Fix PATCHSETS/Changelog
[claws.git] / ChangeLog
index 52c1e92e6541fa1be4e71c7441668f31d1549afc..2059769b996dbb68c0277903a36328510fbc4ee6 100644 (file)
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -1,47 +1,3 @@
-2007-10-09 [iwkse]     3.0.2cvs39
-
-       * src/addressbook.c
-       * src/addritem.c
-       * src/addritem.h
-       * src/editaddress.c
-       * src/editaddress_other_attributes_ldap.h
-       * src/addrbook.c
-       * src/Makefile.am
-               add a contact's photo to the AddressBook
-
-2007-10-09 [iwkse]     3.0.2cvs39
-
-       * src/addressbook.c
-       * src/addritem.c
-       * src/addritem.h
-       * src/editaddress.c
-       * src/editaddress_other_attributes_ldap.h
-       * src/addrbook.c
-       * src/Makefile.am
-               add contact's picture to the Addressbook
-
-2007-10-09 [iwkse]     3.0.2cvs41
-
-       * src/addressbook.c
-       * src/addritem.c
-       * src/addritem.h
-       * src/editaddress.c
-       * src/editaddress_other_attributes_ldap.h
-       * src/addrbook.c
-       * src/Makefile.am
-               set contact's picture in the Addressbook
-
-2007-10-09 [salvatore] 3.0.2cvs40
-
-       * src/addressbook.c
-       * src/addritem.c
-       * src/addritem.h
-       * src/editaddress.c
-       * src/editaddress_other_attributes_ldap.h
-       * src/addrbook.c
-       * src/Makefile.am
-               set a contact's photo in the Addressbook
-
 2007-10-09 [iwkse]     3.0.2cvs39
 
        * Makefile.am