2004-11-03 [paul] 0.9.12cvs138.1
[claws.git] / po / sk.po
1 # translation of sylpheed-claws to Slovak
2 # Copyright (C) 2003, 2004 Andrej Kacian (applies only for msgstr fields)
3 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
4 # Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>, 2003, 2004.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: sylpheed-claws 0.9.12cvs76\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
10 "POT-Creation-Date: 2004-08-24 14:59+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2004-08-22 10:55+0200\n"
12 "Last-Translator: Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>\n"
13 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: KBabel 1.3\n"
18 "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19
20 #: src/account.c:309
21 msgid ""
22 "Some composing windows are open.\n"
23 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
24 msgstr ""
25 "Sú otvorené okná s rozpísanými správami.\n"
26 "Prosím zatvorte všetky tieto okná predtým, ako začnete meniť nastavenia kônt."
27
28 #: src/account.c:561
29 msgid "Edit accounts"
30 msgstr "Úprava kônt"
31
32 #: src/account.c:579
33 msgid ""
34 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
35 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
36 msgstr ""
37 "Nové správy budú kontrolované v tomto poradí. Ak má byť konto kontrolované\n"
38 "pri voľbe 'Prijať všetko', zatrhnite políčko v stĺpci označenom 'G'."
39
40 #: src/account.c:599 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:643
41 #: src/compose.c:4990 src/compose.c:5166 src/editaddress.c:775
42 #: src/editaddress.c:824 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:260
43 #: src/editjpilot.c:296 src/editldap.c:397 src/editvcard.c:211
44 #: src/importmutt.c:262 src/importpine.c:262 src/mimeview.c:198
45 #: src/select-keys.c:301
46 msgid "Name"
47 msgstr "Meno"
48
49 #: src/account.c:600 src/prefs_account.c:926
50 msgid "Protocol"
51 msgstr "Protokol"
52
53 #: src/account.c:601 src/ssl_manager.c:105
54 msgid "Server"
55 msgstr "Server"
56
57 #: src/account.c:630 src/addressbook.c:784 src/editaddress.c:723
58 #: src/editaddress.c:857 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
59 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
60 #: src/prefs_filtering_action.c:449 src/prefs_filtering.c:280
61 #: src/prefs_matcher.c:559 src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
62 msgid "Add"
63 msgstr "Pridať"
64
65 #: src/account.c:636
66 msgid "Edit"
67 msgstr "Upraviť"
68
69 #: src/account.c:642 src/prefs_customheader.c:241
70 msgid " Delete "
71 msgstr "Zmazať"
72
73 #: src/account.c:648
74 msgid " Clone "
75 msgstr " Duplikovať "
76
77 #: src/account.c:654 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
78 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering_action.c:503
79 #: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_matcher.c:641
80 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
81 msgid "Down"
82 msgstr "Nadol"
83
84 #: src/account.c:660 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
85 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering_action.c:497
86 #: src/prefs_filtering.c:336 src/prefs_matcher.c:635
87 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
88 msgid "Up"
89 msgstr "Nahor"
90
91 #: src/account.c:674
92 msgid " Set as default account "
93 msgstr "Nastaviť ako východzie konto"
94
95 #: src/account.c:680 src/action.c:1193 src/addressbook.c:1018
96 #: src/addressbook.c:3180 src/addressbook.c:3185 src/addressbook.c:3224
97 #: src/browseldap.c:307 src/crash.c:242 src/exphtmldlg.c:197
98 #: src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:231 src/inc.c:713
99 #: src/message_search.c:136 src/summary_search.c:212
100 msgid "Close"
101 msgstr "Zavrieť"
102
103 #: src/account.c:756
104 msgid "Accounts with remote folders cannot be cloned"
105 msgstr "Kontá so vzdialenými priečinkami sa nedajú duplikovať"
106
107 #: src/account.c:762
108 #, c-format
109 msgid "Cloned %s"
110 msgstr "Zduplikované %s"
111
112 #: src/account.c:904
113 msgid "Delete account"
114 msgstr "Zmazať konto"
115
116 #: src/account.c:905
117 msgid "Do you really want to delete this account?"
118 msgstr "Naozaj chcete zmazať toto konto?"
119
120 #: src/account.c:906 src/addressbook.c:1041 src/addressbook.c:2318
121 #: src/addressbook.c:2346 src/compose.c:2369 src/compose.c:3300
122 #: src/compose.c:3808 src/compose.c:6280 src/compose.c:6596
123 #: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
124 #: src/imap_gtk.c:253 src/imap_gtk.c:300 src/imap_gtk.c:363 src/inc.c:182
125 #: src/inc.c:287 src/inc.c:313 src/mainwindow.c:1588 src/message_search.c:200
126 #: src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:204 src/news_gtk.c:242
127 #: src/news_gtk.c:297 src/prefs_actions.c:548 src/prefs_customheader.c:547
128 #: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_filtering.c:1003
129 #: src/prefs_matcher.c:1682 src/prefs_template.c:547 src/prefs_themes.c:427
130 #: src/prefs_themes.c:476 src/prefs_themes.c:483 src/ssl_manager.c:271
131 #: src/summary_search.c:351 src/summaryview.c:824 src/summaryview.c:1258
132 #: src/summaryview.c:1302 src/summaryview.c:1342 src/summaryview.c:1366
133 #: src/summaryview.c:1394 src/summaryview.c:1419 src/summaryview.c:1444
134 #: src/summaryview.c:1469 src/summaryview.c:2964 src/textview.c:1903
135 #: src/textview.c:2050 src/toolbar.c:1869
136 msgid "Yes"
137 msgstr "Áno"
138
139 #: src/account.c:906 src/compose.c:3808 src/compose.c:6280 src/imap_gtk.c:253
140 #: src/imap_gtk.c:300 src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:204
141 #: src/news_gtk.c:242 src/ssl_manager.c:271
142 msgid "+No"
143 msgstr "+Nie"
144
145 #: src/action.c:347
146 #, c-format
147 msgid "Could not get message file %d"
148 msgstr "Nemôžem získať súbor správy %d"
149
150 #: src/action.c:366
151 msgid "Could not get message part."
152 msgstr "Nemôžem získať časť správy."
153
154 #: src/action.c:383
155 msgid "Can't get part of multipart message"
156 msgstr "Nemôžem získať časť viacdielnej správy"
157
158 #: src/action.c:496
159 #, c-format
160 msgid ""
161 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
162 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
163 msgstr ""
164 "Zvolená akcia nemôže byť použitá v okne písania správy,\n"
165 "pretože obsahuje %%f, %%F, %%as alebo %%p."
166
167 #: src/action.c:771
168 #, c-format
169 msgid ""
170 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
171 "%s"
172 msgstr ""
173 "Príkaz nemohol byť spustený, nepodarilo sa vytvoriť rúru.\n"
174 "%s"
175
176 #: src/action.c:858
177 #, c-format
178 msgid ""
179 "Could not fork to execute the following command:\n"
180 "%s\n"
181 "%s"
182 msgstr ""
183 "Nepodarilo sa vytvoriť podproces na vykonanie nasledujúceho príkazu:\n"
184 "%s\n"
185 "%s"
186
187 #: src/action.c:1081
188 #, c-format
189 msgid "--- Running: %s\n"
190 msgstr "--- Beží: %s\n"
191
192 #: src/action.c:1085
193 #, c-format
194 msgid "--- Ended: %s\n"
195 msgstr "--- Ukončené: %s\n"
196
197 #: src/action.c:1120
198 msgid "Action's input/output"
199 msgstr "Vstup/výstup akcie"
200
201 #: src/action.c:1170
202 msgid " Send "
203 msgstr " Odoslať "
204
205 #: src/action.c:1186
206 msgid "Completed %v/%u"
207 msgstr "Dokončené %v/%u"
208
209 #: src/action.c:1192
210 msgid "Abort"
211 msgstr "Ukončiť"
212
213 #: src/action.c:1334
214 #, c-format
215 msgid ""
216 "Enter the argument for the following action:\n"
217 "(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
218 "  %s"
219 msgstr ""
220 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
221 "('%%h' bude nahradené parametrom)\n"
222 "  %s"
223
224 #: src/action.c:1339
225 msgid "Action's hidden user argument"
226 msgstr "Skrytý používateľom zadaný parameter"
227
228 #: src/action.c:1343
229 #, c-format
230 msgid ""
231 "Enter the argument for the following action:\n"
232 "(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
233 "  %s"
234 msgstr ""
235 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
236 "('%%u' bude nahradené parametrom)\n"
237 "  %s"
238
239 #: src/action.c:1348
240 msgid "Action's user argument"
241 msgstr "Používateľom zadaný parameter"
242
243 #: src/addressadd.c:165
244 msgid "Add to address book"
245 msgstr "Pridať do adresára"
246
247 #: src/addressadd.c:197 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:434
248 msgid "Address"
249 msgstr "Adresár"
250
251 #: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:645 src/editaddress.c:629
252 #: src/editaddress.c:693 src/editgroup.c:262
253 msgid "Remarks"
254 msgstr "Poznámky"
255
256 #: src/addressadd.c:229
257 msgid "Select Address Book Folder"
258 msgstr "Vyberte priečinok adresára"
259
260 #: src/addressadd.c:243 src/addrgather.c:507 src/alertpanel.c:197
261 #: src/alertpanel.c:328 src/compose.c:6100 src/editaddress.c:514
262 #: src/editbook.c:205 src/editgroup.c:372 src/editjpilot.c:345
263 #: src/editldap_basedn.c:214 src/editldap.c:342 src/editvcard.c:240
264 #: src/export.c:201 src/foldersel.c:197 src/grouplistdialog.c:237
265 #: src/gtk/about.c:231 src/gtk/description_window.c:120
266 #: src/gtk/gtkaspell.c:1470 src/gtk/gtkaspell.c:2440 src/gtk/inputdialog.c:202
267 #: src/gtk/prefswindow.c:316 src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:206
268 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/main.c:727
269 #: src/mainwindow.c:2366 src/messageview.c:961 src/mimeview.c:1026
270 #: src/passphrase.c:133 src/plugins/trayicon/trayicon.c:312
271 #: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:2537 src/prefs_common.c:2636
272 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
273 #: src/prefs_filtering_action.c:278 src/prefs_filtering.c:199
274 #: src/prefs_gtk.c:489 src/prefs_matcher.c:372 src/prefs_summary_column.c:313
275 #: src/prefs_template.c:263 src/ssl_manager.c:98
276 msgid "OK"
277 msgstr "OK"
278
279 #: src/addressadd.c:244 src/addressbook.c:2334 src/addrgather.c:508
280 #: src/compose.c:6101 src/compose.c:6797 src/compose.c:6835
281 #: src/editaddress.c:515 src/editbook.c:206 src/editgroup.c:373
282 #: src/editjpilot.c:346 src/editldap_basedn.c:215 src/editldap.c:343
283 #: src/editvcard.c:241 src/exphtmldlg.c:728 src/expldifdlg.c:748
284 #: src/export.c:202 src/foldersel.c:198 src/grouplistdialog.c:238
285 #: src/gtk/foldersort.c:176 src/gtk/gtkaspell.c:1479 src/gtk/inputdialog.c:203
286 #: src/gtk/prefswindow.c:317 src/gtk/progressdialog.c:76 src/import.c:207
287 #: src/importldif.c:1036 src/importmutt.c:289 src/importpine.c:289
288 #: src/main.c:727 src/mainwindow.c:2366 src/messageview.c:961
289 #: src/mimeview.c:1027 src/passphrase.c:137
290 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:312 src/prefs_actions.c:162
291 #: src/prefs_common.c:2538 src/prefs_common.c:2637
292 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
293 #: src/prefs_filtering_action.c:279 src/prefs_filtering.c:200
294 #: src/prefs_gtk.c:490 src/prefs_matcher.c:373 src/prefs_summary_column.c:314
295 #: src/prefs_template.c:264 src/prefs_themes.c:427 src/prefs_themes.c:476
296 #: src/prefs_themes.c:483 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:824
297 #: src/summaryview.c:3276
298 msgid "Cancel"
299 msgstr "Storno"
300
301 #: src/addressbook.c:369 src/compose.c:516 src/mainwindow.c:435
302 #: src/messageview.c:151
303 msgid "/_File"
304 msgstr "/_Súbor"
305
306 #: src/addressbook.c:370
307 msgid "/_File/New _Book"
308 msgstr "/_Súbor/Nový _Adresár"
309
310 #: src/addressbook.c:371
311 msgid "/_File/New _vCard"
312 msgstr "/_Súbor/Nový _vCard"
313
314 #: src/addressbook.c:373
315 msgid "/_File/New _JPilot"
316 msgstr "/_Súbor/Nový _JPilot"
317
318 #: src/addressbook.c:376
319 msgid "/_File/New _Server"
320 msgstr "/_Súbor/Nový _Server"
321
322 #: src/addressbook.c:378 src/addressbook.c:381 src/compose.c:519
323 #: src/compose.c:523 src/mainwindow.c:442 src/mainwindow.c:445
324 #: src/mainwindow.c:447 src/messageview.c:154
325 msgid "/_File/---"
326 msgstr "/_Súbor/---"
327
328 #: src/addressbook.c:379
329 msgid "/_File/_Edit"
330 msgstr "/_Súbor/_Upraviť"
331
332 #: src/addressbook.c:380
333 msgid "/_File/_Delete"
334 msgstr "/_Súbor/Z_mazať"
335
336 #: src/addressbook.c:382 src/compose.c:517
337 msgid "/_File/_Save"
338 msgstr "/_Súbor/U_ložiť"
339
340 #: src/addressbook.c:383 src/compose.c:524 src/messageview.c:155
341 msgid "/_File/_Close"
342 msgstr "/_Súbor/_Zavrieť"
343
344 #: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:426
345 #: src/compose.c:526 src/mainwindow.c:451 src/messageview.c:157
346 msgid "/_Edit"
347 msgstr "/_Upraviť"
348
349 #: src/addressbook.c:385
350 msgid "/_Edit/C_ut"
351 msgstr "/Úp_ravy/_Vystrihnúť"
352
353 #: src/addressbook.c:386 src/compose.c:531 src/mainwindow.c:452
354 #: src/messageview.c:158
355 msgid "/_Edit/_Copy"
356 msgstr "/Úp_ravy/_Kopírovať"
357
358 #: src/addressbook.c:387 src/compose.c:532
359 msgid "/_Edit/_Paste"
360 msgstr "/Úp_ravy/_Prilepiť"
361
362 #: src/addressbook.c:388 src/compose.c:529 src/compose.c:612 src/compose.c:618
363 #: src/mainwindow.c:455 src/messageview.c:160
364 msgid "/_Edit/---"
365 msgstr "/Úp_ravy/---"
366
367 #: src/addressbook.c:389
368 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
369 msgstr "/Úp_ravy/Vložiť _adresu"
370
371 #: src/addressbook.c:390
372 msgid "/_Address"
373 msgstr "/_Adresa"
374
375 #: src/addressbook.c:391
376 msgid "/_Address/New _Address"
377 msgstr "/_Adresa/Nová _Adresa"
378
379 #: src/addressbook.c:392
380 msgid "/_Address/New _Group"
381 msgstr "/_Adresa/Nová _Skupina"
382
383 #: src/addressbook.c:393
384 msgid "/_Address/New _Folder"
385 msgstr "/_Adresa/Nový _Priečinok"
386
387 #: src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:397
388 msgid "/_Address/---"
389 msgstr "/_Adresa/--- "
390
391 #: src/addressbook.c:395
392 msgid "/_Address/_Edit"
393 msgstr "/_Adresa/_Upraviť"
394
395 #: src/addressbook.c:396
396 msgid "/_Address/_Delete"
397 msgstr "/_Adresa/Z_mazať"
398
399 #: src/addressbook.c:398
400 msgid "/_Address/_Mail To"
401 msgstr "/_Adresa/Poslať _mail"
402
403 #: src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:403 src/mainwindow.c:673
404 #: src/mainwindow.c:696 src/mainwindow.c:698 src/mainwindow.c:707
405 #: src/mainwindow.c:710 src/mainwindow.c:714 src/messageview.c:275
406 #: src/messageview.c:296
407 msgid "/_Tools/---"
408 msgstr "/_Nástroje/---"
409
410 #: src/addressbook.c:400
411 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
412 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor _LDIF..."
413
414 #: src/addressbook.c:401
415 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
416 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Mutt-u..."
417
418 #: src/addressbook.c:402
419 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
420 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Pine..."
421
422 #: src/addressbook.c:404
423 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
424 msgstr "/_Nástroje/Exportovať _HTML..."
425
426 #: src/addressbook.c:405
427 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
428 msgstr "/_Nástroje/Exportovať súbor L_DIF"
429
430 #: src/addressbook.c:406 src/compose.c:687 src/mainwindow.c:740
431 #: src/messageview.c:299
432 msgid "/_Help"
433 msgstr "/_Pomocník"
434
435 #: src/addressbook.c:407 src/compose.c:688 src/mainwindow.c:750
436 #: src/messageview.c:300
437 msgid "/_Help/_About"
438 msgstr "/_Pomocník/_O programe"
439
440 #: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:427 src/summaryview.c:403
441 msgid "/_Delete"
442 msgstr "/Z_mazať"
443
444 #: src/addressbook.c:414 src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:428
445 #: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:436 src/compose.c:510
446 #: src/imap_gtk.c:56 src/imap_gtk.c:58 src/imap_gtk.c:61 src/imap_gtk.c:63
447 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:59 src/news_gtk.c:51
448 #: src/news_gtk.c:53 src/news_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
449 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:85 src/plugins/trayicon/trayicon.c:88
450 #: src/summaryview.c:397 src/summaryview.c:400 src/summaryview.c:405
451 #: src/summaryview.c:419 src/summaryview.c:421 src/summaryview.c:442
452 msgid "/---"
453 msgstr "/---"
454
455 #: src/addressbook.c:415 src/addressbook.c:429
456 msgid "/New _Address"
457 msgstr "/Nová _Adresa"
458
459 #: src/addressbook.c:416 src/addressbook.c:430
460 msgid "/New _Group"
461 msgstr "/Nová _Skupina"
462
463 #: src/addressbook.c:417 src/addressbook.c:431
464 msgid "/New _Folder"
465 msgstr "/Nový _Priečinok"
466
467 #: src/addressbook.c:419 src/addressbook.c:433
468 msgid "/C_ut"
469 msgstr "/_Vystrihnúť"
470
471 #: src/addressbook.c:420 src/addressbook.c:434
472 msgid "/_Copy"
473 msgstr "/_Kopírovať"
474
475 #: src/addressbook.c:421 src/addressbook.c:435
476 msgid "/_Paste"
477 msgstr "/V_ložiť"
478
479 #: src/addressbook.c:437
480 msgid "/Pa_ste Address"
481 msgstr "/Vložiť _adresu"
482
483 #: src/addressbook.c:438
484 msgid "/_Mail To"
485 msgstr "/Poslať _mail"
486
487 #: src/addressbook.c:440
488 msgid "/_Browse Entry"
489 msgstr "/P_rehliadať položky"
490
491 #: src/addressbook.c:453 src/crash.c:442 src/crash.c:461 src/importldif.c:118
492 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:95 src/prefs_themes.c:643
493 #: src/prefs_themes.c:675 src/prefs_themes.c:676
494 msgid "Unknown"
495 msgstr "Neznáma"
496
497 #: src/addressbook.c:460 src/addressbook.c:479 src/importldif.c:125
498 msgid "Success"
499 msgstr "Úspech"
500
501 #: src/addressbook.c:461 src/importldif.c:126
502 msgid "Bad arguments"
503 msgstr "Neplatné parametre"
504
505 #: src/addressbook.c:462 src/importldif.c:127
506 msgid "File not specified"
507 msgstr "Nie je určený súbor"
508
509 #: src/addressbook.c:463 src/importldif.c:128
510 msgid "Error opening file"
511 msgstr "Chyba pri otváraní súboru"
512
513 #: src/addressbook.c:464 src/importldif.c:129
514 msgid "Error reading file"
515 msgstr "Chyba pri čítaní súboru"
516
517 #: src/addressbook.c:465 src/importldif.c:130
518 msgid "End of file encountered"
519 msgstr "Bol nájdený koniec súboru"
520
521 #: src/addressbook.c:466 src/importldif.c:131
522 msgid "Error allocating memory"
523 msgstr "Chyba pri alokácii pamäte"
524
525 #: src/addressbook.c:467 src/importldif.c:132
526 msgid "Bad file format"
527 msgstr "Neplatný formát súboru"
528
529 #: src/addressbook.c:468 src/importldif.c:133
530 msgid "Error writing to file"
531 msgstr "Chyba pri zápise do súboru"
532
533 #: src/addressbook.c:469 src/importldif.c:134
534 msgid "Error opening directory"
535 msgstr "Chyba pri otváraní priečinku"
536
537 #: src/addressbook.c:470 src/importldif.c:135
538 msgid "No path specified"
539 msgstr "Nebola zadaná cesta"
540
541 #: src/addressbook.c:480
542 msgid "Error connecting to LDAP server"
543 msgstr "Chyba pri pripájaní sa k serveru LDAP"
544
545 #: src/addressbook.c:481
546 msgid "Error initializing LDAP"
547 msgstr "Chyba pri inicializácii LDAP"
548
549 #: src/addressbook.c:482
550 msgid "Error binding to LDAP server"
551 msgstr "Chyba pri pripájaní LDAP serveru"
552
553 #: src/addressbook.c:483
554 msgid "Error searching LDAP database"
555 msgstr "Chyba pri čítaní LDAP databázy"
556
557 #: src/addressbook.c:484
558 msgid "Timeout performing LDAP operation"
559 msgstr "Pri LDAP operácii vypršal časový limit"
560
561 #: src/addressbook.c:485
562 msgid "Error in LDAP search criteria"
563 msgstr "Chybné vyhľadávacie kritériá LDAP"
564
565 #: src/addressbook.c:486
566 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
567 msgstr "Neboli nájdené žiadne položky LDAP vyhovujúce kritériám"
568
569 #: src/addressbook.c:487
570 msgid "LDAP search terminated on request"
571 msgstr "LDAP vyhľadávanie bolo ukončené na požiadavku používateľa"
572
573 #: src/addressbook.c:488
574 msgid "Error starting TLS connection"
575 msgstr "Pri vytváraní TLS pripojenia sa vyskytla chyba"
576
577 #: src/addressbook.c:644
578 msgid "E-Mail address"
579 msgstr "E-mailová adresa"
580
581 #: src/addressbook.c:648 src/prefs_common.c:2157 src/toolbar.c:180
582 #: src/toolbar.c:1530
583 msgid "Address book"
584 msgstr "Otvoriť adresár"
585
586 #: src/addressbook.c:749
587 msgid "Name:"
588 msgstr "Meno:"
589
590 #: src/addressbook.c:781 src/addressbook.c:2317 src/addressbook.c:2331
591 #: src/addressbook.c:2346 src/editaddress.c:717 src/editaddress.c:851
592 #: src/prefs_actions.c:234 src/prefs_display_header.c:281
593 #: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering_action.c:135
594 #: src/prefs_filtering_action.c:462 src/prefs_filtering.c:293
595 #: src/prefs_matcher.c:572 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
596 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:383 src/toolbar.c:476
597 msgid "Delete"
598 msgstr "Zmazať"
599
600 #: src/addressbook.c:787
601 msgid "Lookup"
602 msgstr "Vyhľadať"
603
604 #: src/addressbook.c:799 src/compose.c:1493 src/compose.c:3476
605 #: src/compose.c:4791 src/compose.c:5500 src/headerview.c:53
606 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:157
607 msgid "To:"
608 msgstr "Komu:"
609
610 #: src/addressbook.c:803 src/compose.c:1477 src/compose.c:3475
611 #: src/prefs_template.c:175
612 msgid "Cc:"
613 msgstr "Kópia:"
614
615 #: src/addressbook.c:807 src/compose.c:1480 src/prefs_template.c:176
616 msgid "Bcc:"
617 msgstr "Slepá kópia:"
618
619 #: src/addressbook.c:1016 src/addressbook.c:1039
620 msgid "Delete address(es)"
621 msgstr "Zmazať adresu(y)"
622
623 #: src/addressbook.c:1017
624 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
625 msgstr "Tieto adresné údaje sú len pre čítanie a nedajú sa odstrániť."
626
627 #: src/addressbook.c:1040
628 msgid "Really delete the address(es)?"
629 msgstr "Naozaj zmazať adresu(y)?"
630
631 #: src/addressbook.c:1041 src/addressbook.c:2318 src/addressbook.c:2346
632 #: src/compose.c:2369 src/compose.c:3300 src/compose.c:6596
633 #: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
634 #: src/imap_gtk.c:363 src/inc.c:182 src/inc.c:287 src/inc.c:313
635 #: src/mainwindow.c:1588 src/message_search.c:200 src/news_gtk.c:297
636 #: src/prefs_actions.c:548 src/prefs_customheader.c:547
637 #: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_filtering.c:1003
638 #: src/prefs_matcher.c:1682 src/prefs_template.c:547 src/prefs_themes.c:427
639 #: src/prefs_themes.c:476 src/prefs_themes.c:483 src/summary_search.c:351
640 #: src/summaryview.c:824 src/summaryview.c:1258 src/summaryview.c:1302
641 #: src/summaryview.c:1342 src/summaryview.c:1366 src/summaryview.c:1394
642 #: src/summaryview.c:1419 src/summaryview.c:1444 src/summaryview.c:1469
643 #: src/summaryview.c:2964 src/textview.c:1904 src/textview.c:2050
644 #: src/toolbar.c:1869
645 msgid "No"
646 msgstr "Nie"
647
648 #: src/addressbook.c:1595 src/addressbook.c:1668
649 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
650 msgstr "Nemôžem vkladať. Cieľový adresár je len pre čítanie."
651
652 #: src/addressbook.c:1606
653 msgid "Cannot paste into an address group."
654 msgstr "Nemôžem vkladať do skupiny adries."
655
656 #: src/addressbook.c:2314
657 #, c-format
658 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
659 msgstr "Chcete vymazať výsledky požiadavky a adresy v `%s' ?"
660
661 #: src/addressbook.c:2326
662 #, c-format
663 msgid ""
664 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
665 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
666 msgstr ""
667 "Naozaj chcete zmazať priečinok A SÚČASNE všetky adresy v %s ?\n"
668 "Ak zmažete len priečinok, adresy z neho sa presunú do nadradeného priečinku."
669
670 #: src/addressbook.c:2332
671 msgid "Folder only"
672 msgstr "Len priečinok"
673
674 #: src/addressbook.c:2333
675 msgid "Folder and Addresses"
676 msgstr "Priečinok aj adresy"
677
678 #: src/addressbook.c:2345
679 #, c-format
680 msgid "Really delete `%s' ?"
681 msgstr "Naozaj zmazať '%s' ?"
682
683 #: src/addressbook.c:3130
684 msgid "New user, could not save index file."
685 msgstr "Nový uživateľ; nepodarilo sa uložiť indexový súbor."
686
687 #: src/addressbook.c:3134
688 msgid "New user, could not save address book files."
689 msgstr "Nový uživateľ; nedajú sa uložiť súbory adresára."
690
691 #: src/addressbook.c:3144
692 msgid "Old address book converted successfully."
693 msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspešne."
694
695 #: src/addressbook.c:3149
696 msgid ""
697 "Old address book converted,\n"
698 "could not save new address index file"
699 msgstr ""
700 "Konverzia starého adresára prebehla,\n"
701 "nedá sa uložiť indexový súbor nového adresára"
702
703 #: src/addressbook.c:3162
704 msgid ""
705 "Could not convert address book,\n"
706 "but created empty new address book files."
707 msgstr ""
708 "Nedá sa konvertovať starý adresár,\n"
709 "ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
710
711 #: src/addressbook.c:3168
712 msgid ""
713 "Could not convert address book,\n"
714 "could not create new address book files."
715 msgstr ""
716 "Nedá sa konvertovať starý adresár,\n"
717 "nedajú sa ani vytvoriť súbory nového adresára."
718
719 #: src/addressbook.c:3173
720 msgid ""
721 "Could not convert address book\n"
722 "and could not create new address book files."
723 msgstr ""
724 "Nedá sa konvertovať starý adresár\n"
725 "a nedajú sa ani vytvoriť súbory nového adresára."
726
727 #: src/addressbook.c:3180
728 msgid "Addressbook conversion error"
729 msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
730
731 #: src/addressbook.c:3185
732 msgid "Addressbook conversion"
733 msgstr "Konverzia adresára"
734
735 #: src/addressbook.c:3222
736 msgid "Addressbook Error"
737 msgstr "Chyba v adresári"
738
739 #: src/addressbook.c:3223
740 msgid "Could not read address index"
741 msgstr "Nedá sa načítať zoznam adries"
742
743 #: src/addressbook.c:3582
744 msgid "Busy searching..."
745 msgstr "Prehľadávam..."
746
747 #: src/addressbook.c:3653
748 #, c-format
749 msgid "Search '%s'"
750 msgstr "Vyhľadať  '%s'"
751
752 #: src/addressbook.c:3873 src/prefs_common.c:962
753 msgid "Interface"
754 msgstr "Ovládanie"
755
756 #: src/addressbook.c:3889 src/exphtmldlg.c:426 src/expldifdlg.c:437
757 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:692
758 msgid "Address Book"
759 msgstr "Adresár"
760
761 #: src/addressbook.c:3905
762 msgid "Person"
763 msgstr "Osoba"
764
765 #: src/addressbook.c:3921
766 msgid "EMail Address"
767 msgstr "E-mailová adresa"
768
769 #: src/addressbook.c:3937
770 msgid "Group"
771 msgstr "Skupina"
772
773 #: src/addressbook.c:3953 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:313
774 #: src/prefs_account.c:2138
775 msgid "Folder"
776 msgstr "Priečinok"
777
778 #: src/addressbook.c:3969
779 msgid "vCard"
780 msgstr "vCard"
781
782 #: src/addressbook.c:3985 src/addressbook.c:4001
783 msgid "JPilot"
784 msgstr "JPilot"
785
786 #: src/addressbook.c:4017
787 msgid "LDAP Server"
788 msgstr "LDAP server"
789
790 #: src/addressbook.c:4033
791 msgid "LDAP Query"
792 msgstr "LDAP požiadavka"
793
794 #: src/addrgather.c:157
795 msgid "Please specify name for address book."
796 msgstr "Prosím zvoľte názov pre adresár."
797
798 #: src/addrgather.c:177
799 msgid "Please select the mail headers to search."
800 msgstr "Prosím zvoľte poštové hlavičky pre vyhľadávanie."
801
802 #: src/addrgather.c:184
803 msgid "Busy harvesting addresses..."
804 msgstr "Zozbieravam adresy..."
805
806 #: src/addrgather.c:222
807 msgid "Addresses gathered successfully."
808 msgstr "Adresy zozbierané úspešne."
809
810 #: src/addrgather.c:286
811 msgid "No folder or message was selected."
812 msgstr "Nie je zvolený žiadny priečinok ani správa."
813
814 #: src/addrgather.c:294
815 msgid ""
816 "Please select a folder to process from the folder\n"
817 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
818 "the message list."
819 msgstr ""
820 "Prosím zvoľte priečinok, alebo zvoľte jednu alebo\n"
821 "viacero správ, ktoré sa majú spracovať."
822
823 #: src/addrgather.c:346
824 msgid "Folder :"
825 msgstr "Priečinok:"
826
827 #: src/addrgather.c:357 src/exphtmldlg.c:640 src/expldifdlg.c:669
828 #: src/importldif.c:950
829 msgid "Address Book :"
830 msgstr "Adresár :"
831
832 #: src/addrgather.c:367
833 msgid "Folder Size :"
834 msgstr "Veľkosť priečinku :"
835
836 #: src/addrgather.c:382
837 msgid "Process these mail header fields"
838 msgstr "Spracovať tieto poštové hlavičky"
839
840 #: src/addrgather.c:400
841 msgid "Include sub-folders"
842 msgstr "Platí aj pre podpriečinky"
843
844 #: src/addrgather.c:423
845 msgid "Header Name"
846 msgstr "Názov hlavičky"
847
848 #: src/addrgather.c:424
849 msgid "Address Count"
850 msgstr "Počet adries"
851
852 #: src/addrgather.c:528 src/alertpanel.c:162 src/messageview.c:524
853 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:288 src/textview.c:1901 src/textview.c:2050
854 msgid "Warning"
855 msgstr "Varovanie"
856
857 #: src/addrgather.c:529
858 msgid "Header Fields"
859 msgstr "Hlavičky"
860
861 #: src/addrgather.c:530 src/exphtmldlg.c:760 src/expldifdlg.c:780
862 #: src/importldif.c:1069
863 msgid "Finish"
864 msgstr "Dokončiť"
865
866 #: src/addrgather.c:589
867 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
868 msgstr "Zozbierať e-mailové adresy - zo zvolených správ"
869
870 #: src/addrgather.c:597
871 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
872 msgstr "Zozbierať e-mailové adresy - z priečinku"
873
874 #: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
875 msgid "Common address"
876 msgstr "Spoločná adresa"
877
878 #: src/addrindex.c:114 src/addrindex.c:118 src/addrindex.c:125
879 msgid "Personal address"
880 msgstr "Súkromná adresa"
881
882 #: src/alertpanel.c:149 src/compose.c:6280
883 msgid "Notice"
884 msgstr "Upozornenie"
885
886 #: src/alertpanel.c:175 src/alertpanel.c:197 src/compose.c:3808 src/inc.c:601
887 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:107 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:120
888 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:146
889 msgid "Error"
890 msgstr "Chyba"
891
892 #: src/alertpanel.c:197
893 msgid "View log"
894 msgstr "Zobraziť záznam"
895
896 #: src/alertpanel.c:316
897 msgid "Show this message next time"
898 msgstr "Zobraziť túto správu nabudúce"
899
900 #: src/browseldap.c:238
901 msgid "Browse Directory Entry"
902 msgstr "Prehliadať priečinok"
903
904 #: src/browseldap.c:258
905 msgid "Server Name :"
906 msgstr "Názov serveru :"
907
908 #: src/browseldap.c:268
909 msgid "Distinguished Name (dn) :"
910 msgstr "Distguished Name (dn) :"
911
912 #: src/browseldap.c:291
913 msgid "LDAP Name"
914 msgstr "LDAP meno"
915
916 #: src/browseldap.c:293
917 msgid "Attribute Value"
918 msgstr "Hodnota atribútu"
919
920 #: src/common/nntp.c:68
921 #, c-format
922 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
923 msgstr "Nedá sa pripojiŤ k serveru NNTP: %s:%d\n"
924
925 #: src/common/nntp.c:174 src/common/nntp.c:237
926 #, c-format
927 msgid "protocol error: %s\n"
928 msgstr "chyba protokolu: %s\n"
929
930 #: src/common/nntp.c:197 src/common/nntp.c:243
931 msgid "protocol error\n"
932 msgstr "chyba protokolu\n"
933
934 #: src/common/nntp.c:293
935 msgid "Error occurred while posting\n"
936 msgstr "Pri odosielaní sa vyskytla chyba\n"
937
938 #: src/common/nntp.c:373
939 msgid "Error occurred while sending command\n"
940 msgstr "Pri odosielaní správy nastala chyba\n"
941
942 #: src/common/plugin.c:103
943 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
944 msgstr "NEpodarilo sa alokovať pamäť pre plugin"
945
946 #: src/common/smtp.c:154
947 msgid "SMTP AUTH not available\n"
948 msgstr "SMTP AUTH nie je dostupné\n"
949
950 #: src/common/smtp.c:423 src/common/smtp.c:472
951 msgid "bad SMTP response\n"
952 msgstr "neplatná odozva SMTP\n"
953
954 #: src/common/smtp.c:443 src/common/smtp.c:461 src/common/smtp.c:568
955 msgid "error occurred on SMTP session\n"
956 msgstr "vyskytla sa chyba pri SMTP spojení\n"
957
958 #: src/common/smtp.c:452 src/pop.c:815
959 msgid "error occurred on authentication\n"
960 msgstr "vyskytla sa chyba v autentizácii\n"
961
962 #: src/common/smtp.c:504
963 #, c-format
964 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
965 msgstr "Správa je príliš veľká (Maximálna veľkosť je %s)\n"
966
967 #: src/common/smtp.c:528 src/pop.c:808
968 msgid "can't start TLS session\n"
969 msgstr "nemôžem vytvoriť TLS reláciu\n"
970
971 #: src/common/ssl.c:136
972 msgid "Error creating ssl context\n"
973 msgstr "Pri vytváraní SSL kontextu sa vyskytla chyba\n"
974
975 #: src/common/ssl.c:155
976 #, c-format
977 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
978 msgstr "SSL spojenie zlyhalo (%s)\n"
979
980 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
981 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
982 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
983 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
984 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
985 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
986 msgid "<not in certificate>"
987 msgstr "<nie je v certifikáte>"
988
989 #: src/common/ssl_certificate.c:189
990 #, c-format
991 msgid ""
992 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
993 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
994 "  Fingerprint: %s\n"
995 "  Signature status: %s"
996 msgstr ""
997 "  Vlastník: %s (%s) v %s\n"
998 "  Podpísané: %s (%s) v %s\n"
999 "  Odtlačok prsta: %s\n"
1000 "  Stav podpisu: %s"
1001
1002 #: src/common/ssl_certificate.c:307
1003 msgid "Can't load X509 default paths"
1004 msgstr "Nemôžem načítať východzie cesty X509"
1005
1006 #: src/common/ssl_certificate.c:362
1007 #, c-format
1008 msgid ""
1009 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
1010 "%s"
1011 msgstr ""
1012 "%s prezentoval neznámy SSL certifikát:\n"
1013 "%s"
1014
1015 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
1016 #, c-format
1017 msgid ""
1018 "%s\n"
1019 "\n"
1020 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
1021 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
1022 msgstr ""
1023 "%s\n"
1024 "\n"
1025 "Pošta pre toto konto nebude preberaná kým neuložíte certifikát.\n"
1026 "(Vypnite voľbu \"%s\").\n"
1027
1028 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
1029 #: src/prefs_common.c:1101
1030 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
1031 msgstr "Nezobrazovať upozornenie pri chybe pri prijímaní"
1032
1033 #: src/common/ssl_certificate.c:398
1034 #, c-format
1035 msgid ""
1036 "%s's SSL certificate changed !\n"
1037 "We have saved this one:\n"
1038 "%s\n"
1039 "\n"
1040 "It is now:\n"
1041 "%s\n"
1042 "\n"
1043 "This could mean the server answering is not the known one."
1044 msgstr ""
1045 "SSL certifikát pre %s bol zmenený !\n"
1046 "Uložili sme tento:\n"
1047 "%s\n"
1048 "\n"
1049 "Použitý certifikát je tento:\n"
1050 "%s\n"
1051 "\n"
1052 "Môže to znamenať, že odpovedá nepravý server."
1053
1054 #: src/common/string_match.c:73
1055 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1056 msgstr "(Názov vymazaný kvôli RegExp)"
1057
1058 #: src/common/utils.c:179
1059 #, c-format
1060 msgid "%dB"
1061 msgstr "%dB"
1062
1063 #: src/common/utils.c:181
1064 #, c-format
1065 msgid "%.1fKB"
1066 msgstr "%.1fKB"
1067
1068 #: src/common/utils.c:183
1069 #, c-format
1070 msgid "%.2fMB"
1071 msgstr "%.2fMB"
1072
1073 #: src/common/utils.c:185
1074 #, c-format
1075 msgid "%.2fGB"
1076 msgstr "%.2fGB"
1077
1078 #: src/compose.c:508
1079 msgid "/_Add..."
1080 msgstr "/_Pridať..."
1081
1082 #: src/compose.c:509
1083 msgid "/_Remove"
1084 msgstr "/_Odstrániť"
1085
1086 #: src/compose.c:511 src/folderview.c:234
1087 msgid "/_Properties..."
1088 msgstr "/_Vlastnosti..."
1089
1090 #: src/compose.c:520
1091 msgid "/_File/_Attach file"
1092 msgstr "/_Súbor/_Pripojiť súbor"
1093
1094 #: src/compose.c:521
1095 msgid "/_File/_Insert file"
1096 msgstr "/_Súbor/_Vložiť súbor"
1097
1098 #: src/compose.c:522
1099 msgid "/_File/Insert si_gnature"
1100 msgstr "/_Súbor/V_ložiť podpis"
1101
1102 #: src/compose.c:527
1103 msgid "/_Edit/_Undo"
1104 msgstr "/Úp_ravy"
1105
1106 #: src/compose.c:528
1107 msgid "/_Edit/_Redo"
1108 msgstr "/Úp_ravy/Z_novu urobiť"
1109
1110 #: src/compose.c:530
1111 msgid "/_Edit/Cu_t"
1112 msgstr "/Úp_ravy/_Vystrihnúť"
1113
1114 #: src/compose.c:533
1115 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
1116 msgstr "/Úp_ravy/Prilepiť ako _citáciu"
1117
1118 #: src/compose.c:535 src/mainwindow.c:453 src/messageview.c:159
1119 msgid "/_Edit/Select _all"
1120 msgstr "/Úp_ravy/Vy_brať všetko"
1121
1122 #: src/compose.c:536
1123 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1124 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené"
1125
1126 #: src/compose.c:537
1127 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1128 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť o znak dozadu"
1129
1130 #: src/compose.c:542
1131 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1132 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť o znak dopredu"
1133
1134 #: src/compose.c:547
1135 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1136 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť o slovo dozadu"
1137
1138 #: src/compose.c:552
1139 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1140 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť o slovo dopredu"
1141
1142 #: src/compose.c:557
1143 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1144 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť na začiatok riadku"
1145
1146 #: src/compose.c:562
1147 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1148 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť na koniec riadku"
1149
1150 #: src/compose.c:567
1151 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1152 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť na predchodzí riadok"
1153
1154 #: src/compose.c:572
1155 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1156 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť na ďalší riadok"
1157
1158 #: src/compose.c:577
1159 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1160 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať znak naľavo od kurzora"
1161
1162 #: src/compose.c:582
1163 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1164 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať znak napravo od kurzora"
1165
1166 #: src/compose.c:587
1167 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1168 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať slovo naľavo od kurzora"
1169
1170 #: src/compose.c:592
1171 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1172 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať slovo napravo od kurzora"
1173
1174 #: src/compose.c:597
1175 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1176 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať riadok"
1177
1178 #: src/compose.c:602
1179 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1180 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať riadok"
1181
1182 #: src/compose.c:607
1183 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1184 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať text do konca riadku"
1185
1186 #: src/compose.c:613
1187 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1188 msgstr "/Úp_ravy/_Zalomiť aktuálny odstavec"
1189
1190 #: src/compose.c:615
1191 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1192 msgstr "/Úp_ravy/Zalomiť všetky _dlhé riadky"
1193
1194 #: src/compose.c:617
1195 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1196 msgstr "/Úp_ravy/Aut_omaticky zalamovať"
1197
1198 #: src/compose.c:619
1199 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1200 msgstr "/Úp_ravy/Upraviť e_xterným editorom"
1201
1202 #: src/compose.c:622
1203 msgid "/_Spelling"
1204 msgstr "/P_ravopis"
1205
1206 #: src/compose.c:623
1207 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1208 msgstr "/P_ravopis/_Skontrolovať všetko alebo výber"
1209
1210 #: src/compose.c:625
1211 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1212 msgstr "/P_ravopis/_Zvýrazniť všetky nesprávne slová"
1213
1214 #: src/compose.c:627
1215 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1216 msgstr "/P_ravopis/_Spätne skontrolovať nesprávne slovo"
1217
1218 #: src/compose.c:629
1219 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1220 msgstr "/P_ravopis/_Dopredu na ďalšie nesprávne slovo"
1221
1222 #: src/compose.c:631
1223 msgid "/_Spelling/---"
1224 msgstr "/P_ravopis/---"
1225
1226 #: src/compose.c:632
1227 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1228 msgstr "/P_ravopis/_Nastavenie"
1229
1230 #: src/compose.c:636 src/mainwindow.c:459 src/messageview.c:164
1231 #: src/summaryview.c:443
1232 msgid "/_View"
1233 msgstr "/_Zobraziť"
1234
1235 #: src/compose.c:637
1236 msgid "/_View/_To"
1237 msgstr "/_Zobraziť/_Komu"
1238
1239 #: src/compose.c:638
1240 msgid "/_View/_Cc"
1241 msgstr "/_Zobraziť/Kó_pia"
1242
1243 #: src/compose.c:639
1244 msgid "/_View/_Bcc"
1245 msgstr "/_Zobraziť/_Slepá kópia"
1246
1247 #: src/compose.c:640
1248 msgid "/_View/_Reply to"
1249 msgstr "/_Zobraziť/_Odpoveď komu"
1250
1251 #: src/compose.c:641 src/compose.c:643 src/compose.c:645 src/mainwindow.c:477
1252 #: src/mainwindow.c:480 src/mainwindow.c:509 src/mainwindow.c:533
1253 #: src/mainwindow.c:617 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:248
1254 msgid "/_View/---"
1255 msgstr "/_Zobraziť/---"
1256
1257 #: src/compose.c:642
1258 msgid "/_View/_Followup to"
1259 msgstr "/_Zobraziť/O_dovzdať komu"
1260
1261 #: src/compose.c:644
1262 msgid "/_View/R_uler"
1263 msgstr "/_Zobraziť/P_ravítko"
1264
1265 #: src/compose.c:646
1266 msgid "/_View/_Attachment"
1267 msgstr "/_Zobraziť/Prí_lohy"
1268
1269 #: src/compose.c:648 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:252
1270 msgid "/_Message"
1271 msgstr "/Sp_ráva"
1272
1273 #: src/compose.c:649
1274 msgid "/_Message/_Send"
1275 msgstr "/Sp_ráva/_Odoslať"
1276
1277 #: src/compose.c:651
1278 msgid "/_Message/Send _later"
1279 msgstr "/Sp_ráva/Odoslať _neskôr"
1280
1281 #: src/compose.c:654 src/compose.c:659 src/compose.c:661 src/compose.c:665
1282 #: src/compose.c:672 src/compose.c:679 src/mainwindow.c:634
1283 #: src/mainwindow.c:644 src/mainwindow.c:647 src/mainwindow.c:652
1284 #: src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:255 src/messageview.c:263
1285 #: src/messageview.c:268
1286 msgid "/_Message/---"
1287 msgstr "/Sp_ráva/---"
1288
1289 #: src/compose.c:655
1290 msgid "/_Message/_To"
1291 msgstr "/Sp_ráva/_Komu"
1292
1293 #: src/compose.c:656
1294 msgid "/_Message/_Cc"
1295 msgstr "/Sp_ráva/Kóp_ia"
1296
1297 #: src/compose.c:657
1298 msgid "/_Message/_Bcc"
1299 msgstr "/Sp_ráva/_Slepá kópia"
1300
1301 #: src/compose.c:658
1302 msgid "/_Message/_Reply to"
1303 msgstr "/Sp_ráva/Odpo_vedať komu"
1304
1305 #: src/compose.c:660
1306 msgid "/_Message/_Followup to"
1307 msgstr "/_Zobraziť/O_dovzdať komu"
1308
1309 #: src/compose.c:662
1310 msgid "/_Message/_Attach"
1311 msgstr "/Sp_ráva/P_ripojiť"
1312
1313 #: src/compose.c:666
1314 msgid "/_Message/Si_gn"
1315 msgstr "/Sp_ráva/Po_dpísať"
1316
1317 #: src/compose.c:667
1318 msgid "/_Message/_Encrypt"
1319 msgstr "/Sp_ráva/_Zašifrovať"
1320
1321 #: src/compose.c:668
1322 msgid "/_Message/Mode"
1323 msgstr "/Sp_ráva/Režim"
1324
1325 #: src/compose.c:669
1326 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1327 msgstr "/Sp_ráva/Režim/MIME"
1328
1329 #: src/compose.c:670
1330 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1331 msgstr "/Sp_ráva/Režim/Inline"
1332
1333 #: src/compose.c:673
1334 msgid "/_Message/_Priority"
1335 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita"
1336
1337 #: src/compose.c:674
1338 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1339 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/Na_jvyššia"
1340
1341 #: src/compose.c:675
1342 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1343 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/_Vysoká"
1344
1345 #: src/compose.c:676
1346 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1347 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/_Normálna"
1348
1349 #: src/compose.c:677
1350 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1351 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/Ní_zka"
1352
1353 #: src/compose.c:678
1354 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1355 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/N_ajnižšia"
1356
1357 #: src/compose.c:680
1358 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1359 msgstr "/Sp_ráva/Vyžia_dať potvrdenie o príjme"
1360
1361 #: src/compose.c:681
1362 msgid "/_Message/Remo_ve references"
1363 msgstr "/Sp_ráva/Odstrániť od_kazy"
1364
1365 #: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:271
1366 msgid "/_Tools"
1367 msgstr "/_Nástroje"
1368
1369 #: src/compose.c:683
1370 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1371 msgstr "/_Nástroje/Zobraziť _mierku"
1372
1373 #: src/compose.c:684 src/messageview.c:272
1374 msgid "/_Tools/_Address book"
1375 msgstr "/_Nástroje/_Adresár"
1376
1377 #: src/compose.c:685
1378 msgid "/_Tools/_Template"
1379 msgstr "/_Nástroje/Ša_blóna"
1380
1381 #: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:297
1382 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1383 msgstr "/_Nástroje/A_kcie"
1384
1385 #: src/compose.c:1483
1386 msgid "Reply-To:"
1387 msgstr "Odpovedať komu:"
1388
1389 #: src/compose.c:1486 src/compose.c:4788 src/compose.c:5502
1390 #: src/headerview.c:54
1391 msgid "Newsgroups:"
1392 msgstr "Diskusné skupiny:"
1393
1394 #: src/compose.c:1489
1395 msgid "Followup-To:"
1396 msgstr "Followup-To:"
1397
1398 #: src/compose.c:1817
1399 msgid "Quote mark format error."
1400 msgstr "Chyba v úvodzovkách."
1401
1402 #: src/compose.c:1833
1403 msgid "Message reply/forward format error."
1404 msgstr "Chyba formátu odpovede/preposielania."
1405
1406 #: src/compose.c:2224
1407 #, c-format
1408 msgid "File %s is empty."
1409 msgstr "Súbor %s je prázdny."
1410
1411 #: src/compose.c:2228
1412 #, c-format
1413 msgid "Can't read %s."
1414 msgstr "Nedá sa čítať %s."
1415
1416 #: src/compose.c:2262
1417 #, c-format
1418 msgid "Message: %s"
1419 msgstr "Správa: %s"
1420
1421 #: src/compose.c:2366
1422 msgid "Encrypted message"
1423 msgstr "Zašifrovaná správa"
1424
1425 #: src/compose.c:2367
1426 msgid ""
1427 "Cannot re-edit an encrypted message. \n"
1428 "Discard encrypted part?"
1429 msgstr ""
1430 "Nemôžem upravovať zašifrovanú správu. \n"
1431 "Odstrániť zašifrovanú časť?"
1432
1433 #: src/compose.c:3128
1434 msgid " [Edited]"
1435 msgstr "[Upravené]"
1436
1437 #: src/compose.c:3130
1438 #, c-format
1439 msgid "%s - Compose message%s"
1440 msgstr "%s - Písanie správy%s"
1441
1442 #: src/compose.c:3133
1443 #, c-format
1444 msgid "Compose message%s"
1445 msgstr "Písanie správy%s"
1446
1447 #: src/compose.c:3157 src/compose.c:3409
1448 msgid ""
1449 "Account for sending mail is not specified.\n"
1450 "Please select a mail account before sending."
1451 msgstr ""
1452 "Nie je určené konto pre odosielanie správ.\n"
1453 "Pred odosielaním prosím zvoľte poštové konto."
1454
1455 #: src/compose.c:3290
1456 msgid "Recipient is not specified."
1457 msgstr "Nie je určený príjemca."
1458
1459 #: src/compose.c:3298 src/messageview.c:524 src/prefs_account.c:766
1460 #: src/prefs_common.c:948 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:422
1461 msgid "Send"
1462 msgstr "Odoslať"
1463
1464 #: src/compose.c:3299
1465 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1466 msgstr "Predmet je prázdny. Odoslať napriek tomu?"
1467
1468 #: src/compose.c:3324
1469 msgid "Could not queue message for sending"
1470 msgstr "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie"
1471
1472 #: src/compose.c:3333
1473 msgid ""
1474 "The message was queued but could not be sent.\n"
1475 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1476 msgstr ""
1477 "Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo možné odoslať ju.\n"
1478 "Použite \"Odoslať správy vo fronte\" z hlavného okna pre opätovný pokus."
1479
1480 #: src/compose.c:3425 src/procmsg.c:1165 src/send_message.c:229
1481 #, c-format
1482 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1483 msgstr "Pri odosielaní správy na %s nastala chyba."
1484
1485 #: src/compose.c:3445
1486 msgid "Can't save the message to Sent."
1487 msgstr "Správa sa nedá uložiť medzi odoslané správy."
1488
1489 #: src/compose.c:3692
1490 #, c-format
1491 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1492 msgstr "Nemôžem nájsť žiadny kľúč asociovaný so zvoleným ID kľúča `%s'."
1493
1494 #: src/compose.c:3804
1495 #, c-format
1496 msgid ""
1497 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1498 "%s to %s.\n"
1499 "Send it anyway?"
1500 msgstr ""
1501 "Nedá sa zmeniť kódovanie správy z\n"
1502 "%s na %s.\n"
1503 "Odoslať správu aj napriek tomu?"
1504
1505 #: src/compose.c:4094
1506 msgid "No account for sending mails available!"
1507 msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie správ!"
1508
1509 #: src/compose.c:4104
1510 msgid "No account for posting news available!"
1511 msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie news článkov!"
1512
1513 #: src/compose.c:4884 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:150
1514 msgid "From:"
1515 msgstr "Od:"
1516
1517 #: src/compose.c:4988 src/compose.c:5164 src/compose.c:6039
1518 msgid "MIME type"
1519 msgstr "MIME typ"
1520
1521 #: src/compose.c:4989 src/compose.c:5165 src/mimeview.c:197
1522 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:457
1523 msgid "Size"
1524 msgstr "Veľkosť"
1525
1526 #: src/compose.c:5053
1527 msgid "Save Message to "
1528 msgstr "Uložiť správu do "
1529
1530 #: src/compose.c:5077 src/prefs_filtering_action.c:420
1531 msgid "Select ..."
1532 msgstr "Zvoľte ..."
1533
1534 #: src/compose.c:5216 src/prefs_account.c:1356 src/prefs_customheader.c:188
1535 #: src/prefs_matcher.c:148
1536 msgid "Header"
1537 msgstr "Hlavička"
1538
1539 #: src/compose.c:5218
1540 msgid "Attachments"
1541 msgstr "Prílohy"
1542
1543 #: src/compose.c:5220
1544 msgid "Others"
1545 msgstr "Ostatné"
1546
1547 #: src/compose.c:5235 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
1548 #: src/summary_search.c:164
1549 msgid "Subject:"
1550 msgstr "Predmet:"
1551
1552 #: src/compose.c:5449 src/exphtmldlg.c:506 src/gtk/colorlabel.c:281
1553 #: src/gtk/gtkaspell.c:1532 src/gtk/gtkaspell.c:2239 src/summaryview.c:4080
1554 msgid "None"
1555 msgstr "Žiadna"
1556
1557 #: src/compose.c:5459
1558 #, c-format
1559 msgid ""
1560 "Spell checker could not be started.\n"
1561 "%s"
1562 msgstr ""
1563 "Pravopisná kontrola sa nedá spustiť.\n"
1564 "%s"
1565
1566 #: src/compose.c:5934
1567 msgid "Invalid MIME type."
1568 msgstr "Neplatný MIME typ."
1569
1570 #: src/compose.c:5952
1571 msgid "File doesn't exist or is empty."
1572 msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
1573
1574 #: src/compose.c:6021
1575 msgid "Properties"
1576 msgstr "Vlastnosti"
1577
1578 #: src/compose.c:6066
1579 msgid "Encoding"
1580 msgstr "Kódová stránka"
1581
1582 #: src/compose.c:6097
1583 msgid "Path"
1584 msgstr "Cesta"
1585
1586 #: src/compose.c:6098 src/prefs_toolbar.c:808
1587 msgid "File name"
1588 msgstr "Názov súboru"
1589
1590 #: src/compose.c:6277
1591 #, c-format
1592 msgid ""
1593 "The external editor is still working.\n"
1594 "Force terminating the process?\n"
1595 "process group id: %d"
1596 msgstr ""
1597 "Externý editor je ešte stále aktívny.\n"
1598 "Ukončiť ho násilne?\n"
1599 "skupinový ID procesu: %d"
1600
1601 #: src/compose.c:6594 src/inc.c:180 src/inc.c:285 src/inc.c:311
1602 #: src/toolbar.c:1867
1603 msgid "Offline warning"
1604 msgstr "Offline varovanie"
1605
1606 #: src/compose.c:6595 src/inc.c:181 src/inc.c:286 src/inc.c:312
1607 #: src/toolbar.c:1868
1608 msgid "You're working offline. Override?"
1609 msgstr "Pracujete offline. Pripojiť sa?"
1610
1611 #: src/compose.c:6714 src/compose.c:6735
1612 msgid "Select file"
1613 msgstr "Zvoľte súbor"
1614
1615 #: src/compose.c:6748
1616 #, c-format
1617 msgid "File '%s' could not be read."
1618 msgstr "Súbor `%s' sa nedá čítať."
1619
1620 #: src/compose.c:6750
1621 #, c-format
1622 msgid ""
1623 "File '%s' contained invalid characters\n"
1624 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1625 msgstr ""
1626 "Súbor `%s' obsahuje neplatné znaky pre\n"
1627 "súčasné kódovanie, vloženie môže byť nepresné."
1628
1629 #: src/compose.c:6795
1630 msgid "Discard message"
1631 msgstr "Zrušiť správu"
1632
1633 #: src/compose.c:6796
1634 msgid "This message has been modified. discard it?"
1635 msgstr "Obsah správy sa zmenil. Chcete zahodiť zmeny?"
1636
1637 #: src/compose.c:6797
1638 msgid "Discard"
1639 msgstr "Zahodiť"
1640
1641 #: src/compose.c:6797
1642 msgid "to Draft"
1643 msgstr "medzi Koncepty"
1644
1645 #: src/compose.c:6832
1646 #, c-format
1647 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1648 msgstr "Chcete použiť šablónu `%s' ?"
1649
1650 #: src/compose.c:6834
1651 msgid "Apply template"
1652 msgstr "Použiť šablónu"
1653
1654 #: src/compose.c:6835
1655 msgid "Replace"
1656 msgstr "Nahradiť"
1657
1658 #: src/compose.c:6835 src/toolbar.c:426
1659 msgid "Insert"
1660 msgstr "Vložiť"
1661
1662 #: src/crash.c:141
1663 #, c-format
1664 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1665 msgstr "Proces Sylpheed (%ld) dostal signál %ld"
1666
1667 #: src/crash.c:186
1668 msgid "Sylpheed has crashed"
1669 msgstr "Sylpheed havaroval"
1670
1671 #: src/crash.c:202
1672 #, c-format
1673 msgid ""
1674 "%s.\n"
1675 "Please file a bug report and include the information below."
1676 msgstr ""
1677 "%s.\n"
1678 "Prosím vyplňte správu o chybe a pridajte údaje uvedené nižšie."
1679
1680 #: src/crash.c:207
1681 msgid "Debug log"
1682 msgstr "Ladiaci záznam"
1683
1684 #: src/crash.c:247
1685 msgid "Save..."
1686 msgstr "Uložiť..."
1687
1688 #: src/crash.c:252
1689 msgid "Create bug report"
1690 msgstr "Vytvoriť správu o chybe"
1691
1692 #: src/crash.c:299
1693 msgid "Save crash information"
1694 msgstr "Uložiť informácie o havárii"
1695
1696 #: src/editaddress.c:144
1697 msgid "Add New Person"
1698 msgstr "Pridať kontakt"
1699
1700 #: src/editaddress.c:145
1701 msgid "Edit Person Details"
1702 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
1703
1704 #: src/editaddress.c:286
1705 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1706 msgstr "Musíte zadať e-mailovú adresu."
1707
1708 #: src/editaddress.c:423
1709 msgid "A Name and Value must be supplied."
1710 msgstr "Musíte zadať názov a hodnotu."
1711
1712 #: src/editaddress.c:481
1713 msgid "Edit Person Data"
1714 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
1715
1716 #: src/editaddress.c:578 src/expldifdlg.c:551 src/exporthtml.c:790
1717 #: src/ldif.c:826
1718 msgid "Display Name"
1719 msgstr "Zobraziť meno"
1720
1721 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:588 src/ldif.c:834
1722 msgid "Last Name"
1723 msgstr "Priezvisko"
1724
1725 #: src/editaddress.c:585 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:830
1726 msgid "First Name"
1727 msgstr "Krstné meno"
1728
1729 #: src/editaddress.c:590
1730 msgid "Nickname"
1731 msgstr "Prezývka"
1732
1733 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:675 src/editaddress.c:885
1734 #: src/editgroup.c:261 src/expldifdlg.c:564 src/exporthtml.c:629
1735 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1736 msgid "E-Mail Address"
1737 msgstr "E-mailová adresa"
1738
1739 #: src/editaddress.c:628 src/editaddress.c:684
1740 msgid "Alias"
1741 msgstr "Alias"
1742
1743 #: src/editaddress.c:711
1744 msgid "Move Up"
1745 msgstr "Posunúť nahor"
1746
1747 #: src/editaddress.c:714
1748 msgid "Move Down"
1749 msgstr "Posunúť nadol"
1750
1751 #: src/editaddress.c:720 src/editaddress.c:854
1752 msgid "Modify"
1753 msgstr "Zmeniť"
1754
1755 #: src/editaddress.c:726 src/editaddress.c:860 src/gtk/quicksearch.c:308
1756 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:211
1757 msgid "Clear"
1758 msgstr "Vyčistiť"
1759
1760 #: src/editaddress.c:776 src/editaddress.c:833 src/prefs_customheader.c:205
1761 #: src/prefs_matcher.c:457
1762 msgid "Value"
1763 msgstr "Hodnota"
1764
1765 #: src/editaddress.c:884
1766 msgid "Basic Data"
1767 msgstr "Základné údaje"
1768
1769 #: src/editaddress.c:886
1770 msgid "User Attributes"
1771 msgstr "Atribúty uživateľa"
1772
1773 #: src/editbook.c:113
1774 msgid "File appears to be Ok."
1775 msgstr "Súbor je v poriadku."
1776
1777 #: src/editbook.c:116
1778 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1779 msgstr "Súbor nemá platný formát adresára."
1780
1781 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:193 src/editvcard.c:99
1782 msgid "Could not read file."
1783 msgstr "Súbor sa nedá čítať."
1784
1785 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:265
1786 msgid "Edit Addressbook"
1787 msgstr "Upraviť adresár"
1788
1789 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:303 src/editvcard.c:218
1790 msgid " Check File "
1791 msgstr "Testovať súbor"
1792
1793 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:308 src/editvcard.c:223
1794 #: src/importmutt.c:271 src/importpine.c:271 src/prefs_account.c:1573
1795 msgid "File"
1796 msgstr "Súbor"
1797
1798 #: src/editbook.c:284
1799 msgid "Add New Addressbook"
1800 msgstr "Pridať nový adresár"
1801
1802 #: src/editgroup.c:103
1803 msgid "A Group Name must be supplied."
1804 msgstr "Musíte zadať názov skupiny."
1805
1806 #: src/editgroup.c:267
1807 msgid "Edit Group Data"
1808 msgstr "Upraviť údaje skupiny"
1809
1810 #: src/editgroup.c:295 src/exporthtml.c:626
1811 msgid "Group Name"
1812 msgstr "Názov skupiny"
1813
1814 #: src/editgroup.c:314
1815 msgid "Addresses in Group"
1816 msgstr "Adresy v skupine"
1817
1818 #: src/editgroup.c:316
1819 msgid " -> "
1820 msgstr " -> "
1821
1822 #: src/editgroup.c:343
1823 msgid " <- "
1824 msgstr " <- "
1825
1826 #: src/editgroup.c:345
1827 msgid "Available Addresses"
1828 msgstr "Dostupné adresy"
1829
1830 #: src/editgroup.c:405
1831 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1832 msgstr ""
1833 "E-mailové adresy môžte presúvať z a do skupiny pomocou tlačítok so šípkami"
1834
1835 #: src/editgroup.c:453
1836 msgid "Edit Group Details"
1837 msgstr "Upraviť detaily skupiny"
1838
1839 #: src/editgroup.c:456
1840 msgid "Add New Group"
1841 msgstr "Pridať novú skupinu"
1842
1843 #: src/editgroup.c:506
1844 msgid "Edit folder"
1845 msgstr "Upraviť priečinok"
1846
1847 #: src/editgroup.c:506
1848 msgid "Input the new name of folder:"
1849 msgstr "Zadajte nový názov priečinka:"
1850
1851 #: src/editgroup.c:509 src/imap_gtk.c:124 src/mh_gtk.c:118
1852 msgid "New folder"
1853 msgstr "Nový priečinok"
1854
1855 #: src/editgroup.c:510 src/mh_gtk.c:119
1856 msgid "Input the name of new folder:"
1857 msgstr "Zadajte názov nového priečinka:"
1858
1859 #: src/editjpilot.c:190
1860 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1861 msgstr "Súbor nemá JPilot formát."
1862
1863 #: src/editjpilot.c:226
1864 msgid "Select JPilot File"
1865 msgstr "Vyberte súbor JPilot"
1866
1867 #: src/editjpilot.c:274 src/editjpilot.c:402
1868 msgid "Edit JPilot Entry"
1869 msgstr "Upraviť záznam JPilot"
1870
1871 #: src/editjpilot.c:315 src/editldap.c:478 src/editvcard.c:230
1872 #: src/exphtmldlg.c:447 src/expldifdlg.c:458 src/importldif.c:723
1873 #: src/importmutt.c:278 src/importpine.c:278 src/prefs_account.c:2166
1874 #: src/prefs_spelling.c:244
1875 msgid " ... "
1876 msgstr " ... "
1877
1878 #: src/editjpilot.c:320
1879 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1880 msgstr "Ďalšie e-mailové adresy"
1881
1882 #: src/editjpilot.c:409
1883 msgid "Add New JPilot Entry"
1884 msgstr "Pridať nový záznam JPilot"
1885
1886 #: src/editldap_basedn.c:143
1887 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1888 msgstr "Úprava LDAP - Zvoľte bázu pre vyhľadávanie"
1889
1890 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:412
1891 msgid "Hostname"
1892 msgstr "Názov počítača"
1893
1894 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:431 src/ssl_manager.c:106
1895 msgid "Port"
1896 msgstr "Port"
1897
1898 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:460
1899 msgid "Search Base"
1900 msgstr "Báza pre vyhľadávanie"
1901
1902 #: src/editldap_basedn.c:204
1903 msgid "Available Search Base(s)"
1904 msgstr "Dostupné bázy"
1905
1906 #: src/editldap_basedn.c:293
1907 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1908 msgstr ""
1909 "Nemôžem načítať bázy pre vyhľadávanie zo servera - prosím zadajte ručne"
1910
1911 #: src/editldap_basedn.c:297 src/editldap.c:267
1912 msgid "Could not connect to server"
1913 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru"
1914
1915 #: src/editldap.c:148
1916 msgid "A Name must be supplied."
1917 msgstr "Musíte zadať názov."
1918
1919 #: src/editldap.c:160
1920 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1921 msgstr "Musíte zadať názov serveru."
1922
1923 #: src/editldap.c:173
1924 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1925 msgstr "Musíte zadať aspoň jeden vyhľadávací atribút LDAP."
1926
1927 #: src/editldap.c:264
1928 msgid "Connected successfully to server"
1929 msgstr "Pripojený k serveru"
1930
1931 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:965
1932 msgid "Edit LDAP Server"
1933 msgstr "Upraviť LDAP server"
1934
1935 #: src/editldap.c:407
1936 msgid "A name that you wish to call the server."
1937 msgstr "Názov, ktorý chcete priradiť serveru."
1938
1939 #: src/editldap.c:422
1940 msgid ""
1941 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1942 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1943 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1944 "computer as Sylpheed."
1945 msgstr ""
1946 "Toto je názov serveru. Napríklad, \"ldap.mojadomena.sk\" môže byť vhodné pre "
1947 "organizáciu \"mojadomena.sk\". Môžete tu použiť aj IP adresu. Môžete zadať "
1948 "\"localhost\", ak požadovaný LDAP server beží na rovnakom počítači ako "
1949 "Sylpheed."
1950
1951 #: src/editldap.c:446
1952 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1953 msgstr ""
1954 "Toto je číslo portu, na ktorom server počúva. Implicitne je nastavený port "
1955 "389."
1956
1957 #: src/editldap.c:450
1958 msgid " Check Server "
1959 msgstr "Overiť server"
1960
1961 #: src/editldap.c:455
1962 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1963 msgstr "Stlačte toto tlačítko pre skúšku pripojenia k serveru."
1964
1965 #: src/editldap.c:470
1966 msgid ""
1967 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1968 "Examples include:\n"
1969 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1970 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1971 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1972 msgstr ""
1973 "Tu zadávate názov priečinku, ktorý sa na serveri má prehľadať. Napríklad:\n"
1974 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1975 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1976 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1977
1978 #: src/editldap.c:483
1979 msgid ""
1980 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1981 "server."
1982 msgstr ""
1983 "Stlačte toto tlačítko pre vyhľadanie názvov dostupných priečinkov na serveri."
1984
1985 #: src/editldap.c:534
1986 msgid "Search Attributes"
1987 msgstr "Vyhľadávacie atribúty"
1988
1989 #: src/editldap.c:544
1990 msgid ""
1991 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1992 "find a name or address."
1993 msgstr ""
1994 "Zoznam atribútov LDAP, ktoré by mali byť prehľadávané pri hľadaní mena alebo "
1995 "adresy."
1996
1997 #: src/editldap.c:548
1998 msgid " Defaults "
1999 msgstr " Štandardné "
2000
2001 #: src/editldap.c:553
2002 msgid ""
2003 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2004 "names and addresses during a name or address search process."
2005 msgstr ""
2006 "Toto nastaví názvy atribútov naspäť na prednastavenú hodnotu, ktorá by mala "
2007 "nájsť najviac mien a atribútov počas vyhľadávania."
2008
2009 #: src/editldap.c:560
2010 msgid "Max Query Age (secs)"
2011 msgstr "Max. trvanie požiadavky (v sekundách)"
2012
2013 #: src/editldap.c:576
2014 msgid ""
2015 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2016 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2017 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2018 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2019 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2020 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2021 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2022 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2023 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2024 "more memory to cache results."
2025 msgstr ""
2026 "Tu sa nastavuje doba (v sekundach), počas ktorej je výsledok vyhľadávania "
2027 "platný pre dopĺňanie adresy. Výsledky sú počas tejto doby uložené v pamäti, "
2028 "po jej uplynutí sa vymažú. Toto by malo zlepšiť čas odozvy pri nasledujúcich "
2029 "vyhľadávaniach rovnakého mena alebo adresy. Prednastavená hodnota 600 sekúnd "
2030 "(10 minút) by mala byť dostačujúca pre väčšinu serverov. Vyššia hodnota "
2031 "zlepší čas odozvy pri vyhľadávaní na pomalých serveroch za cenu väčšej "
2032 "spotreby pamäte."
2033
2034 #: src/editldap.c:594
2035 msgid "Include server in dynamic search"
2036 msgstr "Zahrnúť server v dynamickom vyhľadávaní"
2037
2038 #: src/editldap.c:600
2039 msgid ""
2040 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2041 "address completion."
2042 msgstr ""
2043 "Zvoľte túto možnosť pre zahrnutie tohoto serveru do dynamického vyhľadávania "
2044 "pri použití dopĺňania adries."
2045
2046 #: src/editldap.c:607
2047 msgid "Match names 'containing' search term"
2048 msgstr "Vyhľadať mená obsahujúce reťazec"
2049
2050 #: src/editldap.c:613
2051 msgid ""
2052 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2053 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2054 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2055 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2056 "searches against other address interfaces."
2057 msgstr ""
2058 "Mená a adresy môžete vyhľadať buď použitím výrazov \"začína\" alebo "
2059 "\"obsahuje\". Zvoľte túto možnosť pre vyhľadanie pomocou výrazu \"obsahuje"
2060 "\". Toto zvyčajne zaberie viac času. Kvôli lepšiemu výkonu používa "
2061 "dokončovanie adries výraz \"začína\" pre všetky ostatné vyhľadávania."
2062
2063 #: src/editldap.c:668
2064 msgid "Bind DN"
2065 msgstr "Bind DN"
2066
2067 #: src/editldap.c:678
2068 msgid ""
2069 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2070 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2071 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2072 "performing a search."
2073 msgstr ""
2074 "Názov účtu LDAP, ktorý bude použitý pre spojenie so serverom. Toto je "
2075 "väčšinou potrebné len pre chránené servery. Meno je väčšinou v tvare "
2076 "\"cn=meno,dc=sylpheed,dc=com\". Pri vyhľadávaní sa toto pole väčšinou "
2077 "necháva prázdne."
2078
2079 #: src/editldap.c:686
2080 msgid "Bind Password"
2081 msgstr "Bind heslo"
2082
2083 #: src/editldap.c:696
2084 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2085 msgstr "Heslo, ktoré bude použité pri pripájaní sa ako \"Bind DN\" používateľ."
2086
2087 #: src/editldap.c:702
2088 msgid "Timeout (secs)"
2089 msgstr "Timeout (v sekundách)"
2090
2091 #: src/editldap.c:717
2092 msgid "The timeout period in seconds."
2093 msgstr "Časový limit v sekundách."
2094
2095 #: src/editldap.c:721
2096 msgid "Maximum Entries"
2097 msgstr "Maximum záznamov"
2098
2099 #: src/editldap.c:736
2100 msgid ""
2101 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2102 msgstr "Najväčší počet vrátených výsledkov vyhľadávania."
2103
2104 #: src/editldap.c:752 src/prefs_account.c:762
2105 msgid "Basic"
2106 msgstr "Základné"
2107
2108 #: src/editldap.c:753 src/message_search.c:134 src/summary_search.c:210
2109 msgid "Search"
2110 msgstr "Hľadať"
2111
2112 #: src/editldap.c:754 src/gtk/quicksearch.c:280
2113 msgid "Extended"
2114 msgstr "Rozšírené"
2115
2116 #: src/editldap.c:970
2117 msgid "Add New LDAP Server"
2118 msgstr "Pridať nový LDAP server"
2119
2120 #: src/editvcard.c:96
2121 msgid "File does not appear to be vCard format."
2122 msgstr "Súbor nie je vo formáte vCard."
2123
2124 #: src/editvcard.c:132
2125 msgid "Select vCard File"
2126 msgstr "Vyberte súbor vCard"
2127
2128 #: src/editvcard.c:189 src/editvcard.c:292
2129 msgid "Edit vCard Entry"
2130 msgstr "Upraviť vCard záznam"
2131
2132 #: src/editvcard.c:297
2133 msgid "Add New vCard Entry"
2134 msgstr "Pridať nový vCard záznam"
2135
2136 #: src/exphtmldlg.c:111
2137 msgid "Please specify output directory and file to create."
2138 msgstr "Prosím zadajte názov výstupného priečinku a súboru."
2139
2140 #: src/exphtmldlg.c:114
2141 msgid "Select stylesheet and formatting."
2142 msgstr "Vyberte stylesheet a formátovanie."
2143
2144 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
2145 msgid "File exported successfully."
2146 msgstr "Súbor bol úspešne exportovaný."
2147
2148 #: src/exphtmldlg.c:182
2149 #, c-format
2150 msgid ""
2151 "HTML Output Directory '%s'\n"
2152 "does not exist. OK to create new directory?"
2153 msgstr ""
2154 "Priečinok '%s' pre výstup HTML\n"
2155 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
2156
2157 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:191
2158 msgid "Create Directory"
2159 msgstr "Vytvoriť priečinok"
2160
2161 #: src/exphtmldlg.c:194
2162 #, c-format
2163 msgid ""
2164 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2165 "%s"
2166 msgstr ""
2167 "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok pre HTML výstup:\n"
2168 "%s"
2169
2170 #: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:202
2171 msgid "Failed to Create Directory"
2172 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok"
2173
2174 #: src/exphtmldlg.c:242
2175 msgid "Error creating HTML file"
2176 msgstr "Chyba pri vytváraní HTML súboru"
2177
2178 #: src/exphtmldlg.c:362
2179 msgid "Select HTML Output File"
2180 msgstr "Zvoľte súbor pre HTML výstup"
2181
2182 #: src/exphtmldlg.c:438
2183 msgid "HTML Output File"
2184 msgstr "Výstupný súbor HTML"
2185
2186 #: src/exphtmldlg.c:499
2187 msgid "Stylesheet"
2188 msgstr "Stylesheet"
2189
2190 #: src/exphtmldlg.c:512 src/prefs_common.c:2617 src/prefs_common.c:2925
2191 msgid "Default"
2192 msgstr "Štandardné"
2193
2194 #: src/exphtmldlg.c:518 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:103
2195 msgid "Full"
2196 msgstr "Plné"
2197
2198 #: src/exphtmldlg.c:524
2199 msgid "Custom"
2200 msgstr "Vlastné"
2201
2202 #: src/exphtmldlg.c:530
2203 msgid "Custom-2"
2204 msgstr "Vlastné-2"
2205
2206 #: src/exphtmldlg.c:536
2207 msgid "Custom-3"
2208 msgstr "Vlastné-3"
2209
2210 #: src/exphtmldlg.c:542
2211 msgid "Custom-4"
2212 msgstr "Vlastné-4"
2213
2214 #: src/exphtmldlg.c:556
2215 msgid "Full Name Format"
2216 msgstr "Formát celého mena"
2217
2218 #: src/exphtmldlg.c:563
2219 msgid "First Name, Last Name"
2220 msgstr "Krstné meno, priezvisko"
2221
2222 #: src/exphtmldlg.c:569
2223 msgid "Last Name, First Name"
2224 msgstr "Priezvisko, krstné meno"
2225
2226 #: src/exphtmldlg.c:583
2227 msgid "Color Banding"
2228 msgstr "Farebné značenie"
2229
2230 #: src/exphtmldlg.c:589
2231 msgid "Format E-Mail Links"
2232 msgstr "Formátovať e-mailové linky"
2233
2234 #: src/exphtmldlg.c:595
2235 msgid "Format User Attributes"
2236 msgstr "Formátovať používateľské atribúty"
2237
2238 #: src/exphtmldlg.c:650 src/expldifdlg.c:679 src/importldif.c:960
2239 msgid "File Name :"
2240 msgstr "Názov súboru :"
2241
2242 #: src/exphtmldlg.c:660
2243 msgid "Open with Web Browser"
2244 msgstr "Otvoriť vo webovom prehliadači"
2245
2246 #: src/exphtmldlg.c:692
2247 msgid "Export Address Book to HTML File"
2248 msgstr "Exportovať adresár do HTML"
2249
2250 #: src/exphtmldlg.c:726 src/expldifdlg.c:746 src/importldif.c:1034
2251 msgid "Prev"
2252 msgstr "Predchádzajúci"
2253
2254 #: src/exphtmldlg.c:727 src/expldifdlg.c:747 src/importldif.c:1035
2255 #: src/toolbar.c:385 src/toolbar.c:477
2256 msgid "Next"
2257 msgstr "Nasledujúca"
2258
2259 #: src/exphtmldlg.c:758 src/expldifdlg.c:778 src/importldif.c:1067
2260 msgid "File Info"
2261 msgstr "Údaje o súbore"
2262
2263 #: src/exphtmldlg.c:759
2264 msgid "Format"
2265 msgstr "Formát"
2266
2267 #: src/expldifdlg.c:110
2268 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2269 msgstr "Prosím zvoľte výstupný priečinok a súbor LDIF."
2270
2271 #: src/expldifdlg.c:113
2272 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2273 msgstr "Zadajte parametre na formátovanie odlíšeného názvu."
2274
2275 #: src/expldifdlg.c:188
2276 #, c-format
2277 msgid ""
2278 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2279 "does not exist. OK to create new directory?"
2280 msgstr ""
2281 "Výstupný priečinok LDIF '%s'\n"
2282 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
2283
2284 #: src/expldifdlg.c:200
2285 #, c-format
2286 msgid ""
2287 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2288 "%s"
2289 msgstr ""
2290 "Nemôžem vytvoriť výstupný priečinok LDIF:\n"
2291 "%s"
2292
2293 #: src/expldifdlg.c:244
2294 msgid "Suffix was not supplied"
2295 msgstr "Nebola zadaná prípona"
2296
2297 #: src/expldifdlg.c:246
2298 msgid ""
2299 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2300 "you wish to proceed without a suffix?"
2301 msgstr ""
2302 "Prípona je potrebná, ak sa data majú používať na serveri LDAP. Naozaj si "
2303 "prajete pokračovať bez prípony?"
2304
2305 #: src/expldifdlg.c:264
2306 msgid "Error creating LDIF file"
2307 msgstr "Chyba pri vytváraní súboru LDIF"
2308
2309 #: src/expldifdlg.c:373
2310 msgid "Select LDIF Output File"
2311 msgstr "Zvoľte výstupný súbor LDIF"
2312
2313 #: src/expldifdlg.c:449
2314 msgid "LDIF Output File"
2315 msgstr "Výstupný súbor LDIF"
2316
2317 #: src/expldifdlg.c:510
2318 msgid "Suffix"
2319 msgstr "Prípona"
2320
2321 #: src/expldifdlg.c:522
2322 msgid ""
2323 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2324 "entry. Examples include:\n"
2325 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2326 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2327 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2328 msgstr ""
2329 "Prípona je použitá pre vytvorenie \"Distinguished Name\" (alebo DN) pre "
2330 "položku LDAP. Napríklad:\n"
2331 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2332 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2333 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2334
2335 #: src/expldifdlg.c:531
2336 msgid "Relative DN"
2337 msgstr "Relatívne DN"
2338
2339 #: src/expldifdlg.c:538
2340 msgid "Unique ID"
2341 msgstr "Jedinečné ID"
2342
2343 #: src/expldifdlg.c:546
2344 msgid ""
2345 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2346 "to:\n"
2347 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2348 msgstr ""
2349 "Jedinečné ID tohoto adresáru sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2350 "približne takto:\n"
2351 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2352
2353 #: src/expldifdlg.c:559
2354 msgid ""
2355 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2356 "similar to:\n"
2357 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2358 msgstr ""
2359 "Zobrazované meno tohoto adresáru sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2360 "takto:\n"
2361 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2362
2363 #: src/expldifdlg.c:572
2364 msgid ""
2365 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2366 "is formatted similar to:\n"
2367 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2368 msgstr ""
2369 "Prvá adresa každého kontaktu sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2370 "takto:\n"
2371 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2372
2373 #: src/expldifdlg.c:586
2374 msgid ""
2375 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2376 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2377 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2378 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2379 "available RDN options that will be used to create the DN."
2380 msgstr ""
2381 "Súbor LDIF obsahuje viacero záznamov, ktoré sú zväčša zasielané na server "
2382 "LDAP. Každý záznam v súbore je odlíšený pomocou \"Distinguished Name\" (DN). "
2383 "Prípona je pridaná k \"Relative Distinguished Name\" (RDN), a spolu tvoria "
2384 "DN. Prosím vyberte jednu z možností RDN, ktorá bude použitá na vytvorenie DN."
2385
2386 #: src/expldifdlg.c:599
2387 msgid "Use DN attribute if present in data"
2388 msgstr "Použiť atribút DN ak sa nachádza v údajoch"
2389
2390 #: src/expldifdlg.c:606
2391 msgid ""
2392 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2393 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2394 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2395 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2396 msgstr ""
2397 "Adresár môže obsahovať záznamy, ktoré boli predtým importované zo súboru "
2398 "LDIF. Atribút \"Distinguished Name\" (DN), ak sa nachádza medzi údajmi v "
2399 "adresári, môže byť použitý v exportovanom súbore LDIF. v prípade, že sa "
2400 "atribút DN nenájde, bude použité vyššie zvolené RDN."
2401
2402 #: src/expldifdlg.c:617
2403 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2404 msgstr "Nezahrnúť záznam ak neexistuje e-mailová adresa"
2405
2406 #: src/expldifdlg.c:624
2407 msgid ""
2408 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2409 "option to ignore these records."
2410 msgstr ""
2411 "Adresár môže obsahovať záznamy bez e-mailovej adresy. Zvoľte túto možnosť, "
2412 "ak si prajete takéto záznamy ignorovať."
2413
2414 #: src/expldifdlg.c:712
2415 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2416 msgstr "Exportovať adresár do súboru LDIF"
2417
2418 #: src/expldifdlg.c:779
2419 msgid "Distguished Name"
2420 msgstr "Distguished Name"
2421
2422 #: src/export.c:141
2423 msgid "Export"
2424 msgstr "Exportovať"
2425
2426 #: src/export.c:160
2427 msgid "Specify target folder and mbox file."
2428 msgstr "Určite cieľový priečinok a súbor mbox."
2429
2430 #: src/export.c:170
2431 msgid "Source dir:"
2432 msgstr "Zdrojový priečinok:"
2433
2434 #: src/export.c:175
2435 msgid "Exporting file:"
2436 msgstr "Exportovaný súbor:"
2437
2438 #: src/export.c:188 src/export.c:194 src/import.c:193 src/import.c:199
2439 #: src/prefs_account.c:1229
2440 msgid " Select... "
2441 msgstr "Zvoľte..."
2442
2443 #: src/export.c:233
2444 msgid "Select exporting file"
2445 msgstr "Zvoľte súbor pre export"
2446
2447 #: src/exporthtml.c:796
2448 msgid "Full Name"
2449 msgstr "Celé meno"
2450
2451 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1068
2452 msgid "Attributes"
2453 msgstr "Atribúty"
2454
2455 #: src/exporthtml.c:1001
2456 msgid "Sylpheed Address Book"
2457 msgstr "Adresár Sylpheed-u"
2458
2459 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:590
2460 msgid "Name already exists but is not a directory."
2461 msgstr "Názov už existuje, ale nie je to priečinok."
2462
2463 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:593
2464 msgid "No permissions to create directory."
2465 msgstr "Nemáte práva na vytvorenie tohoto priečinku."
2466
2467 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:596
2468 msgid "Name is too long."
2469 msgstr "Názov je príliš dlhý."
2470
2471 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:599
2472 msgid "Not specified."
2473 msgstr "Nie je určený."
2474
2475 #: src/folder.c:1173
2476 msgid "Inbox"
2477 msgstr "Prijaté"
2478
2479 #: src/folder.c:1177
2480 msgid "Sent"
2481 msgstr "Odoslané"
2482
2483 #: src/folder.c:1181
2484 msgid "Queue"
2485 msgstr "Na odoslanie"
2486
2487 #: src/folder.c:1185
2488 msgid "Trash"
2489 msgstr "Odpadkový kôš"
2490
2491 #: src/folder.c:1189
2492 msgid "Drafts"
2493 msgstr "Koncepty"
2494
2495 #: src/folder.c:1441
2496 #, c-format
2497 msgid "Processing (%s)...\n"
2498 msgstr "Spracúvam (%s)...\n"
2499
2500 #: src/folder.c:2440
2501 #, c-format
2502 msgid "Moving %s to %s...\n"
2503 msgstr "Presúvam %s do %s...\n"
2504
2505 #: src/foldersel.c:153
2506 msgid "Select folder"
2507 msgstr "Zvoľte priečinok"
2508
2509 #: src/folderview.c:232
2510 msgid "/Mark all _read"
2511 msgstr "/Označiť _všetky ako prečítané"
2512
2513 #: src/folderview.c:233
2514 msgid "/_Search folder..."
2515 msgstr "/_Prehľadať priečinok..."
2516
2517 #: src/folderview.c:235
2518 msgid "/_Processing..."
2519 msgstr "/_Spracovanie..."
2520
2521 #: src/folderview.c:314
2522 msgid "New"
2523 msgstr "Nový"
2524
2525 #: src/folderview.c:315
2526 msgid "Unread"
2527 msgstr "Neprečítané"
2528
2529 #: src/folderview.c:316
2530 msgid "#"
2531 msgstr "#"
2532
2533 #: src/folderview.c:521
2534 msgid "Setting folder info..."
2535 msgstr "Nastavujem informácie o priečinku..."
2536
2537 #: src/folderview.c:728 src/mainwindow.c:2991 src/setup.c:80
2538 #, c-format
2539 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2540 msgstr "Prehľadávam priečinok %s%c%s ..."
2541
2542 #: src/folderview.c:732 src/mainwindow.c:2996 src/setup.c:85
2543 #, c-format
2544 msgid "Scanning folder %s ..."
2545 msgstr "Prehľadávam priečinok %s ..."
2546
2547 #: src/folderview.c:773
2548 msgid "Rebuilding folder tree..."
2549 msgstr "Obnovujem strom priečinku..."
2550
2551 #: src/folderview.c:856
2552 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2553 msgstr "Kontrolujem nové spráby vo všetkých priečinkoch..."
2554
2555 #: src/folderview.c:1520
2556 #, c-format
2557 msgid "Opening Folder %s..."
2558 msgstr "Otváram priečinok %s..."
2559
2560 #: src/folderview.c:1532
2561 msgid "Folder could not be opened."
2562 msgstr "Priečinok sa nedá otvoriť."
2563
2564 #: src/folderview.c:1722
2565 #, c-format
2566 msgid "Moving %s to %s..."
2567 msgstr "Presúvam %s do %s..."
2568
2569 #: src/folderview.c:1751
2570 msgid "Source and destination are the same."
2571 msgstr "Zdroj je identický s cieľom."
2572
2573 #: src/folderview.c:1754
2574 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2575 msgstr "Nie je možné presunúť priečinok do jeho podpriečinku."
2576
2577 #: src/folderview.c:1757
2578 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2579 msgstr "Priečinky nie je možné presúvať medzi jednotlivými schránkami."
2580
2581 #: src/folderview.c:1760
2582 msgid "Move failed!"
2583 msgstr "Presun sa nepodaril!"
2584
2585 #: src/folderview.c:1795 src/summaryview.c:3883
2586 msgid "Processing configuration"
2587 msgstr "Nastavenie spracúvania"
2588
2589 #: src/grouplistdialog.c:171
2590 msgid "Newsgroup subscription"
2591 msgstr "Prihlásenie sa do diskusnej skupiny"
2592
2593 #: src/grouplistdialog.c:187
2594 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2595 msgstr "Zvoľte diskusné skupiny, do ktorých sa chcete prihlásiť:"
2596
2597 #: src/grouplistdialog.c:193
2598 msgid "Find groups:"
2599 msgstr "Nájsť skupiny:"
2600
2601 #: src/grouplistdialog.c:201
2602 msgid " Search "
2603 msgstr " Vyhľadať "
2604
2605 #: src/grouplistdialog.c:213
2606 msgid "Newsgroup name"
2607 msgstr "Názov diskusnej skupiny"
2608
2609 #: src/grouplistdialog.c:214
2610 msgid "Messages"
2611 msgstr "Správy"
2612
2613 #: src/grouplistdialog.c:215
2614 msgid "Type"
2615 msgstr "Typ"
2616
2617 #: src/grouplistdialog.c:239
2618 msgid "Refresh"
2619 msgstr "Obnoviť"
2620
2621 #: src/grouplistdialog.c:343
2622 msgid "moderated"
2623 msgstr "moderovaná"
2624
2625 #: src/grouplistdialog.c:345
2626 msgid "readonly"
2627 msgstr "len na čítanie"
2628
2629 #: src/grouplistdialog.c:347
2630 msgid "unknown"
2631 msgstr "neznáma"
2632
2633 #: src/grouplistdialog.c:407
2634 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2635 msgstr "Nedá sa získať zoznam diskusných skupín."
2636
2637 #: src/grouplistdialog.c:440 src/summaryview.c:1018
2638 msgid "Done."
2639 msgstr "Hotovo."
2640
2641 #: src/grouplistdialog.c:470
2642 #, c-format
2643 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2644 msgstr "Prijatých %d diskusných skupín (prečítaných %s)"
2645
2646 #: src/gtk/about.c:91
2647 msgid "About"
2648 msgstr "O programe"
2649
2650 #: src/gtk/about.c:112
2651 #, c-format
2652 msgid ""
2653 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2654 "Operating System: %s %s (%s)"
2655 msgstr ""
2656 "Verzia GTK+ %d.%d.%d\n"
2657 "Operačný systém: %s %s (%s)"
2658
2659 #: src/gtk/about.c:127
2660 #, c-format
2661 msgid "Compiled-in features:%s"
2662 msgstr "Zakompilované vlastnosti: %s"
2663
2664 #: src/gtk/about.c:210
2665 msgid ""
2666 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2667 "\n"
2668 msgstr ""
2669 "GPGME je chránené copyrightom 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org> \n"
2670 "\n"
2671
2672 #: src/gtk/about.c:214
2673 msgid ""
2674 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2675 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2676 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2677 "version.\n"
2678 "\n"
2679 msgstr ""
2680 "Tento program je voľne šíriteľný; Môžete ho šíriť (a)lebo ho upravovať tak "
2681 "ako to popisuje GNU General Public License, licencia vydaná organizáciou "
2682 "Free Software Foundation, a to vo verzii 2, alebo, podľa vášho rozhodnutia, "
2683 "v akejkoľvek ďalšej verzii.\n"
2684 "\n"
2685
2686 #: src/gtk/about.c:220
2687 msgid ""
2688 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2689 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2690 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2691 "more details.\n"
2692 "\n"
2693 msgstr ""
2694 "Tento program je šírený vo viere v jeho užitočnosť, ale BEZ AKEJKOĽVEK "
2695 "ZÁRUKY. Viac detailov nájdete v GNU General Public License.\n"
2696 "\n"
2697
2698 #: src/gtk/about.c:226
2699 msgid ""
2700 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2701 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2702 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2703 msgstr ""
2704 "Kópiu GNU General Public License by ste mali získať spoločne s týmto "
2705 "programom. Ak to tak nie je, napíšte na adresu Free Software Foundation, "
2706 "Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2707
2708 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2709 msgid "Orange"
2710 msgstr "Oranžová"
2711
2712 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2713 msgid "Red"
2714 msgstr "Červená"
2715
2716 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2717 msgid "Pink"
2718 msgstr "Ružová"
2719
2720 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2721 msgid "Sky blue"
2722 msgstr "Bledomodrá"
2723
2724 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2725 msgid "Blue"
2726 msgstr "Modrá"
2727
2728 #: src/gtk/colorlabel.c:53
2729 msgid "Green"
2730 msgstr "Zelená"
2731
2732 #: src/gtk/colorlabel.c:54
2733 msgid "Brown"
2734 msgstr "Hnedá"
2735
2736 #: src/gtk/foldersort.c:139
2737 msgid "Set folder sortorder"
2738 msgstr "Nastaviť triedenie priečinkov"
2739
2740 #: src/gtk/foldersort.c:151
2741 msgid ""
2742 "Move folders up or down to change\n"
2743 "the sort order in the folderview"
2744 msgstr ""
2745 "Presuňte priečinky nahor alebo nadol pre\n"
2746 "zmenu triedenia v zozname priečinkov"
2747
2748 #: src/gtk/foldersort.c:171
2749 msgid "Ok"
2750 msgstr "Ok"
2751
2752 #: src/gtk/foldersort.c:219
2753 msgid "Folders"
2754 msgstr "Priečinky"
2755
2756 #: src/gtk/gtkaspell.c:602
2757 msgid "No dictionary selected."
2758 msgstr "Nie je zvolený žiadny slovník."
2759
2760 #: src/gtk/gtkaspell.c:823 src/gtk/gtkaspell.c:1716 src/gtk/gtkaspell.c:2003
2761 msgid "Normal Mode"
2762 msgstr "Normálny režim"
2763
2764 #: src/gtk/gtkaspell.c:825 src/gtk/gtkaspell.c:1722 src/gtk/gtkaspell.c:2014
2765 msgid "Bad Spellers Mode"
2766 msgstr "Režim zlého pravopisu"
2767
2768 #: src/gtk/gtkaspell.c:864
2769 msgid "Unknown suggestion mode."
2770 msgstr "Režim návrhov neznámych slov."
2771
2772 #: src/gtk/gtkaspell.c:1117
2773 msgid "No misspelled word found."
2774 msgstr "Neboli nájdené žiadne pravopisné chyby."
2775
2776 #: src/gtk/gtkaspell.c:1430
2777 msgid "Replace unknown word"
2778 msgstr "Nahradiť neznáme slovo"
2779
2780 #: src/gtk/gtkaspell.c:1440
2781 #, c-format
2782 msgid "Replace \"%s\" with: "
2783 msgstr "Nahradiť \"%s\":"
2784
2785 #: src/gtk/gtkaspell.c:1460
2786 #, fuzzy
2787 msgid ""
2788 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
2789 "will learn from mistake.\n"
2790 msgstr ""
2791 "Ak pri stlačení Enter podržíte klávesu MOD1,\n"
2792 "program sa z chyby poučí.\n"
2793
2794 #: src/gtk/gtkaspell.c:1710 src/gtk/gtkaspell.c:1992
2795 msgid "Fast Mode"
2796 msgstr "Rýchly režim"
2797
2798 #: src/gtk/gtkaspell.c:1833
2799 #, c-format
2800 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2801 msgstr "\"%s\" neznáme v %s"
2802
2803 #: src/gtk/gtkaspell.c:1846
2804 msgid "Accept in this session"
2805 msgstr "Prijať v tomto sedení"
2806
2807 #: src/gtk/gtkaspell.c:1856
2808 msgid "Add to personal dictionary"
2809 msgstr "Pridať do osobného slovníka"
2810
2811 #: src/gtk/gtkaspell.c:1866
2812 msgid "Replace with..."
2813 msgstr "Nahradiť čím..."
2814
2815 #: src/gtk/gtkaspell.c:1876
2816 #, c-format
2817 msgid "Check with %s"
2818 msgstr "Overiť pomocou %s"
2819
2820 #: src/gtk/gtkaspell.c:1895
2821 msgid "(no suggestions)"
2822 msgstr "(žiadne návrhy)"
2823
2824 #: src/gtk/gtkaspell.c:1906 src/gtk/gtkaspell.c:2066
2825 msgid "More..."
2826 msgstr "Ďalšie..."
2827
2828 #: src/gtk/gtkaspell.c:1968
2829 #, c-format
2830 msgid "Dictionary: %s"
2831 msgstr "Slovník: %s"
2832
2833 #: src/gtk/gtkaspell.c:1981
2834 #, c-format
2835 msgid "Use alternate (%s)"
2836 msgstr "Použiť alternatívny (%s)"
2837
2838 #: src/gtk/gtkaspell.c:2029 src/prefs_spelling.c:172
2839 msgid "Check while typing"
2840 msgstr "Overovať pri písaní"
2841
2842 #: src/gtk/gtkaspell.c:2045
2843 msgid "Change dictionary"
2844 msgstr "Zmeniť slovník"
2845
2846 #: src/gtk/gtkaspell.c:2207
2847 #, c-format
2848 msgid ""
2849 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2850 "%s"
2851 msgstr ""
2852 "Kontrola pravopisu nemohla zmeniť slovník.\n"
2853 "%s"
2854
2855 #: src/gtk/inputdialog.c:152
2856 #, c-format
2857 msgid "Input password for %s on %s:"
2858 msgstr "Zadajte heslo pre %s na %s:"
2859
2860 #: src/gtk/inputdialog.c:154
2861 msgid "Input password"
2862 msgstr "Zadajte heslo"
2863
2864 #: src/gtk/logwindow.c:63
2865 msgid "Protocol log"
2866 msgstr "Záznam protokolu"
2867
2868 #: src/gtk/pluginwindow.c:123
2869 msgid "Select Plugin to load"
2870 msgstr "Zvoľte plugin ktorý sa má načítať"
2871
2872 #: src/gtk/pluginwindow.c:159 src/gtk/pluginwindow.c:183
2873 msgid "Plugins"
2874 msgstr "Pluginy"
2875
2876 #: src/gtk/pluginwindow.c:197 src/prefs_common.c:2483
2877 msgid "Description"
2878 msgstr "Popis"
2879
2880 #: src/gtk/pluginwindow.c:221
2881 msgid "Load Plugin"
2882 msgstr "Načítať plugin"
2883
2884 #: src/gtk/pluginwindow.c:226
2885 msgid "Unload Plugin"
2886 msgstr "Odobrať plugin"
2887
2888 #: src/gtk/prefswindow.c:214
2889 msgid "Page Index"
2890 msgstr "Obsah Stránky"
2891
2892 #: src/gtk/prefswindow.c:318 src/prefs_gtk.c:491
2893 msgid "Apply"
2894 msgstr "Použiť"
2895
2896 #: src/gtk/progressdialog.c:52 src/prefs_filtering_action.c:344
2897 msgid "Account"
2898 msgstr "Konto"
2899
2900 #: src/gtk/progressdialog.c:53 src/gtk/sslcertwindow.c:121
2901 #: src/prefs_summary_column.c:68
2902 msgid "Status"
2903 msgstr "Stav"
2904
2905 #: src/gtk/quicksearch.c:99
2906 #, fuzzy
2907 msgid "Extended symbols"
2908 msgstr "Rozšírené symboly"
2909
2910 #: src/gtk/quicksearch.c:179
2911 msgid "all messages"
2912 msgstr "všetky správy"
2913
2914 #: src/gtk/quicksearch.c:180
2915 msgid "messages whose age is greater than #"
2916 msgstr "správy, ktoré sú staršie ako #"
2917
2918 #: src/gtk/quicksearch.c:181
2919 msgid "messages whose age is less than #"
2920 msgstr "správy, ktoré sú novšie ako #"
2921
2922 #: src/gtk/quicksearch.c:182
2923 msgid "messages which contain S in the message body"
2924 msgstr "správy, ktorých telo obsahuje S"
2925
2926 #: src/gtk/quicksearch.c:183
2927 msgid "messages which contain S in the whole message"
2928 msgstr "správy, ktoré obsahujú S kdekoľvek"
2929
2930 #: src/gtk/quicksearch.c:184
2931 msgid "messages carbon-copied to S"
2932 msgstr "správy s kópiou v S"
2933
2934 #: src/gtk/quicksearch.c:185
2935 msgid "message is either to: or cc: to S"
2936 msgstr "správa je buď to: alebo cc: S"
2937
2938 #: src/gtk/quicksearch.c:186
2939 msgid "deleted messages"
2940 msgstr "vymazané správy"
2941
2942 #: src/gtk/quicksearch.c:187
2943 msgid "messages which contain S in the Sender field"
2944 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke Sender"
2945
2946 #: src/gtk/quicksearch.c:188
2947 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
2948 msgstr "pravda, ak je \"S\" vykonané úspešne"
2949
2950 #: src/gtk/quicksearch.c:189
2951 msgid "messages originating from user S"
2952 msgstr "správy pochádzajúce od používateľa S"
2953
2954 #: src/gtk/quicksearch.c:190
2955 msgid "forwarded messages"
2956 msgstr "preposlané správy"
2957
2958 #: src/gtk/quicksearch.c:191
2959 msgid "messages which contain header S"
2960 msgstr "správy, ktoré obsahujú hlavičku S"
2961
2962 #: src/gtk/quicksearch.c:192
2963 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
2964 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke Message-ID"
2965
2966 #: src/gtk/quicksearch.c:193
2967 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
2968 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke inreplyto"
2969
2970 #: src/gtk/quicksearch.c:194
2971 msgid "locked messages"
2972 msgstr "zamknuté správy"
2973
2974 #: src/gtk/quicksearch.c:195
2975 msgid "messages which are in newsgroup S"
2976 msgstr "správy, ktoré sú v diskusnej skupine S"
2977
2978 #: src/gtk/quicksearch.c:196
2979 msgid "new messages"
2980 msgstr "nové správy"
2981
2982 #: src/gtk/quicksearch.c:197
2983 msgid "old messages"
2984 msgstr "staré správy"
2985
2986 #: src/gtk/quicksearch.c:198
2987 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
2988 msgstr "neúplné správy (nestiahnuté úplne)"
2989
2990 #: src/gtk/quicksearch.c:199
2991 msgid "messages which have been replied to"
2992 msgstr "správy, ktoré boli zodpovedané"
2993
2994 #: src/gtk/quicksearch.c:200
2995 msgid "read messages"
2996 msgstr "prečítané správy"
2997
2998 #: src/gtk/quicksearch.c:201
2999 msgid "messages which contain S in subject"
3000 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v názve"
3001
3002 #: src/gtk/quicksearch.c:202
3003 msgid "messages whose score is equal to #"
3004 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je rovné #"
3005
3006 #: src/gtk/quicksearch.c:203
3007 msgid "messages whose score is greater than #"
3008 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je väčšie ako #"
3009
3010 #: src/gtk/quicksearch.c:204
3011 msgid "messages whose score is lower than #"
3012 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je menšie ako #"
3013
3014 #: src/gtk/quicksearch.c:205
3015 msgid "messages whose size is equal to #"
3016 msgstr "správy, ktorých veľkosť je rovná #"
3017
3018 #: src/gtk/quicksearch.c:206
3019 msgid "messages whose size is greater than #"
3020 msgstr "správy, ktorých veľkosť je väčšia ako #"
3021
3022 #: src/gtk/quicksearch.c:207
3023 msgid "messages whose size is smaller than #"
3024 msgstr "správy, ktorých veľkosť je menšia ako #"
3025
3026 #: src/gtk/quicksearch.c:208
3027 msgid "messages which have been sent to S"
3028 msgstr "správy, odoslané S"
3029
3030 #: src/gtk/quicksearch.c:209
3031 msgid "marked messages"
3032 msgstr "označené správy"
3033
3034 #: src/gtk/quicksearch.c:210
3035 msgid "unread messages"
3036 msgstr "neprečítané správy"
3037
3038 #: src/gtk/quicksearch.c:211
3039 msgid "messages which contain S in References header"
3040 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke References"
3041
3042 #: src/gtk/quicksearch.c:212
3043 msgid "messages returning 0 when passed to command"
3044 msgstr "správy vracajúce 0 po odovzdaní príkazu"
3045
3046 #: src/gtk/quicksearch.c:213
3047 msgid "messages which contain S in X-Label header"
3048 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke X-Label"
3049
3050 #: src/gtk/quicksearch.c:215
3051 msgid "logical AND operator"
3052 msgstr "logický operátor AND"
3053
3054 #: src/gtk/quicksearch.c:216
3055 msgid "logical OR operator"
3056 msgstr "logický operátor OR"
3057
3058 #: src/gtk/quicksearch.c:217
3059 msgid "logical NOT operator"
3060 msgstr "logický operátor NOT"
3061
3062 #: src/gtk/quicksearch.c:218
3063 msgid "case sensitive search"
3064 msgstr "záleží na veľkosti písmen"
3065
3066 #: src/gtk/quicksearch.c:220
3067 msgid "all filtering expressions are allowed"
3068 msgstr "všetky filtrovacie výrazy sú povolené"
3069
3070 #: src/gtk/quicksearch.c:227
3071 msgid "Extended Search symbols"
3072 msgstr "Rozšírené symboly vyhľadávania"
3073
3074 #: src/gtk/quicksearch.c:268 src/prefs_filtering_action.c:1115
3075 #: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1726
3076 #: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:454
3077 msgid "Subject"
3078 msgstr "Predmet"
3079
3080 #: src/gtk/quicksearch.c:272 src/prefs_filtering_action.c:1116
3081 #: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1727
3082 #: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:455
3083 msgid "From"
3084 msgstr "Od"
3085
3086 #: src/gtk/quicksearch.c:276 src/prefs_filtering_action.c:1117
3087 #: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1728 src/quote_fmt.c:48
3088 msgid "To"
3089 msgstr "Komu"
3090
3091 #: src/gtk/quicksearch.c:317
3092 msgid "Extended Symbols"
3093 msgstr "Rozšírené symboly"
3094
3095 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
3096 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
3097 msgid "correct"
3098 msgstr "správny"
3099
3100 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
3101 msgid "Owner"
3102 msgstr "Majiteľ"
3103
3104 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
3105 msgid "Signer"
3106 msgstr "Podpisovateľ"
3107
3108 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
3109 #: src/prefs_themes.c:874
3110 msgid "Name: "
3111 msgstr "Meno: "
3112
3113 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
3114 msgid "Organization: "
3115 msgstr "Organizácia: "
3116
3117 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
3118 msgid "Location: "
3119 msgstr "Umiestnenie: "
3120
3121 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
3122 msgid "Fingerprint: "
3123 msgstr "Odtlačok kľúča: "
3124
3125 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
3126 msgid "Signature status: "
3127 msgstr "Stav podpisu: "
3128
3129 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
3130 #, c-format
3131 msgid "SSL certificate for %s"
3132 msgstr "SSL certifikát pre %s"
3133
3134 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
3135 #, c-format
3136 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
3137 msgstr "Certifikát pre %s je neznámy. Chcete ho prijať?"
3138
3139 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
3140 #, c-format
3141 msgid "Signature status: %s"
3142 msgstr "Stav podpisu: %s"
3143
3144 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
3145 msgid "View certificate"
3146 msgstr "Zobraziť certifikát"
3147
3148 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
3149 msgid "Unknown SSL Certificate"
3150 msgstr "Neznámy SSL certifikát"
3151
3152 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3153 msgid "Accept and save"
3154 msgstr "Prijať a uložiť"
3155
3156 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3157 msgid "Cancel connection"
3158 msgstr "Zrušiť spojenie"
3159
3160 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
3161 msgid "New certificate:"
3162 msgstr "Nový certifikát:"
3163
3164 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
3165 msgid "Known certificate:"
3166 msgstr "Známy certifikát:"
3167
3168 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
3169 #, c-format
3170 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3171 msgstr "Certifikát pre %s sa zmenil. Chcete ho prijať?"
3172
3173 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
3174 msgid "View certificates"
3175 msgstr "Zobraziť certifikáty"
3176
3177 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
3178 msgid "Changed SSL Certificate"
3179 msgstr "Zmena SSL certifikátu"
3180
3181 #: src/headerview.c:171 src/summaryview.c:2247
3182 msgid "(No From)"
3183 msgstr "(nie je známy odosielateľ)"
3184
3185 #: src/headerview.c:186 src/summaryview.c:2292 src/summaryview.c:2295
3186 msgid "(No Subject)"
3187 msgstr "(bez predmetu)"
3188
3189 #: src/imap.c:667
3190 #, c-format
3191 msgid "Connecting to %s failed"
3192 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo"
3193
3194 #: src/imap.c:672
3195 #, c-format
3196 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3197 msgstr "IMAP4 spojenie k %s sa prerušilo. Znovu pripájam...\n"
3198
3199 #: src/imap.c:710
3200 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
3201 msgstr "vytváram tunelované IMAP4 spojenie\n"
3202
3203 #: src/imap.c:723
3204 #, c-format
3205 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
3206 msgstr "vytváram IMAP4 spojenie k %s:%d ...\n"
3207
3208 #: src/imap.c:762
3209 msgid "Can't start TLS session.\n"
3210 msgstr "Nedá sa vytvoriť TLS spojenie.\n"
3211
3212 #: src/imap.c:1096
3213 #, c-format
3214 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3215 msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania: %d\n"
3216
3217 #: src/imap.c:1110 src/imap.c:1150
3218 msgid "can't expunge\n"
3219 msgstr "nedá sa odstrániť\n"
3220
3221 #: src/imap.c:1144
3222 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
3223 msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania: 1:*\n"
3224
3225 #: src/imap.c:1186
3226 msgid "can't close folder\n"
3227 msgstr "priečinok sa nedá zatvoriť\n"
3228
3229 #: src/imap.c:1238
3230 #, c-format
3231 msgid "root folder %s does not exist\n"
3232 msgstr "koreňový priečinok %s neexistuje\n"
3233
3234 #: src/imap.c:1417 src/imap.c:1425
3235 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
3236 msgstr "pri príkaze LIST sa vyskytla chyba.\n"
3237
3238 #: src/imap.c:1653
3239 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3240 msgstr "nedá sa vytvoriť schránka: príkaz LIST zlyhal\n"
3241
3242 #: src/imap.c:1675
3243 msgid "can't create mailbox\n"
3244 msgstr "nedá sa vytvoriť schránka\n"
3245
3246 #: src/imap.c:1718
3247 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3248 msgstr "Názov nového priečinku nesmie obsahovať oddeľovač názvov priečinkov"
3249
3250 #: src/imap.c:1750
3251 #, c-format
3252 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3253 msgstr "nedá sa premenovať schránka: %s na %s\n"
3254
3255 #: src/imap.c:1812
3256 msgid "can't delete mailbox\n"
3257 msgstr "schránka sa nedá odstrániť \n"
3258
3259 #: src/imap.c:1850
3260 msgid "can't get envelope\n"
3261 msgstr "obálka sa nedá načítať\n"
3262
3263 #: src/imap.c:1858
3264 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
3265 msgstr "pri získavaní obálky sa vyskytla chyba.\n"
3266
3267 #: src/imap.c:1880
3268 #, c-format
3269 msgid "can't parse envelope: %s\n"
3270 msgstr "obálka sa nedá prečítať: %s\n"
3271
3272 #: src/imap.c:1938
3273 #, c-format
3274 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
3275 msgstr "Nedá sa vytvoriť IMAP4 spojenie s: %s\n"
3276
3277 #: src/imap.c:1960
3278 #, c-format
3279 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3280 msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru IMAP4: %s:%d\n"
3281
3282 #: src/imap.c:1967
3283 #, c-format
3284 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
3285 msgstr "Nedá sa vytvoriť IMAP4 spojenie s: %s:%d\n"
3286
3287 #: src/imap.c:2057
3288 msgid "can't get namespace\n"
3289 msgstr "nedá sa nájsť obálka\n"
3290
3291 #: src/imap.c:2491
3292 #, c-format
3293 msgid "can't select folder: %s\n"
3294 msgstr "priečinok sa nedá vytvoriť: %s\n"
3295
3296 #: src/imap.c:2631
3297 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3298 msgstr "IMAP4 autentizácia bola neúspešná.\n"
3299
3300 #: src/imap.c:2648
3301 msgid "IMAP4 login failed.\n"
3302 msgstr "neúspešné prihlásenie k IMAP4.\n"
3303
3304 #: src/imap.c:2966
3305 #, c-format
3306 msgid "can't append %s to %s\n"
3307 msgstr "nedá sa napojiť %s k %s\n"
3308
3309 #: src/imap.c:3015
3310 #, c-format
3311 msgid "can't append message to %s\n"
3312 msgstr "nedá sa napojiť správa k %s\n"
3313
3314 #: src/imap.c:3097
3315 #, c-format
3316 msgid "can't copy %s to %s\n"
3317 msgstr "nedá sa kopírovať %s do %s\n"
3318
3319 #: src/imap.c:3147
3320 #, c-format
3321 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
3322 msgstr "chyba pri IMAP príkaze: STORE %s %s\n"
3323
3324 #: src/imap.c:3164
3325 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
3326 msgstr "chyba pri IMAP príkaze: EXPUNGE\n"
3327
3328 #: src/imap.c:3177
3329 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
3330 msgstr "chyba pri IMAP príkaze: CLOSE\n"
3331
3332 #: src/imap.c:3396 src/imap.c:3433
3333 #, fuzzy
3334 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to UTF-8\n"
3335 msgstr "iconv nemôže skonvertovať UTF-7 na %s\n"
3336
3337 #: src/imap.c:3528
3338 #, fuzzy
3339 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
3340 msgstr "iconv nemôže skonvertovať UTF-7 na %s\n"
3341
3342 #: src/imap_gtk.c:52 src/mh_gtk.c:50
3343 msgid "/Create _new folder..."
3344 msgstr "/Vytvoriť _nový priečinok..."
3345
3346 #: src/imap_gtk.c:53 src/mh_gtk.c:51
3347 msgid "/_Rename folder..."
3348 msgstr "/_Premenovať priečinok..."
3349
3350 #: src/imap_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:52
3351 msgid "/M_ove folder..."
3352 msgstr "/_Presunúť priečinok..."
3353
3354 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:53
3355 msgid "/_Delete folder"
3356 msgstr "/_Zmazať priečinok"
3357
3358 #: src/imap_gtk.c:57
3359 msgid "/Down_load messages"
3360 msgstr "/S_tiahnuť správy"
3361
3362 #: src/imap_gtk.c:59 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:54
3363 msgid "/_Check for new messages"
3364 msgstr "/P_rijať nové správy"
3365
3366 #: src/imap_gtk.c:60 src/mh_gtk.c:56
3367 msgid "/R_ebuild folder tree"
3368 msgstr "/O_bnoviť štruktúru priečinkov"
3369
3370 #: src/imap_gtk.c:62
3371 msgid "/Remove _IMAP4 account"
3372 msgstr "/Odstrániť konto _IMAP4"
3373
3374 #: src/imap_gtk.c:125
3375 msgid ""
3376 "Input the name of new folder:\n"
3377 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
3378 " append `/' at the end of the name)"
3379 msgstr ""
3380 "Zadajte názov nového priečinku:\n"
3381 "(Ak chcete vytvoriť priečinok s ďalšími podzložkami,\n"
3382 "pridajte na koniec názvu '/')"
3383
3384 #: src/imap_gtk.c:128 src/mh_gtk.c:120
3385 msgid "NewFolder"
3386 msgstr "Nový Priečinok"
3387
3388 #: src/imap_gtk.c:134 src/mh_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:225
3389 #, c-format
3390 msgid "`%c' can't be included in folder name."
3391 msgstr "Názov priečinka nemôže obsahovať `%c'."
3392
3393 #: src/imap_gtk.c:144 src/imap_gtk.c:191 src/mh_gtk.c:136 src/mh_gtk.c:232
3394 #, c-format
3395 msgid "The folder `%s' already exists."
3396 msgstr "Priečinok `%s' už existuje."
3397
3398 #: src/imap_gtk.c:150 src/mh_gtk.c:142
3399 #, c-format
3400 msgid "Can't create the folder `%s'."
3401 msgstr "Nedá sa vytvoriť priečinok `%s'."
3402
3403 #: src/imap_gtk.c:173 src/mh_gtk.c:216
3404 #, c-format
3405 msgid "Input new name for `%s':"
3406 msgstr "Zadajte nový názov pre `%s':"
3407
3408 #: src/imap_gtk.c:174 src/mh_gtk.c:217
3409 msgid "Rename folder"
3410 msgstr "Premenovať priečinok"
3411
3412 #: src/imap_gtk.c:201 src/mh_gtk.c:242
3413 msgid ""
3414 "The folder could not be renamed.\n"
3415 "The new folder name is not allowed."
3416 msgstr ""
3417 "Nepodarilo sa premenovať priečinok.\n"
3418 "Nový názov je neprípustný."
3419
3420 #: src/imap_gtk.c:251
3421 #, c-format
3422 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
3423 msgstr "Naozaj chcete odstrániť IMAP4 konto '%s'?"
3424
3425 #: src/imap_gtk.c:252
3426 msgid "Delete IMAP4 account"
3427 msgstr "Odstrániť IMAP4 konto"
3428
3429 #: src/imap_gtk.c:297 src/mh_gtk.c:167
3430 #, c-format
3431 msgid ""
3432 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
3433 "Do you really want to delete?"
3434 msgstr ""
3435 "Všetky priečinky a správy v `%s' budú odstránené.\n"
3436 "Naozaj pokračovať?"
3437
3438 #: src/imap_gtk.c:299 src/mh_gtk.c:169
3439 msgid "Delete folder"
3440 msgstr "Odstrániť priečinok"
3441
3442 #: src/imap_gtk.c:317 src/mh_gtk.c:187
3443 #, c-format
3444 msgid "Can't remove the folder `%s'."
3445 msgstr "Priečinok '%s' sa nedá odstrániť."
3446
3447 #: src/imap_gtk.c:361 src/news_gtk.c:295
3448 msgid "Offline"
3449 msgstr "Offline"
3450
3451 #: src/imap_gtk.c:362 src/news_gtk.c:296
3452 msgid "You are offline. Go online?"
3453 msgstr "Ste odpojený. Chcete sa pripojiť?"
3454
3455 #: src/imap_gtk.c:379 src/news_gtk.c:313
3456 #, c-format
3457 msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
3458 msgstr "Pri sťahovaní správ v `%s' nastala chyba."
3459
3460 #: src/import.c:146
3461 msgid "Import"
3462 msgstr "Importovať"
3463
3464 #: src/import.c:165
3465 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3466 msgstr "Zvoľte importovaný mbox súbor a cieľový priečinok."
3467
3468 #: src/import.c:175
3469 msgid "Importing file:"
3470 msgstr "Importovaný súbor:"
3471
3472 #: src/import.c:180
3473 msgid "Destination dir:"
3474 msgstr "Cieľový priečinok:"
3475
3476 #: src/import.c:238
3477 msgid "Select importing file"
3478 msgstr "Zvoľte súbor pre import"
3479
3480 #: src/importldif.c:189
3481 msgid "Please specify address book name and file to import."
3482 msgstr "Prosím zvoľte názov adresára a súboru pre import."
3483
3484 #: src/importldif.c:192
3485 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3486 msgstr "Zvoľte a premenujte názvy LDIF polí pre import."
3487
3488 #: src/importldif.c:195
3489 msgid "File imported."
3490 msgstr "Súbor importovaný."
3491
3492 #: src/importldif.c:450 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
3493 msgid "Please select a file."
3494 msgstr "Prozím zvoľte súbor."
3495
3496 #: src/importldif.c:456 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
3497 msgid "Address book name must be supplied."
3498 msgstr "Nebol zadaný názov adresára."
3499
3500 #: src/importldif.c:471
3501 msgid "Error reading LDIF fields."
3502 msgstr "Chyba pri čítaní LDIF polí."
3503
3504 #: src/importldif.c:494
3505 msgid "LDIF file imported successfully."
3506 msgstr "Súbor LDIFbol úspešne importovaný."
3507
3508 #: src/importldif.c:606
3509 msgid "Select LDIF File"
3510 msgstr "Zvoľte súbor LDIF"
3511
3512 #: src/importldif.c:703
3513 msgid ""
3514 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3515 "file data."
3516 msgstr "Zadajte názov adresára, ktorý bude vytvorený z údajov súboru LDIF."
3517
3518 #: src/importldif.c:709
3519 msgid "File Name"
3520 msgstr "Názov súboru"
3521
3522 #: src/importldif.c:720
3523 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3524 msgstr "Úplné určenie importovaného súboru LDIF."
3525
3526 #: src/importldif.c:729
3527 msgid "Select the LDIF file to import."
3528 msgstr "Zvoľte súbor LDIF pre import."
3529
3530 #: src/importldif.c:766
3531 msgid "R"
3532 msgstr "R"
3533
3534 #: src/importldif.c:767 src/summaryview.c:452
3535 msgid "S"
3536 msgstr "V"
3537
3538 #: src/importldif.c:768
3539 msgid "LDIF Field Name"
3540 msgstr "Názov LDIF poľa"
3541
3542 #: src/importldif.c:769
3543 msgid "Attribute Name"
3544 msgstr "Názov atribútu"
3545
3546 #: src/importldif.c:824
3547 msgid "LDIF Field"
3548 msgstr "LDIF pole"
3549
3550 #: src/importldif.c:836
3551 msgid "Attribute"
3552 msgstr "Atribút"
3553
3554 #: src/importldif.c:847
3555 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3556 msgstr "Pole ldif sa dá premenovať na názov uživateľského atribútu."
3557
3558 #: src/importldif.c:852
3559 msgid "???"
3560 msgstr "???"
3561
3562 #: src/importldif.c:870
3563 msgid ""
3564 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3565 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3566 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3567 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3568 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3569 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3570 "field for import."
3571 msgstr ""
3572 "Vyberte pole LDIF, ktoré bude premenované alebo zvolené pre import do "
3573 "zoznamu hore. Vyhradené polia (označené značkou v stĺpci \"R\") sú "
3574 "importované automaticky a nedajú sa premenovať. Kliknutie v stĺpci Vybrať "
3575 "(\"S\") pridá pole medzi importované. Kliknutie kdekoľvek inde v riadku "
3576 "umožní premenovať pole vo vstupnom riadku pod zoznamom. Dvojklik kdekoľvek v "
3577 "riadku pridá pole medzi importované polia."
3578
3579 #: src/importldif.c:882
3580 msgid "Select for Import"
3581 msgstr "Zvoľte pre import"
3582
3583 #: src/importldif.c:888
3584 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3585 msgstr "Vyberte pole LDIF pre import do adresára."
3586
3587 #: src/importldif.c:891
3588 msgid " Modify "
3589 msgstr " Zmeniť "
3590
3591 #: src/importldif.c:897
3592 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3593 msgstr "Toto tlačítko aktualizuje horný zoznam poskytnutými údajmi."
3594
3595 #: src/importldif.c:970
3596 msgid "Records Imported :"
3597 msgstr "Importované záznamy :"
3598
3599 #: src/importldif.c:1001
3600 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3601 msgstr "Importovať súbor LDIF do adresára"
3602
3603 #: src/importmutt.c:143
3604 msgid "Error importing MUTT file."
3605 msgstr "Chyba pri importovaní súboru MUTT."
3606
3607 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:329 src/importpine.c:171
3608 #: src/importpine.c:330
3609 msgid "Please select a file to import."
3610 msgstr "Prozím zvoľte súbor pre import."
3611
3612 #: src/importmutt.c:185
3613 msgid "Select MUTT File"
3614 msgstr "Zvoľte súbor MUTT"
3615
3616 #: src/importmutt.c:242
3617 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3618 msgstr "Importovať súbor MUTT do adresára"
3619
3620 #: src/importpine.c:143
3621 msgid "Error importing Pine file."
3622 msgstr "Chyba pri importovaní súboru Pine."
3623
3624 #: src/importpine.c:185
3625 msgid "Select Pine File"
3626 msgstr "Vyberte súbor Pine"
3627
3628 #: src/importpine.c:242
3629 msgid "Import Pine file into Address Book"
3630 msgstr "Importovať súbor Pine do adresára"
3631
3632 #: src/inc.c:382
3633 msgid "Retrieving new messages"
3634 msgstr "Prijímam nové správy"
3635
3636 #: src/inc.c:429
3637 msgid "Standby"
3638 msgstr "Čakajte"
3639
3640 #: src/inc.c:556 src/inc.c:607
3641 msgid "Cancelled"
3642 msgstr "Zrušené"
3643
3644 #: src/inc.c:567
3645 msgid "Retrieving"
3646 msgstr "Prijímam"
3647
3648 #: src/inc.c:576
3649 #, c-format
3650 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
3651 msgstr "Hotovo (%d správ (%s) prijatých)"
3652
3653 #: src/inc.c:580
3654 msgid "Done (no new messages)"
3655 msgstr "Hotovo (žiadne nové správy)"
3656
3657 #: src/inc.c:586
3658 msgid "Connection failed"
3659 msgstr "Spojenie zlyhalo"
3660
3661 #: src/inc.c:590
3662 msgid "Auth failed"
3663 msgstr "Autentizácia zlyhala"
3664
3665 #: src/inc.c:594 src/prefs_summary_column.c:76
3666 msgid "Locked"
3667 msgstr "Zamknuté"
3668
3669 #: src/inc.c:604 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:244
3670 msgid "Timeout"
3671 msgstr "Timeout"
3672
3673 #: src/inc.c:681
3674 #, c-format
3675 msgid "Finished (%d new message(s))"
3676 msgstr "Dokončené (%d nových správ)"
3677
3678 #: src/inc.c:684
3679 msgid "Finished (no new messages)"
3680 msgstr "Dokončené (žiadne nové správy)"
3681
3682 #: src/inc.c:693
3683 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3684 msgstr "Pri prijímaní pošty sa vyskytli chyby."
3685
3686 #: src/inc.c:734
3687 #, c-format
3688 msgid "%s: Retrieving new messages"
3689 msgstr "%s: Prijímam nové správy"
3690
3691 #: src/inc.c:753
3692 #, c-format
3693 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3694 msgstr "Pripájam sa k serveru POP3: %s..."
3695
3696 #: src/inc.c:763
3697 #, c-format
3698 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3699 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d\n"
3700
3701 #: src/inc.c:770
3702 #, c-format
3703 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3704 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d"
3705
3706 #: src/inc.c:851 src/send_message.c:461
3707 msgid "Authenticating..."
3708 msgstr "Autentizácia..."
3709
3710 #: src/inc.c:852
3711 #, c-format
3712 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
3713 msgstr "Prijímam správy z %s (%s) ..."
3714
3715 #: src/inc.c:858
3716 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3717 msgstr "Získavam počet nových správ (STAT)..."
3718
3719 #: src/inc.c:862
3720 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3721 msgstr "Získavam počet nových správ (LAST)..."
3722
3723 #: src/inc.c:866
3724 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3725 msgstr "Získavam počet nových správ (UIDL)..."
3726
3727 #: src/inc.c:870
3728 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3729 msgstr "Získavam veľkosť správ (LIST)..."
3730
3731 #: src/inc.c:880
3732 #, c-format
3733 msgid "Deleting message %d"
3734 msgstr "Odstraňujem správu %d"
3735
3736 #: src/inc.c:887 src/send_message.c:479
3737 msgid "Quitting"
3738 msgstr "Odpájam sa"
3739
3740 #: src/inc.c:912
3741 #, c-format
3742 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3743 msgstr "Prijímam správu (%d / %d) (%s / %s)"
3744
3745 #: src/inc.c:931
3746 #, c-format
3747 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
3748 msgstr "Prijímam (%d správ (%s) prijatých)"
3749
3750 #: src/inc.c:1084
3751 msgid "Connection failed."
3752 msgstr "Spojenie zlyhalo."
3753
3754 #: src/inc.c:1090
3755 msgid "Error occurred while processing mail."
3756 msgstr "Pri spracovávaní pošty sa vyskytla chyba."
3757
3758 #: src/inc.c:1095
3759 #, c-format
3760 msgid ""
3761 "Error occurred while processing mail:\n"
3762 "%s"
3763 msgstr ""
3764 "Pri spracovávaní pošty sa vyskytla chyba:\n"
3765 "%s"
3766
3767 #: src/inc.c:1101
3768 msgid "No disk space left."
3769 msgstr "Na disku už nie je miesto."
3770
3771 #: src/inc.c:1106
3772 msgid "Can't write file."
3773 msgstr "Nedá sa zapisovať do súboru."
3774
3775 #: src/inc.c:1111
3776 msgid "Socket error."
3777 msgstr "Chyba socketu."
3778
3779 #: src/inc.c:1117 src/send_message.c:604
3780 msgid "Connection closed by the remote host."
3781 msgstr "Vzdialený hostiteľ ukončil spojenie."
3782
3783 #: src/inc.c:1123
3784 msgid "Mailbox is locked."
3785 msgstr "Mailbox je zamknutý."
3786
3787 #: src/inc.c:1127
3788 #, c-format
3789 msgid ""
3790 "Mailbox is locked:\n"
3791 "%s"
3792 msgstr ""
3793 "Mailbox je zamknutý:\n"
3794 "%s"
3795
3796 #: src/inc.c:1133 src/send_message.c:589
3797 msgid "Authentication failed."
3798 msgstr "Autentizácia bola neúspešná."
3799
3800 #: src/inc.c:1138 src/send_message.c:592
3801 #, c-format
3802 msgid ""
3803 "Authentication failed:\n"
3804 "%s"
3805 msgstr ""
3806 "Autentizácia bola neúspešná:\n"
3807 "%s"
3808
3809 #: src/inc.c:1143 src/send_message.c:608
3810 msgid "Session timed out."
3811 msgstr "čas spojenia vypršal"
3812
3813 #: src/inc.c:1179
3814 msgid "Incorporation cancelled\n"
3815 msgstr "Začleňovanie zrušené\n"
3816
3817 #: src/ldif.c:838
3818 msgid "Nick Name"
3819 msgstr "Prezývka"
3820
3821 #: src/main.c:158 src/main.c:167
3822 #, c-format
3823 msgid ""
3824 "File `%s' already exists.\n"
3825 "Can't create folder."
3826 msgstr ""
3827 "Súbor '%s' už existuje.\n"
3828 "Priečinok sa nedá vytvoriť."
3829
3830 #: src/main.c:280
3831 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3832 msgstr "glib nepodporuje g_thread.\n"
3833
3834 #: src/main.c:587
3835 #, c-format
3836 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3837 msgstr "Použitie: %s [VOĽBY]...\n"
3838
3839 #: src/main.c:590
3840 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3841 msgstr "  --compose [adresa]    otvorí okno pre písanie novej správy"
3842
3843 #: src/main.c:591
3844 msgid ""
3845 "  --attach file1 [file2]...\n"
3846 "                         open composition window with specified files\n"
3847 "                         attached"
3848 msgstr ""
3849 "  --attach file1 [file2]...\n"
3850 "                         otvorí okno pre písanie novej správy s pripojenými "
3851 "uvedenými\n"
3852 "                         súbormi"
3853
3854 #: src/main.c:594
3855 msgid "  --receive              receive new messages"
3856 msgstr "  --receive              prijme nové správy"
3857
3858 #: src/main.c:595
3859 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3860 msgstr "  --receive-all          prijme nové správy pre všetky kontá"
3861
3862 #: src/main.c:596
3863 msgid "  --send                 send all queued messages"
3864 msgstr "  --send                 pošle všetky správy vo výstupnej fronte"
3865
3866 #: src/main.c:597
3867 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3868 msgstr "  --status [priečinok]...   zobrazí celkový počet správ"
3869
3870 #: src/main.c:598
3871 msgid ""
3872 "  --status-full [folder]...\n"
3873 "                         show the status of each folder"
3874 msgstr ""
3875 "  --status-full [priečinok]...\n"
3876 "                        zobrazí stav jednotlivých priečinkov"
3877
3878 #: src/main.c:600
3879 msgid "  --online               switch to online mode"
3880 msgstr "  --online               prepne do online režimu"
3881
3882 #: src/main.c:601
3883 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3884 msgstr "  --offline              prepne do režimu offline"
3885
3886 #: src/main.c:602
3887 msgid "  --debug                debug mode"
3888 msgstr "  --debug                ladiaci mód"
3889
3890 #: src/main.c:603
3891 msgid "  --help                 display this help and exit"
3892 msgstr "  --help                zobrazí túto nápovedu a ukončí program"
3893
3894 #: src/main.c:604
3895 msgid "  --version              output version information and exit"
3896 msgstr ""
3897 "  --version                zobrazí informácie o verzii a ukončí program"
3898
3899 #: src/main.c:605
3900 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3901 msgstr "  --config-dir           výstupný priečinok s nastaveniami"
3902
3903 #: src/main.c:642 src/summaryview.c:5044
3904 #, c-format
3905 msgid "Processing (%s)..."
3906 msgstr "Spracúvam (%s)..."
3907
3908 #: src/main.c:645
3909 msgid "top level folder"
3910 msgstr "priečinok vrchnej úrovne"
3911
3912 #: src/main.c:709
3913 msgid "Really quit?"
3914 msgstr "Naozaj ukončiť?"
3915
3916 #: src/main.c:710
3917 msgid "Composing message exists."
3918 msgstr "Máte rozpísanú správu."
3919
3920 #: src/main.c:711
3921 msgid "Draft them"
3922 msgstr "Medzi koncepty"
3923
3924 #: src/main.c:711
3925 msgid "Discard them"
3926 msgstr "Zahodiť"
3927
3928 #: src/main.c:711
3929 msgid "Don't quit"
3930 msgstr "Neukončiť"
3931
3932 #: src/main.c:725
3933 msgid "Queued messages"
3934 msgstr "Správy vo fronte"
3935
3936 #: src/main.c:726
3937 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3938 msgstr "Vo fronte sú neodoslané správy. Ukončiť program?"
3939
3940 #: src/main.c:971
3941 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3942 msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
3943
3944 #: src/mainwindow.c:436
3945 msgid "/_File/_Add mailbox"
3946 msgstr "/_Súbor/_Pridať schránku"
3947
3948 #: src/mainwindow.c:437
3949 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3950 msgstr "/_Súbor/_Pridať schránku/MH..."
3951
3952 #: src/mainwindow.c:438
3953 msgid "/_File/Change folder order"
3954 msgstr "/_Zobraziť/Zmeniť triedenie"
3955
3956 #: src/mainwindow.c:439
3957 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3958 msgstr "/_Súbor/_Importovať súbor mbox..."
3959
3960 #: src/mainwindow.c:440
3961 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3962 msgstr "/_Súbor/_Exportovať do súboru mbox..."
3963
3964 #: src/mainwindow.c:441
3965 msgid "/_File/Empty _trash"
3966 msgstr "/_Súbor/Vyčistiť odpadkový _kôš"
3967
3968 #: src/mainwindow.c:443 src/messageview.c:152
3969 msgid "/_File/_Save as..."
3970 msgstr "/_Súbor/_Uložiť ako..."
3971
3972 #: src/mainwindow.c:444 src/messageview.c:153
3973 msgid "/_File/_Print..."
3974 msgstr "/_Súbor/_Tlačiť..."
3975
3976 #: src/mainwindow.c:446
3977 msgid "/_File/_Work offline"
3978 msgstr "/Súbor/Pracovať _offline"
3979
3980 #: src/mainwindow.c:449
3981 msgid "/_File/E_xit"
3982 msgstr "/_Súbor/Uk_ončiť"
3983
3984 #: src/mainwindow.c:454
3985 msgid "/_Edit/Select _thread"
3986 msgstr "/Ú_pravy/Zvoliť _vlákno"
3987
3988 #: src/mainwindow.c:456 src/messageview.c:161
3989 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3990 msgstr "/Ú_pravy/Vy_hľadať v aktuálnej správe..."
3991
3992 #: src/mainwindow.c:458
3993 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3994 msgstr "/Ú_pravy/_Vyhľadať v správach..."
3995
3996 #: src/mainwindow.c:460
3997 msgid "/_View/Show or hi_de"
3998 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť"
3999
4000 #: src/mainwindow.c:461
4001 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
4002 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Strom priečinkov"
4003
4004 #: src/mainwindow.c:463
4005 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
4006 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Zobrazenie správy"
4007
4008 #: src/mainwindow.c:465
4009 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
4010 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov"
4011
4012 #: src/mainwindow.c:467
4013 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
4014 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Ikony _a text"
4015
4016 #: src/mainwindow.c:469
4017 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
4018 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/_Ikony"
4019
4020 #: src/mainwindow.c:471
4021 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
4022 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/_Text"
4023
4024 #: src/mainwindow.c:473
4025 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
4026 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Žiad_ne"
4027
4028 #: src/mainwindow.c:475
4029 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
4030 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/Stavový _riadok"
4031
4032 #: src/mainwindow.c:478
4033 msgid "/_View/Separate f_older tree"
4034 msgstr "/_Zobraziť/Samostatný str_om priečinkov"
4035
4036 #: src/mainwindow.c:479
4037 msgid "/_View/Separate m_essage view"
4038 msgstr "/_Zobraziť/Samostatné zobraz_enie správy"
4039
4040 #: src/mainwindow.c:481
4041 msgid "/_View/_Sort"
4042 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť"
4043
4044 #: src/mainwindow.c:482
4045 msgid "/_View/_Sort/by _number"
4046 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa čí_sla"
4047
4048 #: src/mainwindow.c:483
4049 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
4050 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _veľkosti"
4051
4052 #: src/mainwindow.c:484
4053 msgid "/_View/_Sort/by _date"
4054 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _dátumu"
4055
4056 #: src/mainwindow.c:485
4057 msgid "/_View/_Sort/by _from"
4058 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _odosielateľa"
4059
4060 #: src/mainwindow.c:486
4061 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
4062 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _príjemcu"
4063
4064 #: src/mainwindow.c:487
4065 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
4066 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa p_redmetu"
4067
4068 #: src/mainwindow.c:488
4069 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
4070 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _farebného označenia"
4071
4072 #: src/mainwindow.c:490
4073 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
4074 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _značky"
4075
4076 #: src/mainwindow.c:491
4077 msgid "/_View/_Sort/by _status"
4078 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _stavu"
4079
4080 #: src/mainwindow.c:492
4081 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
4082 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa prí_loh"
4083
4084 #: src/mainwindow.c:494
4085 msgid "/_View/_Sort/by score"
4086 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _hodnotenia"
4087
4088 #: src/mainwindow.c:495
4089 msgid "/_View/_Sort/by locked"
4090 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa zámku"
4091
4092 #: src/mainwindow.c:496
4093 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
4094 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/_Netriediť"
4095
4096 #: src/mainwindow.c:497 src/mainwindow.c:500
4097 msgid "/_View/_Sort/---"
4098 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/---"
4099
4100 #: src/mainwindow.c:498
4101 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
4102 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Vzostupne"
4103
4104 #: src/mainwindow.c:499
4105 msgid "/_View/_Sort/Descending"
4106 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Zostupne"
4107
4108 #: src/mainwindow.c:501
4109 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
4110 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Zos_kupiť podľa predmetu"
4111
4112 #: src/mainwindow.c:503
4113 msgid "/_View/Th_read view"
4114 msgstr "/_Zobraziť/Zobraziť _vlákna"
4115
4116 #: src/mainwindow.c:504
4117 msgid "/_View/E_xpand all threads"
4118 msgstr "/_Zobraziť/_Rozbaliť všetky vlákna"
4119
4120 #: src/mainwindow.c:505
4121 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
4122 msgstr "/_Zobraziť/Zba_liť všetky vlákna"
4123
4124 #: src/mainwindow.c:506
4125 msgid "/_View/_Hide read messages"
4126 msgstr "/_Zobraziť/S_kryť prečítané správy"
4127
4128 #: src/mainwindow.c:507
4129 msgid "/_View/Set displayed _items..."
4130 msgstr "/_Zobraziť/Nastav_iť zobrazované položky..."
4131
4132 #: src/mainwindow.c:510
4133 msgid "/_View/_Go to"
4134 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na"
4135
4136 #: src/mainwindow.c:511
4137 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
4138 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/_Predošlú správu"
4139
4140 #: src/mainwindow.c:512
4141 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
4142 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ď_alšiu správu"
4143
4144 #: src/mainwindow.c:513 src/mainwindow.c:518 src/mainwindow.c:521
4145 #: src/mainwindow.c:526 src/mainwindow.c:531
4146 msgid "/_View/_Go to/---"
4147 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/---"
4148
4149 #: src/mainwindow.c:514
4150 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
4151 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/P_redošlú neprečítanú správu"
4152
4153 #: src/mainwindow.c:516
4154 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
4155 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalšiu n_eprečítanú správu"
4156
4157 #: src/mainwindow.c:519
4158 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
4159 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú no_vú správu"
4160
4161 #: src/mainwindow.c:520
4162 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
4163 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalši_u novú správu"
4164
4165 #: src/mainwindow.c:522
4166 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
4167 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú _označenú správu"
4168
4169 #: src/mainwindow.c:524
4170 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
4171 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalšiu o_značenú správu"
4172
4173 #: src/mainwindow.c:527
4174 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
4175 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú správu s návestí_m"
4176
4177 #: src/mainwindow.c:529
4178 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
4179 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďa_lšiu správu s návestím"
4180
4181 #: src/mainwindow.c:532
4182 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
4183 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Iný priečino_k..."
4184
4185 #: src/mainwindow.c:536 src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:167
4186 msgid "/_View/_Code set/---"
4187 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/---"
4188
4189 #: src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:171
4190 msgid "/_View/_Code set"
4191 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie"
4192
4193 #: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:172
4194 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
4195 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/_Automatické"
4196
4197 #: src/mainwindow.c:544 src/messageview.c:175
4198 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
4199 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/7bit ascii (US-ASC_II)"
4200
4201 #: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:179
4202 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
4203 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Unicode (_UTF-8)"
4204
4205 #: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:183
4206 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
4207 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-_1)"
4208
4209 #: src/mainwindow.c:554 src/messageview.c:185
4210 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
4211 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-15)"
4212
4213 #: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:189
4214 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
4215 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
4216
4217 #: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:192
4218 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
4219 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/_Pobaltie (ISO-8859-13)"
4220
4221 #: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:194
4222 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
4223 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Pobaltie (ISO-8859-_4)"
4224
4225 #: src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:197
4226 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
4227 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Grécko (ISO-8859-_7)"
4228
4229 #: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:200
4230 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
4231 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Turecko (ISO-8859-_9)"
4232
4233 #: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:203
4234 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
4235 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (ISO-8859-_5)"
4236
4237 #: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:205
4238 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
4239 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-_R)"
4240
4241 #: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:207
4242 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-U)"
4243 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-U)"
4244
4245 #: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:209
4246 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
4247 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (Windows-1251)"
4248
4249 #: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:213
4250 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
4251 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-_JP)"
4252
4253 #: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:216
4254 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
4255 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-JP-2)"
4256
4257 #: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:219
4258 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
4259 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (_EUC-JP)"
4260
4261 #: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:221
4262 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
4263 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (_Shift__JIS)"
4264
4265 #: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:225
4266 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
4267 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
4268
4269 #: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:227
4270 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
4271 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Tradičná čínština (_Big5)"
4272
4273 #: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:229
4274 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
4275 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Tradičná čínština (EUC-_TW)"
4276
4277 #: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:231
4278 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
4279 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Čínština (ISO-2022-_CN)"
4280
4281 #: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:234
4282 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
4283 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Kórea (EUC-_KR)"
4284
4285 #: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:236
4286 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
4287 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Kórea (ISO-2022-KR)"
4288
4289 #: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:239
4290 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
4291 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Thajsko (TIS-620)"
4292
4293 #: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:241
4294 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
4295 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Thajsko (Windows-874)"
4296
4297 #: src/mainwindow.c:618 src/summaryview.c:444
4298 msgid "/_View/Open in new _window"
4299 msgstr "/_Zobraziť/Otvoriť v _novom okne"
4300
4301 #: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:249
4302 msgid "/_View/Mess_age source"
4303 msgstr "/_Zobraziť/Zdrojový kód správ_y"
4304
4305 #: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:250
4306 msgid "/_View/Show all _headers"
4307 msgstr "/_Zobraziť/Zobraziť všetky _hlavičky"
4308
4309 #: src/mainwindow.c:622
4310 msgid "/_View/_Update summary"
4311 msgstr "/_Zobraziť/_Aktualizovať zoznam"
4312
4313 #: src/mainwindow.c:625
4314 msgid "/_Message/Recei_ve"
4315 msgstr "/Sp_ráva/Pri_jať"
4316
4317 #: src/mainwindow.c:626
4318 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
4319 msgstr "/Sp_ráva/Prijať poštu pre _súčasné konto"
4320
4321 #: src/mainwindow.c:628
4322 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
4323 msgstr "/Sp_ráva/Prijať poštu pre _všetky kontá"
4324
4325 #: src/mainwindow.c:630
4326 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
4327 msgstr "/Sp_ráva/_Ukončiť prijímanie"
4328
4329 #: src/mainwindow.c:632
4330 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
4331 msgstr "/Sp_ráva/Pri_jať/---"
4332
4333 #: src/mainwindow.c:633
4334 msgid "/_Message/_Send queued messages"
4335 msgstr "/Sp_ráva/_Odoslať správy vo fronte"
4336
4337 #: src/mainwindow.c:635
4338 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
4339 msgstr "/Sp_ráva/_Napísať novú správu"
4340
4341 #: src/mainwindow.c:636
4342 msgid "/_Message/Compose a news message"
4343 msgstr "/Sp_ráva/Napísať novu n_ews správu"
4344
4345 #: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:256
4346 msgid "/_Message/_Reply"
4347 msgstr "/Sp_ráva/O_dpovedať"
4348
4349 #: src/mainwindow.c:638
4350 msgid "/_Message/Repl_y to"
4351 msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu"
4352
4353 #: src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:257
4354 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
4355 msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu/_všetkým"
4356
4357 #: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:259
4358 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
4359 msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu/_odosielateľovi"
4360
4361 #: src/mainwindow.c:641 src/messageview.c:261
4362 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
4363 msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu/do _diskusnej skupiny"
4364
4365 #: src/mainwindow.c:643
4366 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
4367 msgstr "/Sp_ráva/Follow-up a odpovedať"
4368
4369 #: src/mainwindow.c:645 src/messageview.c:264
4370 msgid "/_Message/_Forward"
4371 msgstr "/Sp_ráva/_Poslať ďalej"
4372
4373 #: src/mainwindow.c:646
4374 msgid "/_Message/Redirect"
4375 msgstr "/Sp_ráva/Pre_smerovať"
4376
4377 #: src/mainwindow.c:648
4378 msgid "/_Message/M_ove..."
4379 msgstr "/Sp_ráva/Pres_unúť"
4380
4381 #: src/mainwindow.c:649
4382 msgid "/_Message/_Copy..."
4383 msgstr "/Sp_ráva/_Kopírovať"
4384
4385 #: src/mainwindow.c:650
4386 msgid "/_Message/_Delete"
4387 msgstr "/Sp_ráva/Z_mazať"
4388
4389 #: src/mainwindow.c:651
4390 msgid "/_Message/Cancel a news message"
4391 msgstr "/Sp_ráva/S_tornovať news správu"
4392
4393 #: src/mainwindow.c:653
4394 msgid "/_Message/_Mark"
4395 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť"
4396
4397 #: src/mainwindow.c:654
4398 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
4399 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/O_značiť"
4400
4401 #: src/mainwindow.c:655
4402 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
4403 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/O_dznačiť"
4404
4405 #: src/mainwindow.c:656
4406 msgid "/_Message/_Mark/---"
4407 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/---"
4408
4409 #: src/mainwindow.c:657
4410 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
4411 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť ako _neprečítané"
4412
4413 #: src/mainwindow.c:658
4414 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
4415 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť ako _prečítané"
4416