Revert "Disallow '?' in filename when saving message part on Windows."
[claws.git] / po / cs.po
index 9146353b9502c0349f8fbcbf146ecf52ed01160a..0382a858e8171433625ee79fdaa4941d62ffbe84 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.10.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-10-28 00:42+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-27 16:04+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-03-26 14:59+0200\n"
 "Last-Translator: David Vachulka <david@konstrukce-cad.com>\n"
 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 "X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
 
-#: src/account.c:395 src/account.c:462
+#: src/account.c:396 src/account.c:463
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing accounts."
@@ -27,15 +27,15 @@ msgstr ""
 "Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
 "Před úpravou účtů zavřete prosím všechna tato okna."
 
-#: src/account.c:440
+#: src/account.c:441
 msgid "Can't create folder."
 msgstr "Nemohu vytvořit složku."
 
-#: src/account.c:727
+#: src/account.c:728
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Úpravy účtů"
 
-#: src/account.c:744
+#: src/account.c:745
 msgid ""
 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
@@ -45,63 +45,63 @@ msgstr ""
 "zde uvedeny. Zaškrtnutím ve sloupci 'P' určíte, zda účet bude touto funkcí "
 "zpracován. Tučný text značí aktuální účet."
 
-#: src/account.c:815
+#: src/account.c:816
 msgid " _Set as default account "
 msgstr " Nastavit účet jako _výchozí "
 
-#: src/account.c:907
+#: src/account.c:908
 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
 msgstr ""
 "Účty se vzdáleně umístěnými složkami (např. IMAP) nemohou být kopírovány."
 
-#: src/account.c:914
+#: src/account.c:915
 #, c-format
 msgid "Copy of %s"
 msgstr "Kopie %s"
 
-#: src/account.c:1097
+#: src/account.c:1096
 #, c-format
 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit účet '%s'?"
 
-#: src/account.c:1099
+#: src/account.c:1098
 msgid "(Untitled)"
 msgstr "(Nepojmenovaný)"
 
-#: src/account.c:1100
+#: src/account.c:1099
 msgid "Delete account"
 msgstr "Odstranit účet"
 
-#: src/account.c:1590
+#: src/account.c:1589
 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
 msgid "G"
 msgstr "P"
 
-#: src/account.c:1596
+#: src/account.c:1595
 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
 msgstr ""
 "Funkce 'Přijmout poštu ze všech účtů' načte zprávy z účtů označených "
 "zaškrtnutím"
 
-#: src/account.c:1603 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
-#: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7374 src/editaddress.c:1264
+#: src/account.c:1602 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
+#: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7333 src/editaddress.c:1264
 #: src/editaddress.c:1321 src/editaddress.c:1341
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:302
 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:350 src/editbook.c:170
 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
 #: src/mimeview.c:274 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:465
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1803
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:409 src/prefs_filtering.c:384
-#: src/prefs_filtering.c:1870 src/prefs_template.c:79
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1792
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:395 src/prefs_filtering.c:384
+#: src/prefs_filtering.c:1868 src/prefs_template.c:79
 msgid "Name"
 msgstr "Jméno"
 
-#: src/account.c:1611 src/prefs_account.c:1108 src/prefs_account.c:4227
+#: src/account.c:1610 src/prefs_account.c:1096 src/prefs_account.c:4141
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokol"
 
-#: src/account.c:1619 src/ssl_manager.c:100
+#: src/account.c:1618 src/ssl_manager.c:100
 msgid "Server"
 msgstr "Server"
 
@@ -154,10 +154,10 @@ msgstr ""
 
 #: src/action.c:988 src/ldaputil.c:323 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:857
 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:75
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1823
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1827
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1840
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1843 src/privacy.c:62
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1831
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1844
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1847 src/privacy.c:62
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Neznámá chyba"
 
@@ -209,19 +209,19 @@ msgstr ""
 msgid "Action's user argument"
 msgstr "Uživatelský parametr akce"
 
-#: src/addrclip.c:480
+#: src/addrclip.c:479
 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
 msgstr "Nelze kopírovat složku do sebe sama nebo do své vlastní podsložky."
 
-#: src/addrclip.c:503
+#: src/addrclip.c:502
 msgid "Cannot copy an address book to itself."
 msgstr "Nelze kopírovat knihu adres do sebe sama."
 
-#: src/addrclip.c:594
+#: src/addrclip.c:593
 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
 msgstr "Nelze přesunout složku do sebe sama nebo do své vlastní podsložky."
 
-#: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:4945
+#: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:4946
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:308
 msgid "Group"
 msgstr "Skupina"
@@ -295,14 +295,14 @@ msgstr ""
 "výchozím nastavením?"
 
 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:466
-#: src/addressbook.c:483 src/edittags.c:279
+#: src/addressbook.c:483 src/edittags.c:272
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1307 src/prefs_actions.c:1084
-#: src/prefs_filtering.c:1697 src/prefs_template.c:1111
+#: src/prefs_filtering.c:1695 src/prefs_template.c:1109
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Odstranit"
 
-#: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:280 src/prefs_actions.c:1085
-#: src/prefs_filtering.c:1698 src/prefs_template.c:1112
+#: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:273 src/prefs_actions.c:1085
+#: src/prefs_filtering.c:1696 src/prefs_template.c:1110
 msgid "Delete _all"
 msgstr "Odstranit _vše"
 
@@ -357,7 +357,7 @@ msgid "Duplicate email addresses"
 msgstr "Duplikovat emailovou adresu(y)"
 
 #: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:227
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:410 src/toolbar.c:529
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 src/toolbar.c:526
 msgid "Address"
 msgstr "Adresa"
 
@@ -365,11 +365,11 @@ msgstr "Adresa"
 msgid "Address book path"
 msgstr "Cesta ke knize adres"
 
-#: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1439 src/addressbook.c:1492
+#: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1438 src/addressbook.c:1491
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Odstranit adresu(y)"
 
-#: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1493
+#: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1492
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto adresu(y)?"
 
@@ -377,7 +377,7 @@ msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto adresu(y)?"
 msgid "Delete address"
 msgstr "Odstranit adresu(y)"
 
-#: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1440
+#: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1439
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr "Tato data jsou pouze pro čtení a nelze je odstranit."
 
@@ -398,7 +398,7 @@ msgstr "Poznámky"
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Vybrat složku pro knihu adres"
 
-#: src/addressadd.c:534 src/addressbook.c:3214 src/addressbook.c:3265
+#: src/addressadd.c:534 src/addressbook.c:3216 src/addressbook.c:3267
 msgid "Add address(es)"
 msgstr "Přidat adresu(y)"
 
@@ -406,7 +406,7 @@ msgstr "Přidat adresu(y)"
 msgid "Can't add the specified address"
 msgstr "Nebylo možno přidat zadanou adresu"
 
-#: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4933 src/editaddress.c:1053
+#: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4934 src/editaddress.c:1053
 #: src/editaddress.c:1114 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:762
 msgid "Email Address"
@@ -417,17 +417,17 @@ msgid "_Book"
 msgstr "_Kniha"
 
 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:465
-#: src/addressbook.c:482 src/compose.c:600 src/mainwindow.c:514
+#: src/addressbook.c:482 src/compose.c:602 src/mainwindow.c:514
 #: src/messageview.c:209 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
 msgid "_Edit"
 msgstr "Ú_pravy"
 
-#: src/addressbook.c:407 src/compose.c:605 src/mainwindow.c:517
+#: src/addressbook.c:407 src/compose.c:607 src/mainwindow.c:517
 #: src/messageview.c:212
 msgid "_Tools"
 msgstr "_Nástroje"
 
-#: src/addressbook.c:408 src/compose.c:606 src/mainwindow.c:519
+#: src/addressbook.c:408 src/compose.c:608 src/mainwindow.c:519
 #: src/messageview.c:213
 msgid "_Help"
 msgstr "Nápo_věda"
@@ -460,14 +460,14 @@ msgstr "Up_ravit knihu"
 msgid "_Delete book"
 msgstr "_Odstranit knihu"
 
-#: src/addressbook.c:427 src/compose.c:617
+#: src/addressbook.c:427 src/compose.c:619
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
 msgid "_Save"
 msgstr "_Uložit"
 
-#: src/addressbook.c:428 src/compose.c:621 src/messageview.c:222
+#: src/addressbook.c:428 src/compose.c:623 src/messageview.c:222
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:629
 msgid "_Close"
@@ -482,13 +482,13 @@ msgid "C_ut"
 msgstr "_Vyjmout"
 
 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
-#: src/compose.c:629 src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:225
+#: src/compose.c:631 src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:225
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopírovat"
 
 #: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
-#: src/compose.c:630 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
+#: src/compose.c:632 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
 msgid "_Paste"
 msgstr "V_ložit"
 
@@ -532,7 +532,7 @@ msgstr "Najít duplikované..."
 msgid "Edit custom attributes..."
 msgstr "Upravit uživatelské atributy..."
 
-#: src/addressbook.c:458 src/compose.c:707 src/mainwindow.c:815
+#: src/addressbook.c:458 src/compose.c:709 src/mainwindow.c:815
 #: src/messageview.c:337
 msgid "_About"
 msgstr "_O programu"
@@ -542,10 +542,10 @@ msgid "_Browse Entry"
 msgstr "_Prohlížet záznam"
 
 #: src/addressbook.c:507 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:253 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:143
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:250 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:143
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:171 src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
-#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:785
-#: src/prefs_themes.c:817 src/prefs_themes.c:818
+#: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:782
+#: src/prefs_themes.c:814 src/prefs_themes.c:815
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznámá(ý)"
 
@@ -645,24 +645,24 @@ msgstr "Pod tímto klíčem je již existující kontakt"
 msgid "Strong(er) authentication required"
 msgstr "Vyžadována silnější autentizace"
 
-#: src/addressbook.c:914
+#: src/addressbook.c:913
 msgid "Sources"
 msgstr "Zdroje adres"
 
-#: src/addressbook.c:918 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:492
-#: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2519
+#: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:492
+#: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2441
 msgid "Address book"
 msgstr "Kniha adres"
 
-#: src/addressbook.c:1113 src/editldap.c:798
+#: src/addressbook.c:1112 src/editldap.c:781
 msgid "Search"
 msgstr "Hledání"
 
-#: src/addressbook.c:1484
+#: src/addressbook.c:1483
 msgid "Delete group"
 msgstr "Odstranit skupinu"
 
-#: src/addressbook.c:1485
+#: src/addressbook.c:1484
 msgid ""
 "Really delete the group(s)?\n"
 "The addresses it contains will not be lost."
@@ -670,26 +670,26 @@ msgstr ""
 "Chcete odstranit skupinu (skupiny)?\n"
 "Adresy v ní (v nich) obsažené budou ztraceny."
 
-#: src/addressbook.c:2193
+#: src/addressbook.c:2195
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr "Nelze vložit. Cílová kniha adres je pouze pro čtení."
 
-#: src/addressbook.c:2203
+#: src/addressbook.c:2205
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "Nelze provést vložení do skupiny adres."
 
-#: src/addressbook.c:2911
+#: src/addressbook.c:2913
 #, c-format
 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit výsledky vyhledávání a adresy v '%s'?"
 
-#: src/addressbook.c:2914 src/addressbook.c:2940 src/addressbook.c:2947
+#: src/addressbook.c:2916 src/addressbook.c:2942 src/addressbook.c:2949
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:431 src/prefs_filtering_action.c:177
-#: src/toolbar.c:497
+#: src/toolbar.c:494
 msgid "Delete"
 msgstr "Odstranit"
 
-#: src/addressbook.c:2923
+#: src/addressbook.c:2925
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
@@ -698,20 +698,20 @@ msgstr ""
 "Chcete odstranit '%s'? Pokud odstraníte pouze složku, adresy v ní obsažené "
 "budou přesunuty do nadřazené složky."
 
-#: src/addressbook.c:2926 src/imap_gtk.c:368 src/mh_gtk.c:206
+#: src/addressbook.c:2928 src/imap_gtk.c:370 src/mh_gtk.c:206
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:155
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Odstranit složku"
 
-#: src/addressbook.c:2927
+#: src/addressbook.c:2929
 msgid "Delete _folder only"
 msgstr "Odstranit pouze _složku"
 
-#: src/addressbook.c:2927
+#: src/addressbook.c:2929
 msgid "Delete folder and _addresses"
 msgstr "Odstranit složku a _adresy"
 
-#: src/addressbook.c:2938
+#: src/addressbook.c:2940
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -720,7 +720,7 @@ msgstr ""
 "Chcete odstranit '%s'?\n"
 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
 
-#: src/addressbook.c:2945
+#: src/addressbook.c:2947
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -729,28 +729,28 @@ msgstr ""
 "Chcete odstranit '%s'?\n"
 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
 
-#: src/addressbook.c:3059
+#: src/addressbook.c:3061
 #, c-format
 msgid "Search '%s'"
 msgstr "Hledání '%s'"
 
-#: src/addressbook.c:3197 src/addressbook.c:3246
+#: src/addressbook.c:3199 src/addressbook.c:3248
 msgid "New Contacts"
 msgstr "Nový kontakt"
 
-#: src/addressbook.c:4085
+#: src/addressbook.c:4087
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit index soubor."
 
-#: src/addressbook.c:4089
+#: src/addressbook.c:4091
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s knihou adres."
 
-#: src/addressbook.c:4099
+#: src/addressbook.c:4101
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "Konverze staré knihy adres proběhla úspěšně."
 
-#: src/addressbook.c:4104
+#: src/addressbook.c:4106
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -758,7 +758,7 @@ msgstr ""
 "Stará kniha adres zkonvertována,\n"
 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
 
-#: src/addressbook.c:4117
+#: src/addressbook.c:4119
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -766,7 +766,7 @@ msgstr ""
 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
 "ale byl vytvořen nové prázdné soubory knihy adres."
 
-#: src/addressbook.c:4123
+#: src/addressbook.c:4125
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -774,7 +774,7 @@ msgstr ""
 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
 
-#: src/addressbook.c:4128
+#: src/addressbook.c:4130
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -782,52 +782,52 @@ msgstr ""
 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres\n"
 "a nepodařilo se vytvořit nové soubory knihy adres."
 
-#: src/addressbook.c:4135 src/addressbook.c:4141
+#: src/addressbook.c:4137 src/addressbook.c:4143
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "Chyba při konverzi knihy adres"
 
-#: src/addressbook.c:4256
+#: src/addressbook.c:4257
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Chyba v knize adres"
 
-#: src/addressbook.c:4257
+#: src/addressbook.c:4258
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Nelze načíst index adres"
 
-#: src/addressbook.c:4588
+#: src/addressbook.c:4589
 msgid "Busy searching..."
 msgstr "Prohledávám..."
 
-#: src/addressbook.c:4897 src/prefs_send.c:216
+#: src/addressbook.c:4898 src/prefs_send.c:188
 msgid "Interface"
 msgstr "Rozhraní"
 
-#: src/addressbook.c:4909
+#: src/addressbook.c:4910
 msgid "Address Books"
 msgstr "Kniha adres"
 
-#: src/addressbook.c:4921
+#: src/addressbook.c:4922
 msgid "Person"
 msgstr "Osoba"
 
-#: src/addressbook.c:4957 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:355
-#: src/folderview.c:443 src/prefs_account.c:2854 src/prefs_folder_column.c:78
+#: src/addressbook.c:4958 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:355
+#: src/folderview.c:443 src/prefs_account.c:2799 src/prefs_folder_column.c:78
 msgid "Folder"
 msgstr "Složka"
 
-#: src/addressbook.c:4969
+#: src/addressbook.c:4970
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:4981 src/addressbook.c:4993
+#: src/addressbook.c:4982 src/addressbook.c:4994
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:5005
+#: src/addressbook.c:5006
 msgid "LDAP servers"
 msgstr "LDAP servery"
 
-#: src/addressbook.c:5017
+#: src/addressbook.c:5018
 msgid "LDAP Query"
 msgstr "LDAP dotaz"
 
@@ -847,9 +847,9 @@ msgstr "Kniha adres"
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:675
-#: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1621 src/prefs_matcher.c:1628
-#: src/prefs_matcher.c:1636 src/prefs_matcher.c:1638 src/prefs_matcher.c:2522
-#: src/prefs_matcher.c:2526
+#: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1619 src/prefs_matcher.c:1626
+#: src/prefs_matcher.c:1634 src/prefs_matcher.c:1636 src/prefs_matcher.c:2520
+#: src/prefs_matcher.c:2524
 msgid "Any"
 msgstr "Kterákoliv"
 
@@ -903,7 +903,7 @@ msgstr "Zpracovat tato pole z hlavičky zprávy"
 msgid "Include subfolders"
 msgstr "Zahrnout podsložky"
 
-#: src/addrgather.c:450 src/prefs_filtering_action.c:1429
+#: src/addrgather.c:450 src/prefs_filtering_action.c:1426
 msgid "Header Name"
 msgstr "Záhlaví"
 
@@ -952,18 +952,18 @@ msgstr "Aktualizace adres"
 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
 msgstr "Aktualizace selhala. Změny do slovníku nebyly zapsány. "
 
-#: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9711
+#: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9624
 msgid "Notice"
 msgstr "Poznámka"
 
-#: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5821 src/compose.c:6342
-#: src/compose.c:12138 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
-#: src/messageview.c:855 src/messageview.c:882 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:810
-#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:4937
+#: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5780 src/compose.c:6301
+#: src/compose.c:12047 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
+#: src/messageview.c:855 src/messageview.c:882 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:788
+#: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:4895
 msgid "Warning"
 msgstr "Varování"
 
-#: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5758 src/inc.c:663
+#: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5717 src/inc.c:663
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:155 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:314
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
@@ -1458,338 +1458,338 @@ msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
 msgid "pm"
 msgstr "odp."
 
-#: src/compose.c:589
+#: src/compose.c:591
 msgid "_Add..."
 msgstr "_Přidat..."
 
-#: src/compose.c:590 src/mh_gtk.c:375 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
+#: src/compose.c:592 src/mh_gtk.c:377 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:316
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Odstranit"
 
-#: src/compose.c:592 src/folderview.c:254
+#: src/compose.c:594 src/folderview.c:254
 msgid "_Properties..."
 msgstr "_Vlastnosti..."
 
-#: src/compose.c:599 src/mainwindow.c:516 src/messageview.c:211
+#: src/compose.c:601 src/mainwindow.c:516 src/messageview.c:211
 msgid "_Message"
 msgstr "_Zpráva"
 
-#: src/compose.c:602
+#: src/compose.c:604
 msgid "_Spelling"
 msgstr "_Pravopis"
 
-#: src/compose.c:604 src/compose.c:671
+#: src/compose.c:606 src/compose.c:673
 msgid "_Options"
 msgstr "Nastav_ení"
 
-#: src/compose.c:608
+#: src/compose.c:610
 msgid "S_end"
 msgstr "_Odeslat"
 
-#: src/compose.c:609
+#: src/compose.c:611
 msgid "Send _later"
 msgstr "Poslat _později"
 
-#: src/compose.c:612
+#: src/compose.c:614
 msgid "_Attach file"
 msgstr "Připojit _soubor"
 
-#: src/compose.c:613
+#: src/compose.c:615
 msgid "_Insert file"
 msgstr "_Vložit soubor"
 
-#: src/compose.c:614
+#: src/compose.c:616
 msgid "Insert si_gnature"
 msgstr "Vložit p_odpis"
 
-#: src/compose.c:615
+#: src/compose.c:617
 msgid "_Replace signature"
 msgstr "Na_hradit podpis"
 
-#: src/compose.c:619
+#: src/compose.c:621
 msgid "_Print"
 msgstr "_Tisk"
 
-#: src/compose.c:624 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
+#: src/compose.c:626 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Zpět"
 
-#: src/compose.c:625 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
+#: src/compose.c:627 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
 msgid "_Redo"
 msgstr "Z_novu"
 
-#: src/compose.c:628 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
+#: src/compose.c:630 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
 msgid "Cu_t"
 msgstr "_Vyjmout"
 
-#: src/compose.c:632
+#: src/compose.c:634
 msgid "_Special paste"
 msgstr "_Vložit jinak"
 
-#: src/compose.c:633
+#: src/compose.c:635
 msgid "As _quotation"
 msgstr "Jako _citaci"
 
-#: src/compose.c:634
+#: src/compose.c:636
 msgid "_Wrapped"
 msgstr "_Zalomené"
 
-#: src/compose.c:635
+#: src/compose.c:637
 msgid "_Unwrapped"
 msgstr "_Nezalomené"
 
-#: src/compose.c:637 src/mainwindow.c:549
+#: src/compose.c:639 src/mainwindow.c:549
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
 msgid "Select _all"
 msgstr "Vybrat vš_e"
 
-#: src/compose.c:639
+#: src/compose.c:641
 msgid "A_dvanced"
 msgstr "Po_kročilé"
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:642
 msgid "Move a character backward"
 msgstr "Přesun o znak zpět"
 
-#: src/compose.c:641
+#: src/compose.c:643
 msgid "Move a character forward"
 msgstr "Přesun o znak dále"
 
-#: src/compose.c:642
+#: src/compose.c:644
 msgid "Move a word backward"
 msgstr "Přesun o slovo zpět"
 
-#: src/compose.c:643
+#: src/compose.c:645
 msgid "Move a word forward"
 msgstr "Přesun o slovo dále"
 
-#: src/compose.c:644
+#: src/compose.c:646
 msgid "Move to beginning of line"
 msgstr "Přesun na začátek řádku"
 
-#: src/compose.c:645
+#: src/compose.c:647
 msgid "Move to end of line"
 msgstr "Přesun na konec řádku"
 
-#: src/compose.c:646
+#: src/compose.c:648
 msgid "Move to previous line"
 msgstr "Přesun na předchozí řádek"
 
-#: src/compose.c:647
+#: src/compose.c:649
 msgid "Move to next line"
 msgstr "Přesun na další řádek"
 
-#: src/compose.c:648
+#: src/compose.c:650
 msgid "Delete a character backward"
 msgstr "Smazat znak zpět"
 
-#: src/compose.c:649
+#: src/compose.c:651
 msgid "Delete a character forward"
 msgstr "Smazat znak vpřed"
 
-#: src/compose.c:650
+#: src/compose.c:652
 msgid "Delete a word backward"
 msgstr "Smazat slovo zpět"
 
-#: src/compose.c:651
+#: src/compose.c:653
 msgid "Delete a word forward"
 msgstr "Smazat slovo vpřed"
 
-#: src/compose.c:652
+#: src/compose.c:654
 msgid "Delete line"
 msgstr "Smazat řádek"
 
-#: src/compose.c:653
+#: src/compose.c:655
 msgid "Delete to end of line"
 msgstr "Smazat do konce řádku"
 
-#: src/compose.c:656 src/messageview.c:228
+#: src/compose.c:658 src/messageview.c:228
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
 msgid "_Find"
 msgstr "_Najít"
 
-#: src/compose.c:659
+#: src/compose.c:661
 msgid "_Wrap current paragraph"
 msgstr "_Zalomit aktuální odstavec"
 
-#: src/compose.c:660
+#: src/compose.c:662
 msgid "Wrap all long _lines"
 msgstr "Zalomit všechny _dlouhé řádky"
 
-#: src/compose.c:662
+#: src/compose.c:664
 msgid "Edit with e_xternal editor"
 msgstr "Upravit e_xterním editorem"
 
-#: src/compose.c:665
+#: src/compose.c:667
 msgid "_Check all or check selection"
 msgstr "_Zkontrolovat vše nebo výběr"
 
-#: src/compose.c:666
+#: src/compose.c:668
 msgid "_Highlight all misspelled words"
 msgstr "Z_výraznit nesprávná slova"
 
-#: src/compose.c:667
+#: src/compose.c:669
 msgid "Check _backwards misspelled word"
 msgstr "Přejít na _předchozí chybu"
 
-#: src/compose.c:668
+#: src/compose.c:670
 msgid "_Forward to next misspelled word"
 msgstr "Přejít na _následující chybu"
 
-#: src/compose.c:675
+#: src/compose.c:677
 msgid "Reply _mode"
 msgstr "_Mód odpovědi"
 
-#: src/compose.c:677
+#: src/compose.c:679
 msgid "Privacy _System"
 msgstr "Systém _zabezpečení"
 
-#: src/compose.c:681
+#: src/compose.c:683
 msgid "_Priority"
 msgstr "_Priorita"
 
-#: src/compose.c:683 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:264
+#: src/compose.c:685 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:264
 msgid "Character _encoding"
 msgstr "_Kódování znaků"
 
-#: src/compose.c:688 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:269
+#: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:269
 msgid "Western European"
 msgstr "Západní Evropa"
 
-#: src/compose.c:689 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:270
+#: src/compose.c:691 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:270
 msgid "Baltic"
 msgstr "Baltské"
 
-#: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:271
+#: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:271
 msgid "Hebrew"
 msgstr "Hebrejština"
 
-#: src/compose.c:691 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:272
+#: src/compose.c:693 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:272
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabština"
 
-#: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:273
+#: src/compose.c:694 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:273
 msgid "Cyrillic"
 msgstr "Azbuka"
 
-#: src/compose.c:693 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:274
+#: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:274
 msgid "Japanese"
 msgstr "Japonština"
 
-#: src/compose.c:694 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:275
+#: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:275
 msgid "Chinese"
 msgstr "Čínština"
 
-#: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:276
+#: src/compose.c:697 src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:276
 msgid "Korean"
 msgstr "Korejština"
 
-#: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:277
+#: src/compose.c:698 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:277
 msgid "Thai"
 msgstr "Thajština"
 
-#: src/compose.c:699 src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:313
+#: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:313
 msgid "_Address book"
 msgstr "_Kniha adres"
 
-#: src/compose.c:701
+#: src/compose.c:703
 msgid "_Template"
 msgstr "Ša_blona"
 
-#: src/compose.c:703 src/mainwindow.c:762 src/messageview.c:333
+#: src/compose.c:705 src/mainwindow.c:762 src/messageview.c:333
 msgid "Actio_ns"
 msgstr "Ak_ce"
 
-#: src/compose.c:712
+#: src/compose.c:714
 msgid "Aut_o wrapping"
 msgstr "Aut_omatické zalamování"
 
-#: src/compose.c:713
+#: src/compose.c:715
 msgid "Auto _indent"
 msgstr "Automatické _odsazení"
 
-#: src/compose.c:714
+#: src/compose.c:716
 msgid "Si_gn"
 msgstr "Po_depsat"
 
-#: src/compose.c:715
+#: src/compose.c:717
 msgid "_Encrypt"
 msgstr "Ši_frovat"
 
-#: src/compose.c:716
+#: src/compose.c:718
 msgid "_Request Return Receipt"
 msgstr "_Vyžadovat potvrzení o doručení"
 
-#: src/compose.c:717
+#: src/compose.c:719
 msgid "Remo_ve references"
 msgstr "Odstranit reference"
 
-#: src/compose.c:718
+#: src/compose.c:720
 msgid "Show _ruler"
 msgstr "Zobrazit _pravítko"
 
-#: src/compose.c:723 src/compose.c:733
+#: src/compose.c:725 src/compose.c:735
 msgid "_Normal"
 msgstr "_Normální"
 
-#: src/compose.c:724 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:302
+#: src/compose.c:726 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:302
 msgid "_All"
 msgstr "_Všem"
 
-#: src/compose.c:725 src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:303
+#: src/compose.c:727 src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:303
 msgid "_Sender"
 msgstr "_Odesílateli"
 
-#: src/compose.c:726
+#: src/compose.c:728
 msgid "_Mailing-list"
 msgstr "Kon_ference"
 
-#: src/compose.c:731
+#: src/compose.c:733
 msgid "_Highest"
 msgstr "_Nejvyšší"
 
-#: src/compose.c:732
+#: src/compose.c:734
 msgid "Hi_gh"
 msgstr "Vy_soká"
 
-#: src/compose.c:734
+#: src/compose.c:736
 msgid "Lo_w"
 msgstr "Ní_zká"
 
-#: src/compose.c:735
+#: src/compose.c:737
 msgid "_Lowest"
 msgstr "Ne_jnižsí"
 
-#: src/compose.c:740 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:350
+#: src/compose.c:742 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:350
 msgid "_Automatic"
 msgstr "_Automaticky"
 
-#: src/compose.c:741 src/mainwindow.c:881 src/messageview.c:351
+#: src/compose.c:743 src/mainwindow.c:881 src/messageview.c:351
 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
 msgstr "7bitové ASCII (US-ASC_II)"
 
-#: src/compose.c:742 src/mainwindow.c:882 src/messageview.c:352
+#: src/compose.c:744 src/mainwindow.c:882 src/messageview.c:352
 msgid "Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/compose.c:746 src/mainwindow.c:886 src/messageview.c:356
+#: src/compose.c:748 src/mainwindow.c:886 src/messageview.c:356
 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/compose.c:749 src/mainwindow.c:889 src/messageview.c:359
+#: src/compose.c:751 src/mainwindow.c:889 src/messageview.c:359
 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "Řečtina (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/compose.c:754 src/mainwindow.c:894 src/messageview.c:364
+#: src/compose.c:756 src/mainwindow.c:894 src/messageview.c:364
 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "Turečtina (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/compose.c:1083
+#: src/compose.c:1085
 msgid "New message From format error."
 msgstr "Chyba ve formátu pole Od nové zprávy."
 
-#: src/compose.c:1176
+#: src/compose.c:1177
 msgid "New message subject format error."
 msgstr "Chyba v předmětu šablony nové zprávy."
 
@@ -1798,77 +1798,77 @@ msgstr "Chyba v předmětu šablony nové zprávy."
 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
 msgstr "Chyba v těle šablony \"Napsat\" na řádku %d."
 
-#: src/compose.c:1473
+#: src/compose.c:1469
 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
 msgstr "Není možno odpovědět. Originální email pravděpodobně neexistuje."
 
-#: src/compose.c:1656 src/quote_fmt.c:587
+#: src/compose.c:1652 src/quote_fmt.c:587
 msgid ""
 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
 "address."
 msgstr ""
 "Pole \"Od\" v šabloně \"Odpovědět\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
 
-#: src/compose.c:1705 src/quote_fmt.c:590
+#: src/compose.c:1700 src/quote_fmt.c:590
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
 msgstr "Chyba v těle šablony \"Odpovědět\" na řádku %d."
 
-#: src/compose.c:1839 src/compose.c:2031 src/quote_fmt.c:607
+#: src/compose.c:1834 src/compose.c:2025 src/quote_fmt.c:607
 msgid ""
 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
 "address."
 msgstr "Pole \"Od\" v šabloně \"Předat\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
 
-#: src/compose.c:1900 src/quote_fmt.c:610
+#: src/compose.c:1894 src/quote_fmt.c:610
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
 msgstr "Chyba v těle šablony \"Předat\" na řádku %d."
 
-#: src/compose.c:2074
+#: src/compose.c:2067
 msgid "Fw: multiple emails"
 msgstr "Fw: vice zprav"
 
-#: src/compose.c:2576
+#: src/compose.c:2569
 #, c-format
 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
 msgstr "Chyba v těle šablony \"Přesměrovat\" na řádku %d."
 
-#: src/compose.c:2643 src/gtk/headers.h:14
+#: src/compose.c:2636 src/gtk/headers.h:14
 msgid "Cc:"
 msgstr "Kopie:"
 
-#: src/compose.c:2646 src/gtk/headers.h:15
+#: src/compose.c:2639 src/gtk/headers.h:15
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Skrytá kopie:"
 
-#: src/compose.c:2649 src/gtk/headers.h:12
+#: src/compose.c:2642 src/gtk/headers.h:12
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Odpovědět komu:"
 
-#: src/compose.c:2652 src/compose.c:4992 src/compose.c:4994
+#: src/compose.c:2645 src/compose.c:4963 src/compose.c:4965
 #: src/gtk/headers.h:33
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Diskusní skupiny:"
 
-#: src/compose.c:2655 src/gtk/headers.h:34
+#: src/compose.c:2648 src/gtk/headers.h:34
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Pokračování:"
 
-#: src/compose.c:2658 src/gtk/headers.h:17
+#: src/compose.c:2651 src/gtk/headers.h:17
 msgid "In-Reply-To:"
 msgstr "V odpovědi komu:"
 
-#: src/compose.c:2662 src/compose.c:4989 src/compose.c:4997
+#: src/compose.c:2655 src/compose.c:4960 src/compose.c:4968
 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:481
 msgid "To:"
 msgstr "Komu:"
 
-#: src/compose.c:2852
+#: src/compose.c:2841
 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
 msgstr "Nepodařilo se připojit soubor (konverze znakové sady se nezdařila)."
 
-#: src/compose.c:2858
+#: src/compose.c:2847
 #, c-format
 msgid ""
 "The following file has been attached: \n"
@@ -1886,73 +1886,73 @@ msgstr[2] ""
 "Následující soubory byly připojeny: \n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:3138
+#: src/compose.c:3124
 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
 msgstr "\"Značka pro citaci\" v šabloně je neplatná."
 
-#: src/compose.c:3647
+#: src/compose.c:3630
 #, c-format
 msgid "Could not get size of file '%s'."
 msgstr "Nemohu získat velikost souboru '%s'."
 
-#: src/compose.c:3658
+#: src/compose.c:3641
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
 "want to do that?"
 msgstr "Chystáte se vložit soubor %s do těla zprávy. Jste si tím jistý?"
 
-#: src/compose.c:3661
+#: src/compose.c:3644
 msgid "Are you sure?"
 msgstr "Jste si jistý?"
 
-#: src/compose.c:3662 src/compose.c:10737 src/compose.c:11615
+#: src/compose.c:3645 src/compose.c:10650 src/compose.c:11526
 msgid "_Insert"
 msgstr "_Vložit"
 
-#: src/compose.c:3786
+#: src/compose.c:3769
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Soubor %s je prázdný."
 
-#: src/compose.c:3787
+#: src/compose.c:3770
 msgid "Empty file"
 msgstr "Prázdný soubor"
 
-#: src/compose.c:3788
+#: src/compose.c:3771
 msgid "_Attach anyway"
 msgstr "_Přesto přiložit"
 
-#: src/compose.c:3797
+#: src/compose.c:3780
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "Nemohu načíst %s."
 
-#: src/compose.c:3824
+#: src/compose.c:3807
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Zpráva: %s"
 
-#: src/compose.c:4829 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:694
+#: src/compose.c:4800 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:694
 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [Upraveno]"
 
-#: src/compose.c:4836 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
+#: src/compose.c:4807 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
 
-#: src/compose.c:4839 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
+#: src/compose.c:4810 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
 #, c-format
 msgid "[no subject] - Compose message%s"
 msgstr "[žádný předmět] - Psaní zprávy%s"
 
-#: src/compose.c:4841 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
+#: src/compose.c:4812 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
 msgid "Compose message"
 msgstr "Napsat zprávu"
 
-#: src/compose.c:4868 src/messageview.c:903
+#: src/compose.c:4839 src/messageview.c:903
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1960,57 +1960,57 @@ msgstr ""
 "Není zadán účet pro odesílání mailů.\n"
 "Před odesláním vyberte prosím nějaký účet."
 
-#: src/compose.c:5089 src/compose.c:5126
+#: src/compose.c:5060 src/compose.c:5097
 #, c-format
 msgid "The only recipient is the default '%s' address. Send anyway?"
 msgstr "Jediný adresát je výchozí %s příjemce. Opravdu odeslat?"
 
-#: src/compose.c:5091 src/compose.c:5128 src/compose.c:5171 src/compose.c:5220
-#: src/prefs_account.c:3391 src/toolbar.c:487 src/toolbar.c:519
+#: src/compose.c:5062 src/compose.c:5099 src/compose.c:5142 src/compose.c:5190
+#: src/prefs_account.c:3323 src/toolbar.c:484 src/toolbar.c:516
 msgid "Send"
 msgstr "Odeslat"
 
-#: src/compose.c:5093 src/compose.c:5130 src/compose.c:5164 src/compose.c:5213
-#: src/compose.c:5759 src/folderview.c:2543 src/messageview.c:856
+#: src/compose.c:5064 src/compose.c:5101 src/compose.c:5135 src/compose.c:5183
+#: src/compose.c:5718 src/folderview.c:2543 src/messageview.c:856
 #: src/messageview.c:884 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:210
-#: src/toolbar.c:3030
+#: src/toolbar.c:2933
 msgid "_Send"
 msgstr "_Odeslat"
 
-#: src/compose.c:5147
+#: src/compose.c:5118
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Není uveden příjemce."
 
-#: src/compose.c:5166 src/compose.c:5215
+#: src/compose.c:5137 src/compose.c:5185
 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:212
 msgid "_Queue"
 msgstr "_Fronta"
 
-#: src/compose.c:5167
+#: src/compose.c:5138
 #, c-format
 msgid "Subject is empty. %s"
 msgstr "Předmět je prázdný.  %s"
 
-#: src/compose.c:5168 src/compose.c:5217
+#: src/compose.c:5139 src/compose.c:5187
 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
 msgid "Send it anyway?"
 msgstr "Přesto odeslat?"
 
-#: src/compose.c:5169 src/compose.c:5218
+#: src/compose.c:5140 src/compose.c:5188
 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
 msgid "Queue it anyway?"
 msgstr "Opravdu zařadit do fronty?"
 
-#: src/compose.c:5171 src/compose.c:5220 src/toolbar.c:520
+#: src/compose.c:5142 src/compose.c:5190 src/toolbar.c:517
 msgid "Send later"
 msgstr "Poslat později"
 
-#: src/compose.c:5216
+#: src/compose.c:5186
 #, c-format
 msgid "Sending to %d recipients. %s"
 msgstr "Posílám %d příjemcům. %s"
 
-#: src/compose.c:5273 src/compose.c:10209
+#: src/compose.c:5243 src/compose.c:10122
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -2020,7 +2020,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Konverze znakové sady se nezdařila."
 
-#: src/compose.c:5276 src/compose.c:10212
+#: src/compose.c:5246 src/compose.c:10125
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -2030,7 +2030,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Nepodařilo se získat šifrovací klíč příjemce."
 
-#: src/compose.c:5282 src/compose.c:10206
+#: src/compose.c:5252 src/compose.c:10119
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -2041,7 +2041,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Podepisování se nezdařilo: %s"
 
-#: src/compose.c:5285
+#: src/compose.c:5255
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -2052,11 +2052,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: src/compose.c:5287
+#: src/compose.c:5257
 msgid "Could not queue message for sending."
 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
 
-#: src/compose.c:5302 src/compose.c:5362
+#: src/compose.c:5272 src/compose.c:5332
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
@@ -2064,7 +2064,7 @@ msgstr ""
 "Zpráva byla uložena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
 
-#: src/compose.c:5358
+#: src/compose.c:5328
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -2073,7 +2073,7 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
 
-#: src/compose.c:5755
+#: src/compose.c:5714
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message \n"
@@ -2084,7 +2084,7 @@ msgstr ""
 "na %s.\n"
 "Odeslat v kódování %s?"
 
-#: src/compose.c:5817
+#: src/compose.c:5776
 #, c-format
 msgid ""
 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
@@ -2097,72 +2097,72 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Přesto odeslat?"
 
-#: src/compose.c:5928
+#: src/compose.c:5887
 #, c-format
 msgid "Couldn't encrypt the email: %s"
 msgstr "Nepodařilo se zašifrovat zprávu: %s"
 
-#: src/compose.c:6049
+#: src/compose.c:6008
 msgid "Encryption warning"
 msgstr "Varování šifrování"
 
-#: src/compose.c:6050
+#: src/compose.c:6009
 msgid "C_ontinue"
 msgstr "_Pokračovat"
 
-#: src/compose.c:6099
+#: src/compose.c:6058
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání pošty!"
 
-#: src/compose.c:6108
+#: src/compose.c:6067
 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
 msgstr "Vybraný účet není NNTP: Odeslání není možné. "
 
-#: src/compose.c:6341
+#: src/compose.c:6300
 #, c-format
 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
 msgstr "Příloha %s už neexistuje. Ignorovat?"
 
-#: src/compose.c:6342 src/mainwindow.c:656 src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2560
+#: src/compose.c:6301 src/mainwindow.c:656 src/toolbar.c:274 src/toolbar.c:2466
 msgid "Cancel sending"
 msgstr "Zrušit posílání"
 
-#: src/compose.c:6342
+#: src/compose.c:6301
 msgid "Ignore attachment"
 msgstr "Ignorovat přílohu"
 
-#: src/compose.c:6382
+#: src/compose.c:6341
 #, c-format
 msgid "Original %s part"
 msgstr "Část originálu %s"
 
-#: src/compose.c:6982
+#: src/compose.c:6941
 msgid "Add to address _book"
 msgstr "Přidat do knihy adres"
 
-#: src/compose.c:7143
+#: src/compose.c:7102
 msgid "Delete entry contents"
 msgstr "Smazat obsah pole"
 
-#: src/compose.c:7147 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
+#: src/compose.c:7106 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
 msgstr "Použijte <tab> pro automatické dokončení podle knihy adres"
 
-#: src/compose.c:7362
+#: src/compose.c:7321
 msgid "Mime type"
 msgstr "MIME typ"
 
-#: src/compose.c:7368 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:407
+#: src/compose.c:7327 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:393
 #: src/prefs_matcher.c:630 src/prefs_summaries.c:442
-#: src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:447
+#: src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:446
 msgid "Size"
 msgstr "Délka"
 
-#: src/compose.c:7431
+#: src/compose.c:7390
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Uložit zprávu do "
 
-#: src/compose.c:7468 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:519
+#: src/compose.c:7427 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:519
 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
 #: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1075
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:229
@@ -2173,27 +2173,27 @@ msgstr "Uložit zprávu do "
 msgid "_Browse"
 msgstr "P_rocházet"
 
-#: src/compose.c:7490
+#: src/compose.c:7449
 msgid "Select folder to save message to"
 msgstr "Vybrat složku pro uložení zprávy"
 
-#: src/compose.c:7947
+#: src/compose.c:7906
 msgid "Hea_der"
 msgstr "_Záhlaví"
 
-#: src/compose.c:7952
+#: src/compose.c:7911
 msgid "_Attachments"
 msgstr "_Přílohy"
 
-#: src/compose.c:7966
+#: src/compose.c:7925
 msgid "Othe_rs"
 msgstr "_Ostatní"
 
-#: src/compose.c:7981
+#: src/compose.c:7940
 msgid "S_ubject:"
 msgstr "Pře_dmět:"
 
-#: src/compose.c:8205
+#: src/compose.c:8164
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -2202,19 +2202,19 @@ msgstr ""
 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:8352
+#: src/compose.c:8311
 msgid "_From:"
 msgstr "_Od:"
 
-#: src/compose.c:8369
+#: src/compose.c:8328
 msgid "Account to use for this email"
 msgstr "Účet použitý pro tuto zprávu"
 
-#: src/compose.c:8371
+#: src/compose.c:8330
 msgid "Sender address to be used"
 msgstr "Adresa odesílatele musí být uvedena"
 
-#: src/compose.c:8553
+#: src/compose.c:8496
 #, c-format
 msgid ""
 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
@@ -2223,50 +2223,50 @@ msgstr ""
 "Systém zabezpečení '%s' se nepodařilo načíst. Nebudete moci digitálně "
 "podepsat nebo šifrovat zprávu."
 
-#: src/compose.c:8664 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1174
+#: src/compose.c:8597 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1174
 msgid "_None"
 msgstr "Žá_dné"
 
-#: src/compose.c:8765 src/prefs_template.c:752
+#: src/compose.c:8698 src/prefs_template.c:750
 #, c-format
 msgid "The body of the template has an error at line %d."
 msgstr "Chyba v těle šablony na řádku %d."
 
-#: src/compose.c:8862
+#: src/compose.c:8793
 #, c-format
 msgctxt "'%s' stands for a header name"
 msgid "Template '%s' format error."
 msgstr "Chyba formátu %s šablony."
 
-#: src/compose.c:9281
+#: src/compose.c:9194
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Neplatný MIME typ."
 
-#: src/compose.c:9296
+#: src/compose.c:9209
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
 
-#: src/compose.c:9370
+#: src/compose.c:9283
 msgid "Properties"
 msgstr "Vlastnosti"
 
-#: src/compose.c:9387
+#: src/compose.c:9300
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME typ"
 
-#: src/compose.c:9428
+#: src/compose.c:9341
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kódování"
 
-#: src/compose.c:9448
+#: src/compose.c:9361
 msgid "Path"
 msgstr "Cesta k souboru"
 
-#: src/compose.c:9449
+#: src/compose.c:9362
 msgid "File name"
 msgstr "Název souboru"
 
-#: src/compose.c:9708
+#: src/compose.c:9621
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -2277,15 +2277,15 @@ msgstr ""
 "Mám přerušit proces?\n"
 "číslo procesu: %d"
 
-#: src/compose.c:10175 src/messageview.c:1105
+#: src/compose.c:10088 src/messageview.c:1105
 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
 msgstr "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
 
-#: src/compose.c:10201
+#: src/compose.c:10114
 msgid "Could not queue message."
 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
 
-#: src/compose.c:10203
+#: src/compose.c:10116
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message:\n"
@@ -2296,15 +2296,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: src/compose.c:10381
+#: src/compose.c:10294
 msgid "Could not save draft."
 msgstr "Nelze uložit koncept."
 
-#: src/compose.c:10385
+#: src/compose.c:10298
 msgid "Could not save draft"
 msgstr "Nelze uložit koncept"
 
-#: src/compose.c:10386
+#: src/compose.c:10299
 msgid ""
 "Could not save draft.\n"
 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
@@ -2312,24 +2312,24 @@ msgstr ""
 "Nemohu uložit koncept.\n"
 "Chcete zrušit ukončení nebo zahodit tuto zprávu?"
 
-#: src/compose.c:10388
+#: src/compose.c:10301
 msgid "_Cancel exit"
 msgstr "_Zrušit ukončení"
 
-#: src/compose.c:10388
+#: src/compose.c:10301
 msgid "_Discard email"
 msgstr "_Zahodit zprávu"
 
-#: src/compose.c:10548 src/compose.c:10562
+#: src/compose.c:10461 src/compose.c:10475
 msgid "Select file"
 msgstr "Výběr souboru"
 
-#: src/compose.c:10576
+#: src/compose.c:10489
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
 msgstr "Soubor '%s' nelze číst."
 
-#: src/compose.c:10578
+#: src/compose.c:10491
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
@@ -2338,50 +2338,50 @@ msgstr ""
 "Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
 "pro nastavené kódování, vložení může obsahovat chyby."
 
-#: src/compose.c:10657
+#: src/compose.c:10570
 msgid "Discard message"
 msgstr "Zrušit zprávu"
 
-#: src/compose.c:10658
+#: src/compose.c:10571
 msgid "This message has been modified. Discard it?"
 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
 
-#: src/compose.c:10659 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
+#: src/compose.c:10572 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
 msgid "_Discard"
 msgstr "_Zahodit"
 
-#: src/compose.c:10659 src/compose.c:10663
+#: src/compose.c:10572 src/compose.c:10576
 msgid "_Save to Drafts"
 msgstr "Uložit jako _koncept"
 
-#: src/compose.c:10661 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:431
+#: src/compose.c:10574 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:431
 msgid "Save changes"
 msgstr "Uložit změny"
 
-#: src/compose.c:10662
+#: src/compose.c:10575
 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete uložit poslední změny?"
 
-#: src/compose.c:10663
+#: src/compose.c:10576
 msgid "_Don't save"
 msgstr "_Neukládat"
 
-#: src/compose.c:10734
+#: src/compose.c:10647
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
 msgstr "Chcete použít šablonu '%s'?"
 
-#: src/compose.c:10736
+#: src/compose.c:10649
 msgid "Apply template"
 msgstr "Použít šablonu"
 
-#: src/compose.c:10737 src/prefs_actions.c:329 src/prefs_filtering_action.c:610
+#: src/compose.c:10650 src/prefs_actions.c:329 src/prefs_filtering_action.c:610
 #: src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:774 src/prefs_template.c:311
 #: src/prefs_toolbar.c:1063
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Nahradit"
 
-#: src/compose.c:11608
+#: src/compose.c:11519
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to insert the contents of the file into the message body, or "
@@ -2399,20 +2399,20 @@ msgstr[2] ""
 "Chcete obsah %d souborů vložit do textu zprávy nebo soubory připojit ke "
 "zprávě jako přílohu?"
 
-#: src/compose.c:11614
+#: src/compose.c:11525
 msgid "Insert or attach?"
 msgstr "Vložit nebo připojit?"
 
-#: src/compose.c:11615
+#: src/compose.c:11526
 msgid "_Attach"
 msgstr "_Přiložit"
 
-#: src/compose.c:11835
+#: src/compose.c:11744
 #, c-format
 msgid "Quote format error at line %d."
 msgstr "Chyba formátu citace na řádku %d."
 
-#: src/compose.c:12132
+#: src/compose.c:12041
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
@@ -2443,7 +2443,7 @@ msgstr ""
 msgid "Debug log"
 msgstr "Debug log"
 
-#: src/crash.c:251 src/toolbar.c:539
+#: src/crash.c:251 src/toolbar.c:534
 msgid "Close"
 msgstr "Zavřít"
 
@@ -2629,7 +2629,7 @@ msgid " Check File "
 msgstr " Otestovat soubor "
 
 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
-#: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:2017
+#: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:1976
 #: src/wizard.c:1196 src/wizard.c:1616
 msgid "File"
 msgstr "Soubor"
@@ -2678,12 +2678,12 @@ msgstr "Upravit složku"
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Zadejte název složky:"
 
-#: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:571 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
+#: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:594 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
 msgid "New folder"
 msgstr "Nová složka"
 
-#: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:572 src/mh_gtk.c:145
+#: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:595 src/mh_gtk.c:145
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Zadejte název složky:"
@@ -2753,7 +2753,7 @@ msgstr "Alespoň jeden atribut musí být uveden."
 msgid "Connected successfully to server"
 msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
 
-#: src/editldap.c:336 src/editldap.c:995
+#: src/editldap.c:336 src/editldap.c:971
 msgid "Edit LDAP Server"
 msgstr "Upravit LDAP server"
 
@@ -2776,7 +2776,7 @@ msgstr ""
 msgid "STARTTLS"
 msgstr "STARTTLS"
 
-#: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3464
+#: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3396
 msgid "SSL/TLS"
 msgstr "SSL/TLS"
 
@@ -2916,11 +2916,11 @@ msgstr ""
 "výkonu používá automatické dokončování adres při vyhledávání vždy podmínku "
 "\"začíná na\" bez ohledu na toto nastavení."
 
-#: src/editldap.c:712
+#: src/editldap.c:702
 msgid "Bind DN"
 msgstr "Připojovací jméno"
 
-#: src/editldap.c:721
+#: src/editldap.c:711
 msgid ""
 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
@@ -2932,52 +2932,46 @@ msgstr ""
 "\"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". Pro prohledávání obvykle není nutno "
 "vyplňovat."
 
-#: src/editldap.c:728
+#: src/editldap.c:718
 msgid "Bind Password"
 msgstr "Připojovací heslo"
 
-#: src/editldap.c:738
+#: src/editldap.c:728
 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
 msgstr ""
 "Heslo, které bude použito pro připojení spolu s údajem \"Přihlašovací jméno"
 "\"."
 
-#: src/editldap.c:741 src/prefs_account.c:1314 src/prefs_account.c:1862
-#: src/prefs_account.c:2581 src/prefs_account.c:2609
-#, fuzzy
-msgid "Show password"
-msgstr "SMTP heslo:"
-
-#: src/editldap.c:750
+#: src/editldap.c:733
 msgid "Timeout (secs)"
 msgstr "Časový limit (s)"
 
-#: src/editldap.c:764
+#: src/editldap.c:747
 msgid "The timeout period in seconds."
 msgstr "Časový limit v sekundách."
 
-#: src/editldap.c:768
+#: src/editldap.c:751
 msgid "Maximum Entries"
 msgstr "Maximum položek"
 
-#: src/editldap.c:782
+#: src/editldap.c:765
 msgid ""
 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
 msgstr "Maximální počet položek, které budou vráceny při prohledávání."
 
-#: src/editldap.c:797 src/prefs_account.c:3355
+#: src/editldap.c:780 src/prefs_account.c:3287
 msgid "Basic"
 msgstr "Server"
 
-#: src/editldap.c:799 src/gtk/quicksearch.c:708
+#: src/editldap.c:782 src/gtk/quicksearch.c:708
 msgid "Extended"
 msgstr "Ostatní"
 
-#: src/editldap.c:1000
+#: src/editldap.c:976
 msgid "Add New LDAP Server"
 msgstr "Přidat nový LDAP server"
 
-#: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1450
+#: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1447
 #: src/prefs_summaries.c:449
 msgid "Tag"
 msgstr "Značka"
@@ -2990,32 +2984,32 @@ msgstr "Odstranit značku"
 msgid "Do you really want to delete this tag?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto značku?"
 
-#: src/edittags.c:251
+#: src/edittags.c:244
 msgid "Delete all tags"
 msgstr "Odstranit všechny značky"
 
-#: src/edittags.c:252
+#: src/edittags.c:245
 msgid "Do you really want to delete all tags?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechny značky?"
 
-#: src/edittags.c:423
+#: src/edittags.c:416
 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
 msgstr "Vložili jste rezervované jméno tagu, prosím vyberte jiné."
 
-#: src/edittags.c:465
+#: src/edittags.c:458
 msgid "Tag is not set."
 msgstr "Hodnota není nastavena."
 
-#: src/edittags.c:530
+#: src/edittags.c:523
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Apply tags"
 msgstr "Použít značky"
 
-#: src/edittags.c:544
+#: src/edittags.c:537
 msgid "New tag:"
 msgstr "Nová značka:"
 
-#: src/edittags.c:577
+#: src/edittags.c:570
 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
 msgstr "Vyberte značku pro přidání/odstranění. Změny jsou okamžité."
 
@@ -3039,16 +3033,6 @@ msgstr "Přidat nový vCard záznam"
 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
 msgstr "Není možné nastavit klientský certifikát.\n"
 
-#: src/etpan/nntp-thread.c:861
-#, fuzzy
-msgid "couldn't get xover range\n"
-msgstr "nelze získat xover\n"
-
-#: src/etpan/nntp-thread.c:954
-#, fuzzy
-msgid "couldn't get xhdr range\n"
-msgstr "nelze získat xhdr\n"
-
 #: src/exphtmldlg.c:105
 msgid "Please specify output directory and file to create."
 msgstr "Zadejte prosím adresář pro výstup a soubor, který se bude vytvořen."
@@ -3109,10 +3093,10 @@ msgid "Stylesheet"
 msgstr "Šablona stylu"
 
 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:387 src/gtk/gtkaspell.c:1571
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2225 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1190
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1190
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:313
-#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:949
-#: src/prefs_toolbar.c:790 src/prefs_toolbar.c:1479 src/summaryview.c:6061
+#: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:941
+#: src/prefs_toolbar.c:790 src/prefs_toolbar.c:1479 src/summaryview.c:6019
 msgid "None"
 msgstr "Žádná"
 
@@ -3121,7 +3105,7 @@ msgstr "Žádná"
 msgid "Default"
 msgstr "Výchozí"
 
-#: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:246
+#: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:243
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:151 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:167
 msgid "Full"
 msgstr "Úplná"
@@ -3351,7 +3335,7 @@ msgstr "Exportovat knihu adres do LDIF souboru"
 msgid "Distinguished Name"
 msgstr "Rozlišovací jméno (dn)"
 
-#: src/export.c:113 src/summaryview.c:8219
+#: src/export.c:113 src/summaryview.c:8177
 msgid "Export to mbox file"
 msgstr "Exportovat do mbox souboru"
 
@@ -3607,23 +3591,23 @@ msgstr ""
 "filtrování zprávy (%s%s%s)\n"
 "%ssoubor zprávy: %s\n"
 
-#: src/folder.c:1570 src/prefs_folder_item.c:315
+#: src/folder.c:1570 src/foldersel.c:412 src/prefs_folder_item.c:315
 msgid "Inbox"
 msgstr "Doručená pošta"
 
-#: src/folder.c:1574
+#: src/folder.c:1574 src/foldersel.c:416
 msgid "Sent"
 msgstr "Odeslaná pošta"
 
-#: src/folder.c:1578 src/prefs_folder_item.c:318
+#: src/folder.c:1578 src/foldersel.c:420 src/prefs_folder_item.c:318
 msgid "Queue"
 msgstr "Fronta"
 
-#: src/folder.c:1582 src/prefs_folder_item.c:319
+#: src/folder.c:1582 src/foldersel.c:424 src/prefs_folder_item.c:319
 msgid "Trash"
 msgstr "Koš"
 
-#: src/folder.c:1586 src/prefs_folder_item.c:317
+#: src/folder.c:1586 src/foldersel.c:428 src/prefs_folder_item.c:317
 msgid "Drafts"
 msgstr "Koncepty"
 
@@ -3668,29 +3652,29 @@ msgstr "Jméno složky nemůže končit tečkou."
 msgid "Select folder"
 msgstr "Vybrat složku"
 
-#: src/foldersel.c:573 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
+#: src/foldersel.c:596 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
 msgid "NewFolder"
 msgstr "Nová složka"
 
-#: src/foldersel.c:581 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
+#: src/foldersel.c:604 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
 #: src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262 src/news_gtk.c:299
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:430
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:432
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:204
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2059
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2063
 #, c-format
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
 
-#: src/foldersel.c:596 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
+#: src/foldersel.c:619 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:442 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:217
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2066
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:444 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:217
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2070
 #, c-format
 msgid "The folder '%s' already exists."
 msgstr "Složka '%s' už existuje."
 
-#: src/foldersel.c:603 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
+#: src/foldersel.c:626 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:124
 #, c-format
@@ -3735,14 +3719,14 @@ msgstr "Odeslat _frontu..."
 
 #: src/folderview.c:397 src/folderview.c:444
 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
-#: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:393 src/summaryview.c:6335
+#: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:393 src/summaryview.c:6293
 msgid "New"
 msgstr "Nové"
 
 #: src/folderview.c:398 src/folderview.c:445
 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
-#: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:392 src/summaryview.c:6337
-#: src/toolbar.c:512
+#: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:392 src/summaryview.c:6295
+#: src/toolbar.c:509
 msgid "Unread"
 msgstr "Nepřečtené"
 
@@ -3752,7 +3736,7 @@ msgid "Total"
 msgstr "Celkem"
 
 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
-#: src/folderview.c:447 src/summaryview.c:448
+#: src/folderview.c:447 src/summaryview.c:447
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
@@ -3760,7 +3744,7 @@ msgstr "#"
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Nastavuji informace o složce..."
 
-#: src/folderview.c:867 src/summaryview.c:4182
+#: src/folderview.c:867 src/summaryview.c:4140
 msgid "Mark all as read"
 msgstr "Označit všechny jako přečtené"
 
@@ -3772,11 +3756,11 @@ msgstr ""
 "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce a jejích podsložkách "
 "jako přečtené?"
 
-#: src/folderview.c:870 src/summaryview.c:4183
+#: src/folderview.c:870 src/summaryview.c:4141
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako přečtené?"
 
-#: src/folderview.c:873 src/summaryview.c:4221
+#: src/folderview.c:873 src/summaryview.c:4179
 msgid "Mark all as unread"
 msgstr "Označit všechny jako nepřečtené"
 
@@ -3788,16 +3772,16 @@ msgstr ""
 "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce a jejích podsložkách "
 "jako nepřečtené?"
 
-#: src/folderview.c:876 src/summaryview.c:4222
+#: src/folderview.c:876 src/summaryview.c:4180
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as unread?"
 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako nepřečtené?"
 
-#: src/folderview.c:1066 src/imap.c:4606
+#: src/folderview.c:1066 src/imap.c:4605
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s/%s..."
 msgstr "Prohledávám složku %s/%s..."
 
-#: src/folderview.c:1069 src/imap.c:4610 src/mainwindow.c:5249 src/setup.c:96
+#: src/folderview.c:1069 src/imap.c:4609 src/mainwindow.c:5249 src/setup.c:96
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s..."
 msgstr "Prohledávám složku %s..."
@@ -3856,27 +3840,27 @@ msgstr "Odstranit všechny zprávy v koši?"
 msgid "_Empty trash"
 msgstr "_Vyprázdnit koš"
 
-#: src/folderview.c:2529 src/inc.c:1533 src/toolbar.c:3008
+#: src/folderview.c:2529 src/inc.c:1533 src/toolbar.c:2911
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Varování offline režimu"
 
-#: src/folderview.c:2530 src/toolbar.c:3009
+#: src/folderview.c:2530 src/toolbar.c:2912
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Pracujete v režimu offline. Přepnout?"
 
-#: src/folderview.c:2541 src/toolbar.c:3028
+#: src/folderview.c:2541 src/toolbar.c:2931
 msgid "Send queued messages"
 msgstr "Odeslat pozdržené zprávy"
 
-#: src/folderview.c:2542 src/toolbar.c:3029
+#: src/folderview.c:2542 src/toolbar.c:2932
 msgid "Send all queued messages?"
 msgstr "Odeslat všechny zprávy ve frontě pozdržených zpráv?"
 
-#: src/folderview.c:2551 src/toolbar.c:3048
+#: src/folderview.c:2551 src/toolbar.c:2951
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "Při posílání pozdržených zpráv nastala stejná chyba."
 
-#: src/folderview.c:2554 src/main.c:2780 src/toolbar.c:3051
+#: src/folderview.c:2554 src/main.c:2752 src/toolbar.c:2954
 #, c-format
 msgid ""
 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
@@ -3942,7 +3926,7 @@ msgstr "Přesun se nezdařil!"
 msgid "Processing configuration for folder %s"
 msgstr "Zpracování složky - pravidla pro složku %s"
 
-#: src/folderview.c:3177 src/summaryview.c:4618 src/summaryview.c:4724
+#: src/folderview.c:3177 src/summaryview.c:4576 src/summaryview.c:4682
 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
 msgstr "Cílová složka může být použita pouze k uložení podsložek."
 
@@ -3966,7 +3950,7 @@ msgstr " Vyhledat "
 msgid "Newsgroup name"
 msgstr "Název diskusní skupiny"
 
-#: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:184
+#: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:171
 msgid "Messages"
 msgstr "Zprávy"
 
@@ -3982,7 +3966,7 @@ msgstr "moderovaný"
 msgid "readonly"
 msgstr "pouze pro čtení"
 
-#: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:302
+#: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:114
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:148
 msgid "unknown"
@@ -3992,7 +3976,7 @@ msgstr "neznámý"
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin."
 
-#: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1934 src/summaryview.c:1600
+#: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1922 src/summaryview.c:1587
 msgid "Done."
 msgstr "Hotovo."
 
@@ -4022,11 +4006,11 @@ msgstr ""
 "Claws Mail je volně šiřitelný software distribuovaný pod licencí GPL. Pokud "
 "chcete přispět na projekt Claws Mail, můžete tak učinit na:"
 
-#: src/gtk/about.c:162 src/gtk/about.c:850
+#: src/gtk/about.c:162
 msgid ""
 "Copyright (C) 1999-2017\n"
 "The Claws Mail Team\n"
-"and Hiroyuki Yamamoto"
+" and Hiroyuki Yamamoto"
 msgstr ""
 "Copyright (C) 1999-2017\n"
 "The Claws Mail Team\n"
@@ -4063,7 +4047,7 @@ msgstr ""
 "Lokalizace: %s (znaková sada: %s)\n"
 "Operační systém: neznámý"
 
-#: src/gtk/about.c:247 src/prefs_themes.c:808 src/wizard.c:527
+#: src/gtk/about.c:247 src/prefs_themes.c:805 src/wizard.c:527
 msgid "The Claws Mail Team"
 msgstr "Tým Claws Mail"
 
@@ -4179,44 +4163,44 @@ msgstr ""
 "Kopii GNU General Public License byste měli obdržet společně s tímto "
 "programem. Pokud ne, viz."
 
-#: src/gtk/about.c:717 src/main.c:2604
+#: src/gtk/about.c:717 src/main.c:2576
 msgid "Session statistics\n"
 msgstr "Statistiky relace\n"
 
-#: src/gtk/about.c:727 src/gtk/about.c:730 src/main.c:2614 src/main.c:2617
+#: src/gtk/about.c:727 src/gtk/about.c:730 src/main.c:2586 src/main.c:2589
 #, c-format
 msgid "Started: %s\n"
 msgstr "Spuštěno: %s\n"
 
-#: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2623
+#: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2595
 msgid "Incoming traffic\n"
 msgstr "Příchozí provoz\n"
 
-#: src/gtk/about.c:740 src/main.c:2626
+#: src/gtk/about.c:740 src/main.c:2598
 #, c-format
 msgid "Received messages: %d\n"
 msgstr "Přijaté zprávy: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2632
+#: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2604
 msgid "Outgoing traffic\n"
 msgstr "Odchozí provoz\n"
 
-#: src/gtk/about.c:750 src/main.c:2635
+#: src/gtk/about.c:750 src/main.c:2607
 #, c-format
 msgid "New/redirected messages: %d\n"
 msgstr "Nové/přesměrované zprávy: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:755 src/main.c:2639
+#: src/gtk/about.c:755 src/main.c:2611
 #, c-format
 msgid "Replied messages: %d\n"
 msgstr "Zodpovězené zprávy: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:760 src/main.c:2643
+#: src/gtk/about.c:760 src/main.c:2615
 #, c-format
 msgid "Forwarded messages: %d\n"
 msgstr "Přeposlané zprávy: %d\n"
 
-#: src/gtk/about.c:765 src/main.c:2647
+#: src/gtk/about.c:765 src/main.c:2619
 #, c-format
 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
 msgstr "Celkem odchozích zpráv: %d\n"
@@ -4225,6 +4209,16 @@ msgstr "Celkem odchozích zpráv: %d\n"
 msgid "About Claws Mail"
 msgstr "O Claws Mail"
 
+#: src/gtk/about.c:850
+msgid ""
+"Copyright (C) 1999-2017\n"
+"The Claws Mail Team\n"
+"and Hiroyuki Yamamoto"
+msgstr ""
+"Copyright (C) 1999-2017\n"
+"The Claws Mail Team\n"
+"a Hiroyuki Yamamoto"
+
 #: src/gtk/about.c:864
 msgid "_Info"
 msgstr "_Informace"
@@ -4249,63 +4243,63 @@ msgstr "_Poznámky k verzi"
 msgid "_Statistics"
 msgstr "_Statistiky"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:362
+#: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:367
 msgid "Orange"
 msgstr "Oranžová"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:366
+#: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:371
 msgid "Red"
 msgstr "Červená"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:370
+#: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:375
 msgid "Pink"
 msgstr "Růžová"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:374
+#: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:379
 msgid "Sky blue"
 msgstr "Nebeská modř"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:378
+#: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:383
 msgid "Blue"
 msgstr "Modrá"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:382
+#: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:387
 msgid "Green"
 msgstr "Zelená"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:386
+#: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:391
 msgid "Brown"
 msgstr "Hnědá"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:390
+#: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:395
 msgid "Grey"
 msgstr "Šedá"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:394
+#: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:399
 msgid "Light brown"
 msgstr "Světle hnědá"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:398
+#: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:403
 msgid "Dark red"
 msgstr "Tmavě červená"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:402
+#: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:407
 msgid "Dark pink"
 msgstr "Tmavě růžová"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:406
+#: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:411
 msgid "Steel blue"
 msgstr "Ocelově modrá"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:410
+#: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:415
 msgid "Gold"
 msgstr "Zlatá"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:414
+#: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:419
 msgid "Bright green"
 msgstr "Světle zelená"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:418
+#: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:423
 msgid "Magenta"
 msgstr "Fialová"
 
@@ -4360,55 +4354,59 @@ msgstr ""
 "Podržení klávesy Control při stisku Enter\n"
 "aktivuje učení z chyby.\n"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1805 src/gtk/gtkaspell.c:1943
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1800
+msgid "Change to..."
+msgstr "Změnit na..."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
 msgid "More..."
 msgstr "Více..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1861
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1867
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
 msgstr "\"%s\" neznámé ve slovníku '%s'"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1877
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1883
 msgid "Accept in this session"
 msgstr "Přijmout pro tuto relaci"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1887
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1893
 msgid "Add to personal dictionary"
 msgstr "Přidat do vlastního slovníku"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1897
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1903
 msgid "Replace with..."
 msgstr "Nahradit čím..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1910
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1916
 #, c-format
 msgid "Check with %s"
 msgstr "Otestovat pomocí %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1932
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1938
 msgid "(no suggestions)"
 msgstr "(nejsou návrhy)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2006
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2012
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
 msgstr "Slovník: %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2021
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2027
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr "Použít předchozí (%s)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2032
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2038
 msgid "Use both dictionaries"
 msgstr "Použít oba slovníky"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2048 src/prefs_spelling.c:144
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:144
 msgid "Check while typing"
 msgstr "Kontrolovat během psaní"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2147
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2153
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
@@ -4417,7 +4415,7 @@ msgstr ""
 "Nepodařilo se změnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
 "%s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2203
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2209
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
@@ -4426,26 +4424,26 @@ msgstr ""
 "Nepodařilo se změnit alternativní slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
 "%s"
 
-#: src/gtk/gtkutils.c:1939
+#: src/gtk/gtkutils.c:1927
 msgid "Failed: no service record found."
 msgstr "Selhalo: nenalezen záznam o službě."
 
-#: src/gtk/gtkutils.c:1942
+#: src/gtk/gtkutils.c:1930
 msgid "Failed: network error."
 msgstr "Selhalo: chyba sítě."
 
-#: src/gtk/gtkutils.c:1945
+#: src/gtk/gtkutils.c:1933
 #, c-format
 msgid "Failed: unknown error (%d)."
 msgstr "Selhalo: neznámá chyba (%d)."
 
-#: src/gtk/gtkutils.c:2015
+#: src/gtk/gtkutils.c:2003
 msgid "Configuring..."
 msgstr "Nastavování..."
 
-#: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1262
-#: src/prefs_matcher.c:2168 src/prefs_summaries.c:443
-#: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:446
+#: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1259
+#: src/prefs_matcher.c:2166 src/prefs_summaries.c:443
+#: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:445
 msgid "Date"
 msgstr "Datum"
 
@@ -4453,9 +4451,9 @@ msgstr "Datum"
 msgid "Date:"
 msgstr "Datum:"
 
-#: src/gtk/headers.h:10 src/prefs_filtering_action.c:1259
-#: src/prefs_matcher.c:2165 src/prefs_summaries.c:445
-#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50 src/summaryview.c:444
+#: src/gtk/headers.h:10 src/prefs_filtering_action.c:1256
+#: src/prefs_matcher.c:2163 src/prefs_summaries.c:445
+#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50 src/summaryview.c:443
 msgid "From"
 msgstr "Od"
 
@@ -4475,14 +4473,14 @@ msgstr "Odesílatel:"
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Odpovědět komu"
 
-#: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1260
-#: src/prefs_matcher.c:2166 src/prefs_summaries.c:446
-#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57 src/summaryview.c:445
+#: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1257
+#: src/prefs_matcher.c:2164 src/prefs_summaries.c:446
+#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57 src/summaryview.c:444
 msgid "To"
 msgstr "Komu"
 
-#: src/gtk/headers.h:14 src/prefs_filtering_action.c:1261
-#: src/prefs_matcher.c:2167 src/quote_fmt.c:58
+#: src/gtk/headers.h:14 src/prefs_filtering_action.c:1258
+#: src/prefs_matcher.c:2165 src/quote_fmt.c:58
 msgid "Cc"
 msgstr "Kopie"
 
@@ -4490,8 +4488,8 @@ msgstr "Kopie"
 msgid "Bcc"
 msgstr "Skrytá kopie"
 
-#: src/gtk/headers.h:16 src/prefs_filtering_action.c:1263
-#: src/prefs_matcher.c:2169 src/quote_fmt.c:61
+#: src/gtk/headers.h:16 src/prefs_filtering_action.c:1260
+#: src/prefs_matcher.c:2167 src/quote_fmt.c:61
 msgid "Message-ID"
 msgstr "Message-ID"
 
@@ -4503,8 +4501,8 @@ msgstr "Message-ID:"
 msgid "In-Reply-To"
 msgstr "V odpovědi komu"
 
-#: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1265
-#: src/prefs_matcher.c:2171 src/quote_fmt.c:60
+#: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1262
+#: src/prefs_matcher.c:2169 src/quote_fmt.c:60
 msgid "References"
 msgstr "References"
 
@@ -4512,13 +4510,13 @@ msgstr "References"
 msgid "References:"
 msgstr "References:"
 
-#: src/gtk/headers.h:19 src/prefs_filtering_action.c:1258
-#: src/prefs_matcher.c:2164 src/prefs_summaries.c:447
-#: src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:443
+#: src/gtk/headers.h:19 src/prefs_filtering_action.c:1255
+#: src/prefs_matcher.c:2162 src/prefs_summaries.c:447
+#: src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:442
 msgid "Subject"
 msgstr "Předmět"
 
-#: src/gtk/headers.h:19 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:702
+#: src/gtk/headers.h:19 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:700
 #: src/summary_search.c:488
 msgid "Subject:"
 msgstr "Předmět:"
@@ -4535,7 +4533,7 @@ msgstr "Komentáře:"
 msgid "Keywords"
 msgstr "Klíčová slova"
 
-#: src/gtk/headers.h:21 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:704
+#: src/gtk/headers.h:21 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:702
 msgid "Keywords:"
 msgstr "Klíčová slova:"
 
@@ -4611,8 +4609,8 @@ msgstr "Příjmuto"
 msgid "Received:"
 msgstr "Příjmuto:"
 
-#: src/gtk/headers.h:33 src/prefs_filtering_action.c:1264
-#: src/prefs_matcher.c:2170 src/quote_fmt.c:59
+#: src/gtk/headers.h:33 src/prefs_filtering_action.c:1261
+#: src/prefs_matcher.c:2168 src/quote_fmt.c:59
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "Diskusní skupiny"
 
@@ -4638,11 +4636,11 @@ msgstr "Zobrazen:"
 
 #: src/gtk/headers.h:37 src/gtk/progressdialog.c:149
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:164 src/prefs_summaries.c:451
-#: src/prefs_summary_column.c:79 src/summaryview.c:2823
+#: src/prefs_summary_column.c:79 src/summaryview.c:2810
 msgid "Status"
 msgstr "Stav"
 
-#: src/gtk/headers.h:37 src/prefs_themes.c:999
+#: src/gtk/headers.h:37 src/prefs_themes.c:996
 msgid "Status:"
 msgstr "Stav:"
 
@@ -4710,7 +4708,7 @@ msgstr "Priorita"
 msgid "Precedence:"
 msgstr "Priorita:"
 
-#: src/gtk/headers.h:46 src/prefs_account.c:1078
+#: src/gtk/headers.h:46 src/prefs_account.c:1066
 msgid "Organization"
 msgstr "Organizace"
 
@@ -5029,7 +5027,7 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/fetchinfo/fetchinfo_plugin_gtk.c:181
 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:137
 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:545
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:427
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:424
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:398
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:413
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:432
@@ -5038,8 +5036,7 @@ msgstr ""
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:486
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:504
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:522
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:686 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:706
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:70
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:617 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:70
 #: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:82
 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:648
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:774 src/prefs_toolbar.c:957
@@ -5047,34 +5044,32 @@ msgid "Plugins"
 msgstr "Zásuvné moduly"
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:336
-#, fuzzy
-msgid "_Load..."
+msgid "Load..."
 msgstr "Zavést..."
 
 #: src/gtk/pluginwindow.c:337
-#, fuzzy
-msgid "_Unload"
+msgid "Unload"
 msgstr "Odebrat"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:351 src/prefs_summaries.c:229
+#: src/gtk/pluginwindow.c:350 src/prefs_summaries.c:229
 msgid "Description"
 msgstr "Popis"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:375
+#: src/gtk/pluginwindow.c:374
 #, c-format
 msgid "For more information about plugins see the %sClaws Mail website%s."
 msgstr ""
 "Pro více informací o zásuvných modulech navštivte %stránku Claws Mail%s."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:416
+#: src/gtk/pluginwindow.c:415
 msgid "Click here to load one or more plugins"
 msgstr "Klikněte zde pro načtení jednoho nebo více modulů"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:419
+#: src/gtk/pluginwindow.c:418
 msgid "Unload the selected plugin"
 msgstr "Odebrat vybraný zásuvný modul"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:484
+#: src/gtk/pluginwindow.c:483
 msgid "Loaded plugins"
 msgstr "Zavedené moduly"
 
@@ -5086,12 +5081,12 @@ msgstr "Index stránky"
 msgid "_Hide"
 msgstr "_Skrýt"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:688
-#: src/prefs_account.c:3354 src/prefs_account.c:3372 src/prefs_account.c:3390
-#: src/prefs_account.c:3408 src/prefs_account.c:3426 src/prefs_account.c:3444
-#: src/prefs_account.c:3463 src/prefs_account.c:3556
-#: src/prefs_filtering_action.c:1425 src/prefs_filtering.c:397
-#: src/prefs_filtering.c:1879
+#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:685
+#: src/prefs_account.c:3286 src/prefs_account.c:3304 src/prefs_account.c:3322
+#: src/prefs_account.c:3340 src/prefs_account.c:3358 src/prefs_account.c:3376
+#: src/prefs_account.c:3395 src/prefs_account.c:3488
+#: src/prefs_filtering_action.c:1422 src/prefs_filtering.c:397
+#: src/prefs_filtering.c:1877
 msgid "Account"
 msgstr "Účet"
 
@@ -5368,7 +5363,7 @@ msgid "Signer"
 msgstr "Podepsal"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:170 src/gtk/sslcertwindow.c:194
-#: src/prefs_themes.c:955
+#: src/prefs_themes.c:952
 msgid "Name: "
 msgstr "Jméno: "
 
@@ -5500,15 +5495,15 @@ msgstr "Značky:"
 
 #: src/headerview.c:192 src/plugins/notification/notification_popup.c:313
 #: src/plugins/notification/notification_popup.c:620
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:886 src/summaryview.c:3423
-#: src/summaryview.c:3441 src/summaryview.c:3462
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:886 src/summaryview.c:3381
+#: src/summaryview.c:3399 src/summaryview.c:3420
 msgid "(No From)"
 msgstr "(Neznámý odesílatel)"
 
 #: src/headerview.c:207 src/plugins/notification/notification_popup.c:315
 #: src/plugins/notification/notification_popup.c:624
-#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:889 src/summaryview.c:3474
-#: src/summaryview.c:3477
+#: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:889 src/summaryview.c:3432
+#: src/summaryview.c:3435
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Žádný předmět)"
 
@@ -5517,8 +5512,8 @@ msgid "Error:"
 msgstr "Chyba:"
 
 #: src/image_viewer.c:299 src/mimeview.c:2611
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:306
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:698
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:301
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:696
 msgid "Filename:"
 msgstr "Název souboru:"
 
@@ -5796,8 +5791,8 @@ msgstr "Připojení k %s selhalo"
 msgid "IMAP connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "IMAP spojení s %s bylo rozpojeno. Obnovuji spojení...\n"
 
-#: src/imap.c:1039 src/imap.c:3656 src/imap.c:4315 src/imap.c:4409
-#: src/imap.c:4587 src/imap.c:5398
+#: src/imap.c:1039 src/imap.c:3655 src/imap.c:4314 src/imap.c:4408
+#: src/imap.c:4586 src/imap.c:5397
 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the IMAP server."
 msgstr ""
 "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl přistupovat k IMAP serveru."
@@ -5838,7 +5833,7 @@ msgstr "Nemohu se spojit s IMAP serverem: %s:%d"
 msgid "Can't connect to IMAP server: %s:%d\n"
 msgstr "Nemohu se spojit s IMAP serverem: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1249 src/imap.c:4077
+#: src/imap.c:1249 src/imap.c:4076
 msgid "Can't start STARTTLS session.\n"
 msgstr "Nelze spustit STARTTLS relaci.\n"
 
@@ -5852,71 +5847,71 @@ msgstr "Nepodařilo se přihlásit k IMAP serveru %s.\n"
 msgid "Couldn't login to IMAP server %s."
 msgstr "Nepodařilo se přihlásit k IMAP serveru %s."
 
-#: src/imap.c:1747
+#: src/imap.c:1746
 msgid "Adding messages..."
 msgstr "Přidávám zprávy..."
 
-#: src/imap.c:1952 src/mh.c:529
+#: src/imap.c:1951 src/mh.c:529
 msgid "Copying messages..."
 msgstr "Kopíruji zprávy..."
 
-#: src/imap.c:2545
+#: src/imap.c:2544
 msgid "can't set deleted flags\n"
 msgstr "nelze nastavit příznak odstranění\n"
 
-#: src/imap.c:2552 src/imap.c:5028
+#: src/imap.c:2551 src/imap.c:5027
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "nelze odstranit\n"
 
-#: src/imap.c:2903
+#: src/imap.c:2902
 #, c-format
 msgid "Looking for unsubscribed folders in %s..."
 msgstr "Vyhledávám odhlášené složky v %s..."
 
-#: src/imap.c:2906
+#: src/imap.c:2905
 #, c-format
 msgid "Looking for subfolders of %s..."
 msgstr "Hledám podsložky %s..."
 
-#: src/imap.c:3196
+#: src/imap.c:3195
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "nelze vytvořit mailbox: selhal příkaz LIST\n"
 
-#: src/imap.c:3211
+#: src/imap.c:3210
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "nelze vytvořit mailbox\n"
 
-#: src/imap.c:3342
+#: src/imap.c:3341
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "nelze přejmenovat mailbox: %s na %s\n"
 
-#: src/imap.c:3455
+#: src/imap.c:3454
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "nelze odstranit mailbox\n"
 
-#: src/imap.c:3734
+#: src/imap.c:3733
 msgid "LIST failed\n"
 msgstr "LIST selhal\n"
 
-#: src/imap.c:3819
+#: src/imap.c:3818
 msgid "Flagging messages..."
 msgstr "Označuji zprávy..."
 
-#: src/imap.c:3922
+#: src/imap.c:3921
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "nelze vybrat složku: %s\n"
 
-#: src/imap.c:4074
+#: src/imap.c:4073
 msgid "Server requires STARTTLS to log in.\n"
 msgstr "Server vyžaduje STARTTLS pro přihlášení.\n"
 
-#: src/imap.c:4084
+#: src/imap.c:4083
 msgid "Can't refresh capabilities.\n"
 msgstr "Nepodařilo se načíst údaje o schopnostech serveru IMAP.\n"
 
-#: src/imap.c:4089
+#: src/imap.c:4088
 #, c-format
 msgid ""
 "Connection to %s failed: server requires STARTTLS, but Claws Mail has been "
@@ -5925,20 +5920,20 @@ msgstr ""
 "Připojení k %s selhalo: server požaduje STARTTLS, ale Claws Mail je "
 "zkompilován bez podpory STARTTLS.\n"
 
-#: src/imap.c:4097
+#: src/imap.c:4096
 msgid "Server logins are disabled.\n"
 msgstr "Přihlašování k serveru je mimo provoz.\n"
 
-#: src/imap.c:4320
+#: src/imap.c:4319
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "Stahuji zprávu..."
 
-#: src/imap.c:5021
+#: src/imap.c:5020
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "nelze nastavit příznak odstranění: %d\n"
 
-#: src/imap.c:6056
+#: src/imap.c:6055
 msgid ""
 "You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Claws "
 "Mail has been built without IMAP support; your IMAP accounts are disabled.\n"
@@ -6024,21 +6019,21 @@ msgid "Inherit properties from parent folder"
 msgstr "Zdědit vlastnosti z rodičovské složky"
 
 #: src/imap_gtk.c:259 src/mh_gtk.c:252 src/news_gtk.c:290
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:419 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:197
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2051
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:421 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:197
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2055
 #, c-format
 msgid "Input new name for '%s':"
 msgstr "Zadejte nové jméno pro '%s':"
 
-#: src/imap_gtk.c:261 src/mh_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:420
+#: src/imap_gtk.c:261 src/mh_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:422
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:198
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2052
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2056
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Přejmenovat složku"
 
 #: src/imap_gtk.c:290 src/mh_gtk.c:280 src/news_gtk.c:312
-#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:450 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:224
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2072
+#: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:452 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:224
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2076
 msgid ""
 "The folder could not be renamed.\n"
 "The new folder name is not allowed."
@@ -6046,17 +6041,23 @@ msgstr ""
 "Složka nemohla být přejmenována.\n"
 "Nové jméno složky není dovoleno."
 
-#: src/imap_gtk.c:317 src/mh_gtk.c:307 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:372
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Select folder to move folder '%s' to"
-msgstr "Vybrat složku pro přesunutí vybrané zprávy"
+#: src/imap_gtk.c:318 src/mh_gtk.c:308 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:373
+#: src/summaryview.c:4626
+msgid "Select folder to move selected message to"
+msgid_plural "Select folder to move selected messages to"
+msgstr[0] "Vybrat složku pro přesunutí vybrané zprávy"
+msgstr[1] "Vybrat složku pro přesunutí vybrané zprávy"
+msgstr[2] "Vybrat složku pro přesunutí vybrané zprávy"
 
-#: src/imap_gtk.c:337 src/mh_gtk.c:327 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:392
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Select folder to copy folder '%s' to"
-msgstr "Vybrat složku pro kopírování vybrané zprávy"
+#: src/imap_gtk.c:339 src/mh_gtk.c:329 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:394
+#: src/summaryview.c:4711
+msgid "Select folder to copy selected message to"
+msgid_plural "Select folder to copy selected messages to"
+msgstr[0] "Vybrat složku pro kopírování vybrané zprávy"
+msgstr[1] "Vybrat složku pro kopírování vybrané zprávy"
+msgstr[2] "Vybrat složku pro kopírování vybrané zprávy"
 
-#: src/imap_gtk.c:365 src/mh_gtk.c:203 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:152
+#: src/imap_gtk.c:367 src/mh_gtk.c:203 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:152
 #, c-format
 msgid ""
 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
@@ -6069,44 +6070,44 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Chcete je opravdu odstranit?"
 
-#: src/imap_gtk.c:384 src/news_gtk.c:265 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:347
+#: src/imap_gtk.c:386 src/news_gtk.c:265 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:347
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:171
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2005
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2009
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder '%s'."
 msgstr "Nemohu odstranit složku '%s'."
 
-#: src/imap_gtk.c:506
+#: src/imap_gtk.c:508
 #, c-format
 msgid "Do you want to search for unsubscribed subfolders of '%s'?"
 msgstr "Chcete vyhledat odhlášené podsložky v '%s'?"
 
-#: src/imap_gtk.c:509
+#: src/imap_gtk.c:511
 msgid "Search recursively"
 msgstr "Vyhledávat i v podsložkách"
 
-#: src/imap_gtk.c:514 src/imap_gtk.c:573
+#: src/imap_gtk.c:516 src/imap_gtk.c:575
 msgid "Subscriptions"
 msgstr "Odebírání"
 
-#: src/imap_gtk.c:515
+#: src/imap_gtk.c:517
 msgid "_Search"
 msgstr "_Vyhledat"
 
-#: src/imap_gtk.c:525
+#: src/imap_gtk.c:527
 #, c-format
 msgid "Choose a subfolder of %s to subscribe to: "
 msgstr "Vyberte podsložku ve složce %s, kterou chcete odebírat: "
 
-#: src/imap_gtk.c:536 src/mainwindow.c:680
+#: src/imap_gtk.c:538 src/mainwindow.c:680
 msgid "Subscribe"
 msgstr "Odebírat"
 
-#: src/imap_gtk.c:538 src/imap_gtk.c:540
+#: src/imap_gtk.c:540 src/imap_gtk.c:542
 msgid "All of them"
 msgstr "Všechny"
 
-#: src/imap_gtk.c:556
+#: src/imap_gtk.c:558
 msgid ""
 "This folder is already subscribed and has no unsubscribed subfolders.\n"
 "\n"
@@ -6118,29 +6119,29 @@ msgstr ""
 "Jestliže existují nové složky, vytvořené a přihlášené z jiného klienta, "
 "použijte \"Vyhledat nové složky\" v rodičovském adresáři."
 
-#: src/imap_gtk.c:565
+#: src/imap_gtk.c:567
 #, c-format
 msgid "Do you want to %s the '%s' folder?"
 msgstr "Chcete %s složku '%s'?"
 
-#: src/imap_gtk.c:566
+#: src/imap_gtk.c:568
 msgid "subscribe"
 msgstr "odebírat"
 
-#: src/imap_gtk.c:566
+#: src/imap_gtk.c:568
 msgid "unsubscribe"
 msgstr "odhlásit"
 
-#: src/imap_gtk.c:568 src/prefs_folder_item.c:1447 src/prefs_folder_item.c:1475
+#: src/imap_gtk.c:570 src/prefs_folder_item.c:1447 src/prefs_folder_item.c:1475
 #: src/prefs_folder_item.c:1503
 msgid "Apply to subfolders"
 msgstr "Nastavit u podsložek"
 
-#: src/imap_gtk.c:574
+#: src/imap_gtk.c:576
 msgid "_Subscribe"
 msgstr "_Odebírat"
 
-#: src/imap_gtk.c:575 src/news_gtk.c:252
+#: src/imap_gtk.c:577 src/news_gtk.c:252
 msgid "_Unsubscribe"
 msgstr "_Odhlásit"
 
@@ -6231,7 +6232,7 @@ msgstr "Vyberte LDIF soubor k importování."
 msgid "R"
 msgstr "R"
 
-#: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:441
+#: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:440
 msgid "S"
 msgstr "V"
 
@@ -6375,7 +6376,7 @@ msgid "Auth failed"
 msgstr "Autentizace selhala"
 
 #: src/inc.c:656 src/prefs_matcher.c:398 src/prefs_summaries.c:454
-#: src/prefs_summary_column.c:88 src/summaryview.c:2819 src/summaryview.c:6361
+#: src/prefs_summary_column.c:88 src/summaryview.c:2806 src/summaryview.c:6319
 msgid "Locked"
 msgstr "Zamknuto"
 
@@ -6567,7 +6568,7 @@ msgstr "SN"
 msgid "Nick Name"
 msgstr "Přezdívka"
 
-#: src/main.c:249
+#: src/main.c:246
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' already exists.\n"
@@ -6576,7 +6577,7 @@ msgstr ""
 "Soubor '%s' už existuje.\n"
 "Nemohu vytvořit složku."
 
-#: src/main.c:370
+#: src/main.c:367
 #, c-format
 msgid ""
 "Configuration for %s found.\n"
@@ -6585,7 +6586,7 @@ msgstr ""
 "Byla nalezena konfigurace pro %s.\n"
 "Chcete převést tuto konfiguraci?"
 
-#: src/main.c:372
+#: src/main.c:369
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -6598,11 +6599,11 @@ msgstr ""
 "Vaše pravidla filtrování Sylpheed mohou být převedena pomocí\n"
 "skriptu dostupného na %s."
 
-#: src/main.c:384
+#: src/main.c:381
 msgid "Keep old configuration"
 msgstr "Ponechat původní nastavení"
 
-#: src/main.c:387
+#: src/main.c:384
 msgid ""
 "Keeping a backup will allow you to go back to an older version, but may take "
 "a while if you have cached IMAP or News data, and will take some extra room "
@@ -6613,31 +6614,31 @@ msgstr ""
 "pro IMAP nebo diskuzní skupiny. Záloha také vyžaduje určité místo na vašem "
 "disku."
 
-#: src/main.c:395
+#: src/main.c:392
 msgid "Migration of configuration"
 msgstr "Převedení konfigurace"
 
-#: src/main.c:406
+#: src/main.c:403
 msgid "Copying configuration... This may take a while..."
 msgstr "Kopíruji konfiguraci... Může to chvíli trvat..."
 
-#: src/main.c:415
+#: src/main.c:412
 msgid "Migration failed!"
 msgstr "Převedení selhalo!"
 
-#: src/main.c:424
+#: src/main.c:421
 msgid "Migrating configuration..."
 msgstr "Převádím konfiguraci..."
 
-#: src/main.c:1138
+#: src/main.c:1128
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "g_thread není v glib podporován.\n"
 
-#: src/main.c:1158 src/main.c:1162 src/main.c:1166
+#: src/main.c:1148 src/main.c:1152 src/main.c:1156
 msgid "(or older)"
 msgstr "(nebo starší)"
 
-#: src/main.c:1483
+#: src/main.c:1457
 #, c-format
 msgid ""
 "The following plugin failed to load. Check the Plugins configuration for "
@@ -6657,7 +6658,7 @@ msgstr[2] ""
 "Následující zásuvné moduly se nepodařilo načíst. Zkontrolujte nastavení.\n"
 "%s"
 
-#: src/main.c:1525
+#: src/main.c:1508
 msgid ""
 "Claws Mail has detected a configured mailbox, but it is incomplete. It is "
 "possibly due to a failing IMAP account. Use \"Rebuild folder tree\" on the "
@@ -6667,7 +6668,7 @@ msgstr ""
 "Pravděpodobně chyba IMAP účtu. Použijte \"Obnovit strom složek\" v menu "
 "rodičovské složky pro opravu."
 
-#: src/main.c:1531
+#: src/main.c:1514
 msgid ""
 "Claws Mail has detected a configured mailbox, but could not load it. It is "
 "probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the "
@@ -6677,36 +6678,36 @@ msgstr ""
 "pochází od zastaralého externího modulu. Prosím přeinstalujte modul a zkuste "
 "to znovu."
 
-#: src/main.c:1776
+#: src/main.c:1759
 msgid "Missing filename\n"
 msgstr "Chybějící jméno souboru\n"
 
-#: src/main.c:1783
+#: src/main.c:1766
 msgid "Cannot open filename for reading\n"
 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor pro čtení\n"
 
-#: src/main.c:1794
+#: src/main.c:1777
 msgid "Malformed header\n"
 msgstr "Poškozená hlavička\n"
 
-#: src/main.c:1801
+#: src/main.c:1784
 msgid "Duplicated 'To:' header\n"
 msgstr "Duplikovaná hlavička 'To:'\n"
 
-#: src/main.c:1812
+#: src/main.c:1795
 msgid "Missing required 'To:' header\n"
 msgstr "Chybějící požadovaná hlavička 'To:'\n"
 
-#: src/main.c:1958
+#: src/main.c:1938
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Použití: %s [VOLBY]...\n"
 
-#: src/main.c:1960
+#: src/main.c:1940
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr "  --compose [adresa]             otevře okno pro psaní nové zprávy"
 
-#: src/main.c:1961
+#: src/main.c:1941
 msgid ""
 "  --compose-from-file file\n"
 "                         open composition window with data from given file;\n"
@@ -6725,13 +6726,13 @@ msgstr ""
 "do\n"
 "                         prázdné řádky, pak tělo do konce souboru."
 
-#: src/main.c:1966
+#: src/main.c:1946
 msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
 msgstr ""
 "  --subscribe [uri]              přihlásí se k odběru zadaného URI pokud to "
 "lze"
 
-#: src/main.c:1967
+#: src/main.c:1947
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -6741,34 +6742,23 @@ msgstr ""
 "                         otevře okno pro psaní zprávy s připojeným\n"
 "                         souborem(y)"
 
-#: src/main.c:1970
-#, fuzzy
-msgid ""
-"  --insert file1 [file2]...\n"
-"                         open composition window with specified files\n"
-"                         inserted"
-msgstr ""
-"  --attach soubor1 [soubor2]...\n"
-"                         otevře okno pro psaní zprávy s připojeným\n"
-"                         souborem(y)"
-
-#: src/main.c:1973
+#: src/main.c:1950
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive                      načte nové zprávy"
 
-#: src/main.c:1974
+#: src/main.c:1951
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all                  načte nové zprávy ze všech účtů"
 
-#: src/main.c:1975
+#: src/main.c:1952
 msgid "  --cancel-receiving     cancel receiving of messages"
 msgstr "  --cancel-receiving     zrušit přijímání zpráv"
 
-#: src/main.c:1976
+#: src/main.c:1953
 msgid "  --cancel-sending       cancel sending of messages"
 msgstr "  --cancel-sending       zrušit odesílání zpráv"
 
-#: src/main.c:1977
+#: src/main.c:1954
 msgid ""
 "  --search folder type request [recursive]\n"
 "                         searches mail\n"
@@ -6787,15 +6777,15 @@ msgstr ""
 "                         rekurzivně: nepravda když argument startuje s 0, n, "
 "N, f nebo F"
 
-#: src/main.c:1984
+#: src/main.c:1961
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send                         pošle všechny pozdržené zprávy"
 
-#: src/main.c:1985
+#: src/main.c:1962
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
 msgstr "  --status [složka]...           zobrazit celkový počet zpráv"
 
-#: src/main.c:1986
+#: src/main.c:1963
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
@@ -6803,15 +6793,15 @@ msgstr ""
 "  --status-full [složka]...\n"
 "                         zobrazí status každé složky"
 
-#: src/main.c:1988
+#: src/main.c:1965
 msgid "  --statistics           show session statistics"
 msgstr "  --statistics           zobrazí statistiky relace"
 
-#: src/main.c:1989
+#: src/main.c:1966
 msgid "  --reset-statistics     reset session statistics"
 msgstr "  --reset-statistics     resetuje statistiky relace"
 
-#: src/main.c:1990
+#: src/main.c:1967
 msgid ""
 "  --select folder[/msg]  jumps to the specified folder/message\n"
 "                         folder is a folder id like 'folder/sub_folder'"
@@ -6819,35 +6809,35 @@ msgstr ""
 "  --select složka[/msg]  přejde na uvedenou složku/zprávu\n"
 "                         složka je id složky, např. 'složka/podsložka'"
 
-#: src/main.c:1992
+#: src/main.c:1969
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgstr "  --online                       přejde do online režimu"
 
-#: src/main.c:1993
+#: src/main.c:1970
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgstr "  --offline                      přejde do offline režimu"
 
-#: src/main.c:1994
+#: src/main.c:1971
 msgid "  --exit --quit -q       exit Claws Mail"
 msgstr "  --exit  --quit -q                       ukončí Claws Mail"
 
-#: src/main.c:1995
+#: src/main.c:1972
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                        režim trasování"
 
-#: src/main.c:1996
+#: src/main.c:1973
 msgid "  --toggle-debug         toggle debug mode"
 msgstr "  --toggle-debug                        přepne režim trasování"
 
-#: src/main.c:1997
+#: src/main.c:1974
 msgid "  --help -h              display this help and exit"
 msgstr "  --help -h                         vypíše tuto nápovědu a skončí"
 
-#: src/main.c:1998
+#: src/main.c:1975
 msgid "  --version -v           output version information and exit"
 msgstr "  --version -v                   vypíše informace o verzi a skončí"
 
-#: src/main.c:1999
+#: src/main.c:1976
 msgid ""
 "  --version-full -V      output version and built-in features information "
 "and exit"
@@ -6855,11 +6845,11 @@ msgstr ""
 "  --version-full -V     vypíše informace o verzi a vestavěných vlastnostech "
 "a skončí"
 
-#: src/main.c:2000
+#: src/main.c:1977
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
 msgstr "  --config-dir                   vypíše název adresáře s konfigurací"
 
-#: src/main.c:2001
+#: src/main.c:1978
 msgid ""
 "  --alternate-config-dir [dir]\n"
 "                         use specified configuration directory"
@@ -6867,7 +6857,7 @@ msgstr ""
 "  --alternate-config-dir [dir]\n"
 "                  použije zadaný adresář s konfigurací"
 
-#: src/main.c:2003
+#: src/main.c:1980
 msgid ""
 "  --geometry -geometry WxH+X+Y\n"
 "                         set geometry for main window"
@@ -6875,32 +6865,32 @@ msgstr ""
 "  --geometry -geometry WxH+X+Y\n"
 "                         nastaví polohu a velikost hlavního okna"
 
-#: src/main.c:2056
+#: src/main.c:2033
 msgid "Unknown option\n"
 msgstr "Neznámá volba\n"
 
-#: src/main.c:2074
+#: src/main.c:2051
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Zpracovávám (%s)..."
 
-#: src/main.c:2077
+#: src/main.c:2054
 msgid "top level folder"
 msgstr "nejvyšší složka v hierarchii"
 
-#: src/main.c:2160
+#: src/main.c:2137
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Pozdržené zprávy"
 
-#: src/main.c:2161
+#: src/main.c:2138
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Ve frontě jsou neodeslaně zprávy. Skončit nyní?"
 
-#: src/main.c:2908
+#: src/main.c:2880
 msgid "NetworkManager: network is online.\n"
 msgstr "NetworkManager: network is online.\n"
 
-#: src/main.c:2914
+#: src/main.c:2886
 msgid "NetworkManager: network is offline.\n"
 msgstr "NetworkManager: síť je odpojena.\n"
 
@@ -6908,7 +6898,7 @@ msgstr "NetworkManager: síť je odpojena.\n"
 msgid "_File"
 msgstr "_Soubor"
 
-#: src/mainwindow.c:515 src/messageview.c:210 src/summaryview.c:436
+#: src/mainwindow.c:515 src/messageview.c:210 src/summaryview.c:435
 msgid "_View"
 msgstr "Z_obrazit"
 
@@ -7132,7 +7122,7 @@ msgstr "Část zprávy"
 msgid "View as text"
 msgstr "Zobrazit jako text"
 
-#: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:289 src/toolbar.c:494
+#: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:289 src/toolbar.c:491
 msgid "Open"
 msgstr "Otevřít"
 
@@ -7181,7 +7171,7 @@ msgstr "_Napsat news zprávu"
 msgid "_Reply"
 msgstr "_Odpovědět"
 
-#: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:301 src/summaryview.c:428
+#: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:301 src/summaryview.c:427
 msgid "Repl_y to"
 msgstr "Odpovědět ko_mu"
 
@@ -7193,15 +7183,15 @@ msgstr "Kon_ference"
 msgid "Follow-up and reply to"
 msgstr "Postoupit a odpovědět"
 
-#: src/mainwindow.c:671 src/messageview.c:307 src/toolbar.c:2446
+#: src/mainwindow.c:671 src/messageview.c:307 src/toolbar.c:2368
 msgid "_Forward"
 msgstr "Pře_dat"
 
-#: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:308 src/toolbar.c:2447
+#: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:308 src/toolbar.c:2369
 msgid "For_ward as attachment"
 msgstr "Předat jako pří_lohu"
 
-#: src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:309 src/toolbar.c:2448
+#: src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:309 src/toolbar.c:2370
 msgid "Redirec_t"
 msgstr "Pře_směrovat"
 
@@ -7257,7 +7247,7 @@ msgstr "Odstranit _vlákno"
 msgid "Cancel a news message"
 msgstr "Stornovat news zprávu"
 
-#: src/mainwindow.c:699 src/mainwindow.c:700 src/summaryview.c:429
+#: src/mainwindow.c:699 src/mainwindow.c:700 src/summaryview.c:428
 msgid "_Mark"
 msgstr "Označ_it"
 
@@ -7282,7 +7272,7 @@ msgid "Mark all unread"
 msgstr "Označit všechny jako nepřečtené"
 
 #: src/mainwindow.c:710 src/prefs_filtering_action.c:199 src/toolbar.c:242
-#: src/toolbar.c:503
+#: src/toolbar.c:500
 msgid "Ignore thread"
 msgstr "Ignorovat vlákno"
 
@@ -7291,7 +7281,7 @@ msgid "Unignore thread"
 msgstr "Přestat ignorovat vlákno"
 
 #: src/mainwindow.c:712 src/prefs_filtering_action.c:200 src/toolbar.c:243
-#: src/toolbar.c:504
+#: src/toolbar.c:501
 msgid "Watch thread"
 msgstr "Sledovat vlákno"
 
@@ -7307,19 +7297,19 @@ msgstr "Označit jako _spam"
 msgid "Mark as _ham"
 msgstr "Označit jako n_e spam"
 
-#: src/mainwindow.c:720 src/prefs_filtering_action.c:181 src/toolbar.c:507
+#: src/mainwindow.c:720 src/prefs_filtering_action.c:181 src/toolbar.c:504
 msgid "Lock"
 msgstr "Zamknout"
 
-#: src/mainwindow.c:721 src/prefs_filtering_action.c:182 src/toolbar.c:508
+#: src/mainwindow.c:721 src/prefs_filtering_action.c:182 src/toolbar.c:505
 msgid "Unlock"
 msgstr "Odemknout"
 
-#: src/mainwindow.c:723 src/summaryview.c:430
+#: src/mainwindow.c:723 src/summaryview.c:429
 msgid "Color la_bel"
 msgstr "O_barvit"
 
-#: src/mainwindow.c:724 src/summaryview.c:431
+#: src/mainwindow.c:724 src/summaryview.c:430
 msgid "Ta_gs"
 msgstr "Zn_ačky"
 
@@ -7383,7 +7373,7 @@ msgstr "Podle _Komu"
 msgid "By _Subject"
 msgstr "Podle _Předmětu"
 
-#: src/mainwindow.c:752 src/messageview.c:323 src/summaryview.c:434
+#: src/mainwindow.c:752 src/messageview.c:323 src/summaryview.c:433
 msgid "Create processing rule"
 msgstr "Vytvořit pravidlo zpracování"
 
@@ -7655,7 +7645,7 @@ msgstr "Sestupně"
 msgid "_Auto detect"
 msgstr "_Autodetekce"
 
-#: src/mainwindow.c:1314 src/summaryview.c:6287
+#: src/mainwindow.c:1314 src/summaryview.c:6245
 msgid "Apply tags..."
 msgstr "Použít značky..."
 
@@ -7685,11 +7675,11 @@ msgstr "Síťový protokol"
 msgid "Filtering/Processing debug log"
 msgstr "Protokol filtrování zpráv a zpracování složek"
 
-#: src/mainwindow.c:2044 src/prefs_logging.c:394
+#: src/mainwindow.c:2044 src/prefs_logging.c:392
 msgid "filtering log enabled\n"
 msgstr "protokolování filtrů zapnuto\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2046 src/prefs_logging.c:396
+#: src/mainwindow.c:2046 src/prefs_logging.c:394
 msgid "filtering log disabled\n"
 msgstr "protokolování filtrů vypnuto\n"
 
@@ -7824,7 +7814,7 @@ msgstr "Žádné duplicitní zprávy v %d složkách.\n"
 msgid "Select folder to go to"
 msgstr "Vybrat složku pro přejití"
 
-#: src/mainwindow.c:5038 src/summaryview.c:5778
+#: src/mainwindow.c:5038 src/summaryview.c:5736
 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
 msgstr "Zpracování složky - pravidla prováděná před pravidly složky"
 
@@ -7832,7 +7822,7 @@ msgstr "Zpracování složky - pravidla prováděná před pravidly složky"
 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
 msgstr "Zpracování složky - pravidla prováděná po pravidlech složky"
 
-#: src/mainwindow.c:5054 src/summaryview.c:5789
+#: src/mainwindow.c:5054 src/summaryview.c:5747
 msgid "Filtering configuration"
 msgstr "Filtr pro příjem - nastavení pravidel"
 
@@ -7894,21 +7884,21 @@ msgstr "Rozlišovat malá a velká písmena"
 msgid "Case insensitive"
 msgstr "Rozlišovat malá a velká písmena"
 
-#: src/matcher.c:1859
+#: src/matcher.c:1862
 #, c-format
 msgid "checking if message matches [ %s ]\n"
 msgstr "zkontrolovat jestli zpráva odpovídá [ %s ]\n"
 
-#: src/matcher.c:1930 src/matcher.c:1949 src/matcher.c:1962
+#: src/matcher.c:1933 src/matcher.c:1952 src/matcher.c:1965
 msgid "message matches\n"
 msgstr "zpráva odpovídá\n"
 
-#: src/matcher.c:1937 src/matcher.c:1955 src/matcher.c:1964
+#: src/matcher.c:1940 src/matcher.c:1958 src/matcher.c:1967
 msgid "message does not match\n"
 msgstr "zpráva neodpovídá\n"
 
-#: src/matcher.c:2227 src/matcher.c:2228 src/matcher.c:2229 src/matcher.c:2230
-#: src/matcher.c:2231 src/matcher.c:2232 src/matcher.c:2233 src/matcher.c:2234
+#: src/matcher.c:2230 src/matcher.c:2231 src/matcher.c:2232 src/matcher.c:2233
+#: src/matcher.c:2234 src/matcher.c:2235 src/matcher.c:2236 src/matcher.c:2237
 msgid "(none)"
 msgstr "(žádný)"
 
@@ -7938,7 +7928,7 @@ msgid "This file already exists. Do you want to overwrite it?"
 msgstr "Tento soubor již existuje. Chcete ho přepsat?"
 
 #: src/mbox.c:551 src/messageview.c:1864 src/mimeview.c:1843
-#: src/prefs_themes.c:564 src/textview.c:3095
+#: src/prefs_themes.c:561 src/textview.c:3086
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Přepsat"
 
@@ -8032,7 +8022,7 @@ msgstr ""
 msgid "Fetching message (%s)..."
 msgstr "Přijímaní zprávy (%s)..."
 
-#: src/messageview.c:1421 src/procmime.c:1009
+#: src/messageview.c:1421 src/procmime.c:1008
 #, c-format
 msgid "Couldn't decrypt: %s"
 msgstr "Nepodařilo se rozšifrovat: %s"
@@ -8042,8 +8032,8 @@ msgid "Message doesn't conform to MIME standard. It may render wrongly."
 msgstr "Zpráva nevyhovuje MIME standardu. Může být špatně zobrazena."
 
 #: src/messageview.c:1856 src/messageview.c:1859 src/mimeview.c:2048
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:709 src/summaryview.c:4882
-#: src/summaryview.c:4885 src/textview.c:3083
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:663 src/summaryview.c:4840
+#: src/summaryview.c:4843 src/textview.c:3074
 msgid "Save as"
 msgstr "Uložit jako"
 
@@ -8051,8 +8041,8 @@ msgstr "Uložit jako"
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "Přepsat existující soubor?"
 
-#: src/messageview.c:1873 src/summaryview.c:4902 src/summaryview.c:4905
-#: src/summaryview.c:4920
+#: src/messageview.c:1873 src/summaryview.c:4860 src/summaryview.c:4863
+#: src/summaryview.c:4878
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the file '%s'."
 msgstr "Nemohu uložit soubor '%s'."
@@ -8119,7 +8109,7 @@ msgstr ""
 "je %s a bude stažena úplně."
 
 #: src/messageview.c:2033 src/messageview.c:2046
-#: src/prefs_filtering_action.c:180 src/toolbar.c:506
+#: src/prefs_filtering_action.c:180 src/toolbar.c:503
 msgid "Unmark"
 msgstr "Odoznačit"
 
@@ -8182,8 +8172,8 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  Zpráva byla smazána nebo přesunuta do jiné složky"
 
-#: src/messageview.c:3009 src/messageview.c:3015 src/summaryview.c:4295
-#: src/summaryview.c:7054
+#: src/messageview.c:3009 src/messageview.c:3015 src/summaryview.c:4253
+#: src/summaryview.c:7012
 msgid "An error happened while learning.\n"
 msgstr "Během učení došlo k chybě.\n"
 
@@ -8210,7 +8200,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: src/mh_gtk.c:372 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:298
+#: src/mh_gtk.c:374 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:298
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox '%s'?\n"
@@ -8219,7 +8209,7 @@ msgstr ""
 "Opravdu odstranit mailbox '%s' ?\n"
 "(Zprávy NEBUDOU odstraněny z disku)"
 
-#: src/mh_gtk.c:374 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:300
+#: src/mh_gtk.c:376 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:300
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Odstranit mailbox"
 
@@ -8292,12 +8282,12 @@ msgid "Go back to email"
 msgstr "Zpět na zprávu"
 
 #: src/mimeview.c:1761 src/mimeview.c:1853 src/mimeview.c:2095
-#: src/mimeview.c:2131 src/mimeview.c:2243 src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:449
+#: src/mimeview.c:2131 src/mimeview.c:2243 src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:416
 #, c-format
 msgid "Couldn't save the part of multipart message: %s"
 msgstr "Nepodařilo se uložit tuto část zprávy: %s"
 
-#: src/mimeview.c:1840 src/textview.c:3093
+#: src/mimeview.c:1840 src/textview.c:3084
 #, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
 msgstr "Přepsat existující soubor '%s'?"
@@ -8348,7 +8338,7 @@ msgstr[1] "%s, %d soubory selhaly."
 msgstr[2] "%s, %d souborů selhalo."
 
 #: src/mimeview.c:1924 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:142
-#: src/prefs_filtering_action.c:1300
+#: src/prefs_filtering_action.c:1297
 msgid "Select destination folder"
 msgstr "Vybrat cílovou složku"
 
@@ -8357,11 +8347,11 @@ msgstr "Vybrat cílovou složku"
 msgid "'%s' is not a directory."
 msgstr "'%s' není adresář."
 
-#: src/mimeview.c:2178 src/mimeview.c:2185 src/textview.c:3010
+#: src/mimeview.c:2178 src/mimeview.c:2185 src/textview.c:3001
 msgid "Open with"
 msgstr "Otevřít čím"
 
-#: src/mimeview.c:2179 src/mimeview.c:2186 src/textview.c:3011
+#: src/mimeview.c:2179 src/mimeview.c:2186 src/textview.c:3002
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command-line to open file:\n"
@@ -8401,12 +8391,12 @@ msgstr ""
 msgid "Run binary"
 msgstr "Spustit binární soubor"
 
-#: src/mimeview.c:2596 src/plugins/att_remover/att_remover.c:304
+#: src/mimeview.c:2596 src/plugins/att_remover/att_remover.c:299
 msgid "Type:"
 msgstr "Typ:"
 
-#: src/mimeview.c:2597 src/plugins/att_remover/att_remover.c:305
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:699 src/summaryview.c:2713
+#: src/mimeview.c:2597 src/plugins/att_remover/att_remover.c:300
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:697 src/summaryview.c:2700
 msgid "Size:"
 msgstr "Velikost:"
 
@@ -8462,7 +8452,7 @@ msgstr ""
 msgid "couldn't select group: %s\n"
 msgstr "nemohu vybrat skupinu: %s\n"
 
-#: src/news.c:1054 src/news.c:1232
+#: src/news.c:1054 src/news.c:1224
 #, c-format
 msgid "couldn't set group: %s\n"
 msgstr "nemohu nastavit skupinu: %s\n"
@@ -8472,24 +8462,24 @@ msgstr "nemohu nastavit skupinu: %s\n"
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr "neplatný rozsah příspěvků: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:1133 src/news.c:1160 src/news.c:1187
+#: src/news.c:1133 src/news.c:1157 src/news.c:1181
 msgid "couldn't get xhdr\n"
 msgstr "nelze získat xhdr\n"
 
-#: src/news.c:1225
+#: src/news.c:1217
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
 msgstr "získávám xover %d - %d v %s...\n"
 
-#: src/news.c:1240
+#: src/news.c:1232
 msgid "couldn't get xover\n"
 msgstr "nelze získat xover\n"
 
-#: src/news.c:1257
+#: src/news.c:1247
 msgid "invalid xover line\n"
 msgstr "neplatná xover řádka\n"
 
-#: src/news.c:1459
+#: src/news.c:1449
 msgid ""
 "You have one or more News accounts defined. However this version of Claws "
 "Mail has been built without News support; your News accounts are disabled.\n"
@@ -8931,14 +8921,14 @@ msgstr "Úroveň komprese"
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:833
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:841
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:849
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:718 src/prefs_folder_item.c:522
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:716 src/prefs_folder_item.c:522
 msgid "Yes"
 msgstr "Ano"
 
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:833
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:841
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:849
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:721 src/prefs_folder_item.c:521
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:719 src/prefs_folder_item.c:521
 #: src/prefs_summaries.c:380
 msgid "No"
 msgstr "Ne"
@@ -9004,7 +8994,7 @@ msgstr "Umístění a jméno archivu"
 
 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1092
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:225
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:435
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:421
 msgid "_Select"
 msgstr "_Vybrat"
 
@@ -9168,7 +9158,7 @@ msgstr ""
 "potřebný pro vytvoření archivu"
 
 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:425
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:765
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:761
 msgid "Rename"
 msgstr "Přejmenovat"
 
@@ -9176,25 +9166,25 @@ msgstr "Přejmenovat"
 msgid "Choose this option to delete mails after archiving"
 msgstr "Vyberte tuto možnost pro mazání mailů po archivování"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:337
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:332
 msgid "Remove attachments"
 msgstr "Odebrat přílohy"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:362
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:324 src/prefs_themes.c:1063
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:357
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:324 src/prefs_themes.c:1060
 msgid "Remove"
 msgstr "Odstranit"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:370 src/prefs_summaries.c:452
-#: src/prefs_summary_column.c:80 src/summaryview.c:2807
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:365 src/prefs_summaries.c:452
+#: src/prefs_summary_column.c:80 src/summaryview.c:2794
 msgid "Attachment"
 msgstr "Příloha"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:422
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:417
 msgid "Destroy attachments"
 msgstr "Zničit přílohy"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:423
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:418
 msgid ""
 "Do you really want to remove all attachments from the selected messages?\n"
 "\n"
@@ -9204,20 +9194,20 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Smazaná data budou neobnovitelná."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:484
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:479
 msgid "This message doesn't have any attachments."
 msgstr "Tyto zprávy nemají žádné přílohy."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:499
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:494
 msgid "Remove attachments..."
 msgstr "Odebrat přílohy..."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:511
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:571
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:506
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:566
 msgid "AttRemover"
 msgstr "AttRemover"
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:576
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:571
 msgid ""
 "This plugin removes attachments from mails.\n"
 "\n"
@@ -9229,7 +9219,7 @@ msgstr ""
 "Varování: operace bude nezrušitelná a smazané přílohy bude ztraceny navždy "
 "opravdu navždy."
 
-#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:600
+#: src/plugins/att_remover/att_remover.c:595
 msgid "Attachment handling"
 msgstr "Zpracování přílohy"
 
@@ -9442,7 +9432,7 @@ msgstr "Zprávy větší než tato velikost nebudou kontrolovány"
 
 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:181
 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:163
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:370 src/prefs_account.c:1544
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:370 src/prefs_account.c:1511
 msgid "KB"
 msgstr "KB"
 
@@ -10005,8 +9995,8 @@ msgstr "CSS z tohoto souboru bude aplikováno na všechny HTML části"
 
 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:308
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:1346
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:209 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:186
-#: src/prefs_account.c:1478 src/prefs_account.c:1567 src/prefs_account.c:2049
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:189 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:186
+#: src/prefs_account.c:1445 src/prefs_account.c:1534 src/prefs_account.c:2008
 #: src/prefs_customheader.c:236
 msgid "Bro_wse"
 msgstr "_Procházet"
@@ -10015,93 +10005,93 @@ msgstr "_Procházet"
 msgid "Select stylesheet"
 msgstr "Vyberte šablona stylu"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:418
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:387
 msgid "Remote content loading is disabled."
 msgstr "Načítání vzdáleného obsahu je zakázáno."
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:497
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:464
 msgid "Load images"
 msgstr "Načíst obrázky"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:499
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:466
 msgid "Enable remote content"
 msgstr "Odblokovat externí obsah"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:501
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:468
 msgid "Enable Javascript"
 msgstr "Povolit Javascript"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:503
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:470
 msgid "Enable Plugins"
 msgstr "Povolit zásuvné moduly"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:505
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:472
 msgid "Enable Java"
 msgstr "Povolit Javu"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:507
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:474
 msgid "Open links with external browser"
 msgstr "Otevřít odkazy v externím prohlížeči"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:689
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:643
 #, c-format
 msgid "An error occurred: %d\n"
 msgstr "Nastala chyba: %d\n"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:745
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:699
 #, c-format
 msgid "%s is a malformed or not supported feed"
 msgstr "%s je poškozený nebo není podporovaný kanál"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:756
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:710
 msgid "Search the Web"
 msgstr "Prohledat web"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:768
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:722
 msgid "Open in Viewer"
 msgstr "Otevřít v prohlížeči"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:770
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:724
 msgid "Open in Viewer (enable remote content)"
 msgstr "Otevřít v prohlížeči (povolit vzdálený obsah)"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:779
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:733
 msgid "Open in Browser"
 msgstr "Otevřít v prohlížeči"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:789
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:743
 msgid "Open Image"
 msgstr "Otevřít obrázek"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:798
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:752
 msgid "Copy Link"
 msgstr "Kopírovat odkaz"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:802
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:756
 msgid "Download Link"
 msgstr "Stáhnout odkaz"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:813
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:767
 msgid "Save Image As"
 msgstr "Uložit obrázek jako"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:823
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:777
 msgid "Copy Image"
 msgstr "Kopírovat obrázek"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:841
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:795
 msgid "Import feed"
 msgstr "Načíst kanál"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1120
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1007
 msgid "Fancy"
 msgstr "Fancy"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1148
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1035
 msgid "Fancy HTML Viewer"
 msgstr "Fancy HTML prohlížeč"
 
-#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1153
+#: src/plugins/fancy/fancy_viewer.c:1040
 #, c-format
 msgid ""
 "This plugin renders HTML mail using the WebKit %d.%d.%d library.\n"
@@ -10316,7 +10306,7 @@ msgid "GData plugin: Trying to refresh authorization\n"
 msgstr "Zásuvný modul GData: Pokus o obnovení autentizace\n"
 
 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:78
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:203 src/prefs_account.c:1786
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:203 src/prefs_account.c:1752
 msgid "Authentication"
 msgstr "Autentizace"
 
@@ -10494,7 +10484,7 @@ msgid "Cache refresh interval"
 msgstr "Interval obnovy vyrovnávací paměti"
 
 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:229
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:323 src/prefs_account.c:1523
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:323 src/prefs_account.c:1490
 #: src/prefs_matcher.c:336 src/prefs_receive.c:177
 msgid "hours"
 msgstr "hodin"
@@ -10696,7 +10686,7 @@ msgstr "Metoda autentizace nedostupná"
 msgid "sending error on Sieve session: %s\n"
 msgstr "chyba odesílání na Sieve relaci: %s\n"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:81 src/summaryview.c:5676
+#: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:81 src/summaryview.c:5634
 msgid "_Filter"
 msgstr "_Filtrovat"
 
@@ -10753,7 +10743,7 @@ msgid "%s - Sieve Filter%s"
 msgstr "%s - Sieve Filtr%s"
 
 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:742
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1282
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1272
 msgid "Loading..."
 msgstr "Načítám..."
 
@@ -10791,19 +10781,19 @@ msgstr "Účet může jen jeden aktivní skript současně."
 msgid "Unable to connect"
 msgstr "Nemohu připojit"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:623
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:620
 msgid "Listing scripts..."
 msgstr "Vypisování skriptů..."
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:626
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:623
 msgid "Connecting..."
 msgstr "Připojení..."
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:658
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:655
 msgid "Manage Sieve Filters"
 msgstr "Spravovat Sieve filtry"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:800
+#: src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:796
 msgid "To use Sieve, enable it in an account's preferences."
 msgstr "Pro použití Sieve ho povolte v nastavení účtů."
 
@@ -10824,7 +10814,7 @@ msgstr "Spravovat sieve filtry na serveru pomocí ManageSieve protokolu."
 msgid "Enable Sieve"
 msgstr "Povolit Sieve"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:156 src/prefs_account.c:1102
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:156 src/prefs_account.c:1090
 msgid "Server information"
 msgstr "Informace o serveru"
 
@@ -10875,40 +10865,40 @@ msgstr "Nastavit autentizaci"
 
 #: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:240
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:391
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:510 src/prefs_account.c:1297
-#: src/prefs_account.c:1832
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:510 src/prefs_account.c:1275
+#: src/prefs_account.c:1798
 msgid "User ID"
 msgstr "Uživatelské jméno"
 
 #: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:250
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:393
 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:399
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:518 src/prefs_account.c:1303
-#: src/prefs_account.c:1852 src/prefs_account.c:2577 src/prefs_account.c:2605
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:518 src/prefs_account.c:1281
+#: src/prefs_account.c:1818 src/prefs_account.c:2535 src/prefs_account.c:2557
 #: src/wizard.c:1214 src/wizard.c:1634
 msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:266 src/prefs_account.c:1606
-#: src/prefs_account.c:1804
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:266 src/prefs_account.c:1573
+#: src/prefs_account.c:1770
 msgid "Authentication method"
 msgstr "Metoda autentizace"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:275 src/prefs_account.c:1616
-#: src/prefs_account.c:1813 src/prefs_send.c:261 src/prefs_send.c:332
-#: src/prefs_themes.c:1078
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:275 src/prefs_account.c:1583
+#: src/prefs_account.c:1779 src/prefs_send.c:233 src/prefs_send.c:304
+#: src/prefs_themes.c:1075
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automaticky"
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:394
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:391
 msgid "Sieve server must not contain a space."
 msgstr "Sieve server nesmí obsahovat mezery."
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:400
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:397
 msgid "Sieve server is not entered."
 msgstr "Nebyl zadán Sieve server."
 
-#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:428
+#: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:425
 msgid "Sieve"
 msgstr "Sieve"
 
@@ -11211,7 +11201,7 @@ msgid "Show banner"
 msgstr "Zobrazovat proužek"
 
 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:766
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:240 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:147
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:237 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:147
 #: src/prefs_receive.c:231
 msgid "Never"
 msgstr "Nikdy"
@@ -11505,129 +11495,124 @@ msgstr[0] "Přišel %d nový článek v RSS kanálu"
 msgstr[1] "Přišli %d nové články v RSS kanálu"
 msgstr[2] "Přišlo %d nových článků v RSS kanálu"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:701
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:699
 msgid "Title:"
 msgstr "Titul:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:703
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:701
 msgid "Author:"
 msgstr "Autor:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:705
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:703
 msgid "Creator:"
 msgstr "Tvůrce:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:706
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:704
 msgid "Producer:"
 msgstr "Produkováno:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:709
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:707
 msgid "Created:"
 msgstr "Vytvořeno:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:713
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:711
 msgid "Modified:"
 msgstr "Upraveno:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:716
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:714
 msgid "Format:"
 msgstr "Formát:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:718
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:721
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:716
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:719
 msgid "Optimized:"
 msgstr "Optimalizováno:"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1185
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1177
 msgid "PDF properties"
 msgstr "Vlastnosti PDF"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1333
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1323
 msgid "Enter password"
 msgstr "Zadejte heslo"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1334
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1324
 msgid ""
 "This document is locked and requires a password before it can be opened."
 msgstr "Tento dokument je uzamčen a vyžaduje heslo před jeho otevřením."
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1349
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1339
 #, c-format
 msgid "%s Document"
 msgstr "%s dokument"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1355
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1345
 #, c-format
 msgid "of %d"
 msgstr "z %d"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1371
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1361
 msgid "PDF rendering failed for an unknown reason."
 msgstr "Renderovaní PDF selhalo z neznámého důvodu."
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1735
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1950
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1725
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1934
 msgid "Document Index"
 msgstr "Index dokumentu"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1915
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1902
 msgid "First Page"
 msgstr "První stránka"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1918
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1905
 msgid "Previous Page"
 msgstr "Předchozí stránka"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1921
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1908
 msgid "Next Page"
 msgstr "Následující stránka"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1924
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1911
 msgid "Last Page"
 msgstr "Poslední stránka"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1927
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1914
 msgid "Zoom In"
 msgstr "Zvětšit"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1929
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1916
 msgid "Zoom Out"
 msgstr "Zmenšit"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1932
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1919
 msgid "Fit Page"
 msgstr "Přizpůsobit stránce"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1935
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1922
 msgid "Fit Page Width"
 msgstr "Přizpůsobit šířce stránky"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1938
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1925
 msgid "Rotate Left"
 msgstr "Otočit vlevo"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1941
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1928
 msgid "Rotate Right"
 msgstr "Otočit vpravo"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1944
-#, fuzzy
-msgid "Print Document"
-msgstr "%s dokument"
-
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1947
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1931
 msgid "Document Info"
 msgstr "Informace o dokumentu"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1952
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1936
 msgid "Page Number"
 msgstr "Číslo stránky"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1954
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1938
 msgid "Zoom Factor"
 msgstr "Faktor zobrazení"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2064
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2043
 #, c-format
 msgid ""
 "This plugin enables the viewing of PDF and PostScript attachments using the "
@@ -11640,13 +11625,13 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Jakákoliv zpětná vazba je vítána: iwkse@claws-mail.org"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2070
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2078
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2098
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2049
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2057
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2077
 msgid "PDF Viewer"
 msgstr "Prohlížeč PDF"
 
-#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2074
+#: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:2053
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: could not find ghostscript binary (gs) required for %s plugin to "
@@ -11669,7 +11654,7 @@ msgstr "Úprava pravidla perl filtru (externě)..."
 msgid "Failed to register PGP address autocompletion hook"
 msgstr "Selhala registrace PGP kompletace adres"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:85 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:147
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:85 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:127
 msgid "Passphrase"
 msgstr "Heslo"
 
@@ -11807,49 +11792,49 @@ msgstr ""
 msgid "Core operations"
 msgstr "Klíčové operace"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:142
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:122
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "Automaticky kontrolovat digitální podpisy"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:145
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:125
 msgid "Use keyring for address autocompletion"
 msgstr "Použít klíčenku pro automatické doplňování adres"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:150
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:130
 msgid "Use gpg-agent to manage passwords"
 msgstr "Použít gpg-agenta pro správu hesel"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:155
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:135
 msgid "Store passphrase in memory"
 msgstr "Ukládat hesla v paměti"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:165
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:145
 msgid "Expire after"
 msgstr "Vyprší za"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:179
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:159
 msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
 msgstr "Nastavte '0' pro uložení hesla po celou dobu relace"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:183 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:474
-#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:154 src/prefs_account.c:1915
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:163 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:474
+#: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:154 src/prefs_account.c:1874
 #: src/prefs_receive.c:187
 msgid "minutes"
 msgstr "minut(y)"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:193
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:173
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr "Zachytávat vstup během vyplňování hesla"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:200
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:180
 msgid "Display warning on start-up if GnuPG doesn't work"
 msgstr "Zobrazit varování pokud GnuPG nefunguje"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:203
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:183
 msgid "Path to GnuPG executable"
 msgstr "Cesta ke spustitelnému souboru GnuPG"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:208
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:188
 msgid ""
 "If left blank the location of the GnuPG executable will be automatically "
 "determined."
@@ -11857,47 +11842,42 @@ msgstr ""
 "Pokud ponecháte prázdné umístění spustitelného souboru GnuPG bude určeno "
 "automaticky."
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:249
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:229
 msgid "Select GnuPG executable"
 msgstr "Vybrat spustitelný soubor GnuPG"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:361
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:356
 msgid "Sign key"
 msgstr "Klíč pro podpis"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:369
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:364
 msgid "Use default GnuPG key"
 msgstr "Použít výchozí GnuPG klíč"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:380
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:375
 msgid "Select key by your email address"
 msgstr "Vybrat klíč podle e-mailové adresy"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:391
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:386
 msgid "Specify key manually"
 msgstr "Zadat klíč ručně"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:401
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:396
 msgid "User or key ID:"
 msgstr "Uživatel nebo ID klíče:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:445
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:437
 msgid "No secret key found."
 msgstr "Žádný tajný klíč nebyl nalezen."
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:448
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:440
 msgid "Generate a new key pair"
 msgstr "Generovat nový pár klíčů"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:687
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:618
 msgid "GPG"
 msgstr "GPG"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:707 src/plugins/smime/plugin.c:38
-#: src/plugins/smime/plugin.c:54 src/plugins/smime/smime.c:913
-msgid "S/MIME"
-msgstr "S/MIME"
-
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:94
 #, c-format
 msgid "No exact match for '%s'; please select the key."
@@ -11908,54 +11888,54 @@ msgstr "Nenalezena shoda pro '%s'; prosím vyberte klíč."
 msgid "Collecting info for '%s' ... %c"
 msgstr "Získávám informace pro '%s' ... %c"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:237 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:145
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:234 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:145
 msgid "Undefined"
 msgstr "Nedefinovaná"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:243 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:149
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:240 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:149
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:165
 msgid "Marginal"
 msgstr "Částečná"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:249 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:153
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:246 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:153
 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:169
 msgid "Ultimate"
 msgstr "Absolutní"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:381
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:367
 msgid "Select Keys"
 msgstr "Vybrat klíče"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:408
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394
 msgid "Key ID"
 msgstr "ID klíče"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:411
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:397
 msgid "Trust"
 msgstr "Důvěřovat"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:436
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:422
 msgid "_Other"
 msgstr "_Ostatní"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:437
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:423
 msgid "Do_n't encrypt"
 msgstr "_Nešifrovat"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:596
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:582
 msgid "Add key"
 msgstr "Přidat klíč"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:597
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:583
 msgid "Enter another user or key ID:"
 msgstr "Zadejte dalšího uživatele nebo ID klíče:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:619
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:605
 #, c-format
 msgid "Encrypt to %s <%s>"
 msgstr "Šifrování %s <%s>"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:620
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:606
 #, c-format
 msgid ""
 "This encryption key is not fully trusted.\n"
@@ -12126,27 +12106,27 @@ msgstr "Nelze načíst obsah zprávy, %s"
 msgid "Couldn't initialize data, %s"
 msgstr "Nelze inicializovat data, %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:665
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:643
 msgid "Secret key specification is ambiguous"
 msgstr "Specifikace tajného klíče není jednoznačná"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:675
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:653
 #, c-format
 msgid "Secret key not found (%s)"
 msgstr "Tajný klíč nebyl nalezen (%s)"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:688
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:666
 #, c-format
 msgid "Error setting secret key: %s"
 msgstr "Nepodařilo se nastavit tajný klíč: %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:781
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:759
 #, c-format
 msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' isn't installed properly."
 msgstr ""
 "Gpgme protokol '%s' je nepoužitelný: Jádro '%s' není správně nainstalováno."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:787
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:765
 #, c-format
 msgid ""
 "Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' version %s is installed, but "
@@ -12155,12 +12135,12 @@ msgstr ""
 "Gpgme protokol '%s' je nepoužitelný: Je nainstalováno jádro '%s' verze %s, "
 "ale pro správnou funkci je vyžadována verze %s.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:795
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:773
 #, c-format
 msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable (unknown problem)"
 msgstr "Gpgme protokol '%s' je nepoužitelný (neznámý problém)"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:811
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:789
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
@@ -12168,7 +12148,7 @@ msgstr ""
 "GnuPG není korektně instalováno, nebo je verze příliš stará.\n"
 "Podpora pro OpenPGP je vypnuta."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:888
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:866
 msgid ""
 "You have to save the account's information with \"OK\" before being able to "
 "generate a key pair.\n"
@@ -12176,11 +12156,11 @@ msgstr ""
 "Chcete-li generovat klíče, musíte nejprve uložit informace o účtu tlačítkem "
 "\"OK\".\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:893
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:871
 msgid "No PGP key found"
 msgstr "Nenalezen PGP klíč"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:894
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:872
 msgid ""
 "Claws Mail did not find a secret PGP key, which means that you won't be able "
 "to sign emails or receive encrypted emails.\n"
@@ -12190,12 +12170,12 @@ msgstr ""
 "podepisovat zprávy a přijímat šifrované zprávy.\n"
 "Chcete vytvořit nový pár klíčů?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:983 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1005
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:961 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:983
 #, c-format
 msgid "Couldn't generate a new key pair: %s"
 msgstr "Nepodařilo se vygenerovat nový pár klíčů: %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:993
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:971
 msgid ""
 "Generating your new key pair... Please move the mouse around to help "
 "generate entropy..."
@@ -12203,11 +12183,11 @@ msgstr ""
 "Generuji nový pár klíčů... Prosím pohybujte myší abyste pomohli generátoru "
 "získat dostatek entropie..."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1011
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:989
 msgid "Couldn't generate a new key pair: unknown error"
 msgstr "Nepodařilo se vygenerovat nový pár klíčů: neznámá chyba"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1015
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:993
 #, c-format
 msgid ""
 "Your new key pair has been generated. Its fingerprint is:\n"
@@ -12220,15 +12200,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Chcete je uložit na server klíčů?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1019
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:997
 msgid "Key generated"
 msgstr "Klíč vygenerován"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1095
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1073
 msgid "Key exported."
 msgstr "Klíč exportován."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1097
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:1075
 msgid "Couldn't export key."
 msgstr "Nelze exportovat klíč."
 
@@ -12251,7 +12231,7 @@ msgstr "Nelze převést text do žádné znakové sady."
 #: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:196 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:518
 #: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:657 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:713
 #: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:183 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:329
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:511 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:654
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:510 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:653
 #: src/plugins/smime/smime.c:413
 #, c-format
 msgid "Couldn't initialize GPG context, %s"
@@ -12306,26 +12286,26 @@ msgid "Malformed message"
 msgstr "Chybná zpráva"
 
 #: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:503 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:695
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:694
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:693
 #, c-format
 msgid "Couldn't create temporary file, %s"
 msgstr "Nelze vytvořit dočasný soubor, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:542 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:538
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:542 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:537
 #, c-format
 msgid "Data signing failed, %s"
 msgstr "Digitální podepisování selhalo, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:560 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:565
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:560 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:564
 #, c-format
 msgid "Data signing failed due to invalid signer: %s"
 msgstr "Digitální podepisování selhalo - neplatný podepisující: %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:569 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:574
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:569 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:573
 msgid "Data signing failed, no results."
 msgstr "Digitální podepisování selhalo - žádný výstup."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:579 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:585
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:579 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:584
 msgid "Data signing failed, no contents."
 msgstr "Digitální podepisování selhalo - žádný obsah."
 
@@ -12337,12 +12317,12 @@ msgstr ""
 "Upozornění, že přílohy nejsou šifrovány PGP/Inline systémem, stejně tak "
 "záhlaví, jako Předmět."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:667 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:664
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:667 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:663
 #, c-format
 msgid "Couldn't add GPG key %s, %s"
 msgstr "Nepodařilo se přidat GPG klíč %s, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:726 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:722
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:726 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:720
 #, c-format
 msgid "Encryption failed, %s"
 msgstr "Šifrování selhalo, %s"
@@ -12398,18 +12378,18 @@ msgstr "Nelze analyzovat části dešifrového souboru."
 msgid "Couldn't create temporary file: %s"
 msgstr "Nepodařilo se vytvořit dočasný soubor: %s"
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:598
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:597
 msgid "OpenPGP digital signature"
 msgstr "Digitální podpis OpenPGP"
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:620
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:619
 msgid ""
 "Please note that email headers, like Subject, are not encrypted by the PGP/"
 "Mime system."
 msgstr ""
 "Upozornění, že záhlaví, jako Předmět, nejsou šifrovány PGP/Mime systémem."
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:794
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:792
 msgid "PGP/Mime"
 msgstr "PGP/MIME"
 
@@ -12456,8 +12436,8 @@ msgstr "Zobrazit konzoli Pythonu..."
 msgid "Refresh"
 msgstr "Obnovit"
 
-#: src/plugins/python/python_plugin.c:505 src/prefs_account.c:2566
-#: src/prefs_account.c:2594 src/prefs_account.c:2877 src/wizard.c:1204
+#: src/plugins/python/python_plugin.c:505 src/prefs_account.c:2524
+#: src/prefs_account.c:2546 src/prefs_account.c:2822 src/wizard.c:1204
 #: src/wizard.c:1624
 msgid "Browse"
 msgstr "Procházet"
@@ -12777,7 +12757,7 @@ msgstr "Stahovat komentáře staré méně než"
 
 #: src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:424
 #: src/plugins/vcalendar/day-view.c:614 src/plugins/vcalendar/month-view.c:711
-#: src/prefs_account.c:1513 src/prefs_folder_item.c:568 src/prefs_matcher.c:337
+#: src/prefs_account.c:1480 src/prefs_folder_item.c:568 src/prefs_matcher.c:337
 msgid "days"
 msgstr "dnech"
 
@@ -13004,6 +12984,11 @@ msgstr ""
 "Interní problém během upgrade formátu ukládání. Toto by nemělo nastat. "
 "Prosím reportujte to s přiloženým výstupem ladění.\n"
 
+#: src/plugins/smime/plugin.c:38 src/plugins/smime/plugin.c:54
+#: src/plugins/smime/smime.c:913
+msgid "S/MIME"
+msgstr "S/MIME"
+
 #: src/plugins/smime/plugin.c:59
 msgid ""
 "This plugin handles S/MIME signed and/or encrypted mails. You can decrypt "
@@ -13687,7 +13672,7 @@ msgstr "Čas (%d sekund) připojení k %s\n"
 msgid "Error %ld"
 msgstr "Chyba %ld"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1811
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1815
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not retrieve the Webcal URL:\n"
@@ -13700,7 +13685,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1837
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1841
 #, c-format
 msgid ""
 "This URL does not look like a Webcal URL:\n"
@@ -13711,46 +13696,46 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1868
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1871
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1872
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1875
 #, c-format
 msgid "Could not create directory %s"
 msgstr "Nepodařilo se vytvořit složku %s"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1911
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1915
 msgid "Claws Mail needs network access in order to update the Webcal feed."
 msgstr "Claws Mail potřebuje přístup na síť pro update Webcal kanálu."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1922
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1926
 #, c-format
 msgid "Fetching calendar for %s..."
 msgstr "Stahování kalendáře pro %s..."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1923
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1927
 msgid "new subscription"
 msgstr "nové přihlášení"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1934
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1938
 msgid "Claws Mail needs network access in order to update the subscription."
 msgstr "Claws Mail potřebuje přístup na síť pro update přihlášení."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1946
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1950
 msgid "Subscribe to Webcal"
 msgstr "Přihlásit Webcal"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1946
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1950
 msgid "Enter the WebCal URL:"
 msgstr "Vložte WebCal URL:"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1958
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1962
 msgid "Could not parse the URL."
 msgstr "Nemohu parsovat URL."
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1986
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1990
 msgid "Do you really want to unsubscribe?"
 msgstr "Skutečně chcete odhlásit?"
 
-#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1987
+#: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1991
 msgid "Delete subscription"
 msgstr "Smazat odběr"
 
@@ -14261,56 +14246,56 @@ msgstr "nastala chyba v POP relaci\n"
 msgid "TOP command unsupported\n"
 msgstr "Příkaz TOP není podporován\n"
 
-#: src/prefs_account.c:335 src/prefs_account.c:1487 src/prefs_account.c:2494
+#: src/prefs_account.c:334 src/prefs_account.c:1454 src/prefs_account.c:2452
 msgid "POP"
 msgstr "POP"
 
-#: src/prefs_account.c:336 src/prefs_account.c:1600 src/prefs_account.c:2509
+#: src/prefs_account.c:335 src/prefs_account.c:1567 src/prefs_account.c:2467
 #: src/wizard.c:1499
 msgid "IMAP"
 msgstr "IMAP"
 
-#: src/prefs_account.c:337
+#: src/prefs_account.c:336
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr "Diskusní skupiny (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:338 src/wizard.c:1500
+#: src/prefs_account.c:337 src/wizard.c:1500
 msgid "Local mbox file"
 msgstr "Lokální mbox soubor"
 
-#: src/prefs_account.c:339
+#: src/prefs_account.c:338
 msgid "None (SMTP only)"
 msgstr "Žádný (pouze odesílání SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1040
+#: src/prefs_account.c:1028
 msgid "Name of account"
 msgstr "Název účtu"
 
-#: src/prefs_account.c:1049
+#: src/prefs_account.c:1037
 msgid "Set as default"
 msgstr "Nastavit jako výchozí"
 
-#: src/prefs_account.c:1057
+#: src/prefs_account.c:1045
 msgid "Personal information"
 msgstr "Osobní informace"
 
-#: src/prefs_account.c:1066
+#: src/prefs_account.c:1054
 msgid "Full name"
 msgstr "Celé jméno"
 
-#: src/prefs_account.c:1072
+#: src/prefs_account.c:1060
 msgid "Mail address"
 msgstr "Poštovní adresa"
 
-#: src/prefs_account.c:1135 src/wizard.c:1523
+#: src/prefs_account.c:1123 src/wizard.c:1523
 msgid "Auto-configure"
 msgstr "Automatická konfigurace"
 
-#: src/prefs_account.c:1137 src/wizard.c:1524
+#: src/prefs_account.c:1125 src/wizard.c:1524
 msgid "Cancel"
 msgstr "Zrušit"
 
-#: src/prefs_account.c:1154
+#: src/prefs_account.c:1142
 msgid ""
 "Warning: this version of Claws Mail\n"
 "has been built without IMAP and News support."
@@ -14318,77 +14303,77 @@ msgstr ""
 "Varování: tato verze Claws Mail byla zkompilována\n"
 "bez podpory IMAP a News."
 
-#: src/prefs_account.c:1185
+#: src/prefs_account.c:1171
 msgid "This server requires authentication"
 msgstr "Tento server vyžaduje autentizaci"
 
-#: src/prefs_account.c:1192
+#: src/prefs_account.c:1178
 msgid "Authenticate on connect"
 msgstr "Autentizace při připojení"
 
-#: src/prefs_account.c:1254
+#: src/prefs_account.c:1232
 msgid "News server"
 msgstr "Server diskuzních skupin"
 
-#: src/prefs_account.c:1260
+#: src/prefs_account.c:1238
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "Server pro příjem"
 
-#: src/prefs_account.c:1266
+#: src/prefs_account.c:1244
 msgid "Local mailbox"
 msgstr "Lokální mailbox"
 
-#: src/prefs_account.c:1273
+#: src/prefs_account.c:1251
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "SMTP server (odesílání)"
 
-#: src/prefs_account.c:1281
+#: src/prefs_account.c:1259
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
 msgstr "Použít místo SMTP serveru příkaz pro odeslání"
 
-#: src/prefs_account.c:1290
+#: src/prefs_account.c:1268
 msgid "command to send mails"
 msgstr "příkaz pro odeslání pošty"
 
-#: src/prefs_account.c:1365
+#: src/prefs_account.c:1332
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Účet%d"
 
-#: src/prefs_account.c:1461
+#: src/prefs_account.c:1428
 msgid "Local"
 msgstr "Lokální mbox soubor"
 
-#: src/prefs_account.c:1467 src/prefs_account.c:1556
+#: src/prefs_account.c:1434 src/prefs_account.c:1523
 msgid "Default Inbox"
 msgstr "Výchozí inbox"
 
-#: src/prefs_account.c:1474 src/prefs_account.c:1481 src/prefs_account.c:1563
-#: src/prefs_account.c:1570
+#: src/prefs_account.c:1441 src/prefs_account.c:1448 src/prefs_account.c:1530
+#: src/prefs_account.c:1537
 msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder"
 msgstr "Nefiltrované zprávy budou uloženy v této složce"
 
-#: src/prefs_account.c:1489
+#: src/prefs_account.c:1456
 msgid "Use secure authentication (APOP)"
 msgstr "Použít zabezpečenou autentizaci (APOP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1492
+#: src/prefs_account.c:1459
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "Odstranit zprávy na serveru po jejich přijmutí"
 
-#: src/prefs_account.c:1503
+#: src/prefs_account.c:1470
 msgid "Remove after"
 msgstr "Odstranit po"
 
-#: src/prefs_account.c:1510 src/prefs_account.c:1520
+#: src/prefs_account.c:1477 src/prefs_account.c:1487
 msgid "0 days and 0 hours : remove immediately"
 msgstr "0 dnů a 0 hodin: odstranit ihned"
 
-#: src/prefs_account.c:1533
+#: src/prefs_account.c:1500
 msgid "Receive size limit"
 msgstr "Limit velikosti pro příjem"
 
-#: src/prefs_account.c:1536
+#: src/prefs_account.c:1503
 msgid ""
 "Messages over this limit will be partially retrieved. When selecting them "
 "you will be able to download them fully or delete them."
@@ -14396,82 +14381,82 @@ msgstr ""
 "Zprávy překračující tento limit budou staženy pouze částečně. Když takovou "
 "zprávu vyberete, budete moci dokončit stažení nebo ji odstranit."
 
-#: src/prefs_account.c:1576 src/prefs_account.c:2524
+#: src/prefs_account.c:1543 src/prefs_account.c:2482
 msgid "NNTP"
 msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1583
+#: src/prefs_account.c:1550
 msgid "Maximum number of articles to download"
 msgstr "Maximální počet příspěvků pro stažení"
 
-#: src/prefs_account.c:1593
+#: src/prefs_account.c:1560
 msgid "unlimited if 0 is specified"
 msgstr "(pokud je 0, je to neomezený počet)"
 
-#: src/prefs_account.c:1618
+#: src/prefs_account.c:1585
 msgid "Plain text"
 msgstr "Prostý text"
 
-#: src/prefs_account.c:1631
+#: src/prefs_account.c:1598
 msgid "IMAP server directory"
 msgstr "adresář pro IMAP server"
 
-#: src/prefs_account.c:1635
+#: src/prefs_account.c:1602
 msgid "(usually empty)"
 msgstr "(obvykle prázdné)"
 
-#: src/prefs_account.c:1649
+#: src/prefs_account.c:1616
 msgid "Show subscribed folders only"
 msgstr "Zobrazovat pouze odebírané složky"
 
-#: src/prefs_account.c:1656
+#: src/prefs_account.c:1623
 msgid "Bandwidth-efficient mode (prevents retrieving remote tags)"
 msgstr "Mód efektivní šířka pásma (prevence stahování vzdálených značek)"
 
-#: src/prefs_account.c:1658
+#: src/prefs_account.c:1625
 msgid "This mode uses less bandwidth, but can be slower with some servers."
 msgstr ""
 "Tento mód používá menší šířku pásma, ale může být pomalejší s některými "
 "servery."
 
-#: src/prefs_account.c:1665
+#: src/prefs_account.c:1632
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "Při načítání zpracovat zprávy filtrem pro příjem"
 
-#: src/prefs_account.c:1672
+#: src/prefs_account.c:1639
 msgid "Allow filtering using plugins on receiving"
 msgstr "Při načítání filtrovat zprávy zásuvnými moduly"
 
-#: src/prefs_account.c:1676
+#: src/prefs_account.c:1643
 msgid "'Get Mail' checks for new messages on this account"
 msgstr "Zpracovat tento účet při volbě 'Přijmout poštu ze všech účtů'"
 
-#: src/prefs_account.c:1759 src/prefs_customheader.c:208
-#: src/prefs_matcher.c:623 src/prefs_matcher.c:1970 src/prefs_matcher.c:1992
+#: src/prefs_account.c:1725 src/prefs_customheader.c:208
+#: src/prefs_matcher.c:623 src/prefs_matcher.c:1968 src/prefs_matcher.c:1990
 msgid "Header"
 msgstr "Záhlaví"
 
-#: src/prefs_account.c:1761
+#: src/prefs_account.c:1727
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Generovat číslo zprávy"
 
-#: src/prefs_account.c:1764
+#: src/prefs_account.c:1730
 msgid "Send account mail address in Message-ID"
 msgstr "Poslat mailovou adresu účtu v Message-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1767
+#: src/prefs_account.c:1733
 msgid "Add user agent header"
 msgstr "Přidat záhlaví user agent"
 
-#: src/prefs_account.c:1774
+#: src/prefs_account.c:1740
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Přidat uživatelsky definované záhlaví"
 
-#: src/prefs_account.c:1789
+#: src/prefs_account.c:1755
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "SMTP autentizace (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1881
+#: src/prefs_account.c:1840
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
 "will be used."
@@ -14479,164 +14464,164 @@ msgstr ""
 "Pokud necháte tyto položky prázdné, bude použito uživatelské jméno a heslo "
 "stejné jako pro příjem."
 
-#: src/prefs_account.c:1892
+#: src/prefs_account.c:1851
 msgid "Authenticate with POP before sending"
 msgstr "Autentizace POP před odesláním"
 
-#: src/prefs_account.c:1907
+#: src/prefs_account.c:1866
 msgid "POP authentication timeout: "
 msgstr "Časový limit pro POP autentizaci: "
 
-#: src/prefs_account.c:1995 src/prefs_account.c:2041
+#: src/prefs_account.c:1954 src/prefs_account.c:2000
 msgid "Signature"
 msgstr "Podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:1998
+#: src/prefs_account.c:1957
 msgid "Automatically insert signature"
 msgstr "Automaticky vložit podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:2003
+#: src/prefs_account.c:1962
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Oddělovač podpisu"
 
-#: src/prefs_account.c:2028
+#: src/prefs_account.c:1987
 msgid "Command output"
 msgstr "Výstup příkazu"
 
-#: src/prefs_account.c:2061
+#: src/prefs_account.c:2020
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Automaticky nastavit následující adresy"
 
-#: src/prefs_account.c:2113
+#: src/prefs_account.c:2072
 msgid "Spell check dictionaries"
 msgstr "Slovníky pro kontrolu pravopisu"
 
-#: src/prefs_account.c:2123 src/prefs_folder_item.c:1104
+#: src/prefs_account.c:2082 src/prefs_folder_item.c:1104
 #: src/prefs_spelling.c:163
 msgid "Default dictionary"
 msgstr "Výchozí slovník"
 
-#: src/prefs_account.c:2136 src/prefs_folder_item.c:1138
+#: src/prefs_account.c:2095 src/prefs_folder_item.c:1138
 #: src/prefs_spelling.c:176
 msgid "Default alternate dictionary"
 msgstr "Výchozí alternativní slovník"
 
-#: src/prefs_account.c:2222 src/prefs_account.c:3409
+#: src/prefs_account.c:2181 src/prefs_account.c:3341
 #: src/prefs_compose_writing.c:373 src/prefs_folder_item.c:1449
-#: src/prefs_folder_item.c:1842 src/prefs_quote.c:119 src/prefs_quote.c:237
+#: src/prefs_folder_item.c:1841 src/prefs_quote.c:119 src/prefs_quote.c:237
 #: src/prefs_spelling.c:336 src/prefs_wrapping.c:153
 msgid "Compose"
 msgstr "Napsat"
 
-#: src/prefs_account.c:2237 src/prefs_folder_item.c:1477 src/prefs_quote.c:134
-#: src/toolbar.c:490
+#: src/prefs_account.c:2196 src/prefs_folder_item.c:1477 src/prefs_quote.c:134
+#: src/toolbar.c:487
 msgid "Reply"
 msgstr "Odpovědět"
 
-#: src/prefs_account.c:2252 src/prefs_filtering_action.c:191
-#: src/prefs_folder_item.c:1505 src/prefs_quote.c:149 src/toolbar.c:495
+#: src/prefs_account.c:2211 src/prefs_filtering_action.c:191
+#: src/prefs_folder_item.c:1505 src/prefs_quote.c:149 src/toolbar.c:492
 msgid "Forward"
 msgstr "Předat"
 
-#: src/prefs_account.c:2299
+#: src/prefs_account.c:2258
 msgid "Default privacy system"
 msgstr "Výchozí systém zabezpečení"
 
-#: src/prefs_account.c:2328
+#: src/prefs_account.c:2287
 msgid "Always sign messages"
 msgstr "Zprávy vždy digitálně podepsat"
 
-#: src/prefs_account.c:2330
+#: src/prefs_account.c:2289
 msgid "Always encrypt messages"
 msgstr "Zprávy vždy šifrovat"
 
-#: src/prefs_account.c:2332
+#: src/prefs_account.c:2291
 msgid "Always sign messages when replying to a signed message"
 msgstr "Odpověď na podepsanou zprávu vždy podepsat"
 
-#: src/prefs_account.c:2335
+#: src/prefs_account.c:2294
 msgid "Always encrypt messages when replying to an encrypted message"
 msgstr "Odpověď na šifrovanou zprávu vždy šifrovat"
 
-#: src/prefs_account.c:2338
+#: src/prefs_account.c:2297
 msgid "Encrypt sent messages with your own key in addition to recipient's"
 msgstr "Odesílanou zprávu šifrovat také vaším klíčem"
 
-#: src/prefs_account.c:2340
+#: src/prefs_account.c:2299
 msgid "Save sent encrypted messages as clear text"
 msgstr "Odeslané šifrované zprávy uložit jako čistý text"
 
-#: src/prefs_account.c:2498 src/prefs_account.c:2513 src/prefs_account.c:2527
+#: src/prefs_account.c:2456 src/prefs_account.c:2471 src/prefs_account.c:2485
 msgid "Don't use SSL/TLS"
 msgstr "Nepoužívat SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2501 src/prefs_account.c:2516 src/prefs_account.c:2536
-#: src/prefs_account.c:2547
+#: src/prefs_account.c:2459 src/prefs_account.c:2474 src/prefs_account.c:2494
+#: src/prefs_account.c:2505
 msgid "Use SSL/TLS"
 msgstr "Použít SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2504 src/prefs_account.c:2519 src/prefs_account.c:2550
+#: src/prefs_account.c:2462 src/prefs_account.c:2477 src/prefs_account.c:2508
 msgid "Use STARTTLS command to start encrypted session"
 msgstr "Použít příkaz STARTTLS pro spuštění šifrovaného relace"
 
-#: src/prefs_account.c:2540
+#: src/prefs_account.c:2498
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Odesílání (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:2544
+#: src/prefs_account.c:2502
 msgid "Don't use SSL/TLS (but, if necessary, use STARTTLS)"
 msgstr "Nepoužívat SSL_TLS (pokud je to ale nutné, použít STARTTLS)"
 
-#: src/prefs_account.c:2555
+#: src/prefs_account.c:2513
 msgid "Client certificates"
 msgstr "Klientské certifikáty"
 
-#: src/prefs_account.c:2563
+#: src/prefs_account.c:2521
 msgid "Certificate for receiving"
 msgstr "Certifikát pro příjem"
 
-#: src/prefs_account.c:2568 src/prefs_account.c:2570 src/prefs_account.c:2596
-#: src/prefs_account.c:2598
+#: src/prefs_account.c:2526 src/prefs_account.c:2528 src/prefs_account.c:2548
+#: src/prefs_account.c:2550
 msgid "Client certificate file as a PKCS12 or PEM file"
 msgstr "Soubor klientského certifikátu jako PKCS12 nebo PEM soubor"
 
-#: src/prefs_account.c:2591
+#: src/prefs_account.c:2543
 msgid "Certificate for sending"
 msgstr "Certifikát pro odeslání"
 
-#: src/prefs_account.c:2631
+#: src/prefs_account.c:2576
 msgid "Automatically accept valid SSL/TLS certificates"
 msgstr "Automaticky přijímat platné certifikáty SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2634
+#: src/prefs_account.c:2579
 msgid "Use non-blocking SSL/TLS"
 msgstr "Použít neblokující SSL/TLS"
 
-#: src/prefs_account.c:2646
+#: src/prefs_account.c:2591
 msgid "Turn this off if you have SSL/TLS connection problems"
 msgstr "Vypněte, pokud máte problémy se SSL/TLS připojením"
 
-#: src/prefs_account.c:2781
+#: src/prefs_account.c:2726
 msgid "SMTP port"
 msgstr "SMTP port"
 
-#: src/prefs_account.c:2788
+#: src/prefs_account.c:2733
 msgid "POP port"
 msgstr "POP port"
 
-#: src/prefs_account.c:2795
+#: src/prefs_account.c:2740
 msgid "IMAP port"
 msgstr "IMAP port"
 
-#: src/prefs_account.c:2802
+#: src/prefs_account.c:2747
 msgid "NNTP port"
 msgstr "NNTP port"
 
-#: src/prefs_account.c:2808
+#: src/prefs_account.c:2753
 msgid "Domain name"
 msgstr "Název domény"
 
-#: src/prefs_account.c:2811
+#: src/prefs_account.c:2756
 msgid ""
 "The domain name will be used in the generated Message-ID, and when "
 "connecting to SMTP servers."
@@ -14644,120 +14629,112 @@ msgstr ""
 "Jméno domény bude použito pro generované Message-ID a při připojení SMTP "
 "serverů."
 
-#: src/prefs_account.c:2825
+#: src/prefs_account.c:2770
 msgid "Use command to communicate with server"
 msgstr "Příkaz pro komunikaci se serverem"
 
-#: src/prefs_account.c:2834
+#: src/prefs_account.c:2779
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr "Zprávu zaslanou do více skupin označit jako přečtenou a obarvit:"
 
-#: src/prefs_account.c:2890
+#: src/prefs_account.c:2835
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "Ukládat odeslané zprávy do"
 
-#: src/prefs_account.c:2892
+#: src/prefs_account.c:2837
 msgid "Put queued messages in"
 msgstr "Ukládat odložené zprávy do"
 
-#: src/prefs_account.c:2894
+#: src/prefs_account.c:2839
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Ukládat koncepty do"
 
-#: src/prefs_account.c:2896
+#: src/prefs_account.c:2841
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Ukládat odstraněné zprávy do"
 
-#: src/prefs_account.c:2955
+#: src/prefs_account.c:2900
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "Nebylo zadáno jméno účtu."
 
-#: src/prefs_account.c:2959
+#: src/prefs_account.c:2904
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "Nebyla zadána poštovní adresa."
 
-#: src/prefs_account.c:2967
+#: src/prefs_account.c:2911
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "Nebyl zadán SMTP server."
 
-#: src/prefs_account.c:2972
+#: src/prefs_account.c:2916
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "Nebylo zadáno uživatelské číslo."
 
-#: src/prefs_account.c:2977
+#: src/prefs_account.c:2921
 msgid "POP server is not entered."
 msgstr "Nebyl zadán POP server."
 
-#: src/prefs_account.c:2997
+#: src/prefs_account.c:2941
 msgid "The default Inbox folder doesn't exist."
 msgstr "Výchozí složka pro doručování zpráv (inbox) neexistuje."
 
-#: src/prefs_account.c:3003
+#: src/prefs_account.c:2947
 msgid "IMAP server is not entered."
 msgstr "Nebyl zadán IMAP server."
 
-#: src/prefs_account.c:3008
+#: src/prefs_account.c:2952
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "Nebyl zadán NNTP server."
 
-#: src/prefs_account.c:3014
+#: src/prefs_account.c:2958
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "Nebyl zadán název lokálního mailbox souboru."
 
-#: src/prefs_account.c:3020
+#: src/prefs_account.c:2964
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "Nebyl zadán příkaz pro odeslání."
 
-#: src/prefs_account.c:3031
-msgid "User ID can not contain newline character."
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_account.c:3037
-msgid "Password can not contain newline character."
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_account.c:3373
+#: src/prefs_account.c:3305
 msgid "Receive"
 msgstr "Přijmout"
 
-#: src/prefs_account.c:3427 src/prefs_folder_item.c:1858 src/prefs_quote.c:238
+#: src/prefs_account.c:3359 src/prefs_folder_item.c:1857 src/prefs_quote.c:238
 msgid "Templates"
 msgstr "Šablony"
 
-#: src/prefs_account.c:3445
+#: src/prefs_account.c:3377
 msgid "Privacy"
 msgstr "Zabezpečení"
 
-#: src/prefs_account.c:3557
+#: src/prefs_account.c:3489
 msgid "Advanced"
 msgstr "Pokročilé"
 
-#: src/prefs_account.c:3892
+#: src/prefs_account.c:3806
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "Nastavení pro nový účet"
 
-#: src/prefs_account.c:3894
+#: src/prefs_account.c:3808
 #, c-format
 msgid "%s - Account preferences"
 msgstr "%s - nastavení účtu"
 
-#: src/prefs_account.c:4015 src/wizard.c:1388
+#: src/prefs_account.c:3929 src/wizard.c:1388
 msgid "Failed (wrong address)"
 msgstr "Selhalo (špatná adresa)"
 
-#: src/prefs_account.c:4100
+#: src/prefs_account.c:4014
 msgid "Select signature file"
 msgstr "Soubor s podpisem"
 
-#: src/prefs_account.c:4118 src/prefs_account.c:4135 src/wizard.c:1065
+#: src/prefs_account.c:4032 src/prefs_account.c:4049 src/wizard.c:1065
 msgid "Select certificate file"
 msgstr "Vybrat soubor s certifikátem"
 
-#: src/prefs_account.c:4231
+#: src/prefs_account.c:4145
 msgid "Protocol:"
 msgstr "Protokol:"
 
-#: src/prefs_account.c:4371
+#: src/prefs_account.c:4285
 #, c-format
 msgid "%s (plugin not loaded)"
 msgstr "%s (modul nebyl načten)"
@@ -14816,7 +14793,7 @@ msgstr "Přesunout vybranou akci nahoru"
 msgid "Move selected action down"
 msgstr "Přesunout vybranou akci dolů"
 
-#: src/prefs_actions.c:535 src/prefs_filtering_action.c:707
+#: src/prefs_actions.c:535 src/prefs_filtering_action.c:704
 #: src/prefs_filtering.c:838 src/prefs_filtering.c:840
 #: src/prefs_filtering.c:841 src/prefs_filtering.c:951 src/prefs_matcher.c:897
 #: src/prefs_template.c:472
@@ -14874,20 +14851,20 @@ msgstr "Odstranit všechny akce"
 msgid "Do you really want to delete all the actions?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechny akce?"
 
-#: src/prefs_actions.c:892 src/prefs_actions.c:923 src/prefs_filtering.c:1501
-#: src/prefs_filtering.c:1523 src/prefs_matcher.c:2117 src/prefs_template.c:572
+#: src/prefs_actions.c:892 src/prefs_actions.c:923 src/prefs_filtering.c:1499
+#: src/prefs_filtering.c:1521 src/prefs_matcher.c:2115 src/prefs_template.c:572
 #: src/prefs_template.c:597
 msgid "Entry not saved"
 msgstr "Neuložený záznam"
 
-#: src/prefs_actions.c:893 src/prefs_actions.c:924 src/prefs_filtering.c:1502
-#: src/prefs_filtering.c:1524 src/prefs_template.c:573 src/prefs_template.c:598
+#: src/prefs_actions.c:893 src/prefs_actions.c:924 src/prefs_filtering.c:1500
+#: src/prefs_filtering.c:1522 src/prefs_template.c:573 src/prefs_template.c:598
 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
 msgstr "Záznam nebyl uložen. Chcete přesto okno zavřít?"
 
 #: src/prefs_actions.c:894 src/prefs_actions.c:899 src/prefs_actions.c:925
-#: src/prefs_filtering.c:1481 src/prefs_filtering.c:1503
-#: src/prefs_filtering.c:1525 src/prefs_matcher.c:2120 src/prefs_template.c:574
+#: src/prefs_filtering.c:1479 src/prefs_filtering.c:1501
+#: src/prefs_filtering.c:1523 src/prefs_matcher.c:2118 src/prefs_template.c:574
 #: src/prefs_template.c:599 src/prefs_template.c:604
 msgid "_Continue editing"
 msgstr "_Pokračovat v úpravách"
@@ -14983,7 +14960,7 @@ msgstr "pro aplikaci filtrovacích pravidel mezi {} na vybrané zprávy"
 msgid "for a literal %"
 msgstr "pro znak %"
 
-#: src/prefs_actions.c:998 src/prefs_themes.c:1054
+#: src/prefs_actions.c:998 src/prefs_themes.c:1051
 msgid "Actions"
 msgstr "Akce"
 
@@ -14994,8 +14971,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Akce umožňují spouštět externí příkazy ke zpracování zpráv nebo jejich částí."
 
-#: src/prefs_actions.c:1086 src/prefs_filtering.c:1699
-#: src/prefs_template.c:1113
+#: src/prefs_actions.c:1086 src/prefs_filtering.c:1697
+#: src/prefs_template.c:1111
 msgid "D_uplicate"
 msgstr "D_uplikáty"
 
@@ -15003,20 +14980,20 @@ msgstr "D_uplikáty"
 msgid "Current actions"
 msgstr "Nadefinované akce"
 
-#: src/prefs_actions.c:1305 src/prefs_filtering.c:1078
-#: src/prefs_filtering.c:1136
+#: src/prefs_actions.c:1305 src/prefs_filtering.c:1076
+#: src/prefs_filtering.c:1134
 msgid "Action string is not valid."
 msgstr "Definice akce není platná."
 
-#: src/prefs_common.c:236 src/prefs_quote.c:69
+#: src/prefs_common.c:237 src/prefs_quote.c:69
 msgid "Hello,\\n"
 msgstr "Nazdar,\\n"
 
-#: src/prefs_common.c:314
+#: src/prefs_common.c:315
 msgid "On %d\\n%f wrote:\\n\\n%q\\n%X"
 msgstr "V %d\\n%f napsáno:\\n\\n%q\\n%X"
 
-#: src/prefs_common.c:320 src/prefs_quote.c:85
+#: src/prefs_common.c:321 src/prefs_quote.c:85
 msgid ""
 "\\n\\nBegin forwarded message:\\n\\n?d{Date: %d\\n}?f{From: %f\\n}?t{To: %t"
 "\\n}?c{Cc: %c\\n}?n{Newsgroups: %n\\n}?s{Subject: %s\\n}\\n\\n%M"
@@ -15024,7 +15001,7 @@ msgstr ""
 "\\n\\nZačátek předané zprávy:\\n\\n?d{Datum: %d\\n}?f{Od: %f\\n}?t{Komu: %t"
 "\\n}?c{Kopie: %c\\n}?n{Diskuzní skupina: %n\\n}?s{Předmět: %s\\n}\\n\\n%M"
 
-#: src/prefs_common.c:448
+#: src/prefs_common.c:453
 msgid "%x(%a) %H:%M"
 msgstr "%x(%a) %H:%M"
 
@@ -15109,11 +15086,11 @@ msgstr "Při přetažení souboru do okna s rozepsanou zprávou"
 msgid "Ask"
 msgstr "Zeptat se"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:246 src/toolbar.c:522
+#: src/prefs_compose_writing.c:246 src/toolbar.c:519
 msgid "Insert"
 msgstr "Vložit"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:247 src/toolbar.c:523
+#: src/prefs_compose_writing.c:247 src/toolbar.c:520
 msgid "Attach"
 msgstr "Přiložit"
 
@@ -15126,7 +15103,7 @@ msgid "Custom header configuration"
 msgstr "Nastavení vlastního záhlaví"
 
 #: src/prefs_customheader.c:506 src/prefs_display_header.c:601
-#: src/prefs_matcher.c:1597 src/prefs_matcher.c:1612
+#: src/prefs_matcher.c:1595 src/prefs_matcher.c:1610
 msgid "Header name is not set."
 msgstr "Není nastaven název záhlaví."
 
@@ -15279,7 +15256,7 @@ msgid "Message flags"
 msgstr "Příznaky zpráv"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:179 src/prefs_summaries.c:450
-#: src/prefs_summary_column.c:78 src/summaryview.c:2813 src/toolbar.c:505
+#: src/prefs_summary_column.c:78 src/summaryview.c:2800 src/toolbar.c:502
 msgid "Mark"
 msgstr "Označit"
 
@@ -15299,8 +15276,8 @@ msgstr "Označit jako spam"
 msgid "Mark as ham"
 msgstr "Označit jako ne spam"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1442
-#: src/toolbar.c:238 src/toolbar.c:499 src/toolbar.c:2465
+#: src/prefs_filtering_action.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1439
+#: src/toolbar.c:238 src/toolbar.c:496 src/toolbar.c:2387
 msgid "Execute"
 msgstr "Provést odložené operace"
 
@@ -15318,9 +15295,9 @@ msgid "Redirect"
 msgstr "Přesměrovat"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:194 src/prefs_filtering_action.c:195
-#: src/prefs_filtering_action.c:1446 src/prefs_matcher.c:629
+#: src/prefs_filtering_action.c:1443 src/prefs_matcher.c:629
 #: src/prefs_summaries.c:453 src/prefs_summary_column.c:87
-#: src/summaryview.c:449
+#: src/summaryview.c:448
 msgid "Score"
 msgstr "Ohodnocení"
 
@@ -15334,7 +15311,7 @@ msgstr "Nastavit ohodnocení"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:196 src/prefs_filtering_action.c:197
 #: src/prefs_filtering_action.c:198 src/prefs_matcher.c:633
-#: src/prefs_summary_column.c:89 src/summaryview.c:451
+#: src/prefs_summary_column.c:89 src/summaryview.c:450
 msgid "Tags"
 msgstr "Značky"
 
@@ -15362,7 +15339,7 @@ msgstr "Zastavit filtrování"
 msgid "Action configuration"
 msgstr "Nastavení akcí"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:427 src/prefs_filtering.c:1890
+#: src/prefs_filtering_action.c:427 src/prefs_filtering.c:1888
 #: src/prefs_matcher.c:586
 msgid "Rule"
 msgstr "Pravidlo"
@@ -15371,65 +15348,65 @@ msgstr "Pravidlo"
 msgid "Action"
 msgstr "Akce"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:938
+#: src/prefs_filtering_action.c:935
 msgid "Command-line not set"
 msgstr "Příkazová řádka není nastavena"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:939
+#: src/prefs_filtering_action.c:936
 msgid "Destination is not set."
 msgstr "Místo určení není nastaveno."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:950
+#: src/prefs_filtering_action.c:947
 msgid "Recipient is not set."
 msgstr "Příjemce není nastaven."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:968
+#: src/prefs_filtering_action.c:965
 msgid "Score is not set"
 msgstr "Ohodnocení není nastaveno"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:976
+#: src/prefs_filtering_action.c:973
 msgid "Header is not set."
 msgstr "Záhlaví není nastaveno."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:983
+#: src/prefs_filtering_action.c:980
 msgid "Target addressbook/folder is not set."
 msgstr "Cílová kniha adres/složka není nastavena."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:997
+#: src/prefs_filtering_action.c:994
 msgid "Tag name is empty."
 msgstr "Jméno značky je prázdné."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1219
+#: src/prefs_filtering_action.c:1216
 msgid "No action was defined."
 msgstr "Není nastavena žádná akce."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1257 src/prefs_matcher.c:2163
+#: src/prefs_filtering_action.c:1254 src/prefs_matcher.c:2161
 #: src/quote_fmt.c:79
 msgid "literal %"
 msgstr "Procento - znak %"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1266 src/prefs_matcher.c:2172
+#: src/prefs_filtering_action.c:1263 src/prefs_matcher.c:2170
 msgid "filename (should not be modified)"
 msgstr "název souboru (neměl by být měněn)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1267 src/prefs_matcher.c:2173
+#: src/prefs_filtering_action.c:1264 src/prefs_matcher.c:2171
 #: src/quote_fmt.c:87
 msgid "new line"
 msgstr "nový řádek"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1268 src/prefs_matcher.c:2174
+#: src/prefs_filtering_action.c:1265 src/prefs_matcher.c:2172
 msgid "escape character for quotes"
 msgstr "únikový znak pro citaci"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1269 src/prefs_matcher.c:2175
+#: src/prefs_filtering_action.c:1266 src/prefs_matcher.c:2173
 msgid "quote character"
 msgstr "uvozovka (znak \")"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1278
+#: src/prefs_filtering_action.c:1275
 msgid "Filtering Action: 'Execute'"
 msgstr "Filtrovací akce: 'Provést'"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1279
+#: src/prefs_filtering_action.c:1276
 msgid ""
 "'Execute' allows you to send a message or message element to an external "
 "program or script.\n"
@@ -15439,23 +15416,23 @@ msgstr ""
 "skriptu.\n"
 "Při definici mohou být použity následující symboly:"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1426
+#: src/prefs_filtering_action.c:1423
 msgid "Recipient"
 msgstr "Příjemce"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1430
+#: src/prefs_filtering_action.c:1427
 msgid "Book/Folder"
 msgstr "Kniha/složka"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1434
+#: src/prefs_filtering_action.c:1431
 msgid "Destination"
 msgstr "Místo určení"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1438
+#: src/prefs_filtering_action.c:1435
 msgid "Color"
 msgstr "Barva"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1524
+#: src/prefs_filtering_action.c:1521
 msgid "Current action list"
 msgstr "Platný seznam akcí"
 
@@ -15464,7 +15441,7 @@ msgid "Filtering/Processing configuration"
 msgstr "Nastavení filtrování/zpracování"
 
 #: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_filtering.c:869
-#: src/prefs_filtering.c:985
+#: src/prefs_filtering.c:983
 msgctxt "Filtering Account Menu"
 msgid "All"
 msgstr "všechny"
@@ -15525,51 +15502,51 @@ msgstr "Přesunout vybrané pravidlo o stránku níže"
 msgid "Move the selected rule to the bottom"
 msgstr "Přesunout vybrané pravidlo dospodu"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1042 src/prefs_filtering.c:1128
+#: src/prefs_filtering.c:1040 src/prefs_filtering.c:1126
 msgid "Condition string is not valid."
 msgstr "Definice podmínky není platná."
 
-#: src/prefs_filtering.c:1115
+#: src/prefs_filtering.c:1113
 msgid "Condition string is empty."
 msgstr "Podmínka je prázdná."
 
-#: src/prefs_filtering.c:1121
+#: src/prefs_filtering.c:1119
 msgid "Action string is empty."
 msgstr "Akce je prázdná."
 
-#: src/prefs_filtering.c:1209
+#: src/prefs_filtering.c:1207
 msgid "Delete rule"
 msgstr "Odstranit pravidlo"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1210
+#: src/prefs_filtering.c:1208
 msgid "Do you really want to delete this rule?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit toto pravidlo?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1228
+#: src/prefs_filtering.c:1226
 msgid "Delete all rules"
 msgstr "Odstranit všechna pravidla"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1229
+#: src/prefs_filtering.c:1227
 msgid "Do you really want to delete all the rules?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechna pravidla?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1479
+#: src/prefs_filtering.c:1477
 msgid "Filtering rules not saved"
 msgstr "Pravidla filtrování neuložena"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1480
+#: src/prefs_filtering.c:1478
 msgid "The list of filtering rules have been modified. Close anyway?"
 msgstr "Seznam pravidel filtrování byl změněn. Přesto zavřít?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1702
+#: src/prefs_filtering.c:1700
 msgid "Move one page up"
 msgstr "Přesunout o stránku výš"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1703
+#: src/prefs_filtering.c:1701
 msgid "Move one page down"
 msgstr "Jít o stránku dolů"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1858
+#: src/prefs_filtering.c:1856
 msgid "Enable"
 msgstr "Povolit"
 
@@ -15594,7 +15571,7 @@ msgstr "Skryté sloupce"
 msgid "Displayed columns"
 msgstr "Zobrazené sloupce"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:329 src/prefs_msg_colors.c:497
+#: src/prefs_folder_column.c:329 src/prefs_msg_colors.c:494
 #: src/prefs_summary_column.c:343 src/prefs_toolbar.c:1077
 msgid " Use default "
 msgstr " Použít výchozí "
@@ -15739,11 +15716,11 @@ msgstr "Zrušit cache"
 msgid "Do you really want to discard the local cached data for this folder?"
 msgstr "Opravdu chcete zahodit lokálně kešovaná data pro tuto složku?"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:1825
+#: src/prefs_folder_item.c:1824
 msgid "General"
 msgstr "Obecné"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:1904
+#: src/prefs_folder_item.c:1903
 #, c-format
 msgid "Properties for folder %s"
 msgstr "Vlastnosti složky %s"
@@ -15752,7 +15729,7 @@ msgstr "Vlastnosti složky %s"
 msgid "Folder and Message Lists"
 msgstr "Seznam složek a seznam zpráv"
 
-#: src/prefs_fonts.c:99 src/prefs_matcher.c:2038
+#: src/prefs_fonts.c:99 src/prefs_matcher.c:2036
 msgid "Message"
 msgstr "Text zprávy"
 
@@ -15776,8 +15753,8 @@ msgstr "Použít jiné písmo pro tisk"
 msgid "Message Printing"
 msgstr "Tisk zpráv"
 
-#: src/prefs_fonts.c:268 src/prefs_msg_colors.c:843 src/prefs_summaries.c:768
-#: src/prefs_themes.c:387
+#: src/prefs_fonts.c:268 src/prefs_msg_colors.c:839 src/prefs_summaries.c:768
+#: src/prefs_themes.c:389
 msgid "Display"
 msgstr "Zobrazení"
 
@@ -15785,7 +15762,7 @@ msgstr "Zobrazení"
 msgid "Fonts"
 msgstr "Písma"
 
-#: src/prefs_gtk.c:910 src/toolbar.c:256 src/toolbar.c:517
+#: src/prefs_gtk.c:908 src/toolbar.c:256 src/toolbar.c:514
 msgid "Preferences"
 msgstr "Předvolby"
 
@@ -15813,15 +15790,15 @@ msgstr "Tisknout obrázky"
 msgid "Image Viewer"
 msgstr "Prohlížeč obrázků"
 
-#: src/prefs_logging.c:147 src/prefs_logging.c:255
+#: src/prefs_logging.c:147 src/prefs_logging.c:254
 msgid "Restrict the log window to"
 msgstr "Omezit okno záznamu na"
 
-#: src/prefs_logging.c:159 src/prefs_logging.c:267
+#: src/prefs_logging.c:159 src/prefs_logging.c:266
 msgid "0 to stop logging in the log window"
 msgstr "Zadejte 0 (nula) pro zastavení ukládání záznamů do okna"
 
-#: src/prefs_logging.c:161 src/prefs_logging.c:269
+#: src/prefs_logging.c:161 src/prefs_logging.c:268
 msgid "lines"
 msgstr "řádků"
 
@@ -15869,23 +15846,23 @@ msgstr "zpracování složky po aplikaci lokálních pravidel"
 msgid "processing folders"
 msgstr "zpracování složky dle lokálních pravidel"
 
-#: src/prefs_logging.c:223
+#: src/prefs_logging.c:222
 msgid "Log level"
 msgstr "Úroveň záznamu"
 
-#: src/prefs_logging.c:232
+#: src/prefs_logging.c:231
 msgid "Low"
 msgstr "Nízká"
 
-#: src/prefs_logging.c:233
+#: src/prefs_logging.c:232
 msgid "Medium"
 msgstr "Střední"
 
-#: src/prefs_logging.c:234
+#: src/prefs_logging.c:233
 msgid "High"
 msgstr "Vysoká"
 
-#: src/prefs_logging.c:239
+#: src/prefs_logging.c:238
 msgid ""
 "Select the level of detail of the logging.\n"
 "Choose Low to see when rules are applied, which conditions match or don't "
@@ -15905,35 +15882,35 @@ msgstr ""
 "nebo přeskočena a proč podmínky odpovídají nebo ne.\n"
 "Upozornění: vyšší úrovně, větší vliv na výkon."
 
-#: src/prefs_logging.c:281
+#: src/prefs_logging.c:280
 msgid "Disk log"
 msgstr "Záznam disku"
 
-#: src/prefs_logging.c:283
+#: src/prefs_logging.c:282
 msgid "Write the following information to disk..."
 msgstr "Zapsat následující informace na disk..."
 
-#: src/prefs_logging.c:291
+#: src/prefs_logging.c:290
 msgid "Warning messages"
 msgstr "Upozorňovací zprávy"
 
-#: src/prefs_logging.c:292
+#: src/prefs_logging.c:291
 msgid "Network protocol messages"
 msgstr "Zprávy síťového protokolu"
 
-#: src/prefs_logging.c:296
+#: src/prefs_logging.c:295
 msgid "Error messages"
 msgstr "Chybové zprávy"
 
-#: src/prefs_logging.c:297
+#: src/prefs_logging.c:296
 msgid "Status messages for filtering/processing log"
 msgstr "Zprávy pro záznam filtrování/zpracování"
 
-#: src/prefs_logging.c:429 src/prefs_msg_colors.c:145 src/prefs_other.c:777
+#: src/prefs_logging.c:427 src/prefs_msg_colors.c:145 src/prefs_other.c:777
 msgid "Other"
 msgstr "Ostatní"
 
-#: src/prefs_logging.c:430
+#: src/prefs_logging.c:428
 msgid "Logging"
 msgstr "Zaznamenávání"
 
@@ -16005,11 +15982,11 @@ msgstr "část těla"
 msgid "whole message"
 msgstr "celá zpráva"
 
-#: src/prefs_matcher.c:394 src/summaryview.c:6351
+#: src/prefs_matcher.c:394 src/summaryview.c:6309
 msgid "Marked"
 msgstr "Označené"
 
-#: src/prefs_matcher.c:395 src/summaryview.c:6349
+#: src/prefs_matcher.c:395 src/summaryview.c:6307
 msgid "Deleted"
 msgstr "Odstraněné"
 
@@ -16017,12 +15994,12 @@ msgstr "Odstraněné"
 msgid "Replied"
 msgstr "Odpovězené"
 
-#: src/prefs_matcher.c:397 src/summaryview.c:6343
+#: src/prefs_matcher.c:397 src/summaryview.c:6301
 msgid "Forwarded"
 msgstr "Předané"
 
-#: src/prefs_matcher.c:399 src/summaryview.c:6333 src/toolbar.c:515
-#: src/toolbar.c:988 src/toolbar.c:2339
+#: src/prefs_matcher.c:399 src/summaryview.c:6291 src/toolbar.c:512
+#: src/toolbar.c:981 src/toolbar.c:2261
 msgid "Spam"
 msgstr "Spam"
 
@@ -16030,7 +16007,7 @@ msgstr "Spam"
 msgid "Has attachment"
 msgstr "Má přílohu"
 
-#: src/prefs_matcher.c:401 src/summaryview.c:6369
+#: src/prefs_matcher.c:401 src/summaryview.c:6327
 msgid "Signed"
 msgstr "Podepsané"
 
@@ -16130,8 +16107,8 @@ msgstr "Částečně staženo"
 msgid "External program test"
 msgstr "Test externího programu"
 
-#: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1618 src/prefs_matcher.c:1633
-#: src/prefs_matcher.c:2519
+#: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1616 src/prefs_matcher.c:1631
+#: src/prefs_matcher.c:2517
 msgctxt "Filtering Matcher Menu"
 msgid "All"
 msgstr "všechny"
@@ -16156,28 +16133,28 @@ msgstr "vše"
 msgid "of above rules"
 msgstr "výše uvedenými pravidly"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1536 src/prefs_matcher.c:1602
+#: src/prefs_matcher.c:1534 src/prefs_matcher.c:1600
 msgid "Search pattern is not set."
 msgstr "Není nastaven vzor pro vyhledávání."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1545
+#: src/prefs_matcher.c:1543
 msgid "Test command is not set."
 msgstr "Není nastaven test příkazu."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1619
+#: src/prefs_matcher.c:1617
 msgid "all addresses in all headers"
 msgstr "každá adresa ze všech položek záhlaví zprávy"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1622
+#: src/prefs_matcher.c:1620
 msgid "any address in any header"
 msgstr "libovolná adresa z libovolného záhlaví zprávy"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1624
+#: src/prefs_matcher.c:1622
 #, c-format
 msgid "the address(es) in header '%s'"
 msgstr "adresa ze záhlaví '%s' zprávy"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1625
+#: src/prefs_matcher.c:1623
 #, c-format
 msgid ""
 "Book/folder path is not set.\n"
@@ -16190,83 +16167,83 @@ msgstr ""
 "Pokud chcete zjišťovat zda %s existuje v rámci celé knihy, vyberte '%s' z "
 "knihy/složky přetáhněte do seznamu."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1844
+#: src/prefs_matcher.c:1842
 msgid "Headers part"
 msgstr "Část záhlaví"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1848
+#: src/prefs_matcher.c:1846
 msgid "Headers values"
 msgstr "Hodnoty záhlaví"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1852
+#: src/prefs_matcher.c:1850
 msgid "Body part"
 msgstr "Část těla"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1856
+#: src/prefs_matcher.c:1854
 msgid "Whole message"
 msgstr "Celá zpráva"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1969 src/prefs_matcher.c:2011
+#: src/prefs_matcher.c:1967 src/prefs_matcher.c:2009
 msgid "in"
 msgstr "v"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1971
+#: src/prefs_matcher.c:1969
 msgid "content is"
 msgstr "obsahuje"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1980
+#: src/prefs_matcher.c:1978
 msgid "Age is"
 msgstr "Věk je"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1985
+#: src/prefs_matcher.c:1983
 msgid "Flag"
 msgstr "Příznak"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1986 src/prefs_matcher.c:2001
+#: src/prefs_matcher.c:1984 src/prefs_matcher.c:1999
 msgid "is"
 msgstr "je"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1991
+#: src/prefs_matcher.c:1989
 msgid "Name:"
 msgstr "Jméno: "
 
-#: src/prefs_matcher.c:2000
+#: src/prefs_matcher.c:1998
 msgid "Label"
 msgstr "Označení"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2006
+#: src/prefs_matcher.c:2004
 msgid "Value:"
 msgstr "Hodnota:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2021
+#: src/prefs_matcher.c:2019
 msgid "Score is"
 msgstr "Skóre je"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2022
+#: src/prefs_matcher.c:2020
 msgid "points"
 msgstr "body"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2032
+#: src/prefs_matcher.c:2030
 msgid "Size is"
 msgstr "Velikost je"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2037
+#: src/prefs_matcher.c:2035
 msgid "Scope:"
 msgstr "Rozsah:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2039
+#: src/prefs_matcher.c:2037
 msgid "tags"
 msgstr "značky"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2044
+#: src/prefs_matcher.c:2042
 msgid "type is"
 msgstr "typ je"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2048
+#: src/prefs_matcher.c:2046
 msgid "Program returns"
 msgstr "Návratové hodnoty programu"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2118
+#: src/prefs_matcher.c:2116
 msgid ""
 "The entry was not saved.\n"
 "Close anyway?"
@@ -16274,11 +16251,11 @@ msgstr ""
 "Záznam nebyl uložen.\n"
 "Chcete přesto okno zavřít?"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2184
+#: src/prefs_matcher.c:2182
 msgid "Match Type: 'Test'"
 msgstr "Typ podmínky: 'Test'"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2185
+#: src/prefs_matcher.c:2183
 msgid ""
 "'Test' allows you to test a message or message element using an external "
 "program or script. The program will return either 0 or 1.\n"
@@ -16290,7 +16267,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Následující symboly mohou být použity:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:2284
+#: src/prefs_matcher.c:2282
 msgid "Current condition rules"
 msgstr "Aktuální pravidla podmínky"
 
@@ -16374,7 +16351,7 @@ msgstr "Považovat tyto znaky za znaky pro citaci: "
 msgid "Text Options"
 msgstr "Text"
 
-#: src/prefs_migration.c:50
+#: src/prefs_migration.c:95
 #, c-format
 msgid ""
 "Your Claws Mail configuration is from a newer version than the version which "
@@ -16394,7 +16371,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Chcete nyní program ukončit?"
 
-#: src/prefs_migration.c:59
+#: src/prefs_migration.c:104
 msgid "Configuration warning"
 msgstr "Konfigurace varování"
 
@@ -16510,7 +16487,7 @@ msgstr "Složka obsahující nové zprávy"
 
 #. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
 #. rule name and should not be translated
-#: src/prefs_msg_colors.c:428 src/prefs_msg_colors.c:461
+#: src/prefs_msg_colors.c:428 src/prefs_msg_colors.c:459
 #, c-format
 msgctxt "Tooltip"
 msgid "Pick color for 'color %d'"
@@ -16518,70 +16495,70 @@ msgstr "Vybrat barvu, která bude dostupná pod číslem %d"
 
 #. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
 #. rule name and should not be translated
-#: src/prefs_msg_colors.c:432 src/prefs_msg_colors.c:465
+#: src/prefs_msg_colors.c:432 src/prefs_msg_colors.c:463
 #, c-format
 msgid "Set label for 'color %d'"
 msgstr "Název barvy, která bude dostupná pod číslem %d"
 
 #. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
 #. rule name and should not be translated
-#: src/prefs_msg_colors.c:595
+#: src/prefs_msg_colors.c:592
 #, c-format
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 'color %d'"
 msgstr "Barva, která bude dostupná pod číslem %d"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:603
+#: src/prefs_msg_colors.c:600
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 1st level text"
 msgstr "Barva písma pro 1. úroveň citace"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:606
+#: src/prefs_msg_colors.c:603
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 2nd level text"
 msgstr "Barva písma pro 2. úroveň citace"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:609
+#: src/prefs_msg_colors.c:606
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 3rd level text"
 msgstr "Barva písma pro 3. úroveň citace"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:612
+#: src/prefs_msg_colors.c:609
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 1st level text background"
 msgstr "Barva pozadí pro 1. úroveň citace"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:615
+#: src/prefs_msg_colors.c:612
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 2nd level text background"
 msgstr "Barva pozadí pro 2. úroveň citace"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:618
+#: src/prefs_msg_colors.c:615
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for 3rd level text background"
 msgstr "Barva pozadí pro 3. úroveň citace"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:621
+#: src/prefs_msg_colors.c:618
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for links"
 msgstr "Barva pro odkazy"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:624
+#: src/prefs_msg_colors.c:621
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for target folder"
 msgstr "Barva pro cílovou složku"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:627
+#: src/prefs_msg_colors.c:624
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "Barva pro podpisy"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:630
+#: src/prefs_msg_colors.c:627
 msgctxt "Dialog title"
 msgid "Pick color for folder"
 msgstr "Barva pro složku"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:844
+#: src/prefs_msg_colors.c:840
 msgid "Colors"
 msgstr "Barvy"
 
@@ -16802,7 +16779,7 @@ msgstr ""
 "Příkaz:\n"
 "(použijte %d jako počet nových zpráv)"
 
-#: src/prefs_receive.c:411 src/prefs_send.c:415
+#: src/prefs_receive.c:411 src/prefs_send.c:371
 msgid "Mail Handling"
 msgstr "Zpracování pošty"
 
@@ -16810,36 +16787,31 @@ msgstr "Zpracování pošty"
 msgid "Receiving"
 msgstr "Příjem zpráv"
 
-#: src/prefs_send.c:172
+#: src/prefs_send.c:159
 msgid "Save sent messages"
 msgstr "Ukládat odeslané zprávy"
 
-#: src/prefs_send.c:175
+#: src/prefs_send.c:162
 msgid "Never send Return Receipts"
 msgstr "Nikdy neodesílat potvrzení o doručení"
 
-#: src/prefs_send.c:193
+#: src/prefs_send.c:180
 msgid "Confirm before sending queued messages"
 msgstr "Potvrzení před odesláním pozdržených zpráv"
 
-#: src/prefs_send.c:196
+#: src/prefs_send.c:183
 msgid "Show send dialog"
 msgstr "Zobrazit dialog o odesílání"
 
-#: src/prefs_send.c:199
+#: src/prefs_send.c:186
 msgid "Warn when Subject is empty"
 msgstr "Varovat, když je Předmět prázdný"
 
-#: src/prefs_send.c:205
-#, fuzzy
-msgid "Warn when sending to more recipients than:"
-msgstr "Varovat při vložení souboru většího než"
-
-#: src/prefs_send.c:221
+#: src/prefs_send.c:193
 msgid "Outgoing encoding"
 msgstr "Kódování znaků"
 
-#: src/prefs_send.c:246
+#: src/prefs_send.c:218
 msgid ""
 "If 'Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
 "be used"
@@ -16847,131 +16819,131 @@ msgstr ""
 "Pokud je zvoleno 'Autodetekce', bude použita optimální znaková sada pro "
 "nastavené locale"
 
-#: src/prefs_send.c:263
+#: src/prefs_send.c:235
 msgid "7bit ASCII (US-ASCII)"
 msgstr "7bitové ASCII (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_send.c:264
+#: src/prefs_send.c:236
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_send.c:266
+#: src/prefs_send.c:238
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr "Západní Evropa (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_send.c:267
+#: src/prefs_send.c:239
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "Západní Evropa(ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_send.c:269
+#: src/prefs_send.c:241
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Střední Evropa (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_send.c:271
+#: src/prefs_send.c:243
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Pobaltí (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_send.c:272
+#: src/prefs_send.c:244
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Pobaltí (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_send.c:274
+#: src/prefs_send.c:246
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Řečtina (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_send.c:276
+#: src/prefs_send.c:248
 msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
 msgstr "Hebrejština (ISO-8859-8)"
 
-#: src/prefs_send.c:277
+#: src/prefs_send.c:249
 msgid "Hebrew (Windows-1255)"
 msgstr "Hebrejština (Windows-1255)"
 
-#: src/prefs_send.c:279
+#: src/prefs_send.c:251
 msgid "Arabic (ISO-8859-6)"
 msgstr "Arabština (ISO-8859-6)"
 
-#: src/prefs_send.c:280
+#: src/prefs_send.c:252
 msgid "Arabic (Windows-1256)"
 msgstr "Arabština (Windows-1256)"
 
-#: src/prefs_send.c:282
+#: src/prefs_send.c:254
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Turečtina (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_send.c:284
+#: src/prefs_send.c:256
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Azbuka (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_send.c:285
+#: src/prefs_send.c:257
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Azbuka (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_send.c:286
+#: src/prefs_send.c:258
 msgid "Cyrillic (X-MAC-CYRILLIC)"
 msgstr "Azbuka (X-MAC-CYRILLIC)"
 
-#: src/prefs_send.c:287
+#: src/prefs_send.c:259
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Azbuka (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_send.c:288
+#: src/prefs_send.c:260
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Azbuka (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_send.c:290
+#: src/prefs_send.c:262
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "Japonština (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_send.c:292
+#: src/prefs_send.c:264
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "Japonština (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_send.c:293
+#: src/prefs_send.c:265
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "Japonština (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_send.c:296
+#: src/prefs_send.c:268
 msgid "Simplified Chinese (GB18030)"
 msgstr "Zjednodušená čínština (GB18030)"
 
-#: src/prefs_send.c:297
+#: src/prefs_send.c:269
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Zjednodušená čínština (GB2312)"
 
-#: src/prefs_send.c:298
+#: src/prefs_send.c:270
 msgid "Simplified Chinese (GBK)"
 msgstr "Zjednodušená čínština (GBK)"
 
-#: src/prefs_send.c:299
+#: src/prefs_send.c:271
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Tradiční čínština (Big5)"
 
-#: src/prefs_send.c:301
+#: src/prefs_send.c:273
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Tradiční čínština (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_send.c:302
+#: src/prefs_send.c:274
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Čínština (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_send.c:305
+#: src/prefs_send.c:277
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Korejština (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_send.c:307
+#: src/prefs_send.c:279
 msgid "Thai (TIS-620)"
 msgstr "Thajština (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_send.c:308
+#: src/prefs_send.c:280
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr "Thajština (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_send.c:312
+#: src/prefs_send.c:284
 msgid "Transfer encoding"
 msgstr "Kódování přenosu"
 
-#: src/prefs_send.c:323
+#: src/prefs_send.c:295
 msgid ""
 "Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
 "characters"
@@ -16979,7 +16951,7 @@ msgstr ""
 "Určete kódování (Content-Transfer-Encoding), které bude použito, pokud "
 "zpráva obsahuje znaky neobsažené v ASCII"
 
-#: src/prefs_send.c:416 src/send_message.c:501 src/send_message.c:505
+#: src/prefs_send.c:372 src/send_message.c:501 src/send_message.c:505
 #: src/send_message.c:510
 msgid "Sending"
 msgstr "Odesílání"
@@ -17367,86 +17339,86 @@ msgstr "Seznam šablon neuložen"
 msgid "The templates list has been modified. Close anyway?"
 msgstr "Seznam šablon změněn. Chcete přesto zavřít?"
 
-#: src/prefs_template.c:760
+#: src/prefs_template.c:758
 msgid "The template's name is not set."
 msgstr "Název šablony není nastaven."
 
-#: src/prefs_template.c:803
+#: src/prefs_template.c:801
 msgid "The \"From\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr "Pole \"Od\" šablony obsahuje neplatnou emailovou adresu."
 
-#: src/prefs_template.c:809
+#: src/prefs_template.c:807
 msgid "The \"To\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr "Pole \"Komu\" šablony obsahuje neplatnou emailovou adresu."
 
-#: src/prefs_template.c:815
+#: src/prefs_template.c:813
 msgid "The \"Cc\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr "Pole \"Kopie\" šablony obsahuje neplatnou emailovou adresu."
 
-#: src/prefs_template.c:821
+#: src/prefs_template.c:819
 msgid "The \"Bcc\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr "Pole \"Skrytá kopie\" šablony obsahuje neplatnou emailovou adresu."
 
-#: src/prefs_template.c:827
+#: src/prefs_template.c:825
 msgid ""
 "The \"Reply-To\" field of the template contains an invalid email address."
 msgstr "Pole \"Komu\" šablony obsahuje neplatnou emailovou adresu."
 
-#: src/prefs_template.c:833
+#: src/prefs_template.c:831
 msgid "The \"Subject\" field of the template is invalid."
 msgstr "Pole \"Předmět\" šablony je neplatné."
 
-#: src/prefs_template.c:904
+#: src/prefs_template.c:902
 msgid "Delete template"
 msgstr "Odstranit šablonu"
 
-#: src/prefs_template.c:905
+#: src/prefs_template.c:903
 msgid "Do you really want to delete this template?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto šablonu?"
 
-#: src/prefs_template.c:917
+#: src/prefs_template.c:915
 msgid "Delete all templates"
 msgstr "Odstranit všechny šablony"
 
-#: src/prefs_template.c:918
+#: src/prefs_template.c:916
 msgid "Do you really want to delete all the templates?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechny šablony?"
 
-#: src/prefs_template.c:1233
+#: src/prefs_template.c:1231
 msgid "Current templates"
 msgstr "Aktuální šablony"
 
-#: src/prefs_template.c:1261
+#: src/prefs_template.c:1259
 msgid "Template"
 msgstr "Šablona"
 
-#: src/prefs_themes.c:366 src/prefs_themes.c:807
+#: src/prefs_themes.c:368 src/prefs_themes.c:804
 msgid "Default internal theme"
 msgstr "Výchozí vnitřní motiv"
 
-#: src/prefs_themes.c:388
+#: src/prefs_themes.c:390
 msgid "Themes"
 msgstr "Motivy"
 
-#: src/prefs_themes.c:467
+#: src/prefs_themes.c:464
 msgid "Only root can remove system themes"
 msgstr "Pouze root může odstranit systémové motivy"
 
-#: src/prefs_themes.c:470
+#: src/prefs_themes.c:467
 #, c-format
 msgid "Remove system theme '%s'"
 msgstr "Odstranit systémový motiv '%s'"
 
-#: src/prefs_themes.c:473
+#: src/prefs_themes.c:470
 #, c-format
 msgid "Remove theme '%s'"
 msgstr "Odstranit motiv '%s'"
 
-#: src/prefs_themes.c:479
+#: src/prefs_themes.c:476
 msgid "Are you sure you want to remove this theme?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit tento motiv?"
 
-#: src/prefs_themes.c:489
+#: src/prefs_themes.c:486
 #, c-format
 msgid ""
 "File %s failed\n"
@@ -17455,24 +17427,24 @@ msgstr ""
 "Soubor %s selhal\n"
 "během odstraňování motivu."
 
-#: src/prefs_themes.c:493
+#: src/prefs_themes.c:490
 msgid "Removing theme directory failed."
 msgstr "Odstraňování složky motivu selhalo."
 
-#: src/prefs_themes.c:496
+#: src/prefs_themes.c:493
 msgid "Theme removed successfully"
 msgstr "Motiv byl úspěšně odstraněn"
 
-#: src/prefs_themes.c:516
+#: src/prefs_themes.c:513
 msgid "Select theme folder"
 msgstr "Vyberte složku s motivem"
 
-#: src/prefs_themes.c:531
+#: src/prefs_themes.c:528
 #, c-format
 msgid "Install theme '%s'"
 msgstr "Instalovat motiv '%s'"
 
-#: src/prefs_themes.c:534
+#: src/prefs_themes.c:531
 msgid ""
 "This folder doesn't seem to be a theme folder.\n"
 "Install anyway?"
@@ -17480,15 +17452,15 @@ msgstr ""
 "Tato složka zřejmě neobsahuje motiv.\n"
 "Přesto nainstalovat?"
 
-#: src/prefs_themes.c:541
+#: src/prefs_themes.c:538
 msgid "Do you want to install theme for all users?"
 msgstr "Chcete instalovat motiv pro všechny uživatele?"
 
-#: src/prefs_themes.c:561
+#: src/prefs_themes.c:558
 msgid "Theme exists"
 msgstr "Motiv existuje"
 
-#: src/prefs_themes.c:562
+#: src/prefs_themes.c:559
 msgid ""
 "A theme with the same name is\n"
 "already installed in this location.\n"
@@ -17500,25 +17472,25 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Chcete ho nahradit?"
 
-#: src/prefs_themes.c:568
+#: src/prefs_themes.c:565
 #, c-format
 msgid "Couldn't delete the old theme in %s."
 msgstr "Nepodařilo se odstranit starý motiv v %s."
 
-#: src/prefs_themes.c:576
+#: src/prefs_themes.c:573
 #, c-format
 msgid "Couldn't create destination directory %s."
 msgstr "Nepodařilo se vytvořit cílovou složku %s."
 
-#: src/prefs_themes.c:589
+#: src/prefs_themes.c:586
 msgid "Theme installed successfully."
 msgstr "Motiv byl úspěšně nainstalován."
 
-#: src/prefs_themes.c:596
+#: src/prefs_themes.c:593
 msgid "Failed installing theme"
 msgstr "Instalace motivu se nezdařila"
 
-#: src/prefs_themes.c:599
+#: src/prefs_themes.c:596
 #, c-format
 msgid ""
 "File %s failed\n"
@@ -17527,70 +17499,70 @@ msgstr ""
 "Soubor %s selhal\n"
 "během instalace motivu."
 
-#: src/prefs_themes.c:769
+#: src/prefs_themes.c:766
 #, c-format
 msgid "%d themes available (%d user, %d system, 1 internal)"
 msgstr "%d dostupných motivů (uživatelské: %d, systémové: %d, vnitřní: 1)"
 
-#: src/prefs_themes.c:810
+#: src/prefs_themes.c:807
 #, c-format
 msgid "Internal theme has %d icons"
 msgstr "Vnitřní motiv má %d ikon"
 
-#: src/prefs_themes.c:816
+#: src/prefs_themes.c:813
 msgid "No info file available for this theme"
 msgstr "Pro tento motiv není dostupná žádná informace"
 
-#: src/prefs_themes.c:834
+#: src/prefs_themes.c:831
 msgid "Error: couldn't get theme status"
 msgstr "Chyba: nelze získat stav motivu"
 
-#: src/prefs_themes.c:864
+#: src/prefs_themes.c:861
 #, c-format
 msgid "%d files (%d icons), size: %s"
 msgstr "%d souborů (%d ikon), velikost: %s"
 
-#: src/prefs_themes.c:922
+#: src/prefs_themes.c:919
 msgid "Selector"
 msgstr "Výběr"
 
-#: src/prefs_themes.c:933
+#: src/prefs_themes.c:930
 msgid "Install new..."
 msgstr "Instalovat nový..."
 
-#: src/prefs_themes.c:938
+#: src/prefs_themes.c:935
 msgid "Get more..."
 msgstr "Získat další..."
 
-#: src/prefs_themes.c:949
+#: src/prefs_themes.c:946
 msgid "Information"
 msgstr "Informace"
 
-#: src/prefs_themes.c:963
+#: src/prefs_themes.c:960
 msgid "Author: "
 msgstr "Autor: "
 
-#: src/prefs_themes.c:971
+#: src/prefs_themes.c:968
 msgid "URL:"
 msgstr "URL:"
 
-#: src/prefs_themes.c:1013
+#: src/prefs_themes.c:1010
 msgid "Preview"
 msgstr "Náhled"
 
-#: src/prefs_themes.c:1069
+#: src/prefs_themes.c:1066
 msgid "SVG rendering"
 msgstr "SVG renderování"
 
-#: src/prefs_themes.c:1076
+#: src/prefs_themes.c:1073
 msgid "Enable alpha channel"
 msgstr "Povolit alfa kanál"
 
-#: src/prefs_themes.c:1077
+#: src/prefs_themes.c:1074
 msgid "Force scaling"
 msgstr "Přesto změnit velikost"
 
-#: src/prefs_themes.c:1083
+#: src/prefs_themes.c:1080
 msgid "Pixels per inch (PPI)"
 msgstr "Pixelů na inch (PPI)"
 
@@ -17626,7 +17598,7 @@ msgstr "Vnitřní funkce"
 msgid "User Action"
 msgstr "Uživatelské akce"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:958 src/toolbar.c:279
+#: src/prefs_toolbar.c:958 src/toolbar.c:277
 msgid "Separator"
 msgstr "Separátor"
 
@@ -17747,27 +17719,27 @@ msgstr "[Chyba při dekódování BASE64]\n"
 msgid "Already trying to send."
 msgstr "Již probíhá pokus o odeslání."
 
-#: src/procmsg.c:1558 src/procmsg.c:1619
+#: src/procmsg.c:1558 src/procmsg.c:1618
 #, c-format
 msgid "Couldn't open file %s."
 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor%s."
 
-#: src/procmsg.c:1629
+#: src/procmsg.c:1628
 msgid "Queued message header is broken."
 msgstr "Hlavička zprávy ve frontě je poškozená."
 
-#: src/procmsg.c:1649
+#: src/procmsg.c:1648
 msgid "An error happened during SMTP session."
 msgstr "Nastala chyba během SMTP relace."
 
-#: src/procmsg.c:1663
+#: src/procmsg.c:1662
 msgid ""
 "No specific account has been found to send, and an error happened during "
 "SMTP session."
 msgstr ""
 "Nebyl nalezen účet pro odeslání zprávy a nastala chyba během SMTP relace."
 
-#: src/procmsg.c:1671
+#: src/procmsg.c:1670
 msgid ""
 "Couldn't determine sending information. Maybe the email hasn't been "
 "generated by Claws Mail."
@@ -17775,20 +17747,20 @@ msgstr ""
 "Nepodařilo se zjistit informace nutné pro odeslání. Tento e-mail "
 "pravděpodobně nebyl vygenerován programem Claws Mail."
 
-#: src/procmsg.c:1694
+#: src/procmsg.c:1693
 msgid "Couldn't create temporary file for news sending."
 msgstr "Nelze vytvořit dočasný soubor pro odesílání do diskusní skupiny."
 
-#: src/procmsg.c:1707
+#: src/procmsg.c:1706
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
 msgstr "Chyba při zápisu dočasného souboru pro odesílání do diskusní skupiny."
 
-#: src/procmsg.c:1721
+#: src/procmsg.c:1720
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s."
 msgstr "Nastala chyba při posílání zprávy do %s."
 
-#: src/procmsg.c:2273
+#: src/procmsg.c:2272
 msgid "Filtering messages...\n"
 msgstr "Filtruji zprávy...\n"
 
@@ -18215,11 +18187,11 @@ msgstr "%s - Zdroj"
 msgid "Saved SSL/TLS certificates"
 msgstr "Uložené SSL/TLS certifikáty"
 
-#: src/ssl_manager.c:410
+#: src/ssl_manager.c:436
 msgid "Delete certificate"
 msgstr "Odstranit certifikát"
 
-#: src/ssl_manager.c:411
+#: src/ssl_manager.c:437
 msgid "Do you really want to delete this certificate?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit tento certifikát?"
 
@@ -18247,7 +18219,7 @@ msgstr "Podmínka:"
 msgid "Find _all"
 msgstr "Najít _všechny"
 
-#: src/summary_search.c:751 src/summaryview.c:1090 src/summaryview.c:1352
+#: src/summary_search.c:751 src/summaryview.c:1089 src/summaryview.c:1351
 #, c-format
 msgid "Searching in %s... \n"
 msgstr "Hledám v %s... \n"
@@ -18260,213 +18232,213 @@ msgstr "Dosažen začátek seznamu, pokračovat od konce?"
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "Dosažen konec seznamu, pokračovat od začátku?"
 
-#: src/summaryview.c:432
+#: src/summaryview.c:431
 msgid "Create _filter rule"
 msgstr "Vytvořit pravidlo _filtru"
 
-#: src/summaryview.c:560
+#: src/summaryview.c:559
 msgid "Toggle quick search bar"
 msgstr "Přepnout panel rychlého vyhledávání"
 
-#: src/summaryview.c:597
+#: src/summaryview.c:596
 msgid "Toggle multiple selection"
 msgstr "Přepnout násobný výběr"
 
-#: src/summaryview.c:1280
+#: src/summaryview.c:1279
 msgid "Process mark"
 msgstr "Zpracovat označené"
 
-#: src/summaryview.c:1281
+#: src/summaryview.c:1280
 msgid "Some marks are left. Process them?"
 msgstr "Zbyly nějaké označené. Zpracovat je?"
 
-#: src/summaryview.c:1331
+#: src/summaryview.c:1330
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "Prohledávám složku (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1883 src/summaryview.c:1931
+#: src/summaryview.c:1870 src/summaryview.c:1918
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "Nejsou další nepřečtené zprávy"
 
-#: src/summaryview.c:1884
+#: src/summaryview.c:1871
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "Nebyla nalezena nepřečtená zpráva. Hledat od konce?"
 
-#: src/summaryview.c:1896 src/summaryview.c:1944 src/summaryview.c:1981
-#: src/summaryview.c:2029 src/summaryview.c:2096
+#: src/summaryview.c:1883 src/summaryview.c:1931 src/summaryview.c:1968
+#: src/summaryview.c:2016 src/summaryview.c:2083
 msgid ""
 "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr ""
 "Interní chyba: neočekávaná hodnota pro prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 
-#: src/summaryview.c:1908
+#: src/summaryview.c:1895
 msgid "No unread messages."
 msgstr "Žádné nepřečtené zprávy."
 
-#: src/summaryview.c:1932
+#: src/summaryview.c:1919
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "Nebyla nalezena žádná nepřečtená zpráva. Chcete jít do další složky?"
 
-#: src/summaryview.c:1968 src/summaryview.c:2016
+#: src/summaryview.c:1955 src/summaryview.c:2003
 msgid "No more new messages"
 msgstr "Nejsou další nové zprávy"
 
-#: src/summaryview.c:1969
+#: src/summaryview.c:1956
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "Nebyla nalezena nová zpráva. Hledat od konce?"
 
-#: src/summaryview.c:1993
+#: src/summaryview.c:1980
 msgid "No new messages."
 msgstr "Žádné nové zprávy."
 
-#: src/summaryview.c:2017
+#: src/summaryview.c:2004
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "Nebyla nalezena žádná nová zpráva. Chcete jít do další složky?"
 
-#: src/summaryview.c:2050 src/summaryview.c:2083
+#: src/summaryview.c:2037 src/summaryview.c:2070
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "Nejsou další označené zprávy"
 
-#: src/summaryview.c:2051
+#: src/summaryview.c:2038
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "Nebyla nalezena žádná označená zpráva. Hledat od konce?"
 
-#: src/summaryview.c:2060
+#: src/summaryview.c:2047
 msgid "No marked messages."
 msgstr "Žádné označené zprávy."
 
-#: src/summaryview.c:2084
+#: src/summaryview.c:2071
 msgid "No marked message found. Go to next folder?"
 msgstr "Nebyla nalezena žádná označená zpráva. Chcete jít do další složky?"
 
-#: src/summaryview.c:2117 src/summaryview.c:2146
+#: src/summaryview.c:2104 src/summaryview.c:2133
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "Nejsou další obarvené zprávy"
 
-#: src/summaryview.c:2118
+#: src/summaryview.c:2105
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "Nebyla nalezena žádná obarvená zpráva. Hledat od konce?"
 
-#: src/summaryview.c:2127 src/summaryview.c:2160
+#: src/summaryview.c:2114 src/summaryview.c:2147
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "Žádné obarvené zprávy."
 
-#: src/summaryview.c:2147
+#: src/summaryview.c:2134
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Nebyla nalezena žádná obarvená zpráva. Hledat od začátku?"
 
-#: src/summaryview.c:2464
+#: src/summaryview.c:2451
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "Seskupuji zprávy dle předmětu..."
 
-#: src/summaryview.c:2649
+#: src/summaryview.c:2636
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d odstraněno"
 
-#: src/summaryview.c:2653
+#: src/summaryview.c:2640
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d přemístěno"
 
-#: src/summaryview.c:2654 src/summaryview.c:2661
+#: src/summaryview.c:2641 src/summaryview.c:2648
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:2659
+#: src/summaryview.c:2646
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s %d zkopírováno"
 
-#: src/summaryview.c:2673
+#: src/summaryview.c:2660
 msgid " item selected"
 msgid_plural " items selected"
 msgstr[0] " položka vybrána"
 msgstr[1] " položky vybrány"
 msgstr[2] " položek vybráno"
 
-#: src/summaryview.c:2691 src/summaryview.c:2734
+#: src/summaryview.c:2678 src/summaryview.c:2721
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d nová(é), %d nepřečtená(é), celkem %d (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:2709
+#: src/summaryview.c:2696
 msgid "Message summary"
 msgstr "Shrnutí zprávy"
 
-#: src/summaryview.c:2710
+#: src/summaryview.c:2697
 msgid "New:"
 msgstr "Nové:"
 
-#: src/summaryview.c:2711
+#: src/summaryview.c:2698
 msgid "Unread:"
 msgstr "Nepřečtené:"
 
-#: src/summaryview.c:2712
+#: src/summaryview.c:2699
 msgid "Total:"
 msgstr "Celkem:"
 
-#: src/summaryview.c:2714
+#: src/summaryview.c:2701
 msgid "Marked:"
 msgstr "Označené:"
 
-#: src/summaryview.c:2715
+#: src/summaryview.c:2702
 msgid "Replied:"
 msgstr "Odpovězené:"
 
-#: src/summaryview.c:2716
+#: src/summaryview.c:2703
 msgid "Forwarded:"
 msgstr "Předané:"
 
-#: src/summaryview.c:2717
+#: src/summaryview.c:2704
 msgid "Locked:"
 msgstr "Zamknuté:"
 
-#: src/summaryview.c:2718
+#: src/summaryview.c:2705
 msgid "Ignored:"
 msgstr "Ignorované:"
 
-#: src/summaryview.c:2719
+#: src/summaryview.c:2706
 msgid "Watched:"
 msgstr "Sledováné:"
 
-#: src/summaryview.c:2729
+#: src/summaryview.c:2716
 #, c-format
 msgid "%d/%d selected (%s/%s), %d unread"
 msgstr "%d/%d vybráno (%s/%s), %d nepřečteno"
 
-#: src/summaryview.c:3022
+#: src/summaryview.c:3009
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "Celkové setřídění..."
 
-#: src/summaryview.c:3190
+#: src/summaryview.c:3148
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "Nastavuji přehled z dat zpráv..."
 
-#: src/summaryview.c:3395
+#: src/summaryview.c:3353
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(Žádné datum)"
 
-#: src/summaryview.c:3447
+#: src/summaryview.c:3405
 msgid "(No Recipient)"
 msgstr "(Žádný příjemce)"
 
-#: src/summaryview.c:3482
+#: src/summaryview.c:3440
 #, c-format
 msgid "From: %s, on %s"
 msgstr "Od: %s, na %s"
 
-#: src/summaryview.c:3491
+#: src/summaryview.c:3449
 #, c-format
 msgid "To: %s, on %s"
 msgstr "Pro: %s, na %s"
 
-#: src/summaryview.c:4356
+#: src/summaryview.c:4314
 msgid "You're not the author of the article.\n"
 msgstr "Nejste autorem tohoto příspěvku.\n"
 
-#: src/summaryview.c:4446
+#: src/summaryview.c:4404
 #, c-format
 msgid "Do you really want to delete the selected message?"
 msgid_plural "Do you really want to delete the %d selected messages?"
@@ -18474,79 +18446,65 @@ msgstr[0] "Opravdu chcete odstranit vybranou zprávu?"
 msgstr[1] "Opravdu chcete odstranit %d vybrané zprávy?"
 msgstr[2] "Opravdu chcete odstranit %d vybraných zpráv?"
 
-#: src/summaryview.c:4449
+#: src/summaryview.c:4407
 msgid "Delete message"
 msgid_plural "Delete messages"
 msgstr[0] "Odstranit zprávu"
 msgstr[1] "Odstranit zprávy"
 msgstr[2] "Odstranit zprávy"
 
-#: src/summaryview.c:4613
+#: src/summaryview.c:4571
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Cílová položka je stejná jako aktuální složka."
 
-#: src/summaryview.c:4668
-msgid "Select folder to move selected message to"
-msgid_plural "Select folder to move selected messages to"
-msgstr[0] "Vybrat složku pro přesunutí vybrané zprávy"
-msgstr[1] "Vybrat složku pro přesunutí vybrané zprávy"
-msgstr[2] "Vybrat složku pro přesunutí vybrané zprávy"
-
-#: src/summaryview.c:4719
+#: src/summaryview.c:4677
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Cíl kopírování je stejný jako aktuální složka."
 
-#: src/summaryview.c:4753
-msgid "Select folder to copy selected message to"
-msgid_plural "Select folder to copy selected messages to"
-msgstr[0] "Vybrat složku pro kopírování vybrané zprávy"
-msgstr[1] "Vybrat složku pro kopírování vybrané zprávy"
-msgstr[2] "Vybrat složku pro kopírování vybrané zprávy"
-
-#: src/summaryview.c:4889
+#: src/summaryview.c:4847
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "Přidat nebo přepsat"
 
-#: src/summaryview.c:4890
+#: src/summaryview.c:4848
 msgid "Append or overwrite existing file?"
 msgstr "Přidat nebo přepsat existující soubor?"
 
-#: src/summaryview.c:4891
+#: src/summaryview.c:4849
 msgid "_Append"
 msgstr "_Přidat"
 
-#: src/summaryview.c:4891
+#: src/summaryview.c:4849
 msgid "_Overwrite"
 msgstr "Př_epsat"
 
-#: src/summaryview.c:4932
+#: src/summaryview.c:4890
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to print %d messages, one by one. Do you want to continue?"
 msgstr ""
 "Chystáte se vytisknout okolo %d zpráv postupně po jedné. Chcete pokračovat?"
 
-#: src/summaryview.c:5390
+#: src/summaryview.c:5348
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Vytvářím vlákna..."
 
-#: src/summaryview.c:5638
+#: src/summaryview.c:5596
 msgid "Skip these rules"
 msgstr "Přeskočit"
 
-#: src/summaryview.c:5641
+#: src/summaryview.c:5599
 msgid "Apply these rules regardless of the account they belong to"
 msgstr "Aplikovat bez ohledu na účet ke kterému jsou přiřazena"
 
-#: src/summaryview.c:5644
+#: src/summaryview.c:5602
 msgid "Apply these rules if they apply to the current account"
 msgstr "Aplikovat, jsou-li přiřazena k aktuálnímu účtu"
 
-#: src/summaryview.c:5673
+#: src/summaryview.c:5631
 msgid "Filtering"
 msgstr "Filtrování"
 
-#: src/summaryview.c:5674
+#: src/summaryview.c:5632
 msgid ""
 "There are some filtering rules that belong to an account.\n"
 "Please choose what to do with these rules:"
@@ -18554,55 +18512,55 @@ msgstr ""
 "Některá filtrovací pravidla jsou přiřazena specifickým účtům.\n"
 "Zvolte prosím způsob aplikace těchto pravidel:"
 
-#: src/summaryview.c:5704
+#: src/summaryview.c:5662
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Filtruji..."
 
-#: src/summaryview.c:5783
+#: src/summaryview.c:5741
 msgid "Processing configuration"
 msgstr "Zpracovávám nastavení"
 
-#: src/summaryview.c:6329
+#: src/summaryview.c:6287
 msgid "Ignored thread"
 msgstr "Ignorované vlákno"
 
-#: src/summaryview.c:6331
+#: src/summaryview.c:6289
 msgid "Watched thread"
 msgstr "Sledované vlákno"
 
-#: src/summaryview.c:6339
+#: src/summaryview.c:6297
 msgid "Replied but also forwarded - click to see reply"
 msgstr "Odpovězeno ale také přeposláno - klikněte pro zobrazení odpovědi"
 
-#: src/summaryview.c:6341
+#: src/summaryview.c:6299
 msgid "Replied - click to see reply"
 msgstr "Odpovězeno - klikněte pro zobrazení odpovědi"
 
-#: src/summaryview.c:6353
+#: src/summaryview.c:6311
 msgid "To be moved"
 msgstr "K přesunutí"
 
-#: src/summaryview.c:6355
+#: src/summaryview.c:6313
 msgid "To be copied"
 msgstr "Bude zkopírováno"
 
-#: src/summaryview.c:6367
+#: src/summaryview.c:6325
 msgid "Signed, has attachment(s)"
 msgstr "Zpráva je podepsaná a má přílohu/přílohy"
 
-#: src/summaryview.c:6371
+#: src/summaryview.c:6329
 msgid "Encrypted, has attachment(s)"
 msgstr "Zpráva je šifrovaná a má přílohu/přílohy"
 
-#: src/summaryview.c:6373
+#: src/summaryview.c:6331
 msgid "Encrypted"
 msgstr "Šifrovaná zpráva"
 
-#: src/summaryview.c:6375
+#: src/summaryview.c:6333
 msgid "Has attachment(s)"
 msgstr "Má přílohu/přílohy"
 
-#: src/summaryview.c:8032
+#: src/summaryview.c:7990
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
@@ -18611,11 +18569,11 @@ msgstr ""
 "Chyba v regulárním výrazu (regexp):\n"
 "%s"
 
-#: src/summaryview.c:8135
+#: src/summaryview.c:8093
 msgid "Go back to the folder list (You have unread messages)"
 msgstr "Přejít zpět na seznam složek (Máte nepřečtené zprávy)"
 
-#: src/summaryview.c:8140
+#: src/summaryview.c:8098
 msgid "Go back to the folder list"
 msgstr "Přejít zpět na seznam složek"
 
@@ -18732,7 +18690,7 @@ msgstr "     - Nebo použijte"
 msgid "'Open with...'"
 msgstr "'Otevřít čím...'"
 
-#: src/textview.c:1147
+#: src/textview.c:1146
 #, c-format
 msgid ""
 "The command to view attachment as text failed:\n"
@@ -18743,47 +18701,47 @@ msgstr ""
 "    %s\n"
 "Návratový kód %d\n"
 
-#: src/textview.c:2206
+#: src/textview.c:2197
 msgid "Tags: "
 msgstr "Značky:"
 
-#: src/textview.c:2914
+#: src/textview.c:2905
 msgid "The real URL is different from the displayed URL."
 msgstr "Skutečné URL se liší od zobrazeného."
 
-#: src/textview.c:2915
+#: src/textview.c:2906
 msgid "Displayed URL:"
 msgstr "Zobrazované URL:"
 
-#: src/textview.c:2916
+#: src/textview.c:2907
 msgid "Real URL:"
 msgstr "Reálná URL:"
 
-#: src/textview.c:2917
+#: src/textview.c:2908
 msgid "Open it anyway?"
 msgstr "Přesto otevřít?"
 
-#: src/textview.c:2918
+#: src/textview.c:2909
 msgid "Phishing attempt warning"
 msgstr "Upozornění na možný pokus o podvrh"
 
-#: src/textview.c:2919
+#: src/textview.c:2910
 msgid "_Open URL"
 msgstr "_Otevřít URL"
 
-#: src/toolbar.c:224 src/toolbar.c:2291
+#: src/toolbar.c:224 src/toolbar.c:2213
 msgid "Receive Mail from all Accounts"
 msgstr "Přijmout poštu ze všech účtů"
 
-#: src/toolbar.c:225 src/toolbar.c:2296
+#: src/toolbar.c:225 src/toolbar.c:2218
 msgid "Receive Mail from current Account"
 msgstr "Přijmout poštu z aktuálního účtu"
 
-#: src/toolbar.c:226 src/toolbar.c:2300
+#: src/toolbar.c:226 src/toolbar.c:2222
 msgid "Send Queued Messages"
 msgstr "Odeslat pozdržené zprávy"
 
-#: src/toolbar.c:227 src/toolbar.c:959 src/toolbar.c:2318 src/toolbar.c:2329
+#: src/toolbar.c:227 src/toolbar.c:952 src/toolbar.c:2240 src/toolbar.c:2251
 msgid "Compose Email"
 msgstr "Napsat novou zprávu"
 
@@ -18791,35 +18749,35 @@ msgstr "Napsat novou zprávu"
 msgid "Compose News"
 msgstr "Napsat diskusní příspěvek"
 
-#: src/toolbar.c:229 src/toolbar.c:2373 src/toolbar.c:2383
+#: src/toolbar.c:229 src/toolbar.c:2295 src/toolbar.c:2305
 msgid "Reply to Message"
 msgstr "Odpovědět na zprávu"
 
-#: src/toolbar.c:230 src/toolbar.c:2390 src/toolbar.c:2400
+#: src/toolbar.c:230 src/toolbar.c:2312 src/toolbar.c:2322
 msgid "Reply to Sender"
 msgstr "Odpovědět odesílateli"
 
-#: src/toolbar.c:231 src/toolbar.c:2407 src/toolbar.c:2417
+#: src/toolbar.c:231 src/toolbar.c:2329 src/toolbar.c:2339
 msgid "Reply to All"
 msgstr "Odpovědět všem"
 
-#: src/toolbar.c:232 src/toolbar.c:2424 src/toolbar.c:2434
+#: src/toolbar.c:232 src/toolbar.c:2346 src/toolbar.c:2356
 msgid "Reply to Mailing-list"
 msgstr "Odpovědět do konference"
 
-#: src/toolbar.c:233 src/toolbar.c:2312
+#: src/toolbar.c:233 src/toolbar.c:2234
 msgid "Open email"
 msgstr "Otevřít email"
 
-#: src/toolbar.c:234 src/toolbar.c:2441 src/toolbar.c:2452
+#: src/toolbar.c:234 src/toolbar.c:2363 src/toolbar.c:2374
 msgid "Forward Message"
 msgstr "Předat zprávu"
 
-#: src/toolbar.c:235 src/toolbar.c:2457
+#: src/toolbar.c:235 src/toolbar.c:2379
 msgid "Trash Message"
 msgstr "Hodit zprávu do koše"
 
-#: src/toolbar.c:236 src/toolbar.c:2461
+#: src/toolbar.c:236 src/toolbar.c:2383
 msgid "Delete Message"
 msgstr "Odstranit zprávu"
 
@@ -18827,11 +18785,11 @@ msgstr "Odstranit zprávu"
 msgid "Delete duplicate messages"
 msgstr "Odstranit duplikáty zpráv"
 
-#: src/toolbar.c:239 src/toolbar.c:2469
+#: src/toolbar.c:239 src/toolbar.c:2391
 msgid "Go to Previous Unread Message"
 msgstr "Jít na předchozí nepřečtenou zprávu"
 
-#: src/toolbar.c:240 src/toolbar.c:2473
+#: src/toolbar.c:240 src/toolbar.c:2395
 msgid "Go to Next Unread Message"
 msgstr "Jít na následující nepřečtenou zprávu"
 
@@ -18867,7 +18825,7 @@ msgstr "Označit zprávu za přečtenou"
 msgid "Mark Message as unread"
 msgstr "Označit zprávu za nepřečtenou"
 
-#: src/toolbar.c:253 src/toolbar.c:514
+#: src/toolbar.c:253 src/toolbar.c:511
 msgid "Print"
 msgstr "Tisk"
 
@@ -18879,272 +18837,242 @@ msgstr "Naučit se rozpoznat spam nebo ham"
 msgid "Open folder/Go to folder list"
 msgstr "Otevřít složku/Přejít na seznam složek"
 
-#: src/toolbar.c:258 src/toolbar.c:2479
+#: src/toolbar.c:258 src/toolbar.c:2401
 msgid "Send Message"
 msgstr "Odeslat zprávu"
 
-#: src/toolbar.c:259 src/toolbar.c:2483
+#: src/toolbar.c:259 src/toolbar.c:2405
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "Zařadit do fronty a odeslat později"
 
-#: src/toolbar.c:260 src/toolbar.c:2487
+#: src/toolbar.c:260 src/toolbar.c:2409
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "Uložit do složky konceptů"
 
-#: src/toolbar.c:261 src/toolbar.c:2491
+#: src/toolbar.c:261 src/toolbar.c:2413
 msgid "Insert file"
 msgstr "Vložit soubor"
 
-#: src/toolbar.c:262 src/toolbar.c:2495
+#: src/toolbar.c:262 src/toolbar.c:2417
 msgid "Attach file"
 msgstr "Připojit soubor"
 
-#: src/toolbar.c:263 src/toolbar.c:2499
+#: src/toolbar.c:263 src/toolbar.c:2421
 msgid "Insert signature"
 msgstr "Vložit podpis"
 
-#: src/toolbar.c:264 src/toolbar.c:2503
+#: src/toolbar.c:264 src/toolbar.c:2425
 msgid "Replace signature"
 msgstr "Nahradit podpis"
 
-#: src/toolbar.c:265 src/toolbar.c:2507
+#: src/toolbar.c:265 src/toolbar.c:2429
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "Upravit externím editorem"
 
-#: src/toolbar.c:266 src/toolbar.c:2511
+#: src/toolbar.c:266 src/toolbar.c:2433
 msgid "Wrap long lines of current paragraph"
 msgstr "Zalomit dlouhé řádky aktuálního odstavce"
 
-#: src/toolbar.c:267 src/toolbar.c:2515
+#: src/toolbar.c:267 src/toolbar.c:2437
 msgid "Wrap all long lines"
 msgstr "Zalomit všechny dlouhé řádky"
 
-#: src/toolbar.c:270 src/toolbar.c:531 src/toolbar.c:2524
+#: src/toolbar.c:270 src/toolbar.c:528 src/toolbar.c:2446
 msgid "Check spelling"
 msgstr "Zkontrolovat pravopis"
 
-#: src/toolbar.c:272 src/toolbar.c:533 src/toolbar.c:2529
-#, fuzzy
-msgid "Sign"
-msgstr "Podepsal"
-
-#: src/toolbar.c:273 src/toolbar.c:534 src/toolbar.c:2537
-#, fuzzy
-msgid "Encrypt"
-msgstr "Ši_frovat"
-
-#: src/toolbar.c:274
+#: src/toolbar.c:272
 msgid "Claws Mail Actions Feature"
 msgstr "Akce Claws Mail"
 
-#: src/toolbar.c:275 src/toolbar.c:2556
+#: src/toolbar.c:273 src/toolbar.c:2462
 msgid "Cancel receiving"
 msgstr "Přerušit stahování zpráv"
 
-#: src/toolbar.c:277 src/toolbar.c:2564
+#: src/toolbar.c:275 src/toolbar.c:2470
 msgid "Cancel receiving/sending"
 msgstr "Zrušit stahování/posílání zpráv"
 
-#: src/toolbar.c:278 src/toolbar.c:2304
+#: src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2226
 msgid "Close window"
 msgstr "Zavřít okno"
 
-#: src/toolbar.c:280
+#: src/toolbar.c:278
 msgid "Claws Mail Plugins"
 msgstr "Zásuvné moduly Claws Mail"
 
-#: src/toolbar.c:445 src/toolbar.c:496
+#: src/toolbar.c:442 src/toolbar.c:493
 msgctxt "Toolbar"
 msgid "Trash"
 msgstr "Koš"
 
-#: src/toolbar.c:485
+#: src/toolbar.c:482
 msgid "Get Mail"
 msgstr "Přijmout poštu"
 
-#: src/toolbar.c:486
+#: src/toolbar.c:483
 msgid "Get"
 msgstr "Získat"
 
-#: src/toolbar.c:488 src/toolbar.c:489
+#: src/toolbar.c:485 src/toolbar.c:486
 msgctxt "Toolbar"
 msgid "Compose"
 msgstr "Napsat zprávu"
 
-#: src/toolbar.c:491
+#: src/toolbar.c:488
 msgctxt "Toolbar"
 msgid "Sender"
 msgstr "Odesílatel"
 
-#: src/toolbar.c:492
+#: src/toolbar.c:489
 msgid "All"
 msgstr "Všem"
 
-#: src/toolbar.c:493
+#: src/toolbar.c:490
 msgid "List"
 msgstr "Seznam"
 
-#: src/toolbar.c:498 src/toolbar.c:2357 src/toolbar.c:2366
+#: src/toolbar.c:495 src/toolbar.c:2279 src/toolbar.c:2288
 msgid "Delete duplicates"
 msgstr "Odstranit duplikáty"
 
-#: src/toolbar.c:500
+#: src/toolbar.c:497
 msgid "Prev"
 msgstr "Předchozí"
 
-#: src/toolbar.c:501
+#: src/toolbar.c:498
 msgid "Next"
 msgstr "Další"
 
-#: src/toolbar.c:509
+#: src/toolbar.c:506
 msgid "All read"
 msgstr "Všechny přečtené"
 
-#: src/toolbar.c:510
+#: src/toolbar.c:507
 msgid "All unread"
 msgstr "Všechny nepřečtené"
 
-#: src/toolbar.c:511
+#: src/toolbar.c:508
 msgid "Read"
 msgstr "Číst"
 
-#: src/toolbar.c:516
+#: src/toolbar.c:513
 msgid "Folders"
 msgstr "Složky"
 
-#: src/toolbar.c:521
+#: src/toolbar.c:518
 msgid "Draft"
 msgstr "Koncept"
 
-#: src/toolbar.c:524
+#: src/toolbar.c:521
 msgid "Insert sig."
 msgstr "Vložit podpis"
 
-#: src/toolbar.c:525
+#: src/toolbar.c:522
 msgid "Replace sig."
 msgstr "Nahradit podpis"
 
-#: src/toolbar.c:526
+#: src/toolbar.c:523
 msgid "Edit"
 msgstr "Úpravy"
 
-#: src/toolbar.c:527
+#: src/toolbar.c:524
 msgid "Wrap para."
 msgstr "Zalomit odstavec"
 
-#: src/toolbar.c:528
+#: src/toolbar.c:525
 msgid "Wrap all"
 msgstr "Zalomit vše"
 
-#: src/toolbar.c:536 src/toolbar.c:537
+#: src/toolbar.c:531 src/toolbar.c:532
 msgid "Stop"
 msgstr "Zastavit"
 
-#: src/toolbar.c:538
+#: src/toolbar.c:533
 msgid "Stop all"
 msgstr "Vše zastavit"
 
-#: src/toolbar.c:951
+#: src/toolbar.c:944
 msgid "Compose News message"
 msgstr "Napsat novou zprávu"
 
-#: src/toolbar.c:990
+#: src/toolbar.c:983
 msgid "Learn spam"
 msgstr "Naučit se, že jde o nevyžádanou zprávu (spam)"
 
-#: src/toolbar.c:999
+#: src/toolbar.c:992
 msgid "Ham"
 msgstr "Ham"
 
-#: src/toolbar.c:1001
+#: src/toolbar.c:994
 msgid "Learn ham"
 msgstr "Naučit se, že nejde o nevyžádanou zprávu (ham)"
 
-#: src/toolbar.c:1916
-#, fuzzy
-msgid "Message will be signed"
-msgstr "Zpráva, na kterou bylo odpovězeno"
-
-#: src/toolbar.c:1918
-#, fuzzy
-msgid "Message will not be signed"
-msgstr "Zpráva je v ignorovaném vlákně"
-
-#: src/toolbar.c:1937
-#, fuzzy
-msgid "Message will be encrypted"
-msgstr "I když zpráva musí být šifrována"
-
-#: src/toolbar.c:1939
-#, fuzzy
-msgid "Message will not be encrypted"
-msgstr "I když zpráva musí být šifrována"
-
-#: src/toolbar.c:2286
+#: src/toolbar.c:2208
 msgid "Go to folder list"
 msgstr "Přejít na seznam složek"
 
-#: src/toolbar.c:2292
+#: src/toolbar.c:2214
 msgid "Receive Mail from selected Account"
 msgstr "Přijmout poštu z vybraného účtu"
 
-#: src/toolbar.c:2308
+#: src/toolbar.c:2230
 msgid "Open preferences"
 msgstr "Otevřít předvolby"
 
-#: src/toolbar.c:2319
+#: src/toolbar.c:2241
 msgid "Compose with selected Account"
 msgstr "Napsat novou zprávu pomocí vybraného účtu"
 
-#: src/toolbar.c:2340
+#: src/toolbar.c:2262
 msgid "Learn as..."
 msgstr "Učit se jako..."
 
-#: src/toolbar.c:2350
+#: src/toolbar.c:2272
 msgid "Learn as _Spam"
 msgstr "Učit jako _Spam"
 
-#: src/toolbar.c:2351
+#: src/toolbar.c:2273
 msgid "Learn as _Ham"
 msgstr "Učit jako _Ne spam"
 
-#: src/toolbar.c:2358
+#: src/toolbar.c:2280
 msgid "Delete duplicates options"
 msgstr "Volby odstranění duplikátů"
 
-#: src/toolbar.c:2362
+#: src/toolbar.c:2284
 msgid "Delete duplicates in selected folder"
 msgstr "Odstranit duplikáty ve vybraných složkách"
 
-#: src/toolbar.c:2363
+#: src/toolbar.c:2285
 msgid "Delete duplicates in all folders"
 msgstr "Odstranit duplikáty ve všech složkách"
 
-#: src/toolbar.c:2374
+#: src/toolbar.c:2296
 msgid "Reply to Message options"
 msgstr "Odpovědět na zprávu"
 
-#: src/toolbar.c:2378 src/toolbar.c:2395 src/toolbar.c:2412 src/toolbar.c:2429
+#: src/toolbar.c:2300 src/toolbar.c:2317 src/toolbar.c:2334 src/toolbar.c:2351
 msgid "_Reply with quote"
 msgstr "Odpovědět s _citací"
 
-#: src/toolbar.c:2379 src/toolbar.c:2396 src/toolbar.c:2413 src/toolbar.c:2430
+#: src/toolbar.c:2301 src/toolbar.c:2318 src/toolbar.c:2335 src/toolbar.c:2352
 msgid "Reply without _quote"
 msgstr "Odpovědět _bez citace"
 
-#: src/toolbar.c:2391
+#: src/toolbar.c:2313
 msgid "Reply to Sender options"
 msgstr "Odpovědět odesílateli"
 
-#: src/toolbar.c:2408
+#: src/toolbar.c:2330
 msgid "Reply to All options"
 msgstr "Odpovědět všem"
 
-#: src/toolbar.c:2425
+#: src/toolbar.c:2347
 msgid "Reply to Mailing-list options"
 msgstr "Odpovědět do konference"
 
-#: src/toolbar.c:2442
+#: src/toolbar.c:2364
 msgid "Forward Message options"
 msgstr "Předat zprávu"
 
@@ -19447,15 +19375,3 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Claws Mail je nyní připraven.\n"
 "Stiskněte uložit a můžeme začít."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright (C) 1999-2017\n"
-#~ "The Claws Mail Team\n"
-#~ " and Hiroyuki Yamamoto"
-#~ msgstr ""
-#~ "Copyright (C) 1999-2017\n"
-#~ "The Claws Mail Team\n"
-#~ "a Hiroyuki Yamamoto"
-
-#~ msgid "Change to..."
-#~ msgstr "Změnit na..."