update translations
[claws.git] / po / sk.po
1 # translation of sylpheed-claws to Slovak
2 # translation of sylpheed-claws to Slovak
3 # Copyright (C) 2003 Andrej Kacian (applies only for msgstr fields)
4 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
5 # Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>, 2003.
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: Sylpheed\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
11 "POT-Creation-Date: 2003-11-25 11:17+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2003-11-25 16:13+0100\n"
13 "Last-Translator: Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>\n"
14 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "X-Generator: KBabel 1.0.2\n"
19
20 #: src/account.c:305
21 msgid ""
22 "Some composing windows are open.\n"
23 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
24 msgstr ""
25 "Sú otvorené okná s rozpísanými správami.\n"
26 "Prosím zatvorte všetky tieto okná predtým, ako začnete meniť nastavenia kônt."
27
28 #: src/account.c:555
29 msgid "Edit accounts"
30 msgstr "Úprava kônt"
31
32 #: src/account.c:573
33 msgid ""
34 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
35 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
36 msgstr ""
37 "Nové správy budú kontrolované v tomto poradí. Ak má byť konto kontrolované\n"
38 "pri voľbe 'Prijať všetko', zatrhnite políčko v stĺpci označenom 'G'."
39
40 #: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:635
41 #: src/compose.c:4770 src/compose.c:4940 src/editaddress.c:774
42 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
43 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:396 src/editvcard.c:210
44 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:194
45 #: src/select-keys.c:301
46 msgid "Name"
47 msgstr "Meno"
48
49 #: src/account.c:594 src/prefs_account.c:927
50 msgid "Protocol"
51 msgstr "Protokol"
52
53 #: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
54 msgid "Server"
55 msgstr "Server"
56
57 #: src/account.c:624 src/addressbook.c:774 src/editaddress.c:722
58 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
59 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
60 #: src/prefs_filtering.c:293 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
61 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
62 msgid "Add"
63 msgstr "Pridať"
64
65 #: src/account.c:630
66 msgid "Edit"
67 msgstr "Upraviť"
68
69 #: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
70 msgid " Delete "
71 msgstr "Zmazať"
72
73 #: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
74 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:355
75 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
76 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
77 msgid "Down"
78 msgstr "Nadol"
79
80 #: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
81 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:349
82 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
83 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
84 msgid "Up"
85 msgstr "Nahor"
86
87 #: src/account.c:662
88 msgid " Set as default account "
89 msgstr "Nastaviť ako východzie konto"
90
91 #: src/account.c:668 src/addressbook.c:1008 src/addressbook.c:3120
92 #: src/addressbook.c:3124 src/addressbook.c:3162 src/browseldap.c:307
93 #: src/crash.c:242 src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:203
94 #: src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:674 src/message_search.c:135
95 #: src/summary_search.c:211
96 msgid "Close"
97 msgstr "Zavrieť"
98
99 #: src/account.c:736
100 msgid "Delete account"
101 msgstr "Zmazať konto"
102
103 #: src/account.c:737
104 msgid "Do you really want to delete this account?"
105 msgstr "Naozaj chcete zmazať toto konto?"
106
107 #: src/account.c:738 src/addressbook.c:1031 src/addressbook.c:2265
108 #: src/addressbook.c:2293 src/compose.c:2228 src/compose.c:3073
109 #: src/compose.c:3573 src/compose.c:6055 src/compose.c:6363
110 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
111 #: src/folderview.c:2134 src/folderview.c:2189 src/folderview.c:2280
112 #: src/folderview.c:2415 src/folderview.c:2453 src/inc.c:169 src/inc.c:259
113 #: src/mainwindow.c:1434 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
114 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
115 #: src/prefs_filtering.c:1002 src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_scoring.c:623
116 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271
117 #: src/summary_search.c:328 src/summaryview.c:921 src/summaryview.c:1386
118 #: src/summaryview.c:1430 src/summaryview.c:1473 src/summaryview.c:1497
119 #: src/summaryview.c:1529 src/summaryview.c:1554 src/summaryview.c:1579
120 #: src/summaryview.c:1604 src/summaryview.c:3086 src/toolbar.c:2048
121 msgid "Yes"
122 msgstr "Áno"
123
124 #: src/account.c:738 src/compose.c:3573 src/compose.c:6055
125 #: src/folderview.c:2134 src/folderview.c:2189 src/folderview.c:2280
126 #: src/folderview.c:2415 src/folderview.c:2453 src/ssl_manager.c:271
127 msgid "+No"
128 msgstr "+Nie"
129
130 #: src/addressadd.c:162
131 msgid "Add to address book"
132 msgstr "Pridať do adresára"
133
134 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:424
135 msgid "Address"
136 msgstr "Adresár"
137
138 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:637 src/editaddress.c:628
139 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
140 msgid "Remarks"
141 msgstr "Poznámky"
142
143 #: src/addressadd.c:226
144 msgid "Select Address Book Folder"
145 msgstr "Vyberte priečinok adresára"
146
147 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:189
148 #: src/alertpanel.c:323 src/compose.c:3198 src/compose.c:5877
149 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
150 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap_basedn.c:212 src/editldap.c:341
151 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
152 #: src/grouplistdialog.c:244 src/gtk/about.c:233 src/gtk/gtkaspell.c:1425
153 #: src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/gtk/prefswindow.c:318
154 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
155 #: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:600
156 #: src/mainwindow.c:2193 src/messageview.c:890 src/mimeview.c:1018
157 #: src/mimeview.c:1082 src/passphrase.c:130 src/prefs_actions.c:161
158 #: src/prefs_common.c:2769 src/prefs_common.c:2938 src/prefs_common.c:3196
159 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
160 #: src/prefs_filtering.c:212 src/prefs_gtk.c:451 src/prefs_matcher.c:370
161 #: src/prefs_scoring.c:196 src/prefs_summary_column.c:313
162 #: src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134 src/ssl_manager.c:98
163 msgid "OK"
164 msgstr "OK"
165
166 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2281 src/addrgather.c:507
167 #: src/compose.c:3198 src/compose.c:5878 src/compose.c:6558 src/compose.c:6596
168 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
169 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap_basedn.c:213 src/editldap.c:342
170 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
171 #: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:245
172 #: src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/gtk/prefswindow.c:319
173 #: src/gtk/progressdialog.c:77 src/import.c:191 src/importldif.c:1034
174 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:204
175 #: src/main.c:600 src/mainwindow.c:2193 src/messageview.c:890
176 #: src/mimeview.c:1019 src/mimeview.c:1083 src/passphrase.c:134
177 #: src/prefs_actions.c:162 src/prefs_common.c:2770 src/prefs_common.c:3197
178 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
179 #: src/prefs_filtering.c:213 src/prefs_gtk.c:452 src/prefs_matcher.c:371
180 #: src/prefs_scoring.c:197 src/prefs_summary_column.c:314
181 #: src/prefs_template.c:264 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:921
182 #: src/summaryview.c:3428
183 msgid "Cancel"
184 msgstr "Storno"
185
186 #: src/addressbook.c:363 src/compose.c:508 src/mainwindow.c:414
187 #: src/messageview.c:139
188 msgid "/_File"
189 msgstr "/_Súbor"
190
191 #: src/addressbook.c:364
192 msgid "/_File/New _Book"
193 msgstr "/_Súbor/Nový _Adresár"
194
195 #: src/addressbook.c:365
196 msgid "/_File/New _vCard"
197 msgstr "/_Súbor/Nový _vCard"
198
199 #: src/addressbook.c:367
200 msgid "/_File/New _JPilot"
201 msgstr "/_Súbor/Nový _JPilot"
202
203 #: src/addressbook.c:370
204 msgid "/_File/New _Server"
205 msgstr "/_Súbor/Nový _Server"
206
207 #: src/addressbook.c:372 src/addressbook.c:375 src/compose.c:512
208 #: src/mainwindow.c:429 src/mainwindow.c:432 src/messageview.c:142
209 msgid "/_File/---"
210 msgstr "/_Súbor/---"
211
212 #: src/addressbook.c:373
213 msgid "/_File/_Edit"
214 msgstr "/_Súbor/_Upraviť"
215
216 #: src/addressbook.c:374
217 msgid "/_File/_Delete"
218 msgstr "/_Súbor/Z_mazať"
219
220 #: src/addressbook.c:376
221 msgid "/_File/_Save"
222 msgstr "/_Súbor/U_ložiť"
223
224 #: src/addressbook.c:377 src/compose.c:513 src/messageview.c:143
225 msgid "/_File/_Close"
226 msgstr "/_Súbor/_Zavrieť"
227
228 #: src/addressbook.c:378 src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:422
229 #: src/compose.c:515 src/mainwindow.c:436 src/messageview.c:145
230 msgid "/_Edit"
231 msgstr "/_Upraviť"
232
233 #: src/addressbook.c:379
234 msgid "/_Edit/C_ut"
235 msgstr "/Úp_ravy/_Vystrihnúť"
236
237 #: src/addressbook.c:380 src/compose.c:520 src/mainwindow.c:437
238 #: src/messageview.c:146
239 msgid "/_Edit/_Copy"
240 msgstr "/Úp_ravy/_Kopírovať"
241
242 #: src/addressbook.c:381 src/compose.c:521
243 msgid "/_Edit/_Paste"
244 msgstr "/Úp_ravy/_Prilepiť"
245
246 #: src/addressbook.c:382 src/compose.c:518 src/compose.c:601
247 #: src/mainwindow.c:440 src/messageview.c:148
248 msgid "/_Edit/---"
249 msgstr "/Úp_ravy/---"
250
251 #: src/addressbook.c:383
252 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
253 msgstr "/Úp_ravy/Vložiť _adresu"
254
255 #: src/addressbook.c:384
256 msgid "/_Address"
257 msgstr "/_Adresa"
258
259 #: src/addressbook.c:385
260 msgid "/_Address/New _Address"
261 msgstr "/_Adresa/Nová _Adresa"
262
263 #: src/addressbook.c:386
264 msgid "/_Address/New _Group"
265 msgstr "/_Adresa/Nová _Skupina"
266
267 #: src/addressbook.c:387
268 msgid "/_Address/New _Folder"
269 msgstr "/_Adresa/Nový _Priečinok"
270
271 #: src/addressbook.c:388
272 msgid "/_Address/---"
273 msgstr "/_Adresa/--- "
274
275 #: src/addressbook.c:389
276 msgid "/_Address/_Edit"
277 msgstr "/_Adresa/_Upraviť"
278
279 #: src/addressbook.c:390
280 msgid "/_Address/_Delete"
281 msgstr "/_Adresa/Z_mazať"
282
283 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:395 src/mainwindow.c:653
284 #: src/mainwindow.c:664 src/mainwindow.c:666 src/mainwindow.c:669
285 #: src/mainwindow.c:672 src/mainwindow.c:676 src/messageview.c:261
286 #: src/messageview.c:272
287 msgid "/_Tools/---"
288 msgstr "/_Nástroje/---"
289
290 #: src/addressbook.c:392
291 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
292 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor _LDIF..."
293
294 #: src/addressbook.c:393
295 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
296 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Mutt-u..."
297
298 #: src/addressbook.c:394
299 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
300 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Pine..."
301
302 #: src/addressbook.c:396
303 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
304 msgstr "/_Nástroje/Exportovať _HTML..."
305
306 #: src/addressbook.c:397
307 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
308 msgstr "/_Nástroje/Exportovať súbor L_DIF"
309
310 #: src/addressbook.c:398 src/compose.c:678 src/mainwindow.c:700
311 #: src/messageview.c:275
312 msgid "/_Help"
313 msgstr "/_Pomocník"
314
315 #: src/addressbook.c:399 src/compose.c:679 src/mainwindow.c:710
316 #: src/messageview.c:276
317 msgid "/_Help/_About"
318 msgstr "/_Pomocník/_O programe"
319
320 #: src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:418
321 msgid "/New _Address"
322 msgstr "/Nová _Adresa"
323
324 #: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:419
325 msgid "/New _Group"
326 msgstr "/Nová _Skupina"
327
328 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:420
329 msgid "/New _Folder"
330 msgstr "/Nový _Priečinok"
331
332 #: src/addressbook.c:407 src/addressbook.c:410 src/addressbook.c:421
333 #: src/addressbook.c:424 src/addressbook.c:428 src/compose.c:502
334 #: src/folderview.c:291 src/folderview.c:293 src/folderview.c:303
335 #: src/folderview.c:308 src/folderview.c:312 src/folderview.c:314
336 #: src/folderview.c:324 src/folderview.c:329 src/folderview.c:333
337 #: src/folderview.c:335 src/folderview.c:345 src/folderview.c:349
338 #: src/folderview.c:352 src/folderview.c:354 src/summaryview.c:409
339 #: src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:420
340 #: src/summaryview.c:434 src/summaryview.c:446 src/summaryview.c:452
341 #: src/summaryview.c:455
342 msgid "/---"
343 msgstr "/---"
344
345 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:423 src/summaryview.c:417
346 msgid "/_Delete"
347 msgstr "/Z_mazať"
348
349 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:425
350 msgid "/C_ut"
351 msgstr "/_Vystrihnúť"
352
353 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:426
354 msgid "/_Copy"
355 msgstr "/_Kopírovať"
356
357 #: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:427
358 msgid "/_Paste"
359 msgstr "/V_ložiť"
360
361 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:433
362 msgid "/Pa_ste Address"
363 msgstr "/Vložiť _adresu"
364
365 #: src/addressbook.c:431
366 msgid "/_Browse Entry"
367 msgstr "/P_rehliadať položky"
368
369 #: src/addressbook.c:446 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
370 #: src/sgpgme.c:86
371 msgid "Unknown"
372 msgstr "Neznáma"
373
374 #: src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:472 src/importldif.c:125
375 msgid "Success"
376 msgstr "Úspech"
377
378 #: src/addressbook.c:454 src/importldif.c:126
379 msgid "Bad arguments"
380 msgstr "Neplatné parametre"
381
382 #: src/addressbook.c:455 src/importldif.c:127
383 msgid "File not specified"
384 msgstr "Nie je určený súbor"
385
386 #: src/addressbook.c:456 src/importldif.c:128
387 msgid "Error opening file"
388 msgstr "Chyba pri otváraní súboru"
389
390 #: src/addressbook.c:457 src/importldif.c:129
391 msgid "Error reading file"
392 msgstr "Chyba pri čítaní súboru"
393
394 #: src/addressbook.c:458 src/importldif.c:130
395 msgid "End of file encountered"
396 msgstr "Bol nájdený koniec súboru"
397
398 #: src/addressbook.c:459 src/importldif.c:131
399 msgid "Error allocating memory"
400 msgstr "Chyba pri alokácii pamäte"
401
402 #: src/addressbook.c:460 src/importldif.c:132
403 msgid "Bad file format"
404 msgstr "Neplatný formát súboru"
405
406 #: src/addressbook.c:461 src/importldif.c:133
407 msgid "Error writing to file"
408 msgstr "Chyba pri zápise do súboru"
409
410 #: src/addressbook.c:462 src/importldif.c:134
411 msgid "Error opening directory"
412 msgstr "Chyba pri otváraní priečinku"
413
414 #: src/addressbook.c:463 src/importldif.c:135
415 msgid "No path specified"
416 msgstr "Nebola zadaná cesta"
417
418 #: src/addressbook.c:473
419 msgid "Error connecting to LDAP server"
420 msgstr "Chyba pri pripájaní sa k serveru LDAP"
421
422 #: src/addressbook.c:474
423 msgid "Error initializing LDAP"
424 msgstr "Chyba pri inicializácii LDAP"
425
426 #: src/addressbook.c:475
427 msgid "Error binding to LDAP server"
428 msgstr "Chyba pri pripájaní LDAP serveru"
429
430 #: src/addressbook.c:476
431 msgid "Error searching LDAP database"
432 msgstr "Chyba pri čítaní LDAP databázy"
433
434 #: src/addressbook.c:477
435 msgid "Timeout performing LDAP operation"
436 msgstr "Pri LDAP operácii vypršal časový limit"
437
438 #: src/addressbook.c:478
439 msgid "Error in LDAP search criteria"
440 msgstr "Chybné vyhľadávacie kritériá LDAP"
441
442 #: src/addressbook.c:479
443 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
444 msgstr "Neboli nájdené žiadne položky LDAP vyhovujúce kritériám"
445
446 #: src/addressbook.c:480
447 msgid "LDAP search terminated on request"
448 msgstr "LDAP vyhľadávanie bolo ukončené na požiadavku používateľa"
449
450 #: src/addressbook.c:636
451 msgid "E-Mail address"
452 msgstr "E-mailová adresa"
453
454 #: src/addressbook.c:640 src/prefs_common.c:2391 src/toolbar.c:178
455 #: src/toolbar.c:1751
456 msgid "Address book"
457 msgstr "Otvoriť adresár"
458
459 #: src/addressbook.c:739
460 msgid "Name:"
461 msgstr "Meno:"
462
463 #: src/addressbook.c:771 src/addressbook.c:2264 src/addressbook.c:2278
464 #: src/addressbook.c:2293 src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850
465 #: src/prefs_actions.c:234 src/prefs_display_header.c:281
466 #: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering.c:306
467 #: src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229
468 #: src/prefs_toolbar.c:781 src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:374
469 #: src/toolbar.c:466
470 msgid "Delete"
471 msgstr "Zmazať"
472
473 #: src/addressbook.c:777
474 msgid "Lookup"
475 msgstr "Vyhľadať"
476
477 #: src/addressbook.c:789 src/compose.c:1446 src/compose.c:3249
478 #: src/compose.c:4587 src/compose.c:5294 src/headerview.c:53
479 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:157
480 msgid "To:"
481 msgstr "Komu:"
482
483 #: src/addressbook.c:793 src/compose.c:1430 src/compose.c:3248
484 #: src/prefs_template.c:175
485 msgid "Cc:"
486 msgstr "Kópia:"
487
488 #: src/addressbook.c:797 src/compose.c:1433 src/prefs_template.c:176
489 msgid "Bcc:"
490 msgstr "Slepá kópia:"
491
492 #: src/addressbook.c:1006 src/addressbook.c:1029
493 msgid "Delete address(es)"
494 msgstr "Zmazať adresu(y)"
495
496 #: src/addressbook.c:1007
497 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
498 msgstr "Tieto adresné údaje sú len pre čítanie a nedajú sa odstrániť."
499
500 #: src/addressbook.c:1030
501 msgid "Really delete the address(es)?"
502 msgstr "Naozaj zmazať adresu(y)?"
503
504 #: src/addressbook.c:1031 src/addressbook.c:2265 src/addressbook.c:2293
505 #: src/compose.c:2228 src/compose.c:3073 src/compose.c:6363
506 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
507 #: src/inc.c:169 src/inc.c:259 src/mainwindow.c:1434 src/message_search.c:198
508 #: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:543
509 #: src/prefs_filtering.c:854 src/prefs_filtering.c:1002
510 #: src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_scoring.c:623 src/prefs_scoring.c:760
511 #: src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:328 src/summaryview.c:921
512 #: src/summaryview.c:1386 src/summaryview.c:1430 src/summaryview.c:1473
513 #: src/summaryview.c:1497 src/summaryview.c:1529 src/summaryview.c:1554
514 #: src/summaryview.c:1579 src/summaryview.c:1604 src/summaryview.c:3086
515 #: src/toolbar.c:2048
516 msgid "No"
517 msgstr "Nie"
518
519 #: src/addressbook.c:1569 src/addressbook.c:1642
520 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
521 msgstr "Nemôžem vkladať. Cieľový adresár je len pre čítanie."
522
523 #: src/addressbook.c:1580
524 msgid "Cannot paste into an address group."
525 msgstr "Nemôžem vkladať do skupiny adries."
526
527 #: src/addressbook.c:2261
528 #, c-format
529 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
530 msgstr "Chcete vymazať výsledky požiadavky a adresy v `%s' ?"
531
532 #: src/addressbook.c:2273
533 #, c-format
534 msgid ""
535 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
536 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
537 msgstr ""
538 "Naozaj chcete zmazať priečinok A SÚČASNE všetky adresy v %s ?\n"
539 "Ak zmažete len priečinok, adresy z neho sa presunú do nadradeného priečinku."
540
541 #: src/addressbook.c:2279
542 msgid "Folder only"
543 msgstr "Len priečinok"
544
545 #: src/addressbook.c:2280
546 msgid "Folder and Addresses"
547 msgstr "Priečinok aj adresy"
548
549 #: src/addressbook.c:2292
550 #, c-format
551 msgid "Really delete `%s' ?"
552 msgstr "Naozaj zmazať '%s' ?"
553
554 #: src/addressbook.c:3070
555 msgid "New user, could not save index file."
556 msgstr "Nový uživateľ; nepodarilo sa uložiť indexový súbor."
557
558 #: src/addressbook.c:3074
559 msgid "New user, could not save address book files."
560 msgstr "Nový uživateľ; nedajú sa uložiť súbory adresára."
561
562 #: src/addressbook.c:3084
563 msgid "Old address book converted successfully."
564 msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspešne."
565
566 #: src/addressbook.c:3089
567 msgid ""
568 "Old address book converted,\n"
569 "could not save new address index file"
570 msgstr ""
571 "Konverzia starého adresára prebehla,\n"
572 "nedá sa uložiť indexový súbor nového adresára"
573
574 #: src/addressbook.c:3102
575 msgid ""
576 "Could not convert address book,\n"
577 "but created empty new address book files."
578 msgstr ""
579 "Nedá sa konvertovať starý adresár,\n"
580 "ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
581
582 #: src/addressbook.c:3108
583 msgid ""
584 "Could not convert address book,\n"
585 "could not create new address book files."
586 msgstr ""
587 "Nedá sa konvertovať starý adresár,\n"
588 "nedajú sa ani vytvoriť súbory nového adresára."
589
590 #: src/addressbook.c:3113
591 msgid ""
592 "Could not convert address book\n"
593 "and could not create new address book files."
594 msgstr ""
595 "Nedá sa konvertovať starý adresár\n"
596 "a nedajú sa ani vytvoriť súbory nového adresára."
597
598 #: src/addressbook.c:3120
599 msgid "Addressbook conversion error"
600 msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
601
602 #: src/addressbook.c:3124
603 msgid "Addressbook conversion"
604 msgstr "Konverzia adresára"
605
606 #: src/addressbook.c:3160
607 msgid "Addressbook Error"
608 msgstr "Chyba v adresári"
609
610 #: src/addressbook.c:3161
611 msgid "Could not read address index"
612 msgstr "Nedá sa načítať zoznam adries"
613
614 #: src/addressbook.c:3518
615 msgid "Busy searching..."
616 msgstr "Prehľadávam..."
617
618 #: src/addressbook.c:3572
619 #, c-format
620 msgid "Search '%s'"
621 msgstr "Vyhľadať  '%s'"
622
623 #: src/addressbook.c:3782 src/prefs_common.c:989
624 msgid "Interface"
625 msgstr "Ovládanie"
626
627 #: src/addressbook.c:3798 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
628 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
629 msgid "Address Book"
630 msgstr "Adresár"
631
632 #: src/addressbook.c:3814
633 msgid "Person"
634 msgstr "Osoba"
635
636 #: src/addressbook.c:3830
637 msgid "EMail Address"
638 msgstr "E-mailová adresa"
639
640 #: src/addressbook.c:3846
641 msgid "Group"
642 msgstr "Skupina"
643
644 #: src/addressbook.c:3862 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:390
645 #: src/prefs_account.c:2125
646 msgid "Folder"
647 msgstr "Priečinok"
648
649 #: src/addressbook.c:3878
650 msgid "vCard"
651 msgstr "vCard"
652
653 #: src/addressbook.c:3894 src/addressbook.c:3910
654 msgid "JPilot"
655 msgstr "JPilot"
656
657 #: src/addressbook.c:3926
658 msgid "LDAP Server"
659 msgstr "LDAP server"
660
661 #: src/addressbook.c:3942
662 msgid "LDAP Query"
663 msgstr "LDAP požiadavka"
664
665 #: src/addrgather.c:156
666 msgid "Please specify name for address book."
667 msgstr "Prosím zvoľte názov pre adresár."
668
669 #: src/addrgather.c:176
670 msgid "Please select the mail headers to search."
671 msgstr "Prosím zvoľte poštové hlavičky pre vyhľadávanie."
672
673 #: src/addrgather.c:183
674 msgid "Busy harvesting addresses..."
675 msgstr "Zozbieravam adresy..."
676
677 #: src/addrgather.c:221
678 msgid "Addresses gathered successfully."
679 msgstr "Adresy zozbierané úspešne."
680
681 #: src/addrgather.c:285
682 msgid "No folder or message was selected."
683 msgstr "Nie je zvolený žiadny priečinok ani správa."
684
685 #: src/addrgather.c:293
686 msgid ""
687 "Please select a folder to process from the folder\n"
688 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
689 "the message list."
690 msgstr ""
691 "Prosím zvoľte priečinok, alebo zvoľte jednu alebo\n"
692 "viacero správ, ktoré sa majú spracovať."
693
694 #: src/addrgather.c:345
695 msgid "Folder :"
696 msgstr "Priečinok:"
697
698 #: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
699 #: src/importldif.c:948
700 msgid "Address Book :"
701 msgstr "Adresár :"
702
703 #: src/addrgather.c:366
704 msgid "Folder Size :"
705 msgstr "Veľkosť priečinku :"
706
707 #: src/addrgather.c:381
708 msgid "Process these mail header fields"
709 msgstr "Spracovať tieto poštové hlavičky"
710
711 #: src/addrgather.c:399
712 msgid "Include sub-folders"
713 msgstr "Platí aj pre podpriečinky"
714
715 #: src/addrgather.c:422
716 msgid "Header Name"
717 msgstr "Názov hlavičky"
718
719 #: src/addrgather.c:423
720 msgid "Address Count"
721 msgstr "Počet adries"
722
723 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:154 src/messageview.c:479
724 #: src/sgpgme.c:279
725 msgid "Warning"
726 msgstr "Varovanie"
727
728 #: src/addrgather.c:528
729 msgid "Header Fields"
730 msgstr "Hlavičky"
731
732 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
733 #: src/importldif.c:1067
734 msgid "Finish"
735 msgstr "Dokončiť"
736
737 #: src/addrgather.c:588
738 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
739 msgstr "Zozbierať e-mailové adresy - zo zvolených správ"
740
741 #: src/addrgather.c:596
742 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
743 msgstr "Zozbierať e-mailové adresy - z priečinku"
744
745 #: src/addrindex.c:112 src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:123
746 msgid "Common address"
747 msgstr "Spoločná adresa"
748
749 #: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
750 msgid "Personal address"
751 msgstr "Súkromná adresa"
752
753 #: src/alertpanel.c:141 src/compose.c:6055 src/main.c:582
754 msgid "Notice"
755 msgstr "Upozornenie"
756
757 #: src/alertpanel.c:167 src/alertpanel.c:189 src/compose.c:3573 src/inc.c:556
758 #: src/sgpgme.c:98 src/sgpgme.c:111 src/sgpgme.c:137
759 msgid "Error"
760 msgstr "Chyba"
761
762 #: src/alertpanel.c:189
763 msgid "View log"
764 msgstr "Zobraziť záznam"
765
766 #: src/alertpanel.c:307
767 msgid "Show this message next time"
768 msgstr "Zobraziť túto správu nabudúce"
769
770 #: src/browseldap.c:238
771 msgid "Browse Directory Entry"
772 msgstr "Prehliadať priečinok"
773
774 #: src/browseldap.c:258
775 msgid "Server Name :"
776 msgstr "Názov serveru :"
777
778 #: src/browseldap.c:268
779 msgid "Distinguished Name (dn) :"
780 msgstr "Distguished Name (dn) :"
781
782 #: src/browseldap.c:291
783 msgid "LDAP Name"
784 msgstr "LDAP meno"
785
786 #: src/browseldap.c:293
787 msgid "Attribute Value"
788 msgstr "Hodnota atribútu"
789
790 #: src/common/nntp.c:68
791 #, c-format
792 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
793 msgstr "Nedá sa pripojiŤ k serveru NNTP: %s:%d\n"
794
795 #: src/common/nntp.c:148 src/common/nntp.c:211
796 #, c-format
797 msgid "protocol error: %s\n"
798 msgstr "chyba protokolu: %s\n"
799
800 #: src/common/nntp.c:171 src/common/nntp.c:217
801 msgid "protocol error\n"
802 msgstr "chyba protokolu\n"
803
804 #: src/common/nntp.c:267
805 msgid "Error occurred while posting\n"
806 msgstr "Pri odosielaní sa vyskytla chyba\n"
807
808 #: src/common/smtp.c:152
809 msgid "SMTP AUTH not available\n"
810 msgstr "SMTP AUTH nie je dostupné\n"
811
812 #: src/common/smtp.c:417 src/common/smtp.c:466
813 msgid "bad SMTP response\n"
814 msgstr "neplatná odozva SMTP\n"
815
816 #: src/common/smtp.c:437 src/common/smtp.c:455 src/common/smtp.c:551
817 msgid "error occurred on SMTP session\n"
818 msgstr "vyskytla sa chyba pri SMTP spojení\n"
819
820 #: src/common/smtp.c:446 src/pop.c:683
821 msgid "error occurred on authentication\n"
822 msgstr "vyskytla sa chyba v autentizácii\n"
823
824 #: src/common/smtp.c:511 src/pop.c:676
825 msgid "can't start TLS session\n"
826 msgstr "nemôžem vytvoriť TLS reláciu\n"
827
828 #: src/common/ssl.c:78
829 msgid "Error creating ssl context\n"
830 msgstr "Pri vytváraní SSL kontextu sa vyskytla chyba\n"
831
832 #: src/common/ssl.c:97
833 #, c-format
834 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
835 msgstr "SSL spojenie zlyhalo (%s)\n"
836
837 #: src/common/ssl.c:105
838 #, c-format
839 msgid "SSL connection using %s\n"
840 msgstr "SSL spojenie pri použití %s zlyhalo\n"
841
842 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
843 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
844 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
845 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
846 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
847 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
848 msgid "<not in certificate>"
849 msgstr "<nie je v certifikáte>"
850
851 #: src/common/ssl_certificate.c:189
852 #, c-format
853 msgid ""
854 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
855 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
856 "  Fingerprint: %s\n"
857 "  Signature status: %s"
858 msgstr ""
859 "  Vlastník: %s (%s) v %s\n"
860 "  Podpísané: %s (%s) v %s\n"
861 "  Odtlačok prsta: %s\n"
862 "  Stav podpisu: %s"
863
864 #: src/common/ssl_certificate.c:307
865 msgid "Can't load X509 default paths"
866 msgstr "Nemôžem načítať východzie cesty X509"
867
868 #: src/common/ssl_certificate.c:362
869 #, c-format
870 msgid ""
871 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
872 "%s"
873 msgstr ""
874 "%s prezentoval neznámy SSL certifikát:\n"
875 "%s"
876
877 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
878 #, c-format
879 msgid ""
880 "%s\n"
881 "\n"
882 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
883 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
884 msgstr ""
885 "%s\n"
886 "\n"
887 "Pošta pre toto konto nebude preberaná kým neuložíte certifikát.\n"
888 "(Vypnite voľbu \"%s\").\n"
889
890 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
891 #: src/prefs_common.c:1128
892 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
893 msgstr "Nezobrazovať upozornenie pri chybe pri prijímaní"
894
895 #: src/common/ssl_certificate.c:398
896 #, c-format
897 msgid ""
898 "%s's SSL certificate changed !\n"
899 "We have saved this one:\n"
900 "%s\n"
901 "\n"
902 "It is now:\n"
903 "%s\n"
904 "\n"
905 "This could mean the server answering is not the known one."
906 msgstr ""
907 "SSL certifikát pre %s bol zmenený !\n"
908 "Uložili sme tento:\n"
909 "%s\n"
910 "\n"
911 "Použitý certifikát je tento:\n"
912 "%s\n"
913 "\n"
914 "Môže to znamenať, že odpovedá nepravý server."
915
916 #: src/compose.c:500
917 msgid "/_Add..."
918 msgstr "/_Pridať..."
919
920 #: src/compose.c:501
921 msgid "/_Remove"
922 msgstr "/_Odstrániť"
923
924 #: src/compose.c:503 src/folderview.c:294 src/folderview.c:316
925 #: src/folderview.c:337 src/folderview.c:356
926 msgid "/_Properties..."
927 msgstr "/_Vlastnosti..."
928
929 #: src/compose.c:509
930 msgid "/_File/_Attach file"
931 msgstr "/_Súbor/_Pripojiť súbor"
932
933 #: src/compose.c:510
934 msgid "/_File/_Insert file"
935 msgstr "/_Súbor/_Vložiť súbor"
936
937 #: src/compose.c:511
938 msgid "/_File/Insert si_gnature"
939 msgstr "/_Súbor/V_ložiť podpis"
940
941 #: src/compose.c:516
942 msgid "/_Edit/_Undo"
943 msgstr "/Úp_ravy"
944
945 #: src/compose.c:517
946 msgid "/_Edit/_Redo"
947 msgstr "/Úp_ravy/Z_novu urobiť"
948
949 #: src/compose.c:519
950 msgid "/_Edit/Cu_t"
951 msgstr "/Úp_ravy/_Vystrihnúť"
952
953 #: src/compose.c:522
954 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
955 msgstr "/Úp_ravy/Prilepiť ako _citáciu"
956
957 #: src/compose.c:524 src/mainwindow.c:438 src/messageview.c:147
958 msgid "/_Edit/Select _all"
959 msgstr "/Úp_ravy/Vy_brať všetko"
960
961 #: src/compose.c:525
962 msgid "/_Edit/A_dvanced"
963 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené"
964
965 #: src/compose.c:526
966 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
967 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť o znak dozadu"
968
969 #: src/compose.c:531
970 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
971 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť o znak dopredu"
972
973 #: src/compose.c:536
974 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
975 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť o slovo dozadu"
976
977 #: src/compose.c:541
978 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
979 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť o slovo dopredu"
980
981 #: src/compose.c:546
982 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
983 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť na začiatok riadku"
984
985 #: src/compose.c:551
986 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
987 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť na koniec riadku"
988
989 #: src/compose.c:556
990 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
991 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť na predchodzí riadok"
992
993 #: src/compose.c:561
994 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
995 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť na ďalší riadok"
996
997 #: src/compose.c:566
998 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
999 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať znak naľavo od kurzora"
1000
1001 #: src/compose.c:571
1002 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1003 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať znak napravo od kurzora"
1004
1005 #: src/compose.c:576
1006 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1007 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať slovo naľavo od kurzora"
1008
1009 #: src/compose.c:581
1010 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1011 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať slovo napravo od kurzora"
1012
1013 #: src/compose.c:586
1014 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1015 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať riadok"
1016
1017 #: src/compose.c:591
1018 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1019 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať riadok"
1020
1021 #: src/compose.c:596
1022 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1023 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať text do konca riadku"
1024
1025 #: src/compose.c:602
1026 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1027 msgstr "/Úp_ravy/_Zalomiť aktuálny odstavec"
1028
1029 #: src/compose.c:604
1030 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1031 msgstr "/Úp_ravy/Zalomiť všetky _dlhé riadky"
1032
1033 #: src/compose.c:606
1034 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1035 msgstr "/Úp_ravy/Upraviť e_xterným editorom"
1036
1037 #: src/compose.c:609
1038 msgid "/_Spelling"
1039 msgstr "/P_ravopis"
1040
1041 #: src/compose.c:610
1042 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1043 msgstr "/P_ravopis/_Skontrolovať všetko alebo výber"
1044
1045 #: src/compose.c:612
1046 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1047 msgstr "/P_ravopis/_Zvýrazniť všetky nesprávne slová"
1048
1049 #: src/compose.c:614
1050 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1051 msgstr "/P_ravopis/_Spätne skontrolovať nesprávne slovo"
1052
1053 #: src/compose.c:616
1054 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1055 msgstr "/P_ravopis/_Dopredu na ďalšie nesprávne slovo"
1056
1057 #: src/compose.c:618
1058 msgid "/_Spelling/---"
1059 msgstr "/P_ravopis/---"
1060
1061 #: src/compose.c:619
1062 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1063 msgstr "/P_ravopis/_Nastavenie"
1064
1065 #: src/compose.c:623 src/mainwindow.c:444 src/messageview.c:152
1066 #: src/summaryview.c:447
1067 msgid "/_View"
1068 msgstr "/_Zobraziť"
1069
1070 #: src/compose.c:624
1071 msgid "/_View/_To"
1072 msgstr "/_Zobraziť/_Komu"
1073
1074 #: src/compose.c:625
1075 msgid "/_View/_Cc"
1076 msgstr "/_Zobraziť/Kó_pia"
1077
1078 #: src/compose.c:626
1079 msgid "/_View/_Bcc"
1080 msgstr "/_Zobraziť/_Slepá kópia"
1081
1082 #: src/compose.c:627
1083 msgid "/_View/_Reply to"
1084 msgstr "/_Zobraziť/_Odpoveď komu"
1085
1086 #: src/compose.c:628 src/compose.c:630 src/compose.c:632 src/mainwindow.c:462
1087 #: src/mainwindow.c:465 src/mainwindow.c:494 src/mainwindow.c:518
1088 #: src/mainwindow.c:600 src/mainwindow.c:604 src/messageview.c:234
1089 msgid "/_View/---"
1090 msgstr "/_Zobraziť/---"
1091
1092 #: src/compose.c:629
1093 msgid "/_View/_Followup to"
1094 msgstr "/_Zobraziť/O_dovzdať komu"
1095
1096 #: src/compose.c:631
1097 msgid "/_View/R_uler"
1098 msgstr "/_Zobraziť/P_ravítko"
1099
1100 #: src/compose.c:633
1101 msgid "/_View/_Attachment"
1102 msgstr "/_Zobraziť/Prí_lohy"
1103
1104 #: src/compose.c:635 src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:238
1105 msgid "/_Message"
1106 msgstr "/Sp_ráva"
1107
1108 #: src/compose.c:636
1109 msgid "/_Message/_Send"
1110 msgstr "/Sp_ráva/_Odoslať"
1111
1112 #: src/compose.c:638
1113 msgid "/_Message/Send _later"
1114 msgstr "/Sp_ráva/Odoslať _neskôr"
1115
1116 #: src/compose.c:640 src/compose.c:646 src/compose.c:651 src/compose.c:653
1117 #: src/compose.c:657 src/compose.c:663 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:612
1118 #: src/mainwindow.c:614 src/mainwindow.c:624 src/mainwindow.c:627
1119 #: src/mainwindow.c:629 src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:241
1120 #: src/messageview.c:249 src/messageview.c:254
1121 msgid "/_Message/---"
1122 msgstr "/Sp_ráva/---"
1123
1124 #: src/compose.c:641
1125 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1126 msgstr "/Sp_ráva/_Uložiť medzi koncepty"
1127
1128 #: src/compose.c:643
1129 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1130 msgstr "/Sp_ráva/Uložiť a _pokračovať v editácii"
1131
1132 #: src/compose.c:647
1133 msgid "/_Message/_To"
1134 msgstr "/Sp_ráva/_Komu"
1135
1136 #: src/compose.c:648
1137 msgid "/_Message/_Cc"
1138 msgstr "/Sp_ráva/Kóp_ia"
1139
1140 #: src/compose.c:649
1141 msgid "/_Message/_Bcc"
1142 msgstr "/Sp_ráva/_Slepá kópia"
1143
1144 #: src/compose.c:650
1145 msgid "/_Message/_Reply to"
1146 msgstr "/Sp_ráva/Odpo_vedať komu"
1147
1148 #: src/compose.c:652
1149 msgid "/_Message/_Followup to"
1150 msgstr "/_Zobraziť/O_dovzdať komu"
1151
1152 #: src/compose.c:654
1153 msgid "/_Message/_Attach"
1154 msgstr "/Sp_ráva/P_ripojiť"
1155
1156 #: src/compose.c:658
1157 msgid "/_Message/Si_gn"
1158 msgstr "/Sp_ráva/Po_dpísať"
1159
1160 #: src/compose.c:659
1161 msgid "/_Message/_Encrypt"
1162 msgstr "/Sp_ráva/_Zašifrovať"
1163
1164 #: src/compose.c:660
1165 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1166 msgstr "/Sp_ráva/Režim/MIME"
1167
1168 #: src/compose.c:661
1169 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1170 msgstr "/Sp_ráva/Režim/Inline"
1171
1172 #: src/compose.c:664
1173 msgid "/_Message/_Priority"
1174 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita"
1175
1176 #: src/compose.c:665
1177 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1178 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/Na_jvyššia"
1179
1180 #: src/compose.c:666
1181 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1182 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/_Vysoká"
1183
1184 #: src/compose.c:667
1185 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1186 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/_Normálna"
1187
1188 #: src/compose.c:668
1189 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1190 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/Ní_zka"
1191
1192 #: src/compose.c:669
1193 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1194 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/N_ajnižšia"
1195
1196 #: src/compose.c:671
1197 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1198 msgstr "/Sp_ráva/Vyžia_dať potvrdenie o príjme"
1199
1200 #: src/compose.c:672
1201 msgid "/_Message/Remo_ve references"
1202 msgstr "/Sp_ráva/Odstrániť od_kazy"
1203
1204 #: src/compose.c:673 src/mainwindow.c:644 src/messageview.c:257
1205 msgid "/_Tools"
1206 msgstr "/_Nástroje"
1207
1208 #: src/compose.c:674
1209 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1210 msgstr "/_Nástroje/Zobraziť _mierku"
1211
1212 #: src/compose.c:675 src/messageview.c:258
1213 msgid "/_Tools/_Address book"
1214 msgstr "/_Nástroje/_Adresár"
1215
1216 #: src/compose.c:676
1217 msgid "/_Tools/_Template"
1218 msgstr "/_Nástroje/Ša_blóna"
1219
1220 #: src/compose.c:677 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:273
1221 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1222 msgstr "/_Nástroje/A_kcie"
1223
1224 #: src/compose.c:1436
1225 msgid "Reply-To:"
1226 msgstr "Odpovedať komu:"
1227
1228 #: src/compose.c:1439 src/compose.c:4584 src/compose.c:5296
1229 #: src/headerview.c:54
1230 msgid "Newsgroups:"
1231 msgstr "Diskusné skupiny:"
1232
1233 #: src/compose.c:1442
1234 msgid "Followup-To:"
1235 msgstr "Followup-To:"
1236
1237 #: src/compose.c:1737
1238 msgid "Quote mark format error."
1239 msgstr "Chyba v úvodzovkách."
1240
1241 #: src/compose.c:1753
1242 msgid "Message reply/forward format error."
1243 msgstr "Chyba formátu odpovede/preposielania."
1244
1245 #: src/compose.c:2095
1246 #, c-format
1247 msgid "File %s is empty."
1248 msgstr "Súbor %s je prázdny."
1249
1250 #: src/compose.c:2099
1251 #, c-format
1252 msgid "Can't read %s."
1253 msgstr "Nedá sa čítať %s."
1254
1255 #: src/compose.c:2137
1256 #, c-format
1257 msgid "Message: %s"
1258 msgstr "Správa: %s"
1259
1260 #: src/compose.c:2225
1261 msgid "Encrypted message"
1262 msgstr "Zašifrovaná správa"
1263
1264 #: src/compose.c:2226
1265 msgid ""
1266 "Cannot re-edit an encrypted message. \n"
1267 "Discard encrypted part?"
1268 msgstr ""
1269 "Nemôžem upravovať zašifrovanú správu. \n"
1270 "Odstrániť zašifrovanú časť?"
1271
1272 #: src/compose.c:2887
1273 msgid " [Edited]"
1274 msgstr "[Upravené]"
1275
1276 #: src/compose.c:2889
1277 #, c-format
1278 msgid "%s - Compose message%s"
1279 msgstr "%s - Písanie správy%s"
1280
1281 #: src/compose.c:2892
1282 #, c-format
1283 msgid "Compose message%s"
1284 msgstr "Písanie správy%s"
1285
1286 #: src/compose.c:2916 src/compose.c:3165
1287 msgid ""
1288 "Account for sending mail is not specified.\n"
1289 "Please select a mail account before sending."
1290 msgstr ""
1291 "Nie je určené konto pre odosielanie správ.\n"
1292 "Pred odosielaním prosím zvoľte poštové konto."
1293
1294 #: src/compose.c:3063
1295 msgid "Recipient is not specified."
1296 msgstr "Nie je určený príjemca."
1297
1298 #: src/compose.c:3071 src/messageview.c:479 src/prefs_account.c:767
1299 #: src/prefs_common.c:975 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
1300 msgid "Send"
1301 msgstr "Odoslať"
1302
1303 #: src/compose.c:3072
1304 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1305 msgstr "Predmet je prázdny. Odoslať napriek tomu?"
1306
1307 #: src/compose.c:3093
1308 msgid "Could not queue message for sending"
1309 msgstr "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie"
1310
1311 #: src/compose.c:3098
1312 msgid ""
1313 "The message was queued but could not be sent.\n"
1314 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1315 msgstr ""
1316 "Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo možné odoslať ju.\n"
1317 "Použite \"Odoslať správy vo fronte\" z hlavného okna pre opätovný pokus."
1318
1319 #: src/compose.c:3181 src/procmsg.c:1159 src/send_message.c:229
1320 #, c-format
1321 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1322 msgstr "Pri odosielaní správy na %s nastala chyba."
1323
1324 #: src/compose.c:3195
1325 msgid "Queueing"
1326 msgstr "Zaraďujem do fronty"
1327
1328 #: src/compose.c:3196
1329 msgid ""
1330 "Error occurred while sending the message.\n"
1331 "Put this message into queue folder?"
1332 msgstr ""
1333 "Pri odosielaní správy nastala chyba.\n"
1334 "Chcete správu zaradiť do priečinka Na odoslanie?"
1335
1336 #: src/compose.c:3202
1337 msgid "Can't queue the message."
1338 msgstr "Správa sa nedá zaradiť do fronty."
1339
1340 #: src/compose.c:3205 src/send_message.c:580 src/send_message.c:599
1341 msgid "Error occurred while sending the message."
1342 msgstr "Pri odosielaní správy nastala chyba."
1343
1344 #: src/compose.c:3218
1345 msgid "Can't save the message to Sent."
1346 msgstr "Správa sa nedá uložiť medzi odoslané správy."
1347
1348 #: src/compose.c:3463
1349 #, c-format
1350 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1351 msgstr "Nemôžem nájsť žiadny kľúč asociovaný so zvoleným ID kľúča `%s'."
1352
1353 #: src/compose.c:3569
1354 #, c-format
1355 msgid ""
1356 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1357 "%s to %s.\n"
1358 "Send it anyway?"
1359 msgstr ""
1360 "Nedá sa zmeniť kódovanie správy z\n"
1361 "%s na %s.\n"
1362 "Odoslať správu aj napriek tomu?"
1363
1364 #: src/compose.c:3832
1365 msgid "No account for sending mails available!"
1366 msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie správ!"
1367
1368 #: src/compose.c:3842
1369 msgid "No account for posting news available!"
1370 msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie news článkov!"
1371
1372 #: src/compose.c:4664 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:150
1373 msgid "From:"
1374 msgstr "Od:"
1375
1376 #: src/compose.c:4768 src/compose.c:4938 src/compose.c:5816
1377 msgid "MIME type"
1378 msgstr "MIME typ"
1379
1380 #: src/compose.c:4769 src/compose.c:4939 src/mimeview.c:193
1381 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:467
1382 msgid "Size"
1383 msgstr "Veľkosť"
1384
1385 #: src/compose.c:4833
1386 msgid "Save Message to "
1387 msgstr "Uložiť správu do "
1388
1389 #: src/compose.c:4853
1390 msgid "Select ..."
1391 msgstr "Zvoľte ..."
1392
1393 #: src/compose.c:4989 src/prefs_account.c:1355 src/prefs_customheader.c:188
1394 #: src/prefs_matcher.c:146
1395 msgid "Header"
1396 msgstr "Hlavička"
1397
1398 #: src/compose.c:4991
1399 msgid "Attachments"
1400 msgstr "Prílohy"
1401
1402 #: src/compose.c:4993
1403 msgid "Others"
1404 msgstr "Ostatné"
1405
1406 #: src/compose.c:5008 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
1407 #: src/summary_search.c:164
1408 msgid "Subject:"
1409 msgstr "Predmet:"
1410
1411 #: src/compose.c:5243 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
1412 #: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4197
1413 msgid "None"
1414 msgstr "Žiadna"
1415
1416 #: src/compose.c:5252
1417 #, c-format
1418 msgid ""
1419 "Spell checker could not be started.\n"
1420 "%s"
1421 msgstr ""
1422 "Pravopisná kontrola sa nedá spustiť.\n"
1423 "%s"
1424
1425 #: src/compose.c:5711
1426 msgid "Invalid MIME type."
1427 msgstr "Neplatný MIME typ."
1428
1429 #: src/compose.c:5729
1430 msgid "File doesn't exist or is empty."
1431 msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
1432
1433 #: src/compose.c:5798
1434 msgid "Properties"
1435 msgstr "Vlastnosti"
1436
1437 #: src/compose.c:5843
1438 msgid "Encoding"
1439 msgstr "Kódová stránka"
1440
1441 #: src/compose.c:5874
1442 msgid "Path"
1443 msgstr "Cesta"
1444
1445 #: src/compose.c:5875 src/prefs_toolbar.c:808
1446 msgid "File name"
1447 msgstr "Názov súboru"
1448
1449 #: src/compose.c:6052
1450 #, c-format
1451 msgid ""
1452 "The external editor is still working.\n"
1453 "Force terminating the process?\n"
1454 "process group id: %d"
1455 msgstr ""
1456 "Externý editor je ešte stále aktívny.\n"
1457 "Ukončiť ho násilne?\n"
1458 "skupinový ID procesu: %d"
1459
1460 #: src/compose.c:6361 src/inc.c:167 src/inc.c:257 src/toolbar.c:2046
1461 msgid "Offline warning"
1462 msgstr "Offline varovanie"
1463
1464 #: src/compose.c:6362 src/inc.c:168 src/inc.c:258 src/toolbar.c:2047
1465 msgid "You're working offline. Override?"
1466 msgstr "Pracujete offline. Pripojiť sa?"
1467
1468 #: src/compose.c:6480 src/compose.c:6501
1469 msgid "Select file"
1470 msgstr "Zvoľte súbor"
1471
1472 #: src/compose.c:6515
1473 #, c-format
1474 msgid "File '%s' could not be read."
1475 msgstr "Súbor `%s' sa nedá čítať."
1476
1477 #: src/compose.c:6517
1478 #, c-format
1479 msgid ""
1480 "File '%s' contained invalid characters\n"
1481 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1482 msgstr ""
1483 "Súbor `%s' obsahuje neplatné znaky pre\n"
1484 "súčasné kódovanie, vloženie môže byť nepresné."
1485
1486 #: src/compose.c:6556
1487 msgid "Discard message"
1488 msgstr "Zrušiť správu"
1489
1490 #: src/compose.c:6557
1491 msgid "This message has been modified. discard it?"
1492 msgstr "Obsah správy sa zmenil. Chcete zahodiť zmeny?"
1493
1494 #: src/compose.c:6558
1495 msgid "Discard"
1496 msgstr "Zahodiť"
1497
1498 #: src/compose.c:6558
1499 msgid "to Draft"
1500 msgstr "medzi Koncepty"
1501
1502 #: src/compose.c:6593
1503 #, c-format
1504 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1505 msgstr "Chcete použiť šablónu `%s' ?"
1506
1507 #: src/compose.c:6595
1508 msgid "Apply template"
1509 msgstr "Použiť šablónu"
1510
1511 #: src/compose.c:6596
1512 msgid "Replace"
1513 msgstr "Nahradiť"
1514
1515 #: src/compose.c:6596 src/toolbar.c:417
1516 msgid "Insert"
1517 msgstr "Vložiť"
1518
1519 #: src/crash.c:141
1520 #, c-format
1521 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1522 msgstr "Proces Sylpheed (%ld) dostal signál %ld"
1523
1524 #: src/crash.c:186
1525 msgid "Sylpheed has crashed"
1526 msgstr "Sylpheed havaroval"
1527
1528 #: src/crash.c:202
1529 #, c-format
1530 msgid ""
1531 "%s.\n"
1532 "Please file a bug report and include the information below."
1533 msgstr ""
1534 "%s.\n"
1535 "Prosím vyplňte správu o chybe a pridajte údaje uvedené nižšie."
1536
1537 #: src/crash.c:207
1538 msgid "Debug log"
1539 msgstr "Ladiaci záznam"
1540
1541 #: src/crash.c:247
1542 msgid "Save..."
1543 msgstr "Uložiť..."
1544
1545 #: src/crash.c:252
1546 msgid "Create bug report"
1547 msgstr "Vytvoriť správu o chybe"
1548
1549 #: src/crash.c:301
1550 msgid "Save crash information"
1551 msgstr "Uložiť informácie o havárii"
1552
1553 #: src/editaddress.c:143
1554 msgid "Add New Person"
1555 msgstr "Pridať kontakt"
1556
1557 #: src/editaddress.c:144
1558 msgid "Edit Person Details"
1559 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
1560
1561 #: src/editaddress.c:285
1562 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1563 msgstr "Musíte zadať e-mailovú adresu."
1564
1565 #: src/editaddress.c:422
1566 msgid "A Name and Value must be supplied."
1567 msgstr "Musíte zadať názov a hodnotu."
1568
1569 #: src/editaddress.c:480
1570 msgid "Edit Person Data"
1571 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
1572
1573 #: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
1574 #: src/ldif.c:826
1575 msgid "Display Name"
1576 msgstr "Zobraziť meno"
1577
1578 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
1579 msgid "Last Name"
1580 msgstr "Priezvisko"
1581
1582 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
1583 msgid "First Name"
1584 msgstr "Krstné meno"
1585
1586 #: src/editaddress.c:589
1587 msgid "Nickname"
1588 msgstr "Prezývka"
1589
1590 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1591 #: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
1592 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1593 msgid "E-Mail Address"
1594 msgstr "E-mailová adresa"
1595
1596 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1597 msgid "Alias"
1598 msgstr "Alias"
1599
1600 #: src/editaddress.c:710
1601 msgid "Move Up"
1602 msgstr "Posunúť nahor"
1603
1604 #: src/editaddress.c:713
1605 msgid "Move Down"
1606 msgstr "Posunúť nadol"
1607
1608 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
1609 msgid "Modify"
1610 msgstr "Zmeniť"
1611
1612 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1613 #: src/summary_search.c:210
1614 msgid "Clear"
1615 msgstr "Vyčistiť"
1616
1617 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1618 #: src/prefs_matcher.c:455
1619 msgid "Value"
1620 msgstr "Hodnota"
1621
1622 #: src/editaddress.c:883
1623 msgid "Basic Data"
1624 msgstr "Základné údaje"
1625
1626 #: src/editaddress.c:885
1627 msgid "User Attributes"
1628 msgstr "Atribúty uživateľa"
1629
1630 #: src/editbook.c:112
1631 msgid "File appears to be Ok."
1632 msgstr "Súbor je v poriadku."
1633
1634 #: src/editbook.c:115
1635 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1636 msgstr "Súbor nemá platný formát adresára."
1637
1638 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1639 msgid "Could not read file."
1640 msgstr "Súbor sa nedá čítať."
1641
1642 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1643 msgid "Edit Addressbook"
1644 msgstr "Upraviť adresár"
1645
1646 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1647 msgid " Check File "
1648 msgstr "Testovať súbor"
1649
1650 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1651 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1572
1652 msgid "File"
1653 msgstr "Súbor"
1654
1655 #: src/editbook.c:283
1656 msgid "Add New Addressbook"
1657 msgstr "Pridať nový adresár"
1658
1659 #: src/editgroup.c:103
1660 msgid "A Group Name must be supplied."
1661 msgstr "Musíte zadať názov skupiny."
1662
1663 #: src/editgroup.c:264
1664 msgid "Edit Group Data"
1665 msgstr "Upraviť údaje skupiny"
1666
1667 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1668 msgid "Group Name"
1669 msgstr "Názov skupiny"
1670
1671 #: src/editgroup.c:311
1672 msgid "Addresses in Group"
1673 msgstr "Adresy v skupine"
1674
1675 #: src/editgroup.c:313
1676 msgid " -> "
1677 msgstr " -> "
1678
1679 #: src/editgroup.c:340
1680 msgid " <- "
1681 msgstr " <- "
1682
1683 #: src/editgroup.c:342
1684 msgid "Available Addresses"
1685 msgstr "Dostupné adresy"
1686
1687 #: src/editgroup.c:402
1688 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1689 msgstr "E-mailové adresy môžte presúvať z a do skupiny pomocou tlačítok so šípkami"
1690
1691 #: src/editgroup.c:450
1692 msgid "Edit Group Details"
1693 msgstr "Upraviť detaily skupiny"
1694
1695 #: src/editgroup.c:453
1696 msgid "Add New Group"
1697 msgstr "Pridať novú skupinu"
1698
1699 #: src/editgroup.c:503
1700 msgid "Edit folder"
1701 msgstr "Upraviť priečinok"
1702
1703 #: src/editgroup.c:503
1704 msgid "Input the new name of folder:"
1705 msgstr "Zadajte nový názov priečinka:"
1706
1707 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1898 src/folderview.c:1949
1708 #: src/folderview.c:2220
1709 msgid "New folder"
1710 msgstr "Nový priečinok"
1711
1712 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1899 src/folderview.c:1950
1713 msgid "Input the name of new folder:"
1714 msgstr "Zadajte názov nového priečinka:"
1715
1716 #: src/editjpilot.c:189
1717 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1718 msgstr "Súbor nemá JPilot formát."
1719
1720 #: src/editjpilot.c:225
1721 msgid "Select JPilot File"
1722 msgstr "Vyberte súbor JPilot"
1723
1724 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1725 msgid "Edit JPilot Entry"
1726 msgstr "Upraviť záznam JPilot"
1727
1728 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:477 src/editvcard.c:229
1729 #: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
1730 #: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2153
1731 #: src/prefs_spelling.c:244
1732 msgid " ... "
1733 msgstr " ... "
1734
1735 #: src/editjpilot.c:319
1736 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1737 msgstr "Ďalšie e-mailové adresy"
1738
1739 #: src/editjpilot.c:408
1740 msgid "Add New JPilot Entry"
1741 msgstr "Pridať nový záznam JPilot"
1742
1743 #: src/editldap_basedn.c:141
1744 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1745 msgstr "Úprava LDAP - Zvoľte bázu pre vyhľadávanie"
1746
1747 #: src/editldap_basedn.c:161 src/editldap.c:411
1748 msgid "Hostname"
1749 msgstr "Názov počítača"
1750
1751 #: src/editldap_basedn.c:171 src/editldap.c:430 src/ssl_manager.c:106
1752 msgid "Port"
1753 msgstr "Port"
1754
1755 #: src/editldap_basedn.c:181 src/editldap.c:459
1756 msgid "Search Base"
1757 msgstr "Báza pre vyhľadávanie"
1758
1759 #: src/editldap_basedn.c:202
1760 msgid "Available Search Base(s)"
1761 msgstr "Dostupné bázy"
1762
1763 #: src/editldap_basedn.c:291
1764 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1765 msgstr "Nemôžem načítať bázy pre vyhľadávanie zo servera - prosím zadajte ručne"
1766
1767 #: src/editldap_basedn.c:295 src/editldap.c:266
1768 msgid "Could not connect to server"
1769 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru"
1770
1771 #: src/editldap.c:148
1772 msgid "A Name must be supplied."
1773 msgstr "Musíte zadať názov."
1774
1775 #: src/editldap.c:160
1776 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1777 msgstr "Musíte zadať názov serveru."
1778
1779 #: src/editldap.c:173
1780 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1781 msgstr "Musíte zadať aspoň jeden vyhľadávací atribút LDAP."
1782
1783 #: src/editldap.c:263
1784 msgid "Connected successfully to server"
1785 msgstr "Pripojený k serveru"
1786
1787 #: src/editldap.c:314 src/editldap.c:964
1788 msgid "Edit LDAP Server"
1789 msgstr "Upraviť LDAP server"
1790
1791 #: src/editldap.c:406
1792 msgid "A name that you wish to call the server."
1793 msgstr "Názov, ktorý chcete priradiť serveru."
1794
1795 #: src/editldap.c:421
1796 msgid ""
1797 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1798 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1799 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1800 "computer as Sylpheed."
1801 msgstr ""
1802 "Toto je názov serveru. Napríklad, \"ldap.mojadomena.sk\" môže byť vhodné pre "
1803 "organizáciu \"mojadomena.sk\". Môžete tu použiť aj IP adresu. Môžete zadať "
1804 "\"localhost\", ak požadovaný LDAP server beží na rovnakom počítači ako "
1805 "Sylpheed."
1806
1807 #: src/editldap.c:445
1808 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1809 msgstr ""
1810 "Toto je číslo portu, na ktorom server počúva. Implicitne je nastavený port "
1811 "389."
1812
1813 #: src/editldap.c:449
1814 msgid " Check Server "
1815 msgstr "Overiť server"
1816
1817 #: src/editldap.c:454
1818 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1819 msgstr "Stlačte toto tlačítko pre skúšku pripojenia k serveru."
1820
1821 #: src/editldap.c:469
1822 msgid ""
1823 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1824 "Examples include:\n"
1825 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1826 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1827 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1828 msgstr ""
1829 "Tu zadávate názov priečinku, ktorý sa na serveri má prehľadať. Napríklad:\n"
1830 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1831 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1832 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1833
1834 #: src/editldap.c:482
1835 msgid ""
1836 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1837 "server."
1838 msgstr "Stlačte toto tlačítko pre vyhľadanie názvov dostupných priečinkov na serveri."
1839
1840 #: src/editldap.c:533
1841 msgid "Search Attributes"
1842 msgstr "Vyhľadávacie atribúty"
1843
1844 #: src/editldap.c:543
1845 msgid ""
1846 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1847 "find a name or address."
1848 msgstr ""
1849 "Zoznam atribútov LDAP, ktoré by mali byť prehľadávané pri hľadaní mena alebo "
1850 "adresy."
1851
1852 #: src/editldap.c:547
1853 msgid " Defaults "
1854 msgstr " Štandardné "
1855
1856 #: src/editldap.c:552
1857 msgid ""
1858 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
1859 "names and addresses during a name or address search process."
1860 msgstr ""
1861 "Toto nastaví názvy atribútov naspäť na prednastavenú hodnotu, ktorá by mala "
1862 "nájsť najviac mien a atribútov počas vyhľadávania."
1863
1864 #: src/editldap.c:559
1865 msgid "Max Query Age (secs)"
1866 msgstr "Max. trvanie požiadavky (v sekundách)"
1867
1868 #: src/editldap.c:575
1869 msgid ""
1870 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
1871 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
1872 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
1873 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
1874 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
1875 "searched in preference to performing a new server search request. The "
1876 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
1877 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
1878 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
1879 "more memory to cache results."
1880 msgstr ""
1881 "Tu sa nastavuje doba (v sekundach), počas ktorej je výsledok vyhľadávania "
1882 "platný pre dopĺňanie adresy. Výsledky sú počas tejto doby uložené v pamäti, "
1883 "po jej uplynutí sa vymažú. Toto by malo zlepšiť čas odozvy pri nasledujúcich "
1884 "vyhľadávaniach rovnakého mena alebo adresy. Prednastavená hodnota 600 "
1885 "sekúnd (10 minút) by mala byť dostačujúca pre väčšinu serverov. Vyššia "
1886 "hodnota zlepší čas odozvy pri vyhľadávaní na pomalých serveroch za cenu "
1887 "väčšej spotreby pamäte."
1888
1889 #: src/editldap.c:593
1890 msgid "Include server in dynamic search"
1891 msgstr "Zahrnúť server v dynamickom vyhľadávaní"
1892
1893 #: src/editldap.c:599
1894 msgid ""
1895 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
1896 "address completion."
1897 msgstr ""
1898 "Zvoľte túto možnosť pre zahrnutie tohoto serveru do dynamického "
1899 "vyhľadávania pri použití dopĺňania adries."
1900
1901 #: src/editldap.c:606
1902 msgid "Match names 'containing' search term"
1903 msgstr "Vyhľadať mená obsahujúce reťazec"
1904
1905 #: src/editldap.c:612
1906 msgid ""
1907 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
1908 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
1909 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
1910 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
1911 "searches against other address interfaces."
1912 msgstr ""
1913 "Mená a adresy môžete vyhľadať buď použitím výrazov \"začína\" alebo "
1914 "\"obsahuje\". Zvoľte túto možnosť pre vyhľadanie pomocou výrazu "
1915 "\"obsahuje\". Toto zvyčajne zaberie viac času. Kvôli lepšiemu výkonu "
1916 "používa dokončovanie adries výraz \"začína\" pre všetky ostatné "
1917 "vyhľadávania."
1918
1919 #: src/editldap.c:667
1920 msgid "Bind DN"
1921 msgstr "Bind DN"
1922
1923 #: src/editldap.c:677
1924 msgid ""
1925 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
1926 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
1927 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
1928 "performing a search."
1929 msgstr ""
1930 "Názov účtu LDAP, ktorý bude použitý pre spojenie so serverom. Toto "
1931 "je väčšinou potrebné len pre chránené servery. Meno je väčšinou "
1932 "v tvare \"cn=meno,dc=sylpheed,dc=com\". Pri vyhľadávaní sa toto "
1933 "pole väčšinou necháva prázdne."
1934
1935 #: src/editldap.c:685
1936 msgid "Bind Password"
1937 msgstr "Bind heslo"
1938
1939 #: src/editldap.c:695
1940 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
1941 msgstr "Heslo, ktoré bude použité pri pripájaní sa ako \"Bind DN\" používateľ."
1942
1943 #: src/editldap.c:701
1944 msgid "Timeout (secs)"
1945 msgstr "Timeout (v sekundách)"
1946
1947 #: src/editldap.c:716
1948 msgid "The timeout period in seconds."
1949 msgstr "Časový limit v sekundách."
1950
1951 #: src/editldap.c:720
1952 msgid "Maximum Entries"
1953 msgstr "Maximum záznamov"
1954
1955 #: src/editldap.c:735
1956 msgid ""
1957 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
1958 msgstr ""
1959 "Najväčší počet vrátených výsledkov vyhľadávania."
1960
1961 #: src/editldap.c:751 src/prefs_account.c:763
1962 msgid "Basic"
1963 msgstr "Základné"
1964
1965 #: src/editldap.c:752 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:209
1966 msgid "Search"
1967 msgstr "Hľadať"
1968
1969 #: src/editldap.c:753 src/summaryview.c:642
1970 msgid "Extended"
1971 msgstr "Rozšírené"
1972
1973 #: src/editldap.c:969
1974 msgid "Add New LDAP Server"
1975 msgstr "Pridať nový LDAP server"
1976
1977 #: src/editvcard.c:96
1978 msgid "File does not appear to be vCard format."
1979 msgstr "Súbor nie je vo formáte vCard."
1980
1981 #: src/editvcard.c:132
1982 msgid "Select vCard File"
1983 msgstr "Vyberte súbor vCard"
1984
1985 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1986 msgid "Edit vCard Entry"
1987 msgstr "Upraviť vCard záznam"
1988
1989 #: src/editvcard.c:296
1990 msgid "Add New vCard Entry"
1991 msgstr "Pridať nový vCard záznam"
1992
1993 #: src/exphtmldlg.c:111
1994 msgid "Please specify output directory and file to create."
1995 msgstr "Prosím zadajte názov výstupného priečinku a súboru."
1996
1997 #: src/exphtmldlg.c:114
1998 msgid "Select stylesheet and formatting."
1999 msgstr "Vyberte stylesheet a formátovanie."
2000
2001 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
2002 msgid "File exported successfully."
2003 msgstr "Súbor bol úspešne exportovaný."
2004
2005 #: src/exphtmldlg.c:181
2006 #, c-format
2007 msgid ""
2008 "HTML Output Directory '%s'\n"
2009 "does not exist. OK to create new directory?"
2010 msgstr ""
2011 "Priečinok '%s' pre výstup HTML\n"
2012 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
2013
2014 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
2015 msgid "Create Directory"
2016 msgstr "Vytvoriť priečinok"
2017
2018 #: src/exphtmldlg.c:193
2019 #, c-format
2020 msgid ""
2021 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2022 "%s"
2023 msgstr ""
2024 "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok pre HTML výstup:\n"
2025 "%s"
2026
2027 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
2028 msgid "Failed to Create Directory"
2029 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok"
2030
2031 #: src/exphtmldlg.c:241
2032 msgid "Error creating HTML file"
2033 msgstr "Chyba pri vytváraní HTML súboru"
2034
2035 #: src/exphtmldlg.c:361
2036 msgid "Select HTML Output File"
2037 msgstr "Zvoľte súbor pre HTML výstup"
2038
2039 #: src/exphtmldlg.c:435
2040 msgid "HTML Output File"
2041 msgstr "Výstupný súbor HTML"
2042
2043 #: src/exphtmldlg.c:496
2044 msgid "Stylesheet"
2045 msgstr "Stylesheet"
2046
2047 #: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3177 src/prefs_common.c:3459
2048 msgid "Default"
2049 msgstr "Štandardné"
2050
2051 #: src/exphtmldlg.c:515 src/sgpgme.c:94
2052 msgid "Full"
2053 msgstr "Plné"
2054
2055 #: src/exphtmldlg.c:521
2056 msgid "Custom"
2057 msgstr "Vlastné"
2058
2059 #: src/exphtmldlg.c:527
2060 msgid "Custom-2"
2061 msgstr "Vlastné-2"
2062
2063 #: src/exphtmldlg.c:533
2064 msgid "Custom-3"
2065 msgstr "Vlastné-3"
2066
2067 #: src/exphtmldlg.c:539
2068 msgid "Custom-4"
2069 msgstr "Vlastné-4"
2070
2071 #: src/exphtmldlg.c:553
2072 msgid "Full Name Format"
2073 msgstr "Formát celého mena"
2074
2075 #: src/exphtmldlg.c:560
2076 msgid "First Name, Last Name"
2077 msgstr "Krstné meno, priezvisko"
2078
2079 #: src/exphtmldlg.c:566
2080 msgid "Last Name, First Name"
2081 msgstr "Priezvisko, krstné meno"
2082
2083 #: src/exphtmldlg.c:580
2084 msgid "Color Banding"
2085 msgstr "Farebné značenie"
2086
2087 #: src/exphtmldlg.c:586
2088 msgid "Format E-Mail Links"
2089 msgstr "Formátovať e-mailové linky"
2090
2091 #: src/exphtmldlg.c:592
2092 msgid "Format User Attributes"
2093 msgstr "Formátovať používateľské atribúty"
2094
2095 #: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
2096 msgid "File Name :"
2097 msgstr "Názov súboru :"
2098
2099 #: src/exphtmldlg.c:657
2100 msgid "Open with Web Browser"
2101 msgstr "Otvoriť vo webovom prehliadači"
2102
2103 #: src/exphtmldlg.c:689
2104 msgid "Export Address Book to HTML File"
2105 msgstr "Exportovať adresár do HTML"
2106
2107 #: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
2108 msgid "Prev"
2109 msgstr "Predchádzajúci"
2110
2111 #: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
2112 #: src/toolbar.c:376 src/toolbar.c:467
2113 msgid "Next"
2114 msgstr "Nasledujúca"
2115
2116 #: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
2117 msgid "File Info"
2118 msgstr "Údaje o súbore"
2119
2120 #: src/exphtmldlg.c:756
2121 msgid "Format"
2122 msgstr "Formát"
2123
2124 #: src/expldifdlg.c:110
2125 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2126 msgstr "Prosím zvoľte výstupný priečinok a súbor LDIF."
2127
2128 #: src/expldifdlg.c:113
2129 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2130 msgstr "Zadajte parametre na formátovanie odlíšeného názvu."
2131
2132 #: src/expldifdlg.c:188
2133 #, c-format
2134 msgid ""
2135 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2136 "does not exist. OK to create new directory?"
2137 msgstr ""
2138 "Výstupný priečinok LDIF '%s'\n"
2139 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
2140
2141 #: src/expldifdlg.c:200
2142 #, c-format
2143 msgid ""
2144 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2145 "%s"
2146 msgstr ""
2147 "Nemôžem vytvoriť výstupný priečinok LDIF:\n"
2148 "%s"
2149
2150 #: src/expldifdlg.c:244
2151 msgid "Suffix was not supplied"
2152 msgstr "Nebola zadaná prípona"
2153
2154 #: src/expldifdlg.c:246
2155 msgid ""
2156 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2157 "you wish to proceed without a suffix?"
2158 msgstr ""
2159 "Prípona je potrebná, ak sa data majú používať na serveri LDAP. Naozaj si "
2160 "prajete pokračovať bez prípony?"
2161
2162 #: src/expldifdlg.c:264
2163 msgid "Error creating LDIF file"
2164 msgstr "Chyba pri vytváraní súboru LDIF"
2165
2166 #: src/expldifdlg.c:373
2167 msgid "Select LDIF Output File"
2168 msgstr "Zvoľte výstupný súbor LDIF"
2169
2170 #: src/expldifdlg.c:447
2171 msgid "LDIF Output File"
2172 msgstr "Výstupný súbor LDIF"
2173
2174 #: src/expldifdlg.c:508
2175 msgid "Suffix"
2176 msgstr "Prípona"
2177
2178 #: src/expldifdlg.c:520
2179 msgid ""
2180 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2181 "entry. Examples include:\n"
2182 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2183 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2184 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2185 msgstr ""
2186 "Prípona je použitá pre vytvorenie \"Distinguished Name\" (alebo DN) pre "
2187 "položku LDAP. Napríklad:\n"
2188 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2189 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2190 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2191
2192 #: src/expldifdlg.c:529
2193 msgid "Relative DN"
2194 msgstr "Relatívne DN"
2195
2196 #: src/expldifdlg.c:536
2197 msgid "Unique ID"
2198 msgstr "Jedinečné ID"
2199
2200 #: src/expldifdlg.c:544
2201 msgid ""
2202 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2203 "to:\n"
2204 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2205 msgstr ""
2206 "Jedinečné ID tohoto adresáru sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2207 "približne takto:\n"
2208 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2209
2210 #: src/expldifdlg.c:557
2211 msgid ""
2212 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2213 "similar to:\n"
2214 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2215 msgstr ""
2216 "Zobrazované meno tohoto adresáru sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2217 "takto:\n"
2218 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2219
2220 #: src/expldifdlg.c:570
2221 msgid ""
2222 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2223 "is formatted similar to:\n"
2224 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2225 msgstr ""
2226 "Prvá adresa každého kontaktu sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2227 "takto:\n"
2228 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2229
2230 #: src/expldifdlg.c:584
2231 msgid ""
2232 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2233 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2234 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2235 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2236 "available RDN options that will be used to create the DN."
2237 msgstr ""
2238 "Súbor LDIF obsahuje viacero záznamov, ktoré sú zväčša zasielané na server "
2239 "LDAP. Každý záznam v súbore je odlíšený pomocou \"Distinguished Name\" (DN). "
2240 "Prípona je pridaná k \"Relative Distinguished Name\" (RDN), a spolu tvoria "
2241 "DN. Prosím vyberte jednu z možností RDN, ktorá bude použitá na vytvorenie DN."
2242
2243 #: src/expldifdlg.c:597
2244 msgid "Use DN attribute if present in data"
2245 msgstr "Použiť atribút DN ak sa nachádza v údajoch"
2246
2247 #: src/expldifdlg.c:604
2248 msgid ""
2249 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2250 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2251 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2252 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2253 msgstr ""
2254 "Adresár môže obsahovať záznamy, ktoré boli predtým importované zo súboru "
2255 "LDIF. Atribút \"Distinguished Name\" (DN), ak sa nachádza medzi údajmi v "
2256 "adresári, môže byť použitý v exportovanom súbore LDIF. v prípade, že sa "
2257 "atribút DN nenájde, bude použité vyššie zvolené RDN."
2258
2259 #: src/expldifdlg.c:615
2260 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2261 msgstr "Nezahrnúť záznam ak neexistuje e-mailová adresa"
2262
2263 #: src/expldifdlg.c:622
2264 msgid ""
2265 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2266 "option to ignore these records."
2267 msgstr ""
2268 "Adresár môže obsahovať záznamy bez e-mailovej adresy. Zvoľte túto možnosť, "
2269 "ak si prajete takéto záznamy ignorovať."
2270
2271 #: src/expldifdlg.c:710
2272 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2273 msgstr "Exportovať adresár do súboru LDIF"
2274
2275 #: src/expldifdlg.c:777
2276 msgid "Distguished Name"
2277 msgstr "Distguished Name"
2278
2279 #: src/export.c:128
2280 msgid "Export"
2281 msgstr "Exportovať"
2282
2283 #: src/export.c:147
2284 msgid "Specify target folder and mbox file."
2285 msgstr "Určite cieľový priečinok a súbor mbox."
2286
2287 #: src/export.c:157
2288 msgid "Source dir:"
2289 msgstr "Zdrojový priečinok:"
2290
2291 #: src/export.c:162
2292 msgid "Exporting file:"
2293 msgstr "Exportovaný súbor:"
2294
2295 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
2296 #: src/prefs_account.c:1228
2297 msgid " Select... "
2298 msgstr "Zvoľte..."
2299
2300 #: src/export.c:220
2301 msgid "Select exporting file"
2302 msgstr "Zvoľte súbor pre export"
2303
2304 #: src/exporthtml.c:796
2305 msgid "Full Name"
2306 msgstr "Celé meno"
2307
2308 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
2309 msgid "Attributes"
2310 msgstr "Atribúty"
2311
2312 #: src/exporthtml.c:1001
2313 msgid "Sylpheed Address Book"
2314 msgstr "Adresár Sylpheed-u"
2315
2316 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:592
2317 msgid "Name already exists but is not a directory."
2318 msgstr "Názov už existuje, ale nie je to priečinok."
2319
2320 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:595
2321 msgid "No permissions to create directory."
2322 msgstr "Nemáte práva na vytvorenie tohoto priečinku."
2323
2324 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:598
2325 msgid "Name is too long."
2326 msgstr "Názov je príliš dlhý."
2327
2328 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:601
2329 msgid "Not specified."
2330 msgstr "Nie je určený."
2331
2332 #: src/folder.c:854
2333 msgid "Inbox"
2334 msgstr "Prijaté"
2335
2336 #: src/folder.c:858
2337 msgid "Sent"
2338 msgstr "Odoslané"
2339
2340 #: src/folder.c:862
2341 msgid "Queue"
2342 msgstr "Na odoslanie"
2343
2344 #: src/folder.c:866
2345 msgid "Trash"
2346 msgstr "Odpadkový kôš"
2347
2348 #: src/folder.c:870
2349 msgid "Drafts"
2350 msgstr "Koncepty"
2351
2352 #: src/folder.c:1083
2353 #, c-format
2354 msgid "Processing (%s)...\n"
2355 msgstr "Spracúvam (%s)...\n"
2356
2357 #: src/folder.c:1871
2358 #, c-format
2359 msgid "Moving %s to %s...\n"
2360 msgstr "Presúvam %s do %s...\n"
2361
2362 #: src/foldersel.c:148
2363 msgid "Select folder"
2364 msgstr "Zvoľte priečinok"
2365
2366 #: src/folderview.c:287 src/folderview.c:304 src/folderview.c:325
2367 msgid "/Create _new folder..."
2368 msgstr "/Vytvoriť _nový priečinok..."
2369
2370 #: src/folderview.c:288 src/folderview.c:305 src/folderview.c:326
2371 msgid "/_Rename folder..."
2372 msgstr "/_Premenovať priečinok..."
2373
2374 #: src/folderview.c:289 src/folderview.c:306 src/folderview.c:327
2375 msgid "/M_ove folder..."
2376 msgstr "/_Presunúť priečinok..."
2377
2378 #: src/folderview.c:290 src/folderview.c:307 src/folderview.c:328
2379 msgid "/_Delete folder"
2380 msgstr "/_Zmazať priečinok"
2381
2382 #: src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
2383 msgid "/Remove _mailbox"
2384 msgstr "/_Odstrániť schránku"
2385
2386 #: src/folderview.c:295 src/folderview.c:317 src/folderview.c:338
2387 #: src/folderview.c:357
2388 msgid "/_Processing..."
2389 msgstr "/_Spracovanie..."
2390
2391 #: src/folderview.c:296
2392 msgid "/_Scoring..."
2393 msgstr "/_Hodnotenie..."
2394
2395 #: src/folderview.c:302 src/folderview.c:323 src/folderview.c:344
2396 msgid "/Mark all _read"
2397 msgstr "/Označiť _všetky ako prečítané"
2398
2399 #: src/folderview.c:309 src/folderview.c:330 src/folderview.c:350
2400 msgid "/_Check for new messages"
2401 msgstr "/P_rijať nové správy"
2402
2403 #: src/folderview.c:311 src/folderview.c:332
2404 msgid "/R_ebuild folder tree"
2405 msgstr "/O_bnoviť štruktúru priečinkov"
2406
2407 #: src/folderview.c:315 src/folderview.c:336 src/folderview.c:355
2408 msgid "/_Search folder..."
2409 msgstr "/_Prehľadať priečinok..."
2410
2411 #: src/folderview.c:318 src/folderview.c:339 src/folderview.c:358
2412 msgid "/S_coring..."
2413 msgstr "/_Hodnotenie..."
2414
2415 #: src/folderview.c:334
2416 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2417 msgstr "/Odstrániť konto _IMAP4"
2418
2419 #: src/folderview.c:346
2420 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2421 msgstr "/Prih_lásiť sa do diskusnej skupiny..."
2422
2423 #: src/folderview.c:348
2424 msgid "/_Remove newsgroup"
2425 msgstr "/Odstrániť _diskusnú skupinu"
2426
2427 #: src/folderview.c:353
2428 msgid "/Remove _news account"
2429 msgstr "/Odstrániť _news konto"
2430
2431 #: src/folderview.c:391
2432 msgid "New"
2433 msgstr "Nový"
2434
2435 #: src/folderview.c:392
2436 msgid "Unread"
2437 msgstr "Neprečítané"
2438
2439 #: src/folderview.c:393
2440 msgid "#"
2441 msgstr "#"
2442
2443 #: src/folderview.c:636
2444 msgid "Setting folder info..."
2445 msgstr "Nastavujem informácie o priečinku..."
2446
2447 #: src/folderview.c:796 src/mainwindow.c:2751 src/setup.c:79
2448 #, c-format
2449 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2450 msgstr "Prehľadávam priečinok %s%c%s ..."
2451
2452 #: src/folderview.c:800 src/mainwindow.c:2756 src/setup.c:84
2453 #, c-format
2454 msgid "Scanning folder %s ..."
2455 msgstr "Prehľadávam priečinok %s ..."
2456
2457 #: src/folderview.c:841
2458 msgid "Rebuilding folder tree..."
2459 msgstr "Obnovujem strom priečinku..."
2460
2461 #: src/folderview.c:923
2462 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2463 msgstr "Kontrolujem nové spráby vo všetkých priečinkoch..."
2464
2465 #: src/folderview.c:1701
2466 #, c-format
2467 msgid "Opening Folder %s..."
2468 msgstr "Otváram priečinok %s..."
2469
2470 #: src/folderview.c:1713
2471 msgid "Folder could not be opened."
2472 msgstr "Priečinok sa nedá otvoriť."
2473
2474 #: src/folderview.c:1900 src/folderview.c:1951 src/folderview.c:2224
2475 msgid "NewFolder"
2476 msgstr "Nový Priečinok"
2477
2478 #: src/folderview.c:1905 src/folderview.c:1999 src/folderview.c:2229
2479 #, c-format
2480 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2481 msgstr "Názov priečinka nemôže obsahovať `%c'."
2482
2483 #: src/folderview.c:1918 src/folderview.c:1956 src/folderview.c:2009
2484 #: src/folderview.c:2080 src/folderview.c:2241
2485 #, c-format
2486 msgid "The folder `%s' already exists."
2487 msgstr "Priečinok `%s' už existuje."
2488
2489 #: src/folderview.c:1925 src/folderview.c:2248
2490 #, c-format
2491 msgid "Can't create the folder `%s'."
2492 msgstr "Nedá sa vytvoriť priečinok `%s'."
2493
2494 #: src/folderview.c:1992 src/folderview.c:2070
2495 #, c-format
2496 msgid "Input new name for `%s':"
2497 msgstr "Zadajte nový názov pre `%s':"
2498
2499 #: src/folderview.c:1993 src/folderview.c:2072
2500 msgid "Rename folder"
2501 msgstr "Premenovať priečinok"
2502
2503 #: src/folderview.c:2131
2504 #, c-format
2505 msgid ""
2506 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2507 "Do you really want to delete?"
2508 msgstr ""
2509 "Všetky priečinky a správy v `%s' budú odstránené.\n"
2510 "Naozaj pokračovať?"
2511
2512 #: src/folderview.c:2133
2513 msgid "Delete folder"
2514 msgstr "Odstrániť priečinok"
2515
2516 #: src/folderview.c:2150
2517 #, c-format
2518 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2519 msgstr "Priečinok '%s' sa nedá odstrániť."
2520
2521 #: src/folderview.c:2186
2522 #, c-format
2523 msgid ""
2524 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2525 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2526 msgstr ""
2527 "Naozaj chcete odstrániť schránku '%s' ?\n"
2528 "(Správy NEBUDÚ odstránené z disku)"
2529
2530 #: src/folderview.c:2188
2531 msgid "Remove mailbox"
2532 msgstr "Odstrániť schránku"
2533
2534 #: src/folderview.c:2221
2535 msgid ""
2536 "Input the name of new folder:\n"
2537 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2538 " append `/' at the end of the name)"
2539 msgstr ""
2540 "Zadajte názov nového priečinku:\n"
2541 "(Ak chcete vytvoriť priečinok s ďalšími podzložkami,\n"
2542 "pridajte na koniec názvu '/')"
2543
2544 #: src/folderview.c:2278
2545 #, c-format
2546 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2547 msgstr "Naozaj chcete odstrániť IMAP4 konto '%s'?"
2548
2549 #: src/folderview.c:2279
2550 msgid "Delete IMAP4 account"
2551 msgstr "Odstrániť IMAP4 konto"
2552
2553 #: src/folderview.c:2413
2554 #, c-format
2555 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2556 msgstr "Naozaj chcete odstrániť diskusnú skupinu '%s'?"
2557
2558 #: src/folderview.c:2414
2559 msgid "Delete newsgroup"
2560 msgstr "Odstrániť diskusnú skupinu"
2561
2562 #: src/folderview.c:2451
2563 #, c-format
2564 msgid "Really delete news account `%s'?"
2565 msgstr "Naozaj chcede odstrániť news konto '%s'?"
2566
2567 #: src/folderview.c:2452
2568 msgid "Delete news account"
2569 msgstr "Odstrániť news konto"
2570
2571 #: src/folderview.c:2560
2572 #, c-format
2573 msgid "Moving %s to %s..."
2574 msgstr "Presúvam %s do %s..."
2575
2576 #: src/folderview.c:2589
2577 msgid "Source and destination are the same."
2578 msgstr "Zdroj je identický s cieľom."
2579
2580 #: src/folderview.c:2592
2581 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2582 msgstr "Nie je možné presunúť priečinok do jeho podpriečinku."
2583
2584 #: src/folderview.c:2595
2585 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2586 msgstr "Priečinky nie je možné presúvať medzi jednotlivými schránkami."
2587
2588 #: src/folderview.c:2598
2589 msgid "Move failed!"
2590 msgstr "Presun sa nepodaril!"
2591
2592 #: src/grouplistdialog.c:176
2593 msgid "Newsgroup subscription"
2594 msgstr "Prihlásenie sa do diskusnej skupiny"
2595
2596 #: src/grouplistdialog.c:192
2597 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2598 msgstr "Zvoľte diskusné skupiny, do ktorých sa chcete prihlásiť:"
2599
2600 #: src/grouplistdialog.c:198
2601 msgid "Find groups:"
2602 msgstr "Nájsť skupiny:"
2603
2604 #: src/grouplistdialog.c:206
2605 msgid " Search "
2606 msgstr " Vyhľadať "
2607
2608 #: src/grouplistdialog.c:218
2609 msgid "Newsgroup name"
2610 msgstr "Názov diskusnej skupiny"
2611
2612 #: src/grouplistdialog.c:219
2613 msgid "Messages"
2614 msgstr "Správy"
2615
2616 #: src/grouplistdialog.c:220
2617 msgid "Type"
2618 msgstr "Typ"
2619
2620 #: src/grouplistdialog.c:246
2621 msgid "Refresh"
2622 msgstr "Obnoviť"
2623
2624 #: src/grouplistdialog.c:350
2625 msgid "moderated"
2626 msgstr "moderovaná"
2627
2628 #: src/grouplistdialog.c:352
2629 msgid "readonly"
2630 msgstr "len na čítanie"
2631
2632 #: src/grouplistdialog.c:354
2633 msgid "unknown"
2634 msgstr "neznáma"
2635
2636 #: src/grouplistdialog.c:401
2637 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2638 msgstr "Nedá sa získať zoznam diskusných skupín."
2639
2640 #: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1162
2641 msgid "Done."
2642 msgstr "Hotovo."
2643
2644 #: src/grouplistdialog.c:480
2645 #, c-format
2646 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2647 msgstr "Prijatých %d diskusných skupín (prečítaných %s)"
2648
2649 #: src/gtk/about.c:89
2650 msgid "About"
2651 msgstr "O programe"
2652
2653 #: src/gtk/about.c:111
2654 #, c-format
2655 msgid ""
2656 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2657 "Operating System: %s %s (%s)"
2658 msgstr ""
2659 "Verzia GTK+ %d.%d.%d\n"
2660 "Operačný systém: %s %s (%s)"
2661
2662 #: src/gtk/about.c:126
2663 #, c-format
2664 msgid "Compiled-in features:%s"
2665 msgstr "Zakompilované vlastnosti: %s"
2666
2667 #: src/gtk/about.c:210
2668 msgid ""
2669 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2670 "\n"
2671 msgstr ""
2672 "GPGME je chránené copyrightom 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org> \n"
2673 "\n"
2674
2675 #: src/gtk/about.c:214
2676 msgid ""
2677 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2678 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2679 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2680 "version.\n"
2681 "\n"
2682 msgstr ""
2683 "Tento program je voľne šíriteľný; Môžete ho šíriť (a)lebo ho upravovať tak "
2684 "ako to popisuje GNU General Public License, licencia vydaná organizáciou "
2685 "Free Software Foundation, a to vo verzii 2, alebo, podľa vášho rozhodnutia, "
2686 "v akejkoľvek ďalšej verzii.\n"
2687 "\n"
2688
2689 #: src/gtk/about.c:220
2690 msgid ""
2691 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2692 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2693 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2694 "more details.\n"
2695 "\n"
2696 msgstr ""
2697 "Tento program je šírený vo viere v jeho užitočnosť, ale BEZ AKEJKOĽVEK "
2698 "ZÁRUKY. Viac detailov nájdete v GNU General Public License.\n"
2699 "\n"
2700
2701 #: src/gtk/about.c:226
2702 msgid ""
2703 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2704 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2705 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2706 msgstr ""
2707 "Kópiu GNU General Public License by ste mali získať spoločne s týmto "
2708 "programom. Ak to tak nie je, napíšte na adresu Free Software Foundation, "
2709 "Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2710
2711 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2712 msgid "Orange"
2713 msgstr "Oranžová"
2714
2715 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2716 msgid "Red"
2717 msgstr "Červená"
2718
2719 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2720 msgid "Pink"
2721 msgstr "Ružová"
2722
2723 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2724 msgid "Sky blue"
2725 msgstr "Bledomodrá"
2726
2727 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2728 msgid "Blue"
2729 msgstr "Modrá"
2730
2731 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2732 msgid "Green"
2733 msgstr "Zelená"
2734
2735 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2736 msgid "Brown"
2737 msgstr "Hnedá"
2738
2739 #: src/gtk/gtkaspell.c:558
2740 msgid "No dictionary selected."
2741 msgstr "Nie je zvolený žiadny slovník."
2742
2743 #: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
2744 msgid "Normal Mode"
2745 msgstr "Normálny režim"
2746
2747 #: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
2748 msgid "Bad Spellers Mode"
2749 msgstr "Režim zlého pravopisu"
2750
2751 #: src/gtk/gtkaspell.c:818
2752 msgid "Unknown suggestion mode."
2753 msgstr "Režim návrhov neznámych slov."
2754
2755 #: src/gtk/gtkaspell.c:1051
2756 msgid "No misspelled word found."
2757 msgstr "Neboli nájdené žiadne pravopisné chyby."
2758
2759 #: src/gtk/gtkaspell.c:1385
2760 msgid "Replace unknown word"
2761 msgstr "Nahradiť neznáme slovo"
2762
2763 #: src/gtk/gtkaspell.c:1395
2764 #, c-format
2765 msgid "Replace \"%s\" with: "
2766 msgstr "Nahradiť \"%s\":"
2767
2768 #: src/gtk/gtkaspell.c:1415
2769 msgid ""
2770 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2771 "will learn from mistake.\n"
2772 msgstr ""
2773 "Ak pri stlačení Enter podržíte klávesu MOD1,\n"
2774 "program sa z chyby poučí.\n"
2775
2776 #: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
2777 msgid "Fast Mode"
2778 msgstr "Rýchly režim"
2779
2780 #: src/gtk/gtkaspell.c:1786
2781 #, c-format
2782 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2783 msgstr "\"%s\" neznáme v %s"
2784
2785 #: src/gtk/gtkaspell.c:1799
2786 msgid "Accept in this session"
2787 msgstr "Prijať v tomto sedení"
2788
2789 #: src/gtk/gtkaspell.c:1809
2790 msgid "Add to personal dictionary"
2791 msgstr "Pridať do osobného slovníka"
2792
2793 #: src/gtk/gtkaspell.c:1819
2794 msgid "Replace with..."
2795 msgstr "Nahradiť čím..."
2796
2797 #: src/gtk/gtkaspell.c:1829
2798 #, c-format
2799 msgid "Check with %s"
2800 msgstr "Overiť pomocou %s"
2801
2802 #: src/gtk/gtkaspell.c:1848
2803 msgid "(no suggestions)"
2804 msgstr "(žiadne návrhy)"
2805
2806 #: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
2807 msgid "More..."
2808 msgstr "Ďalšie..."
2809
2810 #: src/gtk/gtkaspell.c:1914
2811 #, c-format
2812 msgid "Dictionary: %s"
2813 msgstr "Slovník: %s"
2814
2815 #: src/gtk/gtkaspell.c:1927
2816 #, c-format
2817 msgid "Use alternate (%s)"
2818 msgstr "Použiť alternatívny (%s)"
2819
2820 #: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
2821 msgid "Check while typing"
2822 msgstr "Overovať pri písaní"
2823
2824 #: src/gtk/gtkaspell.c:1991
2825 msgid "Change dictionary"
2826 msgstr "Zmeniť slovník"
2827
2828 #: src/gtk/gtkaspell.c:2141
2829 #, c-format
2830 msgid ""
2831 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2832 "%s"
2833 msgstr ""
2834 "Kontrola pravopisu nemohla zmeniť slovník.\n"
2835 "%s"
2836
2837 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
2838 msgid "Abcdef"
2839 msgstr "Abcdef"
2840
2841 #: src/gtk/logwindow.c:61
2842 msgid "Protocol log"
2843 msgstr "Záznam protokolu"
2844
2845 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
2846 msgid "Select Plugin to load"
2847 msgstr "Zvoľte plugin ktorý sa má načítať"
2848
2849 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
2850 msgid "Plugins"
2851 msgstr "Pluginy"
2852
2853 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2716
2854 msgid "Description"
2855 msgstr "Popis"
2856
2857 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
2858 msgid "Load Plugin"
2859 msgstr "Načítať plugin"
2860
2861 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
2862 msgid "Unload Plugin"
2863 msgstr "Odobrať plugin"
2864
2865 #: src/gtk/prefswindow.c:214
2866 msgid "Page Index"
2867 msgstr "Obsah Stránky"
2868
2869 #: src/gtk/prefswindow.c:320 src/prefs_gtk.c:453
2870 msgid "Apply"
2871 msgstr "Použiť"
2872
2873 #: src/gtk/progressdialog.c:52
2874 msgid "Account"
2875 msgstr "Konto"
2876
2877 #: src/gtk/progressdialog.c:53 src/gtk/sslcertwindow.c:121
2878 #: src/prefs_summary_column.c:68
2879 msgid "Status"
2880 msgstr "Stav"
2881
2882 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2883 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2884 msgid "correct"
2885 msgstr "správny"
2886
2887 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2888 msgid "Owner"
2889 msgstr "Majiteľ"
2890
2891 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2892 msgid "Signer"
2893 msgstr "Podpisovateľ"
2894
2895 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2896 msgid "Name: "
2897 msgstr "Meno: "
2898
2899 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2900 msgid "Organization: "
2901 msgstr "Organizácia: "
2902
2903 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2904 msgid "Location: "
2905 msgstr "Umiestnenie: "
2906
2907 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2908 msgid "Fingerprint: "
2909 msgstr "Odtlačok kľúča: "
2910
2911 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2912 msgid "Signature status: "
2913 msgstr "Stav podpisu: "
2914
2915 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2916 #, c-format
2917 msgid "SSL certificate for %s"
2918 msgstr "SSL certifikát pre %s"
2919
2920 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2921 #, c-format
2922 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2923 msgstr "Certifikát pre %s je neznámy. Chcete ho prijať?"
2924
2925 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2926 #, c-format
2927 msgid "Signature status: %s"
2928 msgstr "Stav podpisu: %s"
2929
2930 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
2931 msgid "View certificate"
2932 msgstr "Zobraziť certifikát"
2933
2934 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
2935 msgid "Unknown SSL Certificate"
2936 msgstr "Neznámy SSL certifikát"
2937
2938 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2939 msgid "Accept and save"
2940 msgstr "Prijať a uložiť"
2941
2942 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2943 msgid "Cancel connection"
2944 msgstr "Zrušiť spojenie"
2945
2946 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
2947 msgid "New certificate:"
2948 msgstr "Nový certifikát:"
2949
2950 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
2951 msgid "Known certificate:"
2952 msgstr "Známy certifikát:"
2953
2954 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
2955 #, c-format
2956 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
2957 msgstr "Certifikát pre %s sa zmenil. Chcete ho prijať?"
2958
2959 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
2960 msgid "View certificates"
2961 msgstr "Zobraziť certifikáty"
2962
2963 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
2964 msgid "Changed SSL Certificate"
2965 msgstr "Zmena SSL certifikátu"
2966
2967 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2377
2968 msgid "(No From)"
2969 msgstr "(nie je známy odosielateľ)"
2970
2971 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2419 src/summaryview.c:2422
2972 msgid "(No Subject)"
2973 msgstr "(bez predmetu)"
2974
2975 #: src/imap.c:659
2976 #, c-format
2977 msgid "Connecting %s failed"
2978 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo"
2979
2980 #: src/imap.c:664
2981 #, c-format
2982 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
2983 msgstr "IMAP4 spojenie k %s sa prerušilo. Znovu pripájam...\n"
2984
2985 #: src/imap.c:704
2986 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2987 msgstr "vytváram tunelované IMAP4 spojenie\n"
2988
2989 #: src/imap.c:717
2990 #, c-format
2991 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2992 msgstr "vytváram IMAP4 spojenie k %s:%d ...\n"
2993
2994 #: src/imap.c:756
2995 msgid "Can't start TLS session.\n"
2996 msgstr "Nedá sa vytvoriť TLS spojenie.\n"
2997
2998 #: src/imap.c:1089
2999 #, c-format
3000 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3001 msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania: %d\n"
3002
3003 #: src/imap.c:1103 src/imap.c:1143
3004 msgid "can't expunge\n"
3005 msgstr "nedá sa odstrániť\n"
3006
3007 #: src/imap.c:1137
3008 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
3009 msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania: 1:*\n"
3010
3011 #: src/imap.c:1179
3012 msgid "can't close folder\n"
3013 msgstr "priečinok sa nedá zatvoriť\n"
3014
3015 #: src/imap.c:1231
3016 #, c-format
3017 msgid "root folder %s does not exist\n"
3018 msgstr "koreňový priečinok %s neexistuje\n"
3019
3020 #: src/imap.c:1404 src/imap.c:1412
3021 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
3022 msgstr "pri príkaze LIST sa vyskytla chyba.\n"
3023
3024 #: src/imap.c:1640
3025 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3026 msgstr "nedá sa vytvoriť schránka: príkaz LIST zlyhal\n"
3027
3028 #: src/imap.c:1662
3029 msgid "can't create mailbox\n"
3030 msgstr "nedá sa vytvoriť schránka\n"
3031
3032 #: src/imap.c:1731
3033 #, c-format
3034 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3035 msgstr "nedá sa premenovať schránka: %s na %s\n"
3036
3037 #: src/imap.c:1793
3038 msgid "can't delete mailbox\n"
3039 msgstr "schránka sa nedá odstrániť \n"
3040
3041 #: src/imap.c:1831
3042 msgid "can't get envelope\n"
3043 msgstr "obálka sa nedá načítať\n"
3044
3045 #: src/imap.c:1839
3046 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
3047 msgstr "pri získavaní obálky sa vyskytla chyba.\n"
3048
3049 #: src/imap.c:1861
3050 #, c-format
3051 msgid "can't parse envelope: %s\n"
3052 msgstr "obálka sa nedá prečítať: %s\n"
3053
3054 #: src/imap.c:1917
3055 #, c-format
3056 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
3057 msgstr "Nedá sa vytvoriť IMAP4 spojenie s: %s\n"
3058
3059 #: src/imap.c:1939
3060 #, c-format
3061 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3062 msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru IMAP4: %s:%d\n"
3063
3064 #: src/imap.c:1946
3065 #, c-format
3066 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
3067 msgstr "Nedá sa vytvoriť IMAP4 spojenie s: %s:%d\n"
3068
3069 #: src/imap.c:2036
3070 msgid "can't get namespace\n"
3071 msgstr "nedá sa nájsť obálka\n"
3072
3073 #: src/imap.c:2469
3074 #, c-format
3075 msgid "can't select folder: %s\n"
3076 msgstr "priečinok sa nedá vytvoriť: %s\n"
3077
3078 #: src/imap.c:2609
3079 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3080 msgstr "IMAP4 autentizácia bola neúspešná.\n"
3081
3082 #: src/imap.c:2626
3083 msgid "IMAP4 login failed.\n"
3084 msgstr "neúspešné prihlásenie k IMAP4.\n"
3085
3086 #: src/imap.c:2942
3087 #, c-format
3088 msgid "can't append %s to %s\n"
3089 msgstr "nedá sa napojiť %s k %s\n"
3090
3091 #: src/imap.c:2949
3092 msgid "(sending file...)"
3093 msgstr "(posielam súbor...)"
3094
3095 #: src/imap.c:2991
3096 #, c-format
3097 msgid "can't append message to %s\n"
3098 msgstr "nedá sa napojiť správa k %s\n"
3099
3100 #: src/imap.c:3073
3101 #, c-format
3102 msgid "can't copy %s to %s\n"
3103 msgstr "nedá sa kopírovať %s do %s\n"
3104
3105 #: src/imap.c:3123
3106 #, c-format
3107 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
3108 msgstr "chyba pri IMAP príkaze: STORE %s %s\n"
3109
3110 #: src/imap.c:3140
3111 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
3112 msgstr "chyba pri IMAP príkaze: EXPUNGE\n"
3113
3114 #: src/imap.c:3153
3115 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
3116 msgstr "chyba pri IMAP príkaze: CLOSE\n"
3117
3118 #: src/imap.c:3408
3119 #, c-format
3120 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3121 msgstr "iconv nemôže skonvertovať UTF-7 na %s\n"
3122
3123 #: src/import.c:130
3124 msgid "Import"
3125 msgstr "Importovať"
3126
3127 #: src/import.c:149
3128 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3129 msgstr "Zvoľte importovaný mbox súbor a cieľový priečinok."
3130
3131 #: src/import.c:159
3132 msgid "Importing file:"
3133 msgstr "Importovaný súbor:"
3134
3135 #: src/import.c:164
3136 msgid "Destination dir:"
3137 msgstr "Cieľový priečinok:"
3138
3139 #: src/import.c:222
3140 msgid "Select importing file"
3141 msgstr "Zvoľte súbor pre import"
3142
3143 #: src/importldif.c:189
3144 msgid "Please specify address book name and file to import."
3145 msgstr "Prosím zvoľte názov adresára a súboru pre import."
3146
3147 #: src/importldif.c:192
3148 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3149 msgstr "Zvoľte a premenujte názvy LDIF polí pre import."
3150
3151 #: src/importldif.c:195
3152 msgid "File imported."
3153 msgstr "Súbor importovaný."
3154
3155 #: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
3156 msgid "Please select a file."
3157 msgstr "Prozím zvoľte súbor."
3158
3159 #: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
3160 msgid "Address book name must be supplied."
3161 msgstr "Nebol zadaný názov adresára."
3162
3163 #: src/importldif.c:470
3164 msgid "Error reading LDIF fields."
3165 msgstr "Chyba pri čítaní LDIF polí."
3166
3167 #: src/importldif.c:493
3168 msgid "LDIF file imported successfully."
3169 msgstr "Súbor LDIFbol úspešne importovaný."
3170
3171 #: src/importldif.c:605
3172 msgid "Select LDIF File"
3173 msgstr "Zvoľte súbor LDIF"
3174
3175 #: src/importldif.c:701
3176 msgid ""
3177 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3178 "file data."
3179 msgstr "Zadajte názov adresára, ktorý bude vytvorený z údajov súboru LDIF."
3180
3181 #: src/importldif.c:707
3182 msgid "File Name"
3183 msgstr "Názov súboru"
3184
3185 #: src/importldif.c:718
3186 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3187 msgstr "Úplné určenie importovaného súboru LDIF."
3188
3189 #: src/importldif.c:727
3190 msgid "Select the LDIF file to import."
3191 msgstr "Zvoľte súbor LDIF pre import."
3192
3193 #: src/importldif.c:764
3194 msgid "R"
3195 msgstr "R"
3196
3197 #: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:462
3198 msgid "S"
3199 msgstr "V"
3200
3201 #: src/importldif.c:766
3202 msgid "LDIF Field Name"
3203 msgstr "Názov LDIF poľa"
3204
3205 #: src/importldif.c:767
3206 msgid "Attribute Name"
3207 msgstr "Názov atribútu"
3208
3209 #: src/importldif.c:822
3210 msgid "LDIF Field"
3211 msgstr "LDIF pole"
3212
3213 #: src/importldif.c:834
3214 msgid "Attribute"
3215 msgstr "Atribút"
3216
3217 #: src/importldif.c:845
3218 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3219 msgstr "Pole ldif sa dá premenovať na názov uživateľského atribútu."
3220
3221 #: src/importldif.c:850
3222 msgid "???"
3223 msgstr "???"
3224
3225 #: src/importldif.c:868
3226 msgid ""
3227 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3228 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3229 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3230 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3231 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3232 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3233 "field for import."
3234 msgstr ""
3235 "Vyberte pole LDIF, ktoré bude premenované alebo zvolené pre import do "
3236 "zoznamu hore. Vyhradené polia (označené značkou v stĺpci \"R\") sú "
3237 "importované automaticky a nedajú sa premenovať. Kliknutie v stĺpci Vybrať "
3238 "(\"S\") pridá pole medzi importované. Kliknutie kdekoľvek inde v riadku "
3239 "umožní premenovať pole vo vstupnom riadku pod zoznamom. Dvojklik kdekoľvek v "
3240 "riadku pridá pole medzi importované polia."
3241
3242 #: src/importldif.c:880
3243 msgid "Select for Import"
3244 msgstr "Zvoľte pre import"
3245
3246 #: src/importldif.c:886
3247 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3248 msgstr "Vyberte pole LDIF pre import do adresára."
3249
3250 #: src/importldif.c:889
3251 msgid " Modify "
3252 msgstr " Zmeniť "
3253
3254 #: src/importldif.c:895
3255 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3256 msgstr "Toto tlačítko aktualizuje horný zoznam poskytnutými údajmi."
3257
3258 #: src/importldif.c:968
3259 msgid "Records Imported :"
3260 msgstr "Importované záznamy :"
3261
3262 #: src/importldif.c:999
3263 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3264 msgstr "Importovať súbor LDIF do adresára"
3265
3266 #: src/importmutt.c:143
3267 msgid "Error importing MUTT file."
3268 msgstr "Chyba pri importovaní súboru MUTT."
3269
3270 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
3271 #: src/importpine.c:329
3272 msgid "Please select a file to import."
3273 msgstr "Prozím zvoľte súbor pre import."
3274
3275 #: src/importmutt.c:185
3276 msgid "Select MUTT File"
3277 msgstr "Zvoľte súbor MUTT"
3278
3279 #: src/importmutt.c:239
3280 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3281 msgstr "Importovať súbor MUTT do adresára"
3282
3283 #: src/importpine.c:143
3284 msgid "Error importing Pine file."
3285 msgstr "Chyba pri importovaní súboru Pine."
3286
3287 #: src/importpine.c:185
3288 msgid "Select Pine File"
3289 msgstr "Vyberte súbor Pine"
3290
3291 #: src/importpine.c:239
3292 msgid "Import Pine file into Address Book"
3293 msgstr "Importovať súbor Pine do adresára"
3294
3295 #: src/inc.c:334
3296 msgid "Retrieving new messages"
3297 msgstr "Prijímam nové správy"
3298
3299 #: src/inc.c:379
3300 msgid "Standby"
3301 msgstr "Čakajte"
3302
3303 #: src/inc.c:504 src/inc.c:559
3304 msgid "Cancelled"
3305 msgstr "Zrušené"
3306
3307 #: src/inc.c:515
3308 msgid "Retrieving"
3309 msgstr "Prijímam"
3310
3311 #: src/inc.c:531
3312 #, c-format
3313 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
3314 msgstr "Hotovo (%d správ (%s) prijatých)"
3315
3316 #: src/inc.c:535
3317 msgid "Done (no new messages)"
3318 msgstr "Hotovo (žiadne nové správy)"
3319
3320 #: src/inc.c:541
3321 msgid "Connection failed"
3322 msgstr "Spojenie zlyhalo"
3323
3324 #: src/inc.c:545
3325 msgid "Auth failed"
3326 msgstr "Autentizácia zlyhala"
3327
3328 #: src/inc.c:549 src/prefs_summary_column.c:76
3329 msgid "Locked"
3330 msgstr "Zamknuté"
3331
3332 #: src/inc.c:572
3333 #, c-format
3334 msgid "Authorization for %s on %s failed"
3335 msgstr "Autorizácia pre %s na %s zlyhala"
3336
3337 #: src/inc.c:642
3338 #, c-format
3339 msgid "Finished (%d new message(s))"
3340 msgstr "Dokončené (%d nových správ)"
3341
3342 #: src/inc.c:645
3343 msgid "Finished (no new messages)"
3344 msgstr "Dokončené (žiadne nové správy)"
3345
3346 #: src/inc.c:654
3347 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3348 msgstr "Pri prijímaní pošty sa vyskytli chyby."
3349
3350 #: src/inc.c:695
3351 #, c-format
3352 msgid "%s: Retrieving new messages"
3353 msgstr "%s: Prijímam nové správy"
3354
3355 #: src/inc.c:714
3356 #, c-format
3357 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3358 msgstr "Pripájam sa k serveru POP3: %s..."
3359
3360 #: src/inc.c:721
3361 #, c-format
3362 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3363 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d\n"
3364
3365 #: src/inc.c:728
3366 #, c-format
3367 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3368 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d"
3369
3370 #: src/inc.c:794 src/send_message.c:461
3371 msgid "Authenticating..."
3372 msgstr "Autentizácia..."
3373
3374 #: src/inc.c:795
3375 #, c-format
3376 msgid "Retrieving messages from %s..."
3377 msgstr "Prijímam správy z %s..."
3378
3379 #: src/inc.c:800
3380 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3381 msgstr "Získavam počet nových správ (STAT)..."
3382
3383 #: src/inc.c:804
3384 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3385 msgstr "Získavam počet nových správ (LAST)..."
3386
3387 #: src/inc.c:808
3388 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3389 msgstr "Získavam počet nových správ (UIDL)..."
3390
3391 #: src/inc.c:812
3392 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3393 msgstr "Získavam veľkosť správ (LIST)..."
3394
3395 #: src/inc.c:829
3396 #, c-format
3397 msgid "Deleting message %d"
3398 msgstr "Odstraňujem správu %d"
3399
3400 #: src/inc.c:835 src/send_message.c:479
3401 msgid "Quitting"
3402 msgstr "Odpájam sa"
3403
3404 #: src/inc.c:872
3405 #, c-format
3406 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3407 msgstr "Prijímam správu (%d / %d) (%s / %s)"
3408
3409 #: src/inc.c:901
3410 #, c-format
3411 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
3412 msgstr "Prijímam (%d správ (%s) prijatých)"
3413
3414 #: src/inc.c:963
3415 msgid "Connection failed."
3416 msgstr "Spojenie zlyhalo."
3417
3418 #: src/inc.c:969
3419 msgid "Error occurred while processing mail."
3420 msgstr "Pri spracovávaní pošty sa vyskytla chyba."
3421
3422 #: src/inc.c:974
3423 #, c-format
3424 msgid ""
3425 "Error occurred while processing mail:\n"
3426 "%s"
3427 msgstr ""
3428 "Pri spracovávaní pošty sa vyskytla chyba:\n"
3429 "%s"
3430
3431 #: src/inc.c:980
3432 msgid "No disk space left."
3433 msgstr "Na disku už nie je miesto."
3434
3435 #: src/inc.c:985
3436 msgid "Can't write file."
3437 msgstr "Nedá sa zapisovať do súboru."
3438
3439 #: src/inc.c:990
3440 msgid "Socket error."
3441 msgstr "Chyba socketu."
3442
3443 #: src/inc.c:996 src/send_message.c:602
3444 msgid "Connection closed by the remote host."
3445 msgstr "Vzdialený hostiteľ ukončil spojenie."
3446
3447 #: src/inc.c:1002
3448 msgid "Mailbox is locked."
3449 msgstr "Mailbox je zamknutý."
3450
3451 #: src/inc.c:1006
3452 #, c-format
3453 msgid ""
3454 "Mailbox is locked:\n"
3455 "%s"
3456 msgstr ""
3457 "Mailbox je zamknutý:\n"
3458 "%s"
3459
3460 #: src/inc.c:1012 src/send_message.c:589
3461 msgid "Authentication failed."
3462 msgstr "Autentizácia bola neúspešná."
3463
3464 #: src/inc.c:1017 src/send_message.c:592
3465 #, c-format
3466 msgid ""
3467 "Authentication failed:\n"
3468 "%s"
3469 msgstr ""
3470 "Autentizácia bola neúspešná:\n"
3471 "%s"
3472
3473 #: src/inc.c:1052
3474 msgid "Incorporation cancelled\n"
3475 msgstr "Začleňovanie zrušené\n"
3476
3477 #: src/inputdialog.c:152
3478 #, c-format
3479 msgid "Input password for %s on %s:"
3480 msgstr "Zadajte heslo pre %s na %s:"
3481
3482 #: src/inputdialog.c:154
3483 msgid "Input password"
3484 msgstr "Zadajte heslo"
3485
3486 #: src/ldif.c:838
3487 msgid "Nick Name"
3488 msgstr "Prezývka"
3489
3490 #: src/main.c:143 src/main.c:152
3491 #, c-format
3492 msgid ""
3493 "File `%s' already exists.\n"
3494 "Can't create folder."
3495 msgstr ""
3496 "Súbor '%s' už existuje.\n"
3497 "Priečinok sa nedá vytvoriť."
3498
3499 #: src/main.c:212
3500 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3501 msgstr "glib nepodporuje g_thread.\n"
3502
3503 #: src/main.c:451
3504 #, c-format
3505 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3506 msgstr "Použitie: %s [VOĽBY]...\n"
3507
3508 #: src/main.c:454
3509 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3510 msgstr "  --compose [adresa]    otvorí okno pre písanie novej správy"
3511
3512 #: src/main.c:455
3513 msgid ""
3514 "  --attach file1 [file2]...\n"
3515 "                         open composition window with specified files\n"
3516 "                         attached"
3517 msgstr ""
3518 "  --attach file1 [file2]...\n"
3519 "                         otvorí okno pre písanie novej správy s pripojenými "
3520 "uvedenými\n"
3521 "                         súbormi"
3522
3523 #: src/main.c:458
3524 msgid "  --receive              receive new messages"
3525 msgstr "  --receive              prijme nové správy"
3526
3527 #: src/main.c:459
3528 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3529 msgstr "  --receive-all          prijme nové správy pre všetky kontá"
3530
3531 #: src/main.c:460
3532 msgid "  --send                 send all queued messages"
3533 msgstr "  --send                 pošle všetky správy vo výstupnej fronte"
3534
3535 #: src/main.c:461
3536 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3537 msgstr "  --status [priečinok]...   zobrazí celkový počet správ"
3538
3539 #: src/main.c:462
3540 msgid ""
3541 "  --status-full [folder]...\n"
3542 "                         show the status of each folder"
3543 msgstr ""
3544 "  --status-full [priečinok]...\n"
3545 "                        zobrazí stav jednotlivých priečinkov"
3546
3547 #: src/main.c:464
3548 msgid "  --online               switch to online mode"
3549 msgstr "  --online               prepne do online režimu"
3550
3551 #: src/main.c:465
3552 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3553 msgstr "  --offline              prepne do režimu offline"
3554
3555 #: src/main.c:466
3556 msgid "  --debug                debug mode"
3557 msgstr "  --debug                ladiaci mód"
3558
3559 #: src/main.c:467
3560 msgid "  --help                 display this help and exit"
3561 msgstr "  --help                zobrazí túto nápovedu a ukončí program"
3562
3563 #: src/main.c:468
3564 msgid "  --version              output version information and exit"
3565 msgstr "  --version                zobrazí informácie o verzii a ukončí program"
3566
3567 #: src/main.c:469
3568 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3569 msgstr "  --config-dir           výstupný priečinok s nastaveniami"
3570
3571 #: src/main.c:513 src/summaryview.c:5142
3572 #, c-format
3573 msgid "Processing (%s)..."
3574 msgstr "Spracúvam (%s)..."
3575
3576 #: src/main.c:516
3577 msgid "top level folder"
3578 msgstr "priečinok vrchnej úrovne"
3579
3580 #: src/main.c:583
3581 msgid "Composing message exists."
3582 msgstr "Máte rozpísanú správu."
3583
3584 #: src/main.c:584
3585 msgid "Draft them"
3586 msgstr "Medzi koncepty"
3587
3588 #: src/main.c:584
3589 msgid "Discard them"
3590 msgstr "Zahodiť"
3591
3592 #: src/main.c:584
3593 msgid "Don't quit"
3594 msgstr "Neukončiť"
3595
3596 #: src/main.c:598
3597 msgid "Queued messages"
3598 msgstr "Správy vo fronte"
3599
3600 #: src/main.c:599
3601 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3602 msgstr "Vo fronte sú neodoslané správy. Ukončiť program?"
3603
3604 #: src/main.c:889
3605 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3606 msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
3607
3608 #: src/mainwindow.c:415
3609 msgid "/_File/_Folder"
3610 msgstr "/_Súbor/P_riečinok"
3611
3612 #: src/mainwindow.c:416
3613 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3614 msgstr "/_Súbor/P_riečinok/Vytvoriť _nový priečinok..."
3615
3616 #: src/mainwindow.c:418
3617 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3618 msgstr "/_Súbor/P_riečinok/P_remenovať priečinok..."
3619
3620 #: src/mainwindow.c:419
3621 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3622 msgstr "/_Súbor/P_riečinok/O_dstrániť priečinok"
3623
3624 #: src/mainwindow.c:420
3625 msgid "/_File/_Folder/---"
3626 msgstr "/_Súbor/P_riečinok/---"
3627
3628 #: src/mainwindow.c:421
3629 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
3630 msgstr "/_Súbor/P_riečinok/Pri_jať nové správy vo všetkých priečinkoch"
3631
3632 #: src/mainwindow.c:423
3633 msgid "/_File/_Add mailbox"
3634 msgstr "/_Súbor/_Pridať schránku"
3635
3636 #: src/mainwindow.c:424
3637 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3638 msgstr "/_Súbor/_Pridať schránku/MH..."
3639
3640 #: src/mainwindow.c:425
3641 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3642 msgstr "/_Súbor/_Importovať súbor mbox..."
3643
3644 #: src/mainwindow.c:426
3645 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3646 msgstr "/_Súbor/_Exportovať do súboru mbox..."
3647
3648 #: src/mainwindow.c:427
3649 msgid "/_File/Empty _trash"
3650 msgstr "/_Súbor/Vyčistiť odpadkový _kôš"
3651
3652 #: src/mainwindow.c:428
3653 msgid "/_File/_Work offline"
3654 msgstr "/Súbor/Pracovať _offline"
3655
3656 #: src/mainwindow.c:430 src/messageview.c:140
3657 msgid "/_File/_Save as..."
3658 msgstr "/_Súbor/_Uložiť ako..."
3659
3660 #: src/mainwindow.c:431 src/messageview.c:141
3661 msgid "/_File/_Print..."
3662 msgstr "/_Súbor/_Tlačiť..."
3663
3664 #: src/mainwindow.c:434
3665 msgid "/_File/E_xit"
3666 msgstr "/_Súbor/Uk_ončiť"
3667
3668 #: src/mainwindow.c:439
3669 msgid "/_Edit/Select _thread"
3670 msgstr "/Ú_pravy/Zvoliť _vlákno"
3671
3672 #: src/mainwindow.c:441 src/messageview.c:149
3673 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3674 msgstr "/Ú_pravy/Vy_hľadať v aktuálnej správe..."
3675
3676 #: src/mainwindow.c:443
3677 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3678 msgstr "/Ú_pravy/_Vyhľadať v správach..."
3679
3680 #: src/mainwindow.c:445
3681 msgid "/_View/Show or hi_de"
3682 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť"
3683
3684 #: src/mainwindow.c:446
3685 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3686 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Strom priečinkov"
3687
3688 #: src/mainwindow.c:448
3689 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3690 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Zobrazenie správy"
3691
3692 #: src/mainwindow.c:450
3693 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3694 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov"
3695
3696 #: src/mainwindow.c:452
3697 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3698 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Ikony _a text"
3699
3700 #: src/mainwindow.c:454
3701 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3702 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/_Ikony"
3703
3704 #: src/mainwindow.c:456
3705 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3706 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/_Text"
3707
3708 #: src/mainwindow.c:458
3709 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3710 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Žiad_ne"
3711
3712 #: src/mainwindow.c:460
3713 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3714 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/Stavový _riadok"
3715
3716 #: src/mainwindow.c:463
3717 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3718 msgstr "/_Zobraziť/Samostatný str_om priečinkov"
3719
3720 #: src/mainwindow.c:464
3721 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3722 msgstr "/_Zobraziť/Samostatné zobraz_enie správy"
3723
3724 #: src/mainwindow.c:466
3725 msgid "/_View/_Sort"
3726 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť"
3727
3728 #: src/mainwindow.c:467
3729 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3730 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa čí_sla"
3731
3732 #: src/mainwindow.c:468
3733 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3734 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _veľkosti"
3735
3736 #: src/mainwindow.c:469
3737 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3738 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _dátumu"
3739
3740 #: src/mainwindow.c:470
3741 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3742 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _odosielateľa"
3743
3744 #: src/mainwindow.c:471
3745 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3746 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _príjemcu"
3747
3748 #: src/mainwindow.c:472
3749 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3750 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa p_redmetu"
3751
3752 #: src/mainwindow.c:473
3753 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3754 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _farebného označenia"
3755
3756 #: src/mainwindow.c:475
3757 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3758 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _značky"
3759
3760 #: src/mainwindow.c:476
3761 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3762 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _stavu"
3763
3764 #: src/mainwindow.c:477
3765 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3766 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa prí_loh"
3767
3768 #: src/mainwindow.c:479
3769 msgid "/_View/_Sort/by score"
3770 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _hodnotenia"
3771
3772 #: src/mainwindow.c:480
3773 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3774 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa zámku"
3775
3776 #: src/mainwindow.c:481
3777 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3778 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/_Netriediť"
3779
3780 #: src/mainwindow.c:482 src/mainwindow.c:485
3781 msgid "/_View/_Sort/---"
3782 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/---"
3783
3784 #: src/mainwindow.c:483
3785 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3786 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Vzostupne"
3787
3788 #: src/mainwindow.c:484
3789 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3790 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Zostupne"
3791
3792 #: src/mainwindow.c:486
3793 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3794 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Zos_kupiť podľa predmetu"
3795
3796 #: src/mainwindow.c:488
3797 msgid "/_View/Th_read view"
3798 msgstr "/_Zobraziť/Zobraziť _vlákna"
3799
3800 #: src/mainwindow.c:489
3801 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3802 msgstr "/_Zobraziť/_Rozbaliť všetky vlákna"
3803
3804 #: src/mainwindow.c:490
3805 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3806 msgstr "/_Zobraziť/Zba_liť všetky vlákna"
3807
3808 #: src/mainwindow.c:491
3809 msgid "/_View/_Hide read messages"
3810 msgstr "/_Zobraziť/S_kryť prečítané správy"
3811
3812 #: src/mainwindow.c:492
3813 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3814 msgstr "/_Zobraziť/Nastav_iť zobrazované položky..."
3815
3816 #: src/mainwindow.c:495
3817 msgid "/_View/_Go to"
3818 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na"
3819
3820 #: src/mainwindow.c:496
3821 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3822 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/_Predošlú správu"
3823
3824 #: src/mainwindow.c:497
3825 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3826 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ď_alšiu správu"
3827
3828 #: src/mainwindow.c:498 src/mainwindow.c:503 src/mainwindow.c:506
3829 #: src/mainwindow.c:511 src/mainwindow.c:516
3830 msgid "/_View/_Go to/---"
3831 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/---"
3832
3833 #: src/mainwindow.c:499
3834 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3835 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/P_redošlú neprečítanú správu"
3836
3837 #: src/mainwindow.c:501
3838 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3839 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalšiu n_eprečítanú správu"
3840
3841 #: src/mainwindow.c:504
3842 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3843 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú no_vú správu"
3844
3845 #: src/mainwindow.c:505
3846 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3847 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalši_u novú správu"
3848
3849 #: src/mainwindow.c:507
3850 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3851 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú _označenú správu"
3852
3853 #: src/mainwindow.c:509
3854 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3855 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalšiu o_značenú správu"
3856
3857 #: src/mainwindow.c:512
3858 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3859 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú správu s návestí_m"
3860
3861 #: src/mainwindow.c:514
3862 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3863 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďa_lšiu správu s návestím"
3864
3865 #: src/mainwindow.c:517
3866 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3867 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Iný priečino_k..."
3868
3869 #: src/mainwindow.c:521 src/mainwindow.c:528 src/messageview.c:155
3870 msgid "/_View/_Code set/---"
3871 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/---"
3872
3873 #: src/mainwindow.c:525 src/messageview.c:159
3874 msgid "/_View/_Code set"
3875 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie"
3876
3877 #: src/mainwindow.c:526 src/messageview.c:160
3878 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3879 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/_Automatické"
3880
3881 #: src/mainwindow.c:529 src/messageview.c:163
3882 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3883 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/7bit ascii (US-ASC_II)"
3884
3885 #: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:167
3886 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3887 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Unicode (_UTF-8)"
3888
3889 #: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:171
3890 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3891 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-_1)"
3892
3893 #: src/mainwindow.c:539 src/messageview.c:173
3894 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3895 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-15)"
3896
3897 #: src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:177
3898 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3899 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
3900
3901 #: src/mainwindow.c:546 src/messageview.c:180
3902 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3903 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/_Pobaltie (ISO-8859-13)"
3904
3905 #: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:182
3906 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3907 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Pobaltie (ISO-8859-_4)"
3908
3909 #: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:185
3910 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3911 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Grécko (ISO-8859-_7)"
3912
3913 #: src/mainwindow.c:554 src/messageview.c:188
3914 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3915 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Turecko (ISO-8859-_9)"
3916
3917 #: src/mainwindow.c:557 src/messageview.c:191
3918 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3919 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (ISO-8859-_5)"
3920
3921 #: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:193
3922 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3923 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-_R)"
3924
3925 #: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:195
3926 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3927 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (Windows-1251)"
3928
3929 #: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:199
3930 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3931 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-_JP)"
3932
3933 #: src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:202
3934 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3935 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-JP-2)"
3936
3937 #: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:205
3938 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3939 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (_EUC-JP)"
3940
3941 #: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:207
3942 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3943 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (_Shift__JIS)"
3944
3945 #: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:211
3946 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3947 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
3948
3949 #: src/mainwindow.c:579 src/messageview.c:213
3950 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3951 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Tradičná čínština (_Big5)"
3952
3953 #: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:215
3954 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3955 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Tradičná čínština (EUC-_TW)"
3956
3957 #: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:217
3958 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3959 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Čínština (ISO-2022-_CN)"
3960
3961 #: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:220
3962 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3963 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Kórea (EUC-_KR)"
3964
3965 #: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:222
3966 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3967 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Kórea (ISO-2022-KR)"
3968
3969 #: src/mainwindow.c:591 src/messageview.c:225
3970 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3971 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Thajsko (TIS-620)"
3972
3973 #: src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:227
3974 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3975 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Thajsko (Windows-874)"
3976
3977 #: src/mainwindow.c:601 src/summaryview.c:448
3978 msgid "/_View/Open in new _window"
3979 msgstr "/_Zobraziť/Otvoriť v _novom okne"
3980
3981 #: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:235
3982 msgid "/_View/Mess_age source"
3983 msgstr "/_Zobraziť/Zdrojový kód správ_y"
3984
3985 #: src/mainwindow.c:603
3986 msgid "/_View/Show all _headers"
3987 msgstr "/_Zobraziť/Zobraziť všetky _hlavičky"
3988
3989 #: src/mainwindow.c:605
3990 msgid "/_View/_Update summary"
3991 msgstr "/_Zobraziť/_Aktualizovať zoznam"
3992
3993 #: src/mainwindow.c:608
3994 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3995 msgstr "/Sp_ráva/_Prijať poštu"
3996
3997 #: src/mainwindow.c:609
3998 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3999 msgstr "/Sp_ráva/Prijať poš_tu pre všetky kontá"
4000
4001 #: src/mainwindow.c:611
4002 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
4003 msgstr "/Sp_ráva/Ukonč_iť prijímanie"
4004
4005 #: src/mainwindow.c:613
4006 msgid "/_Message/_Send queued messages"
4007 msgstr "/Sp_ráva/_Odoslať správy vo fronte"
4008
4009 #: src/mainwindow.c:615
4010 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
4011 msgstr "/Sp_ráva/_Napísať novú správu"
4012
4013 #: src/mainwindow.c:616
4014 msgid "/_Message/Compose a news message"
4015 msgstr "/Sp_ráva/_Napísať novu news správu"
4016
4017 #: src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:242
4018 msgid "/_Message/_Reply"
4019 msgstr "/Sp_ráva/O_dpovedať"
4020
4021 #: src/mainwindow.c:618
4022 msgid "/_Message/Repl_y to"
4023 msgstr "/Sp_ráva/Odpo_vedať komu"
4024
4025 #: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:243
4026 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
4027 msgstr "/Sp_ráva/Odpoved_ať komu/_všetkým"
4028
4029 #: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:245
4030 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
4031 msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu/_odosielateľovi"
4032
4033 #: src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:247
4034 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
4035 msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu/do _diskusnej skupiny"
4036
4037 #: src/mainwindow.c:623
4038 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
4039 msgstr "/Sp_ráva/Follow-up a odpovedať"
4040
4041 #: src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:250
4042 msgid "/_Message/_Forward"
4043 msgstr "/Sp_ráva/_Poslať ďalej"
4044
4045 #: src/mainwindow.c:626
4046 msgid "/_Message/Redirect"
4047 msgstr "/Sp_ráva/Pre_smerovať"
4048
4049 #: src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:255
4050 msgid "/_Message/Re-_edit"
4051 msgstr "/Sp_ráva/Znovu _editovať"
4052
4053 #: src/mainwindow.c:630
4054 msgid "/_Message/M_ove..."
4055 msgstr "/Sp_ráva/Pres_unúť"
4056
4057 #: src/mainwindow.c:631
4058 msgid "/_Message/_Copy..."
4059 msgstr "/Sp_ráva/_Kopírovať"
4060
4061 #: src/mainwindow.c:632
4062 msgid "/_Message/_Delete"
4063 msgstr "/Sp_ráva/Z_mazať"
4064
4065 #: src/mainwindow.c:633
4066 msgid "/_Message/Cancel a news message"
4067 msgstr "/Sp_ráva/S_tornovať news správu"
4068
4069 #: src/mainwindow.c:635
4070 msgid "/_Message/_Mark"
4071 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť"
4072
4073 #: src/mainwindow.c:636
4074 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
4075 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/O_značiť"
4076
4077 #: src/mainwindow.c:637
4078 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
4079 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/O_dznačiť"
4080
4081 #: src/mainwindow.c:638
4082 msgid "/_Message/_Mark/---"
4083 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/---"
4084
4085 #: src/mainwindow.c:639
4086 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
4087 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť ako _neprečítané"
4088
4089 #: src/mainwindow.c:640
4090 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
4091 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť ako _prečítané"
4092
4093 #: src/mainwindow.c:642
4094 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
4095 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť _všetky ako prečítané"
4096
4097 #: src/mainwindow.c:645
4098 msgid "/_Tools/_Address book..."
4099 msgstr "/_Nástroje/_Adresár..."
4100
4101 #: src/mainwindow.c:646 src/messageview.c:259
4102 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
4103 msgstr "/_Nástroje/Pridať _odosielateľa do adresára"
4104
4105 #: src/mainwindow.c:648
4106 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
4107 msgstr "/_Nástroje/_Zozbierať správy"
4108
4109 #: src/mainwindow.c:649
4110 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
4111 msgstr "/_Nástroje/_Zozbierať správy/z _priečinka..."
4112
4113 #: src/mainwindow.c:651
4114 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
4115 msgstr "/_Nástroje/_Zozbierať správy/zo _správ..."
4116
4117 #: src/mainwindow.c:654
4118 msgid "/_Tools/_Filter messages"
4119 msgstr "/_Nástroje/_Filtrovať správy"
4120
4121 #: src/mainwindow.c:655 src/messageview.c:262
4122 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
4123 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra"
4124
4125 #: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:264
4126 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
4127 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/_Automaticky"
4128
4129 #: src/mainwindow.c:658 src/messageview.c:266
4130 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
4131 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/podľa _odosielateľa"
4132
4133 #: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:268
4134 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
4135 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/podľa _príjemcu"
4136
4137 #: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:270
4138 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
4139 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/podľa p_redmetu"
4140
4141 #: src/mainwindow.c:667
4142 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
4143 msgstr "/_Nástroje/Zmazať du_plikátne správy"
4144
4145 #: src/mainwindow.c:670
4146 msgid "/_Tools/E_xecute"
4147 msgstr "/_Nástroje/V_ykonať"
4148
4149 #: src/mainwindow.c:673
4150 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
4151 msgstr "/_Nástroje/SSL certi_fikáty..."
4152
4153 #: src/mainwindow.c:677
4154 msgid "/_Tools/_Log window"
4155 msgstr "/_Nástroje/Okno _záznamu"
4156
4157 #: src/mainwindow.c:679
4158 msgid "/_Configuration"
4159 msgstr "/Nastav_enia"
4160
4161 #: src/mainwindow.c:680
4162 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
4163 msgstr "/Nastav_enia/_Zmeniť aktívne konto"
4164
4165 #: src/mainwindow.c:682
4166 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
4167 msgstr "/Nastav_enia/Nastavenia aktívneho _konta..."
4168
4169 #: src/mainwindow.c:684
4170 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
4171 msgstr "/Nastav_enia/Vytvoriť _nové konto..."
4172
4173 #: src/mainwindow.c:686
4174 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
4175 msgstr "/Nastav_enia/_Upraviť kontá..."
4176
4177 #: src/mainwindow.c:688
4178 msgid "/_Configuration/---"
4179 msgstr "/Nastav_enia/---"
4180
4181 #: src/mainwindow.c:689
4182 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
4183 msgstr "/Nastav_enia/_Všeobecné nastavenia..."
4184
4185 #: src/mainwindow.c:691
4186 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
4187 msgstr "/Nastav_enia/_Hodnotenie..."
4188
4189 #: src/mainwindow.c:693
4190 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
4191 msgstr "/Nastav_enia/_Filtrovanie..."
4192
4193 #: src/mainwindow.c:695
4194 msgid "/_Configuration/_Templates..."
4195 msgstr "/Nastav_enia/Š_ablóny..."
4196
4197 #: src/mainwindow.c:696
4198 msgid "/_Configuration/_Actions..."
4199 msgstr "/Nastav_enia/_Akcie..."
4200
4201 #: src/mainwindow.c:697
4202 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
4203 msgstr "/Nastav_enia/Ď_alšie nastavenia..."
4204
4205 #: src/mainwindow.c:698
4206 msgid "/_Configuration/Plugins..."
4207 msgstr "/Nastav_enia/_Pluginy..."
4208
4209 #: src/mainwindow.c:701
4210 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
4211 msgstr "/Nápo_veda/_Manuál (lokálny)"
4212
4213 #: src/mainwindow.c:702
4214 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
4215 msgstr "/Nápo_veda/_Manuál (WWW)"
4216
4217 #: src/mainwindow.c:704
4218 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
4219 msgstr "/Nápo_veda/_FAQ (lokálne)"
4220
4221 #: src/mainwindow.c:705
4222 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
4223 msgstr "/Nápo_veda/_FAQ (WWW)"
4224
4225 #: src/mainwindow.c:707
4226 msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
4227 msgstr "/Nápo_veda/_Claws FAQ (WWW)"
4228
4229 #: src/mainwindow.c:709
4230 msgid "/_Help/---"
4231 msgstr "/Nápo_veda/---"
4232
4233 #: src/mainwindow.c:828
4234 msgid "Go offline"
4235 msgstr "Pracovať offline"
4236
4237 #: src/mainwindow.c:832
4238 msgid "Go online"
4239 msgstr "Pracovať online"
4240
4241 #: src/mainwindow.c:848
4242 msgid "Select account"
4243 msgstr "Zvoliť konto"
4244
4245 #: src/mainwindow.c:1174 src/mainwindow.c:1191 src/prefs_folder_item.c:395
4246 msgid "Untitled"
4247 msgstr "Bez názvu"
4248
4249 #: src/mainwindow.c:1192
4250 msgid "none"
4251 msgstr "žiadny"
4252
4253 #: src/mainwindow.c:1432
4254 msgid "Empty trash"
4255 msgstr "Vyprázdniť kôš"
4256
4257 #: src/mainwindow.c:1433
4258 msgid "Empty all messages in trash?"
4259 msgstr "Zmazať všetky správy v koši?"
4260
4261 #: src/mainwindow.c:1451
4262 msgid "Add mailbox"
4263 msgstr "Pridať mailbox"
4264
4265 #: src/mainwindow.c:1452
4266 msgid ""
4267 "Input the location of mailbox.\n"
4268 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
4269 "scanned automatically."
4270 msgstr ""
4271 "Zadajte umiestnenie mailboxu.\n"
4272 "Ak zadáte existujúci mailbox, bude\n"
4273 "automaticky prehľadaný."
4274
4275 #: src/mainwindow.c:1458
4276 #, c-format
4277 msgid "The mailbox `%s' already exists."
4278 msgstr "Mailbox '%s' už existuje."
4279
4280 #: src/mainwindow.c:1463 src/setup.c:57
4281 msgid "Mailbox"
4282 msgstr "Mailbox"
4283
4284 #: src/mainwindow.c:1468 src/setup.c:61
4285 msgid ""
4286 "Creation of the mailbox failed.\n"
4287 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
4288 "there."
4289 msgstr ""
4290 "Nepodarilo sa vytvoriť mailbox.\n"
4291 "Pravdepodobne už niektoré súbory existujú, alebo tam nemáte práva na "
4292 "zapisovanie."
4293
4294 #: src/mainwindow.c:1787
4295 msgid "Sylpheed - Folder View"
4296 msgstr "Sylpheed - Zobrazenie priečinku"
4297
4298 #: src/mainwindow.c:1808 src/messageview.c:366
4299 msgid "Sylpheed - Message View"
4300 msgstr "Sylpheed - Zobrazenie správy"
4301
4302 #: src/mainwindow.c:2192
4303 msgid "Exit"
4304 msgstr "Ukončiť"
4305
4306 #: src/mainwindow.c:2192
4307 msgid "Exit this program?"
4308 msgstr "Ukončiť program"
4309
4310 #: src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215 src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217
4311 #: src/matcher.c:1218 src/matcher.c:1219 src/matcher.c:1220 src/matcher.c:1221
4312 msgid "(none)"
4313 msgstr "(žiadna)"
4314
4315 #: src/message_search.c:88
4316 msgid "Find in current message"
4317 msgstr "Nájdi v súčasnej správe"
4318
4319 #: src/message_search.c:106
4320 msgid "Find text:"
4321 msgstr "Nájdi text:"
4322
4323 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:183
4324 msgid "Case sensitive"
4325 msgstr "Záleží na veľkosti písmen"
4326
4327 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:189
4328 msgid "Backward search"
4329 msgstr "Hľadať dozadu"
4330
4331 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:317
4332 msgid "Search failed"
4333 msgstr "Hľadanie sa nepodarilo"
4334
4335 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:318
4336 msgid "Search string not found."
4337 msgstr "Hľadaný reťazec sa nenašiel."
4338
4339 #: src/message_search.c:191
4340 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4341 msgstr "Dosiahnutý začiatok správy; pokračovať z konca?"
4342
4343 #: src/message_search.c:194
4344 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4345 msgstr "Dosiahnutý koniec správy; pokračovať od začiatku?"
4346
4347 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:327
4348 msgid "Search finished"
4349 msgstr "Hľadanie dokončené"
4350
4351 #: src/messageview.c:236
4352 msgid "/_View/Show all _header"
4353 msgstr "/_Zobraziť/Zobraziť všetky _hlavičky"
4354
4355 #: src/messageview.c:239
4356 msgid "/_Message/Compose _new message"
4357 msgstr "/Sp_ráva/_Napísať novú správu"
4358
4359 #: src/messageview.c:251
4360 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
4361 msgstr "/Sp_ráva/Poslať ako p_rílohu"
4362
4363 #: src/messageview.c:253
4364 msgid "/_Message/Redirec_t"
4365 msgstr "/Sp_ráva/Pre_smerovať"
4366
4367 #: src/messageview.c:464
4368 msgid "<No Return-Path found>"
4369 msgstr "<nebola nájdená hlavička Return-Path>"
4370
4371 #: src/messageview.c:472
4372 #, c-format
4373 msgid ""
4374 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
4375 "does not correspond to the return path:\n"
4376 "Notification address: %s\n"
4377 "Return path: %s\n"
4378 "It is advised to not to send the return receipt."
4379 msgstr ""
4380 "Oznamovacia adresa, na ktorú sa má odoslať potvrdenie o prijatí\n"
4381 "sa nezhoduje s návratovou cestou:\n"
4382 "Oznamovacia adresa: %s\n"
4383 "Návratová cesta: %s\n"
4384 "Doporučuje sa neodoslať potvrdenie."
4385
4386 #: src/messageview.c:480
4387 msgid "+Don't Send"
4388 msgstr "+Neodoslať"
4389
4390 #: src/messageview.c:490
4391 msgid ""
4392 "This message is asking for a return receipt notification\n"
4393 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
4394 "officially addressed to you.\n"
4395 "Receipt notification cancelled."
4396 msgstr ""
4397 "Táto správa chce aby ste odoslali potvrdenie o jej príjme,\n"
4398 "ale podľa jej hlavičiek 'To:' a 'Cc:' nebola oficiálne adresovaná\n"
4399 "vám. Odosielanie potvrdenia o prijatí bolo zrušené."
4400
4401 #: src/messageview.c:883 src/mimeview.c:969 src/mimeview.c:1076
4402 #: src/summaryview.c:3423
4403 msgid "Save as"
4404 msgstr "Uložiť ako"
4405
4406 #: src/messageview.c:888 src/mimeview.c:1018 src/mimeview.c:1082
4407 #: src/summaryview.c:3428
4408 msgid "Overwrite"
4409 msgstr "Prepísať"
4410
4411 #: src/messageview.c:889
4412 msgid "Overwrite existing file?"
4413 msgstr "Prepísať existujúci súbor?"
4414
4415 #: src/messageview.c:896 src/summaryview.c:3436 src/summaryview.c:3440
4416 #: src/summaryview.c:3457
4417 #, c-format
4418 msgid "Can't save the file `%s'."
4419 msgstr "Nemôžem uložiť súbor '%s'."
4420
4421 #: src/messageview.c:961
4422 msgid "This message asks for a return receipt"
4423 msgstr "Táto správa chce aby ste odoslali potvrdenie o jej príjme"
4424
4425 #: src/messageview.c:962
4426 msgid "Send receipt"
4427 msgstr "Odoslať potvrdenie"
4428
4429 #: src/messageview.c:1015
4430 msgid "Return Receipt Notification"
4431 msgstr "Potvrdenie o príjme"
4432
4433 #: src/messageview.c:1016
4434 msgid ""
4435 "The message was sent to several of your accounts.\n"
4436 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
4437 "notification:"
4438 msgstr ""
4439 "Správa bola odoslaná na viacero vašich kônt.\n"
4440 "Prosím vyberte konto, ktoré chcete použiť na odoslanie potvrdenia o príjme:"
4441
4442 #: src/messageview.c:1020
4443 msgid "Send Notification"
4444 msgstr "Odoslať potvrdenie"
4445
4446 #: src/messageview.c:1020
4447 msgid "+Cancel"
4448 msgstr "+Storno"
4449
4450 #: src/messageview.c:1074 src/prefs_common.c:2359 src/summaryview.c:3475
4451 #: src/toolbar.c:168
4452 msgid "Print"
4453 msgstr "Tlačiť"
4454
4455 #: src/messageview.c:1075 src/summaryview.c:3476
4456 #, c-format
4457 msgid ""
4458 "Enter the print command line:\n"
4459 "(`%s' will be replaced with file name)"
4460 msgstr ""
4461 "Zadajte príkazový riadok tlače:\n"
4462 "('%s' bude nahradené názvom súboru)"
4463
4464 #: src/messageview.c:1081 src/summaryview.c:3482
4465 #, c-format
4466 msgid ""
4467 "Print command line is invalid:\n"
4468 "`%s'"
4469 msgstr ""
4470 "Príkazový riadok tlače je neplatný:\n"
4471 "'%s'"
4472
4473 #: src/mimeview.c:149
4474 msgid "/_Open"
4475 msgstr "/_Otvoriť"
4476
4477 #: src/mimeview.c:150
4478 msgid "/Open _with..."
4479 msgstr "/O_tvoriť čím..."
4480
4481 #: src/mimeview.c:151
4482 msgid "/_Display as text"
4483 msgstr "/_Zobraziť ako text"
4484
4485 #: src/mimeview.c:152 src/summaryview.c:453
4486 msgid "/_Save as..."
4487 msgstr "/_Uložiť ako..."
4488
4489 #: src/mimeview.c:153
4490 msgid "/Save _all..."
4491 msgstr "/Uložiť _všetky..."
4492
4493 #: src/mimeview.c:192
4494 msgid "MIME Type"
4495 msgstr "MIME typ"
4496
4497 #: src/mimeview.c:634
4498 msgid "Check"
4499 msgstr "Overiť"
4500
4501 #: src/mimeview.c:639 src/mimeview.c:644 src/mimeview.c:649
4502 msgid "Full info"
4503 msgstr "Plné info"
4504
4505 #: src/mimeview.c:654
4506 msgid "Check again"
4507 msgstr "Znova overiť"
4508
4509 #: src/mimeview.c:946 src/mimeview.c:1025 src/mimeview.c:1090
4510 #: src/mimeview.c:1115 src/mimeview.c:1145
4511 msgid "Can't save the part of multipart message."
4512 msgstr "Nemôžem uložiť časť viacdielnej správy."
4513
4514 #: src/mimeview.c:973
4515 #, c-format
4516 msgid "`%s' is not a directory."
4517 msgstr "`%s' nie je priečinok."
4518
4519 #: src/mimeview.c:1016 src/mimeview.c:1080
4520 #, c-format
4521 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
4522 msgstr "Prepísať existujúci súbor '%s'?"
4523
4524 #: src/mimeview.c:1155
4525 msgid "Open with"
4526 msgstr "Otvoriť čím"
4527
4528 #: src/mimeview.c:1156
4529 #, c-format
4530 msgid ""
4531 "Enter the command line to open file:\n"
4532 "(`%s' will be replaced with file name)"
4533 msgstr ""
4534 "Zadajte príkazový riadok pre otvorenie súboru:\n"
4535 "('%s' bude nahradené názvom súboru)"
4536
4537 #: src/news.c:209
4538 #, c-format
4539 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
4540 msgstr "nadväzujem NNTP spojenie k %s:%d ...\n"
4541
4542 #: src/news.c:787
4543 #, c-format
4544 msgid "can't set group: %s\n"
4545 msgstr "nemôžem nastaviť skupinu: %s\n"
4546
4547 #: src/news.c:797
4548 #, c-format
4549 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4550 msgstr "neplatný rozsah článkov: %d - %d\n"
4551
4552 #: src/news.c:818
4553 #, c-format
4554 msgid "error occurred while getting %s.\n"
4555 msgstr "pri prijímaní %s sa vyskytla chyba.\n"
4556
4557 #: src/news.c:835
4558 #, c-format
4559 msgid "getting xover %d in %s...\n"
4560 msgstr "prijímam xover %d v %s...\n"
4561
4562 #: src/news.c:838 src/news.c:907
4563 msgid "can't get xover\n"
4564 msgstr "nemôžem prijať xover\n"
4565
4566 #: src/news.c:843 src/news.c:913
4567 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4568 msgstr "pri prijímaní xover sa vyskytla chyba.\n"
4569
4570 #: src/news.c:849 src/news.c:926
4571 #, c-format
4572 msgid "invalid xover line: %s\n"
4573 msgstr "neplatný xover riadok: %s\n"
4574
4575 #: src/news.c:863 src/news.c:877 src/news.c:944 src/news.c:974
4576 msgid "can't get xhdr\n"
4577 msgstr "nemôžem prijať xhdr\n"
4578
4579 #: src/news.c:868 src/news.c:882 src/news.c:952 src/news.c:982
4580 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4581 msgstr "pri prijímaní xhdr sa vyskytla chyba.\n"
4582
4583 #: src/news.c:904
4584 #, c-format
4585 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4586 msgstr "prijímam xover %d - %d v %s...\n"
4587
4588 #: src/passphrase.c:85
4589 msgid "Passphrase"
4590 msgstr "Heslo"
4591
4592 #: src/passphrase.c:253
4593 msgid "[no user id]"
4594 msgstr "[žiadny user id]"
4595
4596 #: src/passphrase.c:257
4597 #, c-format
4598 msgid ""
4599 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4600 "\n"
4601 "  %.*s  \n"
4602 "(%.*s)\n"
4603 msgstr ""
4604 "%sProsím zadajte heslo pre:\n"
4605 "\n"
4606 "  %.*s  \n"
4607 "(%.*s)\n"
4608
4609 #: src/passphrase.c:261
4610 msgid ""
4611 "Bad passphrase! Try again...\n"
4612 "\n"
4613 msgstr ""
4614 "Neplatné heslo! Skúste znova...\n"
4615 "\n"
4616
4617 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:224
4618 msgid "Clam AntiVirus"
4619 msgstr "Clam AntiVirus"
4620
4621 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:229
4622 msgid ""
4623 "This plugin uses Clam AntiVirus to scan all message attachments that are "
4624 "received from a POP account.\n"
4625 "\n"
4626 "When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
4627 "saved in a specially designated folder.\n"
4628 "\n"
4629 "This plugin only contains the actual function for scanning and deleting or "
4630 "moving the message. You probably want to load the Gtk+ User Interface plugin "
4631 "too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
4632 msgstr ""
4633 "Tento plugin používa Clam AntiVirus pre kontrolu všetkých príloh v správach "
4634 "prijatých z POP kônt.\n"
4635 "\n"
4636 "Ak je v nejakej prílohe zistený vírus, môže byť zmazaná alebo uložená do "
4637 "určeného priečinku.\n"
4638 "\n"
4639 "Tento plugin obsahuje iba samotnú funkčnosť pre kontrolovanie a mazanie, "
4640 "príp. presúvanie pošty. Doporučuje sa načítať aj plugin pre konfiguračné "
4641 "rozhranie GTK+, inak budete musieť napísať konfiguračné súbory pluginu "
4642 "ručne.\n"
4643
4644 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:93
4645 msgid "Enable virus scanning"
4646 msgstr "Povoliť antivírusové testy"
4647
4648 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:107
4649 msgid "Scan archive contents"
4650 msgstr "Testovať obsah archívov"
4651
4652 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:120
4653 msgid "Maximum attachment size"
4654 msgstr "Maximálna veľkosť prílohy"
4655
4656 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:138
4657 msgid "MB"
4658 msgstr "MB"
4659
4660 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:142
4661 msgid "Save infected messages"
4662 msgstr "Uložiť nakazené správy"
4663
4664 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:155
4665 msgid "Save folder"
4666 msgstr "Uložiť priečinok"
4667
4668 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:169
4669 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:178
4670 msgid "Leave empty to use the default trash folder"
4671 msgstr "Nechajte prázdne, ak chcete použiť implicitný priečinok koša"
4672
4673 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:240
4674 msgid "Filtering/Clam AntiVirus"
4675 msgstr "Filtrovanie/Clam AntiVirus"
4676
4677 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:261
4678 msgid "Clam AntiVirus GTK"
4679 msgstr "Clam AntiVirus GTK"
4680
4681 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:266
4682 msgid ""
4683 "This plugin provides a Preferences page for the Clam AntiVirus plugin.\n"
4684 "\n"
4685 "You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
4686 "Clam AntiVirus.\n"
4687 "\n"
4688 "With this plugin you can enable the scanning, enable archive content "
4689 "scanning, set the maximum size of an attachment to be checked, (if the "
4690 "attachment is larger it will not be checked), configure whether infected "
4691 "mail should be received (default: Yes) and select the folder where infected "
4692 "mail will be saved.\n"
4693 msgstr ""
4694 "Tento plugin poskytuje grafické rozhranie pre nastavovanie pluginu\n"
4695 "Clam AntiVirus.\n"
4696 "\n"
4697 "Nastavenia nájdete v menu Ďalšie nastavenia pod položkou Filtrovanie/ Clam "
4698 "AntiVirus.\n"
4699 "\n"
4700 "S týmto pluginom môžete testovať správy, obsah archívov, nastavovať "
4701 "maximálnu veľkosť testovaných príloh (ak bude príloha väčšia, nebude "
4702 "otestovaná), zvoliť si, či nakazenú poštu prijať (prednastavené) a vybrať "
4703 "priečinok, kde bude uložená.\n"
4704
4705 #: src/plugins/demo/demo.c:71
4706 msgid "Demo"
4707 msgstr "Demo"
4708
4709 #: src/plugins/demo/demo.c:76
4710 msgid ""
4711 "This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed. It installs "
4712 "a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
4713 "\n"
4714 "It is not really useful"
4715 msgstr ""
4716 "Tento plugin je len demonštráciou ako písať pluginy pre Sylpheed. "
4717 "Nainštaluje hook pre nový logový výstup a vypíše ho na štandardný výstup.\n"
4718 "\n"
4719 "Nie je užitočný"
4720
4721 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:106
4722 msgid "Do not load remote links in mails"
4723 msgstr "Nenasledovať vzdialené linky v správach"
4724
4725 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:112
4726 msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
4727 msgstr "Ekvivalent voľby '--local' pre Dillo"
4728
4729 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:114
4730 msgid "You can still load remote links by reloading the page"
4731 msgstr "Vzdialené linky môžete nasledovať znovunačítaním stránky"
4732
4733 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:121
4734 msgid "Full window mode (hide controls)"
4735 msgstr "Celoobrazovkový režim (skryť ovládacie prvky)"
4736
4737 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:127
4738 msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
4739 msgstr "Ekvivalent voľby '--fullwindow' pre Dillo"
4740
4741 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:195
4742 msgid "Dillo HTML Viewer"
4743 msgstr "Prehliadač HTML Dillo"
4744
4745 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:200
4746 msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
4747 msgstr "Tento plugin zobrazuje poštu vo formáte HTML pomocou prehliadača Dillo."
4748
4749 #: src/plugins/image_viewer/plugin.c:56
4750 msgid "Image Viewer"
4751 msgstr "Prezerač obrázkov"
4752
4753 #: src/plugins/image_viewer/plugin.c:61
4754 msgid "This plugin uses either gdk-pixbuf or imlib to display attached images."
4755 msgstr ""
4756 "Tento plugin používa buď gdk-pixbuf alebo imlib pre zobrazenie priložených "
4757 "obrázkov."
4758
4759 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:337
4760 msgid "Filename:"
4761 msgstr "Názov súboru:"
4762
4763 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:344
4764 msgid "Filesize:"
4765 msgstr "Veľkosť súboru:"
4766
4767 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:365
4768 msgid "Load Image"
4769 msgstr "Načítať obrázok"
4770
4771 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:371
4772 msgid "Content-Type:"
4773 msgstr "Content-Type:"
4774
4775 #: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:78
4776 msgid "Automatically display attached images"
4777 msgstr "Automaticky zobraziť priložené obrázky"
4778
4779 #: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:85
4780 msgid ""
4781 "Resize attached images by default\n"
4782 "(Clicking image toggles scaling)"
4783 msgstr ""
4784 "Implicitne prispôsobiť veľkosť obrázkových príloh\n"
4785 "(Kliknuti na obrázok zapína/vypína zmenu)"
4786
4787 #: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:163
4788 msgid "MathML Viewer"
4789 msgstr "Prezerač MathML"
4790
4791 #: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:168
4792 msgid ""
4793 "This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
4794 "(Content-Type: text/mathml)"
4795 msgstr ""
4796 "Tento plugin používa widget GtkMathView pre vykresľovanie príloh MathML "
4797 "(Content-Type: text/mathml)"
4798
4799 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:309
4800 msgid "SpamAssassin"
4801 msgstr "SpamAssassin"
4802
4803 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:314
4804 msgid ""
4805 "This plugin checks all messages that are received from a POP account for "
4806 "spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin Server "
4807 "(spamd) running somewhere.\n"
4808 "\n"
4809 "When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a "
4810 "special folder.\n"
4811 "\n"
4812 "This plugin only contains the actual function for filtering and deleting or "
4813 "moving the message. You probably want to load a User Interface plugin too, "
4814 "otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
4815 msgstr ""
4816 "Tento plugin vytriedi nevyžiadanú poštu (spam) z pošty prijatej z POP kônt. "
4817 "Budete potrebovať bežiaci server SpamAssassinu (spamd).\n"
4818 "\n"
4819 "Ak je správa identifikovaná ako spam, môže byť zmazaná alebo uložená do "
4820 "určeného priečinku.\n"
4821 "\n"
4822 "Tento plugin obsahuje iba samotnú funkčnosť pre kontrolovanie a mazanie, "
4823 "príp. presúvanie pošty. Doporučuje sa načítať aj plugin pre konfiguračné "
4824 "rozhranie GTK+, inak budete musieť napísať konfiguračné súbory pluginu "
4825 "ručne.\n"
4826
4827 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:76
4828 msgid "Disabled"
4829 msgstr "Vypnutý"
4830
4831 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:77
4832 msgid "Localhost"
4833 msgstr "Localhost"
4834
4835 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:78
4836 msgid "TCP"
4837 msgstr "TCP"
4838
4839 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:79
4840 msgid "Unix Socket"
4841 msgstr "Unixový soket"
4842
4843 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:176
4844 msgid "Transport"
4845 msgstr "Prenos"
4846
4847 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:183
4848 msgid "spamd "
4849 msgstr "spamd "
4850
4851 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:220
4852 msgid "Hostname or IP address of spamd server"
4853 msgstr "Názov hostiteľa alebo IP adresa servera spamd"
4854
4855 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:223
4856 msgid ":"
4857 msgstr ":"
4858
4859 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:233
4860 msgid "Port of spamd server"
4861 msgstr "Port serveru spamd"
4862
4863 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:240
4864 msgid "Path of Unix socket"
4865 msgstr "Cesta k unixovému soketu"
4866
4867 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:243
4868 msgid "Timeout"
4869 msgstr "Timeout"
4870
4871 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:263
4872 msgid ""
4873 "Time that is allowed for checking. If the check takes longer the check will "
4874 "be aborted and the message will be handled as not spam."
4875 msgstr ""
4876 "Maximálny čas povolený pre test na spam. Po uplynutí tejto doby bude test  "
4877 "prerušený a správa bude doručená ako nie spam."
4878
4879 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:267
4880 msgid "s"
4881 msgstr "s"
4882
4883 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:274
4884 msgid "Save Spam"
4885 msgstr "Uložiť spam"
4886
4887 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:288
4888 msgid "Save mails that where identified as spam to a folder"
4889 msgstr "Uložiť správy identifikované ako spam do priečinku"
4890
4891 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:304
4892 msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
4893 msgstr "Maximálna veľkosť testovanej správy"
4894
4895 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:308
4896 msgid "kB"
4897 msgstr "kB"
4898
4899 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:315
4900 msgid "Save Folder"
4901 msgstr "Priečinok pre ukladanie"
4902
4903 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:330
4904 msgid ""
4905 "Folder that will be used to save spam. Leave empty to use the default trash "
4906 "folder"
4907 msgstr ""
4908 "Priečinok kde bude uložený spam. Nechajte prázdne, ak chcete použiť "
4909 "implicitný priečinok koša"
4910
4911 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:333
4912 msgid "..."
4913 msgstr "..."
4914
4915 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:339
4916 msgid "Maximum Size"
4917 msgstr "Maximálna veľkosť"
4918
4919 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:453
4920 msgid "Filtering/SpamAssassin"
4921 msgstr "Filtrovanie/SpamAssassin"
4922
4923 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:474
4924 msgid "SpamAssassin GTK"
4925 msgstr "SpamAssassin GTK"
4926
4927 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:479
4928 msgid ""
4929 "This plugin provides a Preferences page for the SpamAssassin plugin.\n"
4930 "\n"
4931 "You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
4932 "SpamAssassin.\n"
4933 "\n"
4934 "With this plugin you can enable the filtering, change the SpamAssassin "
4935 "server host and port, set the maximum size of messages to be checked, (if "
4936 "the message is larger it will not be checked), configure whether spam mail "
4937 "should be received (default: Yes) and select the folder where spam mail will "
4938 "be saved.\n"
4939 msgstr ""
4940 "Tento plugin poskytuje grafické rozhranie pre nastavenie pluginu "
4941 "SpamAssassin.\n"
4942 "\n"
4943 "Nastavenia nájdete v menu Ďalšie nastavenia pod položkou Filtrovanie/ "
4944 "SpamAssassin.\n"
4945 "\n"
4946 "Tento plugin umožňuje filtrovanie, zmenu hostname a portu serveru "
4947 "SpamAssassinu, nastaviť maximálnu veľkosť správy (ak bude správa väčšia, "
4948 "nebude testovaná), určiť či bude spam prijatý (prednastavené) a zvoliť "
4949 "priečinok kam bude uložený.\n"
4950
4951 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:217
4952 msgid "Trayicon"
4953 msgstr "Trayicon"
4954
4955 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:222
4956 msgid ""
4957 "This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
4958 "have new or unread mail.\n"
4959 "\n"
4960 "The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
4961 "letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
4962 msgstr ""
4963 "Tento plugin na systémovú lištu umiestni ikonu ktorá ukazuje, či máte novú "
4964 "alebo neprečítanú poštu.\n"
4965 "\n"
4966 "Schránka na ikone je prázdna, ak nemáte neprečítanú poštu, inak sa v nej "
4967 "vykreslí list. Podržanie kurzoru myši nad ikonou ukáže počet nových a "
4968 "neprečítaných správ, ako aj celkový počet správ."
4969
4970 #: src/pop.c:151
4971 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4972 msgstr "V pozdrave nebola nájdená vyžadovaná APOP časová značka\n"
4973
4974 #: src/pop.c:158
4975 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4976 msgstr "Chybná časová značka v pozdrave\n"
4977
4978 #: src/pop.c:184 src/pop.c:211
4979 msgid "POP3 protocol error\n"
4980 msgstr "Chyba protokolu POP3\n"
4981
4982 #: src/pop.c:628
4983 #, c-format
4984 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4985 msgstr "POP3: Odstraňujem starú správu %d\n"
4986
4987 #: src/pop.c:636
4988 #, c-format
4989 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
4990 msgstr "POP3: Preskakujem správu %d (%d bajtov)\n"
4991
4992 #: src/pop.c:667
4993 msgid "mailbox is locked\n"
4994 msgstr "mailbox je zamknutý\n"
4995
4996 #: src/pop.c:670
4997 msgid "session timeout\n"
4998 msgstr "čas spojenia vypršal\n"
4999
5000 #: src/pop.c:688
5001 msgid "command not supported\n"
5002 msgstr "príkaz nie je podporovaný\n"
5003
5004 #: src/pop.c:692
5005 msgid "error occurred on POP3 session\n"
5006 msgstr "vyskytla sa chyba pri POP3 spojení\n"
5007
5008 #: src/prefs_account.c:691
5009 #, c-format
5010 msgid "Account%d"
5011 msgstr "Konto%d"
5012
5013 #: src/prefs_account.c:710
5014 msgid "Preferences for new account"
5015 msgstr "Nastavenie nového konta"
5016
5017 #: src/prefs_account.c:715
5018 msgid "Account preferences"
5019 msgstr "Nastavenie konta"
5020
5021 #: src/prefs_account.c:765 src/prefs_common.c:973
5022 msgid "Receive"
5023 msgstr "Prijať"
5024
5025 #: src/prefs_account.c:769 src/prefs_common.c:977 src/prefs_folder_item.c:563
5026 msgid "Compose"
5027 msgstr "Nová správa"
5028
5029 #: src/prefs_account.c:772 src/prefs_common.c:986
5030 msgid "Privacy"
5031 msgstr "Súkromie"
5032
5033 #: src/prefs_account.c:776
5034 msgid "SSL"
5035 msgstr "SSL"
5036
5037 #: src/prefs_account.c:779
5038 msgid "Advanced"
5039 msgstr "Rozšírené"
5040
5041 #: src/prefs_account.c:858
5042 msgid "Name of account"
5043 msgstr "Názov konta"
5044
5045 #: src/prefs_account.c:867
5046 msgid "Set as default"
5047 msgstr "Nastaviť ako východzie"
5048
5049 #: src/prefs_account.c:871
5050 msgid "Personal information"
5051 msgstr "Osobné informácie"
5052
5053 #: src/prefs_account.c:880
5054 msgid "Full name"
5055 msgstr "Celé meno"
5056
5057 #: src/prefs_account.c:886
5058 msgid "Mail address"
5059 msgstr "E-mailová adresa"
5060
5061 #: src/prefs_account.c:892
5062 msgid "Organization"
5063 msgstr "Organizácia"
5064
5065 #: src/prefs_account.c:916
5066 msgid "Server information"
5067 msgstr "Informácie o serveri"
5068
5069 #: src/prefs_account.c:937
5070 msgid "POP3 (normal)"
5071 msgstr "POP3 (obyčajné)"
5072
5073 #: src/prefs_account.c:939
5074 msgid "POP3 (APOP auth)"
5075 msgstr "POP3 (APOP auth)"
5076
5077 #: src/prefs_account.c:941 src/prefs_account.c:1271 src/prefs_account.c:1865
5078 msgid "IMAP4"
5079 msgstr "IMAP4"
5080
5081 #: src/prefs_account.c:943
5082 msgid "News (NNTP)"
5083 msgstr "News (NNTP)"
5084
5085 #: src/prefs_account.c:945
5086 msgid "None (local)"
5087 msgstr "Žiadne (lokálne)"
5088
5089 #: src/prefs_account.c:965
5090 msgid "This server requires authentication"
5091 msgstr "Tento server vyžaduje autentizáciu"
5092
5093 #: src/prefs_account.c:972
5094 msgid "Authenticate on connect"
5095 msgstr "Autentizovať pri pripojení"
5096
5097 #: src/prefs_account.c:1017
5098 msgid "News server"
5099 msgstr "News server"
5100
5101 #: src/prefs_account.c:1023
5102 msgid "Server for receiving"
5103 msgstr "Server pre prijímanie"
5104
5105 #: src/prefs_account.c:1029
5106 msgid "Local mailbox"
5107 msgstr "Lokálna schránka"
5108
5109 #: src/prefs_account.c:1036
5110 msgid "SMTP server (send)"
5111 msgstr "SMTP server (odosielanie)"
5112
5113 #: src/prefs_account.c:1044
5114 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
5115 msgstr "Použiť príkaz miesto SMTP serveru"
5116
5117 #: src/prefs_account.c:1053
5118 msgid "command to send mails"
5119 msgstr "príkaz na odosielanie pošty"
5120
5121 #: src/prefs_account.c:1060 src/prefs_account.c:1434
5122 msgid "User ID"
5123 msgstr "Prihlasovacie meno"
5124
5125 #: src/prefs_account.c:1066 src/prefs_account.c:1443
5126 msgid "Password"
5127 msgstr "Heslo"
5128
5129 #: src/prefs_account.c:1142 src/prefs_account.c:1848
5130 msgid "POP3"
5131 msgstr "POP3"
5132
5133 #: src/prefs_account.c:1150
5134 msgid "Remove messages on server when received"
5135 msgstr "Vymazať správy na serveri po ich prijatí"
5136
5137 #: src/prefs_account.c:1161
5138 msgid "Remove after"
5139 msgstr "Vymazať po"
5140
5141 #: src/prefs_account.c:1170
5142 msgid "days"
5143 msgstr "dňoch"
5144
5145 #: src/prefs_account.c:1187
5146 msgid "(0 days: remove immediately)"
5147 msgstr "(0 dní: zmazať ihneď)"
5148
5149 #: src/prefs_account.c:1194
5150 msgid "Download all messages on server"
5151 msgstr "Prijať všetky správy na serveri"
5152
5153 #: src/prefs_account.c:1200
5154 msgid "Receive size limit"
5155 msgstr "Obmedzenie veľkosti správy pre príjem"
5156
5157 #: src/prefs_account.c:1207
5158 msgid "KB"
5159 msgstr "KB"
5160
5161 #: src/prefs_account.c:1219
5162 msgid "Default inbox"
5163 msgstr "Východzí inbox"
5164
5165 #: src/prefs_account.c:1242
5166 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
5167 msgstr "(Nefiltrované správy budú umiestnené v tomto priečinku)"
5168
5169 #: src/prefs_account.c:1247
5170 msgid "Maximum number of articles to download"
5171 msgstr "Maximálny počet príspevkov na stiahnutie"
5172
5173 #: src/prefs_account.c:1266
5174 msgid "unlimited if 0 is specified"
5175 msgstr "0 pre neobmedzený počet"
5176
5177 #: src/prefs_account.c:1282 src/prefs_account.c:1405
5178 msgid "Authentication method"
5179 msgstr "Metóda autentizácie"
5180
5181 #: src/prefs_account.c:1292 src/prefs_account.c:1415 src/prefs_common.c:1336
5182 msgid "Automatic"
5183 msgstr "Automatická"
5184
5185 #: src/prefs_account.c:1299
5186 msgid "Filter messages on receiving"
5187 msgstr "Filtrovať správy pri prijatí"
5188
5189 #: src/prefs_account.c:1303
5190 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
5191 msgstr "Pri voľbe 'Prijať všetko' prijať správy aj pre toto konto"
5192
5193 #: src/prefs_account.c:1362
5194 msgid "Add Date"
5195 msgstr "Pridať dátum"
5196
5197 #: src/prefs_account.c:1363
5198 msgid "Generate Message-ID"
5199 msgstr "Generovať Message-ID"
5200
5201 #: src/prefs_account.c:1370
5202 msgid "Add user-defined header"
5203 msgstr "Pridať uživateľom definované hlavičky"
5204
5205 #: src/prefs_account.c:1372 src/prefs_common.c:1895 src/prefs_common.c:1920
5206 msgid " Edit... "
5207 msgstr " Upresniť... "
5208
5209 #: src/prefs_account.c:1382
5210 msgid "Authentication"
5211 msgstr "Autentizácia"
5212
5213 #: src/prefs_account.c:1390
5214 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
5215 msgstr "SMTP Autentizácia (SMTP AUTH)"
5216
5217 #: src/prefs_account.c:1465
5218 msgid ""
5219 "If you leave these entries empty, the same\n"
5220 "user ID and password as receiving will be used."
5221 msgstr ""
5222 "Ak necháte tieto polia prázdne, bude použité to isté\n"
5223 "prihlasovacie meno a heslo ako pri prijímaní."
5224
5225 #: src/prefs_account.c:1474
5226 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
5227 msgstr "Autentizovať cez POP3 pred odosielaním"
5228
5229 #: src/prefs_account.c:1489
5230 msgid "POP authentication timeout: "
5231 msgstr "Časový limit pre POP autentizáciu: "
5232
5233 #: src/prefs_account.c:1498
5234 msgid "minutes"
5235 msgstr "minút"
5236
5237 #: src/prefs_account.c:1545 src/prefs_account.c:1590 src/toolbar.c:419
5238 msgid "Signature"
5239 msgstr "Podpis"
5240
5241 #: src/prefs_account.c:1553
5242 msgid "Insert signature automatically"
5243 msgstr "Vložiť podpis automaticky"
5244
5245 #: src/prefs_account.c:1558
5246 msgid "Signature separator"
5247 msgstr "Oddeľovač podpisu"
5248
5249 #: src/prefs_account.c:1580
5250 msgid "Command output"
5251 msgstr "Výstup príkazu"
5252
5253 #: src/prefs_account.c:1598
5254 msgid "Automatically set the following addresses"
5255 msgstr "Automaticky nastaviť nasledujúce adresy"
5256
5257 #: src/prefs_account.c:1607 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1714
5258 #: src/quote_fmt.c:49
5259 msgid "Cc"
5260 msgstr "Kópia"
5261
5262 #: src/prefs_account.c:1620
5263 msgid "Bcc"
5264 msgstr "Slepá kópia"
5265
5266 #: src/prefs_account.c:1633
5267 msgid "Reply-To"
5268 msgstr "Odpovedať komu"
5269
5270 #: src/prefs_account.c:1688
5271 msgid "Encrypt message by default"
5272 msgstr "Implicitne zašifrovať správu"
5273
5274 #: src/prefs_account.c:1690
5275 msgid "Sign message by default"
5276 msgstr "Implicitne podpísať správu"
5277
5278 #: src/prefs_account.c:1692
5279 msgid "Default mode"
5280 msgstr "Štandardný režim"
5281
5282 #: src/prefs_account.c:1700
5283 msgid "Use PGP/MIME"
5284 msgstr "Používať PGP/MIME"
5285
5286 #: src/prefs_account.c:1709
5287 msgid "Use Inline"
5288 msgstr "Používať Inline"
5289
5290 #: src/prefs_account.c:1719
5291 msgid "Sign key"
5292 msgstr "Kľúč pre podpis"
5293
5294 #: src/prefs_account.c:1727
5295 msgid "Use default GnuPG key"
5296 msgstr "Použiť východzí kľúč GnuPG"
5297
5298 #: src/prefs_account.c:1736
5299 msgid "Select key by your email address"
5300 msgstr "Zvoliť kľúč podľa vašej emailovej adresy"
5301
5302 #: src/prefs_account.c:1745
5303 msgid "Specify key manually"
5304 msgstr "Zadať kľúč ručne"
5305
5306 #: src/prefs_account.c:1761
5307 msgid "User or key ID:"
5308 msgstr "User alebo key ID:"
5309
5310 #: src/prefs_account.c:1856 src/prefs_account.c:1873 src/prefs_account.c:1889
5311 msgid "Don't use SSL"
5312 msgstr "Nepoužívať SSL"
5313
5314 #: src/prefs_account.c:1859
5315 msgid "Use SSL for POP3 connection"
5316 msgstr "Použiť SSL pre POP3 spojenie"
5317
5318 #: src/prefs_account.c:1862 src/prefs_account.c:1879 src/prefs_account.c:1913
5319 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
5320 msgstr "Použiť príkaz STARTTLS pre nadviazanie SSL spojenia"
5321
5322 #: src/prefs_account.c:1876
5323 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
5324 msgstr "Použiť SSL pre IMAP4 spojenie"
5325
5326 #: src/prefs_account.c:1882
5327 msgid "NNTP"
5328 msgstr "NNTP"
5329
5330 #: src/prefs_account.c:1897
5331 msgid "Use SSL for NNTP connection"
5332 msgstr "Použiť SSL pre NNTP spojenie"
5333
5334 #: src/prefs_account.c:1899
5335 msgid "Send (SMTP)"
5336 msgstr "Odoslať (SMTP)"
5337
5338 #: src/prefs_account.c:1907
5339 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
5340 msgstr "Nepoužívať SSL (v prípade potreby použiť STARTTLS)"
5341
5342 #: src/prefs_account.c:1910
5343 msgid "Use SSL for SMTP connection"
5344 msgstr "Použiť SSL pre SMTP spojenie"
5345
5346 #: src/prefs_account.c:1921
5347 msgid "Use non-blocking SSL"
5348 msgstr "Používať non-blocking SSL"
5349
5350 #: src/prefs_account.c:1933
5351 msgid "(Turn this off if you have SSL connection problems)"
5352 msgstr "(Vypnite túto voľbu ak máte problémy pri SSL spojeniach)"
5353
5354 #: src/prefs_account.c:2057
5355 msgid "Specify SMTP port"
5356 msgstr "Určiť SMTP port"
5357
5358 #: src/prefs_account.c:2063
5359 msgid "Specify POP3 port"
5360 msgstr "Určiť POP3 port"
5361
5362 #: src/prefs_account.c:2069
5363 msgid "Specify IMAP4 port"
5364 msgstr "Určiť IMAP4 port"
5365
5366 #: src/prefs_account.c:2075
5367 msgid "Specify NNTP port"
5368 msgstr "Určiť NNTP port"
5369
5370 #: src/prefs_account.c:2080
5371 msgid "Specify domain name"
5372 msgstr "Určiť názov domény"
5373
5374 #: src/prefs_account.c:2090
5375 msgid "Use command to communicate with server"
5376 msgstr "Použiť príkaz pre komunikáciu so serverom"
5377
5378 #: src/prefs_account.c:2098
5379 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
5380 msgstr "Označiť cross-postované správy ako prečítané a zafarbiť:"
5381
5382 #: src/prefs_account.c:2112
5383 msgid "IMAP server directory"
5384 msgstr "Adresár serveru IMAP"
5385
5386 #: src/prefs_account.c:2166
5387 msgid "Put sent messages in"
5388 msgstr "Uložiť odoslané správy do"
5389