Revert "More fixes for parsing dates in vcalendar on Windows."
[claws.git] / po / sv.po
1 # Swedish translation of Claws Mail.
2 # Copyright (C) 2006-2015 The Claws Mail team
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 #
6 # Anders Trobäck <sylpheed@troback.com>, 2006.
7 # Andreas Rönnquist <gusnan@openmailbox.org>, 2012-2016.
8 #
9 #
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.14.0\n"
13 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
14 "POT-Creation-Date: 2016-08-01 21:41+0100\n"
15 "PO-Revision-Date: 2016-08-02 12:49+0100\n"
16 "Last-Translator: Andreas Rönnquist <gusnan@openmailbox.org>\n"
17 "Language-Team: Swedish\n"
18 "Language: sv\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
23 "X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
24
25 #: src/account.c:396 src/account.c:463
26 msgid ""
27 "Some composing windows are open.\n"
28 "Please close all the composing windows before editing accounts."
29 msgstr ""
30 "Det finns något \"Skriv meddelande\"-fönster öppet.\n"
31 "Stäng alla \"Skriv meddelande\"-fönster innan du redigerar konton."
32
33 #: src/account.c:441
34 msgid "Can't create folder."
35 msgstr "Kan inte skapa mapp."
36
37 #: src/account.c:728
38 msgid "Edit accounts"
39 msgstr "Redigera konton"
40
41 #: src/account.c:745
42 msgid ""
43 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
44 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
45 "indicates the default account."
46 msgstr ""
47 "'Hämta e-post' hämtar meddelanden från dina konton i samma ordning som i "
48 "listan, kryssrutan indikerar vilka konton som kommer att inkluderas. Fet "
49 "stil anger standardkontot."
50
51 #: src/account.c:816
52 msgid " _Set as default account "
53 msgstr " _Sätt som standardkonto "
54
55 #: src/account.c:908
56 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
57 msgstr "Konton med fjärrmappar kan inte kopieras."
58
59 #: src/account.c:915
60 #, c-format
61 msgid "Copy of %s"
62 msgstr "Kopia av %s"
63
64 #: src/account.c:1075
65 #, c-format
66 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
67 msgstr "Vill du verkligen ta bort konto '%s'?"
68
69 #: src/account.c:1077
70 msgid "(Untitled)"
71 msgstr "(Ingen titel)"
72
73 #: src/account.c:1078
74 msgid "Delete account"
75 msgstr "Ta bort konto"
76
77 #: src/account.c:1562
78 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
79 msgid "G"
80 msgstr "H"
81
82 #: src/account.c:1568
83 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
84 msgstr "'Hämta e-post' hämtar e-post från valda e-postkonton"
85
86 #: src/account.c:1575 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
87 #: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7224 src/editaddress.c:1264
88 #: src/editaddress.c:1321 src/editaddress.c:1341
89 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:302
90 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:350 src/editbook.c:170
91 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
92 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
93 #: src/mimeview.c:274 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:465
94 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1803
95 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:395 src/prefs_filtering.c:384
96 #: src/prefs_filtering.c:1866 src/prefs_template.c:79
97 msgid "Name"
98 msgstr "Namn"
99
100 #: src/account.c:1583 src/prefs_account.c:1096 src/prefs_account.c:4128
101 msgid "Protocol"
102 msgstr "Protokoll"
103
104 #: src/account.c:1591 src/ssl_manager.c:100
105 msgid "Server"
106 msgstr "Server"
107
108 #: src/action.c:382
109 #, c-format
110 msgid "Could not get message file %d"
111 msgstr "Kan inte hämta meddelandefilen %d"
112
113 #: src/action.c:419
114 msgid "Could not get message part."
115 msgstr "Kan inte hämta del av meddelande."
116
117 #: src/action.c:436
118 #, c-format
119 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
120 msgstr "Kan inte hämta del av flerdelat meddelande: %s"
121
122 #: src/action.c:608
123 #, c-format
124 msgid ""
125 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
126 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
127 msgstr ""
128 "Den valda aktiviteten kan inte användas i Skriv meddelande fönstret\n"
129 "på grund av att det innehåller %%f, %%F, %%as eller %%p."
130
131 #: src/action.c:720
132 msgid "There is no filtering action set"
133 msgstr "Ingen filteraktivitet inställd"
134
135 #: src/action.c:722
136 #, c-format
137 msgid ""
138 "Invalid filtering action(s):\n"
139 "%s"
140 msgstr ""
141 "Ogiltig filteraktivitet(er):\n"
142 "%s"
143
144 #: src/action.c:987
145 #, c-format
146 msgid ""
147 "Could not fork to execute the following command:\n"
148 "%s\n"
149 "%s"
150 msgstr ""
151 "Kunde inte förgrena för att exekvera följande kommando:\n"
152 "%s\n"
153 "%s"
154
155 #: src/action.c:989 src/ldaputil.c:323 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:884
156 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:67
157 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1821
158 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1825
159 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1836
160 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1839 src/privacy.c:62
161 msgid "Unknown error"
162 msgstr "Okänt fel"
163
164 #: src/action.c:1207 src/action.c:1372
165 msgid "Completed"
166 msgstr "Färdigt"
167
168 #: src/action.c:1243
169 #, c-format
170 msgid "--- Running: %s\n"
171 msgstr "--- Kör: %s\n"
172
173 #: src/action.c:1247
174 #, c-format
175 msgid "--- Ended: %s\n"
176 msgstr "--- Avslutades: %s\n"
177
178 #: src/action.c:1280
179 msgid "Action's input/output"
180 msgstr "Aktivitets in/ut data"
181
182 #: src/action.c:1608
183 #, c-format
184 msgid ""
185 "Enter the argument for the following action:\n"
186 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
187 "  %s"
188 msgstr ""
189 "Skriv in argumenten för följande aktivitet:\n"
190 "('%%h' kommer att ersättas av argumentet)\n"
191 "  %s"
192
193 #: src/action.c:1613
194 msgid "Action's hidden user argument"
195 msgstr "Aktivitets gömda användarargument"
196
197 #: src/action.c:1617
198 #, c-format
199 msgid ""
200 "Enter the argument for the following action:\n"
201 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
202 "  %s"
203 msgstr ""
204 "Skriv in argumentet för följande aktivitet:\n"
205 "('%%u' kommer att ersättas av argumentet)\n"
206 "  %s"
207
208 #: src/action.c:1622
209 msgid "Action's user argument"
210 msgstr "Aktivitets användarargument"
211
212 #: src/addrclip.c:479
213 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
214 msgstr "Kan inte kopiera en mapp till sig självt eller till sin understruktur."
215
216 #: src/addrclip.c:502
217 msgid "Cannot copy an address book to itself."
218 msgstr "Kan inte kopiera en adressbok till sig självt."
219
220 #: src/addrclip.c:593
221 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
222 msgstr ""
223 "Kan inte flytta en mapp till sig självt eller till sin egen understruktur."
224
225 #: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:4946
226 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:308
227 msgid "Group"
228 msgstr "Grupp"
229
230 #: src/addrcustomattr.c:65
231 msgid "date of birth"
232 msgstr "födelsedag"
233
234 #: src/addrcustomattr.c:66
235 msgid "address"
236 msgstr "adress"
237
238 #: src/addrcustomattr.c:67
239 msgid "phone"
240 msgstr "telefonnummer"
241
242 #: src/addrcustomattr.c:68
243 msgid "mobile phone"
244 msgstr "mobiltelefon"
245
246 #: src/addrcustomattr.c:69
247 msgid "organization"
248 msgstr "organisation"
249
250 #: src/addrcustomattr.c:70
251 msgid "office address"
252 msgstr "jobbadress"
253
254 #: src/addrcustomattr.c:71
255 msgid "office phone"
256 msgstr "arbetstelefon"
257
258 #: src/addrcustomattr.c:72
259 msgid "fax"
260 msgstr "fax"
261
262 #: src/addrcustomattr.c:73
263 msgid "website"
264 msgstr "webbplats"
265
266 #: src/addrcustomattr.c:141
267 msgid "Attribute name"
268 msgstr "Attributnamn"
269
270 #: src/addrcustomattr.c:156
271 msgid "Delete all attribute names"
272 msgstr "Ta bort alla attributnamn"
273
274 #: src/addrcustomattr.c:157
275 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
276 msgstr "Vill du verkligen ta bort alla attributnamn?"
277
278 #: src/addrcustomattr.c:181
279 msgid "Delete attribute name"
280 msgstr "Ta bort attributnamn"
281
282 #: src/addrcustomattr.c:182
283 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
284 msgstr "Vill du verkligen ta bort detta attributnamn? "
285
286 #: src/addrcustomattr.c:191
287 msgid "Reset to default"
288 msgstr "Återställ till standardval"
289
290 #: src/addrcustomattr.c:192
291 msgid ""
292 "Do you really want to replace all attribute names\n"
293 "with the default set?"
294 msgstr ""
295 "Vill du verkligen ersätta alla attributnamn\n"
296 "med standarduppsättningen?"
297
298 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:466
299 #: src/addressbook.c:483 src/edittags.c:272
300 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1186 src/prefs_actions.c:1090
301 #: src/prefs_filtering.c:1693 src/prefs_template.c:1119
302 msgid "_Delete"
303 msgstr "_Ta bort"
304
305 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:273 src/prefs_actions.c:1091
306 #: src/prefs_filtering.c:1694 src/prefs_template.c:1120
307 msgid "Delete _all"
308 msgstr "Ta bort _alla"
309
310 #: src/addrcustomattr.c:214
311 msgid "_Reset to default"
312 msgstr "_Återställ till standardval"
313
314 #: src/addrcustomattr.c:403
315 msgid "Attribute name is not set."
316 msgstr "Attributnamn är inte angivet."
317
318 #: src/addrcustomattr.c:462
319 msgctxt "Dialog title"
320 msgid "Edit attribute names"
321 msgstr "Ändra attributnamn"
322
323 #: src/addrcustomattr.c:476
324 msgid "New attribute name:"
325 msgstr "Nytt attributnamn"
326
327 #: src/addrcustomattr.c:513
328 msgid ""
329 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
330 "contacts."
331 msgstr ""
332 "Tillägg eller borttagning av attributnamn påverkar inte attribut som redan "
333 "är satta för kontakter."
334
335 #: src/addrduplicates.c:127
336 msgid "Show duplicates in the same book"
337 msgstr "Visa dubbletter i samma adressbok"
338
339 #: src/addrduplicates.c:133
340 msgid "Show duplicates in different books"
341 msgstr "Visa dubbletter i olika adressböcker"
342
343 #: src/addrduplicates.c:144
344 msgid "Find address book email duplicates"
345 msgstr "Sök efter dubbletter av e-postadresser i adressbok"
346
347 #: src/addrduplicates.c:145
348 msgid ""
349 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
350 msgstr "Claws-Mail kommer nu söka efter kopior av e-postadresser i adressboken"
351
352 #: src/addrduplicates.c:315
353 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
354 msgstr "Inga dubbletter av e-postadresser hittades i adressboken"
355
356 #: src/addrduplicates.c:346
357 msgid "Duplicate email addresses"
358 msgstr "Dubblerade e-postadress(er)"
359
360 #: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:227
361 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 src/toolbar.c:434
362 msgid "Address"
363 msgstr "Adress"
364
365 #: src/addrduplicates.c:464
366 msgid "Address book path"
367 msgstr "Sökväg till adressbok"
368
369 #: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1438 src/addressbook.c:1491
370 msgid "Delete address(es)"
371 msgstr "Ta bort adress(er)"
372
373 #: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1492
374 msgid "Really delete the address(es)?"
375 msgstr "Vill du verkligen ta bort adress(er)?"
376
377 #: src/addrduplicates.c:842
378 msgid "Delete address"
379 msgstr "Ta bort adress(er)"
380
381 #: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1439
382 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
383 msgstr "Adressdatan är skrivskyddad och kan därför inte tas bort."
384
385 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
386 msgid "Add to address book"
387 msgstr "Lägg till i adressboken"
388
389 #: src/addressadd.c:207
390 msgid "Contact"
391 msgstr "Kontakt"
392
393 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1056
394 #: src/editaddress.c:1131 src/editgroup.c:290
395 msgid "Remarks"
396 msgstr "Kommentarer"
397
398 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
399 msgid "Select Address Book Folder"
400 msgstr "Välj adressboksmapp"
401
402 #: src/addressadd.c:534 src/addressbook.c:3216 src/addressbook.c:3267
403 msgid "Add address(es)"
404 msgstr "Lägg till adress(er)"
405
406 #: src/addressadd.c:535
407 msgid "Can't add the specified address"
408 msgstr "Kan inte lägga till adressen"
409
410 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4934 src/editaddress.c:1053
411 #: src/editaddress.c:1114 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
412 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:762
413 msgid "Email Address"
414 msgstr "E-postadress"
415
416 #: src/addressbook.c:405
417 msgid "_Book"
418 msgstr "Adress_bok"
419
420 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:465
421 #: src/addressbook.c:482 src/compose.c:586 src/mainwindow.c:512
422 #: src/messageview.c:209 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
423 msgid "_Edit"
424 msgstr "_Redigera"
425
426 #: src/addressbook.c:407 src/compose.c:591 src/mainwindow.c:515
427 #: src/messageview.c:212
428 msgid "_Tools"
429 msgstr "V_erktyg"
430
431 #: src/addressbook.c:408 src/compose.c:592 src/mainwindow.c:517
432 #: src/messageview.c:213
433 msgid "_Help"
434 msgstr "_Hjälp"
435
436 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:468
437 msgid "New _Book"
438 msgstr "Ny adress_bok"
439
440 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:469
441 msgid "New _Folder"
442 msgstr "Ny _katalog"
443
444 #: src/addressbook.c:413
445 msgid "New _vCard"
446 msgstr "Nytt _vCard"
447
448 #: src/addressbook.c:417
449 msgid "New _JPilot"
450 msgstr "Nytt _JPilot"
451
452 #: src/addressbook.c:420
453 msgid "New LDAP _Server"
454 msgstr "Ny LDAP-_server"
455
456 #: src/addressbook.c:424
457 msgid "_Edit book"
458 msgstr "_Redigera adressbok"
459
460 #: src/addressbook.c:425
461 msgid "_Delete book"
462 msgstr "_Ta bort adressbok"
463
464 #: src/addressbook.c:427 src/compose.c:603
465 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
466 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
467 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
468 msgid "_Save"
469 msgstr "_Spara"
470
471 #: src/addressbook.c:428 src/compose.c:607 src/messageview.c:222
472 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
473 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:629
474 msgid "_Close"
475 msgstr "St_äng"
476
477 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:480 src/messageview.c:226
478 msgid "_Select all"
479 msgstr "Markera _allt"
480
481 #: src/addressbook.c:433 src/addressbook.c:472 src/addressbook.c:488
482 msgid "C_ut"
483 msgstr "Klipp _ut"
484
485 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
486 #: src/compose.c:615 src/mainwindow.c:546 src/messageview.c:225
487 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
488 msgid "_Copy"
489 msgstr "_Kopiera"
490
491 #: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
492 #: src/compose.c:616 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
493 msgid "_Paste"
494 msgstr "Kli_stra in"
495
496 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:485
497 msgid "New _Address"
498 msgstr "Ny _adress"
499
500 #: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
501 msgid "New _Group"
502 msgstr "Ny _grupp"
503
504 #: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:492
505 msgid "_Mail To"
506 msgstr "_Meddelande till"
507
508 #: src/addressbook.c:447
509 msgid "Import _LDIF file..."
510 msgstr "Importera _LDIF fil..."
511
512 #: src/addressbook.c:448
513 msgid "Import M_utt file..."
514 msgstr "Importera M_utt fil..."
515
516 #: src/addressbook.c:449
517 msgid "Import _Pine file..."
518 msgstr "Importera _Pine fil..."
519
520 #: src/addressbook.c:451
521 msgid "Export _HTML..."
522 msgstr "Exportera _HTML..."
523
524 #: src/addressbook.c:452
525 msgid "Export LDI_F..."
526 msgstr "Exportera _LDIF"
527
528 #: src/addressbook.c:454
529 msgid "Find duplicates..."
530 msgstr "Hitta dubbletter..."
531
532 #: src/addressbook.c:455
533 msgid "Edit custom attributes..."
534 msgstr "Ändra anpassade attribut..."
535
536 #: src/addressbook.c:458 src/compose.c:695 src/mainwindow.c:813
537 #: src/messageview.c:338
538 msgid "_About"
539 msgstr "_Om"
540
541 #: src/addressbook.c:494
542 msgid "_Browse Entry"
543 msgstr "_Bläddra Post"
544
545 #: src/addressbook.c:507 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
546 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:250 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:143
547 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:171 src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
548 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:682
549 #: src/prefs_themes.c:714 src/prefs_themes.c:715
550 msgid "Unknown"
551 msgstr "Okänd"
552
553 #: src/addressbook.c:514 src/addressbook.c:533 src/importldif.c:121
554 msgid "Success"
555 msgstr "Klar"
556
557 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:122
558 msgid "Bad arguments"
559 msgstr "Felaktiga argument"
560
561 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:123
562 msgid "File not specified"
563 msgstr "Fil har inte specificerats."
564
565 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:124
566 msgid "Error opening file"
567 msgstr "Fel vid öppnande av fil"
568
569 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:125
570 msgid "Error reading file"
571 msgstr "Fel vid läsande av fil"
572
573 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:126
574 msgid "End of file encountered"
575 msgstr "Nådde slutet på filen"
576
577 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:127
578 msgid "Error allocating memory"
579 msgstr "Kunde inte allokera minne"
580
581 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:128
582 msgid "Bad file format"
583 msgstr "Fel filformat"
584
585 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:129
586 msgid "Error writing to file"
587 msgstr "Fel vid skrivning till fil"
588
589 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:130
590 msgid "Error opening directory"
591 msgstr "Fel vid öppnande av katalog"
592
593 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:131
594 msgid "No path specified"
595 msgstr "Sökväg har inte specificerats."
596
597 #: src/addressbook.c:534
598 msgid "Error connecting to LDAP server"
599 msgstr "Fel vid anslutning till LDAP server"
600
601 #: src/addressbook.c:535
602 msgid "Error initializing LDAP"
603 msgstr "Fel vid initiering av LDAP"
604
605 #: src/addressbook.c:536
606 msgid "Error binding to LDAP server"
607 msgstr "Fel vid bindandet till LDAP server"
608
609 #: src/addressbook.c:537
610 msgid "Error searching LDAP database"
611 msgstr "Fel vid sökning av LDAP databas"
612
613 #: src/addressbook.c:538
614 msgid "Timeout performing LDAP operation"
615 msgstr "Tidsgräns nådd vid LDAP operation"
616
617 #: src/addressbook.c:539
618 msgid "Error in LDAP search criteria"
619 msgstr "Fel i LDAP sökkriteriet "
620
621 #: src/addressbook.c:540
622 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
623 msgstr "Inga LDAP objekt kunde hittas för sökkriteriet"
624
625 #: src/addressbook.c:541
626 msgid "LDAP search terminated on request"
627 msgstr "LDAP sökning avbruten på begäran"
628
629 #: src/addressbook.c:542
630 msgid "Error starting TLS connection"
631 msgstr "Fel vid start av TLS anslutning"
632
633 #: src/addressbook.c:543
634 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
635 msgstr "Distinguished Name (dn) saknas"
636
637 #: src/addressbook.c:544
638 msgid "Missing required information"
639 msgstr "Obligatorisk information saknas"
640
641 #: src/addressbook.c:545
642 msgid "Another contact exists with that key"
643 msgstr "En annan kontakt finns med samma nyckel"
644
645 #: src/addressbook.c:546
646 msgid "Strong(er) authentication required"
647 msgstr "Stark(are) autentisering krävs"
648
649 #: src/addressbook.c:913
650 msgid "Sources"
651 msgstr "Källor"
652
653 #: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:492
654 #: src/toolbar.c:225 src/toolbar.c:2142
655 msgid "Address book"
656 msgstr "Adressbok"
657
658 #: src/addressbook.c:1112 src/editldap.c:780
659 msgid "Search"
660 msgstr "Sök"
661
662 #: src/addressbook.c:1483
663 msgid "Delete group"
664 msgstr "Ta bort grupp"
665
666 #: src/addressbook.c:1484
667 msgid ""
668 "Really delete the group(s)?\n"
669 "The addresses it contains will not be lost."
670 msgstr ""
671 "Vill du verkligen ta bort grupp(er)?\n"
672 "Adresserna som den innehåller kommer inte gå förlorade."
673
674 #: src/addressbook.c:2195
675 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
676 msgstr "Kan inte klistra in. Destinations adressboken är skrivskyddad."
677
678 #: src/addressbook.c:2205
679 msgid "Cannot paste into an address group."
680 msgstr "Kan inte klistra in i en adressgrupp."
681
682 #: src/addressbook.c:2913
683 #, c-format
684 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
685 msgstr "Vill du ta bort resultatet av förfrågan samt adresserna i '%s' ?"
686
687 #: src/addressbook.c:2916 src/addressbook.c:2942 src/addressbook.c:2949
688 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:329 src/prefs_filtering_action.c:177
689 #: src/toolbar.c:415
690 msgid "Delete"
691 msgstr "Ta bort"
692
693 #: src/addressbook.c:2925
694 #, c-format
695 msgid ""
696 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
697 "contains will be moved into the parent folder."
698 msgstr ""
699 "Vill du ta bort '%s' ? Om du bara tar bort mappen, så flyttas alla adresser "
700 "till överliggande mapp."
701
702 #: src/addressbook.c:2928 src/imap_gtk.c:360 src/mh_gtk.c:206
703 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:155
704 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1984
705 msgid "Delete folder"
706 msgstr "Ta bort mapp"
707
708 #: src/addressbook.c:2929
709 msgid "Delete _folder only"
710 msgstr "Ta endast bort _mapp"
711
712 #: src/addressbook.c:2929
713 msgid "Delete folder and _addresses"
714 msgstr "Ta bort mapp och _adresser"
715
716 #: src/addressbook.c:2940
717 #, c-format
718 msgid ""
719 "Do you want to delete '%s'?\n"
720 "The addresses it contains will not be lost."
721 msgstr ""
722 "Vill du ta bort '%s'?\n"
723 "Adresserna som den innehåller kommer inte gå förlorade."
724
725 #: src/addressbook.c:2947
726 #, c-format
727 msgid ""
728 "Do you want to delete '%s'?\n"
729 "The addresses it contains will be lost."
730 msgstr ""
731 "Vill du ta bort '%s'?\n"
732 "Adresserna som den innehåller kommer att gå förlorade."
733
734 #: src/addressbook.c:3061
735 #, c-format
736 msgid "Search '%s'"
737 msgstr "Sök '%s'"
738
739 #: src/addressbook.c:3199 src/addressbook.c:3248
740 msgid "New Contacts"
741 msgstr "Ny Kontakt"
742
743 #: src/addressbook.c:4087
744 msgid "New user, could not save index file."
745 msgstr "Ny användare, kunde inte spara innehållsfil."
746
747 #: src/addressbook.c:4091
748 msgid "New user, could not save address book files."
749 msgstr "Ny användare, kunde inte spara adressboksfiler."
750
751 #: src/addressbook.c:4101
752 msgid "Old address book converted successfully."
753 msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
754
755 #: src/addressbook.c:4106
756 msgid ""
757 "Old address book converted,\n"
758 "could not save new address index file."
759 msgstr ""
760 "Gammal adressbok konverterad,\n"
761 "kunde inte spara ny adressindexfil."
762
763 #: src/addressbook.c:4119
764 msgid ""
765 "Could not convert address book,\n"
766 "but created empty new address book files."
767 msgstr ""
768 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
769 "men skapade nya tomma adressboksfiler."
770
771 #: src/addressbook.c:4125
772 msgid ""
773 "Could not convert address book,\n"
774 "could not save new address index file."
775 msgstr ""
776 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
777 "kunde inte skapa ny adressindexfil."
778
779 #: src/addressbook.c:4130
780 msgid ""
781 "Could not convert address book\n"
782 "and could not create new address book files."
783 msgstr ""
784 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
785 "och kunde inte skapa nya adressboksfiler."
786
787 #: src/addressbook.c:4137 src/addressbook.c:4143
788 msgid "Addressbook conversion error"
789 msgstr "Fel vid konvertering av adressbok"
790
791 #: src/addressbook.c:4257
792 msgid "Addressbook Error"
793 msgstr "Adressboksfel"
794
795 #: src/addressbook.c:4258
796 msgid "Could not read address index"
797 msgstr "Kunde inte läsa adressindex"
798
799 #: src/addressbook.c:4589
800 msgid "Busy searching..."
801 msgstr "Upptagen med att söka..."
802
803 #: src/addressbook.c:4898 src/prefs_send.c:188
804 msgid "Interface"
805 msgstr "Gränssnitt"
806
807 #: src/addressbook.c:4910
808 msgid "Address Books"
809 msgstr "Adressböcker"
810
811 #: src/addressbook.c:4922
812 msgid "Person"
813 msgstr "Person"
814
815 #: src/addressbook.c:4958 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:343
816 #: src/folderview.c:431 src/prefs_account.c:2786 src/prefs_folder_column.c:78
817 msgid "Folder"
818 msgstr "Mapp"
819
820 #: src/addressbook.c:4970
821 msgid "vCard"
822 msgstr "vCard"
823
824 #: src/addressbook.c:4982 src/addressbook.c:4994
825 msgid "JPilot"
826 msgstr "JPilot"
827
828 #: src/addressbook.c:5006
829 msgid "LDAP servers"
830 msgstr "LDAP-servrar"
831
832 #: src/addressbook.c:5018
833 msgid "LDAP Query"
834 msgstr "LDAP Fråga"
835
836 #: src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
837 #: src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
838 msgid "Address Book"
839 msgstr "Adressbok"
840
841 #: src/addressbook_foldersel.c:387 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
842 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:274
843 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:347
844 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:424
845 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107 src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
846 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
847 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326
848 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
849 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:442
850 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:489
851 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:612 src/prefs_matcher.c:675
852 #: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1618 src/prefs_matcher.c:1625
853 #: src/prefs_matcher.c:1633 src/prefs_matcher.c:1635 src/prefs_matcher.c:2519
854 #: src/prefs_matcher.c:2523
855 msgid "Any"
856 msgstr "Någon"
857
858 #: src/addrgather.c:173
859 msgid "Please specify name for address book."
860 msgstr "Vänligen ange ett namn på adressboken."
861
862 #: src/addrgather.c:180
863 msgid "No available address book."
864 msgstr "Ingen tillgänglig adressbok."
865
866 #: src/addrgather.c:201
867 msgid "Please select the mail headers to search."
868 msgstr "Välj brevhuvuden att söka i."
869
870 #: src/addrgather.c:208
871 msgid "Collecting addresses..."
872 msgstr "Samlar in adresser..."
873
874 #: src/addrgather.c:248
875 msgid "address added by claws-mail"
876 msgstr "adress tilllagd av claws-mail"
877
878 #: src/addrgather.c:276
879 msgid "Addresses collected successfully."
880 msgstr "Lyckades samla in adresser."
881
882 #: src/addrgather.c:351
883 msgid "Current folder:"
884 msgstr "Nuvarande mapp:"
885
886 #: src/addrgather.c:362
887 msgid "Address book name:"
888 msgstr "Adressboknamn :"
889
890 #: src/addrgather.c:389
891 msgid "Address book folder size:"
892 msgstr "Adressbok mappstorlek:"
893
894 #: src/addrgather.c:393 src/addrgather.c:403
895 msgid ""
896 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
897 msgstr "Maximalt antal poster per mapp i den nyss skapade adressboken"
898
899 #: src/addrgather.c:407
900 msgid "Process these mail header fields"
901 msgstr "Bearbeta dessa brevhuvudfält"
902
903 #: src/addrgather.c:426
904 msgid "Include subfolders"
905 msgstr "Inkludera undermappar"
906
907 #: src/addrgather.c:450 src/prefs_filtering_action.c:1425
908 msgid "Header Name"
909 msgstr "Brevhuvudsnamn"
910
911 #: src/addrgather.c:451
912 msgid "Address Count"
913 msgstr "Adressantal"
914
915 #: src/addrgather.c:561
916 msgid "Header Fields"
917 msgstr "Brevhuvudsfält"
918
919 #: src/addrgather.c:562 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
920 #: src/importldif.c:1022
921 msgid "Finish"
922 msgstr "Avsluta"
923
924 #: src/addrgather.c:620
925 msgid "Collect email addresses from selected messages"
926 msgstr "Samla in e-postadresser från valda meddelanden"
927
928 #: src/addrgather.c:624
929 msgid "Collect email addresses from folder"
930 msgstr "Samla in e-postadresser från mapp"
931
932 #: src/addrindex.c:124
933 msgid "Common addresses"
934 msgstr "Vanliga adresser"
935
936 #: src/addrindex.c:125
937 msgid "Personal addresses"
938 msgstr "Personliga adresser"
939
940 #: src/addrindex.c:131
941 msgid "Common address"
942 msgstr "Vanliga adress"
943
944 #: src/addrindex.c:132
945 msgid "Personal address"
946 msgstr "Personliga adress"
947
948 #: src/addrindex.c:1830
949 msgid "Address(es) update"
950 msgstr "Adress(er) uppdaterade"
951
952 #: src/addrindex.c:1831
953 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
954 msgstr "Uppdatering misslyckades. Ändringar inte skrivna till Katalogen."
955
956 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9473
957 msgid "Notice"
958 msgstr "Meddelande"
959
960 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5691 src/compose.c:6214
961 #: src/compose.c:11908 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
962 #: src/messageview.c:854 src/messageview.c:867
963 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:788 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125
964 #: src/summaryview.c:4866
965 msgid "Warning"
966 msgstr "Varning"
967
968 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5632 src/inc.c:663
969 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:155 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:314
970 msgid "Error"
971 msgstr "Fel"
972
973 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
974 msgid "_View log"
975 msgstr "_Visa logg"
976
977 #: src/alertpanel.c:347
978 msgid "Show this message next time"
979 msgstr "Visa detta meddelande nästa gång"
980
981 #: src/browseldap.c:218
982 msgid "Browse Directory Entry"
983 msgstr "Bläddra katalogpost"
984
985 #: src/browseldap.c:237
986 msgid "Server Name:"
987 msgstr "Servernamn :"
988
989 #: src/browseldap.c:247
990 msgid "Distinguished Name (dn):"
991 msgstr "Distinguished Name (dn) :"
992
993 #: src/browseldap.c:270
994 msgid "LDAP Name"
995 msgstr "LDAP Namn"
996
997 #: src/browseldap.c:272
998 msgid "Attribute Value"
999 msgstr "Attributvärde"
1000
1001 #: src/common/plugin.c:63
1002 msgid "Nothing"
1003 msgstr "Inget"
1004
1005 #: src/common/plugin.c:64
1006 msgid "a viewer"
1007 msgstr "en visare"
1008
1009 #: src/common/plugin.c:65
1010 msgid "a MIME parser"
1011 msgstr "en MIME-tolkare"
1012
1013 #: src/common/plugin.c:66
1014 msgid "folders"
1015 msgstr "mappar"
1016
1017 #: src/common/plugin.c:67
1018 msgid "filtering"
1019 msgstr "filtrerar"
1020
1021 #: src/common/plugin.c:68
1022 msgid "a privacy interface"
1023 msgstr "ett sekretessgränssnitt"
1024
1025 #: src/common/plugin.c:69
1026 msgid "a notifier"
1027 msgstr "en notifierare"
1028
1029 #: src/common/plugin.c:70
1030 msgid "an utility"
1031 msgstr "ett verktyg"
1032
1033 #: src/common/plugin.c:71
1034 msgid "things"
1035 msgstr "Gör ingenting"
1036
1037 #: src/common/plugin.c:332
1038 #, c-format
1039 msgid ""
1040 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1041 msgstr ""
1042 "Denna insticksmodul tillhandahåller %s (%s), som redan tillhandahålls av "
1043 "insticksmodulen %s."
1044
1045 #: src/common/plugin.c:435
1046 msgid "Plugin already loaded"
1047 msgstr "Insticksmodulen är redan laddad"
1048
1049 #: src/common/plugin.c:446
1050 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1051 msgstr "Kunde inte allokera minne till insticksmodul"
1052
1053 #: src/common/plugin.c:480
1054 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1055 msgstr ""
1056 "Denna modul är inte licensierad under en licens som är kompatibel med GPL v3 "
1057 "eller senare."
1058
1059 #: src/common/plugin.c:489
1060 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1061 msgstr "Denna modul är för Claws-Mail GTK1."
1062
1063 #: src/common/plugin.c:771
1064 #, c-format
1065 msgid ""
1066 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1067 "built with."
1068 msgstr ""
1069 "Din version av Claws Mail är nyare än den version som '%s' insticksmodulen "
1070 "byggdes med. "
1071
1072 #: src/common/plugin.c:774
1073 msgid ""
1074 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1075 "with."
1076 msgstr ""
1077 "Din version av Claws Mail är nyare än den version som insticksmodulen "
1078 "byggdes med."
1079
1080 #: src/common/plugin.c:783
1081 #, c-format
1082 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1083 msgstr "Din version av Claws Mail är för gammal för '%s' insticksmodulen."
1084
1085 #: src/common/plugin.c:785
1086 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1087 msgstr "Din version av Claws Mail är för gammal för insticksmodulen."
1088
1089 #: src/common/session.c:183 src/imap.c:1213
1090 msgid "SSL handshake failed\n"
1091 msgstr "SSL-handskakning misslyckades\n"
1092
1093 #: src/common/smtp.c:179
1094 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1095 msgstr "Ingen SMTP AUTH-metod tillgänglig\n"
1096
1097 #: src/common/smtp.c:182
1098 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1099 msgstr "Vald SMTP AUTH-metod ej tillgänglig\n"
1100
1101 #: src/common/smtp.c:501 src/common/smtp.c:555
1102 msgid "bad SMTP response\n"
1103 msgstr "Felaktigt SMTP svar\n"
1104
1105 #: src/common/smtp.c:526 src/common/smtp.c:544 src/common/smtp.c:658
1106 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1107 msgstr "fel uppstod I SMTP session\n"
1108
1109 #: src/common/smtp.c:535 src/pop.c:905
1110 msgid "error occurred on authentication\n"
1111 msgstr "fel uppstod vid autentisering\n"
1112
1113 #: src/common/smtp.c:585
1114 #, c-format
1115 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1116 msgstr "Meddelandet är för stort (Maximal storlek är %s)\n"
1117
1118 #: src/common/smtp.c:617 src/pop.c:898
1119 msgid "couldn't start TLS session\n"
1120 msgstr "kunde inte starta TLS session\n"
1121
1122 #: src/common/socket.c:569
1123 msgid "Socket IO timeout.\n"
1124 msgstr "Tidsgränsen för socket I/O överskreds.\n"
1125
1126 #: src/common/socket.c:598
1127 msgid "Connection timed out.\n"
1128 msgstr "Anslutningen överskred tidsgränsen.\n"
1129
1130 #: src/common/socket.c:732
1131 #, c-format
1132 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1133 msgstr "%s:%d: Anslutning misslyckades. (%s).\n"
1134
1135 #: src/common/socket.c:972
1136 #, c-format
1137 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1138 msgstr "%s:%d: okänd värd.\n"
1139
1140 #: src/common/socket.c:1064
1141 #, c-format
1142 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1143 msgstr "%s:%s: värdsökning misslyckades (%s). \n"
1144
1145 #: src/common/socket.c:1368
1146 #, c-format
1147 msgid "write on fd%d: %s\n"
1148 msgstr "skriv på fd%d: %s\n"
1149
1150 #: src/common/ssl_certificate.c:326
1151 #, c-format
1152 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1153 msgstr "Kunde inte ta status på P12-certifikatfilen (%s)\n"
1154
1155 #: src/common/ssl_certificate.c:334
1156 #, c-format
1157 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1158 msgstr "Kunde inte läsa P12-certifikatfilen (%s)\n"
1159
1160 #: src/common/ssl_certificate.c:343
1161 #, c-format
1162 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1163 msgstr "Kan inte importera P12-certifikatfil (%s)\n"
1164
1165 #: src/common/ssl_certificate.c:628
1166 msgid "Internal error"
1167 msgstr "Internt fel"
1168
1169 #: src/common/ssl_certificate.c:633
1170 msgid "Uncheckable"
1171 msgstr "Okontrollerbar"
1172
1173 #: src/common/ssl_certificate.c:637
1174 msgid "Self-signed certificate"
1175 msgstr "Självsignerat certifikat"
1176
1177 #: src/common/ssl_certificate.c:640
1178 msgid "Revoked certificate"
1179 msgstr "Upphävt certifikat"
1180
1181 #: src/common/ssl_certificate.c:642
1182 msgid "No certificate issuer found"
1183 msgstr "Ingen certifikatsutgivare funnen"
1184
1185 #: src/common/ssl_certificate.c:644
1186 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1187 msgstr "Certifikatsutgivare är inte en CA"
1188
1189 #: src/common/ssl_certificate.c:869
1190 #, c-format
1191 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1192 msgstr "Kunde inte öppna certifikatfil %s: %s\n"
1193
1194 #: src/common/ssl_certificate.c:873
1195 #, c-format
1196 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1197 msgstr "Certifikatfil %s saknas (%s)\n"
1198
1199 #: src/common/ssl_certificate.c:892
1200 #, c-format
1201 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1202 msgstr "Kunde inte öppna nyckel-filen %s (%s)\n"
1203
1204 #: src/common/ssl_certificate.c:896
1205 #, c-format
1206 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1207 msgstr "Nyckelfil %s saknas (%s)\n"
1208
1209 #: src/common/ssl_certificate.c:1044
1210 #, c-format
1211 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1212 msgstr "Kunde inte läsa P12-certifikatfil %s\n"
1213
1214 #: src/common/ssl_certificate.c:1047
1215 #, c-format
1216 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1217 msgstr "Kunde inte öppna certifikatfil %s (%s)\n"
1218
1219 #: src/common/ssl_certificate.c:1051
1220 #, c-format
1221 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1222 msgstr "P12 Certifikatfil %s saknas (%s)\n"
1223
1224 #: src/common/ssl_certificate.c:1076 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1225 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1226 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1227 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1228 msgid "<not in certificate>"
1229 msgstr "<inte i certifikat>"
1230
1231 #: src/common/string_match.c:81
1232 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1233 msgstr "(Ämne tömt av RegExp)"
1234
1235 #: src/common/utils.c:259
1236 #, c-format
1237 msgid "%dB"
1238 msgstr "%dB"
1239
1240 #: src/common/utils.c:260
1241 #, c-format
1242 msgid "%d.%02dKB"
1243 msgstr "%d,%02dKB"
1244
1245 #: src/common/utils.c:261
1246 #, c-format
1247 msgid "%d.%02dMB"
1248 msgstr "%d,%02dMB"
1249
1250 #: src/common/utils.c:262
1251 #, c-format
1252 msgid "%.2fGB"
1253 msgstr "%.2fGB"
1254
1255 #: src/common/utils.c:4813
1256 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1257 msgid "Sunday"
1258 msgstr "söndag"
1259
1260 #: src/common/utils.c:4814
1261 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1262 msgid "Monday"
1263 msgstr "måndag"
1264
1265 #: src/common/utils.c:4815
1266 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1267 msgid "Tuesday"
1268 msgstr "tisdag"
1269
1270 #: src/common/utils.c:4816
1271 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1272 msgid "Wednesday"
1273 msgstr "onsdag"
1274
1275 #: src/common/utils.c:4817
1276 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1277 msgid "Thursday"
1278 msgstr "torsdag"
1279
1280 #: src/common/utils.c:4818
1281 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1282 msgid "Friday"
1283 msgstr "fredag"
1284
1285 #: src/common/utils.c:4819
1286 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1287 msgid "Saturday"
1288 msgstr "lördag"
1289
1290 #: src/common/utils.c:4821
1291 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1292 msgid "January"
1293 msgstr "januari"
1294
1295 #: src/common/utils.c:4822
1296 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1297 msgid "February"
1298 msgstr "februari"
1299
1300 #: src/common/utils.c:4823
1301 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1302 msgid "March"
1303 msgstr "mars"
1304
1305 #: src/common/utils.c:4824
1306 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1307 msgid "April"
1308 msgstr "april"
1309
1310 #: src/common/utils.c:4825
1311 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1312 msgid "May"
1313 msgstr "maj"
1314
1315 #: src/common/utils.c:4826
1316 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1317 msgid "June"
1318 msgstr "juni"
1319
1320 #: src/common/utils.c:4827
1321 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1322 msgid "July"
1323 msgstr "juli"
1324
1325 #: src/common/utils.c:4828
1326 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1327 msgid "August"
1328 msgstr "augusti"
1329
1330 #: src/common/utils.c:4829
1331 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1332 msgid "September"
1333 msgstr "september"
1334
1335 #: src/common/utils.c:4830
1336 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1337 msgid "October"
1338 msgstr "oktober"
1339
1340 #: src/common/utils.c:4831
1341 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1342 msgid "November"
1343 msgstr "november"
1344
1345 #: src/common/utils.c:4832
1346 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1347 msgid "December"
1348 msgstr "december"
1349
1350 #: src/common/utils.c:4834
1351 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1352 msgid "Sun"
1353 msgstr "sön"
1354
1355 #: src/common/utils.c:4835
1356 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1357 msgid "Mon"
1358 msgstr "mån"
1359
1360 #: src/common/utils.c:4836
1361 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1362 msgid "Tue"
1363 msgstr "tis"
1364
1365 #: src/common/utils.c:4837
1366 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1367 msgid "Wed"
1368 msgstr "ons"
1369
1370 #: src/common/utils.c:4838
1371 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1372 msgid "Thu"
1373 msgstr "tor"
1374
1375 #: src/common/utils.c:4839
1376 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1377 msgid "Fri"
1378 msgstr "fre"
1379
1380 #: src/common/utils.c:4840
1381 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1382 msgid "Sat"
1383 msgstr "lör"
1384
1385 #: src/common/utils.c:4842
1386 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1387 msgid "Jan"
1388 msgstr "jan"
1389
1390 #: src/common/utils.c:4843
1391 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1392 msgid "Feb"
1393 msgstr "feb"
1394
1395 #: src/common/utils.c:4844
1396 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1397 msgid "Mar"
1398 msgstr "mar"
1399
1400 #: src/common/utils.c:4845
1401 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1402 msgid "Apr"
1403 msgstr "apr"
1404
1405 #: src/common/utils.c:4846
1406 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1407 msgid "May"
1408 msgstr "maj"
1409
1410 #: src/common/utils.c:4847
1411 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1412 msgid "Jun"
1413 msgstr "jun"
1414
1415 #: src/common/utils.c:4848
1416 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1417 msgid "Jul"
1418 msgstr "jul"
1419
1420 #: src/common/utils.c:4849
1421 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1422 msgid "Aug"
1423 msgstr "aug"
1424
1425 #: src/common/utils.c:4850
1426 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1427 msgid "Sep"
1428 msgstr "sep"
1429
1430 #: src/common/utils.c:4851
1431 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1432 msgid "Oct"
1433 msgstr "okt"
1434
1435 #: src/common/utils.c:4852
1436 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1437 msgid "Nov"
1438 msgstr "nov"
1439
1440 #: src/common/utils.c:4853
1441 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1442 msgid "Dec"
1443 msgstr "dec"
1444
1445 #: src/common/utils.c:4864
1446 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1447 msgid "AM"
1448 msgstr "FM"
1449
1450 #: src/common/utils.c:4865
1451 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1452 msgid "PM"
1453 msgstr "EM"
1454
1455 #: src/common/utils.c:4866
1456 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1457 msgid "am"
1458 msgstr "fm"
1459
1460 #: src/common/utils.c:4867
1461 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1462 msgid "pm"
1463 msgstr "em"
1464
1465 #: src/compose.c:575
1466 msgid "_Add..."
1467 msgstr "_Lägg till..."
1468
1469 #: src/compose.c:576 src/mh_gtk.c:367 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
1470 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:316
1471 msgid "_Remove"
1472 msgstr "_Ta bort"
1473
1474 #: src/compose.c:578 src/folderview.c:242
1475 msgid "_Properties..."
1476 msgstr "_Egenskaper..."
1477
1478 #: src/compose.c:585 src/mainwindow.c:514 src/messageview.c:211
1479 msgid "_Message"
1480 msgstr "_Meddelande"
1481
1482 #: src/compose.c:588
1483 msgid "_Spelling"
1484 msgstr "_Stavning"
1485
1486 #: src/compose.c:590 src/compose.c:657
1487 msgid "_Options"
1488 msgstr "_Alternativ"
1489
1490 #: src/compose.c:594
1491 msgid "S_end"
1492 msgstr "Skicka"
1493
1494 #: src/compose.c:595
1495 msgid "Send _later"
1496 msgstr "Skicka senare"
1497
1498 #: src/compose.c:598
1499 msgid "_Attach file"
1500 msgstr "_Bifoga fil"
1501
1502 #: src/compose.c:599
1503 msgid "_Insert file"
1504 msgstr "_Infoga fil"
1505
1506 #: src/compose.c:600
1507 msgid "Insert si_gnature"
1508 msgstr "Infoga si_gnatur"
1509
1510 #: src/compose.c:601
1511 msgid "_Replace signature"
1512 msgstr "E_rsätt signatur"
1513
1514 #: src/compose.c:605
1515 msgid "_Print"
1516 msgstr "Skriv ut"
1517
1518 #: src/compose.c:610 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
1519 msgid "_Undo"
1520 msgstr "_Ångra"
1521
1522 #: src/compose.c:611 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
1523 msgid "_Redo"
1524 msgstr "Gö_r om"
1525
1526 #: src/compose.c:614 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
1527 msgid "Cu_t"
1528 msgstr "Klipp _ut"
1529
1530 #: src/compose.c:618
1531 msgid "_Special paste"
1532 msgstr "Klistra in _special"
1533
1534 #: src/compose.c:619
1535 msgid "As _quotation"
1536 msgstr "Som _citat"
1537
1538 #: src/compose.c:620
1539 msgid "_Wrapped"
1540 msgstr "_Radbruten"
1541
1542 #: src/compose.c:621
1543 msgid "_Unwrapped"
1544 msgstr "Ej radbr_uten"
1545
1546 #: src/compose.c:623 src/mainwindow.c:547
1547 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
1548 msgid "Select _all"
1549 msgstr "Markera _alla"
1550
1551 #: src/compose.c:625
1552 msgid "A_dvanced"
1553 msgstr "Avancerat"
1554
1555 #: src/compose.c:626
1556 msgid "Move a character backward"
1557 msgstr "Flytta ett tecken bakåt"
1558
1559 #: src/compose.c:627
1560 msgid "Move a character forward"
1561 msgstr "Flytta ett tecken framåt"
1562
1563 #: src/compose.c:628
1564 msgid "Move a word backward"
1565 msgstr "Flytta ett ord bakåt"
1566
1567 #: src/compose.c:629
1568 msgid "Move a word forward"
1569 msgstr "Flytta ett ord framåt"
1570
1571 #: src/compose.c:630
1572 msgid "Move to beginning of line"
1573 msgstr "Flytta till början av rad"
1574
1575 #: src/compose.c:631
1576 msgid "Move to end of line"
1577 msgstr "Flytta till slutet på rad"
1578
1579 #: src/compose.c:632
1580 msgid "Move to previous line"
1581 msgstr "Flytta till föregående rad"
1582
1583 #: src/compose.c:633
1584 msgid "Move to next line"
1585 msgstr "Flytta till nästa rad"
1586
1587 #: src/compose.c:634
1588 msgid "Delete a character backward"
1589 msgstr "Ta bort ett tecken bakåt"
1590
1591 #: src/compose.c:635
1592 msgid "Delete a character forward"
1593 msgstr "Ta bort ett tecken framåt"
1594
1595 #: src/compose.c:636
1596 msgid "Delete a word backward"
1597 msgstr "Ta bort ett ord bakåt"
1598
1599 #: src/compose.c:637
1600 msgid "Delete a word forward"
1601 msgstr "Ta bort ett ord framåt"
1602
1603 #: src/compose.c:638
1604 msgid "Delete line"
1605 msgstr "Ta bort rad"
1606
1607 #: src/compose.c:639
1608 msgid "Delete to end of line"
1609 msgstr "Ta bort till slutet av raden"
1610
1611 #: src/compose.c:642 src/messageview.c:228
1612 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
1613 msgid "_Find"
1614 msgstr "_Sök"
1615
1616 #: src/compose.c:645
1617 msgid "_Wrap current paragraph"
1618 msgstr "Radbryt _stycke"
1619
1620 #: src/compose.c:646
1621 msgid "Wrap all long _lines"
1622 msgstr "Radbryt alla _långa rader"
1623
1624 #: src/compose.c:648
1625 msgid "Edit with e_xternal editor"
1626 msgstr "Redigera med e_xtern redigerare"
1627
1628 #: src/compose.c:651
1629 msgid "_Check all or check selection"
1630 msgstr "_Kontrollera alla eller kontrollera markering"
1631
1632 #: src/compose.c:652
1633 msgid "_Highlight all misspelled words"
1634 msgstr "_Markera alla felstavade ord"
1635
1636 #: src/compose.c:653
1637 msgid "Check _backwards misspelled word"
1638 msgstr "Kontrollera felstavade ord _bakåt"
1639
1640 #: src/compose.c:654
1641 msgid "_Forward to next misspelled word"
1642 msgstr "_Hoppa till nästa felstavade ord"
1643
1644 #: src/compose.c:662
1645 msgid "Reply _mode"
1646 msgstr "_Svarsläge"
1647
1648 #: src/compose.c:664
1649 msgid "Privacy _System"
1650 msgstr "Sekretess_system"
1651
1652 #: src/compose.c:669
1653 msgid "_Priority"
1654 msgstr "_Prioritet"
1655
1656 #: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:264
1657 msgid "Character _encoding"
1658 msgstr "_Teckenkodning"
1659
1660 #: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:269
1661 msgid "Western European"
1662 msgstr "Västeuropeisk (ISO-8859-1)"
1663
1664 #: src/compose.c:677 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:270
1665 msgid "Baltic"
1666 msgstr "Baltisk"
1667
1668 #: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:271
1669 msgid "Hebrew"
1670 msgstr "Hebreiska"
1671
1672 #: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:272
1673 msgid "Arabic"
1674 msgstr "Arabiska"
1675
1676 #: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:273
1677 msgid "Cyrillic"
1678 msgstr "Kyrillisk (KOI8-R)"
1679
1680 #: src/compose.c:681 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:274
1681 msgid "Japanese"
1682 msgstr "Japansk (EUC-JP)"
1683
1684 #: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:275
1685 msgid "Chinese"
1686 msgstr "Kinesiska"
1687
1688 #: src/compose.c:683 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:276
1689 msgid "Korean"
1690 msgstr "Koreanska"
1691
1692 #: src/compose.c:684 src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:277
1693 msgid "Thai"
1694 msgstr "Thai"
1695
1696 #: src/compose.c:687 src/mainwindow.c:732 src/messageview.c:313
1697 msgid "_Address book"
1698 msgstr "_Adressbok"
1699
1700 #: src/compose.c:689
1701 msgid "_Template"
1702 msgstr "_Mall"
1703
1704 #: src/compose.c:691 src/mainwindow.c:760 src/messageview.c:334
1705 msgid "Actio_ns"
1706 msgstr "Aktiviteter"
1707
1708 #: src/compose.c:700
1709 msgid "Aut_o wrapping"
1710 msgstr "Automatiskt radbrytning"
1711
1712 #: src/compose.c:701
1713 msgid "Auto _indent"
1714 msgstr "Automatiskt _indrag"
1715
1716 #: src/compose.c:702
1717 msgid "Si_gn"
1718 msgstr "Signera"
1719
1720 #: src/compose.c:703
1721 msgid "_Encrypt"
1722 msgstr "Kryptera"
1723
1724 #: src/compose.c:704
1725 msgid "_Request Return Receipt"
1726 msgstr "Begär läskvitto"
1727
1728 #: src/compose.c:705
1729 msgid "Remo_ve references"
1730 msgstr "Ta b_ort referenser"
1731
1732 #: src/compose.c:706
1733 msgid "Show _ruler"
1734 msgstr "Visa linjal"
1735
1736 #: src/compose.c:711 src/compose.c:721
1737 msgid "_Normal"
1738 msgstr "_Normal"
1739
1740 #: src/compose.c:712 src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:302
1741 msgid "_All"
1742 msgstr "_Alla"
1743
1744 #: src/compose.c:713 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:303
1745 msgid "_Sender"
1746 msgstr "Av_sändare"
1747
1748 #: src/compose.c:714
1749 msgid "_Mailing-list"
1750 msgstr "_Sändlista"
1751
1752 #: src/compose.c:719
1753 msgid "_Highest"
1754 msgstr "_Högsta"
1755
1756 #: src/compose.c:720
1757 msgid "Hi_gh"
1758 msgstr "Hö_g"
1759
1760 #: src/compose.c:722
1761 msgid "Lo_w"
1762 msgstr "L_åg"
1763
1764 #: src/compose.c:723
1765 msgid "_Lowest"
1766 msgstr "_Lägsta"
1767
1768 #: src/compose.c:728 src/mainwindow.c:878 src/messageview.c:351
1769 msgid "_Automatic"
1770 msgstr "_Automatiskt"
1771
1772 #: src/compose.c:729 src/mainwindow.c:879 src/messageview.c:352
1773 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1774 msgstr "7 bitars ASCII (US-ASC_II)"
1775
1776 #: src/compose.c:730 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:353
1777 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1778 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1779
1780 #: src/compose.c:734 src/mainwindow.c:884 src/messageview.c:357
1781 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1782 msgstr "Centraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
1783
1784 #: src/compose.c:737 src/mainwindow.c:887 src/messageview.c:360
1785 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1786 msgstr "Grekisk (ISO-8859-_7)"
1787
1788 #: src/compose.c:742 src/mainwindow.c:892 src/messageview.c:365
1789 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1790 msgstr "Turkisk (ISO-8859-_9)"
1791
1792 #: src/compose.c:1071
1793 msgid "New message From format error."
1794 msgstr "Nytt meddelande Från-formatfel."
1795
1796 #: src/compose.c:1163
1797 msgid "New message subject format error."
1798 msgstr "Nytt meddelande ärende-formatfel."
1799
1800 #: src/compose.c:1194 src/quote_fmt.c:569
1801 #, c-format
1802 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1803 msgstr "\"Nytt meddelande\"-mallen har ett fel i meddelandetexten på rad %d."
1804
1805 #: src/compose.c:1455
1806 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1807 msgstr "Kan inte svara. Ursprungsmeddelandet finns troligen inte."
1808
1809 #: src/compose.c:1638 src/quote_fmt.c:586
1810 msgid ""
1811 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1812 "address."
1813 msgstr "\"Från\"-fältet av \"Svar\"-mallen innehåller en ogiltig email-adress."
1814
1815 #: src/compose.c:1686 src/quote_fmt.c:589
1816 #, c-format
1817 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1818 msgstr "Meddelandetexten av \"Svara\"-mallen har ett fel på rad %d."
1819
1820 #: src/compose.c:1822 src/compose.c:2014 src/quote_fmt.c:606
1821 msgid ""
1822 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1823 "address."
1824 msgstr ""
1825 "\"Från\"-fältet av \"Vidarebefordra\"-mallen innehåller en ogiltig email-"
1826 "adress."
1827
1828 #: src/compose.c:1882 src/quote_fmt.c:609
1829 #, c-format
1830 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1831 msgstr "Meddelandetexten av \"Vidarebefordra\"-mallen har ett fel på rad %d."
1832
1833 #: src/compose.c:2056
1834 msgid "Fw: multiple emails"
1835 msgstr "Vb: många meddelande"
1836
1837 #: src/compose.c:2539
1838 #, c-format
1839 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1840 msgstr "\"Omdirigera\"-mallen har ett fel i meddelandetexten på rad %d."
1841
1842 #: src/compose.c:2606 src/gtk/headers.h:14
1843 msgid "Cc:"
1844 msgstr "Kopia:"
1845
1846 #: src/compose.c:2609 src/gtk/headers.h:15
1847 msgid "Bcc:"
1848 msgstr "Blindkopia:"
1849
1850 #: src/compose.c:2612 src/gtk/headers.h:12
1851 msgid "Reply-To:"
1852 msgstr "Svara till:"
1853
1854 #: src/compose.c:2615 src/compose.c:4946 src/compose.c:4948
1855 #: src/gtk/headers.h:33
1856 msgid "Newsgroups:"
1857 msgstr "Diskussionsgrupper:"
1858
1859 #: src/compose.c:2618 src/gtk/headers.h:34
1860 msgid "Followup-To:"
1861 msgstr "Uppföljning Till:"
1862
1863 #: src/compose.c:2621 src/gtk/headers.h:17
1864 msgid "In-Reply-To:"
1865 msgstr "Svar-På:"
1866
1867 #: src/compose.c:2625 src/compose.c:4943 src/compose.c:4951
1868 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:433
1869 msgid "To:"
1870 msgstr "Till:"
1871
1872 #: src/compose.c:2834
1873 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1874 msgstr ""
1875 "Kunde inte bifoga en fil (omvandling av teckenuppsättning misslyckades)."
1876
1877 #: src/compose.c:2840
1878 #, c-format
1879 msgid ""
1880 "The following file has been attached: \n"
1881 "%s"
1882 msgid_plural ""
1883 "The following files have been attached: \n"
1884 "%s"
1885 msgstr[0] ""
1886 "Följande fil har bifogats: \n"
1887 "%s"
1888 msgstr[1] ""
1889 "Följande filer har bifogats: \n"
1890 "%s"
1891
1892 #: src/compose.c:3113
1893 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1894 msgstr "\"Citattecknen\" av mallen är ogiltiga."
1895
1896 #: src/compose.c:3613
1897 #, c-format
1898 msgid "Could not get size of file '%s'."
1899 msgstr "Kunde inte ta storleken på filen '%s'."
1900
1901 #: src/compose.c:3624
1902 #, c-format
1903 msgid ""
1904 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1905 "want to do that?"
1906 msgstr ""
1907 "Du är på väg att infoga en fil på %s i meddelandetexten. Vill du fortsätta?"
1908
1909 #: src/compose.c:3627
1910 msgid "Are you sure?"
1911 msgstr "Är du säker?"
1912
1913 #: src/compose.c:3628 src/compose.c:10529 src/compose.c:11390
1914 msgid "_Insert"
1915 msgstr "_Infoga"
1916
1917 #: src/compose.c:3752
1918 #, c-format
1919 msgid "File %s is empty."
1920 msgstr "Filen %s är tom."
1921
1922 #: src/compose.c:3753
1923 msgid "Empty file"
1924 msgstr "Tom fil"
1925
1926 #: src/compose.c:3754
1927 msgid "_Attach anyway"
1928 msgstr "Bifog_a ändå"
1929
1930 #: src/compose.c:3763
1931 #, c-format
1932 msgid "Can't read %s."
1933 msgstr "Kan inte läsa %s."
1934
1935 #: src/compose.c:3790
1936 #, c-format
1937 msgid "Message: %s"
1938 msgstr "Meddelande: %s"
1939
1940 #: src/compose.c:4783 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:694
1941 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
1942 msgid " [Edited]"
1943 msgstr " [Redigerat]"
1944
1945 #: src/compose.c:4790 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
1946 #, c-format
1947 msgid "%s - Compose message%s"
1948 msgstr "%s - Skriv meddelande%s"
1949
1950 #: src/compose.c:4793 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
1951 #, c-format
1952 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1953 msgstr "[inget ämne] - Skriv meddelande%s"
1954
1955 #: src/compose.c:4795 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
1956 msgid "Compose message"
1957 msgstr "Skriv meddelande"
1958
1959 #: src/compose.c:4822 src/messageview.c:889
1960 msgid ""
1961 "Account for sending mail is not specified.\n"
1962 "Please select a mail account before sending."
1963 msgstr ""
1964 "Konto för att skicka e-post är inte specificerat.\n"
1965 "Var god välj ett e-postkonto innan du skickar."
1966
1967 #: src/compose.c:5042 src/compose.c:5074 src/compose.c:5116
1968 #: src/prefs_account.c:3310 src/toolbar.c:406 src/toolbar.c:424
1969 msgid "Send"
1970 msgstr "Skicka"
1971
1972 #: src/compose.c:5043
1973 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1974 msgstr "Den enda mottagaren är standard kopie-adressen. Skicka ändå?"
1975
1976 #: src/compose.c:5044 src/compose.c:5076 src/compose.c:5109 src/compose.c:5633
1977 #: src/folderview.c:2445 src/messageview.c:855 src/messageview.c:872
1978 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:210 src/toolbar.c:2629
1979 msgid "_Send"
1980 msgstr "_Skicka"
1981
1982 #: src/compose.c:5075
1983 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1984 msgstr "Den enda mottagaren är standard blindkopie-adressen. Skicka ändå?"
1985
1986 #: src/compose.c:5092
1987 msgid "Recipient is not specified."
1988 msgstr "Mottagare har inte specificerats."
1989
1990 #: src/compose.c:5111 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:212
1991 msgid "_Queue"
1992 msgstr "_Kö"
1993
1994 #: src/compose.c:5112
1995 #, c-format
1996 msgid "Subject is empty. %s"
1997 msgstr "Ämnesraden är tom. %s"
1998
1999 #: src/compose.c:5113 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
2000 msgid "Send it anyway?"
2001 msgstr "Skicka ändå?"
2002
2003 #: src/compose.c:5114 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
2004 msgid "Queue it anyway?"
2005 msgstr "Köa det ändå?"
2006
2007 #: src/compose.c:5116 src/toolbar.c:425
2008 msgid "Send later"
2009 msgstr "Skicka senare"
2010
2011 #: src/compose.c:5169 src/compose.c:9993
2012 msgid ""
2013 "Could not queue message for sending:\n"
2014 "\n"
2015 "Charset conversion failed."
2016 msgstr ""
2017 "Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
2018 "\n"
2019 "Fel vid omvandling av teckenuppsättning."
2020
2021 #: src/compose.c:5172 src/compose.c:9996
2022 msgid ""
2023 "Could not queue message for sending:\n"
2024 "\n"
2025 "Couldn't get recipient encryption key."
2026 msgstr ""
2027 "Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
2028 "\n"
2029 "Kunde inte få tag i mottagarens krypteringsnyckel."
2030
2031 #: src/compose.c:5178 src/compose.c:9990
2032 #, c-format
2033 msgid ""
2034 "Could not queue message for sending:\n"
2035 "\n"
2036 "Signature failed: %s"
2037 msgstr ""
2038 "Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
2039 "\n"
2040 "Signeringsfel: %s"
2041
2042 #: src/compose.c:5181
2043 #, c-format
2044 msgid ""
2045 "Could not queue message for sending:\n"
2046 "\n"
2047 "%s."
2048 msgstr ""
2049 "Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
2050 "\n"
2051 "%s."
2052
2053 #: src/compose.c:5183
2054 msgid "Could not queue message for sending."
2055 msgstr "Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas."
2056
2057 #: src/compose.c:5198 src/compose.c:5258
2058 msgid ""
2059 "The message was queued but could not be sent.\n"
2060 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2061 msgstr ""
2062 "Meddelandet var lagt i kö men kunde inte skickas.\n"
2063 "Använd \"Sänd köade meddelande\" från huvudfönstret för att försöka igen."
2064
2065 #: src/compose.c:5254
2066 #, c-format
2067 msgid ""
2068 "%s\n"
2069 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2070 msgstr ""
2071 "%s\n"
2072 "Använd \"Sänd köade meddelande\" från huvudfönstret för att försöka igen."
2073
2074 #: src/compose.c:5629
2075 #, c-format
2076 msgid ""
2077 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2078 "to the specified %s charset.\n"
2079 "Send it as %s?"
2080 msgstr ""
2081 "Kan inte konvertera textkodningen i meddelandet \n"
2082 "till den specificerade %s kodningen.\n"
2083 "Skicka som det %s?"
2084
2085 #: src/compose.c:5687
2086 #, c-format
2087 msgid ""
2088 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2089 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2090 "\n"
2091 "Send it anyway?"
2092 msgstr ""
2093 "Rad %d överskrider gränsen för rader (998 bytes).\n"
2094 "Innehållet i meddelandet kan bli förstört när det sänds.\n"
2095 "\n"
2096 "Skicka ändå?"
2097
2098 #: src/compose.c:5798
2099 #, c-format
2100 msgid "Couldn't encrypt the email: %s"
2101 msgstr "Kunde inte dekryptera e-posten: %s"
2102
2103 #: src/compose.c:5919
2104 msgid "Encryption warning"
2105 msgstr "Varning om kryptering"
2106
2107 #: src/compose.c:5920
2108 msgid "C_ontinue"
2109 msgstr "F_ortsätt"
2110
2111 #: src/compose.c:5969
2112 msgid "No account for sending mails available!"
2113 msgstr "Det finns inget konto för att skicka e-post tillgängligt!"
2114
2115 #: src/compose.c:5978
2116 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2117 msgstr "Valt konto är inte NNTP: Omöjligt att skicka."
2118
2119 #: src/compose.c:6213
2120 #, c-format
2121 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2122 msgstr "Bilagan %s existerar inte längre. Ignorera?"
2123
2124 #: src/compose.c:6214 src/mainwindow.c:655 src/toolbar.c:231
2125 #: src/toolbar.c:2167
2126 msgid "Cancel sending"
2127 msgstr "Avbryt sändning"
2128
2129 #: src/compose.c:6214
2130 msgid "Ignore attachment"
2131 msgstr "Ignorera bilaga"
2132
2133 #: src/compose.c:6254
2134 #, c-format
2135 msgid "Original %s part"
2136 msgstr "Ursprunglig %s del"
2137
2138 #: src/compose.c:6832
2139 msgid "Add to address _book"
2140 msgstr "Lägg till i adress_boken"
2141
2142 #: src/compose.c:6993
2143 msgid "Delete entry contents"
2144 msgstr "Ta bort innehållet i inmatningsfältet"
2145
2146 #: src/compose.c:6997 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
2147 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2148 msgstr "Använd <tabb> för automatisk ifyllning från adressbok"
2149
2150 #: src/compose.c:7212
2151 msgid "Mime type"
2152 msgstr "Mime typ"
2153
2154 #: src/compose.c:7218 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:393
2155 #: src/prefs_matcher.c:630 src/prefs_summaries.c:434
2156 #: src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:444
2157 msgid "Size"
2158 msgstr "Storlek"
2159
2160 #: src/compose.c:7281
2161 msgid "Save Message to "
2162 msgstr "Spara meddelande i "
2163
2164 #: src/compose.c:7318 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:518
2165 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
2166 #: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1025
2167 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:229
2168 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:252
2169 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2170 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:299
2171 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:417
2172 msgid "_Browse"
2173 msgstr "_Bläddra"
2174
2175 #: src/compose.c:7791
2176 msgid "Hea_der"
2177 msgstr "Brevhuvud"
2178
2179 #: src/compose.c:7796
2180 msgid "_Attachments"
2181 msgstr "Bilagor"
2182
2183 #: src/compose.c:7810
2184 msgid "Othe_rs"
2185 msgstr "Öv_rigt"
2186
2187 #: src/compose.c:7825
2188 msgid "S_ubject:"
2189 msgstr "Ämne:"
2190
2191 #: src/compose.c:8049
2192 #, c-format
2193 msgid ""
2194 "Spell checker could not be started.\n"
2195 "%s"
2196 msgstr ""
2197 "Felstavningsprogram kunde inte starta.\n"
2198 "%s"
2199
2200 #: src/compose.c:8188
2201 msgid "_From:"
2202 msgstr "_Från:"
2203
2204 #: src/compose.c:8205
2205 msgid "Account to use for this email"
2206 msgstr "Konto att använda för denna e-post"
2207
2208 #: src/compose.c:8207
2209 msgid "Sender address to be used"
2210 msgstr "Avsändaradress att användas"
2211
2212 #: src/compose.c:8373
2213 #, c-format
2214 msgid ""
2215 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2216 "encrypt this message."
2217 msgstr ""
2218 "Sekretesssystemet '%s' kan inte laddas. Du kommer inte att kunna signera "
2219 "eller kryptera detta meddelande."
2220
2221 #: src/compose.c:8474 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1077
2222 msgid "_None"
2223 msgstr "Ingen"
2224
2225 #: src/compose.c:8575 src/prefs_template.c:760
2226 #, c-format
2227 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2228 msgstr "Mallens meddelandetext har ett fel på rad %d."
2229
2230 #: src/compose.c:8691
2231 msgid "Template From format error."
2232 msgstr "Fel i Från-mallformat."
2233
2234 #: src/compose.c:8709
2235 msgid "Template To format error."
2236 msgstr "Fel i Till-mallformat."
2237
2238 #: src/compose.c:8727
2239 msgid "Template Cc format error."
2240 msgstr "Fel i Kopia-mallformat."
2241
2242 #: src/compose.c:8745
2243 msgid "Template Bcc format error."
2244 msgstr "Fel i Blindkopia-mallformat."
2245
2246 #: src/compose.c:8763
2247 msgid "Template Reply-To format error."
2248 msgstr "Fel i malformat för Svara-Till."
2249
2250 #: src/compose.c:8782
2251 msgid "Template subject format error."
2252 msgstr "Fel i Ärende-mallformat."
2253
2254 #: src/compose.c:9051
2255 msgid "Invalid MIME type."
2256 msgstr "Felaktig MIME-typ"
2257
2258 #: src/compose.c:9066
2259 msgid "File doesn't exist or is empty."
2260 msgstr "Filen finns inte eller är tom."
2261
2262 #: src/compose.c:9140
2263 msgid "Properties"
2264 msgstr "Egenskaper"
2265
2266 #: src/compose.c:9157
2267 msgid "MIME type"
2268 msgstr "MIME-typ"
2269
2270 #: src/compose.c:9198
2271 msgid "Encoding"
2272 msgstr "Kodning"
2273
2274 #: src/compose.c:9218
2275 msgid "Path"
2276 msgstr "Sökväg"
2277
2278 #: src/compose.c:9219
2279 msgid "File name"
2280 msgstr "Filnamn"
2281
2282 #: src/compose.c:9470
2283 #, c-format
2284 msgid ""
2285 "The external editor is still working.\n"
2286 "Force terminating the process?\n"
2287 "process group id: %d"
2288 msgstr ""
2289 "Den externa redigeraren arbetar fortfarande.\n"
2290 "Framtvinga avslutning av processen?\n"
2291 "processgrupps-id: %d"
2292
2293 #: src/compose.c:9959 src/messageview.c:1096
2294 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2295 msgstr ""
2296 "Claws Mail behöver vara uppkopplad mot ett nätverk för att kunna skicka "
2297 "denna e-post."
2298
2299 #: src/compose.c:9985
2300 msgid "Could not queue message."
2301 msgstr "Kunde inte köa meddelandet."
2302
2303 #: src/compose.c:9987
2304 #, c-format
2305 msgid ""
2306 "Could not queue message:\n"
2307 "\n"
2308 "%s."
2309 msgstr ""
2310 "Kunde inte lägga meddelandet i kön:\n"
2311 "\n"
2312 "%s."
2313
2314 #: src/compose.c:10165
2315 msgid "Could not save draft."
2316 msgstr "Kunde inte spara utkast."
2317
2318 #: src/compose.c:10169
2319 msgid "Could not save draft"
2320 msgstr "Kunde inte spara utkast."
2321
2322 #: src/compose.c:10170
2323 msgid ""
2324 "Could not save draft.\n"
2325 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2326 msgstr ""
2327 "Kunde inte spara utkast.\n"
2328 "Vill du avbryta avsluta eller kasta denna e-post?"
2329
2330 #: src/compose.c:10172
2331 msgid "_Cancel exit"
2332 msgstr "_Avbryt avslutande"
2333
2334 #: src/compose.c:10172
2335 msgid "_Discard email"
2336 msgstr "_Överge e-post"
2337
2338 #: src/compose.c:10332 src/compose.c:10346
2339 msgid "Select file"
2340 msgstr "Välj fil"
2341
2342 #: src/compose.c:10360
2343 #, c-format
2344 msgid "File '%s' could not be read."
2345 msgstr "Filen '%s' kunde inte läsas."
2346
2347 #: src/compose.c:10362
2348 #, c-format
2349 msgid ""
2350 "File '%s' contained invalid characters\n"
2351 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2352 msgstr ""
2353 "Filen '%s' innehåller ogiltiga tecken\n"
2354 "för den aktuella teckenkodningen, inmatning kan bli fel."
2355
2356 #: src/compose.c:10449
2357 msgid "Discard message"
2358 msgstr "Överge meddelande"
2359
2360 #: src/compose.c:10450
2361 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2362 msgstr "Detta meddelande har ändrats. Vill du överge det?"
2363
2364 #: src/compose.c:10451 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
2365 msgid "_Discard"
2366 msgstr "_Överge"
2367
2368 #: src/compose.c:10451 src/compose.c:10455
2369 msgid "_Save to Drafts"
2370 msgstr "_Spara till Utkast"
2371
2372 #: src/compose.c:10453 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:431
2373 msgid "Save changes"
2374 msgstr "Spara ändringar"
2375
2376 #: src/compose.c:10454
2377 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2378 msgstr "Detta meddelande har ändrats. Vill du spara de senaste ändringarna?"
2379
2380 #: src/compose.c:10455
2381 msgid "_Don't save"
2382 msgstr "_Spara inte"
2383
2384 #: src/compose.c:10526
2385 #, c-format
2386 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2387 msgstr "Vill du använda mallen '%s' ?"
2388
2389 #: src/compose.c:10528
2390 msgid "Apply template"
2391 msgstr "Använd mall"
2392
2393 #: src/compose.c:10529 src/prefs_actions.c:329
2394 #: src/prefs_filtering_action.c:610 src/prefs_filtering.c:477
2395 #: src/prefs_matcher.c:773 src/prefs_template.c:311 src/prefs_toolbar.c:1050
2396 msgid "_Replace"
2397 msgstr "_Ersätt"
2398
2399 #: src/compose.c:11387
2400 msgid "Insert or attach?"
2401 msgstr "Infoga eller bifoga"
2402
2403 #: src/compose.c:11388
2404 msgid ""
2405 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2406 "attach it to the email?"
2407 msgstr ""
2408 "Vill du infoga innehållet i filen(-erna) i meddelandetexten, eller bifoga "
2409 "det till meddelandet?"
2410
2411 #: src/compose.c:11390
2412 msgid "_Attach"
2413 msgstr "Bifoga"
2414
2415 #: src/compose.c:11607
2416 #, c-format
2417 msgid "Quote format error at line %d."
2418 msgstr "Citatformatfel på rad %d."
2419
2420 #: src/compose.c:11902
2421 #, c-format
2422 msgid ""
2423 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2424 "time. Do you want to continue?"
2425 msgstr ""
2426 "Du är på väg att svara på %d meddelanden. Att öppna fönstren kan ta lite "
2427 "tid. Vill du fortsätta?"
2428
2429 #: src/crash.c:140
2430 #, c-format
2431 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2432 msgstr "Claws-Mail process (%ld) tog emot signalen %ld"
2433
2434 #: src/crash.c:186
2435 msgid "Claws Mail has crashed"
2436 msgstr "Claws-Mail har krashat"
2437
2438 #: src/crash.c:202
2439 #, c-format
2440 msgid ""
2441 "%s.\n"
2442 "Please file a bug report and include the information below."
2443 msgstr ""
2444 "%s.\n"
2445 "Var snäll och rapportera en bugg och inkludera informationen nedan."
2446
2447 #: src/crash.c:207
2448 msgid "Debug log"
2449 msgstr "Debug-logg"
2450
2451 #: src/crash.c:251 src/toolbar.c:422
2452 msgid "Close"
2453 msgstr "Stäng"
2454
2455 #: src/crash.c:256
2456 msgid "Save..."
2457 msgstr "Spara..."
2458
2459 #: src/crash.c:261
2460 msgid "Create bug report"
2461 msgstr "Skapa bugrapport"
2462
2463 #: src/crash.c:311
2464 msgid "Save crash information"
2465 msgstr "Spara krash-information"
2466
2467 #: src/editaddress.c:155 src/editaddress.c:231
2468 msgid "Add New Person"
2469 msgstr "Lägg till ny person"
2470
2471 #: src/editaddress.c:157
2472 msgid ""
2473 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2474 "following values to be set:\n"
2475 " - Display Name\n"
2476 " - First Name\n"
2477 " - Last Name\n"
2478 " - Nickname\n"
2479 " - any email address\n"
2480 " - any additional attribute\n"
2481 "\n"
2482 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2483 "Click Cancel to close without saving."
2484 msgstr ""
2485 "För att lägga till en ny person krävs att minst ett av\n"
2486 "följande värden är angivna:\n"
2487 " - Namn att visa\n"
2488 " - Förnamn\n"
2489 " - Efternamn\n"
2490 " - Smeknamn\n"
2491 " - någon e-postadress\n"
2492 " - något annat attribut\n"
2493 "\n"
2494 "Välj OK för att fortsätta redigera kontakten.\n"
2495 "Välj Avbryt för att stänga utan att spara."
2496
2497 #: src/editaddress.c:168
2498 msgid ""
2499 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2500 "following values to be set:\n"
2501 " - First Name\n"
2502 " - Last Name\n"
2503 " - any email address\n"
2504 " - any additional attribute\n"
2505 "\n"
2506 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2507 "Click Cancel to close without saving."
2508 msgstr ""
2509 "För att lägga till en ny person krävs att minst ett av\n"
2510 "följande värden är angivna:\n"
2511 " - Förnamn\n"
2512 " - Efternamn\n"
2513 " - någon e-postadress\n"
2514 " - något annat attribut\n"
2515 "\n"
2516 "Välj OK för att fortsätta redigera kontakten.\n"
2517 "Välj Avbryt för att stänga utan att spara."
2518
2519 #: src/editaddress.c:232
2520 msgid "Edit Person Details"
2521 msgstr "Redigera persondetaljer"
2522
2523 #: src/editaddress.c:410
2524 msgid "An Email address must be supplied."
2525 msgstr "En e-postadress måste anges."
2526
2527 #: src/editaddress.c:586 src/editaddress_other_attributes_ldap.c:198
2528 msgid "A Name and Value must be supplied."
2529 msgstr "Ett Namn och ett Värde måste anges."
2530
2531 #: src/editaddress.c:675 src/prefs_folder_item.c:1675
2532 msgid "Discard"
2533 msgstr "_Överge"
2534
2535 #: src/editaddress.c:676
2536 msgid "Apply"
2537 msgstr "Applicera"
2538
2539 #: src/editaddress.c:706 src/editaddress.c:755
2540 msgid "Edit Person Data"
2541 msgstr "Redigera persondata"
2542
2543 #: src/editaddress.c:784
2544 msgid "Choose a picture"
2545 msgstr "Välj en bild"
2546
2547 #: src/editaddress.c:803
2548 #, c-format
2549 msgid ""
2550 "Failed to import image: \n"
2551 "%s"
2552 msgstr ""
2553 "Misslyckades att importera bild: \n"
2554 "%s"
2555
2556 #: src/editaddress.c:845
2557 msgid "_Set picture"
2558 msgstr "Ange bild"
2559
2560 #: src/editaddress.c:846
2561 msgid "_Unset picture"
2562 msgstr "Ta bort bild"
2563
2564 #: src/editaddress.c:904
2565 msgid "Photo"
2566 msgstr "Foto"
2567
2568 #: src/editaddress.c:951 src/editaddress.c:953 src/expldifdlg.c:516
2569 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:746
2570 msgid "Display Name"
2571 msgstr "Namn att visa"
2572
2573 #: src/editaddress.c:962 src/editaddress.c:966 src/ldif.c:754
2574 msgid "Last Name"
2575 msgstr "Efternamn"
2576
2577 #: src/editaddress.c:963 src/editaddress.c:965 src/ldif.c:750
2578 msgid "First Name"
2579 msgstr "Förnamn"
2580
2581 #: src/editaddress.c:969 src/editaddress.c:971
2582 msgid "Nickname"
2583 msgstr "Smeknamn"
2584
2585 #: src/editaddress.c:1055 src/editaddress.c:1123
2586 msgid "Alias"
2587 msgstr "Alias"
2588
2589 #: src/editaddress.c:1265 src/editaddress.c:1334 src/editaddress.c:1354
2590 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:303
2591 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371 src/prefs_customheader.c:222
2592 msgid "Value"
2593 msgstr "Värde"
2594
2595 #: src/editaddress.c:1425
2596 msgid "_User Data"
2597 msgstr "_Användardata"
2598
2599 #: src/editaddress.c:1426
2600 msgid "_Email Addresses"
2601 msgstr "E-postadresser"
2602
2603 #: src/editaddress.c:1429 src/editaddress.c:1432
2604 msgid "O_ther Attributes"
2605 msgstr "A_ndra attribut"
2606
2607 #: src/editaddress.c:1583
2608 #, c-format
2609 msgid ""
2610 "Failed to save image: \n"
2611 "%s"
2612 msgstr ""
2613 "Misslyckades spara bild: \n"
2614 "%s"
2615
2616 #: src/editbook.c:109
2617 msgid "File appears to be OK."
2618 msgstr "Fil verkar vara OK."
2619
2620 #: src/editbook.c:112
2621 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2622 msgstr "Filen verkar inte vara i ett giltigt adressboksformat"
2623
2624 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2625 msgid "Could not read file."
2626 msgstr "Kunde inte läsa fil."
2627
2628 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2629 msgid "Edit Addressbook"
2630 msgstr "Redigera adressbok"
2631
2632 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2633 msgid " Check File "
2634 msgstr " Undersök fil "
2635
2636 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2637 #: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:1970
2638 #: src/wizard.c:1197 src/wizard.c:1617
2639 msgid "File"
2640 msgstr "Fil"
2641
2642 #: src/editbook.c:281
2643 msgid "Add New Addressbook"
2644 msgstr "Lägg till ny adressbok"
2645
2646 #: src/editgroup.c:101
2647 msgid "A Group Name must be supplied."
2648 msgstr "Ett gruppnamn måste anges"
2649
2650 #: src/editgroup.c:294
2651 msgid "Edit Group Data"
2652 msgstr "Redigera gruppdata"
2653
2654 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2655 msgid "Group Name"
2656 msgstr "Gruppnamn"
2657
2658 #: src/editgroup.c:342
2659 msgid "Addresses in Group"
2660 msgstr "Adresser i Grupp"
2661
2662 #: src/editgroup.c:377
2663 msgid "Available Addresses"
2664 msgstr "Tillgängliga adresser"
2665
2666 #: src/editgroup.c:452
2667 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2668 msgstr "Flytta e-postadresser till eller från grupp med pilknapparna"
2669
2670 #: src/editgroup.c:500
2671 msgid "Edit Group Details"
2672 msgstr "Redigera Gruppdetaljer"
2673
2674 #: src/editgroup.c:503
2675 msgid "Add New Group"
2676 msgstr "Lägg till ny grupp"
2677
2678 #: src/editgroup.c:553
2679 msgid "Edit folder"
2680 msgstr "Redigera mapp"
2681
2682 #: src/editgroup.c:553
2683 msgid "Input the new name of folder:"
2684 msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
2685
2686 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:582 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
2687 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
2688 msgid "New folder"
2689 msgstr "Ny mapp"
2690
2691 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:583 src/mh_gtk.c:145
2692 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
2693 msgid "Input the name of new folder:"
2694 msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
2695
2696 #: src/editjpilot.c:188
2697 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2698 msgstr "Filen verkar inte vara i JPilot-format"
2699
2700 #: src/editjpilot.c:200
2701 msgid "Select JPilot File"
2702 msgstr "Välj JPilotfil"
2703
2704 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2705 msgid "Edit JPilot Entry"
2706 msgstr "Redigera JPilotfält"
2707
2708 #: src/editjpilot.c:281
2709 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2710 msgstr "Ytterligare e-postadressobjekt"
2711
2712 #: src/editjpilot.c:372
2713 msgid "Add New JPilot Entry"
2714 msgstr "Lägg till nytt JPilotfält"
2715
2716 #: src/editldap_basedn.c:137
2717 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2718 msgstr "Redigera LDAP - Välj sökbas"
2719
2720 #: src/editldap_basedn.c:156 src/editldap.c:441
2721 msgid "Hostname"
2722 msgstr "Värdnamn"
2723
2724 #: src/editldap_basedn.c:166 src/editldap.c:458
2725 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:389 src/ssl_manager.c:108
2726 msgid "Port"
2727 msgstr "Port"
2728
2729 #: src/editldap_basedn.c:176 src/editldap.c:502
2730 msgid "Search Base"
2731 msgstr "Sök i databas"
2732
2733 #: src/editldap_basedn.c:197
2734 msgid "Available Search Base(s)"
2735 msgstr "Tillgänglig(a) sökbas(er)"
2736
2737 #: src/editldap_basedn.c:287
2738 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2739 msgstr "Kunde inte läsa sökbas(er) från server, vänligen ställ in manuellt"
2740
2741 #: src/editldap_basedn.c:291 src/editldap.c:281
2742 msgid "Could not connect to server"
2743 msgstr "Kan inte ansluta till server"
2744
2745 #: src/editldap.c:152
2746 msgid "A Name must be supplied."
2747 msgstr "Ett namn måste anges."
2748
2749 #: src/editldap.c:164
2750 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2751 msgstr "Ett Värdnamn måste anges för servern."
2752
2753 #: src/editldap.c:177
2754 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2755 msgstr "Minst ett attribut måste anges för LDAP sökning."
2756
2757 #: src/editldap.c:278
2758 msgid "Connected successfully to server"
2759 msgstr "Anslöt framgångsrikt till server"
2760
2761 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:970
2762 msgid "Edit LDAP Server"
2763 msgstr "Redigera LDAP-server"
2764
2765 #: src/editldap.c:437
2766 msgid "A name that you wish to call the server."
2767 msgstr "Ett namn som du vill ge servern."
2768
2769 #: src/editldap.c:450
2770 msgid ""
2771 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2772 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2773 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2774 "computer as Claws Mail."
2775 msgstr ""
2776 "Detta är värdnamnet på servern. Till exempel \"ldap.mydomain.comil\" kan "
2777 "vara passande för domänen \"mydomain.com\". Det går även att använda en IP-"
2778 "adress. Du kan ange \"localhost\" om LDAP-servern kör på samma dator som "
2779 "Claws-Mail."
2780
2781 #: src/editldap.c:470
2782 msgid "TLS"
2783 msgstr "TLS"
2784
2785 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3383
2786 msgid "SSL"
2787 msgstr "SSL"
2788
2789 #: src/editldap.c:475
2790 msgid ""
2791 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
2792 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2793 "TLS_REQCERT fields)."
2794 msgstr ""
2795 "Aktivera säker uppkoppling till LDAP-servern med TLS. Om uppkopplingen "
2796 "misslyckas, kontrollera att konfigurationen i ldap.conf är korrekt (fälten "
2797 "TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT)."
2798
2799 #: src/editldap.c:479
2800 msgid ""
2801 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
2802 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2803 "TLS_REQCERT fields)."
2804 msgstr ""
2805 "Aktivera säker uppkoppling till LDAP-servern med SSL. Om uppkopplingen "
2806 "misslyckas, kontrollera att konfigurationen i ldap.conf är korrekt (fälten "
2807 "TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT)."
2808
2809 #: src/editldap.c:491
2810 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2811 msgstr "Portnumret som servern lyssnar på. Port 389 är standard."
2812
2813 #: src/editldap.c:494
2814 msgid " Check Server "
2815 msgstr " Undersök server"
2816
2817 #: src/editldap.c:498
2818 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2819 msgstr "Tryck på denna knappen för att testa anslutningen till servern."
2820
2821 #: src/editldap.c:511
2822 msgid ""
2823 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2824 "Examples include:\n"
2825 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2826 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2827 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2828 msgstr ""
2829 "Detta specificerar namnet på katalogen som ska genomsökas på servern. "
2830 "Exempelvis:\n"
2831 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2832 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2833 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2834
2835 #: src/editldap.c:522
2836 msgid ""
2837 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2838 "server."
2839 msgstr ""
2840 "Tryck på denna knappen för att slå upp tillgängliga kataloger på servern."
2841
2842 #: src/editldap.c:578
2843 msgid "Search Attributes"
2844 msgstr "Sökattribut"
2845
2846 #: src/editldap.c:587
2847 msgid ""
2848 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2849 "find a name or address."
2850 msgstr ""
2851 "En lista över LDAP attributnamn som kommer att användas vid sökning efter "
2852 "namn eller adress."
2853
2854 #: src/editldap.c:590
2855 msgid " Defaults "
2856 msgstr " Standardvärden "
2857
2858 #: src/editldap.c:594
2859 msgid ""
2860 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2861 "names and addresses during a name or address search process."
2862 msgstr ""
2863 "Detta återställer alla attributnamn till standardvärden som bör hitta flest "
2864 "namn och adresser under en namn eller adress sökning."
2865
2866 #: src/editldap.c:600
2867 msgid "Max Query Age (secs)"
2868 msgstr "Maxålder på fråga (sekunder)"
2869
2870 #: src/editldap.c:615
2871 msgid ""
2872 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2873 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2874 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2875 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2876 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2877 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2878 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2879 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2880 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2881 "more memory to cache results."
2882 msgstr ""
2883 "Detta definierar den maximala tid (i sekunder) som en adresssöknings "
2884 "resultat är giltigt för adressifyllningssyften. Sökresultat sparas i en "
2885 "cache till den här tidsperioden tagit slut och tas sedan bort. Detta kommer "
2886 "förbättra svarstiden när man försöker söka efter samma namn eller adress "
2887 "under flera efterföljande adressifyllningsförfrågningar. Cachen kommer sökas "
2888 "före en ny sökning på servern genomförs. Standardvärdet på 600 sekunder (10 "
2889 "minuter), bör vara tillräckligt för de flesta servrar. Ett större värde "
2890 "kommer minska söktiden för efterföljande sökningar. Det kan vara användbart "
2891 "för servrar med långa svarstider, till kostnaden av större minnesåtgång för "
2892 "att cacha resultaten. "
2893
2894 #: src/editldap.c:632
2895 msgid "Include server in dynamic search"
2896 msgstr "Inkludera servern i dynamisk sökning"
2897
2898 #: src/editldap.c:637
2899 msgid ""
2900 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2901 "address completion."
2902 msgstr "Inkludera denna server vid dynamisk sökning vid adress ifyllning."
2903
2904 #: src/editldap.c:643
2905 msgid "Match names 'containing' search term"
2906 msgstr "Matcha namn 'innehållande' sökterm"
2907
2908 #: src/editldap.c:648
2909 msgid ""
2910 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2911 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2912 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2913 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2914 "searches against other address interfaces."
2915 msgstr "1"
2916
2917 #: src/editldap.c:701
2918 msgid "Bind DN"
2919 msgstr "Bind-DN"
2920
2921 #: src/editldap.c:710
2922 msgid ""
2923 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2924 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2925 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2926 "performing a search."
2927 msgstr ""
2928 "LDAP användarnamn att använda för att ansluta till servern. Detta används "
2929 "oftast bara för skyddade servrar. Detta namn är oftast formaterat som: "
2930 "\"cn=användare,dc=claws-mail,dc=org\". Det lämnas oftast tomt vid en sökning."
2931
2932 #: src/editldap.c:717
2933 msgid "Bind Password"
2934 msgstr "Bindlösenord"
2935
2936 #: src/editldap.c:727
2937 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2938 msgstr "Lösenord som ska användas vid anslutning som \"Bind DN\" användaren."
2939
2940 #: src/editldap.c:732
2941 msgid "Timeout (secs)"
2942 msgstr "Väntetid (sek.)"
2943
2944 #: src/editldap.c:746
2945 msgid "The timeout period in seconds."
2946 msgstr "Tidsgräns i sekunder."
2947
2948 #: src/editldap.c:750
2949 msgid "Maximum Entries"
2950 msgstr "Max antal poster"
2951
2952 #: src/editldap.c:764
2953 msgid ""
2954 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2955 msgstr "Maximalt antal poster som ska returneras i sökresultatet."
2956
2957 #: src/editldap.c:779 src/prefs_account.c:3274
2958 msgid "Basic"
2959 msgstr "Grundläggande"
2960
2961 #: src/editldap.c:781 src/gtk/quicksearch.c:680
2962 msgid "Extended"
2963 msgstr "Utökat"
2964
2965 #: src/editldap.c:975
2966 msgid "Add New LDAP Server"
2967 msgstr "Lägg till ny LDAP-server"
2968
2969 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1446
2970 #: src/prefs_summaries.c:441
2971 msgid "Tag"
2972 msgstr "Etikett"
2973
2974 #: src/edittags.c:216
2975 msgid "Delete tag"
2976 msgstr "Ta bort etikett"
2977
2978 #: src/edittags.c:217
2979 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2980 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna etikett?"
2981
2982 #: src/edittags.c:244
2983 msgid "Delete all tags"
2984 msgstr "Ta bort alla etiketter"
2985
2986 #: src/edittags.c:245
2987 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2988 msgstr "Vill du verkligen ta bort alla etiketter?"
2989
2990 #: src/edittags.c:416
2991 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
2992 msgstr ""
2993 "Du matade in ett reserverat taggnamn, vänligen välj ett annat istället."
2994
2995 #: src/edittags.c:458
2996 msgid "Tag is not set."
2997 msgstr "Ingen etikett är angiven."
2998
2999 #: src/edittags.c:523
3000 msgctxt "Dialog title"
3001 msgid "Apply tags"
3002 msgstr "Lägg till etiketter"
3003
3004 #: src/edittags.c:537
3005 msgid "New tag:"
3006 msgstr "Ny etikett:"
3007
3008 #: src/edittags.c:570
3009 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3010 msgstr "Välj etiketter att lägga till/ta bort. Ändringar görs direkt. "
3011
3012 #: src/editvcard.c:95
3013 msgid "File does not appear to be vCard format."
3014 msgstr "Filen verkar inte vara i giltigt vCard-format."
3015
3016 #: src/editvcard.c:107
3017 msgid "Select vCard File"
3018 msgstr "Välj vCard-fil"
3019
3020 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3021 msgid "Edit vCard Entry"
3022 msgstr "Ändra vCard post"
3023
3024 #: src/editvcard.c:261
3025 msgid "Add New vCard Entry"
3026 msgstr "Lägg til nytt vCard post"
3027
3028 #: src/etpan/etpan-ssl.c:167
3029 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3030 msgstr "Omöjligt att sätta klientcertifikatet.\n"
3031
3032 #: src/exphtmldlg.c:105
3033 msgid "Please specify output directory and file to create."
3034 msgstr "Ange målmapp och filnamn att skapa."
3035
3036 #: src/exphtmldlg.c:108
3037 msgid "Select stylesheet and formatting."
3038 msgstr "Välj formatmall och formatering."
3039
3040 #: src/exphtmldlg.c:111 src/expldifdlg.c:113
3041 msgid "File exported successfully."
3042 msgstr "Filen exporterades framgångsrik."
3043
3044 #: src/exphtmldlg.c:177
3045 #, c-format
3046 msgid ""
3047 "The HTML output directory '%s'\n"
3048 "does not exist. Do you want to create it?"
3049 msgstr ""
3050 "Målmappen för HTML%s'\n"
3051 "finns inte. Vill du skapa den?"
3052
3053 #: src/exphtmldlg.c:180
3054 msgid "Create directory"
3055 msgstr "Skapa mapp"
3056
3057 #: src/exphtmldlg.c:189
3058 #, c-format
3059 msgid ""
3060 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3061 "%s"
3062 msgstr ""
3063 "Kan inte skapa destinationsmapp för HTML-fil:\n"
3064 "%s"
3065
3066 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3067 msgid "Failed to Create Directory"
3068 msgstr "Kunde inte skapa mapp"
3069
3070 #: src/exphtmldlg.c:233
3071 msgid "Error creating HTML file"
3072 msgstr "Fel vid skapande av HTML-fil"
3073
3074 #: src/exphtmldlg.c:319
3075 msgid "Select HTML output file"
3076 msgstr "Välj HTML målfil"
3077
3078 #: src/exphtmldlg.c:383
3079 msgid "HTML Output File"
3080 msgstr "HTML målFil"
3081
3082 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3083 #: src/importldif.c:684
3084 msgid "B_rowse"
3085 msgstr "B_läddra"
3086
3087 #: src/exphtmldlg.c:445 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:300
3088 msgid "Stylesheet"
3089 msgstr "Stilmall"
3090
3091 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3092 #: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1188
3093 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:235
3094 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:941
3095 #: src/prefs_toolbar.c:780 src/prefs_toolbar.c:1466 src/summaryview.c:5992
3096 msgid "None"
3097 msgstr "Ingen"
3098
3099 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:505 src/prefs_other.c:126
3100 #: src/prefs_other.c:418
3101 msgid "Default"
3102 msgstr "Standard"
3103
3104 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:243
3105 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:151 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:167
3106 msgid "Full"
3107 msgstr "Fullst. namn"
3108
3109 #: src/exphtmldlg.c:456
3110 msgid "Custom"
3111 msgstr "Egna brevhuvuden"
3112
3113 #: src/exphtmldlg.c:457
3114 msgid "Custom-2"
3115 msgstr "Anpassad-2"
3116
3117 #: src/exphtmldlg.c:458
3118 msgid "Custom-3"
3119 msgstr "Anpassad-3"
3120
3121 #: src/exphtmldlg.c:459
3122 msgid "Custom-4"
3123 msgstr "Anpassad-4"
3124
3125 #: src/exphtmldlg.c:466
3126 msgid "Full Name Format"
3127 msgstr "Fullständigt namn"
3128
3129 #: src/exphtmldlg.c:474
3130 msgid "First Name, Last Name"
3131 msgstr "Förnamn, Efternamn"
3132
3133 #: src/exphtmldlg.c:475
3134 msgid "Last Name, First Name"
3135 msgstr "Efternamn, Förnamn"
3136
3137 #: src/exphtmldlg.c:482
3138 msgid "Color Banding"
3139 msgstr "Färgdekoration"
3140
3141 #: src/exphtmldlg.c:488
3142 msgid "Format Email Links"
3143 msgstr "Formatera e-postlänkar"
3144
3145 #: src/exphtmldlg.c:494
3146 msgid "Format User Attributes"
3147 msgstr "Användarattribut"
3148
3149 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3150 msgid "Address Book:"
3151 msgstr "Adressbok :"
3152
3153 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3154 msgid "File Name:"
3155 msgstr "Filnamn  :"
3156
3157 #: src/exphtmldlg.c:559
3158 msgid "Open with Web Browser"
3159 msgstr "Öppna med Webbläsare"
3160
3161 #: src/exphtmldlg.c:591
3162 msgid "Export Address Book to HTML File"
3163 msgstr "Exportera adressbok till HTML-fil"
3164
3165 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3166 msgid "File Info"
3167 msgstr "Filinformation"
3168
3169 #: src/exphtmldlg.c:657
3170 msgid "Format"
3171 msgstr "Format"
3172
3173 #: src/expldifdlg.c:107
3174 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3175 msgstr "Ange målmapp och namn på LDIF-filen som ska skapas."
3176
3177 #: src/expldifdlg.c:110
3178 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3179 msgstr "Specificera parametrar för att formatera distinguished name"
3180
3181 #: src/expldifdlg.c:187
3182 #, c-format
3183 msgid ""
3184 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3185 "does not exist. OK to create new directory?"
3186 msgstr ""
3187 "Målmapp för LDIF-fil saknas '%s'\n"
3188 "Är det OK att skapa en ny katalog?"
3189
3190 #: src/expldifdlg.c:190
3191 msgid "Create Directory"
3192 msgstr "Skapa mapp"
3193
3194 #: src/expldifdlg.c:199
3195 #, c-format
3196 msgid ""
3197 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3198 "%s"
3199 msgstr ""
3200 "Kunde inte skapa målmapp för LDIF-fil:\n"
3201 "%s"
3202
3203 #: src/expldifdlg.c:241
3204 msgid "Suffix was not supplied"
3205 msgstr "Inget suffix angivet"
3206
3207 #: src/expldifdlg.c:243
3208 msgid ""
3209 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3210 "you wish to proceed without a suffix?"
3211 msgstr ""
3212 "Ett suffix behövs om data ska användas till en LDAP-server. Är du säker på "
3213 "att du vill fortsätta utan ett suffix?"
3214
3215 #: src/expldifdlg.c:261
3216 msgid "Error creating LDIF file"
3217 msgstr "Fel vid skapandet av LDIF-fil"
3218
3219 #: src/expldifdlg.c:336
3220 msgid "Select LDIF output file"
3221 msgstr "Välj LDIF målfil"
3222
3223 #: src/expldifdlg.c:400
3224 msgid "LDIF Output File"
3225 msgstr "LDIF målfil"
3226
3227 #: src/expldifdlg.c:431
3228 msgid ""
3229 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3230 "to:\n"
3231 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3232 msgstr ""
3233 "Adressbokens Unique ID används för att skapa ett DN som är formatterat "
3234 "liknande:\n"
3235 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3236
3237 #: src/expldifdlg.c:437
3238 msgid ""
3239 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3240 "similar to:\n"
3241 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3242 msgstr ""
3243 "Adressbokens Display Name används för att skapa ett DN som är formatterat "
3244 "liknande:\n"
3245 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3246
3247 #: src/expldifdlg.c:443
3248 msgid ""
3249 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3250 "formatted similar to:\n"
3251 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3252 msgstr ""
3253 "Den första e-postadressen tillhörande en person används för att skapa ett DN "
3254 "som är formaterat liknande:\n"
3255 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3256
3257 #: src/expldifdlg.c:489
3258 msgid "Suffix"
3259 msgstr "Suffix"
3260
3261 #: src/expldifdlg.c:499
3262 msgid ""
3263 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3264 "entry. Examples include:\n"
3265 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3266 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3267 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3268 msgstr ""
3269 "Detta suffix används för att skapa \"Distinguished Name\" (eller DN) för en "
3270 "LDAP-post. Exempelvis:\n"
3271 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3272 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3273 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3274
3275 #: src/expldifdlg.c:507
3276 msgid "Relative DN"
3277 msgstr "Relative DN"
3278
3279 #: src/expldifdlg.c:515
3280 msgid "Unique ID"
3281 msgstr "Unikt ID"
3282
3283 #: src/expldifdlg.c:523
3284 msgid ""
3285 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3286 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3287 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3288 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3289 "available RDN options that will be used to create the DN."
3290 msgstr ""
3291 "En LDIF-fil innehåller flera dataposter som vanligtvis laddas in i en LDAP-"
3292 "server. Varje datapost i LDIF-filen identifieras unikt av ett "
3293 "\"Distinguished Name\" (eller DN). Suffixet läggs till slutet av  \"Relative "
3294 "Distinguished Name\" (eller RDN) för att skapa DN. Välj något av de "
3295 "tillgängliga RDN-alternativen som kommer att användas för att skapa DN."
3296
3297 #: src/expldifdlg.c:543
3298 msgid "Use DN attribute if present in data"
3299 msgstr "Använd DN attribut om det finns i data"
3300
3301 #: src/expldifdlg.c:548
3302 msgid ""
3303 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3304 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3305 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3306 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3307 msgstr ""
3308 "Adressboken kan innehålla poster som tidigare importerats från en LDIF-fil. "
3309 "\"Distinguished Name\" (DN) användarattributet, om närvarande i adressboken, "
3310 "kan användas i den exporterade LDIF-filen. RDN valt ovan kommer användas om "
3311 "inte anändarattributet DN hittas."
3312
3313 #: src/expldifdlg.c:558
3314 msgid "Exclude record if no Email Address"
3315 msgstr "Exkludera e-post om det inte finns någon e-postadress"
3316
3317 #: src/expldifdlg.c:563
3318 msgid ""
3319 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3320 "option to ignore these records."
3321 msgstr ""
3322 "En adressbok kan innehålla objekt utan e-postadresser. Bocka för här för att "
3323 "ignorera dessa objekt."
3324
3325 #: src/expldifdlg.c:655
3326 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3327 msgstr "Exportera adressbok till LDIF-fil"
3328
3329 #: src/expldifdlg.c:721
3330 msgid "Distinguished Name"
3331 msgstr "Distinguished Name"
3332
3333 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8139
3334 msgid "Export to mbox file"
3335 msgstr "Exportera till mbox-fil"
3336
3337 #: src/export.c:131
3338 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3339 msgstr "Välj mappen som ska exportera och specificera mbox-fil."
3340
3341 #: src/export.c:142
3342 msgid "Source folder:"
3343 msgstr "Ursprungsmapp:"
3344
3345 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3346 msgid "Mbox file:"
3347 msgstr "Mbox-fil:"
3348
3349 #: src/export.c:203
3350 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3351 msgstr "Mål mbox-filnamn kan inte vara tomt."
3352
3353 #: src/export.c:208
3354 msgid "Source folder can't be left empty."
3355 msgstr "Ursprungsmapp kan inte vara tom."
3356
3357 #: src/export.c:221
3358 msgid "Couldn't find the source folder."
3359 msgstr "Kunde inte hitta ursprungsmapp."
3360
3361 #: src/export.c:245
3362 msgid "Select exporting file"
3363 msgstr "Välj exportfil"
3364
3365 #: src/exporthtml.c:767
3366 msgid "Full Name"
3367 msgstr "Fullst. namn"
3368
3369 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3370 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:735
3371 msgid "Attributes"
3372 msgstr "Användarattribut"
3373
3374 #: src/exporthtml.c:974
3375 msgid "Claws Mail Address Book"
3376 msgstr "Claws-Mail adressbok"
3377
3378 #: src/exporthtml.c:1069 src/exportldif.c:606
3379 msgid "Name already exists but is not a directory."
3380 msgstr "Namnet finns redan men det är inte en mapp."
3381
3382 #: src/exporthtml.c:1072 src/exportldif.c:609
3383 msgid "No permissions to create directory."
3384 msgstr "Inga rättigheter att skapa mapp."
3385
3386 #: src/exporthtml.c:1075 src/exportldif.c:612
3387 msgid "Name is too long."
3388 msgstr "Namnet är för långt."
3389
3390 #: src/exporthtml.c:1078 src/exportldif.c:615
3391 msgid "Not specified."
3392 msgstr "Ej specificerad."
3393
3394 #: src/file_checker.c:76
3395 #, c-format
3396 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3397 msgstr "Filen %s saknas! Vill använda säkerhetskopian från %s?"
3398
3399 #: src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:106
3400 #, c-format
3401 msgid "Could not copy %s to %s"
3402 msgstr "Kunde inte kopiera %s till %s"
3403
3404 #: src/file_checker.c:98
3405 #, c-format
3406 msgid ""
3407 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3408 "%s?"
3409 msgstr ""
3410 "Filen %s är tom eller Felaktig! Vill du använda säkerhetskopian från %s?"
3411
3412 #: src/filtering.c:603 src/filtering.c:678 src/filtering.c:707
3413 msgid "rule is not account-based\n"
3414 msgstr "regeln är inte konto-baserad\n"
3415
3416 #: src/filtering.c:607
3417 #, c-format
3418 msgid ""
3419 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], matching the account currently "
3420 "used to retrieve messages\n"
3421 msgstr ""
3422 "regel är kontobaserad [id=%d, namn='%s'], matchar konto som för närvarande "
3423 "används för att ta emot meddelanden\n"
3424
3425 #: src/filtering.c:609 src/filtering.c:626 src/filtering.c:627
3426 #: src/filtering.c:651 src/filtering.c:669 src/filtering.c:696
3427 #: src/filtering.c:697 src/filtering.c:714 src/filtering.c:715
3428 msgid "NON_EXISTENT"
3429 msgstr "ICKE_EXISTERANDE"
3430
3431 #: src/filtering.c:617
3432 msgid ""
3433 "rule is account-based, not matching the account currently used to retrieve "
3434 "messages\n"
3435 msgstr ""
3436 "regeln är konto-baserad, men matchar inte kontot som för närvarande används "
3437 "för att ta emot meddelanden\n"
3438
3439 #: src/filtering.c:624
3440 #, c-format
3441 msgid ""
3442 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching the account currently "
3443 "used to retrieve messages [id=%d, name='%s']\n"
3444 msgstr ""
3445 "regel är kontobaserad [id=%d, namn='%s'], matchar inte kontot som för "
3446 "närvarande används för att ta emot meddelanden [id=%d, namn='%s']\n"
3447
3448 #: src/filtering.c:643
3449 msgid ""
3450 "rule is not account-based, all rules are applied on user request anyway\n"
3451 msgstr ""
3452 "regeln är inte kontobaserad, alla regler appliceras på användarförfrågningar "
3453 "hursomhelst\n"
3454
3455 #: src/filtering.c:649
3456 #, c-format
3457 msgid ""
3458 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], but all rules are applied on user "
3459 "request\n"
3460 msgstr ""
3461 "regel är kontobaserad [id=%d, namn='%s'], men alla regler appliceras enligt "
3462 "användarens önskemål\n"
3463
3464 #: src/filtering.c:667
3465 #, c-format
3466 msgid "rule is account-based [id=%d, name='%s'], skipped on user request\n"
3467 msgstr ""
3468 "regel är kontobaserad [id=%d, namn='%s'], hoppar över enligt användarens "
3469 "önskemål\n"
3470
3471 #: src/filtering.c:672
3472 msgid "rule is account-based, skipped on user request\n"
3473 msgstr "regel är kontobaserad, hoppar över enligt användarens önskemål\n"
3474
3475 #: src/filtering.c:694
3476 #, c-format
3477 msgid ""
3478 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching current account [id="
3479 "%d, name='%s']\n"
3480 msgstr ""
3481 "regel är kontobaserad [id=%d, namn='%s'], matchar inte aktuellt konto [id="
3482 "%d, namn='%s']\n"
3483
3484 #: src/filtering.c:700
3485 msgid "rule is account-based, not matching current account\n"
3486 msgstr "regel är kontobaserad, och matcher inte aktuellt konto\n"
3487
3488 #: src/filtering.c:712
3489 #, c-format
3490 msgid ""
3491 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], current account [id=%d, "
3492 "name='%s']\n"
3493 msgstr ""
3494 "regel är kontobaserad [id=%d, namn='%s'], aktuellt konto [id=%d, namn='%s']\n"
3495
3496 #: src/filtering.c:752
3497 #, c-format
3498 msgid "applying action [ %s ]\n"
3499 msgstr "tillämpar åtgärd [ %s ]\n"
3500
3501 #: src/filtering.c:757
3502 msgid "action could not apply\n"
3503 msgstr "åtgärden kunde inte tillämpas\n"
3504
3505 #: src/filtering.c:759
3506 #, c-format
3507 msgid "no further processing after action [ %s ]\n"
3508 msgstr "ingen fortsatt behandling efter handling [ %s ]\n"
3509
3510 #: src/filtering.c:810
3511 #, c-format
3512 msgid "processing rule '%s' [ %s ]\n"
3513 msgstr "behandlingsregel '%s' [ %s ]\n"
3514
3515 #: src/filtering.c:814
3516 #, c-format
3517 msgid "processing rule <unnamed> [ %s ]\n"
3518 msgstr "behandlar regel <ej namngiven> [ %s ]\n"
3519
3520 #: src/filtering.c:832
3521 #, c-format
3522 msgid "disabled rule '%s' [ %s ]\n"
3523 msgstr "inaktiverade regel '%s' [ %s ]\n"
3524
3525 #: src/filtering.c:836
3526 #, c-format
3527 msgid "disabled rule <unnamed> [ %s ]\n"
3528 msgstr "inaktiverade regel <ej namngiven> [ %s ]\n"
3529
3530 #: src/filtering.c:874
3531 msgid "undetermined"
3532 msgstr "obestämd"
3533
3534 #: src/filtering.c:878
3535 msgid "incorporation"
3536 msgstr "införlivande"
3537
3538 #: src/filtering.c:882
3539 msgid "manually"
3540 msgstr "manuellt"
3541
3542 #: src/filtering.c:886
3543 msgid "folder processing"
3544 msgstr "mappbehandling"
3545
3546 #: src/filtering.c:890
3547 msgid "pre-processing"
3548 msgstr "förbehandling"
3549
3550 #: src/filtering.c:894
3551 msgid "post-processing"
3552 msgstr "efterbehandling"
3553
3554 #: src/filtering.c:911
3555 #, c-format
3556 msgid ""
3557 "filtering message (%s%s%s)\n"
3558 "%smessage file: %s\n"
3559 "%s%s %s\n"
3560 "%s%s %s\n"
3561 "%s%s %s\n"
3562 "%s%s %s\n"
3563 msgstr ""
3564 "filtrerar meddelande (%s%s%s)\n"
3565 "%smeddelandefil: %s\n"
3566 "%s%s %s\n"
3567 "%s%s %s\n"
3568 "%s%s %s\n"
3569 "%s%s %s\n"
3570
3571 #: src/filtering.c:913 src/filtering.c:922
3572 msgid ": "
3573 msgstr ": "
3574
3575 #: src/filtering.c:920
3576 #, c-format
3577 msgid ""
3578 "filtering message (%s%s%s)\n"
3579 "%smessage file: %s\n"
3580 msgstr ""
3581 "filtrerar meddelande (%s%s%s)\n"
3582 "%smeddelandefil: %s\n"
3583
3584 #: src/folder.c:1565 src/foldersel.c:400 src/prefs_folder_item.c:300
3585 msgid "Inbox"
3586 msgstr "Inkorgen"
3587
3588 #: src/folder.c:1569 src/foldersel.c:404
3589 msgid "Sent"
3590 msgstr "Skickat"
3591
3592 #: src/folder.c:1573 src/foldersel.c:408 src/prefs_folder_item.c:303
3593 msgid "Queue"
3594 msgstr "Kö"
3595
3596 #: src/folder.c:1577 src/foldersel.c:412 src/prefs_folder_item.c:304
3597 msgid "Trash"
3598 msgstr "Papperskorg"
3599
3600 #: src/folder.c:1581 src/foldersel.c:416 src/prefs_folder_item.c:302
3601 msgid "Drafts"
3602 msgstr "Utkast"
3603
3604 #: src/folder.c:2012
3605 #, c-format
3606 msgid "Processing (%s)...\n"
3607 msgstr "Behandlar (%s)...\n"
3608
3609 #: src/folder.c:3257
3610 #, c-format
3611 msgid "Copying %s to %s...\n"
3612 msgstr "Kopierar %s till %s...\n"
3613
3614 #: src/folder.c:3257
3615 #, c-format
3616 msgid "Moving %s to %s...\n"
3617 msgstr "Flyttar meddelande %s till %s...\n"
3618
3619 #: src/folder.c:3563
3620 #, c-format
3621 msgid "Updating cache for %s..."
3622 msgstr "Uppdaterar cache %s...."
3623
3624 #: src/folder.c:4424
3625 msgid "Processing messages..."
3626 msgstr "Behandlar meddelanden..."
3627
3628 #: src/folder.c:4559
3629 #, c-format
3630 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3631 msgstr "Synkroniserar %s för frånkopplad användning...\n"
3632
3633 #: src/folder.c:4816
3634 msgid "A folder name cannot begin or end with a dot."
3635 msgstr "Ett mappnamn kan inte börja eller sluta med punkt."
3636
3637 #: src/folder.c:4820
3638 msgid "A folder name can not end with a space."
3639 msgstr "Ett mappnamn kan inte börja eller sluta med ett mellanslag."
3640
3641 #: src/foldersel.c:247
3642 msgid "Select folder"
3643 msgstr "Välj mapp"
3644
3645 #: src/foldersel.c:584 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
3646 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
3647 msgid "NewFolder"
3648 msgstr "Nymapp"
3649
3650 #: src/foldersel.c:592 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214
3651 #: src/imap_gtk.c:270 src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262
3652 #: src/news_gtk.c:299 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254
3653 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:422 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:204
3654 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2056
3655 #, c-format
3656 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3657 msgstr "Ett mappnamn kan inte innehålla '%c'."
3658
3659 #: src/foldersel.c:607 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
3660 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
3661 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:434 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:217
3662 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2063
3663 #, c-format
3664 msgid "The folder '%s' already exists."
3665 msgstr "Mappen '%s' finns redan."
3666
3667 #: src/foldersel.c:614 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
3668 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
3669 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:124
3670 #, c-format
3671 msgid "Can't create the folder '%s'."
3672 msgstr "Kan inte skapa mappen '%s'."
3673
3674 #: src/folderview.c:237
3675 msgid "Mark all re_ad"
3676 msgstr "_Markera alla som lästa"
3677
3678 #: src/folderview.c:238
3679 msgid "Mark all read recursi_vely"
3680 msgstr "Markera alla som lästa rekursi_vt"
3681
3682 #: src/folderview.c:240
3683 msgid "R_un processing rules"
3684 msgstr "Kör behandlingsregler"
3685
3686 #: src/folderview.c:241 src/mainwindow.c:551
3687 msgid "_Search folder..."
3688 msgstr "_Sök i mapp..."
3689
3690 #: src/folderview.c:243
3691 msgid "Process_ing..."
3692 msgstr "Behandla..."
3693
3694 #: src/folderview.c:244
3695 msgid "Empty _trash..."
3696 msgstr "T_öm papperskorg..."
3697
3698 #: src/folderview.c:245
3699 msgid "Send _queue..."
3700 msgstr "Skicka köade..."
3701
3702 #: src/folderview.c:385 src/folderview.c:432
3703 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3704 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:393 src/summaryview.c:6266
3705 msgid "New"
3706 msgstr "Ny(a)"
3707
3708 #: src/folderview.c:386 src/folderview.c:433
3709 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3710 #: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:392 src/summaryview.c:6268
3711 msgid "Unread"
3712 msgstr "Oläst(a)"
3713
3714 #: src/folderview.c:387 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3715 #: src/prefs_folder_column.c:81
3716 msgid "Total"
3717 msgstr "Totalt"
3718
3719 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3720 #: src/folderview.c:435 src/summaryview.c:445
3721 msgid "#"
3722 msgstr "#"
3723
3724 #: src/folderview.c:765
3725 msgid "Setting folder info..."
3726 msgstr "Ställer in mappinfo..."
3727
3728 #: src/folderview.c:837
3729 msgid ""
3730 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3731 "read?"
3732 msgstr ""
3733 "Vill du verkligen markera all e-post i denna mapp och dess undermappar som "
3734 "lästa?"
3735
3736 #: src/folderview.c:839 src/summaryview.c:4115
3737 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3738 msgstr "Vill du verkligen markera alla meddelanden i denna mapp som lästa?"
3739
3740 #: src/folderview.c:843 src/summaryview.c:4114
3741 msgid "Mark all as read"
3742 msgstr "Markera alla som lästa"
3743
3744 #: src/folderview.c:1019 src/imap.c:4641
3745 #, c-format
3746 msgid "Scanning folder %s/%s..."
3747 msgstr "Avsöker mapp %s/%s..."
3748
3749 #: src/folderview.c:1022 src/imap.c:4645 src/mainwindow.c:5193 src/setup.c:96
3750 #, c-format
3751 msgid "Scanning folder %s..."
3752 msgstr "Avsöker mapp %s...."
3753
3754 #: src/folderview.c:1053
3755 msgid "Rebuild folder tree"
3756 msgstr "Uppdatera mapplista"
3757
3758 #: src/folderview.c:1054
3759 msgid ""
3760 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3761 msgstr ""
3762 "Den lokala bufferten kommer att tas bort om du uppdaterar mapplistan. Vill "
3763 "du fortsätta?"
3764
3765 #: src/folderview.c:1064
3766 msgid "Rebuilding folder tree..."
3767 msgstr "Uppdaterar mapplistan..."
3768
3769 #: src/folderview.c:1066
3770 msgid "Scanning folder tree..."
3771 msgstr "Söker igenom mapplistan..."
3772
3773 #: src/folderview.c:1157
3774 #, c-format
3775 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3776 msgstr "Kunde inte genomsöka mapp %s\n"
3777
3778 #: src/folderview.c:1211
3779 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3780 msgstr "Letar efter nya meddelande i alla mappar..."
3781
3782 #: src/folderview.c:2131
3783 #, c-format
3784 msgid "Closing folder %s..."
3785 msgstr "Stänger mapp %s..."
3786
3787 #: src/folderview.c:2226
3788 #, c-format
3789 msgid "Opening folder %s..."
3790 msgstr "Öppnar mapp %s..."
3791
3792 #: src/folderview.c:2244
3793 msgid "Folder could not be opened."
3794 msgstr "Mappen kunde inte öppnas."
3795
3796 #: src/folderview.c:2386 src/mainwindow.c:2903 src/mainwindow.c:2907
3797 msgid "Empty trash"
3798 msgstr "Töm papperskorg"
3799
3800 #: src/folderview.c:2387
3801 msgid "Delete all messages in trash?"
3802 msgstr "Ta bort alla meddelande från papperskorgen?"
3803
3804 #: src/folderview.c:2388
3805 msgid "_Empty trash"
3806 msgstr "_Töm papperskorg"
3807
3808 #: src/folderview.c:2431 src/inc.c:1533 src/toolbar.c:2607
3809 msgid "Offline warning"
3810 msgstr "Varning om frånkopplat läge"
3811
3812 #: src/folderview.c:2432 src/toolbar.c:2608
3813 msgid "You're working offline. Override?"
3814 msgstr "Du arbetar frånkopplad. Åsidosätta?"
3815
3816 #: src/folderview.c:2443 src/toolbar.c:2627
3817 msgid "Send queued messages"
3818 msgstr "Skicka köade meddelanden"
3819
3820 #: src/folderview.c:2444 src/toolbar.c:2628
3821 msgid "Send all queued messages?"
3822 msgstr "Skicka alla köade meddelanden?"
3823
3824 #: src/folderview.c:2453 src/toolbar.c:2647
3825 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3826 msgstr "Några fel uppstod vid avsändande av meddelanden i kö."
3827
3828 #: src/folderview.c:2456 src/main.c:2743 src/toolbar.c:2650
3829 #, c-format
3830 msgid ""
3831 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3832 "%s"
3833 msgstr ""
3834 "Några fel uppstod vid skickande av köade meddelanden:\n"
3835 "%s"
3836
3837 #: src/folderview.c:2531
3838 #, c-format
3839 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3840 msgstr "Vill du verkligen kopiera mappen '%s' i '%s'?"
3841
3842 #: src/folderview.c:2532
3843 #, c-format
3844 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3845 msgstr "Vill du verkligen göra mappen '%s' till en undermapp till '%s' ?"
3846
3847 #: src/folderview.c:2534
3848 msgid "Copy folder"
3849 msgstr "Kopiera mapp"
3850
3851 #: src/folderview.c:2534
3852 msgid "Move folder"
3853 msgstr "Flytta mapp"
3854
3855 #: src/folderview.c:2545
3856 #, c-format
3857 msgid "Copying %s to %s..."
3858 msgstr "Kopiera %s till %s..."
3859
3860 #: src/folderview.c:2545
3861 #, c-format
3862 msgid "Moving %s to %s..."
3863 msgstr "Flyttar %s till %s..."
3864
3865 #: src/folderview.c:2579
3866 msgid "Source and destination are the same."
3867 msgstr "Källa och destination är de samma."
3868
3869 #: src/folderview.c:2582
3870 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3871 msgstr "Kan inte kopiera en mapp till ett av dess barn."
3872
3873 #: src/folderview.c:2583
3874 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3875 msgstr "Kan inte flytta en mapp till ett av dess barn."
3876
3877 #: src/folderview.c:2586
3878 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3879 msgstr "En mapp kan inte flyttas mellan olika brevlådor."
3880
3881 #: src/folderview.c:2589
3882 msgid "Copy failed!"
3883 msgstr "Kopiering misslyckades!"
3884
3885 #: src/folderview.c:2589
3886 msgid "Move failed!"
3887 msgstr "Flytt misslyckades!"
3888
3889 #: src/folderview.c:2639
3890 #, c-format
3891 msgid "Processing configuration for folder %s"
3892 msgstr "Behandlar konfiguration för mappen %s"
3893
3894 #: src/folderview.c:3068 src/summaryview.c:4553 src/summaryview.c:4658
3895 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3896 msgstr "Destinationsmappen kan bara användas till att spara undermappar."
3897
3898 #: src/grouplistdialog.c:161
3899 msgid "Newsgroup subscription"
3900 msgstr "Diskussionsgruppsprenumeration"
3901
3902 #: src/grouplistdialog.c:178
3903 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3904 msgstr "Välj diskussionsgrupper för prenumeration:"
3905
3906 #: src/grouplistdialog.c:184
3907 msgid "Find groups:"
3908 msgstr "Hitta grupper:"
3909
3910 #: src/grouplistdialog.c:192
3911 msgid " Search "
3912 msgstr " Sök "
3913
3914 #: src/grouplistdialog.c:204
3915 msgid "Newsgroup name"
3916 msgstr "Namn på diskussionsgrupp"
3917
3918 #: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:171
3919 msgid "Messages"
3920 msgstr "Meddelande"
3921
3922 #: src/grouplistdialog.c:206
3923 msgid "Type"
3924 msgstr "Typ"
3925
3926 #: src/grouplistdialog.c:347
3927 msgid "moderated"
3928 msgstr "modererad"
3929
3930 #: src/grouplistdialog.c:349
3931 msgid "readonly"
3932 msgstr "skrivskyddad"
3933
3934 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
3935 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:113
3936 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:146
3937 msgid "unknown"
3938 msgstr "okänd"
3939
3940 #: src/grouplistdialog.c:422
3941 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3942 msgstr "Kan ej hämta diskussionsgrupplista."
3943
3944 #: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1916 src/summaryview.c:1565
3945 msgid "Done."
3946 msgstr "Färdig."
3947
3948 #: src/grouplistdialog.c:492
3949 #, c-format
3950 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3951 msgstr "%d diskussionsgrupper mottagna (%s lästa)"
3952
3953 #: src/gtk/about.c:131
3954 msgid ""
3955 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3956 "\n"
3957 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3958 msgstr ""
3959 "Claws Mail är en snabb och mycket anpassningsbar e-postklient.\n"
3960 "\n"
3961 "För mer information besök Claws Mails hemsida:\n"
3962
3963 #: src/gtk/about.c:137
3964 msgid ""
3965 "\n"
3966 "\n"
3967 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:\n"
3968 msgstr ""
3969 "\n"
3970 "\n"
3971 "För support och diskussioner, prenumerera på Claws Mail's sändlista för "
3972 "användare:\n"
3973
3974 #: src/gtk/about.c:142
3975 msgid ""
3976 "\n"
3977 "\n"
3978 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
3979 "the Claws Mail project you can do so at:\n"
3980 msgstr ""
3981 "\n"
3982 "\n"
3983 "Claws Mail är fri programvara släppt under GPL-licensen. Om du vill donera "
3984 "till Claws Mail-projektet kan du göra det på:\n"
3985
3986 #: src/gtk/about.c:158
3987 msgid ""
3988 "\n"
3989 "\n"
3990 "Copyright (C) 1999-2016\n"
3991 "The Claws Mail Team\n"
3992 " and Hiroyuki Yamamoto"
3993 msgstr ""
3994 "\n"
3995 "\n"
3996 "Copyright (C) 1999-2016\n"
3997 "Claws Mail-teamet\n"
3998 " och Hiroyuki Yamamoto"
3999
4000 #: src/gtk/about.c:161
4001 msgid ""
4002 "\n"
4003 "\n"
4004 "System Information\n"
4005 msgstr ""
4006 "\n"
4007 "\n"
4008 "Systeminformation\n"
4009
4010 #: src/gtk/about.c:168
4011 #, c-format
4012 msgid ""
4013 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4014 "Operating System: %s %s (%s)"
4015 msgstr ""
4016 "Lokal: %s (teckenkodning: %s)\n"
4017 "Operativsystem: %s %s (%s)"
4018
4019 #: src/gtk/about.c:177
4020 #, c-format
4021 msgid ""
4022 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4023 "Operating System: %s"
4024 msgstr ""
4025 "Lokal: %s (teckenkodning: %s)\n"
4026 "Operativsystem: %s"
4027
4028 #: src/gtk/about.c:186
4029 #, c-format
4030 msgid ""
4031 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4032 "Operating System: unknown"
4033 msgstr ""
4034 "Lokal: %s (teckenkodning: %s)\n"
4035 "Operativsystem: okänt"
4036
4037 #: src/gtk/about.c:242 src/prefs_themes.c:705 src/wizard.c:527
4038 msgid "The Claws Mail Team"
4039 msgstr "Claws Mail-laget"
4040
4041 #: src/gtk/about.c:261
4042 msgid "Previous team members"
4043 msgstr "Före detta lagmedlemmar"
4044
4045 #: src/gtk/about.c:280
4046 msgid "The translation team"
4047 msgstr "Översättarlaget"
4048
4049 #: src/gtk/about.c:299
4050 msgid "Documentation team"
4051 msgstr "Dokumentationslaget"
4052
4053 #: src/gtk/about.c:318
4054 msgid "Logo"
4055 msgstr "Logo"
4056
4057 #: src/gtk/about.c:337
4058 msgid "Icons"
4059 msgstr "Ikoner"
4060
4061 #: src/gtk/about.c:356
4062 msgid "Contributors"
4063 msgstr "Medarbetare"
4064
4065 #: src/gtk/about.c:404
4066 msgid "Compiled-in Features\n"
4067 msgstr "Inbyggda funktioner:\n"
4068
4069 #: src/gtk/about.c:420
4070 msgctxt "compface"
4071 msgid "adds support for the X-Face header\n"
4072 msgstr "compface|tillhandahåller stöd för X-Face-brevhuvudet\n"
4073
4074 #: src/gtk/about.c:430
4075 msgctxt "Enchant"
4076 msgid "adds support for spell checking\n"
4077 msgstr "tillhandahåller stöd för stavningskontroll\n"
4078
4079 #: src/gtk/about.c:440
4080 msgctxt "GnuTLS"
4081 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
4082 msgstr "tillhandahåller stöd för krypterade uppkopplingar mot servrar\n"
4083
4084 #: src/gtk/about.c:450
4085 msgctxt "IPv6"
4086 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
4087 msgstr ""
4088 "tillhandahåller stöd för IPv6-adresser, det nya "
4089 "Internetadresseringsprotokollet\n"
4090
4091 #: src/gtk/about.c:461
4092 msgctxt "iconv"
4093 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
4094 msgstr "tillhandahåller stöd för att konvertera mellan olika teckenkodningar\n"
4095
4096 #: src/gtk/about.c:471
4097 msgctxt "JPilot"
4098 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
4099 msgstr "tillhandahåller stöd för PalmOS adressböcker\n"
4100
4101 #: src/gtk/about.c:481
4102 msgctxt "LDAP"
4103 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
4104 msgstr "tillhandahåller stöd för adressböcker delade med LDAP\n"
4105
4106 #: src/gtk/about.c:491
4107 msgctxt "libetpan"
4108 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
4109 msgstr "tillhandahåller stöd för IMAP- och NNTP-servrar\n"
4110
4111 #: src/gtk/about.c:501
4112 msgctxt "libSM"
4113 msgid "adds support for session handling\n"
4114 msgstr "tillhandahåller stöd för sessionshantering\n"
4115
4116 #: src/gtk/about.c:511
4117 msgctxt "NetworkManager"
4118 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
4119 msgstr ""
4120 "tillhandahåller stöd för att upptäcka förändringar av nätverksuppkopplingen\n"
4121
4122 #: src/gtk/about.c:543
4123 msgid ""
4124 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
4125 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
4126 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
4127 "version.\n"
4128 "\n"
4129 msgstr ""
4130 "Detta program är fri mjukvara; du kan redistribuera det och/eller modifiera "
4131 "det enligt villkoren i GNU General Public License som publicerad av the Free "
4132 "Software Foundation; enligt version 3, eller (efter ditt eget val) någon "
4133 "senare version.\n"
4134 "\n"
4135
4136 #: src/gtk/about.c:549
4137 msgid ""
4138 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
4139 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
4140 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
4141 "more details.\n"
4142 "\n"
4143 msgstr ""
4144 "Detta program distribueras med förhoppningen att det kommer att vara "
4145 "andvändbart, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI; utan ens den implicita "
4146 "garantin av SÄLJBARHET eller ÄNDAMÅLSENLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. Se "
4147 "GNU General Public License för fler detaljer.\n"
4148 "\n"
4149
4150 #: src/gtk/about.c:567
4151 msgid ""
4152 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
4153 "this program. If not, see "
4154 msgstr ""
4155 "Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med detta "
4156 "program; om inte, se"
4157
4158 #: src/gtk/about.c:698 src/main.c:2567
4159 msgid "Session statistics\n"
4160 msgstr "Sessionsstatistik\n"
4161
4162 #: src/gtk/about.c:708 src/gtk/about.c:711 src/main.c:2577 src/main.c:2580
4163 #, c-format
4164 msgid "Started: %s\n"
4165 msgstr "Startat: %s\n"
4166
4167 #: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2586
4168 msgid "Incoming traffic\n"
4169 msgstr "Inkommande trafik\n"
4170
4171 #: src/gtk/about.c:721 src/main.c:2589
4172 #, c-format
4173 msgid "Received messages: %d\n"
4174 msgstr "Mottagna meddelanden: %d\n"
4175
4176 #: src/gtk/about.c:728 src/main.c:2595
4177 msgid "Outgoing traffic\n"
4178 msgstr "Utgående trafik\n"
4179
4180 #: src/gtk/about.c:731 src/main.c:2598
4181 #, c-format
4182 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4183 msgstr "Nya/Omdirigerade meddelanden: %d\n"
4184
4185 #: src/gtk/about.c:736 src/main.c:2602
4186 #, c-format
4187 msgid "Replied messages: %d\n"
4188 msgstr "Besvarade meddelanden: %d\n"
4189
4190 #: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2606
4191 #, c-format
4192 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4193 msgstr "Vidarebefordrade meddelanden: %d\n"
4194
4195 #: src/gtk/about.c:746 src/main.c:2610
4196 #, c-format
4197 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4198 msgstr "Totalt utgående meddelanden: %d\n"
4199
4200 #: src/gtk/about.c:773
4201 msgid "About Claws Mail"
4202 msgstr "Om Claws Mail"
4203
4204 #: src/gtk/about.c:831
4205 msgid ""
4206 "Copyright (C) 1999-2016\n"
4207 "The Claws Mail Team\n"
4208 "and Hiroyuki Yamamoto"
4209 msgstr ""
4210 "Copyright (C) 1999-2016\n"
4211 "Claws-Mail-teamet\n"
4212 "och Hiroyuki Yamamoto"
4213
4214 #: src/gtk/about.c:845
4215 msgid "_Info"
4216 msgstr "_Info"
4217
4218 #: src/gtk/about.c:851
4219 msgid "_Authors"
4220 msgstr "_Författare"
4221
4222 #: src/gtk/about.c:857
4223 msgid "_Features"
4224 msgstr "F_unktioner"
4225
4226 #: src/gtk/about.c:863
4227 msgid "_License"
4228 msgstr "_Licens"
4229
4230 #: src/gtk/about.c:871
4231 msgid "_Release Notes"
4232 msgstr "Ve_rsionsinformation"
4233
4234 #: src/gtk/about.c:877
4235 msgid "_Statistics"
4236 msgstr "_Statistik"
4237
4238 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:364
4239 msgid "Orange"
4240 msgstr "Orange"
4241
4242 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:368
4243 msgid "Red"
4244 msgstr "Röd"
4245
4246 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:372
4247 msgid "Pink"
4248 msgstr "Rosa"
4249
4250 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:376
4251 msgid "Sky blue"
4252 msgstr "Himmelsblå"
4253
4254 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:380
4255 msgid "Blue"
4256 msgstr "Blå"
4257
4258 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:384
4259 msgid "Green"
4260 msgstr "Grön"
4261
4262 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:388
4263 msgid "Brown"
4264 msgstr "Brun"
4265
4266 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:392
4267 msgid "Grey"
4268 msgstr "Grå"
4269
4270 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:396
4271 msgid "Light brown"
4272 msgstr "Ljusbrun"
4273
4274 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:400
4275 msgid "Dark red"
4276 msgstr "Mörkröd"
4277
4278 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:404
4279 msgid "Dark pink"
4280 msgstr "Mörkrosa"
4281
4282 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:408
4283 msgid "Steel blue"
4284 msgstr "Stålblå"
4285
4286 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:412
4287 msgid "Gold"
4288 msgstr "Guld"
4289
4290 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:416
4291 msgid "Bright green"
4292 msgstr "Ljusgrön"
4293
4294 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:420
4295 msgid "Magenta"
4296 msgstr "Magenta"
4297
4298 #: src/gtk/foldersort.c:156
4299 msgid "Set mailbox order"
4300 msgstr "Sorteringsordning för brevlådor"
4301
4302 #: src/gtk/foldersort.c:190
4303 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4304 msgstr ""
4305 "Flytta mappar upp eller ner för att ändra sorteringsordningen i mapplistan."
4306
4307 #: src/gtk/foldersort.c:216
4308 msgid "Mailboxes"
4309 msgstr "Brevlådor"
4310
4311 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4312 msgid "No dictionary selected."
4313 msgstr "Ingen ordlista vald."
4314
4315 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4316 #, c-format
4317 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4318 msgstr "Kunde inte starta %s stavningsprogram."
4319
4320 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4321 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4322 msgstr "Kunde inte initiera Enchant broker."
4323
4324 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4325 #, c-format
4326 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4327 msgstr "Kunde inte initiera %s ordlista."
4328
4329 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4330 msgid "No misspelled word found."
4331 msgstr "Inga felstavade ord hittades."
4332
4333 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4334 msgid "Replace unknown word"
4335 msgstr "Ersätt okänt ord"
4336
4337 #: src/gtk/gtkaspell.c:1460
4338 #, c-format
4339 msgid "Replace \"%s\" with: "
4340 msgstr "Ersätt \"%s\" med:"
4341
4342 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4343 msgid ""
4344 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4345 "will learn from mistake.\n"
4346 msgstr ""
4347 "Att hålla ner Control-knappen samtidigt som du trycker på Enter\n"
4348 "kommer lära från misstag.\n"
4349
4350 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
4351 msgid "Change to..."
4352 msgstr "Ändra till..."
4353
4354 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4355 msgid "More..."
4356 msgstr "Mer..."
4357
4358 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4359 #, c-format
4360 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4361 msgstr "\"%s\" okänd i ordlistan '%s'"
4362
4363 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4364 msgid "Accept in this session"
4365 msgstr "Acceptera för denna session"
4366
4367 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4368 msgid "Add to personal dictionary"
4369 msgstr "Lägg till i egen ordlista"
4370
4371 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4372 msgid "Replace with..."
4373 msgstr "Ersätt med..."
4374
4375 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4376 #, c-format
4377 msgid "Check with %s"
4378 msgstr "Kontrollera med %s"
4379
4380 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4381 msgid "(no suggestions)"
4382 msgstr "(inga förslag)"
4383
4384 #: src/gtk/gtkaspell.c:2012
4385 #, c-format
4386 msgid "Dictionary: %s"
4387 msgstr "Ordlista: %s"
4388
4389 #: src/gtk/gtkaspell.c:2027
4390 #, c-format
4391 msgid "Use alternate (%s)"
4392 msgstr "Använd alternativ (%s)"
4393
4394 #: src/gtk/gtkaspell.c:2038
4395 msgid "Use both dictionaries"
4396 msgstr "Använd båda ordböckerna"
4397
4398 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:144
4399 msgid "Check while typing"
4400 msgstr "Kontrollera medan jag skriver"
4401
4402 #: src/gtk/gtkaspell.c:2153
4403 #, c-format
4404 msgid ""
4405 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4406 "%s"
4407 msgstr ""
4408 "Rättstavningsprogrammet kunde inte byta ordlista.\n"
4409 "%s"
4410
4411 #: src/gtk/gtkaspell.c:2209
4412 #, c-format
4413 msgid ""
4414 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4415 "%s"
4416 msgstr ""
4417 "Rättstavningsprogrammet kunde inte byta alternativ ordlista.\n"
4418 "%s"
4419
4420 #: src/gtk/gtkutils.c:1921
4421 msgid "Failed: no service record found."
4422 msgstr "Misslyckades: ingen post för tjänsten hittades."
4423
4424 #: src/gtk/gtkutils.c:1924
4425 msgid "Failed: network error."
4426 msgstr "Misslyckades: nätverksfel."
4427
4428 #: src/gtk/gtkutils.c:1927
4429 #, c-format
4430 msgid "Failed: unknown error (%d)."
4431 msgstr "Misslyckades: okänt fel (%d)."
4432