update translations
[claws.git] / po / sk.po
1 # translation of sylpheed-claws to Slovak
2 # Copyright (C) 2003 Andrej Kacian (applies only for msgstr fields)
3 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
4 # Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>, 2003.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Sylpheed\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
10 "POT-Creation-Date: 2003-12-18 05:54+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2003-12-18 11:49+0100\n"
12 "Last-Translator: Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>\n"
13 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: KBabel 1.0.2\n"
18
19 #: src/account.c:312
20 msgid ""
21 "Some composing windows are open.\n"
22 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
23 msgstr ""
24 "Sú otvorené okná s rozpísanými správami.\n"
25 "Prosím zatvorte všetky tieto okná predtým, ako začnete meniť nastavenia kônt."
26
27 #: src/account.c:563
28 msgid "Edit accounts"
29 msgstr "Úprava kônt"
30
31 #: src/account.c:581
32 msgid ""
33 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
34 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
35 msgstr ""
36 "Nové správy budú kontrolované v tomto poradí. Ak má byť konto kontrolované\n"
37 "pri voľbe 'Prijať všetko', zatrhnite políčko v stĺpci označenom 'G'."
38
39 #: src/account.c:601 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:635
40 #: src/compose.c:4765 src/compose.c:4935 src/editaddress.c:774
41 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
42 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:396 src/editvcard.c:210
43 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:194
44 #: src/select-keys.c:301
45 msgid "Name"
46 msgstr "Meno"
47
48 #: src/account.c:602 src/prefs_account.c:928
49 msgid "Protocol"
50 msgstr "Protokol"
51
52 #: src/account.c:603 src/ssl_manager.c:105
53 msgid "Server"
54 msgstr "Server"
55
56 #: src/account.c:632 src/addressbook.c:774 src/editaddress.c:722
57 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
58 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
59 #: src/prefs_filtering_action.c:449 src/prefs_filtering.c:280
60 #: src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
61 msgid "Add"
62 msgstr "Pridať"
63
64 #: src/account.c:638
65 msgid "Edit"
66 msgstr "Upraviť"
67
68 #: src/account.c:644 src/prefs_customheader.c:241
69 msgid " Delete "
70 msgstr "Zmazať"
71
72 #: src/account.c:650
73 msgid " Clone "
74 msgstr " Duplikovať "
75
76 #: src/account.c:656 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
77 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering_action.c:503
78 #: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_matcher.c:639
79 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
80 msgid "Down"
81 msgstr "Nadol"
82
83 #: src/account.c:662 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
84 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering_action.c:497
85 #: src/prefs_filtering.c:336 src/prefs_matcher.c:633
86 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
87 msgid "Up"
88 msgstr "Nahor"
89
90 #: src/account.c:676
91 msgid " Set as default account "
92 msgstr "Nastaviť ako východzie konto"
93
94 #: src/account.c:682 src/action.c:1205 src/addressbook.c:1008
95 #: src/addressbook.c:3120 src/addressbook.c:3124 src/addressbook.c:3162
96 #: src/browseldap.c:307 src/crash.c:242 src/exphtmldlg.c:196
97 #: src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:674
98 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:211
99 msgid "Close"
100 msgstr "Zavrieť"
101
102 #: src/account.c:758
103 msgid "Accounts with remote folders cannot be cloned"
104 msgstr "Kontá so vzdialenými priečinkami sa nedajú duplikovať"
105
106 #: src/account.c:764
107 #, c-format
108 msgid "Cloned %s"
109 msgstr "Zduplikované %s"
110
111 #: src/account.c:906
112 msgid "Delete account"
113 msgstr "Zmazať konto"
114
115 #: src/account.c:907
116 msgid "Do you really want to delete this account?"
117 msgstr "Naozaj chcete zmazať toto konto?"
118
119 #: src/account.c:908 src/addressbook.c:1031 src/addressbook.c:2265
120 #: src/addressbook.c:2293 src/compose.c:2232 src/compose.c:3077
121 #: src/compose.c:3577 src/compose.c:6050 src/compose.c:6358
122 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
123 #: src/folderview.c:2129 src/folderview.c:2184 src/folderview.c:2275
124 #: src/folderview.c:2410 src/folderview.c:2448 src/inc.c:169 src/inc.c:259
125 #: src/mainwindow.c:1464 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
126 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:855
127 #: src/prefs_filtering.c:1003 src/prefs_matcher.c:1667
128 #: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:328
129 #: src/summaryview.c:935 src/summaryview.c:1403 src/summaryview.c:1447
130 #: src/summaryview.c:1490 src/summaryview.c:1514 src/summaryview.c:1546
131 #: src/summaryview.c:1571 src/summaryview.c:1596 src/summaryview.c:1621
132 #: src/summaryview.c:3111 src/textview.c:1865 src/toolbar.c:2079
133 msgid "Yes"
134 msgstr "Áno"
135
136 #: src/account.c:908 src/compose.c:3577 src/compose.c:6050
137 #: src/folderview.c:2129 src/folderview.c:2184 src/folderview.c:2275
138 #: src/folderview.c:2410 src/folderview.c:2448 src/ssl_manager.c:271
139 msgid "+No"
140 msgstr "+Nie"
141
142 #: src/action.c:346
143 #, c-format
144 msgid "Could not get message file %d"
145 msgstr "Nemôžem získať súbor správy %d"
146
147 #: src/action.c:365
148 msgid "Could not get message part."
149 msgstr "Nemôžem získať časť správy."
150
151 #: src/action.c:382
152 msgid "Can't get part of multipart message"
153 msgstr "Nemôžem získať časť viacdielnej správy"
154
155 #: src/action.c:488
156 #, c-format
157 msgid ""
158 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
159 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
160 msgstr ""
161 "Zvolená akcia nemôže byť použitá v okne písania správy,\n"
162 "pretože obsahuje %%f, %%F, %%as alebo %%p."
163
164 #: src/action.c:776
165 #, c-format
166 msgid ""
167 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
168 "%s"
169 msgstr ""
170 "Príkaz nemohol byť spustený, nepodarilo sa vytvoriť rúru.\n"
171 "%s"
172
173 #: src/action.c:861
174 #, c-format
175 msgid ""
176 "Could not fork to execute the following command:\n"
177 "%s\n"
178 "%s"
179 msgstr ""
180 "Nepodarilo sa vytvoriť podproces na vykonanie nasledujúceho príkazu:\n"
181 "%s\n"
182 "%s"
183
184 #: src/action.c:1088
185 #, c-format
186 msgid "--- Running: %s\n"
187 msgstr "--- Beží: %s\n"
188
189 #: src/action.c:1092
190 #, c-format
191 msgid "--- Ended: %s\n"
192 msgstr "--- Ukončené: %s\n"
193
194 #: src/action.c:1128
195 msgid "Action's input/output"
196 msgstr "Vstup/výstup akcie"
197
198 #: src/action.c:1174
199 msgid " Send "
200 msgstr " Odoslať "
201
202 #: src/action.c:1194
203 msgid "Completed %v/%u"
204 msgstr "Dokončené %v/%u"
205
206 #: src/action.c:1204
207 msgid "Abort"
208 msgstr "Ukončiť"
209
210 #: src/action.c:1353
211 #, c-format
212 msgid ""
213 "Enter the argument for the following action:\n"
214 "(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
215 "  %s"
216 msgstr ""
217 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
218 "('%%h' bude nahradené parametrom)\n"
219 "  %s"
220
221 #: src/action.c:1358
222 msgid "Action's hidden user argument"
223 msgstr "Skrytý používateľom zadaný parameter"
224
225 #: src/action.c:1362
226 #, c-format
227 msgid ""
228 "Enter the argument for the following action:\n"
229 "(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
230 "  %s"
231 msgstr ""
232 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
233 "('%%u' bude nahradené parametrom)\n"
234 "  %s"
235
236 #: src/action.c:1367
237 msgid "Action's user argument"
238 msgstr "Používateľom zadaný parameter"
239
240 #: src/addressadd.c:162
241 msgid "Add to address book"
242 msgstr "Pridať do adresára"
243
244 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:432
245 msgid "Address"
246 msgstr "Adresár"
247
248 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:637 src/editaddress.c:628
249 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
250 msgid "Remarks"
251 msgstr "Poznámky"
252
253 #: src/addressadd.c:226
254 msgid "Select Address Book Folder"
255 msgstr "Vyberte priečinok adresára"
256
257 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
258 #: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3202 src/compose.c:5872
259 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
260 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap_basedn.c:212 src/editldap.c:341
261 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
262 #: src/grouplistdialog.c:244 src/gtk/about.c:233
263 #: src/gtk/description_window.c:121 src/gtk/gtkaspell.c:1425
264 #: src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/gtk/prefswindow.c:318
265 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
266 #: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:654
267 #: src/mainwindow.c:2223 src/messageview.c:908 src/mimeview.c:1018
268 #: src/mimeview.c:1082 src/passphrase.c:130 src/prefs_actions.c:161
269 #: src/prefs_common.c:2758 src/prefs_common.c:2927 src/prefs_common.c:3185
270 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
271 #: src/prefs_filtering_action.c:278 src/prefs_filtering.c:199
272 #: src/prefs_gtk.c:451 src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_summary_column.c:313
273 #: src/prefs_template.c:263 src/ssl_manager.c:98
274 msgid "OK"
275 msgstr "OK"
276
277 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2281 src/addrgather.c:507
278 #: src/compose.c:3202 src/compose.c:5873 src/compose.c:6553 src/compose.c:6591
279 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
280 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap_basedn.c:213 src/editldap.c:342
281 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
282 #: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:245
283 #: src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/gtk/prefswindow.c:319
284 #: src/gtk/progressdialog.c:77 src/import.c:191 src/importldif.c:1034
285 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:204
286 #: src/main.c:654 src/mainwindow.c:2223 src/messageview.c:908
287 #: src/mimeview.c:1019 src/mimeview.c:1083 src/passphrase.c:134
288 #: src/prefs_actions.c:162 src/prefs_common.c:2759 src/prefs_common.c:3186
289 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
290 #: src/prefs_filtering_action.c:279 src/prefs_filtering.c:200
291 #: src/prefs_gtk.c:452 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_summary_column.c:314
292 #: src/prefs_template.c:264 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:935
293 #: src/summaryview.c:3453
294 msgid "Cancel"
295 msgstr "Storno"
296
297 #: src/addressbook.c:363 src/compose.c:507 src/mainwindow.c:425
298 #: src/messageview.c:143
299 msgid "/_File"
300 msgstr "/_Súbor"
301
302 #: src/addressbook.c:364
303 msgid "/_File/New _Book"
304 msgstr "/_Súbor/Nový _Adresár"
305
306 #: src/addressbook.c:365
307 msgid "/_File/New _vCard"
308 msgstr "/_Súbor/Nový _vCard"
309
310 #: src/addressbook.c:367
311 msgid "/_File/New _JPilot"
312 msgstr "/_Súbor/Nový _JPilot"
313
314 #: src/addressbook.c:370
315 msgid "/_File/New _Server"
316 msgstr "/_Súbor/Nový _Server"
317
318 #: src/addressbook.c:372 src/addressbook.c:375 src/compose.c:511
319 #: src/mainwindow.c:439 src/mainwindow.c:442 src/mainwindow.c:444
320 #: src/messageview.c:146
321 msgid "/_File/---"
322 msgstr "/_Súbor/---"
323
324 #: src/addressbook.c:373
325 msgid "/_File/_Edit"
326 msgstr "/_Súbor/_Upraviť"
327
328 #: src/addressbook.c:374
329 msgid "/_File/_Delete"
330 msgstr "/_Súbor/Z_mazať"
331
332 #: src/addressbook.c:376
333 msgid "/_File/_Save"
334 msgstr "/_Súbor/U_ložiť"
335
336 #: src/addressbook.c:377 src/compose.c:512 src/messageview.c:147
337 msgid "/_File/_Close"
338 msgstr "/_Súbor/_Zavrieť"
339
340 #: src/addressbook.c:378 src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:422
341 #: src/compose.c:514 src/mainwindow.c:448 src/messageview.c:149
342 msgid "/_Edit"
343 msgstr "/_Upraviť"
344
345 #: src/addressbook.c:379
346 msgid "/_Edit/C_ut"
347 msgstr "/Úp_ravy/_Vystrihnúť"
348
349 #: src/addressbook.c:380 src/compose.c:519 src/mainwindow.c:449
350 #: src/messageview.c:150
351 msgid "/_Edit/_Copy"
352 msgstr "/Úp_ravy/_Kopírovať"
353
354 #: src/addressbook.c:381 src/compose.c:520
355 msgid "/_Edit/_Paste"
356 msgstr "/Úp_ravy/_Prilepiť"
357
358 #: src/addressbook.c:382 src/compose.c:517 src/compose.c:600
359 #: src/mainwindow.c:452 src/messageview.c:152
360 msgid "/_Edit/---"
361 msgstr "/Úp_ravy/---"
362
363 #: src/addressbook.c:383
364 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
365 msgstr "/Úp_ravy/Vložiť _adresu"
366
367 #: src/addressbook.c:384
368 msgid "/_Address"
369 msgstr "/_Adresa"
370
371 #: src/addressbook.c:385
372 msgid "/_Address/New _Address"
373 msgstr "/_Adresa/Nová _Adresa"
374
375 #: src/addressbook.c:386
376 msgid "/_Address/New _Group"
377 msgstr "/_Adresa/Nová _Skupina"
378
379 #: src/addressbook.c:387
380 msgid "/_Address/New _Folder"
381 msgstr "/_Adresa/Nový _Priečinok"
382
383 #: src/addressbook.c:388
384 msgid "/_Address/---"
385 msgstr "/_Adresa/--- "
386
387 #: src/addressbook.c:389
388 msgid "/_Address/_Edit"
389 msgstr "/_Adresa/_Upraviť"
390
391 #: src/addressbook.c:390
392 msgid "/_Address/_Delete"
393 msgstr "/_Adresa/Z_mazať"
394
395 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:395 src/mainwindow.c:665
396 #: src/mainwindow.c:685 src/mainwindow.c:687 src/mainwindow.c:690
397 #: src/mainwindow.c:693 src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:265
398 #: src/messageview.c:284
399 msgid "/_Tools/---"
400 msgstr "/_Nástroje/---"
401
402 #: src/addressbook.c:392
403 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
404 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor _LDIF..."
405
406 #: src/addressbook.c:393
407 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
408 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Mutt-u..."
409
410 #: src/addressbook.c:394
411 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
412 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Pine..."
413
414 #: src/addressbook.c:396
415 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
416 msgstr "/_Nástroje/Exportovať _HTML..."
417
418 #: src/addressbook.c:397
419 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
420 msgstr "/_Nástroje/Exportovať súbor L_DIF"
421
422 #: src/addressbook.c:398 src/compose.c:677 src/mainwindow.c:723
423 #: src/messageview.c:287
424 msgid "/_Help"
425 msgstr "/_Pomocník"
426
427 #: src/addressbook.c:399 src/compose.c:678 src/mainwindow.c:733
428 #: src/messageview.c:288
429 msgid "/_Help/_About"
430 msgstr "/_Pomocník/_O programe"
431
432 #: src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:418
433 msgid "/New _Address"
434 msgstr "/Nová _Adresa"
435
436 #: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:419
437 msgid "/New _Group"
438 msgstr "/Nová _Skupina"
439
440 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:420
441 msgid "/New _Folder"
442 msgstr "/Nový _Priečinok"
443
444 #: src/addressbook.c:407 src/addressbook.c:410 src/addressbook.c:421
445 #: src/addressbook.c:424 src/addressbook.c:428 src/compose.c:501
446 #: src/folderview.c:288 src/folderview.c:290 src/folderview.c:300
447 #: src/folderview.c:305 src/folderview.c:309 src/folderview.c:311
448 #: src/folderview.c:320 src/folderview.c:325 src/folderview.c:329
449 #: src/folderview.c:331 src/folderview.c:340 src/folderview.c:344
450 #: src/folderview.c:347 src/folderview.c:349 src/summaryview.c:410
451 #: src/summaryview.c:413 src/summaryview.c:415 src/summaryview.c:421
452 #: src/summaryview.c:435 src/summaryview.c:456 src/summaryview.c:462
453 #: src/summaryview.c:465
454 msgid "/---"
455 msgstr "/---"
456
457 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:423 src/summaryview.c:418
458 msgid "/_Delete"
459 msgstr "/Z_mazať"
460
461 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:425
462 msgid "/C_ut"
463 msgstr "/_Vystrihnúť"
464
465 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:426
466 msgid "/_Copy"
467 msgstr "/_Kopírovať"
468
469 #: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:427
470 msgid "/_Paste"
471 msgstr "/V_ložiť"
472
473 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:433
474 msgid "/Pa_ste Address"
475 msgstr "/Vložiť _adresu"
476
477 #: src/addressbook.c:431
478 msgid "/_Browse Entry"
479 msgstr "/P_rehliadať položky"
480
481 #: src/addressbook.c:446 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
482 #: src/sgpgme.c:86
483 msgid "Unknown"
484 msgstr "Neznáma"
485
486 #: src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:472 src/importldif.c:125
487 msgid "Success"
488 msgstr "Úspech"
489
490 #: src/addressbook.c:454 src/importldif.c:126
491 msgid "Bad arguments"
492 msgstr "Neplatné parametre"
493
494 #: src/addressbook.c:455 src/importldif.c:127
495 msgid "File not specified"
496 msgstr "Nie je určený súbor"
497
498 #: src/addressbook.c:456 src/importldif.c:128
499 msgid "Error opening file"
500 msgstr "Chyba pri otváraní súboru"
501
502 #: src/addressbook.c:457 src/importldif.c:129
503 msgid "Error reading file"
504 msgstr "Chyba pri čítaní súboru"
505
506 #: src/addressbook.c:458 src/importldif.c:130
507 msgid "End of file encountered"
508 msgstr "Bol nájdený koniec súboru"
509
510 #: src/addressbook.c:459 src/importldif.c:131
511 msgid "Error allocating memory"
512 msgstr "Chyba pri alokácii pamäte"
513
514 #: src/addressbook.c:460 src/importldif.c:132
515 msgid "Bad file format"
516 msgstr "Neplatný formát súboru"
517
518 #: src/addressbook.c:461 src/importldif.c:133
519 msgid "Error writing to file"
520 msgstr "Chyba pri zápise do súboru"
521
522 #: src/addressbook.c:462 src/importldif.c:134
523 msgid "Error opening directory"
524 msgstr "Chyba pri otváraní priečinku"
525
526 #: src/addressbook.c:463 src/importldif.c:135
527 msgid "No path specified"
528 msgstr "Nebola zadaná cesta"
529
530 #: src/addressbook.c:473
531 msgid "Error connecting to LDAP server"
532 msgstr "Chyba pri pripájaní sa k serveru LDAP"
533
534 #: src/addressbook.c:474
535 msgid "Error initializing LDAP"
536 msgstr "Chyba pri inicializácii LDAP"
537
538 #: src/addressbook.c:475
539 msgid "Error binding to LDAP server"
540 msgstr "Chyba pri pripájaní LDAP serveru"
541
542 #: src/addressbook.c:476
543 msgid "Error searching LDAP database"
544 msgstr "Chyba pri čítaní LDAP databázy"
545
546 #: src/addressbook.c:477
547 msgid "Timeout performing LDAP operation"
548 msgstr "Pri LDAP operácii vypršal časový limit"
549
550 #: src/addressbook.c:478
551 msgid "Error in LDAP search criteria"
552 msgstr "Chybné vyhľadávacie kritériá LDAP"
553
554 #: src/addressbook.c:479
555 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
556 msgstr "Neboli nájdené žiadne položky LDAP vyhovujúce kritériám"
557
558 #: src/addressbook.c:480
559 msgid "LDAP search terminated on request"
560 msgstr "LDAP vyhľadávanie bolo ukončené na požiadavku používateľa"
561
562 #: src/addressbook.c:636
563 msgid "E-Mail address"
564 msgstr "E-mailová adresa"
565
566 #: src/addressbook.c:640 src/prefs_common.c:2380 src/toolbar.c:181
567 #: src/toolbar.c:1767
568 msgid "Address book"
569 msgstr "Otvoriť adresár"
570
571 #: src/addressbook.c:739
572 msgid "Name:"
573 msgstr "Meno:"
574
575 #: src/addressbook.c:771 src/addressbook.c:2264 src/addressbook.c:2278
576 #: src/addressbook.c:2293 src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850
577 #: src/prefs_actions.c:234 src/prefs_display_header.c:281
578 #: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering_action.c:135
579 #: src/prefs_filtering_action.c:462 src/prefs_filtering.c:293
580 #: src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
581 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:382 src/toolbar.c:474
582 msgid "Delete"
583 msgstr "Zmazať"
584
585 #: src/addressbook.c:777
586 msgid "Lookup"
587 msgstr "Vyhľadať"
588
589 #: src/addressbook.c:789 src/compose.c:1445 src/compose.c:3253
590 #: src/compose.c:4582 src/compose.c:5289 src/headerview.c:53
591 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:157
592 msgid "To:"
593 msgstr "Komu:"
594
595 #: src/addressbook.c:793 src/compose.c:1429 src/compose.c:3252
596 #: src/prefs_template.c:175
597 msgid "Cc:"
598 msgstr "Kópia:"
599
600 #: src/addressbook.c:797 src/compose.c:1432 src/prefs_template.c:176
601 msgid "Bcc:"
602 msgstr "Slepá kópia:"
603
604 #: src/addressbook.c:1006 src/addressbook.c:1029
605 msgid "Delete address(es)"
606 msgstr "Zmazať adresu(y)"
607
608 #: src/addressbook.c:1007
609 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
610 msgstr "Tieto adresné údaje sú len pre čítanie a nedajú sa odstrániť."
611
612 #: src/addressbook.c:1030
613 msgid "Really delete the address(es)?"
614 msgstr "Naozaj zmazať adresu(y)?"
615
616 #: src/addressbook.c:1031 src/addressbook.c:2265 src/addressbook.c:2293
617 #: src/compose.c:2232 src/compose.c:3077 src/compose.c:6358
618 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
619 #: src/inc.c:169 src/inc.c:259 src/mainwindow.c:1464 src/message_search.c:198
620 #: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:543
621 #: src/prefs_filtering.c:855 src/prefs_filtering.c:1003
622 #: src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:328
623 #: src/summaryview.c:935 src/summaryview.c:1403 src/summaryview.c:1447
624 #: src/summaryview.c:1490 src/summaryview.c:1514 src/summaryview.c:1546
625 #: src/summaryview.c:1571 src/summaryview.c:1596 src/summaryview.c:1621
626 #: src/summaryview.c:3111 src/textview.c:1866 src/toolbar.c:2079
627 msgid "No"
628 msgstr "Nie"
629
630 #: src/addressbook.c:1569 src/addressbook.c:1642
631 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
632 msgstr "Nemôžem vkladať. Cieľový adresár je len pre čítanie."
633
634 #: src/addressbook.c:1580
635 msgid "Cannot paste into an address group."
636 msgstr "Nemôžem vkladať do skupiny adries."
637
638 #: src/addressbook.c:2261
639 #, c-format
640 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
641 msgstr "Chcete vymazať výsledky požiadavky a adresy v `%s' ?"
642
643 #: src/addressbook.c:2273
644 #, c-format
645 msgid ""
646 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
647 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
648 msgstr ""
649 "Naozaj chcete zmazať priečinok A SÚČASNE všetky adresy v %s ?\n"
650 "Ak zmažete len priečinok, adresy z neho sa presunú do nadradeného priečinku."
651
652 #: src/addressbook.c:2279
653 msgid "Folder only"
654 msgstr "Len priečinok"
655
656 #: src/addressbook.c:2280
657 msgid "Folder and Addresses"
658 msgstr "Priečinok aj adresy"
659
660 #: src/addressbook.c:2292
661 #, c-format
662 msgid "Really delete `%s' ?"
663 msgstr "Naozaj zmazať '%s' ?"
664
665 #: src/addressbook.c:3070
666 msgid "New user, could not save index file."
667 msgstr "Nový uživateľ; nepodarilo sa uložiť indexový súbor."
668
669 #: src/addressbook.c:3074
670 msgid "New user, could not save address book files."
671 msgstr "Nový uživateľ; nedajú sa uložiť súbory adresára."
672
673 #: src/addressbook.c:3084
674 msgid "Old address book converted successfully."
675 msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspešne."
676
677 #: src/addressbook.c:3089
678 msgid ""
679 "Old address book converted,\n"
680 "could not save new address index file"
681 msgstr ""
682 "Konverzia starého adresára prebehla,\n"
683 "nedá sa uložiť indexový súbor nového adresára"
684
685 #: src/addressbook.c:3102
686 msgid ""
687 "Could not convert address book,\n"
688 "but created empty new address book files."
689 msgstr ""
690 "Nedá sa konvertovať starý adresár,\n"
691 "ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
692
693 #: src/addressbook.c:3108
694 msgid ""
695 "Could not convert address book,\n"
696 "could not create new address book files."
697 msgstr ""
698 "Nedá sa konvertovať starý adresár,\n"
699 "nedajú sa ani vytvoriť súbory nového adresára."
700
701 #: src/addressbook.c:3113
702 msgid ""
703 "Could not convert address book\n"
704 "and could not create new address book files."
705 msgstr ""
706 "Nedá sa konvertovať starý adresár\n"
707 "a nedajú sa ani vytvoriť súbory nového adresára."
708
709 #: src/addressbook.c:3120
710 msgid "Addressbook conversion error"
711 msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
712
713 #: src/addressbook.c:3124
714 msgid "Addressbook conversion"
715 msgstr "Konverzia adresára"
716
717 #: src/addressbook.c:3160
718 msgid "Addressbook Error"
719 msgstr "Chyba v adresári"
720
721 #: src/addressbook.c:3161
722 msgid "Could not read address index"
723 msgstr "Nedá sa načítať zoznam adries"
724
725 #: src/addressbook.c:3518
726 msgid "Busy searching..."
727 msgstr "Prehľadávam..."
728
729 #: src/addressbook.c:3572
730 #, c-format
731 msgid "Search '%s'"
732 msgstr "Vyhľadať  '%s'"
733
734 #: src/addressbook.c:3794 src/prefs_common.c:984
735 msgid "Interface"
736 msgstr "Ovládanie"
737
738 #: src/addressbook.c:3810 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
739 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
740 msgid "Address Book"
741 msgstr "Adresár"
742
743 #: src/addressbook.c:3826
744 msgid "Person"
745 msgstr "Osoba"
746
747 #: src/addressbook.c:3842
748 msgid "EMail Address"
749 msgstr "E-mailová adresa"
750
751 #: src/addressbook.c:3858
752 msgid "Group"
753 msgstr "Skupina"
754
755 #: src/addressbook.c:3874 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:384
756 #: src/prefs_account.c:2126
757 msgid "Folder"
758 msgstr "Priečinok"
759
760 #: src/addressbook.c:3890
761 msgid "vCard"
762 msgstr "vCard"
763
764 #: src/addressbook.c:3906 src/addressbook.c:3922
765 msgid "JPilot"
766 msgstr "JPilot"
767
768 #: src/addressbook.c:3938
769 msgid "LDAP Server"
770 msgstr "LDAP server"
771
772 #: src/addressbook.c:3954
773 msgid "LDAP Query"
774 msgstr "LDAP požiadavka"
775
776 #: src/addrgather.c:156
777 msgid "Please specify name for address book."
778 msgstr "Prosím zvoľte názov pre adresár."
779
780 #: src/addrgather.c:176
781 msgid "Please select the mail headers to search."
782 msgstr "Prosím zvoľte poštové hlavičky pre vyhľadávanie."
783
784 #: src/addrgather.c:183
785 msgid "Busy harvesting addresses..."
786 msgstr "Zozbieravam adresy..."
787
788 #: src/addrgather.c:221
789 msgid "Addresses gathered successfully."
790 msgstr "Adresy zozbierané úspešne."
791
792 #: src/addrgather.c:285
793 msgid "No folder or message was selected."
794 msgstr "Nie je zvolený žiadny priečinok ani správa."
795
796 #: src/addrgather.c:293
797 msgid ""
798 "Please select a folder to process from the folder\n"
799 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
800 "the message list."
801 msgstr ""
802 "Prosím zvoľte priečinok, alebo zvoľte jednu alebo\n"
803 "viacero správ, ktoré sa majú spracovať."
804
805 #: src/addrgather.c:345
806 msgid "Folder :"
807 msgstr "Priečinok:"
808
809 #: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
810 #: src/importldif.c:948
811 msgid "Address Book :"
812 msgstr "Adresár :"
813
814 #: src/addrgather.c:366
815 msgid "Folder Size :"
816 msgstr "Veľkosť priečinku :"
817
818 #: src/addrgather.c:381
819 msgid "Process these mail header fields"
820 msgstr "Spracovať tieto poštové hlavičky"
821
822 #: src/addrgather.c:399
823 msgid "Include sub-folders"
824 msgstr "Platí aj pre podpriečinky"
825
826 #: src/addrgather.c:422
827 msgid "Header Name"
828 msgstr "Názov hlavičky"
829
830 #: src/addrgather.c:423
831 msgid "Address Count"
832 msgstr "Počet adries"
833
834 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/messageview.c:491
835 #: src/sgpgme.c:279 src/textview.c:1863
836 msgid "Warning"
837 msgstr "Varovanie"
838
839 #: src/addrgather.c:528
840 msgid "Header Fields"
841 msgstr "Hlavičky"
842
843 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
844 #: src/importldif.c:1067
845 msgid "Finish"
846 msgstr "Dokončiť"
847
848 #: src/addrgather.c:588
849 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
850 msgstr "Zozbierať e-mailové adresy - zo zvolených správ"
851
852 #: src/addrgather.c:596
853 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
854 msgstr "Zozbierať e-mailové adresy - z priečinku"
855
856 #: src/addrindex.c:112 src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:123
857 msgid "Common address"
858 msgstr "Spoločná adresa"
859
860 #: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
861 msgid "Personal address"
862 msgstr "Súkromná adresa"
863
864 #: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6050 src/main.c:636
865 msgid "Notice"
866 msgstr "Upozornenie"
867
868 #: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3577 src/inc.c:556
869 #: src/sgpgme.c:98 src/sgpgme.c:111 src/sgpgme.c:137
870 msgid "Error"
871 msgstr "Chyba"
872
873 #: src/alertpanel.c:190
874 msgid "View log"
875 msgstr "Zobraziť záznam"
876
877 #: src/alertpanel.c:308
878 msgid "Show this message next time"
879 msgstr "Zobraziť túto správu nabudúce"
880
881 #: src/browseldap.c:238
882 msgid "Browse Directory Entry"
883 msgstr "Prehliadať priečinok"
884
885 #: src/browseldap.c:258
886 msgid "Server Name :"
887 msgstr "Názov serveru :"
888
889 #: src/browseldap.c:268
890 msgid "Distinguished Name (dn) :"
891 msgstr "Distguished Name (dn) :"
892
893 #: src/browseldap.c:291
894 msgid "LDAP Name"
895 msgstr "LDAP meno"
896
897 #: src/browseldap.c:293
898 msgid "Attribute Value"
899 msgstr "Hodnota atribútu"
900
901 #: src/common/nntp.c:68
902 #, c-format
903 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
904 msgstr "Nedá sa pripojiŤ k serveru NNTP: %s:%d\n"
905
906 #: src/common/nntp.c:148 src/common/nntp.c:211
907 #, c-format
908 msgid "protocol error: %s\n"
909 msgstr "chyba protokolu: %s\n"
910
911 #: src/common/nntp.c:171 src/common/nntp.c:217
912 msgid "protocol error\n"
913 msgstr "chyba protokolu\n"
914
915 #: src/common/nntp.c:267
916 msgid "Error occurred while posting\n"
917 msgstr "Pri odosielaní sa vyskytla chyba\n"
918
919 #: src/common/plugin.c:103
920 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
921 msgstr "NEpodarilo sa alokovať pamäť pre plugin"
922
923 #: src/common/smtp.c:152
924 msgid "SMTP AUTH not available\n"
925 msgstr "SMTP AUTH nie je dostupné\n"
926
927 #: src/common/smtp.c:417 src/common/smtp.c:466
928 msgid "bad SMTP response\n"
929 msgstr "neplatná odozva SMTP\n"
930
931 #: src/common/smtp.c:437 src/common/smtp.c:455 src/common/smtp.c:551
932 msgid "error occurred on SMTP session\n"
933 msgstr "vyskytla sa chyba pri SMTP spojení\n"
934
935 #: src/common/smtp.c:446 src/pop.c:683
936 msgid "error occurred on authentication\n"
937 msgstr "vyskytla sa chyba v autentizácii\n"
938
939 #: src/common/smtp.c:511 src/pop.c:676
940 msgid "can't start TLS session\n"
941 msgstr "nemôžem vytvoriť TLS reláciu\n"
942
943 #: src/common/ssl.c:77
944 msgid "Error creating ssl context\n"
945 msgstr "Pri vytváraní SSL kontextu sa vyskytla chyba\n"
946
947 #: src/common/ssl.c:96
948 #, c-format
949 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
950 msgstr "SSL spojenie zlyhalo (%s)\n"
951
952 #: src/common/ssl.c:104
953 #, c-format
954 msgid "SSL connection using %s\n"
955 msgstr "SSL spojenie pri použití %s zlyhalo\n"
956
957 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
958 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
959 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
960 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
961 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
962 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
963 msgid "<not in certificate>"
964 msgstr "<nie je v certifikáte>"
965
966 #: src/common/ssl_certificate.c:189
967 #, c-format
968 msgid ""
969 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
970 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
971 "  Fingerprint: %s\n"
972 "  Signature status: %s"
973 msgstr ""
974 "  Vlastník: %s (%s) v %s\n"
975 "  Podpísané: %s (%s) v %s\n"
976 "  Odtlačok prsta: %s\n"
977 "  Stav podpisu: %s"
978
979 #: src/common/ssl_certificate.c:307
980 msgid "Can't load X509 default paths"
981 msgstr "Nemôžem načítať východzie cesty X509"
982
983 #: src/common/ssl_certificate.c:362
984 #, c-format
985 msgid ""
986 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
987 "%s"
988 msgstr ""
989 "%s prezentoval neznámy SSL certifikát:\n"
990 "%s"
991
992 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
993 #, c-format
994 msgid ""
995 "%s\n"
996 "\n"
997 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
998 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
999 msgstr ""
1000 "%s\n"
1001 "\n"
1002 "Pošta pre toto konto nebude preberaná kým neuložíte certifikát.\n"
1003 "(Vypnite voľbu \"%s\").\n"
1004
1005 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
1006 #: src/prefs_common.c:1123
1007 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
1008 msgstr "Nezobrazovať upozornenie pri chybe pri prijímaní"
1009
1010 #: src/common/ssl_certificate.c:398
1011 #, c-format
1012 msgid ""
1013 "%s's SSL certificate changed !\n"
1014 "We have saved this one:\n"
1015 "%s\n"
1016 "\n"
1017 "It is now:\n"
1018 "%s\n"
1019 "\n"
1020 "This could mean the server answering is not the known one."
1021 msgstr ""
1022 "SSL certifikát pre %s bol zmenený !\n"
1023 "Uložili sme tento:\n"
1024 "%s\n"
1025 "\n"
1026 "Použitý certifikát je tento:\n"
1027 "%s\n"
1028 "\n"
1029 "Môže to znamenať, že odpovedá nepravý server."
1030
1031 #: src/common/utils.c:178
1032 #, c-format
1033 msgid "%dB"
1034 msgstr "%dB"
1035
1036 #: src/common/utils.c:180
1037 #, c-format
1038 msgid "%.1fKB"
1039 msgstr "%.1fKB"
1040
1041 #: src/common/utils.c:182
1042 #, c-format
1043 msgid "%.2fMB"
1044 msgstr "%.2fMB"
1045
1046 #: src/common/utils.c:184
1047 #, c-format
1048 msgid "%.2fGB"
1049 msgstr "%.2fGB"
1050
1051 #: src/compose.c:499
1052 msgid "/_Add..."
1053 msgstr "/_Pridať..."
1054
1055 #: src/compose.c:500
1056 msgid "/_Remove"
1057 msgstr "/_Odstrániť"
1058
1059 #: src/compose.c:502 src/folderview.c:291 src/folderview.c:313
1060 #: src/folderview.c:333 src/folderview.c:351
1061 msgid "/_Properties..."
1062 msgstr "/_Vlastnosti..."
1063
1064 #: src/compose.c:508
1065 msgid "/_File/_Attach file"
1066 msgstr "/_Súbor/_Pripojiť súbor"
1067
1068 #: src/compose.c:509
1069 msgid "/_File/_Insert file"
1070 msgstr "/_Súbor/_Vložiť súbor"
1071
1072 #: src/compose.c:510
1073 msgid "/_File/Insert si_gnature"
1074 msgstr "/_Súbor/V_ložiť podpis"
1075
1076 #: src/compose.c:515
1077 msgid "/_Edit/_Undo"
1078 msgstr "/Úp_ravy"
1079
1080 #: src/compose.c:516
1081 msgid "/_Edit/_Redo"
1082 msgstr "/Úp_ravy/Z_novu urobiť"
1083
1084 #: src/compose.c:518
1085 msgid "/_Edit/Cu_t"
1086 msgstr "/Úp_ravy/_Vystrihnúť"
1087
1088 #: src/compose.c:521
1089 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
1090 msgstr "/Úp_ravy/Prilepiť ako _citáciu"
1091
1092 #: src/compose.c:523 src/mainwindow.c:450 src/messageview.c:151
1093 msgid "/_Edit/Select _all"
1094 msgstr "/Úp_ravy/Vy_brať všetko"
1095
1096 #: src/compose.c:524
1097 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1098 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené"
1099
1100 #: src/compose.c:525
1101 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1102 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť o znak dozadu"
1103
1104 #: src/compose.c:530
1105 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1106 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť o znak dopredu"
1107
1108 #: src/compose.c:535
1109 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1110 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť o slovo dozadu"
1111
1112 #: src/compose.c:540
1113 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1114 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť o slovo dopredu"
1115
1116 #: src/compose.c:545
1117 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1118 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť na začiatok riadku"
1119
1120 #: src/compose.c:550
1121 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1122 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť na koniec riadku"
1123
1124 #: src/compose.c:555
1125 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1126 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť na predchodzí riadok"
1127
1128 #: src/compose.c:560
1129 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1130 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť na ďalší riadok"
1131
1132 #: src/compose.c:565
1133 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1134 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať znak naľavo od kurzora"
1135
1136 #: src/compose.c:570
1137 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1138 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať znak napravo od kurzora"
1139
1140 #: src/compose.c:575
1141 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1142 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať slovo naľavo od kurzora"
1143
1144 #: src/compose.c:580
1145 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1146 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať slovo napravo od kurzora"
1147
1148 #: src/compose.c:585
1149 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1150 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať riadok"
1151
1152 #: src/compose.c:590
1153 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1154 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať riadok"
1155
1156 #: src/compose.c:595
1157 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1158 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať text do konca riadku"
1159
1160 #: src/compose.c:601
1161 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1162 msgstr "/Úp_ravy/_Zalomiť aktuálny odstavec"
1163
1164 #: src/compose.c:603
1165 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1166 msgstr "/Úp_ravy/Zalomiť všetky _dlhé riadky"
1167
1168 #: src/compose.c:605
1169 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1170 msgstr "/Úp_ravy/Upraviť e_xterným editorom"
1171
1172 #: src/compose.c:608
1173 msgid "/_Spelling"
1174 msgstr "/P_ravopis"
1175
1176 #: src/compose.c:609
1177 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1178 msgstr "/P_ravopis/_Skontrolovať všetko alebo výber"
1179
1180 #: src/compose.c:611
1181 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1182 msgstr "/P_ravopis/_Zvýrazniť všetky nesprávne slová"
1183
1184 #: src/compose.c:613
1185 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1186 msgstr "/P_ravopis/_Spätne skontrolovať nesprávne slovo"
1187
1188 #: src/compose.c:615
1189 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1190 msgstr "/P_ravopis/_Dopredu na ďalšie nesprávne slovo"
1191
1192 #: src/compose.c:617
1193 msgid "/_Spelling/---"
1194 msgstr "/P_ravopis/---"
1195
1196 #: src/compose.c:618
1197 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1198 msgstr "/P_ravopis/_Nastavenie"
1199
1200 #: src/compose.c:622 src/mainwindow.c:456 src/messageview.c:156
1201 #: src/summaryview.c:457
1202 msgid "/_View"
1203 msgstr "/_Zobraziť"
1204
1205 #: src/compose.c:623
1206 msgid "/_View/_To"
1207 msgstr "/_Zobraziť/_Komu"
1208
1209 #: src/compose.c:624
1210 msgid "/_View/_Cc"
1211 msgstr "/_Zobraziť/Kó_pia"
1212
1213 #: src/compose.c:625
1214 msgid "/_View/_Bcc"
1215 msgstr "/_Zobraziť/_Slepá kópia"
1216
1217 #: src/compose.c:626
1218 msgid "/_View/_Reply to"
1219 msgstr "/_Zobraziť/_Odpoveď komu"
1220
1221 #: src/compose.c:627 src/compose.c:629 src/compose.c:631 src/mainwindow.c:474
1222 #: src/mainwindow.c:477 src/mainwindow.c:506 src/mainwindow.c:530
1223 #: src/mainwindow.c:612 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:238
1224 msgid "/_View/---"
1225 msgstr "/_Zobraziť/---"
1226
1227 #: src/compose.c:628
1228 msgid "/_View/_Followup to"
1229 msgstr "/_Zobraziť/O_dovzdať komu"
1230
1231 #: src/compose.c:630
1232 msgid "/_View/R_uler"
1233 msgstr "/_Zobraziť/P_ravítko"
1234
1235 #: src/compose.c:632
1236 msgid "/_View/_Attachment"
1237 msgstr "/_Zobraziť/Prí_lohy"
1238
1239 #: src/compose.c:634 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:242
1240 msgid "/_Message"
1241 msgstr "/Sp_ráva"
1242
1243 #: src/compose.c:635
1244 msgid "/_Message/_Send"
1245 msgstr "/Sp_ráva/_Odoslať"
1246
1247 #: src/compose.c:637
1248 msgid "/_Message/Send _later"
1249 msgstr "/Sp_ráva/Odoslať _neskôr"
1250
1251 #: src/compose.c:639 src/compose.c:645 src/compose.c:650 src/compose.c:652
1252 #: src/compose.c:656 src/compose.c:662 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:624
1253 #: src/mainwindow.c:626 src/mainwindow.c:636 src/mainwindow.c:639
1254 #: src/mainwindow.c:641 src/mainwindow.c:646 src/messageview.c:245
1255 #: src/messageview.c:253 src/messageview.c:258
1256 msgid "/_Message/---"
1257 msgstr "/Sp_ráva/---"
1258
1259 #: src/compose.c:640
1260 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1261 msgstr "/Sp_ráva/_Uložiť medzi koncepty"
1262
1263 #: src/compose.c:642
1264 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1265 msgstr "/Sp_ráva/Uložiť a _pokračovať v editácii"
1266
1267 #: src/compose.c:646
1268 msgid "/_Message/_To"
1269 msgstr "/Sp_ráva/_Komu"
1270
1271 #: src/compose.c:647
1272 msgid "/_Message/_Cc"
1273 msgstr "/Sp_ráva/Kóp_ia"
1274
1275 #: src/compose.c:648
1276 msgid "/_Message/_Bcc"
1277 msgstr "/Sp_ráva/_Slepá kópia"
1278
1279 #: src/compose.c:649
1280 msgid "/_Message/_Reply to"
1281 msgstr "/Sp_ráva/Odpo_vedať komu"
1282
1283 #: src/compose.c:651
1284 msgid "/_Message/_Followup to"
1285 msgstr "/_Zobraziť/O_dovzdať komu"
1286
1287 #: src/compose.c:653
1288 msgid "/_Message/_Attach"
1289 msgstr "/Sp_ráva/P_ripojiť"
1290
1291 #: src/compose.c:657
1292 msgid "/_Message/Si_gn"
1293 msgstr "/Sp_ráva/Po_dpísať"
1294
1295 #: src/compose.c:658
1296 msgid "/_Message/_Encrypt"
1297 msgstr "/Sp_ráva/_Zašifrovať"
1298
1299 #: src/compose.c:659
1300 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1301 msgstr "/Sp_ráva/Režim/MIME"
1302
1303 #: src/compose.c:660
1304 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1305 msgstr "/Sp_ráva/Režim/Inline"
1306
1307 #: src/compose.c:663
1308 msgid "/_Message/_Priority"
1309 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita"
1310
1311 #: src/compose.c:664
1312 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1313 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/Na_jvyššia"
1314
1315 #: src/compose.c:665
1316 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1317 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/_Vysoká"
1318
1319 #: src/compose.c:666
1320 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1321 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/_Normálna"
1322
1323 #: src/compose.c:667
1324 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1325 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/Ní_zka"
1326
1327 #: src/compose.c:668
1328 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1329 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/N_ajnižšia"
1330
1331 #: src/compose.c:670
1332 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1333 msgstr "/Sp_ráva/Vyžia_dať potvrdenie o príjme"
1334
1335 #: src/compose.c:671
1336 msgid "/_Message/Remo_ve references"
1337 msgstr "/Sp_ráva/Odstrániť od_kazy"
1338
1339 #: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:261
1340 msgid "/_Tools"
1341 msgstr "/_Nástroje"
1342
1343 #: src/compose.c:673
1344 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1345 msgstr "/_Nástroje/Zobraziť _mierku"
1346
1347 #: src/compose.c:674 src/messageview.c:262
1348 msgid "/_Tools/_Address book"
1349 msgstr "/_Nástroje/_Adresár"
1350
1351 #: src/compose.c:675
1352 msgid "/_Tools/_Template"
1353 msgstr "/_Nástroje/Ša_blóna"
1354
1355 #: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:686 src/messageview.c:285
1356 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1357 msgstr "/_Nástroje/A_kcie"
1358
1359 #: src/compose.c:1435
1360 msgid "Reply-To:"
1361 msgstr "Odpovedať komu:"
1362
1363 #: src/compose.c:1438 src/compose.c:4579 src/compose.c:5291
1364 #: src/headerview.c:54
1365 msgid "Newsgroups:"
1366 msgstr "Diskusné skupiny:"
1367
1368 #: src/compose.c:1441
1369 msgid "Followup-To:"
1370 msgstr "Followup-To:"
1371
1372 #: src/compose.c:1741
1373 msgid "Quote mark format error."
1374 msgstr "Chyba v úvodzovkách."
1375
1376 #: src/compose.c:1757
1377 msgid "Message reply/forward format error."
1378 msgstr "Chyba formátu odpovede/preposielania."
1379
1380 #: src/compose.c:2099
1381 #, c-format
1382 msgid "File %s is empty."
1383 msgstr "Súbor %s je prázdny."
1384
1385 #: src/compose.c:2103
1386 #, c-format
1387 msgid "Can't read %s."
1388 msgstr "Nedá sa čítať %s."
1389
1390 #: src/compose.c:2141
1391 #, c-format
1392 msgid "Message: %s"
1393 msgstr "Správa: %s"
1394
1395 #: src/compose.c:2229
1396 msgid "Encrypted message"
1397 msgstr "Zašifrovaná správa"
1398
1399 #: src/compose.c:2230
1400 msgid ""
1401 "Cannot re-edit an encrypted message. \n"
1402 "Discard encrypted part?"
1403 msgstr ""
1404 "Nemôžem upravovať zašifrovanú správu. \n"
1405 "Odstrániť zašifrovanú časť?"
1406
1407 #: src/compose.c:2891
1408 msgid " [Edited]"
1409 msgstr "[Upravené]"
1410
1411 #: src/compose.c:2893
1412 #, c-format
1413 msgid "%s - Compose message%s"
1414 msgstr "%s - Písanie správy%s"
1415
1416 #: src/compose.c:2896
1417 #, c-format
1418 msgid "Compose message%s"
1419 msgstr "Písanie správy%s"
1420
1421 #: src/compose.c:2920 src/compose.c:3169
1422 msgid ""
1423 "Account for sending mail is not specified.\n"
1424 "Please select a mail account before sending."
1425 msgstr ""
1426 "Nie je určené konto pre odosielanie správ.\n"
1427 "Pred odosielaním prosím zvoľte poštové konto."
1428
1429 #: src/compose.c:3067
1430 msgid "Recipient is not specified."
1431 msgstr "Nie je určený príjemca."
1432
1433 #: src/compose.c:3075 src/messageview.c:491 src/prefs_account.c:768
1434 #: src/prefs_common.c:970 src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:421
1435 msgid "Send"
1436 msgstr "Odoslať"
1437
1438 #: src/compose.c:3076
1439 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1440 msgstr "Predmet je prázdny. Odoslať napriek tomu?"
1441
1442 #: src/compose.c:3097
1443 msgid "Could not queue message for sending"
1444 msgstr "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie"
1445
1446 #: src/compose.c:3102
1447 msgid ""
1448 "The message was queued but could not be sent.\n"
1449 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1450 msgstr ""
1451 "Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo možné odoslať ju.\n"
1452 "Použite \"Odoslať správy vo fronte\" z hlavného okna pre opätovný pokus."
1453
1454 #: src/compose.c:3185 src/procmsg.c:1149 src/send_message.c:229
1455 #, c-format
1456 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1457 msgstr "Pri odosielaní správy na %s nastala chyba."
1458
1459 #: src/compose.c:3199
1460 msgid "Queueing"
1461 msgstr "Zaraďujem do fronty"
1462
1463 #: src/compose.c:3200
1464 msgid ""
1465 "Error occurred while sending the message.\n"
1466 "Put this message into queue folder?"
1467 msgstr ""
1468 "Pri odosielaní správy nastala chyba.\n"
1469 "Chcete správu zaradiť do priečinka Na odoslanie?"
1470
1471 #: src/compose.c:3206
1472 msgid "Can't queue the message."
1473 msgstr "Správa sa nedá zaradiť do fronty."
1474
1475 #: src/compose.c:3209 src/send_message.c:580 src/send_message.c:599
1476 msgid "Error occurred while sending the message."
1477 msgstr "Pri odosielaní správy nastala chyba."
1478
1479 #: src/compose.c:3222
1480 msgid "Can't save the message to Sent."
1481 msgstr "Správa sa nedá uložiť medzi odoslané správy."
1482
1483 #: src/compose.c:3467
1484 #, c-format
1485 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1486 msgstr "Nemôžem nájsť žiadny kľúč asociovaný so zvoleným ID kľúča `%s'."
1487
1488 #: src/compose.c:3573
1489 #, c-format
1490 msgid ""
1491 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1492 "%s to %s.\n"
1493 "Send it anyway?"
1494 msgstr ""
1495 "Nedá sa zmeniť kódovanie správy z\n"
1496 "%s na %s.\n"
1497 "Odoslať správu aj napriek tomu?"
1498
1499 #: src/compose.c:3836
1500 msgid "No account for sending mails available!"
1501 msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie správ!"
1502
1503 #: src/compose.c:3846
1504 msgid "No account for posting news available!"
1505 msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie news článkov!"
1506
1507 #: src/compose.c:4659 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:150
1508 msgid "From:"
1509 msgstr "Od:"
1510
1511 #: src/compose.c:4763 src/compose.c:4933 src/compose.c:5811
1512 msgid "MIME type"
1513 msgstr "MIME typ"
1514
1515 #: src/compose.c:4764 src/compose.c:4934 src/mimeview.c:193
1516 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:477
1517 msgid "Size"
1518 msgstr "Veľkosť"
1519
1520 #: src/compose.c:4828
1521 msgid "Save Message to "
1522 msgstr "Uložiť správu do "
1523
1524 #: src/compose.c:4848 src/prefs_filtering_action.c:420
1525 msgid "Select ..."
1526 msgstr "Zvoľte ..."
1527
1528 #: src/compose.c:4984 src/prefs_account.c:1356 src/prefs_customheader.c:188
1529 #: src/prefs_matcher.c:146
1530 msgid "Header"
1531 msgstr "Hlavička"
1532
1533 #: src/compose.c:4986
1534 msgid "Attachments"
1535 msgstr "Prílohy"
1536
1537 #: src/compose.c:4988
1538 msgid "Others"
1539 msgstr "Ostatné"
1540
1541 #: src/compose.c:5003 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
1542 #: src/summary_search.c:164
1543 msgid "Subject:"
1544 msgstr "Predmet:"
1545
1546 #: src/compose.c:5238 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
1547 #: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4247
1548 msgid "None"
1549 msgstr "Žiadna"
1550
1551 #: src/compose.c:5247
1552 #, c-format
1553 msgid ""
1554 "Spell checker could not be started.\n"
1555 "%s"
1556 msgstr ""
1557 "Pravopisná kontrola sa nedá spustiť.\n"
1558 "%s"
1559
1560 #: src/compose.c:5706
1561 msgid "Invalid MIME type."
1562 msgstr "Neplatný MIME typ."
1563
1564 #: src/compose.c:5724
1565 msgid "File doesn't exist or is empty."
1566 msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
1567
1568 #: src/compose.c:5793
1569 msgid "Properties"
1570 msgstr "Vlastnosti"
1571
1572 #: src/compose.c:5838
1573 msgid "Encoding"
1574 msgstr "Kódová stránka"
1575
1576 #: src/compose.c:5869
1577 msgid "Path"
1578 msgstr "Cesta"
1579
1580 #: src/compose.c:5870 src/prefs_toolbar.c:808
1581 msgid "File name"
1582 msgstr "Názov súboru"
1583
1584 #: src/compose.c:6047
1585 #, c-format
1586 msgid ""
1587 "The external editor is still working.\n"
1588 "Force terminating the process?\n"
1589 "process group id: %d"
1590 msgstr ""
1591 "Externý editor je ešte stále aktívny.\n"
1592 "Ukončiť ho násilne?\n"
1593 "skupinový ID procesu: %d"
1594
1595 #: src/compose.c:6356 src/inc.c:167 src/inc.c:257 src/toolbar.c:2077
1596 msgid "Offline warning"
1597 msgstr "Offline varovanie"
1598
1599 #: src/compose.c:6357 src/inc.c:168 src/inc.c:258 src/toolbar.c:2078
1600 msgid "You're working offline. Override?"
1601 msgstr "Pracujete offline. Pripojiť sa?"
1602
1603 #: src/compose.c:6475 src/compose.c:6496
1604 msgid "Select file"
1605 msgstr "Zvoľte súbor"
1606
1607 #: src/compose.c:6510
1608 #, c-format
1609 msgid "File '%s' could not be read."
1610 msgstr "Súbor `%s' sa nedá čítať."
1611
1612 #: src/compose.c:6512
1613 #, c-format
1614 msgid ""
1615 "File '%s' contained invalid characters\n"
1616 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1617 msgstr ""
1618 "Súbor `%s' obsahuje neplatné znaky pre\n"
1619 "súčasné kódovanie, vloženie môže byť nepresné."
1620
1621 #: src/compose.c:6551
1622 msgid "Discard message"
1623 msgstr "Zrušiť správu"
1624
1625 #: src/compose.c:6552
1626 msgid "This message has been modified. discard it?"
1627 msgstr "Obsah správy sa zmenil. Chcete zahodiť zmeny?"
1628
1629 #: src/compose.c:6553
1630 msgid "Discard"
1631 msgstr "Zahodiť"
1632
1633 #: src/compose.c:6553
1634 msgid "to Draft"
1635 msgstr "medzi Koncepty"
1636
1637 #: src/compose.c:6588
1638 #, c-format
1639 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1640 msgstr "Chcete použiť šablónu `%s' ?"
1641
1642 #: src/compose.c:6590
1643 msgid "Apply template"
1644 msgstr "Použiť šablónu"
1645
1646 #: src/compose.c:6591
1647 msgid "Replace"
1648 msgstr "Nahradiť"
1649
1650 #: src/compose.c:6591 src/toolbar.c:425
1651 msgid "Insert"
1652 msgstr "Vložiť"
1653
1654 #: src/crash.c:141
1655 #, c-format
1656 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1657 msgstr "Proces Sylpheed (%ld) dostal signál %ld"
1658
1659 #: src/crash.c:186
1660 msgid "Sylpheed has crashed"
1661 msgstr "Sylpheed havaroval"
1662
1663 #: src/crash.c:202
1664 #, c-format
1665 msgid ""
1666 "%s.\n"
1667 "Please file a bug report and include the information below."
1668 msgstr ""
1669 "%s.\n"
1670 "Prosím vyplňte správu o chybe a pridajte údaje uvedené nižšie."
1671
1672 #: src/crash.c:207
1673 msgid "Debug log"
1674 msgstr "Ladiaci záznam"
1675
1676 #: src/crash.c:247
1677 msgid "Save..."
1678 msgstr "Uložiť..."
1679
1680 #: src/crash.c:252
1681 msgid "Create bug report"
1682 msgstr "Vytvoriť správu o chybe"
1683
1684 #: src/crash.c:301
1685 msgid "Save crash information"
1686 msgstr "Uložiť informácie o havárii"
1687
1688 #: src/editaddress.c:143
1689 msgid "Add New Person"
1690 msgstr "Pridať kontakt"
1691
1692 #: src/editaddress.c:144
1693 msgid "Edit Person Details"
1694 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
1695
1696 #: src/editaddress.c:285
1697 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1698 msgstr "Musíte zadať e-mailovú adresu."
1699
1700 #: src/editaddress.c:422
1701 msgid "A Name and Value must be supplied."
1702 msgstr "Musíte zadať názov a hodnotu."
1703
1704 #: src/editaddress.c:480
1705 msgid "Edit Person Data"
1706 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
1707
1708 #: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
1709 #: src/ldif.c:826
1710 msgid "Display Name"
1711 msgstr "Zobraziť meno"
1712
1713 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
1714 msgid "Last Name"
1715 msgstr "Priezvisko"
1716
1717 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
1718 msgid "First Name"
1719 msgstr "Krstné meno"
1720
1721 #: src/editaddress.c:589
1722 msgid "Nickname"
1723 msgstr "Prezývka"
1724
1725 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1726 #: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
1727 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1728 msgid "E-Mail Address"
1729 msgstr "E-mailová adresa"
1730
1731 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1732 msgid "Alias"
1733 msgstr "Alias"
1734
1735 #: src/editaddress.c:710
1736 msgid "Move Up"
1737 msgstr "Posunúť nahor"
1738
1739 #: src/editaddress.c:713
1740 msgid "Move Down"
1741 msgstr "Posunúť nadol"
1742
1743 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
1744 msgid "Modify"
1745 msgstr "Zmeniť"
1746
1747 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1748 #: src/summary_search.c:210
1749 msgid "Clear"
1750 msgstr "Vyčistiť"
1751
1752 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1753 #: src/prefs_matcher.c:455
1754 msgid "Value"
1755 msgstr "Hodnota"
1756
1757 #: src/editaddress.c:883
1758 msgid "Basic Data"
1759 msgstr "Základné údaje"
1760
1761 #: src/editaddress.c:885
1762 msgid "User Attributes"
1763 msgstr "Atribúty uživateľa"
1764
1765 #: src/editbook.c:112
1766 msgid "File appears to be Ok."
1767 msgstr "Súbor je v poriadku."
1768
1769 #: src/editbook.c:115
1770 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1771 msgstr "Súbor nemá platný formát adresára."
1772
1773 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1774 msgid "Could not read file."
1775 msgstr "Súbor sa nedá čítať."
1776
1777 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1778 msgid "Edit Addressbook"
1779 msgstr "Upraviť adresár"
1780
1781 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1782 msgid " Check File "
1783 msgstr "Testovať súbor"
1784
1785 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1786 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1573
1787 msgid "File"
1788 msgstr "Súbor"
1789
1790 #: src/editbook.c:283
1791 msgid "Add New Addressbook"
1792 msgstr "Pridať nový adresár"
1793
1794 #: src/editgroup.c:103
1795 msgid "A Group Name must be supplied."
1796 msgstr "Musíte zadať názov skupiny."
1797
1798 #: src/editgroup.c:264
1799 msgid "Edit Group Data"
1800 msgstr "Upraviť údaje skupiny"
1801
1802 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1803 msgid "Group Name"
1804 msgstr "Názov skupiny"
1805
1806 #: src/editgroup.c:311
1807 msgid "Addresses in Group"
1808 msgstr "Adresy v skupine"
1809
1810 #: src/editgroup.c:313
1811 msgid " -> "
1812 msgstr " -> "
1813
1814 #: src/editgroup.c:340
1815 msgid " <- "
1816 msgstr " <- "
1817
1818 #: src/editgroup.c:342
1819 msgid "Available Addresses"
1820 msgstr "Dostupné adresy"
1821
1822 #: src/editgroup.c:402
1823 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1824 msgstr "E-mailové adresy môžte presúvať z a do skupiny pomocou tlačítok so šípkami"
1825
1826 #: src/editgroup.c:450
1827 msgid "Edit Group Details"
1828 msgstr "Upraviť detaily skupiny"
1829
1830 #: src/editgroup.c:453
1831 msgid "Add New Group"
1832 msgstr "Pridať novú skupinu"
1833
1834 #: src/editgroup.c:503
1835 msgid "Edit folder"
1836 msgstr "Upraviť priečinok"
1837
1838 #: src/editgroup.c:503
1839 msgid "Input the new name of folder:"
1840 msgstr "Zadajte nový názov priečinka:"
1841
1842 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1893 src/folderview.c:1944
1843 #: src/folderview.c:2215
1844 msgid "New folder"
1845 msgstr "Nový priečinok"
1846
1847 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1894 src/folderview.c:1945
1848 msgid "Input the name of new folder:"
1849 msgstr "Zadajte názov nového priečinka:"
1850
1851 #: src/editjpilot.c:189
1852 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1853 msgstr "Súbor nemá JPilot formát."
1854
1855 #: src/editjpilot.c:225
1856 msgid "Select JPilot File"
1857 msgstr "Vyberte súbor JPilot"
1858
1859 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1860 msgid "Edit JPilot Entry"
1861 msgstr "Upraviť záznam JPilot"
1862
1863 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:477 src/editvcard.c:229
1864 #: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
1865 #: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2154
1866 #: src/prefs_spelling.c:244
1867 msgid " ... "
1868 msgstr " ... "
1869
1870 #: src/editjpilot.c:319
1871 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1872 msgstr "Ďalšie e-mailové adresy"
1873
1874 #: src/editjpilot.c:408
1875 msgid "Add New JPilot Entry"
1876 msgstr "Pridať nový záznam JPilot"
1877
1878 #: src/editldap_basedn.c:141
1879 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1880 msgstr "Úprava LDAP - Zvoľte bázu pre vyhľadávanie"
1881
1882 #: src/editldap_basedn.c:161 src/editldap.c:411
1883 msgid "Hostname"
1884 msgstr "Názov počítača"
1885
1886 #: src/editldap_basedn.c:171 src/editldap.c:430 src/ssl_manager.c:106
1887 msgid "Port"
1888 msgstr "Port"
1889
1890 #: src/editldap_basedn.c:181 src/editldap.c:459
1891 msgid "Search Base"
1892 msgstr "Báza pre vyhľadávanie"
1893
1894 #: src/editldap_basedn.c:202
1895 msgid "Available Search Base(s)"
1896 msgstr "Dostupné bázy"
1897
1898 #: src/editldap_basedn.c:291
1899 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1900 msgstr "Nemôžem načítať bázy pre vyhľadávanie zo servera - prosím zadajte ručne"
1901
1902 #: src/editldap_basedn.c:295 src/editldap.c:266
1903 msgid "Could not connect to server"
1904 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru"
1905
1906 #: src/editldap.c:148
1907 msgid "A Name must be supplied."
1908 msgstr "Musíte zadať názov."
1909
1910 #: src/editldap.c:160
1911 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1912 msgstr "Musíte zadať názov serveru."
1913
1914 #: src/editldap.c:173
1915 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1916 msgstr "Musíte zadať aspoň jeden vyhľadávací atribút LDAP."
1917
1918 #: src/editldap.c:263
1919 msgid "Connected successfully to server"
1920 msgstr "Pripojený k serveru"
1921
1922 #: src/editldap.c:314 src/editldap.c:964
1923 msgid "Edit LDAP Server"
1924 msgstr "Upraviť LDAP server"
1925
1926 #: src/editldap.c:406
1927 msgid "A name that you wish to call the server."
1928 msgstr "Názov, ktorý chcete priradiť serveru."
1929
1930 #: src/editldap.c:421
1931 msgid ""
1932 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1933 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1934 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1935 "computer as Sylpheed."
1936 msgstr ""
1937 "Toto je názov serveru. Napríklad, \"ldap.mojadomena.sk\" môže byť vhodné pre "
1938 "organizáciu \"mojadomena.sk\". Môžete tu použiť aj IP adresu. Môžete zadať "
1939 "\"localhost\", ak požadovaný LDAP server beží na rovnakom počítači ako "
1940 "Sylpheed."
1941
1942 #: src/editldap.c:445
1943 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1944 msgstr ""
1945 "Toto je číslo portu, na ktorom server počúva. Implicitne je nastavený port "
1946 "389."
1947
1948 #: src/editldap.c:449
1949 msgid " Check Server "
1950 msgstr "Overiť server"
1951
1952 #: src/editldap.c:454
1953 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1954 msgstr "Stlačte toto tlačítko pre skúšku pripojenia k serveru."
1955
1956 #: src/editldap.c:469
1957 msgid ""
1958 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1959 "Examples include:\n"
1960 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1961 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1962 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1963 msgstr ""
1964 "Tu zadávate názov priečinku, ktorý sa na serveri má prehľadať. Napríklad:\n"
1965 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1966 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1967 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1968
1969 #: src/editldap.c:482
1970 msgid ""
1971 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1972 "server."
1973 msgstr "Stlačte toto tlačítko pre vyhľadanie názvov dostupných priečinkov na serveri."
1974
1975 #: src/editldap.c:533
1976 msgid "Search Attributes"
1977 msgstr "Vyhľadávacie atribúty"
1978
1979 #: src/editldap.c:543
1980 msgid ""
1981 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1982 "find a name or address."
1983 msgstr ""
1984 "Zoznam atribútov LDAP, ktoré by mali byť prehľadávané pri hľadaní mena alebo "
1985 "adresy."
1986
1987 #: src/editldap.c:547
1988 msgid " Defaults "
1989 msgstr " Štandardné "
1990
1991 #: src/editldap.c:552
1992 msgid ""
1993 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
1994 "names and addresses during a name or address search process."
1995 msgstr ""
1996 "Toto nastaví názvy atribútov naspäť na prednastavenú hodnotu, ktorá by mala "
1997 "nájsť najviac mien a atribútov počas vyhľadávania."
1998
1999 #: src/editldap.c:559
2000 msgid "Max Query Age (secs)"
2001 msgstr "Max. trvanie požiadavky (v sekundách)"
2002
2003 #: src/editldap.c:575
2004 msgid ""
2005 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2006 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2007 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2008 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2009 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2010 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2011 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2012 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2013 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2014 "more memory to cache results."
2015 msgstr ""
2016 "Tu sa nastavuje doba (v sekundach), počas ktorej je výsledok vyhľadávania "
2017 "platný pre dopĺňanie adresy. Výsledky sú počas tejto doby uložené v pamäti, "
2018 "po jej uplynutí sa vymažú. Toto by malo zlepšiť čas odozvy pri nasledujúcich "
2019 "vyhľadávaniach rovnakého mena alebo adresy. Prednastavená hodnota 600 sekúnd "
2020 "(10 minút) by mala byť dostačujúca pre väčšinu serverov. Vyššia hodnota "
2021 "zlepší čas odozvy pri vyhľadávaní na pomalých serveroch za cenu väčšej "
2022 "spotreby pamäte."
2023
2024 #: src/editldap.c:593
2025 msgid "Include server in dynamic search"
2026 msgstr "Zahrnúť server v dynamickom vyhľadávaní"
2027
2028 #: src/editldap.c:599
2029 msgid ""
2030 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2031 "address completion."
2032 msgstr ""
2033 "Zvoľte túto možnosť pre zahrnutie tohoto serveru do dynamického vyhľadávania "
2034 "pri použití dopĺňania adries."
2035
2036 #: src/editldap.c:606
2037 msgid "Match names 'containing' search term"
2038 msgstr "Vyhľadať mená obsahujúce reťazec"
2039
2040 #: src/editldap.c:612
2041 msgid ""
2042 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2043 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2044 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2045 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2046 "searches against other address interfaces."
2047 msgstr ""
2048 "Mená a adresy môžete vyhľadať buď použitím výrazov \"začína\" alebo "
2049 "\"obsahuje\". Zvoľte túto možnosť pre vyhľadanie pomocou výrazu \"obsahuje"
2050 "\". Toto zvyčajne zaberie viac času. Kvôli lepšiemu výkonu používa "
2051 "dokončovanie adries výraz \"začína\" pre všetky ostatné vyhľadávania."
2052
2053 #: src/editldap.c:667
2054 msgid "Bind DN"
2055 msgstr "Bind DN"
2056
2057 #: src/editldap.c:677
2058 msgid ""
2059 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2060 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2061 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2062 "performing a search."
2063 msgstr ""
2064 "Názov účtu LDAP, ktorý bude použitý pre spojenie so serverom. Toto je "
2065 "väčšinou potrebné len pre chránené servery. Meno je väčšinou v tvare "
2066 "\"cn=meno,dc=sylpheed,dc=com\". Pri vyhľadávaní sa toto pole väčšinou "
2067 "necháva prázdne."
2068
2069 #: src/editldap.c:685
2070 msgid "Bind Password"
2071 msgstr "Bind heslo"
2072
2073 #: src/editldap.c:695
2074 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2075 msgstr "Heslo, ktoré bude použité pri pripájaní sa ako \"Bind DN\" používateľ."
2076
2077 #: src/editldap.c:701
2078 msgid "Timeout (secs)"
2079 msgstr "Timeout (v sekundách)"
2080
2081 #: src/editldap.c:716
2082 msgid "The timeout period in seconds."
2083 msgstr "Časový limit v sekundách."
2084
2085 #: src/editldap.c:720
2086 msgid "Maximum Entries"
2087 msgstr "Maximum záznamov"
2088
2089 #: src/editldap.c:735
2090 msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2091 msgstr "Najväčší počet vrátených výsledkov vyhľadávania."
2092
2093 #: src/editldap.c:751 src/prefs_account.c:764
2094 msgid "Basic"
2095 msgstr "Základné"
2096
2097 #: src/editldap.c:752 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:209
2098 msgid "Search"
2099 msgstr "Hľadať"
2100
2101 #: src/editldap.c:753 src/summaryview.c:653
2102 msgid "Extended"
2103 msgstr "Rozšírené"
2104
2105 #: src/editldap.c:969
2106 msgid "Add New LDAP Server"
2107 msgstr "Pridať nový LDAP server"
2108
2109 #: src/editvcard.c:96
2110 msgid "File does not appear to be vCard format."
2111 msgstr "Súbor nie je vo formáte vCard."
2112
2113 #: src/editvcard.c:132
2114 msgid "Select vCard File"
2115 msgstr "Vyberte súbor vCard"
2116
2117 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
2118 msgid "Edit vCard Entry"
2119 msgstr "Upraviť vCard záznam"
2120
2121 #: src/editvcard.c:296
2122 msgid "Add New vCard Entry"
2123 msgstr "Pridať nový vCard záznam"
2124
2125 #: src/exphtmldlg.c:111
2126 msgid "Please specify output directory and file to create."
2127 msgstr "Prosím zadajte názov výstupného priečinku a súboru."
2128
2129 #: src/exphtmldlg.c:114
2130 msgid "Select stylesheet and formatting."
2131 msgstr "Vyberte stylesheet a formátovanie."
2132
2133 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
2134 msgid "File exported successfully."
2135 msgstr "Súbor bol úspešne exportovaný."
2136
2137 #: src/exphtmldlg.c:181
2138 #, c-format
2139 msgid ""
2140 "HTML Output Directory '%s'\n"
2141 "does not exist. OK to create new directory?"
2142 msgstr ""
2143 "Priečinok '%s' pre výstup HTML\n"
2144 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
2145
2146 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
2147 msgid "Create Directory"
2148 msgstr "Vytvoriť priečinok"
2149
2150 #: src/exphtmldlg.c:193
2151 #, c-format
2152 msgid ""
2153 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2154 "%s"
2155 msgstr ""
2156 "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok pre HTML výstup:\n"
2157 "%s"
2158
2159 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
2160 msgid "Failed to Create Directory"
2161 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok"
2162
2163 #: src/exphtmldlg.c:241
2164 msgid "Error creating HTML file"
2165 msgstr "Chyba pri vytváraní HTML súboru"
2166
2167 #: src/exphtmldlg.c:361
2168 msgid "Select HTML Output File"
2169 msgstr "Zvoľte súbor pre HTML výstup"
2170
2171 #: src/exphtmldlg.c:435
2172 msgid "HTML Output File"
2173 msgstr "Výstupný súbor HTML"
2174
2175 #: src/exphtmldlg.c:496
2176 msgid "Stylesheet"
2177 msgstr "Stylesheet"
2178
2179 #: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3166 src/prefs_common.c:3448
2180 msgid "Default"
2181 msgstr "Štandardné"
2182
2183 #: src/exphtmldlg.c:515 src/sgpgme.c:94
2184 msgid "Full"
2185 msgstr "Plné"
2186
2187 #: src/exphtmldlg.c:521
2188 msgid "Custom"
2189 msgstr "Vlastné"
2190
2191 #: src/exphtmldlg.c:527
2192 msgid "Custom-2"
2193 msgstr "Vlastné-2"
2194
2195 #: src/exphtmldlg.c:533
2196 msgid "Custom-3"
2197 msgstr "Vlastné-3"
2198
2199 #: src/exphtmldlg.c:539
2200 msgid "Custom-4"
2201 msgstr "Vlastné-4"
2202
2203 #: src/exphtmldlg.c:553
2204 msgid "Full Name Format"
2205 msgstr "Formát celého mena"
2206
2207 #: src/exphtmldlg.c:560
2208 msgid "First Name, Last Name"
2209 msgstr "Krstné meno, priezvisko"
2210
2211 #: src/exphtmldlg.c:566
2212 msgid "Last Name, First Name"
2213 msgstr "Priezvisko, krstné meno"
2214
2215 #: src/exphtmldlg.c:580
2216 msgid "Color Banding"
2217 msgstr "Farebné značenie"
2218
2219 #: src/exphtmldlg.c:586
2220 msgid "Format E-Mail Links"
2221 msgstr "Formátovať e-mailové linky"
2222
2223 #: src/exphtmldlg.c:592
2224 msgid "Format User Attributes"
2225 msgstr "Formátovať používateľské atribúty"
2226
2227 #: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
2228 msgid "File Name :"
2229 msgstr "Názov súboru :"
2230
2231 #: src/exphtmldlg.c:657
2232 msgid "Open with Web Browser"
2233 msgstr "Otvoriť vo webovom prehliadači"
2234
2235 #: src/exphtmldlg.c:689
2236 msgid "Export Address Book to HTML File"
2237 msgstr "Exportovať adresár do HTML"
2238
2239 #: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
2240 msgid "Prev"
2241 msgstr "Predchádzajúci"
2242
2243 #: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
2244 #: src/toolbar.c:384 src/toolbar.c:475
2245 msgid "Next"
2246 msgstr "Nasledujúca"
2247
2248 #: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
2249 msgid "File Info"
2250 msgstr "Údaje o súbore"
2251
2252 #: src/exphtmldlg.c:756
2253 msgid "Format"
2254 msgstr "Formát"
2255
2256 #: src/expldifdlg.c:110
2257 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2258 msgstr "Prosím zvoľte výstupný priečinok a súbor LDIF."
2259
2260 #: src/expldifdlg.c:113
2261 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2262 msgstr "Zadajte parametre na formátovanie odlíšeného názvu."
2263
2264 #: src/expldifdlg.c:188
2265 #, c-format
2266 msgid ""
2267 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2268 "does not exist. OK to create new directory?"
2269 msgstr ""
2270 "Výstupný priečinok LDIF '%s'\n"
2271 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
2272
2273 #: src/expldifdlg.c:200
2274 #, c-format
2275 msgid ""
2276 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2277 "%s"
2278 msgstr ""
2279 "Nemôžem vytvoriť výstupný priečinok LDIF:\n"
2280 "%s"
2281
2282 #: src/expldifdlg.c:244
2283 msgid "Suffix was not supplied"
2284 msgstr "Nebola zadaná prípona"
2285
2286 #: src/expldifdlg.c:246
2287 msgid ""
2288 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2289 "you wish to proceed without a suffix?"
2290 msgstr ""
2291 "Prípona je potrebná, ak sa data majú používať na serveri LDAP. Naozaj si "
2292 "prajete pokračovať bez prípony?"
2293
2294 #: src/expldifdlg.c:264
2295 msgid "Error creating LDIF file"
2296 msgstr "Chyba pri vytváraní súboru LDIF"
2297
2298 #: src/expldifdlg.c:373
2299 msgid "Select LDIF Output File"
2300 msgstr "Zvoľte výstupný súbor LDIF"
2301
2302 #: src/expldifdlg.c:447
2303 msgid "LDIF Output File"
2304 msgstr "Výstupný súbor LDIF"
2305
2306 #: src/expldifdlg.c:508
2307 msgid "Suffix"
2308 msgstr "Prípona"
2309
2310 #: src/expldifdlg.c:520
2311 msgid ""
2312 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2313 "entry. Examples include:\n"
2314 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2315 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2316 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2317 msgstr ""
2318 "Prípona je použitá pre vytvorenie \"Distinguished Name\" (alebo DN) pre "
2319 "položku LDAP. Napríklad:\n"
2320 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2321 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2322 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2323
2324 #: src/expldifdlg.c:529
2325 msgid "Relative DN"
2326 msgstr "Relatívne DN"
2327
2328 #: src/expldifdlg.c:536
2329 msgid "Unique ID"
2330 msgstr "Jedinečné ID"
2331
2332 #: src/expldifdlg.c:544
2333 msgid ""
2334 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2335 "to:\n"
2336 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2337 msgstr ""
2338 "Jedinečné ID tohoto adresáru sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2339 "približne takto:\n"
2340 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2341
2342 #: src/expldifdlg.c:557
2343 msgid ""
2344 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2345 "similar to:\n"
2346 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2347 msgstr ""
2348 "Zobrazované meno tohoto adresáru sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2349 "takto:\n"
2350 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2351
2352 #: src/expldifdlg.c:570
2353 msgid ""
2354 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2355 "is formatted similar to:\n"
2356 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2357 msgstr ""
2358 "Prvá adresa každého kontaktu sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2359 "takto:\n"
2360 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2361
2362 #: src/expldifdlg.c:584
2363 msgid ""
2364 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2365 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2366 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2367 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2368 "available RDN options that will be used to create the DN."
2369 msgstr ""
2370 "Súbor LDIF obsahuje viacero záznamov, ktoré sú zväčša zasielané na server "
2371 "LDAP. Každý záznam v súbore je odlíšený pomocou \"Distinguished Name\" (DN). "
2372 "Prípona je pridaná k \"Relative Distinguished Name\" (RDN), a spolu tvoria "
2373 "DN. Prosím vyberte jednu z možností RDN, ktorá bude použitá na vytvorenie DN."
2374
2375 #: src/expldifdlg.c:597
2376 msgid "Use DN attribute if present in data"
2377 msgstr "Použiť atribút DN ak sa nachádza v údajoch"
2378
2379 #: src/expldifdlg.c:604
2380 msgid ""
2381 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2382 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2383 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2384 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2385 msgstr ""
2386 "Adresár môže obsahovať záznamy, ktoré boli predtým importované zo súboru "
2387 "LDIF. Atribút \"Distinguished Name\" (DN), ak sa nachádza medzi údajmi v "
2388 "adresári, môže byť použitý v exportovanom súbore LDIF. v prípade, že sa "
2389 "atribút DN nenájde, bude použité vyššie zvolené RDN."
2390
2391 #: src/expldifdlg.c:615
2392 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2393 msgstr "Nezahrnúť záznam ak neexistuje e-mailová adresa"
2394
2395 #: src/expldifdlg.c:622
2396 msgid ""
2397 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2398 "option to ignore these records."
2399 msgstr ""
2400 "Adresár môže obsahovať záznamy bez e-mailovej adresy. Zvoľte túto možnosť, "
2401 "ak si prajete takéto záznamy ignorovať."
2402
2403 #: src/expldifdlg.c:710
2404 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2405 msgstr "Exportovať adresár do súboru LDIF"
2406
2407 #: src/expldifdlg.c:777
2408 msgid "Distguished Name"
2409 msgstr "Distguished Name"
2410
2411 #: src/export.c:128
2412 msgid "Export"
2413 msgstr "Exportovať"
2414
2415 #: src/export.c:147
2416 msgid "Specify target folder and mbox file."
2417 msgstr "Určite cieľový priečinok a súbor mbox."
2418
2419 #: src/export.c:157
2420 msgid "Source dir:"
2421 msgstr "Zdrojový priečinok:"
2422
2423 #: src/export.c:162
2424 msgid "Exporting file:"
2425 msgstr "Exportovaný súbor:"
2426
2427 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
2428 #: src/prefs_account.c:1229
2429 msgid " Select... "
2430 msgstr "Zvoľte..."
2431
2432 #: src/export.c:220
2433 msgid "Select exporting file"
2434 msgstr "Zvoľte súbor pre export"
2435
2436 #: src/exporthtml.c:796
2437 msgid "Full Name"
2438 msgstr "Celé meno"
2439
2440 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
2441 msgid "Attributes"
2442 msgstr "Atribúty"
2443
2444 #: src/exporthtml.c:1001
2445 msgid "Sylpheed Address Book"
2446 msgstr "Adresár Sylpheed-u"
2447
2448 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:590
2449 msgid "Name already exists but is not a directory."
2450 msgstr "Názov už existuje, ale nie je to priečinok."
2451
2452 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:593
2453 msgid "No permissions to create directory."
2454 msgstr "Nemáte práva na vytvorenie tohoto priečinku."
2455
2456 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:596
2457 msgid "Name is too long."
2458 msgstr "Názov je príliš dlhý."
2459
2460 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:599
2461 msgid "Not specified."
2462 msgstr "Nie je určený."
2463
2464 #: src/folder.c:1011
2465 msgid "Inbox"
2466 msgstr "Prijaté"
2467
2468 #: src/folder.c:1015
2469 msgid "Sent"
2470 msgstr "Odoslané"
2471
2472 #: src/folder.c:1019
2473 msgid "Queue"
2474 msgstr "Na odoslanie"
2475
2476 #: src/folder.c:1023
2477 msgid "Trash"
2478 msgstr "Odpadkový kôš"
2479
2480 #: src/folder.c:1027
2481 msgid "Drafts"
2482 msgstr "Koncepty"
2483
2484 #: src/folder.c:1240
2485 #, c-format
2486 msgid "Processing (%s)...\n"
2487 msgstr "Spracúvam (%s)...\n"
2488
2489 #: src/folder.c:2028
2490 #, c-format
2491 msgid "Moving %s to %s...\n"
2492 msgstr "Presúvam %s do %s...\n"
2493
2494 #: src/foldersel.c:148
2495 msgid "Select folder"
2496 msgstr "Zvoľte priečinok"
2497
2498 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:301 src/folderview.c:321
2499 msgid "/Create _new folder..."
2500 msgstr "/Vytvoriť _nový priečinok..."
2501
2502 #: src/folderview.c:285 src/folderview.c:302 src/folderview.c:322
2503 msgid "/_Rename folder..."
2504 msgstr "/_Premenovať priečinok..."
2505
2506 #: src/folderview.c:286 src/folderview.c:303 src/folderview.c:323
2507 msgid "/M_ove folder..."
2508 msgstr "/_Presunúť priečinok..."
2509
2510 #: src/folderview.c:287 src/folderview.c:304 src/folderview.c:324
2511 msgid "/_Delete folder"
2512 msgstr "/_Zmazať priečinok"
2513
2514 #: src/folderview.c:289 src/folderview.c:310
2515 msgid "/Remove _mailbox"
2516 msgstr "/_Odstrániť schránku"
2517
2518 #: src/folderview.c:292 src/folderview.c:314 src/folderview.c:334
2519 #: src/folderview.c:352
2520 msgid "/_Processing..."
2521 msgstr "/_Spracovanie..."
2522
2523 #: src/folderview.c:293
2524 msgid "/_Scoring..."
2525 msgstr "/_Hodnotenie..."
2526
2527 #: src/folderview.c:299 src/folderview.c:319 src/folderview.c:339
2528 msgid "/Mark all _read"
2529 msgstr "/Označiť _všetky ako prečítané"
2530
2531 #: src/folderview.c:306 src/folderview.c:326 src/folderview.c:345
2532 msgid "/_Check for new messages"
2533 msgstr "/P_rijať nové správy"
2534
2535 #: src/folderview.c:308 src/folderview.c:328
2536 msgid "/R_ebuild folder tree"
2537 msgstr "/O_bnoviť štruktúru priečinkov"
2538
2539 #: src/folderview.c:312 src/folderview.c:332 src/folderview.c:350
2540 msgid "/_Search folder..."
2541 msgstr "/_Prehľadať priečinok..."
2542
2543 #: src/folderview.c:330
2544 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2545 msgstr "/Odstrániť konto _IMAP4"
2546
2547 #: src/folderview.c:341
2548 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2549 msgstr "/Prih_lásiť sa do diskusnej skupiny..."
2550
2551 #: src/folderview.c:343
2552 msgid "/_Remove newsgroup"
2553 msgstr "/Odstrániť _diskusnú skupinu"
2554
2555 #: src/folderview.c:348
2556 msgid "/Remove _news account"
2557 msgstr "/Odstrániť _news konto"
2558
2559 #: src/folderview.c:385
2560 msgid "New"
2561 msgstr "Nový"
2562
2563 #: src/folderview.c:386
2564 msgid "Unread"
2565 msgstr "Neprečítané"
2566
2567 #: src/folderview.c:387
2568 msgid "#"
2569 msgstr "#"
2570
2571 #: src/folderview.c:630
2572 msgid "Setting folder info..."
2573 msgstr "Nastavujem informácie o priečinku..."
2574
2575 #: src/folderview.c:790 src/mainwindow.c:2799 src/setup.c:80
2576 #, c-format
2577 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2578 msgstr "Prehľadávam priečinok %s%c%s ..."
2579
2580 #: src/folderview.c:794 src/mainwindow.c:2804 src/setup.c:85
2581 #, c-format
2582 msgid "Scanning folder %s ..."
2583 msgstr "Prehľadávam priečinok %s ..."
2584
2585 #: src/folderview.c:835
2586 msgid "Rebuilding folder tree..."
2587 msgstr "Obnovujem strom priečinku..."
2588
2589 #: src/folderview.c:918
2590 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2591 msgstr "Kontrolujem nové spráby vo všetkých priečinkoch..."
2592
2593 #: src/folderview.c:1696
2594 #, c-format
2595 msgid "Opening Folder %s..."
2596 msgstr "Otváram priečinok %s..."
2597
2598 #: src/folderview.c:1708
2599 msgid "Folder could not be opened."
2600 msgstr "Priečinok sa nedá otvoriť."
2601
2602 #: src/folderview.c:1895 src/folderview.c:1946 src/folderview.c:2219
2603 msgid "NewFolder"
2604 msgstr "Nový Priečinok"
2605
2606 #: src/folderview.c:1900 src/folderview.c:1994 src/folderview.c:2224
2607 #, c-format
2608 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2609 msgstr "Názov priečinka nemôže obsahovať `%c'."
2610
2611 #: src/folderview.c:1913 src/folderview.c:1951 src/folderview.c:2004
2612 #: src/folderview.c:2075 src/folderview.c:2236
2613 #, c-format
2614 msgid "The folder `%s' already exists."
2615 msgstr "Priečinok `%s' už existuje."
2616
2617 #: src/folderview.c:1920 src/folderview.c:2243
2618 #, c-format
2619 msgid "Can't create the folder `%s'."
2620 msgstr "Nedá sa vytvoriť priečinok `%s'."
2621
2622 #: src/folderview.c:1987 src/folderview.c:2065
2623 #, c-format
2624 msgid "Input new name for `%s':"
2625 msgstr "Zadajte nový názov pre `%s':"
2626
2627 #: src/folderview.c:1988 src/folderview.c:2067
2628 msgid "Rename folder"
2629 msgstr "Premenovať priečinok"
2630
2631 #: src/folderview.c:2126
2632 #, c-format
2633 msgid ""
2634 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2635 "Do you really want to delete?"
2636 msgstr ""
2637 "Všetky priečinky a správy v `%s' budú odstránené.\n"
2638 "Naozaj pokračovať?"
2639
2640 #: src/folderview.c:2128
2641 msgid "Delete folder"
2642 msgstr "Odstrániť priečinok"
2643
2644 #: src/folderview.c:2145
2645 #, c-format
2646 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2647 msgstr "Priečinok '%s' sa nedá odstrániť."
2648
2649 #: src/folderview.c:2181
2650 #, c-format
2651 msgid ""
2652 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2653 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2654 msgstr ""
2655 "Naozaj chcete odstrániť schránku '%s' ?\n"
2656 "(Správy NEBUDÚ odstránené z disku)"
2657
2658 #: src/folderview.c:2183
2659 msgid "Remove mailbox"
2660 msgstr "Odstrániť schránku"
2661
2662 #: src/folderview.c:2216
2663 msgid ""
2664 "Input the name of new folder:\n"
2665 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2666 " append `/' at the end of the name)"
2667 msgstr ""
2668 "Zadajte názov nového priečinku:\n"
2669 "(Ak chcete vytvoriť priečinok s ďalšími podzložkami,\n"
2670 "pridajte na koniec názvu '/')"
2671
2672 #: src/folderview.c:2273
2673 #, c-format
2674 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2675 msgstr "Naozaj chcete odstrániť IMAP4 konto '%s'?"
2676
2677 #: src/folderview.c:2274
2678 msgid "Delete IMAP4 account"
2679 msgstr "Odstrániť IMAP4 konto"
2680
2681 #: src/folderview.c:2408
2682 #, c-format
2683 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2684 msgstr "Naozaj chcete odstrániť diskusnú skupinu '%s'?"
2685
2686 #: src/folderview.c:2409
2687 msgid "Delete newsgroup"
2688 msgstr "Odstrániť diskusnú skupinu"
2689
2690 #: src/folderview.c:2446
2691 #, c-format
2692 msgid "Really delete news account `%s'?"
2693 msgstr "Naozaj chcede odstrániť news konto '%s'?"
2694
2695 #: src/folderview.c:2447
2696 msgid "Delete news account"
2697 msgstr "Odstrániť news konto"
2698
2699 #: src/folderview.c:2543
2700 #, c-format
2701 msgid "Moving %s to %s..."
2702 msgstr "Presúvam %s do %s..."
2703
2704 #: src/folderview.c:2572
2705 msgid "Source and destination are the same."
2706 msgstr "Zdroj je identický s cieľom."
2707
2708 #: src/folderview.c:2575
2709 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2710 msgstr "Nie je možné presunúť priečinok do jeho podpriečinku."
2711
2712 #: src/folderview.c:2578
2713 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2714 msgstr "Priečinky nie je možné presúvať medzi jednotlivými schránkami."
2715
2716 #: src/folderview.c:2581
2717 msgid "Move failed!"
2718 msgstr "Presun sa nepodaril!"
2719
2720 #: src/folderview.c:2625 src/summaryview.c:4050
2721 msgid "Processing configuration"
2722 msgstr "Nastavenie spracúvania"
2723
2724 #: src/grouplistdialog.c:176
2725 msgid "Newsgroup subscription"
2726 msgstr "Prihlásenie sa do diskusnej skupiny"
2727
2728 #: src/grouplistdialog.c:192
2729 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2730 msgstr "Zvoľte diskusné skupiny, do ktorých sa chcete prihlásiť:"
2731
2732 #: src/grouplistdialog.c:198
2733 msgid "Find groups:"
2734 msgstr "Nájsť skupiny:"
2735
2736 #: src/grouplistdialog.c:206
2737 msgid " Search "
2738 msgstr " Vyhľadať "
2739
2740 #: src/grouplistdialog.c:218
2741 msgid "Newsgroup name"
2742 msgstr "Názov diskusnej skupiny"
2743
2744 #: src/grouplistdialog.c:219
2745 msgid "Messages"
2746 msgstr "Správy"
2747
2748 #: src/grouplistdialog.c:220
2749 msgid "Type"
2750 msgstr "Typ"
2751
2752 #: src/grouplistdialog.c:246
2753 msgid "Refresh"
2754 msgstr "Obnoviť"
2755
2756 #: src/grouplistdialog.c:350
2757 msgid "moderated"
2758 msgstr "moderovaná"
2759
2760 #: src/grouplistdialog.c:352
2761 msgid "readonly"
2762 msgstr "len na čítanie"
2763
2764 #: src/grouplistdialog.c:354
2765 msgid "unknown"
2766 msgstr "neznáma"
2767
2768 #: src/grouplistdialog.c:401
2769 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2770 msgstr "Nedá sa získať zoznam diskusných skupín."
2771
2772 #: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1178
2773 msgid "Done."
2774 msgstr "Hotovo."
2775
2776 #: src/grouplistdialog.c:480
2777 #, c-format
2778 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2779 msgstr "Prijatých %d diskusných skupín (prečítaných %s)"
2780
2781 #: src/gtk/about.c:89
2782 msgid "About"
2783 msgstr "O programe"
2784
2785 #: src/gtk/about.c:111
2786 #, c-format
2787 msgid ""
2788 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2789 "Operating System: %s %s (%s)"
2790 msgstr ""
2791 "Verzia GTK+ %d.%d.%d\n"
2792 "Operačný systém: %s %s (%s)"
2793
2794 #: src/gtk/about.c:126
2795 #, c-format
2796 msgid "Compiled-in features:%s"
2797 msgstr "Zakompilované vlastnosti: %s"
2798
2799 #: src/gtk/about.c:210
2800 msgid ""
2801 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2802 "\n"
2803 msgstr ""
2804 "GPGME je chránené copyrightom 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org> \n"
2805 "\n"
2806
2807 #: src/gtk/about.c:214
2808 msgid ""
2809 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2810 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2811 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2812 "version.\n"
2813 "\n"
2814 msgstr ""
2815 "Tento program je voľne šíriteľný; Môžete ho šíriť (a)lebo ho upravovať tak "
2816 "ako to popisuje GNU General Public License, licencia vydaná organizáciou "
2817 "Free Software Foundation, a to vo verzii 2, alebo, podľa vášho rozhodnutia, "
2818 "v akejkoľvek ďalšej verzii.\n"
2819 "\n"
2820
2821 #: src/gtk/about.c:220
2822 msgid ""
2823 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2824 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2825 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2826 "more details.\n"
2827 "\n"
2828 msgstr ""
2829 "Tento program je šírený vo viere v jeho užitočnosť, ale BEZ AKEJKOĽVEK "
2830 "ZÁRUKY. Viac detailov nájdete v GNU General Public License.\n"
2831 "\n"
2832
2833 #: src/gtk/about.c:226
2834 msgid ""
2835 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2836 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2837 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2838 msgstr ""
2839 "Kópiu GNU General Public License by ste mali získať spoločne s týmto "
2840 "programom. Ak to tak nie je, napíšte na adresu Free Software Foundation, "
2841 "Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2842
2843 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2844 msgid "Orange"
2845 msgstr "Oranžová"
2846
2847 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2848 msgid "Red"
2849 msgstr "Červená"
2850
2851 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2852 msgid "Pink"
2853 msgstr "Ružová"
2854
2855 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2856 msgid "Sky blue"
2857 msgstr "Bledomodrá"
2858
2859 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2860 msgid "Blue"
2861 msgstr "Modrá"
2862
2863 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2864 msgid "Green"
2865 msgstr "Zelená"
2866
2867 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2868 msgid "Brown"
2869 msgstr "Hnedá"
2870
2871 #: src/gtk/gtkaspell.c:558
2872 msgid "No dictionary selected."
2873 msgstr "Nie je zvolený žiadny slovník."
2874
2875 #: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
2876 msgid "Normal Mode"
2877 msgstr "Normálny režim"
2878
2879 #: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
2880 msgid "Bad Spellers Mode"
2881 msgstr "Režim zlého pravopisu"
2882
2883 #: src/gtk/gtkaspell.c:818
2884 msgid "Unknown suggestion mode."
2885 msgstr "Režim návrhov neznámych slov."
2886
2887 #: src/gtk/gtkaspell.c:1051
2888 msgid "No misspelled word found."
2889 msgstr "Neboli nájdené žiadne pravopisné chyby."
2890
2891 #: src/gtk/gtkaspell.c:1385
2892 msgid "Replace unknown word"
2893 msgstr "Nahradiť neznáme slovo"
2894
2895 #: src/gtk/gtkaspell.c:1395
2896 #, c-format
2897 msgid "Replace \"%s\" with: "
2898 msgstr "Nahradiť \"%s\":"
2899
2900 #: src/gtk/gtkaspell.c:1415
2901 msgid ""
2902 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2903 "will learn from mistake.\n"
2904 msgstr ""
2905 "Ak pri stlačení Enter podržíte klávesu MOD1,\n"
2906 "program sa z chyby poučí.\n"
2907
2908 #: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
2909 msgid "Fast Mode"
2910 msgstr "Rýchly režim"
2911
2912 #: src/gtk/gtkaspell.c:1786
2913 #, c-format
2914 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2915 msgstr "\"%s\" neznáme v %s"
2916
2917 #: src/gtk/gtkaspell.c:1799
2918 msgid "Accept in this session"
2919 msgstr "Prijať v tomto sedení"
2920
2921 #: src/gtk/gtkaspell.c:1809
2922 msgid "Add to personal dictionary"
2923 msgstr "Pridať do osobného slovníka"
2924
2925 #: src/gtk/gtkaspell.c:1819
2926 msgid "Replace with..."
2927 msgstr "Nahradiť čím..."
2928
2929 #: src/gtk/gtkaspell.c:1829
2930 #, c-format
2931 msgid "Check with %s"
2932 msgstr "Overiť pomocou %s"
2933
2934 #: src/gtk/gtkaspell.c:1848
2935 msgid "(no suggestions)"
2936 msgstr "(žiadne návrhy)"
2937
2938 #: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
2939 msgid "More..."
2940 msgstr "Ďalšie..."
2941
2942 #: src/gtk/gtkaspell.c:1914
2943 #, c-format
2944 msgid "Dictionary: %s"
2945 msgstr "Slovník: %s"
2946
2947 #: src/gtk/gtkaspell.c:1927
2948 #, c-format
2949 msgid "Use alternate (%s)"
2950 msgstr "Použiť alternatívny (%s)"
2951
2952 #: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
2953 msgid "Check while typing"
2954 msgstr "Overovať pri písaní"
2955
2956 #: src/gtk/gtkaspell.c:1991
2957 msgid "Change dictionary"
2958 msgstr "Zmeniť slovník"
2959
2960 #: src/gtk/gtkaspell.c:2141
2961 #, c-format
2962 msgid ""
2963 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2964 "%s"
2965 msgstr ""
2966 "Kontrola pravopisu nemohla zmeniť slovník.\n"
2967 "%s"
2968
2969 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
2970 msgid "Abcdef"
2971 msgstr "Abcdef"
2972
2973 #: src/gtk/logwindow.c:61
2974 msgid "Protocol log"
2975 msgstr "Záznam protokolu"
2976
2977 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
2978 msgid "Select Plugin to load"
2979 msgstr "Zvoľte plugin ktorý sa má načítať"
2980
2981 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
2982 msgid "Plugins"
2983 msgstr "Pluginy"
2984
2985 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2705
2986 msgid "Description"
2987 msgstr "Popis"
2988
2989 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
2990 msgid "Load Plugin"
2991 msgstr "Načítať plugin"
2992
2993 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
2994 msgid "Unload Plugin"
2995 msgstr "Odobrať plugin"
2996
2997 #: src/gtk/prefswindow.c:214
2998 msgid "Page Index"
2999 msgstr "Obsah Stránky"
3000
3001 #: src/gtk/prefswindow.c:320 src/prefs_gtk.c:453
3002 msgid "Apply"
3003 msgstr "Použiť"
3004
3005 #: src/gtk/progressdialog.c:52 src/prefs_filtering_action.c:344
3006 msgid "Account"
3007 msgstr "Konto"
3008
3009 #: src/gtk/progressdialog.c:53 src/gtk/sslcertwindow.c:121
3010 #: src/prefs_summary_column.c:68
3011 msgid "Status"
3012 msgstr "Stav"
3013
3014 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
3015 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
3016 msgid "correct"
3017 msgstr "správny"
3018
3019 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
3020 msgid "Owner"
3021 msgstr "Majiteľ"
3022
3023 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
3024 msgid "Signer"
3025 msgstr "Podpisovateľ"
3026
3027 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
3028 msgid "Name: "
3029 msgstr "Meno: "
3030
3031 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
3032 msgid "Organization: "
3033 msgstr "Organizácia: "
3034
3035 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
3036 msgid "Location: "
3037 msgstr "Umiestnenie: "
3038
3039 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
3040 msgid "Fingerprint: "
3041 msgstr "Odtlačok kľúča: "
3042
3043 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
3044 msgid "Signature status: "
3045 msgstr "Stav podpisu: "
3046
3047 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
3048 #, c-format
3049 msgid "SSL certificate for %s"
3050 msgstr "SSL certifikát pre %s"
3051
3052 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
3053 #, c-format
3054 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
3055 msgstr "Certifikát pre %s je neznámy. Chcete ho prijať?"
3056
3057 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
3058 #, c-format
3059 msgid "Signature status: %s"
3060 msgstr "Stav podpisu: %s"
3061
3062 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
3063 msgid "View certificate"
3064 msgstr "Zobraziť certifikát"
3065
3066 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
3067 msgid "Unknown SSL Certificate"
3068 msgstr "Neznámy SSL certifikát"
3069
3070 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3071 msgid "Accept and save"
3072 msgstr "Prijať a uložiť"
3073
3074 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3075 msgid "Cancel connection"
3076 msgstr "Zrušiť spojenie"
3077
3078 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
3079 msgid "New certificate:"
3080 msgstr "Nový certifikát:"
3081
3082 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
3083 msgid "Known certificate:"
3084 msgstr "Známy certifikát:"
3085
3086 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
3087 #, c-format
3088 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3089 msgstr "Certifikát pre %s sa zmenil. Chcete ho prijať?"
3090
3091 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
3092 msgid "View certificates"
3093 msgstr "Zobraziť certifikáty"
3094
3095 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
3096 msgid "Changed SSL Certificate"
3097 msgstr "Zmena SSL certifikátu"
3098
3099 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2398
3100 msgid "(No From)"
3101 msgstr "(nie je známy odosielateľ)"
3102
3103 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2440 src/summaryview.c:2443
3104 msgid "(No Subject)"
3105 msgstr "(bez predmetu)"
3106
3107 #: src/imap.c:669
3108 #, c-format
3109 msgid "Connecting %s failed"
3110 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo"
3111
3112 #: src/imap.c:674
3113 #, c-format
3114 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3115 msgstr "IMAP4 spojenie k %s sa prerušilo. Znovu pripájam...\n"
3116
3117 #: src/imap.c:714
3118 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
3119 msgstr "vytváram tunelované IMAP4 spojenie\n"
3120
3121 #: src/imap.c:727
3122 #, c-format
3123 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
3124 msgstr "vytváram IMAP4 spojenie k %s:%d ...\n"
3125
3126 #: src/imap.c:766
3127 msgid "Can't start TLS session.\n"
3128 msgstr "Nedá sa vytvoriť TLS spojenie.\n"
3129
3130 #: src/imap.c:1100
3131 #, c-format
3132 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3133 msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania: %d\n"
3134
3135 #: src/imap.c:1114 src/imap.c:1154
3136 msgid "can't expunge\n"
3137 msgstr "nedá sa odstrániť\n"
3138
3139 #: src/imap.c:1148
3140 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
3141 msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania: 1:*\n"
3142
3143 #: src/imap.c:1190
3144 msgid "can't close folder\n"
3145 msgstr "priečinok sa nedá zatvoriť\n"
3146
3147 #: src/imap.c:1242
3148 #, c-format
3149 msgid "root folder %s does not exist\n"
3150 msgstr "koreňový priečinok %s neexistuje\n"
3151
3152 #: src/imap.c:1415 src/imap.c:1423
3153 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
3154 msgstr "pri príkaze LIST sa vyskytla chyba.\n"
3155
3156 #: src/imap.c:1651
3157 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3158 msgstr "nedá sa vytvoriť schránka: príkaz LIST zlyhal\n"
3159
3160 #: src/imap.c:1673
3161 msgid "can't create mailbox\n"
3162 msgstr "nedá sa vytvoriť schránka\n"
3163
3164 #: src/imap.c:1742
3165 #, c-format
3166 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3167 msgstr "nedá sa premenovať schránka: %s na %s\n"
3168
3169 #: src/imap.c:1804
3170 msgid "can't delete mailbox\n"
3171 msgstr "schránka sa nedá odstrániť \n"
3172
3173 #: src/imap.c:1842
3174 msgid "can't get envelope\n"
3175 msgstr "obálka sa nedá načítať\n"
3176
3177 #: src/imap.c:1850
3178 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
3179 msgstr "pri získavaní obálky sa vyskytla chyba.\n"
3180
3181 #: src/imap.c:1872
3182 #, c-format
3183 msgid "can't parse envelope: %s\n"
3184 msgstr "obálka sa nedá prečítať: %s\n"
3185
3186 #: src/imap.c:1928
3187 #, c-format
3188 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
3189 msgstr "Nedá sa vytvoriť IMAP4 spojenie s: %s\n"
3190
3191 #: src/imap.c:1950
3192 #, c-format
3193 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3194 msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru IMAP4: %s:%d\n"
3195
3196 #: src/imap.c:1957
3197 #, c-format
3198 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
3199 msgstr "Nedá sa vytvoriť IMAP4 spojenie s: %s:%d\n"
3200
3201 #: src/imap.c:2047
3202 msgid "can't get namespace\n"
3203 msgstr "nedá sa nájsť obálka\n"
3204
3205 #: src/imap.c:2480
3206 #, c-format
3207 msgid "can't select folder: %s\n"
3208 msgstr "priečinok sa nedá vytvoriť: %s\n"
3209
3210 #: src/imap.c:2620
3211 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3212 msgstr "IMAP4 autentizácia bola neúspešná.\n"
3213
3214 #: src/imap.c:2637
3215 msgid "IMAP4 login failed.\n"
3216 msgstr "neúspešné prihlásenie k IMAP4.\n"
3217
3218 #: src/imap.c:2953
3219 #, c-format
3220 msgid "can't append %s to %s\n"
3221 msgstr "nedá sa napojiť %s k %s\n"
3222
3223 #: src/imap.c:2960
3224 msgid "(sending file...)"
3225 msgstr "(posielam súbor...)"
3226
3227 #: src/imap.c:3002
3228 #, c-format
3229 msgid "can't append message to %s\n"
3230 msgstr "nedá sa napojiť správa k %s\n"
3231
3232 #: src/imap.c:3084
3233 #, c-format
3234 msgid "can't copy %s to %s\n"
3235 msgstr "nedá sa kopírovať %s do %s\n"
3236
3237 #: src/imap.c:3134
3238 #, c-format
3239 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
3240 msgstr "chyba pri IMAP príkaze: STORE %s %s\n"
3241
3242 #: src/imap.c:3151
3243 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
3244 msgstr "chyba pri IMAP príkaze: EXPUNGE\n"
3245
3246 #: src/imap.c:3164
3247 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
3248 msgstr "chyba pri IMAP príkaze: CLOSE\n"
3249
3250 #: src/imap.c:3419
3251 #, c-format
3252 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3253 msgstr "iconv nemôže skonvertovať UTF-7 na %s\n"
3254
3255 #: src/import.c:130
3256 msgid "Import"
3257 msgstr "Importovať"
3258
3259 #: src/import.c:149
3260 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3261 msgstr "Zvoľte importovaný mbox súbor a cieľový priečinok."
3262
3263 #: src/import.c:159
3264 msgid "Importing file:"
3265 msgstr "Importovaný súbor:"
3266
3267 #: src/import.c:164
3268 msgid "Destination dir:"
3269 msgstr "Cieľový priečinok:"
3270
3271 #: src/import.c:222
3272 msgid "Select importing file"
3273 msgstr "Zvoľte súbor pre import"
3274
3275 #: src/importldif.c:189
3276 msgid "Please specify address book name and file to import."
3277 msgstr "Prosím zvoľte názov adresára a súboru pre import."
3278
3279 #: src/importldif.c:192
3280 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3281 msgstr "Zvoľte a premenujte názvy LDIF polí pre import."
3282
3283 #: src/importldif.c:195
3284 msgid "File imported."
3285 msgstr "Súbor importovaný."
3286
3287 #: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
3288 msgid "Please select a file."
3289 msgstr "Prozím zvoľte súbor."
3290
3291 #: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
3292 msgid "Address book name must be supplied."
3293 msgstr "Nebol zadaný názov adresára."
3294
3295 #: src/importldif.c:470
3296 msgid "Error reading LDIF fields."
3297 msgstr "Chyba pri čítaní LDIF polí."
3298
3299 #: src/importldif.c:493
3300 msgid "LDIF file imported successfully."
3301 msgstr "Súbor LDIFbol úspešne importovaný."
3302
3303 #: src/importldif.c:605
3304 msgid "Select LDIF File"
3305 msgstr "Zvoľte súbor LDIF"
3306
3307 #: src/importldif.c:701
3308 msgid ""
3309 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3310 "file data."
3311 msgstr "Zadajte názov adresára, ktorý bude vytvorený z údajov súboru LDIF."
3312
3313 #: src/importldif.c:707
3314 msgid "File Name"
3315 msgstr "Názov súboru"
3316
3317 #: src/importldif.c:718
3318 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3319 msgstr "Úplné určenie importovaného súboru LDIF."
3320
3321 #: src/importldif.c:727
3322 msgid "Select the LDIF file to import."
3323 msgstr "Zvoľte súbor LDIF pre import."
3324
3325 #: src/importldif.c:764
3326 msgid "R"
3327 msgstr "R"
3328
3329 #: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:472
3330 msgid "S"
3331 msgstr "V"
3332
3333 #: src/importldif.c:766
3334 msgid "LDIF Field Name"
3335 msgstr "Názov LDIF poľa"
3336
3337 #: src/importldif.c:767
3338 msgid "Attribute Name"
3339 msgstr "Názov atribútu"
3340
3341 #: src/importldif.c:822
3342 msgid "LDIF Field"
3343 msgstr "LDIF pole"
3344
3345 #: src/importldif.c:834
3346 msgid "Attribute"
3347 msgstr "Atribút"
3348
3349 #: src/importldif.c:845
3350 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3351 msgstr "Pole ldif sa dá premenovať na názov uživateľského atribútu."
3352
3353 #: src/importldif.c:850
3354 msgid "???"
3355 msgstr "???"
3356
3357 #: src/importldif.c:868
3358 msgid ""
3359 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3360 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3361 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3362 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3363 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3364 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3365 "field for import."
3366 msgstr ""
3367 "Vyberte pole LDIF, ktoré bude premenované alebo zvolené pre import do "
3368 "zoznamu hore. Vyhradené polia (označené značkou v stĺpci \"R\") sú "
3369 "importované automaticky a nedajú sa premenovať. Kliknutie v stĺpci Vybrať "
3370 "(\"S\") pridá pole medzi importované. Kliknutie kdekoľvek inde v riadku "
3371 "umožní premenovať pole vo vstupnom riadku pod zoznamom. Dvojklik kdekoľvek v "
3372 "riadku pridá pole medzi importované polia."
3373
3374 #: src/importldif.c:880
3375 msgid "Select for Import"
3376 msgstr "Zvoľte pre import"
3377
3378 #: src/importldif.c:886
3379 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3380 msgstr "Vyberte pole LDIF pre import do adresára."
3381
3382 #: src/importldif.c:889
3383 msgid " Modify "
3384 msgstr " Zmeniť "
3385
3386 #: src/importldif.c:895
3387 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3388 msgstr "Toto tlačítko aktualizuje horný zoznam poskytnutými údajmi."
3389
3390 #: src/importldif.c:968
3391 msgid "Records Imported :"
3392 msgstr "Importované záznamy :"
3393
3394 #: src/importldif.c:999
3395 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3396 msgstr "Importovať súbor LDIF do adresára"
3397
3398 #: src/importmutt.c:143
3399 msgid "Error importing MUTT file."
3400 msgstr "Chyba pri importovaní súboru MUTT."
3401
3402 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
3403 #: src/importpine.c:329
3404 msgid "Please select a file to import."
3405 msgstr "Prozím zvoľte súbor pre import."
3406
3407 #: src/importmutt.c:185
3408 msgid "Select MUTT File"
3409 msgstr "Zvoľte súbor MUTT"
3410
3411 #: src/importmutt.c:239
3412 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3413 msgstr "Importovať súbor MUTT do adresára"
3414
3415 #: src/importpine.c:143
3416 msgid "Error importing Pine file."
3417 msgstr "Chyba pri importovaní súboru Pine."
3418
3419 #: src/importpine.c:185
3420 msgid "Select Pine File"
3421 msgstr "Vyberte súbor Pine"
3422
3423 #: src/importpine.c:239
3424 msgid "Import Pine file into Address Book"
3425 msgstr "Importovať súbor Pine do adresára"
3426
3427 #: src/inc.c:334
3428 msgid "Retrieving new messages"
3429 msgstr "Prijímam nové správy"
3430
3431 #: src/inc.c:379
3432 msgid "Standby"
3433 msgstr "Čakajte"
3434
3435 #: src/inc.c:504 src/inc.c:559
3436 msgid "Cancelled"
3437 msgstr "Zrušené"
3438
3439 #: src/inc.c:515
3440 msgid "Retrieving"
3441 msgstr "Prijímam"
3442
3443 #: src/inc.c:531
3444 #, c-format
3445 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
3446 msgstr "Hotovo (%d správ (%s) prijatých)"
3447
3448 #: src/inc.c:535
3449 msgid "Done (no new messages)"
3450 msgstr "Hotovo (žiadne nové správy)"
3451
3452 #: src/inc.c:541
3453 msgid "Connection failed"
3454 msgstr "Spojenie zlyhalo"
3455
3456 #: src/inc.c:545
3457 msgid "Auth failed"
3458 msgstr "Autentizácia zlyhala"
3459
3460 #: src/inc.c:549 src/prefs_summary_column.c:76
3461 msgid "Locked"
3462 msgstr "Zamknuté"
3463
3464 #: src/inc.c:572
3465 #, c-format
3466 msgid "Authorization for %s on %s failed"
3467 msgstr "Autorizácia pre %s na %s zlyhala"
3468
3469 #: src/inc.c:642
3470 #, c-format
3471 msgid "Finished (%d new message(s))"
3472 msgstr "Dokončené (%d nových správ)"
3473
3474 #: src/inc.c:645
3475 msgid "Finished (no new messages)"
3476 msgstr "Dokončené (žiadne nové správy)"
3477
3478 #: src/inc.c:654
3479 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3480 msgstr "Pri prijímaní pošty sa vyskytli chyby."
3481
3482 #: src/inc.c:695
3483 #, c-format
3484 msgid "%s: Retrieving new messages"
3485 msgstr "%s: Prijímam nové správy"
3486
3487 #: src/inc.c:714
3488 #, c-format
3489 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3490 msgstr "Pripájam sa k serveru POP3: %s..."
3491
3492 #: src/inc.c:721
3493 #, c-format
3494 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3495 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d\n"
3496
3497 #: src/inc.c:728
3498 #, c-format
3499 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3500 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d"
3501
3502 #: src/inc.c:794 src/send_message.c:461
3503 msgid "Authenticating..."
3504 msgstr "Autentizácia..."
3505
3506 #: src/inc.c:795
3507 #, c-format
3508 msgid "Retrieving messages from %s..."
3509 msgstr "Prijímam správy z %s..."
3510
3511 #: src/inc.c:800
3512 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3513 msgstr "Získavam počet nových správ (STAT)..."
3514
3515 #: src/inc.c:804
3516 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3517 msgstr "Získavam počet nových správ (LAST)..."
3518
3519 #: src/inc.c:808
3520 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3521 msgstr "Získavam počet nových správ (UIDL)..."
3522
3523 #: src/inc.c:812
3524 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3525 msgstr "Získavam veľkosť správ (LIST)..."
3526
3527 #: src/inc.c:829
3528 #, c-format
3529 msgid "Deleting message %d"
3530 msgstr "Odstraňujem správu %d"
3531
3532 #: src/inc.c:835 src/send_message.c:479
3533 msgid "Quitting"
3534 msgstr "Odpájam sa"
3535
3536 #: src/inc.c:872
3537 #, c-format
3538 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3539 msgstr "Prijímam správu (%d / %d) (%s / %s)"
3540
3541 #: src/inc.c:901
3542 #, c-format
3543 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
3544 msgstr "Prijímam (%d správ (%s) prijatých)"
3545
3546 #: src/inc.c:963
3547 msgid "Connection failed."
3548 msgstr "Spojenie zlyhalo."
3549
3550 #: src/inc.c:969
3551 msgid "Error occurred while processing mail."
3552 msgstr "Pri spracovávaní pošty sa vyskytla chyba."
3553
3554 #: src/inc.c:974
3555 #, c-format
3556 msgid ""
3557 "Error occurred while processing mail:\n"
3558 "%s"
3559 msgstr ""
3560 "Pri spracovávaní pošty sa vyskytla chyba:\n"
3561 "%s"
3562
3563 #: src/inc.c:980
3564 msgid "No disk space left."
3565 msgstr "Na disku už nie je miesto."
3566
3567 #: src/inc.c:985
3568 msgid "Can't write file."
3569 msgstr "Nedá sa zapisovať do súboru."
3570
3571 #: src/inc.c:990
3572 msgid "Socket error."
3573 msgstr "Chyba socketu."
3574
3575 #: src/inc.c:996 src/send_message.c:602
3576 msgid "Connection closed by the remote host."
3577 msgstr "Vzdialený hostiteľ ukončil spojenie."
3578
3579 #: src/inc.c:1002
3580 msgid "Mailbox is locked."
3581 msgstr "Mailbox je zamknutý."
3582
3583 #: src/inc.c:1006
3584 #, c-format
3585 msgid ""
3586 "Mailbox is locked:\n"
3587 "%s"
3588 msgstr ""
3589 "Mailbox je zamknutý:\n"
3590 "%s"
3591
3592 #: src/inc.c:1012 src/send_message.c:589
3593 msgid "Authentication failed."
3594 msgstr "Autentizácia bola neúspešná."
3595
3596 #: src/inc.c:1017 src/send_message.c:592
3597 #, c-format
3598 msgid ""
3599 "Authentication failed:\n"
3600 "%s"
3601 msgstr ""
3602 "Autentizácia bola neúspešná:\n"
3603 "%s"
3604
3605 #: src/inc.c:1052
3606 msgid "Incorporation cancelled\n"
3607 msgstr "Začleňovanie zrušené\n"
3608
3609 #: src/inputdialog.c:152
3610 #, c-format
3611 msgid "Input password for %s on %s:"
3612 msgstr "Zadajte heslo pre %s na %s:"
3613
3614 #: src/inputdialog.c:154
3615 msgid "Input password"
3616 msgstr "Zadajte heslo"
3617
3618 #: src/ldif.c:838
3619 msgid "Nick Name"
3620 msgstr "Prezývka"
3621
3622 #: src/main.c:143 src/main.c:152
3623 #, c-format
3624 msgid ""
3625 "File `%s' already exists.\n"
3626 "Can't create folder."
3627 msgstr ""
3628 "Súbor '%s' už existuje.\n"
3629 "Priečinok sa nedá vytvoriť."
3630
3631 #: src/main.c:212
3632 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3633 msgstr "glib nepodporuje g_thread.\n"
3634
3635 #: src/main.c:514
3636 #, c-format
3637 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3638 msgstr "Použitie: %s [VOĽBY]...\n"
3639
3640 #: src/main.c:517
3641 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3642 msgstr "  --compose [adresa]    otvorí okno pre písanie novej správy"
3643
3644 #: src/main.c:518
3645 msgid ""
3646 "  --attach file1 [file2]...\n"
3647 "                         open composition window with specified files\n"
3648 "                         attached"
3649 msgstr ""
3650 "  --attach file1 [file2]...\n"
3651 "                         otvorí okno pre písanie novej správy s pripojenými "
3652 "uvedenými\n"
3653 "                         súbormi"
3654
3655 #: src/main.c:521
3656 msgid "  --receive              receive new messages"
3657 msgstr "  --receive              prijme nové správy"
3658
3659 #: src/main.c:522
3660 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3661 msgstr "  --receive-all          prijme nové správy pre všetky kontá"
3662
3663 #: src/main.c:523
3664 msgid "  --send                 send all queued messages"
3665 msgstr "  --send                 pošle všetky správy vo výstupnej fronte"
3666
3667 #: src/main.c:524
3668 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3669 msgstr "  --status [priečinok]...   zobrazí celkový počet správ"
3670
3671 #: src/main.c:525
3672 msgid ""
3673 "  --status-full [folder]...\n"
3674 "                         show the status of each folder"
3675 msgstr ""
3676 "  --status-full [priečinok]...\n"
3677 "                        zobrazí stav jednotlivých priečinkov"
3678
3679 #: src/main.c:527
3680 msgid "  --online               switch to online mode"
3681 msgstr "  --online               prepne do online režimu"
3682
3683 #: src/main.c:528
3684 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3685 msgstr "  --offline              prepne do režimu offline"
3686
3687 #: src/main.c:529
3688 msgid "  --debug                debug mode"
3689 msgstr "  --debug                ladiaci mód"
3690
3691 #: src/main.c:530
3692 msgid "  --help                 display this help and exit"
3693 msgstr "  --help                zobrazí túto nápovedu a ukončí program"
3694
3695 #: src/main.c:531
3696 msgid "  --version              output version information and exit"
3697 msgstr "  --version                zobrazí informácie o verzii a ukončí program"
3698
3699 #: src/main.c:532
3700 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3701 msgstr "  --config-dir           výstupný priečinok s nastaveniami"
3702
3703 #: src/main.c:569 src/summaryview.c:5198
3704 #, c-format
3705 msgid "Processing (%s)..."
3706 msgstr "Spracúvam (%s)..."
3707
3708 #: src/main.c:572
3709 msgid "top level folder"
3710 msgstr "priečinok vrchnej úrovne"
3711
3712 #: src/main.c:637
3713 msgid "Composing message exists."
3714 msgstr "Máte rozpísanú správu."
3715
3716 #: src/main.c:638
3717 msgid "Draft them"
3718 msgstr "Medzi koncepty"
3719
3720 #: src/main.c:638
3721 msgid "Discard them"
3722 msgstr "Zahodiť"
3723
3724 #: src/main.c:638
3725 msgid "Don't quit"
3726 msgstr "Neukončiť"
3727
3728 #: src/main.c:652
3729 msgid "Queued messages"
3730 msgstr "Správy vo fronte"
3731
3732 #: src/main.c:653
3733 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3734 msgstr "Vo fronte sú neodoslané správy. Ukončiť program?"
3735
3736 #: src/main.c:898
3737 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3738 msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
3739
3740 #: src/mainwindow.c:426
3741 msgid "/_File/_Folder"
3742 msgstr "/_Súbor/P_riečinok"
3743
3744 #: src/mainwindow.c:427
3745 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3746 msgstr "/_Súbor/P_riečinok/Vytvoriť _nový priečinok..."
3747
3748 #: src/mainwindow.c:429
3749 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3750 msgstr "/_Súbor/P_riečinok/P_remenovať priečinok..."
3751
3752 #: src/mainwindow.c:430
3753 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3754 msgstr "/_Súbor/P_riečinok/O_dstrániť priečinok"
3755
3756 #: src/mainwindow.c:431
3757 msgid "/_File/_Folder/---"
3758 msgstr "/_Súbor/P_riečinok/---"
3759
3760 #: src/mainwindow.c:432
3761 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
3762 msgstr "/_Súbor/P_riečinok/Pri_jať nové správy vo všetkých priečinkoch"
3763
3764 #: src/mainwindow.c:434
3765 msgid "/_File/_Add mailbox"
3766 msgstr "/_Súbor/_Pridať schránku"
3767
3768 #: src/mainwindow.c:435
3769 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3770 msgstr "/_Súbor/_Pridať schránku/MH..."
3771
3772 #: src/mainwindow.c:436
3773 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3774 msgstr "/_Súbor/_Importovať súbor mbox..."
3775
3776 #: src/mainwindow.c:437
3777 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3778 msgstr "/_Súbor/_Exportovať do súboru mbox..."
3779
3780 #: src/mainwindow.c:438
3781 msgid "/_File/Empty _trash"
3782 msgstr "/_Súbor/Vyčistiť odpadkový _kôš"
3783
3784 #: src/mainwindow.c:440 src/messageview.c:144
3785 msgid "/_File/_Save as..."
3786 msgstr "/_Súbor/_Uložiť ako..."
3787
3788 #: src/mainwindow.c:441 src/messageview.c:145
3789 msgid "/_File/_Print..."
3790 msgstr "/_Súbor/_Tlačiť..."
3791
3792 #: src/mainwindow.c:443
3793 msgid "/_File/_Work offline"
3794 msgstr "/Súbor/Pracovať _offline"
3795
3796 #: src/mainwindow.c:446
3797 msgid "/_File/E_xit"
3798 msgstr "/_Súbor/Uk_ončiť"
3799
3800 #: src/mainwindow.c:451
3801 msgid "/_Edit/Select _thread"
3802 msgstr "/Ú_pravy/Zvoliť _vlákno"
3803
3804 #: src/mainwindow.c:453 src/messageview.c:153
3805 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3806 msgstr "/Ú_pravy/Vy_hľadať v aktuálnej správe..."
3807
3808 #: src/mainwindow.c:455
3809 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3810 msgstr "/Ú_pravy/_Vyhľadať v správach..."
3811
3812 #: src/mainwindow.c:457
3813 msgid "/_View/Show or hi_de"
3814 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť"
3815
3816 #: src/mainwindow.c:458
3817 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3818 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Strom priečinkov"
3819
3820 #: src/mainwindow.c:460
3821 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3822 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Zobrazenie správy"
3823
3824 #: src/mainwindow.c:462
3825 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3826 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov"
3827
3828 #: src/mainwindow.c:464
3829 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3830 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Ikony _a text"
3831
3832 #: src/mainwindow.c:466
3833 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3834 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/_Ikony"
3835
3836 #: src/mainwindow.c:468
3837 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3838 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/_Text"
3839
3840 #: src/mainwindow.c:470
3841 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3842 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Žiad_ne"
3843
3844 #: src/mainwindow.c:472
3845 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3846 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/Stavový _riadok"
3847
3848 #: src/mainwindow.c:475
3849 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3850 msgstr "/_Zobraziť/Samostatný str_om priečinkov"
3851
3852 #: src/mainwindow.c:476
3853 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3854 msgstr "/_Zobraziť/Samostatné zobraz_enie správy"
3855
3856 #: src/mainwindow.c:478
3857 msgid "/_View/_Sort"
3858 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť"
3859
3860 #: src/mainwindow.c:479
3861 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3862 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa čí_sla"
3863
3864 #: src/mainwindow.c:480
3865 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3866 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _veľkosti"
3867
3868 #: src/mainwindow.c:481
3869 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3870 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _dátumu"
3871
3872 #: src/mainwindow.c:482
3873 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3874 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _odosielateľa"
3875
3876 #: src/mainwindow.c:483
3877 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3878 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _príjemcu"
3879
3880 #: src/mainwindow.c:484
3881 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3882 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa p_redmetu"
3883
3884 #: src/mainwindow.c:485
3885 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3886 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _farebného označenia"
3887
3888 #: src/mainwindow.c:487
3889 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3890 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _značky"
3891
3892 #: src/mainwindow.c:488
3893 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3894 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _stavu"
3895
3896 #: src/mainwindow.c:489
3897 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3898 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa prí_loh"
3899
3900 #: src/mainwindow.c:491
3901 msgid "/_View/_Sort/by score"
3902 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _hodnotenia"
3903
3904 #: src/mainwindow.c:492
3905 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3906 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa zámku"
3907
3908 #: src/mainwindow.c:493
3909 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3910 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/_Netriediť"
3911
3912 #: src/mainwindow.c:494 src/mainwindow.c:497
3913 msgid "/_View/_Sort/---"
3914 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/---"
3915
3916 #: src/mainwindow.c:495
3917 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3918 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Vzostupne"
3919
3920 #: src/mainwindow.c:496
3921 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3922 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Zostupne"
3923
3924 #: src/mainwindow.c:498
3925 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3926 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Zos_kupiť podľa predmetu"
3927
3928 #: src/mainwindow.c:500
3929 msgid "/_View/Th_read view"
3930 msgstr "/_Zobraziť/Zobraziť _vlákna"
3931
3932 #: src/mainwindow.c:501
3933 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3934 msgstr "/_Zobraziť/_Rozbaliť všetky vlákna"
3935
3936 #: src/mainwindow.c:502
3937 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3938 msgstr "/_Zobraziť/Zba_liť všetky vlákna"
3939
3940 #: src/mainwindow.c:503
3941 msgid "/_View/_Hide read messages"
3942 msgstr "/_Zobraziť/S_kryť prečítané správy"
3943
3944 #: src/mainwindow.c:504
3945 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3946 msgstr "/_Zobraziť/Nastav_iť zobrazované položky..."
3947
3948 #: src/mainwindow.c:507
3949 msgid "/_View/_Go to"
3950 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na"
3951
3952 #: src/mainwindow.c:508
3953 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3954 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/_Predošlú správu"
3955
3956 #: src/mainwindow.c:509
3957 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3958 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ď_alšiu správu"
3959
3960 #: src/mainwindow.c:510 src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:518
3961 #: src/mainwindow.c:523 src/mainwindow.c:528
3962 msgid "/_View/_Go to/---"
3963 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/---"
3964
3965 #: src/mainwindow.c:511
3966 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3967 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/P_redošlú neprečítanú správu"
3968
3969 #: src/mainwindow.c:513
3970 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3971 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalšiu n_eprečítanú správu"
3972
3973 #: src/mainwindow.c:516
3974 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3975 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú no_vú správu"
3976
3977 #: src/mainwindow.c:517
3978 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3979 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalši_u novú správu"
3980
3981 #: src/mainwindow.c:519
3982 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3983 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú _označenú správu"
3984
3985 #: src/mainwindow.c:521
3986 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3987 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalšiu o_značenú správu"
3988
3989 #: src/mainwindow.c:524
3990 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3991 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú správu s návestí_m"
3992
3993 #: src/mainwindow.c:526
3994 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3995 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďa_lšiu správu s návestím"
3996
3997 #: src/mainwindow.c:529
3998 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3999 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Iný priečino_k..."
4000
4001 #: src/mainwindow.c:533 src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:159
4002 msgid "/_View/_Code set/---"
4003 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/---"
4004
4005 #: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:163
4006 msgid "/_View/_Code set"
4007 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie"
4008
4009 #: src/mainwindow.c:538 src/messageview.c:164
4010 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
4011 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/_Automatické"
4012
4013 #: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:167
4014 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
4015 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/7bit ascii (US-ASC_II)"
4016
4017 #: src/mainwindow.c:545 src/messageview.c:171
4018 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
4019 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Unicode (_UTF-8)"
4020
4021 #: src/mainwindow.c:549 src/messageview.c:175
4022 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
4023 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-_1)"
4024
4025 #: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:177
4026 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
4027 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-15)"
4028
4029 #: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:181
4030 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
4031 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
4032
4033 #: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:184
4034 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
4035 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/_Pobaltie (ISO-8859-13)"
4036
4037 #: src/mainwindow.c:560 src/messageview.c:186
4038 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
4039 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Pobaltie (ISO-8859-_4)"
4040
4041 #: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:189
4042 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
4043 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Grécko (ISO-8859-_7)"
4044
4045 #: src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:192
4046 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
4047 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Turecko (ISO-8859-_9)"
4048
4049 #: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:195
4050 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
4051 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (ISO-8859-_5)"
4052
4053 #: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:197
4054 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
4055 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-_R)"
4056
4057 #: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:199
4058 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
4059 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (Windows-1251)"
4060
4061 #: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:203
4062 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
4063 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-_JP)"
4064
4065 #: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:206
4066 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
4067 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-JP-2)"
4068
4069 #: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:209
4070 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
4071 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (_EUC-JP)"
4072
4073 #: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:211
4074 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
4075 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (_Shift__JIS)"
4076
4077 #: src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:215
4078 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
4079 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
4080
4081 #: src/mainwindow.c:591 src/messageview.c:217
4082 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
4083 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Tradičná čínština (_Big5)"
4084
4085 #: src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:219
4086 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
4087 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Tradičná čínština (EUC-_TW)"
4088
4089 #: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:221
4090 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
4091 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Čínština (ISO-2022-_CN)"
4092
4093 #: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:224
4094 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
4095 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Kórea (EUC-_KR)"
4096
4097 #: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:226
4098 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
4099 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Kórea (ISO-2022-KR)"
4100
4101 #: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:229
4102 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
4103 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Thajsko (TIS-620)"
4104
4105 #: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:231
4106 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
4107 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Thajsko (Windows-874)"
4108
4109 #: src/mainwindow.c:613 src/summaryview.c:458
4110 msgid "/_View/Open in new _window"
4111 msgstr "/_Zobraziť/Otvoriť v _novom okne"
4112
4113 #: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:239
4114 msgid "/_View/Mess_age source"
4115 msgstr "/_Zobraziť/Zdrojový kód správ_y"
4116
4117 #: src/mainwindow.c:615
4118 msgid "/_View/Show all _headers"
4119 msgstr "/_Zobraziť/Zobraziť všetky _hlavičky"
4120
4121 #: src/mainwindow.c:617
4122 msgid "/_View/_Update summary"
4123 msgstr "/_Zobraziť/_Aktualizovať zoznam"
4124
4125 #: src/mainwindow.c:620
4126 msgid "/_Message/Get new ma_il"
4127 msgstr "/Sp_ráva/_Prijať poštu"
4128
4129 #: src/mainwindow.c:621
4130 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
4131 msgstr "/Sp_ráva/Prijať poš_tu pre všetky kontá"
4132
4133 #: src/mainwindow.c:623
4134 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
4135 msgstr "/Sp_ráva/Ukonč_iť prijímanie"
4136
4137 #: src/mainwindow.c:625
4138 msgid "/_Message/_Send queued messages"
4139 msgstr "/Sp_ráva/_Odoslať správy vo fronte"
4140
4141 #: src/mainwindow.c:627
4142 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
4143 msgstr "/Sp_ráva/_Napísať novú správu"
4144
4145 #: src/mainwindow.c:628
4146 msgid "/_Message/Compose a news message"
4147 msgstr "/Sp_ráva/_Napísať novu news správu"
4148
4149 #: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:246
4150 msgid "/_Message/_Reply"
4151 msgstr "/Sp_ráva/O_dpovedať"
4152
4153 #: src/mainwindow.c:630
4154 msgid "/_Message/Repl_y to"
4155 msgstr "/Sp_ráva/Odpo_vedať komu"
4156
4157 #: src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:247
4158 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
4159 msgstr "/Sp_ráva/Odpoved_ať komu/_všetkým"
4160
4161 #: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:249
4162 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
4163 msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu/_odosielateľovi"
4164
4165 #: src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:251
4166 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
4167 msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu/do _diskusnej skupiny"
4168
4169 #: src/mainwindow.c:635
4170 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
4171 msgstr "/Sp_ráva/Follow-up a odpovedať"
4172
4173 #: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:254
4174 msgid "/_Message/_Forward"
4175 msgstr "/Sp_ráva/_Poslať ďalej"
4176
4177 #: src/mainwindow.c:638
4178 msgid "/_Message/Redirect"
4179 msgstr "/Sp_ráva/Pre_smerovať"
4180
4181 #: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:259
4182 msgid "/_Message/Re-_edit"
4183 msgstr "/Sp_ráva/Znovu _editovať"
4184
4185 #: src/mainwindow.c:642
4186 msgid "/_Message/M_ove..."
4187 msgstr "/Sp_ráva/Pres_unúť"
4188
4189 #: src/mainwindow.c:643
4190 msgid "/_Message/_Copy..."
4191 msgstr "/Sp_ráva/_Kopírovať"
4192
4193 #: src/mainwindow.c:644
4194 msgid "/_Message/_Delete"
4195 msgstr "/Sp_ráva/Z_mazať"
4196
4197 #: src/mainwindow.c:645
4198 msgid "/_Message/Cancel a news message"
4199 msgstr "/Sp_ráva/S_tornovať news správu"
4200
4201 #: src/mainwindow.c:647
4202 msgid "/_Message/_Mark"
4203 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť"
4204
4205 #: src/mainwindow.c:648
4206 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
4207 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/O_značiť"
4208
4209 #: src/mainwindow.c:649
4210 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
4211 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/O_dznačiť"
4212
4213 #: src/mainwindow.c:650
4214 msgid "/_Message/_Mark/---"
4215 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/---"
4216
4217 #: src/mainwindow.c:651
4218 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
4219 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť ako _neprečítané"
4220
4221 #: src/mainwindow.c:652
4222 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
4223 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť ako _prečítané"
4224
4225 #: src/mainwindow.c:654
4226 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
4227 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť _všetky ako prečítané"
4228
4229 #: src/mainwindow.c:657
4230 msgid "/_Tools/_Address book..."
4231 msgstr "/_Nástroje/_Adresár..."
4232
4233 #: src/mainwindow.c:658 src/messageview.c:263
4234 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
4235 msgstr "/_Nástroje/Pridať _odosielateľa do adresára"
4236
4237 #: src/mainwindow.c:660
4238 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
4239 msgstr "/_Nástroje/_Zozbierať správy"
4240
4241 #: src/mainwindow.c:661
4242 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
4243 msgstr "/_Nástroje/_Zozbierať správy/z _priečinka..."
4244
4245 #: src/mainwindow.c:663
4246 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
4247 msgstr "/_Nástroje/_Zozbierať správy/zo _správ..."
4248
4249 #: src/mainwindow.c:666
4250 msgid "/_Tools/_Filter messages"
4251 msgstr "/_Nástroje/_Filtrovať správy"
4252
4253 #: src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:266
4254 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
4255 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra"
4256
4257 #: src/mainwindow.c:668 src/messageview.c:268
4258 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
4259 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/_Automaticky"
4260
4261 #: src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:270
4262 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
4263 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/podľa _odosielateľa"
4264
4265 #: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:272
4266 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
4267 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/podľa _príjemcu"
4268
4269 #: src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:274
4270 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
4271 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/podľa p_redmetu"
4272
4273 #: src/mainwindow.c:676
4274 msgid "/_Tools/_Create processing rule"
4275 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania"
4276
4277 #: src/mainwindow.c:677
4278 msgid "/_Tools/_Create processing rule/_Automatically"
4279 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/_Automaticky"
4280
4281 #: src/mainwindow.c:679
4282 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _From"
4283 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa _odosielateľa"
4284
4285 #: src/mainwindow.c:681
4286 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _To"
4287 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa _príjemcu"
4288
4289 #: src/mainwindow.c:683
4290 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _Subject"
4291 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa p_redmetu"
4292
4293 #: src/mainwindow.c:688
4294 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
4295 msgstr "/_Nástroje/Zmazať du_plikátne správy"
4296
4297 #: src/mainwindow.c:691
4298 msgid "/_Tools/E_xecute"
4299 msgstr "/_Nástroje/V_ykonať"
4300
4301 #: src/mainwindow.c:694
4302 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
4303 msgstr "/_Nástroje/SSL certi_fikáty..."
4304
4305 #: src/mainwindow.c:698
4306 msgid "/_Tools/_Log window"
4307 msgstr "/_Nástroje/Okno _záznamu"
4308
4309 #: src/mainwindow.c:700
4310 msgid "/_Configuration"
4311 msgstr "/Nastav_enia"
4312
4313 #: src/mainwindow.c:701
4314 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
4315 msgstr "/Nastav_enia/_Zmeniť aktívne konto"
4316
4317 #: src/mainwindow.c:703
4318 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
4319 msgstr "/Nastav_enia/Nastavenia aktívneho _konta..."
4320
4321 #: src/mainwindow.c:705
4322 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
4323 msgstr "/Nastav_enia/Vytvoriť _nové konto..."
4324
4325 #: src/mainwindow.c:707
4326 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
4327 msgstr "/Nastav_enia/_Upraviť kontá..."
4328
4329 #: src/mainwindow.c:709
4330 msgid "/_Configuration/---"
4331 msgstr "/Nastav_enia/---"
4332
4333 #: src/mainwindow.c:710
4334 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
4335 msgstr "/Nastav_enia/_Všeobecné nastavenia..."
4336
4337 #: src/mainwindow.c:712
4338 msgid "/_Configuration/Pre-processing..."
4339 msgstr "/Nastav_enia/Úvodné _spracúvanie..."
4340
4341 #: src/mainwindow.c:714
4342 msgid "/_Configuration/Post-processing..."
4343 msgstr "/Nastav_enia/_Dodatočné spracúvanie..."
4344
4345 #: src/mainwindow.c:716
4346 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
4347 msgstr "/Nastav_enia/_Filtrovanie..."
4348
4349 #: src/mainwindow.c:718
4350 msgid "/_Configuration/_Templates..."
4351 msgstr "/Nastav_enia/Š_ablóny..."
4352
4353 #: src/mainwindow.c:719
4354 msgid "/_Configuration/_Actions..."
4355 msgstr "/Nastav_enia/_Akcie..."
4356
4357 #: src/mainwindow.c:720
4358 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
4359 msgstr "/Nastav_enia/Ď_alšie nastavenia..."
4360
4361 #: src/mainwindow.c:721
4362 msgid "/_Configuration/Plugins..."
4363 msgstr "/Nastav_enia/_Pluginy..."
4364
4365 #: src/mainwindow.c:724
4366 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
4367 msgstr "/Nápo_veda/_Manuál (lokálny)"
4368
4369 #: src/mainwindow.c:725
4370 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
4371 msgstr "/Nápo_veda/_Manuál (WWW)"
4372
4373 #: src/mainwindow.c:727
4374 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
4375 msgstr "/Nápo_veda/_FAQ (lokálne)"
4376
4377 #: src/mainwindow.c:728
4378 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
4379 msgstr "/Nápo_veda/_FAQ (WWW)"
4380
4381 #: src/mainwindow.c:730
4382 msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
4383 msgstr "/Nápo_veda/_Claws FAQ (WWW)"
4384
4385 #: src/mainwindow.c:732
4386 msgid "/_Help/---"
4387 msgstr "/Nápo_veda/---"
4388
4389 #: src/mainwindow.c:851
4390 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
4391 msgstr "Ste pripojený. Kliknite na ikonu ak sa chcete odpojiť"
4392
4393 #: src/mainwindow.c:855
4394 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
4395 msgstr "Ste odpojený. Kliknite na ikonu ak sa chcete pripojiť"
4396
4397 #: src/mainwindow.c:872
4398 msgid "Select account"
4399 msgstr "Zvoliť konto"
4400
4401 #: src/mainwindow.c:1204 src/mainwindow.c:1221 src/prefs_folder_item.c:407
4402 msgid "Untitled"
4403 msgstr "Bez názvu"
4404
4405 #: src/mainwindow.c:1222
4406 msgid "none"
4407 msgstr "žiadny"
4408
4409 #: src/mainwindow.c:1462
4410 msgid "Empty trash"
4411 msgstr "Vyprázdniť kôš"
4412
4413 #: src/mainwindow.c:1463
4414 msgid "Empty all messages in trash?"
4415 msgstr "Zmazať všetky správy v koši?"
4416
4417 #: src/mainwindow.c:1481
4418 msgid "Add mailbox"
4419 msgstr "Pridať mailbox"
4420
4421 #: src/mainwindow.c:1482
4422 msgid ""
4423 "Input the location of mailbox.\n"
4424 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
4425 "scanned automatically."
4426 msgstr ""
4427 "Zadajte umiestnenie mailboxu.\n"
4428 "Ak zadáte existujúci mailbox, bude\n"
4429 "automaticky prehľadaný."
4430
4431 #: src/mainwindow.c:1488
4432 #, c-format
4433 msgid "The mailbox `%s' already exists."
4434 msgstr "Mailbox '%s' už existuje."
4435
4436 #: src/mainwindow.c:1493 src/setup.c:58
4437 msgid "Mailbox"
4438 msgstr "Mailbox"
4439
4440 #: src/mainwindow.c:1498 src/setup.c:62
4441 msgid ""
4442 "Creation of the mailbox failed.\n"
4443 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
4444 "there."
4445 msgstr ""
4446 "Nepodarilo sa vytvoriť mailbox.\n"
4447 "Pravdepodobne už niektoré súbory existujú, alebo tam nemáte práva na "
4448 "zapisovanie."
4449
4450 #: src/mainwindow.c:1817
4451 msgid "Sylpheed - Folder View"
4452 msgstr "Sylpheed - Zobrazenie priečinku"
4453
4454 #: src/mainwindow.c:1838 src/messageview.c:378
4455 msgid "Sylpheed - Message View"
4456 msgstr "Sylpheed - Zobrazenie správy"
4457
4458 #: src/mainwindow.c:2222
4459 msgid "Exit"
4460 msgstr "Ukončiť"
4461
4462 #: src/mainwindow.c:2222
4463 msgid "Exit this program?"
4464 msgstr "Ukončiť program"
4465
4466 #: src/mainwindow.c:2716 src/summaryview.c:4046
4467 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
4468 msgstr "Pravidlá spracúvania použité pred pravidlami priečinkov"
4469
4470 #: src/mainwindow.c:2724
4471 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
4472 msgstr "Pravidlá spracúvania použité po pravidlách priečinkov"
4473
4474 #: src/mainwindow.c:2732 src/summaryview.c:4055
4475 msgid "Filtering configuration"
4476 msgstr "Nastavenie filtrovania"
4477
4478 #: src/matcher.c:1178 src/matcher.c:1179 src/matcher.c:1180 src/matcher.c:1181
4479 #: src/matcher.c:1182 src/matcher.c:1183 src/matcher.c:1184 src/matcher.c:1185
4480 msgid "(none)"
4481 msgstr "(žiadna)"
4482
4483 #: src/message_search.c:88
4484 msgid "Find in current message"
4485 msgstr "Nájdi v súčasnej správe"
4486
4487 #: src/message_search.c:106
4488 msgid "Find text:"
4489 msgstr "Nájdi text:"
4490
4491 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:183
4492 msgid "Case sensitive"
4493 msgstr "Záleží na veľkosti písmen"
4494
4495 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:189
4496 msgid "Backward search"
4497 msgstr "Hľadať dozadu"
4498
4499 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:317
4500 msgid "Search failed"
4501 msgstr "Hľadanie sa nepodarilo"
4502
4503 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:318
4504 msgid "Search string not found."
4505 msgstr "Hľadaný reťazec sa nenašiel."
4506
4507 #: src/message_search.c:191
4508 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4509 msgstr "Dosiahnutý začiatok správy; pokračovať z konca?"
4510
4511 #: src/message_search.c:194
4512 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4513 msgstr "Dosiahnutý koniec správy; pokračovať od začiatku?"
4514
4515 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:327
4516 msgid "Search finished"
4517 msgstr "Hľadanie dokončené"
4518
4519 #: src/messageview.c:240
4520 msgid "/_View/Show all _header"
4521 msgstr "/_Zobraziť/Zobraziť všetky _hlavičky"
4522
4523 #: src/messageview.c:243
4524 msgid "/_Message/Compose _new message"
4525 msgstr "/Sp_ráva/_Napísať novú správu"
4526
4527 #: src/messageview.c:255
4528 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
4529 msgstr "/Sp_ráva/Poslať ako p_rílohu"
4530
4531 #: src/messageview.c:257
4532 msgid "/_Message/Redirec_t"
4533 msgstr "/Sp_ráva/Pre_smerovať"
4534
4535 #: src/messageview.c:276
4536 msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
4537 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/_Automaticky"
4538
4539 #: src/messageview.c:278
4540 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
4541 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa _odosielateľa"
4542
4543 #: src/messageview.c:280
4544 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
4545 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa _príjemcu"
4546
4547 #: src/messageview.c:282
4548 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
4549 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa p_redmetu"
4550
4551 #: src/messageview.c:476
4552 msgid "<No Return-Path found>"
4553 msgstr "<nebola nájdená hlavička Return-Path>"
4554
4555 #: src/messageview.c:484
4556 #, c-format
4557 msgid ""
4558 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
4559 "does not correspond to the return path:\n"
4560 "Notification address: %s\n"
4561 "Return path: %s\n"
4562 "It is advised to not to send the return receipt."
4563 msgstr ""
4564 "Oznamovacia adresa, na ktorú sa má odoslať potvrdenie o prijatí\n"
4565 "sa nezhoduje s návratovou cestou:\n"
4566 "Oznamovacia adresa: %s\n"
4567 "Návratová cesta: %s\n"
4568 "Doporučuje sa neodoslať potvrdenie."
4569
4570 #: src/messageview.c:492
4571 msgid "+Don't Send"
4572 msgstr "+Neodoslať"
4573
4574 #: src/messageview.c:502
4575 msgid ""
4576 "This message is asking for a return receipt notification\n"
4577 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
4578 "officially addressed to you.\n"
4579 "Receipt notification cancelled."
4580 msgstr ""
4581 "Táto správa chce aby ste odoslali potvrdenie o jej príjme,\n"
4582 "ale podľa jej hlavičiek 'To:' a 'Cc:' nebola oficiálne adresovaná\n"
4583 "vám. Odosielanie potvrdenia o prijatí bolo zrušené."
4584
4585 #: src/messageview.c:901 src/mimeview.c:969 src/mimeview.c:1076
4586 #: src/summaryview.c:3448
4587 msgid "Save as"
4588 msgstr "Uložiť ako"
4589
4590 #: src/messageview.c:906 src/mimeview.c:1018 src/mimeview.c:1082
4591 #: src/summaryview.c:3453
4592 msgid "Overwrite"
4593 msgstr "Prepísať"
4594
4595 #: src/messageview.c:907
4596 msgid "Overwrite existing file?"
4597 msgstr "Prepísať existujúci súbor?"
4598
4599 #: src/messageview.c:914 src/summaryview.c:3461 src/summaryview.c:3465
4600 #: src/summaryview.c:3482
4601 #, c-format
4602 msgid "Can't save the file `%s'."
4603 msgstr "Nemôžem uložiť súbor '%s'."
4604
4605 #: src/messageview.c:979
4606 msgid "This message asks for a return receipt"
4607 msgstr "Táto správa chce aby ste odoslali potvrdenie o jej príjme"
4608
4609 #: src/messageview.c:980
4610 msgid "Send receipt"
4611 msgstr "Odoslať potvrdenie"
4612
4613 #: src/messageview.c:1033
4614 msgid "Return Receipt Notification"
4615 msgstr "Potvrdenie o príjme"
4616
4617 #: src/messageview.c:1034
4618 msgid ""
4619 "The message was sent to several of your accounts.\n"
4620 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
4621 "notification:"
4622 msgstr ""
4623 "Správa bola odoslaná na viacero vašich kônt.\n"
4624 "Prosím vyberte konto, ktoré chcete použiť na odoslanie potvrdenia o príjme:"
4625
4626 #: src/messageview.c:1038
4627 msgid "Send Notification"
4628 msgstr "Odoslať potvrdenie"
4629
4630 #: src/messageview.c:1038
4631 msgid "+Cancel"
4632 msgstr "+Storno"
4633
4634 #: src/messageview.c:1092 src/prefs_common.c:2348 src/summaryview.c:3500
4635 #: src/toolbar.c:171
4636 msgid "Print"
4637 msgstr "Tlačiť"
4638
4639 #: src/messageview.c:1093 src/summaryview.c:3501
4640 #, c-format
4641 msgid ""
4642 "Enter the print command line:\n"
4643 "(`%s' will be replaced with file name)"
4644 msgstr ""
4645 "Zadajte príkazový riadok tlače:\n"
4646 "('%s' bude nahradené názvom súboru)"
4647
4648 #: src/messageview.c:1099 src/summaryview.c:3507
4649 #, c-format
4650 msgid ""
4651 "Print command line is invalid:\n"
4652 "`%s'"
4653 msgstr ""
4654 "Príkazový riadok tlače je neplatný:\n"
4655 "'%s'"
4656
4657 #: src/mh.c:360
4658 #, c-format
4659 msgid "can't copy message %s to %s\n"
4660 msgstr "nedá sa kopírovať správu %s do %s\n"
4661
4662 #: src/mimeview.c:149
4663 msgid "/_Open"
4664 msgstr "/_Otvoriť"
4665
4666 #: src/mimeview.c:150
4667 msgid "/Open _with..."
4668 msgstr "/O_tvoriť čím..."
4669
4670 #: src/mimeview.c:151
4671 msgid "/_Display as text"
4672 msgstr "/_Zobraziť ako text"
4673
4674 #: src/mimeview.c:152 src/summaryview.c:463
4675 msgid "/_Save as..."
4676 msgstr "/_Uložiť ako..."
4677
4678 #: src/mimeview.c:153
4679 msgid "/Save _all..."
4680 msgstr "/Uložiť _všetky..."
4681
4682 #: src/mimeview.c:192
4683 msgid "MIME Type"
4684 msgstr "MIME typ"
4685
4686 #: src/mimeview.c:636
4687 msgid "Check"
4688 msgstr "Overiť"
4689
4690 #: src/mimeview.c:641 src/mimeview.c:646 src/mimeview.c:651
4691 msgid "Full info"
4692 msgstr "Plné info"
4693
4694 #: src/mimeview.c:656
4695 msgid "Check again"
4696 msgstr "Znova overiť"
4697
4698 #: src/mimeview.c:946 src/mimeview.c:1025 src/mimeview.c:1090
4699 #: src/mimeview.c:1115 src/mimeview.c:1145
4700 msgid "Can't save the part of multipart message."
4701 msgstr "Nemôžem uložiť časť viacdielnej správy."
4702
4703 #: src/mimeview.c:973
4704 #, c-format
4705 msgid "`%s' is not a directory."
4706 msgstr "`%s' nie je priečinok."
4707
4708 #: src/mimeview.c:1016 src/mimeview.c:1080
4709 #, c-format
4710 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
4711 msgstr "Prepísať existujúci súbor '%s'?"
4712
4713 #: src/mimeview.c:1155
4714 msgid "Open with"
4715 msgstr "Otvoriť čím"
4716
4717 #: src/mimeview.c:1156
4718 #, c-format
4719 msgid ""
4720 "Enter the command line to open file:\n"
4721 "(`%s' will be replaced with file name)"
4722 msgstr ""
4723 "Zadajte príkazový riadok pre otvorenie súboru:\n"
4724 "('%s' bude nahradené názvom súboru)"
4725
4726 #: src/news.c:226
4727 #, c-format
4728 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
4729 msgstr "nadväzujem NNTP spojenie k %s:%d ...\n"
4730
4731 #: src/news.c:807
4732 #, c-format
4733 msgid "can't set group: %s\n"
4734 msgstr "nemôžem nastaviť skupinu: %s\n"
4735
4736 #: src/news.c:817
4737 #, c-format
4738 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4739 msgstr "neplatný rozsah článkov: %d - %d\n"
4740
4741 #: src/news.c:838
4742 #, c-format
4743 msgid "error occurred while getting %s.\n"
4744 msgstr "pri prijímaní %s sa vyskytla chyba.\n"
4745
4746 #: src/news.c:855
4747 #, c-format
4748 msgid "getting xover %d in %s...\n"
4749 msgstr "prijímam xover %d v %s...\n"
4750
4751 #: src/news.c:858 src/news.c:927
4752 msgid "can't get xover\n"
4753 msgstr "nemôžem prijať xover\n"
4754
4755 #: src/news.c:863 src/news.c:933
4756 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4757 msgstr "pri prijímaní xover sa vyskytla chyba.\n"
4758
4759 #: src/news.c:869 src/news.c:946
4760 #, c-format
4761 msgid "invalid xover line: %s\n"
4762 msgstr "neplatný xover riadok: %s\n"
4763
4764 #: src/news.c:883 src/news.c:897 src/news.c:964 src/news.c:994
4765 msgid "can't get xhdr\n"
4766 msgstr "nemôžem prijať xhdr\n"
4767
4768 #: src/news.c:888 src/news.c:902 src/news.c:972 src/news.c:1002
4769 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4770 msgstr "pri prijímaní xhdr sa vyskytla chyba.\n"
4771
4772 #: src/news.c:924
4773 #, c-format
4774 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4775 msgstr "prijímam xover %d - %d v %s...\n"
4776
4777 #: src/passphrase.c:85
4778 msgid "Passphrase"
4779 msgstr "Heslo"
4780
4781 #: src/passphrase.c:253
4782 msgid "[no user id]"
4783 msgstr "[žiadny user id]"
4784
4785 #: src/passphrase.c:257
4786 #, c-format
4787 msgid ""
4788 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4789 "\n"
4790 "  %.*s  \n"
4791 "(%.*s)\n"
4792 msgstr ""
4793 "%sProsím zadajte heslo pre:\n"
4794 "\n"
4795 "  %.*s  \n"
4796 "(%.*s)\n"
4797
4798 #: src/passphrase.c:261
4799 msgid ""
4800 "Bad passphrase! Try again...\n"
4801 "\n"
4802 msgstr ""
4803 "Neplatné heslo! Skúste znova...\n"
4804 "\n"
4805
4806 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:224
4807 msgid "Clam AntiVirus"
4808 msgstr "Clam AntiVirus"
4809
4810 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:229
4811 msgid ""
4812 "This plugin uses Clam AntiVirus to scan all messages that are received from "
4813 "an IMAP, LOCAL or POP account.\n"
4814 "\n"
4815 "When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
4816 "saved in a specially designated folder.\n"
4817 "\n"
4818 "This plugin only contains the actual function for scanning and deleting or "
4819 "moving the message. You probably want to load the Gtk+ User Interface plugin "
4820 "too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
4821 msgstr ""
4822 "Tento plugin používa Clam AntiVirus pre kontrolu všetkých príloh v správach "
4823 "prijatých z IMAP, POP alebo lokálnych kônt.\n"
4824 "\n"
4825 "Ak je v nejakej prílohe zistený vírus, môže byť zmazaná alebo uložená do "
4826 "určeného priečinku.\n"
4827 "\n"
4828 "Tento plugin obsahuje iba samotnú funkčnosť pre kontrolovanie a mazanie, "
4829 "príp. presúvanie pošty. Doporučuje sa načítať aj plugin pre konfiguračné "
4830 "rozhranie GTK+, inak budete musieť napísať konfiguračné súbory pluginu "
4831 "ručne.\n"
4832
4833 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:93
4834 msgid "Enable virus scanning"
4835 msgstr "Povoliť antivírusové testy"
4836
4837 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:107
4838 msgid "Scan archive contents"
4839 msgstr "Testovať obsah archívov"
4840
4841 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:120
4842 msgid "Maximum attachment size"
4843 msgstr "Maximálna veľkosť prílohy"
4844
4845 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:138
4846 msgid "MB"
4847 msgstr "MB"
4848
4849 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:142
4850 msgid "Save infected messages"
4851 msgstr "Uložiť nakazené správy"
4852
4853 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:155
4854 msgid "Save folder"
4855 msgstr "Uložiť priečinok"
4856
4857 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:169
4858 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:178
4859 msgid "Leave empty to use the default trash folder"
4860 msgstr "Nechajte prázdne, ak chcete použiť implicitný priečinok koša"
4861
4862 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:240
4863 msgid "Filtering/Clam AntiVirus"
4864 msgstr "Filtrovanie/Clam AntiVirus"
4865
4866 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:261
4867 msgid "Clam AntiVirus GTK"
4868 msgstr "Clam AntiVirus GTK"
4869
4870 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:266
4871 msgid ""
4872 "This plugin provides a Preferences page for the Clam AntiVirus plugin.\n"
4873 "\n"
4874 "You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
4875 "Clam AntiVirus.\n"
4876 "\n"
4877 "With this plugin you can enable the scanning, enable archive content "
4878 "scanning, set the maximum size of an attachment to be checked, (if the "
4879 "attachment is larger it will not be checked), configure whether infected "
4880 "mail should be received (default: Yes) and select the folder where infected "
4881 "mail will be saved.\n"
4882 msgstr ""
4883 "Tento plugin poskytuje grafické rozhranie pre nastavovanie pluginu\n"
4884 "Clam AntiVirus.\n"
4885 "\n"
4886 "Nastavenia nájdete v menu Ďalšie nastavenia pod položkou Filtrovanie/ Clam "
4887 "AntiVirus.\n"
4888 "\n"
4889 "S týmto pluginom môžete testovať správy, obsah archívov, nastavovať "
4890 "maximálnu veľkosť testovaných príloh (ak bude príloha väčšia, nebude "
4891 "otestovaná), zvoliť si, či nakazenú poštu prijať (prednastavené) a vybrať "
4892 "priečinok, kde bude uložená.\n"
4893
4894 #: src/plugins/demo/demo.c:71
4895 msgid "Demo"
4896 msgstr "Demo"
4897
4898 #: src/plugins/demo/demo.c:76
4899 msgid ""
4900 "This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed. It installs "
4901 "a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
4902 "\n"
4903 "It is not really useful"
4904 msgstr ""
4905 "Tento plugin je len demonštráciou ako písať pluginy pre Sylpheed. "
4906 "Nainštaluje hook pre nový logový výstup a vypíše ho na štandardný výstup.\n"
4907 "\n"
4908 "Nie je užitočný"
4909
4910 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:106
4911 msgid "Do not load remote links in mails"
4912 msgstr "Nenasledovať vzdialené linky v správach"
4913
4914 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:112
4915 msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
4916 msgstr "Ekvivalent voľby '--local' pre Dillo"
4917
4918 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:114
4919 msgid "You can still load remote links by reloading the page"
4920 msgstr "Vzdialené linky môžete nasledovať znovunačítaním stránky"
4921
4922 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:121
4923 msgid "Full window mode (hide controls)"
4924 msgstr "Celoobrazovkový režim (skryť ovládacie prvky)"
4925
4926 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:127
4927 msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
4928 msgstr "Ekvivalent voľby '--fullwindow' pre Dillo"
4929
4930 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:195
4931 msgid "Dillo HTML Viewer"
4932 msgstr "Prehliadač HTML Dillo"
4933
4934 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:200
4935 msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
4936 msgstr "Tento plugin zobrazuje poštu vo formáte HTML pomocou prehliadača Dillo."
4937
4938 #: src/plugins/image_viewer/plugin.c:58
4939 msgid "Image Viewer"
4940 msgstr "Prezerač obrázkov"
4941
4942 #: src/plugins/image_viewer/plugin.c:63
4943 msgid "This plugin uses either gdk-pixbuf or imlib to display attached images."
4944 msgstr ""
4945 "Tento plugin používa buď gdk-pixbuf alebo imlib pre zobrazenie priložených "
4946 "obrázkov."
4947
4948 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:337
4949 msgid "Filename:"
4950 msgstr "Názov súboru:"
4951
4952 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:344
4953 msgid "Filesize:"
4954 msgstr "Veľkosť súboru:"
4955
4956 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:365
4957 msgid "Load Image"
4958 msgstr "Načítať obrázok"
4959
4960 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:371
4961 msgid "Content-Type:"
4962 msgstr "Content-Type:"
4963
4964 #: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:78
4965 msgid "Automatically display attached images"
4966 msgstr "Automaticky zobraziť priložené obrázky"
4967
4968 #: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:85
4969 msgid ""
4970 "Resize attached images by default\n"
4971 "(Clicking image toggles scaling)"
4972 msgstr ""
4973 "Implicitne prispôsobiť veľkosť obrázkových príloh\n"
4974 "(Kliknuti na obrázok zapína/vypína zmenu)"
4975
4976 #: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:163
4977 msgid "MathML Viewer"
4978 msgstr "Prezerač MathML"
4979
4980 #: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:168
4981 msgid ""
4982 "This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
4983 "(Content-Type: text/mathml)"
4984 msgstr ""
4985 "Tento plugin používa widget GtkMathView pre vykresľovanie príloh MathML "
4986 "(Content-Type: text/mathml)"
4987
4988 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:309
4989 msgid "SpamAssassin"
4990 msgstr "SpamAssassin"
4991
4992 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:314
4993 msgid ""
4994 "This plugin checks all messages that are received from an IMAP, LOCAL or POP "
4995 "account for spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin "
4996 "Server (spamd) running somewhere.\n"
4997 "\n"
4998 "When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a "
4999 "special folder.\n"
5000 "\n"
5001 "This plugin only contains the actual function for filtering and deleting or "
5002 "moving the message. You probably want to load a User Interface plugin too, "
5003 "otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
5004 msgstr ""
5005 "Tento plugin vytriedi nevyžiadanú poštu (spam) z pošty prijatej z IMAP, "
5006 "POP alebo lokálnych kônt. Budete potrebovať bežiaci server "
5007 "SpamAssassinu (spamd).\n"
5008 "\n"
5009 "Ak je správa identifikovaná ako spam, môže byť zmazaná alebo uložená do "
5010 "určeného priečinku.\n"
5011 "\n"
5012 "Tento plugin obsahuje iba samotnú funkčnosť pre kontrolovanie a mazanie, "
5013 "príp. presúvanie pošty. Doporučuje sa načítať aj plugin pre konfiguračné "
5014 "rozhranie GTK+, inak budete musieť napísať konfiguračné súbory pluginu "
5015 "ručne.\n"
5016
5017 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:76
5018 msgid "Disabled"
5019 msgstr "Vypnutý"
5020
5021 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:77
5022 msgid "Localhost"
5023 msgstr "Localhost"
5024
5025 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:78
5026 msgid "TCP"
5027 msgstr "TCP"
5028
5029 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:79
5030 msgid "Unix Socket"
5031 msgstr "Unixový soket"
5032
5033 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:176
5034 msgid "Transport"
5035 msgstr "Prenos"
5036
5037 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:183
5038 msgid "spamd "
5039 msgstr "spamd "
5040
5041 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:220
5042 msgid "Hostname or IP address of spamd server"
5043 msgstr "Názov hostiteľa alebo IP adresa servera spamd"
5044
5045 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:223
5046 msgid ":"
5047 msgstr ":"
5048
5049 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:233
5050 msgid "Port of spamd server"
5051 msgstr "Port serveru spamd"
5052
5053 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:240
5054 msgid "Path of Unix socket"
5055 msgstr "Cesta k unixovému soketu"
5056
5057 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:243
5058 msgid "Timeout"
5059 msgstr "Timeout"
5060
5061 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:263
5062 msgid ""
5063 "Time that is allowed for checking. If the check takes longer the check will "
5064 "be aborted and the message will be handled as not spam."
5065 msgstr ""
5066 "Maximálny čas povolený pre test na spam. Po uplynutí tejto doby bude test  "
5067 "prerušený a správa bude doručená ako nie spam."
5068
5069 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:267
5070 msgid "s"
5071 msgstr "s"
5072
5073 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:274
5074 msgid "Save Spam"
5075 msgstr "Uložiť spam"
5076
5077 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:288
5078 msgid "Save mails that where identified as spam to a folder"
5079 msgstr "Uložiť správy identifikované ako spam do priečinku"
5080
5081 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:304
5082 msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
5083 msgstr "Maximálna veľkosť testovanej správy"
5084
5085 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:308
5086 msgid "kB"
5087 msgstr "kB"
5088
5089 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:315
5090 msgid "Save Folder"
5091 msgstr "Priečinok pre ukladanie"
5092
5093 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:330
5094 msgid ""
5095 "Folder that will be used to save spam. Leave empty to use the default trash "
5096 "folder"
5097 msgstr ""
5098 "Priečinok kde bude uložený spam. Nechajte prázdne, ak chcete použiť "
5099 "implicitný priečinok koša"
5100
5101 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:333
5102 msgid "..."
5103 msgstr "..."
5104
5105 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:339
5106 msgid "Maximum Size"
5107 msgstr "Maximálna veľkosť"
5108
5109 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:453
5110 msgid "Filtering/SpamAssassin"
5111 msgstr "Filtrovanie/SpamAssassin"
5112
5113 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:474
5114 msgid "SpamAssassin GTK"
5115 msgstr "SpamAssassin GTK"
5116
5117 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:479
5118 msgid ""
5119 "This plugin provides a Preferences page for the SpamAssassin plugin.\n"
5120 "\n"
5121 "You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
5122 "SpamAssassin.\n"
5123 "\n"
5124 "With this plugin you can enable the filtering, change the SpamAssassin "
5125 "server host and port, set the maximum size of messages to be checked, (if "
5126 "the message is larger it will not be checked), configure whether spam mail "
5127 "should be received (default: Yes) and select the folder where spam mail will "
5128 "be saved.\n"
5129 msgstr ""
5130 "Tento plugin poskytuje grafické rozhranie pre nastavenie pluginu "
5131 "SpamAssassin.\n"
5132 "\n"
5133 "Nastavenia nájdete v menu Ďalšie nastavenia pod položkou Filtrovanie/ "
5134 "SpamAssassin.\n"
5135 "\n"
5136 "Tento plugin umožňuje filtrovanie, zmenu hostname a portu serveru "
5137 "SpamAssassinu, nastaviť maximálnu veľkosť správy (ak bude správa väčšia, "
5138 "nebude testovaná), určiť či bude spam prijatý (prednastavené) a zvoliť "
5139 "priečinok kam bude uložený.\n"
5140
5141 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:217
5142 msgid "Trayicon"
5143 msgstr "Trayicon"
5144
5145 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:222
5146 msgid ""
5147 "This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
5148 "have new or unread mail.\n"
5149 "\n"
5150 "The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
5151 "letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
5152 msgstr ""
5153 "Tento plugin na systémovú lištu umiestni ikonu ktorá ukazuje, či máte novú "
5154 "alebo neprečítanú poštu.\n"
5155 "\n"
5156 "Schránka na ikone je prázdna, ak nemáte neprečítanú poštu, inak sa v nej "
5157 "vykreslí list. Podržanie kurzoru myši nad ikonou ukáže počet nových a "
5158 "neprečítaných správ, ako aj celkový počet správ."
5159
5160 #: src/pop.c:151
5161 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
5162 msgstr "V pozdrave nebola nájdená vyžadovaná APOP časová značka\n"
5163
5164 #: src/pop.c:158
5165 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
5166 msgstr "Chybná časová značka v pozdrave\n"
5167
5168 #: src/pop.c:184 src/pop.c:211
5169 msgid "POP3 protocol error\n"
5170 msgstr "Chyba protokolu POP3\n"
5171
5172 #: src/pop.c:628
5173 #, c-format
5174 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
5175 msgstr "POP3: Odstraňujem starú správu %d\n"
5176
5177 #: src/pop.c:636
5178 #, c-format
5179 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
5180 msgstr "POP3: Preskakujem správu %d (%d bajtov)\n"
5181
5182 #: src/pop.c:667
5183 msgid "mailbox is locked\n"
5184 msgstr "mailbox je zamknutý\n"
5185
5186 #: src/pop.c:670
5187 msgid "session timeout\n"
5188 msgstr "čas spojenia vypršal\n"
5189
5190 #: src/pop.c:688
5191 msgid "command not supported\n"
5192 msgstr "príkaz nie je podporovaný\n"
5193
5194 #: src/pop.c:692
5195 msgid "error occurred on POP3 session\n"
5196 msgstr "vyskytla sa chyba pri POP3 spojení\n"
5197
5198 #: src/prefs_account.c:692
5199 #, c-format
5200 msgid "Account%d"
5201 msgstr "Konto%d"
5202
5203 #: src/prefs_account.c:711
5204 msgid "Preferences for new account"
5205 msgstr "Nastavenie nového konta"
5206
5207 #: src/prefs_account.c:716
5208 msgid "Account preferences"
5209 msgstr "Nastavenie konta"
5210
5211 #: src/prefs_account.c:766 src/prefs_common.c:968
5212 msgid "Receive"
5213 msgstr "Prijať"
5214
5215 #: src/prefs_account.c:770 src/prefs_common.c:972 src/prefs_folder_item.c:575
5216 msgid "Compose"
5217 msgstr "Nová správa"
5218
5219 #: src/prefs_account.c:773 src/prefs_common.c:981
5220 msgid "Privacy"
5221 msgstr "Súkromie"
5222
5223 #: src/prefs_account.c:777
5224 msgid "SSL"
5225 msgstr "SSL"
5226
5227 #: src/prefs_account.c:780
5228 msgid "Advanced"
5229 msgstr "Rozšírené"
5230
5231 #: src/prefs_account.c:859
5232 msgid "Name of account"
5233 msgstr "Názov konta"
5234
5235 #: src/prefs_account.c:868
5236 msgid "Set as default"
5237 msgstr "Nastaviť ako východzie"
5238
5239 #: src/prefs_account.c:872
5240 msgid "Personal information"
5241 msgstr "Osobné informácie"
5242
5243 #: src/prefs_account.c:881
5244 msgid "Full name"
5245 msgstr "Celé meno"
5246
5247 #: src/prefs_account.c:887
5248 msgid "Mail address"
5249 msgstr "E-mailová adresa"
5250
5251 #: src/prefs_account.c:893
5252 msgid "Organization"
5253 msgstr "Organizácia"
5254
5255 #: src/prefs_account.c:917
5256 msgid "Server information"
5257 msgstr "Informácie o serveri"
5258
5259 #: src/prefs_account.c:938
5260 msgid "POP3 (normal)"
5261 msgstr "POP3 (obyčajné)"
5262
5263 #: src/prefs_account.c:940
5264 msgid "POP3 (APOP auth)"
5265 msgstr "POP3 (APOP auth)"
5266
5267 #: src/prefs_account.c:942 src/prefs_account.c:1272 src/prefs_account.c:1866
5268 msgid "IMAP4"
5269 msgstr "IMAP4"
5270
5271 #: src/prefs_account.c:944
5272 msgid "News (NNTP)"
5273 msgstr "News (NNTP)"
5274
5275 #: src/prefs_account.c:946
5276 msgid "None (local)"
5277 msgstr "Žiadne (lokálne)"
5278
5279 #: src/prefs_account.c:966
5280 msgid "This server requires authentication"
5281 msgstr "Tento server vyžaduje autentizáciu"
5282
5283 #: src/prefs_account.c:973
5284 msgid "Authenticate on connect"
5285 msgstr "Autentizovať pri pripojení"
5286
5287 #: src/prefs_account.c:1018
5288 msgid "News server"
5289 msgstr "News server"
5290
5291 #: src/prefs_account.c:1024
5292 msgid "Server for receiving"
5293 msgstr "Server pre prijímanie"
5294
5295 #: src/prefs_account.c:1030
5296 msgid "Local mailbox"
5297 msgstr "Lokálna schránka"
5298
5299 #: src/prefs_account.c:1037
5300 msgid "SMTP server (send)"
5301 msgstr "SMTP server (odosielanie)"
5302
5303 #: src/prefs_account.c:1045
5304 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
5305 msgstr "Použiť príkaz miesto SMTP serveru"
5306
5307 #: src/prefs_account.c:1054
5308 msgid "command to send mails"
5309 msgstr "príkaz na odosielanie pošty"
5310
5311 #: src/prefs_account.c:1061 src/prefs_account.c:1435
5312 msgid "User ID"
5313 msgstr "Prihlasovacie meno"
5314
5315 #: src/prefs_account.c:1067 src/prefs_account.c:1444
5316 msgid "Password"
5317 msgstr "Heslo"
5318
5319 #: src/prefs_account.c:1143 src/prefs_account.c:1849
5320 msgid "POP3"
5321 msgstr "POP3"
5322
5323 #: src/prefs_account.c:1151
5324 msgid "Remove messages on server when received"
5325 msgstr "Vymazať správy na serveri po ich prijatí"
5326
5327 #: src/prefs_account.c:1162
5328 msgid "Remove after"
5329 msgstr "Vymazať po"
5330
5331 #: src/prefs_account.c:1171
5332 msgid "days"
5333 msgstr "dňoch"
5334
5335 #: src/prefs_account.c:1188
5336 msgid "(0 days: remove immediately)"
5337 msgstr "(0 dní: zmazať ihneď)"
5338
5339 #: src/prefs_account.c:1195
5340 msgid "Download all messages on server"
5341 msgstr "Prijať všetky správy na serveri"
5342
5343 #: src/prefs_account.c:1201
5344 msgid "Receive size limit"
5345 msgstr "Obmedzenie veľkosti správy pre príjem"
5346
5347 #: src/prefs_account.c:1208
5348 msgid "KB"
5349 msgstr "KB"
5350
5351 #: src/prefs_account.c:1220
5352 msgid "Default inbox"
5353 msgstr "Východzí inbox"
5354
5355 #: src/prefs_account.c:1243
5356 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
5357 msgstr "(Nefiltrované správy budú umiestnené v tomto priečinku)"
5358
5359 #: src/prefs_account.c:1248
5360 msgid "Maximum number of articles to download"
5361 msgstr "Maximálny počet príspevkov na stiahnutie"
5362
5363 #: src/prefs_account.c:1267
5364 msgid "unlimited if 0 is specified"
5365 msgstr "0 pre neobmedzený počet"
5366
5367 #: src/prefs_account.c:1283 src/prefs_account.c:1406
5368 msgid "Authentication method"
5369 msgstr "Metóda autentizácie"
5370
5371 #: src/prefs_account.c:1293 src/prefs_account.c:1416 src/prefs_common.c:1331
5372 msgid "Automatic"
5373 msgstr "Automatická"
5374
5375 #: src/prefs_account.c:1300
5376 msgid "Filter messages on receiving"
5377 msgstr "Filtrovať správy pri prijatí"
5378
5379 #: src/prefs_account.c:1304
5380 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
5381 msgstr "Pri voľbe 'Prijať všetko' prijať správy aj pre toto konto"
5382
5383 #: src/prefs_account.c:1363
5384 msgid "Add Date"
5385 msgstr "Pridať dátum"
5386