Revert "Disallow '?' in filename when saving message part on Windows."
[claws.git] / po / sv.po
1 # Swedish translation of Claws Mail.
2 # Copyright (C) 2006-2017 The Claws Mail team
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 #
6 # Anders Trobäck <sylpheed@troback.com>, 2006.
7 # Andreas Rönnquist <gusnan@openmailbox.org>, 2012-2017.
8 #
9 #
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.15.0\n"
13 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
14 "POT-Creation-Date: 2017-03-19 09:11+0100\n"
15 "PO-Revision-Date: 2017-03-20 13:27+0100\n"
16 "Last-Translator: Andreas Rönnquist <gusnan@openmailbox.org>\n"
17 "Language-Team: Swedish\n"
18 "Language: sv\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
23 "X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
24
25 #: src/account.c:396 src/account.c:463
26 msgid ""
27 "Some composing windows are open.\n"
28 "Please close all the composing windows before editing accounts."
29 msgstr ""
30 "Det finns något \"Skriv meddelande\"-fönster öppet.\n"
31 "Stäng alla \"Skriv meddelande\"-fönster innan du redigerar konton."
32
33 #: src/account.c:441
34 msgid "Can't create folder."
35 msgstr "Kan inte skapa mapp."
36
37 #: src/account.c:728
38 msgid "Edit accounts"
39 msgstr "Redigera konton"
40
41 #: src/account.c:745
42 msgid ""
43 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
44 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
45 "indicates the default account."
46 msgstr ""
47 "'Hämta e-post' hämtar meddelanden från dina konton i samma ordning som i "
48 "listan, kryssrutan indikerar vilka konton som kommer att inkluderas. Fet "
49 "stil anger standardkontot."
50
51 #: src/account.c:816
52 msgid " _Set as default account "
53 msgstr " _Sätt som standardkonto "
54
55 #: src/account.c:908
56 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
57 msgstr "Konton med fjärrmappar kan inte kopieras."
58
59 #: src/account.c:915
60 #, c-format
61 msgid "Copy of %s"
62 msgstr "Kopia av %s"
63
64 #: src/account.c:1096
65 #, c-format
66 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
67 msgstr "Vill du verkligen ta bort konto '%s'?"
68
69 #: src/account.c:1098
70 msgid "(Untitled)"
71 msgstr "(Ingen titel)"
72
73 #: src/account.c:1099
74 msgid "Delete account"
75 msgstr "Ta bort konto"
76
77 #: src/account.c:1589
78 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
79 msgid "G"
80 msgstr "H"
81
82 #: src/account.c:1595
83 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
84 msgstr "'Hämta e-post' hämtar e-post från valda e-postkonton"
85
86 #: src/account.c:1602 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
87 #: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7334 src/editaddress.c:1264
88 #: src/editaddress.c:1321 src/editaddress.c:1341
89 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:302
90 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:350 src/editbook.c:170
91 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
92 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
93 #: src/mimeview.c:274 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:465
94 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1792
95 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:395 src/prefs_filtering.c:384
96 #: src/prefs_filtering.c:1868 src/prefs_template.c:79
97 msgid "Name"
98 msgstr "Namn"
99
100 #: src/account.c:1610 src/prefs_account.c:1096 src/prefs_account.c:4141
101 msgid "Protocol"
102 msgstr "Protokoll"
103
104 #: src/account.c:1618 src/ssl_manager.c:100
105 msgid "Server"
106 msgstr "Server"
107
108 #: src/action.c:380
109 #, c-format
110 msgid "Could not get message file %d"
111 msgstr "Kan inte hämta meddelandefilen %d"
112
113 #: src/action.c:418
114 msgid "Could not get message part."
115 msgstr "Kan inte hämta del av meddelande."
116
117 #: src/action.c:435
118 #, c-format
119 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
120 msgstr "Kan inte hämta del av flerdelat meddelande: %s"
121
122 #: src/action.c:607
123 #, c-format
124 msgid ""
125 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
126 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
127 msgstr ""
128 "Den valda aktiviteten kan inte användas i Skriv meddelande fönstret\n"
129 "på grund av att det innehåller %%f, %%F, %%as eller %%p."
130
131 #: src/action.c:719
132 msgid "There is no filtering action set"
133 msgstr "Ingen filteraktivitet inställd"
134
135 #: src/action.c:721
136 #, c-format
137 msgid ""
138 "Invalid filtering action(s):\n"
139 "%s"
140 msgstr ""
141 "Ogiltig filteraktivitet(er):\n"
142 "%s"
143
144 #: src/action.c:986
145 #, c-format
146 msgid ""
147 "Could not fork to execute the following command:\n"
148 "%s\n"
149 "%s"
150 msgstr ""
151 "Kunde inte förgrena för att exekvera följande kommando:\n"
152 "%s\n"
153 "%s"
154
155 #: src/action.c:988 src/ldaputil.c:323 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:857
156 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:75
157 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1827
158 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1831
159 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1844
160 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1847 src/privacy.c:62
161 msgid "Unknown error"
162 msgstr "Okänt fel"
163
164 #: src/action.c:1206 src/action.c:1371
165 msgid "Completed"
166 msgstr "Färdigt"
167
168 #: src/action.c:1242
169 #, c-format
170 msgid "--- Running: %s\n"
171 msgstr "--- Kör: %s\n"
172
173 #: src/action.c:1246
174 #, c-format
175 msgid "--- Ended: %s\n"
176 msgstr "--- Avslutades: %s\n"
177
178 #: src/action.c:1279
179 msgid "Action's input/output"
180 msgstr "Aktivitets in/ut data"
181
182 #: src/action.c:1607
183 #, c-format
184 msgid ""
185 "Enter the argument for the following action:\n"
186 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
187 "  %s"
188 msgstr ""
189 "Skriv in argumenten för följande aktivitet:\n"
190 "('%%h' kommer att ersättas av argumentet)\n"
191 "  %s"
192
193 #: src/action.c:1612
194 msgid "Action's hidden user argument"
195 msgstr "Aktivitets gömda användarargument"
196
197 #: src/action.c:1616
198 #, c-format
199 msgid ""
200 "Enter the argument for the following action:\n"
201 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
202 "  %s"
203 msgstr ""
204 "Skriv in argumentet för följande aktivitet:\n"
205 "('%%u' kommer att ersättas av argumentet)\n"
206 "  %s"
207
208 #: src/action.c:1621
209 msgid "Action's user argument"
210 msgstr "Aktivitets användarargument"
211
212 #: src/addrclip.c:479
213 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
214 msgstr "Kan inte kopiera en mapp till sig självt eller till sin understruktur."
215
216 #: src/addrclip.c:502
217 msgid "Cannot copy an address book to itself."
218 msgstr "Kan inte kopiera en adressbok till sig självt."
219
220 #: src/addrclip.c:593
221 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
222 msgstr ""
223 "Kan inte flytta en mapp till sig självt eller till sin egen understruktur."
224
225 #: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:4946
226 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:308
227 msgid "Group"
228 msgstr "Grupp"
229
230 #: src/addrcustomattr.c:65
231 msgid "date of birth"
232 msgstr "födelsedag"
233
234 #: src/addrcustomattr.c:66
235 msgid "address"
236 msgstr "adress"
237
238 #: src/addrcustomattr.c:67
239 msgid "phone"
240 msgstr "telefonnummer"
241
242 #: src/addrcustomattr.c:68
243 msgid "mobile phone"
244 msgstr "mobiltelefon"
245
246 #: src/addrcustomattr.c:69
247 msgid "organization"
248 msgstr "organisation"
249
250 #: src/addrcustomattr.c:70
251 msgid "office address"
252 msgstr "jobbadress"
253
254 #: src/addrcustomattr.c:71
255 msgid "office phone"
256 msgstr "arbetstelefon"
257
258 #: src/addrcustomattr.c:72
259 msgid "fax"
260 msgstr "fax"
261
262 #: src/addrcustomattr.c:73
263 msgid "website"
264 msgstr "webbplats"
265
266 #: src/addrcustomattr.c:141
267 msgid "Attribute name"
268 msgstr "Attributnamn"
269
270 #: src/addrcustomattr.c:156
271 msgid "Delete all attribute names"
272 msgstr "Ta bort alla attributnamn"
273
274 #: src/addrcustomattr.c:157
275 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
276 msgstr "Vill du verkligen ta bort alla attributnamn?"
277
278 #: src/addrcustomattr.c:181
279 msgid "Delete attribute name"
280 msgstr "Ta bort attributnamn"
281
282 #: src/addrcustomattr.c:182
283 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
284 msgstr "Vill du verkligen ta bort detta attributnamn? "
285
286 #: src/addrcustomattr.c:191
287 msgid "Reset to default"
288 msgstr "Återställ till standardval"
289
290 #: src/addrcustomattr.c:192
291 msgid ""
292 "Do you really want to replace all attribute names\n"
293 "with the default set?"
294 msgstr ""
295 "Vill du verkligen ersätta alla attributnamn\n"
296 "med standarduppsättningen?"
297
298 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:466
299 #: src/addressbook.c:483 src/edittags.c:272
300 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1307 src/prefs_actions.c:1084
301 #: src/prefs_filtering.c:1695 src/prefs_template.c:1109
302 msgid "_Delete"
303 msgstr "_Ta bort"
304
305 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:273 src/prefs_actions.c:1085
306 #: src/prefs_filtering.c:1696 src/prefs_template.c:1110
307 msgid "Delete _all"
308 msgstr "Ta bort _alla"
309
310 #: src/addrcustomattr.c:214
311 msgid "_Reset to default"
312 msgstr "_Återställ till standardval"
313
314 #: src/addrcustomattr.c:403
315 msgid "Attribute name is not set."
316 msgstr "Attributnamn är inte angivet."
317
318 #: src/addrcustomattr.c:462
319 msgctxt "Dialog title"
320 msgid "Edit attribute names"
321 msgstr "Ändra attributnamn"
322
323 #: src/addrcustomattr.c:476
324 msgid "New attribute name:"
325 msgstr "Nytt attributnamn"
326
327 #: src/addrcustomattr.c:513
328 msgid ""
329 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
330 "contacts."
331 msgstr ""
332 "Tillägg eller borttagning av attributnamn påverkar inte attribut som redan "
333 "är satta för kontakter."
334
335 #: src/addrduplicates.c:127
336 msgid "Show duplicates in the same book"
337 msgstr "Visa dubbletter i samma adressbok"
338
339 #: src/addrduplicates.c:133
340 msgid "Show duplicates in different books"
341 msgstr "Visa dubbletter i olika adressböcker"
342
343 #: src/addrduplicates.c:144
344 msgid "Find address book email duplicates"
345 msgstr "Sök efter dubbletter av e-postadresser i adressbok"
346
347 #: src/addrduplicates.c:145
348 msgid ""
349 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
350 msgstr "Claws-Mail kommer nu söka efter kopior av e-postadresser i adressboken"
351
352 #: src/addrduplicates.c:315
353 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
354 msgstr "Inga dubbletter av e-postadresser hittades i adressboken"
355
356 #: src/addrduplicates.c:346
357 msgid "Duplicate email addresses"
358 msgstr "Dubblerade e-postadress(er)"
359
360 #: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:227
361 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 src/toolbar.c:526
362 msgid "Address"
363 msgstr "Adress"
364
365 #: src/addrduplicates.c:464
366 msgid "Address book path"
367 msgstr "Sökväg till adressbok"
368
369 #: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1438 src/addressbook.c:1491
370 msgid "Delete address(es)"
371 msgstr "Ta bort adress(er)"
372
373 #: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1492
374 msgid "Really delete the address(es)?"
375 msgstr "Vill du verkligen ta bort adress(er)?"
376
377 #: src/addrduplicates.c:842
378 msgid "Delete address"
379 msgstr "Ta bort adress(er)"
380
381 #: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1439
382 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
383 msgstr "Adressdatan är skrivskyddad och kan därför inte tas bort."
384
385 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
386 msgid "Add to address book"
387 msgstr "Lägg till i adressboken"
388
389 #: src/addressadd.c:207
390 msgid "Contact"
391 msgstr "Kontakt"
392
393 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1056
394 #: src/editaddress.c:1131 src/editgroup.c:290
395 msgid "Remarks"
396 msgstr "Kommentarer"
397
398 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
399 msgid "Select Address Book Folder"
400 msgstr "Välj adressboksmapp"
401
402 #: src/addressadd.c:534 src/addressbook.c:3216 src/addressbook.c:3267
403 msgid "Add address(es)"
404 msgstr "Lägg till adress(er)"
405
406 #: src/addressadd.c:535
407 msgid "Can't add the specified address"
408 msgstr "Kan inte lägga till adressen"
409
410 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4934 src/editaddress.c:1053
411 #: src/editaddress.c:1114 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
412 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:762
413 msgid "Email Address"
414 msgstr "E-postadress"
415
416 #: src/addressbook.c:405
417 msgid "_Book"
418 msgstr "Adress_bok"
419
420 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:465
421 #: src/addressbook.c:482 src/compose.c:602 src/mainwindow.c:514
422 #: src/messageview.c:209 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
423 msgid "_Edit"
424 msgstr "_Redigera"
425
426 #: src/addressbook.c:407 src/compose.c:607 src/mainwindow.c:517
427 #: src/messageview.c:212
428 msgid "_Tools"
429 msgstr "V_erktyg"
430
431 #: src/addressbook.c:408 src/compose.c:608 src/mainwindow.c:519
432 #: src/messageview.c:213
433 msgid "_Help"
434 msgstr "_Hjälp"
435
436 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:468
437 msgid "New _Book"
438 msgstr "Ny adress_bok"
439
440 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:469
441 msgid "New _Folder"
442 msgstr "Ny _katalog"
443
444 #: src/addressbook.c:413
445 msgid "New _vCard"
446 msgstr "Nytt _vCard"
447
448 #: src/addressbook.c:417
449 msgid "New _JPilot"
450 msgstr "Nytt _JPilot"
451
452 #: src/addressbook.c:420
453 msgid "New LDAP _Server"
454 msgstr "Ny LDAP-_server"
455
456 #: src/addressbook.c:424
457 msgid "_Edit book"
458 msgstr "_Redigera adressbok"
459
460 #: src/addressbook.c:425
461 msgid "_Delete book"
462 msgstr "_Ta bort adressbok"
463
464 #: src/addressbook.c:427 src/compose.c:619
465 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
466 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
467 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
468 msgid "_Save"
469 msgstr "_Spara"
470
471 #: src/addressbook.c:428 src/compose.c:623 src/messageview.c:222
472 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
473 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:629
474 msgid "_Close"
475 msgstr "St_äng"
476
477 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:480 src/messageview.c:226
478 msgid "_Select all"
479 msgstr "Markera _allt"
480
481 #: src/addressbook.c:433 src/addressbook.c:472 src/addressbook.c:488
482 msgid "C_ut"
483 msgstr "Klipp _ut"
484
485 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
486 #: src/compose.c:631 src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:225
487 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
488 msgid "_Copy"
489 msgstr "_Kopiera"
490
491 #: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
492 #: src/compose.c:632 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
493 msgid "_Paste"
494 msgstr "Kli_stra in"
495
496 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:485
497 msgid "New _Address"
498 msgstr "Ny _adress"
499
500 #: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
501 msgid "New _Group"
502 msgstr "Ny _grupp"
503
504 #: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:492
505 msgid "_Mail To"
506 msgstr "_Meddelande till"
507
508 #: src/addressbook.c:447
509 msgid "Import _LDIF file..."
510 msgstr "Importera _LDIF fil..."
511
512 #: src/addressbook.c:448
513 msgid "Import M_utt file..."
514 msgstr "Importera M_utt fil..."
515
516 #: src/addressbook.c:449
517 msgid "Import _Pine file..."
518 msgstr "Importera _Pine fil..."
519
520 #: src/addressbook.c:451
521 msgid "Export _HTML..."
522 msgstr "Exportera _HTML..."
523
524 #: src/addressbook.c:452
525 msgid "Export LDI_F..."
526 msgstr "Exportera _LDIF"
527
528 #: src/addressbook.c:454
529 msgid "Find duplicates..."
530 msgstr "Hitta dubbletter..."
531
532 #: src/addressbook.c:455
533 msgid "Edit custom attributes..."
534 msgstr "Ändra anpassade attribut..."
535
536 #: src/addressbook.c:458 src/compose.c:709 src/mainwindow.c:815
537 #: src/messageview.c:337
538 msgid "_About"
539 msgstr "_Om"
540
541 #: src/addressbook.c:494
542 msgid "_Browse Entry"
543 msgstr "_Bläddra Post"
544
545 #: src/addressbook.c:507 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
546 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:250 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:143
547 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:171 src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
548 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:782
549 #: src/prefs_themes.c:814 src/prefs_themes.c:815
550 msgid "Unknown"
551 msgstr "Okänd"
552
553 #: src/addressbook.c:514 src/addressbook.c:533 src/importldif.c:121
554 msgid "Success"
555 msgstr "Klar"
556
557 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:122
558 msgid "Bad arguments"
559 msgstr "Felaktiga argument"
560
561 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:123
562 msgid "File not specified"
563 msgstr "Fil har inte specificerats."
564
565 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:124
566 msgid "Error opening file"
567 msgstr "Fel vid öppnande av fil"
568
569 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:125
570 msgid "Error reading file"
571 msgstr "Fel vid läsande av fil"
572
573 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:126
574 msgid "End of file encountered"
575 msgstr "Nådde slutet på filen"
576
577 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:127
578 msgid "Error allocating memory"
579 msgstr "Kunde inte allokera minne"
580
581 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:128
582 msgid "Bad file format"
583 msgstr "Fel filformat"
584
585 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:129
586 msgid "Error writing to file"
587 msgstr "Fel vid skrivning till fil"
588
589 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:130
590 msgid "Error opening directory"
591 msgstr "Fel vid öppnande av katalog"
592
593 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:131
594 msgid "No path specified"
595 msgstr "Sökväg har inte specificerats."
596
597 #: src/addressbook.c:534
598 msgid "Error connecting to LDAP server"
599 msgstr "Fel vid anslutning till LDAP server"
600
601 #: src/addressbook.c:535
602 msgid "Error initializing LDAP"
603 msgstr "Fel vid initiering av LDAP"
604
605 #: src/addressbook.c:536
606 msgid "Error binding to LDAP server"
607 msgstr "Fel vid bindandet till LDAP server"
608
609 #: src/addressbook.c:537
610 msgid "Error searching LDAP database"
611 msgstr "Fel vid sökning av LDAP databas"
612
613 #: src/addressbook.c:538
614 msgid "Timeout performing LDAP operation"
615 msgstr "Tidsgräns nådd vid LDAP operation"
616
617 #: src/addressbook.c:539
618 msgid "Error in LDAP search criteria"
619 msgstr "Fel i LDAP sökkriteriet "
620
621 #: src/addressbook.c:540
622 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
623 msgstr "Inga LDAP objekt kunde hittas för sökkriteriet"
624
625 #: src/addressbook.c:541
626 msgid "LDAP search terminated on request"
627 msgstr "LDAP sökning avbruten på begäran"
628
629 #: src/addressbook.c:542
630 msgid "Error starting STARTTLS connection"
631 msgstr "Fel vid start av STARTTLS anslutning"
632
633 #: src/addressbook.c:543
634 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
635 msgstr "Distinguished Name (dn) saknas"
636
637 #: src/addressbook.c:544
638 msgid "Missing required information"
639 msgstr "Obligatorisk information saknas"
640
641 #: src/addressbook.c:545
642 msgid "Another contact exists with that key"
643 msgstr "En annan kontakt finns med samma nyckel"
644
645 #: src/addressbook.c:546
646 msgid "Strong(er) authentication required"
647 msgstr "Stark(are) autentisering krävs"
648
649 #: src/addressbook.c:913
650 msgid "Sources"
651 msgstr "Källor"
652
653 #: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:492
654 #: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2441
655 msgid "Address book"
656 msgstr "Adressbok"
657
658 #: src/addressbook.c:1112 src/editldap.c:781
659 msgid "Search"
660 msgstr "Sök"
661
662 #: src/addressbook.c:1483
663 msgid "Delete group"
664 msgstr "Ta bort grupp"
665
666 #: src/addressbook.c:1484
667 msgid ""
668 "Really delete the group(s)?\n"
669 "The addresses it contains will not be lost."
670 msgstr ""
671 "Vill du verkligen ta bort grupp(er)?\n"
672 "Adresserna som den innehåller kommer inte gå förlorade."
673
674 #: src/addressbook.c:2195
675 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
676 msgstr "Kan inte klistra in. Destinations adressboken är skrivskyddad."
677
678 #: src/addressbook.c:2205
679 msgid "Cannot paste into an address group."
680 msgstr "Kan inte klistra in i en adressgrupp."
681
682 #: src/addressbook.c:2913
683 #, c-format
684 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
685 msgstr "Vill du ta bort resultatet av förfrågan samt adresserna i '%s' ?"
686
687 #: src/addressbook.c:2916 src/addressbook.c:2942 src/addressbook.c:2949
688 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:431 src/prefs_filtering_action.c:177
689 #: src/toolbar.c:494
690 msgid "Delete"
691 msgstr "Ta bort"
692
693 #: src/addressbook.c:2925
694 #, c-format
695 msgid ""
696 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
697 "contains will be moved into the parent folder."
698 msgstr ""
699 "Vill du ta bort '%s' ? Om du bara tar bort mappen, så flyttas alla adresser "
700 "till överliggande mapp."
701
702 #: src/addressbook.c:2928 src/imap_gtk.c:370 src/mh_gtk.c:206
703 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:155
704 msgid "Delete folder"
705 msgstr "Ta bort mapp"
706
707 #: src/addressbook.c:2929
708 msgid "Delete _folder only"
709 msgstr "Ta endast bort _mapp"
710
711 #: src/addressbook.c:2929
712 msgid "Delete folder and _addresses"
713 msgstr "Ta bort mapp och _adresser"
714
715 #: src/addressbook.c:2940
716 #, c-format
717 msgid ""
718 "Do you want to delete '%s'?\n"
719 "The addresses it contains will not be lost."
720 msgstr ""
721 "Vill du ta bort '%s'?\n"
722 "Adresserna som den innehåller kommer inte gå förlorade."
723
724 #: src/addressbook.c:2947
725 #, c-format
726 msgid ""
727 "Do you want to delete '%s'?\n"
728 "The addresses it contains will be lost."
729 msgstr ""
730 "Vill du ta bort '%s'?\n"
731 "Adresserna som den innehåller kommer att gå förlorade."
732
733 #: src/addressbook.c:3061
734 #, c-format
735 msgid "Search '%s'"
736 msgstr "Sök '%s'"
737
738 #: src/addressbook.c:3199 src/addressbook.c:3248
739 msgid "New Contacts"
740 msgstr "Ny Kontakt"
741
742 #: src/addressbook.c:4087
743 msgid "New user, could not save index file."
744 msgstr "Ny användare, kunde inte spara innehållsfil."
745
746 #: src/addressbook.c:4091
747 msgid "New user, could not save address book files."
748 msgstr "Ny användare, kunde inte spara adressboksfiler."
749
750 #: src/addressbook.c:4101
751 msgid "Old address book converted successfully."
752 msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
753
754 #: src/addressbook.c:4106
755 msgid ""
756 "Old address book converted,\n"
757 "could not save new address index file."
758 msgstr ""
759 "Gammal adressbok konverterad,\n"
760 "kunde inte spara ny adressindexfil."
761
762 #: src/addressbook.c:4119
763 msgid ""
764 "Could not convert address book,\n"
765 "but created empty new address book files."
766 msgstr ""
767 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
768 "men skapade nya tomma adressboksfiler."
769
770 #: src/addressbook.c:4125
771 msgid ""
772 "Could not convert address book,\n"
773 "could not save new address index file."
774 msgstr ""
775 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
776 "kunde inte skapa ny adressindexfil."
777
778 #: src/addressbook.c:4130
779 msgid ""
780 "Could not convert address book\n"
781 "and could not create new address book files."
782 msgstr ""
783 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
784 "och kunde inte skapa nya adressboksfiler."
785
786 #: src/addressbook.c:4137 src/addressbook.c:4143
787 msgid "Addressbook conversion error"
788 msgstr "Fel vid konvertering av adressbok"
789
790 #: src/addressbook.c:4257
791 msgid "Addressbook Error"
792 msgstr "Adressboksfel"
793
794 #: src/addressbook.c:4258
795 msgid "Could not read address index"
796 msgstr "Kunde inte läsa adressindex"
797
798 #: src/addressbook.c:4589
799 msgid "Busy searching..."
800 msgstr "Upptagen med att söka..."
801
802 #: src/addressbook.c:4898 src/prefs_send.c:188
803 msgid "Interface"
804 msgstr "Gränssnitt"
805
806 #: src/addressbook.c:4910
807 msgid "Address Books"
808 msgstr "Adressböcker"
809
810 #: src/addressbook.c:4922
811 msgid "Person"
812 msgstr "Person"
813
814 #: src/addressbook.c:4958 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:355
815 #: src/folderview.c:443 src/prefs_account.c:2799 src/prefs_folder_column.c:78
816 msgid "Folder"
817 msgstr "Mapp"
818
819 #: src/addressbook.c:4970
820 msgid "vCard"
821 msgstr "vCard"
822
823 #: src/addressbook.c:4982 src/addressbook.c:4994
824 msgid "JPilot"
825 msgstr "JPilot"
826
827 #: src/addressbook.c:5006
828 msgid "LDAP servers"
829 msgstr "LDAP-servrar"
830
831 #: src/addressbook.c:5018
832 msgid "LDAP Query"
833 msgstr "LDAP Fråga"
834
835 #: src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
836 #: src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
837 msgid "Address Book"
838 msgstr "Adressbok"
839
840 #: src/addressbook_foldersel.c:387 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
841 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:274
842 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:347
843 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:424
844 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107 src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
845 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
846 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326
847 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
848 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
849 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
850 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:675
851 #: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1619 src/prefs_matcher.c:1626
852 #: src/prefs_matcher.c:1634 src/prefs_matcher.c:1636 src/prefs_matcher.c:2520
853 #: src/prefs_matcher.c:2524
854 msgid "Any"
855 msgstr "Någon"
856
857 #: src/addrgather.c:173
858 msgid "Please specify name for address book."
859 msgstr "Vänligen ange ett namn på adressboken."
860
861 #: src/addrgather.c:180
862 msgid "No available address book."
863 msgstr "Ingen tillgänglig adressbok."
864
865 #: src/addrgather.c:201
866 msgid "Please select the mail headers to search."
867 msgstr "Välj brevhuvuden att söka i."
868
869 #: src/addrgather.c:208
870 msgid "Collecting addresses..."
871 msgstr "Samlar in adresser..."
872
873 #: src/addrgather.c:248
874 msgid "address added by claws-mail"
875 msgstr "adress tilllagd av claws-mail"
876
877 #: src/addrgather.c:276
878 msgid "Addresses collected successfully."
879 msgstr "Lyckades samla in adresser."
880
881 #: src/addrgather.c:351
882 msgid "Current folder:"
883 msgstr "Nuvarande mapp:"
884
885 #: src/addrgather.c:362
886 msgid "Address book name:"
887 msgstr "Adressboknamn :"
888
889 #: src/addrgather.c:389
890 msgid "Address book folder size:"
891 msgstr "Adressbok mappstorlek:"
892
893 #: src/addrgather.c:393 src/addrgather.c:403
894 msgid ""
895 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
896 msgstr "Maximalt antal poster per mapp i den nyss skapade adressboken"
897
898 #: src/addrgather.c:407
899 msgid "Process these mail header fields"
900 msgstr "Bearbeta dessa brevhuvudfält"
901
902 #: src/addrgather.c:426
903 msgid "Include subfolders"
904 msgstr "Inkludera undermappar"
905
906 #: src/addrgather.c:450 src/prefs_filtering_action.c:1426
907 msgid "Header Name"
908 msgstr "Brevhuvudsnamn"
909
910 #: src/addrgather.c:451
911 msgid "Address Count"
912 msgstr "Adressantal"
913
914 #: src/addrgather.c:561
915 msgid "Header Fields"
916 msgstr "Brevhuvudsfält"
917
918 #: src/addrgather.c:562 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
919 #: src/importldif.c:1022
920 msgid "Finish"
921 msgstr "Avsluta"
922
923 #: src/addrgather.c:620
924 msgid "Collect email addresses from selected messages"
925 msgstr "Samla in e-postadresser från valda meddelanden"
926
927 #: src/addrgather.c:624
928 msgid "Collect email addresses from folder"
929 msgstr "Samla in e-postadresser från mapp"
930
931 #: src/addrindex.c:124
932 msgid "Common addresses"
933 msgstr "Vanliga adresser"
934
935 #: src/addrindex.c:125
936 msgid "Personal addresses"
937 msgstr "Personliga adresser"
938
939 #: src/addrindex.c:131
940 msgid "Common address"
941 msgstr "Vanliga adress"
942
943 #: src/addrindex.c:132
944 msgid "Personal address"
945 msgstr "Personliga adress"
946
947 #: src/addrindex.c:1829
948 msgid "Address(es) update"
949 msgstr "Adress(er) uppdaterade"
950
951 #: src/addrindex.c:1830
952 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
953 msgstr "Uppdatering misslyckades. Ändringar inte skrivna till Katalogen."
954
955 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9625
956 msgid "Notice"
957 msgstr "Meddelande"
958
959 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5780 src/compose.c:6301
960 #: src/compose.c:12048 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
961 #: src/messageview.c:855 src/messageview.c:882
962 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:788 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125
963 #: src/summaryview.c:4893
964 msgid "Warning"
965 msgstr "Varning"
966
967 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5717 src/inc.c:663
968 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:155 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:314
969 msgid "Error"
970 msgstr "Fel"
971
972 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
973 msgid "_View log"
974 msgstr "_Visa logg"
975
976 #: src/alertpanel.c:347
977 msgid "Show this message next time"
978 msgstr "Visa detta meddelande nästa gång"
979
980 #: src/browseldap.c:218
981 msgid "Browse Directory Entry"
982 msgstr "Bläddra katalogpost"
983
984 #: src/browseldap.c:237
985 msgid "Server Name:"
986 msgstr "Servernamn :"
987
988 #: src/browseldap.c:247
989 msgid "Distinguished Name (dn):"
990 msgstr "Distinguished Name (dn) :"
991
992 #: src/browseldap.c:270
993 msgid "LDAP Name"
994 msgstr "LDAP Namn"
995
996 #: src/browseldap.c:272
997 msgid "Attribute Value"
998 msgstr "Attributvärde"
999
1000 #: src/common/plugin.c:69
1001 msgid "Nothing"
1002 msgstr "Inget"
1003
1004 #: src/common/plugin.c:70
1005 msgid "a viewer"
1006 msgstr "en visare"
1007
1008 #: src/common/plugin.c:71
1009 msgid "a MIME parser"
1010 msgstr "en MIME-tolkare"
1011
1012 #: src/common/plugin.c:72
1013 msgid "folders"
1014 msgstr "mappar"
1015
1016 #: src/common/plugin.c:73
1017 msgid "filtering"
1018 msgstr "filtrerar"
1019
1020 #: src/common/plugin.c:74
1021 msgid "a privacy interface"
1022 msgstr "ett sekretessgränssnitt"
1023
1024 #: src/common/plugin.c:75
1025 msgid "a notifier"
1026 msgstr "en notifierare"
1027
1028 #: src/common/plugin.c:76
1029 msgid "an utility"
1030 msgstr "ett verktyg"
1031
1032 #: src/common/plugin.c:77
1033 msgid "things"
1034 msgstr "Gör ingenting"
1035
1036 #: src/common/plugin.c:334
1037 #, c-format
1038 msgid ""
1039 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1040 msgstr ""
1041 "Denna insticksmodul tillhandahåller %s (%s), som redan tillhandahålls av "
1042 "insticksmodulen %s."
1043
1044 #: src/common/plugin.c:437
1045 msgid "Plugin already loaded"
1046 msgstr "Insticksmodulen är redan laddad"
1047
1048 #: src/common/plugin.c:448
1049 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1050 msgstr "Kunde inte allokera minne till insticksmodul"
1051
1052 #: src/common/plugin.c:482
1053 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1054 msgstr ""
1055 "Denna modul är inte licensierad under en licens som är kompatibel med GPL v3 "
1056 "eller senare."
1057
1058 #: src/common/plugin.c:491
1059 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1060 msgstr "Denna modul är för Claws-Mail GTK1."
1061
1062 #: src/common/plugin.c:769
1063 #, c-format
1064 msgid ""
1065 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1066 "built with."
1067 msgstr ""
1068 "Din version av Claws Mail är nyare än den version som '%s' insticksmodulen "
1069 "byggdes med. "
1070
1071 #: src/common/plugin.c:772
1072 msgid ""
1073 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1074 "with."
1075 msgstr ""
1076 "Din version av Claws Mail är nyare än den version som insticksmodulen "
1077 "byggdes med."
1078
1079 #: src/common/plugin.c:781
1080 #, c-format
1081 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1082 msgstr "Din version av Claws Mail är för gammal för '%s' insticksmodulen."
1083
1084 #: src/common/plugin.c:783
1085 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1086 msgstr "Din version av Claws Mail är för gammal för insticksmodulen."
1087
1088 #: src/common/session.c:183 src/imap.c:1207
1089 msgid "SSL/TLS handshake failed\n"
1090 msgstr "SSL/TLS-handskakning misslyckades\n"
1091
1092 #: src/common/smtp.c:179
1093 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1094 msgstr "Ingen SMTP AUTH-metod tillgänglig\n"
1095
1096 #: src/common/smtp.c:182
1097 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1098 msgstr "Vald SMTP AUTH-metod ej tillgänglig\n"
1099
1100 #: src/common/smtp.c:501 src/common/smtp.c:555
1101 msgid "bad SMTP response\n"
1102 msgstr "Felaktigt SMTP svar\n"
1103
1104 #: src/common/smtp.c:526 src/common/smtp.c:544 src/common/smtp.c:658
1105 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1106 msgstr "fel uppstod I SMTP session\n"
1107
1108 #: src/common/smtp.c:535 src/pop.c:905
1109 msgid "error occurred on authentication\n"
1110 msgstr "fel uppstod vid autentisering\n"
1111
1112 #: src/common/smtp.c:585
1113 #, c-format
1114 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1115 msgstr "Meddelandet är för stort (Maximal storlek är %s)\n"
1116
1117 #: src/common/smtp.c:617 src/pop.c:898
1118 msgid "couldn't start STARTTLS session\n"
1119 msgstr "kunde inte starta STARTTLS-session\n"
1120
1121 #: src/common/socket.c:571
1122 msgid "Socket IO timeout.\n"
1123 msgstr "Tidsgränsen för socket I/O överskreds.\n"
1124
1125 #: src/common/socket.c:600
1126 msgid "Connection timed out.\n"
1127 msgstr "Anslutningen överskred tidsgränsen.\n"
1128
1129 #: src/common/socket.c:734
1130 #, c-format
1131 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1132 msgstr "%s:%d: Anslutning misslyckades. (%s).\n"
1133
1134 #: src/common/socket.c:974
1135 #, c-format
1136 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1137 msgstr "%s:%d: okänd värd.\n"
1138
1139 #: src/common/socket.c:1066
1140 #, c-format
1141 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1142 msgstr "%s:%s: värdsökning misslyckades (%s). \n"
1143
1144 #: src/common/socket.c:1370
1145 #, c-format
1146 msgid "write on fd%d: %s\n"
1147 msgstr "skriv på fd%d: %s\n"
1148
1149 #: src/common/ssl_certificate.c:326
1150 #, c-format
1151 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1152 msgstr "Kunde inte ta status på P12-certifikatfilen (%s)\n"
1153
1154 #: src/common/ssl_certificate.c:334
1155 #, c-format
1156 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1157 msgstr "Kunde inte läsa P12-certifikatfilen (%s)\n"
1158
1159 #: src/common/ssl_certificate.c:343
1160 #, c-format
1161 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1162 msgstr "Kan inte importera P12-certifikatfil (%s)\n"
1163
1164 #: src/common/ssl_certificate.c:628
1165 msgid "Internal error"
1166 msgstr "Internt fel"
1167
1168 #: src/common/ssl_certificate.c:633
1169 msgid "Uncheckable"
1170 msgstr "Okontrollerbar"
1171
1172 #: src/common/ssl_certificate.c:637
1173 msgid "Self-signed certificate"
1174 msgstr "Självsignerat certifikat"
1175
1176 #: src/common/ssl_certificate.c:640
1177 msgid "Revoked certificate"
1178 msgstr "Upphävt certifikat"
1179
1180 #: src/common/ssl_certificate.c:642
1181 msgid "No certificate issuer found"
1182 msgstr "Ingen certifikatsutgivare funnen"
1183
1184 #: src/common/ssl_certificate.c:644
1185 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1186 msgstr "Certifikatsutgivare är inte en CA"
1187
1188 #: src/common/ssl_certificate.c:869
1189 #, c-format
1190 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1191 msgstr "Kunde inte öppna certifikatfil %s: %s\n"
1192
1193 #: src/common/ssl_certificate.c:873
1194 #, c-format
1195 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1196 msgstr "Certifikatfil %s saknas (%s)\n"
1197
1198 #: src/common/ssl_certificate.c:892
1199 #, c-format
1200 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1201 msgstr "Kunde inte öppna nyckel-filen %s (%s)\n"
1202
1203 #: src/common/ssl_certificate.c:896
1204 #, c-format
1205 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1206 msgstr "Nyckelfil %s saknas (%s)\n"
1207
1208 #: src/common/ssl_certificate.c:1044
1209 #, c-format
1210 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1211 msgstr "Kunde inte läsa P12-certifikatfil %s\n"
1212
1213 #: src/common/ssl_certificate.c:1047
1214 #, c-format
1215 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1216 msgstr "Kunde inte öppna certifikatfil %s (%s)\n"
1217
1218 #: src/common/ssl_certificate.c:1051
1219 #, c-format
1220 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1221 msgstr "P12 Certifikatfil %s saknas (%s)\n"
1222
1223 #: src/common/ssl_certificate.c:1076 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1224 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1225 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1226 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1227 msgid "<not in certificate>"
1228 msgstr "<inte i certifikat>"
1229
1230 #: src/common/string_match.c:81
1231 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1232 msgstr "(Ämne tömt av RegExp)"
1233
1234 #: src/common/utils.c:256
1235 #, c-format
1236 msgid "%dB"
1237 msgstr "%dB"
1238
1239 #: src/common/utils.c:257
1240 #, c-format
1241 msgid "%d.%02dKB"
1242 msgstr "%d,%02dKB"
1243
1244 #: src/common/utils.c:258
1245 #, c-format
1246 msgid "%d.%02dMB"
1247 msgstr "%d,%02dMB"
1248
1249 #: src/common/utils.c:259
1250 #, c-format
1251 msgid "%.2fGB"
1252 msgstr "%.2fGB"
1253
1254 #: src/common/utils.c:4759
1255 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1256 msgid "Sunday"
1257 msgstr "söndag"
1258
1259 #: src/common/utils.c:4760
1260 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1261 msgid "Monday"
1262 msgstr "måndag"
1263
1264 #: src/common/utils.c:4761
1265 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1266 msgid "Tuesday"
1267 msgstr "tisdag"
1268
1269 #: src/common/utils.c:4762
1270 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1271 msgid "Wednesday"
1272 msgstr "onsdag"
1273
1274 #: src/common/utils.c:4763
1275 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1276 msgid "Thursday"
1277 msgstr "torsdag"
1278
1279 #: src/common/utils.c:4764
1280 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1281 msgid "Friday"
1282 msgstr "fredag"
1283
1284 #: src/common/utils.c:4765
1285 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1286 msgid "Saturday"
1287 msgstr "lördag"
1288
1289 #: src/common/utils.c:4767
1290 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1291 msgid "January"
1292 msgstr "januari"
1293
1294 #: src/common/utils.c:4768
1295 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1296 msgid "February"
1297 msgstr "februari"
1298
1299 #: src/common/utils.c:4769
1300 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1301 msgid "March"
1302 msgstr "mars"
1303
1304 #: src/common/utils.c:4770
1305 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1306 msgid "April"
1307 msgstr "april"
1308
1309 #: src/common/utils.c:4771
1310 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1311 msgid "May"
1312 msgstr "maj"
1313
1314 #: src/common/utils.c:4772
1315 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1316 msgid "June"
1317 msgstr "juni"
1318
1319 #: src/common/utils.c:4773
1320 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1321 msgid "July"
1322 msgstr "juli"
1323
1324 #: src/common/utils.c:4774
1325 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1326 msgid "August"
1327 msgstr "augusti"
1328
1329 #: src/common/utils.c:4775
1330 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1331 msgid "September"
1332 msgstr "september"
1333
1334 #: src/common/utils.c:4776
1335 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1336 msgid "October"
1337 msgstr "oktober"
1338
1339 #: src/common/utils.c:4777
1340 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1341 msgid "November"
1342 msgstr "november"
1343
1344 #: src/common/utils.c:4778
1345 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1346 msgid "December"
1347 msgstr "december"
1348
1349 #: src/common/utils.c:4780
1350 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1351 msgid "Sun"
1352 msgstr "sön"
1353
1354 #: src/common/utils.c:4781
1355 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1356 msgid "Mon"
1357 msgstr "mån"
1358
1359 #: src/common/utils.c:4782
1360 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1361 msgid "Tue"
1362 msgstr "tis"
1363
1364 #: src/common/utils.c:4783
1365 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1366 msgid "Wed"
1367 msgstr "ons"
1368
1369 #: src/common/utils.c:4784
1370 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1371 msgid "Thu"
1372 msgstr "tor"
1373
1374 #: src/common/utils.c:4785
1375 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1376 msgid "Fri"
1377 msgstr "fre"
1378
1379 #: src/common/utils.c:4786
1380 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1381 msgid "Sat"
1382 msgstr "lör"
1383
1384 #: src/common/utils.c:4788
1385 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1386 msgid "Jan"
1387 msgstr "jan"
1388
1389 #: src/common/utils.c:4789
1390 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1391 msgid "Feb"
1392 msgstr "feb"
1393
1394 #: src/common/utils.c:4790
1395 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1396 msgid "Mar"
1397 msgstr "mar"
1398
1399 #: src/common/utils.c:4791
1400 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1401 msgid "Apr"
1402 msgstr "apr"
1403
1404 #: src/common/utils.c:4792
1405 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1406 msgid "May"
1407 msgstr "maj"
1408
1409 #: src/common/utils.c:4793
1410 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1411 msgid "Jun"
1412 msgstr "jun"
1413
1414 #: src/common/utils.c:4794
1415 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1416 msgid "Jul"
1417 msgstr "jul"
1418
1419 #: src/common/utils.c:4795
1420 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1421 msgid "Aug"
1422 msgstr "aug"
1423
1424 #: src/common/utils.c:4796
1425 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1426 msgid "Sep"
1427 msgstr "sep"
1428
1429 #: src/common/utils.c:4797
1430 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1431 msgid "Oct"
1432 msgstr "okt"
1433
1434 #: src/common/utils.c:4798
1435 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1436 msgid "Nov"
1437 msgstr "nov"
1438
1439 #: src/common/utils.c:4799
1440 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1441 msgid "Dec"
1442 msgstr "dec"
1443
1444 #: src/common/utils.c:4810
1445 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1446 msgid "AM"
1447 msgstr "FM"
1448
1449 #: src/common/utils.c:4811
1450 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1451 msgid "PM"
1452 msgstr "EM"
1453
1454 #: src/common/utils.c:4812
1455 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1456 msgid "am"
1457 msgstr "fm"
1458
1459 #: src/common/utils.c:4813
1460 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1461 msgid "pm"
1462 msgstr "em"
1463
1464 #: src/compose.c:591
1465 msgid "_Add..."
1466 msgstr "_Lägg till..."
1467
1468 #: src/compose.c:592 src/mh_gtk.c:377 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
1469 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:316
1470 msgid "_Remove"
1471 msgstr "_Ta bort"
1472
1473 #: src/compose.c:594 src/folderview.c:254
1474 msgid "_Properties..."
1475 msgstr "_Egenskaper..."
1476
1477 #: src/compose.c:601 src/mainwindow.c:516 src/messageview.c:211
1478 msgid "_Message"
1479 msgstr "_Meddelande"
1480
1481 #: src/compose.c:604
1482 msgid "_Spelling"
1483 msgstr "_Stavning"
1484
1485 #: src/compose.c:606 src/compose.c:673
1486 msgid "_Options"
1487 msgstr "_Alternativ"
1488
1489 #: src/compose.c:610
1490 msgid "S_end"
1491 msgstr "Skicka"
1492
1493 #: src/compose.c:611
1494 msgid "Send _later"
1495 msgstr "Skicka senare"
1496
1497 #: src/compose.c:614
1498 msgid "_Attach file"
1499 msgstr "_Bifoga fil"
1500
1501 #: src/compose.c:615
1502 msgid "_Insert file"
1503 msgstr "_Infoga fil"
1504
1505 #: src/compose.c:616
1506 msgid "Insert si_gnature"
1507 msgstr "Infoga si_gnatur"
1508
1509 #: src/compose.c:617
1510 msgid "_Replace signature"
1511 msgstr "E_rsätt signatur"
1512
1513 #: src/compose.c:621
1514 msgid "_Print"
1515 msgstr "Skriv ut"
1516
1517 #: src/compose.c:626 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
1518 msgid "_Undo"
1519 msgstr "_Ångra"
1520
1521 #: src/compose.c:627 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
1522 msgid "_Redo"
1523 msgstr "Gö_r om"
1524
1525 #: src/compose.c:630 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
1526 msgid "Cu_t"
1527 msgstr "Klipp _ut"
1528
1529 #: src/compose.c:634
1530 msgid "_Special paste"
1531 msgstr "Klistra in _special"
1532
1533 #: src/compose.c:635
1534 msgid "As _quotation"
1535 msgstr "Som _citat"
1536
1537 #: src/compose.c:636
1538 msgid "_Wrapped"
1539 msgstr "_Radbruten"
1540
1541 #: src/compose.c:637
1542 msgid "_Unwrapped"
1543 msgstr "Ej radbr_uten"
1544
1545 #: src/compose.c:639 src/mainwindow.c:549
1546 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
1547 msgid "Select _all"
1548 msgstr "Markera _alla"
1549
1550 #: src/compose.c:641
1551 msgid "A_dvanced"
1552 msgstr "Avancerat"
1553
1554 #: src/compose.c:642
1555 msgid "Move a character backward"
1556 msgstr "Flytta ett tecken bakåt"
1557
1558 #: src/compose.c:643
1559 msgid "Move a character forward"
1560 msgstr "Flytta ett tecken framåt"
1561
1562 #: src/compose.c:644
1563 msgid "Move a word backward"
1564 msgstr "Flytta ett ord bakåt"
1565
1566 #: src/compose.c:645
1567 msgid "Move a word forward"
1568 msgstr "Flytta ett ord framåt"
1569
1570 #: src/compose.c:646
1571 msgid "Move to beginning of line"
1572 msgstr "Flytta till början av rad"
1573
1574 #: src/compose.c:647
1575 msgid "Move to end of line"
1576 msgstr "Flytta till slutet på rad"
1577
1578 #: src/compose.c:648
1579 msgid "Move to previous line"
1580 msgstr "Flytta till föregående rad"
1581
1582 #: src/compose.c:649
1583 msgid "Move to next line"
1584 msgstr "Flytta till nästa rad"
1585
1586 #: src/compose.c:650
1587 msgid "Delete a character backward"
1588 msgstr "Ta bort ett tecken bakåt"
1589
1590 #: src/compose.c:651
1591 msgid "Delete a character forward"
1592 msgstr "Ta bort ett tecken framåt"
1593
1594 #: src/compose.c:652
1595 msgid "Delete a word backward"
1596 msgstr "Ta bort ett ord bakåt"
1597
1598 #: src/compose.c:653
1599 msgid "Delete a word forward"
1600 msgstr "Ta bort ett ord framåt"
1601
1602 #: src/compose.c:654
1603 msgid "Delete line"
1604 msgstr "Ta bort rad"
1605
1606 #: src/compose.c:655
1607 msgid "Delete to end of line"
1608 msgstr "Ta bort till slutet av raden"
1609
1610 #: src/compose.c:658 src/messageview.c:228
1611 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
1612 msgid "_Find"
1613 msgstr "_Sök"
1614
1615 #: src/compose.c:661
1616 msgid "_Wrap current paragraph"
1617 msgstr "Radbryt _stycke"
1618
1619 #: src/compose.c:662
1620 msgid "Wrap all long _lines"
1621 msgstr "Radbryt alla _långa rader"
1622
1623 #: src/compose.c:664
1624 msgid "Edit with e_xternal editor"
1625 msgstr "Redigera med e_xtern redigerare"
1626
1627 #: src/compose.c:667
1628 msgid "_Check all or check selection"
1629 msgstr "_Kontrollera alla eller kontrollera markering"
1630
1631 #: src/compose.c:668
1632 msgid "_Highlight all misspelled words"
1633 msgstr "_Markera alla felstavade ord"
1634
1635 #: src/compose.c:669
1636 msgid "Check _backwards misspelled word"
1637 msgstr "Kontrollera felstavade ord _bakåt"
1638
1639 #: src/compose.c:670
1640 msgid "_Forward to next misspelled word"
1641 msgstr "_Hoppa till nästa felstavade ord"
1642
1643 #: src/compose.c:677
1644 msgid "Reply _mode"
1645 msgstr "_Svarsläge"
1646
1647 #: src/compose.c:679
1648 msgid "Privacy _System"
1649 msgstr "Sekretess_system"
1650
1651 #: src/compose.c:683
1652 msgid "_Priority"
1653 msgstr "_Prioritet"
1654
1655 #: src/compose.c:685 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:264
1656 msgid "Character _encoding"
1657 msgstr "_Teckenkodning"
1658
1659 #: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:269
1660 msgid "Western European"
1661 msgstr "Västeuropeisk (ISO-8859-1)"
1662
1663 #: src/compose.c:691 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:270
1664 msgid "Baltic"
1665 msgstr "Baltisk"
1666
1667 #: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:271
1668 msgid "Hebrew"
1669 msgstr "Hebreiska"
1670
1671 #: src/compose.c:693 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:272
1672 msgid "Arabic"
1673 msgstr "Arabiska"
1674
1675 #: src/compose.c:694 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:273
1676 msgid "Cyrillic"
1677 msgstr "Kyrillisk (KOI8-R)"
1678
1679 #: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:274
1680 msgid "Japanese"
1681 msgstr "Japansk (EUC-JP)"
1682
1683 #: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:275
1684 msgid "Chinese"
1685 msgstr "Kinesiska"
1686
1687 #: src/compose.c:697 src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:276
1688 msgid "Korean"
1689 msgstr "Koreanska"
1690
1691 #: src/compose.c:698 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:277
1692 msgid "Thai"
1693 msgstr "Thai"
1694
1695 #: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:313
1696 msgid "_Address book"
1697 msgstr "_Adressbok"
1698
1699 #: src/compose.c:703
1700 msgid "_Template"
1701 msgstr "_Mall"
1702
1703 #: src/compose.c:705 src/mainwindow.c:762 src/messageview.c:333
1704 msgid "Actio_ns"
1705 msgstr "Aktiviteter"
1706
1707 #: src/compose.c:714
1708 msgid "Aut_o wrapping"
1709 msgstr "Automatiskt radbrytning"
1710
1711 #: src/compose.c:715
1712 msgid "Auto _indent"
1713 msgstr "Automatiskt _indrag"
1714
1715 #: src/compose.c:716
1716 msgid "Si_gn"
1717 msgstr "Signera"
1718
1719 #: src/compose.c:717
1720 msgid "_Encrypt"
1721 msgstr "Kryptera"
1722
1723 #: src/compose.c:718
1724 msgid "_Request Return Receipt"
1725 msgstr "Begär läskvitto"
1726
1727 #: src/compose.c:719
1728 msgid "Remo_ve references"
1729 msgstr "Ta b_ort referenser"
1730
1731 #: src/compose.c:720
1732 msgid "Show _ruler"
1733 msgstr "Visa linjal"
1734
1735 #: src/compose.c:725 src/compose.c:735
1736 msgid "_Normal"
1737 msgstr "_Normal"
1738
1739 #: src/compose.c:726 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:302
1740 msgid "_All"
1741 msgstr "_Alla"
1742
1743 #: src/compose.c:727 src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:303
1744 msgid "_Sender"
1745 msgstr "Av_sändare"
1746
1747 #: src/compose.c:728
1748 msgid "_Mailing-list"
1749 msgstr "_Sändlista"
1750
1751 #: src/compose.c:733
1752 msgid "_Highest"
1753 msgstr "_Högsta"
1754
1755 #: src/compose.c:734
1756 msgid "Hi_gh"
1757 msgstr "Hö_g"
1758
1759 #: src/compose.c:736
1760 msgid "Lo_w"
1761 msgstr "L_åg"
1762
1763 #: src/compose.c:737
1764 msgid "_Lowest"
1765 msgstr "_Lägsta"
1766
1767 #: src/compose.c:742 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:350
1768 msgid "_Automatic"
1769 msgstr "_Automatiskt"
1770
1771 #: src/compose.c:743 src/mainwindow.c:881 src/messageview.c:351
1772 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1773 msgstr "7 bitars ASCII (US-ASC_II)"
1774
1775 #: src/compose.c:744 src/mainwindow.c:882 src/messageview.c:352
1776 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1777 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1778
1779 #: src/compose.c:748 src/mainwindow.c:886 src/messageview.c:356
1780 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1781 msgstr "Centraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
1782
1783 #: src/compose.c:751 src/mainwindow.c:889 src/messageview.c:359
1784 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1785 msgstr "Grekisk (ISO-8859-_7)"
1786
1787 #: src/compose.c:756 src/mainwindow.c:894 src/messageview.c:364
1788 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1789 msgstr "Turkisk (ISO-8859-_9)"
1790
1791 #: src/compose.c:1085
1792 msgid "New message From format error."
1793 msgstr "Nytt meddelande Från-formatfel."
1794
1795 #: src/compose.c:1177
1796 msgid "New message subject format error."
1797 msgstr "Nytt meddelande ärende-formatfel."
1798
1799 #: src/compose.c:1208 src/quote_fmt.c:570
1800 #, c-format
1801 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1802 msgstr "\"Nytt meddelande\"-mallen har ett fel i meddelandetexten på rad %d."
1803
1804 #: src/compose.c:1469
1805 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1806 msgstr "Kan inte svara. Ursprungsmeddelandet finns troligen inte."
1807
1808 #: src/compose.c:1652 src/quote_fmt.c:587
1809 msgid ""
1810 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1811 "address."
1812 msgstr "\"Från\"-fältet av \"Svar\"-mallen innehåller en ogiltig email-adress."
1813
1814 #: src/compose.c:1700 src/quote_fmt.c:590
1815 #, c-format
1816 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1817 msgstr "Meddelandetexten av \"Svara\"-mallen har ett fel på rad %d."
1818
1819 #: src/compose.c:1834 src/compose.c:2025 src/quote_fmt.c:607
1820 msgid ""
1821 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1822 "address."
1823 msgstr ""
1824 "\"Från\"-fältet av \"Vidarebefordra\"-mallen innehåller en ogiltig email-"
1825 "adress."
1826
1827 #: src/compose.c:1894 src/quote_fmt.c:610
1828 #, c-format
1829 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1830 msgstr "Meddelandetexten av \"Vidarebefordra\"-mallen har ett fel på rad %d."
1831
1832 #: src/compose.c:2067
1833 msgid "Fw: multiple emails"
1834 msgstr "Vb: många meddelande"
1835
1836 #: src/compose.c:2569
1837 #, c-format
1838 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1839 msgstr "\"Omdirigera\"-mallen har ett fel i meddelandetexten på rad %d."
1840
1841 #: src/compose.c:2636 src/gtk/headers.h:14
1842 msgid "Cc:"
1843 msgstr "Kopia:"
1844
1845 #: src/compose.c:2639 src/gtk/headers.h:15
1846 msgid "Bcc:"
1847 msgstr "Blindkopia:"
1848
1849 #: src/compose.c:2642 src/gtk/headers.h:12
1850 msgid "Reply-To:"
1851 msgstr "Svara till:"
1852
1853 #: src/compose.c:2645 src/compose.c:4963 src/compose.c:4965
1854 #: src/gtk/headers.h:33
1855 msgid "Newsgroups:"
1856 msgstr "Diskussionsgrupper:"
1857
1858 #: src/compose.c:2648 src/gtk/headers.h:34
1859 msgid "Followup-To:"
1860 msgstr "Uppföljning Till:"
1861
1862 #: src/compose.c:2651 src/gtk/headers.h:17
1863 msgid "In-Reply-To:"
1864 msgstr "Svar-På:"
1865
1866 #: src/compose.c:2655 src/compose.c:4960 src/compose.c:4968
1867 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:481
1868 msgid "To:"
1869 msgstr "Till:"
1870
1871 #: src/compose.c:2841
1872 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1873 msgstr ""
1874 "Kunde inte bifoga en fil (omvandling av teckenuppsättning misslyckades)."
1875
1876 #: src/compose.c:2847
1877 #, c-format
1878 msgid ""
1879 "The following file has been attached: \n"
1880 "%s"
1881 msgid_plural ""
1882 "The following files have been attached: \n"
1883 "%s"
1884 msgstr[0] ""
1885 "Följande fil har bifogats: \n"
1886 "%s"
1887 msgstr[1] ""
1888 "Följande filer har bifogats: \n"
1889 "%s"
1890
1891 #: src/compose.c:3124
1892 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1893 msgstr "\"Citattecknen\" av mallen är ogiltiga."
1894
1895 #: src/compose.c:3630
1896 #, c-format
1897 msgid "Could not get size of file '%s'."
1898 msgstr "Kunde inte ta storleken på filen '%s'."
1899
1900 #: src/compose.c:3641
1901 #, c-format
1902 msgid ""
1903 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1904 "want to do that?"
1905 msgstr ""
1906 "Du är på väg att infoga en fil på %s i meddelandetexten. Vill du fortsätta?"
1907
1908 #: src/compose.c:3644
1909 msgid "Are you sure?"
1910 msgstr "Är du säker?"
1911
1912 #: src/compose.c:3645 src/compose.c:10651 src/compose.c:11527
1913 msgid "_Insert"
1914 msgstr "_Infoga"
1915
1916 #: src/compose.c:3769
1917 #, c-format
1918 msgid "File %s is empty."
1919 msgstr "Filen %s är tom."
1920
1921 #: src/compose.c:3770
1922 msgid "Empty file"
1923 msgstr "Tom fil"
1924
1925 #: src/compose.c:3771
1926 msgid "_Attach anyway"
1927 msgstr "Bifog_a ändå"
1928
1929 #: src/compose.c:3780
1930 #, c-format
1931 msgid "Can't read %s."
1932 msgstr "Kan inte läsa %s."
1933
1934 #: src/compose.c:3807
1935 #, c-format
1936 msgid "Message: %s"
1937 msgstr "Meddelande: %s"
1938
1939 #: src/compose.c:4800 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:694
1940 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
1941 msgid " [Edited]"
1942 msgstr " [Redigerat]"
1943
1944 #: src/compose.c:4807 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
1945 #, c-format
1946 msgid "%s - Compose message%s"
1947 msgstr "%s - Skriv meddelande%s"
1948
1949 #: src/compose.c:4810 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
1950 #, c-format
1951 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1952 msgstr "[inget ämne] - Skriv meddelande%s"
1953
1954 #: src/compose.c:4812 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
1955 msgid "Compose message"
1956 msgstr "Skriv meddelande"
1957
1958 #: src/compose.c:4839 src/messageview.c:903
1959 msgid ""
1960 "Account for sending mail is not specified.\n"
1961 "Please select a mail account before sending."
1962 msgstr ""
1963 "Konto för att skicka e-post är inte specificerat.\n"
1964 "Var god välj ett e-postkonto innan du skickar."
1965
1966 #: src/compose.c:5060 src/compose.c:5097
1967 #, c-format
1968 msgid "The only recipient is the default '%s' address. Send anyway?"
1969 msgstr "Den enda mottagaren är standardadressen '%s'. Skicka ändå?"
1970
1971 #: src/compose.c:5062 src/compose.c:5099 src/compose.c:5142 src/compose.c:5190
1972 #: src/prefs_account.c:3323 src/toolbar.c:484 src/toolbar.c:516
1973 msgid "Send"
1974 msgstr "Skicka"
1975
1976 #: src/compose.c:5064 src/compose.c:5101 src/compose.c:5135 src/compose.c:5183
1977 #: src/compose.c:5718 src/folderview.c:2543 src/messageview.c:856
1978 #: src/messageview.c:884 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:210
1979 #: src/toolbar.c:2933
1980 msgid "_Send"
1981 msgstr "_Skicka"
1982
1983 #: src/compose.c:5118
1984 msgid "Recipient is not specified."
1985 msgstr "Mottagare har inte specificerats."
1986
1987 #: src/compose.c:5137 src/compose.c:5185
1988 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:212
1989 msgid "_Queue"
1990 msgstr "_Kö"
1991
1992 #: src/compose.c:5138
1993 #, c-format
1994 msgid "Subject is empty. %s"
1995 msgstr "Ämnesraden är tom. %s"
1996
1997 #: src/compose.c:5139 src/compose.c:5187
1998 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
1999 msgid "Send it anyway?"
2000 msgstr "Skicka ändå?"
2001
2002 #: src/compose.c:5140 src/compose.c:5188
2003 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
2004 msgid "Queue it anyway?"
2005 msgstr "Köa det ändå?"
2006
2007 #: src/compose.c:5142 src/compose.c:5190 src/toolbar.c:517
2008 msgid "Send later"
2009 msgstr "Skicka senare"
2010
2011 #: src/compose.c:5186
2012 #, c-format
2013 msgid "Sending to %d recipients. %s"
2014 msgstr "Skickar till %d mottagare. %s"
2015
2016 #: src/compose.c:5243 src/compose.c:10123
2017 msgid ""
2018 "Could not queue message for sending:\n"
2019 "\n"
2020 "Charset conversion failed."
2021 msgstr ""
2022 "Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
2023 "\n"
2024 "Fel vid omvandling av teckenuppsättning."
2025
2026 #: src/compose.c:5246 src/compose.c:10126
2027 msgid ""
2028 "Could not queue message for sending:\n"
2029 "\n"
2030 "Couldn't get recipient encryption key."
2031 msgstr ""
2032 "Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
2033 "\n"
2034 "Kunde inte få tag i mottagarens krypteringsnyckel."
2035
2036 #: src/compose.c:5252 src/compose.c:10120
2037 #, c-format
2038 msgid ""
2039 "Could not queue message for sending:\n"
2040 "\n"
2041 "Signature failed: %s"
2042 msgstr ""
2043 "Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
2044 "\n"
2045 "Signeringsfel: %s"
2046
2047 #: src/compose.c:5255
2048 #, c-format
2049 msgid ""
2050 "Could not queue message for sending:\n"
2051 "\n"
2052 "%s."
2053 msgstr ""
2054 "Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
2055 "\n"
2056 "%s."
2057
2058 #: src/compose.c:5257
2059 msgid "Could not queue message for sending."
2060 msgstr "Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas."
2061
2062 #: src/compose.c:5272 src/compose.c:5332
2063 msgid ""
2064 "The message was queued but could not be sent.\n"
2065 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2066 msgstr ""
2067 "Meddelandet var lagt i kö men kunde inte skickas.\n"
2068 "Använd \"Sänd köade meddelande\" från huvudfönstret för att försöka igen."
2069
2070 #: src/compose.c:5328
2071 #, c-format
2072 msgid ""
2073 "%s\n"
2074 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2075 msgstr ""
2076 "%s\n"
2077 "Använd \"Sänd köade meddelande\" från huvudfönstret för att försöka igen."
2078
2079 #: src/compose.c:5714
2080 #, c-format
2081 msgid ""
2082 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2083 "to the specified %s charset.\n"
2084 "Send it as %s?"
2085 msgstr ""
2086 "Kan inte konvertera textkodningen i meddelandet \n"
2087 "till den specificerade %s kodningen.\n"
2088 "Skicka som det %s?"
2089
2090 #: src/compose.c:5776
2091 #, c-format
2092 msgid ""
2093 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2094 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2095 "\n"
2096 "Send it anyway?"
2097 msgstr ""
2098 "Rad %d överskrider gränsen för rader (998 bytes).\n"
2099 "Innehållet i meddelandet kan bli förstört när det sänds.\n"
2100 "\n"
2101 "Skicka ändå?"
2102
2103 #: src/compose.c:5887
2104 #, c-format
2105 msgid "Couldn't encrypt the email: %s"
2106 msgstr "Kunde inte dekryptera e-posten: %s"
2107
2108 #: src/compose.c:6008
2109 msgid "Encryption warning"
2110 msgstr "Varning om kryptering"
2111
2112 #: src/compose.c:6009
2113 msgid "C_ontinue"
2114 msgstr "F_ortsätt"
2115
2116 #: src/compose.c:6058
2117 msgid "No account for sending mails available!"
2118 msgstr "Det finns inget konto för att skicka e-post tillgängligt!"
2119
2120 #: src/compose.c:6067
2121 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2122 msgstr "Valt konto är inte NNTP: Omöjligt att skicka."
2123
2124 #: src/compose.c:6300
2125 #, c-format
2126 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2127 msgstr "Bilagan %s existerar inte längre. Ignorera?"
2128
2129 #: src/compose.c:6301 src/mainwindow.c:656 src/toolbar.c:274
2130 #: src/toolbar.c:2466
2131 msgid "Cancel sending"
2132 msgstr "Avbryt sändning"
2133
2134 #: src/compose.c:6301
2135 msgid "Ignore attachment"
2136 msgstr "Ignorera bilaga"
2137
2138 #: src/compose.c:6341
2139 #, c-format
2140 msgid "Original %s part"
2141 msgstr "Ursprunglig %s del"
2142
2143 #: src/compose.c:6942
2144 msgid "Add to address _book"
2145 msgstr "Lägg till i adress_boken"
2146
2147 #: src/compose.c:7103
2148 msgid "Delete entry contents"
2149 msgstr "Ta bort innehållet i inmatningsfältet"
2150
2151 #: src/compose.c:7107 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
2152 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2153 msgstr "Använd <tabb> för automatisk ifyllning från adressbok"
2154
2155 #: src/compose.c:7322
2156 msgid "Mime type"
2157 msgstr "Mime typ"
2158
2159 #: src/compose.c:7328 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:393
2160 #: src/prefs_matcher.c:630 src/prefs_summaries.c:442
2161 #: src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:446
2162 msgid "Size"
2163 msgstr "Storlek"
2164
2165 #: src/compose.c:7391
2166 msgid "Save Message to "
2167 msgstr "Spara meddelande i "
2168
2169 #: src/compose.c:7428 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:519
2170 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
2171 #: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1075
2172 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:229
2173 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:252
2174 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2175 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:300
2176 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2177 msgid "_Browse"
2178 msgstr "_Bläddra"
2179
2180 #: src/compose.c:7450
2181 msgid "Select folder to save message to"
2182 msgstr "Välj mapp att spara meddelande till"
2183
2184 #: src/compose.c:7907
2185 msgid "Hea_der"
2186 msgstr "Brevhuvud"
2187
2188 #: src/compose.c:7912
2189 msgid "_Attachments"
2190 msgstr "Bilagor"
2191
2192 #: src/compose.c:7926
2193 msgid "Othe_rs"
2194 msgstr "Öv_rigt"
2195
2196 #: src/compose.c:7941
2197 msgid "S_ubject:"
2198 msgstr "Ämne:"
2199
2200 #: src/compose.c:8165
2201 #, c-format
2202 msgid ""
2203 "Spell checker could not be started.\n"
2204 "%s"
2205 msgstr ""
2206 "Felstavningsprogram kunde inte starta.\n"
2207 "%s"
2208
2209 #: src/compose.c:8312
2210 msgid "_From:"
2211 msgstr "_Från:"
2212
2213 #: src/compose.c:8329
2214 msgid "Account to use for this email"
2215 msgstr "Konto att använda för denna e-post"
2216
2217 #: src/compose.c:8331
2218 msgid "Sender address to be used"
2219 msgstr "Avsändaradress att användas"
2220
2221 #: src/compose.c:8497
2222 #, c-format
2223 msgid ""
2224 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2225 "encrypt this message."
2226 msgstr ""
2227 "Sekretesssystemet '%s' kan inte laddas. Du kommer inte att kunna signera "
2228 "eller kryptera detta meddelande."
2229
2230 #: src/compose.c:8598 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1174
2231 msgid "_None"
2232 msgstr "Ingen"
2233
2234 #: src/compose.c:8699 src/prefs_template.c:750
2235 #, c-format
2236 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2237 msgstr "Mallens meddelandetext har ett fel på rad %d."
2238
2239 #: src/compose.c:8794
2240 #, c-format
2241 msgctxt "'%s' stands for a header name"
2242 msgid "Template '%s' format error."
2243 msgstr "Mall '%s' formatfel."
2244
2245 #: src/compose.c:9195
2246 msgid "Invalid MIME type."
2247 msgstr "Felaktig MIME-typ"
2248
2249 #: src/compose.c:9210
2250 msgid "File doesn't exist or is empty."
2251 msgstr "Filen finns inte eller är tom."
2252
2253 #: src/compose.c:9284
2254 msgid "Properties"
2255 msgstr "Egenskaper"
2256
2257 #: src/compose.c:9301
2258 msgid "MIME type"
2259 msgstr "MIME-typ"
2260
2261 #: src/compose.c:9342
2262 msgid "Encoding"
2263 msgstr "Kodning"
2264
2265 #: src/compose.c:9362
2266 msgid "Path"
2267 msgstr "Sökväg"
2268
2269 #: src/compose.c:9363
2270 msgid "File name"
2271 msgstr "Filnamn"
2272
2273 #: src/compose.c:9622
2274 #, c-format
2275 msgid ""
2276 "The external editor is still working.\n"
2277 "Force terminating the process?\n"
2278 "process group id: %d"
2279 msgstr ""
2280 "Den externa redigeraren arbetar fortfarande.\n"
2281 "Framtvinga avslutning av processen?\n"
2282 "processgrupps-id: %d"
2283
2284 #: src/compose.c:10089 src/messageview.c:1105
2285 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2286 msgstr ""
2287 "Claws Mail behöver vara uppkopplad mot ett nätverk för att kunna skicka "
2288 "denna e-post."
2289
2290 #: src/compose.c:10115
2291 msgid "Could not queue message."
2292 msgstr "Kunde inte köa meddelandet."
2293
2294 #: src/compose.c:10117
2295 #, c-format
2296 msgid ""
2297 "Could not queue message:\n"
2298 "\n"
2299 "%s."
2300 msgstr ""
2301 "Kunde inte lägga meddelandet i kön:\n"
2302 "\n"
2303 "%s."
2304
2305 #: src/compose.c:10295
2306 msgid "Could not save draft."
2307 msgstr "Kunde inte spara utkast."
2308
2309 #: src/compose.c:10299
2310 msgid "Could not save draft"
2311 msgstr "Kunde inte spara utkast."
2312
2313 #: src/compose.c:10300
2314 msgid ""
2315 "Could not save draft.\n"
2316 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2317 msgstr ""
2318 "Kunde inte spara utkast.\n"
2319 "Vill du avbryta avsluta eller kasta denna e-post?"
2320
2321 #: src/compose.c:10302
2322 msgid "_Cancel exit"
2323 msgstr "_Avbryt avslutande"
2324
2325 #: src/compose.c:10302
2326 msgid "_Discard email"
2327 msgstr "_Överge e-post"
2328
2329 #: src/compose.c:10462 src/compose.c:10476
2330 msgid "Select file"
2331 msgstr "Välj fil"
2332
2333 #: src/compose.c:10490
2334 #, c-format
2335 msgid "File '%s' could not be read."
2336 msgstr "Filen '%s' kunde inte läsas."
2337
2338 #: src/compose.c:10492
2339 #, c-format
2340 msgid ""
2341 "File '%s' contained invalid characters\n"
2342 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2343 msgstr ""
2344 "Filen '%s' innehåller ogiltiga tecken\n"
2345 "för den aktuella teckenkodningen, inmatning kan bli fel."
2346
2347 #: src/compose.c:10571
2348 msgid "Discard message"
2349 msgstr "Överge meddelande"
2350
2351 #: src/compose.c:10572
2352 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2353 msgstr "Detta meddelande har ändrats. Vill du överge det?"
2354
2355 #: src/compose.c:10573 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
2356 msgid "_Discard"
2357 msgstr "_Överge"
2358
2359 #: src/compose.c:10573 src/compose.c:10577
2360 msgid "_Save to Drafts"
2361 msgstr "_Spara till Utkast"
2362
2363 #: src/compose.c:10575 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:431
2364 msgid "Save changes"
2365 msgstr "Spara ändringar"
2366
2367 #: src/compose.c:10576
2368 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2369 msgstr "Detta meddelande har ändrats. Vill du spara de senaste ändringarna?"
2370
2371 #: src/compose.c:10577
2372 msgid "_Don't save"
2373 msgstr "_Spara inte"
2374
2375 #: src/compose.c:10648
2376 #, c-format
2377 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2378 msgstr "Vill du använda mallen '%s' ?"
2379
2380 #: src/compose.c:10650
2381 msgid "Apply template"
2382 msgstr "Använd mall"
2383
2384 #: src/compose.c:10651 src/prefs_actions.c:329
2385 #: src/prefs_filtering_action.c:610 src/prefs_filtering.c:477
2386 #: src/prefs_matcher.c:774 src/prefs_template.c:311 src/prefs_toolbar.c:1063
2387 msgid "_Replace"
2388 msgstr "_Ersätt"
2389
2390 #: src/compose.c:11520
2391 #, c-format
2392 msgid ""
2393 "Do you want to insert the contents of the file into the message body, or "
2394 "attach it to the email?"
2395 msgid_plural ""
2396 "Do you want to insert the contents of the %d files into the message body, or "
2397 "attach them to the email?"
2398 msgstr[0] ""
2399 "Vill du infoga innehållet i filen i meddelandetexten, eller bifoga det till "
2400 "meddelandet?"
2401 msgstr[1] ""
2402 "Vill du infoga innehållet i de %d filerna i meddelandetexten, eller bifoga "
2403 "det till meddelandet?"
2404
2405 #: src/compose.c:11526
2406 msgid "Insert or attach?"
2407 msgstr "Infoga eller bifoga"
2408
2409 #: src/compose.c:11527
2410 msgid "_Attach"
2411 msgstr "Bifoga"
2412
2413 #: src/compose.c:11745
2414 #, c-format
2415 msgid "Quote format error at line %d."
2416 msgstr "Citatformatfel på rad %d."
2417
2418 #: src/compose.c:12042
2419 #, c-format
2420 msgid ""
2421 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2422 "time. Do you want to continue?"
2423 msgstr ""
2424 "Du är på väg att svara på %d meddelanden. Att öppna fönstren kan ta lite "
2425 "tid. Vill du fortsätta?"
2426
2427 #: src/crash.c:140
2428 #, c-format
2429 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2430 msgstr "Claws-Mail process (%ld) tog emot signalen %ld"
2431
2432 #: src/crash.c:186
2433 msgid "Claws Mail has crashed"
2434 msgstr "Claws-Mail har krashat"
2435
2436 #: src/crash.c:202
2437 #, c-format
2438 msgid ""
2439 "%s.\n"
2440 "Please file a bug report and include the information below."
2441 msgstr ""
2442 "%s.\n"
2443 "Var snäll och rapportera en bugg och inkludera informationen nedan."
2444
2445 #: src/crash.c:207
2446 msgid "Debug log"
2447 msgstr "Debug-logg"
2448
2449 #: src/crash.c:251 src/toolbar.c:534
2450 msgid "Close"
2451 msgstr "Stäng"
2452
2453 #: src/crash.c:256
2454 msgid "Save..."
2455 msgstr "Spara..."
2456
2457 #: src/crash.c:261
2458 msgid "Create bug report"
2459 msgstr "Skapa bugrapport"
2460
2461 #: src/crash.c:311
2462 msgid "Save crash information"
2463 msgstr "Spara krash-information"
2464
2465 #: src/editaddress.c:155 src/editaddress.c:231
2466 msgid "Add New Person"
2467 msgstr "Lägg till ny person"
2468
2469 #: src/editaddress.c:157
2470 msgid ""
2471 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2472 "following values to be set:\n"
2473 " - Display Name\n"
2474 " - First Name\n"
2475 " - Last Name\n"
2476 " - Nickname\n"
2477 " - any email address\n"
2478 " - any additional attribute\n"
2479 "\n"
2480 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2481 "Click Cancel to close without saving."
2482 msgstr ""
2483 "För att lägga till en ny person krävs att minst ett av\n"
2484 "följande värden är angivna:\n"
2485 " - Namn att visa\n"
2486 " - Förnamn\n"
2487 " - Efternamn\n"
2488 " - Smeknamn\n"
2489 " - någon e-postadress\n"
2490 " - något annat attribut\n"
2491 "\n"
2492 "Välj OK för att fortsätta redigera kontakten.\n"
2493 "Välj Avbryt för att stänga utan att spara."
2494
2495 #: src/editaddress.c:168
2496 msgid ""
2497 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2498 "following values to be set:\n"
2499 " - First Name\n"
2500 " - Last Name\n"
2501 " - any email address\n"
2502 " - any additional attribute\n"
2503 "\n"
2504 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2505 "Click Cancel to close without saving."
2506 msgstr ""
2507 "För att lägga till en ny person krävs att minst ett av\n"
2508 "följande värden är angivna:\n"
2509 " - Förnamn\n"
2510 " - Efternamn\n"
2511 " - någon e-postadress\n"
2512 " - något annat attribut\n"
2513 "\n"
2514 "Välj OK för att fortsätta redigera kontakten.\n"
2515 "Välj Avbryt för att stänga utan att spara."
2516
2517 #: src/editaddress.c:232
2518 msgid "Edit Person Details"
2519 msgstr "Redigera persondetaljer"
2520
2521 #: src/editaddress.c:410
2522 msgid "An Email address must be supplied."
2523 msgstr "En e-postadress måste anges."
2524
2525 #: src/editaddress.c:586 src/editaddress_other_attributes_ldap.c:198
2526 msgid "A Name and Value must be supplied."
2527 msgstr "Ett Namn och ett Värde måste anges."
2528
2529 #: src/editaddress.c:675 src/prefs_folder_item.c:1694
2530 msgid "Discard"
2531 msgstr "_Överge"
2532
2533 #: src/editaddress.c:676
2534 msgid "Apply"
2535 msgstr "Applicera"
2536
2537 #: src/editaddress.c:706 src/editaddress.c:755
2538 msgid "Edit Person Data"
2539 msgstr "Redigera persondata"
2540
2541 #: src/editaddress.c:784
2542 msgid "Choose a picture"
2543 msgstr "Välj en bild"
2544
2545 #: src/editaddress.c:803
2546 #, c-format
2547 msgid ""
2548 "Failed to import image: \n"
2549 "%s"
2550 msgstr ""
2551 "Misslyckades att importera bild: \n"
2552 "%s"
2553
2554 #: src/editaddress.c:845
2555 msgid "_Set picture"
2556 msgstr "Ange bild"
2557
2558 #: src/editaddress.c:846
2559 msgid "_Unset picture"
2560 msgstr "Ta bort bild"
2561
2562 #: src/editaddress.c:904
2563 msgid "Photo"
2564 msgstr "Foto"
2565
2566 #: src/editaddress.c:951 src/editaddress.c:953 src/expldifdlg.c:516
2567 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:746
2568 msgid "Display Name"
2569 msgstr "Namn att visa"
2570
2571 #: src/editaddress.c:962 src/editaddress.c:966 src/ldif.c:754
2572 msgid "Last Name"
2573 msgstr "Efternamn"
2574
2575 #: src/editaddress.c:963 src/editaddress.c:965 src/ldif.c:750
2576 msgid "First Name"
2577 msgstr "Förnamn"
2578
2579 #: src/editaddress.c:969 src/editaddress.c:971
2580 msgid "Nickname"
2581 msgstr "Smeknamn"
2582
2583 #: src/editaddress.c:1055 src/editaddress.c:1123
2584 msgid "Alias"
2585 msgstr "Alias"
2586
2587 #: src/editaddress.c:1265 src/editaddress.c:1334 src/editaddress.c:1354
2588 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:303
2589 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371 src/prefs_customheader.c:222
2590 msgid "Value"
2591 msgstr "Värde"
2592
2593 #: src/editaddress.c:1425
2594 msgid "_User Data"
2595 msgstr "_Användardata"
2596
2597 #: src/editaddress.c:1426
2598 msgid "_Email Addresses"
2599 msgstr "E-postadresser"
2600
2601 #: src/editaddress.c:1429 src/editaddress.c:1432
2602 msgid "O_ther Attributes"
2603 msgstr "A_ndra attribut"
2604
2605 #: src/editaddress.c:1583
2606 #, c-format
2607 msgid ""
2608 "Failed to save image: \n"
2609 "%s"
2610 msgstr ""
2611 "Misslyckades spara bild: \n"
2612 "%s"
2613
2614 #: src/editbook.c:109
2615 msgid "File appears to be OK."
2616 msgstr "Fil verkar vara OK."
2617
2618 #: src/editbook.c:112
2619 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2620 msgstr "Filen verkar inte vara i ett giltigt adressboksformat"
2621
2622 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2623 msgid "Could not read file."
2624 msgstr "Kunde inte läsa fil."
2625
2626 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2627 msgid "Edit Addressbook"
2628 msgstr "Redigera adressbok"
2629
2630 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2631 msgid " Check File "
2632 msgstr " Undersök fil "
2633
2634 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2635 #: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:1976
2636 #: src/wizard.c:1196 src/wizard.c:1616
2637 msgid "File"
2638 msgstr "Fil"
2639
2640 #: src/editbook.c:281
2641 msgid "Add New Addressbook"
2642 msgstr "Lägg till ny adressbok"
2643
2644 #: src/editgroup.c:101
2645 msgid "A Group Name must be supplied."
2646 msgstr "Ett gruppnamn måste anges"
2647
2648 #: src/editgroup.c:294
2649 msgid "Edit Group Data"
2650 msgstr "Redigera gruppdata"
2651
2652 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2653 msgid "Group Name"
2654 msgstr "Gruppnamn"
2655
2656 #: src/editgroup.c:342
2657 msgid "Addresses in Group"
2658 msgstr "Adresser i Grupp"
2659
2660 #: src/editgroup.c:377
2661 msgid "Available Addresses"
2662 msgstr "Tillgängliga adresser"
2663
2664 #: src/editgroup.c:452
2665 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2666 msgstr "Flytta e-postadresser till eller från grupp med pilknapparna"
2667
2668 #: src/editgroup.c:500
2669 msgid "Edit Group Details"
2670 msgstr "Redigera Gruppdetaljer"
2671
2672 #: src/editgroup.c:503
2673 msgid "Add New Group"
2674 msgstr "Lägg till ny grupp"
2675
2676 #: src/editgroup.c:553
2677 msgid "Edit folder"
2678 msgstr "Redigera mapp"
2679
2680 #: src/editgroup.c:553
2681 msgid "Input the new name of folder:"
2682 msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
2683
2684 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:594 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
2685 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
2686 msgid "New folder"
2687 msgstr "Ny mapp"
2688
2689 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:595 src/mh_gtk.c:145
2690 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
2691 msgid "Input the name of new folder:"
2692 msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
2693
2694 #: src/editjpilot.c:188
2695 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2696 msgstr "Filen verkar inte vara i JPilot-format"
2697
2698 #: src/editjpilot.c:200
2699 msgid "Select JPilot File"
2700 msgstr "Välj JPilotfil"
2701
2702 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2703 msgid "Edit JPilot Entry"
2704 msgstr "Redigera JPilotfält"
2705
2706 #: src/editjpilot.c:281
2707 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2708 msgstr "Ytterligare e-postadressobjekt"
2709
2710 #: src/editjpilot.c:372
2711 msgid "Add New JPilot Entry"
2712 msgstr "Lägg till nytt JPilotfält"
2713
2714 #: src/editldap_basedn.c:137
2715 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2716 msgstr "Redigera LDAP - Välj sökbas"
2717
2718 #: src/editldap_basedn.c:156 src/editldap.c:441
2719 msgid "Hostname"
2720 msgstr "Värdnamn"
2721
2722 #: src/editldap_basedn.c:166 src/editldap.c:458
2723 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:390 src/ssl_manager.c:108
2724 msgid "Port"
2725 msgstr "Port"
2726
2727 #: src/editldap_basedn.c:176 src/editldap.c:503
2728 msgid "Search Base"
2729 msgstr "Sök i databas"
2730
2731 #: src/editldap_basedn.c:197
2732 msgid "Available Search Base(s)"
2733 msgstr "Tillgänglig(a) sökbas(er)"
2734
2735 #: src/editldap_basedn.c:287
2736 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2737 msgstr "Kunde inte läsa sökbas(er) från server, vänligen ställ in manuellt"
2738
2739 #: src/editldap_basedn.c:291 src/editldap.c:281
2740 msgid "Could not connect to server"
2741 msgstr "Kan inte ansluta till server"
2742
2743 #: src/editldap.c:152
2744 msgid "A Name must be supplied."
2745 msgstr "Ett namn måste anges."
2746
2747 #: src/editldap.c:164
2748 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2749 msgstr "Ett Värdnamn måste anges för servern."
2750
2751 #: src/editldap.c:177
2752 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2753 msgstr "Minst ett attribut måste anges för LDAP sökning."
2754
2755 #: src/editldap.c:278
2756 msgid "Connected successfully to server"
2757 msgstr "Anslöt framgångsrikt till server"
2758
2759 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:971
2760 msgid "Edit LDAP Server"
2761 msgstr "Redigera LDAP-server"
2762
2763 #: src/editldap.c:437
2764 msgid "A name that you wish to call the server."
2765 msgstr "Ett namn som du vill ge servern."
2766
2767 #: src/editldap.c:450
2768 msgid ""
2769 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.example.org\" may be "
2770 "appropriate for the \"example.org\" organization. An IP address may also be "
2771 "used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2772 "computer as Claws Mail."
2773 msgstr ""
2774 "Detta är värdnamnet på servern. Till exempel \"ldap.example.org\" kan vara "
2775 "passande för organisationen \"example.org\". Det går även att använda en IP-"
2776 "adress. Du kan ange \"localhost\" om LDAP-servern kör på samma dator som "
2777 "Claws-Mail."
2778
2779 #: src/editldap.c:470
2780 msgid "STARTTLS"
2781 msgstr "STARTTLS"
2782
2783 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3396
2784 msgid "SSL/TLS"
2785 msgstr "SSL/TLS"
2786
2787 #: src/editldap.c:475
2788 msgid ""
2789 "Enable secure connection to the LDAP server via STARTTLS. Connection starts "
2790 "unencrypted and is secured by STARTTLS command. If connection fails, be sure "
2791 "to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2792 "TLS_REQCERT fields)."
2793 msgstr ""
2794 "Aktivera säker uppkoppling till LDAP-servern med STARTTLS. Anslutningen "
2795 "startar icke krypterad och säkras genom STARTTLS-kommandot. Om uppkopplingen "
2796 "misslyckas, kontrollera att konfigurationen i ldap.conf är korrekt (fälten "
2797 "TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT)."
2798
2799 #: src/editldap.c:480
2800 msgid ""
2801 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL/TLS. If connection "
2802 "fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf "
2803 "(TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2804 msgstr ""
2805 "Aktivera säker uppkoppling till LDAP-servern med SSL/TLS. Om uppkopplingen "
2806 "misslyckas, kontrollera att konfigurationen i ldap.conf är korrekt (fälten "
2807 "TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT)."
2808
2809 #: src/editldap.c:492
2810 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2811 msgstr "Portnumret som servern lyssnar på. Port 389 är standard."
2812
2813 #: src/editldap.c:495
2814 msgid " Check Server "
2815 msgstr " Undersök server"
2816
2817 #: src/editldap.c:499
2818 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2819 msgstr "Tryck på denna knappen för att testa anslutningen till servern."
2820
2821 #: src/editldap.c:512
2822 msgid ""
2823 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2824 "Examples include:\n"
2825 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2826 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2827 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2828 msgstr ""
2829 "Detta specificerar namnet på katalogen som ska genomsökas på servern. "
2830 "Exempelvis:\n"
2831 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2832 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2833 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2834
2835 #: src/editldap.c:523
2836 msgid ""
2837 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2838 "server."
2839 msgstr ""
2840 "Tryck på denna knappen för att slå upp tillgängliga kataloger på servern."
2841
2842 #: src/editldap.c:579
2843 msgid "Search Attributes"
2844 msgstr "Sökattribut"
2845
2846 #: src/editldap.c:588
2847 msgid ""
2848 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2849 "find a name or address."
2850 msgstr ""
2851 "En lista över LDAP attributnamn som kommer att användas vid sökning efter "
2852 "namn eller adress."
2853
2854 #: src/editldap.c:591
2855 msgid " Defaults "
2856 msgstr " Standardvärden "
2857
2858 #: src/editldap.c:595
2859 msgid ""
2860 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2861 "names and addresses during a name or address search process."
2862 msgstr ""
2863 "Detta återställer alla attributnamn till standardvärden som bör hitta flest "
2864 "namn och adresser under en namn eller adress sökning."
2865
2866 #: src/editldap.c:601
2867 msgid "Max Query Age (secs)"
2868 msgstr "Maxålder på fråga (sekunder)"
2869
2870 #: src/editldap.c:616
2871 msgid ""
2872 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2873 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2874 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2875 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2876 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2877 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2878 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2879 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2880 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2881 "more memory to cache results."
2882 msgstr ""
2883 "Detta definierar den maximala tid (i sekunder) som en adresssöknings "
2884 "resultat är giltigt för adressifyllningssyften. Sökresultat sparas i en "
2885 "cache till den här tidsperioden tagit slut och tas sedan bort. Detta kommer "
2886 "förbättra svarstiden när man försöker söka efter samma namn eller adress "
2887 "under flera efterföljande adressifyllningsförfrågningar. Cachen kommer sökas "
2888 "före en ny sökning på servern genomförs. Standardvärdet på 600 sekunder (10 "
2889 "minuter), bör vara tillräckligt för de flesta servrar. Ett större värde "
2890 "kommer minska söktiden för efterföljande sökningar. Det kan vara användbart "
2891 "för servrar med långa svarstider, till kostnaden av större minnesåtgång för "
2892 "att cacha resultaten. "
2893
2894 #: src/editldap.c:633
2895 msgid "Include server in dynamic search"
2896 msgstr "Inkludera servern i dynamisk sökning"
2897
2898 #: src/editldap.c:638
2899 msgid ""
2900 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2901 "address completion."
2902 msgstr "Inkludera denna server vid dynamisk sökning vid adress ifyllning."
2903
2904 #: src/editldap.c:644
2905 msgid "Match names 'containing' search term"
2906 msgstr "Matcha namn 'innehållande' sökterm"
2907
2908 #: src/editldap.c:649
2909 msgid ""
2910 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2911 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2912 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2913 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2914 "searches against other address interfaces."
2915 msgstr "1"
2916
2917 #: src/editldap.c:702
2918 msgid "Bind DN"
2919 msgstr "Bind-DN"
2920
2921 #: src/editldap.c:711
2922 msgid ""
2923 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2924 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2925 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2926 "performing a search."
2927 msgstr ""
2928 "LDAP användarnamn att använda för att ansluta till servern. Detta används "
2929 "oftast bara för skyddade servrar. Detta namn är oftast formaterat som: "
2930 "\"cn=användare,dc=claws-mail,dc=org\". Det lämnas oftast tomt vid en sökning."
2931
2932 #: src/editldap.c:718
2933 msgid "Bind Password"
2934 msgstr "Bindlösenord"
2935
2936 #: src/editldap.c:728
2937 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2938 msgstr "Lösenord som ska användas vid anslutning som \"Bind DN\" användaren."
2939
2940 #: src/editldap.c:733
2941 msgid "Timeout (secs)"
2942 msgstr "Väntetid (sek.)"
2943
2944 #: src/editldap.c:747
2945 msgid "The timeout period in seconds."
2946 msgstr "Tidsgräns i sekunder."
2947
2948 #: src/editldap.c:751
2949 msgid "Maximum Entries"
2950 msgstr "Max antal poster"
2951
2952 #: src/editldap.c:765
2953 msgid ""
2954 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2955 msgstr "Maximalt antal poster som ska returneras i sökresultatet."
2956
2957 #: src/editldap.c:780 src/prefs_account.c:3287
2958 msgid "Basic"
2959 msgstr "Grundläggande"
2960
2961 #: src/editldap.c:782 src/gtk/quicksearch.c:708
2962 msgid "Extended"
2963 msgstr "Utökat"
2964
2965 #: src/editldap.c:976
2966 msgid "Add New LDAP Server"
2967 msgstr "Lägg till ny LDAP-server"
2968
2969 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1447
2970 #: src/prefs_summaries.c:449
2971 msgid "Tag"
2972 msgstr "Etikett"
2973
2974 #: src/edittags.c:216
2975 msgid "Delete tag"
2976 msgstr "Ta bort etikett"
2977
2978 #: src/edittags.c:217
2979 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2980 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna etikett?"
2981
2982 #: src/edittags.c:244
2983 msgid "Delete all tags"
2984 msgstr "Ta bort alla etiketter"
2985
2986 #: src/edittags.c:245
2987 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2988 msgstr "Vill du verkligen ta bort alla etiketter?"
2989
2990 #: src/edittags.c:416
2991 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
2992 msgstr ""
2993 "Du matade in ett reserverat taggnamn, vänligen välj ett annat istället."
2994
2995 #: src/edittags.c:458
2996 msgid "Tag is not set."
2997 msgstr "Ingen etikett är angiven."
2998
2999 #: src/edittags.c:523
3000 msgctxt "Dialog title"
3001 msgid "Apply tags"
3002 msgstr "Lägg till etiketter"
3003
3004 #: src/edittags.c:537
3005 msgid "New tag:"
3006 msgstr "Ny etikett:"
3007
3008 #: src/edittags.c:570
3009 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3010 msgstr "Välj etiketter att lägga till/ta bort. Ändringar görs direkt. "
3011
3012 #: src/editvcard.c:95
3013 msgid "File does not appear to be vCard format."
3014 msgstr "Filen verkar inte vara i giltigt vCard-format."
3015
3016 #: src/editvcard.c:107
3017 msgid "Select vCard File"
3018 msgstr "Välj vCard-fil"
3019
3020 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3021 msgid "Edit vCard Entry"
3022 msgstr "Ändra vCard post"
3023
3024 #: src/editvcard.c:261
3025 msgid "Add New vCard Entry"
3026 msgstr "Lägg til nytt vCard post"
3027
3028 #: src/etpan/etpan-ssl.c:167
3029 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3030 msgstr "Omöjligt att sätta klientcertifikatet.\n"
3031
3032 #: src/exphtmldlg.c:105
3033 msgid "Please specify output directory and file to create."
3034 msgstr "Ange målmapp och filnamn att skapa."
3035
3036 #: src/exphtmldlg.c:108
3037 msgid "Select stylesheet and formatting."
3038 msgstr "Välj formatmall och formatering."
3039
3040 #: src/exphtmldlg.c:111 src/expldifdlg.c:113
3041 msgid "File exported successfully."
3042 msgstr "Filen exporterades framgångsrik."
3043
3044 #: src/exphtmldlg.c:177
3045 #, c-format
3046 msgid ""
3047 "The HTML output directory '%s'\n"
3048 "does not exist. Do you want to create it?"
3049 msgstr ""
3050 "Målmappen för HTML%s'\n"
3051 "finns inte. Vill du skapa den?"
3052
3053 #: src/exphtmldlg.c:180
3054 msgid "Create directory"
3055 msgstr "Skapa mapp"
3056
3057 #: src/exphtmldlg.c:189
3058 #, c-format
3059 msgid ""
3060 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3061 "%s"
3062 msgstr ""
3063 "Kan inte skapa destinationsmapp för HTML-fil:\n"
3064 "%s"
3065
3066 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3067 msgid "Failed to Create Directory"
3068 msgstr "Kunde inte skapa mapp"
3069
3070 #: src/exphtmldlg.c:233
3071 msgid "Error creating HTML file"
3072 msgstr "Fel vid skapande av HTML-fil"
3073
3074 #: src/exphtmldlg.c:319
3075 msgid "Select HTML output file"
3076 msgstr "Välj HTML målfil"
3077
3078 #: src/exphtmldlg.c:383
3079 msgid "HTML Output File"
3080 msgstr "HTML målFil"
3081
3082 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3083 #: src/importldif.c:684
3084 msgid "B_rowse"
3085 msgstr "B_läddra"
3086
3087 #: src/exphtmldlg.c:445 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:300
3088 msgid "Stylesheet"
3089 msgstr "Stilmall"
3090
3091 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:387 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3092 #: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1190
3093 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:313
3094 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:941
3095 #: src/prefs_toolbar.c:790 src/prefs_toolbar.c:1479 src/summaryview.c:6017
3096 msgid "None"
3097 msgstr "Ingen"
3098
3099 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:520 src/prefs_other.c:126
3100 #: src/prefs_other.c:418
3101 msgid "Default"
3102 msgstr "Standard"
3103
3104 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:243
3105 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:151 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:167
3106 msgid "Full"
3107 msgstr "Fullst. namn"
3108
3109 #: src/exphtmldlg.c:456
3110 msgid "Custom"
3111 msgstr "Egna brevhuvuden"
3112
3113 #: src/exphtmldlg.c:457
3114 msgid "Custom-2"
3115 msgstr "Anpassad-2"
3116
3117 #: src/exphtmldlg.c:458
3118 msgid "Custom-3"
3119 msgstr "Anpassad-3"
3120
3121 #: src/exphtmldlg.c:459
3122 msgid "Custom-4"
3123 msgstr "Anpassad-4"
3124
3125 #: src/exphtmldlg.c:466
3126 msgid "Full Name Format"
3127 msgstr "Fullständigt namn"
3128
3129 #: src/exphtmldlg.c:474
3130 msgid "First Name, Last Name"
3131 msgstr "Förnamn, Efternamn"
3132
3133 #: src/exphtmldlg.c:475
3134 msgid "Last Name, First Name"
3135 msgstr "Efternamn, Förnamn"
3136
3137 #: src/exphtmldlg.c:482
3138 msgid "Color Banding"
3139 msgstr "Färgdekoration"
3140
3141 #: src/exphtmldlg.c:488
3142 msgid "Format Email Links"
3143 msgstr "Formatera e-postlänkar"
3144
3145 #: src/exphtmldlg.c:494
3146 msgid "Format User Attributes"
3147 msgstr "Användarattribut"
3148
3149 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3150 msgid "Address Book:"
3151 msgstr "Adressbok :"
3152
3153 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3154 msgid "File Name:"
3155 msgstr "Filnamn  :"
3156
3157 #: src/exphtmldlg.c:559
3158 msgid "Open with Web Browser"
3159 msgstr "Öppna med Webbläsare"
3160
3161 #: src/exphtmldlg.c:591
3162 msgid "Export Address Book to HTML File"
3163 msgstr "Exportera adressbok till HTML-fil"
3164
3165 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3166 msgid "File Info"
3167 msgstr "Filinformation"
3168
3169 #: src/exphtmldlg.c:657
3170 msgid "Format"
3171 msgstr "Format"
3172
3173 #: src/expldifdlg.c:107
3174 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3175 msgstr "Ange målmapp och namn på LDIF-filen som ska skapas."
3176
3177 #: src/expldifdlg.c:110
3178 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3179 msgstr "Specificera parametrar för att formatera distinguished name"
3180
3181 #: src/expldifdlg.c:187
3182 #, c-format
3183 msgid ""
3184 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3185 "does not exist. OK to create new directory?"
3186 msgstr ""
3187 "Målmapp för LDIF-fil saknas '%s'\n"
3188 "Är det OK att skapa en ny katalog?"
3189
3190 #: src/expldifdlg.c:190
3191 msgid "Create Directory"
3192 msgstr "Skapa mapp"
3193
3194 #: src/expldifdlg.c:199
3195 #, c-format
3196 msgid ""
3197 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3198 "%s"
3199 msgstr ""
3200 "Kunde inte skapa målmapp för LDIF-fil:\n"
3201 "%s"
3202
3203 #: src/expldifdlg.c:241
3204 msgid "Suffix was not supplied"
3205 msgstr "Inget suffix angivet"
3206
3207 #: src/expldifdlg.c:243
3208 msgid ""
3209 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3210 "you wish to proceed without a suffix?"
3211 msgstr ""
3212 "Ett suffix behövs om data ska användas till en LDAP-server. Är du säker på "
3213 "att du vill fortsätta utan ett suffix?"
3214
3215 #: src/expldifdlg.c:261
3216 msgid "Error creating LDIF file"
3217 msgstr "Fel vid skapandet av LDIF-fil"
3218
3219 #: src/expldifdlg.c:336
3220 msgid "Select LDIF output file"
3221 msgstr "Välj LDIF målfil"
3222
3223 #: src/expldifdlg.c:400
3224 msgid "LDIF Output File"
3225 msgstr "LDIF målfil"
3226
3227 #: src/expldifdlg.c:431
3228 msgid ""
3229 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3230 "to:\n"
3231 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3232 msgstr ""
3233 "Adressbokens Unique ID används för att skapa ett DN som är formatterat "
3234 "liknande:\n"
3235 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3236
3237 #: src/expldifdlg.c:437
3238 msgid ""
3239 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3240 "similar to:\n"
3241 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3242 msgstr ""
3243 "Adressbokens Display Name används för att skapa ett DN som är formatterat "
3244 "liknande:\n"
3245 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3246
3247 #: src/expldifdlg.c:443
3248 msgid ""
3249 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3250 "formatted similar to:\n"
3251 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3252 msgstr ""
3253 "Den första e-postadressen tillhörande en person används för att skapa ett DN "
3254 "som är formaterat liknande:\n"
3255 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3256
3257 #: src/expldifdlg.c:489
3258 msgid "Suffix"
3259 msgstr "Suffix"
3260
3261 #: src/expldifdlg.c:499
3262 msgid ""
3263 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3264 "entry. Examples include:\n"
3265 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3266 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3267 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3268 msgstr ""
3269 "Detta suffix används för att skapa \"Distinguished Name\" (eller DN) för en "
3270 "LDAP-post. Exempelvis:\n"
3271 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3272 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3273 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3274
3275 #: src/expldifdlg.c:507
3276 msgid "Relative DN"
3277 msgstr "Relative DN"
3278
3279 #: src/expldifdlg.c:515
3280 msgid "Unique ID"
3281 msgstr "Unikt ID"
3282
3283 #: src/expldifdlg.c:523
3284 msgid ""
3285 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3286 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3287 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3288 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3289 "available RDN options that will be used to create the DN."
3290 msgstr ""
3291 "En LDIF-fil innehåller flera dataposter som vanligtvis laddas in i en LDAP-"
3292 "server. Varje datapost i LDIF-filen identifieras unikt av ett "
3293 "\"Distinguished Name\" (eller DN). Suffixet läggs till slutet av  \"Relative "
3294 "Distinguished Name\" (eller RDN) för att skapa DN. Välj något av de "
3295 "tillgängliga RDN-alternativen som kommer att användas för att skapa DN."
3296
3297 #: src/expldifdlg.c:543
3298 msgid "Use DN attribute if present in data"
3299 msgstr "Använd DN attribut om det finns i data"
3300
3301 #: src/expldifdlg.c:548
3302 msgid ""
3303 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3304 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3305 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3306 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3307 msgstr ""
3308 "Adressboken kan innehålla poster som tidigare importerats från en LDIF-fil. "
3309 "\"Distinguished Name\" (DN) användarattributet, om närvarande i adressboken, "
3310 "kan användas i den exporterade LDIF-filen. RDN valt ovan kommer användas om "
3311 "inte anändarattributet DN hittas."
3312
3313 #: src/expldifdlg.c:558
3314 msgid "Exclude record if no Email Address"
3315 msgstr "Exkludera e-post om det inte finns någon e-postadress"
3316
3317 #: src/expldifdlg.c:563
3318 msgid ""
3319 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3320 "option to ignore these records."
3321 msgstr ""
3322 "En adressbok kan innehålla objekt utan e-postadresser. Bocka för här för att "
3323 "ignorera dessa objekt."
3324
3325 #: src/expldifdlg.c:655
3326 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3327 msgstr "Exportera adressbok till LDIF-fil"
3328
3329 #: src/expldifdlg.c:721
3330 msgid "Distinguished Name"
3331 msgstr "Distinguished Name"
3332
3333 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8175
3334 msgid "Export to mbox file"
3335 msgstr "Exportera till mbox-fil"
3336
3337 #: src/export.c:131
3338 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3339 msgstr "Välj mappen som ska exportera och specificera mbox-fil."
3340
3341 #: src/export.c:142
3342 msgid "Source folder:"
3343 msgstr "Ursprungsmapp:"
3344
3345 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3346 msgid "Mbox file:"
3347 msgstr "Mbox-fil:"
3348
3349 #: src/export.c:203
3350 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3351 msgstr "Mål mbox-filnamn kan inte vara tomt."
3352
3353 #: src/export.c:208
3354 msgid "Source folder can't be left empty."
3355 msgstr "Ursprungsmapp kan inte vara tom."
3356
3357 #: src/export.c:221
3358 msgid "Couldn't find the source folder."
3359 msgstr "Kunde inte hitta ursprungsmapp."
3360
3361 #: src/export.c:245
3362 msgid "Select exporting file"
3363 msgstr "Välj exportfil"
3364
3365 #: src/export.c:268
3366 msgid "Select folder to export"
3367 msgstr "Välj mapp för export"
3368
3369 #: src/exporthtml.c:767
3370 msgid "Full Name"
3371 msgstr "Fullst. namn"
3372
3373 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3374 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:769
3375 msgid "Attributes"
3376 msgstr "Användarattribut"
3377
3378 #: src/exporthtml.c:974
3379 msgid "Claws Mail Address Book"
3380 msgstr "Claws-Mail adressbok"
3381
3382 #: src/exporthtml.c:1069 src/exportldif.c:606
3383 msgid "Name already exists but is not a directory."
3384 msgstr "Namnet finns redan men det är inte en mapp."
3385
3386 #: src/exporthtml.c:1072 src/exportldif.c:609
3387 msgid "No permissions to create directory."
3388 msgstr "Inga rättigheter att skapa mapp."
3389
3390 #: src/exporthtml.c:1075 src/exportldif.c:612
3391 msgid "Name is too long."
3392 msgstr "Namnet är för långt."
3393
3394 #: src/exporthtml.c:1078 src/exportldif.c:615
3395 msgid "Not specified."
3396 msgstr "Ej specificerad."
3397
3398 #: src/file_checker.c:76
3399 #, c-format
3400 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3401 msgstr "Filen %s saknas! Vill använda säkerhetskopian från %s?"
3402
3403 #: src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:106
3404 #, c-format
3405 msgid "Could not copy %s to %s"
3406 msgstr "Kunde inte kopiera %s till %s"
3407
3408 #: src/file_checker.c:98
3409 #, c-format
3410 msgid ""
3411 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3412 "%s?"
3413 msgstr ""
3414 "Filen %s är tom eller Felaktig! Vill du använda säkerhetskopian från %s?"
3415
3416 #: src/filtering.c:603 src/filtering.c:678 src/filtering.c:707
3417 msgid "rule is not account-based\n"
3418 msgstr "regeln är inte konto-baserad\n"
3419
3420 #: src/filtering.c:607
3421 #, c-format
3422 msgid ""
3423 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], matching the account currently "
3424 "used to retrieve messages\n"
3425 msgstr ""
3426 "regel är kontobaserad [id=%d, namn='%s'], matchar konto som för närvarande "
3427 "används för att ta emot meddelanden\n"
3428
3429 #: src/filtering.c:609 src/filtering.c:626 src/filtering.c:627
3430 #: src/filtering.c:651 src/filtering.c:669 src/filtering.c:696
3431 #: src/filtering.c:697 src/filtering.c:714 src/filtering.c:715
3432 msgid "NON_EXISTENT"
3433 msgstr "ICKE_EXISTERANDE"
3434
3435 #: src/filtering.c:617
3436 msgid ""
3437 "rule is account-based, not matching the account currently used to retrieve "
3438 "messages\n"
3439 msgstr ""
3440 "regeln är konto-baserad, men matchar inte kontot som för närvarande används "
3441 "för att ta emot meddelanden\n"
3442
3443 #: src/filtering.c:624
3444 #, c-format
3445 msgid ""
3446 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching the account currently "
3447 "used to retrieve messages [id=%d, name='%s']\n"
3448 msgstr ""
3449 "regel är kontobaserad [id=%d, namn='%s'], matchar inte kontot som för "
3450 "närvarande används för att ta emot meddelanden [id=%d, namn='%s']\n"
3451
3452 #: src/filtering.c:643
3453 msgid ""
3454 "rule is not account-based, all rules are applied on user request anyway\n"
3455 msgstr ""
3456 "regeln är inte kontobaserad, alla regler appliceras på användarförfrågningar "
3457 "hursomhelst\n"
3458
3459 #: src/filtering.c:649
3460 #, c-format
3461 msgid ""
3462 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], but all rules are applied on user "
3463 "request\n"
3464 msgstr ""
3465 "regel är kontobaserad [id=%d, namn='%s'], men alla regler appliceras enligt "
3466 "användarens önskemål\n"
3467
3468 #: src/filtering.c:667
3469 #, c-format
3470 msgid "rule is account-based [id=%d, name='%s'], skipped on user request\n"
3471 msgstr ""
3472 "regel är kontobaserad [id=%d, namn='%s'], hoppar över enligt användarens "
3473 "önskemål\n"
3474
3475 #: src/filtering.c:672
3476 msgid "rule is account-based, skipped on user request\n"
3477 msgstr "regel är kontobaserad, hoppar över enligt användarens önskemål\n"
3478
3479 #: src/filtering.c:694
3480 #, c-format
3481 msgid ""
3482 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching current account [id="
3483 "%d, name='%s']\n"
3484 msgstr ""
3485 "regel är kontobaserad [id=%d, namn='%s'], matchar inte aktuellt konto [id="
3486 "%d, namn='%s']\n"
3487
3488 #: src/filtering.c:700
3489 msgid "rule is account-based, not matching current account\n"
3490 msgstr "regel är kontobaserad, och matcher inte aktuellt konto\n"
3491
3492 #: src/filtering.c:712
3493 #, c-format
3494 msgid ""
3495 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], current account [id=%d, "
3496 "name='%s']\n"
3497 msgstr ""
3498 "regel är kontobaserad [id=%d, namn='%s'], aktuellt konto [id=%d, namn='%s']\n"
3499
3500 #: src/filtering.c:752
3501 #, c-format
3502 msgid "applying action [ %s ]\n"
3503 msgstr "tillämpar åtgärd [ %s ]\n"
3504
3505 #: src/filtering.c:757
3506 msgid "action could not apply\n"
3507 msgstr "åtgärden kunde inte tillämpas\n"
3508
3509 #: src/filtering.c:759
3510 #, c-format
3511 msgid "no further processing after action [ %s ]\n"
3512 msgstr "ingen fortsatt behandling efter handling [ %s ]\n"
3513
3514 #: src/filtering.c:810
3515 #, c-format
3516 msgid "processing rule '%s' [ %s ]\n"
3517 msgstr "behandlingsregel '%s' [ %s ]\n"
3518
3519 #: src/filtering.c:814
3520 #, c-format
3521 msgid "processing rule <unnamed> [ %s ]\n"
3522 msgstr "behandlar regel <ej namngiven> [ %s ]\n"
3523
3524 #: src/filtering.c:832
3525 #, c-format
3526 msgid "disabled rule '%s' [ %s ]\n"
3527 msgstr "inaktiverade regel '%s' [ %s ]\n"
3528
3529 #: src/filtering.c:836
3530 #, c-format
3531 msgid "disabled rule <unnamed> [ %s ]\n"
3532 msgstr "inaktiverade regel <ej namngiven> [ %s ]\n"
3533
3534 #: src/filtering.c:874
3535 msgid "undetermined"
3536 msgstr "obestämd"
3537
3538 #: src/filtering.c:878
3539 msgid "incorporation"
3540 msgstr "införlivande"
3541
3542 #: src/filtering.c:882
3543 msgid "manually"
3544 msgstr "manuellt"
3545
3546 #: src/filtering.c:886
3547 msgid "folder processing"
3548 msgstr "mappbehandling"
3549
3550 #: src/filtering.c:890
3551 msgid "pre-processing"
3552 msgstr "förbehandling"
3553
3554 #: src/filtering.c:894
3555 msgid "post-processing"
3556 msgstr "efterbehandling"
3557
3558 #: src/filtering.c:911
3559 #, c-format
3560 msgid ""
3561 "filtering message (%s%s%s)\n"
3562 "%smessage file: %s\n"
3563 "%s%s %s\n"
3564 "%s%s %s\n"
3565 "%s%s %s\n"
3566 "%s%s %s\n"
3567 msgstr ""
3568 "filtrerar meddelande (%s%s%s)\n"
3569 "%smeddelandefil: %s\n"
3570 "%s%s %s\n"
3571 "%s%s %s\n"
3572 "%s%s %s\n"
3573 "%s%s %s\n"
3574
3575 #: src/filtering.c:913 src/filtering.c:922
3576 msgid ": "
3577 msgstr ": "
3578
3579 #: src/filtering.c:920
3580 #, c-format
3581 msgid ""
3582 "filtering message (%s%s%s)\n"
3583 "%smessage file: %s\n"
3584 msgstr ""
3585 "filtrerar meddelande (%s%s%s)\n"
3586 "%smeddelandefil: %s\n"
3587
3588 #: src/folder.c:1570 src/foldersel.c:412 src/prefs_folder_item.c:315
3589 msgid "Inbox"
3590 msgstr "Inkorgen"
3591
3592 #: src/folder.c:1574 src/foldersel.c:416
3593 msgid "Sent"
3594 msgstr "Skickat"
3595
3596 #: src/folder.c:1578 src/foldersel.c:420 src/prefs_folder_item.c:318
3597 msgid "Queue"
3598 msgstr "Kö"
3599
3600 #: src/folder.c:1582 src/foldersel.c:424 src/prefs_folder_item.c:319
3601 msgid "Trash"
3602 msgstr "Papperskorg"
3603
3604 #: src/folder.c:1586 src/foldersel.c:428 src/prefs_folder_item.c:317
3605 msgid "Drafts"
3606 msgstr "Utkast"
3607
3608 #: src/folder.c:2017
3609 #, c-format
3610 msgid "Processing (%s)...\n"
3611 msgstr "Behandlar (%s)...\n"
3612
3613 #: src/folder.c:3262
3614 #, c-format
3615 msgid "Copying %s to %s...\n"
3616 msgstr "Kopierar %s till %s...\n"
3617
3618 #: src/folder.c:3262
3619 #, c-format
3620 msgid "Moving %s to %s...\n"
3621 msgstr "Flyttar meddelande %s till %s...\n"
3622
3623 #: src/folder.c:3572
3624 #, c-format
3625 msgid "Updating cache for %s..."
3626 msgstr "Uppdaterar cache %s...."
3627
3628 #: src/folder.c:4434
3629 msgid "Processing messages..."
3630 msgstr "Behandlar meddelanden..."
3631
3632 #: src/folder.c:4569
3633 #, c-format
3634 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3635 msgstr "Synkroniserar %s för frånkopplad användning...\n"
3636
3637 #: src/folder.c:4828
3638 msgid "A folder name cannot begin or end with a dot."
3639 msgstr "Ett mappnamn kan inte börja eller sluta med punkt."
3640
3641 #: src/folder.c:4832
3642 msgid "A folder name can not end with a space."
3643 msgstr "Ett mappnamn kan inte börja eller sluta med ett mellanslag."
3644
3645 #: src/foldersel.c:250
3646 msgid "Select folder"
3647 msgstr "Välj mapp"
3648
3649 #: src/foldersel.c:596 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
3650 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
3651 msgid "NewFolder"
3652 msgstr "Nymapp"
3653
3654 #: src/foldersel.c:604 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214
3655 #: src/imap_gtk.c:270 src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262
3656 #: src/news_gtk.c:299 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254
3657 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:432 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:204
3658 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2063
3659 #, c-format
3660 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3661 msgstr "Ett mappnamn kan inte innehålla '%c'."
3662
3663 #: src/foldersel.c:619 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
3664 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
3665 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:444 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:217
3666 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2070
3667 #, c-format
3668 msgid "The folder '%s' already exists."
3669 msgstr "Mappen '%s' finns redan."
3670
3671 #: src/foldersel.c:626 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
3672 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
3673 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:124
3674 #, c-format
3675 msgid "Can't create the folder '%s'."
3676 msgstr "Kan inte skapa mappen '%s'."
3677
3678 #: src/folderview.c:247
3679 msgid "Mark all re_ad"
3680 msgstr "_Markera alla som lästa"
3681
3682 #: src/folderview.c:248
3683 msgid "Mark all u_nread"
3684 msgstr "Markera alla som olästa"
3685
3686 #: src/folderview.c:249
3687 msgid "Mark all read recursi_vely"
3688 msgstr "Markera alla som lästa rekursi_vt"
3689
3690 #: src/folderview.c:250
3691 msgid "Mark all unread recursi_vely"
3692 msgstr "Markera alla som olästa rekursi_vt"
3693
3694 #: src/folderview.c:252
3695 msgid "R_un processing rules"
3696 msgstr "Kör behandlingsregler"
3697
3698 #: src/folderview.c:253 src/mainwindow.c:553
3699 msgid "_Search folder..."
3700 msgstr "_Sök i mapp..."
3701
3702 #: src/folderview.c:255
3703 msgid "Process_ing..."
3704 msgstr "Behandla..."
3705
3706 #: src/folderview.c:256
3707 msgid "Empty _trash..."
3708 msgstr "T_öm papperskorg..."
3709
3710 #: src/folderview.c:257
3711 msgid "Send _queue..."
3712 msgstr "Skicka köade..."
3713
3714 #: src/folderview.c:397 src/folderview.c:444
3715 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3716 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:393 src/summaryview.c:6291
3717 msgid "New"
3718 msgstr "Ny(a)"
3719
3720 #: src/folderview.c:398 src/folderview.c:445
3721 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3722 #: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:392 src/summaryview.c:6293
3723 #: src/toolbar.c:509
3724 msgid "Unread"
3725 msgstr "Oläst(a)"
3726
3727 #: src/folderview.c:399 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3728 #: src/prefs_folder_column.c:81
3729 msgid "Total"
3730 msgstr "Totalt"
3731
3732 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3733 #: src/folderview.c:447 src/summaryview.c:447
3734 msgid "#"
3735 msgstr "#"
3736
3737 #: src/folderview.c:782
3738 msgid "Setting folder info..."
3739 msgstr "Ställer in mappinfo..."
3740
3741 #: src/folderview.c:867 src/summaryview.c:4138
3742 msgid "Mark all as read"
3743 msgstr "Markera alla som lästa"
3744
3745 #: src/folderview.c:868
3746 msgid ""
3747 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3748 "read?"
3749 msgstr ""
3750 "Vill du verkligen markera all e-post i denna mapp och dess undermappar som "
3751 "lästa?"
3752
3753 #: src/folderview.c:870 src/summaryview.c:4139
3754 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3755 msgstr "Vill du verkligen markera alla meddelanden i denna mapp som lästa?"
3756
3757 #: src/folderview.c:873 src/summaryview.c:4177
3758 msgid "Mark all as unread"
3759 msgstr "Markera alla som olästa"
3760
3761 #: src/folderview.c:874
3762 msgid ""
3763 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3764 "unread?"
3765 msgstr ""
3766 "Vill du verkligen markera all e-post i denna mapp och dess undermappar som "
3767 "olästa?"
3768
3769 #: src/folderview.c:876 src/summaryview.c:4178
3770 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as unread?"
3771 msgstr "Vill du verkligen markera all e-post i denna mapp som oläst?"
3772
3773 #: src/folderview.c:1066 src/imap.c:4605
3774 #, c-format
3775 msgid "Scanning folder %s/%s..."
3776 msgstr "Avsöker mapp %s/%s..."
3777
3778 #: src/folderview.c:1069 src/imap.c:4609 src/mainwindow.c:5249 src/setup.c:96
3779 #, c-format
3780 msgid "Scanning folder %s..."
3781 msgstr "Avsöker mapp %s...."
3782
3783 #: src/folderview.c:1100
3784 msgid "Rebuild folder tree"
3785 msgstr "Uppdatera mapplista"
3786
3787 #: src/folderview.c:1101
3788 msgid ""
3789 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3790 msgstr ""
3791 "Den lokala bufferten kommer att tas bort om du uppdaterar mapplistan. Vill "
3792 "du fortsätta?"
3793
3794 #: src/folderview.c:1111
3795 msgid "Rebuilding folder tree..."
3796 msgstr "Uppdaterar mapplistan..."
3797
3798 #: src/folderview.c:1113
3799 msgid "Scanning folder tree..."
3800 msgstr "Söker igenom mapplistan..."
3801
3802 #: src/folderview.c:1204
3803 #, c-format
3804 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3805 msgstr "Kunde inte genomsöka mapp %s\n"
3806
3807 #: src/folderview.c:1258
3808 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3809 msgstr "Letar efter nya meddelande i alla mappar..."
3810
3811 #: src/folderview.c:2229
3812 #, c-format
3813 msgid "Closing folder %s..."
3814 msgstr "Stänger mapp %s..."
3815
3816 #: src/folderview.c:2324
3817 #, c-format
3818 msgid "Opening folder %s..."
3819 msgstr "Öppnar mapp %s..."
3820
3821 #: src/folderview.c:2342
3822 msgid "Folder could not be opened."
3823 msgstr "Mappen kunde inte öppnas."
3824
3825 #: src/folderview.c:2484 src/mainwindow.c:2906 src/mainwindow.c:2910
3826 msgid "Empty trash"
3827 msgstr "Töm papperskorg"
3828
3829 #: src/folderview.c:2485
3830 msgid "Delete all messages in trash?"
3831 msgstr "Ta bort alla meddelande från papperskorgen?"
3832
3833 #: src/folderview.c:2486
3834 msgid "_Empty trash"
3835 msgstr "_Töm papperskorg"
3836
3837 #: src/folderview.c:2529 src/inc.c:1533 src/toolbar.c:2911
3838 msgid "Offline warning"
3839 msgstr "Varning om frånkopplat läge"
3840
3841 #: src/folderview.c:2530 src/toolbar.c:2912
3842 msgid "You're working offline. Override?"
3843 msgstr "Du arbetar frånkopplad. Åsidosätta?"
3844
3845 #: src/folderview.c:2541 src/toolbar.c:2931
3846 msgid "Send queued messages"
3847 msgstr "Skicka köade meddelanden"
3848
3849 #: src/folderview.c:2542 src/toolbar.c:2932
3850 msgid "Send all queued messages?"
3851 msgstr "Skicka alla köade meddelanden?"
3852
3853 #: src/folderview.c:2551 src/toolbar.c:2951
3854 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3855 msgstr "Några fel uppstod vid avsändande av meddelanden i kö."
3856
3857 #: src/folderview.c:2554 src/main.c:2752 src/toolbar.c:2954
3858 #, c-format
3859 msgid ""
3860 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3861 "%s"
3862 msgstr ""
3863 "Några fel uppstod vid skickande av köade meddelanden:\n"
3864 "%s"
3865
3866 #: src/folderview.c:2629
3867 #, c-format
3868 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3869 msgstr "Vill du verkligen kopiera mappen '%s' i '%s'?"
3870
3871 #: src/folderview.c:2630
3872 #, c-format
3873 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3874 msgstr "Vill du verkligen göra mappen '%s' till en undermapp till '%s' ?"
3875
3876 #: src/folderview.c:2632
3877 msgid "Copy folder"
3878 msgstr "Kopiera mapp"
3879
3880 #: src/folderview.c:2632
3881 msgid "Move folder"
3882 msgstr "Flytta mapp"
3883
3884 #: src/folderview.c:2643
3885 #, c-format
3886 msgid "Copying %s to %s..."
3887 msgstr "Kopiera %s till %s..."
3888
3889 #: src/folderview.c:2643
3890 #, c-format
3891 msgid "Moving %s to %s..."
3892 msgstr "Flyttar %s till %s..."
3893
3894 #: src/folderview.c:2677
3895 msgid "Source and destination are the same."
3896 msgstr "Källa och destination är de samma."
3897
3898 #: src/folderview.c:2680
3899 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3900 msgstr "Kan inte kopiera en mapp till ett av dess barn."
3901
3902 #: src/folderview.c:2681
3903 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3904 msgstr "Kan inte flytta en mapp till ett av dess barn."
3905
3906 #: src/folderview.c:2684
3907 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3908 msgstr "En mapp kan inte flyttas mellan olika brevlådor."
3909
3910 #: src/folderview.c:2687
3911 msgid "Copy failed!"
3912 msgstr "Kopiering misslyckades!"
3913
3914 #: src/folderview.c:2687
3915 msgid "Move failed!"
3916 msgstr "Flytt misslyckades!"
3917
3918 #: src/folderview.c:2737
3919 #, c-format
3920 msgid "Processing configuration for folder %s"
3921 msgstr "Behandlar konfiguration för mappen %s"
3922
3923 #: src/folderview.c:3177 src/summaryview.c:4574 src/summaryview.c:4680
3924 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3925 msgstr "Destinationsmappen kan bara användas till att spara undermappar."
3926
3927 #: src/grouplistdialog.c:161
3928 msgid "Newsgroup subscription"
3929 msgstr "Diskussionsgruppsprenumeration"
3930
3931 #: src/grouplistdialog.c:178
3932 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3933 msgstr "Välj diskussionsgrupper för prenumeration:"
3934
3935 #: src/grouplistdialog.c:184
3936 msgid "Find groups:"
3937 msgstr "Hitta grupper:"
3938
3939 #: src/grouplistdialog.c:192
3940 msgid " Search "
3941 msgstr " Sök "
3942
3943 #: src/grouplistdialog.c:204
3944 msgid "Newsgroup name"
3945 msgstr "Namn på diskussionsgrupp"
3946
3947 #: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:171
3948 msgid "Messages"
3949 msgstr "Meddelande"
3950
3951 #: src/grouplistdialog.c:206
3952 msgid "Type"
3953 msgstr "Typ"
3954
3955 #: src/grouplistdialog.c:347
3956 msgid "moderated"
3957 msgstr "modererad"
3958
3959 #: src/grouplistdialog.c:349
3960 msgid "readonly"
3961 msgstr "skrivskyddad"
3962
3963 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
3964 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:114
3965 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:148
3966 msgid "unknown"
3967 msgstr "okänd"
3968
3969 #: src/grouplistdialog.c:422
3970 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3971 msgstr "Kan ej hämta diskussionsgrupplista."
3972
3973 #: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1922 src/summaryview.c:1585
3974 msgid "Done."
3975 msgstr "Färdig."
3976
3977 #: src/grouplistdialog.c:492
3978 #, c-format
3979 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3980 msgstr "%d diskussionsgrupper mottagna (%s lästa)"
3981
3982 #: src/gtk/about.c:132
3983 msgid "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client."
3984 msgstr "Claws Mail är en snabb och mycket anpassningsbar e-postklient."
3985
3986 #: src/gtk/about.c:135
3987 msgid "For further information visit the Claws Mail website:"
3988 msgstr "För ytterligare information se Claws Mails webbplats:."
3989
3990 #: src/gtk/about.c:140
3991 msgid ""
3992 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:"
3993 msgstr ""
3994 "För support och diskussioner, prenumerera på Claws Mail's sändlista för "
3995 "användare:"
3996
3997 #: src/gtk/about.c:146
3998 msgid ""
3999 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
4000 "the Claws Mail project you can do so at:"
4001 msgstr ""
4002 "Claws Mail är fri programvara släppt under GPL-licensen. Om du vill donera "
4003 "till Claws Mail-projektet kan du göra det på:"
4004
4005 #: src/gtk/about.c:162
4006 msgid ""
4007 "Copyright (C) 1999-2017\n"
4008 "The Claws Mail Team\n"
4009 " and Hiroyuki Yamamoto"
4010 msgstr ""
4011 "Copyright (C) 1999-2017\n"
4012 "Claws-Mail-gruppen\n"
4013 "och Hiroyuki Yamamoto"
4014
4015 #: src/gtk/about.c:167
4016 msgid "System Information\n"
4017 msgstr "Systeminformation\n"
4018
4019 #: src/gtk/about.c:173
4020 #, c-format
4021 msgid ""
4022 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4023 "Operating System: %s %s (%s)"
4024 msgstr ""
4025 "Lokal: %s (teckenkodning: %s)\n"
4026 "Operativsystem: %s %s (%s)"
4027
4028 #: src/gtk/about.c:182
4029 #, c-format
4030 msgid ""
4031 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4032 "Operating System: %s"
4033 msgstr ""
4034 "Lokal: %s (teckenkodning: %s)\n"
4035 "Operativsystem: %s"
4036
4037 #: src/gtk/about.c:191
4038 #, c-format
4039 msgid ""
4040 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4041 "Operating System: unknown"
4042 msgstr ""
4043 "Lokal: %s (teckenkodning: %s)\n"
4044 "Operativsystem: okänt"
4045
4046 #: src/gtk/about.c:247 src/prefs_themes.c:805 src/wizard.c:527
4047 msgid "The Claws Mail Team"
4048 msgstr "Claws Mail-laget"
4049
4050 #: src/gtk/about.c:266
4051 msgid "Previous team members"
4052 msgstr "Före detta lagmedlemmar"
4053
4054 #: src/gtk/about.c:285
4055 msgid "The translation team"
4056 msgstr "Översättarlaget"
4057
4058 #: src/gtk/about.c:304
4059 msgid "Documentation team"
4060 msgstr "Dokumentationslaget"
4061
4062 #: src/gtk/about.c:322
4063 msgid "Logo"
4064 msgstr "Logo"
4065
4066 #: src/gtk/about.c:341
4067 msgid "Icons"
4068 msgstr "Ikoner"
4069
4070 #: src/gtk/about.c:360
4071 msgid "Contributors"
4072 msgstr "Medarbetare"
4073
4074 #: src/gtk/about.c:408
4075 msgid "Compiled-in Features"
4076 msgstr "Inbyggda Funktioner"
4077
4078 #: src/gtk/about.c:425
4079 msgctxt "compface"
4080 msgid "adds support for the X-Face header\n"
4081 msgstr "compface|tillhandahåller stöd för X-Face-brevhuvudet\n"
4082
4083 #: src/gtk/about.c:435
4084 msgctxt "Enchant"
4085 msgid "adds support for spell checking\n"
4086 msgstr "tillhandahåller stöd för stavningskontroll\n"
4087
4088 #: src/gtk/about.c:445
4089 msgctxt "GnuTLS"
4090 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
4091 msgstr "tillhandahåller stöd för krypterade uppkopplingar mot servrar\n"
4092
4093 #: src/gtk/about.c:455
4094 msgctxt "IPv6"
4095 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
4096 msgstr ""
4097 "tillhandahåller stöd för IPv6-adresser, det nya "
4098 "Internetadresseringsprotokollet\n"
4099
4100 #: src/gtk/about.c:466
4101 msgctxt "iconv"
4102 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
4103 msgstr "tillhandahåller stöd för att konvertera mellan olika teckenkodningar\n"
4104
4105 #: src/gtk/about.c:476
4106 msgctxt "JPilot"
4107 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
4108 msgstr "tillhandahåller stöd för PalmOS adressböcker\n"
4109
4110 #: src/gtk/about.c:486
4111 msgctxt "LDAP"
4112 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
4113 msgstr "tillhandahåller stöd för adressböcker delade med LDAP\n"
4114
4115 #: src/gtk/about.c:496
4116 msgctxt "libetpan"
4117 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
4118 msgstr "tillhandahåller stöd för IMAP- och NNTP-servrar\n"
4119
4120 #: src/gtk/about.c:506
4121 msgctxt "libSM"
4122 msgid "adds support for session handling\n"
4123 msgstr "tillhandahåller stöd för sessionshantering\n"
4124
4125 #: src/gtk/about.c:516
4126 msgctxt "NetworkManager"
4127 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
4128 msgstr ""
4129 "tillhandahåller stöd för att upptäcka förändringar av nätverksuppkopplingen\n"
4130
4131 #: src/gtk/about.c:526
4132 msgctxt "librSVG"
4133 msgid "adds support for SVG themes\n"
4134 msgstr "tillhandahåller stöd för SVG-teman\n"
4135
4136 #: src/gtk/about.c:558
4137 msgid ""
4138 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
4139 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
4140 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later version."
4141 msgstr ""
4142 "Detta program är fri mjukvara; du kan redistribuera det och/eller modifiera "
4143 "det enligt villkoren i GNU General Public License som publicerad av the Free "
4144 "Software Foundation; enligt version 3, eller (efter ditt eget val) någon "
4145 "senare version."
4146
4147 #: src/gtk/about.c:565
4148 msgid ""
4149 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
4150 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
4151 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
4152 "more details."
4153 msgstr ""
4154 "Detta program distribueras med förhoppningen att det kommer att vara "
4155 "användbart, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI; utan ens den implicita "
4156 "garantin av SÄLJBARHET eller ÄNDAMÅLSENLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. Se "
4157 "GNU General Public License för fler detaljer."
4158
4159 #: src/gtk/about.c:584
4160 msgid ""
4161 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
4162 "this program. If not, see "
4163 msgstr ""
4164 "Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med detta "
4165 "program; om inte, se"
4166
4167 #: src/gtk/about.c:717 src/main.c:2576
4168 msgid "Session statistics\n"
4169 msgstr "Sessionsstatistik\n"
4170
4171 #: src/gtk/about.c:727 src/gtk/about.c:730 src/main.c:2586 src/main.c:2589
4172 #, c-format
4173 msgid "Started: %s\n"
4174 msgstr "Startat: %s\n"
4175
4176 #: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2595
4177 msgid "Incoming traffic\n"
4178 msgstr "Inkommande trafik\n"
4179
4180 #: src/gtk/about.c:740 src/main.c:2598
4181 #, c-format
4182 msgid "Received messages: %d\n"
4183 msgstr "Mottagna meddelanden: %d\n"
4184
4185 #: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2604
4186 msgid "Outgoing traffic\n"
4187 msgstr "Utgående trafik\n"
4188
4189 #: src/gtk/about.c:750 src/main.c:2607
4190 #, c-format
4191 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4192 msgstr "Nya/Omdirigerade meddelanden: %d\n"
4193
4194 #: src/gtk/about.c:755 src/main.c:2611
4195 #, c-format
4196 msgid "Replied messages: %d\n"
4197 msgstr "Besvarade meddelanden: %d\n"
4198
4199 #: src/gtk/about.c:760 src/main.c:2615
4200 #, c-format
4201 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4202 msgstr "Vidarebefordrade meddelanden: %d\n"
4203
4204 #: src/gtk/about.c:765 src/main.c:2619
4205 #, c-format
4206 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4207 msgstr "Totalt utgående meddelanden: %d\n"
4208
4209 #: src/gtk/about.c:792
4210 msgid "About Claws Mail"
4211 msgstr "Om Claws Mail"
4212
4213 #: src/gtk/about.c:850
4214 msgid ""
4215 "Copyright (C) 1999-2017\n"
4216 "The Claws Mail Team\n"
4217 "and Hiroyuki Yamamoto"
4218 msgstr ""
4219 "Copyright (C) 1999-2017\n"
4220 "Claws-Mail-gruppen\n"
4221 "och Hiroyuki Yamamoto"
4222
4223 #: src/gtk/about.c:864
4224 msgid "_Info"
4225 msgstr "_Info"
4226
4227 #: src/gtk/about.c:870
4228 msgid "_Authors"
4229 msgstr "_Författare"
4230
4231 #: src/gtk/about.c:876
4232 msgid "_Features"
4233 msgstr "F_unktioner"
4234
4235 #: src/gtk/about.c:882
4236 msgid "_License"
4237 msgstr "_Licens"
4238
4239 #: src/gtk/about.c:890
4240 msgid "_Release Notes"
4241 msgstr "Ve_rsionsinformation"
4242
4243 #: src/gtk/about.c:896
4244 msgid "_Statistics"
4245 msgstr "_Statistik"
4246
4247 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:367
4248 msgid "Orange"
4249 msgstr "Orange"
4250
4251 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:371
4252 msgid "Red"
4253 msgstr "Röd"
4254
4255 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:375
4256 msgid "Pink"
4257 msgstr "Rosa"
4258
4259 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:379
4260 msgid "Sky blue"
4261 msgstr "Himmelsblå"
4262
4263 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:383
4264 msgid "Blue"
4265 msgstr "Blå"
4266
4267 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:387
4268 msgid "Green"
4269 msgstr "Grön"
4270
4271 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:391
4272 msgid "Brown"
4273 msgstr "Brun"
4274
4275 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:395
4276 msgid "Grey"
4277 msgstr "Grå"
4278
4279 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:399
4280 msgid "Light brown"
4281 msgstr "Ljusbrun"
4282
4283 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:403
4284 msgid "Dark red"
4285 msgstr "Mörkröd"
4286
4287 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:407
4288 msgid "Dark pink"
4289 msgstr "Mörkrosa"
4290
4291 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:411
4292 msgid "Steel blue"
4293 msgstr "Stålblå"
4294
4295 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:415
4296 msgid "Gold"
4297 msgstr "Guld"
4298
4299 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:419
4300 msgid "Bright green"
4301 msgstr "Ljusgrön"
4302
4303 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:423
4304 msgid "Magenta"
4305 msgstr "Magenta"
4306
4307 #: src/gtk/foldersort.c:156
4308 msgid "Set mailbox order"
4309 msgstr "Sorteringsordning för brevlådor"
4310
4311 #: src/gtk/foldersort.c:190
4312 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4313 msgstr ""
4314 "Flytta mappar upp eller ner för att ändra sorteringsordningen i mapplistan."
4315
4316 #: src/gtk/foldersort.c:216
4317 msgid "Mailboxes"
4318 msgstr "Brevlådor"
4319
4320 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4321 msgid "No dictionary selected."
4322 msgstr "Ingen ordlista vald."
4323
4324 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4325 #, c-format
4326 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4327 msgstr "Kunde inte starta %s stavningsprogram."
4328
4329 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4330 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4331 msgstr "Kunde inte initiera Enchant broker."
4332
4333 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4334 #, c-format
4335 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4336 msgstr "Kunde inte initiera %s ordlista."
4337
4338 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4339 msgid "No misspelled word found."
4340 msgstr "Inga felstavade ord hittades."
4341
4342 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4343 msgid "Replace unknown word"
4344 msgstr "Ersätt okänt ord"
4345
4346 #: src/gtk/gtkaspell.c:1460
4347 #, c-format
4348 msgid "Replace \"%s\" with: "
4349 msgstr "Ersätt \"%s\" med:"
4350
4351 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4352 msgid ""
4353 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4354 "will learn from mistake.\n"
4355 msgstr ""
4356 "Att hålla ner Control-knappen samtidigt som du trycker på Enter\n"
4357 "kommer lära från misstag.\n"
4358
4359 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
4360 msgid "Change to..."
4361 msgstr "Ändra till..."
4362
4363 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4364 msgid "More..."
4365 msgstr "Mer..."
4366
4367 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4368 #, c-format
4369 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4370 msgstr "\"%s\" okänd i ordlistan '%s'"
4371
4372 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4373 msgid "Accept in this session"
4374 msgstr "Acceptera för denna session"
4375
4376 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4377 msgid "Add to personal dictionary"
4378 msgstr "Lägg till i egen ordlista"
4379
4380 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4381 msgid "Replace with..."
4382 msgstr "Ersätt med..."
4383
4384 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4385 #, c-format
4386 msgid "Check with %s"
4387 msgstr "Kontrollera med %s"
4388
4389 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4390 msgid "(no suggestions)"
4391 msgstr "(inga förslag)"
4392
4393 #: src/gtk/gtkaspell.c:2012
4394 #, c-format
4395 msgid "Dictionary: %s"
4396 msgstr "Ordlista: %s"
4397
4398 #: src/gtk/gtkaspell.c:2027
4399 #, c-format
4400 msgid "Use alternate (%s)"
4401 msgstr "Använd alternativ (%s)"
4402
4403 #: src/gtk/gtkaspell.c:2038
4404 msgid "Use both dictionaries"
4405 msgstr "Använd båda ordböckerna"
4406
4407 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:144
4408 msgid "Check while typing"
4409 msgstr "Kontrollera medan jag skriver"
4410
4411 #: src/gtk/gtkaspell.c:2153
4412 #, c-format
4413 msgid ""
4414 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4415 "%s"
4416 msgstr ""
4417 "Rättstavningsprogrammet kunde inte byta ordlista.\n"
4418 "%s"
4419
4420 #: src/gtk/gtkaspell.c:2209
4421 #, c-format
4422 msgid ""
4423 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4424 "%s"
4425 msgstr ""
4426 "Rättstavningsprogrammet kunde inte byta alternativ ordlista.\n"