2007-02-26 [paul] 2.7.2cvs75
[claws.git] / po / cs.po
index e690d347a787bac2ed2018ead4fca963902032bf..12ba241c7dac8f4797256545cd853a550fcaee70 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -5,18 +5,18 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed-claws\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: paul@sylpheed.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-11-02 12:05+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-11-02 14:16+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-02-21 12:10+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-02-22 13:28+0100\n"
 "Last-Translator: Tim <timbrain@post.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(((n%100>=10 && n%100<=14) || (n%10>5))? 2 : (n%10>=2 && n%10<=4) ? 1 : 0);\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(((n%100>=10 && n%100<=14) || (n%10>5)) ? 2 : (n%10>=2 && n%10<=4) ? 1 : 0);\n"
 
-#: src/account.c:378
+#: src/account.c:372
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
@@ -24,72 +24,80 @@ msgstr ""
 "Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
 "Před úpravou tohoto účtu zavřete prosím všechna tato okna."
 
-#: src/account.c:425
+#: src/account.c:419
 msgid "Can't create folder."
 msgstr "Nemohu vytvořit složku."
 
-#: src/account.c:682
+#: src/account.c:676
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Úpravy účtů"
 
-#: src/account.c:700
+#: src/account.c:694
 msgid ""
 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
 "given, the checkbox in the 'G' column indicates which accounts will be "
 "included."
 msgstr ""
-"Funkce 'Stáhnout vše' načte zprávy z účtů v pořadí v jakém jsou zde uvedeny. "
-"Zaškrtnutím ve sloupci 'G' určíte, zda účet bude touto funkcí zpracován."
+"Funkce 'Přijmout poštu ze všech účtů' načte zprávy z účtů v pořadí v jakém jsou zde uvedeny. "
+"Zaškrtnutím ve sloupci 'P' určíte, zda účet bude touto funkcí zpracován."
 
-#: src/account.c:773
+#: src/account.c:767
 msgid " _Set as default account "
 msgstr " Nastavit účet jako _výchozí "
 
-#: src/account.c:867
+#: src/account.c:861
 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
 msgstr "Účty se vzdáleně umístěnými složkami (např. IMAP) nemohou být kopírovány."
 
-#: src/account.c:873
+#: src/account.c:867
 #, c-format
 msgid "Copy of %s"
 msgstr "Kopie %s"
 
-#: src/account.c:1012
+#: src/account.c:1006
 #, c-format
 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit účet '%s'?"
 
-#: src/account.c:1014
+#: src/account.c:1008
 msgid "(Untitled)"
 msgstr "(Nepojmenovaný)"
 
-#: src/account.c:1015
+#: src/account.c:1009
 msgid "Delete account"
 msgstr "Odstranit účet"
 
-#: src/account.c:1458
+#: src/account.c:1455
+msgid "Accounts List Default Column Name|D"
+msgstr "V"
+
+#: src/account.c:1461 src/prefs_folder_item.c:740
 msgid "Default account"
 msgstr "Výchozí účet"
 
-#: src/account.c:1472
+#: src/account.c:1469
+msgid "Accounts List Get Column Name|G"
+msgstr "P"
+
+#: src/account.c:1475
 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
-msgstr "Funkce 'Stáhnout vše' načte zprávy z účtů označených zaškrtnutím"
+msgstr "Funkce 'Přijmout poštu ze všech účtů' načte zprávy z účtů označených zaškrtnutím"
 
-#: src/account.c:1479 src/addressadd.c:196 src/addressbook.c:132
-#: src/compose.c:5684 src/compose.c:5975 src/editaddress.c:953
-#: src/editaddress.c:1002 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:287
+#: src/account.c:1482 src/addressadd.c:196 src/addressbook.c:132
+#: src/compose.c:5857 src/compose.c:6148 src/editaddress.c:1043
+#: src/editaddress.c:1092 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:287
 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:424 src/editvcard.c:183
 #: src/importmutt.c:226 src/importpine.c:226 src/mimeview.c:213
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:376 src/prefs_filtering.c:364
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:404 src/prefs_filtering.c:364
 #: src/prefs_filtering.c:1481 src/prefs_template.c:185
 msgid "Name"
 msgstr "Jméno"
 
-#: src/account.c:1486 src/prefs_account.c:1169 src/prefs_account.c:2697
+#: src/account.c:1489 src/prefs_account.c:1232 src/prefs_account.c:2783
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokol"
 
-#: src/account.c:1493 src/ssl_manager.c:102
+#: src/account.c:1496 src/ssl_manager.c:102
 msgid "Server"
 msgstr "Server"
 
@@ -103,8 +111,9 @@ msgid "Could not get message part."
 msgstr "Nelze načíst část zprávy."
 
 #: src/action.c:403
-msgid "Can't get part of multipart message"
-msgstr "Nemohu získat část z mnohačásťové zprávy"
+#, c-format
+msgid "Can't get part of multipart message: %s"
+msgstr "Nemohu získat část z mnohačásťové zprávy: %s"
 
 #: src/action.c:517
 #, c-format
@@ -153,7 +162,7 @@ msgstr "--- Ukončeno: %s\n"
 msgid "Action's input/output"
 msgstr "Vstup/výstup akce"
 
-#: src/action.c:1527
+#: src/action.c:1529
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
@@ -164,11 +173,11 @@ msgstr ""
 "('%%h' bude nahrazeno parametrem)\n"
 "  %s"
 
-#: src/action.c:1532
+#: src/action.c:1534
 msgid "Action's hidden user argument"
 msgstr "Skrytý uživatelský parametr akce"
 
-#: src/action.c:1536
+#: src/action.c:1538
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
@@ -179,350 +188,345 @@ msgstr ""
 "('%%u' bude nahrazeno parametrem)\n"
 "  %s"
 
-#: src/action.c:1541
+#: src/action.c:1543
 msgid "Action's user argument"
 msgstr "Uživatelský parametr akce"
 
+#: src/addr_compl.c:554 src/addressbook.c:4399
+msgid "Group"
+msgstr "Skupina"
+
 #: src/addressadd.c:174
 msgid "Add to address book"
 msgstr "Přidat do knihy adres"
 
-#: src/addressadd.c:208 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:377
-#: src/toolbar.c:449
+#: src/addressadd.c:208 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:405
+#: src/toolbar.c:459
 msgid "Address"
 msgstr "Adresa"
 
-#: src/addressadd.c:218 src/addressbook.c:134 src/editaddress.c:761
-#: src/editaddress.c:825 src/editgroup.c:289
+#: src/addressadd.c:218 src/addressbook.c:134 src/editaddress.c:851
+#: src/editaddress.c:915 src/editgroup.c:289
 msgid "Remarks"
 msgstr "Poznámky"
 
-#: src/addressadd.c:240
+#: src/addressadd.c:240 src/addressbook_foldersel.c:164
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Vybrat složku pro knihu adres"
 
-#: src/addressbook.c:133 src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807
-#: src/editgroup.c:288 src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:638
-#: src/exporthtml.c:802 src/ldif.c:835
+#: src/addressbook.c:133 src/editaddress.c:849 src/editaddress.c:897
+#: src/editgroup.c:288 src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:591
+#: src/exporthtml.c:755 src/ldif.c:779
 msgid "Email Address"
 msgstr "E-mail"
 
-#: src/addressbook.c:416
+#: src/addressbook.c:426
 msgid "/_Book"
 msgstr "/_Kniha"
 
-#: src/addressbook.c:417
+#: src/addressbook.c:427
 msgid "/_Book/New _Book"
 msgstr "/_Kniha/Nová _kniha"
 
-#: src/addressbook.c:418
+#: src/addressbook.c:428
 msgid "/_Book/New _Folder"
 msgstr "/_Kniha/Nová _složka"
 
-#: src/addressbook.c:419
+#: src/addressbook.c:429
 msgid "/_Book/New _vCard"
 msgstr "/_Kniha/Nová _vCard"
 
-#: src/addressbook.c:421
+#: src/addressbook.c:431
 msgid "/_Book/New _JPilot"
 msgstr "/_Kniha/Nový _JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:424
+#: src/addressbook.c:434
 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
 msgstr "/_Kniha/Nový _LDAP server"
 
-#: src/addressbook.c:426 src/addressbook.c:429
+#: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:439
 msgid "/_Book/---"
 msgstr "/_Kniha/---"
 
-#: src/addressbook.c:427
+#: src/addressbook.c:437
 msgid "/_Book/_Edit book"
 msgstr "/_Kniha/Up_ravit"
 
-#: src/addressbook.c:428
+#: src/addressbook.c:438
 msgid "/_Book/_Delete book"
 msgstr "/_Kniha/_Odstranit knihu"
 
-#: src/addressbook.c:430
+#: src/addressbook.c:440
 msgid "/_Book/_Save"
 msgstr "/_Kniha/_Uložit"
 
-#: src/addressbook.c:431
+#: src/addressbook.c:441
 msgid "/_Book/_Close"
 msgstr "/_Kniha/_Zavřít"
 
-#: src/addressbook.c:432
+#: src/addressbook.c:442
 msgid "/_Address"
 msgstr "/_Adresa"
 
-#: src/addressbook.c:433
+#: src/addressbook.c:443
 msgid "/_Address/_Select all"
 msgstr "/_Adresa/Vybrat vš_e"
 
-#: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:441
-#: src/addressbook.c:444
+#: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:451
+#: src/addressbook.c:454
 msgid "/_Address/---"
 msgstr "/_Adresa/--"
 
-#: src/addressbook.c:435
+#: src/addressbook.c:445
 msgid "/_Address/C_ut"
 msgstr "/_Adresa/_Vyjmout"
 
-#: src/addressbook.c:436
+#: src/addressbook.c:446
 msgid "/_Address/_Copy"
 msgstr "/_Adresa/_Kopírovat"
 
-#: src/addressbook.c:437
+#: src/addressbook.c:447
 msgid "/_Address/_Paste"
 msgstr "/_Adresa/V_ložit"
 
-#: src/addressbook.c:439
+#: src/addressbook.c:449
 msgid "/_Address/_Edit"
 msgstr "/_Adresa/U_pravit"
 
-#: src/addressbook.c:440
+#: src/addressbook.c:450
 msgid "/_Address/_Delete"
 msgstr "/_Adresa/_Odstranit"
 
-#: src/addressbook.c:442
+#: src/addressbook.c:452
 msgid "/_Address/New _Address"
 msgstr "/_Adresa/Nová _adresa"
 
-#: src/addressbook.c:443
+#: src/addressbook.c:453
 msgid "/_Address/New _Group"
 msgstr "/_Adresa/Nová _skupina"
 
-#: src/addressbook.c:445
+#: src/addressbook.c:455
 msgid "/_Address/_Mail To"
 msgstr "/_Adresa/Napsat novou _zprávu"
 
-#: src/addressbook.c:446 src/compose.c:767 src/mainwindow.c:799
-#: src/messageview.c:302
+#: src/addressbook.c:456 src/compose.c:791 src/mainwindow.c:805
+#: src/messageview.c:306
 msgid "/_Tools"
 msgstr "/_Nástroje"
 
-#: src/addressbook.c:447
+#: src/addressbook.c:457
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
 msgstr "/_Nástroje/Importovat _LDIF soubor..."
 
-#: src/addressbook.c:448
+#: src/addressbook.c:458
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
 msgstr "/_Nástroje/Importovat _Mutt soubor..."
 
-#: src/addressbook.c:449
+#: src/addressbook.c:459
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
 msgstr "/_Nástroje/Importovat _Pine soubor..."
 
-#: src/addressbook.c:450 src/mainwindow.c:808 src/mainwindow.c:831
-#: src/mainwindow.c:833 src/mainwindow.c:842 src/mainwindow.c:845
-#: src/mainwindow.c:849 src/messageview.c:306 src/messageview.c:327
+#: src/addressbook.c:460 src/mainwindow.c:814 src/mainwindow.c:837
+#: src/mainwindow.c:839 src/mainwindow.c:841 src/mainwindow.c:850
+#: src/mainwindow.c:853 src/mainwindow.c:857 src/messageview.c:310
+#: src/messageview.c:331 src/messageview.c:333
 msgid "/_Tools/---"
 msgstr "/_Nástroje/---"
 
-#: src/addressbook.c:451
+#: src/addressbook.c:461
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
 msgstr "/_Nástroje/Exportovat _HTML..."
 
-#: src/addressbook.c:452
+#: src/addressbook.c:462
 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
 msgstr "/_Nástroje/Exportovat LDI_F..."
 
-#: src/addressbook.c:453 src/compose.c:772 src/mainwindow.c:874
-#: src/messageview.c:330
+#: src/addressbook.c:463 src/compose.c:796 src/mainwindow.c:882
+#: src/messageview.c:336
 msgid "/_Help"
 msgstr "/Nápo_věda"
 
-#: src/addressbook.c:454 src/compose.c:773 src/mainwindow.c:880
-#: src/messageview.c:331
+#: src/addressbook.c:464 src/compose.c:797 src/mainwindow.c:888
+#: src/messageview.c:337
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/Nápo_věda/_O aplikaci"
 
-#: src/addressbook.c:459 src/addressbook.c:475 src/compose.c:540
-#: src/mainwindow.c:518 src/messageview.c:164
+#: src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485 src/compose.c:564
+#: src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:168
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/Ú_pravy"
 
-#: src/addressbook.c:460 src/addressbook.c:476
+#: src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/_Odstranit"
 
-#: src/addressbook.c:461 src/addressbook.c:465 src/addressbook.c:474
-#: src/addressbook.c:477 src/addressbook.c:480 src/addressbook.c:484
-#: src/compose.c:519 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:66
-#: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:54
-#: src/news_gtk.c:57 src/news_gtk.c:59 src/plugins/trayicon/trayicon.c:102
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:105 src/plugins/trayicon/trayicon.c:107
-#: src/summaryview.c:423 src/summaryview.c:427 src/summaryview.c:432
-#: src/summaryview.c:450 src/summaryview.c:471 src/summaryview.c:477
-msgid "/---"
-msgstr "/---"
-
-#: src/addressbook.c:462
+#: src/addressbook.c:472
 msgid "/New _Book"
 msgstr "/Nová _kniha"
 
-#: src/addressbook.c:463
+#: src/addressbook.c:473
 msgid "/New _Folder"
 msgstr "/Nová _složka"
 
-#: src/addressbook.c:464 src/addressbook.c:479
+#: src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:489
 msgid "/New _Group"
 msgstr "/Nová _skupina"
 
-#: src/addressbook.c:466 src/addressbook.c:481
+#: src/addressbook.c:476 src/addressbook.c:491
 msgid "/C_ut"
 msgstr "/_Vyjmout"
 
-#: src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:482
+#: src/addressbook.c:477 src/addressbook.c:492
 msgid "/_Copy"
 msgstr "/_Kopírovat"
 
-#: src/addressbook.c:468 src/addressbook.c:483
+#: src/addressbook.c:478 src/addressbook.c:493
 msgid "/_Paste"
 msgstr "/V_ložit"
 
-#: src/addressbook.c:473
+#: src/addressbook.c:483
 msgid "/_Select all"
 msgstr "/Vybrat vš_e"
 
-#: src/addressbook.c:478
+#: src/addressbook.c:488
 msgid "/New _Address"
 msgstr "/Nová _adresa"
 
-#: src/addressbook.c:486
+#: src/addressbook.c:496
 msgid "/_Mail To"
 msgstr "/Napsat novou _zprávu"
 
-#: src/addressbook.c:488
+#: src/addressbook.c:498
 msgid "/_Browse Entry"
 msgstr "/_Prohlížet záznam"
 
-#: src/addressbook.c:501 src/crash.c:450 src/crash.c:469 src/importldif.c:119
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:132 src/prefs_themes.c:683
-#: src/prefs_themes.c:715 src/prefs_themes.c:716
+#: src/addressbook.c:511 src/crash.c:451 src/crash.c:470 src/importldif.c:119
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:136 src/prefs_themes.c:684
+#: src/prefs_themes.c:716 src/prefs_themes.c:717
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznámá(ý)"
 
-#: src/addressbook.c:508 src/addressbook.c:527 src/importldif.c:126
+#: src/addressbook.c:518 src/addressbook.c:537 src/importldif.c:126
 msgid "Success"
 msgstr "Úspěch"
 
-#: src/addressbook.c:509 src/importldif.c:127
+#: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:127
 msgid "Bad arguments"
 msgstr "Špatné argumenty"
 
-#: src/addressbook.c:510 src/importldif.c:128
+#: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:128
 msgid "File not specified"
 msgstr "Není zadán soubor"
 
-#: src/addressbook.c:511 src/importldif.c:129
+#: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:129
 msgid "Error opening file"
 msgstr "Chyba při otevírání souboru"
 
-#: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:130
+#: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:130
 msgid "Error reading file"
 msgstr "Chyba při čtení souboru"
 
-#: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:131
+#: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:131
 msgid "End of file encountered"
 msgstr "Byl dosažen konec souboru"
 
-#: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:132
+#: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:132
 msgid "Error allocating memory"
 msgstr "Chyba při alokaci paměti"
 
-#: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:133
+#: src/addressbook.c:525 src/importldif.c:133
 msgid "Bad file format"
 msgstr "Špatný formát souboru"
 
-#: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:134
+#: src/addressbook.c:526 src/importldif.c:134
 msgid "Error writing to file"
 msgstr "Chyba při zápisu do souboru"
 
-#: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:135
+#: src/addressbook.c:527 src/importldif.c:135
 msgid "Error opening directory"
 msgstr "Chyba při otevírání adresáře"
 
-#: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:136
+#: src/addressbook.c:528 src/importldif.c:136
 msgid "No path specified"
 msgstr "Není zadána cesta"
 
-#: src/addressbook.c:528
+#: src/addressbook.c:538
 msgid "Error connecting to LDAP server"
 msgstr "Chyba při připojování na LDAP server"
 
-#: src/addressbook.c:529
+#: src/addressbook.c:539
 msgid "Error initializing LDAP"
 msgstr "Chyba při inicializaci LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:530
+#: src/addressbook.c:540
 msgid "Error binding to LDAP server"
 msgstr "Chyba při napojování na LDAP server"
 
-#: src/addressbook.c:531
+#: src/addressbook.c:541
 msgid "Error searching LDAP database"
 msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
 
-#: src/addressbook.c:532
+#: src/addressbook.c:542
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
 msgstr "Při provádění oprací s LDAP vypršel čas"
 
-#: src/addressbook.c:533
+#: src/addressbook.c:543
 msgid "Error in LDAP search criteria"
 msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:534
+#: src/addressbook.c:544
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
 msgstr "Pro vyhledávací kritéria nebyly nalezeny žádné položky"
 
-#: src/addressbook.c:535
+#: src/addressbook.c:545
 msgid "LDAP search terminated on request"
 msgstr "Prohledávání ukončeno na žádost"
 
-#: src/addressbook.c:536
+#: src/addressbook.c:546
 msgid "Error starting TLS connection"
 msgstr "Chyba při vytváření TLS spojení"
 
-#: src/addressbook.c:853
+#: src/addressbook.c:916
 msgid "Sources"
 msgstr "Zdroje adres"
 
-#: src/addressbook.c:857 src/prefs_other.c:101 src/toolbar.c:190
-#: src/toolbar.c:1727
+#: src/addressbook.c:920 src/prefs_other.c:524 src/toolbar.c:194
+#: src/toolbar.c:1787
 msgid "Address book"
 msgstr "Kniha adres"
 
-#: src/addressbook.c:980
+#: src/addressbook.c:1052
 msgid "Lookup name:"
 msgstr "Hledané jméno:"
 
-#: src/addressbook.c:1040 src/compose.c:2031 src/compose.c:4308
-#: src/compose.c:5530 src/compose.c:6293 src/summary_search.c:291
+#: src/addressbook.c:1125 src/compose.c:2132 src/compose.c:4479
+#: src/compose.c:5703 src/compose.c:6468 src/compose.c:9548
+#: src/summary_search.c:359
 msgid "To:"
 msgstr "Komu:"
 
-#: src/addressbook.c:1044 src/compose.c:2015 src/compose.c:4051
-#: src/compose.c:4307
+#: src/addressbook.c:1129 src/compose.c:2116 src/compose.c:4215
+#: src/compose.c:4478 src/compose.c:9557
 msgid "Cc:"
 msgstr "Kopie:"
 
-#: src/addressbook.c:1048 src/compose.c:2018 src/compose.c:4082
+#: src/addressbook.c:1133 src/compose.c:2119 src/compose.c:4246
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Skrytá kopie:"
 
-#: src/addressbook.c:1283 src/addressbook.c:1329
+#: src/addressbook.c:1383 src/addressbook.c:1429
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Odstranit adresu(y)"
 
-#: src/addressbook.c:1284
+#: src/addressbook.c:1384
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr "Tato data jsou pouze pro čtení a nelze je odstranit."
 
-#: src/addressbook.c:1323
+#: src/addressbook.c:1423
 msgid "Delete group"
 msgstr "Odstranit skupinu"
 
-#: src/addressbook.c:1324
+#: src/addressbook.c:1424
 msgid ""
 "Really delete the group(s)?\n"
 "The addresses it contains will not be lost."
@@ -530,29 +534,29 @@ msgstr ""
 "Chcete odstranit skupinu (skupiny)?\n"
 "Adresy v ní (v nich) obsažené budou ztraceny."
 
-#: src/addressbook.c:1330
+#: src/addressbook.c:1430
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto adresu(y)?"
 
-#: src/addressbook.c:1932
+#: src/addressbook.c:2034
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr "Nelze vložit. Cílová kniha adres je pouze pro čtení."
 
-#: src/addressbook.c:1943
+#: src/addressbook.c:2045
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "Nelze provést vložení do skupiny adres."
 
-#: src/addressbook.c:2619
+#: src/addressbook.c:2728
 #, c-format
 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit výsledky vyhledávání '%s' ?"
 
-#: src/addressbook.c:2622 src/addressbook.c:2648 src/addressbook.c:2655
+#: src/addressbook.c:2731 src/addressbook.c:2757 src/addressbook.c:2764
 #: src/prefs_filtering_action.c:152
 msgid "Delete"
 msgstr "Odstranit"
 
-#: src/addressbook.c:2631
+#: src/addressbook.c:2740
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it "
@@ -561,19 +565,19 @@ msgstr ""
 "Chcete odstranit '%s'? Pokud odstraníte pouze složku, adresy v ní obsažené "
 "budou přesunuty do nadřazené složky."
 
-#: src/addressbook.c:2634 src/imap_gtk.c:283 src/mh_gtk.c:179
+#: src/addressbook.c:2743 src/imap_gtk.c:301 src/mh_gtk.c:182
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Odstranit složku"
 
-#: src/addressbook.c:2635
+#: src/addressbook.c:2744
 msgid "+Delete _folder only"
 msgstr "+Odstranit pouze _složku"
 
-#: src/addressbook.c:2635
+#: src/addressbook.c:2744
 msgid "Delete folder and _addresses"
 msgstr "Odstranit složku a _adresy"
 
-#: src/addressbook.c:2646
+#: src/addressbook.c:2755
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -582,7 +586,7 @@ msgstr ""
 "Chcete odstranit '%s'?\n"
 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
 
-#: src/addressbook.c:2653
+#: src/addressbook.c:2762
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -591,19 +595,19 @@ msgstr ""
 "Chcete odstranit '%s'?\n"
 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
 
-#: src/addressbook.c:3465
+#: src/addressbook.c:3634
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit index soubor."
 
-#: src/addressbook.c:3469
+#: src/addressbook.c:3638
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s knihou adres."
 
-#: src/addressbook.c:3479
+#: src/addressbook.c:3648
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "Konverze staré knihy adres proběhla úspěšně."
 
-#: src/addressbook.c:3484
+#: src/addressbook.c:3653
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -611,7 +615,7 @@ msgstr ""
 "Stará kniha adres zkonvertována,\n"
 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
 
-#: src/addressbook.c:3497
+#: src/addressbook.c:3666
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -619,7 +623,7 @@ msgstr ""
 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
 "ale byl vytvořen nové prázdné soubory knihy adres."
 
-#: src/addressbook.c:3503
+#: src/addressbook.c:3672
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -627,7 +631,7 @@ msgstr ""
 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
 
-#: src/addressbook.c:3508
+#: src/addressbook.c:3677
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -635,75 +639,72 @@ msgstr ""
 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres\n"
 "a nepodařilo se vytvořit nové soubory knihy adres."
 
-#: src/addressbook.c:3515 src/addressbook.c:3521
+#: src/addressbook.c:3684 src/addressbook.c:3690
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "Chyba při konverzi knihy adres"
 
-#: src/addressbook.c:3559
+#: src/addressbook.c:3728
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Chyba v knize adres"
 
-#: src/addressbook.c:3560
+#: src/addressbook.c:3729
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Nelze načíst index adres"
 
-#: src/addressbook.c:3887
+#: src/addressbook.c:4056
 msgid "Busy searching..."
 msgstr "Prohledávám..."
 
-#: src/addressbook.c:3958
+#: src/addressbook.c:4110
 #, c-format
 msgid "Search '%s'"
 msgstr "Hledání '%s'"
 
-#: src/addressbook.c:4183
+#: src/addressbook.c:4335
 msgid "Interface"
 msgstr "Rozhraní"
 
-#: src/addressbook.c:4199 src/exphtmldlg.c:378 src/expldifdlg.c:394
-#: src/exporthtml.c:1020 src/importldif.c:651
+#: src/addressbook.c:4351 src/addressbook_foldersel.c:192 src/exphtmldlg.c:375
+#: src/expldifdlg.c:394 src/exporthtml.c:973 src/importldif.c:651
 msgid "Address Book"
 msgstr "Kniha adres"
 
-#: src/addressbook.c:4215
+#: src/addressbook.c:4367
 msgid "Person"
 msgstr "Osoba"
 
-#: src/addressbook.c:4231
+#: src/addressbook.c:4383
 msgid "EMail Address"
 msgstr "Email adresa"
 
-#: src/addressbook.c:4247
-msgid "Group"
-msgstr "Skupina"
-
-#: src/addressbook.c:4263 src/exporthtml.c:922 src/folderview.c:468
-#: src/prefs_account.c:2410 src/prefs_folder_column.c:79
+#: src/addressbook.c:4415 src/exporthtml.c:875 src/folderview.c:469
+#: src/prefs_account.c:2491 src/prefs_folder_column.c:79
 msgid "Folder"
 msgstr "Složka"
 
-#: src/addressbook.c:4279
+#: src/addressbook.c:4431
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:4295 src/addressbook.c:4311
+#: src/addressbook.c:4447 src/addressbook.c:4463
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:4327
+#: src/addressbook.c:4479
 msgid "LDAP servers"
 msgstr "LDAP servery"
 
-#: src/addressbook.c:4343
+#: src/addressbook.c:4495
 msgid "LDAP Query"
 msgstr "LDAP dotaz"
 
-#: src/addressbook.c:4659 src/matcher.c:303 src/matcher.c:756
-#: src/matcher.c:889 src/prefs_matcher.c:218 src/prefs_matcher.c:521
-#: src/prefs_matcher.c:1332 src/prefs_matcher.c:1349 src/prefs_matcher.c:1351
-#: src/prefs_matcher.c:2102 src/prefs_matcher.c:2106
+#: src/addressbook.c:4811 src/addressbook_foldersel.c:389 src/matcher.c:305
+#: src/matcher.c:762 src/matcher.c:895 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:215
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:67 src/prefs_matcher.c:220
+#: src/prefs_matcher.c:523 src/prefs_matcher.c:1343 src/prefs_matcher.c:1360
+#: src/prefs_matcher.c:1362 src/prefs_matcher.c:2115 src/prefs_matcher.c:2119
 msgid "Any"
-msgstr "Kterákoliv"
+msgstr "kterákoliv"
 
 #: src/addrgather.c:158
 msgid "Please specify name for address book."
@@ -739,7 +740,7 @@ msgstr ""
 msgid "Folder :"
 msgstr "Složka :"
 
-#: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:546 src/expldifdlg.c:626
+#: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:543 src/expldifdlg.c:626
 #: src/importldif.c:909
 msgid "Address Book :"
 msgstr "Kniha adres :"
@@ -764,9 +765,9 @@ msgstr "Název záhlaví"
 msgid "Address Count"
 msgstr "Počet adres"
 
-#: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:154 src/compose.c:4657
-#: src/compose.c:9183 src/messageview.c:578 src/messageview.c:591
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:570
+#: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:154 src/compose.c:4830
+#: src/compose.c:9469 src/messageview.c:586 src/messageview.c:599
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:575
 msgid "Warning"
 msgstr "Varování"
 
@@ -774,7 +775,7 @@ msgstr "Varování"
 msgid "Header Fields"
 msgstr "Pole záhlaví"
 
-#: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:666 src/expldifdlg.c:738
+#: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:663 src/expldifdlg.c:737
 #: src/importldif.c:1029
 msgid "Finish"
 msgstr "Konec"
@@ -803,12 +804,12 @@ msgstr "Obecná adresa"
 msgid "Personal address"
 msgstr "Osobní adresa"
 
-#: src/alertpanel.c:141 src/compose.c:7403
+#: src/alertpanel.c:141 src/compose.c:7618
 msgid "Notice"
 msgstr "Poznámka"
 
-#: src/alertpanel.c:167 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:4597 src/inc.c:616
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:144 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:235
+#: src/alertpanel.c:167 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:4770 src/inc.c:616
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:239
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
 
@@ -816,27 +817,27 @@ msgstr "Chyba"
 msgid "_View log"
 msgstr "_Zobrazit protokol"
 
-#: src/alertpanel.c:338
+#: src/alertpanel.c:339
 msgid "Show this message next time"
 msgstr "Zobrazovat příště tuto zprávu"
 
-#: src/browseldap.c:219
+#: src/browseldap.c:218
 msgid "Browse Directory Entry"
 msgstr "Procházet položku adresáře"
 
-#: src/browseldap.c:239
+#: src/browseldap.c:238
 msgid "Server Name :"
 msgstr "Název serveru :"
 
-#: src/browseldap.c:249
+#: src/browseldap.c:248
 msgid "Distinguished Name (dn) :"
 msgstr "Rozlišovací jméno (dn):"
 
-#: src/browseldap.c:272
+#: src/browseldap.c:271
 msgid "LDAP Name"
 msgstr "LDAP atribut"
 
-#: src/browseldap.c:274
+#: src/browseldap.c:273
 msgid "Attribute Value"
 msgstr "Hodnota atributu"
 
@@ -845,75 +846,103 @@ msgstr "Hodnota atributu"
 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
 msgstr "Nemohu se spojit s NNTP serverem: %s:%d\n"
 
-#: src/common/nntp.c:181 src/common/nntp.c:244
+#: src/common/nntp.c:80 src/common/session.c:166 src/imap.c:841
+msgid "SSL handshake failed\n"
+msgstr "Inicializace SSL spojení selhala\n"
+
+#: src/common/nntp.c:182 src/common/nntp.c:245
 #, c-format
 msgid "protocol error: %s\n"
 msgstr "Chyba protokolu: %s\n"
 
-#: src/common/nntp.c:204 src/common/nntp.c:250
+#: src/common/nntp.c:205 src/common/nntp.c:251
 msgid "protocol error\n"
 msgstr "Chyba protokolu\n"
 
-#: src/common/nntp.c:300
+#: src/common/nntp.c:301
 msgid "Error occurred while posting\n"
 msgstr "Nastala chyba během posílání\n"
 
-#: src/common/nntp.c:380
+#: src/common/nntp.c:381
 msgid "Error occurred while sending command\n"
 msgstr "Nastala chyba během posílání příkazu\n"
 
-#: src/common/plugin.c:52
+#: src/common/plugin.c:54
 msgid "Nothing"
 msgstr "Nic"
 
-#: src/common/plugin.c:53
+#: src/common/plugin.c:55
 msgid "a viewer"
 msgstr "prohlížeč"
 
-#: src/common/plugin.c:54
+#: src/common/plugin.c:56
 msgid "folders"
 msgstr "složky"
 
-#: src/common/plugin.c:55
+#: src/common/plugin.c:57
 msgid "filtering"
 msgstr "filtr"
 
-#: src/common/plugin.c:56
+#: src/common/plugin.c:58
 msgid "a privacy interface"
 msgstr "zabezpečení"
 
-#: src/common/plugin.c:57
+#: src/common/plugin.c:59
 msgid "a notifier"
 msgstr "oznamování"
 
-#: src/common/plugin.c:58
+#: src/common/plugin.c:60
 msgid "an utility"
 msgstr ""
 
-#: src/common/plugin.c:59
+#: src/common/plugin.c:61
 msgid "things"
 msgstr ""
 
-#: src/common/plugin.c:257
+#: src/common/plugin.c:259
 #, c-format
 msgid "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
 msgstr "Tento modul poskytuje možnost %s (%s), která je už obsažena v modulu %s."
 
-#: src/common/plugin.c:292
+#: src/common/plugin.c:294
 msgid "Plugin already loaded"
 msgstr "Modul byl již načten"
 
-#: src/common/plugin.c:302
+#: src/common/plugin.c:304
 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
 msgstr "Nepodařilo se vyhradit paměť pro modul"
 
-#: src/common/plugin.c:329
+#: src/common/plugin.c:331
 msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
 msgstr "Tento modul není licencován dle GPL kompatibilní licence."
 
-#: src/common/plugin.c:336
-msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
-msgstr "Tento modul je určen pro Sylpheed-Claws GTK1."
+#: src/common/plugin.c:338
+msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
+msgstr "Tento modul je určen pro Claws Mail GTK1."
+
+#: src/common/plugin.c:550
+#, c-format
+msgid ""
+"Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
+"built with."
+msgstr "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován modul %s."
+
+#: src/common/plugin.c:553
+msgid ""
+"Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
+"with."
+msgstr ""
+"Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován tento "
+"modul."
+
+#: src/common/plugin.c:562
+#, c-format
+msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
+msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s modulem %s."
+
+#: src/common/plugin.c:564
+msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
+msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s tímto modulem."
 
 #: src/common/smtp.c:176
 msgid "SMTP AUTH not available\n"
@@ -940,7 +969,7 @@ msgstr "Zpráva je příliš velká (maximální velikost je %s)\n"
 msgid "couldn't start TLS session\n"
 msgstr "nelze spustit TLS relaci\n"
 
-#: src/common/socket.c:1405
+#: src/common/socket.c:1393
 #, c-format
 msgid "write on fd%d: %s\n"
 msgstr "zápis do fd%d: %s\n"
@@ -954,16 +983,16 @@ msgstr "Chyba při vytváření ssl kontextu\n"
 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
 msgstr "SSL spojení selhalo (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:189 src/common/ssl_certificate.c:200
-#: src/common/ssl_certificate.c:206 src/common/ssl_certificate.c:213
-#: src/common/ssl_certificate.c:224 src/common/ssl_certificate.c:230
+#: src/common/ssl_certificate.c:203 src/common/ssl_certificate.c:214
+#: src/common/ssl_certificate.c:220 src/common/ssl_certificate.c:227
+#: src/common/ssl_certificate.c:238 src/common/ssl_certificate.c:244
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:68 src/gtk/sslcertwindow.c:79
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:85 src/gtk/sslcertwindow.c:92
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:103 src/gtk/sslcertwindow.c:109
 msgid "<not in certificate>"
 msgstr "<not in certificate>"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:239
+#: src/common/ssl_certificate.c:253
 #, c-format
 msgid ""
 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
@@ -976,7 +1005,7 @@ msgstr ""
 "  Fingerprint: %s\n"
 "  Stav podpisu: %s"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:348
+#: src/common/ssl_certificate.c:380
 msgid "Couldn't load X509 default paths"
 msgstr "Nelze nahrát výchozí cestu pro X509"
 
@@ -1004,479 +1033,688 @@ msgstr "%d.%02dKB"
 msgid "%.2fGB"
 msgstr "%.2fGB"
 
-#: src/compose.c:517
+#: src/common/utils.c:4805
+msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
+msgstr "neděle"
+
+#: src/common/utils.c:4806
+msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
+msgstr "pondělí"
+
+#: src/common/utils.c:4807
+msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
+msgstr "úterý"
+
+#: src/common/utils.c:4808
+msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
+msgstr "středa"
+
+#: src/common/utils.c:4809
+msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
+msgstr "čtvrtek"
+
+#: src/common/utils.c:4810
+msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
+msgstr "pátek"
+
+#: src/common/utils.c:4811
+msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
+msgstr "sobota"
+
+#: src/common/utils.c:4813
+msgid "Complete month name for use by strftime|January"
+msgstr "leden"
+
+#: src/common/utils.c:4814
+msgid "Complete month name for use by strftime|February"
+msgstr "únor"
+
+#: src/common/utils.c:4815
+msgid "Complete month name for use by strftime|March"
+msgstr "březen"
+
+#: src/common/utils.c:4816
+msgid "Complete month name for use by strftime|April"
+msgstr "duben"
+
+#: src/common/utils.c:4817
+msgid "Complete month name for use by strftime|May"
+msgstr "květen"
+
+#: src/common/utils.c:4818
+msgid "Complete month name for use by strftime|June"
+msgstr "červen"
+
+#: src/common/utils.c:4819
+msgid "Complete month name for use by strftime|July"
+msgstr "červenec"
+
+#: src/common/utils.c:4820
+msgid "Complete month name for use by strftime|August"
+msgstr "srpen"
+
+#: src/common/utils.c:4821
+msgid "Complete month name for use by strftime|September"
+msgstr "září"
+
+#: src/common/utils.c:4822
+msgid "Complete month name for use by strftime|October"
+msgstr "říjen"
+
+#: src/common/utils.c:4823
+msgid "Complete month name for use by strftime|November"
+msgstr "listopad"
+
+#: src/common/utils.c:4824
+msgid "Complete month name for use by strftime|December"
+msgstr "prosinec"
+
+#: src/common/utils.c:4826
+msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
+msgstr "ne"
+
+#: src/common/utils.c:4827
+msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
+msgstr "po"
+
+#: src/common/utils.c:4828
+msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
+msgstr "út"
+
+#: src/common/utils.c:4829
+msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
+msgstr "st"
+
+#: src/common/utils.c:4830
+msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
+msgstr "čt"
+
+#: src/common/utils.c:4831
+msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
+msgstr "pá"
+
+#: src/common/utils.c:4832
+msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
+msgstr "so"
+
+#: src/common/utils.c:4834
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
+msgstr "led"
+
+#: src/common/utils.c:4835
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
+msgstr "úno"
+
+#: src/common/utils.c:4836
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
+msgstr "bře"
+
+#: src/common/utils.c:4837
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
+msgstr "dub"
+
+#: src/common/utils.c:4838
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
+msgstr "kvě"
+
+#: src/common/utils.c:4839
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
+msgstr "čen"
+
+#: src/common/utils.c:4840
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
+msgstr "čec"
+
+#: src/common/utils.c:4841
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
+msgstr "srp"
+
+#: src/common/utils.c:4842
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
+msgstr "zář"
+
+#: src/common/utils.c:4843
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
+msgstr "říj"
+
+#: src/common/utils.c:4844
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
+msgstr "lis"
+
+#: src/common/utils.c:4845
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
+msgstr "pro"
+
+#: src/common/utils.c:4847
+msgid "For use by strftime (morning)|AM"
+msgstr "DOP."
+
+#: src/common/utils.c:4848
+msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
+msgstr "ODP."
+
+#: src/common/utils.c:4849
+msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
+msgstr "dop."
+
+#: src/common/utils.c:4850
+msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
+msgstr "odp."
+
+#: src/common/utils.c:4852
+msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
+msgstr "%a %d.%m.%Y %H:%M"
+
+#: src/common/utils.c:4853
+msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
+msgstr "%d.%m.%Y"
+
+#: src/common/utils.c:4854
+msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
+msgstr "%H:%M:%S"
+
+#: src/common/utils.c:4856
+msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
+msgstr "%I:%M:%S %p"
+
+#: src/compose.c:541
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/_Přidat..."
 
-#: src/compose.c:518
+#: src/compose.c:542
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/_Odstranit"
 
-#: src/compose.c:520 src/folderview.c:292
+#: src/compose.c:544 src/folderview.c:293
 msgid "/_Properties..."
 msgstr "/_Vlastnosti..."
 
-#: src/compose.c:525 src/mainwindow.c:740 src/messageview.c:285
+#: src/compose.c:549 src/mainwindow.c:746 src/messageview.c:289
 msgid "/_Message"
 msgstr "/_Zpráva"
 
-#: src/compose.c:526
-msgid "/_Message/_Send"
-msgstr "/_Zpráva/_Poslat"
+#: src/compose.c:550
+msgid "/_Message/S_end"
+msgstr "/_Zpráva/_Odeslat"
 
-#: src/compose.c:528
+#: src/compose.c:552
 msgid "/_Message/Send _later"
-msgstr "/_Zpráva/Poslat p_ozději"
+msgstr "/_Zpráva/Odeslat později"
 
-#: src/compose.c:530 src/compose.c:534 src/compose.c:537 src/mainwindow.c:750
-#: src/mainwindow.c:760 src/mainwindow.c:773 src/mainwindow.c:779
-#: src/mainwindow.c:796 src/messageview.c:288 src/messageview.c:296
+#: src/compose.c:554 src/compose.c:558 src/compose.c:561 src/mainwindow.c:756
+#: src/mainwindow.c:766 src/mainwindow.c:779 src/mainwindow.c:785
+#: src/mainwindow.c:802 src/messageview.c:292 src/messageview.c:300
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/_Zpráva/---"
 
-#: src/compose.c:531
+#: src/compose.c:555
 msgid "/_Message/_Attach file"
-msgstr "/_Zpráva/Připoji_t soubor"
+msgstr "/_Zpráva/Připojit soubor"
 
-#: src/compose.c:532
+#: src/compose.c:556
 msgid "/_Message/_Insert file"
-msgstr "/_Zpráva/_Vložit soubor"
+msgstr "/_Zpráva/Vložit soubor"
 
-#: src/compose.c:533
+#: src/compose.c:557
 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
-msgstr "/_Zpráva/Vložit p_odpis"
+msgstr "/_Zpráva/Vložit podpis"
 
-#: src/compose.c:535
+#: src/compose.c:559
 msgid "/_Message/_Save"
 msgstr "/_Zpráva/_Uložit"
 
-#: src/compose.c:538
+#: src/compose.c:562
 msgid "/_Message/_Close"
 msgstr "/_Zpráva/_Zavřít"
 
-#: src/compose.c:541
+#: src/compose.c:565
 msgid "/_Edit/_Undo"
-msgstr "/Úp_ravy/_Zpět"
+msgstr "/Úp_ravy/Zpět"
 
-#: src/compose.c:542
+#: src/compose.c:566
 msgid "/_Edit/_Redo"
-msgstr "/Úp_ravy/Zn_ovu"
+msgstr "/Úp_ravy/Znovu"
 
-#: src/compose.c:543 src/compose.c:631 src/compose.c:634 src/compose.c:640
-#: src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:167
+#: src/compose.c:567 src/compose.c:655 src/compose.c:658 src/compose.c:664
+#: src/mainwindow.c:527 src/messageview.c:171
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/Úp_ravy/---"
 
-#: src/compose.c:544
+#: src/compose.c:568
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/Úp_ravy/_Vyjmout"
 
-#: src/compose.c:545 src/mainwindow.c:519 src/messageview.c:165
+#: src/compose.c:569 src/mainwindow.c:523 src/messageview.c:169
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/Úp_ravy/_Kopírovat"
 
-#: src/compose.c:546
+#: src/compose.c:570
 msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/Úp_ravy/V_ložit"
 
-#: src/compose.c:547
+#: src/compose.c:571
 msgid "/_Edit/Special paste"
 msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak"
 
-#: src/compose.c:548
+#: src/compose.c:572
 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
 msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak/jako _citaci"
 
-#: src/compose.c:550
+#: src/compose.c:574
 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
 msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak/_zalomené"
 
-#: src/compose.c:552
+#: src/compose.c:576
 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
 msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak/_nezalomené"
 
-#: src/compose.c:554 src/mainwindow.c:520 src/messageview.c:166
+#: src/compose.c:578 src/mainwindow.c:524 src/messageview.c:170
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/Úp_ravy/Vybr_at vše"
 
-#: src/compose.c:555
+#: src/compose.c:579
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené"
 
-#: src/compose.c:556
+#: src/compose.c:580
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o znak zpět"
 
-#: src/compose.c:561
+#: src/compose.c:585
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o znak dále"
 
-#: src/compose.c:566
+#: src/compose.c:590
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o slovo zpět"
 
-#: src/compose.c:571
+#: src/compose.c:595
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o slov dále"
 
-#: src/compose.c:576
+#: src/compose.c:600
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na začátek řádku"
 
-#: src/compose.c:581
+#: src/compose.c:605
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na konec řádku"
 
-#: src/compose.c:586
+#: src/compose.c:610
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na předchozí řádek"
 
-#: src/compose.c:591
+#: src/compose.c:615
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na další řádek"
 
-#: src/compose.c:596
+#: src/compose.c:620
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat znak zpět"
 
-#: src/compose.c:601
+#: src/compose.c:625
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat znak vpřed"
 
-#: src/compose.c:606
+#: src/compose.c:630
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat slovo zpět"
 
-#: src/compose.c:611
+#: src/compose.c:635
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat slovo vpřed"
 
-#: src/compose.c:616
+#: src/compose.c:640
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat řádek"
 
-#: src/compose.c:621
+#: src/compose.c:645
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat celý řádek"
 
-#: src/compose.c:626
+#: src/compose.c:650
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat do konce řádku"
 
-#: src/compose.c:632
+#: src/compose.c:656
 msgid "/_Edit/_Find"
 msgstr "/Úp_ravy/_Hledat"
 
-#: src/compose.c:635
+#: src/compose.c:659
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgstr "/Úp_ravy/_Zarovnat aktuální odstavec"
 
-#: src/compose.c:637
+#: src/compose.c:661
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
 msgstr "/Úp_ravy/Zalomit _všechny dlouhé řádky"
 
-#: src/compose.c:639
+#: src/compose.c:663
 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
 msgstr "/Úp_ravy/_Automaticky zalamovat"
 
-#: src/compose.c:641
+#: src/compose.c:665
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/Úp_ravy/Upravit pomocí e_xterního editoru"
 
-#: src/compose.c:644
+#: src/compose.c:668
 msgid "/_Spelling"
 msgstr "/_Pravopis"
 
-#: src/compose.c:645
+#: src/compose.c:669
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
 msgstr "/_Pravopis/_Zkontrolovat vše nebo výběr"
 
-#: src/compose.c:647
+#: src/compose.c:671
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
 msgstr "/_Pravopis/Z_výraznit nesprávná slova"
 
-#: src/compose.c:649
+#: src/compose.c:673
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
 msgstr "/_Pravopis/Přejít na _předchozí chybu"
 
-#: src/compose.c:651
+#: src/compose.c:675
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
 msgstr "/_Pravopis/Přejít na _následující chybu"
 
-#: src/compose.c:653
+#: src/compose.c:677
 msgid "/_Spelling/---"
 msgstr "/_Pravopis/---"
 
-#: src/compose.c:654
+#: src/compose.c:678
 msgid "/_Spelling/Options"
 msgstr "/_Pravopis/_Předvolby"
 
-#: src/compose.c:657
+#: src/compose.c:681
 msgid "/_Options"
 msgstr "/Nastav_ení"
 
-#: src/compose.c:658
+#: src/compose.c:682
 msgid "/_Options/Reply _mode"
 msgstr "/Nastav_ení/Režim _odpovědi"
 
-#: src/compose.c:659
+#: src/compose.c:683
 msgid "/_Options/Reply _mode/_Normal"
 msgstr "/Nastav_ení/Režim _odpovědi/_Normální"
 
-#: src/compose.c:660
+#: src/compose.c:684
 msgid "/_Options/Reply _mode/_All"
 msgstr "/Nastav_ení/Režim _odpovědi/_Všem"
 
-#: src/compose.c:661
+#: src/compose.c:685
 msgid "/_Options/Reply _mode/_Sender"
 msgstr "/Nastav_ení/Režim _odpovědi/_Odesílateli"
 
-#: src/compose.c:662
+#: src/compose.c:686
 msgid "/_Options/Reply _mode/_Mailing-list"
 msgstr "/Nastav_ení/Režim _odpovědi/Do _konference"
 
-#: src/compose.c:663 src/compose.c:668 src/compose.c:675 src/compose.c:677
-#: src/compose.c:679
+#: src/compose.c:687 src/compose.c:692 src/compose.c:699 src/compose.c:701
+#: src/compose.c:703
 msgid "/_Options/---"
 msgstr "/Nastav_ení/---"
 
-#: src/compose.c:664
+#: src/compose.c:688
 msgid "/_Options/Privacy _System"
 msgstr "/Nastav_ení/Systém _zabezpečení"
 
-#: src/compose.c:665
+#: src/compose.c:689
 msgid "/_Options/Privacy _System/None"
 msgstr "/Nastav_ení/Systém _zabezpečení/Žádný"
 
-#: src/compose.c:666
+#: src/compose.c:690
 msgid "/_Options/Si_gn"
 msgstr "/Nastav_ení/Digitálně po_depsat"
 
-#: src/compose.c:667
+#: src/compose.c:691
 msgid "/_Options/_Encrypt"
 msgstr "/Nastav_ení/Ši_frovat"
 
-#: src/compose.c:669
+#: src/compose.c:693
 msgid "/_Options/_Priority"
 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita"
 
-#: src/compose.c:670
+#: src/compose.c:694
 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/_Nejvyšší"
 
-#: src/compose.c:671
+#: src/compose.c:695
 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/_Vysoká"
 
-#: src/compose.c:672
+#: src/compose.c:696
 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/Nor_mální"
 
-#: src/compose.c:673
+#: src/compose.c:697
 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/Ní_zká"
 
-#: src/compose.c:674
+#: src/compose.c:698
 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/Ne_jnižší"
 
-#: src/compose.c:676
+#: src/compose.c:700
 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
 msgstr "/Nastav_ení/_Vyžádat potvrzení o doručení"
 
-#: src/compose.c:678
+#: src/compose.c:702
 msgid "/_Options/Remo_ve references"
 msgstr "/Nastav_ení/Odstranit reference na původní zprávu"
 
-#: src/compose.c:685
+#: src/compose.c:709
 msgid "/_Options/Character _encoding"
 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků"
 
-#: src/compose.c:686
+#: src/compose.c:710
 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/_Autodetekce"
 
-#: src/compose.c:688 src/compose.c:694 src/compose.c:702 src/compose.c:706
-#: src/compose.c:712 src/compose.c:716 src/compose.c:722 src/compose.c:728
-#: src/compose.c:732 src/compose.c:742 src/compose.c:746 src/compose.c:756
-#: src/compose.c:760
+#: src/compose.c:712 src/compose.c:718 src/compose.c:726 src/compose.c:730
+#: src/compose.c:736 src/compose.c:740 src/compose.c:746 src/compose.c:752
+#: src/compose.c:756 src/compose.c:766 src/compose.c:770 src/compose.c:780
+#: src/compose.c:784
 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/---"
 
-#: src/compose.c:690
+#: src/compose.c:714
 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/7bitové ASCII (US-ASC_II)"
 
-#: src/compose.c:692
+#: src/compose.c:716
 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/compose.c:696
+#: src/compose.c:720
 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Západní Evropa (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/compose.c:698
+#: src/compose.c:722
 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Západní Evropa (ISO-8859-15)"
 
-#: src/compose.c:700
+#: src/compose.c:724
 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Západní Evropa (Windows-1252)"
 
-#: src/compose.c:704
+#: src/compose.c:728
 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/compose.c:708
+#: src/compose.c:732
 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/_Pobaltí (ISO-8859-13)"
 
-#: src/compose.c:710
+#: src/compose.c:734
 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Pobaltí (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/compose.c:714
+#: src/compose.c:738
 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Řečtina (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/compose.c:718
+#: src/compose.c:742
 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Hebrejština (ISO-8859-8)"
 
-#: src/compose.c:720
+#: src/compose.c:744
 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Hebrejština (Windows-1255)"
 
-#: src/compose.c:724
+#: src/compose.c:748
 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Arabština (ISO-8859-_6)"
 
-#: src/compose.c:726
+#: src/compose.c:750
 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Arabština (Windows-1256)"
 
-#: src/compose.c:730
+#: src/compose.c:754
 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Turečtina (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/compose.c:734
+#: src/compose.c:758
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/compose.c:736
+#: src/compose.c:760
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (KOI8-_R)"
 
-#: src/compose.c:738
+#: src/compose.c:762
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (KOI8-U)"
 
-#: src/compose.c:740
+#: src/compose.c:764
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (Windows-1251)"
 
-#: src/compose.c:744
+#: src/compose.c:768
 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Japonština (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/compose.c:748
+#: src/compose.c:772
 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
 
-#: src/compose.c:750
+#: src/compose.c:774
 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Zjednodušená čínština (GBK)"
 
-#: src/compose.c:752
+#: src/compose.c:776
 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Tradiční čínština (_Big5)"
 
-#: src/compose.c:754
+#: src/compose.c:778
 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Tradiční čínština (EUC-_TW)"
 
-#: src/compose.c:758
+#: src/compose.c:782
 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Korejština (EUC-_KR)"
 
-#: src/compose.c:762
+#: src/compose.c:786
 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Thajština (TIS-620)"
 
-#: src/compose.c:764
+#: src/compose.c:788
 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Thajština (Windows-874)"
 
-#: src/compose.c:768
+#: src/compose.c:792
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/_Nástroje/Zobrazovat _pravítko"
 
-#: src/compose.c:769 src/messageview.c:303
+#: src/compose.c:793 src/messageview.c:307
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/_Nástroje/_Kniha adres"
 
-#: src/compose.c:770
+#: src/compose.c:794
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgstr "/_Nástroje/Ša_blona"
 
-#: src/compose.c:771 src/mainwindow.c:832 src/messageview.c:328
+#: src/compose.c:795 src/mainwindow.c:840 src/messageview.c:334
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgstr "/_Nástroje/_Akce"
 
-#: src/compose.c:1598
+#: src/compose.c:1050 src/prefs_compose_writing.c:369
+msgid "New message subject format error."
+msgstr "Chyba v předmětu šablony nové zprávy."
+
+#: src/compose.c:1079 src/prefs_compose_writing.c:373
+msgid "New message body format error."
+msgstr "Chyba v těle šablony nové zprávy."
+
+#: src/compose.c:1441 src/prefs_quote.c:281
+msgid "Message reply format error."
+msgstr "Chyba v šabloně pro odpověď."
+
+#: src/compose.c:1558 src/prefs_quote.c:286
+msgid "Message forward format error."
+msgstr "Chyba v šabloně pro přeposlání."
+
+#: src/compose.c:1678
 msgid "Fw: multiple emails"
 msgstr "Fw: vice zprav"
 
-#: src/compose.c:2021
+#: src/compose.c:2053
+msgid "Message redirect format error."
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:2122
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Odpovědět komu:"
 
-#: src/compose.c:2024 src/compose.c:5527 src/compose.c:6295
+#: src/compose.c:2125 src/compose.c:5700 src/compose.c:6470 src/compose.c:9567
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Diskusní skupiny:"
 
-#: src/compose.c:2027
+#: src/compose.c:2128
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Pokračování:"
 
-#: src/compose.c:2424
-msgid "Quote mark format error."
-msgstr "Chyba v uvozovkách."
+#: src/compose.c:2307
+#, c-format
+msgid "The file '%s' has been attached."
+msgstr "Soubor '%s' byl připojen."
 
-#: src/compose.c:2447
-msgid "Message reply/forward format error."
-msgstr "Chyba formátu odpovědi/přeposlání."
+#: src/compose.c:2311
+msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
+msgstr "Nepodařilo se připojit soubor (konverze znakové sady se nezdařila)."
 
-#: src/compose.c:3004
+#: src/compose.c:2542
+msgid "Quote mark format error."
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:3147
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Soubor %s je prázdný."
 
-#: src/compose.c:3008
+#: src/compose.c:3151
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "Nemohu načíst %s."
 
-#: src/compose.c:3035
+#: src/compose.c:3178
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Zpráva: %s"
 
-#: src/compose.c:3853
+#: src/compose.c:4001
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [Upraveno]"
 
-#: src/compose.c:3859
+#: src/compose.c:4007
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
 
-#: src/compose.c:3862
+#: src/compose.c:4010
 #, c-format
 msgid "[no subject] - Compose message%s"
 msgstr "[žádný předmět] - Psaní zprávy%s"
 
-#: src/compose.c:3887 src/messageview.c:613
+#: src/compose.c:4035 src/messageview.c:621
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1484,36 +1722,36 @@ msgstr ""
 "Není zadán účet pro odesílání mailů.\n"
 "Před odesláním vyberte prosím nějaký účet."
 
-#: src/compose.c:4064 src/compose.c:4095 src/compose.c:4126 src/toolbar.c:391
-#: src/toolbar.c:442
+#: src/compose.c:4228 src/compose.c:4259 src/compose.c:4291 src/toolbar.c:401
+#: src/toolbar.c:452
 msgid "Send"
 msgstr "Odeslat"
 
-#: src/compose.c:4065
+#: src/compose.c:4229
 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
 msgstr ""
 "Jediný adresát je výchozí příjemce kopií (viz nastavení účtu). Opravdu "
 "odeslat?"
 
-#: src/compose.c:4066 src/compose.c:4097 src/compose.c:4128 src/compose.c:4597
+#: src/compose.c:4230 src/compose.c:4261 src/compose.c:4293 src/compose.c:4770
 msgid "+_Send"
 msgstr "+_Odeslat"
 
-#: src/compose.c:4096
+#: src/compose.c:4260
 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
 msgstr ""
 "Jediný adresát je výchozí příjemce skrytých kopií (viz nastavení účtu). "
 "Opravdu odeslat?"
 
-#: src/compose.c:4113
+#: src/compose.c:4277
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Není uveden příjemce."
 
-#: src/compose.c:4127
+#: src/compose.c:4292
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgstr "Předmět je prázdný. Přesto mám zprávu odeslat?"
 
-#: src/compose.c:4170 src/compose.c:7756
+#: src/compose.c:4339 src/compose.c:7971
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -1523,7 +1761,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Konverze znakové sady se nezdařila."
 
-#: src/compose.c:4173 src/compose.c:7759
+#: src/compose.c:4342 src/compose.c:7974
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -1533,7 +1771,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Nepodařilo se získat šifrovací klíč příjemce."
 
-#: src/compose.c:4177 src/compose.c:7753
+#: src/compose.c:4346 src/compose.c:7968
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -1544,7 +1782,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Podepisování se nezdařilo: %s"
 
-#: src/compose.c:4180
+#: src/compose.c:4349
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -1555,11 +1793,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: src/compose.c:4182
+#: src/compose.c:4351
 msgid "Could not queue message for sending."
 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
 
-#: src/compose.c:4197 src/compose.c:4256
+#: src/compose.c:4366 src/compose.c:4427
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
@@ -1567,7 +1805,7 @@ msgstr ""
 "Zpráva byla uložena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
 
-#: src/compose.c:4250
+#: src/compose.c:4421
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -1576,7 +1814,7 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
 
-#: src/compose.c:4594
+#: src/compose.c:4767
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message \n"
@@ -1587,7 +1825,7 @@ msgstr ""
 "na %s.\n"
 "Odeslat v kódování %s?"
 
-#: src/compose.c:4653
+#: src/compose.c:4826
 #, c-format
 msgid ""
 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
@@ -1601,60 +1839,62 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Přesto odeslat?"
 
-#: src/compose.c:4841
+#: src/compose.c:5014
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání pošty!"
 
-#: src/compose.c:4851
+#: src/compose.c:5024
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání příspěvku do diskusních skupin!"
 
-#: src/compose.c:5544
+#: src/compose.c:5717
 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
 msgstr "Použijte <tab> pro automatické dokončení podle knihy adres"
 
-#: src/compose.c:5672
+#: src/compose.c:5845
 msgid "Mime type"
 msgstr "MIME typ"
 
-#: src/compose.c:5678 src/compose.c:5974 src/mimeview.c:212
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:374 src/prefs_summary_column.c:86
+#: src/compose.c:5851 src/compose.c:6147 src/mimeview.c:212
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:402 src/prefs_summary_column.c:86
 #: src/summaryview.c:490
 msgid "Size"
 msgstr "Délka"
 
-#: src/compose.c:5739
+#: src/compose.c:5912
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Uložit zprávu do "
 
-#: src/compose.c:5761 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:526
+#: src/compose.c:5934 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:526
 #: src/editvcard.c:202 src/export.c:172 src/import.c:171 src/importmutt.c:242
-#: src/importpine.c:242 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:146
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:387 src/prefs_spelling.c:210
+#: src/importpine.c:242 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:190
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:212
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:146
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:383 src/prefs_spelling.c:207
 msgid "_Browse"
 msgstr "P_rocházet"
 
-#: src/compose.c:5973 src/compose.c:7163
+#: src/compose.c:6146 src/compose.c:7378
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME typ"
 
-#: src/compose.c:6045
+#: src/compose.c:6218
 msgid "Hea_der"
 msgstr "_Záhlaví"
 
-#: src/compose.c:6049
+#: src/compose.c:6222
 msgid "_Attachments"
 msgstr "_Přílohy"
 
-#: src/compose.c:6053
+#: src/compose.c:6226
 msgid "Othe_rs"
 msgstr "_Ostatní"
 
-#: src/compose.c:6068 src/summary_search.c:298
+#: src/compose.c:6241 src/summary_search.c:366
 msgid "Subject:"
 msgstr "Předmět:"
 
-#: src/compose.c:6257
+#: src/compose.c:6432
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1663,20 +1903,20 @@ msgstr ""
 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:6369
+#: src/compose.c:6544
 #, c-format
 msgid "From: <i>%s</i>"
 msgstr "Od: <i>%s</i>"
 
-#: src/compose.c:6400
+#: src/compose.c:6575
 msgid "Account to use for this email"
 msgstr "Účet použitý pro tuto zprávu"
 
-#: src/compose.c:6402
+#: src/compose.c:6577
 msgid "Sender address to be used"
 msgstr "Adresa odesílatele musí být uvedena"
 
-#: src/compose.c:6556
+#: src/compose.c:6738
 #, c-format
 msgid ""
 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
@@ -1685,47 +1925,51 @@ msgstr ""
 "Systém zabezpečení '%s' se nepodařilo načíst. Nebudete moci digitálně "
 "podepsat nebo šifrovat zprávu."
 
-#: src/compose.c:6795
-msgid "Message To format error."
-msgstr "Chyba formátu v položce 'To' záhlaví zprávy."
+#: src/compose.c:6900 src/prefs_template.c:549
+msgid "Template body format error."
+msgstr "Chyba v těle šablony."
+
+#: src/compose.c:7008 src/prefs_template.c:587
+msgid "Template To format error."
+msgstr "Chyba v poli 'Komu' šablony."
 
-#: src/compose.c:6808
-msgid "Message Cc format error."
-msgstr "Chyba formátu v položce 'Cc' záhlaví zprávy."
+#: src/compose.c:7021 src/prefs_template.c:592
+msgid "Template Cc format error."
+msgstr "Chyba v poli 'Kopie' šablony."
 
-#: src/compose.c:6821
-msgid "Message Bcc format error."
-msgstr "Chyba formátu v položce 'Bcc' záhlaví zprávy."
+#: src/compose.c:7034 src/prefs_template.c:597
+msgid "Template Bcc format error."
+msgstr "Chyba v poli 'Skrytá kopie' šablony."
 
-#: src/compose.c:6835
-msgid "Message subject format error."
-msgstr "Chyba formátu v předmětu zprávy."
+#: src/compose.c:7048 src/prefs_template.c:602
+msgid "Template subject format error."
+msgstr "Chyba v poli 'Předmět' šablony."
 
-#: src/compose.c:7057
+#: src/compose.c:7272
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Neplatný MIME typ."
 
-#: src/compose.c:7072
+#: src/compose.c:7287
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
 
-#: src/compose.c:7145
+#: src/compose.c:7360
 msgid "Properties"
 msgstr "Vlastnosti"
 
-#: src/compose.c:7196
+#: src/compose.c:7411
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kódování"
 
-#: src/compose.c:7216
+#: src/compose.c:7431
 msgid "Path"
 msgstr "Cesta k souboru"
 
-#: src/compose.c:7217 src/prefs_toolbar.c:1060
+#: src/compose.c:7432 src/prefs_toolbar.c:1060
 msgid "File name"
 msgstr "Název souboru"
 
-#: src/compose.c:7400
+#: src/compose.c:7615
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1736,19 +1980,19 @@ msgstr ""
 "Mám přerušit proces?\n"
 "číslo procesu: %d"
 
-#: src/compose.c:7442
+#: src/compose.c:7657
 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
 msgstr "Psaní: vstup z externího procesu\n"
 
-#: src/compose.c:7723 src/messageview.c:718
-msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to send this email."
-msgstr "Sylpheed-Claws potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
+#: src/compose.c:7938 src/messageview.c:726
+msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
+msgstr "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
 
-#: src/compose.c:7748
+#: src/compose.c:7963
 msgid "Could not queue message."
 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
 
-#: src/compose.c:7750
+#: src/compose.c:7965
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message:\n"
@@ -1759,20 +2003,20 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: src/compose.c:7870
+#: src/compose.c:8138
 msgid "Could not save draft."
 msgstr "Nelze uložit koncept."
 
-#: src/compose.c:7945 src/compose.c:7968
+#: src/compose.c:8216 src/compose.c:8239
 msgid "Select file"
 msgstr "Výběr souboru"
 
-#: src/compose.c:7981
+#: src/compose.c:8252
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
 msgstr "Soubor '%s' nelze číst."
 
-#: src/compose.c:7983
+#: src/compose.c:8254
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
@@ -1781,44 +2025,44 @@ msgstr ""
 "Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
 "pro nastavené kódování, vložení může obsahovat chyby."
 
-#: src/compose.c:8031
+#: src/compose.c:8302
 msgid "Discard message"
 msgstr "Zrušit zprávu"
 
-#: src/compose.c:8032
+#: src/compose.c:8303
 msgid "This message has been modified. Discard it?"
 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
 
-#: src/compose.c:8033
+#: src/compose.c:8304
 msgid "_Discard"
 msgstr "_Zahodit"
 
-#: src/compose.c:8033
+#: src/compose.c:8304
 msgid "_Save to Drafts"
 msgstr "Uložit jako _koncept"
 
-#: src/compose.c:8077
+#: src/compose.c:8348
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
 msgstr "Chcete použít šablonu '%s' ?"
 
-#: src/compose.c:8079
+#: src/compose.c:8350
 msgid "Apply template"
 msgstr "Použít šablonu"
 
-#: src/compose.c:8080
+#: src/compose.c:8351
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Nahradit"
 
-#: src/compose.c:8080
+#: src/compose.c:8351
 msgid "_Insert"
 msgstr "_Vložit"
 
-#: src/compose.c:8768
+#: src/compose.c:9042
 msgid "Insert or attach?"
 msgstr "Vložit nebo připojit?"
 
-#: src/compose.c:8769
+#: src/compose.c:9043
 msgid ""
 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
 "attach it to the email?"
@@ -1826,15 +2070,19 @@ msgstr ""
 "Chcete obsah souboru(ů) vložit do textu zprávy nebo soubor(y) připojit ke "
 "zprávě jako přílohu?"
 
-#: src/compose.c:8771
+#: src/compose.c:9045
 msgid "+_Insert"
 msgstr "+_Vložit"
 
-#: src/compose.c:8771
+#: src/compose.c:9045
 msgid "_Attach"
 msgstr "_Přiložit"
 
-#: src/compose.c:9177
+#: src/compose.c:9244
+msgid "Quote format error."
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:9463
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
@@ -1843,16 +2091,16 @@ msgstr ""
 "Chystáte se odpovědět na %d zpráv. Otevírání oken může chvíli trvat. Chcete "
 "pokračovat?"
 
-#: src/crash.c:142
+#: src/crash.c:140
 #, c-format
-msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
-msgstr "Proces Sylpheed-Claws (pid %ld) obdržel signál %ld"
+msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
+msgstr "Proces Claws Mail (pid %ld) obdržel signál %ld"
 
-#: src/crash.c:188
-msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
-msgstr "Sylpheed-Claws zhavaroval"
+#: src/crash.c:186
+msgid "Claws Mail has crashed"
+msgstr "Claws Mail zhavaroval"
 
-#: src/crash.c:204
+#: src/crash.c:202
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.\n"
@@ -1861,81 +2109,89 @@ msgstr ""
 "%s.\n"
 "Vyplňte prosím hlášení o chybě a vložte níže uvedené informace."
 
-#: src/crash.c:209
+#: src/crash.c:207
 msgid "Debug log"
 msgstr "Debug log"
 
-#: src/crash.c:253
+#: src/crash.c:251
 msgid "Close"
 msgstr "Zavřít"
 
-#: src/crash.c:258
+#: src/crash.c:256
 msgid "Save..."
 msgstr "Uložit..."
 
-#: src/crash.c:263
+#: src/crash.c:261
 msgid "Create bug report"
 msgstr "Vytvořit hlášení o chybě"
 
-#: src/crash.c:310
+#: src/crash.c:308
 msgid "Save crash information"
 msgstr "Uložit informace o pádu"
 
-#: src/editaddress.c:153
+#: src/editaddress.c:185
 msgid "Add New Person"
 msgstr "Přidat novou osobu"
 
-#: src/editaddress.c:154
+#: src/editaddress.c:186
 msgid "Edit Person Details"
 msgstr "Upravit detaily o osobě"
 
-#: src/editaddress.c:316
+#: src/editaddress.c:357
 msgid "An Email address must be supplied."
 msgstr "E-mailová adresa musí být uvedena."
 
-#: src/editaddress.c:490
+#: src/editaddress.c:531
 msgid "A Name and Value must be supplied."
 msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
 
-#: src/editaddress.c:560
+#: src/editaddress.c:620
+msgid "Discard"
+msgstr "_Zahodit"
+
+#: src/editaddress.c:621
+msgid "Apply"
+msgstr ""
+
+#: src/editaddress.c:651 src/editaddress.c:700
 msgid "Edit Person Data"
 msgstr "Upravit data o osobě"
 
-#: src/editaddress.c:671 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:799
-#: src/ldif.c:819
+#: src/editaddress.c:761 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:752
+#: src/ldif.c:763
 msgid "Display Name"
 msgstr "Zobrazované jméno"
 
-#: src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:681 src/ldif.c:827
+#: src/editaddress.c:767 src/editaddress.c:771 src/ldif.c:771
 msgid "Last Name"
 msgstr "Příjmení"
 
-#: src/editaddress.c:678 src/editaddress.c:680 src/ldif.c:823
+#: src/editaddress.c:768 src/editaddress.c:770 src/ldif.c:767
 msgid "First Name"
 msgstr "Jméno"
 
-#: src/editaddress.c:683
+#: src/editaddress.c:773
 msgid "Nickname"
 msgstr "Přezdívka"
 
-#: src/editaddress.c:760 src/editaddress.c:816
+#: src/editaddress.c:850 src/editaddress.c:906
 msgid "Alias"
 msgstr "Alias"
 
-#: src/editaddress.c:954 src/editaddress.c:1011 src/prefs_customheader.c:222
-#: src/prefs_matcher.c:530
+#: src/editaddress.c:1044 src/editaddress.c:1101 src/prefs_customheader.c:222
+#: src/prefs_matcher.c:532
 msgid "Value"
 msgstr "Hodnota"
 
-#: src/editaddress.c:1070
+#: src/editaddress.c:1163
 msgid "_User Data"
 msgstr "_Osobní data"
 
-#: src/editaddress.c:1071
+#: src/editaddress.c:1164
 msgid "_Email Addresses"
 msgstr "_E-mailové adresy"
 
-#: src/editaddress.c:1072
+#: src/editaddress.c:1165
 msgid "O_ther Attributes"
 msgstr "_Další údaje"
 
@@ -1960,7 +2216,7 @@ msgid " Check File "
 msgstr " Otestovat soubor "
 
 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
-#: src/importmutt.c:235 src/importpine.c:235 src/prefs_account.c:1910
+#: src/importmutt.c:235 src/importpine.c:235 src/prefs_account.c:1953
 msgid "File"
 msgstr "Soubor"
 
@@ -1976,7 +2232,7 @@ msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
 msgid "Edit Group Data"
 msgstr "Upravit data o skupině"
 
-#: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:635
+#: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:588
 msgid "Group Name"
 msgstr "Jméno skupiny"
 
@@ -2008,11 +2264,11 @@ msgstr "Upravit složku"
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Zadejte název složky:"
 
-#: src/editgroup.c:549 src/foldersel.c:556 src/imap_gtk.c:134 src/mh_gtk.c:127
+#: src/editgroup.c:549 src/foldersel.c:539 src/imap_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:130
 msgid "New folder"
 msgstr "Nová složka"
 
-#: src/editgroup.c:550 src/foldersel.c:557 src/mh_gtk.c:128
+#: src/editgroup.c:550 src/foldersel.c:540 src/mh_gtk.c:131
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Zadejte název složky:"
 
@@ -2080,7 +2336,7 @@ msgstr "Alespoň jeden atribut musí být uveden."
 msgid "Connected successfully to server"
 msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
 
-#: src/editldap.c:331 src/editldap.c:1032
+#: src/editldap.c:331 src/editldap.c:999
 msgid "Edit LDAP Server"
 msgstr "Upravit LDAP server"
 
@@ -2093,11 +2349,11 @@ msgid ""
 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
-"computer as Sylpheed-Claws."
+"computer as Claws Mail."
 msgstr ""
 "Název počítače, na kterém je provozován LDAP server. Například \"ldap."
 "mydomain.com\". Může být použita také IP adresa. Pokud server běží na "
-"stejném počítači jako Sylpheed-Claws, můžete použít \"localhost\"."
+"stejném počítači jako Claws Mail, můžete použít \"localhost\"."
 
 #: src/editldap.c:470
 msgid "TLS"
@@ -2110,22 +2366,22 @@ msgstr "SSL"
 #: src/editldap.c:475
 msgid ""
 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be "
-"sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERT or "
-"TLS_CACERTDIR fields)."
+"sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
+"TLS_REQCERT fields)."
 msgstr ""
 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí TLS. Pokud připojování "
-"selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERT nebo "
-"TLS_CACERTDIR)."
+"selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a "
+"TLS_REQCERT)."
 
 #: src/editldap.c:480
 msgid ""
 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be "
-"sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERT or "
-"TLS_CACERTDIR fields)."
+"sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
+"TLS_REQCERT fields)."
 msgstr ""
 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí SSL. Pokud připojování "
-"selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERT nebo "
-"TLS_CACERTDIR)."
+"selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a "
+"TLS_REQCERT)."
 
 #: src/editldap.c:494
 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
@@ -2143,12 +2399,12 @@ msgstr "Stiskem tohoto tlačítka otestujete připojení k serveru."
 msgid ""
 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
 "Examples include:\n"
-"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  dc=claws-mail,dc=org\n"
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 msgstr ""
 "Označuje adresář, který bude na serveru prohledáván. Příklady:\n"
-"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  dc=claws-mail,dc=org\n"
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 
@@ -2248,12 +2504,12 @@ msgstr "Připojovací jméno"
 msgid ""
 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
-"as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
+"as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
 "performing a search."
 msgstr ""
 "Uživatelský účet ze serveru LDAP, který bude použit pro připojení. Toto je "
 "obvykle nutné pouze pro zabezpečené servery. Jméno je obvykle ve formátu: "
-"\"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". Pro prohledávání obvykle není nutno "
+"\"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". Pro prohledávání obvykle není nutno "
 "vyplňovat."
 
 #: src/editldap.c:741
@@ -2290,11 +2546,11 @@ msgstr "Server"
 msgid "Search"
 msgstr "Hledání"
 
-#: src/editldap.c:810 src/gtk/quicksearch.c:488
+#: src/editldap.c:810 src/gtk/quicksearch.c:492
 msgid "Extended"
 msgstr "Ostatní"
 
-#: src/editldap.c:1037
+#: src/editldap.c:1004
 msgid "Add New LDAP Server"
 msgstr "Přidat nový LDAP server"
 
@@ -2314,19 +2570,19 @@ msgstr "Upravit vCard záznam"
 msgid "Add New vCard Entry"
 msgstr "Přidat nový vCard záznam"
 
-#: src/exphtmldlg.c:113
+#: src/exphtmldlg.c:110
 msgid "Please specify output directory and file to create."
 msgstr "Zadejte prosím adresář pro výstup a soubor, který se bude vytvořen."
 
-#: src/exphtmldlg.c:116
+#: src/exphtmldlg.c:113
 msgid "Select stylesheet and formatting."
 msgstr "Vyberte šablonu stylů a formátování."
 
-#: src/exphtmldlg.c:119 src/expldifdlg.c:117
+#: src/exphtmldlg.c:116 src/expldifdlg.c:117
 msgid "File exported successfully."
 msgstr "Export souboru byl úspěšný."
 
-#: src/exphtmldlg.c:184
+#: src/exphtmldlg.c:181
 #, c-format
 msgid ""
 "HTML Output Directory '%s'\n"
@@ -2335,11 +2591,11 @@ msgstr ""
 "Výstupní adresář pro HTML '%s'\n"
 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
 
-#: src/exphtmldlg.c:187 src/expldifdlg.c:193
+#: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:193
 msgid "Create Directory"
 msgstr "Vytvořit adresář"
 
-#: src/exphtmldlg.c:196
+#: src/exphtmldlg.c:193
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
@@ -2348,102 +2604,102 @@ msgstr ""
 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro HTML soubor:\n"
 "%s"
 
-#: src/exphtmldlg.c:198 src/expldifdlg.c:204
+#: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:204
 msgid "Failed to Create Directory"
 msgstr "Vytvoření adresáře selhalo"
 
-#: src/exphtmldlg.c:240
+#: src/exphtmldlg.c:237
 msgid "Error creating HTML file"
 msgstr "Chyba při vytváření HTML souboru"
 
-#: src/exphtmldlg.c:326
+#: src/exphtmldlg.c:323
 msgid "Select HTML output file"
 msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
 
-#: src/exphtmldlg.c:390
+#: src/exphtmldlg.c:387
 msgid "HTML Output File"
 msgstr "Výstupní HTML soubor"
 
-#: src/exphtmldlg.c:399 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:179 src/import.c:178
+#: src/exphtmldlg.c:396 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:179 src/import.c:178
 #: src/importldif.c:682
 msgid "B_rowse"
 msgstr "_Procházet"
 
-#: src/exphtmldlg.c:452
+#: src/exphtmldlg.c:449
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "Šablona stylu"
 
-#: src/exphtmldlg.c:460 src/gtk/colorlabel.c:367 src/gtk/gtkaspell.c:1632
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2299 src/mainwindow.c:1003 src/prefs_account.c:663
-#: src/summaryview.c:4983
+#: src/exphtmldlg.c:457 src/gtk/colorlabel.c:345 src/gtk/gtkaspell.c:1661
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2394 src/mainwindow.c:1012 src/prefs_account.c:705
+#: src/summaryview.c:5039
 msgid "None"
 msgstr "Žádná"
 
-#: src/exphtmldlg.c:461 src/prefs_summaries.c:349 src/prefs_summaries.c:690
+#: src/exphtmldlg.c:458 src/prefs_other.c:113 src/prefs_other.c:454
 msgid "Default"
 msgstr "Výchozí"
 
-#: src/exphtmldlg.c:462 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140
+#: src/exphtmldlg.c:459 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:144
 msgid "Full"
 msgstr "Úplná"
 
-#: src/exphtmldlg.c:463
+#: src/exphtmldlg.c:460
 msgid "Custom"
 msgstr "Vlastní"
 
-#: src/exphtmldlg.c:464
+#: src/exphtmldlg.c:461
 msgid "Custom-2"
 msgstr "Vlastní-2"
 
-#: src/exphtmldlg.c:465
+#: src/exphtmldlg.c:462
 msgid "Custom-3"
 msgstr "Vlastní-3"
 
-#: src/exphtmldlg.c:466
+#: src/exphtmldlg.c:463
 msgid "Custom-4"
 msgstr "Vlastní-4"
 
-#: src/exphtmldlg.c:473
+#: src/exphtmldlg.c:470
 msgid "Full Name Format"
 msgstr "Celé jméno"
 
-#: src/exphtmldlg.c:481
+#: src/exphtmldlg.c:478
 msgid "First Name, Last Name"
 msgstr "Jméno, příjmení"
 
-#: src/exphtmldlg.c:482
+#: src/exphtmldlg.c:479
 msgid "Last Name, First Name"
 msgstr "Příjmení, jméno"
 
-#: src/exphtmldlg.c:489
+#: src/exphtmldlg.c:486
 msgid "Color Banding"
 msgstr "Barevné značení"
 
-#: src/exphtmldlg.c:495
+#: src/exphtmldlg.c:492
 msgid "Format Email Links"
 msgstr "Formátovat adresy jako odkazy"
 
-#: src/exphtmldlg.c:501
+#: src/exphtmldlg.c:498
 msgid "Format User Attributes"
 msgstr "Exportovat uživatelské atributy"
 
-#: src/exphtmldlg.c:556 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
+#: src/exphtmldlg.c:553 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
 msgid "File Name :"
 msgstr "Název souboru :"
 
-#: src/exphtmldlg.c:566
+#: src/exphtmldlg.c:563
 msgid "Open with Web Browser"
 msgstr "Otevřít ve webovém prohlížeči"
 
-#: src/exphtmldlg.c:598
+#: src/exphtmldlg.c:595
 msgid "Export Address Book to HTML File"
 msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
 
-#: src/exphtmldlg.c:664 src/expldifdlg.c:736 src/importldif.c:1027
+#: src/exphtmldlg.c:661 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1027
 msgid "File Info"
 msgstr "Informace o souboru"
 
-#: src/exphtmldlg.c:665
+#: src/exphtmldlg.c:662
 msgid "Format"
 msgstr "Formát"
 
@@ -2505,13 +2761,13 @@ msgstr "Přípona"
 msgid ""
 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
 "entry. Examples include:\n"
-"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  dc=claws-mail,dc=org\n"
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 msgstr ""
 "Přípona je používána pro vytvoření \"Rozlišovacího jména\" (dn) pro položku "
 "LDAP. Příklady:\n"
-"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  dc=claws-mail,dc=org\n"
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 
@@ -2527,31 +2783,31 @@ msgstr "Unikátní ID (uid)"
 msgid ""
 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
 "to:\n"
-"  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+"  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
 msgstr ""
 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito unikátní id (uid) z "
 "knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
-"  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+"  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
 
 #: src/expldifdlg.c:516
 msgid ""
 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
 "similar to:\n"
-"  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+"  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
 msgstr ""
 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito zobrazované jméno "
 "(display name) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
-"  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+"  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
 
 #: src/expldifdlg.c:529
 msgid ""
 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
 "formatted similar to:\n"
-"  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+"  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
 msgstr ""
 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použita první e-mailová adresa "
 "patřící uživateli (mail). Výsledek bude podobný jako:\n"
-"  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+"  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
 
 #: src/expldifdlg.c:543
 msgid ""
@@ -2599,11 +2855,11 @@ msgstr ""
 msgid "Export Address Book to LDIF File"
 msgstr "Exportovat knihu adres do LDIF souboru"
 
-#: src/expldifdlg.c:737
+#: src/expldifdlg.c:736
 msgid "Distguished Name"
 msgstr "Rozlišovací jméno (dn)"
 
-#: src/export.c:120 src/summaryview.c:6355
+#: src/export.c:120 src/summaryview.c:6421
 msgid "Export to mbox file"
 msgstr "Exportovat do mbox souboru"
 
@@ -2635,76 +2891,81 @@ msgstr "Zdrojová složka nebyla nalezena."
 msgid "Select exporting file"
 msgstr "Vyberte soubor pro export"
 
-#: src/exporthtml.c:805
+#: src/exporthtml.c:758
 msgid "Full Name"
 msgstr "Celý název"
 
-#: src/exporthtml.c:809 src/importldif.c:1028
+#: src/exporthtml.c:762 src/importldif.c:1028
 msgid "Attributes"
 msgstr "Atributy"
 
-#: src/exporthtml.c:1010
-msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
-msgstr "Sylpheed-Claws - kniha adres"
+#: src/exporthtml.c:963
+msgid "Claws Mail Address Book"
+msgstr "Claws Mail kniha adres"
 
-#: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
+#: src/exporthtml.c:1077 src/exportldif.c:551
 msgid "Name already exists but is not a directory."
 msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáře."
 
-#: src/exporthtml.c:1127 src/exportldif.c:604
+#: src/exporthtml.c:1080 src/exportldif.c:554
 msgid "No permissions to create directory."
 msgstr "Nemohu vytvořit adresář."
 
-#: src/exporthtml.c:1130 src/exportldif.c:607
+#: src/exporthtml.c:1083 src/exportldif.c:557
 msgid "Name is too long."
 msgstr "Název je příliš dlouhý."
 
-#: src/exporthtml.c:1133 src/exportldif.c:610
+#: src/exporthtml.c:1086 src/exportldif.c:560
 msgid "Not specified."
 msgstr "Není uveden."
 
-#: src/folder.c:1277 src/foldersel.c:371 src/prefs_folder_item.c:236
+#: src/folder.c:1331 src/foldersel.c:370 src/prefs_folder_item.c:239
 msgid "Inbox"
 msgstr "Doručená pošta"
 
-#: src/folder.c:1281 src/foldersel.c:375
+#: src/folder.c:1335 src/foldersel.c:374
 msgid "Sent"
 msgstr "Odeslaná pošta"
 
-#: src/folder.c:1285 src/foldersel.c:379 src/prefs_folder_item.c:239
+#: src/folder.c:1339 src/foldersel.c:378 src/prefs_folder_item.c:242
 msgid "Queue"
 msgstr "Fronta"
 
-#: src/folder.c:1289 src/foldersel.c:383 src/prefs_folder_item.c:240
-#: src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:400 src/toolbar.c:491
+#: src/folder.c:1343 src/foldersel.c:382 src/prefs_folder_item.c:243
+#: src/toolbar.c:376 src/toolbar.c:410 src/toolbar.c:501
 msgid "Trash"
 msgstr "Koš"
 
-#: src/folder.c:1293 src/foldersel.c:387 src/prefs_folder_item.c:238
+#: src/folder.c:1347 src/foldersel.c:386 src/prefs_folder_item.c:241
 msgid "Drafts"
 msgstr "Koncepty"
 
-#: src/folder.c:1572
+#: src/folder.c:1621
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
 msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:2508
+#: src/folder.c:2542
 #, c-format
 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
-msgstr "Načítám všechny zprávy z %s ...\n"
+msgstr "Stahuji všechny zprávy z %s ...\n"
+
+#: src/folder.c:2831
+#, c-format
+msgid "Copying %s to %s...\n"
+msgstr "Kopíruji %s do %s...\n"
 
-#: src/folder.c:2797
+#: src/folder.c:2831
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
 msgstr "Přesouvám %s do %s...\n"
 
-#: src/folder.c:3079
+#: src/folder.c:3118
 #, c-format
 msgid "Updating cache for %s..."
 msgstr "Aktualizuji vyrovnávací paměť pro %s..."
 
-#: src/folder.c:3790
+#: src/folder.c:3829
 msgid "Processing messages..."
 msgstr "Zpracovávám zprávy..."
 
@@ -2712,23 +2973,23 @@ msgstr "Zpracovávám zprávy..."
 msgid "Select folder"
 msgstr "Vybrat složku"
 
-#: src/foldersel.c:558 src/imap_gtk.c:138 src/mh_gtk.c:129
+#: src/foldersel.c:541 src/imap_gtk.c:158 src/mh_gtk.c:132
 msgid "NewFolder"
 msgstr "Nová složka"
 
-#: src/foldersel.c:566 src/imap_gtk.c:146 src/imap_gtk.c:152 src/mh_gtk.c:135
-#: src/mh_gtk.c:238
+#: src/foldersel.c:549 src/imap_gtk.c:166 src/imap_gtk.c:172
+#: src/imap_gtk.c:224 src/mh_gtk.c:138 src/mh_gtk.c:241
 #, c-format
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
 
-#: src/foldersel.c:576 src/imap_gtk.c:162 src/imap_gtk.c:216 src/mh_gtk.c:145
-#: src/mh_gtk.c:245
+#: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:182 src/imap_gtk.c:236 src/mh_gtk.c:148
+#: src/mh_gtk.c:248
 #, c-format
 msgid "The folder '%s' already exists."
 msgstr "Složka '%s' už existuje."
 
-#: src/foldersel.c:583 src/imap_gtk.c:168 src/mh_gtk.c:151
+#: src/foldersel.c:566 src/imap_gtk.c:188 src/mh_gtk.c:154
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder '%s'."
 msgstr "Nemohu vytvořit složku '%s'."
@@ -2737,135 +2998,140 @@ msgstr "Nemohu vytvořit složku '%s'."
 msgid "/Mark all re_ad"
 msgstr "/Označit všechny jako _přečtené"
 
-#: src/folderview.c:291
+#: src/folderview.c:292
 msgid "/_Search folder..."
 msgstr "/Hledat zprávy v aktuální _složce..."
 
-#: src/folderview.c:293
+#: src/folderview.c:294
 msgid "/Process_ing..."
 msgstr "/_Zpracování složky (lokální pravidla)..."
 
-#: src/folderview.c:298
+#: src/folderview.c:299
 msgid "/Empty _trash..."
 msgstr "/Vyprázdnit _koš..."
 
-#: src/folderview.c:303
+#: src/folderview.c:304
 msgid "/Send _queue..."
 msgstr "/Odeslat _frontu..."
 
-#: src/folderview.c:422 src/folderview.c:469 src/prefs_folder_column.c:80
+#: src/folderview.c:423 src/folderview.c:470 src/prefs_folder_column.c:80
 msgid "New"
 msgstr "Nové"
 
-#: src/folderview.c:423 src/folderview.c:470 src/prefs_folder_column.c:81
+#: src/folderview.c:424 src/folderview.c:471 src/prefs_folder_column.c:81
 msgid "Unread"
 msgstr "Nepřečtené"
 
-#: src/folderview.c:424 src/prefs_folder_column.c:82
+#: src/folderview.c:425 src/prefs_folder_column.c:82
 msgid "Total"
 msgstr "Celkem"
 
 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
-#: src/folderview.c:472 src/summaryview.c:491
+#: src/folderview.c:473 src/summaryview.c:491
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:717
+#: src/folderview.c:719
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Nastavuji informace o složce..."
 
-#: src/folderview.c:771 src/summaryview.c:3455
+#: src/folderview.c:781 src/summaryview.c:3491
 msgid "Mark all as read"
 msgstr "Označit všechny jako přečtené"
 
-#: src/folderview.c:772 src/summaryview.c:3456
+#: src/folderview.c:782 src/summaryview.c:3492
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako přečtené?"
 
-#: src/folderview.c:1058 src/imap.c:3199 src/mainwindow.c:3918 src/setup.c:90
+#: src/folderview.c:999 src/imap.c:3347 src/mainwindow.c:3755 src/setup.c:90
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "Prohledávám složku %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:1062 src/imap.c:3204 src/mainwindow.c:3923 src/setup.c:95
+#: src/folderview.c:1003 src/imap.c:3352 src/mainwindow.c:3760 src/setup.c:95
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "Prohledávám složku %s ..."
 
-#: src/folderview.c:1089
+#: src/folderview.c:1034
 msgid "Rebuild folder tree"
 msgstr "Obnovit strom složek"
 
-#: src/folderview.c:1090
+#: src/folderview.c:1035
 msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
 msgstr ""
 "Obnovení stromu složek vyčistí všechny lokální vyrovnávací paměti. Chcete "
 "pokračovat?"
 
-#: src/folderview.c:1100
+#: src/folderview.c:1045
 msgid "Rebuilding folder tree..."
 msgstr "Provádím obnovu stromu složek..."
 
-#: src/folderview.c:1102
+#: src/folderview.c:1047 src/folderview.c:1087
 msgid "Scanning folder tree..."
 msgstr "Prohledávám strom složek..."
 
-#: src/folderview.c:1220
+#: src/folderview.c:1172
+#, c-format
+msgid "Couldn't scan folder %s\n"
+msgstr "Nepodařilo se načíst obsah adresáře %s\n"
+
+#: src/folderview.c:1225
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Zjišťuji nové zprávy ve všech složkách..."
 
-#: src/folderview.c:2081
+#: src/folderview.c:2048
 #, c-format
 msgid "Closing Folder %s..."
 msgstr "Zavírám složku %s..."
 
-#: src/folderview.c:2120
+#: src/folderview.c:2087
 #, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
 msgstr "Otevírám složku %s..."
 
-#: src/folderview.c:2133
+#: src/folderview.c:2100
 msgid "Folder could not be opened."
 msgstr "Složku nelze otevřít."
 
-#: src/folderview.c:2294 src/mainwindow.c:2078
+#: src/folderview.c:2261 src/mainwindow.c:2047
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Vyprázdnit koš"
 
-#: src/folderview.c:2295
+#: src/folderview.c:2262
 msgid "Delete all messages in trash?"
 msgstr "Odstranit všechny zprávy v koši?"
 
-#: src/folderview.c:2296 src/mainwindow.c:2080
+#: src/folderview.c:2263
 msgid "+_Empty trash"
 msgstr "+_Vyprázdnit koš"
 
-#: src/folderview.c:2340 src/inc.c:1465 src/toolbar.c:2122
+#: src/folderview.c:2307 src/inc.c:1465 src/toolbar.c:2196
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Varování offline režimu"
 
-#: src/folderview.c:2341 src/toolbar.c:2123
+#: src/folderview.c:2308 src/toolbar.c:2197
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Pracujete v režimu offline. Přepnout?"
 
-#: src/folderview.c:2352 src/toolbar.c:2142
+#: src/folderview.c:2319 src/toolbar.c:2216
 msgid "Send queued messages"
 msgstr "Odeslat pozdržené zprávy"
 
-#: src/folderview.c:2353 src/toolbar.c:2143
+#: src/folderview.c:2320 src/toolbar.c:2217
 msgid "Send all queued messages?"
 msgstr "Odeslat všechny zprávy ve frontě pozdržených zpráv?"
 
-#: src/folderview.c:2354 src/messageview.c:579 src/messageview.c:596
-#: src/prefs_account.c:1032 src/toolbar.c:2144
+#: src/folderview.c:2321 src/messageview.c:587 src/messageview.c:604
+#: src/prefs_account.c:1100 src/toolbar.c:2218
 msgid "_Send"
 msgstr "_Odeslat"
 
-#: src/folderview.c:2362 src/toolbar.c:2162
+#: src/folderview.c:2329 src/toolbar.c:2236
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "Při posílání pozdržených zpráv nastala stejná chyba."
 
-#: src/folderview.c:2365 src/main.c:1478 src/toolbar.c:2165
+#: src/folderview.c:2332 src/main.c:1616 src/toolbar.c:2239
 #, c-format
 msgid ""
 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
@@ -2874,43 +3140,65 @@ msgstr ""
 "Při odesílání pozdržených zpráv nastala chyba:\n"
 "%s"
 
-#: src/folderview.c:2432
+#: src/folderview.c:2399
+#, c-format
+msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
+msgstr "Opravdu chcete složku '%s' zkopírovat do '%s' ?"
+
+#: src/folderview.c:2400
 #, c-format
 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' učinit podsložkou složky '%s' ?"
 
-#: src/folderview.c:2435
+#: src/folderview.c:2402
+msgid "Copy folder"
+msgstr "Kopírovat složku"
+
+#: src/folderview.c:2402
 msgid "Move folder"
 msgstr "Přesunout složku"
 
-#: src/folderview.c:2446
+#: src/folderview.c:2413
+#, c-format
+msgid "Copying %s to %s..."
+msgstr "Kopíruji %s do %s..."
+
+#: src/folderview.c:2413
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
 msgstr "Přesouvám %s do %s..."
 
-#: src/folderview.c:2475
+#: src/folderview.c:2444
 msgid "Source and destination are the same."
 msgstr "Zdroj i cíl jsou totožné."
 
-#: src/folderview.c:2478
+#: src/folderview.c:2447
+msgid "Can't copy a folder to one of its children."
+msgstr "Nelze kopírovat složku do své vlastní podsložky."
+
+#: src/folderview.c:2448
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgstr "Nelze přesunout složku do své vlastní podsložky."
 
-#: src/folderview.c:2481
+#: src/folderview.c:2451
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
 msgstr "Přesun složky mezi různými poštovními schránkami nelze provést."
 
-#: src/folderview.c:2484
+#: src/folderview.c:2454
+msgid "Copy failed!"
+msgstr "Kopírování se nezdařilo!"
+
+#: src/folderview.c:2454
 msgid "Move failed!"
 msgstr "Přesun se nezdařil!"
 
-#: src/folderview.c:2520
+#: src/folderview.c:2490
 #, c-format
 msgid "Processing configuration for folder %s"
 msgstr "Zpracování složky - pravidla pro složku %s"
 
-#: src/gedit-print.c:147 src/messageview.c:1502 src/summaryview.c:4124
-#: src/toolbar.c:178
+#: src/gedit-print.c:147 src/messageview.c:1507 src/summaryview.c:4172
+#: src/toolbar.c:182
 msgid "Print"
 msgstr "Tisk"
 
@@ -2932,7 +3220,7 @@ msgstr "Tisknu stránku %d z %d..."
 msgid "Print preview"
 msgstr "Náhled"
 
-#: src/gedit-print.c:456
+#: src/gedit-print.c:437
 msgid "Page %N of %Q"
 msgstr "Stránka %N z %Q"
 
@@ -2980,7 +3268,7 @@ msgstr "neznámý"
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin."
 
-#: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1265
+#: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1324
 msgid "Done."
 msgstr "Hotovo."
 
@@ -2989,19 +3277,47 @@ msgstr "Hotovo."
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
 msgstr "%d diskuzních skupin přijato (%s načteno)"
 
-#: src/gtk/about.c:78 src/textview.c:216
+#: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:214
 msgid "/_Open with Web browser"
 msgstr "/_Otevřít ve webovém prohlížeči"
 
-#: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:217
+#: src/gtk/about.c:80 src/textview.c:215
 msgid "/Copy this _link"
 msgstr "/_Kopírovat odkaz"
 
-#: src/gtk/about.c:119
-msgid "About Sylpheed-Claws"
-msgstr "O Sylpheed-Claws"
+#: src/gtk/about.c:138
+msgid ""
+"Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
+"\n"
+"For further information visit the Claws Mail website:\n"
+msgstr ""
+"Claws Mail je rychlý a bohatě konfigurovatelný e-mailový klient.\n"
+"\n"
+"Pro další informace navštivte webové stránky Claws Mail:\n"
+
+#: src/gtk/about.c:144
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"Claws Mail is free software released under the GPL license. If you wish to "
+"donate to the Claws Mail project you can do so at:\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Claws Mail je volně šiřitelný software distribuovaný pod licencí GPL. Pokud "
+"chcete přispět na projekt Claws Mail, můžete tak učinit na:\n"
+
+#: src/gtk/about.c:159
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"System Information\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Informace o systému\n"
 
-#: src/gtk/about.c:161
+#: src/gtk/about.c:165
 #, c-format
 msgid ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
@@ -3012,7 +3328,7 @@ msgstr ""
 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
 "Operační systém: %s %s (%s)"
 
-#: src/gtk/about.c:170
+#: src/gtk/about.c:174
 #, c-format
 msgid ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
@@ -3023,7 +3339,7 @@ msgstr ""
 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
 "Operační systém: %s"
 
-#: src/gtk/about.c:179
+#: src/gtk/about.c:183
 #, c-format
 msgid ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
@@ -3034,111 +3350,79 @@ msgstr ""
 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
 "Operační systém: neznámý"
 
-#: src/gtk/about.c:194
-#, c-format
-msgid ""
-"Compiled-in features:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Vestavěné vlastnosti:\n"
-"%s"
+#: src/gtk/about.c:240 src/prefs_themes.c:707 src/wizard.c:475
+msgid "The Claws Mail Team"
+msgstr "Tým Claws Mail"
 
-#: src/gtk/about.c:240
-msgid ""
-"Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
-"and the Sylpheed-Claws team"
-msgstr ""
-"Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
-"a tým Sylpheed-Claws"
+#: src/gtk/about.c:259
+msgid "Previous team members"
+msgstr "Dřívější členové týmu"
 
-#: src/gtk/about.c:283
-msgid ""
-"Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
-"\n"
-"For further information visit the Sylpheed-Claws website:\n"
-msgstr ""
-"Sylpheed-Claws je jednoduchý, rychlý a bohatě konfigurovatelný e-mailový "
-"klient.\n"
-"\n"
-"Pro další informace navštivte webové stránky Sylpheed-Claws:\n"
+#: src/gtk/about.c:278
+msgid "The translation team"
+msgstr "Překladatelský tým"
 
-#: src/gtk/about.c:289
-msgid ""
-"\n"
-"\n"
-"Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish "
-"to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at:\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"Sylpheed-Claws je volně šiřitelný software distribuovaný pod licencí GPL. "
-"Pokud chcete přispět na projekt Sylpheed-Claws, můžete tak učinit na:\n"
+#: src/gtk/about.c:297
+msgid "Documentation team"
+msgstr "Tým pro dokumentaci"
 
-#: src/gtk/about.c:296
-msgid "\n"
-msgstr "\n"
-
-#: src/gtk/about.c:307
-msgid "_Info"
-msgstr "_Informace"
+#: src/gtk/about.c:316
+msgid "Logo"
+msgstr "Logo"
 
 #: src/gtk/about.c:335
-msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
-msgstr "Tým Sylpheed-Claws\n"
+msgid "Icons"
+msgstr "Ikony"
 
-#: src/gtk/about.c:352
-msgid ""
-"\n"
-"Previous team members\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Dřívější členové týmu\n"
+#: src/gtk/about.c:354
+msgid "Contributors"
+msgstr "Přispěvatelé"
 
-#: src/gtk/about.c:369
-msgid ""
-"\n"
-"The translation team\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Překladatelský tým\n"
+#: src/gtk/about.c:402
+msgid "Compiled-in Features\n"
+msgstr "Zakompilované vlastnosti\n"
 
-#: src/gtk/about.c:386
-msgid ""
-"\n"
-"Documentation team\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Tým pro dokumentaci\n"
+#: src/gtk/about.c:418
+msgid "IPv6|adds support for IPv6 addresses, the new internet addressing protocol\n"
+msgstr "protokol IPv6\n"
 
-#: src/gtk/about.c:403
-msgid ""
-"\n"
-"Logo\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Logo\n"
+#: src/gtk/about.c:429
+msgid "iconv|allows converting to and from different character sets\n"
+msgstr "konverze mezi různými znakovými sadami\n"
 
-#: src/gtk/about.c:420
-msgid ""
-"\n"
-"Icons\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Ikony\n"
+#: src/gtk/about.c:439
+msgid "compface|adds support for the X-Face header\n"
+msgstr "obrázky X-Face v záhlaví zprávy\n"
 
-#: src/gtk/about.c:437
-msgid ""
-"\n"
-"Contributors\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Přispěvatelé\n"
+#: src/gtk/about.c:449
+msgid "OpenSSL|adds support for encrypted connections to servers\n"
+msgstr "šifrované spojení se servery\n"
 
-#: src/gtk/about.c:456
-msgid "_Authors"
-msgstr "_Autoři"
+#: src/gtk/about.c:459
+msgid "LDAP|adds support for LDAP shared addressbooks\n"
+msgstr "práce s adresáři LDAP\n"
+
+#: src/gtk/about.c:469
+msgid "JPilot|adds support for PalmOS addressbooks\n"
+msgstr "práce s adresáři PalmOS\n"
+
+#: src/gtk/about.c:479
+msgid "GNU/aspell|adds support for spell checking\n"
+msgstr "kontrola pravopisu\n"
+
+#: src/gtk/about.c:489
+msgid "libetpan|adds support for IMAP servers\n"
+msgstr "protokol IMAP\n"
 
-#: src/gtk/about.c:476
+#: src/gtk/about.c:499
+msgid "libgnomeprint|adds support for a complete print dialog\n"
+msgstr "dialogové okno pro tisk zpráv\n"
+
+#: src/gtk/about.c:509
+msgid "libSM|adds support for session handling\n"
+msgstr "správa X relací\n"
+
+#: src/gtk/about.c:541
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -3152,7 +3436,7 @@ msgstr ""
 "verzi.\n"
 "\n"
 
-#: src/gtk/about.c:482
+#: src/gtk/about.c:547
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -3164,7 +3448,7 @@ msgstr ""
 "ZÁRUKY. Více detailů naleznete v GNU General Public License.\n"
 "\n"
 
-#: src/gtk/about.c:488
+#: src/gtk/about.c:553
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
@@ -3176,7 +3460,7 @@ msgstr ""
 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
 "\n"
 
-#: src/gtk/about.c:502
+#: src/gtk/about.c:571
 msgid ""
 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
 "the OpenSSL Toolkit ("
@@ -3184,39 +3468,69 @@ msgstr ""
 "Tento produkt obsahuje software vyvinutý v rámci OpenSSL Project pro použití "
 "v OpenSSL Toolkit ("
 
-#: src/gtk/about.c:506
+#: src/gtk/about.c:575
 msgid ").\n"
 msgstr ").\n"
 
-#: src/gtk/about.c:518
+#: src/gtk/about.c:668
+msgid "About Claws Mail"
+msgstr "O Claws Mail"
+
+#: src/gtk/about.c:719
+msgid ""
+"Copyright (C) 1999-2007\n"
+"Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
+"and the Claws Mail team"
+msgstr ""
+"Copyright (C) 1999-2007\n"
+"Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
+"a tým Claws Mail"
+
+#: src/gtk/about.c:733
+msgid "_Info"
+msgstr "_Informace"
+
+#: src/gtk/about.c:739
+msgid "_Authors"
+msgstr "_Autoři"
+
+#: src/gtk/about.c:745
+msgid "_Features"
+msgstr "_Vlastnosti"
+
+#: src/gtk/about.c:751
 msgid "_License"
 msgstr "_Licence"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:303
+#: src/gtk/about.c:759
+msgid "_Release Notes"
+msgstr "_Poznámky k verzi"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:313
 msgid "Orange"
 msgstr "Oranžová"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:307
+#: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:317
 msgid "Red"
 msgstr "Červená"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:311
+#: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:321
 msgid "Pink"
 msgstr "Růžová"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:315
+#: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:325
 msgid "Sky blue"
 msgstr "Nebeská modř"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:319
+#: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:329
 msgid "Blue"
 msgstr "Modrá"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:53 src/prefs_common.c:323
+#: src/gtk/colorlabel.c:53 src/prefs_common.c:333
 msgid "Green"
 msgstr "Zelená"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:54 src/prefs_common.c:327
+#: src/gtk/colorlabel.c:54 src/prefs_common.c:337
 msgid "Brown"
 msgstr "Hnědá"
 
@@ -3232,6 +3546,117 @@ msgstr "Přesouváním složek nahoru nebo dolů můžete změnit pořadí slož
 msgid "Folders"
 msgstr "Složky"
 
+#: src/gtk/gtkaspell.c:638
+msgid "No dictionary selected."
+msgstr "Není vybrán žádný slovník."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:851 src/gtk/gtkaspell.c:1852 src/gtk/gtkaspell.c:2147
+msgid "Normal Mode"
+msgstr "Normální režim"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:853 src/gtk/gtkaspell.c:1858 src/gtk/gtkaspell.c:2159
+msgid "Bad Spellers Mode"
+msgstr "Režim nesprávných slov"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:892
+msgid "Unknown suggestion mode."
+msgstr "Neznámý režim návrhu."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1183
+msgid "No misspelled word found."
+msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1531
+msgid "Replace unknown word"
+msgstr "Nahradit neznámé slovo"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1546
+#, c-format
+msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradit \"%s\" s: </span>"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1591
+msgid ""
+"Holding down Control key while pressing Enter\n"
+"will learn from mistake.\n"
+msgstr ""
+"Podržení klávesy Control při stisku Enter\n"
+"aktivuje učení z chyby.\n"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1846 src/gtk/gtkaspell.c:2135
+msgid "Fast Mode"
+msgstr "Rychlý režim"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1953
+#, c-format
+msgid "\"%s\" unknown in %s"
+msgstr "\"%s\" neznámé v %s"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1967
+msgid "Accept in this session"
+msgstr "Přijmout pro toto sezení"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1977
+msgid "Add to personal dictionary"
+msgstr "Přidat do vlastního slovníku"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1987
+msgid "Replace with..."
+msgstr "Nahradit čím..."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2000
+#, c-format
+msgid "Check with %s"
+msgstr "Otestovat pomocí %s"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2022
+msgid "(no suggestions)"
+msgstr "(nejsou návrhy)"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2033 src/gtk/gtkaspell.c:2212
+msgid "More..."
+msgstr "Více..."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2097
+#, c-format
+msgid "Dictionary: %s"
+msgstr "Slovník: %s"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2110
+#, c-format
+msgid "Use alternate (%s)"
+msgstr "Použít předchozí (%s)"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2121
+msgid "Use both dictionaries"
+msgstr "Použít oba slovníky"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2175 src/prefs_spelling.c:214
+msgid "Check while typing"
+msgstr "Kontrolovat během psaní"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2191
+msgid "Change dictionary"
+msgstr "Změnit slovník"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2323
+#, c-format
+msgid ""
+"The spell checker could not change dictionary.\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Nepodařilo se změnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
+"%s"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2369
+#, c-format
+msgid ""
+"The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Nepodařilo se změnit alternativní slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
+"%s"
+
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:272
 msgid "Configuration"
 msgstr "Nastavení"
@@ -3340,104 +3765,6 @@ msgstr "Popis písma záhlaví a zápatí"
 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
 msgstr "Písmo pro tisk záhlaví a zápatí (např. \"Monospace 10\")"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:606
-msgid "No dictionary selected."
-msgstr "Není vybrán žádný slovník."
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:829 src/gtk/gtkaspell.c:1815 src/gtk/gtkaspell.c:2095
-msgid "Normal Mode"
-msgstr "Normální režim"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:831 src/gtk/gtkaspell.c:1821 src/gtk/gtkaspell.c:2106
-msgid "Bad Spellers Mode"
-msgstr "Režim nesprávných slov"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:870
-msgid "Unknown suggestion mode."
-msgstr "Neznámý režim návrhu."
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1154
-msgid "No misspelled word found."
-msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1502
-msgid "Replace unknown word"
-msgstr "Nahradit neznámé slovo"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1517
-#, c-format
-msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradit \"%s\" s: </span>"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1562
-msgid ""
-"Holding down Control key while pressing Enter\n"
-"will learn from mistake.\n"
-msgstr ""
-"Podržení klávesy Control při stisku Enter\n"
-"aktivuje učení z chyby.\n"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1809 src/gtk/gtkaspell.c:2084
-msgid "Fast Mode"
-msgstr "Rychlý režim"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1916
-#, c-format
-msgid "\"%s\" unknown in %s"
-msgstr "\"%s\" neznámé v %s"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1930
-msgid "Accept in this session"
-msgstr "Přijmout pro toto sezení"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1940
-msgid "Add to personal dictionary"
-msgstr "Přidat do vlastního slovníku"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1950
-msgid "Replace with..."
-msgstr "Nahradit čím..."
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1963
-#, c-format
-msgid "Check with %s"
-msgstr "Otestovat pomocí %s"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1985
-msgid "(no suggestions)"
-msgstr "(nejsou návrhy)"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1996 src/gtk/gtkaspell.c:2158
-msgid "More..."
-msgstr "Více..."
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2060
-#, c-format
-msgid "Dictionary: %s"
-msgstr "Slovník: %s"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2073
-#, c-format
-msgid "Use alternate (%s)"
-msgstr "Použít předchozí (%s)"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2121 src/prefs_spelling.c:221
-msgid "Check while typing"
-msgstr "Kontrolovat během psaní"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2137
-msgid "Change dictionary"
-msgstr "Změnit slovník"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2270
-#, c-format
-msgid ""
-"The spell checker could not change dictionary.\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Nelze změnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
-"%s"
-
 #: src/gtk/icon_legend.c:67
 msgid "New message"
 msgstr "Nová zpráva"
@@ -3543,11 +3870,11 @@ msgstr "Zapamatovat"
 msgid "Protocol log"
 msgstr "Protokol"
 
-#: src/gtk/logwindow.c:373
+#: src/gtk/logwindow.c:384
 msgid "Clear _Log"
 msgstr "Vyčistit _protokol"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:155
+#: src/gtk/pluginwindow.c:151 src/gtk/pluginwindow.c:156
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -3557,19 +3884,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Verze: "
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:153
+#: src/gtk/pluginwindow.c:154
 msgid "Error: "
 msgstr "Chyba: "
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:154
+#: src/gtk/pluginwindow.c:155
 msgid "Plugin is not functional."
 msgstr "Zásuvný modul není funkční."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:185
+#: src/gtk/pluginwindow.c:186
 msgid "Select the Plugins to load"
 msgstr "Vyberte zásuvný modul pro načtení"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:200
+#: src/gtk/pluginwindow.c:201
 #, c-format
 msgid ""
 "The following error occured while loading %s :\n"
@@ -3580,42 +3907,44 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s\n"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:286 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:211
+#: src/gtk/pluginwindow.c:287 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:428
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:211
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:514
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:548
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:525
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:544
+#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:67
 msgid "Plugins"
 msgstr "Zásuvné moduly"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:319 src/prefs_summaries.c:210
+#: src/gtk/pluginwindow.c:321 src/prefs_summaries.c:211
 msgid "Description"
 msgstr "Popis"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:336
-msgid "More plugins are available from the Sylpheed-Claws website."
-msgstr "Další zásuvné moduly jsou dostupné z webových stránek Sylpheed-Claws."
+#: src/gtk/pluginwindow.c:338
+msgid "More plugins are available from the Claws Mail website."
+msgstr "Další zásuvné moduly jsou dostupné z webových stránek Claws Mail."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:342 src/prefs_themes.c:866
+#: src/gtk/pluginwindow.c:344 src/prefs_themes.c:862
 msgid "Get more..."
 msgstr "Získat další..."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:356
+#: src/gtk/pluginwindow.c:354
 msgid "Load Plugin..."
 msgstr "Zavést modul..."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:357
+#: src/gtk/pluginwindow.c:355
 msgid "Unload Plugin"
 msgstr "Odebrat zásuvný modul"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:384
+#: src/gtk/pluginwindow.c:382
 msgid "Click here to load one or more plugins"
 msgstr "Klikněte zde pro načtení jednoho nebo více modulů"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:388
+#: src/gtk/pluginwindow.c:386
 msgid "Unload the selected plugin"
 msgstr "Odebrat vybraný zásuvný modul"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:455
+#: src/gtk/pluginwindow.c:451
 msgid "Loaded plugins"
 msgstr "Zavedené moduly"
 
@@ -3623,187 +3952,187 @@ msgstr "Zavedené moduly"
 msgid "Page Index"
 msgstr "Index stránky"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:140 src/prefs_account.c:762
+#: src/gtk/progressdialog.c:140 src/prefs_account.c:820
 #: src/prefs_filtering_action.c:378 src/prefs_filtering.c:377
 #: src/prefs_filtering.c:1490
 msgid "Account"
 msgstr "Účet"
 
 #: src/gtk/progressdialog.c:148 src/gtk/sslcertwindow.c:136
-#: src/prefs_summary_column.c:80 src/summaryview.c:2375
+#: src/prefs_summary_column.c:80 src/summaryview.c:2415
 msgid "Status"
 msgstr "Stav"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:329
+#: src/gtk/quicksearch.c:333
 msgid "all messages"
 msgstr "všechny zprávy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:330
+#: src/gtk/quicksearch.c:334
 msgid "messages whose age is greater than #"
 msgstr "zprávy starší než #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:331
+#: src/gtk/quicksearch.c:335
 msgid "messages whose age is less than #"
 msgstr "zprávy mladší než #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:332
+#: src/gtk/quicksearch.c:336
 msgid "messages which contain S in the message body"
 msgstr "zprávy obsahující S v těle zprávy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:333
+#: src/gtk/quicksearch.c:337
 msgid "messages which contain S in the whole message"
 msgstr "zprávy obsahující S v celé zprávě"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:334
+#: src/gtk/quicksearch.c:338
 msgid "messages carbon-copied to S"
 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Kopie\""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:335
+#: src/gtk/quicksearch.c:339
 msgid "message is either to: or cc: to S"
 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Komu\" nebo \"Kopie\""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:336
+#: src/gtk/quicksearch.c:340
 msgid "deleted messages"
 msgstr "odstraněné zprávy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:337
+#: src/gtk/quicksearch.c:341
 msgid "messages which contain S in the Sender field"
 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Odesílatel\""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:338
+#: src/gtk/quicksearch.c:342
 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
 msgstr "pravda, pokud bylo provedení \"S\" úspěšné"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:339
+#: src/gtk/quicksearch.c:343
 msgid "messages originating from user S"
 msgstr "zprávy pocházející od uživatele S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:340
+#: src/gtk/quicksearch.c:344
 msgid "forwarded messages"
 msgstr "přeposlané zprávy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:341
+#: src/gtk/quicksearch.c:345
 msgid "messages which contain header S"
 msgstr "zprávy obsahující v hlavičce pole S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:342
+#: src/gtk/quicksearch.c:346
 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"Message-ID\""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:343
+#: src/gtk/quicksearch.c:347
 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"In-Reply-To\""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:344
+#: src/gtk/quicksearch.c:348
 msgid "messages which are marked with color #"
 msgstr "zprávy obarvené barvou č. #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:345
+#: src/gtk/quicksearch.c:349
 msgid "locked messages"
 msgstr "zamknuté zprávy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:346
+#: src/gtk/quicksearch.c:350
 msgid "messages which are in newsgroup S"
 msgstr "zprávy, které jsou v diskusní skupině S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:347
+#: src/gtk/quicksearch.c:351
 msgid "new messages"
 msgstr "nové zprávy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:348
+#: src/gtk/quicksearch.c:352
 msgid "old messages"
 msgstr "staré zprávy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:349
+#: src/gtk/quicksearch.c:353
 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
 msgstr "nekompletní zprávy (zprávy neúplně stažené)"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:350
+#: src/gtk/quicksearch.c:354
 msgid "messages which have been replied to"
 msgstr "zprávy, na které bylo odpovězeno"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:351
+#: src/gtk/quicksearch.c:355
 msgid "read messages"
 msgstr "přečtené zprávy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:352
+#: src/gtk/quicksearch.c:356
 msgid "messages which contain S in subject"
 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"Předmět\""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:353
+#: src/gtk/quicksearch.c:357
 msgid "messages whose score is equal to #"
 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je rovné #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:354
+#: src/gtk/quicksearch.c:358
 msgid "messages whose score is greater than #"
 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je větší než #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:355
+#: src/gtk/quicksearch.c:359
 msgid "messages whose score is lower than #"
 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je menší než #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:356
+#: src/gtk/quicksearch.c:360
 msgid "messages whose size is equal to #"
 msgstr "zprávy, jejichž velikost je rovna #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:357
+#: src/gtk/quicksearch.c:361
 msgid "messages whose size is greater than #"
 msgstr "zprávy, jejichž velikost je větší než #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:358
+#: src/gtk/quicksearch.c:362
 msgid "messages whose size is smaller than #"
 msgstr "zprávy, jejichž velikost je menší #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:359
+#: src/gtk/quicksearch.c:363
 msgid "messages which have been sent to S"
 msgstr "zprávy, které byly odeslány S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:360
+#: src/gtk/quicksearch.c:364
 msgid "marked messages"
 msgstr "označené zprávy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:361
+#: src/gtk/quicksearch.c:365
 msgid "unread messages"
 msgstr "nepřečtené zprávy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:362
+#: src/gtk/quicksearch.c:366
 msgid "messages which contain S in References header"
 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"References\""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:363
+#: src/gtk/quicksearch.c:367
 #, c-format
 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
 msgstr "zprávy vracející 0, jsou-li předány příkazu - %F je soubor se zprávou"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:364
+#: src/gtk/quicksearch.c:368
 msgid "messages which contain S in X-Label header"
 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"X-Label\""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:366
+#: src/gtk/quicksearch.c:370
 msgid "logical AND operator"
 msgstr "logický operátor A (AND)"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:367
+#: src/gtk/quicksearch.c:371
 msgid "logical OR operator"
 msgstr "logický operátor NEBO (OR)"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:368
+#: src/gtk/quicksearch.c:372
 msgid "logical NOT operator"
 msgstr "logický operátor NENÍ PRAVDA, ŽE (NOT)"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:369
+#: src/gtk/quicksearch.c:373
 msgid "case sensitive search"
 msgstr "vyhledávání rozlišuje malá a velká písmena"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:371
+#: src/gtk/quicksearch.c:375
 msgid "all filtering expressions are allowed"
 msgstr "všechny filtrovací výrazy jsou povoleny"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:379 src/summary_search.c:329
+#: src/gtk/quicksearch.c:383 src/summary_search.c:397
 msgid "Extended Search"
 msgstr "Rozšířené vyhledávání"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:380
+#: src/gtk/quicksearch.c:384
 msgid ""
 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
@@ -3815,51 +4144,67 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Následující symboly mohou být použity:"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:476 src/prefs_filtering_action.c:1080
-#: src/prefs_matcher.c:158 src/prefs_matcher.c:1866
-#: src/prefs_summary_column.c:82 src/prefs_template.c:190 src/quote_fmt.c:47
-#: src/summaryview.c:486
+#: src/gtk/quicksearch.c:480 src/prefs_compose_writing.c:224
+#: src/prefs_filtering_action.c:1080 src/prefs_matcher.c:159
+#: src/prefs_matcher.c:1878 src/prefs_summary_column.c:82
+#: src/prefs_template.c:190 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:486
 msgid "Subject"
 msgstr "Předmět"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:480 src/prefs_filtering_action.c:1081
-#: src/prefs_matcher.c:159 src/prefs_matcher.c:1867
+#: src/gtk/quicksearch.c:484 src/prefs_filtering_action.c:1081
+#: src/prefs_matcher.c:160 src/prefs_matcher.c:1879
 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:487
 msgid "From"
 msgstr "Od"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:484 src/prefs_filtering_action.c:1082
-#: src/prefs_matcher.c:159 src/prefs_matcher.c:1868
+#: src/gtk/quicksearch.c:488 src/prefs_filtering_action.c:1082
+#: src/prefs_matcher.c:160 src/prefs_matcher.c:1880
 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/prefs_template.c:187 src/quote_fmt.c:48
 #: src/summaryview.c:488
 msgid "To"
 msgstr "Komu"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:495
+#: src/gtk/quicksearch.c:499
 msgid "Recursive"
 msgstr "Včetně podsložek"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:505
+#: src/gtk/quicksearch.c:509
 msgid "Sticky"
 msgstr "Zachovat i při změně složky"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:515
+#: src/gtk/quicksearch.c:519
 msgid "Type-ahead"
-msgstr ""
+msgstr "Vyhledávat během psaní"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:546
+#: src/gtk/quicksearch.c:550 src/gtk/quicksearch.c:643
 msgid " Clear "
-msgstr " Vyčistit "
+msgstr " Vymazat "
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:567 src/summary_search.c:282
+#: src/gtk/quicksearch.c:558
+msgid "Clear the current search"
+msgstr "Odstranit nastavenou podmínku"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:573 src/summary_search.c:350
 msgid "Edit search criteria"
 msgstr "Upravit vyhledávací kritéria"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:573
+#: src/gtk/quicksearch.c:579 src/gtk/quicksearch.c:641
 msgid " Extended Symbols... "
 msgstr " Speciální symboly... "
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:1020 src/summaryview.c:1073
+#: src/gtk/quicksearch.c:587
+msgid "Information about extended symbols"
+msgstr "Informace o rozšířených možnostech vyhledávání"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:659
+msgid "Info"
+msgstr "Informace"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:661
+msgid "Clear"
+msgstr "Vyčistit"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:1086 src/summaryview.c:1132
 #, c-format
 msgid "Searching in %s... \n"
 msgstr "Hledám v %s... \n"
@@ -3878,7 +4223,7 @@ msgid "Signer"
 msgstr "Podepsal"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:142 src/gtk/sslcertwindow.c:163
-#: src/prefs_themes.c:883
+#: src/prefs_themes.c:879
 msgid "Name: "
 msgstr "Jméno: "
 
@@ -3977,31 +4322,31 @@ msgstr "_Zobrazit certifikáty"
 msgid "Changed SSL Certificate"
 msgstr "Změněné SSL certifikáty"
 
-#: src/headerview.c:195 src/summaryview.c:2783 src/summaryview.c:2794
+#: src/headerview.c:195 src/summaryview.c:2823 src/summaryview.c:2834
 msgid "(No From)"
 msgstr "(Neznámý odesílatel)"
 
-#: src/headerview.c:210 src/summaryview.c:2818 src/summaryview.c:2821
+#: src/headerview.c:210 src/summaryview.c:2858 src/summaryview.c:2861
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Žádný předmět)"
 
-#: src/image_viewer.c:283
+#: src/image_viewer.c:284
 msgid "Filename:"
 msgstr "Název souboru:"
 
-#: src/image_viewer.c:290
+#: src/image_viewer.c:291
 msgid "Filesize:"
 msgstr "Velikost souboru:"
 
-#: src/image_viewer.c:311
+#: src/image_viewer.c:312
 msgid "Load Image"
 msgstr "Načíst obrázek"
 
-#: src/image_viewer.c:317
+#: src/image_viewer.c:318
 msgid "Content-Type:"
 msgstr "Typ obsahu:"
 
-#: src/imap.c:632
+#: src/imap.c:633
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -4013,222 +4358,255 @@ msgstr ""
 "Přihlášení pomocí CRAM-MD5 pracuje pouze pokud byl libetpan zkompilován s "
 "podporou SASL a je nainstalován zásuvný modul CRAM-MD5 SASL."
 
-#: src/imap.c:639
+#: src/imap.c:640
 #, c-format
 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
 msgstr "Připojení k %s selhalo: přihlášení odmítnuto.%s"
 
-#: src/imap.c:643
+#: src/imap.c:644
 #, c-format
 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
 msgstr "Připojení k %s selhalo: přihlášení odmítnuto.%s\n"
 
-#: src/imap.c:660
+#: src/imap.c:661
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s failed"
 msgstr "Připojení k %s selhalo"
 
-#: src/imap.c:665 src/imap.c:668
+#: src/imap.c:666 src/imap.c:669
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "IMAP4 spojení s %s bylo rozpojeno. Obnovuji spojení...\n"
 
-#: src/imap.c:706 src/imap.c:2222 src/imap.c:2746 src/imap.c:2831
-#: src/imap.c:3165 src/imap.c:3920
-msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to access the IMAP server."
-msgstr "Sylheed-Claws potřebuje přístup k síti, aby mohl přistupovat k IMAP serveru."
+#: src/imap.c:718 src/imap.c:2396 src/imap.c:2894 src/imap.c:2979
+#: src/imap.c:3313 src/imap.c:4071
+msgid "Claws Mail needs network access in order to access the IMAP server."
+msgstr "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl přistupovat k IMAP serveru."
 
-#: src/imap.c:780 src/inc.c:770 src/news.c:295 src/send_message.c:299
+#: src/imap.c:790 src/inc.c:770 src/news.c:295 src/send_message.c:299
 msgid "Insecure connection"
 msgstr "Nezabezpečené připojení"
 
-#: src/imap.c:781 src/inc.c:771 src/news.c:296 src/send_message.c:300
+#: src/imap.c:791 src/inc.c:771 src/news.c:296 src/send_message.c:300
 msgid ""
 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
-"available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
+"available in this build of Claws Mail. \n"
 "\n"
 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
 "not be secure."
 msgstr ""
 "V nastavení tohoto spojení je požadováno zabezpečení pomocí SSL, ale SSL "
-"není v této instalaci Sylpheed-Claws dostupné. \n"
+"není v této instalaci Claws Mail dostupné. \n"
 "\n"
 "Chcete pokračovat v připojování k serveru? Komunikace nebude zabezpečena."
 
-#: src/imap.c:787 src/inc.c:777 src/news.c:302 src/send_message.c:306
+#: src/imap.c:797 src/inc.c:777 src/news.c:302 src/send_message.c:306
 msgid "Con_tinue connecting"
 msgstr "_Pokračovat v připojování"
 
-#: src/imap.c:797
+#: src/imap.c:807
 #, c-format
 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
 msgstr "Připojuji se na IMAP4 server: %s ..."
 
-#: src/imap.c:829
+#: src/imap.c:845
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
 msgstr "Nemohu se spojit s IMAP4 serverem: %s:%d"
 
-#: src/imap.c:832
+#: src/imap.c:848
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "Nemohu se spojit s IMAP4 serverem: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:861 src/imap.c:2554
+#: src/imap.c:877 src/imap.c:2702
 msgid "Can't start TLS session.\n"
 msgstr "Nelze spustit TLS sezení.\n"
 
-#: src/imap.c:898
+#: src/imap.c:914
 #, c-format
 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
 msgstr "Připojuji se na IMAP4 server %s...\n"
 
-#: src/imap.c:909 src/imap.c:912
+#: src/imap.c:925 src/imap.c:928
 #, c-format
 msgid "Couldn't login to IMAP server %s."
 msgstr "Nepodařilo se přihlásit k IMAP serveru %s."
 
-#: src/imap.c:1086
+#: src/imap.c:1101
 msgid "Adding messages..."
 msgstr "Přidávám zprávy..."
 
-#: src/imap.c:1236 src/mh.c:500
+#: src/imap.c:1253 src/mh.c:500
 msgid "Copying messages..."
 msgstr "Kopíruji zprávy..."
 
-#: src/imap.c:1411
+#: src/imap.c:1429
 msgid "can't set deleted flags\n"
 msgstr "nelze nastavit příznak odstranění\n"
 
-#: src/imap.c:1417 src/imap.c:3672
+#: src/imap.c:1435 src/imap.c:3822
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "nelze odstranit\n"
 
-#: src/imap.c:1861
+#: src/imap.c:1762
+#, c-format
+msgid "Looking for unsubscribed folders in %s..."
+msgstr "Vyhledávám odhlášené složky v %s..."
+
+#: src/imap.c:1765
+#, c-format
+msgid "Looking for subfolders of %s..."
+msgstr "Hledám podsložky %s..."
+
+#: src/imap.c:2001
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "nelze vytvořit mailbox: selhal příkaz LIST\n"
 
-#: src/imap.c:1877
+#: src/imap.c:2017
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "nelze vytvořit mailbox\n"
 
-#: src/imap.c:1958
+#: src/imap.c:2104
 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
 msgstr "Název složky nesmí obsahovat znaky používané serverem IMAP jako oddělovače"
 
-#: src/imap.c:1989
+#: src/imap.c:2135
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "nelze přejmenovat mailbox: %s na %s\n"
 
-#: src/imap.c:2053
+#: src/imap.c:2227
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "nelze odstranit mailbox\n"
 
-#: src/imap.c:2334
+#: src/imap.c:2473
 msgid "LIST failed\n"
 msgstr "LIST selhal\n"
 
-#: src/imap.c:2442
+#: src/imap.c:2590
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "nelze vybrat složku: %s\n"
 
-#: src/imap.c:2551
+#: src/imap.c:2699
 msgid "Server requires TLS to log in.\n"
 msgstr "Server vyžeduje TLS pro přihlášení.\n"
 
-#: src/imap.c:2560
+#: src/imap.c:2708
 msgid "Can't refresh capabilities.\n"
 msgstr "Nepodařilo se načíst údaje o schopnostech serveru IMAP.\n"
 
-#: src/imap.c:2565
+#: src/imap.c:2713
 #, c-format
 msgid ""
-"Connection to %s failed: server requires TLS, but Sylpheed-Claws has been "
+"Connection to %s failed: server requires TLS, but Claws Mail has been "
 "compiled without OpenSSL support.\n"
 msgstr ""
-"Připojení k %s selhalo: server požaduje TLS, ale Sylpheed-Claws je "
-"zkompilován bez podpory OpenSSL.\n"
+"Připojení k %s selhalo: server požaduje TLS, ale Claws Mail je zkompilován "
+"bez podpory OpenSSL.\n"
 
-#: src/imap.c:2573
+#: src/imap.c:2721
 msgid "Server logins are disabled.\n"
 msgstr "Přihlašování k serveru je mimo provoz.\n"
 
-#: src/imap.c:2751
+#: src/imap.c:2899
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "Stahuji zprávu..."
 
-#: src/imap.c:2918
+#: src/imap.c:3066
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
 msgstr "iconv nemůže konvertovat UTF-7 na %s\n"
 
-#: src/imap.c:2948
+#: src/imap.c:3096
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
 msgstr "iconv nemůže konvertovat %s na UTF-7\n"
 
-#: src/imap.c:2992
+#: src/imap.c:3140
 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
 msgstr "iconv nemůže konvertovat UTF-8 na UTF-7\n"
 
-#: src/imap.c:3657
+#: src/imap.c:3807
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "nelze nastavit příznak odstranění: %d\n"
 
-#: src/imap.c:4382
+#: src/imap.c:4532
 msgid ""
-"You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Sylpheed-"
-"Claws has been built without IMAP support; your IMAP account(s) are "
+"You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Claws "
+"Mail has been built without IMAP support; your IMAP account(s) are "
 "disabled.\n"
 "\n"
-"You probably need to install libetpan and recompile Sylpheed-Claws."
+"You probably need to install libetpan and recompile Claws Mail."
 msgstr ""
-"Máte nadefinován jeden nebo více IMAP účtů, ale tato verze Sylpheed-Claws "
-"byla zkompilována bez podpory IMAP - vaše IMAP účty jsou proto nepřístupné.\n"
+"Máte nadefinován jeden nebo více IMAP účtů, ale tato verze Claws Mailbyla "
+"zkompilována bez podpory IMAP - vaše IMAP účty jsou proto nepřístupné.\n"
 "\n"
-"Pravděpodobně bude třeba nainstalovat libetpan a překompilovat Sylpheed-"
-"Claws."
+"Pravděpodobně bude třeba nainstalovat libetpan a překompilovat Claws Mail."
 
-#: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:50
+#: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:50
 msgid "/Create _new folder..."
-msgstr "/_Vytvořit novou složku..."
+msgstr "/Vytvořit _novou složku..."
 
-#: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:51
+#: src/imap_gtk.c:59 src/mh_gtk.c:52
 msgid "/_Rename folder..."
-msgstr "/Přej_menovat složku..."
+msgstr "/Pře_jmenovat složku..."
 
-#: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:52
+#: src/imap_gtk.c:60 src/mh_gtk.c:53
 msgid "/M_ove folder..."
-msgstr "/Přes_unout složku..."
+msgstr "/Pře_sunout složku..."
+
+#: src/imap_gtk.c:61 src/mh_gtk.c:54
+msgid "/Cop_y folder..."
+msgstr "/Z_kopírovat složku..."
 
-#: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:53
+#: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:56
 msgid "/_Delete folder..."
 msgstr "/_Odstranit složku..."
 
-#: src/imap_gtk.c:60 src/news_gtk.c:55
-msgid "/Synchronise"
-msgstr "/Synchronizovat"
+#: src/imap_gtk.c:65
+msgid "/_Synchronise"
+msgstr "/S_ynchronizovat"
 
-#: src/imap_gtk.c:61 src/news_gtk.c:56
+#: src/imap_gtk.c:66 src/news_gtk.c:56
 msgid "/Down_load messages"
-msgstr "/Stáhnout zprávy"
+msgstr "/Stáhnout _zprávy"
+
+#: src/imap_gtk.c:68
+msgid "/S_ubscriptions"
+msgstr "/Odebírání"
+
+#: src/imap_gtk.c:69
+msgid "/Subscriptions/Show only subscribed _folders"
+msgstr "/Odebírání/Zobrazovat pouze odebírané složky"
+
+#: src/imap_gtk.c:71
+msgid "/Subscriptions/---"
+msgstr "/Odebírání/---"
+
+#: src/imap_gtk.c:72
+msgid "/Subscriptions/_Subscribe..."
+msgstr "/Odebírání/Odebírat..."
 
-#: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:58
+#: src/imap_gtk.c:73
+msgid "/Subscriptions/_Unsubscribe..."
+msgstr "/Odebírání/Odhlásit..."
+
+#: src/imap_gtk.c:76 src/mh_gtk.c:58 src/news_gtk.c:58
 msgid "/_Check for new messages"
-msgstr "/_Zjistit nové zprávy"
+msgstr "/_Příjmout poštu"
 
-#: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:56
+#: src/imap_gtk.c:77 src/mh_gtk.c:59
 msgid "/C_heck for new folders"
 msgstr "/_Vyhledat nové složky"
 
-#: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:57
+#: src/imap_gtk.c:78 src/mh_gtk.c:60
 msgid "/R_ebuild folder tree"
 msgstr "/O_bnovit strom složek"
 
-#: src/imap_gtk.c:135
+#: src/imap_gtk.c:155
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders\n"
@@ -4238,21 +4616,21 @@ msgstr ""
 "(Pokud chcete vytvořit složku, která bude obsahovat\n"
 "pouze podsložky a žádné zprávy, přidejte nakonec názvu '/')"
 
-#: src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:228
+#: src/imap_gtk.c:213 src/mh_gtk.c:231
 #, c-format
 msgid "Input new name for '%s':"
 msgstr "Zadejte nové jméno pro '%s':"
 
-#: src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:230
+#: src/imap_gtk.c:215 src/mh_gtk.c:233
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Přejmenovat složku"
 
-#: src/imap_gtk.c:204 src/imap_gtk.c:209
+#: src/imap_gtk.c:229
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
 
-#: src/imap_gtk.c:226 src/mh_gtk.c:255
+#: src/imap_gtk.c:246 src/mh_gtk.c:258
 msgid ""
 "The folder could not be renamed.\n"
 "The new folder name is not allowed."
@@ -4260,7 +4638,7 @@ msgstr ""
 "Složka nemohla být přejmenována.\n"
 "Nové jméno složky není dovoleno."
 
-#: src/imap_gtk.c:280 src/mh_gtk.c:176
+#: src/imap_gtk.c:298 src/mh_gtk.c:179
 #, c-format
 msgid ""
 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
@@ -4273,16 +4651,75 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Chcete je opravdu odstranit?"
 
-#: src/imap_gtk.c:302 src/mh_gtk.c:198 src/news_gtk.c:238
+#: src/imap_gtk.c:320 src/mh_gtk.c:201 src/news_gtk.c:241
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder '%s'."
 msgstr "Nemohu odstranit složku '%s'."
 
-#: src/imap_gtk.c:362 src/news_gtk.c:299
+#: src/imap_gtk.c:380 src/news_gtk.c:302
 #, c-format
 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
 msgstr "Nastala chyba při stahování zpráv v '%s'."
 
+#: src/imap_gtk.c:432
+#, c-format
+msgid "Do you want to search for unsubscribed subfolders of '%s'?"
+msgstr "Chcete vyhledat odhlášené podsložky v '%s'?"
+
+#: src/imap_gtk.c:435
+msgid "Search recursively"
+msgstr "Vyhledávat i v podsložkách"
+
+#: src/imap_gtk.c:440 src/imap_gtk.c:483
+msgid "Subscriptions"
+msgstr "Odebírání"
+
+#: src/imap_gtk.c:441
+msgid "+_Search"
+msgstr "+_Vyhledat"
+
+#: src/imap_gtk.c:450
+#, c-format
+msgid "Choose a subfolder of %s to subscribe to: "
+msgstr "Vyberte podsložku ve složce %s, kterou chcete odebírat: "
+
+#: src/imap_gtk.c:452
+msgid "Subscribe"
+msgstr "Odebírat"
+
+#: src/imap_gtk.c:454 src/imap_gtk.c:456
+msgid "All of them"
+msgstr "Všechny"
+
+#: src/imap_gtk.c:468
+msgid "This folder is already subscribed and has no unsubscribed subfolders."
+msgstr "Tato složka je odebírána a nemá žádné odhlášené podsložky."
+
+#: src/imap_gtk.c:475
+#, c-format
+msgid "Do you want to %s the '%s' folder?"
+msgstr "Chcete %s složku '%s' ?"
+
+#: src/imap_gtk.c:476
+msgid "subscribe"
+msgstr "odebírat"
+
+#: src/imap_gtk.c:476
+msgid "unsubscribe"
+msgstr "odhlásit"
+
+#: src/imap_gtk.c:478
+msgid "Apply to subfolders"
+msgstr "Nastavit u podsložek"
+
+#: src/imap_gtk.c:484
+msgid "+_Subscribe"
+msgstr "+_Odebírat"
+
+#: src/imap_gtk.c:484
+msgid "+_Unsubscribe"
+msgstr "+_Odhlásit"
+
 #: src/import.c:120 src/import.c:215
 msgid "Import mbox file"
 msgstr "Importovat mbox soubor"
@@ -4468,8 +4905,8 @@ msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "Importovat Pine soubor do knihy adres"
 
 #: src/inc.c:173 src/inc.c:278 src/inc.c:304
-msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to get mails."
-msgstr "Sylpheed-Claws potřebuje přístup k síti, aby mohl stáhnout zprávy."
+msgid "Claws Mail needs network access in order to get mails."
+msgstr "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl stáhnout zprávy."
 
 #: src/inc.c:384
 msgid "Retrieving new messages"
@@ -4507,11 +4944,11 @@ msgstr "Spojení selhalo"
 msgid "Auth failed"
 msgstr "Autentizace selhala"
 
-#: src/inc.c:609 src/prefs_summary_column.c:89 src/summaryview.c:2371
+#: src/inc.c:609 src/prefs_summary_column.c:89 src/summaryview.c:2411
 msgid "Locked"
 msgstr "Zamknuto"
 
-#: src/inc.c:619 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:345
+#: src/inc.c:619 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:341
 msgid "Timeout"
 msgstr "Časový limit"
 
@@ -4685,11 +5122,11 @@ msgstr "%s%sPracujete v režimu offline. Přepnout na %d minut do režimu online
 msgid "On_ly once"
 msgstr "Pouze _jednou"
 
-#: src/ldif.c:831
+#: src/ldif.c:775
 msgid "Nick Name"
 msgstr "Přezdívka"
 
-#: src/main.c:180
+#: src/main.c:175
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' already exists.\n"
@@ -4698,1063 +5135,1076 @@ msgstr ""
 "Soubor '%s' už existuje.\n"
 "Nemohu vytvořit složku."
 
-#: src/main.c:270
+#: src/main.c:271
 #, c-format
 msgid ""
-"Configuration for Sylpheed-Claws %s found.\n"
+"Configuration for %s (or previous) found.\n"
 "Do you want to migrate this configuration?"
 msgstr ""
-"Konfigurace pro Sylpheed-Claws %s nalezena.\n"
+"Byla nalezena konfigurace pro %s (nebo předchozí).\n"
 "Chcete převést tuto konfiguraci?"
 
-#: src/main.c:273
-msgid "1.0.5 or previous"
-msgstr "1.0.5 nebo předchozí"
+#: src/main.c:279
+msgid "Keep old configuration"
+msgstr "Ponechat původní nastavení"
 
-#: src/main.c:273
-msgid "1.9.15 or previous"
-msgstr "1.9.15 nebo předchozí"
+#: src/main.c:282
+msgid ""
+"Keeping a backup will allow you to go back to an older version, but may take "
+"a while if you have cached IMAP or News data, and will take some extra room "
+"on your disk."
+msgstr "Ponecháte-li si zálohu původního nastavení, budete se moci vrátit ke starší verzi, ale může to chvíli trvat pokud používáte lokální vyrovnávací paměti pro IMAP nebo diskuzní skupiny. Záloha také vyžaduje určité místo na vašem disku."
 
-#: src/main.c:276
+#: src/main.c:291
 msgid "Migration of configuration"
 msgstr "Převedení konfigurace"
 
-#: src/main.c:282
-msgid "Copying configuration..."
-msgstr "Kopíruji konfiguraci..."
+#: src/main.c:302
+msgid "Copying configuration... This may take a while..."
+msgstr "Kopíruji konfiguraci... Může to chvíli trvat..."
 
-#: src/main.c:287
+#: src/main.c:311
 msgid "Migration failed!"
 msgstr "Převedení selhalo!"
 
-#: src/main.c:529
+#: src/main.c:320
+msgid "Migrating configuration..."
+msgstr "Převádím konfiguraci..."
+
+#: src/main.c:619
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "g_thread není v glib podporován.\n"
 
-#: src/main.c:535
+#: src/main.c:625
 msgid ""
-"Sylpheed-Claws has been compiled with a more recent GTK+ library than is "
+"Claws Mail has been compiled with a more recent GTK+ library than is "
 "currently available. This will cause crashes. You need to upgrade GTK+ or "
-"recompile Sylpheed-Claws."
+"recompile Claws Mail."
 msgstr ""
-"Sylpheed-Claws byl zkompilován s verzí GTK+ novější, než je nyní dostupná. "
-"To bude způsobovat zhroucení programu. Je nutno instalovat novější verzi GTK"
-"+ nebo překompilovat Sylpheed-Claws."
+"Claws Mail byl zkompilován s novější verzí GTK+, než je nyní dostupná. To "
+"bude způsobovat zhroucení programu. Je nutno instalovat novější verzi GTK+ "
+"nebo překompilovat Claws Mail."
 
-#: src/main.c:544
+#: src/main.c:634
 msgid ""
-"Sylpheed-Claws has been compiled with an older GTK+ library than is "
-"currently available. This will cause crashes. You need to recompile Sylpheed-"
-"Claws."
+"Claws Mail has been compiled with an older GTK+ library than is currently "
+"available. This will cause crashes. You need to recompile Claws Mail."
 msgstr ""
-"Sylpheed-Claws byl zkompilován s verzí GTK+ starší, než je nyní dostupná. To "
-"bude způsobovat zhroucení programu. Je třeba překompilovat Sylpheed-Claws."
+"Claws Mail byl zkompilován se starší verzí GTK+, než je nyní dostupná. To "
+"bude způsobovat zhroucení programu. Je třeba překompilovat Claws Mail."
 
-#: src/main.c:754
+#: src/main.c:887
 msgid ""
 "Some plugin(s) failed to load. Check the Plugins configuration for more "
 "information."
 msgstr "Některé zásuvné moduly se nepodařilo načíst. Zkontrolujte nastavení."
 
-#: src/main.c:765
+#: src/main.c:899
+msgid ""
+"Claws Mail has detected a configured mailbox, but is it incomplete. It is "
+"possibly due to a failing IMAP account. Use \"Rebuild folder tree\" on the "
+"mailbox's folder to try to fix it."
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:905
 msgid ""
-"Sylpheed-Claws has detected a configured mailbox, but could not load it. It "
-"is probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the "
+"Claws Mail has detected a configured mailbox, but could not load it. It is "
+"probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the "
 "plugin and try again."
 msgstr ""
-"Sylpheed-Claws nalezl schránku (mailbox), ale nemohl ji načíst. "
-"Pravděpodobně pochází od zastaralého externího modulu. Prosím přeinstalujte "
-"modul a zkuste to znovu."
+"Claws Mail nalezl schránku (mailbox), ale nemohl ji načíst. Pravděpodobně "
+"pochází od zastaralého externího modulu. Prosím přeinstalujte modul a zkuste "
+"to znovu."
 
-#: src/main.c:1008
+#: src/main.c:1162
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Použití: %s [VOLBY]...\n"
 
-#: src/main.c:1010
+#: src/main.c:1164
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
-msgstr "  --compose [adresa]     otevře okno pro psaní nové zprávy"
+msgstr "  --compose [adresa]             otevře okno pro psaní nové zprávy"
 
-#: src/main.c:1011
+#: src/main.c:1165
 msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
-msgstr "  --subscribe [uri]      přihlásí se k odběru zadaného URI pokud to lze"
+msgstr ""
+"  --subscribe [uri]              přihlásí se k odběru zadaného URI pokud to "
+"lze"
 
-#: src/main.c:1012
+#: src/main.c:1166
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
 "                         attached"
 msgstr ""
-"  --attach soubor1 [soubor2]...\n"
-"                         otevře okno pro psaní zprávy s připojeným\n"
-"                         souborem(y)"
+"  --attach soubor1 [soubor2]...  otevře okno pro psaní zprávy s připojeným\n"
+"                                 souborem(y)"
 
-#: src/main.c:1015
+#: src/main.c:1169
 msgid "  --receive              receive new messages"
-msgstr "  --receive              načte nové zprávy"
+msgstr "  --receive                      načte nové zprávy"
 
-#: src/main.c:1016
+#: src/main.c:1170
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
-msgstr "  --receive-all          načte nové zprávy ze všech účtů"
+msgstr "  --receive-all                  načte nové zprávy ze všech účtů"
 
-#: src/main.c:1017
+#: src/main.c:1171
 msgid "  --send                 send all queued messages"
-msgstr "  --send                 pošle všechny pozdržené zprávy"
+msgstr "  --send                         pošle všechny pozdržené zprávy"
 
-#: src/main.c:1018
+#: src/main.c:1172
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
-msgstr "  --status [složka]...   zobrazit celkový počet zpráv"
+msgstr "  --status [složka]...           zobrazit celkový počet zpráv"
 
-#: src/main.c:1019
+#: src/main.c:1173
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
-msgstr ""
-"  --status-full [složka]...\n"
-"                         zobrazí status každé složky"
+msgstr "  --status-full [složka]...      zobrazí status každé složky"
 
-#: src/main.c:1021
+#: src/main.c:1175
 msgid ""
 "  --select folder[/msg]  jumps to the specified folder/message\n"
-"                         folder is a folder id like '#mh/Mailbox/inbox'"
+"                         folder is a folder id like 'folder/sub_folder'"
 msgstr ""
-"  --select <složka>[/zpráva]\n"
-"                         přejde na uvedenou složku/zprávu\n"
-"                         <složka> je id složky, např. '#mh/Mailbox/inbox'"
+"  --select <složka>[/<zpráva>]   přejde na uvedenou složku/zprávu\n"
+"                                 <složka> je id složky, např. 'složka/"
+"podsložka'"
 
-#: src/main.c:1023
+#: src/main.c:1177
 msgid "  --online               switch to online mode"
-msgstr "  --online               přejde do online režimu"
+msgstr "  --online                       přejde do online režimu"
 
-#: src/main.c:1024
+#: src/main.c:1178
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
-msgstr "  --offline              přejde do offline režimu"
+msgstr "  --offline                      přejde do offline režimu"
 
-#: src/main.c:1025
-msgid "  --exit                 exit Sylpheed-Claws"
-msgstr "  --exit                 ukončí Sylpheed-Claws"
+#: src/main.c:1179
+msgid "  --exit --quit -q       exit Claws Mail"
+msgstr "  --exit                         ukončí Claws Mail"
 
-#: src/main.c:1026
+#: src/main.c:1180
 msgid "  --debug                debug mode"
-msgstr "  --debug                režim trasování"
+msgstr "  --debug                        režim trasování"
 
-#: src/main.c:1027
-msgid "  --help                 display this help and exit"
-msgstr "  --help                 vypíše tento text a skončí"
+#: src/main.c:1181
+msgid "  --help -h              display this help and exit"
+msgstr "  --help                         vypíše tuto nápovědu a skončí"
 
-#: src/main.c:1028
-msgid "  --version              output version information and exit"
-msgstr "  --version              vypíše informace o verzi a skončí"
+#: src/main.c:1182
+msgid "  --version -v           output version information and exit"
+msgstr "  --version                      vypíše informace o verzi a skončí"
 
-#: src/main.c:1029
+#: src/main.c:1183
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
-msgstr "  --config-dir           vypíše název adresáře s konfigurací"
+msgstr "  --config-dir                   vypíše název adresáře s konfigurací"
 
-#: src/main.c:1094
+#: src/main.c:1223
+msgid "Unknown option\n"
+msgstr "Neznámá volba\n"
+
+#: src/main.c:1241
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Zpracovávám (%s)..."
 
-#: src/main.c:1097
+#: src/main.c:1244
 msgid "top level folder"
 msgstr "nejvyšší složka v hierarchii"
 
-#: src/main.c:1161
-msgid "Really quit?"
-msgstr "Opravdu skončit?"
-
-#: src/main.c:1162
-msgid "Composing message exists."
-msgstr "Vytvářená zpráva existuje."
-
-#: src/main.c:1163
-msgid "_Save to Draft"
-msgstr "_Uložit jako koncept"
-
-#: src/main.c:1163
-msgid "_Discard them"
-msgstr "_Zahodit je"
-
-#: src/main.c:1163
-msgid "Do_n't quit"
-msgstr "_Nekončit"
-
-#: src/main.c:1178
+#: src/main.c:1313
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Pozdržené zprávy"
 
-#: src/main.c:1179
+#: src/main.c:1314
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Ve frontě jsou neodeslaně zprávy. Skončit nyní?"
 
-#: src/mainwindow.c:496 src/messageview.c:158
+#: src/mainwindow.c:500 src/messageview.c:162
 msgid "/_File"
 msgstr "/_Soubor"
 
-#: src/mainwindow.c:497
+#: src/mainwindow.c:501
 msgid "/_File/_Add mailbox"
 msgstr "/_Soubor/Přidat _mailbox"
 
-#: src/mainwindow.c:498
+#: src/mainwindow.c:502
 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
 msgstr "/_Soubor/Přidat _mailbox/MH..."
 
-#: src/mainwindow.c:499 src/mainwindow.c:501 src/mainwindow.c:506
-#: src/mainwindow.c:508 src/mainwindow.c:511 src/mainwindow.c:514
-#: src/messageview.c:161
+#: src/mainwindow.c:503 src/mainwindow.c:505 src/mainwindow.c:510
+#: src/mainwindow.c:512 src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:518
+#: src/messageview.c:165
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/_Soubor/---"
 
-#: src/mainwindow.c:500
+#: src/mainwindow.c:504
 msgid "/_File/Change folder order..."
 msgstr "/_Soubor/Změnit pořadí složek..."
 
-#: src/mainwindow.c:502
+#: src/mainwindow.c:506
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
 msgstr "/_Soubor/_Importovat soubor mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:503
+#: src/mainwindow.c:507
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
 msgstr "/_Soubor/E_xportovat do mbox souboru..."
 
-#: src/mainwindow.c:504
+#: src/mainwindow.c:508
 msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
 msgstr "/_Soubor/Exportovat _vybrané do mbox souboru..."
 
-#: src/mainwindow.c:507
+#: src/mainwindow.c:511
 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
 msgstr "/_Soubor/Vyprázdnit všechny _koše"
 
-#: src/mainwindow.c:509 src/messageview.c:159
+#: src/mainwindow.c:513 src/messageview.c:163
 msgid "/_File/_Save as..."
 msgstr "/_Soubor/Uložit j_ako..."
 
-#: src/mainwindow.c:510 src/messageview.c:160
+#: src/mainwindow.c:514 src/messageview.c:164
 msgid "/_File/_Print..."
 msgstr "/_Soubor/_Tisk..."
 
-#: src/mainwindow.c:512
+#: src/mainwindow.c:516
 msgid "/_File/_Work offline"
 msgstr "/_Soubor/Pracovat o_ffline"
 
-#: src/mainwindow.c:513
+#: src/mainwindow.c:517
 msgid "/_File/Synchronise folders"
 msgstr "/_Soubor/Synchronizovat složky"
 
-#: src/mainwindow.c:516
+#: src/mainwindow.c:520
 msgid "/_File/E_xit"
 msgstr "/_Soubor/_Konec"
 
-#: src/mainwindow.c:521
+#: src/mainwindow.c:525
 msgid "/_Edit/Select _thread"
 msgstr "/Ú_pravy/Vybrat _vlákno"
 
-#: src/mainwindow.c:523 src/messageview.c:168
+#: src/mainwindow.c:526
+msgid "/_Edit/_Delete thread"
+msgstr "/Ú_pravy/Odstranit vlákno"
+
+#: src/mainwindow.c:528 src/messageview.c:172
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
 msgstr "/Ú_pravy/Hledat text v aktuální _zprávě..."
 
-#: src/mainwindow.c:525
+#: src/mainwindow.c:530
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
 msgstr "/Ú_pravy/Hledat zprávy v aktuální _složce..."
 
-#: src/mainwindow.c:526
+#: src/mainwindow.c:531
 msgid "/_Edit/_Quick search"
 msgstr "/Ú_pravy/_Rychlé vyhledávání"
 
-#: src/mainwindow.c:527 src/messageview.c:171 src/summaryview.c:472
+#: src/mainwindow.c:532 src/messageview.c:175 src/summaryview.c:472
 msgid "/_View"
 msgstr "/Z_obrazit"
 
-#: src/mainwindow.c:528
+#: src/mainwindow.c:533
 msgid "/_View/Show or hi_de"
 msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt"
 
-#: src/mainwindow.c:529
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
-msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Strom složek "
-
-#: src/mainwindow.c:531
+#: src/mainwindow.c:534
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
 msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/Náhled _zprávy"
 
-#: src/mainwindow.c:533
+#: src/mainwindow.c:536
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
 msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová lišta"
 
-#: src/mainwindow.c:535
+#: src/mainwindow.c:538
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text _below icons"
 msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová lišta/Text _pod ikonami"
 
-#: src/mainwindow.c:537
+#: src/mainwindow.c:540
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text be_side icons"
 msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová lišta/Text _vedle ikon"
 
-#: src/mainwindow.c:539
+#: src/mainwindow.c:542
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icons only"
 msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová lišta/Pouze _ikony"
 
-#: src/mainwindow.c:541
+#: src/mainwindow.c:544
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text only"
 msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová lišta/Pouze _text"
 
-#: src/mainwindow.c:543
+#: src/mainwindow.c:546
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Hide"
 msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová lišta/_Skrýt lištu"
 
-#: src/mainwindow.c:545
+#: src/mainwindow.c:548
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
 msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/Stavová _lišta"
 
-#: src/mainwindow.c:547
+#: src/mainwindow.c:550
 msgid "/_View/Set displayed _columns"
 msgstr "/Z_obrazit/Zobrazované _sloupce"
 
-#: src/mainwindow.c:548
+#: src/mainwindow.c:551
 msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Folder list..."
 msgstr "/Z_obrazit/Zobrazované _sloupce/Seznam _složek..."
 
-#: src/mainwindow.c:549
+#: src/mainwindow.c:552
 msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Message list..."
 msgstr "/Z_obrazit/Zobrazované _sloupce/Seznam _zpráv..."
 
-#: src/mainwindow.c:551 src/mainwindow.c:554 src/mainwindow.c:582
-#: src/mainwindow.c:612 src/mainwindow.c:729 src/mainwindow.c:737
-#: src/messageview.c:277
+#: src/mainwindow.c:554 src/mainwindow.c:560 src/mainwindow.c:588
+#: src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:735 src/mainwindow.c:743
+#: src/messageview.c:281
 msgid "/_View/---"
 msgstr "/Z_obrazit/---"
 
-#: src/mainwindow.c:552
-msgid "/_View/Separate f_older tree"
-msgstr "/Z_obrazit/Samostatný s_trom složek "
+#: src/mainwindow.c:555
+msgid "/_View/La_yout"
+msgstr "/Z_obrazit/Uspořádání"
 
-#: src/mainwindow.c:553
-msgid "/_View/Separate _message view"
-msgstr "/Z_obrazit/Samostatný náhled zprávy"
+#: src/mainwindow.c:556
+msgid "/_View/Layout/_Standard"
+msgstr "/Z_obrazit/Uspořádání/Standardní"
 
-#: src/mainwindow.c:555
+#: src/mainwindow.c:557
+msgid "/_View/Layout/_Three columns"
+msgstr "/Z_obrazit/Uspořádání/Tři sloupce"
+
+#: src/mainwindow.c:558
+msgid "/_View/Layout/_Wide message"
+msgstr "/Z_obrazit/Uspořádání/Široký náhled zprávy"
+
+#: src/mainwindow.c:559
+msgid "/_View/Layout/W_ide message list"
+msgstr "/Z_obrazit/Uspořádání/Široký seznam zpráv"
+
+#: src/mainwindow.c:561
 msgid "/_View/_Sort"
 msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it"
 
-#: src/mainwindow.c:556
+#: src/mainwindow.c:562
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
 msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle čí_sla"
 
-#: src/mainwindow.c:557
+#: src/mainwindow.c:563
 msgid "/_View/_Sort/by S_ize"
 msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle _velikosti"
 
-#: src/mainwindow.c:558
+#: src/mainwindow.c:564
 msgid "/_View/_Sort/by _Date"
 msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle _data"
 
-#: src/mainwindow.c:559
+#: src/mainwindow.c:565
 msgid "/_View/_Sort/by _From"
 msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle \"_Od\""
 
-#: src/mainwindow.c:560
+#: src/mainwindow.c:566
 msgid "/_View/_Sort/by _To"
 msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle \"_Komu\""
 
-#: src/mainwindow.c:561
+#: src/mainwindow.c:567
 msgid "/_View/_Sort/by S_ubject"
 msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle př_edmětu"
 
-#: src/mainwindow.c:562
+#: src/mainwindow.c:568
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
 msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle _barvy"
 
-#: src/mainwindow.c:564
+#: src/mainwindow.c:570
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
 msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle o_značení"
 
-#: src/mainwindow.c:565
+#: src/mainwindow.c:571
 msgid "/_View/_Sort/by _status"
 msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle _stavu"
 
-#: src/mainwindow.c:566
+#: src/mainwindow.c:572
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
 msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle _příloh"
 
-#: src/mainwindow.c:568
+#: src/mainwindow.c:574
 msgid "/_View/_Sort/by score"
 msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle o_hodnocení"
 
-#: src/mainwindow.c:569
+#: src/mainwindow.c:575
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
 msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/podle zámku"
 
-#: src/mainwindow.c:570
+#: src/mainwindow.c:576
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
 msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/_Netřídit"
 
-#: src/mainwindow.c:571 src/mainwindow.c:574
+#: src/mainwindow.c:577 src/mainwindow.c:580
 msgid "/_View/_Sort/---"
 msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/---"
 
-#: src/mainwindow.c:572
+#: src/mainwindow.c:578
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
 msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/Vzestupně"
 
-#: src/mainwindow.c:573
+#: src/mainwindow.c:579
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
 msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/Sestupně"
 
-#: src/mainwindow.c:575
+#: src/mainwindow.c:581
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
 msgstr "/Z_obrazit/Setříd_it/Seskupit dle předmětu"
 
-#: src/mainwindow.c:577
+#: src/mainwindow.c:583
 msgid "/_View/Th_read view"
 msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit _vlákna"
 
-#: src/mainwindow.c:578
+#: src/mainwindow.c:584
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
 msgstr "/Z_obrazit/Rozbalit vše_chna vlákna"
 
-#: src/mainwindow.c:579
+#: src/mainwindow.c:585
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
 msgstr "/Z_obrazit/_Sbalit všechna vlákna"
 
-#: src/mainwindow.c:580
+#: src/mainwindow.c:586
 msgid "/_View/_Hide read messages"
 msgstr "/Z_obrazit/Skrýt přeč_tené zprávy"
 
-#: src/mainwindow.c:583
+#: src/mainwindow.c:589
 msgid "/_View/_Go to"
 msgstr "/Z_obrazit/_Jít na"
 
-#: src/mainwindow.c:584
+#: src/mainwindow.c:590
 msgid "/_View/_Go to/_Previous message"
 msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/_předchozí zprávu"
 
-#: src/mainwindow.c:585
+#: src/mainwindow.c:591
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
 msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/_následující zprávu"
 
-#: src/mainwindow.c:586 src/mainwindow.c:591 src/mainwindow.c:594
-#: src/mainwindow.c:599 src/mainwindow.c:604 src/mainwindow.c:609
+#: src/mainwindow.c:592 src/mainwindow.c:597 src/mainwindow.c:600
+#: src/mainwindow.c:605 src/mainwindow.c:610 src/mainwindow.c:615
 msgid "/_View/_Go to/---"
 msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/---"
 
-#: src/mainwindow.c:587
+#: src/mainwindow.c:593
 msgid "/_View/_Go to/P_revious unread message"
 msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/předchozí nepřečtenou zp_rávu"
 
-#: src/mainwindow.c:589
+#: src/mainwindow.c:595
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
 msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/následující nepřečtenou zprávu"
 
-#: src/mainwindow.c:592
+#: src/mainwindow.c:598
 msgid "/_View/_Go to/Previous ne_w message"
 msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/předchozí novou zprávu"
 
-#: src/mainwindow.c:593
+#: src/mainwindow.c:599
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
 msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/následující novou zprávu"
 
-#: src/mainwindow.c:595
+#: src/mainwindow.c:601
 msgid "/_View/_Go to/Previous _marked message"
 msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/předchozí označenou zprávu"
 
-#: src/mainwindow.c:597
+#: src/mainwindow.c:603
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
 msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/následující označenou zprávu"
 
-#: src/mainwindow.c:600
+#: src/mainwindow.c:606
 msgid "/_View/_Go to/Previous _labeled message"
 msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/předchozí obarvenou zprávu"
 
-#: src/mainwindow.c:602
+#: src/mainwindow.c:608
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
 msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/následující obarvenou zprávu"
 
-#: src/mainwindow.c:605
+#: src/mainwindow.c:611
 msgid "/_View/_Go to/Last read message"
 msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/poslední přečtenou zprávu"
 
-#: src/mainwindow.c:607
+#: src/mainwindow.c:613
 msgid "/_View/_Go to/Parent message"
 msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/nadřazenou zprávu"
 
-#: src/mainwindow.c:610
+#: src/mainwindow.c:616
 msgid "/_View/_Go to/Next unread _folder"
 msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/následující nepřečtenou složku"
 
-#: src/mainwindow.c:611
+#: src/mainwindow.c:617
 msgid "/_View/_Go to/_Other folder..."
 msgstr "/Z_obrazit/_Jít na/jinou _složku..."
 
-#: src/mainwindow.c:615 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:174
+#: src/mainwindow.c:621 src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:178
 msgid "/_View/Character _encoding/---"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/---"
 
-#: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:178
+#: src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:182
 msgid "/_View/Character _encoding"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků"
 
-#: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:179
+#: src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:183
 msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/_Autodetekce "
 
-#: src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:182
+#: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:186
 msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/7bitové ASCII (US-ASC_II)"
 
-#: src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:185
+#: src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:189
 msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:188
+#: src/mainwindow.c:635 src/messageview.c:192
 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Západní Evropa (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:190
+#: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:194
 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Západní Evropa (ISO-8859-15)"
 
-#: src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:192
+#: src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:196
 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Západní Evropa (Windows-1252)"
 
-#: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:195
+#: src/mainwindow.c:643 src/messageview.c:199
 msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/mainwindow.c:641 src/messageview.c:198
+#: src/mainwindow.c:647 src/messageview.c:202
 msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Pobaltí (ISO-8859-13)"
 
-#: src/mainwindow.c:643 src/messageview.c:200
+#: src/mainwindow.c:649 src/messageview.c:204
 msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Pobaltí (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/mainwindow.c:647 src/messageview.c:203
+#: src/mainwindow.c:653 src/messageview.c:207
 msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Řečtina (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:651 src/messageview.c:206
+#: src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:210
 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Hebrejština (ISO-8859-_8)"
 
-#: src/mainwindow.c:653 src/messageview.c:208
+#: src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:212
 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Hebrejština (Windows-1255)"
 
-#: src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:211
+#: src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:215
 msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Arabština (ISO-8859-_6)"
 
-#: src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:213
+#: src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:217
 msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Arabština (Windows-1256)"
 
-#: src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:216
+#: src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:220
 msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Turečtina (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:219
+#: src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:223
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Azbuka (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:221
+#: src/mainwindow.c:675 src/messageview.c:225
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Azbuka (KOI8-_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:671 src/messageview.c:223
+#: src/mainwindow.c:677 src/messageview.c:227
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Azbuka (KOI8-_U)"
 
-#: src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:225
+#: src/mainwindow.c:679 src/messageview.c:229
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Azbuka (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:677 src/messageview.c:228
+#: src/mainwindow.c:683 src/messageview.c:232
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Japonština (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:679 src/messageview.c:230
+#: src/mainwindow.c:685 src/messageview.c:234
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Japonština (ISO-2022-JP-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:681 src/messageview.c:232
+#: src/mainwindow.c:687 src/messageview.c:236
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Japonština (_EUC-JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:683 src/messageview.c:234
+#: src/mainwindow.c:689 src/messageview.c:238
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Japonština (_Shift__JIS)"
 
-#: src/mainwindow.c:687 src/messageview.c:237
+#: src/mainwindow.c:693 src/messageview.c:241
 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:689 src/messageview.c:239
+#: src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:243
 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Zjednodušená čínština (GBK)"
 
-#: src/mainwindow.c:691 src/messageview.c:241
+#: src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:245
 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Tradiční čínština (_Big5)"
 
-#: src/mainwindow.c:693 src/messageview.c:243
+#: src/mainwindow.c:699 src/messageview.c:247
 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Tradiční čínština (EUC-_TW)"
 
-#: src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:245
+#: src/mainwindow.c:701 src/messageview.c:249
 msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Čínština (ISO-2022-_CN)"
 
-#: src/mainwindow.c:699 src/messageview.c:248
+#: src/mainwindow.c:705 src/messageview.c:252
 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Korejština (EUC-_KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:701 src/messageview.c:250
+#: src/mainwindow.c:707 src/messageview.c:254
 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Korejština (ISO-2022-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:705 src/messageview.c:253
+#: src/mainwindow.c:711 src/messageview.c:257
 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Thajština (TIS-620)"
 
-#: src/mainwindow.c:707 src/messageview.c:255
+#: src/mainwindow.c:713 src/messageview.c:259
 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Thajština (Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:714 src/mainwindow.c:720 src/messageview.c:262
-#: src/messageview.c:268
+#: src/mainwindow.c:720 src/mainwindow.c:726 src/messageview.c:266
+#: src/messageview.c:272
 msgid "/_View/Decode/---"
 msgstr "/Z_obrazit/_Dekódovat/---"
 
-#: src/mainwindow.c:717 src/messageview.c:265
+#: src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:269
 msgid "/_View/Decode"
 msgstr "/Z_obrazit/_Dekódovat"
 
-#: src/mainwindow.c:718 src/messageview.c:266
+#: src/mainwindow.c:724 src/messageview.c:270
 msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
 msgstr "/Z_obrazit/_Dekódovat/_Autodetekce"
 
-#: src/mainwindow.c:721 src/messageview.c:269
+#: src/mainwindow.c:727 src/messageview.c:273
 msgid "/_View/Decode/_8bit"
 msgstr "/Z_obrazit/_Dekódovat/_8bit"
 
-#: src/mainwindow.c:722 src/messageview.c:270
+#: src/mainwindow.c:728 src/messageview.c:274
 msgid "/_View/Decode/_Quoted printable"
 msgstr "/Z_obrazit/_Dekódovat/_Quoted printable"
 
-#: src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:271
+#: src/mainwindow.c:729 src/messageview.c:275
 msgid "/_View/Decode/_Base64"
 msgstr "/Z_obrazit/_Dekódovat/_Base64"
 
-#: src/mainwindow.c:724 src/messageview.c:272
+#: src/mainwindow.c:730 src/messageview.c:276
 msgid "/_View/Decode/_Uuencode"
 msgstr "/Z_obrazit/_Dekódovat/_Uuencode"
 
-#: src/mainwindow.c:730 src/summaryview.c:473
+#: src/mainwindow.c:736 src/summaryview.c:473
 msgid "/_View/Open in new _window"
 msgstr "/Z_obrazit/Otevřít v _novém okně"
 
-#: src/mainwindow.c:731 src/messageview.c:278
+#: src/mainwindow.c:737 src/messageview.c:282
 msgid "/_View/Mess_age source"
 msgstr "/Z_obrazit/Zd_roj zprávy"
 
-#: src/mainwindow.c:732
+#: src/mainwindow.c:738
 msgid "/_View/All headers"
 msgstr "/Zob_razit/Všechna záhlaví"
 
-#: src/mainwindow.c:733 src/messageview.c:280
+#: src/mainwindow.c:739 src/messageview.c:284
 msgid "/_View/Quotes"
 msgstr "/Zob_razit/Citace"
 
-#: src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:281
+#: src/mainwindow.c:740 src/messageview.c:285
 msgid "/_View/Quotes/_Fold all"
 msgstr "/Zob_razit/Citace/Sbalit _všechny"
 
-#: src/mainwindow.c:735 src/messageview.c:282
+#: src/mainwindow.c:741 src/messageview.c:286
 msgid "/_View/Quotes/Fold from level _2"
 msgstr "/Zob_razit/Citace/Sbalit od úrovně _2"
 
-#: src/mainwindow.c:736 src/messageview.c:283
+#: src/mainwindow.c:742 src/messageview.c:287
 msgid "/_View/Quotes/Fold from level _3"
 msgstr "/Zob_razit/Citace/Sbalit od úrovně _3"
 
-#: src/mainwindow.c:738
+#: src/mainwindow.c:744
 msgid "/_View/_Update summary"
 msgstr "/Z_obrazit/_Aktualizace souhrnu"
 
-#: src/mainwindow.c:741
+#: src/mainwindow.c:747
 msgid "/_Message/Recei_ve"
 msgstr "/_Zpráva/_Přijmout"
 
-#: src/mainwindow.c:742
+#: src/mainwindow.c:748
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
 msgstr "/_Zpráva/_Přijmout/z _aktuálního účtu"
 
-#: src/mainwindow.c:744
+#: src/mainwindow.c:750
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
 msgstr "/_Zpráva/_Přijmout/ze _všech účtů"
 
-#: src/mainwindow.c:746
+#: src/mainwindow.c:752
 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
 msgstr "/_Zpráva/_Přijmout/_Přerušit probíhající příjem"
 
-#: src/mainwindow.c:748
+#: src/mainwindow.c:754
 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
 msgstr "/_Zpráva/_Přijmout/---"
 
-#: src/mainwindow.c:749
+#: src/mainwindow.c:755
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
 msgstr "/_Zpráva/Odeslat po_zdržené zprávy"
 
-#: src/mainwindow.c:751
+#: src/mainwindow.c:757
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
 msgstr "/_Zpráva/_Napsat novou zprávu"
 
-#: src/mainwindow.c:752
+#: src/mainwindow.c:758
 msgid "/_Message/Compose a news message"
 msgstr "/_Zpráva/Napsat příspěvek do diskusní skupiny"
 
-#: src/mainwindow.c:753 src/messageview.c:289
+#: src/mainwindow.c:759 src/messageview.c:293
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/_Zpráva/_Odpovědět"
 
-#: src/mainwindow.c:754
+#: src/mainwindow.c:760
 msgid "/_Message/Repl_y to"
 msgstr "/_Zpráva/Odpovědět ko_mu"
 
-#: src/mainwindow.c:755 src/messageview.c:290
+#: src/mainwindow.c:761 src/messageview.c:294
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
 msgstr "/_Zpráva/Odpovědět ko_mu/_všem"
 
-#: src/mainwindow.c:756 src/messageview.c:292
+#: src/mainwindow.c:762 src/messageview.c:296
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/_Zpráva/Odpovědět ko_mu/_odesílateli"
 
-#: src/mainwindow.c:757 src/messageview.c:294
+#: src/mainwindow.c:763 src/messageview.c:298
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/_Zpráva/Odpovědět ko_mu/do kon_ference"
 
-#: src/mainwindow.c:759
+#: src/mainwindow.c:765
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
 msgstr "/_Zpráva/Postoupit a odpovědět"
 
-#: src/mainwindow.c:761 src/messageview.c:297
+#: src/mainwindow.c:767 src/messageview.c:301
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/_Zpráva/Pře_dat"
 
-#: src/mainwindow.c:762 src/messageview.c:298
+#: src/mainwindow.c:768 src/messageview.c:302
 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
 msgstr "/_Zpráva/Předat jako pří_lohu"
 
-#: src/mainwindow.c:763
+#: src/mainwindow.c:769
 msgid "/_Message/Redirect"
 msgstr "/_Zpráva/Přesměrovat"
 
-#: src/mainwindow.c:765
+#: src/mainwindow.c:771
 msgid "/_Message/Mailing-_List"
 msgstr "/_Zpráva/Kon_ference"
 
-#: src/mainwindow.c:766
+#: src/mainwindow.c:772
 msgid "/_Message/Mailing-_List/Post"
 msgstr "/_Zpráva/Kon_ference/_Napsat"
 
-#: src/mainwindow.c:767
+#: src/mainwindow.c:773
 msgid "/_Message/Mailing-_List/Help"
 msgstr "/_Zpráva/Kon_ference/Nápo_věda"
 
-#: src/mainwindow.c:768
+#: src/mainwindow.c:774
 msgid "/_Message/Mailing-_List/Subscribe"
 msgstr "/_Zpráva/Kon_ference/_Přihlásit"
 
-#: src/mainwindow.c:769
+#: src/mainwindow.c:775
 msgid "/_Message/Mailing-_List/Unsubscribe"
 msgstr "/_Zpráva/Kon_ference/_Odhlásit"
 
-#: src/mainwindow.c:770
+#: src/mainwindow.c:776
 msgid "/_Message/Mailing-_List/View archive"
 msgstr "/_Zpráva/Kon_ference/_Archiv"
 
-#: src/mainwindow.c:771
+#: src/mainwindow.c:777
 msgid "/_Message/Mailing-_List/Contact owner"
 msgstr "/_Zpráva/Kon_ference/_Kontaktovat vlastníka"
 
-#: src/mainwindow.c:774
+#: src/mainwindow.c:780
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/_Zpráva/Přesunou_t..."
 
-#: src/mainwindow.c:775
+#: src/mainwindow.c:781
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/_Zpráva/_Kopírovat..."
 
-#: src/mainwindow.c:776
+#: src/mainwindow.c:782
 msgid "/_Message/Move to _trash"
 msgstr "/_Zpráva/Přes_unout do koše"
 
-#: src/mainwindow.c:777
+#: src/mainwindow.c:783
 msgid "/_Message/_Delete..."
 msgstr "/_Zpráva/_Odstranit..."
 
-#: src/mainwindow.c:778
+#: src/mainwindow.c:784
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
 msgstr "/_Zpráva/Stornovat zprávu do diskusní skupiny"
 
-#: src/mainwindow.c:780
+#: src/mainwindow.c:786
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/_Zpráva/Označ_it"
 
-#: src/mainwindow.c:781
+#: src/mainwindow.c:787
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Zpráva/Označ_it/Označ_it"
 
-#: src/mainwindow.c:782
+#: src/mainwindow.c:788
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_Zpráva/Označ_it/_Zrušit označení"
 
-#: src/mainwindow.c:783 src/mainwindow.c:789 src/mainwindow.c:792
+#: src/mainwindow.c:789 src/mainwindow.c:795 src/mainwindow.c:798
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/_Zpráva/Označ_it/---"
 
-#: src/mainwindow.c:784
+#: src/mainwindow.c:790
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/_Zpráva/Označ_it/Označit jako _nepřečtenou"
 
-#: src/mainwindow.c:785
+#: src/mainwindow.c:791
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/_Zpráva/Označ_it/Označit jako _přečtenou"
 
-#: src/mainwindow.c:786
+#: src/mainwindow.c:792
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
 msgstr "/_Zpráva/Označ_it/Označit _všechny jako přečtené"
 
-#: src/mainwindow.c:787
+#: src/mainwindow.c:793
 msgid "/_Message/_Mark/Ignore thread"
 msgstr "/_Zpráva/Označ_it/Ignorovat vlákno"
 
-#: src/mainwindow.c:788
+#: src/mainwindow.c:794
 msgid "/_Message/_Mark/Unignore thread"
 msgstr "/_Zpráva/Označ_it/Neignorovat vlákno"
 
-#: src/mainwindow.c:790
+#: src/mainwindow.c:796
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as _spam"
-msgstr "/_Zpráva/Označ_it/Označit jako _nevyžádanou (spam)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:791
+#: src/mainwindow.c:797
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as _ham"
-msgstr "/_Zpráva/Označ_it/Zrušit označení jako nevyžádané (_ham)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:793
+#: src/mainwindow.c:799
 msgid "/_Message/_Mark/Lock"
 msgstr "/_Zpráva/Označ_it/Zamknout"
 
-#: src/mainwindow.c:794
+#: src/mainwindow.c:800
 msgid "/_Message/_Mark/Unlock"
 msgstr "/_Zpráva/Označ_it/Odemknout"
 
-#: src/mainwindow.c:795
+#: src/mainwindow.c:801
 msgid "/_Message/Color la_bel"
 msgstr "/_Zpráva/O_barvit"
 
-#: src/mainwindow.c:797
+#: src/mainwindow.c:803
 msgid "/_Message/Re-_edit"
 msgstr "/_Zpráva/Znovu _editovat"
 
-#: src/mainwindow.c:800
+#: src/mainwindow.c:806
 msgid "/_Tools/_Address book..."
 msgstr "/_Nástroje/_Kniha adres..."
 
-#: src/mainwindow.c:801 src/messageview.c:304
+#: src/mainwindow.c:807 src/messageview.c:308
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/_Nástroje/Přidat odesílatele do a_dresáře"
 
-#: src/mainwindow.c:803
+#: src/mainwindow.c:809
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
 msgstr "/_Nástroje/Získat a_dresy"
 
-#: src/mainwindow.c:804
+#: src/mainwindow.c:810
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
 msgstr "/_Nástroje/Získat a_dresy/ze s_ložky..."
 
-#: src/mainwindow.c:806
+#: src/mainwindow.c:812
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
 msgstr "/_Nástroje/Získat a_dresy/ze _zpráv..."
 
-#: src/mainwindow.c:809
+#: src/mainwindow.c:815
 msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
 msgstr "/_Nástroje/Pře_filtrovat všechny zprávy ve složce"
 
-#: src/mainwindow.c:811
+#: src/mainwindow.c:817
 msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
 msgstr "/_Nástroje/Přefiltrovat vybrané zprávy"
 
-#: src/mainwindow.c:813 src/messageview.c:307
+#: src/mainwindow.c:819 src/messageview.c:311
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
 msgstr "/_Nástroje/_Vytvořit pravidlo filtru pro příjem"
 
-#: src/mainwindow.c:814 src/messageview.c:309
+#: src/mainwindow.c:820 src/messageview.c:313
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
 msgstr "/_Nástroje/_Vytvořit pravidlo filtru pro příjem/_Automaticky"
 
-#: src/mainwindow.c:816 src/messageview.c:311
+#: src/mainwindow.c:822 src/messageview.c:315
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
 msgstr "/_Nástroje/_Vytvořit pravidlo filtru pro příjem/podle _Od"
 
-#: src/mainwindow.c:818 src/messageview.c:313
+#: src/mainwindow.c:824 src/messageview.c:317
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
 msgstr "/_Nástroje/_Vytvořit pravidlo filtru pro příjem/podle _Komu"
 
-#: src/mainwindow.c:820 src/messageview.c:315
+#: src/mainwindow.c:826 src/messageview.c:319
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
 msgstr "/_Nástroje/_Vytvořit pravidlo filtru pro příjem/podle _Předmětu"
 
-#: src/mainwindow.c:822
+#: src/mainwindow.c:828
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule"
 msgstr "/_Nástroje/_Vytvořit lokální pravidlo zpracování složky"
 
-#: src/mainwindow.c:823
+#: src/mainwindow.c:829
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/_Automatically"
 msgstr "/_Nástroje/_Vytvořit lokální pravidlo zpracování složky/_Automaticky"
 
-#: src/mainwindow.c:825
+#: src/mainwindow.c:831
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _From"
 msgstr "/_Nástroje/_Vytvořit lokální pravidlo zpracování složky/podle _Od"
 
-#: src/mainwindow.c:827
+#: src/mainwindow.c:833
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _To"
 msgstr "/_Nástroje/_Vytvořit lokální pravidlo zpracování složky/podle _Komu"
 
-#: src/mainwindow.c:829
+#: src/mainwindow.c:835
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _Subject"
 msgstr "/_Nástroje/_Vytvořit lokální pravidlo zpracování složky/podle _Předmětu"
 
-#: src/mainwindow.c:834
+#: src/mainwindow.c:838 src/messageview.c:332
+msgid "/_Tools/List _URLs..."
+msgstr "/_Nástroje/Seznam _URL..."
+
+#: src/mainwindow.c:842
 msgid "/_Tools/Ch_eck for new messages in all folders"
-msgstr "/_Nástroje/_Zkontrolovat nové zprávy ve všech složkách"
+msgstr "/_Nástroje/_Zjistit nové zprávy ve všech složkách"
 
-#: src/mainwindow.c:836
+#: src/mainwindow.c:844
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
 msgstr "/_Nástroje/_Odstranit duplikáty zpráv"
 
-#: src/mainwindow.c:838
+#: src/mainwindow.c:846
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In selected folder"
 msgstr "/_Nástroje/_Odstranit duplikáty zpráv/ve vybrané složce"
 
-#: src/mainwindow.c:840
+#: src/mainwindow.c:848
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In all folders"
 msgstr "/_Nástroje/_Odstranit duplikáty zpráv/ve všech složkách"
 
-#: src/mainwindow.c:843
+#: src/mainwindow.c:851
 msgid "/_Tools/E_xecute"
-msgstr "/_Nástroje/S_pustit"
+msgstr "/_Nástroje/Provést odložené operace"
 
-#: src/mainwindow.c:846
+#: src/mainwindow.c:854
 msgid "/_Tools/SSL cer_tificates..."
 msgstr "/_Soubor/_SSL certifikáty..."
 
-#: src/mainwindow.c:850
+#: src/mainwindow.c:858
 msgid "/_Tools/_Log window"
 msgstr "/_Nástroje/Protoko_l (log)"
 
-#: src/mainwindow.c:852
+#: src/mainwindow.c:860
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/Nastav_ení"
 
-#: src/mainwindow.c:853
+#: src/mainwindow.c:861
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
 msgstr "/Nastav_ení/_Zvolit aktuální účet"
 
-#: src/mainwindow.c:855
+#: src/mainwindow.c:863
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
 msgstr "/Nastav_ení/Upravit a_ktuální účet..."
 
-#: src/mainwindow.c:857
+#: src/mainwindow.c:865
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
 msgstr "/Nastav_ení/_Nový účet..."
 
-#: src/mainwindow.c:859
+#: src/mainwindow.c:867
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
 msgstr "/Nastav_ení/Úč_ty..."
 
-#: src/mainwindow.c:861
+#: src/mainwindow.c:869
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/Nastav_ení/---"
 
-#: src/mainwindow.c:862
+#: src/mainwindow.c:870
 msgid "/_Configuration/P_references..."
 msgstr "/Nastav_ení/Před_volby..."
 
-#: src/mainwindow.c:864
+#: src/mainwindow.c:872
 msgid "/_Configuration/Pre-pr_ocessing..."
 msgstr "/Nastav_ení/Zpracování složky - př_ed lokálními pravidly..."
 
-#: src/mainwindow.c:866
+#: src/mainwindow.c:874
 msgid "/_Configuration/Post-pro_cessing..."
 msgstr "/Nastav_ení/Zpracování složky - p_o lokálních pravidlech..."
 
-#: src/mainwindow.c:868
+#: src/mainwindow.c:876
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
 msgstr "/Nastav_ení/_Filtr pro příjem..."
 
-#: src/mainwindow.c:870
+#: src/mainwindow.c:878
 msgid "/_Configuration/_Templates..."
 msgstr "/Nastav_ení/Ša_blony..."
 
-#: src/mainwindow.c:871
+#: src/mainwindow.c:879
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
 msgstr "/Nastav_ení/_Akce..."
 
-#: src/mainwindow.c:872
+#: src/mainwindow.c:880
 msgid "/_Configuration/Plu_gins..."
 msgstr "/Nastav_ení/Zasuvné moduly..."
 
-#: src/mainwindow.c:875
+#: src/mainwindow.c:883
 msgid "/_Help/_Manual"
 msgstr "/Nápo_věda/_Manuál"
 
-#: src/mainwindow.c:876
+#: src/mainwindow.c:884
 msgid "/_Help/_Online User-contributed FAQ"
 msgstr "/Nápo_věda/FAQ (online)"
 
-#: src/mainwindow.c:878
+#: src/mainwindow.c:886
 msgid "/_Help/Icon _Legend"
 msgstr "/Nápo_věda/Význam ikon"
 
-#: src/mainwindow.c:879
+#: src/mainwindow.c:887
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/Nápo_věda/---"
 
-#: src/mainwindow.c:1227
+#: src/mainwindow.c:1236
 msgid "Some error(s) happened. Click here to view log."
 msgstr "Došlo k chybě (chybám). Klikněte zde pro zobrazení protokolu."
 
-#: src/mainwindow.c:1241
+#: src/mainwindow.c:1250
 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
 msgstr "Pracujete v režimu online. Klikněte na ikonu pro přechod do režimu offline."
 
-#: src/mainwindow.c:1244
+#: src/mainwindow.c:1253
 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
 msgstr "Pracujete v režimu offline. Klikněte na ikonu pro přechod do režimu online."
 
-#: src/mainwindow.c:1260
+#: src/mainwindow.c:1269
 msgid "Select account"
 msgstr "Vybrat účet"
 
-#: src/mainwindow.c:1661 src/mainwindow.c:1702 src/mainwindow.c:1738
-#: src/mainwindow.c:1774 src/mainwindow.c:1816 src/prefs_folder_item.c:756
+#: src/mainwindow.c:1676 src/mainwindow.c:1717 src/mainwindow.c:1753
+#: src/mainwindow.c:1789 src/mainwindow.c:1832
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:146 src/prefs_folder_item.c:765
 msgid "Untitled"
 msgstr "Neoznačený"
 
-#: src/mainwindow.c:1817
+#: src/mainwindow.c:1833
 msgid "none"
 msgstr "žádný"
 
-#: src/mainwindow.c:2079
+#: src/mainwindow.c:2048
 msgid "Delete all messages in trash folders?"
 msgstr "Odstranit všechny zprávy ve VŠECH koších?"
 
-#: src/mainwindow.c:2098
+#: src/mainwindow.c:2067
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "Přidat mailbox"
 
-#: src/mainwindow.c:2099
+#: src/mainwindow.c:2068
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
@@ -5764,16 +6214,16 @@ msgstr ""
 "Pokud je zadán existující, bude automaticky\n"
 "prohledán."
 
-#: src/mainwindow.c:2105
+#: src/mainwindow.c:2074
 #, c-format
 msgid "The mailbox '%s' already exists."
 msgstr "Mailbox '%s' již existuje."
 
-#: src/mainwindow.c:2110 src/setup.c:51
+#: src/mainwindow.c:2079 src/setup.c:51
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Mailbox"
 
-#: src/mainwindow.c:2115 src/setup.c:54
+#: src/mainwindow.c:2084 src/setup.c:54
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -5783,51 +6233,43 @@ msgstr ""
 "Může to být tím, že mailbox již existuje, nebo nemáte dostatečná práva\n"
 "pro zápis."
 
-#: src/mainwindow.c:2431
+#: src/mainwindow.c:2411
 msgid "No posting allowed"
 msgstr "Zasílání zpráv do konference není povoleno"
 
-#: src/mainwindow.c:2696
-msgid "Sylpheed-Claws - Folder View"
-msgstr "Sylpheed-Claws - Složky"
-
-#: src/mainwindow.c:2732 src/messageview.c:449 src/messageview.c:855
-msgid "Sylpheed-Claws - Message View"
-msgstr "Sylpheed-Claws - Náhled zprávy"
-
-#: src/mainwindow.c:3082
+#: src/mainwindow.c:2918
 msgid "Mbox import has failed."
 msgstr "Import souboru mbox se nezdařil."
 
-#: src/mainwindow.c:3091 src/mainwindow.c:3100
+#: src/mainwindow.c:2927 src/mainwindow.c:2936
 msgid "Export to mbox has failed."
 msgstr "Export do mbox souboru se nezdařil."
 
-#: src/mainwindow.c:3123 src/plugins/trayicon/trayicon.c:426
+#: src/mainwindow.c:2959 src/plugins/trayicon/trayicon.c:520
 msgid "Exit"
 msgstr "Ukončení programu"
 
-#: src/mainwindow.c:3123
-msgid "Exit Sylpheed-Claws?"
-msgstr "Ukončit Sylpheed-Claws?"
+#: src/mainwindow.c:2959 src/plugins/trayicon/trayicon.c:520
+msgid "Exit Claws Mail?"
+msgstr "Ukončit Claws Mail?"
 
-#: src/mainwindow.c:3269
+#: src/mainwindow.c:3088
 msgid "Folder synchronisation"
 msgstr "Synchronizace složek"
 
-#: src/mainwindow.c:3270
+#: src/mainwindow.c:3089
 msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
 msgstr "Chcete nyní synchronizovat složky?"
 
-#: src/mainwindow.c:3271
+#: src/mainwindow.c:3090
 msgid "+_Synchronise"
 msgstr "+_Synchronizovat"
 
-#: src/mainwindow.c:3602
+#: src/mainwindow.c:3430
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Vymazávám duplikované zprávy..."
 
-#: src/mainwindow.c:3636
+#: src/mainwindow.c:3467
 #, c-format
 msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
 msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
@@ -5835,39 +6277,29 @@ msgstr[0] "Odstraněna %d duplicitní zpráva v %d složkách.\n"
 msgstr[1] "Odstraněny %d duplicitní zprávy v %d složkách.\n"
 msgstr[2] "Odstraněno %d duplicitních zpráv v %d složkách.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:3795 src/summaryview.c:4775
+#: src/mainwindow.c:3632 src/summaryview.c:4831
 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
 msgstr "Zpracování složky - pravidla prováděná před pravidly složky"
 
-#: src/mainwindow.c:3804
+#: src/mainwindow.c:3641
 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
 msgstr "Zpracování složky - pravidla prováděná po pravidlech složky"
 
-#: src/mainwindow.c:3813 src/summaryview.c:4786
+#: src/mainwindow.c:3650 src/summaryview.c:4842
 msgid "Filtering configuration"
 msgstr "Filtr pro příjem - nastavení pravidel"
 
-#: src/mainwindow.c:4067
-#, c-format
-msgid "not initialized\n"
-msgstr "není inicializováno\n"
-
-#: src/mainwindow.c:4079 src/mainwindow.c:4090
-#, c-format
-msgid "selecting folder '%s'\n"
-msgstr "vybírám složku '%s'\n"
-
-#: src/mainwindow.c:4094
-#, c-format
-msgid "selecting message %d\n"
-msgstr "vybírám zprávu %d\n"
+#: src/matcher.c:764 src/matcher.c:897 src/prefs_matcher.c:522
+#: src/prefs_matcher.c:1340 src/prefs_matcher.c:1357 src/prefs_matcher.c:2112
+msgid "Filtering Matcher Menu|All"
+msgstr "všechny"
 
-#: src/matcher.c:1463 src/matcher.c:1464 src/matcher.c:1465 src/matcher.c:1466
-#: src/matcher.c:1467 src/matcher.c:1468 src/matcher.c:1469 src/matcher.c:1470
+#: src/matcher.c:1473 src/matcher.c:1474 src/matcher.c:1475 src/matcher.c:1476
+#: src/matcher.c:1477 src/matcher.c:1478 src/matcher.c:1479 src/matcher.c:1480
 msgid "(none)"
 msgstr "(žádný)"
 
-#: src/mbox.c:85
+#: src/mbox.c:98
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not open mbox file:\n"
@@ -5876,25 +6308,25 @@ msgstr ""
 "Nepodařilo se otevřít mbox soubor:\n"
 "%s\n"
 
-#: src/mbox.c:121
+#: src/mbox.c:134
 #, c-format
 msgid "Importing from mbox... (%d mails imported)"
 msgstr "Importuji mbox... (načtených zpráv: %d)"
 
-#: src/mbox.c:468
+#: src/mbox.c:529
 msgid "Overwrite mbox file"
 msgstr "Přepsat mbox soubor"
 
-#: src/mbox.c:469
+#: src/mbox.c:530
 msgid "This file already exists. Do you want to overwrite it?"
 msgstr "Tento soubor již existuje. Chcete ho přepsat?"
 
-#: src/mbox.c:470 src/messageview.c:1143 src/mimeview.c:1422
-#: src/textview.c:2650
+#: src/mbox.c:531 src/messageview.c:1150 src/mimeview.c:1464
+#: src/textview.c:2660
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Přepsat"
 
-#: src/mbox.c:479
+#: src/mbox.c:540
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create mbox file:\n"
@@ -5903,83 +6335,87 @@ msgstr ""
 "Nepodařilo se vytvořit mbox soubor:\n"
 "%s\n"
 
-#: src/mbox.c:483
+#: src/mbox.c:548
 msgid "Exporting to mbox..."
 msgstr "Exportuji do mbox souboru..."
 
-#: src/message_search.c:162
+#: src/message_search.c:169
 msgid "Find in current message"
 msgstr "Hledat text v aktuální zprávě"
 
-#: src/message_search.c:180
+#: src/message_search.c:187
 msgid "Find text:"
 msgstr "Hledaný text:"
 
-#: src/message_search.c:195 src/prefs_matcher.c:649 src/summary_search.c:324
+#: src/message_search.c:210 src/prefs_matcher.c:651 src/summary_search.c:392
 msgid "Case sensitive"
 msgstr "Rozlišovat malá a velká písmena"
 
-#: src/message_search.c:301 src/summary_search.c:535
+#: src/message_search.c:323 src/summary_search.c:637
 msgid "Search failed"
 msgstr "Neúspěšné hledání"
 
-#: src/message_search.c:302 src/summary_search.c:536
+#: src/message_search.c:324 src/summary_search.c:638
 msgid "Search string not found."
 msgstr "Hledaný řetězec nebyl nalezen."
 
-#: src/message_search.c:311
+#: src/message_search.c:333
 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
 msgstr "Dosažen začátek zprávy, pokračovat od konce?"
 
-#: src/message_search.c:314
+#: src/message_search.c:336
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
 msgstr "Dosažen konec zprávy, pokračovat od začátku?"
 
-#: src/message_search.c:317 src/summary_search.c:547
+#: src/message_search.c:339 src/summary_search.c:649
 msgid "Search finished"
 msgstr "Hledání ukončeno"
 
-#: src/messageview.c:162
+#: src/messageview.c:166
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/_Soubor/_Zavřít"
 
-#: src/messageview.c:279
+#: src/messageview.c:283
 msgid "/_View/Show all _headers"
 msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit všechna zá_hlaví"
 
-#: src/messageview.c:286
+#: src/messageview.c:290
 msgid "/_Message/Compose _new message"
 msgstr "/_Zpráva/Napsat _novou zprávu"
 
-#: src/messageview.c:300
+#: src/messageview.c:304
 msgid "/_Message/Redirec_t"
 msgstr "/_Zpráva/Přesměrov_at"
 
-#: src/messageview.c:317
+#: src/messageview.c:321
 msgid "/_Tools/Create processing rule"
 msgstr "/_Nástroje/_Vytvořit lokální pravidlo zpracování složky"
 
-#: src/messageview.c:319
+#: src/messageview.c:323
 msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
 msgstr "/_Nástroje/_Vytvořit lokální pravidlo zpracování složky/_Automaticky"
 
-#: src/messageview.c:321
+#: src/messageview.c:325
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
 msgstr "/_Nástroje/_Vytvořit lokální pravidlo zpracování složky/podle _Od"
 
-#: src/messageview.c:323
+#: src/messageview.c:327
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
 msgstr "/_Nástroje/_Vytvořit lokální pravidlo zpracování složky/podle _Komu"
 
-#: src/messageview.c:325
+#: src/messageview.c:329
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
 msgstr "/_Nástroje/_Vytvořit lokální pravidlo zpracování složky/podle _Přemětu"
 
-#: src/messageview.c:564
+#: src/messageview.c:455 src/messageview.c:862
+msgid "Claws Mail - Message View"
+msgstr "Claws Mail - Náhled zprávy"
+
+#: src/messageview.c:572
 msgid "<No Return-Path found>"
 msgstr "<návratová adresa nebyla nalezena>"
 
-#: src/messageview.c:572
+#: src/messageview.c:580
 #, c-format
 msgid ""
 "The notification address to which the return receipt is\n"
@@ -5994,11 +6430,11 @@ msgstr ""
 "Návratová adresa: %s\n"
 "Doporučuje se neodesílat potvrzení o doručení."
 
-#: src/messageview.c:579 src/messageview.c:596
+#: src/messageview.c:587 src/messageview.c:604
 msgid "_Don't Send"
 msgstr "_Neodesílat"
 
-#: src/messageview.c:592
+#: src/messageview.c:600
 msgid ""
 "This message is asking for a return receipt notification\n"
 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
@@ -6009,39 +6445,39 @@ msgstr ""
 "'Komu:' a 'Kopie: nejste oficiálním adresátem.\n"
 "Doporučuje se neodesílat potvrzení o doručení."
 
-#: src/messageview.c:809 src/procmime.c:873
+#: src/messageview.c:814 src/procmime.c:883
 #, c-format
 msgid "Couldn't decrypt: %s"
 msgstr "Nepodařilo se rozšifrovat: %s"
 
-#: src/messageview.c:1138 src/mimeview.c:1560 src/summaryview.c:4065
-#: src/summaryview.c:4068 src/textview.c:2638
+#: src/messageview.c:1145 src/mimeview.c:1606 src/summaryview.c:4113
+#: src/summaryview.c:4116 src/textview.c:2648
 msgid "Save as"
 msgstr "Uložit jako"
 
-#: src/messageview.c:1144
+#: src/messageview.c:1151
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "Přepsat existující soubor?"
 
-#: src/messageview.c:1152 src/summaryview.c:4085 src/summaryview.c:4088
-#: src/summaryview.c:4103
+#: src/messageview.c:1159 src/summaryview.c:4133 src/summaryview.c:4136
+#: src/summaryview.c:4151
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the file '%s'."
 msgstr "Nemohu uložit soubor '%s'."
 
-#: src/messageview.c:1233
+#: src/messageview.c:1219
 msgid "You asked for a return receipt in this message."
 msgstr "U této zprávy jste vyžádal(a) potvrzení o doručení."
 
-#: src/messageview.c:1237
+#: src/messageview.c:1224
 msgid "This message asks for a return receipt."
 msgstr "Tato zpráva vyžaduje potvrzení o duručení."
 
-#: src/messageview.c:1238
+#: src/messageview.c:1225
 msgid "Send receipt"
 msgstr "Odeslat potvrzení"
 
-#: src/messageview.c:1281
+#: src/messageview.c:1268
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved,\n"
 "and has been deleted from the server."
@@ -6049,7 +6485,7 @@ msgstr ""
 "Tato zpráva byla částečně stažena\n"
 "a byla odstraněna ze serveru."
 
-#: src/messageview.c:1287
+#: src/messageview.c:1274
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -6058,15 +6494,15 @@ msgstr ""
 "Tato zpráva byla částečně stažena;\n"
 "je %s."
 
-#: src/messageview.c:1291 src/messageview.c:1313
+#: src/messageview.c:1278 src/messageview.c:1300
 msgid "Mark for download"
 msgstr "Označit ke stažení"
 
-#: src/messageview.c:1292 src/messageview.c:1304
+#: src/messageview.c:1279 src/messageview.c:1291
 msgid "Mark for deletion"
 msgstr "Označit k odstranění"
 
-#: src/messageview.c:1297
+#: src/messageview.c:1284
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -6075,12 +6511,12 @@ msgstr ""
 "Tato zpráva byla částečně stažena;\n"
 "je %s a bude stažena úplně."
 
-#: src/messageview.c:1302 src/messageview.c:1315
+#: src/messageview.c:1289 src/messageview.c:1302
 #: src/prefs_filtering_action.c:154
 msgid "Unmark"
 msgstr "Odoznačit"
 
-#: src/messageview.c:1308
+#: src/messageview.c:1295
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -6089,11 +6525,11 @@ msgstr ""
 "Tato zpráva byla částečně stažena;\n"
 "je %s a bude odstraněna."
 
-#: src/messageview.c:1384
+#: src/messageview.c:1372
 msgid "Return Receipt Notification"
 msgstr "Oznámení o doručení"
 
-#: src/messageview.c:1385
+#: src/messageview.c:1373
 msgid ""
 "The message was sent to several of your accounts.\n"
 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
@@ -6102,19 +6538,19 @@ msgstr ""
 "Tato zpráva byla doručena do více vašich účtů.\n"
 "Vyberte si prosím účet, ze kterého bude odesláno potvrzení o doručení:"
 
-#: src/messageview.c:1389
+#: src/messageview.c:1377
 msgid "_Send Notification"
 msgstr "_Odeslat oznámení"
 
-#: src/messageview.c:1389
+#: src/messageview.c:1377
 msgid "+_Cancel"
 msgstr "+_Zrušit"
 
-#: src/messageview.c:1456
+#: src/messageview.c:1444
 msgid "Cannot print: the message doesn't contain text."
 msgstr "Nemohu tisknout: zpráva neobsahuje text."
 
-#: src/messageview.c:1503 src/summaryview.c:4125
+#: src/messageview.c:1508 src/summaryview.c:4173
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -6123,7 +6559,7 @@ msgstr ""
 "Vložte příkazovou řádku pro tisk:\n"
 "('%s' bude nahrazeno jménem souboru)"
 
-#: src/messageview.c:1509 src/summaryview.c:4131
+#: src/messageview.c:1514 src/summaryview.c:4179
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -6132,8 +6568,8 @@ msgstr ""
 "Příkazová řádka pro tisk je neplatná:\n"
 "'%s'"
 
-#: src/messageview.c:1775 src/messageview.c:1781 src/summaryview.c:3521
-#: src/summaryview.c:5527
+#: src/messageview.c:1792 src/messageview.c:1798 src/summaryview.c:3560
+#: src/summaryview.c:5591
 msgid "An error happened while learning.\n"
 msgstr "Během učení došlo k chybě.\n"
 
@@ -6150,11 +6586,11 @@ msgstr "Přesouvám zprávy..."
 msgid "Deleting messages..."
 msgstr "Odstraňuji zprávy..."
 
-#: src/mh_gtk.c:59
+#: src/mh_gtk.c:62
 msgid "/Remove _mailbox..."
 msgstr "/Odstranit _mailbox..."
 
-#: src/mh_gtk.c:323
+#: src/mh_gtk.c:324
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox '%s' ?\n"
@@ -6163,11 +6599,11 @@ msgstr ""
 "Opravdu odstranit mailbox '%s' ?\n"
 "(Zprávy NEBUDOU odstraněny z disku)"
 
-#: src/mh_gtk.c:325
+#: src/mh_gtk.c:326
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Odstranit mailbox"
 
-#: src/mh_gtk.c:326
+#: src/mh_gtk.c:327
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Odstranit"
 
@@ -6195,60 +6631,61 @@ msgstr "/Uložit _vše..."
 msgid "MIME Type"
 msgstr "MIME Typ"
 
-#: src/mimeview.c:721
+#: src/mimeview.c:759
 msgid "Check signature"
 msgstr "Zkontrolovat podpis"
 
-#: src/mimeview.c:726 src/mimeview.c:731 src/mimeview.c:736
+#: src/mimeview.c:764 src/mimeview.c:769 src/mimeview.c:774
 msgid "View full information"
 msgstr "Zobrazit úplnou informaci"
 
-#: src/mimeview.c:741 src/mimeview.c:745
+#: src/mimeview.c:779 src/mimeview.c:783
 msgid "Check again"
 msgstr "Zkontrolovat znovu"
 
-#: src/mimeview.c:754
+#: src/mimeview.c:792
 msgid "Click the icon or hit 'C' to check it."
 msgstr "Stiskněte ikonu nebo 'C' pro zkontrolování."
 
-#: src/mimeview.c:759
+#: src/mimeview.c:797
 msgid "Timeout checking the signature. Click the icon or hit 'C' to try again."
 msgstr ""
 "Vypršel časový limit pro kontrolu podpisu. Stiskněte ikonu nebo 'C' pro nový "
 "pokus."
 
-#: src/mimeview.c:969
+#: src/mimeview.c:1007
 msgid "Checking signature..."
 msgstr "Kontroluji podpis..."
 
-#: src/mimeview.c:1011
+#: src/mimeview.c:1049
 msgid "Go back to email"
 msgstr "Zpět na zprávu"
 
-#: src/mimeview.c:1349 src/mimeview.c:1430 src/mimeview.c:1606
-#: src/mimeview.c:1639
-msgid "Couldn't save the part of multipart message."
-msgstr "Nemohu uložit část zprávy."
+#: src/mimeview.c:1388 src/mimeview.c:1472 src/mimeview.c:1653
+#: src/mimeview.c:1687
+#, c-format
+msgid "Couldn't save the part of multipart message: %s"
+msgstr "Nepodařilo se uložit tuto část zprávy: %s"
 
-#: src/mimeview.c:1419 src/textview.c:2648
+#: src/mimeview.c:1461 src/textview.c:2658
 #, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
 msgstr "Přepsat existující soubor '%s'?"
 
-#: src/mimeview.c:1457
+#: src/mimeview.c:1502
 msgid "Select destination folder"
 msgstr "Vybrat cílovou složku"
 
-#: src/mimeview.c:1464
+#: src/mimeview.c:1509
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a directory."
 msgstr "'%s' není adresář."
 
-#: src/mimeview.c:1685 src/mimeview.c:1693 src/textview.c:2579
+#: src/mimeview.c:1734 src/mimeview.c:1742 src/textview.c:2589
 msgid "Open with"
 msgstr "Otevřít čím"
 
-#: src/mimeview.c:1686 src/mimeview.c:1694 src/textview.c:2580
+#: src/mimeview.c:1735 src/mimeview.c:1743 src/textview.c:2590
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
@@ -6263,9 +6700,9 @@ msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "Vytvářím NNTP spojení s %s:%d ...\n"
 
 #: src/news.c:328
-msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to access the News server."
+msgid "Claws Mail needs network access in order to access the News server."
 msgstr ""
-"Sylpheed-Claws potřebuje přístup k síti, aby mohl přistupovat k serveru "
+"Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl přistupovat k serveru "
 "diskusních skupin."
 
 #: src/news.c:345
@@ -6345,47 +6782,204 @@ msgstr "/Při_hlásit diskusní skupinu..."
 msgid "/_Unsubscribe newsgroup"
 msgstr "/_Odhlásit diskusní skupinu"
 
-#: src/news_gtk.c:223
+#: src/news_gtk.c:55
+msgid "/Synchronise"
+msgstr "/Synchronizovat"
+
+#: src/news_gtk.c:226
 #, c-format
 msgid "Really unsubscribe newsgroup '%s'?"
 msgstr "Opravdu chcete odhlásit diskusní skupinu '%s'?"
 
-#: src/news_gtk.c:224
+#: src/news_gtk.c:227
 msgid "Unsubscribe newsgroup"
 msgstr "Odhlásit diskusní skupinu"
 
-#: src/news_gtk.c:225
+#: src/news_gtk.c:228
 msgid "_Unsubscribe"
 msgstr "_Odhlásit"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:118
-msgid "ClamAV: scanning message..."
-msgstr "ClamAV: testuji zprávu..."
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:77
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:429
+msgid "Bogofilter"
+msgstr "Bogofilter"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:454
+msgid "Bogofilter: fetching bodies..."
+msgstr "Bogofilter: stahuji těla zpráv..."
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:198
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:467
+msgid "Bogofilter: filtering messages..."
+msgstr "Bogofilter: filtruji zprávy..."
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:559
 msgid ""
-"Your version of Sylpheed-Claws is newer than the version the ClamAV plugin "
-"was built with"
+"The Bogofilter plugin couldn't filter a message. The probable cause of the "
+"error is that it didn't learn from any mail.\n"
+"Use \"/Mark/Mark as spam\" and \"/Mark/Mark as ham\" to train Bogofilter "
+"with a few hundred spam and ham messages."
 msgstr ""
-"Vaše verze Sylpheed-Claws je novější než ta, se kterou byl zkompilován modul "
-"ClamAV"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:203
-msgid "Your version of Sylpheed-Claws is too old for the ClamAV plugin"
-msgstr "Vaše verze Sylpheed-Claws je příliš stará na použití s modulem ClamAV"
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:566
+#, c-format
+msgid ""
+"The Bogofilter plugin couldn't filter a message. The command `%s %s %s` "
+"couldn't be run."
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:209
-msgid "Failed to register mail filtering hook"
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:670
+msgid "Bogofilter: learning from message..."
+msgstr "Bogofilter: učím se ze zprávy..."
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:683
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:732
+#, c-format
+msgid "Learning failed; `%s` returned with status %d."
 msgstr ""
-"Nepodařilo se zaregistrovat funkci pro obsloužení události \"filtrování "
-"zprávy\""
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:252
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:700
+msgid "Bogofilter: learning from messages..."
+msgstr "Bogofilter: učím se ze zpráv..."
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:788
+#, c-format
+msgid ""
+"Learning failed; `%s %s %s` returned with error:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:790 src/privacy.c:61
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Neznámá chyba"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:914
+msgid ""
+"This plugin can check all messages that are received from an IMAP, LOCAL or "
+"POP account for spam using Bogofilter. You will need Bogofilter installed "
+"locally.\n"
+"\n"
+"Before Bogofilter can recognize spam messages, you have to train it by "
+"marking a few hundred spam and ham messages with the use of \"/Mark/Mark as "
+"spam\" and \"/Mark/Mark as ham\".\n"
+"\n"
+"When a message is identified as spam it can be deleted or saved in a "
+"specially designated folder.\n"
+"\n"
+"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Bogofilter"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:947
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:562
+msgid "Spam detection"
+msgstr "Rozpoznávání spamu"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:948
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:563
+msgid "Spam learning"
+msgstr "Učení se rozpoznávat spam"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:151
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:364
+msgid "Process messages on receiving"
+msgstr "Zpracovat zprávy při příjmu"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:159
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:321
+msgid "Maximum size"
+msgstr "Maximální velikost"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:168
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:330
+msgid "Messages larger than this will not be checked"
+msgstr "Zprávy větší než tato velikost nebudou kontrolovány"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:171
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:333
+msgid "kB"
+msgstr "kB"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:179
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:372
+msgid "Save spam in"
+msgstr "Uložit spam do"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:187
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:380
+msgid "Folder for storing identified spam. Leave empty to use the trash folder."
+msgstr ""
+"Složka pro ukládání zpráv označených jako nevyžádané. Ponechte prázdné pro "
+"použití koše."
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:194
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:387
+msgid "Click this button to select a folder for storing spam"
+msgstr "Vybrat složku pro ukládání nevyžádaných zpráv"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:201
+msgid "When unsure, move in"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:209
+msgid ""
+"Folder for storing mail for which spam status is Unsure. Leave empty to use "
+"the inbox folder."
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:216
+msgid "Click this button to select a folder for storing Unsure mails."
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:219
+msgid "Insert X-Bogosity header"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:223
+msgid "Only done for messages in MH folders"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:230
+msgid "Whitelist senders present in addressbook/folder"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:234
+msgid ""
+"Messages coming from your addressbook contacts will be received in the "
+"normal folder even if detected as spam"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:252
+#: src/prefs_filtering_action.c:454 src/prefs_matcher.c:580
+msgid "Select ..."
+msgstr "Vybrat ..."
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:256
+msgid "Click this button to select a book or folder in the addressbook"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:263
+msgid "Bogofilter call"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:271
+msgid "Path to bogofilter executable"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:49
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:212
 msgid "Clam AntiVirus"
 msgstr "Clam AntiVirus"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:257
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:140
+msgid "ClamAV: scanning message..."
+msgstr "ClamAV: testuji zprávu..."
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:238
+msgid "Failed to register mail filtering hook"
+msgstr ""
+"Nepodařilo se zaregistrovat funkci pro obsloužení události \"filtrování "
+"zprávy\""
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:303
 msgid ""
 "This plugin uses Clam AntiVirus to scan all messages that are received from "
 "an IMAP, LOCAL or POP account.\n"
@@ -6404,7 +6998,7 @@ msgstr ""
 "Nastavení naleznete v '/ Nastavení / Předvolby / Zásuvné moduly / Clam "
 "AntiVirus'"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:284
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:330
 msgid "Virus detection"
 msgstr "Vyhledávání virů"
 
@@ -6446,37 +7040,24 @@ msgstr ""
 msgid "Click this button to select a folder for storing infected mail"
 msgstr "Vybrat složku pro ukládání infikovaných zpráv"
 
-#: src/plugins/demo/demo.c:45
-msgid ""
-"Your sylpheed-claws version is newer than the version the plugin was built "
-"with"
-msgstr ""
-"Vaše verze Sylpheed-Claws je novější než ta, se kterou byl zkompilován tento "
-"modul"
-
-#: src/plugins/demo/demo.c:50
-msgid "Your sylpheed-claws version is too old"
-msgstr "Vaše verze Sylpheed-Claws je příliš stará"
+#: src/plugins/demo/demo.c:31 src/plugins/demo/demo.c:99
+msgid "Demo"
+msgstr "Ukázkový modul"
 
-#: src/plugins/demo/demo.c:56
+#: src/plugins/demo/demo.c:52
 msgid "Failed to register log text hook"
 msgstr ""
 "Nepovedlo se zaregistrovat ovladač Nepodařilo se zaregistrovat funkci pro "
 "obsloužení události \"zápis do protokolu\""
 
-#: src/plugins/demo/demo.c:74 src/plugins/demo/demo.c:103
-msgid "Demo"
-msgstr "Ukázkový modul"
-
-#: src/plugins/demo/demo.c:79
+#: src/plugins/demo/demo.c:75
 msgid ""
-"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed-Claws. It "
+"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Claws Mail. It "
 "installs a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
 "\n"
-"It is not really useful"
+"It is not really useful."
 msgstr ""
-"Tento zásuvný modul je pouze ukázka jak psát zásuvné moduly pro Sylpheed-"
-"Claws. Tento modul opisuje hlášení z protokolu na standardní výstup.\n"
+"Tento zásuvný modul je pouze ukázka jak psát zásuvné moduly pro Claws Mail. Tento modul opisuje hlášení z protokolu na standardní výstup.\n"
 "\n"
 "Modul je zcela neužitečný"
 
@@ -6504,25 +7085,11 @@ msgstr "Režim \"přes celé okno\" (skryje ovládací prvky)"
 msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
 msgstr "Stejné jako volba '--fullwindow' prohlížeče Dillo"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:169
-msgid ""
-"Your version of Sylpheed-Claws is newer than the version the Dillo plugin "
-"was built with"
-msgstr ""
-"Vaše verze Sylpheed-Claws je novější než ta, se kterou byl zkompilován modul "
-"Prohlížeč Dillo"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:174
-msgid "Your version of Sylpheed-Claws is too old for the Dillo plugin"
-msgstr ""
-"Vaše verze Sylpheed-Claws je příliš stará na použití s modulem Prohlížeč "
-"Dillo"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:194
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:39
 msgid "Dillo HTML Viewer"
 msgstr "Prohlížeč Dillo"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:199
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:195
 msgid ""
 "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser.\n"
 "\n"
@@ -6534,11 +7101,11 @@ msgstr ""
 "Nastavení naleznete v '/ Nastavení / Předvolby / Zásuvné moduly / Prohlížeč "
 "Dillo'"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:223
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:219
 msgid "text/html"
 msgstr "text/html"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:97 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:97
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:97 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:102
 msgid "Passphrase"
 msgstr "Heslo"
 
@@ -6592,63 +7159,175 @@ msgstr ""
 msgid "Bad passphrase.\n"
 msgstr "Špatné heslo.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:95
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:118
+msgid "Key import"
+msgstr "Import klíče"
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:119
+msgid ""
+"This key is not in your keyring. Do you want Claws Mail to try and import it "
+"from a keyserver?"
+msgstr ""
+"Tento klíč není ve vašem seznamu klíčů. Chcete ho zkusit importovat ze "
+"serveru klíčů?"
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:126 src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:193
+msgid ""
+"\n"
+"  Key ID "
+msgstr ""
+"\n"
+"  ID klíče "
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:129 src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:186
+msgid "   This key is not in your keyring.\n"
+msgstr "   Klíč není ve vašem seznamu klíčů.\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:130
+msgid "   It should be possible to import it "
+msgstr "   Mělo by být možné ho importovat "
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:132
+msgid ""
+"when working online,\n"
+"   or "
+msgstr ""
+"v režimu online,\n"
+"   nebo "
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:133
+msgid ""
+"with the following command: \n"
+"\n"
+"     "
+msgstr ""
+"příkazem: \n"
+"\n"
+"     "
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:140
+msgid ""
+"\n"
+"  Importing key ID "
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:179
+msgid "   This key has been imported to your keyring.\n"
+msgstr "   Klíč byl importován do vašeho seznamu klíčů.\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:181
+msgid "   This key couldn't be imported to your keyring.\n"
+msgstr "   Klíč se nepodařilo importovat do vašeho seznamu klíčů.\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:182
+msgid ""
+"   You can try to import it manually with the command:\n"
+"\n"
+"     "
+msgstr ""
+"   Můžete zkusit ruční import příkazem:\n"
+"\n"
+"     "
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:187
+msgid "   Key import isn't implemented in Windows.\n"
+msgstr "   Import klíče není ve Windows implementován.\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:196
+msgid "   This key is in your keyring.\n"
+msgstr "   Tento klíč je ve vašem seznamu klíčů.\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:35
+msgid "PGP/Core"
+msgstr "PGP/Jádro"
+
+#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:64
+msgid ""
+"This plugin handles PGP core operations, it is used by other plugins, like "
+"PGP/Mime.\n"
+"\n"
+"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/GPG and /"
+"Configuration/[Account Preferences]/Plugins/GPG\n"
+"\n"
+"The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
+"\n"
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
+msgstr ""
+"Tento zásuvný modul zajišťuje klíčové operace PGP, je využíván ostatními "
+"moduly (například PGP/MIME).\n"
+"\n"
+"Nastavení naleznete v '/ Nastavení / Předvolby / Zásuvné moduly / GPG' a '/ "
+"Nastavení / [Nastavení účtů] / Zásuvné moduly / GPG'\n"
+"\n"
+"Modul používá knihovnu GPGME jako obálku pro GnuPG.\n"
+"\n"
+"GPGME (c) 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
+
+#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:93
+msgid "Core operations"
+msgstr "Klíčové operace"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:100
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "Automaticky kontrolovat digitální podpisy"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:105
+msgid "Use gpg-agent to manage passwords"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:110
 msgid "Store passphrase in memory"
 msgstr "Ukládat hesla v paměti"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:111
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:120
 msgid "Expire after"
 msgstr "Vyprší za"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:126
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:135
 msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
 msgstr "Nastavte '0' pro uložení hesla po celou dobu relace"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:131 src/prefs_receive.c:170
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:140 src/prefs_receive.c:157
 msgid "minute(s)"
 msgstr "minut"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:141
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:150
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr "Zachytávat vstup během vyplňování hesla"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:148
-msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:157
+msgid "Display warning on start-up if GnuPG doesn't work"
 msgstr "Zobrazit varování pokud GnuPG nefunguje"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:273
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:289
 msgid "Sign key"
 msgstr "Klíč pro podpis"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:286
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:297
 msgid "Use default GnuPG key"
 msgstr "Použít výchozí GnuPG klíč"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:297
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:308
 msgid "Select key by your email address"
 msgstr "Vybrat klíč podle e-mailové adresy"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:308
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:319
 msgid "Specify key manually"
 msgstr "Zadat klíč ručně"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:318
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:329
 msgid "User or key ID:"
 msgstr "Uživatel nebo ID klíče:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:359
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:370
 msgid "No secret key found."
 msgstr "Žádný tajný klíč nebyl nalezen."
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:362
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:373
 msgid "Generate a new key pair"
 msgstr "Generovat nový pár klíčů"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:515
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:526
 msgid "GPG"
 msgstr "GPG"
 
@@ -6662,39 +7341,39 @@ msgstr "Nenalezena shoda pro '%s'; prosím vyberte klíč."
 msgid "Collecting info for '%s' ... %c"
 msgstr "Získávám informace pro '%s' ... %c"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:348
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:376
 msgid "Select Keys"
 msgstr "Vybrat klíče"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:375
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:403
 msgid "Key ID"
 msgstr "ID klíče"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:378
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:406
 msgid "Val"
 msgstr "Plat."
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:399
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:427
 msgid "Select"
 msgstr "Vybrat"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:400 src/prefs_other.c:278
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:428 src/prefs_other.c:737
 msgid "Other"
 msgstr "Ostatní"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:401
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:429
 msgid "Don't encrypt"
 msgstr "Nešifrovat"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:543
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:571
 msgid "Add key"
 msgstr "Přidat klíč"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:544
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:572
 msgid "Enter another user or key ID:"
 msgstr "Zadejte dalšího uživatele nebo ID klíče:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:561
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:594
 #, c-format
 msgid ""
 "The key of '%s' is not fully trusted.\n"
@@ -6707,141 +7386,146 @@ msgstr ""
 "že bude doručena osobě, které zamýšlíte.\n"
 "Důvěřujete klíči natolik, že jej chcete přesto použít?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:566
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:599
 msgid "Trust key"
 msgstr "Důvěřovat klíči"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:134
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:76 src/privacy.c:211 src/privacy.c:215
+#: src/privacy.c:232 src/privacy.c:236
+msgid "No signature found"
+msgstr "Podpis nenalezen"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:138
 msgid "Undefined"
 msgstr "Nedefinovaná"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:136 src/prefs_receive.c:199
-#: src/prefs_send.c:170
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140 src/prefs_receive.c:181
+#: src/prefs_send.c:175
 msgid "Never"
 msgstr "Nikdy"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:138
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:142
 msgid "Marginal"
 msgstr "Částečná"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:142
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:146
 msgid "Ultimate"
 msgstr "Absolutní"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:176
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:180
 #, c-format
 msgid "The signature can't be checked - %s"
 msgstr "Digitální podpis nemůže být zkontrolován - %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:180 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:184
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:231
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:184 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:188
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:235
 msgid "The signature has not been checked."
 msgstr "Digitální podpis nebyl zkontrolován."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:190 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:192
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:194 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:196
 msgid "PGP Core: Can't get key - no gpg-agent running."
 msgstr "PGP Jádro: Nelze získat klíč - neběží žádná služba (gpg-agent)."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:205
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:209
 #, c-format
 msgid "Good signature from %s."
 msgstr "Správný podpis od %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:211
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:215
 #, c-format
 msgid "Good signature (untrusted) from %s."
 msgstr "Správný podpis (nedůvěryhodný) od %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:216
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:220
 #, c-format
 msgid "Expired signature from %s."
 msgstr "Podpis s prošlou platností od %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:219
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:223
 #, c-format
 msgid "Expired key from %s."
 msgstr "Klíč s prošlou platností od %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:222
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:226
 #, c-format
 msgid "Bad signature from %s."
 msgstr "Špatný podpis od %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:226
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:230
 #, c-format
 msgid "Key 0x%s not available to verify this signature."
 msgstr "Klíč 0x%s pro ověření tohoto podpisu není dostupný."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:268
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:272
 #, c-format
 msgid "Signature made using %s key ID %s\n"
 msgstr "Digitálně podepsáno pomocí %s ID klíče %s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:275
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:279
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\" (Trust: %s)\n"
 msgstr "Správný podpis od \"%s\" (Důvěra: %s)\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:280
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:284
 #, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\"\n"
 msgstr "Podpis s prošlou platností od \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:285
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:289
 #, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\"\n"
 msgstr "ŠPATNÝ pdopis od \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:296
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:300
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\"\n"
 msgstr "                alias \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:302
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:306
 #, c-format
 msgid "Primary key fingerprint: %s\n"
 msgstr "Fingerprint primárního klíče: %s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:307
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:311
 #, c-format
 msgid "WARNING: Signer's address \"%s\" does not match DNS entry\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: Adresa autora podpisu \"%s\" nesouhlasí s DNS záznamem\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:313
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:317
 #, c-format
 msgid "Verified signer's address is \"%s\"\n"
 msgstr "Ověřená adresa autora podpisu je \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:355
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:359
 #, c-format
 msgid "Couldn't get data from message, %s"
 msgstr "Nelze načíst obsah zprávy, %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:371
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:375
 #, c-format
 msgid "Couldn't initialize data, %s"
 msgstr "Nelze inicializovat data, %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:487
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:492
 #, c-format
 msgid "Secret key not found (%s)"
 msgstr "Tajný klíč nebyl nalezen (%s)"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:495
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:500
 msgid "Secret key specification is ambiguous"
 msgstr "Specifikace tajného klíče není jednoznačná"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:505
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:510
 #, c-format
 msgid "Error setting secret key: %s"
 msgstr "Nepodařilo se nastavit tajný klíč: %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:541
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:546
 #, c-format
 msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' isn't installed properly."
 msgstr "Gpgme protokol '%s' je nepoužitelný: Jádro '%s' není správně nainstalováno."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:547
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:552
 #, c-format
 msgid ""
 "Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' version %s is installed, but "
@@ -6850,12 +7534,12 @@ msgstr ""
 "Gpgme protokol '%s' je nepoužitelný: Je nainstalováno jádro '%s' verze %s, "
 "ale pro správnou funkci je vyžadována verze %s.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:555
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:560
 #, c-format
 msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable (unknown problem)"
 msgstr "Gpgme protokol '%s' je nepoužitelný (neznámý problém)"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:571
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:576
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
@@ -6863,32 +7547,34 @@ msgstr ""
 "GnuPG není korektně instalováno, nebo je verze příliš stará.\n"
 "Podpora pro OpenPGP je vypnuta."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:605
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:610
 msgid ""
 "You have to save the account's information with \"OK\" before being able to "
 "generate a key pair.\n"
-msgstr "Chcete-li generovat klíče, musíte nejprve uložit informace o účtu tlačítkem \"OK\".\n"
+msgstr ""
+"Chcete-li generovat klíče, musíte nejprve uložit informace o účtu tlačítkem "
+"\"OK\".\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:610
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:615
 msgid "No PGP key found"
 msgstr "Nenalezen PGP klíč"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:611
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:616
 msgid ""
-"Sylpheed-Claws did not find a secret PGP key, which means that you won't be "
-"able to sign emails or receive encrypted emails.\n"
+"Claws Mail did not find a secret PGP key, which means that you won't be able "
+"to sign emails or receive encrypted emails.\n"
 "Do you want to create a new key pair now?"
 msgstr ""
-"Sylpheed-Claws nenalezl tajný PGP klíč, což znamená, že nebudete moci "
+"Claws Mail nenalezl tajný PGP klíč, což znamená, že nebudete moci "
 "digitálně podepisovat zprávy a přijímat šifrované zprávy.\n"
 "Chcete vytvořit nový pár klíčů?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:681 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:697
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:686 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:702
 #, c-format
 msgid "Couldn't generate a new key pair: %s"
 msgstr "Nepodařilo se vygenerovat nový pár klíčů: %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:688
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:693
 msgid ""
 "Generating your new key pair... Please move the mouse around to help "
 "generate entropy..."
@@ -6896,240 +7582,119 @@ msgstr ""
 "Generuji nový pár klíčů... Prosím pohybujte myší abyste pomohli generátoru "
 "získat dostatek entropie..."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:703
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:708
 msgid "Couldn't generate a new key pair: unknown error"
 msgstr "Nepodařilo se vygenerovat nový pár klíčů: neznámá chyba"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:707
-#, c-format
-msgid ""
-"Your new key pair has been generated. Its fingerprint is:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Do you want to export it to a keyserver?"
-msgstr ""
-"Nový pár klíčů byl vygenerován. Fingerprint je:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Chcete je uložit na server klíčů?"
-
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:711
-msgid "Key generated"
-msgstr "Klíč vygenerován"
-
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:750
-msgid "Key exported."
-msgstr "Klíč exportován."
-
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:752
-msgid "Couldn't export key."
-msgstr "Nelze exportovat klíč."
-
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:756
-msgid "Key export isn't implemented in Windows."
-msgstr "Export klíče není ve Windows implementován."
-
-#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:38
-msgid ""
-"Your version of Sylpheed-Claws is newer than the version the PGP/Core plugin "
-"was built with"
-msgstr ""
-"Vaše verze Sylpheed-Claws je novější než ta, se kterou byl zkompilován modul "
-"PGP/Jádro"
-
-#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:43
-msgid "Your version of Sylpheed-Claws is too old for the PGP/Core plugin"
-msgstr "Vaše verze Sylpheed-Claws je příliš stará na použití s modulem PGP/Jádro"
-
-#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:63
-msgid "PGP/Core"
-msgstr "PGP/Jádro"
-
-#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:68
-msgid ""
-"This plugin handles PGP core operations, it is used by other plugins, like "
-"PGP/Mime.\n"
-"\n"
-"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/GPG and /"
-"Configuration/[Account Preferences]/Plugins/GPG\n"
-"\n"
-"The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
-"\n"
-"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
-msgstr ""
-"Tento zásuvný modul zajišťuje klíčové operace PGP, je využíván ostatními "
-"moduly (například PGP/MIME).\n"
-"\n"
-"Nastavení naleznete v '/ Nastavení / Předvolby / Zásuvné moduly / GPG' a '/ "
-"Nastavení / [Nastavení účtů] / Zásuvné moduly / GPG'\n"
-"\n"
-"Modul používá knihovnu GPGME jako obálku pro GnuPG.\n"
-"\n"
-"GPGME (c) 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
-
-#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:97
-msgid "Core operations"
-msgstr "Klíčové operace"
-
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:118
-msgid "Key import"
-msgstr "Import klíče"
-
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:119
-msgid ""
-"This key is not in your keyring. Do you want Sylpheed-Claws to try and "
-"import it from a keyserver?"
-msgstr "Tento klíč není ve vašem seznamu klíčů. Chcete ho zkusit importovat ze serveru klíčů?"
-
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:126 src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:193
-msgid ""
-"\n"
-"  Key ID "
-msgstr ""
-"\n"
-"  ID klíče "
-
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:129 src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:186
-msgid "   This key is not in your keyring.\n"
-msgstr "   Klíč není ve vašem seznamu klíčů.\n"
-
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:130
-msgid "   It should be possible to import it "
-msgstr "   Mělo by být možné ho importovat "
-
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:132
-msgid ""
-"when working online,\n"
-"   or "
-msgstr ""
-"v režimu online,\n"
-"   nebo "
-
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:133
-msgid ""
-"with the following command: \n"
-"\n"
-"     "
-msgstr ""
-"příkazem: \n"
-"\n"
-"     "
-
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:140
-msgid ""
-"\n"
-"  Importing key ID "
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:179
-msgid "   This key has been imported to your keyring.\n"
-msgstr "   Klíč byl importován do vašeho seznamu klíčů.\n"
-
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:181
-msgid "   This key couldn't be imported to your keyring.\n"
-msgstr "   Klíč se nepodařilo importovat do vašeho seznamu klíčů.\n"
-
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:182
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:712
+#, c-format
 msgid ""
-"   You can try to import it manually with the command:\n"
+"Your new key pair has been generated. Its fingerprint is:\n"
+"%s\n"
 "\n"
-"     "
+"Do you want to export it to a keyserver?"
 msgstr ""
-"   Můžete zkusit ruční import příkazem:\n"
+"Nový pár klíčů byl vygenerován. Fingerprint je:\n"
+"%s\n"
 "\n"
-"     "
+"Chcete je uložit na server klíčů?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:187
-msgid "   Key import isn't implemented in Windows.\n"
-msgstr "   Import klíče není ve Windows implementován.\n"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:716
+msgid "Key generated"
+msgstr "Klíč vygenerován"
 
-#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:196
-msgid "   This key is in your keyring.\n"
-msgstr "   Tento klíč je ve vašem seznamu klíčů.\n"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:755
+msgid "Key exported."
+msgstr "Klíč exportován."
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:757
+msgid "Couldn't export key."
+msgstr "Nelze exportovat klíč."
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:761
+msgid "Key export isn't implemented in Windows."
+msgstr "Export klíče není ve Windows implementován."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:237 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:385
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:249 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:402
 msgid "Couldn't get text data."
 msgstr "Nelze načíst text."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:255
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:267
 msgid "Couldn't convert text data to any sane charset."
 msgstr "Nelze převést text do žádné znakové sady."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:378
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:275 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:532
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:653 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:700
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:72 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:181
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:320 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:468
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:593
+#, c-format
+msgid "Couldn't initialize GPG context, %s"
+msgstr "Nepodařilo se inicializovat GPG, %s"
+
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:395
 msgid "Couldn't parse mime part."
 msgstr "Nelze analyzovat MIME část zprávy."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:408 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:333
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:425 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:343
 #, c-format
 msgid "Couldn't open decrypted file %s"
 msgstr "Nepodařilo se otevřít šifrovaný soubor %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:438
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:455
 msgid "Couldn't scan decrypted file."
 msgstr "Nelze testovat šifrovaný soubor."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:446
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:463
 msgid "Couldn't scan decrypted file parts."
 msgstr "Nelze testovat části šifrovaného souboru."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:500
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:517
 msgid "Couldn't create temporary file."
 msgstr "Nelze vytvořit dočasný soubor."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:534 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:480
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:555 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:494
 #, c-format
 msgid "Data signing failed, %s"
 msgstr "Digitální podepisování selhalo, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:552 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:505
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:573 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:519
 #, c-format
 msgid "Data signing failed due to invalid signer: %s"
 msgstr "Digitální podepisování selhalo - neplatný podepisující: %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:561 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:514
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:582 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:528
 msgid "Data signing failed, no results."
 msgstr "Digitální podepisování selhalo - žádný výstup."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:573 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:526
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:592 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:539
 msgid "Data signing failed, no contents."
 msgstr "Digitální podepisování selhalo - žádný obsah."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:637 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:584
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:662 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:602
 #, c-format
 msgid "Couldn't add GPG key %s, %s"
 msgstr "Nepodařilo se přidat GPG klíč %s, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:658 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:612
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:683 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:630
 #, c-format
 msgid "Couldn't create temporary file, %s"
 msgstr "Nelze vytvořit dočasný soubor, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:683 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:638
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:711 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:655
 #, c-format
 msgid "Encryption failed, %s"
 msgstr "Šifrování selhalo, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:746
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:776
 msgid "PGP/Inline"
 msgstr "PGP/Inline"
 
-#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:36
-msgid ""
-"Your version of Sylpheed-Claws is newer than the version the PGP/inline "
-"plugin was built with"
-msgstr ""
-"Vaše verze Sylpheed-Claws je novější než ta, se kterou byl zkompilován modul "
-"PGP/Inline"
-
-#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:41
-msgid "Your version of Sylpheed-Claws is too old for the PGP/inline plugin"
-msgstr "Vaše verze Sylpheed-Claws je příliš stará na použití s modulem PGP/Inline"
-
-#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:57
+#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:33
 msgid "PGP/inline"
 msgstr "PGP/Inline"
 
-#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:62
+#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:58
 msgid ""
 "This plugin handles the deprecated Inline method of signing and/or "
 "encrypting mails. You can decrypt mails, verify signatures or sign and "
@@ -7155,23 +7720,32 @@ msgstr ""
 "\n"
 "GPGME (c) 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 
-#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:35
-msgid ""
-"Your version of Sylpheed-Claws is newer than the version the PGP/MIME plugin "
-"was built with"
-msgstr ""
-"Vaše verze Sylpheed-Claws je novější než ta, se kterou byl zkompilován modul "
-"PGP/MIME"
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:201
+msgid "Signature boundary not found."
+msgstr "Hranice digitálního podpisu nebyla nalezena."
+
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:362
+msgid "Couldn't parse decrypted file."
+msgstr "Nelze analyzovat dešifrovaný soubor."
+
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:368
+msgid "Couldn't parse decrypted file parts."
+msgstr "Nelze analyzovat části dešifrového souboru."
+
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:414 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:453
+#, c-format
+msgid "Couldn't create temporary file: %s"
+msgstr "Nepodařilo se vytvořit dočasný soubor: %s"
 
-#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:40
-msgid "Your version of Sylpheed-Claws is too old for the PGP/MIME plugin"
-msgstr "Vaše verze Sylpheed-Claws je příliš stará na použití s modulem PGP/MIME"
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:723
+msgid "PGP/Mime"
+msgstr "PGP/MIME"
 
-#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:56
+#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:33
 msgid "PGP/MIME"
 msgstr "PGP/MIME"
 
-#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:61
+#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:58
 msgid ""
 "This plugin handles PGP/MIME signed and/or encrypted mails. You can decrypt "
 "mails, verify signatures or sign and encrypt your own mails.\n"
@@ -7196,49 +7770,28 @@ msgstr ""
 "\n"
 "GPGME (c) 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:192
-msgid "Signature boundary not found."
-msgstr "Hranice digitálního podpisu nebyla nalezena."
-
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:310
-#, c-format
-msgid "Couldn't initialize GPG context, %s"
-msgstr "Nepodařilo se inicializovat GPG, %s"
-
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:352
-msgid "Couldn't parse decrypted file."
-msgstr "Nelze analyzovat dešifrovaný soubor."
-
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:358
-msgid "Couldn't parse decrypted file parts."
-msgstr "Nelze analyzovat části dešifrového souboru."
-
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:404 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:443
-#, c-format
-msgid "Couldn't create temporary file: %s"
-msgstr "Nepodařilo se vytvořit dočasný soubor: %s"
-
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:704
-msgid "PGP/Mime"
-msgstr "PGP/MIME"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:75
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:545
+msgid "SpamAssassin"
+msgstr "SpamAssassin"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:159
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:161
 msgid "SpamAssassin plugin couldn't connect to spamd.\n"
 msgstr "Modulu Spamassassin se nepodařilo připojit k serveru spamd.\n"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:175
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:177
 msgid "SpamAssassin plugin filtering failed.\n"
 msgstr "Filtrování zprávy modulem SpamAssassin selhalo.\n"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:201
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:203
 msgid "SpamAssassin plugin is disabled by its preferences.\n"
 msgstr "Modul SpamAssassin je v předvolbách vypnut.\n"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:206
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:208
 msgid "SpamAssassin: filtering message..."
 msgstr "SpamAssasin: filtrování zprávy..."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:275
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:284
 msgid ""
 "The SpamAssassin plugin couldn't filter a message. The probable cause of the "
 "error is an unreachable spamd daemon. Please make sure spamd is running and "
@@ -7248,40 +7801,21 @@ msgstr ""
 "pravděpodobně způsobena nedosažitelností serveru. Prosím ujistěte se, že "
 "server (spamd) běží a je přístupný."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:334
-msgid ""
-"Sylpheed-Claws needs network access in order to feed this mail(s) to the "
-"remote learner."
-msgstr ""
-"Sylpheed-Claws potřebuje přístup k síti, aby mohl předat zprávu(y) "
-"vzdálenému serveru SpamAssassin."
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:469
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:343
 msgid ""
-"Your version of Sylpheed-Claws is newer than the version the SpamAssassin "
-"plugin was built with"
+"Claws Mail needs network access in order to feed this mail(s) to the remote "
+"learner."
 msgstr ""
-"Vaše verze Sylpheed-Claws je novější než ta, se kterou byl zkompilován modul "
-"SpamAssassin"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:474
-msgid "Your version of Sylpheed-Claws is too old for the SpamAssassin plugin"
-msgstr "Vaše verze Sylpheed-Claws je příliš stará na použití s modulem SpamAssassin"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:483
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:486
 msgid "Failed to get username"
 msgstr "Nepodařilo se získat přihlašovací jméno"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:495
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:498
 msgid "SpamAssassin plugin is loaded but disabled by its preferences.\n"
 msgstr "Modul Spamassassin je načten, ale v předvolbách je vypnut.\n"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:523
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:549
-msgid "SpamAssassin"
-msgstr "SpamAssassin"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:528
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:531
 msgid ""
 "This plugin can check all messages that are received from an IMAP, LOCAL or "
 "POP account for spam using a SpamAssassin server. You will need a "
@@ -7307,14 +7841,6 @@ msgstr ""
 "Nastavení naleznete v '/ Nastavení / Předvolby / Zásuvné moduly / "
 "SpamAssassin'"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:559
-msgid "Spam detection"
-msgstr "Rozpoznávání spamu"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:560
-msgid "Spam learning"
-msgstr "Učení se rozpoznávat spam"
-
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:85
 msgid "Localhost"
 msgstr "Localhost"
@@ -7335,140 +7861,120 @@ msgstr "Povolit modul SpamAssassin"
 msgid "Transport"
 msgstr "Přenos"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:251
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:247
 msgid "Type of transport"
 msgstr "Typ přenosu"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:267
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:263
 msgid "User"
 msgstr "Uživatel"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:280
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:276
 msgid "User to use with spamd server"
 msgstr "Uživatelské jméno, pod kterým se bude komunikovat se serverem SpamAssassin"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:283
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:279
 msgid "spamd"
 msgstr "Server"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:301
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:297
 msgid "Hostname or IP address of spamd server"
 msgstr "Název nebo IP adresa serveru"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:312
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:308
 msgid "Port of spamd server"
 msgstr "Port serveru"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:318
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:314
 msgid "Path of Unix socket"
 msgstr "Cesta k Unix socketu"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:325
-msgid "Maximum size"
-msgstr "Maximální velikost"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:334
-msgid "Messages larger than this will not be checked"
-msgstr "Zprávy větší než tato velikost nebudou kontrolovány"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:337
-msgid "kB"
-msgstr "kB"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:354
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:350
 msgid ""
 "Maximum time allowed for checking. If the check takes longer it will be "
 "aborted."
 msgstr "Časový limit pro kontrolu. Pokud bude kontrola trvat déle, bude přerušena."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:359 src/prefs_other.c:194
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:355 src/prefs_other.c:623
+#: src/prefs_summaries.c:476
 msgid "seconds"
 msgstr "sekund"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:368
-msgid "Process messages on receiving"
-msgstr "Zpracovat zprávy při příjmu"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:376
-msgid "Save spam in"
-msgstr "Uložit spam do"
+#: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:123
+msgid "Orientation"
+msgstr "Orientace"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:384
-msgid ""
-"Folder for storing identified spam. Leave empty to use the default trash "
-"folder"
-msgstr ""
-"Složka pro ukládání zpráv označených jako nevyžádané. Ponechte prázdné pro "
-"použití standardního koše"
+#: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:124
+msgid "The orientation of the tray."
+msgstr "Orientace systémové lišty."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:391
-msgid "Click this button to select a folder for storing spam"
-msgstr "Vybrat složku pro ukládání nevyžádaných zpráv"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:61 src/plugins/trayicon/trayicon.c:543
+#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:68
+msgid "Trayicon"
+msgstr "Trayicon"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:101
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:109
 msgid "/_Get Mail"
-msgstr "/_Přijmout zprávy"
+msgstr "/_Přijmout poštu"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:103
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:111
 msgid "/_Email"
 msgstr "/Napsat _zprávu"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:104
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:112
+msgid "/_Email from account"
+msgstr "/Napsat zprávu pomocí účt_u"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:114
 msgid "/Open A_ddressbook"
 msgstr "/Otevřít knihu _adres"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:106
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:116
 msgid "/_Work Offline"
 msgstr "/Pracovat o_ffline"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:108
-msgid "/E_xit Sylpheed-Claws"
-msgstr "/_Ukončit Sylpheed-Claws"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:118
+msgid "/E_xit Claws Mail"
+msgstr "/_Ukončit Claws Mail"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:162
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:207
 #, c-format
 msgid "New %d, Unread: %d, Total: %d"
 msgstr "Nové: %d, Nepřečtené: %d, Celkem: %d"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:236
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:306
 msgid "/Work Offline"
 msgstr "/Pracovat offline"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:239
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:309
 msgid "/Get Mail"
-msgstr "/Přijmout zprávy"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:315
-msgid ""
-"Your version of Sylpheed-Claws is newer than the version the Trayicon plugin "
-"was built with"
-msgstr ""
-"Vaše verze Sylpheed-Claws je novější než ta, se kterou byl zkompilován modul "
-"Trayicon"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:320
-msgid "Your version of Sylpheed-Claws is too old for the Trayicon plugin"
-msgstr "Vaše verze Sylpheed-Claws je příliš stará na použití s modulem Trayicon"
+msgstr "/Přijmout poštu"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:326
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:389
 msgid "Failed to register folder item update hook"
 msgstr ""
 "Nepodařilo se zaregistrovat funkci pro obsloužení události \"změna položky "
 "složky\""
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:332
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:395
 msgid "Failed to register folder update hook"
 msgstr "Nepodařilo se zaregistrovat funkci pro obsloužení události \"změna složky\""
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:338
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:401
 msgid "Failed to register offline switch hook"
-msgstr "Nepodařilo se zaregistrovat funkci pro obsloužení události \"přepnutí do režimu offline\""
+msgstr ""
+"Nepodařilo se zaregistrovat funkci pro obsloužení události \"přepnutí do "
+"režimu offline\""
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:367 src/plugins/trayicon/trayicon.c:449
-msgid "Trayicon"
-msgstr "Trayicon"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:407
+msgid "Failed to register account list changed hook"
+msgstr "Nepodařilo se zaregistrovat funkci pro obsloužení události \"seznam účtů se změnil\""
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:413
+msgid "Failed to register close hook"
+msgstr "Nepodařilo se zaregistrovat funkci pro obsloužení události \"zavření okna\""
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:372
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:461
 msgid ""
 "This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
 "have new or unread mail.\n"
@@ -7483,17 +7989,23 @@ msgstr ""
 "Při podržení kurzoru myši nad ikonou zobrazí počet nových, nepřečtených a "
 "celkový počet zpráv ve složce."
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:426
-msgid "Exit this program?"
-msgstr "Chcete ukončit tento program?"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:107
+msgid "Hide at start-up"
+msgstr "Skrýt po spuštění"
 
-#: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:123
-msgid "Orientation"
-msgstr "Orientace"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:113
+msgid "Hide Claws Mail at start-up"
+msgstr "Skrýt okno Claws Mail po spuštění aplikace"
 
-#: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:124
-msgid "The orientation of the tray."
-msgstr "Orientace systémové lišty."
+#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:117
+msgid "Close to tray"
+msgstr "Skrýt místo zavření"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:123
+msgid ""
+"Hide Claws Mail using the tray icon instead of closing it\n"
+"when the window close button is clicked"
+msgstr "Tlačítkem pro zavření okna se Claws Mail neukončí, ale pouze se skryje okno."
 
 #: src/pop.c:150
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
@@ -7542,187 +8054,187 @@ msgstr "nastala chyba v POP3 relaci\n"
 msgid "TOP command unsupported\n"
 msgstr "Příkaz TOP není podporován\n"
 
-#: src/prefs_account.c:233 src/prefs_account.c:1454 src/prefs_account.c:2138
-#: src/wizard.c:1017
+#: src/prefs_account.c:240 src/prefs_account.c:1513 src/prefs_account.c:2235
+#: src/wizard.c:1137
 msgid "POP3"
 msgstr "POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:236 src/prefs_account.c:1580 src/prefs_account.c:2155
+#: src/prefs_account.c:243 src/prefs_account.c:1628 src/prefs_account.c:2248
 msgid "IMAP4"
 msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:237
+#: src/prefs_account.c:244
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr "Diskusní skupiny (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:238 src/wizard.c:1027
+#: src/prefs_account.c:245 src/wizard.c:1147
 msgid "Local mbox file"
 msgstr "Lokální mbox soubor"
 
-#: src/prefs_account.c:239
+#: src/prefs_account.c:246
 msgid "None (SMTP only)"
 msgstr "Žádný (pouze odesílání SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:718
+#: src/prefs_account.c:776
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Účet%d"
 
-#: src/prefs_account.c:991
+#: src/prefs_account.c:1059
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "Nastavení pro nový účet"
 
-#: src/prefs_account.c:993
+#: src/prefs_account.c:1061
 #, c-format
 msgid "%s - Account preferences"
 msgstr "%s - nastavení účtu"
 
-#: src/prefs_account.c:1028
+#: src/prefs_account.c:1096
 msgid "_Basic"
 msgstr "_Základní údaje"
 
-#: src/prefs_account.c:1030
+#: src/prefs_account.c:1098
 msgid "_Receive"
 msgstr "_Přijmout"
 
-#: src/prefs_account.c:1034
+#: src/prefs_account.c:1102
 msgid "Co_mpose"
 msgstr "_Nová zpráva"
 
-#: src/prefs_account.c:1036
+#: src/prefs_account.c:1104
 msgid "_Privacy"
 msgstr "Za_bezpečení"
 
-#: src/prefs_account.c:1039
+#: src/prefs_account.c:1107
 msgid "SS_L"
 msgstr "_SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1042
+#: src/prefs_account.c:1110
 msgid "A_dvanced"
 msgstr "_Pokročilé"
 
-#: src/prefs_account.c:1100
+#: src/prefs_account.c:1168
 msgid "Name of account"
 msgstr "Název účtu"
 
-#: src/prefs_account.c:1109
+#: src/prefs_account.c:1177
 msgid "Set as default"
 msgstr "Nastavit jako výchozí"
 
-#: src/prefs_account.c:1113
+#: src/prefs_account.c:1181
 msgid "Personal information"
 msgstr "Osobní informace"
 
-#: src/prefs_account.c:1122
+#: src/prefs_account.c:1190
 msgid "Full name"
 msgstr "Celé jméno"
 
-#: src/prefs_account.c:1128
+#: src/prefs_account.c:1196
 msgid "Mail address"
 msgstr "Poštovní adresa"
 
-#: src/prefs_account.c:1134
+#: src/prefs_account.c:1202
 msgid "Organization"
 msgstr "Organizace"
 
-#: src/prefs_account.c:1158
+#: src/prefs_account.c:1226
 msgid "Server information"
 msgstr "Informace o serveru"
 
-#: src/prefs_account.c:1198 src/wizard.c:1106
+#: src/prefs_account.c:1261 src/wizard.c:1241
 msgid ""
-"<span weight=\"bold\">Warning: this version of Sylpheed-Claws\n"
+"<span weight=\"bold\">Warning: this version of Claws Mail\n"
 "has been built without IMAP support.</span>"
 msgstr ""
-"<span weight=\"bold\">Pozor: tato verze Sylpheed-Claws byla zkompilována\n"
+"<span weight=\"bold\">Pozor: tato verze Claws Mail byla zkompilována\n"
 "bez podpory IMAP.</span>"
 
-#: src/prefs_account.c:1227
+#: src/prefs_account.c:1290
 msgid "This server requires authentication"
 msgstr "Tento server vyžaduje autentizaci"
 
-#: src/prefs_account.c:1234
+#: src/prefs_account.c:1297
 msgid "Authenticate on connect"
 msgstr "Autentizace při připojení"
 
-#: src/prefs_account.c:1279
+#: src/prefs_account.c:1342
 msgid "News server"
 msgstr "Server diskuzních skupin"
 
-#: src/prefs_account.c:1285
+#: src/prefs_account.c:1348
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "Server pro příjem"
 
-#: src/prefs_account.c:1291
+#: src/prefs_account.c:1354
 msgid "Local mailbox"
 msgstr "Lokální mailbox"
 
-#: src/prefs_account.c:1298
+#: src/prefs_account.c:1361
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "SMTP server (odesílání)"
 
-#: src/prefs_account.c:1306
+#: src/prefs_account.c:1369
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
 msgstr "Použít místo SMTP serveru příkaz pro odeslání"
 
-#: src/prefs_account.c:1315
+#: src/prefs_account.c:1378
 msgid "command to send mails"
 msgstr "příkaz pro odeslání pošty"
 
-#: src/prefs_account.c:1322 src/prefs_account.c:1772
+#: src/prefs_account.c:1385 src/prefs_account.c:1812
 msgid "User ID"
 msgstr "Uživatelské jméno"
 
-#: src/prefs_account.c:1328 src/prefs_account.c:1781
+#: src/prefs_account.c:1391 src/prefs_account.c:1821
 msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
 
-#: src/prefs_account.c:1421
+#: src/prefs_account.c:1485
 msgid "Local"
 msgstr "Lokální mbox soubor"
 
-#: src/prefs_account.c:1432 src/prefs_account.c:1527
+#: src/prefs_account.c:1491 src/prefs_account.c:1580
 msgid "Default inbox"
 msgstr "Výchozí inbox"
 
-#: src/prefs_account.c:1439 src/prefs_account.c:1447 src/prefs_account.c:1534
-#: src/prefs_account.c:1542
+#: src/prefs_account.c:1498 src/prefs_account.c:1506 src/prefs_account.c:1587
+#: src/prefs_account.c:1595
 msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder"
 msgstr "Nefiltrované zprávy budou uloženy v této složce"
 
-#: src/prefs_account.c:1444 src/prefs_account.c:1539 src/prefs_account.c:1942
+#: src/prefs_account.c:1503 src/prefs_account.c:1592 src/prefs_account.c:1985
 msgid "Bro_wse"
 msgstr "_Procházet"
 
-#: src/prefs_account.c:1462
+#: src/prefs_account.c:1515
 msgid "Use secure authentication (APOP)"
 msgstr "Použít zabezpečenou autentizaci (APOP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1465
+#: src/prefs_account.c:1518
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "Odstranit zprávy na serveru po jejich přijmutí"
 
-#: src/prefs_account.c:1476
+#: src/prefs_account.c:1529
 msgid "Remove after"
 msgstr "Odstranit po"
 
-#: src/prefs_account.c:1485
+#: src/prefs_account.c:1538
 msgid "0 days: remove immediately"
 msgstr "(0 dnů: odstranit ihned)"
 
-#: src/prefs_account.c:1489
+#: src/prefs_account.c:1542
 msgid "days"
 msgstr "dnech"
 
-#: src/prefs_account.c:1496
+#: src/prefs_account.c:1549
 msgid "Download all messages on server"
 msgstr "Přijmout všechny zprávy ze serveru"
 
-#: src/prefs_account.c:1502
+#: src/prefs_account.c:1555
 msgid "Receive size limit"
 msgstr "Limit velikosti pro příjem"
 
-#: src/prefs_account.c:1505
+#: src/prefs_account.c:1558
 msgid ""
 "Messages over this limit will be partially retrieved. When selecting them "
 "you will be able to download them fully or delete them."
@@ -7730,68 +8242,72 @@ msgstr ""
 "Zprávy překračující tento limit budou staženy pouze částečně. Když takovou "
 "zprávu vyberete, budete moci dokončit stažení nebo ji odstranit."
 
-#: src/prefs_account.c:1515
+#: src/prefs_account.c:1568
 msgid "KB"
 msgstr "KB"
 
-#: src/prefs_account.c:1549 src/prefs_account.c:2172
+#: src/prefs_account.c:1602 src/prefs_account.c:2261
 msgid "NNTP"
 msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1561
+#: src/prefs_account.c:1609
 msgid "Maximum number of articles to download"
 msgstr "Maximální počet příspěvků pro stažení"
 
-#: src/prefs_account.c:1573
+#: src/prefs_account.c:1621
 msgid "unlimited if 0 is specified"
 msgstr "(pokud je 0, je to neomezený počet)"
 
-#: src/prefs_account.c:1591 src/prefs_account.c:1742
+#: src/prefs_account.c:1634 src/prefs_account.c:1782
 msgid "Authentication method"
 msgstr "Metoda autentizace"
 
-#: src/prefs_account.c:1601 src/prefs_account.c:1752 src/prefs_send.c:273
+#: src/prefs_account.c:1644 src/prefs_account.c:1792 src/prefs_send.c:278
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automaticky"
 
-#: src/prefs_account.c:1613
+#: src/prefs_account.c:1656
 msgid "IMAP server directory"
 msgstr "adresář pro IMAP server"
 
-#: src/prefs_account.c:1617
+#: src/prefs_account.c:1660
 msgid "(usually empty)"
 msgstr "(obvykle prázdné)"
 
-#: src/prefs_account.c:1627
+#: src/prefs_account.c:1674
+msgid "Show subscribed folders only"
+msgstr "Zobrazovat pouze odebírané složky"
+
+#: src/prefs_account.c:1677
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "Při načítání zpracovat zprávy filtrem pro příjem"
 
-#: src/prefs_account.c:1631
+#: src/prefs_account.c:1681
 msgid "'Get Mail' checks for new messages on this account"
-msgstr "Zpracovat tento účet při volbě 'Stáhnout vše'"
+msgstr "Zpracovat tento účet při volbě 'Přijmout poštu ze všech účtů'"
 
-#: src/prefs_account.c:1693 src/prefs_customheader.c:205
-#: src/prefs_matcher.c:162
+#: src/prefs_account.c:1743 src/prefs_customheader.c:205
+#: src/prefs_matcher.c:163
 msgid "Header"
 msgstr "Záhlaví"
 
-#: src/prefs_account.c:1700
+#: src/prefs_account.c:1745
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Generovat číslo zprávy"
 
-#: src/prefs_account.c:1707
+#: src/prefs_account.c:1752
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Přidat uživatelsky definované záhlaví"
 
-#: src/prefs_account.c:1719
+#: src/prefs_account.c:1764
 msgid "Authentication"
 msgstr "Autentizace"
 
-#: src/prefs_account.c:1727
+#: src/prefs_account.c:1767
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "SMTP autentizace (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1803
+#: src/prefs_account.c:1843
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
 "will be used."
@@ -7799,212 +8315,230 @@ msgstr ""
 "Pokud necháte tyto položky prázdné, bude použito uživatelské jméno a heslo "
 "stejné jako pro příjem."
 
-#: src/prefs_account.c:1814
+#: src/prefs_account.c:1854
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
 msgstr "Autentizace POP3 před odesláním"
 
-#: src/prefs_account.c:1829
+#: src/prefs_account.c:1869
 msgid "POP authentication timeout: "
 msgstr "Časový limit pro POP autentizaci: "
 
-#: src/prefs_account.c:1838
+#: src/prefs_account.c:1878
 msgid "minutes"
 msgstr "minut(y)"
 
-#: src/prefs_account.c:1883 src/prefs_account.c:1934
+#: src/prefs_account.c:1931 src/prefs_account.c:1977
 msgid "Signature"
 msgstr "Podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:1891
+#: src/prefs_account.c:1934
 msgid "Insert signature automatically"
 msgstr "Automaticky vložit podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:1896
+#: src/prefs_account.c:1939
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Oddělovač podpisu"
 
-#: src/prefs_account.c:1921
+#: src/prefs_account.c:1964
 msgid "Command output"
 msgstr "Výstup příkazu"
 
-#: src/prefs_account.c:1954
+#: src/prefs_account.c:1997
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Automaticky nastavit následující adresy"
 
-#: src/prefs_account.c:1963 src/prefs_filtering_action.c:1083
-#: src/prefs_matcher.c:159 src/prefs_matcher.c:1869 src/prefs_template.c:188
+#: src/prefs_account.c:2006 src/prefs_filtering_action.c:1083
+#: src/prefs_matcher.c:160 src/prefs_matcher.c:1881 src/prefs_template.c:188
 #: src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
 msgstr "Kopie"
 
-#: src/prefs_account.c:1976 src/prefs_template.c:189
+#: src/prefs_account.c:2019 src/prefs_template.c:189
 msgid "Bcc"
-msgstr "Slepá kopie"
+msgstr "Skrytá kopie"
 
-#: src/prefs_account.c:1989
+#: src/prefs_account.c:2032
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Odpovědět komu"
 
-#: src/prefs_account.c:2041
+#: src/prefs_account.c:2046
+msgid "Spell check dictionaries"
+msgstr "Slovníky pro kontrolu pravopisu"
+
+#: src/prefs_account.c:2056 src/prefs_folder_item.c:791
+#: src/prefs_spelling.c:233
+msgid "Default dictionary"
+msgstr "Výchozí slovník"
+
+#: src/prefs_account.c:2073 src/prefs_folder_item.c:824
+#: src/prefs_spelling.c:251
+msgid "Default alternate dictionary"
+msgstr "Výchozí alternativní slovník"
+
+#: src/prefs_account.c:2137
 msgid "Default privacy system"
 msgstr "Výchozí systém zabezpečení"
 
-#: src/prefs_account.c:2050
+#: src/prefs_account.c:2146
 msgid "Always sign messages"
 msgstr "Zprávy vždy digitálně podepsat"
 
-#: src/prefs_account.c:2052
+#: src/prefs_account.c:2148
 msgid "Always encrypt messages"
 msgstr "Zprávy vždy šifrovat"
 
-#: src/prefs_account.c:2054
+#: src/prefs_account.c:2150
 msgid "Always encrypt messages when replying to an encrypted message"
 msgstr "Odpověď na šifrovanou zprávu vždy šifrovat"
 
-#: src/prefs_account.c:2057
+#: src/prefs_account.c:2153
 msgid "Encrypt sent messages with your own key in addition to recipient's"
 msgstr "Odesílanou zprávu šifrovat také vaším klíčem"
 
-#: src/prefs_account.c:2059
+#: src/prefs_account.c:2155
 msgid "Save sent encrypted messages as clear text"
 msgstr "Odeslané šifrované zprávy uložit jako čistý text"
 
-#: src/prefs_account.c:2146 src/prefs_account.c:2163 src/prefs_account.c:2179
+#: src/prefs_account.c:2239 src/prefs_account.c:2252 src/prefs_account.c:2264
 msgid "Don't use SSL"
 msgstr "Nepoužívat SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2149
+#: src/prefs_account.c:2242
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
 msgstr "Použít SSL pro POP3 spojení"
 
-#: src/prefs_account.c:2152 src/prefs_account.c:2169 src/prefs_account.c:2204
+#: src/prefs_account.c:2245 src/prefs_account.c:2258 src/prefs_account.c:2285
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
 msgstr "Použít příkaz STARTTLS pro spuštění SSL relace"
 
-#: src/prefs_account.c:2166
+#: src/prefs_account.c:2255
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
 msgstr "Použít SSL pro IMAP4 spojení"
 
-#: src/prefs_account.c:2188
+#: src/prefs_account.c:2273
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
 msgstr "Použít SSL pro NNTP připojení"
 
-#: src/prefs_account.c:2190
+#: src/prefs_account.c:2275
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Odesílání (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:2198
+#: src/prefs_account.c:2279
 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
 msgstr "Nepoužítvat SSL (pokud je to ale nutné, použít STARTTLS)"
 
-#: src/prefs_account.c:2201
+#: src/prefs_account.c:2282
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
 msgstr "Použít SSL pro SMTP připojení"
 
-#: src/prefs_account.c:2212
+#: src/prefs_account.c:2293
 msgid "Use non-blocking SSL"
 msgstr "Použít neblokující SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2224
+#: src/prefs_account.c:2305
 msgid "Turn this off if you have SSL connection problems"
 msgstr "Vypněte, pokud máte problémy se SSL připojením"
 
-#: src/prefs_account.c:2350
+#: src/prefs_account.c:2431
 msgid "SMTP port"
 msgstr "SMTP port"
 
-#: src/prefs_account.c:2356
+#: src/prefs_account.c:2437
 msgid "POP3 port"
 msgstr "POP3 port"
 
-#: src/prefs_account.c:2362
+#: src/prefs_account.c:2443
 msgid "IMAP4 port"
 msgstr "IMAP4 port"
 
-#: src/prefs_account.c:2368
+#: src/prefs_account.c:2449
 msgid "NNTP port"
 msgstr "NNTP port"
 
-#: src/prefs_account.c:2373
+#: src/prefs_account.c:2454
 msgid "Domain name"
 msgstr "Název domény"
 
-#: src/prefs_account.c:2383
+#: src/prefs_account.c:2464
 msgid "Use command to communicate with server"
 msgstr "Příkaz pro komunikaci se serverem"
 
-#: src/prefs_account.c:2391
+#: src/prefs_account.c:2472
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr "Zprávu zaslanou do více skupin označit jako přečtenou a obarvit:"
 
-#: src/prefs_account.c:2438
+#: src/prefs_account.c:2514
 msgid "Browse"
 msgstr "Procházet"
 
-#: src/prefs_account.c:2451
+#: src/prefs_account.c:2527
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "Ukládat odeslané zprávy do"
 
-#: src/prefs_account.c:2453
+#: src/prefs_account.c:2529
 msgid "Put queued messages in"
 msgstr "Ukládat odložené zprávy do"
 
-#: src/prefs_account.c:2455
+#: src/prefs_account.c:2531
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Ukládat koncepty do"
 
-#: src/prefs_account.c:2457
+#: src/prefs_account.c:2533
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Ukládat odstraněné zprávy do"
 
-#: src/prefs_account.c:2500
+#: src/prefs_account.c:2576
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "Nebylo zadáno jméno účtu."
 
-#: src/prefs_account.c:2504
+#: src/prefs_account.c:2580
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "Nebyla zadána poštovní adresa."
 
-#: src/prefs_account.c:2511
+#: src/prefs_account.c:2587
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "Nebyl zadán SMTP server."
 
-#: src/prefs_account.c:2516
+#: src/prefs_account.c:2592
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "Nebylo zadáno uživatelské číslo."
 
-#: src/prefs_account.c:2521
+#: src/prefs_account.c:2597
 msgid "POP3 server is not entered."
 msgstr "Nebyl zadán POP3 server."
 
-#: src/prefs_account.c:2526
+#: src/prefs_account.c:2605
+msgid "The default inbox folder doesn't exist."
+msgstr "Výchozí složka pro doručování zpráv (inbox) neexistuje."
+
+#: src/prefs_account.c:2611
 msgid "IMAP4 server is not entered."
 msgstr "Nebyl zadán IMAP4 server."
 
-#: src/prefs_account.c:2531
+#: src/prefs_account.c:2616
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "Nebyl zadán NNTP server."
 
-#: src/prefs_account.c:2537
+#: src/prefs_account.c:2622
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "Nebyl zadán název lokálního mailbox souboru."
 
-#: src/prefs_account.c:2543
+#: src/prefs_account.c:2628
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "Nebyl zadán příkaz pro odeslání."
 
-#: src/prefs_account.c:2608
+#: src/prefs_account.c:2694
 msgid "Select signature file"
 msgstr "Soubor s podpisem"
 
-#: src/prefs_account.c:2701
+#: src/prefs_account.c:2787
 msgid "Protocol:"
 msgstr "Protokol:"
 
-#: src/prefs_account.c:2853
+#: src/prefs_account.c:2940
 #, c-format
-msgid "Unsupported (%s)"
-msgstr "Nepodporováno (%s)"
+msgid "%s (plugin not loaded)"
+msgstr "%s (modul nebyl načten)"
 
 #: src/prefs_actions.c:201
 msgid "Actions configuration"
@@ -8019,20 +8553,20 @@ msgid "Command line"
 msgstr "Příkazová řádka"
 
 #: src/prefs_actions.c:275 src/prefs_filtering_action.c:493
-#: src/prefs_filtering.c:455 src/prefs_matcher.c:673 src/prefs_template.c:260
+#: src/prefs_filtering.c:455 src/prefs_matcher.c:675 src/prefs_template.c:270
 #: src/prefs_toolbar.c:788
 msgid "Replace"
 msgstr "Nahradit"
 
 #: src/prefs_actions.c:291 src/prefs_filtering_action.c:464
-#: src/prefs_matcher.c:569
+#: src/prefs_matcher.c:571
 msgid "Info..."
 msgstr "Informace..."
 
 #: src/prefs_actions.c:458 src/prefs_filtering_action.c:585
 #: src/prefs_filtering.c:762 src/prefs_filtering.c:764
-#: src/prefs_filtering.c:765 src/prefs_filtering.c:840 src/prefs_matcher.c:811
-#: src/prefs_template.c:357
+#: src/prefs_filtering.c:765 src/prefs_filtering.c:840 src/prefs_matcher.c:813
+#: src/prefs_template.c:367
 msgid "(New)"
 msgstr "(Nová)"
 
@@ -8080,20 +8614,20 @@ msgid "Do you really want to delete this action?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto akci?"
 
 #: src/prefs_actions.c:749 src/prefs_actions.c:769 src/prefs_filtering.c:1253
-#: src/prefs_filtering.c:1275 src/prefs_matcher.c:1822
-#: src/prefs_template.c:416 src/prefs_template.c:433
+#: src/prefs_filtering.c:1275 src/prefs_matcher.c:1834
+#: src/prefs_template.c:426 src/prefs_template.c:443
 msgid "Entry not saved"
 msgstr "Neuložený záznam."
 
 #: src/prefs_actions.c:750 src/prefs_actions.c:770 src/prefs_filtering.c:1254
-#: src/prefs_filtering.c:1276 src/prefs_template.c:417
-#: src/prefs_template.c:434
+#: src/prefs_filtering.c:1276 src/prefs_template.c:427
+#: src/prefs_template.c:444
 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
 msgstr "Záznam nebyl uložen. Chcete přesto okno zavřít?"
 
 #: src/prefs_actions.c:751 src/prefs_actions.c:771 src/prefs_filtering.c:1255
-#: src/prefs_filtering.c:1277 src/prefs_matcher.c:1824
-#: src/prefs_template.c:418 src/prefs_template.c:435
+#: src/prefs_filtering.c:1277 src/prefs_matcher.c:1836
+#: src/prefs_template.c:428 src/prefs_template.c:445
 msgid "+_Continue editing"
 msgstr "+_Pokračovat v úpravách"
 
@@ -8173,7 +8707,7 @@ msgstr "pro vybraný text"
 msgid "apply filtering actions between {} to selected messages"
 msgstr "pro aplikaci filtrovacích pravidel mezi {} na vybrané zprávy"
 
-#: src/prefs_actions.c:834 src/prefs_themes.c:982
+#: src/prefs_actions.c:834 src/prefs_themes.c:978
 msgid "Actions"
 msgstr "Akce"
 
@@ -8187,11 +8721,15 @@ msgstr "Akce umožňují spouštět externí příkazy ke zpracování zpráv ne
 msgid "Current actions"
 msgstr "Nadefinované akce"
 
-#: src/prefs_common.c:262
+#: src/prefs_common.c:210
+msgid "Hello,\\n"
+msgstr "Nazdar,\\n"
+
+#: src/prefs_common.c:272
 msgid "On %d\\n%f wrote:\\n\\n%q"
 msgstr "Dne %d\\n%f napsal(a):\\n\\n%q"
 
-#: src/prefs_common.c:268
+#: src/prefs_common.c:278
 msgid ""
 "\\n\\nBegin forwarded message:\\n\\n?d{Date: %d\\n}?f{From: %f\\n}?t{To: %t"
 "\\n}?c{Cc: %c\\n}?n{Newsgroups: %n\\n}?s{Subject: %s\\n}\\n\\n%M"
@@ -8199,85 +8737,97 @@ msgstr ""
 "\\n\\nZačátek předané zprávy:\\n\\n?d{Datum: %d\\n}?f{Od: %f\\n}?t{Komu: %t"
 "\\n}?c{Kopie: %c\\n}?n{Diskuzní skupina: %n\\n}?s{Předmět: %s\\n}\\n\\n%M"
 
-#: src/prefs_common.c:353
+#: src/prefs_common.c:363
 msgid "%y/%m/%d(%a) %H:%M"
 msgstr "%Y-%m-%d %H:%M"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:106
+#: src/prefs_compose_writing.c:124
 msgid "Automatic account selection"
 msgstr "Automatický výběr účtu"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:114
+#: src/prefs_compose_writing.c:132
 msgid "when replying"
 msgstr "při odpovídání"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:116
+#: src/prefs_compose_writing.c:134
 msgid "when forwarding"
 msgstr "při přeposílání"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:118
+#: src/prefs_compose_writing.c:136
 msgid "when re-editing"
 msgstr "při opětovné editaci"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:120
+#: src/prefs_compose_writing.c:138
 msgid "Forwarding"
 msgstr "Předávání"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:128 src/prefs_filtering_action.c:160
+#: src/prefs_compose_writing.c:141 src/prefs_filtering_action.c:160
 msgid "Forward as attachment"
 msgstr "Předat dál jako přílohu"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:131
+#: src/prefs_compose_writing.c:144
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
 msgstr "Při přesměrování zachovat původní záhlaví 'Od'"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:133
+#: src/prefs_compose_writing.c:146
 msgid "Editing"
 msgstr "Editace"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:141
+#: src/prefs_compose_writing.c:149
 msgid "Automatically launch the external editor"
 msgstr "Automaticky spustit externí editor"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:148
+#: src/prefs_compose_writing.c:156
 msgid "Autosave message text to Drafts folder every"
 msgstr "Automaticky uložit text do složky s koncepty každých"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:158 src/prefs_wrapping.c:97
+#: src/prefs_compose_writing.c:166 src/prefs_wrapping.c:97
 msgid "characters"
 msgstr "znaků"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:166
+#: src/prefs_compose_writing.c:174
 msgid "Undo level"
 msgstr "Úroveň zpětných kroků"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:179
+#: src/prefs_compose_writing.c:187
 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
 msgstr "Tlačítko \"Odpovědět\" odpovídá do konference"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:182
+#: src/prefs_compose_writing.c:190
 msgid "When dropping files into the Compose window"
 msgstr "Při přetažení souboru do okna s rozepsanou zprávou"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:190
+#: src/prefs_compose_writing.c:198
 msgid "Ask"
 msgstr "Zeptat se"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:191 src/toolbar.c:446
+#: src/prefs_compose_writing.c:199 src/toolbar.c:456
 msgid "Insert"
 msgstr "Vložit"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:192 src/toolbar.c:447
+#: src/prefs_compose_writing.c:200 src/toolbar.c:457
 msgid "Attach"
 msgstr "Přiložit"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:297 src/prefs_folder_item.c:1118
-#: src/prefs_quote.c:285 src/prefs_spelling.c:401 src/prefs_wrapping.c:144
-#: src/toolbar.c:1511
+#: src/prefs_compose_writing.c:216
+msgid "Use format when composing new messages"
+msgstr "Použít šablonu pro novou zprávu"
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:218
+msgid "New message format"
+msgstr "Šablona nové zprávy"
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:267 src/prefs_quote.c:206
+msgid " Description of symbols... "
+msgstr " Popis symbolů... "
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:387 src/prefs_folder_item.c:1173
+#: src/prefs_quote.c:311 src/prefs_spelling.c:441 src/prefs_wrapping.c:144
+#: src/toolbar.c:1560
 msgid "Compose"
 msgstr "Napsat"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:298
+#: src/prefs_compose_writing.c:388
 msgid "Writing"
 msgstr "Psaní"
 
@@ -8290,7 +8840,7 @@ msgid "From file..."
 msgstr "Ze souboru..."
 
 #: src/prefs_customheader.c:505 src/prefs_display_header.c:565
-#: src/prefs_matcher.c:1312 src/prefs_matcher.c:1322
+#: src/prefs_matcher.c:1323 src/prefs_matcher.c:1333
 msgid "Header name is not set."
 msgstr "Není nastaven název záhlaví."
 
@@ -8356,7 +8906,7 @@ msgstr "Aktuální vlastní záhlaví"
 msgid "Displayed header configuration"
 msgstr "Nastavení zobrazovaných záhlaví"
 
-#: src/prefs_display_header.c:251 src/prefs_matcher.c:491
+#: src/prefs_display_header.c:251 src/prefs_matcher.c:493
 msgid "Header name"
 msgstr "Název záhlaví"
 
@@ -8389,11 +8939,11 @@ msgstr "Webový prohlížeč"
 msgid "Text editor"
 msgstr "Textový editor"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:173
+#: src/prefs_ext_prog.c:174
 msgid "Command for 'Display as text'"
 msgstr "Příkaz pro 'Zobrazit jako text'"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:185
+#: src/prefs_ext_prog.c:186
 msgid ""
 "This option enables MIME parts to be displayed in the message view via a "
 "script when using the 'Display as text' contextual menu item"
@@ -8401,16 +8951,16 @@ msgstr ""
 "Tato položka umožňuje definovat externí program, který bude použit při "
 "aktivaci funkce 'Zobrazit jako text'"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:196
+#: src/prefs_ext_prog.c:197
 msgid "Print command"
 msgstr "Příkaz pro tisk"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:252 src/prefs_image_viewer.c:128
-#: src/prefs_message.c:308
+#: src/prefs_ext_prog.c:253 src/prefs_image_viewer.c:128
+#: src/prefs_message.c:293
 msgid "Message View"
 msgstr "Náhled zprávy"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:253
+#: src/prefs_ext_prog.c:254
 msgid "External Programs"
 msgstr "Externí programy"
 
@@ -8423,7 +8973,7 @@ msgid "Copy"
 msgstr "Kopírovat"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:153 src/prefs_summary_column.c:79
-#: src/summaryview.c:2365
+#: src/summaryview.c:2405
 msgid "Mark"
 msgstr "Označit"
 
@@ -8443,7 +8993,7 @@ msgstr "Označit jako přečtené"
 msgid "Mark as unread"
 msgstr "Označit jako nepřečtené"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:159 src/toolbar.c:398 src/toolbar.c:489
+#: src/prefs_filtering_action.c:159 src/toolbar.c:408 src/toolbar.c:499
 msgid "Forward"
 msgstr "Předat"
 
@@ -8452,9 +9002,9 @@ msgid "Redirect"
 msgstr "Přesměrovat"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:162 src/prefs_filtering_action.c:429
-#: src/toolbar.c:174 src/toolbar.c:1651
+#: src/toolbar.c:178 src/toolbar.c:1711
 msgid "Execute"
-msgstr "Spustit"
+msgstr "Provést odložené operace"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:163 src/prefs_filtering_action.c:434
 msgid "Color"
@@ -8472,7 +9022,7 @@ msgstr "Nastavit ohodnocení"
 msgid "Hide"
 msgstr "Skrýt"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:167 src/toolbar.c:177
+#: src/prefs_filtering_action.c:167 src/toolbar.c:181
 msgid "Ignore thread"
 msgstr "Ignorovat vlákno"
 
@@ -8501,10 +9051,6 @@ msgstr "Příjemce"
 msgid "Score"
 msgstr "Ohodnocení"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:454
-msgid "Select ..."
-msgstr "Vybrat ..."
-
 #: src/prefs_filtering_action.c:796
 msgid "Command line not set"
 msgstr "Příkazová řádka není nastavena"
@@ -8525,44 +9071,44 @@ msgstr "Ohodnocení není nastaveno"
 msgid "No action was defined."
 msgstr "Není nastavena žádná akce."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1079 src/prefs_matcher.c:1865
+#: src/prefs_filtering_action.c:1079 src/prefs_matcher.c:1877
 #: src/quote_fmt.c:62
 msgid "literal %"
 msgstr "Procento - znak %"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1084 src/prefs_matcher.c:1870
+#: src/prefs_filtering_action.c:1084 src/prefs_matcher.c:1882
 #: src/prefs_summary_column.c:85 src/quote_fmt.c:41 src/summaryview.c:489
 msgid "Date"
 msgstr "Datum"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1085 src/prefs_matcher.c:1871
+#: src/prefs_filtering_action.c:1085 src/prefs_matcher.c:1883
 #: src/quote_fmt.c:52
 msgid "Message-ID"
 msgstr "Message-ID"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1086 src/prefs_matcher.c:160
-#: src/prefs_matcher.c:1872 src/quote_fmt.c:50
+#: src/prefs_filtering_action.c:1086 src/prefs_matcher.c:161
+#: src/prefs_matcher.c:1884 src/quote_fmt.c:50
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "Diskusní skupiny"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1087 src/prefs_matcher.c:160
-#: src/prefs_matcher.c:1873 src/quote_fmt.c:51
+#: src/prefs_filtering_action.c:1087 src/prefs_matcher.c:161
+#: src/prefs_matcher.c:1885 src/quote_fmt.c:51
 msgid "References"
 msgstr "References"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1088 src/prefs_matcher.c:1874
+#: src/prefs_filtering_action.c:1088 src/prefs_matcher.c:1886
 msgid "filename (should not be modified)"
 msgstr "název souboru (neměl by být měněn)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1089 src/prefs_matcher.c:1875
+#: src/prefs_filtering_action.c:1089 src/prefs_matcher.c:1887
 msgid "new line"
 msgstr "nový řádek"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1090 src/prefs_matcher.c:1876
+#: src/prefs_filtering_action.c:1090 src/prefs_matcher.c:1888
 msgid "escape character for quotes"
 msgstr "únikový znak pro citaci"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1091 src/prefs_matcher.c:1877
+#: src/prefs_filtering_action.c:1091 src/prefs_matcher.c:1889
 msgid "quote character"
 msgstr "uvozovka (znak \")"
 
@@ -8590,6 +9136,11 @@ msgstr "Platný seznam akcí"
 msgid "Filtering/Processing configuration"
 msgstr "Nastavení filtrování/zpracování"
 
+#: src/prefs_filtering.c:250 src/prefs_filtering.c:781
+#: src/prefs_filtering.c:872
+msgid "Filtering Account Menu|All"
+msgstr "všechny"
+
 #: src/prefs_filtering.c:391
 msgid "Condition"
 msgstr "Podmínka"
@@ -8646,23 +9197,27 @@ msgstr ""
 msgid "Hidden columns"
 msgstr "Skryté sloupce"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:280 src/prefs_summary_column.c:294
+#: src/prefs_folder_column.c:280 src/prefs_summaries.c:377
+#: src/prefs_summaries.c:519 src/prefs_summary_column.c:294
 msgid "Displayed columns"
 msgstr "Zobrazené sloupce"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:316 src/prefs_msg_colors.c:517
+#: src/prefs_folder_column.c:316 src/prefs_msg_colors.c:497
 #: src/prefs_summary_column.c:330 src/prefs_toolbar.c:800
 msgid " Use default "
 msgstr " Použít výchozí "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:199 src/prefs_folder_item.c:640
+#: src/prefs_folder_item.c:202 src/prefs_folder_item.c:649
 msgid ""
 "<i>These preferences will not be saved as this folder is a top-level one. "
 "However you can use them to set them to the whole mailbox tree using \"Apply "
 "to subfolders\".</i>"
-msgstr "<i>Nastavení nebude uloženo u aktuální složky, protože se jedná o kořenovou složku, může však být použito pro konfiguraci podřízených složek pomocí volby \"Nastavit také u podsložek\".</i>"
+msgstr ""
+"<i>Nastavení nebude uloženo u aktuální složky, protože se jedná o kořenovou "
+"složku, může však být použito pro konfiguraci podřízených složek pomocí "
+"volby \"Nastavit také u podsložek\".</i>"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:211 src/prefs_folder_item.c:652
+#: src/prefs_folder_item.c:214 src/prefs_folder_item.c:661
 msgid ""
 "Apply to\n"
 "subfolders"
@@ -8670,80 +9225,71 @@ msgstr ""
 "Nastavit také\n"
 "u podsložek"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:235
+#: src/prefs_folder_item.c:238
 msgid "Normal"
 msgstr "Normální složka"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:237
+#: src/prefs_folder_item.c:240
 msgid "Outbox"
 msgstr "Odeslaná pošta"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:254
+#: src/prefs_folder_item.c:257
 msgid "Folder type"
 msgstr "Typ složky"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:266
+#: src/prefs_folder_item.c:269
 msgid "Simplify Subject RegExp"
 msgstr "Reg. výraz pro zjednodušení předmětu"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:292
+#: src/prefs_folder_item.c:295
 msgid "Test RegExp"
 msgstr "Otestovat reg. výraz"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:324
+#: src/prefs_folder_item.c:327
 msgid "Folder chmod"
 msgstr "Práva složky"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:350
+#: src/prefs_folder_item.c:353
 msgid "Folder color"
 msgstr "Barva složky"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:364 src/prefs_folder_item.c:995
-#: src/prefs_msg_colors.c:648
+#: src/prefs_folder_item.c:367 src/prefs_folder_item.c:1048
 msgid "Pick color for folder"
 msgstr "Zvolte barvu pro složku"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:381
-msgid "Process at startup"
+#: src/prefs_folder_item.c:384
+msgid "Process at start-up"
 msgstr "Zpracovat po spuštění"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:395
+#: src/prefs_folder_item.c:398
 msgid "Scan for new mail"
-msgstr "Kontrolovat novou poštu"
+msgstr "Zjistit nové zprávy"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:408
+#: src/prefs_folder_item.c:411
 msgid "Synchronise for offline use"
 msgstr "Synchronizovat pro použití offline"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:661
+#: src/prefs_folder_item.c:670
 msgid "Request Return Receipt"
 msgstr "Vyžadovat potvrzení o doručení"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:676
+#: src/prefs_folder_item.c:685
 msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
 msgstr "Uložit odeslané zprávy do této složky místo do Odeslané pošty"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:689
-msgid "Default To: "
+#: src/prefs_folder_item.c:698
+msgid "Default To:"
 msgstr "Výchozí Komu: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:710
-msgid "Default To for replies: "
+#: src/prefs_folder_item.c:719
+msgid "Default To: for replies"
 msgstr "Výchozí \"Komu:\" pro odpovědi: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:731
-msgid "Default account: "
-msgstr "Výchozí účet: "
-
-#: src/prefs_folder_item.c:782
-msgid "Default dictionary: "
-msgstr "Výchozí slovník: "
-
-#: src/prefs_folder_item.c:1101
+#: src/prefs_folder_item.c:1156
 msgid "General"
 msgstr "Obecné"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:1146
+#: src/prefs_folder_item.c:1201
 #, c-format
 msgid "Properties for folder %s"
 msgstr "Vlastnosti složky %s"
@@ -8764,8 +9310,8 @@ msgstr "Použít jiné písmo pro tisk"
 msgid "Message Printing"
 msgstr "Tisk zpráv"
 
-#: src/prefs_fonts.c:197 src/prefs_msg_colors.c:855 src/prefs_summaries.c:1076
-#: src/prefs_themes.c:360
+#: src/prefs_fonts.c:197 src/prefs_msg_colors.c:834 src/prefs_summaries.c:648
+#: src/prefs_themes.c:361
 msgid "Display"
 msgstr "Zobrazení"
 
@@ -8797,184 +9343,184 @@ msgstr "Zobrazovat obrázky v textu"
 msgid "Image Viewer"
 msgstr "Prohlížeč obrázků"
 
-#: src/prefs_matcher.c:158
+#: src/prefs_matcher.c:159
 msgid "All messages"
 msgstr "Všechny zprávy"
 
-#: src/prefs_matcher.c:159
+#: src/prefs_matcher.c:160
 msgid "To or Cc"
 msgstr "Komu nebo Kopie"
 
-#: src/prefs_matcher.c:160
+#: src/prefs_matcher.c:161
 msgid "In reply to"
 msgstr "Odpovědět komu"
 
-#: src/prefs_matcher.c:161
+#: src/prefs_matcher.c:162
 msgid "Age greater than"
 msgstr "Starší než"
 
-#: src/prefs_matcher.c:161
+#: src/prefs_matcher.c:162
 msgid "Age lower than"
 msgstr "Mladší než"
 
-#: src/prefs_matcher.c:162
+#: src/prefs_matcher.c:163
 msgid "Headers part"
 msgstr "Část záhlaví"
 
-#: src/prefs_matcher.c:163
+#: src/prefs_matcher.c:164
 msgid "Body part"
 msgstr "Část těla"
 
-#: src/prefs_matcher.c:163
+#: src/prefs_matcher.c:164
 msgid "Whole message"
 msgstr "Celá zpráva"
 
-#: src/prefs_matcher.c:164
+#: src/prefs_matcher.c:165
 msgid "Unread flag"
 msgstr "Značka pro nepřečtené"
 
-#: src/prefs_matcher.c:164
+#: src/prefs_matcher.c:165
 msgid "New flag"
 msgstr "Značka pro nové"
 
-#: src/prefs_matcher.c:165
+#: src/prefs_matcher.c:166
 msgid "Marked flag"
 msgstr "Značka pro označené"
 
-#: src/prefs_matcher.c:165
+#: src/prefs_matcher.c:166
 msgid "Deleted flag"
 msgstr "Značka pro odstraněné"
 
-#: src/prefs_matcher.c:166
+#: src/prefs_matcher.c:167
 msgid "Replied flag"
 msgstr "Značka pro odpovězené"
 
-#: src/prefs_matcher.c:166
+#: src/prefs_matcher.c:167
 msgid "Forwarded flag"
 msgstr "Značka pro přeposlané"
 
-#: src/prefs_matcher.c:167
+#: src/prefs_matcher.c:168
 msgid "Locked flag"
 msgstr "Značka pro zamknuté"
 
-#: src/prefs_matcher.c:168
+#: src/prefs_matcher.c:169
+msgid "Spam flag"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_matcher.c:170
 msgid "Color label"
 msgstr "Barevné značení zpráv"
 
-#: src/prefs_matcher.c:169
+#: src/prefs_matcher.c:171
 msgid "Ignored thread"
 msgstr "Ignorované vlákno"
 
-#: src/prefs_matcher.c:170
+#: src/prefs_matcher.c:172
 msgid "Score greater than"
 msgstr "Ohodnocení vyšší než"
 
-#: src/prefs_matcher.c:170
+#: src/prefs_matcher.c:172
 msgid "Score lower than"
 msgstr "Ohodnocení nižší než"
 
-#: src/prefs_matcher.c:171
+#: src/prefs_matcher.c:173
 msgid "Score equal to"
 msgstr "Ohodnocení rovno"
 
-#: src/prefs_matcher.c:172
+#: src/prefs_matcher.c:174
 msgid "Test"
 msgstr "Test"
 
-#: src/prefs_matcher.c:173
+#: src/prefs_matcher.c:175
 msgid "Size greater than"
 msgstr "Velikost větší než"
 
-#: src/prefs_matcher.c:174
+#: src/prefs_matcher.c:176
 msgid "Size smaller than"
 msgstr "Velikost menší než"
 
-#: src/prefs_matcher.c:175
+#: src/prefs_matcher.c:177
 msgid "Size exactly"
 msgstr "Velikost přesně"
 
-#: src/prefs_matcher.c:176
+#: src/prefs_matcher.c:178
 msgid "Partially downloaded"
 msgstr "Částečně staženo"
 
-#: src/prefs_matcher.c:177
+#: src/prefs_matcher.c:179
 msgid "Found in addressbook"
 msgstr "Nalezeno v knize adres"
 
-#: src/prefs_matcher.c:194
+#: src/prefs_matcher.c:196
 msgid "or"
 msgstr "nebo"
 
-#: src/prefs_matcher.c:194
+#: src/prefs_matcher.c:196
 msgid "and"
 msgstr "a"
 
-#: src/prefs_matcher.c:211
+#: src/prefs_matcher.c:213
 msgid "contains"
 msgstr "obsahuje"
 
-#: src/prefs_matcher.c:211
+#: src/prefs_matcher.c:213
 msgid "does not contain"
 msgstr "neobsahuje"
 
-#: src/prefs_matcher.c:235
+#: src/prefs_matcher.c:237
 msgid "yes"
 msgstr "ano"
 
-#: src/prefs_matcher.c:235
+#: src/prefs_matcher.c:237
 msgid "no"
 msgstr "ne"
 
-#: src/prefs_matcher.c:432
+#: src/prefs_matcher.c:434
 msgid "Condition configuration"
 msgstr "Nastavení podmínky"
 
-#: src/prefs_matcher.c:459
+#: src/prefs_matcher.c:461
 msgid "Match type"
 msgstr "Typ podmínky"
 
-#: src/prefs_matcher.c:512
+#: src/prefs_matcher.c:514
 msgid "Address header"
 msgstr "Adresa"
 
-#: src/prefs_matcher.c:544
+#: src/prefs_matcher.c:546
 msgid "Book/folder"
 msgstr "Kniha/složka"
 
-#: src/prefs_matcher.c:578
-msgid " Select... "
-msgstr " Vybrat... "
-
-#: src/prefs_matcher.c:599
+#: src/prefs_matcher.c:601
 msgid "Predicate"
 msgstr "Tvrzení"
 
-#: src/prefs_matcher.c:650
+#: src/prefs_matcher.c:652
 msgid "Use regexp"
 msgstr "Použít regulární výraz"
 
-#: src/prefs_matcher.c:688
+#: src/prefs_matcher.c:690
 msgid "Boolean Op"
 msgstr "Boolovský operátor"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1294
+#: src/prefs_matcher.c:1305
 msgid "Value is not set."
 msgstr "Hodnota není nastavena."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1330
+#: src/prefs_matcher.c:1341
 msgid "all addresses in all headers"
 msgstr "každá adresa ze všech položek záhlaví zprávy"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1333
+#: src/prefs_matcher.c:1344
 msgid "any address in any header"
 msgstr "některá adresa z kterékoliv položky záhlaví zprávy"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1335
+#: src/prefs_matcher.c:1346
 #, c-format
 msgid "the address(es) in header '%s'"
 msgstr "adresa z položky '%s' záhlaví zprávy"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1336
+#: src/prefs_matcher.c:1347
 #, c-format
 msgid ""
 "Book/folder path is not set.\n"
@@ -8987,7 +9533,7 @@ msgstr ""
 "Pokud chcete zjišťovat zda %s existuje v rámci celé knihy, vyberte ze "
 "seznamu 'Kterákoliv'."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1823
+#: src/prefs_matcher.c:1835
 msgid ""
 "The entry was not saved.\n"
 "Close anyway?"
@@ -8995,11 +9541,11 @@ msgstr ""
 "Záznam nebyl uložen.\n"
 "Chcete přesto okno zavřít?"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1885
+#: src/prefs_matcher.c:1897
 msgid "Match Type: 'Test'"
 msgstr "Typ podmínky: 'Test'"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1886
+#: src/prefs_matcher.c:1898
 msgid ""
 "'Test' allows you to test a message or message element using an external "
 "program or script. The program will return either 0 or 1.\n"
@@ -9011,7 +9557,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Následující symboly mohou být použity:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1980
+#: src/prefs_matcher.c:1992
 msgid "Current condition rules"
 msgstr "Aktuální pravidla podmínky"
 
@@ -9019,63 +9565,63 @@ msgstr "Aktuální pravidla podmínky"
 msgid "Headers"
 msgstr "Záhlaví"
 
-#: src/prefs_message.c:116
+#: src/prefs_message.c:111
 msgid "Display header pane above message view"
-msgstr "Zobrazit okno se záhlavím nad zprávou"
+msgstr "Zobrazit panel se záhlavím nad zprávou"
 
-#: src/prefs_message.c:120
+#: src/prefs_message.c:115
 msgid "Display (X-)Face in message view"
 msgstr "Zobrazit (X-)Face v náhledu zprávy"
 
-#: src/prefs_message.c:123
+#: src/prefs_message.c:118
 msgid "Display Face in message view"
 msgstr "Zobrazit Face v náhledu zprávy"
 
-#: src/prefs_message.c:137
+#: src/prefs_message.c:132
 msgid "Display headers in message view"
 msgstr "Zobrazit záhlaví v zobrazení zprávy"
 
-#: src/prefs_message.c:149
+#: src/prefs_message.c:144
 msgid "HTML messages"
 msgstr "HTML zprávy"
 
-#: src/prefs_message.c:157
+#: src/prefs_message.c:147
 msgid "Render HTML messages as text"
 msgstr "Interpretovat HTML zprávy jako text"
 
-#: src/prefs_message.c:160
+#: src/prefs_message.c:150
 msgid "Render HTML-only messages with plugin if possible"
 msgstr "Interpretovat čisté HTML zprávy pomocí modulu, pokud lze"
 
-#: src/prefs_message.c:170
+#: src/prefs_message.c:160
 msgid "Line space"
 msgstr "Prázdná řádka"
 
-#: src/prefs_message.c:184 src/prefs_message.c:222
+#: src/prefs_message.c:174 src/prefs_message.c:207
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "pixel(y)"
 
-#: src/prefs_message.c:189
+#: src/prefs_message.c:179
 msgid "Scroll"
 msgstr "Posun"
 
-#: src/prefs_message.c:196
+#: src/prefs_message.c:181
 msgid "Half page"
 msgstr "Polovina stránky"
 
-#: src/prefs_message.c:202
+#: src/prefs_message.c:187
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr "Jemný posun"
 
-#: src/prefs_message.c:208
+#: src/prefs_message.c:193
 msgid "Step"
 msgstr "Krok"
 
-#: src/prefs_message.c:229
+#: src/prefs_message.c:214
 msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
 msgstr "Zobrazit popis příloh (místo jejich názvů)"
 
-#: src/prefs_message.c:309
+#: src/prefs_message.c:294
 msgid "Text Options"
 msgstr "Text"
 
@@ -9083,93 +9629,93 @@ msgstr "Text"
 msgid "Message view"
 msgstr "Náhled zprávy"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:164
+#: src/prefs_msg_colors.c:158
 msgid "Enable coloration of message text"
 msgstr "Povolit obarvování textu zprávy"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:166
+#: src/prefs_msg_colors.c:160
 msgid "Quote"
 msgstr "Citace"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:182
+#: src/prefs_msg_colors.c:171
 msgid "Cycle quote colors"
 msgstr "Rotovat barvy citací"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:186
+#: src/prefs_msg_colors.c:175
 msgid "If there are more than 3 quote levels, the colors will be reused"
 msgstr "Pokud budou více než 3 úrovně citace, znovu se použijí barvy od první úrovně"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:193
+#: src/prefs_msg_colors.c:182
 msgid "1st Level"
 msgstr "1. úroveň"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:199 src/prefs_msg_colors.c:225
-#: src/prefs_msg_colors.c:251
+#: src/prefs_msg_colors.c:188 src/prefs_msg_colors.c:214
+#: src/prefs_msg_colors.c:240
 msgid "Text"
 msgstr "Písmo"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:213
-msgid "Pick color for 1st level text"
-msgstr "Barva písma pro 1. úroveň citace"
+#: src/prefs_msg_colors.c:202
+msgid "Tooltip|Pick color for 1st level text"
+msgstr "Vybrat barvu písma pro 1. úroveň citace"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:219
+#: src/prefs_msg_colors.c:208
 msgid "2nd Level"
 msgstr "2. úroveň"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:239
-msgid "Pick color for 2nd level text"
-msgstr "Barva písma pro 2. úroveň citace"
+#: src/prefs_msg_colors.c:228
+msgid "Tooltip|Pick color for 2nd level text"
+msgstr "Vybrat barvu písma pro 2. úroveň citace"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:245
+#: src/prefs_msg_colors.c:234
 msgid "3rd Level"
 msgstr "3. úroveň"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:265
-msgid "Pick color for 3rd level text"
-msgstr "Barva písma pro 3. úroveň citace"
+#: src/prefs_msg_colors.c:254
+msgid "Tooltip|Pick color for 3rd level text"
+msgstr "Vybrat barvu písma pro 3. úroveň citace"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:272
+#: src/prefs_msg_colors.c:261
 msgid "Enable coloration of text background"
 msgstr "Povolit obarvování pozadí textu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:288
-msgid "Pick color for 1st level text background"
-msgstr "Barva pozadí pro 1. úroveň citace"
+#: src/prefs_msg_colors.c:277
+msgid "Tooltip|Pick color for 1st level text background"
+msgstr "Vybrat barvu pozadí pro 1. úroveň citace"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:290 src/prefs_msg_colors.c:311
-#: src/prefs_msg_colors.c:332
+#: src/prefs_msg_colors.c:279 src/prefs_msg_colors.c:300
+#: src/prefs_msg_colors.c:321
 msgid "Background"
 msgstr "Pozadí"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:309
-msgid "Pick color for 2nd level text background"
-msgstr "Barva pozadí pro 2. úroveň citace"
+#: src/prefs_msg_colors.c:298
+msgid "Tooltip|Pick color for 2nd level text background"
+msgstr "Vybrat barvu pozadí pro 2. úroveň citace"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:330
-msgid "Pick color for 3rd level text background"
-msgstr "Barva pozadí pro 3. úroveň citace"
+#: src/prefs_msg_colors.c:319
+msgid "Tooltip|Pick color for 3rd level text background"
+msgstr "Vybrat barvu pozadí pro 2. úroveň citace"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:350
-msgid "Pick color for links"
-msgstr "Barva pro odkazy"
+#: src/prefs_msg_colors.c:339
+msgid "Tooltip|Pick color for links"
+msgstr "Vybrat barvu pro odkazy"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:352
+#: src/prefs_msg_colors.c:341
 msgid "URI link"
 msgstr "URI odkaz"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:369
-msgid "Pick color for signatures"
-msgstr "Barva pro podpisy"
+#: src/prefs_msg_colors.c:358
+msgid "Tooltip|Pick color for signatures"
+msgstr "Vybrat barvu pro podpisy"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:371
+#: src/prefs_msg_colors.c:360
 msgid "Signatures"
 msgstr "Podpisy"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:376
+#: src/prefs_msg_colors.c:365 src/prefs_summaries.c:345
 msgid "Folder list"
 msgstr "Seznam složek"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:394
+#: src/prefs_msg_colors.c:378
 msgid ""
 "Pick color for Target folder. Target folder is used when the option 'Execute "
 "immediately when moving or deleting messages' is turned off"
@@ -9177,244 +9723,279 @@ msgstr ""
 "Barva pro cílovou složku. Cílová složka je označována při vypnuté volbě "
 "'Přesun a mazání provádět ihned'"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:398
+#: src/prefs_msg_colors.c:382
 msgid "Target folder"
 msgstr "Cílová složka"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:413
+#: src/prefs_msg_colors.c:397
 msgid "Pick color for folders containing new messages"
 msgstr "Barva pro složky obsahující nové zprávy"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:415
+#: src/prefs_msg_colors.c:399
 msgid "Folder containing new messages"
 msgstr "Složka obsahující nové zprávy"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:420
+#: src/prefs_msg_colors.c:405
 msgid "Color labels"
 msgstr "Obarvování zpráv"
 
 #. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
 #. rule name and should not be translated
-#: src/prefs_msg_colors.c:448 src/prefs_msg_colors.c:480
+#: src/prefs_msg_colors.c:428 src/prefs_msg_colors.c:460
 #, c-format
-msgid "Pick color for 'color %d'"
-msgstr "Barva, která bude dostupná pod číslem %d"
+msgid "Tooltip|Pick color for 'color %d'"
+msgstr "Vybrat barvu, která bude dostupná pod číslem %d"
 
 #. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
 #. rule name and should not be translated
-#: src/prefs_msg_colors.c:452 src/prefs_msg_colors.c:484
+#: src/prefs_msg_colors.c:432 src/prefs_msg_colors.c:464
 #, c-format
 msgid "Set label for 'color %d'"
 msgstr "Název barvy, která bude dostupná pod číslem %d"
 
 #. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
 #. rule name and should not be translated
-#: src/prefs_msg_colors.c:612
+#: src/prefs_msg_colors.c:592
 #, c-format
-msgid "Pick color for 'color %d' "
-msgstr "Zvolte barvu, která bude dostupná pod číslem %d "
+msgid "Dialog title|Pick color for 'color %d'"
+msgstr "Barva, která bude dostupná pod číslem %d"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:621
-msgid "Pick color for 1st level text "
-msgstr "Zvolte barvu písma pro 1. úroveň citace "
+#: src/prefs_msg_colors.c:600
+msgid "Dialog title|Pick color for 1st level text"
+msgstr "Barva písma pro 1. úroveň citace"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:624
-msgid "Pick color for 2nd level text "
-msgstr "Zvolte barvu písma pro 2. úroveň citace "
+#: src/prefs_msg_colors.c:603
+msgid "Dialog title|Pick color for 2nd level text"
+msgstr "Barva písma pro 2. úroveň citace"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:627
-msgid "Pick color for 3rd level text "
-msgstr "Zvolte barvu písma pro 3. úroveň citace "
+#: src/prefs_msg_colors.c:606
+msgid "Dialog title|Pick color for 3rd level text"
+msgstr "Barva písma pro 3. úroveň citace"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:630
-msgid "Pick color for 1st level text background "
-msgstr "Zvolte barvu pozadí pro 1. úroveň citace "
+#: src/prefs_msg_colors.c:609
+msgid "Dialog title|Pick color for 1st level text background"
+msgstr "Barva pozadí pro 1. úroveň citace"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:633
-msgid "Pick color for 2nd level text background "
-msgstr "Zvolte barvu pozadí pro 2. úroveň citace "
+#: src/prefs_msg_colors.c:612
+msgid "Dialog title|Pick color for 2nd level text background"
+msgstr "Barva pozadí pro 2. úroveň citace"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:636
-msgid "Pick color for 3rd level text background "
-msgstr "Zvolte barvu pozadí pro 3. úroveň citace "
+#: src/prefs_msg_colors.c:615
+msgid "Dialog title|Pick color for 3rd level text background"
+msgstr "Barva pozadí pro 3. úroveň citace"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:639
-msgid "Pick color for links "
-msgstr "Zvolte barvu pro odkazy "
+#: src/prefs_msg_colors.c:618
+msgid "Dialog title|Pick color for links"
+msgstr "Barva pro odkazy"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:642
-msgid "Pick color for target folder"
+#: src/prefs_msg_colors.c:621
+msgid "Dialog title|Pick color for target folder"
 msgstr "Barva pro cílovou složku"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:645
-msgid "Pick color for signatures "
-msgstr "Zvolte barvu pro podpisy "
+#: src/prefs_msg_colors.c:624
+msgid "Dialog title|Pick color for signatures"
+msgstr "Barva pro podpisy"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:627
+msgid "Dialog title|Pick color for folder"
+msgstr "Barva pro složku"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:856
+#: src/prefs_msg_colors.c:835
 msgid "Colors"
 msgstr "Barvy"
 
-#: src/prefs_other.c:110
+#: src/prefs_other.c:92
+msgid "Select key bindings"
+msgstr "Nastavení klávesových zkratek"
+
+#: src/prefs_other.c:106
+msgid "Select preset:"
+msgstr "Vyberte schéma:"
+
+#: src/prefs_other.c:116 src/prefs_other.c:463
+msgid "Old Sylpheed"
+msgstr "Starý Sylpheed"
+
+#: src/prefs_other.c:124
+msgid ""
+"You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
+"any key(s) when focusing the mouse pointer on the item."
+msgstr ""
+"Můžete modifikovat klávesové zkratky v nabídce tak, že\n"
+"najedete myší nad položku nabídky a stisknete klávesovou zkratku."
+
+#: src/prefs_other.c:528
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr "Přidat adresu do cíle dvojklikem"
 
-#: src/prefs_other.c:113
+#: src/prefs_other.c:531
 msgid "Log Size"
 msgstr "Délka protokolu"
 
-#: src/prefs_other.c:120
+#: src/prefs_other.c:534
 msgid "Clip the log size"
 msgstr "Zkrátit délku protokolu"
 
-#: src/prefs_other.c:125
+#: src/prefs_other.c:539
 msgid "Log window length"
 msgstr "Délka okna s protokolem"
 
-#: src/prefs_other.c:142
+#: src/prefs_other.c:556
 msgid "0 to stop logging in the log window"
 msgstr "Zadejte 0 (nula) pro zastavení ukládání záznamů do okna"
 
-#: src/prefs_other.c:145
+#: src/prefs_other.c:559
 msgid "lines"
 msgstr "řádků"
 
-#: src/prefs_other.c:154
+#: src/prefs_other.c:568
 msgid "On exit"
 msgstr "Při ukončení"
 
-#: src/prefs_other.c:162
+#: src/prefs_other.c:571
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "Potvrdit ukončení"
 
-#: src/prefs_other.c:169
+#: src/prefs_other.c:578
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "Při ukončení vyprázdnit koš"
 
-#: src/prefs_other.c:171
-msgid "Ask before emptying"
-msgstr "Potvrdit vyprázdnění"
-
-#: src/prefs_other.c:175
+#: src/prefs_other.c:581
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "Varovat pokud jsou zprávy ve frontě"
 
-#: src/prefs_other.c:181
+#: src/prefs_other.c:583
+msgid "Keyboard shortcuts"
+msgstr "Klávesové zkratky"
+
+#: src/prefs_other.c:586
+msgid "Enable customisable menu shortcuts"
+msgstr "Povolit přizpůsobování klávesových zkratek"
+
+#: src/prefs_other.c:590
+msgid ""
+"If checked, you can change the keyboard shortcuts of most of the menu items "
+"by focusing on the menu item and pressing a key combination.\n"
+"Uncheck this option if you want to lock all existing menu shortcuts."
+msgstr "Umožňuje změnit klávesové zkratky většiny položek nabídky tím, že \"najedete\" na položku a stisknete klávesovou zkratku."
+
+#: src/prefs_other.c:597
+msgid " Set key bindings... "
+msgstr " Nastavit klávesové zkratky... "
+
+#: src/prefs_other.c:610
 msgid "Socket I/O timeout"
 msgstr "Časový limit pro V/V operace se socketem"
 
-#: src/prefs_other.c:199
-msgid "Never send Return Receipts"
-msgstr "Nikdy neodesílat potvrzení o doručení"
+#: src/prefs_other.c:632
+msgid "Ask before emptying trash"
+msgstr "Dotázat se před vymazáním koše"
+
+#: src/prefs_other.c:634
+msgid "Ask about account specific filtering rules when filtering manually"
+msgstr "Dotázat se na filtrovací pravidla pro specifické účty při manuálním filtrování"
 
-#: src/prefs_quote.c:90
+#: src/prefs_quote.c:92
 msgid "Reply will quote by default"
 msgstr "Odpověď bude vždy s citací"
 
-#: src/prefs_quote.c:92
+#: src/prefs_quote.c:94
 msgid "Reply format"
-msgstr "Formát odpovědi"
+msgstr "Šablona pro odpověď "
 
-#: src/prefs_quote.c:107 src/prefs_quote.c:149
+#: src/prefs_quote.c:109 src/prefs_quote.c:161
 msgid "Quotation mark"
 msgstr "Značka pro citaci"
 
-#: src/prefs_quote.c:134
+#: src/prefs_quote.c:146
 msgid "Forward format"
-msgstr "Formát přeposlání"
+msgstr "Šablona pro přeposlání"
 
-#: src/prefs_quote.c:184
-msgid " Description of symbols... "
-msgstr " Popis symbolů... "
-
-#: src/prefs_quote.c:193
+#: src/prefs_quote.c:215
 msgid "Quotation characters"
 msgstr "Značky pro citaci"
 
-#: src/prefs_quote.c:208
+#: src/prefs_quote.c:230
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
 msgstr "Považovat tyto znaky za znaky pro citaci: "
 
-#: src/prefs_quote.c:286
+#: src/prefs_quote.c:312
 msgid "Quoting"
 msgstr "Citování"
 
-#: src/prefs_receive.c:122
+#: src/prefs_receive.c:121
 msgid "External incorporation program"
 msgstr "Externí program pro příjem"
 
-#: src/prefs_receive.c:129
+#: src/prefs_receive.c:124
 msgid "Use external program for receiving mail"
 msgstr "Použít externí program pro příjem zpráv"
 
-#: src/prefs_receive.c:136
+#: src/prefs_receive.c:131
 msgid "Command"
 msgstr "Příkaz"
 
-#: src/prefs_receive.c:145
+#: src/prefs_receive.c:140
 msgid "Automatic checking"
-msgstr "Automatické zjišťování"
-
-#: src/prefs_receive.c:156
-msgid "Automatically check for new mail"
-msgstr "Zjišťovat nové zprávy"
+msgstr "Automatický příjem pošty"
 
-#: src/prefs_receive.c:158
-msgid "every"
-msgstr "každých"
+#: src/prefs_receive.c:147
+msgid "Automatically check for new mail every"
+msgstr "Příjmat poštu každých"
 
-#: src/prefs_receive.c:179
-msgid "Check for new mail on startup"
-msgstr "Zjistit nové zprávy při spuštění"
+#: src/prefs_receive.c:165
+msgid "Check for new mail on start-up"
+msgstr "Přijmout poštu po spuštění"
 
-#: src/prefs_receive.c:182
+#: src/prefs_receive.c:168
 msgid "Dialogs"
 msgstr "Dialogy"
 
-#: src/prefs_receive.c:188
+#: src/prefs_receive.c:170
 msgid "Show receive dialog"
 msgstr "Zobrazit dialogové okno o přijetí"
 
-#: src/prefs_receive.c:196 src/prefs_send.c:169 src/prefs_summaries.c:958
+#: src/prefs_receive.c:178 src/prefs_send.c:174 src/prefs_summaries.c:431
 msgid "Always"
 msgstr "Vždy"
 
-#: src/prefs_receive.c:197
+#: src/prefs_receive.c:179
 msgid "Only on manual receiving"
 msgstr "Pouze při ručním příjmu"
 
-#: src/prefs_receive.c:211
+#: src/prefs_receive.c:193
 msgid "Close receive dialog when finished"
 msgstr "Zavřít po dokončení"
 
-#: src/prefs_receive.c:214
+#: src/prefs_receive.c:196
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
 msgstr "Nezobrazovat dialog o chybě v příjmu zpráv"
 
-#: src/prefs_receive.c:216
+#: src/prefs_receive.c:198
 msgid "After receiving new mail"
 msgstr "Po přijetí nových zpráv"
 
-#: src/prefs_receive.c:222
+#: src/prefs_receive.c:200
 msgid "Go to inbox"
 msgstr "Přejít do složky \"Doručená pošta\""
 
-#: src/prefs_receive.c:224
+#: src/prefs_receive.c:202
 msgid "Update all local folders"
 msgstr "Aktualizovat všechny lokální složky"
 
-#: src/prefs_receive.c:226
+#: src/prefs_receive.c:204
 msgid "Run command"
 msgstr "Spustit příkaz"
 
-#: src/prefs_receive.c:235
+#: src/prefs_receive.c:209
 msgid "after automatic check"
-msgstr "po automatickém zjištění"
+msgstr "po automatickém příjmu"
 
-#: src/prefs_receive.c:237
+#: src/prefs_receive.c:211
 msgid "after manual check"
-msgstr "po manuálním zjištění"
+msgstr "po ručním příjmu"
 
-#: src/prefs_receive.c:245
+#: src/prefs_receive.c:219
 #, c-format
 msgid ""
 "Command to execute:\n"
@@ -9423,31 +10004,35 @@ msgstr ""
 "Příkaz:\n"
 "(použijte %d jako počet nových zpráv)"
 
-#: src/prefs_receive.c:371 src/prefs_send.c:337
+#: src/prefs_receive.c:345 src/prefs_send.c:347
 msgid "Mail Handling"
 msgstr "Zpracování pošty"
 
-#: src/prefs_receive.c:372
+#: src/prefs_receive.c:346
 msgid "Receiving"
 msgstr "Příjem zpráv"
 
-#: src/prefs_send.c:142
+#: src/prefs_send.c:144
 msgid "Save sent messages to Sent folder"
 msgstr "Uložit odeslané zprávy do složky Odeslaná pošta"
 
-#: src/prefs_send.c:145
+#: src/prefs_send.c:147
 msgid "Confirm before sending queued messages"
 msgstr "Potvrzení před odesláním pozdržených zpráv"
 
-#: src/prefs_send.c:153
+#: src/prefs_send.c:150
+msgid "Never send Return Receipts"
+msgstr "Nikdy neodesílat potvrzení o doručení"
+
+#: src/prefs_send.c:158
 msgid "Show send dialog"
 msgstr "Zobrazit dialog o odesílání"
 
-#: src/prefs_send.c:174
+#: src/prefs_send.c:179
 msgid "Outgoing encoding"
 msgstr "Kódování znaků"
 
-#: src/prefs_send.c:187
+#: src/prefs_send.c:192
 msgid ""
 "If 'Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
 "be used"
@@ -9455,127 +10040,127 @@ msgstr ""
 "Pokud je zvoleno 'Autodetekce', bude použita optimální znaková sada pro "
 "nastavené locale"
 
-#: src/prefs_send.c:201
+#: src/prefs_send.c:206
 msgid "Automatic (Recommended)"
 msgstr "Autodetekce (doporučeno)"
 
-#: src/prefs_send.c:203
+#: src/prefs_send.c:208
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr "7bitové ASCII (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_send.c:204
+#: src/prefs_send.c:209
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_send.c:206
+#: src/prefs_send.c:211
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr "Západní Evropa (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_send.c:207
+#: src/prefs_send.c:212
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "Západní Evropa(ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_send.c:209
+#: src/prefs_send.c:214
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Střední Evropa (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_send.c:211
+#: src/prefs_send.c:216
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Pobaltí (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_send.c:212
+#: src/prefs_send.c:217
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Pobaltí (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_send.c:214
+#: src/prefs_send.c:219
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Řečtina (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_send.c:216
+#: src/prefs_send.c:221
 msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
 msgstr "Hebrejština (ISO-8859-8)"
 
-#: src/prefs_send.c:217
+#: src/prefs_send.c:222
 msgid "Hebrew (Windows-1255)"
 msgstr "Hebrejština (Windows-1255)"
 
-#: src/prefs_send.c:219
+#: src/prefs_send.c:224
 msgid "Arabic (ISO-8859-6)"
 msgstr "Arabština (ISO-8859-6)"
 
-#: src/prefs_send.c:220
+#: src/prefs_send.c:225
 msgid "Arabic (Windows-1256)"
 msgstr "Arabština (Windows-1256)"
 
-#: src/prefs_send.c:222
+#: src/prefs_send.c:227
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Turečtina (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_send.c:224
+#: src/prefs_send.c:229
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Azbuka (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_send.c:225
+#: src/prefs_send.c:230
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Azbuka (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_send.c:226
+#: src/prefs_send.c:231
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Azbuka (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_send.c:227
+#: src/prefs_send.c:232
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Azbuka (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_send.c:229
+#: src/prefs_send.c:234
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "Japonština (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_send.c:231
+#: src/prefs_send.c:236
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "Japonština (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_send.c:232
+#: src/prefs_send.c:237
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "Japonština (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_send.c:235
+#: src/prefs_send.c:240
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Zjednodušená čínština (GB2312)"
 
-#: src/prefs_send.c:236
+#: src/prefs_send.c:241
 msgid "Simplified Chinese (GBK)"
 msgstr "Zjednodušená čínština (GBK)"
 
-#: src/prefs_send.c:237
+#: src/prefs_send.c:242
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Tradiční čínština (Big5)"
 
-#: src/prefs_send.c:239
+#: src/prefs_send.c:244
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Tradiční čínština (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_send.c:240
+#: src/prefs_send.c:245
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Čínština (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_send.c:243
+#: src/prefs_send.c:248
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Korejština (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_send.c:245
+#: src/prefs_send.c:250
 msgid "Thai (TIS-620)"
 msgstr "Thajština (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_send.c:246
+#: src/prefs_send.c:251
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr "Thajština (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_send.c:251
+#: src/prefs_send.c:256
 msgid "Transfer encoding"
 msgstr "Kódování přenosu"
 
-#: src/prefs_send.c:264
+#: src/prefs_send.c:269
 msgid ""
 "Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
 "characters"
@@ -9583,297 +10168,271 @@ msgstr ""
 "Určete kódování (Content-Transfer-Encoding), které bude použito, pokud "
 "zpráva obsahuje znaky neobsažené v ASCII"
 
-#: src/prefs_send.c:338 src/send_message.c:477 src/send_message.c:481
+#: src/prefs_send.c:348 src/send_message.c:477 src/send_message.c:481
 #: src/send_message.c:486
 msgid "Sending"
 msgstr "Odesílání"
 
-#: src/prefs_spelling.c:105
+#: src/prefs_spelling.c:91
 msgid "Select dictionaries location"
 msgstr "Výběr umístění slovníků"
 
-#: src/prefs_spelling.c:134
+#: src/prefs_spelling.c:126
 msgid "Pick color for misspelled word"
 msgstr "Zvolte barvu pro špatně napsaná slova"
 
-#: src/prefs_spelling.c:186
+#: src/prefs_spelling.c:183
 msgid "Enable spell checker"
 msgstr "Povolit kontrolu pravopisu"
 
-#: src/prefs_spelling.c:191
+#: src/prefs_spelling.c:188
 msgid "Enable alternate dictionary"
 msgstr "Zobrazovat volbu 'Použít předchozí...'"
 
-#: src/prefs_spelling.c:197
+#: src/prefs_spelling.c:194
 msgid "Faster switching with last used dictionary"
 msgstr "Umožňuje rychlejší přepínání na předchozí slovník"
 
-#: src/prefs_spelling.c:199
+#: src/prefs_spelling.c:196
 msgid "Path to dictionaries"
 msgstr "Cesta ke slovníkům"
 
-#: src/prefs_spelling.c:214
+#: src/prefs_spelling.c:211
 msgid "Automatic spelling"
 msgstr "Automatická kontrola"
 
-#: src/prefs_spelling.c:226
+#: src/prefs_spelling.c:219
 msgid "Re-check message when changing dictionary"
 msgstr "Znovu zkontrolovat zprávu při změně slovníku"
 
-#: src/prefs_spelling.c:230
+#: src/prefs_spelling.c:223
 msgid "Dictionary"
 msgstr "Slovník"
 
-#: src/prefs_spelling.c:243
-msgid "Default dictionary"
-msgstr "Výchozí slovník"
+#: src/prefs_spelling.c:270
+msgid "Check with both dictionaries"
+msgstr "Kontrolovat oběma slovníky"
 
-#: src/prefs_spelling.c:261
+#: src/prefs_spelling.c:276
 msgid "Default suggestion mode"
 msgstr "Výchozí režim nabízení oprav"
 
-#: src/prefs_spelling.c:283
+#: src/prefs_spelling.c:298
 msgid "Misspelled word color"
 msgstr "Barva špatně napsaných slov"
 
-#: src/prefs_spelling.c:297
+#: src/prefs_spelling.c:312
 msgid "Pick color for misspelled word. Use black to underline"
 msgstr "Barva pro slova s chybou. Je-li vybrána černá, budou slova podtrhována"
 
-#: src/prefs_spelling.c:402
+#: src/prefs_spelling.c:442
 msgid "Spell Checking"
 msgstr "Kontrola pravopisu"
 
-#: src/prefs_summaries.c:141
+#: src/prefs_summaries.c:142
 msgid "the full abbreviated weekday name"
 msgstr "zkratky pro jména dnů v týdnu"
 
-#: src/prefs_summaries.c:142
+#: src/prefs_summaries.c:143
 msgid "the full weekday name"
 msgstr "plný název dne v týdnu"
 
-#: src/prefs_summaries.c:143
+#: src/prefs_summaries.c:144
 msgid "the abbreviated month name"
 msgstr "zkratka pro měsíc"
 
-#: src/prefs_summaries.c:144
+#: src/prefs_summaries.c:145
 msgid "the full month name"
 msgstr "plný název měsíce"
 
-#: src/prefs_summaries.c:145
+#: src/prefs_summaries.c:146
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
 msgstr "preferované datum a čas podle aktuálního locale"
 
-#: src/prefs_summaries.c:146
+#: src/prefs_summaries.c:147
 msgid "the century number (year/100)"
 msgstr "století (rok/100)"
 
-#: src/prefs_summaries.c:147
+#: src/prefs_summaries.c:148
 msgid "the day of the month as a decimal number"
 msgstr "den v měsíci číselně"
 
-#: src/prefs_summaries.c:148
+#: src/prefs_summaries.c:149
 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
 msgstr "hodiny číselně s 24 hodinových cyklem"
 
-#: src/prefs_summaries.c:149
+#: src/prefs_summaries.c:150
 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
 msgstr "hodiny číselně s 12 hodinových cyklem"
 
-#: src/prefs_summaries.c:150
+#: src/prefs_summaries.c:151
 msgid "the day of the year as a decimal number"
 msgstr "rok číselně"
 
-#: src/prefs_summaries.c:151
+#: src/prefs_summaries.c:152
 msgid "the month as a decimal number"
 msgstr "měsíc číselně"
 
-#: src/prefs_summaries.c:152
+#: src/prefs_summaries.c:153
 msgid "the minute as a decimal number"
 msgstr "minuty číselně"
 
-#: src/prefs_summaries.c:153
+#: src/prefs_summaries.c:154
 msgid "either AM or PM"
 msgstr "AM nebo PM"
 
-#: src/prefs_summaries.c:154
+#: src/prefs_summaries.c:155
 msgid "the second as a decimal number"
 msgstr "vteřiny číselně"
 
-#: src/prefs_summaries.c:155
+#: src/prefs_summaries.c:156
 msgid "the day of the week as a decimal number"
 msgstr "den v týdnu číselně"
 
-#: src/prefs_summaries.c:156
+#: src/prefs_summaries.c:157
 msgid "the preferred date for the current locale"
 msgstr "preferovaný datum pro aktuální locale"
 
-#: src/prefs_summaries.c:157
+#: src/prefs_summaries.c:158
 msgid "the last two digits of a year"
 msgstr "poslední dvě číslice z roku"
 
-#: src/prefs_summaries.c:158
+#: src/prefs_summaries.c:159
 msgid "the year as a decimal number"
 msgstr "rok jako desítkové číslo"
 
-#: src/prefs_summaries.c:159
+#: src/prefs_summaries.c:160
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr "časová zóna, název nebo zkratka"
 
-#: src/prefs_summaries.c:180 src/prefs_summaries.c:228
-#: src/prefs_summaries.c:816
+#: src/prefs_summaries.c:181 src/prefs_summaries.c:229
+#: src/prefs_summaries.c:487
 msgid "Date format"
 msgstr "Formát datumu"
 
-#: src/prefs_summaries.c:204
+#: src/prefs_summaries.c:205
 msgid "Specifier"
 msgstr "Symbol"
 
-#: src/prefs_summaries.c:246
+#: src/prefs_summaries.c:247
 msgid "Example"
 msgstr "Příklad"
 
-#: src/prefs_summaries.c:328
-msgid "Select key bindings"
-msgstr "Nastavení klávesových zkratek"
-
-#: src/prefs_summaries.c:342
-msgid "Select preset:"
-msgstr "Vyberte schéma:"
-
-#: src/prefs_summaries.c:352 src/prefs_summaries.c:699
-msgid "Old Sylpheed"
-msgstr "Starý Sylpheed"
-
-#: src/prefs_summaries.c:360
-msgid ""
-"You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
-"any key(s) when focusing the mouse pointer on the item."
-msgstr ""
-"Můžete modifikovat klávesové zkratky v nabídce tak, že\n"
-"najedete myší nad položku nabídky a stisknete klávesovou zkratku."
-
-#: src/prefs_summaries.c:767
-msgid "Translate header names"
-msgstr "Překládat záhlaví"
-
-#: src/prefs_summaries.c:769
-msgid ""
-"The display of standard headers (such as 'From:', 'Subject:') will be "
-"translated into your language."
-msgstr ""
-"Standardní záhlaví zpráv (jako 'From:', 'Subject:') budou překládána do "
-"vašeho jazyka."
-
-#: src/prefs_summaries.c:773
+#: src/prefs_summaries.c:348
 msgid "Display unread number next to folder name"
 msgstr "Zobrazit počet nepřečtených za názvem složky"
 
-#: src/prefs_summaries.c:780
+#: src/prefs_summaries.c:355
 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
 msgstr "Zkrátit názvy diskuzních skupin delší než"
 
-#: src/prefs_summaries.c:794
+#: src/prefs_summaries.c:369
 msgid "letters"
 msgstr "dopisy(ů)"
 
-#: src/prefs_summaries.c:807
-msgid "Display sender using address book"
-msgstr "Zobrazit odesílatele pomocí knihy adres"
-
-#: src/prefs_summaries.c:810
-msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
-msgstr "Vlákno z předmětu jako přídavek ke standardních záhlavím"
-
-#: src/prefs_summaries.c:833
-msgid "Date format help"
-msgstr "Nápověda k formátu datumu"
-
-#: src/prefs_summaries.c:837
-msgid "Set displayed columns"
-msgstr "Nastavit zobrazované sloupce"
+#: src/prefs_summaries.c:387
+msgid "Message list"
+msgstr "Seznam zpráv"
 
-#: src/prefs_summaries.c:845
-msgid " Folder list... "
-msgstr " Seznam složek... "
-
-#: src/prefs_summaries.c:853
-msgid " Message list... "
-msgstr " Seznam zpráv... "
-
-#: src/prefs_summaries.c:874
-msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
-msgstr "Přesun a mazání provádět ihned"
-
-#: src/prefs_summaries.c:876
-msgid "Messages will be marked until execution if this is turned off"
-msgstr "Pokud je vypnuto, zprávy jsou pouze označeny k pozdějšímu zpracování"
-
-#: src/prefs_summaries.c:882
-msgid "Confirm before marking all mails in a folder as read"
-msgstr "Potvrzení před označením všech zpráv ve složce jako přečtené"
-
-#: src/prefs_summaries.c:886
-msgid "Always open message when selected"
-msgstr "Zobrazit zprávu ihned po vybrání"
-
-#: src/prefs_summaries.c:890
-msgid "Only mark message as read when opened in a new window"
-msgstr "Označit zprávu jako přečtenou pouze při otevření v novém okně"
-
-#: src/prefs_summaries.c:903
+#: src/prefs_summaries.c:393
 msgid "When entering a folder"
 msgstr "Při vstupu do složky"
 
-#: src/prefs_summaries.c:919
+#: src/prefs_summaries.c:401
 msgid "Do nothing"
 msgstr "Nedělat nic"
 
-#: src/prefs_summaries.c:920
+#: src/prefs_summaries.c:402
 msgid "Select first unread (or new or marked) message"
 msgstr "Vybrat první nepřečtenou (nebo novou nebo označenou) zprávu"
 
-#: src/prefs_summaries.c:922
+#: src/prefs_summaries.c:404
 msgid "Select first unread (or marked or new) message"
 msgstr "Vybrat první nepřečtenou (nebo označenou nebo novou) zprávu"
 
-#: src/prefs_summaries.c:924
+#: src/prefs_summaries.c:406
 msgid "Select first new (or unread or marked) message"
 msgstr "Vybrat první novou (nebo nepřečtenou nebo označenou) zprávu"
 
-#: src/prefs_summaries.c:926
+#: src/prefs_summaries.c:408
 msgid "Select first new (or marked or unread) message"
 msgstr "Vybrat první novou (nebo označenou nebo nepřečtenou) zprávu"
 
-#: src/prefs_summaries.c:928
+#: src/prefs_summaries.c:410
 msgid "Select first marked (or new or unread) message"
 msgstr "Vybrat první označenou (nebo novou nebo nepřečtenou) zprávu"
 
-#: src/prefs_summaries.c:930
+#: src/prefs_summaries.c:412
 msgid "Select first marked (or unread or new) message"
 msgstr "Vybrat první označenou (nebo nepřečtenou nebo novou) zprávu"
 
-#: src/prefs_summaries.c:942
+#: src/prefs_summaries.c:423
 msgid "Show \"no unread (or new) message\" dialog"
 msgstr "Zobrazit dotaz \"Nejsou další ... zprávy\""
 
-#: src/prefs_summaries.c:959
+#: src/prefs_summaries.c:432
 msgid "Assume 'Yes'"
 msgstr "Předpokládat 'Ano'"
 
-#: src/prefs_summaries.c:961
+#: src/prefs_summaries.c:434
 msgid "Assume 'No'"
 msgstr "Předpokládat 'Ne'"
 
-#: src/prefs_summaries.c:970
-msgid " Set key bindings... "
-msgstr " Nastavit klávesové zkratky... "
+#: src/prefs_summaries.c:442
+msgid "Always open message when selected"
+msgstr "Zobrazit zprávu ihned po vybrání"
 
-#: src/prefs_summaries.c:1077
-msgid "Summaries"
+#: src/prefs_summaries.c:445
+msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
+msgstr "Vlákno z předmětu jako přídavek ke standardních záhlavím"
+
+#: src/prefs_summaries.c:451
+msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
+msgstr "Přesun a mazání provádět ihned"
+
+#: src/prefs_summaries.c:453
+msgid ""
+"Defers moving, copying and deleting of messages until you choose 'Tools/"
+"Execute'"
+msgstr "Odkládá přesouvání, kopírování a mazání zpráv do okamžiku, kdy použijete nabídku 'Nástroje/Provést odložené operace'"
+
+#: src/prefs_summaries.c:458
+msgid "Only mark message as read when opened in a new window"
+msgstr "Označit zprávu jako přečtenou pouze při otevření v novém okně"
+
+#: src/prefs_summaries.c:465
+msgid "Mark messages as read after"
+msgstr "Označit zprávu za přečtenou po"
+
+#: src/prefs_summaries.c:481
+msgid "Display sender using address book"
+msgstr "Zobrazit odesílatele pomocí knihy adres"
+
+#: src/prefs_summaries.c:513
+msgid "Date format help"
+msgstr "Nápověda k formátu datumu"
+
+#: src/prefs_summaries.c:531
+msgid "Confirm before marking all mails in a folder as read"
+msgstr "Potvrzení před označením všech zpráv ve složce jako přečtené"
+
+#: src/prefs_summaries.c:534
+msgid "Translate header names"
+msgstr "Překládat záhlaví"
+
+#: src/prefs_summaries.c:536
+msgid ""
+"The display of standard headers (such as 'From:', 'Subject:') will be "
+"translated into your language."
 msgstr ""
+"Standardní záhlaví zpráv (jako 'From:', 'Subject:') budou překládána do "
+"vašeho jazyka."
+
+#: src/prefs_summaries.c:649
+msgid "Summaries"
+msgstr "Seznamy"
 
-#: src/prefs_summary_column.c:81 src/summaryview.c:2359
+#: src/prefs_summary_column.c:81 src/summaryview.c:2399
 msgid "Attachment"
 msgstr "Příloha"
 
@@ -9897,65 +10456,61 @@ msgstr ""
 msgid "This name is used as the Menu item"
 msgstr "Tato položka je použita jako identifikace šablony v nabídce"
 
-#: src/prefs_template.c:276
+#: src/prefs_template.c:286
 msgid " Symbols... "
 msgstr " Symboly... "
 
-#: src/prefs_template.c:305
+#: src/prefs_template.c:315
 msgid "Template configuration"
 msgstr "Nastavení šablon"
 
-#: src/prefs_template.c:526
-msgid "Template format error."
-msgstr "Chyba formátu v šabloně."
-
-#: src/prefs_template.c:536
+#: src/prefs_template.c:557
 msgid "Template name is not set."
 msgstr "Název šablony není specifikován."
 
-#: src/prefs_template.c:625
+#: src/prefs_template.c:667
 msgid "Delete template"
 msgstr "Odstranit šablonu"
 
-#: src/prefs_template.c:626
+#: src/prefs_template.c:668
 msgid "Do you really want to delete this template?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto šablonu?"
 
-#: src/prefs_template.c:763
+#: src/prefs_template.c:805
 msgid "Current templates"
 msgstr "Aktuální šablony"
 
-#: src/prefs_template.c:788
+#: src/prefs_template.c:830
 msgid "Template"
 msgstr "Šablona"
 
-#: src/prefs_themes.c:339 src/prefs_themes.c:705
+#: src/prefs_themes.c:340 src/prefs_themes.c:706
 msgid "Default internal theme"
 msgstr "Výchozí vnitřní motiv"
 
-#: src/prefs_themes.c:361
+#: src/prefs_themes.c:362
 msgid "Themes"
 msgstr "Motivy"
 
-#: src/prefs_themes.c:448
+#: src/prefs_themes.c:449
 msgid "Only root can remove system themes"
 msgstr "Pouze root může odstranit systémové motivy"
 
-#: src/prefs_themes.c:451
+#: src/prefs_themes.c:452
 #, c-format
 msgid "Remove system theme '%s'"
 msgstr "Odstranit systémový motiv '%s'"
 
-#: src/prefs_themes.c:454
+#: src/prefs_themes.c:455
 #, c-format
 msgid "Remove theme '%s'"
 msgstr "Odstranit motiv '%s'"
 
-#: src/prefs_themes.c:460
+#: src/prefs_themes.c:461
 msgid "Are you sure you want to remove this theme?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit tento motiv?"
 
-#: src/prefs_themes.c:470
+#: src/prefs_themes.c:471
 #, c-format
 msgid ""
 "File %s failed\n"
@@ -9964,24 +10519,24 @@ msgstr ""
 "Soubor %s selhal\n"
 "během odstraňování motivu."
 
-#: src/prefs_themes.c:474
+#: src/prefs_themes.c:475
 msgid "Removing theme directory failed."
 msgstr "Odstraňování složky motivu selhalo."
 
-#: src/prefs_themes.c:477
+#: src/prefs_themes.c:478
 msgid "Theme removed succesfully"
 msgstr "Motiv byl odstraněn úspěšně"
 
-#: src/prefs_themes.c:497
+#: src/prefs_themes.c:498
 msgid "Select theme folder"
 msgstr "Vyberte složku s motivem"
 
-#: src/prefs_themes.c:512
+#: src/prefs_themes.c:513
 #, c-format
 msgid "Install theme '%s'"
 msgstr "Instalovat motiv '%s'"
 
-#: src/prefs_themes.c:515
+#: src/prefs_themes.c:516
 msgid ""
 "This folder doesn't seem to be a theme folder.\n"
 "Install anyway?"
@@ -9989,11 +10544,11 @@ msgstr ""
 "Tato složka zřejmě neobsahuje motiv.\n"
 "Přesto nainstalovat?"
 
-#: src/prefs_themes.c:522
+#: src/prefs_themes.c:523
 msgid "Do you want to install theme for all users?"
 msgstr "Chcete instalovat motiv pro všechny uživatele?"
 
-#: src/prefs_themes.c:543
+#: src/prefs_themes.c:544
 msgid ""
 "A theme with the same name is\n"
 "already installed in this location"
@@ -10001,19 +10556,19 @@ msgstr ""
 "Motiv s tímto názvem je už\n"
 "v tomto umístění nainstalován"
 
-#: src/prefs_themes.c:547
+#: src/prefs_themes.c:548
 msgid "Couldn't create destination directory"
 msgstr "Nepodařilo se vytvořit cílovou složku"
 
-#: src/prefs_themes.c:560
+#: src/prefs_themes.c:561
 msgid "Theme installed succesfully"
 msgstr "Motiv byl úspěšně nainstalován"
 
-#: src/prefs_themes.c:567
+#: src/prefs_themes.c:568
 msgid "Failed installing theme"
 msgstr "Instalace motivu se nezdařila"
 
-#: src/prefs_themes.c:570
+#: src/prefs_themes.c:571
 #, c-format
 msgid ""
 "File %s failed\n"
@@ -10022,66 +10577,62 @@ msgstr ""
 "Soubor %s selhal\n"
 "během instalace motivu."
 
-#: src/prefs_themes.c:666
+#: src/prefs_themes.c:667
 #, c-format
 msgid "%d themes available (%d user, %d system, 1 internal)"
 msgstr "Dostupných motivů: %d (uživatelské: %d, systémové: %d, vnitřní: 1)"
 
-#: src/prefs_themes.c:706
-msgid "The Sylpheed-Claws Team"
-msgstr "Tým Sylpheed-Claws"
-
-#: src/prefs_themes.c:708
+#: src/prefs_themes.c:709
 #, c-format
 msgid "Internal theme has %d icons"
 msgstr "Vnitřní motiv má %d ikon"
 
-#: src/prefs_themes.c:714
+#: src/prefs_themes.c:715
 msgid "No info file available for this theme"
 msgstr "Pro tento motiv není dostupná žádná informace"
 
-#: src/prefs_themes.c:732
+#: src/prefs_themes.c:733
 msgid "Error: couldn't get theme status"
 msgstr "Chyba: nelze získat stav motivu"
 
-#: src/prefs_themes.c:756
+#: src/prefs_themes.c:757
 #, c-format
 msgid "%d files (%d icons), size: %s"
 msgstr "%d souborů (%d ikon), velikost: %s"
 
-#: src/prefs_themes.c:840
+#: src/prefs_themes.c:841
 msgid "Selector"
 msgstr "Výběr"
 
-#: src/prefs_themes.c:861
+#: src/prefs_themes.c:857
 msgid "Install new..."
 msgstr "Instalovat nový..."
 
-#: src/prefs_themes.c:877
+#: src/prefs_themes.c:873
 msgid "Information"
 msgstr "Informace"
 
-#: src/prefs_themes.c:891
+#: src/prefs_themes.c:887
 msgid "Author: "
 msgstr "Autor: "
 
-#: src/prefs_themes.c:899
+#: src/prefs_themes.c:895
 msgid "URL:"
 msgstr "URL:"
 
-#: src/prefs_themes.c:927
+#: src/prefs_themes.c:923
 msgid "Status:"
 msgstr "Stav:"
 
-#: src/prefs_themes.c:941
+#: src/prefs_themes.c:937
 msgid "Preview"
 msgstr "Náhled"
 
-#: src/prefs_themes.c:991
+#: src/prefs_themes.c:987
 msgid "Use this"
 msgstr "Použít tento"
 
-#: src/prefs_themes.c:996
+#: src/prefs_themes.c:992
 msgid "Remove"
 msgstr "Odstranit"
 
@@ -10106,8 +10657,8 @@ msgid "Message view toolbar configuration"
 msgstr "Nastavení lišty pro náhled zprávy"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:643
-msgid "Sylpheed-Claws Action"
-msgstr "Akce Sylpheed-Claws"
+msgid "Claws Mail Action"
+msgstr "Akce Claws Mail"
 
 #: src/prefs_toolbar.c:652
 msgid "Toolbar text"
@@ -10173,14 +10724,6 @@ msgstr "Zarovnat zprávu na"
 msgid "Wrapping"
 msgstr "Zalamování"
 
-#: src/privacy.c:61
-msgid "Unknown error"
-msgstr "Neznámá chyba"
-
-#: src/privacy.c:211 src/privacy.c:215 src/privacy.c:232 src/privacy.c:236
-msgid "No signature found"
-msgstr "Podpis nenalezen"
-
 #: src/privacy.c:217 src/privacy.c:238
 msgid "No information available"
 msgstr "Žádné informace nejsou dostupné"
@@ -10189,60 +10732,60 @@ msgstr "Žádné informace nejsou dostupné"
 msgid "No recipient keys defined."
 msgstr "Nejsou definovány klíče příjemce."
 
-#: src/procmime.c:340 src/procmime.c:342
+#: src/procmime.c:341 src/procmime.c:343
 msgid "[Error decoding BASE64]\n"
 msgstr "[Chyba při dekódování BASE64]\n"
 
-#: src/procmsg.c:908 src/procmsg.c:911
+#: src/procmsg.c:858 src/procmsg.c:861
 msgid "Already trying to send."
 msgstr "Již probíhá pokus o odeslání."
 
-#: src/procmsg.c:1499
+#: src/procmsg.c:1444
 #, c-format
 msgid "Couldn't open file %s."
 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor%s."
 
-#: src/procmsg.c:1593
+#: src/procmsg.c:1542
 #, c-format
 msgid "Couldn't encrypt the email: %s"
 msgstr "Nepodařilo se zašifrovat zprávu: %s"
 
-#: src/procmsg.c:1626
+#: src/procmsg.c:1575
 msgid "Queued message header is broken."
 msgstr "Hlavička zprávy ve frontě je poškozená."
 
-#: src/procmsg.c:1647
+#: src/procmsg.c:1596
 msgid "An error happened during SMTP session."
 msgstr "Nastala chyba během SMTP relace."
 
-#: src/procmsg.c:1661
+#: src/procmsg.c:1610
 msgid ""
 "No specific account has been found to send, and an error happened during "
 "SMTP session."
 msgstr "Nebyl nalezen účet pro odeslání zprávy a nastala chyba během SMTP relace."
 
-#: src/procmsg.c:1669
+#: src/procmsg.c:1618
 msgid ""
 "Couldn't determine sending informations. Maybe the email hasn't been "
-"generated by Sylpheed-Claws."
+"generated by Claws Mail."
 msgstr ""
 "Nepodařilo se zjistit informace nutné pro odeslání. Tento e-mail "
-"pravděpodobně nebyl vygenerován programem Sylpheed-Claws."
+"pravděpodobně nebyl vygenerován programem Claws Mail."
 
-#: src/procmsg.c:1687
+#: src/procmsg.c:1636
 msgid "Couldn't create temporary file for news sending."
 msgstr "Nelze vytvořit dočasný soubor pro odesílání do diskusní skupiny."
 
-#: src/procmsg.c:1700
+#: src/procmsg.c:1649
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
 msgstr "Chyba při zápisu dočasného souboru pro odesílání do diskusní skupiny."
 
-#: src/procmsg.c:1714
+#: src/procmsg.c:1663
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s."
 msgstr "Nastala chyba při posílání zprávy do %s."
 
-#: src/procmsg.c:2194
+#: src/procmsg.c:2154
 msgid "Filtering messages...\n"
 msgstr "Filtruji zprávy...\n"
 
@@ -10403,12 +10946,12 @@ msgstr "Popis symbolů"
 msgid "The following symbols can be used:"
 msgstr "Následující symboly mohou být použity:"
 
-#: src/quote_fmt_parse.y:461
+#: src/quote_fmt_parse.y:464
 #, c-format
 msgid "Enter text to replace '%s'"
 msgstr "Vložte text pro nahrazení '%s'"
 
-#: src/quote_fmt_parse.y:462
+#: src/quote_fmt_parse.y:465
 msgid "Enter variable"
 msgstr "Zadání proměnných"
 
@@ -10531,47 +11074,47 @@ msgstr "%s - Zdroj"
 msgid "Saved SSL Certificates"
 msgstr "Uložené SSL certifikáty"
 
-#: src/ssl_manager.c:386
+#: src/ssl_manager.c:428
 msgid "Delete certificate"
 msgstr "Odstranit certifikát"
 
-#: src/ssl_manager.c:387
+#: src/ssl_manager.c:429
 msgid "Do you really want to delete this certificate?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit tento certifikát?"
 
-#: src/summary_search.c:202
+#: src/summary_search.c:230
 msgid "Search messages"
 msgstr "Hledat zprávy v aktuální složce"
 
-#: src/summary_search.c:224
+#: src/summary_search.c:252
 msgid "Match any of the following"
 msgstr "Zprávy splňující KTEROUKOLI podmínku"
 
-#: src/summary_search.c:225
+#: src/summary_search.c:253
 msgid "Match all of the following"
 msgstr "Zprávy splňující VŠECHNY podmínky"
 
-#: src/summary_search.c:284
+#: src/summary_search.c:352
 msgid "From:"
 msgstr "Od:"
 
-#: src/summary_search.c:305
+#: src/summary_search.c:373
 msgid "Body:"
 msgstr "Tělo:"
 
-#: src/summary_search.c:312
+#: src/summary_search.c:380
 msgid "Condition:"
 msgstr "Podmínka:"
 
-#: src/summary_search.c:342
+#: src/summary_search.c:410
 msgid "Find _all"
 msgstr "Najít _všechny"
 
-#: src/summary_search.c:543
+#: src/summary_search.c:645
 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
 msgstr "Dosažen začátek seznamu, pokračovat od konce?"
 
-#: src/summary_search.c:545
+#: src/summary_search.c:647
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "Dosažen konec seznamu, pokračovat od začátku?"
 
@@ -10595,11 +11138,11 @@ msgstr "/Odpovědět ko_mu/_odesílateli"
 msgid "/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/Odpovědět ko_mu/do kon_ference"
 
-#: src/summaryview.c:424 src/toolbar.c:234
+#: src/summaryview.c:424 src/toolbar.c:239
 msgid "/_Forward"
 msgstr "/Pře_dat"
 
-#: src/summaryview.c:425 src/toolbar.c:235
+#: src/summaryview.c:425 src/toolbar.c:240
 msgid "/For_ward as attachment"
 msgstr "/Předat jako pří_lohu"
 
@@ -10735,201 +11278,201 @@ msgstr "/Zob_razit/Všechna zá_hlaví"
 msgid "/_Print..."
 msgstr "/_Tisk..."
 
-#: src/summaryview.c:585
+#: src/summaryview.c:597
 msgid "Toggle quick search bar"
 msgstr "Přepnout panel rychlého vyhledávání"
 
-#: src/summaryview.c:963
+#: src/summaryview.c:1022
 msgid "Process mark"
 msgstr "Zpracovat označené"
 
-#: src/summaryview.c:964
+#: src/summaryview.c:1023
 msgid "Some marks are left. Process them?"
 msgstr "Zbyly nějaké označené. Zpracovat je?"
 
-#: src/summaryview.c:1021
+#: src/summaryview.c:1080
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "Prohledávám složku (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1509 src/summaryview.c:1561
+#: src/summaryview.c:1548 src/summaryview.c:1600
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "Nejsou další nepřečtené zprávy"
 
-#: src/summaryview.c:1510
+#: src/summaryview.c:1549
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "Nebyla nalezena nepřečtená zpráva. Hledat od konce?"
 
-#: src/summaryview.c:1522 src/summaryview.c:1574 src/summaryview.c:1621
-#: src/summaryview.c:1673 src/summaryview.c:1752
+#: src/summaryview.c:1561 src/summaryview.c:1613 src/summaryview.c:1660
+#: src/summaryview.c:1712 src/summaryview.c:1791
 msgid "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr "Interní chyba: neočekávaná hodnota pro prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 
-#: src/summaryview.c:1530
+#: src/summaryview.c:1569
 msgid "No unread messages."
 msgstr "Žádné nepřečtené zprávy."
 
-#: src/summaryview.c:1562
+#: src/summaryview.c:1601
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "Nebyla nalezena žádná nepřečtená zpráva. Chcete jít do další složky?"
 
-#: src/summaryview.c:1608 src/summaryview.c:1660
+#: src/summaryview.c:1647 src/summaryview.c:1699
 msgid "No more new messages"
 msgstr "Nejsou další nové zprávy"
 
-#: src/summaryview.c:1609
+#: src/summaryview.c:1648
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "Nebyla nalezena nová zpráva. Hledat od konce?"
 
-#: src/summaryview.c:1629
+#: src/summaryview.c:1668
 msgid "No new messages."
 msgstr "Žádné nové zprávy."
 
-#: src/summaryview.c:1661
+#: src/summaryview.c:1700
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "Nebyla nalezena žádná nová zpráva. Chcete jít do další složky?"
 
-#: src/summaryview.c:1698 src/summaryview.c:1739
+#: src/summaryview.c:1737 src/summaryview.c:1778
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "Nejsou další označené zprávy"
 
-#: src/summaryview.c:1699
+#: src/summaryview.c:1738
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "Nebyla nalezena žádná označená zpráva. Hledat od konce?"
 
-#: src/summaryview.c:1708
+#: src/summaryview.c:1747
 msgid "No marked messages."
 msgstr "Žádné označené zprávy."
 
-#: src/summaryview.c:1740
+#: src/summaryview.c:1779
 msgid "No marked message found. Go to next folder?"
 msgstr "Nebyla nalezena žádná označená zpráva. Chcete jít do další složky?"
 
-#: src/summaryview.c:1777 src/summaryview.c:1802
+#: src/summaryview.c:1816 src/summaryview.c:1841
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "Nejsou další obarvené zprávy"
 
-#: src/summaryview.c:1778
+#: src/summaryview.c:1817
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "Nebyla nalezena žádná obarvená zpráva. Hledat od konce?"
 
-#: src/summaryview.c:1787 src/summaryview.c:1812
+#: src/summaryview.c:1826 src/summaryview.c:1851
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "Žádné obarvené zprávy."
 
-#: src/summaryview.c:1803
+#: src/summaryview.c:1842
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Nebyla nalezena žádná obarvená zpráva. Hledat od začátku?"
 
-#: src/summaryview.c:2094
+#: src/summaryview.c:2133
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "Seskupuji zprávy dle předmětu..."
 
-#: src/summaryview.c:2252
+#: src/summaryview.c:2291
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d odstraněno"
 
-#: src/summaryview.c:2256
+#: src/summaryview.c:2295
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d přemístěné"
 
-#: src/summaryview.c:2257 src/summaryview.c:2264
+#: src/summaryview.c:2296 src/summaryview.c:2303
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:2262
+#: src/summaryview.c:2301
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s %d zkopírováno"
 
-#: src/summaryview.c:2277
+#: src/summaryview.c:2316
 msgid " item selected"
 msgstr " položka vybrána"
 
-#: src/summaryview.c:2279
+#: src/summaryview.c:2318
 msgid " items selected"
 msgstr " položky vybrány"
 
-#: src/summaryview.c:2295
+#: src/summaryview.c:2334
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d nová(é), %d nepřečtená(é), celkem %d (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:2503
+#: src/summaryview.c:2543
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "Celkové setřídění..."
 
-#: src/summaryview.c:2584
+#: src/summaryview.c:2624
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "Nastavuji přehled z dat zpráv..."
 
-#: src/summaryview.c:2762
+#: src/summaryview.c:2802
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(Žádné datum)"
 
-#: src/summaryview.c:2800
+#: src/summaryview.c:2840
 msgid "(No Recipient)"
 msgstr "(Žádný příjemce)"
 
-#: src/summaryview.c:3622
+#: src/summaryview.c:3661
 msgid "You're not the author of the article.\n"
 msgstr "Nejste autorem tohoto příspěvku.\n"
 
-#: src/summaryview.c:3707
+#: src/summaryview.c:3746
 msgid "Delete message(s)"
 msgstr "Odstranit zprávu(y)"
 
-#: src/summaryview.c:3708
+#: src/summaryview.c:3747
 msgid "Do you really want to delete selected message(s)?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit vybrané zprávy?"
 
-#: src/summaryview.c:3861
+#: src/summaryview.c:3900
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Cílová položka je stejná jako aktuální složka."
 
-#: src/summaryview.c:3952
+#: src/summaryview.c:3991
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Cíl kopírování je stejný jako aktuální složka."
 
-#: src/summaryview.c:4072
+#: src/summaryview.c:4120
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "Přidat nebo přepsat"
 
-#: src/summaryview.c:4073
+#: src/summaryview.c:4121
 msgid "Append or overwrite existing file?"
 msgstr "Přidat nebo přepsat existující soubor?"
 
-#: src/summaryview.c:4074
+#: src/summaryview.c:4122
 msgid "_Append"
 msgstr "_Přidat"
 
-#: src/summaryview.c:4074
+#: src/summaryview.c:4122
 msgid "_Overwrite"
 msgstr "Př_epsat"
 
-#: src/summaryview.c:4423
+#: src/summaryview.c:4479
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Vytvářím vlákna..."
 
-#: src/summaryview.c:4642
+#: src/summaryview.c:4698
 msgid "Skip these rules"
 msgstr "Přeskočit"
 
-#: src/summaryview.c:4645
+#: src/summaryview.c:4701
 msgid "Apply these rules regardless of the account they belong to"
 msgstr "Aplikovat bez ohledu na účet ke kterému jsou přiřazena"
 
-#: src/summaryview.c:4648
+#: src/summaryview.c:4704
 msgid "Apply these rules if they apply to the current account"
 msgstr "Aplikovat, jsou-li přiřazena k aktuálnímu účtu"
 
-#: src/summaryview.c:4677
+#: src/summaryview.c:4733
 msgid "Filtering"
 msgstr "Filtrování"
 
-#: src/summaryview.c:4678
+#: src/summaryview.c:4734
 msgid ""
 "There are some filtering rules that belong to an account.\n"
 "Please choose what to do with these rules:"
@@ -10937,19 +11480,19 @@ msgstr ""
 "Některá filtrovací pravidla jsou přiřazena specifickým účtům.\n"
 "Zvolte prosím způsob aplikace těchto pravidel:"
 
-#: src/summaryview.c:4680
+#: src/summaryview.c:4736
 msgid "+_Filter"
 msgstr "+_Filtrovat"
 
-#: src/summaryview.c:4707
+#: src/summaryview.c:4763
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Filtruji..."
 
-#: src/summaryview.c:4780
+#: src/summaryview.c:4836
 msgid "Processing configuration"
 msgstr "Zpracovávám nastavení"
 
-#: src/summaryview.c:6220
+#: src/summaryview.c:6285