2008-12-19 [paul] 3.6.1cvs80
[claws.git] / po / sv.po
1 # Swedish translation of Claws Mail.
2 # Copyright (C) 2008 the Claws Mail Authors
3 # This file is distributed under the same license as the Claws Mail package.
4 # Anders Trobäck <sylpheed@troback.com>, 2006.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: Claws Mail 2.7.0\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2008-12-19 10:46+0000\n"
12 "PO-Revision-Date: 2008-12-18 21:09+0100\n"
13 "Last-Translator: Lars Persson Fink <lars.p.fink@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: Swedish\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19 "X-Poedit-Bookmarks: 1445,2490,2787,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1\n"
20
21 #: src/account.c:382
22 msgid ""
23 "Some composing windows are open.\n"
24 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
25 msgstr ""
26 "Det finns något nytt meddelande öppet.\n"
27 "Stänga alla fönster innan du redigerar konton."
28
29 #: src/account.c:429
30 msgid "Can't create folder."
31 msgstr "Kan inte skapa mapp."
32
33 #: src/account.c:700
34 msgid "Edit accounts"
35 msgstr "Redigera konton"
36
37 #: src/account.c:722
38 msgid ""
39 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
40 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
41 "indicates the default account."
42 msgstr ""
43 "'Hämta post' hämtar meddelanden från dina konton i samma ordning som i "
44 "listan, kryssrutan indikerar vilka konton som kommer att inkluderas. Fet "
45 "stil anger standardkontot."
46
47 #: src/account.c:793
48 msgid " _Set as default account "
49 msgstr " _Sätt som standardkonto "
50
51 #: src/account.c:885
52 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
53 msgstr "Konton med fjärrmappar kan inte kopieras."
54
55 #: src/account.c:892
56 #, c-format
57 msgid "Copy of %s"
58 msgstr "Kopia av %s"
59
60 #: src/account.c:1051
61 #, c-format
62 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
63 msgstr "Vill du verkligen ta bort konto '%s'?"
64
65 #: src/account.c:1053
66 msgid "(Untitled)"
67 msgstr "(Ingen titel)"
68
69 #: src/account.c:1054
70 msgid "Delete account"
71 msgstr "Ta bort konto"
72
73 #: src/account.c:1525
74 msgid "Accounts List Get Column Name|G"
75 msgstr "H"
76
77 #: src/account.c:1531
78 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
79 msgstr "'Hämta e-post' hämtar e-post från valda e-postkonton"
80
81 #: src/account.c:1538 src/addressadd.c:192 src/addressbook.c:122
82 #: src/addrduplicates.c:480 src/compose.c:6450 src/compose.c:6748
83 #: src/editaddress.c:1269 src/editaddress.c:1326 src/editaddress.c:1342
84 #: src/editbook.c:170 src/editgroup.c:287 src/editjpilot.c:257
85 #: src/editldap.c:429 src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:223
86 #: src/importpine.c:222 src/mimeview.c:272
87 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 src/prefs_filtering.c:378
88 #: src/prefs_filtering.c:1916 src/prefs_template.c:77
89 msgid "Name"
90 msgstr "Namn"
91
92 #: src/account.c:1546 src/prefs_account.c:1072 src/prefs_account.c:3807
93 msgid "Protocol"
94 msgstr "Protokoll"
95
96 #: src/account.c:1554 src/ssl_manager.c:102
97 msgid "Server"
98 msgstr "Server"
99
100 #: src/action.c:373
101 #, c-format
102 msgid "Could not get message file %d"
103 msgstr "Kan inte hämta meddelandefilen %d"
104
105 #: src/action.c:404
106 msgid "Could not get message part."
107 msgstr "Kan inte hämta del av meddelande."
108
109 #: src/action.c:421
110 #, c-format
111 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
112 msgstr "Kan inte hämta del av flerdelat meddelande: %s"
113
114 #: src/action.c:586
115 #, c-format
116 msgid ""
117 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
118 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
119 msgstr ""
120 "Den valda aktiviteten kan inte användas i Nytt meddelande fönster\n"
121 "på grund av att det innehåller %%f, %%F, %%as eller %%p."
122
123 #: src/action.c:698
124 msgid "There is no filtering action set"
125 msgstr "Ingen filteraktivitet inställd"
126
127 #: src/action.c:700
128 #, c-format
129 msgid ""
130 "Invalid filtering action(s):\n"
131 "%s"
132 msgstr ""
133 "Ogiltig filteraktivitet(er):\n"
134 "%s"
135
136 #: src/action.c:923
137 #, c-format
138 msgid ""
139 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
140 "%s"
141 msgstr ""
142 "Kommandot kunde inte starta. Skapandet av Pipe misslyckades.\n"
143 "%s"
144
145 #: src/action.c:1018
146 #, c-format
147 msgid ""
148 "Could not fork to execute the following command:\n"
149 "%s\n"
150 "%s"
151 msgstr ""
152 "Kunde inte förgrena för att exekvera följande kommando:\n"
153 "%s\n"
154 "%s"
155
156 #: src/action.c:1238 src/action.c:1394
157 msgid "Completed"
158 msgstr "Färdigt"
159
160 #: src/action.c:1274
161 #, c-format
162 msgid "--- Running: %s\n"
163 msgstr "--- Kör: %s\n"
164
165 #: src/action.c:1278
166 #, c-format
167 msgid "--- Ended: %s\n"
168 msgstr "--- Avslutades: %s\n"
169
170 #: src/action.c:1311
171 msgid "Action's input/output"
172 msgstr "Aktivitets in/ut data"
173
174 #: src/action.c:1630
175 #, c-format
176 msgid ""
177 "Enter the argument for the following action:\n"
178 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
179 "  %s"
180 msgstr ""
181 "Skriv in argumenten för följande aktivitet:\n"
182 "('%%h' kommer att ersättas av argumentet)\n"
183 "  %s"
184
185 #: src/action.c:1635
186 msgid "Action's hidden user argument"
187 msgstr "Aktivitets gömda användarargument"
188
189 #: src/action.c:1639
190 #, c-format
191 msgid ""
192 "Enter the argument for the following action:\n"
193 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
194 "  %s"
195 msgstr ""
196 "Skriv in argumentet för följande aktivitet:\n"
197 "('%%u' kommer att ersättas av argumentet)\n"
198 "  %s"
199
200 #: src/action.c:1644
201 msgid "Action's user argument"
202 msgstr "Aktivitets användarargument"
203
204 #: src/addr_compl.c:590 src/addressbook.c:4873
205 msgid "Group"
206 msgstr "Grupp"
207
208 #: src/addrcustomattr.c:64
209 msgid "date of birth"
210 msgstr "födelsedag"
211
212 #: src/addrcustomattr.c:65
213 msgid "address"
214 msgstr "adress"
215
216 #: src/addrcustomattr.c:66
217 msgid "phone"
218 msgstr "telefonnummer"
219
220 #: src/addrcustomattr.c:67
221 msgid "mobile phone"
222 msgstr "mobiltelefon"
223
224 #: src/addrcustomattr.c:68
225 msgid "organization"
226 msgstr "organisation"
227
228 #: src/addrcustomattr.c:69
229 msgid "office address"
230 msgstr "jobbadress"
231
232 #: src/addrcustomattr.c:70
233 msgid "office phone"
234 msgstr "arbetstelefon"
235
236 #: src/addrcustomattr.c:71
237 msgid "fax"
238 msgstr "fax"
239
240 #: src/addrcustomattr.c:72
241 msgid "website"
242 msgstr "webbplats"
243
244 #: src/addrcustomattr.c:140
245 msgid "Attribute name"
246 msgstr "Attributnamn"
247
248 #: src/addrcustomattr.c:155
249 msgid "Delete all attribute names"
250 msgstr "Ta bort alla attributnamn"
251
252 #: src/addrcustomattr.c:156
253 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
254 msgstr "Vill du verkligen ta bort alla attributnamn?"
255
256 #: src/addrcustomattr.c:180
257 msgid "Delete attribute name"
258 msgstr "Ta bort attributnamn"
259
260 #: src/addrcustomattr.c:181
261 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
262 msgstr "Vill du verkligen ta bort detta attributnamn? "
263
264 #: src/addrcustomattr.c:190
265 msgid "Reset to default"
266 msgstr "Återställ till standardval"
267
268 #: src/addrcustomattr.c:191
269 msgid ""
270 "Do you really want to replace all attribute names\n"
271 "with the default set?"
272 msgstr ""
273 "Vill du verkligen ersätta alla attributnamn\n"
274 "med standarduppsättningen?"
275
276 #: src/addrcustomattr.c:211 src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:472
277 #: src/addressbook.c:489 src/edittags.c:269 src/prefs_actions.c:1078
278 #: src/prefs_filtering.c:1753 src/prefs_template.c:1089
279 msgid "_Delete"
280 msgstr "_Ta bort"
281
282 #: src/addrcustomattr.c:212 src/edittags.c:270 src/prefs_actions.c:1079
283 #: src/prefs_filtering.c:1754 src/prefs_template.c:1090
284 msgid "Delete _all"
285 msgstr "Ta bort _alla"
286
287 #: src/addrcustomattr.c:213
288 msgid "_Reset to default"
289 msgstr "_Återställ till standardval"
290
291 #: src/addrcustomattr.c:412
292 msgid "Attribute name is not set."
293 msgstr "Attributnamn är inte angivet."
294
295 #: src/addrcustomattr.c:471
296 msgid "Dialog title|Edit attribute names"
297 msgstr "Ändra attributnamn"
298
299 #: src/addrcustomattr.c:485
300 msgid "New attribute name:"
301 msgstr "Nytt attributnamn"
302
303 #: src/addrcustomattr.c:522
304 msgid ""
305 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
306 "contacts."
307 msgstr ""
308 "Tillägg eller borttagning av attributnamn påverkar inte attribut som redan "
309 "är satta för kontakter."
310
311 #: src/addressadd.c:161 src/prefs_filtering_action.c:186
312 msgid "Add to address book"
313 msgstr "Lägg till i adressboken"
314
315 #: src/addressadd.c:184
316 msgid "Contact"
317 msgstr "Kontakt"
318
319 #: src/addressadd.c:204 src/addrduplicates.c:451
320 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:397 src/toolbar.c:415
321 msgid "Address"
322 msgstr "Adress"
323
324 #: src/addressadd.c:215 src/addressbook.c:124 src/editaddress.c:1061
325 #: src/editaddress.c:1136 src/editgroup.c:289
326 msgid "Remarks"
327 msgstr "Kommentarer"
328
329 #: src/addressadd.c:234 src/addressbook_foldersel.c:159
330 msgid "Select Address Book Folder"
331 msgstr "Välj adressboksmapp"
332
333 #: src/addressadd.c:430 src/editaddress.c:1576 src/headerview.c:346
334 #: src/textview.c:1979
335 #, c-format
336 msgid ""
337 "Failed to save image: \n"
338 "%s"
339 msgstr ""
340 "Misslyckades spara bild: \n"
341 "%s"
342
343 #: src/addressadd.c:443 src/addressbook.c:3243 src/addressbook.c:3293
344 msgid "Add address(es)"
345 msgstr "Lägg till adress(er)"
346
347 #: src/addressadd.c:444
348 msgid "Can't add the specified address"
349 msgstr "Kan inte lägga till adressen"
350
351 #: src/addressbook.c:123 src/addressbook.c:4857 src/editaddress.c:1058
352 #: src/editaddress.c:1119 src/editgroup.c:288 src/expldifdlg.c:517
353 #: src/exporthtml.c:595 src/exporthtml.c:759 src/ldif.c:784
354 msgid "Email Address"
355 msgstr "E-postadress"
356
357 #: src/addressbook.c:411
358 msgid "_Book"
359 msgstr "Adress_bok"
360
361 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:471
362 #: src/addressbook.c:488 src/compose.c:541 src/mainwindow.c:469
363 #: src/messageview.c:187
364 msgid "_Edit"
365 msgstr "_Redigera"
366
367 #: src/addressbook.c:413 src/compose.c:546 src/mainwindow.c:472
368 #: src/messageview.c:190
369 msgid "_Tools"
370 msgstr "V_erktyg"
371
372 #: src/addressbook.c:414 src/compose.c:547 src/mainwindow.c:474
373 #: src/messageview.c:191
374 msgid "_Help"
375 msgstr "_Hjälp"
376
377 #: src/addressbook.c:417 src/addressbook.c:474
378 msgid "New _Book"
379 msgstr "Ny adress_bok"
380
381 #: src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:475
382 msgid "New _Folder"
383 msgstr "Ny _katalog"
384
385 #: src/addressbook.c:419
386 msgid "New _vCard"
387 msgstr "Nytt _vCard"
388
389 #: src/addressbook.c:423
390 msgid "New _JPilot"
391 msgstr "Nytt _JPilot"
392
393 #: src/addressbook.c:426
394 msgid "New LDAP _Server"
395 msgstr "Ny LDAP-_server"
396
397 #: src/addressbook.c:430
398 msgid "_Edit book"
399 msgstr "_Redigera adressbok"
400
401 #: src/addressbook.c:431
402 msgid "_Delete book"
403 msgstr "_Ta bort adressbok"
404
405 #: src/addressbook.c:433 src/compose.c:557
406 msgid "_Save"
407 msgstr "_Spara"
408
409 #: src/addressbook.c:434 src/compose.c:559 src/messageview.c:201
410 msgid "_Close"
411 msgstr "St_äng"
412
413 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:486 src/messageview.c:205
414 msgid "_Select all"
415 msgstr "Markera _alla"
416
417 #: src/addressbook.c:439 src/addressbook.c:478 src/addressbook.c:494
418 msgid "C_ut"
419 msgstr "Klipp _ut"
420
421 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:479 src/addressbook.c:495
422 #: src/compose.c:567 src/mainwindow.c:503 src/messageview.c:204
423 msgid "_Copy"
424 msgstr "_Kopiera"
425
426 #: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:480 src/addressbook.c:496
427 #: src/compose.c:568
428 msgid "_Paste"
429 msgstr "Kli_stra in"
430
431 #: src/addressbook.c:446 src/addressbook.c:491
432 msgid "New _Address"
433 msgstr "Ny _adress"
434
435 #: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:476 src/addressbook.c:492
436 msgid "New _Group"
437 msgstr "Ny _grupp"
438
439 #: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:498
440 msgid "_Mail To"
441 msgstr "_Meddelande till"
442
443 #: src/addressbook.c:453
444 msgid "Import _LDIF file..."
445 msgstr "Importera _LDIF fil..."
446
447 #: src/addressbook.c:454
448 msgid "Import M_utt file..."
449 msgstr "Importera M_utt fil..."
450
451 #: src/addressbook.c:455
452 msgid "Import _Pine file..."
453 msgstr "Importera _Pine fil..."
454
455 #: src/addressbook.c:457
456 msgid "Export _HTML..."
457 msgstr "Exportera _HTML..."
458
459 #: src/addressbook.c:458
460 msgid "Export LDI_F..."
461 msgstr "Exportera _LDIF"
462
463 #: src/addressbook.c:460
464 msgid "Find duplicates..."
465 msgstr "Hitta dubbletter..."
466
467 #: src/addressbook.c:461
468 msgid "Edit custom attributes..."
469 msgstr "Ändra anpassade attribut..."
470
471 #: src/addressbook.c:464 src/compose.c:647 src/mainwindow.c:738
472 #: src/messageview.c:300
473 msgid "_About"
474 msgstr "_Om"
475
476 #: src/addressbook.c:500
477 msgid "_Browse Entry"
478 msgstr "_Bläddra Post"
479
480 #: src/addressbook.c:513 src/crash.c:452 src/crash.c:471 src/importldif.c:115
481 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:255 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:141
482 #: src/prefs_themes.c:703 src/prefs_themes.c:735 src/prefs_themes.c:736
483 msgid "Unknown"
484 msgstr "Okänd"
485
486 #: src/addressbook.c:520 src/addressbook.c:539 src/importldif.c:122
487 msgid "Success"
488 msgstr "Klar"
489
490 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:123
491 msgid "Bad arguments"
492 msgstr "Felaktiga argument"
493
494 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:124
495 msgid "File not specified"
496 msgstr "Fil har inte specificerats."
497
498 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:125
499 msgid "Error opening file"
500 msgstr "Fel vid öppnande av fil"
501
502 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:126
503 msgid "Error reading file"
504 msgstr "Fel vid läsande av fil"
505
506 #: src/addressbook.c:525 src/importldif.c:127
507 msgid "End of file encountered"
508 msgstr "Nådde slutet på filen"
509
510 #: src/addressbook.c:526 src/importldif.c:128
511 msgid "Error allocating memory"
512 msgstr "Kunde inte allokera minne"
513
514 #: src/addressbook.c:527 src/importldif.c:129
515 msgid "Bad file format"
516 msgstr "Fel filformat"
517
518 #: src/addressbook.c:528 src/importldif.c:130
519 msgid "Error writing to file"
520 msgstr "Fel vid skrivning till fil"
521
522 #: src/addressbook.c:529 src/importldif.c:131
523 msgid "Error opening directory"
524 msgstr "Fel vid öppnande av katalog"
525
526 #: src/addressbook.c:530 src/importldif.c:132
527 msgid "No path specified"
528 msgstr "Sökväg har inte specificerats."
529
530 #: src/addressbook.c:540
531 msgid "Error connecting to LDAP server"
532 msgstr "Fel vid anslutning till LDAP server"
533
534 #: src/addressbook.c:541
535 msgid "Error initializing LDAP"
536 msgstr "Fel vid initiering av LDAP"
537
538 #: src/addressbook.c:542
539 msgid "Error binding to LDAP server"
540 msgstr "Fel vid bindandet till LDAP server"
541
542 #: src/addressbook.c:543
543 msgid "Error searching LDAP database"
544 msgstr "Fel vid sökning av LDAP databas"
545
546 #: src/addressbook.c:544
547 msgid "Timeout performing LDAP operation"
548 msgstr "Tidsgräns nådd vid LDAP operation"
549
550 #: src/addressbook.c:545
551 msgid "Error in LDAP search criteria"
552 msgstr "Fel i LDAP sökkriteriet "
553
554 #: src/addressbook.c:546
555 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
556 msgstr "Inga LDAP objekt kunde hittas för sökkriteriet"
557
558 #: src/addressbook.c:547
559 msgid "LDAP search terminated on request"
560 msgstr "LDAP sökning avbruten på begäran"
561
562 #: src/addressbook.c:548
563 msgid "Error starting TLS connection"
564 msgstr "Fel vid start av TLS anslutning"
565
566 #: src/addressbook.c:549
567 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
568 msgstr "Distinguished Name (dn) saknas"
569
570 #: src/addressbook.c:550
571 msgid "Missing required information"
572 msgstr "Obligatorisk information saknas"
573
574 #: src/addressbook.c:551
575 msgid "Another contact exists with that key"
576 msgstr "En annan kontakt finns med samma nyckel"
577
578 #: src/addressbook.c:552
579 msgid "Strong(er) authentication required"
580 msgstr "Stark(are) autentisering krävs"
581
582 #: src/addressbook.c:923
583 msgid "Sources"
584 msgstr "Källor"
585
586 #: src/addressbook.c:927 src/prefs_matcher.c:605 src/prefs_other.c:462
587 #: src/toolbar.c:210 src/toolbar.c:2084
588 msgid "Address book"
589 msgstr "Adressbok"
590
591 #: src/addressbook.c:1143
592 msgid "Lookup name:"
593 msgstr "Uppslagsnamn:"
594
595 #: src/addressbook.c:1485 src/addressbook.c:1538 src/addrduplicates.c:802
596 msgid "Delete address(es)"
597 msgstr "Ta bort adress(er)"
598
599 #: src/addressbook.c:1486 src/addrduplicates.c:851
600 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
601 msgstr "Adressdatan är skrivskyddad och kan därför inte tas bort."
602
603 #: src/addressbook.c:1530
604 msgid "Delete group"
605 msgstr "Ta bort grupp"
606
607 #: src/addressbook.c:1531
608 msgid ""
609 "Really delete the group(s)?\n"
610 "The addresses it contains will not be lost."
611 msgstr ""
612 "Vill du verkligen ta bort grupp(er)?\n"
613 "Adresserna som den innehåller kommer inte gå förlorade."
614
615 #: src/addressbook.c:1539 src/addrduplicates.c:803
616 msgid "Really delete the address(es)?"
617 msgstr "Vill du verkligen ta bort adress(er)?"
618
619 #: src/addressbook.c:2231
620 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
621 msgstr "Kan inte klistra in. Destinations adressboken är skrivskyddad."
622
623 #: src/addressbook.c:2241
624 msgid "Cannot paste into an address group."
625 msgstr "Kan inte klistra in i en adressgrupp."
626
627 #: src/addressbook.c:2944
628 #, c-format
629 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
630 msgstr "Vill du ta bort sökningen med resultatet och adresserna i '%s' ?"
631
632 #: src/addressbook.c:2947 src/addressbook.c:2973 src/addressbook.c:2980
633 #: src/prefs_filtering_action.c:164 src/toolbar.c:397
634 msgid "Delete"
635 msgstr "Ta bort"
636
637 #: src/addressbook.c:2956
638 #, c-format
639 msgid ""
640 "Do you want to delete '%s' ? If you delete the folder only, the addresses it "
641 "contains will be moved into the parent folder."
642 msgstr ""
643 "Vill du ta bort '%s' ? Om du bara tar bort mappen, så flyttas alla adresser "
644 "till överliggande mapp."
645
646 #: src/addressbook.c:2959 src/imap_gtk.c:364 src/mh_gtk.c:200
647 msgid "Delete folder"
648 msgstr "Ta bort mapp"
649
650 #: src/addressbook.c:2960
651 msgid "+Delete _folder only"
652 msgstr "+Ta endast bort _mapp"
653
654 #: src/addressbook.c:2960
655 msgid "Delete folder and _addresses"
656 msgstr "Ta bort mapp och _adresser"
657
658 #: src/addressbook.c:2971
659 #, c-format
660 msgid ""
661 "Do you want to delete '%s'?\n"
662 "The addresses it contains will not be lost."
663 msgstr ""
664 "Vill du ta bort '%s'?\n"
665 "Adresserna som den innehåller kommer inte gå förlorade."
666
667 #: src/addressbook.c:2978
668 #, c-format
669 msgid ""
670 "Do you want to delete '%s'?\n"
671 "The addresses it contains will be lost."
672 msgstr ""
673 "Vill du ta bort '%s'?\n"
674 "Adresserna som den innehåller kommer att gå förlorade."
675
676 #: src/addressbook.c:3088
677 #, c-format
678 msgid "Search '%s'"
679 msgstr "Sök '%s'"
680
681 #: src/addressbook.c:3226 src/addressbook.c:3275
682 msgid "New Contacts"
683 msgstr "Ny Kontakt"
684
685 #: src/addressbook.c:4056
686 msgid "New user, could not save index file."
687 msgstr "Ny användare, kunde inte spara innehållsfil."
688
689 #: src/addressbook.c:4060
690 msgid "New user, could not save address book files."
691 msgstr "Ny användare, kunde inte spara adressboksfiler."
692
693 #: src/addressbook.c:4070
694 msgid "Old address book converted successfully."
695 msgstr "Gammal adressbok framgångsrikt konverterad."
696
697 #: src/addressbook.c:4075
698 msgid ""
699 "Old address book converted,\n"
700 "could not save new address index file."
701 msgstr ""
702 "Gammal adressbok konverterad,\n"
703 "kunde inte spara ny adressindexfil."
704
705 #: src/addressbook.c:4088
706 msgid ""
707 "Could not convert address book,\n"
708 "but created empty new address book files."
709 msgstr ""
710 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
711 "men skapade nya tomma adressboksfiler."
712
713 #: src/addressbook.c:4094
714 msgid ""
715 "Could not convert address book,\n"
716 "could not save new address index file."
717 msgstr ""
718 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
719 "kunde inte skapa ny adressindexfil."
720
721 #: src/addressbook.c:4099
722 msgid ""
723 "Could not convert address book\n"
724 "and could not create new address book files."
725 msgstr ""
726 "Kunde inte konvertera adressbok,\n"
727 "och kunde inte skapa nya adressboksfiler."
728
729 #: src/addressbook.c:4106 src/addressbook.c:4112
730 msgid "Addressbook conversion error"
731 msgstr "Fel vid konvertering av adressbok"
732
733 #: src/addressbook.c:4219
734 msgid "Addressbook Error"
735 msgstr "Adressboksfel"
736
737 #: src/addressbook.c:4220
738 msgid "Could not read address index"
739 msgstr "Kunde inte läsa adressindex"
740
741 #: src/addressbook.c:4547
742 msgid "Busy searching..."
743 msgstr "Upptagen med att söka..."
744
745 #: src/addressbook.c:4809
746 msgid "Interface"
747 msgstr "Gränssnitt"
748
749 #: src/addressbook.c:4825 src/addressbook_foldersel.c:184 src/exphtmldlg.c:370
750 #: src/expldifdlg.c:387 src/exporthtml.c:979 src/importldif.c:655
751 msgid "Address Book"
752 msgstr "Adressbok"
753
754 #: src/addressbook.c:4841
755 msgid "Person"
756 msgstr "Person"
757
758 #: src/addressbook.c:4889 src/exporthtml.c:879 src/folderview.c:386
759 #: src/folderview.c:474 src/prefs_account.c:2644 src/prefs_folder_column.c:77
760 #: src/prefs_folder_item.c:1591 src/prefs_folder_item.c:1609
761 #: src/prefs_folder_item.c:1626
762 msgid "Folder"
763 msgstr "Mapp"
764
765 #: src/addressbook.c:4905
766 msgid "vCard"
767 msgstr "vCard"
768
769 #: src/addressbook.c:4921 src/addressbook.c:4937
770 msgid "JPilot"
771 msgstr "JPilot"
772
773 #: src/addressbook.c:4953
774 msgid "LDAP servers"
775 msgstr "LDAP-servrar"
776
777 #: src/addressbook.c:4969
778 msgid "LDAP Query"
779 msgstr "LDAP Fråga"
780
781 #: src/addressbook_foldersel.c:395 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:103
782 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:228
783 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:299
784 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:376
785 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:66
786 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:196
787 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:209
788 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:212
789 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:275
790 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:123
791 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:116
792 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:441
793 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:483
794 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:606 src/prefs_matcher.c:640
795 #: src/prefs_matcher.c:670 src/prefs_matcher.c:1490 src/prefs_matcher.c:1497
796 #: src/prefs_matcher.c:1505 src/prefs_matcher.c:1507 src/prefs_matcher.c:2364
797 #: src/prefs_matcher.c:2368
798 msgid "Any"
799 msgstr "Någon"
800
801 #: src/addrgather.c:147
802 msgid "Please specify name for address book."
803 msgstr "Vänligen ange ett namn på adressboken."
804
805 #: src/addrgather.c:167
806 msgid "Please select the mail headers to search."
807 msgstr "Välj brevhuvuden att söka i."
808
809 #: src/addrgather.c:174
810 msgid "Collecting addresses..."
811 msgstr "Samlar in adresser..."
812
813 #: src/addrgather.c:213
814 msgid "Addresses collected successfully."
815 msgstr "Lyckades samla in adresser."
816
817 #: src/addrgather.c:290
818 msgid "Current folder:"
819 msgstr "Nuvarande mapp:"
820
821 #: src/addrgather.c:301
822 msgid "Address book name:"
823 msgstr "Adressboknamn :"
824
825 #: src/addrgather.c:311
826 msgid "Address book folder size:"
827 msgstr "Adressbok mappstorlek:"
828
829 #: src/addrgather.c:315 src/addrgather.c:325
830 msgid ""
831 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
832 msgstr "Maximalt antal poster per mapp i den nyss skapade adressboken"
833
834 #: src/addrgather.c:329
835 msgid "Process these mail header fields"
836 msgstr "Bearbeta dessa brevhuvudfält"
837
838 #: src/addrgather.c:347
839 msgid "Include subfolders"
840 msgstr "Inkludera undermappar"
841
842 #: src/addrgather.c:370 src/prefs_filtering_action.c:1361
843 msgid "Header Name"
844 msgstr "Brevhuvudsnamn"
845
846 #: src/addrgather.c:371
847 msgid "Address Count"
848 msgstr "Adressantal"
849
850 #: src/addrgather.c:472
851 msgid "Header Fields"
852 msgstr "Brevhuvudsfält"
853
854 #: src/addrgather.c:473 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:723
855 #: src/importldif.c:1022
856 msgid "Finish"
857 msgstr "Avsluta"
858
859 #: src/addrgather.c:521
860 msgid "Collect email addresses from selected messages"
861 msgstr "Samla in e-postadresser från valda meddelanden"
862
863 #: src/addrgather.c:525
864 msgid "Collect email addresses from folder"
865 msgstr "Samla in e-postadresser från mapp"
866
867 #: src/addrindex.c:118
868 msgid "Common addresses"
869 msgstr "Vanliga adresser"
870
871 #: src/addrindex.c:119
872 msgid "Personal addresses"
873 msgstr "Personliga adresser"
874
875 #: src/addrindex.c:125
876 msgid "Common address"
877 msgstr "Vanliga adress"
878
879 #: src/addrindex.c:126
880 msgid "Personal address"
881 msgstr "Personliga adress"
882
883 #: src/addrindex.c:1825
884 msgid "Address(es) update"
885 msgstr "Adress(er) uppdaterade"
886
887 #: src/addrindex.c:1826
888 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
889 msgstr "Uppdatering misslyckades. Ändringar inte skrivna till Katalogen."
890
891 #: src/addrduplicates.c:126
892 msgid "Show duplicates in the same book"
893 msgstr "Visa dubbletter i samma adressbok"
894
895 #: src/addrduplicates.c:132
896 msgid "Show duplicates in different books"
897 msgstr "Visa dubbletter i olika adressböcker"
898
899 #: src/addrduplicates.c:143
900 msgid "Find address book email duplicates"
901 msgstr "Sök efter dubbletter av e-postadresser i adressbok"
902
903 #: src/addrduplicates.c:144
904 msgid ""
905 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
906 msgstr "Claws-Mail kommer nu söka efter kopior av e-postadresser i adressboken"
907
908 #: src/addrduplicates.c:324
909 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
910 msgstr "Inga dubbletter av e-postadresser hittades i adressboken"
911
912 #: src/addrduplicates.c:355
913 msgid "Duplicate email addresses"
914 msgstr "Dubblerade e-postadress(er)"
915
916 #: src/addrduplicates.c:473
917 msgid "Address book path"
918 msgstr "Sökväg till adressbok"
919
920 #: src/addrduplicates.c:850
921 msgid "Delete address"
922 msgstr "Ta bort adress(er)"
923
924 #: src/alertpanel.c:145 src/compose.c:8568
925 msgid "Notice"
926 msgstr "Meddelande"
927
928 #: src/alertpanel.c:158 src/compose.c:5260 src/compose.c:10650
929 #: src/messageview.c:803 src/messageview.c:816
930 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:629 src/summaryview.c:4676
931 msgid "Warning"
932 msgstr "Varning"
933
934 #: src/alertpanel.c:171 src/alertpanel.c:194 src/compose.c:5201 src/inc.c:647
935 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:153 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:247
936 msgid "Error"
937 msgstr "Fel"
938
939 #: src/alertpanel.c:195
940 msgid "_View log"
941 msgstr "_Visa logg"
942
943 #: src/alertpanel.c:345
944 msgid "Show this message next time"
945 msgstr "Visa detta meddelande nästa gång"
946
947 #: src/browseldap.c:217
948 msgid "Browse Directory Entry"
949 msgstr "Bläddra katalogpost"
950
951 #: src/browseldap.c:237
952 msgid "Server Name :"
953 msgstr "Servernamn :"
954
955 #: src/browseldap.c:247
956 msgid "Distinguished Name (dn) :"
957 msgstr "Distinguished Name (dn) :"
958
959 #: src/browseldap.c:270
960 msgid "LDAP Name"
961 msgstr "LDAP Namn"
962
963 #: src/browseldap.c:272
964 msgid "Attribute Value"
965 msgstr "Attributvärde"
966
967 #: src/common/plugin.c:58
968 msgid "Nothing"
969 msgstr "Inget"
970
971 #: src/common/plugin.c:59
972 msgid "a viewer"
973 msgstr "en visare"
974
975 #: src/common/plugin.c:60
976 msgid "a MIME parser"
977 msgstr "en MIME-tolkare"
978
979 #: src/common/plugin.c:61
980 msgid "folders"
981 msgstr "mappar"
982
983 #: src/common/plugin.c:62
984 msgid "filtering"
985 msgstr "filtrerar"
986
987 #: src/common/plugin.c:63
988 msgid "a privacy interface"
989 msgstr ""
990
991 #: src/common/plugin.c:64
992 msgid "a notifier"
993 msgstr ""
994
995 #: src/common/plugin.c:65
996 msgid "an utility"
997 msgstr ""
998
999 #: src/common/plugin.c:66
1000 msgid "things"
1001 msgstr "Gör ingenting"
1002
1003 #: src/common/plugin.c:285
1004 #, c-format
1005 msgid ""
1006 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1007 msgstr ""
1008 "Denna insticksmodul tillhandahåller %s (%s), som redan tillhandahålls av "
1009 "insticksmodulen %s."
1010
1011 #: src/common/plugin.c:324
1012 msgid "Plugin already loaded"
1013 msgstr "Insticksmodulen är redan laddad"
1014
1015 #: src/common/plugin.c:335
1016 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1017 msgstr "Kunde inte allokera minne till insticksmodul"
1018
1019 #: src/common/plugin.c:365
1020 msgid "This module is not licensed under a GPL v2 or later compatible license."
1021 msgstr ""
1022 "Denna modul är inte med någon licens kompatibel med GPL v2 eller senare."
1023
1024 #: src/common/plugin.c:374
1025 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1026 msgstr "Denna modul är för Claws-Mail GTK1."
1027
1028 #: src/common/plugin.c:616
1029 #, c-format
1030 msgid ""
1031 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1032 "built with."
1033 msgstr ""
1034 "Din version av Claws Mail är nyare än den version som '%s' insticksmodulen "
1035 "byggdes med. "
1036
1037 #: src/common/plugin.c:619
1038 msgid ""
1039 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1040 "with."
1041 msgstr ""
1042 "Din version av Claws Mail är nyare än den version som insticksmodulen "
1043 "byggdes med."
1044
1045 #: src/common/plugin.c:628
1046 #, c-format
1047 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1048 msgstr "Din version av Claws Mail är för gammal för '%s' insticksmodulen."
1049
1050 #: src/common/plugin.c:630
1051 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1052 msgstr "Din version av Claws Mail är för gammal för insticksmodulen."
1053
1054 #: src/common/session.c:170 src/imap.c:1094
1055 msgid "SSL handshake failed\n"
1056 msgstr "SSL-handskakning misslyckades\n"
1057
1058 #: src/common/smtp.c:176
1059 msgid "SMTP AUTH not available\n"
1060 msgstr "SMTP AUTH ej tillgängligt\n"
1061
1062 #: src/common/smtp.c:518 src/common/smtp.c:568
1063 msgid "bad SMTP response\n"
1064 msgstr "Felaktigt SMTP svar\n"
1065
1066 #: src/common/smtp.c:539 src/common/smtp.c:557 src/common/smtp.c:676
1067 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1068 msgstr "fel uppstod I SMTP session\n"
1069
1070 #: src/common/smtp.c:548 src/pop.c:892
1071 msgid "error occurred on authentication\n"
1072 msgstr "fel uppstod vid autentisering\n"
1073
1074 #: src/common/smtp.c:603
1075 #, c-format
1076 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1077 msgstr "Meddelandet är för stort (Maximal storlek är %s)\n"
1078
1079 #: src/common/smtp.c:635 src/pop.c:885
1080 msgid "couldn't start TLS session\n"
1081 msgstr "kunde inte starta TLS session\n"
1082
1083 #: src/common/socket.c:1492
1084 #, c-format
1085 msgid "write on fd%d: %s\n"
1086 msgstr "skriv på fd%d: %s\n"
1087
1088 #: src/common/ssl_certificate.c:591
1089 msgid "Uncheckable"
1090 msgstr "Okontrollerbar"
1091
1092 #: src/common/ssl_certificate.c:595
1093 msgid "Self-signed certificate"
1094 msgstr "Självsignerat certifikat"
1095
1096 #: src/common/ssl_certificate.c:598
1097 msgid "Revoked certificate"
1098 msgstr "Upphävt certifikat"
1099
1100 #: src/common/ssl_certificate.c:600
1101 msgid "No certificate issuer found"
1102 msgstr "Ingen certifikatsutgivare funnen"
1103
1104 #: src/common/ssl_certificate.c:602
1105 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1106 msgstr "Certifikatsutgivare är inte en CA"
1107
1108 #: src/common/string_match.c:81
1109 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1110 msgstr "(Ämne tömt av RegExp)"
1111
1112 #: src/common/utils.c:345
1113 #, c-format
1114 msgid "%dB"
1115 msgstr "%dB"
1116
1117 #: src/common/utils.c:346
1118 #, c-format
1119 msgid "%d.%02dKB"
1120 msgstr "%d,%02dKB"
1121
1122 #: src/common/utils.c:347
1123 #, c-format
1124 msgid "%d.%02dMB"
1125 msgstr "%d,%02dfMB"
1126
1127 #: src/common/utils.c:348
1128 #, c-format
1129 msgid "%.2fGB"
1130 msgstr "%.2fGB"
1131
1132 #: src/common/utils.c:4851
1133 msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
1134 msgstr "söndag"
1135
1136 #: src/common/utils.c:4852
1137 msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
1138 msgstr "måndag"
1139
1140 #: src/common/utils.c:4853
1141 msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
1142 msgstr "tisdag"
1143
1144 #: src/common/utils.c:4854
1145 msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
1146 msgstr "onsdag"
1147
1148 #: src/common/utils.c:4855
1149 msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
1150 msgstr "torsdag"
1151
1152 #: src/common/utils.c:4856
1153 msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
1154 msgstr "fredag"
1155
1156 #: src/common/utils.c:4857
1157 msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
1158 msgstr "lördag"
1159
1160 #: src/common/utils.c:4859
1161 msgid "Complete month name for use by strftime|January"
1162 msgstr "januari"
1163
1164 #: src/common/utils.c:4860
1165 msgid "Complete month name for use by strftime|February"
1166 msgstr "februari"
1167
1168 #: src/common/utils.c:4861
1169 msgid "Complete month name for use by strftime|March"
1170 msgstr "mars"
1171
1172 #: src/common/utils.c:4862
1173 msgid "Complete month name for use by strftime|April"
1174 msgstr "april"
1175
1176 #: src/common/utils.c:4863
1177 msgid "Complete month name for use by strftime|May"
1178 msgstr "maj"
1179
1180 #: src/common/utils.c:4864
1181 msgid "Complete month name for use by strftime|June"
1182 msgstr "juni"
1183
1184 #: src/common/utils.c:4865
1185 msgid "Complete month name for use by strftime|July"
1186 msgstr "juli"
1187
1188 #: src/common/utils.c:4866
1189 msgid "Complete month name for use by strftime|August"
1190 msgstr "augusti"
1191
1192 #: src/common/utils.c:4867
1193 msgid "Complete month name for use by strftime|September"
1194 msgstr "september"
1195
1196 #: src/common/utils.c:4868
1197 msgid "Complete month name for use by strftime|October"
1198 msgstr "oktober"
1199
1200 #: src/common/utils.c:4869
1201 msgid "Complete month name for use by strftime|November"
1202 msgstr "november"
1203
1204 #: src/common/utils.c:4870
1205 msgid "Complete month name for use by strftime|December"
1206 msgstr "december"
1207
1208 #: src/common/utils.c:4872
1209 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
1210 msgstr "sön"
1211
1212 #: src/common/utils.c:4873
1213 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
1214 msgstr "mån"
1215
1216 #: src/common/utils.c:4874
1217 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
1218 msgstr "tis"
1219
1220 #: src/common/utils.c:4875
1221 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
1222 msgstr "ons"
1223
1224 #: src/common/utils.c:4876
1225 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
1226 msgstr "tor"
1227
1228 #: src/common/utils.c:4877
1229 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
1230 msgstr "fre"
1231
1232 #: src/common/utils.c:4878
1233 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
1234 msgstr "lör"
1235
1236 #: src/common/utils.c:4880
1237 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
1238 msgstr "jan"
1239
1240 #: src/common/utils.c:4881
1241 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
1242 msgstr "feb"
1243
1244 #: src/common/utils.c:4882
1245 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
1246 msgstr "mar"
1247
1248 #: src/common/utils.c:4883
1249 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
1250 msgstr "apr"
1251
1252 #: src/common/utils.c:4884
1253 msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
1254 msgstr "maj"
1255
1256 #: src/common/utils.c:4885
1257 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
1258 msgstr "jun"
1259
1260 #: src/common/utils.c:4886
1261 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
1262 msgstr "jul"
1263
1264 #: src/common/utils.c:4887
1265 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
1266 msgstr "aug"
1267
1268 #: src/common/utils.c:4888
1269 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
1270 msgstr "sep"
1271
1272 #: src/common/utils.c:4889
1273 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
1274 msgstr "okt"
1275
1276 #: src/common/utils.c:4890
1277 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
1278 msgstr "nov"
1279
1280 #: src/common/utils.c:4891
1281 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
1282 msgstr "dec"
1283
1284 #: src/common/utils.c:4902
1285 msgid "For use by strftime (morning)|AM"
1286 msgstr "FM"
1287
1288 #: src/common/utils.c:4903
1289 msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
1290 msgstr "EM"
1291
1292 #: src/common/utils.c:4904
1293 msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
1294 msgstr "fm"
1295
1296 #: src/common/utils.c:4905
1297 msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
1298 msgstr "em"
1299
1300 #: src/common/utils.c:4912
1301 msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1302 msgstr "%a %e %b %Y %H:%M:%S"
1303
1304 #: src/common/utils.c:4913
1305 msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
1306 msgstr "%Y-%m-%d"
1307
1308 #: src/common/utils.c:4914
1309 msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
1310 msgstr "%H:%M:%S"
1311
1312 #: src/common/utils.c:4916
1313 msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
1314 msgstr "%I:%M:%S"
1315
1316 #: src/compose.c:530
1317 msgid "_Add..."
1318 msgstr "_Lägg till..."
1319
1320 #: src/compose.c:531 src/mh_gtk.c:362
1321 msgid "_Remove"
1322 msgstr "_Ta bort"
1323
1324 #: src/compose.c:533 src/folderview.c:282
1325 msgid "_Properties..."
1326 msgstr "_Egenskaper..."
1327
1328 #: src/compose.c:540 src/mainwindow.c:471 src/messageview.c:189
1329 msgid "_Message"
1330 msgstr "_Meddelande"
1331
1332 #: src/compose.c:543
1333 msgid "_Spelling"
1334 msgstr "_Stavning"
1335
1336 #: src/compose.c:545 src/compose.c:609
1337 msgid "_Options"
1338 msgstr "_Alternativ"
1339
1340 #: src/compose.c:549
1341 msgid "S_end"
1342 msgstr "Skicka"
1343
1344 #: src/compose.c:550
1345 msgid "Send _later"
1346 msgstr "Skicka senare"
1347
1348 #: src/compose.c:553
1349 msgid "_Attach file"
1350 msgstr "_Bifoga fil"
1351
1352 #: src/compose.c:554
1353 msgid "_Insert file"
1354 msgstr "_Infoga fil"
1355
1356 #: src/compose.c:555
1357 msgid "Insert si_gnature"
1358 msgstr "Infoga si_gnatur"
1359
1360 #: src/compose.c:562
1361 msgid "_Undo"
1362 msgstr "_Ångra"
1363
1364 #: src/compose.c:563
1365 msgid "_Redo"
1366 msgstr "Gö_r om"
1367
1368 #: src/compose.c:566
1369 msgid "Cu_t"
1370 msgstr "Klipp _ut"
1371
1372 #: src/compose.c:570
1373 msgid "Special paste"
1374 msgstr "_Klistra in special"
1375
1376 #: src/compose.c:571
1377 msgid "as _quotation"
1378 msgstr "som _citat"
1379
1380 #: src/compose.c:572
1381 msgid "_wrapped"
1382 msgstr "_radbruten"
1383
1384 #: src/compose.c:573
1385 msgid "_unwrapped"
1386 msgstr "ej radbr_uten"
1387
1388 #: src/compose.c:575 src/mainwindow.c:504
1389 msgid "Select _all"
1390 msgstr "Markera _alla"
1391
1392 #: src/compose.c:577
1393 msgid "A_dvanced"
1394 msgstr "Avancerat"
1395
1396 #: src/compose.c:578
1397 msgid "Move a character backward"
1398 msgstr "Flytta ett tecken bakåt"
1399
1400 #: src/compose.c:579
1401 msgid "Move a character forward"
1402 msgstr "Flytta ett tecken framåt"
1403
1404 #: src/compose.c:580
1405 msgid "Move a word backward"
1406 msgstr "Flytta ett ord bakåt"
1407
1408 #: src/compose.c:581
1409 msgid "Move a word forward"
1410 msgstr "Flytta ett ord framåt"
1411
1412 #: src/compose.c:582
1413 msgid "Move to beginning of line"
1414 msgstr "Flytta till början av rad"
1415
1416 #: src/compose.c:583
1417 msgid "Move to end of line"
1418 msgstr "Flytta till slutet på rad"
1419
1420 #: src/compose.c:584
1421 msgid "Move to previous line"
1422 msgstr "Flytta till föregående rad"
1423
1424 #: src/compose.c:585
1425 msgid "Move to next line"
1426 msgstr "Flytta till nästa rad"
1427
1428 #: src/compose.c:586
1429 msgid "Delete a character backward"
1430 msgstr "Ta bort ett tecken bakåt"
1431
1432 #: src/compose.c:587
1433 msgid "Delete a character forward"
1434 msgstr "Ta bort ett tecken framåt"
1435
1436 #: src/compose.c:588
1437 msgid "Delete a word backward"
1438 msgstr "Ta bort ett ord bakåt"
1439
1440 #: src/compose.c:589
1441 msgid "Delete a word forward"
1442 msgstr "Ta bort ett ord framåt"
1443
1444 #: src/compose.c:590
1445 msgid "Delete line"
1446 msgstr "Ta bort rad"
1447
1448 #: src/compose.c:591
1449 msgid "Delete to end of line"
1450 msgstr "Ta bort till slutet av raden"
1451
1452 #: src/compose.c:594 src/messageview.c:207
1453 msgid "_Find"
1454 msgstr "_Sök"
1455
1456 #: src/compose.c:597
1457 msgid "_Wrap current paragraph"
1458 msgstr "Radbryt _stycke"
1459
1460 #: src/compose.c:598
1461 msgid "Wrap all long _lines"
1462 msgstr "Radbryt alla _långa rader"
1463
1464 #: src/compose.c:600
1465 msgid "Edit with e_xternal editor"
1466 msgstr "Redigera med e_xtern redigerare"
1467
1468 #: src/compose.c:603
1469 msgid "_Check all or check selection"
1470 msgstr "_Kontrollera alla eller kontrollera markering"
1471
1472 #: src/compose.c:604
1473 msgid "_Highlight all misspelled words"
1474 msgstr "_Markera alla felstavade ord"
1475
1476 #: src/compose.c:605
1477 msgid "Check _backwards misspelled word"
1478 msgstr "Kontrollera felstavade ord _bakåt"
1479
1480 #: src/compose.c:606
1481 msgid "_Forward to next misspelled word"
1482 msgstr "_Hoppa till nästa felstavade ord"
1483
1484 #: src/compose.c:614
1485 msgid "Reply _mode"
1486 msgstr "_Svarsläge"
1487
1488 #: src/compose.c:616
1489 msgid "Privacy _System"
1490 msgstr "Integritetssystem"
1491
1492 #: src/compose.c:621
1493 msgid "_Priority"
1494 msgstr "_Prioritet"
1495
1496 #: src/compose.c:623 src/mainwindow.c:556 src/messageview.c:233
1497 msgid "Character _encoding"
1498 msgstr "_Teckenkodning"
1499
1500 #: src/compose.c:628 src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:238
1501 msgid "Western European"
1502 msgstr "Västeuropeisk (ISO-8859-1)"
1503
1504 #: src/compose.c:629 src/mainwindow.c:562 src/messageview.c:239
1505 msgid "Baltic"
1506 msgstr "Baltisk"
1507
1508 #: src/compose.c:630 src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:240
1509 msgid "Hebrew"
1510 msgstr "Hebreiska"
1511
1512 #: src/compose.c:631 src/mainwindow.c:564 src/messageview.c:241
1513 msgid "Arabic"
1514 msgstr "Arabiska"
1515
1516 #: src/compose.c:632 src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:242
1517 msgid "Cyrillic"
1518 msgstr "Kyrillisk (KOI8-R)"
1519
1520 #: src/compose.c:633 src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:243
1521 msgid "Japanese"
1522 msgstr "Japansk (EUC-JP)"
1523
1524 #: src/compose.c:634 src/mainwindow.c:567 src/messageview.c:244
1525 msgid "Chinese"
1526 msgstr "Kinesiska"
1527
1528 #: src/compose.c:635 src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:245
1529 msgid "Korean"
1530 msgstr "Koreanska"
1531
1532 #: src/compose.c:636 src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:246
1533 msgid "Thai"
1534 msgstr "Thai"
1535
1536 #: src/compose.c:639 src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:275
1537 msgid "_Address book"
1538 msgstr "_Adressbok"
1539
1540 #: src/compose.c:641
1541 msgid "_Template"
1542 msgstr "_Mall"
1543
1544 #: src/compose.c:643 src/mainwindow.c:689 src/messageview.c:296
1545 msgid "Actio_ns"
1546 msgstr "Aktiviteter"
1547
1548 #: src/compose.c:652
1549 msgid "Aut_o wrapping"
1550 msgstr "Automatiskt radbrytning"
1551
1552 #: src/compose.c:653
1553 msgid "Auto _indent"
1554 msgstr "Automatiskt _indrag"
1555
1556 #: src/compose.c:654
1557 msgid "Si_gn"
1558 msgstr "Signera"
1559
1560 #: src/compose.c:655
1561 msgid "_Encrypt"
1562 msgstr "Kryptera"
1563
1564 #: src/compose.c:656
1565 msgid "_Request Return Receipt"
1566 msgstr "Begär läskvitto"
1567
1568 #: src/compose.c:657
1569 msgid "Remo_ve references"
1570 msgstr "Ta b_ort referenser"
1571
1572 #: src/compose.c:658
1573 msgid "Show _ruler"
1574 msgstr "Visa linjal"
1575
1576 #: src/compose.c:663 src/compose.c:673
1577 msgid "_Normal"
1578 msgstr "_Normal"
1579
1580 #: src/compose.c:664
1581 msgid "_All"
1582 msgstr "_Alla"
1583
1584 #: src/compose.c:665
1585 msgid "_Sender"
1586 msgstr "Av_sändare"
1587
1588 #: src/compose.c:666
1589 msgid "_Mailing-list"
1590 msgstr "_Sändlista"
1591
1592 #: src/compose.c:671
1593 msgid "_Highest"
1594 msgstr "_Högsta"
1595
1596 #: src/compose.c:672
1597 msgid "Hi_gh"
1598 msgstr "Hö_g"
1599
1600 #: src/compose.c:674
1601 msgid "Lo_w"
1602 msgstr "L_åg"
1603
1604 #: src/compose.c:675
1605 msgid "_Lowest"
1606 msgstr "_Lägsta"
1607
1608 #: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:802 src/messageview.c:313
1609 msgid "_Automatic"
1610 msgstr "_Automatiskt"
1611
1612 #: src/compose.c:681 src/mainwindow.c:803 src/messageview.c:314
1613 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1614 msgstr "7 bitars ASCII (US-ASC_II)"
1615
1616 #: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:804 src/messageview.c:315
1617 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1618 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1619
1620 #: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:808 src/messageview.c:319
1621 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1622 msgstr "Centraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
1623
1624 #: src/compose.c:689 src/mainwindow.c:811 src/messageview.c:322
1625 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1626 msgstr "Grekisk (ISO-8859-_7)"
1627
1628 #: src/compose.c:694 src/mainwindow.c:816 src/messageview.c:327
1629 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1630 msgstr "Turkisk (ISO-8859-_9)"
1631
1632 #: src/compose.c:990 src/quote_fmt.c:566
1633 msgid "New message From format error."
1634 msgstr "Nytt meddelande Från-formatfel."
1635
1636 #: src/compose.c:1082 src/quote_fmt.c:569
1637 msgid "New message subject format error."
1638 msgstr "Nytt meddelande ärende-formatfel."
1639
1640 #: src/compose.c:1112 src/quote_fmt.c:572
1641 #, c-format
1642 msgid "New message body format error at line %d."
1643 msgstr "Nytt meddelande meddelandetext-formatfel på rad %d."
1644
1645 #: src/compose.c:1306
1646 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1647 msgstr "Kan inte svara. Ursprungsmeddelandet finns troligen inte."
1648
1649 #: src/compose.c:1485 src/quote_fmt.c:589
1650 msgid "Message reply From format error."
1651 msgstr "Svar Från-formatfel."
1652
1653 #: src/compose.c:1532 src/quote_fmt.c:592
1654 #, c-format
1655 msgid "Message reply format error at line %d."
1656 msgstr "Svar formatfel på rad %d."
1657
1658 #: src/compose.c:1655 src/compose.c:1837 src/quote_fmt.c:609
1659 msgid "Message forward From format error."
1660 msgstr "Vidarebefordra Från-formatfel."
1661
1662 #: src/compose.c:1720 src/quote_fmt.c:612
1663 #, c-format
1664 msgid "Message forward format error at line %d."
1665 msgstr "Vidarebefordra formatfel på rad %d."
1666
1667 #: src/compose.c:1879
1668 msgid "Fw: multiple emails"
1669 msgstr "Vb: många meddelande"
1670
1671 #: src/compose.c:2295
1672 #, c-format
1673 msgid "Message redirect format error at line %d."
1674 msgstr "Omdirigera formatfel på rad %d."
1675
1676 #: src/compose.c:2359 src/gtk/headers.h:13
1677 msgid "Cc:"
1678 msgstr "Kopia:"
1679
1680 #: src/compose.c:2362 src/gtk/headers.h:14
1681 msgid "Bcc:"
1682 msgstr "Blindkopia:"
1683
1684 #: src/compose.c:2365 src/gtk/headers.h:11
1685 msgid "Reply-To:"
1686 msgstr "Svara till:"
1687
1688 #: src/compose.c:2368 src/gtk/headers.h:32
1689 msgid "Newsgroups:"
1690 msgstr "Diskussionsgrupper:"
1691
1692 #: src/compose.c:2371 src/gtk/headers.h:33
1693 msgid "Followup-To:"
1694 msgstr "Uppföljning Till:"
1695
1696 #: src/compose.c:2375 src/gtk/headers.h:12 src/summary_search.c:359
1697 msgid "To:"
1698 msgstr "Till:"
1699
1700 #: src/compose.c:2566
1701 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1702 msgstr ""
1703 "Kunde inte bifoga en fil (omvandling av teckenuppsättning misslyckades)."
1704
1705 #: src/compose.c:2572
1706 #, c-format
1707 msgid ""
1708 "The following file has been attached: \n"
1709 "%s"
1710 msgid_plural ""
1711 "The following files have been attached: \n"
1712 "%s"
1713 msgstr[0] ""
1714 "Följande fil har bifogats: \n"
1715 "%s"
1716 msgstr[1] ""
1717 "Följande filer har bifogats: \n"
1718 "%s"
1719
1720 #: src/compose.c:2811
1721 msgid "Quote mark format error."
1722 msgstr "Fel i formatet på citeringsmarkering."
1723
1724 #: src/compose.c:3381
1725 #, c-format
1726 msgid "File %s is empty."
1727 msgstr "Filen %s är tom."
1728
1729 #: src/compose.c:3385
1730 #, c-format
1731 msgid "Can't read %s."
1732 msgstr "Kan inte läsa %s."
1733
1734 #: src/compose.c:3412
1735 #, c-format
1736 msgid "Message: %s"
1737 msgstr "Meddelande: %s"
1738
1739 #: src/compose.c:4392
1740 msgid " [Edited]"
1741 msgstr " [Redigerat]"
1742
1743 #: src/compose.c:4399
1744 #, c-format
1745 msgid "%s - Compose message%s"
1746 msgstr "%s - Nytt meddelande%s"
1747
1748 #: src/compose.c:4402
1749 #, c-format
1750 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1751 msgstr "[inget ämne] - Nytt meddelande%s"
1752
1753 #: src/compose.c:4404
1754 msgid "Compose message"
1755 msgstr "Nytt meddelande"
1756
1757 #: src/compose.c:4431 src/messageview.c:838
1758 msgid ""
1759 "Account for sending mail is not specified.\n"
1760 "Please select a mail account before sending."
1761 msgstr ""
1762 "Konto för att skicka e-post är inte specificerat.\n"
1763 "Var god välj ett e-postkonto innan du skickar."
1764
1765 #: src/compose.c:4622 src/compose.c:4654 src/compose.c:4696
1766 #: src/prefs_account.c:3140 src/toolbar.c:388 src/toolbar.c:406
1767 msgid "Send"
1768 msgstr "Skicka"
1769
1770 #: src/compose.c:4623
1771 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1772 msgstr "Den enda mottagaren är standard kopie-adressen. Skicka ändå?"
1773
1774 #: src/compose.c:4624 src/compose.c:4656 src/compose.c:4689 src/compose.c:5201
1775 msgid "+_Send"
1776 msgstr "+_Skicka"
1777
1778 #: src/compose.c:4655
1779 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1780 msgstr "Den enda mottagaren är standard blindkopie-adressen. Skicka ändå?"
1781
1782 #: src/compose.c:4672
1783 msgid "Recipient is not specified."
1784 msgstr "Mottagare har inte specificerats."
1785
1786 #: src/compose.c:4691
1787 msgid "+_Queue"
1788 msgstr "+_Kö"
1789
1790 #: src/compose.c:4692
1791 #, c-format
1792 msgid "Subject is empty. %s"
1793 msgstr "Ämnesraden är tom. %s"
1794
1795 #: src/compose.c:4693
1796 msgid "Send it anyway?"
1797 msgstr "Skicka ändå?"
1798
1799 #: src/compose.c:4694
1800 msgid "Queue it anyway?"
1801 msgstr "Köa det ändå?"
1802
1803 #: src/compose.c:4696 src/toolbar.c:407
1804 msgid "Send later"
1805 msgstr "Skicka senare"
1806
1807 #: src/compose.c:4744 src/compose.c:8906
1808 msgid ""
1809 "Could not queue message for sending:\n"
1810 "\n"
1811 "Charset conversion failed."
1812 msgstr ""
1813 "Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
1814 "\n"
1815 "Fel vid omvandling av teckenuppsättning."
1816
1817 #: src/compose.c:4747 src/compose.c:8909
1818 msgid ""
1819 "Could not queue message for sending:\n"
1820 "\n"
1821 "Couldn't get recipient encryption key."
1822 msgstr ""
1823 "Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
1824 "\n"
1825 "Kunde inte få tag i mottagarens krypteringsnyckel."
1826
1827 #: src/compose.c:4753 src/compose.c:8903
1828 #, c-format
1829 msgid ""
1830 "Could not queue message for sending:\n"
1831 "\n"
1832 "Signature failed: %s"
1833 msgstr ""
1834 "Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
1835 "\n"
1836 "Signeringsfel: %s"
1837
1838 #: src/compose.c:4756
1839 #, c-format
1840 msgid ""
1841 "Could not queue message for sending:\n"
1842 "\n"
1843 "%s."
1844 msgstr ""
1845 "Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas:\n"
1846 "\n"
1847 "%s."
1848
1849 #: src/compose.c:4758
1850 msgid "Could not queue message for sending."
1851 msgstr "Kunde inte lägga meddelandet i kön för att skickas."
1852
1853 #: src/compose.c:4773 src/compose.c:4833
1854 msgid ""
1855 "The message was queued but could not be sent.\n"
1856 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1857 msgstr ""
1858 "Meddelandet var lagt i kö men kunde inte skickas.\n"
1859 "Använd \"Sänd köade meddelande\" från huvudfönstret för att försöka igen."
1860
1861 #: src/compose.c:4829
1862 #, c-format
1863 msgid ""
1864 "%s\n"
1865 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1866 msgstr ""
1867 "%s\n"
1868 "Använd \"Sänd köade meddelande\" från huvudfönstret för att försöka igen."
1869
1870 #: src/compose.c:5198
1871 #, c-format
1872 msgid ""
1873 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1874 "to the specified %s charset.\n"
1875 "Send it as %s?"
1876 msgstr ""
1877 "Kan inte konvertera textkodningen i meddelandet \n"
1878 "till den specificerade %s kodningen.\n"
1879 "Skicka som det %s?"
1880
1881 #: src/compose.c:5256
1882 #, c-format
1883 msgid ""
1884 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1885 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1886 "\n"
1887 "Send it anyway?"
1888 msgstr ""
1889 "Rad %d överskrider gränsen för rader (998 bytes).\n"
1890 "Innehållet i meddelandet kan bli förstört när det sänds.\n"
1891 "\n"
1892 "Skicka ändå?"
1893
1894 #: src/compose.c:5436
1895 msgid "Encryption warning"
1896 msgstr "Varning om kryptering"
1897
1898 #: src/compose.c:5437
1899 msgid "+C_ontinue"
1900 msgstr "+F_ortsätt"
1901
1902 #: src/compose.c:5492
1903 msgid "No account for sending mails available!"
1904 msgstr "Det finns inget konto för att skicka e-post tillgängligt!"
1905
1906 #: src/compose.c:5502
1907 msgid "No account for posting news available!"
1908 msgstr ""
1909 "Det finns inget konto för att skicka diskussionsgruppmeddelande tillgängligt!"
1910
1911 #: src/compose.c:6213
1912 msgid "Add to address _book"
1913 msgstr "Lägg till i adress_boken"
1914
1915 #: src/compose.c:6290
1916 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
1917 msgstr "Använd <tabb> för automatisk ifyllning från adressbok"
1918
1919 #: src/compose.c:6438
1920 msgid "Mime type"
1921 msgstr "Mime typ"
1922
1923 #: src/compose.c:6444 src/compose.c:6747 src/mimeview.c:271
1924 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394 src/prefs_matcher.c:603
1925 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:451
1926 msgid "Size"
1927 msgstr "Storlek"
1928
1929 #: src/compose.c:6514
1930 msgid "Save Message to "
1931 msgstr "Spara meddelande i "
1932
1933 #: src/compose.c:6543 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:519
1934 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:162 src/import.c:161 src/importmutt.c:239
1935 #: src/importpine.c:238 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:186
1936 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:206
1937 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:416
1938 msgid "_Browse"
1939 msgstr "_Bläddra"
1940
1941 #: src/compose.c:6746 src/compose.c:8320
1942 msgid "MIME type"
1943 msgstr "MIME-typ"
1944
1945 #: src/compose.c:7023
1946 msgid "Hea_der"
1947 msgstr "Brevhuvud"
1948
1949 #: src/compose.c:7028
1950 msgid "_Attachments"
1951 msgstr "Bilagor"
1952
1953 #: src/compose.c:7042
1954 msgid "Othe_rs"
1955 msgstr "Övriga"
1956
1957 #: src/compose.c:7057 src/gtk/headers.h:18 src/summary_search.c:366
1958 msgid "Subject:"
1959 msgstr "Ämne:"
1960
1961 #: src/compose.c:7267
1962 #, c-format
1963 msgid ""
1964 "Spell checker could not be started.\n"
1965 "%s"
1966 msgstr ""
1967 "Felstavningsprogram kunde inte starta.\n"
1968 "%s"
1969
1970 #: src/compose.c:7378
1971 #, c-format
1972 msgid "From: <i>%s</i>"
1973 msgstr "Från: <i>%s</i>"
1974
1975 #: src/compose.c:7412
1976 msgid "Account to use for this email"
1977 msgstr "Konto att använda för denna e-post"
1978
1979 #: src/compose.c:7414
1980 msgid "Sender address to be used"
1981 msgstr "Avsändaradress att användas"
1982
1983 #: src/compose.c:7577
1984 #, c-format
1985 msgid ""
1986 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
1987 "encrypt this message."
1988 msgstr ""
1989 "Säkerhetssystemet '%s' kan inte laddas. Du kommer inte att kunna signera "
1990 "eller kryptera detta meddelande."
1991
1992 #: src/compose.c:7676
1993 msgid "_None"
1994 msgstr "Ingen"
1995
1996 #: src/compose.c:7777 src/prefs_template.c:741
1997 #, c-format
1998 msgid "Template body format error at line %d."
1999 msgstr "Fel i meddelandetext-mallformat på rad %d."
2000
2001 #: src/compose.c:7888 src/prefs_template.c:786
2002 msgid "Template From format error."
2003 msgstr "Fel i Från-mallformat."
2004
2005 #: src/compose.c:7906 src/prefs_template.c:792
2006 msgid "Template To format error."
2007 msgstr "Fel i Till-mallformat."
2008
2009 #: src/compose.c:7924 src/prefs_template.c:798
2010 msgid "Template Cc format error."
2011 msgstr "Fel i Kopia-mallformat."
2012
2013 #: src/compose.c:7942 src/prefs_template.c:804
2014 msgid "Template Bcc format error."
2015 msgstr "Fel i Blindkopia-mallformat."
2016
2017 #: src/compose.c:7961 src/prefs_template.c:810
2018 msgid "Template subject format error."
2019 msgstr "Fel i Ärende-mallformat."
2020
2021 #: src/compose.c:8214
2022 msgid "Invalid MIME type."
2023 msgstr "Felaktig MIME-typ"
2024
2025 #: src/compose.c:8229
2026 msgid "File doesn't exist or is empty."
2027 msgstr "Filen finns inte eller är tom."
2028
2029 #: src/compose.c:8302
2030 msgid "Properties"
2031 msgstr "Egenskaper"
2032
2033 #: src/compose.c:8353
2034 msgid "Encoding"
2035 msgstr "Kodning"
2036
2037 #: src/compose.c:8373
2038 msgid "Path"
2039 msgstr "Sökväg"
2040
2041 #: src/compose.c:8374
2042 msgid "File name"
2043 msgstr "Filnamn"
2044
2045 #: src/compose.c:8565
2046 #, c-format
2047 msgid ""
2048 "The external editor is still working.\n"
2049 "Force terminating the process?\n"
2050 "process group id: %d"
2051 msgstr ""
2052 "Den externa redigeraren arbetar fortfarande.\n"
2053 "Framtvinga avslutning av processen?\n"
2054 "processgrupps-id: %d"
2055
2056 #: src/compose.c:8607
2057 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
2058 msgstr "Nytt meddelande: indata från övervaknings process\n"
2059
2060 #: src/compose.c:8874 src/messageview.c:1069
2061 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2062 msgstr ""
2063 "Claws Mail behöver vara uppkopplad mot ett nätverk för att kunna skicka "
2064 "denna e-post."
2065
2066 #: src/compose.c:8898
2067 msgid "Could not queue message."
2068 msgstr "Kunde inte köa meddelandet."
2069
2070 #: src/compose.c:8900
2071 #, c-format
2072 msgid ""
2073 "Could not queue message:\n"
2074 "\n"
2075 "%s."
2076 msgstr ""
2077 "Kunde inte lägga meddelandet i kön:\n"
2078 "\n"
2079 "%s."
2080
2081 #: src/compose.c:9063
2082 msgid "Could not save draft."
2083 msgstr "Kunde inte spara utkast."
2084
2085 #: src/compose.c:9067
2086 msgid "Could not save draft"
2087 msgstr "Kunde inte spara utkast."
2088
2089 #: src/compose.c:9068
2090 msgid ""
2091 "Could not save draft.\n"
2092 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2093 msgstr ""
2094 "Kunde inte spara utkast.\n"
2095 "Vill du avbryta avsluta eller kasta denna e-post?"
2096
2097 #: src/compose.c:9070
2098 msgid "_Cancel exit"
2099 msgstr "_Avbryt avslutande"
2100
2101 #: src/compose.c:9070
2102 msgid "_Discard email"
2103 msgstr "_Överge e-post"
2104
2105 #: src/compose.c:9224 src/compose.c:9237
2106 msgid "Select file"
2107 msgstr "Välj fil"
2108
2109 #: src/compose.c:9250
2110 #, c-format
2111 msgid "File '%s' could not be read."
2112 msgstr "Filen '%s' kunde inte läsas."
2113
2114 #: src/compose.c:9252
2115 #, c-format
2116 msgid ""
2117 "File '%s' contained invalid characters\n"
2118 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2119 msgstr ""
2120 "Filen '%s' innehåller ogiltiga tecken\n"
2121 "för den aktuella teckenkodningen, inmatning kan bli fel."
2122
2123 #: src/compose.c:9315
2124 msgid "Discard message"
2125 msgstr "Överge meddelande"
2126
2127 #: src/compose.c:9316
2128 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2129 msgstr "Detta meddelande har ändrats. Vill du överge det?"
2130
2131 #: src/compose.c:9317
2132 msgid "_Discard"
2133 msgstr "_Överge"
2134
2135 #: src/compose.c:9317
2136 msgid "_Save to Drafts"
2137 msgstr "_Spara till Utkast"
2138
2139 #: src/compose.c:9319
2140 msgid "Save changes"
2141 msgstr "Spara ändringar"
2142
2143 #: src/compose.c:9320
2144 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2145 msgstr "Detta meddelande har ändrats. Vill du spara de senaste ändringarna?"
2146
2147 #: src/compose.c:9321
2148 msgid "_Don't save"
2149 msgstr "_Spara inte"
2150
2151 #: src/compose.c:9321
2152 msgid "+_Save to Drafts"
2153 msgstr "+_Spara till Utkast"
2154
2155 #: src/compose.c:9372
2156 #, c-format
2157 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2158 msgstr "Vill du använda mallen '%s' ?"
2159
2160 #: src/compose.c:9374
2161 msgid "Apply template"
2162 msgstr "Använd mall"
2163
2164 #: src/compose.c:9375
2165 msgid "_Replace"
2166 msgstr "_Ersätt"
2167
2168 #: src/compose.c:9375
2169 msgid "_Insert"
2170 msgstr "_Infoga"
2171
2172 #: src/compose.c:10174
2173 msgid "Insert or attach?"
2174 msgstr "Infoga eller bifoga"
2175
2176 #: src/compose.c:10175
2177 msgid ""
2178 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2179 "attach it to the email?"
2180 msgstr ""
2181 "Vill du infoga innehållet i filen(-erna) i meddelandetexten, eller bifoga "
2182 "det till meddelandet?"
2183
2184 #: src/compose.c:10177
2185 msgid "+_Insert"
2186 msgstr "+_Infoga"
2187
2188 #: src/compose.c:10177
2189 msgid "_Attach"
2190 msgstr "Bifoga"
2191
2192 #: src/compose.c:10377
2193 #, c-format
2194 msgid "Quote format error at line %d."
2195 msgstr "Citatformatfel på rad %d."
2196
2197 #: src/compose.c:10644
2198 #, c-format
2199 msgid ""
2200 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2201 "time. Do you want to continue?"
2202 msgstr ""
2203 "Du är på väg att svara på %d meddelanden. Att öppna fönstren kan ta lite "
2204 "tid. Vill du fortsätta?"
2205
2206 #: src/crash.c:140
2207 #, c-format
2208 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2209 msgstr "Claws-Mail process (%ld) tog emot signalen %ld"
2210
2211 #: src/crash.c:186
2212 msgid "Claws Mail has crashed"
2213 msgstr "Claws-Mail har krashat"
2214
2215 #: src/crash.c:202
2216 #, c-format
2217 msgid ""
2218 "%s.\n"
2219 "Please file a bug report and include the information below."
2220 msgstr ""
2221 "%s.\n"
2222 "Var snäll och rapportera en bugg och inkludera informationen nedan."
2223
2224 #: src/crash.c:207
2225 msgid "Debug log"
2226 msgstr "Debug-logg"
2227
2228 #: src/crash.c:251 src/toolbar.c:404
2229 msgid "Close"
2230 msgstr "Stäng"
2231
2232 #: src/crash.c:256
2233 msgid "Save..."
2234 msgstr "Spara..."
2235
2236 #: src/crash.c:261
2237 msgid "Create bug report"
2238 msgstr "Skapa bugrapport"
2239
2240 #: src/crash.c:309
2241 msgid "Save crash information"
2242 msgstr "Spara krash-information"
2243
2244 #: src/editaddress.c:154 src/editaddress.c:230
2245 msgid "Add New Person"
2246 msgstr "Lägg till ny person"
2247
2248 #: src/editaddress.c:156
2249 msgid ""
2250 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2251 "following values to be set:\n"
2252 " - Display Name\n"
2253 " - First Name\n"
2254 " - Last Name\n"
2255 " - Nickname\n"
2256 " - any email address\n"
2257 " - any additional attribute\n"
2258 "\n"
2259 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2260 "Click Cancel to close without saving."
2261 msgstr ""
2262 "För att lägga till en ny person krävs att minst ett av\n"
2263 "följande värden är angivna:\n"
2264 " - Namn att visa\n"
2265 " - Förnamn\n"
2266 " - Efternamn\n"
2267 " - Smeknamn\n"
2268 " - någon e-postadress\n"
2269 " - något annat attribut\n"
2270 "\n"
2271 "Välj OK för att fortsätta redigera kontakten.\n"
2272 "Välj Avbryt för att stänga utan att spara."
2273
2274 #: src/editaddress.c:167
2275 msgid ""
2276 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2277 "following values to be set:\n"
2278 " - First Name\n"
2279 " - Last Name\n"
2280 " - any email address\n"
2281 " - any additional attribute\n"
2282 "\n"
2283 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2284 "Click Cancel to close without saving."
2285 msgstr ""
2286 "För att lägga till en ny person krävs att minst ett av\n"
2287 "följande värden är angivna:\n"
2288 " - Förnamn\n"
2289 " - Efternamn\n"
2290 " - någon e-postadress\n"
2291 " - något annat attribut\n"
2292 "\n"
2293 "Välj OK för att fortsätta redigera kontakten.\n"
2294 "Välj Avbryt för att stänga utan att spara."
2295
2296 #: src/editaddress.c:231
2297 msgid "Edit Person Details"
2298 msgstr "Redigera persondetaljer"
2299
2300 #: src/editaddress.c:409
2301 msgid "An Email address must be supplied."
2302 msgstr "En e-postadress måste anges."
2303
2304 #: src/editaddress.c:585
2305 msgid "A Name and Value must be supplied."
2306 msgstr "Ett Namn och ett Värde måste anges."
2307
2308 #: src/editaddress.c:674
2309 msgid "Discard"
2310 msgstr "_Överge"
2311
2312 #: src/editaddress.c:675
2313 msgid "Apply"
2314 msgstr "Applicera"
2315
2316 #: src/editaddress.c:705 src/editaddress.c:754
2317 msgid "Edit Person Data"
2318 msgstr "Redigera persondata"
2319
2320 #: src/editaddress.c:783
2321 msgid "Choose a picture"
2322 msgstr "Välj en bild"
2323
2324 #: src/editaddress.c:802
2325 #, c-format
2326 msgid ""
2327 "Failed to import image: \n"
2328 "%s"
2329 msgstr ""
2330 "Misslyckades att importera bild: \n"
2331 "%s"
2332
2333 #: src/editaddress.c:844
2334 msgid "_Set picture"
2335 msgstr "Ange bild"
2336
2337 #: src/editaddress.c:845
2338 msgid "_Unset picture"
2339 msgstr "Ta bort bild"
2340
2341 #: src/editaddress.c:904
2342 msgid "Photo"
2343 msgstr "Foto"
2344
2345 #: src/editaddress.c:958 src/editaddress.c:960 src/expldifdlg.c:516
2346 #: src/exporthtml.c:756 src/ldif.c:768
2347 msgid "Display Name"
2348 msgstr "Namn att visa"
2349
2350 #: src/editaddress.c:967 src/editaddress.c:971 src/ldif.c:776
2351 msgid "Last Name"
2352 msgstr "Efternamn"
2353
2354 #: src/editaddress.c:968 src/editaddress.c:970 src/ldif.c:772
2355 msgid "First Name"
2356 msgstr "Förnamn"
2357
2358 #: src/editaddress.c:974 src/editaddress.c:976
2359 msgid "Nickname"
2360 msgstr "Smeknamn"
2361
2362 #: src/editaddress.c:1060 src/editaddress.c:1128
2363 msgid "Alias"
2364 msgstr "Alias"
2365
2366 #: src/editaddress.c:1270 src/editaddress.c:1335 src/editaddress.c:1351
2367 #: src/prefs_customheader.c:220
2368 msgid "Value"
2369 msgstr "Värde"
2370
2371 #: src/editaddress.c:1418
2372 msgid "_User Data"
2373 msgstr "_Användardata"
2374
2375 #: src/editaddress.c:1419
2376 msgid "_Email Addresses"
2377 msgstr "E-postadresser"
2378
2379 #: src/editaddress.c:1422 src/editaddress.c:1425
2380 msgid "O_ther Attributes"
2381 msgstr "A_ndra attribut"
2382
2383 #: src/editbook.c:108
2384 msgid "File appears to be OK."
2385 msgstr "Fil verkar vara OK."
2386
2387 #: src/editbook.c:111
2388 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2389 msgstr "Filen verkar inte vara i ett giltigt adressboksformat"
2390
2391 #: src/editbook.c:114 src/editjpilot.c:190 src/editvcard.c:97
2392 msgid "Could not read file."
2393 msgstr "Kunde inte läsa fil."
2394
2395 #: src/editbook.c:148 src/editbook.c:261
2396 msgid "Edit Addressbook"
2397 msgstr "Redigera adressbok"
2398
2399 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2400 msgid " Check File "
2401 msgstr " Undersök fil "
2402
2403 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2404 #: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:1902
2405 #: src/wizard.c:1338 src/wizard.c:1601
2406 msgid "File"
2407 msgstr "Fil"
2408
2409 #: src/editbook.c:280
2410 msgid "Add New Addressbook"
2411 msgstr "Lägg till ny adressbok"
2412
2413 #: src/editgroup.c:100
2414 msgid "A Group Name must be supplied."
2415 msgstr "Ett gruppnamn måste anges"
2416
2417 #: src/editgroup.c:293
2418 msgid "Edit Group Data"
2419 msgstr "Redigera gruppdata"
2420
2421 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:592
2422 msgid "Group Name"
2423 msgstr "Gruppnamn"
2424
2425 #: src/editgroup.c:342
2426 msgid "Addresses in Group"
2427 msgstr "Adresser i Grupp"
2428
2429 #: src/editgroup.c:383
2430 msgid "Available Addresses"
2431 msgstr "Tillgängliga adresser"
2432
2433 #: src/editgroup.c:455
2434 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2435 msgstr "Flytta e-postadresser till eller från grupp med pilknapparna"
2436
2437 #: src/editgroup.c:503
2438 msgid "Edit Group Details"
2439 msgstr "Redigera Gruppdetaljer"
2440
2441 #: src/editgroup.c:506
2442 msgid "Add New Group"
2443 msgstr "Lägg till ny grupp"
2444
2445 #: src/editgroup.c:556
2446 msgid "Edit folder"
2447 msgstr "Redigera mapp"
2448
2449 #: src/editgroup.c:556
2450 msgid "Input the new name of folder:"
2451 msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
2452
2453 #: src/editgroup.c:559 src/foldersel.c:545 src/imap_gtk.c:192 src/mh_gtk.c:142
2454 msgid "New folder"
2455 msgstr "Ny mapp"
2456
2457 #: src/editgroup.c:560 src/foldersel.c:546 src/mh_gtk.c:143
2458 msgid "Input the name of new folder:"
2459 msgstr "Skriv in namnet på den nya mappen:"
2460
2461 #: src/editjpilot.c:187
2462 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2463 msgstr "Filen verkar inte vara i JPilot-format"
2464
2465 #: src/editjpilot.c:199
2466 msgid "Select JPilot File"
2467 msgstr "Välj JPilotfil"
2468
2469 #: src/editjpilot.c:235 src/editjpilot.c:365
2470 msgid "Edit JPilot Entry"
2471 msgstr "Redigera JPilotfält"
2472
2473 #: src/editjpilot.c:281
2474 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2475 msgstr "Ytterligare e-postadressobjekt"
2476
2477 #: src/editjpilot.c:372
2478 msgid "Add New JPilot Entry"
2479 msgstr "Lägg till nytt JPilotfält"
2480
2481 #: src/editldap_basedn.c:137
2482 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2483 msgstr "Redigera LDAP - Välj sökbas"
2484
2485 #: src/editldap_basedn.c:157 src/editldap.c:442
2486 msgid "Hostname"
2487 msgstr "Värdnamn"
2488
2489 #: src/editldap_basedn.c:167 src/editldap.c:459 src/ssl_manager.c:110
2490 msgid "Port"
2491 msgstr "Port"
2492
2493 #: src/editldap_basedn.c:177 src/editldap.c:503
2494 msgid "Search Base"
2495 msgstr "Sök i databas"
2496
2497 #: src/editldap_basedn.c:198
2498 msgid "Available Search Base(s)"
2499 msgstr "Tillgänglig(a) sökbas(er)"
2500
2501 #: src/editldap_basedn.c:288
2502 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2503 msgstr "Kunde inte läsa sökbas(er) från server, vänligen ställ in manuellt"
2504
2505 #: src/editldap_basedn.c:292 src/editldap.c:280
2506 msgid "Could not connect to server"
2507 msgstr "Kan inte ansluta till server"
2508
2509 #: src/editldap.c:151
2510 msgid "A Name must be supplied."
2511 msgstr "Ett namn måste anges."
2512
2513 #: src/editldap.c:163
2514 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2515 msgstr "Ett Värdnamn måste anges för servern."
2516
2517 #: src/editldap.c:176
2518 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2519 msgstr "Minst ett attribut måste anges för LDAP sökning."
2520
2521 #: src/editldap.c:277
2522 msgid "Connected successfully to server"
2523 msgstr "Anslöt framgångsrikt till server"
2524
2525 #: src/editldap.c:335 src/editldap.c:977
2526 msgid "Edit LDAP Server"
2527 msgstr "Redigera LDAP-server"
2528
2529 #: src/editldap.c:438
2530 msgid "A name that you wish to call the server."
2531 msgstr "Ett namn som du vill ge servern."
2532
2533 #: src/editldap.c:451
2534 msgid ""
2535 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2536 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2537 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2538 "computer as Claws Mail."
2539 msgstr ""
2540 "Detta är värdnamnet på servern. Till exempel \"ldap.mydomain.comil\" kan "
2541 "vara passande för domänen \"mydomain.com\". Det går även att använda en IP-"
2542 "adress. Du kan ange \"localhost\" om LDAP-servern kör på samma dator som "
2543 "Claws-Mail."
2544
2545 #: src/editldap.c:471
2546 msgid "TLS"
2547 msgstr "TLS"
2548
2549 #: src/editldap.c:472 src/prefs_account.c:3213
2550 msgid "SSL"
2551 msgstr "SSL"
2552
2553 #: src/editldap.c:476
2554 msgid ""
2555 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be "
2556 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2557 "TLS_REQCERT fields)."
2558 msgstr ""
2559 "Aktivera säker uppkoppling till LDAP-servern med TLS. Om uppkopplingen "
2560 "misslyckas, kontrollera att konfigurationen i ldap.conf är korrekt (fälten "
2561 "TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT)."
2562
2563 #: src/editldap.c:480
2564 msgid ""
2565 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be "
2566 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2567 "TLS_REQCERT fields)."
2568 msgstr ""
2569 "Aktivera säker uppkoppling till LDAP-servern med SSL. Om uppkopplingen "
2570 "misslyckas, kontrollera att konfigurationen i ldap.conf är korrekt (fälten "
2571 "TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT)."
2572
2573 #: src/editldap.c:492
2574 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2575 msgstr "Portnumret som servern lyssnar på. Port 389 är standard."
2576
2577 #: src/editldap.c:495
2578 msgid " Check Server "
2579 msgstr " Undersök server"
2580
2581 #: src/editldap.c:499
2582 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2583 msgstr "Tryck på denna knappen för att testa anslutningen till servern."
2584
2585 #: src/editldap.c:512
2586 msgid ""
2587 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2588 "Examples include:\n"
2589 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2590 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2591 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2592 msgstr ""
2593 "Detta specificerar namnet på katalogen som ska genomsökas på servern. "
2594 "Exempelvis:\n"
2595 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2596 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2597 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2598
2599 #: src/editldap.c:523
2600 msgid ""
2601 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2602 "server."
2603 msgstr ""
2604 "Tryck på denna knappen för att slå upp tillgängliga kataloger på servern."
2605
2606 #: src/editldap.c:580
2607 msgid "Search Attributes"
2608 msgstr "Sökattribut"
2609
2610 #: src/editldap.c:589
2611 msgid ""
2612 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2613 "find a name or address."
2614 msgstr ""
2615 "En lista över LDAP attributnamn som kommer att användas vid sökning efter "
2616 "namn eller adress."
2617
2618 #: src/editldap.c:592
2619 msgid " Defaults "
2620 msgstr " Standardvärden "
2621
2622 #: src/editldap.c:596
2623 msgid ""
2624 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2625 "names and addresses during a name or address search process."
2626 msgstr ""
2627 "Detta återställer alla attributnamn till standardvärden som bör hitta flest "
2628 "namn och adresser under en namn eller adress sökning."
2629
2630 #: src/editldap.c:602
2631 msgid "Max Query Age (secs)"
2632 msgstr "Maxålder på fråga (sekunder)"
2633
2634 #: src/editldap.c:617
2635 msgid ""
2636 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2637 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2638 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2639 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2640 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2641 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2642 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2643 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2644 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2645 "more memory to cache results."
2646 msgstr ""
2647 "Detta definierar den maximala tid (i sekunder) som en adresssöknings "
2648 "resultat är giltigt för adressifyllningssyften. Sökresultat sparas i en "
2649 "cache till den här tidsperioden tagit slut och tas sedan bort. Detta kommer "
2650 "förbättra svarstiden när man försöker söka efter samma namn eller adress "
2651 "under flera efterföljande adressifyllningsförfrågningar. Cachen kommer sökas "
2652 "före en ny sökning på servern genomförs. Standardvärdet på 600 sekunder (10 "
2653 "minuter), bör vara tillräckligt för de flesta servrar. Ett större värde "
2654 "kommer minska söktiden för efterföljande sökningar. Det kan vara användbart "
2655 "för servrar med långa svarstider, till kostnaden av större minnesåtgång för "
2656 "att cacha resultaten. "
2657
2658 #: src/editldap.c:634
2659 msgid "Include server in dynamic search"
2660 msgstr "Inkludera servern i dynamisk sökning"
2661
2662 #: src/editldap.c:639
2663 msgid ""
2664 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2665 "address completion."
2666 msgstr "Inkludera denna server vid dynamisk sökning vid adress ifyllning."
2667
2668 #: src/editldap.c:645
2669 msgid "Match names 'containing' search term"
2670 msgstr "Matcha namn 'innehållande' sökterm"
2671
2672 #: src/editldap.c:650
2673 msgid ""
2674 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2675 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2676 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2677 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2678 "searches against other address interfaces."
2679 msgstr "1"
2680
2681 #: src/editldap.c:704
2682 msgid "Bind DN"
2683 msgstr "Bind-DN"
2684
2685 #: src/editldap.c:713
2686 msgid ""
2687 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2688 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2689 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2690 "performing a search."
2691 msgstr ""
2692 "LDAP användarnamn att använda för att ansluta till servern. Detta används "
2693 "oftast bara för skyddade servrar. Detta namn är oftast formaterat som: "
2694 "\"cn=användare,dc=claws-mail,dc=org\". Det lämnas oftast tomt vid en sökning."
2695
2696 #: src/editldap.c:720
2697 msgid "Bind Password"
2698 msgstr "Bindlösenord"
2699
2700 #: src/editldap.c:734
2701 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2702 msgstr "Lösenord som ska användas vid anslutning som \"Bind DN\" användaren."
2703
2704 #: src/editldap.c:739
2705 msgid "Timeout (secs)"
2706 msgstr "Väntetid (sek.)"
2707
2708 #: src/editldap.c:753
2709 msgid "The timeout period in seconds."
2710 msgstr "Tidsgräns i sekunder."
2711
2712 #: src/editldap.c:757
2713 msgid "Maximum Entries"
2714 msgstr "Max antal poster"
2715
2716 #: src/editldap.c:771
2717 msgid ""
2718 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2719 msgstr "Maximalt antal poster som ska returneras i sökresultatet."
2720
2721 #: src/editldap.c:786 src/prefs_account.c:3104
2722 msgid "Basic"
2723 msgstr "Grundläggande"
2724
2725 #: src/editldap.c:787
2726 msgid "Search"
2727 msgstr "Sök"
2728
2729 #: src/editldap.c:788 src/gtk/quicksearch.c:591
2730 msgid "Extended"
2731 msgstr "Utökat"
2732
2733 #: src/editldap.c:982
2734 msgid "Add New LDAP Server"
2735 msgstr "Lägg till ny LDAP-server"
2736
2737 #: src/edittags.c:186 src/matcher.c:919 src/prefs_filtering_action.c:1380
2738 msgid "Tag"
2739 msgstr "Etikett"
2740
2741 #: src/edittags.c:214
2742 msgid "Delete tag"
2743 msgstr "Ta bort etikett"
2744
2745 #: src/edittags.c:215
2746 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2747 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna etikett?"
2748
2749 #: src/edittags.c:242
2750 msgid "Delete all tags"
2751 msgstr "Ta bort alla etiketter"
2752
2753 #: src/edittags.c:243
2754 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2755 msgstr "Vill du verkligen ta bort alla etiketter?"
2756
2757 #: src/edittags.c:456
2758 msgid "Tag is not set."
2759 msgstr "Ingen etikett är angiven."
2760
2761 #: src/edittags.c:521
2762 msgid "Dialog title|Apply tags"
2763 msgstr "Lägg till etiketter"
2764
2765 #: src/edittags.c:535
2766 msgid "New tag:"
2767 msgstr "Ny etikett:"
2768
2769 #: src/edittags.c:568
2770 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
2771 msgstr "Välj etiketter att lägga till/ta bort. Ändringar görs direkt. "
2772
2773 #: src/editvcard.c:94
2774 msgid "File does not appear to be vCard format."
2775 msgstr "Filen verkar inte vara i giltigt vCard-format."
2776
2777 #: src/editvcard.c:106
2778 msgid "Select vCard File"
2779 msgstr "Välj vCard-fil"
2780
2781 #: src/editvcard.c:151 src/editvcard.c:256
2782 msgid "Edit vCard Entry"
2783 msgstr "Ändra vCard post"
2784
2785 #: src/editvcard.c:261
2786 msgid "Add New vCard Entry"
2787 msgstr "Lägg til nytt vCard post"
2788
2789 #: src/exphtmldlg.c:105
2790 msgid "Please specify output directory and file to create."
2791 msgstr "Ange målmapp och filnamn att skapa."
2792
2793 #: src/exphtmldlg.c:108
2794 msgid "Select stylesheet and formatting."
2795 msgstr "Välj formatmall och formatering."
2796
2797 #: src/exphtmldlg.c:111 src/expldifdlg.c:113
2798 msgid "File exported successfully."
2799 msgstr "Filen exporterades framgångsrik."
2800
2801 #: src/exphtmldlg.c:176
2802 #, c-format
2803 msgid ""
2804 "HTML Output Directory '%s'\n"
2805 "does not exist. OK to create new directory?"
2806 msgstr ""
2807 "Målmappen för HTML%s'\n"
2808 "finns inte. är det OK att skapa en ny mapp?"
2809
2810 #: src/exphtmldlg.c:179 src/expldifdlg.c:189
2811 msgid "Create Directory"
2812 msgstr "Skapa mapp"
2813
2814 #: src/exphtmldlg.c:188
2815 #, c-format
2816 msgid ""
2817 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2818 "%s"
2819 msgstr ""
2820 "Kan inte skapa destinationsmapp för HTML-fil:\n"
2821 "%s"
2822
2823 #: src/exphtmldlg.c:190 src/expldifdlg.c:200
2824 msgid "Failed to Create Directory"
2825 msgstr "Kunde inte skapa mapp"
2826
2827 #: src/exphtmldlg.c:232
2828 msgid "Error creating HTML file"
2829 msgstr "Fel vid skapande av HTML-fil"
2830
2831 #: src/exphtmldlg.c:318
2832 msgid "Select HTML output file"
2833 msgstr "Välj HTML målfil"
2834
2835 #: src/exphtmldlg.c:382
2836 msgid "HTML Output File"
2837 msgstr "HTML målFil"
2838
2839 #: src/exphtmldlg.c:391 src/expldifdlg.c:408 src/export.c:169 src/import.c:168
2840 #: src/importldif.c:682
2841 msgid "B_rowse"
2842 msgstr "B_läddra"
2843
2844 #: src/exphtmldlg.c:444
2845 msgid "Stylesheet"
2846 msgstr "Stilmall"
2847
2848 #: src/exphtmldlg.c:452 src/gtk/colorlabel.c:377 src/gtk/gtkaspell.c:1501
2849 #: src/gtk/gtkaspell.c:2156 src/mainwindow.c:1107 src/prefs_account.c:921
2850 #: src/prefs_toolbar.c:705 src/prefs_toolbar.c:1184 src/summaryview.c:5652
2851 msgid "None"
2852 msgstr "Ingen"
2853
2854 #: src/exphtmldlg.c:453 src/prefs_other.c:113 src/prefs_other.c:400
2855 msgid "Default"
2856 msgstr "Standard"
2857
2858 #: src/exphtmldlg.c:454 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:248
2859 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:149
2860 msgid "Full"
2861 msgstr "Fullst. namn"
2862
2863 #: src/exphtmldlg.c:455
2864 msgid "Custom"
2865 msgstr "Egna brevhuvuden"
2866
2867 #: src/exphtmldlg.c:456
2868 msgid "Custom-2"
2869 msgstr "Anpassad-2"
2870
2871 #: src/exphtmldlg.c:457
2872 msgid "Custom-3"
2873 msgstr "Anpassad-3"
2874
2875 #: src/exphtmldlg.c:458
2876 msgid "Custom-4"
2877 msgstr "Anpassad-4"
2878
2879 #: src/exphtmldlg.c:465
2880 msgid "Full Name Format"
2881 msgstr "Fullständigt namn"
2882
2883 #: src/exphtmldlg.c:473
2884 msgid "First Name, Last Name"
2885 msgstr "Förnamn, Efternamn"
2886
2887 #: src/exphtmldlg.c:474
2888 msgid "Last Name, First Name"
2889 msgstr "Efternamn, Förnamn"
2890
2891 #: src/exphtmldlg.c:481
2892 msgid "Color Banding"
2893 msgstr "Färgdekoration"
2894
2895 #: src/exphtmldlg.c:487
2896 msgid "Format Email Links"
2897 msgstr "Formatera e-postlänkar"
2898
2899 #: src/exphtmldlg.c:493
2900 msgid "Format User Attributes"
2901 msgstr "Användarattribut"
2902
2903 #: src/exphtmldlg.c:538 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:890
2904 msgid "Address Book :"
2905 msgstr "Adressbok :"
2906
2907 #: src/exphtmldlg.c:548 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:900
2908 msgid "File Name :"
2909 msgstr "Filnamn  :"
2910
2911 #: src/exphtmldlg.c:558
2912 msgid "Open with Web Browser"
2913 msgstr "Öppna med Webbläsare"
2914
2915 #: src/exphtmldlg.c:590
2916 msgid "Export Address Book to HTML File"
2917 msgstr "Exportera adressbok till HTML-fil"
2918
2919 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:721 src/importldif.c:1020
2920 msgid "File Info"
2921 msgstr "Filinformation"
2922
2923 #: src/exphtmldlg.c:657
2924 msgid "Format"
2925 msgstr "Format"
2926
2927 #: src/expldifdlg.c:107
2928 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2929 msgstr "Ange målmapp och namn på LDIF-filen som ska skapas."
2930
2931 #: src/expldifdlg.c:110
2932 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2933 msgstr "Specificera parametrar för att formatera distinguished name"
2934
2935 #: src/expldifdlg.c:186
2936 #, c-format
2937 msgid ""
2938 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2939 "does not exist. OK to create new directory?"
2940 msgstr ""
2941 "Målmapp för LDIF-fil saknas '%s'\n"
2942 "Är det OK att skapa en ny katalog?"
2943
2944 #: src/expldifdlg.c:198
2945 #, c-format
2946 msgid ""
2947 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2948 "%s"
2949 msgstr ""
2950 "Kunde inte skapa målmapp för LDIF-fil:\n"
2951 "%s"
2952
2953 #: src/expldifdlg.c:240
2954 msgid "Suffix was not supplied"
2955 msgstr "Inget suffix angivet"
2956
2957 #: src/expldifdlg.c:242
2958 msgid ""
2959 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2960 "you wish to proceed without a suffix?"
2961 msgstr ""
2962 "Ett suffix behövs om data ska användas till en LDAP-server. Är du säker på "
2963 "att du vill fortsätta utan ett suffix?"
2964
2965 #: src/expldifdlg.c:260
2966 msgid "Error creating LDIF file"
2967 msgstr "Fel vid skapandet av LDIF-fil"
2968
2969 #: src/expldifdlg.c:335
2970 msgid "Select LDIF output file"
2971 msgstr "Välj LDIF målfil"
2972
2973 #: src/expldifdlg.c:399
2974 msgid "LDIF Output File"
2975 msgstr "LDIF målfil"
2976
2977 #: src/expldifdlg.c:430
2978 msgid ""
2979 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2980 "to:\n"
2981 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2982 msgstr ""
2983 "Adressbokens Unique ID används för att skapa ett DN som är formatterat "
2984 "liknande:\n"
2985 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2986
2987 #: src/expldifdlg.c:436
2988 msgid ""
2989 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2990 "similar to:\n"
2991 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2992 msgstr ""
2993 "Adressbokens Display Name används för att skapa ett DN som är formatterat "
2994 "liknande:\n"
2995 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2996
2997 #: src/expldifdlg.c:442
2998 msgid ""
2999 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3000 "formatted similar to:\n"
3001 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3002 msgstr ""
3003 "Den första e-postadressen tillhörande en person används för att skapa ett DN "
3004 "som är formaterat liknande:\n"
3005 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3006
3007 #: src/expldifdlg.c:489
3008 msgid "Suffix"
3009 msgstr "Suffix"
3010
3011 #: src/expldifdlg.c:499
3012 msgid ""
3013 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3014 "entry. Examples include:\n"
3015 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3016 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3017 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3018 msgstr ""
3019 "Detta suffix används för att skapa \"Distinguished Name\" (eller DN) för en "
3020 "LDAP-post. Exempelvis:\n"
3021 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3022 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3023 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3024
3025 #: src/expldifdlg.c:507
3026 msgid "Relative DN"
3027 msgstr "Relative DN"
3028
3029 #: src/expldifdlg.c:515
3030 msgid "Unique ID"
3031 msgstr "Unikt ID"
3032
3033 #: src/expldifdlg.c:523
3034 msgid ""
3035 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3036 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3037 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3038 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3039 "available RDN options that will be used to create the DN."
3040 msgstr ""
3041 "En LDIF-fil innehåller flera dataposter som vanligtvis laddas in i en LDAP-"
3042 "server. Varje datapost i LDIF-filen identifieras unikt av ett "
3043 "\"Distinguished Name\" (eller DN). Suffixet läggs till slutet av  \"Relative "
3044 "Distinguished Name\" (eller RDN) för att skapa DN. Välj något av de "
3045 "tillgängliga RDN-alternativen som kommer att användas för att skapa DN."
3046
3047 #: src/expldifdlg.c:543
3048 msgid "Use DN attribute if present in data"
3049 msgstr "Använd DN attribut om det finns i data"
3050
3051 #: src/expldifdlg.c:548
3052 msgid ""
3053 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3054 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3055 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3056 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3057 msgstr ""
3058 "Adressboken kan innehålla poster som tidigare importerats från en LDIF-fil. "
3059 "\"Distinguished Name\" (DN) användarattributet, om närvarande i adressboken, "
3060 "kan användas i den exporterade LDIF-filen. RDN valt ovan kommer användas om "
3061 "inte anändarattributet DN hittas."
3062
3063 #: src/expldifdlg.c:558
3064 msgid "Exclude record if no Email Address"
3065 msgstr "Exkludera e-post om det inte finns någon e-postadress"
3066
3067 #: src/expldifdlg.c:563
3068 msgid ""
3069 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3070 "option to ignore these records."
3071 msgstr ""
3072 "En adressbok kan innehålla objekt utan e-postadresser. Bocka för här för att "
3073 "ignorera dessa objekt."
3074
3075 #: src/expldifdlg.c:655
3076 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3077 msgstr "Exportera adressbok till LDIF-fil"
3078
3079 #: src/expldifdlg.c:722
3080 msgid "Distinguished Name"
3081 msgstr "Distinguished Name"
3082
3083 #: src/export.c:110 src/summaryview.c:7698
3084 msgid "Export to mbox file"
3085 msgstr "Exportera till mbox-fil"
3086
3087 #: src/export.c:129
3088 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3089 msgstr "Välj mappen som ska exportera och specificera mbox-fil."
3090
3091 #: src/export.c:140
3092 msgid "Source folder:"
3093 msgstr "Ursprungsmapp:"
3094
3095 #: src/export.c:146 src/import.c:140
3096 msgid "Mbox file:"
3097 msgstr "Mbox-fil:"
3098
3099 #: src/export.c:201
3100 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3101 msgstr "Mål mbox-filnamn kan inte vara tomt."
3102
3103 #: src/export.c:206
3104 msgid "Source folder can't be left empty."
3105 msgstr "Ursprungsmapp kan inte vara tom."
3106
3107 #: src/export.c:219
3108 msgid "Couldn't find the source folder."
3109 msgstr "Kunde inte hitta ursprungsmapp."
3110
3111 #: src/export.c:242
3112 msgid "Select exporting file"
3113 msgstr "Välj exportfil"
3114
3115 #: src/exporthtml.c:762
3116 msgid "Full Name"
3117 msgstr "Fullst. namn"
3118
3119 #: src/exporthtml.c:766 src/importldif.c:1021
3120 msgid "Attributes"
3121 msgstr "Användarattribut"
3122
3123 #: src/exporthtml.c:969
3124 msgid "Claws Mail Address Book"
3125 msgstr "Claws-Mail adressbok"
3126
3127 #: src/exporthtml.c:1083 src/exportldif.c:551
3128 msgid "Name already exists but is not a directory."
3129 msgstr "Namnet finns redan men det är inte en mapp."
3130
3131 #: src/exporthtml.c:1086 src/exportldif.c:554
3132 msgid "No permissions to create directory."
3133 msgstr "Inga rättigheter att skapa mapp."
3134
3135 #: src/exporthtml.c:1089 src/exportldif.c:557
3136 msgid "Name is too long."
3137 msgstr "Namnet är för långt."
3138
3139 #: src/exporthtml.c:1092 src/exportldif.c:560
3140 msgid "Not specified."
3141 msgstr "Ej specificerad."
3142
3143 #: src/folder.c:1442 src/foldersel.c:367 src/prefs_folder_item.c:296
3144 msgid "Inbox"
3145 msgstr "Inkorgen"
3146
3147 #: src/folder.c:1446 src/foldersel.c:371
3148 msgid "Sent"
3149 msgstr "Skickat"
3150
3151 #: src/folder.c:1450 src/foldersel.c:375 src/prefs_folder_item.c:299
3152 msgid "Queue"
3153 msgstr "Kö"
3154
3155 #: src/folder.c:1454 src/foldersel.c:379 src/prefs_folder_item.c:300
3156 #: src/toolbar.c:361 src/toolbar.c:396
3157 msgid "Trash"
3158 msgstr "Papperskorg"
3159
3160 #: src/folder.c:1458 src/foldersel.c:383 src/prefs_folder_item.c:298
3161 msgid "Drafts"
3162 msgstr "Utkast"
3163
3164 #: src/folder.c:1894
3165 #, c-format
3166 msgid "Processing (%s)...\n"
3167 msgstr "Behandlar (%s)...\n"
3168
3169 #: src/folder.c:3112
3170 #, c-format
3171 msgid "Copying %s to %s...\n"
3172 msgstr "Kopierar %s till %s...\n"
3173
3174 #: src/folder.c:3112
3175 #, c-format
3176 msgid "Moving %s to %s...\n"
3177 msgstr "Flyttar meddelande %s till %s...\n"
3178
3179 #: src/folder.c:3399
3180 #, c-format
3181 msgid "Updating cache for %s..."
3182 msgstr "Uppdaterar cache %s...."
3183
3184 #: src/folder.c:4232
3185 msgid "Processing messages..."
3186 msgstr "Behandlar meddelanden..."
3187
3188 #: src/folder.c:4368
3189 #, c-format
3190 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3191 msgstr "Synkroniserar %s för frånkopplad användning...\n"
3192
3193 #: src/foldersel.c:221
3194 msgid "Select folder"
3195 msgstr "Välj mapp"
3196
3197 #: src/foldersel.c:547 src/imap_gtk.c:196 src/mh_gtk.c:144
3198 msgid "NewFolder"
3199 msgstr "Nymapp"
3200
3201 #: src/foldersel.c:555 src/imap_gtk.c:207 src/imap_gtk.c:213
3202 #: src/imap_gtk.c:270 src/mh_gtk.c:152 src/mh_gtk.c:259 src/news_gtk.c:314
3203 #, c-format
3204 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3205 msgstr "Ett mappnamn kan inte innehålla '%c'."
3206
3207 #: src/foldersel.c:565 src/imap_gtk.c:223 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:162
3208 #: src/mh_gtk.c:266 src/news_gtk.c:321
3209 #, c-format
3210 msgid "The folder '%s' already exists."
3211 msgstr "Mappen '%s' finns redan."
3212
3213 #: src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:229 src/mh_gtk.c:168
3214 #, c-format
3215 msgid "Can't create the folder '%s'."
3216 msgstr "Kan inte skapa mappen '%s'."
3217
3218 #: src/folderview.c:278
3219 msgid "Mark all re_ad"
3220 msgstr "_Markera alla som lästa"
3221
3222 #: src/folderview.c:280
3223 msgid "R_un processing rules"
3224 msgstr "Kör behandlingsregler"
3225
3226 #: src/folderview.c:281 src/mainwindow.c:509
3227 msgid "_Search folder..."
3228 msgstr "_Sök i mapp..."
3229
3230 #: src/folderview.c:283
3231 msgid "Process_ing..."
3232 msgstr "Behandla..."
3233
3234 #: src/folderview.c:284
3235 msgid "Empty _trash..."
3236 msgstr "T_öm papperskorg..."
3237
3238 #: src/folderview.c:285
3239 msgid "Send _queue..."
3240 msgstr "Skicka köade..."
3241
3242 #: src/folderview.c:428 src/folderview.c:475 src/prefs_folder_column.c:78
3243 #: src/prefs_matcher.c:369 src/summaryview.c:5925
3244 msgid "New"
3245 msgstr "Ny(a)"
3246
3247 #: src/folderview.c:429 src/folderview.c:476 src/prefs_folder_column.c:79
3248 #: src/prefs_matcher.c:368 src/summaryview.c:5927
3249 msgid "Unread"
3250 msgstr "Oläst(a)"
3251
3252 #: src/folderview.c:430 src/prefs_folder_column.c:80
3253 msgid "Total"
3254 msgstr "Totalt"
3255
3256 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3257 #: src/folderview.c:478 src/summaryview.c:452
3258 msgid "#"
3259 msgstr "#"
3260
3261 #: src/folderview.c:789
3262 msgid "Setting folder info..."
3263 msgstr "Ställer in mappinfo..."
3264
3265 #: src/folderview.c:852 src/summaryview.c:3933
3266 msgid "Mark all as read"
3267 msgstr "Markera alla som lästa"
3268
3269 #: src/folderview.c:853 src/summaryview.c:3934
3270 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3271 msgstr "Vill du verkligen markera alla meddelande i denna mapp som lästa?"
3272
3273 #: src/folderview.c:1076 src/imap.c:4020 src/mainwindow.c:5013 src/setup.c:90
3274 #, c-format
3275 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3276 msgstr "Avsöker mapp %s%c%s..."
3277
3278 #: src/folderview.c:1080 src/imap.c:4025 src/mainwindow.c:5018 src/setup.c:95
3279 #, c-format
3280 msgid "Scanning folder %s ..."
3281 msgstr "Avsöker mapp %s...."
3282
3283 #: src/folderview.c:1111
3284 msgid "Rebuild folder tree"
3285 msgstr "Bygg om mappträdet"
3286
3287 #: src/folderview.c:1112
3288 msgid ""
3289 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3290 msgstr ""
3291 "Den lokala bufferten kommer att tas bort om du bygger om mappträdet. Vill du "
3292 "fortsätta?"
3293
3294 #: src/folderview.c:1122
3295 msgid "Rebuilding folder tree..."
3296 msgstr "Uppdaterar mappträdet..."
3297
3298 #: src/folderview.c:1124 src/folderview.c:1165
3299 msgid "Scanning folder tree..."
3300 msgstr "Söker igenom mappträdet..."
3301
3302 #: src/folderview.c:1256
3303 #, c-format
3304 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3305 msgstr "Kunde inte genomsöka mapp %s\n"
3306
3307 #: src/folderview.c:1310
3308 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3309 msgstr "Letar efter nya meddelande i alla mappar..."
3310
3311 #: src/folderview.c:2145
3312 #, c-format
3313 msgid "Closing Folder %s..."
3314 msgstr "Stänger mapp %s..."
3315
3316 #: src/folderview.c:2240
3317 #, c-format
3318 msgid "Opening Folder %s..."
3319 msgstr "Öppnar mappen %s..."
3320
3321 #: src/folderview.c:2258
3322 msgid "Folder could not be opened."
3323 msgstr "Mappen kunde inte öppnas."
3324
3325 #: src/folderview.c:2420 src/mainwindow.c:2960 src/mainwindow.c:2964
3326 msgid "Empty trash"
3327 msgstr "Töm papperskorg"
3328
3329 #: src/folderview.c:2421
3330 msgid "Delete all messages in trash?"
3331 msgstr "Ta bort alla meddelande från papperskorgen?"
3332
3333 #: src/folderview.c:2422
3334 msgid "+_Empty trash"
3335 msgstr "+_Töm papperskorg"
3336
3337 #: src/folderview.c:2466 src/inc.c:1599 src/toolbar.c:2566
3338 msgid "Offline warning"
3339 msgstr "Varning om frånkopplat läge"
3340
3341 #: src/folderview.c:2467 src/toolbar.c:2567
3342 msgid "You're working offline. Override?"
3343 msgstr "Du arbetar frånkopplad. Åsidosätta?"
3344
3345 #: src/folderview.c:2478 src/toolbar.c:2586
3346 msgid "Send queued messages"
3347 msgstr "Skicka köade meddelanden"
3348
3349 #: src/folderview.c:2479 src/toolbar.c:2587
3350 msgid "Send all queued messages?"
3351 msgstr "Skicka alla köade meddelanden?"
3352
3353 #: src/folderview.c:2480 src/messageview.c:804 src/messageview.c:821
3354 #: src/toolbar.c:2588
3355 msgid "_Send"
3356 msgstr "_Skicka"
3357
3358 #: src/folderview.c:2488 src/toolbar.c:2606
3359 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3360 msgstr "Några fel uppstod vid avsändande av meddelanden i kö."
3361
3362 #: src/folderview.c:2491 src/main.c:2421 src/toolbar.c:2609
3363 #, c-format
3364 msgid ""
3365 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3366 "%s"
3367 msgstr ""
3368 "Några fel uppstod vid skickande av köade meddelanden:\n"
3369 "%s"
3370
3371 #: src/folderview.c:2573
3372 #, c-format
3373 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3374 msgstr "Vill du verkligen kopiera mappen '%s' till '%s'?"
3375
3376 #: src/folderview.c:2574
3377 #, c-format
3378 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s' ?"
3379 msgstr "Vill du verkligen göra mappen '%s' en undermapp till '%s' ?"
3380
3381 #: src/folderview.c:2576
3382 msgid "Copy folder"
3383 msgstr "Kopiera mapp"
3384
3385 #: src/folderview.c:2576
3386 msgid "Move folder"
3387 msgstr "Flytta mapp"
3388
3389 #: src/folderview.c:2587
3390 #, c-format
3391 msgid "Copying %s to %s..."
3392 msgstr "Kopiera %s till %s..."
3393
3394 #: src/folderview.c:2587
3395 #, c-format
3396 msgid "Moving %s to %s..."
3397 msgstr "Flyttar %s till %s..."
3398
3399 #: src/folderview.c:2618
3400 msgid "Source and destination are the same."
3401 msgstr "Källa och destination är de samma."
3402
3403 #: src/folderview.c:2621
3404 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3405 msgstr "Kan inte kopiera en mapp till ett av dess barn."
3406
3407 #: src/folderview.c:2622
3408 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3409 msgstr "Kan inte flytta en mapp till ett av dess barn."
3410
3411 #: src/folderview.c:2625
3412 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3413 msgstr "En mapp kan inte flyttas mellan olika brevlådor."
3414
3415 #: src/folderview.c:2628
3416 msgid "Copy failed!"
3417 msgstr "Kopiering misslyckades!"
3418
3419 #: src/folderview.c:2628
3420 msgid "Move failed!"
3421 msgstr "Flytt misslyckades!"
3422
3423 #: src/folderview.c:2679
3424 #, c-format
3425 msgid "Processing configuration for folder %s"
3426 msgstr "Behandlar konfiguration för mappen %s"
3427
3428 #: src/folderview.c:3067 src/summaryview.c:4363 src/summaryview.c:4462
3429 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3430 msgstr "Destinationsmappen kan bara användas till att spara undermappar."
3431
3432 #: src/gedit-print.c:138 src/messageview.c:2042 src/summaryview.c:4685
3433 #: src/toolbar.c:196 src/toolbar.c:403
3434 msgid "Print"
3435 msgstr "Skriv ut"
3436
3437 #: src/gedit-print.c:236
3438 msgid "Preparing pages..."
3439 msgstr "Förbereder sidor..."
3440
3441 #: src/gedit-print.c:263
3442 #, c-format
3443 msgid "Rendering page %d of %d..."
3444 msgstr "Renederar sida %d av %d..."
3445
3446 #: src/gedit-print.c:265
3447 #, c-format
3448 msgid "Printing page %d of %d..."
3449 msgstr "Skriver ut sida %d av %d..."
3450
3451 #: src/gedit-print.c:287 src/printing.c:350
3452 msgid "Print preview"
3453 msgstr "Förhandsgranskning"
3454
3455 #: src/gedit-print.c:428
3456 msgid "Page %N of %Q"
3457 msgstr "Sida %N av %Q"
3458
3459 #: src/grouplistdialog.c:160
3460 msgid "Newsgroup subscription"
3461 msgstr "Diskussionsgruppsprenumeration"
3462
3463 #: src/grouplistdialog.c:176
3464 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3465 msgstr "Välj diskussionsgrupper för prenumeration:"
3466
3467 #: src/grouplistdialog.c:182
3468 msgid "Find groups:"
3469 msgstr "Hitta grupper:"
3470
3471 #: src/grouplistdialog.c:190
3472 msgid " Search "
3473 msgstr " Sök "
3474
3475 #: src/grouplistdialog.c:202
3476 msgid "Newsgroup name"
3477 msgstr "Namn på diskussionsgrupp"
3478
3479 #: src/grouplistdialog.c:203
3480 msgid "Messages"
3481 msgstr "Meddelande"
3482
3483 #: src/grouplistdialog.c:204
3484 msgid "Type"
3485 msgstr "Typ"
3486
3487 #: src/grouplistdialog.c:333
3488 msgid "moderated"
3489 msgstr "modererad"
3490
3491 #: src/grouplistdialog.c:335
3492 msgid "readonly"
3493 msgstr "skrivskyddad"
3494
3495 #: src/grouplistdialog.c:337
3496 msgid "unknown"
3497 msgstr "okänd"
3498
3499 #: src/grouplistdialog.c:406
3500 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3501 msgstr "Kan ej hämta diskussionsgrupplista."
3502
3503 #: src/grouplistdialog.c:443 src/summaryview.c:1490
3504 msgid "Done."
3505 msgstr "Färdig."
3506
3507 #: src/grouplistdialog.c:476
3508 #, c-format
3509 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3510 msgstr "%d diskussionsgrupper mottagna (%s lästa)"
3511
3512 #: src/gtk/about.c:122
3513 msgid ""
3514 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3515 "\n"
3516 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3517 msgstr ""
3518 "Claws Mail är en snabb och mycket anpassningsbar e-postklient.\n"
3519 "\n"
3520 "För mer information besök Claws Mails hemsida:\n"
3521
3522 #: src/gtk/about.c:128
3523 msgid ""
3524 "\n"
3525 "\n"
3526 "Claws Mail is free software released under the GPL license. If you wish to "
3527 "donate to the Claws Mail project you can do so at:\n"
3528 msgstr ""
3529 "\n"
3530 "\n"
3531 "Claws-Mail är fri programvara under GPL-licens. Om du vill donera till Claws-"
3532 "Mail-projektet kan du göra det på:\n"
3533
3534 #: src/gtk/about.c:144
3535 msgid ""
3536 "\n"
3537 "\n"
3538 "Copyright (C) 1999-2008\n"
3539 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3540 "and the Claws Mail team"
3541 msgstr ""
3542 "\n"
3543 "\n"
3544 "Copyright (C) 1999-2008\n"
3545 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3546 "och Claws-Mail-laget"
3547
3548 #: src/gtk/about.c:147
3549 msgid ""
3550 "\n"
3551 "\n"
3552 "System Information\n"
3553 msgstr ""
3554 "\n"
3555 "\n"
3556 "Systeminformation\n"
3557
3558 #: src/gtk/about.c:153
3559 #, c-format
3560 msgid ""
3561 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3562 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3563 "Operating System: %s %s (%s)"
3564 msgstr ""
3565 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3566 "Lokal: %s (teckenkodning: %s)\n"
3567 "Operativsystem: %s %s (%s)"
3568
3569 #: src/gtk/about.c:162
3570 #, c-format
3571 msgid ""
3572 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3573 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3574 "Operating System: %s"
3575 msgstr ""
3576 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3577 "Lokal: %s (teckenkodning: %s)\n"
3578 "Operativsystem: %s"
3579
3580 #: src/gtk/about.c:171
3581 #, c-format
3582 msgid ""
3583 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3584 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3585 "Operating System: unknown"
3586 msgstr ""
3587 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3588 "Lokal: %s (teckenkodning: %s)\n"
3589 "Operativsystem: okänt"
3590
3591 #: src/gtk/about.c:228 src/prefs_themes.c:726 src/wizard.c:542
3592 msgid "The Claws Mail Team"
3593 msgstr "Claws Mail-laget"
3594
3595 #: src/gtk/about.c:247
3596 msgid "Previous team members"
3597 msgstr "Före detta lagmedlemmar"
3598
3599 #: src/gtk/about.c:266
3600 msgid "The translation team"
3601 msgstr "Översättarlaget"
3602
3603 #: src/gtk/about.c:285
3604 msgid "Documentation team"
3605 msgstr "Dokumentationslaget"
3606
3607 #: src/gtk/about.c:304
3608 msgid "Logo"
3609 msgstr "Logo"
3610
3611 #: src/gtk/about.c:323
3612 msgid "Icons"
3613 msgstr "Ikoner"
3614
3615 #: src/gtk/about.c:342
3616 msgid "Contributors"
3617 msgstr "Medarbetare"
3618
3619 #: src/gtk/about.c:390
3620 msgid "Compiled-in Features\n"
3621 msgstr "Inbyggda funktioner:\n"
3622
3623 #: src/gtk/about.c:406
3624 msgid "compface|adds support for the X-Face header\n"
3625 msgstr "tillhandahåller stöd för X-Ansikte-rubriken (X-Face)\n"
3626
3627 #: src/gtk/about.c:416
3628 msgid "Enchant|adds support for spell checking\n"
3629 msgstr "tillhandahåller stöd för stavningskontroll\n"
3630
3631 #: src/gtk/about.c:426
3632 msgid "GnuTLS|adds support for encrypted connections to servers\n"
3633 msgstr "tillhandahåller stöd för krypterade uppkopplingar mot servrar\n"
3634
3635 #: src/gtk/about.c:436
3636 msgid "GTK+ >= 2.10.0|adds support for a complete print dialog\n"
3637 msgstr "tillhandahåller stöd för en fullständig utskriftsdialog\n"
3638
3639 #: src/gtk/about.c:446
3640 msgid ""
3641 "IPv6|adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3642 msgstr ""
3643 "tillhandahåller stöd för IPv6-adresser, det nya "
3644 "Internetadresseringsprotokollet\n"
3645
3646 #: src/gtk/about.c:457
3647 msgid "iconv|allows converting to and from different character sets\n"
3648 msgstr "tillhandahåller stöd för att konvertera mellan olika teckenkodningar\n"
3649
3650 #: src/gtk/about.c:467
3651 msgid "JPilot|adds support for PalmOS addressbooks\n"
3652 msgstr "tillhandahåller stöd för PalmOS adressböcker\n"
3653
3654 #: src/gtk/about.c:477
3655 msgid "LDAP|adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3656 msgstr "tillhandahåller stöd för adressböcker delade med LDAP\n"
3657
3658 #: src/gtk/about.c:487
3659 msgid "libetpan|adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3660 msgstr "tillhandahåller stöd för IMAP- och NNTP-servrar\n"
3661
3662 #: src/gtk/about.c:497
3663 msgid "libgnomeprint|adds support for a complete print dialog\n"
3664 msgstr "tillhandahåller stöd för en fullständig utskriftsdialog\n"
3665
3666 #: src/gtk/about.c:507
3667 msgid "libSM|adds support for session handling\n"
3668 msgstr "tillhandahåller stöd för sessionshantering\n"
3669
3670 #: src/gtk/about.c:517
3671 msgid ""
3672 "NetworkManager|adds support for detection of network connection changes\n"
3673 msgstr ""
3674 "tillhandahåller stöd för att upptäcka förändringar av "
3675 "nätverksuppkopplinging\n"
3676
3677 #: src/gtk/about.c:549
3678 msgid ""
3679 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3680 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3681 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
3682 "version.\n"
3683 "\n"
3684 msgstr ""
3685 "Detta program är fri mjukvara; du kan redistribuera det och/eller modifiera "
3686 "det enligt villkoren i GNU General Public License som publicerad av the Free "
3687 "Software Foundation; enligt version 3, eller (efter ditt eget val) någon "
3688 "senare version.\n"
3689 "\n"
3690
3691 #: src/gtk/about.c:555
3692 msgid ""
3693 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3694 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3695 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3696 "more details.\n"
3697 "\n"
3698 msgstr ""
3699 "Detta program distribueras med förhoppningen att det kommer att vara "
3700 "andvändbart, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI; utan ens den implicita "
3701 "garantin av SÄLJBARHET eller ÄNDAMÅLSENLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. Se "
3702 "GNU General Public License för fler detaljer.\n"
3703 "\n"
3704
3705 #: src/gtk/about.c:573
3706 msgid ""
3707 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3708 "this program. If not, see <"
3709 msgstr ""
3710 "Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med detta "
3711 "program; om inte, se <"
3712
3713 #: src/gtk/about.c:578
3714 msgid ""
3715 ">. \n"
3716 "\n"
3717 msgstr ""
3718 ">. \n"
3719 "\n"
3720
3721 #: src/gtk/about.c:671
3722 msgid "About Claws Mail"
3723 msgstr "Om Claws Mail"
3724
3725 #: src/gtk/about.c:722
3726 msgid ""
3727 "Copyright (C) 1999-2008\n"
3728 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3729 "and the Claws Mail team"
3730 msgstr ""
3731 "Copyright (C) 1999-2008\n"
3732 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3733 "och Claws Mail-laget"
3734
3735 #: src/gtk/about.c:736
3736 msgid "_Info"
3737 msgstr "_Info"
3738
3739 #: src/gtk/about.c:742
3740 msgid "_Authors"
3741 msgstr "_Författare"
3742
3743 #: src/gtk/about.c:748
3744 msgid "_Features"
3745 msgstr "F_unktioner"
3746
3747 #: src/gtk/about.c:754
3748 msgid "_License"
3749 msgstr "_Licens"
3750
3751 #: src/gtk/about.c:762
3752 msgid "_Release Notes"
3753 msgstr "Ve_rsionsinformation"
3754
3755 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:358
3756 msgid "Orange"
3757 msgstr "Orange"
3758
3759 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:362
3760 msgid "Red"
3761 msgstr "Röd"
3762
3763 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:366
3764 msgid "Pink"
3765 msgstr "Rosa"
3766
3767 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:370
3768 msgid "Sky blue"
3769 msgstr "Himmelsblå"
3770
3771 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:374
3772 msgid "Blue"
3773 msgstr "Blå"
3774
3775 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:378
3776 msgid "Green"
3777 msgstr "Grön"
3778
3779 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:382
3780 msgid "Brown"
3781 msgstr "Brun"
3782
3783 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:386
3784 msgid "Grey"
3785 msgstr "Grå"
3786
3787 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:390
3788 msgid "Light brown"
3789 msgstr "Ljusbrun"
3790
3791 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:394
3792 msgid "Dark red"
3793 msgstr "Mörkröd"
3794
3795 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:398
3796 msgid "Dark pink"
3797 msgstr "Mörkrosa"
3798
3799 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:402
3800 msgid "Steel blue"
3801 msgstr "Stålblå"
3802
3803 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:406
3804 msgid "Gold"
3805 msgstr "Guld"
3806
3807 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:410
3808 msgid "Bright green"
3809 msgstr "Ljusgrön"
3810
3811 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:414
3812 msgid "Magenta"
3813 msgstr "Magenta"
3814
3815 #: src/gtk/foldersort.c:156
3816 msgid "Set folder order"
3817 msgstr "Sorteringsordning för mappar"
3818
3819 #: src/gtk/foldersort.c:190
3820 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
3821 msgstr ""
3822 "Flytta mappar upp eller ner för att ändra sorteringsordningen i mapplistan."
3823
3824 #: src/gtk/foldersort.c:216 src/toolbar.c:384
3825 msgid "Folders"
3826 msgstr "Mappar"
3827
3828 #: src/gtk/gtkaspell.c:381 src/gtk/gtkaspell.c:632
3829 msgid "No dictionary selected."
3830 msgstr "Ingen ordlista vald."
3831
3832 #: src/gtk/gtkaspell.c:405 src/gtk/gtkaspell.c:435
3833 #, c-format
3834 msgid "Couldn't initialize %s speller."
3835 msgstr "Kunde inte starta %s stavningsprogram."
3836
3837 #: src/gtk/gtkaspell.c:682
3838 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
3839 msgstr "Kunde inte initiera Enchant broker."
3840
3841 #: src/gtk/gtkaspell.c:687
3842 #, c-format
3843 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
3844 msgstr "Kunde inte initiera %s ordlista."
3845
3846 #: src/gtk/gtkaspell.c:1028
3847 msgid "No misspelled word found."
3848 msgstr "Inga felstavade ord hittades."
3849
3850 #: src/gtk/gtkaspell.c:1368
3851 msgid "Replace unknown word"
3852 msgstr "Ersätt okänt ord"
3853
3854 #: src/gtk/gtkaspell.c:1385
3855 #, c-format
3856 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
3857 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Ersätt \"%s\" med: </span>"
3858
3859 #: src/gtk/gtkaspell.c:1431
3860 msgid ""
3861 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
3862 "will learn from mistake.\n"
3863 msgstr ""
3864 "Att hålla ner Control-knappen samtidigt som du trycker på Enter\n"
3865 "kommer lära från misstag.\n"
3866
3867 #: src/gtk/gtkaspell.c:1742
3868 #, c-format
3869 msgid "\"%s\" unknown in %s"
3870 msgstr "\"%s\" okänd i %s"
3871
3872 #: src/gtk/gtkaspell.c:1756
3873 msgid "Accept in this session"
3874 msgstr "Acceptera för denna session"
3875
3876 #: src/gtk/gtkaspell.c:1766
3877 msgid "Add to personal dictionary"
3878 msgstr "Lägg till i egen ordlista"
3879
3880 #: src/gtk/gtkaspell.c:1776
3881 msgid "Replace with..."
3882 msgstr "Ersätt med..."
3883
3884 #: src/gtk/gtkaspell.c:1789
3885 #, c-format
3886 msgid "Check with %s"
3887 msgstr "Kontrollera med %s"
3888
3889 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811
3890 msgid "(no suggestions)"
3891 msgstr "(inga förslag)"
3892
3893 #: src/gtk/gtkaspell.c:1822 src/gtk/gtkaspell.c:1960
3894 msgid "More..."
3895 msgstr "Mer..."
3896
3897 #: src/gtk/gtkaspell.c:1885
3898 #, c-format
3899 msgid "Dictionary: %s"
3900 msgstr "Ordlista: %s"
3901
3902 #: src/gtk/gtkaspell.c:1898
3903 #, c-format
3904 msgid "Use alternate (%s)"
3905 msgstr "Använd alternativ (%s)"
3906
3907 #: src/gtk/gtkaspell.c:1909
3908 msgid "Use both dictionaries"
3909 msgstr "Använd båda ordböckerna"
3910
3911 #: src/gtk/gtkaspell.c:1923 src/prefs_spelling.c:141
3912 msgid "Check while typing"
3913 msgstr "Kontrollera medan jag skriver"
3914
3915 #: src/gtk/gtkaspell.c:1939
3916 msgid "Change dictionary"
3917 msgstr "Byt ordlista"
3918
3919 #: src/gtk/gtkaspell.c:2078
3920 #, c-format
3921 msgid ""
3922 "The spell checker could not change dictionary.\n"
3923 "%s"
3924 msgstr ""
3925 "Rättstavningsprogrammet kunde inte byta ordlista.\n"
3926 "%s"
3927
3928 #: src/gtk/gtkaspell.c:2134
3929 #, c-format
3930 msgid ""
3931 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
3932 "%s"
3933 msgstr ""
3934 "Rättstavningsprogrammet kunde inte byta alternativ ordlista.\n"
3935 "%s"
3936
3937 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:269
3938 msgid "Configuration"
3939 msgstr "Konfiguration"
3940
3941 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
3942 msgid "Configuration options for the print job"
3943 msgstr "Konfiguration för utskriftsjobb"
3944
3945 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:277
3946 msgid "Source Buffer"
3947 msgstr "Källbuffert"
3948
3949 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
3950 msgid "GtkTextBuffer object to print"
3951 msgstr "GtkTextBuffer-objekt att skriva ut"
3952
3953 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:284
3954 msgid "Tabs Width"
3955 msgstr "Tabulatorbredd"
3956
3957 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:285
3958 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
3959 msgstr ""
3960
3961 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:292
3962 msgid "Wrap Mode"
3963 msgstr "Radbrytning"
3964
3965 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
3966 msgid "Word wrapping mode"
3967 msgstr "Radbryt ord"
3968
3969 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:300
3970 msgid "Highlight"
3971 msgstr "Framhäv"
3972
3973 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
3974 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
3975 msgstr "Om dokumentet ska skrivas ut med framhävd syntax"
3976
3977 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:309
3978 msgid "Font"
3979 msgstr "Typsnitt"
3980
3981 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
3982 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
3983 msgstr "Namn på GnomeFont att använda som dokumenttext (rekommenderas ej)"
3984
3985 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:317
3986 msgid "Font Description"
3987 msgstr "Beskrivning av typsnitt"
3988
3989 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
3990 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
3991 msgstr "Typsnitt att använda som dokumenttext ( t.ex. \"Monospace 10\")"
3992
3993 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:325 src/gtk/gtksourceprintjob.c:333
3994 msgid "Numbers Font"
3995 msgstr "Typsnitt för siffror"
3996
3997 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326
3998 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
3999 msgstr "Namn på GnomeFont att använda som radnummer  (rekommenderas ej)"
4000
4001 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
4002 msgid "Font description to use for the line numbers"
4003 msgstr "Beskrivning av typsnitt att använda för radnummer"
4004
4005 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:341
4006 msgid "Print Line Numbers"
4007 msgstr "Skriv ut radnummer"
4008
4009 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:342
4010 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
4011 msgstr "Intervall för utskrift av radnummer (0 innebär inga radnummer)"
4012
4013 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:349
4014 msgid "Print Header"
4015 msgstr "Skriv ut sidhuvud"
4016
4017 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
4018 msgid "Whether to print a header in each page"
4019 msgstr "Huruvida det skall skrivas ut en sidhuvud på varje sida"
4020
4021 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:357
4022 msgid "Print Footer"
4023 msgstr "Skriv ut sidfot"
4024
4025 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:358
4026 msgid "Whether to print a footer in each page"
4027 msgstr "Huruvida det skall skrivas ut en sidfot på varje sida"
4028
4029 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:365
4030 msgid "Header and Footer Font"
4031 msgstr "Typsnitt för Sidhuvud och Sidfot"
4032
4033 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:366
4034 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
4035 msgstr "Namn på GnomeFont att använda i sidhuvud och sidfot (rekommenderas ej)"
4036
4037 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:373
4038 msgid "Header and Footer Font Description"
4039 msgstr "Beskrivning av typsnitt för Sidhuvud och Sidfot"
4040
4041 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:374
4042 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
4043 msgstr "Typsnitt att använda för sidhuvud och sidfot (tex \"Monospace 10\")"
4044
4045 #: src/gtk/headers.h:8 src/prefs_filtering_action.c:1206
4046 #: src/prefs_matcher.c:2028 src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:48
4047 #: src/summaryview.c:450
4048 msgid "Date"
4049 msgstr "Datum"
4050
4051 #: src/gtk/headers.h:8
4052 msgid "Date:"
4053 msgstr "Datum:"
4054
4055 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1203
4056 #: src/prefs_matcher.c:2025 src/prefs_summary_column.c:81
4057 #: src/prefs_template.c:79 src/quote_fmt.c:49 src/quote_fmt.c:167
4058 #: src/quote_fmt.c:295 src/quote_fmt.c:427 src/summaryview.c:448
4059 msgid "From"
4060 msgstr "Från"
4061
4062 #: src/gtk/headers.h:9 src/summary_search.c:352
4063 msgid "From:"
4064 msgstr "Från:"
4065
4066 #: src/gtk/headers.h:10 src/toolbar.c:393
4067 msgid "Sender"
4068 msgstr "Avsändare"
4069
4070 #: src/gtk/headers.h:10
4071 msgid "Sender:"
4072 msgstr "Avsändare:"
4073
4074 #: src/gtk/headers.h:11 src/prefs_account.c:1981
4075 msgid "Reply-To"
4076 msgstr "Svara till"
4077
4078 #: src/gtk/headers.h:12 src/prefs_filtering_action.c:1204
4079 #: src/prefs_matcher.c:2026 src/prefs_summary_column.c:82
4080 #: src/prefs_template.c:81 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:449
4081 msgid "To"
4082 msgstr "Till"
4083
4084 #: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_account.c:1955
4085 #: src/prefs_filtering_action.c:1205 src/prefs_matcher.c:2027
4086 #: src/prefs_template.c:82 src/quote_fmt.c:57
4087 msgid "Cc"
4088 msgstr "Kopia"
4089
4090 #: src/gtk/headers.h:14 src/prefs_account.c:1968 src/prefs_template.c:83
4091 msgid "Bcc"
4092 msgstr "Blindkopia"
4093
4094 #: src/gtk/headers.h:15 src/prefs_filtering_action.c:1207
4095 #: src/prefs_matcher.c:2029 src/quote_fmt.c:60
4096 msgid "Message-ID"
4097 msgstr "Meddelande-ID"
4098
4099 #: src/gtk/headers.h:15
4100 msgid "Message-ID:"
4101 msgstr "Meddelande-ID:"
4102
4103 #: src/gtk/headers.h:16
4104 msgid "In-Reply-To"
4105 msgstr "Svar-På"
4106
4107 #: src/gtk/headers.h:16
4108 msgid "In-Reply-To:"
4109 msgstr "Svar-På:"
4110
4111 #: src/gtk/headers.h:17 src/prefs_filtering_action.c:1209
4112 #: src/prefs_matcher.c:2031 src/quote_fmt.c:59
4113 msgid "References"
4114 msgstr "Referenser"
4115
4116 #: src/gtk/headers.h:17
4117 msgid "References:"
4118 msgstr "Referenser:"
4119
4120 #: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1202
4121 #: src/prefs_matcher.c:2024 src/prefs_summary_column.c:80
4122 #: src/prefs_template.c:84 src/quote_fmt.c:55 src/quote_fmt.c:186
4123 #: src/summaryview.c:447
4124 msgid "Subject"
4125 msgstr "Ämne"
4126
4127 #: src/gtk/headers.h:19
4128 msgid "Comments"
4129 msgstr "Kommentarer"
4130
4131 #: src/gtk/headers.h:19
4132 msgid "Comments:"
4133 msgstr "Kommando:"
4134
4135 #: src/gtk/headers.h:20
4136 msgid "Keywords"
4137 msgstr "Nyckelord"
4138
4139 #: src/gtk/headers.h:20
4140 msgid "Keywords:"
4141 msgstr "Nyckelord:"
4142
4143 #: src/gtk/headers.h:21
4144 msgid "Resent-Date"
4145 msgstr "Återsänt-Datum"
4146
4147 #: src/gtk/headers.h:21
4148 msgid "Resent-Date:"
4149 msgstr "Återsänt-Datum:"
4150
4151 #: src/gtk/headers.h:22
4152 msgid "Resent-From"
4153 msgstr "Återsänt-Från"
4154
4155 #: src/gtk/headers.h:22
4156 msgid "Resent-From:"
4157 msgstr "Återsänt-Från:"
4158
4159 #: src/gtk/headers.h:23
4160 msgid "Resent-Sender"
4161 msgstr "Återsänt-Avsändare"
4162
4163 #: src/gtk/headers.h:23
4164 msgid "Resent-Sender:"
4165 msgstr "Återsänt-Avsändare:"
4166
4167 #: src/gtk/headers.h:24
4168 msgid "Resent-To"
4169 msgstr "Återsänt-Till"
4170
4171 #: src/gtk/headers.h:24
4172 msgid "Resent-To:"
4173 msgstr "Återsänt-Till:"
4174
4175 #: src/gtk/headers.h:25
4176 msgid "Resent-Cc"
4177 msgstr "Återsänt-Kopia"
4178
4179 #: src/gtk/headers.h:25
4180 msgid "Resent-Cc:"
4181 msgstr "Återsänt-Kopia:"
4182
4183 #: src/gtk/headers.h:26
4184 msgid "Resent-Bcc"
4185 msgstr "Återsänt-Blindkopia"
4186
4187 #: src/gtk/headers.h:26
4188 msgid "Resent-Bcc:"
4189 msgstr "Återsänt-Blindkopia:"
4190
4191 #: src/gtk/headers.h:27
4192 msgid "Resent-Message-ID"
4193 msgstr "Återsänt-Meddelande-ID"
4194
4195 #: src/gtk/headers.h:27
4196 msgid "Resent-Message-ID:"
4197 msgstr "Återsänt-Meddelande-ID"
4198
4199 #: src/gtk/headers.h:28
4200 msgid "Return-Path"
4201 msgstr "Returväg"
4202
4203 #: src/gtk/headers.h:28
4204 msgid "Return-Path:"
4205 msgstr "Returväg:"
4206
4207 #: src/gtk/headers.h:29
4208 msgid "Received"
4209 msgstr "Mottaget"
4210
4211 #: src/gtk/headers.h:29
4212 msgid "Received:"
4213 msgstr "Mottaget:"
4214
4215 #: src/gtk/headers.h:32 src/prefs_filtering_action.c:1208
4216 #: src/prefs_matcher.c:2030 src/quote_fmt.c:58
4217 msgid "Newsgroups"
4218 msgstr "Diskussionsgrupper"
4219
4220 #: src/gtk/headers.h:33
4221 msgid "Followup-To"
4222 msgstr "Uppföljning Till"
4223
4224 #: src/gtk/headers.h:34
4225 msgid "Delivered-To"
4226 msgstr "Levererad-Till"
4227
4228 #: src/gtk/headers.h:34
4229 msgid "Delivered-To:"
4230 msgstr "Levererad-Till:"
4231
4232 #: src/gtk/headers.h:35
4233 msgid "Seen"
4234 msgstr "Seen"
4235
4236 #: src/gtk/headers.h:35
4237 msgid "Seen:"
4238 msgstr "Seen:"
4239
4240 #: src/gtk/headers.h:36 src/gtk/progressdialog.c:137
4241 #: src/gtk/sslcertwindow.c:163 src/prefs_summary_column.c:78
4242 #: src/summaryview.c:2669
4243 msgid "Status"
4244 msgstr "Status"
4245
4246 #: src/gtk/headers.h:36 src/prefs_themes.c:936
4247 msgid "Status:"
4248 msgstr "Status:"
4249
4250 #: src/gtk/headers.h:37
4251 msgid "Face"
4252 msgstr "Ansikte"
4253
4254 #: src/gtk/headers.h:37
4255 msgid "Face:"
4256 msgstr "Ansikte:"
4257
4258 #: src/gtk/headers.h:38
4259 msgid "Disposition-Notification-To"
4260 msgstr ""
4261
4262 #: src/gtk/headers.h:38
4263 msgid "Disposition-Notification-To:"
4264 msgstr ""
4265
4266 #: src/gtk/headers.h:39
4267 msgid "Return-Receipt-To"
4268 msgstr "Läskvitto-Till"
4269
4270 #: src/gtk/headers.h:39
4271 msgid "Return-Receipt-To:"
4272 msgstr "Läskvitto-Till:"
4273
4274 #: src/gtk/headers.h:40
4275 msgid "User-Agent"
4276 msgstr "Användarprogram"
4277
4278 #: src/gtk/headers.h:40
4279 msgid "User-Agent:"
4280 msgstr "Användarprogram:"
4281
4282 #: src/gtk/headers.h:41
4283 msgid "Content-Type"
4284 msgstr "Innehållstyp"
4285
4286 #: src/gtk/headers.h:41 src/image_viewer.c:326
4287 msgid "Content-Type:"
4288 msgstr "Innehållstyp:"
4289
4290 #: src/gtk/headers.h:42
4291 msgid "Content-Transfer-Encoding"
4292 msgstr "Överföringskodning"
4293
4294 #: src/gtk/headers.h:42
4295 msgid "Content-Transfer-Encoding:"
4296 msgstr "Överföringskodning:"
4297
4298 #: src/gtk/headers.h:43
4299 msgid "MIME-Version"
4300 msgstr "MIME-version"
4301
4302 #: src/gtk/headers.h:43
4303 msgid "MIME-Version:"
4304 msgstr "MIME-version:"
4305
4306 #: src/gtk/headers.h:44
4307 msgid "Precedence"
4308 msgstr "Företräde"
4309
4310 #: src/gtk/headers.h:44
4311 msgid "Precedence:"
4312 msgstr "Företräde:"
4313
4314 #: src/gtk/headers.h:45 src/prefs_account.c:1042
4315 msgid "Organization"
4316 msgstr "Organisation"
4317
4318 #: src/gtk/headers.h:45
4319 msgid "Organization:"
4320 msgstr "Organisation: "
4321
4322 #: src/gtk/headers.h:47
4323 msgid "Mailing-List"
4324 msgstr "Sändlista"
4325
4326 #: src/gtk/headers.h:47
4327 msgid "Mailing-List:"
4328 msgstr "Sändlista:"
4329
4330 #: src/gtk/headers.h:48
4331 msgid "List-Post"
4332 msgstr "Sändlista-Posta"
4333
4334 #: src/gtk/headers.h:48
4335 msgid "List-Post:"
4336 msgstr "Sändlista-Posta"
4337
4338 #: src/gtk/headers.h:49
4339 msgid "List-Subscribe"
4340 msgstr "Sändlista-Prenumerera"
4341
4342 #: src/gtk/headers.h:49
4343 msgid "List-Subscribe:"
4344 msgstr "Sändlista-Prenumerera:"
4345
4346 #: src/gtk/headers.h:50
4347 msgid "List-Unsubscribe"
4348 msgstr "Sändlista-Säg-Upp-Prenumation"
4349
4350 #: src/gtk/headers.h:50
4351 msgid "List-Unsubscribe:"
4352 msgstr "Sändlista-Säg-Upp-Prenumation:"
4353
4354 #: src/gtk/headers.h:51
4355 msgid "List-Help"
4356 msgstr "Sändlista-Hjälp"
4357
4358 #: src/gtk/headers.h:51
4359 msgid "List-Help:"
4360 msgstr "Sändlista-Hjälp:"
4361
4362 #: src/gtk/headers.h:52
4363 msgid "List-Archive"
4364 msgstr "Sändlista-Arkiv"
4365
4366 #: src/gtk/headers.h:52
4367 msgid "List-Archive:"
4368 msgstr "Sändlista-Arkiv:"
4369
4370 #: src/gtk/headers.h:53
4371 msgid "List-Owner"
4372 msgstr "List-Ägare"
4373
4374 #: src/gtk/headers.h:53
4375 msgid "List-Owner:"
4376 msgstr "List-Ägare:"
4377
4378 #: src/gtk/headers.h:55
4379 msgid "X-Label"
4380 msgstr ""
4381
4382 #: src/gtk/headers.h:55
4383 msgid "X-Label:"
4384 msgstr ""
4385
4386 #: src/gtk/headers.h:56
4387 msgid "X-Mailer"
4388 msgstr ""
4389
4390 #: src/gtk/headers.h:56
4391 msgid "X-Mailer:"
4392 msgstr ""
4393
4394 #: src/gtk/headers.h:57
4395 msgid "X-Status"
4396 msgstr "X-Status"
4397
4398 #: src/gtk/headers.h:57
4399 msgid "X-Status:"
4400 msgstr "X-Status:"
4401
4402 #: src/gtk/headers.h:58
4403 msgid "X-Face"
4404 msgstr "X-Ansikte"
4405
4406 #: src/gtk/headers.h:58
4407 msgid "X-Face:"
4408 msgstr "X-Ansikte:"
4409
4410 #: src/gtk/headers.h:59
4411 msgid "X-No-Archive"
4412 msgstr ""
4413
4414 #: src/gtk/headers.h:59
4415 msgid "X-No-Archive:"
4416 msgstr ""
4417
4418 #: src/gtk/headers.h:62
4419 msgid "In reply to"
4420 msgstr "I svar till"
4421
4422 #: src/gtk/headers.h:62
4423 msgid "In reply to:"
4424 msgstr "I svar till:"
4425
4426 #: src/gtk/headers.h:63
4427 msgid "To or Cc"
4428 msgstr "Till eller kopia"
4429
4430 #: src/gtk/headers.h:63
4431 msgid "To or Cc:"
4432 msgstr "Till eller kopia:"
4433
4434 #: src/gtk/headers.h:64
4435 msgid "From, To or Subject"
4436 msgstr "Från, Till eller Ämne"
4437
4438 #: src/gtk/headers.h:64
4439 msgid "From, To or Subject:"
4440 msgstr "Från, Till eller Ämne:"
4441
4442 #: src/gtk/icon_legend.c:62
4443 msgid "New message"
4444 msgstr "Nytt meddelande"
4445
4446 #: src/gtk/icon_legend.c:63
4447 msgid "Unread message"
4448 msgstr "Oläst meddelande"
4449
4450 #: src/gtk/icon_legend.c:64
4451 msgid "Message has been replied to"
4452 msgstr "Meddelande som har besvarats"
4453
4454 #: src/gtk/icon_legend.c:65
4455 msgid "Message has been forwarded"
4456 msgstr "Meddelande som har vidarebefordrats"
4457
4458 #: src/gtk/icon_legend.c:66
4459 msgid "Message is in an ignored thread"
4460 msgstr "Meddelande är i en ignorerad tråd"
4461
4462 #: src/gtk/icon_legend.c:67
4463 msgid "Message is in a watched thread"