2006-05-21 [colin] 2.2.0cvs42
[claws.git] / manual / pl / intro.xml
index bb9766b5a1e1597b610cb7f48a67331ee931c6df..a50c71965273d79929daa1d3a3a55dd4742c8b7b 100644 (file)
@@ -19,7 +19,7 @@
   <section id="intro_features"> 
     <title>Podstawowe funkcje</title>
     <para>
-           Sylpheed-Claws obs³uguje prawie wszystko co powinien mieæ doskona³y klient email. Pobieranie poczty przy pomocy protoko³ów POP3, IMAP, lokalne skrzynki, obs³uga SSL, obs³uga ró¿nych metod autentykacji. Posiada wiele kont i skrzynek, potê¿ny mechanizm filtrowania i poszukiwania, mo¿liwo¶ci importu/eksportu z wielu ró¿nych formatów, obs³ugê GnuPGP (cyfrowe podpisy i szyfrowanie). Posiada wtyczki, mo¿no¶æ konfiguracji pasków narzêdziowych, sprawdzanie pisowni, kilka mechanizmów chroni±cych przed utrat± danych, opcje specyficzne dla katalogów i wiele wiêcej. Kompletna lista znajduje siê na <ulink url="http://claws.sylpheed.org/features.php">http://claws.sylpheed.org/features.php</ulink>.
+           Sylpheed-Claws obs³uguje prawie wszystko co powinien mieæ doskona³y klient email. Pobieranie poczty przy pomocy protoko³ów POP3, IMAP, lokalne skrzynki, obs³uga SSL, obs³uga ró¿nych metod autentykacji. Posiada wiele kont i skrzynek, potê¿ny mechanizm filtrowania i poszukiwania, mo¿liwo¶ci importu/eksportu z wielu ró¿nych formatów, obs³ugê GnuPGP (cyfrowe podpisy i szyfrowanie). Posiada wtyczki, mo¿no¶æ konfiguracji pasków narzêdziowych, sprawdzanie pisowni, kilka mechanizmów chroni±cych przed utrat± danych, opcje specyficzne dla katalogów i wiele wiêcej. Kompletna lista znajduje siê na <ulink url="http://www.sylpheed-claws.net/features.php">http://www.sylpheed-claws.net/features.php</ulink>.
     </para>
   </section>
 
   <section id="intro_information">
     <title>Przydatne strony WWW</title>
     <para>
-       Strona projektu: <ulink url="http://claws.sylpheed.org/">http://claws.sylpheed.org/</ulink>
+       Strona projektu: <ulink url="http://www.sylpheed-claws.net/">http://www.sylpheed-claws.net/</ulink>
     </para>
     <para>
-       Najnowsze wiadomo¶ci: <ulink url="http://claws.sylpheed.org/news.php">http://claws.sylpheed.org/news.php</ulink>
+       Najnowsze wiadomo¶ci: <ulink url="http://www.sylpheed-claws.net/news.php">http://www.sylpheed-claws.net/news.php</ulink>
     </para>
     <para>
-       Dodatkowe wtyczki: <ulink url="http://claws.sylpheed.org/plugins.php">http://claws.sylpheed.org/plugins.php</ulink>
+       Dodatkowe wtyczki: <ulink url="http://www.sylpheed-claws.net/plugins.php">http://www.sylpheed-claws.net/plugins.php</ulink>
     </para>
     <para>
-       Tematy ikon: <ulink url="http://claws.sylpheed.org/themes.php">http://claws.sylpheed.org/themes.php</ulink>
+       Tematy ikon: <ulink url="http://www.sylpheed-claws.net/themes.php">http://www.sylpheed-claws.net/themes.php</ulink>
     </para>
     <para>
-       Narzêdzia: <ulink url="http://claws.sylpheed.org/tools.php">http://claws.sylpheed.org/tools.php</ulink>
+       Narzêdzia: <ulink url="http://www.sylpheed-claws.net/tools.php">http://www.sylpheed-claws.net/tools.php</ulink>
     </para>
     <para>
-       Lista dyskusyjna u¿ytkowników: <ulink url="http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/sylpheed-claws-users/">http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/sylpheed-claws-users/</ulink>
+           Lista dyskusyjne: <ulink url="http://www.sylpheed-claws.net/MLs.php">http://www.sylpheed-claws.net/MLs.php</ulink>
     </para>
     <para>
        Baza b³êdów programu: <ulink url="http://www.thewildbeast.co.uk/sylpheed-claws/bugzilla/">http://www.thewildbeast.co.uk/sylpheed-claws/bugzilla/</ulink>