c62f1173be40a3dd21762514f313b2720d72f1d6
[claws.git] / po / sv.po
1 # Swedish translation of Sylpheed-Claws.
2 # Copyright (C) 2005 THE Sylpheed-Claws'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the Sylpheed-Claws package.
4 # Anders Trobäck <sylpheed@troback.com>, 2005.
5 # , fuzzy
6
7
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: Sylpheed-Claws 2.0.0-rc1\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
12 "POT-Creation-Date: 2005-11-30 17:03+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2005-12-02 15:10+0100\n"
14 "Last-Translator: Anders Trobäck <sylpheed@troback.com>\n"
15 "Language-Team: Swedish\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit"
19
20 #: src/account.c:371
21 msgid ""
22 "Some composing windows are open.\n"
23 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
24 msgstr ""
25 "Några kompositionsfönster är öppna.\n"
26 "Vänligen stäng alla kompositionsfönster innan du redigerar kontona."
27
28 #: src/account.c:418
29 msgid "Can't create folder."
30 msgstr "Kan inte skapa mapp."
31
32 #: src/account.c:643
33 msgid "Edit accounts"
34 msgstr "Redigera konton"
35
36 #: src/account.c:661
37 msgid ""
38 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
39 "on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get all'."
40 msgstr ""
41 "Nya meddelande kommer att kontrolleras i denna ordning. Bocka för\n"
42 "kontot i 'G' kolomnen för att inkludera kontot i 'Hämta alla'."
43
44 #: src/account.c:736
45 msgid " _Set as default account "
46 msgstr " _Sätt som standard konto "
47
48 #: src/account.c:826
49 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
50 msgstr "Konton med fjärrmappar kan inte kopieras."
51
52 #. copy fields
53 #: src/account.c:832
54 #, c-format
55 msgid "Copy of %s"
56 msgstr "Kopia av %s"
57
58 #: src/account.c:971
59 #, c-format
60 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
61 msgstr "Vill du verkligen ta bort konto '%s'?"
62
63 #: src/account.c:973
64 msgid "(Untitled)"
65 msgstr "(Ingen titel)"
66
67 #: src/account.c:974
68 msgid "Delete account"
69 msgstr "Ta bort konto"
70
71 #: src/account.c:1415 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:747
72 #: src/compose.c:5082 src/compose.c:5308 src/editaddress.c:953
73 #: src/editaddress.c:1002 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
74 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:398 src/editvcard.c:183
75 #: src/importmutt.c:227 src/importpine.c:227 src/mimeview.c:199
76 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:332 src/prefs_filtering.c:1255
77 msgid "Name"
78 msgstr "Namn"
79
80 #: src/account.c:1422 src/prefs_account.c:1161
81 msgid "Protocol"
82 msgstr "Protokoll"
83
84 #: src/account.c:1429 src/ssl_manager.c:99
85 msgid "Server"
86 msgstr "Värd"
87
88 #: src/action.c:348
89 #, c-format
90 msgid "Could not get message file %d"
91 msgstr "Kan inte hämta meddelandefilen %d"
92
93 #: src/action.c:379
94 msgid "Could not get message part."
95 msgstr "Kan inte hämta del av meddelande."
96
97 #: src/action.c:396
98 msgid "Can't get part of multipart message"
99 msgstr "Kan inte hämta del av flerdelat meddelande"
100
101 #: src/action.c:510
102 #, c-format
103 msgid ""
104 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
105 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
106 msgstr ""
107 "Den valda händelsen kan inte användas i komponeringsfönstret\n"
108 "på grund av att det innehåller %%f, %%F, %%as eller %%p."
109
110 #: src/action.c:786
111 #, c-format
112 msgid ""
113 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
114 "%s"
115 msgstr ""
116 "Kommandot kunde inte starta. Skapandet av Pipe misslyckades.\n"
117 "%s"
118
119 #. Fork error
120 #: src/action.c:881
121 #, c-format
122 msgid ""
123 "Could not fork to execute the following command:\n"
124 "%s\n"
125 "%s"
126 msgstr ""
127
128 #: src/action.c:1091 src/action.c:1241
129 msgid "Completed"
130 msgstr "Färdigt"
131
132 #: src/action.c:1127
133 #, c-format
134 msgid "--- Running: %s\n"
135 msgstr "--- Kör: %s\n"
136
137 #: src/action.c:1131
138 #, c-format
139 msgid "--- Ended: %s\n"
140 msgstr "--- Avslutades: %s\n"
141
142 #: src/action.c:1164
143 msgid "Action's input/output"
144 msgstr ""
145
146 #: src/action.c:1431
147 #, c-format
148 msgid ""
149 "Enter the argument for the following action:\n"
150 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
151 "  %s"
152 msgstr ""
153
154 #: src/action.c:1436
155 msgid "Action's hidden user argument"
156 msgstr ""
157
158 #: src/action.c:1440
159 #, c-format
160 msgid ""
161 "Enter the argument for the following action:\n"
162 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
163 "  %s"
164 msgstr ""
165
166 #: src/action.c:1445
167 msgid "Action's user argument"
168 msgstr ""
169
170 #: src/addressadd.c:165
171 msgid "Add to address book"
172 msgstr "Lägg till i adressboken"
173
174 #: src/addressadd.c:197 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:333
175 #: src/toolbar.c:441
176 msgid "Address"
177 msgstr "Adress"
178
179 #: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:749 src/editaddress.c:761
180 #: src/editaddress.c:825 src/editgroup.c:281
181 msgid "Remarks"
182 msgstr "Kommentarer"
183
184 #: src/addressadd.c:229
185 msgid "Select Address Book Folder"
186 msgstr "Välj adressboksmapp"
187
188 #: src/addressbook.c:404
189 msgid "/_Book"
190 msgstr "/_Adressbok"
191
192 #: src/addressbook.c:405
193 msgid "/_Book/New _Book"
194 msgstr "/_Adressbok/Ny _Adressbok"
195
196 #: src/addressbook.c:406
197 msgid "/_Book/New _Folder"
198 msgstr "/_Adressbok/Ny _Mapp"
199
200 #: src/addressbook.c:407
201 msgid "/_Book/New _vCard"
202 msgstr "/_Adressbok/Nytt _vCard"
203
204 #: src/addressbook.c:409
205 msgid "/_Book/New _JPilot"
206 msgstr "/_Adressbok/Nytt _JPilot"
207
208 #: src/addressbook.c:412
209 #, fuzzy
210 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
211 msgstr "/_Adressbok/Ny _Server"
212
213 #: src/addressbook.c:414 src/addressbook.c:417
214 msgid "/_Book/---"
215 msgstr "/_Adressbok/---"
216
217 #: src/addressbook.c:415
218 msgid "/_Book/_Edit book"
219 msgstr "/_Adressbok/_Redigera adressbok"
220
221 #: src/addressbook.c:416
222 msgid "/_Book/_Delete book"
223 msgstr "/_Adressbok/_Ta bort adressbok"
224
225 #: src/addressbook.c:418
226 msgid "/_Book/_Save"
227 msgstr "/_Adressbok/_Spara"
228
229 #: src/addressbook.c:419
230 msgid "/_Book/_Close"
231 msgstr "/_Adressbok/_Stäng"
232
233 #: src/addressbook.c:420
234 msgid "/_Address"
235 msgstr "/A_dress"
236
237 #: src/addressbook.c:421
238 #, fuzzy
239 msgid "/_Address/_Select all"
240 msgstr "/_A_dress/_Ta bort"
241
242 #: src/addressbook.c:422 src/addressbook.c:426 src/addressbook.c:429
243 #: src/addressbook.c:432
244 msgid "/_Address/---"
245 msgstr "/A_dress/---"
246
247 #: src/addressbook.c:423
248 msgid "/_Address/C_ut"
249 msgstr "/A_dress/_Klipp ut"
250
251 #: src/addressbook.c:424
252 msgid "/_Address/_Copy"
253 msgstr "/A_dress/K_opiera"
254
255 #: src/addressbook.c:425
256 msgid "/_Address/_Paste"
257 msgstr "/A_dress/K_listra in"
258
259 #: src/addressbook.c:427
260 msgid "/_Address/_Edit"
261 msgstr "/A_dress/R_edigera"
262
263 #: src/addressbook.c:428
264 msgid "/_Address/_Delete"
265 msgstr "/_A_dress/_Ta bort"
266
267 #: src/addressbook.c:430
268 msgid "/_Address/New _Address"
269 msgstr "/A_dress/Ny _adress"
270
271 #: src/addressbook.c:431
272 msgid "/_Address/New _Group"
273 msgstr "/A_dress/Ny _grupp"
274
275 #: src/addressbook.c:433
276 msgid "/_Address/_Mail To"
277 msgstr "/A_dress/Meddelande till"
278
279 #: src/addressbook.c:434 src/compose.c:734 src/mainwindow.c:717
280 #: src/messageview.c:293
281 msgid "/_Tools"
282 msgstr "/V_erktyg"
283
284 #: src/addressbook.c:435
285 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
286 msgstr "/V_erktyg/Importera _LDAP fil..."
287
288 #: src/addressbook.c:436
289 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
290 msgstr "/V_erktyg/Importera M_utt fil..."
291
292 #: src/addressbook.c:437
293 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
294 msgstr "/V_erktyg/Importera _Pine fil..."
295
296 #: src/addressbook.c:438 src/mainwindow.c:726 src/mainwindow.c:749
297 #: src/mainwindow.c:751 src/mainwindow.c:760 src/mainwindow.c:763
298 #: src/mainwindow.c:767 src/messageview.c:297 src/messageview.c:318
299 msgid "/_Tools/---"
300 msgstr "/V_erktyg/---"
301
302 #: src/addressbook.c:439
303 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
304 msgstr "/_Verktyg/Exportera _HTML..."
305
306 #: src/addressbook.c:440
307 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
308 msgstr "/_Verktyg/Exportera _LDIF"
309
310 #: src/addressbook.c:441 src/compose.c:739 src/mainwindow.c:792
311 #: src/messageview.c:321
312 msgid "/_Help"
313 msgstr "/_Hjälp"
314
315 #: src/addressbook.c:442 src/compose.c:740 src/mainwindow.c:798
316 #: src/messageview.c:322
317 msgid "/_Help/_About"
318 msgstr "/_Hjälp/_Om"
319
320 #: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:461 src/compose.c:525
321 #: src/mainwindow.c:472 src/messageview.c:162
322 msgid "/_Edit"
323 msgstr "/_Redigera"
324
325 #: src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:462
326 msgid "/_Delete"
327 msgstr "/_Ta bort"
328
329 #: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:460
330 #: src/addressbook.c:463 src/addressbook.c:466 src/addressbook.c:470
331 #: src/compose.c:504 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:66
332 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:53
333 #: src/news_gtk.c:56 src/news_gtk.c:58 src/plugins/trayicon/trayicon.c:96
334 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:99 src/plugins/trayicon/trayicon.c:101
335 #: src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:411 src/summaryview.c:416
336 #: src/summaryview.c:430 src/summaryview.c:451 src/summaryview.c:457
337 msgid "/---"
338 msgstr "/---"
339
340 #: src/addressbook.c:450
341 msgid "/New _Folder"
342 msgstr "/Ny _katalog"
343
344 #: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:467
345 msgid "/C_ut"
346 msgstr "/Klipp _ut"
347
348 #: src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:468
349 msgid "/_Copy"
350 msgstr "/_Kopiera"
351
352 #: src/addressbook.c:454 src/addressbook.c:469
353 msgid "/_Paste"
354 msgstr "/Kli_stra in"
355
356 #: src/addressbook.c:459
357 #, fuzzy
358 msgid "/_Select all"
359 msgstr "/_Redigera/Markrera _allt"
360
361 #: src/addressbook.c:464
362 msgid "/New _Address"
363 msgstr "/Ny _adress"
364
365 #: src/addressbook.c:465
366 msgid "/New _Group"
367 msgstr "/Ny _grupp"
368
369 #. {N_("/Pa_ste Address"),      NULL, addressbook_clip_paste_address_cb, 0, NULL},
370 #: src/addressbook.c:472
371 msgid "/_Mail To"
372 msgstr "/_Meddelande till"
373
374 #: src/addressbook.c:474
375 msgid "/_Browse Entry"
376 msgstr "/_Bläddra Object"
377
378 #: src/addressbook.c:487 src/crash.c:443 src/crash.c:462 src/importldif.c:119
379 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:111 src/prefs_themes.c:690
380 #: src/prefs_themes.c:722 src/prefs_themes.c:723
381 msgid "Unknown"
382 msgstr "Okänd"
383
384 #: src/addressbook.c:494 src/addressbook.c:513 src/importldif.c:126
385 msgid "Success"
386 msgstr "Klar"
387
388 #: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:127
389 msgid "Bad arguments"
390 msgstr "Felaktiga argument"
391
392 #: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:128
393 msgid "File not specified"
394 msgstr "Fil har inte specificerats."
395
396 #: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:129
397 msgid "Error opening file"
398 msgstr "Fel vid öppnande av fil"
399
400 #: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:130
401 msgid "Error reading file"
402 msgstr "Fel vid läsande av fil"
403
404 #: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:131
405 msgid "End of file encountered"
406 msgstr ""
407
408 #: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:132
409 msgid "Error allocating memory"
410 msgstr "Kan inte allokera minne"
411
412 #: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:133
413 msgid "Bad file format"
414 msgstr "Fel filformat"
415
416 #: src/addressbook.c:502 src/importldif.c:134
417 msgid "Error writing to file"
418 msgstr "Fel vid skrivning till fil"
419
420 #: src/addressbook.c:503 src/importldif.c:135
421 msgid "Error opening directory"
422 msgstr "Fel vid öppnande av mapp"
423
424 #: src/addressbook.c:504 src/importldif.c:136
425 msgid "No path specified"
426 msgstr "Sökväg har inte specificerats."
427
428 #: src/addressbook.c:514
429 msgid "Error connecting to LDAP server"
430 msgstr "Fel vid anslutning till LDAP server"
431
432 #: src/addressbook.c:515
433 msgid "Error initializing LDAP"
434 msgstr "Fel vid initiering av LDAP"
435
436 #: src/addressbook.c:516
437 msgid "Error binding to LDAP server"
438 msgstr "Fel vid bindandet till LDAP server"
439
440 #: src/addressbook.c:517
441 msgid "Error searching LDAP database"
442 msgstr "Vid vid sökning av LDAP databas"
443
444 #: src/addressbook.c:518
445 msgid "Timeout performing LDAP operation"
446 msgstr ""
447
448 #: src/addressbook.c:519
449 msgid "Error in LDAP search criteria"
450 msgstr "Fel i LDAP sökkriteriet "
451
452 #: src/addressbook.c:520
453 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
454 msgstr "Inga LDAP objekt kunde hittas för sökkriteriet"
455
456 #: src/addressbook.c:521
457 msgid "LDAP search terminated on request"
458 msgstr ""
459
460 #: src/addressbook.c:522
461 msgid "Error starting TLS connection"
462 msgstr "Fel vid start av TLS anslutning"
463
464 #: src/addressbook.c:746
465 msgid "Sources"
466 msgstr "Källor"
467
468 #: src/addressbook.c:748
469 msgid "E-Mail address"
470 msgstr "Epostadress"
471
472 #: src/addressbook.c:753 src/prefs_other.c:97 src/toolbar.c:186
473 #: src/toolbar.c:1615
474 msgid "Address book"
475 msgstr "Adressbok"
476
477 #: src/addressbook.c:870
478 msgid "Lookup name:"
479 msgstr "Uppslagsnamn:"
480
481 #: src/addressbook.c:933 src/compose.c:1739 src/compose.c:3787
482 #: src/compose.c:4939 src/compose.c:5617 src/headerview.c:53
483 #: src/prefs_template.c:205 src/summary_search.c:218
484 msgid "To:"
485 msgstr "Till:"
486
487 #: src/addressbook.c:937 src/compose.c:1723 src/compose.c:3601
488 #: src/compose.c:3786 src/prefs_template.c:207
489 msgid "Cc:"
490 msgstr "Cc:"
491
492 #: src/addressbook.c:941 src/compose.c:1726 src/compose.c:3629
493 #: src/prefs_template.c:208
494 msgid "Bcc:"
495 msgstr "Bcc:"
496
497 #. Confirm deletion
498 #: src/addressbook.c:1173 src/addressbook.c:1196
499 msgid "Delete address(es)"
500 msgstr "Ta bort adress(er)"
501
502 #: src/addressbook.c:1174
503 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
504 msgstr ""
505
506 #: src/addressbook.c:1197
507 msgid "Really delete the address(es)?"
508 msgstr "Vill du verkligen t abort adress(erna)?"
509
510 #: src/addressbook.c:1789 src/addressbook.c:1868
511 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
512 msgstr ""
513
514 #: src/addressbook.c:1800
515 msgid "Cannot paste into an address group."
516 msgstr ""
517
518 #: src/addressbook.c:2527
519 #, c-format
520 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
521 msgstr "Vill du ta bort sökningen med resultatet och adresserna i '%s' ?"
522
523 #: src/addressbook.c:2530 src/addressbook.c:2556
524 #: src/prefs_filtering_action.c:151
525 msgid "Delete"
526 msgstr "Ta bort"
527
528 #: src/addressbook.c:2539
529 #, c-format
530 msgid ""
531 "Do you want to delete the folder AND all addresses in '%s' ?\n"
532 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
533 msgstr ""
534
535 #: src/addressbook.c:2542 src/imap_gtk.c:268 src/mh_gtk.c:179
536 msgid "Delete folder"
537 msgstr "Ta bort mapp"
538
539 #: src/addressbook.c:2543
540 msgid "_Folder only"
541 msgstr "_Endast mapp"
542
543 #: src/addressbook.c:2543
544 msgid "Folder and _addresses"
545 msgstr ""
546
547 #: src/addressbook.c:2555
548 #, c-format
549 msgid "Really delete '%s' ?"
550 msgstr "Vill du verkligen ta bort '%s' ?"
551
552 #: src/addressbook.c:3360
553 msgid "New user, could not save index file."
554 msgstr "Ny användare, kunde inte spara innehållsfil."
555
556 #: src/addressbook.c:3364
557 msgid "New user, could not save address book files."
558 msgstr "Ny användare, kunde inte spara adressboksfiler."
559
560 #: src/addressbook.c:3374
561 msgid "Old address book converted successfully."
562 msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
563
564 #: src/addressbook.c:3379
565 msgid ""
566 "Old address book converted,\n"
567 "could not save new address index file"
568 msgstr ""
569 "Gammal adressbok konverterad,\n"
570 "kunde inte spara adressindexfil"
571
572 #: src/addressbook.c:3392
573 msgid ""
574 "Could not convert address book,\n"
575 "but created empty new address book files."
576 msgstr ""
577 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
578 "men skapade nya nya tomma adressboksfiler."
579
580 #: src/addressbook.c:3398
581 msgid ""
582 "Could not convert address book,\n"
583 "could not create new address book files."
584 msgstr ""
585 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
586 "kunde inte skapa nya adressboksfiler."
587
588 #: src/addressbook.c:3403
589 msgid ""
590 "Could not convert address book\n"
591 "and could not create new address book files."
592 msgstr ""
593 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
594 "och kunde inte skapa nya adressboksfiler."
595
596 #: src/addressbook.c:3410 src/addressbook.c:3416
597 msgid "Addressbook conversion error"
598 msgstr "Fel vid konvertering av adressbok"
599
600 #: src/addressbook.c:3454
601 msgid "Addressbook Error"
602 msgstr "Adressboksfel"
603
604 #: src/addressbook.c:3455
605 msgid "Could not read address index"
606 msgstr "Kunde inte läsa adressindex"
607
608 #. *
609 #. * Message that is displayed whilst a query is executing in a background
610 #. * thread.
611 #.
612 #: src/addressbook.c:3814
613 msgid "Busy searching..."
614 msgstr "Upptagen med att söka..."
615
616 #. *
617 #. * Label (a format string) that is used to name each folder.
618 #.
619 #: src/addressbook.c:3885
620 #, c-format
621 msgid "Search '%s'"
622 msgstr "Sök '%s'"
623
624 #: src/addressbook.c:4110
625 msgid "Interface"
626 msgstr "Gränssnitt"
627
628 #: src/addressbook.c:4126 src/exphtmldlg.c:382 src/expldifdlg.c:394
629 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:651
630 msgid "Address Book"
631 msgstr "Adressbok"
632
633 #: src/addressbook.c:4142
634 msgid "Person"
635 msgstr "Person"
636
637 #: src/addressbook.c:4158
638 msgid "EMail Address"
639 msgstr "Epostadress"
640
641 #: src/addressbook.c:4174
642 msgid "Group"
643 msgstr "Grupp"
644
645 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
646 #: src/addressbook.c:4190 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:430
647 #: src/prefs_account.c:2320 src/prefs_folder_column.c:79
648 msgid "Folder"
649 msgstr "Mapp"
650
651 #: src/addressbook.c:4206
652 msgid "vCard"
653 msgstr "vCard"
654
655 #: src/addressbook.c:4222 src/addressbook.c:4238
656 msgid "JPilot"
657 msgstr "JPilot"
658
659 #: src/addressbook.c:4254
660 msgid "LDAP Server"
661 msgstr "LDAP-värd"
662
663 #: src/addressbook.c:4270
664 msgid "LDAP Query"
665 msgstr "LDAP Fråga"
666
667 #: src/addrgather.c:158
668 msgid "Please specify name for address book."
669 msgstr "Vänligen ange ett namn på adressboken."
670
671 #: src/addrgather.c:178
672 msgid "Please select the mail headers to search."
673 msgstr ""
674
675 #. Go fer it
676 #: src/addrgather.c:185
677 msgid "Harvesting addresses..."
678 msgstr ""
679
680 #: src/addrgather.c:224
681 msgid "Addresses gathered successfully."
682 msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
683
684 #: src/addrgather.c:294
685 msgid "No folder or message was selected."
686 msgstr "Ingen mapp eller meddelade valdes."
687
688 #: src/addrgather.c:302
689 msgid ""
690 "Please select a folder to process from the folder\n"
691 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
692 "the message list."
693 msgstr ""
694
695 #: src/addrgather.c:354
696 msgid "Folder :"
697 msgstr "Mapp :"
698
699 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:596 src/expldifdlg.c:626
700 #: src/importldif.c:909
701 msgid "Address Book :"
702 msgstr "Adressbok :"
703
704 #: src/addrgather.c:375
705 msgid "Folder Size :"
706 msgstr "Mapp Storlek :"
707
708 #: src/addrgather.c:390
709 msgid "Process these mail header fields"
710 msgstr "Bearbeta dessa brevhuvudfält"
711
712 #: src/addrgather.c:408
713 msgid "Include sub-folders"
714 msgstr "Inkludera undermappar"
715
716 #: src/addrgather.c:431
717 msgid "Header Name"
718 msgstr "Brevhuvudsnamn"
719
720 #: src/addrgather.c:432
721 msgid "Address Count"
722 msgstr "Adressbok"
723
724 #. Create notebook pages
725 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:4112
726 #: src/messageview.c:559 src/messageview.c:572
727 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:419
728 msgid "Warning"
729 msgstr "Varning"
730
731 #: src/addrgather.c:538
732 msgid "Header Fields"
733 msgstr "Brevhuvudsnamn"
734
735 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:716 src/expldifdlg.c:737
736 #: src/importldif.c:1028
737 msgid "Finish"
738 msgstr "Färdig"
739
740 #: src/addrgather.c:600
741 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
742 msgstr ""
743
744 #: src/addrgather.c:608
745 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
746 msgstr ""
747
748 #: src/addrindex.c:115 src/addrindex.c:126
749 msgid "Common address"
750 msgstr "Vanliga adresser"
751
752 #: src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:127
753 msgid "Personal address"
754 msgstr "Personliga adresser"
755
756 #: src/addrindex.c:119
757 #, fuzzy
758 msgid "Common addresses"
759 msgstr "Vanliga adresser"
760
761 #: src/addrindex.c:120
762 #, fuzzy
763 msgid "Personal addresses"
764 msgstr "Personliga adresser"
765
766 #: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:6597
767 msgid "Notice"
768 msgstr "Meddelande"
769
770 #: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:4059 src/inc.c:584
771 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:123 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:191
772 msgid "Error"
773 msgstr "Fel"
774
775 #: src/alertpanel.c:189
776 msgid "View log"
777 msgstr "Visa logg"
778
779 #: src/alertpanel.c:335
780 msgid "Show this message next time"
781 msgstr "Visa detta meddelande nästa gång"
782
783 #: src/browseldap.c:220
784 msgid "Browse Directory Entry"
785 msgstr ""
786
787 #: src/browseldap.c:240
788 msgid "Server Name :"
789 msgstr "Värdnamn :"
790
791 #: src/browseldap.c:250
792 msgid "Distinguished Name (dn) :"
793 msgstr "Distinguished Name (dn) :"
794
795 #: src/browseldap.c:273
796 msgid "LDAP Name"
797 msgstr "LDAP Namn"
798
799 #: src/browseldap.c:275
800 msgid "Attribute Value"
801 msgstr ""
802
803 #: src/common/nntp.c:68
804 #, c-format
805 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
806 msgstr "Kan inte ansluta till NNTP-värd: %s:%d\n"
807
808 #: src/common/nntp.c:176 src/common/nntp.c:239
809 #, c-format
810 msgid "protocol error: %s\n"
811 msgstr "Protokollfel: %s\n"
812
813 #: src/common/nntp.c:199 src/common/nntp.c:245
814 msgid "protocol error\n"
815 msgstr "protokollfel\n"
816
817 #: src/common/nntp.c:295
818 msgid "Error occurred while posting\n"
819 msgstr "Fel uppstod vid postning\n"
820
821 #: src/common/nntp.c:375
822 msgid "Error occurred while sending command\n"
823 msgstr ""
824
825 #: src/common/plugin.c:202
826 msgid "Plugin already loaded"
827 msgstr ""
828
829 #: src/common/plugin.c:210
830 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
831 msgstr ""
832
833 #: src/common/plugin.c:232
834 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
835 msgstr ""
836
837 #: src/common/smtp.c:168
838 msgid "SMTP AUTH not available\n"
839 msgstr "SMTP AUTH ej tillgängligt\n"
840
841 #: src/common/smtp.c:503 src/common/smtp.c:553
842 msgid "bad SMTP response\n"
843 msgstr "Felaktigt SMTP svar\n"
844
845 #: src/common/smtp.c:524 src/common/smtp.c:542 src/common/smtp.c:661
846 msgid "error occurred on SMTP session\n"
847 msgstr "fel uppstod I SMTP session\n"
848
849 #: src/common/smtp.c:533 src/pop.c:841
850 msgid "error occurred on authentication\n"
851 msgstr "fel uppstod vid autentifikation\n"
852
853 #: src/common/smtp.c:588
854 #, c-format
855 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
856 msgstr ""
857
858 #: src/common/smtp.c:620 src/pop.c:834
859 msgid "can't start TLS session\n"
860 msgstr "kan inte starta TSL session\n"
861
862 #: src/common/ssl.c:144
863 msgid "Error creating ssl context\n"
864 msgstr "Vel vid skapande av SSL-kontext\n"
865
866 #: src/common/ssl.c:163
867 #, c-format
868 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
869 msgstr "SSL-uppkoppling misslyckades (%s)\n"
870
871 #: src/common/ssl_certificate.c:141 src/common/ssl_certificate.c:152
872 #: src/common/ssl_certificate.c:158 src/common/ssl_certificate.c:165
873 #: src/common/ssl_certificate.c:176 src/common/ssl_certificate.c:182
874 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
875 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
876 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
877 msgid "<not in certificate>"
878 msgstr "<inte i certifikat>"
879
880 #: src/common/ssl_certificate.c:191
881 #, c-format
882 msgid ""
883 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
884 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
885 "  Fingerprint: %s\n"
886 "  Signature status: %s"
887 msgstr ""
888
889 #: src/common/ssl_certificate.c:309
890 msgid "Can't load X509 default paths"
891 msgstr "Kan inte ladda x509 standard sökvägar"
892
893 #: src/common/ssl_certificate.c:364
894 #, c-format
895 msgid ""
896 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
897 "%s"
898 msgstr ""
899
900 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
901 #, c-format
902 msgid ""
903 "%s\n"
904 "\n"
905 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
906 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
907 msgstr ""
908
909 #: src/common/ssl_certificate.c:373 src/common/ssl_certificate.c:411
910 #: src/prefs_receive.c:208
911 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
912 msgstr ""
913
914 #: src/common/ssl_certificate.c:400
915 #, c-format
916 msgid ""
917 "%s's SSL certificate changed !\n"
918 "We have saved this one:\n"
919 "%s\n"
920 "\n"
921 "It is now:\n"
922 "%s\n"
923 "\n"
924 "This could mean the server answering is not the known one."
925 msgstr ""
926
927 #: src/common/string_match.c:74
928 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
929 msgstr "(Subjekt tömt av RegExp)"
930
931 #: src/common/utils.c:298
932 #, c-format
933 msgid "%dB"
934 msgstr "%dB"
935
936 #: src/common/utils.c:300
937 #, c-format
938 msgid "%.1fKB"
939 msgstr "%.1fKB"
940
941 #: src/common/utils.c:302
942 #, c-format
943 msgid "%.2fMB"
944 msgstr "%.2fMB"
945
946 #: src/common/utils.c:304
947 #, c-format
948 msgid "%.2fGB"
949 msgstr "%.2fGB"
950
951 #: src/compose.c:502
952 msgid "/_Add..."
953 msgstr "/_Lägg till..."
954
955 #: src/compose.c:503
956 msgid "/_Remove"
957 msgstr "/_Ta bort"
958
959 #: src/compose.c:505 src/folderview.c:283
960 msgid "/_Properties..."
961 msgstr "/_Egenskaper..."
962
963 #: src/compose.c:510 src/mainwindow.c:675 src/messageview.c:274
964 msgid "/_Message"
965 msgstr "/_Meddelande"
966
967 #: src/compose.c:511
968 msgid "/_Message/_Send"
969 msgstr "/_Meddelande/_Skicka"
970
971 #: src/compose.c:513
972 msgid "/_Message/Send _later"
973 msgstr "/_Meddelande/Skicka s_enare"
974
975 #: src/compose.c:515 src/compose.c:519 src/compose.c:522 src/mainwindow.c:685
976 #: src/mainwindow.c:695 src/mainwindow.c:699 src/mainwindow.c:705
977 #: src/mainwindow.c:714 src/messageview.c:277 src/messageview.c:285
978 #: src/messageview.c:290
979 msgid "/_Message/---"
980 msgstr "/_Meddelande/---"
981
982 #: src/compose.c:516
983 msgid "/_Message/_Attach file"
984 msgstr "/_Meddelande/_Bifoga fil"
985
986 #: src/compose.c:517
987 msgid "/_Message/_Insert file"
988 msgstr "/_Meddelande/_Infoga fil"
989
990 #: src/compose.c:518
991 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
992 msgstr "/_Meddelande/_Infoga signatur"
993
994 #: src/compose.c:520
995 msgid "/_Message/_Save"
996 msgstr "/_Meddelande/_Spara"
997
998 #: src/compose.c:523
999 msgid "/_Message/_Close"
1000 msgstr "/_Meddelande/S_täng"
1001
1002 #: src/compose.c:526
1003 msgid "/_Edit/_Undo"
1004 msgstr "/_Redigera/_Ångra"
1005
1006 #: src/compose.c:527
1007 msgid "/_Edit/_Redo"
1008 msgstr "/_Redigera/Gör _om"
1009
1010 #: src/compose.c:528 src/compose.c:616 src/compose.c:622 src/mainwindow.c:476
1011 #: src/messageview.c:165
1012 msgid "/_Edit/---"
1013 msgstr "/_Redigera/---"
1014
1015 #: src/compose.c:529
1016 msgid "/_Edit/Cu_t"
1017 msgstr "/_Redigera/Klipp _ut"
1018
1019 #: src/compose.c:530 src/mainwindow.c:473 src/messageview.c:163
1020 msgid "/_Edit/_Copy"
1021 msgstr "/_Redigera/_Kopiera"
1022
1023 #: src/compose.c:531
1024 msgid "/_Edit/_Paste"
1025 msgstr "/_Redigera/_Infoga"
1026
1027 #: src/compose.c:532
1028 msgid "/_Edit/Special paste"
1029 msgstr "/_Redigera/_Klistra in special"
1030
1031 #: src/compose.c:533
1032 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1033 msgstr "/_Redigera/_Klistra in special/_som citat"
1034
1035 #: src/compose.c:535
1036 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1037 msgstr "/_Redigera/_Klistra in special/_radbruten"
1038
1039 #: src/compose.c:537
1040 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1041 msgstr "/_Redigera/_Klistra in special/_ej radbruten"
1042
1043 #: src/compose.c:539 src/mainwindow.c:474 src/messageview.c:164
1044 msgid "/_Edit/Select _all"
1045 msgstr "/_Redigera/Markrera _allt"
1046
1047 #: src/compose.c:540
1048 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1049 msgstr "/_Redigera/A_vancerat"
1050
1051 #: src/compose.c:541
1052 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1053 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett tecken bakåt"
1054
1055 #: src/compose.c:546
1056 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1057 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett tecken framåt"
1058
1059 #: src/compose.c:551
1060 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1061 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett ord bakåt"
1062
1063 #: src/compose.c:556
1064 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1065 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett ord framåt"
1066
1067 #: src/compose.c:561
1068 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1069 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till början av rad"
1070
1071 #: src/compose.c:566
1072 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1073 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till slutet på rad"
1074
1075 #: src/compose.c:571
1076 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1077 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till föregående rad"
1078
1079 #: src/compose.c:576
1080 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1081 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till nästa rad"
1082
1083 #: src/compose.c:581
1084 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1085 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett tecken bakåt"
1086
1087 #: src/compose.c:586
1088 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1089 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett tecken framåt"
1090
1091 #: src/compose.c:591
1092 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1093 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett ord bakåt"
1094
1095 #: src/compose.c:596
1096 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1097 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett ord framåt"
1098
1099 #: src/compose.c:601
1100 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1101 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort rad"
1102
1103 #: src/compose.c:606
1104 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1105 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort hela raden"
1106
1107 #: src/compose.c:611
1108 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1109 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort till slutet av raden"
1110
1111 #: src/compose.c:617
1112 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1113 msgstr "/_Redigera/Bryt rader i _stycke"
1114
1115 #: src/compose.c:619
1116 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1117 msgstr "/_Redigera/Bryt alla _långa rader"
1118
1119 #: src/compose.c:621
1120 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1121 msgstr "/_Redigera/Radbryt automatiskt"
1122
1123 #: src/compose.c:623
1124 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1125 msgstr "/_Redigera/Redigera med e_xtern redigerare"
1126
1127 #: src/compose.c:626
1128 msgid "/_Spelling"
1129 msgstr "/_Stavning"
1130
1131 #: src/compose.c:627
1132 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1133 msgstr "/_Stavning/_Kontrollera alla eller kontrollera markering"
1134
1135 #: src/compose.c:629
1136 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1137 msgstr "/_Stavning/_Markera alla felstavade ord"
1138
1139 #: src/compose.c:631
1140 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1141 msgstr "/_Stavning/Kontrollera felstavade ord _bakåt"
1142
1143 #: src/compose.c:633
1144 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1145 msgstr "/_Stavning/_Hoppa till nästa felstavade ord"
1146
1147 #: src/compose.c:636
1148 msgid "/_Options"
1149 msgstr ""
1150
1151 #: src/compose.c:637
1152 msgid "/_Options/Privacy System"
1153 msgstr ""
1154
1155 #: src/compose.c:638
1156 msgid "/_Options/Privacy System/None"
1157 msgstr ""
1158
1159 #: src/compose.c:639
1160 msgid "/_Options/Si_gn"
1161 msgstr ""
1162
1163 #: src/compose.c:640
1164 msgid "/_Options/_Encrypt"
1165 msgstr ""
1166
1167 #: src/compose.c:641 src/compose.c:648 src/compose.c:650 src/compose.c:652
1168 msgid "/_Options/---"
1169 msgstr ""
1170
1171 #: src/compose.c:642
1172 msgid "/_Options/_Priority"
1173 msgstr ""
1174
1175 #: src/compose.c:643
1176 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1177 msgstr ""
1178
1179 #: src/compose.c:644
1180 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1181 msgstr ""
1182
1183 #: src/compose.c:645
1184 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1185 msgstr ""
1186
1187 #: src/compose.c:646
1188 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1189 msgstr ""
1190
1191 #: src/compose.c:647
1192 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1193 msgstr ""
1194
1195 #: src/compose.c:649
1196 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1197 msgstr ""
1198
1199 #: src/compose.c:651
1200 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1201 msgstr ""
1202
1203 #: src/compose.c:658
1204 msgid "/_Options/Character _encoding"
1205 msgstr ""
1206
1207 #: src/compose.c:659
1208 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1209 msgstr ""
1210
1211 #: src/compose.c:661 src/compose.c:667 src/compose.c:675 src/compose.c:679
1212 #: src/compose.c:685 src/compose.c:689 src/compose.c:695 src/compose.c:699
1213 #: src/compose.c:709 src/compose.c:713 src/compose.c:723 src/compose.c:727
1214 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1215 msgstr ""
1216
1217 #: src/compose.c:663
1218 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1219 msgstr ""
1220
1221 #: src/compose.c:665
1222 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1223 msgstr ""
1224
1225 #: src/compose.c:669
1226 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1227 msgstr ""
1228
1229 #: src/compose.c:671
1230 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1231 msgstr ""
1232
1233 #: src/compose.c:673
1234 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
1235 msgstr ""
1236
1237 #: src/compose.c:677
1238 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1239 msgstr ""
1240
1241 #: src/compose.c:681
1242 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1243 msgstr ""
1244
1245 #: src/compose.c:683
1246 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1247 msgstr ""
1248
1249 #: src/compose.c:687
1250 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1251 msgstr ""
1252
1253 #: src/compose.c:691
1254 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1255 msgstr ""
1256
1257 #: src/compose.c:693
1258 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1259 msgstr ""
1260
1261 #: src/compose.c:697
1262 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1263 msgstr ""
1264
1265 #: src/compose.c:701
1266 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1267 msgstr ""
1268
1269 #: src/compose.c:703
1270 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1271 msgstr ""
1272
1273 #: src/compose.c:705
1274 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1275 msgstr ""
1276
1277 #: src/compose.c:707
1278 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1279 msgstr ""
1280
1281 #: src/compose.c:711
1282 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1283 msgstr ""
1284
1285 #: src/compose.c:715
1286 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1287 msgstr ""
1288
1289 #: src/compose.c:717
1290 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1291 msgstr ""
1292
1293 #: src/compose.c:719
1294 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1295 msgstr ""
1296
1297 #: src/compose.c:721
1298 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1299 msgstr ""
1300
1301 #: src/compose.c:725
1302 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1303 msgstr ""
1304
1305 #: src/compose.c:729
1306 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1307 msgstr ""
1308
1309 #: src/compose.c:731
1310 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1311 msgstr ""
1312
1313 #: src/compose.c:735
1314 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1315 msgstr "/V_erktyg/Visa linjal"
1316
1317 #: src/compose.c:736 src/messageview.c:294
1318 msgid "/_Tools/_Address book"
1319 msgstr "/V_erktyg/_Adressbok"
1320
1321 #: src/compose.c:737
1322 msgid "/_Tools/_Template"
1323 msgstr "/V_erktyg/_Mallar"
1324
1325 #: src/compose.c:738 src/mainwindow.c:750 src/messageview.c:319
1326 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1327 msgstr "/V_erktyg/_Händelser"
1328
1329 #: src/compose.c:1400
1330 msgid "Fw: multiple emails"
1331 msgstr ""
1332
1333 #: src/compose.c:1729
1334 msgid "Reply-To:"
1335 msgstr "Svara till:"
1336
1337 #: src/compose.c:1732 src/compose.c:4936 src/compose.c:5619
1338 #: src/headerview.c:54
1339 msgid "Newsgroups:"
1340 msgstr "Nyhetsgrupper:"
1341
1342 #: src/compose.c:1735
1343 msgid "Followup-To:"
1344 msgstr ""
1345
1346 #: src/compose.c:2123
1347 msgid "Quote mark format error."
1348 msgstr ""
1349
1350 #: src/compose.c:2139
1351 msgid "Message reply/forward format error."
1352 msgstr ""
1353
1354 #: src/compose.c:2688
1355 #, c-format
1356 msgid "File %s is empty."
1357 msgstr "Filen %s är tom."
1358
1359 #: src/compose.c:2692
1360 #, c-format
1361 msgid "Can't read %s."
1362 msgstr "Kan inte läsa %s."
1363
1364 #: src/compose.c:2719
1365 #, c-format
1366 msgid "Message: %s"
1367 msgstr "Meddelande: %s"
1368
1369 #: src/compose.c:3475
1370 msgid " [Edited]"
1371 msgstr " [Redigerat]"
1372
1373 #: src/compose.c:3481
1374 #, c-format
1375 msgid "%s - Compose message%s"
1376 msgstr "%s - Komponera meddelande%s"
1377
1378 #: src/compose.c:3484
1379 #, fuzzy, c-format
1380 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1381 msgstr "%s - Komponera meddelande%s"
1382
1383 #: src/compose.c:3509 src/messageview.c:594
1384 msgid ""
1385 "Account for sending mail is not specified.\n"
1386 "Please select a mail account before sending."
1387 msgstr ""
1388 "Konto för att skicka post är inte specificerat.\n"
1389 "Var god välj ett epostkonto innan du skickar."
1390
1391 #: src/compose.c:3611 src/compose.c:3639 src/compose.c:3666
1392 #: src/prefs_account.c:1003 src/prefs_send.c:333 src/toolbar.c:387
1393 #: src/toolbar.c:434
1394 msgid "Send"
1395 msgstr "Skicka"
1396
1397 #: src/compose.c:3612
1398 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1399 msgstr ""
1400
1401 #: src/compose.c:3640
1402 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1403 msgstr ""
1404
1405 #: src/compose.c:3654
1406 msgid "Recipient is not specified."
1407 msgstr "Mottagare har inte specificerats."
1408
1409 #: src/compose.c:3667
1410 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1411 msgstr "Ämnesraden är tom. Skicka ändå?"
1412
1413 #: src/compose.c:3693
1414 msgid ""
1415 "Could not queue message for sending:\n"
1416 "\n"
1417 "Charset conversion failed."
1418 msgstr ""
1419
1420 #: src/compose.c:3696
1421 msgid ""
1422 "Could not queue message for sending:\n"
1423 "\n"
1424 "Signature failed."
1425 msgstr ""
1426
1427 #: src/compose.c:3699
1428 #, c-format
1429 msgid ""
1430 "Could not queue message for sending:\n"
1431 "\n"
1432 "%s."
1433 msgstr ""
1434
1435 #: src/compose.c:3701
1436 msgid "Could not queue message for sending."
1437 msgstr ""
1438
1439 #: src/compose.c:3716 src/compose.c:3745
1440 msgid ""
1441 "The message was queued but could not be sent.\n"
1442 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1443 msgstr ""
1444
1445 #: src/compose.c:4056
1446 #, c-format
1447 msgid ""
1448 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1449 "to the specified %s charset.\n"
1450 "Send it as %s?"
1451 msgstr ""
1452
1453 #: src/compose.c:4108
1454 #, c-format
1455 msgid ""
1456 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1457 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1458 "\n"
1459 "Send it anyway?"
1460 msgstr ""
1461
1462 #: src/compose.c:4285
1463 msgid "No account for sending mails available!"
1464 msgstr ""
1465
1466 #: src/compose.c:4295
1467 msgid "No account for posting news available!"
1468 msgstr ""
1469
1470 #: src/compose.c:5019 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:211
1471 msgid "From:"
1472 msgstr "Från:"
1473
1474 #: src/compose.c:5070
1475 msgid "Mime type"
1476 msgstr ""
1477
1478 #. S_COL_DATE
1479 #: src/compose.c:5076 src/compose.c:5307 src/mimeview.c:198
1480 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:330 src/prefs_summary_column.c:86
1481 #: src/summaryview.c:470
1482 msgid "Size"
1483 msgstr "Storlek"
1484
1485 #. Save Message to folder
1486 #: src/compose.c:5136
1487 msgid "Save Message to "
1488 msgstr "Spara Meddelande till "
1489
1490 #: src/compose.c:5158 src/prefs_filtering_action.c:450
1491 msgid "Select ..."
1492 msgstr "Välj ..."
1493
1494 #: src/compose.c:5306 src/compose.c:6357
1495 msgid "MIME type"
1496 msgstr "MIME-typ"
1497
1498 #. header labels and entries
1499 #: src/compose.c:5370 src/prefs_account.c:1615 src/prefs_customheader.c:201
1500 #: src/prefs_matcher.c:154
1501 msgid "Header"
1502 msgstr "Brevhuvud"
1503
1504 #. attachment list
1505 #: src/compose.c:5372
1506 msgid "Attachments"
1507 msgstr "Bilagor"
1508
1509 #. Others Tab
1510 #: src/compose.c:5374
1511 msgid "Others"
1512 msgstr "Övriga"
1513
1514 #: src/compose.c:5389 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:209
1515 #: src/summary_search.c:225
1516 msgid "Subject:"
1517 msgstr "Ärende:"
1518
1519 #. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1520 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
1521 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
1522 #. * can always get back the SummaryView pointer.
1523 #: src/compose.c:5573 src/exphtmldlg.c:462 src/gtk/colorlabel.c:294
1524 #: src/gtk/gtkaspell.c:1616 src/gtk/gtkaspell.c:2279 src/prefs_account.c:629
1525 #: src/summaryview.c:4428
1526 msgid "None"
1527 msgstr "Ingen"
1528
1529 #: src/compose.c:5583
1530 #, c-format
1531 msgid ""
1532 "Spell checker could not be started.\n"
1533 "%s"
1534 msgstr ""
1535
1536 #: src/compose.c:5818
1537 #, c-format
1538 msgid ""
1539 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
1540 "encrypt this message."
1541 msgstr ""
1542
1543 #: src/compose.c:6248
1544 msgid "Invalid MIME type."
1545 msgstr "Felaktig MIME-typ"
1546
1547 #: src/compose.c:6266
1548 msgid "File doesn't exist or is empty."
1549 msgstr "Filen finns inte eller är tom."
1550
1551 #: src/compose.c:6339
1552 msgid "Properties"
1553 msgstr "Egenskaper"
1554
1555 #: src/compose.c:6384
1556 msgid "Encoding"
1557 msgstr "Kodning"
1558
1559 #: src/compose.c:6409
1560 msgid "Path"
1561 msgstr "Sökväg"
1562
1563 #: src/compose.c:6410 src/prefs_toolbar.c:1062
1564 msgid "File name"
1565 msgstr "Filnamn"
1566
1567 #: src/compose.c:6594
1568 #, c-format
1569 msgid ""
1570 "The external editor is still working.\n"
1571 "Force terminating the process?\n"
1572 "process group id: %d"
1573 msgstr ""
1574 "Den externa redigeraren arbetar fortfarande.\n"
1575 "Framtvinga avslutning av processen?\n"
1576 "processgrupps-id: %d"
1577
1578 #: src/compose.c:6636
1579 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1580 msgstr ""
1581
1582 #: src/compose.c:6921
1583 #, c-format
1584 msgid ""
1585 "Could not queue message:\n"
1586 "\n"
1587 "%s."
1588 msgstr ""
1589
1590 #: src/compose.c:7003
1591 msgid "Could not save draft."
1592 msgstr ""
1593
1594 #: src/compose.c:7071 src/compose.c:7094
1595 msgid "Select file"
1596 msgstr "Välj fil"
1597
1598 #: src/compose.c:7107
1599 #, c-format
1600 msgid "File '%s' could not be read."
1601 msgstr ""
1602
1603 #: src/compose.c:7109
1604 #, c-format
1605 msgid ""
1606 "File '%s' contained invalid characters\n"
1607 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1608 msgstr ""
1609
1610 #: src/compose.c:7157
1611 msgid "Discard message"
1612 msgstr "Överge meddelande"
1613
1614 #: src/compose.c:7158
1615 msgid "This message has been modified. Discard it?"
1616 msgstr ""
1617
1618 #: src/compose.c:7159
1619 msgid "_Discard"
1620 msgstr ""
1621
1622 #: src/compose.c:7159
1623 msgid "_Save to Drafts"
1624 msgstr ""
1625
1626 #: src/compose.c:7203
1627 #, c-format
1628 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
1629 msgstr ""
1630
1631 #: src/compose.c:7205
1632 msgid "Apply template"
1633 msgstr ""
1634
1635 #: src/compose.c:7206
1636 msgid "_Replace"
1637 msgstr ""
1638
1639 #: src/compose.c:7206
1640 msgid "_Insert"
1641 msgstr ""
1642
1643 #: src/crash.c:142
1644 #, c-format
1645 msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
1646 msgstr ""
1647
1648 #: src/crash.c:188
1649 msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
1650 msgstr ""
1651
1652 #: src/crash.c:204
1653 #, c-format
1654 msgid ""
1655 "%s.\n"
1656 "Please file a bug report and include the information below."
1657 msgstr ""
1658
1659 #: src/crash.c:209
1660 msgid "Debug log"
1661 msgstr ""
1662
1663 #: src/crash.c:246
1664 msgid "Close"
1665 msgstr "Stäng"
1666
1667 #: src/crash.c:251
1668 msgid "Save..."
1669 msgstr "Spara..."
1670
1671 #: src/crash.c:256
1672 msgid "Create bug report"
1673 msgstr ""
1674
1675 #: src/crash.c:303
1676 msgid "Save crash information"
1677 msgstr "Spara crash information"
1678
1679 #: src/editaddress.c:153
1680 msgid "Add New Person"
1681 msgstr "Lägg till ny person"
1682
1683 #: src/editaddress.c:154
1684 msgid "Edit Person Details"
1685 msgstr "Redigera persondetaljer"
1686
1687 #: src/editaddress.c:316
1688 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1689 msgstr "En epostadress måste anges."
1690
1691 #: src/editaddress.c:490
1692 msgid "A Name and Value must be supplied."
1693 msgstr "Ett Namn och ett Värde måste anges."
1694
1695 #. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
1696 #: src/editaddress.c:560
1697 msgid "Edit Person Data"
1698 msgstr "Redigera persondata"
1699
1700 #: src/editaddress.c:671 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:790
1701 #: src/ldif.c:858
1702 msgid "Display Name"
1703 msgstr "Visa namn"
1704
1705 #: src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:681 src/ldif.c:866
1706 msgid "Last Name"
1707 msgstr "Efternamn"
1708
1709 #: src/editaddress.c:678 src/editaddress.c:680 src/ldif.c:862
1710 msgid "First Name"
1711 msgstr "Förnamn"
1712
1713 #: src/editaddress.c:683
1714 msgid "Nickname"
1715 msgstr "Smeknamn"
1716
1717 #: src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807 src/editgroup.c:280
1718 #: src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
1719 #: src/ldif.c:874
1720 msgid "E-Mail Address"
1721 msgstr "Epostadress"
1722
1723 #: src/editaddress.c:760 src/editaddress.c:816
1724 msgid "Alias"
1725 msgstr ""
1726
1727 #. value
1728 #: src/editaddress.c:954 src/editaddress.c:1011 src/prefs_customheader.c:218
1729 #: src/prefs_matcher.c:490
1730 msgid "Value"
1731 msgstr "Värde"
1732
1733 #: src/editaddress.c:1070
1734 msgid "User Data"
1735 msgstr ""
1736
1737 #: src/editaddress.c:1071
1738 msgid "E-Mail Addresses"
1739 msgstr ""
1740
1741 #: src/editaddress.c:1072
1742 msgid "Other Attributes"
1743 msgstr ""
1744
1745 #: src/editbook.c:113
1746 msgid "File appears to be Ok."
1747 msgstr "Fil verkar vara OK."
1748
1749 #: src/editbook.c:116
1750 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1751 msgstr "Filen verkar inte vara i ett giltigt adressboksformat"
1752
1753 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
1754 msgid "Could not read file."
1755 msgstr "Kunde inte läsa fil."
1756
1757 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
1758 msgid "Edit Addressbook"
1759 msgstr "Redigera adressbok"
1760
1761 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
1762 msgid " Check File "
1763 msgstr " Undersök fil "
1764
1765 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
1766 #: src/importmutt.c:236 src/importpine.c:236 src/prefs_account.c:1832
1767 msgid "File"
1768 msgstr "Fil"
1769
1770 #: src/editbook.c:285
1771 msgid "Add New Addressbook"
1772 msgstr "Lägg till ny adressbok"
1773
1774 #: src/editgroup.c:103
1775 msgid "A Group Name must be supplied."
1776 msgstr "Ett gruppnamn måste anges"
1777
1778 #: src/editgroup.c:286
1779 msgid "Edit Group Data"
1780 msgstr "Redigera gruppdata"
1781
1782 #: src/editgroup.c:314 src/exporthtml.c:626
1783 msgid "Group Name"
1784 msgstr "Gruppnamn"
1785
1786 #: src/editgroup.c:333
1787 msgid "Addresses in Group"
1788 msgstr "Adresser i Grupp"
1789
1790 #: src/editgroup.c:335
1791 msgid " -> "
1792 msgstr ""
1793
1794 #: src/editgroup.c:362
1795 msgid " <- "
1796 msgstr ""
1797
1798 #: src/editgroup.c:364
1799 msgid "Available Addresses"
1800 msgstr "Tillgängliga adresser"
1801
1802 #: src/editgroup.c:425
1803 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1804 msgstr "Flytta epostadresser till eller från grupp med pilknapparna"
1805
1806 #: src/editgroup.c:473
1807 msgid "Edit Group Details"
1808 msgstr "Redigera Gruppdetaljer"
1809
1810 #: src/editgroup.c:476
1811 msgid "Add New Group"
1812 msgstr "Lägg till ny grupp"
1813
1814 #: src/editgroup.c:526
1815 msgid "Edit folder"
1816 msgstr "Redigera mapp"
1817
1818 #: src/editgroup.c:526
1819 msgid "Input the new name of folder:"
1820 msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
1821
1822 #: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:532 src/imap_gtk.c:133 src/mh_gtk.c:127
1823 msgid "New folder"
1824 msgstr "Ny mapp"
1825
1826 #: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:533 src/mh_gtk.c:128
1827 msgid "Input the name of new folder:"
1828 msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
1829
1830 #: src/editjpilot.c:200
1831 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1832 msgstr "Filen verkar inte vara i JPilot-format"
1833
1834 #: src/editjpilot.c:212
1835 msgid "Select JPilot File"
1836 msgstr "Välj JPilotfil"
1837
1838 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
1839 msgid "Edit JPilot Entry"
1840 msgstr "Redigera JPilotfält"
1841
1842 #: src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:479 src/editvcard.c:202
1843 #: src/export.c:190 src/import.c:196 src/importmutt.c:243 src/importpine.c:243
1844 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:174
1845 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:336 src/prefs_account.c:1864
1846 #: src/prefs_spelling.c:246
1847 msgid "_Browse"
1848 msgstr ""
1849
1850 #: src/editjpilot.c:294
1851 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1852 msgstr "Ytterligare epostadressobjekt"
1853
1854 #: src/editjpilot.c:385
1855 msgid "Add New JPilot Entry"
1856 msgstr "Lägg till nytt JPilotfält"
1857
1858 #: src/editldap_basedn.c:143
1859 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1860 msgstr "Red. LDAP - Välj sökbas"
1861
1862 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:413
1863 msgid "Hostname"
1864 msgstr "Värdnamn"
1865
1866 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:432 src/ssl_manager.c:107
1867 msgid "Port"
1868 msgstr "Port"
1869
1870 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:461
1871 msgid "Search Base"
1872 msgstr "Sök i databas"
1873
1874 #: src/editldap_basedn.c:204
1875 msgid "Available Search Base(s)"
1876 msgstr "Tillgänglig(a) sökbas(er)"
1877
1878 #: src/editldap_basedn.c:294
1879 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1880 msgstr "Kunde inte läsa sökbas(er) från värd, vänligen ställ in manuellt"
1881
1882 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:267
1883 msgid "Could not connect to server"
1884 msgstr "Kan inte ansluta till värd"
1885
1886 #: src/editldap.c:148
1887 msgid "A Name must be supplied."
1888 msgstr ""
1889
1890 #: src/editldap.c:160
1891 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1892 msgstr ""
1893
1894 #: src/editldap.c:173
1895 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1896 msgstr ""
1897
1898 #: src/editldap.c:264
1899 msgid "Connected successfully to server"
1900 msgstr "Anslöt framgångsrikt till värd"
1901
1902 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:967
1903 msgid "Edit LDAP Server"
1904 msgstr "Redigera LDAP-värd"
1905
1906 #: src/editldap.c:408
1907 msgid "A name that you wish to call the server."
1908 msgstr ""
1909
1910 #: src/editldap.c:423
1911 msgid ""
1912 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1913 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1914 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1915 "computer as Sylpheed-Claws."
1916 msgstr ""
1917
1918 #: src/editldap.c:447
1919 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1920 msgstr ""
1921
1922 #: src/editldap.c:451
1923 msgid " Check Server "
1924 msgstr " Undersök värd "
1925
1926 #: src/editldap.c:456
1927 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1928 msgstr ""
1929
1930 #: src/editldap.c:471
1931 msgid ""
1932 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1933 "Examples include:\n"
1934 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1935 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1936 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1937 msgstr ""
1938
1939 #: src/editldap.c:484
1940 msgid ""
1941 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1942 "server."
1943 msgstr ""
1944
1945 #: src/editldap.c:535
1946 msgid "Search Attributes"
1947 msgstr ""
1948
1949 #: src/editldap.c:545
1950 msgid ""
1951 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1952 "find a name or address."
1953 msgstr ""
1954
1955 #: src/editldap.c:549
1956 msgid " Defaults "
1957 msgstr ""
1958
1959 #: src/editldap.c:554
1960 msgid ""
1961 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
1962 "names and addresses during a name or address search process."
1963 msgstr ""
1964
1965 #: src/editldap.c:561
1966 msgid "Max Query Age (secs)"
1967 msgstr ""
1968
1969 #: src/editldap.c:577
1970 msgid ""
1971 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
1972 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
1973 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
1974 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
1975 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
1976 "searched in preference to performing a new server search request. The "
1977 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
1978 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
1979 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
1980 "more memory to cache results."
1981 msgstr ""
1982
1983 #: src/editldap.c:595
1984 msgid "Include server in dynamic search"
1985 msgstr ""
1986
1987 #: src/editldap.c:601
1988 msgid ""
1989 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
1990 "address completion."
1991 msgstr ""
1992
1993 #: src/editldap.c:608
1994 msgid "Match names 'containing' search term"
1995 msgstr ""
1996
1997 #: src/editldap.c:614
1998 msgid ""
1999 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2000 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2001 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2002 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2003 "searches against other address interfaces."
2004 msgstr ""
2005
2006 #: src/editldap.c:669
2007 msgid "Bind DN"
2008 msgstr "Bind-DN"
2009
2010 #: src/editldap.c:679
2011 msgid ""
2012 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2013 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2014 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2015 "performing a search."
2016 msgstr ""
2017
2018 #: src/editldap.c:687
2019 msgid "Bind Password"
2020 msgstr "Bindlösenord"
2021
2022 #: src/editldap.c:698
2023 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2024 msgstr ""
2025
2026 #: src/editldap.c:704
2027 msgid "Timeout (secs)"
2028 msgstr "Väntetid (sek.)"
2029
2030 #: src/editldap.c:719
2031 msgid "The timeout period in seconds."
2032 msgstr ""
2033
2034 #: src/editldap.c:723
2035 msgid "Maximum Entries"
2036 msgstr "Max antal fält"
2037
2038 #: src/editldap.c:738
2039 msgid ""
2040 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2041 msgstr ""
2042
2043 #: src/editldap.c:754 src/prefs_account.c:999
2044 msgid "Basic"
2045 msgstr "Grundläggande"
2046
2047 #: src/editldap.c:755
2048 msgid "Search"
2049 msgstr "Sök"
2050
2051 #: src/editldap.c:756 src/gtk/quicksearch.c:385
2052 msgid "Extended"
2053 msgstr "Expanderat"
2054
2055 #: src/editldap.c:972
2056 msgid "Add New LDAP Server"
2057 msgstr "Lägg till ny LDAP-värd"
2058
2059 #: src/editvcard.c:104
2060 msgid "File does not appear to be vCard format."
2061 msgstr "Filen verkar inte vara i giltigt vCard-format."
2062
2063 #: src/editvcard.c:116
2064 msgid "Select vCard File"
2065 msgstr "Välj vCardfil"
2066
2067 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2068 msgid "Edit vCard Entry"
2069 msgstr "Red. vCardfält"
2070
2071 #: src/editvcard.c:271
2072 msgid "Add New vCard Entry"
2073 msgstr "Lägg til nytt vCardfält"
2074
2075 #: src/exphtmldlg.c:112
2076 msgid "Please specify output directory and file to create."
2077 msgstr ""
2078
2079 #: src/exphtmldlg.c:115
2080 msgid "Select stylesheet and formatting."
2081 msgstr ""
2082
2083 #: src/exphtmldlg.c:118 src/expldifdlg.c:117
2084 msgid "File exported successfully."
2085 msgstr "Fil exporterades framgångsrik."
2086
2087 #: src/exphtmldlg.c:183
2088 #, c-format
2089 msgid ""
2090 "HTML Output Directory '%s'\n"
2091 "does not exist. OK to create new directory?"
2092 msgstr ""
2093
2094 #: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:193
2095 msgid "Create Directory"
2096 msgstr ""
2097
2098 #: src/exphtmldlg.c:195
2099 #, c-format
2100 msgid ""
2101 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2102 "%s"
2103 msgstr ""
2104
2105 #: src/exphtmldlg.c:197 src/expldifdlg.c:204
2106 msgid "Failed to Create Directory"
2107 msgstr ""
2108
2109 #: src/exphtmldlg.c:244
2110 msgid "Error creating HTML file"
2111 msgstr ""
2112
2113 #: src/exphtmldlg.c:330
2114 msgid "Select HTML output file"
2115 msgstr ""
2116
2117 #: src/exphtmldlg.c:394
2118 msgid "HTML Output File"
2119 msgstr ""
2120
2121 #: src/exphtmldlg.c:403 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:196 src/import.c:202
2122 #: src/importldif.c:682
2123 msgid "B_rowse"
2124 msgstr ""
2125
2126 #: src/exphtmldlg.c:455
2127 msgid "Stylesheet"
2128 msgstr ""
2129
2130 #: src/exphtmldlg.c:468 src/prefs_summaries.c:352 src/prefs_summaries.c:662
2131 msgid "Default"
2132 msgstr "Standard"
2133
2134 #: src/exphtmldlg.c:474 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:119
2135 msgid "Full"
2136 msgstr "Fullst. namn"
2137
2138 #: src/exphtmldlg.c:480
2139 #, fuzzy
2140 msgid "Custom"
2141 msgstr "Egna brevhuvuden"
2142
2143 #: src/exphtmldlg.c:486
2144 msgid "Custom-2"
2145 msgstr ""
2146
2147 #: src/exphtmldlg.c:492
2148 msgid "Custom-3"
2149 msgstr ""
2150
2151 #: src/exphtmldlg.c:498
2152 msgid "Custom-4"
2153 msgstr ""
2154
2155 #: src/exphtmldlg.c:512
2156 msgid "Full Name Format"
2157 msgstr "Fullst. namn"
2158
2159 #: src/exphtmldlg.c:519
2160 msgid "First Name, Last Name"
2161 msgstr "Förnamn, Efternamn"
2162
2163 #: src/exphtmldlg.c:525
2164 msgid "Last Name, First Name"
2165 msgstr "Efternamn, Förnamn"
2166
2167 #: src/exphtmldlg.c:539
2168 msgid "Color Banding"
2169 msgstr ""
2170
2171 #: src/exphtmldlg.c:545
2172 msgid "Format E-Mail Links"
2173 msgstr ""
2174
2175 #: src/exphtmldlg.c:551
2176 msgid "Format User Attributes"
2177 msgstr "Användarattribut"
2178
2179 #: src/exphtmldlg.c:606 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
2180 msgid "File Name :"
2181 msgstr "Filnamn"
2182
2183 #: src/exphtmldlg.c:616
2184 msgid "Open with Web Browser"
2185 msgstr "Öppna med Webbläsare"
2186
2187 #: src/exphtmldlg.c:648
2188 msgid "Export Address Book to HTML File"
2189 msgstr "Exportera adressbok till HTML fil"
2190
2191 #: src/exphtmldlg.c:714 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1026
2192 msgid "File Info"
2193 msgstr "Filinformation"
2194
2195 #: src/exphtmldlg.c:715
2196 msgid "Format"
2197 msgstr "Format"
2198
2199 #: src/expldifdlg.c:111
2200 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2201 msgstr ""
2202
2203 #: src/expldifdlg.c:114
2204 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2205 msgstr ""
2206
2207 #: src/expldifdlg.c:190
2208 #, c-format
2209 msgid ""
2210 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2211 "does not exist. OK to create new directory?"
2212 msgstr ""
2213
2214 #: src/expldifdlg.c:202
2215 #, c-format
2216 msgid ""
2217 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2218 "%s"
2219 msgstr ""
2220
2221 #: src/expldifdlg.c:247
2222 msgid "Suffix was not supplied"
2223 msgstr ""
2224
2225 #: src/expldifdlg.c:249
2226 msgid ""
2227 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2228 "you wish to proceed without a suffix?"
2229 msgstr ""
2230
2231 #: src/expldifdlg.c:267
2232 msgid "Error creating LDIF file"
2233 msgstr ""
2234
2235 #: src/expldifdlg.c:342
2236 msgid "Select LDIF output file"
2237 msgstr ""
2238
2239 #: src/expldifdlg.c:406
2240 msgid "LDIF Output File"
2241 msgstr ""
2242
2243 #: src/expldifdlg.c:467
2244 msgid "Suffix"
2245 msgstr ""
2246
2247 #: src/expldifdlg.c:479
2248 msgid ""
2249 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2250 "entry. Examples include:\n"
2251 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2252 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2253 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2254 msgstr ""
2255
2256 #: src/expldifdlg.c:488
2257 msgid "Relative DN"
2258 msgstr ""
2259
2260 #: src/expldifdlg.c:495
2261 msgid "Unique ID"
2262 msgstr ""
2263
2264 #: src/expldifdlg.c:503
2265 msgid ""
2266 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2267 "to:\n"
2268 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2269 msgstr ""
2270
2271 #: src/expldifdlg.c:516
2272 msgid ""
2273 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2274 "similar to:\n"
2275 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2276 msgstr ""
2277
2278 #: src/expldifdlg.c:529
2279 msgid ""
2280 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2281 "is formatted similar to:\n"
2282 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2283 msgstr ""
2284
2285 #: src/expldifdlg.c:543
2286 msgid ""
2287 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2288 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2289 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2290 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2291 "available RDN options that will be used to create the DN."
2292 msgstr ""
2293
2294 #: src/expldifdlg.c:556
2295 msgid "Use DN attribute if present in data"
2296 msgstr ""
2297
2298 #: src/expldifdlg.c:563
2299 msgid ""
2300 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2301 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2302 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2303 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2304 msgstr ""
2305
2306 #: src/expldifdlg.c:574
2307 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2308 msgstr ""
2309
2310 #: src/expldifdlg.c:581
2311 msgid ""
2312 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2313 "option to ignore these records."
2314 msgstr ""
2315
2316 #: src/expldifdlg.c:669
2317 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2318 msgstr ""
2319
2320 #: src/expldifdlg.c:736
2321 msgid "Distguished Name"
2322 msgstr ""
2323
2324 #: src/export.c:143
2325 msgid "Export"
2326 msgstr "Exportera"
2327
2328 #: src/export.c:162
2329 msgid "Specify target folder and mbox file."
2330 msgstr "Välj målmapp och mbox-fil."
2331
2332 #: src/export.c:172
2333 msgid "Source dir:"
2334 msgstr "Ursprungskatalog:"
2335
2336 #: src/export.c:177
2337 msgid "Exporting file:"
2338 msgstr "Exporterar fil:"
2339
2340 #: src/export.c:235
2341 msgid "Select exporting file"
2342 msgstr "Välj exportfil"
2343
2344 #: src/exporthtml.c:796
2345 msgid "Full Name"
2346 msgstr "Fullst. namn"
2347
2348 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1027
2349 msgid "Attributes"
2350 msgstr "Användarattribut"
2351
2352 #: src/exporthtml.c:1001
2353 msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
2354 msgstr ""
2355
2356 #: src/exporthtml.c:1115 src/exportldif.c:592
2357 msgid "Name already exists but is not a directory."
2358 msgstr ""
2359
2360 #: src/exporthtml.c:1118 src/exportldif.c:595
2361 msgid "No permissions to create directory."
2362 msgstr ""
2363
2364 #: src/exporthtml.c:1121 src/exportldif.c:598
2365 msgid "Name is too long."
2366 msgstr ""
2367
2368 #: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
2369 msgid "Not specified."
2370 msgstr "Mottagare har inte specificerats."
2371
2372 #: src/folder.c:1204 src/foldersel.c:350
2373 msgid "Inbox"
2374 msgstr "Inkorgen"
2375
2376 #: src/folder.c:1208 src/foldersel.c:354
2377 msgid "Sent"
2378 msgstr "Skickat"
2379
2380 #: src/folder.c:1212 src/foldersel.c:358
2381 msgid "Queue"
2382 msgstr "Kö"
2383
2384 #: src/folder.c:1216 src/foldersel.c:362 src/toolbar.c:362 src/toolbar.c:395
2385 #: src/toolbar.c:483
2386 msgid "Trash"
2387 msgstr "Papperskorg"
2388
2389 #: src/folder.c:1220 src/foldersel.c:366
2390 msgid "Drafts"
2391 msgstr "Utkast"
2392
2393 #. Processing
2394 #: src/folder.c:1478
2395 #, c-format
2396 msgid "Processing (%s)...\n"
2397 msgstr "Bearbetar (%s)...\n"
2398
2399 #: src/folder.c:1825 src/inc.c:624
2400 msgid "Filtering messages...\n"
2401 msgstr ""
2402
2403 #: src/folder.c:2306
2404 #, c-format
2405 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
2406 msgstr ""
2407
2408 #. move messages
2409 #: src/folder.c:2590
2410 #, c-format
2411 msgid "Moving %s to %s...\n"
2412 msgstr "Flyttar meddelande %s till %s...\n"
2413
2414 #: src/folder.c:3493
2415 msgid "Processing messages..."
2416 msgstr ""
2417
2418 #: src/foldersel.c:218
2419 msgid "Select folder"
2420 msgstr "Välj mapp"
2421
2422 #: src/foldersel.c:534 src/imap_gtk.c:137 src/mh_gtk.c:129
2423 msgid "NewFolder"
2424 msgstr "Nymapp"
2425
2426 #: src/foldersel.c:542 src/imap_gtk.c:143 src/mh_gtk.c:135 src/mh_gtk.c:238
2427 #, c-format
2428 msgid "'%c' can't be included in folder name."
2429 msgstr ""
2430
2431 #: src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:153 src/imap_gtk.c:202 src/mh_gtk.c:145
2432 #: src/mh_gtk.c:245
2433 #, c-format
2434 msgid "The folder '%s' already exists."
2435 msgstr ""
2436
2437 #: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:159 src/mh_gtk.c:151
2438 #, c-format
2439 msgid "Can't create the folder '%s'."
2440 msgstr ""
2441
2442 #: src/folderview.c:281
2443 msgid "/Mark all re_ad"
2444 msgstr "/_Markera alla som lästa"
2445
2446 #: src/folderview.c:282
2447 msgid "/_Search folder..."
2448 msgstr "/_Sök mapp..."
2449
2450 #: src/folderview.c:284
2451 msgid "/Process_ing..."
2452 msgstr ""
2453
2454 #: src/folderview.c:288
2455 msgid "/------"
2456 msgstr "/------"
2457
2458 #: src/folderview.c:289
2459 msgid "/Empty _trash..."
2460 msgstr "/T_öm papperskorg"
2461
2462 #. F_COL_FOLDER
2463 #: src/folderview.c:431 src/prefs_actions.c:440
2464 #: src/prefs_filtering_action.c:577 src/prefs_folder_column.c:80
2465 #: src/prefs_matcher.c:726
2466 msgid "New"
2467 msgstr "Ny(a)"
2468
2469 #. F_COL_NEW
2470 #: src/folderview.c:432 src/prefs_folder_column.c:81
2471 msgid "Unread"
2472 msgstr "Oläst(a)"
2473
2474 #. S_COL_SIZE
2475 #: src/folderview.c:433 src/summaryview.c:471
2476 msgid "#"
2477 msgstr "#"
2478
2479 #: src/folderview.c:660
2480 msgid "Setting folder info..."
2481 msgstr "Ställer in mappinfo..."
2482
2483 #: src/folderview.c:713
2484 msgid "Mark all as read"
2485 msgstr ""
2486
2487 #: src/folderview.c:714
2488 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
2489 msgstr ""
2490
2491 #: src/folderview.c:937 src/mainwindow.c:3174 src/setup.c:90
2492 #, c-format
2493 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2494 msgstr "Avsöker mapp %s%c%s..."
2495
2496 #: src/folderview.c:941 src/mainwindow.c:3179 src/setup.c:95
2497 #, c-format
2498 msgid "Scanning folder %s ..."
2499 msgstr "Avsöker mapp %s...."
2500
2501 #: src/folderview.c:959
2502 msgid "Rebuild folder tree"
2503 msgstr ""
2504
2505 #: src/folderview.c:960
2506 msgid ""
2507 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
2508 msgstr ""
2509
2510 #: src/folderview.c:970
2511 msgid "Rebuilding folder tree..."
2512 msgstr "Uppdaterar mapphierarki..."
2513
2514 #: src/folderview.c:972
2515 msgid "Scanning folder tree..."
2516 msgstr ""
2517
2518 #: src/folderview.c:1062
2519 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2520 msgstr "Letar efter nya meddelande i alla mappar..."
2521
2522 #. Open Folder
2523 #: src/folderview.c:1885
2524 #, c-format
2525 msgid "Opening Folder %s..."
2526 msgstr "Avsöker mapphierarki %s..."
2527
2528 #: src/folderview.c:1897
2529 msgid "Folder could not be opened."
2530 msgstr ""
2531
2532 #: src/folderview.c:2044 src/mainwindow.c:1659
2533 msgid "Empty trash"
2534 msgstr "Töm papperskorg"
2535
2536 #: src/folderview.c:2045
2537 msgid "Delete all messages in trash?"
2538 msgstr ""
2539
2540 #: src/folderview.c:2127
2541 #, c-format
2542 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
2543 msgstr ""
2544
2545 #: src/folderview.c:2130
2546 msgid "Move folder"
2547 msgstr ""
2548
2549 #: src/folderview.c:2142
2550 #, c-format
2551 msgid "Moving %s to %s..."
2552 msgstr "Flyttar %s till %s..."
2553
2554 #: src/folderview.c:2171
2555 msgid "Source and destination are the same."
2556 msgstr ""
2557
2558 #: src/folderview.c:2174
2559 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2560 msgstr ""
2561
2562 #: src/folderview.c:2177
2563 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2564 msgstr ""
2565
2566 #: src/folderview.c:2180
2567 msgid "Move failed!"
2568 msgstr "Flytt misslyckades!"
2569
2570 #: src/folderview.c:2216
2571 #, c-format
2572 msgid "Processing configuration for folder %s"
2573 msgstr ""
2574
2575 #: src/gedit-print.c:146 src/messageview.c:1343 src/summaryview.c:3667
2576 #: src/toolbar.c:175
2577 msgid "Print"
2578 msgstr "Skriv ut"
2579
2580 #: src/gedit-print.c:244
2581 msgid "Preparing pages..."
2582 msgstr ""
2583
2584 #: src/gedit-print.c:271
2585 #, c-format
2586 msgid "Rendering page %d of %d..."
2587 msgstr ""
2588
2589 #: src/gedit-print.c:273
2590 #, c-format
2591 msgid "Printing page %d of %d..."
2592 msgstr ""
2593
2594 #: src/gedit-print.c:295
2595 msgid "Print preview"
2596 msgstr ""
2597
2598 #: src/gedit-print.c:451
2599 msgid "Page %N of %Q"
2600 msgstr ""
2601
2602 #: src/grouplistdialog.c:173
2603 msgid "Newsgroup subscription"
2604 msgstr "Nyhetsgruppsprenumation"
2605
2606 #: src/grouplistdialog.c:189
2607 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2608 msgstr ""
2609
2610 #: src/grouplistdialog.c:195
2611 msgid "Find groups:"
2612 msgstr "Hitta grupper:"
2613
2614 #: src/grouplistdialog.c:203
2615 msgid " Search "
2616 msgstr " Sök "
2617
2618 #: src/grouplistdialog.c:215
2619 msgid "Newsgroup name"
2620 msgstr "Namn på nyhetgrupp"
2621
2622 #: src/grouplistdialog.c:216
2623 msgid "Messages"
2624 msgstr "Meddelande"
2625
2626 #: src/grouplistdialog.c:217
2627 msgid "Type"
2628 msgstr "Typ"
2629
2630 #: src/grouplistdialog.c:346
2631 msgid "moderated"
2632 msgstr ""
2633
2634 #: src/grouplistdialog.c:348
2635 msgid "readonly"
2636 msgstr "skrivskyddad"
2637
2638 #: src/grouplistdialog.c:350
2639 msgid "unknown"
2640 msgstr "okänd"
2641
2642 #: src/grouplistdialog.c:412
2643 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2644 msgstr "Kan ej hämta grupplista."
2645
2646 #: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1055
2647 msgid "Done."
2648 msgstr "Färdig."
2649
2650 #: src/grouplistdialog.c:477
2651 #, c-format
2652 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2653 msgstr "%d nyhetsgrupper mottagna (%s lästa)"
2654
2655 #: src/gtk/about.c:82 src/textview.c:224
2656 msgid "/_Open with Web browser"
2657 msgstr "/Öppna i Webbläsare"
2658
2659 #: src/gtk/about.c:83 src/textview.c:225
2660 msgid "/Copy this _link"
2661 msgstr "/Kopiera denna länk"
2662
2663 #: src/gtk/about.c:127
2664 msgid "About Sylpheed-Claws"
2665 msgstr "Om Sylpheed-Claws"
2666
2667 #: src/gtk/about.c:188
2668 #, c-format
2669 msgid ""
2670 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2671 "Operating System: %s %s (%s)"
2672 msgstr ""
2673
2674 #: src/gtk/about.c:195
2675 #, c-format
2676 msgid ""
2677 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2678 "Operating System: %s"
2679 msgstr ""
2680
2681 #: src/gtk/about.c:202
2682 #, c-format
2683 msgid ""
2684 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2685 "Operating System: unknown"
2686 msgstr ""
2687
2688 #: src/gtk/about.c:215
2689 #, c-format
2690 msgid ""
2691 "Compiled-in features:\n"
2692 "%s"
2693 msgstr ""
2694 "Inbyggda funktioner:\n"
2695 "%s"
2696
2697 #: src/gtk/about.c:301
2698 msgid ""
2699 "Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable e-mail "
2700 "client.\n"
2701 "\n"
2702 "For further information visit the Sylpheed-Claws website:\n"
2703 msgstr ""
2704
2705 #: src/gtk/about.c:307
2706 msgid ""
2707 "\n"
2708 "\n"
2709 "Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish "
2710 "to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at:\n"
2711 msgstr ""
2712
2713 #: src/gtk/about.c:314
2714 msgid "\n"
2715 msgstr ""
2716
2717 #: src/gtk/about.c:325
2718 msgid "Info"
2719 msgstr "Info"
2720
2721 #: src/gtk/about.c:353
2722 msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
2723 msgstr ""
2724
2725 #: src/gtk/about.c:370
2726 msgid ""
2727 "\n"
2728 "Previous team members\n"
2729 msgstr ""
2730
2731 #: src/gtk/about.c:387
2732 msgid ""
2733 "\n"
2734 "The translation team\n"
2735 msgstr ""
2736
2737 #: src/gtk/about.c:404
2738 msgid ""
2739 "\n"
2740 "Documentation team\n"
2741 msgstr ""
2742
2743 #: src/gtk/about.c:421
2744 msgid ""
2745 "\n"
2746 "Logo\n"
2747 msgstr ""
2748
2749 #: src/gtk/about.c:438
2750 msgid ""
2751 "\n"
2752 "Icons\n"
2753 msgstr ""
2754
2755 #: src/gtk/about.c:455
2756 msgid ""
2757 "\n"
2758 "Contributors\n"
2759 msgstr ""
2760
2761 #: src/gtk/about.c:474
2762 msgid "Authors"
2763 msgstr ""
2764
2765 #: src/gtk/about.c:494
2766 msgid ""
2767 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2768 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2769 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2770 "version.\n"
2771 "\n"
2772 msgstr ""
2773 "Detta program är fri mjukvara; du kan redistribuera det och/eller modifiera "
2774 "det enligt villkoren i GNU General Public License som publicerad av the Free "
2775 "Software Foundation; antingen enligt version 2, eller (efter ditt eget val) "
2776 "någon senare version.\n"
2777 "\n"
2778
2779 #: src/gtk/about.c:500
2780 msgid ""
2781 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2782 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2783 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2784 "more details.\n"
2785 "\n"
2786 msgstr ""
2787 "Detta program distribueras med förhoppningen att det kommer att vara "
2788 "andvändbart, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI; utan ens den implicita "
2789 "garantin av SÄLJBARHET eller ÄNDAMÅLSENLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. Se "
2790 "GNU General Public License för fler detaljer.\n"
2791 "\n"
2792
2793 #: src/gtk/about.c:506
2794 msgid ""
2795 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2796 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
2797 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
2798 "\n"
2799 msgstr ""
2800
2801 #: src/gtk/about.c:520
2802 msgid ""
2803 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
2804 "the OpenSSL Toolkit ("
2805 msgstr ""
2806
2807 #: src/gtk/about.c:524
2808 msgid ").\n"
2809 msgstr ").\n"
2810
2811 #: src/gtk/about.c:536
2812 msgid "License"
2813 msgstr ""
2814
2815 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2816 msgid "Orange"
2817 msgstr "Orange"
2818
2819 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2820 msgid "Red"
2821 msgstr "Röd"
2822
2823 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2824 msgid "Pink"
2825 msgstr "Rosa"
2826
2827 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2828 msgid "Sky blue"
2829 msgstr "Himmelsblå"
2830
2831 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2832 msgid "Blue"
2833 msgstr "Blå"
2834
2835 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2836 msgid "Green"
2837 msgstr "Grön"
2838
2839 #: src/gtk/colorlabel.c:53
2840 msgid "Brown"
2841 msgstr "Brun"
2842
2843 #: src/gtk/foldersort.c:141
2844 msgid "Set folder sortorder"
2845 msgstr ""
2846
2847 #: src/gtk/foldersort.c:153
2848 msgid ""
2849 "Move folders up or down to change\n"
2850 "the sort order in the folderview"
2851 msgstr ""
2852
2853 #: src/gtk/foldersort.c:213
2854 msgid "Folders"
2855 msgstr ""
2856
2857 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
2858 msgid "Configuration"
2859 msgstr ""
2860
2861 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:271
2862 msgid "Configuration options for the print job"
2863 msgstr ""
2864
2865 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
2866 msgid "Source Buffer"
2867 msgstr ""
2868
2869 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:279
2870 msgid "GtkTextBuffer object to print"
2871 msgstr ""
2872
2873 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:285
2874 msgid "Tabs Width"
2875 msgstr ""
2876
2877 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:286
2878 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
2879 msgstr ""
2880
2881 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
2882 msgid "Wrap Mode"
2883 msgstr ""
2884
2885 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:294
2886 msgid "Word wrapping mode"
2887 msgstr ""
2888
2889 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
2890 msgid "Highlight"
2891 msgstr ""
2892
2893 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:302
2894 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
2895 msgstr ""
2896
2897 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
2898 msgid "Font"
2899 msgstr "Typsnitt"
2900
2901 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:311
2902 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
2903 msgstr ""
2904
2905 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
2906 msgid "Font Description"
2907 msgstr ""
2908
2909 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:319
2910 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
2911 msgstr ""
2912
2913 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326 src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
2914 msgid "Numbers Font"
2915 msgstr ""
2916
2917 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:327
2918 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
2919 msgstr ""
2920
2921 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:335
2922 msgid "Font description to use for the line numbers"
2923 msgstr ""
2924
2925 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:342
2926 msgid "Print Line Numbers"
2927 msgstr ""
2928
2929 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:343
2930 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
2931 msgstr ""
2932
2933 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
2934 msgid "Print Header"
2935 msgstr ""
2936
2937 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:351
2938 msgid "Whether to print a header in each page"
2939 msgstr ""
2940
2941 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:358
2942 msgid "Print Footer"
2943 msgstr ""
2944
2945 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:359
2946 msgid "Whether to print a footer in each page"
2947 msgstr ""
2948
2949 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:366
2950 msgid "Header and Footer Font"
2951 msgstr ""
2952
2953 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:367
2954 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
2955 msgstr ""
2956
2957 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:374
2958 msgid "Header and Footer Font Description"
2959 msgstr ""
2960
2961 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:375
2962 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
2963 msgstr ""
2964
2965 #: src/gtk/gtkaspell.c:596
2966 msgid "No dictionary selected."
2967 msgstr "Ingen ordlista vald."
2968
2969 #: src/gtk/gtkaspell.c:817 src/gtk/gtkaspell.c:1799 src/gtk/gtkaspell.c:2075
2970 msgid "Normal Mode"
2971 msgstr ""
2972
2973 #: src/gtk/gtkaspell.c:819 src/gtk/gtkaspell.c:1805 src/gtk/gtkaspell.c:2086
2974 msgid "Bad Spellers Mode"
2975 msgstr ""
2976
2977 #: src/gtk/gtkaspell.c:858
2978 msgid "Unknown suggestion mode."
2979 msgstr ""
2980
2981 #: src/gtk/gtkaspell.c:1140
2982 msgid "No misspelled word found."
2983 msgstr ""
2984
2985 #: src/gtk/gtkaspell.c:1488
2986 msgid "Replace unknown word"
2987 msgstr ""
2988
2989 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
2990 #, c-format
2991 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
2992 msgstr ""
2993
2994 #: src/gtk/gtkaspell.c:1548
2995 msgid ""
2996 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
2997 "will learn from mistake.\n"
2998 msgstr ""
2999
3000 #: src/gtk/gtkaspell.c:1793 src/gtk/gtkaspell.c:2064
3001 msgid "Fast Mode"
3002 msgstr ""
3003
3004 #: src/gtk/gtkaspell.c:1900
3005 #, c-format
3006 msgid "\"%s\" unknown in %s"
3007 msgstr ""
3008
3009 #: src/gtk/gtkaspell.c:1914
3010 msgid "Accept in this session"
3011 msgstr ""
3012
3013 #: src/gtk/gtkaspell.c:1924
3014 msgid "Add to personal dictionary"
3015 msgstr ""
3016
3017 #: src/gtk/gtkaspell.c:1934
3018 msgid "Replace with..."
3019 msgstr "Ersätt med..."
3020
3021 #: src/gtk/gtkaspell.c:1947
3022 #, c-format
3023 msgid "Check with %s"
3024 msgstr "Kontrollera med %s"
3025
3026 #: src/gtk/gtkaspell.c:1969
3027 msgid "(no suggestions)"
3028 msgstr "(inga förslag)"
3029
3030 #: src/gtk/gtkaspell.c:1980 src/gtk/gtkaspell.c:2138
3031 msgid "More..."
3032 msgstr "Mer..."
3033
3034 #: src/gtk/gtkaspell.c:2040
3035 #, c-format
3036 msgid "Dictionary: %s"
3037 msgstr ""
3038
3039 #: src/gtk/gtkaspell.c:2053
3040 #, c-format
3041 msgid "Use alternate (%s)"
3042 msgstr ""
3043
3044 #: src/gtk/gtkaspell.c:2101 src/prefs_spelling.c:174
3045 msgid "Check while typing"
3046 msgstr "Kontrollera medan jag skriver"
3047
3048 #: src/gtk/gtkaspell.c:2117
3049 msgid "Change dictionary"
3050 msgstr ""
3051
3052 #: src/gtk/gtkaspell.c:2250
3053 #, c-format
3054 msgid ""
3055 "The spell checker could not change dictionary.\n"
3056 "%s"
3057 msgstr ""
3058
3059 #: src/gtk/inputdialog.c:165
3060 #, c-format
3061 msgid "Input password for %s on %s:"
3062 msgstr "Skriv in lösenord för %s på %s:"
3063
3064 #: src/gtk/inputdialog.c:167
3065 msgid "Input password"
3066 msgstr "Skriv in lösenord"
3067
3068 #: src/gtk/logwindow.c:87
3069 msgid "Protocol log"
3070 msgstr "Protokollogg"
3071
3072 #: src/gtk/logwindow.c:319
3073 msgid "Clear _Log"
3074 msgstr ""
3075
3076 #: src/gtk/pluginwindow.c:156
3077 msgid "Select Plugin to load"
3078 msgstr "Välj Tillägg som ska laddas"
3079
3080 #: src/gtk/pluginwindow.c:240 src/gtk/pluginwindow.c:387
3081 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:240
3082 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:74
3083 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:486
3084 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:454
3085 msgid "Plugins"
3086 msgstr ""
3087
3088 #: src/gtk/pluginwindow.c:271 src/prefs_summaries.c:210
3089 msgid "Description"
3090 msgstr "Beskrivning"
3091
3092 #: src/gtk/pluginwindow.c:295
3093 msgid "Load Plugin"
3094 msgstr ""
3095
3096 #: src/gtk/pluginwindow.c:300
3097 msgid "Unload Plugin"
3098 msgstr ""
3099
3100 #: src/gtk/prefswindow.c:527
3101 msgid "Page Index"
3102 msgstr ""
3103
3104 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:734
3105 #: src/prefs_filtering_action.c:374
3106 msgid "Account"
3107 msgstr "Konto"
3108
3109 #. S_COL_MARK
3110 #: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:121
3111 #: src/prefs_summary_column.c:80
3112 msgid "Status"
3113 msgstr ""
3114
3115 #: src/gtk/quicksearch.c:233
3116 msgid "all messages"
3117 msgstr "alla meddelande"
3118
3119 #: src/gtk/quicksearch.c:234
3120 msgid "messages whose age is greater than #"
3121 msgstr ""
3122
3123 #: src/gtk/quicksearch.c:235
3124 msgid "messages whose age is less than #"
3125 msgstr ""
3126
3127 #: src/gtk/quicksearch.c:236
3128 msgid "messages which contain S in the message body"
3129 msgstr ""
3130
3131 #: src/gtk/quicksearch.c:237
3132 msgid "messages which contain S in the whole message"
3133 msgstr ""
3134
3135 #: src/gtk/quicksearch.c:238
3136 msgid "messages carbon-copied to S"
3137 msgstr ""
3138
3139 #: src/gtk/quicksearch.c:239
3140 msgid "message is either to: or cc: to S"
3141 msgstr "meddelande är till: eller cc: to S"
3142
3143 #: src/gtk/quicksearch.c:240
3144 msgid "deleted messages"
3145 msgstr "Ta bort meddelandet"
3146
3147 #. * how I can filter deleted messages *
3148 #: src/gtk/quicksearch.c:241
3149 msgid "messages which contain S in the Sender field"
3150 msgstr ""
3151
3152 #: src/gtk/quicksearch.c:242
3153 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
3154 msgstr ""
3155
3156 #: src/gtk/quicksearch.c:243
3157 msgid "messages originating from user S"
3158 msgstr ""
3159
3160 #: src/gtk/quicksearch.c:244
3161 msgid "forwarded messages"
3162 msgstr "vidarebefodra meddelande"
3163
3164 #: src/gtk/quicksearch.c:245
3165 msgid "messages which contain header S"
3166 msgstr ""
3167
3168 #: src/gtk/quicksearch.c:246
3169 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
3170 msgstr ""
3171
3172 #: src/gtk/quicksearch.c:247
3173 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
3174 msgstr ""
3175
3176 #: src/gtk/quicksearch.c:248
3177 msgid "locked messages"
3178 msgstr "låsta meddelande"
3179
3180 #: src/gtk/quicksearch.c:249
3181 msgid "messages which are in newsgroup S"
3182 msgstr ""
3183
3184 #: src/gtk/quicksearch.c:250
3185 msgid "new messages"
3186 msgstr "ny(tt/a) medelande(n)"
3187
3188 #: src/gtk/quicksearch.c:251
3189 msgid "old messages"
3190 msgstr "gamla meddelande"
3191
3192 #: src/gtk/quicksearch.c:252
3193 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
3194 msgstr ""
3195
3196 #: src/gtk/quicksearch.c:253
3197 msgid "messages which have been replied to"
3198 msgstr ""
3199
3200 #: src/gtk/quicksearch.c:254
3201 msgid "read messages"
3202 msgstr "läs meddelanden"
3203
3204 #: src/gtk/quicksearch.c:255
3205 msgid "messages which contain S in subject"
3206 msgstr ""
3207
3208 #: src/gtk/quicksearch.c:256
3209 msgid "messages whose score is equal to #"
3210 msgstr ""
3211
3212 #: src/gtk/quicksearch.c:257
3213 msgid "messages whose score is greater than #"
3214 msgstr ""
3215
3216 #: src/gtk/quicksearch.c:258
3217 msgid "messages whose score is lower than #"
3218 msgstr ""
3219
3220 #: src/gtk/quicksearch.c:259
3221 msgid "messages whose size is equal to #"
3222 msgstr ""
3223
3224 #: src/gtk/quicksearch.c:260
3225 msgid "messages whose size is greater than #"
3226 msgstr ""
3227
3228 #: src/gtk/quicksearch.c:261
3229 msgid "messages whose size is smaller than #"
3230 msgstr ""
3231
3232 #: src/gtk/quicksearch.c:262
3233 msgid "messages which have been sent to S"
3234 msgstr ""
3235
3236 #: src/gtk/quicksearch.c:263
3237 msgid "marked messages"
3238 msgstr "markerade meddelanden"
3239
3240 #: src/gtk/quicksearch.c:264
3241 msgid "unread messages"
3242 msgstr "olästa meddelanden"
3243
3244 #: src/gtk/quicksearch.c:265
3245 msgid "messages which contain S in References header"
3246 msgstr ""
3247
3248 #: src/gtk/quicksearch.c:266
3249 msgid "messages returning 0 when passed to command"
3250 msgstr ""
3251
3252 #: src/gtk/quicksearch.c:267
3253 msgid "messages which contain S in X-Label header"
3254 msgstr ""
3255
3256 #: src/gtk/quicksearch.c:269
3257 msgid "logical AND operator"
3258 msgstr ""
3259
3260 #: src/gtk/quicksearch.c:270
3261 msgid "logical OR operator"
3262 msgstr ""
3263
3264 #: src/gtk/quicksearch.c:271
3265 msgid "logical NOT operator"
3266 msgstr ""
3267
3268 #: src/gtk/quicksearch.c:272
3269 msgid "case sensitive search"
3270 msgstr "Gemen-/versalkänslig"
3271
3272 #: src/gtk/quicksearch.c:274
3273 msgid "all filtering expressions are allowed"
3274 msgstr ""
3275
3276 #: src/gtk/quicksearch.c:282
3277 msgid "Extended Search symbols"
3278 msgstr ""
3279
3280 #. S_COL_MIME
3281 #. initial of sender
3282 #. S_COL_STATUS
3283 #. S_COL_MIME
3284 #: src/gtk/quicksearch.c:373 src/prefs_filtering_action.c:1069
3285 #: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1684
3286 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:466
3287 msgid "Subject"
3288 msgstr "Ärende"
3289
3290 #. S_COL_SUBJECT
3291 #. date
3292 #. S_COL_SUBJECT
3293 #: src/gtk/quicksearch.c:377 src/prefs_filtering_action.c:1070
3294 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1685
3295 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:467
3296 msgid "From"
3297 msgstr "Från"
3298
3299 #. S_COL_FROM
3300 #. subject
3301 #. S_COL_FROM
3302 #: src/gtk/quicksearch.c:381 src/prefs_filtering_action.c:1071
3303 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1686
3304 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:468
3305 msgid "To"
3306 msgstr "Till"
3307
3308 #: src/gtk/quicksearch.c:392
3309 msgid "Recursive"
3310 msgstr ""
3311
3312 #: src/gtk/quicksearch.c:402
3313 msgid "Sticky"
3314 msgstr ""
3315
3316 #: src/gtk/quicksearch.c:430 src/prefs_account.c:2348
3317 msgid " ... "
3318 msgstr " ... "
3319
3320 #: src/gtk/quicksearch.c:439
3321 msgid "Quicksearch: edit filtering condition"
3322 msgstr ""
3323
3324 #: src/gtk/quicksearch.c:442
3325 #, fuzzy
3326 msgid " Clear "
3327 msgstr "Töm"
3328
3329 #: src/gtk/quicksearch.c:449
3330 msgid "Extended Symbols"
3331 msgstr "Utökade Symboler"
3332
3333 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:254
3334 #: src/gtk/sslcertwindow.c:308
3335 msgid "correct"
3336 msgstr ""
3337
3338 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
3339 msgid "Owner"
3340 msgstr "Ägare"
3341
3342 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
3343 msgid "Signer"
3344 msgstr "Signerad av"
3345
3346 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
3347 #: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_themes.c:917
3348 msgid "Name: "
3349 msgstr "Namn: "
3350
3351 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
3352 msgid "Organization: "
3353 msgstr "Organisation: "
3354
3355 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
3356 msgid "Location: "
3357 msgstr "Konto"
3358
3359 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
3360 msgid "Fingerprint: "
3361 msgstr "Nyckelfingeravtryck: "
3362
3363 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
3364 msgid "Signature status: "
3365 msgstr "Signaturseparator"
3366
3367 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
3368 #, fuzzy, c-format
3369 msgid "SSL certificate for %s"
3370 msgstr "Sparade SSL Certifikat"
3371
3372 #: src/gtk/sslcertwindow.c:245
3373 #, c-format
3374 msgid ""
3375 "Certificate for %s is unknown.\n"
3376 "Do you want to accept it?"
3377 msgstr ""
3378
3379 #: src/gtk/sslcertwindow.c:256 src/gtk/sslcertwindow.c:310
3380 #, c-format
3381 msgid "Signature status: %s"
3382 msgstr "Signatur skapad %s"
3383
3384 #: src/gtk/sslcertwindow.c:263
3385 msgid "_View certificate"
3386 msgstr ""
3387
3388 #: src/gtk/sslcertwindow.c:268
3389 msgid "Unknown SSL Certificate"
3390 msgstr ""
3391
3392 #: src/gtk/sslcertwindow.c:269 src/gtk/sslcertwindow.c:322
3393 msgid "_Accept and save"
3394 msgstr ""
3395
3396 #: src/gtk/sslcertwindow.c:269 src/gtk/sslcertwindow.c:322
3397 msgid "_Cancel connection"
3398 msgstr ""
3399
3400 #: src/gtk/sslcertwindow.c:287
3401 msgid "New certificate:"
3402 msgstr "Nytt certifikat:"
3403
3404 #: src/gtk/sslcertwindow.c:292
3405 #, fuzzy
3406 msgid "Known certificate:"
3407 msgstr "Nytt certifikat:"
3408
3409 #: src/gtk/sslcertwindow.c:299
3410 #, c-format
3411 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3412 msgstr ""
3413
3414 #: src/gtk/sslcertwindow.c:317
3415 msgid "_View certificates"
3416 msgstr ""
3417
3418 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
3419 msgid "Changed SSL Certificate"
3420 msgstr ""
3421
3422 #: src/headerview.c:197 src/summaryview.c:2443 src/summaryview.c:2448
3423 msgid "(No From)"
3424 msgstr "(Inget Från)"
3425
3426 #: src/headerview.c:212 src/summaryview.c:2472 src/summaryview.c:2475
3427 msgid "(No Subject)"
3428 msgstr "(Inget Ärende)"
3429
3430 #: src/image_viewer.c:288
3431 msgid "Filename:"
3432 msgstr "Filnamn:"
3433
3434 #: src/image_viewer.c:295
3435 msgid "Filesize:"
3436 msgstr "Filstorlek:"
3437
3438 #: src/image_viewer.c:316
3439 msgid "Load Image"
3440 msgstr ""
3441
3442 #: src/image_viewer.c:322
3443 msgid "Content-Type:"
3444 msgstr ""
3445
3446 #: src/imap.c:610
3447 msgid ""
3448 "\n"
3449 "\n"
3450 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
3451 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
3452 msgstr ""
3453
3454 #: src/imap.c:619
3455 #, c-format
3456 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
3457 msgstr ""
3458
3459 #: src/imap.c:623
3460 #, c-format
3461 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
3462 msgstr ""
3463
3464 #: src/imap.c:640
3465 #, c-format
3466 msgid "Connecting to %s failed"
3467 msgstr ""
3468
3469 #: src/imap.c:645 src/imap.c:648
3470 #, c-format
3471 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3472 msgstr ""
3473
3474 #: src/imap.c:750 src/inc.c:755 src/news.c:260 src/send_message.c:262
3475 msgid "Insecure connection"
3476 msgstr ""
3477
3478 #: src/imap.c:751 src/inc.c:756 src/news.c:261 src/send_message.c:263
3479 msgid ""
3480 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
3481 "available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
3482 "\n"
3483 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
3484 "not be secure."
3485 msgstr ""
3486
3487 #: src/imap.c:757 src/inc.c:762 src/news.c:267 src/send_message.c:269
3488 msgid "Con_tinue connecting"
3489 msgstr ""
3490
3491 #: src/imap.c:768
3492 #, c-format
3493 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
3494 msgstr ""
3495
3496 #: src/imap.c:800
3497 #, c-format
3498 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
3499 msgstr ""
3500
3501 #: src/imap.c:803
3502 #, c-format
3503 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3504 msgstr "Kan inte ansluta till IMAP4-värd: %s:%d\n"
3505
3506 #: src/imap.c:832
3507 msgid "Can't start TLS session.\n"
3508 msgstr ""
3509
3510 #: src/imap.c:865
3511 #, c-format
3512 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
3513 msgstr ""
3514
3515 #: src/imap.c:1036
3516 msgid "Adding messages..."
3517 msgstr ""
3518
3519 #: src/imap.c:1160
3520 msgid "Copying messages..."
3521 msgstr ""
3522
3523 #: src/imap.c:1300
3524 msgid "can't set deleted flags\n"
3525 msgstr ""
3526
3527 #: src/imap.c:1306 src/imap.c:3535
3528 msgid "can't expunge\n"
3529 msgstr "kan inte utplåna\n"
3530
3531 #: src/imap.c:1741
3532 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3533 msgstr "kan inte skapa postlåda: LIST mislyckades\n"
3534
3535 #: src/imap.c:1757
3536 msgid "can't create mailbox\n"
3537 msgstr "kan inte skapa postlåda\n"
3538
3539 #: src/imap.c:1838
3540 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3541 msgstr ""
3542
3543 #: src/imap.c:1869
3544 #, fuzzy, c-format
3545 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3546 msgstr ""
3547 "kan inte döpa om postlåda: %s till %s\n"
3548 "kan inte ta bort postlåda\n"
3549
3550 #: src/imap.c:1933
3551 #, fuzzy
3552 msgid "can't delete mailbox\n"
3553 msgstr "kan inte skapa postlåda\n"
3554
3555 #: src/imap.c:2182
3556 msgid "LIST failed\n"
3557 msgstr ""
3558
3559 #: src/imap.c:2290
3560 #, c-format
3561 msgid "can't select folder: %s\n"
3562 msgstr "kan inte välja mapp: %s\n"
3563
3564 #: src/imap.c:2465
3565 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3566 msgstr ""
3567
3568 #: src/imap.c:2652
3569 msgid "Fetching message..."
3570 msgstr ""
3571
3572 #: src/imap.c:2815
3573 #, c-format
3574 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3575 msgstr ""
3576
3577 #: src/imap.c:2845
3578 #, c-format
3579 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
3580 msgstr ""
3581
3582 #: src/imap.c:2889
3583 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
3584 msgstr ""
3585
3586 #: src/imap.c:3520
3587 #, c-format
3588 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3589 msgstr "kan inte sätta borttaget-flaggor: %d\n"
3590
3591 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:50
3592 msgid "/Create _new folder..."
3593 msgstr "/Skapa _ny mapp..."
3594
3595 #: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:51
3596 msgid "/_Rename folder..."
3597 msgstr "/Byt n_amn på mapp..."
3598
3599 #: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:52
3600 msgid "/M_ove folder..."
3601 msgstr "/_Flytta mapp..."
3602
3603 #: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:53
3604 msgid "/_Delete folder..."
3605 msgstr "/_Ta bort mapp..."
3606
3607 #: src/imap_gtk.c:60 src/news_gtk.c:54
3608 msgid "/Synchronise"
3609 msgstr "/Synkronisera"
3610
3611 #: src/imap_gtk.c:61 src/news_gtk.c:55
3612 msgid "/Down_load messages"
3613 msgstr "/_Ladda ner meddelande"
3614
3615 #: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
3616 msgid "/_Check for new messages"
3617 msgstr "/Sök efter _nya meddelande"
3618
3619 #: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:56
3620 msgid "/C_heck for new folders"
3621 msgstr "/L_eta efter nya mappar"
3622
3623 #: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:57
3624 msgid "/R_ebuild folder tree"
3625 msgstr "/_Uppdatera mapphierarki"
3626
3627 #: src/imap_gtk.c:134
3628 msgid ""
3629 "Input the name of new folder:\n"
3630 "(if you want to create a folder to store subfolders\n"
3631 "and no mails, append '/' at the end of the name)"
3632 msgstr ""
3633
3634 #: src/imap_gtk.c:183 src/mh_gtk.c:228
3635 #, c-format
3636 msgid "Input new name for '%s':"
3637 msgstr ""
3638
3639 #: src/imap_gtk.c:185 src/mh_gtk.c:230
3640 msgid "Rename folder"
3641 msgstr "Byt namn på mapp"
3642
3643 #: src/imap_gtk.c:212 src/mh_gtk.c:255
3644 msgid ""
3645 "The folder could not be renamed.\n"
3646 "The new folder name is not allowed."
3647 msgstr ""
3648
3649 #: src/imap_gtk.c:265 src/mh_gtk.c:176
3650 #, c-format
3651 msgid ""
3652 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
3653 "will not be possible.\n"
3654 "\n"
3655 "Do you really want to delete?"
3656 msgstr ""
3657
3658 #: src/imap_gtk.c:287 src/mh_gtk.c:198
3659 #, c-format
3660 msgid "Can't remove the folder '%s'."
3661 msgstr ""
3662
3663 #: src/imap_gtk.c:347 src/news_gtk.c:264
3664 #, c-format
3665 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
3666 msgstr ""
3667
3668 #: src/import.c:149
3669 msgid "Import"
3670 msgstr "Importera"
3671
3672 #: src/import.c:168
3673 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3674 msgstr "Specificera målmboxfil och destinationskatalog"
3675
3676 #: src/import.c:178
3677 msgid "Importing file:"
3678 msgstr "Fil att importera:"
3679
3680 #: src/import.c:183
3681 msgid "Destination dir:"
3682 msgstr "Destinationskatalog:"
3683
3684 #: src/import.c:242
3685 msgid "Select importing file"
3686 msgstr "Välj importfil"
3687
3688 #: src/importldif.c:190
3689 msgid "Please specify address book name and file to import."
3690 msgstr ""
3691
3692 #: src/importldif.c:193
3693 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3694 msgstr ""
3695
3696 #: src/importldif.c:196
3697 msgid "File imported."
3698 msgstr "Fil importerad."
3699
3700 #: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
3701 msgid "Please select a file."
3702 msgstr "Vänligen välj en fil."
3703
3704 #: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
3705 msgid "Address book name must be supplied."
3706 msgstr "Ett addressboksnamn måste anges."
3707
3708 #: src/importldif.c:472
3709 msgid "Error reading LDIF fields."
3710 msgstr ""
3711
3712 #: src/importldif.c:495
3713 msgid "LDIF file imported successfully."
3714 msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
3715
3716 #: src/importldif.c:574
3717 msgid "Select LDIF File"
3718 msgstr "Välj LDIF fil"
3719
3720 #: src/importldif.c:662
3721 msgid ""
3722 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3723 "file data."
3724 msgstr ""
3725
3726 #: src/importldif.c:668
3727 msgid "File Name"
3728 msgstr "Filnamn"
3729
3730 #: src/importldif.c:679
3731 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3732 msgstr ""
3733
3734 #: src/importldif.c:688
3735 msgid "Select the LDIF file to import."
3736 msgstr ""
3737
3738 #: src/importldif.c:725
3739 msgid "R"
3740 msgstr ""
3741
3742 #. S_COL_MARK
3743 #: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:464
3744 msgid "S"
3745 msgstr ""
3746
3747 #: src/importldif.c:727
3748 msgid "LDIF Field Name"
3749 msgstr ""
3750
3751 #: src/importldif.c:728
3752 msgid "Attribute Name"
3753 msgstr "Användarattribut"
3754
3755 #: src/importldif.c:783
3756 msgid "LDIF Field"
3757 msgstr ""
3758
3759 #: src/importldif.c:795
3760 msgid "Attribute"
3761 msgstr "Användarattribut"
3762
3763 #: src/importldif.c:806
3764 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3765 msgstr ""
3766
3767 #: src/importldif.c:811
3768 msgid "???"
3769 msgstr "???"
3770
3771 #: src/importldif.c:829
3772 msgid ""
3773 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3774 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3775 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3776 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3777 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3778 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3779 "field for import."
3780 msgstr ""
3781
3782 #: src/importldif.c:841
3783 msgid "Select for Import"
3784 msgstr ""
3785
3786 #: src/importldif.c:847
3787 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3788 msgstr ""
3789
3790 #: src/importldif.c:850
3791 msgid " Modify "
3792 msgstr ""
3793
3794 #: src/importldif.c:856
3795 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3796 msgstr ""
3797
3798 #: src/importldif.c:929
3799 msgid "Records Imported :"
3800 msgstr ""
3801
3802 #: src/importldif.c:960
3803 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3804 msgstr ""
3805
3806 #: src/importmutt.c:144
3807 msgid "Error importing MUTT file."
3808 msgstr "Fel vid import av MUTT fil."
3809
3810 #: src/importmutt.c:159
3811 msgid "Select MUTT File"
3812 msgstr "Välj MUTT fil"
3813
3814 #: src/importmutt.c:207
3815 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3816 msgstr ""
3817
3818 #: src/importmutt.c:295 src/importpine.c:296
3819 msgid "Please select a file to import."
3820 msgstr "Vänligen välj en fil att importera."
3821
3822 #: src/importpine.c:144
3823 msgid "Error importing Pine file."
3824 msgstr "Fel vid import av Pine fil."
3825
3826 #: src/importpine.c:159
3827 msgid "Select Pine File"
3828 msgstr "Välj Pine Fil"
3829
3830 #: src/importpine.c:207
3831 msgid "Import Pine file into Address Book"
3832 msgstr ""
3833
3834 #: src/inc.c:363
3835 msgid "Retrieving new messages"
3836 msgstr "Hämtar nya meddelanden"
3837
3838 #: src/inc.c:410
3839 msgid "Standby"
3840 msgstr "Vänta"
3841
3842 #: src/inc.c:540 src/inc.c:590
3843 msgid "Cancelled"
3844 msgstr "Avbruten"
3845
3846 #: src/inc.c:551
3847 msgid "Retrieving"
3848 msgstr "Hämtar"
3849
3850 #: src/inc.c:560
3851 #, c-format
3852 msgid "Done (%d message (%s) received)"
3853 msgstr ""
3854
3855 #: src/inc.c:566
3856 msgid "Done (no new messages)"
3857 msgstr "Klart (inga nya meddelande)"
3858
3859 #: src/inc.c:571
3860 msgid "Connection failed"
3861 msgstr "Förbindelse misslyckades"
3862
3863 #: src/inc.c:574
3864 msgid "Auth failed"
3865 msgstr "Aukt. misslyckades"
3866
3867 #. S_COL_SCORE
3868 #: src/inc.c:577 src/prefs_summary_column.c:89
3869 msgid "Locked"
3870 msgstr ""
3871
3872 #: src/inc.c:587 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:246
3873 msgid "Timeout"
3874 msgstr ""
3875
3876 #: src/inc.c:685
3877 #, c-format
3878 msgid "Finished (%d new message)"
3879 msgstr ""
3880
3881 #: src/inc.c:689
3882 msgid "Finished (no new messages)"
3883 msgstr "Färdigt (inga nya meddelande)"
3884
3885 #: src/inc.c:698
3886 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3887 msgstr "Fel uppstod vid hämtning av post."
3888
3889 #: src/inc.c:739
3890 #, c-format
3891 msgid "%s: Retrieving new messages"
3892 msgstr "%s: Hämtar nya meddelanden"
3893
3894 #: src/inc.c:772
3895 #, c-format
3896 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3897 msgstr ""
3898
3899 #: src/inc.c:782
3900 #, c-format
3901 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3902 msgstr "Kan inte ansluta till POP3-värd: %s:%d\n"
3903
3904 #: src/inc.c:789
3905 #, c-format
3906 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3907 msgstr "Kan inte ansluta till POP3-värd: %s:%d"
3908
3909 #: src/inc.c:870 src/send_message.c:425
3910 msgid "Authenticating..."
3911 msgstr "Autentifierar..."
3912
3913 #: src/inc.c:871
3914 #, c-format
3915 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
3916 msgstr ""
3917
3918 #: src/inc.c:877
3919 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3920 msgstr "Tar emot meddelandenas antal (STAT)..."
3921
3922 #: src/inc.c:881
3923 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3924 msgstr "Tar emot meddelandenas antal (LAST)..."
3925
3926 #: src/inc.c:885
3927 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3928 msgstr "Tar emot meddelandenas antal (UIDL)..."
3929
3930 #: src/inc.c:889
3931 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3932 msgstr "Tar emot meddelandenas storlek (LIST)..."
3933
3934 #: src/inc.c:899
3935 #, c-format
3936 msgid "Deleting message %d"
3937 msgstr "Tar bort meddelande %d"
3938
3939 #: src/inc.c:906 src/send_message.c:443
3940 msgid "Quitting"
3941 msgstr "Avslutar"
3942
3943 #: src/inc.c:931
3944 #, c-format
3945 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3946 msgstr "Tar emot meddelande (%d / %d) (%s / %s)"
3947
3948 #: src/inc.c:950
3949 #, c-format
3950 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
3951 msgstr ""
3952
3953 #: src/inc.c:1106
3954 msgid "Connection failed."
3955 msgstr ""
3956
3957 #: src/inc.c:1109
3958 #, c-format
3959 msgid "Connection to %s:%d failed."
3960 msgstr ""
3961
3962 #: src/inc.c:1114
3963 msgid "Error occurred while processing mail."
3964 msgstr "Fel uppstod vid behandling av post."
3965
3966 #: src/inc.c:1119
3967 #, c-format
3968 msgid ""
3969 "Error occurred while processing mail:\n"
3970 "%s"
3971 msgstr ""
3972 "Fel uppstod vid behandling av post:\n"
3973 "%s"
3974
3975 #: src/inc.c:1125
3976 msgid "No disk space left."
3977 msgstr "Inget diskutrymme kvar"
3978
3979 #: src/inc.c:1130
3980 msgid "Can't write file."
3981 msgstr "Kan inte skriva till fil."
3982
3983 #: src/inc.c:1135
3984 msgid "Socket error."
3985 msgstr ""
3986
3987 #: src/inc.c:1138
3988 #, c-format
3989 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
3990 msgstr ""
3991
3992 #. consider EOF right after QUIT successful
3993 #: src/inc.c:1143 src/send_message.c:356 src/send_message.c:568
3994 msgid "Connection closed by the remote host."
3995 msgstr ""
3996
3997 #: src/inc.c:1146
3998 #, c-format
3999 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
4000 msgstr ""
4001
4002 #: src/inc.c:1151
4003 #, fuzzy
4004 msgid "Mailbox is locked."
4005 msgstr "Postlådan är låst\n"
4006
4007 #: src/inc.c:1155
4008 #, fuzzy, c-format
4009 msgid ""
4010 "Mailbox is locked:\n"
4011 "%s"
4012 msgstr "Postlådan är låst\n"
4013
4014 #: src/inc.c:1161 src/send_message.c:553
4015 #, fuzzy
4016 msgid "Authentication failed."
4017 msgstr "Autentifikation"
4018
4019 #: src/inc.c:1166 src/send_message.c:556
4020 #, fuzzy, c-format
4021 msgid ""
4022 "Authentication failed:\n"
4023 "%s"
4024 msgstr "Autentifikation"
4025
4026 #: src/inc.c:1171 src/send_message.c:572
4027 msgid "Session timed out."
4028 msgstr ""
4029
4030 #: src/inc.c:1174
4031 #, c-format
4032 msgid "Connection to %s:%d timed out."
4033 msgstr ""
4034
4035 #: src/inc.c:1209
4036 msgid "Incorporation cancelled\n"
4037 msgstr ""
4038
4039 #: src/inc.c:1446
4040 #, c-format
4041 msgid "You're working offline. Override for %d minutes?"
4042 msgstr ""
4043
4044 #: src/inc.c:1449 src/toolbar.c:1953
4045 msgid "Offline warning"
4046 msgstr ""
4047
4048 #: src/inc.c:1451
4049 msgid "On_ly once"
4050 msgstr ""
4051
4052 #: src/ldif.c:870
4053 msgid "Nick Name"
4054 msgstr ""
4055
4056 #: src/main.c:172
4057 #, c-format
4058 msgid ""
4059 "File '%s' already exists.\n"
4060 "Can't create folder."
4061 msgstr ""
4062
4063 #: src/main.c:254
4064 #, c-format
4065 msgid ""
4066 "Configuration for Sylpheed-Claws %s found.\n"
4067 "Do you want to migrate this configuration?"
4068 msgstr ""
4069
4070 #: src/main.c:257
4071 msgid "1.0.5 or previous"
4072 msgstr "1.0.5 eller tidigare"
4073
4074 #: src/main.c:257
4075 msgid "1.9.15 or previous"
4076 msgstr "1.9.15 eller tidigare"
4077
4078 #: src/main.c:260
4079 msgid "Migration of configuration"
4080 msgstr ""
4081
4082 #: src/main.c:265
4083 msgid "Copying configuration..."
4084 msgstr ""
4085
4086 #: src/main.c:270
4087 msgid "Migration failed!"
4088 msgstr ""
4089
4090 #: src/main.c:334
4091 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
4092 msgstr "g_thread stöds inte av glib.\n"
4093
4094 #: src/main.c:712
4095 #, c-format
4096 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
4097 msgstr "Användning: %s [VAL]...\n"
4098
4099 #: src/main.c:714
4100 #, fuzzy
4101 msgid "  --compose [address]    open composition window"
4102 msgstr "  --compose [adress]       öppna kompositionsfönstret"
4103
4104 #: src/main.c:715
4105 msgid ""
4106 "  --attach file1 [file2]...\n"
4107 "                         open composition window with specified files\n"
4108 "                         attached"
4109 msgstr ""
4110
4111 #: src/main.c:718
4112 #, fuzzy
4113 msgid "  --receive              receive new messages"
4114 msgstr "  --receive              ta emot nya meddelanden"
4115
4116 #: src/main.c:719
4117 #, fuzzy
4118 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
4119 msgstr "  --receive-all          ta emot nya meddelanden från alla konton"
4120
4121 #: src/main.c:720
4122 #, fuzzy
4123 msgid "  --send                 send all queued messages"
4124 msgstr "  --send              skicka alla köade meddelanden"
4125
4126 #: src/main.c:721
4127 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
4128 msgstr ""
4129
4130 #: src/main.c:722
4131 msgid ""
4132 "  --status-full [folder]...\n"
4133 "                         show the status of each folder"
4134 msgstr ""
4135
4136 #: src/main.c:724
4137 #, fuzzy
4138 msgid "  --online               switch to online mode"
4139 msgstr "  --debug                avlusningsläge"
4140
4141 #: src/main.c:725
4142 #, fuzzy
4143 msgid "  --offline              switch to offline mode"
4144 msgstr "  --debug                avlusningsläge"
4145
4146 #: src/main.c:726
4147 #, fuzzy
4148 msgid "  --exit                 exit Sylpheed-Claws"
4149 msgstr "  --send              skicka alla köade meddelanden"
4150
4151 #: src/main.c:727
4152 #, fuzzy
4153 msgid "  --debug                debug mode"
4154 msgstr "  --debug                avlusningsläge"
4155
4156 #: src/main.c:728
4157 #, fuzzy
4158 msgid "  --help                 display this help and exit"
4159 msgstr "  --help                 visa denna hjälp och avsluta"
4160
4161 #: src/main.c:729
4162 #, fuzzy
4163 msgid "  --version              output version information and exit"
4164 msgstr "  --version\t\t skriv ut versionsinformation och avsluta"
4165
4166 #: src/main.c:730
4167 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
4168 msgstr ""
4169
4170 #: src/main.c:770 src/summaryview.c:5448
4171 #, c-format
4172 msgid "Processing (%s)..."
4173 msgstr ""
4174
4175 #: src/main.c:773
4176 msgid "top level folder"
4177 msgstr "top nivå mapp"
4178
4179 #: src/main.c:831
4180 msgid "Really quit?"
4181 msgstr ""
4182
4183 #: src/main.c:832
4184 msgid "Composing message exists."
4185 msgstr "Ett meddelande komponeras. Verkligen avsluta?"
4186
4187 #: src/main.c:833
4188 msgid "_Save to Draft"
4189 msgstr ""
4190
4191 #: src/main.c:833
4192 msgid "_Discard them"
4193 msgstr ""
4194
4195 #: src/main.c:833
4196 msgid "Do_n't quit"
4197 msgstr ""
4198
4199 #: src/main.c:847
4200 msgid "Queued messages"
4201 msgstr "Meddelanden i kö"
4202
4203 #: src/main.c:848
4204 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
4205 msgstr "Några osända meddelanden ligger i kö. Avsluta nu?"
4206
4207 #: src/main.c:1107 src/toolbar.c:1985
4208 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
4209 msgstr "Några fel uppstod vid avsändande av meddelanden i kö."
4210
4211 #: src/mainwindow.c:450 src/messageview.c:156
4212 msgid "/_File"
4213 msgstr "/_Arkiv"
4214
4215 #: src/mainwindow.c:451
4216 msgid "/_File/_Add mailbox"
4217 msgstr "/_Arkiv/_Lägg till postlåda"
4218
4219 #: src/mainwindow.c:452
4220 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
4221 msgstr "/_Arkiv/_Lägg till postlåda/MH..."
4222
4223 #: src/mainwindow.c:453 src/mainwindow.c:455 src/mainwindow.c:460
4224 #: src/mainwindow.c:462 src/mainwindow.c:465 src/mainwindow.c:468
4225 #: src/messageview.c:159
4226 msgid "/_File/---"
4227 msgstr "/_Arkiv/---"
4228
4229 #: src/mainwindow.c:454
4230 msgid "/_File/Change folder order"
4231 msgstr "/_Arkiv/Ändra mapp ording"
4232
4233 #: src/mainwindow.c:456
4234 msgid "/_File/_Import mbox file..."
4235 msgstr "/_Arkiv/_Importera mbox-fil..."
4236
4237 #: src/mainwindow.c:457
4238 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
4239 msgstr "/_Arkiv/_Exportera till mbox-fil..."
4240
4241 #: src/mainwindow.c:458
4242 msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
4243 msgstr "/_Arkiv/Exportera valda till mbox fil..."
4244
4245 #: src/mainwindow.c:461
4246 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
4247 msgstr "/_Arkiv/Töm alla papperskorgar"
4248
4249 #: src/mainwindow.c:463 src/messageview.c:157
4250 msgid "/_File/_Save as..."
4251 msgstr "/_Arkiv/_Spara som..."
4252
4253 #: src/mainwindow.c:464 src/messageview.c:158
4254 msgid "/_File/_Print..."
4255 msgstr "/_Arkiv/Skriv _ut..."
4256
4257 #: src/mainwindow.c:466
4258 msgid "/_File/_Work offline"
4259 msgstr "/_Arkiv/Arbeta bort_kopplad"
4260
4261 #: src/mainwindow.c:467
4262 msgid "/_File/Synchronise folders"
4263 msgstr "/_Arkiv/Synkronisera mappar"
4264
4265 #. {N_("/_File/_Close"),                "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
4266 #: src/mainwindow.c:470
4267 msgid "/_File/E_xit"
4268 msgstr "/_Arkiv/_Avsluta"
4269
4270 #: src/mainwindow.c:475
4271 msgid "/_Edit/Select _thread"
4272 msgstr "/_Redigera/Markrera _tråd"
4273
4274 #: src/mainwindow.c:477 src/messageview.c:166
4275 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
4276 msgstr "/_Redigera/_Sök i aktuellt meddelande..."
4277
4278 #: src/mainwindow.c:479
4279 msgid "/_Edit/_Search folder..."
4280 msgstr "/_Redigera/_Sök mapp"
4281
4282 #: src/mainwindow.c:480
4283 msgid "/_Edit/_Quick search"
4284 msgstr ""
4285
4286 #: src/mainwindow.c:481 src/messageview.c:169 src/summaryview.c:452
4287 msgid "/_View"
4288 msgstr "/_Visa"
4289
4290 #: src/mainwindow.c:482
4291 msgid "/_View/Show or hi_de"
4292 msgstr "/_Visa/Visa eller göm"
4293
4294 #: src/mainwindow.c:483
4295 #, fuzzy
4296 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
4297 msgstr "/_Visa/_Verktygsrad"
4298
4299 #: src/mainwindow.c:485
4300 #, fuzzy
4301 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
4302 msgstr "/_Visa/Visa hela _brevhuvudet"
4303
4304 #: src/mainwindow.c:487
4305 #, fuzzy
4306 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
4307 msgstr "/_Visa/_Verktygsrad"
4308
4309 #: src/mainwindow.c:489
4310 #, fuzzy
4311 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
4312 msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/Ikoner _och text"
4313
4314 #: src/mainwindow.c:491
4315 #, fuzzy
4316 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
4317 msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/_Ikoner"
4318
4319 #: src/mainwindow.c:493
4320 #, fuzzy
4321 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
4322 msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/_Text"
4323
4324 #: src/mainwindow.c:495
4325 #, fuzzy
4326 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
4327 msgstr "/_Visa/_Verktygsrad/I_ngetdera"
4328
4329 #: src/mainwindow.c:497
4330 #, fuzzy
4331 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
4332 msgstr "/_Visa/_Statusrad"
4333
4334 #: src/mainwindow.c:499 src/mainwindow.c:502 src/mainwindow.c:533
4335 #: src/mainwindow.c:557 src/mainwindow.c:668 src/mainwindow.c:672
4336 #: src/messageview.c:270
4337 msgid "/_View/---"
4338 msgstr "/_Visa/---"
4339
4340 #: src/mainwindow.c:500
4341 #, fuzzy
4342 msgid "/_View/Separate f_older tree"
4343 msgstr "/_Visa/Separat ma_pphierarki"
4344
4345 #: src/mainwindow.c:501
4346 msgid "/_View/Separate _message view"
4347 msgstr ""
4348
4349 #: src/mainwindow.c:503
4350 msgid "/_View/_Sort"
4351 msgstr "/_Visa/_Sortering"
4352
4353 #: src/mainwindow.c:504
4354 #, fuzzy
4355 msgid "/_View/_Sort/by _number"
4356 msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _nummer"
4357
4358 #: src/mainwindow.c:505
4359 msgid "/_View/_Sort/by S_ize"
4360 msgstr ""
4361
4362 #: src/mainwindow.c:506
4363 msgid "/_View/_Sort/by _Date"
4364 msgstr ""
4365
4366 #: src/mainwindow.c:507
4367 msgid "/_View/_Sort/by _From"
4368 msgstr ""
4369
4370 #: src/mainwindow.c:508
4371 msgid "/_View/_Sort/by _To"
4372 msgstr ""
4373
4374 #: src/mainwindow.c:509
4375 msgid "/_View/_Sort/by S_ubject"
4376 msgstr ""
4377
4378 #: src/mainwindow.c:510
4379 #, fuzzy
4380 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
4381 msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter fä_rg"
4382
4383 #: src/mainwindow.c:512
4384 #, fuzzy
4385 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
4386 msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _markering"
4387
4388 #: src/mainwindow.c:513
4389 #, fuzzy
4390 msgid "/_View/_Sort/by _status"
4391 msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
4392
4393 #: src/mainwindow.c:514
4394 #, fuzzy
4395 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
4396 msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _bifogade filer"
4397
4398 #: src/mainwindow.c:516
4399 #, fuzzy
4400 msgid "/_View/_Sort/by score"
4401 msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
4402
4403 #: src/mainwindow.c:517
4404 #, fuzzy
4405 msgid "/_View/_Sort/by locked"
4406 msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _oläst"
4407
4408 #: src/mainwindow.c:518
4409 #, fuzzy
4410 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
4411 msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/Sortera efter _oläst"
4412
4413 #: src/mainwindow.c:519 src/mainwindow.c:522
4414 #, fuzzy
4415 msgid "/_View/_Sort/---"
4416 msgstr "/_Visa/_Kodning/---"
4417
4418 #: src/mainwindow.c:520
4419 #, fuzzy
4420 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
4421 msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
4422
4423 #: src/mainwindow.c:521
4424 #, fuzzy
4425 msgid "/_View/_Sort/Descending"
4426 msgstr "/_Visa/Visa _källkod"
4427
4428 #: src/mainwindow.c:523
4429 #, fuzzy
4430 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
4431 msgstr "/_Sammanfattning/_Sortera/_Attrahera efter ärende"
4432
4433 #: src/mainwindow.c:525
4434 msgid "/_View/Th_read view"
4435 msgstr "/_Visa/Tr_ådvy"
4436
4437 #: src/mainwindow.c:526
4438 msgid "/_View/E_xpand all threads"
4439 msgstr "/_Visa/Expandera trådar"
4440
4441 #: src/mainwindow.c:527
4442 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
4443 msgstr "/_Visa/Komprimera alla trådar"
4444
4445 #: src/mainwindow.c:528
4446 msgid "/_View/_Hide read messages"
4447 msgstr "/_Visa/_Göm lästa meddelande"
4448
4449 #: src/mainwindow.c:529
4450 msgid "/_View/Set displayed _columns"
4451 msgstr ""
4452
4453 #: src/mainwindow.c:530
4454 msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Folder list..."
4455 msgstr ""
4456
4457 #: src/mainwindow.c:531
4458 msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Message list..."
4459 msgstr ""
4460
4461 #: src/mainwindow.c:534
4462 msgid "/_View/_Go to"
4463 msgstr "/_Visa/Gå _till"
4464
4465 #: src/mainwindow.c:535
4466 #, fuzzy
4467 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
4468 msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Föreg. meddelande"
4469
4470 #: src/mainwindow.c:536
4471 #, fuzzy
4472 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
4473 msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Nästa meddelande"
4474
4475 #: src/mainwindow.c:537 src/mainwindow.c:542 src/mainwindow.c:545
4476 #: src/mainwindow.c:550 src/mainwindow.c:555
4477 #, fuzzy
4478 msgid "/_View/_Go to/---"
4479 msgstr "/_Visa/_Kodning/---"
4480
4481 #: src/mainwindow.c:538
4482 #, fuzzy
4483 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
4484 msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/F_öreg. olästa meddelande"
4485
4486 #: src/mainwindow.c:540
4487 #, fuzzy
4488 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
4489 msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/N_ästa olästa meddelande"
4490
4491 #: src/mainwindow.c:543
4492 #, fuzzy
4493 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
4494 msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Föreg. meddelande"
4495
4496 #: src/mainwindow.c:544
4497 #, fuzzy
4498 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
4499 msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Nästa meddelande"
4500
4501 #: src/mainwindow.c:546
4502 #, fuzzy
4503 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
4504 msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/Föreg. _markerade meddelande"
4505
4506 #: src/mainwindow.c:548
4507 #, fuzzy
4508 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
4509 msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/Nästa m_arkerade meddelande"
4510
4511 #: src/mainwindow.c:551
4512 #, fuzzy
4513 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
4514 msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/_Föreg. _färgade meddelande"
4515
4516 #: src/mainwindow.c:553
4517 #, fuzzy
4518 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
4519 msgstr "/_Sammanfattning/Go _till/Nästa fä_rgade meddelande"
4520
4521 #: src/mainwindow.c:556
4522 #, fuzzy
4523 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
4524 msgstr "/_Sammanfattning/_Gå till en annan mapp..."
4525
4526 #: src/mainwindow.c:560 src/mainwindow.c:567 src/messageview.c:172
4527 msgid "/_View/Character _encoding/---"
4528 msgstr ""
4529
4530 #: src/mainwindow.c:564 src/messageview.c:176
4531 msgid "/_View/Character _encoding"
4532 msgstr ""
4533
4534 #: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:177
4535 msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
4536 msgstr ""
4537
4538 #: src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:180
4539 msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
4540 msgstr ""
4541
4542 #: src/mainwindow.c:570 src/messageview.c:183
4543 msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
4544 msgstr ""
4545