msgstr "Pøíkaz"
-
-#: src/prefs_account.c:692
+#: src/prefs_account.c:672
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Úèet%d"
 
-#: src/prefs_account.c:711
+#: src/prefs_account.c:691
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "Nastavení pro nový úèet"
 
-#: src/prefs_account.c:716
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s - Account preferences"
+#: src/prefs_account.c:696
+msgid "Account preferences"
 msgstr "Nastavení úètu"
 
-#: src/prefs_account.c:764 src/prefs_common.c:946
+#: src/prefs_account.c:746 src/prefs_common.c:1035
 msgid "Receive"
 msgstr "Pøíjem"
 
-#: src/prefs_account.c:768 src/prefs_common.c:950 src/prefs_folder_item.c:586
-#: src/prefs_spelling.c:361 src/prefs_wrapping.c:155
+#: src/prefs_account.c:750 src/prefs_common.c:1039
 msgid "Compose"
 msgstr "Napsat"
 
-#: src/prefs_account.c:771 src/prefs_common.c:959
+#: src/prefs_account.c:753 src/prefs_common.c:1052
 msgid "Privacy"
 msgstr "Soukromí"
 
-#: src/prefs_account.c:775
+#: src/prefs_account.c:757
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:778
+#: src/prefs_account.c:760
 msgid "Advanced"
 msgstr "Roz¹íøení"
 
-#: src/prefs_account.c:857
+#: src/prefs_account.c:839
 msgid "Name of account"
 msgstr "Název úètu"
 
-#: src/prefs_account.c:866
+#: src/prefs_account.c:848
 msgid "Set as default"
 msgstr "Nastavit jako výchozí"
 
-#: src/prefs_account.c:870
+#: src/prefs_account.c:852
 msgid "Personal information"
 msgstr "Osobní informace"
 
-#: src/prefs_account.c:879
+#: src/prefs_account.c:861
 msgid "Full name"
 msgstr "Celé jméno"
 
-#: src/prefs_account.c:885
+#: src/prefs_account.c:867
 msgid "Mail address"
 msgstr "Po¹tovní adresa"
 
-#: src/prefs_account.c:891
+#: src/prefs_account.c:873
 msgid "Organization"
 msgstr "Organizace"
 
-#: src/prefs_account.c:915
+#: src/prefs_account.c:897
 msgid "Server information"
 msgstr "Informace o serveru"
 
-#: src/prefs_account.c:936
+#: src/prefs_account.c:918
 msgid "POP3 (normal)"
 msgstr "POP3 (normální)"
 
-#: src/prefs_account.c:938
+#: src/prefs_account.c:920
 msgid "POP3 (APOP auth)"
 msgstr "POP3 (APOP auth)"
 
-#: src/prefs_account.c:940 src/prefs_account.c:1272 src/prefs_account.c:1876
+#: src/prefs_account.c:922 src/prefs_account.c:1806
 msgid "IMAP4"
 msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:942
+#: src/prefs_account.c:924
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr "News (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:944
-#, fuzzy
-msgid "Local mbox file"
-msgstr "Lokální mailbox soubor"
-
-#: src/prefs_account.c:946
-#, fuzzy
-msgid "None (SMTP only)"
+#: src/prefs_account.c:926
+msgid "None (local)"
 msgstr "®ádný (místní)"
 
-#: src/prefs_account.c:966
+#: src/prefs_account.c:946
 msgid "This server requires authentication"
 msgstr "Tento server vy¾aduje autentizaci"
 
-#: src/prefs_account.c:973
+#: src/prefs_account.c:953
 msgid "Authenticate on connect"
 msgstr "Autentizace pøi pøipojení"
 
-#: src/prefs_account.c:1018
+#: src/prefs_account.c:998
 msgid "News server"
 msgstr "News server"
 
-#: src/prefs_account.c:1024
+#: src/prefs_account.c:1004
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "Server pro pøíjem"
 
-#: src/prefs_account.c:1030
-#, fuzzy
-msgid "Local mailbox"
+#: src/prefs_account.c:1010
+msgid "Local mailbox file"
 msgstr "Lokální mailbox soubor"
 
-#: src/prefs_account.c:1037
+#: src/prefs_account.c:1017
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "SMTP server (odesílání)"
 
-#: src/prefs_account.c:1045
+#: src/prefs_account.c:1025
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
 msgstr "Pou¾ít místo SMTP serveru pøíkaz pro odeslání"
 
-#: src/prefs_account.c:1054
+#: src/prefs_account.c:1034
 msgid "command to send mails"
 msgstr "pøíkaz pro odeslání po¹ty"
 
-#: src/prefs_account.c:1061 src/prefs_account.c:1435
+#: src/prefs_account.c:1041 src/prefs_account.c:1381
 msgid "User ID"
 msgstr "U¾ivatelské jméno"
 
-#: src/prefs_account.c:1067 src/prefs_account.c:1444
+#: src/prefs_account.c:1047 src/prefs_account.c:1390
 msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
 
-#: src/prefs_account.c:1143 src/prefs_account.c:1859
+#: src/prefs_account.c:1119 src/prefs_account.c:1789
 msgid "POP3"
 msgstr "POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1151
+#: src/prefs_account.c:1127
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "Smazat zprávy na serveru po jejich pøijmutí"
 
-#: src/prefs_account.c:1162
+#: src/prefs_account.c:1138
 msgid "Remove after"
 msgstr "Odstranit po"
 
-#: src/prefs_account.c:1171
+#: src/prefs_account.c:1147
 msgid "days"
 msgstr "dnech"
 
-#: src/prefs_account.c:1188
+#: src/prefs_account.c:1164
 msgid "(0 days: remove immediately)"
 msgstr "(0 dnù: odstranit ihned)"
 
-#: src/prefs_account.c:1195
+#: src/prefs_account.c:1171
 msgid "Download all messages on server"
 msgstr "Pøijmout v¹echny zprávy ze serveru"
 
-#: src/prefs_account.c:1201
+#: src/prefs_account.c:1177
 msgid "Receive size limit"
 msgstr "Limit velikosti pro pøíjem"
 
-#: src/prefs_account.c:1208
+#: src/prefs_account.c:1184
 msgid "KB"
 msgstr "KB"
 
-#: src/prefs_account.c:1220
+#: src/prefs_account.c:1196
 msgid "Default inbox"
 msgstr "Výchozí inbox"
 
-#: src/prefs_account.c:1243
+#: src/prefs_account.c:1219
 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
 msgstr "(Nefiltrované zprávy budou ulo¾eny v této slo¾ce)"
 
-#: src/prefs_account.c:1248
+#: src/prefs_account.c:1224
 msgid "Maximum number of articles to download"
 msgstr "Maximální poèet pøíspìvkù pro sta¾ení"
 
-#: src/prefs_account.c:1267
+#: src/prefs_account.c:1243
 msgid "unlimited if 0 is specified"
 msgstr "(pokud je 0, je to neomezený poèet)"
 
-#: src/prefs_account.c:1283 src/prefs_account.c:1406
-msgid "Authentication method"
-msgstr "Metoda autentizace"
-
-#: src/prefs_account.c:1293 src/prefs_account.c:1416 src/prefs_common.c:1306
-msgid "Automatic"
-msgstr "Automaticky"
-
-#: src/prefs_account.c:1300
+#: src/prefs_account.c:1249
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "Filtr zpráv pro pøíjem"
 
-#: src/prefs_account.c:1304
+#: src/prefs_account.c:1253
 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
 msgstr "Pøi volbì 'Stáhnout v¹e' zjistit nové zprávy"
 
-#: src/prefs_account.c:1363
+#: src/prefs_account.c:1309
 msgid "Add Date"
 msgstr "Pøidat datum"
 
-#: src/prefs_account.c:1364
+#: src/prefs_account.c:1310
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Generovat èíslo zprávy"
 
-#: src/prefs_account.c:1371
+#: src/prefs_account.c:1317
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Pøidat u¾ivatelsky definované záhlaví"
 
-#: src/prefs_account.c:1373 src/prefs_common.c:1800
+#: src/prefs_account.c:1319 src/prefs_common.c:2427 src/prefs_common.c:2452
 msgid " Edit... "
 msgstr " Upravit..."
 
-#: src/prefs_account.c:1383
+#: src/prefs_account.c:1329
 msgid "Authentication"
 msgstr "Autentizace"
 
-#: src/prefs_account.c:1391
+#: src/prefs_account.c:1337
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "SMTP autentizace (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1466
+#: src/prefs_account.c:1352
+msgid "Authentication method"
+msgstr "Metoda autentizace"
+
+#: src/prefs_account.c:1362 src/prefs_common.c:1474
+msgid "Automatic"
+msgstr "Automaticky"
+
+#: src/prefs_account.c:1412
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same\n"
 "user ID and password as receiving will be used."
@@ -5876,218 +4393,210 @@ msgstr ""
 "Pokud necháte tyto polo¾ky prázdné, bude\n"
 "pou¾ito stejné jméno u¾ivatele a heslo."
 
-#: src/prefs_account.c:1475
+#: src/prefs_account.c:1421
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
 msgstr "Autentizace s POP3 pøed posláním"
 
-#: src/prefs_account.c:1490
+#: src/prefs_account.c:1436
 msgid "POP authentication timeout: "
 msgstr "Pøi POP autentizaci vypr¹el èas: "
 
-#: src/prefs_account.c:1499
+#: src/prefs_account.c:1445
 msgid "minutes"
 msgstr "minut(y)"
 
-#: src/prefs_account.c:1546 src/prefs_account.c:1593 src/toolbar.c:428
+#: src/prefs_account.c:1492 src/prefs_account.c:1537 src/toolbar.c:419
 msgid "Signature"
 msgstr "Podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:1554
+#: src/prefs_account.c:1500
 msgid "Insert signature automatically"
 msgstr "Automaticky vlo¾it podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:1559
+#: src/prefs_account.c:1505
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Oddìlovaè podpisu"
 
-#: src/prefs_account.c:1582
+#: src/prefs_account.c:1527
 #, fuzzy
 msgid "Command output"
 msgstr "Pøíkaz"
 
-#: src/prefs_account.c:1601
+#: src/prefs_account.c:1545
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Automaticky nastavit následující adresy"
 
-#: src/prefs_account.c:1610 src/prefs_filtering_action.c:1118
-#: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1729 src/quote_fmt.c:49
+#: src/prefs_account.c:1554 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1709
+#: src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
 msgstr "Kopie"
 
-#: src/prefs_account.c:1623
+#: src/prefs_account.c:1567
 msgid "Bcc"
 msgstr "Slepá kopie"
 
-#: src/prefs_account.c:1636
+#: src/prefs_account.c:1580
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Odpovìdìt komu"
 
-#: src/prefs_account.c:1691
+#: src/prefs_account.c:1635
 msgid "Encrypt message by default"
 msgstr "V¾dy za¹ifrovat zprávu"
 
-#: src/prefs_account.c:1693
+#: src/prefs_account.c:1637
 msgid "Sign message by default"
 msgstr "V¾dy pøidat podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:1695
+#: src/prefs_account.c:1639
 msgid "Default mode"
 msgstr "Výchozí re¾im"
 
-#: src/prefs_account.c:1703
+#: src/prefs_account.c:1647
 msgid "Use PGP/MIME"
 msgstr "Pou¾ít PGP/MIME"
 
-#: src/prefs_account.c:1713
+#: src/prefs_account.c:1656
 msgid "Use Inline"
 msgstr "Pou¾ít Inline"
 
-#: src/prefs_account.c:1725
+#: src/prefs_account.c:1666
 msgid "Sign key"
 msgstr "Klíè pro podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:1733
+#: src/prefs_account.c:1674
 msgid "Use default GnuPG key"
 msgstr "Pou¾ít výchozí GnuPG klíè"
 
-#: src/prefs_account.c:1743
+#: src/prefs_account.c:1683
 msgid "Select key by your email address"
 msgstr "Vybrat klíè podle email adresy"
 
-#: src/prefs_account.c:1753
+#: src/prefs_account.c:1692
 msgid "Specify key manually"
 msgstr "Zadat klíè ruènì"
 
-#: src/prefs_account.c:1770
+#: src/prefs_account.c:1708
 msgid "User or key ID:"
 msgstr "U¾ivatel nebo ID klíèe:"
 
-#: src/prefs_account.c:1867 src/prefs_account.c:1884 src/prefs_account.c:1900
+#: src/prefs_account.c:1797 src/prefs_account.c:1814 src/prefs_account.c:1830
 msgid "Don't use SSL"
 msgstr "Nepou¾ívat SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1870
+#: src/prefs_account.c:1800
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
 msgstr "Pou¾ít SSL pro POP3 spojení"
 
-#: src/prefs_account.c:1873 src/prefs_account.c:1890 src/prefs_account.c:1925
+#: src/prefs_account.c:1803 src/prefs_account.c:1820 src/prefs_account.c:1854
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
 msgstr "Pou¾ít pøíkaz STARTTLS pro spu¹tìní SSL relace"
 
-#: src/prefs_account.c:1887
+#: src/prefs_account.c:1817
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
 msgstr "Pou¾ít SSL pro IMAP4 spojení"
 
-#: src/prefs_account.c:1893
+#: src/prefs_account.c:1823
 msgid "NNTP"
 msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1909
+#: src/prefs_account.c:1838
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
 msgstr "Pou¾ít SSL pro NNTP pøipojení"
 
-#: src/prefs_account.c:1911
+#: src/prefs_account.c:1840
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Odesílání (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1919
+#: src/prefs_account.c:1848
 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
 msgstr "Nepou¾ítvat SSL (pokud je to ale nutné, pou¾ít STARTTLS)"
 
-#: src/prefs_account.c:1922
+#: src/prefs_account.c:1851
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
 msgstr "Pou¾ít SSL pro SMTP pøipojení"
 
-#: src/prefs_account.c:1933
-msgid "Use non-blocking SSL"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_account.c:1945
-msgid "(Turn this off if you have SSL connection problems)"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_account.c:2070
+#: src/prefs_account.c:1975
 msgid "Specify SMTP port"
 msgstr "Urèete SMTP port"
 
-#: src/prefs_account.c:2076
+#: src/prefs_account.c:1981
 msgid "Specify POP3 port"
 msgstr "Urèete POP3 port"
 
-#: src/prefs_account.c:2082
+#: src/prefs_account.c:1987
 msgid "Specify IMAP4 port"
 msgstr "Urèete IMAP4 port"
 
-#: src/prefs_account.c:2088
+#: src/prefs_account.c:1993
 msgid "Specify NNTP port"
 msgstr "Urèete NNTP port"
 
-#: src/prefs_account.c:2093
+#: src/prefs_account.c:1998
 msgid "Specify domain name"
 msgstr "Urèete název domény"
 
-#: src/prefs_account.c:2103
+#: src/prefs_account.c:2008
 #, fuzzy
 msgid "Use command to communicate with server"
 msgstr "Pou¾ít místo SMTP serveru pøíkaz pro odeslání"
 
-#: src/prefs_account.c:2111
+#: src/prefs_account.c:2016
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr "Oznaèit vícenásobnì poslané zprávy jako pøeètené a obarvit je:"
 
-#: src/prefs_account.c:2125
+#: src/prefs_account.c:2030
 msgid "IMAP server directory"
 msgstr "adresáø pro IMAP server"
 
-#: src/prefs_account.c:2179
+#: src/prefs_account.c:2084
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "Ukládat odeslané zprávy do"
 
-#: src/prefs_account.c:2181
+#: src/prefs_account.c:2086
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Ukládat koncepty do"
 
-#: src/prefs_account.c:2183
+#: src/prefs_account.c:2088
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Ukládat smazané zprávy do"
 
-#: src/prefs_account.c:2248
+#: src/prefs_account.c:2152
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "Nebylo zadáno jméno úètu."
 
-#: src/prefs_account.c:2252
+#: src/prefs_account.c:2156
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "Nebyla zadána po¹tovní adresa."
 
-#: src/prefs_account.c:2260
+#: src/prefs_account.c:2161
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "Nebyl zadán SMTP server."
 
-#: src/prefs_account.c:2265
+#: src/prefs_account.c:2166
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "Nebylo zadáno u¾ivatelské èíslo."
 
-#: src/prefs_account.c:2270
+#: src/prefs_account.c:2171
 msgid "POP3 server is not entered."
 msgstr "Nebyl zadán POP3 server."
 
-#: src/prefs_account.c:2275
+#: src/prefs_account.c:2176
 msgid "IMAP4 server is not entered."
 msgstr "Nebyl zadán IMAP4 server."
 
-#: src/prefs_account.c:2280
+#: src/prefs_account.c:2181
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "Nebyl zadán NNTP server."
 
-#: src/prefs_account.c:2286
+#: src/prefs_account.c:2187
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "Nebyl zadán název lokálního mailbox souboru."
 
-#: src/prefs_account.c:2292
+#: src/prefs_account.c:2193
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "Nebyl zadán pøíkaz pro odeslání."
 
-#: src/prefs_account.c:2376
+#: src/prefs_account.c:2277
 msgid ""
 "Its not recommended to use the old style Inline\n"
 "mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
@@ -6122,34 +4631,33 @@ msgstr "N
 msgid "Current actions"
 msgstr "Aktuální akce"
 
-#: src/prefs_actions.c:405 src/prefs_filtering_action.c:546
-#: src/prefs_filtering_action.c:619 src/prefs_filtering.c:593
-#: src/prefs_filtering.c:653 src/prefs_filtering.c:672 src/prefs_matcher.c:689
-#: src/prefs_matcher.c:779 src/prefs_template.c:309
+#: src/prefs_actions.c:382 src/prefs_filtering.c:814 src/prefs_filtering.c:876
+#: src/prefs_filtering.c:899 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
+#: src/prefs_scoring.c:444 src/prefs_scoring.c:475 src/prefs_template.c:309
 msgid "(New)"
 msgstr "(Nový)"
 
-#: src/prefs_actions.c:451
+#: src/prefs_actions.c:428
 msgid "Menu name is not set."
 msgstr "Není nastaven název nabídky."
 
-#: src/prefs_actions.c:456
+#: src/prefs_actions.c:433
 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
 msgstr "V názvu nabídky není povolena dvojteèka ':'."
 
-#: src/prefs_actions.c:466
+#: src/prefs_actions.c:443
 msgid "Menu name is too long."
 msgstr "Název nabídky je pøíli¹ dlouhý."
 
-#: src/prefs_actions.c:475
+#: src/prefs_actions.c:452
 msgid "Command line not set."
 msgstr "Není nastavena pøíkazová øádka."
 
-#: src/prefs_actions.c:480
+#: src/prefs_actions.c:457
 msgid "Menu name and command are too long."
 msgstr "Název nabídky a pøíkaz jsou pøíli¹ dlouhé."
 
-#: src/prefs_actions.c:485
+#: src/prefs_actions.c:462
 #, c-format
 msgid ""
 "The command\n"
@@ -6160,187 +4668,206 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "má syntaktickou chybu."
 
-#: src/prefs_actions.c:546
+#: src/prefs_actions.c:523
 msgid "Delete action"
 msgstr "Smazat akci"
 
-#: src/prefs_actions.c:547
+#: src/prefs_actions.c:524
 msgid "Do you really want to delete this action?"
 msgstr "Opravdu chcete smazat tuto akci?"
 
-#: src/prefs_actions.c:681
+#: src/prefs_actions.c:638
 msgid "MENU NAME:"
 msgstr "NÁZEV NABÍDKY:"
 
-#: src/prefs_actions.c:682
+#: src/prefs_actions.c:639
 msgid "Use / in menu name to make submenus."
 msgstr "Pou¾ijte / v názvu nabídky pro vytvoøení podnabídek."
 
-#: src/prefs_actions.c:684
+#: src/prefs_actions.c:641
 msgid "COMMAND LINE:"
 msgstr "PØÍKAZOVÁ ØÁDKA:"
 
-#: src/prefs_actions.c:685
+#: src/prefs_actions.c:642
 msgid "Begin with:"
 msgstr "Zaèíná na:"
 
-#: src/prefs_actions.c:686
+#: src/prefs_actions.c:643
 #, fuzzy
 msgid "to send message body or selection to command's standard input"
 msgstr "pro odeslání tìla zprávy nebo pro výbìr pøíkazu"
 
-#: src/prefs_actions.c:687
+#: src/prefs_actions.c:644
 #, fuzzy
 msgid "to send user provided text to command's standard input"
 msgstr "pro odeslání u¾ivatelem definovaného pøíkazu"
 
-#: src/prefs_actions.c:688
+#: src/prefs_actions.c:645
 #, fuzzy
 msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
 msgstr "pro odeslání u¾ivatelem definovaného skrytého textu pøíkazu"
 
-#: src/prefs_actions.c:689
+#: src/prefs_actions.c:646
 msgid "End with:"
 msgstr "Konèí na:"
 
-#: src/prefs_actions.c:690
+#: src/prefs_actions.c:647
 #, fuzzy
 msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
 msgstr "pro nahrazení tìla zprávy nebo výbìru výstupem z pøíkazu"
 
-#: src/prefs_actions.c:691
+#: src/prefs_actions.c:648
 #, fuzzy
 msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
 msgstr "pro vlo¾ení výstupù pøíkazù bez nahrazení starého textu"
 
-#: src/prefs_actions.c:692
+#: src/prefs_actions.c:649
 msgid "to run command asynchronously"
 msgstr "pro spu¹tìní pøíkazu asynchronnì"
 
-#: src/prefs_actions.c:693
+#: src/prefs_actions.c:650
 msgid "Use:"
 msgstr "Pou¾ít:"
 
-#: src/prefs_actions.c:694
+#: src/prefs_actions.c:651
 #, fuzzy
 msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
 msgstr "pro seznam názvù souborù s vybranými zprávami"
 
-#: src/prefs_actions.c:695
+#: src/prefs_actions.c:652
 #, fuzzy
 msgid ""
 "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
 msgstr "pro seznam názvù souborù s vybranými zprávami"
 
-#: src/prefs_actions.c:696
+#: src/prefs_actions.c:653
 #, fuzzy
 msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
 msgstr "pro vybranou MIME èást zprávy."
 
-#: src/prefs_actions.c:697
+#: src/prefs_actions.c:654
 msgid "for a user provided argument"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:698
+#: src/prefs_actions.c:655
 #, fuzzy
 msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
 msgstr "pro odeslání u¾ivatelem definovaného skrytého textu pøíkazu"
 
-#: src/prefs_actions.c:699
+#: src/prefs_actions.c:656
 #, fuzzy
 msgid "for the text selection"
 msgstr "Výbìr písma"
 
-#: src/prefs_actions.c:700
-msgid "apply filtering actions between {} to selected messages"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_actions.c:708 src/prefs_filtering_action.c:1133
-#: src/quote_fmt.c:76
+#: src/prefs_actions.c:664 src/prefs_matcher.c:1724 src/quote_fmt.c:75
 msgid "Description of symbols"
 msgstr "Popis symbolù"
 
-#: src/prefs_common.c:929
+#: src/prefs_common.c:1018
 msgid "Common Preferences"
 msgstr "Spoleèná nastavení"
 
-#: src/prefs_common.c:952
+#: src/prefs_common.c:1042
+msgid "Spell Checker"
+msgstr "Kontrola pravopisu"
+
+#: src/prefs_common.c:1045
 msgid "Quote"
 msgstr "Citování"
 
-#: src/prefs_common.c:954 src/prefs_fonts.c:289 src/prefs_themes.c:330
+#: src/prefs_common.c:1047
 msgid "Display"
 msgstr "Zobrazení"
 
-#: src/prefs_common.c:956 src/prefs_fonts.c:196
+#: src/prefs_common.c:1049
 msgid "Message"
 msgstr "Zpráva"
 
-#: src/prefs_common.c:964 src/select-keys.c:333
+#: src/prefs_common.c:1057 src/select-keys.c:333
 msgid "Other"
 msgstr "Ostatní"
 
-#: src/prefs_common.c:1010
+#: src/prefs_common.c:1109 src/prefs_common.c:1334
 msgid "External program"
 msgstr "Externí program"
 
-#: src/prefs_common.c:1019
+#: src/prefs_common.c:1118
 msgid "Use external program for incorporation"
 msgstr "Pou¾ít externí program k zaèlenìní"
 
-#: src/prefs_common.c:1026
+#: src/prefs_common.c:1125 src/prefs_common.c:1349
 msgid "Command"
 msgstr "Pøíkaz"
 
-#: src/prefs_common.c:1050
+#: src/prefs_common.c:1139
+msgid "Local spool"
+msgstr "Místní spool"
+
+#: src/prefs_common.c:1150
+msgid "Incorporate from spool"
+msgstr "Zaèlenit ze spoolu"
+
+#: src/prefs_common.c:1152
+msgid "Filter on incorporation"
+msgstr "Filtr na zaèlenìní"
+
+#: src/prefs_common.c:1160
+msgid "Spool directory"
+msgstr "Spool adresáø"
+
+#: src/prefs_common.c:1178
 msgid "Auto-check new mail"
 msgstr "Automatická kontrola nové po¹ty"
 
-#: src/prefs_common.c:1052
+#: src/prefs_common.c:1180
 msgid "every"
 msgstr "ka¾dých"
 
-#: src/prefs_common.c:1064
+#: src/prefs_common.c:1192
 msgid "minute(s)"
 msgstr "minut(y)"
 
-#: src/prefs_common.c:1073
+#: src/prefs_common.c:1201
 msgid "Check new mail on startup"
 msgstr "Kontrola nové po¹ty pøi spu¹tìní"
 
-#: src/prefs_common.c:1075
+#: src/prefs_common.c:1203
 msgid "Update all local folders after incorporation"
 msgstr "Po zaèlenìní aktualizovat v¹echny lokální slo¾ky"
 
-#: src/prefs_common.c:1083
+#: src/prefs_common.c:1211
 msgid "Show receive dialog"
 msgstr "Zobrazit dialog o pøijetí"
 
-#: src/prefs_common.c:1093 src/prefs_common.c:1214 src/prefs_common.c:2088
+#: src/prefs_common.c:1221 src/prefs_common.c:1385 src/prefs_common.c:2754
 msgid "Always"
 msgstr "V¾dy"
 
-#: src/prefs_common.c:1094
-msgid "Only on manual receiving"
-msgstr ""
+#: src/prefs_common.c:1222
+msgid "Only if a window is active"
+msgstr "Pouze pokud je okno aktivní"
+
+#: src/prefs_common.c:1224 src/prefs_common.c:1386
+msgid "Never"
+msgstr "Nikdy"
 
-#: src/prefs_common.c:1104
+#: src/prefs_common.c:1232
 msgid "Close receive dialog when finished"
 msgstr "Zavøít dialog o pøijetí po dokonèení"
 
-#: src/prefs_common.c:1106
+#: src/prefs_common.c:1234
 msgid "Run command when new mail arrives"
 msgstr "Pøi pøíchodu nové zprávy spustit pøíkaz"
 
-#: src/prefs_common.c:1116
+#: src/prefs_common.c:1244
 msgid "after autochecking"
 msgstr "po automatické kontrole"
 
-#: src/prefs_common.c:1118
+#: src/prefs_common.c:1246
 msgid "after manual checking"
 msgstr "po manuální kontrole"
 
-#: src/prefs_common.c:1132
+#: src/prefs_common.c:1260
 #, c-format
 msgid ""
 "Command to execute:\n"
@@ -6349,249 +4876,343 @@ msgstr ""
 "Pøíkaz pro vykonání:\n"
 "(pou¾ijte %d jako poèet nových zpráv)"
 
-#: src/prefs_common.c:1200
+#: src/prefs_common.c:1342
+msgid "Use external program for sending"
+msgstr "Pou¾ít externí program pro posílání"
+
+#: src/prefs_common.c:1368
 msgid "Save sent messages to Sent folder"
 msgstr "Ulo¾it odeslané zprávy do slo¾ky Odeslaná po¹ta"
 
-#: src/prefs_common.c:1205
+#: src/prefs_common.c:1370
+msgid "Queue messages that fail to send"
+msgstr "Zprávy, které se nepodaøilo odeslat, zaøadit do fronty"
+
+#: src/prefs_common.c:1376
 msgid "Show send dialog"
 msgstr "Zobrazit dialog o odesílání"
 
-#: src/prefs_common.c:1223
+#: src/prefs_common.c:1394
 msgid "Outgoing codeset"
 msgstr "Výstupní znaková sada"
 
-#: src/prefs_common.c:1232
-#, fuzzy
-msgid ""
-"If `Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
-"be used"
-msgstr ""
-"Pokud je zvoleno 'Automatická', bude pou¾ita\n"
-"znaková sada podle locale."
-
-#: src/prefs_common.c:1244
+#: src/prefs_common.c:1409
 msgid "Automatic (Recommended)"
 msgstr "Automatická (doporuèeno)"
 
-#: src/prefs_common.c:1245
+#: src/prefs_common.c:1410
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr "7bitový ascii (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_common.c:1247
+#: src/prefs_common.c:1412
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_common.c:1249
+#: src/prefs_common.c:1414
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr "Západní Evropa (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_common.c:1250
+#: src/prefs_common.c:1415
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "Západní Evropa(ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_common.c:1251
+#: src/prefs_common.c:1416
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Støedoevropská (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_common.c:1252
+#: src/prefs_common.c:1417
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Baltická (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_common.c:1253
+#: src/prefs_common.c:1418
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Baltická (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_common.c:1254
+#: src/prefs_common.c:1419
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Øecká (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_common.c:1255
+#: src/prefs_common.c:1420
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Turecká (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_common.c:1257
+#: src/prefs_common.c:1422
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Azbuka (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1259
+#: src/prefs_common.c:1424
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Azbuka (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_common.c:1261
+#: src/prefs_common.c:1426
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Azbuka (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_common.c:1262
+#: src/prefs_common.c:1427
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Azbuka (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_common.c:1264
+#: src/prefs_common.c:1429
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "Japonská (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1266
+#: src/prefs_common.c:1431
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "Japonská (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1267
+#: src/prefs_common.c:1432
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "Japonská (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_common.c:1269
+#: src/prefs_common.c:1434
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Zjednodu¹ená èínská (GB2312)"
 
-#: src/prefs_common.c:1270
+#: src/prefs_common.c:1435
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Tradièní èínská (Big5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1272
+#: src/prefs_common.c:1437
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Tradièní èínská (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_common.c:1273
+#: src/prefs_common.c:1438
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Èínská (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_common.c:1275
+#: src/prefs_common.c:1440
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Korejská (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_common.c:1276
+#: src/prefs_common.c:1441
 msgid "Thai (TIS-620)"
 msgstr "Thajská (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_common.c:1277
+#: src/prefs_common.c:1442
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr "Thajská (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_common.c:1290
+#: src/prefs_common.c:1452
+msgid ""
+"If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
+"for the current locale will be used."
+msgstr ""
+"Pokud je zvoleno 'Automatická', bude pou¾ita\n"
+"znaková sada podle locale."
+
+#: src/prefs_common.c:1464
 msgid "Transfer encoding"
 msgstr "Kódování pøenosu"
 
-#: src/prefs_common.c:1299
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1487
 msgid ""
-"Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
-"characters"
+"Specify Content-Transfer-Encoding used when\n"
+"message body contains non-ASCII characters."
 msgstr ""
 "Urèuje jak v jaké znakové sadì bude zpráva\n"
 "poslána kdy¾ obsahuje ne-ASCII znaky."
 
-#: src/prefs_common.c:1372
+#: src/prefs_common.c:1617
+msgid "Select dictionaries location"
+msgstr "Výbìr umístìní slovníkù"
+
+#: src/prefs_common.c:1680
+msgid "Global spelling checker settings"
+msgstr "Souhrnné nastavení pravopisu"
+
+#: src/prefs_common.c:1687
+msgid "Enable spell checker"
+msgstr "Povolit kontrolu pravopisu"
+
+#: src/prefs_common.c:1698
+msgid "Enable alternate dictionary"
+msgstr "Povolit alternativní slovník"
+
+#: src/prefs_common.c:1700
+msgid ""
+"Enabling an alternate dictionary makes switching\n"
+"with the last used dictionary faster."
+msgstr ""
+"Povolením alternativního slovníku dosáhnete zrychlení\n"
+"pøi pøepnutí naposledy pou¾itého slovníku."
+
+#: src/prefs_common.c:1713
+msgid "Dictionaries path:"
+msgstr "Cesta ke slovníkùm:"
+
+#: src/prefs_common.c:1740
+msgid "Default dictionary:"
+msgstr "Výchozí slovník:"
+
+#: src/prefs_common.c:1756
+msgid "Default suggestion mode"
+msgstr "Výchozí re¾im návrhù"
+
+#: src/prefs_common.c:1771
+msgid "Misspelled word color:"
+msgstr "Barva ¹patnì napsaných slov:"
+
+#: src/prefs_common.c:1853
 msgid "Automatic account selection"
 msgstr "Automatický výbìr úètu"
 
-#: src/prefs_common.c:1380
+#: src/prefs_common.c:1861
 msgid "when replying"
 msgstr "pøi odpovídání"
 
-#: src/prefs_common.c:1382
+#: src/prefs_common.c:1863
 msgid "when forwarding"
 msgstr "pøi pøeposílání"
 
-#: src/prefs_common.c:1384
+#: src/prefs_common.c:1865
 msgid "when re-editing"
 msgstr "pøi opìtovné editaci"
 
-#: src/prefs_common.c:1391
+#: src/prefs_common.c:1872
 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
 msgstr "Tlaèítko s odpovìdí zvolí odpovìï do diskusního listu"
 
-#: src/prefs_common.c:1394
+#: src/prefs_common.c:1875
 msgid "Automatically launch the external editor"
 msgstr "Automaticky spustit externí editor"
 
-#: src/prefs_common.c:1401 src/prefs_filtering_action.c:143
+#: src/prefs_common.c:1882 src/prefs_filtering.c:232
 msgid "Forward as attachment"
 msgstr "Pøeposlat jako pøílohu"
 
-#: src/prefs_common.c:1404
+#: src/prefs_common.c:1885
+msgid "Block cursor"
+msgstr "Blokovat kurzor"
+
+#: src/prefs_common.c:1888
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
 msgstr "Pøi pøesmìrování zachovat pùvodní záhlaví 'Od'"
 
-#: src/prefs_common.c:1412
+#: src/prefs_common.c:1896
 msgid "Autosave to Drafts folder every "
 msgstr "Automaticky ulo¾it do slo¾ky s koncepty ka¾dých "
 
-#: src/prefs_common.c:1419 src/prefs_wrapping.c:108
+#: src/prefs_common.c:1903 src/prefs_common.c:1948
 msgid "characters"
 msgstr "znakù"
 
-#: src/prefs_common.c:1427
+#: src/prefs_common.c:1911
 msgid "Undo level"
 msgstr "Úroveò zpìtných krokù"
 
-#: src/prefs_common.c:1493
+#: src/prefs_common.c:1924
+msgid "Message wrapping"
+msgstr "Zalamování zprávy"
+
+#: src/prefs_common.c:1936
+msgid "Wrap messages at"
+msgstr "Zarovnat zprávu na"
+
+#: src/prefs_common.c:1956
+msgid "Wrap quotation"
+msgstr "Zalomit citaci"
+
+#: src/prefs_common.c:1958
+msgid "Wrap on input"
+msgstr "Zalomit pøi pøijmutí"
+
+#: src/prefs_common.c:1961
+msgid "Wrap before sending"
+msgstr "Zalomit pøed odesláním"
+
+#: src/prefs_common.c:1964
+msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
+msgstr "Chytré zalamování (EXPERIMENTÁLNÍ)"
+
+#: src/prefs_common.c:2030
 msgid "Reply will quote by default"
 msgstr "Odpovìï bude v¾dy s citací"
 
-#: src/prefs_common.c:1495
+#: src/prefs_common.c:2032
 msgid "Reply format"
 msgstr "Formát odpovìdi"
 
-#: src/prefs_common.c:1510 src/prefs_common.c:1549
+#: src/prefs_common.c:2047 src/prefs_common.c:2086
 msgid "Quotation mark"
 msgstr "Znaèka pro citaci"
 
-#: src/prefs_common.c:1534
+#: src/prefs_common.c:2071
 msgid "Forward format"
 msgstr "Formát pøeposlání"
 
-#: src/prefs_common.c:1578
+#: src/prefs_common.c:2115
 msgid " Description of symbols "
 msgstr " Popis symbolù "
 
-#: src/prefs_common.c:1586
+#: src/prefs_common.c:2123
 msgid "Quotation characters"
 msgstr "Znaèky pro citaci"
 
-#: src/prefs_common.c:1601
+#: src/prefs_common.c:2138
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
 msgstr "Pova¾ovat tyto znaky za znaky pro citaci: "
 
-#: src/prefs_common.c:1651
+#: src/prefs_common.c:2188
+msgid "Font"
+msgstr "Písmo"
+
+#: src/prefs_common.c:2217
+msgid "Small"
+msgstr "Malé"
+
+#: src/prefs_common.c:2236
+msgid "Normal"
+msgstr "Normální"
+
+#: src/prefs_common.c:2255
+msgid "Bold"
+msgstr "Tuèné"
+
+#: src/prefs_common.c:2280
 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
 msgstr "Pøekládat názvy záhlaví (jako napøíklad 'Od:', 'Pøedmìt:')"
 
-#: src/prefs_common.c:1654
+#: src/prefs_common.c:2283
 msgid "Display unread number next to folder name"
 msgstr "Zobrazit poèet nepøeètených za názvem slo¾ky"
 
-#: src/prefs_common.c:1663
+#: src/prefs_common.c:2292
 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
 msgstr "Zkrátit názvy diskuzních skupin del¹í ne¾"
 
-#: src/prefs_common.c:1678
+#: src/prefs_common.c:2307
 msgid "letters"
 msgstr "dopisy(ù)"
 
-#: src/prefs_common.c:1684
+#: src/prefs_common.c:2313
 msgid "Summary View"
 msgstr "Souhrnný pohled"
 
-#: src/prefs_common.c:1693
+#: src/prefs_common.c:2322
 msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
 msgstr "Zobrazit pøíjemce ve sloupci 'Od', jestli¾e odesílatel jste vy sám"
 
-#: src/prefs_common.c:1696
+#: src/prefs_common.c:2325
 msgid "Display sender using address book"
 msgstr "Zobrazit odesílatele pomocí knihy adres"
 
-#: src/prefs_common.c:1699
+#: src/prefs_common.c:2328
 msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
 msgstr "Vlákno z pøedmìtu jako pøídavek ke standardních záhlavím"
 
-#: src/prefs_common.c:1707 src/prefs_common.c:2467 src/prefs_common.c:2505
+#: src/prefs_common.c:2336 src/prefs_common.c:3225 src/prefs_common.c:3263
 msgid "Date format"
 msgstr "Formát datumu"
 
-#: src/prefs_common.c:1729
+#: src/prefs_common.c:2358
 msgid " Set displayed items in summary... "
 msgstr " Nastavení zobrazených polo¾ek v souhrnu... "
 
-#: src/prefs_common.c:1785
+#: src/prefs_common.c:2422
+msgid "Enable coloration of message"
+msgstr "Povolit zabarvení zpráv"
+
+#: src/prefs_common.c:2437
 msgid ""
 "Display multi-byte alphanumeric as\n"
 "ASCII character (Japanese only)"
@@ -6599,278 +5220,366 @@ msgstr ""
 "Zobrazit více-bytovou abecedu a èíslice\n"
 "jako ASCII znaky (pouze pro Japonsko)"
 
-#: src/prefs_common.c:1791
+#: src/prefs_common.c:2443
 msgid "Display header pane above message view"
 msgstr "Zobrazit okno se záhlavím nad zprávou"
 
-#: src/prefs_common.c:1798
+#: src/prefs_common.c:2450
 msgid "Display short headers on message view"
 msgstr "Zobrazit krátké záhlaví pøi zobrazení zprávy"
 
-#: src/prefs_common.c:1820
+#: src/prefs_common.c:2472
 msgid "Line space"
 msgstr "Prázdná øádka"
 
-#: src/prefs_common.c:1834 src/prefs_common.c:1874
+#: src/prefs_common.c:2486 src/prefs_common.c:2526
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "pixel(y)"
 
-#: src/prefs_common.c:1839
-#, fuzzy
-msgid "Indent text"
-msgstr "Text ikony"
+#: src/prefs_common.c:2491
+msgid "Leave space on head"
+msgstr "Vynechat prázdné místo v záhlaví"
 
-#: src/prefs_common.c:1841
+#: src/prefs_common.c:2493
 msgid "Scroll"
 msgstr "Posun"
 
-#: src/prefs_common.c:1848
+#: src/prefs_common.c:2500
 msgid "Half page"
 msgstr "Polovina stránky"
 
-#: src/prefs_common.c:1854
+#: src/prefs_common.c:2506
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr "Jemný posun"
 
-#: src/prefs_common.c:1860
+#: src/prefs_common.c:2512
 msgid "Step"
 msgstr "Krok"
 
-#: src/prefs_common.c:1885
+#: src/prefs_common.c:2537
 msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
 msgstr "Zobrazit popis pøíloh (místo jejich názvù)"
 
-#: src/prefs_common.c:1928
+#: src/prefs_common.c:2583
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "Automaticky zkontrolovat podpis"
 
-#: src/prefs_common.c:1931
+#: src/prefs_common.c:2586
+msgid "Show signature check result in a popup window"
+msgstr "Zobrazit výsledek testování podpisu v popup oknì"
+
+#: src/prefs_common.c:2589
 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
 msgstr "Ulo¾it passphrase doèasnì v pamìti"
 
-#: src/prefs_common.c:1946
+#: src/prefs_common.c:2604
 msgid "Expire after"
 msgstr "Vypr¹elo za"
 
-#: src/prefs_common.c:1957
-#, fuzzy
-msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
+#: src/prefs_common.c:2617
+msgid "minute(s) "
+msgstr "minut(y) "
+
+#: src/prefs_common.c:2630
+msgid ""
+"(Setting to '0' will store the passphrase\n"
+" for the whole session)"
 msgstr ""
 "(Nastavení na '0' ulo¾í passphrase\n"
 " pro celou relaci)"
 
-#: src/prefs_common.c:1965
-msgid "minute(s) "
-msgstr "minut(y) "
-
-#: src/prefs_common.c:1982
+#: src/prefs_common.c:2640
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1987
+#: src/prefs_common.c:2645
 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
 msgstr "Zobrazit varování pokud GnuPG nefunguje"
 
-#: src/prefs_common.c:2042
+#: src/prefs_common.c:2707
 #, fuzzy
 msgid "Always open messages in summary when selected"
 msgstr "Otevøít zprávy v souhrnu pomocí kursorových kláves"
 
-#: src/prefs_common.c:2046
+#: src/prefs_common.c:2711
 msgid "Open first unread message when entering a folder"
 msgstr "Pøi vstupu do slo¾ky otevøít první nepøeètenou zprávu"
 
-#: src/prefs_common.c:2050
+#: src/prefs_common.c:2715
 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
 msgstr "Oznaèit zprávu za pøeètìnou pouze pøi otevøení v novém oknì"
 
-#: src/prefs_common.c:2054
+#: src/prefs_common.c:2719
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
 msgstr "Po pøijetí nových zpráv pøejít na Doruèenou po¹tu"
 
-#: src/prefs_common.c:2064
+#: src/prefs_common.c:2727
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
 msgstr "Vykonat ihned pøi pøesunu nebo mazání zpráv"
 
-#: src/prefs_common.c:2066
-#, fuzzy
-msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off"
+#: src/prefs_common.c:2734
+msgid ""
+"(Messages will be marked until execution\n"
+" if this is turned off)"
 msgstr ""
 "(Pokud je tato volba vypnuta,\n"
 "zprávy budou oznaèeny a¾ do vykonání)"
 
-#: src/prefs_common.c:2079
+#: src/prefs_common.c:2745
 msgid "Show no-unread-message dialog"
 msgstr "Zobrazit dialog o nepøeètených zprávách"
 
-#: src/prefs_common.c:2089
+#: src/prefs_common.c:2755
 msgid "Assume 'Yes'"
 msgstr "Pøedpokládat 'Ano'"
 
-#: src/prefs_common.c:2091
+#: src/prefs_common.c:2757
 msgid "Assume 'No'"
 msgstr "Pøedpokládat 'Ne'"
 
-#: src/prefs_common.c:2100
+#: src/prefs_common.c:2766
 msgid " Set key bindings... "
 msgstr " Nastavit klávesové zkratky... "
 
-#: src/prefs_common.c:2166
+#: src/prefs_common.c:2772
+msgid "Icon theme"
+msgstr "Téma ikon"
+
+#: src/prefs_common.c:2855
+#, c-format
+msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
+msgstr "Externí pøíkaz (%s bude nahrazen jménem souboru / URI)"
+
+#: src/prefs_common.c:2864
+msgid "Web browser"
+msgstr "Webový prohlí¾eè"
+
+#: src/prefs_common.c:2900 src/toolbar.c:421
+msgid "Editor"
+msgstr "Editor"
+
+#: src/prefs_common.c:2930
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr "Pøidat adresu do cíle dvojklikem"
 
-#: src/prefs_common.c:2169
+#: src/prefs_common.c:2933
 msgid "Log Size"
 msgstr "Délka logu"
 
-#: src/prefs_common.c:2176
+#: src/prefs_common.c:2940
 msgid "Clip the log size"
 msgstr "Zkrátit délku logu"
 
-#: src/prefs_common.c:2181
+#: src/prefs_common.c:2945
 msgid "Log window length"
 msgstr "Délka okna s logy"
 
-#: src/prefs_common.c:2194
-#, fuzzy
-msgid "0 to stop logging in the log window"
+#: src/prefs_common.c:2954
+msgid "(0 to stop logging in the log window)"
 msgstr "(0 zamezí logování do okna)"
 
-#: src/prefs_common.c:2201
+#: src/prefs_common.c:2962
 msgid "Security"
 msgstr "Bezpeènost"
 
-#: src/prefs_common.c:2208
+#: src/prefs_common.c:2969
 msgid "Ask before accepting SSL certificates"
 msgstr "Dotázat se pøed pøijetím SSL certifikátu"
 
-#: src/prefs_common.c:2216
+#: src/prefs_common.c:2977
 msgid "On exit"
 msgstr "Pøi ukonèení"
 
-#: src/prefs_common.c:2224
+#: src/prefs_common.c:2985
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "Potvrdit ukonèení"
 
-#: src/prefs_common.c:2231
+#: src/prefs_common.c:2992
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "Pøi ukonèení vyprázdnit ko¹"
 
-#: src/prefs_common.c:2233
+#: src/prefs_common.c:2994
 msgid "Ask before emptying"
 msgstr "Potvrdit vyprázdnìní"
 
-#: src/prefs_common.c:2237
+#: src/prefs_common.c:2998
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "Varovat pokud jsou zprávy ve frontì"
 
-#: src/prefs_common.c:2243
+#: src/prefs_common.c:3004
 msgid "Socket I/O timeout:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2256
-#, fuzzy
-msgid "seconds"
-msgstr "Záznamù :"
+#: src/prefs_common.c:3017
+msgid "second(s)"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2443
+#: src/prefs_common.c:3201
 msgid "the full abbreviated weekday name"
 msgstr "zkratky pro jména dnù v týdnu"
 
-#: src/prefs_common.c:2444
+#: src/prefs_common.c:3202
 msgid "the full weekday name"
 msgstr "plný název dne v týdnu"
 
-#: src/prefs_common.c:2445
+#: src/prefs_common.c:3203
 msgid "the abbreviated month name"
 msgstr "zkratka pro mìsíc"
 
-#: src/prefs_common.c:2446
+#: src/prefs_common.c:3204
 msgid "the full month name"
 msgstr "plný název mìsíce"
 
-#: src/prefs_common.c:2447
+#: src/prefs_common.c:3205
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
 msgstr "preferované datum a èas podle aktuálního locale"
 
-#: src/prefs_common.c:2448
+#: src/prefs_common.c:3206
 msgid "the century number (year/100)"
 msgstr "století (rok/100)"
 
-#: src/prefs_common.c:2449
+#: src/prefs_common.c:3207
 msgid "the day of the month as a decimal number"
 msgstr "den v mìsíci èíselnì"
 
-#: src/prefs_common.c:2450
+#: src/prefs_common.c:3208
 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
 msgstr "hodiny èíselnì s 24 hodinových cyklem"
 
-#: src/prefs_common.c:2451
+#: src/prefs_common.c:3209
 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
 msgstr "hodiny èíselnì s 12 hodinových cyklem"
 
-#: src/prefs_common.c:2452
+#: src/prefs_common.c:3210
 msgid "the day of the year as a decimal number"
 msgstr "rok èíselnì"
 
-#: src/prefs_common.c:2453
+#: src/prefs_common.c:3211
 msgid "the month as a decimal number"
 msgstr "mìsíc èíselnì"
 
-#: src/prefs_common.c:2454
+#: src/prefs_common.c:3212
 msgid "the minute as a decimal number"
 msgstr "minuty èíselnì"
 
-#: src/prefs_common.c:2455
+#: src/prefs_common.c:3213
 msgid "either AM or PM"
 msgstr "AM nebo PM"
 
-#: src/prefs_common.c:2456
+#: src/prefs_common.c:3214
 msgid "the second as a decimal number"
 msgstr "vteøiny èíselnì"
 
-#: src/prefs_common.c:2457
+#: src/prefs_common.c:3215
 msgid "the day of the week as a decimal number"
 msgstr "den v týdnu èíselnì"
 
-#: src/prefs_common.c:2458
+#: src/prefs_common.c:3216
 msgid "the preferred date for the current locale"
 msgstr "preferovaný datum pro aktuální locale"
 
-#: src/prefs_common.c:2459
+#: src/prefs_common.c:3217
 msgid "the last two digits of a year"
 msgstr "poslední dvì èíslice z roku"
 
-#: src/prefs_common.c:2460
+#: src/prefs_common.c:3218
 msgid "the year as a decimal number"
 msgstr "rok jako desítkové èíslo"
 
-#: src/prefs_common.c:2461
+#: src/prefs_common.c:3219
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr "èasová zóna, název nebo zkratka"
 
-#: src/prefs_common.c:2482
+#: src/prefs_common.c:3240
 msgid "Specifier"
 msgstr "Specifikátor"
 
-#: src/prefs_common.c:2523
+#: src/prefs_common.c:3280
 msgid "Example"
 msgstr "Pøíklad"
 
-#: src/prefs_common.c:2593
+#: src/prefs_common.c:3369
+msgid "Set message colors"
+msgstr "Nastavení barev pro zprávy"
+
+#: src/prefs_common.c:3377
+msgid "Colors"
+msgstr "Barvy"
+
+#: src/prefs_common.c:3424
+msgid "Quoted Text - First Level"
+msgstr "Citovaný text - První úroveò"
+
+#: src/prefs_common.c:3430
+msgid "Quoted Text - Second Level"
+msgstr "Citovaný text - Druhá úroveò"
+
+#: src/prefs_common.c:3436
+msgid "Quoted Text - Third Level"
+msgstr "Citovaný text - Tøetí úroveò"
+
+#: src/prefs_common.c:3442
+msgid "URI link"
+msgstr "URI odkaz"
+
+#: src/prefs_common.c:3448
+msgid "Target folder"
+msgstr "Cílová slo¾ka"
+
+#: src/prefs_common.c:3454
+msgid "Signatures"
+msgstr "Podpisy"
+
+#: src/prefs_common.c:3461
+msgid "Recycle quote colors"
+msgstr "Rotovat barvy citací"
+
+#: src/prefs_common.c:3528
+msgid "Pick color for quotation level 1"
+msgstr "Zvolte barvu pro 1 úroveò citace"
+
+#: src/prefs_common.c:3531
+msgid "Pick color for quotation level 2"
+msgstr "Zvolte barvu pro 2 úroveò citace"
+
+#: src/prefs_common.c:3534
+msgid "Pick color for quotation level 3"
+msgstr "Zvolte barvu pro 3 úroveò citace"
+
+#: src/prefs_common.c:3537
+msgid "Pick color for URI"
+msgstr "Získat barvu z URI"
+
+#: src/prefs_common.c:3540
+msgid "Pick color for target folder"
+msgstr "Zvolte barvu pro cílovou slo¾ku"
+
+#: src/prefs_common.c:3543
+msgid "Pick color for signatures"
+msgstr "Zvolte barvu pro podpisy"
+
+#: src/prefs_common.c:3547
+msgid "Pick color for misspelled word"
+msgstr "Zvolte barvu pro ¹patnì napsaná slova"
+
+#: src/prefs_common.c:3683
+msgid "Font selection"
+msgstr "Výbìr písma"
+
+#: src/prefs_common.c:3757
 msgid "Key bindings"
 msgstr "Klávesové zkratky"
 
-#: src/prefs_common.c:2607
+#: src/prefs_common.c:3771
 #, fuzzy
 msgid "Select preset:"
 msgstr "Vybrat klíèe"
 
-#: src/prefs_common.c:2620 src/prefs_common.c:2934
+#: src/prefs_common.c:3784 src/prefs_common.c:4069
 msgid "Old Sylpheed"
 msgstr "Starý Sylpheed"
 
-#: src/prefs_common.c:2628
+#: src/prefs_common.c:3792
 msgid ""
 "You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
 "any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
@@ -6887,19 +5596,15 @@ msgid "Current custom headers"
 msgstr "Aktuální vlastní záhlaví"
 
 #: src/prefs_customheader.c:483 src/prefs_display_header.c:530
-#: src/prefs_matcher.c:1186
+#: src/prefs_matcher.c:1175
 msgid "Header name is not set."
 msgstr "Není nastaven název záhlaví."
 
-#: src/prefs_customheader.c:487
-msgid "This Header name is not allowed as a custom header."
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_customheader.c:545
+#: src/prefs_customheader.c:541
 msgid "Delete header"
 msgstr "Smazat záhlaví"
 
-#: src/prefs_customheader.c:546
+#: src/prefs_customheader.c:542
 msgid "Do you really want to delete this header?"
 msgstr "Opravdu chcete smazat toto záhlaví?"
 
@@ -6907,7 +5612,7 @@ msgstr "Opravdu chcete smazat toto z
 msgid "Displayed header configuration"
 msgstr "Zobrazené nastavení záhlaví"
 
-#: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:436
+#: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:434
 msgid "Header name"
 msgstr "Název záhlaví"
 
@@ -6927,635 +5632,396 @@ msgstr "Zobrazit v
 msgid "This header is already in the list."
 msgstr "Toto záhlaví je ji¾ v seznamu."
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:102
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s will be replaced with file name / URI"
-msgstr "Externí pøíkaz (%s bude nahrazen jménem souboru / URI)"
-
-#: src/prefs_ext_prog.c:118
-msgid "Web browser"
-msgstr "Webový prohlí¾eè"
-
-#: src/prefs_ext_prog.c:147
-#, fuzzy
-msgid "Print command"
-msgstr "Pøíkaz"
-
-#: src/prefs_ext_prog.c:163
-msgid "Text editor"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_ext_prog.c:190
-msgid "Image viewer"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_ext_prog.c:208
-msgid "Audio player"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_ext_prog.c:266
-#, fuzzy
-msgid "External Programs"
-msgstr "Externí program"
-
-#: src/prefs_filtering_action.c:133
+#: src/prefs_filtering.c:224
 msgid "Move"
 msgstr "Pøesunout"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:134
+#: src/prefs_filtering.c:225
 msgid "Copy"
 msgstr "Kopírovat"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:136 src/prefs_summary_column.c:67
+#: src/prefs_filtering.c:227 src/prefs_summary_column.c:67
 msgid "Mark"
 msgstr "Oznaèit"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:138
-#, fuzzy
-msgid "Lock"
-msgstr "Zamknuto"
-
-#: src/prefs_filtering_action.c:139
-#, fuzzy
-msgid "Unlock"
-msgstr "/_Oznaèit/_Zru¹it oznaèení"
+#: src/prefs_filtering.c:228
+msgid "Unmark"
+msgstr "Odoznaèit"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:140
+#: src/prefs_filtering.c:229
 msgid "Mark as read"
 msgstr "Oznaèit jako pøeètené"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:141
+#: src/prefs_filtering.c:230
 msgid "Mark as unread"
 msgstr "Oznaèit jako nepøeètené"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:142 src/toolbar.c:381 src/toolbar.c:474
+#: src/prefs_filtering.c:231 src/toolbar.c:372 src/toolbar.c:464
 msgid "Forward"
 msgstr "Pøeposlat"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:144
+#: src/prefs_filtering.c:233
 msgid "Redirect"
 msgstr "Pøesmìrovat"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:145 src/prefs_filtering_action.c:395
-#: src/toolbar.c:166 src/toolbar.c:384 src/toolbar.c:1462
+#: src/prefs_filtering.c:234 src/prefs_filtering.c:480 src/prefs_matcher.c:156
+#: src/toolbar.c:165 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:1691
 msgid "Execute"
 msgstr "Provést"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:146 src/prefs_filtering_action.c:400
+#: src/prefs_filtering.c:235 src/prefs_filtering.c:485
 msgid "Color"
 msgstr "Barva"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:147
-#, fuzzy
-msgid "Change score"
-msgstr "Zmìnit slovník"
-
-#: src/prefs_filtering_action.c:148
-#, fuzzy
-msgid "Set score"
-msgstr "Skrýt ohodnocení"
-
-#: src/prefs_filtering_action.c:149
-#, fuzzy
-msgid "Hide"
-msgstr "Záhlaví"
+#: src/prefs_filtering.c:348
+msgid "Filtering/Processing configuration"
+msgstr "Nastavení filtrování/zpracování"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:150
-#, fuzzy
-msgid "Stop filter"
-msgstr "Vybrat soubor"
+#: src/prefs_filtering.c:365 src/prefs_scoring.c:219
+msgid "Condition"
+msgstr "Podmínka"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:285
-#, fuzzy
-msgid "Filtering action configuration"
-msgstr "Nastavení filtrování/zpracování"
+#: src/prefs_filtering.c:379 src/prefs_scoring.c:234
+msgid "Define ..."
+msgstr "Definovat ..."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:308 src/prefs_filtering.c:244
+#: src/prefs_filtering.c:391
 msgid "Action"
 msgstr "Akce"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:385
+#: src/prefs_filtering.c:430 src/progressdialog.c:52
+msgid "Account"
+msgstr "Úèet"
+
+#: src/prefs_filtering.c:470
 msgid "Destination"
 msgstr "Místo urèení"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:390
+#: src/prefs_filtering.c:475
 #, fuzzy
 msgid "Recipient"
 msgstr "Pøíjem"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:405 src/prefs_summary_column.c:75
-#: src/summaryview.c:459
-msgid "Score"
-msgstr "Ohodnocení"
-
-#: src/prefs_filtering_action.c:427 src/prefs_matcher.c:469
+#: src/prefs_filtering.c:506 src/prefs_matcher.c:467
 msgid "Info ..."
 msgstr "Informace ..."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:455 src/prefs_filtering.c:286
-#: src/prefs_matcher.c:565 src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:775
+#: src/prefs_filtering.c:534 src/prefs_matcher.c:563 src/prefs_scoring.c:277
+#: src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:775
 msgid "  Replace  "
 msgstr " Nahradit "
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:481
-#, fuzzy
-msgid "Current action list"
-msgstr "Aktuální akce"
-
-#: src/prefs_filtering_action.c:761
-#, fuzzy
-msgid "Command line not set"
-msgstr "Není nastavena pøíkazová øádka."
-
-#: src/prefs_filtering_action.c:762
-msgid "Destination is not set."
-msgstr "Místo urèení není nastavené."
-
-#: src/prefs_filtering_action.c:772
-#, fuzzy
-msgid "Recipient is not set."
-msgstr "Není uveden pøíjemce."
-
-#: src/prefs_filtering_action.c:786
-#, fuzzy
-msgid "Score is not set"
-msgstr "Není nastaveno ¾ádné ohodnocení."
-
-#: src/prefs_filtering_action.c:1077
-#, fuzzy
-msgid "No action was defined."
-msgstr "Nejsou definována ¾ádná pravidla pro filtrování."
-
-#: src/prefs_filtering_action.c:1119 src/prefs_matcher.c:1730
-#: src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:41 src/summaryview.c:456
-msgid "Date"
-msgstr "Datum"
-
-#: src/prefs_filtering_action.c:1120 src/prefs_matcher.c:1731
-#: src/quote_fmt.c:52
-msgid "Message-ID"
-msgstr "Message-ID"
-
-#: src/prefs_filtering_action.c:1121 src/prefs_matcher.c:146
-#: src/prefs_matcher.c:1732 src/quote_fmt.c:50
-msgid "Newsgroups"
-msgstr "Diskusní skupiny"
-
-#: src/prefs_filtering_action.c:1122 src/prefs_matcher.c:146
-#: src/prefs_matcher.c:1733 src/quote_fmt.c:51
-msgid "References"
-msgstr "Doporuèení"
-
-#: src/prefs_filtering_action.c:1123 src/prefs_matcher.c:1734
-msgid "Filename - should not be modified"
-msgstr "Název soubor - mù¾e být zmìnìn"
-
-#: src/prefs_filtering_action.c:1124 src/prefs_matcher.c:1735
-msgid "new line"
-msgstr "nový øádek"
-
-#: src/prefs_filtering_action.c:1125 src/prefs_matcher.c:1736
-msgid "escape character for quotes"
-msgstr "uvozovky opatøit escape znakem"
-
-#: src/prefs_filtering_action.c:1126 src/prefs_matcher.c:1737
-msgid "quote character"
-msgstr "znak citace"
-
-#: src/prefs_filtering.c:129 src/prefs_filtering.c:206
-msgid "Filtering/Processing configuration"
-msgstr "Nastavení filtrování/zpracování"
-
-#: src/prefs_filtering.c:223
-msgid "Condition"
-msgstr "Podmínka"
-
-#: src/prefs_filtering.c:237 src/prefs_filtering.c:258
-msgid "Define ..."
-msgstr "Definovat ..."
-
-#: src/prefs_filtering.c:312
+#: src/prefs_filtering.c:560
 msgid "Current filtering/processing rules"
 msgstr "Aktuální pravidla pro filtrování/zpracování"
 
-#: src/prefs_filtering.c:328
-#, fuzzy
-msgid "Top"
-msgstr "Komu"
-
-#: src/prefs_filtering.c:350
-msgid "Bottom"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_filtering.c:716 src/prefs_filtering.c:791
+#: src/prefs_filtering.c:943 src/prefs_filtering.c:1014
+#: src/prefs_scoring.c:555 src/prefs_scoring.c:599
 msgid "Condition string is not valid."
 msgstr "Øetìzec pro podmínku není platný."
 
-#: src/prefs_filtering.c:750 src/prefs_filtering.c:798
-#, fuzzy
-msgid "Action string is not valid."
-msgstr "Øetìzec pro podmínku není platný."
-
-#: src/prefs_filtering.c:778
+#: src/prefs_filtering.c:971 src/prefs_scoring.c:541 src/prefs_scoring.c:585
 msgid "Condition string is empty."
 msgstr "Øetìzec pro podmínku je prázdný."
 
-#: src/prefs_filtering.c:784
+#: src/prefs_filtering.c:986
+msgid "Destination is not set."
+msgstr "Místo urèení není nastavené."
+
+#: src/prefs_filtering.c:995
 #, fuzzy
-msgid "Action string is empty."
-msgstr "Øetìzec pro podmínku je prázdný."
+msgid "Recipient is not set."
+msgstr "Není uveden pøíjemce."
 
-#: src/prefs_filtering.c:851
+#: src/prefs_filtering.c:1068 src/prefs_scoring.c:621
 msgid "Delete rule"
 msgstr "Smazat pravidlo"
 
-#: src/prefs_filtering.c:852
+#: src/prefs_filtering.c:1069 src/prefs_scoring.c:622
 msgid "Do you really want to delete this rule?"
 msgstr "Opravdu chcete smazat toto pravidlo?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1001 src/prefs_matcher.c:1680
+#: src/prefs_filtering.c:1493 src/prefs_matcher.c:1664 src/prefs_scoring.c:758
 msgid "Entry not saved"
 msgstr "Neulo¾ený záznam."
 
-#: src/prefs_filtering.c:1002
+#: src/prefs_filtering.c:1494
 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
 msgstr "Záznam nebyl ulo¾en. Chcete pøesto okno zavøít?"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:134
-msgid "Simplify Subject RegExp: "
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_folder_item.c:152
-msgid "Folder chmod: "
-msgstr "Práva pro slu¾ku: "
-
-#: src/prefs_folder_item.c:176
-msgid "Folder color: "
-msgstr "Barva slo¾ky: "
-
-#: src/prefs_folder_item.c:202
-#, fuzzy
-msgid "Process at startup"
-msgstr "Zpracovat oznaèené"
+#: src/prefs_folder_item.c:307
+msgid "Folder Properties"
+msgstr "Vlastnosti slo¾ky"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:213
-#, fuzzy
-msgid "Scan for new mail"
-msgstr "pøíkaz pro odeslání po¹ty"
+#: src/prefs_folder_item.c:324
+msgid "Folder Properties for "
+msgstr "Vlastnosti slo¾ky pro "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:334
+#: src/prefs_folder_item.c:333
 msgid "Request Return Receipt"
 msgstr "Vy¾adovat potvrzení o doruèení"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:346
+#: src/prefs_folder_item.c:345
 msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
 msgstr "Ulo¾it odeslané zprávy do této slo¾ky místo do Odeslané po¹ty"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:356
+#: src/prefs_folder_item.c:355
 msgid "Default To: "
 msgstr "Výchozí Komu: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:374
+#: src/prefs_folder_item.c:372
 msgid "Send replies to: "
 msgstr "Zaslat odpovìdi na: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:392
+#: src/prefs_folder_item.c:389
+msgid "Simplify Subject RegExp: "
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_folder_item.c:407
+msgid "Folder chmod: "
+msgstr "Práva pro slu¾ku: "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:431
 msgid "Default account: "
 msgstr "Výchozí úèet: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:434
-#, fuzzy
-msgid "Default dictionary: "
-msgstr "Výchozí slovník:"
+#: src/prefs_folder_item.c:474
+msgid "Folder color: "
+msgstr "Barva slo¾ky: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:557
+#: src/prefs_folder_item.c:660
 msgid "Pick color for folder"
 msgstr "Zvolte barvu pro slo¾ku"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:569
-#, fuzzy
-msgid "General"
-msgstr "Odesílatel"
-
-#: src/prefs_folder_item.c:609
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s - Settings for folder"
-msgstr "Nastavuji informace o slo¾ce..."
-
-#: src/prefs_fonts.c:73
-msgid "Font selection"
-msgstr "Výbìr písma"
-
-#: src/prefs_fonts.c:152
-#, fuzzy
-msgid "Folder List"
-msgstr "Slo¾ka :"
-
-#: src/prefs_fonts.c:174
-#, fuzzy
-msgid "Message List"
-msgstr "Zprávy"
-
-#: src/prefs_fonts.c:218
-msgid "Bold"
-msgstr "Tuèné"
-
-#: src/prefs_fonts.c:246
-msgid "You will need to restart for the changes to take effect"
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:142
+msgid "All messages"
+msgstr "V¹echny zprávy"
 
-#: src/prefs_fonts.c:290
-#, fuzzy
-msgid "Fonts"
-msgstr "Písmo"
+#: src/prefs_matcher.c:142 src/prefs_matcher.c:1706
+#: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:466
+#: src/summaryview.c:631
+msgid "Subject"
+msgstr "Pøedmìt"
 
-#: src/prefs_gtk.c:830
-msgid "Preferences"
-msgstr "Pøedvolby"
+#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1707
+#: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:467
+#: src/summaryview.c:635
+msgid "From"
+msgstr "Od"
 
-#: src/prefs_matcher.c:144
-msgid "All messages"
-msgstr "V¹echny zprávy"
+#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1708 src/quote_fmt.c:48
+#: src/summaryview.c:639
+msgid "To"
+msgstr "Komu"
 
-#: src/prefs_matcher.c:145
+#: src/prefs_matcher.c:143
 msgid "To or Cc"
 msgstr "Komu nebo Kopie"
 
-#: src/prefs_matcher.c:146
+#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1712 src/quote_fmt.c:50
+msgid "Newsgroups"
+msgstr "Diskusní skupiny"
+
+#: src/prefs_matcher.c:144
 msgid "In reply to"
 msgstr "Odpovìdìt komu"
 
-#: src/prefs_matcher.c:147
+#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1713 src/quote_fmt.c:51
+msgid "References"
+msgstr "Doporuèení"
+
+#: src/prefs_matcher.c:145
 msgid "Age greater than"
 msgstr "Star¹í ne¾"
 
-#: src/prefs_matcher.c:147
+#: src/prefs_matcher.c:145
 msgid "Age lower than"
 msgstr "Mlad¹í ne¾"
 
-#: src/prefs_matcher.c:148
+#: src/prefs_matcher.c:146
 msgid "Headers part"
 msgstr "Èást záhlaví"
 
-#: src/prefs_matcher.c:149
+#: src/prefs_matcher.c:147
 msgid "Body part"
 msgstr "Èást tìla"
 
-#: src/prefs_matcher.c:149
+#: src/prefs_matcher.c:147
 msgid "Whole message"
 msgstr "Celá zpráva"
 
-#: src/prefs_matcher.c:150
+#: src/prefs_matcher.c:148
 msgid "Unread flag"
 msgstr "Znaèka pro nepøeètené"
 
-#: src/prefs_matcher.c:150
+#: src/prefs_matcher.c:148
 msgid "New flag"
 msgstr "Znaèka pro nové"
 
-#: src/prefs_matcher.c:151
+#: src/prefs_matcher.c:149
 msgid "Marked flag"
 msgstr "Znaèka pro oznaèené"
 
-#: src/prefs_matcher.c:151
+#: src/prefs_matcher.c:149
 msgid "Deleted flag"
 msgstr "Znaèka pro smazané"
 
-#: src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_matcher.c:150
 msgid "Replied flag"
 msgstr "Znaèka pro odpovìzené"
 
-#: src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_matcher.c:150
 msgid "Forwarded flag"
 msgstr "Znaèka pro pøeposlané"
 
-#: src/prefs_matcher.c:153
+#: src/prefs_matcher.c:151
 msgid "Locked flag"
 msgstr "Znaèka pro zamknuté"
 
-#: src/prefs_matcher.c:154
+#: src/prefs_matcher.c:152
 msgid "Color label"
 msgstr "Barevné oznaèení"
 
-#: src/prefs_matcher.c:155 src/toolbar.c:168
+#: src/prefs_matcher.c:153 src/toolbar.c:167
 msgid "Ignore thread"
 msgstr "Ignorovat vlákno"
 
-#: src/prefs_matcher.c:156
+#: src/prefs_matcher.c:154
 msgid "Score greater than"
 msgstr "Ohodnocení vy¹¹í ne¾"
 
-#: src/prefs_matcher.c:156
+#: src/prefs_matcher.c:154
 msgid "Score lower than"
 msgstr "Ohodnocení ni¾¹í ne¾"
 
-#: src/prefs_matcher.c:157
+#: src/prefs_matcher.c:155
 msgid "Score equal to"
 msgstr "Ohodnocení rovno"
 
-#: src/prefs_matcher.c:158
-#, fuzzy
-msgid "Test"
-msgstr "Text"
-
-#: src/prefs_matcher.c:159
+#: src/prefs_matcher.c:157
 msgid "Size greater than"
 msgstr "Velikost vìt¹í ne¾"
 
-#: src/prefs_matcher.c:160
+#: src/prefs_matcher.c:158
 msgid "Size smaller than"
 msgstr "Velikost men¹í ne¾"
 
-#: src/prefs_matcher.c:161
+#: src/prefs_matcher.c:159
 msgid "Size exactly"
 msgstr "Velikost pøesnì"
 
-#: src/prefs_matcher.c:178
+#: src/prefs_matcher.c:176
 msgid "or"
 msgstr "nebo"
 
-#: src/prefs_matcher.c:178
+#: src/prefs_matcher.c:176
 msgid "and"
 msgstr "a"
 
-#: src/prefs_matcher.c:195
+#: src/prefs_matcher.c:193
 msgid "contains"
 msgstr "obsahuje"
 
-#: src/prefs_matcher.c:195
+#: src/prefs_matcher.c:193
 msgid "does not contain"
 msgstr "neobsahuje"
 
-#: src/prefs_matcher.c:212
+#: src/prefs_matcher.c:210
 msgid "yes"
 msgstr "ano"
 
-#: src/prefs_matcher.c:212
+#: src/prefs_matcher.c:210
 msgid "no"
 msgstr "ne"
 
-#: src/prefs_matcher.c:379
-msgid "Condition configuration"
-msgstr "Nastavení podmínky"
-
-#: src/prefs_matcher.c:404
-msgid "Match type"
-msgstr "Druh shody"
-
-#: src/prefs_matcher.c:491
-msgid "Predicate"
-msgstr "Tvrzení"
-
-#: src/prefs_matcher.c:542
-msgid "Use regexp"
-msgstr "Pou¾ít regulární výraz"
-
-#: src/prefs_matcher.c:580
-msgid "Boolean Op"
-msgstr "Boolovský operátor"
-
-#: src/prefs_matcher.c:619
-msgid "Current condition rules"
-msgstr "Aktuální pravidla podmínek"
-
-#: src/prefs_matcher.c:1166
-msgid "Value is not set."
-msgstr "Hodnota není nastavena."
-
-#: src/prefs_matcher.c:1681
-msgid ""
-"The entry was not saved\n"
-"Have you really finished?"
-msgstr ""
-"Záznam nebyl ulo¾en.\n"
-"Opravdu jste skonèili?"
-
-#: src/prefs_matcher.c:1721
-msgid "'Test' allows you to test a message or message element"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_matcher.c:1722
-#, fuzzy
-msgid "using an external program or script. The program will"
-msgstr "Pou¾ít externí program k zaèlenìní"
-
-#: src/prefs_matcher.c:1723
-#, fuzzy
-msgid "return either 0 or 1"
-msgstr "AM nebo PM"
-
-#: src/prefs_matcher.c:1724
-msgid "The following symbols can be used:"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_matcher.c:1744
-#, fuzzy
-msgid "Match Type: 'Test'"
-msgstr "Druh shody"
-
-#: src/prefs_msg_colors.c:101
-msgid "Enable coloration of message"
-msgstr "Povolit zabarvení zpráv"
-
-#: src/prefs_msg_colors.c:115
-msgid "Quoted Text - First Level"
-msgstr "Citovaný text - První úroveò"
-
-#: src/prefs_msg_colors.c:128
-msgid "Quoted Text - Second Level"
-msgstr "Citovaný text - Druhá úroveò"
-
-#: src/prefs_msg_colors.c:141
-msgid "Quoted Text - Third Level"
-msgstr "Citovaný text - Tøetí úroveò"
-
-#: src/prefs_msg_colors.c:154
-msgid "URI link"
-msgstr "URI odkaz"
-
-#: src/prefs_msg_colors.c:166
-msgid "Target folder"
-msgstr "Cílová slo¾ka"
+#: src/prefs_matcher.c:377
+msgid "Condition configuration"
+msgstr "Nastavení podmínky"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:178
-msgid "Signatures"
-msgstr "Podpisy"
+#: src/prefs_matcher.c:402
+msgid "Match type"
+msgstr "Druh shody"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:182
-msgid "Recycle quote colors"
-msgstr "Rotovat barvy citací"
+#: src/prefs_matcher.c:489
+msgid "Predicate"
+msgstr "Tvrzení"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:244
-msgid "Pick color for quotation level 1"
-msgstr "Zvolte barvu pro 1 úroveò citace"
+#: src/prefs_matcher.c:540
+msgid "Use regexp"
+msgstr "Pou¾ít regulární výraz"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:247
-msgid "Pick color for quotation level 2"
-msgstr "Zvolte barvu pro 2 úroveò citace"
+#: src/prefs_matcher.c:578
+msgid "Boolean Op"
+msgstr "Boolovský operátor"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:250
-msgid "Pick color for quotation level 3"
-msgstr "Zvolte barvu pro 3 úroveò citace"
+#: src/prefs_matcher.c:617
+msgid "Current condition rules"
+msgstr "Aktuální pravidla podmínek"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:253
-msgid "Pick color for URI"
-msgstr "Získat barvu z URI"
+#: src/prefs_matcher.c:1155
+msgid "Value is not set."
+msgstr "Hodnota není nastavena."
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:256
-msgid "Pick color for target folder"
-msgstr "Zvolte barvu pro cílovou slo¾ku"
+#: src/prefs_matcher.c:1665 src/prefs_scoring.c:759
+msgid ""
+"The entry was not saved\n"
+"Have you really finished?"
+msgstr ""
+"Záznam nebyl ulo¾en.\n"
+"Opravdu jste skonèili?"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:259
-msgid "Pick color for signatures"
-msgstr "Zvolte barvu pro podpisy"
+#: src/prefs_matcher.c:1710 src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:41
+#: src/summaryview.c:468
+msgid "Date"
+msgstr "Datum"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:385
-msgid "Colors"
-msgstr "Barvy"
+#: src/prefs_matcher.c:1711 src/quote_fmt.c:52
+msgid "Message-ID"
+msgstr "Message-ID"
 
-#: src/prefs_spelling.c:95
-msgid "Select dictionaries location"
-msgstr "Výbìr umístìní slovníkù"
+#: src/prefs_matcher.c:1714
+msgid "Filename - should not be modified"
+msgstr "Název soubor - mù¾e být zmìnìn"
 
-#: src/prefs_spelling.c:124
-msgid "Pick color for misspelled word"
-msgstr "Zvolte barvu pro ¹patnì napsaná slova"
+#: src/prefs_matcher.c:1715
+msgid "new line"
+msgstr "nový øádek"
 
-#: src/prefs_spelling.c:165
-msgid "Enable spell checker"
-msgstr "Povolit kontrolu pravopisu"
+#: src/prefs_matcher.c:1716
+msgid "escape character for quotes"
+msgstr "uvozovky opatøit escape znakem"
 
-#: src/prefs_spelling.c:180
-msgid "Enable alternate dictionary"
-msgstr "Povolit alternativní slovník"
+#: src/prefs_matcher.c:1717
+msgid "quote character"
+msgstr "znak citace"
 
-#: src/prefs_spelling.c:186
-#, fuzzy
-msgid "Faster switching with last used dictionary"
-msgstr ""
-"Povolením alternativního slovníku dosáhnete zrychlení\n"
-"pøi pøepnutí naposledy pou¾itého slovníku."
+#: src/prefs_scoring.c:203
+msgid "Scoring configuration"
+msgstr "Nastavení pro ohodnocení"
 
-#: src/prefs_spelling.c:188
-msgid "Dictionaries path:"
-msgstr "Cesta ke slovníkùm:"
+#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:471
+msgid "Score"
+msgstr "Ohodnocení"
 
-#: src/prefs_spelling.c:202
-msgid "Default dictionary:"
-msgstr "Výchozí slovník:"
+#: src/prefs_scoring.c:303
+msgid "Current scoring rules"
+msgstr "Aktuální pravidla pro ohodnocení"
 
-#: src/prefs_spelling.c:219
-#, fuzzy
-msgid "Default suggestion mode:"
-msgstr "Výchozí re¾im návrhù"
+#: src/prefs_scoring.c:335
+msgid "Hide score"
+msgstr "Skrýt ohodnocení"
 
-#: src/prefs_spelling.c:236
-msgid "Misspelled word color:"
-msgstr "Barva ¹patnì napsaných slov:"
+#: src/prefs_scoring.c:347
+msgid "Important score"
+msgstr "Dùle¾ité ohodnocení"
 
-#: src/prefs_spelling.c:362
-msgid "Spell Checker"
-msgstr "Kontrola pravopisu"
+#: src/prefs_scoring.c:519
+msgid "Match string is not valid."
+msgstr "Hledaný øetìzec je neplatný."
+
+#: src/prefs_scoring.c:547 src/prefs_scoring.c:591
+msgid "Score is not set."
+msgstr "Není nastaveno ¾ádné ohodnocení."
 
 #: src/prefs_summary_column.c:69
 msgid "Attachment"
@@ -7613,194 +6079,22 @@ msgstr "Aktu
 msgid "Template configuration"
 msgstr "Nastavení ¹ablon"
 
-#: src/prefs_template.c:383
+#: src/prefs_template.c:380
 msgid "Template"
 msgstr "©ablona"
 
-#: src/prefs_template.c:456
+#: src/prefs_template.c:453
 msgid "Template format error."
 msgstr "Chyba formátu v ¹ablonì."
 
-#: src/prefs_template.c:545
+#: src/prefs_template.c:542
 msgid "Delete template"
 msgstr "Smazat ¹ablonu"
 
-#: src/prefs_template.c:546
+#: src/prefs_template.c:543
 msgid "Do you really want to delete this template?"
 msgstr "Opravdu chcete smazat tuto ¹ablonu?"
 
-#: src/prefs_themes.c:313 src/prefs_themes.c:665
-msgid "Default internal theme"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:331
-msgid "Themes"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:415
-msgid "Only root can remove system themes"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:418
-#, c-format
-msgid "Remove system theme '%s'"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:422
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Remove theme '%s'"
-msgstr "Odstranit po"
-
-#: src/prefs_themes.c:426
-#, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to remove this theme?"
-msgstr "Opravdu chcete smazat tuto ¹ablonu?"
-
-#: src/prefs_themes.c:435
-#, c-format
-msgid ""
-"File %s failed\n"
-"while removing theme."
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:439
-msgid "Removing theme directory failed."
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:442
-#, fuzzy
-msgid "Theme removed succesfully"
-msgstr "Export souboru byl úspì¹ný."
-
-#: src/prefs_themes.c:462
-#, fuzzy
-msgid "Select theme folder"
-msgstr "Vybrat slo¾ku"
-
-#: src/prefs_themes.c:472
-#, c-format
-msgid "Install theme '%s'"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:475
-msgid ""
-"This folder doesn't seem to be a theme folder.\n"
-"Install anyway?"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:482
-#, fuzzy
-msgid "Do you want to install theme for all users?"
-msgstr "Opravdu chcete pou¾ít ¹ablonu '%s' ?"
-
-#: src/prefs_themes.c:503
-msgid ""
-"A theme with the same name is\n"
-"already installed in this location"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:507
-#, fuzzy
-msgid "Couldn't create destination directory"
-msgstr "Nelze spustit externí editor\n"
-
-#: src/prefs_themes.c:520
-#, fuzzy
-msgid "Theme installed succesfully"
-msgstr "Export souboru byl úspì¹ný."
-
-#: src/prefs_themes.c:527
-msgid "Failed installing theme"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:530
-#, c-format
-msgid ""
-"File %s failed\n"
-"while installing theme."
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:628
-#, c-format
-msgid "%d themes available (%d user, %d system, 1 internal)"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:666
-#, fuzzy
-msgid "The Sylpheed Claws Team"
-msgstr "Sylpheed neoèekávanì spadnul"
-
-#: src/prefs_themes.c:668
-#, c-format
-msgid "Internal theme has %d icons"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:674
-msgid "No info file available for this theme"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:692
-#, fuzzy
-msgid "Error: can't get theme status"
-msgstr "Chyba: Neznámý status"
-
-#: src/prefs_themes.c:716
-#, c-format
-msgid "%d files (%d icons), size: %s"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:807
-#, fuzzy
-msgid "Selector"
-msgstr "Vybrat"
-
-#: src/prefs_themes.c:829
-msgid "Install new..."
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:834
-#, fuzzy
-msgid "Get more..."
-msgstr "Více..."
-
-#: src/prefs_themes.c:866
-#, fuzzy
-msgid "Information"
-msgstr "Informace o serveru"
-
-#: src/prefs_themes.c:882
-msgid "Author: "
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:890
-msgid "URL:"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_themes.c:918
-#, fuzzy
-msgid "Status:"
-msgstr "Stav"
-
-#: src/prefs_themes.c:932
-#, fuzzy
-msgid "Preview"
-msgstr "Náhled zprávy"
-
-#: src/prefs_themes.c:975
-#, fuzzy
-msgid "Actions"
-msgstr "Akce"
-
-#: src/prefs_themes.c:987
-#, fuzzy
-msgid "Use this"
-msgstr "Atributy u¾ivatele"
-
-#: src/prefs_themes.c:992
-#, fuzzy
-msgid "Remove"
-msgstr "/_Odstranit"
-
 #: src/prefs_toolbar.c:86
 msgid ""
 "Selected Action already set.\n"
@@ -7860,57 +6154,23 @@ msgstr "Text ikony"
 msgid "Mapped event"
 msgstr "Namapované události"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:875 src/prefs_toolbar.c:888 src/prefs_toolbar.c:901
-#, fuzzy
-msgid "Customize Toolbars"
+#: src/prefs_toolbar.c:873
+msgid "Customize Toolbars/Main Window"
 msgstr "Pøizpùsobení nástrojové li¹ty/Hlavní okno"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:876
-#, fuzzy
-msgid "Main Window"
-msgstr "Thajská (Windows-874)"
-
-#: src/prefs_toolbar.c:889
-#, fuzzy
-msgid "Message Window"
-msgstr "Obsah zprávy"
-
-#: src/prefs_toolbar.c:902
-#, fuzzy
-msgid "Compose Window"
-msgstr "Zavøít okno"
-
-#: src/prefs_wrapping.c:74
-msgid "Wrap on input"
-msgstr "Zalomit pøi pøijmutí"
-
-#: src/prefs_wrapping.c:80
-msgid "Wrap before sending"
-msgstr "Zalomit pøed odesláním"
-
-#: src/prefs_wrapping.c:86
-msgid "Wrap quotation"
-msgstr "Zalomit citaci"
-
-#: src/prefs_wrapping.c:98
-msgid "Wrap messages at"
-msgstr "Zarovnat zprávu na"
-
-#: src/prefs_wrapping.c:156
-#, fuzzy
-msgid "Message Wrapping"
-msgstr "Zalamování zprávy"
+#: src/prefs_toolbar.c:882
+msgid "Customize Toolbars/Message Window"
+msgstr "Pøizpùsobení nástrojové li¹ty/Okno se zprávou"
 
-#: src/privacy.c:181 src/privacy.c:184 src/privacy.c:204 src/privacy.c:207
-#, fuzzy
-msgid "No information available"
-msgstr "Není dostupný ¾ádný úèet pro odeslání pøíspìvku do diskusních skupin!"
+#: src/prefs_toolbar.c:891
+msgid "Customize Toolbars/Compose Window"
+msgstr "Pøizpùsobení nástrojové li¹ty/Okno s novou zprávou"
 
-#: src/procmsg.c:1142
+#: src/procmsg.c:1076
 msgid "Could not create temporary file for news sending."
 msgstr "Nelze vytvoøit doèasný soubor pro odesílání do diskusní skupiny."
 
-#: src/procmsg.c:1153
+#: src/procmsg.c:1087
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
 msgstr "Chyba pøi zápisu doèasného souboru pro odesílání do diskusní skupiny."
 
@@ -7950,48 +6210,132 @@ msgstr "T
 msgid "Quoted message body without signature"
 msgstr "Citovaný obsah zprávy bez podpisu"
 
-#: src/quote_fmt.c:57
-#, fuzzy
-msgid "Cursor position"
-msgstr "Aktuální akce"
-
-#: src/quote_fmt.c:59
+#: src/quote_fmt.c:58
 msgid ""
 "Insert expr if x is set\n"
 "x is one of the characters above after %"
 msgstr ""
 
-#: src/quote_fmt.c:61
+#: src/quote_fmt.c:60
 msgid "Literal %"
 msgstr "Znak pro %"
 
-#: src/quote_fmt.c:62
+#: src/quote_fmt.c:61
 msgid "Literal backslash"
 msgstr "Znak pro zpìtné lomítko"
 
-#: src/quote_fmt.c:63
+#: src/quote_fmt.c:62
 msgid "Literal question mark"
 msgstr "Znak pro otazník"
 
-#: src/quote_fmt.c:64
+#: src/quote_fmt.c:63
 msgid "Literal pipe"
 msgstr "Znak pro rouru"
 
-#: src/quote_fmt.c:65
+#: src/quote_fmt.c:64
 msgid "Literal opening curly brace"
 msgstr "Znak pro otevírací slo¾enou závorku"
 
-#: src/quote_fmt.c:66
-msgid "Literal closing curly brace"
-msgstr "Znak pro zavírací slo¾enou závorku"
+#: src/quote_fmt.c:65
+msgid "Literal closing curly brace"
+msgstr "Znak pro zavírací slo¾enou závorku"
+
+#: src/quote_fmt.c:67
+msgid "Insert File"
+msgstr "Vlo¾it soubor"
+
+#: src/quote_fmt.c:68
+msgid "Insert program output"
+msgstr "Vlo¾it výstup programu"
+
+#: src/rfc2015.c:145 src/rfc2015.c:186 src/sigstatus.c:219
+msgid "Oops: Signature not verified"
+msgstr "Oops: Podpis není verifikován"
+
+#: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:189 src/sigstatus.c:222
+msgid "No signature found"
+msgstr "Podpis nenalezen"
+
+#: src/rfc2015.c:151 src/sigstatus.c:225
+msgid "Good signature"
+msgstr "Správný podpis"
+
+#: src/rfc2015.c:154 src/sigstatus.c:228
+msgid "Good signature but it has expired"
+msgstr "Správný podpis ale platnost ji¾ vypr¹ela"
+
+#: src/rfc2015.c:157 src/sigstatus.c:231
+msgid "Good signature but the key has expired"
+msgstr "Správný podpis ale platnost klíèe ji¾ vypr¹ela"
+
+#: src/rfc2015.c:160 src/sigstatus.c:234
+msgid "BAD signature"
+msgstr "©PATNÝ podpis"
+
+#: src/rfc2015.c:163 src/rfc2015.c:204 src/sigstatus.c:237
+msgid "No public key to verify the signature"
+msgstr "Nelze najít veøejný klíè pro podpis"
+
+#: src/rfc2015.c:166 src/rfc2015.c:207 src/sigstatus.c:240
+msgid "Error verifying the signature"
+msgstr "Chyba pøi verifikaci podpisu"
+
+#: src/rfc2015.c:169 src/rfc2015.c:210
+msgid "Different results for signatures"
+msgstr "Rùzné výsledky pro podpisy"
+
+#: src/rfc2015.c:172 src/rfc2015.c:213
+msgid "Error: Unknown status"
+msgstr "Chyba: Neznámý status"
+
+#: src/rfc2015.c:192
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\""
+msgstr "Správný podpis od \"%s\""
+
+#: src/rfc2015.c:195
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\" but it has expired"
+msgstr "Správný podpis od \"%s\" ale platnost ji¾ skonèila"
+
+#: src/rfc2015.c:198
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\" but the key has expired"
+msgstr "Správný podpis od \"%s\" ale platnost klíèe ji¾ skonèila"
+
+#: src/rfc2015.c:201
+#, c-format
+msgid "BAD signature from \"%s\""
+msgstr "©PATNÝ podpis od \"%s\""
+
+#: src/rfc2015.c:233
+msgid "Cannot find user ID for this key."
+msgstr "Nemohu najít ID u¾ivatele pro tento klíè."
+
+#: src/rfc2015.c:245
+#, c-format
+msgid "                aka \"%s\"\n"
+msgstr "                alias \"%s\"\n"
+
+#: src/rfc2015.c:266
+#, c-format
+msgid "Signature expired %s"
+msgstr "Platnost podpisu vypr¹ela %s"
+
+#: src/rfc2015.c:274
+#, c-format
+msgid "Key expired %s"
+msgstr "Platnost klíèe vypr¹ela %s"
 
-#: src/quote_fmt.c:68
-msgid "Insert File"
-msgstr "Vlo¾it soubor"
+#: src/rfc2015.c:300
+#, c-format
+msgid "Signature made at %s\n"
+msgstr "Podpis vyrobil %s\n"
 
-#: src/quote_fmt.c:69
-msgid "Insert program output"
-msgstr "Vlo¾it výstup programu"
+#: src/rfc2015.c:309
+#, c-format
+msgid "Key fingerprint: %s\n"
+msgstr "Key fingerprint: %s\n"
 
 #: src/select-keys.c:103
 #, c-format
@@ -8019,97 +6363,84 @@ msgstr "Val"
 msgid " List all keys "
 msgstr " Vypsat v¹echny klíèe "
 
-#: src/select-keys.c:331
-msgid "Select"
-msgstr "Vybrat"
-
-#: src/select-keys.c:454
+#: src/select-keys.c:453
 msgid "Add key"
 msgstr "Pøidat klíè"
 
-#: src/select-keys.c:455
+#: src/select-keys.c:454
 msgid "Enter another user or key ID:"
 msgstr "Zadejte dal¹ího u¾ivatele nebo klíèové ID:"
 
-#: src/send_message.c:372
+#: src/send_message.c:377
 msgid "Connecting"
 msgstr "Pøipojení"
 
-#: src/send_message.c:379
+#: src/send_message.c:384
 msgid "Doing POP before SMTP..."
 msgstr "Provádím POP pøed SMTP..."
 
-#: src/send_message.c:382
+#: src/send_message.c:387
 msgid "POP before SMTP"
 msgstr "POP pøed SMTP"
 
-#: src/send_message.c:387
+#: src/send_message.c:392
 #, c-format
 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
 msgstr "Pøipojuji se na SMTP server: %s ..."
 
-#: src/send_message.c:451
+#: src/send_message.c:455
 msgid "Sending HELO..."
 msgstr "Posílám HELO..."
 
-#: src/send_message.c:452 src/send_message.c:457 src/send_message.c:462
+#: src/send_message.c:456 src/send_message.c:460 src/send_message.c:464
 msgid "Authenticating"
 msgstr "Autentizuji"
 
-#: src/send_message.c:453 src/send_message.c:458
-#, fuzzy
-msgid "Sending message..."
-msgstr "Posílám zprávu"
-
-#: src/send_message.c:456
+#: src/send_message.c:459
 msgid "Sending EHLO..."
 msgstr "Posílám EHLO..."
 
-#: src/send_message.c:465
+#: src/send_message.c:467
 msgid "Sending MAIL FROM..."
 msgstr "Posílám MAIL FROM..."
 
-#: src/send_message.c:466 src/send_message.c:470 src/send_message.c:475
+#: src/send_message.c:468 src/send_message.c:472 src/send_message.c:477
 msgid "Sending"
 msgstr "Odesílání"
 
-#: src/send_message.c:469
+#: src/send_message.c:471
 msgid "Sending RCPT TO..."
 msgstr "Posílám RCPT TO..."
 
-#: src/send_message.c:474
+#: src/send_message.c:476
 msgid "Sending DATA..."
 msgstr "Posílám DATA..."
 
-#: src/send_message.c:478
+#: src/send_message.c:480
 msgid "Quitting..."
 msgstr "Ukonèuji..."
 
-#: src/send_message.c:506
+#: src/send_message.c:504
 #, c-format
 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
 msgstr "Posílám zprávu (%d / %d bytù)"
 
-#: src/send_message.c:534
+#: src/send_message.c:532
 msgid "Sending message"
 msgstr "Posílám zprávu"
 
-#: src/send_message.c:580 src/send_message.c:600
-msgid "Error occurred while sending the message."
-msgstr "Pøi posílání zprávy nastala chyba."
-
-#: src/send_message.c:583
+#: src/send_message.c:578
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message:\n"
 "%s"
 msgstr "Pøi posílání zprávy nastala chyba."
 
-#: src/setup.c:45
+#: src/setup.c:44
 msgid "Mailbox setting"
 msgstr "Nastavení mailboxu"
 
-#: src/setup.c:46
+#: src/setup.c:45
 msgid ""
 "First, you have to set the location of mailbox.\n"
 "You can use existing mailbox in MH format\n"
@@ -8121,11 +6452,20 @@ msgstr ""
 "mailbox v MH formátu.\n"
 "Pokud si nejste jisti, stisknìte pouze OK."
 
-#: src/sourcewindow.c:63
+#: src/sigstatus.c:129
+msgid "Checking signature"
+msgstr "Zkontrolovat podpis"
+
+#: src/sigstatus.c:196
+#, c-format
+msgid "%s%s%s from \"%s\""
+msgstr "%s%s%s od \"%s\""
+
+#: src/sourcewindow.c:66
 msgid "Source of the message"
 msgstr "Zdroj zprávy"
 
-#: src/sourcewindow.c:132
+#: src/sourcewindow.c:133
 #, c-format
 msgid "%s - Source"
 msgstr "%s - Zdroj"
@@ -8146,892 +6486,951 @@ msgstr "Smazat certifik
 msgid "Do you really want to delete this certificate?"
 msgstr "Opravdu chcete smazat tento certifikát?"
 
-#: src/summary_search.c:101
+#: src/string_match.c:73
+msgid "(Subject cleared by RegExp)"
+msgstr "(Pøedmìt smazán reg. výrazem)"
+
+#: src/summary_search.c:100
 msgid "Search messages"
 msgstr "Vyhledat zprávy"
 
-#: src/summary_search.c:171
+#: src/summary_search.c:170
 msgid "Body:"
 msgstr "Tìlo:"
 
-#: src/summary_search.c:196
+#: src/summary_search.c:194
 msgid "Select all matched"
 msgstr "Vybrat v¹echny oznaèené"
 
-#: src/summary_search.c:204
+#: src/summary_search.c:200
 msgid "AND search"
 msgstr "A vyhledat"
 
-#: src/summary_search.c:346
+#: src/summary_search.c:319
 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
 msgstr "Dosa¾en zaèátek seznamu, pokraèovat od konce?"
 
-#: src/summary_search.c:348
+#: src/summary_search.c:321
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "Dosa¾en konec seznamu, pokraèovat od zaèátku?"
 
-#: src/summaryview.c:390
+#: src/summaryview.c:404
 msgid "/_Reply"
 msgstr "/_Odpovìdìt"
 
-#: src/summaryview.c:391
+#: src/summaryview.c:405
 msgid "/Repl_y to"
 msgstr "/Odpovìdìt _komu"
 
-#: src/summaryview.c:392
+#: src/summaryview.c:406
 msgid "/Repl_y to/_all"
 msgstr "/Odpovìdìt _komu/_v¹em"
 
-#: src/summaryview.c:393
+#: src/summaryview.c:407
 msgid "/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/Odpovìdìt _komu/_odesílateli"
 
-#: src/summaryview.c:394
+#: src/summaryview.c:408
 msgid "/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/Odpovìdìt _komu/do _diskusního listu"
 
-#: src/summaryview.c:396
+#: src/summaryview.c:410
 msgid "/Follow-up and reply to"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:398 src/toolbar.c:224
+#: src/summaryview.c:412
 msgid "/_Forward"
 msgstr "/Pø_edat dál"
 
-#: src/summaryview.c:399 src/toolbar.c:1687
+#: src/summaryview.c:413
 msgid "/Redirect"
 msgstr "/Pøesmìrovat"
 
-#: src/summaryview.c:401
+#: src/summaryview.c:415
+msgid "/Re-_edit"
+msgstr "/Z_novu upravit"
+
+#: src/summaryview.c:417
 msgid "/M_ove..."
 msgstr "/_Pøesunout..."
 
-#: src/summaryview.c:402
+#: src/summaryview.c:418
 msgid "/_Copy..."
 msgstr "/_Kopírovat..."
 
-#: src/summaryview.c:404
+#: src/summaryview.c:420
 msgid "/Cancel a news message"
 msgstr "/Stornovat zprávu do diskusní skupiny"
 
-#: src/summaryview.c:406
+#: src/summaryview.c:421
+msgid "/E_xecute"
+msgstr "/S_pustit"
+
+#: src/summaryview.c:423
 msgid "/_Mark"
 msgstr "/_Oznaèit"
 
-#: src/summaryview.c:407
+#: src/summaryview.c:424
 msgid "/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Oznaèit/_Oznaèit"
 
-#: src/summaryview.c:408
+#: src/summaryview.c:425
 msgid "/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_Oznaèit/_Zru¹it oznaèení"
 
-#: src/summaryview.c:409
+#: src/summaryview.c:426
 msgid "/_Mark/---"
 msgstr "/_Oznaèit/---"
 
-#: src/summaryview.c:410
+#: src/summaryview.c:427
 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit jak_o nepøeètené"
 
-#: src/summaryview.c:411
+#: src/summaryview.c:428
 msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit jako pø_eètené"
 
-#: src/summaryview.c:412
+#: src/summaryview.c:429
 msgid "/_Mark/Mark all read"
 msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit v¹echny jako pøeètené"
 
-#: src/summaryview.c:413
+#: src/summaryview.c:430
 msgid "/_Mark/Ignore thread"
 msgstr "/_Oznaèit/Ignorovat vlákno"
 
-#: src/summaryview.c:414
+#: src/summaryview.c:431
 msgid "/_Mark/Unignore thread"
 msgstr "/_Oznaèit/Neignorovat vlákno"
 
-#: src/summaryview.c:415
+#: src/summaryview.c:432
 #, fuzzy
 msgid "/_Mark/Lock"
 msgstr "/_Oznaèit"
 
-#: src/summaryview.c:416
+#: src/summaryview.c:433
 #, fuzzy
 msgid "/_Mark/Unlock"
 msgstr "/_Oznaèit/_Zru¹it oznaèení"
 
-#: src/summaryview.c:417
+#: src/summaryview.c:434
 msgid "/Color la_bel"
 msgstr "/_Barevné oznaèení"
 
-#: src/summaryview.c:420
-msgid "/Re-_edit"
-msgstr "/Z_novu upravit"
-
-#: src/summaryview.c:422
+#: src/summaryview.c:437
 msgid "/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/Pøidat odesílatele do kni_hy adres"
 
-#: src/summaryview.c:424
+#: src/summaryview.c:439
 msgid "/Create f_ilter rule"
 msgstr "/_Vytvoøit filtr"
 
-#: src/summaryview.c:425
+#: src/summaryview.c:440
 msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
 msgstr "/_Vytvoøit filtr/_Automaticky"
 
-#: src/summaryview.c:427
+#: src/summaryview.c:442
 msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
 msgstr "/_Vytvoøit filtr/podle _Od"
 
-#: src/summaryview.c:429
+#: src/summaryview.c:444
 msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
 msgstr "/_Vytvoøit filtr/podle _Komu"
 
-#: src/summaryview.c:431
+#: src/summaryview.c:446
 msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
 msgstr "/_Vytvoøit filtr/podle _Pøedmìtu"
 
-#: src/summaryview.c:433
-#, fuzzy
-msgid "/Create processing rule"
-msgstr "Aktuální pravidla pro filtrování/zpracování"
-
-#: src/summaryview.c:434
-#, fuzzy
-msgid "/Create processing rule/_Automatically"
-msgstr "/_Vytvoøit filtr/_Automaticky"
-
-#: src/summaryview.c:436
-#, fuzzy
-msgid "/Create processing rule/by _From"
-msgstr "/_Vytvoøit filtr/podle _Od"
-
-#: src/summaryview.c:438
-#, fuzzy
-msgid "/Create processing rule/by _To"
-msgstr "/_Vytvoøit filtr/podle _Komu"
-
-#: src/summaryview.c:440
-#, fuzzy
-msgid "/Create processing rule/by _Subject"
-msgstr "/_Vytvoøit filtr/podle _Pøedmìtu"
-
-#: src/summaryview.c:446
+#: src/summaryview.c:452
 msgid "/_View/_Source"
 msgstr "/_Zobrazit/_Zdroj"
 
-#: src/summaryview.c:447
+#: src/summaryview.c:453
 msgid "/_View/All _header"
 msgstr "/_Zobrazit/V¹echna zá_hlaví"
 
-#: src/summaryview.c:451
+#: src/summaryview.c:456
+msgid "/_Print..."
+msgstr "/_Tisk..."
+
+#: src/summaryview.c:458
+msgid "/Select _all"
+msgstr "/Vybrat _v¹e"
+
+#: src/summaryview.c:459
+msgid "/Select t_hread"
+msgstr "/Vybrat _vlákno"
+
+#: src/summaryview.c:463
 msgid "M"
 msgstr "M"
 
-#: src/summaryview.c:458
+#: src/summaryview.c:470
 msgid "No."
 msgstr "Èís."
 
-#: src/summaryview.c:460
+#: src/summaryview.c:472
 msgid "L"
 msgstr "L"
 
+#: src/summaryview.c:481
+msgid "all messages"
+msgstr "v¹echny zprávy"
+
+#: src/summaryview.c:482 src/summaryview.c:483
+msgid "messages whose age is greather than #"
+msgstr "zprávy, které jsou star¹í ne¾ #"
+
+#: src/summaryview.c:484
+msgid "messages which contain S in the message body"
+msgstr "zprávy, které obsahují S v tìle zprávy"
+
+#: src/summaryview.c:485
+msgid "messages which contain S in the whole message"
+msgstr "zprávy, které obsahují S v celé zprávì"
+
+#: src/summaryview.c:486
+msgid "messages carbon-copied to S"
+msgstr "zprávy s kopií na S"
+
+#: src/summaryview.c:487
+msgid "message is either to: or cc: to S"
+msgstr "zpráva, kde je S v poli Komu: nebo Kopie:"
+
+#: src/summaryview.c:488
+msgid "deleted messages"
+msgstr "smazané zprávy"
+
+#: src/summaryview.c:489
+msgid "messages which contain S in the Sender field"
+msgstr "zprávy, které obsahují S v poli Odesílatel"
+
+#: src/summaryview.c:490
+msgid "true if execute \"S\" succeeds"
+msgstr "pravda, pokud bylo provedení \"S\" úspì¹né"
+
+#: src/summaryview.c:491
+msgid "messages originating from user S"
+msgstr "zprávy, které pocházejí od u¾ivatele S"
+
+#: src/summaryview.c:492
+msgid "forwarded messages"
+msgstr "pøeposlané zprávy"
+
+#: src/summaryview.c:493
+msgid "messages which contain header S"
+msgstr "zprávy, které obsahují v hlavièce S"
+
+#: src/summaryview.c:494
+msgid "messages which contain S in Message-Id header"
+msgstr "zprávy, které obsahují S v Message-Id hlavièce"
+
+#: src/summaryview.c:495
+msgid "messages which contain S in inreplyto header"
+msgstr "zprávy, které obsahují S v záhlaví inreplayto"
+
+#: src/summaryview.c:496
+msgid "locked messages"
+msgstr "zamknuté zprávy"
+
+#: src/summaryview.c:497
+msgid "messages which are in newsgroup S"
+msgstr "zprávy, které jsou v diskusní skupinì S"
+
+#: src/summaryview.c:498
+msgid "new messages"
+msgstr "nové zprávy"
+
+#: src/summaryview.c:499
+msgid "old messages"
+msgstr "staré zprávy"
+
+#: src/summaryview.c:500
+msgid "messages which have been replied to"
+msgstr "zprávy, na které bylo odpovìzeno"
+
+#: src/summaryview.c:501
+msgid "read messages"
+msgstr "pøeètené zprávy"
+
 #: src/summaryview.c:502
+msgid "messages which contain S in subject"
+msgstr "zprávy, které obsahují S v poli Pøedmìt"
+
+#: src/summaryview.c:503
+msgid "messages whose score is equal to #"
+msgstr "zprávy, jejich¾ ohodnocení je rovné #"
+
+#: src/summaryview.c:504
+msgid "messages whose score is greater than #"
+msgstr "zprávy, jejich¾ ohodnocení je vìt¹í ne¾ #"
+
+#: src/summaryview.c:505
+msgid "messages whose score is lower than #"
+msgstr "zprávy, jejich¾ ohodnocení je men¹í ne¾ #"
+
+#: src/summaryview.c:506
+msgid "messages whose size is equal to #"
+msgstr "zprávy, jejich¾ velikost je rovna #"
+
+#: src/summaryview.c:507
+msgid "messages whose size is greater than #"
+msgstr "zprávy, jejich¾ velikost je vìt¹í ne¾ #"
+
+#: src/summaryview.c:508
+msgid "messages whose size is smaller than #"
+msgstr "zprávy, jejich¾ velikost je men¹í #"
+
+#: src/summaryview.c:509
+msgid "messages which have been sent to S"
+msgstr "zprávy, které byly odeslány S"
+
+#: src/summaryview.c:510
+msgid "marked messages"
+msgstr "oznaèené zprávy"
+
+#: src/summaryview.c:511
+msgid "unread messages"
+msgstr "nepøeètené zprávy"
+
+#: src/summaryview.c:512
+msgid "messages which contain S in References header"
+msgstr "zprávy, které obsahují S v poli Odvolávka"
+
+#: src/summaryview.c:513
+msgid "messages which contain S in X-Label header"
+msgstr "zprávy, které obsahují S v záhlaví X-Label"
+
+#: src/summaryview.c:515
+msgid "logical AND operator"
+msgstr "logický AND operátor"
+
+#: src/summaryview.c:516
+msgid "logical OR operator"
+msgstr "logický OR operátor"
+
+#: src/summaryview.c:517
+msgid "logical NOT operator"
+msgstr "logický NOT operátor"
+
+#: src/summaryview.c:518
+msgid "case sensitive search"
+msgstr "vyhledávání rozli¹uje malá a velká písmena"
+
+#: src/summaryview.c:525
+msgid "Extended Search symbols"
+msgstr "Roz¹íøené vyhledávací symboly"
+
+#: src/summaryview.c:574
 msgid "Toggle quick-search bar"
 msgstr "Pøepnout rychlé vyhledávání"
 
-#: src/summaryview.c:822
+#: src/summaryview.c:658
+msgid "Extended Symbols"
+msgstr "Roz¹íøené symboly"
+
+#: src/summaryview.c:911
 msgid "Process mark"
 msgstr "Zpracovat oznaèené"
 
-#: src/summaryview.c:823
+#: src/summaryview.c:912
 msgid "Some marks are left. Process it?"
 msgstr "Zbyly nìjaké oznaèené. Zpracovat je?"
 
-#: src/summaryview.c:864
+#: src/summaryview.c:956
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "Prohledávám slo¾ku (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1255 src/summaryview.c:1299
+#: src/summaryview.c:1374 src/summaryview.c:1418
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "Nejsou ji¾ ¾ádné nepøeètené zprávy"
 
-#: src/summaryview.c:1256
+#: src/summaryview.c:1375
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "Nebyla nalezena ¾ádná nepøeètená zpráva. Hledat od konce?"
 
-#: src/summaryview.c:1268 src/summaryview.c:1312
+#: src/summaryview.c:1387 src/summaryview.c:1431
 msgid ""
 "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr ""
 "Interní chyba: neoèekávaná hodnota pro prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 
-#: src/summaryview.c:1276
+#: src/summaryview.c:1395
 msgid "No unread messages."
 msgstr "®ádné nepøeètené zprávy."
 
-#: src/summaryview.c:1300
+#: src/summaryview.c:1419
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "Nebyla nalezena ¾ádná nepøeètená zpráva. Chcete jít do dal¹í slo¾ky?"
 
-#: src/summaryview.c:1339 src/summaryview.c:1363
+#: src/summaryview.c:1461 src/summaryview.c:1485
 msgid "No more new messages"
 msgstr "Nejsou ji¾ ¾ádné nové zprávy"
 
-#: src/summaryview.c:1340
+#: src/summaryview.c:1462
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "Nebyla nalezena ¾ádná nová zpráva. Hledat od konce?"
 
-#: src/summaryview.c:1349
+#: src/summaryview.c:1471
 msgid "No new messages."
 msgstr "®ádné nové zprávy."
 
-#: src/summaryview.c:1364
+#: src/summaryview.c:1486
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "Nebyla nalezena ¾ádná nová zpráva. Chcete jít do dal¹í slo¾ky?"
 
-#: src/summaryview.c:1366
+#: src/summaryview.c:1488
 msgid "Search again"
 msgstr "Hledat znova"
 
-#: src/summaryview.c:1391 src/summaryview.c:1416
+#: src/summaryview.c:1517 src/summaryview.c:1542
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "Nejsou ji¾ ¾ádné oznaèené zprávy"
 
-#: src/summaryview.c:1392
+#: src/summaryview.c:1518
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "Nebyla nalezena ¾ádná nepøeètená zpráva. Hledat od konce?"
 
-#: src/summaryview.c:1401 src/summaryview.c:1426
+#: src/summaryview.c:1527 src/summaryview.c:1552
 msgid "No marked messages."
 msgstr "®ádná neoznaèená zpráva."
 
-#: src/summaryview.c:1417
+#: src/summaryview.c:1543
 msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Nebyla nalezena ¾ádná neoznaèená zpráva. Hledat od zaèátku?"
 
-#: src/summaryview.c:1441 src/summaryview.c:1466
+#: src/summaryview.c:1567 src/summaryview.c:1592
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "Nejsou ji¾ ¾ádné zprávy s návì¹tím"
 
-#: src/summaryview.c:1442
+#: src/summaryview.c:1568
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "Nebyla nalezena ¾ádná zpráva s návì¹tím. Hledat od konce?"
 
-#: src/summaryview.c:1451 src/summaryview.c:1476
+#: src/summaryview.c:1577 src/summaryview.c:1602
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "®ádná zpráva s návì¹tím."
 
-#: src/summaryview.c:1467
+#: src/summaryview.c:1593
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Nenalezena ¾ádná zpráva s návì¹tím. Hledat od zaèátku?"
 
-#: src/summaryview.c:1680
+#: src/summaryview.c:1806
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "Získávám zprávy od osoby..."
 
-#: src/summaryview.c:1827
+#: src/summaryview.c:1963
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d smazané"
 
-#: src/summaryview.c:1831
+#: src/summaryview.c:1967
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d pøemístìné"
 
-#: src/summaryview.c:1832 src/summaryview.c:1839
+#: src/summaryview.c:1968 src/summaryview.c:1975
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:1837
+#: src/summaryview.c:1973
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s %d zkopírováno"
 
-#: src/summaryview.c:1852
+#: src/summaryview.c:1988
 msgid " item selected"
 msgstr " polo¾ka vybrána"
 
-#: src/summaryview.c:1854
+#: src/summaryview.c:1990
 msgid " items selected"
 msgstr " polo¾ky vybrány"
 
-#: src/summaryview.c:1870
+#: src/summaryview.c:2006
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d nová(é), %d nepøeètená(é), celkem %d (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:2044
+#: src/summaryview.c:2176
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "Celkové setøídìní..."
 
-#: src/summaryview.c:2114
+#: src/summaryview.c:2246
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "Nastavuji pøehled z dat zpráv..."
 
-#: src/summaryview.c:2244
+#: src/summaryview.c:2375
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(®ádné datum)"
 
-#: src/summaryview.c:2874
+#: src/summaryview.c:3019
 msgid "You're not the author of the article\n"
 msgstr "Nejste autorem tohoto pøíspìvku\n"
 
-#: src/summaryview.c:2962
+#: src/summaryview.c:3109
 msgid "Delete message(s)"
 msgstr "Smazat zprávu(y)"
 
-#: src/summaryview.c:2963
+#: src/summaryview.c:3110
 msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
 msgstr "Opravdu chcete smazat tuto zprávu(y) z ko¹e?"
 
-#: src/summaryview.c:3075
+#: src/summaryview.c:3152
+msgid "Deleting duplicated messages..."
+msgstr "Vymazávám duplikované zprávy..."
+
+#: src/summaryview.c:3264
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Cílová polo¾ka je stejná jako aktuální slo¾ka."
 
-#: src/summaryview.c:3152
+#: src/summaryview.c:3341
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Cíl kopírování je stejný jako aktuální slo¾ka."
 
-#: src/summaryview.c:3202
+#: src/summaryview.c:3389
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "Vybírám v¹echny zprávy..."
 
-#: src/summaryview.c:3274
+#: src/summaryview.c:3447
 msgid "Append or Overwrite"
-msgstr "Pøidat nebo pøepsat"
-
-#: src/summaryview.c:3275
-msgid "Append or overwrite existing file?"
-msgstr "Pøidat nebo pøepsat existující soubor?"
-
-#: src/summaryview.c:3276
-msgid "Append"
-msgstr "Pøidat"
-
-#: src/summaryview.c:3567
-msgid "Building threads..."
-msgstr "Vytváøím vlákna..."
-
-#: src/summaryview.c:3665
-msgid "Unthreading..."
-msgstr "Ru¹ím vlákna..."
-
-#: src/summaryview.c:3798
-msgid "No filter rules defined."
-msgstr "Nejsou definována ¾ádná pravidla pro filtrování."
-
-#: src/summaryview.c:3807
-msgid "Filtering..."
-msgstr "Filtruji..."
-
-#: src/summaryview.c:5177
-#, c-format
-msgid ""
-"Regular expression (regexp) error:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Chyba v regulárním výrazu (regexp):\n"
-"%s"
-
-#: src/textview.c:573
-#, fuzzy
-msgid "This message can't be displayed.\n"
-msgstr "zpráva nebyla pøijata\n"
-
-#: src/textview.c:592
-msgid "The following can be performed on this part by "
-msgstr ""
-
-#: src/textview.c:593
-msgid "right-clicking the icon or list item:\n"
-msgstr ""
-
-#: src/textview.c:595
-msgid "    To save select 'Save as...' (Shortcut key: 'y')\n"
-msgstr ""
-
-#: src/textview.c:596
-msgid "    To display as text select 'Display as text' "
-msgstr ""
-
-#: src/textview.c:597
-msgid "(Shortcut key: 't')\n"
-msgstr ""
+msgstr "Pøidat nebo pøepsat"
 
-#: src/textview.c:598
-#, fuzzy
-msgid "    To open with an external program select 'Open' "
-msgstr "K otevøení této èásti pomocí externího programu vyberte "
+#: src/summaryview.c:3448
+msgid "Append or overwrite existing file?"
+msgstr "Pøidat nebo pøepsat existující soubor?"
 
-#: src/textview.c:599
-msgid "(Shortcut key: 'l'),\n"
-msgstr ""
+#: src/summaryview.c:3449
+msgid "Append"
+msgstr "Pøidat"
 
-#: src/textview.c:600
-#, fuzzy
-msgid "    (alternately double-click, or click the middle "
-msgstr "nebo kliknìte dvakrát èi kliknìte na støední tlaèítko, "
+#: src/summaryview.c:3739
+msgid "Building threads..."
+msgstr "Vytváøím vlákna..."
 
-#: src/textview.c:601
-msgid "mouse button),\n"
-msgstr ""
+#: src/summaryview.c:3837
+msgid "Unthreading..."
+msgstr "Ru¹ím vlákna..."
 
-#: src/textview.c:602
-msgid "    or 'Open with...' (Shortcut key: 'o')\n"
-msgstr ""
+#: src/summaryview.c:3970
+msgid "No filter rules defined."
+msgstr "Nejsou definována ¾ádná pravidla pro filtrování."
 
-#: src/textview.c:1897
-#, c-format
-msgid ""
-"The real URL (%s) is different from\n"
-"the apparent URL (%s).  \n"
-"Open it anyway?"
-msgstr ""
+#: src/summaryview.c:3979
+msgid "Filtering..."
+msgstr "Filtruji..."
 
-#: src/textview.c:2046
+#: src/summaryview.c:5322
 #, c-format
 msgid ""
-"The real URL (%s) is different from\n"
-"the apparent URL (%s).\n"
-"Open it anyway?"
+"Regular expression (regexp) error:\n"
+"%s"
 msgstr ""
+"Chyba v regulárním výrazu (regexp):\n"
+"%s"
 
-#: src/toolbar.c:155 src/toolbar.c:1336
+#: src/toolbar.c:154 src/toolbar.c:1545
 msgid "Receive Mail on all Accounts"
 msgstr "Naète novou po¹tu ze v¹ech úètù"
 
-#: src/toolbar.c:156 src/toolbar.c:1342
+#: src/toolbar.c:155 src/toolbar.c:1551
 msgid "Receive Mail on current Account"
 msgstr "Naète novou po¹tu z akuálního úètu"
 
-#: src/toolbar.c:157 src/toolbar.c:1348
+#: src/toolbar.c:156 src/toolbar.c:1557
 msgid "Send Queued Message(s)"
 msgstr "Ode¹le pozdr¾ené zprávy"
 
-#: src/toolbar.c:158 src/toolbar.c:1361
+#: src/toolbar.c:157 src/toolbar.c:1570
 msgid "Compose Email"
 msgstr "Vytváøí novou zprávu"
 
-#: src/toolbar.c:159 src/toolbar.c:1365
+#: src/toolbar.c:158 src/toolbar.c:1574
 msgid "Compose News"
 msgstr "Vytváøí diskusní pøíspìvek"
 
-#: src/toolbar.c:160 src/toolbar.c:1371 src/toolbar.c:1381
+#: src/toolbar.c:159 src/toolbar.c:1580
 msgid "Reply to Message"
 msgstr "Odpovídá na zprávu"
 
-#: src/toolbar.c:161 src/toolbar.c:1388 src/toolbar.c:1398
+#: src/toolbar.c:160 src/toolbar.c:1601
 msgid "Reply to Sender"
 msgstr "Odpovídá odesílateli"
 
-#: src/toolbar.c:162 src/toolbar.c:1405 src/toolbar.c:1415
+#: src/toolbar.c:161 src/toolbar.c:1622
 msgid "Reply to All"
 msgstr "Odpovídá v¹em"
 
-#: src/toolbar.c:163 src/toolbar.c:1422 src/toolbar.c:1432
+#: src/toolbar.c:162 src/toolbar.c:1643
 msgid "Reply to Mailing-list"
 msgstr "Odpovídá do diskusního listu"
 
-#: src/toolbar.c:164 src/toolbar.c:1439 src/toolbar.c:1449
+#: src/toolbar.c:163 src/toolbar.c:1664
 msgid "Forward Message"
 msgstr "Pøedává zprávu dál"
 
-#: src/toolbar.c:165 src/toolbar.c:1456
+#: src/toolbar.c:164 src/toolbar.c:1685
 msgid "Delete Message"
 msgstr "Sma¾e zprávu"
 
-#: src/toolbar.c:167 src/toolbar.c:1468
+#: src/toolbar.c:166 src/toolbar.c:1697
 msgid "Goto Next Message"
 msgstr "Pøejde na dal¹í zprávu"
 
-#: src/toolbar.c:171 src/toolbar.c:1476
+#: src/toolbar.c:170 src/toolbar.c:1705
 msgid "Send Message"
 msgstr "Ode¹le zprávu"
 
-#: src/toolbar.c:172 src/toolbar.c:1482
+#: src/toolbar.c:171 src/toolbar.c:1711
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "Zaøadí do výstupní fronty a ode¹le pozdìji"
 
-#: src/toolbar.c:173 src/toolbar.c:1488
+#: src/toolbar.c:172 src/toolbar.c:1717
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "Ulo¾í koncept do slo¾ky"
 
-#: src/toolbar.c:174 src/toolbar.c:1494
+#: src/toolbar.c:173 src/toolbar.c:1723
 msgid "Insert file"
 msgstr "Vlo¾í soubor"
 
-#: src/toolbar.c:175 src/toolbar.c:1500
+#: src/toolbar.c:174 src/toolbar.c:1729
 msgid "Attach file"
 msgstr "Pøipojí soubor"
 
-#: src/toolbar.c:176 src/toolbar.c:1506
+#: src/toolbar.c:175 src/toolbar.c:1735
 msgid "Insert signature"
 msgstr "Vlo¾í podpis"
 
-#: src/toolbar.c:177 src/toolbar.c:1512
+#: src/toolbar.c:176 src/toolbar.c:1741
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "Úprava externím editorem"
 
-#: src/toolbar.c:178 src/toolbar.c:1518
-#, fuzzy
-msgid "Wrap long lines of current paragraph"
-msgstr "/Úp_ravy/_Zarovnat aktuální odstavec"
-
-#: src/toolbar.c:179 src/toolbar.c:1524
+#: src/toolbar.c:177 src/toolbar.c:1747
 msgid "Wrap all long lines"
 msgstr "Zarovnání dlouhých øádkù"
 
-#: src/toolbar.c:182 src/toolbar.c:1537
-#, fuzzy
-msgid "Check spelling"
-msgstr "Kontrolovat bìhem psaní"
-
-#: src/toolbar.c:184
+#: src/toolbar.c:180
 #, fuzzy
 msgid "Sylpheed Actions Feature"
 msgstr "Sylpheed - Zobrazení slo¾ky"
 
-#: src/toolbar.c:204
+#: src/toolbar.c:200
 msgid "/Reply with _quote"
 msgstr "/Odpovìdìt s _citací"
 
-#: src/toolbar.c:205
+#: src/toolbar.c:201
 msgid "/_Reply without quote"
 msgstr "/Odpovìdìt _bez citace"
 
-#: src/toolbar.c:209
+#: src/toolbar.c:205
 msgid "/Reply to all with _quote"
 msgstr "/Odpovìdìt v¹em s ci_tací"
 
-#: src/toolbar.c:210
+#: src/toolbar.c:206
 msgid "/_Reply to all without quote"
 msgstr "/Odpovìdìt v¹em b_ez citace"
 
-#: src/toolbar.c:214
+#: src/toolbar.c:210
 msgid "/Reply to list with _quote"
 msgstr "/Odpovìdìt do d_iskusního listu s citací"
 
-#: src/toolbar.c:215
+#: src/toolbar.c:211
 msgid "/_Reply to list without quote"
 msgstr "/Odpovìdìt do diskusního listu bez ci_tace"
 
-#: src/toolbar.c:219
+#: src/toolbar.c:215
 msgid "/Reply to sender with _quote"
 msgstr "/Odpovìdìt odesílateli s _citací"
 
-#: src/toolbar.c:220
+#: src/toolbar.c:216
 msgid "/_Reply to sender without quote"
 msgstr "/_Odpovìdìt odesílateli bez citace"
 
-#: src/toolbar.c:225
-#, fuzzy
-msgid "/For_ward as attachment"
-msgstr "Pøeposlat jako pøílohu"
+#: src/toolbar.c:220
+msgid "/_Forward message (inline style)"
+msgstr "/_Pøeposlat zprávu (vlo¾ený styl)"
 
-#: src/toolbar.c:226
-#, fuzzy
-msgid "/Redirec_t"
-msgstr "/Pøesmìrovat"
+#: src/toolbar.c:221
+msgid "/Forward message as _attachment"
+msgstr "/Pøeposlat zprávu jako pøí_lohu"
 
-#: src/toolbar.c:372
+#: src/toolbar.c:363
 msgid "Get"
 msgstr "Stáhnout"
 
-#: src/toolbar.c:373
+#: src/toolbar.c:364
 msgid "Get All"
 msgstr "Stáhnout v¹e"
 
-#: src/toolbar.c:376
+#: src/toolbar.c:367
 msgid "Email"
 msgstr "Email"
 
-#: src/toolbar.c:378 src/toolbar.c:471
+#: src/toolbar.c:369 src/toolbar.c:461
 msgid "Reply"
 msgstr "Odpovìdìt"
 
-#: src/toolbar.c:379 src/toolbar.c:472
+#: src/toolbar.c:370 src/toolbar.c:462
 msgid "All"
 msgstr "V¹echno"
 
-#: src/toolbar.c:380 src/toolbar.c:473
+#: src/toolbar.c:371 src/toolbar.c:463
 msgid "Sender"
 msgstr "Odesílatel"
 
-#: src/toolbar.c:423
+#: src/toolbar.c:414
 msgid "Send later"
 msgstr "Poslat pozdìji"
 
-#: src/toolbar.c:424
+#: src/toolbar.c:415
 msgid "Draft"
 msgstr "Koncept"
 
-#: src/toolbar.c:427
+#: src/toolbar.c:418
 msgid "Attach"
 msgstr "Pøíloha"
 
-#: src/toolbar.c:430
-msgid "Editor"
-msgstr "Editor"
-
-#: src/toolbar.c:431
-#, fuzzy
-msgid "Wrap paragraph"
-msgstr "/Úp_ravy/_Zarovnat aktuální odstavec"
-
-#: src/toolbar.c:432
-msgid "Wrap all"
-msgstr ""
+#: src/toolbar.c:422
+msgid "Linewrap"
+msgstr "Zarovnání"
 
-#: src/toolbar.c:1353
+#: src/toolbar.c:1562
 msgid "News"
 msgstr "Diskuzní skupiny"
 
-#~ msgid "SSL connection using %s\n"
-#~ msgstr "SSL spojení pou¾ívá %s\n"
-
-#~ msgid "/_Message/Save to _draft folder"
-#~ msgstr "/_Zpráva/Ulo¾it jako _koncept"
-
-#~ msgid "/_Message/Save and _keep editing"
-#~ msgstr "/_Zpráva/Ulo¾it a pok_raèovat v editaci"
-
-#~ msgid "Queueing"
-#~ msgstr "Zaøazuji"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Error occurred while sending the message.\n"
-#~ "Put this message into queue folder?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Pøi posílání zprávy nastala chyba.\n"
-#~ "Chcete zprávu zaøadit do výstupní fronty?"
-
-#~ msgid "Can't queue the message."
-#~ msgstr "Zprávu nelze zaøadit."
-
-#~ msgid "Search Criteria"
-#~ msgstr "Vyhledávací kritéria"
-
-#~ msgid " Reset "
-#~ msgstr " Reset "
-
-#~ msgid "/_Scoring..."
-#~ msgstr "/_Hodnocení..."
-
-#~ msgid "/S_coring..."
-#~ msgstr "/_Hodnocení..."
-
-#~ msgid "/_Remove newsgroup"
-#~ msgstr "/Smazat d_diskusní skupinu"
-
-#~ msgid "Delete newsgroup"
-#~ msgstr "Smazat diskusní skupinu"
-
-#~ msgid "Abcdef"
-#~ msgstr "Abcdef"
-
-#~ msgid "(sending file...)"
-#~ msgstr "(posílám soubor...)"
-
-#~ msgid "Authorization for %s on %s failed"
-#~ msgstr "Autorizace pro %s na %s selhala"
-
-#~ msgid "/_File/_Folder"
-#~ msgstr "/_Soubor/_Slo¾ka"
-
-#~ msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
-#~ msgstr "/_Soubor/_Slo¾ka/_Vytvoøit novou slo¾ku..."
-
-#~ msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
-#~ msgstr "/_Soubor/_Slo¾ka/_Pøejmenovat slo¾ku..."
-
-#~ msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
-#~ msgstr "/_Soubor/_Slo¾ka/_Smazat slo¾ku"
-
+#: src/plugins/demo/demo.c:59
 #, fuzzy
-#~ msgid "/_File/_Folder/---"
-#~ msgstr "/_Soubor/_Slo¾ka"
+msgid "Demo"
+msgstr "Odstranit"
 
-#~ msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
-#~ msgstr "/_Soubor/Pøi_dat mbox mailbox...."
+#: src/plugins/demo/demo.c:64
+msgid ""
+"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed. It installs "
+"a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
+"\n"
+"It is not really useful"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "/_Message/Get new ma_il"
-#~ msgstr "/_Zpráva/_Pøíjem nové po¹ty"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:198
+msgid "Trayicon"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "Go online"
-#~ msgstr "Pracovat online"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:203
+msgid ""
+"This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
+"have new or unread mail.\n"
+"\n"
+"The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
+"letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
+msgstr ""
 
-#~ msgid "Add mbox mailbox"
-#~ msgstr "Pøidat mbox mailbox"
+#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:151
+msgid "MathML Viewer"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "Input the location of mailbox."
-#~ msgstr "Zadejte umístìní mailboxu."
+#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:156
+msgid ""
+"This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
+"(Content-Type: text/mathml)"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "Creation of the mailbox failed."
-#~ msgstr "Vytvoøení mailboxu selhalo."
+#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:78
+msgid "Automatically display attached images"
+msgstr "Automaticky zobrazit pøipojené obrázky"
 
-#~ msgid "Search failed"
-#~ msgstr "Neúspì¹né hledání"
+#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:85
+msgid "Resize attached images"
+msgstr "Zmìnit velikost pøipojených obrázkù"
 
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:316
 #, fuzzy
-#~ msgid "/_View/Show all _header"
-#~ msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit v¹echna zá_hlaví"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Error occurred while sending the notification.\n"
-#~ "Put this notification into queue folder?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Pøi posílání oznámení nastala chyba.\n"
-#~ "Chcete oznámení zaøadit do výstupní fronty?"
-
-#~ msgid "Can't queue the notification."
-#~ msgstr "Oznámení nelze zaøadit."
-
-#~ msgid "Error occurred while sending the notification."
-#~ msgstr "Pøi posílání oznámení nastala chyba."
-
-#~ msgid "Message already removed from folder."
-#~ msgstr "Zpráva ji¾ byla ze slo¾ky odstranìna"
-
-#~ msgid "/_Check signature"
-#~ msgstr "/Z_kontrolovat podpis"
+msgid "Filename:"
+msgstr "Název souboru"
 
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:323
 #, fuzzy
-#~ msgid "Right-click here to verify the signature"
-#~ msgstr "Nelze najít veøejný klíè pro podpis"
-
-#~ msgid "Incorporate from spool"
-#~ msgstr "Zaèlenit ze spoolu"
-
-#~ msgid "Filter on incorporation"
-#~ msgstr "Filtr na zaèlenìní"
-
-#~ msgid "Spool directory"
-#~ msgstr "Spool adresáø"
-
-#~ msgid "Only if a window is active"
-#~ msgstr "Pouze pokud je okno aktivní"
-
-#~ msgid "Use external program for sending"
-#~ msgstr "Pou¾ít externí program pro posílání"
-
-#~ msgid "Queue messages that fail to send"
-#~ msgstr "Zprávy, které se nepodaøilo odeslat, zaøadit do fronty"
-
-#~ msgid "Global spelling checker settings"
-#~ msgstr "Souhrnné nastavení pravopisu"
-
-#~ msgid "Block cursor"
-#~ msgstr "Blokovat kurzor"
-
-#~ msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
-#~ msgstr "Chytré zalamování (EXPERIMENTÁLNÍ)"
-
-#~ msgid "Small"
-#~ msgstr "Malé"
+msgid "Filesize:"
+msgstr "Velikost slo¾ky :"
 
-#~ msgid "Normal"
-#~ msgstr "Normální"
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:344
+#, fuzzy
+msgid "Load Image"
+msgstr "staré zprávy"
 
-#~ msgid "Leave space on head"
-#~ msgstr "Vynechat prázdné místo v záhlaví"
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:350
+msgid "Content-Type:"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "Show signature check result in a popup window"
-#~ msgstr "Zobrazit výsledek testování podpisu v popup oknì"
+#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:44
+msgid "Image Viewer"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "Icon theme"
-#~ msgstr "Téma ikon"
+#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:49
+msgid "This plugin uses either gdk-pixbuf or imlib to display attached images."
+msgstr ""
 
-#~ msgid "Set message colors"
-#~ msgstr "Nastavení barev pro zprávy"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:183
+msgid "Dillo HTML Viewer"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "Folder Properties"
-#~ msgstr "Vlastnosti slo¾ky"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:188
+msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
+msgstr ""
 
-#~ msgid "Folder Properties for "
-#~ msgstr "Vlastnosti slo¾ky pro "
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:103
+msgid "Don't Follow Links in Mails"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "Current scoring rules"
-#~ msgstr "Aktuální pravidla pro ohodnocení"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:109
+msgid ""
+"(You can still allow following links\n"
+"by reloading the page)"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "Important score"
-#~ msgstr "Dùle¾ité ohodnocení"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:115
+msgid "Full Window Mode (Hide Controls)"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "Match string is not valid."
-#~ msgstr "Hledaný øetìzec je neplatný."
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:91
+msgid "Enable virus scanning"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "Customize Toolbars/Message Window"
-#~ msgstr "Pøizpùsobení nástrojové li¹ty/Okno se zprávou"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:105
+msgid "Enable archive content scanning"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "Customize Toolbars/Compose Window"
-#~ msgstr "Pøizpùsobení nástrojové li¹ty/Okno s novou zprávou"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:118
+#, fuzzy
+msgid "Maximum attachment size"
+msgstr "Maximum polo¾ek"
 
-#~ msgid "Oops: Signature not verified"
-#~ msgstr "Oops: Podpis není verifikován"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:136
+#, fuzzy
+msgid "MB"
+msgstr "M"
 
-#~ msgid "Good signature"
-#~ msgstr "Správný podpis"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:140
+#, fuzzy
+msgid "Receive infected messages"
+msgstr "smazané zprávy"
 
-#~ msgid "Good signature but the key has expired"
-#~ msgstr "Správný podpis ale platnost klíèe ji¾ vypr¹ela"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:153
+#, fuzzy
+msgid "Save folder"
+msgstr "Nová slo¾ka"
 
-#~ msgid "BAD signature"
-#~ msgstr "©PATNÝ podpis"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:173
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:175
+msgid "Leave empty to use the default trash folder"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "Error verifying the signature"
-#~ msgstr "Chyba pøi verifikaci podpisu"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:230
+msgid "Filtering/Clam AntiVirus"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "Different results for signatures"
-#~ msgstr "Rùzné výsledky pro podpisy"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:250
+msgid "Clam AntiVirus GTK"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "Good signature from \"%s\" but it has expired"
-#~ msgstr "Správný podpis od \"%s\" ale platnost ji¾ skonèila"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:255
+msgid ""
+"This plugin provides a Preferences page for the Clam AntiVirus plugin.\n"
+"\n"
+"You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
+"Clam AntiVirus.\n"
+"\n"
+"With this plugin you can enable the scanning, enable archive content "
+"scanning, set the maximum size of an attachment to be checked, (if the "
+"attachment is larger it will not be checked), configure whether infected "
+"mail should be received (default: Yes) and select the folder where infected "
+"mail will be saved.\n"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "Good signature from \"%s\" but the key has expired"
-#~ msgstr "Správný podpis od \"%s\" ale platnost klíèe ji¾ skonèila"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:243
+msgid "Clam AntiVirus"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "Cannot find user ID for this key."
-#~ msgstr "Nemohu najít ID u¾ivatele pro tento klíè."
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:248
+msgid ""
+"This plugin uses Clam AntiVirus to scan all message attachments that are "
+"received from a POP account.\n"
+"\n"
+"When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
+"saved in a specially designated folder.\n"
+"\n"
+"This plugin only contains the actual function for scanning and deleting or "
+"moving the message. You probably want to load the Gtk+ User Interface plugin "
+"too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "Key expired %s"
-#~ msgstr "Platnost klíèe vypr¹ela %s"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:220
+msgid "SpamAssassin"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "Checking signature"
-#~ msgstr "Zkontrolovat podpis"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:225
+msgid ""
+"This plugin checks all messages that are received from a POP account for "
+"spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin Server "
+"(spamd) running somewhere.\n"
+"\n"
+"When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a "
+"special folder.\n"
+"\n"
+"This plugin only contains the actual function for filtering and deleting or "
+"moving the message. You probably want to load a User Interface plugin too, "
+"otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "%s%s%s from \"%s\""
-#~ msgstr "%s%s%s od \"%s\""
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:103
+msgid "Enable SpamAssassin Filtering"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "/E_xecute"
-#~ msgstr "/S_pustit"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:110
+msgid "SpamAssassin Server (spamd)"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "/_Print..."
-#~ msgstr "/_Tisk..."
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:117
+msgid "Maximum Message Size"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "/Select _all"
-#~ msgstr "/Vybrat _v¹e"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:124
+msgid "Folder for saved Spam"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "/Select t_hread"
-#~ msgstr "/Vybrat _vlákno"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:132
+#, fuzzy
+msgid "Receive Spam"
+msgstr "Pøíjem"
 
-#~ msgid "/_Forward message (inline style)"
-#~ msgstr "/_Pøeposlat zprávu (vlo¾ený styl)"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:149
+msgid ":"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "/Forward message as _attachment"
-#~ msgstr "/Pøeposlat zprávu jako pøí_lohu"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:189
+#, fuzzy
+msgid "..."
+msgstr " ... "
 
-#~ msgid "Linewrap"
-#~ msgstr "Zarovnání"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:195
+msgid "kB"
+msgstr ""
 
-#~ msgid "Resize attached images"
-#~ msgstr "Zmìnit velikost pøipojených obrázkù"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:302
+msgid "SpamAssassin GTK"
+msgstr ""
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Receive Spam"
-#~ msgstr "Pøíjem"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:307
+msgid ""
+"This plugin provides a Preferences page for the SpamAssassin plugin.\n"
+"\n"
+"You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
+"SpamAssassin.\n"
+"\n"
+"With this plugin you can enable the filtering, change the SpamAssassin "
+"server host and port, set the maximum size of messages to be checked, (if "
+"the message is larger it will not be checked), configure whether spam mail "
+"should be received (default: Yes) and select the folder where spam mail will "
+"be saved.\n"
+msgstr ""
 
 #~ msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
 #~ msgstr "Nemohu se spojit s SMTP serverem: %s:%d\n"
@@ -9090,15 +7489,62 @@ msgstr "Diskuzn
 #~ msgid "Tunnel command to open connection"
 #~ msgstr "Pøíkaz pro otevøení tunelovaného spojení"
 
+#~ msgid "Could not get message file %d"
+#~ msgstr "Nelze naèíst soubor %d se zprávou"
+
 #~ msgid "Could not get message file."
 #~ msgstr "Nelze naèíst soubor se zprávou."
 
+#~ msgid "Could not get message part."
+#~ msgstr "Nelze naèíst èást zprávy."
+
 #~ msgid "No message part selected."
 #~ msgstr "Není vybrána ¾ádná èást zprávy."
 
 #~ msgid "No message file selected."
 #~ msgstr "Není vybrán ¾ádný soubor se zprávou."
 
+#~ msgid "Can't get part of multipart message"
+#~ msgstr "Nemohu získat èást z mnohaèás»ové zprávy"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The selected action cannot be used in the compose window\n"
+#~ "because it contains %%f, %%F or %%p."
+#~ msgstr ""
+#~ "V oknì pro psaní zprávy nelze vybranou akci pou¾ít\n"
+#~ "proto¾e obsahuje %%f, %%F nebo %%p."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nelze spustit pøíkaz. Selhalo vytvoøení roury.\n"
+#~ "%s"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Could not fork to execute the following command:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nelze provést fork pro spu¹tìní následujícího pøíkazu:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "%s"
+
+#~ msgid "--- Running: %s\n"
+#~ msgstr "--- Spu¹tìn: %s\n"
+
+#~ msgid "--- Ended: %s\n"
+#~ msgstr "--- Ukonèen: %s\n"
+
+#~ msgid "Action's input/output"
+#~ msgstr "Vstup/výstup pro akce"
+
+#~ msgid " Send "
+#~ msgstr " Odeslat "
+
+#~ msgid "Abort"
+#~ msgstr "Pøeru¹it"
+
 #~ msgid "for message file name"
 #~ msgstr "pro název souboru se zprávou"
 
@@ -9108,6 +7554,9 @@ msgstr "Diskuzn
 #~ msgid "Delete on Server"
 #~ msgstr "Smazat na serveru"
 
+#~ msgid "Error occurred while sending the message to `%s'."
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba pøi posílání zprávy pro '%s'."
+
 #~ msgid "Error occurred while sending the message with command `%s'."
 #~ msgstr "Vyskytla se chyba pøi posílání zprávy pomocí pøíkazu '%s'."
 
@@ -9136,12 +7585,18 @@ msgstr "Diskuzn
 #~ "Vybraný úèet \"%s\" není úèet typu POP.\n"
 #~ "Vyberte prosím jiný úèet."
 
+#~ msgid "Preview mail"
+#~ msgstr "Náhled zprávy"
+
 #~ msgid "Preview old/new mail on account"
 #~ msgstr "Náhled na starou/novou po¹tu pro úèet"
 
 #~ msgid "Remove selected mail"
 #~ msgstr "Odstranit vybranou po¹tu"
 
+#~ msgid "Download"
+#~ msgstr "Sta¾ení"
+
 #~ msgid "Download selected mail"
 #~ msgstr "Sta¾ení vybrané po¹ty"
 
@@ -9166,6 +7621,9 @@ msgstr "Diskuzn
 #~ msgid "SMTP AUTH failed\n"
 #~ msgstr "SMTP AUTH selhala\n"
 
+#~ msgid "Error occurred while sending QUIT\n"
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba bìhem posílání QUIT\n"
+
 #~ msgid "%d new, %d unread, %d total"
 #~ msgstr "%d nových, %d nepøeètených, %d celkem"
 
@@ -9224,6 +7682,9 @@ msgstr "Diskuzn
 #~ msgid "%s: file not exist\n"
 #~ msgstr "%s: soubor neexistuje\n"
 
+#~ msgid "File %s doesn't exist\n"
+#~ msgstr "Soubor %s neexistuje\n"
+
 #~ msgid "Can't get file size of %s\n"
 #~ msgstr "Nemohu zjistit délku souboru %s\n"
 
@@ -9266,6 +7727,9 @@ msgstr "Diskuzn
 #~ msgid "Compose: input from monitoring process\n"
 #~ msgstr "Psaní: vstup z externího procesu\n"
 
+#~ msgid "Couldn't exec external editor\n"
+#~ msgstr "Nelze spustit externí editor\n"
+
 #~ msgid "Couldn't write to file\n"
 #~ msgstr "Nelze zapisovat do souboru\n"
 
@@ -9281,6 +7745,9 @@ msgstr "Diskuzn
 #~ msgid "Folder %s is selected\n"
 #~ msgstr "Je vybrána slo¾ka %s\n"
 
+#~ msgid "Subscribe to newsgroup"
+#~ msgstr "Pøipojit diskuzní skupinu"
+
 #~ msgid "Others..."
 #~ msgstr "Ostatní..."
 
@@ -9323,6 +7790,9 @@ msgstr "Diskuzn
 #~ msgid "getting new messages of account %s...\n"
 #~ msgstr "Získávám nové zprávy z úètu %s ...\n"
 
+#~ msgid "a message won't be received\n"
+#~ msgstr "zpráva nebyla pøijata\n"
+
 #~ msgid "no messages in local mailbox.\n"
 #~ msgstr "®ádné zprávy v místní po¹tovní schránce.\n"
 
@@ -9332,6 +7802,9 @@ msgstr "Diskuzn
 #~ msgid "Creating log window...\n"
 #~ msgstr "Vytváøím záznamové okno...\n"
 
+#~ msgid "/_File/_Rescan folder tree"
+#~ msgstr "/_Soubor/Z_novu naèíst strom slo¾ek"
+
 #~ msgid "/_View/Ex_pand Message View"
 #~ msgstr "/Z_obrazit/Roz¹íøit po_hled na zprávu"
 
@@ -9408,6 +7881,9 @@ msgstr "Diskuzn
 #~ msgid "can't write to temporary file\n"
 #~ msgstr "Nemohu zapisovat do doèasného souboru\n"
 
+#~ msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
+#~ msgstr "Získávám zprávy z %s do %s...\n"
+
 #~ msgid "can't read mbox file.\n"
 #~ msgstr "Nemohu pøeèíst soubor s po¹tovní schránkou.\n"
 
@@ -9497,6 +7973,9 @@ msgstr "Diskuzn
 #~ msgid "Error occurred while sending notification."
 #~ msgstr "Pøi posílání potvrzení nastala chyba."
 
+#~ msgid "can't copy message %s to %s\n"
+#~ msgstr "Nemohu zkopírovat zprávu %s do %s\n"
+
 #~ msgid "Can't open mark file.\n"
 #~ msgstr "Nemohu otevøít oznaèený soubor.\n"
 
@@ -9515,12 +7994,27 @@ msgstr "Diskuzn
 #~ msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
 #~ msgstr "Neplatná pøíkazová øádka prohlí¾eèe MIME: '%s'"
 
+#~ msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
+#~ msgstr "NNTP spojení %s:%d bylo pøeru¹eno. Obnovuji spojení...\n"
+
 #~ msgid "article %d has been already cached.\n"
 #~ msgstr "pøíspìvek %d u¾ byl v mezipamìti.\n"
 
+#~ msgid "can't select group %s\n"
+#~ msgstr "Nemohu vybrat skupinu: %s\n"
+
 #~ msgid "getting article %d...\n"
 #~ msgstr "Získávám pøíspìvek %d...\n"
 
+#~ msgid "can't read article %d\n"
+#~ msgstr "Nemohu èíst pøíspìvek %d\n"
+
+#~ msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
+#~ msgstr "Nemohu naèíst seznam diskuzních skupin\n"
+
+#~ msgid "can't retrieve article %d\n"
+#~ msgstr "Nemohu naèíst pøíspìvek %d\n"
+
 #~ msgid "no new articles.\n"
 #~ msgstr "®ádný nový pøíspìvek.\n"
 
@@ -9530,6 +8024,12 @@ msgstr "Diskuzn
 #~ msgid "\tDeleting all cached articles... "
 #~ msgstr "\tVymazávám v¹echny pøíspìvky z mezipamìti... "
 
+#~ msgid "error occurred on DELE\n"
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba bìhem DELE\n"
+
+#~ msgid "Found %s\n"
+#~ msgstr "Nalezený %s\n"
+
 #~ msgid "Configuration is saved.\n"
 #~ msgstr "Konfigurace je ulo¾ena.\n"
 
@@ -9625,6 +8125,9 @@ msgstr "Diskuzn
 #~ msgid "Creating actions dialog\n"
 #~ msgstr "Vytváøím dialog pro akce\n"
 
+#~ msgid "Close window"
+#~ msgstr "Zavøít okno"
+
 #~ msgid "Creating summary column setting window...\n"
 #~ msgstr "Vytváøím okno pro nastavení sloupcù pro pøehled...\n"
 
@@ -9664,6 +8167,9 @@ msgstr "Diskuzn
 #~ msgid "Sending queued message %d failed.\n"
 #~ msgstr "Neúspì¹né poslání zprávy %d z fronty.\n"
 
+#~ msgid "saving sent message...\n"
+#~ msgstr "ukládám odeslanou zprávu...\n"
+
 #~ msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
 #~ msgstr "Neplatný pøíkazový øádek tisku: '%s'\n"
 
@@ -9780,6 +8286,12 @@ msgstr "Diskuzn
 #~ "'Zobrazit obrázek', nebo stisknìte klávesu 'i'.\n"
 #~ "\n"
 
+#~ msgid "To open this part with external program, select "
+#~ msgstr "K otevøení této èásti pomocí externího programu vyberte "
+
+#~ msgid "or double-click, or click the center button, "
+#~ msgstr "nebo kliknìte dvakrát èi kliknìte na støední tlaèítko, "
+
 #~ msgid "move_file(): file %s already exists."
 #~ msgstr "move_file(): soubor '%s' u¾ existuje."