sync with 0.8.10cvs23
[claws.git] / ChangeLog.jp
index f3c610897eb11248331ffc7d9c3a61b716986984..c5b749656e653b5e015d8b373fa77606f2d04889 100644 (file)
@@ -1,3 +1,17 @@
+2003-03-05
+
+       * src/codeconv.c: conv_encode_header(): Ä¹¤¤Èó ASCII Ê¸»úÎó¤ò
+         ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤È¤­¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·¶­³¦¤Ë¤¢¤ë¶õÇò¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
+         (Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
+         ¥Ï¡¼¥É¹ÔĹÀ©¸Â(998ʸ»ú)¤Ë¤«¤«¤ë¤Þ¤ÇŤ¤Ã±¸ìÃæ¤Ç¶¯À©Åª¤ËÀÞ¤êÊÖ
+         ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¶õÇò¤Î¤Ê¤¤Ä¹¤¤¥¢¥É¥ì¥¹¥ê¥¹¥È¤¬²õ¤ì¤ëÌäÂê¤Ø¤Î
+         Âнè)¡£
+
+2003-03-03
+
+       * src/prefs_account.c: gpg ¤â ssl ¤â»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¼ºÇÔ
+         ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
+
 2003-03-03
 
        * src/codeconv.c: UTF-8 locale Âбþ¤ò½¤Àµ¡£