2008-10-03 [paul] 3.5.0cvs145
[claws.git] / po / sv.po
1 # Swedish translation of Sylpheed-Claws.
2 # Copyright (C) 2006 The Sylpheed Authors
3 # This file is distributed under the same license as the Sylpheed-Claws package.
4 # Anders Trobäck <sylpheed@troback.com>, 2006.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: Sylpheed-Claws 2.0.0\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2008-09-16 20:52+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2008-10-02 21:22+0100\n"
13 "Last-Translator: Lars Persson Fink <lars.p.fink@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: Swedish\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19 "X-Poedit-Bookmarks: 1445,2490,2787,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1\n"
20
21 #: src/account.c:384
22 msgid ""
23 "Some composing windows are open.\n"
24 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
25 msgstr ""
26 "Det finns något nytt meddelande öppet.\n"
27 "Stänga alla fönster innan du redigerar konton."
28
29 #: src/account.c:431
30 msgid "Can't create folder."
31 msgstr "Kan inte skapa mapp."
32
33 #: src/account.c:702
34 msgid "Edit accounts"
35 msgstr "Redigera konton"
36
37 #: src/account.c:724
38 msgid "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text indicates the default account."
39 msgstr "'Hämta post' hämtar meddelanden från dina konton i samma ordning som i listan, kryssrutan indikerar vilka konton som kommer att inkluderas. Fet stil anger standardkontot."
40
41 #: src/account.c:795
42 msgid " _Set as default account "
43 msgstr " _Sätt som standardkonto "
44
45 #: src/account.c:887
46 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
47 msgstr "Konton med fjärrmappar kan inte kopieras."
48
49 #: src/account.c:894
50 #, c-format
51 msgid "Copy of %s"
52 msgstr "Kopia av %s"
53
54 #: src/account.c:1053
55 #, c-format
56 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
57 msgstr "Vill du verkligen ta bort konto '%s'?"
58
59 #: src/account.c:1055
60 msgid "(Untitled)"
61 msgstr "(Ingen titel)"
62
63 #: src/account.c:1056
64 msgid "Delete account"
65 msgstr "Ta bort konto"
66
67 #: src/account.c:1527
68 msgid "Accounts List Get Column Name|G"
69 msgstr "H"
70
71 #: src/account.c:1533
72 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
73 msgstr "'Hämta e-post' hämtar e-post från valda e-postkonton"
74
75 #: src/account.c:1540
76 #: src/addressadd.c:192
77 #: src/addressbook.c:122
78 #: src/addrduplicates.c:480
79 #: src/compose.c:6394
80 #: src/compose.c:6688
81 #: src/editaddress.c:1269
82 #: src/editaddress.c:1326
83 #: src/editaddress.c:1342
84 #: src/editbook.c:170
85 #: src/editgroup.c:287
86 #: src/editjpilot.c:257
87 #: src/editldap.c:429
88 #: src/editvcard.c:173
89 #: src/importmutt.c:223
90 #: src/importpine.c:222
91 #: src/mimeview.c:268
92 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:395
93 #: src/prefs_filtering.c:379
94 #: src/prefs_filtering.c:1917
95 #: src/prefs_template.c:77
96 msgid "Name"
97 msgstr "Namn"
98
99 #: src/account.c:1548
100 #: src/prefs_account.c:1072
101 #: src/prefs_account.c:3808
102 msgid "Protocol"
103 msgstr "Protokoll"
104
105 #: src/account.c:1556
106 #: src/ssl_manager.c:102
107 msgid "Server"
108 msgstr "Server"
109
110 #: src/action.c:373
111 #, c-format
112 msgid "Could not get message file %d"
113 msgstr "Kan inte hämta meddelandefilen %d"
114
115 #: src/action.c:404
116 msgid "Could not get message part."
117 msgstr "Kan inte hämta del av meddelande."
118
119 #: src/action.c:421
120 #, c-format
121 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
122 msgstr "Kan inte hämta del av flerdelat meddelande: %s"
123
124 #: src/action.c:586
125 #, c-format
126 msgid ""
127 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
128 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
129 msgstr ""
130 "Den valda aktiviteten kan inte användas i Nytt meddelande fönster\n"
131 "på grund av att det innehåller %%f, %%F, %%as eller %%p."
132
133 #: src/action.c:698
134 msgid "There is no filtering action set"
135 msgstr "Ingen filteraktivitet inställd"
136
137 #: src/action.c:700
138 #, c-format
139 msgid ""
140 "Invalid filtering action(s):\n"
141 "%s"
142 msgstr ""
143 "Ogiltig filteraktivitet(er):\n"
144 "%s"
145
146 #: src/action.c:922
147 #, c-format
148 msgid ""
149 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
150 "%s"
151 msgstr ""
152 "Kommandot kunde inte starta. Skapandet av Pipe misslyckades.\n"
153 "%s"
154
155 #: src/action.c:1017
156 #, c-format
157 msgid ""
158 "Could not fork to execute the following command:\n"
159 "%s\n"
160 "%s"
161 msgstr ""
162 "Kunde inte förgrena för att exekvera följande kommando:\n"
163 "%s\n"
164 "%s"
165
166 #: src/action.c:1237
167 #: src/action.c:1393
168 msgid "Completed"
169 msgstr "Färdigt"
170
171 #: src/action.c:1273
172 #, c-format
173 msgid "--- Running: %s\n"
174 msgstr "--- Kör: %s\n"
175
176 #: src/action.c:1277
177 #, c-format
178 msgid "--- Ended: %s\n"
179 msgstr "--- Avslutades: %s\n"
180
181 #: src/action.c:1310
182 msgid "Action's input/output"
183 msgstr "Aktivitets in/ut data"
184
185 #: src/action.c:1629
186 #, c-format
187 msgid ""
188 "Enter the argument for the following action:\n"
189 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
190 "  %s"
191 msgstr ""
192 "Skriv in argumenten för följande aktivitet:\n"
193 "('%%h' kommer att ersättas av argumentet)\n"
194 "  %s"
195
196 #: src/action.c:1634
197 msgid "Action's hidden user argument"
198 msgstr "Aktivitets gömda användarargument"
199
200 #: src/action.c:1638
201 #, c-format
202 msgid ""
203 "Enter the argument for the following action:\n"
204 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
205 "  %s"
206 msgstr ""
207 "Skriv in argumentet för följande aktivitet:\n"
208 "('%%u' kommer att ersättas av argumentet)\n"
209 "  %s"
210
211 #: src/action.c:1643
212 msgid "Action's user argument"
213 msgstr "Aktivitets användarargument"
214
215 #: src/addr_compl.c:590
216 #: src/addressbook.c:4873
217 msgid "Group"
218 msgstr "Grupp"
219
220 #: src/addrcustomattr.c:64
221 msgid "date of birth"
222 msgstr "födelsedag"
223
224 #: src/addrcustomattr.c:65
225 msgid "address"
226 msgstr "adress"
227
228 #: src/addrcustomattr.c:66
229 msgid "phone"
230 msgstr "telefonnummer"
231
232 #: src/addrcustomattr.c:67
233 msgid "mobile phone"
234 msgstr "mobiltelefon"
235
236 #: src/addrcustomattr.c:68
237 msgid "organization"
238 msgstr "organisation"
239
240 #: src/addrcustomattr.c:69
241 msgid "office address"
242 msgstr "jobbadress"
243
244 #: src/addrcustomattr.c:70
245 msgid "office phone"
246 msgstr "arbetstelefon"
247
248 #: src/addrcustomattr.c:71
249 msgid "fax"
250 msgstr "fax"
251
252 #: src/addrcustomattr.c:72
253 msgid "website"
254 msgstr "webbplats"
255
256 #: src/addrcustomattr.c:140
257 msgid "Attribute name"
258 msgstr "Attributnamn"
259
260 #: src/addrcustomattr.c:155
261 msgid "Delete all attribute names"
262 msgstr "Ta bort alla attributnamn"
263
264 #: src/addrcustomattr.c:156
265 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
266 msgstr "Vill du verkligen ta bort alla attributnamn?"
267
268 #: src/addrcustomattr.c:180
269 msgid "Delete attribute name"
270 msgstr "Ta bort attributnamn"
271
272 #: src/addrcustomattr.c:181
273 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
274 msgstr "Vill du verkligen ta bort detta attributnamn? "
275
276 #: src/addrcustomattr.c:190
277 msgid "Reset to default"
278 msgstr "Återställ till standardval"
279
280 #: src/addrcustomattr.c:191
281 msgid ""
282 "Do you really want to replace all attribute names\n"
283 "with the default set?"
284 msgstr ""
285 "Vill du verkligen ersätta alla attributnamn\n"
286 "med standarduppsättningen?"
287
288 #: src/addrcustomattr.c:211
289 #: src/addressbook.c:444
290 #: src/addressbook.c:472
291 #: src/addressbook.c:489
292 #: src/edittags.c:269
293 #: src/prefs_actions.c:1087
294 #: src/prefs_filtering.c:1754
295 #: src/prefs_template.c:1089
296 msgid "_Delete"
297 msgstr "_Ta bort"
298
299 #: src/addrcustomattr.c:212
300 #: src/edittags.c:270
301 #: src/prefs_actions.c:1088
302 #: src/prefs_filtering.c:1755
303 #: src/prefs_template.c:1090
304 msgid "Delete _all"
305 msgstr "Ta bort _alla"
306
307 #: src/addrcustomattr.c:213
308 msgid "_Reset to default"
309 msgstr "_Återställ till standardval"
310
311 #: src/addrcustomattr.c:412
312 msgid "Attribute name is not set."
313 msgstr "Attributnamn är inte angivet."
314
315 #: src/addrcustomattr.c:471
316 msgid "Dialog title|Edit attribute names"
317 msgstr "Ändra attributnamn"
318
319 #: src/addrcustomattr.c:485
320 msgid "New attribute name:"
321 msgstr "Nytt attributnamn"
322
323 #: src/addrcustomattr.c:522
324 msgid "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for contacts."
325 msgstr "Tillägg eller borttagning av attributnamn påverkar inte attribut som redan är satta för kontakter."
326
327 #: src/addressadd.c:161
328 #: src/prefs_filtering_action.c:186
329 msgid "Add to address book"
330 msgstr "Lägg till i adressboken"
331
332 #: src/addressadd.c:184
333 msgid "Contact"
334 msgstr "Kontakt"
335
336 #: src/addressadd.c:204
337 #: src/addrduplicates.c:451
338 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396
339 #: src/toolbar.c:415
340 msgid "Address"
341 msgstr "Adress"
342
343 #: src/addressadd.c:215
344 #: src/addressbook.c:124
345 #: src/editaddress.c:1061
346 #: src/editaddress.c:1136
347 #: src/editgroup.c:289
348 msgid "Remarks"
349 msgstr "Kommentarer"
350
351 #: src/addressadd.c:234
352 #: src/addressbook_foldersel.c:159
353 msgid "Select Address Book Folder"
354 msgstr "Välj adressboksmapp"
355
356 #: src/addressadd.c:430
357 #: src/editaddress.c:1576
358 #: src/headerview.c:346
359 #: src/textview.c:1959
360 #, c-format
361 msgid ""
362 "Failed to save image: \n"
363 "%s"
364 msgstr ""
365 "Misslyckades spara bild: \n"
366 "%s"
367
368 #: src/addressadd.c:443
369 #: src/addressbook.c:3243
370 #: src/addressbook.c:3293
371 msgid "Add address(es)"
372 msgstr "Lägg till adress(er)"
373
374 #: src/addressadd.c:444
375 msgid "Can't add the specified address"
376 msgstr "Kan inte lägga till adressen"
377
378 #: src/addressbook.c:123
379 #: src/addressbook.c:4857
380 #: src/editaddress.c:1058
381 #: src/editaddress.c:1119
382 #: src/editgroup.c:288
383 #: src/expldifdlg.c:517
384 #: src/exporthtml.c:595
385 #: src/exporthtml.c:759
386 #: src/ldif.c:784
387 msgid "Email Address"
388 msgstr "E-postadress"
389
390 #: src/addressbook.c:411
391 #: src/compose.c:540
392 #: src/mainwindow.c:461
393 #: src/messageview.c:189
394 msgid "_Message"
395 msgstr "_Meddelande"
396
397 #: src/addressbook.c:412
398 #: src/addressbook.c:443
399 #: src/addressbook.c:471
400 #: src/addressbook.c:488
401 #: src/compose.c:541
402 #: src/mainwindow.c:459
403 #: src/messageview.c:187
404 msgid "_Edit"
405 msgstr "_Redigera"
406
407 #: src/addressbook.c:413
408 #: src/compose.c:546
409 #: src/mainwindow.c:462
410 #: src/messageview.c:190
411 msgid "_Tools"
412 msgstr "V_erktyg"
413
414 #: src/addressbook.c:414
415 #: src/compose.c:547
416 #: src/mainwindow.c:464
417 #: src/messageview.c:191
418 msgid "_Help"
419 msgstr "_Hjälp"
420
421 #: src/addressbook.c:417
422 #: src/addressbook.c:474
423 msgid "New _Book"
424 msgstr "Ny adress_bok"
425
426 #: src/addressbook.c:418
427 #: src/addressbook.c:475
428 msgid "New _Folder"
429 msgstr "Ny _katalog"
430
431 #: src/addressbook.c:419
432 msgid "New _vCard"
433 msgstr "Nytt _vCard"
434
435 #: src/addressbook.c:423
436 msgid "New _JPilot"
437 msgstr "Nytt _JPilot"
438
439 #: src/addressbook.c:426
440 msgid "New LDAP _Server"
441 msgstr "Ny LDAP-_server"
442
443 #: src/addressbook.c:430
444 msgid "_Edit book"
445 msgstr "_Redigera adressbok"
446
447 #: src/addressbook.c:431
448 msgid "_Delete book"
449 msgstr "_Ta bort adressbok"
450
451 #: src/addressbook.c:433
452 #: src/compose.c:557
453 msgid "_Save"
454 msgstr "_Spara"
455
456 #: src/addressbook.c:434
457 #: src/compose.c:559
458 #: src/messageview.c:201
459 msgid "_Close"
460 msgstr "St_äng"
461
462 #: src/addressbook.c:437
463 #: src/addressbook.c:486
464 #: src/messageview.c:205
465 msgid "_Select all"
466 msgstr "Markera _alla"
467
468 #: src/addressbook.c:439
469 #: src/addressbook.c:478
470 #: src/addressbook.c:494
471 msgid "C_ut"
472 msgstr "Klipp _ut"
473
474 #: src/addressbook.c:440
475 #: src/addressbook.c:479
476 #: src/addressbook.c:495
477 #: src/compose.c:567
478 #: src/mainwindow.c:493
479 #: src/messageview.c:204
480 msgid "_Copy"
481 msgstr "_Kopiera"
482
483 #: src/addressbook.c:441
484 #: src/addressbook.c:480
485 #: src/addressbook.c:496
486 #: src/compose.c:568
487 msgid "_Paste"
488 msgstr "Kli_stra in"
489
490 #: src/addressbook.c:446
491 #: src/addressbook.c:491
492 msgid "New _Address"
493 msgstr "Ny _adress"
494
495 #: src/addressbook.c:447
496 #: src/addressbook.c:476
497 #: src/addressbook.c:492
498 msgid "New _Group"
499 msgstr "Ny _grupp"
500
501 #: src/addressbook.c:449
502 #: src/addressbook.c:498
503 msgid "_Mail To"
504 msgstr "_Meddelande till"
505
506 #: src/addressbook.c:453
507 msgid "Import _LDIF file..."
508 msgstr "Importera _LDIF fil..."
509
510 #: src/addressbook.c:454
511 msgid "Import M_utt file..."
512 msgstr "Importera M_utt fil..."
513
514 #: src/addressbook.c:455
515 msgid "Import _Pine file..."
516 msgstr "Importera _Pine fil..."
517
518 #: src/addressbook.c:457
519 msgid "Export _HTML..."
520 msgstr "Exportera _HTML..."
521
522 #: src/addressbook.c:458
523 msgid "Export LDI_F..."
524 msgstr "Exportera _LDIF"
525
526 #: src/addressbook.c:460
527 msgid "Find duplicates..."
528 msgstr "Hitta dubbletter..."
529
530 #: src/addressbook.c:461
531 msgid "Edit custom attributes..."
532 msgstr "Ändra anpassade attribut..."
533
534 #: src/addressbook.c:464
535 #: src/compose.c:647
536 #: src/mainwindow.c:723
537 #: src/messageview.c:300
538 msgid "_About"
539 msgstr "_Om"
540
541 #: src/addressbook.c:500
542 msgid "_Browse Entry"
543 msgstr "_Bläddra Post"
544
545 #: src/addressbook.c:513
546 #: src/crash.c:455
547 #: src/crash.c:474
548 #: src/importldif.c:115
549 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:142
550 #: src/prefs_themes.c:703
551 #: src/prefs_themes.c:735
552 #: src/prefs_themes.c:736
553 msgid "Unknown"
554 msgstr "Okänd"
555
556 #: src/addressbook.c:520
557 #: src/addressbook.c:539
558 #: src/importldif.c:122
559 msgid "Success"
560 msgstr "Klar"
561
562 #: src/addressbook.c:521
563 #: src/importldif.c:123
564 msgid "Bad arguments"
565 msgstr "Felaktiga argument"
566
567 #: src/addressbook.c:522
568 #: src/importldif.c:124
569 msgid "File not specified"
570 msgstr "Fil har inte specificerats."
571
572 #: src/addressbook.c:523
573 #: src/importldif.c:125
574 msgid "Error opening file"
575 msgstr "Fel vid öppnande av fil"
576
577 #: src/addressbook.c:524
578 #: src/importldif.c:126
579 msgid "Error reading file"
580 msgstr "Fel vid läsande av fil"
581
582 #: src/addressbook.c:525
583 #: src/importldif.c:127
584 msgid "End of file encountered"
585 msgstr "Nådde slutet på filen"
586
587 #: src/addressbook.c:526
588 #: src/importldif.c:128
589 msgid "Error allocating memory"
590 msgstr "Kunde inte allokera minne"
591
592 #: src/addressbook.c:527
593 #: src/importldif.c:129
594 msgid "Bad file format"
595 msgstr "Fel filformat"
596
597 #: src/addressbook.c:528
598 #: src/importldif.c:130
599 msgid "Error writing to file"
600 msgstr "Fel vid skrivning till fil"
601
602 #: src/addressbook.c:529
603 #: src/importldif.c:131
604 msgid "Error opening directory"
605 msgstr "Fel vid öppnande av katalog"
606
607 #: src/addressbook.c:530
608 #: src/importldif.c:132
609 msgid "No path specified"
610 msgstr "Sökväg har inte specificerats."
611
612 #: src/addressbook.c:540
613 msgid "Error connecting to LDAP server"
614 msgstr "Fel vid anslutning till LDAP server"
615
616 #: src/addressbook.c:541
617 msgid "Error initializing LDAP"
618 msgstr "Fel vid initiering av LDAP"
619
620 #: src/addressbook.c:542
621 msgid "Error binding to LDAP server"
622 msgstr "Fel vid bindandet till LDAP server"
623
624 #: src/addressbook.c:543
625 msgid "Error searching LDAP database"
626 msgstr "Fel vid sökning av LDAP databas"
627
628 #: src/addressbook.c:544
629 msgid "Timeout performing LDAP operation"
630 msgstr "Tidsgräns nådd vid LDAP operation"
631
632 #: src/addressbook.c:545
633 msgid "Error in LDAP search criteria"
634 msgstr "Fel i LDAP sökkriteriet "
635
636 #: src/addressbook.c:546
637 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
638 msgstr "Inga LDAP objekt kunde hittas för sökkriteriet"
639
640 #: src/addressbook.c:547
641 msgid "LDAP search terminated on request"
642 msgstr "LDAP sökning avbruten på begäran"
643
644 #: src/addressbook.c:548
645 msgid "Error starting TLS connection"
646 msgstr "Fel vid start av TLS anslutning"
647
648 #: src/addressbook.c:549
649 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
650 msgstr "Distinguished Name (dn) saknas"
651
652 #: src/addressbook.c:550
653 msgid "Missing required information"
654 msgstr "Obligatorisk information saknas"
655
656 #: src/addressbook.c:551
657 msgid "Another contact exists with that key"
658 msgstr "En annan kontakt finns med samma nyckel"
659
660 #: src/addressbook.c:552
661 msgid "Strong(er) authentication required"
662 msgstr "Stark(are) autentisering krävs"
663
664 #: src/addressbook.c:923
665 msgid "Sources"
666 msgstr "Källor"
667
668 #: src/addressbook.c:927
669 #: src/prefs_matcher.c:601
670 #: src/prefs_other.c:519
671 #: src/toolbar.c:210
672 #: src/toolbar.c:2084
673 msgid "Address book"
674 msgstr "Adressbok"
675
676 #: src/addressbook.c:1143
677 msgid "Lookup name:"
678 msgstr "Uppslagsnamn:"
679
680 #: src/addressbook.c:1485
681 #: src/addressbook.c:1538
682 #: src/addrduplicates.c:802
683 msgid "Delete address(es)"
684 msgstr "Ta bort adress(er)"
685
686 #: src/addressbook.c:1486
687 #: src/addrduplicates.c:851
688 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
689 msgstr "Adressdatan är skrivskyddad och kan därför inte tas bort."
690
691 #: src/addressbook.c:1530
692 msgid "Delete group"
693 msgstr "Ta bort grupp"
694
695 #: src/addressbook.c:1531
696 msgid ""
697 "Really delete the group(s)?\n"
698 "The addresses it contains will not be lost."
699 msgstr ""
700 "Vill du verkligen ta bort grupp(er)?\n"
701 "Adresserna som den innehåller kommer inte gå förlorade."
702
703 #: src/addressbook.c:1539
704 #: src/addrduplicates.c:803
705 msgid "Really delete the address(es)?"
706 msgstr "Vill du verkligen ta bort adress(er)?"
707
708 #: src/addressbook.c:2231
709 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
710 msgstr "Kan inte klistra in. Destinations adressboken är skrivskyddad."
711
712 #: src/addressbook.c:2241
713 msgid "Cannot paste into an address group."
714 msgstr "Kan inte klistra in i en adressgrupp."
715
716 #: src/addressbook.c:2944
717 #, c-format
718 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
719 msgstr "Vill du ta bort sökningen med resultatet och adresserna i '%s' ?"
720
721 #: src/addressbook.c:2947
722 #: src/addressbook.c:2973
723 #: src/addressbook.c:2980
724 #: src/prefs_filtering_action.c:164
725 #: src/toolbar.c:397
726 msgid "Delete"
727 msgstr "Ta bort"
728
729 #: src/addressbook.c:2956
730 #, c-format
731 msgid "Do you want to delete '%s' ? If you delete the folder only, the addresses it contains will be moved into the parent folder."
732 msgstr "Vill du ta bort '%s' ? Om du bara tar bort mappen, så flyttas alla adresser till överliggande mapp."
733
734 #: src/addressbook.c:2959
735 #: src/imap_gtk.c:364
736 #: src/mh_gtk.c:200
737 msgid "Delete folder"
738 msgstr "Ta bort mapp"
739
740 #: src/addressbook.c:2960
741 msgid "+Delete _folder only"
742 msgstr "+Ta endast bort _mapp"
743
744 #: src/addressbook.c:2960
745 msgid "Delete folder and _addresses"
746 msgstr "Ta bort mapp och _adresser"
747
748 #: src/addressbook.c:2971
749 #, c-format
750 msgid ""
751 "Do you want to delete '%s'?\n"
752 "The addresses it contains will not be lost."
753 msgstr ""
754 "Vill du ta bort '%s'?\n"
755 "Adresserna som den innehåller kommer inte gå förlorade."
756
757 #: src/addressbook.c:2978
758 #, c-format
759 msgid ""
760 "Do you want to delete '%s'?\n"
761 "The addresses it contains will be lost."
762 msgstr ""
763 "Vill du ta bort '%s'?\n"
764 "Adresserna som den innehåller kommer att gå förlorade."
765
766 #: src/addressbook.c:3088
767 #, c-format
768 msgid "Search '%s'"
769 msgstr "Sök '%s'"
770
771 #: src/addressbook.c:3226
772 #: src/addressbook.c:3275
773 msgid "New Contacts"
774 msgstr "Ny Kontakt"
775
776 #: src/addressbook.c:4056
777 msgid "New user, could not save index file."
778 msgstr "Ny användare, kunde inte spara innehållsfil."
779
780 #: src/addressbook.c:4060
781 msgid "New user, could not save address book files."
782 msgstr "Ny användare, kunde inte spara adressboksfiler."
783
784 #: src/addressbook.c:4070
785 msgid "Old address book converted successfully."
786 msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
787
788 #: src/addressbook.c:4075
789 msgid ""
790 "Old address book converted,\n"
791 "could not save new address index file."
792 msgstr ""
793 "Gammal adressbok konverterad,\n"
794 "kunde inte spara ny adressindexfil."
795
796 #: src/addressbook.c:4088
797 msgid ""
798 "Could not convert address book,\n"
799 "but created empty new address book files."
800 msgstr ""
801 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
802 "men skapade nya tomma adressboksfiler."
803
804 #: src/addressbook.c:4094
805 msgid ""
806 "Could not convert address book,\n"
807 "could not save new address index file."
808 msgstr ""
809 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
810 "kunde inte skapa ny adressindexfil."
811
812 #: src/addressbook.c:4099
813 msgid ""
814 "Could not convert address book\n"
815 "and could not create new address book files."
816 msgstr ""
817 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
818 "och kunde inte skapa nya adressboksfiler."
819
820 #: src/addressbook.c:4106
821 #: src/addressbook.c:4112
822 msgid "Addressbook conversion error"
823 msgstr "Fel vid konvertering av adressbok"
824
825 #: src/addressbook.c:4219
826 msgid "Addressbook Error"
827 msgstr "Adressboksfel"
828
829 #: src/addressbook.c:4220
830 msgid "Could not read address index"
831 msgstr "Kunde inte läsa adressindex"
832
833 #: src/addressbook.c:4547
834 msgid "Busy searching..."
835 msgstr "Upptagen med att söka..."
836
837 #: src/addressbook.c:4809
838 msgid "Interface"
839 msgstr "Gränssnitt"
840
841 #: src/addressbook.c:4825
842 #: src/addressbook_foldersel.c:184
843 #: src/exphtmldlg.c:370
844 #: src/expldifdlg.c:387
845 #: src/exporthtml.c:979
846 #: src/importldif.c:655
847 msgid "Address Book"
848 msgstr "Adressbok"
849
850 #: src/addressbook.c:4841
851 msgid "Person"
852 msgstr "Person"
853
854 #: src/addressbook.c:4889
855 #: src/exporthtml.c:879
856 #: src/folderview.c:386
857 #: src/folderview.c:474
858 #: src/prefs_account.c:2644
859 #: src/prefs_folder_column.c:77
860 #: src/prefs_folder_item.c:1563
861 #: src/prefs_folder_item.c:1581
862 #: src/prefs_folder_item.c:1598
863 msgid "Folder"
864 msgstr "Mapp"
865
866 #: src/addressbook.c:4905
867 msgid "vCard"
868 msgstr "vCard"
869
870 #: src/addressbook.c:4921
871 #: src/addressbook.c:4937
872 msgid "JPilot"
873 msgstr "JPilot"
874
875 #: src/addressbook.c:4953
876 msgid "LDAP servers"
877 msgstr "LDAP-servrar"
878
879 #: src/addressbook.c:4969
880 msgid "LDAP Query"
881 msgstr "LDAP Fråga"
882
883 #: src/addressbook_foldersel.c:395
884 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:103
885 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:228
886 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:299
887 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:376
888 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:66
889 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:196
890 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:209
891 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:212
892 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:275
893 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:123
894 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:116
895 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:441
896 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:483
897 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:606
898 #: src/prefs_matcher.c:636
899 #: src/prefs_matcher.c:666
900 #: src/prefs_matcher.c:1476
901 #: src/prefs_matcher.c:1483
902 #: src/prefs_matcher.c:1491
903 #: src/prefs_matcher.c:1493
904 #: src/prefs_matcher.c:2339
905 #: src/prefs_matcher.c:2343
906 msgid "Any"
907 msgstr "Någon"
908
909 #: src/addrgather.c:147
910 msgid "Please specify name for address book."
911 msgstr "Vänligen ange ett namn på adressboken."
912
913 #: src/addrgather.c:167
914 msgid "Please select the mail headers to search."
915 msgstr "Välj brevhuvuden att söka i."
916
917 #: src/addrgather.c:174
918 msgid "Collecting addresses..."
919 msgstr "Samlar in adresser..."
920
921 #: src/addrgather.c:213
922 msgid "Addresses collected successfully."
923 msgstr "Lyckades samla in adresser."
924
925 #: src/addrgather.c:290
926 msgid "Current folder:"
927 msgstr "Nuvarande mapp:"
928
929 #: src/addrgather.c:301
930 msgid "Address book name:"
931 msgstr "Adressboknamn :"
932
933 #: src/addrgather.c:311
934 msgid "Address book folder size:"
935 msgstr "Adressbok mappstorlek:"
936
937 #: src/addrgather.c:315
938 #: src/addrgather.c:325
939 msgid "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
940 msgstr "Maximalt antal poster per mapp i den nyss skapade adressboken"
941
942 #: src/addrgather.c:329
943 msgid "Process these mail header fields"
944 msgstr "Bearbeta dessa brevhuvudfält"
945
946 #: src/addrgather.c:347
947 msgid "Include subfolders"
948 msgstr "Inkludera undermappar"
949
950 #: src/addrgather.c:370
951 #: src/prefs_filtering_action.c:1361
952 msgid "Header Name"
953 msgstr "Brevhuvudsnamn"
954
955 #: src/addrgather.c:371
956 msgid "Address Count"
957 msgstr "Adressantal"
958
959 #: src/addrgather.c:472
960 msgid "Header Fields"
961 msgstr "Brevhuvudsfält"
962
963 #: src/addrgather.c:473
964 #: src/exphtmldlg.c:658
965 #: src/expldifdlg.c:723
966 #: src/importldif.c:1022
967 msgid "Finish"
968 msgstr "Avsluta"
969
970 #: src/addrgather.c:521
971 msgid "Collect email addresses from selected messages"
972 msgstr "Samla in e-postadresser från valda meddelanden"
973
974 #: src/addrgather.c:525
975 msgid "Collect email addresses from folder"
976 msgstr "Samla in e-postadresser från mapp"
977
978 #: src/addrindex.c:118
979 msgid "Common addresses"
980 msgstr "Vanliga adresser"
981
982 #: src/addrindex.c:119
983 msgid "Personal addresses"
984 msgstr "Personliga adresser"
985
986 #: src/addrindex.c:125
987 msgid "Common address"
988 msgstr "Vanliga adress"
989
990 #: src/addrindex.c:126
991 msgid "Personal address"
992 msgstr "Personliga adress"
993
994 #: src/addrindex.c:1825
995 msgid "Address(es) update"
996 msgstr "Adress(er) uppdaterade"
997
998 #: src/addrindex.c:1826
999 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
1000 msgstr "Uppdatering misslyckades. Ändringar inte skrivna till Katalogen."
1001
1002 #: src/addrduplicates.c:126
1003 msgid "Show duplicates in the same book"
1004 msgstr "Visa dubbletter i samma adressbok"
1005
1006 #: src/addrduplicates.c:132
1007 msgid "Show duplicates in different books"
1008 msgstr "Visa dubbletter i olika adressböcker"
1009
1010 #: src/addrduplicates.c:143
1011 msgid "Find address book email duplicates"
1012 msgstr "Sök efter dubbletter av e-postadresser i adressbok"
1013
1014 #: src/addrduplicates.c:144
1015 msgid "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
1016 msgstr "Claws-Mail kommer nu söka efter kopior av e-postadresser i adressboken"
1017
1018 #: src/addrduplicates.c:324
1019 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
1020 msgstr "Inga dubbletter av e-postadresser hittades i adressboken"
1021
1022 #: src/addrduplicates.c:355
1023 msgid "Duplicate email addresses"
1024 msgstr "Dubblerade e-postadress(er)"
1025
1026 #: src/addrduplicates.c:473
1027 msgid "Address book path"
1028 msgstr "Sökväg till adressbok"
1029
1030 #: src/addrduplicates.c:850
1031 msgid "Delete address"
1032 msgstr "Ta bort adress(er)"
1033
1034 #: src/alertpanel.c:145
1035 #: src/compose.c:8500
1036 msgid "Notice"
1037 msgstr "Meddelande"
1038
1039 #: src/alertpanel.c:158
1040 #: src/compose.c:5225
1041 #: src/compose.c:10579
1042 #: src/messageview.c:803
1043 #: src/messageview.c:816
1044 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:590
1045 #: src/summaryview.c:4811
1046 msgid "Warning"
1047 msgstr "Varning"
1048
1049 #: src/alertpanel.c:171
1050 #: src/alertpanel.c:194
1051 #: src/compose.c:5166
1052 #: src/inc.c:647
1053 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:154
1054 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:245
1055 msgid "Error"
1056 msgstr "Fel"
1057
1058 #: src/alertpanel.c:195
1059 msgid "_View log"
1060 msgstr "_Visa logg"
1061
1062 #: src/alertpanel.c:345
1063 msgid "Show this message next time"
1064 msgstr "Visa detta meddelande nästa gång"
1065
1066 #: src/browseldap.c:217
1067 msgid "Browse Directory Entry"
1068 msgstr "Bläddra katalogpost"
1069
1070 #: src/browseldap.c:237
1071 msgid "Server Name :"
1072 msgstr "Servernamn :"
1073
1074 #: src/browseldap.c:247
1075 msgid "Distinguished Name (dn) :"
1076 msgstr "Distinguished Name (dn) :"
1077
1078 #: src/browseldap.c:270
1079 msgid "LDAP Name"
1080 msgstr "LDAP Namn"
1081
1082 #: src/browseldap.c:272
1083 msgid "Attribute Value"
1084 msgstr "Attributvärde"
1085
1086 #: src/common/plugin.c:58
1087 msgid "Nothing"
1088 msgstr "Inget"
1089
1090 #: src/common/plugin.c:59
1091 msgid "a viewer"
1092 msgstr "en visare"
1093
1094 #: src/common/plugin.c:60
1095 msgid "a MIME parser"
1096 msgstr "en MIME-tolkare"
1097
1098 #: src/common/plugin.c:61
1099 msgid "folders"
1100 msgstr "mappar"
1101
1102 #: src/common/plugin.c:62
1103 msgid "filtering"
1104 msgstr "filtrerar"
1105
1106 #: src/common/plugin.c:63
1107 msgid "a privacy interface"
1108 msgstr ""
1109
1110 #: src/common/plugin.c:64
1111 msgid "a notifier"
1112 msgstr ""
1113
1114 #: src/common/plugin.c:65
1115 msgid "an utility"
1116 msgstr ""
1117
1118 #: src/common/plugin.c:66
1119 msgid "things"
1120 msgstr "Gör ingenting"
1121
1122 #: src/common/plugin.c:285
1123 #, c-format
1124 msgid "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1125 msgstr "Denna insticksmodul tillhandahåller %s (%s), som redan tillhandahålls av insticksmodulen %s."
1126
1127 #: src/common/plugin.c:324
1128 msgid "Plugin already loaded"
1129 msgstr "Insticksmodulen är redan laddad"
1130
1131 #: src/common/plugin.c:335
1132 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1133 msgstr "Kunde inte allokera minne till insticksmodul"
1134
1135 #: src/common/plugin.c:365
1136 msgid "This module is not licensed under a GPL v2 or later compatible license."
1137 msgstr "Denna modul är inte med någon licens kompatibel med GPL v2 eller senare."
1138
1139 #: src/common/plugin.c:374
1140 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1141 msgstr "Denna modul är för Claws-Mail GTK1."
1142
1143 #: src/common/plugin.c:616
1144 #, c-format
1145 msgid "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was built with."
1146 msgstr "Din version av Claws Mail är nyare än den version som '%s' insticksmodulen byggdes med. "
1147
1148 #: src/common/plugin.c:619
1149 msgid "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built with."
1150 msgstr "Din version av Claws Mail är nyare än den version som insticksmodulen byggdes med."
1151
1152 #: src/common/plugin.c:628
1153 #, c-format
1154 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1155 msgstr "Din version av Claws Mail är för gammal för '%s' insticksmodulen."
1156
1157 #: src/common/plugin.c:630
1158 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1159 msgstr "Din version av Claws Mail är för gammal för insticksmodulen."
1160
1161 #: src/common/session.c:170
1162 #: src/imap.c:1093
1163 msgid "SSL handshake failed\n"
1164 msgstr "SSL-handskakning misslyckades\n"
1165
1166 #: src/common/smtp.c:176
1167 msgid "SMTP AUTH not available\n"
1168 msgstr "SMTP AUTH ej tillgängligt\n"
1169
1170 #: src/common/smtp.c:518
1171 #: src/common/smtp.c:568
1172 msgid "bad SMTP response\n"
1173 msgstr "Felaktigt SMTP svar\n"
1174
1175 #: src/common/smtp.c:539
1176 #: src/common/smtp.c:557
1177 #: src/common/smtp.c:676
1178 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1179 msgstr "fel uppstod I SMTP session\n"
1180
1181 #: src/common/smtp.c:548
1182 #: src/pop.c:892
1183 msgid "error occurred on authentication\n"
1184 msgstr "fel uppstod vid autentisering\n"
1185
1186 #: src/common/smtp.c:603
1187 #, c-format
1188 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1189 msgstr "Meddelandet är för stort (Maximal storlek är %s)\n"
1190
1191 #: src/common/smtp.c:635
1192 #: src/pop.c:885
1193 msgid "couldn't start TLS session\n"
1194 msgstr "kunde inte starta TLS session\n"
1195
1196 #: src/common/socket.c:1458
1197 #, c-format
1198 msgid "write on fd%d: %s\n"
1199 msgstr "skriv på fd%d: %s\n"
1200
1201 #: src/common/ssl.c:358
1202 msgid "Error creating ssl context\n"
1203 msgstr "Fel vid skapande av SSL-kontext\n"
1204
1205 #: src/common/ssl.c:378
1206 #, c-format
1207 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
1208 msgstr "SSL-uppkoppling misslyckades (%s)\n"
1209
1210 #: src/common/ssl_certificate.c:651
1211 msgid "Uncheckable"
1212 msgstr "Okontrollerbar"
1213
1214 #: src/common/ssl_certificate.c:655
1215 msgid "Self-signed certificate"
1216 msgstr "Självsignerat certifikat"
1217
1218 #: src/common/ssl_certificate.c:658
1219 msgid "Revoked certificate"
1220 msgstr "Upphävt certifikat"
1221
1222 #: src/common/ssl_certificate.c:660
1223 msgid "No certificate issuer found"
1224 msgstr "Ingen certifikatsutgivare funnen"
1225
1226 #: src/common/ssl_certificate.c:662
1227 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1228 msgstr "Certifikatsutgivare är inte en CA"
1229
1230 #: src/common/string_match.c:79
1231 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1232 msgstr "(Ämne tömt av RegExp)"
1233
1234 #: src/common/utils.c:333
1235 #, c-format
1236 msgid "%dB"
1237 msgstr "%dB"
1238
1239 #: src/common/utils.c:334
1240 #, c-format
1241 msgid "%d.%02dKB"
1242 msgstr "%d,%02dKB"
1243
1244 #: src/common/utils.c:335
1245 #, c-format
1246 msgid "%d.%02dMB"
1247 msgstr "%d,%02dfMB"
1248
1249 #: src/common/utils.c:336
1250 #, c-format
1251 msgid "%.2fGB"
1252 msgstr "%.2fGB"
1253
1254 #: src/common/utils.c:4776
1255 msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
1256 msgstr "söndag"
1257
1258 #: src/common/utils.c:4777
1259 msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
1260 msgstr "måndag"
1261
1262 #: src/common/utils.c:4778
1263 msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
1264 msgstr "tisdag"
1265
1266 #: src/common/utils.c:4779
1267 msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
1268 msgstr "onsdag"
1269
1270 #: src/common/utils.c:4780
1271 msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
1272 msgstr "torsdag"
1273
1274 #: src/common/utils.c:4781
1275 msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
1276 msgstr "fredag"
1277
1278 #: src/common/utils.c:4782
1279 msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
1280 msgstr "lördag"
1281
1282 #: src/common/utils.c:4784
1283 msgid "Complete month name for use by strftime|January"
1284 msgstr "januari"
1285
1286 #: src/common/utils.c:4785
1287 msgid "Complete month name for use by strftime|February"
1288 msgstr "februari"
1289
1290 #: src/common/utils.c:4786
1291 msgid "Complete month name for use by strftime|March"
1292 msgstr "mars"
1293
1294 #: src/common/utils.c:4787
1295 msgid "Complete month name for use by strftime|April"
1296 msgstr "april"
1297
1298 #: src/common/utils.c:4788
1299 msgid "Complete month name for use by strftime|May"
1300 msgstr "maj"
1301
1302 #: src/common/utils.c:4789
1303 msgid "Complete month name for use by strftime|June"
1304 msgstr "juni"
1305
1306 #: src/common/utils.c:4790
1307 msgid "Complete month name for use by strftime|July"
1308 msgstr "juli"
1309
1310 #: src/common/utils.c:4791
1311 msgid "Complete month name for use by strftime|August"
1312 msgstr "augusti"
1313
1314 #: src/common/utils.c:4792
1315 msgid "Complete month name for use by strftime|September"
1316 msgstr "september"
1317
1318 #: src/common/utils.c:4793
1319 msgid "Complete month name for use by strftime|October"
1320 msgstr "oktober"
1321
1322 #: src/common/utils.c:4794
1323 msgid "Complete month name for use by strftime|November"
1324 msgstr "november"
1325
1326 #: src/common/utils.c:4795
1327 msgid "Complete month name for use by strftime|December"
1328 msgstr "december"
1329
1330 #: src/common/utils.c:4797
1331 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
1332 msgstr "sön"
1333
1334 #: src/common/utils.c:4798
1335 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
1336 msgstr "mån"
1337
1338 #: src/common/utils.c:4799
1339 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
1340 msgstr "tis"
1341
1342 #: src/common/utils.c:4800
1343 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
1344 msgstr "ons"
1345
1346 #: src/common/utils.c:4801
1347 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
1348 msgstr "tor"
1349
1350 #: src/common/utils.c:4802
1351 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
1352 msgstr "fre"
1353
1354 #: src/common/utils.c:4803
1355 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
1356 msgstr "lör"
1357
1358 #: src/common/utils.c:4805
1359 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
1360 msgstr "jan"
1361
1362 #: src/common/utils.c:4806
1363 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
1364 msgstr "feb"
1365
1366 #: src/common/utils.c:4807
1367 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
1368 msgstr "mar"
1369
1370 #: src/common/utils.c:4808
1371 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
1372 msgstr "apr"
1373
1374 #: src/common/utils.c:4809
1375 msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
1376 msgstr "maj"
1377
1378 #: src/common/utils.c:4810
1379 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
1380 msgstr "jun"
1381
1382 #: src/common/utils.c:4811
1383 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
1384 msgstr "jul"
1385
1386 #: src/common/utils.c:4812
1387 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
1388 msgstr "aug"
1389
1390 #: src/common/utils.c:4813
1391 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
1392 msgstr "sep"
1393
1394 #: src/common/utils.c:4814
1395 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
1396 msgstr "okt"
1397
1398 #: src/common/utils.c:4815
1399 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
1400 msgstr "nov"
1401
1402 #: src/common/utils.c:4816
1403 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
1404 msgstr "dec"
1405
1406 #: src/common/utils.c:4818
1407 msgid "For use by strftime (morning)|AM"
1408 msgstr "FM"
1409
1410 #: src/common/utils.c:4819
1411 msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
1412 msgstr "EM"
1413
1414 #: src/common/utils.c:4820
1415 msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
1416 msgstr "fm"
1417
1418 #: src/common/utils.c:4821
1419 msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
1420 msgstr "em"
1421
1422 #: src/common/utils.c:4823
1423 msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1424 msgstr ""
1425
1426 #: src/common/utils.c:4824
1427 msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
1428 msgstr ""
1429
1430 #: src/common/utils.c:4825
1431 msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
1432 msgstr ""
1433
1434 #: src/common/utils.c:4827
1435 msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
1436 msgstr ""
1437
1438 #: src/compose.c:530
1439 msgid "_Add..."
1440 msgstr "_Lägg till..."
1441
1442 #: src/compose.c:531
1443 #: src/mh_gtk.c:362
1444 msgid "_Remove"
1445 msgstr "_Ta bort"
1446
1447 #: src/compose.c:533
1448 #: src/folderview.c:282
1449 msgid "_Properties..."
1450 msgstr "_Egenskaper..."
1451
1452 #: src/compose.c:543
1453 msgid "_Spelling"
1454 msgstr "_Stavning"
1455
1456 #: src/compose.c:545
1457 #: src/compose.c:609
1458 msgid "_Options"
1459 msgstr "_Alternativ"
1460
1461 #: src/compose.c:549
1462 msgid "S_end"
1463 msgstr "Skicka"
1464
1465 #: src/compose.c:550
1466 msgid "Send _later"
1467 msgstr "Skicka senare"
1468
1469 #: src/compose.c:553
1470 msgid "_Attach file"
1471 msgstr "_Bifoga fil"
1472
1473 #: src/compose.c:554
1474 msgid "_Insert file"
1475 msgstr "_Infoga fil"
1476
1477 #: src/compose.c:555
1478 msgid "Insert si_gnature"
1479 msgstr "Infoga si_gnatur"
1480
1481 #: src/compose.c:562
1482 msgid "_Undo"
1483 msgstr "_Ångra"
1484
1485 #: src/compose.c:563
1486 msgid "_Redo"
1487 msgstr "Gö_r om"
1488
1489 #: src/compose.c:566
1490 msgid "Cu_t"
1491 msgstr "Klipp _ut"
1492
1493 #: src/compose.c:570
1494 msgid "Special paste"
1495 msgstr "_Klistra in special"
1496
1497 #: src/compose.c:571
1498 msgid "as _quotation"
1499 msgstr "som _citat"
1500
1501 #: src/compose.c:572
1502 msgid "_wrapped"
1503 msgstr "_radbruten"
1504
1505 #: src/compose.c:573
1506 msgid "_unwrapped"
1507 msgstr ""
1508
1509 #: src/compose.c:575
1510 #: src/mainwindow.c:494
1511 msgid "Select _all"
1512 msgstr "Markera _alla"
1513
1514 #: src/compose.c:577
1515 msgid "A_dvanced"
1516 msgstr "Avancerat"
1517
1518 #: src/compose.c:578
1519 msgid "Move a character backward"
1520 msgstr "Flytta ett tecken bakåt"
1521
1522 #: src/compose.c:579
1523 msgid "Move a character forward"
1524 msgstr "Flytta ett tecken framåt"
1525
1526 #: src/compose.c:580
1527 msgid "Move a word backward"
1528 msgstr "Flytta ett ord bakåt"
1529
1530 #: src/compose.c:581
1531 msgid "Move a word forward"
1532 msgstr "Flytta ett ord framåt"
1533
1534 #: src/compose.c:582
1535 msgid "Move to beginning of line"
1536 msgstr "Flytta till början av rad"
1537
1538 #: src/compose.c:583
1539 msgid "Move to end of line"
1540 msgstr "Flytta till slutet på rad"
1541
1542 #: src/compose.c:584
1543 msgid "Move to previous line"
1544 msgstr "Flytta till föregående rad"
1545
1546 #: src/compose.c:585
1547 msgid "Move to next line"
1548 msgstr "Flytta till nästa rad"
1549
1550 #: src/compose.c:586
1551 msgid "Delete a character backward"
1552 msgstr "Ta bort ett tecken bakåt"
1553
1554 #: src/compose.c:587
1555 msgid "Delete a character forward"
1556 msgstr "Ta bort ett tecken framåt"
1557
1558 #: src/compose.c:588
1559 msgid "Delete a word backward"
1560 msgstr "Ta bort ett ord bakåt"
1561
1562 #: src/compose.c:589
1563 msgid "Delete a word forward"
1564 msgstr "Ta bort ett ord framåt"
1565
1566 #: src/compose.c:590
1567 msgid "Delete line"
1568 msgstr "Ta bort rad"
1569
1570 #: src/compose.c:591
1571 msgid "Delete to end of line"
1572 msgstr "Ta bort till slutet av raden"
1573
1574 #: src/compose.c:594
1575 #: src/messageview.c:207
1576 msgid "_Find"
1577 msgstr "_Sök"
1578
1579 #: src/compose.c:597
1580 msgid "_Wrap current paragraph"
1581 msgstr "Radbryt _stycke"
1582
1583 #: src/compose.c:598
1584 msgid "Wrap all long _lines"
1585 msgstr "Radbryt alla _långa rader"
1586
1587 #: src/compose.c:600
1588 msgid "Edit with e_xternal editor"
1589 msgstr "Redigera med e_xtern redigerare"
1590
1591 #: src/compose.c:603
1592 msgid "_Check all or check selection"
1593 msgstr "_Kontrollera alla eller kontrollera markering"
1594
1595 #: src/compose.c:604
1596 msgid "_Highlight all misspelled words"
1597 msgstr "_Markera alla felstavade ord"
1598
1599 #: src/compose.c:605
1600 msgid "Check _backwards misspelled word"
1601 msgstr "Kontrollera felstavade ord _bakåt"
1602
1603 #: src/compose.c:606
1604 msgid "_Forward to next misspelled word"
1605 msgstr "_Hoppa till nästa felstavade ord"
1606
1607 #: src/compose.c:614
1608 msgid "Reply _mode"
1609 msgstr "_Svarsläge"
1610
1611 #: src/compose.c:616
1612 msgid "Privacy _System"
1613 msgstr "Integritetssystem"
1614
1615 #: src/compose.c:621
1616 msgid "_Priority"
1617 msgstr "_Prioritet"
1618
1619 #: src/compose.c:623
1620 #: src/mainwindow.c:546
1621 #: src/messageview.c:233
1622 msgid "Character _encoding"
1623 msgstr "_Teckenkodning"
1624
1625 #: src/compose.c:628
1626 #: src/mainwindow.c:551
1627 #: src/messageview.c:238
1628 msgid "Western European"
1629 msgstr "Västeuropeisk (ISO-8859-1)"
1630
1631 #: src/compose.c:629
1632 #: src/mainwindow.c:552
1633 #: src/messageview.c:239
1634 msgid "Baltic"
1635 msgstr "Baltisk"
1636
1637 #: src/compose.c:630
1638 #: src/mainwindow.c:553
1639 #: src/messageview.c:240
1640 msgid "Hebrew"
1641 msgstr "Hebreiska"
1642
1643 #: src/compose.c:631
1644 #: src/mainwindow.c:554
1645 #: src/messageview.c:241
1646 msgid "Arabic"
1647 msgstr "Arabiska"
1648
1649 #: src/compose.c:632
1650 #: src/mainwindow.c:555
1651 #: src/messageview.c:242
1652 msgid "Cyrillic"
1653 msgstr "Kyrillisk (KOI8-R)"
1654
1655 #: src/compose.c:633
1656 #: src/mainwindow.c:556
1657 #: src/messageview.c:243
1658 msgid "Japanese"
1659 msgstr "Japansk (EUC-JP)"
1660
1661 #: src/compose.c:634
1662 #: src/mainwindow.c:557
1663 #: src/messageview.c:244
1664 msgid "Chinese"
1665 msgstr "Kinesiska"
1666
1667 #: src/compose.c:635
1668 #: src/mainwindow.c:558
1669 #: src/messageview.c:245
1670 msgid "Korean"
1671 msgstr "Koreanska"
1672
1673 #: src/compose.c:636
1674 #: src/mainwindow.c:559
1675 #: src/messageview.c:246
1676 msgid "Thai"
1677 msgstr "Thai"
1678
1679 #: src/compose.c:639
1680 #: src/mainwindow.c:651
1681 #: src/messageview.c:275
1682 msgid "_Address book"
1683 msgstr "_Adressbok"
1684
1685 #: src/compose.c:641
1686 msgid "_Template"
1687 msgstr "_Mall"
1688
1689 #: src/compose.c:643
1690 #: src/mainwindow.c:679
1691 #: src/messageview.c:296
1692 msgid "Actio_ns"
1693 msgstr "Aktiviteter"
1694
1695 #: src/compose.c:652
1696 msgid "Aut_o wrapping"
1697 msgstr "Automatiskt radbrytning"
1698
1699 #: src/compose.c:653
1700 msgid "Auto _indent"
1701 msgstr "Automatiskt _indrag"
1702
1703 #: src/compose.c:654
1704 msgid "Si_gn"
1705 msgstr "Signera"
1706
1707 #: src/compose.c:655
1708 msgid "_Encrypt"
1709 msgstr "Kryptera"
1710
1711 #: src/compose.c:656
1712 msgid "_Request Return Receipt"
1713 msgstr "Begär läskvitto"
1714
1715 #: src/compose.c:657
1716 msgid "Remo_ve references"
1717 msgstr "Ta b_ort referenser"
1718
1719 #: src/compose.c:658
1720 msgid "Show _ruler"
1721 msgstr "Visa linjal"
1722
1723 #: src/compose.c:663
1724 #: src/compose.c:673
1725 msgid "_Normal"
1726 msgstr "_Normal"
1727
1728 #: src/compose.c:664
1729 msgid "_All"
1730 msgstr "_Alla"
1731
1732 #: src/compose.c:665
1733 msgid "_Sender"
1734 msgstr "Av_sändare"
1735
1736 #: src/compose.c:666
1737 msgid "_Mailing-list"
1738 msgstr "_Sändlista"
1739
1740 #: src/compose.c:671
1741 msgid "_Highest"
1742 msgstr "_Högsta"
1743
1744 #: src/compose.c:672
1745 msgid "Hi_gh"
1746 msgstr "Hö_g"
1747
1748 #: src/compose.c:674
1749 msgid "Lo_w"
1750 msgstr "L_åg"
1751
1752 #: src/compose.c:675
1753 msgid "_Lowest"
1754 msgstr "_Lägsta"
1755
1756 #: src/compose.c:955
1757 #: src/quote_fmt.c:566
1758 msgid "New message From format error."
1759 msgstr "Nytt meddelande Från-formatfel."
1760
1761 #: src/compose.c:1047
1762 #: src/quote_fmt.c:569
1763 msgid "New message subject format error."
1764 msgstr "Nytt meddelande ärende-formatfel."
1765
1766 #: src/compose.c:1077
1767 #: src/quote_fmt.c:572
1768 #, c-format
1769 msgid "New message body format error at line %d."
1770 msgstr "Nytt meddelande meddelandetext-formatfel på rad %d."
1771
1772 #: src/compose.c:1271
1773 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1774 msgstr "Kan inte svara. Ursprungsmeddelandet finns troligen inte."
1775
1776 #: src/compose.c:1450
1777 #: src/quote_fmt.c:589
1778 msgid "Message reply From format error."
1779 msgstr "Svar Från-formatfel."
1780
1781 #: src/compose.c:1497
1782 #: src/quote_fmt.c:592
1783 #, c-format
1784 msgid "Message reply format error at line %d."
1785 msgstr "Svar formatfel på rad %d."
1786
1787 #: src/compose.c:1620
1788 #: src/compose.c:1802
1789 #: src/quote_fmt.c:609
1790 msgid "Message forward From format error."
1791 msgstr "Vidarebefordra Från-formatfel."
1792
1793 #: src/compose.c:1685
1794 #: src/quote_fmt.c:612
1795 #, c-format
1796 msgid "Message forward format error at line %d."
1797 msgstr "Vidarebefordra formatfel på rad %d."
1798
1799 #: src/compose.c:1844
1800 msgid "Fw: multiple emails"
1801 msgstr "Vb: många meddelande"
1802
1803 #: src/compose.c:2263
1804 #, c-format
1805 msgid "Message redirect format error at line %d."
1806 msgstr "Omdirigera formatfel på rad %d."
1807
1808 #: src/compose.c:2327
1809 #: src/gtk/headers.h:13
1810 msgid "Cc:"
1811 msgstr "Kopia:"
1812
1813 #: src/compose.c:2330
1814 #: src/gtk/headers.h:14
1815 msgid "Bcc:"
1816 msgstr "Blindkopia:"
1817
1818 #: src/compose.c:2333
1819 #: src/gtk/headers.h:11
1820 msgid "Reply-To:"
1821 msgstr "Svara till:"
1822
1823 #: src/compose.c:2336
1824 #: src/gtk/headers.h:32
1825 msgid "Newsgroups:"
1826 msgstr "Diskussionsgrupper:"
1827
1828 #: src/compose.c:2339
1829 #: src/gtk/headers.h:33
1830 msgid "Followup-To:"
1831 msgstr "Uppföljning Till:"
1832
1833 #: src/compose.c:2343
1834 #: src/gtk/headers.h:12
1835 #: src/summary_search.c:359
1836 msgid "To:"
1837 msgstr "Till:"
1838
1839 #: src/compose.c:2534
1840 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1841 msgstr "Kunde inte bifoga en fil (omvandling av teckenuppsättning misslyckades)."
1842
1843 #: src/compose.c:2540
1844 #, c-format
1845 msgid ""
1846 "The following file has been attached: \n"
1847 "%s"
1848 msgid_plural ""
1849 "The following files have been attached: \n"
1850 "%s"
1851 msgstr[0] ""
1852 "Följande fil har bifogats: \n"
1853 "%s"
1854 msgstr[1] ""
1855 "Följande filer har bifogats: \n"
1856 "%s"
1857
1858 #: src/compose.c:2779
1859 msgid "Quote mark format error."
1860 msgstr "Fel i formatet på citeringsmarkering."
1861
1862 #: src/compose.c:3348
1863 #, c-format
1864 msgid "File %s is empty."
1865 msgstr "Filen %s är tom."
1866
1867 #: src/compose.c:3352
1868 #, c-format
1869 msgid "Can't read %s."
1870 msgstr "Kan inte läsa %s."
1871
1872 #: src/compose.c:3379
1873 #, c-format
1874 msgid "Message: %s"
1875 msgstr "Meddelande: %s"
1876
1877 #: src/compose.c:4359
1878 msgid " [Edited]"
1879 msgstr " [Redigerat]"
1880
1881 #: src/compose.c:4366
1882 #, c-format
1883 msgid "%s - Compose message%s"
1884 msgstr "%s - Nytt meddelande%s"
1885
1886 #: src/compose.c:4369
1887 #, c-format
1888 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1889 msgstr "[inget ämne] - Nytt meddelande%s"
1890
1891 #: src/compose.c:4371
1892 msgid "Compose message"
1893 msgstr "Nytt meddelande"
1894
1895 #: src/compose.c:4398
1896 #: src/messageview.c:838
1897 msgid ""
1898 "Account for sending mail is not specified.\n"
1899 "Please select a mail account before sending."
1900 msgstr ""
1901 "Konto för att skicka e-post är inte specificerat.\n"
1902 "Var god välj ett e-postkonto innan du skickar."
1903
1904 #: src/compose.c:4589
1905 #: src/compose.c:4621
1906 #: src/compose.c:4663
1907 #: src/prefs_account.c:3140
1908 #: src/toolbar.c:388
1909 #: src/toolbar.c:406
1910 msgid "Send"
1911 msgstr "Skicka"
1912
1913 #: src/compose.c:4590
1914 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1915 msgstr "Den enda mottagaren är standard kopie-adressen. Skicka ändå?"
1916
1917 #: src/compose.c:4591
1918 #: src/compose.c:4623
1919 #: src/compose.c:4656
1920 #: src/compose.c:5166
1921 msgid "+_Send"
1922 msgstr "+_Skicka"
1923
1924 #: src/compose.c:4622
1925 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1926 msgstr "Den enda mottagaren är standard blindkopie-adressen. Skicka ändå?"
1927
1928 #: src/compose.c:4639
1929 msgid "Recipient is not specified."
1930 msgstr "Mottagare har inte specificerats."
1931
1932 #: src/compose.c:4658
1933 msgid "+_Queue"
1934 msgstr "+_Kö"
1935
1936 #: src/compose.c:4659
1937 #, c-format
1938 msgid "Subject is empty. %s"
1939 msgstr "Ämnesraden är tom. %s"
1940
1941 #: src/compose.c:4660
1942 msgid "Send it anyway?"
1943 msgstr "Skicka ändå?"
1944
1945 #: src/compose.c:4661
1946 msgid "Queue it anyway?"
1947 msgstr "Köa det ändå?"
1948
1949 #: src/compose.c:4663
1950 #: src/toolbar.c:407
1951 msgid "Send later"
1952 msgstr "Skicka senare"
1953
1954 #: src/compose.c:4711
1955 #: src/compose.c:8837
1956 msgid ""
1957 "Could not queue message for sending:\n"
1958 "\n"
1959 "Charset conversion failed."
1960 msgstr ""
1961 "Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
1962 "\n"
1963 "Fel vid omvandling av teckenuppsättning."
1964
1965 #: src/compose.c:4714
1966 #: src/compose.c:8840
1967 msgid ""
1968 "Could not queue message for sending:\n"
1969 "\n"
1970 "Couldn't get recipient encryption key."
1971 msgstr ""
1972 "Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
1973 "\n"
1974 "Kunde inte få tag i mottagarens krypteringsnyckel."
1975
1976 #: src/compose.c:4720
1977 #: src/compose.c:8834
1978 #, c-format
1979 msgid ""
1980 "Could not queue message for sending:\n"
1981 "\n"
1982 "Signature failed: %s"
1983 msgstr ""
1984 "Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
1985 "\n"
1986 "Signeringsfel: %s"
1987
1988 #: src/compose.c:4723
1989 #, c-format
1990 msgid ""
1991 "Could not queue message for sending:\n"
1992 "\n"
1993 "%s."
1994 msgstr ""
1995 "Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
1996 "\n"
1997 "%s."
1998
1999 #: src/compose.c:4725
2000 msgid "Could not queue message for sending."
2001 msgstr "Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas."
2002
2003 #: src/compose.c:4740
2004 #: src/compose.c:4800
2005 msgid ""
2006 "The message was queued but could not be sent.\n"
2007 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2008 msgstr ""
2009 "Meddelandet var lagt i kö men kunde inte skickas.\n"
2010 "Använd \"Sänd köade meddelande\" från huvudfönstret för att försöka igen."
2011
2012 #: src/compose.c:4796
2013 #, c-format
2014 msgid ""
2015 "%s\n"
2016 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2017 msgstr ""
2018 "%s\n"
2019 "Använd \"Sänd köade meddelande\" från huvudfönstret för att försöka igen."
2020
2021 #: src/compose.c:5163
2022 #, c-format
2023 msgid ""
2024 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2025 "to the specified %s charset.\n"
2026 "Send it as %s?"
2027 msgstr ""
2028 "Kan inte konvertera textkodningen i meddelandet \n"
2029 "till den specificerade %s kodningen.\n"
2030 "Skicka som det %s?"
2031
2032 #: src/compose.c:5221
2033 #, c-format
2034 msgid ""
2035 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2036 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2037 "\n"
2038 "Send it anyway?"
2039 msgstr ""
2040 "Rad %d överskrider gränsen för rader (998 bytes).\n"
2041 "Innehållet i meddelandet kan bli förstört när det sänds.\n"
2042 "\n"
2043 "Skicka ändå?"
2044
2045 #: src/compose.c:5382
2046 msgid "Encryption warning"
2047 msgstr "Varning om kryptering"
2048
2049 #: src/compose.c:5383
2050 msgid "+C_ontinue"
2051 msgstr "+F_ortsätt"
2052
2053 #: src/compose.c:5438
2054 msgid "No account for sending mails available!"
2055 msgstr "Det finns inget konto för att skicka e-post tillgängligt!"
2056
2057 #: src/compose.c:5448
2058 msgid "No account for posting news available!"
2059 msgstr "Det finns inget konto för att skicka diskussionsgruppmeddelande tillgängligt!"
2060
2061 #: src/compose.c:6157
2062 msgid "Add to address _book"
2063 msgstr "Lägg till i adress_boken"
2064
2065 #: src/compose.c:6234
2066 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2067 msgstr "Använd <tabb> för automatisk ifyllning från adressbok"
2068
2069 #: src/compose.c:6382
2070 msgid "Mime type"
2071 msgstr "Mime typ"
2072
2073 #: src/compose.c:6388
2074 #: src/compose.c:6687
2075 #: src/mimeview.c:267
2076 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:393
2077 #: src/prefs_matcher.c:599
2078 #: src/prefs_summary_column.c:84
2079 #: src/summaryview.c:601
2080 msgid "Size"
2081 msgstr "Storlek"
2082
2083 #: src/compose.c:6458
2084 msgid "Save Message to "
2085 msgstr "Spara meddelande i "
2086
2087 #: src/compose.c:6480
2088 #: src/editjpilot.c:276
2089 #: src/editldap.c:519
2090 #: src/editvcard.c:192
2091 #: src/export.c:162
2092 #: src/import.c:161
2093 #: src/importmutt.c:239
2094 #: src/importpine.c:238
2095 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:186
2096 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:206
2097 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:416
2098 msgid "_Browse"
2099 msgstr "_Bläddra"
2100
2101 #: src/compose.c:6686
2102 #: src/compose.c:8260
2103 msgid "MIME type"
2104 msgstr "MIME-typ"
2105
2106 #: src/compose.c:6963
2107 msgid "Hea_der"
2108 msgstr "Brevhuvud"
2109
2110 #: src/compose.c:6968
2111 msgid "_Attachments"
2112 msgstr "Bilagor"
2113
2114 #: src/compose.c:6982
2115 msgid "Othe_rs"
2116 msgstr "Övriga"
2117
2118 #: src/compose.c:6997
2119 #: src/gtk/headers.h:18
2120 #: src/summary_search.c:366
2121 msgid "Subject:"
2122 msgstr "Ämne:"
2123
2124 #: src/compose.c:7207
2125 #, c-format
2126 msgid ""
2127 "Spell checker could not be started.\n"
2128 "%s"
2129 msgstr ""
2130 "Felstavningsprogram kunde inte starta.\n"
2131 "%s"
2132
2133 #: src/compose.c:7318
2134 #, c-format
2135 msgid "From: <i>%s</i>"
2136 msgstr "Från: <i>%s</i>"
2137
2138 #: src/compose.c:7352
2139 msgid "Account to use for this email"
2140 msgstr "Konto att använda för denna e-post"
2141
2142 #: src/compose.c:7354
2143 msgid "Sender address to be used"
2144 msgstr "Avsändaradress att användas"
2145
2146 #: src/compose.c:7517
2147 #, c-format
2148 msgid "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or encrypt this message."
2149 msgstr "Säkerhetssystemet '%s' kan inte laddas. Du kommer inte att kunna signera eller kryptera detta meddelande."
2150
2151 #: src/compose.c:7616
2152 msgid "_None"
2153 msgstr "Ingen"
2154
2155 #: src/compose.c:7717
2156 #: src/prefs_template.c:741
2157 #, c-format
2158 msgid "Template body format error at line %d."
2159 msgstr "Fel i meddelandetext-mallformat på rad %d."
2160
2161 #: src/compose.c:7828
2162 #: src/prefs_template.c:786
2163 msgid "Template From format error."
2164 msgstr "Fel i Från-mallformat."
2165
2166 #: src/compose.c:7846
2167 #: src/prefs_template.c:792
2168 msgid "Template To format error."
2169 msgstr "Fel i Till-mallformat."
2170
2171 #: src/compose.c:7864
2172 #: src/prefs_template.c:798
2173 msgid "Template Cc format error."
2174 msgstr "Fel i Kopia-mallformat."
2175
2176 #: src/compose.c:7882
2177 #: src/prefs_template.c:804
2178 msgid "Template Bcc format error."
2179 msgstr "Fel i Blindkopia-mallformat."
2180
2181 #: src/compose.c:7901
2182 #: src/prefs_template.c:810
2183 msgid "Template subject format error."
2184 msgstr "Fel i Ärende-mallformat."
2185
2186 #: src/compose.c:8154
2187 msgid "Invalid MIME type."
2188 msgstr "Felaktig MIME-typ"
2189
2190 #: src/compose.c:8169
2191 msgid "File doesn't exist or is empty."
2192 msgstr "Filen finns inte eller är tom."
2193
2194 #: src/compose.c:8242
2195 msgid "Properties"
2196 msgstr "Egenskaper"
2197
2198 #: src/compose.c:8293
2199 msgid "Encoding"
2200 msgstr "Kodning"
2201
2202 #: src/compose.c:8313
2203 msgid "Path"
2204 msgstr "Sökväg"
2205
2206 #: src/compose.c:8314
2207 msgid "File name"
2208 msgstr "Filnamn"
2209
2210 #: src/compose.c:8497
2211 #, c-format
2212 msgid ""
2213 "The external editor is still working.\n"
2214 "Force terminating the process?\n"
2215 "process group id: %d"
2216 msgstr ""
2217 "Den externa redigeraren arbetar fortfarande.\n"
2218 "Framtvinga avslutning av processen?\n"
2219 "processgrupps-id: %d"
2220
2221 #: src/compose.c:8539
2222 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
2223 msgstr "Nytt meddelande: indata från övervaknings process\n"
2224
2225 #: src/compose.c:8805
2226 #: src/messageview.c:1069
2227 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2228 msgstr "Claws Mail behöver vara uppkopplad mot ett nätverk för att kunna skicka denna e-post."
2229
2230 #: src/compose.c:8829
2231 msgid "Could not queue message."
2232 msgstr "Kunde inte köa meddelandet."
2233
2234 #: src/compose.c:8831
2235 #, c-format
2236 msgid ""
2237 "Could not queue message:\n"
2238 "\n"
2239 "%s."
2240 msgstr ""
2241 "Kunde inte lägga meddelandet i kön:\n"
2242 "\n"
2243 "%s."
2244
2245 #: src/compose.c:8994
2246 msgid "Could not save draft."
2247 msgstr "Kunde inte spara utkast."
2248
2249 #: src/compose.c:8998
2250 msgid "Could not save draft"
2251 msgstr "Kunde inte spara utkast."
2252
2253 #: src/compose.c:8999
2254 msgid ""
2255 "Could not save draft.\n"
2256 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2257 msgstr ""
2258 "Kunde inte spara utkast.\n"
2259 "Vill du avbryta avsluta eller kasta denna e-post?"
2260
2261 #: src/compose.c:9001
2262 msgid "_Cancel exit"
2263 msgstr "_Avbryt avslutande"
2264
2265 #: src/compose.c:9001
2266 msgid "_Discard email"
2267 msgstr "_Överge e-post"
2268
2269 #: src/compose.c:9155
2270 #: src/compose.c:9168
2271 msgid "Select file"
2272 msgstr "Välj fil"
2273
2274 #: src/compose.c:9181
2275 #, c-format
2276 msgid "File '%s' could not be read."
2277 msgstr "Filen '%s' kunde inte läsas."
2278
2279 #: src/compose.c:9183
2280 #, c-format
2281 msgid ""
2282 "File '%s' contained invalid characters\n"
2283 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2284 msgstr ""
2285 "Filen '%s' innehåller ogiltiga tecken\n"
2286 "för den aktuella teckenkodningen, inmatning kan bli fel."
2287
2288 #: src/compose.c:9246
2289 msgid "Discard message"
2290 msgstr "Överge meddelande"
2291
2292 #: src/compose.c:9247
2293 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2294 msgstr "Detta meddelande har ändrats. Vill du överge det?"
2295
2296 #: src/compose.c:9248
2297 msgid "_Discard"
2298 msgstr "_Överge"
2299
2300 #: src/compose.c:9248
2301 msgid "_Save to Drafts"
2302 msgstr "_Spara till Utkast"
2303
2304 #: src/compose.c:9250
2305 msgid "Save changes"
2306 msgstr "Spara ändringar"
2307
2308 #: src/compose.c:9251
2309 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2310 msgstr "Detta meddelande har ändrats. Vill du spara de senaste ändringarna?"
2311
2312 #: src/compose.c:9252
2313 msgid "_Don't save"
2314 msgstr "_Spara inte"
2315
2316 #: src/compose.c:9252
2317 msgid "+_Save to Drafts"
2318 msgstr "+_Spara till Utkast"
2319
2320 #: src/compose.c:9303
2321 #, c-format
2322 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2323 msgstr "Vill du använda mallen '%s' ?"
2324
2325 #: src/compose.c:9305
2326 msgid "Apply template"
2327 msgstr "Använd mall"
2328
2329 #: src/compose.c:9306
2330 msgid "_Replace"
2331 msgstr "_Ersätt"
2332
2333 #: src/compose.c:9306
2334 msgid "_Insert"
2335 msgstr "_Infoga"
2336
2337 #: src/compose.c:10103
2338 msgid "Insert or attach?"
2339 msgstr "Infoga eller bifoga"
2340
2341 #: src/compose.c:10104
2342 msgid "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or attach it to the email?"
2343 msgstr "Vill du infoga innehållet i filen(-erna) i meddelandetexten, eller bifoga det till meddelandet?"
2344
2345 #: src/compose.c:10106
2346 msgid "+_Insert"
2347 msgstr "+_Infoga"
2348
2349 #: src/compose.c:10106
2350 msgid "_Attach"
2351 msgstr "Bifoga"
2352
2353 #: src/compose.c:10306
2354 #, c-format
2355 msgid "Quote format error at line %d."
2356 msgstr "Citatformatfel på rad %d."
2357
2358 #: src/compose.c:10573
2359 #, c-format
2360 msgid "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some time. Do you want to continue?"
2361 msgstr "Du är på väg att svara på %d meddelanden. Att öppna fönstren kan ta lite tid. Vill du fortsätta?"
2362
2363 #: src/crash.c:140
2364 #, c-format
2365 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2366 msgstr "Claws-Mail process (%ld) tog emot signalen %ld"
2367
2368 #: src/crash.c:186
2369 msgid "Claws Mail has crashed"
2370 msgstr "Claws-Mail har krashat"
2371
2372 #: src/crash.c:202
2373 #, c-format
2374 msgid ""
2375 "%s.\n"
2376 "Please file a bug report and include the information below."
2377 msgstr ""
2378 "%s.\n"
2379 "Var snäll och rapportera en bugg och inkludera informationen nedan."
2380
2381 #: src/crash.c:207
2382 msgid "Debug log"
2383 msgstr "Debug-logg"
2384
2385 #: src/crash.c:251
2386 #: src/toolbar.c:404
2387 msgid "Close"
2388 msgstr "Stäng"
2389
2390 #: src/crash.c:256
2391 msgid "Save..."
2392 msgstr "Spara..."
2393
2394 #: src/crash.c:261
2395 msgid "Create bug report"
2396 msgstr "Skapa bugrapport"
2397
2398 #: src/crash.c:309
2399 msgid "Save crash information"
2400 msgstr "Spara krash-information"
2401
2402 #: src/editaddress.c:154
2403 #: src/editaddress.c:230
2404 msgid "Add New Person"
2405 msgstr "Lägg till ny person"
2406
2407 #: src/editaddress.c:156
2408 msgid ""
2409 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2410 "following values to be set:\n"
2411 " - Display Name\n"
2412 " - First Name\n"
2413 " - Last Name\n"
2414 " - Nickname\n"
2415 " - any email address\n"
2416 " - any additional attribute\n"
2417 "\n"
2418 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2419 "Click Cancel to close without saving."
2420 msgstr ""
2421 "För att lägga till en ny person krävs att minst ett av\n"
2422 "följande värden är angivna:\n"
2423 " - Namn att visa\n"
2424 " - Förnamn\n"
2425 " - Efternamn\n"
2426 " - Smeknamn\n"
2427 " - någon e-postadress\n"
2428 " - något annat attribut\n"
2429 "\n"
2430 "Välj OK för att fortsätta redigera kontakten.\n"
2431 "Välj Avbryt för att stänga utan att spara."
2432
2433 #: src/editaddress.c:167
2434 msgid ""
2435 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2436 "following values to be set:\n"
2437 " - First Name\n"
2438 " - Last Name\n"
2439 " - any email address\n"
2440 " - any additional attribute\n"
2441 "\n"
2442 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2443 "Click Cancel to close without saving."
2444 msgstr ""
2445 "För att lägga till en ny person krävs att minst ett av\n"
2446 "följande värden är angivna:\n"
2447 " - Förnamn\n"
2448 " - Efternamn\n"
2449 " - någon e-postadress\n"
2450 " - något annat attribut\n"
2451 "\n"
2452 "Välj OK för att fortsätta redigera kontakten.\n"
2453 "Välj Avbryt för att stänga utan att spara."
2454
2455 #: src/editaddress.c:231
2456 msgid "Edit Person Details"
2457 msgstr "Redigera persondetaljer"
2458
2459 #: src/editaddress.c:409
2460 msgid "An Email address must be supplied."
2461 msgstr "En e-postadress måste anges."
2462
2463 #: src/editaddress.c:585
2464 msgid "A Name and Value must be supplied."
2465 msgstr "Ett Namn och ett Värde måste anges."
2466
2467 #: src/editaddress.c:674
2468 msgid "Discard"
2469 msgstr "_Överge"
2470
2471 #: src/editaddress.c:675
2472 msgid "Apply"
2473 msgstr "Applicera"
2474
2475 #: src/editaddress.c:705
2476 #: src/editaddress.c:754
2477 msgid "Edit Person Data"
2478 msgstr "Redigera persondata"
2479
2480 #: src/editaddress.c:783
2481 msgid "Choose a picture"
2482 msgstr "Välj en bild"
2483
2484 #: src/editaddress.c:802
2485 #, c-format
2486 msgid ""
2487 "Failed to import image: \n"
2488 "%s"
2489 msgstr ""
2490 "Misslyckades att importera bild: \n"
2491 "%s"
2492
2493 #: src/editaddress.c:844
2494 msgid "_Set picture"
2495 msgstr "Ange bild"
2496
2497 #: src/editaddress.c:845
2498 msgid "_Unset picture"
2499 msgstr "Ta bort bild"
2500
2501 #: src/editaddress.c:904
2502 msgid "Photo"
2503 msgstr "Foto"
2504
2505 #: src/editaddress.c:958
2506 #: src/editaddress.c:960
2507 #: src/expldifdlg.c:516
2508 #: src/exporthtml.c:756
2509 #: src/ldif.c:768
2510 msgid "Display Name"
2511 msgstr "Namn att visa"
2512
2513 #: src/editaddress.c:967
2514 #: src/editaddress.c:971
2515 #: src/ldif.c:776
2516 msgid "Last Name"
2517 msgstr "Efternamn"
2518
2519 #: src/editaddress.c:968
2520 #: src/editaddress.c:970
2521 #: src/ldif.c:772
2522 msgid "First Name"
2523 msgstr "Förnamn"
2524
2525 #: src/editaddress.c:974
2526 #: src/editaddress.c:976
2527 msgid "Nickname"
2528 msgstr "Smeknamn"
2529
2530 #: src/editaddress.c:1060
2531 #: src/editaddress.c:1128
2532 msgid "Alias"
2533 msgstr "Alias"
2534
2535 #: src/editaddress.c:1270
2536 #: src/editaddress.c:1335
2537 #: src/editaddress.c:1351
2538 #: src/prefs_customheader.c:220
2539 msgid "Value"
2540 msgstr "Värde"
2541
2542 #: src/editaddress.c:1418
2543 msgid "_User Data"
2544 msgstr "_Användardata"
2545
2546 #: src/editaddress.c:1419
2547 msgid "_Email Addresses"
2548 msgstr "E-postadresser"
2549
2550 #: src/editaddress.c:1422
2551 #: src/editaddress.c:1425
2552 msgid "O_ther Attributes"
2553 msgstr "A_ndra attribut"
2554
2555 #: src/editbook.c:108
2556 msgid "File appears to be OK."
2557 msgstr "Fil verkar vara OK."
2558
2559 #: src/editbook.c:111
2560 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2561 msgstr "Filen verkar inte vara i ett giltigt adressboksformat"
2562
2563 #: src/editbook.c:114
2564 #: src/editjpilot.c:190
2565 #: src/editvcard.c:97
2566 msgid "Could not read file."
2567 msgstr "Kunde inte läsa fil."
2568
2569 #: src/editbook.c:148
2570 #: src/editbook.c:261
2571 msgid "Edit Addressbook"
2572 msgstr "Redigera adressbok"
2573
2574 #: src/editbook.c:177
2575 #: src/editjpilot.c:264
2576 #: src/editvcard.c:180
2577 msgid " Check File "
2578 msgstr " Undersök fil "
2579
2580 #: src/editbook.c:182
2581 #: src/editjpilot.c:269
2582 #: src/editvcard.c:185
2583 #: src/importmutt.c:232
2584 #: src/importpine.c:231
2585 #: src/prefs_account.c:1902
2586 #: src/wizard.c:1325
2587 #: src/wizard.c:1588
2588 msgid "File"
2589 msgstr "Fil"
2590
2591 #: src/editbook.c:280
2592 msgid "Add New Addressbook"
2593 msgstr "Lägg till ny adressbok"
2594
2595 #: src/editgroup.c:100
2596 msgid "A Group Name must be supplied."
2597 msgstr "Ett gruppnamn måste anges"
2598
2599 #: src/editgroup.c:293
2600 msgid "Edit Group Data"
2601 msgstr "Redigera gruppdata"
2602
2603 #: src/editgroup.c:323
2604 #: src/exporthtml.c:592
2605 msgid "Group Name"
2606 msgstr "Gruppnamn"
2607
2608 #: src/editgroup.c:342
2609 msgid "Addresses in Group"
2610 msgstr "Adresser i Grupp"
2611
2612 #: src/editgroup.c:383
2613 msgid "Available Addresses"
2614 msgstr "Tillgängliga adresser"
2615
2616 #: src/editgroup.c:455
2617 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2618 msgstr "Flytta e-postadresser till eller från grupp med pilknapparna"
2619
2620 #: src/editgroup.c:503
2621 msgid "Edit Group Details"
2622 msgstr "Redigera Gruppdetaljer"
2623
2624 #: src/editgroup.c:506
2625 msgid "Add New Group"
2626 msgstr "Lägg till ny grupp"
2627
2628 #: src/editgroup.c:556
2629 msgid "Edit folder"
2630 msgstr "Redigera mapp"
2631
2632 #: src/editgroup.c:556
2633 msgid "Input the new name of folder:"
2634 msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
2635
2636 #: src/editgroup.c:559
2637 #: src/foldersel.c:545
2638 #: src/imap_gtk.c:192
2639 #: src/mh_gtk.c:142
2640 msgid "New folder"
2641 msgstr "Ny mapp"
2642
2643 #: src/editgroup.c:560
2644 #: src/foldersel.c:546
2645 #: src/mh_gtk.c:143
2646 msgid "Input the name of new folder:"
2647 msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
2648
2649 #: src/editjpilot.c:187
2650 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2651 msgstr "Filen verkar inte vara i JPilot-format"
2652
2653 #: src/editjpilot.c:199
2654 msgid "Select JPilot File"
2655 msgstr "Välj JPilotfil"
2656
2657 #: src/editjpilot.c:235
2658 #: src/editjpilot.c:365
2659 msgid "Edit JPilot Entry"
2660 msgstr "Redigera JPilotfält"
2661
2662 #: src/editjpilot.c:281
2663 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2664 msgstr "Ytterligare e-postadressobjekt"
2665
2666 #: src/editjpilot.c:372
2667 msgid "Add New JPilot Entry"
2668 msgstr "Lägg till nytt JPilotfält"
2669
2670 #: src/editldap_basedn.c:137
2671 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2672 msgstr "Redigera LDAP - Välj sökbas"
2673
2674 #: src/editldap_basedn.c:157
2675 #: src/editldap.c:442
2676 msgid "Hostname"
2677 msgstr "Värdnamn"
2678
2679 #: src/editldap_basedn.c:167
2680 #: src/editldap.c:459
2681 #: src/ssl_manager.c:110
2682 msgid "Port"
2683 msgstr "Port"
2684
2685 #: src/editldap_basedn.c:177
2686 #: src/editldap.c:503
2687 msgid "Search Base"
2688 msgstr "Sök i databas"
2689
2690 #: src/editldap_basedn.c:198
2691 msgid "Available Search Base(s)"
2692 msgstr "Tillgänglig(a) sökbas(er)"
2693
2694 #: src/editldap_basedn.c:288
2695 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2696 msgstr "Kunde inte läsa sökbas(er) från server, vänligen ställ in manuellt"
2697
2698 #: src/editldap_basedn.c:292
2699 #: src/editldap.c:280
2700 msgid "Could not connect to server"
2701 msgstr "Kan inte ansluta till server"
2702
2703 #: src/editldap.c:151
2704 msgid "A Name must be supplied."
2705 msgstr "Ett namn måste anges."
2706
2707 #: src/editldap.c:163
2708 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2709 msgstr "Ett Värdnamn måste anges för servern."
2710
2711 #: src/editldap.c:176
2712 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2713 msgstr "Minst ett attribut måste anges för LDAP sökning."
2714
2715 #: src/editldap.c:277
2716 msgid "Connected successfully to server"
2717 msgstr "Anslöt framgångsrikt till server"
2718
2719 #: src/editldap.c:335
2720 #: src/editldap.c:977
2721 msgid "Edit LDAP Server"
2722 msgstr "Redigera LDAP-server"
2723
2724 #: src/editldap.c:438
2725 msgid "A name that you wish to call the server."
2726 msgstr "Ett namn som du vill ge servern."
2727
2728 #: src/editldap.c:451
2729 msgid "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same computer as Claws Mail."
2730 msgstr "Detta är värdnamnet på servern. Till exempel \"ldap.mydomain.comil\" kan vara passande för domänen \"mydomain.com\". Det går även att använda en IP-adress. Du kan ange \"localhost\" om LDAP-servern kör på samma dator som Claws-Mail."
2731
2732 #: src/editldap.c:471
2733 msgid "TLS"
2734 msgstr "TLS"
2735
2736 #: src/editldap.c:472
2737 #: src/prefs_account.c:3213
2738 msgid "SSL"
2739 msgstr "SSL"
2740
2741 #: src/editldap.c:476
2742 msgid "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2743 msgstr ""
2744
2745 #: src/editldap.c:480
2746 msgid "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2747 msgstr ""
2748
2749 #: src/editldap.c:492
2750 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2751 msgstr "Portnumret som servern lyssnar på. Port 389 är standard."
2752
2753 #: src/editldap.c:495
2754 msgid " Check Server "
2755 msgstr " Undersök server"
2756
2757 #: src/editldap.c:499
2758 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2759 msgstr "Tryck på denna knappen för att testa anslutningen till servern."
2760
2761 #: src/editldap.c:512
2762 msgid ""
2763 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. Examples include:\n"
2764 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2765 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2766 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2767 msgstr ""
2768 "Detta specificerar namnet på katalogen som ska genomsökas på servern. Exempelvis:\n"
2769 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2770 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2771 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2772
2773 #: src/editldap.c:523
2774 msgid "Press this button to lookup the name of available directory names on the server."
2775 msgstr "Tryck på denna knappen för att slå upp tillgängliga kataloger på servern."
2776
2777 #: src/editldap.c:580
2778 msgid "Search Attributes"
2779 msgstr "Sökattribut"
2780
2781 #: src/editldap.c:589
2782 msgid "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to find a name or address."
2783 msgstr "En lista över LDAP attributnamn som kommer att användas vid sökning efter namn eller adress."
2784
2785 #: src/editldap.c:592
2786 msgid " Defaults "
2787 msgstr " Standardvärden "
2788
2789 #: src/editldap.c:596
2790 msgid "This resets the attribute names to a default value that should find most names and addresses during a name or address search process."
2791 msgstr "Detta återställer alla attributnamn till standardvärden som bör hitta flest namn och adresser under en namn eller adress sökning."
2792
2793 #: src/editldap.c:602
2794 msgid "Max Query Age (secs)"
2795 msgstr "Maxålder på fråga (sekunder)"
2796
2797 #: src/editldap.c:617
2798 msgid "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search result is valid for address completion purposes. Search results are stored in a cache until this period of time has passed and then retired. This will improve the response time when attempting to search for the same name or address on subsequent address completion requests. The cache will be searched in preference to performing a new server search request. The default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. This is useful for servers that have slow response times at the expense of more memory to cache results."
2799 msgstr ""
2800
2801 #: src/editldap.c:634
2802 msgid "Include server in dynamic search"
2803 msgstr "Inkludera servern i dynamisk sökning"
2804
2805 #: src/editldap.c:639
2806 msgid "Check this option to include this server for dynamic searches when using address completion."
2807 msgstr "Inkludera denna server vid dynamisk sökning vid adress i fyllning."
2808
2809 #: src/editldap.c:645
2810 msgid "Match names 'containing' search term"
2811 msgstr "Matcha namn 'innehållande' sökterm"
2812
2813 #: src/editldap.c:650
2814 msgid "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all searches against other address interfaces."
2815 msgstr ""
2816
2817 #: src/editldap.c:704
2818 msgid "Bind DN"
2819 msgstr "Bind-DN"
2820
2821 #: src/editldap.c:713
2822 msgid "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is usually only used for protected servers. This name is typically formatted as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when performing a search."
2823 msgstr ""
2824
2825 #: src/editldap.c:720
2826 msgid "Bind Password"
2827 msgstr "Bindlösenord"
2828
2829 #: src/editldap.c:734
2830 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2831 msgstr "Lösenord som ska användas vid anslutning som \"Bind DN\" användaren."
2832
2833 #: src/editldap.c:739
2834 msgid "Timeout (secs)"
2835 msgstr "Väntetid (sek.)"
2836
2837 #: src/editldap.c:753
2838 msgid "The timeout period in seconds."
2839 msgstr "Tidsgräns i sekunder."
2840
2841 #: src/editldap.c:757
2842 msgid "Maximum Entries"
2843 msgstr "Max antal poster"
2844
2845 #: src/editldap.c:771
2846 msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2847 msgstr "Maximalt antal poster som ska returneras i sökresultatet."
2848
2849 #: src/editldap.c:786
2850 #: src/prefs_account.c:3104
2851 msgid "Basic"
2852 msgstr "Grundläggande"
2853
2854 #: src/editldap.c:787
2855 msgid "Search"
2856 msgstr "Sök"
2857
2858 #: src/editldap.c:788
2859 #: src/gtk/quicksearch.c:591
2860 msgid "Extended"
2861 msgstr "Utökat"
2862
2863 #: src/editldap.c:982
2864 msgid "Add New LDAP Server"
2865 msgstr "Lägg till ny LDAP-server"
2866
2867 #: src/edittags.c:186
2868 #: src/matcher.c:918
2869 #: src/prefs_filtering_action.c:1380
2870 msgid "Tag"
2871 msgstr "Etikett"
2872
2873 #: src/edittags.c:214
2874 msgid "Delete tag"
2875 msgstr "Ta bort etikett"
2876
2877 #: src/edittags.c:215
2878 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2879 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna etikett?"
2880
2881 #: src/edittags.c:242
2882 msgid "Delete all tags"
2883 msgstr "Ta bort alla etiketter"
2884
2885 #: src/edittags.c:243
2886 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2887 msgstr "Vill du verkligen ta bort alla etiketter?"
2888
2889 #: src/edittags.c:456
2890 msgid "Tag is not set."
2891 msgstr "Ingen etikett är angiven."
2892
2893 #: src/edittags.c:521
2894 msgid "Dialog title|Apply tags"
2895 msgstr "Lägg till etiketter"
2896
2897 #: src/edittags.c:535
2898 msgid "New tag:"
2899 msgstr "Ny etikett:"
2900
2901 #: src/edittags.c:568
2902 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
2903 msgstr "Välj etiketter att lägga till/ta bort. Ändringar görs direkt. "
2904
2905 #: src/editvcard.c:94
2906 msgid "File does not appear to be vCard format."
2907 msgstr "Filen verkar inte vara i giltigt vCard-format."
2908
2909 #: src/editvcard.c:106
2910 msgid "Select vCard File"
2911 msgstr "Välj vCard-fil"
2912
2913 #: src/editvcard.c:151
2914 #: src/editvcard.c:256
2915 msgid "Edit vCard Entry"
2916 msgstr "Ändra vCard post"
2917
2918 #: src/editvcard.c:261
2919 msgid "Add New vCard Entry"
2920 msgstr "Lägg til nytt vCard post"
2921
2922 #: src/exphtmldlg.c:105
2923 msgid "Please specify output directory and file to create."
2924 msgstr "Ange målmapp och filnamn att skapa."
2925
2926 #: src/exphtmldlg.c:108
2927 msgid "Select stylesheet and formatting."
2928 msgstr "Välj formatmall och formatering."
2929
2930 #: src/exphtmldlg.c:111
2931 #: src/expldifdlg.c:113
2932 msgid "File exported successfully."
2933 msgstr "Filen exporterades framgångsrik."
2934
2935 #: src/exphtmldlg.c:176
2936 #, c-format
2937 msgid ""
2938 "HTML Output Directory '%s'\n"
2939 "does not exist. OK to create new directory?"
2940 msgstr ""
2941 "Målmappen för HTML%s'\n"
2942 "finns inte. är det OK att skapa en ny mapp?"
2943
2944 #: src/exphtmldlg.c:179
2945 #: src/expldifdlg.c:189
2946 msgid "Create Directory"
2947 msgstr "Skapa mapp"
2948
2949 #: src/exphtmldlg.c:188
2950 #, c-format
2951 msgid ""
2952 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2953 "%s"
2954 msgstr ""
2955 "Kan inte skapa destinationsmapp för HTML-fil:\n"
2956 "%s"
2957
2958 #: src/exphtmldlg.c:190
2959 #: src/expldifdlg.c:200
2960 msgid "Failed to Create Directory"
2961 msgstr "Kunde inte skapa mapp"
2962
2963 #: src/exphtmldlg.c:232
2964 msgid "Error creating HTML file"
2965 msgstr "Fel vid skapande av HTML-fil"
2966
2967 #: src/exphtmldlg.c:318
2968 msgid "Select HTML output file"
2969 msgstr "Välj HTML målfil"
2970
2971 #: src/exphtmldlg.c:382
2972 msgid "HTML Output File"
2973 msgstr "HTML målFil"
2974
2975 #: src/exphtmldlg.c:391
2976 #: src/expldifdlg.c:408
2977 #: src/export.c:169
2978 #: src/import.c:168
2979 #: src/importldif.c:682
2980 msgid "B_rowse"
2981 msgstr "B_läddra"
2982
2983 #: src/exphtmldlg.c:444
2984 msgid "Stylesheet"
2985 msgstr "Stilmall"
2986
2987 #: src/exphtmldlg.c:452
2988 #: src/gtk/colorlabel.c:369
2989 #: src/gtk/gtkaspell.c:1493
2990 #: src/gtk/gtkaspell.c:2129
2991 #: src/mainwindow.c:1062
2992 #: src/prefs_account.c:921
2993 #: src/prefs_toolbar.c:705
2994 #: src/prefs_toolbar.c:1184
2995 #: src/summaryview.c:5766
2996 msgid "None"
2997 msgstr "Ingen"
2998
2999 #: src/exphtmldlg.c:453
3000 #: src/prefs_other.c:113
3001 #: src/prefs_other.c:453
3002 msgid "Default"
3003 msgstr "Standard"
3004
3005 #: src/exphtmldlg.c:454
3006 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:150
3007 msgid "Full"
3008 msgstr "Fullst. namn"
3009
3010 #: src/exphtmldlg.c:455
3011 msgid "Custom"
3012 msgstr "Egna brevhuvuden"
3013
3014 #: src/exphtmldlg.c:456
3015 msgid "Custom-2"
3016 msgstr "Anpassad-2"
3017
3018 #: src/exphtmldlg.c:457
3019 msgid "Custom-3"
3020 msgstr "Anpassad-3"
3021
3022 #: src/exphtmldlg.c:458
3023 msgid "Custom-4"
3024 msgstr "Anpassad-4"
3025
3026 #: src/exphtmldlg.c:465
3027 msgid "Full Name Format"
3028 msgstr "Fullständigt namn"
3029
3030 #: src/exphtmldlg.c:473
3031 msgid "First Name, Last Name"
3032 msgstr "Förnamn, Efternamn"
3033
3034 #: src/exphtmldlg.c:474
3035 msgid "Last Name, First Name"
3036 msgstr "Efternamn, Förnamn"
3037
3038 #: src/exphtmldlg.c:481
3039 msgid "Color Banding"
3040 msgstr "Färgdekoration"
3041
3042 #: src/exphtmldlg.c:487
3043 msgid "Format Email Links"
3044 msgstr "Formatera e-postlänkar"
3045
3046 #: src/exphtmldlg.c:493
3047 msgid "Format User Attributes"
3048 msgstr "Användarattribut"
3049
3050 #: src/exphtmldlg.c:538
3051 #: src/expldifdlg.c:612
3052 #: src/importldif.c:890
3053 msgid "Address Book :"
3054 msgstr "Adressbok :"
3055
3056 #: src/exphtmldlg.c:548
3057 #: src/expldifdlg.c:622
3058 #: src/importldif.c:900
3059 msgid "File Name :"
3060 msgstr "Filnamn  :"
3061
3062 #: src/exphtmldlg.c:558
3063 msgid "Open with Web Browser"
3064 msgstr "Öppna med Webbläsare"
3065
3066 #: src/exphtmldlg.c:590
3067 msgid "Export Address Book to HTML File"
3068 msgstr "Exportera adressbok till HTML-fil"
3069
3070 #: src/exphtmldlg.c:656
3071 #: src/expldifdlg.c:721
3072 #: src/importldif.c:1020
3073 msgid "File Info"
3074 msgstr "Filinformation"
3075
3076 #: src/exphtmldlg.c:657
3077 msgid "Format"
3078 msgstr "Format"
3079
3080 #: src/expldifdlg.c:107
3081 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3082 msgstr "Ange målmapp och namn på LDIF-filen som ska skapas."
3083
3084 #: src/expldifdlg.c:110
3085 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3086 msgstr "Specificera parametrar för att formatera distinguished name"
3087
3088 #: src/expldifdlg.c:186
3089 #, c-format
3090 msgid ""
3091 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3092 "does not exist. OK to create new directory?"
3093 msgstr ""
3094 "Målmapp för LDIF-fil saknas '%s'\n"
3095 "Är det OK att skapa en ny katalog?"
3096
3097 #: src/expldifdlg.c:198
3098 #, c-format
3099 msgid ""
3100 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3101 "%s"
3102 msgstr ""
3103 "Kunde inte skapa målmapp för LDIF-fil:\n"
3104 "%s"
3105
3106 #: src/expldifdlg.c:240
3107 msgid "Suffix was not supplied"
3108 msgstr "Inget suffix angivet"
3109
3110 #: src/expldifdlg.c:242
3111 msgid "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure you wish to proceed without a suffix?"
3112 msgstr "Ett suffix behövs om data ska användas till en LDAP-server. Är du säker på att du vill fortsätta utan ett suffix?"
3113
3114 #: src/expldifdlg.c:260
3115 msgid "Error creating LDIF file"
3116 msgstr "Fel vid skapandet av LDIF-fil"
3117
3118 #: src/expldifdlg.c:335
3119 msgid "Select LDIF output file"
3120 msgstr "Välj LDIF målfil"
3121
3122 #: src/expldifdlg.c:399
3123 msgid "LDIF Output File"
3124 msgstr "LDIF målfil"
3125
3126 #: src/expldifdlg.c:430
3127 msgid ""
3128 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
3129 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3130 msgstr ""
3131
3132 #: src/expldifdlg.c:436
3133 msgid ""
3134 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
3135 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3136 msgstr ""
3137
3138 #: src/expldifdlg.c:442
3139 msgid ""
3140 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
3141 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3142 msgstr ""
3143
3144 #: src/expldifdlg.c:489
3145 msgid "Suffix"
3146 msgstr "Suffix"
3147
3148 #: src/expldifdlg.c:499
3149 msgid ""
3150 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP entry. Examples include:\n"
3151 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3152 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3153 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3154 msgstr ""
3155 "Detta suffix används för att skapa \"Distinguished Name\" (eller DN) för en LDAP-post. Exempelvis:\n"
3156 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3157 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3158 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3159
3160 #: src/expldifdlg.c:507
3161 msgid "Relative DN"
3162 msgstr "Relative DN"
3163
3164 #: src/expldifdlg.c:515
3165 msgid "Unique ID"
3166 msgstr "Unikt ID"
3167
3168 #: src/expldifdlg.c:523
3169 msgid "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a \"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the available RDN options that will be used to create the DN."
3170 msgstr ""
3171
3172 #: src/expldifdlg.c:543
3173 msgid "Use DN attribute if present in data"
3174 msgstr "Använd DN attribut om det finns i data"
3175
3176 #: src/expldifdlg.c:548
3177 msgid "The addressbook may contain entries that were previously imported from an LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected above will be used if the DN user attribute is not found."
3178 msgstr ""
3179
3180 #: src/expldifdlg.c:558
3181 msgid "Exclude record if no Email Address"
3182 msgstr "Exkludera e-post om det inte finns någon e-postadress"
3183
3184 #: src/expldifdlg.c:563
3185 msgid "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this option to ignore these records."
3186 msgstr "En adressbok kan innehålla objekt utan e-postadresser. Bocka för här för att ignorera dessa objekt."
3187
3188 #: src/expldifdlg.c:655
3189 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3190 msgstr "Exportera adressbok till LDIF-fil"
3191
3192 #: src/expldifdlg.c:722
3193 msgid "Distinguished Name"
3194 msgstr "Distinguished Name"
3195
3196 #: src/export.c:110
3197 #: src/summaryview.c:7845
3198 msgid "Export to mbox file"
3199 msgstr "Exportera till mbox-fil"
3200
3201 #: src/export.c:129
3202 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3203 msgstr "Välj mappen som ska exportera och specificera mbox-fil."
3204
3205 #: src/export.c:140
3206 msgid "Source folder:"
3207 msgstr "Ursprungsmapp:"
3208
3209 #: src/export.c:146
3210 #: src/import.c:140
3211 msgid "Mbox file:"
3212 msgstr "Mbox-fil:"
3213
3214 #: src/export.c:201
3215 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3216 msgstr "Mål mbox-filnamn kan inte vara tomt."
3217
3218 #: src/export.c:206
3219 msgid "Source folder can't be left empty."
3220 msgstr "Ursprungsmapp kan inte vara tom."
3221
3222 #: src/export.c:219
3223 msgid "Couldn't find the source folder."
3224 msgstr "Kunde inte hitta ursprungsmapp."
3225
3226 #: src/export.c:242
3227 msgid "Select exporting file"
3228 msgstr "Välj exportfil"
3229
3230 #: src/exporthtml.c:762
3231 msgid "Full Name"
3232 msgstr "Fullst. namn"
3233
3234 #: src/exporthtml.c:766
3235 #: src/importldif.c:1021
3236 msgid "Attributes"
3237 msgstr "Användarattribut"
3238
3239 #: src/exporthtml.c:969
3240 msgid "Claws Mail Address Book"
3241 msgstr "Claws-Mail adressbok"
3242
3243 #: src/exporthtml.c:1083
3244 #: src/exportldif.c:551
3245 msgid "Name already exists but is not a directory."
3246 msgstr "Namnet finns redan men det är inte en mapp."
3247
3248 #: src/exporthtml.c:1086
3249 #: src/exportldif.c:554
3250 msgid "No permissions to create directory."
3251 msgstr "Inga rättigheter att skapa mapp."
3252
3253 #: src/exporthtml.c:1089
3254 #: src/exportldif.c:557
3255 msgid "Name is too long."
3256 msgstr "Namnet är för långt."
3257
3258 #: src/exporthtml.c:1092
3259 #: src/exportldif.c:560
3260 msgid "Not specified."
3261 msgstr "Ej specificerad."
3262
3263 #: src/folder.c:1442
3264 #: src/foldersel.c:367
3265 #: src/prefs_folder_item.c:288
3266 msgid "Inbox"
3267 msgstr "Inkorgen"
3268
3269 #: src/folder.c:1446
3270 #: src/foldersel.c:371
3271 msgid "Sent"
3272 msgstr "Skickat"
3273
3274 #: src/folder.c:1450
3275 #: src/foldersel.c:375
3276 #: src/prefs_folder_item.c:291
3277 msgid "Queue"
3278 msgstr "Kö"
3279
3280 #: src/folder.c:1454
3281 #: src/foldersel.c:379
3282 #: src/prefs_folder_item.c:292
3283 #: src/toolbar.c:361
3284 #: src/toolbar.c:396
3285 msgid "Trash"
3286 msgstr "Papperskorg"
3287
3288 #: src/folder.c:1458
3289 #: src/foldersel.c:383
3290 #: src/prefs_folder_item.c:290
3291 msgid "Drafts"
3292 msgstr "Utkast"
3293
3294 #: src/folder.c:1894
3295 #, c-format
3296 msgid "Processing (%s)...\n"
3297 msgstr "Behandlar (%s)...\n"
3298
3299 #: src/folder.c:3112
3300 #, c-format
3301 msgid "Copying %s to %s...\n"
3302 msgstr "Kopierar %s till %s...\n"
3303
3304 #: src/folder.c:3112
3305 #, c-format
3306 msgid "Moving %s to %s...\n"
3307 msgstr "Flyttar meddelande %s till %s...\n"
3308
3309 #: src/folder.c:3399
3310 #, c-format
3311 msgid "Updating cache for %s..."
3312 msgstr "Uppdaterar cache %s...."
3313
3314 #: src/folder.c:4232
3315 msgid "Processing messages..."
3316 msgstr "Behandlar meddelanden..."
3317
3318 #: src/folder.c:4368
3319 #, c-format
3320 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3321 msgstr "Synkroniserar %s för frånkopplad använding...\n"
3322
3323 #: src/foldersel.c:221
3324 msgid "Select folder"
3325 msgstr "Välj mapp"
3326
3327 #: src/foldersel.c:547
3328 #: src/imap_gtk.c:196
3329 #: src/mh_gtk.c:144
3330 msgid "NewFolder"
3331 msgstr "Nymapp"
3332
3333 #: src/foldersel.c:555
3334 #: src/imap_gtk.c:207
3335 #: src/imap_gtk.c:213
3336 #: src/imap_gtk.c:270
3337 #: src/mh_gtk.c:152
3338 #: src/mh_gtk.c:259
3339 #: src/news_gtk.c:314
3340 #, c-format
3341 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3342 msgstr "Ett mappnamn kan inte innehålla '%c'."
3343
3344 #: src/foldersel.c:565
3345 #: src/imap_gtk.c:223
3346 #: src/imap_gtk.c:282
3347 #: src/mh_gtk.c:162
3348 #: src/mh_gtk.c:266
3349 #: src/news_gtk.c:321
3350 #, c-format
3351 msgid "The folder '%s' already exists."
3352 msgstr "Mappen '%s' finns redan."
3353
3354 #: src/foldersel.c:572
3355 #: src/imap_gtk.c:229
3356 #: src/mh_gtk.c:168
3357 #, c-format
3358 msgid "Can't create the folder '%s'."
3359 msgstr "Kan inte skapa mappen '%s'."
3360
3361 #: src/folderview.c:278
3362 msgid "Mark all re_ad"
3363 msgstr "_Markera alla som lästa"
3364
3365 #: src/folderview.c:280
3366 msgid "R_un processing rules"
3367 msgstr "Kör behandlingsregler"
3368
3369 #: src/folderview.c:281
3370 #: src/mainwindow.c:499
3371 msgid "_Search folder..."
3372 msgstr "_Sök i mapp..."
3373
3374 #: src/folderview.c:283
3375 msgid "Process_ing..."
3376 msgstr "Behandla..."
3377
3378 #: src/folderview.c:284
3379 msgid "Empty _trash..."
3380 msgstr "T_öm papperskorg..."
3381
3382 #: src/folderview.c:285
3383 msgid "Send _queue..."
3384 msgstr "Skicka köade..."
3385
3386 #: src/folderview.c:428
3387 #: src/folderview.c:475
3388 #: src/prefs_folder_column.c:78
3389 #: src/prefs_matcher.c:367
3390 #: src/summaryview.c:6035
3391 msgid "New"
3392 msgstr "Ny(a)"
3393
3394 #: src/folderview.c:429
3395 #: src/folderview.c:476
3396 #: src/prefs_folder_column.c:79
3397 #: src/prefs_matcher.c:366
3398 #: src/summaryview.c:6037
3399 msgid "Unread"
3400 msgstr "Oläst(a)"
3401
3402 #: src/folderview.c:430
3403 #: src/prefs_folder_column.c:80
3404 msgid "Total"
3405 msgstr "Totalt"
3406
3407 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3408 #: src/folderview.c:478
3409 #: src/summaryview.c:602
3410 msgid "#"
3411 msgstr "#"
3412
3413 #: src/folderview.c:789
3414 msgid "Setting folder info..."
3415 msgstr "Ställer in mappinfo..."
3416
3417 #: src/folderview.c:852
3418 #: src/summaryview.c:4068
3419 msgid "Mark all as read"
3420 msgstr "Markera alla som lästa"
3421
3422 #: src/folderview.c:853
3423 #: src/summaryview.c:4069
3424 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3425 msgstr "Vill du verkligen markera alla meddelande i denna mapp som lästa?"
3426
3427 #: src/folderview.c:1075
3428 #: src/imap.c:3967
3429 #: src/mainwindow.c:4842
3430 #: src/setup.c:90
3431 #, c-format
3432 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3433 msgstr "Avsöker mapp %s%c%s..."
3434
3435 #: src/folderview.c:1079
3436 #: src/imap.c:3972
3437 #: src/mainwindow.c:4847
3438 #: src/setup.c:95
3439 #, c-format
3440 msgid "Scanning folder %s ..."
3441 msgstr "Avsöker mapp %s...."
3442
3443 #: src/folderview.c:1110
3444 msgid "Rebuild folder tree"
3445 msgstr "Bygg om mappträdet"
3446
3447 #: src/folderview.c:1111
3448 msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3449 msgstr "Den lokala bufferten kommer att tas bort om du bygger om mappträdet. Vill du fortsätta?"
3450
3451 #: src/folderview.c:1121
3452 msgid "Rebuilding folder tree..."
3453 msgstr "Uppdaterar mappträdet..."
3454
3455 #: src/folderview.c:1123
3456 #: src/folderview.c:1164
3457 msgid "Scanning folder tree..."
3458 msgstr "Söker igenom mappträdet..."
3459
3460 #: src/folderview.c:1255
3461 #, c-format
3462 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3463 msgstr "Kunde inte genomsöka mapp %s\n"
3464
3465 #: src/folderview.c:1309
3466 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3467 msgstr "Letar efter nya meddelande i alla mappar..."
3468
3469 #: src/folderview.c:2144
3470 #, c-format
3471 msgid "Closing Folder %s..."
3472 msgstr "Stänger mapp %s..."
3473
3474 #: src/folderview.c:2239
3475 #, c-format
3476 msgid "Opening Folder %s..."
3477 msgstr "Öppnar mappen %s..."
3478
3479 #: src/folderview.c:2257
3480 msgid "Folder could not be opened."
3481 msgstr "Mappen kunde inte öppnas."
3482
3483 #: src/folderview.c:2419
3484 #: src/mainwindow.c:2884
3485 #: src/mainwindow.c:2888
3486 msgid "Empty trash"
3487 msgstr "Töm papperskorg"
3488
3489 #: src/folderview.c:2420
3490 msgid "Delete all messages in trash?"
3491 msgstr "Ta bort alla meddelande från papperskorgen?"
3492
3493 #: src/folderview.c:2421
3494 msgid "+_Empty trash"
3495 msgstr "+_Töm papperskorg"
3496
3497 #: src/folderview.c:2465
3498 #: src/inc.c:1599
3499 #: src/toolbar.c:2566
3500 msgid "Offline warning"
3501 msgstr "Varning om frånkopplat läge"
3502
3503 #: src/folderview.c:2466
3504 #: src/toolbar.c:2567
3505 msgid "You're working offline. Override?"
3506 msgstr "Du arbetar frånkopplad. Åsidosätta?"
3507
3508 #: src/folderview.c:2477
3509 #: src/toolbar.c:2586
3510 msgid "Send queued messages"
3511 msgstr "Skicka köade meddelanden"
3512
3513 #: src/folderview.c:2478
3514 #: src/toolbar.c:2587
3515 msgid "Send all queued messages?"
3516 msgstr "Skicka alla köade meddelanden?"
3517
3518 #: src/folderview.c:2479
3519 #: src/messageview.c:804
3520 #: src/messageview.c:821
3521 #: src/toolbar.c:2588
3522 msgid "_Send"
3523 msgstr "_Skicka"
3524
3525 #: src/folderview.c:2487
3526 #: src/toolbar.c:2606
3527 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3528 msgstr "Några fel uppstod vid avsändande av meddelanden i kö."
3529
3530 #: src/folderview.c:2490
3531 #: src/main.c:2399
3532 #: src/toolbar.c:2609
3533 #, c-format
3534 msgid ""
3535 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3536 "%s"
3537 msgstr ""
3538 "Några fel uppstod vid skickande av köade meddelanden:\n"
3539 "%s"
3540
3541 #: src/folderview.c:2572
3542 #, c-format
3543 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3544 msgstr "Vill du verkligen kopiera mappen '%s' till '%s'?"
3545
3546 #: src/folderview.c:2573
3547 #, c-format
3548 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s' ?"
3549 msgstr "Vill du verkligen göra mappen '%s' en undermapp till '%s' ?"
3550
3551 #: src/folderview.c:2575
3552 msgid "Copy folder"
3553 msgstr "Kopiera mapp"
3554
3555 #: src/folderview.c:2575
3556 msgid "Move folder"
3557 msgstr "Flytta mapp"
3558
3559 #: src/folderview.c:2586
3560 #, c-format
3561 msgid "Copying %s to %s..."
3562 msgstr "Kopiera %s till %s..."
3563
3564 #: src/folderview.c:2586
3565 #, c-format
3566 msgid "Moving %s to %s..."
3567 msgstr "Flyttar %s till %s..."
3568
3569 #: src/folderview.c:2617
3570 msgid "Source and destination are the same."
3571 msgstr "Källa och destination är de samma."
3572
3573 #: src/folderview.c:2620
3574 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3575 msgstr "Kan inte kopiera en mapp till ett av dess barn."
3576
3577 #: src/folderview.c:2621
3578 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3579 msgstr "Kan inte flytta en mapp till ett av dess barn."
3580
3581 #: src/folderview.c:2624
3582 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3583 msgstr "En mapp kan inte flyttas mellan olika brevlådor."
3584
3585 #: src/folderview.c:2627
3586 msgid "Copy failed!"
3587 msgstr "Kopiering misslyckades!"
3588
3589 #: src/folderview.c:2627
3590 msgid "Move failed!"
3591 msgstr "Flytt misslyckades!"
3592
3593 #: src/folderview.c:2678
3594 #, c-format
3595 msgid "Processing configuration for folder %s"
3596 msgstr "Behandlar konfiguration för mappen %s"
3597
3598 #: src/folderview.c:3066
3599 #: src/summaryview.c:4498
3600 #: src/summaryview.c:4597
3601 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3602 msgstr "Destinationsmappen kan bara användas till att spara undermappar."
3603
3604 #: src/gedit-print.c:138
3605 #: src/messageview.c:2028
3606 #: src/summaryview.c:4820
3607 #: src/toolbar.c:196
3608 #: src/toolbar.c:403
3609 msgid "Print"
3610 msgstr "Skriv ut"
3611
3612 #: src/gedit-print.c:236
3613 msgid "Preparing pages..."
3614 msgstr "Förbereder sidor..."
3615
3616 #: src/gedit-print.c:263
3617 #, c-format
3618 msgid "Rendering page %d of %d..."
3619 msgstr "Renederar sida %d av %d..."
3620
3621 #: src/gedit-print.c:265
3622 #, c-format
3623 msgid "Printing page %d of %d..."
3624 msgstr "Skriver ut sida %d av %d..."
3625
3626 #: src/gedit-print.c:287
3627 #: src/printing.c:350
3628 msgid "Print preview"
3629 msgstr "Förhandsgranskning"
3630
3631 #: src/gedit-print.c:428
3632 msgid "Page %N of %Q"
3633 msgstr "Sida %N av %Q"
3634
3635 #: src/grouplistdialog.c:160
3636 msgid "Newsgroup subscription"
3637 msgstr "Diskussionsgruppsprenumeration"
3638
3639 #: src/grouplistdialog.c:176
3640 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3641 msgstr "Välj diskussionsgrupper för prenumeration:"
3642
3643 #: src/grouplistdialog.c:182
3644 msgid "Find groups:"
3645 msgstr "Hitta grupper:"
3646
3647 #: src/grouplistdialog.c:190
3648 msgid " Search "
3649 msgstr " Sök "
3650
3651 #: src/grouplistdialog.c:202
3652 msgid "Newsgroup name"
3653 msgstr "Namn på diskussionsgrupp"
3654
3655 #: src/grouplistdialog.c:203
3656 msgid "Messages"
3657 msgstr "Meddelande"
3658
3659 #: src/grouplistdialog.c:204
3660 msgid "Type"
3661 msgstr "Typ"
3662
3663 #: src/grouplistdialog.c:333
3664 msgid "moderated"
3665 msgstr "modererad"
3666
3667 #: src/grouplistdialog.c:335
3668 msgid "readonly"
3669 msgstr "skrivskyddad"
3670
3671 #: src/grouplistdialog.c:337
3672 msgid "unknown"
3673 msgstr "okänd"
3674
3675 #: src/grouplistdialog.c:406
3676 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3677 msgstr "Kan ej hämta diskussionsgrupplista."
3678
3679 #: src/grouplistdialog.c:443
3680 #: src/summaryview.c:1639
3681 msgid "Done."
3682 msgstr "Färdig."
3683
3684 #: src/grouplistdialog.c:476
3685 #, c-format
3686 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3687 msgstr "%d diskussionsgrupper mottagna (%s lästa)"
3688
3689 #: src/gtk/about.c:122
3690 msgid ""
3691 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3692 "\n"
3693 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3694 msgstr ""
3695 "Claws Mail är en snabb och mycket anpassningsbar e-postklient.\n"
3696 "\n"
3697 "För mer information besök Claws Mails hemsida:\n"
3698
3699 #: src/gtk/about.c:128
3700 msgid ""
3701 "\n"
3702 "\n"
3703 "Claws Mail is free software released under the GPL license. If you wish to donate to the Claws Mail project you can do so at:\n"
3704 msgstr ""
3705 "\n"
3706 "\n"
3707 "Claws-Mail är fri programvara under GPL-licens. Om du vill donera till Claws-Mail-projektet kan du göra det på:\n"
3708
3709 #: src/gtk/about.c:144
3710 msgid ""
3711 "\n"
3712 "\n"
3713 "Copyright (C) 1999-2008\n"
3714 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3715 "and the Claws Mail team"
3716 msgstr ""
3717 "\n"
3718 "\n"
3719 "Copyright (C) 1999-2008\n"
3720 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3721 "och Claws-Mail-laget"
3722
3723 #: src/gtk/about.c:147
3724 msgid ""
3725 "\n"
3726 "\n"
3727 "System Information\n"
3728 msgstr ""
3729 "\n"
3730 "\n"
3731 "Systeminformation\n"
3732
3733 #: src/gtk/about.c:153
3734 #, c-format
3735 msgid ""
3736 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3737 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3738 "Operating System: %s %s (%s)"
3739 msgstr ""
3740 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3741 "Lokal: %s (teckenkodning: %s)\n"
3742 "Operativsystem: %s %s (%s)"
3743
3744 #: src/gtk/about.c:162
3745 #, c-format
3746 msgid ""
3747 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3748 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3749 "Operating System: %s"
3750 msgstr ""
3751 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3752 "Lokal: %s (teckenkodning: %s)\n"
3753 "Operativsystem: %s"
3754
3755 #: src/gtk/about.c:171
3756 #, c-format
3757 msgid ""
3758 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3759 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3760 "Operating System: unknown"
3761 msgstr ""
3762 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3763 "Lokal: %s (teckenkodning: %s)\n"
3764 "Operativsystem: okänt"
3765
3766 #: src/gtk/about.c:228
3767 #: src/prefs_themes.c:726
3768 #: src/wizard.c:529
3769 msgid "The Claws Mail Team"
3770 msgstr "Claws Mail-laget"
3771
3772 #: src/gtk/about.c:247
3773 msgid "Previous team members"
3774 msgstr "Före detta lagmedlemmar"
3775
3776 #: src/gtk/about.c:266
3777 msgid "The translation team"
3778 msgstr "Översättarlaget"
3779
3780 #: src/gtk/about.c:285
3781 msgid "Documentation team"
3782 msgstr "Dokumentationslaget"
3783
3784 #: src/gtk/about.c:304
3785 msgid "Logo"
3786 msgstr "Logo"
3787
3788 #: src/gtk/about.c:323
3789 msgid "Icons"
3790 msgstr "Ikoner"
3791
3792 #: src/gtk/about.c:342
3793 msgid "Contributors"
3794 msgstr "Medarbetare"
3795
3796 #: src/gtk/about.c:390
3797 msgid "Compiled-in Features\n"
3798 msgstr "Inbyggda funktioner:\n"
3799
3800 #: src/gtk/about.c:406
3801 msgid "compface|adds support for the X-Face header\n"
3802 msgstr ""
3803
3804 #: src/gtk/about.c:416
3805 msgid "Enchant|adds support for spell checking\n"
3806 msgstr ""
3807
3808 #: src/gtk/about.c:426
3809 msgid "GnuTLS|adds support for encrypted connections to servers\n"
3810 msgstr ""
3811
3812 #: src/gtk/about.c:436
3813 msgid "GTK+ >= 2.10.0|adds support for a complete print dialog\n"
3814 msgstr ""
3815
3816 #: src/gtk/about.c:446
3817 msgid "IPv6|adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3818 msgstr ""
3819
3820 #: src/gtk/about.c:457
3821 msgid "iconv|allows converting to and from different character sets\n"
3822 msgstr ""
3823
3824 #: src/gtk/about.c:467
3825 msgid "JPilot|adds support for PalmOS addressbooks\n"
3826 msgstr ""
3827
3828 #: src/gtk/about.c:477
3829 msgid "LDAP|adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3830 msgstr ""
3831
3832 #: src/gtk/about.c:487
3833 msgid "libetpan|adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3834 msgstr ""
3835
3836 #: src/gtk/about.c:497
3837 msgid "libgnomeprint|adds support for a complete print dialog\n"
3838 msgstr ""
3839
3840 #: src/gtk/about.c:507
3841 msgid "libSM|adds support for session handling\n"
3842 msgstr ""
3843
3844 #: src/gtk/about.c:517
3845 msgid "NetworkManager|adds support for detection of network connection changes\n"
3846 msgstr ""
3847
3848 #: src/gtk/about.c:527
3849 msgid "OpenSSL|adds support for encrypted connections to servers\n"
3850 msgstr ""
3851
3852 #: src/gtk/about.c:559
3853 msgid ""
3854 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later version.\n"
3855 "\n"
3856 msgstr ""
3857 "Detta program är fri mjukvara; du kan redistribuera det och/eller modifiera det enligt villkoren i GNU General Public License som publicerad av the Free Software Foundation; enligt version 3, eller (efter ditt eget val) någon senare version.\n"
3858 "\n"
3859
3860 #: src/gtk/about.c:565
3861 msgid ""
3862 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\n"
3863 "\n"
3864 msgstr ""
3865 "Detta program distribueras med förhoppningen att det kommer att vara andvändbart, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI; utan ens den implicita garantin av SÄLJBARHET eller ÄNDAMÅLSENLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. Se GNU General Public License för fler detaljer.\n"
3866 "\n"
3867
3868 #: src/gtk/about.c:583
3869 msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <"
3870 msgstr "Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med detta program; om inte, se <"
3871
3872 #: src/gtk/about.c:588
3873 msgid ""
3874 ">. \n"
3875 "\n"
3876 msgstr ""
3877
3878 #: src/gtk/about.c:591
3879 msgid "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit ("
3880 msgstr "Denna produkt innehåller mjukvara utvecklad av OpenSSL Project för användning i OpenSSL Toolkit ("
3881
3882 #: src/gtk/about.c:595
3883 msgid ").\n"
3884 msgstr ").\n"
3885
3886 #: src/gtk/about.c:689
3887 msgid "About Claws Mail"
3888 msgstr "Om Claws Mail"
3889
3890 #: src/gtk/about.c:740
3891 msgid ""
3892 "Copyright (C) 1999-2008\n"
3893 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3894 "and the Claws Mail team"
3895 msgstr ""
3896 "Copyright (C) 1999-2008\n"
3897 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3898 "och Claws Mail-laget"
3899
3900 #: src/gtk/about.c:754
3901 msgid "_Info"
3902 msgstr "_Info"
3903
3904 #: src/gtk/about.c:760
3905 msgid "_Authors"
3906 msgstr "_Författare"
3907
3908 #: src/gtk/about.c:766
3909 msgid "_Features"
3910 msgstr "F_unktioner"
3911
3912 #: src/gtk/about.c:772
3913 msgid "_License"
3914 msgstr "_Licens"
3915
3916 #: src/gtk/about.c:780
3917 msgid "_Release Notes"
3918 msgstr "Ve_rsionsinformation"
3919
3920 #: src/gtk/colorlabel.c:37
3921 #: src/prefs_common.c:360
3922 msgid "Orange"
3923 msgstr "Orange"
3924
3925 #: src/gtk/colorlabel.c:38
3926 #: src/prefs_common.c:364
3927 msgid "Red"
3928 msgstr "Röd"
3929
3930 #: src/gtk/colorlabel.c:39
3931 #: src/prefs_common.c:368
3932 msgid "Pink"
3933 msgstr "Rosa"
3934
3935 #: src/gtk/colorlabel.c:40
3936 #: src/prefs_common.c:372
3937 msgid "Sky blue"
3938 msgstr "Himmelsblå"
3939
3940 #: src/gtk/colorlabel.c:41
3941 #: src/prefs_common.c:376
3942 msgid "Blue"
3943 msgstr "Blå"
3944
3945 #: src/gtk/colorlabel.c:42
3946 #: src/prefs_common.c:380
3947 msgid "Green"
3948 msgstr "Grön"
3949
3950 #: src/gtk/colorlabel.c:43
3951 #: src/prefs_common.c:384
3952 msgid "Brown"
3953 msgstr "Brun"
3954
3955 #: src/gtk/colorlabel.c:44
3956 #: src/prefs_common.c:388
3957 msgid "Grey"
3958 msgstr "Grå"
3959
3960 #: src/gtk/colorlabel.c:45
3961 #: src/prefs_common.c:392
3962 msgid "Light brown"
3963 msgstr "Ljusbrun"
3964
3965 #: src/gtk/colorlabel.c:46
3966 #: src/prefs_common.c:396
3967 msgid "Dark red"
3968 msgstr "Mörkröd"
3969
3970 #: src/gtk/colorlabel.c:47
3971 #: src/prefs_common.c:400
3972 msgid "Dark pink"
3973 msgstr "Mörkrosa"
3974
3975 #: src/gtk/colorlabel.c:48
3976 #: src/prefs_common.c:404
3977 msgid "Steel blue"
3978 msgstr "Stålblå"
3979
3980 #: src/gtk/colorlabel.c:49
3981 #: src/prefs_common.c:408
3982 msgid "Gold"
3983 msgstr "Guld"
3984
3985 #: src/gtk/colorlabel.c:50
3986 #: src/prefs_common.c:412
3987 msgid "Bright green"
3988 msgstr "Ljusgrön"
3989
3990 #: src/gtk/colorlabel.c:51
3991 #: src/prefs_common.c:416
3992 msgid "Magenta"
3993 msgstr "Magenta"
3994
3995 #: src/gtk/colorlabel.c:331
3996 #, c-format
3997 msgid "Ctrl+%c"
3998 msgstr ""
3999
4000 #: src/gtk/foldersort.c:156
4001 msgid "Set folder order"
4002 msgstr "Sorteringsordning för mappar"
4003
4004 #: src/gtk/foldersort.c:190
4005 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
4006 msgstr "Flytta mappar upp eller ner för att ändra sorteringsordningen i mapplistan."
4007
4008 #: src/gtk/foldersort.c:216
4009 #: src/toolbar.c:384
4010 msgid "Folders"
4011 msgstr "Mappar"
4012
4013 #: src/gtk/gtkaspell.c:381
4014 #: src/gtk/gtkaspell.c:624
4015 msgid "No dictionary selected."
4016 msgstr "Ingen ordlista vald."
4017
4018 #: src/gtk/gtkaspell.c:401
4019 #: src/gtk/gtkaspell.c:427
4020 #, c-format
4021 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4022 msgstr "Kunde inte starta %s stavningsprogram."
4023
4024 #: src/gtk/gtkaspell.c:674
4025 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4026 msgstr ""
4027
4028 #: src/gtk/gtkaspell.c:679
4029 #, c-format
4030 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4031 msgstr ""
4032
4033 #: src/gtk/gtkaspell.c:1020
4034 msgid "No misspelled word found."
4035 msgstr "Inga felstavade ord hittades."
4036
4037 #: src/gtk/gtkaspell.c:1360
4038 msgid "Replace unknown word"
4039 msgstr "Ersätt okänt ord"
4040
4041 #: src/gtk/gtkaspell.c:1377
4042 #, c-format
4043 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
4044 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Ersätt \"%s\" med: </span>"
4045
4046 #: src/gtk/gtkaspell.c:1423
4047 msgid ""
4048 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4049 "will learn from mistake.\n"
4050 msgstr ""
4051
4052 #: src/gtk/gtkaspell.c:1734
4053 #, c-format
4054 msgid "\"%s\" unknown in %s"
4055 msgstr "\"%s\" okänd i %s"
4056
4057 #: src/gtk/gtkaspell.c:1748
4058 msgid "Accept in this session"
4059 msgstr "Acceptera för denna session"
4060
4061 #: src/gtk/gtkaspell.c:1758
4062 msgid "Add to personal dictionary"
4063 msgstr "Lägg till i egen ordlista"
4064
4065 #: src/gtk/gtkaspell.c:1768
4066 msgid "Replace with..."
4067 msgstr "Ersätt med..."
4068
4069 #: src/gtk/gtkaspell.c:1781
4070 #, c-format
4071 msgid "Check with %s"
4072 msgstr "Kontrollera med %s"
4073
4074 #: src/gtk/gtkaspell.c:1803
4075 msgid "(no suggestions)"
4076 msgstr "(inga förslag)"
4077
4078 #: src/gtk/gtkaspell.c:1814
4079 #: src/gtk/gtkaspell.c:1952
4080 msgid "More..."
4081 msgstr "Mer..."
4082
4083 #: src/gtk/gtkaspell.c:1877
4084 #, c-format
4085 msgid "Dictionary: %s"
4086 msgstr "Ordlista: %s"
4087
4088 #: src/gtk/gtkaspell.c:1890
4089 #, c-format
4090 msgid "Use alternate (%s)"
4091 msgstr ""
4092
4093 #: src/gtk/gtkaspell.c:1901
4094 msgid "Use both dictionaries"
4095 msgstr "Använd båda ordböckerna"
4096
4097 #: src/gtk/gtkaspell.c:1915
4098 #: src/prefs_spelling.c:141
4099 msgid "Check while typing"
4100 msgstr "Kontrollera medan jag skriver"
4101
4102 #: src/gtk/gtkaspell.c:1931
4103 msgid "Change dictionary"
4104 msgstr "Byt ordlista"
4105
4106 #: src/gtk/gtkaspell.c:2061
4107 #, c-format
4108 msgid ""
4109 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4110 "%s"
4111 msgstr ""
4112 "Rättstavningsprogrammet kunde inte byta ordlista.\n"
4113 "%s"
4114
4115 #: src/gtk/gtkaspell.c:2107
4116 #, c-format
4117 msgid ""
4118 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4119 "%s"
4120 msgstr ""
4121 "Rättstavningsprogrammet kunde inte byta alternativ ordlista.\n"
4122 "%s"
4123
4124 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:269
4125 msgid "Configuration"
4126 msgstr "Konfiguration"
4127
4128 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
4129 msgid "Configuration options for the print job"
4130 msgstr "Konfiguration för utskriftsjobb"
4131
4132 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:277
4133 msgid "Source Buffer"
4134 msgstr "Källbuffert"
4135
4136 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
4137 msgid "GtkTextBuffer object to print"
4138 msgstr "GtkTextBuffer-objekt att skriva ut"
4139
4140 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:284
4141 msgid "Tabs Width"
4142 msgstr "Tabulatorbredd"
4143
4144 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:285
4145 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
4146 msgstr ""
4147
4148 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:292
4149 msgid "Wrap Mode"
4150 msgstr "Radbrytning"
4151
4152 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
4153 msgid "Word wrapping mode"
4154 msgstr "Radbryt ord"
4155
4156 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:300
4157 msgid "Highlight"
4158 msgstr "Framhäv"
4159
4160 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
4161 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
4162 msgstr "Om dokumentet ska skrivas ut med framhävd syntax"
4163
4164 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:309
4165 msgid "Font"
4166 msgstr "Typsnitt"
4167
4168 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
4169 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
4170 msgstr "Namn på GnomeFont att använda som dokumenttext (rekommenderas ej)"
4171
4172 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:317
4173 msgid "Font Description"
4174 msgstr "Beskrivning av typsnitt"
4175
4176 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
4177 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
4178 msgstr "Typsnitt att använda som dokumenttext ( t.ex. \"Monospace 10\")"
4179
4180 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:325
4181 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:333
4182 msgid "Numbers Font"
4183 msgstr "Typsnitt för siffror"
4184
4185 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326
4186 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
4187 msgstr "Namn på GnomeFont att använda som radnummer  (rekommenderas ej)"
4188
4189 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
4190 msgid "Font description to use for the line numbers"
4191 msgstr ""
4192
4193 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:341
4194 msgid "Print Line Numbers"
4195 msgstr "Skriv ut radnummer"
4196
4197 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:342
4198 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
4199 msgstr ""
4200
4201 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:349
4202 msgid "Print Header"
4203 msgstr "Skriv ut sidhuvud"
4204
4205 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
4206 msgid "Whether to print a header in each page"
4207 msgstr ""
4208
4209 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:357
4210 msgid "Print Footer"
4211 msgstr "Skriv ut sidfot"
4212
4213 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:358
4214 msgid "Whether to print a footer in each page"
4215 msgstr ""
4216
4217 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:365
4218 msgid "Header and Footer Font"
4219 msgstr ""
4220
4221 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:366
4222 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
4223 msgstr "Namn på GnomeFont att använda i sidhuvud och sidfot (rekommenderas ej)"
4224
4225 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:373
4226 msgid "Header and Footer Font Description"
4227 msgstr ""
4228
4229 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:374
4230 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
4231 msgstr ""
4232
4233 #: src/gtk/headers.h:8
4234 #: src/prefs_filtering_action.c:1206
4235 #: src/prefs_matcher.c:2004
4236 #: src/prefs_summary_column.c:83
4237 #: src/quote_fmt.c:48
4238 #: src/summaryview.c:600
4239 msgid "Date"
4240 msgstr "Datum"
4241
4242 #: src/gtk/headers.h:8
4243 msgid "Date:"
4244 msgstr "Datum:"
4245
4246 #: src/gtk/headers.h:9
4247 #: src/prefs_filtering_action.c:1203
4248 #: src/prefs_matcher.c:2001
4249 #: src/prefs_summary_column.c:81
4250 #: src/prefs_template.c:79
4251 #: src/quote_fmt.c:49
4252 #: src/quote_fmt.c:167
4253 #: src/quote_fmt.c:295
4254 #: src/quote_fmt.c:427
4255 #: src/summaryview.c:598
4256 msgid "From"
4257 msgstr "Från"
4258
4259 #: src/gtk/headers.h:9
4260 #: src/summary_search.c:352
4261 msgid "From:"
4262 msgstr "Från:"
4263
4264 #: src/gtk/headers.h:10
4265 #: src/toolbar.c:393
4266 msgid "Sender"
4267 msgstr "Avsändare"
4268
4269 #: src/gtk/headers.h:10
4270 msgid "Sender:"
4271 msgstr "Avsändare:"
4272
4273 #: src/gtk/headers.h:11
4274 #: src/prefs_account.c:1981
4275 msgid "Reply-To"
4276 msgstr "Svara till"
4277
4278 #: src/gtk/headers.h:12
4279 #: src/prefs_filtering_action.c:1204
4280 #: src/prefs_matcher.c:2002
4281 #: src/prefs_summary_column.c:82
4282 #: src/prefs_template.c:81
4283 #: src/quote_fmt.c:56
4284 #: src/summaryview.c:599
4285 msgid "To"
4286 msgstr "Till"
4287
4288 #: src/gtk/headers.h:13
4289 #: src/prefs_account.c:1955
4290 #: src/prefs_filtering_action.c:1205
4291 #: src/prefs_matcher.c:2003
4292 #: src/prefs_template.c:82
4293 #: src/quote_fmt.c:57
4294 msgid "Cc"
4295 msgstr "Kopia"
4296
4297 #: src/gtk/headers.h:14
4298 #: src/prefs_account.c:1968
4299 #: src/prefs_template.c:83
4300 msgid "Bcc"
4301 msgstr "Blindkopia"
4302
4303 #: src/gtk/headers.h:15
4304 #: src/prefs_filtering_action.c:1207
4305 #: src/prefs_matcher.c:2005
4306 #: src/quote_fmt.c:60
4307 msgid "Message-ID"
4308 msgstr "Meddelande-ID"
4309
4310 #: src/gtk/headers.h:15
4311 msgid "Message-ID:"
4312 msgstr "Meddelande-ID:"
4313
4314 #: src/gtk/headers.h:16
4315 #, fuzzy
4316 msgid "In-Reply-To"
4317 msgstr "Svara till"
4318
4319 #: src/gtk/headers.h:16
4320 #, fuzzy
4321 msgid "In-Reply-To:"
4322 msgstr "Svara till:"
4323
4324 #: src/gtk/headers.h:17
4325 #: src/prefs_filtering_action.c:1209
4326 #: src/prefs_matcher.c:2007
4327 #: src/quote_fmt.c:59
4328 msgid "References"
4329 msgstr "Referenser"
4330
4331 #: src/gtk/headers.h:17
4332 msgid "References:"
4333 msgstr "Referenser:"
4334
4335 #: src/gtk/headers.h:18
4336 #: src/prefs_filtering_action.c:1202
4337 #: src/prefs_matcher.c:2000
4338 #: src/prefs_summary_column.c:80
4339 #: src/prefs_template.c:84
4340 #: src/quote_fmt.c:55
4341 #: src/quote_fmt.c:186
4342 #: src/summaryview.c:597
4343 msgid "Subject"
4344 msgstr "Ämne"
4345
4346 #: src/gtk/headers.h:19
4347 msgid "Comments"
4348 msgstr "Kommentarer"
4349
4350 #: src/gtk/headers.h:19
4351 msgid "Comments:"
4352 msgstr "Kommando:"
4353
4354 #: src/gtk/headers.h:20
4355 msgid "Keywords"
4356 msgstr "Nyckelord"
4357
4358 #: src/gtk/headers.h:20
4359 msgid "Keywords:"
4360 msgstr "Nyckelord:"
4361
4362 #: src/gtk/headers.h:21
4363 msgid "Resent-Date"
4364 msgstr ""
4365
4366 #: src/gtk/headers.h:21
4367 msgid "Resent-Date:"
4368 msgstr ""
4369
4370 #: src/gtk/headers.h:22
4371 msgid "Resent-From"
4372 msgstr ""
4373
4374 #: src/gtk/headers.h:22
4375 msgid "Resent-From:"
4376 msgstr ""
4377
4378 #: src/gtk/headers.h:23
4379 #, fuzzy
4380 msgid "Resent-Sender"
4381 msgstr "Svara till avsändare"
4382
4383 #: src/gtk/headers.h:23
4384 #, fuzzy
4385 msgid "Resent-Sender:"
4386 msgstr "Svara till avsändare"
4387
4388 #: src/gtk/headers.h:24
4389 msgid "Resent-To"
4390 msgstr ""
4391
4392 #: src/gtk/headers.h:24
4393 #, fuzzy
4394 msgid "Resent-To:"
4395 msgstr "Svara till:"
4396
4397 #: src/gtk/headers.h:25
4398 msgid "Resent-Cc"
4399 msgstr ""
4400
4401 #: src/gtk/headers.h:25
4402 msgid "Resent-Cc:"
4403 msgstr ""
4404
4405 #: src/gtk/headers.h:26
4406 msgid "Resent-Bcc"
4407 msgstr ""
4408
4409 #: src/gtk/headers.h:26
4410 msgid "Resent-Bcc:"
4411 msgstr ""
4412
4413 #: src/gtk/headers.h:27
4414 #, fuzzy
4415 msgid "Resent-Message-ID"
4416 msgstr "Meddelande-ID"
4417
4418 #: src/gtk/headers.h:27
4419 #, fuzzy
4420 msgid "Resent-Message-ID:"
4421 msgstr "Meddelande-ID"
4422
4423 #: src/gtk/headers.h:28
4424 msgid "Return-Path"
4425 msgstr "Returväg"
4426
4427 #: src/gtk/headers.h:28
4428 msgid "Return-Path:"
4429 msgstr "Returväg:"
4430
4431 #: src/gtk/headers.h:29
4432 msgid "Received"
4433 msgstr "Mottaget"
4434
4435 #: src/gtk/headers.h:29
4436 msgid "Received:"
4437 msgstr "Mottaget:"
4438
4439 #: src/gtk/headers.h:32
4440 #: src/prefs_filtering_action.c:1208
4441 #: src/prefs_matcher.c:2006
4442 #: src/quote_fmt.c:58
4443 msgid "Newsgroups"
4444 msgstr "Diskussionsgrupper"
4445
4446 #: src/gtk/headers.h:33
4447 msgid "Followup-To"
4448 msgstr "Uppföljning Till"
4449
4450 #: src/gtk/headers.h:34
4451 msgid "Delivered-To"
4452 msgstr ""
4453
4454 #: src/gtk/headers.h:34
4455 msgid "Delivered-To:"
4456 msgstr ""
4457
4458 #: src/gtk/headers.h:35
4459 #, fuzzy
4460 msgid "Seen"
4461 msgstr "Skicka"
4462
4463 #: src/gtk/headers.h:35
4464 #, fuzzy
4465 msgid "Seen:"
4466 msgstr "Skicka"
4467
4468 #: src/gtk/headers.h:36
4469 #: src/gtk/progressdialog.c:137
4470 #: src/gtk/sslcertwindow.c:232
4471 #: src/prefs_summary_column.c:78
4472 #: src/summaryview.c:2818
4473 msgid "Status"
4474 msgstr "Status"
4475
4476 #: src/gtk/headers.h:36
4477 #: src/prefs_themes.c:936
4478 msgid "Status:"
4479 msgstr "Status:"
4480
4481 #: src/gtk/headers.h:37
4482 msgid "Face"
4483 msgstr ""
4484
4485 #: src/gtk/headers.h:37
4486 msgid "Face:"
4487 msgstr ""
4488
4489 #: src/gtk/headers.h:38
4490 msgid "Disposition-Notification-To"
4491 msgstr ""
4492
4493 #: src/gtk/headers.h:38
4494 msgid "Disposition-Notification-To:"
4495 msgstr ""
4496
4497 #: src/gtk/headers.h:39
4498 #, fuzzy
4499 msgid "Return-Receipt-To"
4500 msgstr "Begär läskvitto"
4501
4502 #: src/gtk/headers.h:39
4503 #, fuzzy
4504 msgid "Return-Receipt-To:"
4505 msgstr "Begär läskvitto"
4506
4507 #: src/gtk/headers.h:40
4508 #, fuzzy
4509 msgid "User-Agent"
4510 msgstr "Anv. regex"
4511
4512 #: src/gtk/headers.h:40
4513 msgid "User-Agent:"
4514 msgstr ""
4515
4516 #: src/gtk/headers.h:41
4517 #, fuzzy
4518 msgid "Content-Type"
4519 msgstr "Innehållstyp:"
4520
4521 #: src/gtk/headers.h:41
4522 #: src/image_viewer.c:336
4523 msgid "Content-Type:"
4524 msgstr "Innehållstyp:"
4525
4526 #: src/gtk/headers.h:42
4527 #, fuzzy