sync with 0.7.4cvs37
[claws.git] / ChangeLog.jp
index 6308032f802a151830145a5eca0f58d2d05496a1..e02a727c354dc6839346cb5249c9521363403315 100644 (file)
@@ -1,6 +1,15 @@
 2002-04-11
 
-       * COPYING: ºÆ¥é¥¤¥»¥ó¥¹("NO-VIRUS CLAUSE" ¤Îºï½ü¤È OpenSSL ¤ËÂФ¹¤ë
+       * src/compose.c: compose_create(): ¥¸¥ª¥á¥È¥ê¥Ò¥ó¥È¤òÀßÄꤷ¤Æ
+         ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+       * src/imap.c: imap_parse_list(): INBOX ¤ò \Noselect ¤È¤·¤Æ¥Þ¡¼¥¯
+         ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+         imap_get_uncached_messages()
+         imap_cmd_fetch(): FETCH ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤±þÅú¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2002-04-11
+
+       * COPYING: ¥é¥¤¥»¥ó¥¹Êѹ¹("NO-VIRUS CLAUSE" ¤Îºï½ü¤È OpenSSL ¤ËÂФ¹¤ë
          ¾ò¹à¤ÎÄɲÃ)¡£
 
 2002-04-09