add Slovak translation
[claws.git] / po / sk.po
1 # translation of sylpheed-claws to Slovak
2 # Copyright (C) 2003 Andrej Kacian
3 # This file is distributed under the same license as the Sylpheed package.
4 # Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>, 2003.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: sylpheed-claws\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
10 "POT-Creation-Date: 2003-08-12 15:15+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2003-09-03 01:07+0200\n"
12 "Last-Translator: Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>\n"
13 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: KBabel 1.0.1\n"
18
19 #: src/account.c:305
20 msgid ""
21 "Some composing windows are open.\n"
22 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
23 msgstr ""
24 "Sú otvorené okná s rozpísanými správami.\n"
25 "Prosím zatvorte v¹etky tieto okná predtým, ako zaènete meni» nastavenia kônt."
26
27 #: src/account.c:555
28 msgid "Edit accounts"
29 msgstr "Úprava kônt"
30
31 #: src/account.c:573
32 msgid ""
33 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
34 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
35 msgstr ""
36 "Nové správy budú kontrolované v tomto poradí. Ak má by» konto kontrolované\n"
37 "pri voµbe 'Prija» v¹etko', zatrhnite políèko v ståpci oznaèenom 'G'."
38
39 #: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:616
40 #: src/compose.c:4638 src/compose.c:4808 src/editaddress.c:774
41 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
42 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:394 src/editvcard.c:210
43 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:199
44 #: src/select-keys.c:301
45 msgid "Name"
46 msgstr "Meno"
47
48 #: src/account.c:594 src/prefs_account.c:927
49 msgid "Protocol"
50 msgstr "Protokol"
51
52 #: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
53 msgid "Server"
54 msgstr "Server"
55
56 #: src/account.c:624 src/addressbook.c:755 src/editaddress.c:722
57 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
58 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
59 #: src/prefs_filtering.c:417 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
60 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
61 msgid "Add"
62 msgstr "Prida»"
63
64 #: src/account.c:630
65 msgid "Edit"
66 msgstr "Upravi»"
67
68 #: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
69 msgid " Delete "
70 msgstr "Zmaza»"
71
72 #: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
73 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:471
74 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
75 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
76 msgid "Down"
77 msgstr "Nadol"
78
79 #: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
80 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:465
81 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
82 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
83 msgid "Up"
84 msgstr "Nahor"
85
86 #: src/account.c:662
87 msgid " Set as default account "
88 msgstr "Nastavi» ako východzie konto"
89
90 #: src/account.c:668 src/addressbook.c:982 src/addressbook.c:2990
91 #: src/addressbook.c:2994 src/addressbook.c:3032 src/crash.c:240
92 #: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:224
93 #: src/inc.c:689 src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
94 msgid "Close"
95 msgstr "Zavrie»"
96
97 #: src/account.c:736
98 msgid "Delete account"
99 msgstr "Zmaza» konto"
100
101 #: src/account.c:737
102 msgid "Do you really want to delete this account?"
103 msgstr "Naozaj chcete zmaza» toto konto?"
104
105 #: src/account.c:738 src/addressbook.c:1005 src/addressbook.c:2182
106 #: src/compose.c:2966 src/compose.c:3452 src/compose.c:5923 src/compose.c:6231
107 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
108 #: src/folderview.c:2113 src/folderview.c:2172 src/folderview.c:2264
109 #: src/folderview.c:2399 src/folderview.c:2438 src/inc.c:167 src/inc.c:268
110 #: src/mainwindow.c:1408 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
111 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:969
112 #: src/prefs_filtering.c:1096 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
113 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271
114 #: src/summary_search.c:324 src/summaryview.c:916 src/summaryview.c:1379
115 #: src/summaryview.c:1423 src/summaryview.c:1466 src/summaryview.c:1490
116 #: src/summaryview.c:1522 src/summaryview.c:1547 src/summaryview.c:1572
117 #: src/summaryview.c:1597 src/summaryview.c:3082 src/toolbar.c:2048
118 msgid "Yes"
119 msgstr "Áno"
120
121 #: src/account.c:738 src/compose.c:3452 src/compose.c:5923
122 #: src/folderview.c:2113 src/folderview.c:2172 src/folderview.c:2264
123 #: src/folderview.c:2399 src/folderview.c:2438 src/ssl_manager.c:271
124 msgid "+No"
125 msgstr "+Nie"
126
127 #: src/addressadd.c:162
128 msgid "Add to address book"
129 msgstr "Prida» do adresára"
130
131 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:424
132 msgid "Address"
133 msgstr "Adresár"
134
135 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:618 src/editaddress.c:628
136 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
137 msgid "Remarks"
138 msgstr "Poznámky"
139
140 #: src/addressadd.c:226
141 msgid "Select Address Book Folder"
142 msgstr "Vyberte prieèinok adresára"
143
144 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
145 #: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3091 src/compose.c:5745
146 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
147 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:340 src/editldap_basedn.c:212
148 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
149 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:319
150 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtk/gtkaspell.c:1423
151 #: src/gtk/gtkaspell.c:2336 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
152 #: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:609
153 #: src/mainwindow.c:2151 src/messageview.c:937 src/mimeview.c:1018
154 #: src/mimeview.c:1082 src/passphrase.c:130 src/prefs_gtk.c:449
155 #: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:2986 src/prefs_common.c:3155
156 #: src/prefs_common.c:3482 src/prefs_customheader.c:157
157 #: src/prefs_display_header.c:194 src/prefs_filtering.c:336
158 #: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
159 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
160 #: src/ssl_manager.c:98
161 msgid "OK"
162 msgstr "OK"
163
164 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2176 src/addrgather.c:507
165 #: src/compose.c:3091 src/compose.c:5746 src/compose.c:6414 src/compose.c:6452
166 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
167 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:341 src/editldap_basedn.c:213
168 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
169 #: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:242
170 #: src/gtk/prefswindow.c:320 src/gtk/gtkaspell.c:1432 src/import.c:191
171 #: src/importldif.c:1034 src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
172 #: src/inputdialog.c:204 src/main.c:609 src/mainwindow.c:2151
173 #: src/messageview.c:937 src/mimeview.c:1019 src/mimeview.c:1083
174 #: src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_actions.c:162
175 #: src/prefs_common.c:2987 src/prefs_common.c:3483
176 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
177 #: src/prefs_filtering.c:337 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
178 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
179 #: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:916
180 #: src/summaryview.c:3424
181 msgid "Cancel"
182 msgstr "Storno"
183
184 #: src/addressbook.c:355 src/compose.c:499 src/mainwindow.c:411
185 #: src/messageview.c:143
186 msgid "/_File"
187 msgstr "/_Súbor"
188
189 #: src/addressbook.c:356
190 msgid "/_File/New _Book"
191 msgstr "/_Súbor/Nový _Adresár"
192
193 #: src/addressbook.c:357
194 msgid "/_File/New _vCard"
195 msgstr "/_Súbor/Nový _vCard"
196
197 #: src/addressbook.c:359
198 msgid "/_File/New _JPilot"
199 msgstr "/_Súbor/Nový _JPilot"
200
201 #: src/addressbook.c:362
202 msgid "/_File/New _Server"
203 msgstr "/_Súbor/Nový _Server"
204
205 #: src/addressbook.c:364 src/addressbook.c:367 src/compose.c:503
206 #: src/mainwindow.c:427 src/mainwindow.c:430 src/messageview.c:146
207 msgid "/_File/---"
208 msgstr "/_Súbor/---"
209
210 #: src/addressbook.c:365
211 msgid "/_File/_Edit"
212 msgstr "/_Súbor/_Upravi»"
213
214 #: src/addressbook.c:366
215 msgid "/_File/_Delete"
216 msgstr "/_Súbor/Z_maza»"
217
218 #: src/addressbook.c:368
219 msgid "/_File/_Save"
220 msgstr "/_Súbor/U_lo¾i»"
221
222 #: src/addressbook.c:369 src/compose.c:504 src/messageview.c:147
223 msgid "/_File/_Close"
224 msgstr "/_Súbor/_Zavrie»"
225
226 #: src/addressbook.c:370 src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
227 #: src/compose.c:506 src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:149
228 msgid "/_Edit"
229 msgstr "/_Upravi»"
230
231 #: src/addressbook.c:371
232 msgid "/_Edit/C_ut"
233 msgstr "/Úp_ravy/_Vystrihnú»"
234
235 #: src/addressbook.c:372 src/compose.c:511 src/mainwindow.c:435
236 #: src/messageview.c:150
237 msgid "/_Edit/_Copy"
238 msgstr "/Úp_ravy/_Kopírova»"
239
240 #: src/addressbook.c:373 src/compose.c:512
241 msgid "/_Edit/_Paste"
242 msgstr "/Úp_ravy/_Prilepi»"
243
244 #: src/addressbook.c:374 src/compose.c:509 src/compose.c:592
245 #: src/mainwindow.c:438 src/messageview.c:152
246 msgid "/_Edit/---"
247 msgstr "/Úp_ravy/---"
248
249 #: src/addressbook.c:375
250 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
251 msgstr "/Úp_ravy/Vlo¾i» _adresu"
252
253 #: src/addressbook.c:376
254 msgid "/_Address"
255 msgstr "/_Adresa"
256
257 #: src/addressbook.c:377
258 msgid "/_Address/New _Address"
259 msgstr "/_Adresa/Nová _Adresa"
260
261 #: src/addressbook.c:378
262 msgid "/_Address/New _Group"
263 msgstr "/_Adresa/Nová _Skupina"
264
265 #: src/addressbook.c:379
266 msgid "/_Address/New _Folder"
267 msgstr "/_Adresa/Nový _Prieèinok"
268
269 #: src/addressbook.c:380
270 msgid "/_Address/---"
271 msgstr "/_Adresa/--- "
272
273 #: src/addressbook.c:381
274 msgid "/_Address/_Edit"
275 msgstr "/_Adresa/_Upravi»"
276
277 #: src/addressbook.c:382
278 msgid "/_Address/_Delete"
279 msgstr "/_Adresa/Z_maza»"
280
281 #: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:387 src/mainwindow.c:651
282 #: src/mainwindow.c:662 src/mainwindow.c:664 src/mainwindow.c:667
283 #: src/mainwindow.c:670 src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:265
284 #: src/messageview.c:276
285 msgid "/_Tools/---"
286 msgstr "/_Nástroje/---"
287
288 #: src/addressbook.c:384
289 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
290 msgstr "/_Nástroje/Importova» súbor _LDIF..."
291
292 #: src/addressbook.c:385
293 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
294 msgstr "/_Nástroje/Importova» súbor z _Mutt-u..."
295
296 #: src/addressbook.c:386
297 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
298 msgstr "/_Nástroje/Importova» súbor z _Pine..."
299
300 #: src/addressbook.c:388
301 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
302 msgstr "/_Nástroje/Exportova» _HTML..."
303
304 #: src/addressbook.c:389
305 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
306 msgstr "/_Nástroje/Exportova» súbor L_DIF"
307
308 #: src/addressbook.c:390 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:698
309 #: src/messageview.c:279
310 msgid "/_Help"
311 msgstr "/_Pomocník"
312
313 #: src/addressbook.c:391 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:708
314 #: src/messageview.c:280
315 msgid "/_Help/_About"
316 msgstr "/_Pomocník/_O programe"
317
318 #: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:410
319 msgid "/New _Address"
320 msgstr "/Nová _Adresa"
321
322 #: src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
323 msgid "/New _Group"
324 msgstr "/Nová _Skupina"
325
326 #: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412
327 msgid "/New _Folder"
328 msgstr "/Nový _Prieèinok"
329
330 #: src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:413
331 #: src/addressbook.c:416 src/addressbook.c:420 src/compose.c:493
332 #: src/folderview.c:289 src/folderview.c:291 src/folderview.c:300
333 #: src/folderview.c:305 src/folderview.c:309 src/folderview.c:311
334 #: src/folderview.c:321 src/folderview.c:326 src/folderview.c:330
335 #: src/folderview.c:332 src/folderview.c:342 src/folderview.c:346
336 #: src/folderview.c:349 src/folderview.c:351 src/summaryview.c:411
337 #: src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:416 src/summaryview.c:422
338 #: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:448 src/summaryview.c:454
339 #: src/summaryview.c:457
340 msgid "/---"
341 msgstr "/---"
342
343 #: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:415 src/summaryview.c:419
344 msgid "/_Delete"
345 msgstr "/Z_maza»"
346
347 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:417
348 msgid "/C_ut"
349 msgstr "/_Vystrihnú»"
350
351 #: src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:418
352 msgid "/_Copy"
353 msgstr "/_Kopírova»"
354
355 #: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:419
356 msgid "/_Paste"
357 msgstr "/V_lo¾i»"
358
359 #: src/addressbook.c:421
360 msgid "/Pa_ste Address"
361 msgstr "/Vlo¾i» _adresu"
362
363 #: src/addressbook.c:433 src/crash.c:443 src/crash.c:462 src/importldif.c:118
364 msgid "Unknown"
365 msgstr "Neznáma"
366
367 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:459 src/importldif.c:125
368 msgid "Success"
369 msgstr "Úspech"
370
371 #: src/addressbook.c:441 src/importldif.c:126
372 msgid "Bad arguments"
373 msgstr "Neplatné parametre"
374
375 #: src/addressbook.c:442 src/importldif.c:127
376 msgid "File not specified"
377 msgstr "Nie je urèený súbor"
378
379 #: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:128
380 msgid "Error opening file"
381 msgstr "Chyba pri otváraní súboru"
382
383 #: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:129
384 msgid "Error reading file"
385 msgstr "Chyba pri èítaní súboru"
386
387 #: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:130
388 msgid "End of file encountered"
389 msgstr "Bol nájdený koniec súboru"
390
391 #: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:131
392 msgid "Error allocating memory"
393 msgstr "Chyba pri alokácii pamäte"
394
395 #: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:132
396 msgid "Bad file format"
397 msgstr "Neplatný formát súboru"
398
399 #: src/addressbook.c:448 src/importldif.c:133
400 msgid "Error writing to file"
401 msgstr "Chyba pri zápise do súboru"
402
403 #: src/addressbook.c:449 src/importldif.c:134
404 msgid "Error opening directory"
405 msgstr "Chyba pri otváraní prieèinku"
406
407 #: src/addressbook.c:450 src/importldif.c:135
408 msgid "No path specified"
409 msgstr "Nebola zadaná cesta"
410
411 #: src/addressbook.c:460
412 msgid "Error connecting to LDAP server"
413 msgstr "Chyba pri pripájaní sa k serveru LDAP"
414
415 #: src/addressbook.c:461
416 msgid "Error initializing LDAP"
417 msgstr "Chyba pri inicializácii LDAP"
418
419 #: src/addressbook.c:462
420 msgid "Error binding to LDAP server"
421 msgstr "Chyba pri pripájaní LDAP serveru"
422
423 #: src/addressbook.c:463
424 msgid "Error searching LDAP database"
425 msgstr "Chyba pri èítaní LDAP databázy"
426
427 #: src/addressbook.c:464
428 msgid "Timeout performing LDAP operation"
429 msgstr "Pri LDAP operácii vypr¹al èasový limit"
430
431 #: src/addressbook.c:465 src/addressbook.c:466
432 msgid "Error in LDAP search criteria"
433 msgstr "Chybné vyhµadávacie kritériá LDAP"
434
435 #: src/addressbook.c:467
436 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
437 msgstr "Neboli nájdené ¾iadne polo¾ky LDAP vyhovujúce kritériám"
438
439 #: src/addressbook.c:617
440 msgid "E-Mail address"
441 msgstr "E-mailová adresa"
442
443 #: src/addressbook.c:621 src/prefs_common.c:2613 src/toolbar.c:178
444 #: src/toolbar.c:1751
445 msgid "Address book"
446 msgstr "Otvori» adresár"
447
448 #: src/addressbook.c:720
449 msgid "Name:"
450 msgstr "Meno:"
451
452 #: src/addressbook.c:752 src/addressbook.c:2175 src/addressbook.c:2182
453 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:234
454 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
455 #: src/prefs_filtering.c:134 src/prefs_filtering.c:430 src/prefs_matcher.c:570
456 #: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
457 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:466
458 msgid "Delete"
459 msgstr "Zmaza»"
460
461 #: src/addressbook.c:758
462 msgid "Lookup"
463 msgstr "Vyhµada»"
464
465 #: src/addressbook.c:770 src/compose.c:1408 src/compose.c:3141
466 #: src/compose.c:4455 src/compose.c:5162 src/headerview.c:55
467 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
468 msgid "To:"
469 msgstr "Komu:"
470
471 #: src/addressbook.c:774 src/compose.c:1392 src/compose.c:3140
472 #: src/prefs_template.c:175
473 msgid "Cc:"
474 msgstr "Kópia:"
475
476 #: src/addressbook.c:778 src/compose.c:1395 src/prefs_template.c:176
477 msgid "Bcc:"
478 msgstr "Slepá kópia:"
479
480 #: src/addressbook.c:980 src/addressbook.c:1003
481 msgid "Delete address(es)"
482 msgstr "Zmaza» adresu(y)"
483
484 #: src/addressbook.c:981
485 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
486 msgstr "Tieto adresné údaje sú len pre èítanie a nedajú sa odstráni»."
487
488 #: src/addressbook.c:1004
489 msgid "Really delete the address(es)?"
490 msgstr "Naozaj zmaza» adresu(y)?"
491
492 #: src/addressbook.c:1005 src/addressbook.c:2182 src/compose.c:2966
493 #: src/compose.c:6231 src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192
494 #: src/expldifdlg.c:250 src/inc.c:167 src/inc.c:268 src/mainwindow.c:1408
495 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
496 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:969
497 #: src/prefs_filtering.c:1096 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
498 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
499 #: src/summaryview.c:916 src/summaryview.c:1379 src/summaryview.c:1423
500 #: src/summaryview.c:1466 src/summaryview.c:1490 src/summaryview.c:1522
501 #: src/summaryview.c:1547 src/summaryview.c:1572 src/summaryview.c:1597
502 #: src/summaryview.c:3082 src/toolbar.c:2048
503 msgid "No"
504 msgstr "Nie"
505
506 #: src/addressbook.c:1518 src/addressbook.c:1591
507 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
508 msgstr "Nemô¾em vklada». Cieµový adresár je len pre èítanie."
509
510 #: src/addressbook.c:1529
511 msgid "Cannot paste into an address group."
512 msgstr "Nemô¾em vklada» do skupiny adries."
513
514 #: src/addressbook.c:2172
515 #, c-format
516 msgid ""
517 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
518 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
519 msgstr ""
520 "Naozaj chcete zmaza» prieèinok A SÚÈASNE v¹etky adresy v %s ?\n"
521 "Ak zma¾ete len prieèinok, adresy z neho sa presunú do nadradeného prieèinku."
522
523 #: src/addressbook.c:2176
524 msgid "Folder only"
525 msgstr "Len prieèinok"
526
527 #: src/addressbook.c:2176
528 msgid "Folder and Addresses"
529 msgstr "Prieèinok aj adresy"
530
531 #: src/addressbook.c:2181
532 #, c-format
533 msgid "Really delete `%s' ?"
534 msgstr "Naozaj zmaza» '%s' ?"
535
536 #: src/addressbook.c:2940
537 msgid "New user, could not save index file."
538 msgstr "Nový u¾ivateµ; nepodarilo sa ulo¾i» indexový súbor."
539
540 #: src/addressbook.c:2944
541 msgid "New user, could not save address book files."
542 msgstr "Nový u¾ivateµ; nedajú sa ulo¾i» súbory adresára."
543
544 #: src/addressbook.c:2954
545 msgid "Old address book converted successfully."
546 msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspe¹ne."
547
548 #: src/addressbook.c:2959
549 msgid ""
550 "Old address book converted,\n"
551 "could not save new address index file"
552 msgstr ""
553 "Konverzia starého adresára prebehla,\n"
554 "nedá sa ulo¾i» indexový súbor nového adresára"
555
556 #: src/addressbook.c:2972
557 msgid ""
558 "Could not convert address book,\n"
559 "but created empty new address book files."
560 msgstr ""
561 "Nedá sa konvertova» starý adresár,\n"
562 "ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
563
564 #: src/addressbook.c:2978
565 msgid ""
566 "Could not convert address book,\n"
567 "could not create new address book files."
568 msgstr ""
569 "Nedá sa konvertova» starý adresár,\n"
570 "nedajú sa ani vytvori» súbory nového adresára."
571
572 #: src/addressbook.c:2983
573 msgid ""
574 "Could not convert address book\n"
575 "and could not create new address book files."
576 msgstr ""
577 "Nedá sa konvertova» starý adresár\n"
578 "a nedajú sa ani vytvori» súbory nového adresára."
579
580 #: src/addressbook.c:2990
581 msgid "Addressbook conversion error"
582 msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
583
584 #: src/addressbook.c:2994
585 msgid "Addressbook conversion"
586 msgstr "Konverzia adresára"
587
588 #: src/addressbook.c:3030
589 msgid "Addressbook Error"
590 msgstr "Chyba v adresári"
591
592 #: src/addressbook.c:3031
593 msgid "Could not read address index"
594 msgstr "Nedá sa naèíta» zoznam adries"
595
596 #: src/addressbook.c:3393
597 msgid "Busy searching LDAP..."
598 msgstr "Prehµadávam LDAP..."
599
600 #: src/addressbook.c:3528 src/prefs_common.c:1033
601 msgid "Interface"
602 msgstr "Ovládanie"
603
604 #: src/addressbook.c:3544 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
605 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
606 msgid "Address Book"
607 msgstr "Adresár"
608
609 #: src/addressbook.c:3560
610 msgid "Person"
611 msgstr "Osoba"
612
613 #: src/addressbook.c:3576
614 msgid "EMail Address"
615 msgstr "E-mailová adresa"
616
617 #: src/addressbook.c:3592
618 msgid "Group"
619 msgstr "Skupina"
620
621 #: src/addressbook.c:3608 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:383
622 #: src/prefs_account.c:2125
623 msgid "Folder"
624 msgstr "Prieèinok"
625
626 #: src/addressbook.c:3624
627 msgid "vCard"
628 msgstr "vCard"
629
630 #: src/addressbook.c:3640 src/addressbook.c:3656
631 msgid "JPilot"
632 msgstr "JPilot"
633
634 #: src/addressbook.c:3672
635 msgid "LDAP Server"
636 msgstr "LDAP server"
637
638 #: src/addrgather.c:156
639 msgid "Please specify name for address book."
640 msgstr "Prosím zvoµte názov pre adresár."
641
642 #: src/addrgather.c:176
643 msgid "Please select the mail headers to search."
644 msgstr "Prosím zvoµte po¹tové hlavièky pre vyhµadávanie."
645
646 #: src/addrgather.c:183
647 msgid "Busy harvesting addresses..."
648 msgstr "Zozbieravam adresy..."
649
650 #: src/addrgather.c:221
651 msgid "Addresses gathered successfully."
652 msgstr "Adresy zozbierané úspe¹ne."
653
654 #: src/addrgather.c:285
655 msgid "No folder or message was selected."
656 msgstr "Nie je zvolený ¾iadny prieèinok ani správa."
657
658 #: src/addrgather.c:293
659 msgid ""
660 "Please select a folder to process from the folder\n"
661 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
662 "the message list."
663 msgstr ""
664 "Prosím zvoµte prieèinok, alebo zvoµte jednu alebo\n"
665 "viacero správ, ktoré sa majú spracova»."
666
667 #: src/addrgather.c:345
668 msgid "Folder :"
669 msgstr "Prieèinok:"
670
671 #: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
672 #: src/importldif.c:948
673 msgid "Address Book :"
674 msgstr "Adresár :"
675
676 #: src/addrgather.c:366
677 msgid "Folder Size :"
678 msgstr "Veµkos» prieèinku :"
679
680 #: src/addrgather.c:381
681 msgid "Process these mail header fields"
682 msgstr "Spracova» tieto po¹tové hlavièky"
683
684 #: src/addrgather.c:399
685 msgid "Include sub-folders"
686 msgstr "Platí aj pre podprieèinky"
687
688 #: src/addrgather.c:422
689 msgid "Header Name"
690 msgstr "Názov hlavièky"
691
692 #: src/addrgather.c:423
693 msgid "Address Count"
694 msgstr "Poèet adries"
695
696 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:263
697 #: src/messageview.c:492
698 msgid "Warning"
699 msgstr "Varovanie"
700
701 #: src/addrgather.c:528
702 msgid "Header Fields"
703 msgstr "Hlavièky"
704
705 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
706 #: src/importldif.c:1067
707 msgid "Finish"
708 msgstr "Dokonèi»"
709
710 #: src/addrgather.c:588
711 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
712 msgstr "Zozbiera» e-mailové adresy - zo zvolených správ"
713
714 #: src/addrgather.c:596
715 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
716 msgstr "Zozbiera» e-mailové adresy - z prieèinku"
717
718 #: src/addrindex.c:105 src/addrindex.c:109 src/addrindex.c:116
719 msgid "Common address"
720 msgstr "Spoloèná adresa"
721
722 #: src/addrindex.c:106 src/addrindex.c:110 src/addrindex.c:117
723 msgid "Personal address"
724 msgstr "Súkromná adresa"
725
726 #: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5923 src/main.c:591
727 msgid "Notice"
728 msgstr "Upozornenie"
729
730 #: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3452 src/inc.c:571
731 msgid "Error"
732 msgstr "Chyba"
733
734 #: src/alertpanel.c:190
735 msgid "View log"
736 msgstr "Zobrazi» záznam"
737
738 #: src/alertpanel.c:308
739 msgid "Show this message next time"
740 msgstr "Zobrazi» túto správu nabudúce"
741
742 #: src/common/nntp.c:68
743 #, c-format
744 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
745 msgstr "Nedá sa pripoji« k serveru NNTP: %s:%d\n"
746
747 #: src/common/nntp.c:148 src/common/nntp.c:211
748 #, c-format
749 msgid "protocol error: %s\n"
750 msgstr "chyba protokolu: %s\n"
751
752 #: src/common/nntp.c:171 src/common/nntp.c:217
753 msgid "protocol error\n"
754 msgstr "chyba protokolu\n"
755
756 #: src/common/nntp.c:267
757 msgid "Error occurred while posting\n"
758 msgstr "Pri odosielaní sa vyskytla chyba\n"
759
760 #: src/common/smtp.c:152
761 msgid "SMTP AUTH not available\n"
762 msgstr "SMTP AUTH nie je dostupné\n"
763
764 #: src/common/smtp.c:417 src/common/smtp.c:466
765 msgid "bad SMTP response\n"
766 msgstr "neplatná odozva SMTP\n"
767
768 #: src/common/smtp.c:437 src/common/smtp.c:455 src/common/smtp.c:551
769 msgid "error occurred on SMTP session\n"
770 msgstr "vyskytla sa chyba pri SMTP spojení\n"
771
772 #: src/common/smtp.c:446 src/pop.c:683
773 msgid "error occurred on authentication\n"
774 msgstr "vyskytla sa chyba v autentizácii\n"
775
776 #: src/common/smtp.c:511 src/pop.c:676
777 msgid "can't start TLS session\n"
778 msgstr "nemô¾em vytvori» TLS reláciu\n"
779
780 #: src/common/ssl.c:78
781 msgid "Error creating ssl context\n"
782 msgstr "Pri vytváraní SSL kontextu sa vyskytla chyba\n"
783
784 #: src/common/ssl.c:97
785 #, c-format
786 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
787 msgstr "SSL spojenie zlyhalo (%s)\n"
788
789 #: src/common/ssl.c:105
790 #, c-format
791 msgid "SSL connection using %s\n"
792 msgstr "SSL spojenie pri pou¾ití %s zlyhalo\n"
793
794 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
795 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
796 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
797 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
798 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
799 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
800 msgid "<not in certificate>"
801 msgstr "<nie je v certifikáte>"
802
803 #: src/common/ssl_certificate.c:189
804 #, c-format
805 msgid ""
806 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
807 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
808 "  Fingerprint: %s\n"
809 "  Signature status: %s"
810 msgstr ""
811 "  Vlastník: %s (%s) v %s\n"
812 "  Podpísané: %s (%s) v %s\n"
813 "  Odtlaèok prsta: %s\n"
814 "  Stav podpisu: %s"
815
816 #: src/common/ssl_certificate.c:307
817 msgid "Can't load X509 default paths"
818 msgstr "Nemô¾em naèíta» implicitné cesty X509"
819
820 #: src/common/ssl_certificate.c:362
821 #, c-format
822 msgid ""
823 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
824 "%s"
825 msgstr ""
826 "%s prezentoval neznámy SSL certifikát:\n"
827 "%s"
828
829 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
830 #, c-format
831 msgid ""
832 "%s\n"
833 "\n"
834 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
835 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
836 msgstr ""
837 "%s\n"
838 "\n"
839 "Po¹ta pre toto konto nebude preberaná kým neulo¾íte certifikát.\n"
840 "(Vypnite voµbu \"%s\").\n"
841
842 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
843 #: src/prefs_common.c:1207
844 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
845 msgstr "Nezobrazova» upozornenie pri chybe pri prijímaní"
846
847 #: src/common/ssl_certificate.c:398
848 #, c-format
849 msgid ""
850 "%s's SSL certificate changed !\n"
851 "We have saved this one:\n"
852 "%s\n"
853 "\n"
854 "It is now:\n"
855 "%s\n"
856 "\n"
857 "This could mean the server answering is not the known one."
858 msgstr ""
859 "SSL certifikát pre %s bol zmenený !\n"
860 "Ulo¾ili sme tento:\n"
861 "%s\n"
862 "\n"
863 "Pou¾itý certifikát je tento:\n"
864 "%s\n"
865 "\n"
866 "Mô¾e to znamena», ¾e odpovedá nepravý server."
867
868 #: src/compose.c:491
869 msgid "/_Add..."
870 msgstr "/_Prida»..."
871
872 #: src/compose.c:492
873 msgid "/_Remove"
874 msgstr "/_Odstráni»"
875
876 #: src/compose.c:494 src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
877 #: src/folderview.c:334 src/folderview.c:353
878 msgid "/_Properties..."
879 msgstr "/_Vlastnosti..."
880
881 #: src/compose.c:500
882 msgid "/_File/_Attach file"
883 msgstr "/_Súbor/_Pripoji» súbor"
884
885 #: src/compose.c:501
886 msgid "/_File/_Insert file"
887 msgstr "/_Súbor/_Vlo¾i» súbor"
888
889 #: src/compose.c:502
890 msgid "/_File/Insert si_gnature"
891 msgstr "/_Súbor/V_lo¾i» podpis"
892
893 #: src/compose.c:507
894 msgid "/_Edit/_Undo"
895 msgstr "/Úp_ravy"
896
897 #: src/compose.c:508
898 msgid "/_Edit/_Redo"
899 msgstr "/Úp_ravy/Z_novu urobi»"
900
901 #: src/compose.c:510
902 msgid "/_Edit/Cu_t"
903 msgstr "/Úp_ravy/_Vystrihnú»"
904
905 #: src/compose.c:513
906 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
907 msgstr "/Úp_ravy/Prilepi» ako _citáciu"
908
909 #: src/compose.c:515 src/mainwindow.c:436 src/messageview.c:151
910 msgid "/_Edit/Select _all"
911 msgstr "/Úp_ravy/Vy_bra» v¹etko"
912
913 #: src/compose.c:516
914 msgid "/_Edit/A_dvanced"
915 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené"
916
917 #: src/compose.c:517
918 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
919 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» o znak dozadu"
920
921 #: src/compose.c:522
922 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
923 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» o znak dopredu"
924
925 #: src/compose.c:527
926 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
927 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» o slovo dozadu"
928
929 #: src/compose.c:532
930 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
931 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» o slovo dopredu"
932
933 #: src/compose.c:537
934 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
935 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» na zaèiatok riadku"
936
937 #: src/compose.c:542
938 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
939 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» na koniec riadku"
940
941 #: src/compose.c:547
942 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
943 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» na predchodzí riadok"
944
945 #: src/compose.c:552
946 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
947 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» na ïal¹í riadok"
948
949 #: src/compose.c:557
950 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
951 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» znak naµavo od kurzora"
952
953 #: src/compose.c:562
954 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
955 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» znak napravo od kurzora"
956
957 #: src/compose.c:567
958 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
959 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» slovo naµavo od kurzora"
960
961 #: src/compose.c:572
962 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
963 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» slovo napravo od kurzora"
964
965 #: src/compose.c:577
966 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
967 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» riadok"
968
969 #: src/compose.c:582
970 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
971 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» riadok"
972
973 #: src/compose.c:587
974 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
975 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» text do konca riadku"
976
977 #: src/compose.c:593
978 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
979 msgstr "/Úp_ravy/_Zalomi» aktuálny odstavec"
980
981 #: src/compose.c:595
982 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
983 msgstr "/Úp_ravy/Zalomi» v¹etky _dlhé riadky"
984
985 #: src/compose.c:597
986 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
987 msgstr "/Úp_ravy/Upravi» e_xterným editorom"
988
989 #: src/compose.c:600
990 msgid "/_Spelling"
991 msgstr "/P_ravopis"
992
993 #: src/compose.c:601
994 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
995 msgstr "/P_ravopis/_Skontrolova» v¹etko alebo výber"
996
997 #: src/compose.c:603
998 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
999 msgstr "/P_ravopis/_Zvýrazni» v¹etky nesprávne slová"
1000
1001 #: src/compose.c:605
1002 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1003 msgstr "/P_ravopis/_Spätne skontrolova» nesprávne slovo"
1004
1005 #: src/compose.c:607
1006 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1007 msgstr "/P_ravopis/_Dopredu na ïal¹ie nesprávne slovo"
1008
1009 #: src/compose.c:609
1010 msgid "/_Spelling/---"
1011 msgstr "/P_ravopis/---"
1012
1013 #: src/compose.c:610
1014 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1015 msgstr "/P_ravopis/_Nastavenie"
1016
1017 #: src/compose.c:614 src/mainwindow.c:442 src/messageview.c:156
1018 #: src/summaryview.c:449
1019 msgid "/_View"
1020 msgstr "/_Zobrazi»"
1021
1022 #: src/compose.c:615
1023 msgid "/_View/_To"
1024 msgstr "/_Zobrazi»/_Komu"
1025
1026 #: src/compose.c:616
1027 msgid "/_View/_Cc"
1028 msgstr "/_Zobrazi»/Kó_pia"
1029
1030 #: src/compose.c:617
1031 msgid "/_View/_Bcc"
1032 msgstr "/_Zobrazi»/_Slepá kópia"
1033
1034 #: src/compose.c:618
1035 msgid "/_View/_Reply to"
1036 msgstr "/_Zobrazi»/_Odpoveï komu"
1037
1038 #: src/compose.c:619 src/compose.c:621 src/compose.c:623 src/mainwindow.c:460
1039 #: src/mainwindow.c:463 src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:516
1040 #: src/mainwindow.c:598 src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:238
1041 msgid "/_View/---"
1042 msgstr "/_Zobrazi»/---"
1043
1044 #: src/compose.c:620
1045 msgid "/_View/_Followup to"
1046 msgstr "/_Zobrazi»/O_dovzda» komu"
1047
1048 #: src/compose.c:622
1049 msgid "/_View/R_uler"
1050 msgstr "/_Zobrazi»/P_ravítko"
1051
1052 #: src/compose.c:624
1053 msgid "/_View/_Attachment"
1054 msgstr "/_Zobrazi»/Prí_lohy"
1055
1056 #: src/compose.c:626 src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:242
1057 msgid "/_Message"
1058 msgstr "/Sp_ráva"
1059
1060 #: src/compose.c:627
1061 msgid "/_Message/_Send"
1062 msgstr "/Sp_ráva/_Odosla»"
1063
1064 #: src/compose.c:629
1065 msgid "/_Message/Send _later"
1066 msgstr "/Sp_ráva/Odosla» _neskôr"
1067
1068 #: src/compose.c:631 src/compose.c:637 src/compose.c:642 src/compose.c:644
1069 #: src/compose.c:648 src/compose.c:654 src/compose.c:661 src/mainwindow.c:610
1070 #: src/mainwindow.c:612 src/mainwindow.c:622 src/mainwindow.c:625
1071 #: src/mainwindow.c:627 src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:245
1072 #: src/messageview.c:253 src/messageview.c:258
1073 msgid "/_Message/---"
1074 msgstr "/Sp_ráva/---"
1075
1076 #: src/compose.c:632
1077 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1078 msgstr "/Sp_ráva/_Ulo¾i» medzi koncepty"
1079
1080 #: src/compose.c:634
1081 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1082 msgstr "/Sp_ráva/Ulo¾i» a _pokraèova» v editácii"
1083
1084 #: src/compose.c:638
1085 msgid "/_Message/_To"
1086 msgstr "/Sp_ráva/_Komu"
1087
1088 #: src/compose.c:639
1089 msgid "/_Message/_Cc"
1090 msgstr "/Sp_ráva/Kóp_ia"
1091
1092 #: src/compose.c:640
1093 msgid "/_Message/_Bcc"
1094 msgstr "/Sp_ráva/_Slepá kópia"
1095
1096 #: src/compose.c:641
1097 msgid "/_Message/_Reply to"
1098 msgstr "/Sp_ráva/Odpo_veda» komu"
1099
1100 #: src/compose.c:643
1101 msgid "/_Message/_Followup to"
1102 msgstr "/_Zobrazi»/O_dovzda» komu"
1103
1104 #: src/compose.c:645
1105 msgid "/_Message/_Attach"
1106 msgstr "/Sp_ráva/P_ripoji»"
1107
1108 #: src/compose.c:649
1109 msgid "/_Message/Si_gn"
1110 msgstr "/Sp_ráva/Po_dpísa»"
1111
1112 #: src/compose.c:650
1113 msgid "/_Message/_Encrypt"
1114 msgstr "/Sp_ráva/_Za¹ifrova»"
1115
1116 #: src/compose.c:651
1117 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1118 msgstr "/Sp_ráva/Re¾im/MIME"
1119
1120 #: src/compose.c:652
1121 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1122 msgstr "/Sp_ráva/Re¾im/Inline"
1123
1124 #: src/compose.c:655
1125 msgid "/_Message/_Priority"
1126 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita"
1127
1128 #: src/compose.c:656
1129 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1130 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/Na_jvy¹¹ia"
1131
1132 #: src/compose.c:657
1133 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1134 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/_Vysoká"
1135
1136 #: src/compose.c:658
1137 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1138 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/_Normálna"
1139
1140 #: src/compose.c:659
1141 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1142 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/Ní_zka"
1143
1144 #: src/compose.c:660
1145 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1146 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/N_ajni¾¹ia"
1147
1148 #: src/compose.c:662
1149 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1150 msgstr "/Sp_ráva/Vy¾ia_da» potvrdenie o príjme"
1151
1152 #: src/compose.c:663
1153 msgid "/_Message/Remo_ve references"
1154 msgstr "/Sp_ráva/Odstráni» od_kazy"
1155
1156 #: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:642 src/messageview.c:261
1157 msgid "/_Tools"
1158 msgstr "/_Nástroje"
1159
1160 #: src/compose.c:665
1161 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1162 msgstr "/_Nástroje/Zobrazi» _mierku"
1163
1164 #: src/compose.c:666 src/messageview.c:262
1165 msgid "/_Tools/_Address book"
1166 msgstr "/_Nástroje/_Adresár"
1167
1168 #: src/compose.c:667
1169 msgid "/_Tools/_Template"
1170 msgstr "/_Nástroje/©a_blóna"
1171
1172 #: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:277
1173 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1174 msgstr "/_Nástroje/A_kcie"
1175
1176 #: src/compose.c:1398
1177 msgid "Reply-To:"
1178 msgstr "Odpoveda» komu:"
1179
1180 #: src/compose.c:1401 src/compose.c:4452 src/compose.c:5164
1181 #: src/headerview.c:56
1182 msgid "Newsgroups:"
1183 msgstr "Diskusné skupiny:"
1184
1185 #: src/compose.c:1404
1186 msgid "Followup-To:"
1187 msgstr "Followup-To:"
1188
1189 #: src/compose.c:1699
1190 msgid "Quote mark format error."
1191 msgstr "Chyba v úvodzovkách."
1192
1193 #: src/compose.c:1715
1194 msgid "Message reply/forward format error."
1195 msgstr "Chyba formátu odpovede/preposielania."
1196
1197 #: src/compose.c:2043
1198 #, c-format
1199 msgid "File %s is empty."
1200 msgstr "Súbor %s je prázdny."
1201
1202 #: src/compose.c:2047
1203 #, c-format
1204 msgid "Can't read %s."
1205 msgstr "Nedá sa èíta» %s."
1206
1207 #: src/compose.c:2085
1208 #, c-format
1209 msgid "Message: %s"
1210 msgstr "Správa: %s"
1211
1212 #: src/compose.c:2780
1213 msgid " [Edited]"
1214 msgstr "[Upravené]"
1215
1216 #: src/compose.c:2782
1217 #, c-format
1218 msgid "%s - Compose message%s"
1219 msgstr "%s - Písanie správy%s"
1220
1221 #: src/compose.c:2785
1222 #, c-format
1223 msgid "Compose message%s"
1224 msgstr "Písanie správy%s"
1225
1226 #: src/compose.c:2809 src/compose.c:3058
1227 msgid ""
1228 "Account for sending mail is not specified.\n"
1229 "Please select a mail account before sending."
1230 msgstr ""
1231 "Nie je urèené konto pre odosielanie správ.\n"
1232 "Pred odosielaním prosím zvoµte po¹tové konto."
1233
1234 #: src/compose.c:2956
1235 msgid "Recipient is not specified."
1236 msgstr "Nie je urèený príjemca."
1237
1238 #: src/compose.c:2964 src/messageview.c:492 src/prefs_account.c:767
1239 #: src/prefs_common.c:1019 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
1240 msgid "Send"
1241 msgstr "Odosla»"
1242
1243 #: src/compose.c:2965
1244 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1245 msgstr "Predmet je prázdny. Odosla» napriek tomu?"
1246
1247 #: src/compose.c:2986
1248 msgid "Could not queue message for sending"
1249 msgstr "Nie je mo¾né zaradi» správu do fronty na odoslanie"
1250
1251 #: src/compose.c:2991
1252 msgid ""
1253 "The message was queued but could not be sent.\n"
1254 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1255 msgstr ""
1256 "Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo mo¾né odosla» ju.\n"
1257 "Pou¾ite \"Odosla» správy vo fronte\" z hlavného okna pre opätovný pokus."
1258
1259 #: src/compose.c:3074 src/procmsg.c:1192 src/send_message.c:235
1260 #, c-format
1261 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1262 msgstr "Pri odosielaní správy na %s nastala chyba."
1263
1264 #: src/compose.c:3088
1265 msgid "Queueing"
1266 msgstr "Zaraïujem do fronty"
1267
1268 #: src/compose.c:3089
1269 msgid ""
1270 "Error occurred while sending the message.\n"
1271 "Put this message into queue folder?"
1272 msgstr ""
1273 "Pri odosielaní správy nastala chyba.\n"
1274 "Chcete správu zaradi» do prieèinka Na odoslanie?"
1275
1276 #: src/compose.c:3095
1277 msgid "Can't queue the message."
1278 msgstr "Správa sa nedá zaradi» do fronty."
1279
1280 #: src/compose.c:3098 src/send_message.c:586 src/send_message.c:605
1281 msgid "Error occurred while sending the message."
1282 msgstr "Pri odosielaní správy nastala chyba."
1283
1284 #: src/compose.c:3111
1285 msgid "Can't save the message to Sent."
1286 msgstr "Správa sa nedá ulo¾i» medzi odoslané správy."
1287
1288 #: src/compose.c:3342
1289 #, c-format
1290 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1291 msgstr "Nemô¾em nájs» ¾iadny kµúè asociovaný so zvoleným ID kµúèa `%s'."
1292
1293 #: src/compose.c:3448
1294 #, c-format
1295 msgid ""
1296 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1297 "%s to %s.\n"
1298 "Send it anyway?"
1299 msgstr ""
1300 "Nedá sa zmeni» kódovanie správy z\n"
1301 "%s na %s.\n"
1302 "Odosla» správu aj napriek tomu?"
1303
1304 #: src/compose.c:3712
1305 msgid "No account for sending mails available!"
1306 msgstr "Nie je dostupné ¾iadne konto pre odosielanie správ!"
1307
1308 #: src/compose.c:3722
1309 msgid "No account for posting news available!"
1310 msgstr "Nie je dostupné ¾iadne konto pre odosielanie news èlánkov!"
1311
1312 #: src/compose.c:4532 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
1313 msgid "From:"
1314 msgstr "Od:"
1315
1316 #: src/compose.c:4636 src/compose.c:4806 src/compose.c:5684
1317 msgid "MIME type"
1318 msgstr "MIME typ"
1319
1320 #: src/compose.c:4637 src/compose.c:4807 src/mimeview.c:198
1321 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:469
1322 msgid "Size"
1323 msgstr "Veµkos»"
1324
1325 #: src/compose.c:4701
1326 msgid "Save Message to "
1327 msgstr "Ulo¾i» správu do "
1328
1329 #: src/compose.c:4721
1330 msgid "Select ..."
1331 msgstr "Zvoµte ..."
1332
1333 #: src/compose.c:4857 src/prefs_account.c:1355 src/prefs_customheader.c:188
1334 #: src/prefs_matcher.c:146
1335 msgid "Header"
1336 msgstr "Hlavièka"
1337
1338 #: src/compose.c:4859
1339 msgid "Attachments"
1340 msgstr "Prílohy"
1341
1342 #: src/compose.c:4861
1343 msgid "Others"
1344 msgstr "Ostatné"
1345
1346 #: src/compose.c:4876 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
1347 #: src/summary_search.c:163
1348 msgid "Subject:"
1349 msgstr "Predmet:"
1350
1351 #: src/compose.c:5111 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
1352 #: src/gtk/gtkaspell.c:1497 src/gtk/gtkaspell.c:2094 src/summaryview.c:4193
1353 msgid "None"
1354 msgstr "®iadna"
1355
1356 #: src/compose.c:5120
1357 #, c-format
1358 msgid ""
1359 "Spell checker could not be started.\n"
1360 "%s"
1361 msgstr ""
1362 "Pravopisná kontrola sa nedá spusti».\n"
1363 "%s"
1364
1365 #: src/compose.c:5579
1366 msgid "Invalid MIME type."
1367 msgstr "Neplatný MIME typ."
1368
1369 #: src/compose.c:5597
1370 msgid "File doesn't exist or is empty."
1371 msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
1372
1373 #: src/compose.c:5666
1374 msgid "Properties"
1375 msgstr "Vlastnosti"
1376
1377 #: src/compose.c:5711
1378 msgid "Encoding"
1379 msgstr "Kódová stránka"
1380
1381 #: src/compose.c:5742
1382 msgid "Path"
1383 msgstr "Cesta"
1384
1385 #: src/compose.c:5743 src/prefs_toolbar.c:808
1386 msgid "File name"
1387 msgstr "Názov súboru"
1388
1389 #: src/compose.c:5920
1390 #, c-format
1391 msgid ""
1392 "The external editor is still working.\n"
1393 "Force terminating the process?\n"
1394 "process group id: %d"
1395 msgstr ""
1396 "Externý editor je e¹te stále aktívny.\n"
1397 "Ukonèi» ho násilne?\n"
1398 "skupinový ID procesu: %d"
1399
1400 #: src/compose.c:6229 src/inc.c:165 src/inc.c:266 src/toolbar.c:2046
1401 msgid "Offline warning"
1402 msgstr "Offline varovanie"
1403
1404 #: src/compose.c:6230 src/inc.c:166 src/inc.c:267 src/toolbar.c:2047
1405 msgid "You're working offline. Override?"
1406 msgstr "Pracujete offline. Pripoji» sa?"
1407
1408 #: src/compose.c:6348 src/compose.c:6369
1409 msgid "Select file"
1410 msgstr "Zvoµte súbor"
1411
1412 #: src/compose.c:6412
1413 msgid "Discard message"
1414 msgstr "Zru¹i» správu"
1415
1416 #: src/compose.c:6413
1417 msgid "This message has been modified. discard it?"
1418 msgstr "Obsah správy sa zmenil. Chcete zahodi» zmeny?"
1419
1420 #: src/compose.c:6414
1421 msgid "Discard"
1422 msgstr "Zahodi»"
1423
1424 #: src/compose.c:6414
1425 msgid "to Draft"
1426 msgstr "medzi Koncepty"
1427
1428 #: src/compose.c:6449
1429 #, c-format
1430 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1431 msgstr "Chcete pou¾i» ¹ablónu `%s' ?"
1432
1433 #: src/compose.c:6451
1434 msgid "Apply template"
1435 msgstr "Pou¾i» ¹ablónu"
1436
1437 #: src/compose.c:6452
1438 msgid "Replace"
1439 msgstr "Nahradi»"
1440
1441 #: src/compose.c:6452 src/toolbar.c:417
1442 msgid "Insert"
1443 msgstr "Vlo¾i»"
1444
1445 #: src/crash.c:139
1446 #, c-format
1447 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1448 msgstr "Proces Sylpheed (%ld) dostal signál %ld"
1449
1450 #: src/crash.c:184
1451 msgid "Sylpheed has crashed"
1452 msgstr "Sylpheed havaroval"
1453
1454 #: src/crash.c:200
1455 #, c-format
1456 msgid ""
1457 "%s.\n"
1458 "Please file a bug report and include the information below."
1459 msgstr ""
1460 "%s.\n"
1461 "Prosím vyplòte správu o chybe a pridajte údaje uvedené ni¾¹ie."
1462
1463 #: src/crash.c:205
1464 msgid "Debug log"
1465 msgstr "Ladiaci záznam"
1466
1467 #: src/crash.c:245
1468 msgid "Save..."
1469 msgstr "Ulo¾i»..."
1470
1471 #: src/crash.c:250
1472 msgid "Create bug report"
1473 msgstr "Vytvori» správu o chybe"
1474
1475 #: src/crash.c:299
1476 msgid "Save crash information"
1477 msgstr "Ulo¾i» informácie o havárii"
1478
1479 #: src/editaddress.c:143
1480 msgid "Add New Person"
1481 msgstr "Prida» kontakt"
1482
1483 #: src/editaddress.c:144
1484 msgid "Edit Person Details"
1485 msgstr "Upravi» údaje o kontakte"
1486
1487 #: src/editaddress.c:285
1488 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1489 msgstr "Musíte zada» e-mailovú adresu."
1490
1491 #: src/editaddress.c:422
1492 msgid "A Name and Value must be supplied."
1493 msgstr "Musíte zada» názov a hodnotu."
1494
1495 #: src/editaddress.c:480
1496 msgid "Edit Person Data"
1497 msgstr "Upravi» údaje o kontakte"
1498
1499 #: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
1500 #: src/ldif.c:826
1501 msgid "Display Name"
1502 msgstr "Zobrazi» meno"
1503
1504 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
1505 msgid "Last Name"
1506 msgstr "Priezvisko"
1507
1508 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
1509 msgid "First Name"
1510 msgstr "Krstné meno"
1511
1512 #: src/editaddress.c:589
1513 msgid "Nickname"
1514 msgstr "Prezývka"
1515
1516 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1517 #: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
1518 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1519 msgid "E-Mail Address"
1520 msgstr "E-mailová adresa"
1521
1522 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1523 msgid "Alias"
1524 msgstr "Alias"
1525
1526 #: src/editaddress.c:710
1527 msgid "Move Up"
1528 msgstr "Posunú» nahor"
1529
1530 #: src/editaddress.c:713
1531 msgid "Move Down"
1532 msgstr "Posunú» nadol"
1533
1534 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
1535 msgid "Modify"
1536 msgstr "Zmeni»"
1537
1538 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1539 #: src/summary_search.c:207
1540 msgid "Clear"
1541 msgstr "Vyèisti»"
1542
1543 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1544 #: src/prefs_matcher.c:455
1545 msgid "Value"
1546 msgstr "Hodnota"
1547
1548 #: src/editaddress.c:883
1549 msgid "Basic Data"
1550 msgstr "Základné údaje"
1551
1552 #: src/editaddress.c:885
1553 msgid "User Attributes"
1554 msgstr "Atribúty u¾ivateµa"
1555
1556 #: src/editbook.c:112
1557 msgid "File appears to be Ok."
1558 msgstr "Súbor je v poriadku."
1559
1560 #: src/editbook.c:115
1561 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1562 msgstr "Súbor nemá platný formát adresára."
1563
1564 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1565 msgid "Could not read file."
1566 msgstr "Súbor sa nedá èíta»."
1567
1568 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1569 msgid "Edit Addressbook"
1570 msgstr "Upravi» adresár"
1571
1572 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1573 msgid " Check File "
1574 msgstr "Testova» súbor"
1575
1576 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1577 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1572
1578 msgid "File"
1579 msgstr "Súbor"
1580
1581 #: src/editbook.c:283
1582 msgid "Add New Addressbook"
1583 msgstr "Prida» nový adresár"
1584
1585 #: src/editgroup.c:103
1586 msgid "A Group Name must be supplied."
1587 msgstr "Musíte zada» názov skupiny."
1588
1589 #: src/editgroup.c:264
1590 msgid "Edit Group Data"
1591 msgstr "Upravi» údaje skupiny"
1592
1593 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1594 msgid "Group Name"
1595 msgstr "Názov skupiny"
1596
1597 #: src/editgroup.c:311
1598 msgid "Addresses in Group"
1599 msgstr "Adresy v skupine"
1600
1601 #: src/editgroup.c:313
1602 msgid " -> "
1603 msgstr " -> "
1604
1605 #: src/editgroup.c:340
1606 msgid " <- "
1607 msgstr " <- "
1608
1609 #: src/editgroup.c:342
1610 msgid "Available Addresses"
1611 msgstr "Dostupné adresy"
1612
1613 #: src/editgroup.c:402
1614 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1615 msgstr "E-mailové adresy mô¾te presúva» z a do skupiny pomocou tlaèítok so ¹ípkami"
1616
1617 #: src/editgroup.c:450
1618 msgid "Edit Group Details"
1619 msgstr "Upravi» detaily skupiny"
1620
1621 #: src/editgroup.c:453
1622 msgid "Add New Group"
1623 msgstr "Prida» novú skupinu"
1624
1625 #: src/editgroup.c:503
1626 msgid "Edit folder"
1627 msgstr "Upravi» prieèinok"
1628
1629 #: src/editgroup.c:503
1630 msgid "Input the new name of folder:"
1631 msgstr "Zadajte nový názov prieèinka:"
1632
1633 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1877 src/folderview.c:1929
1634 #: src/folderview.c:2202
1635 msgid "New folder"
1636 msgstr "Nový prieèinok"
1637
1638 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1878 src/folderview.c:1930
1639 msgid "Input the name of new folder:"
1640 msgstr "Zadajte názov nového prieèinka:"
1641
1642 #: src/editjpilot.c:189
1643 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1644 msgstr "Súbor nemá JPilot formát."
1645
1646 #: src/editjpilot.c:225
1647 msgid "Select JPilot File"
1648 msgstr "Vyberte súbor JPilot"
1649
1650 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1651 msgid "Edit JPilot Entry"
1652 msgstr "Upravi» záznam JPilot"
1653
1654 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:440 src/editvcard.c:229
1655 #: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
1656 #: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2153
1657 msgid " ... "
1658 msgstr " ... "
1659
1660 #: src/editjpilot.c:319
1661 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1662 msgstr "Ïal¹ie e-mailové adresy"
1663
1664 #: src/editjpilot.c:408
1665 msgid "Add New JPilot Entry"
1666 msgstr "Prida» nový záznam JPilot"
1667
1668 #: src/editldap.c:147
1669 msgid "A Name must be supplied."
1670 msgstr "Musíte zada» názov."
1671
1672 #: src/editldap.c:159
1673 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1674 msgstr "Musíte zada» názov serveru."
1675
1676 #: src/editldap.c:172
1677 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1678 msgstr "Musíte zada» aspoò jeden vyhµadávací atribút LDAP."
1679
1680 #: src/editldap.c:262
1681 msgid "Connected successfully to server"
1682 msgstr "Pripojený k serveru"
1683
1684 #: src/editldap.c:265 src/editldap_basedn.c:295
1685 msgid "Could not connect to server"
1686 msgstr "Nepodarilo sa pripoji» k serveru"
1687
1688 #: src/editldap.c:313 src/editldap.c:824
1689 msgid "Edit LDAP Server"
1690 msgstr "Upravi» LDAP server"
1691
1692 #: src/editldap.c:404 src/editldap_basedn.c:161
1693 msgid "Hostname"
1694 msgstr "Názov poèítaèa"
1695
1696 #: src/editldap.c:414 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
1697 msgid "Port"
1698 msgstr "Port"
1699
1700 #: src/editldap.c:427
1701 msgid " Check Server "
1702 msgstr "Overi» server"
1703
1704 #: src/editldap.c:432 src/editldap_basedn.c:181
1705 msgid "Search Base"
1706 msgstr "Báza pre vyhµadávanie"
1707
1708 #: src/editldap.c:488
1709 msgid "Search Attributes"
1710 msgstr "Vyhµadávacie atribúty"
1711
1712 #: src/editldap.c:496
1713 msgid " Defaults "
1714 msgstr " ©tandardné "
1715
1716 #: src/editldap.c:501
1717 msgid "Max Query Age (secs)"
1718 msgstr "Max. trvanie po¾iadavky (v sekundách)"
1719
1720 #: src/editldap.c:518
1721 msgid "Include server in dynamic search"
1722 msgstr "Zahrnú» server v dynamickom vyhµadávaní"
1723
1724 #: src/editldap.c:565
1725 msgid "Bind DN"
1726 msgstr "Bind DN"
1727
1728 #: src/editldap.c:575
1729 msgid "Bind Password"
1730 msgstr "Bind heslo"
1731
1732 #: src/editldap.c:585
1733 msgid "Timeout (secs)"
1734 msgstr "Timeout (v sekundách)"
1735
1736 #: src/editldap.c:600
1737 msgid "Maximum Entries"
1738 msgstr "Maximum záznamov"
1739
1740 #: src/editldap.c:625 src/prefs_account.c:763
1741 msgid "Basic"
1742 msgstr "Základné"
1743
1744 #: src/editldap.c:626 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
1745 msgid "Search"
1746 msgstr "Hµada»"
1747
1748 #: src/editldap.c:627 src/summaryview.c:644
1749 msgid "Extended"
1750 msgstr "Roz¹írené"
1751
1752 #: src/editldap.c:829
1753 msgid "Add New LDAP Server"
1754 msgstr "Prida» nový LDAP server"
1755
1756 #: src/editldap_basedn.c:141
1757 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1758 msgstr "Úprava LDAP - Zvoµte bázu pre vyhµadávanie"
1759
1760 #: src/editldap_basedn.c:202
1761 msgid "Available Search Base(s)"
1762 msgstr "Dostupné bázy"
1763
1764 #: src/editldap_basedn.c:291
1765 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1766 msgstr "Nemô¾em naèíta» bázy pre vyhµadávanie zo servera - prosím zadajte ruène"
1767
1768 #: src/editvcard.c:96
1769 msgid "File does not appear to be vCard format."
1770 msgstr "Súbor nie je vo formáte vCard."
1771
1772 #: src/editvcard.c:132
1773 msgid "Select vCard File"
1774 msgstr "Vyberte súbor vCard"
1775
1776 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1777 msgid "Edit vCard Entry"
1778 msgstr "Upravi» vCard záznam"
1779
1780 #: src/editvcard.c:296
1781 msgid "Add New vCard Entry"
1782 msgstr "Prida» nový vCard záznam"
1783
1784 #: src/exphtmldlg.c:111
1785 msgid "Please specify output directory and file to create."
1786 msgstr "Prosím zadajte názov výstupného prieèinku a súboru."
1787
1788 #: src/exphtmldlg.c:114
1789 msgid "Select stylesheet and formatting."
1790 msgstr "Vyberte stylesheet a formátovanie."
1791
1792 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
1793 msgid "File exported successfully."
1794 msgstr "Súbor bol úspe¹ne exportovaný."
1795
1796 #: src/exphtmldlg.c:181
1797 #, c-format
1798 msgid ""
1799 "HTML Output Directory '%s'\n"
1800 "does not exist. OK to create new directory?"
1801 msgstr ""
1802 "Prieèinok '%s' pre výstup HTML\n"
1803 "neexistuje. Vytvori» ho?"
1804
1805 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
1806 msgid "Create Directory"
1807 msgstr "Vytvori» prieèinok"
1808
1809 #: src/exphtmldlg.c:193
1810 #, c-format
1811 msgid ""
1812 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1813 "%s"
1814 msgstr ""
1815 "Nepodarilo sa vytvori» prieèinok pre HTML výstup:\n"
1816 "%s"
1817
1818 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
1819 msgid "Failed to Create Directory"
1820 msgstr "Nepodarilo sa vytvori» prieèinok"
1821
1822 #: src/exphtmldlg.c:241
1823 msgid "Error creating HTML file"
1824 msgstr "Chyba pri vytváraní HTML súboru"
1825
1826 #: src/exphtmldlg.c:361
1827 msgid "Select HTML Output File"
1828 msgstr "Zvoµte súbor pre HTML výstup"
1829
1830 #: src/exphtmldlg.c:435
1831 msgid "HTML Output File"
1832 msgstr "Výstupný súbor HTML"
1833
1834 #: src/exphtmldlg.c:496
1835 msgid "Stylesheet"
1836 msgstr "Stylesheet"
1837
1838 #: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3463 src/prefs_common.c:3745
1839 msgid "Default"
1840 msgstr "©tandardné"
1841
1842 #: src/exphtmldlg.c:515
1843 msgid "Full"
1844 msgstr "Plné"
1845
1846 #: src/exphtmldlg.c:521
1847 msgid "Custom"
1848 msgstr "Vlastné"
1849
1850 #: src/exphtmldlg.c:527
1851 msgid "Custom-2"
1852 msgstr "Vlastné-2"
1853
1854 #: src/exphtmldlg.c:533
1855 msgid "Custom-3"
1856 msgstr "Vlastné-3"
1857
1858 #: src/exphtmldlg.c:539
1859 msgid "Custom-4"
1860 msgstr "Vlastné-4"
1861
1862 #: src/exphtmldlg.c:553
1863 msgid "Full Name Format"
1864 msgstr "Formát celého mena"
1865
1866 #: src/exphtmldlg.c:560
1867 msgid "First Name, Last Name"
1868 msgstr "Krstné meno, priezvisko"
1869
1870 #: src/exphtmldlg.c:566
1871 msgid "Last Name, First Name"
1872 msgstr "Priezvisko, krstné meno"
1873
1874 #: src/exphtmldlg.c:580
1875 msgid "Color Banding"
1876 msgstr "Farebné znaèenie"
1877
1878 #: src/exphtmldlg.c:586
1879 msgid "Format E-Mail Links"
1880 msgstr "Formátova» e-mailové linky"
1881
1882 #: src/exphtmldlg.c:592
1883 msgid "Format User Attributes"
1884 msgstr "Formátova» pou¾ívateµské atribúty"
1885
1886 #: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
1887 msgid "File Name :"
1888 msgstr "Názov súboru :"
1889
1890 #: src/exphtmldlg.c:657
1891 msgid "Open with Web Browser"
1892 msgstr "Otvori» vo webovom prehliadaèi"
1893
1894 #: src/exphtmldlg.c:689
1895 msgid "Export Address Book to HTML File"
1896 msgstr "Exportova» adresár do HTML"
1897
1898 #: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
1899 msgid "Prev"
1900 msgstr "Predchádzajúci"
1901
1902 #: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
1903 #: src/toolbar.c:376 src/toolbar.c:467
1904 msgid "Next"
1905 msgstr "Nasledujúca"
1906
1907 #: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
1908 msgid "File Info"
1909 msgstr "Údaje o súbore"
1910
1911 #: src/exphtmldlg.c:756
1912 msgid "Format"
1913 msgstr "Formát"
1914
1915 #: src/expldifdlg.c:110
1916 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
1917 msgstr "Prosím zvoµte výstupný prieèinok a súbor LDIF."
1918
1919 #: src/expldifdlg.c:113
1920 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
1921 msgstr "Zadajte parametre na formátovanie odlí¹eného názvu."
1922
1923 #: src/expldifdlg.c:188
1924 #, c-format
1925 msgid ""
1926 "LDIF Output Directory '%s'\n"
1927 "does not exist. OK to create new directory?"
1928 msgstr ""
1929 "Výstupný prieèinok LDIF '%s'\n"
1930 "neexistuje. Vytvori» ho?"
1931
1932 #: src/expldifdlg.c:200
1933 #, c-format
1934 msgid ""
1935 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
1936 "%s"
1937 msgstr ""
1938 "Nemô¾em vytvori» výstupný prieèinok LDIF:\n"
1939 "%s"
1940
1941 #: src/expldifdlg.c:244
1942 msgid "Suffix was not supplied"
1943 msgstr "Nebola zadaná prípona"
1944
1945 #: src/expldifdlg.c:246
1946 msgid ""
1947 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
1948 "you wish to proceed without a suffix?"
1949 msgstr ""
1950 "Prípona je potrebná, ak sa data majú pou¾íva» na serveri LDAP. Naozaj si "
1951 "prajete pokraèova» bez prípony?"
1952
1953 #: src/expldifdlg.c:264
1954 msgid "Error creating LDIF file"
1955 msgstr "Chyba pri vytváraní súboru LDIF"
1956
1957 #: src/expldifdlg.c:373
1958 msgid "Select LDIF Output File"
1959 msgstr "Zvoµte výstupný súbor LDIF"
1960
1961 #: src/expldifdlg.c:447
1962 msgid "LDIF Output File"
1963 msgstr "Výstupný súbor LDIF"
1964
1965 #: src/expldifdlg.c:508
1966 msgid "Suffix"
1967 msgstr "Prípona"
1968
1969 #: src/expldifdlg.c:520
1970 msgid ""
1971 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
1972 "entry. Examples include:\n"
1973 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1974 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1975 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1976 msgstr ""
1977 "Prípona je pou¾itá pre vytvorenie \"Distinguished Name\" (alebo DN) pre "
1978 "polo¾ku LDAP. Napríklad:\n"
1979 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1980 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1981 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1982
1983 #: src/expldifdlg.c:529
1984 msgid "Relative DN"
1985 msgstr "Relatívne DN"
1986
1987 #: src/expldifdlg.c:536
1988 msgid "Unique ID"
1989 msgstr "Jedineèné ID"
1990
1991 #: src/expldifdlg.c:544
1992 msgid ""
1993 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
1994 "to:\n"
1995 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
1996 msgstr ""
1997 "Jedineèné ID tohoto adresáru sa pou¾ije na vytvorenie DN formátovaného "
1998 "pribli¾ne takto:\n"
1999 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2000
2001 #: src/expldifdlg.c:557
2002 msgid ""
2003 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2004 "similar to:\n"
2005 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2006 msgstr ""
2007 "Zobrazované meno tohoto adresáru sa pou¾ije na vytvorenie DN formátovaného "
2008 "takto:\n"
2009 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2010
2011 #: src/expldifdlg.c:570
2012 msgid ""
2013 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2014 "is formatted similar to:\n"
2015 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2016 msgstr ""
2017 "Prvá adresa ka¾dého kontaktu sa pou¾ije na vytvorenie DN formátovaného "
2018 "takto:\n"
2019 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2020
2021 #: src/expldifdlg.c:584
2022 msgid ""
2023 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2024 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2025 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2026 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2027 "available RDN options that will be used to create the DN."
2028 msgstr ""
2029 "Súbor LDIF obsahuje viacero záznamov, ktoré sú zväè¹a zasielané na server "
2030 "LDAP. Ka¾dý záznam v súbore je odlí¹ený pomocou \"Distinguished Name\" (DN). "
2031 "Prípona je pridaná k \"Relative Distinguished Name\" (RDN), a spolu tvoria "
2032 "DN. Prosím vyberte jednu z mo¾ností RDN, ktorá bude pou¾itá na vytvorenie DN."
2033
2034 #: src/expldifdlg.c:597
2035 msgid "Use DN attribute if present in data"
2036 msgstr "Pou¾i» atribút DN ak sa nachádza v údajoch"
2037
2038 #: src/expldifdlg.c:604
2039 msgid ""
2040 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2041 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2042 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2043 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2044 msgstr ""
2045 "Adresár mô¾e obsahova» záznamy, ktoré boli predtým importované zo súboru "
2046 "LDIF. Atribút \"Distinguished Name\" (DN), ak sa nachádza medzi údajmi v "
2047 "adresári, mô¾e by» pou¾itý v exportovanom súbore LDIF. v prípade, ¾e sa "
2048 "atribút DN nenájde, bude pou¾ité vy¹¹ie zvolené RDN."
2049
2050 #: src/expldifdlg.c:615
2051 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2052 msgstr "Nezahrnú» záznam ak neexistuje e-mailová adresa"
2053
2054 #: src/expldifdlg.c:622
2055 msgid ""
2056 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2057 "option to ignore these records."
2058 msgstr ""
2059 "Adresár mô¾e obsahova» záznamy bez e-mailovej adresy. Zvoµte túto mo¾nos», "
2060 "ak si prajete takéto záznamy ignorova»."
2061
2062 #: src/expldifdlg.c:710
2063 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2064 msgstr "Exportova» adresár do súboru LDIF"
2065
2066 #: src/expldifdlg.c:777
2067 msgid "Distguished Name"
2068 msgstr "Distguished Name"
2069
2070 #: src/export.c:128
2071 msgid "Export"
2072 msgstr "Exportova»"
2073
2074 #: src/export.c:147
2075 msgid "Specify target folder and mbox file."
2076 msgstr "Urèite cieµový prieèinok a súbor mbox."
2077
2078 #: src/export.c:157
2079 msgid "Source dir:"
2080 msgstr "Zdrojový prieèinok:"
2081
2082 #: src/export.c:162
2083 msgid "Exporting file:"
2084 msgstr "Exportovaný súbor:"
2085
2086 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
2087 #: src/prefs_account.c:1228
2088 msgid " Select... "
2089 msgstr "Zvoµte..."
2090
2091 #: src/export.c:220
2092 msgid "Select exporting file"
2093 msgstr "Zvoµte súbor pre export"
2094
2095 #: src/exporthtml.c:796
2096 msgid "Full Name"
2097 msgstr "Celé meno"
2098
2099 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
2100 msgid "Attributes"
2101 msgstr "Atribúty"
2102
2103 #: src/exporthtml.c:1001
2104 msgid "Sylpheed Address Book"
2105 msgstr "Adresár Sylpheed-u"
2106
2107 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:592
2108 msgid "Name already exists but is not a directory."
2109 msgstr "Názov u¾ existuje, ale nie je to prieèinok."
2110
2111 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:595
2112 msgid "No permissions to create directory."
2113 msgstr "Nemáte práva na vytvorenie tohoto prieèinku."
2114
2115 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:598
2116 msgid "Name is too long."
2117 msgstr "Názov je príli¹ dlhý."
2118
2119 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:601
2120 msgid "Not specified."
2121 msgstr "Nie je urèený."
2122
2123 #: src/folder.c:796
2124 msgid "Inbox"
2125 msgstr "Prijaté"
2126
2127 #: src/folder.c:800
2128 msgid "Sent"
2129 msgstr "Odoslané"
2130
2131 #: src/folder.c:804
2132 msgid "Queue"
2133 msgstr "Na odoslanie"
2134
2135 #: src/folder.c:808
2136 msgid "Trash"
2137 msgstr "Odpadkový kô¹"
2138
2139 #: src/folder.c:812
2140 msgid "Drafts"
2141 msgstr "Koncepty"
2142
2143 #: src/folder.c:1025
2144 #, c-format
2145 msgid "Processing (%s)...\n"
2146 msgstr "Spracúvam (%s)...\n"
2147
2148 #: src/folder.c:1807
2149 #, c-format
2150 msgid "Moving %s to %s...\n"
2151 msgstr "Presúvam %s do %s...\n"
2152
2153 #: src/foldersel.c:148
2154 msgid "Select folder"
2155 msgstr "Zvoµte prieèinok"
2156
2157 #: src/folderview.c:285 src/folderview.c:301 src/folderview.c:322
2158 msgid "/Create _new folder..."
2159 msgstr "/Vytvori» _nový prieèinok..."
2160
2161 #: src/folderview.c:286 src/folderview.c:302 src/folderview.c:323
2162 msgid "/_Rename folder..."
2163 msgstr "/_Premenova» prieèinok..."
2164
2165 #: src/folderview.c:287 src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
2166 msgid "/M_ove folder..."
2167 msgstr "/_Presunú» prieèinok..."
2168
2169 #: src/folderview.c:288 src/folderview.c:304 src/folderview.c:325
2170 msgid "/_Delete folder"
2171 msgstr "/_Zmaza» prieèinok"
2172
2173 #: src/folderview.c:290 src/folderview.c:310
2174 msgid "/Remove _mailbox"
2175 msgstr "/_Odstráni» schránku"
2176
2177 #: src/folderview.c:293 src/folderview.c:314 src/folderview.c:335
2178 #: src/folderview.c:354
2179 msgid "/_Processing..."
2180 msgstr "/_Spracovanie..."
2181
2182 #: src/folderview.c:294
2183 msgid "/_Scoring..."
2184 msgstr "/_Hodnotenie..."
2185
2186 #: src/folderview.c:299 src/folderview.c:320 src/folderview.c:341
2187 msgid "/Mark all _read"
2188 msgstr "/Oznaèi» _v¹etky ako preèítané"
2189
2190 #: src/folderview.c:306 src/folderview.c:327 src/folderview.c:347
2191 msgid "/_Check for new messages"
2192 msgstr "/P_rija» nové správy"
2193
2194 #: src/folderview.c:308 src/folderview.c:329
2195 msgid "/R_ebuild folder tree"
2196 msgstr "/O_bnovi» ¹truktúru prieèinkov"
2197
2198 #: src/folderview.c:312 src/folderview.c:333 src/folderview.c:352
2199 msgid "/_Search folder..."
2200 msgstr "/_Prehµada» prieèinok..."
2201
2202 #: src/folderview.c:315 src/folderview.c:336 src/folderview.c:355
2203 msgid "/S_coring..."
2204 msgstr "/_Hodnotenie..."
2205
2206 #: src/folderview.c:331
2207 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2208 msgstr "/Odstráni» konto _IMAP4"
2209
2210 #: src/folderview.c:343
2211 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2212 msgstr "/Prih_lási» sa do diskusnej skupiny..."
2213
2214 #: src/folderview.c:345
2215 msgid "/_Remove newsgroup"
2216 msgstr "/Odstráni» _diskusnú skupinu"
2217
2218 #: src/folderview.c:350
2219 msgid "/Remove _news account"
2220 msgstr "/Odstráni» _news konto"
2221
2222 #: src/folderview.c:384
2223 msgid "New"
2224 msgstr "Nový"
2225
2226 #: src/folderview.c:385
2227 msgid "Unread"
2228 msgstr "Nepreèítané"
2229
2230 #: src/folderview.c:386
2231 msgid "#"
2232 msgstr "#"
2233
2234 #: src/folderview.c:635
2235 msgid "Setting folder info..."
2236 msgstr "Nastavujem informácie o prieèinku..."
2237
2238 #: src/folderview.c:795 src/mainwindow.c:2708 src/setup.c:79
2239 #, c-format
2240 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2241 msgstr "Prehµadávam prieèinok %s%c%s ..."
2242
2243 #: src/folderview.c:799 src/mainwindow.c:2713 src/setup.c:84
2244 #, c-format
2245 msgid "Scanning folder %s ..."
2246 msgstr "Prehµadávam prieèinok %s ..."
2247
2248 #: src/folderview.c:840
2249 msgid "Rebuilding folder tree..."
2250 msgstr "Obnovujem strom prieèinku..."
2251
2252 #: src/folderview.c:922
2253 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2254 msgstr "Kontrolujem nové spráby vo v¹etkých prieèinkoch..."
2255
2256 #: src/folderview.c:1682
2257 #, c-format
2258 msgid "Opening Folder %s..."
2259 msgstr "Otváram prieèinok %s..."
2260
2261 #: src/folderview.c:1694
2262 msgid "Folder could not be opened."
2263 msgstr "Prieèinok sa nedá otvori»."
2264
2265 #: src/folderview.c:1879 src/folderview.c:1931 src/folderview.c:2206
2266 msgid "NewFolder"
2267 msgstr "Nový Prieèinok"
2268
2269 #: src/folderview.c:1884 src/folderview.c:1980 src/folderview.c:2211
2270 #, c-format
2271 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2272 msgstr "Názov prieèinka nemô¾e obsahova» `%c'."
2273
2274 #: src/folderview.c:1897 src/folderview.c:1936 src/folderview.c:1990
2275 #: src/folderview.c:2060 src/folderview.c:2223
2276 #, c-format
2277 msgid "The folder `%s' already exists."
2278 msgstr "Prieèinok `%s' u¾ existuje."
2279
2280 #: src/folderview.c:1904 src/folderview.c:2230
2281 #, c-format
2282 msgid "Can't create the folder `%s'."
2283 msgstr "Nedá sa vytvori» prieèinok `%s'."
2284
2285 #: src/folderview.c:1973 src/folderview.c:2050
2286 #, c-format
2287 msgid "Input new name for `%s':"
2288 msgstr "Zadajte nový názov pre `%s':"
2289
2290 #: src/folderview.c:1974 src/folderview.c:2052
2291 msgid "Rename folder"
2292 msgstr "Premenova» prieèinok"
2293
2294 #: src/folderview.c:2110
2295 #, c-format
2296 msgid ""
2297 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2298 "Do you really want to delete?"
2299 msgstr ""
2300 "V¹etky prieèinky a správy v `%s' budú odstránené.\n"
2301 "Naozaj pokraèova»?"
2302
2303 #: src/folderview.c:2112
2304 msgid "Delete folder"
2305 msgstr "Odstráni» prieèinok"
2306
2307 #: src/folderview.c:2121
2308 #, c-format
2309 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2310 msgstr "Prieèinok '%s' sa nedá odstráni»."
2311
2312 #: src/folderview.c:2169
2313 #, c-format
2314 msgid ""
2315 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2316 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2317 msgstr ""
2318 "Naozaj chcete odstráni» schránku '%s' ?\n"
2319 "(Správy NEBUDÚ odstránené z disku)"
2320
2321 #: src/folderview.c:2171
2322 msgid "Remove mailbox"
2323 msgstr "Odstráni» schránku"
2324
2325 #: src/folderview.c:2203
2326 msgid ""
2327 "Input the name of new folder:\n"
2328 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2329 " append `/' at the end of the name)"
2330 msgstr ""
2331 "Zadajte názov nového prieèinku:\n"
2332 "(Ak chcete vytvori» prieèinok s ïal¹ími podzlo¾kami,\n"
2333 "pridajte na koniec názvu '/')"
2334
2335 #: src/folderview.c:2262
2336 #, c-format
2337 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2338 msgstr "Naozaj chcete odstráni» IMAP4 konto '%s'?"
2339
2340 #: src/folderview.c:2263
2341 msgid "Delete IMAP4 account"
2342 msgstr "Odstráni» IMAP4 konto"
2343
2344 #: src/folderview.c:2397
2345 #, c-format
2346 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2347 msgstr "Naozaj chcete odstráni» diskusnú skupinu '%s'?"
2348
2349 #: src/folderview.c:2398
2350 msgid "Delete newsgroup"
2351 msgstr "Odstráni» diskusnú skupinu"
2352
2353 #: src/folderview.c:2436
2354 #, c-format
2355 msgid "Really delete news account `%s'?"
2356 msgstr "Naozaj chcede odstráni» news konto '%s'?"
2357
2358 #: src/folderview.c:2437
2359 msgid "Delete news account"
2360 msgstr "Odstráni» news konto"
2361
2362 #: src/folderview.c:2546
2363 #, c-format
2364 msgid "Moving %s to %s..."
2365 msgstr "Presúvam %s do %s..."
2366
2367 #: src/folderview.c:2582
2368 msgid "Source and destination are the same."
2369 msgstr "Zdroj je identický s cieµom."
2370
2371 #: src/folderview.c:2585
2372 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2373 msgstr "Nie je mo¾né presunú» prieèinok do jeho podprieèinku."
2374
2375 #: src/folderview.c:2588
2376 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2377 msgstr "Prieèinky nie je mo¾né presúva» medzi jednotlivými schránkami."
2378
2379 #: src/folderview.c:2591
2380 msgid "Move failed!"
2381 msgstr "Presun sa nepodaril!"
2382
2383 #: src/grouplistdialog.c:173
2384 msgid "Newsgroup subscription"
2385 msgstr "Prihlásenie sa do diskusnej skupiny"
2386
2387 #: src/grouplistdialog.c:189
2388 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2389 msgstr "Zvoµte diskusné skupiny, do ktorých sa chcete prihlási»:"
2390
2391 #: src/grouplistdialog.c:195
2392 msgid "Find groups:"
2393 msgstr "Nájs» skupiny:"
2394
2395 #: src/grouplistdialog.c:203
2396 msgid " Search "
2397 msgstr " Vyhµada» "
2398
2399 #: src/grouplistdialog.c:215
2400 msgid "Newsgroup name"
2401 msgstr "Názov diskusnej skupiny"
2402
2403 #: src/grouplistdialog.c:216
2404 msgid "Messages"
2405 msgstr "Správy"
2406
2407 #: src/grouplistdialog.c:217
2408 msgid "Type"
2409 msgstr "Typ"
2410
2411 #: src/grouplistdialog.c:243
2412 msgid "Refresh"
2413 msgstr "Obnovi»"
2414
2415 #: src/grouplistdialog.c:347
2416 msgid "moderated"
2417 msgstr "moderovaná"
2418
2419 #: src/grouplistdialog.c:349
2420 msgid "readonly"
2421 msgstr "len na èítanie"
2422
2423 #: src/grouplistdialog.c:351
2424 msgid "unknown"
2425 msgstr "neznáma"
2426
2427 #: src/grouplistdialog.c:398
2428 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2429 msgstr "Nedá sa získa» zoznam diskusných skupín."
2430
2431 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1156
2432 msgid "Done."
2433 msgstr "Hotovo."
2434
2435 #: src/grouplistdialog.c:477
2436 #, c-format
2437 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2438 msgstr "Prijatých %d diskusných skupín (preèítaných %s)"
2439
2440 #: src/gtk/about.c:89
2441 msgid "About"
2442 msgstr "O programe"
2443
2444 #: src/gtk/about.c:111
2445 #, c-format
2446 msgid ""
2447 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2448 "Operating System: %s %s (%s)"
2449 msgstr ""
2450 "Verzia GTK+ %d.%d.%d\n"
2451 "Operaèný systém: %s %s (%s)"
2452
2453 #: src/gtk/about.c:126
2454 #, c-format
2455 msgid "Compiled-in features:%s"
2456 msgstr "Zakompilované vlastnosti: %s"
2457
2458 #: src/gtk/about.c:210
2459 msgid ""
2460 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2461 "\n"
2462 msgstr ""
2463 "GPGME je chránené copyrightom 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org> \n"
2464 "\n"
2465
2466 #: src/gtk/about.c:214
2467 msgid ""
2468 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2469 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2470 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2471 "version.\n"
2472 "\n"
2473 msgstr ""
2474 "Tento program je voµne ¹íriteµný; Mô¾ete ho ¹íri» (a)lebo ho upravova» tak "
2475 "ako to popisuje GNU General Public License, licencia vydaná organizáciou "
2476 "Free Software Foundation, a to vo verzii 2, alebo, podµa vá¹ho rozhodnutia, "
2477 "v akejkoµvek ïal¹ej verzii.\n"
2478 "\n"
2479
2480 #: src/gtk/about.c:220
2481 msgid ""
2482 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2483 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2484 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2485 "more details.\n"
2486 "\n"
2487 msgstr ""
2488 "Tento program je ¹írený vo viere v jeho u¾itoènos», ale BEZ AKEJKO¥VEK "
2489 "ZÁRUKY. Viac detailov nájdete v GNU General Public License.\n"
2490 "\n"
2491
2492 #: src/gtk/about.c:226
2493 msgid ""
2494 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2495 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2496 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2497 msgstr ""
2498 "Kópiu GNU General Public License by ste mali získa» spoloène s týmto "
2499 "programom. Ak to tak nie je, napí¹te na adresu Free Software Foundation, "
2500 "Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2501
2502 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2503 msgid "Orange"
2504 msgstr "Oran¾ová"
2505
2506 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2507 msgid "Red"
2508 msgstr "Èervená"
2509
2510 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2511 msgid "Pink"
2512 msgstr "Ru¾ová"
2513
2514 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2515 msgid "Sky blue"
2516 msgstr "Bledomodrá"
2517
2518 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2519 msgid "Blue"
2520 msgstr "Modrá"
2521
2522 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2523 msgid "Green"
2524 msgstr "Zelená"
2525
2526 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2527 msgid "Brown"
2528 msgstr "Hnedá"
2529
2530 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
2531 msgid "Abcdef"
2532 msgstr "Abcdef"
2533
2534 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
2535 msgid "Select Plugin to load"
2536 msgstr "Zvoµte plugin ktorý sa má naèíta»"
2537
2538 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
2539 msgid "Plugins"
2540 msgstr "Pluginy"
2541
2542 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2933
2543 msgid "Description"
2544 msgstr "Popis"
2545
2546 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
2547 msgid "Load Plugin"
2548 msgstr "Naèíta» plugin"
2549
2550 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
2551 msgid "Unload Plugin"
2552 msgstr "Odobra» plugin"
2553
2554 #: src/gtk/prefswindow.c:215
2555 msgid "Page Index"
2556 msgstr "Obsah Stránky"
2557
2558 #: src/gtk/prefswindow.c:321 src/prefs_gtk.c:451
2559 msgid "Apply"
2560 msgstr "Pou¾i»"
2561
2562 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2563 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2564 msgid "correct"
2565 msgstr "správny"
2566
2567 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2568 msgid "Owner"
2569 msgstr "Majiteµ"
2570
2571 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2572 msgid "Signer"
2573 msgstr "Podpisovateµ"
2574
2575 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
2576 #: src/progressdialog.c:53
2577 msgid "Status"
2578 msgstr "Stav"
2579
2580 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2581 msgid "Name: "
2582 msgstr "Meno: "
2583
2584 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2585 msgid "Organization: "
2586 msgstr "Organizácia: "
2587
2588 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2589 msgid "Location: "
2590 msgstr "Umiestnenie: "
2591
2592 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2593 msgid "Fingerprint: "
2594 msgstr "Odtlaèok kµúèa: "
2595
2596 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2597 msgid "Signature status: "
2598 msgstr "Stav podpisu: "
2599
2600 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2601 #, c-format
2602 msgid "SSL certificate for %s"
2603 msgstr "SSL certifikát pre %s"
2604
2605 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2606 #, c-format
2607 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2608 msgstr "Certifikát pre %s je neznámy. Chcete ho prija»?"
2609
2610 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2611 #, c-format
2612 msgid "Signature status: %s"
2613 msgstr "Stav podpisu: %s"
2614
2615 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
2616 msgid "View certificate"
2617 msgstr "Zobrazi» certifikát"
2618
2619 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
2620 msgid "Unknown SSL Certificate"
2621 msgstr "Neznámy SSL certifikát"
2622
2623 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2624 msgid "Accept and save"
2625 msgstr "Prija» a ulo¾i»"
2626
2627 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2628 msgid "Cancel connection"
2629 msgstr "Zru¹i» spojenie"
2630
2631 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
2632 msgid "New certificate:"
2633 msgstr "Nový certifikát:"
2634
2635 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
2636 msgid "Known certificate:"
2637 msgstr "Známy certifikát:"
2638
2639 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
2640 #, c-format
2641 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
2642 msgstr "Certifikát pre %s sa zmenil. Chcete ho prija»?"
2643
2644 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
2645 msgid "View certificates"
2646 msgstr "Zobrazi» certifikáty"
2647
2648 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
2649 msgid "Changed SSL Certificate"
2650 msgstr "Zmena SSL certifikátu"
2651
2652 #: src/gtk/gtkaspell.c:556
2653 msgid "No dictionary selected."
2654 msgstr "Nie je zvolený ¾iadny slovník."
2655
2656 #: src/gtk/gtkaspell.c:775 src/gtk/gtkaspell.c:1648 src/gtk/gtkaspell.c:1918
2657 msgid "Normal Mode"
2658 msgstr "Normálny re¾im"
2659
2660 #: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1653 src/gtk/gtkaspell.c:1929
2661 msgid "Bad Spellers Mode"
2662 msgstr "Re¾im zlého pravopisu"
2663
2664 #: src/gtk/gtkaspell.c:816
2665 msgid "Unknown suggestion mode."
2666 msgstr "Re¾im návrhov neznámych slov."
2667
2668 #: src/gtk/gtkaspell.c:1049
2669 msgid "No misspelled word found."
2670 msgstr "Neboli nájdené ¾iadne pravopisné chyby."
2671
2672 #: src/gtk/gtkaspell.c:1383
2673 msgid "Replace unknown word"
2674 msgstr "Nahradi» neznáme slovo"
2675
2676 #: src/gtk/gtkaspell.c:1393
2677 #, c-format
2678 msgid "Replace \"%s\" with: "
2679 msgstr "Nahradi» \"%s\":"
2680
2681 #: src/gtk/gtkaspell.c:1413
2682 msgid ""
2683 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2684 "will learn from mistake.\n"
2685 msgstr ""
2686 "Ak pri stlaèení Enter podr¾íte klávesu MOD1,\n"
2687 "program sa z chyby pouèí.\n"
2688
2689 #: src/gtk/gtkaspell.c:1643 src/gtk/gtkaspell.c:1907
2690 msgid "Fast Mode"
2691 msgstr "Rýchly re¾im"
2692
2693 #: src/gtk/gtkaspell.c:1755
2694 #, c-format
2695 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2696 msgstr "\"%s\" neznáme v %s"
2697
2698 #: src/gtk/gtkaspell.c:1768
2699 msgid "Accept in this session"
2700 msgstr "Prija» v tomto sedení"
2701
2702 #: src/gtk/gtkaspell.c:1778
2703 msgid "Add to personal dictionary"
2704 msgstr "Prida» do osobného slovníka"
2705
2706 #: src/gtk/gtkaspell.c:1788
2707 msgid "Replace with..."
2708 msgstr "Nahradi» èím..."
2709
2710 #: src/gtk/gtkaspell.c:1798
2711 #, c-format
2712 msgid "Check with %s"
2713 msgstr "Overi» pomocou %s"
2714
2715 #: src/gtk/gtkaspell.c:1817
2716 msgid "(no suggestions)"
2717 msgstr "(¾iadne návrhy)"
2718
2719 #: src/gtk/gtkaspell.c:1828 src/gtk/gtkaspell.c:1981
2720 msgid "More..."
2721 msgstr "Ïal¹ie..."
2722
2723 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
2724 #, c-format
2725 msgid "Dictionary: %s"
2726 msgstr "Slovník: %s"
2727
2728 #: src/gtk/gtkaspell.c:1896
2729 #, c-format
2730 msgid "Use alternate (%s)"
2731 msgstr "Pou¾i» alternatívny (%s)"
2732
2733 #: src/gtk/gtkaspell.c:1944
2734 msgid "Check while typing"
2735 msgstr "Overova» pri písaní"
2736
2737 #: src/gtk/gtkaspell.c:1960
2738 msgid "Change dictionary"
2739 msgstr "Zmeni» slovník"
2740
2741 #: src/gtk/gtkaspell.c:2114
2742 #, c-format
2743 msgid ""
2744 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2745 "%s"
2746 msgstr ""
2747 "Kontrola pravopisu nemohla zmeni» slovník.\n"
2748 "%s"
2749
2750 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2369
2751 msgid "(No From)"
2752 msgstr "(nie je známy odosielateµ)"
2753
2754 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2411 src/summaryview.c:2414
2755 msgid "(No Subject)"
2756 msgstr "(bez predmetu)"
2757
2758 #: src/imap.c:642
2759 #, c-format
2760 msgid "Connecting %s failed"
2761 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo"
2762
2763 #: src/imap.c:647
2764 #, c-format
2765 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
2766 msgstr "IMAP4 spojenie k %s sa preru¹ilo. Znovu pripájam...\n"
2767
2768 #: src/imap.c:687
2769 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2770 msgstr "vytváram tunelované IMAP4 spojenie\n"
2771
2772 #: src/imap.c:700
2773 #, c-format
2774 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2775 msgstr "vytváram IMAP4 spojenie k %s:%d ...\n"
2776
2777 #: src/imap.c:739
2778 msgid "Can't start TLS session.\n"
2779 msgstr "Nedá sa vytvori» TLS spojenie.\n"
2780
2781 #: src/imap.c:1069
2782 #, c-format
2783 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2784 msgstr "nedá sa nastavi» príznak zmazania: %d\n"
2785
2786 #: src/imap.c:1075 src/imap.c:1113
2787 msgid "can't expunge\n"
2788 msgstr "nedá sa odstráni»\n"
2789
2790 #: src/imap.c:1107
2791 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
2792 msgstr "nedá sa nastavi» príznak zmazania: 1:*\n"
2793
2794 #: src/imap.c:1149
2795 msgid "can't close folder\n"
2796 msgstr "prieèinok sa nedá zatvori»\n"
2797
2798 #: src/imap.c:1298
2799 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
2800 msgstr "pri príkaze LIST sa vyskytla chyba.\n"
2801
2802 #: src/imap.c:1530
2803 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2804 msgstr "nedá sa vytvori» schránka: príkaz LIST zlyhal\n"
2805
2806 #: src/imap.c:1552
2807 msgid "can't create mailbox\n"
2808 msgstr "nedá sa vytvori» schránka\n"
2809
2810 #: src/imap.c:1621
2811 #, c-format
2812 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2813 msgstr "nedá sa premenova» schránka: %s na %s\n"
2814
2815 #: src/imap.c:1685
2816 msgid "can't delete mailbox\n"
2817 msgstr "schránka sa nedá odstráni» \n"
2818
2819 #: src/imap.c:1723
2820 msgid "can't get envelope\n"
2821 msgstr "obálka sa nedá naèíta»\n"
2822
2823 #: src/imap.c:1731
2824 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2825 msgstr "pri získavaní obálky sa vyskytla chyba.\n"
2826
2827 #: src/imap.c:1753
2828 #, c-format
2829 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2830 msgstr "obálka sa nedá preèíta»: %s\n"
2831
2832 #: src/imap.c:1809
2833 #, c-format
2834 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2835 msgstr "Nedá sa vytvori» IMAP4 spojenie s: %s\n"
2836
2837 #: src/imap.c:1831
2838 #, c-format
2839 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2840 msgstr "Nedá sa pripoji» k serveru IMAP4: %s:%d\n"
2841
2842 #: src/imap.c:1838
2843 #, c-format
2844 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2845 msgstr "Nedá sa vytvori» IMAP4 spojenie s: %s:%d\n"
2846
2847 #: src/imap.c:1928
2848 msgid "can't get namespace\n"
2849 msgstr "nedá sa nájs» obálka\n"
2850
2851 #: src/imap.c:2360
2852 #, c-format
2853 msgid "can't select folder: %s\n"
2854 msgstr "prieèinok sa nedá vytvori»: %s\n"
2855
2856 #: src/imap.c:2497
2857 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
2858 msgstr "IMAP4 autentizácia bola neúspe¹ná.\n"
2859
2860 #: src/imap.c:2514
2861 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2862 msgstr "neúspe¹né prihlásenie k IMAP4.\n"
2863
2864 #: src/imap.c:2826
2865 #, c-format
2866 msgid "can't append %s to %s\n"
2867 msgstr "nedá sa napoji» %s k %s\n"
2868
2869 #: src/imap.c:2833
2870 msgid "(sending file...)"
2871 msgstr "(posielam súbor...)"
2872
2873 #: src/imap.c:2861
2874 #, c-format
2875 msgid "can't append message to %s\n"
2876 msgstr "nedá sa napoji» správa k %s\n"
2877
2878 #: src/imap.c:2898
2879 #, c-format
2880 msgid "can't copy %s to %s\n"
2881 msgstr "nedá sa kopírova» %s do %s\n"
2882
2883 #: src/imap.c:2961
2884 #, c-format
2885 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
2886 msgstr "chyba pri IMAP príkaze: STORE %s %s\n"
2887
2888 #: src/imap.c:2975
2889 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2890 msgstr "chyba pri IMAP príkaze: EXPUNGE\n"
2891
2892 #: src/imap.c:2988
2893 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
2894 msgstr "chyba pri IMAP príkaze: CLOSE\n"
2895
2896 #: src/imap.c:3243
2897 #, c-format
2898 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2899 msgstr "iconv nemô¾e skonvertova» UTF-7 na %s\n"
2900
2901 #: src/import.c:130
2902 msgid "Import"
2903 msgstr "Importova»"
2904
2905 #: src/import.c:149
2906 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2907 msgstr "Zvoµte importovaný mbox súbor a cieµový prieèinok."
2908
2909 #: src/import.c:159
2910 msgid "Importing file:"
2911 msgstr "Importovaný súbor:"
2912
2913 #: src/import.c:164
2914 msgid "Destination dir:"
2915 msgstr "Cieµový prieèinok:"
2916
2917 #: src/import.c:222
2918 msgid "Select importing file"
2919 msgstr "Zvoµte súbor pre import"
2920
2921 #: src/importldif.c:189
2922 msgid "Please specify address book name and file to import."
2923 msgstr "Prosím zvoµte názov adresára a súboru pre import."
2924
2925 #: src/importldif.c:192
2926 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2927 msgstr "Zvoµte a premenujte názvy LDIF polí pre import."
2928
2929 #: src/importldif.c:195
2930 msgid "File imported."
2931 msgstr "Súbor importovaný."
2932
2933 #: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2934 msgid "Please select a file."
2935 msgstr "Prozím zvoµte súbor."
2936
2937 #: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2938 msgid "Address book name must be supplied."
2939 msgstr "Nebol zadaný názov adresára."
2940
2941 #: src/importldif.c:470
2942 msgid "Error reading LDIF fields."
2943 msgstr "Chyba pri èítaní LDIF polí."
2944
2945 #: src/importldif.c:493
2946 msgid "LDIF file imported successfully."
2947 msgstr "Súbor LDIFbol úspe¹ne importovaný."
2948
2949 #: src/importldif.c:605
2950 msgid "Select LDIF File"
2951 msgstr "Zvoµte súbor LDIF"
2952
2953 #: src/importldif.c:701
2954 msgid ""
2955 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
2956 "file data."
2957 msgstr "Zadajte názov adresára, ktorý bude vytvorený z údajov súboru LDIF."
2958
2959 #: src/importldif.c:707
2960 msgid "File Name"
2961 msgstr "Názov súboru"
2962
2963 #: src/importldif.c:718
2964 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
2965 msgstr "Úplné urèenie importovaného súboru LDIF."
2966
2967 #: src/importldif.c:727
2968 msgid "Select the LDIF file to import."
2969 msgstr "Zvoµte súbor LDIF pre import."
2970
2971 #: src/importldif.c:764
2972 msgid "R"
2973 msgstr "R"
2974
2975 #: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:464
2976 msgid "S"
2977 msgstr "V"
2978
2979 #: src/importldif.c:766
2980 msgid "LDIF Field Name"
2981 msgstr "Názov LDIF poµa"
2982
2983 #: src/importldif.c:767
2984 msgid "Attribute Name"
2985 msgstr "Názov atribútu"
2986
2987 #: src/importldif.c:822
2988 msgid "LDIF Field"
2989 msgstr "LDIF pole"
2990
2991 #: src/importldif.c:834
2992 msgid "Attribute"
2993 msgstr "Atribút"
2994
2995 #: src/importldif.c:845
2996 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
2997 msgstr "Pole ldif sa dá premenova» na názov u¾ivateµského atribútu."
2998
2999 #: src/importldif.c:850
3000 msgid "???"
3001 msgstr "???"
3002
3003 #: src/importldif.c:868
3004 msgid ""
3005 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3006 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3007 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3008 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3009 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3010 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3011 "field for import."
3012 msgstr ""
3013 "Vyberte pole LDIF, ktoré bude premenované alebo zvolené pre import "
3014 "do zoznamu hore. Vyhradené polia (oznaèené znaèkou v ståpci \"R\") "
3015 "sú importované automaticky a nedajú sa premenova». Kliknutie v ståpci "
3016 "Vybra» (\"S\") pridá pole medzi importované. Kliknutie kdekoµvek inde "
3017 "v riadku umo¾ní premenova» pole vo vstupnom riadku pod zoznamom. "
3018 "Dvojklik kdekoµvek v riadku pridá pole medzi importované polia."
3019
3020 #: src/importldif.c:880
3021 msgid "Select for Import"
3022 msgstr "Zvoµte pre import"
3023
3024 #: src/importldif.c:886
3025 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3026 msgstr "Vyberte pole LDIF pre import do adresára."
3027
3028 #: src/importldif.c:889
3029 msgid " Modify "
3030 msgstr " Zmeni» "
3031
3032 #: src/importldif.c:895
3033 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3034 msgstr "Toto tlaèítko aktualizuje horný zoznam poskytnutými údajmi."
3035
3036 #: src/importldif.c:968
3037 msgid "Records Imported :"
3038 msgstr "Importované záznamy :"
3039
3040 #: src/importldif.c:999
3041 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3042 msgstr "Importova» súbor LDIF do adresára"
3043
3044 #: src/importmutt.c:143
3045 msgid "Error importing MUTT file."
3046 msgstr "Chyba pri importovaní súboru MUTT."
3047
3048 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
3049 #: src/importpine.c:329
3050 msgid "Please select a file to import."
3051 msgstr "Prozím zvoµte súbor pre import."
3052
3053 #: src/importmutt.c:185
3054 msgid "Select MUTT File"
3055 msgstr "Zvoµte súbor MUTT"
3056
3057 #: src/importmutt.c:239
3058 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3059 msgstr "Importova» súbor MUTT do adresára"
3060
3061 #: src/importpine.c:143
3062 msgid "Error importing Pine file."
3063 msgstr "Chyba pri importovaní súboru Pine."
3064
3065 #: src/importpine.c:185
3066 msgid "Select Pine File"
3067 msgstr "Vyberte súbor Pine"
3068
3069 #: src/importpine.c:239
3070 msgid "Import Pine file into Address Book"
3071 msgstr "Importova» súbor Pine do adresára"
3072
3073 #: src/inc.c:349
3074 msgid "Retrieving new messages"
3075 msgstr "Prijímam nové správy"
3076
3077 #: src/inc.c:394
3078 msgid "Standby"
3079 msgstr "Èakajte"
3080
3081 #: src/inc.c:519 src/inc.c:574
3082 msgid "Cancelled"
3083 msgstr "Zru¹ené"
3084
3085 #: src/inc.c:530
3086 msgid "Retrieving"
3087 msgstr "Prijímam"
3088
3089 #: src/inc.c:546
3090 #, c-format
3091 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
3092 msgstr "Hotovo (%d správ (%s) prijatých)"
3093
3094 #: src/inc.c:550
3095 msgid "Done (no new messages)"
3096 msgstr "Hotovo (¾iadne nové správy)"
3097
3098 #: src/inc.c:556
3099 msgid "Connection failed"
3100 msgstr "Spojenie zlyhalo"
3101
3102 #: src/inc.c:560
3103 msgid "Auth failed"
3104 msgstr "Autentizácia zlyhala"
3105
3106 #: src/inc.c:564 src/prefs_summary_column.c:76
3107 msgid "Locked"
3108 msgstr "Zamknuté"
3109
3110 #: src/inc.c:587
3111 #, c-format
3112 msgid "Authorization for %s on %s failed"
3113 msgstr "Autorizácia pre %s na %s zlyhala"
3114
3115 #: src/inc.c:657
3116 #, c-format
3117 msgid "Finished (%d new message(s))"
3118 msgstr "Dokonèené (%d nových správ)"
3119
3120 #: src/inc.c:660
3121 msgid "Finished (no new messages)"
3122 msgstr "Dokonèené (¾iadne nové správy)"
3123
3124 #: src/inc.c:669
3125 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3126 msgstr "Pri prijímaní po¹ty sa vyskytli chyby."
3127
3128 #: src/inc.c:710
3129 #, c-format
3130 msgid "%s: Retrieving new messages"
3131 msgstr "%s: Prijímam nové správy"
3132
3133 #: src/inc.c:729
3134 #, c-format
3135 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3136 msgstr "Pripájam sa k serveru POP3: %s..."
3137
3138 #: src/inc.c:736
3139 #, c-format
3140 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3141 msgstr "Nepodarilo sa pripoji» k serveru POP3: %s:%d\n"
3142
3143 #: src/inc.c:743
3144 #, c-format
3145 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3146 msgstr "Nepodarilo sa pripoji» k serveru POP3: %s:%d"
3147
3148 #: src/inc.c:809 src/send_message.c:467
3149 msgid "Authenticating..."
3150 msgstr "Autentizácia..."
3151
3152 #: src/inc.c:810
3153 #, c-format
3154 msgid "Retrieving messages from %s..."
3155 msgstr "Prijímam správy z %s..."
3156
3157 #: src/inc.c:815
3158 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3159 msgstr "Získavam poèet nových správ (STAT)..."
3160
3161 #: src/inc.c:819
3162 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3163 msgstr "Získavam poèet nových správ (LAST)..."
3164
3165 #: src/inc.c:823
3166 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3167 msgstr "Získavam poèet nových správ (UIDL)..."
3168
3169 #: src/inc.c:827
3170 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3171 msgstr "Získavam veµkos» správ (LIST)..."
3172
3173 #: src/inc.c:844
3174 #, c-format
3175 msgid "Deleting message %d"
3176 msgstr "Odstraòujem správu %d"
3177
3178 #: src/inc.c:850 src/send_message.c:485
3179 msgid "Quitting"
3180 msgstr "Odpájam sa"
3181
3182 #: src/inc.c:887
3183 #, c-format
3184 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3185 msgstr "Prijímam správu (%d / %d) (%s / %s)"
3186
3187 #: src/inc.c:916
3188 #, c-format
3189 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
3190 msgstr "Prijímam (%d správ (%s) prijatých)"
3191
3192 #: src/inc.c:978
3193 msgid "Connection failed."
3194 msgstr "Spojenie zlyhalo."
3195
3196 #: src/inc.c:984
3197 msgid "Error occurred while processing mail."
3198 msgstr "Pri spracovávaní po¹ty sa vyskytla chyba."
3199
3200 #: src/inc.c:989
3201 #, c-format
3202 msgid ""
3203 "Error occurred while processing mail:\n"
3204 "%s"
3205 msgstr ""
3206 "Pri spracovávaní po¹ty sa vyskytla chyba:\n"
3207 "%s"
3208
3209 #: src/inc.c:995
3210 msgid "No disk space left."
3211 msgstr "Na disku u¾ nie je miesto."
3212
3213 #: src/inc.c:1000
3214 msgid "Can't write file."
3215 msgstr "Nedá sa zapisova» do súboru."
3216
3217 #: src/inc.c:1005
3218 msgid "Socket error."
3219 msgstr "Chyba socketu."
3220
3221 #: src/inc.c:1011 src/send_message.c:608
3222 msgid "Connection closed by the remote host."
3223 msgstr "Vzdialený hostiteµ ukonèil spojenie."
3224
3225 #: src/inc.c:1017
3226 msgid "Mailbox is locked."
3227 msgstr "Mailbox je zamknutý."
3228
3229 #: src/inc.c:1021
3230 #, c-format
3231 msgid ""
3232 "Mailbox is locked:\n"
3233 "%s"
3234 msgstr ""
3235 "Mailbox je zamknutý:\n"
3236 "%s"
3237
3238 #: src/inc.c:1027 src/send_message.c:595
3239 msgid "Authentication failed."
3240 msgstr "Autentizácia bola neúspe¹ná."
3241
3242 #: src/inc.c:1032 src/send_message.c:598
3243 #, c-format
3244 msgid ""
3245 "Authentication failed:\n"
3246 "%s"
3247 msgstr ""
3248 "Autentizácia bola neúspe¹ná:\n"
3249 "%s"
3250
3251 #: src/inc.c:1067
3252 msgid "Incorporation cancelled\n"
3253 msgstr "Zaèleòovanie zru¹ené\n"
3254
3255 #: src/inputdialog.c:152
3256 #, c-format
3257 msgid "Input password for %s on %s:"
3258 msgstr "Zadajte heslo pre %s na %s:"
3259
3260 #: src/inputdialog.c:154
3261 msgid "Input password"
3262 msgstr "Zadajte heslo"
3263
3264 #: src/logwindow.c:61
3265 msgid "Protocol log"
3266 msgstr "Záznam protokolu"
3267
3268 #: src/ldif.c:838
3269 msgid "Nick Name"
3270 msgstr "Prezývka"
3271
3272 #: src/main.c:145 src/main.c:154
3273 #, c-format
3274 msgid ""
3275 "File `%s' already exists.\n"
3276 "Can't create folder."
3277 msgstr ""
3278 "Súbor '%s' u¾ existuje.\n"
3279 "Prieèinok sa nedá vytvori»."
3280
3281 #: src/main.c:214
3282 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3283 msgstr "glib nepodporuje g_thread.\n"
3284
3285 #: src/main.c:264
3286 msgid ""
3287 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
3288 "OpenPGP support disabled."
3289 msgstr ""
3290 "GnuPG nie je nain¹talované správne, alebo jeho verzia je príli¹ stará.\n"
3291 "Podpora OpenPGP je vypnutá."
3292
3293 #: src/main.c:461
3294 #, c-format
3295 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3296 msgstr "Pou¾itie: %s [VO¥BY]...\n"
3297
3298 #: src/main.c:464
3299 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3300 msgstr "  --compose [adresa]    otvorí okno pre písanie novej správy"
3301
3302 #: src/main.c:465
3303 msgid ""
3304 "  --attach file1 [file2]...\n"
3305 "                         open composition window with specified files\n"
3306 "                         attached"
3307 msgstr ""
3308 "  --attach file1 [file2]...\n"
3309 "                         otvorí okno pre písanie novej správy s pripojenými "
3310 "uvedenými\n"
3311 "                         súbormi"
3312
3313 #: src/main.c:468
3314 msgid "  --receive              receive new messages"
3315 msgstr "  --receive              prijme nové správy"
3316
3317 #: src/main.c:469
3318 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3319 msgstr "  --receive-all          prijme nové správy pre v¹etky kontá"
3320
3321 #: src/main.c:470
3322 msgid "  --send                 send all queued messages"
3323 msgstr "  --send                 po¹le v¹etky správy vo výstupnej fronte"
3324
3325 #: src/main.c:471
3326 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3327 msgstr "  --status [prieèinok]...   zobrazí celkový poèet správ"
3328
3329 #: src/main.c:472
3330 msgid ""
3331 "  --status-full [folder]...\n"
3332 "                         show the status of each folder"
3333 msgstr ""
3334 "  --status-full [prieèinok]...\n"
3335 "                        zobrazí stav jednotlivých prieèinkov"
3336
3337 #: src/main.c:474
3338 msgid "  --online               switch to online mode"
3339 msgstr "  --online               prepne do online re¾imu"
3340
3341 #: src/main.c:475
3342 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3343 msgstr "  --offline              prepne do re¾imu offline"
3344
3345 #: src/main.c:476
3346 msgid "  --debug                debug mode"
3347 msgstr "  --debug                ladiaci mód"
3348
3349 #: src/main.c:477
3350 msgid "  --help                 display this help and exit"
3351 msgstr "  --help                zobrazí túto nápovedu a ukonèí program"
3352
3353 #: src/main.c:478
3354 msgid "  --version              output version information and exit"
3355 msgstr "  --version                zobrazí informácie o verzii a ukonèí program"
3356
3357 #: src/main.c:479
3358 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3359 msgstr "  --config-dir           výstupný prieèinok s nastaveniami"
3360
3361 #: src/main.c:523 src/summaryview.c:5166
3362 #, c-format
3363 msgid "Processing (%s)..."
3364 msgstr "Spracúvam (%s)..."
3365
3366 #: src/main.c:526
3367 msgid "top level folder"
3368 msgstr "prieèinok vrchnej úrovne"
3369
3370 #: src/main.c:592
3371 msgid "Composing message exists."
3372 msgstr "Máte rozpísanú správu."
3373
3374 #: src/main.c:593
3375 msgid "Draft them"
3376 msgstr "Medzi koncepty"
3377
3378 #: src/main.c:593
3379 msgid "Discard them"
3380 msgstr "Zahodi»"
3381
3382 #: src/main.c:593
3383 msgid "Don't quit"
3384 msgstr "Neukonèi»"
3385
3386 #: src/main.c:607
3387 msgid "Queued messages"
3388 msgstr "Správy vo fronte"
3389
3390 #: src/main.c:608
3391 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3392 msgstr "Vo fronte sú neodoslané správy. Ukonèi» program?"
3393
3394 #: src/main.c:912
3395 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3396 msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
3397
3398 #: src/mainwindow.c:412
3399 msgid "/_File/_Folder"
3400 msgstr "/_Súbor/P_rieèinok"
3401
3402 #: src/mainwindow.c:413
3403 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3404 msgstr "/_Súbor/P_rieèinok/Vytvori» _nový prieèinok..."
3405
3406 #: src/mainwindow.c:415
3407 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3408 msgstr "/_Súbor/P_rieèinok/P_remenova» prieèinok..."
3409
3410 #: src/mainwindow.c:416
3411 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3412 msgstr "/_Súbor/P_rieèinok/O_dstráni» prieèinok"
3413
3414 #: src/mainwindow.c:417
3415 msgid "/_File/_Folder/---"
3416 msgstr "/_Súbor/P_rieèinok/---"
3417
3418 #: src/mainwindow.c:418
3419 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
3420 msgstr "/_Súbor/P_rieèinok/Pri_ja» nové správy vo v¹etkých prieèinkoch"
3421
3422 #: src/mainwindow.c:420
3423 msgid "/_File/_Add mailbox"
3424 msgstr "/_Súbor/_Prida» schránku"
3425
3426 #: src/mainwindow.c:421
3427 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3428 msgstr "/_Súbor/_Prida» schránku/MH..."
3429
3430 #: src/mainwindow.c:422
3431 msgid "/_File/_Add mailbox/mbox..."
3432 msgstr "/_Súbor/_Prida» schránku/mbox..."
3433
3434 #: src/mainwindow.c:423
3435 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3436 msgstr "/_Súbor/_Importova» súbor mbox..."
3437
3438 #: src/mainwindow.c:424
3439 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3440 msgstr "/_Súbor/_Exportova» do súboru mbox..."
3441
3442 #: src/mainwindow.c:425
3443 msgid "/_File/Empty _trash"
3444 msgstr "/_Súbor/Vyèisti» odpadkový _kô¹"
3445
3446 #: src/mainwindow.c:426
3447 msgid "/_File/_Work offline"
3448 msgstr "/Súbor/Pracova» _offline"
3449
3450 #: src/mainwindow.c:428 src/messageview.c:144
3451 msgid "/_File/_Save as..."
3452 msgstr "/_Súbor/_Ulo¾i» ako..."
3453
3454 #: src/mainwindow.c:429 src/messageview.c:145
3455 msgid "/_File/_Print..."
3456 msgstr "/_Súbor/_Tlaèi»..."
3457
3458 #: src/mainwindow.c:432
3459 msgid "/_File/E_xit"
3460 msgstr "/_Súbor/Uk_onèi»"
3461
3462 #: src/mainwindow.c:437
3463 msgid "/_Edit/Select _thread"
3464 msgstr "/Ú_pravy/Zvoli» _vlákno"
3465
3466 #: src/mainwindow.c:439 src/messageview.c:153
3467 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3468 msgstr "/Ú_pravy/Vy_hµada» v aktuálnej správe..."
3469
3470 #: src/mainwindow.c:441
3471 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3472 msgstr "/Ú_pravy/_Vyhµada» v správach..."
3473
3474 #: src/mainwindow.c:443
3475 msgid "/_View/Show or hi_de"
3476 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»"
3477
3478 #: src/mainwindow.c:444
3479 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3480 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Strom prieèinkov"
3481
3482 #: src/mainwindow.c:446
3483 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3484 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Zobrazenie správy"
3485
3486 #: src/mainwindow.c:448
3487 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3488 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Panel nástrojov"
3489
3490 #: src/mainwindow.c:450
3491 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3492 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Panel nástrojov/Ikony _a text"
3493
3494 #: src/mainwindow.c:452
3495 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3496 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Panel nástrojov/_Ikony"
3497
3498 #: src/mainwindow.c:454
3499 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3500 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Panel nástrojov/_Text"
3501
3502 #: src/mainwindow.c:456
3503 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3504 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Panel nástrojov/®iad_ne"
3505
3506 #: src/mainwindow.c:458
3507 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3508 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/Stavový _riadok"
3509
3510 #: src/mainwindow.c:461
3511 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3512 msgstr "/_Zobrazi»/Samostatný str_om prieèinkov"
3513
3514 #: src/mainwindow.c:462
3515 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3516 msgstr "/_Zobrazi»/Samostatné zobraz_enie správy"
3517
3518 #: src/mainwindow.c:464
3519 msgid "/_View/_Sort"
3520 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»"
3521
3522 #: src/mainwindow.c:465
3523 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3524 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa èí_sla"
3525
3526 #: src/mainwindow.c:466
3527 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3528 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _veµkosti"
3529
3530 #: src/mainwindow.c:467
3531 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3532 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _dátumu"
3533
3534 #: src/mainwindow.c:468
3535 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3536 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _odosielateµa"
3537
3538 #: src/mainwindow.c:469
3539 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3540 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _príjemcu"
3541
3542 #: src/mainwindow.c:470
3543 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3544 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa p_redmetu"
3545
3546 #: src/mainwindow.c:471
3547 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3548 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _farebného oznaèenia"
3549
3550 #: src/mainwindow.c:473
3551 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3552 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _znaèky"
3553
3554 #: src/mainwindow.c:474
3555 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3556 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _stavu"
3557
3558 #: src/mainwindow.c:475
3559 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3560 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa prí_loh"
3561
3562 #: src/mainwindow.c:477
3563 msgid "/_View/_Sort/by score"
3564 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _hodnotenia"
3565
3566 #: src/mainwindow.c:478
3567 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3568 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa zámku"
3569
3570 #: src/mainwindow.c:479
3571 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3572 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/_Netriedi»"
3573
3574 #: src/mainwindow.c:480 src/mainwindow.c:483
3575 msgid "/_View/_Sort/---"
3576 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/---"
3577
3578 #: src/mainwindow.c:481
3579 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3580 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/Vzostupne"
3581
3582 #: src/mainwindow.c:482
3583 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3584 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/Zostupne"
3585
3586 #: src/mainwindow.c:484
3587 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3588 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/Zos_kupi» podµa predmetu"
3589
3590 #: src/mainwindow.c:486
3591 msgid "/_View/Th_read view"
3592 msgstr "/_Zobrazi»/Zobrazi» _vlákna"
3593
3594 #: src/mainwindow.c:487
3595 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3596 msgstr "/_Zobrazi»/_Rozbali» v¹etky vlákna"
3597
3598 #: src/mainwindow.c:488
3599 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3600 msgstr "/_Zobrazi»/Zba_li» v¹etky vlákna"
3601
3602 #: src/mainwindow.c:489
3603 msgid "/_View/_Hide read messages"
3604 msgstr "/_Zobrazi»/S_kry» preèítané správy"
3605
3606 #: src/mainwindow.c:490
3607 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3608 msgstr "/_Zobrazi»/Nastav_i» zobrazované polo¾ky..."
3609
3610 #: src/mainwindow.c:493
3611 msgid "/_View/_Go to"
3612 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na"
3613
3614 #: src/mainwindow.c:494
3615 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3616 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/_Predo¹lú správu"
3617
3618 #: src/mainwindow.c:495
3619 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3620 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Ï_al¹iu správu"
3621
3622 #: src/mainwindow.c:496 src/mainwindow.c:501 src/mainwindow.c:504
3623 #: src/mainwindow.c:509 src/mainwindow.c:514
3624 msgid "/_View/_Go to/---"
3625 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/---"
3626
3627 #: src/mainwindow.c:497
3628 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3629 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/P_redo¹lú nepreèítanú správu"
3630
3631 #: src/mainwindow.c:499
3632 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3633 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Ïal¹iu n_epreèítanú správu"
3634
3635 #: src/mainwindow.c:502
3636 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3637 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Predo¹lú no_vú správu"
3638
3639 #: src/mainwindow.c:503
3640 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3641 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Ïal¹i_u novú správu"
3642
3643 #: src/mainwindow.c:505
3644 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3645 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Predo¹lú _oznaèenú správu"
3646
3647 #: src/mainwindow.c:507
3648 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3649 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Ïal¹iu o_znaèenú správu"
3650
3651 #: src/mainwindow.c:510
3652 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3653 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Predo¹lú správu s návestí_m"
3654
3655 #: src/mainwindow.c:512
3656 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3657 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Ïa_l¹iu správu s návestím"
3658
3659 #: src/mainwindow.c:515
3660 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3661 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Iný prieèino_k..."
3662
3663 #: src/mainwindow.c:519 src/mainwindow.c:526 src/messageview.c:159
3664 msgid "/_View/_Code set/---"
3665 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/---"
3666
3667 #: src/mainwindow.c:523 src/messageview.c:163
3668 msgid "/_View/_Code set"
3669 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie"
3670
3671 #: src/mainwindow.c:524 src/messageview.c:164
3672 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3673 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/_Automatické"
3674
3675 #: src/mainwindow.c:527 src/messageview.c:167
3676 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3677 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/7bit ascii (US-ASC_II)"
3678
3679 #: src/mainwindow.c:531 src/messageview.c:171
3680 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3681 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Unicode (_UTF-8)"
3682
3683 #: src/mainwindow.c:535 src/messageview.c:175
3684 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3685 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-_1)"
3686
3687 #: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:177
3688 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3689 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-15)"
3690
3691 #: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:181
3692 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3693 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
3694
3695 #: src/mainwindow.c:544 src/messageview.c:184
3696 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3697 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/_Pobaltie (ISO-8859-13)"
3698
3699 #: src/mainwindow.c:546 src/messageview.c:186
3700 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3701 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Pobaltie (ISO-8859-_4)"
3702
3703 #: src/mainwindow.c:549 src/messageview.c:189
3704 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3705 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Grécko (ISO-8859-_7)"
3706
3707 #: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:192
3708 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3709 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Turecko (ISO-8859-_9)"
3710
3711 #: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:195
3712 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3713 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Cyrilika (ISO-8859-_5)"
3714
3715 #: src/mainwindow.c:557 src/messageview.c:197
3716 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3717 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-_R)"
3718
3719 #: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:199
3720 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3721 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Cyrilika (Windows-1251)"
3722
3723 #: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:203
3724 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3725 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-_JP)"
3726
3727 #: src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:206
3728 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3729 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-JP-2)"
3730
3731 #: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:209
3732 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3733 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Japonsko (_EUC-JP)"
3734
3735 #: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:211
3736 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3737 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Japonsko (_Shift__JIS)"
3738
3739 #: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:215
3740 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3741 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Zjednodu¹ená èín¹tina (_GB2312)"
3742
3743 #: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:217
3744 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3745 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Tradièná èín¹tina (_Big5)"
3746
3747 #: src/mainwindow.c:579 src/messageview.c:219
3748 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3749 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Tradièná èín¹tina (EUC-_TW)"
3750
3751 #: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:221
3752 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3753 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Èín¹tina (ISO-2022-_CN)"
3754
3755 #: src/mainwindow.c:584 src/messageview.c:224
3756 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3757 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Kórea (EUC-_KR)"
3758
3759 #: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:226
3760 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3761 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Kórea (ISO-2022-KR)"
3762
3763 #: src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:229
3764 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3765 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Thajsko (TIS-620)"
3766
3767 #: src/mainwindow.c:591 src/messageview.c:231
3768 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3769 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Thajsko (Windows-874)"
3770
3771 #: src/mainwindow.c:599 src/summaryview.c:450
3772 msgid "/_View/Open in new _window"
3773 msgstr "/_Zobrazi»/Otvori» v _novom okne"
3774
3775 #: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:239
3776 msgid "/_View/Mess_age source"
3777 msgstr "/_Zobrazi»/Zdrojový kód správ_y"
3778
3779 #: src/mainwindow.c:601
3780 msgid "/_View/Show all _headers"
3781 msgstr "/_Zobrazi»/Zobrazi» v¹etky _hlavièky"
3782
3783 #: src/mainwindow.c:603
3784 msgid "/_View/_Update summary"
3785 msgstr "/_Zobrazi»/_Aktualizova» zoznam"
3786
3787 #: src/mainwindow.c:606
3788 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3789 msgstr "/Sp_ráva/_Prija» po¹tu"
3790
3791 #: src/mainwindow.c:607
3792 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3793 msgstr "/Sp_ráva/Prija» po¹_tu pre v¹etky kontá"
3794
3795 #: src/mainwindow.c:609
3796 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3797 msgstr "/Sp_ráva/Ukonè_i» prijímanie"
3798
3799 #: src/mainwindow.c:611
3800 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3801 msgstr "/Sp_ráva/_Odosla» správy vo fronte"
3802
3803 #: src/mainwindow.c:613
3804 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3805 msgstr "/Sp_ráva/_Napísa» novú správu"
3806
3807 #: src/mainwindow.c:614
3808 msgid "/_Message/Compose a news message"
3809 msgstr "/Sp_ráva/_Napísa» novu news správu"
3810
3811 #: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:246
3812 msgid "/_Message/_Reply"
3813 msgstr "/Sp_ráva/O_dpoveda»"
3814
3815 #: src/mainwindow.c:616
3816 msgid "/_Message/Repl_y to"
3817 msgstr "/Sp_ráva/Odpo_veda» komu"
3818
3819 #: src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:247
3820 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3821 msgstr "/Sp_ráva/Odpoved_a» komu/_v¹etkým"
3822
3823 #: src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:249
3824 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3825 msgstr "/Sp_ráva/Od_poveda» komu/_odosielateµovi"
3826
3827 #: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:251
3828 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3829 msgstr "/Sp_ráva/Od_poveda» komu/do _diskusnej skupiny"
3830
3831 #: src/mainwindow.c:621
3832 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3833 msgstr "/Sp_ráva/Follow-up a odpoveda»"
3834
3835 #: src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:254
3836 msgid "/_Message/_Forward"
3837 msgstr "/Sp_ráva/_Posla» ïalej"
3838
3839 #: src/mainwindow.c:624
3840 msgid "/_Message/Redirect"
3841 msgstr "/Sp_ráva/Pre_smerova»"
3842
3843 #: src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:259
3844 msgid "/_Message/Re-_edit"
3845 msgstr "/Sp_ráva/Znovu _editova»"
3846
3847 #: src/mainwindow.c:628
3848 msgid "/_Message/M_ove..."
3849 msgstr "/Sp_ráva/Pres_unú»"
3850
3851 #: src/mainwindow.c:629
3852 msgid "/_Message/_Copy..."
3853 msgstr "/Sp_ráva/_Kopírova»"
3854
3855 #: src/mainwindow.c:630
3856 msgid "/_Message/_Delete"
3857 msgstr "/Sp_ráva/Z_maza»"
3858
3859 #: src/mainwindow.c:631
3860 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3861 msgstr "/Sp_ráva/S_tornova» news správu"
3862
3863 #: src/mainwindow.c:633
3864 msgid "/_Message/_Mark"
3865 msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»"
3866
3867 #: src/mainwindow.c:634
3868 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3869 msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/O_znaèi»"
3870
3871 #: src/mainwindow.c:635
3872 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3873 msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/O_dznaèi»"
3874
3875 #: src/mainwindow.c:636
3876 msgid "/_Message/_Mark/---"
3877 msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/---"
3878
3879 #: src/mainwindow.c:637
3880 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3881 msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/Oznaèi» ako _nepreèítané"
3882
3883 #: src/mainwindow.c:638
3884 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3885 msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/Oznaèi» ako _preèítané"
3886
3887 #: src/mainwindow.c:640
3888 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3889 msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/Oznaèi» _v¹etky ako preèítané"
3890
3891 #: src/mainwindow.c:643
3892 msgid "/_Tools/_Address book..."
3893 msgstr "/_Nástroje/_Adresár..."
3894
3895 #: src/mainwindow.c:644 src/messageview.c:263
3896 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3897 msgstr "/_Nástroje/Prida» _odosielateµa do adresára"
3898
3899 #: src/mainwindow.c:646
3900 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3901 msgstr "/_Nástroje/_Zozbiera» správy"
3902
3903 #: src/mainwindow.c:647
3904 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3905 msgstr "/_Nástroje/_Zozbiera» správy/z _prieèinka..."
3906
3907 #: src/mainwindow.c:649
3908 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3909 msgstr "/_Nástroje/_Zozbiera» správy/zo _správ..."
3910
3911 #: src/mainwindow.c:652
3912 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3913 msgstr "/_Nástroje/_Filtrova» správy"
3914
3915 #: src/mainwindow.c:653 src/messageview.c:266
3916 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3917 msgstr "/_Nástroje/Vytvori» pravidlo fi_ltra"
3918
3919 #: src/mainwindow.c:654 src/messageview.c:268
3920 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3921 msgstr "/_Nástroje/Vytvori» pravidlo fi_ltra/_Automaticky"
3922
3923 #: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:270
3924 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3925 msgstr "/_Nástroje/Vytvori» pravidlo fi_ltra/podµa _odosielateµa"
3926
3927 #: src/mainwindow.c:658 src/messageview.c:272
3928 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3929 msgstr "/_Nástroje/Vytvori» pravidlo fi_ltra/podµa _príjemcu"
3930
3931 #: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:274
3932 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3933 msgstr "/_Nástroje/Vytvori» pravidlo fi_ltra/podµa p_redmetu"
3934
3935 #: src/mainwindow.c:665
3936 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3937 msgstr "/_Nástroje/Zmaza» du_plikátne správy"
3938
3939 #: src/mainwindow.c:668
3940 msgid "/_Tools/E_xecute"
3941 msgstr "/_Nástroje/V_ykona»"
3942
3943 #: src/mainwindow.c:671
3944 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
3945 msgstr "/_Nástroje/SSL certi_fikáty..."
3946
3947 #: src/mainwindow.c:675
3948 msgid "/_Tools/_Log window"
3949 msgstr "/_Nástroje/Okno _záznamu"
3950
3951 #: src/mainwindow.c:677
3952 msgid "/_Configuration"
3953 msgstr "/Nastav_enia"
3954
3955 #: src/mainwindow.c:678
3956 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3957 msgstr "/Nastav_enia/_Zmeni» aktívne konto"
3958
3959 #: src/mainwindow.c:680
3960 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3961 msgstr "/Nastav_enia/Nastavenia aktívneho _konta..."
3962
3963 #: src/mainwindow.c:682
3964 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3965 msgstr "/Nastav_enia/Vytvori» _nové konto..."
3966
3967 #: src/mainwindow.c:684
3968 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3969 msgstr "/Nastav_enia/_Upravi» kontá..."
3970
3971 #: src/mainwindow.c:686
3972 msgid "/_Configuration/---"
3973 msgstr "/Nastav_enia/---"
3974
3975 #: src/mainwindow.c:687
3976 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3977 msgstr "/Nastav_enia/_V¹eobecné nastavenia..."
3978
3979 #: src/mainwindow.c:689
3980 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3981 msgstr "/Nastav_enia/_Hodnotenie..."
3982
3983 #: src/mainwindow.c:691
3984 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3985 msgstr "/Nastav_enia/_Filtrovanie..."
3986
3987 #: src/mainwindow.c:693
3988 msgid "/_Configuration/_Templates..."
3989 msgstr "/Nastav_enia/©_ablóny..."
3990
3991 #: src/mainwindow.c:694
3992 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3993 msgstr "/Nastav_enia/_Akcie..."
3994
3995 #: src/mainwindow.c:695
3996 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
3997 msgstr "/Nastav_enia/Ï_al¹ie nastavenia..."
3998
3999 #: src/mainwindow.c:696
4000 msgid "/_Configuration/Plugins..."
4001 msgstr "/Nastav_enia/_Pluginy..."
4002
4003 #: src/mainwindow.c:699
4004 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
4005 msgstr "/Nápo_veda/_Manuál (lokálny)"
4006
4007 #: src/mainwindow.c:700
4008 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
4009 msgstr "/Nápo_veda/_Manuál (WWW)"
4010
4011 #: src/mainwindow.c:702
4012 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
4013 msgstr "/Nápo_veda/_FAQ (lokálne)"
4014
4015 #: src/mainwindow.c:703
4016 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
4017 msgstr "/Nápo_veda/_FAQ (WWW)"
4018
4019 #: src/mainwindow.c:705
4020 msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
4021 msgstr "/Nápo_veda/_Claws FAQ (WWW)"
4022
4023 #: src/mainwindow.c:707
4024 msgid "/_Help/---"
4025 msgstr "/Nápo_veda/---"
4026
4027 #: src/mainwindow.c:826
4028 msgid "Go offline"
4029 msgstr "Pracova» offline"
4030
4031 #: src/mainwindow.c:830
4032 msgid "Go online"
4033 msgstr "Pracova» online"
4034
4035 #: src/mainwindow.c:846
4036 msgid "Select account"
4037 msgstr "Zvoli» konto"
4038
4039 #: src/mainwindow.c:1170 src/mainwindow.c:1187 src/prefs_folder_item.c:354
4040 msgid "Untitled"
4041 msgstr "Bez názvu"
4042
4043 #: src/mainwindow.c:1188
4044 msgid "none"
4045 msgstr "¾iadny"
4046
4047 #: src/mainwindow.c:1406
4048 msgid "Empty trash"
4049 msgstr "Vyprázdni» kô¹"
4050
4051 #: src/mainwindow.c:1407
4052 msgid "Empty all messages in trash?"
4053 msgstr "Zmaza» v¹etky správy v ko¹i?"
4054
4055 #: src/mainwindow.c:1425
4056 msgid "Add mailbox"
4057 msgstr "Prida» mailbox"
4058
4059 #: src/mainwindow.c:1426
4060 msgid ""
4061 "Input the location of mailbox.\n"
4062 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
4063 "scanned automatically."
4064 msgstr ""
4065 "Zadajte umiestnenie mailboxu.\n"
4066 "Ak zadáte existujúci mailbox, bude\n"
4067 "automaticky prehµadaný."
4068
4069 #: src/mainwindow.c:1432 src/mainwindow.c:1469
4070 #, c-format
4071 msgid "The mailbox `%s' already exists."
4072 msgstr "Mailbox '%s' u¾ existuje."
4073
4074 #: src/mainwindow.c:1437 src/setup.c:57
4075 msgid "Mailbox"
4076 msgstr "Mailbox"
4077
4078 #: src/mainwindow.c:1442 src/setup.c:61
4079 msgid ""
4080 "Creation of the mailbox failed.\n"
4081 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
4082 "there."
4083 msgstr ""
4084 "Nepodarilo sa vytvori» mailbox.\n"
4085 "Pravdepodobne u¾ niektoré súbory existujú, alebo tam nemáte práva na "
4086 "zapisovanie."
4087
4088 #: src/mainwindow.c:1462
4089 msgid "Add mbox mailbox"
4090 msgstr "Prida» schránku mbox"
4091
4092 #: src/mainwindow.c:1463
4093 msgid "Input the location of mailbox."
4094 msgstr "Zadajte umiestnenie schránky."
4095
4096 #: src/mainwindow.c:1479
4097 msgid "Creation of the mailbox failed."
4098 msgstr "Nepodarilo sa vytvori» schránku."
4099
4100 #: src/mainwindow.c:1792
4101 msgid "Sylpheed - Folder View"
4102 msgstr "Sylpheed - Zobrazenie prieèinku"
4103
4104 #: src/mainwindow.c:1808 src/messageview.c:380
4105 msgid "Sylpheed - Message View"
4106 msgstr "Sylpheed - Zobrazenie správy"
4107
4108 #: src/mainwindow.c:2150
4109 msgid "Exit"
4110 msgstr "Ukonèi»"
4111
4112 #: src/mainwindow.c:2150
4113 msgid "Exit this program?"
4114 msgstr "Ukonèi» program"
4115
4116 #: src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213 src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215
4117 #: src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217 src/matcher.c:1218 src/matcher.c:1219
4118 msgid "(none)"
4119 msgstr "(¾iadna)"
4120
4121 #: src/message_search.c:88
4122 msgid "Find in current message"
4123 msgstr "Nájdi v súèasnej správe"
4124
4125 #: src/message_search.c:106
4126 msgid "Find text:"
4127 msgstr "Nájdi text:"
4128
4129 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
4130 msgid "Case sensitive"
4131 msgstr "Zále¾í na veµkosti písmen"
4132
4133 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
4134 msgid "Backward search"
4135 msgstr "Hµada» dozadu"
4136
4137 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
4138 msgid "Search failed"
4139 msgstr "Hµadanie sa nepodarilo"
4140
4141 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
4142 msgid "Search string not found."
4143 msgstr "Hµadaný re»azec sa nena¹iel."
4144
4145 #: src/message_search.c:191
4146 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4147 msgstr "Dosiahnutý zaèiatok správy; pokraèova» z konca?"
4148
4149 #: src/message_search.c:194
4150 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4151 msgstr "Dosiahnutý koniec správy; pokraèova» od zaèiatku?"
4152
4153 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
4154 msgid "Search finished"
4155 msgstr "Hµadanie dokonèené"
4156
4157 #: src/messageview.c:240
4158 msgid "/_View/Show all _header"
4159 msgstr "/_Zobrazi»/Zobrazi» v¹etky _hlavièky"
4160
4161 #: src/messageview.c:243
4162 msgid "/_Message/Compose _new message"
4163 msgstr "/Sp_ráva/_Napísa» novú správu"
4164
4165 #: src/messageview.c:255
4166 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
4167 msgstr "/Sp_ráva/Posla» ako p_rílohu"
4168
4169 #: src/messageview.c:257
4170 msgid "/_Message/Redirec_t"
4171 msgstr "/Sp_ráva/Pre_smerova»"
4172
4173 #: src/messageview.c:477
4174 msgid "<No Return-Path found>"
4175 msgstr "<nebola nájdená hlavièka Return-Path>"
4176
4177 #: src/messageview.c:485
4178 #, c-format
4179 msgid ""
4180 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
4181 "does not correspond to the return path:\n"
4182 "Notification address: %s\n"
4183 "Return path: %s\n"
4184 "It is advised to not to send the return receipt."
4185 msgstr ""
4186 "Oznamovacia adresa, na ktorú sa má odosla» potvrdenie o prijatí\n"
4187 "sa nezhoduje s návratovou cestou:\n"
4188 "Oznamovacia adresa: %s\n"
4189 "Návratová cesta: %s\n"
4190 "Doporuèuje sa neodosla» potvrdenie."
4191
4192 #: src/messageview.c:493
4193 msgid "+Don't Send"
4194 msgstr "+Neodosla»"
4195
4196 #: src/messageview.c:503
4197 msgid ""
4198 "This message is asking for a return receipt notification\n"
4199 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
4200 "officially addressed to you.\n"
4201 "Receipt notification cancelled."
4202 msgstr ""
4203 "Táto správa chce aby ste odoslali potvrdenie o jej príjme,\n"
4204 "ale podµa jej hlavièiek 'To:' a 'Cc:' nebola oficiálne adresovaná\n"
4205 "vám. Odosielanie potvrdenia o prijatí bolo zru¹ené."
4206
4207 #: src/messageview.c:771
4208 msgid "Message already removed from folder."
4209 msgstr "Správa u¾ bola z prieèinka odstránená."
4210
4211 #: src/messageview.c:930 src/mimeview.c:988 src/mimeview.c:1076
4212 #: src/summaryview.c:3419
4213 msgid "Save as"
4214 msgstr "Ulo¾i» ako"
4215
4216 #: src/messageview.c:935 src/mimeview.c:1018 src/mimeview.c:1082
4217 #: src/summaryview.c:3424
4218 msgid "Overwrite"
4219 msgstr "Prepísa»"
4220
4221 #: src/messageview.c:936
4222 msgid "Overwrite existing file?"
4223 msgstr "Prepísa» existujúci súbor?"
4224
4225 #: src/messageview.c:943 src/summaryview.c:3432 src/summaryview.c:3436
4226 #: src/summaryview.c:3453
4227 #, c-format
4228 msgid "Can't save the file `%s'."
4229 msgstr "Nemô¾em ulo¾i» súbor '%s'."
4230
4231 #: src/messageview.c:1009
4232 msgid "This message asks for a return receipt"
4233 msgstr "Táto správa chce aby ste odoslali potvrdenie o jej príjme"
4234
4235 #: src/messageview.c:1010
4236 msgid "Send receipt"
4237 msgstr "Odosla» potvrdenie"
4238
4239 #: src/messageview.c:1063
4240 msgid "Return Receipt Notification"
4241 msgstr "Potvrdenie o príjme"
4242
4243 #: src/messageview.c:1064
4244 msgid ""
4245 "The message was sent to several of your accounts.\n"
4246 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
4247 "notification:"
4248 msgstr ""
4249 "Správa bola odoslaná na viacero va¹ich kônt.\n"
4250 "Prosím vyberte konto, ktoré chcete pou¾i» na odoslanie potvrdenia "
4251 "o príjme:"
4252
4253 #: src/messageview.c:1068
4254 msgid "Send Notification"
4255 msgstr "Odosla» potvrdenie"
4256
4257 #: src/messageview.c:1068
4258 msgid "+Cancel"
4259 msgstr "+Storno"
4260
4261 #: src/messageview.c:1151 src/prefs_common.c:2581 src/summaryview.c:3471
4262 #: src/toolbar.c:168
4263 msgid "Print"
4264 msgstr "Tlaèi»"
4265
4266 #: src/messageview.c:1152 src/summaryview.c:3472
4267 #, c-format
4268 msgid ""
4269 "Enter the print command line:\n"
4270 "(`%s' will be replaced with file name)"
4271 msgstr ""
4272 "Zadajte príkazový riadok tlaèe:\n"
4273 "('%s' bude nahradené názvom súboru)"
4274
4275 #: src/messageview.c:1158 src/summaryview.c:3478
4276 #, c-format
4277 msgid ""
4278 "Print command line is invalid:\n"
4279 "`%s'"
4280 msgstr ""
4281 "Príkazový riadok tlaèe je neplatný:\n"
4282 "'%s'"
4283
4284 #: src/mimeview.c:150
4285 msgid "/_Open"
4286 msgstr "/_Otvori»"
4287
4288 #: src/mimeview.c:151
4289 msgid "/Open _with..."
4290 msgstr "/O_tvori» èím..."
4291
4292 #: src/mimeview.c:152
4293 msgid "/_Display as text"
4294 msgstr "/_Zobrazi» ako text"
4295
4296 #: src/mimeview.c:153 src/summaryview.c:455
4297 msgid "/_Save as..."
4298 msgstr "/_Ulo¾i» ako..."
4299
4300 #: src/mimeview.c:154
4301 msgid "/Save _all..."
4302 msgstr "/Ulo¾i» _v¹etky..."
4303
4304 #: src/mimeview.c:157
4305 msgid "/_Check signature"
4306 msgstr "/Overi» _podpis"
4307
4308 #: src/mimeview.c:197
4309 msgid "MIME Type"
4310 msgstr "MIME typ"
4311
4312 #: src/mimeview.c:366
4313 msgid "Right-click here to verify the signature"
4314 msgstr "Kliknite sem pravým tlaèítkom my¹i pre overenie podpisu"
4315
4316 #: src/mimeview.c:964 src/mimeview.c:1025 src/mimeview.c:1090
4317 #: src/mimeview.c:1115 src/mimeview.c:1145
4318 msgid "Can't save the part of multipart message."
4319 msgstr "Nemô¾em ulo¾i» èas» viacdielnej správy."
4320
4321 #: src/mimeview.c:1016 src/mimeview.c:1080
4322 #, c-format
4323 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
4324 msgstr "Prepísa» existujúci súbor '%s'?"
4325
4326 #: src/mimeview.c:1155
4327 msgid "Open with"
4328 msgstr "Otvori» èím"
4329
4330 #: src/mimeview.c:1156
4331 #, c-format
4332 msgid ""
4333 "Enter the command line to open file:\n"
4334 "(`%s' will be replaced with file name)"
4335 msgstr ""
4336 "Zadajte príkazový riadok pre otvorenie súboru:\n"
4337 "('%s' bude nahradené názvom súboru)"
4338
4339 #: src/news.c:202
4340 #, c-format
4341 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
4342 msgstr "nadväzujem NNTP spojenie k %s:%d ...\n"
4343
4344 #: src/news.c:770
4345 #, c-format
4346 msgid "can't set group: %s\n"
4347 msgstr "nemô¾em nastavi» skupinu: %s\n"
4348
4349 #: src/news.c:775
4350 #, c-format
4351 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4352 msgstr "neplatný rozsah èlánkov: %d - %d\n"
4353
4354 #: src/news.c:796
4355 #, c-format
4356 msgid "error occurred while getting %s.\n"
4357 msgstr "pri prijímaní %s sa vyskytla chyba.\n"
4358
4359 #: src/news.c:813
4360 #, c-format
4361 msgid "getting xover %d in %s...\n"
4362 msgstr "prijímam xover %d v %s...\n"
4363
4364 #: src/news.c:816 src/news.c:885
4365 msgid "can't get xover\n"
4366 msgstr "nemô¾em prija» xover\n"
4367
4368 #: src/news.c:821 src/news.c:891
4369 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4370 msgstr "pri prijímaní xover sa vyskytla chyba.\n"
4371
4372 #: src/news.c:827 src/news.c:904
4373 #, c-format
4374 msgid "invalid xover line: %s\n"
4375 msgstr "neplatný xover riadok: %s\n"
4376
4377 #: src/news.c:841 src/news.c:855 src/news.c:922 src/news.c:952
4378 msgid "can't get xhdr\n"
4379 msgstr "nemô¾em prija» xhdr\n"
4380
4381 #: src/news.c:846 src/news.c:860 src/news.c:930 src/news.c:960
4382 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4383 msgstr "pri prijímaní xhdr sa vyskytla chyba.\n"
4384
4385 #: src/news.c:882
4386 #, c-format
4387 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4388 msgstr "prijímam xover %d - %d v %s...\n"
4389
4390 #: src/passphrase.c:85
4391 msgid "Passphrase"
4392 msgstr "Heslo"
4393
4394 #: src/passphrase.c:253
4395 msgid "[no user id]"
4396 msgstr "[¾iadny user id]"
4397
4398 #: src/passphrase.c:257
4399 #, c-format
4400 msgid ""
4401 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4402 "\n"
4403 "  %.*s  \n"
4404 "(%.*s)\n"
4405 msgstr ""
4406 "%sProsím zadajte heslo pre:\n"
4407 "\n"
4408 "  %.*s  \n"
4409 "(%.*s)\n"
4410
4411 #: src/passphrase.c:261
4412 msgid ""
4413 "Bad passphrase! Try again...\n"
4414 "\n"
4415 msgstr ""
4416 "Neplatné heslo! Skúste znova...\n"
4417 "\n"
4418
4419 #: src/pop.c:151
4420 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4421 msgstr "V pozdrave nebola nájdená vy¾adovaná APOP èasová znaèka\n"
4422
4423 #: src/pop.c:158
4424 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4425 msgstr "Chybná èasová znaèka v pozdrave\n"
4426
4427 #: src/pop.c:184 src/pop.c:211
4428 msgid "POP3 protocol error\n"
4429 msgstr "Chyba protokolu POP3\n"
4430
4431 #: src/pop.c:628
4432 #, c-format
4433 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4434 msgstr "POP3: Odstraòujem starú správu %d\n"
4435
4436 #: src/pop.c:636
4437 #, c-format
4438 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
4439 msgstr "POP3: Preskakujem správu %d (%d bajtov)\n"
4440
4441 #: src/pop.c:667
4442 msgid "mailbox is locked\n"
4443 msgstr "mailbox je zamknutý\n"
4444
4445 #: src/pop.c:670
4446 msgid "session timeout\n"
4447 msgstr "èas spojenia vypr¹al\n"
4448
4449 #: src/pop.c:688
4450 msgid "command not supported\n"
4451 msgstr "príkaz nie je podporovaný\n"
4452
4453 #: src/pop.c:692
4454 msgid "error occurred on POP3 session\n"
4455 msgstr "vyskytla sa chyba pri POP3 spojení\n"
4456
4457 #: src/prefs_gtk.c:775
4458 msgid "Preferences"
4459 msgstr "Nastavenia"
4460
4461 #: src/prefs_account.c:691
4462 #, c-format
4463 msgid "Account%d"
4464 msgstr "Konto%d"
4465
4466 #: src/prefs_account.c:710
4467 msgid "Preferences for new account"
4468 msgstr "Nastavenie nového konta"
4469
4470 #: src/prefs_account.c:715
4471 msgid "Account preferences"
4472 msgstr "Nastavenie konta"
4473
4474 #: src/prefs_account.c:765 src/prefs_common.c:1017
4475 msgid "Receive"
4476 msgstr "Prija»"
4477
4478 #: src/prefs_account.c:769 src/prefs_common.c:1021 src/prefs_folder_item.c:481
4479 msgid "Compose"
4480 msgstr "Nová správa"
4481
4482 #: src/prefs_account.c:772 src/prefs_common.c:1030
4483 msgid "Privacy"
4484 msgstr "Súkromie"
4485
4486 #: src/prefs_account.c:776
4487 msgid "SSL"
4488 msgstr "SSL"
4489
4490 #: src/prefs_account.c:779
4491 msgid "Advanced"
4492 msgstr "Roz¹írené"
4493
4494 #: src/prefs_account.c:858
4495 msgid "Name of account"
4496 msgstr "Názov konta"
4497
4498 #: src/prefs_account.c:867
4499 msgid "Set as default"
4500 msgstr "Nastavi» ako východzie"
4501
4502 #: src/prefs_account.c:871
4503 msgid "Personal information"
4504 msgstr "Osobné informácie"
4505
4506 #: src/prefs_account.c:880
4507 msgid "Full name"
4508 msgstr "Celé meno"
4509
4510 #: src/prefs_account.c:886
4511 msgid "Mail address"
4512 msgstr "E-mailová adresa"
4513
4514 #: src/prefs_account.c:892
4515 msgid "Organization"
4516 msgstr "Organizácia"
4517
4518 #: src/prefs_account.c:916
4519 msgid "Server information"
4520 msgstr "Informácie o serveri"
4521
4522 #: src/prefs_account.c:937
4523 msgid "POP3 (normal)"
4524 msgstr "POP3 (obyèajné)"
4525
4526 #: src/prefs_account.c:939
4527 msgid "POP3 (APOP auth)"
4528 msgstr "POP3 (APOP auth)"
4529
4530 #: src/prefs_account.c:941 src/prefs_account.c:1271 src/prefs_account.c:1865
4531 msgid "IMAP4"
4532 msgstr "IMAP4"
4533
4534 #: src/prefs_account.c:943
4535 msgid "News (NNTP)"
4536 msgstr "News (NNTP)"
4537
4538 #: src/prefs_account.c:945
4539 msgid "None (local)"
4540 msgstr "®iadne (lokálne)"
4541
4542 #: src/prefs_account.c:965
4543 msgid "This server requires authentication"
4544 msgstr "Tento server vy¾aduje autentizáciu"
4545
4546 #: src/prefs_account.c:972
4547 msgid "Authenticate on connect"
4548 msgstr "Autentizova» pri pripojení"
4549
4550 #: src/prefs_account.c:1017
4551 msgid "News server"
4552 msgstr "News server"
4553
4554 #: src/prefs_account.c:1023
4555 msgid "Server for receiving"
4556 msgstr "Server pre prijímanie"
4557
4558 #: src/prefs_account.c:1029
4559 msgid "Local mailbox file"
4560 msgstr "Lokálny súbor schránky"
4561
4562 #: src/prefs_account.c:1036
4563 msgid "SMTP server (send)"
4564 msgstr "SMTP server (odosielanie)"
4565
4566 #: src/prefs_account.c:1044
4567 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4568 msgstr "Pou¾i» príkaz miesto SMTP serveru"
4569
4570 #: src/prefs_account.c:1053
4571 msgid "command to send mails"
4572 msgstr "príkaz na odosielanie po¹ty"
4573
4574 #: src/prefs_account.c:1060 src/prefs_account.c:1434
4575 msgid "User ID"
4576 msgstr "Prihlasovacie meno"
4577
4578 #: src/prefs_account.c:1066 src/prefs_account.c:1443
4579 msgid "Password"
4580 msgstr "Heslo"
4581
4582 #: src/prefs_account.c:1142 src/prefs_account.c:1848
4583 msgid "POP3"
4584 msgstr "POP3"
4585
4586 #: src/prefs_account.c:1150
4587 msgid "Remove messages on server when received"
4588 msgstr "Vymaza» správy na serveri po ich prijatí"
4589
4590 #: src/prefs_account.c:1161
4591 msgid "Remove after"
4592 msgstr "Vymaza» po"
4593
4594 #: src/prefs_account.c:1170
4595 msgid "days"
4596 msgstr "dòoch"
4597
4598 #: src/prefs_account.c:1187
4599 msgid "(0 days: remove immediately)"
4600 msgstr "(0 dní: zmaza» ihneï)"
4601
4602 #: src/prefs_account.c:1194
4603 msgid "Download all messages on server"
4604 msgstr "Prija» v¹etky správy na serveri"
4605
4606 #: src/prefs_account.c:1200
4607 msgid "Receive size limit"
4608 msgstr "Obmedzenie veµkosti správy pre príjem"
4609
4610 #: src/prefs_account.c:1207
4611 msgid "KB"
4612 msgstr "KB"
4613
4614 #: src/prefs_account.c:1219
4615 msgid "Default inbox"
4616 msgstr "Východzí inbox"
4617
4618 #: src/prefs_account.c:1242
4619 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4620 msgstr "(Nefiltrované správy budú umiestnené v tomto prieèinku)"
4621
4622 #: src/prefs_account.c:1247
4623 msgid "Maximum number of articles to download"
4624 msgstr "Maximálny poèet príspevkov na stiahnutie"
4625
4626 #: src/prefs_account.c:1266
4627 msgid "unlimited if 0 is specified"
4628 msgstr "0 pre neobmedzený poèet"
4629
4630 #: src/prefs_account.c:1282 src/prefs_account.c:1405
4631 msgid "Authentication method"
4632 msgstr "Metóda autentizácie"
4633
4634 #: src/prefs_account.c:1292 src/prefs_account.c:1415 src/prefs_common.c:1452
4635 msgid "Automatic"
4636 msgstr "Automatická"
4637
4638 #: src/prefs_account.c:1299
4639 msgid "Filter messages on receiving"
4640 msgstr "Filtrova» správy pri prijatí"
4641
4642 #: src/prefs_account.c:1303
4643 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4644 msgstr "Pri voµbe 'Prija» v¹etko' prija» správy aj pre toto konto"
4645
4646 #: src/prefs_account.c:1362
4647 msgid "Add Date"
4648 msgstr "Prida» dátum"
4649
4650 #: src/prefs_account.c:1363
4651 msgid "Generate Message-ID"
4652 msgstr "Generova» Message-ID"
4653
4654 #: src/prefs_account.c:1370
4655 msgid "Add user-defined header"
4656 msgstr "Prida» u¾ivateµom definované hlavièky"
4657
4658 #: src/prefs_account.c:1372 src/prefs_common.c:2119 src/prefs_common.c:2144
4659 msgid " Edit... "
4660 msgstr " Upresni»... "
4661
4662 #: src/prefs_account.c:1382
4663 msgid "Authentication"
4664 msgstr "Autentizácia"
4665
4666 #: src/prefs_account.c:1390
4667 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4668 msgstr "SMTP Autentizácia (SMTP AUTH)"
4669
4670 #: src/prefs_account.c:1465
4671 msgid ""
4672 "If you leave these entries empty, the same\n"
4673 "user ID and password as receiving will be used."
4674 msgstr ""
4675 "Ak necháte tieto polia prázdne, bude pou¾ité to isté\n"
4676 "prihlasovacie meno a heslo ako pri prijímaní."
4677
4678 #: src/prefs_account.c:1474
4679 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4680 msgstr "Autentizova» cez POP3 pred odosielaním"
4681
4682 #: src/prefs_account.c:1489
4683 msgid "POP authentication timeout: "
4684 msgstr "Èasový limit pre POP autentizáciu: "
4685
4686 #: src/prefs_account.c:1498
4687 msgid "minutes"
4688 msgstr "minút"
4689
4690 #: src/prefs_account.c:1545 src/prefs_account.c:1590 src/toolbar.c:419
4691 msgid "Signature"
4692 msgstr "Podpis"
4693
4694 #: src/prefs_account.c:1553
4695 msgid "Insert signature automatically"
4696 msgstr "Vlo¾i» podpis automaticky"
4697
4698 #: src/prefs_account.c:1558
4699 msgid "Signature separator"
4700 msgstr "Oddeµovaè podpisu"
4701
4702 #: src/prefs_account.c:1580
4703 msgid "Command output"
4704 msgstr "Výstup príkazu"
4705
4706 #: src/prefs_account.c:1598
4707 msgid "Automatically set the following addresses"
4708 msgstr "Automaticky nastavi» nasledujúce adresy"
4709
4710 #: src/prefs_account.c:1607 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1709
4711 #: src/quote_fmt.c:49
4712 msgid "Cc"
4713 msgstr "Kópia"
4714
4715 #: src/prefs_account.c:1620
4716 msgid "Bcc"
4717 msgstr "Slepá kópia"
4718
4719 #: src/prefs_account.c:1633
4720 msgid "Reply-To"
4721 msgstr "Odpoveda» komu"
4722
4723 #: src/prefs_account.c:1688
4724 msgid "Encrypt message by default"
4725 msgstr "Implicitne za¹ifrova» správu"
4726
4727 #: src/prefs_account.c:1690
4728 msgid "Sign message by default"
4729 msgstr "Implicitne podpísa» správu"
4730
4731 #: src/prefs_account.c:1692
4732 msgid "Default mode"
4733 msgstr "©tandardný re¾im"
4734
4735 #: src/prefs_account.c:1700
4736 msgid "Use PGP/MIME"
4737 msgstr "Pou¾íva» PGP/MIME"
4738
4739 #: src/prefs_account.c:1709
4740 msgid "Use Inline"
4741 msgstr "Pou¾íva» Inline"
4742
4743 #: src/prefs_account.c:1719
4744 msgid "Sign key"
4745 msgstr "Kµúè pre podpis"
4746
4747 #: src/prefs_account.c:1727
4748 msgid "Use default GnuPG key"
4749 msgstr "Pou¾i» východzí kµúè GnuPG"
4750
4751 #: src/prefs_account.c:1736
4752 msgid "Select key by your email address"
4753 msgstr "Zvoli» kµúè podµa va¹ej emailovej adresy"
4754
4755 #: src/prefs_account.c:1745
4756 msgid "Specify key manually"
4757 msgstr "Zada» kµúè ruène"
4758
4759 #: src/prefs_account.c:1761
4760 msgid "User or key ID:"
4761 msgstr "User alebo key ID:"
4762
4763 #: src/prefs_account.c:1856 src/prefs_account.c:1873 src/prefs_account.c:1889
4764 msgid "Don't use SSL"
4765 msgstr "Nepou¾íva» SSL"
4766
4767 #: src/prefs_account.c:1859
4768 msgid "Use SSL for POP3 connection"
4769 msgstr "Pou¾i» SSL pre POP3 spojenie"
4770
4771 #: src/prefs_account.c:1862 src/prefs_account.c:1879 src/prefs_account.c:1913
4772 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4773 msgstr "Pou¾i» príkaz STARTTLS pre nadviazanie SSL spojenia"
4774
4775 #: src/prefs_account.c:1876
4776 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4777 msgstr "Pou¾i» SSL pre IMAP4 spojenie"
4778
4779 #: src/prefs_account.c:1882
4780 msgid "NNTP"
4781 msgstr "NNTP"
4782
4783 #: src/prefs_account.c:1897
4784 msgid "Use SSL for NNTP connection"
4785 msgstr "Pou¾i» SSL pre NNTP spojenie"
4786
4787 #: src/prefs_account.c:1899
4788 msgid "Send (SMTP)"
4789 msgstr "Odosla» (SMTP)"
4790
4791 #: src/prefs_account.c:1907
4792 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
4793 msgstr "Nepou¾íva» SSL (v prípade potreby pou¾i» STARTTLS)"
4794
4795 #: src/prefs_account.c:1910
4796 msgid "Use SSL for SMTP connection"
4797 msgstr "Pou¾i» SSL pre SMTP spojenie"
4798
4799 #: src/prefs_account.c:1921
4800 msgid "Use non-blocking SSL"
4801 msgstr "Pou¾íva» non-blocking SSL"
4802
4803 #: src/prefs_account.c:1933
4804 msgid "(Turn this off if you have SSL connection problems)"
4805 msgstr "(Vypnite túto voµbu ak máte problémy pri SSL spojeniach)"
4806
4807 #: src/prefs_account.c:2057
4808 msgid "Specify SMTP port"
4809 msgstr "Urèi» SMTP port"
4810
4811 #: src/prefs_account.c:2063
4812 msgid "Specify POP3 port"
4813 msgstr "Urèi» POP3 port"
4814
4815 #: src/prefs_account.c:2069
4816 msgid "Specify IMAP4 port"
4817 msgstr "Urèi» IMAP4 port"
4818
4819 #: src/prefs_account.c:2075
4820 msgid "Specify NNTP port"
4821 msgstr "Urèi» NNTP port"
4822
4823 #: src/prefs_account.c:2080
4824 msgid "Specify domain name"
4825 msgstr "Urèi» názov domény"
4826
4827 #: src/prefs_account.c:2090
4828 msgid "Use command to communicate with server"
4829 msgstr "Pou¾i» príkaz pre komunikáciu so serverom"
4830
4831 #: src/prefs_account.c:2098
4832 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
4833 msgstr "Oznaèi» cross-postované správy ako preèítané a zafarbi»:"
4834
4835 #: src/prefs_account.c:2112
4836 msgid "IMAP server directory"
4837 msgstr "Adresár serveru IMAP"
4838
4839 #: src/prefs_account.c:2166
4840 msgid "Put sent messages in"
4841 msgstr "Ulo¾i» odoslané správy do"
4842
4843 #: src/prefs_account.c:2168
4844 msgid "Put draft messages in"
4845 msgstr "Ulo¾i» koncepty do"
4846
4847 #: src/prefs_account.c:2170
4848 msgid "Put deleted messages in"
4849 msgstr "Ulo¾i» vymazané správy do"
4850
4851 #: src/prefs_account.c:2234
4852 msgid "Account name is not entered."
4853 msgstr "Nebol zadaný názov konta."
4854
4855 #: src/prefs_account.c:2238
4856 msgid "Mail address is not entered."
4857 msgstr "Nebola zadaná e-mailová adresa."
4858
4859 #: src/prefs_account.c:2243
4860 msgid "SMTP server is not entered."
4861 msgstr "Nebol zadaný SMTP server."
4862
4863 #: src/prefs_account.c:2248
4864 msgid "User ID is not entered."
4865 msgstr "Nebol zadaný user ID."
4866
4867 #: src/prefs_account.c:2253
4868 msgid "POP3 server is not entered."
4869 msgstr "Nebol zadaný POP3 server."
4870
4871 #: src/prefs_account.c:2258
4872 msgid "IMAP4 server is not entered."
4873 msgstr "Nebol zadaný IMAP4 server."
4874
4875 #: src/prefs_account.c:2263
4876 msgid "NNTP server is not entered."
4877 msgstr "Nebol zadaný NNTP server."
4878
4879 #: src/prefs_account.c:2269
4880 msgid "local mailbox filename is not entered."
4881 msgstr "Nebol zadaný názov lokálnej schránky."
4882
4883 #: src/prefs_account.c:2275
4884 msgid "mail command is not entered."
4885 msgstr "Nebol zadaný príkaz na odosielanie po¹ty."
4886
4887 #: src/prefs_account.c:2359
4888 msgid ""
4889 "Its not recommended to use the old style Inline\n"
4890 "mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
4891 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4892 msgstr ""
4893 "Nedoporuèuje sa pou¾íva» starý spôsob ¹ifrovania správ (Inline).\n"
4894 "Nevyhovuje toti¾ ¹pecifikácii RFC 3156 - Bezpeènos» MIME s OpenPGP."
4895
4896 #: src/prefs_actions.c:167
4897 msgid "Actions configuration"
4898 msgstr "Nastavenie akcií"
4899
4900 #: src/prefs_actions.c:189
4901 msgid "Menu name:"
4902 msgstr "Názov menu:"
4903
4904 #: src/prefs_actions.c:198
4905 msgid "Command line:"
4906 msgstr "Príkazový riadok:"
4907
4908 #: src/prefs_actions.c:227
4909 msgid " Replace "
4910 msgstr " Nahradi» "
4911
4912 #: src/prefs_actions.c:240
4913 msgid " Syntax help "
4914 msgstr " Nápoveda syntaxe "
4915
4916 #: src/prefs_actions.c:259
4917 msgid "Current actions"
4918 msgstr "Aktuálne akcie"
4919
4920 #: src/prefs_actions.c:382 src/prefs_filtering.c:699 src/prefs_filtering.c:759
4921 #: src/prefs_filtering.c:781 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
4922 #: src/prefs_scoring.c:444 src/prefs_scoring.c:475 src/prefs_template.c:309
4923 msgid "(New)"
4924 msgstr "(Nová)"
4925
4926 #: src/prefs_actions.c:428
4927 msgid "Menu name is not set."
4928 msgstr "Nebol zadaný názov menu."
4929
4930 #: src/prefs_actions.c:433
4931 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
4932 msgstr "Bodkoèiarka ':' nie je povolená v názve menu."
4933
4934 #: src/prefs_actions.c:443
4935 msgid "Menu name is too long."
4936 msgstr "Názov menu je príli¹ dlhý."
4937
4938 #: src/prefs_actions.c:452
4939 msgid "Command line not set."
4940 msgstr "Nebol zadaný príkazový riadok."
4941
4942 #: src/prefs_actions.c:457
4943 msgid "Menu name and command are too long."
4944 msgstr "Názov menu a príkazový riadok sú príli¹ dlhé."
4945
4946 #: src/prefs_actions.c:462
4947 #, c-format
4948 msgid ""
4949 "The command\n"
4950 "%s\n"
4951 "has a syntax error."
4952 msgstr ""
4953 "Príkaz\n"
4954 "%s\n"
4955 "má syntaktickú chybu."
4956
4957 #: src/prefs_actions.c:523
4958 msgid "Delete action"
4959 msgstr "Zmaza» akciu"
4960
4961 #: src/prefs_actions.c:524
4962 msgid "Do you really want to delete this action?"
4963 msgstr "Naozaj chcete zmaza» túto akciu?"
4964
4965 #: src/prefs_actions.c:638
4966 msgid "MENU NAME:"
4967 msgstr "NÁZOV MENU:"
4968
4969 #: src/prefs_actions.c:639
4970 msgid "Use / in menu name to make submenus."
4971 msgstr "Pou¾ite \"/\" v názve menu pre tvorbu podmenu."
4972
4973 #: src/prefs_actions.c:641
4974 msgid "COMMAND LINE:"
4975 msgstr "PRÍKAZOVÝ RIADOK:"
4976
4977 #: src/prefs_actions.c:642
4978 msgid "Begin with:"
4979 msgstr "Zaènite:"
4980
4981 #: src/prefs_actions.c:643
4982 msgid "to send message body or selection to command's standard input"
4983 msgstr "pre odoslanie tela správy alebo výberu na ¹tandardný vstup príkazu"
4984
4985 #: src/prefs_actions.c:644
4986 msgid "to send user provided text to command's standard input"
4987 msgstr "pre odoslanie textu zadaného pou¾ívateµom na ¹tandardný vstup príkazu"
4988
4989 #: src/prefs_actions.c:645
4990 msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
4991 msgstr "pre odoslanie maskovaného textu zadaného pou¾ívateµom na ¹tandardný vstup príkazu"
4992
4993 #: src/prefs_actions.c:646
4994 msgid "End with:"
4995 msgstr "Zakonèite:"
4996
4997 #: src/prefs_actions.c:647
4998 msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
4999 msgstr "pre nahradenie tela správy alebo výberu ¹tandardným výstupom príkazu"
5000
5001 #: src/prefs_actions.c:648
5002 msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
5003 msgstr "pre vlo¾enie ¹tandardného výstupu príkazu bez odstránenia pôvodného textu"
5004
5005 #: src/prefs_actions.c:649
5006 msgid "to run command asynchronously"
5007 msgstr "pre vykonanie príkazu asynchrónne"
5008
5009 #: src/prefs_actions.c:650
5010 msgid "Use:"
5011 msgstr "Pou¾ite:"
5012
5013 #: src/prefs_actions.c:651
5014 msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
5015 msgstr "pre súbor zvolenej správy vo formáte RFC822/2822 "
5016
5017 #: src/prefs_actions.c:652
5018 msgid "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
5019 msgstr "pre zoznam súborov zvolených správ vo formáte RFC822/2822"
5020
5021 #: src/prefs_actions.c:653
5022 msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
5023 msgstr "pre súbor dekódovanej zvolenej MIME èasti správy"
5024
5025 #: src/prefs_actions.c:654
5026 msgid "for a user provided argument"
5027 msgstr "pre parameter zadaný pou¾ívateµom"
5028
5029 #: src/prefs_actions.c:655
5030 msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
5031 msgstr "pre maskovaný parameter zadaný pou¾ívateµom (napr. heslo)"
5032
5033 #: src/prefs_actions.c:656
5034 msgid "for the text selection"
5035 msgstr "pre textový výber"
5036
5037 #: src/prefs_actions.c:664 src/prefs_matcher.c:1724 src/quote_fmt.c:75
5038 msgid "Description of symbols"
5039 msgstr "Popis symbolov"
5040
5041 #: src/prefs_common.c:1000
5042 msgid "Common Preferences"
5043 msgstr "V¹eobecné nastavenia"
5044
5045 #: src/prefs_common.c:1023
5046 msgid "Quote"
5047 msgstr "Citát"
5048
5049 #: src/prefs_common.c:1025
5050 msgid "Display"
5051 msgstr "Zobrazenie"
5052
5053 #: src/prefs_common.c:1027
5054 msgid "Message"
5055 msgstr "Správa"
5056
5057 #: src/prefs_common.c:1035 src/select-keys.c:333
5058 msgid "Other"
5059 msgstr "Ostatné"
5060
5061 #: src/prefs_common.c:1087 src/prefs_common.c:1312
5062 msgid "External program"
5063 msgstr "Externý program"
5064
5065 #: src/prefs_common.c:1096
5066 msgid "Use external program for incorporation"
5067 msgstr "Pou¾i» externý program pre prijímanie lokálnej po¹ty"
5068
5069 #: src/prefs_common.c:1103 src/prefs_common.c:1327
5070 msgid "Command"
5071 msgstr "Príkaz"
5072
5073 #: src/prefs_common.c:1117
5074 msgid "Local spool"
5075 msgstr "Lokálny spool"
5076
5077 #: src/prefs_common.c:1128
5078 msgid "Incorporate from spool"
5079 msgstr "Prija» lokálnu po¹tu zo spoolu"
5080
5081 #: src/prefs_common.c:1130
5082 msgid "Filter on incorporation"
5083 msgstr "Filtrova» pri prijímaní lokálnej po¹ty"
5084
5085 #: src/prefs_common.c:1138
5086 msgid "Spool directory"
5087 msgstr "Spool adresár"
5088
5089 #: src/prefs_common.c:1156
5090 msgid "Auto-check new mail"
5091 msgstr "Automaticky zis»ova» novú po¹tu"
5092
5093 #: src/prefs_common.c:1158
5094 msgid "every"
5095 msgstr "ka¾dých"
5096
5097 #: src/prefs_common.c:1170
5098 msgid "minute(s)"
5099 msgstr "minút"
5100
5101 #: src/prefs_common.c:1179
5102 msgid "Check new mail on startup"
5103 msgstr "Zisti» novú po¹tu pri spustení"
5104
5105 #: src/prefs_common.c:1181
5106 msgid "Update all local folders after incorporation"
5107 msgstr "Aktualizova» v¹etky miestne prieèinky po prijatí po¹ty"
5108
5109 #: src/prefs_common.c:1189
5110 msgid "Show receive dialog"
5111 msgstr "Zobrazi» okno prijímania"
5112
5113 #: src/prefs_common.c:1199 src/prefs_common.c:1363 src/prefs_common.c:2446
5114 msgid "Always"
5115 msgstr "V¾dy"
5116
5117 #: src/prefs_common.c:1200
5118 msgid "Only if a window is active"
5119 msgstr "Len ak je okno aktívne"
5120
5121 #: src/prefs_common.c:1202 src/prefs_common.c:1364
5122 msgid "Never"
5123 msgstr "Nikdy"
5124
5125 #: src/prefs_common.c:1210
5126 msgid "Close receive dialog when finished"
5127 msgstr "Po skonèení zavrie» okno prijímania"
5128
5129 #: src/prefs_common.c:1212
5130 msgid "Run command when new mail arrives"
5131 msgstr "Vykona» príkaz po príchode novej správy"
5132
5133 #: src/prefs_common.c:1222
5134 msgid "after autochecking"
5135 msgstr "po automatickom prevzatí"
5136
5137 #: src/prefs_common.c:1224
5138 msgid "after manual checking"
5139 msgstr "po ruènom prevzatí"
5140
5141 #: src/prefs_common.c:1238
5142 #, c-format
5143 msgid ""
5144 "Command to execute:\n"
5145 "(use %d as number of new mails)"
5146 msgstr ""
5147 "Vykonávaný príkaz:\n"
5148 "(pou¾ite %d ako poèet nových správ)"
5149
5150 #: src/prefs_common.c:1320
5151 msgid "Use external program for sending"
5152 msgstr "Pre odosielanie pou¾i» externý program"
5153
5154 #: src/prefs_common.c:1346
5155 msgid "Save sent messages to Sent folder"
5156 msgstr "Ulo¾i» odoslané správy do prieèinka Odoslané"
5157
5158 #: src/prefs_common.c:1348
5159 msgid "Queue messages that fail to send"
5160 msgstr "Zaradi» do fronty správy, ktoré sa nepodarilo odosla»"
5161
5162 #: src/prefs_common.c:1354
5163 msgid "Show send dialog"
5164 msgstr "Zobrazi» okno odosielania"
5165
5166 #: src/prefs_common.c:1372
5167 msgid "Outgoing codeset"
5168 msgstr "Výstupné kódovanie znakov"
5169
5170 #: src/prefs_common.c:1387
5171 msgid "Automatic (Recommended)"
5172 msgstr "Automatické (doporuèené)"
5173
5174 #: src/prefs_common.c:1388
5175 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
5176 msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
5177
5178 #: src/prefs_common.c:1390
5179 msgid "Unicode (UTF-8)"
5180 msgstr "Unicode (UTF-8)"
5181
5182 #: src/prefs_common.c:1392
5183 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
5184 msgstr "Západná Európa (ISO-8859-1)"
5185
5186 #: src/prefs_common.c:1393
5187 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
5188 msgstr "Západná Európa (ISO-8859-15)"
5189
5190 #: src/prefs_common.c:1394
5191 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
5192 msgstr "Stredná Európa (ISO-8859-2)"
5193
5194 #: src/prefs_common.c:1395
5195 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
5196 msgstr "Pobaltie (ISO-8859-13)"
5197
5198 #: src/prefs_common.c:1396
5199 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
5200 msgstr "Pobaltie (ISO-8859-4)"
5201
5202 #: src/prefs_common.c:1397
5203 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
5204 msgstr "Grécko (ISO-8859-7)"
5205
5206 #: src/prefs_common.c:1398
5207 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
5208 msgstr "Turecko (ISO-8859-9)"
5209
5210 #: src/prefs_common.c:1400
5211 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
5212 msgstr "Cyrilika (ISO-8859-5)"
5213
5214 #: src/prefs_common.c:1402
5215 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
5216 msgstr "Cyrilika (KOI8-R)"
5217
5218 #: src/prefs_common.c:1404
5219 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
5220 msgstr "Cyrilika (Windows-1251)"
5221
5222 #: src/prefs_common.c:1405
5223 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
5224 msgstr "Cyrilika (KOI8-U)"
5225
5226 #: src/prefs_common.c:1407
5227 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
5228 msgstr "Japonsko (ISO-2022-JP)"
5229
5230 #: src/prefs_common.c:1409
5231 msgid "Japanese (EUC-JP)"
5232 msgstr "Japonsko (EUC-JP)"
5233
5234 #: src/prefs_common.c:1410
5235 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
5236 msgstr "Japonsko (Shift_JIS)"
5237
5238 #: src/prefs_common.c:1412
5239 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
5240 msgstr "Zjednodu¹ená èín¹tina (GB2312)"
5241
5242 #: src/prefs_common.c:1413
5243 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
5244 msgstr "Tradièná èín¹tina (Big5)"
5245
5246 #: src/prefs_common.c:1415
5247 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
5248 msgstr "Tradièná èín¹tina (EUC-TW)"
5249
5250 #: src/prefs_common.c:1416
5251 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
5252 msgstr "Èín¹tina (ISO-2022-CN)"
5253
5254 #: src/prefs_common.c:1418
5255 msgid "Korean (EUC-KR)"
5256 msgstr "Kórea (EUC-KR)"
5257
5258 #: src/prefs_common.c:1419
5259 msgid "Thai (TIS-620)"
5260 msgstr "Thajsko (TIS-620)"
5261
5262 #: src/prefs_common.c:1420
5263 msgid "Thai (Windows-874)"
5264 msgstr "Thajsko (Windows-874)"
5265
5266 #: src/prefs_common.c:1430
5267 msgid ""
5268 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
5269 "for the current locale will be used."
5270 msgstr ""
5271 "Po zvolení 'Automatické' bude zvolené optimálne kódovanie\n"
5272 "pre súèasnú lokalizáciu."
5273
5274 #: src/prefs_common.c:1442
5275 msgid "Transfer encoding"
5276 msgstr "Kódovanie pri prenose"
5277
5278 #: src/prefs_common.c:1465
5279 msgid ""
5280 "Specify Content-Transfer-Encoding used when\n"
5281 "message body contains non-ASCII characters."
5282 msgstr ""
5283 "Zadajte hodnotu Content-Transfer-Encoding, ktorá bude pou¾itá,\n"
5284 "keï bude správa obsahova» iné znaky ako ASCII."
5285
5286 #: src/prefs_common.c:1545
5287 msgid "Automatic account selection"
5288 msgstr "Automatická voµba konta"
5289
5290 #: src/prefs_common.c:1553
5291 msgid "when replying"
5292 msgstr "pri odpovedaní"
5293
5294 #: src/prefs_common.c:1555
5295 msgid "when forwarding"
5296 msgstr "pri preposielaní"
5297
5298 #: src/prefs_common.c:1557
5299 msgid "when re-editing"
5300 msgstr "pri re-editácií"
5301
5302 #: src/prefs_common.c:1564
5303 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
5304 msgstr "Tlaèítko Odpoveda» zvolí odpoveï do mailinglistu"
5305
5306 #: src/prefs_common.c:1567
5307 msgid "Automatically launch the external editor"
5308 msgstr "Automaticky spusti» externý editor"
5309
5310 #: src/prefs_common.c:1574 src/prefs_filtering.c:142
5311 msgid "Forward as attachment"
5312 msgstr "Posla» ïalej ako prílohu"
5313
5314 #: src/prefs_common.c:1577
5315 msgid "Block cursor"
5316 msgstr "Blokova» kurzor"
5317
5318 #: src/prefs_common.c:1580
5319 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
5320 msgstr "Zachova» pôvodnú hlavièku Od pri presmerovaní"
5321
5322 #: src/prefs_common.c:1588
5323 msgid "Autosave to Drafts folder every "
5324 msgstr "Automaticky uklada» medzi koncepty ka¾dých "
5325
5326 #: src/prefs_common.c:1595 src/prefs_common.c:1640
5327 msgid "characters"
5328 msgstr "znakoch"
5329
5330 #: src/prefs_common.c:1603
5331 msgid "Undo level"
5332 msgstr "Poèet spätných krokov"
5333
5334 #: src/prefs_common.c:1616
5335 msgid "Message wrapping"
5336 msgstr "Zalamovanie správy"
5337
5338 #: src/prefs_common.c:1628
5339 msgid "Wrap messages at"
5340 msgstr "Zalomi» správy na"
5341
5342 #: src/prefs_common.c:1648
5343 msgid "Wrap quotation"
5344 msgstr "Zalomi» citáciu"
5345
5346 #: src/prefs_common.c:1650
5347 msgid "Wrap on input"
5348 msgstr "Zalamova» pri písaní"
5349
5350 #: src/prefs_common.c:1653
5351 msgid "Wrap before sending"
5352 msgstr "Zalomi» pred odoslaním"
5353
5354 #: src/prefs_common.c:1656
5355 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
5356 msgstr "Inteligentné zalamovanie (EXPERIMENTÁLNE)"
5357
5358 #: src/prefs_common.c:1722
5359 msgid "Reply will quote by default"
5360 msgstr "Pri odpovedaní implicitne citova»"
5361
5362 #: src/prefs_common.c:1724
5363 msgid "Reply format"
5364 msgstr "Formát odpovede"
5365
5366 #: src/prefs_common.c:1739 src/prefs_common.c:1778
5367 msgid "Quotation mark"
5368 msgstr "Znaèka citácie"
5369
5370 #: src/prefs_common.c:1763
5371 msgid "Forward format"
5372 msgstr "Formát posielania ïalej"
5373
5374 #: src/prefs_common.c:1807
5375 msgid " Description of symbols "
5376 msgstr " Popis znakov "
5377
5378 #: src/prefs_common.c:1815
5379 msgid "Quotation characters"
5380 msgstr "Znak citácie"
5381
5382 #: src/prefs_common.c:1830
5383 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
5384 msgstr "Bra» tieto znaky ako znaky citácie: "
5385
5386 #: src/prefs_common.c:1880
5387 msgid "Font"
5388 msgstr "Písmo"
5389
5390 #: src/prefs_common.c:1890
5391 msgid "Text"
5392 msgstr "Text"
5393
5394 #: src/prefs_common.c:1909
5395 msgid "Small"
5396 msgstr "Malé"
5397
5398 #: src/prefs_common.c:1928
5399 msgid "Normal"
5400 msgstr "Obyèajné"
5401
5402 #: src/prefs_common.c:1947
5403 msgid "Bold"
5404 msgstr "Tuèné"
5405
5406 #: src/prefs_common.c:1972
5407 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
5408 msgstr "Prelo¾i» názov hlavièky (ako napríklad 'From:', 'Subject:')"
5409
5410 #: src/prefs_common.c:1975
5411 msgid "Display unread number next to folder name"
5412 msgstr "Zobrazi» poèet nepreèítaných správ pri názve prieèinka"
5413
5414 #: src/prefs_common.c:1984
5415 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
5416 msgstr "Skráti» diskusné skupiny dlh¹ie ako"
5417
5418 #: src/prefs_common.c:1999
5419 msgid "letters"
5420 msgstr "písmen"
5421
5422 #: src/prefs_common.c:2005
5423 msgid "Summary View"
5424 msgstr "Zoznam správ"
5425
5426 #: src/prefs_common.c:2014
5427 msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
5428 msgstr "Zobrazi» príjemcu v ståpci 'Od' ak ste odosielateµ vy"
5429
5430 #: src/prefs_common.c:2017
5431 msgid "Display sender using address book"
5432 msgstr "Zobrazi» odosielateµa za pou¾itia adresáru"
5433
5434 #: src/prefs_common.c:2020
5435 msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
5436 msgstr "Zaraïova» do vlákien dodatoène aj podµa názvu správy."
5437
5438 #: src/prefs_common.c:2028 src/prefs_common.c:2917 src/prefs_common.c:2955
5439 msgid "Date format"
5440 msgstr "Formát dátumu"