2007-04-15 [mones] 2.8.1cvs100
[claws.git] / po / ca.po
index f48769bccd134bfc20ffe80d2ad28ab118a38f56..42cf5255036b446deb6ea098e6ae8bb6614c5b54 100644 (file)
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -1,21 +1,21 @@
-# Catalan translation of Sylpheed Claws.
-# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
-# Miquel Oliete i Baliarda <miquelolietet@softhome.net>, 2005.
+# Catalan translation of Claws Mail.
+# Copyright (C) 2007 The Claws Mail Team
+# Miquel Oliete i Baliarda <ktalanet@yahoo.es>, 2006.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: sylpheed-claws\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2005-05-09 08:44+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-05-08 08:04+0100\n"
-"Last-Translator: Miquel Oliete i Baliarda <miqueloliete@softhome.net>\n"
-"Language-Team: Miquel Oliete i Baliarda <miqueloliete@softhome.net>\n"
+"Project-Id-Version: Claws Mail\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-02-19 08:16+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-02-25 09:27+0100\n"
+"Last-Translator: Miquel Oliete i Baliarda <ktalanet@yahoo.es>\n"
+"Language-Team: Miquel Oliete i Baliarda <ktalanet@yahoo.es>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 
-#: src/account.c:368
+#: src/account.c:372
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
@@ -23,98 +23,106 @@ msgstr ""
 "Hi ha finestres de composició obertes.\n"
 "Tanqueu totes les finestres de composició abans d'editar els comptes."
 
-#: src/account.c:626
+#: src/account.c:419
+msgid "Can't create folder."
+msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta."
+
+#: src/account.c:676
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Editar comptes"
 
-#: src/account.c:644
+#: src/account.c:694
 msgid ""
-"New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
-"on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
+"Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
+"given, the checkbox in the 'G' column indicates which accounts will be "
+"included."
 msgstr ""
-"L'ordre de comprovació de missatges serà aquest. Marqueu les caselles\n"
-"a la columna `G' per habilitar la descarrega mitjançant `Rebre tot'."
+"Usant 'Rebre' recuperareu els missatges desde els vostres comptes en l'ordre "
+"donat, la marca a la columna 'G' indicarà quins comptes hi seran inclosos."
+
+#: src/account.c:767
+msgid " _Set as default account "
+msgstr " E_stablir com a compte primari "
 
-#: src/account.c:714
-msgid " Set as default account "
-msgstr " Establir com primària "
+#: src/account.c:861
+msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
+msgstr "Els comptes amb carpetes remotes no es poden copiar"
 
-#: src/account.c:791
-msgid "Accounts with remote folders cannot be cloned"
-msgstr "Els comptes amb carpetes remotes no es poden clonar"
+#: src/account.c:867
+#, c-format
+msgid "Copy of %s"
+msgstr "Copia de %s"
 
-#. copy fields
-#: src/account.c:797
+#: src/account.c:1006
 #, c-format
-msgid "Cloned %s"
-msgstr "Còpia de %s"
+msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
+msgstr "Realment voleu esborrar el compte '%s'?"
+
+#: src/account.c:1008
+msgid "(Untitled)"
+msgstr "(Sense títol)"
 
-#: src/account.c:935
+#: src/account.c:1009
 msgid "Delete account"
 msgstr "Esborrar compte"
 
-#: src/account.c:936
-msgid "Do you really want to delete this account?"
-msgstr "Realment voleu esborrar aquest compte?"
-
-#: src/account.c:937 src/compose.c:2457 src/compose.c:3485 src/compose.c:5910
-#: src/compose.c:6205 src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:193
-#: src/expldifdlg.c:251 src/folderview.c:1804 src/imap_gtk.c:268
-#: src/imap_gtk.c:315 src/imap_gtk.c:378 src/inc.c:179 src/inc.c:284
-#: src/inc.c:310 src/messageview.c:675 src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:313
-#: src/news_gtk.c:206 src/news_gtk.c:255 src/news_gtk.c:310
-#: src/prefs_filtering.c:881 src/prefs_filtering.c:1038
-#: src/prefs_matcher.c:1605 src/prefs_themes.c:434 src/prefs_themes.c:489
-#: src/prefs_themes.c:496 src/ssl_manager.c:376 src/toolbar.c:1864
-msgid "Yes"
-msgstr "Si"
-
-#: src/account.c:937 src/compose.c:3485 src/compose.c:5910 src/imap_gtk.c:268
-#: src/imap_gtk.c:315 src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:313 src/news_gtk.c:206
-#: src/news_gtk.c:255 src/ssl_manager.c:376
-msgid "+No"
-msgstr "+No"
-
-#: src/account.c:1375 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:675
-#: src/compose.c:4524 src/compose.c:4688 src/editaddress.c:776
-#: src/editaddress.c:825 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:260
-#: src/editjpilot.c:296 src/editldap.c:398 src/editvcard.c:211
-#: src/importmutt.c:262 src/importpine.c:262 src/mimeview.c:198
-#: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:315
+#: src/account.c:1455
+msgid "Accounts List Default Column Name|D"
+msgstr "Comptes Llista Omissió Columna Nom|D"
+
+#: src/account.c:1461 src/prefs_folder_item.c:740
+msgid "Default account"
+msgstr "Compte per omissió"
+
+#: src/account.c:1469
+msgid "Accounts List Get Column Name|G"
+msgstr "Comptes Llista Obtenir Columna Nom|G"
+
+#: src/account.c:1475
+msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
+msgstr "'Obtenir' recupera el correu desde els comptes marcats"
+
+#: src/account.c:1482 src/addressadd.c:196 src/addressbook.c:132
+#: src/compose.c:5857 src/compose.c:6148 src/editaddress.c:1043
+#: src/editaddress.c:1092 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:287
+#: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:424 src/editvcard.c:183
+#: src/importmutt.c:226 src/importpine.c:226 src/mimeview.c:213
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:404 src/prefs_filtering.c:364
+#: src/prefs_filtering.c:1481 src/prefs_template.c:185
 msgid "Name"
 msgstr "Nom"
 
-#: src/account.c:1382 src/prefs_account.c:1135
+#: src/account.c:1489 src/prefs_account.c:1232 src/prefs_account.c:2783
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protocol"
 
-#: src/account.c:1389 src/ssl_manager.c:97
+#: src/account.c:1496 src/ssl_manager.c:102
 msgid "Server"
 msgstr "Servidor"
 
-#: src/action.c:346
+#: src/action.c:355
 #, c-format
 msgid "Could not get message file %d"
 msgstr "No s'ha pogut obtenir l'arxiu de missatge %d"
 
-#: src/action.c:377
+#: src/action.c:386
 msgid "Could not get message part."
 msgstr "No s'ha pogut obtenir la part del missatge."
 
-#: src/action.c:394
-msgid "Can't get part of multipart message"
-msgstr "No es pot obtenir la part del missatge multi-parts"
+#: src/action.c:403
+msgid "Can't get part of multipart message: %s"
+msgstr "No es pot obtenir la part del missatge multi-parts: %s"
 
-#: src/action.c:507
+#: src/action.c:517
 #, c-format
 msgid ""
 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
 msgstr ""
-"L'acció seleccionada no es pot usar a la finestra de composició\n"
-"perque conté %%f, %%F, %%as o %%p."
+"L'acció seleccionada no es pot usar a la finestra de composició perque conté "
+"%%f, %%F, %%as o %%p."
 
-#: src/action.c:782
+#: src/action.c:829
 #, c-format
 msgid ""
 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
@@ -123,8 +131,7 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut iniciar l'ordre. Ha fallat la creació de la tuberia.\n"
 "%s"
 
-#. Fork error
-#: src/action.c:877
+#: src/action.c:924
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not fork to execute the following command:\n"
@@ -135,460 +142,478 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: src/action.c:1082 src/action.c:1233
+#: src/action.c:1144 src/action.c:1294
 msgid "Completed"
 msgstr "Completat"
 
-#: src/action.c:1118
+#: src/action.c:1180
 #, c-format
 msgid "--- Running: %s\n"
 msgstr "--- Executant: %s\n"
 
-#: src/action.c:1122
+#: src/action.c:1184
 #, c-format
 msgid "--- Ended: %s\n"
 msgstr "--- Finalitzant: %s\n"
 
-#: src/action.c:1156
+#: src/action.c:1217
 msgid "Action's input/output"
 msgstr "Entrada/sortida de la acció"
 
-#: src/action.c:1421
+#: src/action.c:1529
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
-"(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
+"('%%h' will be replaced with the argument)\n"
 "  %s"
 msgstr ""
-"Teclejeu l'argument per la acció sigüent:\n"
+"Teclejeu l'argument per la acció següent:\n"
 "(`%%h' serà substituït amb l'argument)\n"
 "  %s"
 
-#: src/action.c:1426
+#: src/action.c:1534
 msgid "Action's hidden user argument"
 msgstr "Argument d'usuari ocult per a la acció"
 
-#: src/action.c:1430
+#: src/action.c:1538
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
-"(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
+"('%%u' will be replaced with the argument)\n"
 "  %s"
 msgstr ""
-"Teclejeu l'argument per a la acció sigüent:\n"
+"Teclejeu l'argument per a la acció següent:\n"
 "(`%%u' serà substituït amb l'argument)\n"
 "  %s"
 
-#: src/action.c:1435
+#: src/action.c:1543
 msgid "Action's user argument"
 msgstr "Argument d'usuari per a la acció"
 
-#: src/addressadd.c:165
+#: src/addr_compl.c:554 src/addressbook.c:4399
+msgid "Group"
+msgstr "Grup"
+
+#: src/addressadd.c:174
 msgid "Add to address book"
 msgstr "Afegir a l'agenda"
 
-#: src/addressadd.c:197 src/plugins/pgpmime/select-keys.c:316
-#: src/toolbar.c:434
+#: src/addressadd.c:208 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:405
+#: src/toolbar.c:459
 msgid "Address"
 msgstr "Adreça"
 
-#: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:677 src/editaddress.c:630
-#: src/editaddress.c:694 src/editgroup.c:262
+#: src/addressadd.c:218 src/addressbook.c:134 src/editaddress.c:851
+#: src/editaddress.c:915 src/editgroup.c:289
 msgid "Remarks"
 msgstr "Notes"
 
-#: src/addressadd.c:229
+#: src/addressadd.c:240 src/addressbook_foldersel.c:164
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Seleccionar carpeta de l'agenda"
 
-#: src/addressbook.c:400 src/mainwindow.c:442 src/messageview.c:153
-msgid "/_File"
-msgstr "/_Arxiu"
-
-#: src/addressbook.c:401
-msgid "/_File/New _Book"
-msgstr "/_Fitxer/Nova _agenda"
-
-#: src/addressbook.c:402
-msgid "/_File/New _vCard"
-msgstr "/_Fitxer/Nova _vCard"
-
-#: src/addressbook.c:404
-msgid "/_File/New _JPilot"
-msgstr "/_Fitxer/Nou _JPilot"
+#: src/addressbook.c:133 src/editaddress.c:849 src/editaddress.c:897
+#: src/editgroup.c:288 src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:591
+#: src/exporthtml.c:755 src/ldif.c:779
+msgid "Email Address"
+msgstr "Adreça de Correu"
 
-#: src/addressbook.c:407
-msgid "/_File/New _Server"
-msgstr "/_Fitxer/Nou _servidor"
-
-#: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:412 src/mainwindow.c:445
-#: src/mainwindow.c:447 src/mainwindow.c:452 src/mainwindow.c:454
-#: src/mainwindow.c:457 src/mainwindow.c:459 src/messageview.c:156
-msgid "/_File/---"
-msgstr "/_Fitxer/---"
+#: src/addressbook.c:426
+msgid "/_Book"
+msgstr "/Lli_bre"
 
-#: src/addressbook.c:410
-msgid "/_File/_Edit"
-msgstr "/_Fitxer/_Editar"
+#: src/addressbook.c:427
+msgid "/_Book/New _Book"
+msgstr "/Lli_bre/Nou Lli_bre"
 
-#: src/addressbook.c:411
-msgid "/_File/_Delete"
-msgstr "/_Fitxer/_Esborrar"
+#: src/addressbook.c:428
+msgid "/_Book/New _Folder"
+msgstr "/Lli_bre/Nova _Carpeta"
 
-#: src/addressbook.c:413
-msgid "/_File/_Save"
-msgstr "/_Fitxer/_Guardar"
+#: src/addressbook.c:429
+msgid "/_Book/New _vCard"
+msgstr "/Lli_bre/Nova _vCard"
 
-#: src/addressbook.c:414 src/messageview.c:157
-msgid "/_File/_Close"
-msgstr "/_Fitxer/_Tancar"
+#: src/addressbook.c:431
+msgid "/_Book/New _JPilot"
+msgstr "/Lli_bre/Nou _JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:415 src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:457
-#: src/compose.c:551 src/mainwindow.c:463 src/messageview.c:159
-msgid "/_Edit"
-msgstr "/_Editar"
+#: src/addressbook.c:434
+msgid "/_Book/New LDAP _Server"
+msgstr "/Lli_bre/Nou _Servidor LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:416
-msgid "/_Edit/C_ut"
-msgstr "/_Editar/_Tallar"
+#: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:439
+msgid "/_Book/---"
+msgstr "/Lli_bre/---"
 
-#: src/addressbook.c:417 src/compose.c:556 src/mainwindow.c:464
-#: src/messageview.c:160
-msgid "/_Edit/_Copy"
-msgstr "/_Editar/C_opiar"
+#: src/addressbook.c:437
+msgid "/_Book/_Edit book"
+msgstr "/Lli_bre/_Editar Llibre"
 
-#: src/addressbook.c:418 src/compose.c:557
-msgid "/_Edit/_Paste"
-msgstr "/_Editar/_Enganxar"
+#: src/addressbook.c:438
+msgid "/_Book/_Delete book"
+msgstr "/Lli_bre/_Esborrar llibre"
 
-#: src/addressbook.c:419 src/compose.c:554 src/compose.c:637 src/compose.c:643
-#: src/mainwindow.c:467 src/messageview.c:162
-msgid "/_Edit/---"
-msgstr "/_Editar/---"
+#: src/addressbook.c:440
+msgid "/_Book/_Save"
+msgstr "/Lli_bre/_Guardar"
 
-#: src/addressbook.c:420
-msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
-msgstr "/_Editar/_Enganxar adreça"
+#: src/addressbook.c:441
+msgid "/_Book/_Close"
+msgstr "/Lli_bre/Tan_car"
 
-#: src/addressbook.c:421
+#: src/addressbook.c:442
 msgid "/_Address"
 msgstr "/_Adreça"
 
-#: src/addressbook.c:422
-msgid "/_Address/New _Address"
-msgstr "/_Adreça/Nova _adreça"
-
-#: src/addressbook.c:423
-msgid "/_Address/New _Group"
-msgstr "/_Adreça/Nou _grup"
-
-#: src/addressbook.c:424
-msgid "/_Address/New _Folder"
-msgstr "/_Adreça/Nova _carpeta"
+#: src/addressbook.c:443
+msgid "/_Address/_Select all"
+msgstr "/_Adreça/_Seleccionar tot"
 
-#: src/addressbook.c:425 src/addressbook.c:428
+#: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:451
+#: src/addressbook.c:454
 msgid "/_Address/---"
 msgstr "/_Adreça/---"
 
-#: src/addressbook.c:426
+#: src/addressbook.c:445
+msgid "/_Address/C_ut"
+msgstr "/_Adreça/_Tallar"
+
+#: src/addressbook.c:446
+msgid "/_Address/_Copy"
+msgstr "/_Adreça/_Copiar"
+
+#: src/addressbook.c:447
+msgid "/_Address/_Paste"
+msgstr "/_Adreça/_Enganxar"
+
+#: src/addressbook.c:449
 msgid "/_Address/_Edit"
 msgstr "/_Adreça/_Editar"
 
-#: src/addressbook.c:427
+#: src/addressbook.c:450
 msgid "/_Address/_Delete"
 msgstr "/_Adreça/_Esborrar"
 
-#: src/addressbook.c:429
+#: src/addressbook.c:452
+msgid "/_Address/New _Address"
+msgstr "/_Adreça/Nova _Adreça"
+
+#: src/addressbook.c:453
+msgid "/_Address/New _Group"
+msgstr "/_Adreça/Nou _Grup"
+
+#: src/addressbook.c:455
 msgid "/_Address/_Mail To"
 msgstr "/_Adreça/_Correu per"
 
-#: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:434 src/mainwindow.c:704
-#: src/mainwindow.c:727 src/mainwindow.c:729 src/mainwindow.c:738
-#: src/mainwindow.c:741 src/mainwindow.c:745 src/messageview.c:287
-#: src/messageview.c:308
-msgid "/_Tools/---"
-msgstr "/E_ines/---"
+#: src/addressbook.c:456 src/compose.c:791 src/mainwindow.c:805
+#: src/messageview.c:306
+msgid "/_Tools"
+msgstr "/E_ines"
 
-#: src/addressbook.c:431
+#: src/addressbook.c:457
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
 msgstr "/E_ines/Importar fitxer _LDIF..."
 
-#: src/addressbook.c:432
+#: src/addressbook.c:458
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
 msgstr "/E_ines/Importar fitxer M_utt..."
 
-#: src/addressbook.c:433
+#: src/addressbook.c:459
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
 msgstr "/E_ines/Importar fitxer _Pine..."
 
-#: src/addressbook.c:435
+#: src/addressbook.c:460 src/mainwindow.c:814 src/mainwindow.c:837
+#: src/mainwindow.c:839 src/mainwindow.c:841 src/mainwindow.c:850
+#: src/mainwindow.c:853 src/mainwindow.c:857 src/messageview.c:310
+#: src/messageview.c:331 src/messageview.c:333
+msgid "/_Tools/---"
+msgstr "/E_ines/---"
+
+#: src/addressbook.c:461
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
 msgstr "/E_ines/Exportar _HTML..."
 
-#: src/addressbook.c:436
+#: src/addressbook.c:462
 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
 msgstr "/E_ines/Exportar LDI_F..."
 
-#: src/addressbook.c:437 src/compose.c:680 src/mainwindow.c:770
-#: src/messageview.c:311
+#: src/addressbook.c:463 src/compose.c:796 src/mainwindow.c:882
+#: src/messageview.c:336
 msgid "/_Help"
 msgstr "/A_juda"
 
-#: src/addressbook.c:438 src/compose.c:681 src/mainwindow.c:780
-#: src/messageview.c:312
+#: src/addressbook.c:464 src/compose.c:797 src/mainwindow.c:888
+#: src/messageview.c:337
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/A_juda/_Sobre"
 
-#: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:458 src/summaryview.c:403
+#: src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485 src/compose.c:564
+#: src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:168
+msgid "/_Edit"
+msgstr "/_Editar"
+
+#: src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/_Esborrar"
 
-#: src/addressbook.c:445 src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:459
-#: src/addressbook.c:463 src/addressbook.c:467 src/compose.c:530
-#: src/imap_gtk.c:57 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:65
-#: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:59 src/news_gtk.c:52
-#: src/news_gtk.c:54 src/news_gtk.c:56 src/news_gtk.c:59
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:93 src/plugins/trayicon/trayicon.c:96
-#: src/summaryview.c:397 src/summaryview.c:400 src/summaryview.c:405
-#: src/summaryview.c:419 src/summaryview.c:421 src/summaryview.c:442
-msgid "/---"
-msgstr "/---"
-
-#: src/addressbook.c:446 src/addressbook.c:460
-msgid "/New _Address"
-msgstr "/Nova _adreça"
-
-#: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:461
-msgid "/New _Group"
-msgstr "/Nou _grup"
+#: src/addressbook.c:472
+msgid "/New _Book"
+msgstr "/Nou Lli_bre"
 
-#: src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:462
+#: src/addressbook.c:473
 msgid "/New _Folder"
-msgstr "/Nova _carpeta"
+msgstr "/Nova _Carpeta"
+
+#: src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:489
+msgid "/New _Group"
+msgstr "/Nou _Grup"
 
-#: src/addressbook.c:450 src/addressbook.c:464
+#: src/addressbook.c:476 src/addressbook.c:491
 msgid "/C_ut"
 msgstr "/T_allar"
 
-#: src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:465 src/textview.c:222
+#: src/addressbook.c:477 src/addressbook.c:492
 msgid "/_Copy"
 msgstr "/_Copiar"
 
-#: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:466
+#: src/addressbook.c:478 src/addressbook.c:493
 msgid "/_Paste"
 msgstr "/_Enganxar"
 
-#: src/addressbook.c:468
-msgid "/Pa_ste Address"
-msgstr "/Enganxar _adreça"
+#: src/addressbook.c:483
+msgid "/_Select all"
+msgstr "/_Seleccionar tot"
+
+#: src/addressbook.c:488
+msgid "/New _Address"
+msgstr "/Nova _Adreça"
 
-#: src/addressbook.c:469
+#: src/addressbook.c:496
 msgid "/_Mail To"
 msgstr "/_Correu per"
 
-#: src/addressbook.c:471
+#: src/addressbook.c:498
 msgid "/_Browse Entry"
-msgstr "/_Veure entrada"
+msgstr "/_Veure Entrada"
 
-#: src/addressbook.c:484 src/crash.c:434 src/crash.c:453 src/importldif.c:118
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:98 src/prefs_themes.c:660
-#: src/prefs_themes.c:692 src/prefs_themes.c:693
+#: src/addressbook.c:511 src/crash.c:451 src/crash.c:470 src/importldif.c:119
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:136 src/prefs_themes.c:684
+#: src/prefs_themes.c:716 src/prefs_themes.c:717
 msgid "Unknown"
 msgstr "Desconegut"
 
-#: src/addressbook.c:491 src/addressbook.c:510 src/importldif.c:125
+#: src/addressbook.c:518 src/addressbook.c:537 src/importldif.c:126
 msgid "Success"
-msgstr "Èxit"
+msgstr "Correcte"
 
-#: src/addressbook.c:492 src/importldif.c:126
+#: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:127
 msgid "Bad arguments"
 msgstr "Arguments incorrectes"
 
-#: src/addressbook.c:493 src/importldif.c:127
+#: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:128
 msgid "File not specified"
 msgstr "No s'ha especificat l' arxiu"
 
-#: src/addressbook.c:494 src/importldif.c:128
+#: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:129
 msgid "Error opening file"
 msgstr "Error obrint l'arxiu"
 
-#: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:129
+#: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:130
 msgid "Error reading file"
 msgstr "Error llegint l'arxiu"
 
-#: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:130
+#: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:131
 msgid "End of file encountered"
 msgstr "Trobat el final de l'arxiu"
 
-#: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:131
+#: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:132
 msgid "Error allocating memory"
 msgstr "Error reservant memòria"
 
-#: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:132
+#: src/addressbook.c:525 src/importldif.c:133
 msgid "Bad file format"
-msgstr "Format d'arxiu erròni"
+msgstr "Format d'arxiu erroni"
 
-#: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:133
+#: src/addressbook.c:526 src/importldif.c:134
 msgid "Error writing to file"
 msgstr "Error escrivint en l'arxiu"
 
-#: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:134
+#: src/addressbook.c:527 src/importldif.c:135
 msgid "Error opening directory"
 msgstr "Error obrint el directori"
 
-#: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:135
+#: src/addressbook.c:528 src/importldif.c:136
 msgid "No path specified"
-msgstr "No s'ha espexificat cap ruta"
+msgstr "No s'ha especificat cap ruta"
 
-#: src/addressbook.c:511
+#: src/addressbook.c:538
 msgid "Error connecting to LDAP server"
-msgstr "Error conectant al servidor LDAP"
+msgstr "Error connectant al servidor LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:512
+#: src/addressbook.c:539
 msgid "Error initializing LDAP"
 msgstr "Error inicializant LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:513
+#: src/addressbook.c:540
 msgid "Error binding to LDAP server"
 msgstr "Error enllaçant amb el servidor LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:514
+#: src/addressbook.c:541
 msgid "Error searching LDAP database"
 msgstr "Error buscant a la base de dades LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:515
+#: src/addressbook.c:542
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
-msgstr "Fora de temps a la operación LDAP"
+msgstr "Fora de temps a la operació LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:516
+#: src/addressbook.c:543
 msgid "Error in LDAP search criteria"
 msgstr "Error en el criteri de búsqueda LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:517
+#: src/addressbook.c:544
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
-msgstr "No s'han trobat entrades LDAP per al criteri de búsqueda"
+msgstr "No s'ha trobat entrades LDAP per al criteri de búsqueda"
 
-#: src/addressbook.c:518
+#: src/addressbook.c:545
 msgid "LDAP search terminated on request"
 msgstr "S'ha sol·licitat concloure la búsqueda LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:519
+#: src/addressbook.c:546
 msgid "Error starting TLS connection"
 msgstr "Error iniciant la connexió TLS"
 
-#: src/addressbook.c:676
-msgid "E-Mail address"
-msgstr "Direcció de correu"
+#: src/addressbook.c:916
+msgid "Sources"
+msgstr "Fonts"
 
-#: src/addressbook.c:681 src/prefs_common.c:2077 src/toolbar.c:180
-#: src/toolbar.c:1529
+#: src/addressbook.c:920 src/prefs_other.c:524 src/toolbar.c:194
+#: src/toolbar.c:1787
 msgid "Address book"
 msgstr "Agenda d'adreces"
 
-#: src/addressbook.c:796
-msgid "Name:"
-msgstr "Nom:"
-
-#. Buttons
-#: src/addressbook.c:828 src/addressbook.c:2369 src/addressbook.c:2383
-#: src/addressbook.c:2398 src/editaddress.c:718 src/editaddress.c:852
-#: src/prefs_filtering_action.c:151 src/toolbar.c:383 src/toolbar.c:476
-msgid "Delete"
-msgstr "Esborrar"
-
-#: src/addressbook.c:831 src/editaddress.c:724 src/editaddress.c:858
-msgid "Add"
-msgstr "Afegir"
-
-#: src/addressbook.c:834
-msgid "Lookup"
-msgstr "Buscar"
+#: src/addressbook.c:1052
+msgid "Lookup name:"
+msgstr "Nom de búsqueda:"
 
-#: src/addressbook.c:846 src/compose.c:1499 src/compose.c:3239
-#: src/compose.c:4289 src/compose.c:4996 src/headerview.c:53
-#: src/prefs_template.c:187 src/summary_search.c:176
+#: src/addressbook.c:1125 src/compose.c:2132 src/compose.c:4479
+#: src/compose.c:5703 src/compose.c:6468 src/compose.c:9548
+#: src/summary_search.c:359
 msgid "To:"
 msgstr "Per a:"
 
-#: src/addressbook.c:850 src/compose.c:1483 src/compose.c:3238
-#: src/prefs_template.c:189
+#: src/addressbook.c:1129 src/compose.c:2116 src/compose.c:4215
+#: src/compose.c:4478 src/compose.c:9557
 msgid "Cc:"
 msgstr "Cc:"
 
-#: src/addressbook.c:854 src/compose.c:1486 src/prefs_template.c:190
+#: src/addressbook.c:1133 src/compose.c:2119 src/compose.c:4246
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Bcc:"
 
-#. Confirm deletion
-#: src/addressbook.c:1065 src/addressbook.c:1088
+#: src/addressbook.c:1383 src/addressbook.c:1429
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Esborrar adreça(es)"
 
-#: src/addressbook.c:1066
+#: src/addressbook.c:1384
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
-msgstr "Aqyesta adreça és només de lectura i no es pot esborrar."
+msgstr "Aquesta adreça és només de lectura i no es pot esborrar."
+
+#: src/addressbook.c:1423
+msgid "Delete group"
+msgstr "Esborrar grup"
+
+#: src/addressbook.c:1424
+msgid ""
+"Really delete the group(s)?\n"
+"The addresses it contains will not be lost."
+msgstr ""
+"Voleu realment esborrar el(s) grup(s)?\n"
+"Les adreces que conté/contenen es perdran."
 
-#: src/addressbook.c:1089
+#: src/addressbook.c:1430
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Esborrar realment la/les adreça/es?"
 
-#: src/addressbook.c:1631 src/addressbook.c:1704
+#: src/addressbook.c:2034
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
-msgstr ""
-"No es pot enganxar. El llibre d'adreces de destinació és només de lectura."
+msgstr "No es pot enganxar. El llibre d'adreces de destinació és només de lectura."
 
-#: src/addressbook.c:1642
+#: src/addressbook.c:2045
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "No es pot enganxar dins d'un grup d'adreces."
 
-#: src/addressbook.c:2366
+#: src/addressbook.c:2728
 #, c-format
-msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
-msgstr "Voleu esborrar els resultats de la búsqueda i adreces a `%s'?"
+msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
+msgstr "Voleu esborrar els resultats de la búsqueda i adreces a `%s' ?"
+
+#: src/addressbook.c:2731 src/addressbook.c:2757 src/addressbook.c:2764
+#: src/prefs_filtering_action.c:152
+msgid "Delete"
+msgstr "Esborrar"
 
-#: src/addressbook.c:2378
+#: src/addressbook.c:2740
 #, c-format
 msgid ""
-"Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
-"If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
+"Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it "
+"contains will be moved into the parent folder."
 msgstr ""
-"Voleu esborrar la carpeta I totes les adreces a `%s'? \n"
-"Si només esborreu la carpeta, les adreces es mouran a la carpeta mare."
+"Voleu esborrar '%s' ? Si només esborreu la carpeta, les adreces es mouran a "
+"la carpeta mare."
+
+#: src/addressbook.c:2743 src/imap_gtk.c:301 src/mh_gtk.c:182
+msgid "Delete folder"
+msgstr "Esborrar carpeta"
+
+#: src/addressbook.c:2744
+msgid "+Delete _folder only"
+msgstr "+Esborrar només _carpeta"
 
-#: src/addressbook.c:2384
-msgid "Folder only"
-msgstr "Només carpeta"
+#: src/addressbook.c:2744
+msgid "Delete folder and _addresses"
+msgstr "Esborrar carpeta i _adreces"
 
-#: src/addressbook.c:2385
-msgid "Folder and Addresses"
-msgstr "Carpeta i adreces"
+#: src/addressbook.c:2755
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you want to delete '%s'?\n"
+"The addresses it contains will not be lost."
+msgstr ""
+"Voleu esborrar '%s'?\n"
+"Les adreces que conté no es perdran."
 
-#: src/addressbook.c:2397
+#: src/addressbook.c:2762
 #, c-format
-msgid "Really delete `%s' ?"
-msgstr "Esborrar realment `%s' ?"
+msgid ""
+"Do you want to delete '%s'?\n"
+"The addresses it contains will be lost."
+msgstr ""
+"Voleu esborrar '%s'?\n"
+"Les adreces que conté es perdran."
 
-#: src/addressbook.c:3192
+#: src/addressbook.c:3634
 msgid "New user, could not save index file."
-msgstr "Nou usuari, no s'ha pogut guardar l'arxiu índex."
+msgstr "Nou usuari, no s'ha pogut guardar l'arxiu d'índex."
 
-#: src/addressbook.c:3196
+#: src/addressbook.c:3638
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "Nou usuari, no s'han pogut guardar els arxius d'adreces"
 
-#: src/addressbook.c:3206
+#: src/addressbook.c:3648
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "Agenda antiga d'adreces convertida amb èxit"
 
-#: src/addressbook.c:3211
+#: src/addressbook.c:3653
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
-"could not save new address index file"
+"could not save new address index file."
 msgstr ""
-"Agenda antiga d'adreces convertida,\n"
-"no s'ha pogut guardar el nou arxiu índex"
+"L'antiga agenda d'adreces convertida,\n"
+"no s'ha pogut guardar el nou arxiu índex."
 
-#: src/addressbook.c:3224
+#: src/addressbook.c:3666
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -596,15 +621,15 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut convertir l'agenda antiga,\n"
 "pero s'han creat nous arxius d'adreces buits."
 
-#: src/addressbook.c:3230
+#: src/addressbook.c:3672
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
-"could not create new address book files."
+"could not save new address index file."
 msgstr ""
-"No s'ha pogut convertir l'agenda antiga,\n"
-"no s'han pogut crear els arxius per la nova."
+"No s'ha pogut convertir l'agenda d'adrecess,\n"
+"No s'ha pogut guardar el nou arxiu índex."
 
-#: src/addressbook.c:3235
+#: src/addressbook.c:3677
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -612,103 +637,94 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut convertir l'agenda antiga\n"
 "i no s'han pogut crear els arxius per la nova."
 
-#: src/addressbook.c:3242
+#: src/addressbook.c:3684 src/addressbook.c:3690
 msgid "Addressbook conversion error"
-msgstr "Error en la conversió de l'agenda de Sylpheed"
+msgstr "Error en la conversió de l'agenda"
 
-#: src/addressbook.c:3247
-msgid "Addressbook conversion"
-msgstr "Conversió de l'agenda"
-
-#: src/addressbook.c:3284
+#: src/addressbook.c:3728
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Error en l'agenda"
 
-#: src/addressbook.c:3285
+#: src/addressbook.c:3729
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "No s'ha pogut llegir l'índex d'adreces"
 
-#. *
-#. * Message that is displayed whilst a query is executing in a background
-#. * thread.
-#.
-#: src/addressbook.c:3644
+#: src/addressbook.c:4056
 msgid "Busy searching..."
 msgstr "Buscant..."
 
-#. *
-#. * Label (a format string) that is used to name each folder.
-#.
-#: src/addressbook.c:3715
+#: src/addressbook.c:4110
 #, c-format
 msgid "Search '%s'"
 msgstr " Buscar '%s'"
 
-#: src/addressbook.c:3935 src/prefs_common.c:970
+#: src/addressbook.c:4335
 msgid "Interface"
 msgstr "Interficie"
 
-#: src/addressbook.c:3951 src/exphtmldlg.c:426 src/expldifdlg.c:438
-#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:692
+#: src/addressbook.c:4351 src/addressbook_foldersel.c:192 src/exphtmldlg.c:375
+#: src/expldifdlg.c:394 src/exporthtml.c:973 src/importldif.c:651
 msgid "Address Book"
 msgstr "Agenda d'adreces"
 
-#: src/addressbook.c:3967
+#: src/addressbook.c:4367
 msgid "Person"
 msgstr "Persona"
 
-#: src/addressbook.c:3983
+#: src/addressbook.c:4383
 msgid "EMail Address"
 msgstr "Adreça de correu"
 
-#: src/addressbook.c:3999
-msgid "Group"
-msgstr "Grup"
-
-#. special folder setting (maybe these options are redundant)
-#: src/addressbook.c:4015 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:326
-#: src/prefs_account.c:2274
+#: src/addressbook.c:4415 src/exporthtml.c:875 src/folderview.c:469
+#: src/prefs_account.c:2491 src/prefs_folder_column.c:79
 msgid "Folder"
 msgstr "Carpeta"
 
-#: src/addressbook.c:4031
+#: src/addressbook.c:4431
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:4047 src/addressbook.c:4063
+#: src/addressbook.c:4447 src/addressbook.c:4463
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:4079
-msgid "LDAP Server"
-msgstr "Servidor LDAP"
+#: src/addressbook.c:4479
+msgid "LDAP servers"
+msgstr "Servidors LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:4095
+#: src/addressbook.c:4495
 msgid "LDAP Query"
 msgstr "Petició LDAP"
 
-#: src/addrgather.c:157
+#: src/addressbook.c:4811 src/addressbook_foldersel.c:389 src/matcher.c:305
+#: src/matcher.c:762 src/matcher.c:895 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:215
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:67 src/prefs_matcher.c:220
+#: src/prefs_matcher.c:523 src/prefs_matcher.c:1343 src/prefs_matcher.c:1360
+#: src/prefs_matcher.c:1362 src/prefs_matcher.c:2115 src/prefs_matcher.c:2119
+msgid "Any"
+msgstr "Qualsevol"
+
+#: src/addrgather.c:158
 msgid "Please specify name for address book."
-msgstr "Especifiqueu el nom de l'agenda, per favor."
+msgstr "Especifiqueu el nom de l'agenda, si us plau."
 
-#: src/addrgather.c:177
+#: src/addrgather.c:178
 msgid "Please select the mail headers to search."
-msgstr "Seleccioneu les capçaleres a buscar per favor."
+msgstr "Seleccioneu les capçaleres a buscar si us plau."
 
-#. Go fer it
-#: src/addrgather.c:184
-msgid "Busy harvesting addresses..."
-msgstr "Ocupat recopilant adreces..."
+#: src/addrgather.c:185
+msgid "Harvesting addresses..."
+msgstr "Recopilant adreces..."
 
-#: src/addrgather.c:222
+#: src/addrgather.c:224
 msgid "Addresses gathered successfully."
 msgstr "Adreces recopilades amb èxit."
 
-#: src/addrgather.c:286
+#: src/addrgather.c:294
 msgid "No folder or message was selected."
 msgstr "No heu seleccionat cap missatge ni carpeta."
 
-#: src/addrgather.c:294
+#: src/addrgather.c:302
 msgid ""
 "Please select a folder to process from the folder\n"
 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
@@ -718,187 +734,267 @@ msgstr ""
 "Alternativament, seleccioneu algun(s) missatge(s) de la\n"
 "llista de missatges."
 
-#: src/addrgather.c:346
+#: src/addrgather.c:354
 msgid "Folder :"
 msgstr "Carpeta :"
 
-#: src/addrgather.c:357 src/exphtmldlg.c:640 src/expldifdlg.c:670
-#: src/importldif.c:950
+#: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:543 src/expldifdlg.c:626
+#: src/importldif.c:909
 msgid "Address Book :"
 msgstr "Agenda d'adreces :"
 
-#: src/addrgather.c:367
+#: src/addrgather.c:375
 msgid "Folder Size :"
 msgstr "Tamany de carpeta :"
 
-#: src/addrgather.c:382
+#: src/addrgather.c:390
 msgid "Process these mail header fields"
 msgstr "Processar les següents capçaleres"
 
-#: src/addrgather.c:400
+#: src/addrgather.c:408
 msgid "Include sub-folders"
 msgstr "Incloure subcarpetes"
 
-#: src/addrgather.c:423
+#: src/addrgather.c:431
 msgid "Header Name"
 msgstr "Nom de capçalera"
 
-#: src/addrgather.c:424
+#: src/addrgather.c:432
 msgid "Address Count"
 msgstr "Comptador d'adreces"
 
-#. Create notebook pages
-#: src/addrgather.c:529 src/alertpanel.c:164 src/messageview.c:545
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:353 src/textview.c:2194
+#: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:154 src/compose.c:4830
+#: src/compose.c:9469 src/messageview.c:586 src/messageview.c:599
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:575
 msgid "Warning"
 msgstr "Avís"
 
-#: src/addrgather.c:530
+#: src/addrgather.c:538
 msgid "Header Fields"
-msgstr "Camps capçalera"
+msgstr "Camps de capçalera"
 
-#: src/addrgather.c:531 src/exphtmldlg.c:760 src/expldifdlg.c:781
-#: src/importldif.c:1069
+#: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:663 src/expldifdlg.c:737
+#: src/importldif.c:1029
 msgid "Finish"
 msgstr "Finalitzar"
 
-#: src/addrgather.c:590
-msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
-msgstr "Recopilar adreces de correu - dels missatges seleccionats"
+#: src/addrgather.c:600
+msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
+msgstr "Recopilar Adreces de Correu - dels Missatges Seleccionats"
+
+#: src/addrgather.c:608
+msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
+msgstr "Recopilar Adreces de Correu - de la Carpeta"
 
-#: src/addrgather.c:598
-msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
-msgstr "Recopilar adreces de correu - de la carpeta"
+#: src/addrindex.c:116
+msgid "Common addresses"
+msgstr "Adreces comums"
 
-#: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
+#: src/addrindex.c:117
+msgid "Personal addresses"
+msgstr "Adreces personals"
+
+#: src/addrindex.c:123
 msgid "Common address"
 msgstr "Adreça comú"
 
-#: src/addrindex.c:114 src/addrindex.c:118 src/addrindex.c:125
+#: src/addrindex.c:124
 msgid "Personal address"
 msgstr "Adreça personal"
 
-#: src/alertpanel.c:151 src/compose.c:5910
+#: src/alertpanel.c:141 src/compose.c:7618
 msgid "Notice"
 msgstr "Notificació"
 
-#: src/alertpanel.c:177 src/alertpanel.c:199 src/compose.c:3485 src/inc.c:599
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:110 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:123
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:149
+#: src/alertpanel.c:167 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:4770 src/inc.c:616
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:239
 msgid "Error"
 msgstr "Error"
 
-#: src/alertpanel.c:199 src/gtk/gtkaspell.c:1471 src/gtk/gtkaspell.c:2441
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:231 src/plugins/trayicon/trayicon.c:343
-msgid "OK"
-msgstr "Acceptar"
-
-#: src/alertpanel.c:199
-msgid "View log"
-msgstr "Veure traça"
+#: src/alertpanel.c:191
+msgid "_View log"
+msgstr "_Veure traça"
 
-#: src/alertpanel.c:333
+#: src/alertpanel.c:339
 msgid "Show this message next time"
 msgstr "Mostrar aquest missatge la propera vegada"
 
-#: src/browseldap.c:238
+#: src/browseldap.c:218
 msgid "Browse Directory Entry"
 msgstr "Veure entrada del directori"
 
-#: src/browseldap.c:258
+#: src/browseldap.c:238
 msgid "Server Name :"
 msgstr "Nom del servidor :"
 
-#: src/browseldap.c:268
+#: src/browseldap.c:248
 msgid "Distinguished Name (dn) :"
 msgstr "Nom distingit (dn) :"
 
-#: src/browseldap.c:291
+#: src/browseldap.c:271
 msgid "LDAP Name"
 msgstr "Nom LDAP"
 
-#: src/browseldap.c:293
+#: src/browseldap.c:273
 msgid "Attribute Value"
 msgstr "Valor de l'atribut"
 
-#: src/common/nntp.c:68
+#: src/common/nntp.c:73
 #, c-format
 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
 msgstr "No s'ha pogut connectar amb el servidor NNTP: %s:%d\n"
 
-#: src/common/nntp.c:174 src/common/nntp.c:237
+#: src/common/nntp.c:80 src/common/session.c:166 src/imap.c:841
+msgid "SSL handshake failed\n"
+msgstr "Negociació SSL fallida\n"
+
+#: src/common/nntp.c:182 src/common/nntp.c:245
 #, c-format
 msgid "protocol error: %s\n"
 msgstr "error del protocol: %s\n"
 
-#: src/common/nntp.c:197 src/common/nntp.c:243
+#: src/common/nntp.c:205 src/common/nntp.c:251
 msgid "protocol error\n"
 msgstr "error del protocol\n"
 
-#: src/common/nntp.c:293
+#: src/common/nntp.c:301
 msgid "Error occurred while posting\n"
 msgstr "S'ha produït un error enviant el missatge\n"
 
-#: src/common/nntp.c:373
+#: src/common/nntp.c:381
 msgid "Error occurred while sending command\n"
 msgstr "S'ha produït un error enviant l'ordre\n"
 
-#: src/common/plugin.c:114
+#: src/common/plugin.c:54
+msgid "Nothing"
+msgstr "Res"
+
+#: src/common/plugin.c:55
+msgid "a viewer"
+msgstr "un visor"
+
+#: src/common/plugin.c:56
+msgid "folders"
+msgstr "carpetes"
+
+#: src/common/plugin.c:57
+msgid "filtering"
+msgstr "filtrant"
+
+#: src/common/plugin.c:58
+msgid "a privacy interface"
+msgstr "una interfície de privacitat"
+
+#: src/common/plugin.c:59
+msgid "a notifier"
+msgstr "un notificador"
+
+#: src/common/plugin.c:60
+msgid "an utility"
+msgstr "una utilitat"
+
+#: src/common/plugin.c:61
+msgid "things"
+msgstr "coses"
+
+#: src/common/plugin.c:259
+#, c-format
+msgid ""
+"This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
+msgstr ""
+"Aquest mòdul proporciona %s (%s), que ja és proporcionat per el mòdul %s."
+
+#: src/common/plugin.c:294
 msgid "Plugin already loaded"
-msgstr "Modul ja carregat"
+msgstr "Mòdul ja carregat"
 
-#: src/common/plugin.c:120
+#: src/common/plugin.c:304
 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
 msgstr "Error en petició de memòria per al plug-in"
 
-#: src/common/plugin.c:142
-msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
-msgstr "Aquest mòdul es per a la versió GTK1 del Sylpheed Claws."
+#: src/common/plugin.c:331
+msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
+msgstr "Aquest mòdul no té una llicència compatible amb la GPL."
+
+#: src/common/plugin.c:338
+msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
+msgstr "Aquest mòdul es per Claws Mail GTK1."
 
-#: src/common/smtp.c:171
+#: src/common/plugin.c:550
+#, c-format
+msgid ""
+"Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
+"built with."
+msgstr ""
+"La vostra versió de Claws Mail és més nova que la versió amb la que el mòdul "
+"'%s' fou linkat."
+
+#: src/common/plugin.c:553
+msgid ""
+"Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
+"with."
+msgstr ""
+"La vostra versió de Claws Mail és més nova que la versió amb la que el mòdul "
+"fou linkat."
+
+#: src/common/plugin.c:562
+#, c-format
+msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
+msgstr "La vostra versió de Claws Mail és massa antiga per al mòdul '%s'."
+
+#: src/common/plugin.c:564
+msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
+msgstr "La vostra versió de Claws Mail és massa antiga per al mòdul."
+
+#: src/common/smtp.c:176
 msgid "SMTP AUTH not available\n"
 msgstr "SMTP AUTH no està disponible\n"
 
-#: src/common/smtp.c:502 src/common/smtp.c:552
+#: src/common/smtp.c:518 src/common/smtp.c:568
 msgid "bad SMTP response\n"
 msgstr "resposta SMTP incorrecta\n"
 
-#: src/common/smtp.c:523 src/common/smtp.c:541 src/common/smtp.c:652
+#: src/common/smtp.c:539 src/common/smtp.c:557 src/common/smtp.c:676
 msgid "error occurred on SMTP session\n"
 msgstr "hi ha hagut un error en la sessió SMTP\n"
 
-#: src/common/smtp.c:532 src/pop.c:840
+#: src/common/smtp.c:548 src/pop.c:842
 msgid "error occurred on authentication\n"
 msgstr "hi ha hagut un error en l'autentificació\n"
 
-#: src/common/smtp.c:587
+#: src/common/smtp.c:603
 #, c-format
 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
-msgstr "El missatge és massa gran (Màxim %s)\n"
+msgstr "El missatge és massa gran (Tamany màxim %s)\n"
 
-#: src/common/smtp.c:611 src/pop.c:833
-msgid "can't start TLS session\n"
+#: src/common/smtp.c:635 src/pop.c:835
+msgid "couldn't start TLS session\n"
 msgstr "no es pot iniciar la sessió TLS\n"
 
-#: src/common/ssl.c:136
+#: src/common/socket.c:1393
+#, c-format
+msgid "write on fd%d: %s\n"
+msgstr "escrit a fd%d: %s\n"
+
+#: src/common/ssl.c:159
 msgid "Error creating ssl context\n"
-msgstr "Error creant el contexte SSL\n"
+msgstr "Error creant el context SSL\n"
 
-#: src/common/ssl.c:155
+#: src/common/ssl.c:178
 #, c-format
 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
 msgstr "Connexió SSL fallida (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:140 src/common/ssl_certificate.c:151
-#: src/common/ssl_certificate.c:157 src/common/ssl_certificate.c:164
-#: src/common/ssl_certificate.c:175 src/common/ssl_certificate.c:181
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:64 src/gtk/sslcertwindow.c:75
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:81 src/gtk/sslcertwindow.c:88
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:99 src/gtk/sslcertwindow.c:105
+#: src/common/ssl_certificate.c:203 src/common/ssl_certificate.c:214
+#: src/common/ssl_certificate.c:220 src/common/ssl_certificate.c:227
+#: src/common/ssl_certificate.c:238 src/common/ssl_certificate.c:244
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:68 src/gtk/sslcertwindow.c:79
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:85 src/gtk/sslcertwindow.c:92
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:103 src/gtk/sslcertwindow.c:109
 msgid "<not in certificate>"
 msgstr "<no en el certificat>"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:190
+#: src/common/ssl_certificate.c:253
 #, c-format
 msgid ""
 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
@@ -911,410 +1007,716 @@ msgstr ""
 "  Empremta digital: %s\n"
 "  Estat de la signatura: %s"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:308
-msgid "Can't load X509 default paths"
+#: src/common/ssl_certificate.c:380
+msgid "Couldn't load X509 default paths"
 msgstr "No es poden carregar les rutes X509 per omissió"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:363
-#, c-format
-msgid ""
-"%s presented an unknown SSL certificate:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"%s ha presentat un certificat SSL desconegut:\n"
-"%s"
-
-#: src/common/ssl_certificate.c:370 src/common/ssl_certificate.c:408
-#, c-format
-msgid ""
-"%s\n"
-"\n"
-"Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
-"(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
-msgstr ""
-"%s\n"
-"\n"
-"No es recuperarà el correu d'aquest compte fins que es guardi el "
-"certificat.\n"
-"(Desmarque la preferencia \"%s\").\n"
-
-#: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
-#: src/prefs_common.c:1109
-msgid "Don't popup error dialog on receive error"
-msgstr "No mostrar diàleg d'error en l'error de recepció"
-
-#: src/common/ssl_certificate.c:399
-#, c-format
-msgid ""
-"%s's SSL certificate changed !\n"
-"We have saved this one:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"It is now:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"This could mean the server answering is not the known one."
-msgstr ""
-"El certificat SSL de %s ha canviat!\n"
-"S'havia guardat el següent:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Ara és:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Això pot voler dir que el servidor que ha contestat no és el conegut."
-
-#: src/common/string_match.c:74
+#: src/common/string_match.c:79
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
 msgstr "(Assumpte buit per Exp.reg.)"
 
-#: src/common/utils.c:200
+#: src/common/utils.c:348
 #, c-format
 msgid "%dB"
-msgstr "%d b"
+msgstr "%d B"
 
-#: src/common/utils.c:202
+#: src/common/utils.c:349
 #, c-format
-msgid "%.1fKB"
-msgstr "%.1f Kb"
+msgid "%d.%02dKB"
+msgstr "%d.%02dKB"
 
-#: src/common/utils.c:204
+#: src/common/utils.c:350
 #, c-format
-msgid "%.2fMB"
-msgstr "%.2f Mb"
+msgid "%d.%02dMB"
+msgstr "%d.%02dMB"
 
-#: src/common/utils.c:206
+#: src/common/utils.c:351
 #, c-format
 msgid "%.2fGB"
-msgstr "%.2f Gb"
+msgstr "%.2fGB"
+
+#: src/common/utils.c:4805
+msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
+msgstr "Diumenge"
+
+#: src/common/utils.c:4806
+msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
+msgstr "Dilluns"
+
+#: src/common/utils.c:4807
+msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
+msgstr "Dimarts"
+
+#: src/common/utils.c:4808
+msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
+msgstr "Dimecres"
+
+#: src/common/utils.c:4809
+msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
+msgstr "Dijous"
+
+#: src/common/utils.c:4810
+msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
+msgstr "Divendres"
+
+#: src/common/utils.c:4811
+msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
+msgstr "Dissabte"
+
+#: src/common/utils.c:4813
+msgid "Complete month name for use by strftime|January"
+msgstr "Gener"
+
+#: src/common/utils.c:4814
+msgid "Complete month name for use by strftime|February"
+msgstr "Febrer"
+
+#: src/common/utils.c:4815
+msgid "Complete month name for use by strftime|March"
+msgstr "Març"
+
+#: src/common/utils.c:4816
+msgid "Complete month name for use by strftime|April"
+msgstr "Abril"
+
+#: src/common/utils.c:4817
+msgid "Complete month name for use by strftime|May"
+msgstr "Maig"
+
+#: src/common/utils.c:4818
+msgid "Complete month name for use by strftime|June"
+msgstr "Juny"
+
+#: src/common/utils.c:4819
+msgid "Complete month name for use by strftime|July"
+msgstr "Juliol"
+
+#: src/common/utils.c:4820
+msgid "Complete month name for use by strftime|August"
+msgstr "Agost"
+
+#: src/common/utils.c:4821
+msgid "Complete month name for use by strftime|September"
+msgstr "Setembre"
+
+#: src/common/utils.c:4822
+msgid "Complete month name for use by strftime|October"
+msgstr "Octubre"
+
+#: src/common/utils.c:4823
+msgid "Complete month name for use by strftime|November"
+msgstr "Novembre"
+
+#: src/common/utils.c:4824
+msgid "Complete month name for use by strftime|December"
+msgstr "Desembre"
+
+#: src/common/utils.c:4826
+msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
+msgstr "Dm"
+
+#: src/common/utils.c:4827
+msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
+msgstr "Dl"
+
+#: src/common/utils.c:4828
+msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
+msgstr "Dm"
+
+#: src/common/utils.c:4829
+msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
+msgstr "Dx"
+
+#: src/common/utils.c:4830
+msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
+msgstr "Dj"
+
+#: src/common/utils.c:4831
+msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
+msgstr "Dv"
+
+#: src/common/utils.c:4832
+msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
+msgstr "Ds"
+
+#: src/common/utils.c:4834
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
+msgstr "Gen"
+
+#: src/common/utils.c:4835
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
+msgstr "Feb"
+
+#: src/common/utils.c:4836
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
+msgstr "Mar"
+
+#: src/common/utils.c:4837
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
+msgstr "Abr"
+
+#: src/common/utils.c:4838
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
+msgstr "Mai"
+
+#: src/common/utils.c:4839
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
+msgstr "Jun"
+
+#: src/common/utils.c:4840
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
+msgstr "Jul"
+
+#: src/common/utils.c:4841
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
+msgstr "Ago"
+
+#: src/common/utils.c:4842
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
+msgstr "Set"
+
+#: src/common/utils.c:4843
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
+msgstr "Oct"
+
+#: src/common/utils.c:4844
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
+msgstr "Nov"
+
+#: src/common/utils.c:4845
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
+msgstr "Des"
 
-#: src/compose.c:528
+#: src/common/utils.c:4847
+msgid "For use by strftime (morning)|AM"
+msgstr "AM"
+
+#: src/common/utils.c:4848
+msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
+msgstr "PM"
+
+#: src/common/utils.c:4849
+msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
+msgstr "am"
+
+#: src/common/utils.c:4850
+msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
+msgstr "pm"
+
+#: src/common/utils.c:4852
+msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
+msgstr "%a %d %b %Y %H:%M:%S"
+
+#: src/common/utils.c:4853
+msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
+msgstr "%d/%m/%y"
+
+#: src/common/utils.c:4854
+msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
+msgstr "%H:%M:%S"
+
+#: src/common/utils.c:4856
+msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
+msgstr "%I:%M:%S %p"
+
+#: src/compose.c:541
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/_Afegir..."
 
-#: src/compose.c:529
+#: src/compose.c:542
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/_Treure"
 
-#: src/compose.c:531 src/folderview.c:241
+#: src/compose.c:544 src/folderview.c:293
 msgid "/_Properties..."
 msgstr "/_Propietats..."
 
-#: src/compose.c:536 src/mainwindow.c:655 src/messageview.c:264
+#: src/compose.c:549 src/mainwindow.c:746 src/messageview.c:289
 msgid "/_Message"
 msgstr "/_Missatge"
 
-#: src/compose.c:537
-msgid "/_Message/_Send"
+#: src/compose.c:550
+msgid "/_Message/S_end"
 msgstr "/_Missatge/_Enviar"
 
-#: src/compose.c:539
+#: src/compose.c:552
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/_Missatge/Enviar _després"
 
-#: src/compose.c:541 src/compose.c:545 src/compose.c:548 src/mainwindow.c:665
-#: src/mainwindow.c:675 src/mainwindow.c:678 src/mainwindow.c:683
-#: src/mainwindow.c:692 src/messageview.c:267 src/messageview.c:275
-#: src/messageview.c:280
+#: src/compose.c:554 src/compose.c:558 src/compose.c:561 src/mainwindow.c:756
+#: src/mainwindow.c:766 src/mainwindow.c:779 src/mainwindow.c:785
+#: src/mainwindow.c:802 src/messageview.c:292 src/messageview.c:300
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/_Missatge/---"
 
-#: src/compose.c:542
+#: src/compose.c:555
 msgid "/_Message/_Attach file"
 msgstr "/_Missatge/_Adjuntar arxiu"
 
-#: src/compose.c:543
+#: src/compose.c:556
 msgid "/_Message/_Insert file"
 msgstr "/_Missatge/_Insertar arxiu"
 
-#: src/compose.c:544
+#: src/compose.c:557
 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
 msgstr "/_Missatge/Insertar _signatura"
 
-#: src/compose.c:546
+#: src/compose.c:559
 msgid "/_Message/_Save"
 msgstr "/_Missatge/_Guardar"
 
-#: src/compose.c:549
+#: src/compose.c:562
 msgid "/_Message/_Close"
 msgstr "/_Missatge/_Tancar"
 
-#: src/compose.c:552
+#: src/compose.c:565
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/_Editar/_Desfer"
 
-#: src/compose.c:553
+#: src/compose.c:566
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/_Editar/_Refer"
 
-#: src/compose.c:555
+#: src/compose.c:567 src/compose.c:655 src/compose.c:658 src/compose.c:664
+#: src/mainwindow.c:527 src/messageview.c:171
+msgid "/_Edit/---"
+msgstr "/_Editar/---"
+
+#: src/compose.c:568
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/_Editar/_Tallar"
 
-#: src/compose.c:558
-msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
-msgstr "/_Editar/Enganxar com a _cita"
+#: src/compose.c:569 src/mainwindow.c:523 src/messageview.c:169
+msgid "/_Edit/_Copy"
+msgstr "/_Editar/C_opiar"
+
+#: src/compose.c:570
+msgid "/_Edit/_Paste"
+msgstr "/_Editar/_Enganxar"
+
+#: src/compose.c:571
+msgid "/_Edit/Special paste"
+msgstr "/_Editar/Enganxat especial"
 
-#: src/compose.c:560 src/mainwindow.c:465 src/messageview.c:161
+#: src/compose.c:572
+msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
+msgstr "/_Editar/Enganxat especial/com a _marcat"
+
+#: src/compose.c:574
+msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
+msgstr "/_Editar/Enganxat especial/_envolcallar"
+
+#: src/compose.c:576
+msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
+msgstr "/_Editar/Enganxat especial/_desenvolcallar"
+
+#: src/compose.c:578 src/mainwindow.c:524 src/messageview.c:170
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/_Editar/_Seleccionar tot"
 
-#: src/compose.c:561
+#: src/compose.c:579
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
 msgstr "/_Editar/Avança_des"
 
-#: src/compose.c:562
+#: src/compose.c:580
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
-msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar al caracter anterior"
+msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar al caràcter anterior"
 
-#: src/compose.c:567
+#: src/compose.c:585
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
-msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar al caracter següent"
+msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar al caràcter següent"
 
-#: src/compose.c:572
+#: src/compose.c:590
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a la paraula anterior"
 
-#: src/compose.c:577
+#: src/compose.c:595
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a la paraula següent"
 
-#: src/compose.c:582
+#: src/compose.c:600
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a l'inici de la línia"
 
-#: src/compose.c:587
+#: src/compose.c:605
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar al final de la línia"
 
-#: src/compose.c:592
+#: src/compose.c:610
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a la línia anterior"
 
-#: src/compose.c:597
+#: src/compose.c:615
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
 msgstr "/_Editar/Avança_des/Anar a la línia següent"
 
-#: src/compose.c:602
+#: src/compose.c:620
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar el caràcter anterior"
 
-#: src/compose.c:607
+#: src/compose.c:625
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar el caràcter següent"
 
-#: src/compose.c:612
+#: src/compose.c:630
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar la paraula anterior"
 
-#: src/compose.c:617
+#: src/compose.c:635
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar la paraula següent"
 
-#: src/compose.c:622
+#: src/compose.c:640
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
-msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar línea"
+msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar línia"
 
-#: src/compose.c:627
+#: src/compose.c:645
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar línia completa"
 
-#: src/compose.c:632
+#: src/compose.c:650
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
 msgstr "/_Editar/Avança_des/Esborrar fins al final de la línia"
 
-#: src/compose.c:638
+#: src/compose.c:656
+msgid "/_Edit/_Find"
+msgstr "/_Editar/_Trobar"
+
+#: src/compose.c:659
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgstr "/_Editar/_Retallar paragraf actual"
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:661
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
-msgstr "/_Editar/_Tallar totes les línies llargues"
+msgstr "/_Editar/_Tallar totes les linies llargues"
 
-#: src/compose.c:642
+#: src/compose.c:663
 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
 msgstr "/_Editar/Aut_o-retall"
 
-#: src/compose.c:644
+#: src/compose.c:665
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/_Editar/Editar amb editor e_xtern"
 
-#: src/compose.c:647
+#: src/compose.c:668
 msgid "/_Spelling"
 msgstr "/_Ortografia"
 
-#: src/compose.c:648
+#: src/compose.c:669
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
 msgstr "/_Ortografia/_Comprovar tot o la selecció"
 
-#: src/compose.c:650
+#: src/compose.c:671
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
 msgstr "/_Ortografia/_Ressaltar totes les faltes ortogràfiques"
 
-#: src/compose.c:652
+#: src/compose.c:673
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
 msgstr "/_Ortografia/Comprovar faltes cap _enrera"
 
-#: src/compose.c:654
+#: src/compose.c:675
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
 msgstr "/_Ortografia/Avançar fins a la següent _falta"
 
-#: src/compose.c:656
+#: src/compose.c:677
 msgid "/_Spelling/---"
 msgstr "/_Ortografia/---"
 
-#: src/compose.c:657
-msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
-msgstr "/_Ortografia/_Configuració del corrector"
+#: src/compose.c:678
+msgid "/_Spelling/Options"
+msgstr "/_Ortografia/Opcions"
 
-#: src/compose.c:660
+#: src/compose.c:681
 msgid "/_Options"
 msgstr "/_Opcions"
 
-#: src/compose.c:661
-msgid "/_Options/Privacy System"
-msgstr "/_Opcions/Privacitat"
+#: src/compose.c:682
+msgid "/_Options/Reply _mode"
+msgstr "/_Opcions/_Contestar"
 
-#: src/compose.c:662
-msgid "/_Options/Privacy System/None"
-msgstr "/_Opcions/Privacitat/Cap"
+#: src/compose.c:683
+msgid "/_Options/Reply _mode/_Normal"
+msgstr "/_Opcions/_Contestar/_Normal"
 
-#: src/compose.c:663
+#: src/compose.c:684
+msgid "/_Options/Reply _mode/_All"
+msgstr "/_Opcions/_Contestar/_A tots"
+
+#: src/compose.c:685
+msgid "/_Options/Reply _mode/_Sender"
+msgstr "/_Opcions/_Contestar/Al _remitent"
+
+#: src/compose.c:686
+msgid "/_Options/Reply _mode/_Mailing-list"
+msgstr "/_Opcions/_Constestar/_Llista de correu"
+
+#: src/compose.c:687 src/compose.c:692 src/compose.c:699 src/compose.c:701
+#: src/compose.c:703
+msgid "/_Options/---"
+msgstr "/_Opcions/---"
+
+#: src/compose.c:688
+msgid "/_Options/Privacy _System"
+msgstr "/_Opcions/_Sistema de privacitat"
+
+#: src/compose.c:689
+msgid "/_Options/Privacy _System/None"
+msgstr "/_Opcions/_Sistema de privacitat/Cap"
+
+#: src/compose.c:690
 msgid "/_Options/Si_gn"
 msgstr "/_Opcions/Si_gnar"
 
-#: src/compose.c:664
+#: src/compose.c:691
 msgid "/_Options/_Encrypt"
 msgstr "/_Opcions/_Encriptar"
 
-#: src/compose.c:665 src/compose.c:672
-msgid "/_Options/---"
-msgstr "/_Opcions/---"
-
-#: src/compose.c:666
+#: src/compose.c:693
 msgid "/_Options/_Priority"
 msgstr "/_Opcions/_Prioritat"
 
-#: src/compose.c:667
+#: src/compose.c:694
 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
-msgstr "/_Opcions/Prioritat/Mà_xima"
+msgstr "/_Opcions/Prioritat/Màxima"
 
-#: src/compose.c:668
+#: src/compose.c:695
 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
 msgstr "/_Opcions/Prioritat/_Alta"
 
-#: src/compose.c:669
+#: src/compose.c:696
 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
 msgstr "/_Opcions/Prioritat/_Normal"
 
-#: src/compose.c:670
+#: src/compose.c:697
 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
 msgstr "/_Opcions/Prioritat/_Baixa"
 
-#: src/compose.c:671
+#: src/compose.c:698
 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
 msgstr "/_Opcions/Prioritat/_Mínima"
 
-#: src/compose.c:673
+#: src/compose.c:700
 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
-msgstr "/_Opcions/Sol·licitar justificant de _recepció"
+msgstr "/_Opcions/Sollicitar justificant de _recepció"
 
-#: src/compose.c:674
+#: src/compose.c:702
 msgid "/_Options/Remo_ve references"
 msgstr "/_Opcions/Elimi_nar referències"
 
-#: src/compose.c:675 src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:283
-msgid "/_Tools"
-msgstr "/E_ines"
+#: src/compose.c:709
+msgid "/_Options/Character _encoding"
+msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters"
 
-#: src/compose.c:676
-msgid "/_Tools/Show _ruler"
-msgstr "/E_ines/Mostrar _regleta"
+#: src/compose.c:710
+msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
+msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/_Automàtic"
 
-#: src/compose.c:677 src/messageview.c:284
+#: src/compose.c:712 src/compose.c:718 src/compose.c:726 src/compose.c:730
+#: src/compose.c:736 src/compose.c:740 src/compose.c:746 src/compose.c:752
+#: src/compose.c:756 src/compose.c:766 src/compose.c:770 src/compose.c:780
+#: src/compose.c:784
+msgid "/_Options/Character _encoding/---"
+msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/---"
+
+#: src/compose.c:714
+msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/ASCII de 7 bits (US-ASC_II)"
+
+#: src/compose.c:716
+msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Unicode (_UTF-8)"
+
+#: src/compose.c:720
+msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Europeu Occidental (ISO-8859-_1)"
+
+#: src/compose.c:722
+msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Europeu Occidental (ISO-8859-_15)"
+
+#: src/compose.c:724
+msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
+msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Europeu Occidental (Windows-1252)"
+
+#: src/compose.c:728
+msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Centreeuropeu (ISO-8859-_2)"
+
+#: src/compose.c:732
+msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Bàltic (ISO-8859-13)"
+
+#: src/compose.c:734
+msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Bàltic (ISO-8859-_4)"
+
+#: src/compose.c:738
+msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Grec (ISO-8859-_7)"
+
+#: src/compose.c:742
+msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
+msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Hebreu (ISO-8859-_8)"
+
+#: src/compose.c:744
+msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
+msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Hebreu (Windows-1255)"
+
+#: src/compose.c:748
+msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
+msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Aràbic (ISO-8859-_6)"
+
+#: src/compose.c:750
+msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
+msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Aràbic (Windows-1256)"
+
+#: src/compose.c:754
+msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Turc (ISO-8859-_9)"
+
+#: src/compose.c:758
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Ciríl·lic (ISO-8859-_5)"
+
+#: src/compose.c:760
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
+msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Ciríl·lic (KOI8-_R)"
+
+#: src/compose.c:762
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Ciríl·lic (KOI8-U)"
+
+#: src/compose.c:764
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Ciríl·lic (Windows-1251)"
+
+#: src/compose.c:768
+msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Japonès (ISO-2022-_JP)"
+
+#: src/compose.c:772
+msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
+msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Chinès simplificat (_GB2312)"
+
+#: src/compose.c:774
+msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
+msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Chinè simplificat (_GB2312)"
+
+#: src/compose.c:776
+msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
+msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Chinès tradicional (_Big5)"
+
+#: src/compose.c:778
+msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Chinès tradicional (EUC-_TW)"
+
+#: src/compose.c:782
+msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
+msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Coreà (EUC-_KR)"
+
+#: src/compose.c:786
+msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
+msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Tailandès (TIS-620)"
+
+#: src/compose.c:788
+msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
+msgstr "/_Opcions/Codificació d_e caràcters/Tailandès (Windows-874)"
+
+#: src/compose.c:792
+msgid "/_Tools/Show _ruler"
+msgstr "/E_ines/Mostrar gestor de _regles"
+
+#: src/compose.c:793 src/messageview.c:307
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/E_ines/_Agenda d'adreces"
 
-#: src/compose.c:678
+#: src/compose.c:794
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgstr "/E_ines/_Plantilles"
 
-#: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:728 src/messageview.c:309
+#: src/compose.c:795 src/mainwindow.c:840 src/messageview.c:334
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgstr "/E_ines/Accio_ns"
 
-#: src/compose.c:1489
+#: src/compose.c:1050 src/prefs_compose_writing.c:369
+msgid "New message subject format error."
+msgstr "Error de format a l'assumpte' del nou missatge."
+
+#: src/compose.c:1079 src/prefs_compose_writing.c:373
+msgid "New message body format error."
+msgstr "Error de format al cos del nou missatge."
+
+#: src/compose.c:1441 src/prefs_quote.c:281
+msgid "Message reply format error."
+msgstr "Error de format al respondre el missatge."
+
+#: src/compose.c:1558 src/prefs_quote.c:286
+msgid "Message forward format error."
+msgstr "Error de format al re-enviar el missatge."
+
+#: src/compose.c:1678
+msgid "Fw: multiple emails"
+msgstr "Fw: multiples emails"
+
+#: src/compose.c:2053
+msgid "Message redirect format error."
+msgstr "Error de format al redireccionar el missatge."
+
+#: src/compose.c:2122
 msgid "Reply-To:"
-msgstr "Responder a:"
+msgstr "Respondre a:"
 
-#: src/compose.c:1492 src/compose.c:4286 src/compose.c:4998
-#: src/headerview.c:54
+#: src/compose.c:2125 src/compose.c:5700 src/compose.c:6470 src/compose.c:9567
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Grups de notícies:"
 
-#: src/compose.c:1495
+#: src/compose.c:2128
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Enviar a:"
 
-#: src/compose.c:1859
+#: src/compose.c:2307
+#, c-format
+msgid "The file '%s' has been attached."
+msgstr "L'arxiu '%s' ha estat adjuntat."
+
+#: src/compose.c:2311
+msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
+msgstr "No s'ha pogut adjuntar l'arxiu (conversió de joc de caràcters fallida)."
+
+#: src/compose.c:2542
 msgid "Quote mark format error."
 msgstr "Marca de cita per error."
 
-#: src/compose.c:1875
-msgid "Message reply/forward format error."
-msgstr "Respondre/reenviar per error."
-
-#: src/compose.c:2299
+#: src/compose.c:3147
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
-msgstr "L'arxiu %s es buit."
+msgstr "L'arxiu %s es buit."
 
-#: src/compose.c:2303
+#: src/compose.c:3151
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "No es pot llegir %s."
 
-#: src/compose.c:2338
+#: src/compose.c:3178
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Missatge: %s"
 
-#: src/compose.c:2454
-msgid "Encrypted message"
-msgstr "Missatge encriptat"
-
-#: src/compose.c:2455
-msgid ""
-"Cannot re-edit an encrypted message. \n"
-"Discard encrypted part?"
-msgstr ""
-"No es pot reeditar un missatge encriptat. \n"
-"Descartar la part encriptada?"
-
-#: src/compose.c:2457 src/compose.c:6205 src/exphtmldlg.c:186
-#: src/expldifdlg.c:193 src/expldifdlg.c:251 src/folderview.c:1804
-#: src/imap_gtk.c:378 src/inc.c:179 src/inc.c:284 src/inc.c:310
-#: src/messageview.c:675 src/news_gtk.c:310 src/prefs_filtering.c:881
-#: src/prefs_filtering.c:1038 src/prefs_matcher.c:1605 src/prefs_themes.c:434
-#: src/prefs_themes.c:489 src/prefs_themes.c:496 src/toolbar.c:1864
-msgid "No"
-msgstr "No"
-
-#: src/compose.c:2961
+#: src/compose.c:4001
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [Editat]"
 
-#: src/compose.c:2963
+#: src/compose.c:4007
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Composar missatge%s"
 
-#: src/compose.c:2966
+#: src/compose.c:4010
 #, c-format
-msgid "Compose message%s"
-msgstr "Composar missatge%s"
+msgid "[no subject] - Compose message%s"
+msgstr "[sense assumpte] - Composar missatge%s"
 
-#: src/compose.c:2990
+#: src/compose.c:4035 src/messageview.c:621
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1322,110 +1724,176 @@ msgstr ""
 "No heu especificar cap compte per a enviar.\n"
 "Seleccioneu algun compte abans d'enviar."
 
-#: src/compose.c:3121
-msgid "Recipient is not specified."
-msgstr "No heu especificat el destinatari."
-
-#: src/compose.c:3129 src/messageview.c:545 src/prefs_account.c:977
-#: src/prefs_common.c:960 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:422
+#: src/compose.c:4228 src/compose.c:4259 src/compose.c:4291 src/toolbar.c:401
+#: src/toolbar.c:452
 msgid "Send"
 msgstr "Enviar"
 
-#: src/compose.c:3130
+#: src/compose.c:4229
+msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
+msgstr ""
+"L'unic destinatari és l'adreça CC per defecte. Enviar de totes maneres?"
+
+#: src/compose.c:4230 src/compose.c:4261 src/compose.c:4293 src/compose.c:4770
+msgid "+_Send"
+msgstr "+_Enviar"
+
+#: src/compose.c:4260
+msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
+msgstr ""
+"L'unic destinatari és l'adreça BCC per defecte. Enviar de totes maneres?"
+
+#: src/compose.c:4277
+msgid "Recipient is not specified."
+msgstr "No heu especificat el destinatari."
+
+#: src/compose.c:4292
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
-msgstr "L'assumpte està buit. Enviar de totes maneres?"
+msgstr "L'assumpte es buit. Enviar de totes maneres?"
+
+#: src/compose.c:4339 src/compose.c:7971
+msgid ""
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"Charset conversion failed."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut encuar el missatge per enviar:\n"
+"\n"
+"Conversió de joc de caràcters fallida."
+
+#: src/compose.c:4342 src/compose.c:7974
+msgid ""
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"Couldn't get recipient encryption key."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut encuar el missatge per enviar:\n"
+"\n"
+"No s'ha pogut obtenir la clau d'encriptament per al recipient."
+
+#: src/compose.c:4346 src/compose.c:7968
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"Signature failed: %s"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut encuar el missatge per enviar:\n"
+"\n"
+"Signatura fallida: %s"
+
+#: src/compose.c:4349
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"%s."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut encuar el missatge per enviar\n"
+"\n"
+"%s."
 
-#: src/compose.c:3155
-msgid "Could not queue message for sending"
-msgstr "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar"
+#: src/compose.c:4351
+msgid "Could not queue message for sending."
+msgstr "No s'ha pogut encuar el missatge per enviar."
 
-#: src/compose.c:3168 src/compose.c:3197
+#: src/compose.c:4366 src/compose.c:4427
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
 msgstr ""
-"El missatge està en cua per`no ha pogut ser enviat.\n"
+"El missatge està en cua però no s'ha pogut enviar.\n"
 "Useu \"Enviar missatge(s) en cua\" en la finestra principal per enviar-lo"
 
-#: src/compose.c:3481
+#: src/compose.c:4421
 #, c-format
 msgid ""
-"Can't convert the character encoding of the message from\n"
-"%s to %s.\n"
+"%s\n"
+"Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
+msgstr ""
+"%s\n"
+"Useu \"Enviar missatge(s) en cua\" en la finestra principal per reenviar-lo"
+
+#: src/compose.c:4767
+#, c-format
+msgid ""
+"Can't convert the character encoding of the message \n"
+"to the specified %s charset.\n"
+"Send it as %s?"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut convertir la codificació de caràcters del missatge\n"
+"al joc de caràcters %s especificat.\n"
+"Enviar-lo com a %s?"
+
+#: src/compose.c:4826
+#, c-format
+msgid ""
+"Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
+"The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
+"\n"
 "Send it anyway?"
 msgstr ""
-"No s'ha pogut convertir la codificació de caracters del missatge\n"
-"de %s a %s.\n"
-"¿Enviar-lo de totes formes?"
+"La lína %d execedeix el límit de longitud (998 bytes).\n"
+"El contingut del missatge pot ser truncat en l'enviament.\n"
+"\n"
+"Vols enviar-lo de totes maneres?"
 
-#: src/compose.c:3685
+#: src/compose.c:5014
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "No hi ha cap compte disponible per enviar correus!"
 
-#: src/compose.c:3695
+#: src/compose.c:5024
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr "No hi ha cap compte disponible per enviar noticies!"
 
-#: src/compose.c:4385 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:169
-msgid "From:"
-msgstr "Des de:"
+#: src/compose.c:5717
+msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
+msgstr "Useu <tab> per autocompletar desde el llibre d'adresses"
 
-#: src/compose.c:4512
+#: src/compose.c:5845
 msgid "Mime type"
 msgstr "Tipus MIME"
 
-#. S_COL_DATE
-#: src/compose.c:4518 src/compose.c:4687 src/mimeview.c:197
-#: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:313 src/prefs_summary_column.c:85
-#: src/summaryview.c:457
+#: src/compose.c:5851 src/compose.c:6147 src/mimeview.c:212
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:402 src/prefs_summary_column.c:86
+#: src/summaryview.c:490
 msgid "Size"
 msgstr "Tamany"
 
-#. Save Message to folder
-#: src/compose.c:4577
+#: src/compose.c:5912
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Guardar missatge a "
 
-#: src/compose.c:4599 src/prefs_filtering_action.c:435
-msgid "Select ..."
-msgstr "Seleccionar ..."
+#: src/compose.c:5934 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:526
+#: src/editvcard.c:202 src/export.c:172 src/import.c:171 src/importmutt.c:242
+#: src/importpine.c:242 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:190
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:212
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:146
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:383 src/prefs_spelling.c:207
+msgid "_Browse"
+msgstr "_Veure"
 
-#: src/compose.c:4686 src/compose.c:5668
+#: src/compose.c:6146 src/compose.c:7378
 msgid "MIME type"
 msgstr "Tipus MIME"
 
-#. header labels and entries
-#: src/compose.c:4744 src/prefs_account.c:1571 src/prefs_customheader.c:203
-#: src/prefs_matcher.c:154
-msgid "Header"
-msgstr "Capçalera"
+#: src/compose.c:6218
+msgid "Hea_der"
+msgstr "Ca_pçalera"
 
-#. attachment list
-#: src/compose.c:4746
-msgid "Attachments"
-msgstr "Adjunts"
+#: src/compose.c:6222
+msgid "_Attachments"
+msgstr "_Adjunts"
 
-#. Others Tab
-#: src/compose.c:4748
-msgid "Others"
-msgstr "Altres"
+#: src/compose.c:6226
+msgid "Othe_rs"
+msgstr "Alt_res"
 
-#: src/compose.c:4763 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:191
-#: src/summary_search.c:183
+#: src/compose.c:6241 src/summary_search.c:366
 msgid "Subject:"
 msgstr "Assumpte:"
 
-#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
-#. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
-#. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
-#. * can always get back the SummaryView pointer.
-#: src/compose.c:4946 src/exphtmldlg.c:506 src/gtk/colorlabel.c:280
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1533 src/gtk/gtkaspell.c:2240 src/prefs_account.c:604
-#: src/summaryview.c:4172
-msgid "None"
-msgstr "Cap"
-
-#: src/compose.c:4956
+#: src/compose.c:6432
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1434,61 +1902,120 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut iniciar el corrector ortogràfic.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:5559
+#: src/compose.c:6544
+#, c-format
+msgid "From: <i>%s</i>"
+msgstr "Desde: <i>%s</i>"
+
+#: src/compose.c:6575
+msgid "Account to use for this email"
+msgstr "Compte a usar per aquest correu electrònic"
+
+#: src/compose.c:6577
+msgid "Sender address to be used"
+msgstr "Adreça del remitent a usar"
+
+#: src/compose.c:6738
+#, c-format
+msgid ""
+"The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
+"encrypt this message."
+msgstr ""
+"El sistema de privacitat '%s' no s'ha pogut carregar. No podreu signar o "
+"encriptar aquest missatge."
+
+#: src/compose.c:6900 src/prefs_template.c:549
+msgid "Template body format error."
+msgstr "Error de format en el cos de la plantilla."
+
+#: src/compose.c:7008 src/prefs_template.c:587
+msgid "Template To format error."
+msgstr "Error de format en el Per a de la plantilla."
+
+#: src/compose.c:7021 src/prefs_template.c:592
+msgid "Template Cc format error."
+msgstr "Error de format en el Cc de la plantilla."
+
+#: src/compose.c:7034 src/prefs_template.c:597
+msgid "Template Bcc format error."
+msgstr "Error de format en el Bcc de la plantilla."
+
+#: src/compose.c:7048 src/prefs_template.c:602
+msgid "Template subject format error."
+msgstr "Error de format en l'assumpte de la plantilla."
+
+#: src/compose.c:7272
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Tipus MIME invàlid."
 
-#: src/compose.c:5577
+#: src/compose.c:7287
 msgid "File doesn't exist or is empty."
-msgstr "L'arxiu no existeix o està buit."
+msgstr "L'arxiu no existeix o és buit."
 
-#: src/compose.c:5650
+#: src/compose.c:7360
 msgid "Properties"
 msgstr "Propietats"
 
-#: src/compose.c:5695
+#: src/compose.c:7411
 msgid "Encoding"
 msgstr "Codificació"
 
-#: src/compose.c:5726
+#: src/compose.c:7431
 msgid "Path"
 msgstr "Ruta"
 
-#: src/compose.c:5727 src/prefs_toolbar.c:1055
+#: src/compose.c:7432 src/prefs_toolbar.c:1060
 msgid "File name"
 msgstr "Nom d'arxiu"
 
-#: src/compose.c:5907
+#: src/compose.c:7615
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
 "Force terminating the process?\n"
 "process group id: %d"
 msgstr ""
-"L'editor extern encara està actiu.\n"
+"L'editor extern encara resta actiu.\n"
 "Voleu acabar el procés?\n"
 "Id. de procés: %d"
 
-#: src/compose.c:6203 src/inc.c:177 src/inc.c:282 src/inc.c:308
-#: src/messageview.c:673 src/toolbar.c:1862
-msgid "Offline warning"
-msgstr "Notificació de connexió"
+#: src/compose.c:7657
+msgid "Compose: input from monitoring process\n"
+msgstr "Composar: entrada del procés de monitoritzat\n"
 
-#: src/compose.c:6204 src/inc.c:178 src/inc.c:283 src/inc.c:309
-#: src/messageview.c:674 src/toolbar.c:1863
-msgid "You're working offline. Override?"
-msgstr "Esteu treballant sense connexió, Ignorar?"
+#: src/compose.c:7938 src/messageview.c:726
+msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
+msgstr "Claws Mails necessita accés a la xarxa per enviar aquest correu."
+
+#: src/compose.c:7963
+msgid "Could not queue message."
+msgstr "No s'ha pogut encuar el missatge."
+
+#: src/compose.c:7965
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not queue message:\n"
+"\n"
+"%s."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut encuar el missatge:\n"
+"\n"
+"%s."
+
+#: src/compose.c:8138
+msgid "Could not save draft."
+msgstr "No s'ha pogut gravar el borrador."
 
-#: src/compose.c:6356 src/compose.c:6379
+#: src/compose.c:8216 src/compose.c:8239
 msgid "Select file"
 msgstr "Seleccionar arxiu"
 
-#: src/compose.c:6392
+#: src/compose.c:8252
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
 msgstr "No s'ha pogut llegir l'arxiu '%s'."
 
-#: src/compose.c:6394
+#: src/compose.c:8254
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
@@ -1497,49 +2024,82 @@ msgstr ""
 "L'arxiu '%s' contenia caràcters invàlids per a\n"
 "la codificació actual, la inserció pot ser incorrecta."
 
-#: src/compose.c:6440
+#: src/compose.c:8302
 msgid "Discard message"
 msgstr "Descartar missatge"
 
-#: src/compose.c:6441
-msgid "This message has been modified. discard it?"
-msgstr "Aquest missatge s'ha modificat. Voleu descartar-lo?"
+#: src/compose.c:8303
+msgid "This message has been modified. Discard it?"
+msgstr "Aquest missatge ha estat modificat. Voleu descartar-lo?"
 
-#: src/compose.c:6442
-msgid "Discard"
-msgstr "Descartar"
+#: src/compose.c:8304
+msgid "_Discard"
+msgstr "_Descartar"
 
-#: src/compose.c:6442
-msgid "to Draft"
-msgstr "a Borrador"
+#: src/compose.c:8304
+msgid "_Save to Drafts"
+msgstr "_Guardar a Borradors"
 
-#: src/compose.c:6477
+#: src/compose.c:8348
 #, c-format
-msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
-msgstr "Voleu aplicar la plantilla `%s'?"
+msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
+msgstr "Voleu aplicar la plantilla '%s'?"
 
-#: src/compose.c:6479
+#: src/compose.c:8350
 msgid "Apply template"
 msgstr "Aplicar plantilla"
 
-#: src/compose.c:6480
-msgid "Replace"
-msgstr "Reemplaçar"
+#: src/compose.c:8351
+msgid "_Replace"
+msgstr "_Reemplaçar"
 
-#: src/compose.c:6480 src/toolbar.c:426
-msgid "Insert"
-msgstr "Insertar"
+#: src/compose.c:8351
+msgid "_Insert"
+msgstr "_Insertar"
+
+#: src/compose.c:9042
+msgid "Insert or attach?"
+msgstr "Insertar o adjuntar?"
+
+#: src/compose.c:9043
+msgid ""
+"Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
+"attach it to the email?"
+msgstr ""
+"Voleu insertar el contingut de/dels arxius(s) dins el cos del missatge, "
+"oadjuntar-lo al correu?"
 
-#: src/crash.c:142
+#: src/compose.c:9045
+msgid "+_Insert"
+msgstr "+_Insertar"
+
+#: src/compose.c:9045
+msgid "_Attach"
+msgstr "_Adjuntar"
+
+#: src/compose.c:9244
+msgid "Quote format error."
+msgstr "Error de format a la cita."
+
+#: src/compose.c:9463
+#, c-format
+msgid ""
+"You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
+"time. Do you want to continue?"
+msgstr ""
+"Esteu a punt de contestar a %d missatges. Obrir la finestra pot trigar una "
+"mica. Voleu continuar?"
+
+#: src/crash.c:140
 #, c-format
-msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
-msgstr "El procés sylpheed (%ld) ha rebut el senyal %ld"
+msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
+msgstr "El procés Claws Mail (%ld) ha rebut el senyal %ld"
 
-#: src/crash.c:187
-msgid "Sylpheed has crashed"
-msgstr "Sylpheed ha acabat incorrectament"
+#: src/crash.c:186
+msgid "Claws Mail has crashed"
+msgstr "Claws Mail ha acabat incorrectament"
 
-#: src/crash.c:203
+#: src/crash.c:202
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.\n"
@@ -1548,104 +2108,91 @@ msgstr ""
 "%s.\n"
 "Per favor, ompliu un informe d'error i incloeu la informació següent."
 
-#: src/crash.c:208
+#: src/crash.c:207
 msgid "Debug log"
 msgstr "Traça de depuració"
 
-#: src/crash.c:243 src/exphtmldlg.c:197 src/expldifdlg.c:204
+#: src/crash.c:251
 msgid "Close"
 msgstr "Tancar"
 
-#: src/crash.c:248
+#: src/crash.c:256
 msgid "Save..."
 msgstr "Guardar..."
 
-#: src/crash.c:253
+#: src/crash.c:261
 msgid "Create bug report"
 msgstr "Crear informe d'error"
 
-#: src/crash.c:300
+#: src/crash.c:308
 msgid "Save crash information"
 msgstr "Guardar informació de finalització incorrecta"
 
-#: src/editaddress.c:144
+#: src/editaddress.c:185
 msgid "Add New Person"
 msgstr "Afegir nova persona"
 
-#: src/editaddress.c:145
+#: src/editaddress.c:186
 msgid "Edit Person Details"
 msgstr "Editar detalls personals"
 
-#: src/editaddress.c:286
-msgid "An E-Mail address must be supplied."
-msgstr "S'ha d'especificar una adreça de correu."
+#: src/editaddress.c:357
+msgid "An Email address must be supplied."
+msgstr "S'ha d'especificar una Adreça de Correu."
 
-#: src/editaddress.c:423
+#: src/editaddress.c:531
 msgid "A Name and Value must be supplied."
 msgstr "S'ha d'especificar un Nom i un Valor"
 
-#. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
-#: src/editaddress.c:481
+#: src/editaddress.c:620
+msgid "Discard"
+msgstr "Descartar"
+
+#: src/editaddress.c:621
+msgid "Apply"
+msgstr "Aplicar"
+
+#: src/editaddress.c:651 src/editaddress.c:700
 msgid "Edit Person Data"
 msgstr "Editar dades personals"
 
-#: src/editaddress.c:579 src/expldifdlg.c:552 src/exporthtml.c:790
-#: src/ldif.c:826
+#: src/editaddress.c:761 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:752
+#: src/ldif.c:763
 msgid "Display Name"
 msgstr "Nom mostrat"
 
-#: src/editaddress.c:585 src/editaddress.c:589 src/ldif.c:834
+#: src/editaddress.c:767 src/editaddress.c:771 src/ldif.c:771
 msgid "Last Name"
 msgstr "Cognoms"
 
-#: src/editaddress.c:586 src/editaddress.c:588 src/ldif.c:830
+#: src/editaddress.c:768 src/editaddress.c:770 src/ldif.c:767
 msgid "First Name"
 msgstr "Nom"
 
-#: src/editaddress.c:591
+#: src/editaddress.c:773
 msgid "Nickname"
 msgstr "Motiu (nick)"
 
-#: src/editaddress.c:628 src/editaddress.c:676 src/editaddress.c:886
-#: src/editgroup.c:261 src/expldifdlg.c:565 src/exporthtml.c:629
-#: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
-msgid "E-Mail Address"
-msgstr "Adreça de correu"
-
-#: src/editaddress.c:629 src/editaddress.c:685
+#: src/editaddress.c:850 src/editaddress.c:906
 msgid "Alias"
 msgstr "Alies"
 
-#. Buttons
-#: src/editaddress.c:712
-msgid "Move Up"
-msgstr "Amunt"
-
-#: src/editaddress.c:715
-msgid "Move Down"
-msgstr "Avall"
-
-#: src/editaddress.c:721 src/editaddress.c:855
-msgid "Modify"
-msgstr "Modificar"
-
-#: src/editaddress.c:727 src/editaddress.c:861 src/gtk/quicksearch.c:349
-msgid "Clear"
-msgstr "Netejar"
-
-#. value
-#: src/editaddress.c:777 src/editaddress.c:834 src/prefs_customheader.c:220
-#: src/prefs_matcher.c:475
+#: src/editaddress.c:1044 src/editaddress.c:1101 src/prefs_customheader.c:222
+#: src/prefs_matcher.c:532
 msgid "Value"
 msgstr "Valor"
 
-#: src/editaddress.c:885
-msgid "Basic Data"
-msgstr "Dades bàsiques"
+#: src/editaddress.c:1163
+msgid "_User Data"
+msgstr "Dades d'Us_uari"
 
-#: src/editaddress.c:887
-msgid "User Attributes"
-msgstr "Atributs de l'usuari"
+#: src/editaddress.c:1164
+msgid "_Email Addresses"
+msgstr "Adr_eces de Correu"
+
+#: src/editaddress.c:1165
+msgid "O_ther Attributes"
+msgstr "Al_tres Atributs"
 
 #: src/editbook.c:113
 msgid "File appears to be Ok."
@@ -1655,7 +2202,7 @@ msgstr "L'arxiu sembla correcte."
 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
 msgstr "No sembla que l'arxiu estigui en el format de l'agenda."
 
-#: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:193 src/editvcard.c:99
+#: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
 msgid "Could not read file."
 msgstr "No s'ha pogut llegir de l'arxiu."
 
@@ -1663,12 +2210,12 @@ msgstr "No s'ha pogut llegir de l'arxiu."
 msgid "Edit Addressbook"
 msgstr "Editar agenda"
 
-#: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:303 src/editvcard.c:218
+#: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
 msgid " Check File "
 msgstr " Comprovar arxiu "
 
-#: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:308 src/editvcard.c:223
-#: src/importmutt.c:271 src/importpine.c:271 src/prefs_account.c:1791
+#: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
+#: src/importmutt.c:235 src/importpine.c:235 src/prefs_account.c:1953
 msgid "File"
 msgstr "Arxiu"
 
@@ -1676,86 +2223,71 @@ msgstr "Arxiu"
 msgid "Add New Addressbook"
 msgstr "Afegir nova agenda"
 
-#: src/editgroup.c:103
+#: src/editgroup.c:100
 msgid "A Group Name must be supplied."
 msgstr "Heu de proporcionar un nom de grup"
 
-#: src/editgroup.c:267
+#: src/editgroup.c:293
 msgid "Edit Group Data"
 msgstr "Editar dades del grupo"
 
-#: src/editgroup.c:295 src/exporthtml.c:626
+#: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:588
 msgid "Group Name"
 msgstr "Nom de grup"
 
-#: src/editgroup.c:314
+#: src/editgroup.c:342
 msgid "Addresses in Group"
 msgstr "Adreces en el grup"
 
-#: src/editgroup.c:316
-msgid " -> "
-msgstr " -> "
-
-#: src/editgroup.c:343
-msgid " <- "
-msgstr " <- "
-
-#: src/editgroup.c:345
+#: src/editgroup.c:373
 msgid "Available Addresses"
 msgstr "Adreces disponibles"
 
-#: src/editgroup.c:406
-msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
-msgstr "Moure les adreces de correu des de/cap a el grup amb els cursors"
+#: src/editgroup.c:445
+msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
+msgstr "Moure les Adreces de Correu des de/cap a el grup amb els cursors"
 
-#: src/editgroup.c:454
+#: src/editgroup.c:493
 msgid "Edit Group Details"
 msgstr "Editar detalls del grup"
 
-#: src/editgroup.c:457
+#: src/editgroup.c:496
 msgid "Add New Group"
 msgstr "Afegir nou grup"
 
-#: src/editgroup.c:507
+#: src/editgroup.c:546
 msgid "Edit folder"
 msgstr "Editar carpeta"
 
-#: src/editgroup.c:507
+#: src/editgroup.c:546
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Nom de la nova carpeta:"
 
-#: src/editgroup.c:510 src/foldersel.c:497 src/imap_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:118
+#: src/editgroup.c:549 src/foldersel.c:539 src/imap_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:130
 msgid "New folder"
 msgstr "Nova carpeta"
 
-#: src/editgroup.c:511 src/foldersel.c:498 src/mh_gtk.c:119
+#: src/editgroup.c:550 src/foldersel.c:540 src/mh_gtk.c:131
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Nom de la nova carpeta:"
 
-#: src/editjpilot.c:190
+#: src/editjpilot.c:200
 msgid "File does not appear to be JPilot format."
 msgstr "No sembla que aquest arxiu estigui en format JPilot."
 
-#: src/editjpilot.c:226
+#: src/editjpilot.c:212
 msgid "Select JPilot File"
 msgstr "Seleccionar arxiu JPilot"
 
-#: src/editjpilot.c:274 src/editjpilot.c:403
+#: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
 msgid "Edit JPilot Entry"
 msgstr "Editar entrada JPilot"
 
-#: src/editjpilot.c:315 src/editldap.c:479 src/editvcard.c:230
-#: src/exphtmldlg.c:447 src/expldifdlg.c:459 src/importldif.c:723
-#: src/importmutt.c:278 src/importpine.c:278 src/prefs_account.c:2302
-#: src/prefs_spelling.c:244
-msgid " ... "
-msgstr " ... "
-
-#: src/editjpilot.c:320
+#: src/editjpilot.c:294
 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
 msgstr "Element(s) adicional(s) de l'adreça"
 
-#: src/editjpilot.c:410
+#: src/editjpilot.c:385
 msgid "Add New JPilot Entry"
 msgstr "Afegir nova entrada JPilot"
 
@@ -1763,15 +2295,15 @@ msgstr "Afegir nova entrada JPilot"
 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
 msgstr "Editar LDAP - Seleccionar base de búsqueda"
 
-#: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:413
+#: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:439
 msgid "Hostname"
 msgstr "Nom de màquina"
 
-#: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:432 src/ssl_manager.c:105
+#: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:110
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:461
+#: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:508
 msgid "Search Base"
 msgstr "Base de búsqueda"
 
@@ -1785,73 +2317,101 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut llegir la base de búsqueda del servidor - configureu-la "
 "manualment"
 
-#: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:267
+#: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:278
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "No s'ha pogut conectar al servidor"
 
-#: src/editldap.c:148
+#: src/editldap.c:153
 msgid "A Name must be supplied."
 msgstr "Heu de proporcionar un nom."
 
-#: src/editldap.c:160
+#: src/editldap.c:165
 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
 msgstr "Heu de proporcionar un nom de màquina per al servidor."
 
-#: src/editldap.c:173
+#: src/editldap.c:178
 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
 msgstr "Heu de proporcionar almenys un atribut de búsqueda LDAP."
 
-#: src/editldap.c:264
+#: src/editldap.c:275
 msgid "Connected successfully to server"
 msgstr "Connectat amb èxit al servidor"
 
-#: src/editldap.c:315 src/editldap.c:966
+#: src/editldap.c:331 src/editldap.c:999
 msgid "Edit LDAP Server"
 msgstr "Editar servidor LDAP"
 
-#: src/editldap.c:408
+#: src/editldap.c:434
 msgid "A name that you wish to call the server."
 msgstr "Un nomb amb el que denominar al servidor."
 
-#: src/editldap.c:423
+#: src/editldap.c:449
 msgid ""
 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
-"computer as Sylpheed."
+"computer as Claws Mail."
 msgstr ""
 "Aquest és el nom del servidor. Per exemple, \"ldap.elmeudomini.com\" pot "
 "ésser apropiat per a la organització \"elmeudomini.com\". També podeu usar "
 "una adreça IP. Podeu especificar \"localhost\" si el servidor LDAP està "
-"executant-se en la mateixa màquina que Sylpheed."
+"executant-se en la mateixa màquina que Claws Mail."
+
+#: src/editldap.c:470
+msgid "TLS"
+msgstr "TLS"
+
+#: src/editldap.c:471
+msgid "SSL"
+msgstr "SSL"
+
+#: src/editldap.c:475
+msgid ""
+"Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be "
+"sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
+"TLS_REQCERT fields)."
+msgstr ""
+"Activar la connexió segura al servidor LDAP via TLS. Si la connexió falla, "
+"assegureu-vos que la configuració a l'arxiu ldap.conf és correcta (camps "
+"TLS_CACERT i TLS_CACERTDIR)."
+
+#: src/editldap.c:480
+msgid ""
+"Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be "
+"sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
+"TLS_REQCERT fields)."
+msgstr ""
+"Activar la connexió segura al servidor LDAP via SSL. Si la connexió falla, "
+"assegureu-vos que la configuració a l'arxiu ldap.conf és correcta (camps "
+"TLS_CACERT i TLS_CACERTDIR)."
 
-#: src/editldap.c:447
+#: src/editldap.c:494
 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
 msgstr "El número de port en el que escolta el servidor. Per omissió el 389."
 
-#: src/editldap.c:451
+#: src/editldap.c:498
 msgid " Check Server "
 msgstr " Comprovar servidor "
 
-#: src/editldap.c:456
+#: src/editldap.c:503
 msgid "Press this button to test the connection to the server."
 msgstr "Polseu aquest botó per a provar la connexió amb el servidor."
 
-#: src/editldap.c:471
+#: src/editldap.c:518
 msgid ""
 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
 "Examples include:\n"
-"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  dc=claws-mail,dc=org\n"
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 msgstr ""
-"Especifica el nom del directori del servidor en el que es buscarà.Alguns "
+"Especifica el nom del directori del servidor en el que es buscarà. Alguns "
 "exemples:\n"
-"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  dc=claws-mail,dc=org\n"
 "  ou=gent,dc=nomdomini,dc=com\n"
 "  o=Nom Organització,c=País\n"
 
-#: src/editldap.c:484
+#: src/editldap.c:531
 msgid ""
 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
 "server."
@@ -1859,11 +2419,11 @@ msgstr ""
 "Polseu aquest botó per buscar el nom dels noms de directori disponibles al "
 "servidor."
 
-#: src/editldap.c:535
+#: src/editldap.c:589
 msgid "Search Attributes"
 msgstr "Atributs de búsqueda"
 
-#: src/editldap.c:545
+#: src/editldap.c:599
 msgid ""
 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
 "find a name or address."
@@ -1871,11 +2431,11 @@ msgstr ""
 "Una llista de noms d'atributs LDAP que hauran de buscar-se quan es vagi a "
 "trobar un nomb o adreça."
 
-#: src/editldap.c:549
+#: src/editldap.c:603
 msgid " Defaults "
-msgstr " Per omissió "
+msgstr " Per omissió"
 
-#: src/editldap.c:554
+#: src/editldap.c:608
 msgid ""
 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
 "names and addresses during a name or address search process."
@@ -1883,11 +2443,11 @@ msgstr ""
 "Reinicia els noms d'atribut al valor per omissió que s'haurien de trobar la "
 "majoria de nom i adreces durant un procés de búsqueda."
 
-#: src/editldap.c:561
+#: src/editldap.c:615
 msgid "Max Query Age (secs)"
 msgstr "Espera màx. per petició (seg.)"
 
-#: src/editldap.c:577
+#: src/editldap.c:631
 msgid ""
 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
@@ -1900,7 +2460,7 @@ msgid ""
 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
 "more memory to cache results."
 msgstr ""
-"Definiu el període de teps màxim (en segons) de validesa del resultat d'una "
+"Definiu el període de teps mínim (en segons) de validesa del resultat d'una "
 "búsqueda d'adreces a efectes d'autocompletar. Els resultats de la búsqueda "
 "s'emmagatzemen en una memòria cau durant aquest temps i després s'eliminen. "
 "Això millorarà el temps de resposta intentant buscar el mateix nom o adreça "
@@ -1908,26 +2468,26 @@ msgstr ""
 "abans d'efectuar una nova petició al servidor. El valor per omissió de 600 "
 "segons (10 minuts), hauria d'ésser suficient per a la majoria dels "
 "servidors. Un valor major reduirà el temps de cerca en les següents "
-"búsquedes. Això és útil per a servidors lents a canvi de més memòria per "
+"bsquedes. Això és útil per a servidors lents a canvi de més memòria per "
 "emmagatzemar els resultats."
 
-#: src/editldap.c:595
+#: src/editldap.c:649
 msgid "Include server in dynamic search"
 msgstr "Incloure el servidor en la cerca dinàmica"
 
-#: src/editldap.c:601
+#: src/editldap.c:655
 msgid ""
 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
 "address completion."
 msgstr ""
 "Marqueu aquesta opció per incloure aquest servidor en les cerques dinàmiques "
-"al usar autocompletatr d'adreces."
+"al usar autocompletat d'adreces."
 
-#: src/editldap.c:608
+#: src/editldap.c:662
 msgid "Match names 'containing' search term"
 msgstr "Coincideix amb noms 'contenint' el terme cercat"
 
-#: src/editldap.c:614
+#: src/editldap.c:668
 msgid ""
 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
@@ -1936,112 +2496,112 @@ msgid ""
 "searches against other address interfaces."
 msgstr ""
 "Les cerques de noms i adreces es poden realitzar usant bé \"comença-amb\" o "
-"bé \"conté\" i el terme a cercar. Marqueu aquesta opció per efectuar una "
-"cerca \"conté\"; aquest tipus de cerca triga normalment més en realitzar-se. "
-"Noteu que per raons de rendiment, totes les cerques d'autocompletat contra "
-"altres interfícies d'adreces useu \"començar-amb\"."
+"bé \"conté \" i el terme a cercar. Marqueu aquesta opció per efectuar una "
+"cerca \"conté \"; aquest tipus de cerca triga normalment més en realitzar-"
+"se. Noteu que per raons de rendiment, totes les cerques d'autocompletat "
+"contra altres interfícies d'adreces useu \"començar-amb\"."
 
-#: src/editldap.c:669
+#: src/editldap.c:723
 msgid "Bind DN"
 msgstr "Associar DN"
 
-#: src/editldap.c:679
+#: src/editldap.c:733
 msgid ""
 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
-"as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
+"as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
 "performing a search."
 msgstr ""
 "El compte d'usuari LDAP a usar per connectar amb el servidor. Això només "
 "s'usa habitualment en servidors protegits. El nom típicament es formateja "
-"com \"cn=usuari,dc=sylpheed,dc=com\". Normalment es deixa buit al realitzar "
-"la cerca."
+"com \"cn=usuari,dc=claws-mail,dc=org\". Normalment es deixa buit al "
+"realitzar la cerca."
 
-#: src/editldap.c:687
+#: src/editldap.c:741
 msgid "Bind Password"
 msgstr "Associar contrasenya"
 
-#: src/editldap.c:697
+#: src/editldap.c:752
 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
 msgstr "La contrasenya a usar al connectar com a usuari \"Associar DN\"."
 
-#: src/editldap.c:703
+#: src/editldap.c:758
 msgid "Timeout (secs)"
 msgstr "Temps límit (seg.)"
 
-#: src/editldap.c:718
+#: src/editldap.c:773
 msgid "The timeout period in seconds."
-msgstr "El temps màxim en segons."
+msgstr "El temps mínim en segons."
 
-#: src/editldap.c:722
+#: src/editldap.c:777
 msgid "Maximum Entries"
 msgstr "Nº d'entrades màximes"
 
-#: src/editldap.c:737
+#: src/editldap.c:792
 msgid ""
 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
 msgstr ""
-"El número màxim d'entrades que s'haurien de retornar en els resultats de la "
+"El número mínim d'entrades que s'haurien de retornar en els resultats de la "
 "cerca."
 
-#: src/editldap.c:753 src/prefs_account.c:973
+#: src/editldap.c:808
 msgid "Basic"
 msgstr "Bàsiques"
 
-#: src/editldap.c:754
+#: src/editldap.c:809
 msgid "Search"
 msgstr "Cercar"
 
-#: src/editldap.c:755 src/gtk/quicksearch.c:309
+#: src/editldap.c:810 src/gtk/quicksearch.c:492
 msgid "Extended"
 msgstr "Extès"
 
-#: src/editldap.c:971
+#: src/editldap.c:1004
 msgid "Add New LDAP Server"
 msgstr "Afegir nou servidor LDAP"
 
-#: src/editvcard.c:96
+#: src/editvcard.c:104
 msgid "File does not appear to be vCard format."
 msgstr "No sembla que l'arxiu estigui en format vCard."
 
-#: src/editvcard.c:132
+#: src/editvcard.c:116
 msgid "Select vCard File"
 msgstr "Seleccionar arxiu vCard"
 
-#: src/editvcard.c:189 src/editvcard.c:293
+#: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
 msgid "Edit vCard Entry"
 msgstr "Editar entrada vCard"
 
-#: src/editvcard.c:298
+#: src/editvcard.c:271
 msgid "Add New vCard Entry"
 msgstr "Afegir nova entrada vCard"
 
-#: src/exphtmldlg.c:111
+#: src/exphtmldlg.c:110
 msgid "Please specify output directory and file to create."
 msgstr "Especifiqueu el directori de sortida i l'arxiu a crear."
 
-#: src/exphtmldlg.c:114
+#: src/exphtmldlg.c:113
 msgid "Select stylesheet and formatting."
 msgstr "Seleccioneu el full d'estils i el format."
 
-#: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
+#: src/exphtmldlg.c:116 src/expldifdlg.c:117
 msgid "File exported successfully."
 msgstr "Arxiu exportat amb èxit."
 
-#: src/exphtmldlg.c:182
+#: src/exphtmldlg.c:181
 #, c-format
 msgid ""
 "HTML Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
 "El directori de sortida HTML '%s'\n"
-"no existeix. ¿Crear-ne un nou?"
+"no existeix. Crear-ne un nou?"
 
-#: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192
+#: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:193
 msgid "Create Directory"
 msgstr "Crear directori"
 
-#: src/exphtmldlg.c:194
+#: src/exphtmldlg.c:193
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
@@ -2050,103 +2610,114 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut crear el directori de sortida per a l'arxiu HTML:\n"
 "%s"
 
-#: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:203
+#: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:204
 msgid "Failed to Create Directory"
 msgstr "No s'ha pogut crear el directori"
 
-#: src/exphtmldlg.c:242
+#: src/exphtmldlg.c:237
 msgid "Error creating HTML file"
 msgstr "Error creant l'arxiu HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:362
-msgid "Select HTML Output File"
+#: src/exphtmldlg.c:323
+msgid "Select HTML output file"
 msgstr "Seleccionar arxiu HTML de sortida"
 
-#: src/exphtmldlg.c:438
+#: src/exphtmldlg.c:387
 msgid "HTML Output File"
 msgstr "Arxiu HTML de sortida"
 
-#: src/exphtmldlg.c:499
+#: src/exphtmldlg.c:396 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:179 src/import.c:178
+#: src/importldif.c:682
+msgid "B_rowse"
+msgstr "M_ostrar"
+
+#: src/exphtmldlg.c:449
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "Full d'estils"
 
-#: src/exphtmldlg.c:512 src/prefs_common.c:2568 src/prefs_common.c:2878
+#: src/exphtmldlg.c:457 src/gtk/colorlabel.c:345 src/gtk/gtkaspell.c:1661
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2394 src/mainwindow.c:1012 src/prefs_account.c:705
+#: src/summaryview.c:5039
+msgid "None"
+msgstr "Cap"
+
+#: src/exphtmldlg.c:458 src/prefs_other.c:113 src/prefs_other.c:454
 msgid "Default"
 msgstr "Per omissió"
 
-#: src/exphtmldlg.c:518 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:106
+#: src/exphtmldlg.c:459 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:144
 msgid "Full"
 msgstr "Complet"
 
-#: src/exphtmldlg.c:524
+#: src/exphtmldlg.c:460
 msgid "Custom"
 msgstr "Adequat"
 
-#: src/exphtmldlg.c:530
+#: src/exphtmldlg.c:461
 msgid "Custom-2"
 msgstr "Adequat-2"
 
-#: src/exphtmldlg.c:536
+#: src/exphtmldlg.c:462
 msgid "Custom-3"
 msgstr "Adequat-3"
 
-#: src/exphtmldlg.c:542
+#: src/exphtmldlg.c:463
 msgid "Custom-4"
 msgstr "Adequat-4"
 
-#: src/exphtmldlg.c:556
+#: src/exphtmldlg.c:470
 msgid "Full Name Format"
 msgstr "Format de nom complet"
 
-#: src/exphtmldlg.c:563
+#: src/exphtmldlg.c:478
 msgid "First Name, Last Name"
 msgstr "Nom, Cognoms"
 
-#: src/exphtmldlg.c:569
+#: src/exphtmldlg.c:479
 msgid "Last Name, First Name"
 msgstr "Cognoms, Nom"
 
-#: src/exphtmldlg.c:583
+#: src/exphtmldlg.c:486
 msgid "Color Banding"
 msgstr "Bandes de color"
 
-#: src/exphtmldlg.c:589
-msgid "Format E-Mail Links"
-msgstr "Formatejar enllaços de correu electrònic"
+#: src/exphtmldlg.c:492
+msgid "Format Email Links"
+msgstr "Formatejar Enllaços de Correu Electrònic"
 
-#: src/exphtmldlg.c:595
+#: src/exphtmldlg.c:498
 msgid "Format User Attributes"
 msgstr "Formatejar atributs de l'usuari"
 
-#: src/exphtmldlg.c:650 src/expldifdlg.c:680 src/importldif.c:960
+#: src/exphtmldlg.c:553 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
 msgid "File Name :"
 msgstr "Nom d'arxiu :"
 
-#: src/exphtmldlg.c:660
+#: src/exphtmldlg.c:563
 msgid "Open with Web Browser"
 msgstr "Obrir amb el navegador web"
 
-#: src/exphtmldlg.c:692
+#: src/exphtmldlg.c:595
 msgid "Export Address Book to HTML File"
 msgstr "Exportar agenda a un arxiu HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:758 src/expldifdlg.c:779 src/importldif.c:1067
+#: src/exphtmldlg.c:661 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1027
 msgid "File Info"
 msgstr "Informació d'arxiu"
 
-#: src/exphtmldlg.c:759
+#: src/exphtmldlg.c:662
 msgid "Format"
 msgstr "Format"
 
-#: src/expldifdlg.c:110
+#: src/expldifdlg.c:111
 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
 msgstr "Especifiqueu el directori de sortida i el nom de l'arxiu LDIF a crear."
 
-#: src/expldifdlg.c:113
+#: src/expldifdlg.c:114
 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
 msgstr "Especifiqueu els paràmetres per donar format al nom distingit."
 
-#: src/expldifdlg.c:189
+#: src/expldifdlg.c:190
 #, c-format
 msgid ""
 "LDIF Output Directory '%s'\n"
@@ -2155,7 +2726,7 @@ msgstr ""
 "El directori de sortida LDIF '%s'\n"
 "no existeix. Crear-ne un de nou?"
 
-#: src/expldifdlg.c:201
+#: src/expldifdlg.c:202
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
@@ -2164,11 +2735,11 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut crear el directori de sortida per a l'arxiu LDIF:\n"
 "%s"
 
-#: src/expldifdlg.c:245
+#: src/expldifdlg.c:247
 msgid "Suffix was not supplied"
 msgstr "No s'ha proporcionat un sufixe"
 
-#: src/expldifdlg.c:247
+#: src/expldifdlg.c:249
 msgid ""
 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
 "you wish to proceed without a suffix?"
@@ -2176,73 +2747,73 @@ msgstr ""
 "Es necessari un sufixe si les dades s'han d'usar en un servidor LDAP. Esteu "
 "segur de que voleu continuar sense un sufixe?"
 
-#: src/expldifdlg.c:265
+#: src/expldifdlg.c:267
 msgid "Error creating LDIF file"
 msgstr "Error creant l'arxiu LDIF"
 
-#: src/expldifdlg.c:374
-msgid "Select LDIF Output File"
+#: src/expldifdlg.c:342
+msgid "Select LDIF output file"
 msgstr "Seleccioneu l'arxiu LDIF de sortida"
 
-#: src/expldifdlg.c:450
+#: src/expldifdlg.c:406
 msgid "LDIF Output File"
 msgstr "Arxiu LDIF de sortida"
 
-#: src/expldifdlg.c:511
+#: src/expldifdlg.c:467
 msgid "Suffix"
 msgstr "Sufixe"
 
-#: src/expldifdlg.c:523
+#: src/expldifdlg.c:479
 msgid ""
 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
 "entry. Examples include:\n"
-"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  dc=claws-mail,dc=org\n"
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 msgstr ""
 "El sufixe s'usa per crear un \"Nom Distingit\" (o DN) per una entrada LDAP. "
 "Alguns exemples:\n"
-"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  dc=claws-mail,dc=org\n"
 "  ou=gent,dc=nomdomini,dc=com\n"
-"  o=Nom Organització,c=País\n"
+"  o=Nom d'Organització,c=País\n"
 
-#: src/expldifdlg.c:532
+#: src/expldifdlg.c:488
 msgid "Relative DN"
 msgstr "DN relatiu"
 
-#: src/expldifdlg.c:539
+#: src/expldifdlg.c:495
 msgid "Unique ID"
 msgstr "ID únic"
 
-#: src/expldifdlg.c:547
+#: src/expldifdlg.c:503
 msgid ""
 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
 "to:\n"
-"  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+"  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
 msgstr ""
-"El ID únic de l'agenda és usat per crear un DN amb format de l'estil de:\n"
-"  uid=102376,ou=gent,dc=sylpheed,dc=org"
+"L'ID únic de l'agenda és usat per crear un DN amb format de l'estil de:\n"
+"  uid=102376,ou=gent,dc=claws-mail,dc=org"
 
-#: src/expldifdlg.c:560
+#: src/expldifdlg.c:516
 msgid ""
 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
 "similar to:\n"
-"  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+"  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
 msgstr ""
 "El nom mostrat de l'agenda s'usa per crear un DN amb format de l'estil de:\n"
-"  cn=Joan Tal,ou=gent,dc=sylpheed,dc=org"
+"  cn=Joan Tal,ou=gent,dc=claws-mail,dc=org"
 
-#: src/expldifdlg.c:573
+#: src/expldifdlg.c:529
 msgid ""
-"The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
-"is formatted similar to:\n"
-"  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+"The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
+"formatted similar to:\n"
+"  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
 msgstr ""
-"La primera adreça de correu pertanyent a una persona s'usa per crear un DN "
+"La primera Adreça de Correu pertanyent a una persona s'usa per crear un DN "
 "de l'estil de:\n"
-"  mail=joan.tal@domini.com,ou=gent,dc=sylpheed,dc=org"
+"  mail=joan.tal@domini.com,ou=gent,dc=claws-mail,dc=org"
 
-#: src/expldifdlg.c:587
+#: src/expldifdlg.c:543
 msgid ""
 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
@@ -2256,11 +2827,11 @@ msgstr ""
 "Relatiu\" (o RDN) per crear el DN. Per favor, seleccioneu una de les opcions "
 "de RDN disponibles per usar-la en la creació del DN."
 
-#: src/expldifdlg.c:600
+#: src/expldifdlg.c:556
 msgid "Use DN attribute if present in data"
 msgstr "Useu l'atribut DN si està present en les dades"
 
-#: src/expldifdlg.c:607
+#: src/expldifdlg.c:563
 msgid ""
 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
@@ -2272,300 +2843,593 @@ msgstr ""
 "dades de l'agenda, es pot usar en l'arxiu LDIF exportat. S'usarà el RDN "
 "seleccionat adalt si no es troba l'atribut DN."
 
-#: src/expldifdlg.c:618
-msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
-msgstr "Excloure el registre si no té adreça de correu"
+#: src/expldifdlg.c:574
+msgid "Exclude record if no Email Address"
+msgstr "Excloure el registre si no té Adreça de Correu"
 
-#: src/expldifdlg.c:625
+#: src/expldifdlg.c:581
 msgid ""
-"An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
+"An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
 "option to ignore these records."
 msgstr ""
-"Una agenda pot contenir entrades sense adreces de correu electrònic. Marqueu "
-"aquesta opció per ignorar aquests registres."
+"Una agenda pot contenir entrades sense Adreces de Correu. Marqueu aquesta "
+"opció per ignorar aquests registres."
 
-#: src/expldifdlg.c:713
+#: src/expldifdlg.c:669
 msgid "Export Address Book to LDIF File"
 msgstr "Exportar agenda a un arxiu LDIF"
 
-#: src/expldifdlg.c:780
+#: src/expldifdlg.c:736
 msgid "Distguished Name"
 msgstr "Nom distingit"
 
-#: src/export.c:141
-msgid "Export"
-msgstr "Exportar"
+#: src/export.c:120 src/summaryview.c:6420
+msgid "Export to mbox file"
+msgstr "Exportar a arxiu mbox"
+
+#: src/export.c:139
+msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
+msgstr "Busqueu la carpeta a exportar i indiqueu l'arxiu mbox."
+
+#: src/export.c:150
+msgid "Source folder:"
+msgstr "Carpeta origen:"
+
+#: src/export.c:156 src/import.c:150
+msgid "Mbox file:"
+msgstr "Arxiu mbox:"
 
-#: src/export.c:160
-msgid "Specify target folder and mbox file."
-msgstr "Especificar directori destinació i arxiu mbox."
+#: src/export.c:211
+msgid "Target mbox filename can't be left empty."
+msgstr "L'arxiu mbox de destinació no es pot deixar buit."
 
-#: src/export.c:170
-msgid "Source dir:"
-msgstr "Directori origen:"
+#: src/export.c:216
+msgid "Source folder can't be left empty."
+msgstr "La carpeta origen no es pot deixar buit."
 
-#: src/export.c:175
-msgid "Exporting file:"
-msgstr "Arxiu d'exportació:"
+#: src/export.c:229
+msgid "Couldn't find the source folder."
+msgstr "No s'ha pogut trobar la carpeta origen."
 
-#: src/export.c:233
+#: src/export.c:252
 msgid "Select exporting file"
 msgstr "Seleccioneu l'arxiu d'exportació"
 
-#: src/exporthtml.c:796
+#: src/exporthtml.c:758
 msgid "Full Name"
 msgstr "Nom complert"
 
-#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1068
+#: src/exporthtml.c:762 src/importldif.c:1028
 msgid "Attributes"
 msgstr "Atributs"
 
-#: src/exporthtml.c:1001
-msgid "Sylpheed Address Book"
-msgstr "Agenda d'adreces de Sylpheed"
+#: src/exporthtml.c:963
+msgid "Claws Mail Address Book"
+msgstr "Agenda d'adreces de Claws Mail"
 
-#: src/exporthtml.c:1115 src/exportldif.c:592
+#: src/exporthtml.c:1077 src/exportldif.c:551
 msgid "Name already exists but is not a directory."
 msgstr "El nom ja existeix però no és un directori."
 
-#: src/exporthtml.c:1118 src/exportldif.c:595
+#: src/exporthtml.c:1080 src/exportldif.c:554
 msgid "No permissions to create directory."
 msgstr "No teniu permisos per crear el directori."
 
-#: src/exporthtml.c:1121 src/exportldif.c:598
+#: src/exporthtml.c:1083 src/exportldif.c:557
 msgid "Name is too long."
 msgstr "El nom és massa llarg."
 
-#: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
+#: src/exporthtml.c:1086 src/exportldif.c:560
 msgid "Not specified."
 msgstr "Sense especificar."
 
-#: src/folder.c:1178 src/foldersel.c:337
+#: src/folder.c:1331 src/foldersel.c:370 src/prefs_folder_item.c:239
 msgid "Inbox"
 msgstr "Entrada"
 
-#: src/folder.c:1182 src/foldersel.c:341
+#: src/folder.c:1335 src/foldersel.c:374
 msgid "Sent"
 msgstr "Enviat"
 
-#: src/folder.c:1186 src/foldersel.c:345
+#: src/folder.c:1339 src/foldersel.c:378 src/prefs_folder_item.c:242
 msgid "Queue"
 msgstr "Cua"
 
-#: src/folder.c:1190 src/foldersel.c:349
+#: src/folder.c:1343 src/foldersel.c:382 src/prefs_folder_item.c:243
+#: src/toolbar.c:376 src/toolbar.c:410 src/toolbar.c:501
 msgid "Trash"
 msgstr "Paperera"
 
-#: src/folder.c:1194 src/foldersel.c:353
+#: src/folder.c:1347 src/foldersel.c:386 src/prefs_folder_item.c:241
 msgid "Drafts"
 msgstr "Esborranys"
 
-#. Processing
-#: src/folder.c:1446
+#: src/folder.c:1621
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
 msgstr "Processant (%s)...\n"
 
-#. move messages
-#: src/folder.c:2455
+#: src/folder.c:2542
+#, c-format
+msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
+msgstr "Seleccionant tots els missatges a %s ...\n"
+
+#: src/folder.c:2831
+#, c-format
+msgid "Copying %s to %s...\n"
+msgstr "Copiant %s a %s...\n"
+
+#: src/folder.c:2831
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
 msgstr "Movent %s a %s...\n"
 
-#: src/foldersel.c:216
+#: src/folder.c:3118
+#, c-format
+msgid "Updating cache for %s..."
+msgstr "Actualitzant memòria cauper %s ..."
+
+#: src/folder.c:3829
+msgid "Processing messages..."
+msgstr "Processant missatges..."
+
+#: src/foldersel.c:228
 msgid "Select folder"
 msgstr "Seleccionar carpeta"
 
-#: src/foldersel.c:499 src/imap_gtk.c:130 src/mh_gtk.c:120
+#: src/foldersel.c:541 src/imap_gtk.c:158 src/mh_gtk.c:132
 msgid "NewFolder"
 msgstr "NovaCarpeta"
 
-#: src/foldersel.c:507 src/imap_gtk.c:136 src/mh_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:227
+#: src/foldersel.c:549 src/imap_gtk.c:166 src/imap_gtk.c:172
+#: src/imap_gtk.c:224 src/mh_gtk.c:138 src/mh_gtk.c:241
 #, c-format
-msgid "`%c' can't be included in folder name."
-msgstr "No s'ha pogut usar `%c' en el nom de la carpeta."
+msgid "'%c' can't be included in folder name."
+msgstr "No s'ha pogut incloure '%c' en el nom de la carpeta."
 
-#: src/foldersel.c:517 src/imap_gtk.c:146 src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:136
-#: src/mh_gtk.c:234
+#: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:182 src/imap_gtk.c:236 src/mh_gtk.c:148
+#: src/mh_gtk.c:248
 #, c-format
-msgid "The folder `%s' already exists."
-msgstr "La carpeta `%s' ja existeix."
+msgid "The folder '%s' already exists."
+msgstr "La carpeta '%s' ja existeix."
 
-#: src/foldersel.c:524 src/imap_gtk.c:152 src/mh_gtk.c:142
+#: src/foldersel.c:566 src/imap_gtk.c:188 src/mh_gtk.c:154
 #, c-format
-msgid "Can't create the folder `%s'."
-msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta `%s'."
+msgid "Can't create the folder '%s'."
+msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta '%s'."
 
-#: src/folderview.c:239
+#: src/folderview.c:290
 msgid "/Mark all re_ad"
 msgstr "/Marcar tot com _llegit"
 
-#: src/folderview.c:240
+#: src/folderview.c:292
 msgid "/_Search folder..."
 msgstr "/_Buscar en carpeta..."
 
-#: src/folderview.c:242
+#: src/folderview.c:294
 msgid "/Process_ing..."
 msgstr "/Pr_ocessant..."
 
-#: src/folderview.c:246
-msgid "/------"
-msgstr "/-----"
-
-#: src/folderview.c:247
+#: src/folderview.c:299
 msgid "/Empty _trash..."
 msgstr "/Buidar _paperera..."
 
-#: src/folderview.c:327 src/prefs_actions.c:413
-#: src/prefs_filtering_action.c:552 src/prefs_matcher.c:698
+#: src/folderview.c:304
+msgid "/Send _queue..."
+msgstr "Enviar a _cua..."
+
+#: src/folderview.c:423 src/folderview.c:470 src/prefs_folder_column.c:80
 msgid "New"
 msgstr "Nous"
 
-#: src/folderview.c:328
+#: src/folderview.c:424 src/folderview.c:471 src/prefs_folder_column.c:81
 msgid "Unread"
 msgstr "No llegits"
 
-#: src/folderview.c:329
+#: src/folderview.c:425 src/prefs_folder_column.c:82
+msgid "Total"
+msgstr "Total"
+
+#. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
+#: src/folderview.c:473 src/summaryview.c:491
 msgid "#"
-msgstr "Nº"
+msgstr "N"
 
-#: src/folderview.c:544
+#: src/folderview.c:719
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Establint informació de carpeta..."
 
-#: src/folderview.c:759 src/mainwindow.c:3093 src/setup.c:90
+#: src/folderview.c:781 src/summaryview.c:3491
+msgid "Mark all as read"
+msgstr "Marcar tot  com a llegit"
+
+#: src/folderview.c:782 src/summaryview.c:3492
+msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
+msgstr "Voleu realment marcar tots els mails d'aquesta carpeta com a llegits?"
+
+#: src/folderview.c:999 src/imap.c:3347 src/mainwindow.c:3755 src/setup.c:90
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "Revisant carpeta %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:763 src/mainwindow.c:3098 src/setup.c:95
+#: src/folderview.c:1003 src/imap.c:3352 src/mainwindow.c:3760 src/setup.c:95
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "Revisant carpeta %s ..."
 
-#: src/folderview.c:804
+#: src/folderview.c:1034
+msgid "Rebuild folder tree"
+msgstr "Reconstruïr l'arbre de carpetes"
+
+#: src/folderview.c:1035
+msgid ""
+"Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
+msgstr ""
+"Refer l'arbre de directoris esborrarà les memòries cau locals. Voleu "
+"continuar?"
+
+#: src/folderview.c:1045
 msgid "Rebuilding folder tree..."
 msgstr "Reconstruint l'arbre de carpetes..."
 
-#: src/folderview.c:887
+#: src/folderview.c:1047 src/folderview.c:1087
+msgid "Scanning folder tree..."
+msgstr "Escanejant l'arbre de carpetes..."
+
+#: src/folderview.c:1172
+#, c-format
+msgid "Couldn't scan folder %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut explorar la carpeta %s\n"
+
+#: src/folderview.c:1225
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Comprovar missatges nous en totes les carpetes..."
 
-#. Open Folder
-#: src/folderview.c:1645
+#: src/folderview.c:2043
+#, c-format
+msgid "Closing Folder %s..."
+msgstr "Tancant carpeta %s..."
+
+#: src/folderview.c:2082
 #, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
 msgstr "Obrint carpeta %s ..."
 
-#: src/folderview.c:1657
+#: src/folderview.c:2095
 msgid "Folder could not be opened."
 msgstr "No s'ha pogut obrir la carpeta."
 
-#: src/folderview.c:1802 src/mainwindow.c:1626
+#: src/folderview.c:2256 src/mainwindow.c:2047
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Buidar paperera"
 
-#: src/folderview.c:1803 src/mainwindow.c:1627
-msgid "Empty all messages in trash?"
-msgstr "¿Vaciar todos los mensajes de la papelera?"
+#: src/folderview.c:2257
+msgid "Delete all messages in trash?"
+msgstr "Esborrar tots els missatges de la paperera?"
+
+#: src/folderview.c:2258
+msgid "+_Empty trash"
+msgstr "+Buidar pap_erera"
+
+#: src/folderview.c:2302 src/inc.c:1465 src/toolbar.c:2196
+msgid "Offline warning"
+msgstr "Avís de desconnexió"
+
+#: src/folderview.c:2303 src/toolbar.c:2197
+msgid "You're working offline. Override?"
+msgstr "Esteu treballant sense connexió. Ignorar?"
+
+#: src/folderview.c:2314 src/toolbar.c:2216
+msgid "Send queued messages"
+msgstr "Enviar missatge(s) encuats"
+
+#: src/folderview.c:2315 src/toolbar.c:2217
+msgid "Send all queued messages?"
+msgstr "Enviar tots els  missatges encuats?"
+
+#: src/folderview.c:2316 src/messageview.c:587 src/messageview.c:604
+#: src/prefs_account.c:1100 src/toolbar.c:2218
+msgid "_Send"
+msgstr "_Enviar"
+
+#: src/folderview.c:2324 src/toolbar.c:2236
+msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
+msgstr "S'han produït alguns errors enviant els missatges encuats."
+
+#: src/folderview.c:2327 src/main.c:1616 src/toolbar.c:2239
+#, c-format
+msgid ""
+"Some errors occurred while sending queued messages:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"S'han produït alguns errors enviant els missatges encuats:\n"
+"%s"
+
+#: src/folderview.c:2394
+#, c-format
+msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
+msgstr "Voleu realment copiar la carpeta '%s' a '%s' ?"
+
+#: src/folderview.c:2395
+#, c-format
+msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
+msgstr "Voleu realment fer que la carpeta '%s' sigui sub-carpeta de '%s' ?"
+
+#: src/folderview.c:2397
+msgid "Copy folder"
+msgstr "Copiar carpeta"
 
-#: src/folderview.c:1881
+#: src/folderview.c:2397
+msgid "Move folder"
+msgstr "Moure carpeta"
+
+#: src/folderview.c:2408
+#, c-format
+msgid "Copying %s to %s..."
+msgstr "Copiant %s a %s..."
+
+#: src/folderview.c:2408
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
 msgstr "Movent %s a %s..."
 
-#: src/folderview.c:1910
+#: src/folderview.c:2439
 msgid "Source and destination are the same."
 msgstr "La destinació i l'origen són el mateix."
 
-#: src/folderview.c:1913
+#: src/folderview.c:2442
+msgid "Can't copy a folder to one of its children."
+msgstr "No es pot copiar la carpeta a una de les seves subcarpetes."
+
+#: src/folderview.c:2443
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgstr "No es pot moure la carpeta a una de les seves subcarpetes."
 
-#: src/folderview.c:1916
+#: src/folderview.c:2446
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
 msgstr "No es poden moure carpetes entre busties diferents."
 
-#: src/folderview.c:1919
+#: src/folderview.c:2449
+msgid "Copy failed!"
+msgstr "Copiar ha fallat!"
+
+#: src/folderview.c:2449
 msgid "Move failed!"
 msgstr "Moure ha fallat!"
 
-#: src/folderview.c:1954 src/summaryview.c:3973
-msgid "Processing configuration"
-msgstr "Configuració de procesament"
+#: src/folderview.c:2485
+#, c-format
+msgid "Processing configuration for folder %s"
+msgstr "Processant configuració per la carpeta %s"
 
-#: src/grouplistdialog.c:172
+#: src/gedit-print.c:147 src/messageview.c:1507 src/summaryview.c:4172
+#: src/toolbar.c:182
+msgid "Print"
+msgstr "Imprimir"
+
+#: src/gedit-print.c:245
+msgid "Preparing pages..."
+msgstr "Preparant pàgines..."
+
+#: src/gedit-print.c:272
+#, c-format
+msgid "Rendering page %d of %d..."
+msgstr "Processant pàgina %d de %d..."
+
+#: src/gedit-print.c:274
+#, c-format
+msgid "Printing page %d of %d..."
+msgstr "Imprimint pàgina %d de %d..."
+
+#: src/gedit-print.c:296
+msgid "Print preview"
+msgstr "Pre-visualització d'impressió"
+
+#: src/gedit-print.c:437
+msgid "Page %N of %Q"
+msgstr "Pàgina %N de %Q"
+
+#: src/grouplistdialog.c:173
 msgid "Newsgroup subscription"
 msgstr "Subscripció a grups de noticies"
 
-#: src/grouplistdialog.c:188
+#: src/grouplistdialog.c:189
 msgid "Select newsgroups for subscription:"
 msgstr "Seleccioneu els grups de notícies per suscripció:"
 
-#: src/grouplistdialog.c:194
+#: src/grouplistdialog.c:195
 msgid "Find groups:"
 msgstr "Buscar grups:"
 
-#: src/grouplistdialog.c:202
+#: src/grouplistdialog.c:203
 msgid " Search "
 msgstr " Buscar "
 
-#: src/grouplistdialog.c:214
+#: src/grouplistdialog.c:215
 msgid "Newsgroup name"
 msgstr "Nom de grup"
 
-#: src/grouplistdialog.c:215
+#: src/grouplistdialog.c:216
 msgid "Messages"
 msgstr "Missatges"
 
-#: src/grouplistdialog.c:216
+#: src/grouplistdialog.c:217
 msgid "Type"
 msgstr "Tipus"
 
-#: src/grouplistdialog.c:345
+#: src/grouplistdialog.c:346
 msgid "moderated"
 msgstr "moderat"
 
-#: src/grouplistdialog.c:347
+#: src/grouplistdialog.c:348
 msgid "readonly"
 msgstr "només lectura"
 
-#: src/grouplistdialog.c:349
+#: src/grouplistdialog.c:350
 msgid "unknown"
 msgstr "desconegut"
 
-#: src/grouplistdialog.c:411
+#: src/grouplistdialog.c:412
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "No es pot obtenir la llista de grups."
 
-#: src/grouplistdialog.c:446 src/summaryview.c:1024
+#: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1324
 msgid "Done."
 msgstr "Fet."
 
-#: src/grouplistdialog.c:476
+#: src/grouplistdialog.c:477
 #, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
 msgstr "%d grups de notícies rebuts (%s llegits)"
 
-#: src/gtk/about.c:92
-msgid "About"
-msgstr "Sobre"
+#: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:214
+msgid "/_Open with Web browser"
+msgstr "/_Obrir amb el navegador web"
 
-#: src/gtk/about.c:152
-#, c-format
+#: src/gtk/about.c:80 src/textview.c:215
+msgid "/Copy this _link"
+msgstr "/Copiar aquest enllaç"
+
+#: src/gtk/about.c:138
 msgid ""
-"GTK+ version %d.%d.%d\n"
+"Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
+"\n"
+"For further information visit the Claws Mail website:\n"
+msgstr ""
+"Claws Mail és un lleuger, ràpid i altament configurable client de correu.\n"
+"\n"
+"Per més informació visiteu la pàgina web de Claws Mail:\n"
+
+#: src/gtk/about.c:144
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"Claws Mail is free software released under the GPL license. If you wish to "
+"donate to the Claws Mail project you can do so at:\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Claws Mail és software lliure alliberat sota la llicència GPL. Si vol fer "
+"donacions al projecte Claws Mail pot fer-ho a:\n"
+
+#: src/gtk/about.c:159
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"System Information\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Informació del Sistema\n"
+
+#: src/gtk/about.c:165
+#, c-format
+msgid ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Locale: %s (charset: %s)\n"
 "Operating System: %s %s (%s)"
 msgstr ""
-"GTK+ versió %d.%d.%d\n"
-"Sistema operatiu: %s %s (%s)"
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Locals: %s (cod. de caràcters: %s)\n"
+"Sistema Operatiu: %s %s (%s)"
+
+#: src/gtk/about.c:174
+#, c-format
+msgid ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Locale: %s (charset: %s)\n"
+"Operating System: %s"
+msgstr ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Locals: %s (cod. de caràcters: %s)\n"
+"Sistema Operatiu: %s"
 
-#: src/gtk/about.c:169
+#: src/gtk/about.c:183
 #, c-format
-msgid "Compiled-in features:%s"
-msgstr "Compilat amb:%s"
+msgid ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Locale: %s (charset: %s)\n"
+"Operating System: unknown"
+msgstr ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Locals: %s (cod. de caràcters: %s)\n"
+"Sistema Operatiu: desconegut"
+
+#: src/gtk/about.c:240 src/prefs_themes.c:707 src/wizard.c:475
+msgid "The Claws Mail Team"
+msgstr "L'equip de Claws Mail"
+
+#: src/gtk/about.c:259
+msgid "Previous team members"
+msgstr "Membres anteriors de l'equip"
+
+#: src/gtk/about.c:278
+msgid "The translation team"
+msgstr "L'equip de traducció"
+
+#: src/gtk/about.c:297
+msgid "Documentation team"
+msgstr "L'equip de documentació"
+
+#: src/gtk/about.c:316
+msgid "Logo"
+msgstr "Logo"
+
+#: src/gtk/about.c:335
+msgid "Icons"
+msgstr "Icones"
 
-#: src/gtk/about.c:224
+#: src/gtk/about.c:354
+msgid "Contributors"
+msgstr "Collaboradors"
+
+#: src/gtk/about.c:402
+msgid "Compiled-in Features\n"
+msgstr "Compilat amb caràcterístiques\n"
+
+#: src/gtk/about.c:418
+msgid ""
+"IPv6|adds support for IPv6 addresses, the new internet addressing protocol\n"
+msgstr ""
+"Afegeix support per adreces IPv6, el nou protocol d'adreçament d'internet\n"
+
+#: src/gtk/about.c:429
+msgid "iconv|allows converting to and from different character sets\n"
+msgstr "Permet conversiones entre diferents conjunts de caràcters\n"
+
+#: src/gtk/about.c:439
+msgid "compface|adds support for the X-Face header\n"
+msgstr "Afegeix suport per a les capçalera X-Face\n"
+
+#: src/gtk/about.c:449
+msgid "OpenSSL|adds support for encrypted connections to servers\n"
+msgstr "Afegeix suport per a connexions encriptades a servidors\n"
+
+#: src/gtk/about.c:459
+msgid "LDAP|adds support for LDAP shared addressbooks\n"
+msgstr "Afegeix suport per a agendes d'adreces compartides amb LDAP\n"
+
+#: src/gtk/about.c:469
+msgid "JPilot|adds support for PalmOS addressbooks\n"
+msgstr "Afegeix suport per agences d'adreces de PamlOS\n"
+
+#: src/gtk/about.c:479
+msgid "GNU/aspell|adds support for spell checking\n"
+msgstr "Afegeix suport per comprovació ortogràfica\n"
+
+#: src/gtk/about.c:489
+msgid "libetpan|adds support for IMAP servers\n"
+msgstr "Afegeix suport per servidors IMAP\n"
+
+#: src/gtk/about.c:499
+msgid "libgnomeprint|adds support for a complete print dialog\n"
+msgstr "Afegeix suport per a diàlegs d'impressió complerts\n"
+
+#: src/gtk/about.c:509
+msgid "libSM|adds support for session handling\n"
+msgstr "Afegeix suport per a l'ús de sessions\n"
+
+#: src/gtk/about.c:541
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -2575,11 +3439,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Aquest programa és software lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo "
 "sota els termes de la GNU General Public License publicada per la Free "
-"Software Foundation; tant en versión 2, com (opcionalment) qualsevol versió "
-"posterior.\n"
+"Software Foundation; tant en versió 2, com (opcionalment) qualsevol "
+"versióposterior.\n"
 "\n"
 
-#: src/gtk/about.c:230
+#: src/gtk/about.c:547
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -2593,100 +3457,136 @@ msgstr ""
 "per a més detalls.\n"
 "\n"
 
-#: src/gtk/about.c:236
+#: src/gtk/about.c:553
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
-"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
+"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Haurieu d'haver rebut una copia de la GNU General Public License juntament "
+"amb aquest programa; en cas contrari, escriviu a la Free Software "
+"Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
+"\n"
+
+#: src/gtk/about.c:571
+msgid ""
+"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
+"the OpenSSL Toolkit ("
+msgstr ""
+"Aquest producte inclou software desenvolupat per el projecte OpenSSL per "
+"usar dins les eines d'OpenSSL ("
+
+#: src/gtk/about.c:575
+msgid ").\n"
+msgstr ").\n"
+
+#: src/gtk/about.c:668
+msgid "About Claws Mail"
+msgstr "Sobre Claws Mail"
+
+#: src/gtk/about.c:719
+msgid ""
+"Copyright (C) 1999-2007\n"
+"Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
+"and the Claws Mail team"
 msgstr ""
-"Vostè hauria d'haver rebut una copia de la GNU General Public License "
-"juntament amb aquest programa; en cas contrari, escrigui a la Free Software "
-"Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+"Copyright (C) 1999-2007\n"
+"Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
+"i l'equip de Claws Mail"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:46
+#: src/gtk/about.c:733
+msgid "_Info"
+msgstr "_Info"
+
+#: src/gtk/about.c:739
+msgid "_Authors"
+msgstr "_Autors"
+
+#: src/gtk/about.c:745
+msgid "_Features"
+msgstr "_Característiques"
+
+#: src/gtk/about.c:751
+msgid "_License"
+msgstr "_Llicència"
+
+#: src/gtk/about.c:759
+msgid "_Release Notes"
+msgstr "_Notes de Versió"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:313
 msgid "Orange"
 msgstr "Taronja"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:47
+#: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:317
 msgid "Red"
 msgstr "Vermell"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:48
+#: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:321
 msgid "Pink"
 msgstr "Rosa"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:49
+#: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:325
 msgid "Sky blue"
 msgstr "Blau cel"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:50
+#: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:329
 msgid "Blue"
 msgstr "Blau"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:51
+#: src/gtk/colorlabel.c:53 src/prefs_common.c:333
 msgid "Green"
 msgstr "Verd"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:52
+#: src/gtk/colorlabel.c:54 src/prefs_common.c:337
 msgid "Brown"
 msgstr "Marró"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:141
-msgid "Set folder sortorder"
+#: src/gtk/foldersort.c:156
+msgid "Set folder order"
 msgstr "Establir l'ordre de la carpeta"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:153
-msgid ""
-"Move folders up or down to change\n"
-"the sort order in the folderview"
+#: src/gtk/foldersort.c:190
+msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
 msgstr ""
-"Moure les carpetes amunt o avall per canviar\n"
-"la posició a la vista de carpetes"
-
-#: src/gtk/foldersort.c:173
-msgid "Ok"
-msgstr "Acceptar"
-
-#: src/gtk/foldersort.c:178 src/gtk/gtkaspell.c:1480
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:343 src/prefs_themes.c:434
-#: src/prefs_themes.c:489 src/prefs_themes.c:496
-msgid "Cancel"
-msgstr "Cancel·lar"
+"Moure les carpetes amunt o avall per canviar l'ordre de la llista de "
+"carpetes."
 
-#: src/gtk/foldersort.c:221
+#: src/gtk/foldersort.c:214
 msgid "Folders"
 msgstr "Carpetes"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:602
+#: src/gtk/gtkaspell.c:638
 msgid "No dictionary selected."
 msgstr "No heu seleccionat cap diccionari"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:824 src/gtk/gtkaspell.c:1717 src/gtk/gtkaspell.c:2004
+#: src/gtk/gtkaspell.c:851 src/gtk/gtkaspell.c:1852 src/gtk/gtkaspell.c:2147
 msgid "Normal Mode"
 msgstr "Mode normal"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:826 src/gtk/gtkaspell.c:1723 src/gtk/gtkaspell.c:2015
+#: src/gtk/gtkaspell.c:853 src/gtk/gtkaspell.c:1858 src/gtk/gtkaspell.c:2159
 msgid "Bad Spellers Mode"
 msgstr "Mode mals escriptors"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:865
+#: src/gtk/gtkaspell.c:892
 msgid "Unknown suggestion mode."
 msgstr "Mode de suggerència desconegut."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1118
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1183
 msgid "No misspelled word found."
 msgstr "No s'han trobat faltes ortogràfiques."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1431
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1531
 msgid "Replace unknown word"
 msgstr "Substituïr paraula desconeguda"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1441
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1546
 #, c-format
-msgid "Replace \"%s\" with: "
-msgstr "Substituïr \"%s\" amb: "
+msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reemplaçar \"%s\" amb: </span>"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1461
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1591
 msgid ""
 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
 "will learn from mistake.\n"
@@ -2694,59 +3594,63 @@ msgstr ""
 "Si polseu la tecla Control juntament amb el Enter\n"
 "s'aprendrà l'error.\n"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1711 src/gtk/gtkaspell.c:1993
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1846 src/gtk/gtkaspell.c:2135
 msgid "Fast Mode"
 msgstr "Mode ràpid"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1834
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1953
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in %s"
 msgstr "\"%s\" desconeguda a %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1847
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1967
 msgid "Accept in this session"
 msgstr "Acceptar per aquesta sessió"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1857
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1977
 msgid "Add to personal dictionary"
 msgstr "Afegir al diccionari personal"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1867
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1987
 msgid "Replace with..."
 msgstr "Substituir per..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1877
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2000
 #, c-format
 msgid "Check with %s"
 msgstr " Comprovar amb %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1896
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2022
 msgid "(no suggestions)"
 msgstr "(no hi ha suggerències)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1907 src/gtk/gtkaspell.c:2067
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2033 src/gtk/gtkaspell.c:2212
 msgid "More..."
 msgstr "Més..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1969
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2097
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
 msgstr "Diccionari: %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1982
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2110
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
 msgstr "Usar alternatiu (%s)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2030 src/prefs_spelling.c:172
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2121
+msgid "Use both dictionaries"
+msgstr "Useu els dos diccionaris"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2175 src/prefs_spelling.c:214
 msgid "Check while typing"
 msgstr "Comprovar mentre s'escriu"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2046
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2191
 msgid "Change dictionary"
 msgstr "Canviar diccionari"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2208
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2323
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
@@ -2755,357 +3659,694 @@ msgstr ""
 "El corrector no ha pogut canviar de diccionari.\n"
 "%s"
 
-#: src/gtk/inputdialog.c:153
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2369
+#, c-format
+msgid ""
+"The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"El corrector ortogràfic no ha pogut canviar al diccionari alternatiu.\n"
+"%s"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:272
+msgid "Configuration"
+msgstr "Configuració"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:273
+msgid "Configuration options for the print job"
+msgstr "Opcions de configuració per a impressions"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:280
+msgid "Source Buffer"
+msgstr "Memòria Intermitja Origen"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:281
+msgid "GtkTextBuffer object to print"
+msgstr "Objecte GtkTextBuffer a imprimir"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:287
+msgid "Tabs Width"
+msgstr "Amplada de la tabulació"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:288
+msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
+msgstr "Amplada equivalent al tabulador en espais"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:295
+msgid "Wrap Mode"
+msgstr "Mode Envolcallat"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:296
+msgid "Word wrapping mode"
+msgstr "Mode de paraula envolcallada"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:303
+msgid "Highlight"
+msgstr "Ressaltar"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:304
+msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
+msgstr "Si s'ha d'imprimir el document amb sintaxi ressaltada"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:312
+msgid "Font"
+msgstr "Font"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:313
+msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
+msgstr "Nom GnomeFont per a usar amb el text del document (obsolet)"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:320
+msgid "Font Description"
+msgstr "Descripció de la Font"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:321
+msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
+msgstr "Font a usar per al text del document (p. ex. \"Monospace 10\")"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:328 src/gtk/gtksourceprintjob.c:336
+msgid "Numbers Font"
+msgstr "Font de números"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:329
+msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
+msgstr "Nom GnomeFont a usar amb els números de línia (obsolet)"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:337
+msgid "Font description to use for the line numbers"
+msgstr "Descripció de Font a usar als números de línia"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:344
+msgid "Print Line Numbers"
+msgstr "Imprimeix Números de Línia"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:345
+msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
+msgstr "Intèrval entre números de línia (0 significa sense números)"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:352
+msgid "Print Header"
+msgstr "Capçalera d'Impressió"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:353
+msgid "Whether to print a header in each page"
+msgstr "Si s'ha d'imprimir una capçalera a cada pàgina"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:360
+msgid "Print Footer"
+msgstr "Imprimir peu de pàgina"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:361
+msgid "Whether to print a footer in each page"
+msgstr "Si s'ha d'imprimir un peu de pàgina a cada pàgina"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:368
+msgid "Header and Footer Font"
+msgstr "Capçalera i Peu de Pàgina"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:369
+msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
+msgstr "Nom GnomeFont a usar amb les capçaleres i peus de pàgina (obsolet)"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:376
+msgid "Header and Footer Font Description"
+msgstr "Descripció de la font de la capçalera i el peu de pàgina"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:377
+msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
+msgstr "Font a usar per capçaleres i peus de pàgina (p. ex. \"Monospace 10\")"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:67
+msgid "New message"
+msgstr "Missatge nou"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:68
+msgid "Unread message"
+msgstr "Missatge sense llegir"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:69
+msgid "Message has been replied to"
+msgstr "El missatge ha estat contestat"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:70
+msgid "Message has been forwarded"
+msgstr "El missatge ha estat re-enviat"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:71
+msgid "Message is in an ignored thread"
+msgstr "El missatge és en un fil ignorat"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:72
+msgid "Message is spam"
+msgstr "El missatge és correu brossa"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:74
+msgid "Message has attachment(s)"
+msgstr "El missatge té adjunt(s)"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:75
+msgid "Digitally signed message"
+msgstr "Missatge signat digitalment"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:76
+msgid "Encrypted message"
+msgstr "Missatge encriptat"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:77
+msgid "Message is signed and has attachment(s)"
+msgstr "El missatge és signat i té adjunt(s)"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:78
+msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
+msgstr "El missatge és encriptat i té adjunt(s)"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:80
+msgid "Marked message"
+msgstr "Missatge marcat"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:81
+msgid "Message is marked for deletion"
+msgstr "El missatge s'ha marcat per a eliminar"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:82
+msgid "Message is marked for moving"
+msgstr "El missatge s'ha marcat per a moure"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:83
+msgid "Message is marked for copying"
+msgstr "El missatge s'ha marcat per a copiar"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:85
+msgid "Locked message"
+msgstr "Missatge bloquejat"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:87
+msgid "Folder (normal, opened)"
+msgstr "Carpeta (normal, oberta)"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:88
+msgid "Folder with read messages hidden"
+msgstr "Carpeta amb missatges llegits ocults"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:89
+msgid "Folder contains marked messages"
+msgstr "La carpeta conté missatges marcats"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:122
+msgid "Icon Legend"
+msgstr "Text de la Icona"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:140
+msgid ""
+"<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
+"messages and folders:</span>"
+msgstr ""
+"<span weight=\"bold\">Les icones següents s'usen per mostrar l'estat de "
+"missatges i carpetes:</span>"
+
+#: src/gtk/inputdialog.c:189
 #, c-format
 msgid "Input password for %s on %s:"
 msgstr "Contrasenya per %s a %s:"
 
-#: src/gtk/inputdialog.c:155
+#: src/gtk/inputdialog.c:191
 msgid "Input password"
 msgstr "Introduiu contrasenya"
 
-#: src/gtk/logwindow.c:63
+#: src/gtk/inputdialog.c:278
+msgid "Remember this"
+msgstr "Recorda això"
+
+#: src/gtk/logwindow.c:87
 msgid "Protocol log"
 msgstr "Traça del protocol"
 
+#: src/gtk/logwindow.c:384
+msgid "Clear _Log"
+msgstr "Netejar _Log"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:151 src/gtk/pluginwindow.c:156
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"Version: "
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Versió: "
+
 #: src/gtk/pluginwindow.c:154
-msgid "Select Plugin to load"
-msgstr "Seleccionar mòdul a carregar"
+msgid "Error: "
+msgstr "Error: "
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:155
+msgid "Plugin is not functional."
+msgstr "El mòdul no està operatiu"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:186
+msgid "Select the Plugins to load"
+msgstr "Seleccionar els mòduls a carregar"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:201
+#, c-format
+msgid ""
+"The following error occured while loading %s :\n"
+"\n"
+"%s\n"
+msgstr ""
+"Hi ha hagut el següent error mentre es carregava %s :\n"
+"%s\n"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:221 src/gtk/pluginwindow.c:355
+#: src/gtk/pluginwindow.c:287 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:428
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:211
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:525
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:544
+#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:67
 msgid "Plugins"
 msgstr "Mòduls"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:252 src/prefs_common.c:2442
+#: src/gtk/pluginwindow.c:321 src/prefs_summaries.c:211
 msgid "Description"
 msgstr "Descripció"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:276
-msgid "Load Plugin"
-msgstr "Carregar mòdul"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:338
+msgid "More plugins are available from the Claws Mail website."
+msgstr "Hi ha més mòduls disponibles a la pàgina web de Claws Mail."
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:344 src/prefs_themes.c:862
+msgid "Get more..."
+msgstr "Més temes..."
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:354
+msgid "Load Plugin..."
+msgstr "Carregar Mòdul..."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:281
+#: src/gtk/pluginwindow.c:355
 msgid "Unload Plugin"
 msgstr "Descarregar mòdul"
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:470
+#: src/gtk/pluginwindow.c:382
+msgid "Click here to load one or more plugins"
+msgstr "Pulsa aquí per carregar un o més mòduls"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:386
+msgid "Unload the selected plugin"
+msgstr "Descarregar el mòdul seleccionat"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:451
+msgid "Loaded plugins"
+msgstr "Mòduls carregats"
+
+#: src/gtk/prefswindow.c:527
 msgid "Page Index"
 msgstr "Pàgina índex"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:69 src/gtk/progressdialog.c:320
-#: src/prefs_account.c:709 src/prefs_filtering_action.c:359
+#: src/gtk/progressdialog.c:140 src/prefs_account.c:820
+#: src/prefs_filtering_action.c:378 src/prefs_filtering.c:377
+#: src/prefs_filtering.c:1490
 msgid "Account"
 msgstr "Compte"
 
-#. S_COL_MARK
-#: src/gtk/progressdialog.c:70 src/gtk/progressdialog.c:328
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:122 src/prefs_summary_column.c:80
+#: src/gtk/progressdialog.c:148 src/gtk/sslcertwindow.c:136
+#: src/prefs_summary_column.c:80 src/summaryview.c:2415
 msgid "Status"
 msgstr "Estat"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:107
-msgid "Extended symbols"
-msgstr "Símbols extesos"
-
-#: src/gtk/quicksearch.c:208
+#: src/gtk/quicksearch.c:333
 msgid "all messages"
 msgstr "tots els missatges"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:209
+#: src/gtk/quicksearch.c:334
 msgid "messages whose age is greater than #"
 msgstr "missatges amb edat major que "
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:210
+#: src/gtk/quicksearch.c:335
 msgid "messages whose age is less than #"
 msgstr "missatges amb edat menor que "
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:211
+#: src/gtk/quicksearch.c:336
 msgid "messages which contain S in the message body"
 msgstr "missatges que contenen S en el cos del missatge"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:212
+#: src/gtk/quicksearch.c:337
 msgid "messages which contain S in the whole message"
 msgstr "missatges que contenen S en el missatge complert"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:213
+#: src/gtk/quicksearch.c:338
 msgid "messages carbon-copied to S"
 msgstr "missatges amb copia-carbó a S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:214
+#: src/gtk/quicksearch.c:339
 msgid "message is either to: or cc: to S"
 msgstr "missatge amb Per a: o Cc: a S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:215
+#: src/gtk/quicksearch.c:340
 msgid "deleted messages"
 msgstr "missatges esborrats"
 
-#. * how I can filter deleted messages *
-#: src/gtk/quicksearch.c:216
+#: src/gtk/quicksearch.c:341
 msgid "messages which contain S in the Sender field"
 msgstr "missatges que contenen S en el camp remitent"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:217
+#: src/gtk/quicksearch.c:342
 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
 msgstr "cert si executar \"S\" té èxit"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:218
+#: src/gtk/quicksearch.c:343
 msgid "messages originating from user S"
 msgstr "missatges provinents de l'usuari S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:219
+#: src/gtk/quicksearch.c:344
 msgid "forwarded messages"
 msgstr "missatges reenviats"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:220
+#: src/gtk/quicksearch.c:345
 msgid "messages which contain header S"
 msgstr "missatges que contenen la capçalera S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:221
+#: src/gtk/quicksearch.c:346
 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
 msgstr "missatges que contenen S a la capçalera Message-ID"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:222
+#: src/gtk/quicksearch.c:347
 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
 msgstr "missatges que contenen S a la capçalera In-Reply-To"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:223
+#: src/gtk/quicksearch.c:348
+msgid "messages which are marked with color #"
+msgstr "missatges que han estat marcats amb color #"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:349
 msgid "locked messages"
 msgstr "missatges bloquejats"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:224
+#: src/gtk/quicksearch.c:350
 msgid "messages which are in newsgroup S"
 msgstr "missatges que estan en el grup de noticies S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:225
+#: src/gtk/quicksearch.c:351
 msgid "new messages"
 msgstr "missatges nous"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:226
+#: src/gtk/quicksearch.c:352
 msgid "old messages"
 msgstr "missatges antics"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:227
+#: src/gtk/quicksearch.c:353
 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
 msgstr "missatges incomplerts (no descarregats completament)"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:228
+#: src/gtk/quicksearch.c:354
 msgid "messages which have been replied to"
-msgstr "missatges que han estat respostos"
+msgstr "missatges que han estat contestats"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:229
+#: src/gtk/quicksearch.c:355
 msgid "read messages"
 msgstr "missatges llegits"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:230
+#: src/gtk/quicksearch.c:356
 msgid "messages which contain S in subject"
 msgstr "missatges que contenen S a l'assumpte"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:231
+#: src/gtk/quicksearch.c:357
 msgid "messages whose score is equal to #"
-msgstr "mensajes con puntuación igual a "
+msgstr "missatges amb puntuació igual a #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:232
+#: src/gtk/quicksearch.c:358
 msgid "messages whose score is greater than #"
-msgstr "missatges amb puntuació major que "
+msgstr "missatges amb puntuació major que #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:233
+#: src/gtk/quicksearch.c:359
 msgid "messages whose score is lower than #"
-msgstr "missatges amb puntuació menor que "
+msgstr "missatges amb puntuació menor que #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:234
+#: src/gtk/quicksearch.c:360
 msgid "messages whose size is equal to #"
-msgstr "missatges amb tamany igual a "
+msgstr "missatges amb tamany igual a #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:235
+#: src/gtk/quicksearch.c:361
 msgid "messages whose size is greater than #"
-msgstr "missatges amb tamany major que "
+msgstr "missatges amb tamany major que #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:236
+#: src/gtk/quicksearch.c:362
 msgid "messages whose size is smaller than #"
-msgstr "missatges amb tamany menor que "
+msgstr "missatges amb tamany menor que #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:237
+#: src/gtk/quicksearch.c:363
 msgid "messages which have been sent to S"
 msgstr "missatges que han estat enviats a S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:238
+#: src/gtk/quicksearch.c:364
 msgid "marked messages"
 msgstr "missatges marcats"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:239
+#: src/gtk/quicksearch.c:365
 msgid "unread messages"
 msgstr "missatges sense llegir"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:240
+#: src/gtk/quicksearch.c:366
 msgid "messages which contain S in References header"
 msgstr "missatges que contenen S a la capçalera References"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:241
-msgid "messages returning 0 when passed to command"
-msgstr "missatges que retornen 0 al pasar-los a una ordre"
+#: src/gtk/quicksearch.c:367
+#, c-format
+msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
+msgstr "missatges que retornen 0 al pasar-los a l'ordre - %F és un missatge d'arxiu"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:242
+#: src/gtk/quicksearch.c:368
 msgid "messages which contain S in X-Label header"
 msgstr "missatges que contenen S a la capçalera X-Label"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:244
+#: src/gtk/quicksearch.c:370
 msgid "logical AND operator"
 msgstr "operador I lògic"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:245
+#: src/gtk/quicksearch.c:371
 msgid "logical OR operator"
 msgstr "operador O lògic"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:246
+#: src/gtk/quicksearch.c:372
 msgid "logical NOT operator"
 msgstr "operador NO lògic"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:247
+#: src/gtk/quicksearch.c:373
 msgid "case sensitive search"
-msgstr "sensible a majús./minús."
+msgstr "sensible a majs./mins."
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:249
+#: src/gtk/quicksearch.c:375
 msgid "all filtering expressions are allowed"
 msgstr "s'admet qualsevol expressió de filtratge"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:256
-msgid "Extended Search symbols"
-msgstr "Símbols de cerca extesa"
-
-#. S_COL_MIME
-#. initial of sender
-#. S_COL_STATUS
-#. S_COL_MIME
-#: src/gtk/quicksearch.c:297 src/prefs_filtering_action.c:1045
-#: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1651
-#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:454
+#: src/gtk/quicksearch.c:383 src/summary_search.c:397
+msgid "Extended Search"
+msgstr "Recerca ampliada"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:384
+msgid ""
+"Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
+"in order to match and be displayed in the message list.\n"
+"\n"
+"The following symbols can be used:"
+msgstr ""
+"La búsqueda ampliada permet a l'usuari definir criteris de coincidència per "
+"als missatges mostrats a la llista de missatges.\n"
+"\n"
+"Es poden usar els següents símbols:"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:480 src/prefs_compose_writing.c:224
+#: src/prefs_filtering_action.c:1080 src/prefs_matcher.c:159
+#: src/prefs_matcher.c:1878 src/prefs_summary_column.c:82
+#: src/prefs_template.c:190 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:486
 msgid "Subject"
 msgstr "Assumpte"
 
-#. S_COL_SUBJECT
-#. date
-#. S_COL_SUBJECT
-#: src/gtk/quicksearch.c:301 src/prefs_filtering_action.c:1046
-#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1652
-#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:455
+#: src/gtk/quicksearch.c:484 src/prefs_filtering_action.c:1081
+#: src/prefs_matcher.c:160 src/prefs_matcher.c:1879
+#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:487
 msgid "From"
 msgstr "Des de"
 
-#. subject
-#: src/gtk/quicksearch.c:305 src/prefs_filtering_action.c:1047
-#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1653 src/quote_fmt.c:48
+#: src/gtk/quicksearch.c:488 src/prefs_filtering_action.c:1082
+#: src/prefs_matcher.c:160 src/prefs_matcher.c:1880
+#: src/prefs_summary_column.c:84 src/prefs_template.c:187 src/quote_fmt.c:48
+#: src/summaryview.c:488
 msgid "To"
 msgstr "Per a"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:316
+#: src/gtk/quicksearch.c:499
 msgid "Recursive"
 msgstr "Recursiu"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:358
-msgid "Extended Symbols"
-msgstr "Símbols extesos"
+#: src/gtk/quicksearch.c:509
+msgid "Sticky"
+msgstr "Ràpid"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:115 src/gtk/sslcertwindow.c:269
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:322
+#: src/gtk/quicksearch.c:519
+msgid "Type-ahead"
+msgstr "Mentrestant tecleja"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:550 src/gtk/quicksearch.c:643
+msgid " Clear "
+msgstr " Netejar "
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:558
+msgid "Clear the current search"
+msgstr "Inicialitza la cerca actual"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:573 src/summary_search.c:350
+msgid "Edit search criteria"
+msgstr "Editar criteri de búsqueda"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:579 src/gtk/quicksearch.c:641
+msgid " Extended Symbols... "
+msgstr "Símbols Extesos... "
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:587
+msgid "Information about extended symbols"
+msgstr "Informació sobre simbols extesos"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:659
+msgid "Info"
+msgstr "Info"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:661
+msgid "Clear"
+msgstr "Netejar "
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:1086 src/summaryview.c:1132
+#, c-format
+msgid "Searching in %s... \n"
+msgstr "Buscant a  %s... \n"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:129 src/gtk/sslcertwindow.c:282
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:322 src/gtk/sslcertwindow.c:376
 msgid "correct"
 msgstr "correcte"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:120
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:134
 msgid "Owner"
 msgstr "Propietari"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:121
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:135
 msgid "Signer"
 msgstr "Signant"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:128 src/gtk/sslcertwindow.c:149
-#: src/prefs_themes.c:886
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:142 src/gtk/sslcertwindow.c:163
+#: src/prefs_themes.c:879
 msgid "Name: "
 msgstr "Nom: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:135 src/gtk/sslcertwindow.c:156
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:170
 msgid "Organization: "
 msgstr "Organització: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:142 src/gtk/sslcertwindow.c:163
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:156 src/gtk/sslcertwindow.c:177
 msgid "Location: "
 msgstr "Localització: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:170
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:184
 msgid "Fingerprint: "
 msgstr "Empremta digital: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:176
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:190
 msgid "Signature status: "
 msgstr "Estat de la signatura: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:230
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:196
+msgid "Expires on: "
+msgstr "Caduca el:"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:257
 #, c-format
 msgid "SSL certificate for %s"
 msgstr "Certificat SSL per a %s"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:260
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:273
 #, c-format
-msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
-msgstr "El certificat de %s és desconegut. Voleu acceptar-lo?"
+msgid ""
+"Certificate for %s is unknown.\n"
+"Do you want to accept it?"
+msgstr ""
+"Certificat per %s és desconegut.\n"
+"Voleu acceptar-lo?"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:271 src/gtk/sslcertwindow.c:324
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:284 src/gtk/sslcertwindow.c:324
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:378
 #, c-format
 msgid "Signature status: %s"
 msgstr "Estat de la signatura: %s"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:278
-msgid "View certificate"
-msgstr "Mostrar certificat"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:291 src/gtk/sslcertwindow.c:331
+msgid "_View certificate"
+msgstr "_Veure certificat"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:284
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:296
 msgid "Unknown SSL Certificate"
 msgstr "Certificat SSL desconegut"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:284 src/gtk/sslcertwindow.c:336
-msgid "Accept and save"
-msgstr "Acceptar i guardar"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:337
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:390
+msgid "_Cancel connection"
+msgstr "_Cancel·lar connexió"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:284 src/gtk/sslcertwindow.c:336
-msgid "Cancel connection"
-msgstr "Cancel·lar connexió"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:390
+msgid "_Accept and save"
+msgstr "_Acceptar i guardar"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:301
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:313
+#, c-format
+msgid ""
+"Certificate for %s is expired.\n"
+"Do you want to continue?"
+msgstr ""
+"Certificat per %s ha caducat.\n"
+"Voleu continuar?"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:336
+msgid "Expired SSL Certificate"
+msgstr "Certificat SSL caducat"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:337
+msgid "_Accept"
+msgstr "_Acceptar"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:355
 msgid "New certificate:"
 msgstr "Certificat nou:"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:306
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:360
 msgid "Known certificate:"
 msgstr "Certificat conegut:"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:313
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:367
 #, c-format
 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
 msgstr "El certificat de %s ha canviat. Voleu aceptar-lo?"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:331
-msgid "View certificates"
-msgstr "Mostrar certificats"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:385
+msgid "_View certificates"
+msgstr "_Veure certificats"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:336
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:389
 msgid "Changed SSL Certificate"
 msgstr "Certificat SSL canviat"
 
-#: src/headerview.c:168 src/summaryview.c:2273
+#: src/headerview.c:195 src/summaryview.c:2823 src/summaryview.c:2834
 msgid "(No From)"
 msgstr "(Sense remitent)"
 
-#: src/headerview.c:183 src/summaryview.c:2318 src/summaryview.c:2321
+#: src/headerview.c:210 src/summaryview.c:2858 src/summaryview.c:2861
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Sense assumpte)"
 
 #: src/image_viewer.c:284
 msgid "Filename:"
-msgstr "Nomb:"
+msgstr "Nomb d'arxiu:"
 
 #: src/image_viewer.c:291
 msgid "Filesize:"
-msgstr "Tamany:"
+msgstr "Tamany d'arxiu:"
 
 #: src/image_viewer.c:312
 msgid "Load Image"
@@ -3115,222 +4356,292 @@ msgstr "Carregar imatge"
 msgid "Content-Type:"
 msgstr "Content-Type:"
 
-#: src/imap.c:669
+#: src/imap.c:633
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
+"and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Els logins CRAM-MD5 només funcionen si libetpan ha estat compilat amb suport "
+"SASL i el mòdul CRAM-MD5 SASL està instal·lat."
+
+#: src/imap.c:640
+#, c-format
+msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
+msgstr "Ha fallat la connexió amb %s: login refusat.%s"
+
+#: src/imap.c:644
+#, c-format
+msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
+msgstr "Ha fallat la connexió a %s: login %s refusat.\n"
+
+#: src/imap.c:661
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s failed"
 msgstr "Connexió amb %s fallida"
 
-#: src/imap.c:674
+#: src/imap.c:666 src/imap.c:669
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "La connexió IMAP4 amb %s s'ha desconnectat. Reconnectant...\n"
 
-#: src/imap.c:712
-msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
-msgstr "creant connexió IMAP4 encapsulada\n"
+#: src/imap.c:718 src/imap.c:2396 src/imap.c:2894 src/imap.c:2979
+#: src/imap.c:3313 src/imap.c:4071
+msgid "Claws Mail needs network access in order to access the IMAP server."
+msgstr "Claws Mail necessita accés a xarxa per accedir al servidor IMAP."
+
+#: src/imap.c:790 src/inc.c:770 src/news.c:295 src/send_message.c:299
+msgid "Insecure connection"
+msgstr "Connexió no segura"
+
+#: src/imap.c:791 src/inc.c:771 src/news.c:296 src/send_message.c:300
+msgid ""
+"This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
+"available in this build of Claws Mail. \n"
+"\n"
+"Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
+"not be secure."
+msgstr ""
+"Aquesta connexió s'ha configurat per ser segura usant SSL, però SSL no està "
+"disponible en aquesta compilació de Claws Mail.\n"
+"\n"
+"Voleu seguir connectant-vos a aquest servidor? La comunicació pot no ser "
+"segura."
+
+#: src/imap.c:797 src/inc.c:777 src/news.c:302 src/send_message.c:306
+msgid "Con_tinue connecting"
+msgstr "Con_tinuar connectant"
+
+#: src/imap.c:807
+#, c-format
+msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
+msgstr "Connectant al servidor IMAP4: %s ..."
+
+#: src/imap.c:845
+#, c-format
+msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
+msgstr "No s'ha pogut connectar al servidor IMAP4: %s:%d"
 
-#: src/imap.c:725
+#: src/imap.c:848
 #, c-format
-msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "creant connexió IMAP4 amb %s:%d ...\n"
+msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
+msgstr "No s'ha pogut connectar al servidor IMAP4: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:764
+#: src/imap.c:877 src/imap.c:2702
 msgid "Can't start TLS session.\n"
 msgstr "No s'ha pogut iniciar la sessió TLS.\n"
 
-#: src/imap.c:1098
+#: src/imap.c:914
 #, c-format
-msgid "can't set deleted flags: %d\n"
-msgstr "no s'han pogut establir els flags esborrats: %d\n"
+msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
+msgstr "Connectant al servidor IMAP4 %s...\n"
 
-#: src/imap.c:1112 src/imap.c:1152
-msgid "can't expunge\n"
-msgstr "no s'ha pogut purgar\n"
+#: src/imap.c:925 src/imap.c:928
+#, c-format
+msgid "Couldn't login to IMAP server %s."
+msgstr "No s'ha pogut realitzar el login al IMAP %s."
+
+#: src/imap.c:1101
+msgid "Adding messages..."
+msgstr "Afegint missatges..."
+
+#: src/imap.c:1253 src/mh.c:500
+msgid "Copying messages..."
+msgstr "Copiant missatges..."
 
-#: src/imap.c:1146
-msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
-msgstr "no s'han pogut establir els flags esborrados: 1:*\n"
+#: src/imap.c:1429
+msgid "can't set deleted flags\n"
+msgstr "no s'han pogut establir els flags esborrats\n"
 
-#: src/imap.c:1188
-msgid "can't close folder\n"
-msgstr "no s'ha pogut tancar la carpeta\n"
+#: src/imap.c:1435 src/imap.c:3822
+msgid "can't expunge\n"
+msgstr "no s'ha pogut ampliar\n"
 
-#: src/imap.c:1240
+#: src/imap.c:1762
 #, c-format
-msgid "root folder %s does not exist\n"
-msgstr "la carpeta arrel %s no existeix\n"
+msgid "Looking for unsubscribed folders in %s..."
+msgstr "Buscant carpetes no subscrites a %s..."
 
-#: src/imap.c:1420 src/imap.c:1428
-msgid "error occurred while getting LIST.\n"
-msgstr "S'ha produït un error obtenint LIST.\n"
+#: src/imap.c:1765
+msgid "Looking for subfolders of %s..."
+msgstr "Buscant subcarpetes de %s..."
 
-#: src/imap.c:1657
+#: src/imap.c:2001
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "no s'ha pogut crear la bústia: LIST ha fallat\n"
 
-#: src/imap.c:1679
+#: src/imap.c:2017
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "no s'ha pogut crear la bústia\n"
 
-#: src/imap.c:1722
+#: src/imap.c:2104
 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
-msgstr ""
-"El nou nom de la carpeta no ha de contenir el separador de l'espai de noms"
+msgstr "El nou nom de la carpeta no ha de contenir el separador de l'espai de noms"
 
-#: src/imap.c:1754
+#: src/imap.c:2135
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut Reanomenar la bústia: %s a %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut reanomenar la bústia: %s a %s\n"
 
-#: src/imap.c:1816
+#: src/imap.c:2227
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "no s'ha pogut esborrar la bústia\n"
 
-# FIXME: s/envoltorio/.../
-#: src/imap.c:1854
-msgid "can't get envelope\n"
-msgstr "no s'ha pogut obtenir l'envoltori\n"
-
-#: src/imap.c:1862
-msgid "error occurred while getting envelope.\n"
-msgstr "S'ha produït un error obtenint l'envoltori.\n"
-
-#: src/imap.c:1884
-#, c-format
-msgid "can't parse envelope: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut interpretar l'envoltori: %s\n"
-
-#: src/imap.c:1942
-#, c-format
-msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
-msgstr "No s'ha pogut establir la sessió IMAP4 amb: %s\n"
-
-#: src/imap.c:1964
-#, c-format
-msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
-msgstr "No s'ha pogut connectar al servidor IMAP4: %s:%d\n"
-
-#: src/imap.c:1971
-#, c-format
-msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
-msgstr "No s'ha pogut establir la sessió IMAP4 amb: %s:%d\n"
-
-#: src/imap.c:2061
-msgid "can't get namespace\n"
-msgstr "no s'ha pogut obtenir l'espai de noms\n"
+#: src/imap.c:2473
+msgid "LIST failed\n"
+msgstr "LIST fallida\n"
 
-#: src/imap.c:2495
+#: src/imap.c:2590
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "No s'ha pogut seleccionar la carpeta: %s\n"
 
-#: src/imap.c:2635
-msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
-msgstr "La autentificació IMAP4 ha fallat.\n"
-
-# FIXME
-#: src/imap.c:2652
-msgid "IMAP4 login failed.\n"
-msgstr "Ha fallat el login IMAP4.\n"
-
-#: src/imap.c:2972
-#, c-format
-msgid "can't append %s to %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut afegir %s a %s\n"
-
-#: src/imap.c:3021
-#, c-format
-msgid "can't append message to %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut afegir el missatge a %s\n"
+#: src/imap.c:2699
+msgid "Server requires TLS to log in.\n"
+msgstr "El servidor requereix TLS per accedir-hi.\n"
 
-#: src/imap.c:3103
-#, c-format
-msgid "can't copy %s to %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut copiar %s a %s\n"
+#: src/imap.c:2708
+msgid "Can't refresh capabilities.\n"
+msgstr "No es poden refrescar les capacitats.\n"
 
-#: src/imap.c:3153
+#: src/imap.c:2713
 #, c-format
-msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
-msgstr "error durant l'ordre IMAP: STORE %s %s\n"
+msgid ""
+"Connection to %s failed: server requires TLS, but Claws Mail has been "
+"compiled without OpenSSL support.\n"
+msgstr ""
+"La connexió a %s ha fallat: el servidor reqauerexi TLS, però Claws Mail ha "
+"estat compilat sense suport OpenSSL.\n"
 
-#: src/imap.c:3170
-msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
-msgstr "error durant l'ordre IMAP: EXPUNGE\n"
+#: src/imap.c:2721
+msgid "Server logins are disabled.\n"
+msgstr "Els accessos al servidors estan deshabilitats.\n"
 
-#: src/imap.c:3183
-msgid "error while imap command: CLOSE\n"
-msgstr "error durant l'ordre IMAP: CLOSE\n"
+#: src/imap.c:2899
+msgid "Fetching message..."
+msgstr "Rebent missatge..."
 
-#: src/imap.c:3423
+#: src/imap.c:3066
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
 msgstr "iconv no pot convertir UTF-7 a %s\n"
 
-#: src/imap.c:3453
+#: src/imap.c:3096
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
 msgstr "iconv no pot convertir %s a UTF-7\n"
 
-#: src/imap.c:3497
+#: src/imap.c:3140
 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
 msgstr "iconv no pot convertir UTF-8 a UTF-7\n"
 
-#: src/imap_gtk.c:53 src/mh_gtk.c:50
+#: src/imap.c:3807
+#, c-format
+msgid "can't set deleted flags: %d\n"
+msgstr "no s'han pogut establir els flags esborrats: %d\n"
+
+#: src/imap.c:4532
+msgid ""
+"You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Claws "
+"Mail has been built without IMAP support; your IMAP account(s) are "
+"disabled.\n"
+"\n"
+"You probably need to install libetpan and recompile Claws Mail."
+msgstr ""
+"Teniu un o més comptes IMAP definit(s). Tot i això, aquesta versió de Claws "
+"Mail ha estat compilada sense suport IMAP; els compte(s) seran deshabili-"
+"tades.\n"
+"\n"
+"Probablement necessiteu instal·lar libetpan i recompilar Claws Mail."
+
+#: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:50
 msgid "/Create _new folder..."
 msgstr "/Crear _nova carpeta..."
 
-#: src/imap_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:51
+#: src/imap_gtk.c:59 src/mh_gtk.c:52
 msgid "/_Rename folder..."
 msgstr "/_Reanomenar carpeta..."
 
-#: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:52
+#: src/imap_gtk.c:60 src/mh_gtk.c:53
 msgid "/M_ove folder..."
 msgstr "/M_oure carpeta..."
 
-#: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:53
-msgid "/_Delete folder"
-msgstr "/Es_borrar carpeta"
+#: src/imap_gtk.c:61 src/mh_gtk.c:54
+msgid "/Cop_y folder..."
+msgstr "/Cop_iar carpeta..."
 
-#: src/imap_gtk.c:58
+#: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:56
+msgid "/_Delete folder..."
+msgstr "/Es_borrar carpeta..."
+
+#: src/imap_gtk.c:65
+msgid "/_Synchronise"
+msgstr "/_Sincronitzar"
+
+#: src/imap_gtk.c:66 src/news_gtk.c:56
 msgid "/Down_load messages"
 msgstr "/Descarregar missatges"
 
-#: src/imap_gtk.c:60 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:55
+#: src/imap_gtk.c:68
+msgid "/S_ubscriptions"
+msgstr "S_ubscripcions"
+
+#: src/imap_gtk.c:69
+msgid "/Subscriptions/Show only subscribed _folders"
+msgstr "Subscripcions/Mostrar només _carpetes subscrites"
+
+#: src/imap_gtk.c:71
+msgid "/Subscriptions/---"
+msgstr "/Subscripcions/---"
+
+#: src/imap_gtk.c:72
+msgid "/Subscriptions/_Subscribe..."
+msgstr "/Subscripcions/_Subscriure's..."
+
+#: src/imap_gtk.c:73
+msgid "/Subscriptions/_Unsubscribe..."
+msgstr "Subscripcions/Des_ubscriure's..."
+
+#: src/imap_gtk.c:76 src/mh_gtk.c:58 src/news_gtk.c:58
 msgid "/_Check for new messages"
 msgstr "/_Comprovar si hi ha missatges nous"
 
-#: src/imap_gtk.c:61 src/mh_gtk.c:56
+#: src/imap_gtk.c:77 src/mh_gtk.c:59
+msgid "/C_heck for new folders"
+msgstr "/_Comprovar per noves carpetes"
+
+#: src/imap_gtk.c:78 src/mh_gtk.c:60
 msgid "/R_ebuild folder tree"
 msgstr "/R_econstruïr l'arbre de carpetes"
 
-#: src/imap_gtk.c:63
-msgid "/IMAP4 _account settings"
-msgstr "/Configuració del compt_e IMAP4"
-
-#: src/imap_gtk.c:64
-msgid "/Remove _IMAP4 account"
-msgstr "/Eliminar compte _IMAP4"
-
-#: src/imap_gtk.c:127
+#: src/imap_gtk.c:155
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
-"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
-" append `/' at the end of the name)"
+"(if you want to create a folder to store subfolders\n"
+"and no mails, append '/' at the end of the name)"
 msgstr ""
 "Introduiu el nom de la nova carpeta:\n"
-"(si voleu crear una carpeta per emmagatzemar subcarpetes,\n"
-" afegiu `/' al final del nom)"
+"(si voleu crear una carpeta per emmagatzemar subcarpetes\n"
+"i no mails, afegiu `/' al final del nom)"
 
-#: src/imap_gtk.c:176 src/mh_gtk.c:217
+#: src/imap_gtk.c:213 src/mh_gtk.c:231
 #, c-format
-msgid "Input new name for `%s':"
-msgstr "Introdueixi el nou nom per a `%s':"
+msgid "Input new name for '%s':"
+msgstr "Introdueixi el nou nom per a '%s':"
 
-#: src/imap_gtk.c:178 src/mh_gtk.c:219
+#: src/imap_gtk.c:215 src/mh_gtk.c:233
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Reanomenar carpeta"
 
-#: src/imap_gtk.c:205 src/mh_gtk.c:244
+#: src/imap_gtk.c:229
+#, c-format
+msgid "`%c' can't be included in folder name."
+msgstr "`%c' no s'ha pogut incloure al nom de la carpeta."
+
+#: src/imap_gtk.c:246 src/mh_gtk.c:258
 msgid ""
 "The folder could not be renamed.\n"
 "The new folder name is not allowed."
@@ -3338,99 +4649,149 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut reanomenar la carpeta.\n"
 "El nou nom no està permès."
 
-#: src/imap_gtk.c:266
-#, c-format
-msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
-msgstr "Esborrar realment el compte IMAP `%s'?"
-
-#: src/imap_gtk.c:267
-msgid "Delete IMAP4 account"
-msgstr "Esborrar compte IMAP4"
-
-#: src/imap_gtk.c:312 src/mh_gtk.c:167
+#: src/imap_gtk.c:298 src/mh_gtk.c:179
 #, c-format
 msgid ""
-"All folders and messages under `%s' will be deleted.\n"
+"All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
+"will not be possible.\n"
+"\n"
 "Do you really want to delete?"
 msgstr ""
-"S'esborraran totes les carpetes i missatges sota `%s'.\n"
-"Voleu realment eliminar-los?"
+"S'esborraran totes les carpetes i missatges que penjen de '%s'. Recuperar-"
+"los serà impossible.\n"
+"\n"
+"Voleu eliminar-los definitivament?"
 
-#: src/imap_gtk.c:314 src/mh_gtk.c:169
-msgid "Delete folder"
-msgstr "Esborrar carpeta"
+#: src/imap_gtk.c:320 src/mh_gtk.c:201 src/news_gtk.c:241
+#, c-format
+msgid "Can't remove the folder '%s'."
+msgstr "No es pot eliminar la carpeta '%s'."
 
-#: src/imap_gtk.c:332 src/mh_gtk.c:187
+#: src/imap_gtk.c:380 src/news_gtk.c:302
 #, c-format
-msgid "Can't remove the folder `%s'."
-msgstr "No es pot eliminar la carpeta `%s'."
+msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
+msgstr "S'ha produït algun error al descarregar els missatges a `%s'."
+
+#: src/imap_gtk.c:432
+msgid "Do you want to search for unsubscribed subfolders of '%s'?"
+msgstr "Voleu realment buscar carpetes no subscrites de '%s'?"
+
+#: src/imap_gtk.c:435
+msgid "Search recursively"
+msgstr "Cercar recursivament"
 
-#: src/imap_gtk.c:376 src/news_gtk.c:308
-msgid "Offline"
-msgstr "Desconnectat"
+#: src/imap_gtk.c:440 src/imap_gtk.c:483
+msgid "Subscriptions"
+msgstr "Subscripcions"
 
-#: src/imap_gtk.c:377 src/news_gtk.c:309
-msgid "You are offline. Go online?"
-msgstr "Està desconnectat. Connectar?"
+#: src/imap_gtk.c:441
+msgid "+_Search"
+msgstr "+_Cercar"
 
-#: src/imap_gtk.c:394 src/news_gtk.c:326
+#: src/imap_gtk.c:450
 #, c-format
-msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
-msgstr "S'ha produït algun error al descarregar els missatges a `%s'."
+msgid "Choose a subfolder of %s to subscribe to: "
+msgstr "Escolliu una subcarpeta de %s per subscriure a: "
+
+#: src/imap_gtk.c:452
+msgid "Subscribe"
+msgstr "Subscriure's"
+
+#: src/imap_gtk.c:454 src/imap_gtk.c:456
+msgid "All of them"
+msgstr "Tots"
+
+#: src/imap_gtk.c:468
+msgid "This folder is already subscribed and has no unsubscribed subfolders."
+msgstr "Aquesta carpeta ja està subscrita i no te subcarpetes no subscrites."
+
+#: src/imap_gtk.c:475
+msgid "Do you want to %s the '%s' folder?"
+msgstr "Voleu %s la carpeta '%s'?"
+
+#: src/imap_gtk.c:476
+msgid "subscribe"
+msgstr "Subscriure's"
+
+#: src/imap_gtk.c:476
+msgid "unsubscribe"
+msgstr "desubscriure's"
+
+#: src/imap_gtk.c:478
+msgid "Apply to subfolders"
+msgstr "Aplicar a les subcarpetes"
 
-#: src/import.c:142
-msgid "Import"
-msgstr "Importar"
+#: src/imap_gtk.c:484
+msgid "+_Subscribe"
+msgstr "+_Subscriure's"
 
-#: src/import.c:161
-msgid "Specify target mbox file and destination folder."
-msgstr "Especifiquei arxiu mbox i carpeta de destinació."
+#: src/imap_gtk.c:484
+msgid "+_Unsubscribe"
+msgstr "+_Des_ubscriure's"
 
-#: src/import.c:171
-msgid "Importing file:"
-msgstr "Important arxiu:"
+#: src/import.c:120 src/import.c:215
+msgid "Import mbox file"
+msgstr "Importar arxiu mbox"
 
-#: src/import.c:176
-msgid "Destination dir:"
-msgstr "Directori destinació:"
+#: src/import.c:139
+msgid "Locate the mbox file and specify the destination folder."
+msgstr "Situeu l'arxiu mbox i especifiqueu la carpeta de destinació."
 
-#: src/import.c:236
+#: src/import.c:156
+msgid "Destination folder:"
+msgstr "Carpeta destinació:"
+
+#: src/import.c:210
+msgid "Source mbox filename can't be left empty."
+msgstr "El nom de l'arxiu de la bústia local no es pot deixar buit."
+
+#: src/import.c:215
+msgid ""
+"Destination folder is not set.\n"
+"Import mbox file to the inbox folder?"
+msgstr "Importar l'arxiu mbox al directori d'entrada?"
+
+#: src/import.c:237
+msgid "Can't find the destination folder."
+msgstr "No es pot trobar la carpeta de destinació."
+
+#: src/import.c:261
 msgid "Select importing file"
 msgstr "Seleccionar arxiu a importar"
 
-#: src/importldif.c:189
+#: src/importldif.c:190
 msgid "Please specify address book name and file to import."
 msgstr "Especifiqueu el nom de l'agenda i l'arxiu a importar."
 
-#: src/importldif.c:192
+#: src/importldif.c:193
 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
 msgstr "Seleccioneu i renombreu els camps LDIF a importar."
 
-#: src/importldif.c:195
+#: src/importldif.c:196
 msgid "File imported."
 msgstr "Arxiu importat."
 
-#: src/importldif.c:450 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
+#: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
 msgid "Please select a file."
 msgstr "Seleccioneu un arxiu."
 
-#: src/importldif.c:456 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
+#: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
 msgid "Address book name must be supplied."
 msgstr "Heu de proporcionar un nom d'agenda d'adreces."
 
-#: src/importldif.c:471
+#: src/importldif.c:472
 msgid "Error reading LDIF fields."
 msgstr "Error llegint els camps LDIF."
 
-#: src/importldif.c:494
+#: src/importldif.c:495
 msgid "LDIF file imported successfully."
 msgstr "Arxiu LDIF importat amb èxit."
 
-#: src/importldif.c:606
+#: src/importldif.c:574
 msgid "Select LDIF File"
 msgstr "Seleccionar arxiu LDIF"
 
-#: src/importldif.c:703
+#: src/importldif.c:662
 msgid ""
 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
 "file data."
@@ -3438,52 +4799,51 @@ msgstr ""
 "Especifiqueu el nom per a l'agenda que serà creada a partir de les dades de "
 "l'arxiu LDIF."
 
-#: src/importldif.c:709
+#: src/importldif.c:668
 msgid "File Name"
 msgstr "Nom de l'arxiu"
 
-#: src/importldif.c:720
+#: src/importldif.c:679
 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
 msgstr "L'especificació completa de l'arxiu LDIF a importar."
 
-#: src/importldif.c:729
+#: src/importldif.c:688
 msgid "Select the LDIF file to import."
 msgstr "Seleccioneu l'arxiu LDIF a importar."
 
-#: src/importldif.c:766
+#: src/importldif.c:725
 msgid "R"
 msgstr "R"
 
-#. S_COL_MARK
-#: src/importldif.c:767 src/summaryview.c:452
+#: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:484
 msgid "S"
 msgstr "E"
 
-#: src/importldif.c:768
+#: src/importldif.c:727
 msgid "LDIF Field Name"
 msgstr "Nom del camp LDIF"
 
-#: src/importldif.c:769
+#: src/importldif.c:728
 msgid "Attribute Name"
 msgstr "Nom de l'atributo"
 
-#: src/importldif.c:824
+#: src/importldif.c:783
 msgid "LDIF Field"
 msgstr "Camp LDIF"
 
-#: src/importldif.c:836
+#: src/importldif.c:795
 msgid "Attribute"
 msgstr "Atribut"
 
-#: src/importldif.c:847
+#: src/importldif.c:806
 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
 msgstr "El camp LDIF pot reanomenar-se al nom de l'atribut d'usuari."
 
-#: src/importldif.c:852
+#: src/importldif.c:811
 msgid "???"
 msgstr "???"
 
-#: src/importldif.c:870
+#: src/importldif.c:829
 msgid ""
 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
@@ -3501,208 +4861,192 @@ msgstr ""
 "la llista. Doble click a qualsevol part de la fila i també serà seleccionat "
 "el camp per importar."
 
-#: src/importldif.c:882
+#: src/importldif.c:841
 msgid "Select for Import"
 msgstr "Seleccionar per importar"
 
-#: src/importldif.c:888
+#: src/importldif.c:847
 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
 msgstr "Seleccionar el camp LDIF per a importar-lo a l'agenda."
 
-#: src/importldif.c:891
+#: src/importldif.c:850
 msgid " Modify "
 msgstr " Modificar "
 
-#: src/importldif.c:897
+#: src/importldif.c:856
 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
 msgstr ""
 "Aquest botó actualitzarà la llista superior amb les dades proporcionades."
 
-#: src/importldif.c:970
+#: src/importldif.c:929
 msgid "Records Imported :"
 msgstr "Registres importats :"
 
-#: src/importldif.c:1001
+#: src/importldif.c:960
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
 msgstr "Importar arxiu LDIF a l'agenda"
 
-#. Button panel
-#: src/importldif.c:1034
-msgid "Prev"
-msgstr "Anterior"
-
-#: src/importldif.c:1035 src/toolbar.c:385 src/toolbar.c:477
-msgid "Next"
-msgstr "Següent"
-
-#: src/importmutt.c:143
+#: src/importmutt.c:144
 msgid "Error importing MUTT file."
 msgstr "Error important l'arxiu de MUTT."
 
-#: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:330 src/importpine.c:171
-#: src/importpine.c:331
-msgid "Please select a file to import."
-msgstr "Seleccioneu l'arxiu a importar."
-
-#: src/importmutt.c:185
+#: src/importmutt.c:159
 msgid "Select MUTT File"
 msgstr "Seleccioneu l'arxiu MUTT"
 
-#: src/importmutt.c:242
+#: src/importmutt.c:206
 msgid "Import MUTT file into Address Book"
 msgstr "Importar arxiu MUTT a l'agenda"
 
-#: src/importpine.c:143
+#: src/importmutt.c:291 src/importpine.c:292
+msgid "Please select a file to import."
+msgstr "Seleccioneu l'arxiu a importar."
+
+#: src/importpine.c:144
 msgid "Error importing Pine file."
 msgstr "Error important l'arxiu de Pine."
 
-#: src/importpine.c:185
+#: src/importpine.c:159
 msgid "Select Pine File"
 msgstr "Seleccionar arxiu Pine"
 
-#: src/importpine.c:242
+#: src/importpine.c:206
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "Importar arxiu Pine a l'agenda"
 
-#: src/inc.c:379
+#: src/inc.c:173 src/inc.c:278 src/inc.c:304
+msgid "Claws Mail needs network access in order to get mails."
+msgstr "Claws Mail necessita xarxa per descarregar els correus."
+
+#: src/inc.c:384
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "Obtenint nous missatges"
 
-#: src/inc.c:426
+#: src/inc.c:443
 msgid "Standby"
 msgstr "En espera"
 
-#: src/inc.c:555 src/inc.c:605
+#: src/inc.c:572 src/inc.c:622
 msgid "Cancelled"
-msgstr "Cancel·lat"
+msgstr "Cancellat"
 
-#: src/inc.c:566
+#: src/inc.c:583
 msgid "Retrieving"
 msgstr "Recuperant"
 
-#: src/inc.c:575
+#: src/inc.c:592
 #, c-format
 msgid "Done (%d message (%s) received)"
 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
 msgstr[0] "Fet (%d missatge (%s) rebut)"
 msgstr[1] "Fet (%d missatge(s) (%s) rebut(s))"
 
-#: src/inc.c:581
+#: src/inc.c:598
 msgid "Done (no new messages)"
 msgstr "Fet (no hi ha missatges nous)"
 
-#: src/inc.c:586
+#: src/inc.c:603
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Connexió fallida"
 
-#: src/inc.c:589
+#: src/inc.c:606
 msgid "Auth failed"
-msgstr "Authorización fallida"
+msgstr "Authorizació fallida"
 
-#. S_COL_SCORE
-#: src/inc.c:592 src/prefs_summary_column.c:88
+#: src/inc.c:609 src/prefs_summary_column.c:89 src/summaryview.c:2411
 msgid "Locked"
 msgstr "Bloquejat"
 
-#: src/inc.c:602 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:245
+#: src/inc.c:619 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:341
 msgid "Timeout"
 msgstr "Temps límit"
 
-#: src/inc.c:683
+#: src/inc.c:712
 #, c-format
 msgid "Finished (%d new message)"
 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
 msgstr[0] "Finalitzat (%d missatge nou)"
 msgstr[1] "Finalitzat (%d missatge(s) nou(s))"
 
-#: src/inc.c:687
+#: src/inc.c:716
 msgid "Finished (no new messages)"
 msgstr "Finalitzat (no hi ha missatges nous)"
 
-#: src/inc.c:696
-msgid "Some errors occurred while getting mail."
-msgstr "S'han produït alguns error obtenint el correu."
-
-#: src/inc.c:737
+#: src/inc.c:754
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s: Recuperant nous missatges"
 
-#: src/inc.c:756
+#: src/inc.c:786
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
 msgstr "Conectant al servidor POP3: %s..."
 
-#: src/inc.c:766
-#, c-format
-msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
-msgstr "No s'ha pogut connectar amb el servidor POP3: %s:%d\n"
-
-#: src/inc.c:773
+#: src/inc.c:803
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "No s'ha pogut connectar amb el servidor POP3: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:854 src/send_message.c:382
+#: src/inc.c:807
+#, c-format
+msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
+msgstr "No s'ha pogut connectar amb el servidor POP3: %s:%d\n"
+
+#: src/inc.c:887 src/send_message.c:472
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "Autentificant..."
 
-#: src/inc.c:855
+#: src/inc.c:889
 #, c-format
 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
 msgstr "Obtenint missatges de %s (%s) ..."
 
-#: src/inc.c:861
+#: src/inc.c:895
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "Obtenint el número de nous missatges (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:865
+#: src/inc.c:899
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "Obtenint el número de nous missatges (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:869
+#: src/inc.c:903
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "Obtenint el número de nous missatges (UIDL)..."
 
-#: src/inc.c:873
+#: src/inc.c:907
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "Obtenint el tamany dels nous missatges (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:883
-#, c-format
-msgid "Deleting message %d"
-msgstr "Esborrant missatge %d"
-
-#: src/inc.c:890 src/send_message.c:400
+#: src/inc.c:914 src/send_message.c:490
 msgid "Quitting"
 msgstr "Sortint"
 
-#: src/inc.c:915
+#: src/inc.c:939
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "Recuperant missatge (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:934
+#: src/inc.c:958
 #, c-format
 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
 msgstr[0] "Recuperant (%d missatge (%s) rebut)"
 msgstr[1] "Recuperant (%d missatge(s) (%s) rebut(s))"
 
-#: src/inc.c:1090
+#: src/inc.c:1114
 msgid "Connection failed."
-msgstr "La connexió ha fallat."
+msgstr "Connexió fallida."
 
-#: src/inc.c:1093
+#: src/inc.c:1118
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d failed."
-msgstr "Ha fallat la connexió amb %s:%d."
+msgstr "Connexió amb %s:%d fallida."
 
-#: src/inc.c:1098
+#: src/inc.c:1123
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr "S'ha produït un error mentre es processava el correu."
 
-#: src/inc.c:1103
+#: src/inc.c:1129
 #, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while processing mail:\n"
@@ -3711,38 +5055,37 @@ msgstr ""
 "S'ha produït un error mentre es processava el correu:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1109
+#: src/inc.c:1135
 msgid "No disk space left."
 msgstr "No hi ha espai liure en disc."
 
-#: src/inc.c:1114
+#: src/inc.c:1140
 msgid "Can't write file."
 msgstr "No es pot escriure l'arxiu."
 
-#: src/inc.c:1119
+#: src/inc.c:1145
 msgid "Socket error."
 msgstr "Error de socket."
 
-#: src/inc.c:1122
+#: src/inc.c:1148
 #, c-format
 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
 msgstr "Error de socket connectant amb %s:%d."
 
-#. consider EOF right after QUIT successful
-#: src/inc.c:1127 src/send_message.c:314 src/send_message.c:525
+#: src/inc.c:1153 src/send_message.c:400 src/send_message.c:637
 msgid "Connection closed by the remote host."
 msgstr "Connexió tancada per la màquina remota."
 
-#: src/inc.c:1130
+#: src/inc.c:1156
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
 msgstr "Connexió amb %s:%d tancada per la màquina remota."
 
-#: src/inc.c:1135
+#: src/inc.c:1161
 msgid "Mailbox is locked."
 msgstr "La bústia està bloquejada."
 
-#: src/inc.c:1139
+#: src/inc.c:1165
 #, c-format
 msgid ""
 "Mailbox is locked:\n"
@@ -3751,59 +5094,158 @@ msgstr ""
 "La bústia està bloquejada:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1145 src/send_message.c:510
+#: src/inc.c:1171 src/send_message.c:622
 msgid "Authentication failed."
 msgstr "Autentificació fallida."
 
-#: src/inc.c:1150 src/send_message.c:513
+#: src/inc.c:1177 src/send_message.c:625
 #, c-format
 msgid ""
 "Authentication failed:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Lautentificació ha fallat:\n"
+"L'autentificació ha fallat:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1155 src/send_message.c:529
+#: src/inc.c:1182 src/send_message.c:641
 msgid "Session timed out."
 msgstr "Excedit el temps límit de la sessió."
 
-#: src/inc.c:1158
+#: src/inc.c:1185
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d timed out."
 msgstr "La connexió amb %s:%d ha excedit el límit de temps."
 
-#: src/inc.c:1193
+#: src/inc.c:1223
 msgid "Incorporation cancelled\n"
 msgstr "Incorporació cancel·lada\n"
 
-#: src/ldif.c:838
+#: src/inc.c:1460
+#, c-format
+msgid "%s%sYou're working offline. Override for %d minutes?"
+msgstr "%s%sEsteu treballant sense connexió. Ignorar durant %d minuts?"
+
+#: src/inc.c:1467
+msgid "On_ly once"
+msgstr "Només _una vegada"
+
+#: src/ldif.c:775
 msgid "Nick Name"
 msgstr "Motiu (nick)"
 
-#: src/main.c:158
+#: src/main.c:175
 #, c-format
 msgid ""
-"File `%s' already exists.\n"
+"File '%s' already exists.\n"
 "Can't create folder."
 msgstr ""
-"L'arxiu `%s' ja existeix.\n"
+"L'arxiu '%s' ja existeix.\n"
 "No s'ha pogut crear la carpeta."
 
-#: src/main.c:272
+#: src/main.c:271
+#, c-format
+msgid ""
+"Configuration for %s (or previous) found.\n"
+"Do you want to migrate this configuration?"
+msgstr ""
+"Trobada configuració per %s (o previa).\n"
+"Voleu migrar aquesta configuració?"
+
+#: src/main.c:279
+msgid "Keep old configuration"
+msgstr "Mantenir configuració anterior"
+
+#: src/main.c:282
+msgid ""
+"Keeping a backup will allow you to go back to an older version, but may take "
+"a while if you have cached IMAP or News data, and will take some extra room "
+"on your disk."
+msgstr ""
+"Mantenir una copia de seguretat us permetrà tornar a la versió anterior, però "
+"pot trigar una mica si teniu dades de notícies o IMAP en memòria cau, i "
+"ocuparà espai addicional al vostre disc."
+
+#: src/main.c:291
+msgid "Migration of configuration"
+msgstr "Migració de configuració"
+
+#: src/main.c:302
+msgid "Copying configuration... This may take a while..."
+msgstr "Copiant configuració... Trigarà una estona..."
+
+#: src/main.c:311
+msgid "Migration failed!"
+msgstr "Migració fallida!"
+
+#: src/main.c:320
+msgid "Migrating configuration..."
+msgstr "Migrant la configuració..."
+
+#: src/main.c:619
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "g_thread no està soportat per glib.\n"
 
-#: src/main.c:594
+#: src/main.c:625
+msgid ""
+"Claws Mail has been compiled with a more recent GTK+ library than is "
+"currently available. This will cause crashes. You need to upgrade GTK+ or "
+"recompile Claws Mail."
+msgstr ""
+"Claws Mail ha estat compilat amb una llibreria GTK+ més recent de la "
+"disponible actualment. Això causarà un error. Necessiteu actualitzar GTK+ "
+"orecompilar Claws Mail."
+
+#: src/main.c:634
+msgid ""
+"Claws Mail has been compiled with an older GTK+ library than is currently "
+"available. This will cause crashes. You need to recompile Claws Mail."
+msgstr ""
+"Claws Mail ha estat compilat amb una llibreria GTK+ més antiga de la "
+"disponible actualment. Això causarà un error. Necessiteu recompilar Claws "
+"Mail."
+
+#: src/main.c:887
+msgid ""
+"Some plugin(s) failed to load. Check the Plugins configuration for more "
+"information."
+msgstr ""
+"Alguns mòduls no s'han pogut carregar.Comprova la configuració dels mòduls "
+"per més informació."
+
+#: src/main.c:899
+msgid ""
+"Claws Mail has detected a configured mailbox, but is it incomplete. It is "
+"possibly due to a failing IMAP account. Use \"Rebuild folder tree\" on the "
+"mailbox's folder to try to fix it."
+msgstr ""
+"Claws Mail ha detectat una bústia configurada, però es incompleta. Pot ser "
+"degut a un compte IMAP que estigui fallant. Useu \"Reconstruïr l'arbre de "
+"carpetes\" a la carpeta de la bústia per intentar arreglar-ho."
+
+#: src/main.c:905
+msgid ""
+"Claws Mail has detected a configured mailbox, but could not load it. It is "
+"probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the "
+"plugin and try again."
+msgstr ""
+"Claws Mail ha detectat una bústia configurada, però no la ha pogut carregar. "
+"És probable que estigui soportat per un mòdul extern desactualitzat. Si us "
+"plau reinstal·leu el mòdul i intenteu-ho una altra vegada."
+
+#: src/main.c:1162
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Ús: %s [OPCIÓ]...\n"
 
-#: src/main.c:596
+#: src/main.c:1164
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr "  --compose [adreça]  obre la finestra d'edició"
 
-#: src/main.c:597
+#: src/main.c:1165
+msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
+msgstr "  --subscribe [uri]      subscriu-re's a la URI proporcionada si es posible"
+
+#: src/main.c:1166
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -3813,23 +5255,23 @@ msgstr ""
 "                         obre la finestra de composició amb els arxius\n"
 "                         especificats com a adjunts"
 
-#: src/main.c:600
+#: src/main.c:1169
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              rep els missatges nous"
 
-#: src/main.c:601
+#: src/main.c:1170
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all          rep nous missatges per tots els comptes"
 
-#: src/main.c:602
+#: src/main.c:1171
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send                 enviar tots els missatges encuats"
 
-#: src/main.c:603
+#: src/main.c:1172
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
 msgstr "  --status [carpeta]...  mostra el número total de missatges"
 
-#: src/main.c:604
+#: src/main.c:1173
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
@@ -3837,817 +5279,968 @@ msgstr ""
 "  --status-full [carpeta]...\n"
 "                         mostra l'estat de cada carpeta"
 
-#: src/main.c:606
+#: src/main.c:1175
+msgid ""
+"  --select folder[/msg]  jumps to the specified folder/message\n"
+"                         folder is a folder id like 'folder/sub_folder'"
+msgstr ""
+"  --select carp[/msj]    salteu a la carpeta/missatge especificats\n"
+"                         carpeta és un identificador estil 'carpeta/"
+"sub_carpeta'inbox»"
+
+#: src/main.c:1177
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgstr "  --online               canviar a mode de treball amb connexió"
 
-#: src/main.c:607
+#: src/main.c:1178
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgstr "  --offline               canviar a mode de treball sense connexió"
 
-#: src/main.c:608
+#: src/main.c:1179
+msgid "  --exit --quit -q       exit Claws Mail"
+msgstr "  --exit --quit -q       sortir de Claws Mail"
+
+#: src/main.c:1180
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                mode de depuració"
 
-#: src/main.c:609
-msgid "  --help                 display this help and exit"
-msgstr "  --help                 presenta aquesta ajuda i finalitza"
+#: src/main.c:1181
+msgid "  --help -h              display this help and exit"
+msgstr "  --help -h              presenta aquesta ajuda i finalitza"
 
-#: src/main.c:610
-msgid "  --version              output version information and exit"
-msgstr "  --version              dona la informació de la versió i finalitza"
+#: src/main.c:1182
+msgid "  --version -v           output version information and exit"
+msgstr "  --version -v           dona la informació de la versió i finalitza"
 
-#: src/main.c:611
+#: src/main.c:1183
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
 msgstr "  --config-dir           mostra el directori de la configuració"
 
-#: src/main.c:649 src/summaryview.c:5120
+#: src/main.c:1223
+msgid "Unknown option\n"
+msgstr "Opció desconeguda\n"
+
+#: src/main.c:1241
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Processant (%s)..."
 
-#: src/main.c:652
+#: src/main.c:1244
 msgid "top level folder"
 msgstr "carpeta superior"
 
-#: src/main.c:714
-msgid "Really quit?"
-msgstr "Sortir realment?"
-
-#: src/main.c:715
-msgid "Composing message exists."
-msgstr "Existeixen missatges en composició."
-
-#: src/main.c:716
-msgid "Draft them"
-msgstr "A esborrany"
-
-#: src/main.c:716
-msgid "Discard them"
-msgstr "Descartar-los"
-
-#: src/main.c:716
-msgid "Don't quit"
-msgstr "No sortir"
-
-#: src/main.c:730
+#: src/main.c:1313
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Missatges en cua"
 
-#: src/main.c:731
+#: src/main.c:1314
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Hi ha missatges sense enviar a la cua. Sortir ara?"
 
-#: src/main.c:977 src/toolbar.c:1873
-msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
-msgstr "S'han peoduït alguns errors enviant els missatges encuats."
+#: src/mainwindow.c:500 src/messageview.c:162
+msgid "/_File"
+msgstr "/_Arxiu"
 
-#: src/mainwindow.c:443
+#: src/mainwindow.c:501
 msgid "/_File/_Add mailbox"
 msgstr "/_Arxiu/_Afegir bústia"
 
-#: src/mainwindow.c:444
+#: src/mainwindow.c:502
 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
 msgstr "/_Arxiu/_Afegir bústia/MH..."
 
-#: src/mainwindow.c:446
-msgid "/_File/Change folder order"
-msgstr "/_Arxiu/Canviar l'ordre de les carpetes"
+#: src/mainwindow.c:503 src/mainwindow.c:505 src/mainwindow.c:510
+#: src/mainwindow.c:512 src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:518
+#: src/messageview.c:165
+msgid "/_File/---"
+msgstr "/_Fitxer/---"
+
+#: src/mainwindow.c:504
+msgid "/_File/Change folder order..."
+msgstr "/_Arxiu/Canviar l'ordre de les carpetes..."
 
-#: src/mainwindow.c:448
+#: src/mainwindow.c:506
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
 msgstr "/_Arxiu/_Importar arxiu mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:449
+#: src/mainwindow.c:507
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
 msgstr "/_Arxiu/_Exportar a arxiu mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:450
+#: src/mainwindow.c:508
 msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
 msgstr "/_Arxiu/E_xportar seleccionats a arxiu mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:453
+#: src/mainwindow.c:511
 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
 msgstr "/_Arxiu/_Buidar totes les papereres"
 
-#: src/mainwindow.c:455 src/messageview.c:154
+#: src/mainwindow.c:513 src/messageview.c:163
 msgid "/_File/_Save as..."
 msgstr "/_Arxiu/_Guardar com..."
 
-#: src/mainwindow.c:456 src/messageview.c:155
+#: src/mainwindow.c:514 src/messageview.c:164
 msgid "/_File/_Print..."
 msgstr "/_Arxiu/Im_primir"
 
-#: src/mainwindow.c:458
+#: src/mainwindow.c:516
 msgid "/_File/_Work offline"
 msgstr "/_Arxiu/_Treballar sense connexió"
 
-#. {N_("/_File/_Close"),               "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
-#: src/mainwindow.c:461
+#: src/mainwindow.c:517
+msgid "/_File/Synchronise folders"
+msgstr "/_Arxiu/Sincronitzar carpetes"
+
+#: src/mainwindow.c:520
 msgid "/_File/E_xit"
 msgstr "/_Arxiu/_Sortir"
 
-#: src/mainwindow.c:466
+#: src/mainwindow.c:525
 msgid "/_Edit/Select _thread"
 msgstr "/_Editar/Seleccionar _fil"
 
-#: src/mainwindow.c:468 src/messageview.c:163
+#: src/mainwindow.c:526
+msgid "/_Edit/_Delete thread"
+msgstr "/_Editar/Esborrar _fil"
+
+#: src/mainwindow.c:528 src/messageview.c:172
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
 msgstr "/_Edició/_Buscar en el missatge actual..."
 
-#: src/mainwindow.c:470
+#: src/mainwindow.c:530
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
 msgstr "/_Edició/Buscar a la _carpeta..."
 
-#: src/mainwindow.c:471 src/messageview.c:166 src/summaryview.c:443
+#: src/mainwindow.c:531
+msgid "/_Edit/_Quick search"
+msgstr "/_Edició/_Busqueda ràpida"
+
+#: src/mainwindow.c:532 src/messageview.c:175 src/summaryview.c:472
 msgid "/_View"
 msgstr "/_Veure"
 
-#: src/mainwindow.c:472
+#: src/mainwindow.c:533
 msgid "/_View/Show or hi_de"
 msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar"
 
-#: src/mainwindow.c:473
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
-msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/_Arbre de carpetes"
-
-#: src/mainwindow.c:475
+#: src/mainwindow.c:534
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
 msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/_Vista de missatge"
 
-#: src/mainwindow.c:477
+#: src/mainwindow.c:536
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
 msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/_Eines"
 
-#: src/mainwindow.c:479
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
-msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/_Eines/Icones _i texte"
+#: src/mainwindow.c:538
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text _below icons"
+msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/__Eines/_Text sota icones"
 
-#: src/mainwindow.c:481
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
-msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/__Eines/_Icones"
+#: src/mainwindow.c:540
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text be_side icons"
+msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/__Eines/Text al co_stat de les icones"
 
-#: src/mainwindow.c:483
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
-msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/__Eines/_Texte"
+#: src/mainwindow.c:542
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icons only"
+msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/__Eines/Només _icones"
 
-#: src/mainwindow.c:485
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
+#: src/mainwindow.c:544
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text only"
+msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/__Eines/Només _text"
+
+#: src/mainwindow.c:546
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Hide"
 msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/__Eines/_Ocultar"
 
-#: src/mainwindow.c:487
+#: src/mainwindow.c:548
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
 msgstr "/_Veure/_Mostrar o ocultar/_Barra d'estat"
 
-#: src/mainwindow.c:489 src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:521
-#: src/mainwindow.c:545 src/mainwindow.c:648 src/mainwindow.c:652
-#: src/messageview.c:260
+#: src/mainwindow.c:550
+msgid "/_View/Set displayed _columns"
+msgstr "/_Veure/Definint _columnes mostrades"
+
+#: src/mainwindow.c:551
+msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Folder list..."
+msgstr "/_Veure/Definint _columnes mostrades/ a la ll_ista de carpetes..."
+
+#: src/mainwindow.c:552
+msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Message list..."
+msgstr "/_Veure/Definint _columnes mostrades/a la llista de _missatges..."
+
+#: src/mainwindow.c:554 src/mainwindow.c:560 src/mainwindow.c:588
+#: src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:735 src/mainwindow.c:743
+#: src/messageview.c:281
 msgid "/_View/---"
 msgstr "/_Veure/---"
 
-#: src/mainwindow.c:490
-msgid "/_View/Separate f_older tree"
-msgstr "/_Veure/_Separar l'arbre de carpetes"
+#: src/mainwindow.c:555
+msgid "/_View/La_yout"
+msgstr "/_Veure/_Disposició"
+
+#: src/mainwindow.c:556
+msgid "/_View/Layout/_Standard"
+msgstr "/_Veure/_Disposició/_Stàndard"
+
+#: src/mainwindow.c:557
+msgid "/_View/Layout/_Three columns"
+msgstr "/_Veure/_Disposició/_Tres columnes"
+
+#: src/mainwindow.c:558
+msgid "/_View/Layout/_Wide message"
+msgstr "/_Veure/_Disposició/_Missatge expandit"
 
-#: src/mainwindow.c:491
-msgid "/_View/Separate _message view"
-msgstr "/_Veure/Vista de missatges separada"
+#: src/mainwindow.c:559
+msgid "/_View/Layout/W_ide message list"
+msgstr "/_Veure/_Disposició/Ll_ista de missatges expandida"
 
-#: src/mainwindow.c:493
+#: src/mainwindow.c:561
 msgid "/_View/_Sort"
 msgstr "/_Veure/_Ordenar"
 
-#: src/mainwindow.c:494
+#: src/mainwindow.c:562
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per _número"
 
-#: src/mainwindow.c:495
-msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
-msgstr "/_Veure/_Ordenar/per _tamany"
+#: src/mainwindow.c:563
+msgid "/_View/_Sort/by S_ize"
+msgstr "/_Veure/_Ordenar/per T_amany"
 
-#: src/mainwindow.c:496
-msgid "/_View/_Sort/by _date"
-msgstr "/_Veure/_Ordenar/per _data"
+#: src/mainwindow.c:564
+msgid "/_View/_Sort/by _Date"
+msgstr "/_Veure/_Ordenar/per _Data"
 
-#: src/mainwindow.c:497
-msgid "/_View/_Sort/by _from"
-msgstr "/_Veure/_Ordenar/per _remitent"
+#: src/mainwindow.c:565
+msgid "/_View/_Sort/by _From"
+msgstr "/_Veure/_Ordenar/per _Remitent"
 
-#: src/mainwindow.c:498
-msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
-msgstr "/_Veure/_Ordenar/per _destinatari"
+#: src/mainwindow.c:566
+msgid "/_View/_Sort/by _To"
+msgstr "/_Veure/_Ordenar/per _Destinatari"
 
-#: src/mainwindow.c:499
-msgid "/_View/_Sort/by _subject"
-msgstr "/_Veure/_Ordenar/per ass_umpte"
+#: src/mainwindow.c:567
+msgid "/_View/_Sort/by S_ubject"
+msgstr "/_Veure/_Ordenar/per Ass_umpte"
 
-#: src/mainwindow.c:500
+#: src/mainwindow.c:568
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per color d' _etiqueta"
 
-#: src/mainwindow.c:502
+#: src/mainwindow.c:570
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per _marca"
 
-#: src/mainwindow.c:503
+#: src/mainwindow.c:571
 msgid "/_View/_Sort/by _status"
 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per e_stat"
 
-#: src/mainwindow.c:504
+#: src/mainwindow.c:572
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per _adjunt"
 
-#: src/mainwindow.c:506
+#: src/mainwindow.c:574
 msgid "/_View/_Sort/by score"
 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per tamany"
 
-#: src/mainwindow.c:507
+#: src/mainwindow.c:575
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
 msgstr "/_Veure/_Ordenar/per bloquejat"
 
-#: src/mainwindow.c:508
+#: src/mainwindow.c:576
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
 msgstr "/_Veure/_Ordenar/N_o ordenar"
 
-#: src/mainwindow.c:509 src/mainwindow.c:512
+#: src/mainwindow.c:577 src/mainwindow.c:580
 msgid "/_View/_Sort/---"
 msgstr "/_Veure/_Ordenar/---"
 
-#: src/mainwindow.c:510
+#: src/mainwindow.c:578
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
 msgstr "/_Veure/_Ordenar/Ascendent"
 
-#: src/mainwindow.c:511
+#: src/mainwindow.c:579
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
 msgstr "/_Veure/_Ordenar/Descendent"
 
-#: src/mainwindow.c:513
+#: src/mainwindow.c:581
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
-msgstr "/_Veure/_Ordenar/Atraure _por asunto"
+msgstr "/_Veure/_Ordenar/Atraure _per assumpte"
 
-#: src/mainwindow.c:515
+#: src/mainwindow.c:583
 msgid "/_View/Th_read view"
 msgstr "/_Veure/_Vista jeràrquica"
 
-#: src/mainwindow.c:516
+#: src/mainwindow.c:584
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
 msgstr "/_Veure/E_xpandir tots els fils"
 
-#: src/mainwindow.c:517
+#: src/mainwindow.c:585
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
-msgstr "/_Veure/Co_l·lapsar tots els fils"
+msgstr "/_Veure/Co_llapsar tots els fils"
 
-#: src/mainwindow.c:518
+#: src/mainwindow.c:586
 msgid "/_View/_Hide read messages"
 msgstr "/_Veure/Ama_gar els missatges llegits"
 
-#: src/mainwindow.c:519
-msgid "/_View/Set displayed _items..."
-msgstr "/_Veure/Elements v_isibles..."
-
-#: src/mainwindow.c:522
+#: src/mainwindow.c:589
 msgid "/_View/_Go to"
 msgstr "/_Veure/_Anar a"
 
-#: src/mainwindow.c:523
-msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
+#: src/mainwindow.c:590
+msgid "/_View/_Go to/_Previous message"
 msgstr "/_Veure/_Anar a/Missatge a_nterior"
 
-#: src/mainwindow.c:524
+#: src/mainwindow.c:591
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
 msgstr "/_Veure/_Anar a/Missatge s_egüent"
 
-#: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:530 src/mainwindow.c:533
-#: src/mainwindow.c:538 src/mainwindow.c:543
+#: src/mainwindow.c:592 src/mainwindow.c:597 src/mainwindow.c:600
+#: src/mainwindow.c:605 src/mainwindow.c:610 src/mainwindow.c:615
 msgid "/_View/_Go to/---"
 msgstr "/_Veure/_Anar a/---"
 
-#: src/mainwindow.c:526
-msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
+#: src/mainwindow.c:593
+msgid "/_View/_Go to/P_revious unread message"
 msgstr "/_Veure/_Anar a/_Anterior sense llegir"
 
-#: src/mainwindow.c:528
+#: src/mainwindow.c:595
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
 msgstr "/_Veure/_Anar a/_Següent sense llegir"
 
-#: src/mainwindow.c:531
-msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
-msgstr "/_Veure/_Anar a/Missatge no_u anterior"
+#: src/mainwindow.c:598
+msgid "/_View/_Go to/Previous ne_w message"
+msgstr "/_Veure/_Anar a/Anterior no_u"
 
-#: src/mainwindow.c:532
+#: src/mainwindow.c:599
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
 msgstr "/_Veure/_Anar a/Missatge no_u següent"
 
-#: src/mainwindow.c:534
-msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
-msgstr "/_Veure/_Anar a/Missatge marcat a_nterior"
+#: src/mainwindow.c:601
+msgid "/_View/_Go to/Previous _marked message"
+msgstr "/_Veure/_Anar a/Missatge _marcat anterior"
 
-#: src/mainwindow.c:536
+#: src/mainwindow.c:603
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
 msgstr "/_Veure/_Anar a/Següent missatge marcat"
 
-#: src/mainwindow.c:539
-msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
+#: src/mainwindow.c:606
+msgid "/_View/_Go to/Previous _labeled message"
 msgstr "/_Veure/_Anar a/Missatge etiquetat anterior"
 
-#: src/mainwindow.c:541
+#: src/mainwindow.c:608
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
 msgstr "/_Veure/_Anar a/Següent missatge etiquetat"
 
-#: src/mainwindow.c:544
-msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
-msgstr "/_Veure/_Anar a/_Anar a una altra carpeta"
+#: src/mainwindow.c:611
+msgid "/_View/_Go to/Last read message"
+msgstr "/_Veure/_Anar a/Últim missatge llegit"
+
+#: src/mainwindow.c:613
+msgid "/_View/_Go to/Parent message"
+msgstr "/_Veure/_Anar a/Missatge pare"
+
+#: src/mainwindow.c:616
+msgid "/_View/_Go to/Next unread _folder"
+msgstr "/_Veure/_Anar a/_Següent directori sense llegir"
 
-#: src/mainwindow.c:548 src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:169
+#: src/mainwindow.c:617
+msgid "/_View/_Go to/_Other folder..."
+msgstr "/_Veure/_Anar a/_Anar a una altra carpeta..."
+
+#: src/mainwindow.c:621 src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:178
 msgid "/_View/Character _encoding/---"
-msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/---"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcters/---"
 
-#: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:173
+#: src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:182
 msgid "/_View/Character _encoding"
-msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcters"
 
-#: src/mainwindow.c:553 src/messageview.c:174
+#: src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:183
 msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
-msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/_Autodetectar"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcters/_Autodetectar"
 
-#: src/mainwindow.c:556 src/messageview.c:177
+#: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:186
 msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
-msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/ASCII de 7 bits (US-ASC_II)"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcters/ASCII de 7 bits (US-ASC_II)"
 
-#: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:180
+#: src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:189
 msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
-msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcters/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/mainwindow.c:562 src/messageview.c:183
+#: src/mainwindow.c:635 src/messageview.c:192
 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
-msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Europeu Occidental (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcters/Europeu Occidental (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/mainwindow.c:564 src/messageview.c:185
+#: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:194
 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Europeu Occidental (ISO-8859-_15)"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcters/Europeu Occidental (ISO-8859-_15)"
+
+#: src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:196
+msgid "/_View/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcters/Europeu Occidental (Windows-1252)"
 
-#: src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:188
+#: src/mainwindow.c:643 src/messageview.c:199
 msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Centreeuropeu (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcters/Centreeuropeu (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:191
+#: src/mainwindow.c:647 src/messageview.c:202
 msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Bàltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcters/Bàltic (ISO-8859-13)"
 
-#: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:193
+#: src/mainwindow.c:649 src/messageview.c:204
 msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
-msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Bàltic (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcters/Bàltic (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:196
+#: src/mainwindow.c:653 src/messageview.c:207
 msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
-msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Grec (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcters/Grec (ISO-8859-_7)"
+
+#: src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:210
+msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcters/Hebreu (ISO-8859-_8)"
+
+#: src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:212
+msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcter/Hebreu (Windows-1255)"
 
-#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:199
+#: src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:215
+msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcters/Aràbic (ISO-8859-_6)"
+
+#: src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:217
+msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcter/Aràbic (Windows-1256)"
+
+#: src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:220
 msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
-msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Turc (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcters/Turc (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:202
+#: src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:223
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
-msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Ciríl·lic (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcters/Ciríl·lic (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:204
+#: src/mainwindow.c:675 src/messageview.c:225
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
-msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Ciríl·lic (KOI8-_R)"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcters/Ciríl·lic (KOI8-_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:206
+#: src/mainwindow.c:677 src/messageview.c:227
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Ciríl·lic (KOI8-U)"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcters/Ciríl·lic (KOI8-U)"
 
-#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:208
+#: src/mainwindow.c:679 src/messageview.c:229
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracter/Ciríl·lic (Windows-1251)"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcter/Ciríl·lic (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:211
+#: src/mainwindow.c:683 src/messageview.c:232
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
-msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Japonès (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcters/Japonès (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:213
+#: src/mainwindow.c:685 src/messageview.c:234
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
-msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Japonès (ISO-2022-JP-2)"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcters/Japonès (ISO-2022-JP-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:215
+#: src/mainwindow.c:687 src/messageview.c:236
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
-msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Japonès (_EUC-JP)"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcters/Japonès (_EUC-JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:217
+#: src/mainwindow.c:689 src/messageview.c:238
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
-msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Japonès (_Shift__JIS)"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcters/Japonès (_Shift__JIS)"
 
-#: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:220
+#: src/mainwindow.c:693 src/messageview.c:241
 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
-msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Chinès simplificat (_GB2312)"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcters/Chinès simplificat (_GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:222
+#: src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:243
 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
-msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Chinès simplificat (_GB2312)"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcters/Chinès simplificat (_GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:224
+#: src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:245
 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
-msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Chinès tradicional (_Big5)"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcters/Chinès tradicional (_Big5)"
 
-#: src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:226
+#: src/mainwindow.c:699 src/messageview.c:247
 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
-msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Chinès tradicional (EUC-_TW)"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcters/Chinès tradicional (EUC-_TW)"
 
-#: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:228
+#: src/mainwindow.c:701 src/messageview.c:249
 msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
-msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Chinès (ISO-2022-_CN)"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcters/Chinès (ISO-2022-_CN)"
 
-#: src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:231
+#: src/mainwindow.c:705 src/messageview.c:252
 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
-msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Coreà (EUC-_KR)"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcters/Coreà (EUC-_KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:233
+#: src/mainwindow.c:707 src/messageview.c:254
 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
-msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Coreà (ISO-2022-KR)"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcters/Coreà (ISO-2022-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:236
+#: src/mainwindow.c:711 src/messageview.c:257
 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
-msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Tailandès (TIS-620)"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcters/Tailandès (TIS-620)"
 
-#: src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:238
+#: src/mainwindow.c:713 src/messageview.c:259
 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
-msgstr "/_Veure/Codificacio d_e caracters/Tailandès (Windows-874)"
+msgstr "/_Veure/Codificació d_e caràcters/Tailandès (Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:633 src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:245
-#: src/messageview.c:251
+#: src/mainwindow.c:720 src/mainwindow.c:726 src/messageview.c:266
+#: src/messageview.c:272
 msgid "/_View/Decode/---"
 msgstr "/_Veure/Decodificar/---"
 
-#: src/mainwindow.c:636 src/messageview.c:248
+#: src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:269
 msgid "/_View/Decode"
 msgstr "/_Veure/Decodificar"
 
-#: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:249
+#: src/mainwindow.c:724 src/messageview.c:270
 msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
 msgstr "/_Veure/Decodificar/_Autodetectar"
 
-#: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:252
+#: src/mainwindow.c:727 src/messageview.c:273
 msgid "/_View/Decode/_8bit"
 msgstr "/_Veure/Decodificar/_8bit"
 
-#: src/mainwindow.c:641 src/messageview.c:253
+#: src/mainwindow.c:728 src/messageview.c:274
 msgid "/_View/Decode/_Quoted printable"
 msgstr "/_Veure/Decodificar/_Marca d'impressió"
 
-#: src/mainwindow.c:642 src/messageview.c:254
+#: src/mainwindow.c:729 src/messageview.c:275
 msgid "/_View/Decode/_Base64"
 msgstr "/_Veure/Decodificar/_Base64"
 
-#: src/mainwindow.c:643 src/messageview.c:255
+#: src/mainwindow.c:730 src/messageview.c:276
 msgid "/_View/Decode/_Uuencode"
 msgstr "/_Veure/Decodificar/_Uuencode"
 
-#: src/mainwindow.c:649 src/summaryview.c:444
+#: src/mainwindow.c:736 src/summaryview.c:473
 msgid "/_View/Open in new _window"
 msgstr "/_Veure/Obrir en finestra _nova"
 
-#: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:261
+#: src/mainwindow.c:737 src/messageview.c:282
 msgid "/_View/Mess_age source"
 msgstr "/_Veure/Fon_t del missatge"
 
-#: src/mainwindow.c:651
-msgid "/_View/Show all headers"
-msgstr "/_Veure/Mostrar totes les ca_pçaleres"
+#: src/mainwindow.c:738
+msgid "/_View/All headers"
+msgstr "/_Veure/Totes les capçaleres"
 
-#: src/mainwindow.c:653
+#: src/mainwindow.c:739 src/messageview.c:284
+msgid "/_View/Quotes"
+msgstr "/_Veure/Cites"
+
+#: src/mainwindow.c:740 src/messageview.c:285
+msgid "/_View/Quotes/_Fold all"
+msgstr "/_Veure/Cites/_Plegar totes"
+
+#: src/mainwindow.c:741 src/messageview.c:286
+msgid "/_View/Quotes/Fold from level _2"
+msgstr "/_Veure/Cites/Plegar desde el nivell _2"
+
+#: src/mainwindow.c:742 src/messageview.c:287
+msgid "/_View/Quotes/Fold from level _3"
+msgstr "/_Veure/Cites/Plegar desde el nivell _3"
+
+#: src/mainwindow.c:744
 msgid "/_View/_Update summary"
 msgstr "/_Veure/Act_ualitzar resum"
 
-#: src/mainwindow.c:656
+#: src/mainwindow.c:747
 msgid "/_Message/Recei_ve"
 msgstr "/_Missatge/Re_bre"
 
-#: src/mainwindow.c:657
+#: src/mainwindow.c:748
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
 msgstr "/_Missatge/Re_bre/Del compte _actual"
 
-#: src/mainwindow.c:659
+#: src/mainwindow.c:750
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
 msgstr "/_Missatge/Re_bre/De _tots els comptes"
 
-#: src/mainwindow.c:661
+#: src/mainwindow.c:752
 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
 msgstr "/_Missatge/Re_bre/_Cancel·lar la recepció"
 
-#: src/mainwindow.c:663
+#: src/mainwindow.c:754
 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
 msgstr "/_Missatge/Re_bre/---"
 
-#: src/mainwindow.c:664
+#: src/mainwindow.c:755
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
 msgstr "/_Missatge/_Enviar missatges en cua"
 
-#: src/mainwindow.c:666
+#: src/mainwindow.c:757
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
 msgstr "/_Missatge/Composar _nou missatge"
 
-#: src/mainwindow.c:667
+#: src/mainwindow.c:758
 msgid "/_Message/Compose a news message"
 msgstr "/_Missatge/Composar una notícia"
 
-#: src/mainwindow.c:668 src/messageview.c:268
+#: src/mainwindow.c:759 src/messageview.c:293
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/_Missatge/_Respondre"
 
-#: src/mainwindow.c:669
+#: src/mainwindow.c:760
 msgid "/_Message/Repl_y to"
 msgstr "/_Missatge/Respon_dre a"
 
-#: src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:269
+#: src/mainwindow.c:761 src/messageview.c:294
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
 msgstr "/_Missatge/Respon_dre a/A _tots"
 
-#: src/mainwindow.c:671 src/messageview.c:271
+#: src/mainwindow.c:762 src/messageview.c:296
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/_Missatge/Respon_dre a/Al _remitent"
 
-#: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:273
+#: src/mainwindow.c:763 src/messageview.c:298
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/_Missatge/Respon_dre a/A la _llista de correu"
 
-#: src/mainwindow.c:674
+#: src/mainwindow.c:765
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
 msgstr "/_Missatge/_Reenviar i respondre a"
 
-#: src/mainwindow.c:676 src/messageview.c:276
+#: src/mainwindow.c:767 src/messageview.c:301
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/_Missatge/Ree_nviar"
 
-#: src/mainwindow.c:677
+#: src/mainwindow.c:768 src/messageview.c:302
+msgid "/_Message/For_ward as attachment"
+msgstr "/_Missatge/Reenviar com a a_djunt"
+
+#: src/mainwindow.c:769
 msgid "/_Message/Redirect"
 msgstr "/_Missatge/Redirigir"
 
-#: src/mainwindow.c:679
+#: src/mainwindow.c:771
+msgid "/_Message/Mailing-_List"
+msgstr "/_Missatge/_Llista de correu"
+
+#: src/mainwindow.c:772
+msgid "/_Message/Mailing-_List/Post"
+msgstr "/_Missatge/_Llista de correu/Correu"
+
+#: src/mainwindow.c:773
+msgid "/_Message/Mailing-_List/Help"
+msgstr "/_Missatge/_Llista de correu/Ajuda"
+
+#: src/mainwindow.c:774
+msgid "/_Message/Mailing-_List/Subscribe"
+msgstr "/_Missatge/_Llista de correu/Subscriure's"
+
+#: src/mainwindow.c:775
+msgid "/_Message/Mailing-_List/Unsubscribe"
+msgstr "/_Missatge/_Llista de correu/Desubscriure's"
+
+#: src/mainwindow.c:776
+msgid "/_Message/Mailing-_List/View archive"
+msgstr "/_Missatge/_Llista de correu/Veure arxiu"
+
+#: src/mainwindow.c:777
+msgid "/_Message/Mailing-_List/Contact owner"
+msgstr "/_Missatge/_Llista de correu/Posseidor del contacte"
+
+#: src/mainwindow.c:780
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/_Missatge/M_oure..."
 
-#: src/mainwindow.c:680
+#: src/mainwindow.c:781
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/_Missatge/_Copiar..."
 
-#: src/mainwindow.c:681
-msgid "/_Message/_Delete"
-msgstr "/_Missatge/Es_borrar"
+#: src/mainwindow.c:782
+msgid "/_Message/Move to _trash"
+msgstr "/_Missatge/M_oure a les escombraries"
 
-#: src/mainwindow.c:682
+#: src/mainwindow.c:783
+msgid "/_Message/_Delete..."
+msgstr "/_Missatge/Es_borrar..."
+
+#: src/mainwindow.c:784
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
 msgstr "/_Missatge/Cancel·lar una notícia"
 
-#: src/mainwindow.c:684
+#: src/mainwindow.c:786
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/_Missatge/_Marcar"
 
-#: src/mainwindow.c:685
+#: src/mainwindow.c:787
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Missatge/_Marcar/_Marcar"
 
-#: src/mainwindow.c:686
+#: src/mainwindow.c:788
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_Missatge/_Marcar/_Desmarcar"
 
-#: src/mainwindow.c:687
+#: src/mainwindow.c:789 src/mainwindow.c:795 src/mainwindow.c:798
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/_Missatge/_Marcar/---"
 
-#: src/mainwindow.c:688
+#: src/mainwindow.c:790
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/_Missatge/_Marcar/Marcar com a no llegit"
 
-#: src/mainwindow.c:689
+#: src/mainwindow.c:791
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/_Missatge/_Marcar/Marcar como a llegit"
 
-#: src/mainwindow.c:691
+#: src/mainwindow.c:792
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
 msgstr "/_Missatge/_Marcar/Marcar tot com a llegit"
 
-#: src/mainwindow.c:693 src/messageview.c:281
+#: src/mainwindow.c:793
+msgid "/_Message/_Mark/Ignore thread"
+msgstr "/_Missatge/_Marcar/Ignorar fil"
+
+#: src/mainwindow.c:794
+msgid "/_Message/_Mark/Unignore thread"
+msgstr "/_Marcar/_Marcar/No ignorar fil"
+
+#: src/mainwindow.c:796
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as _spam"
+msgstr "/_Missatge/_Marcar/Marcar com a correu brossa"
+
+#: src/mainwindow.c:797
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as _ham"
+msgstr "/_Missatge/_Marcar/Marcar com a bò"
+
+#: src/mainwindow.c:799
+msgid "/_Message/_Mark/Lock"
+msgstr "/_Missatge/_Marcar/Bloquejar"
+
+#: src/mainwindow.c:800
+msgid "/_Message/_Mark/Unlock"
+msgstr "/_Missatge/_Marcar/Desbloquejar"
+
+#: src/mainwindow.c:801
+msgid "/_Message/Color la_bel"
+msgstr "/_Missatge/E_tiqueta de color"
+
+#: src/mainwindow.c:803
 msgid "/_Message/Re-_edit"
 msgstr "/_Missatge/Re_editar"
 
-#: src/mainwindow.c:696
+#: src/mainwindow.c:806
 msgid "/_Tools/_Address book..."
 msgstr "/E_ines/_Agenda d'adreces..."
 
-#: src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:285
+#: src/mainwindow.c:807 src/messageview.c:308
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/E_ines/Afegir _remitent a l'agenda"
 
-#: src/mainwindow.c:699
+#: src/mainwindow.c:809
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
 msgstr "/E_ines/_Recopilar adreces"
 
-#: src/mainwindow.c:700
+#: src/mainwindow.c:810
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
 msgstr "/E_ines/_Recopilar adreces/De la _carpeta..."
 
-#: src/mainwindow.c:702
+#: src/mainwindow.c:812
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
 msgstr "/E_ines/_Recopilar adreces/Dels _missatges..."
 
-#: src/mainwindow.c:705
+#: src/mainwindow.c:815
 msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
 msgstr "/E_ines/_Filtrar tots els missatges a la carpeta"
 
-#: src/mainwindow.c:707
+#: src/mainwindow.c:817
 msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
 msgstr "/E_ines/_Filtrar els missatges seleccionats"
 
-#: src/mainwindow.c:709 src/messageview.c:288
+#: src/mainwindow.c:819 src/messageview.c:311
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
 msgstr "/E_ines/_Crear regla de filtrat"
 
-#: src/mainwindow.c:710 src/messageview.c:290
+#: src/mainwindow.c:820 src/messageview.c:313
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
 msgstr "/E_ines/_Crear regla de filtrat/_Automàticament"
 
-#: src/mainwindow.c:712 src/messageview.c:292
+#: src/mainwindow.c:822 src/messageview.c:315
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
 msgstr "/E_ines/_Crear regla de filtrat/Basada en _Desde"
 
-#: src/mainwindow.c:714 src/messageview.c:294
+#: src/mainwindow.c:824 src/messageview.c:317
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
 msgstr "/E_ines/_Crear regla de filtrat/Basada en _Per a"
 
-#: src/mainwindow.c:716 src/messageview.c:296
+#: src/mainwindow.c:826 src/messageview.c:319
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
 msgstr "/E_ines/_Crear regla de filtrat/Basada en el _Assumpte"
 
-#: src/mainwindow.c:718
+#: src/mainwindow.c:828
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule"
 msgstr "/E_ines/Crear regla de processament"
 
-#: src/mainwindow.c:719
+#: src/mainwindow.c:829
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/_Automatically"
 msgstr "/E_ines/Crear regla de processament/_Automàticament"
 
-#: src/mainwindow.c:721
+#: src/mainwindow.c:831
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _From"
 msgstr "/E_ines/Crear regla de processament/Basada en _Desde"
 
-#: src/mainwindow.c:723
+#: src/mainwindow.c:833
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _To"
 msgstr "/E_ines/Crear regla de processament/Basada en _Per a"
 
-#: src/mainwindow.c:725
+#: src/mainwindow.c:835
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _Subject"
 msgstr "/E_ines/Crear regla de processament/Basada en el _Asumpte"
 
-#: src/mainwindow.c:730
+#: src/mainwindow.c:838 src/messageview.c:332
+msgid "/_Tools/List _URLs..."
+msgstr "/E_ines/Llistar _URLs..."
+
+#: src/mainwindow.c:842
 msgid "/_Tools/Ch_eck for new messages in all folders"
 msgstr "/E_ines/_Comprovar missatges nous en totes les carpetes"
 
-#: src/mainwindow.c:732
+#: src/mainwindow.c:844
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
 msgstr "/E_ines/Es_borrar els missatges repetits"
 
-#: src/mainwindow.c:734
+#: src/mainwindow.c:846
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In selected folder"
 msgstr "/E_ines/Es_borrar els missatges repetits/A la carpeta seleccionada"
 
-#: src/mainwindow.c:736
+#: src/mainwindow.c:848
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In all folders"
 msgstr "/E_ines/Es_borrar els missatges repetits/En totes les carpetes"
 
-#: src/mainwindow.c:739
+#: src/mainwindow.c:851
 msgid "/_Tools/E_xecute"
 msgstr "/E_ines/E_xecutar"
 
-#: src/mainwindow.c:742
+#: src/mainwindow.c:854
 msgid "/_Tools/SSL cer_tificates..."
 msgstr "/E_ines/Certi_ficats SSL..."
 
-#: src/mainwindow.c:746
+#: src/mainwindow.c:858
 msgid "/_Tools/_Log window"
 msgstr "/E_ines/_Finestra de traça"
 
-#: src/mainwindow.c:748
+#: src/mainwindow.c:860
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/_Configuració"
 
-#: src/mainwindow.c:749
+#: src/mainwindow.c:861
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
 msgstr "/_Configuració/_Canviar compte actual"
 
-#: src/mainwindow.c:751
+#: src/mainwindow.c:863
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
 msgstr "/_Configuració/_Preferències del compte actual..."
 
-#: src/mainwindow.c:753
+#: src/mainwindow.c:865
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
 msgstr "/_Configuració/Crear _nou compte..."
 
-#: src/mainwindow.c:755
+#: src/mainwindow.c:867
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
 msgstr "/_Configuració/_Editar comptes..."
 
-#: src/mainwindow.c:757
+#: src/mainwindow.c:869
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/_Configuració/---"
 
-#: src/mainwindow.c:758
+#: src/mainwindow.c:870
 msgid "/_Configuration/P_references..."
 msgstr "/_Configuració/_Preferències..."
 
-#: src/mainwindow.c:760
+#: src/mainwindow.c:872
 msgid "/_Configuration/Pre-pr_ocessing..."
 msgstr "/_Configuració/Pre-processament..."
 
-#: src/mainwindow.c:762
+#: src/mainwindow.c:874
 msgid "/_Configuration/Post-pro_cessing..."
 msgstr "/_Configuració/Post-processament..."
 
-#: src/mainwindow.c:764
+#: src/mainwindow.c:876
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
 msgstr "/_Configuració/_Filtrat..."
 
-#: src/mainwindow.c:766
+#: src/mainwindow.c:878
 msgid "/_Configuration/_Templates..."
 msgstr "/_Configuració/_Plantilles..."
 
-#: src/mainwindow.c:767
+#: src/mainwindow.c:879
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
 msgstr "/_Configuració/_Accions..."
 
-#: src/mainwindow.c:768
+#: src/mainwindow.c:880
 msgid "/_Configuration/Plu_gins..."
 msgstr "/_Configuració/Mòduls..."
 
-#: src/mainwindow.c:771
-msgid "/_Help/_Manual (Local)"
-msgstr "/A_juda/_Manual (Local)"
-
-#: src/mainwindow.c:772
-msgid "/_Help/Ma_nual (Sylpheed Doc Homepage)"
-msgstr "A_juda/_Manual (Pàgina de Sylpheed Doc)"
-
-#: src/mainwindow.c:774
-msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
-msgstr "/A_juda/_FAQ (Local)"
+#: src/mainwindow.c:883
+msgid "/_Help/_Manual"
+msgstr "/A_juda/_Manual"
 
-#: src/mainwindow.c:775
-msgid "/_Help/FA_Q (Sylpheed Doc Homepage)"
-msgstr "/A_juda/_FAQ (Pàgina de Sylpheed Doc)"
+#: src/mainwindow.c:884
+msgid "/_Help/_Online User-contributed FAQ"
+msgstr "/A_juda/PUF d'usuari collaborador _online"
 
-#: src/mainwindow.c:777
-msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
-msgstr "/A_juda/_Claws FAQ (Documentació de Claws)"
+#: src/mainwindow.c:886
+msgid "/_Help/Icon _Legend"
+msgstr "A_juda/Llegenda d'icones"
 
-#: src/mainwindow.c:779
+#: src/mainwindow.c:887
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/A_juda/---"
 
-#: src/mainwindow.c:920
+#: src/mainwindow.c:1236
+msgid "Some error(s) happened. Click here to view log."
+msgstr ""
+"S'ha(n) produït algun(s) error(s). Pulseu aquí per veure la traça registrada."
+
+#: src/mainwindow.c:1250
 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
 msgstr "Esteu connectat. Polseu en la icona per desconectar-se"
 
-#: src/mainwindow.c:924
+#: src/mainwindow.c:1253
 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
-msgstr "Este desconnectat. Polseu en la icona per conectarse"
+msgstr "Esteu desconnectat. Polseu en la icona per conectarse"
 
-#: src/mainwindow.c:941
+#: src/mainwindow.c:1269
 msgid "Select account"
 msgstr "Seleccionar compte"
 
-#: src/mainwindow.c:1282 src/mainwindow.c:1323 src/mainwindow.c:1351
-#: src/prefs_folder_item.c:538
+#: src/mainwindow.c:1676 src/mainwindow.c:1717 src/mainwindow.c:1753
+#: src/mainwindow.c:1789 src/mainwindow.c:1832
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:146 src/prefs_folder_item.c:765
 msgid "Untitled"
 msgstr "Sense títol"
 
-#: src/mainwindow.c:1352
+#: src/mainwindow.c:1833
 msgid "none"
 msgstr "cap"
 
-#: src/mainwindow.c:1646
+#: src/mainwindow.c:2048
+msgid "Delete all messages in trash folders?"
+msgstr "Esborrar tots els missatges de la paperera?"
+
+#: src/mainwindow.c:2067
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "Afegir bústia"
 
-#: src/mainwindow.c:1647
+#: src/mainwindow.c:2068
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
 "scanned automatically."
 msgstr ""
 "Introduiu la localització de la bústia.\n"
-"Si la bústia especificada ja existeix serà\n"
-"escaneajada automàticament."
+"Si la bústia especificada ja existeix serà escaneajada automàticament."
 
-#: src/mainwindow.c:1653
+#: src/mainwindow.c:2074
 #, c-format
-msgid "The mailbox `%s' already exists."
-msgstr "La bústia `%s' ja existeix."
+msgid "The mailbox '%s' already exists."
+msgstr "La bústia '%s' ja existeix."
 
-#: src/mainwindow.c:1658 src/setup.c:66
+#: src/mainwindow.c:2079 src/setup.c:51
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Correu"
 
-#: src/mainwindow.c:1663 src/setup.c:69
+#: src/mainwindow.c:2084 src/setup.c:54
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -4657,182 +6250,251 @@ msgstr ""
 "Pot ser que ja existeixin els arxius o no tingueu prous permisos per a "
 "escriure en el directori."
 
-#: src/mainwindow.c:2015
-msgid "Sylpheed - Folder View"
-msgstr "Sylpheed - Arbre de carpetes"
+#: src/mainwindow.c:2411
+msgid "No posting allowed"
+msgstr "Cap correu permès"
 
-#: src/mainwindow.c:2051 src/messageview.c:425
-msgid "Sylpheed - Message View"
-msgstr "Sylpheed - Vista de missatge"
+#: src/mainwindow.c:2918
+msgid "Mbox import has failed."
+msgstr "L'importació de l'arxiu mbox ha fallat."
 
-#: src/mainwindow.c:2454 src/plugins/trayicon/trayicon.c:342
+#: src/mainwindow.c:2927 src/mainwindow.c:2936
+msgid "Export to mbox has failed."
+msgstr "L'exportació a arxiu mbox ha fallat."
+
+#: src/mainwindow.c:2959 src/plugins/trayicon/trayicon.c:520
 msgid "Exit"
 msgstr "Sortir"
 
-#: src/mainwindow.c:2454 src/plugins/trayicon/trayicon.c:342
-msgid "Exit this program?"
-msgstr "Sortir del programa?"
+#: src/mainwindow.c:2959 src/plugins/trayicon/trayicon.c:520
+msgid "Exit Claws Mail?"
+msgstr "Voleu sortir de Claws Mail?"
+
+#: src/mainwindow.c:3088
+msgid "Folder synchronisation"
+msgstr "Sincronització de carpetes"
+
+#: src/mainwindow.c:3089
+msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
+msgstr "Voleu sincronitzar les vostres carpetes ara?"
+
+#: src/mainwindow.c:3090
+msgid "+_Synchronise"
+msgstr "+_Sincronitzar"
 
-#: src/mainwindow.c:2821
+#: src/mainwindow.c:3430
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Esborrant missatges duplicats..."
 
-#: src/mainwindow.c:2855
+#: src/mainwindow.c:3467
 #, c-format
 msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
 msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
 msgstr[0] "Esborrant %d missatge duplicat a les %d carpetes.\n"
 msgstr[1] "Esborrant %d missatges duplicats a les %d carpetes.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:3002 src/summaryview.c:3969
+#: src/mainwindow.c:3632 src/summaryview.c:4831
 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
 msgstr "Regles de processament a aplicar abans de les de les carpetes"
 
-#: src/mainwindow.c:3010
+#: src/mainwindow.c:3641
 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
 msgstr "Regles de processament a aplicar després de les de les carpetes"
 
-#: src/mainwindow.c:3018 src/summaryview.c:3978
+#: src/mainwindow.c:3650 src/summaryview.c:4842
 msgid "Filtering configuration"
 msgstr "Configuració de filtrat"
 
-#: src/matcher.c:1239 src/matcher.c:1240 src/matcher.c:1241 src/matcher.c:1242
-#: src/matcher.c:1243 src/matcher.c:1244 src/matcher.c:1245 src/matcher.c:1246
+#: src/matcher.c:764 src/matcher.c:897 src/prefs_matcher.c:522
+#: src/prefs_matcher.c:1340 src/prefs_matcher.c:1357 src/prefs_matcher.c:2112
+msgid "Filtering Matcher Menu|All"
+msgstr "Tots"
+
+#: src/matcher.c:1473 src/matcher.c:1474 src/matcher.c:1475 src/matcher.c:1476
+#: src/matcher.c:1477 src/matcher.c:1478 src/matcher.c:1479 src/matcher.c:1480
 msgid "(none)"
 msgstr "(cap)"
 
-#: src/message_search.c:88
+#: src/mbox.c:98
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not open mbox file:\n"
+"%s\n"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut obrir l'arxiu:\n"
+"%s\n"
+
+#: src/mbox.c:134
+#, c-format
+msgid "Importing from mbox... (%d mails imported)"
+msgstr "Important desde mbox... (%d correus improtats)"
+
+#: src/mbox.c:529
+msgid "Overwrite mbox file"
+msgstr "Sobreescriure l'arxiu mbox"
+
+#: src/mbox.c:530
+msgid "This file already exists. Do you want to overwrite it?"
+msgstr "Aquest arxiu ja existeix. Voleu sobreescriure'l?"
+
+#: src/mbox.c:531 src/messageview.c:1150 src/mimeview.c:1464
+#: src/textview.c:2660
+msgid "Overwrite"
+msgstr "Sobreescriure"
+
+#: src/mbox.c:540
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not create mbox file:\n"
+"%s\n"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut crear l'arxiu:\n"
+"%s\n"
+
+#: src/mbox.c:548
+msgid "Exporting to mbox..."
+msgstr "Exportant a arxiu mbox..."
+
+#: src/message_search.c:169
 msgid "Find in current message"
 msgstr "Cercar en el missatge actual"
 
-#: src/message_search.c:106
+#: src/message_search.c:187
 msgid "Find text:"
-msgstr "Cercar texte:"
+msgstr "Cercar text:"
 
-#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:559 src/summary_search.c:202
+#: src/message_search.c:210 src/prefs_matcher.c:651 src/summary_search.c:392
 msgid "Case sensitive"
-msgstr "Majús./minús."
+msgstr "Majs./mins."
 
-#: src/message_search.c:128 src/summary_search.c:209
-msgid "Backward search"
-msgstr "Cercar cap enrera"
+#: src/message_search.c:323 src/summary_search.c:637
+msgid "Search failed"
+msgstr "Cerca errònia"
 
-#: src/message_search.c:186 src/summary_search.c:321
+#: src/message_search.c:324 src/summary_search.c:638
 msgid "Search string not found."
 msgstr "Cadena no trobada."
 
-#: src/message_search.c:193
+#: src/message_search.c:333
 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
 msgstr "S'ha arribat a l'inici del missatge. Voleu seguir desde el final?"
 
-#: src/message_search.c:196
+#: src/message_search.c:336
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
 msgstr "S'ha arribat al final del missatge. Voleu seguir desde l'inici?"
 
-#: src/message_search.c:199 src/summary_search.c:330
+#: src/message_search.c:339 src/summary_search.c:649
 msgid "Search finished"
 msgstr "Cerca finalitzada"
 
-#: src/messageview.c:262
+#: src/messageview.c:166
+msgid "/_File/_Close"
+msgstr "/_Fitxer/_Tancar"
+
+#: src/messageview.c:283
 msgid "/_View/Show all _headers"
 msgstr "/_Veure/Mostrar totes les ca_pçaleres"
 
-#: src/messageview.c:265
+#: src/messageview.c:290
 msgid "/_Message/Compose _new message"
 msgstr "/_Missatge/Composar un missatge _nou"
 
-#: src/messageview.c:277
-msgid "/_Message/For_ward as attachment"
-msgstr "/_Missatge/Reenviar com a a_djunt"
-
-#: src/messageview.c:279
+#: src/messageview.c:304
 msgid "/_Message/Redirec_t"
 msgstr "/_Missatge/Redirigi_r"
 
-#: src/messageview.c:298
+#: src/messageview.c:321
 msgid "/_Tools/Create processing rule"
 msgstr "/E_ines/Crear regla de processament"
 
-#: src/messageview.c:300
+#: src/messageview.c:323
 msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
 msgstr "/E_ines/Crear regla de processament/_Automàticament"
 
-#: src/messageview.c:302
+#: src/messageview.c:325
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
 msgstr "/E_ines/Crear regla de processament/Basada en _Desde"
 
-#: src/messageview.c:304
+#: src/messageview.c:327
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
 msgstr "/E_ines/Crear regla de processament/Basada en _Per a"
 
-#: src/messageview.c:306
+#: src/messageview.c:329
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
 msgstr "/E_ines/Crear regla de processament/Basada en el _Asumpte"
 
-#: src/messageview.c:530
+#: src/messageview.c:455 src/messageview.c:862
+msgid "Claws Mail - Message View"
+msgstr "Claws Mail - Vista de missatge"
+
+#: src/messageview.c:572
 msgid "<No Return-Path found>"
 msgstr "<No s'ha trobat Return-Path>"
 
-#: src/messageview.c:538
+#: src/messageview.c:580
 #, c-format
 msgid ""
-"The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
-"does not correspond to the return path:\n"
+"The notification address to which the return receipt is\n"
+"to be sent does not correspond to the return path:\n"
 "Notification address: %s\n"
 "Return path: %s\n"
 "It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
 "L'adreça de notificació a la que s'enviarà el justificant de recepció\n"
 "no es correspon amb l'adreça de retorn del missatge:\n"
-"Adreça de notificació: %s\n"
+"Adreça de notificació %s\n"
 "Adreça de retorn: %s\n"
 "Es recomana no enviar el justificant de recepció."
 
-#: src/messageview.c:546
-msgid "+Don't Send"
-msgstr "+No enviar"
+#: src/messageview.c:587 src/messageview.c:604
+msgid "_Don't Send"
+msgstr "_No enviar"
 
-#: src/messageview.c:556
+#: src/messageview.c:600
 msgid ""
 "This message is asking for a return receipt notification\n"
 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
 "officially addressed to you.\n"
-"Receipt notification cancelled."
+"It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
-"Aquest missatge sol·licita una notificació de justificant de recepció\n"
-"però d'acord amb les capçaleres 'Des de:' y 'Cc:' no fou\n"
-"oficialment dirigit a vostè.\n"
-"Notificació de justificant de recepció cancel·lada."
+"Aquest missatge sollicita una notificació de justificant de recepció\n"
+"però d'acord amb les capçaleres 'Des de:' i 'Cc:' no fou\n"
+"oficialment dirigit a vostè \n"
+"és un avís per no enviar el justificant de recepció."
 
-#: src/messageview.c:997 src/mimeview.c:1159 src/summaryview.c:3368
-#: src/summaryview.c:3371 src/textview.c:2268
+#: src/messageview.c:814 src/procmime.c:883
+#, c-format
+msgid "Couldn't decrypt: %s"
+msgstr "No es pot desencriptar: %s"
+
+#: src/messageview.c:1145 src/mimeview.c:1606 src/summaryview.c:4113
+#: src/summaryview.c:4116 src/textview.c:2648
 msgid "Save as"
 msgstr "Guardar com"
 
-#: src/messageview.c:1002 src/mimeview.c:1032 src/summaryview.c:3377
-#: src/textview.c:2280
-msgid "Overwrite"
-msgstr "Sobreescriure"
-
-#: src/messageview.c:1003
+#: src/messageview.c:1151
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "Sobreescriure l'arxiu existent?"
 
-#: src/messageview.c:1011 src/summaryview.c:3388 src/summaryview.c:3391
-#: src/summaryview.c:3406
+#: src/messageview.c:1159 src/summaryview.c:4133 src/summaryview.c:4136
+#: src/summaryview.c:4151
 #, c-format
-msgid "Can't save the file `%s'."
-msgstr "No es pot guardar l'arxiu `%s'."
+msgid "Couldn't save the file '%s'."
+msgstr "No s'ha pogut guardar l'arxiu '%s'."
+
+#: src/messageview.c:1219
+msgid "You asked for a return receipt in this message."
+msgstr "Heu demanat justificant de recepció en aquest missatge."
 
-#: src/messageview.c:1078
+#: src/messageview.c:1224
 msgid "This message asks for a return receipt."
-msgstr "Aquest missatge sol·licita justificant de recepció."
+msgstr "Aquest missatge sollicita justificant de recepció."
 
-#: src/messageview.c:1079
+#: src/messageview.c:1225
 msgid "Send receipt"
 msgstr "Enviar justificant de recepció"
 
-#: src/messageview.c:1119
+#: src/messageview.c:1268
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved,\n"
 "and has been deleted from the server."
@@ -4840,7 +6502,7 @@ msgstr ""
 "Aquest missatge s'ha descarregat parcialment,\n"
 "i ha estat eliminat del servidor."
 
-#: src/messageview.c:1125
+#: src/messageview.c:1274
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -4849,15 +6511,15 @@ msgstr ""
 "Aquest missatge s'ha descarregat parcialment;\n"
 "es de %s."
 
-#: src/messageview.c:1129 src/messageview.c:1151
+#: src/messageview.c:1278 src/messageview.c:1300
 msgid "Mark for download"
 msgstr "Marcar per a descarregar"
 
-#: src/messageview.c:1130 src/messageview.c:1142
+#: src/messageview.c:1279 src/messageview.c:1291
 msgid "Mark for deletion"
 msgstr "Marcar per a eliminar"
 
-#: src/messageview.c:1135
+#: src/messageview.c:1284
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -4867,12 +6529,12 @@ msgstr ""
 "es de %s i serà descarregat."
 
 # RML To be consistent with previous one.
-#: src/messageview.c:1140 src/messageview.c:1153
-#: src/prefs_filtering_action.c:153
+#: src/messageview.c:1289 src/messageview.c:1302
+#: src/prefs_filtering_action.c:154
 msgid "Unmark"
 msgstr "Desmarca"
 
-#: src/messageview.c:1146
+#: src/messageview.c:1295
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -4881,11 +6543,11 @@ msgstr ""
 "Aquest missatge s'ha descarregat parcialment;\n"
 "es de %s i serà eliminat."
 
-#: src/messageview.c:1222
+#: src/messageview.c:1372
 msgid "Return Receipt Notification"
 msgstr "Notificació de justificant de recepció"
 
-#: src/messageview.c:1223
+#: src/messageview.c:1373
 msgid ""
 "The message was sent to several of your accounts.\n"
 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
@@ -4895,248 +6557,469 @@ msgstr ""
 "Per favor, escolliu el compte que desitjeu usar per enviar la notificació de "
 "justificant de recepció:"
 
-#: src/messageview.c:1227
-msgid "Send Notification"
-msgstr "Enviar notificació"
+#: src/messageview.c:1377
+msgid "_Send Notification"
+msgstr "_Enviar Notificació"
 
-#: src/messageview.c:1227
-msgid "+Cancel"
-msgstr "+Cancel·lar"
+#: src/messageview.c:1377
+msgid "+_Cancel"
+msgstr "+_Cancel·lar"
 
-#: src/messageview.c:1287 src/summaryview.c:3425 src/toolbar.c:169
-msgid "Print"
-msgstr "Imprimir"
+#: src/messageview.c:1444
+msgid "Cannot print: the message doesn't contain text."
+msgstr "No es pot imprimit: el missatge no conté text."
 
-#: src/messageview.c:1288 src/summaryview.c:3426
+#: src/messageview.c:1508 src/summaryview.c:4173
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
-"(`%s' will be replaced with file name)"
+"('%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
 "Tecleji l'ordre per a imprimir:\n"
-"(`%s' serà substituït per l'arxiu)"
+"('%s' serà substituït per el nom de l'arxiu)"
 
-#: src/messageview.c:1294 src/summaryview.c:3432
+#: src/messageview.c:1514 src/summaryview.c:4179
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
-"`%s'"
+"'%s'"
 msgstr ""
-"La comanda d'impressió no es vàlida:\n"
-"`%s'"
+"La comanda d'impressió no es vàida:\n"
+"'%s'"
+
+#: src/messageview.c:1792 src/messageview.c:1798 src/summaryview.c:3560
+#: src/summaryview.c:5590
+msgid "An error happened while learning.\n"
+msgstr "S'ha produït un error mentre s'aprenia.\n"
 
-#: src/mh.c:389
+#: src/mh.c:423
 #, c-format
 msgid "can't copy message %s to %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut copiar el missatge %s a %s\n"
 
-#: src/mh_gtk.c:58
-msgid "/Remove _mailbox"
-msgstr "/Eliminar _bústia"
+#: src/mh.c:498
+msgid "Moving messages..."
+msgstr "Moent missatges..."
+
+#: src/mh.c:638
+msgid "Deleting messages..."
+msgstr "Esborrant missatges..."
+
+#: src/mh_gtk.c:62
+msgid "/Remove _mailbox..."
+msgstr "/Eliminar _bústia..."
 
-#: src/mh_gtk.c:310
+#: src/mh_gtk.c:324
 #, c-format
 msgid ""
-"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
+"Really remove the mailbox '%s' ?\n"
 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
 msgstr ""
-"Eliminar realment la bústia `%s'?\n"
+"Eliminar realment la bústia '%s'?\n"
 "(Els missatges NO seran esborrats del disc)"
 
-#: src/mh_gtk.c:312
+#: src/mh_gtk.c:326
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Eliminar bústia"
 
-#: src/mimeview.c:153
+#: src/mh_gtk.c:327
+msgid "_Remove"
+msgstr "_Esborrar"
+
+#: src/mimeview.c:168
 msgid "/_Open"
 msgstr "/_Obrir"
 
-#: src/mimeview.c:154
+#: src/mimeview.c:169
 msgid "/Open _with..."
 msgstr "/Obrir _amb..."
 
-#: src/mimeview.c:155
+#: src/mimeview.c:170
 msgid "/_Display as text"
-msgstr "/_Veure com a texte"
+msgstr "/_Veure com a text"
 
-#: src/mimeview.c:156
+#: src/mimeview.c:171 src/summaryview.c:478
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/_Guardar com..."
 
-#: src/mimeview.c:157
+#: src/mimeview.c:172
 msgid "/Save _all..."
 msgstr "/Gu_ardar todo..."
 
-#: src/mimeview.c:196
+#: src/mimeview.c:211
 msgid "MIME Type"
 msgstr "Tipus MIME"
 
-#: src/mimeview.c:640
-msgid "Check"
-msgstr "Verificar"
+#: src/mimeview.c:759
+msgid "Check signature"
+msgstr "Comprovar signatura"
 
-#: src/mimeview.c:645 src/mimeview.c:650 src/mimeview.c:655
-msgid "Full info"
-msgstr "Informació completa"
+#: src/mimeview.c:764 src/mimeview.c:769 src/mimeview.c:774
+msgid "View full information"
+msgstr "Veure informació completa"
 
-#: src/mimeview.c:660
+#: src/mimeview.c:779 src/mimeview.c:783
 msgid "Check again"
 msgstr "Verificar de nou"
 
-#: src/mimeview.c:968 src/mimeview.c:1040 src/mimeview.c:1219
-#: src/mimeview.c:1249
-msgid "Can't save the part of multipart message."
-msgstr "No es pot guardar la part del missatge multiparts."
+#: src/mimeview.c:792
+msgid "Click the icon or hit 'C' to check it."
+msgstr "Cliqueu la icona o premeu 'C' per comprovar-ho."
+
+#: src/mimeview.c:797
+msgid "Timeout checking the signature. Click the icon or hit 'C' to try again."
+msgstr ""
+"Ha expirat el temps comprovant la signatura. Pulseu l'icona o la tecla «C» "
+"per a reintentar."
+
+#: src/mimeview.c:1007
+msgid "Checking signature..."
+msgstr "Comprovant signatura..."
 
-#: src/mimeview.c:1030 src/textview.c:2278
+#: src/mimeview.c:1049
+msgid "Go back to email"
+msgstr "Tornar al correu"
+
+#: src/mimeview.c:1388 src/mimeview.c:1472 src/mimeview.c:1653
+#: src/mimeview.c:1687
+msgid "Couldn't save the part of multipart message: %s"
+msgstr "No s'ha pogut guardar la part del missatge multipart: %s"
+
+#: src/mimeview.c:1461 src/textview.c:2658
 #, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
 msgstr "Sobreescriure l'arxiu existent '%s'?"
 
-#: src/mimeview.c:1067
+#: src/mimeview.c:1502
 msgid "Select destination folder"
 msgstr "Seleccionar carpeta destinació"
 
-#: src/mimeview.c:1074
+#: src/mimeview.c:1509
 #, c-format
-msgid "`%s' is not a directory."
-msgstr "`%s' no és un directori."
+msgid "'%s' is not a directory."
+msgstr "'%s' no és un directori."
 
-#: src/mimeview.c:1259
+#: src/mimeview.c:1734 src/mimeview.c:1742 src/textview.c:2589
 msgid "Open with"
 msgstr "Obrir amb"
 
-#: src/mimeview.c:1260
+#: src/mimeview.c:1735 src/mimeview.c:1743 src/textview.c:2590
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
-"(`%s' will be replaced with file name)"
+"('%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
 "Teclejeu l'ordre per a obrir l'arxiu:\n"
-"(`%s' serà substituït per l'arxiu)"
+"('%s' serà substituït per el nom de l'arxiu)"
 
-#: src/news.c:204
+#: src/news.c:255
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "creant la connexión NNTP amb %s:%d ...\n"
+msgstr "creant la connexió NNTP amb %s:%d ...\n"
+
+#: src/news.c:328
+msgid "Claws Mail needs network access in order to access the News server."
+msgstr ""
+"Claws Mail necessita accés a xarxa per accedir al servidor de notícies."
 
-#: src/news.c:277
+#: src/news.c:345
 #, c-format
 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "la connexió NNTP amb %s:%d s'ha desconnectat. Reconnectant...\n"
 
-#: src/news.c:407
+#: src/news.c:475
 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
 msgstr "no es pot obtenir la llista de grups\n"
 
-#: src/news.c:520
-msgid "can't post article.\n"
+#: src/news.c:588
+msgid "couldn't post article.\n"
 msgstr "no es pot enviar l'article.\n"
 
-#: src/news.c:546
+#: src/news.c:614
 #, c-format
-msgid "can't retrieve article %d\n"
+msgid "couldn't retrieve article %d\n"
 msgstr "no es pot obtenir l'article %d\n"
 
-#: src/news.c:595
+#: src/news.c:663
 #, c-format
-msgid "can't select group: %s\n"
+msgid "couldn't select group: %s\n"
 msgstr "no es pot seleccionar el grup: %s\n"
 
-#: src/news.c:823
+#: src/news.c:888
 #, c-format
-msgid "can't set group: %s\n"
+msgid "couldn't set group: %s\n"
 msgstr "no es pot establir el grup: %s\n"
 
-#: src/news.c:831
+#: src/news.c:897
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr "rang d'articles invàlid: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:851
+#: src/news.c:917
 #, c-format
 msgid "error occurred while getting %s.\n"
 msgstr "s'ha produït un error obtenint %s.\n"
 
-#: src/news.c:869
+#: src/news.c:955
 #, c-format
 msgid "getting xover %d in %s...\n"
 msgstr "obtenint xover %d a %s...\n"
 
-#: src/news.c:873 src/news.c:958
-msgid "can't get xover\n"
+#: src/news.c:962 src/news.c:1056
+msgid "couldn't get xover\n"
 msgstr "no s'ha pogut obtenir xover\n"
 
-#: src/news.c:882 src/news.c:968
+#: src/news.c:972 src/news.c:1068
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
 msgstr "s'ha produït un error obtenint xover.\n"
 
-#: src/news.c:888 src/news.c:981
+#: src/news.c:979 src/news.c:1082
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
 msgstr "línia xover invàlida: %s\n"
 
-#: src/news.c:903 src/news.c:922 src/news.c:1000 src/news.c:1035
-msgid "can't get xhdr\n"
+#: src/news.c:997 src/news.c:1018 src/news.c:1101 src/news.c:1133
+msgid "couldn't get xhdr\n"
 msgstr "no s'ha pogut obtenir xhdr\n"
 
-#: src/news.c:912 src/news.c:931 src/news.c:1012 src/news.c:1047
+#: src/news.c:1007 src/news.c:1028 src/news.c:1114 src/news.c:1146
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
 msgstr "s'ha produït un error obtenint xhdr.\n"
 
-#: src/news.c:954
+#: src/news.c:1052
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
 msgstr "obtenint xover %d - %d a %s...\n"
 
-#: src/news_gtk.c:50
+#: src/news_gtk.c:52
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
 msgstr "/_Subscribir-se a un grup de notícies..."
 
-#: src/news_gtk.c:51
+#: src/news_gtk.c:53
 msgid "/_Unsubscribe newsgroup"
 msgstr "/Des_uscribir-se a un grup de notícies"
 
-#: src/news_gtk.c:53
-msgid "/Down_load"
-msgstr "/Des_carregar"
-
-#: src/news_gtk.c:57
-msgid "/News _account settings"
-msgstr "/Configuració del  compt_e de notícies"
-
-#: src/news_gtk.c:58
-msgid "/Remove _news account"
-msgstr "/Eliminar compte de _notícies"
+#: src/news_gtk.c:55
+msgid "/Synchronise"
+msgstr "/Sincronitzar"
 
-#: src/news_gtk.c:204
+#: src/news_gtk.c:226
 #, c-format
-msgid "Really unsubscribe newsgroup `%s'?"
-msgstr "¿Desubscriure's realment del grup `%s'?"
+msgid "Really unsubscribe newsgroup '%s'?"
+msgstr "Desubscriure's realment del grup de notícies '%s'?"
 
-#: src/news_gtk.c:205
+#: src/news_gtk.c:227
 msgid "Unsubscribe newsgroup"
 msgstr "Desubscriure's grup de notícies"
 
-#: src/news_gtk.c:253
+#: src/news_gtk.c:228
+msgid "_Unsubscribe"
+msgstr "/Des_ubscriure's"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:77
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:429
+msgid "Bogofilter"
+msgstr "Bogofilter"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:454
+msgid "Bogofilter: fetching bodies..."
+msgstr "Bogofilter: recuperant cossos de missatge..."
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:467
+msgid "Bogofilter: filtering messages..."
+msgstr "Bogofilter: filtrant missatges..."
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:559
+msgid ""
+"The Bogofilter plugin couldn't filter a message. The probable cause of the "
+"error is that it didn't learn from any mail.\n"
+"Use \"/Mark/Mark as spam\" and \"/Mark/Mark as ham\" to train Bogofilter "
+"with a few hundred spam and ham messages."
+msgstr ""
+"El mòdul Bogofilter no pot filtrar el missatge. La causa més probable de "
+"l'error es que no s'hagi pogut aprendre de cap correu.\n"
+"Useu \"/Marcar/Marcar com a correu brossa\" i \"/Marcar/Marcar com a bo\" "
+"per entrenar a Bogofilter amb uns quants centenar de correu brossa i correu bo."
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:566
 #, c-format
-msgid "Really delete news account `%s'?"
-msgstr "Esborrar realment el compte de notícies `%s'?"
+msgid ""
+"The Bogofilter plugin couldn't filter a message. The command `%s %s %s` "
+"couldn't be run."
+msgstr ""
+"El mòdul Bogofilter no ha pgut filtrar un missatge. La comanda `%s %s %s` "
+"no s'ha pogut executar."
 
-#: src/news_gtk.c:254
-msgid "Delete news account"
-msgstr "Esborrar compte de notícies"
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:670
+msgid "Bogofilter: learning from message..."
+msgstr "Bogofilter: aprenent del missatge..."
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:118
-msgid "ClamAV: scanning message..."
-msgstr "ClamAV: inspeccionant missatge..."
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:683
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:732
+#, c-format
+msgid "Learning failed; `%s` returned with status %d."
+msgstr "Aprenentatge fallit; `%s` ha retornat l'estat %d."
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:700
+msgid "Bogofilter: learning from messages..."
+msgstr "Bogofilter: aprenent dels missatges..."
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:788
+#, c-format
+msgid ""
+"Learning failed; `%s %s %s` returned with error:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Aprenentatge fallit; `%s %s %s` ha retornat l'error:\n"
+"%s"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:790 src/privacy.c:61
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Error desconegut"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:914
+msgid ""
+"This plugin can check all messages that are received from an IMAP, LOCAL or "
+"POP account for spam using Bogofilter. You will need Bogofilter installed "
+"locally.\n"
+"\n"
+"Before Bogofilter can recognize spam messages, you have to train it by "
+"marking a few hundred spam and ham messages with the use of \"/Mark/Mark as "
+"spam\" and \"/Mark/Mark as ham\".\n"
+"\n"
+"When a message is identified as spam it can be deleted or saved in a "
+"specially designated folder.\n"
+"\n"
+"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Bogofilter"
+msgstr ""
+"Aquest mòdul pot comprovar tots els missatges que son rebuts desde un compte "
+"IMAP, LOCAL o POP si són correu brossa usant Bogofilter. Necessitareu Bogofilter "
+"instal·lat localment.\n"
+"\n"
+"Abans de que Bogofilter pugui reconeixer correus brossa, l'heu d'entrenar "
+"marcant uns quants correus brossa i correus bons usant \"/Marcar/Marcar com a "
+"correu brossa\" i \"/Marcar/Marcar com a bo\".\n"
+"\n"
+"Quan un missatge s'identifica com a spam es pot esborrar o es pot guardar en "
+"una carpeta especial.\n"
+"\n"
+"Les opcions les podeu trobar a /Configuració/Preferències/Mòduls/Bogofilter"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:947
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:562
+msgid "Spam detection"
+msgstr "Detecció de correu brossa"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:948
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:563
+msgid "Spam learning"
+msgstr "Aprenentatge de correu brossa"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:151
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:364
+msgid "Process messages on receiving"
+msgstr "Processar missatges al rebre"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:159
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:321
+msgid "Maximum size"
+msgstr "Tamany màxim"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:168
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:330
+msgid "Messages larger than this will not be checked"
+msgstr "Missatges més grans que aquest no seran comprovats"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:171
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:333
+msgid "kB"
+msgstr "Kb"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:179
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:372
+msgid "Save spam in"
+msgstr "Guardar spam a"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:187
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:380
+msgid ""
+"Folder for storing identified spam. Leave empty to use the trash folder."
+msgstr ""
+"Carpeta per guardar el correu brossa identificat. Deixeu-la buida per usar la paperera."
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:194
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:387
+msgid "Click this button to select a folder for storing spam"
+msgstr ""
+"Pulseu aquest botò per seleccionar la carpeta on guardareu el correu brossa"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:201
+msgid "When unsure, move in"
+msgstr "Si no n'esteu segurs, mogueu-ho dins"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:209
+msgid ""
+"Folder for storing mail for which spam status is Unsure. Leave empty to use "
+"the inbox folder."
+msgstr ""
+"Carpeta per guardar el correu quan no s'està segur de que sigui correu brossa.Deixeu-la "
+"buida per usar la carpeta de bústia d'entrada"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:216
+msgid "Click this button to select a folder for storing Unsure mails."
+msgstr "Cliqueu aquest botó per seleccionar la carpeta per guardar el correus sospitosos."
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:219
+msgid "Insert X-Bogosity header"
+msgstr "Inserteu la capçalera 'X-Bogosity'"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:223
+msgid "Only done for messages in MH folders"
+msgstr "Només es realitza per missatges a carpetes MH"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:230
+msgid "Whitelist senders present in addressbook/folder"
+msgstr "Permetre els remitents presents a l'agenda/carpeta"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:234
+msgid ""
+"Messages coming from your addressbook contacts will be received in the "
+"normal folder even if detected as spam"
+msgstr ""
+"Els missatges que vinguin de la vostra agenda d'adresses seran rebuts a la "
+"carpeta normal encara que siguin identificats com a correu brossa"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:237
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:250
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:252
+#: src/prefs_filtering_action.c:454 src/prefs_matcher.c:580
+msgid "Select ..."
+msgstr "Seleccionar ..."
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:256
+msgid "Click this button to select a book or folder in the addressbook"
+msgstr "Pulseu aquest botò per seleccionar una agenda o carpeta de l'agenda d'adresses"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:263
+msgid "Bogofilter call"
+msgstr "Crida a Bogofilter"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:271
+msgid "Path to bogofilter executable"
+msgstr "Ruta a l'executable de bogofilter"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:49
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:212
 msgid "Clam AntiVirus"
 msgstr "Antivirus Clam"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:242
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:140
+msgid "ClamAV: scanning message..."
+msgstr "ClamAV: inspeccionant missatge..."
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:238
+msgid "Failed to register mail filtering hook"
+msgstr "Ha fallat el registre d'enllaç del filtrat de correu"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:303
 msgid ""
 "This plugin uses Clam AntiVirus to scan all messages that are received from "
 "an IMAP, LOCAL or POP account.\n"
@@ -5144,579 +7027,1000 @@ msgid ""
 "When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
 "saved in a specially designated folder.\n"
 "\n"
-"This plugin only contains the actual function for scanning and deleting or "
-"moving the message. You probably want to load the Gtk+ User Interface plugin "
-"too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
+"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Clam AntiVirus"
 msgstr ""
-"Aquest mòdul usa l'antivirus Clam per inspeccionar tots els missatges rebuts "
+"Aquest mòdul usa l'Antivirus Clam per inspeccionar tots els missatges rebuts "
 "d'un compte IMAP, LOCAL o POP.\n"
 "\n"
-"Quan es troba algun virus en un adjunt es pot eliminar o guardar a una "
+"Quan es troba algun virus a un adjunt es pot eliminar o guardar a una "
 "carpeta destinada a tal efecte.\n"
 "\n"
-"Aquest mòdul només conté la funció d'inspecció i esborrat o moviment del "
-"missatge. Probablement voldreu carregar també el mòdul d'interfície d'usuari "
-"GTK+, si no haureu d'escriure manualment la configuració.\n"
+"Les opcions es poden trobar a /Configuració/Preferencies/Mòduls/Antivirus "
+"Clam"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:94
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:330
+msgid "Virus detection"
+msgstr "Detecció de virus"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:96
 msgid "Enable virus scanning"
 msgstr "Habilitar detecció de virus"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:108
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:97
 msgid "Scan archive contents"
 msgstr "Inspeccionar el contingut dels arxius"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:121
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:106
 msgid "Maximum attachment size"
 msgstr "Tamany màxim de l'adjunt"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:139
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:117
+msgid "Message attachments larger than this will not be scanned"
+msgstr "No s'escanejaran arxius adjunts més grans que aquest"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:121
 msgid "MB"
 msgstr "MB"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:143
-msgid "Save infected messages"
-msgstr "Guardar els missatges infectats"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:156
-msgid "Save folder"
-msgstr "Carpeta per guardar-los"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:170
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:179
-msgid "Leave empty to use the default trash folder"
-msgstr "Deixar buit per usar la Paperera primària"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:130
+msgid "Save infected mail in"
+msgstr "Guardar els missatges infectats a"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:249
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:463
-msgid "Filtering"
-msgstr "Filtrant"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:134
+msgid "Save mail that contains viruses"
+msgstr "Guardar correu que contingui virus"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:276
-msgid "Clam AntiVirus GTK"
-msgstr "Antivirus Clam GTK"
-
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:281
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:142
 msgid ""
-"This plugin provides a Preferences page for the Clam AntiVirus plugin.\n"
-"\n"
-"You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
-"Clam AntiVirus.\n"
-"\n"
-"With this plugin you can enable the scanning, enable archive content "
-"scanning, set the maximum size of an attachment to be checked, (if the "
-"attachment is larger it will not be checked), configure whether infected "
-"mail should be received (default: Yes) and select the folder where infected "
-"mail will be saved.\n"
+"Folder for storing infected mail. Leave empty to use the default trash folder"
 msgstr ""
-"Aquest mòdul proporciona la pàgina de preferències del mòdul Antivirus "
-"Clam.\n"
-"\n"
-"Trobareu les opcions a la finestra Altres preferències, sota Filtrat/"
-"Antivirus Clam.\n"
-"\n"
-"Amb aquest mòduk podeu habilitar la detecció de virus, la inspecció del "
-"contingut dels adjunts, el tamany màxim de l'adjunt a verificar (si és major "
-"l'adjunt no serà verificat), configurar si els correus infectats han de "
-"rebre's (actiu per omissió) i seleccionar la carpeta on seran guardats els "
-"correus infectats.\n"
+"Carpeta per guardar el correu infectat. Deixeu-la buida per usar la Paperera "
+"primària"
 
-#: src/plugins/demo/demo.c:74
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:150
+msgid "Click this button to select a folder for storing infected mail"
+msgstr ""
+"Cliqueu aquest botó per seleccionar la carpeta per guardar el correu "
+"infectats"
+
+#: src/plugins/demo/demo.c:31 src/plugins/demo/demo.c:99
 msgid "Demo"
 msgstr "Demostració"
 
-#: src/plugins/demo/demo.c:79
+#: src/plugins/demo/demo.c:52
+msgid "Failed to register log text hook"
+msgstr "No s'ha pogut registrar l'enllaç de traça de text"
+
+#: src/plugins/demo/demo.c:75
 msgid ""
-"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed. It installs "
-"a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
+"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Claws Mail. It "
+"installs a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
 "\n"
-"It is not really useful"
+"It is not really useful."
 msgstr ""
-"Aquest mòdul és només una demostració de com escriure mòduls per a Sylpheed. "
-"Instal·leu un enllaç per a una nova traça i escriviu-la a la sortida "
+"Aquest mòdul és només una mostra de com escriure mòduls per a Claws Mail. "
+"Instal·leu un enllaç per a una nova traça i l'escriu a la sortida "
 "estàndard.\n"
 "\n"
 "No és realment útil"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:74 src/prefs_ext_prog.c:266
-#: src/prefs_image_viewer.c:145 src/prefs_msg_colors.c:394
-msgid "Message View"
-msgstr "Vista de missatge"
-
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:76
 msgid "Dillo Browser"
 msgstr "Navegador Dillo"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:115
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:116
 msgid "Do not load remote links in mails"
 msgstr "No carregar els enllaços remots dels correus"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:121
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:122
 msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
 msgstr "Equivalent a la opció '--local' de Dillo"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:123
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:124
 msgid "You can still load remote links by reloading the page"
 msgstr "Encara podeu carregar els enllaços remots recarregant la pàgina"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:130
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:133
 msgid "Full window mode (hide controls)"
 msgstr "Mode finestra completa (ocultar controls)"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:136
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:139
 msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
 msgstr "Equivalent a la opció '--fullwindow' de Dillo"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:193
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:39
 msgid "Dillo HTML Viewer"
 msgstr "Visor HTML Dillo"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:198
-msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
-msgstr "Aquest mòdul mostra el correu HTML usant el navegador Dillo."
-
-#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:163
-msgid "MathML Viewer"
-msgstr "Visor MathML"
-
-#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:168
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:195
 msgid ""
-"This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
-"(Content-Type: text/mathml)"
+"This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser.\n"
+"\n"
+"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Dillo Browser"
 msgstr ""
-"Aquest mòdul usa el contenidor GtkMathView per mostrar adjunts MathML "
-"(Content-Type: text/mathml)"
+"Aquest mòdul mostra el correu HTML usant el navegador Dillo.\n"
+"\n"
+"Les opcions podeu trobar-les a /Configuració/Preferencies/Mòduls/Navegador "
+"Dillo"
+
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:219
+msgid "text/html"
+msgstr "text/html"
 
-#: src/plugins/pgpmime/passphrase.c:89
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:97 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:102
 msgid "Passphrase"
 msgstr "Frase de pas"
 
-#: src/plugins/pgpmime/passphrase.c:247
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:259
 msgid "[no user id]"
 msgstr "[sense id d'usuari]"
 
-#: src/plugins/pgpmime/passphrase.c:251
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:274
 #, c-format
 msgid ""
-"%sPlease enter the passphrase for:\n"
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sPlease enter the passphrase for the "
+"new key:</span>\n"
 "\n"
-"  %.*s  \n"
-"(%.*s)\n"
+"%.*s\n"
 msgstr ""
-"%sIntroduiu la frase de pas per:\n"
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sSi us plau, escriviu la frase de pas "
+"per a la nova clau: </span>\n"
 "\n"
-"  %.*s  \n"
-"(%.*s)\n"
+"%.*s\n"
 
-#: src/plugins/pgpmime/passphrase.c:255
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:277
+msgid "Passphrases did not match.\n"
+msgstr "La frase de pas no coincideix.\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:280
 msgid ""
-"Bad passphrase! Try again...\n"
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Please re-enter the passphrase for the "
+"new key:</span>\n"
 "\n"
+"%.*s\n"
 msgstr ""
-"Frase de pas errònia! Intenteu-ho de nou...\n"
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Si us plau, re-escriviu la frase de "
+"pas per a la nova clau: </span>\n"
 "\n"
+"%.*s\n"
 
-#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:62
-msgid "PGP/MIME"
-msgstr "PGP/MIME"
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:284
+#, c-format
+msgid ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sPlease enter the passphrase for:</"
+"span>\n"
+"\n"
+"%.*s\n"
+msgstr ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sSi us plau, escriviu la paraula de "
+"pas per: </span>\n"
+"\n"
+"%.*s\n"
 
-#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:67
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:287
+msgid "Bad passphrase.\n"
+msgstr "Paraula de pas errònia\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:118
+msgid "Key import"
+msgstr "Importar clau"
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:119
 msgid ""
-"This plugin handles PGP/MIME signed and/or encrypted mails. You can decrypt "
-"mails, verify signatures or sign and encrypt your own mails.\n"
+"This key is not in your keyring. Do you want Claws Mail to try and import it "
+"from a keyserver?"
+msgstr ""
+"Aquesta clau no és al vostre anell de claus. Voleu que Claws Mail intenti "
+"importar-la desde un servidor de claus?"
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:126 src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:193
+msgid ""
+"\n"
+"  Key ID "
+msgstr ""
+"\n"
+"  ID tecla"
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:129 src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:186
+msgid "   This key is not in your keyring.\n"
+msgstr "   Aquesta clau no és al vostre anell de claus.\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:130
+msgid "   It should be possible to import it "
+msgstr "   Hauria de ser possible importar-la"
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:132
+msgid ""
+"when working online,\n"
+"   or "
+msgstr ""
+"mentre treballeu amb connexió,\n"
+"   o "
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:133
+msgid ""
+"with the following command: \n"
+"\n"
+"     "
+msgstr ""
+"amb la següent comanda: \n"
+"\n"
+"     "
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:140
+msgid ""
+"\n"
+"  Importing key ID "
+msgstr ""
+"\n"
+"  Important l'ID de la clau "
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:179
+msgid "   This key has been imported to your keyring.\n"
+msgstr "   Aquesta clau ha estat importada al vostre anell de claus.\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:181
+msgid "   This key couldn't be imported to your keyring.\n"
+msgstr "   Aquesta clau no ha pogut ser importada al vostre anell de claus.\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:182
+msgid ""
+"   You can try to import it manually with the command:\n"
+"\n"
+"     "
+msgstr ""
+"   Podeu intentar importar-lo manualment amb la comanda:\n"
+"\n"
+"     "
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:187
+msgid "   Key import isn't implemented in Windows.\n"
+msgstr "   Importar claus no és implementat a Windows.\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:196
+msgid "   This key is in your keyring.\n"
+msgstr "   Aquesta clau és al vostre anell de claus.\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:35
+msgid "PGP/Core"
+msgstr "PGP/Core"
+
+#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:64
+msgid ""
+"This plugin handles PGP core operations, it is used by other plugins, like "
+"PGP/Mime.\n"
+"\n"
+"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/GPG and /"
+"Configuration/[Account Preferences]/Plugins/GPG\n"
 "\n"
 "The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
 "\n"
-"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 msgstr ""
-"Aquest mòdul gestiona els correus signats i/o encriptats amb PGP/MIME. Podeu "
-"desencriptar correus, comprovar signatures o signar i encriptar els correus "
-"propis.\n"
+"Aquest mòdul gestiona les operacions bàsiques PGP, és usat per altres "
+"mòduls, com PGP/Mime.\n"
+"\n"
+"Podeu trobar les opcions a /Configuració/Preferencies/Mòduls/GPG i /"
+"Configuració/[Preferències de Compte]/Mòduls/GPG\n"
 "\n"
 "El mòdul usa la llibreria GPGME com a encapsulació de GnuPG.\n"
 "\n"
-"GPGME és copyright 2001 per Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+"GPGME és copyright 2001 per Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 
-#: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:122
-msgid "Store passphrase in memory"
-msgstr "Emmagatzemeu la frase de pas en memòria"
+#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:93
+msgid "Core operations"
+msgstr "Operacions principals"
 
-#: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:129
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:100
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "Verificar signatures automàticament"
 
-#: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:137
-msgid "Grab input while entering a passphrase"
-msgstr "Capturar l'entrada al introduïr la frase de pas"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:105
+msgid "Use gpg-agent to manage passwords"
+msgstr "Useu gpg-agent per treballar amb passwords"
 
-#: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:146
-msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
-msgstr "Mostrar un avís a l'inici si GnuPG no funciona"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:110
+msgid "Store passphrase in memory"
+msgstr "Emmagatzemeu la frase de pas en memòria"
 
-#: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:159
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:120
 msgid "Expire after"
 msgstr "Caduca després de"
 
-#: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:174
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:135
 msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
 msgstr "Establint-lo a '0' guarda la frase de pas durant tota la sessió"
 
-#: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:179 src/prefs_common.c:1072
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:140 src/prefs_receive.c:157
 msgid "minute(s)"
 msgstr "minut(s)"
 
-#: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:275
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:150
+msgid "Grab input while entering a passphrase"
+msgstr "Capturar l'entrada al introduïr la frase de pas"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:157
+msgid "Display warning on start-up if GnuPG doesn't work"
+msgstr "Mostrar un avís a l'inici si GnuPG no funciona"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:289
 msgid "Sign key"
 msgstr "Clau per signar"
 
-#: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:308
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:297
 msgid "Use default GnuPG key"
 msgstr "Useu la clau GnuPG per omissió"
 
-#: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:315
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:308
 msgid "Select key by your email address"
 msgstr "Seleccioneu la clau en base a l'adreça de correu"
 
-#: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:322
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:319
 msgid "Specify key manually"
 msgstr "Especifiqueu la clau manualment"
 
-#: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:329
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:329
 msgid "User or key ID:"
 msgstr "Usuari o ID de clau:"
 
-#: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:500 src/prefs_account.c:981
-msgid "Privacy"
-msgstr "Privacitat"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:370
+msgid "No secret key found."
+msgstr "No s'ha trobat cap clau secreta."
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:373
+msgid "Generate a new key pair"
+msgstr "Generar un nou parell de claus"
 
-#: src/plugins/pgpmime/prefs_gpg.c:501
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:526
 msgid "GPG"
 msgstr "GPG"
 
-#: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:103
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:107
 #, c-format
-msgid "Please select key for `%s'"
-msgstr "Seleccioneu clau per `%s'"
+msgid "No exact match for '%s'; please select the key."
+msgstr "No casa exactament per '%s'; si us plau seleccioneu la clau."
 
-#: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:106
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:110
 #, c-format
-msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
-msgstr "Recollint info per `%s' ... %c"
+msgid "Collecting info for '%s' ... %c"
+msgstr "Recollint info per '%s' ... %c"
 
-#: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:287
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:376
 msgid "Select Keys"
 msgstr "Seleccioneu tecles"
 
-#: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:314
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:403
 msgid "Key ID"
 msgstr "ID tecla"
 
-#: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:317
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:406
 msgid "Val"
 msgstr "Val"
 
-#: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:337
-msgid " List all keys "
-msgstr " Llistar totes les claus "
-
-#: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:345
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:427
 msgid "Select"
 msgstr "Seleccionar"
 
-#: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:347 src/prefs_common.c:972
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:428 src/prefs_other.c:737
 msgid "Other"
 msgstr "Altres"
 
-#: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:468
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:429
+msgid "Don't encrypt"
+msgstr "No encriptar"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:571
 msgid "Add key"
 msgstr "Afegir clau"
 
-#: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:469
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:572
 msgid "Enter another user or key ID:"
 msgstr "Entreu un altre usuari o clau ID:"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:100
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:594
+#, c-format
+msgid ""
+"The key of '%s' is not fully trusted.\n"
+"If you choose to encrypt the message with this key you don't\n"
+"know for sure that it will go to the person you mean it to.\n"
+"Do you trust it enough to use it anyway?"
+msgstr ""
+"La clau de '%s' no es confiable totalment.\n"
+"Si escolliu d'encriptar el missatge amb aquesta clau no podreu\n"
+"assegurar-vos de que aniría la persona que creieu que va.\n"
+"Hi confieu lo suficient com per usar-la de totes maneres?"
+
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:599
+msgid "Trust key"
+msgstr "Clau de confiança"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:76 src/privacy.c:211 src/privacy.c:215
+#: src/privacy.c:232 src/privacy.c:236
+msgid "No signature found"
+msgstr "No s'ha trobat signatura"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:138
 msgid "Undefined"
 msgstr "Indefinida"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:102 src/prefs_common.c:1104
-#: src/prefs_common.c:1223
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140 src/prefs_receive.c:181
+#: src/prefs_send.c:175
 msgid "Never"
 msgstr "Mai"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:104
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:142
 msgid "Marginal"
 msgstr "Marginal"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:108
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:146
 msgid "Ultimate"
-msgstr "Màxima"
+msgstr "Final"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:128
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:180
 #, c-format
-msgid "Valid signature by %s (Trust: %s)"
-msgstr "Signatura vàlida de %s (Confiança: %s)"
+msgid "The signature can't be checked - %s"
+msgstr "La signatura no pot ser comprovada - %s"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:133
-msgid "The signature has expired"
-msgstr "La signatura ha caducat"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:184 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:188
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:235
+msgid "The signature has not been checked."
+msgstr "La signatura no ha estat comprovada"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:135
-msgid "The key that was used to sign this part has expired"
-msgstr "La clau usada per signar aquesta part ha caducat"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:194 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:196
+msgid "PGP Core: Can't get key - no gpg-agent running."
+msgstr "Nucli PGP: no es pot obtenir la clau - gpg-agent no s'està executant."
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:137
-msgid "Not all signatures are valid"
-msgstr "No totes les signatures són vàlides"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:209
+#, c-format
+msgid "Good signature from %s."
+msgstr "Signatura vàlida de %s."
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:139
-msgid "This signature is invalid"
-msgstr "Aquesta signatura no es vàlida"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:215
+#, c-format
+msgid "Good signature (untrusted) from %s."
+msgstr "Signatura vàlida(sense confiança)  de %s."
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:141
-msgid "You have no key to verify this signature"
-msgstr "No teniu clau per verificar aquesta signatura"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:220
+#, c-format
+msgid "Expired signature from %s."
+msgstr "Signatura caducada de %s"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:143 src/privacy.c:150 src/privacy.c:169
-msgid "No signature found"
-msgstr "No s'ha trobat signatura"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:223
+#, c-format
+msgid "Expired key from %s."
+msgstr "Signatura caducada de %s."
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:145
-msgid "An error occured"
-msgstr "Hi ha hagut algun error"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:226
+#, c-format
+msgid "Bad signature from %s."
+msgstr "Signatura errònia de %s."
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:147
-msgid "The signature has not been checked"
-msgstr "La signatura no ha estat comprovada"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:230
+#, c-format
+msgid "Key 0x%s not available to verify this signature."
+msgstr "Clau 0x%s no disponible per verificar aquesta signatura."
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:171
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:272
 #, c-format
-msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
-msgstr "Signatura realitzada el %s usant %s ID de clau %s\n"
+msgid "Signature made using %s key ID %s\n"
+msgstr "Signatura realitzada usant %s ID de clau %s\n"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:180
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:279
 #, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\"\n"
-msgstr "Signatura vàlida de \"%s\"\n"
+msgid "Good signature from \"%s\" (Trust: %s)\n"
+msgstr "Signatura vàlida de \"%s\" (Confiança: %s)\n"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:185
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:284
 #, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\"\n"
 msgstr "Signatura caducada de \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:190
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:289
 #, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\"\n"
 msgstr "Signatura INVÀLIDA de \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:201
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:300
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\"\n"
 msgstr "               alies \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:206
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:306
 #, c-format
 msgid "Primary key fingerprint: %s\n"
 msgstr "Empremta digital de clau primària: %s\n"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:217
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:311
+#, c-format
+msgid "WARNING: Signer's address \"%s\" does not match DNS entry\n"
+msgstr "AVÍS: l'adreça del signant «%s» no coincideix amb l'entrada DNS\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:317
 #, c-format
-msgid "Signature expires %s\n"
-msgstr "La signatura caduca el %s\n"
+msgid "Verified signer's address is \"%s\"\n"
+msgstr "L'adreça verificada del signant és «%s»\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:359
+#, c-format
+msgid "Couldn't get data from message, %s"
+msgstr "No s'ha pogut obtenir dades del missatge %s"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:375
+#, c-format
+msgid "Couldn't initialize data, %s"
+msgstr "No s'ha pogut inicialitzar les dades, %s"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:492
+#, c-format
+msgid "Secret key not found (%s)"
+msgstr "Clau secreta no trobada (%s)"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:500
+msgid "Secret key specification is ambiguous"
+msgstr "La especificació de la clau secreta es ambigua"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:510
+#, c-format
+msgid "Error setting secret key: %s"
+msgstr "Error definint la clau secreta: %s"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:546
+#, c-format
+msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' isn't installed properly."
+msgstr ""
+"Protocol gpgme '%s' no es usable: Motor '%s' no s'ha instal·lat correctament."
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:552
+#, c-format
+msgid ""
+"Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' version %s is installed, but "
+"version %s is required.\n"
+msgstr ""
+"Protocol gpgme '%s' no es usable: Motor '%s' versió '%s' s'ha instal·lat, "
+"però la versió %s és necessària.\n"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:219
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:560
 #, c-format
-msgid "Signature expired %s\n"
-msgstr "La signatura va caducar el %s\n"
+msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable (unknown problem)"
+msgstr "Protocol gpgme '%s' no es usable (problema desconegut)"
 
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:354
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:576
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
 msgstr ""
-"GnuPG no està adecuadament instal·lat o necessita actualitzar-se.\n"
+"GnuPG no està adecuadament installat o necessita actualitzar-se.\n"
 "Soport de OpenPGP deshabilitat."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:183
-msgid "SpamAssassin: filtering message..."
-msgstr "SpamAssassin: filtrant missatge..."
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:610
+msgid ""
+"You have to save the account's information with \"OK\" before being able to "
+"generate a key pair.\n"
+msgstr ""
+"Heu de guardar la informació del compte amb \"Acceptar\" abans de poder "
+"generar el parell de claus.\n"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:328
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:464
-msgid "SpamAssassin"
-msgstr "SpamAssassin"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:615
+msgid "No PGP key found"
+msgstr "No s'ha trobat una clau PGP"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:333
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:616
 msgid ""
-"This plugin checks all messages that are received from an IMAP, LOCAL or POP "
-"account for spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin "
-"Server (spamd) running somewhere.\n"
-"\n"
-"When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a "
-"special folder.\n"
-"\n"
-"This plugin only contains the actual function for filtering and deleting or "
-"moving the message. You probably want to load a User Interface plugin too, "
-"otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
+"Claws Mail did not find a secret PGP key, which means that you won't be able "
+"to sign emails or receive encrypted emails.\n"
+"Do you want to create a new key pair now?"
 msgstr ""
-"Aquest mòdul comprova el correu escombraria (spam) en tots els missatges "
-"rebuts desde un compte POP usant un servidor SpamAssassin. Necessitareu un "
-"servidor SpamAssassin (spamd) executant-se en alguna màquina.\n"
+"Claws Mail no ha trobat cap clau secreta PGP, la qual cosa vol dir que no "
+"podeu  signar missatges o rebre missatges encriptats.\n"
+"Voleu crear un nou parell de claus ara?"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:686 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:702
+#, c-format
+msgid "Couldn't generate a new key pair: %s"
+msgstr "No s'ha pogut generar un nou parell de claus: %s"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:693
+msgid ""
+"Generating your new key pair... Please move the mouse around to help "
+"generate entropy..."
+msgstr ""
+"Generant el vostre nou parell de claus...Si us plau mogueu el ratolí per "
+"ajudar a generar entropia..."
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:708
+msgid "Couldn't generate a new key pair: unknown error"
+msgstr "No s'ha pogut generar un nou parell de claus: error desconegut"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:712
+#, c-format
+msgid ""
+"Your new key pair has been generated. Its fingerprint is:\n"
+"%s\n"
 "\n"
-"Quan un missatge s'identifica com a spam es pot esborrar o es pot guardar en "
-"una carpeta especial.\n"
+"Do you want to export it to a keyserver?"
+msgstr ""
+"El vostre nou parell de claus ha estat generat. La polsada és:\n"
+"%s\n"
 "\n"
-"Aquest mòdul només conté la funció de filtrat i esborrat o moviment del "
-"missatge. Probablement desitgeu carregar també un mòdul d'interfície de "
-"usuari, si no haureu d'escriure manualment la configuració d'aquest mòdul.\n"
+"Voleu exportar-la a un servidor de claus?"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:78
-msgid "Disabled"
-msgstr "Deshabilitat"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:716
+msgid "Key generated"
+msgstr "Clau generada"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:79
-msgid "Localhost"
-msgstr "Màquina local"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:755
+msgid "Key exported."
+msgstr "Clau exportada."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:80
-msgid "TCP"
-msgstr "TCP"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:757
+msgid "Couldn't export key."
+msgstr "No s'ha pogut exportar la clau."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:81
-msgid "Unix Socket"
-msgstr "Socket Unix"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:761
+msgid "Key export isn't implemented in Windows."
+msgstr "La clau exportada no està implementada a Windows."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:178
-msgid "Transport"
-msgstr "Transport"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:249 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:402
+msgid "Couldn't get text data."
+msgstr "No s'ha pogut obtenir les dades del text."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:185
-msgid "spamd "
-msgstr "spamd "
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:267
+msgid "Couldn't convert text data to any sane charset."
+msgstr "No s'ha pogut convertir dades de text a un joc de caràcters correcte"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:222
-msgid "Hostname or IP address of spamd server"
-msgstr "Nom o adreça IP del servidor spamd"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:275 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:532
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:653 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:700
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:72 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:181
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:320 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:468
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:593
+#, c-format
+msgid "Couldn't initialize GPG context, %s"
+msgstr "No s'ha pogut inicialitzar el contexte GPG, %s"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:225
-msgid ":"
-msgstr ":"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:395
+msgid "Couldn't parse mime part."
+msgstr "No s'ha pogut parsejar la part mime del missatge."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:235
-msgid "Port of spamd server"
-msgstr "Port del servidor spamd"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:425 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:343
+#, c-format
+msgid "Couldn't open decrypted file %s"
+msgstr "No s'ha pogut obrir l'arxiu desencriptat %s"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:242
-msgid "Path of Unix socket"
-msgstr "Ruta al socket Unix"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:455
+msgid "Couldn't scan decrypted file."
+msgstr "No s'ha pogut escanejar l'arxiu desencriptat."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:265
-msgid ""
-"Time that is allowed for checking. If the check takes longer the check will "
-"be aborted and the message will be handled as not spam."
-msgstr ""
-"Temps permès per a la comprovació. Si la comprovació dura més aquesta serà "
-"cancel·lada i el missatge tractat como si no fos spam."
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:463
+msgid "Couldn't scan decrypted file parts."
+msgstr "No s'ha escanejar les parts de l'arxiu desencriptat."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:269
-msgid "s"
-msgstr "seg."
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:517
+msgid "Couldn't create temporary file."
+msgstr "No s'ha pogut crear l'arxiu temporal."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:276
-msgid "Save Spam"
-msgstr "Guardar spam"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:555 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:494
+#, c-format
+msgid "Data signing failed, %s"
+msgstr "Signatura de dades fallida, %s"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:290
-msgid "Save mails that where identified as spam to a folder"
-msgstr "Guardar correus identificats com a spam en una carpeta"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:573 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:519
+#, c-format
+msgid "Data signing failed due to invalid signer: %s"
+msgstr "Signatura de dades fallida per signant no vàlid: %s"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:306
-msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
-msgstr "Tamany màxim permès del missatge per haber-lo de comprovar"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:582 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:528
+msgid "Data signing failed, no results."
+msgstr "Signatura de dades fallida, sense resultats."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:310
-msgid "kB"
-msgstr "KB"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:592 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:539
+msgid "Data signing failed, no contents."
+msgstr "Signatura de dades fallidam, sense continguts."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:317
-msgid "Save Folder"
-msgstr "Guardar en carpeta"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:662 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:602
+#, c-format
+msgid "Couldn't add GPG key %s, %s"
+msgstr "No s'ha pogut afegir la clau GPG %s, %s"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:332
-msgid ""
-"Folder that will be used to save spam. Leave empty to use the default trash "
-"folder"
-msgstr ""
-"Carpeta que s'usarà per guardar el spam. Deixeu-lo buit per usar la Paperera "
-"primària"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:683 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:630
+#, c-format
+msgid "Couldn't create temporary file, %s"
+msgstr "No s'ha pogut crear l'arxiu temporal, %s"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:335
-msgid "..."
-msgstr " ..."
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:711 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:655
+#, c-format
+msgid "Encryption failed, %s"
+msgstr "Encriptació fallida, %s"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:341
-msgid "Maximum Size"
-msgstr "Tamany màxim"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:776
+msgid "PGP/Inline"
+msgstr "PGP/Inline"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
-msgid "SpamAssassin GTK"
-msgstr "SpamAssassin GTK"
+#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:33
+msgid "PGP/inline"
+msgstr "PGP/inline"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:495
+#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:58
 msgid ""
-"This plugin provides a Preferences page for the SpamAssassin plugin.\n"
+"This plugin handles the deprecated Inline method of signing and/or "
+"encrypting mails. You can decrypt mails, verify signatures or sign and "
+"encrypt your own mails.\n"
 "\n"
-"You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
-"SpamAssassin.\n"
+"It can be selected as the Default Privacy System in /Configuration/[Account "
+"Preferences]/Privacy and when composing a message from /Options/Privacy "
+"System\n"
 "\n"
-"With this plugin you can enable the filtering, change the SpamAssassin "
-"server host and port, set the maximum size of messages to be checked, (if "
-"the message is larger it will not be checked), configure whether spam mail "
-"should be received (default: Yes) and select the folder where spam mail will "
-"be saved.\n"
+"The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
+"\n"
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 msgstr ""
-"Aquest mòdul proporciona una pàgina de preferències per al mòdul "
-"SpamAssassin.\n"
+"Aquest mòdul gestiona els mètodes inline obsolets de signatura i/o "
+"encriptació. Podeu encriptar correus, verificar signatures o signar i "
+"encriptar els vostres propis correus.\n"
 "\n"
-"Trobareu les opcions en la finestra Altres preferències sota Filtrat/"
-"SpamAssassin.\n"
+"Podeu seleccionar-lo com al sistema de privacitat per defecte a /"
+"Configuració/[Preferències de Compte]/Privacitat i quan escrigueu un "
+"missatge desde /Opcions/Sistema de Privacitat\n"
 "\n"
-"Amb aquest mòdul podeu habilitar el filtrat, canviar la màquina i el port "
-"del servidor SpamAssassin, establir el tamany màxim del missatge a comprovar "
-"(si és major el missatge no es verificarà), configurar si el spam ha de ser "
-"rebut (per omissió ho serà) i seleccionar la carpeta on el spam serà "
-"guardat.\n"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:91
-msgid "/_Get"
-msgstr "/_Rebre"
-
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:92
-msgid "/Get _All"
-msgstr "/Rebre _tot"
+"El mòdul usa la llibreria GPGME com a encapsulació de GnuPG.\n"
+"\n"
+"GPGME és copyright 2001 per Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:94 src/textview.c:221
-msgid "/_Email"
-msgstr "/_Correu"
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:201
+msgid "Signature boundary not found."
+msgstr "Límit de la signatura no trobat."
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:95
-msgid "/Open A_ddressbook"
-msgstr "/_Agenda d'adreces"
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:362
+msgid "Couldn't parse decrypted file."
+msgstr "No s'ha pogut parsejar l'arxiu desencriptat."
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97
-msgid "/E_xit Sylpheed"
-msgstr "/_Sortir de Sylpheed"
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:368
+msgid "Couldn't parse decrypted file parts."
+msgstr "No s'ha pogut parsejar les parts de l'arxiu desencriptat."
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:144
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:414 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:453
 #, c-format
-msgid "New %d, Unread: %d, Total: %d"
-msgstr "Nous %d, No llegits: %d, Totals: %d"
+msgid "Couldn't create temporary file: %s"
+msgstr "No s'ha pogut crear l'arxiu temporal: %s"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:297
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:723
+msgid "PGP/Mime"
+msgstr "PGP/Mime"
+
+#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:33
+msgid "PGP/MIME"
+msgstr "PGP/MIME"
+
+#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:58
+msgid ""
+"This plugin handles PGP/MIME signed and/or encrypted mails. You can decrypt "
+"mails, verify signatures or sign and encrypt your own mails.\n"
+"\n"
+"It can be selected as the Default Privacy System in /Configuration/[Account "
+"Preferences]/Privacy and when composing a message from /Options/Privacy "
+"System\n"
+"\n"
+"The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
+"\n"
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
+msgstr ""
+"Aquest mòdul gestiona els correus signats i/o encriptats amb PGP/MIME. Podeu "
+"desencriptar correus, verificar signatures o signar i encriptar els correus "
+"propis.\n"
+"\n"
+"Podeu seleccionar-lo com al sistema de privacitat per defecte a /"
+"Configuració/[Preferències de Compte]/Privacitat i quan escrigueu un "
+"missatge desde /Opcions/Sistema de Privacitat\n"
+"\n"
+"El mòdul usa la llibreria GPGME com a encapsulació de GnuPG.\n"
+"\n"
+"GPGME és copyright 2001 per Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:75
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:545
+msgid "SpamAssassin"
+msgstr "SpamAssassin"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:161
+msgid "SpamAssassin plugin couldn't connect to spamd.\n"
+msgstr "Spamassassin no pot connectar amb spamd.\n"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:177
+msgid "SpamAssassin plugin filtering failed.\n"
+msgstr "Ha fallat el filtratge del mòdul SpamAssassin.\n"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:203
+msgid "SpamAssassin plugin is disabled by its preferences.\n"
+msgstr "El mòdul Spamassassin està deshabilitat per les seves preferències.\n"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:208
+msgid "SpamAssassin: filtering message..."
+msgstr "SpamAssassin: filtrant missatge..."
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:284
+msgid ""
+"The SpamAssassin plugin couldn't filter a message. The probable cause of the "
+"error is an unreachable spamd daemon. Please make sure spamd is running and "
+"accessible."
+msgstr ""
+"El mòdul SpamAssassin no pot filtrar el missatge. La causa més probable de "
+"l'error es que no s'hagi pogut arribar al dimoni spamd. Si us plau, "
+"assegureu-vos de que spamd séstà executant i és accessible."
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:343
+msgid ""
+"Claws Mail needs network access in order to feed this mail(s) to the remote "
+"learner."
+msgstr ""
+"Claws Mail necessita accés a xarxa per enviar aquest correu al programa "
+"d'aprenentatge remot."
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:486
+msgid "Failed to get username"
+msgstr "Ha fallat la recepció del nom d'usuari"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:498
+msgid "SpamAssassin plugin is loaded but disabled by its preferences.\n"
+msgstr ""
+"El mòdul Spamassassin està carregat però deshabilitat per les seves "
+"preferències.\n"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:531
+msgid ""
+"This plugin can check all messages that are received from an IMAP, LOCAL or "
+"POP account for spam using a SpamAssassin server. You will need a "
+"SpamAssassin Server (spamd) running somewhere.\n"
+"\n"
+"It can also be used for marking messages as Ham or Spam.\n"
+"\n"
+"When a message is identified as spam it can be deleted or saved in a "
+"specially designated folder.\n"
+"\n"
+"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/SpamAssassin"
+msgstr ""
+"Aquest mòdul pot comprovar tots els missatges que son rebuts desde un compte "
+"IMAP, LOCAL o POP si són spam amb un servidor SpamAssassin. Necessitareu "
+"unservidor SpamAssassin (spamd) executant-se en alguna màquina.\n"
+"\n"
+"També pot ser usat per marcar els missatges con a bons o dolents(Spam).\n"
+"\n"
+"Quan un missatge s'identifica com a spam es pot esborrar o es pot guardar en "
+"una carpeta especial.\n"
+"\n"
+"Les opcions les podeu trobar a /Configuració/Preferències/Mòduls/SpamAssassin"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:85
+msgid "Localhost"
+msgstr "Màquina local"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:86
+msgid "TCP"
+msgstr "TCP"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:87
+msgid "Unix Socket"
+msgstr "Socket Unix"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:235
+msgid "Enable SpamAssassin plugin"
+msgstr "Activar mòdul SpamAssassin"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:239
+msgid "Transport"
+msgstr "Transport"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:247
+msgid "Type of transport"
+msgstr "Tipus de transport"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:263
+msgid "User"
+msgstr "Usuari"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:276
+msgid "User to use with spamd server"
+msgstr "Usuari a usar amb el servidor spamd"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:279
+msgid "spamd"
+msgstr "spamd"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:297
+msgid "Hostname or IP address of spamd server"
+msgstr "Nom o adreça IP del servidor spamd"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:308
+msgid "Port of spamd server"
+msgstr "Port del servidor spamd"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:314
+msgid "Path of Unix socket"
+msgstr "Ruta al socket Unix"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:350
+msgid ""
+"Maximum time allowed for checking. If the check takes longer it will be "
+"aborted."
+msgstr ""
+"Temps màxim permès per a la comprovació. Si la comprovació dura més aquesta "
+"serà cancel·lada."
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:355 src/prefs_other.c:623
+#: src/prefs_summaries.c:476
+msgid "seconds"
+msgstr "segons"
+
+#: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:123
+msgid "Orientation"
+msgstr "Orientació"
+
+#: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:124
+msgid "The orientation of the tray."
+msgstr "La orientació de la safata."
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:61 src/plugins/trayicon/trayicon.c:543
+#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:68
 msgid "Trayicon"
 msgstr "Icona de safata"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:302
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:109
+msgid "/_Get Mail"
+msgstr "/_Rebre Mail"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:111
+msgid "/_Email"
+msgstr "/_Correu"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:112
+msgid "/_Email from account"
+msgstr "/_Correu del compte"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:114
+msgid "/Open A_ddressbook"
+msgstr "/_Agenda d'adreces"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:116
+msgid "/_Work Offline"
+msgstr "/_Treballar sense connexió"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:118
+msgid "/E_xit Claws Mail"
+msgstr "/_Sortir de Claws Mail"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:207
+#, c-format
+msgid "New %d, Unread: %d, Total: %d"
+msgstr "Nous %d, No llegits: %d, Totals: %d"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:306
+msgid "/Work Offline"
+msgstr "/Treballar sense connexió"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:309
+msgid "/Get Mail"
+msgstr "/Rebre Mail"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:389
+msgid "Failed to register folder item update hook"
+msgstr ""
+"Ha fallat el registre de l'enllaç d'actualització d'elements de carpeta"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:395
+msgid "Failed to register folder update hook"
+msgstr "Ha fallat el registre de l'enllaç d'actualització de les carpetes"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:401
+msgid "Failed to register offline switch hook"
+msgstr "Ha fallat el registre de l'enllaç del canvi a mode sense connexió"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:407
+msgid "Failed to register account list changed hook"
+msgstr "Ha fallat el registre de l'enllaç de la llista de comptes canviats"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:413
+msgid "Failed to register close hook"
+msgstr "Ha fallat el registre de l'enllaç de tancament"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:461
 msgid ""
 "This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
 "have new or unread mail.\n"
@@ -5728,7 +8032,27 @@ msgstr ""
 "indica si teniu correu nou o no llegit.\n"
 "\n"
 "La bústia apareix buida si no teniu correu sense llegir, sinó mostrarà una "
-"carta. Un consel flotant mostra el nº de correus nous, sense llegir i total."
+"carta. Un consel flotant mostra el n de correus nous, sense llegir i total."
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:107
+msgid "Hide at start-up"
+msgstr "Ocultar a l'inici"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:113
+msgid "Hide Claws Mail at start-up"
+msgstr "Oculta Claws Mail a l'inici"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:117
+msgid "Close to tray"
+msgstr "Tancar a la safata"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:123
+msgid ""
+"Hide Claws Mail using the tray icon instead of closing it\n"
+"when the window close button is clicked"
+msgstr ""
+"Oculteu Claws Mail usant la icona de safata enlloc de tancar-lo\n"
+"quan el botó de tancament de la finestra és clicat"
 
 #: src/pop.c:150
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
@@ -5747,251 +8071,290 @@ msgstr "Error del protocol POP3\n"
 msgid "invalid UIDL response: %s\n"
 msgstr "resposta UIDL invàlida: %s\n"
 
-#: src/pop.c:777
+#: src/pop.c:778
 #, c-format
 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
 msgstr "POP3: Esborrando missatge caducat (expired) %d\n"
 
-#: src/pop.c:792
+#: src/pop.c:794
 #, c-format
 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
 msgstr "POP3: Saltant-se missatge %d (%d bytes)\n"
 
-#: src/pop.c:824
+#: src/pop.c:826
 msgid "mailbox is locked\n"
 msgstr "la bústia està bloquejada\n"
 
-#: src/pop.c:827
+#: src/pop.c:829
 msgid "Session timeout\n"
 msgstr "Excedit el temps límit de la sessió\n"
 
-#: src/pop.c:846
+#: src/pop.c:848
 msgid "command not supported\n"
 msgstr "ordre no soportada\n"
 
-#: src/pop.c:851
+#: src/pop.c:853
 msgid "error occurred on POP3 session\n"
 msgstr "hi ha hagut un error a la sessió POP3\n"
 
-#: src/pop.c:1045
+#: src/pop.c:1047
 msgid "TOP command unsupported\n"
 msgstr "ordre TOP no soportada\n"
 
-#: src/prefs_account.c:659
+#: src/prefs_account.c:240 src/prefs_account.c:1513 src/prefs_account.c:2235
+#: src/wizard.c:1137
+msgid "POP3"
+msgstr "POP3"
+
+#: src/prefs_account.c:243 src/prefs_account.c:1628 src/prefs_account.c:2248
+msgid "IMAP4"
+msgstr "IMAP4"
+
+#: src/prefs_account.c:244
+msgid "News (NNTP)"
+msgstr "Notícies (NNTP)"
+
+#: src/prefs_account.c:245 src/wizard.c:1147
+msgid "Local mbox file"
+msgstr "Arxiu mbox local"
+
+#: src/prefs_account.c:246
+msgid "None (SMTP only)"
+msgstr "Cap (només SMTP)"
+
+#: src/prefs_account.c:776
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Compte%d"
 
-#: src/prefs_account.c:937
+#: src/prefs_account.c:1059
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "Preferències per a un nou compte"
 
-#: src/prefs_account.c:939
+#: src/prefs_account.c:1061
 #, c-format
 msgid "%s - Account preferences"
 msgstr "%s - Preferències del compte"
 
-#: src/prefs_account.c:975 src/prefs_common.c:958
-msgid "Receive"
-msgstr "Rebre"
+#: src/prefs_account.c:1096
+msgid "_Basic"
+msgstr "_Bàsic"
 
-#: src/prefs_account.c:979 src/prefs_common.c:962 src/prefs_folder_item.c:788
-#: src/prefs_spelling.c:361 src/prefs_wrapping.c:155
-msgid "Compose"
-msgstr "Composar"
+#: src/prefs_account.c:1098
+msgid "_Receive"
+msgstr "_Rebre"
 
-#: src/prefs_account.c:984
-msgid "SSL"
-msgstr "SSL"
+#: src/prefs_account.c:1102
+msgid "Co_mpose"
+msgstr "Co_mposar"
+
+#: src/prefs_account.c:1104
+msgid "_Privacy"
+msgstr "_Privacitat"
 
-#: src/prefs_account.c:987
-msgid "Advanced"
-msgstr "Avançades"
+#: src/prefs_account.c:1107
+msgid "SS_L"
+msgstr "SS_L"
 
-#: src/prefs_account.c:1066
+#: src/prefs_account.c:1110
+msgid "A_dvanced"
+msgstr "Avança_des"
+
+#: src/prefs_account.c:1168
 msgid "Name of account"
 msgstr "Nom del compte"
 
-#: src/prefs_account.c:1075
+#: src/prefs_account.c:1177
 msgid "Set as default"
 msgstr "Marcar com a primària"
 
-#: src/prefs_account.c:1079
+#: src/prefs_account.c:1181
 msgid "Personal information"
-msgstr "Información personal"
+msgstr "Informació personal"
 
-#: src/prefs_account.c:1088
+#: src/prefs_account.c:1190
 msgid "Full name"
 msgstr "Nom complet"
 
-#: src/prefs_account.c:1094
+#: src/prefs_account.c:1196
 msgid "Mail address"
 msgstr "Adreça de correu"
 
-#: src/prefs_account.c:1100
+#: src/prefs_account.c:1202
 msgid "Organization"
 msgstr "Organizació"
 
-#: src/prefs_account.c:1124
+#: src/prefs_account.c:1226
 msgid "Server information"
 msgstr "Informació del servidor"
 
-#: src/prefs_account.c:1145 src/prefs_account.c:1351 src/prefs_account.c:1992
-#: src/wizard.c:372
-msgid "POP3"
-msgstr "POP3"
-
-#: src/prefs_account.c:1147 src/prefs_account.c:1486 src/prefs_account.c:2009
-msgid "IMAP4"
-msgstr "IMAP4"
-
-#: src/prefs_account.c:1149
-msgid "News (NNTP)"
-msgstr "Notícies (NNTP)"
-
-#: src/prefs_account.c:1151
-msgid "Local mbox file"
-msgstr "Arxiu mbox local"
-
-#: src/prefs_account.c:1153
-msgid "None (SMTP only)"
-msgstr "Cap (només SMTP)"
+#: src/prefs_account.c:1261 src/wizard.c:1241
+msgid ""
+"<span weight=\"bold\">Warning: this version of Claws Mail\n"
+"has been built without IMAP support.</span>"
+msgstr ""
+"<span weight=\"bold\">Avís: aquesta versió de Claws Mail\n"
+"ha estat compilat sense suport IMAP.</span>"
 
-#: src/prefs_account.c:1173
+#: src/prefs_account.c:1290
 msgid "This server requires authentication"
 msgstr "Aquest servidor requereix autentificació"
 
-#: src/prefs_account.c:1180
+#: src/prefs_account.c:1297
 msgid "Authenticate on connect"
 msgstr "Autentificació al connectar"
 
-#: src/prefs_account.c:1225
+#: src/prefs_account.c:1342
 msgid "News server"
 msgstr "Servidor de news"
 
-#: src/prefs_account.c:1231
+#: src/prefs_account.c:1348
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "Servidor de recepció"
 
-#: src/prefs_account.c:1237
+#: src/prefs_account.c:1354
 msgid "Local mailbox"
 msgstr "Bústia local"
 
-#. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
-#: src/prefs_account.c:1244
+#: src/prefs_account.c:1361
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "Servidor SMTP (enviar)"
 
-#: src/prefs_account.c:1252
+#: src/prefs_account.c:1369
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
 msgstr "Useu commanda per correu enlloc de servidor SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1261
+#: src/prefs_account.c:1378
 msgid "command to send mails"
 msgstr "ordre per enviar els correus"
 
-#. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
-#: src/prefs_account.c:1268 src/prefs_account.c:1651
+#: src/prefs_account.c:1385 src/prefs_account.c:1812
 msgid "User ID"
 msgstr "ID d'usuari"
 
-#: src/prefs_account.c:1274 src/prefs_account.c:1660
+#: src/prefs_account.c:1391 src/prefs_account.c:1821
 msgid "Password"
 msgstr "Contrasenya"
 
-#: src/prefs_account.c:1359
+#: src/prefs_account.c:1485
+msgid "Local"
+msgstr "Local"
+
+#: src/prefs_account.c:1491 src/prefs_account.c:1580
+msgid "Default inbox"
+msgstr "Bústia primària"
+
+#: src/prefs_account.c:1498 src/prefs_account.c:1506 src/prefs_account.c:1587
+#: src/prefs_account.c:1595
+msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder"
+msgstr "Els missatges sense filtrar es guardaran en aquesta carpeta"
+
+#: src/prefs_account.c:1503 src/prefs_account.c:1592 src/prefs_account.c:1985
+msgid "Bro_wse"
+msgstr "M_ostrar"
+
+#: src/prefs_account.c:1515
 msgid "Use secure authentication (APOP)"
 msgstr "Usar autentificació segura (APOP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1362
+#: src/prefs_account.c:1518
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "Eliminar missatges del servidor quan s'hagin rebut"
 
-#: src/prefs_account.c:1373
+#: src/prefs_account.c:1529
 msgid "Remove after"
 msgstr "Eliminar després de"
 
-#: src/prefs_account.c:1382
+#: src/prefs_account.c:1538
+msgid "0 days: remove immediately"
+msgstr "0 dies: esborrar immediatament"
+
+#: src/prefs_account.c:1542
 msgid "days"
 msgstr "dies"
 
-#: src/prefs_account.c:1399
-msgid "(0 days: remove immediately)"
-msgstr "(0 dies: esborrar immediatament)"
-
-#: src/prefs_account.c:1408
+#: src/prefs_account.c:1549
 msgid "Download all messages on server"
 msgstr "Descarregar tots els missatges del servidor"
 
-#: src/prefs_account.c:1414
+#: src/prefs_account.c:1555
 msgid "Receive size limit"
 msgstr "Límit de tamany al rebre"
 
-#: src/prefs_account.c:1421
-msgid "KB"
-msgstr "KB"
-
-#: src/prefs_account.c:1433
-msgid "Default inbox"
-msgstr "Bústia primària"
+#: src/prefs_account.c:1558
+msgid ""
+"Messages over this limit will be partially retrieved. When selecting them "
+"you will be able to download them fully or delete them."
+msgstr ""
+"Els missatges que sobrepassin aquest límit seran parcialment recuperats. "
+"Quan els seleccioneu podreu descarregar-los completament o esborrar-los"
 
-#: src/prefs_account.c:1442
-msgid " Select... "
-msgstr "Seleccionar..."
+#: src/prefs_account.c:1568
+msgid "KB"
+msgstr "Kb"
 
-#: src/prefs_account.c:1456
-msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
-msgstr "(Els missatges sense filtrar es guardaran a aquesta carpeta)"
+#: src/prefs_account.c:1602 src/prefs_account.c:2261
+msgid "NNTP"
+msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1462
+#: src/prefs_account.c:1609
 msgid "Maximum number of articles to download"
-msgstr "Número màxim d'articles a descarregar"
+msgstr "Nmero màxim d'articles a descarregar"
 
-#: src/prefs_account.c:1481
+#: src/prefs_account.c:1621
 msgid "unlimited if 0 is specified"
 msgstr "sense límit si s'especifica 0"
 
-#: src/prefs_account.c:1497 src/prefs_account.c:1621
+#: src/prefs_account.c:1634 src/prefs_account.c:1782
 msgid "Authentication method"
 msgstr "Mètode d'autentificació"
 
-#: src/prefs_account.c:1507 src/prefs_account.c:1631 src/prefs_common.c:1321
+#: src/prefs_account.c:1644 src/prefs_account.c:1792 src/prefs_send.c:278
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automàtic"
 
-#: src/prefs_account.c:1514
+#: src/prefs_account.c:1656
+msgid "IMAP server directory"
+msgstr "Directori del servidor IMAP"
+
+#: src/prefs_account.c:1660
+msgid "(usually empty)"
+msgstr "(normalment buït)"
+
+#: src/prefs_account.c:1674
+msgid "Show subscribed folders only"
+msgstr "Mostrar només les carpetes subscrites"
+
+#: src/prefs_account.c:1677
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "Filtrar missatges al rebre"
 
-#: src/prefs_account.c:1518
-msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
-msgstr "`Rebre tot' comprova si hi ha nous missatges en aquest compte"
+#: src/prefs_account.c:1681
+msgid "'Get Mail' checks for new messages on this account"
+msgstr "'Rebre' comprova si hi ha nous missatges en aquest compte"
 
-#: src/prefs_account.c:1578
-msgid "Add Date"
-msgstr "Afegir data"
+#: src/prefs_account.c:1743 src/prefs_customheader.c:205
+#: src/prefs_matcher.c:163
+msgid "Header"
+msgstr "Capçalera"
 
-#: src/prefs_account.c:1579
+#: src/prefs_account.c:1745
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Generar Message-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1586
+#: src/prefs_account.c:1752
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Afegir capçaleres d'usuari"
 
-#: src/prefs_account.c:1588 src/prefs_common.c:1821
-msgid " Edit... "
-msgstr " Editar... "
-
-#: src/prefs_account.c:1598
+#: src/prefs_account.c:1764
 msgid "Authentication"
 msgstr "Autentificació"
 
-#: src/prefs_account.c:1606
+#: src/prefs_account.c:1767
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "Autentificació SMTP (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1682
+#: src/prefs_account.c:1843
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
 "will be used."
@@ -5999,242 +8362,288 @@ msgstr ""
 "Si deixeu aquests camps buits, s'usarà el mateix ID d'usuari i contrasenya "
 "usats per a la recepció."
 
-#: src/prefs_account.c:1693
+#: src/prefs_account.c:1854
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
 msgstr "Autentificació amb POP3 abans d'enviar"
 
-#: src/prefs_account.c:1708
+#: src/prefs_account.c:1869
 msgid "POP authentication timeout: "
 msgstr "Temps límit per autentificació POP: "
 
-#: src/prefs_account.c:1717
+#: src/prefs_account.c:1878
 msgid "minutes"
 msgstr "minuts"
 
-#: src/prefs_account.c:1764 src/prefs_account.c:1811 src/toolbar.c:428
+#: src/prefs_account.c:1931 src/prefs_account.c:1977
 msgid "Signature"
 msgstr "Signatura"
 
-#: src/prefs_account.c:1772
+#: src/prefs_account.c:1934
 msgid "Insert signature automatically"
 msgstr "Insertar signatura automàticament"
 
-#: src/prefs_account.c:1777
+#: src/prefs_account.c:1939
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Separador de signatura"
 
-#: src/prefs_account.c:1800
+#: src/prefs_account.c:1964
 msgid "Command output"
 msgstr "Sortida de l'ordre"
 
-#: src/prefs_account.c:1819
+#: src/prefs_account.c:1997
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Establir les següents adreces automàticament"
 
-#. to
-#: src/prefs_account.c:1828 src/prefs_filtering_action.c:1048
-#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1654 src/quote_fmt.c:49
+#: src/prefs_account.c:2006 src/prefs_filtering_action.c:1083
+#: src/prefs_matcher.c:160 src/prefs_matcher.c:1881 src/prefs_template.c:188
+#: src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
 
-#: src/prefs_account.c:1841
+#: src/prefs_account.c:2019 src/prefs_template.c:189
 msgid "Bcc"
 msgstr "Bcc"
 
-#: src/prefs_account.c:1854
+#: src/prefs_account.c:2032
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Respondre a"
 
-#: src/prefs_account.c:1904
+#: src/prefs_account.c:2046
+msgid "Spell check dictionaries"
+msgstr "Diccionaris de correcció ortogràfica"
+
+#: src/prefs_account.c:2056 src/prefs_folder_item.c:791
+#: src/prefs_spelling.c:233
+msgid "Default dictionary"
+msgstr "Diccionari per omissió"
+
+#: src/prefs_account.c:2073 src/prefs_folder_item.c:824
+#: src/prefs_spelling.c:251
+msgid "Default alternate dictionary"
+msgstr "Diccionari alternatiu per omissió"
+
+#: src/prefs_account.c:2137
 msgid "Default privacy system"
 msgstr "Sistema de privacitat per omissió"
 
-#: src/prefs_account.c:1913
-msgid "Encrypt message by default"
-msgstr "Encriptar el missatge per omissió"
+#: src/prefs_account.c:2146
+msgid "Always sign messages"
+msgstr "Sempre missatges signats"
+
+#: src/prefs_account.c:2148
+msgid "Always encrypt messages"
+msgstr "Sempre missatges encriptats"
 
-#: src/prefs_account.c:1915
-msgid "Sign message by default"
-msgstr "Signar el missatge per omissió"
+#: src/prefs_account.c:2150
+msgid "Always encrypt messages when replying to an encrypted message"
+msgstr "Encriptar missatges sempre que se'n contesti un escriptat"
+
+#: src/prefs_account.c:2153
+msgid "Encrypt sent messages with your own key in addition to recipient's"
+msgstr ""
+"Encriptar els missatges enviats amb la vostra pròpia clau a més de la del "
+"destinatari"
 
-#: src/prefs_account.c:1917
+#: src/prefs_account.c:2155
 msgid "Save sent encrypted messages as clear text"
 msgstr "Guardar en clar els missatges enviats encriptats"
 
-#: src/prefs_account.c:2000 src/prefs_account.c:2017 src/prefs_account.c:2033
+#: src/prefs_account.c:2239 src/prefs_account.c:2252 src/prefs_account.c:2264
 msgid "Don't use SSL"
 msgstr "No usar SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2003
+#: src/prefs_account.c:2242
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
 msgstr "Usar SSL per a la connexió POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:2006 src/prefs_account.c:2023 src/prefs_account.c:2058
+#: src/prefs_account.c:2245 src/prefs_account.c:2258 src/prefs_account.c:2285
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
 msgstr "Usar l'ordre STARTTLS per obrir la sessió SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2020
+#: src/prefs_account.c:2255
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
 msgstr "Usar SSL per a la connexió IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:2026
-msgid "NNTP"
-msgstr "NNTP"
-
-#: src/prefs_account.c:2042
+#: src/prefs_account.c:2273
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
 msgstr "Usar SSL per a la connexió NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:2044
+#: src/prefs_account.c:2275
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Enviar (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:2052
+#: src/prefs_account.c:2279
 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
 msgstr "No usar SSL (però usar STARTTLS si és necessari)"
 
-#: src/prefs_account.c:2055
+#: src/prefs_account.c:2282
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
 msgstr "Usar SSL per a la connexió SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:2066
+#: src/prefs_account.c:2293
 msgid "Use non-blocking SSL"
 msgstr "Usar SSL no-bloquejant"
 
-#: src/prefs_account.c:2078
-msgid "(Turn this off if you have SSL connection problems)"
-msgstr "(Desactiveu això si teniu problemes de connexió amb SSL)"
+#: src/prefs_account.c:2305
+msgid "Turn this off if you have SSL connection problems"
+msgstr "Desactiveu això si teniu problemes de connexió amb SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2206
-msgid "Specify SMTP port"
+#: src/prefs_account.c:2431
+msgid "SMTP port"
 msgstr "Port SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:2212
-msgid "Specify POP3 port"
+#: src/prefs_account.c:2437
+msgid "POP3 port"
 msgstr "Port POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:2218
-msgid "Specify IMAP4 port"
+#: src/prefs_account.c:2443
+msgid "IMAP4 port"
 msgstr "Port IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:2224
-msgid "Specify NNTP port"
+#: src/prefs_account.c:2449
+msgid "NNTP port"
 msgstr "Port NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:2229
-msgid "Specify domain name"
+#: src/prefs_account.c:2454
+msgid "Domain name"
 msgstr "Nom del domini"
 
-#: src/prefs_account.c:2239
+#: src/prefs_account.c:2464
 msgid "Use command to communicate with server"
 msgstr "Usar comanda per a comunicar-se amb el servidor"
 
-#: src/prefs_account.c:2247
+#: src/prefs_account.c:2472
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr "Marcar els misstages creuats com a llegits i de color:"
 
-#: src/prefs_account.c:2261
-msgid "IMAP server directory"
-msgstr "Directori del servidor IMAP4"
+#: src/prefs_account.c:2514
+msgid "Browse"
+msgstr "Mostrar"
 
-#: src/prefs_account.c:2315
+#: src/prefs_account.c:2527
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "Posar missatges enviats a"
 
-#: src/prefs_account.c:2317
+#: src/prefs_account.c:2529
 msgid "Put queued messages in"
 msgstr "Posar missatges encuats a"
 
-#: src/prefs_account.c:2319
+#: src/prefs_account.c:2531
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Posar borradors de missatges a"
 
-#: src/prefs_account.c:2321
+#: src/prefs_account.c:2533
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Posar missatges esborrats a"
 
-#: src/prefs_account.c:2388
+#: src/prefs_account.c:2576
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "No s'ha especificat el nom del compte."
 
-#: src/prefs_account.c:2392
+#: src/prefs_account.c:2580
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "No s'ha especificat l'adreça de correu."
 
-#: src/prefs_account.c:2399
+#: src/prefs_account.c:2587
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "No s'ha especificat el servidor SMTP."
 
-#: src/prefs_account.c:2404
+#: src/prefs_account.c:2592
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "No s'ha especificat l'usuari."
 
-#: src/prefs_account.c:2409
+#: src/prefs_account.c:2597
 msgid "POP3 server is not entered."
 msgstr "No s'ha especificat el servidor POP3."
 
-#: src/prefs_account.c:2414
+#: src/prefs_account.c:2605
+msgid "The default inbox folder doesn't exist."
+msgstr "La bústia per omissió no existeix."
+
+#: src/prefs_account.c:2611
 msgid "IMAP4 server is not entered."
 msgstr "No s'ha especificat el servidor IMAP4."
 
-#: src/prefs_account.c:2419
+#: src/prefs_account.c:2616
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "No s'ha especificat el servidor NNTP."
 
-#: src/prefs_account.c:2425
+#: src/prefs_account.c:2622
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "no s'ha especificat el nom de l'arxiu de la bústia local."
 
-#: src/prefs_account.c:2431
+#: src/prefs_account.c:2628
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "no s'ha especificat la comanda de correu."
 
-#: src/prefs_account.c:2670
+#: src/prefs_account.c:2694
+msgid "Select signature file"
+msgstr "Seleccionar arxiu de signatura"
+
+#: src/prefs_account.c:2787
+msgid "Protocol:"
+msgstr "Protocol:"
+
+#: src/prefs_account.c:2940
 #, c-format
-msgid "Unsupported (%s)"
-msgstr "No soportat (%s)"
+msgid "%s (plugin not loaded)"
+msgstr "%s (mòdul no carregat)"
 
-#: src/prefs_actions.c:184
+#: src/prefs_actions.c:201
 msgid "Actions configuration"
 msgstr "Configuració d'accions"
 
-#: src/prefs_actions.c:206
-msgid "Menu name:"
-msgstr "Nom de menú:"
+#: src/prefs_actions.c:228
+msgid "Menu name"
+msgstr "Nom de menú"
+
+#: src/prefs_actions.c:241
+msgid "Command line"
+msgstr "Ordre"
 
-#: src/prefs_actions.c:215
-msgid "Command line:"
-msgstr "Ordre:"
+#: src/prefs_actions.c:275 src/prefs_filtering_action.c:493
+#: src/prefs_filtering.c:455 src/prefs_matcher.c:675 src/prefs_template.c:270
+#: src/prefs_toolbar.c:788
+msgid "Replace"
+msgstr "Reemplaçar"
 
-#: src/prefs_actions.c:244
-msgid " Replace "
-msgstr " Sustituïr "
+#: src/prefs_actions.c:291 src/prefs_filtering_action.c:464
+#: src/prefs_matcher.c:571
+msgid "Info..."
+msgstr "Informació..."
 
-#: src/prefs_actions.c:257
-msgid " Syntax help "
-msgstr " Ajuda de sintaxis "
+#: src/prefs_actions.c:458 src/prefs_filtering_action.c:585
+#: src/prefs_filtering.c:762 src/prefs_filtering.c:764
+#: src/prefs_filtering.c:765 src/prefs_filtering.c:840 src/prefs_matcher.c:813
+#: src/prefs_template.c:367
+msgid "(New)"
+msgstr "(Nova)"
 
-#: src/prefs_actions.c:479
+#: src/prefs_actions.c:523
 msgid "Menu name is not set."
-msgstr "No s'ha establert el nom del menú."
+msgstr "No s'ha establert el nom del men."
+
+#: src/prefs_actions.c:528
+msgid "A leading '/' is not allowed in the menu name."
+msgstr "No es permet '/' a l'inici del nom del menú."
 
-#: src/prefs_actions.c:484
+#: src/prefs_actions.c:533
 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
 msgstr "No es permet ':' (dos punts) en el nom del menú."
 
-#: src/prefs_actions.c:494
+#: src/prefs_actions.c:552
 msgid "Menu name is too long."
 msgstr "El nom del menú és masssa llarg."
 
-#: src/prefs_actions.c:503
+#: src/prefs_actions.c:561
 msgid "Command line not set."
 msgstr "No s'ha especificat l'ordre a executar."
 
-#: src/prefs_actions.c:508
+#: src/prefs_actions.c:566
 msgid "Menu name and command are too long."
 msgstr "El nom del menú i la comanda són massa llargs."
 
-#: src/prefs_actions.c:513
+#: src/prefs_actions.c:571
 #, c-format
 msgid ""
 "The command\n"
@@ -6245,1480 +8654,1933 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "té errors sintàctics."
 
-#: src/prefs_actions.c:571
+#: src/prefs_actions.c:631
 msgid "Delete action"
 msgstr "Esborrar acció"
 
-#: src/prefs_actions.c:572
+#: src/prefs_actions.c:632
 msgid "Do you really want to delete this action?"
 msgstr "Voleu realment esborrar aquesta acció?"
 
-#: src/prefs_actions.c:722
-msgid "MENU NAME:"
-msgstr "NOM DE MENÚ:"
+#: src/prefs_actions.c:749 src/prefs_actions.c:769 src/prefs_filtering.c:1253
+#: src/prefs_filtering.c:1275 src/prefs_matcher.c:1834
+#: src/prefs_template.c:426 src/prefs_template.c:443
+msgid "Entry not saved"
+msgstr "Entrada no guardada"
+
+#: src/prefs_actions.c:750 src/prefs_actions.c:770 src/prefs_filtering.c:1254
+#: src/prefs_filtering.c:1276 src/prefs_template.c:427
+#: src/prefs_template.c:444
+msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
+msgstr "L'entrada no fou guardada. Tancar igualment?"
+
+#: src/prefs_actions.c:751 src/prefs_actions.c:771 src/prefs_filtering.c:1255
+#: src/prefs_filtering.c:1277 src/prefs_matcher.c:1836
+#: src/prefs_template.c:428 src/prefs_template.c:445
+msgid "+_Continue editing"
+msgstr "+_Continuar editant"
 
-#: src/prefs_actions.c:723
+#: src/prefs_actions.c:806
+msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Menu name:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Nom de menú:</span>"
+
+#: src/prefs_actions.c:807
 msgid "Use / in menu name to make submenus."
-msgstr "Useu / en el nom de menú per crear submenús."
+msgstr "Useu / en el nom de menú per crear submens."
 
-#: src/prefs_actions.c:725
-msgid "COMMAND LINE:"
-msgstr "LÍNIA D'ORDRES:"
+#: src/prefs_actions.c:809
+msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Command line:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Línia de comandes:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:726
-msgid "Begin with:"
-msgstr "Començar amb:"
+#: src/prefs_actions.c:810
+msgid "<span weight=\"bold\">Begin with:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Començar amb:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:727
+#: src/prefs_actions.c:811
 msgid "to send message body or selection to command's standard input"
-msgstr "per enviar el missatge o la selecció a l'entrada stàndard de l'ordre"
+msgstr "per enviar el missatge o la selecció a l'entrada standard de l'ordre"
 
-#: src/prefs_actions.c:728
+#: src/prefs_actions.c:812
 msgid "to send user provided text to command's standard input"
-msgstr "per enviar el texte d'usuari a l'entrada estàndard de l'ordre"
+msgstr "per enviar el text d'usuari a l'entrada estàndard de l'ordre"
 
-#: src/prefs_actions.c:729
+#: src/prefs_actions.c:813
 msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
-msgstr "per enviar el texte d'usuari ocult a l'entrada estàndard de l'ordre"
+msgstr "per enviar el text d'usuari ocult a l'entrada estàndard de l'ordre"
 
-#: src/prefs_actions.c:730
-msgid "End with:"
-msgstr "Finalitzar amb:"
+#: src/prefs_actions.c:814
+msgid "<span weight=\"bold\">End with:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Finalitzar amb:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:731
+#: src/prefs_actions.c:815
 msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
 msgstr ""
 "per reemplaçar el missatge o selecció amb la sortida estàndard de l'ordre"
 
-#: src/prefs_actions.c:732
+#: src/prefs_actions.c:816
 msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
-msgstr "per insertar la sortida estàndard de l'ordre sense reemplaçar el texte"
+msgstr "per insertar la sortida estàndard de l'ordre sense reemplaçar el text"
 
-#: src/prefs_actions.c:733
+#: src/prefs_actions.c:817
 msgid "to run command asynchronously"
 msgstr "per executar l'ordre de manera asíncrona"
 
-#: src/prefs_actions.c:734
-msgid "Use:"
-msgstr "Useu:"
+#: src/prefs_actions.c:818
+msgid "<span weight=\"bold\">Use:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Usar:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:735
+#: src/prefs_actions.c:819
 msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
 msgstr "per a l'arxiu del missatge seleccionat en format RFC822/2822 "
 
-#: src/prefs_actions.c:736
+#: src/prefs_actions.c:820
 msgid ""
 "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
 msgstr ""
 "per a la llista de noms dels missatges seleccionats en format RFC822/2822"
 
-#: src/prefs_actions.c:737
+#: src/prefs_actions.c:821
 msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
 msgstr "per a l'arxiu de la part MIME seleccionada del missatge decodificat"
 
-#: src/prefs_actions.c:738
+#: src/prefs_actions.c:822
 msgid "for a user provided argument"
 msgstr "per a un paràmetre introduït per l'usuari"
 
-#: src/prefs_actions.c:739
+#: src/prefs_actions.c:823
 msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
 msgstr "per a un paràmetre introduït per l'usuari i ocult (p.ex. contrasenya)"
 
-#: src/prefs_actions.c:740
+#: src/prefs_actions.c:824
 msgid "for the text selection"
-msgstr "per la part seleccionada del texte"
+msgstr "per la part seleccionada del text"
 
-#: src/prefs_actions.c:741
+#: src/prefs_actions.c:825
 msgid "apply filtering actions between {} to selected messages"
 msgstr "aplicar accions de filtrat entre {} als missatges seleccionats"
 
-#: src/prefs_actions.c:749 src/prefs_filtering_action.c:1063
-#: src/quote_fmt.c:76
-msgid "Description of symbols"
-msgstr "Descripció de símbols"
+#: src/prefs_actions.c:834 src/prefs_themes.c:978
+msgid "Actions"
+msgstr "Accions"
+
+#: src/prefs_actions.c:835
+msgid ""
+"The Actions feature is a way for the user to launch external commands to "
+"process a complete message file or just one of its parts."
+msgstr ""
+"Les accions són una manera de que l'usuari executi comandes externes que "
+"processin un arxiu de missatge complert o alguna de les seves parts."
 
-#: src/prefs_actions.c:831
+#: src/prefs_actions.c:921
 msgid "Current actions"
 msgstr "Accions actuals"
 
-#: src/prefs_common.c:843
-msgid "Common"
-msgstr "Comuns"
+#: src/prefs_common.c:210
+msgid "Hello,\\n"
+msgstr "Hola,\\n"
 
-#: src/prefs_common.c:964
-msgid "Quote"
-msgstr "Marcat"
+#: src/prefs_common.c:272
+msgid "On %d\\n%f wrote:\\n\\n%q"
+msgstr "EL %d\\n%f escrigué:\\n\\n%q"
 
-#: src/prefs_common.c:966 src/prefs_fonts.c:177 src/prefs_themes.c:333
-msgid "Display"
-msgstr "Veure"
+#: src/prefs_common.c:278
+msgid ""
+"\\n\\nBegin forwarded message:\\n\\n?d{Date: %d\\n}?f{From: %f\\n}?t{To: %t"
+"\\n}?c{Cc: %c\\n}?n{Newsgroups: %n\\n}?s{Subject: %s\\n}\\n\\n%M"
+msgstr ""
+"\\n\\nInici del missatge reenviat:\\n\\n?d{Data: %d\\n}?f{Desde: %f\\n}?t{A: "
+"%t\\n}?c{Cc: %c\\n}?n{Grups de notícies: %n\\n}?s{Assumpte: %s\\n}\\n\\n%M"
 
-#: src/prefs_common.c:968 src/prefs_fonts.c:86
-msgid "Message"
-msgstr "Missatge"
+#: src/prefs_common.c:363
+msgid "%y/%m/%d(%a) %H:%M"
+msgstr "%y/%m/%d(%a) %H:%M"
 
-#: src/prefs_common.c:1018
-msgid "External program"
-msgstr "Programa extern"
+#: src/prefs_compose_writing.c:124
+msgid "Automatic account selection"
+msgstr "Selecció automàtica de compte"
 
-#: src/prefs_common.c:1027
-msgid "Use external program for incorporation"
-msgstr "Usar un programa extern per incorporar"
+#: src/prefs_compose_writing.c:132
+msgid "when replying"
+msgstr "al respondre"
 
-#: src/prefs_common.c:1034
-msgid "Command"
-msgstr "Ordre"
+#: src/prefs_compose_writing.c:134
+msgid "when forwarding"
+msgstr "al reenviar"
 
-#: src/prefs_common.c:1058
-msgid "Auto-check new mail"
-msgstr "Comprovar correu nou"
+#: src/prefs_compose_writing.c:136
+msgid "when re-editing"
+msgstr "al reeditar"
 
-#: src/prefs_common.c:1060
-msgid "every"
-msgstr "cada"
+#: src/prefs_compose_writing.c:138
+msgid "Forwarding"
+msgstr "Reenviant"
 
-#: src/prefs_common.c:1081
-msgid "Check new mail on startup"
-msgstr "Comproveu correu nou a l'inici"
+#: src/prefs_compose_writing.c:141 src/prefs_filtering_action.c:160
+msgid "Forward as attachment"
+msgstr "Reenviar com a adjunt"
 
-#: src/prefs_common.c:1083
-msgid "Update all local folders after incorporation"
-msgstr "Actualitzar totes les carpetes locals després d'incorporar"
+#: src/prefs_compose_writing.c:144
+msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
+msgstr "Mantenir la capçalera 'Desde' original al redirigir"
 
-#: src/prefs_common.c:1091
-msgid "Show receive dialog"
-msgstr "Mostrar diàleg de recepció"
+#: src/prefs_compose_writing.c:146
+msgid "Editing"
+msgstr "Editant"
 
-#: src/prefs_common.c:1101 src/prefs_common.c:1222 src/prefs_common.c:2008
-msgid "Always"
-msgstr "Sempre"
+#: src/prefs_compose_writing.c:149
+msgid "Automatically launch the external editor"
+msgstr "Arrencar l'editor extern automàticament"
 
-#: src/prefs_common.c:1102
-msgid "Only on manual receiving"
-msgstr "Només al rebre manualment"
+#: src/prefs_compose_writing.c:156
+msgid "Autosave message text to Drafts folder every"
+msgstr "Autoguardar el text del missatge al directori Borradors cada "
 
-#: src/prefs_common.c:1112
-msgid "Close receive dialog when finished"
-msgstr "Tancar el diàleg de recepció al finalitzar"
+#: src/prefs_compose_writing.c:166 src/prefs_wrapping.c:97
+msgid "characters"
+msgstr "caràcters"
 
-#: src/prefs_common.c:1114
-msgid "Run command when new mail arrives"
-msgstr "Executar una ordre al rebre correu nou"
+#: src/prefs_compose_writing.c:174
+msgid "Undo level"
+msgstr "Nivells de desfer"
 
-#: src/prefs_common.c:1124
-msgid "after autochecking"
-msgstr "després de la autocomprovació"
+#: src/prefs_compose_writing.c:187
+msgid "Reply button invokes mailing list reply"
+msgstr "El botó Respondre invoca respondre a la llista de correu"
 
-#: src/prefs_common.c:1126
-msgid "after manual checking"
-msgstr "després de la comprovació manual"
+#: src/prefs_compose_writing.c:190
+msgid "When dropping files into the Compose window"
+msgstr "Quan deixeu caure arxiu dins la finestra de composició"
 
-#: src/prefs_common.c:1140
+#: src/prefs_compose_writing.c:198
+msgid "Ask"
+msgstr "Preguntar"
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:199 src/toolbar.c:456
+msgid "Insert"
+msgstr "Insertar"
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:200 src/toolbar.c:457
+msgid "Attach"
+msgstr "Adjuntar"
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:216
+msgid "Use format when composing new messages"
+msgstr "Useu format quan composeu missatges nous"
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:218
+msgid "New message format"
+msgstr "Format de missatge nou"
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:267 src/prefs_quote.c:206
+msgid " Description of symbols... "
+msgstr " Descripció de símbols... "
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:387 src/prefs_folder_item.c:1173
+#: src/prefs_quote.c:311 src/prefs_spelling.c:441 src/prefs_wrapping.c:144
+#: src/toolbar.c:1560
+msgid "Compose"
+msgstr "Composar"
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:388
+msgid "Writing"
+msgstr "Escrivint"
+
+#: src/prefs_customheader.c:180
+msgid "Custom header configuration"
+msgstr "Configuració de capçalera d'usuari"
+
+#: src/prefs_customheader.c:236
+msgid "From file..."
+msgstr "Desde l'arxiu... "
+
+#: src/prefs_customheader.c:505 src/prefs_display_header.c:565
+#: src/prefs_matcher.c:1323 src/prefs_matcher.c:1333
+msgid "Header name is not set."
+msgstr "No s'ha establert el nom de capçalera"
+
+#: src/prefs_customheader.c:515
+msgid "This Header name is not allowed as a custom header."
+msgstr "Aquest nom de capçalera no està permès com a capçalera d'usuari."
+
+#: src/prefs_customheader.c:562
+msgid "Choose a png file"
+msgstr "Escolliu un arxiu png"
+
+#: src/prefs_customheader.c:564
+msgid "Choose an xbm file"
+msgstr "Escolliu un arxiu xbm"
+
+#: src/prefs_customheader.c:566
+msgid "Choose a text file"
+msgstr "Escolliu un arxiu de texte"
+
+#: src/prefs_customheader.c:579
+msgid "This file isn't an image."
+msgstr "Aquest arxiu no és una imatge"
+
+#: src/prefs_customheader.c:584
+msgid "The chosen image isn't the correct size (48x48)."
+msgstr "L'imatge escollida no es del tamany correcte (48x48)."
+
+#: src/prefs_customheader.c:590
+msgid "The image is too big; it must be maximum 725 bytes."
+msgstr "La imatge es massa gran; ha de ser d'un màxim de 725 bytes."
+
+#: src/prefs_customheader.c:595
+msgid "The image isn't in the correct format (PNG)."
+msgstr "La imatge no té el format correcte (PNG)."
+
+#: src/prefs_customheader.c:604
+msgid "The image isn't in the correct format (XBM)."
+msgstr "La imatge no té el format correcte (XBM)."
+
+#: src/prefs_customheader.c:613
+msgid "Couldn't call `compface`. Make sure it's in your $PATH."
+msgstr "No s'ha pogut usar `compface`. Assegureu-vos que es al vostre $PATH."
+
+#: src/prefs_customheader.c:664
+msgid "This file contains newlines."
+msgstr "Aquest arxiu conté caràcters de nova línia."
+
+#: src/prefs_customheader.c:694
+msgid "Delete header"
+msgstr "Esborrar capçalera"
+
+#: src/prefs_customheader.c:695
+msgid "Do you really want to delete this header?"
+msgstr "Voleu realment esborrar aquesta capçalera?"
+
+#: src/prefs_customheader.c:865
+msgid "Current custom headers"
+msgstr "Capçaleres d'usuari actuals"
+
+#: src/prefs_display_header.c:227
+msgid "Displayed header configuration"
+msgstr "Configuració de capçaleres mostrades"
+
+#: src/prefs_display_header.c:251 src/prefs_matcher.c:493
+msgid "Header name"
+msgstr "Capçalera"
+
+#: src/prefs_display_header.c:286
+msgid "Displayed Headers"
+msgstr "Capçaleres mostrades"
+
+#: src/prefs_display_header.c:352
+msgid "Hidden headers"
+msgstr "Capçaleres ocultes"
+
+#: src/prefs_display_header.c:378
+msgid "Show all unspecified headers"
+msgstr "Mostrar totes les capçaleres"
+
+#: src/prefs_display_header.c:575
+msgid "This header is already in the list."
+msgstr "Aquesta capçalera ja existeix en la llista."
+
+#: src/prefs_ext_prog.c:100
 #, c-format
-msgid ""
-"Command to execute:\n"
-"(use %d as number of new mails)"
-msgstr ""
-"Orden a ejecutar:\n"
-"(usar %d com a nº de missatges nous)"
+msgid "%s will be replaced with file name / URI"
+msgstr "%s es substituirà amb el nom d'arxiu / URI)"
 
-#: src/prefs_common.c:1208
-msgid "Save sent messages to Sent folder"
-msgstr "Guardar missatges enviats a la carpeta Enviat"
+#: src/prefs_ext_prog.c:117
+msgid "Web browser"
+msgstr "Navegador web"
 
-#: src/prefs_common.c:1213
-msgid "Show send dialog"
-msgstr "Mostrar diàleg d'enviament"
+#: src/prefs_ext_prog.c:146
+msgid "Text editor"
+msgstr "Editor de text"
 
-#: src/prefs_common.c:1231
-msgid "Outgoing encoding"
-msgstr "Conjunt de codis per enviar"
+#: src/prefs_ext_prog.c:174
+msgid "Command for 'Display as text'"
+msgstr "Comanda per 'Mostrar com a text'"
 
-#: src/prefs_common.c:1240
+#: src/prefs_ext_prog.c:186
 msgid ""
-"If `Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
-"be used"
+"This option enables MIME parts to be displayed in the message view via a "
+"script when using the 'Display as text' contextual menu item"
 msgstr ""
-"Si seleccioneu `Automàtic' s'usarà la codificació òptima para a la "
-"localització actual."
+"Aquesta opció activa les parts MIME per ser mostrades a la vista del "
+"missatge via unscript quan useu la opció de menú contextual 'Mostrar com a "
+"text'"
 
-#: src/prefs_common.c:1252
-msgid "Automatic (Recommended)"
-msgstr "Automàtic (Recomanat)"
+#: src/prefs_ext_prog.c:197
+msgid "Print command"
+msgstr "Ordre per imprimir"
 
-#: src/prefs_common.c:1254
-msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
-msgstr "ASCII de 7 bits (US-ASC_II)"
+#: src/prefs_ext_prog.c:253 src/prefs_image_viewer.c:128
+#: src/prefs_message.c:293
+msgid "Message View"
+msgstr "Vista de missatge"
 
-#: src/prefs_common.c:1256
-msgid "Unicode (UTF-8)"
-msgstr "Unicode (UTF-8)"
+#: src/prefs_ext_prog.c:254
+msgid "External Programs"
+msgstr "Programes externs"
 
-#: src/prefs_common.c:1258
-msgid "Western European (ISO-8859-1)"
-msgstr "Europeu Occidental (ISO-8859-1)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:150
+msgid "Move"
+msgstr "Moure"
 
-#: src/prefs_common.c:1259
-msgid "Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "Europeu Occidental (ISO-8859-15)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:151
+msgid "Copy"
+msgstr "Copiar"
 
-#: src/prefs_common.c:1261
-msgid "Central European (ISO-8859-2)"
-msgstr "Centreeuropeu (ISO-8859-2)"
+# RML I think this is ambiguous:
+# RML on filtering is a verb ("Marcar") while in summary colunm it's really
+# RML a noun ("Marca"). Xlated as "Marca" (also verbal tense).
+#: src/prefs_filtering_action.c:153 src/prefs_summary_column.c:79
+#: src/summaryview.c:2405
+msgid "Mark"
+msgstr "Marca"
 
-#: src/prefs_common.c:1263
-msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "Bàltic (ISO-8859-13)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:155
+msgid "Lock"
+msgstr "Bloquejar"
 
-#: src/prefs_common.c:1264
-msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
-msgstr "Bàltic (ISO-8859-4)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:156
+msgid "Unlock"
+msgstr "Desbloquejar"
 
-#: src/prefs_common.c:1266
-msgid "Greek (ISO-8859-7)"
-msgstr "Grec (ISO-8859-7)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:157
+msgid "Mark as read"
+msgstr "Marcar com a llegit"
 
-#: src/prefs_common.c:1268
-msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
-msgstr "Turc (ISO-8859-9)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:158
+msgid "Mark as unread"
+msgstr "Marcar com a no llegit"
 
-#: src/prefs_common.c:1270
-msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
-msgstr "Ciríl·lic (ISO-8859-5)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:159 src/toolbar.c:408 src/toolbar.c:499
+msgid "Forward"
+msgstr "Reenviar"
 
-#: src/prefs_common.c:1271
-msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
-msgstr "Ciríl·lic (KOI8-R)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:161
+msgid "Redirect"
+msgstr "Redirigir"
 
-#: src/prefs_common.c:1272
-msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr "Ciríl·lic (KOI8-U)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:162 src/prefs_filtering_action.c:429
+#: src/toolbar.c:178 src/toolbar.c:1711
+msgid "Execute"
+msgstr "Executar"
 
-#: src/prefs_common.c:1273
-msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "Ciríl·lic (Windows-1251)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:163 src/prefs_filtering_action.c:434
+msgid "Color"
+msgstr "Colorar"
 
-#: src/prefs_common.c:1275
-msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
-msgstr "Japonès (ISO-2022-JP)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:164
+msgid "Change score"
+msgstr "Canviar punts"
 
-#: src/prefs_common.c:1277
-msgid "Japanese (EUC-JP)"
-msgstr "Japonès (EUC-JP)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:165
+msgid "Set score"
+msgstr "Establir punts"
 
-#: src/prefs_common.c:1278
-msgid "Japanese (Shift_JIS)"
-msgstr "Japonès (Shift_JIS)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:166
+msgid "Hide"
+msgstr "Ocultar"
 
-#: src/prefs_common.c:1281
-msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
-msgstr "Chinès simplificado (GB2312)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:167 src/toolbar.c:181
+msgid "Ignore thread"
+msgstr "Ignorar fil"
 
-#: src/prefs_common.c:1282
-msgid "Simplified Chinese (GBK)"
-msgstr "Chinès simplificat (GBK)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:168
+msgid "Stop filter"
+msgstr "Parar filtre"
 
-#: src/prefs_common.c:1283
-msgid "Traditional Chinese (Big5)"
-msgstr "Chinès tradicional (Big5)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:317
+msgid "Filtering action configuration"
+msgstr "Configuració d'accions de filtratge"
 
-#: src/prefs_common.c:1285
-msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
-msgstr "Chinès tradicional (EUC-TW)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:342 src/prefs_filtering.c:413
+msgid "Action"
+msgstr "Acció"
 
-#: src/prefs_common.c:1286
-msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
-msgstr "Chinès (ISO-2022-CN)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:419
+msgid "Destination"
+msgstr "Destinació"
 
-#: src/prefs_common.c:1289
-msgid "Korean (EUC-KR)"
-msgstr "Coreà (EUC-KR)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:424
+msgid "Recipient"
+msgstr "Destinatari"
 
-#: src/prefs_common.c:1291
-msgid "Thai (TIS-620)"
-msgstr "Tailandès (TIS-620)"
+#: src/prefs_filtering_action.c:439 src/prefs_summary_column.c:88
+#: src/summaryview.c:492
+msgid "Score"
+msgstr "Punts"
 
-#: src/prefs_common.c:1292
-msgid "Thai (Windows-874)"
-msgstr "Tailandès (Windows-874)"
+# FIXME
+#: src/prefs_filtering_action.c:796
+msgid "Command line not set"
+msgstr "Ordre no establert"
 
-#: src/prefs_common.c:1305
-msgid "Transfer encoding"
-msgstr "Codificació d'enviament"
+# FIXME
+#: src/prefs_filtering_action.c:797
+msgid "Destination is not set."
+msgstr "Destinació no establerta."
+
+# FIXME
+#: src/prefs_filtering_action.c:808
+msgid "Recipient is not set."
+msgstr "Destinatari no establert."
 
-#: src/prefs_common.c:1314
+# FIXME
+#: src/prefs_filtering_action.c:823
+msgid "Score is not set"
+msgstr "Puntuació no establerta"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1042
+msgid "No action was defined."
+msgstr "No s'ha definit cap acció."
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1079 src/prefs_matcher.c:1877
+#: src/quote_fmt.c:62
+msgid "literal %"
+msgstr "literal %"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1084 src/prefs_matcher.c:1882
+#: src/prefs_summary_column.c:85 src/quote_fmt.c:41 src/summaryview.c:489
+msgid "Date"
+msgstr "Data"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1085 src/prefs_matcher.c:1883
+#: src/quote_fmt.c:52
+msgid "Message-ID"
+msgstr "ID-Missatge"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1086 src/prefs_matcher.c:161
+#: src/prefs_matcher.c:1884 src/quote_fmt.c:50
+msgid "Newsgroups"
+msgstr "Grups de notícies"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1087 src/prefs_matcher.c:161
+#: src/prefs_matcher.c:1885 src/quote_fmt.c:51
+msgid "References"
+msgstr "Referències"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1088 src/prefs_matcher.c:1886
+msgid "filename (should not be modified)"
+msgstr "Nom d'arxiu (no ha d'ésser modificat)"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1089 src/prefs_matcher.c:1887
+msgid "new line"
+msgstr "línia nova"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1090 src/prefs_matcher.c:1888
+msgid "escape character for quotes"
+msgstr "caràcter d'escapament per entrecomillat"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1091 src/prefs_matcher.c:1889
+msgid "quote character"
+msgstr "caràcter d'entrecomillat"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1099
+msgid "Filtering Action: 'Execute'"
+msgstr "Accion de filtratge: 'Executar'"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1100
 msgid ""
-"Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
-"characters"
+"'Execute' allows you to send a message or message element to an external "
+"program or script.\n"
+"\n"
+"The following symbols can be used:"
 msgstr ""
-"Especificar la codificació d'enviament (Content-Transfer-Encoding) usada "
-"quan el cos del missatge conté caràcters no-ASCII"
+"'Executar' us permet enviar un missatge o un element del missatge a un "
+"programa extern o a un script.\n"
+"\n"
+"Els següents símbols poden ser usats:"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1408
+msgid "Current action list"
+msgstr "Llista actual d'accions "
+
+#: src/prefs_filtering.c:188 src/prefs_filtering.c:339
+msgid "Filtering/Processing configuration"
+msgstr "Configuració de filtrat/procesament"
+
+#: src/prefs_filtering.c:250 src/prefs_filtering.c:781
+#: src/prefs_filtering.c:872
+msgid "Filtering Account Menu|All"
+msgstr "Filtrant qualsevol"
+
+#: src/prefs_filtering.c:391
+msgid "Condition"
+msgstr "Condició"
+
+#: src/prefs_filtering.c:404 src/prefs_filtering.c:426
+msgid " Define... "
+msgstr "Definiu... "
+
+#: src/prefs_filtering.c:928 src/prefs_filtering.c:1014
+msgid "Condition string is not valid."
+msgstr "La cadena de condició no és vàlida."
+
+#: src/prefs_filtering.c:964 src/prefs_filtering.c:1022
+msgid "Action string is not valid."
+msgstr "La cadena de l'acció no és vàlida."
+
+#: src/prefs_filtering.c:1001
+msgid "Condition string is empty."
+msgstr "La cadena de condició es buida."
+
+#: src/prefs_filtering.c:1007
+msgid "Action string is empty."
+msgstr "La cadena de l'acció es buida."
+
+#: src/prefs_filtering.c:1091
+msgid "Delete rule"
+msgstr "Esborrar regla"
+
+#: src/prefs_filtering.c:1092
+msgid "Do you really want to delete this rule?"
+msgstr "Voleu esborrar realment aquesta regla?"
+
+#: src/prefs_filtering.c:1469
+msgid "Enable"
+msgstr "Activa"
+
+#: src/prefs_filtering.c:1501
+msgid "Rule"
+msgstr "Regla"
+
+#: src/prefs_folder_column.c:205
+msgid "Folder list columns configuration"
+msgstr "Configuració de la llista de columnes de la carpeta"
+
+#: src/prefs_folder_column.c:222
+msgid ""
+"Select columns to be displayed in the folder list. You can modify\n"
+"the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
+msgstr ""
+"Seleccioneu les columnes a mostrar a la llista de carpetes. Podeu modificar\n"
+"l'ordre usant els botons Amunt / Avall o arrossegant els elements."
+
+#: src/prefs_folder_column.c:251 src/prefs_summary_column.c:265
+msgid "Hidden columns"
+msgstr "Columnes ocultes"
+
+#: src/prefs_folder_column.c:280 src/prefs_summaries.c:377
+#: src/prefs_summaries.c:519 src/prefs_summary_column.c:294
+msgid "Displayed columns"
+msgstr "Columnes mostrades"
+
+#: src/prefs_folder_column.c:316 src/prefs_msg_colors.c:497
+#: src/prefs_summary_column.c:330 src/prefs_toolbar.c:800
+msgid " Use default "
+msgstr " Usar configuració inicial "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:202 src/prefs_folder_item.c:649
+msgid ""
+"<i>These preferences will not be saved as this folder is a top-level one. "
+"However you can use them to set them to the whole mailbox tree using \"Apply "
+"to subfolders\".</i>"
+msgstr ""
+"<i>Aquestes preferències no seran guardadesed perque aquesta carpeta es de "
+"màxim nivell. De totes maneres podeu usar-les per definir tot l'arbre de la "
+"bústia usant \"Aplicar a subcarpetes\".</i>"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:214 src/prefs_folder_item.c:661
+msgid ""
+"Apply to\n"
+"subfolders"
+msgstr ""
+"Aplicar a\n"
+"subcarpetes"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:238
+msgid "Normal"
+msgstr "Normal"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:240
+msgid "Outbox"
+msgstr "Carpeta de sortida"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:257
+msgid "Folder type"
+msgstr "Tipus de carpeta"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:269
+msgid "Simplify Subject RegExp"
+msgstr "Exp.reg. per simplificar assumpte"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:295
+msgid "Test RegExp"
+msgstr "Exp.reg. de testeig"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:327
+msgid "Folder chmod"
+msgstr "Permisos de carpeta"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:353
+msgid "Folder color"
+msgstr "Color de carpeta"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:367 src/prefs_folder_item.c:1048
+msgid "Pick color for folder"
+msgstr "Escolliu color per a la carpeta"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:384
+msgid "Process at start-up"
+msgstr "Processar a l'inici"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:398
+msgid "Scan for new mail"
+msgstr "Examinar si hi ha correu nou"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:411
+msgid "Synchronise for offline use"
+msgstr "Sincronitzar per usar sense connexió"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:670
+msgid "Request Return Receipt"
+msgstr "Sollicitar justificant de recepció"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:685
+msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
+msgstr "Guardar els missatges sortints en aquesta carpeta enl