e304fb39d9dfdc1b838f123c4f6a5b611be444df
[claws.git] / po / sv.po
1 # Swedish translation of Sylpheed-Claws.
2 # Copyright (C) 2005 THE Sylpheed-Claws'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the Sylpheed-Claws package.
4 # Anders Trobäck <sylpheed@troback.com>, 2005.
5 # , fuzzy
6
7
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: Sylpheed-Claws 2.0.0\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
12 "POT-Creation-Date: 2005-12-21 10:20+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2005-12-14 07:55+0100\n"
14 "Last-Translator: Anders Trobäck <sylpheed@troback.com>\n"
15 "Language-Team: Swedish\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20
21 #: src/account.c:376
22 msgid ""
23 "Some composing windows are open.\n"
24 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
25 msgstr ""
26 "Något komponeringsfönster ör öppet.\n"
27 "Stänga all komponerinsfönster innan du redigerar konton."
28
29 #: src/account.c:423
30 msgid "Can't create folder."
31 msgstr "Kan inte skapa mapp."
32
33 #: src/account.c:648
34 msgid "Edit accounts"
35 msgstr "Redigera konton"
36
37 #: src/account.c:666
38 msgid ""
39 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
40 "on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get all'."
41 msgstr ""
42 "Nya meddelande kommer att kontrolleras i denna ordning. Bocka för\n"
43 "kontot i 'G' kolomnen för att inkludera kontot i 'Hämta alla'."
44
45 #: src/account.c:741
46 msgid " _Set as default account "
47 msgstr " _Sätt som standard konto "
48
49 #: src/account.c:831
50 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
51 msgstr "Konton med fjärrmappar kan inte kopieras."
52
53 #: src/account.c:837
54 #, c-format
55 msgid "Copy of %s"
56 msgstr "Kopia av %s"
57
58 #: src/account.c:976
59 #, c-format
60 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
61 msgstr "Vill du verkligen ta bort konto '%s'?"
62
63 #: src/account.c:978
64 msgid "(Untitled)"
65 msgstr "(Ingen titel)"
66
67 #: src/account.c:979
68 msgid "Delete account"
69 msgstr "Ta bort konto"
70
71 #: src/account.c:1420 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:747
72 #: src/compose.c:5133 src/compose.c:5359 src/editaddress.c:953
73 #: src/editaddress.c:1002 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
74 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:398 src/editvcard.c:183
75 #: src/importmutt.c:227 src/importpine.c:227 src/mimeview.c:199
76 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:332 src/prefs_filtering.c:1255
77 msgid "Name"
78 msgstr "Namn"
79
80 #: src/account.c:1427 src/prefs_account.c:1169
81 msgid "Protocol"
82 msgstr "Protokoll"
83
84 #: src/account.c:1434 src/ssl_manager.c:99
85 msgid "Server"
86 msgstr "Värd"
87
88 #: src/action.c:352
89 #, c-format
90 msgid "Could not get message file %d"
91 msgstr "Kan inte hämta meddelandefilen %d"
92
93 #: src/action.c:383
94 msgid "Could not get message part."
95 msgstr "Kan inte hämta del av meddelande."
96
97 #: src/action.c:400
98 msgid "Can't get part of multipart message"
99 msgstr "Kan inte hämta del av flerdelat meddelande"
100
101 #: src/action.c:514
102 #, c-format
103 msgid ""
104 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
105 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
106 msgstr ""
107 "Den valda händelsen kan inte användas i komponeringsfönstret\n"
108 "på grund av att det innehåller %%f, %%F, %%as eller %%p."
109
110 #: src/action.c:794
111 #, c-format
112 msgid ""
113 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
114 "%s"
115 msgstr ""
116 "Kommandot kunde inte starta. Skapandet av Pipe misslyckades.\n"
117 "%s"
118
119 #: src/action.c:889
120 #, c-format
121 msgid ""
122 "Could not fork to execute the following command:\n"
123 "%s\n"
124 "%s"
125 msgstr ""
126 "Kunde inte förgrena för att exekvera följande kommando:\n"
127 "%s\n"
128 "%s"
129
130 #: src/action.c:1107 src/action.c:1257
131 msgid "Completed"
132 msgstr "Färdigt"
133
134 #: src/action.c:1143
135 #, c-format
136 msgid "--- Running: %s\n"
137 msgstr "--- Kör: %s\n"
138
139 #: src/action.c:1147
140 #, c-format
141 msgid "--- Ended: %s\n"
142 msgstr "--- Avslutades: %s\n"
143
144 #: src/action.c:1180
145 msgid "Action's input/output"
146 msgstr "Händelsernas in/ut data"
147
148 #: src/action.c:1447
149 #, c-format
150 msgid ""
151 "Enter the argument for the following action:\n"
152 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
153 "  %s"
154 msgstr ""
155 "Skriv in argumenten för följande händelse:\n"
156 "('%%h' kommer att ersättas av argumentet)\n"
157 "  %s"
158
159 #: src/action.c:1452
160 msgid "Action's hidden user argument"
161 msgstr "Händelsernas gömda användarargument"
162
163 #: src/action.c:1456
164 #, c-format
165 msgid ""
166 "Enter the argument for the following action:\n"
167 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
168 "  %s"
169 msgstr ""
170 "Skriv in argumentet för följande kommando:\n"
171 "('%%u' kommer att ersättas av argumentet)\n"
172 "  %s"
173
174 #: src/action.c:1461
175 msgid "Action's user argument"
176 msgstr "Händelsernas användarargument"
177
178 #: src/addressadd.c:165
179 msgid "Add to address book"
180 msgstr "Lägg till i adressboken"
181
182 #: src/addressadd.c:197 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:333
183 #: src/toolbar.c:441
184 msgid "Address"
185 msgstr "Adress"
186
187 #: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:749 src/editaddress.c:761
188 #: src/editaddress.c:825 src/editgroup.c:281
189 msgid "Remarks"
190 msgstr "Kommentarer"
191
192 #: src/addressadd.c:229
193 msgid "Select Address Book Folder"
194 msgstr "Välj adressboksmapp"
195
196 #: src/addressbook.c:404
197 msgid "/_Book"
198 msgstr "/_Adressbok"
199
200 #: src/addressbook.c:405
201 msgid "/_Book/New _Book"
202 msgstr "/_Adressbok/Ny _Adressbok"
203
204 #: src/addressbook.c:406
205 msgid "/_Book/New _Folder"
206 msgstr "/_Adressbok/Ny _Mapp"
207
208 #: src/addressbook.c:407
209 msgid "/_Book/New _vCard"
210 msgstr "/_Adressbok/Nytt _vCard"
211
212 #: src/addressbook.c:409
213 msgid "/_Book/New _JPilot"
214 msgstr "/_Adressbok/Nytt _JPilot"
215
216 #: src/addressbook.c:412
217 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
218 msgstr "/_Adressbok/Ny _Server"
219
220 #: src/addressbook.c:414 src/addressbook.c:417
221 msgid "/_Book/---"
222 msgstr "/_Adressbok/---"
223
224 #: src/addressbook.c:415
225 msgid "/_Book/_Edit book"
226 msgstr "/_Adressbok/_Redigera adressbok"
227
228 #: src/addressbook.c:416
229 msgid "/_Book/_Delete book"
230 msgstr "/_Adressbok/_Ta bort adressbok"
231
232 #: src/addressbook.c:418
233 msgid "/_Book/_Save"
234 msgstr "/_Adressbok/_Spara"
235
236 #: src/addressbook.c:419
237 msgid "/_Book/_Close"
238 msgstr "/_Adressbok/_Stäng"
239
240 #: src/addressbook.c:420
241 msgid "/_Address"
242 msgstr "/A_dress"
243
244 #: src/addressbook.c:421
245 msgid "/_Address/_Select all"
246 msgstr "/_A_dress/_Ta bort"
247
248 #: src/addressbook.c:422 src/addressbook.c:426 src/addressbook.c:429
249 #: src/addressbook.c:432
250 msgid "/_Address/---"
251 msgstr "/A_dress/---"
252
253 #: src/addressbook.c:423
254 msgid "/_Address/C_ut"
255 msgstr "/A_dress/_Klipp ut"
256
257 #: src/addressbook.c:424
258 msgid "/_Address/_Copy"
259 msgstr "/A_dress/K_opiera"
260
261 #: src/addressbook.c:425
262 msgid "/_Address/_Paste"
263 msgstr "/A_dress/K_listra in"
264
265 #: src/addressbook.c:427
266 msgid "/_Address/_Edit"
267 msgstr "/A_dress/R_edigera"
268
269 #: src/addressbook.c:428
270 msgid "/_Address/_Delete"
271 msgstr "/_A_dress/_Ta bort"
272
273 #: src/addressbook.c:430
274 msgid "/_Address/New _Address"
275 msgstr "/A_dress/Ny _adress"
276
277 #: src/addressbook.c:431
278 msgid "/_Address/New _Group"
279 msgstr "/A_dress/Ny _grupp"
280
281 #: src/addressbook.c:433
282 msgid "/_Address/_Mail To"
283 msgstr "/A_dress/Meddelande till"
284
285 #: src/addressbook.c:434 src/compose.c:737 src/mainwindow.c:721
286 #: src/messageview.c:293
287 msgid "/_Tools"
288 msgstr "/V_erktyg"
289
290 #: src/addressbook.c:435
291 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
292 msgstr "/V_erktyg/Importera _LDAP fil..."
293
294 #: src/addressbook.c:436
295 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
296 msgstr "/V_erktyg/Importera M_utt fil..."
297
298 #: src/addressbook.c:437
299 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
300 msgstr "/V_erktyg/Importera _Pine fil..."
301
302 #: src/addressbook.c:438 src/mainwindow.c:730 src/mainwindow.c:753
303 #: src/mainwindow.c:755 src/mainwindow.c:764 src/mainwindow.c:767
304 #: src/mainwindow.c:771 src/messageview.c:297 src/messageview.c:318
305 msgid "/_Tools/---"
306 msgstr "/V_erktyg/---"
307
308 #: src/addressbook.c:439
309 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
310 msgstr "/_Verktyg/Exportera _HTML..."
311
312 #: src/addressbook.c:440
313 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
314 msgstr "/_Verktyg/Exportera _LDIF"
315
316 #: src/addressbook.c:441 src/compose.c:742 src/mainwindow.c:796
317 #: src/messageview.c:321
318 msgid "/_Help"
319 msgstr "/_Hjälp"
320
321 #: src/addressbook.c:442 src/compose.c:743 src/mainwindow.c:804
322 #: src/messageview.c:322
323 msgid "/_Help/_About"
324 msgstr "/_Hjälp/_Om"
325
326 #: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:461 src/compose.c:528
327 #: src/mainwindow.c:476 src/messageview.c:162
328 msgid "/_Edit"
329 msgstr "/_Redigera"
330
331 #: src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:462
332 msgid "/_Delete"
333 msgstr "/_Ta bort"
334
335 #: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:460
336 #: src/addressbook.c:463 src/addressbook.c:466 src/addressbook.c:470
337 #: src/compose.c:507 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:66
338 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:53
339 #: src/news_gtk.c:56 src/news_gtk.c:58 src/plugins/trayicon/trayicon.c:94
340 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97 src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
341 #: src/summaryview.c:408 src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:417
342 #: src/summaryview.c:431 src/summaryview.c:452 src/summaryview.c:458
343 msgid "/---"
344 msgstr "/---"
345
346 #: src/addressbook.c:450
347 msgid "/New _Folder"
348 msgstr "/Ny _katalog"
349
350 #: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:467
351 msgid "/C_ut"
352 msgstr "/Klipp _ut"
353
354 #: src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:468
355 msgid "/_Copy"
356 msgstr "/_Kopiera"
357
358 #: src/addressbook.c:454 src/addressbook.c:469
359 msgid "/_Paste"
360 msgstr "/Kli_stra in"
361
362 #: src/addressbook.c:459
363 msgid "/_Select all"
364 msgstr "/_Redigera/Markrera _allt"
365
366 #: src/addressbook.c:464
367 msgid "/New _Address"
368 msgstr "/Ny _adress"
369
370 #: src/addressbook.c:465
371 msgid "/New _Group"
372 msgstr "/Ny _grupp"
373
374 #: src/addressbook.c:472
375 msgid "/_Mail To"
376 msgstr "/_Meddelande till"
377
378 #: src/addressbook.c:474
379 msgid "/_Browse Entry"
380 msgstr "/_Bläddra Object"
381
382 #: src/addressbook.c:487 src/crash.c:443 src/crash.c:462 src/importldif.c:119
383 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:122 src/prefs_themes.c:690
384 #: src/prefs_themes.c:722 src/prefs_themes.c:723
385 msgid "Unknown"
386 msgstr "Okänd"
387
388 #: src/addressbook.c:494 src/addressbook.c:513 src/importldif.c:126
389 msgid "Success"
390 msgstr "Klar"
391
392 #: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:127
393 msgid "Bad arguments"
394 msgstr "Felaktiga argument"
395
396 #: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:128
397 msgid "File not specified"
398 msgstr "Fil har inte specificerats."
399
400 #: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:129
401 msgid "Error opening file"
402 msgstr "Fel vid öppnande av fil"
403
404 #: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:130
405 msgid "Error reading file"
406 msgstr "Fel vid läsande av fil"
407
408 #: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:131
409 msgid "End of file encountered"
410 msgstr "Nåde slutet på filen"
411
412 #: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:132
413 msgid "Error allocating memory"
414 msgstr "Kan inte allokera minne"
415
416 #: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:133
417 msgid "Bad file format"
418 msgstr "Fel filformat"
419
420 #: src/addressbook.c:502 src/importldif.c:134
421 msgid "Error writing to file"
422 msgstr "Fel vid skrivning till fil"
423
424 #: src/addressbook.c:503 src/importldif.c:135
425 msgid "Error opening directory"
426 msgstr "Fel vid öppnande av mapp"
427
428 #: src/addressbook.c:504 src/importldif.c:136
429 msgid "No path specified"
430 msgstr "Sökväg har inte specificerats."
431
432 #: src/addressbook.c:514
433 msgid "Error connecting to LDAP server"
434 msgstr "Fel vid anslutning till LDAP server"
435
436 #: src/addressbook.c:515
437 msgid "Error initializing LDAP"
438 msgstr "Fel vid initiering av LDAP"
439
440 #: src/addressbook.c:516
441 msgid "Error binding to LDAP server"
442 msgstr "Fel vid bindandet till LDAP server"
443
444 #: src/addressbook.c:517
445 msgid "Error searching LDAP database"
446 msgstr "Vid vid sökning av LDAP databas"
447
448 #: src/addressbook.c:518
449 msgid "Timeout performing LDAP operation"
450 msgstr "Tidsgräns nådd vid LDAP operation"
451
452 #: src/addressbook.c:519
453 msgid "Error in LDAP search criteria"
454 msgstr "Fel i LDAP sökkriteriet "
455
456 #: src/addressbook.c:520
457 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
458 msgstr "Inga LDAP objekt kunde hittas för sökkriteriet"
459
460 #: src/addressbook.c:521
461 msgid "LDAP search terminated on request"
462 msgstr "LDAP sökning avbruten på begäran"
463
464 #: src/addressbook.c:522
465 msgid "Error starting TLS connection"
466 msgstr "Fel vid start av TLS anslutning"
467
468 #: src/addressbook.c:746
469 msgid "Sources"
470 msgstr "Källor"
471
472 #: src/addressbook.c:748
473 msgid "E-Mail address"
474 msgstr "Epostadress"
475
476 #: src/addressbook.c:753 src/prefs_other.c:97 src/toolbar.c:186
477 #: src/toolbar.c:1624
478 msgid "Address book"
479 msgstr "Adressbok"
480
481 #: src/addressbook.c:870
482 msgid "Lookup name:"
483 msgstr "Uppslagsnamn:"
484
485 #: src/addressbook.c:933 src/compose.c:1783 src/compose.c:3835
486 #: src/compose.c:4990 src/compose.c:5669 src/headerview.c:53
487 #: src/prefs_template.c:205 src/summary_search.c:218
488 msgid "To:"
489 msgstr "Till:"
490
491 #: src/addressbook.c:937 src/compose.c:1767 src/compose.c:3649
492 #: src/compose.c:3834 src/prefs_template.c:207
493 msgid "Cc:"
494 msgstr "Cc:"
495
496 #: src/addressbook.c:941 src/compose.c:1770 src/compose.c:3677
497 #: src/prefs_template.c:208
498 msgid "Bcc:"
499 msgstr "Bcc:"
500
501 #: src/addressbook.c:1173 src/addressbook.c:1196
502 msgid "Delete address(es)"
503 msgstr "Ta bort adress(er)"
504
505 #: src/addressbook.c:1174
506 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
507 msgstr "Adressdatan är skrivskyddad och kan därför inte tas bort."
508
509 #: src/addressbook.c:1197
510 msgid "Really delete the address(es)?"
511 msgstr "Vill du verkligen t abort adress(erna)?"
512
513 #: src/addressbook.c:1789 src/addressbook.c:1868
514 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
515 msgstr "Kan inte klistra in. Destinations adressboken är skrivskyddad."
516
517 #: src/addressbook.c:1800
518 msgid "Cannot paste into an address group."
519 msgstr "Kan inte klistra in i en adressgrupp."
520
521 #: src/addressbook.c:2527
522 #, c-format
523 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
524 msgstr "Vill du ta bort sökningen med resultatet och adresserna i '%s' ?"
525
526 #: src/addressbook.c:2530 src/addressbook.c:2556
527 #: src/prefs_filtering_action.c:151
528 msgid "Delete"
529 msgstr "Ta bort"
530
531 #: src/addressbook.c:2539
532 #, c-format
533 msgid ""
534 "Do you want to delete the folder AND all addresses in '%s' ?\n"
535 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
536 msgstr ""
537 "Vill du ta bort mappen OCH alla adresser från '%s' ?\n"
538 "Om du bara tar bort mappen så flyttas alla adresser till överliggande mapp."
539
540 #: src/addressbook.c:2542 src/imap_gtk.c:268 src/mh_gtk.c:179
541 msgid "Delete folder"
542 msgstr "Ta bort mapp"
543
544 #: src/addressbook.c:2543
545 msgid "_Folder only"
546 msgstr "_Endast mapp"
547
548 #: src/addressbook.c:2543
549 msgid "Folder and _addresses"
550 msgstr "Mappar och _adresser"
551
552 #: src/addressbook.c:2555
553 #, c-format
554 msgid "Really delete '%s' ?"
555 msgstr "Vill du verkligen ta bort '%s' ?"
556
557 #: src/addressbook.c:3360
558 msgid "New user, could not save index file."
559 msgstr "Ny användare, kunde inte spara innehållsfil."
560
561 #: src/addressbook.c:3364
562 msgid "New user, could not save address book files."
563 msgstr "Ny användare, kunde inte spara adressboksfiler."
564
565 #: src/addressbook.c:3374
566 msgid "Old address book converted successfully."
567 msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
568
569 #: src/addressbook.c:3379
570 msgid ""
571 "Old address book converted,\n"
572 "could not save new address index file"
573 msgstr ""
574 "Gammal adressbok konverterad,\n"
575 "kunde inte spara adressindexfil"
576
577 #: src/addressbook.c:3392
578 msgid ""
579 "Could not convert address book,\n"
580 "but created empty new address book files."
581 msgstr ""
582 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
583 "men skapade nya nya tomma adressboksfiler."
584
585 #: src/addressbook.c:3398
586 msgid ""
587 "Could not convert address book,\n"
588 "could not create new address book files."
589 msgstr ""
590 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
591 "kunde inte skapa nya adressboksfiler."
592
593 #: src/addressbook.c:3403
594 msgid ""
595 "Could not convert address book\n"
596 "and could not create new address book files."
597 msgstr ""
598 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
599 "och kunde inte skapa nya adressboksfiler."
600
601 #: src/addressbook.c:3410 src/addressbook.c:3416
602 msgid "Addressbook conversion error"
603 msgstr "Fel vid konvertering av adressbok"
604
605 #: src/addressbook.c:3454
606 msgid "Addressbook Error"
607 msgstr "Adressboksfel"
608
609 #: src/addressbook.c:3455
610 msgid "Could not read address index"
611 msgstr "Kunde inte läsa adressindex"
612
613 #: src/addressbook.c:3814
614 msgid "Busy searching..."
615 msgstr "Upptagen med att söka..."
616
617 #: src/addressbook.c:3885
618 #, c-format
619 msgid "Search '%s'"
620 msgstr "Sök '%s'"
621
622 #: src/addressbook.c:4110
623 msgid "Interface"
624 msgstr "Gränssnitt"
625
626 #: src/addressbook.c:4126 src/exphtmldlg.c:382 src/expldifdlg.c:394
627 #: src/exporthtml.c:1020 src/importldif.c:651
628 msgid "Address Book"
629 msgstr "Adressbok"
630
631 #: src/addressbook.c:4142
632 msgid "Person"
633 msgstr "Person"
634
635 #: src/addressbook.c:4158
636 msgid "EMail Address"
637 msgstr "Epostadress"
638
639 #: src/addressbook.c:4174
640 msgid "Group"
641 msgstr "Grupp"
642
643 #: src/addressbook.c:4190 src/exporthtml.c:922 src/folderview.c:430
644 #: src/prefs_account.c:2367 src/prefs_folder_column.c:79
645 msgid "Folder"
646 msgstr "Mapp"
647
648 #: src/addressbook.c:4206
649 msgid "vCard"
650 msgstr "vCard"
651
652 #: src/addressbook.c:4222 src/addressbook.c:4238
653 msgid "JPilot"
654 msgstr "JPilot"
655
656 #: src/addressbook.c:4254
657 msgid "LDAP Server"
658 msgstr "LDAP-värd"
659
660 #: src/addressbook.c:4270
661 msgid "LDAP Query"
662 msgstr "LDAP Fråga"
663
664 #: src/addrgather.c:158
665 msgid "Please specify name for address book."
666 msgstr "Vänligen ange ett namn på adressboken."
667
668 #: src/addrgather.c:178
669 msgid "Please select the mail headers to search."
670 msgstr "Välj brevhuvuden att söka i."
671
672 #: src/addrgather.c:185
673 msgid "Harvesting addresses..."
674 msgstr "Samlar in adresser..."
675
676 #: src/addrgather.c:224
677 msgid "Addresses gathered successfully."
678 msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
679
680 #: src/addrgather.c:294
681 msgid "No folder or message was selected."
682 msgstr "Ingen mapp eller meddelade valdes."
683
684 #: src/addrgather.c:302
685 msgid ""
686 "Please select a folder to process from the folder\n"
687 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
688 "the message list."
689 msgstr ""
690 "Välj en mapp att behandla från listan \n"
691 "eller välj ett eller flera meddelande från \n"
692 "meddelandelistan."
693
694 #: src/addrgather.c:354
695 msgid "Folder :"
696 msgstr "Mapp :"
697
698 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:596 src/expldifdlg.c:626
699 #: src/importldif.c:909
700 msgid "Address Book :"
701 msgstr "Adressbok :"
702
703 #: src/addrgather.c:375
704 msgid "Folder Size :"
705 msgstr "Mapp Storlek :"
706
707 #: src/addrgather.c:390
708 msgid "Process these mail header fields"
709 msgstr "Bearbeta dessa brevhuvudfält"
710
711 #: src/addrgather.c:408
712 msgid "Include sub-folders"
713 msgstr "Inkludera undermappar"
714
715 #: src/addrgather.c:431
716 msgid "Header Name"
717 msgstr "Brevhuvudsnamn"
718
719 #: src/addrgather.c:432
720 msgid "Address Count"
721 msgstr "Adressbok"
722
723 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:4162
724 #: src/messageview.c:559 src/messageview.c:572
725 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:448
726 msgid "Warning"
727 msgstr "Varning"
728
729 #: src/addrgather.c:538
730 msgid "Header Fields"
731 msgstr "Brevhuvudsnamn"
732
733 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:716 src/expldifdlg.c:737
734 #: src/importldif.c:1028
735 msgid "Finish"
736 msgstr "Färdig"
737
738 #: src/addrgather.c:600
739 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
740 msgstr "Samla in E-postadresser - från valda meddelande"
741
742 #: src/addrgather.c:608
743 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
744 msgstr "Samla in E-postadresser - från mapp"
745
746 #: src/addrindex.c:115 src/addrindex.c:126
747 msgid "Common address"
748 msgstr "Vanliga adresser"
749
750 #: src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:127
751 msgid "Personal address"
752 msgstr "Personliga adresser"
753
754 #: src/addrindex.c:119
755 msgid "Common addresses"
756 msgstr "Vanliga adresser"
757
758 #: src/addrindex.c:120
759 msgid "Personal addresses"
760 msgstr "Personliga adresser"
761
762 #: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:6658
763 msgid "Notice"
764 msgstr "Meddelande"
765
766 #: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:4108 src/inc.c:584
767 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:134 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:216
768 msgid "Error"
769 msgstr "Fel"
770
771 #: src/alertpanel.c:189
772 msgid "View log"
773 msgstr "Visa logg"
774
775 #: src/alertpanel.c:335
776 msgid "Show this message next time"
777 msgstr "Visa detta meddelande nästa gång"
778
779 #: src/browseldap.c:219
780 msgid "Browse Directory Entry"
781 msgstr "Bläddra Mapp Object"
782
783 #: src/browseldap.c:239
784 msgid "Server Name :"
785 msgstr "Värdnamn :"
786
787 #: src/browseldap.c:249
788 msgid "Distinguished Name (dn) :"
789 msgstr "Distinguished Name (dn) :"
790
791 #: src/browseldap.c:272
792 msgid "LDAP Name"
793 msgstr "LDAP Namn"
794
795 #: src/browseldap.c:274
796 msgid "Attribute Value"
797 msgstr "Attribut Värde"
798
799 #: src/common/nntp.c:73
800 #, c-format
801 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
802 msgstr "Kan inte ansluta till NNTP-värd: %s:%d\n"
803
804 #: src/common/nntp.c:181 src/common/nntp.c:244
805 #, c-format
806 msgid "protocol error: %s\n"
807 msgstr "Protokollfel: %s\n"
808
809 #: src/common/nntp.c:204 src/common/nntp.c:250
810 msgid "protocol error\n"
811 msgstr "protokollfel\n"
812
813 #: src/common/nntp.c:300
814 msgid "Error occurred while posting\n"
815 msgstr "Fel uppstod vid postning\n"
816
817 #: src/common/nntp.c:380
818 msgid "Error occurred while sending command\n"
819 msgstr "Fel uppstod när kommando skickades\n"
820
821 #: src/common/plugin.c:231
822 msgid "Plugin already loaded"
823 msgstr "Insticksmodulen är redan laddad"
824
825 #: src/common/plugin.c:239
826 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
827 msgstr "Kunde inte allokera minne till insticksmodul"
828
829 #: src/common/plugin.c:265
830 msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
831 msgstr ""
832
833 #: src/common/plugin.c:272
834 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
835 msgstr "Denna modul är för Sylpheed-Claws GTK1."
836
837 #: src/common/smtp.c:173
838 msgid "SMTP AUTH not available\n"
839 msgstr "SMTP AUTH ej tillgängligt\n"
840
841 #: src/common/smtp.c:508 src/common/smtp.c:558
842 msgid "bad SMTP response\n"
843 msgstr "Felaktigt SMTP svar\n"
844
845 #: src/common/smtp.c:529 src/common/smtp.c:547 src/common/smtp.c:666
846 msgid "error occurred on SMTP session\n"
847 msgstr "fel uppstod I SMTP session\n"
848
849 #: src/common/smtp.c:538 src/pop.c:841
850 msgid "error occurred on authentication\n"
851 msgstr "fel uppstod vid autentifikation\n"
852
853 #: src/common/smtp.c:593
854 #, c-format
855 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
856 msgstr "Meddelandet är för stort (Maximal storlek är %s)\n"
857
858 #: src/common/smtp.c:625 src/pop.c:834
859 msgid "can't start TLS session\n"
860 msgstr "kan inte starta TSL session\n"
861
862 #: src/common/ssl.c:144
863 msgid "Error creating ssl context\n"
864 msgstr "Vel vid skapande av SSL-kontext\n"
865
866 #: src/common/ssl.c:163
867 #, c-format
868 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
869 msgstr "SSL-uppkoppling misslyckades (%s)\n"
870
871 #: src/common/ssl_certificate.c:141 src/common/ssl_certificate.c:152
872 #: src/common/ssl_certificate.c:158 src/common/ssl_certificate.c:165
873 #: src/common/ssl_certificate.c:176 src/common/ssl_certificate.c:182
874 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
875 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
876 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
877 msgid "<not in certificate>"
878 msgstr "<inte i certifikat>"
879
880 #: src/common/ssl_certificate.c:191
881 #, c-format
882 msgid ""
883 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
884 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
885 "  Fingerprint: %s\n"
886 "  Signature status: %s"
887 msgstr ""
888 "  Ägare: %s (%s) in %s\n"
889 "  Signerad av: %s (%s) in %s\n"
890 "  Fingeravtryck: %s\n"
891 "  Signatur status: %s"
892
893 #: src/common/ssl_certificate.c:309
894 msgid "Can't load X509 default paths"
895 msgstr "Kan inte ladda x509 standard sökvägar"
896
897 #: src/common/ssl_certificate.c:364
898 #, c-format
899 msgid ""
900 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
901 "%s"
902 msgstr ""
903 "%s presenterade ett okänt SSL certifikat:\n"
904 "%s"
905
906 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
907 #, c-format
908 msgid ""
909 "%s\n"
910 "\n"
911 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
912 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
913 msgstr ""
914 "%s\n"
915 "\n"
916 "Inga meddelande kommer att sparas för detta konto innan du har sparat "
917 "certifikatet.\n"
918 "(Bocka av \"%s\" inställingen).\n"
919
920 #: src/common/ssl_certificate.c:373 src/common/ssl_certificate.c:411
921 #: src/prefs_receive.c:214
922 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
923 msgstr "Visa inte felmeddelande vid mottagande"
924
925 #: src/common/ssl_certificate.c:400
926 #, c-format
927 msgid ""
928 "%s's SSL certificate changed !\n"
929 "We have saved this one:\n"
930 "%s\n"
931 "\n"
932 "It is now:\n"
933 "%s\n"
934 "\n"
935 "This could mean the server answering is not the known one."
936 msgstr ""
937 "%s's SSL certifikat ändrades !\n"
938 "Vi har denna sparad:\n"
939 "%s\n"
940 "\n"
941 "Nu är det:\n"
942 "%s\n"
943 "\n"
944 "Detta kan betyda att värden som svarar inte är känd."
945
946 #: src/common/string_match.c:79
947 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
948 msgstr "(Subjekt tömt av RegExp)"
949
950 #: src/common/utils.c:342
951 #, c-format
952 msgid "%dB"
953 msgstr "%dB"
954
955 #: src/common/utils.c:344
956 #, c-format
957 msgid "%.1fKB"
958 msgstr "%.1fKB"
959
960 #: src/common/utils.c:346
961 #, c-format
962 msgid "%.2fMB"
963 msgstr "%.2fMB"
964
965 #: src/common/utils.c:348
966 #, c-format
967 msgid "%.2fGB"
968 msgstr "%.2fGB"
969
970 #: src/compose.c:505
971 msgid "/_Add..."
972 msgstr "/_Lägg till..."
973
974 #: src/compose.c:506
975 msgid "/_Remove"
976 msgstr "/_Ta bort"
977
978 #: src/compose.c:508 src/folderview.c:283
979 msgid "/_Properties..."
980 msgstr "/_Egenskaper..."
981
982 #: src/compose.c:513 src/mainwindow.c:679 src/messageview.c:274
983 msgid "/_Message"
984 msgstr "/_Meddelande"
985
986 #: src/compose.c:514
987 msgid "/_Message/_Send"
988 msgstr "/_Meddelande/_Skicka"
989
990 #: src/compose.c:516
991 msgid "/_Message/Send _later"
992 msgstr "/_Meddelande/Skicka s_enare"
993
994 #: src/compose.c:518 src/compose.c:522 src/compose.c:525 src/mainwindow.c:689
995 #: src/mainwindow.c:699 src/mainwindow.c:703 src/mainwindow.c:709
996 #: src/mainwindow.c:718 src/messageview.c:277 src/messageview.c:285
997 #: src/messageview.c:290
998 msgid "/_Message/---"
999 msgstr "/_Meddelande/---"
1000
1001 #: src/compose.c:519
1002 msgid "/_Message/_Attach file"
1003 msgstr "/_Meddelande/_Bifoga fil"
1004
1005 #: src/compose.c:520
1006 msgid "/_Message/_Insert file"
1007 msgstr "/_Meddelande/_Infoga fil"
1008
1009 #: src/compose.c:521
1010 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1011 msgstr "/_Meddelande/_Infoga signatur"
1012
1013 #: src/compose.c:523
1014 msgid "/_Message/_Save"
1015 msgstr "/_Meddelande/_Spara"
1016
1017 #: src/compose.c:526
1018 msgid "/_Message/_Close"
1019 msgstr "/_Meddelande/S_täng"
1020
1021 #: src/compose.c:529
1022 msgid "/_Edit/_Undo"
1023 msgstr "/_Redigera/_Ångra"
1024
1025 #: src/compose.c:530
1026 msgid "/_Edit/_Redo"
1027 msgstr "/_Redigera/Gör _om"
1028
1029 #: src/compose.c:531 src/compose.c:619 src/compose.c:625 src/mainwindow.c:480
1030 #: src/messageview.c:165
1031 msgid "/_Edit/---"
1032 msgstr "/_Redigera/---"
1033
1034 #: src/compose.c:532
1035 msgid "/_Edit/Cu_t"
1036 msgstr "/_Redigera/Klipp _ut"
1037
1038 #: src/compose.c:533 src/mainwindow.c:477 src/messageview.c:163
1039 msgid "/_Edit/_Copy"
1040 msgstr "/_Redigera/_Kopiera"
1041
1042 #: src/compose.c:534
1043 msgid "/_Edit/_Paste"
1044 msgstr "/_Redigera/_Infoga"
1045
1046 #: src/compose.c:535
1047 msgid "/_Edit/Special paste"
1048 msgstr "/_Redigera/_Klistra in special"
1049
1050 #: src/compose.c:536
1051 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1052 msgstr "/_Redigera/_Klistra in special/_som citat"
1053
1054 #: src/compose.c:538
1055 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1056 msgstr "/_Redigera/_Klistra in special/_radbruten"
1057
1058 #: src/compose.c:540
1059 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1060 msgstr "/_Redigera/_Klistra in special/_ej radbruten"
1061
1062 #: src/compose.c:542 src/mainwindow.c:478 src/messageview.c:164
1063 msgid "/_Edit/Select _all"
1064 msgstr "/_Redigera/Markrera _allt"
1065
1066 #: src/compose.c:543
1067 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1068 msgstr "/_Redigera/A_vancerat"
1069
1070 #: src/compose.c:544
1071 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1072 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett tecken bakåt"
1073
1074 #: src/compose.c:549
1075 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1076 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett tecken framåt"
1077
1078 #: src/compose.c:554
1079 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1080 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett ord bakåt"
1081
1082 #: src/compose.c:559
1083 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1084 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett ord framåt"
1085
1086 #: src/compose.c:564
1087 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1088 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till början av rad"
1089
1090 #: src/compose.c:569
1091 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1092 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till slutet på rad"
1093
1094 #: src/compose.c:574
1095 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1096 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till föregående rad"
1097
1098 #: src/compose.c:579
1099 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1100 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till nästa rad"
1101
1102 #: src/compose.c:584
1103 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1104 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett tecken bakåt"
1105
1106 #: src/compose.c:589
1107 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1108 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett tecken framåt"
1109
1110 #: src/compose.c:594
1111 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1112 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett ord bakåt"
1113
1114 #: src/compose.c:599
1115 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1116 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett ord framåt"
1117
1118 #: src/compose.c:604
1119 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1120 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort rad"
1121
1122 #: src/compose.c:609
1123 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1124 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort hela raden"
1125
1126 #: src/compose.c:614
1127 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1128 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort till slutet av raden"
1129
1130 #: src/compose.c:620
1131 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1132 msgstr "/_Redigera/Bryt rader i _stycke"
1133
1134 #: src/compose.c:622
1135 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1136 msgstr "/_Redigera/Bryt alla _långa rader"
1137
1138 #: src/compose.c:624
1139 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1140 msgstr "/_Redigera/Radbryt automatiskt"
1141
1142 #: src/compose.c:626
1143 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1144 msgstr "/_Redigera/Redigera med e_xtern redigerare"
1145
1146 #: src/compose.c:629
1147 msgid "/_Spelling"
1148 msgstr "/_Stavning"
1149
1150 #: src/compose.c:630
1151 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1152 msgstr "/_Stavning/_Kontrollera alla eller kontrollera markering"
1153
1154 #: src/compose.c:632
1155 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1156 msgstr "/_Stavning/_Markera alla felstavade ord"
1157
1158 #: src/compose.c:634
1159 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1160 msgstr "/_Stavning/Kontrollera felstavade ord _bakåt"
1161
1162 #: src/compose.c:636
1163 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1164 msgstr "/_Stavning/_Hoppa till nästa felstavade ord"
1165
1166 #: src/compose.c:639
1167 msgid "/_Options"
1168 msgstr "/_Alternativ"
1169
1170 #: src/compose.c:640
1171 msgid "/_Options/Privacy System"
1172 msgstr "/_Alternativ/_Krypteringssystem"
1173
1174 #: src/compose.c:641
1175 msgid "/_Options/Privacy System/None"
1176 msgstr "/_Alternativ/_Krypteringssystem/Inget"
1177
1178 #: src/compose.c:642
1179 msgid "/_Options/Si_gn"
1180 msgstr "/_Alternativ/_Signera"
1181
1182 #: src/compose.c:643
1183 msgid "/_Options/_Encrypt"
1184 msgstr "/_Alternativ/K_ryptera"
1185
1186 #: src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/compose.c:653 src/compose.c:655
1187 msgid "/_Options/---"
1188 msgstr "/_Alternativ/---"
1189
1190 #: src/compose.c:645
1191 msgid "/_Options/_Priority"
1192 msgstr "/_Alternativ/_Prioritet"
1193
1194 #: src/compose.c:646
1195 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1196 msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/H_ögsta"
1197
1198 #: src/compose.c:647
1199 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1200 msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/_Hög"
1201
1202 #: src/compose.c:648
1203 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1204 msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/_Normal"
1205
1206 #: src/compose.c:649
1207 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1208 msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/_Låg"
1209
1210 #: src/compose.c:650
1211 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1212 msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/L_ägsta"
1213
1214 #: src/compose.c:652
1215 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1216 msgstr "/_Alternativ/_Begär läskvitto"
1217
1218 #: src/compose.c:654
1219 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1220 msgstr "/_Alternativ/Ta b_ort referenser"
1221
1222 #: src/compose.c:661
1223 msgid "/_Options/Character _encoding"
1224 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning"
1225
1226 #: src/compose.c:662
1227 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1228 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/_Automatisk"
1229
1230 #: src/compose.c:664 src/compose.c:670 src/compose.c:678 src/compose.c:682
1231 #: src/compose.c:688 src/compose.c:692 src/compose.c:698 src/compose.c:702
1232 #: src/compose.c:712 src/compose.c:716 src/compose.c:726 src/compose.c:730
1233 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1234 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/---"
1235
1236 #: src/compose.c:666
1237 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1238 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/7bit·ascii·(US-ASC_II)"
1239
1240 #: src/compose.c:668
1241 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1242 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Unicode·(_UTF-8)"
1243
1244 #: src/compose.c:672
1245 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1246 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Väst Europa·(ISO-8859-_1)"
1247
1248 #: src/compose.c:674
1249 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1250 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Väst Europa·(ISO-8859-15)"
1251
1252 #: src/compose.c:676
1253 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
1254 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Väst Europa·(Windows-1252)"
1255
1256 #: src/compose.c:680
1257 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1258 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Centra Europa·(ISO-8859-_2)"
1259
1260 #: src/compose.c:684
1261 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1262 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/_Baltisk·(ISO-8859-13)"
1263
1264 #: src/compose.c:686
1265 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1266 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Baltic·(ISO-8859-_4)"
1267
1268 #: src/compose.c:690
1269 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1270 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Grekiska·(ISO-8859-_7)"
1271
1272 #: src/compose.c:694
1273 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1274 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Hebreiska·(ISO-8859-_8)"
1275
1276 #: src/compose.c:696
1277 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1278 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Hebreiska·(Windows-1255)"
1279
1280 #: src/compose.c:700
1281 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1282 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Turkiska·(ISO-8859-_9)"
1283
1284 #: src/compose.c:704
1285 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1286 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic·(ISO-8859-_5)"
1287
1288 #: src/compose.c:706
1289 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1290 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic·(KOI8-_R)"
1291
1292 #: src/compose.c:708
1293 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1294 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic·(KOI8-U)"
1295
1296 #: src/compose.c:710
1297 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1298 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic·(Windows-1251)"
1299
1300 #: src/compose.c:714
1301 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1302 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Japanska·(ISO-2022-_JP)"
1303
1304 #: src/compose.c:718
1305 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1306 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Förenklad Kinesiska·(_GB2312)"
1307
1308 #: src/compose.c:720
1309 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1310 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Förenklad Kinesiska·(GBK)"
1311
1312 #: src/compose.c:722
1313 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1314 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Traditionell Kinesiska·(_Big5)"
1315
1316 #: src/compose.c:724
1317 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1318 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Traditionell Kinesiska·(EUC-_TW)"
1319
1320 #: src/compose.c:728
1321 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1322 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Koreanska (EUC-_KR)"
1323
1324 #: src/compose.c:732
1325 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1326 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Thai·(TIS-620)"
1327
1328 #: src/compose.c:734
1329 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1330 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Thai·(Windows-874)"
1331
1332 #: src/compose.c:738
1333 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1334 msgstr "/V_erktyg/Visa linjal"
1335
1336 #: src/compose.c:739 src/messageview.c:294
1337 msgid "/_Tools/_Address book"
1338 msgstr "/V_erktyg/_Adressbok"
1339
1340 #: src/compose.c:740
1341 msgid "/_Tools/_Template"
1342 msgstr "/V_erktyg/_Mallar"
1343
1344 #: src/compose.c:741 src/mainwindow.c:754 src/messageview.c:319
1345 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1346 msgstr "/V_erktyg/_Händelser"
1347
1348 #: src/compose.c:1437
1349 msgid "Fw: multiple emails"
1350 msgstr "Vb: många meddelande"
1351
1352 #: src/compose.c:1773
1353 msgid "Reply-To:"
1354 msgstr "Svara till:"
1355
1356 #: src/compose.c:1776 src/compose.c:4987 src/compose.c:5671
1357 #: src/headerview.c:54
1358 msgid "Newsgroups:"
1359 msgstr "Nyhetsgrupper:"
1360
1361 #: src/compose.c:1779
1362 msgid "Followup-To:"
1363 msgstr "Uppföljning Till:"
1364
1365 #: src/compose.c:2169
1366 msgid "Quote mark format error."
1367 msgstr ""
1368
1369 #: src/compose.c:2185
1370 msgid "Message reply/forward format error."
1371 msgstr ""
1372
1373 #: src/compose.c:2726
1374 #, c-format
1375 msgid "File %s is empty."
1376 msgstr "Filen %s är tom."
1377
1378 #: src/compose.c:2730
1379 #, c-format
1380 msgid "Can't read %s."
1381 msgstr "Kan inte läsa %s."
1382
1383 #: src/compose.c:2757
1384 #, c-format
1385 msgid "Message: %s"
1386 msgstr "Meddelande: %s"
1387
1388 #: src/compose.c:3523
1389 msgid " [Edited]"
1390 msgstr " [Redigerat]"
1391
1392 #: src/compose.c:3529
1393 #, c-format
1394 msgid "%s - Compose message%s"
1395 msgstr "%s - Komponera meddelande%s"
1396
1397 #: src/compose.c:3557 src/messageview.c:594
1398 msgid ""
1399 "Account for sending mail is not specified.\n"
1400 "Please select a mail account before sending."
1401 msgstr ""
1402 "Konto för att skicka post är inte specificerat.\n"
1403 "Var god välj ett epostkonto innan du skickar."
1404
1405 #: src/compose.c:3659 src/compose.c:3687 src/compose.c:3714
1406 #: src/prefs_account.c:1011 src/prefs_send.c:336 src/toolbar.c:387
1407 #: src/toolbar.c:434
1408 msgid "Send"
1409 msgstr "Skicka"
1410
1411 #: src/compose.c:3660
1412 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1413 msgstr ""
1414
1415 #: src/compose.c:3688
1416 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1417 msgstr ""
1418
1419 #: src/compose.c:3702
1420 msgid "Recipient is not specified."
1421 msgstr "Mottagare har inte specificerats."
1422
1423 #: src/compose.c:3715
1424 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1425 msgstr "Ämnesraden är tom. Skicka ändå?"
1426
1427 #: src/compose.c:3741
1428 msgid ""
1429 "Could not queue message for sending:\n"
1430 "\n"
1431 "Charset conversion failed."
1432 msgstr ""
1433
1434 #: src/compose.c:3744
1435 msgid ""
1436 "Could not queue message for sending:\n"
1437 "\n"
1438 "Signature failed."
1439 msgstr ""
1440
1441 #: src/compose.c:3747
1442 #, c-format
1443 msgid ""
1444 "Could not queue message for sending:\n"
1445 "\n"
1446 "%s."
1447 msgstr ""
1448
1449 #: src/compose.c:3749
1450 msgid "Could not queue message for sending."
1451 msgstr "Meddelandet gick inte att läggas i sänd kön."
1452
1453 #: src/compose.c:3764 src/compose.c:3793
1454 msgid ""
1455 "The message was queued but could not be sent.\n"
1456 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1457 msgstr ""
1458
1459 #: src/compose.c:4105
1460 #, c-format
1461 msgid ""
1462 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1463 "to the specified %s charset.\n"
1464 "Send it as %s?"
1465 msgstr ""
1466
1467 #: src/compose.c:4158
1468 #, c-format
1469 msgid ""
1470 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1471 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1472 "\n"
1473 "Send it anyway?"
1474 msgstr ""
1475
1476 #: src/compose.c:4335
1477 msgid "No account for sending mails available!"
1478 msgstr ""
1479
1480 #: src/compose.c:4345
1481 msgid "No account for posting news available!"
1482 msgstr ""
1483
1484 #: src/compose.c:5070 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:211
1485 msgid "From:"
1486 msgstr "Från:"
1487
1488 #: src/compose.c:5121
1489 msgid "Mime type"
1490 msgstr "Mime typ"
1491
1492 #: src/compose.c:5127 src/compose.c:5358 src/mimeview.c:198
1493 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:330 src/prefs_summary_column.c:86
1494 #: src/summaryview.c:471
1495 msgid "Size"
1496 msgstr "Storlek"
1497
1498 #: src/compose.c:5187
1499 msgid "Save Message to "
1500 msgstr "Spara Meddelande till "
1501
1502 #: src/compose.c:5209 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:479
1503 #: src/editvcard.c:202 src/export.c:190 src/import.c:196 src/importmutt.c:243
1504 #: src/importpine.c:243 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:157
1505 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:347 src/prefs_account.c:1422
1506 #: src/prefs_account.c:1511 src/prefs_account.c:1911 src/prefs_spelling.c:244
1507 msgid "_Browse"
1508 msgstr "_Bläddra"
1509
1510 #: src/compose.c:5357 src/compose.c:6412
1511 msgid "MIME type"
1512 msgstr "MIME-typ"
1513
1514 #: src/compose.c:5422 src/prefs_account.c:1662 src/prefs_customheader.c:201
1515 #: src/prefs_matcher.c:154
1516 msgid "Header"
1517 msgstr "Brevhuvud"
1518
1519 #: src/compose.c:5424
1520 msgid "Attachments"
1521 msgstr "Bilagor"
1522
1523 #: src/compose.c:5426
1524 msgid "Others"
1525 msgstr "Övriga"
1526
1527 #: src/compose.c:5441 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:209
1528 #: src/summary_search.c:225
1529 msgid "Subject:"
1530 msgstr "Ärende:"
1531
1532 #: src/compose.c:5625 src/exphtmldlg.c:462 src/gtk/colorlabel.c:294
1533 #: src/gtk/gtkaspell.c:1617 src/gtk/gtkaspell.c:2280 src/prefs_account.c:637
1534 #: src/summaryview.c:4450
1535 msgid "None"
1536 msgstr "Ingen"
1537
1538 #: src/compose.c:5635
1539 #, c-format
1540 msgid ""
1541 "Spell checker could not be started.\n"
1542 "%s"
1543 msgstr ""
1544 "Felstavningsprogram kunde inte starta.\n"
1545 "%s"
1546
1547 #: src/compose.c:5870
1548 #, c-format
1549 msgid ""
1550 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
1551 "encrypt this message."
1552 msgstr ""
1553
1554 #: src/compose.c:6303
1555 msgid "Invalid MIME type."
1556 msgstr "Felaktig MIME-typ"
1557
1558 #: src/compose.c:6321
1559 msgid "File doesn't exist or is empty."
1560 msgstr "Filen finns inte eller är tom."
1561
1562 #: src/compose.c:6394
1563 msgid "Properties"
1564 msgstr "Egenskaper"
1565
1566 #: src/compose.c:6445
1567 msgid "Encoding"
1568 msgstr "Kodning"
1569
1570 #: src/compose.c:6470
1571 msgid "Path"
1572 msgstr "Sökväg"
1573
1574 #: src/compose.c:6471 src/prefs_toolbar.c:1064
1575 msgid "File name"
1576 msgstr "Filnamn"
1577
1578 #: src/compose.c:6655
1579 #, c-format
1580 msgid ""
1581 "The external editor is still working.\n"
1582 "Force terminating the process?\n"
1583 "process group id: %d"
1584 msgstr ""
1585 "Den externa redigeraren arbetar fortfarande.\n"
1586 "Framtvinga avslutning av processen?\n"
1587 "processgrupps-id: %d"
1588
1589 #: src/compose.c:6697
1590 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1591 msgstr ""
1592
1593 #: src/compose.c:6982
1594 #, c-format
1595 msgid ""
1596 "Could not queue message:\n"
1597 "\n"
1598 "%s."
1599 msgstr ""
1600
1601 #: src/compose.c:7064
1602 msgid "Could not save draft."
1603 msgstr "Kunde inte spara utkast."
1604
1605 #: src/compose.c:7132 src/compose.c:7155
1606 msgid "Select file"
1607 msgstr "Välj fil"
1608
1609 #: src/compose.c:7168
1610 #, c-format
1611 msgid "File '%s' could not be read."
1612 msgstr ""
1613
1614 #: src/compose.c:7170
1615 #, c-format
1616 msgid ""
1617 "File '%s' contained invalid characters\n"
1618 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1619 msgstr ""
1620
1621 #: src/compose.c:7218
1622 msgid "Discard message"
1623 msgstr "Överge meddelande"
1624
1625 #: src/compose.c:7219
1626 msgid "This message has been modified. Discard it?"
1627 msgstr ""
1628
1629 #: src/compose.c:7220
1630 msgid "_Discard"
1631 msgstr ""
1632
1633 #: src/compose.c:7220
1634 msgid "_Save to Drafts"
1635 msgstr ""
1636
1637 #: src/compose.c:7264
1638 #, c-format
1639 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
1640 msgstr ""
1641
1642 #: src/compose.c:7266
1643 msgid "Apply template"
1644 msgstr ""
1645
1646 #: src/compose.c:7267
1647 msgid "_Replace"
1648 msgstr ""
1649
1650 #: src/compose.c:7267
1651 msgid "_Insert"
1652 msgstr ""
1653
1654 #: src/crash.c:142
1655 #, c-format
1656 msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
1657 msgstr ""
1658
1659 #: src/crash.c:188
1660 msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
1661 msgstr ""
1662
1663 #: src/crash.c:204
1664 #, c-format
1665 msgid ""
1666 "%s.\n"
1667 "Please file a bug report and include the information below."
1668 msgstr ""
1669 "%s.\n"
1670 "Var snäll och rapportera en bugg och inkludera informationen nedan."
1671
1672 #: src/crash.c:209
1673 msgid "Debug log"
1674 msgstr ""
1675
1676 #: src/crash.c:246
1677 msgid "Close"
1678 msgstr "Stäng"
1679
1680 #: src/crash.c:251
1681 msgid "Save..."
1682 msgstr "Spara..."
1683
1684 #: src/crash.c:256
1685 msgid "Create bug report"
1686 msgstr ""
1687
1688 #: src/crash.c:303
1689 msgid "Save crash information"
1690 msgstr "Spara crash information"
1691
1692 #: src/editaddress.c:153
1693 msgid "Add New Person"
1694 msgstr "Lägg till ny person"
1695
1696 #: src/editaddress.c:154
1697 msgid "Edit Person Details"
1698 msgstr "Redigera persondetaljer"
1699
1700 #: src/editaddress.c:316
1701 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1702 msgstr "En epostadress måste anges."
1703
1704 #: src/editaddress.c:490
1705 msgid "A Name and Value must be supplied."
1706 msgstr "Ett Namn och ett Värde måste anges."
1707
1708 #: src/editaddress.c:560
1709 msgid "Edit Person Data"
1710 msgstr "Redigera persondata"
1711
1712 #: src/editaddress.c:671 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:799
1713 #: src/ldif.c:858
1714 msgid "Display Name"
1715 msgstr "Visa namn"
1716
1717 #: src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:681 src/ldif.c:866
1718 msgid "Last Name"
1719 msgstr "Efternamn"
1720
1721 #: src/editaddress.c:678 src/editaddress.c:680 src/ldif.c:862
1722 msgid "First Name"
1723 msgstr "Förnamn"
1724
1725 #: src/editaddress.c:683
1726 msgid "Nickname"
1727 msgstr "Smeknamn"
1728
1729 #: src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807 src/editgroup.c:280
1730 #: src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:638 src/exporthtml.c:802
1731 #: src/ldif.c:874
1732 msgid "E-Mail Address"
1733 msgstr "Epostadress"
1734
1735 #: src/editaddress.c:760 src/editaddress.c:816
1736 msgid "Alias"
1737 msgstr ""
1738
1739 #: src/editaddress.c:954 src/editaddress.c:1011 src/prefs_customheader.c:218
1740 #: src/prefs_matcher.c:490
1741 msgid "Value"
1742 msgstr "Värde"
1743
1744 #: src/editaddress.c:1070
1745 msgid "User Data"
1746 msgstr ""
1747
1748 #: src/editaddress.c:1071
1749 msgid "E-Mail Addresses"
1750 msgstr ""
1751
1752 #: src/editaddress.c:1072
1753 msgid "Other Attributes"
1754 msgstr ""
1755
1756 #: src/editbook.c:113
1757 msgid "File appears to be Ok."
1758 msgstr "Fil verkar vara OK."
1759
1760 #: src/editbook.c:116
1761 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1762 msgstr "Filen verkar inte vara i ett giltigt adressboksformat"
1763
1764 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
1765 msgid "Could not read file."
1766 msgstr "Kunde inte läsa fil."
1767
1768 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
1769 msgid "Edit Addressbook"
1770 msgstr "Redigera adressbok"
1771
1772 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
1773 msgid " Check File "
1774 msgstr " Undersök fil "
1775
1776 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
1777 #: src/importmutt.c:236 src/importpine.c:236 src/prefs_account.c:1879
1778 msgid "File"
1779 msgstr "Fil"
1780
1781 #: src/editbook.c:285
1782 msgid "Add New Addressbook"
1783 msgstr "Lägg till ny adressbok"
1784
1785 #: src/editgroup.c:103
1786 msgid "A Group Name must be supplied."
1787 msgstr "Ett gruppnamn måste anges"
1788
1789 #: src/editgroup.c:286
1790 msgid "Edit Group Data"
1791 msgstr "Redigera gruppdata"
1792
1793 #: src/editgroup.c:314 src/exporthtml.c:635
1794 msgid "Group Name"
1795 msgstr "Gruppnamn"
1796
1797 #: src/editgroup.c:333
1798 msgid "Addresses in Group"
1799 msgstr "Adresser i Grupp"
1800
1801 #: src/editgroup.c:335
1802 msgid " -> "
1803 msgstr " -> "
1804
1805 #: src/editgroup.c:362
1806 msgid " <- "
1807 msgstr " <- "
1808
1809 #: src/editgroup.c:364
1810 msgid "Available Addresses"
1811 msgstr "Tillgängliga adresser"
1812
1813 #: src/editgroup.c:425
1814 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1815 msgstr "Flytta epostadresser till eller från grupp med pilknapparna"
1816
1817 #: src/editgroup.c:473
1818 msgid "Edit Group Details"
1819 msgstr "Redigera Gruppdetaljer"
1820
1821 #: src/editgroup.c:476
1822 msgid "Add New Group"
1823 msgstr "Lägg till ny grupp"
1824
1825 #: src/editgroup.c:526
1826 msgid "Edit folder"
1827 msgstr "Redigera mapp"
1828
1829 #: src/editgroup.c:526
1830 msgid "Input the new name of folder:"
1831 msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
1832
1833 #: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:532 src/imap_gtk.c:133 src/mh_gtk.c:127
1834 msgid "New folder"
1835 msgstr "Ny mapp"
1836
1837 #: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:533 src/mh_gtk.c:128
1838 msgid "Input the name of new folder:"
1839 msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
1840
1841 #: src/editjpilot.c:200
1842 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1843 msgstr "Filen verkar inte vara i JPilot-format"
1844
1845 #: src/editjpilot.c:212
1846 msgid "Select JPilot File"
1847 msgstr "Välj JPilotfil"
1848
1849 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
1850 msgid "Edit JPilot Entry"
1851 msgstr "Redigera JPilotfält"
1852
1853 #: src/editjpilot.c:294
1854 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1855 msgstr "Ytterligare epostadressobjekt"
1856
1857 #: src/editjpilot.c:385
1858 msgid "Add New JPilot Entry"
1859 msgstr "Lägg till nytt JPilotfält"
1860
1861 #: src/editldap_basedn.c:143
1862 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1863 msgstr "Red. LDAP - Välj sökbas"
1864
1865 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:413
1866 msgid "Hostname"
1867 msgstr "Värdnamn"
1868
1869 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:432 src/ssl_manager.c:107
1870 msgid "Port"
1871 msgstr "Port"
1872
1873 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:461
1874 msgid "Search Base"
1875 msgstr "Sök i databas"
1876
1877 #: src/editldap_basedn.c:204
1878 msgid "Available Search Base(s)"
1879 msgstr "Tillgänglig(a) sökbas(er)"
1880
1881 #: src/editldap_basedn.c:294
1882 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1883 msgstr "Kunde inte läsa sökbas(er) från värd, vänligen ställ in manuellt"
1884
1885 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:267
1886 msgid "Could not connect to server"
1887 msgstr "Kan inte ansluta till värd"
1888
1889 #: src/editldap.c:148
1890 msgid "A Name must be supplied."
1891 msgstr ""
1892
1893 #: src/editldap.c:160
1894 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1895 msgstr ""
1896
1897 #: src/editldap.c:173
1898 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1899 msgstr ""
1900
1901 #: src/editldap.c:264
1902 msgid "Connected successfully to server"
1903 msgstr "Anslöt framgångsrikt till värd"
1904
1905 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:967
1906 msgid "Edit LDAP Server"
1907 msgstr "Redigera LDAP-värd"
1908
1909 #: src/editldap.c:408
1910 msgid "A name that you wish to call the server."
1911 msgstr ""
1912
1913 #: src/editldap.c:423
1914 msgid ""
1915 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1916 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1917 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1918 "computer as Sylpheed-Claws."
1919 msgstr ""
1920
1921 #: src/editldap.c:447
1922 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1923 msgstr ""
1924
1925 #: src/editldap.c:451
1926 msgid " Check Server "
1927 msgstr " Undersök värd "
1928
1929 #: src/editldap.c:456
1930 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1931 msgstr ""
1932
1933 #: src/editldap.c:471
1934 msgid ""
1935 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1936 "Examples include:\n"
1937 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1938 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1939 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1940 msgstr ""
1941
1942 #: src/editldap.c:484
1943 msgid ""
1944 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1945 "server."
1946 msgstr ""
1947
1948 #: src/editldap.c:535
1949 msgid "Search Attributes"
1950 msgstr ""
1951
1952 #: src/editldap.c:545
1953 msgid ""
1954 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1955 "find a name or address."
1956 msgstr ""
1957 "En lista över LDAP attributnamn som kommer att användas vid sökning efter "
1958 "namn eller adress."
1959
1960 #: src/editldap.c:549
1961 msgid " Defaults "
1962 msgstr " Standardvärden "
1963
1964 #: src/editldap.c:554
1965 msgid ""
1966 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
1967 "names and addresses during a name or address search process."
1968 msgstr ""
1969
1970 #: src/editldap.c:561
1971 msgid "Max Query Age (secs)"
1972 msgstr ""
1973
1974 #: src/editldap.c:577
1975 msgid ""
1976 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
1977 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
1978 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
1979 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
1980 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
1981 "searched in preference to performing a new server search request. The "
1982 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
1983 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
1984 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
1985 "more memory to cache results."
1986 msgstr ""
1987
1988 #: src/editldap.c:595
1989 msgid "Include server in dynamic search"
1990 msgstr ""
1991
1992 #: src/editldap.c:601
1993 msgid ""
1994 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
1995 "address completion."
1996 msgstr "Inkludera denna värd vid dynamisk sökning vid adress i fyllning."
1997
1998 #: src/editldap.c:608
1999 msgid "Match names 'containing' search term"
2000 msgstr ""
2001
2002 #: src/editldap.c:614
2003 msgid ""
2004 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2005 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2006 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2007 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2008 "searches against other address interfaces."
2009 msgstr ""
2010
2011 #: src/editldap.c:669
2012 msgid "Bind DN"
2013 msgstr "Bind-DN"
2014
2015 #: src/editldap.c:679
2016 msgid ""
2017 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2018 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2019 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2020 "performing a search."
2021 msgstr ""
2022
2023 #: src/editldap.c:687
2024 msgid "Bind Password"
2025 msgstr "Bindlösenord"
2026
2027 #: src/editldap.c:698
2028 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2029 msgstr ""
2030
2031 #: src/editldap.c:704
2032 msgid "Timeout (secs)"
2033 msgstr "Väntetid (sek.)"
2034
2035 #: src/editldap.c:719
2036 msgid "The timeout period in seconds."
2037 msgstr ""
2038
2039 #: src/editldap.c:723
2040 msgid "Maximum Entries"
2041 msgstr "Max antal fält"
2042
2043 #: src/editldap.c:738
2044 msgid ""
2045 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2046 msgstr ""
2047
2048 #: src/editldap.c:754 src/prefs_account.c:1007
2049 msgid "Basic"
2050 msgstr "Grundläggande"
2051
2052 #: src/editldap.c:755
2053 msgid "Search"
2054 msgstr "Sök"
2055
2056 #: src/editldap.c:756 src/gtk/quicksearch.c:385
2057 msgid "Extended"
2058 msgstr "Expanderat"
2059
2060 #: src/editldap.c:972
2061 msgid "Add New LDAP Server"
2062 msgstr "Lägg till ny LDAP-värd"
2063
2064 #: src/editvcard.c:104
2065 msgid "File does not appear to be vCard format."
2066 msgstr "Filen verkar inte vara i giltigt vCard-format."
2067
2068 #: src/editvcard.c:116
2069 msgid "Select vCard File"
2070 msgstr "Välj vCardfil"
2071
2072 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2073 msgid "Edit vCard Entry"
2074 msgstr "Red. vCardfält"
2075
2076 #: src/editvcard.c:271
2077 msgid "Add New vCard Entry"
2078 msgstr "Lägg til nytt vCardfält"
2079
2080 #: src/exphtmldlg.c:112
2081 msgid "Please specify output directory and file to create."
2082 msgstr ""
2083
2084 #: src/exphtmldlg.c:115
2085 msgid "Select stylesheet and formatting."
2086 msgstr ""
2087
2088 #: src/exphtmldlg.c:118 src/expldifdlg.c:117
2089 msgid "File exported successfully."
2090 msgstr "Fil exporterades framgångsrik."
2091
2092 #: src/exphtmldlg.c:183
2093 #, c-format
2094 msgid ""
2095 "HTML Output Directory '%s'\n"
2096 "does not exist. OK to create new directory?"
2097 msgstr ""
2098
2099 #: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:193
2100 msgid "Create Directory"
2101 msgstr ""
2102
2103 #: src/exphtmldlg.c:195
2104 #, c-format
2105 msgid ""
2106 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2107 "%s"
2108 msgstr ""
2109 "Kan inte skapa destination mapp för HTML fil:\n"
2110 "%s"
2111
2112 #: src/exphtmldlg.c:197 src/expldifdlg.c:204
2113 msgid "Failed to Create Directory"
2114 msgstr "Kunde inte skapa mapp"
2115
2116 #: src/exphtmldlg.c:244
2117 msgid "Error creating HTML file"
2118 msgstr "Fel vid skapande av HTML fil"
2119
2120 #: src/exphtmldlg.c:330
2121 msgid "Select HTML output file"
2122 msgstr "Välj HTML utdata fil"
2123
2124 #: src/exphtmldlg.c:394
2125 msgid "HTML Output File"
2126 msgstr "HTML Utdata Fil"
2127
2128 #: src/exphtmldlg.c:403 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:196 src/import.c:202
2129 #: src/importldif.c:682
2130 msgid "B_rowse"
2131 msgstr "B_lädra"
2132
2133 #: src/exphtmldlg.c:455
2134 msgid "Stylesheet"
2135 msgstr "Stilmall"
2136
2137 #: src/exphtmldlg.c:468 src/prefs_summaries.c:352 src/prefs_summaries.c:662
2138 msgid "Default"
2139 msgstr "Standard"
2140
2141 #: src/exphtmldlg.c:474 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:130
2142 msgid "Full"
2143 msgstr "Fullst. namn"
2144
2145 #: src/exphtmldlg.c:480
2146 msgid "Custom"
2147 msgstr "Egna brevhuvuden"
2148
2149 #: src/exphtmldlg.c:486
2150 msgid "Custom-2"
2151 msgstr "Anpassad-2"
2152
2153 #: src/exphtmldlg.c:492
2154 msgid "Custom-3"
2155 msgstr "Anpassad-3"
2156
2157 #: src/exphtmldlg.c:498
2158 msgid "Custom-4"
2159 msgstr "Anpassad-4"
2160
2161 #: src/exphtmldlg.c:512
2162 msgid "Full Name Format"
2163 msgstr "Fullst. namn"
2164
2165 #: src/exphtmldlg.c:519
2166 msgid "First Name, Last Name"
2167 msgstr "Förnamn, Efternamn"
2168
2169 #: src/exphtmldlg.c:525
2170 msgid "Last Name, First Name"
2171 msgstr "Efternamn, Förnamn"
2172
2173 #: src/exphtmldlg.c:539
2174 msgid "Color Banding"
2175 msgstr ""
2176
2177 #: src/exphtmldlg.c:545
2178 msgid "Format E-Mail Links"
2179 msgstr ""
2180
2181 #: src/exphtmldlg.c:551
2182 msgid "Format User Attributes"
2183 msgstr "Användarattribut"
2184
2185 #: src/exphtmldlg.c:606 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
2186 msgid "File Name :"
2187 msgstr "Filnamn"
2188
2189 #: src/exphtmldlg.c:616
2190 msgid "Open with Web Browser"
2191 msgstr "Öppna med Webbläsare"
2192
2193 #: src/exphtmldlg.c:648
2194 msgid "Export Address Book to HTML File"
2195 msgstr "Exportera adressbok till HTML fil"
2196
2197 #: src/exphtmldlg.c:714 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1026
2198 msgid "File Info"
2199 msgstr "Filinformation"
2200
2201 #: src/exphtmldlg.c:715
2202 msgid "Format"
2203 msgstr "Format"
2204
2205 #: src/expldifdlg.c:111
2206 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2207 msgstr ""
2208
2209 #: src/expldifdlg.c:114
2210 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2211 msgstr ""
2212
2213 #: src/expldifdlg.c:190
2214 #, c-format
2215 msgid ""
2216 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2217 "does not exist. OK to create new directory?"
2218 msgstr ""
2219
2220 #: src/expldifdlg.c:202
2221 #, c-format
2222 msgid ""
2223 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2224 "%s"
2225 msgstr ""
2226
2227 #: src/expldifdlg.c:247
2228 msgid "Suffix was not supplied"
2229 msgstr ""
2230
2231 #: src/expldifdlg.c:249
2232 msgid ""
2233 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2234 "you wish to proceed without a suffix?"
2235 msgstr ""
2236 "Ett suffix behövs om data ska användas till en LDAP värd. Är du säker på att "
2237 "du vill fortsätta utan ett suffix?"
2238
2239 #: src/expldifdlg.c:267
2240 msgid "Error creating LDIF file"
2241 msgstr ""
2242
2243 #: src/expldifdlg.c:342
2244 msgid "Select LDIF output file"
2245 msgstr ""
2246
2247 #: src/expldifdlg.c:406
2248 msgid "LDIF Output File"
2249 msgstr ""
2250
2251 #: src/expldifdlg.c:467
2252 msgid "Suffix"
2253 msgstr ""
2254
2255 #: src/expldifdlg.c:479
2256 msgid ""
2257 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2258 "entry. Examples include:\n"
2259 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2260 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2261 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2262 msgstr ""
2263
2264 #: src/expldifdlg.c:488
2265 msgid "Relative DN"
2266 msgstr ""
2267
2268 #: src/expldifdlg.c:495
2269 msgid "Unique ID"
2270 msgstr ""
2271
2272 #: src/expldifdlg.c:503
2273 msgid ""
2274 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2275 "to:\n"
2276 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2277 msgstr ""
2278
2279 #: src/expldifdlg.c:516
2280 msgid ""
2281 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2282 "similar to:\n"
2283 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2284 msgstr ""
2285
2286 #: src/expldifdlg.c:529
2287 msgid ""
2288 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2289 "is formatted similar to:\n"
2290 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2291 msgstr ""
2292
2293 #: src/expldifdlg.c:543
2294 msgid ""
2295 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2296 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2297 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2298 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2299 "available RDN options that will be used to create the DN."
2300 msgstr ""
2301
2302 #: src/expldifdlg.c:556
2303 msgid "Use DN attribute if present in data"
2304 msgstr ""
2305
2306 #: src/expldifdlg.c:563
2307 msgid ""
2308 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2309 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2310 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2311 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2312 msgstr ""
2313
2314 #: src/expldifdlg.c:574
2315 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2316 msgstr ""
2317
2318 #: src/expldifdlg.c:581
2319 msgid ""
2320 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2321 "option to ignore these records."
2322 msgstr ""
2323 "En adressbok kan innehålla objekt utan Epostadresser. Bockaför här för att "
2324 "ignorera dessa objekt."
2325
2326 #: src/expldifdlg.c:669
2327 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2328 msgstr ""
2329
2330 #: src/expldifdlg.c:736
2331 msgid "Distguished Name"
2332 msgstr ""
2333
2334 #: src/export.c:143
2335 msgid "Export"
2336 msgstr "Exportera"
2337
2338 #: src/export.c:162
2339 msgid "Specify target folder and mbox file."
2340 msgstr "Välj målmapp och mbox-fil."
2341
2342 #: src/export.c:172
2343 msgid "Source dir:"
2344 msgstr "Ursprungskatalog:"
2345
2346 #: src/export.c:177
2347 msgid "Exporting file:"
2348 msgstr "Exporterar fil:"
2349
2350 #: src/export.c:235
2351 msgid "Select exporting file"
2352 msgstr "Välj exportfil"
2353
2354 #: src/exporthtml.c:805
2355 msgid "Full Name"
2356 msgstr "Fullst. namn"
2357
2358 #: src/exporthtml.c:809 src/importldif.c:1027
2359 msgid "Attributes"
2360 msgstr "Användarattribut"
2361
2362 #: src/exporthtml.c:1010
2363 msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
2364 msgstr ""
2365
2366 #: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
2367 msgid "Name already exists but is not a directory."
2368 msgstr ""
2369
2370 #: src/exporthtml.c:1127 src/exportldif.c:604
2371 msgid "No permissions to create directory."
2372 msgstr ""
2373
2374 #: src/exporthtml.c:1130 src/exportldif.c:607
2375 msgid "Name is too long."
2376 msgstr ""
2377
2378 #: src/exporthtml.c:1133 src/exportldif.c:610
2379 msgid "Not specified."
2380 msgstr "Mottagare har inte specificerats."
2381
2382 #: src/folder.c:1219 src/foldersel.c:350
2383 msgid "Inbox"
2384 msgstr "Inkorgen"
2385
2386 #: src/folder.c:1223 src/foldersel.c:354
2387 msgid "Sent"
2388 msgstr "Skickat"
2389
2390 #: src/folder.c:1227 src/foldersel.c:358
2391 msgid "Queue"
2392 msgstr "Kö"
2393
2394 #: src/folder.c:1231 src/foldersel.c:362 src/toolbar.c:362 src/toolbar.c:395
2395 #: src/toolbar.c:483
2396 msgid "Trash"
2397 msgstr "Papperskorg"
2398
2399 #: src/folder.c:1235 src/foldersel.c:366
2400 msgid "Drafts"
2401 msgstr "Utkast"
2402
2403 #: src/folder.c:1493
2404 #, c-format
2405 msgid "Processing (%s)...\n"
2406 msgstr "Bearbetar (%s)...\n"
2407
2408 #: src/folder.c:1840 src/inc.c:624
2409 msgid "Filtering messages...\n"
2410 msgstr ""
2411
2412 #: src/folder.c:2321
2413 #, c-format
2414 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
2415 msgstr ""
2416
2417 #: src/folder.c:2609
2418 #, c-format
2419 msgid "Moving %s to %s...\n"
2420 msgstr "Flyttar meddelande %s till %s...\n"
2421
2422 #: src/folder.c:3512
2423 msgid "Processing messages..."
2424 msgstr ""
2425
2426 #: src/foldersel.c:218
2427 msgid "Select folder"
2428 msgstr "Välj mapp"
2429
2430 #: src/foldersel.c:534 src/imap_gtk.c:137 src/mh_gtk.c:129
2431 msgid "NewFolder"
2432 msgstr "Nymapp"
2433
2434 #: src/foldersel.c:542 src/imap_gtk.c:143 src/mh_gtk.c:135 src/mh_gtk.c:238
2435 #, c-format
2436 msgid "'%c' can't be included in folder name."
2437 msgstr "Ett mappnamn kan inte innehålla '%c'."
2438
2439 #: src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:153 src/imap_gtk.c:202 src/mh_gtk.c:145
2440 #: src/mh_gtk.c:245
2441 #, c-format
2442 msgid "The folder '%s' already exists."
2443 msgstr ""
2444
2445 #: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:159 src/mh_gtk.c:151
2446 #, c-format
2447 msgid "Can't create the folder '%s'."
2448 msgstr ""
2449
2450 #: src/folderview.c:281
2451 msgid "/Mark all re_ad"
2452 msgstr "/_Markera alla som lästa"
2453
2454 #: src/folderview.c:282
2455 msgid "/_Search folder..."
2456 msgstr "/_Sök mapp..."
2457
2458 #: src/folderview.c:284
2459 msgid "/Process_ing..."
2460 msgstr ""
2461
2462 #: src/folderview.c:288
2463 msgid "/------"
2464 msgstr "/------"
2465
2466 #: src/folderview.c:289
2467 msgid "/Empty _trash..."
2468 msgstr "/T_öm papperskorg"
2469
2470 #: src/folderview.c:431 src/gtk/icon_legend.c:59 src/prefs_actions.c:440
2471 #: src/prefs_filtering_action.c:577 src/prefs_folder_column.c:80
2472 #: src/prefs_matcher.c:726
2473 msgid "New"
2474 msgstr "Ny(a)"
2475
2476 #: src/folderview.c:432 src/gtk/icon_legend.c:60 src/prefs_folder_column.c:81
2477 msgid "Unread"
2478 msgstr "Oläst(a)"
2479
2480 #: src/folderview.c:433 src/summaryview.c:472
2481 msgid "#"
2482 msgstr "#"
2483
2484 #: src/folderview.c:660
2485 msgid "Setting folder info..."
2486 msgstr "Ställer in mappinfo..."
2487
2488 #: src/folderview.c:713
2489 msgid "Mark all as read"
2490 msgstr ""
2491
2492 #: src/folderview.c:714
2493 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
2494 msgstr ""
2495
2496 #: src/folderview.c:937 src/mainwindow.c:3234 src/setup.c:90
2497 #, c-format
2498 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2499 msgstr "Avsöker mapp %s%c%s..."
2500
2501 #: src/folderview.c:941 src/mainwindow.c:3239 src/setup.c:95
2502 #, c-format
2503 msgid "Scanning folder %s ..."
2504 msgstr "Avsöker mapp %s...."
2505
2506 #: src/folderview.c:959
2507 msgid "Rebuild folder tree"
2508 msgstr ""
2509
2510 #: src/folderview.c:960
2511 msgid ""
2512 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
2513 msgstr ""
2514
2515 #: src/folderview.c:970
2516 msgid "Rebuilding folder tree..."
2517 msgstr "Uppdaterar mapphierarki..."
2518
2519 #: src/folderview.c:972
2520 msgid "Scanning folder tree..."
2521 msgstr ""
2522
2523 #: src/folderview.c:1062
2524 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2525 msgstr "Letar efter nya meddelande i alla mappar..."
2526
2527 #: src/folderview.c:1885
2528 #, c-format
2529 msgid "Opening Folder %s..."
2530 msgstr "Avsöker mapphierarki %s..."
2531
2532 #: src/folderview.c:1897
2533 msgid "Folder could not be opened."
2534 msgstr ""
2535
2536 #: src/folderview.c:2044 src/mainwindow.c:1714
2537 msgid "Empty trash"
2538 msgstr "Töm papperskorg"
2539
2540 #: src/folderview.c:2045
2541 msgid "Delete all messages in trash?"
2542 msgstr ""
2543
2544 #: src/folderview.c:2127
2545 #, c-format
2546 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
2547 msgstr ""
2548
2549 #: src/folderview.c:2130
2550 msgid "Move folder"
2551 msgstr ""
2552
2553 #: src/folderview.c:2142
2554 #, c-format
2555 msgid "Moving %s to %s..."
2556 msgstr "Flyttar %s till %s..."
2557
2558 #: src/folderview.c:2171
2559 msgid "Source and destination are the same."
2560 msgstr ""
2561
2562 #: src/folderview.c:2174
2563 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2564 msgstr ""
2565
2566 #: src/folderview.c:2177
2567 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2568 msgstr ""
2569
2570 #: src/folderview.c:2180
2571 msgid "Move failed!"
2572 msgstr "Flytt misslyckades!"
2573
2574 #: src/folderview.c:2216
2575 #, c-format
2576 msgid "Processing configuration for folder %s"
2577 msgstr ""
2578
2579 #: src/gedit-print.c:146 src/messageview.c:1343 src/summaryview.c:3689
2580 #: src/toolbar.c:175
2581 msgid "Print"
2582 msgstr "Skriv ut"
2583
2584 #: src/gedit-print.c:244
2585 msgid "Preparing pages..."
2586 msgstr ""
2587
2588 #: src/gedit-print.c:271
2589 #, c-format
2590 msgid "Rendering page %d of %d..."
2591 msgstr ""
2592
2593 #: src/gedit-print.c:273
2594 #, c-format
2595 msgid "Printing page %d of %d..."
2596 msgstr ""
2597
2598 #: src/gedit-print.c:295
2599 msgid "Print preview"
2600 msgstr ""
2601
2602 #: src/gedit-print.c:451
2603 msgid "Page %N of %Q"
2604 msgstr ""
2605
2606 #: src/grouplistdialog.c:173
2607 msgid "Newsgroup subscription"
2608 msgstr "Nyhetsgruppsprenumation"
2609
2610 #: src/grouplistdialog.c:189
2611 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2612 msgstr ""
2613
2614 #: src/grouplistdialog.c:195
2615 msgid "Find groups:"
2616 msgstr "Hitta grupper:"
2617
2618 #: src/grouplistdialog.c:203
2619 msgid " Search "
2620 msgstr " Sök "
2621
2622 #: src/grouplistdialog.c:215
2623 msgid "Newsgroup name"
2624 msgstr "Namn på nyhetgrupp"
2625
2626 #: src/grouplistdialog.c:216
2627 msgid "Messages"
2628 msgstr "Meddelande"
2629
2630 #: src/grouplistdialog.c:217
2631 msgid "Type"
2632 msgstr "Typ"
2633
2634 #: src/grouplistdialog.c:346
2635 msgid "moderated"
2636 msgstr ""
2637
2638 #: src/grouplistdialog.c:348
2639 msgid "readonly"
2640 msgstr "skrivskyddad"
2641
2642 #: src/grouplistdialog.c:350
2643 msgid "unknown"
2644 msgstr "okänd"
2645
2646 #: src/grouplistdialog.c:412
2647 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2648 msgstr "Kan ej hämta grupplista."
2649
2650 #: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1056
2651 msgid "Done."
2652 msgstr "Färdig."
2653
2654 #: src/grouplistdialog.c:477
2655 #, c-format
2656 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2657 msgstr "%d nyhetsgrupper mottagna (%s lästa)"
2658
2659 #: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:224
2660 msgid "/_Open with Web browser"
2661 msgstr "/Öppna i Webbläsare"
2662
2663 #: src/gtk/about.c:80 src/textview.c:225
2664 msgid "/Copy this _link"
2665 msgstr "/Kopiera denna länk"
2666
2667 #: src/gtk/about.c:124
2668 msgid "About Sylpheed-Claws"
2669 msgstr "Om Sylpheed-Claws"
2670
2671 #: src/gtk/about.c:185
2672 #, c-format
2673 msgid ""
2674 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2675 "Operating System: %s %s (%s)"
2676 msgstr ""
2677
2678 #: src/gtk/about.c:192
2679 #, c-format
2680 msgid ""
2681 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2682 "Operating System: %s"
2683 msgstr ""
2684
2685 #: src/gtk/about.c:199
2686 #, c-format
2687 msgid ""
2688 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2689 "Operating System: unknown"
2690 msgstr ""
2691
2692 #: src/gtk/about.c:212
2693 #, c-format
2694 msgid ""
2695 "Compiled-in features:\n"
2696 "%s"
2697 msgstr ""
2698 "Inbyggda funktioner:\n"
2699 "%s"
2700
2701 #: src/gtk/about.c:255
2702 msgid ""
2703 "Copyright (C) 1999-2005 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
2704 "and the Sylpheed-Claws team"
2705 msgstr ""
2706
2707 #: src/gtk/about.c:298
2708 msgid ""
2709 "Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable e-mail "
2710 "client.\n"
2711 "\n"
2712 "For further information visit the Sylpheed-Claws website:\n"
2713 msgstr ""
2714
2715 #: src/gtk/about.c:304
2716 msgid ""
2717 "\n"
2718 "\n"
2719 "Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish "
2720 "to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at:\n"
2721 msgstr ""
2722
2723 #: src/gtk/about.c:311
2724 msgid "\n"
2725 msgstr ""
2726
2727 #: src/gtk/about.c:322
2728 msgid "Info"
2729 msgstr "Info"
2730
2731 #: src/gtk/about.c:350
2732 msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
2733 msgstr ""
2734
2735 #: src/gtk/about.c:367
2736 msgid ""
2737 "\n"
2738 "Previous team members\n"
2739 msgstr ""
2740
2741 #: src/gtk/about.c:384
2742 msgid ""
2743 "\n"
2744 "The translation team\n"
2745 msgstr ""
2746
2747 #: src/gtk/about.c:401
2748 msgid ""
2749 "\n"
2750 "Documentation team\n"
2751 msgstr ""
2752
2753 #: src/gtk/about.c:418
2754 msgid ""
2755 "\n"
2756 "Logo\n"
2757 msgstr ""
2758
2759 #: src/gtk/about.c:435
2760 msgid ""
2761 "\n"
2762 "Icons\n"
2763 msgstr ""
2764
2765 #: src/gtk/about.c:452
2766 msgid ""
2767 "\n"
2768 "Contributors\n"
2769 msgstr ""
2770
2771 #: src/gtk/about.c:471
2772 msgid "Authors"
2773 msgstr ""
2774
2775 #: src/gtk/about.c:491
2776 msgid ""
2777 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2778 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2779 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2780 "version.\n"
2781 "\n"
2782 msgstr ""
2783 "Detta program är fri mjukvara; du kan redistribuera det och/eller modifiera "
2784 "det enligt villkoren i GNU General Public License som publicerad av the Free "
2785 "Software Foundation; antingen enligt version 2, eller (efter ditt eget val) "
2786 "någon senare version.\n"
2787 "\n"
2788
2789 #: src/gtk/about.c:497
2790 msgid ""
2791 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2792 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2793 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2794 "more details.\n"
2795 "\n"
2796 msgstr ""
2797 "Detta program distribueras med förhoppningen att det kommer att vara "
2798 "andvändbart, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI; utan ens den implicita "
2799 "garantin av SÄLJBARHET eller ÄNDAMÅLSENLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. Se "
2800 "GNU General Public License för fler detaljer.\n"
2801 "\n"
2802
2803 #: src/gtk/about.c:503
2804 msgid ""
2805 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2806 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
2807 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
2808 "\n"
2809 msgstr ""
2810
2811 #: src/gtk/about.c:517
2812 msgid ""
2813 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
2814 "the OpenSSL Toolkit ("
2815 msgstr ""
2816
2817 #: src/gtk/about.c:521
2818 msgid ").\n"
2819 msgstr ").\n"
2820
2821 #: src/gtk/about.c:533
2822 msgid "License"
2823 msgstr ""
2824
2825 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2826 msgid "Orange"
2827 msgstr "Orange"
2828
2829 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2830 msgid "Red"
2831 msgstr "Röd"
2832
2833 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2834 msgid "Pink"
2835 msgstr "Rosa"
2836
2837 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2838 msgid "Sky blue"
2839 msgstr "Himmelsblå"
2840
2841 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2842 msgid "Blue"
2843 msgstr "Blå"
2844
2845 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2846 msgid "Green"
2847 msgstr "Grön"
2848
2849 #: src/gtk/colorlabel.c:53
2850 msgid "Brown"
2851 msgstr "Brun"
2852
2853 #: src/gtk/foldersort.c:141
2854 msgid "Set folder sortorder"
2855 msgstr ""
2856
2857 #: src/gtk/foldersort.c:153
2858 msgid ""
2859 "Move folders up or down to change\n"
2860 "the sort order in the folderview"
2861 msgstr ""
2862
2863 #: src/gtk/foldersort.c:213
2864 msgid "Folders"
2865 msgstr ""
2866
2867 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
2868 msgid "Configuration"
2869 msgstr ""
2870
2871 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:271
2872 msgid "Configuration options for the print job"
2873 msgstr ""
2874
2875 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
2876 msgid "Source Buffer"
2877 msgstr ""
2878
2879 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:279
2880 msgid "GtkTextBuffer object to print"
2881 msgstr ""
2882
2883 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:285
2884 msgid "Tabs Width"
2885 msgstr ""
2886
2887 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:286
2888 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
2889 msgstr ""
2890
2891 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
2892 msgid "Wrap Mode"
2893 msgstr ""
2894
2895 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:294
2896 msgid "Word wrapping mode"
2897 msgstr ""
2898
2899 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
2900 msgid "Highlight"
2901 msgstr ""
2902
2903 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:302
2904 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
2905 msgstr ""
2906
2907 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
2908 msgid "Font"
2909 msgstr "Typsnitt"
2910
2911 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:311
2912 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
2913 msgstr ""
2914
2915 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
2916 msgid "Font Description"
2917 msgstr ""
2918
2919 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:319
2920 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
2921 msgstr ""
2922
2923 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326 src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
2924 msgid "Numbers Font"
2925 msgstr ""
2926
2927 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:327
2928 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
2929 msgstr ""
2930
2931 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:335
2932 msgid "Font description to use for the line numbers"
2933 msgstr ""
2934
2935 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:342
2936 msgid "Print Line Numbers"
2937 msgstr ""
2938
2939 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:343
2940 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
2941 msgstr ""
2942
2943 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
2944 msgid "Print Header"
2945 msgstr ""
2946
2947 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:351
2948 msgid "Whether to print a header in each page"
2949 msgstr ""
2950
2951 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:358
2952 msgid "Print Footer"
2953 msgstr ""
2954
2955 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:359
2956 msgid "Whether to print a footer in each page"
2957 msgstr ""
2958
2959 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:366
2960 msgid "Header and Footer Font"
2961 msgstr ""
2962
2963 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:367
2964 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
2965 msgstr ""
2966
2967 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:374
2968 msgid "Header and Footer Font Description"
2969 msgstr ""
2970
2971 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:375
2972 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
2973 msgstr ""
2974
2975 #: src/gtk/gtkaspell.c:596
2976 msgid "No dictionary selected."
2977 msgstr "Ingen ordlista vald."
2978
2979 #: src/gtk/gtkaspell.c:817 src/gtk/gtkaspell.c:1800 src/gtk/gtkaspell.c:2076
2980 msgid "Normal Mode"
2981 msgstr ""
2982
2983 #: src/gtk/gtkaspell.c:819 src/gtk/gtkaspell.c:1806 src/gtk/gtkaspell.c:2087
2984 msgid "Bad Spellers Mode"
2985 msgstr ""
2986
2987 #: src/gtk/gtkaspell.c:858
2988 msgid "Unknown suggestion mode."
2989 msgstr ""
2990
2991 #: src/gtk/gtkaspell.c:1141
2992 msgid "No misspelled word found."
2993 msgstr ""
2994
2995 #: src/gtk/gtkaspell.c:1489
2996 msgid "Replace unknown word"
2997 msgstr ""
2998
2999 #: src/gtk/gtkaspell.c:1504
3000 #, c-format
3001 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
3002 msgstr ""
3003
3004 #: src/gtk/gtkaspell.c:1549
3005 msgid ""
3006 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
3007 "will learn from mistake.\n"
3008 msgstr ""
3009
3010 #: src/gtk/gtkaspell.c:1794 src/gtk/gtkaspell.c:2065
3011 msgid "Fast Mode"
3012 msgstr ""
3013
3014 #: src/gtk/gtkaspell.c:1901
3015 #, c-format
3016 msgid "\"%s\" unknown in %s"
3017 msgstr "\"%s\" okänd i %s"
3018
3019 #: src/gtk/gtkaspell.c:1915
3020 msgid "Accept in this session"
3021 msgstr ""
3022
3023 #: src/gtk/gtkaspell.c:1925
3024 msgid "Add to personal dictionary"
3025 msgstr ""
3026
3027 #: src/gtk/gtkaspell.c:1935
3028 msgid "Replace with..."
3029 msgstr "Ersätt med..."
3030
3031 #: src/gtk/gtkaspell.c:1948
3032 #, c-format
3033 msgid "Check with %s"
3034 msgstr "Kontrollera med %s"
3035
3036 #: src/gtk/gtkaspell.c:1970
3037 msgid "(no suggestions)"
3038 msgstr "(inga förslag)"
3039
3040 #: src/gtk/gtkaspell.c:1981 src/gtk/gtkaspell.c:2139
3041 msgid "More..."
3042 msgstr "Mer..."
3043
3044 #: src/gtk/gtkaspell.c:2041
3045 #, c-format
3046 msgid "Dictionary: %s"
3047 msgstr ""
3048
3049 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054
3050 #, c-format
3051 msgid "Use alternate (%s)"
3052 msgstr ""
3053
3054 #: src/gtk/gtkaspell.c:2102 src/prefs_spelling.c:172
3055 msgid "Check while typing"
3056 msgstr "Kontrollera medan jag skriver"
3057
3058 #: src/gtk/gtkaspell.c:2118
3059 msgid "Change dictionary"
3060 msgstr ""
3061
3062 #: src/gtk/gtkaspell.c:2251
3063 #, c-format
3064 msgid ""
3065 "The spell checker could not change dictionary.\n"
3066 "%s"
3067 msgstr ""
3068
3069 #: src/gtk/icon_legend.c:61
3070 msgid "Has been replied to"
3071 msgstr ""
3072
3073 #: src/gtk/icon_legend.c:62
3074 msgid "Has been forwarded"
3075 msgstr ""
3076
3077 #: src/gtk/icon_legend.c:63
3078 msgid "Has attachment(s)"
3079 msgstr ""
3080
3081 #: src/gtk/icon_legend.c:64
3082 msgid "Digitally signed"
3083 msgstr ""
3084
3085 #: src/gtk/icon_legend.c:65
3086 msgid "Encrypted"
3087 msgstr ""
3088
3089 #: src/gtk/icon_legend.c:66
3090 msgid "Signed and has attachment(s)"
3091 msgstr ""
3092
3093 #: src/gtk/icon_legend.c:67
3094 msgid "Encrypted and has attachment(s)"
3095 msgstr ""
3096
3097 #: src/gtk/icon_legend.c:68
3098 msgid "Marked"
3099 msgstr ""
3100
3101 #: src/gtk/icon_legend.c:69 src/inc.c:577 src/prefs_summary_column.c:89
3102 msgid "Locked"
3103 msgstr ""
3104
3105 #: src/gtk/icon_legend.c:70
3106 msgid "In an ignored thread"
3107 msgstr ""
3108
3109 #: src/gtk/icon_legend.c:102
3110 msgid "Icon Legend"
3111 msgstr ""
3112
3113 #: src/gtk/icon_legend.c:120
3114 msgid ""
3115 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of a "
3116 "message:</span>"
3117 msgstr ""
3118
3119 #: src/gtk/inputdialog.c:165
3120 #, c-format
3121 msgid "Input password for %s on %s:"
3122 msgstr "Skriv in lösenord för %s på %s:"
3123
3124 #: src/gtk/inputdialog.c:167
3125 msgid "Input password"
3126 msgstr "Skriv in lösenord"
3127
3128 #: src/gtk/logwindow.c:87
3129 msgid "Protocol log"
3130 msgstr "Protokollogg"
3131
3132 #: src/gtk/logwindow.c:319
3133 msgid "Clear _Log"
3134 msgstr ""
3135
3136 #: src/gtk/pluginwindow.c:129
3137 msgid ""
3138 "\n"
3139 "\n"
3140 "Version: "
3141 msgstr ""
3142
3143 #: src/gtk/pluginwindow.c:157
3144 msgid "Select Plugin to load"
3145 msgstr "Välj Tillägg som ska laddas"
3146
3147 #: src/gtk/pluginwindow.c:165
3148 #, fuzzy, c-format
3149 msgid ""
3150 "The following error occured while loading the plugin:\n"
3151 "%s\n"
3152 msgstr ""
3153 "Ett fel uppstod vid meddelandets avsändande:\n"
3154 "%s"
3155
3156 #: src/gtk/pluginwindow.c:241 src/gtk/pluginwindow.c:388
3157 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:221
3158 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
3159 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:463
3160 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:456
3161 msgid "Plugins"
3162 msgstr ""
3163
3164 #: src/gtk/pluginwindow.c:272 src/prefs_summaries.c:210
3165 msgid "Description"
3166 msgstr "Beskrivning"
3167
3168 #: src/gtk/pluginwindow.c:296
3169 msgid "Load Plugin..."
3170 msgstr ""
3171
3172 #: src/gtk/pluginwindow.c:301
3173 msgid "Unload Plugin"
3174 msgstr ""
3175
3176 #: src/gtk/prefswindow.c:527
3177 msgid "Page Index"
3178 msgstr ""
3179
3180 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:742
3181 #: src/prefs_filtering_action.c:374
3182 msgid "Account"
3183 msgstr "Konto"
3184
3185 #: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:121
3186 #: src/prefs_summary_column.c:80
3187 msgid "Status"
3188 msgstr ""
3189
3190 #: src/gtk/quicksearch.c:233
3191 msgid "all messages"
3192 msgstr "alla meddelande"
3193
3194 #: src/gtk/quicksearch.c:234
3195 msgid "messages whose age is greater than #"
3196 msgstr ""
3197
3198 #: src/gtk/quicksearch.c:235
3199 msgid "messages whose age is less than #"
3200 msgstr ""
3201
3202 #: src/gtk/quicksearch.c:236
3203 msgid "messages which contain S in the message body"
3204 msgstr ""
3205
3206 #: src/gtk/quicksearch.c:237
3207 msgid "messages which contain S in the whole message"
3208 msgstr ""
3209
3210 #: src/gtk/quicksearch.c:238
3211 msgid "messages carbon-copied to S"
3212 msgstr ""
3213
3214 #: src/gtk/quicksearch.c:239
3215 msgid "message is either to: or cc: to S"
3216 msgstr "meddelande är till: eller cc: to S"
3217
3218 #: src/gtk/quicksearch.c:240
3219 msgid "deleted messages"
3220 msgstr "Ta bort meddelandet"
3221
3222 #: src/gtk/quicksearch.c:241
3223 msgid "messages which contain S in the Sender field"
3224 msgstr ""
3225
3226 #: src/gtk/quicksearch.c:242
3227 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
3228 msgstr ""
3229
3230 #: src/gtk/quicksearch.c:243
3231 msgid "messages originating from user S"
3232 msgstr ""
3233
3234 #: src/gtk/quicksearch.c:244
3235 msgid "forwarded messages"
3236 msgstr "vidarebefodra meddelande"
3237
3238 #: src/gtk/quicksearch.c:245
3239 msgid "messages which contain header S"
3240 msgstr ""
3241
3242 #: src/gtk/quicksearch.c:246
3243 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
3244 msgstr ""
3245
3246 #: src/gtk/quicksearch.c:247
3247 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
3248 msgstr ""
3249
3250 #: src/gtk/quicksearch.c:248
3251 msgid "locked messages"
3252 msgstr "låsta meddelande"
3253
3254 #: src/gtk/quicksearch.c:249
3255 msgid "messages which are in newsgroup S"
3256 msgstr ""
3257
3258 #: src/gtk/quicksearch.c:250
3259 msgid "new messages"
3260 msgstr "ny(tt/a) medelande(n)"
3261
3262 #: src/gtk/quicksearch.c:251
3263 msgid "old messages"
3264 msgstr "gamla meddelande"
3265
3266 #: src/gtk/quicksearch.c:252
3267 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
3268 msgstr ""
3269
3270 #: src/gtk/quicksearch.c:253
3271 msgid "messages which have been replied to"
3272 msgstr ""
3273
3274 #: src/gtk/quicksearch.c:254
3275 msgid "read messages"
3276 msgstr "läs meddelanden"
3277
3278 #: src/gtk/quicksearch.c:255
3279 msgid "messages which contain S in subject"
3280 msgstr ""
3281
3282 #: src/gtk/quicksearch.c:256
3283 msgid "messages whose score is equal to #"
3284 msgstr ""
3285
3286 #: src/gtk/quicksearch.c:257
3287 msgid "messages whose score is greater than #"
3288 msgstr ""
3289
3290 #: src/gtk/quicksearch.c:258
3291 msgid "messages whose score is lower than #"
3292 msgstr ""
3293
3294 #: src/gtk/quicksearch.c:259
3295 msgid "messages whose size is equal to #"
3296 msgstr ""
3297
3298 #: src/gtk/quicksearch.c:260
3299 msgid "messages whose size is greater than #"
3300 msgstr ""
3301
3302 #: src/gtk/quicksearch.c:261
3303 msgid "messages whose size is smaller than #"
3304 msgstr ""
3305
3306 #: src/gtk/quicksearch.c:262
3307 msgid "messages which have been sent to S"
3308 msgstr ""
3309
3310 #: src/gtk/quicksearch.c:263
3311 msgid "marked messages"
3312 msgstr "markerade meddelanden"
3313
3314 #: src/gtk/quicksearch.c:264
3315 msgid "unread messages"
3316 msgstr "olästa meddelanden"
3317
3318 #: src/gtk/quicksearch.c:265
3319 msgid "messages which contain S in References header"
3320 msgstr ""
3321
3322 #: src/gtk/quicksearch.c:266
3323 msgid "messages returning 0 when passed to command"
3324 msgstr ""
3325
3326 #: src/gtk/quicksearch.c:267
3327 msgid "messages which contain S in X-Label header"
3328 msgstr ""
3329
3330 #: src/gtk/quicksearch.c:269
3331 msgid "logical AND operator"
3332 msgstr ""
3333
3334 #: src/gtk/quicksearch.c:270
3335 msgid "logical OR operator"
3336 msgstr ""
3337
3338 #: src/gtk/quicksearch.c:271
3339 msgid "logical NOT operator"
3340 msgstr ""
3341
3342 #: src/gtk/quicksearch.c:272
3343 msgid "case sensitive search"
3344 msgstr "Gemen-/versalkänslig"
3345
3346 #: src/gtk/quicksearch.c:274
3347 msgid "all filtering expressions are allowed"
3348 msgstr ""
3349
3350 #: src/gtk/quicksearch.c:282
3351 msgid "Extended Search symbols"
3352 msgstr ""
3353
3354 #: src/gtk/quicksearch.c:373 src/prefs_filtering_action.c:1069
3355 #: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1684
3356 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:467
3357 msgid "Subject"
3358 msgstr "Ärende"
3359
3360 #: src/gtk/quicksearch.c:377 src/prefs_filtering_action.c:1070
3361 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1685
3362 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:468
3363 msgid "From"
3364 msgstr "Från"
3365
3366 #: src/gtk/quicksearch.c:381 src/prefs_filtering_action.c:1071
3367 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1686
3368 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:469
3369 msgid "To"
3370 msgstr "Till"
3371
3372 #: src/gtk/quicksearch.c:392
3373 msgid "Recursive"
3374 msgstr ""
3375
3376 #: src/gtk/quicksearch.c:402
3377 msgid "Sticky"
3378 msgstr ""
3379
3380 #: src/gtk/quicksearch.c:430
3381 msgid " Clear "
3382 msgstr "Töm"
3383
3384 #: src/gtk/quicksearch.c:437
3385 msgid " ... "
3386 msgstr " ... "
3387
3388 #: src/gtk/quicksearch.c:446
3389 msgid "Quick search: edit filtering condition"
3390 msgstr ""
3391
3392 #: src/gtk/quicksearch.c:449
3393 msgid " Extended Symbols... "
3394 msgstr ""
3395
3396 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:254
3397 #: src/gtk/sslcertwindow.c:308
3398 msgid "correct"
3399 msgstr ""
3400
3401 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
3402 msgid "Owner"
3403 msgstr "Ägare"
3404
3405 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
3406 msgid "Signer"
3407 msgstr "Signerad av"
3408
3409 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
3410 #: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_themes.c:917
3411 msgid "Name: "
3412 msgstr "Namn: "
3413
3414 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
3415 msgid "Organization: "
3416 msgstr "Organisation: "
3417
3418 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
3419 msgid "Location: "
3420 msgstr "Konto"
3421
3422 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
3423 msgid "Fingerprint: "
3424 msgstr "Nyckelfingeravtryck: "
3425
3426 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
3427 msgid "Signature status: "
3428 msgstr "Signaturseparator"
3429
3430 #: src/gtk/sslcertwindow.c:245
3431 #, c-format
3432 msgid ""
3433 "Certificate for %s is unknown.\n"
3434 "Do you want to accept it?"
3435 msgstr ""
3436
3437 #: src/gtk/sslcertwindow.c:256 src/gtk/sslcertwindow.c:310
3438 #, c-format
3439 msgid "Signature status: %s"
3440 msgstr "Signatur skapad %s"
3441
3442 #: src/gtk/sslcertwindow.c:263
3443 msgid "_View certificate"
3444 msgstr ""
3445
3446 #: src/gtk/sslcertwindow.c:268
3447 msgid "Unknown SSL Certificate"
3448 msgstr ""
3449
3450 #: src/gtk/sslcertwindow.c:269 src/gtk/sslcertwindow.c:322
3451 msgid "_Accept and save"
3452 msgstr ""
3453
3454 #: src/gtk/sslcertwindow.c:269 src/gtk/sslcertwindow.c:322
3455 msgid "_Cancel connection"
3456 msgstr ""
3457
3458 #: src/gtk/sslcertwindow.c:287
3459 msgid "New certificate:"
3460 msgstr "Nytt certifikat:"
3461
3462 #: src/gtk/sslcertwindow.c:292
3463 msgid "Known certificate:"
3464 msgstr "Nytt certifikat:"
3465
3466 #: src/gtk/sslcertwindow.c:299
3467 #, c-format
3468 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3469 msgstr ""
3470
3471 #: src/gtk/sslcertwindow.c:317
3472 msgid "_View certificates"
3473 msgstr ""
3474
3475 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
3476 msgid "Changed SSL Certificate"
3477 msgstr ""
3478
3479 #: src/headerview.c:197 src/summaryview.c:2461 src/summaryview.c:2466
3480 msgid "(No From)"
3481 msgstr "(Inget Från)"
3482
3483 #: src/headerview.c:212 src/summaryview.c:2492 src/summaryview.c:2495
3484 msgid "(No Subject)"
3485 msgstr "(Inget Ärende)"
3486
3487 #: src/image_viewer.c:288
3488 msgid "Filename:"
3489 msgstr "Filnamn:"
3490
3491 #: src/image_viewer.c:295
3492 msgid "Filesize:"
3493 msgstr "Filstorlek:"
3494
3495 #: src/image_viewer.c:316
3496 msgid "Load Image"
3497 msgstr ""
3498
3499 #: src/image_viewer.c:322
3500 msgid "Content-Type:"
3501 msgstr ""
3502
3503 #: src/imap.c:610
3504 msgid ""
3505 "\n"
3506 "\n"
3507 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
3508 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
3509 msgstr ""
3510
3511 #: src/imap.c:619
3512 #, c-format
3513 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
3514 msgstr ""
3515
3516 #: src/imap.c:623
3517 #, c-format
3518 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
3519 msgstr ""
3520
3521 #: src/imap.c:640
3522 #, c-format
3523 msgid "Connecting to %s failed"
3524 msgstr ""
3525
3526 #: src/imap.c:645 src/imap.c:648
3527 #, c-format
3528 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3529 msgstr ""
3530
3531 #: src/imap.c:750 src/inc.c:755 src/news.c:260 src/send_message.c:271
3532 msgid "Insecure connection"
3533 msgstr ""
3534
3535 #: src/imap.c:751 src/inc.c:756 src/news.c:261 src/send_message.c:272
3536 msgid ""
3537 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
3538 "available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
3539 "\n"
3540 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
3541 "not be secure."
3542 msgstr ""
3543
3544 #: src/imap.c:757 src/inc.c:762 src/news.c:267 src/send_message.c:278
3545 msgid "Con_tinue connecting"
3546 msgstr ""
3547
3548 #: src/imap.c:768
3549 #, c-format
3550 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
3551 msgstr ""
3552
3553 #: src/imap.c:800
3554 #, c-format
3555 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
3556 msgstr ""
3557
3558 #: src/imap.c:803
3559 #, c-format
3560 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3561 msgstr "Kan inte ansluta till IMAP4-värd: %s:%d\n"
3562
3563 #: src/imap.c:832
3564 msgid "Can't start TLS session.\n"
3565 msgstr ""
3566
3567 #: src/imap.c:865
3568 #, c-format
3569 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
3570 msgstr ""
3571
3572 #: src/imap.c:1036
3573 msgid "Adding messages..."
3574 msgstr ""
3575
3576 #: src/imap.c:1162
3577 msgid "Copying messages..."
3578 msgstr ""
3579
3580 #: src/imap.c:1302
3581 msgid "can't set deleted flags\n"
3582 msgstr ""
3583
3584 #: src/imap.c:1308 src/imap.c:3551
3585 msgid "can't expunge\n"
3586 msgstr "kan inte utplåna\n"
3587
3588 #: src/imap.c:1743
3589 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3590 msgstr "kan inte skapa postlåda: LIST mislyckades\n"
3591
3592 #: src/imap.c:1759
3593 msgid "can't create mailbox\n"
3594 msgstr "kan inte skapa postlåda\n"
3595
3596 #: src/imap.c:1840
3597 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3598 msgstr ""
3599
3600 #: src/imap.c:1871
3601 #, c-format
3602 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3603 msgstr ""
3604 "kan inte döpa om postlåda: %s till %s\n"
3605 "kan inte ta bort postlåda\n"
3606
3607 #: src/imap.c:1935
3608 msgid "can't delete mailbox\n"
3609 msgstr "kan inte skapa postlåda\n"
3610
3611 #: src/imap.c:2191
3612 msgid "LIST failed\n"
3613 msgstr ""
3614
3615 #: src/imap.c:2299
3616 #, c-format
3617 msgid "can't select folder: %s\n"
3618 msgstr "kan inte välja mapp: %s\n"
3619
3620 #: src/imap.c:2474
3621 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3622 msgstr ""
3623
3624 #: src/imap.c:2661
3625 msgid "Fetching message..."
3626 msgstr ""
3627
3628 #: src/imap.c:2826
3629 #, c-format
3630 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3631 msgstr ""
3632
3633 #: src/imap.c:2856
3634 #, c-format
3635 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
3636 msgstr ""
3637
3638 #: src/imap.c:2900
3639 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
3640 msgstr ""
3641
3642 #: src/imap.c:3536
3643 #, c-format
3644 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3645 msgstr "kan inte sätta borttaget-flaggor: %d\n"
3646
3647 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:50
3648 msgid "/Create _new folder..."
3649 msgstr "/Skapa _ny mapp..."
3650
3651 #: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:51
3652 msgid "/_Rename folder..."
3653 msgstr "/Byt n_amn på mapp..."
3654
3655 #: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:52
3656 msgid "/M_ove folder..."
3657 msgstr "/_Flytta mapp..."
3658
3659 #: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:53
3660 msgid "/_Delete folder..."
3661 msgstr "/_Ta bort mapp..."
3662
3663 #: src/imap_gtk.c:60 src/news_gtk.c:54
3664 msgid "/Synchronise"
3665 msgstr "/Synkronisera"
3666
3667 #: src/imap_gtk.c:61 src/news_gtk.c:55
3668 msgid "/Down_load messages"
3669 msgstr "/_Ladda ner meddelande"
3670
3671 #: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
3672 msgid "/_Check for new messages"
3673 msgstr "/Sök efter _nya meddelande"
3674
3675 #: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:56
3676 msgid "/C_heck for new folders"
3677 msgstr "/L_eta efter nya mappar"
3678
3679 #: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:57
3680 msgid "/R_ebuild folder tree"
3681 msgstr "/_Uppdatera mapphierarki"
3682
3683 #: src/imap_gtk.c:134
3684 msgid ""
3685 "Input the name of new folder:\n"
3686 "(if you want to create a folder to store subfolders\n"
3687 "and no mails, append '/' at the end of the name)"
3688 msgstr ""
3689
3690 #: src/imap_gtk.c:183 src/mh_gtk.c:228
3691 #, c-format
3692 msgid "Input new name for '%s':"
3693 msgstr ""
3694
3695 #: src/imap_gtk.c:185 src/mh_gtk.c:230
3696 msgid "Rename folder"
3697 msgstr "Byt namn på mapp"
3698
3699 #: src/imap_gtk.c:212 src/mh_gtk.c:255
3700 msgid ""
3701 "The folder could not be renamed.\n"
3702 "The new folder name is not allowed."
3703 msgstr ""
3704
3705 #: src/imap_gtk.c:265 src/mh_gtk.c:176
3706 #, c-format
3707 msgid ""
3708 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
3709 "will not be possible.\n"
3710 "\n"
3711 "Do you really want to delete?"
3712 msgstr ""
3713 "Alla mappar och meddelande under '%s' kommer att tas bort permanent. Det går "
3714 "inte att ångra operationen.\n"
3715 "\n"
3716 "Vill du verkligen ta bort?"
3717
3718 #: src/imap_gtk.c:287 src/mh_gtk.c:198
3719 #, c-format
3720 msgid "Can't remove the folder '%s'."
3721 msgstr ""
3722
3723 #: src/imap_gtk.c:347 src/news_gtk.c:264
3724 #, c-format
3725 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
3726 msgstr ""
3727
3728 #: src/import.c:149
3729 msgid "Import"
3730 msgstr "Importera"
3731
3732 #: src/import.c:168
3733 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3734 msgstr "Specificera målmboxfil och destinationskatalog"
3735
3736 #: src/import.c:178
3737 msgid "Importing file:"
3738 msgstr "Fil att importera:"
3739
3740 #: src/import.c:183
3741 msgid "Destination dir:"
3742 msgstr "Destinationskatalog:"
3743
3744 #: src/import.c:242
3745 msgid "Select importing file"
3746 msgstr "Välj importfil"
3747
3748 #: src/importldif.c:190
3749 msgid "Please specify address book name and file to import."
3750 msgstr ""
3751
3752 #: src/importldif.c:193
3753 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3754 msgstr ""
3755
3756 #: src/importldif.c:196
3757 msgid "File imported."
3758 msgstr "Fil importerad."
3759
3760 #: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
3761 msgid "Please select a file."
3762 msgstr "Vänligen välj en fil."
3763
3764 #: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
3765 msgid "Address book name must be supplied."
3766 msgstr "Ett addressboksnamn måste anges."
3767
3768 #: src/importldif.c:472
3769 msgid "Error reading LDIF fields."
3770 msgstr ""
3771
3772 #: src/importldif.c:495
3773 msgid "LDIF file imported successfully."
3774 msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
3775
3776 #: src/importldif.c:574
3777 msgid "Select LDIF File"
3778 msgstr "Välj LDIF fil"
3779
3780 #: src/importldif.c:662
3781 msgid ""
3782 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3783 "file data."
3784 msgstr ""
3785
3786 #: src/importldif.c:668
3787 msgid "File Name"
3788 msgstr "Filnamn"
3789
3790 #: src/importldif.c:679
3791 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3792 msgstr ""
3793
3794 #: src/importldif.c:688
3795 msgid "Select the LDIF file to import."
3796 msgstr ""
3797
3798 #: src/importldif.c:725
3799 msgid "R"
3800 msgstr ""
3801
3802 #: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:465
3803 msgid "S"
3804 msgstr ""
3805
3806 #: src/importldif.c:727
3807 msgid "LDIF Field Name"
3808 msgstr ""
3809
3810 #: src/importldif.c:728
3811 msgid "Attribute Name"
3812 msgstr "Användarattribut"
3813
3814 #: src/importldif.c:783
3815 msgid "LDIF Field"
3816 msgstr ""
3817
3818 #: src/importldif.c:795
3819 msgid "Attribute"
3820 msgstr "Användarattribut"
3821
3822 #: src/importldif.c:806
3823 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3824 msgstr ""
3825
3826 #: src/importldif.c:811
3827 msgid "???"
3828 msgstr "???"
3829
3830 #: src/importldif.c:829
3831 msgid ""
3832 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3833 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3834 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3835 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3836 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3837 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3838 "field for import."
3839 msgstr ""
3840
3841 #: src/importldif.c:841
3842 msgid "Select for Import"
3843 msgstr ""
3844
3845 #: src/importldif.c:847
3846 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3847 msgstr ""
3848
3849 #: src/importldif.c:850
3850 msgid " Modify "
3851 msgstr " Ändra "
3852
3853 #: src/importldif.c:856
3854 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3855 msgstr ""
3856
3857 #: src/importldif.c:929
3858 msgid "Records Imported :"
3859 msgstr ""
3860
3861 #: src/importldif.c:960
3862 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3863 msgstr ""
3864
3865 #: src/importmutt.c:144
3866 msgid "Error importing MUTT file."
3867 msgstr "Fel vid import av MUTT fil."
3868
3869 #: src/importmutt.c:159
3870 msgid "Select MUTT File"
3871 msgstr "Välj MUTT fil"
3872
3873 #: src/importmutt.c:207
3874 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3875 msgstr ""
3876
3877 #: src/importmutt.c:295 src/importpine.c:296
3878 msgid "Please select a file to import."
3879 msgstr "Vänligen välj en fil att importera."
3880
3881 #: src/importpine.c:144
3882 msgid "Error importing Pine file."
3883 msgstr "Fel vid import av Pine fil."
3884
3885 #: src/importpine.c:159
3886 msgid "Select Pine File"
3887 msgstr "Välj Pine Fil"
3888
3889 #: src/importpine.c:207
3890 msgid "Import Pine file into Address Book"
3891 msgstr ""
3892
3893 #: src/inc.c:363
3894 msgid "Retrieving new messages"
3895 msgstr "Hämtar nya meddelanden"
3896
3897 #: src/inc.c:410
3898 msgid "Standby"
3899 msgstr "Vänta"
3900
3901 #: src/inc.c:540 src/inc.c:590
3902 msgid "Cancelled"
3903 msgstr "Avbruten"
3904
3905 #: src/inc.c:551
3906 msgid "Retrieving"
3907 msgstr "Hämtar"
3908
3909 #: src/inc.c:560
3910 #, c-format
3911 msgid "Done (%d message (%s) received)"
3912 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
3913 msgstr[0] ""
3914 msgstr[1] ""
3915
3916 #: src/inc.c:566
3917 msgid "Done (no new messages)"
3918 msgstr "Klart (inga nya meddelande)"
3919
3920 #: src/inc.c:571
3921 msgid "Connection failed"
3922 msgstr "Förbindelse misslyckades"
3923
3924 #: src/inc.c:574
3925 msgid "Auth failed"
3926 msgstr "Aukt. misslyckades"
3927
3928 #: src/inc.c:587 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:300
3929 msgid "Timeout"
3930 msgstr ""
3931
3932 #: src/inc.c:685
3933 #, c-format
3934 msgid "Finished (%d new message)"
3935 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
3936 msgstr[0] ""
3937 msgstr[1] ""
3938
3939 #: src/inc.c:689
3940 msgid "Finished (no new messages)"
3941 msgstr "Färdigt (inga nya meddelande)"
3942
3943 #: src/inc.c:698
3944 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3945 msgstr "Fel uppstod vid hämtning av post."
3946
3947 #: src/inc.c:739
3948 #, c-format
3949 msgid "%s: Retrieving new messages"
3950 msgstr "%s: Hämtar nya meddelanden"
3951
3952 #: src/inc.c:772
3953 #, c-format
3954 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3955 msgstr ""
3956
3957 #: src/inc.c:782
3958 #, c-format
3959 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3960 msgstr "Kan inte ansluta till POP3-värd: %s:%d\n"
3961
3962 #: src/inc.c:789
3963 #, c-format
3964 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3965 msgstr "Kan inte ansluta till POP3-värd: %s:%d"
3966
3967 #: src/inc.c:870 src/send_message.c:435
3968 msgid "Authenticating..."
3969 msgstr "Autentifierar..."
3970
3971 #: src/inc.c:871
3972 #, c-format
3973 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
3974 msgstr ""
3975
3976 #: src/inc.c:877
3977 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3978 msgstr "Tar emot meddelandenas antal (STAT)..."
3979
3980 #: src/inc.c:881
3981 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3982 msgstr "Tar emot meddelandenas antal (LAST)..."
3983
3984 #: src/inc.c:885
3985 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3986 msgstr "Tar emot meddelandenas antal (UIDL)..."
3987
3988 #: src/inc.c:889
3989 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3990 msgstr "Tar emot meddelandenas storlek (LIST)..."
3991
3992 #: src/inc.c:899
3993 #, c-format
3994 msgid "Deleting message %d"
3995 msgstr "Tar bort meddelande %d"
3996
3997 #: src/inc.c:906 src/send_message.c:453
3998 msgid "Quitting"
3999 msgstr "Avslutar"
4000
4001 #: src/inc.c:931
4002 #, c-format
4003 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
4004 msgstr "Tar emot meddelande (%d / %d) (%s / %s)"
4005
4006 #: src/inc.c:950
4007 #, c-format
4008 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
4009 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
4010 msgstr[0] ""
4011 msgstr[1] ""
4012
4013 #: src/inc.c:1106
4014 msgid "Connection failed."
4015 msgstr ""
4016
4017 #: src/inc.c:1109
4018 #, c-format
4019 msgid "Connection to %s:%d failed."
4020 msgstr ""
4021
4022 #: src/inc.c:1114
4023 msgid "Error occurred while processing mail."
4024 msgstr "Fel uppstod vid behandling av post."
4025
4026 #: src/inc.c:1119
4027 #, c-format
4028 msgid ""
4029 "Error occurred while processing mail:\n"
4030 "%s"
4031 msgstr ""
4032 "Fel uppstod vid behandling av post:\n"
4033 "%s"
4034
4035 #: src/inc.c:1125
4036 msgid "No disk space left."
4037 msgstr "Inget diskutrymme kvar"
4038
4039 #: src/inc.c:1130
4040 msgid "Can't write file."
4041 msgstr "Kan inte skriva till fil."
4042
4043 #: src/inc.c:1135
4044 msgid "Socket error."
4045 msgstr ""
4046
4047 #: src/inc.c:1138
4048 #, c-format
4049 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
4050 msgstr ""
4051
4052 #: src/inc.c:1143 src/send_message.c:366 src/send_message.c:578
4053 msgid "Connection closed by the remote host."
4054 msgstr ""
4055
4056 #: src/inc.c:1146
4057 #, c-format
4058 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
4059 msgstr ""
4060
4061 #: src/inc.c:1161 src/send_message.c:563
4062 msgid "Authentication failed."
4063 msgstr "Autentifikation"
4064
4065 #: src/inc.c:1171 src/send_message.c:582
4066 msgid "Session timed out."
4067 msgstr ""
4068
4069 #: src/inc.c:1174
4070 #, c-format
4071 msgid "Connection to %s:%d timed out."
4072 msgstr ""
4073
4074 #: src/inc.c:1209
4075 msgid "Incorporation cancelled\n"
4076 msgstr ""
4077
4078 #: src/inc.c:1446
4079 #, c-format
4080 msgid "You're working offline. Override for %d minutes?"
4081 msgstr ""
4082
4083 #: src/inc.c:1449 src/toolbar.c:1968
4084 msgid "Offline warning"
4085 msgstr ""
4086
4087 #: src/inc.c:1451
4088 msgid "On_ly once"
4089 msgstr ""
4090
4091 #: src/ldif.c:870
4092 msgid "Nick Name"
4093 msgstr ""
4094
4095 #: src/main.c:172
4096 #, c-format
4097 msgid ""
4098 "File '%s' already exists.\n"
4099 "Can't create folder."
4100 msgstr ""
4101
4102 #: src/main.c:254
4103 #, c-format
4104 msgid ""
4105 "Configuration for Sylpheed-Claws %s found.\n"
4106 "Do you want to migrate this configuration?"
4107 msgstr ""
4108 "Konfiguration för Sylpheed-Claws %s hittad.\n"
4109 "Vill du använda denna konfiguration?"
4110
4111 #: src/main.c:257
4112 msgid "1.0.5 or previous"
4113 msgstr "1.0.5 eller tidigare"
4114
4115 #: src/main.c:257
4116 msgid "1.9.15 or previous"
4117 msgstr "1.9.15 eller tidigare"
4118
4119 #: src/main.c:260
4120 msgid "Migration of configuration"
4121 msgstr ""
4122
4123 #: src/main.c:265
4124 msgid "Copying configuration..."
4125 msgstr ""
4126
4127 #: src/main.c:270
4128 msgid "Migration failed!"
4129 msgstr ""
4130
4131 #: src/main.c:337
4132 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
4133 msgstr "g_thread stöds inte av glib.\n"
4134
4135 #: src/main.c:716
4136 #, c-format
4137 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
4138 msgstr "Användning: %s [VAL]...\n"
4139
4140 #: src/main.c:718
4141 msgid "  --compose [address]    open composition window"
4142 msgstr "  --compose [adress]       öppna kompositionsfönstret"
4143
4144 #: src/main.c:719
4145 msgid ""
4146 "  --attach file1 [file2]...\n"
4147 "                         open composition window with specified files\n"
4148 "                         attached"
4149 msgstr ""
4150 "  --bifoga fil1 [fil2]...\n"
4151 "                         öppna komponeringsfönstret med valda filer \n"
4152 "                         bifogade"
4153
4154 #: src/main.c:722
4155 msgid "  --receive              receive new messages"
4156 msgstr "  --receive              ta emot nya meddelanden"
4157
4158 #: src/main.c:723
4159 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
4160 msgstr "  --receive-all          ta emot nya meddelanden från alla konton"
4161
4162 #: src/main.c:724
4163 msgid "  --send                 send all queued messages"
4164 msgstr "  --send              skicka alla köade meddelanden"
4165
4166 #: src/main.c:725
4167 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
4168 msgstr ""
4169
4170 #: src/main.c:726
4171 msgid ""
4172 "  --status-full [folder]...\n"
4173 "                         show the status of each folder"
4174 msgstr ""
4175 "  --status-full [mapp]...\n"
4176 "                         visa status för varje mapp"
4177
4178 #: src/main.c:728
4179 msgid "  --online               switch to online mode"
4180 msgstr "  --debug                avlusningsläge"
4181
4182 #: src/main.c:729
4183 msgid "  --offline              switch to offline mode"
4184 msgstr "  --debug                avlusningsläge"
4185
4186 #: src/main.c:730
4187 msgid "  --exit                 exit Sylpheed-Claws"
4188 msgstr "  --send              skicka alla köade meddelanden"
4189
4190 #: src/main.c:731
4191 msgid "  --debug                debug mode"
4192 msgstr "  --debug                avlusningsläge"
4193
4194 #: src/main.c:732
4195 msgid "  --help                 display this help and exit"
4196 msgstr "  --help                 visa denna hjälp och avsluta"
4197
4198 #: src/main.c:733
4199 msgid "  --version              output version information and exit"
4200 msgstr "  --version\t\t skriv ut versionsinformation och avsluta"
4201
4202 #: src/main.c:734
4203 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
4204 msgstr ""
4205
4206 #: src/main.c:774 src/summaryview.c:5470
4207 #, c-format
4208 msgid "Processing (%s)..."
4209 msgstr ""
4210
4211 #: src/main.c:777
4212 msgid "top level folder"
4213 msgstr "top nivå mapp"
4214
4215 #: src/main.c:835
4216 msgid "Really quit?"
4217 msgstr ""
4218
4219 #: src/main.c:836
4220 msgid "Composing message exists."
4221 msgstr "Ett meddelande komponeras. Verkligen avsluta?"
4222
4223 #: src/main.c:837
4224 msgid "_Save to Draft"
4225 msgstr ""
4226
4227 #: src/main.c:837
4228 msgid "_Discard them"
4229 msgstr ""
4230
4231 #: src/main.c:837
4232 msgid "Do_n't quit"
4233 msgstr ""
4234
4235 #: src/main.c:851
4236 msgid "Queued messages"
4237 msgstr "Meddelanden i kö"
4238
4239 #: src/main.c:852
4240 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
4241 msgstr "Några osända meddelanden ligger i kö. Avsluta nu?"
4242
4243 #: src/main.c:1111 src/toolbar.c:2000
4244 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
4245 msgstr "Några fel uppstod vid avsändande av meddelanden i kö."
4246
4247 #: src/mainwindow.c:454 src/messageview.c:156
4248 msgid "/_File"
4249 msgstr "/_Arkiv"
4250
4251 #: src/mainwindow.c:455
4252 msgid "/_File/_Add mailbox"
4253 msgstr "/_Arkiv/_Lägg till postlåda"
4254
4255 #: src/mainwindow.c:456
4256 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
4257 msgstr "/_Arkiv/_Lägg till postlåda/MH..."
4258
4259 #: src/mainwindow.c:457 src/mainwindow.c:459 src/mainwindow.c:464
4260 #: src/mainwindow.c:466 src/mainwindow.c:469 src/mainwindow.c:472
4261 #: src/messageview.c:159
4262 msgid "/_File/---"
4263 msgstr "/_Arkiv/---"
4264
4265 #: src/mainwindow.c:458
4266 msgid "/_File/Change folder order"
4267 msgstr "/_Arkiv/Ändra mapp ording"
4268
4269 #: src/mainwindow.c:460
4270 msgid "/_File/_Import mbox file..."
4271 msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
4272
4273 #: src/mainwindow.c:461
4274 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
4275 msgstr "/_Arkiv/_Exportera till mbox-fil..."
4276
4277 #: src/mainwindow.c:462
4278 msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
4279 msgstr "/_Arkiv/Exportera valda till mbox fil..."
4280
4281 #: src/mainwindow.c:465
4282 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
4283 msgstr "/_Arkiv/Töm alla papperskorgar"
4284
4285 #: src/mainwindow.c:467 src/messageview.c:157
4286 msgid "/_File/_Save as..."
4287 msgstr "/_Arkiv/_Spara som..."
4288
4289 #: src/mainwindow.c:468 src/messageview.c:158
4290 msgid "/_File/_Print..."
4291 msgstr "/_Arkiv/Skriv _ut..."
4292
4293 #: src/mainwindow.c:470
4294 msgid "/_File/_Work offline"
4295 msgstr "/_Arkiv/Arbeta bort_kopplad"
4296
4297 #: src/mainwindow.c:471
4298 msgid "/_File/Synchronise folders"
4299 msgstr "/_Arkiv/Synkronisera mappar"
4300
4301 #: src/mainwindow.c:474
4302 msgid "/_File/E_xit"
4303 msgstr "/_Arkiv/_Avsluta"
4304
4305 #: src/mainwindow.c:479
4306 msgid "/_Edit/Select _thread"
4307 msgstr "/_Redigera/Markrera _tråd"
4308
4309 #: src/mainwindow.c:481 src/messageview.c:166
4310 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
4311 msgstr "/_Redigera/_Sök i aktuellt meddelande..."
4312
4313 #: src/mainwindow.c:483
4314 msgid "/_Edit/_Search folder..."
4315 msgstr "/_Redigera/S_ök mapp"
4316
4317 #: src/mainwindow.c:484
4318 msgid "/_Edit/_Quick search"
4319 msgstr "/_Redigera/S_nabbsök"
4320
4321 #: src/mainwindow.c:485 src/messageview.c:169 src/summaryview.c:453
4322 msgid "/_View"
4323 msgstr "/_Visa"
4324
4325 #: src/mainwindow.c:486
4326 msgid "/_View/Show or hi_de"
4327 msgstr "/_Visa/Visa eller göm"
4328
4329 #: src/mainwindow.c:487
4330 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
4331 msgstr "/_Visa/_Verktygsrad"
4332
4333 #: src/mainwindow.c:489
4334 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
4335 msgstr "/_Visa/Visa hela _brevhuvudet"
4336
4337 #: src/mainwindow.c:491
4338 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
4339 msgstr "/_Visa/_Verktygsrad"
4340
4341 #: src/mainwindow.c:493
4342 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
4343 msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/Ikoner _och text"
4344
4345 #: src/mainwindow.c:495
4346 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
4347 msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/_Ikoner"
4348
4349 #: src/mainwindow.c:497
4350 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
4351 msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/_Text"
4352
4353 #: src/mainwindow.c:499
4354 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
4355 msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/I_ngetdera"
4356
4357 #: src/mainwindow.c:501
4358 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
4359 msgstr "/_Visa/_Statusrad"
4360
4361 #: src/mainwindow.c:503 src/mainwindow.c:506 src/mainwindow.c:537
4362 #: src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:672 src/mainwindow.c:676
4363 #: src/messageview.c:270
4364 msgid "/_View/---"
4365 msgstr "/_Visa/---"
4366
4367 #: src/mainwindow.c:504
4368 msgid "/_View/Separate f_older tree"
4369 msgstr "/_Visa/Separat ma_pphierarki"
4370
4371 #: src/mainwindow.c:505
4372 msgid "/_View/Separate _message view"
4373 msgstr ""
4374
4375 #: src/mainwindow.c:507
4376 msgid "/_View/_Sort"
4377 msgstr "/_Visa/_Sortering"
4378
4379 #: src/mainwindow.c:508
4380 msgid "/_View/_Sort/by _number"
4381 msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _nummer"
4382
4383 #: src/mainwindow.c:509
4384 msgid "/_View/_Sort/by S_ize"
4385 msgstr ""
4386
4387 #: src/mainwindow.c:510
4388 msgid "/_View/_Sort/by _Date"
4389 msgstr ""
4390
4391 #: src/mainwindow.c:511
4392 msgid "/_View/_Sort/by _From"
4393 msgstr ""
4394
4395 #: src/mainwindow.c:512
4396 msgid "/_View/_Sort/by _To"
4397 msgstr ""
4398
4399 #: src/mainwindow.c:513
4400 msgid "/_View/_Sort/by S_ubject"
4401 msgstr ""
4402
4403 #: src/mainwindow.c:514
4404 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
4405 msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter fä_rg"
4406
4407 #: src/mainwindow.c:516
4408 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
4409 msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _markering"
4410
4411 #: src/mainwindow.c:517
4412 msgid "/_View/_Sort/by _status"
4413 msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
4414
4415 #: src/mainwindow.c:518
4416 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
4417 msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _bifogade filer"
4418
4419 #: src/mainwindow.c:520
4420 msgid "/_View/_Sort/by score"
4421 msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
4422
4423 #: src/mainwindow.c:521
4424 msgid "/_View/_Sort/by locked"
4425 msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _oläst"
4426
4427 #: src/mainwindow.c:522
4428 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
4429 msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _oläst"
4430
4431 #: src/mainwindow.c:523 src/mainwindow.c:526
4432 msgid "/_View/_Sort/---"
4433 msgstr "/_Visa/_Kodning/---"
4434
4435 #: src/mainwindow.c:524
4436 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
4437 msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
4438
4439 #: src/mainwindow.c:525
4440 msgid "/_View/_Sort/Descending"
4441 msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
4442
4443 #: src/mainwindow.c:527
4444 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
4445 msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/_Attrahera efter ärende"
4446
4447 #: src/mainwindow.c:529
4448 msgid "/_View/Th_read view"
4449 msgstr "/_Visa/Tr_ådvy"
4450
4451 #: src/mainwindow.c:530
4452 msgid "/_View/E_xpand all threads"
4453 msgstr "/_Visa/Expandera trådar"
4454
4455 #: src/mainwindow.c:531
4456 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
4457 msgstr "/_Visa/Komprimera alla trådar"
4458
4459 #: src/mainwindow.c:532
4460 msgid "/_View/_Hide read messages"
4461 msgstr "/_Visa/_Göm lästa meddelande"
4462
4463 #: src/mainwindow.c:533
4464 msgid "/_View/Set displayed _columns"
4465 msgstr ""
4466
4467 #: src/mainwindow.c:534
4468 msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Folder list..."
4469 msgstr ""
4470
4471 #: src/mainwindow.c:535
4472 msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Message list..."
4473 msgstr ""
4474
4475 #: src/mainwindow.c:538
4476 msgid "/_View/_Go to"
4477 msgstr "/_Visa/Gå _till"
4478
4479 #: src/mainwindow.c:539
4480 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
4481 msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Föreg. meddelande"
4482
4483 #: src/mainwindow.c:540
4484 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
4485 msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Nästa meddelande"
4486
4487 #: src/mainwindow.c:541 src/mainwindow.c:546 src/mainwindow.c:549
4488 #: src/mainwindow.c:554 src/mainwindow.c:559
4489 msgid "/_View/_Go to/---"
4490 msgstr "/_Visa/_Kodning/---"
4491
4492 #: src/mainwindow.c:542
4493 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
4494 msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/F_öreg. olästa meddelande"
4495
4496 #: src/mainwindow.c:544
4497 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
4498 msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/N_ästa olästa meddelande"
4499
4500 #: src/mainwindow.c:547
4501 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
4502 msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Föreg. meddelande"
4503
4504 #: src/mainwindow.c:548
4505 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
4506 msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Nästa meddelande"
4507
4508 #: src/mainwindow.c:550
4509 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
4510 msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/Föreg. _markerade meddelande"
4511
4512 #: src/mainwindow.c:552
4513 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
4514 msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/Nästa m_arkerade meddelande"
4515
4516 #: src/mainwindow.c:555
4517 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
4518 msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Föreg. _färgade meddelande"
4519
4520 #: src/mainwindow.c:557
4521 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
4522 msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/Nästa fä_rgade meddelande"
4523
4524 #: src/mainwindow.c:560
4525 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
4526 msgstr "/_Sammanfattning/_Gå till en annan mapp..."
4527
4528 #: src/mainwindow.c:564 src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:172
4529 msgid "/_View/Character _encoding/---"
4530 msgstr ""
4531
4532 #: src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:176
4533 msgid "/_View/Character _encoding"
4534 msgstr ""
4535
4536 #: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:177
4537 msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
4538 msgstr ""
4539
4540 #: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:180
4541 msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
4542 msgstr ""
4543
4544 #: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:183
4545 msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
4546 msgstr ""
4547
4548 #: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:186
4549 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
4550 msgstr ""
4551
4552 #: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:188
4553 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
4554 msgstr ""
4555
4556 #: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:190
4557 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
4558 msgstr ""
4559
4560 #: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:193
4561 msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
4562 msgstr ""
4563
4564 #: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:196
4565 msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
4566 msgstr ""
4567
4568 #: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:198
4569 msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
4570 msgstr ""
4571
4572 #: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:201
4573 msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
4574 msgstr ""
4575
4576 #: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:204
4577 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
4578 msgstr ""
4579
4580 #: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:206
4581 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
4582 msgstr ""
4583
4584 #: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:209
4585 msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
4586 msgstr ""
4587
4588 #: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:212
4589 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
4590 msgstr ""
4591
4592 #: src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:214
4593 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
4594 msgstr ""
4595
4596 #: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:216
4597 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
4598 msgstr ""
4599
4600 #: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:218
4601 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
4602 msgstr ""
4603
4604 #: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:221
4605 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
4606 msgstr ""
4607
4608 #: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:223
4609 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
4610 msgstr ""
4611
4612 #: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:225
4613 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
4614 msgstr ""
4615
4616 #: src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:227
4617 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
4618 msgstr ""
4619
4620 #: src/mainwindow.c:630 src/messageview.c:230
4621 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
4622 msgstr ""
4623
4624 #: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:232
4625 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
4626 msgstr ""
4627
4628 #: src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:234
4629 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
4630 msgstr ""
4631
4632 #: src/mainwindow.c:636 src/messageview.c:236
4633 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
4634 msgstr ""
4635
4636 #: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:238
4637 msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
4638 msgstr ""
4639
4640 #: src/mainwindow.c:642 src/messageview.c:241
4641 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
4642 msgstr ""
4643
4644 #: src/mainwindow.c:644 src/messageview.c:243
4645 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
4646 msgstr ""
4647
4648 #: src/mainwindow.c:648 src/messageview.c:246
4649 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
4650 msgstr ""
4651
4652 #: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:248
4653 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
4654 msgstr ""
4655
4656 #: src/mainwindow.c:657 src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:255
4657 #: src/messageview.c:261
4658 msgid "/_View/Decode/---"
4659 msgstr ""
4660
4661 #: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:258
4662 msgid "/_View/Decode"
4663 msgstr ""
4664
4665 #: src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:259
4666 msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
4667 msgstr ""
4668
4669 #: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:262
4670 msgid "/_View/Decode/_8bit"
4671 msgstr ""
4672
4673 #: src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:263
4674 msgid "/_View/Decode/_Quoted printable"
4675 msgstr ""
4676
4677 #: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:264
4678 msgid "/_View/Decode/_Base64"
4679 msgstr ""
4680
4681 #: src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:265
4682 msgid "/_View/Decode/_Uuencode"
4683 msgstr ""
4684
4685 #: src/mainwindow.c:673 src/summaryview.c:454
4686 msgid "/_View/Open in new _window"
4687 msgstr "/_Visa/_Öppna i nytt fönster"
4688
4689 #: src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:271
4690 msgid "/_View/Mess_age source"
4691 msgstr "/_Visa/Me_ddelandekälla"
4692
4693 #: src/mainwindow.c:675
4694 msgid "/_View/Show all headers"
4695 msgstr ""
4696
4697 #: src/mainwindow.c:677
4698 msgid "/_View/_Update summary"
4699 msgstr "/_Visa/_Uppdatera sammanfatting"
4700
4701 #: src/mainwindow.c:680
4702 msgid "/_Message/Recei_ve"
4703 msgstr "/_Meddelande/Ta _emot"
4704
4705 #: src/mainwindow.c:681
4706 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
4707 msgstr "/_Meddelande/Ta _emot/Ta emot från a_ktuellt konto"
4708
4709 #: src/mainwindow.c:683
4710 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
4711 msgstr "/_Meddelande/Ta _emot/Hämta från _alla konton"
4712
4713 #: src/mainwindow.c:685
4714 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
4715 msgstr "/_Meddelande/Ta _emot/Avbryt mottaging"
4716
4717 #: src/mainwindow.c:687
4718 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
4719 msgstr "/_Meddelande/Ta _emot/---"
4720
4721 #: src/mainwindow.c:688
4722 msgid "/_Message/_Send queued messages"
4723 msgstr "/_Meddelande/Skicka _köade meddelanden"
4724
4725 #: src/mainwindow.c:690
4726 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
4727 msgstr "/_Meddelande/Komponera _nytt meddelande"
4728
4729 #: src/mainwindow.c:691
4730 msgid "/_Message/Compose a news message"
4731 msgstr "/_Meddelande/Komponera _nytt nyhetsmeddelande"
4732
4733 #: src/mainwindow.c:692 src/messageview.c:278
4734 msgid "/_Message/_Reply"
4735 msgstr "/_Meddelande/Sva_ra"
4736
4737 #: src/mainwindow.c:693
4738 msgid "/_Message/Repl_y to"
4739 msgstr "/_Meddelande/_Svara till"
4740
4741 #: src/mainwindow.c:694 src/messageview.c:279
4742 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
4743 msgstr "/_Meddelande/_Svara till/a_lla"
4744
4745 #: src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:281
4746 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
4747 msgstr "/_Meddelande/_Svara till/a_vsändaren"
4748
4749 #: src/mainwindow.c:696 src/messageview.c:283
4750 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
4751 msgstr "/_Meddelande/_Svara till/Mail_lista"
4752
4753 #: src/mainwindow.c:698
4754 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
4755 msgstr "/_Meddelande/_Följ upp och svara till"
4756
4757 #: src/mainwindow.c:700 src/messageview.c:286
4758 msgid "/_Message/_Forward"
4759 msgstr "/_Meddelande/Ski_cka vidare"
4760
4761 #: src/mainwindow.c:701 src/messageview.c:287
4762 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
4763 msgstr "/_Meddelande/Skicka vidare som bila_ga"
4764
4765 #: src/mainwindow.c:702
4766 msgid "/_Message/Redirect"
4767 msgstr "/_Meddelande/_Omdirigera"
4768
4769 #: src/mainwindow.c:704
4770 msgid "/_Message/M_ove..."
4771 msgstr "/_Meddelande/Fl_ytta..."
4772
4773 #: src/mainwindow.c:705
4774 msgid "/_Message/_Copy..."
4775 msgstr "/_Meddelande/_Kopiera"
4776
4777 #: src/mainwindow.c:706
4778 msgid "/_Message/Move to _trash"
4779 msgstr "/_Meddelande/Flytta till _papperskorg"
4780
4781 #: src/mainwindow.c:707
4782 msgid "/_Message/_Delete..."
4783 msgstr "/_Meddelande/Ta _bort---"
4784
4785 #: src/mainwindow.c:708
4786 msgid "/_Message/Cancel a news message"
4787 msgstr "/_Meddelande/Avbryt ett nyhetsmeddelande"
4788
4789 #: src/mainwindow.c:710
4790 msgid "/_Message/_Mark"
4791 msgstr "/_Meddelande/_Markera"
4792
4793 #: src/mainwindow.c:711
4794 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
4795 msgstr "/_Meddelande/_Markera/_Markera"
4796
4797 #: src/mainwindow.c:712
4798 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
4799 msgstr "/_Meddelande/_Markera/_Avmarkera"
4800
4801 #: src/mainwindow.c:713
4802 msgid "/_Message/_Mark/---"
4803 msgstr "/_Meddelande/_Markera/---"
4804
4805 #: src/mainwindow.c:714
4806 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
4807 msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera som _oläst"
4808
4809 #: src/mainwindow.c:715
4810 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
4811 msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera som _läst"
4812
4813 #: src/mainwindow.c:717
4814 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
4815 msgstr "/_Meddelande/_Markera/Markera alla som l_ästa"
4816
4817 #: src/mainwindow.c:719 src/messageview.c:291
4818 msgid "/_Message/Re-_edit"
4819 msgstr "/_Meddelande/Redigera _om"
4820
4821 #: src/mainwindow.c:722
4822 msgid "/_Tools/_Address book..."
4823 msgstr "/V_erktyg/_Adressbok"
4824
4825 #: src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:295
4826 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
4827 msgstr "/V_erktyg/Lägg till avsändaren till adressboken"
4828
4829 #: src/mainwindow.c:725
4830 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
4831 msgstr "/V_erktyg/Samla in adresser"
4832
4833 #: src/mainwindow.c:726
4834 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
4835 msgstr ""
4836
4837 #: src/mainwindow.c:728
4838 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
4839 msgstr ""
4840
4841 #: src/mainwindow.c:731
4842 msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
4843 msgstr "/V_erktyg/Filtrera alla meddelande i mapp"
4844
4845 #: src/mainwindow.c:733
4846 msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
4847 msgstr "/V_erktyg/Filtrera valda meddelande"
4848
4849 #: src/mainwindow.c:735 src/messageview.c:298
4850 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
4851 msgstr "/V_erktyg/Skapa filter regel"
4852
4853 #: src/mainwindow.c:736 src/messageview.c:300
4854 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
4855 msgstr "/V_erktyg/_Skapa filter regel/_Automatiskt"
4856
4857 #: src/mainwindow.c:738 src/messageview.c:302
4858 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
4859 msgstr "/V_erktyg/_Skapa filter regel/med _Från"
4860
4861 #: src/mainwindow.c:740 src/messageview.c:304
4862 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
4863 msgstr "/V_erktyg/_Skapa filter regel/med _Till"
4864
4865 #: src/mainwindow.c:742 src/messageview.c:306
4866 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
4867 msgstr "/V_erktyg/_Skapa filter regel/med _Ämne"
4868
4869 #: src/mainwindow.c:744
4870 msgid "/_Tools/C_reate processing rule"
4871 msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel"
4872
4873 #: src/mainwindow.c:745
4874 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/_Automatically"
4875 msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel/_Automatiskt"
4876
4877 #: src/mainwindow.c:747
4878 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _From"
4879 msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel/med _Från"
4880
4881 #: src/mainwindow.c:749
4882 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _To"
4883 msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel/med _Till"
4884
4885 #: src/mainwindow.c:751
4886 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _Subject"
4887 msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel/med _Ämne"
4888
4889 #: src/mainwindow.c:756
4890 msgid "/_Tools/Ch_eck for new messages in all folders"
4891 msgstr "/V_erktyg/Sök efter nya meddelade i alla mappar"
4892
4893 #: src/mainwindow.c:758
4894 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
4895 msgstr "/_Sammanfattning/Ta bort meddelande_dubletter"
4896
4897 #: src/mainwindow.c:760
4898 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In selected folder"
4899 msgstr "/V_erktyg/Ta bort _dubbla meddelande/i valda mappar"
4900
4901 #: src/mainwindow.c:762
4902 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In all folders"
4903 msgstr "/V_erktyg/Ta bort _dubbla meddelande/i alla mappar"
4904
4905 #: src/mainwindow.c:765
4906 msgid "/_Tools/E_xecute"
4907 msgstr "/V_erktyg/E_xekvera"
4908
4909 #: src/mainwindow.c:768
4910 msgid "/_Tools/SSL cer_tificates..."
4911 msgstr "/V_erktyg/SSL _certifikat..."
4912
4913 #: src/mainwindow.c:772
4914 msgid "/_Tools/_Log window"
4915 msgstr "/_Verktyg/_Loggfönster"
4916
4917 #: src/mainwindow.c:774
4918 msgid "/_Configuration"
4919 msgstr "/_Konfiguration"
4920
4921 #: src/mainwindow.c:775
4922 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
4923 msgstr "/_Konfiguration/_Ändra aktuellt konto"
4924
4925 #: src/mainwindow.c:777
4926 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
4927 msgstr "/_Konfiguration/_Egenskaper för aktuellt konto..."
4928
4929 #: src/mainwindow.c:779
4930 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
4931 msgstr "/_Konfiguration/Skapa _nytt konto..."
4932
4933 #: src/mainwindow.c:781
4934 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
4935 msgstr "/_Konfiguration/_Redigera konton..."
4936
4937 #: src/mainwindow.c:783
4938 msgid "/_Configuration/---"
4939 msgstr "/_Konfiguration/---"
4940
4941 #: src/mainwindow.c:784
4942 msgid "/_Configuration/P_references..."
4943 msgstr ""
4944
4945 #: src/mainwindow.c:786
4946 msgid "/_Configuration/Pre-pr_ocessing..."
4947 msgstr ""
4948
4949 #: src/mainwindow.c:788
4950 msgid "/_Configuration/Post-pro_cessing..."
4951 msgstr ""
4952
4953 #: src/mainwindow.c:790
4954 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
4955 msgstr "/_Konfiguration/_Filterinställningar..."
4956
4957 #: src/mainwindow.c:792
4958 msgid "/_Configuration/_Templates..."
4959 msgstr "/_Konfiguration/_Mallar..."
4960
4961 #: src/mainwindow.c:793
4962 msgid "/_Configuration/_Actions..."
4963 msgstr "/_Konfiguration/_Händelser..."
4964
4965 #: src/mainwindow.c:794
4966 msgid "/_Configuration/Plu_gins..."
4967 msgstr ""
4968
4969 #: src/mainwindow.c:798
4970 msgid "/_Help/_Manual"
4971 msgstr "/_Hjälp/_Handbok"
4972
4973 #: src/mainwindow.c:800
4974 msgid "/_Help/_Online User-contributed FAQ"
4975 msgstr ""
4976
4977 #: src/mainwindow.c:802
4978 msgid "/_Help/Icon _Legend"
4979 msgstr ""
4980
4981 #: src/mainwindow.c:803
4982 msgid "/_Help/---"
4983 msgstr "/_Hjälp/---"
4984
4985 #: src/mainwindow.c:951
4986 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
4987 msgstr ""
4988
4989 #: src/mainwindow.c:955
4990 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
4991 msgstr ""
4992
4993 #: src/mainwindow.c:972
4994 msgid "Select account"
4995 msgstr "Välj konto"
4996
4997 #: src/mainwindow.c:1334 src/mainwindow.c:1375 src/mainwindow.c:1411
4998 #: src/mainwindow.c:1451 src/prefs_folder_item.c:592
4999 msgid "Untitled"
5000 msgstr "Namnlös"
5001
5002 #: src/mainwindow.c:1452
5003 msgid "none"
5004 msgstr "inget"
5005
5006 #: src/mainwindow.c:1715
5007 msgid "Delete all messages in trash folders?"
5008 msgstr ""
5009
5010 #: src/mainwindow.c:1734
5011 msgid "Add mailbox"
5012 msgstr "Lägg till postlåda"
5013
5014 #: src/mainwindow.c:1735
5015 msgid ""
5016 "Input the location of mailbox.\n"
5017 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
5018 "scanned automatically."
5019 msgstr ""
5020 "Skriv in postlådans placering.\n"
5021 "Om den existerande postlådan specificeras, kommer den\n"
5022 "att genomsökas automatiskt."
5023
5024 #: src/mainwindow.c:1741
5025 #, c-format
5026 msgid "The mailbox '%s' already exists."
5027 msgstr ""
5028
5029 #: src/mainwindow.c:1746 src/setup.c:51
5030 msgid "Mailbox"
5031 msgstr "Postlåda"
5032
5033 #: src/mainwindow.c:1751 src/setup.c:54
5034 msgid ""
5035 "Creation of the mailbox failed.\n"
5036 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
5037 "there."
5038 msgstr ""
5039 "Skapande av postlåda misslyckades.\n"
5040 "Några filer finns kanske redan, eller så saknar du skrivrättigheter där."
5041
5042 #: src/mainwindow.c:2106
5043 msgid "Sylpheed-Claws - Folder View"
5044 msgstr ""
5045
5046 #: src/mainwindow.c:2142 src/messageview.c:780
5047 msgid "Sylpheed-Claws - Message View"
5048 msgstr ""
5049
5050 #: src/mainwindow.c:2533 src/plugins/trayicon/trayicon.c:369
5051 msgid "Exit"
5052 msgstr "Avslua"
5053
5054 #: src/mainwindow.c:2533
5055 msgid "Exit Sylpheed-Claws?"
5056 msgstr ""
5057
5058 #: src/mainwindow.c:2685
5059 msgid "Folder synchronisation"
5060 msgstr ""
5061
5062 #: src/mainwindow.c:2686
5063 msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
5064 msgstr ""
5065
5066 #: src/mainwindow.c:2948
5067 msgid "Deleting duplicated messages..."
5068 msgstr "Tar bort meddelandedubletter..."
5069
5070 #: src/mainwindow.c:2982
5071 #, c-format
5072 msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
5073 msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
5074 msgstr[0] ""
5075 msgstr[1] ""
5076
5077 #: src/mainwindow.c:3123 src/summaryview.c:4250
5078 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
5079 msgstr ""
5080
5081 #: src/mainwindow.c:3131
5082 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
5083 msgstr ""
5084
5085 #: src/mainwindow.c:3139 src/summaryview.c:4259
5086 msgid "Filtering configuration"
5087 msgstr ""
5088
5089 #: src/matcher.c:1237 src/matcher.c:1238 src/matcher.c:1239 src/matcher.c:1240
5090 #: src/matcher.c:1241 src/matcher.c:1242 src/matcher.c:1243 src/matcher.c:1244
5091 msgid "(none)"
5092 msgstr "(ingen)"
5093
5094 #: src/message_search.c:108
5095 msgid "Find in current message"
5096 msgstr "Leta i aktuellt meddelande"
5097
5098 #: src/message_search.c:126
5099 msgid "Find text:"
5100 msgstr ""
5101
5102 #: src/message_search.c:141 src/prefs_matcher.c:574 src/summary_search.c:244
5103 msgid "Case sensitive"
5104 msgstr "Gemen-/versalkänslig"
5105
5106 #: src/message_search.c:200 src/summary_search.c:377
5107 msgid "Search failed"
5108 msgstr "Sökning misslyckades"
5109
5110 #: src/message_search.c:201 src/summary_search.c:378
5111 msgid "Search string not found."
5112 msgstr "Söksträngen ej funnen."
5113
5114 #: src/message_search.c:210
5115 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
5116 msgstr "Början av meddelande nådd; fortsätt från slutet?"
5117
5118 #: src/message_search.c:213
5119 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
5120 msgstr "Slutet av meddelande nådd; fortsätt från början?"
5121
5122 #: src/message_search.c:216 src/summary_search.c:389
5123 msgid "Search finished"
5124 msgstr "Sökning färdig"
5125
5126 #: src/messageview.c:160
5127 msgid "/_File/_Close"
5128 msgstr "/_Arkiv/Stän_g"
5129
5130 #: src/messageview.c:272
5131 msgid "/_View/Show all _headers"
5132 msgstr "/_Visa/Visa hela _brevhuvudet"
5133
5134 #: src/messageview.c:275
5135 msgid "/_Message/Compose _new message"
5136 msgstr "/_Meddelande/Komponera _nytt meddelande"
5137
5138 #: src/messageview.c:289
5139 msgid "/_Message/Redirec_t"
5140 msgstr "/_Meddelande/Omdirigera"
5141
5142 #: src/messageview.c:308
5143 msgid "/_Tools/Create processing rule"
5144 msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel"
5145
5146 #: src/messageview.c:310
5147 msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
5148 msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel/_Automatiskt"
5149
5150 #: src/messageview.c:312
5151 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
5152 msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel/med _Från"
5153
5154 #: src/messageview.c:314
5155 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
5156 msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel/med _Till"
5157
5158 #: src/messageview.c:316
5159 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
5160 msgstr "/V_erktyg/Skapa process regel/med _Ämne"
5161
5162 #: src/messageview.c:440
5163 msgid "Sylpheed - Message View"
5164 msgstr ""
5165
5166 #: src/messageview.c:545
5167 msgid "<No Return-Path found>"
5168 msgstr "<Igen Returväg hittad>"
5169
5170 #: src/messageview.c:553
5171 #, c-format
5172 msgid ""
5173 "The notification address to which the return receipt is\n"
5174 "to be sent does not correspond to the return path:\n"
5175 "Notification address: %s\n"
5176 "Return path: %s\n"
5177 "It is advised to not to send the return receipt."
5178 msgstr ""
5179
5180 #: src/messageview.c:559 src/messageview.c:577
5181 msgid "_Send"
5182 msgstr ""
5183
5184 #: src/messageview.c:560 src/messageview.c:577
5185 msgid "+_Don't Send"
5186 msgstr "+_Sänd Inte"
5187
5188 #: src/messageview.c:573
5189 msgid ""
5190 "This message is asking for a return receipt notification\n"
5191 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
5192 "officially addressed to you.\n"
5193 "It is advised to not to send the return receipt."
5194 msgstr ""
5195
5196 #: src/messageview.c:1040 src/mimeview.c:1459 src/summaryview.c:3617
5197 #: src/summaryview.c:3620 src/textview.c:2166
5198 msgid "Save as"
5199 msgstr "Spara som"
5200
5201 #: src/messageview.c:1045 src/mimeview.c:1332 src/textview.c:2178
5202 msgid "Overwrite"
5203 msgstr "Skriv över"
5204
5205 #: src/messageview.c:1046
5206 msgid "Overwrite existing file?"
5207 msgstr "Skriv över förefintlig fil?"
5208
5209 #: src/messageview.c:1054 src/summaryview.c:3637 src/summaryview.c:3640
5210 #: src/summaryview.c:3655
5211 #, c-format
5212 msgid "Can't save the file '%s'."
5213 msgstr ""
5214
5215 #: src/messageview.c:1132
5216 msgid "This message asks for a return receipt."
5217 msgstr ""
5218
5219 #: src/messageview.c:1133
5220 msgid "Send receipt"
5221 msgstr ""
5222
5223 #: src/messageview.c:1173
5224 msgid ""
5225 "This message has been partially retrieved,\n"
5226 "and has been deleted from the server."
5227 msgstr ""
5228
5229 #: src/messageview.c:1179
5230 #, c-format
5231 msgid ""
5232 "This message has been partially retrieved;\n"
5233 "it is %s."
5234 msgstr ""
5235
5236 #: src/messageview.c:1183 src/messageview.c:1205
5237 msgid "Mark for download"
5238 msgstr ""
5239
5240 #: src/messageview.c:1184 src/messageview.c:1196
5241 msgid "Mark for deletion"
5242 msgstr ""
5243
5244 #: src/messageview.c:1189
5245 #, c-format
5246 msgid ""
5247 "This message has been partially retrieved;\n"
5248 "it is %s and will be downloaded."
5249 msgstr ""
5250
5251 #: src/messageview.c:1194 src/messageview.c:1207
5252 #: src/prefs_filtering_action.c:153
5253 msgid "Unmark"
5254 msgstr "Avmarkera"
5255
5256 #: src/messageview.c:1200
5257 #, c-format
5258 msgid ""
5259 "This message has been partially retrieved;\n"
5260 "it is %s and will be deleted."
5261 msgstr ""
5262
5263 #: src/messageview.c:1276
5264 msgid "Return Receipt Notification"
5265 msgstr "Kan inte lägga meddelandet i kö."
5266
5267 #: src/messageview.c:1277
5268 msgid ""
5269 "The message was sent to several of your accounts.\n"
5270 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
5271 "notification:"
5272 msgstr ""
5273
5274 #: src/messageview.c:1281
5275 msgid "_Send Notification"
5276 msgstr ""
5277
5278 #: src/messageview.c:1281
5279 msgid "+_Cancel"
5280 msgstr "+_Avbryt"
5281
5282 #: src/messageview.c:1344 src/summaryview.c:3690
5283 #, c-format
5284 msgid ""
5285 "Enter the print command line:\n"
5286 "('%s' will be replaced with file name)"
5287 msgstr ""
5288
5289 #: src/messageview.c:1350 src/summaryview.c:3696
5290 #, c-format
5291 msgid ""
5292 "Print command line is invalid:\n"
5293 "'%s'"
5294 msgstr ""
5295
5296 #: src/messageview.c:1361 src/summaryview.c:3669
5297 msgid "Cannot print: the message doesn't contain text."
5298 msgstr ""
5299
5300 #: src/mh.c:405
5301 #, c-format
5302 msgid "can't copy message %s to %s\n"
5303 msgstr ""
5304
5305 #: src/mh_gtk.c:59
5306 msgid "/Remove _mailbox..."
5307 msgstr "/Ta bort post_låda"
5308
5309 #: src/mh_gtk.c:323
5310 #, c-format
5311 msgid ""
5312 "Really remove the mailbox '%s' ?\n"
5313 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
5314 msgstr ""
5315
5316 #: src/mh_gtk.c:325
5317 msgid "Remove mailbox"
5318 msgstr "/Ta bort postlåda"
5319
5320 #: src/mimeview.c:154
5321 msgid "/_Open"
5322 msgstr "/_Öppna"
5323
5324 #: src/mimeview.c:155
5325 msgid "/Open _with..."
5326 msgstr "/Öppna _med"
5327
5328 #: src/mimeview.c:156
5329 msgid "/_Display as text"
5330 msgstr "/Visa som _text"
5331
5332 #: src/mimeview.c:157 src/summaryview.c:459
5333 msgid "/_Save as..."
5334 msgstr "/_Spara som"
5335
5336 #: src/mimeview.c:158
5337 msgid "/Save _all..."
5338 msgstr "/_Spara alla"
5339
5340 #: src/mimeview.c:197
5341 msgid "MIME Type"
5342 msgstr "MIME-typ"
5343
5344 #: src/mimeview.c:678
5345 msgid "Check signature"
5346 msgstr ""
5347
5348 #: src/mimeview.c:683 src/mimeview.c:688 src/mimeview.c:693
5349 msgid "View full information"
5350 msgstr ""
5351
5352 #: src/mimeview.c:698 src/mimeview.c:702
5353 msgid "Check again"
5354 msgstr ""
5355
5356 #: src/mimeview.c:711
5357 msgid "Click the icon or hit 'C' to check it."
5358 msgstr ""
5359
5360 #: src/mimeview.c:716
5361 msgid "Timeout checking the signature. Click the icon or hit 'C' to try again."
5362 msgstr ""
5363
5364 #: src/mimeview.c:926
5365 msgid "Checking signature..."
5366 msgstr ""
5367
5368 #: src/mimeview.c:968
5369 msgid "Go back to email"
5370 msgstr ""
5371
5372 #: src/mimeview.c:1259 src/mimeview.c:1340 src/mimeview.c:1519
5373 #: src/mimeview.c:1552
5374 msgid "Can't save the part of multipart message."
5375 msgstr "Kan inte spara delen av multipart-meddelandet"
5376
5377 #: src/mimeview.c:1329 src/textview.c:2176
5378 #, c-format
5379 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
5380 msgstr "Skriv över befintlig fil '%s'?"
5381
5382 #: src/mimeview.c:1367
5383 msgid "Select destination folder"
5384 msgstr ""
5385
5386 #: src/mimeview.c:1374
5387 #, c-format
5388 msgid "'%s' is not a directory."
5389 msgstr "'%s' är inte en mapp."
5390
5391 #: src/mimeview.c:1566
5392 msgid "Open with"
5393 msgstr "Öppna med"
5394
5395 #: src/mimeview.c:1567
5396 #, c-format
5397 msgid ""
5398 "Enter the command line to open file:\n"
5399 "('%s' will be replaced with file name)"
5400 msgstr ""
5401
5402 #: src/news.c:220
5403 #, c-format
5404 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
5405 msgstr "skapar NNTP-förbindelse till %s:%d ...\n"
5406
5407 #: src/news.c:308
5408 #, c-format
5409 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
5410 msgstr ""
5411
5412 #: src/news.c:438
5413 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
5414 msgstr ""
5415
5416 #: src/news.c:551
5417 msgid "can't post article.\n"
5418 msgstr ""
5419
5420 #: src/news.c:577
5421 #, c-format
5422 msgid "can't retrieve article %d\n"
5423 msgstr ""
5424
5425 #: src/news.c:626
5426 #, c-format
5427 msgid "can't select group: %s\n"
5428 msgstr ""
5429
5430 #: src/news.c:854
5431 #, c-format
5432 msgid "can't set group: %s\n"
5433 msgstr "kan inte ställa in grupp: %s\n"
5434
5435 #: src/news.c:862
5436 #, c-format
5437 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
5438 msgstr "felaktigt artikelomfång: %d - %d\n"
5439
5440 #: src/news.c:882
5441 #, c-format
5442 msgid "error occurred while getting %s.\n"
5443 msgstr "fel uppstod vid hämtning av %s.\n"
5444
5445 #: src/news.c:900
5446 #, c-format
5447 msgid "getting xover %d in %s...\n"
5448 msgstr "hämtar xover %d i %s...\n"
5449
5450 #: src/news.c:904 src/news.c:989
5451 msgid "can't get xover\n"
5452 msgstr "kan inte hämta xover\n"
5453
5454 #: src/news.c:913 src/news.c:999
5455 msgid "error occurred while getting xover.\n"
5456 msgstr "fel uppstod vid hämtning av xover.\n"
5457
5458 #: src/news.c:919 src/news.c:1012
5459 #, c-format
5460 msgid "invalid xover line: %s\n"
5461 msgstr "felaktig xover-rad: %s\n"
5462
5463 #: src/news.c:934 src/news.c:953 src/news.c:1031 src/news.c:1066
5464 msgid "can't get xhdr\n"
5465 msgstr "kan inte hämta xhdr\n"
5466
5467 #: src/news.c:943 src/news.c:962 src/news.c:1043 src/news.c:1078
5468 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
5469 msgstr "fel uppstod vid hämtning av xhdr.\n"
5470
5471 #: src/news.c:985
5472 #, c-format
5473 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
5474 msgstr "hämtar xover %d - %d i %s...\n"
5475
5476 #: src/news_gtk.c:51
5477 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
5478 msgstr "/_Prenumerera på nyhetsgrupp"
5479
5480 #: src/news_gtk.c:52
5481 msgid "/_Unsubscribe newsgroup"
5482 msgstr ""
5483
5484 #: src/news_gtk.c:201
5485 #, c-format
5486 msgid "Really unsubscribe newsgroup '%s'?"
5487 msgstr ""
5488
5489 #: src/news_gtk.c:202
5490 msgid "Unsubscribe newsgroup"
5491 msgstr ""
5492
5493 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:118
5494 msgid "ClamAV: scanning message..."
5495 msgstr ""
5496
5497 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:249
5498 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:222
5499 msgid "Clam AntiVirus"
5500 msgstr ""
5501
5502 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:254
5503 msgid ""
5504 "This plugin uses Clam AntiVirus to scan all messages that are received from "
5505 "an IMAP, LOCAL or POP account.\n"
5506 "\n"
5507 "When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
5508 "saved in a specially designated folder.\n"
5509 "\n"
5510 msgstr ""
5511
5512 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:95
5513 msgid "Enable virus scanning"
5514 msgstr ""
5515
5516 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:101
5517 msgid "Scan archive contents"
5518 msgstr ""
5519
5520 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:114
5521 msgid "Maximum attachment size"
5522 msgstr "Maximal storlek på bilaga"
5523
5524 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:124
5525 msgid "MB"
5526 msgstr ""
5527
5528 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:129
5529 msgid "Save infected messages"
5530 msgstr ""
5531
5532 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:135
5533 msgid "Save mails that contain viruses"
5534 msgstr ""
5535
5536 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:145
5537 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:335
5538 msgid "Save folder"
5539 msgstr "Spara mapp"
5540
5541 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:154
5542 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:161
5543 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:344
5544 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:351
5545 msgid "Leave empty to use the default trash folder"
5546 msgstr ""
5547
5548 #: src/plugins/demo/demo.c:74
5549 msgid "Demo"
5550 msgstr "Demo"
5551
5552 #: src/plugins/demo/demo.c:79
5553 msgid ""
5554 "This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed-Claws. It "
5555 "installs a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
5556 "\n"
5557 "It is not really useful"
5558 msgstr ""
5559
5560 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:76
5561 msgid "Dillo Browser"
5562 msgstr ""
5563
5564 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:116
5565 msgid "Do not load remote links in mails"
5566 msgstr ""
5567
5568 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:122
5569 msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
5570 msgstr ""
5571
5572 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:124
5573 msgid "You can still load remote links by reloading the page"
5574<