sync with 0.8.5cvs17
[claws.git] / ChangeLog.jp
index 12892e52cc5416d83535f702bf0f287041aa6b47..cf06005578a80918bed334ab026e2946d3566a06 100644 (file)
@@ -1,3 +1,32 @@
+2002-11-05
+
+       * src/gtkutils.[ch]:
+         gtkut_font_load(): ¿·µ¬¡£¸½ºß¤Î locale ¤Ë¤è¤Ã¤Æ font ¤Þ¤¿¤Ï fontset
+         ¤ò¼«Æ°Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¡£
+         gtkut_font_load_from_fontset(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ó¥È¥»¥Ã¥Èʸ»úÎ󤫤é
+         ¥Õ¥©¥ó¥È¥»¥Ã¥È¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ëñ°ì¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ò»î¤ß¤ë¡£
+       * src/alertpanel.c
+         src/folderview.c
+         src/headerview.c
+         src/summaryview.c: C ¤Þ¤¿¤Ï POSIX locale ¤Ç 8-bit Ê¸»ú¤òɽ¼¨
+         ¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÂнè(fontset ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë font ¤ò»ÈÍÑ)¡£
+       * src/compose.c
+         src/sourcewindow.c
+         src/textview.c: gtkut_font_load*() ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥³¡¼¥É¤òÀ°Íý¡£
+
+2002-10-29
+
+       * src/mh.c: mh_get_msginfo(): Àµ¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ò¥»¥Ã¥È¡£
+
+2002-10-29
+
+       * src/folder.[ch]: ¿·µ¬²¾Áۥ᥽¥Ã¥É Folder::get_msginfo() ¤òÄɲá£
+         ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÈÖ¹æ¤ËÂбþ¤¹¤ë¿·µ¬ MsgInfo ¤òÊÖ¤¹¡£
+         folder_item_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
+       * src/imap.[ch]: imap_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
+       * src/mh.[ch]: mh_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
+       * src/news.[ch]: news_get_msginfo(): ¿·µ¬¡£
+
 2002-10-28
 
        * src/codeconv.c: conv_euctojis(): ÉÔÀµ¤Ê¥³¡¼¥É¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤é̵¸Â