e4a4d8cbfecbe01960b2963b4c17eb0dc1d61112
[claws.git] / po / sv.po
1 # Swedish translation of Sylpheed-Claws.
2 # Copyright (C) 2005 THE Sylpheed-Claws'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the Sylpheed-Claws package.
4 # Anders Trobäck <sylpheed@troback.com>, 2005.
5 # , fuzzy
6
7
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: Sylpheed-Claws 2.0.0\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
12 "POT-Creation-Date: 2005-12-12 19:22+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2005-12-14 07:55+0100\n"
14 "Last-Translator: Anders Trobäck <sylpheed@troback.com>\n"
15 "Language-Team: Swedish\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=INTEGER; plural=EXPRESSION;"
20
21 #: src/account.c:371
22 msgid ""
23 "Some composing windows are open.\n"
24 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
25 msgstr ""
26 "Något komponeringsfönster ör öppet.\n"
27 "Stänga all komponerinsfönster innan du redigerar konton."
28
29 #: src/account.c:418
30 msgid "Can't create folder."
31 msgstr "Kan inte skapa mapp."
32
33 #: src/account.c:643
34 msgid "Edit accounts"
35 msgstr "Redigera konton"
36
37 #: src/account.c:661
38 msgid ""
39 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
40 "on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get all'."
41 msgstr ""
42 "Nya meddelande kommer att kontrolleras i denna ordning. Bocka för\n"
43 "kontot i 'G' kolomnen för att inkludera kontot i 'Hämta alla'."
44
45 #: src/account.c:736
46 msgid " _Set as default account "
47 msgstr " _Sätt som standard konto "
48
49 #: src/account.c:826
50 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
51 msgstr "Konton med fjärrmappar kan inte kopieras."
52
53 #. copy fields
54 #: src/account.c:832
55 #, c-format
56 msgid "Copy of %s"
57 msgstr "Kopia av %s"
58
59 #: src/account.c:971
60 #, c-format
61 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
62 msgstr "Vill du verkligen ta bort konto '%s'?"
63
64 #: src/account.c:973
65 msgid "(Untitled)"
66 msgstr "(Ingen titel)"
67
68 #: src/account.c:974
69 msgid "Delete account"
70 msgstr "Ta bort konto"
71
72 #: src/account.c:1415 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:747
73 #: src/compose.c:5091 src/compose.c:5317 src/editaddress.c:953
74 #: src/editaddress.c:1002 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
75 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:398 src/editvcard.c:183
76 #: src/importmutt.c:227 src/importpine.c:227 src/mimeview.c:199
77 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:332 src/prefs_filtering.c:1255
78 msgid "Name"
79 msgstr "Namn"
80
81 #: src/account.c:1422 src/prefs_account.c:1169
82 msgid "Protocol"
83 msgstr "Protokoll"
84
85 #: src/account.c:1429 src/ssl_manager.c:99
86 msgid "Server"
87 msgstr "Värd"
88
89 #: src/action.c:352
90 #, c-format
91 msgid "Could not get message file %d"
92 msgstr "Kan inte hämta meddelandefilen %d"
93
94 #: src/action.c:383
95 msgid "Could not get message part."
96 msgstr "Kan inte hämta del av meddelande."
97
98 #: src/action.c:400
99 msgid "Can't get part of multipart message"
100 msgstr "Kan inte hämta del av flerdelat meddelande"
101
102 #: src/action.c:514
103 #, c-format
104 msgid ""
105 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
106 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
107 msgstr ""
108 "Den valda händelsen kan inte användas i komponeringsfönstret\n"
109 "på grund av att det innehåller %%f, %%F, %%as eller %%p."
110
111 #: src/action.c:794
112 #, c-format
113 msgid ""
114 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
115 "%s"
116 msgstr ""
117 "Kommandot kunde inte starta. Skapandet av Pipe misslyckades.\n"
118 "%s"
119
120 #. Fork error
121 #: src/action.c:889
122 #, c-format
123 msgid ""
124 "Could not fork to execute the following command:\n"
125 "%s\n"
126 "%s"
127 msgstr ""
128 "Kunde inte förgrena för att exekvera följande kommando:\n"
129 "%s\n"
130 "%s"
131
132 #: src/action.c:1107 src/action.c:1257
133 msgid "Completed"
134 msgstr "Färdigt"
135
136 #: src/action.c:1143
137 #, c-format
138 msgid "--- Running: %s\n"
139 msgstr "--- Kör: %s\n"
140
141 #: src/action.c:1147
142 #, c-format
143 msgid "--- Ended: %s\n"
144 msgstr "--- Avslutades: %s\n"
145
146 #: src/action.c:1180
147 msgid "Action's input/output"
148 msgstr "Händelsernas in/ut data"
149
150 #: src/action.c:1447
151 #, c-format
152 msgid ""
153 "Enter the argument for the following action:\n"
154 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
155 "  %s"
156 msgstr ""
157 "Skriv in argumenten för följande händelse:\n"
158 "('%%h' kommer att ersättas av argumentet)\n"
159 "  %s"
160
161 #: src/action.c:1452
162 msgid "Action's hidden user argument"
163 msgstr "Händelsernas gömda användarargument"
164
165 #: src/action.c:1456
166 #, c-format
167 msgid ""
168 "Enter the argument for the following action:\n"
169 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
170 "  %s"
171 msgstr ""
172 "Skriv in argumentet för följande kommando:\n"
173 "('%%u' kommer att ersättas av argumentet)\n"
174 "  %s"
175
176 #: src/action.c:1461
177 msgid "Action's user argument"
178 msgstr "Händelsernas användarargument"
179
180 #: src/addressadd.c:165
181 msgid "Add to address book"
182 msgstr "Lägg till i adressboken"
183
184 #: src/addressadd.c:197 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:333
185 #: src/toolbar.c:441
186 msgid "Address"
187 msgstr "Adress"
188
189 #: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:749 src/editaddress.c:761
190 #: src/editaddress.c:825 src/editgroup.c:281
191 msgid "Remarks"
192 msgstr "Kommentarer"
193
194 #: src/addressadd.c:229
195 msgid "Select Address Book Folder"
196 msgstr "Välj adressboksmapp"
197
198 #: src/addressbook.c:404
199 msgid "/_Book"
200 msgstr "/_Adressbok"
201
202 #: src/addressbook.c:405
203 msgid "/_Book/New _Book"
204 msgstr "/_Adressbok/Ny _Adressbok"
205
206 #: src/addressbook.c:406
207 msgid "/_Book/New _Folder"
208 msgstr "/_Adressbok/Ny _Mapp"
209
210 #: src/addressbook.c:407
211 msgid "/_Book/New _vCard"
212 msgstr "/_Adressbok/Nytt _vCard"
213
214 #: src/addressbook.c:409
215 msgid "/_Book/New _JPilot"
216 msgstr "/_Adressbok/Nytt _JPilot"
217
218 #: src/addressbook.c:412
219 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
220 msgstr "/_Adressbok/Ny _Server"
221
222 #: src/addressbook.c:414 src/addressbook.c:417
223 msgid "/_Book/---"
224 msgstr "/_Adressbok/---"
225
226 #: src/addressbook.c:415
227 msgid "/_Book/_Edit book"
228 msgstr "/_Adressbok/_Redigera adressbok"
229
230 #: src/addressbook.c:416
231 msgid "/_Book/_Delete book"
232 msgstr "/_Adressbok/_Ta bort adressbok"
233
234 #: src/addressbook.c:418
235 msgid "/_Book/_Save"
236 msgstr "/_Adressbok/_Spara"
237
238 #: src/addressbook.c:419
239 msgid "/_Book/_Close"
240 msgstr "/_Adressbok/_Stäng"
241
242 #: src/addressbook.c:420
243 msgid "/_Address"
244 msgstr "/A_dress"
245
246 #: src/addressbook.c:421
247 msgid "/_Address/_Select all"
248 msgstr "/_A_dress/_Ta bort"
249
250 #: src/addressbook.c:422 src/addressbook.c:426 src/addressbook.c:429
251 #: src/addressbook.c:432
252 msgid "/_Address/---"
253 msgstr "/A_dress/---"
254
255 #: src/addressbook.c:423
256 msgid "/_Address/C_ut"
257 msgstr "/A_dress/_Klipp ut"
258
259 #: src/addressbook.c:424
260 msgid "/_Address/_Copy"
261 msgstr "/A_dress/K_opiera"
262
263 #: src/addressbook.c:425
264 msgid "/_Address/_Paste"
265 msgstr "/A_dress/K_listra in"
266
267 #: src/addressbook.c:427
268 msgid "/_Address/_Edit"
269 msgstr "/A_dress/R_edigera"
270
271 #: src/addressbook.c:428
272 msgid "/_Address/_Delete"
273 msgstr "/_A_dress/_Ta bort"
274
275 #: src/addressbook.c:430
276 msgid "/_Address/New _Address"
277 msgstr "/A_dress/Ny _adress"
278
279 #: src/addressbook.c:431
280 msgid "/_Address/New _Group"
281 msgstr "/A_dress/Ny _grupp"
282
283 #: src/addressbook.c:433
284 msgid "/_Address/_Mail To"
285 msgstr "/A_dress/Meddelande till"
286
287 #: src/addressbook.c:434 src/compose.c:735 src/mainwindow.c:721
288 #: src/messageview.c:293
289 msgid "/_Tools"
290 msgstr "/V_erktyg"
291
292 #: src/addressbook.c:435
293 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
294 msgstr "/V_erktyg/Importera _LDAP fil..."
295
296 #: src/addressbook.c:436
297 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
298 msgstr "/V_erktyg/Importera M_utt fil..."
299
300 #: src/addressbook.c:437
301 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
302 msgstr "/V_erktyg/Importera _Pine fil..."
303
304 #: src/addressbook.c:438 src/mainwindow.c:730 src/mainwindow.c:753
305 #: src/mainwindow.c:755 src/mainwindow.c:764 src/mainwindow.c:767
306 #: src/mainwindow.c:771 src/messageview.c:297 src/messageview.c:318
307 msgid "/_Tools/---"
308 msgstr "/V_erktyg/---"
309
310 #: src/addressbook.c:439
311 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
312 msgstr "/_Verktyg/Exportera _HTML..."
313
314 #: src/addressbook.c:440
315 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
316 msgstr "/_Verktyg/Exportera _LDIF"
317
318 #: src/addressbook.c:441 src/compose.c:740 src/mainwindow.c:796
319 #: src/messageview.c:321
320 msgid "/_Help"
321 msgstr "/_Hjälp"
322
323 #: src/addressbook.c:442 src/compose.c:741 src/mainwindow.c:804
324 #: src/messageview.c:322
325 msgid "/_Help/_About"
326 msgstr "/_Hjälp/_Om"
327
328 #: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:461 src/compose.c:526
329 #: src/mainwindow.c:476 src/messageview.c:162
330 msgid "/_Edit"
331 msgstr "/_Redigera"
332
333 #: src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:462
334 msgid "/_Delete"
335 msgstr "/_Ta bort"
336
337 #: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:460
338 #: src/addressbook.c:463 src/addressbook.c:466 src/addressbook.c:470
339 #: src/compose.c:505 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:66
340 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:53
341 #: src/news_gtk.c:56 src/news_gtk.c:58 src/plugins/trayicon/trayicon.c:94
342 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97 src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
343 #: src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:411 src/summaryview.c:416
344 #: src/summaryview.c:430 src/summaryview.c:451 src/summaryview.c:457
345 msgid "/---"
346 msgstr "/---"
347
348 #: src/addressbook.c:450
349 msgid "/New _Folder"
350 msgstr "/Ny _katalog"
351
352 #: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:467
353 msgid "/C_ut"
354 msgstr "/Klipp _ut"
355
356 #: src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:468
357 msgid "/_Copy"
358 msgstr "/_Kopiera"
359
360 #: src/addressbook.c:454 src/addressbook.c:469
361 msgid "/_Paste"
362 msgstr "/Kli_stra in"
363
364 #: src/addressbook.c:459
365 msgid "/_Select all"
366 msgstr "/_Redigera/Markrera _allt"
367
368 #: src/addressbook.c:464
369 msgid "/New _Address"
370 msgstr "/Ny _adress"
371
372 #: src/addressbook.c:465
373 msgid "/New _Group"
374 msgstr "/Ny _grupp"
375
376 #. {N_("/Pa_ste Address"),      NULL, addressbook_clip_paste_address_cb, 0, NULL},
377 #: src/addressbook.c:472
378 msgid "/_Mail To"
379 msgstr "/_Meddelande till"
380
381 #: src/addressbook.c:474
382 msgid "/_Browse Entry"
383 msgstr "/_Bläddra Object"
384
385 #: src/addressbook.c:487 src/crash.c:443 src/crash.c:462 src/importldif.c:119
386 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:122 src/prefs_themes.c:690
387 #: src/prefs_themes.c:722 src/prefs_themes.c:723
388 msgid "Unknown"
389 msgstr "Okänd"
390
391 #: src/addressbook.c:494 src/addressbook.c:513 src/importldif.c:126
392 msgid "Success"
393 msgstr "Klar"
394
395 #: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:127
396 msgid "Bad arguments"
397 msgstr "Felaktiga argument"
398
399 #: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:128
400 msgid "File not specified"
401 msgstr "Fil har inte specificerats."
402
403 #: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:129
404 msgid "Error opening file"
405 msgstr "Fel vid öppnande av fil"
406
407 #: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:130
408 msgid "Error reading file"
409 msgstr "Fel vid läsande av fil"
410
411 #: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:131
412 msgid "End of file encountered"
413 msgstr "Nåde slutet på filen"
414
415 #: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:132
416 msgid "Error allocating memory"
417 msgstr "Kan inte allokera minne"
418
419 #: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:133
420 msgid "Bad file format"
421 msgstr "Fel filformat"
422
423 #: src/addressbook.c:502 src/importldif.c:134
424 msgid "Error writing to file"
425 msgstr "Fel vid skrivning till fil"
426
427 #: src/addressbook.c:503 src/importldif.c:135
428 msgid "Error opening directory"
429 msgstr "Fel vid öppnande av mapp"
430
431 #: src/addressbook.c:504 src/importldif.c:136
432 msgid "No path specified"
433 msgstr "Sökväg har inte specificerats."
434
435 #: src/addressbook.c:514
436 msgid "Error connecting to LDAP server"
437 msgstr "Fel vid anslutning till LDAP server"
438
439 #: src/addressbook.c:515
440 msgid "Error initializing LDAP"
441 msgstr "Fel vid initiering av LDAP"
442
443 #: src/addressbook.c:516
444 msgid "Error binding to LDAP server"
445 msgstr "Fel vid bindandet till LDAP server"
446
447 #: src/addressbook.c:517
448 msgid "Error searching LDAP database"
449 msgstr "Vid vid sökning av LDAP databas"
450
451 #: src/addressbook.c:518
452 msgid "Timeout performing LDAP operation"
453 msgstr "Tidsgräns nådd vid LDAP operation"
454
455 #: src/addressbook.c:519
456 msgid "Error in LDAP search criteria"
457 msgstr "Fel i LDAP sökkriteriet "
458
459 #: src/addressbook.c:520
460 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
461 msgstr "Inga LDAP objekt kunde hittas för sökkriteriet"
462
463 #: src/addressbook.c:521
464 msgid "LDAP search terminated on request"
465 msgstr "LDAP sökning avbruten på begäran"
466
467 #: src/addressbook.c:522
468 msgid "Error starting TLS connection"
469 msgstr "Fel vid start av TLS anslutning"
470
471 #: src/addressbook.c:746
472 msgid "Sources"
473 msgstr "Källor"
474
475 #: src/addressbook.c:748
476 msgid "E-Mail address"
477 msgstr "Epostadress"
478
479 #: src/addressbook.c:753 src/prefs_other.c:97 src/toolbar.c:186
480 #: src/toolbar.c:1615
481 msgid "Address book"
482 msgstr "Adressbok"
483
484 #: src/addressbook.c:870
485 msgid "Lookup name:"
486 msgstr "Uppslagsnamn:"
487
488 #: src/addressbook.c:933 src/compose.c:1750 src/compose.c:3796
489 #: src/compose.c:4948 src/compose.c:5627 src/headerview.c:53
490 #: src/prefs_template.c:205 src/summary_search.c:218
491 msgid "To:"
492 msgstr "Till:"
493
494 #: src/addressbook.c:937 src/compose.c:1734 src/compose.c:3610
495 #: src/compose.c:3795 src/prefs_template.c:207
496 msgid "Cc:"
497 msgstr "Cc:"
498
499 #: src/addressbook.c:941 src/compose.c:1737 src/compose.c:3638
500 #: src/prefs_template.c:208
501 msgid "Bcc:"
502 msgstr "Bcc:"
503
504 #. Confirm deletion
505 #: src/addressbook.c:1173 src/addressbook.c:1196
506 msgid "Delete address(es)"
507 msgstr "Ta bort adress(er)"
508
509 #: src/addressbook.c:1174
510 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
511 msgstr "Adressdatan är skrivskyddad och kan därför inte tas bort."
512
513 #: src/addressbook.c:1197
514 msgid "Really delete the address(es)?"
515 msgstr "Vill du verkligen t abort adress(erna)?"
516
517 #: src/addressbook.c:1789 src/addressbook.c:1868
518 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
519 msgstr "Kan inte klistra in. Destinations adressboken är skrivskyddad."
520
521 #: src/addressbook.c:1800
522 msgid "Cannot paste into an address group."
523 msgstr "Kan inte klistra in i en adressgrupp."
524
525 #: src/addressbook.c:2527
526 #, c-format
527 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
528 msgstr "Vill du ta bort sökningen med resultatet och adresserna i '%s' ?"
529
530 #: src/addressbook.c:2530 src/addressbook.c:2556
531 #: src/prefs_filtering_action.c:151
532 msgid "Delete"
533 msgstr "Ta bort"
534
535 #: src/addressbook.c:2539
536 #, c-format
537 msgid ""
538 "Do you want to delete the folder AND all addresses in '%s' ?\n"
539 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
540 msgstr ""
541 "Vill du ta bort mappen OCH alla adresser från '%s' ?\n"
542 "Om du bara tar bort mappen så flyttas alla adresser till överliggande mapp."
543
544 #: src/addressbook.c:2542 src/imap_gtk.c:268 src/mh_gtk.c:179
545 msgid "Delete folder"
546 msgstr "Ta bort mapp"
547
548 #: src/addressbook.c:2543
549 msgid "_Folder only"
550 msgstr "_Endast mapp"
551
552 #: src/addressbook.c:2543
553 msgid "Folder and _addresses"
554 msgstr "Mappar och _adresser"
555
556 #: src/addressbook.c:2555
557 #, c-format
558 msgid "Really delete '%s' ?"
559 msgstr "Vill du verkligen ta bort '%s' ?"
560
561 #: src/addressbook.c:3360
562 msgid "New user, could not save index file."
563 msgstr "Ny användare, kunde inte spara innehållsfil."
564
565 #: src/addressbook.c:3364
566 msgid "New user, could not save address book files."
567 msgstr "Ny användare, kunde inte spara adressboksfiler."
568
569 #: src/addressbook.c:3374
570 msgid "Old address book converted successfully."
571 msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
572
573 #: src/addressbook.c:3379
574 msgid ""
575 "Old address book converted,\n"
576 "could not save new address index file"
577 msgstr ""
578 "Gammal adressbok konverterad,\n"
579 "kunde inte spara adressindexfil"
580
581 #: src/addressbook.c:3392
582 msgid ""
583 "Could not convert address book,\n"
584 "but created empty new address book files."
585 msgstr ""
586 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
587 "men skapade nya nya tomma adressboksfiler."
588
589 #: src/addressbook.c:3398
590 msgid ""
591 "Could not convert address book,\n"
592 "could not create new address book files."
593 msgstr ""
594 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
595 "kunde inte skapa nya adressboksfiler."
596
597 #: src/addressbook.c:3403
598 msgid ""
599 "Could not convert address book\n"
600 "and could not create new address book files."
601 msgstr ""
602 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
603 "och kunde inte skapa nya adressboksfiler."
604
605 #: src/addressbook.c:3410 src/addressbook.c:3416
606 msgid "Addressbook conversion error"
607 msgstr "Fel vid konvertering av adressbok"
608
609 #: src/addressbook.c:3454
610 msgid "Addressbook Error"
611 msgstr "Adressboksfel"
612
613 #: src/addressbook.c:3455
614 msgid "Could not read address index"
615 msgstr "Kunde inte läsa adressindex"
616
617 #. *
618 #. * Message that is displayed whilst a query is executing in a background
619 #. * thread.
620 #.
621 #: src/addressbook.c:3814
622 msgid "Busy searching..."
623 msgstr "Upptagen med att söka..."
624
625 #. *
626 #. * Label (a format string) that is used to name each folder.
627 #.
628 #: src/addressbook.c:3885
629 #, c-format
630 msgid "Search '%s'"
631 msgstr "Sök '%s'"
632
633 #: src/addressbook.c:4110
634 msgid "Interface"
635 msgstr "Gränssnitt"
636
637 #: src/addressbook.c:4126 src/exphtmldlg.c:382 src/expldifdlg.c:394
638 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:651
639 msgid "Address Book"
640 msgstr "Adressbok"
641
642 #: src/addressbook.c:4142
643 msgid "Person"
644 msgstr "Person"
645
646 #: src/addressbook.c:4158
647 msgid "EMail Address"
648 msgstr "Epostadress"
649
650 #: src/addressbook.c:4174
651 msgid "Group"
652 msgstr "Grupp"
653
654 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
655 #: src/addressbook.c:4190 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:430
656 #: src/prefs_account.c:2367 src/prefs_folder_column.c:79
657 msgid "Folder"
658 msgstr "Mapp"
659
660 #: src/addressbook.c:4206
661 msgid "vCard"
662 msgstr "vCard"
663
664 #: src/addressbook.c:4222 src/addressbook.c:4238
665 msgid "JPilot"
666 msgstr "JPilot"
667
668 #: src/addressbook.c:4254
669 msgid "LDAP Server"
670 msgstr "LDAP-värd"
671
672 #: src/addressbook.c:4270
673 msgid "LDAP Query"
674 msgstr "LDAP Fråga"
675
676 #: src/addrgather.c:158
677 msgid "Please specify name for address book."
678 msgstr "Vänligen ange ett namn på adressboken."
679
680 #: src/addrgather.c:178
681 msgid "Please select the mail headers to search."
682 msgstr "Välj brevhuvuden att söka i."
683
684 #. Go fer it
685 #: src/addrgather.c:185
686 msgid "Harvesting addresses..."
687 msgstr "Samlar in adresser..."
688
689 #: src/addrgather.c:224
690 msgid "Addresses gathered successfully."
691 msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
692
693 #: src/addrgather.c:294
694 msgid "No folder or message was selected."
695 msgstr "Ingen mapp eller meddelade valdes."
696
697 #: src/addrgather.c:302
698 msgid ""
699 "Please select a folder to process from the folder\n"
700 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
701 "the message list."
702 msgstr ""
703 "Välj en mapp att behandla från listan \n"
704 "eller välj ett eller flera meddelande från \n"
705 "meddelandelistan."
706
707 #: src/addrgather.c:354
708 msgid "Folder :"
709 msgstr "Mapp :"
710
711 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:596 src/expldifdlg.c:626
712 #: src/importldif.c:909
713 msgid "Address Book :"
714 msgstr "Adressbok :"
715
716 #: src/addrgather.c:375
717 msgid "Folder Size :"
718 msgstr "Mapp Storlek :"
719
720 #: src/addrgather.c:390
721 msgid "Process these mail header fields"
722 msgstr "Bearbeta dessa brevhuvudfält"
723
724 #: src/addrgather.c:408
725 msgid "Include sub-folders"
726 msgstr "Inkludera undermappar"
727
728 #: src/addrgather.c:431
729 msgid "Header Name"
730 msgstr "Brevhuvudsnamn"
731
732 #: src/addrgather.c:432
733 msgid "Address Count"
734 msgstr "Adressbok"
735
736 #. Create notebook pages
737 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:4121
738 #: src/messageview.c:559 src/messageview.c:572
739 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:444
740 msgid "Warning"
741 msgstr "Varning"
742
743 #: src/addrgather.c:538
744 msgid "Header Fields"
745 msgstr "Brevhuvudsnamn"
746
747 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:716 src/expldifdlg.c:737
748 #: src/importldif.c:1028
749 msgid "Finish"
750 msgstr "Färdig"
751
752 #: src/addrgather.c:600
753 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
754 msgstr "Samla in E-postadresser - från valda meddelande"
755
756 #: src/addrgather.c:608
757 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
758 msgstr "Samla in E-postadresser - från mapp"
759
760 #: src/addrindex.c:115 src/addrindex.c:126
761 msgid "Common address"
762 msgstr "Vanliga adresser"
763
764 #: src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:127
765 msgid "Personal address"
766 msgstr "Personliga adresser"
767
768 #: src/addrindex.c:119
769 msgid "Common addresses"
770 msgstr "Vanliga adresser"
771
772 #: src/addrindex.c:120
773 msgid "Personal addresses"
774 msgstr "Personliga adresser"
775
776 #: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:6610
777 msgid "Notice"
778 msgstr "Meddelande"
779
780 #: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:4068 src/inc.c:584
781 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:134 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:216
782 msgid "Error"
783 msgstr "Fel"
784
785 #: src/alertpanel.c:189
786 msgid "View log"
787 msgstr "Visa logg"
788
789 #: src/alertpanel.c:335
790 msgid "Show this message next time"
791 msgstr "Visa detta meddelande nästa gång"
792
793 #: src/browseldap.c:219
794 msgid "Browse Directory Entry"
795 msgstr "Bläddra Mapp Object"
796
797 #: src/browseldap.c:239
798 msgid "Server Name :"
799 msgstr "Värdnamn :"
800
801 #: src/browseldap.c:249
802 msgid "Distinguished Name (dn) :"
803 msgstr "Distinguished Name (dn) :"
804
805 #: src/browseldap.c:272
806 msgid "LDAP Name"
807 msgstr "LDAP Namn"
808
809 #: src/browseldap.c:274
810 msgid "Attribute Value"
811 msgstr "Attribut Värde"
812
813 #: src/common/nntp.c:68
814 #, c-format
815 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
816 msgstr "Kan inte ansluta till NNTP-värd: %s:%d\n"
817
818 #: src/common/nntp.c:176 src/common/nntp.c:239
819 #, c-format
820 msgid "protocol error: %s\n"
821 msgstr "Protokollfel: %s\n"
822
823 #: src/common/nntp.c:199 src/common/nntp.c:245
824 msgid "protocol error\n"
825 msgstr "protokollfel\n"
826
827 #: src/common/nntp.c:295
828 msgid "Error occurred while posting\n"
829 msgstr "Fel uppstod vid postning\n"
830
831 #: src/common/nntp.c:375
832 msgid "Error occurred while sending command\n"
833 msgstr "Fel uppstod när kommando skickades\n"
834
835 #: src/common/plugin.c:204
836 msgid "Plugin already loaded"
837 msgstr "Insticksmodulen är redan laddad"
838
839 #: src/common/plugin.c:212
840 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
841 msgstr "Kunde inte allokera minne till insticksmodul"
842
843 #: src/common/plugin.c:236
844 msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
845 msgstr ""
846
847 #: src/common/plugin.c:243
848 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
849 msgstr "Denna modul är för Sylpheed-Claws GTK1."
850
851 #: src/common/smtp.c:168
852 msgid "SMTP AUTH not available\n"
853 msgstr "SMTP AUTH ej tillgängligt\n"
854
855 #: src/common/smtp.c:503 src/common/smtp.c:553
856 msgid "bad SMTP response\n"
857 msgstr "Felaktigt SMTP svar\n"
858
859 #: src/common/smtp.c:524 src/common/smtp.c:542 src/common/smtp.c:661
860 msgid "error occurred on SMTP session\n"
861 msgstr "fel uppstod I SMTP session\n"
862
863 #: src/common/smtp.c:533 src/pop.c:841
864 msgid "error occurred on authentication\n"
865 msgstr "fel uppstod vid autentifikation\n"
866
867 #: src/common/smtp.c:588
868 #, c-format
869 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
870 msgstr "Meddelandet är för stort (Maximal storlek är %s)\n"
871
872 #: src/common/smtp.c:620 src/pop.c:834
873 msgid "can't start TLS session\n"
874 msgstr "kan inte starta TSL session\n"
875
876 #: src/common/ssl.c:144
877 msgid "Error creating ssl context\n"
878 msgstr "Vel vid skapande av SSL-kontext\n"
879
880 #: src/common/ssl.c:163
881 #, c-format
882 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
883 msgstr "SSL-uppkoppling misslyckades (%s)\n"
884
885 #: src/common/ssl_certificate.c:141 src/common/ssl_certificate.c:152
886 #: src/common/ssl_certificate.c:158 src/common/ssl_certificate.c:165
887 #: src/common/ssl_certificate.c:176 src/common/ssl_certificate.c:182
888 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
889 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
890 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
891 msgid "<not in certificate>"
892 msgstr "<inte i certifikat>"
893
894 #: src/common/ssl_certificate.c:191
895 #, c-format
896 msgid ""
897 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
898 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
899 "  Fingerprint: %s\n"
900 "  Signature status: %s"
901 msgstr ""
902 "  Ägare: %s (%s) in %s\n"
903 "  Signerad av: %s (%s) in %s\n"
904 "  Fingeravtryck: %s\n"
905 "  Signatur status: %s"
906
907 #: src/common/ssl_certificate.c:309
908 msgid "Can't load X509 default paths"
909 msgstr "Kan inte ladda x509 standard sökvägar"
910
911 #: src/common/ssl_certificate.c:364
912 #, c-format
913 msgid ""
914 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
915 "%s"
916 msgstr ""
917 "%s presenterade ett okänt SSL certifikat:\n"
918 "%s"
919
920 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
921 #, c-format
922 msgid ""
923 "%s\n"
924 "\n"
925 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
926 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
927 msgstr ""
928 "%s\n"
929 "\n"
930 "Inga meddelande kommer att sparas för detta konto innan du har sparat certifikatet.\n"
931 "(Bocka av \"%s\" inställingen).\n"
932
933 #: src/common/ssl_certificate.c:373 src/common/ssl_certificate.c:411
934 #: src/prefs_receive.c:214
935 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
936 msgstr "Visa inte felmeddelande vid mottagande"
937
938 #: src/common/ssl_certificate.c:400
939 #, c-format
940 msgid ""
941 "%s's SSL certificate changed !\n"
942 "We have saved this one:\n"
943 "%s\n"
944 "\n"
945 "It is now:\n"
946 "%s\n"
947 "\n"
948 "This could mean the server answering is not the known one."
949 msgstr ""
950 "%s's SSL certifikat ändrades !\n"
951 "Vi har denna sparad:\n"
952 "%s\n"
953 "\n"
954 "Nu är det:\n"
955 "%s\n"
956 "\n"
957 "Detta kan betyda att värden som svarar inte är känd."
958
959 #: src/common/string_match.c:74
960 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
961 msgstr "(Subjekt tömt av RegExp)"
962
963 #: src/common/utils.c:298
964 #, c-format
965 msgid "%dB"
966 msgstr "%dB"
967
968 #: src/common/utils.c:300
969 #, c-format
970 msgid "%.1fKB"
971 msgstr "%.1fKB"
972
973 #: src/common/utils.c:302
974 #, c-format
975 msgid "%.2fMB"
976 msgstr "%.2fMB"
977
978 #: src/common/utils.c:304
979 #, c-format
980 msgid "%.2fGB"
981 msgstr "%.2fGB"
982
983 #: src/compose.c:503
984 msgid "/_Add..."
985 msgstr "/_Lägg till..."
986
987 #: src/compose.c:504
988 msgid "/_Remove"
989 msgstr "/_Ta bort"
990
991 #: src/compose.c:506 src/folderview.c:283
992 msgid "/_Properties..."
993 msgstr "/_Egenskaper..."
994
995 #: src/compose.c:511 src/mainwindow.c:679 src/messageview.c:274
996 msgid "/_Message"
997 msgstr "/_Meddelande"
998
999 #: src/compose.c:512
1000 msgid "/_Message/_Send"
1001 msgstr "/_Meddelande/_Skicka"
1002
1003 #: src/compose.c:514
1004 msgid "/_Message/Send _later"
1005 msgstr "/_Meddelande/Skicka s_enare"
1006
1007 #: src/compose.c:516 src/compose.c:520 src/compose.c:523 src/mainwindow.c:689
1008 #: src/mainwindow.c:699 src/mainwindow.c:703 src/mainwindow.c:709
1009 #: src/mainwindow.c:718 src/messageview.c:277 src/messageview.c:285
1010 #: src/messageview.c:290
1011 msgid "/_Message/---"
1012 msgstr "/_Meddelande/---"
1013
1014 #: src/compose.c:517
1015 msgid "/_Message/_Attach file"
1016 msgstr "/_Meddelande/_Bifoga fil"
1017
1018 #: src/compose.c:518
1019 msgid "/_Message/_Insert file"
1020 msgstr "/_Meddelande/_Infoga fil"
1021
1022 #: src/compose.c:519
1023 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1024 msgstr "/_Meddelande/_Infoga signatur"
1025
1026 #: src/compose.c:521
1027 msgid "/_Message/_Save"
1028 msgstr "/_Meddelande/_Spara"
1029
1030 #: src/compose.c:524
1031 msgid "/_Message/_Close"
1032 msgstr "/_Meddelande/S_täng"
1033
1034 #: src/compose.c:527
1035 msgid "/_Edit/_Undo"
1036 msgstr "/_Redigera/_Ångra"
1037
1038 #: src/compose.c:528
1039 msgid "/_Edit/_Redo"
1040 msgstr "/_Redigera/Gör _om"
1041
1042 #: src/compose.c:529 src/compose.c:617 src/compose.c:623 src/mainwindow.c:480
1043 #: src/messageview.c:165
1044 msgid "/_Edit/---"
1045 msgstr "/_Redigera/---"
1046
1047 #: src/compose.c:530
1048 msgid "/_Edit/Cu_t"
1049 msgstr "/_Redigera/Klipp _ut"
1050
1051 #: src/compose.c:531 src/mainwindow.c:477 src/messageview.c:163
1052 msgid "/_Edit/_Copy"
1053 msgstr "/_Redigera/_Kopiera"
1054
1055 #: src/compose.c:532
1056 msgid "/_Edit/_Paste"
1057 msgstr "/_Redigera/_Infoga"
1058
1059 #: src/compose.c:533
1060 msgid "/_Edit/Special paste"
1061 msgstr "/_Redigera/_Klistra in special"
1062
1063 #: src/compose.c:534
1064 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1065 msgstr "/_Redigera/_Klistra in special/_som citat"
1066
1067 #: src/compose.c:536
1068 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1069 msgstr "/_Redigera/_Klistra in special/_radbruten"
1070
1071 #: src/compose.c:538
1072 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1073 msgstr "/_Redigera/_Klistra in special/_ej radbruten"
1074
1075 #: src/compose.c:540 src/mainwindow.c:478 src/messageview.c:164
1076 msgid "/_Edit/Select _all"
1077 msgstr "/_Redigera/Markrera _allt"
1078
1079 #: src/compose.c:541
1080 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1081 msgstr "/_Redigera/A_vancerat"
1082
1083 #: src/compose.c:542
1084 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1085 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett tecken bakåt"
1086
1087 #: src/compose.c:547
1088 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1089 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett tecken framåt"
1090
1091 #: src/compose.c:552
1092 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1093 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett ord bakåt"
1094
1095 #: src/compose.c:557
1096 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1097 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett ord framåt"
1098
1099 #: src/compose.c:562
1100 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1101 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till början av rad"
1102
1103 #: src/compose.c:567
1104 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1105 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till slutet på rad"
1106
1107 #: src/compose.c:572
1108 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1109 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till föregående rad"
1110
1111 #: src/compose.c:577
1112 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1113 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till nästa rad"
1114
1115 #: src/compose.c:582
1116 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1117 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett tecken bakåt"
1118
1119 #: src/compose.c:587
1120 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1121 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett tecken framåt"
1122
1123 #: src/compose.c:592
1124 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1125 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett ord bakåt"
1126
1127 #: src/compose.c:597
1128 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1129 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett ord framåt"
1130
1131 #: src/compose.c:602
1132 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1133 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort rad"
1134
1135 #: src/compose.c:607
1136 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1137 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort hela raden"
1138
1139 #: src/compose.c:612
1140 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1141 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort till slutet av raden"
1142
1143 #: src/compose.c:618
1144 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1145 msgstr "/_Redigera/Bryt rader i _stycke"
1146
1147 #: src/compose.c:620
1148 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1149 msgstr "/_Redigera/Bryt alla _långa rader"
1150
1151 #: src/compose.c:622
1152 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1153 msgstr "/_Redigera/Radbryt automatiskt"
1154
1155 #: src/compose.c:624
1156 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1157 msgstr "/_Redigera/Redigera med e_xtern redigerare"
1158
1159 #: src/compose.c:627
1160 msgid "/_Spelling"
1161 msgstr "/_Stavning"
1162
1163 #: src/compose.c:628
1164 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1165 msgstr "/_Stavning/_Kontrollera alla eller kontrollera markering"
1166
1167 #: src/compose.c:630
1168 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1169 msgstr "/_Stavning/_Markera alla felstavade ord"
1170
1171 #: src/compose.c:632
1172 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1173 msgstr "/_Stavning/Kontrollera felstavade ord _bakåt"
1174
1175 #: src/compose.c:634
1176 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1177 msgstr "/_Stavning/_Hoppa till nästa felstavade ord"
1178
1179 #: src/compose.c:637
1180 msgid "/_Options"
1181 msgstr "/_Alternativ"
1182
1183 #: src/compose.c:638
1184 msgid "/_Options/Privacy System"
1185 msgstr "/_Alternativ/_Krypteringssystem"
1186
1187 #: src/compose.c:639
1188 msgid "/_Options/Privacy System/None"
1189 msgstr "/_Alternativ/_Krypteringssystem/Inget"
1190
1191 #: src/compose.c:640
1192 msgid "/_Options/Si_gn"
1193 msgstr "/_Alternativ/_Signera"
1194
1195 #: src/compose.c:641
1196 msgid "/_Options/_Encrypt"
1197 msgstr "/_Alternativ/K_ryptera"
1198
1199 #: src/compose.c:642 src/compose.c:649 src/compose.c:651 src/compose.c:653
1200 msgid "/_Options/---"
1201 msgstr "/_Alternativ/---"
1202
1203 #: src/compose.c:643
1204 msgid "/_Options/_Priority"
1205 msgstr "/_Alternativ/_Prioritet"
1206
1207 #: src/compose.c:644
1208 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1209 msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/H_ögsta"
1210
1211 #: src/compose.c:645
1212 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1213 msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/_Hög"
1214
1215 #: src/compose.c:646
1216 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1217 msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/_Normal"
1218
1219 #: src/compose.c:647
1220 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1221 msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/_Låg"
1222
1223 #: src/compose.c:648
1224 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1225 msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/L_ägsta"
1226
1227 #: src/compose.c:650
1228 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1229 msgstr "/_Alternativ/_Begär läskvitto"
1230
1231 #: src/compose.c:652
1232 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1233 msgstr "/_Alternativ/Ta b_ort referenser"
1234
1235 #: src/compose.c:659
1236 msgid "/_Options/Character _encoding"
1237 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning"
1238
1239 #: src/compose.c:660
1240 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1241 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/_Automatisk"
1242
1243 #: src/compose.c:662 src/compose.c:668 src/compose.c:676 src/compose.c:680
1244 #: src/compose.c:686 src/compose.c:690 src/compose.c:696 src/compose.c:700
1245 #: src/compose.c:710 src/compose.c:714 src/compose.c:724 src/compose.c:728
1246 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1247 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/---"
1248
1249 #: src/compose.c:664
1250 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1251 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/7bit·ascii·(US-ASC_II)"
1252
1253 #: src/compose.c:666
1254 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1255 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Unicode·(_UTF-8)"
1256
1257 #: src/compose.c:670
1258 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1259 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Väst Europa·(ISO-8859-_1)"
1260
1261 #: src/compose.c:672
1262 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1263 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Väst Europa·(ISO-8859-15)"
1264
1265 #: src/compose.c:674
1266 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
1267 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Väst Europa·(Windows-1252)"
1268
1269 #: src/compose.c:678
1270 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1271 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Centra Europa·(ISO-8859-_2)"
1272
1273 #: src/compose.c:682
1274 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1275 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/_Baltisk·(ISO-8859-13)"
1276
1277 #: src/compose.c:684
1278 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1279 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Baltic·(ISO-8859-_4)"
1280
1281 #: src/compose.c:688
1282 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1283 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Grekiska·(ISO-8859-_7)"
1284
1285 #: src/compose.c:692
1286 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1287 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Hebreiska·(ISO-8859-_8)"
1288
1289 #: src/compose.c:694
1290 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1291 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Hebreiska·(Windows-1255)"
1292
1293 #: src/compose.c:698
1294 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1295 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Turkiska·(ISO-8859-_9)"
1296
1297 #: src/compose.c:702
1298 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1299 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic·(ISO-8859-_5)"
1300
1301 #: src/compose.c:704
1302 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1303 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic·(KOI8-_R)"
1304
1305 #: src/compose.c:706
1306 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1307 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic·(KOI8-U)"
1308
1309 #: src/compose.c:708
1310 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1311 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic·(Windows-1251)"
1312
1313 #: src/compose.c:712
1314 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1315 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Japanska·(ISO-2022-_JP)"
1316
1317 #: src/compose.c:716
1318 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1319 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Förenklad Kinesiska·(_GB2312)"
1320
1321 #: src/compose.c:718
1322 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1323 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Förenklad Kinesiska·(GBK)"
1324
1325 #: src/compose.c:720
1326 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1327 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Traditionell Kinesiska·(_Big5)"
1328
1329 #: src/compose.c:722
1330 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1331 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Traditionell Kinesiska·(EUC-_TW)"
1332
1333 #: src/compose.c:726
1334 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1335 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Koreanska (EUC-_KR)"
1336
1337 #: src/compose.c:730
1338 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1339 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Thai·(TIS-620)"
1340
1341 #: src/compose.c:732
1342 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1343 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Thai·(Windows-874)"
1344
1345 #: src/compose.c:736
1346 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1347 msgstr "/V_erktyg/Visa linjal"
1348
1349 #: src/compose.c:737 src/messageview.c:294
1350 msgid "/_Tools/_Address book"
1351 msgstr "/V_erktyg/_Adressbok"
1352
1353 #: src/compose.c:738
1354 msgid "/_Tools/_Template"
1355 msgstr "/V_erktyg/_Mallar"
1356
1357 #: src/compose.c:739 src/mainwindow.c:754 src/messageview.c:319
1358 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1359 msgstr "/V_erktyg/_Händelser"
1360
1361 #: src/compose.c:1408
1362 msgid "Fw: multiple emails"
1363 msgstr "Vb: många meddelande"
1364
1365 #: src/compose.c:1740
1366 msgid "Reply-To:"
1367 msgstr "Svara till:"
1368
1369 #: src/compose.c:1743 src/compose.c:4945 src/compose.c:5629
1370 #: src/headerview.c:54
1371 msgid "Newsgroups:"
1372 msgstr "Nyhetsgrupper:"
1373
1374 #: src/compose.c:1746
1375 msgid "Followup-To:"
1376 msgstr "Uppföljning Till:"
1377
1378 #: src/compose.c:2133
1379 msgid "Quote mark format error."
1380 msgstr ""
1381
1382 #: src/compose.c:2149
1383 msgid "Message reply/forward format error."
1384 msgstr ""
1385
1386 #: src/compose.c:2697
1387 #, c-format
1388 msgid "File %s is empty."
1389 msgstr "Filen %s är tom."
1390
1391 #: src/compose.c:2701
1392 #, c-format
1393 msgid "Can't read %s."
1394 msgstr "Kan inte läsa %s."
1395
1396 #: src/compose.c:2728
1397 #, c-format
1398 msgid "Message: %s"
1399 msgstr "Meddelande: %s"
1400
1401 #: src/compose.c:3484
1402 msgid " [Edited]"
1403 msgstr " [Redigerat]"
1404
1405 #: src/compose.c:3490
1406 #, c-format
1407 msgid "%s - Compose message%s"
1408 msgstr "%s - Komponera meddelande%s"
1409
1410 #: src/compose.c:3493
1411 #, c-format
1412 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1413 msgstr "%s - Komponera meddelande%s"
1414
1415 #: src/compose.c:3518 src/messageview.c:594
1416 msgid ""
1417 "Account for sending mail is not specified.\n"
1418 "Please select a mail account before sending."
1419 msgstr ""
1420 "Konto för att skicka post är inte specificerat.\n"
1421 "Var god välj ett epostkonto innan du skickar."
1422
1423 #: src/compose.c:3620 src/compose.c:3648 src/compose.c:3675
1424 #: src/prefs_account.c:1011 src/prefs_send.c:336 src/toolbar.c:387
1425 #: src/toolbar.c:434
1426 msgid "Send"
1427 msgstr "Skicka"
1428
1429 #: src/compose.c:3621
1430 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1431 msgstr ""
1432
1433 #: src/compose.c:3649
1434 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1435 msgstr ""
1436
1437 #: src/compose.c:3663
1438 msgid "Recipient is not specified."
1439 msgstr "Mottagare har inte specificerats."
1440
1441 #: src/compose.c:3676
1442 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1443 msgstr "Ämnesraden är tom. Skicka ändå?"
1444
1445 #: src/compose.c:3702
1446 msgid ""
1447 "Could not queue message for sending:\n"
1448 "\n"
1449 "Charset conversion failed."
1450 msgstr ""
1451
1452 #: src/compose.c:3705
1453 msgid ""
1454 "Could not queue message for sending:\n"
1455 "\n"
1456 "Signature failed."
1457 msgstr ""
1458
1459 #: src/compose.c:3708
1460 #, c-format
1461 msgid ""
1462 "Could not queue message for sending:\n"
1463 "\n"
1464 "%s."
1465 msgstr ""
1466
1467 #: src/compose.c:3710
1468 msgid "Could not queue message for sending."
1469 msgstr "Meddelandet gick inte att läggas i sänd kön."
1470
1471 #: src/compose.c:3725 src/compose.c:3754
1472 msgid ""
1473 "The message was queued but could not be sent.\n"
1474 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1475 msgstr ""
1476
1477 #: src/compose.c:4065
1478 #, c-format
1479 msgid ""
1480 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1481 "to the specified %s charset.\n"
1482 "Send it as %s?"
1483 msgstr ""
1484
1485 #: src/compose.c:4117
1486 #, c-format
1487 msgid ""
1488 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1489 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1490 "\n"
1491 "Send it anyway?"
1492 msgstr ""
1493
1494 #: src/compose.c:4294
1495 msgid "No account for sending mails available!"
1496 msgstr ""
1497
1498 #: src/compose.c:4304
1499 msgid "No account for posting news available!"
1500 msgstr ""
1501
1502 #: src/compose.c:5028 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:211
1503 msgid "From:"
1504 msgstr "Från:"
1505
1506 #: src/compose.c:5079
1507 msgid "Mime type"
1508 msgstr "Mime typ"
1509
1510 #. S_COL_DATE
1511 #: src/compose.c:5085 src/compose.c:5316 src/mimeview.c:198
1512 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:330 src/prefs_summary_column.c:86
1513 #: src/summaryview.c:470
1514 msgid "Size"
1515 msgstr "Storlek"
1516
1517 #. Save Message to folder
1518 #: src/compose.c:5145
1519 msgid "Save Message to "
1520 msgstr "Spara Meddelande till "
1521
1522 #: src/compose.c:5167 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:479
1523 #: src/editvcard.c:202 src/export.c:190 src/import.c:196 src/importmutt.c:243
1524 #: src/importpine.c:243 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:157
1525 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:347 src/prefs_account.c:1422
1526 #: src/prefs_account.c:1511 src/prefs_account.c:1911 src/prefs_spelling.c:244
1527 msgid "_Browse"
1528 msgstr "_Bläddra"
1529
1530 #: src/compose.c:5315 src/compose.c:6370
1531 msgid "MIME type"
1532 msgstr "MIME-typ"
1533
1534 #. header labels and entries
1535 #: src/compose.c:5380 src/prefs_account.c:1662 src/prefs_customheader.c:201
1536 #: src/prefs_matcher.c:154
1537 msgid "Header"
1538 msgstr "Brevhuvud"
1539
1540 #. attachment list
1541 #: src/compose.c:5382
1542 msgid "Attachments"
1543 msgstr "Bilagor"
1544
1545 #. Others Tab
1546 #: src/compose.c:5384
1547 msgid "Others"
1548 msgstr "Övriga"
1549
1550 #: src/compose.c:5399 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:209
1551 #: src/summary_search.c:225
1552 msgid "Subject:"
1553 msgstr "Ärende:"
1554
1555 #. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1556 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
1557 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
1558 #. * can always get back the SummaryView pointer.
1559 #: src/compose.c:5583 src/exphtmldlg.c:462 src/gtk/colorlabel.c:294
1560 #: src/gtk/gtkaspell.c:1616 src/gtk/gtkaspell.c:2279 src/prefs_account.c:637
1561 #: src/summaryview.c:4430
1562 msgid "None"
1563 msgstr "Ingen"
1564
1565 #: src/compose.c:5593
1566 #, c-format
1567 msgid ""
1568 "Spell checker could not be started.\n"
1569 "%s"
1570 msgstr ""
1571 "Felstavningsprogram kunde inte starta.\n"
1572 "%s"
1573
1574 #: src/compose.c:5828
1575 #, c-format
1576 msgid ""
1577 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
1578 "encrypt this message."
1579 msgstr ""
1580
1581 #: src/compose.c:6261
1582 msgid "Invalid MIME type."
1583 msgstr "Felaktig MIME-typ"
1584
1585 #: src/compose.c:6279
1586 msgid "File doesn't exist or is empty."
1587 msgstr "Filen finns inte eller är tom."
1588
1589 #: src/compose.c:6352
1590 msgid "Properties"
1591 msgstr "Egenskaper"
1592
1593 #: src/compose.c:6397
1594 msgid "Encoding"
1595 msgstr "Kodning"
1596
1597 #: src/compose.c:6422
1598 msgid "Path"
1599 msgstr "Sökväg"
1600
1601 #: src/compose.c:6423 src/prefs_toolbar.c:1064
1602 msgid "File name"
1603 msgstr "Filnamn"
1604
1605 #: src/compose.c:6607
1606 #, c-format
1607 msgid ""
1608 "The external editor is still working.\n"
1609 "Force terminating the process?\n"
1610 "process group id: %d"
1611 msgstr ""
1612 "Den externa redigeraren arbetar fortfarande.\n"
1613 "Framtvinga avslutning av processen?\n"
1614 "processgrupps-id: %d"
1615
1616 #: src/compose.c:6649
1617 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1618 msgstr ""
1619
1620 #: src/compose.c:6934
1621 #, c-format
1622 msgid ""
1623 "Could not queue message:\n"
1624 "\n"
1625 "%s."
1626 msgstr ""
1627
1628 #: src/compose.c:7016
1629 msgid "Could not save draft."
1630 msgstr "Kunde inte spara utkast."
1631
1632 #: src/compose.c:7084 src/compose.c:7107
1633 msgid "Select file"
1634 msgstr "Välj fil"
1635
1636 #: src/compose.c:7120
1637 #, c-format
1638 msgid "File '%s' could not be read."
1639 msgstr ""
1640
1641 #: src/compose.c:7122
1642 #, c-format
1643 msgid ""
1644 "File '%s' contained invalid characters\n"
1645 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1646 msgstr ""
1647
1648 #: src/compose.c:7170
1649 msgid "Discard message"
1650 msgstr "Överge meddelande"
1651
1652 #: src/compose.c:7171
1653 msgid "This message has been modified. Discard it?"
1654 msgstr ""
1655
1656 #: src/compose.c:7172
1657 msgid "_Discard"
1658 msgstr ""
1659
1660 #: src/compose.c:7172
1661 msgid "_Save to Drafts"
1662 msgstr ""
1663
1664 #: src/compose.c:7216
1665 #, c-format
1666 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
1667 msgstr ""
1668
1669 #: src/compose.c:7218
1670 msgid "Apply template"
1671 msgstr ""
1672
1673 #: src/compose.c:7219
1674 msgid "_Replace"
1675 msgstr ""
1676
1677 #: src/compose.c:7219
1678 msgid "_Insert"
1679 msgstr ""
1680
1681 #: src/crash.c:142
1682 #, c-format
1683 msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
1684 msgstr ""
1685
1686 #: src/crash.c:188
1687 msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
1688 msgstr ""
1689
1690 #: src/crash.c:204
1691 #, c-format
1692 msgid ""
1693 "%s.\n"
1694 "Please file a bug report and include the information below."
1695 msgstr ""
1696 "%s.\n"
1697 "Var snäll och rapportera en bugg och inkludera informationen nedan."
1698
1699 #: src/crash.c:209
1700 msgid "Debug log"
1701 msgstr ""
1702
1703 #: src/crash.c:246
1704 msgid "Close"
1705 msgstr "Stäng"
1706
1707 #: src/crash.c:251
1708 msgid "Save..."
1709 msgstr "Spara..."
1710
1711 #: src/crash.c:256
1712 msgid "Create bug report"
1713 msgstr ""
1714
1715 #: src/crash.c:303
1716 msgid "Save crash information"
1717 msgstr "Spara crash information"
1718
1719 #: src/editaddress.c:153
1720 msgid "Add New Person"
1721 msgstr "Lägg till ny person"
1722
1723 #: src/editaddress.c:154
1724 msgid "Edit Person Details"
1725 msgstr "Redigera persondetaljer"
1726
1727 #: src/editaddress.c:316
1728 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1729 msgstr "En epostadress måste anges."
1730
1731 #: src/editaddress.c:490
1732 msgid "A Name and Value must be supplied."
1733 msgstr "Ett Namn och ett Värde måste anges."
1734
1735 #. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
1736 #: src/editaddress.c:560
1737 msgid "Edit Person Data"
1738 msgstr "Redigera persondata"
1739
1740 #: src/editaddress.c:671 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:790
1741 #: src/ldif.c:858
1742 msgid "Display Name"
1743 msgstr "Visa namn"
1744
1745 #: src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:681 src/ldif.c:866
1746 msgid "Last Name"
1747 msgstr "Efternamn"
1748
1749 #: src/editaddress.c:678 src/editaddress.c:680 src/ldif.c:862
1750 msgid "First Name"
1751 msgstr "Förnamn"
1752
1753 #: src/editaddress.c:683
1754 msgid "Nickname"
1755 msgstr "Smeknamn"
1756
1757 #: src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807 src/editgroup.c:280
1758 #: src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
1759 #: src/ldif.c:874
1760 msgid "E-Mail Address"
1761 msgstr "Epostadress"
1762
1763 #: src/editaddress.c:760 src/editaddress.c:816
1764 msgid "Alias"
1765 msgstr ""
1766
1767 #. value
1768 #: src/editaddress.c:954 src/editaddress.c:1011 src/prefs_customheader.c:218
1769 #: src/prefs_matcher.c:490
1770 msgid "Value"
1771 msgstr "Värde"
1772
1773 #: src/editaddress.c:1070
1774 msgid "User Data"
1775 msgstr ""
1776
1777 #: src/editaddress.c:1071
1778 msgid "E-Mail Addresses"
1779 msgstr ""
1780
1781 #: src/editaddress.c:1072
1782 msgid "Other Attributes"
1783 msgstr ""
1784
1785 #: src/editbook.c:113
1786 msgid "File appears to be Ok."
1787 msgstr "Fil verkar vara OK."
1788
1789 #: src/editbook.c:116
1790 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1791 msgstr "Filen verkar inte vara i ett giltigt adressboksformat"
1792
1793 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
1794 msgid "Could not read file."
1795 msgstr "Kunde inte läsa fil."
1796
1797 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
1798 msgid "Edit Addressbook"
1799 msgstr "Redigera adressbok"
1800
1801 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
1802 msgid " Check File "
1803 msgstr " Undersök fil "
1804
1805 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
1806 #: src/importmutt.c:236 src/importpine.c:236 src/prefs_account.c:1879
1807 msgid "File"
1808 msgstr "Fil"
1809
1810 #: src/editbook.c:285
1811 msgid "Add New Addressbook"
1812 msgstr "Lägg till ny adressbok"
1813
1814 #: src/editgroup.c:103
1815 msgid "A Group Name must be supplied."
1816 msgstr "Ett gruppnamn måste anges"
1817
1818 #: src/editgroup.c:286
1819 msgid "Edit Group Data"
1820 msgstr "Redigera gruppdata"
1821
1822 #: src/editgroup.c:314 src/exporthtml.c:626
1823 msgid "Group Name"
1824 msgstr "Gruppnamn"
1825
1826 #: src/editgroup.c:333
1827 msgid "Addresses in Group"
1828 msgstr "Adresser i Grupp"
1829
1830 #: src/editgroup.c:335
1831 msgid " -> "
1832 msgstr " -> "
1833
1834 #: src/editgroup.c:362
1835 msgid " <- "
1836 msgstr " <- "
1837
1838 #: src/editgroup.c:364
1839 msgid "Available Addresses"
1840 msgstr "Tillgängliga adresser"
1841
1842 #: src/editgroup.c:425
1843 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1844 msgstr "Flytta epostadresser till eller från grupp med pilknapparna"
1845
1846 #: src/editgroup.c:473
1847 msgid "Edit Group Details"
1848 msgstr "Redigera Gruppdetaljer"
1849
1850 #: src/editgroup.c:476
1851 msgid "Add New Group"
1852 msgstr "Lägg till ny grupp"
1853
1854 #: src/editgroup.c:526
1855 msgid "Edit folder"
1856 msgstr "Redigera mapp"
1857
1858 #: src/editgroup.c:526
1859 msgid "Input the new name of folder:"
1860 msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
1861
1862 #: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:532 src/imap_gtk.c:133 src/mh_gtk.c:127
1863 msgid "New folder"
1864 msgstr "Ny mapp"
1865
1866 #: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:533 src/mh_gtk.c:128
1867 msgid "Input the name of new folder:"
1868 msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
1869
1870 #: src/editjpilot.c:200
1871 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1872 msgstr "Filen verkar inte vara i JPilot-format"
1873
1874 #: src/editjpilot.c:212
1875 msgid "Select JPilot File"
1876 msgstr "Välj JPilotfil"
1877
1878 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
1879 msgid "Edit JPilot Entry"
1880 msgstr "Redigera JPilotfält"
1881
1882 #: src/editjpilot.c:294
1883 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1884 msgstr "Ytterligare epostadressobjekt"
1885
1886 #: src/editjpilot.c:385
1887 msgid "Add New JPilot Entry"
1888 msgstr "Lägg till nytt JPilotfält"
1889
1890 #: src/editldap_basedn.c:143
1891 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1892 msgstr "Red. LDAP - Välj sökbas"
1893
1894 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:413
1895 msgid "Hostname"
1896 msgstr "Värdnamn"
1897
1898 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:432 src/ssl_manager.c:107
1899 msgid "Port"
1900 msgstr "Port"
1901
1902 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:461
1903 msgid "Search Base"
1904 msgstr "Sök i databas"
1905
1906 #: src/editldap_basedn.c:204
1907 msgid "Available Search Base(s)"
1908 msgstr "Tillgänglig(a) sökbas(er)"
1909
1910 #: src/editldap_basedn.c:294
1911 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1912 msgstr "Kunde inte läsa sökbas(er) från värd, vänligen ställ in manuellt"
1913
1914 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:267
1915 msgid "Could not connect to server"
1916 msgstr "Kan inte ansluta till värd"
1917
1918 #: src/editldap.c:148
1919 msgid "A Name must be supplied."
1920 msgstr ""
1921
1922 #: src/editldap.c:160
1923 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1924 msgstr ""
1925
1926 #: src/editldap.c:173
1927 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1928 msgstr ""
1929
1930 #: src/editldap.c:264
1931 msgid "Connected successfully to server"
1932 msgstr "Anslöt framgångsrikt till värd"
1933
1934 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:967
1935 msgid "Edit LDAP Server"
1936 msgstr "Redigera LDAP-värd"
1937
1938 #: src/editldap.c:408
1939 msgid "A name that you wish to call the server."
1940 msgstr ""
1941
1942 #: src/editldap.c:423
1943 msgid ""
1944 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1945 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1946 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1947 "computer as Sylpheed-Claws."
1948 msgstr ""
1949
1950 #: src/editldap.c:447
1951 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1952 msgstr ""
1953
1954 #: src/editldap.c:451
1955 msgid " Check Server "
1956 msgstr " Undersök värd "
1957
1958 #: src/editldap.c:456
1959 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1960 msgstr ""
1961
1962 #: src/editldap.c:471
1963 msgid ""
1964 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1965 "Examples include:\n"
1966 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1967 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1968 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1969 msgstr ""
1970
1971 #: src/editldap.c:484
1972 msgid ""
1973 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1974 "server."
1975 msgstr ""
1976
1977 #: src/editldap.c:535
1978 msgid "Search Attributes"
1979 msgstr ""
1980
1981 #: src/editldap.c:545
1982 msgid ""
1983 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1984 "find a name or address."
1985 msgstr ""
1986 "En lista över LDAP attributnamn som kommer att användas vid sökning "
1987 "efter namn eller adress."
1988
1989 #: src/editldap.c:549
1990 msgid " Defaults "
1991 msgstr " Standardvärden "
1992
1993 #: src/editldap.c:554
1994 msgid ""
1995 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
1996 "names and addresses during a name or address search process."
1997 msgstr ""
1998
1999 #: src/editldap.c:561
2000 msgid "Max Query Age (secs)"
2001 msgstr ""
2002
2003 #: src/editldap.c:577
2004 msgid ""
2005 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2006 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2007 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2008 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2009 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2010 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2011 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2012 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2013 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2014 "more memory to cache results."
2015 msgstr ""
2016
2017 #: src/editldap.c:595
2018 msgid "Include server in dynamic search"
2019 msgstr ""
2020
2021 #: src/editldap.c:601
2022 msgid ""
2023 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2024 "address completion."
2025 msgstr ""
2026 "Inkludera denna värd vid dynamisk sökning vid adress i fyllning."
2027
2028 #: src/editldap.c:608
2029 msgid "Match names 'containing' search term"
2030 msgstr ""
2031
2032 #: src/editldap.c:614
2033 msgid ""
2034 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2035 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2036 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2037 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2038 "searches against other address interfaces."
2039 msgstr ""
2040
2041 #: src/editldap.c:669
2042 msgid "Bind DN"
2043 msgstr "Bind-DN"
2044
2045 #: src/editldap.c:679
2046 msgid ""
2047 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2048 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2049 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2050 "performing a search."
2051 msgstr ""
2052
2053 #: src/editldap.c:687
2054 msgid "Bind Password"
2055 msgstr "Bindlösenord"
2056
2057 #: src/editldap.c:698
2058 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2059 msgstr ""
2060
2061 #: src/editldap.c:704
2062 msgid "Timeout (secs)"
2063 msgstr "Väntetid (sek.)"
2064
2065 #: src/editldap.c:719
2066 msgid "The timeout period in seconds."
2067 msgstr ""
2068
2069 #: src/editldap.c:723
2070 msgid "Maximum Entries"
2071 msgstr "Max antal fält"
2072
2073 #: src/editldap.c:738
2074 msgid ""
2075 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2076 msgstr ""
2077
2078 #: src/editldap.c:754 src/prefs_account.c:1007
2079 msgid "Basic"
2080 msgstr "Grundläggande"
2081
2082 #: src/editldap.c:755
2083 msgid "Search"
2084 msgstr "Sök"
2085
2086 #: src/editldap.c:756 src/gtk/quicksearch.c:385
2087 msgid "Extended"
2088 msgstr "Expanderat"
2089
2090 #: src/editldap.c:972
2091 msgid "Add New LDAP Server"
2092 msgstr "Lägg till ny LDAP-värd"
2093
2094 #: src/editvcard.c:104
2095 msgid "File does not appear to be vCard format."
2096 msgstr "Filen verkar inte vara i giltigt vCard-format."
2097
2098 #: src/editvcard.c:116
2099 msgid "Select vCard File"
2100 msgstr "Välj vCardfil"
2101
2102 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2103 msgid "Edit vCard Entry"
2104 msgstr "Red. vCardfält"
2105
2106 #: src/editvcard.c:271
2107 msgid "Add New vCard Entry"
2108 msgstr "Lägg til nytt vCardfält"
2109
2110 #: src/exphtmldlg.c:112
2111 msgid "Please specify output directory and file to create."
2112 msgstr ""
2113
2114 #: src/exphtmldlg.c:115
2115 msgid "Select stylesheet and formatting."
2116 msgstr ""
2117
2118 #: src/exphtmldlg.c:118 src/expldifdlg.c:117
2119 msgid "File exported successfully."
2120 msgstr "Fil exporterades framgångsrik."
2121
2122 #: src/exphtmldlg.c:183
2123 #, c-format
2124 msgid ""
2125 "HTML Output Directory '%s'\n"
2126 "does not exist. OK to create new directory?"
2127 msgstr ""
2128
2129 #: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:193
2130 msgid "Create Directory"
2131 msgstr ""
2132
2133 #: src/exphtmldlg.c:195
2134 #, c-format
2135 msgid ""
2136 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2137 "%s"
2138 msgstr ""
2139 "Kan inte skapa destination mapp för HTML fil:\n"
2140 "%s"
2141
2142 #: src/exphtmldlg.c:197 src/expldifdlg.c:204
2143 msgid "Failed to Create Directory"
2144 msgstr "Kunde inte skapa mapp"
2145
2146 #: src/exphtmldlg.c:244
2147 msgid "Error creating HTML file"
2148 msgstr "Fel vid skapande av HTML fil"
2149
2150 #: src/exphtmldlg.c:330
2151 msgid "Select HTML output file"
2152 msgstr "Välj HTML utdata fil"
2153
2154 #: src/exphtmldlg.c:394
2155 msgid "HTML Output File"
2156 msgstr "HTML Utdata Fil"
2157
2158 #: src/exphtmldlg.c:403 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:196 src/import.c:202
2159 #: src/importldif.c:682
2160 msgid "B_rowse"
2161 msgstr "B_lädra"
2162
2163 #: src/exphtmldlg.c:455
2164 msgid "Stylesheet"
2165 msgstr "Stilmall"
2166
2167 #: src/exphtmldlg.c:468 src/prefs_summaries.c:352 src/prefs_summaries.c:662
2168 msgid "Default"
2169 msgstr "Standard"
2170
2171 #: src/exphtmldlg.c:474 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:130
2172 msgid "Full"
2173 msgstr "Fullst. namn"
2174
2175 #: src/exphtmldlg.c:480
2176 msgid "Custom"
2177 msgstr "Egna brevhuvuden"
2178
2179 #: src/exphtmldlg.c:486
2180 msgid "Custom-2"
2181 msgstr "Anpassad-2"
2182
2183 #: src/exphtmldlg.c:492
2184 msgid "Custom-3"
2185 msgstr "Anpassad-3"
2186
2187 #: src/exphtmldlg.c:498
2188 msgid "Custom-4"
2189 msgstr "Anpassad-4"
2190
2191 #: src/exphtmldlg.c:512
2192 msgid "Full Name Format"
2193 msgstr "Fullst. namn"
2194
2195 #: src/exphtmldlg.c:519
2196 msgid "First Name, Last Name"
2197 msgstr "Förnamn, Efternamn"
2198
2199 #: src/exphtmldlg.c:525
2200 msgid "Last Name, First Name"
2201 msgstr "Efternamn, Förnamn"
2202
2203 #: src/exphtmldlg.c:539
2204 msgid "Color Banding"
2205 msgstr ""
2206
2207 #: src/exphtmldlg.c:545
2208 msgid "Format E-Mail Links"
2209 msgstr ""
2210
2211 #: src/exphtmldlg.c:551
2212 msgid "Format User Attributes"
2213 msgstr "Användarattribut"
2214
2215 #: src/exphtmldlg.c:606 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
2216 msgid "File Name :"
2217 msgstr "Filnamn"
2218
2219 #: src/exphtmldlg.c:616
2220 msgid "Open with Web Browser"
2221 msgstr "Öppna med Webbläsare"
2222
2223 #: src/exphtmldlg.c:648
2224 msgid "Export Address Book to HTML File"
2225 msgstr "Exportera adressbok till HTML fil"
2226
2227 #: src/exphtmldlg.c:714 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1026
2228 msgid "File Info"
2229 msgstr "Filinformation"
2230
2231 #: src/exphtmldlg.c:715
2232 msgid "Format"
2233 msgstr "Format"
2234
2235 #: src/expldifdlg.c:111
2236 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2237 msgstr ""
2238
2239 #: src/expldifdlg.c:114
2240 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2241 msgstr ""
2242
2243 #: src/expldifdlg.c:190
2244 #, c-format
2245 msgid ""
2246 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2247 "does not exist. OK to create new directory?"
2248 msgstr ""
2249
2250 #: src/expldifdlg.c:202
2251 #, c-format
2252 msgid ""
2253 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2254 "%s"
2255 msgstr ""
2256
2257 #: src/expldifdlg.c:247
2258 msgid "Suffix was not supplied"
2259 msgstr ""
2260
2261 #: src/expldifdlg.c:249
2262 msgid ""
2263 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2264 "you wish to proceed without a suffix?"
2265 msgstr ""
2266 "Ett suffix behövs om data ska användas till en LDAP värd. Är du säker "
2267 "på att du vill fortsätta utan ett suffix?"
2268
2269 #: src/expldifdlg.c:267
2270 msgid "Error creating LDIF file"
2271 msgstr ""
2272
2273 #: src/expldifdlg.c:342
2274 msgid "Select LDIF output file"
2275 msgstr ""
2276
2277 #: src/expldifdlg.c:406
2278 msgid "LDIF Output File"
2279 msgstr ""
2280
2281 #: src/expldifdlg.c:467
2282 msgid "Suffix"
2283 msgstr ""
2284
2285 #: src/expldifdlg.c:479
2286 msgid ""
2287 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2288 "entry. Examples include:\n"
2289 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2290 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2291 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2292 msgstr ""
2293
2294 #: src/expldifdlg.c:488
2295 msgid "Relative DN"
2296 msgstr ""
2297
2298 #: src/expldifdlg.c:495
2299 msgid "Unique ID"
2300 msgstr ""
2301
2302 #: src/expldifdlg.c:503
2303 msgid ""
2304 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2305 "to:\n"
2306 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2307 msgstr ""
2308
2309 #: src/expldifdlg.c:516
2310 msgid ""
2311 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2312 "similar to:\n"
2313 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2314 msgstr ""
2315
2316 #: src/expldifdlg.c:529
2317 msgid ""
2318 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2319 "is formatted similar to:\n"
2320 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2321 msgstr ""
2322
2323 #: src/expldifdlg.c:543
2324 msgid ""
2325 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2326 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2327 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2328 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2329 "available RDN options that will be used to create the DN."
2330 msgstr ""
2331
2332 #: src/expldifdlg.c:556
2333 msgid "Use DN attribute if present in data"
2334 msgstr ""
2335
2336 #: src/expldifdlg.c:563
2337 msgid ""
2338 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2339 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2340 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2341 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2342 msgstr ""
2343
2344 #: src/expldifdlg.c:574
2345 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2346 msgstr ""
2347
2348 #: src/expldifdlg.c:581
2349 msgid ""
2350 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2351 "option to ignore these records."
2352 msgstr ""
2353 "En adressbok kan innehålla objekt utan Epostadresser. Bockaför här för att ignorera dessa objekt."
2354
2355 #: src/expldifdlg.c:669
2356 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2357 msgstr ""
2358
2359 #: src/expldifdlg.c:736
2360 msgid "Distguished Name"
2361 msgstr ""
2362
2363 #: src/export.c:143
2364 msgid "Export"
2365 msgstr "Exportera"
2366
2367 #: src/export.c:162
2368 msgid "Specify target folder and mbox file."
2369 msgstr "Välj målmapp och mbox-fil."
2370
2371 #: src/export.c:172
2372 msgid "Source dir:"
2373 msgstr "Ursprungskatalog:"
2374
2375 #: src/export.c:177
2376 msgid "Exporting file:"
2377 msgstr "Exporterar fil:"
2378
2379 #: src/export.c:235
2380 msgid "Select exporting file"
2381 msgstr "Välj exportfil"
2382
2383 #: src/exporthtml.c:796
2384 msgid "Full Name"
2385 msgstr "Fullst. namn"
2386
2387 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1027
2388 msgid "Attributes"
2389 msgstr "Användarattribut"
2390
2391 #: src/exporthtml.c:1001
2392 msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
2393 msgstr ""
2394
2395 #: src/exporthtml.c:1115 src/exportldif.c:592
2396 msgid "Name already exists but is not a directory."
2397 msgstr ""
2398
2399 #: src/exporthtml.c:1118 src/exportldif.c:595
2400 msgid "No permissions to create directory."
2401 msgstr ""
2402
2403 #: src/exporthtml.c:1121 src/exportldif.c:598
2404 msgid "Name is too long."
2405 msgstr ""
2406
2407 #: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
2408 msgid "Not specified."
2409 msgstr "Mottagare har inte specificerats."
2410
2411 #: src/folder.c:1204 src/foldersel.c:350
2412 msgid "Inbox"
2413 msgstr "Inkorgen"
2414
2415 #: src/folder.c:1208 src/foldersel.c:354
2416 msgid "Sent"
2417 msgstr "Skickat"
2418
2419 #: src/folder.c:1212 src/foldersel.c:358
2420 msgid "Queue"
2421 msgstr "Kö"
2422
2423 #: src/folder.c:1216 src/foldersel.c:362 src/toolbar.c:362 src/toolbar.c:395
2424 #: src/toolbar.c:483
2425 msgid "Trash"
2426 msgstr "Papperskorg"
2427
2428 #: src/folder.c:1220 src/foldersel.c:366
2429 msgid "Drafts"
2430 msgstr "Utkast"
2431
2432 #. Processing
2433 #: src/folder.c:1478
2434 #, c-format
2435 msgid "Processing (%s)...\n"
2436 msgstr "Bearbetar (%s)...\n"
2437
2438 #: src/folder.c:1825 src/inc.c:624
2439 msgid "Filtering messages...\n"
2440 msgstr ""
2441
2442 #: src/folder.c:2306
2443 #, c-format
2444 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
2445 msgstr ""
2446
2447 #. move messages
2448 #: src/folder.c:2594
2449 #, c-format
2450 msgid "Moving %s to %s...\n"
2451 msgstr "Flyttar meddelande %s till %s...\n"
2452
2453 #: src/folder.c:3497
2454 msgid "Processing messages..."
2455 msgstr ""
2456
2457 #: src/foldersel.c:218
2458 msgid "Select folder"
2459 msgstr "Välj mapp"
2460
2461 #: src/foldersel.c:534 src/imap_gtk.c:137 src/mh_gtk.c:129
2462 msgid "NewFolder"
2463 msgstr "Nymapp"
2464
2465 #: src/foldersel.c:542 src/imap_gtk.c:143 src/mh_gtk.c:135 src/mh_gtk.c:238
2466 #, c-format
2467 msgid "'%c' can't be included in folder name."
2468 msgstr "Ett mappnamn kan inte innehålla '%c'."
2469
2470 #: src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:153 src/imap_gtk.c:202 src/mh_gtk.c:145
2471 #: src/mh_gtk.c:245
2472 #, c-format
2473 msgid "The folder '%s' already exists."
2474 msgstr ""
2475
2476 #: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:159 src/mh_gtk.c:151
2477 #, c-format
2478 msgid "Can't create the folder '%s'."
2479 msgstr ""
2480
2481 #: src/folderview.c:281
2482 msgid "/Mark all re_ad"
2483 msgstr "/_Markera alla som lästa"
2484
2485 #: src/folderview.c:282
2486 msgid "/_Search folder..."
2487 msgstr "/_Sök mapp..."
2488
2489 #: src/folderview.c:284
2490 msgid "/Process_ing..."
2491 msgstr ""
2492
2493 #: src/folderview.c:288
2494 msgid "/------"
2495 msgstr "/------"
2496
2497 #: src/folderview.c:289
2498 msgid "/Empty _trash..."
2499 msgstr "/T_öm papperskorg"
2500
2501 #. F_COL_FOLDER
2502 #: src/folderview.c:431 src/gtk/icon_legend.c:59 src/prefs_actions.c:440
2503 #: src/prefs_filtering_action.c:577 src/prefs_folder_column.c:80
2504 #: src/prefs_matcher.c:726
2505 msgid "New"
2506 msgstr "Ny(a)"
2507
2508 #. F_COL_NEW
2509 #: src/folderview.c:432 src/gtk/icon_legend.c:60 src/prefs_folder_column.c:81
2510 msgid "Unread"
2511 msgstr "Oläst(a)"
2512
2513 #. S_COL_SIZE
2514 #: src/folderview.c:433 src/summaryview.c:471
2515 msgid "#"
2516 msgstr "#"
2517
2518 #: src/folderview.c:660
2519 msgid "Setting folder info..."
2520 msgstr "Ställer in mappinfo..."
2521
2522 #: src/folderview.c:713
2523 msgid "Mark all as read"
2524 msgstr ""
2525
2526 #: src/folderview.c:714
2527 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
2528 msgstr ""
2529
2530 #: src/folderview.c:937 src/mainwindow.c:3186 src/setup.c:90
2531 #, c-format
2532 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2533 msgstr "Avsöker mapp %s%c%s..."
2534
2535 #: src/folderview.c:941 src/mainwindow.c:3191 src/setup.c:95
2536 #, c-format
2537 msgid "Scanning folder %s ..."
2538 msgstr "Avsöker mapp %s...."
2539
2540 #: src/folderview.c:959
2541 msgid "Rebuild folder tree"
2542 msgstr ""
2543
2544 #: src/folderview.c:960
2545 msgid ""
2546 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
2547 msgstr ""
2548
2549 #: src/folderview.c:970
2550 msgid "Rebuilding folder tree..."
2551 msgstr "Uppdaterar mapphierarki..."
2552
2553 #: src/folderview.c:972
2554 msgid "Scanning folder tree..."
2555 msgstr ""
2556
2557 #: src/folderview.c:1062
2558 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2559 msgstr "Letar efter nya meddelande i alla mappar..."
2560
2561 #. Open Folder
2562 #: src/folderview.c:1885
2563 #, c-format
2564 msgid "Opening Folder %s..."
2565 msgstr "Avsöker mapphierarki %s..."
2566
2567 #: src/folderview.c:1897
2568 msgid "Folder could not be opened."
2569 msgstr ""
2570
2571 #: src/folderview.c:2044 src/mainwindow.c:1666
2572 msgid "Empty trash"
2573 msgstr "Töm papperskorg"
2574
2575 #: src/folderview.c:2045
2576 msgid "Delete all messages in trash?"
2577 msgstr ""
2578
2579 #: src/folderview.c:2127
2580 #, c-format
2581 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
2582 msgstr ""
2583
2584 #: src/folderview.c:2130
2585 msgid "Move folder"
2586 msgstr ""
2587
2588 #: src/folderview.c:2142
2589 #, c-format
2590 msgid "Moving %s to %s..."
2591 msgstr "Flyttar %s till %s..."
2592
2593 #: src/folderview.c:2171
2594 msgid "Source and destination are the same."
2595 msgstr ""
2596
2597 #: src/folderview.c:2174
2598 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2599 msgstr ""
2600
2601 #: src/folderview.c:2177
2602 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2603 msgstr ""
2604
2605 #: src/folderview.c:2180
2606 msgid "Move failed!"
2607 msgstr "Flytt misslyckades!"
2608
2609 #: src/folderview.c:2216
2610 #, c-format
2611 msgid "Processing configuration for folder %s"
2612 msgstr ""
2613
2614 #: src/gedit-print.c:146 src/messageview.c:1343 src/summaryview.c:3669
2615 #: src/toolbar.c:175
2616 msgid "Print"
2617 msgstr "Skriv ut"
2618
2619 #: src/gedit-print.c:244
2620 msgid "Preparing pages..."
2621 msgstr ""
2622
2623 #: src/gedit-print.c:271
2624 #, c-format
2625 msgid "Rendering page %d of %d..."
2626 msgstr ""
2627
2628 #: src/gedit-print.c:273
2629 #, c-format
2630 msgid "Printing page %d of %d..."
2631 msgstr ""
2632
2633 #: src/gedit-print.c:295
2634 msgid "Print preview"
2635 msgstr ""
2636
2637 #: src/gedit-print.c:451
2638 msgid "Page %N of %Q"
2639 msgstr ""
2640
2641 #: src/grouplistdialog.c:173
2642 msgid "Newsgroup subscription"
2643 msgstr "Nyhetsgruppsprenumation"
2644
2645 #: src/grouplistdialog.c:189
2646 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2647 msgstr ""
2648
2649 #: src/grouplistdialog.c:195
2650 msgid "Find groups:"
2651 msgstr "Hitta grupper:"
2652
2653 #: src/grouplistdialog.c:203
2654 msgid " Search "
2655 msgstr " Sök "
2656
2657 #: src/grouplistdialog.c:215
2658 msgid "Newsgroup name"
2659 msgstr "Namn på nyhetgrupp"
2660
2661 #: src/grouplistdialog.c:216
2662 msgid "Messages"
2663 msgstr "Meddelande"
2664
2665 #: src/grouplistdialog.c:217
2666 msgid "Type"
2667 msgstr "Typ"
2668
2669 #: src/grouplistdialog.c:346
2670 msgid "moderated"
2671 msgstr ""
2672
2673 #: src/grouplistdialog.c:348
2674 msgid "readonly"
2675 msgstr "skrivskyddad"
2676
2677 #: src/grouplistdialog.c:350
2678 msgid "unknown"
2679 msgstr "okänd"
2680
2681 #: src/grouplistdialog.c:412
2682 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2683 msgstr "Kan ej hämta grupplista."
2684
2685 #: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1055
2686 msgid "Done."
2687 msgstr "Färdig."
2688
2689 #: src/grouplistdialog.c:477
2690 #, c-format
2691 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2692 msgstr "%d nyhetsgrupper mottagna (%s lästa)"
2693
2694 #: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:224
2695 msgid "/_Open with Web browser"
2696 msgstr "/Öppna i Webbläsare"
2697
2698 #: src/gtk/about.c:80 src/textview.c:225
2699 msgid "/Copy this _link"
2700 msgstr "/Kopiera denna länk"
2701
2702 #: src/gtk/about.c:124
2703 msgid "About Sylpheed-Claws"
2704 msgstr "Om Sylpheed-Claws"
2705
2706 #: src/gtk/about.c:185
2707 #, c-format
2708 msgid ""
2709 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2710 "Operating System: %s %s (%s)"
2711 msgstr ""
2712
2713 #: src/gtk/about.c:192
2714 #, c-format
2715 msgid ""
2716 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2717 "Operating System: %s"
2718 msgstr ""
2719
2720 #: src/gtk/about.c:199
2721 #, c-format
2722 msgid ""
2723 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2724 "Operating System: unknown"
2725 msgstr ""
2726
2727 #: src/gtk/about.c:212
2728 #, c-format
2729 msgid ""
2730 "Compiled-in features:\n"
2731 "%s"
2732 msgstr ""
2733 "Inbyggda funktioner:\n"
2734 "%s"
2735
2736 #: src/gtk/about.c:298
2737 msgid ""
2738 "Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable e-mail "
2739 "client.\n"
2740 "\n"
2741 "For further information visit the Sylpheed-Claws website:\n"
2742 msgstr ""
2743
2744 #: src/gtk/about.c:304
2745 msgid ""
2746 "\n"
2747 "\n"
2748 "Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish "
2749 "to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at:\n"
2750 msgstr ""
2751
2752 #: src/gtk/about.c:311
2753 msgid "\n"
2754 msgstr ""
2755
2756 #: src/gtk/about.c:322
2757 msgid "Info"
2758 msgstr "Info"
2759
2760 #: src/gtk/about.c:350
2761 msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
2762 msgstr ""
2763
2764 #: src/gtk/about.c:367
2765 msgid ""
2766 "\n"
2767 "Previous team members\n"
2768 msgstr ""
2769
2770 #: src/gtk/about.c:384
2771 msgid ""
2772 "\n"
2773 "The translation team\n"
2774 msgstr ""
2775
2776 #: src/gtk/about.c:401
2777 msgid ""
2778 "\n"
2779 "Documentation team\n"
2780 msgstr ""
2781
2782 #: src/gtk/about.c:418
2783 msgid ""
2784 "\n"
2785 "Logo\n"
2786 msgstr ""
2787
2788 #: src/gtk/about.c:435
2789 msgid ""
2790 "\n"
2791 "Icons\n"
2792 msgstr ""
2793
2794 #: src/gtk/about.c:452
2795 msgid ""
2796 "\n"
2797 "Contributors\n"
2798 msgstr ""
2799
2800 #: src/gtk/about.c:471
2801 msgid "Authors"
2802 msgstr ""
2803
2804 #: src/gtk/about.c:491
2805 msgid ""
2806 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2807 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2808 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2809 "version.\n"
2810 "\n"
2811 msgstr ""
2812 "Detta program är fri mjukvara; du kan redistribuera det och/eller modifiera "
2813 "det enligt villkoren i GNU General Public License som publicerad av the Free "
2814 "Software Foundation; antingen enligt version 2, eller (efter ditt eget val) "
2815 "någon senare version.\n"
2816 "\n"
2817
2818 #: src/gtk/about.c:497
2819 msgid ""
2820 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2821 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2822 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2823 "more details.\n"
2824 "\n"
2825 msgstr ""
2826 "Detta program distribueras med förhoppningen att det kommer att vara "
2827 "andvändbart, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI; utan ens den implicita "
2828 "garantin av SÄLJBARHET eller ÄNDAMÅLSENLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. Se "
2829 "GNU General Public License för fler detaljer.\n"
2830 "\n"
2831
2832 #: src/gtk/about.c:503
2833 msgid ""
2834 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2835 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
2836 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
2837 "\n"
2838 msgstr ""
2839
2840 #: src/gtk/about.c:517
2841 msgid ""
2842 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
2843 "the OpenSSL Toolkit ("
2844 msgstr ""
2845
2846 #: src/gtk/about.c:521
2847 msgid ").\n"
2848 msgstr ").\n"
2849
2850 #: src/gtk/about.c:533
2851 msgid "License"
2852 msgstr ""
2853
2854 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2855 msgid "Orange"
2856 msgstr "Orange"
2857
2858 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2859 msgid "Red"
2860 msgstr "Röd"
2861
2862 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2863 msgid "Pink"
2864 msgstr "Rosa"
2865
2866 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2867 msgid "Sky blue"
2868 msgstr "Himmelsblå"
2869
2870 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2871 msgid "Blue"
2872 msgstr "Blå"
2873
2874 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2875 msgid "Green"
2876 msgstr "Grön"
2877
2878 #: src/gtk/colorlabel.c:53
2879 msgid "Brown"
2880 msgstr "Brun"
2881
2882 #: src/gtk/foldersort.c:141
2883 msgid "Set folder sortorder"
2884 msgstr ""
2885
2886 #: src/gtk/foldersort.c:153
2887 msgid ""
2888 "Move folders up or down to change\n"
2889 "the sort order in the folderview"
2890 msgstr ""
2891
2892 #: src/gtk/foldersort.c:213
2893 msgid "Folders"
2894 msgstr ""
2895
2896 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
2897 msgid "Configuration"
2898 msgstr ""
2899
2900 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:271
2901 msgid "Configuration options for the print job"
2902 msgstr ""
2903
2904 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
2905 msgid "Source Buffer"
2906 msgstr ""
2907
2908 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:279
2909 msgid "GtkTextBuffer object to print"
2910 msgstr ""
2911
2912 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:285
2913 msgid "Tabs Width"
2914 msgstr ""
2915
2916 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:286
2917 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
2918 msgstr ""
2919
2920 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
2921 msgid "Wrap Mode"
2922 msgstr ""
2923
2924 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:294
2925 msgid "Word wrapping mode"
2926 msgstr ""
2927
2928 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
2929 msgid "Highlight"
2930 msgstr ""
2931
2932 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:302
2933 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
2934 msgstr ""
2935
2936 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
2937 msgid "Font"
2938 msgstr "Typsnitt"
2939
2940 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:311
2941 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
2942 msgstr ""
2943
2944 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
2945 msgid "Font Description"
2946 msgstr ""
2947
2948 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:319
2949 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
2950 msgstr ""
2951
2952 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326 src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
2953 msgid "Numbers Font"
2954 msgstr ""
2955
2956 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:327
2957 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
2958 msgstr ""
2959
2960 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:335
2961 msgid "Font description to use for the line numbers"
2962 msgstr ""
2963
2964 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:342
2965 msgid "Print Line Numbers"
2966 msgstr ""
2967
2968 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:343
2969 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
2970 msgstr ""
2971
2972 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
2973 msgid "Print Header"
2974 msgstr ""
2975
2976 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:351
2977 msgid "Whether to print a header in each page"
2978 msgstr ""
2979
2980 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:358
2981 msgid "Print Footer"
2982 msgstr ""
2983
2984 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:359
2985 msgid "Whether to print a footer in each page"
2986 msgstr ""
2987
2988 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:366
2989 msgid "Header and Footer Font"
2990 msgstr ""
2991
2992 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:367
2993 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
2994 msgstr ""
2995
2996 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:374
2997 msgid "Header and Footer Font Description"
2998 msgstr ""
2999
3000 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:375
3001 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
3002 msgstr ""
3003
3004 #: src/gtk/gtkaspell.c:596
3005 msgid "No dictionary selected."
3006 msgstr "Ingen ordlista vald."
3007
3008 #: src/gtk/gtkaspell.c:817 src/gtk/gtkaspell.c:1799 src/gtk/gtkaspell.c:2075
3009 msgid "Normal Mode"
3010 msgstr ""
3011
3012 #: src/gtk/gtkaspell.c:819 src/gtk/gtkaspell.c:1805 src/gtk/gtkaspell.c:2086
3013 msgid "Bad Spellers Mode"
3014 msgstr ""
3015
3016 #: src/gtk/gtkaspell.c:858
3017 msgid "Unknown suggestion mode."
3018 msgstr ""
3019
3020 #: src/gtk/gtkaspell.c:1140
3021 msgid "No misspelled word found."
3022 msgstr ""
3023
3024 #: src/gtk/gtkaspell.c:1488
3025 msgid "Replace unknown word"
3026 msgstr ""
3027
3028 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
3029 #, c-format
3030 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
3031 msgstr ""
3032
3033 #: src/gtk/gtkaspell.c:1548
3034 msgid ""
3035 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
3036 "will learn from mistake.\n"
3037 msgstr ""
3038
3039 #: src/gtk/gtkaspell.c:1793 src/gtk/gtkaspell.c:2064
3040 msgid "Fast Mode"
3041 msgstr ""
3042
3043 #: src/gtk/gtkaspell.c:1900
3044 #, c-format
3045 msgid "\"%s\" unknown in %s"
3046 msgstr "\"%s\" okänd i %s"
3047
3048 #: src/gtk/gtkaspell.c:1914
3049 msgid "Accept in this session"
3050 msgstr ""
3051
3052 #: src/gtk/gtkaspell.c:1924
3053 msgid "Add to personal dictionary"
3054 msgstr ""
3055
3056 #: src/gtk/gtkaspell.c:1934
3057 msgid "Replace with..."
3058 msgstr "Ersätt med..."
3059
3060 #: src/gtk/gtkaspell.c:1947
3061 #, c-format
3062 msgid "Check with %s"
3063 msgstr "Kontrollera med %s"
3064
3065 #: src/gtk/gtkaspell.c:1969
3066 msgid "(no suggestions)"
3067 msgstr "(inga förslag)"
3068
3069 #: src/gtk/gtkaspell.c:1980 src/gtk/gtkaspell.c:2138
3070 msgid "More..."
3071 msgstr "Mer..."
3072
3073 #: src/gtk/gtkaspell.c:2040
3074 #, c-format
3075 msgid "Dictionary: %s"
3076 msgstr ""
3077
3078 #: src/gtk/gtkaspell.c:2053
3079 #, c-format
3080 msgid "Use alternate (%s)"
3081 msgstr ""
3082
3083 #: src/gtk/gtkaspell.c:2101 src/prefs_spelling.c:172
3084 msgid "Check while typing"
3085 msgstr "Kontrollera medan jag skriver"
3086
3087 #: src/gtk/gtkaspell.c:2117
3088 msgid "Change dictionary"
3089 msgstr ""
3090
3091 #: src/gtk/gtkaspell.c:2250
3092 #, c-format
3093 msgid ""
3094 "The spell checker could not change dictionary.\n"
3095 "%s"
3096 msgstr ""
3097
3098 #: src/gtk/icon_legend.c:61
3099 msgid "Has been replied to"
3100 msgstr ""
3101
3102 #: src/gtk/icon_legend.c:62
3103 msgid "Has been forwarded"
3104 msgstr ""
3105
3106 #: src/gtk/icon_legend.c:63
3107 msgid "Has attachment(s)"
3108 msgstr ""
3109
3110 #: src/gtk/icon_legend.c:64
3111 msgid "Digitally signed"
3112 msgstr ""
3113
3114 #: src/gtk/icon_legend.c:65
3115 msgid "Encrypted"
3116 msgstr ""
3117
3118 #: src/gtk/icon_legend.c:66
3119 msgid "Signed and has attachment(s)"
3120 msgstr ""
3121
3122 #: src/gtk/icon_legend.c:67
3123 msgid "Encrypted and has attachment(s)"
3124 msgstr ""
3125
3126 #: src/gtk/icon_legend.c:68
3127 msgid "Marked"
3128 msgstr ""
3129
3130 #. S_COL_SCORE
3131 #: src/gtk/icon_legend.c:69 src/inc.c:577 src/prefs_summary_column.c:89
3132 msgid "Locked"
3133 msgstr ""
3134
3135 #: src/gtk/icon_legend.c:70
3136 msgid "In an ignored thread"
3137 msgstr ""
3138
3139 #: src/gtk/icon_legend.c:102
3140 msgid "Icon Legend"
3141 msgstr ""
3142
3143 #: src/gtk/icon_legend.c:120
3144 msgid ""
3145 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of a "
3146 "message:</span>"
3147 msgstr ""
3148
3149 #: src/gtk/inputdialog.c:165
3150 #, c-format
3151 msgid "Input password for %s on %s:"
3152 msgstr "Skriv in lösenord för %s på %s:"
3153
3154 #: src/gtk/inputdialog.c:167
3155 msgid "Input password"
3156 msgstr "Skriv in lösenord"
3157
3158 #: src/gtk/logwindow.c:87
3159 msgid "Protocol log"
3160 msgstr "Protokollogg"
3161
3162 #: src/gtk/logwindow.c:319
3163 msgid "Clear _Log"
3164 msgstr ""
3165
3166 #: src/gtk/pluginwindow.c:156
3167 msgid "Select Plugin to load"
3168 msgstr "Välj Tillägg som ska laddas"
3169
3170 #: src/gtk/pluginwindow.c:240 src/gtk/pluginwindow.c:387
3171 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:221
3172 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
3173 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:463
3174 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:456
3175 msgid "Plugins"
3176 msgstr ""
3177
3178 #: src/gtk/pluginwindow.c:271 src/prefs_summaries.c:210
3179 msgid "Description"
3180 msgstr "Beskrivning"
3181
3182 #: src/gtk/pluginwindow.c:295
3183 msgid "Load Plugin..."
3184 msgstr ""
3185
3186 #: src/gtk/pluginwindow.c:300
3187 msgid "Unload Plugin"
3188 msgstr ""
3189
3190 #: src/gtk/prefswindow.c:527
3191 msgid "Page Index"
3192 msgstr ""
3193
3194 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:742
3195 #: src/prefs_filtering_action.c:374
3196 msgid "Account"
3197 msgstr "Konto"
3198
3199 #. S_COL_MARK
3200 #: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:121
3201 #: src/prefs_summary_column.c:80
3202 msgid "Status"
3203 msgstr ""
3204
3205 #: src/gtk/quicksearch.c:233
3206 msgid "all messages"
3207 msgstr "alla meddelande"
3208
3209 #: src/gtk/quicksearch.c:234
3210 msgid "messages whose age is greater than #"
3211 msgstr ""
3212
3213 #: src/gtk/quicksearch.c:235
3214 msgid "messages whose age is less than #"
3215 msgstr ""
3216
3217 #: src/gtk/quicksearch.c:236
3218 msgid "messages which contain S in the message body"
3219 msgstr ""
3220
3221 #: src/gtk/quicksearch.c:237
3222 msgid "messages which contain S in the whole message"
3223 msgstr ""
3224
3225 #: src/gtk/quicksearch.c:238
3226 msgid "messages carbon-copied to S"
3227 msgstr ""
3228
3229 #: src/gtk/quicksearch.c:239
3230 msgid "message is either to: or cc: to S"
3231 msgstr "meddelande är till: eller cc: to S"
3232
3233 #: src/gtk/quicksearch.c:240
3234 msgid "deleted messages"
3235 msgstr "Ta bort meddelandet"
3236
3237 #. * how I can filter deleted messages *
3238 #: src/gtk/quicksearch.c:241
3239 msgid "messages which contain S in the Sender field"
3240 msgstr ""
3241
3242 #: src/gtk/quicksearch.c:242
3243 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
3244 msgstr ""
3245
3246 #: src/gtk/quicksearch.c:243
3247 msgid "messages originating from user S"
3248 msgstr ""
3249
3250 #: src/gtk/quicksearch.c:244
3251 msgid "forwarded messages"
3252 msgstr "vidarebefodra meddelande"
3253
3254 #: src/gtk/quicksearch.c:245
3255 msgid "messages which contain header S"
3256 msgstr ""
3257
3258 #: src/gtk/quicksearch.c:246
3259 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
3260 msgstr ""
3261
3262 #: src/gtk/quicksearch.c:247
3263 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
3264 msgstr ""
3265
3266 #: src/gtk/quicksearch.c:248
3267 msgid "locked messages"
3268 msgstr "låsta meddelande"
3269
3270 #: src/gtk/quicksearch.c:249
3271 msgid "messages which are in newsgroup S"
3272 msgstr ""
3273
3274 #: src/gtk/quicksearch.c:250
3275 msgid "new messages"
3276 msgstr "ny(tt/a) medelande(n)"
3277
3278 #: src/gtk/quicksearch.c:251
3279 msgid "old messages"
3280 msgstr "gamla meddelande"
3281
3282 #: src/gtk/quicksearch.c:252
3283 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
3284 msgstr ""
3285
3286 #: src/gtk/quicksearch.c:253
3287 msgid "messages which have been replied to"
3288 msgstr ""
3289
3290 #: src/gtk/quicksearch.c:254
3291 msgid "read messages"
3292 msgstr "läs meddelanden"
3293
3294 #: src/gtk/quicksearch.c:255
3295 msgid "messages which contain S in subject"
3296 msgstr ""
3297
3298 #: src/gtk/quicksearch.c:256
3299 msgid "messages whose score is equal to #"
3300 msgstr ""
3301
3302 #: src/gtk/quicksearch.c:257
3303 msgid "messages whose score is greater than #"
3304 msgstr ""
3305
3306 #: src/gtk/quicksearch.c:258
3307 msgid "messages whose score is lower than #"
3308 msgstr ""
3309
3310 #: src/gtk/quicksearch.c:259
3311 msgid "messages whose size is equal to #"
3312 msgstr ""
3313
3314 #: src/gtk/quicksearch.c:260
3315 msgid "messages whose size is greater than #"
3316 msgstr ""
3317
3318 #: src/gtk/quicksearch.c:261
3319 msgid "messages whose size is smaller than #"
3320 msgstr ""
3321
3322 #: src/gtk/quicksearch.c:262
3323 msgid "messages which have been sent to S"
3324 msgstr ""
3325
3326 #: src/gtk/quicksearch.c:263
3327 msgid "marked messages"
3328 msgstr "markerade meddelanden"
3329
3330 #: src/gtk/quicksearch.c:264
3331 msgid "unread messages"
3332 msgstr "olästa meddelanden"
3333
3334 #: src/gtk/quicksearch.c:265
3335 msgid "messages which contain S in References header"
3336 msgstr ""
3337
3338 #: src/gtk/quicksearch.c:266
3339 msgid "messages returning 0 when passed to command"
3340 msgstr ""
3341
3342 #: src/gtk/quicksearch.c:267
3343 msgid "messages which contain S in X-Label header"
3344 msgstr ""
3345
3346 #: src/gtk/quicksearch.c:269
3347 msgid "logical AND operator"
3348 msgstr ""
3349
3350 #: src/gtk/quicksearch.c:270
3351 msgid "logical OR operator"
3352 msgstr ""
3353
3354 #: src/gtk/quicksearch.c:271
3355 msgid "logical NOT operator"
3356 msgstr ""
3357
3358 #: src/gtk/quicksearch.c:272
3359 msgid "case sensitive search"
3360 msgstr "Gemen-/versalkänslig"
3361
3362 #: src/gtk/quicksearch.c:274
3363 msgid "all filtering expressions are allowed"
3364 msgstr ""
3365
3366 #: src/gtk/quicksearch.c:282
3367 msgid "Extended Search symbols"
3368 msgstr ""
3369
3370 #. S_COL_MIME
3371 #. initial of sender
3372 #. S_COL_STATUS
3373 #. S_COL_MIME
3374 #: src/gtk/quicksearch.c:373 src/prefs_filtering_action.c:1069
3375 #: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1684
3376 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:466
3377 msgid "Subject"
3378 msgstr "Ärende"
3379
3380 #. S_COL_SUBJECT
3381 #. date
3382 #. S_COL_SUBJECT
3383 #: src/gtk/quicksearch.c:377 src/prefs_filtering_action.c:1070
3384 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1685
3385 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:467
3386 msgid "From"
3387 msgstr "Från"
3388
3389 #. S_COL_FROM
3390 #. subject
3391 #. S_COL_FROM
3392 #: src/gtk/quicksearch.c:381 src/prefs_filtering_action.c:1071
3393 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1686
3394 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:468
3395 msgid "To"
3396 msgstr "Till"
3397
3398 #: src/gtk/quicksearch.c:392
3399 msgid "Recursive"
3400 msgstr ""
3401
3402 #: src/gtk/quicksearch.c:402
3403 msgid "Sticky"
3404 msgstr ""
3405
3406 #: src/gtk/quicksearch.c:430
3407 msgid " Clear "
3408 msgstr "Töm"
3409
3410 #: src/gtk/quicksearch.c:437
3411 msgid " ... "
3412 msgstr " ... "
3413
3414 #: src/gtk/quicksearch.c:446
3415 msgid "Quick search: edit filtering condition"
3416 msgstr ""
3417
3418 #: src/gtk/quicksearch.c:449
3419 msgid " Extended Symbols... "
3420 msgstr ""
3421
3422 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:254
3423 #: src/gtk/sslcertwindow.c:308
3424 msgid "correct"
3425 msgstr ""
3426
3427 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
3428 msgid "Owner"
3429 msgstr "Ägare"
3430
3431 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
3432 msgid "Signer"
3433 msgstr "Signerad av"
3434
3435 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
3436 #: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_themes.c:917
3437 msgid "Name: "
3438 msgstr "Namn: "
3439
3440 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
3441 msgid "Organization: "
3442 msgstr "Organisation: "
3443
3444 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
3445 msgid "Location: "
3446 msgstr "Konto"
3447
3448 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
3449 msgid "Fingerprint: "
3450 msgstr "Nyckelfingeravtryck: "
3451
3452 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
3453 msgid "Signature status: "
3454 msgstr "Signaturseparator"
3455
3456 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
3457 #, c-format
3458 msgid "SSL certificate for %s"
3459 msgstr "Sparade SSL Certifikat"
3460
3461 #: src/gtk/sslcertwindow.c:245
3462 #, c-format
3463 msgid ""
3464 "Certificate for %s is unknown.\n"
3465 "Do you want to accept it?"
3466 msgstr ""
3467
3468 #: src/gtk/sslcertwindow.c:256 src/gtk/sslcertwindow.c:310
3469 #, c-format
3470 msgid "Signature status: %s"
3471 msgstr "Signatur skapad %s"
3472
3473 #: src/gtk/sslcertwindow.c:263
3474 msgid "_View certificate"
3475 msgstr ""
3476
3477 #: src/gtk/sslcertwindow.c:268
3478 msgid "Unknown SSL Certificate"
3479 msgstr ""
3480
3481 #: src/gtk/sslcertwindow.c:269 src/gtk/sslcertwindow.c:322
3482 msgid "_Accept and save"
3483 msgstr ""
3484
3485 #: src/gtk/sslcertwindow.c:269 src/gtk/sslcertwindow.c:322
3486 msgid "_Cancel connection"
3487 msgstr ""
3488
3489 #: src/gtk/sslcertwindow.c:287
3490 msgid "New certificate:"
3491 msgstr "Nytt certifikat:"
3492
3493 #: src/gtk/sslcertwindow.c:292
3494 msgid "Known certificate:"
3495 msgstr "Nytt certifikat:"
3496
3497 #: src/gtk/sslcertwindow.c:299
3498 #, c-format
3499 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3500 msgstr ""
3501
3502 #: src/gtk/sslcertwindow.c:317
3503 msgid "_View certificates"
3504 msgstr ""
3505
3506 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
3507 msgid "Changed SSL Certificate"
3508 msgstr ""
3509
3510 #: src/headerview.c:197 src/summaryview.c:2443 src/summaryview.c:2448
3511 msgid "(No From)"
3512 msgstr "(Inget Från)"
3513
3514 #: src/headerview.c:212 src/summaryview.c:2472 src/summaryview.c:2475
3515 msgid "(No Subject)"
3516 msgstr "(Inget Ärende)"
3517
3518 #: src/image_viewer.c:288
3519 msgid "Filename:"
3520 msgstr "Filnamn:"
3521
3522 #: src/image_viewer.c:295
3523 msgid "Filesize:"
3524 msgstr "Filstorlek:"
3525
3526 #: src/image_viewer.c:316
3527 msgid "Load Image"
3528 msgstr ""
3529
3530 #: src/image_viewer.c:322
3531 msgid "Content-Type:"
3532 msgstr ""
3533
3534 #: src/imap.c:610
3535 msgid ""
3536 "\n"
3537 "\n"
3538 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
3539 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
3540 msgstr ""
3541
3542 #: src/imap.c:619
3543 #, c-format
3544 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
3545 msgstr ""
3546
3547 #: src/imap.c:623
3548 #, c-format
3549 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
3550 msgstr ""
3551
3552 #: src/imap.c:640
3553 #, c-format
3554 msgid "Connecting to %s failed"
3555 msgstr ""
3556
3557 #: src/imap.c:645 src/imap.c:648
3558 #, c-format
3559 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3560 msgstr ""
3561
3562 #: src/imap.c:750 src/inc.c:755 src/news.c:260 src/send_message.c:262
3563 msgid "Insecure connection"
3564 msgstr ""
3565
3566 #: src/imap.c:751 src/inc.c:756 src/news.c:261 src/send_message.c:263
3567 msgid ""
3568 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
3569 "available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
3570 "\n"
3571 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
3572 "not be secure."
3573 msgstr ""
3574
3575 #: src/imap.c:757 src/inc.c:762 src/news.c:267 src/send_message.c:269
3576 msgid "Con_tinue connecting"
3577 msgstr ""
3578
3579 #: src/imap.c:768
3580 #, c-format
3581 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
3582 msgstr ""
3583
3584 #: src/imap.c:800
3585 #, c-format
3586 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
3587 msgstr ""
3588
3589 #: src/imap.c:803
3590 #, c-format
3591 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3592 msgstr "Kan inte ansluta till IMAP4-värd: %s:%d\n"
3593
3594 #: src/imap.c:832
3595 msgid "Can't start TLS session.\n"
3596 msgstr ""
3597
3598 #: src/imap.c:865
3599 #, c-format
3600 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
3601 msgstr ""
3602
3603 #: src/imap.c:1036
3604 msgid "Adding messages..."
3605 msgstr ""
3606
3607 #: src/imap.c:1160
3608 msgid "Copying messages..."
3609 msgstr ""
3610
3611 #: src/imap.c:1300
3612 msgid "can't set deleted flags\n"
3613 msgstr ""
3614
3615 #: src/imap.c:1306 src/imap.c:3535
3616 msgid "can't expunge\n"
3617 msgstr "kan inte utplåna\n"
3618
3619 #: src/imap.c:1741
3620 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3621 msgstr "kan inte skapa postlåda: LIST mislyckades\n"
3622
3623 #: src/imap.c:1757
3624 msgid "can't create mailbox\n"
3625 msgstr "kan inte skapa postlåda\n"
3626
3627 #: src/imap.c:1838
3628 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3629 msgstr ""
3630
3631 #: src/imap.c:1869
3632 #, c-format
3633 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3634 msgstr ""
3635 "kan inte döpa om postlåda: %s till %s\n"
3636 "kan inte ta bort postlåda\n"
3637
3638 #: src/imap.c:1933
3639 msgid "can't delete mailbox\n"
3640 msgstr "kan inte skapa postlåda\n"
3641
3642 #: src/imap.c:2182
3643 msgid "LIST failed\n"
3644 msgstr ""
3645
3646 #: src/imap.c:2290
3647 #, c-format
3648 msgid "can't select folder: %s\n"
3649 msgstr "kan inte välja mapp: %s\n"
3650
3651 #: src/imap.c:2465
3652 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3653 msgstr ""
3654
3655 #: src/imap.c:2652
3656 msgid "Fetching message..."
3657 msgstr ""
3658
3659 #: src/imap.c:2815
3660 #, c-format
3661 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3662 msgstr ""
3663
3664 #: src/imap.c:2845
3665 #, c-format
3666 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
3667 msgstr ""
3668
3669 #: src/imap.c:2889
3670 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
3671 msgstr ""
3672
3673 #: src/imap.c:3520
3674 #, c-format
3675 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3676 msgstr "kan inte sätta borttaget-flaggor: %d\n"
3677
3678 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:50
3679 msgid "/Create _new folder..."
3680 msgstr "/Skapa _ny mapp..."
3681
3682 #: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:51
3683 msgid "/_Rename folder..."
3684 msgstr "/Byt n_amn på mapp..."
3685
3686 #: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:52
3687 msgid "/M_ove folder..."
3688 msgstr "/_Flytta mapp..."
3689
3690 #: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:53
3691 msgid "/_Delete folder..."
3692 msgstr "/_Ta bort mapp..."
3693
3694 #: src/imap_gtk.c:60 src/news_gtk.c:54
3695 msgid "/Synchronise"
3696 msgstr "/Synkronisera"
3697
3698 #: src/imap_gtk.c:61 src/news_gtk.c:55
3699 msgid "/Down_load messages"
3700 msgstr "/_Ladda ner meddelande"
3701
3702 #: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
3703 msgid "/_Check for new messages"
3704 msgstr "/Sök efter _nya meddelande"
3705
3706 #: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:56
3707 msgid "/C_heck for new folders"
3708 msgstr "/L_eta efter nya mappar"
3709
3710 #: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:57
3711 msgid "/R_ebuild folder tree"
3712 msgstr "/_Uppdatera mapphierarki"
3713
3714 #: src/imap_gtk.c:134
3715 msgid ""
3716 "Input the name of new folder:\n"
3717 "(if you want to create a folder to store subfolders\n"
3718 "and no mails, append '/' at the end of the name)"
3719 msgstr ""
3720
3721 #: src/imap_gtk.c:183 src/mh_gtk.c:228
3722 #, c-format
3723 msgid "Input new name for '%s':"
3724 msgstr ""
3725
3726 #: src/imap_gtk.c:185 src/mh_gtk.c:230
3727 msgid "Rename folder"
3728 msgstr "Byt namn på mapp"
3729
3730 #: src/imap_gtk.c:212 src/mh_gtk.c:255
3731 msgid ""
3732 "The folder could not be renamed.\n"
3733 "The new folder name is not allowed."
3734 msgstr ""
3735
3736 #: src/imap_gtk.c:265 src/mh_gtk.c:176
3737 #, c-format
3738 msgid ""
3739 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
3740 "will not be possible.\n"
3741 "\n"
3742 "Do you really want to delete?"
3743 msgstr ""
3744 "Alla mappar och meddelande under '%s' kommer att tas bort permanent. Det går "
3745 "inte att ångra operationen.\n"
3746 "\n"
3747 "Vill du verkligen ta bort?"
3748
3749 #: src/imap_gtk.c:287 src/mh_gtk.c:198
3750 #, c-format
3751 msgid "Can't remove the folder '%s'."
3752 msgstr ""
3753
3754 #: src/imap_gtk.c:347 src/news_gtk.c:264
3755 #, c-format
3756 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
3757 msgstr ""
3758
3759 #: src/import.c:149
3760 msgid "Import"
3761 msgstr "Importera"
3762
3763 #: src/import.c:168
3764 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3765 msgstr "Specificera målmboxfil och destinationskatalog"
3766
3767 #: src/import.c:178
3768 msgid "Importing file:"
3769 msgstr "Fil att importera:"
3770
3771 #: src/import.c:183
3772 msgid "Destination dir:"
3773 msgstr "Destinationskatalog:"
3774
3775 #: src/import.c:242
3776 msgid "Select importing file"
3777 msgstr "Välj importfil"
3778
3779 #: src/importldif.c:190
3780 msgid "Please specify address book name and file to import."
3781 msgstr ""
3782
3783 #: src/importldif.c:193
3784 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3785 msgstr ""
3786
3787 #: src/importldif.c:196
3788 msgid "File imported."
3789 msgstr "Fil importerad."
3790
3791 #: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
3792 msgid "Please select a file."
3793 msgstr "Vänligen välj en fil."
3794
3795 #: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
3796 msgid "Address book name must be supplied."
3797 msgstr "Ett addressboksnamn måste anges."
3798
3799 #: src/importldif.c:472
3800 msgid "Error reading LDIF fields."
3801 msgstr ""
3802
3803 #: src/importldif.c:495
3804 msgid "LDIF file imported successfully."
3805 msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
3806
3807 #: src/importldif.c:574
3808 msgid "Select LDIF File"
3809 msgstr "Välj LDIF fil"
3810
3811 #: src/importldif.c:662
3812 msgid ""
3813 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3814 "file data."
3815 msgstr ""
3816
3817 #: src/importldif.c:668
3818 msgid "File Name"
3819 msgstr "Filnamn"
3820
3821 #: src/importldif.c:679
3822 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3823 msgstr ""
3824
3825 #: src/importldif.c:688
3826 msgid "Select the LDIF file to import."
3827 msgstr ""
3828
3829 #: src/importldif.c:725
3830 msgid "R"
3831 msgstr ""
3832
3833 #. S_COL_MARK
3834 #: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:464
3835 msgid "S"
3836 msgstr ""
3837
3838 #: src/importldif.c:727
3839 msgid "LDIF Field Name"
3840 msgstr ""
3841
3842 #: src/importldif.c:728
3843 msgid "Attribute Name"
3844 msgstr "Användarattribut"
3845
3846 #: src/importldif.c:783
3847 msgid "LDIF Field"
3848 msgstr ""
3849
3850 #: src/importldif.c:795
3851 msgid "Attribute"
3852 msgstr "Användarattribut"
3853
3854 #: src/importldif.c:806
3855 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3856 msgstr ""
3857
3858 #: src/importldif.c:811
3859 msgid "???"
3860 msgstr "???"
3861
3862 #: src/importldif.c:829
3863 msgid ""
3864 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3865 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3866 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3867 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3868 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3869 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3870 "field for import."
3871 msgstr ""
3872
3873 #: src/importldif.c:841
3874 msgid "Select for Import"
3875 msgstr ""
3876
3877 #: src/importldif.c:847
3878 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3879 msgstr ""
3880
3881 #: src/importldif.c:850
3882 msgid " Modify "
3883 msgstr " Ändra "
3884
3885 #: src/importldif.c:856
3886 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3887 msgstr ""
3888
3889 #: src/importldif.c:929
3890 msgid "Records Imported :"
3891 msgstr ""
3892
3893 #: src/importldif.c:960
3894 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3895 msgstr ""
3896
3897 #: src/importmutt.c:144
3898 msgid "Error importing MUTT file."
3899 msgstr "Fel vid import av MUTT fil."
3900
3901 #: src/importmutt.c:159
3902 msgid "Select MUTT File"
3903 msgstr "Välj MUTT fil"
3904
3905 #: src/importmutt.c:207
3906 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3907 msgstr ""
3908
3909 #: src/importmutt.c:295 src/importpine.c:296
3910 msgid "Please select a file to import."
3911 msgstr "Vänligen välj en fil att importera."
3912
3913 #: src/importpine.c:144
3914 msgid "Error importing Pine file."
3915 msgstr "Fel vid import av Pine fil."
3916
3917 #: src/importpine.c:159
3918 msgid "Select Pine File"
3919 msgstr "Välj Pine Fil"
3920
3921 #: src/importpine.c:207
3922 msgid "Import Pine file into Address Book"
3923 msgstr ""
3924
3925 #: src/inc.c:363
3926 msgid "Retrieving new messages"
3927 msgstr "Hämtar nya meddelanden"
3928
3929 #: src/inc.c:410
3930 msgid "Standby"
3931 msgstr "Vänta"
3932
3933 #: src/inc.c:540 src/inc.c:590
3934 msgid "Cancelled"
3935 msgstr "Avbruten"
3936
3937 #: src/inc.c:551
3938 msgid "Retrieving"
3939 msgstr "Hämtar"
3940
3941 #: src/inc.c:560
3942 #, c-format
3943 msgid "Done (%d message (%s) received)"
3944 msgstr ""
3945
3946 #: src/inc.c:566
3947 msgid "Done (no new messages)"
3948 msgstr "Klart (inga nya meddelande)"
3949
3950 #: src/inc.c:571
3951 msgid "Connection failed"
3952 msgstr "Förbindelse misslyckades"
3953
3954 #: src/inc.c:574
3955 msgid "Auth failed"
3956 msgstr "Aukt. misslyckades"
3957
3958 #: src/inc.c:587 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:300
3959 msgid "Timeout"
3960 msgstr ""
3961
3962 #: src/inc.c:685
3963 #, c-format
3964 msgid "Finished (%d new message)"
3965 msgstr ""
3966
3967 #: src/inc.c:689
3968 msgid "Finished (no new messages)"
3969 msgstr "Färdigt (inga nya meddelande)"
3970
3971 #: src/inc.c:698
3972 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3973 msgstr "Fel uppstod vid hämtning av post."
3974
3975 #: src/inc.c:739
3976 #, c-format
3977 msgid "%s: Retrieving new messages"
3978 msgstr "%s: Hämtar nya meddelanden"
3979
3980 #: src/inc.c:772
3981 #, c-format
3982 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3983 msgstr ""
3984
3985 #: src/inc.c:782
3986 #, c-format
3987 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3988 msgstr "Kan inte ansluta till POP3-värd: %s:%d\n"
3989
3990 #: src/inc.c:789
3991 #, c-format
3992 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3993 msgstr "Kan inte ansluta till POP3-värd: %s:%d"
3994
3995 #: src/inc.c:870 src/send_message.c:426
3996 msgid "Authenticating..."
3997 msgstr "Autentifierar..."
3998
3999 #: src/inc.c:871
4000 #, c-format
4001 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
4002 msgstr ""
4003
4004 #: src/inc.c:877
4005 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
4006 msgstr "Tar emot meddelandenas antal (STAT)..."
4007
4008 #: src/inc.c:881
4009 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
4010 msgstr "Tar emot meddelandenas antal (LAST)..."
4011
4012 #: src/inc.c:885
4013 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
4014 msgstr "Tar emot meddelandenas antal (UIDL)..."
4015
4016 #: src/inc.c:889
4017 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
4018 msgstr "Tar emot meddelandenas storlek (LIST)..."
4019
4020 #: src/inc.c:899
4021 #, c-format
4022 msgid "Deleting message %d"
4023 msgstr "Tar bort meddelande %d"
4024
4025 #: src/inc.c:906 src/send_message.c:444
4026 msgid "Quitting"
4027 msgstr "Avslutar"
4028
4029 #: src/inc.c:931
4030 #, c-format
4031 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
4032 msgstr "Tar emot meddelande (%d / %d) (%s / %s)"
4033
4034 #: src/inc.c:950
4035 #, c-format
4036 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
4037 msgstr ""
4038
4039 #: src/inc.c:1106
4040 msgid "Connection failed."
4041 msgstr ""
4042
4043 #: src/inc.c:1109
4044 #, c-format
4045 msgid "Connection to %s:%d failed."
4046 msgstr ""
4047
4048 #: src/inc.c:1114
4049 msgid "Error occurred while processing mail."
4050 msgstr "Fel uppstod vid behandling av post."
4051
4052 #: src/inc.c:1119
4053 #, c-format
4054 msgid ""
4055 "Error occurred while processing mail:\n"
4056 "%s"
4057 msgstr ""
4058 "Fel uppstod vid behandling av post:\n"
4059 "%s"
4060
4061 #: src/inc.c:1125
4062 msgid "No disk space left."
4063 msgstr "Inget diskutrymme kvar"
4064
4065 #: src/inc.c:1130
4066 msgid "Can't write file."
4067 msgstr "Kan inte skriva till fil."
4068
4069 #: src/inc.c:1135
4070 msgid "Socket error."
4071 msgstr ""
4072
4073 #: src/inc.c:1138
4074 #, c-format
4075 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
4076 msgstr ""
4077
4078 #. consider EOF right after QUIT successful
4079 #: src/inc.c:1143 src/send_message.c:357 src/send_message.c:569
4080 msgid "Connection closed by the remote host."
4081 msgstr ""
4082
4083 #: src/inc.c:1146
4084 #, c-format
4085 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
4086 msgstr ""
4087
4088 #: src/inc.c:1151
4089 msgid "Mailbox is locked."
4090 msgstr "Postlådan är låst\n"
4091
4092 #: src/inc.c:1155
4093 #, c-format
4094 msgid ""
4095 "Mailbox is locked:\n"
4096 "%s"
4097 msgstr "Postlådan är låst\n"
4098
4099 #: src/inc.c:1161 src/send_message.c:554
4100 msgid "Authentication failed."
4101 msgstr "Autentifikation"
4102
4103 #: src/inc.c:1166 src/send_message.c:557
4104 #, c-format
4105 msgid ""
4106 "Authentication failed:\n"
4107 "%s"
4108 msgstr "Autentifikation"
4109
4110 #: src/inc.c:1171 src/send_message.c:573
4111 msgid "Session timed out."
4112 msgstr ""
4113
4114 #: src/inc.c:1174
4115 #, c-format
4116 msgid "Connection to %s:%d timed out."
4117 msgstr ""
4118
4119 #: src/inc.c:1209
4120 msgid "Incorporation cancelled\n"
4121 msgstr ""
4122
4123 #: src/inc.c:1446
4124 #, c-format
4125 msgid "You're working offline. Override for %d minutes?"
4126 msgstr ""
4127
4128 #: src/inc.c:1449 src/toolbar.c:1953
4129 msgid "Offline warning"
4130 msgstr ""
4131
4132 #: src/inc.c:1451
4133 msgid "On_ly once"
4134 msgstr ""
4135
4136 #: src/ldif.c:870
4137 msgid "Nick Name"
4138 msgstr ""
4139
4140 #: src/main.c:172
4141 #, c-format
4142 msgid ""
4143 "File '%s' already exists.\n"
4144 "Can't create folder."
4145 msgstr ""
4146
4147 #: src/main.c:254
4148 #, c-format
4149 msgid ""
4150 "Configuration for Sylpheed-Claws %s found.\n"
4151 "Do you want to migrate this configuration?"
4152 msgstr ""
4153 "Konfiguration för Sylpheed-Claws %s hittad.\n"
4154 "Vill du använda denna konfiguration?"
4155
4156 #: src/main.c:257
4157 msgid "1.0.5 or previous"
4158 msgstr "1.0.5 eller tidigare"
4159
4160 #: src/main.c:257
4161 msgid "1.9.15 or previous"
4162 msgstr "1.9.15 eller tidigare"
4163
4164 #: src/main.c:260
4165 msgid "Migration of configuration"
4166 msgstr ""
4167
4168 #: src/main.c:265
4169 msgid "Copying configuration..."
4170 msgstr ""
4171
4172 #: src/main.c:270
4173 msgid "Migration failed!"
4174 msgstr ""
4175
4176 #: src/main.c:337
4177 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
4178 msgstr "g_thread stöds inte av glib.\n"
4179
4180 #: src/main.c:715
4181 #, c-format
4182 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
4183 msgstr "Användning: %s [VAL]...\n"
4184
4185 #: src/main.c:717
4186 msgid "  --compose [address]    open composition window"
4187 msgstr "  --compose [adress]       öppna kompositionsfönstret"
4188
4189 #: src/main.c:718
4190 msgid ""
4191 "  --attach file1 [file2]...\n"
4192 "                         open composition window with specified files\n"
4193 "                         attached"
4194 msgstr ""
4195 "  --bifoga fil1 [fil2]...\n"
4196 "                         öppna komponeringsfönstret med valda filer \n"
4197 "                         bifogade"
4198
4199 #: src/main.c:721
4200 msgid "  --receive              receive new messages"
4201 msgstr "  --receive              ta emot nya meddelanden"
4202
4203 #: src/main.c:722
4204 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
4205 msgstr "  --receive-all          ta emot nya meddelanden från alla konton"
4206
4207 #: src/main.c:723
4208 msgid "  --send                 send all queued messages"
4209 msgstr "  --send              skicka alla köade meddelanden"
4210
4211 #: src/main.c:724
4212 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
4213 msgstr ""
4214
4215 #: src/main.c:725
4216 msgid ""
4217 "  --status-full [folder]...\n"
4218 "                         show the status of each folder"
4219 msgstr ""
4220 "  --status-full [mapp]...\n"
4221 "                         visa status för varje mapp"
4222
4223 #: src/main.c:727
4224 msgid "  --online               switch to online mode"
4225 msgstr "  --debug                avlusningsläge"
4226
4227 #: src/main.c:728
4228 msgid "  --offline              switch to offline mode"
4229 msgstr "  --debug                avlusningsläge"
4230
4231 #: src/main.c:729
4232 msgid "  --exit                 exit Sylpheed-Claws"
4233 msgstr "  --send              skicka alla köade meddelanden"
4234
4235 #: src/main.c:730
4236 msgid "  --debug                debug mode"
4237 msgstr "  --debug                avlusningsläge"
4238
4239 #: src/main.c:731
4240 msgid "  --help                 display this help and exit"
4241 msgstr "  --help                 visa denna hjälp och avsluta"
4242
4243 #: src/main.c:732
4244 msgid "  --version              output version information and exit"
4245 msgstr "  --version\t\t skriv ut versionsinformation och avsluta"
4246
4247 #: src/main.c:733
4248 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
4249 msgstr ""
4250
4251 #: src/main.c:773 src/summaryview.c:5450
4252 #, c-format
4253 msgid "Processing (%s)..."
4254 msgstr ""
4255
4256 #: src/main.c:776
4257 msgid "top level folder"
4258 msgstr "top nivå mapp"
4259
4260 #: src/main.c:834
4261 msgid "Really quit?"
4262 msgstr ""
4263
4264 #: src/main.c:835
4265 msgid "Composing message exists."
4266 msgstr "Ett meddelande komponeras. Verkligen avsluta?"
4267
4268 #: src/main.c:836
4269 msgid "_Save to Draft"
4270 msgstr ""
4271
4272 #: src/main.c:836
4273 msgid "_Discard them"
4274 msgstr ""
4275
4276 #: src/main.c:836
4277 msgid "Do_n't quit"
4278 msgstr ""
4279
4280 #: src/main.c:850
4281 msgid "Queued messages"
4282 msgstr "Meddelanden i kö"
4283
4284 #: src/main.c:851
4285 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
4286 msgstr "Några osända meddelanden ligger i kö. Avsluta nu?"
4287
4288 #: src/main.c:1110 src/toolbar.c:1985
4289 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
4290 msgstr "Några fel uppstod vid avsändande av meddelanden i kö."
4291
4292 #: src/mainwindow.c:454 src/messageview.c:156
4293 msgid "/_File"
4294 msgstr "/_Arkiv"
4295
4296 #: src/mainwindow.c:455
4297 msgid "/_File/_Add mailbox"
4298 msgstr "/_Arkiv/_Lägg till postlåda"
4299
4300 #: src/mainwindow.c:456
4301 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
4302 msgstr "/_Arkiv/_Lägg till postlåda/MH..."
4303
4304 #: src/mainwindow.c:457 src/mainwindow.c:459 src/mainwindow.c:464
4305 #: src/mainwindow.c:466 src/mainwindow.c:469 src/mainwindow.c:472
4306 #: src/messageview.c:159
4307 msgid "/_File/---"
4308 msgstr "/_Arkiv/---"
4309
4310 #: src/mainwindow.c:458
4311 msgid "/_File/Change folder order"
4312 msgstr "/_Arkiv/Ändra mapp ording"
4313
4314 #: src/mainwindow.c:460
4315 msgid "/_File/_Import mbox file..."
4316 msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
4317
4318 #: src/mainwindow.c:461
4319 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
4320 msgstr "/_Arkiv/_Exportera till mbox-fil..."
4321
4322 #: src/mainwindow.c:462
4323 msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
4324 msgstr "/_Arkiv/Exportera valda till mbox fil..."
4325
4326 #: src/mainwindow.c:465
4327 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
4328 msgstr "/_Arkiv/Töm alla papperskorgar"
4329
4330 #: src/mainwindow.c:467 src/messageview.c:157
4331 msgid "/_File/_Save as..."
4332 msgstr "/_Arkiv/_Spara som..."
4333
4334 #: src/mainwindow.c:468 src/messageview.c:158
4335 msgid "/_File/_Print..."
4336 msgstr "/_Arkiv/Skriv _ut..."
4337
4338 #: src/mainwindow.c:470
4339 msgid "/_File/_Work offline"
4340 msgstr "/_Arkiv/Arbeta bort_kopplad"
4341
4342 #: src/mainwindow.c:471
4343 msgid "/_File/Synchronise folders"
4344 msgstr "/_Arkiv/Synkronisera mappar"
4345
4346 #. {N_("/_File/_Close"),                "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
4347 #: src/mainwindow.c:474
4348 msgid "/_File/E_xit"
4349 msgstr "/_Arkiv/_Avsluta"
4350
4351 #: src/mainwindow.c:479
4352 msgid "/_Edit/Select _thread"
4353 msgstr "/_Redigera/Markrera _tråd"
4354
4355 #: src/mainwindow.c:481 src/messageview.c:166
4356 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
4357 msgstr "/_Redigera/_Sök i aktuellt meddelande..."
4358
4359 #: src/mainwindow.c:483
4360 msgid "/_Edit/_Search folder..."
4361 msgstr "/_Redigera/S_ök mapp"
4362
4363 #: src/mainwindow.c:484
4364 msgid "/_Edit/_Quick search"
4365 msgstr "/_Redigera/S_nabbsök"
4366
4367 #: src/mainwindow.c:485 src/messageview.c:169 src/summaryview.c:452
4368 msgid "/_View"
4369 msgstr "/_Visa"
4370
4371 #: src/mainwindow.c:486
4372 msgid "/_View/Show or hi_de"
4373 msgstr "/_Visa/Visa eller göm"
4374
4375 #: src/mainwindow.c:487
4376 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
4377 msgstr "/_Visa/_Verktygsrad"
4378
4379 #: src/mainwindow.c:489
4380 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
4381 msgstr "/_Visa/Visa hela _brevhuvudet"
4382
4383 #: src/mainwindow.c:491
4384 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
4385 msgstr "/_Visa/_Verktygsrad"
4386
4387 #: src/mainwindow.c:493
4388 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
4389 msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/Ikoner _och text"
4390
4391 #: src/mainwindow.c:495
4392 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
4393 msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/_Ikoner"
4394
4395 #: src/mainwindow.c:497
4396 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
4397 msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/_Text"
4398
4399 #: src/mainwindow.c:499
4400 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
4401 msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/I_ngetdera"
4402
4403 #: src/mainwindow.c:501
4404 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
4405 msgstr "/_Visa/_Statusrad"
4406
4407 #: src/mainwindow.c:503 src/mainwindow.c:506 src/mainwindow.c:537
4408 #: src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:672 src/mainwindow.c:676
4409 #: src/messageview.c:270
4410 msgid "/_View/---"
4411 msgstr "/_Visa/---"
4412
4413 #: src/mainwindow.c:504
4414 msgid "/_View/Separate f_older tree"
4415 msgstr "/_Visa/Separat ma_pphierarki"
4416
4417 #: src/mainwindow.c:505
4418 msgid "/_View/Separate _message view"
4419 msgstr ""
4420
4421 #: src/mainwindow.c:507
4422 msgid "/_View/_Sort"
4423 msgstr "/_Visa/_Sortering"
4424
4425 #: src/mainwindow.c:508
4426 msgid "/_View/_Sort/by _number"
4427 msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _nummer"
4428
4429 #: src/mainwindow.c:509
4430 msgid "/_View/_Sort/by S_ize"
4431 msgstr ""
4432
4433 #: src/mainwindow.c:510
4434 msgid "/_View/_Sort/by _Date"
4435 msgstr ""
4436
4437 #: src/mainwindow.c:511
4438 msgid "/_View/_Sort/by _From"
4439 msgstr ""
4440
4441 #: src/mainwindow.c:512
4442 msgid "/_View/_Sort/by _To"
4443 msgstr ""
4444
4445 #: src/mainwindow.c:513
4446 msgid "/_View/_Sort/by S_ubject"
4447 msgstr ""
4448
4449 #: src/mainwindow.c:514
4450 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
4451 msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter fä_rg"
4452
4453 #: src/mainwindow.c:516
4454 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
4455 msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _markering"
4456
4457 #: src/mainwindow.c:517
4458 msgid "/_View/_Sort/by _status"
4459 msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
4460
4461 #: src/mainwindow.c:518
4462 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
4463 msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _bifogade filer"
4464
4465 #: src/mainwindow.c:520
4466 msgid "/_View/_Sort/by score"
4467 msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
4468
4469 #: src/mainwindow.c:521
4470 msgid "/_View/_Sort/by locked"
4471 msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _oläst"
4472
4473 #: src/mainwindow.c:522
4474 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
4475 msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _oläst"
4476
4477 #: src/mainwindow.c:523 src/mainwindow.c:526
4478 msgid "/_View/_Sort/---"
4479 msgstr "/_Visa/_Kodning/---"
4480
4481 #: src/mainwindow.c:524
4482 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
4483 msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
4484
4485 #: src/mainwindow.c:525
4486 msgid "/_View/_Sort/Descending"
4487 msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
4488
4489 #: src/mainwindow.c:527
4490 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
4491 msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/_Attrahera efter ärende"
4492
4493 #: src/mainwindow.c:529
4494 msgid "/_View/Th_read view"
4495 msgstr "/_Visa/Tr_ådvy"
4496
4497 #: src/mainwindow.c:530
4498 msgid "/_View/E_xpand all threads"
4499 msgstr "/_Visa/Expandera trådar"
4500
4501 #: src/mainwindow.c:531
4502 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
4503 msgstr "/_Visa/Komprimera alla trådar"
4504
4505 #: src/mainwindow.c:532
4506 msgid "/_View/_Hide read messages"
4507 msgstr "/_Visa/_Göm lästa meddelande"
4508
4509 #: src/mainwindow.c:533
4510 msgid "/_View/Set displayed _columns"
4511 msgstr ""
4512
4513 #: src/mainwindow.c:534
4514 msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Folder list..."
4515 msgstr ""
4516
4517 #: src/mainwindow.c:535
4518 msgid