7739dc12607f0994910705e9877140a7edd21ba0
[claws.git] / po / sv.po
1 # Swedish translation of Sylpheed-Claws.
2 # Copyright (C) 2006 The Sylpheed Authors
3 # This file is distributed under the same license as the Sylpheed-Claws package.
4 # Anders Trobäck <sylpheed@troback.com>, 2006.
5
6
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: Sylpheed-Claws 2.0.0\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
11 "POT-Creation-Date: 2006-01-21 15:34+0000\n"
12 "PO-Revision-Date: 2006-11-06 07:54+0100\n"
13 "Last-Translator: Patrik Rydberg <patrik.rydberg@home.se>\n"
14 "Language-Team: Swedish\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);"
19
20 #: src/account.c:376
21 msgid ""
22 "Some composing windows are open.\n"
23 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
24 msgstr ""
25 "Det finns något nytt meddelande öppet.\n"
26 "Stänga alla fönster innan du redigerar konton."
27
28 #: src/account.c:423
29 msgid "Can't create folder."
30 msgstr "Kan inte skapa mapp."
31
32 #: src/account.c:679
33 msgid "Edit accounts"
34 msgstr "Redigera konton"
35
36 #: src/account.c:697
37 msgid ""
38 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
39 "on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get Mail'."
40 msgstr ""
41 "Nya meddelande kommer att kontrolleras i denna ordning. Bocka för\n"
42 "kontot i 'G' kolumnen för att inkludera kontot i 'Hämta alla'."
43
44 #: src/account.c:772
45 msgid " _Set as default account "
46 msgstr " _Sätt som standardkonto "
47
48 #: src/account.c:862
49 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
50 msgstr "Konton med fjärrmappar kan inte kopieras."
51
52 #: src/account.c:868
53 #, c-format
54 msgid "Copy of %s"
55 msgstr "Kopia av %s"
56
57 #: src/account.c:1007
58 #, c-format
59 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
60 msgstr "Vill du verkligen ta bort konto '%s'?"
61
62 #: src/account.c:1009
63 msgid "(Untitled)"
64 msgstr "(Ingen titel)"
65
66 #: src/account.c:1010
67 msgid "Delete account"
68 msgstr "Ta bort konto"
69
70 #: src/account.c:1451
71 #: src/addressadd.c:185
72 #: src/addressbook.c:747
73 #: src/compose.c:5162
74 #: src/compose.c:5388
75 #: src/editaddress.c:953
76 #: src/editaddress.c:1002
77 #: src/editbook.c:175
78 #: src/editgroup.c:279
79 #: src/editjpilot.c:270
80 #: src/editldap.c:398
81 #: src/editvcard.c:183
82 #: src/importmutt.c:226
83 #: src/importpine.c:226
84 #: src/mimeview.c:199
85 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:332
86 #: src/prefs_filtering.c:1255
87 msgid "Name"
88 msgstr "Namn"
89
90 #: src/account.c:1458
91 #: src/prefs_account.c:1169
92 msgid "Protocol"
93 msgstr "Protokoll"
94
95 #: src/account.c:1465
96 #: src/ssl_manager.c:99
97 msgid "Server"
98 msgstr "Server"
99
100 #: src/action.c:352
101 #, c-format
102 msgid "Could not get message file %d"
103 msgstr "Kan inte hämta meddelandefilen %d"
104
105 #: src/action.c:383
106 msgid "Could not get message part."
107 msgstr "Kan inte hämta del av meddelande."
108
109 #: src/action.c:400
110 msgid "Can't get part of multipart message"
111 msgstr "Kan inte hämta del av flerdelat meddelande"
112
113 #: src/action.c:514
114 #, c-format
115 msgid ""
116 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
117 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
118 msgstr ""
119 "Den valda aktiviteten kan inte användas i Nytt meddelande fönster\n"
120 "på grund av att det innehåller %%f, %%F, %%as eller %%p."
121
122 #: src/action.c:794
123 #, c-format
124 msgid ""
125 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
126 "%s"
127 msgstr ""
128 "Kommandot kunde inte starta. Skapandet av Pipe misslyckades.\n"
129 "%s"
130
131 #: src/action.c:889
132 #, c-format
133 msgid ""
134 "Could not fork to execute the following command:\n"
135 "%s\n"
136 "%s"
137 msgstr ""
138 "Kunde inte förgrena för att exekvera följande kommando:\n"
139 "%s\n"
140 "%s"
141
142 #: src/action.c:1107
143 #: src/action.c:1257
144 msgid "Completed"
145 msgstr "Färdigt"
146
147 #: src/action.c:1143
148 #, c-format
149 msgid "--- Running: %s\n"
150 msgstr "--- Kör: %s\n"
151
152 #: src/action.c:1147
153 #, c-format
154 msgid "--- Ended: %s\n"
155 msgstr "--- Avslutades: %s\n"
156
157 #: src/action.c:1180
158 msgid "Action's input/output"
159 msgstr "Aktivitets in/ut data"
160
161 #: src/action.c:1447
162 #, c-format
163 msgid ""
164 "Enter the argument for the following action:\n"
165 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
166 "  %s"
167 msgstr ""
168 "Skriv in argumenten för följande aktivitet:\n"
169 "('%%h' kommer att ersättas av argumentet)\n"
170 "  %s"
171
172 #: src/action.c:1452
173 msgid "Action's hidden user argument"
174 msgstr "Aktivitets gömda användarargument"
175
176 #: src/action.c:1456
177 #, c-format
178 msgid ""
179 "Enter the argument for the following action:\n"
180 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
181 "  %s"
182 msgstr ""
183 "Skriv in argumentet för följande aktivitet:\n"
184 "('%%u' kommer att ersättas av argumentet)\n"
185 "  %s"
186
187 #: src/action.c:1461
188 msgid "Action's user argument"
189 msgstr "Aktivitets användarargument"
190
191 #: src/addressadd.c:165
192 msgid "Add to address book"
193 msgstr "Lägg till i adressboken"
194
195 #: src/addressadd.c:197
196 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:333
197 #: src/toolbar.c:441
198 msgid "Address"
199 msgstr "Adress"
200
201 #: src/addressadd.c:207
202 #: src/addressbook.c:749
203 #: src/editaddress.c:761
204 #: src/editaddress.c:825
205 #: src/editgroup.c:281
206 msgid "Remarks"
207 msgstr "Kommentarer"
208
209 #: src/addressadd.c:229
210 msgid "Select Address Book Folder"
211 msgstr "Välj adressboksmapp"
212
213 #: src/addressbook.c:404
214 msgid "/_Book"
215 msgstr "/_Adressbok"
216
217 #: src/addressbook.c:405
218 msgid "/_Book/New _Book"
219 msgstr "/_Adressbok/Ny _adressbok"
220
221 #: src/addressbook.c:406
222 msgid "/_Book/New _Folder"
223 msgstr "/_Adressbok/Ny _mapp"
224
225 #: src/addressbook.c:407
226 msgid "/_Book/New _vCard"
227 msgstr "/_Adressbok/Nytt _vCard"
228
229 #: src/addressbook.c:409
230 msgid "/_Book/New _JPilot"
231 msgstr "/_Adressbok/Nytt _JPilot"
232
233 #: src/addressbook.c:412
234 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
235 msgstr "/_Adressbok/Ny LDAP _server"
236
237 #: src/addressbook.c:414
238 #: src/addressbook.c:417
239 msgid "/_Book/---"
240 msgstr "/_Adressbok/---"
241
242 #: src/addressbook.c:415
243 msgid "/_Book/_Edit book"
244 msgstr "/_Adressbok/_Redigera adressbok"
245
246 #: src/addressbook.c:416
247 msgid "/_Book/_Delete book"
248 msgstr "/_Adressbok/_Ta bort adressbok"
249
250 #: src/addressbook.c:418
251 msgid "/_Book/_Save"
252 msgstr "/_Adressbok/_Spara"
253
254 #: src/addressbook.c:419
255 msgid "/_Book/_Close"
256 msgstr "/_Adressbok/_Stäng"
257
258 #: src/addressbook.c:420
259 msgid "/_Address"
260 msgstr "/A_dress"
261
262 #: src/addressbook.c:421
263 msgid "/_Address/_Select all"
264 msgstr "/A_dress/_Markera alla"
265
266 #: src/addressbook.c:422
267 #: src/addressbook.c:426
268 #: src/addressbook.c:429
269 #: src/addressbook.c:432
270 msgid "/_Address/---"
271 msgstr "/A_dress/---"
272
273 #: src/addressbook.c:423
274 msgid "/_Address/C_ut"
275 msgstr "/A_dress/_Klipp ut"
276
277 #: src/addressbook.c:424
278 msgid "/_Address/_Copy"
279 msgstr "/A_dress/K_opiera"
280
281 #: src/addressbook.c:425
282 msgid "/_Address/_Paste"
283 msgstr "/A_dress/K_listra in"
284
285 #: src/addressbook.c:427
286 msgid "/_Address/_Edit"
287 msgstr "/A_dress/R_edigera"
288
289 #: src/addressbook.c:428
290 msgid "/_Address/_Delete"
291 msgstr "/A_dress/_Ta bort"
292
293 #: src/addressbook.c:430
294 msgid "/_Address/New _Address"
295 msgstr "/A_dress/Ny _adress"
296
297 #: src/addressbook.c:431
298 msgid "/_Address/New _Group"
299 msgstr "/A_dress/Ny _grupp"
300
301 #: src/addressbook.c:433
302 msgid "/_Address/_Mail To"
303 msgstr "/A_dress/Meddelande till"
304
305 #: src/addressbook.c:434
306 #: src/compose.c:738
307 #: src/mainwindow.c:723
308 #: src/messageview.c:293
309 msgid "/_Tools"
310 msgstr "/V_erktyg"
311
312 #: src/addressbook.c:435
313 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
314 msgstr "/V_erktyg/Importera _LDIF fil..."
315
316 #: src/addressbook.c:436
317 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
318 msgstr "/V_erktyg/Importera M_utt fil..."
319
320 #: src/addressbook.c:437
321 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
322 msgstr "/V_erktyg/Importera _Pine fil..."
323
324 #: src/addressbook.c:438
325 #: src/mainwindow.c:732
326 #: src/mainwindow.c:755
327 #: src/mainwindow.c:757
328 #: src/mainwindow.c:766
329 #: src/mainwindow.c:769
330 #: src/mainwindow.c:773
331 #: src/messageview.c:297
332 #: src/messageview.c:318
333 msgid "/_Tools/---"
334 msgstr "/V_erktyg/---"
335
336 #: src/addressbook.c:439
337 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
338 msgstr "/_Verktyg/Exportera _HTML..."
339
340 #: src/addressbook.c:440
341 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
342 msgstr "/_Verktyg/Exportera _LDIF"
343
344 #: src/addressbook.c:441
345 #: src/compose.c:743
346 #: src/mainwindow.c:798
347 #: src/messageview.c:321
348 msgid "/_Help"
349 msgstr "/_Hjälp"
350
351 #: src/addressbook.c:442
352 #: src/compose.c:744
353 #: src/mainwindow.c:806
354 #: src/messageview.c:322
355 msgid "/_Help/_About"
356 msgstr "/_Hjälp/_Om"
357
358 #: src/addressbook.c:447
359 #: src/addressbook.c:461
360 #: src/compose.c:529
361 #: src/mainwindow.c:476
362 #: src/messageview.c:162
363 msgid "/_Edit"
364 msgstr "/_Redigera"
365
366 #: src/addressbook.c:448
367 #: src/addressbook.c:462
368 msgid "/_Delete"
369 msgstr "/_Ta bort"
370
371 #: src/addressbook.c:449
372 #: src/addressbook.c:451
373 #: src/addressbook.c:460
374 #: src/addressbook.c:463
375 #: src/addressbook.c:466
376 #: src/addressbook.c:470
377 #: src/compose.c:508
378 #: src/imap_gtk.c:59
379 #: src/imap_gtk.c:62
380 #: src/imap_gtk.c:66
381 #: src/mh_gtk.c:54
382 #: src/mh_gtk.c:58
383 #: src/mh_gtk.c:60
384 #: src/news_gtk.c:53
385 #: src/news_gtk.c:56
386 #: src/news_gtk.c:58
387 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:94
388 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97
389 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
390 #: src/summaryview.c:408
391 #: src/summaryview.c:412
392 #: src/summaryview.c:417
393 #: src/summaryview.c:431
394 #: src/summaryview.c:452
395 #: src/summaryview.c:458
396 msgid "/---"
397 msgstr "/---"
398
399 #: src/addressbook.c:450
400 msgid "/New _Folder"
401 msgstr "/Ny _katalog"
402
403 #: src/addressbook.c:452
404 #: src/addressbook.c:467
405 msgid "/C_ut"
406 msgstr "/Klipp _ut"
407
408 #: src/addressbook.c:453
409 #: src/addressbook.c:468
410 msgid "/_Copy"
411 msgstr "/_Kopiera"
412
413 #: src/addressbook.c:454
414 #: src/addressbook.c:469
415 msgid "/_Paste"
416 msgstr "/Kli_stra in"
417
418 #: src/addressbook.c:459
419 msgid "/_Select all"
420 msgstr "/Markera _alla"
421
422 #: src/addressbook.c:464
423 msgid "/New _Address"
424 msgstr "/Ny _adress"
425
426 #: src/addressbook.c:465
427 msgid "/New _Group"
428 msgstr "/Ny _grupp"
429
430 #: src/addressbook.c:472
431 msgid "/_Mail To"
432 msgstr "/_Meddelande till"
433
434 #: src/addressbook.c:474
435 msgid "/_Browse Entry"
436 msgstr "/_Bläddra Post"
437
438 #: src/addressbook.c:487
439 #: src/crash.c:443
440 #: src/crash.c:462
441 #: src/importldif.c:119
442 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:122
443 #: src/prefs_themes.c:690
444 #: src/prefs_themes.c:722
445 #: src/prefs_themes.c:723
446 msgid "Unknown"
447 msgstr "Okänd"
448
449 #: src/addressbook.c:494
450 #: src/addressbook.c:513
451 #: src/importldif.c:126
452 msgid "Success"
453 msgstr "Klar"
454
455 #: src/addressbook.c:495
456 #: src/importldif.c:127
457 msgid "Bad arguments"
458 msgstr "Felaktiga argument"
459
460 #: src/addressbook.c:496
461 #: src/importldif.c:128
462 msgid "File not specified"
463 msgstr "Fil har inte specificerats."
464
465 #: src/addressbook.c:497
466 #: src/importldif.c:129
467 msgid "Error opening file"
468 msgstr "Fel vid öppnande av fil"
469
470 #: src/addressbook.c:498
471 #: src/importldif.c:130
472 msgid "Error reading file"
473 msgstr "Fel vid läsande av fil"
474
475 #: src/addressbook.c:499
476 #: src/importldif.c:131
477 msgid "End of file encountered"
478 msgstr "Nådde slutet på filen"
479
480 #: src/addressbook.c:500
481 #: src/importldif.c:132
482 msgid "Error allocating memory"
483 msgstr "Kunde inte allokera minne"
484
485 #: src/addressbook.c:501
486 #: src/importldif.c:133
487 msgid "Bad file format"
488 msgstr "Fel filformat"
489
490 #: src/addressbook.c:502
491 #: src/importldif.c:134
492 msgid "Error writing to file"
493 msgstr "Fel vid skrivning till fil"
494
495 #: src/addressbook.c:503
496 #: src/importldif.c:135
497 msgid "Error opening directory"
498 msgstr "Fel vid öppnande av katalog"
499
500 #: src/addressbook.c:504
501 #: src/importldif.c:136
502 msgid "No path specified"
503 msgstr "Sökväg har inte specificerats."
504
505 #: src/addressbook.c:514
506 msgid "Error connecting to LDAP server"
507 msgstr "Fel vid anslutning till LDAP server"
508
509 #: src/addressbook.c:515
510 msgid "Error initializing LDAP"
511 msgstr "Fel vid initiering av LDAP"
512
513 #: src/addressbook.c:516
514 msgid "Error binding to LDAP server"
515 msgstr "Fel vid bindandet till LDAP server"
516
517 #: src/addressbook.c:517
518 msgid "Error searching LDAP database"
519 msgstr "Fel vid sökning av LDAP databas"
520
521 #: src/addressbook.c:518
522 msgid "Timeout performing LDAP operation"
523 msgstr "Tidsgräns nådd vid LDAP operation"
524
525 #: src/addressbook.c:519
526 msgid "Error in LDAP search criteria"
527 msgstr "Fel i LDAP sökkriteriet "
528
529 #: src/addressbook.c:520
530 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
531 msgstr "Inga LDAP objekt kunde hittas för sökkriteriet"
532
533 #: src/addressbook.c:521
534 msgid "LDAP search terminated on request"
535 msgstr "LDAP sökning avbruten på begäran"
536
537 #: src/addressbook.c:522
538 msgid "Error starting TLS connection"
539 msgstr "Fel vid start av TLS anslutning"
540
541 #: src/addressbook.c:746
542 msgid "Sources"
543 msgstr "Källor"
544
545 #: src/addressbook.c:748
546 #: src/editaddress.c:759
547 #: src/editaddress.c:807
548 #: src/editgroup.c:280
549 #: src/expldifdlg.c:521
550 #: src/exporthtml.c:638
551 #: src/exporthtml.c:802
552 #: src/ldif.c:874
553 msgid "Email Address"
554 msgstr "Epostadress"
555
556 #: src/addressbook.c:753
557 #: src/prefs_other.c:97
558 #: src/toolbar.c:186
559 #: src/toolbar.c:1628
560 msgid "Address book"
561 msgstr "Adressbok"
562
563 #: src/addressbook.c:870
564 msgid "Lookup name:"
565 msgstr "Uppslagsnamn:"
566
567 #: src/addressbook.c:933
568 #: src/compose.c:1784
569 #: src/compose.c:3864
570 #: src/compose.c:5019
571 #: src/compose.c:5700
572 #: src/headerview.c:53
573 #: src/prefs_template.c:205
574 #: src/summary_search.c:218
575 msgid "To:"
576 msgstr "Till:"
577
578 #: src/addressbook.c:937
579 #: src/compose.c:1768
580 #: src/compose.c:3675
581 #: src/compose.c:3863
582 #: src/prefs_template.c:207
583 msgid "Cc:"
584 msgstr "Cc:"
585
586 #: src/addressbook.c:941
587 #: src/compose.c:1771
588 #: src/compose.c:3703
589 #: src/prefs_template.c:208
590 msgid "Bcc:"
591 msgstr "Bcc:"
592
593 #: src/addressbook.c:1175
594 #: src/addressbook.c:1198
595 msgid "Delete address(es)"
596 msgstr "Ta bort adress(er)"
597
598 #: src/addressbook.c:1176
599 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
600 msgstr "Adressdatan är skrivskyddad och kan därför inte tas bort."
601
602 #: src/addressbook.c:1199
603 msgid "Really delete the address(es)?"
604 msgstr "Vill du verkligen ta bort adress(er)?"
605
606 #: src/addressbook.c:1791
607 #: src/addressbook.c:1870
608 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
609 msgstr "Kan inte klistra in. Destinations adressboken är skrivskyddad."
610
611 #: src/addressbook.c:1802
612 msgid "Cannot paste into an address group."
613 msgstr "Kan inte klistra in i en adressgrupp."
614
615 #: src/addressbook.c:2529
616 #, c-format
617 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
618 msgstr "Vill du ta bort sökningen med resultatet och adresserna i '%s' ?"
619
620 #: src/addressbook.c:2532
621 #: src/addressbook.c:2558
622 #: src/prefs_filtering_action.c:151
623 msgid "Delete"
624 msgstr "Ta bort"
625
626 #: src/addressbook.c:2541
627 #, c-format
628 msgid "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it contains will be moved into the parent folder."
629 msgstr ""
630 "Vill du ta bort mappen OCH alla adresser från '%s' ?\n"
631 "Om du bara tar bort mappen så flyttas alla adresser till överliggande mapp."
632
633 #: src/addressbook.c:2544
634 #: src/imap_gtk.c:269
635 #: src/mh_gtk.c:179
636 msgid "Delete folder"
637 msgstr "Ta bort mapp"
638
639 #: src/addressbook.c:2545
640 msgid "+Delete _folder only"
641 msgstr "+Ta endast bort _mapp"
642
643 #: src/addressbook.c:2545
644 msgid "Delete folder and _addresses"
645 msgstr "Ta bort mapp och _adresser"
646
647 #: src/addressbook.c:2556
648 #, c-format
649 msgid ""
650 "Do you want to delete '%s'?\n"
651 "The addresses it contains will be lost."
652 msgstr ""
653 "Vill du ta bort '%s'?\n"
654 "Adresserna som den innehåller kommer att gå förlorade."
655
656 #: src/addressbook.c:3366
657 msgid "New user, could not save index file."
658 msgstr "Ny användare, kunde inte spara innehållsfil."
659
660 #: src/addressbook.c:3370
661 msgid "New user, could not save address book files."
662 msgstr "Ny användare, kunde inte spara adressboksfiler."
663
664 #: src/addressbook.c:3380
665 msgid "Old address book converted successfully."
666 msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
667
668 #: src/addressbook.c:3385
669 msgid ""
670 "Old address book converted,\n"
671 "could not save new address index file"
672 msgstr ""
673 "Gammal adressbok konverterad,\n"
674 "kunde inte spara adressindexfil"
675
676 #: src/addressbook.c:3398
677 msgid ""
678 "Could not convert address book,\n"
679 "but created empty new address book files."
680 msgstr ""
681 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
682 "men skapade nya tomma adressboksfiler."
683
684 #: src/addressbook.c:3404
685 msgid ""
686 "Could not convert address book,\n"
687 "could not create new address book files."
688 msgstr ""
689 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
690 "kunde inte skapa nya adressboksfiler."
691
692 #: src/addressbook.c:3409
693 msgid ""
694 "Could not convert address book\n"
695 "and could not create new address book files."
696 msgstr ""
697 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
698 "och kunde inte skapa nya adressboksfiler."
699
700 #: src/addressbook.c:3416
701 #: src/addressbook.c:3422
702 msgid "Addressbook conversion error"
703 msgstr "Fel vid konvertering av adressbok"
704
705 #: src/addressbook.c:3460
706 msgid "Addressbook Error"
707 msgstr "Adressboksfel"
708
709 #: src/addressbook.c:3461
710 msgid "Could not read address index"
711 msgstr "Kunde inte läsa adressindex"
712
713 #: src/addressbook.c:3820
714 msgid "Busy searching..."
715 msgstr "Upptagen med att söka..."
716
717 #: src/addressbook.c:3891
718 #, c-format
719 msgid "Search '%s'"
720 msgstr "Sök '%s'"
721
722 #: src/addressbook.c:4116
723 msgid "Interface"
724 msgstr "Gränssnitt"
725
726 #: src/addressbook.c:4132
727 #: src/exphtmldlg.c:382
728 #: src/expldifdlg.c:394
729 #: src/exporthtml.c:1020
730 #: src/importldif.c:651
731 msgid "Address Book"
732 msgstr "Adressbok"
733
734 #: src/addressbook.c:4148
735 msgid "Person"
736 msgstr "Person"
737
738 #: src/addressbook.c:4164
739 msgid "EMail Address"
740 msgstr "Epostadress"
741
742 #: src/addressbook.c:4180
743 msgid "Group"
744 msgstr "Grupp"
745
746 #: src/addressbook.c:4196
747 #: src/exporthtml.c:922
748 #: src/folderview.c:430
749 #: src/prefs_account.c:2375
750 #: src/prefs_folder_column.c:79
751 msgid "Folder"
752 msgstr "Mapp"
753
754 #: src/addressbook.c:4212
755 msgid "vCard"
756 msgstr "vCard"
757
758 #: src/addressbook.c:4228
759 #: src/addressbook.c:4244
760 msgid "JPilot"
761 msgstr "JPilot"
762
763 #: src/addressbook.c:4260
764 msgid "LDAP Server"
765 msgstr "LDAP-server"
766
767 #: src/addressbook.c:4276
768 msgid "LDAP Query"
769 msgstr "LDAP Fråga"
770
771 #: src/addrgather.c:158
772 msgid "Please specify name for address book."
773 msgstr "Vänligen ange ett namn på adressboken."
774
775 #: src/addrgather.c:178
776 msgid "Please select the mail headers to search."
777 msgstr "Välj brevhuvuden att söka i."
778
779 #: src/addrgather.c:185
780 msgid "Harvesting addresses..."
781 msgstr "Samlar in adresser..."
782
783 #: src/addrgather.c:224
784 msgid "Addresses gathered successfully."
785 msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
786
787 #: src/addrgather.c:294
788 msgid "No folder or message was selected."
789 msgstr "Ingen mapp eller meddelade valdes."
790
791 #: src/addrgather.c:302
792 msgid ""
793 "Please select a folder to process from the folder\n"
794 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
795 "the message list."
796 msgstr ""
797 "Välj en mapp att behandla från listan \n"
798 "eller välj ett eller flera meddelande från \n"
799 "meddelandelistan."
800
801 #: src/addrgather.c:354
802 msgid "Folder :"
803 msgstr "Mapp :"
804
805 #: src/addrgather.c:365
806 #: src/exphtmldlg.c:596
807 #: src/expldifdlg.c:626
808 #: src/importldif.c:909
809 msgid "Address Book :"
810 msgstr "Adressbok :"
811
812 #: src/addrgather.c:375
813 msgid "Folder Size :"
814 msgstr "Mappstorlek :"
815
816 #: src/addrgather.c:390
817 msgid "Process these mail header fields"
818 msgstr "Bearbeta dessa brevhuvudfält"
819
820 #: src/addrgather.c:408
821 msgid "Include sub-folders"
822 msgstr "Inkludera undermappar"
823
824 #: src/addrgather.c:431
825 msgid "Header Name"
826 msgstr "Brevhuvudsnamn"
827
828 #: src/addrgather.c:432
829 msgid "Address Count"
830 msgstr "Adressantal"
831
832 #: src/addrgather.c:537
833 #: src/alertpanel.c:153
834 #: src/compose.c:4191
835 #: src/messageview.c:559
836 #: src/messageview.c:572
837 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:463
838 msgid "Warning"
839 msgstr "Varning"
840
841 #: src/addrgather.c:538
842 msgid "Header Fields"
843 msgstr "Brevhuvudsfält"
844
845 #: src/addrgather.c:539
846 #: src/exphtmldlg.c:716
847 #: src/expldifdlg.c:738
848 #: src/importldif.c:1029
849 msgid "Finish"
850 msgstr "Avsluta"
851
852 #: src/addrgather.c:600
853 msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
854 msgstr "Samla in E-postadresser - från valda meddelande"
855
856 #: src/addrgather.c:608
857 msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
858 msgstr "Samla in E-postadresser - från mapp"
859
860 #: src/addrindex.c:115
861 #: src/addrindex.c:126
862 msgid "Common address"
863 msgstr "Vanliga adresser"
864
865 #: src/addrindex.c:116
866 #: src/addrindex.c:127
867 msgid "Personal address"
868 msgstr "Personliga adresser"
869
870 #: src/addrindex.c:119
871 msgid "Common addresses"
872 msgstr "Vanliga adresser"
873
874 #: src/addrindex.c:120
875 msgid "Personal addresses"
876 msgstr "Personliga adresser"
877
878 #: src/alertpanel.c:140
879 #: src/compose.c:6689
880 msgid "Notice"
881 msgstr "Meddelande"
882
883 #: src/alertpanel.c:166
884 #: src/alertpanel.c:188
885 #: src/compose.c:4137
886 #: src/inc.c:584
887 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:134
888 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:216
889 msgid "Error"
890 msgstr "Fel"
891
892 #: src/alertpanel.c:189
893 msgid "View log"
894 msgstr "Visa logg"
895
896 #: src/alertpanel.c:335
897 msgid "Show this message next time"
898 msgstr "Visa detta meddelande nästa gång"
899
900 #: src/browseldap.c:219
901 msgid "Browse Directory Entry"
902 msgstr "Bläddra katalogpost"
903
904 #: src/browseldap.c:239
905 msgid "Server Name :"
906 msgstr "Servernamn :"
907
908 #: src/browseldap.c:249
909 msgid "Distinguished Name (dn) :"
910 msgstr "Distinguished Name (dn) :"
911
912 #: src/browseldap.c:272
913 msgid "LDAP Name"
914 msgstr "LDAP Namn"
915
916 #: src/browseldap.c:274
917 msgid "Attribute Value"
918 msgstr "Attributvärde"
919
920 #: src/common/nntp.c:73
921 #, c-format
922 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
923 msgstr "Kan inte ansluta till NNTP-server: %s:%d\n"
924
925 #: src/common/nntp.c:181
926 #: src/common/nntp.c:244
927 #, c-format
928 msgid "protocol error: %s\n"
929 msgstr "Protokollfel: %s\n"
930
931 #: src/common/nntp.c:204
932 #: src/common/nntp.c:250
933 msgid "protocol error\n"
934 msgstr "protokollfel\n"
935
936 #: src/common/nntp.c:300
937 msgid "Error occurred while posting\n"
938 msgstr "Fel uppstod vid postning\n"
939
940 #: src/common/nntp.c:380
941 msgid "Error occurred while sending command\n"
942 msgstr "Fel uppstod när kommando skickades\n"
943
944 #: src/common/plugin.c:212
945 msgid "Plugin already loaded"
946 msgstr "Insticksmodulen är redan laddad"
947
948 #: src/common/plugin.c:220
949 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
950 msgstr "Kunde inte allokera minne till insticksmodul"
951
952 #: src/common/plugin.c:246
953 msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
954 msgstr "Denna modul är inte licensierad med någon GPL kompatibel licens."
955
956 #: src/common/plugin.c:253
957 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
958 msgstr "Denna modul är för Sylpheed-Claws GTK1."
959
960 #: src/common/smtp.c:174
961 msgid "SMTP AUTH not available\n"
962 msgstr "SMTP AUTH ej tillgängligt\n"
963
964 #: src/common/smtp.c:514
965 #: src/common/smtp.c:564
966 msgid "bad SMTP response\n"
967 msgstr "Felaktigt SMTP svar\n"
968
969 #: src/common/smtp.c:535
970 #: src/common/smtp.c:553
971 #: src/common/smtp.c:672
972 msgid "error occurred on SMTP session\n"
973 msgstr "fel uppstod I SMTP session\n"
974
975 #: src/common/smtp.c:544
976 #: src/pop.c:841
977 msgid "error occurred on authentication\n"
978 msgstr "fel uppstod vid autentisering\n"
979
980 #: src/common/smtp.c:599
981 #, c-format
982 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
983 msgstr "Meddelandet är för stort (Maximal storlek är %s)\n"
984
985 #: src/common/smtp.c:631
986 #: src/pop.c:834
987 msgid "can't start TLS session\n"
988 msgstr "kan inte starta TSL session\n"
989
990 #: src/common/ssl.c:144
991 msgid "Error creating ssl context\n"
992 msgstr "Fel vid skapande av SSL-kontext\n"
993
994 #: src/common/ssl.c:163
995 #, c-format
996 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
997 msgstr "SSL-uppkoppling misslyckades (%s)\n"
998
999 #: src/common/ssl_certificate.c:141
1000 #: src/common/ssl_certificate.c:152
1001 #: src/common/ssl_certificate.c:158
1002 #: src/common/ssl_certificate.c:165
1003 #: src/common/ssl_certificate.c:176
1004 #: src/common/ssl_certificate.c:182
1005 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63
1006 #: src/gtk/sslcertwindow.c:74
1007 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80
1008 #: src/gtk/sslcertwindow.c:87
1009 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98
1010 #: src/gtk/sslcertwindow.c:104
1011 msgid "<not in certificate>"
1012 msgstr "<inte i certifikat>"
1013
1014 #: src/common/ssl_certificate.c:191
1015 #, c-format
1016 msgid ""
1017 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
1018 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
1019 "  Fingerprint: %s\n"
1020 "  Signature status: %s"
1021 msgstr ""
1022 "  Ägare: %s (%s) in %s\n"
1023 "  Signerad av: %s (%s) in %s\n"
1024 "  Fingeravtryck: %s\n"
1025 "  Signaturstatus: %s"
1026
1027 #: src/common/ssl_certificate.c:309
1028 msgid "Can't load X509 default paths"
1029 msgstr "Kan inte ladda x509 standardsökvägar"
1030
1031 #: src/common/ssl_certificate.c:364
1032 #, c-format
1033 msgid ""
1034 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
1035 "%s"
1036 msgstr ""
1037 "%s presenterade ett okänt SSL certifikat:\n"
1038 "%s"
1039
1040 #: src/common/ssl_certificate.c:371
1041 #: src/common/ssl_certificate.c:409
1042 #, c-format
1043 msgid ""
1044 "%s\n"
1045 "\n"
1046 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
1047 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
1048 msgstr ""
1049 "%s\n"
1050 "\n"
1051 "Inga meddelande kommer att sparas för detta konto innan du har sparat certifikatet.\n"
1052 "(Bocka av \"%s\" inställingen).\n"
1053
1054 #: src/common/ssl_certificate.c:373
1055 #: src/common/ssl_certificate.c:411
1056 #: src/prefs_receive.c:214
1057 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
1058 msgstr "Visa inte felmeddelande vid mottagande"
1059
1060 #: src/common/ssl_certificate.c:400
1061 #, c-format
1062 msgid ""
1063 "%s's SSL certificate changed !\n"
1064 "We have saved this one:\n"
1065 "%s\n"
1066 "\n"
1067 "It is now:\n"
1068 "%s\n"
1069 "\n"
1070 "This could mean the server answering is not the known one."
1071 msgstr ""
1072 "%s's SSL certifikat ändrades !\n"
1073 "Vi har denna sparad:\n"
1074 "%s\n"
1075 "\n"
1076 "Nu är det:\n"
1077 "%s\n"
1078 "\n"
1079 "Detta kan betyda att servern som svarar inte är den vi känner till."
1080
1081 #: src/common/string_match.c:79
1082 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1083 msgstr "(Ämne tömt av RegExp)"
1084
1085 #: src/common/utils.c:342
1086 #, c-format
1087 msgid "%dB"
1088 msgstr "%dB"
1089
1090 #: src/common/utils.c:344
1091 #, c-format
1092 msgid "%.1fKB"
1093 msgstr "%.1fKB"
1094
1095 #: src/common/utils.c:346
1096 #, c-format
1097 msgid "%.2fMB"
1098 msgstr "%.2fMB"
1099
1100 #: src/common/utils.c:348
1101 #, c-format
1102 msgid "%.2fGB"
1103 msgstr "%.2fGB"
1104
1105 #: src/compose.c:506
1106 msgid "/_Add..."
1107 msgstr "/_Lägg till..."
1108
1109 #: src/compose.c:507
1110 msgid "/_Remove"
1111 msgstr "/_Ta bort"
1112
1113 #: src/compose.c:509
1114 #: src/folderview.c:283
1115 msgid "/_Properties..."
1116 msgstr "/_Egenskaper..."
1117
1118 #: src/compose.c:514
1119 #: src/mainwindow.c:681
1120 #: src/messageview.c:274
1121 msgid "/_Message"
1122 msgstr "/_Meddelande"
1123
1124 #: src/compose.c:515
1125 msgid "/_Message/_Send"
1126 msgstr "/_Meddelande/_Skicka"
1127
1128 #: src/compose.c:517
1129 msgid "/_Message/Send _later"
1130 msgstr "/_Meddelande/Skicka s_enare"
1131
1132 #: src/compose.c:519
1133 #: src/compose.c:523
1134 #: src/compose.c:526
1135 #: src/mainwindow.c:691
1136 #: src/mainwindow.c:701
1137 #: src/mainwindow.c:705
1138 #: src/mainwindow.c:711
1139 #: src/mainwindow.c:720
1140 #: src/messageview.c:277
1141 #: src/messageview.c:285
1142 #: src/messageview.c:290
1143 msgid "/_Message/---"
1144 msgstr "/_Meddelande/---"
1145
1146 #: src/compose.c:520
1147 msgid "/_Message/_Attach file"
1148 msgstr "/_Meddelande/_Bifoga fil"
1149
1150 #: src/compose.c:521
1151 msgid "/_Message/_Insert file"
1152 msgstr "/_Meddelande/_Infoga fil"
1153
1154 #: src/compose.c:522
1155 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1156 msgstr "/_Meddelande/_Infoga signatur"
1157
1158 #: src/compose.c:524
1159 msgid "/_Message/_Save"
1160 msgstr "/_Meddelande/_Spara"
1161
1162 #: src/compose.c:527
1163 msgid "/_Message/_Close"
1164 msgstr "/_Meddelande/S_täng"
1165
1166 #: src/compose.c:530
1167 msgid "/_Edit/_Undo"
1168 msgstr "/_Redigera/_Ångra"
1169
1170 #: src/compose.c:531
1171 msgid "/_Edit/_Redo"
1172 msgstr "/_Redigera/Gör _om"
1173
1174 #: src/compose.c:532
1175 #: src/compose.c:620
1176 #: src/compose.c:626
1177 #: src/mainwindow.c:480
1178 #: src/messageview.c:165
1179 msgid "/_Edit/---"
1180 msgstr "/_Redigera/---"
1181
1182 #: src/compose.c:533
1183 msgid "/_Edit/Cu_t"
1184 msgstr "/_Redigera/Klipp _ut"
1185
1186 #: src/compose.c:534
1187 #: src/mainwindow.c:477
1188 #: src/messageview.c:163
1189 msgid "/_Edit/_Copy"
1190 msgstr "/_Redigera/_Kopiera"
1191
1192 #: src/compose.c:535
1193 msgid "/_Edit/_Paste"
1194 msgstr "/_Redigera/_Klistra in"
1195
1196 #: src/compose.c:536
1197 msgid "/_Edit/Special paste"
1198 msgstr "/_Redigera/_Klistra in special"
1199
1200 #: src/compose.c:537
1201 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1202 msgstr "/_Redigera/_Klistra in special/_som citat"
1203
1204 #: src/compose.c:539
1205 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1206 msgstr "/_Redigera/_Klistra in special/_radbruten"
1207
1208 #: src/compose.c:541
1209 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1210 msgstr "/_Redigera/_Klistra in special/_ej radbruten"
1211
1212 #: src/compose.c:543
1213 #: src/mainwindow.c:478
1214 #: src/messageview.c:164
1215 msgid "/_Edit/Select _all"
1216 msgstr "/_Redigera/Markera _allt"
1217
1218 #: src/compose.c:544
1219 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1220 msgstr "/_Redigera/A_vancerat"
1221
1222 #: src/compose.c:545
1223 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1224 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett tecken bakåt"
1225
1226 #: src/compose.c:550
1227 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1228 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett tecken framåt"
1229
1230 #: src/compose.c:555
1231 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1232 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett ord bakåt"
1233
1234 #: src/compose.c:560
1235 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1236 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta ett ord framåt"
1237
1238 #: src/compose.c:565
1239 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1240 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till början av rad"
1241
1242 #: src/compose.c:570
1243 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1244 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till slutet på rad"
1245
1246 #: src/compose.c:575
1247 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1248 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till föregående rad"
1249
1250 #: src/compose.c:580
1251 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1252 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Flytta till nästa rad"
1253
1254 #: src/compose.c:585
1255 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1256 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett tecken bakåt"
1257
1258 #: src/compose.c:590
1259 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1260 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett tecken framåt"
1261
1262 #: src/compose.c:595
1263 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1264 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett ord bakåt"
1265
1266 #: src/compose.c:600
1267 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1268 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort ett ord framåt"
1269
1270 #: src/compose.c:605
1271 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1272 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort rad"
1273
1274 #: src/compose.c:610
1275 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1276 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort hela raden"
1277
1278 #: src/compose.c:615
1279 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1280 msgstr "/_Redigera/A_vancerat/Ta bort till slutet av raden"
1281
1282 #: src/compose.c:621
1283 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1284 msgstr "/_Redigera/Bryt rader i _stycke"
1285
1286 #: src/compose.c:623
1287 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1288 msgstr "/_Redigera/Bryt alla _långa rader"
1289
1290 #: src/compose.c:625
1291 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1292 msgstr "/_Redigera/Radbryt automatiskt"
1293
1294 #: src/compose.c:627
1295 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1296 msgstr "/_Redigera/Redigera med e_xtern redigerare"
1297
1298 #: src/compose.c:630
1299 msgid "/_Spelling"
1300 msgstr "/_Stavning"
1301
1302 #: src/compose.c:631
1303 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1304 msgstr "/_Stavning/_Kontrollera alla eller kontrollera markering"
1305
1306 #: src/compose.c:633
1307 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1308 msgstr "/_Stavning/_Markera alla felstavade ord"
1309
1310 #: src/compose.c:635
1311 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1312 msgstr "/_Stavning/Kontrollera felstavade ord _bakåt"
1313
1314 #: src/compose.c:637
1315 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1316 msgstr "/_Stavning/_Hoppa till nästa felstavade ord"
1317
1318 #: src/compose.c:640
1319 msgid "/_Options"
1320 msgstr "/_Alternativ"
1321
1322 #: src/compose.c:641
1323 msgid "/_Options/Privacy System"
1324 msgstr "/_Alternativ/_Krypteringssystem"
1325
1326 #: src/compose.c:642
1327 msgid "/_Options/Privacy System/None"
1328 msgstr "/_Alternativ/_Krypteringssystem/Inget"
1329
1330 #: src/compose.c:643
1331 msgid "/_Options/Si_gn"
1332 msgstr "/_Alternativ/_Signera"
1333
1334 #: src/compose.c:644
1335 msgid "/_Options/_Encrypt"
1336 msgstr "/_Alternativ/K_ryptera"
1337
1338 #: src/compose.c:645
1339 #: src/compose.c:652
1340 #: src/compose.c:654
1341 #: src/compose.c:656
1342 msgid "/_Options/---"
1343 msgstr "/_Alternativ/---"
1344
1345 #: src/compose.c:646
1346 msgid "/_Options/_Priority"
1347 msgstr "/_Alternativ/_Prioritet"
1348
1349 #: src/compose.c:647
1350 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1351 msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/H_ögsta"
1352
1353 #: src/compose.c:648
1354 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1355 msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/_Hög"
1356
1357 #: src/compose.c:649
1358 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1359 msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/_Normal"
1360
1361 #: src/compose.c:650
1362 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1363 msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/_Låg"
1364
1365 #: src/compose.c:651
1366 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1367 msgstr "/_Alternativ/_Prioritet/L_ägsta"
1368
1369 #: src/compose.c:653
1370 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1371 msgstr "/_Alternativ/_Begär läskvitto"
1372
1373 #: src/compose.c:655
1374 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1375 msgstr "/_Alternativ/Ta b_ort referenser"
1376
1377 #: src/compose.c:662
1378 msgid "/_Options/Character _encoding"
1379 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning"
1380
1381 #: src/compose.c:663
1382 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1383 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/_Automatisk"
1384
1385 #: src/compose.c:665
1386 #: src/compose.c:671
1387 #: src/compose.c:679
1388 #: src/compose.c:683
1389 #: src/compose.c:689
1390 #: src/compose.c:693
1391 #: src/compose.c:699
1392 #: src/compose.c:703
1393 #: src/compose.c:713
1394 #: src/compose.c:717
1395 #: src/compose.c:727
1396 #: src/compose.c:731
1397 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1398 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/---"
1399
1400 #: src/compose.c:667
1401 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1402 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/7bit ascii (US-ASC_II)"
1403
1404 #: src/compose.c:669
1405 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1406 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Unicode (_UTF-8)"
1407
1408 #: src/compose.c:673
1409 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1410 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Västeuropeisk (ISO-8859-_1)"
1411
1412 #: src/compose.c:675
1413 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1414 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Västeuropeisk (ISO-8859-15)"
1415
1416 #: src/compose.c:677
1417 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
1418 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Västeuropeisk (Windows-1252)"
1419
1420 #: src/compose.c:681
1421 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1422 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Centraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
1423
1424 #: src/compose.c:685
1425 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1426 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/_Baltisk·(ISO-8859-13)"
1427
1428 #: src/compose.c:687
1429 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1430 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Baltisk (ISO-8859-_4)"
1431
1432 #: src/compose.c:691
1433 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1434 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Grekiska (ISO-8859-_7)"
1435
1436 #: src/compose.c:695
1437 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1438 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Hebreiska (ISO-8859-_8)"
1439
1440 #: src/compose.c:697
1441 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1442 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Hebreiska (Windows-1255)"
1443
1444 #: src/compose.c:701
1445 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1446 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Turkiska (ISO-8859-_9)"
1447
1448 #: src/compose.c:705
1449 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1450 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1451
1452 #: src/compose.c:707
1453 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1454 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic (KOI8-_R)"
1455
1456 #: src/compose.c:709
1457 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1458 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic (KOI8-U)"
1459
1460 #: src/compose.c:711
1461 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1462 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Cyrillic (Windows-1251)"
1463
1464 #: src/compose.c:715
1465 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1466 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Japanska (ISO-2022-_JP)"
1467
1468 #: src/compose.c:719
1469 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1470 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Förenklad Kinesiska (_GB2312)"
1471
1472 #: src/compose.c:721
1473 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1474 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Förenklad Kinesiska (GBK)"
1475
1476 #: src/compose.c:723
1477 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1478 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Traditionell Kinesiska (_Big5)"
1479
1480 #: src/compose.c:725
1481 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1482 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Traditionell Kinesiska (EUC-_TW)"
1483
1484 #: src/compose.c:729
1485 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1486 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Koreanska (EUC-_KR)"
1487
1488 #: src/compose.c:733
1489 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1490 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Thai (TIS-620)"
1491
1492 #: src/compose.c:735
1493 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1494 msgstr "/_Alternativ/_Teckenkodning/Thai (Windows-874)"
1495
1496 #: src/compose.c:739
1497 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1498 msgstr "/V_erktyg/Visa linjal"
1499
1500 #: src/compose.c:740
1501 #: src/messageview.c:294
1502 msgid "/_Tools/_Address book"
1503 msgstr "/V_erktyg/_Adressbok"
1504
1505 #: src/compose.c:741
1506 msgid "/_Tools/_Template"
1507 msgstr "/V_erktyg/_Mallar"
1508
1509 #: src/compose.c:742
1510 #: src/mainwindow.c:756
1511 #: src/messageview.c:319
1512 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1513 msgstr "/V_erktyg/A_ktiviteter"
1514
1515 #: src/compose.c:1438
1516 msgid "Fw: multiple emails"
1517 msgstr "Vb: många meddelande"
1518
1519 #: src/compose.c:1774
1520 msgid "Reply-To:"
1521 msgstr "Svara till:"
1522
1523 #: src/compose.c:1777
1524 #: src/compose.c:5016
1525 #: src/compose.c:5702
1526 #: src/headerview.c:54
1527 msgid "Newsgroups:"
1528 msgstr "Nyhetsgrupper:"
1529
1530 #: src/compose.c:1780
1531 msgid "Followup-To:"
1532 msgstr "Uppföljning Till:"
1533
1534 #: src/compose.c:2177
1535 msgid "Quote mark format error."
1536 msgstr "Fel i formatet på citeringsmarkering."
1537
1538 #: src/compose.c:2193
1539 msgid "Message reply/forward format error."
1540 msgstr "Formateringsfel i meddelade svara/vidarebefordra."
1541
1542 #: src/compose.c:2734
1543 #, c-format
1544 msgid "File %s is empty."
1545 msgstr "Filen %s är tom."
1546
1547 #: src/compose.c:2738
1548 #, c-format
1549 msgid "Can't read %s."
1550 msgstr "Kan inte läsa %s."
1551
1552 #: src/compose.c:2765
1553 #, c-format
1554 msgid "Message: %s"
1555 msgstr "Meddelande: %s"
1556
1557 #: src/compose.c:3549
1558 msgid " [Edited]"
1559 msgstr " [Redigerat]"
1560
1561 #: src/compose.c:3555
1562 #, c-format
1563 msgid "%s - Compose message%s"
1564 msgstr "%s - Nytt meddelande%s"
1565
1566 #: src/compose.c:3558
1567 #, c-format
1568 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1569 msgstr "[inget ämne] - Nytt meddelande%s"
1570
1571 #: src/compose.c:3583
1572 #: src/messageview.c:594
1573 msgid ""
1574 "Account for sending mail is not specified.\n"
1575 "Please select a mail account before sending."
1576 msgstr ""
1577 "Konto för att skicka e-post är inte specificerat.\n"
1578 "Var god välj ett e-postkonto innan du skickar."
1579
1580 #: src/compose.c:3685
1581 #: src/compose.c:3713
1582 #: src/compose.c:3740
1583 #: src/prefs_account.c:1011
1584 #: src/prefs_send.c:335
1585 #: src/toolbar.c:387
1586 #: src/toolbar.c:434
1587 msgid "Send"
1588 msgstr "Skicka"
1589
1590 #: src/compose.c:3686
1591 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1592 msgstr "Den enda mottagaren är standard CC adressen. Skicka ändå?"
1593
1594 #: src/compose.c:3687
1595 #: src/compose.c:3715
1596 #: src/compose.c:3742
1597 #: src/compose.c:4137
1598 msgid "+_Send"
1599 msgstr "+_Skicka"
1600
1601 #: src/compose.c:3714
1602 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1603 msgstr "Den enda mottagaren är standard BCC adressen, Skicka ändå?"
1604
1605 #: src/compose.c:3728
1606 msgid "Recipient is not specified."
1607 msgstr "Mottagare har inte specificerats."
1608
1609 #: src/compose.c:3741
1610 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1611 msgstr "Ämnesraden är tom. Skicka ändå?"
1612
1613 #: src/compose.c:3767
1614 msgid ""
1615 "Could not queue message for sending:\n"
1616 "\n"
1617 "Charset conversion failed."
1618 msgstr ""
1619 "Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
1620 "\n"
1621 "Fel vid omvandling av teckenuppsättning."
1622
1623 #: src/compose.c:3770
1624 msgid ""
1625 "Could not queue message for sending:\n"
1626 "\n"
1627 "Signature failed."
1628 msgstr ""
1629 "Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
1630 "\n"
1631 "Signatur fel."
1632
1633 #: src/compose.c:3773
1634 #, c-format
1635 msgid ""
1636 "Could not queue message for sending:\n"
1637 "\n"
1638 "%s."
1639 msgstr ""
1640 "Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
1641 "\n"
1642 "%s."
1643
1644 #: src/compose.c:3775
1645 msgid "Could not queue message for sending."
1646 msgstr "Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas."
1647
1648 #: src/compose.c:3790
1649 #: src/compose.c:3820
1650 msgid ""
1651 "The message was queued but could not be sent.\n"
1652 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1653 msgstr ""
1654 "Meddelandet var lagt i kö men kunde inte skickas.\n"
1655 "Använd \"Sänd köade meddelande\" från huvudfönstret för att försöka igen."
1656
1657 #: src/compose.c:4134
1658 #, c-format
1659 msgid ""
1660 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1661 "to the specified %s charset.\n"
1662 "Send it as %s?"
1663 msgstr ""
1664 "Kan inte konvertera textkodningen i meddelandet \n"
1665 "till den specificerade %s kodningen.\n"
1666 "Skicka som det %s?"
1667
1668 #: src/compose.c:4187
1669 #, c-format
1670 msgid ""
1671 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1672 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1673 "\n"
1674 "Send it anyway?"
1675 msgstr ""
1676 "Rad %d överskrider gränsen för rader (998 bytes).\n"
1677 "Innehållet i meddelandet kan bli förstört när det sänds.\n"
1678 "\n"
1679 "Skicka ändå?"
1680
1681 #: src/compose.c:4367
1682 msgid "No account for sending mails available!"
1683 msgstr "Det finns inget konto för att skicka post tillgängligt!"
1684
1685 #: src/compose.c:4377
1686 msgid "No account for posting news available!"
1687 msgstr "Det finns inget konto för att skicka nyheter tillgängligt!"
1688
1689 #: src/compose.c:5099
1690 #: src/headerview.c:52
1691 #: src/summary_search.c:211
1692 msgid "From:"
1693 msgstr "Från:"
1694
1695 #: src/compose.c:5150
1696 msgid "Mime type"
1697 msgstr "Mime typ"
1698
1699 #: src/compose.c:5156
1700 #: src/compose.c:5387
1701 #: src/mimeview.c:198
1702 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:330
1703 #: src/prefs_summary_column.c:86
1704 #: src/summaryview.c:471
1705 msgid "Size"
1706 msgstr "Storlek"
1707
1708 #: src/compose.c:5216
1709 msgid "Save Message to "
1710 msgstr "Spara meddelande i "
1711
1712 #: src/compose.c:5238
1713 #: src/editjpilot.c:289
1714 #: src/editldap.c:479
1715 #: src/editvcard.c:202
1716 #: src/export.c:195
1717 #: src/import.c:200
1718 #: src/importmutt.c:242
1719 #: src/importpine.c:242
1720 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:157
1721 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:347
1722 #: src/prefs_account.c:1424
1723 #: src/prefs_account.c:1519
1724 #: src/prefs_account.c:1919
1725 #: src/prefs_spelling.c:244
1726 msgid "_Browse"
1727 msgstr "_Bläddra"
1728
1729 #: src/compose.c:5386
1730 #: src/compose.c:6443
1731 msgid "MIME type"
1732 msgstr "MIME-typ"
1733
1734 #: src/compose.c:5451
1735 #: src/prefs_account.c:1670
1736 #: src/prefs_customheader.c:201
1737 #: src/prefs_matcher.c:154
1738 msgid "Header"
1739 msgstr "Brevhuvud"
1740
1741 #: src/compose.c:5453
1742 msgid "Attachments"
1743 msgstr "Bilagor"
1744
1745 #: src/compose.c:5455
1746 msgid "Others"
1747 msgstr "Övriga"
1748
1749 #: src/compose.c:5470
1750 #: src/headerview.c:55
1751 #: src/prefs_template.c:209
1752 #: src/summary_search.c:225
1753 msgid "Subject:"
1754 msgstr "Ämne:"
1755
1756 #: src/compose.c:5656
1757 #: src/exphtmldlg.c:462
1758 #: src/gtk/colorlabel.c:294
1759 #: src/gtk/gtkaspell.c:1617
1760 #: src/gtk/gtkaspell.c:2280
1761 #: src/prefs_account.c:637
1762 #: src/summaryview.c:4453
1763 msgid "None"
1764 msgstr "Ingen"
1765
1766 #: src/compose.c:5666
1767 #, c-format
1768 msgid ""
1769 "Spell checker could not be started.\n"
1770 "%s"
1771 msgstr ""
1772 "Felstavningsprogram kunde inte starta.\n"
1773 "%s"
1774
1775 #: src/compose.c:5901
1776 #, c-format
1777 msgid "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or encrypt this message."
1778 msgstr "Säkerhetssystemet '%s' kan inte laddas. Du kommer inte att kunna signera eller kryptera detta meddelande."
1779
1780 #: src/compose.c:6334
1781 msgid "Invalid MIME type."
1782 msgstr "Felaktig MIME-typ"
1783
1784 #: src/compose.c:6352
1785 msgid "File doesn't exist or is empty."
1786 msgstr "Filen finns inte eller är tom."
1787
1788 #: src/compose.c:6425
1789 msgid "Properties"
1790 msgstr "Egenskaper"
1791
1792 #: src/compose.c:6476
1793 msgid "Encoding"
1794 msgstr "Kodning"
1795
1796 #: src/compose.c:6501
1797 msgid "Path"
1798 msgstr "Sökväg"
1799
1800 #: src/compose.c:6502
1801 #: src/prefs_toolbar.c:1068
1802 msgid "File name"
1803 msgstr "Filnamn"
1804
1805 #: src/compose.c:6686
1806 #, c-format
1807 msgid ""
1808 "The external editor is still working.\n"
1809 "Force terminating the process?\n"
1810 "process group id: %d"
1811 msgstr ""
1812 "Den externa redigeraren arbetar fortfarande.\n"
1813 "Framtvinga avslutning av processen?\n"
1814 "processgrupps-id: %d"
1815
1816 #: src/compose.c:6728
1817 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1818 msgstr "Nytt meddelande: indata från övervaknings process\n"
1819
1820 #: src/compose.c:7013
1821 #, c-format
1822 msgid ""
1823 "Could not queue message:\n"
1824 "\n"
1825 "%s."
1826 msgstr ""
1827 "Kunde inte lägga meddelandet i kön:\n"
1828 "\n"
1829 "%s."
1830
1831 #: src/compose.c:7101
1832 msgid "Could not save draft."
1833 msgstr "Kunde inte spara utkast."
1834
1835 #: src/compose.c:7177
1836 #: src/compose.c:7200
1837 msgid "Select file"
1838 msgstr "Välj fil"
1839
1840 #: src/compose.c:7213
1841 #, c-format
1842 msgid "File '%s' could not be read."
1843 msgstr "Filen '%s' kunde inte läsas."
1844
1845 #: src/compose.c:7215
1846 #, c-format
1847 msgid ""
1848 "File '%s' contained invalid characters\n"
1849 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1850 msgstr ""
1851 "Filen '%s' innehåller ogiltiga tecken\n"
1852 "för den aktuella teckenkodningen, inmatning kan bli fel."
1853
1854 #: src/compose.c:7263
1855 msgid "Discard message"
1856 msgstr "Överge meddelande"
1857
1858 #: src/compose.c:7264
1859 msgid "This message has been modified. Discard it?"
1860 msgstr "Detta meddelande har ändrats. Vill du överge det?"
1861
1862 #: src/compose.c:7265
1863 msgid "_Discard"
1864 msgstr "_Överge"
1865
1866 #: src/compose.c:7265
1867 msgid "_Save to Drafts"
1868 msgstr "_Spara till Utkast"
1869
1870 #: src/compose.c:7309
1871 #, c-format
1872 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
1873 msgstr "Vill du använda mallen '%s' ?"
1874
1875 #: src/compose.c:7311
1876 msgid "Apply template"
1877 msgstr "Använd mall"
1878
1879 #: src/compose.c:7312
1880 msgid "_Replace"
1881 msgstr "_Ersätt"
1882
1883 #: src/compose.c:7312
1884 msgid "_Insert"
1885 msgstr "_Infoga"
1886
1887 #: src/crash.c:142
1888 #, c-format
1889 msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
1890 msgstr "Sylpheed-Claws process (%ld) tog emot signalen %ld"
1891
1892 #: src/crash.c:188
1893 msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
1894 msgstr "Sylpheed-Claws har krashat"
1895
1896 #: src/crash.c:204
1897 #, c-format
1898 msgid ""
1899 "%s.\n"
1900 "Please file a bug report and include the information below."
1901 msgstr ""
1902 "%s.\n"
1903 "Var snäll och rapportera en bugg och inkludera informationen nedan."
1904
1905 #: src/crash.c:209
1906 msgid "Debug log"
1907 msgstr "Debug-logg"
1908
1909 #: src/crash.c:246
1910 msgid "Close"
1911 msgstr "Stäng"
1912
1913 #: src/crash.c:251
1914 msgid "Save..."
1915 msgstr "Spara..."
1916
1917 #: src/crash.c:256
1918 msgid "Create bug report"
1919 msgstr "Skapa bugrapport"
1920
1921 #: src/crash.c:303
1922 msgid "Save crash information"
1923 msgstr "Spara krash-information"
1924
1925 #: src/editaddress.c:153
1926 msgid "Add New Person"
1927 msgstr "Lägg till ny person"
1928
1929 #: src/editaddress.c:154
1930 msgid "Edit Person Details"
1931 msgstr "Redigera persondetaljer"
1932
1933 #: src/editaddress.c:316
1934 msgid "An Email address must be supplied."
1935 msgstr "En e-postadress måste anges."
1936
1937 #: src/editaddress.c:490
1938 msgid "A Name and Value must be supplied."
1939 msgstr "Ett Namn och ett Värde måste anges."
1940
1941 #: src/editaddress.c:560
1942 msgid "Edit Person Data"
1943 msgstr "Redigera persondata"
1944
1945 #: src/editaddress.c:671
1946 #: src/expldifdlg.c:508
1947 #: src/exporthtml.c:799
1948 #: src/ldif.c:858
1949 msgid "Display Name"
1950 msgstr "Namn att visa"
1951
1952 #: src/editaddress.c:677
1953 #: src/editaddress.c:681
1954 #: src/ldif.c:866
1955 msgid "Last Name"
1956 msgstr "Efternamn"
1957
1958 #: src/editaddress.c:678
1959 #: src/editaddress.c:680
1960 #: src/ldif.c:862
1961 msgid "First Name"
1962 msgstr "Förnamn"
1963
1964 #: src/editaddress.c:683
1965 msgid "Nickname"
1966 msgstr "Smeknamn"
1967
1968 #: src/editaddress.c:760
1969 #: src/editaddress.c:816
1970 msgid "Alias"
1971 msgstr "Alias"
1972
1973 #: src/editaddress.c:954
1974 #: src/editaddress.c:1011
1975 #: src/prefs_customheader.c:218
1976 #: src/prefs_matcher.c:490
1977 msgid "Value"
1978 msgstr "Värde"
1979
1980 #: src/editaddress.c:1070
1981 msgid "User Data"
1982 msgstr "Användardata"
1983
1984 #: src/editaddress.c:1071
1985 msgid "Email Addresses"
1986 msgstr "E-post adresser"
1987
1988 #: src/editaddress.c:1072
1989 msgid "Other Attributes"
1990 msgstr "Andra attribut"
1991
1992 #: src/editbook.c:113
1993 msgid "File appears to be Ok."
1994 msgstr "Fil verkar vara OK."
1995
1996 #: src/editbook.c:116
1997 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1998 msgstr "Filen verkar inte vara i ett giltigt adressboksformat"
1999
2000 #: src/editbook.c:119
2001 #: src/editjpilot.c:203
2002 #: src/editvcard.c:107
2003 msgid "Could not read file."
2004 msgstr "Kunde inte läsa fil."
2005
2006 #: src/editbook.c:153
2007 #: src/editbook.c:266
2008 msgid "Edit Addressbook"
2009 msgstr "Redigera adressbok"
2010
2011 #: src/editbook.c:182
2012 #: src/editjpilot.c:277
2013 #: src/editvcard.c:190
2014 msgid " Check File "
2015 msgstr " Undersök fil "
2016
2017 #: src/editbook.c:187
2018 #: src/editjpilot.c:282
2019 #: src/editvcard.c:195
2020 #: src/importmutt.c:235
2021 #: src/importpine.c:235
2022 #: src/prefs_account.c:1887
2023 msgid "File"
2024 msgstr "Fil"
2025
2026 #: src/editbook.c:285
2027 msgid "Add New Addressbook"
2028 msgstr "Lägg till ny adressbok"
2029
2030 #: src/editgroup.c:103
2031 msgid "A Group Name must be supplied."
2032 msgstr "Ett gruppnamn måste anges"
2033
2034 #: src/editgroup.c:286
2035 msgid "Edit Group Data"
2036 msgstr "Redigera gruppdata"
2037
2038 #: src/editgroup.c:314
2039 #: src/exporthtml.c:635
2040 msgid "Group Name"
2041 msgstr "Gruppnamn"
2042
2043 #: src/editgroup.c:333
2044 msgid "Addresses in Group"
2045 msgstr "Adresser i Grupp"
2046
2047 #: src/editgroup.c:335
2048 msgid " -> "
2049 msgstr " -> "
2050
2051 #: src/editgroup.c:362
2052 msgid " <- "
2053 msgstr " <- "
2054
2055 #: src/editgroup.c:364
2056 msgid "Available Addresses"
2057 msgstr "Tillgängliga adresser"
2058
2059 #: src/editgroup.c:425
2060 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2061 msgstr "Flytta e-postadresser till eller från grupp med pilknapparna"
2062
2063 #: src/editgroup.c:473
2064 msgid "Edit Group Details"
2065 msgstr "Redigera Gruppdetaljer"
2066
2067 #: src/editgroup.c:476
2068 msgid "Add New Group"
2069 msgstr "Lägg till ny grupp"
2070
2071 #: src/editgroup.c:526
2072 msgid "Edit folder"
2073 msgstr "Redigera mapp"
2074
2075 #: src/editgroup.c:526
2076 msgid "Input the new name of folder:"
2077 msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
2078
2079 #: src/editgroup.c:529
2080 #: src/foldersel.c:532
2081 #: src/imap_gtk.c:133
2082 #: src/mh_gtk.c:127
2083 msgid "New folder"
2084 msgstr "Ny mapp"
2085
2086 #: src/editgroup.c:530
2087 #: src/foldersel.c:533
2088 #: src/mh_gtk.c:128
2089 msgid "Input the name of new folder:"
2090 msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
2091
2092 #: src/editjpilot.c:200
2093 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2094 msgstr "Filen verkar inte vara i JPilot-format"
2095
2096 #: src/editjpilot.c:212
2097 msgid "Select JPilot File"
2098 msgstr "Välj JPilotfil"
2099
2100 #: src/editjpilot.c:248
2101 #: src/editjpilot.c:378
2102 msgid "Edit JPilot Entry"
2103 msgstr "Redigera JPilotfält"
2104
2105 #: src/editjpilot.c:294
2106 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2107 msgstr "Ytterligare epostadressobjekt"
2108
2109 #: src/editjpilot.c:385
2110 msgid "Add New JPilot Entry"
2111 msgstr "Lägg till nytt JPilotfält"
2112
2113 #: src/editldap_basedn.c:143
2114 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2115 msgstr "Redigera LDAP - Välj sökbas"
2116
2117 #: src/editldap_basedn.c:163
2118 #: src/editldap.c:413
2119 msgid "Hostname"
2120 msgstr "Värdnamn"
2121
2122 #: src/editldap_basedn.c:173
2123 #: src/editldap.c:432
2124 #: src/ssl_manager.c:107
2125 msgid "Port"
2126 msgstr "Port"
2127
2128 #: src/editldap_basedn.c:183
2129 #: src/editldap.c:461
2130 msgid "Search Base"
2131 msgstr "Sök i databas"
2132
2133 #: src/editldap_basedn.c:204
2134 msgid "Available Search Base(s)"
2135 msgstr "Tillgänglig(a) sökbas(er)"
2136
2137 #: src/editldap_basedn.c:294
2138 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2139 msgstr "Kunde inte läsa sökbas(er) från server, vänligen ställ in manuellt"
2140
2141 #: src/editldap_basedn.c:298
2142 #: src/editldap.c:267
2143 msgid "Could not connect to server"
2144 msgstr "Kan inte ansluta till server"
2145
2146 #: src/editldap.c:148
2147 msgid "A Name must be supplied."
2148 msgstr "Ett namn måste anges."
2149
2150 #: src/editldap.c:160
2151 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2152 msgstr "Ett Värdnamn måste anges för servern."
2153
2154 #: src/editldap.c:173
2155 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2156 msgstr "Minst ett attribut måste anges för LDAP sökning."
2157
2158 #: src/editldap.c:264
2159 msgid "Connected successfully to server"
2160 msgstr "Anslöt framgångsrikt till server"
2161
2162 #: src/editldap.c:315
2163 #: src/editldap.c:967
2164 msgid "Edit LDAP Server"
2165 msgstr "Redigera LDAP-server"
2166
2167 #: src/editldap.c:408
2168 msgid "A name that you wish to call the server."
2169 msgstr "Ett namn som du vill ge servern."
2170
2171 #: src/editldap.c:423
2172 msgid "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same computer as Sylpheed-Claws."
2173 msgstr "Detta är värdnamnet på servern. Till exempel 'ldap.mydomain.com' kan varapassande för domänen 'mydomain.com'. Det går även att använda en IP adress. Du kan ange 'localhost' om LDAP-servern är på samma dator som Sylpheed-Claws."
2174
2175 #: src/editldap.c:447
2176 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2177 msgstr "Portnumret som servern lyssnar på. Port 389 är standard."
2178
2179 #: src/editldap.c:451
2180 msgid " Check Server "
2181 msgstr " Undersök server"
2182
2183 #: src/editldap.c:456
2184 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2185 msgstr "Tryck på denna knappen för att testa anslutningen till servern."
2186
2187 #: src/editldap.c:471
2188 msgid ""
2189 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. Examples include:\n"
2190 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2191 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2192 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2193 msgstr ""
2194 "Detta specificerar namnet på katalogen som ska genomsökas på server. Exempelvis:\n"
2195 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2196 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2197 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2198
2199 #: src/editldap.c:484
2200 msgid "Press this button to lookup the name of available directory names on the server."
2201 msgstr "Tryck på denna knappen för att slå upp tillgängliga kataloger på servern."
2202
2203 #: src/editldap.c:535
2204 msgid "Search Attributes"
2205 msgstr "Sökattribut"
2206
2207 #: src/editldap.c:545
2208 msgid "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to find a name or address."
2209 msgstr "En lista över LDAP attributnamn som kommer att användas vid sökning efter namn eller adress."
2210
2211 #: src/editldap.c:549
2212 msgid " Defaults "
2213 msgstr " Standardvärden "
2214
2215 #: src/editldap.c:554
2216 msgid "This resets the attribute names to a default value that should find most names and addresses during a name or address search process."
2217 msgstr "Detta återställer alla attributnamn till standardvärden som bör hitta flest namn och adresser under en namn eller adress sökning."
2218
2219 #: src/editldap.c:561
2220 msgid "Max Query Age (secs)"
2221 msgstr "Maxålder på fråga (sekunder)"
2222
2223 #: src/editldap.c:577
2224 msgid "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search result is valid for address completion purposes. Search results are stored in a cache until this period of time has passed and then retired. This will improve the response time when attempting to search for the same name or address on subsequent address completion requests. The cache will be searched in preference to performing a new server search request. The default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. This is useful for servers that have slow response times at the expense of more memory to cache results."
2225 msgstr ""
2226
2227 #: src/editldap.c:595
2228 msgid "Include server in dynamic search"
2229 msgstr "Inkludera servern i dynamisk sökning"
2230
2231 #: src/editldap.c:601
2232 msgid "Check this option to include this server for dynamic searches when using address completion."
2233 msgstr "Inkludera denna server vid dynamisk sökning vid adress i fyllning."
2234
2235 #: src/editldap.c:608
2236 msgid "Match names 'containing' search term"
2237 msgstr "Matcha namn 'innehållande' sökterm"
2238
2239 #: src/editldap.c:614
2240 msgid "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all searches against other address interfaces."
2241 msgstr ""
2242
2243 #: src/editldap.c:669
2244 msgid "Bind DN"
2245 msgstr "Bind-DN"
2246
2247 #: src/editldap.c:679
2248 msgid "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is usually only used for protected servers. This name is typically formatted as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when performing a search."
2249 msgstr ""
2250
2251 #: src/editldap.c:687
2252 msgid "Bind Password"
2253 msgstr "Bindlösenord"
2254
2255 #: src/editldap.c:698
2256 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2257 msgstr "Lösenord som ska användas vid anslutning som \"Bind DN\" användaren."
2258
2259 #: src/editldap.c:704
2260 msgid "Timeout (secs)"
2261 msgstr "Väntetid (sek.)"
2262
2263 #: src/editldap.c:719
2264 msgid "The timeout period in seconds."
2265 msgstr "Tidsgräns i sekunder."
2266
2267 #: src/editldap.c:723
2268 msgid "Maximum Entries"
2269 msgstr "Max antal poster"
2270
2271 #: src/editldap.c:738
2272 msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2273 msgstr "Maximalt antal poster som ska returneras i sökresultatet."
2274
2275 #: src/editldap.c:754
2276 #: src/prefs_account.c:1007
2277 msgid "Basic"
2278 msgstr "Grundläggande"
2279
2280 #: src/editldap.c:755
2281 msgid "Search"
2282 msgstr "Sök"
2283
2284 #: src/editldap.c:756
2285 #: src/gtk/quicksearch.c:386
2286 msgid "Extended"
2287 msgstr "Utökat"
2288
2289 #: src/editldap.c:972
2290 msgid "Add New LDAP Server"
2291 msgstr "Lägg till ny LDAP-server"
2292
2293 #: src/editvcard.c:104
2294 msgid "File does not appear to be vCard format."
2295 msgstr "Filen verkar inte vara i giltigt vCard-format."
2296
2297 #: src/editvcard.c:116
2298 msgid "Select vCard File"
2299 msgstr "Välj vCard-fil"
2300
2301 #: src/editvcard.c:161
2302 #: src/editvcard.c:266
2303 msgid "Edit vCard Entry"
2304 msgstr "Ändra vCard post"
2305
2306 #: src/editvcard.c:271
2307 msgid "Add New vCard Entry"
2308 msgstr "Lägg til nytt vCard post"
2309
2310 #: src/exphtmldlg.c:112
2311 msgid "Please specify output directory and file to create."
2312 msgstr "Ange målmapp och filnamn att skapa."
2313
2314 #: src/exphtmldlg.c:115
2315 msgid "Select stylesheet and formatting."
2316 msgstr "Välj formatmall och formatering."
2317
2318 #: src/exphtmldlg.c:118
2319 #: src/expldifdlg.c:117
2320 msgid "File exported successfully."
2321 msgstr "Filen exporterades framgångsrik."
2322
2323 #: src/exphtmldlg.c:183
2324 #, c-format
2325 msgid ""
2326 "HTML Output Directory '%s'\n"
2327 "does not exist. OK to create new directory?"
2328 msgstr ""
2329 "Målmappen för HTML%s'\n"
2330 "finns inte. är det OK att skapa en ny mapp?"
2331
2332 #: src/exphtmldlg.c:186
2333 #: src/expldifdlg.c:193
2334 msgid "Create Directory"
2335 msgstr "Skapa mapp"
2336
2337 #: src/exphtmldlg.c:195
2338 #, c-format
2339 msgid ""
2340 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2341 "%s"
2342 msgstr ""
2343 "Kan inte skapa destinationsmapp för HTML-fil:\n"
2344 "%s"
2345
2346 #: src/exphtmldlg.c:197
2347 #: src/expldifdlg.c:204
2348 msgid "Failed to Create Directory"
2349 msgstr "Kunde inte skapa mapp"
2350
2351 #: src/exphtmldlg.c:244
2352 msgid "Error creating HTML file"
2353 msgstr "Fel vid skapande av HTML-fil"
2354
2355 #: src/exphtmldlg.c:330
2356 msgid "Select HTML output file"
2357 msgstr "Välj HTML målfil"
2358
2359 #: src/exphtmldlg.c:394
2360 msgid "HTML Output File"
2361 msgstr "HTML målFil"
2362
2363 #: src/exphtmldlg.c:403
2364 #: src/expldifdlg.c:415
2365 #: src/export.c:202
2366 #: src/import.c:207
2367 #: src/importldif.c:682
2368 msgid "B_rowse"
2369 msgstr "B_läddra"
2370
2371 #: src/exphtmldlg.c:455
2372 msgid "Stylesheet"
2373 msgstr "Stilmall"
2374
2375 #: src/exphtmldlg.c:468
2376 #: src/prefs_summaries.c:349
2377 #: src/prefs_summaries.c:690
2378 msgid "Default"
2379 msgstr "Standard"
2380
2381 #: src/exphtmldlg.c:474
2382 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:130
2383 msgid "Full"
2384 msgstr "Fullst. namn"
2385
2386 #: src/exphtmldlg.c:480
2387 msgid "Custom"
2388 msgstr "Egna brevhuvuden"
2389
2390 #: src/exphtmldlg.c:486
2391 msgid "Custom-2"
2392 msgstr "Anpassad-2"
2393
2394 #: src/exphtmldlg.c:492
2395 msgid "Custom-3"
2396 msgstr "Anpassad-3"
2397
2398 #: src/exphtmldlg.c:498
2399 msgid "Custom-4"
2400 msgstr "Anpassad-4"
2401
2402 #: src/exphtmldlg.c:512
2403 msgid "Full Name Format"
2404 msgstr "Fullständigt namn"
2405
2406 #: src/exphtmldlg.c:519
2407 msgid "First Name, Last Name"
2408 msgstr "Förnamn, Efternamn"
2409
2410 #: src/exphtmldlg.c:525
2411 msgid "Last Name, First Name"
2412 msgstr "Efternamn, Förnamn"
2413
2414 #: src/exphtmldlg.c:539
2415 msgid "Color Banding"
2416 msgstr "Färgdekoration"
2417
2418 #: src/exphtmldlg.c:545
2419 msgid "Format Email Links"
2420 msgstr "Formatera e-post länkar"
2421
2422 #: src/exphtmldlg.c:551
2423 msgid "Format User Attributes"
2424 msgstr "Användarattribut"
2425
2426 #: src/exphtmldlg.c:606
2427 #: src/expldifdlg.c:636
2428 #: src/importldif.c:919
2429 msgid "File Name :"
2430 msgstr "Filnamn  :"
2431
2432 #: src/exphtmldlg.c:616
2433 msgid "Open with Web Browser"
2434 msgstr "Öppna med Webbläsare"
2435
2436 #: src/exphtmldlg.c:648
2437 msgid "Export Address Book to HTML File"
2438 msgstr "Exportera adressbok till HTML-fil"
2439
2440 #: src/exphtmldlg.c:714
2441 #: src/expldifdlg.c:736
2442 #: src/importldif.c:1027
2443 msgid "File Info"
2444 msgstr "Filinformation"
2445
2446 #: src/exphtmldlg.c:715
2447 msgid "Format"
2448 msgstr "Format"
2449
2450 #: src/expldifdlg.c:111
2451 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2452 msgstr "Ange målmapp och namn på LDIF-filen som ska skapas."
2453
2454 #: src/expldifdlg.c:114
2455 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2456 msgstr "Specificera parametrar för att formatera distinguished name"
2457
2458 #: src/expldifdlg.c:190
2459 #, c-format
2460 msgid ""
2461 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2462 "does not exist. OK to create new directory?"
2463 msgstr ""
2464 "Målmapp för LDIF-fil saknas '%s'\n"
2465 "Är det OK att skapa en ny katalog?"
2466
2467 #: src/expldifdlg.c:202
2468 #, c-format
2469 msgid ""
2470 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2471 "%s"
2472 msgstr ""
2473 "Kunde inte skapa målmapp för LDIF-fil:\n"
2474 "%s"
2475
2476 #: src/expldifdlg.c:247
2477 msgid "Suffix was not supplied"
2478 msgstr "Inget suffix angivet"
2479
2480 #: src/expldifdlg.c:249
2481 msgid "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure you wish to proceed without a suffix?"
2482 msgstr "Ett suffix behövs om data ska användas till en LDAP-server. Är du säker på att du vill fortsätta utan ett suffix?"
2483
2484 #: src/expldifdlg.c:267
2485 msgid "Error creating LDIF file"
2486 msgstr "Fel vid skapandet av LDIF-fil"
2487
2488 #: src/expldifdlg.c:342
2489 msgid "Select LDIF output file"
2490 msgstr "Välj LDIF målfil"
2491
2492 #: src/expldifdlg.c:406
2493 msgid "LDIF Output File"
2494 msgstr "LDIF målfil"
2495
2496 #: src/expldifdlg.c:467
2497 msgid "Suffix"
2498 msgstr "Suffix"
2499
2500 #: src/expldifdlg.c:479
2501 msgid ""
2502 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP entry. Examples include:\n"
2503 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2504 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2505 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2506 msgstr ""
2507
2508 #: src/expldifdlg.c:488
2509 msgid "Relative DN"
2510 msgstr "Relative DN"
2511
2512 #: src/expldifdlg.c:495
2513 msgid "Unique ID"
2514 msgstr "Unikt ID"
2515
2516 #: src/expldifdlg.c:503
2517 msgid ""
2518 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
2519 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2520 msgstr ""
2521
2522 #: src/expldifdlg.c:516
2523 msgid ""
2524 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
2525 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2526 msgstr ""
2527
2528 #: src/expldifdlg.c:529
2529 msgid ""
2530 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
2531 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2532 msgstr ""
2533
2534 #: src/expldifdlg.c:543
2535 msgid "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a \"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the available RDN options that will be used to create the DN."
2536 msgstr ""
2537
2538 #: src/expldifdlg.c:556
2539 msgid "Use DN attribute if present in data"
2540 msgstr "Använd DN attribut om det finns i data"
2541
2542 #: src/expldifdlg.c:563
2543 msgid "The addressbook may contain entries that were previously imported from an LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected above will be used if the DN user attribute is not found."
2544 msgstr ""
2545
2546 #: src/expldifdlg.c:574
2547 msgid "Exclude record if no Email Address"
2548 msgstr "Exkludera post det inte finns någon e-postadress"
2549
2550 #: src/expldifdlg.c:581
2551 msgid "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this option to ignore these records."
2552 msgstr "En adressbok kan innehålla objekt utan E-postadresser. Bocka för här för att ignorera dessa objekt."
2553
2554 #: src/expldifdlg.c:669
2555 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2556 msgstr "Exportera adressbok till LDIF-fil"
2557
2558 #: src/expldifdlg.c:737
2559 msgid "Distguished Name"
2560 msgstr "Distguished Name"
2561
2562 #: src/export.c:143
2563 #: src/summaryview.c:5725
2564 msgid "Export to mbox file"
2565 msgstr "Exportera till mbox fil"
2566
2567 #: src/export.c:162
2568 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
2569 msgstr "Välj mappen som ska exportera och specificera mbox fil."
2570
2571 #: src/export.c:173
2572 msgid "Source folder:"
2573 msgstr "Ursprungsmapp:"
2574
2575 #: src/export.c:179
2576 #: src/import.c:179
2577 msgid "Mbox file:"
2578 msgstr "Mbox fil:"
2579
2580 #: src/export.c:242
2581 msgid "Select exporting file"
2582 msgstr "Välj exportfil"
2583
2584 #: src/exporthtml.c:805
2585 msgid "Full Name"
2586 msgstr "Fullst. namn"
2587
2588 #: src/exporthtml.c:809
2589 #: src/importldif.c:1028
2590 msgid "Attributes"
2591 msgstr "Användarattribut"
2592
2593 #: src/exporthtml.c:1010
2594 msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
2595 msgstr "Sylpheed-Claws Adressbok"
2596
2597 #: src/exporthtml.c:1124
2598 #: src/exportldif.c:601
2599 msgid "Name already exists but is not a directory."
2600 msgstr "Namnet finns redan men det är inte en mapp."
2601
2602 #: src/exporthtml.c:1127
2603 #: src/exportldif.c:604
2604 msgid "No permissions to create directory."
2605 msgstr "Inga rättigheter att skapa mapp."
2606
2607 #: src/exporthtml.c:1130
2608 #: src/exportldif.c:607
2609 msgid "Name is too long."
2610 msgstr "Namnet är för långt."
2611
2612 #: src/exporthtml.c:1133
2613 #: src/exportldif.c:610
2614 msgid "Not specified."
2615 msgstr "Ej specificerad."
2616
2617 #: src/folder.c:1219
2618 #: src/foldersel.c:350
2619 msgid "Inbox"
2620 msgstr "Inkorgen"
2621
2622 #: src/folder.c:1223
2623 #: src/foldersel.c:354
2624 msgid "Sent"
2625 msgstr "Skickat"
2626
2627 #: src/folder.c:1227
2628 #: src/foldersel.c:358
2629 msgid "Queue"
2630 msgstr "Kö"
2631
2632 #: src/folder.c:1231
2633 #: src/foldersel.c:362
2634 #: src/toolbar.c:362
2635 #: src/toolbar.c:395
2636 #: src/toolbar.c:483
2637 msgid "Trash"
2638 msgstr "Papperskorg"
2639
2640 #: src/folder.c:1235
2641 #: src/foldersel.c:366
2642 msgid "Drafts"
2643 msgstr "Utkast"
2644
2645 #: src/folder.c:1504
2646 #, c-format
2647 msgid "Processing (%s)...\n"
2648 msgstr "Behandlar (%s)...\n"
2649
2650 #: src/folder.c:1851
2651 #: src/inc.c:624
2652 msgid "Filtering messages...\n"
2653 msgstr "Filtrerar meddelade...\n"
2654
2655 #: src/folder.c:2332
2656 #, c-format
2657 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
2658 msgstr "Hämtar alla meddelande i %s ...\n"
2659
2660 #: src/folder.c:2620
2661 #, c-format
2662 msgid "Moving %s to %s...\n"
2663 msgstr "Flyttar meddelande %s till %s...\n"
2664
2665 #: src/folder.c:3528
2666 msgid "Processing messages..."
2667 msgstr "Behandlar meddelanden..."
2668
2669 #: src/foldersel.c:218
2670 msgid "Select folder"
2671 msgstr "Välj mapp"
2672
2673 #: src/foldersel.c:534
2674 #: src/imap_gtk.c:137
2675 #: src/mh_gtk.c:129
2676 msgid "NewFolder"
2677 msgstr "Nymapp"
2678
2679 #: src/foldersel.c:542
2680 #: src/imap_gtk.c:143
2681 #: src/mh_gtk.c:135
2682 #: src/mh_gtk.c:238
2683 #, c-format
2684 msgid "'%c' can't be included in folder name."
2685 msgstr "Ett mappnamn kan inte innehålla '%c'."
2686
2687 #: src/foldersel.c:552
2688 #: src/imap_gtk.c:153
2689 #: src/imap_gtk.c:202
2690 #: src/mh_gtk.c:145
2691 #: src/mh_gtk.c:245
2692 #, c-format
2693 msgid "The folder '%s' already exists."
2694 msgstr "Mappen '%s' finns redan."
2695
2696 #: src/foldersel.c:559
2697 #: src/imap_gtk.c:159
2698 #: src/mh_gtk.c:151
2699 #, c-format
2700 msgid "Can't create the folder '%s'."
2701 msgstr "Kan inte skapa mappen '%s'."
2702
2703 #: src/folderview.c:281
2704 msgid "/Mark all re_ad"
2705 msgstr "/_Markera alla som lästa"
2706
2707 #: src/folderview.c:282
2708 msgid "/_Search folder..."
2709 msgstr "/_Sök mapp..."
2710
2711 #: src/folderview.c:284
2712 msgid "/Process_ing..."
2713 msgstr "/Behandla..."
2714
2715 #: src/folderview.c:288
2716 msgid "/------"
2717 msgstr "/------"
2718
2719 #: src/folderview.c:289
2720 msgid "/Empty _trash..."
2721 msgstr "/T_öm papperskorg..."
2722
2723 #: src/folderview.c:431
2724 #: src/gtk/icon_legend.c:59
2725 #: src/prefs_actions.c:440
2726 #: src/prefs_filtering_action.c:579
2727 #: src/prefs_folder_column.c:80
2728 #: src/prefs_matcher.c:726
2729 msgid "New"
2730 msgstr "Ny(a)"
2731
2732 #: src/folderview.c:432
2733 #: src/gtk/icon_legend.c:60
2734 #: src/prefs_folder_column.c:81
2735 msgid "Unread"
2736 msgstr "Oläst(a)"
2737
2738 #: src/folderview.c:433
2739 #: src/summaryview.c:472
2740 msgid "#"
2741 msgstr "#"
2742
2743 #: src/folderview.c:663
2744 msgid "Setting folder info..."
2745 msgstr "Ställer in mappinfo..."
2746
2747 #: src/folderview.c:716
2748 msgid "Mark all as read"
2749 msgstr "Markera alla som lästa"
2750
2751 #: src/folderview.c:717
2752 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
2753 msgstr "Vill du verkligen markera alla meddelande i denna mapp som lästa?"
2754
2755 #: src/folderview.c:940
2756 #: src/mainwindow.c:3244
2757 #: src/setup.c:90
2758 #, c-format
2759 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2760 msgstr "Avsöker mapp %s%c%s..."
2761
2762 #: src/folderview.c:944
2763 #: src/mainwindow.c:3249
2764 #: src/setup.c:95
2765 #, c-format
2766 msgid "Scanning folder %s ..."
2767 msgstr "Avsöker mapp %s...."
2768
2769 #: src/folderview.c:962
2770 msgid "Rebuild folder tree"
2771 msgstr "Bygg om mappträdet"
2772
2773 #: src/folderview.c:963
2774 msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
2775 msgstr "Den lokala bufferten kommer att tas bort om du bygger om mappträdet. Vill du fortsätta?"
2776
2777 #: src/folderview.c:973
2778 msgid "Rebuilding folder tree..."
2779 msgstr "Uppdaterar mappträdet..."
2780
2781 #: src/folderview.c:975
2782 msgid "Scanning folder tree..."
2783 msgstr "Söker igenom mappträdet..."
2784
2785 #: src/folderview.c:1065
2786 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2787 msgstr "Letar efter nya meddelande i alla mappar..."
2788
2789 #: src/folderview.c:1895
2790 #, c-format
2791 msgid "Opening Folder %s..."
2792 msgstr "Öppnar mappen %s..."
2793
2794 #: src/folderview.c:1907
2795 msgid "Folder could not be opened."
2796 msgstr "Mappen kunde inte öppnas."
2797
2798 #: src/folderview.c:2054
2799 #: src/mainwindow.c:1721
2800 msgid "Empty trash"
2801 msgstr "Töm papperskorg"
2802
2803 #: src/folderview.c:2055
2804 msgid "Delete all messages in trash?"
2805 msgstr "Ta bort alla meddelande från papperskorgen?"
2806
2807 #: src/folderview.c:2056
2808 #: src/mainwindow.c:1723
2809 msgid "+_Empty trash"
2810 msgstr "+_Töm papperskorg"
2811
2812 #: src/folderview.c:2137
2813 #, c-format
2814 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
2815 msgstr "Vill du verkligen göra mappen '%s' till en undermapp till '%s'?"
2816
2817 #: src/folderview.c:2140
2818 msgid "Move folder"
2819 msgstr "Flytta mapp"
2820
2821 #: src/folderview.c:2152
2822 #, c-format
2823 msgid "Moving %s to %s..."
2824 msgstr "Flyttar %s till %s..."
2825
2826 #: src/folderview.c:2181
2827 msgid "Source and destination are the same."
2828 msgstr "Källa och destination är de samma."
2829
2830 #: src/folderview.c:2184
2831 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2832 msgstr "Kan inte flytta en mapp till ett av dess barn."
2833
2834 #: src/folderview.c:2187
2835 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2836 msgstr "Du kan inte flytta mappar mellan olika brevlådor."
2837
2838 #: src/folderview.c:2190
2839 msgid "Move failed!"
2840 msgstr "Flytt misslyckades!"
2841
2842 #: src/folderview.c:2226
2843 #, c-format
2844 msgid "Processing configuration for folder %s"
2845 msgstr "Behandlar konfiguration för mappen %s"
2846
2847 #: src/gedit-print.c:146
2848 #: src/messageview.c:1350
2849 #: src/summaryview.c:3692
2850 #: src/toolbar.c:175
2851 msgid "Print"
2852 msgstr "Skriv ut"
2853
2854 #: src/gedit-print.c:244
2855 msgid "Preparing pages..."
2856 msgstr "Förbereder sidor..."
2857
2858 #: src/gedit-print.c:271
2859 #, c-format
2860 msgid "Rendering page %d of %d..."
2861 msgstr "Renederar sida %d av %d..."
2862
2863 #: src/gedit-print.c:273
2864 #, c-format
2865 msgid "Printing page %d of %d..."
2866 msgstr "Skriver ut sida %d av %d..."
2867
2868 #: src/gedit-print.c:295
2869 msgid "Print preview"
2870 msgstr "Förhandsgranskning"
2871
2872 #: src/gedit-print.c:451
2873 msgid "Page %N of %Q"
2874 msgstr "Sida %N av %Q"
2875
2876 #: src/grouplistdialog.c:173
2877 msgid "Newsgroup subscription"
2878 msgstr "Nyhetsgruppsprenumeration"
2879
2880 #: src/grouplistdialog.c:189
2881 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2882 msgstr "Välj nyhetsgrupper för prenumeration:"
2883
2884 #: src/grouplistdialog.c:195
2885 msgid "Find groups:"
2886 msgstr "Hitta grupper:"
2887
2888 #: src/grouplistdialog.c:203
2889 msgid " Search "
2890 msgstr " Sök "
2891
2892 #: src/grouplistdialog.c:215
2893 msgid "Newsgroup name"
2894 msgstr "Namn på nyhetgrupp"
2895
2896 #: src/grouplistdialog.c:216
2897 msgid "Messages"
2898 msgstr "Meddelande"
2899
2900 #: src/grouplistdialog.c:217
2901 msgid "Type"
2902 msgstr "Typ"
2903
2904 #: src/grouplistdialog.c:346
2905 msgid "moderated"
2906 msgstr "modererad"
2907
2908 #: src/grouplistdialog.c:348
2909 msgid "readonly"
2910 msgstr "skrivskyddad"
2911
2912 #: src/grouplistdialog.c:350
2913 msgid "unknown"
2914 msgstr "okänd"
2915
2916 #: src/grouplistdialog.c:412
2917 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2918 msgstr "Kan ej hämta nyhetsgrupplista."
2919
2920 #: src/grouplistdialog.c:447
2921 #: src/summaryview.c:1056
2922 msgid "Done."
2923 msgstr "Färdig."
2924
2925 #: src/grouplistdialog.c:477
2926 #, c-format
2927 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2928 msgstr "%d nyhetsgrupper mottagna (%s lästa)"
2929
2930 #: src/gtk/about.c:79
2931 #: src/textview.c:224
2932 msgid "/_Open with Web browser"
2933 msgstr "/Öppna i Webbläsare"
2934
2935 #: src/gtk/about.c:80
2936 #: src/textview.c:225
2937 msgid "/Copy this _link"
2938 msgstr "/Kopiera denna länk"
2939
2940 #: src/gtk/about.c:124
2941 msgid "About Sylpheed-Claws"
2942 msgstr "Om Sylpheed-Claws"
2943
2944 #: src/gtk/about.c:185
2945 #, c-format
2946 msgid ""
2947 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2948 "Operating System: %s %s (%s)"
2949 msgstr ""
2950 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2951 "Operativsystem: %s %s (%s)"
2952
2953 #: src/gtk/about.c:192
2954 #, c-format
2955 msgid ""
2956 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2957 "Operating System: %s"
2958 msgstr ""
2959 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2960 "Operativsystem: %s"
2961
2962 #: src/gtk/about.c:199
2963 #, c-format
2964 msgid ""
2965 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2966 "Operating System: unknown"
2967 msgstr ""
2968 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2969 "Operativsystem: okänt"
2970
2971 #: src/gtk/about.c:212
2972 #, c-format
2973 msgid ""
2974 "Compiled-in features:\n"
2975 "%s"
2976 msgstr ""
2977 "Inbyggda funktioner:\n"
2978 "%s"
2979
2980 #: src/gtk/about.c:255
2981 msgid ""
2982 "Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
2983 "and the Sylpheed-Claws team"
2984 msgstr ""
2985 "Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
2986 "och Sylpheed-Claws laget"
2987
2988 #: src/gtk/about.c:298
2989 msgid ""
2990 "Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable e-mail client.\n"
2991 "\n"
2992 "For further information visit the Sylpheed-Claws website:\n"
2993 msgstr ""
2994 "Sylpheed-Claws är en snabb och mycket anpassningsbar e-postklient.\n"
2995 "\n"
2996 "För mer information besök Sylpheed-Claws hemsida:\n"
2997
2998 #: src/gtk/about.c:304
2999 msgid ""
3000 "\n"
3001 "\n"
3002 "Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at:\n"
3003 msgstr ""
3004 "\n"
3005 "\n"
3006 "Sylpheed-Claws är fri programvara under GPL licens. Om du vill donera till Sylpheed-Claws projektet kan du göra det på:\n"
3007
3008 #: src/gtk/about.c:311
3009 msgid "\n"
3010 msgstr "\n"
3011
3012 #: src/gtk/about.c:322
3013 msgid "Info"
3014 msgstr "Info"
3015
3016 #: src/gtk/about.c:350
3017 msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
3018 msgstr "Sylpheed-Claws laget\n"
3019
3020 #: src/gtk/about.c:367
3021 msgid ""
3022 "\n"
3023 "Previous team members\n"
3024 msgstr ""
3025 "\n"
3026 "Före detta lagmedlemmar\n"
3027
3028 #: src/gtk/about.c:384
3029 msgid ""
3030 "\n"
3031 "The translation team\n"
3032 msgstr ""
3033 "\n"
3034 "Översättarlaget\n"
3035
3036 #: src/gtk/about.c:401
3037 msgid ""
3038 "\n"
3039 "Documentation team\n"
3040 msgstr ""
3041 "\n"
3042 "Dokumentationslaget\n"
3043
3044 #: src/gtk/about.c:418
3045 msgid ""
3046 "\n"
3047 "Logo\n"
3048 msgstr ""
3049 "\n"
3050 "Logo\n"
3051
3052 #: src/gtk/about.c:435
3053 msgid ""
3054 "\n"
3055 "Icons\n"
3056 msgstr ""
3057 "\n"
3058 "Ikoner\n"
3059
3060 #: src/gtk/about.c:452
3061 msgid ""
3062 "\n"
3063 "Contributors\n"
3064 msgstr ""
3065 "\n"
3066 "Medarbetare\n"
3067
3068 #: src/gtk/about.c:471
3069 msgid "Authors"
3070 msgstr "Författare"
3071
3072 #: src/gtk/about.c:491
3073 msgid ""
3074 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later version.\n"
3075 "\n"
3076 msgstr ""
3077 "Detta program är fri mjukvara; du kan redistribuera det och/eller modifiera det enligt villkoren i GNU General Public License som publicerad av the Free Software Foundation; antingen enligt version 2, eller (efter ditt eget val) någon senare version.\n"
3078 "\n"
3079
3080 #: src/gtk/about.c:497
3081 msgid ""
3082 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\n"
3083 "\n"
3084 msgstr ""
3085 "Detta program distribueras med förhoppningen att det kommer att vara andvändbart, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI; utan ens den implicita garantin av SÄLJBARHET eller ÄNDAMÅLSENLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. Se GNU General Public License för fler detaljer.\n"
3086 "\n"
3087
3088 #: src/gtk/about.c:503
3089 msgid ""
3090 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
3091 "\n"
3092 msgstr ""
3093 "Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med detta program; om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
3094 "\n"
3095
3096 #: src/gtk/about.c:517
3097 msgid "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit ("
3098 msgstr "Denna produkt innehåller mjukvara utvecklad av OpenSSL Project för användning i OpenSSL Toolkit ("
3099
3100 #: src/gtk/about.c:521
3101 msgid ").\n"
3102 msgstr ").\n"
3103
3104 #: src/gtk/about.c:533
3105 msgid "License"
3106 msgstr "Licens"
3107
3108 #: src/gtk/colorlabel.c:47
3109 msgid "Orange"
3110 msgstr "Orange"
3111
3112 #: src/gtk/colorlabel.c:48
3113 msgid "Red"
3114 msgstr "Röd"
3115
3116 #: src/gtk/colorlabel.c:49
3117 msgid "Pink"
3118 msgstr "Rosa"
3119
3120 #: src/gtk/colorlabel.c:50
3121 msgid "Sky blue"
3122 msgstr "Himmelsblå"
3123
3124 #: src/gtk/colorlabel.c:51
3125 msgid "Blue"
3126 msgstr "Blå"
3127
3128 #: src/gtk/colorlabel.c:52
3129 msgid "Green"
3130 msgstr "Grön"
3131
3132 #: src/gtk/colorlabel.c:53
3133 msgid "Brown"
3134 msgstr "Brun"
3135
3136 #: src/gtk/foldersort.c:142
3137 msgid "Set folder order"
3138 msgstr "Sorteringsordning för mappar"
3139
3140 #: src/gtk/foldersort.c:172
3141 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
3142 msgstr "Flytta mappar upp eller ner för att ändra sorteringsordningen i mapplistan."
3143
3144 #: src/gtk/foldersort.c:196
3145 msgid "Folders"
3146 msgstr "Mappar"
3147
3148 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
3149 msgid "Configuration"
3150 msgstr "Konfiguration"
3151
3152 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:271
3153 msgid "Configuration options for the print job"
3154 msgstr "Konfiguration för utskriftsjobb"
3155
3156 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
3157 msgid "Source Buffer"
3158 msgstr "Källbuffert"
3159
3160 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:279
3161 msgid "GtkTextBuffer object to print"
3162 msgstr "GtkTextBuffer-objekt att skriva ut"
3163
3164 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:285
3165 msgid "Tabs Width"
3166 msgstr "Tabulatorbredd"
3167
3168 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:286
3169 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
3170 msgstr ""
3171
3172 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
3173 msgid "Wrap Mode"
3174 msgstr "Radbrytning"
3175
3176 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:294
3177 msgid "Word wrapping mode"
3178 msgstr "Radbryt ord"
3179
3180 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
3181 msgid "Highlight"
3182 msgstr "Framhäv"
3183
3184 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:302
3185 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
3186 msgstr "Om dokumentet ska skrivas ut med framhävd syntax"
3187
3188 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
3189 msgid "Font"
3190 msgstr "Typsnitt"
3191
3192 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:311
3193 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
3194 msgstr "Namn på GnomeFont att använda som dokumenttext (rekommenderas ej)"
3195
3196 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
3197 msgid "Font Description"
3198 msgstr "Beskrivning av typsnitt"
3199
3200 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:319
3201 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
3202 msgstr "Typsnitt att använda som dokumenttext ( t.ex. \"Monospace 10\")"
3203
3204 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326
3205 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
3206 msgid "Numbers Font"
3207 msgstr "Typsnitt för siffror"
3208
3209 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:327
3210 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
3211 msgstr "Namn på GnomeFont att använda som radnummer  (rekommenderas ej)"
3212
3213 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:335
3214 msgid "Font description to use for the line numbers"
3215 msgstr ""
3216
3217 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:342
3218 msgid "Print Line Numbers"
3219 msgstr "Skriv ut radnummer"
3220
3221 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:343
3222 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
3223 msgstr ""
3224
3225 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
3226 msgid "Print Header"
3227 msgstr "Skriv ut sidhuvud"
3228
3229 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:351
3230 msgid "Whether to print a header in each page"
3231 msgstr ""
3232
3233 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:358
3234 msgid "Print Footer"
3235 msgstr "Skriv ut sidfot"
3236
3237 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:359
3238 msgid "Whether to print a footer in each page"
3239 msgstr ""
3240
3241 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:366
3242 msgid "Header and Footer Font"
3243 msgstr ""
3244
3245 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:367
3246 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
3247 msgstr "Namn på GnomeFont att använda i sidhuvud och sidfot (rekommenderas ej)"
3248
3249 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:374
3250 msgid "Header and Footer Font Description"
3251 msgstr ""
3252
3253 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:375
3254 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
3255 msgstr ""
3256
3257 #: src/gtk/gtkaspell.c:596
3258 msgid "No dictionary selected."
3259 msgstr "Ingen ordlista vald."
3260
3261 #: src/gtk/gtkaspell.c:817
3262 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
3263 #: src/gtk/gtkaspell.c:2076
3264 msgid "Normal Mode"
3265 msgstr "Normalläge"
3266
3267 #: src/gtk/gtkaspell.c:819
3268 #: src/gtk/gtkaspell.c:1806
3269 #: src/gtk/gtkaspell.c:2087
3270 msgid "Bad Spellers Mode"
3271 msgstr "Dålig på att stava"
3272
3273 #: src/gtk/gtkaspell.c:858
3274 msgid "Unknown suggestion mode."
3275 msgstr "Okänt förslagsläge."
3276
3277 #: src/gtk/gtkaspell.c:1141
3278 msgid "No misspelled word found."
3279 msgstr "Inga felstavade ord hittades."
3280
3281 #: src/gtk/gtkaspell.c:1489
3282 msgid "Replace unknown word"
3283 msgstr "Ersätt okänt ord"
3284
3285 #: src/gtk/gtkaspell.c:1504
3286 #, c-format
3287 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
3288 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Ersätt \"%s\" med: </span>"
3289
3290 #: src/gtk/gtkaspell.c:1549
3291 msgid ""
3292 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
3293 "will learn from mistake.\n"
3294 msgstr ""
3295
3296 #: src/gtk/gtkaspell.c:1794
3297 #: src/gtk/gtkaspell.c:2065
3298 msgid "Fast Mode"
3299 msgstr "Snabbläge"
3300
3301 #: src/gtk/gtkaspell.c:1901
3302 #, c-format
3303 msgid "\"%s\" unknown in %s"
3304 msgstr "\"%s\" okänd i %s"
3305
3306 #: src/gtk/gtkaspell.c:1915
3307 msgid "Accept in this session"
3308 msgstr "Acceptera för denna session"
3309
3310 #: src/gtk/gtkaspell.c:1925
3311 msgid "Add to personal dictionary"
3312 msgstr "Lägg till i egen ordlista"
3313
3314 #: src/gtk/gtkaspell.c:1935
3315 msgid "Replace with..."
3316 msgstr "Ersätt med..."
3317
3318 #: src/gtk/gtkaspell.c:1948
3319 #, c-format
3320 msgid "Check with %s"
3321 msgstr "Kontrollera med %s"
3322
3323 #: src/gtk/gtkaspell.c:1970
3324 msgid "(no suggestions)"
3325 msgstr "(inga förslag)"
3326
3327 #: src/gtk/gtkaspell.c:1981
3328 #: src/gtk/gtkaspell.c:2139
3329 msgid "More..."
3330 msgstr "Mer..."
3331
3332 #: src/gtk/gtkaspell.c:2041
3333 #, c-format
3334 msgid "Dictionary: %s"
3335 msgstr "Ordlista: %s"
3336
3337 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054
3338 #, c-format
3339 msgid "Use alternate (%s)"
3340 msgstr ""
3341
3342 #: src/gtk/gtkaspell.c:2102
3343 #: src/prefs_spelling.c:172
3344 msgid "Check while typing"
3345 msgstr "Kontrollera medan jag skriver"
3346
3347 #: src/gtk/gtkaspell.c:2118
3348 msgid "Change dictionary"
3349 msgstr "Byt ordlista"
3350
3351 #: src/gtk/gtkaspell.c:2251
3352 #, c-format
3353 msgid ""
3354 "The spell checker could not change dictionary.\n"
3355 "%s"
3356 msgstr ""
3357 "Rättstavningsprogrammet kunde inte byta ordlista.\n"
3358 "%s"
3359
3360 #: src/gtk/icon_legend.c:61
3361 msgid "Has been replied to"
3362 msgstr "Har svarats på"
3363
3364 #: src/gtk/icon_legend.c:62
3365 msgid "Has been forwarded"
3366 msgstr "Har vidarebefordrats"
3367
3368 #: src/gtk/icon_legend.c:63
3369 msgid "Has attachment(s)"
3370 msgstr "Har bilaga(or)"
3371
3372 #: src/gtk/icon_legend.c:64
3373 msgid "Digitally signed"
3374 msgstr "Digitalt signerad"
3375
3376 #: src/gtk/icon_legend.c:65
3377 msgid "Encrypted"
3378 msgstr "Krypterad"
3379
3380 #: src/gtk/icon_legend.c:66
3381 msgid "Signed and has attachment(s)"
3382 msgstr ""
3383
3384 #: src/gtk/icon_legend.c:67
3385 msgid "Encrypted and has attachment(s)"
3386 msgstr ""
3387
3388 #: src/gtk/icon_legend.c:68
3389 msgid "Marked"
3390 msgstr "Markerad"
3391
3392 #: src/gtk/icon_legend.c:69
3393 #: src/inc.c:577
3394 #: src/prefs_summary_column.c:89
3395 msgid "Locked"
3396 msgstr "Låst"
3397
3398 #: src/gtk/icon_legend.c:70
3399 msgid "In an ignored thread"
3400 msgstr "I en ignorerad tråd"
3401
3402 #: src/gtk/icon_legend.c:102
3403 msgid "Icon Legend"
3404 msgstr "Ikonförklaring"
3405
3406 #: src/gtk/icon_legend.c:120
3407 msgid "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of a message:</span>"
3408 msgstr "<span weight=\"bold\">Följande ikoner är till för att visa vilken status ett meddelade har:</span>"
3409
3410 #: src/gtk/inputdialog.c:165
3411 #, c-format
3412 msgid "Input password for %s on %s:"
3413 msgstr "Skriv in lösenord för %s på %s:"
3414
3415 #: src/gtk/inputdialog.c:167
3416 msgid "Input password"
3417 msgstr "Skriv in lösenord"
3418
3419 #: src/gtk/logwindow.c:87
3420 msgid "Protocol log"
3421 msgstr "Protokollogg"
3422
3423 #: src/gtk/logwindow.c:319
3424 msgid "Clear _Log"
3425 msgstr "Töm _Logg"
3426
3427 #: src/gtk/pluginwindow.c:129
3428 msgid ""
3429 "\n"
3430 "\n"
3431 "Version: "
3432 msgstr ""
3433 "\n"
3434 "\n"
3435 "Version: "
3436
3437 #: src/gtk/pluginwindow.c:157
3438 msgid "Select Plugin to load"
3439 msgstr "Välj insticksmodul som ska laddas"
3440
3441 #: src/gtk/pluginwindow.c:165
3442 #, c-format
3443 msgid ""
3444 "The following error occured while loading the plugin:\n"
3445 "%s\n"
3446 msgstr ""
3447 "Följande fel uppstod när insticksmodulen skulle laddas:\n"
3448 "%s\n"
3449
3450 #: src/gtk/pluginwindow.c:241
3451 #: src/gtk/pluginwindow.c:388
3452 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:221
3453 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
3454 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:463
3455 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:456
3456 msgid "Plugins"
3457 msgstr "Insticksmoduler"
3458
3459 #: src/gtk/pluginwindow.c:272
3460 #: src/prefs_summaries.c:210
3461 msgid "Description"
3462 msgstr "Beskrivning"
3463
3464 #: src/gtk/pluginwindow.c:296
3465 msgid "Load Plugin..."
3466 msgstr "Aktivera insticksmodul..."
3467
3468 #: src/gtk/pluginwindow.c:301
3469 msgid "Unload Plugin"
3470 msgstr "Inaktivera insticksmodul"
3471
3472 #: src/gtk/prefswindow.c:527
3473 msgid "Page Index"
3474 msgstr "Sidindex"
3475
3476 #: src/gtk/progressdialog.c:141
3477 #: src/prefs_account.c:742
3478 #: src/prefs_filtering_action.c:376
3479 msgid "Account"
3480 msgstr "Konto"
3481
3482 #: src/gtk/progressdialog.c:149
3483 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121
3484 #: src/prefs_summary_column.c:80
3485 msgid "Status"
3486 msgstr "Status"
3487
3488 #: src/gtk/quicksearch.c:231
3489 msgid "all messages"
3490 msgstr "alla meddelande"
3491
3492 #: src/gtk/quicksearch.c:232
3493 msgid "messages whose age is greater than #"
3494 msgstr "meddelande som är äldre än #"
3495
3496 #: src/gtk/quicksearch.c:233
3497 msgid "messages whose age is less than #"
3498 msgstr "meddelande som är yngre än #"
3499
3500 #: src/gtk/quicksearch.c:234
3501 msgid "messages which contain S in the message body"
3502 msgstr "meddelande som innehåller S i meddelandetexten"
3503
3504 #: src/gtk/quicksearch.c:235
3505 msgid "messages which contain S in the whole message"
3506 msgstr "meddelande som innehåller S i hela meddelandet"
3507
3508 #: src/gtk/quicksearch.c:236
3509 msgid "messages carbon-copied to S"
3510 msgstr "meddelande som skickats som kopia till S"
3511
3512 #: src/gtk/quicksearch.c:237
3513 msgid "message is either to: or cc: to S"
3514 msgstr "meddelande är antingen till: eller cc: S"
3515
3516 #: src/gtk/quicksearch.c:238
3517 msgid "deleted messages"
3518 msgstr "borttagna meddelande"
3519
3520 #: src/gtk/quicksearch.c:239
3521 msgid "messages which contain S in the Sender field"
3522 msgstr "meddelande som innehåller S i avsändaren"
3523
3524 #: src/gtk/quicksearch.c:240
3525 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
3526 msgstr "sant om \"S\" gick bra att exekvera"
3527
3528 #: src/gtk/quicksearch.c:241
3529 msgid "messages originating from user S"
3530 msgstr "meddelande med avsändaren S"
3531
3532 #: src/gtk/quicksearch.c:242
3533 msgid "forwarded messages"
3534 msgstr "vidarebefordrade meddelande"
3535
3536 #: src/gtk/quicksearch.c:243
3537 msgid "messages which contain header S"
3538 msgstr "meddelande som innehåller huvudet S"
3539
3540 #: src/gtk/quicksearch.c:244
3541 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
3542 msgstr "meddelande som innehåller S i ID-huvud"
3543
3544 #: src/gtk/quicksearch.c:245
3545 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
3546 msgstr "meddelande som innehåller S i svara till huvud"
3547
3548 #: src/gtk/quicksearch.c:246
3549 msgid "locked messages"
3550 msgstr "låsta meddelande"
3551
3552 #: src/gtk/quicksearch.c:247
3553 msgid "messages which are in newsgroup S"
3554 msgstr "meddelande som är i nyhetsgrupp S"
3555
3556 #: src/gtk/quicksearch.c:248
3557 msgid "new messages"
3558 msgstr "nya meddelande"
3559
3560 #: src/gtk/quicksearch.c:249
3561 msgid "old messages"
3562 msgstr "gamla meddelande"
3563
3564 #: src/gtk/quicksearch.c:250
3565 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
3566 msgstr "ofullständiga meddelande (ofullständigt nerladdade)"
3567
3568 #: src/gtk/quicksearch.c:251
3569 msgid "messages which have been replied to"
3570 msgstr "meddelande som har besvarats"
3571
3572 #: src/gtk/quicksearch.c:252
3573 msgid "read messages"
3574 msgstr "läs meddelande"
3575
3576 #: src/gtk/quicksearch.c:253
3577 msgid "messages which contain S in subject"
3578 msgstr "meddelande som innehåller S i ämnesraden"
3579
3580 #: src/gtk/quicksearch.c:254
3581 msgid "messages whose score is equal to #"
3582 msgstr "meddelande vars poäng är lika med #"
3583
3584 #: src/gtk/quicksearch.c:255
3585 msgid "messages whose score is greater than #"
3586 msgstr "meddelande vars poäng är större än #"
3587
3588 #: src/gtk/quicksearch.c:256
3589 msgid "messages whose score is lower than #"
3590 msgstr "meddelande vars poäng är mindre än #"
3591
3592 #: src/gtk/quicksearch.c:257
3593 msgid "messages whose size is equal to #"
3594 msgstr "meddelande vars storlek är lika med #"
3595
3596 #: src/gtk/quicksearch.c:258
3597 msgid "messages whose size is greater than #"
3598 msgstr "meddelande vars storlek är större än #"
3599
3600 #: src/gtk/quicksearch.c:259
3601 msgid "messages whose size is smaller than #"
3602 msgstr "meddelande vars storlek är mindre än #"
3603
3604 #: src/gtk/quicksearch.c:260
3605 msgid "messages which have been sent to S"
3606 msgstr "meddelande som är sända till S"
3607
3608 #: src/gtk/quicksearch.c:261
3609 msgid "marked messages"
3610 msgstr "markerade meddelande"
3611
3612 #: src/gtk/quicksearch.c:262
3613 msgid "unread messages"
3614 msgstr "olästa meddelande"
3615
3616 #: src/gtk/quicksearch.c:263
3617 msgid "messages which contain S in References header"
3618 msgstr "meddelande som innehåller S i referenshuvud"
3619
3620 #: src/gtk/quicksearch.c:264
3621 msgid "messages returning 0 when passed to command"
3622 msgstr "meddelande som returnerar 0 när de skickas till kommando"
3623
3624 #: src/gtk/quicksearch.c:265
3625 msgid "messages which contain S in X-Label header"
3626 msgstr "meddelande som innehåller S i X-Label huvud"
3627
3628 #: src/gtk/quicksearch.c:267
3629 msgid "logical AND operator"
3630 msgstr ""
3631
3632 #: src/gtk/quicksearch.c:268
3633 msgid "logical OR operator"
3634 msgstr ""
3635
3636 #: src/gtk/quicksearch.c:269
3637 msgid "logical NOT operator"
3638 msgstr ""
3639
3640 #: src/gtk/quicksearch.c:270
3641 msgid "case sensitive search"
3642 msgstr "gemen-/versalkänslig sökning"
3643
3644 #: src/gtk/quicksearch.c:272
3645 msgid "all filtering expressions are allowed"
3646 msgstr ""
3647
3648 #: src/gtk/quicksearch.c:280
3649 msgid "Extended Search"
3650 msgstr "Utökad sökning"
3651
3652 #: src/gtk/quicksearch.c:281
3653 msgid ""
3654 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have in order to match and be displayed in the message list.\n"
3655 "\n"
3656 "The following symbols can be used:"
3657 msgstr ""
3658
3659 #: src/gtk/quicksearch.c:374
3660 #: src/prefs_filtering_action.c:1071
3661 #: src/prefs_matcher.c:150
3662 #: src/prefs_matcher.c:1680
3663 #: src/prefs_summary_column.c:82
3664 #: src/quote_fmt.c:47
3665 #: src/summaryview.c:467
3666 msgid "Subject"
3667 msgstr "Ämne"
3668
3669 #: src/gtk/quicksearch.c:378
3670 #: src/prefs_filtering_action.c:1072
3671 #: src/prefs_matcher.c:151
3672 #: src/prefs_matcher.c:1681
3673 #: src/prefs_summary_column.c:83
3674 #: src/quote_fmt.c:42
3675 #: src/summaryview.c:468
3676 msgid "From"
3677 msgstr "Från"
3678
3679 #: src/gtk/quicksearch.c:382
3680 #: src/prefs_filtering_action.c:1073
3681 #: src/prefs_matcher.c:151
3682 #: src/prefs_matcher.c:1682
3683 #: src/prefs_summary_column.c:84
3684 #: src/quote_fmt.c:48
3685 #: src/summaryview.c:469
3686 msgid "To"
3687 msgstr "Till"
3688
3689 #: src/gtk/quicksearch.c:393
3690 msgid "Recursive"
3691 msgstr "Rekursivt"
3692
3693 #: src/gtk/quicksearch.c:403
3694 msgid "Sticky"
3695 msgstr "Klibbig"
3696
3697 #: src/gtk/quicksearch.c:431
3698 msgid " Clear "
3699 msgstr "Töm"
3700
3701 #: src/gtk/quicksearch.c:438
3702 msgid " ... "
3703 msgstr " ... "
3704
3705 #: src/gtk/quicksearch.c:447
3706 msgid "Quick search: edit filtering condition"
3707 msgstr "Snabbsökning: redigera filtervillkor"
3708
3709 #: src/gtk/quicksearch.c:450
3710 msgid " Extended Symbols... "
3711 msgstr " Utökade symboler... "
3712
3713 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114
3714 #: src/gtk/sslcertwindow.c:254
3715 #: src/gtk/sslcertwindow.c:308
3716 msgid "correct"
3717 msgstr "korrekt"
3718
3719 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
3720 msgid "Owner"
3721 msgstr "Ägare"
3722
3723 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
3724 msgid "Signer"
3725 msgstr "Signerad av"
3726
3727 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127
3728 #: src/gtk/sslcertwindow.c:148
3729 #: src/prefs_filtering.c:266
3730 #: src/prefs_themes.c:913
3731 msgid "Name: "
3732 msgstr "Namn: "
3733
3734 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
3735 #: src/gtk/sslcertwindow.c:155
3736 msgid "Organization: "
3737 msgstr "Organisation: "
3738
3739 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141
3740 #: src/gtk/sslcertwindow.c:162
3741 msgid "Location: "
3742 msgstr "Plats:"
3743
3744 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
3745 msgid "Fingerprint: "
3746 msgstr "Nyckelfingeravtryck: "
3747
3748 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
3749 msgid "Signature status: "
3750 msgstr "Signaturseparator"
3751
3752 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
3753 #, c-format
3754 msgid "SSL certificate for %s"
3755 msgstr "SSL certifikat för %s"
3756
3757 #: src/gtk/sslcertwindow.c:245
3758 #, c-format
3759 msgid ""
3760 "Certificate for %s is unknown.\n"
3761 "Do you want to accept it?"
3762 msgstr ""
3763 "Certifikatet för %s är okänt.\n"
3764 "Vill du acceptera det?"
3765
3766 #: src/gtk/sslcertwindow.c:256
3767 #: src/gtk/sslcertwindow.c:310
3768 #, c-format
3769 msgid "Signature status: %s"
3770 msgstr "Signatur skapad %s"
3771
3772 #: src/gtk/sslcertwindow.c:263
3773 msgid "_View certificate"
3774 msgstr "_Visa certifikat"
3775
3776 #: src/gtk/sslcertwindow.c:268
3777 msgid "Unknown SSL Certificate"
3778 msgstr "Okänt SSL certifikat"
3779
3780 #: src/gtk/sslcertwindow.c:269
3781 #: src/gtk/sslcertwindow.c:322
3782 msgid "_Accept and save"
3783 msgstr "_Acceptera och spara"
3784
3785 #: src/gtk/sslcertwindow.c:269
3786 #: src/gtk/sslcertwindow.c:322
3787 msgid "_Cancel connection"
3788 msgstr "_Avbryt anslutning"
3789
3790 #: src/gtk/sslcertwindow.c:287
3791 msgid "New certificate:"
3792 msgstr "Nytt certifikat:"
3793
3794 #: src/gtk/sslcertwindow.c:292
3795 msgid "Known certificate:"
3796 msgstr "Känt certifikat:"
3797
3798 #: src/gtk/sslcertwindow.c:299
3799 #, c-format
3800 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3801 msgstr "Certifikat för %s har ändrats. Vill du acceptera det i alla fall?"
3802
3803 #: src/gtk/sslcertwindow.c:317
3804 msgid "_View certificates"
3805 msgstr "_Visa certifikat"
3806
3807 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
3808 msgid "Changed SSL Certificate"
3809 msgstr "Ändrat SSL certifikat"
3810
3811 #: src/headerview.c:197
3812 #: src/summaryview.c:2464
3813 #: src/summaryview.c:2469
3814 msgid "(No From)"
3815 msgstr "(Ingen avsändare)"
3816
3817 #: src/headerview.c:212
3818 #: src/summaryview.c:2495
3819 #: src/summaryview.c:2498
3820 msgid "(No Subject)"
3821 msgstr "(Inget ämne)"
3822
3823 #: src/image_viewer.c:288
3824 msgid "Filename:"
3825 msgstr "Filnamn:"
3826
3827 #: src/image_viewer.c:295
3828 msgid "Filesize:"
3829 msgstr "Filstorlek:"
3830
3831 #: src/image_viewer.c:316
3832 msgid "Load Image"
3833 msgstr "Ladda bild"
3834
3835 #: src/image_viewer.c:322
3836 msgid "Content-Type:"
3837 msgstr "Innehållstyp:"
3838
3839 #: src/imap.c:610
3840 msgid ""
3841 "\n"
3842 "\n"
3843 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
3844 msgstr ""
3845
3846 #: src/imap.c:619
3847 #, c-format
3848 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
3849 msgstr "Anslutning till %s misslyckades: inloggning avslogs, %s"
3850
3851 #: src/imap.c:623
3852 #, c-format
3853 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
3854 msgstr "Anslutning till %s misslyckades: inloggning avslogs, %s\n"
3855
3856 #: src/imap.c:640
3857 #, c-format
3858 msgid "Connecting to %s failed"
3859 msgstr "Anslutning till %s misslyckades"
3860
3861 #: src/imap.c:645
3862 #: src/imap.c:648
3863 #, c-format
3864 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3865 msgstr ""
3866
3867 #: src/imap.c:750
3868 #: src/inc.c:755
3869 #: src/news.c:260
3870 #: src/send_message.c:275
3871 msgid "Insecure connection"
3872 msgstr "Osäker anslutning"
3873
3874 #: src/imap.c:751
3875 #: src/inc.c:756
3876 #: src/news.c:261
3877 #: src/send_message.c:276
3878 msgid ""
3879 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
3880 "\n"
3881 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would not be secure."
3882 msgstr ""
3883
3884 #: src/imap.c:757
3885 #: src/inc.c:762
3886 #: src/news.c:267
3887 #: src/send_message.c:282
3888 msgid "Con_tinue connecting"
3889 msgstr "Försätt ansluta"
3890
3891 #: src/imap.c:768
3892 #, c-format
3893 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
3894 msgstr "Kontaktar IMAP4-server: %s..."
3895
3896 #: src/imap.c:800
3897 #, c-format
3898 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
3899 msgstr "Kan inte ansluta till IMAP4-server: %s:%d"
3900
3901 #: src/imap.c:803
3902 #, c-format
3903 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3904 msgstr "Kan inte ansluta till IMAP4-server: %s:%d\n"
3905
3906 #: src/imap.c:832
3907 msgid "Can't start TLS session.\n"
3908 msgstr "Kan inte starta TLS session.\n"
3909
3910 #: src/imap.c:865
3911 #, c-format
3912 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
3913 msgstr "Ansluter till IMAP4-server %s...\n"
3914
3915 #: src/imap.c:1036
3916 msgid "Adding messages..."
3917 msgstr "Lägger till meddelanden..."
3918
3919 #: src/imap.c:1165
3920 msgid "Copying messages..."
3921 msgstr "Kopierar meddelanden..."
3922
3923 #: src/imap.c:1305
3924 msgid "can't set deleted flags\n"
3925 msgstr "kan inte sätta borttaget flagor\n"
3926
3927 #: src/imap.c:1311
3928 #: src/imap.c:3520
3929 msgid "can't expunge\n"
3930 msgstr "kan inte utplåna\n"
3931
3932 #: src/imap.c:1746
3933 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3934 msgstr "kan inte skapa brevlåda: LIST mislyckades\n"
3935
3936 #: src/imap.c:1762
3937 msgid "can't create mailbox\n"
3938 msgstr "kan inte skapa brevlåda\n"
3939
3940 #: src/imap.c:1843
3941 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3942 msgstr ""
3943
3944 #: src/imap.c:1874
3945 #, c-format
3946 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3947 msgstr "kan inte döpa om brevlåda: %s till %s\n"
3948
3949 #: src/imap.c:1938
3950 msgid "can't delete mailbox\n"
3951 msgstr "kan inte skapa brevlåda\n"
3952
3953 #: src/imap.c:2194
3954 msgid "LIST failed\n"
3955 msgstr "LIST misslyckades\n"
3956
3957 #: src/imap.c:2302
3958 #, c-format
3959 msgid "can't select folder: %s\n"
3960 msgstr "kan inte välja mapp: %s\n"
3961
3962 #: src/imap.c:2438
3963 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3964 msgstr "IMAP4 autentisering misslyckades.\n"
3965
3966 #: src/imap.c:2625
3967 msgid "Fetching message..."
3968 msgstr "Hämtar meddelande..."
3969
3970 #: src/imap.c:2790
3971 #, c-format
3972 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3973 msgstr ""
3974
3975 #: src/imap.c:2820
3976 #, c-format
3977 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
3978 msgstr ""
3979
3980 #: src/imap.c:2864
3981 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
3982 msgstr ""
3983
3984 #: src/imap.c:3505
3985 #, c-format
3986 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3987 msgstr "kan inte sätta borttaget-flaggor: %d\n"
3988
3989 #: src/imap_gtk.c:55
3990 #: src/mh_gtk.c:50
3991 msgid "/Create _new folder..."
3992 msgstr "/Skapa _ny mapp..."
3993
3994 #: src/imap_gtk.c:56
3995 #: src/mh_gtk.c:51
3996 msgid "/_Rename folder..."
3997 msgstr "/Byt n_amn på mapp..."
3998
3999 #: src/imap_gtk.c:57
4000 #: src/mh_gtk.c:52
4001 msgid "/M_ove folder..."
4002 msgstr "/_Flytta mapp..."
4003
4004 #: src/imap_gtk.c:58
4005 #: src/mh_gtk.c:53
4006 msgid "/_Delete folder..."
4007 msgstr "/_Ta bort mapp..."
4008
4009 #: src/imap_gtk.c:60
4010 #: src/news_gtk.c:54
4011 msgid "/Synchronise"
4012 msgstr "/Synkronisera"
4013
4014 #: src/imap_gtk.c:61
4015 #: src/news_gtk.c:55
4016 msgid "/Down_load messages"
4017 msgstr "/_Ladda ner meddelande"
4018
4019 #: src/imap_gtk.c:63
4020 #: src/mh_gtk.c:55
4021 #: src/news_gtk.c:57
4022 msgid "/_Check for new messages"
4023 msgstr "/Sök efter _nya meddelande"
4024
4025 #: src/imap_gtk.c:64
4026 #: src/mh_gtk.c:56
4027 msgid "/C_heck for new folders"
4028 msgstr "/L_eta efter nya mappar"
4029
4030 #: src/imap_gtk.c:65
4031 #: src/mh_gtk.c:57
4032 msgid "/R_ebuild folder tree"
4033 msgstr "/_Uppdatera mapplista"
4034
4035 #: src/imap_gtk.c:134
4036 msgid ""
4037 "Input the name of new folder:\n"
4038 "(if you want to create a folder to store subfolders\n"
4039 "and no mails, append '/' at the end of the name)"
4040 msgstr ""
4041
4042 #: src/imap_gtk.c:183
4043 #: src/mh_gtk.c:228
4044 #, c-format
4045 msgid "Input new name for '%s':"
4046 msgstr "Ange nytt namn för '%s':"
4047
4048 #: src/imap_gtk.c:185
4049 #: src/mh_gtk.c:230
4050 msgid "Rename folder"
4051 msgstr "Byt namn på mapp"
4052
4053 #: src/imap_gtk.c:212
4054 #: src/mh_gtk.c:255
4055 msgid ""
4056 "The folder could not be renamed.\n"
4057 "The new folder name is not allowed."
4058 msgstr ""
4059
4060 #: src/imap_gtk.c:266
4061 #: src/mh_gtk.c:176
4062 #, c-format
4063 msgid ""
4064 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery will not be possible.\n"
4065 "\n"
4066 "Do you really want to delete?"
4067 msgstr ""
4068 "Alla mappar och meddelande under '%s' kommer att tas bort permanent. Det går inte att ångra operationen.\n"
4069 "\n"
4070 "Vill du verkligen ta bort?"
4071
4072 #: src/imap_gtk.c:288
4073 #: src/mh_gtk.c:198
4074 #, c-format
4075 msgid "Can't remove the folder '%s'."
4076 msgstr "Kan inte ta bort mappen '%s'."
4077
4078 #: src/imap_gtk.c:348
4079 #: src/news_gtk.c:264
4080 #, c-format
4081 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
4082 msgstr ""
4083
4084 #: src/import.c:149
4085 msgid "Import mbox file"
4086 msgstr "Importera mbox-fil"
4087
4088 #: src/import.c:168
4089 msgid "Locate the mbox file and specify the destination folder."
4090 msgstr "Specificera mbox-filen och destinationsmappen."
4091
4092 #: src/import.c:185
4093 msgid "Destination folder:"
4094 msgstr "Destinationsmapp:"
4095
4096 #: src/import.c:248
4097 msgid "Select importing file"
4098 msgstr "Välj importfil"
4099
4100 #: src/importldif.c:190
4101 msgid "Please specify address book name and file to import."
4102 msgstr ""
4103
4104 #: src/importldif.c:193
4105 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
4106 msgstr ""
4107
4108 #: src/importldif.c:196
4109 msgid "File imported."
4110 msgstr "Fil importerad."
4111
4112 #: src/importldif.c:451
4113 #: src/importmutt.c:125
4114 #: src/importpine.c:125
4115 msgid "Please select a file."
4116 msgstr "Vänligen välj en fil."
4117
4118 #: src/importldif.c:457
4119 #: src/importmutt.c:130
4120 #: src/importpine.c:130
4121 msgid "Address book name must be supplied."
4122 msgstr "Ett addressboksnamn måste anges."
4123
4124 #: src/importldif.c:472
4125 msgid "Error reading LDIF fields."
4126 msgstr ""
4127
4128 #: src/importldif.c:495
4129 msgid "LDIF file imported successfully."
4130 msgstr "LDIF fil framgångsrikt importerad."
4131
4132 #: src/importldif.c:574
4133 msgid "Select LDIF File"
4134 msgstr "Välj LDIF fil"
4135
4136 #: src/importldif.c:662
4137 msgid "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF file data."
4138 msgstr ""
4139
4140 #: src/importldif.c:668
4141 msgid "File Name"
4142 msgstr "Filnamn"
4143
4144 #: src/importldif.c:679
4145 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
4146 msgstr ""
4147
4148 #: src/importldif.c:688
4149 msgid "Select the LDIF file to import."
4150 msgstr ""
4151
4152 #: src/importldif.c:725
4153 msgid "R"
4154 msgstr "R"
4155
4156 #: src/importldif.c:726
4157 #: src/summaryview.c:465
4158 msgid "S"
4159 msgstr "S"
4160
4161 #: src/importldif.c:727
4162 msgid "LDIF Field Name"
4163 msgstr ""
4164
4165 #: src/importldif.c:728
4166 msgid "Attribute Name"
4167 msgstr "Attributnamn"
4168
4169 #: src/importldif.c:783
4170 msgid "LDIF Field"
4171 msgstr ""
4172
4173 #: src/importldif.c:795
4174 msgid "Attribute"
4175 msgstr "Attribut"
4176
4177 #: src/importldif.c:806
4178 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
4179 msgstr ""
4180
4181 #: src/importldif.c:811
4182 msgid "???"
4183 msgstr "???"
4184
4185 #: src/importldif.c:829
4186 msgid "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select (\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click anywhere in the row will select that field for rename in the input area below the list. A double click anywhere in the row will also select the field for import."
4187 msgstr ""
4188
4189 #: src/importldif.c:841
4190 msgid "Select for Import"
4191 msgstr "Välj för import"
4192
4193 #: src/importldif.c:847
4194 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
4195 msgstr ""
4196
4197 #: src/importldif.c:850
4198 msgid " Modify "
4199 msgstr " Ändra "
4200
4201 #: src/importldif.c:856
4202 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
4203 msgstr ""
4204
4205 #: src/importldif.c:929
4206 msgid "Records Imported :"
4207 msgstr ""
4208
4209 #: src/importldif.c:960
4210 msgid "Import LDIF file into Address Book"
4211 msgstr ""
4212
4213 #: src/importmutt.c:144
4214 msgid "Error importing MUTT file."
4215 msgstr "Fel vid import av MUTT fil."
4216
4217 #: src/importmutt.c:159
4218 msgid "Select MUTT File"
4219 msgstr "Välj MUTT fil"
4220
4221 #: src/importmutt.c:206
4222 msgid "Import MUTT file into Address Book"
4223 msgstr ""
4224
4225 #: src/importmutt.c:291
4226 #: src/importpine.c:292
4227 msgid "Please select a file to import."
4228 msgstr "Vänligen välj en fil att importera."
4229
4230 #: src/importpine.c:144
4231 msgid "Error importing Pine file."
4232 msgstr "Fel vid import av Pine fil."
4233
4234 #: src/importpine.c:159
4235 msgid "Select Pine File"
4236 msgstr "Välj Pine Fil"
4237
4238 #: src/importpine.c:206
4239 msgid "Import Pine file into Address Book"
4240 msgstr ""
4241
4242 #: src/inc.c:363
4243 msgid "Retrieving new messages"
4244 msgstr "Hämtar nya meddelanden"
4245
4246 #: src/inc.c:410
4247 msgid "Standby"
4248 msgstr "Vänta"
4249
4250 #: src/inc.c:540
4251 #: src/inc.c:590
4252 msgid "Cancelled"
4253 msgstr "Avbruten"
4254
4255 #: src/inc.c:551
4256 msgid "Retrieving"
4257 msgstr "Hämtar"
4258
4259 #: src/inc.c:560
4260 #, c-format
4261 msgid "Done (%d message (%s) received)"
4262 msgstr ""
4263
4264 #: src/inc.c:566
4265 msgid "Done (no new messages)"
4266 msgstr "Klart (inga nya meddelande)"
4267
4268 #: src/inc.c:571
4269 msgid "Connection failed"
4270 msgstr "Förbindelse misslyckades"
4271
4272 #: src/inc.c:574
4273 msgid "Auth failed"
4274 msgstr "Aut. misslyckades"
4275
4276 #: src/inc.c:587
4277 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:300
4278 msgid "Timeout"
4279 msgstr ""
4280
4281 #: src/inc.c:685
4282 #, c-format
4283 msgid "Finished (%d new message)"
4284 msgstr ""
4285
4286 #: src/inc.c:689
4287 msgid "Finished (no new messages)"
4288 msgstr "Färdigt (inga nya meddelande)"
4289
4290 #: src/inc.c:698
4291 msgid "Some errors occurred while getting mail."
4292 msgstr "Fel uppstod vid hämtning av post."
4293
4294 #: src/inc.c:739
4295 #, c-format
4296 msgid "%s: Retrieving new messages"
4297 msgstr "%s: Hämtar nya meddelanden"
4298
4299 #: src/inc.c:772
4300 #, c-format
4301 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
4302 msgstr "Ansluter till POP3 server: %s..."
4303
4304 #: src/inc.c:782
4305 #, c-format
4306 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
4307 msgstr "Kan inte ansluta till POP3-server: %s:%d\n"
4308
4309 #: src/inc.c:789
4310 #, c-format
4311 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
4312 msgstr "Kan inte ansluta till POP3-server: %s:%d"
4313
4314 #: src/inc.c:870
4315 #: src/send_message.c:444
4316 msgid "Authenticating..."
4317 msgstr "Autentiserar"
4318
4319 #: src/inc.c:871
4320 #, c-format
4321 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
4322 msgstr "Tar emot meddelande från %s (%s) ..."
4323
4324 #: src/inc.c:877
4325 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
4326 msgstr "Tar emot meddelandenas antal (STAT)..."
4327
4328 #: src/inc.c:881
4329 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
4330 msgstr "Tar emot meddelandenas antal (LAST)..."
4331
4332 #: src/inc.c:885
4333 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
4334 msgstr "Tar emot meddelandenas antal (UIDL)..."
4335
4336 #: src/inc.c:889
4337 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
4338 msgstr "Tar emot meddelandenas storlek (LIST)..."
4339
4340 #: src/inc.c:899
4341 #, c-format
4342 msgid "Deleting message %d"
4343 msgstr "Tar bort meddelande %d"
4344
4345 #: src/inc.c:906
4346 #: src/send_message.c:462
4347 msgid "Quitting"
4348 msgstr "Avslutar"
4349
4350 #: src/inc.c:931
4351 #, c-format
4352 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
4353 msgstr "Tar emot meddelande (%d / %d) (%s / %s)"
4354
4355 #: src/inc.c:950
4356 #, c-format
4357 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
4358 msgstr ""
4359
4360 #: src/inc.c:1106
4361 msgid "Connection failed."
4362 msgstr "Anslutning misslyckades."
4363
4364 #: src/inc.c:1109
4365 #, c-format
4366 msgid "Connection to %s:%d failed."
4367 msgstr ""
4368
4369 #: src/inc.c:1114
4370 msgid "Error occurred while processing mail."
4371 msgstr "Fel uppstod vid behandling av post."
4372
4373 #: src/inc.c:1119
4374 #, c-format
4375 msgid ""
4376 "Error occurred while processing mail:\n"
4377 "%s"
4378 msgstr ""
4379 "Fel uppstod vid behandling av post:\n"
4380 "%s"
4381
4382 #: src/inc.c:1125
4383 msgid "No disk space left."
4384 msgstr "Inget diskutrymme kvar"
4385
4386 #: src/inc.c:1130
4387 msgid "Can't write file."
4388 msgstr "Kan inte skriva till fil."
4389
4390 #: src/inc.c:1135
4391 msgid "Socket error."
4392 msgstr "Socket fel."
4393
4394 #: src/inc.c:1138
4395 #, c-format
4396 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
4397 msgstr ""
4398
4399 #: src/inc.c:1143
4400 #: src/send_message.c:375
4401 #: src/send_message.c:587
4402 msgid "Connection closed by the remote host."
4403 msgstr ""
4404
4405 #: src/inc.c:1146
4406 #, c-format
4407 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
4408 msgstr ""
4409
4410 #: src/inc.c:1151
4411 msgid "Mailbox is locked."
4412 msgstr "Brevlådan är låst."
4413
4414 #: src/inc.c:1155
4415 #, c-format
4416 msgid ""
4417 "Mailbox is locked:\n"
4418 "%s"
4419 msgstr ""
4420 "Brevlådan är låst:\n"
4421 "%s"
4422
4423 #: src/inc.c:1161
4424 #: src/send_message.c:572
4425 msgid "Authentication failed."
4426 msgstr "Autentisering misslyckades"
4427
4428 #: src/inc.c:1166
4429 #: src/send_message.c:575
4430 #, c-format
4431 msgid ""
4432 "Authentication failed:\n"
4433 "%s"
4434 msgstr ""
4435 "Autentisering misslyckades:\n"
4436 "%s"
4437
4438 #: src/inc.c:1171
4439 #: src/send_message.c:591
4440 msgid "Session timed out."
4441 msgstr "Tidsgräns nådd för session."
4442
4443 #: src/inc.c:1174
4444 #, c-format
4445 msgid "Connection to %s:%d timed out."
4446 msgstr ""
4447
4448 #: src/inc.c:1209
4449 msgid "Incorporation cancelled\n"
4450 msgstr ""
4451
4452 #: src/inc.c:1446
4453 #, c-format
4454 msgid "You're working offline. Override for %d minutes?"
4455 msgstr "Du arbetar frånkopplad. Åsidosätta i %d minuter?"
4456
4457 #: src/inc.c:1449
4458 #: src/toolbar.c:1972
4459 msgid "Offline warning"
4460 msgstr "Varning om frånkopplat läge"
4461
4462 #: src/inc.c:1451
4463 msgid "On_ly once"
4464 msgstr "Endast en gång"
4465
4466 #: src/ldif.c:870
4467 msgid "Nick Name"
4468 msgstr "Smeknamn"
4469
4470 #: src/main.c:174
4471 #, c-format
4472 msgid ""
4473 "File '%s' already exists.\n"
4474 "Can't create folder."
4475 msgstr ""
4476 "Filen '%s' finns redan.\n"
4477 "Kan inte ska skapa mapp."
4478
4479 #: src/main.c:256
4480 #, c-format
4481 msgid ""
4482 "Configuration for Sylpheed-Claws %s found.\n"
4483 "Do you want to migrate this configuration?"
4484 msgstr ""
4485 "Konfiguration för Sylpheed-Claws %s hittad.\n"
4486 "Vill du använda denna konfiguration?"
4487
4488 #: src/main.c:259
4489 msgid "1.0.5 or previous"
4490 msgstr "1.0.5 eller tidigare"
4491
4492 #: src/main.c:259
4493 msgid "1.9.15 or previous"
4494 msgstr "1.9.15 eller tidigare"
4495
4496 #: src/main.c:262
4497 msgid "Migration of configuration"
4498 msgstr "Migration av konfiguration"
4499
4500 #: src/main.c:267
4501 msgid "Copying configuration..."
4502 msgstr "Kopierar konfiguration..."
4503
4504 #: src/main.c:272
4505 msgid "Migration failed!"
4506 msgstr "Migrationen misslyckades!"
4507
4508 #: src/main.c:339
4509 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
4510 msgstr "g_thread stöds inte av glib.\n"
4511
4512 #: src/main.c:525
4513 msgid "Sylpheed-Claws has detected a configured mailbox, but could not load it. It is probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the plugin and try again."
4514 msgstr ""
4515
4516 #: src/main.c:736
4517 #, c-format
4518 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
4519 msgstr "Användning: %s [VAL]...\n"