update British English translation
[claws.git] / po / sk.po
1 # translation of sylpheed-claws to Slovak
2 # Copyright (C) 2003 Andrej Kacian (applies only for msgstr fields)
3 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
4 # Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>, 2003.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: sylpheed-claws 0.9.5\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
10 "POT-Creation-Date: 2003-09-09 08:56+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2003-09-09 10:44+0200\n"
12 "Last-Translator: Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>\n"
13 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: KBabel 1.0.1\n"
18
19 #: src/account.c:305
20 msgid ""
21 "Some composing windows are open.\n"
22 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
23 msgstr ""
24 "Sú otvorené okná s rozpísanými správami.\n"
25 "Prosím zatvorte v¹etky tieto okná predtým, ako zaènete meni» nastavenia kônt."
26
27 #: src/account.c:555
28 msgid "Edit accounts"
29 msgstr "Úprava kônt"
30
31 #: src/account.c:573
32 msgid ""
33 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
34 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
35 msgstr ""
36 "Nové správy budú kontrolované v tomto poradí. Ak má by» konto kontrolované\n"
37 "pri voµbe 'Prija» v¹etko', zatrhnite políèko v ståpci oznaèenom 'G'."
38
39 #: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:618
40 #: src/compose.c:4662 src/compose.c:4832 src/editaddress.c:774
41 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
42 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:394 src/editvcard.c:210
43 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:199
44 #: src/select-keys.c:301
45 msgid "Name"
46 msgstr "Meno"
47
48 #: src/account.c:594 src/prefs_account.c:927
49 msgid "Protocol"
50 msgstr "Protokol"
51
52 #: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
53 msgid "Server"
54 msgstr "Server"
55
56 #: src/account.c:624 src/addressbook.c:757 src/editaddress.c:722
57 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
58 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
59 #: src/prefs_filtering.c:293 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
60 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
61 msgid "Add"
62 msgstr "Prida»"
63
64 #: src/account.c:630
65 msgid "Edit"
66 msgstr "Upravi»"
67
68 #: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
69 msgid " Delete "
70 msgstr "Zmaza»"
71
72 #: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
73 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:355
74 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
75 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
76 msgid "Down"
77 msgstr "Nadol"
78
79 #: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
80 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:349
81 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
82 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
83 msgid "Up"
84 msgstr "Nahor"
85
86 #: src/account.c:662
87 msgid " Set as default account "
88 msgstr "Nastavi» ako východzie konto"
89
90 #: src/account.c:668 src/addressbook.c:984 src/addressbook.c:3013
91 #: src/addressbook.c:3017 src/addressbook.c:3055 src/crash.c:242
92 #: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:224
93 #: src/inc.c:691 src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
94 msgid "Close"
95 msgstr "Zavrie»"
96
97 #: src/account.c:736
98 msgid "Delete account"
99 msgstr "Zmaza» konto"
100
101 #: src/account.c:737
102 msgid "Do you really want to delete this account?"
103 msgstr "Naozaj chcete zmaza» toto konto?"
104
105 #: src/account.c:738 src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205
106 #: src/compose.c:2982 src/compose.c:3468 src/compose.c:5947 src/compose.c:6255
107 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
108 #: src/folderview.c:2122 src/folderview.c:2177 src/folderview.c:2268
109 #: src/folderview.c:2403 src/folderview.c:2442 src/inc.c:168 src/inc.c:270
110 #: src/mainwindow.c:1436 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
111 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
112 #: src/prefs_filtering.c:1001 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
113 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271
114 #: src/summary_search.c:324 src/summaryview.c:917 src/summaryview.c:1380
115 #: src/summaryview.c:1424 src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1491
116 #: src/summaryview.c:1523 src/summaryview.c:1548 src/summaryview.c:1573
117 #: src/summaryview.c:1598 src/summaryview.c:3083 src/toolbar.c:2048
118 msgid "Yes"
119 msgstr "Áno"
120
121 #: src/account.c:738 src/compose.c:3468 src/compose.c:5947
122 #: src/folderview.c:2122 src/folderview.c:2177 src/folderview.c:2268
123 #: src/folderview.c:2403 src/folderview.c:2442 src/ssl_manager.c:271
124 msgid "+No"
125 msgstr "+Nie"
126
127 #: src/addressadd.c:162
128 msgid "Add to address book"
129 msgstr "Prida» do adresára"
130
131 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:424
132 msgid "Address"
133 msgstr "Adresár"
134
135 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:620 src/editaddress.c:628
136 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
137 msgid "Remarks"
138 msgstr "Poznámky"
139
140 #: src/addressadd.c:226
141 msgid "Select Address Book Folder"
142 msgstr "Vyberte prieèinok adresára"
143
144 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
145 #: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3107 src/compose.c:5769
146 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
147 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:340 src/editldap_basedn.c:212
148 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
149 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:319
150 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtk/gtkaspell.c:1425
151 #: src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
152 #: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:613
153 #: src/mainwindow.c:2218 src/messageview.c:900 src/mimeview.c:1016
154 #: src/mimeview.c:1080 src/passphrase.c:130 src/prefs_gtk.c:449
155 #: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:2991 src/prefs_common.c:3160
156 #: src/prefs_common.c:3487 src/prefs_customheader.c:157
157 #: src/prefs_display_header.c:194 src/prefs_filtering.c:212
158 #: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
159 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
160 #: src/ssl_manager.c:98
161 msgid "OK"
162 msgstr "OK"
163
164 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2199 src/addrgather.c:507
165 #: src/compose.c:3107 src/compose.c:5770 src/compose.c:6438 src/compose.c:6476
166 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
167 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:341 src/editldap_basedn.c:213
168 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
169 #: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:242
170 #: src/gtk/prefswindow.c:320 src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/import.c:191
171 #: src/importldif.c:1034 src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
172 #: src/inputdialog.c:204 src/main.c:613 src/mainwindow.c:2218
173 #: src/messageview.c:900 src/mimeview.c:1017 src/mimeview.c:1081
174 #: src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_actions.c:162
175 #: src/prefs_common.c:2992 src/prefs_common.c:3488
176 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
177 #: src/prefs_filtering.c:213 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
178 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
179 #: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:917
180 #: src/summaryview.c:3425
181 msgid "Cancel"
182 msgstr "Storno"
183
184 #: src/addressbook.c:357 src/compose.c:499 src/mainwindow.c:417
185 #: src/messageview.c:141
186 msgid "/_File"
187 msgstr "/_Súbor"
188
189 #: src/addressbook.c:358
190 msgid "/_File/New _Book"
191 msgstr "/_Súbor/Nový _Adresár"
192
193 #: src/addressbook.c:359
194 msgid "/_File/New _vCard"
195 msgstr "/_Súbor/Nový _vCard"
196
197 #: src/addressbook.c:361
198 msgid "/_File/New _JPilot"
199 msgstr "/_Súbor/Nový _JPilot"
200
201 #: src/addressbook.c:364
202 msgid "/_File/New _Server"
203 msgstr "/_Súbor/Nový _Server"
204
205 #: src/addressbook.c:366 src/addressbook.c:369 src/compose.c:503
206 #: src/mainwindow.c:433 src/mainwindow.c:436 src/messageview.c:144
207 msgid "/_File/---"
208 msgstr "/_Súbor/---"
209
210 #: src/addressbook.c:367
211 msgid "/_File/_Edit"
212 msgstr "/_Súbor/_Upravi»"
213
214 #: src/addressbook.c:368
215 msgid "/_File/_Delete"
216 msgstr "/_Súbor/Z_maza»"
217
218 #: src/addressbook.c:370
219 msgid "/_File/_Save"
220 msgstr "/_Súbor/U_lo¾i»"
221
222 #: src/addressbook.c:371 src/compose.c:504 src/messageview.c:145
223 msgid "/_File/_Close"
224 msgstr "/_Súbor/_Zavrie»"
225
226 #: src/addressbook.c:372 src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
227 #: src/compose.c:506 src/mainwindow.c:440 src/messageview.c:147
228 msgid "/_Edit"
229 msgstr "/_Upravi»"
230
231 #: src/addressbook.c:373
232 msgid "/_Edit/C_ut"
233 msgstr "/Úp_ravy/_Vystrihnú»"
234
235 #: src/addressbook.c:374 src/compose.c:511 src/mainwindow.c:441
236 #: src/messageview.c:148
237 msgid "/_Edit/_Copy"
238 msgstr "/Úp_ravy/_Kopírova»"
239
240 #: src/addressbook.c:375 src/compose.c:512
241 msgid "/_Edit/_Paste"
242 msgstr "/Úp_ravy/_Prilepi»"
243
244 #: src/addressbook.c:376 src/compose.c:509 src/compose.c:592
245 #: src/mainwindow.c:444 src/messageview.c:150
246 msgid "/_Edit/---"
247 msgstr "/Úp_ravy/---"
248
249 #: src/addressbook.c:377
250 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
251 msgstr "/Úp_ravy/Vlo¾i» _adresu"
252
253 #: src/addressbook.c:378
254 msgid "/_Address"
255 msgstr "/_Adresa"
256
257 #: src/addressbook.c:379
258 msgid "/_Address/New _Address"
259 msgstr "/_Adresa/Nová _Adresa"
260
261 #: src/addressbook.c:380
262 msgid "/_Address/New _Group"
263 msgstr "/_Adresa/Nová _Skupina"
264
265 #: src/addressbook.c:381
266 msgid "/_Address/New _Folder"
267 msgstr "/_Adresa/Nový _Prieèinok"
268
269 #: src/addressbook.c:382
270 msgid "/_Address/---"
271 msgstr "/_Adresa/--- "
272
273 #: src/addressbook.c:383
274 msgid "/_Address/_Edit"
275 msgstr "/_Adresa/_Upravi»"
276
277 #: src/addressbook.c:384
278 msgid "/_Address/_Delete"
279 msgstr "/_Adresa/Z_maza»"
280
281 #: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:389 src/mainwindow.c:657
282 #: src/mainwindow.c:668 src/mainwindow.c:670 src/mainwindow.c:673
283 #: src/mainwindow.c:676 src/mainwindow.c:680 src/messageview.c:263
284 #: src/messageview.c:274
285 msgid "/_Tools/---"
286 msgstr "/_Nástroje/---"
287
288 #: src/addressbook.c:386
289 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
290 msgstr "/_Nástroje/Importova» súbor _LDIF..."
291
292 #: src/addressbook.c:387
293 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
294 msgstr "/_Nástroje/Importova» súbor z _Mutt-u..."
295
296 #: src/addressbook.c:388
297 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
298 msgstr "/_Nástroje/Importova» súbor z _Pine..."
299
300 #: src/addressbook.c:390
301 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
302 msgstr "/_Nástroje/Exportova» _HTML..."
303
304 #: src/addressbook.c:391
305 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
306 msgstr "/_Nástroje/Exportova» súbor L_DIF"
307
308 #: src/addressbook.c:392 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:704
309 #: src/messageview.c:277
310 msgid "/_Help"
311 msgstr "/_Pomocník"
312
313 #: src/addressbook.c:393 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:714
314 #: src/messageview.c:278
315 msgid "/_Help/_About"
316 msgstr "/_Pomocník/_O programe"
317
318 #: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412
319 msgid "/New _Address"
320 msgstr "/Nová _Adresa"
321
322 #: src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:413
323 msgid "/New _Group"
324 msgstr "/Nová _Skupina"
325
326 #: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
327 msgid "/New _Folder"
328 msgstr "/Nový _Prieèinok"
329
330 #: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:415
331 #: src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:422 src/compose.c:493
332 #: src/folderview.c:289 src/folderview.c:291 src/folderview.c:300
333 #: src/folderview.c:305 src/folderview.c:309 src/folderview.c:311
334 #: src/folderview.c:321 src/folderview.c:326 src/folderview.c:330
335 #: src/folderview.c:332 src/folderview.c:342 src/folderview.c:346
336 #: src/folderview.c:349 src/folderview.c:351 src/summaryview.c:411
337 #: src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:416 src/summaryview.c:422
338 #: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:448 src/summaryview.c:454
339 #: src/summaryview.c:457
340 msgid "/---"
341 msgstr "/---"
342
343 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:417 src/summaryview.c:419
344 msgid "/_Delete"
345 msgstr "/Z_maza»"
346
347 #: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:419
348 msgid "/C_ut"
349 msgstr "/_Vystrihnú»"
350
351 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:420
352 msgid "/_Copy"
353 msgstr "/_Kopírova»"
354
355 #: src/addressbook.c:407 src/addressbook.c:421
356 msgid "/_Paste"
357 msgstr "/V_lo¾i»"
358
359 #: src/addressbook.c:423
360 msgid "/Pa_ste Address"
361 msgstr "/Vlo¾i» _adresu"
362
363 #: src/addressbook.c:435 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
364 msgid "Unknown"
365 msgstr "Neznáma"
366
367 #: src/addressbook.c:442 src/addressbook.c:461 src/importldif.c:125
368 msgid "Success"
369 msgstr "Úspech"
370
371 #: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:126
372 msgid "Bad arguments"
373 msgstr "Neplatné parametre"
374
375 #: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:127
376 msgid "File not specified"
377 msgstr "Nie je urèený súbor"
378
379 #: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:128
380 msgid "Error opening file"
381 msgstr "Chyba pri otváraní súboru"
382
383 #: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:129
384 msgid "Error reading file"
385 msgstr "Chyba pri èítaní súboru"
386
387 #: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:130
388 msgid "End of file encountered"
389 msgstr "Bol nájdený koniec súboru"
390
391 #: src/addressbook.c:448 src/importldif.c:131
392 msgid "Error allocating memory"
393 msgstr "Chyba pri alokácii pamäte"
394
395 #: src/addressbook.c:449 src/importldif.c:132
396 msgid "Bad file format"
397 msgstr "Neplatný formát súboru"
398
399 #: src/addressbook.c:450 src/importldif.c:133
400 msgid "Error writing to file"
401 msgstr "Chyba pri zápise do súboru"
402
403 #: src/addressbook.c:451 src/importldif.c:134
404 msgid "Error opening directory"
405 msgstr "Chyba pri otváraní prieèinku"
406
407 #: src/addressbook.c:452 src/importldif.c:135
408 msgid "No path specified"
409 msgstr "Nebola zadaná cesta"
410
411 #: src/addressbook.c:462
412 msgid "Error connecting to LDAP server"
413 msgstr "Chyba pri pripájaní sa k serveru LDAP"
414
415 #: src/addressbook.c:463
416 msgid "Error initializing LDAP"
417 msgstr "Chyba pri inicializácii LDAP"
418
419 #: src/addressbook.c:464
420 msgid "Error binding to LDAP server"
421 msgstr "Chyba pri pripájaní LDAP serveru"
422
423 #: src/addressbook.c:465
424 msgid "Error searching LDAP database"
425 msgstr "Chyba pri èítaní LDAP databázy"
426
427 #: src/addressbook.c:466
428 msgid "Timeout performing LDAP operation"
429 msgstr "Pri LDAP operácii vypr¹al èasový limit"
430
431 #: src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:468
432 msgid "Error in LDAP search criteria"
433 msgstr "Chybné vyhµadávacie kritériá LDAP"
434
435 #: src/addressbook.c:469
436 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
437 msgstr "Neboli nájdené ¾iadne polo¾ky LDAP vyhovujúce kritériám"
438
439 #: src/addressbook.c:619
440 msgid "E-Mail address"
441 msgstr "E-mailová adresa"
442
443 #: src/addressbook.c:623 src/prefs_common.c:2613 src/toolbar.c:178
444 #: src/toolbar.c:1751
445 msgid "Address book"
446 msgstr "Otvori» adresár"
447
448 #: src/addressbook.c:722
449 msgid "Name:"
450 msgstr "Meno:"
451
452 #: src/addressbook.c:754 src/addressbook.c:2198 src/addressbook.c:2205
453 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:234
454 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
455 #: src/prefs_filtering.c:306 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:284
456 #: src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781 src/ssl_manager.c:92
457 #: src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:466
458 msgid "Delete"
459 msgstr "Zmaza»"
460
461 #: src/addressbook.c:760
462 msgid "Lookup"
463 msgstr "Vyhµada»"
464
465 #: src/addressbook.c:772 src/compose.c:1424 src/compose.c:3157
466 #: src/compose.c:4479 src/compose.c:5186 src/headerview.c:55
467 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
468 msgid "To:"
469 msgstr "Komu:"
470
471 #: src/addressbook.c:776 src/compose.c:1408 src/compose.c:3156
472 #: src/prefs_template.c:175
473 msgid "Cc:"
474 msgstr "Kópia:"
475
476 #: src/addressbook.c:780 src/compose.c:1411 src/prefs_template.c:176
477 msgid "Bcc:"
478 msgstr "Slepá kópia:"
479
480 #: src/addressbook.c:982 src/addressbook.c:1005
481 msgid "Delete address(es)"
482 msgstr "Zmaza» adresu(y)"
483
484 #: src/addressbook.c:983
485 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
486 msgstr "Tieto adresné údaje sú len pre èítanie a nedajú sa odstráni»."
487
488 #: src/addressbook.c:1006
489 msgid "Really delete the address(es)?"
490 msgstr "Naozaj zmaza» adresu(y)?"
491
492 #: src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205 src/compose.c:2982
493 #: src/compose.c:6255 src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192
494 #: src/expldifdlg.c:250 src/inc.c:168 src/inc.c:270 src/mainwindow.c:1436
495 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
496 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
497 #: src/prefs_filtering.c:1001 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
498 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
499 #: src/summaryview.c:917 src/summaryview.c:1380 src/summaryview.c:1424
500 #: src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1491 src/summaryview.c:1523
501 #: src/summaryview.c:1548 src/summaryview.c:1573 src/summaryview.c:1598
502 #: src/summaryview.c:3083 src/toolbar.c:2048
503 msgid "No"
504 msgstr "Nie"
505
506 #: src/addressbook.c:1534 src/addressbook.c:1607
507 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
508 msgstr "Nemô¾em vklada». Cieµový adresár je len pre èítanie."
509
510 #: src/addressbook.c:1545
511 msgid "Cannot paste into an address group."
512 msgstr "Nemô¾em vklada» do skupiny adries."
513
514 #: src/addressbook.c:2195
515 #, c-format
516 msgid ""
517 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
518 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
519 msgstr ""
520 "Naozaj chcete zmaza» prieèinok A SÚÈASNE v¹etky adresy v %s ?\n"
521 "Ak zma¾ete len prieèinok, adresy z neho sa presunú do nadradeného prieèinku."
522
523 #: src/addressbook.c:2199
524 msgid "Folder only"
525 msgstr "Len prieèinok"
526
527 #: src/addressbook.c:2199
528 msgid "Folder and Addresses"
529 msgstr "Prieèinok aj adresy"
530
531 #: src/addressbook.c:2204
532 #, c-format
533 msgid "Really delete `%s' ?"
534 msgstr "Naozaj zmaza» '%s' ?"
535
536 #: src/addressbook.c:2963
537 msgid "New user, could not save index file."
538 msgstr "Nový u¾ivateµ; nepodarilo sa ulo¾i» indexový súbor."
539
540 #: src/addressbook.c:2967
541 msgid "New user, could not save address book files."
542 msgstr "Nový u¾ivateµ; nedajú sa ulo¾i» súbory adresára."
543
544 #: src/addressbook.c:2977
545 msgid "Old address book converted successfully."
546 msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspe¹ne."
547
548 #: src/addressbook.c:2982
549 msgid ""
550 "Old address book converted,\n"
551 "could not save new address index file"
552 msgstr ""
553 "Konverzia starého adresára prebehla,\n"
554 "nedá sa ulo¾i» indexový súbor nového adresára"
555
556 #: src/addressbook.c:2995
557 msgid ""
558 "Could not convert address book,\n"
559 "but created empty new address book files."
560 msgstr ""
561 "Nedá sa konvertova» starý adresár,\n"
562 "ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
563
564 #: src/addressbook.c:3001
565 msgid ""
566 "Could not convert address book,\n"
567 "could not create new address book files."
568 msgstr ""
569 "Nedá sa konvertova» starý adresár,\n"
570 "nedajú sa ani vytvori» súbory nového adresára."
571
572 #: src/addressbook.c:3006
573 msgid ""
574 "Could not convert address book\n"
575 "and could not create new address book files."
576 msgstr ""
577 "Nedá sa konvertova» starý adresár\n"
578 "a nedajú sa ani vytvori» súbory nového adresára."
579
580 #: src/addressbook.c:3013
581 msgid "Addressbook conversion error"
582 msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
583
584 #: src/addressbook.c:3017
585 msgid "Addressbook conversion"
586 msgstr "Konverzia adresára"
587
588 #: src/addressbook.c:3053
589 msgid "Addressbook Error"
590 msgstr "Chyba v adresári"
591
592 #: src/addressbook.c:3054
593 msgid "Could not read address index"
594 msgstr "Nedá sa naèíta» zoznam adries"
595
596 #: src/addressbook.c:3405
597 msgid "Busy searching..."
598 msgstr "Prehµadávam..."
599
600 #: src/addressbook.c:3606 src/prefs_common.c:1037
601 msgid "Interface"
602 msgstr "Ovládanie"
603
604 #: src/addressbook.c:3622 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
605 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
606 msgid "Address Book"
607 msgstr "Adresár"
608
609 #: src/addressbook.c:3638
610 msgid "Person"
611 msgstr "Osoba"
612
613 #: src/addressbook.c:3654
614 msgid "EMail Address"
615 msgstr "E-mailová adresa"
616
617 #: src/addressbook.c:3670
618 msgid "Group"
619 msgstr "Skupina"
620
621 #: src/addressbook.c:3686 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:383
622 #: src/prefs_account.c:2125
623 msgid "Folder"
624 msgstr "Prieèinok"
625
626 #: src/addressbook.c:3702
627 msgid "vCard"
628 msgstr "vCard"
629
630 #: src/addressbook.c:3718 src/addressbook.c:3734
631 msgid "JPilot"
632 msgstr "JPilot"
633
634 #: src/addressbook.c:3750
635 msgid "LDAP Server"
636 msgstr "LDAP server"
637
638 #: src/addressbook.c:3766
639 msgid "LDAP Query"
640 msgstr "LDAP po¾iadavka"
641
642 #: src/addrgather.c:156
643 msgid "Please specify name for address book."
644 msgstr "Prosím zvoµte názov pre adresár."
645
646 #: src/addrgather.c:176
647 msgid "Please select the mail headers to search."
648 msgstr "Prosím zvoµte po¹tové hlavièky pre vyhµadávanie."
649
650 #: src/addrgather.c:183
651 msgid "Busy harvesting addresses..."
652 msgstr "Zozbieravam adresy..."
653
654 #: src/addrgather.c:221
655 msgid "Addresses gathered successfully."
656 msgstr "Adresy zozbierané úspe¹ne."
657
658 #: src/addrgather.c:285
659 msgid "No folder or message was selected."
660 msgstr "Nie je zvolený ¾iadny prieèinok ani správa."
661
662 #: src/addrgather.c:293
663 msgid ""
664 "Please select a folder to process from the folder\n"
665 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
666 "the message list."
667 msgstr ""
668 "Prosím zvoµte prieèinok, alebo zvoµte jednu alebo\n"
669 "viacero správ, ktoré sa majú spracova»."
670
671 #: src/addrgather.c:345
672 msgid "Folder :"
673 msgstr "Prieèinok:"
674
675 #: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
676 #: src/importldif.c:948
677 msgid "Address Book :"
678 msgstr "Adresár :"
679
680 #: src/addrgather.c:366
681 msgid "Folder Size :"
682 msgstr "Veµkos» prieèinku :"
683
684 #: src/addrgather.c:381
685 msgid "Process these mail header fields"
686 msgstr "Spracova» tieto po¹tové hlavièky"
687
688 #: src/addrgather.c:399
689 msgid "Include sub-folders"
690 msgstr "Platí aj pre podprieèinky"
691
692 #: src/addrgather.c:422
693 msgid "Header Name"
694 msgstr "Názov hlavièky"
695
696 #: src/addrgather.c:423
697 msgid "Address Count"
698 msgstr "Poèet adries"
699
700 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:263
701 #: src/messageview.c:492
702 msgid "Warning"
703 msgstr "Varovanie"
704
705 #: src/addrgather.c:528
706 msgid "Header Fields"
707 msgstr "Hlavièky"
708
709 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
710 #: src/importldif.c:1067
711 msgid "Finish"
712 msgstr "Dokonèi»"
713
714 #: src/addrgather.c:588
715 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
716 msgstr "Zozbiera» e-mailové adresy - zo zvolených správ"
717
718 #: src/addrgather.c:596
719 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
720 msgstr "Zozbiera» e-mailové adresy - z prieèinku"
721
722 #: src/addrindex.c:105 src/addrindex.c:109 src/addrindex.c:116
723 msgid "Common address"
724 msgstr "Spoloèná adresa"
725
726 #: src/addrindex.c:106 src/addrindex.c:110 src/addrindex.c:117
727 msgid "Personal address"
728 msgstr "Súkromná adresa"
729
730 #: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5947 src/main.c:595
731 msgid "Notice"
732 msgstr "Upozornenie"
733
734 #: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3468 src/inc.c:573
735 msgid "Error"
736 msgstr "Chyba"
737
738 #: src/alertpanel.c:190
739 msgid "View log"
740 msgstr "Zobrazi» záznam"
741
742 #: src/alertpanel.c:308
743 msgid "Show this message next time"
744 msgstr "Zobrazi» túto správu nabudúce"
745
746 #: src/common/nntp.c:68
747 #, c-format
748 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
749 msgstr "Nedá sa pripoji« k serveru NNTP: %s:%d\n"
750
751 #: src/common/nntp.c:148 src/common/nntp.c:211
752 #, c-format
753 msgid "protocol error: %s\n"
754 msgstr "chyba protokolu: %s\n"
755
756 #: src/common/nntp.c:171 src/common/nntp.c:217
757 msgid "protocol error\n"
758 msgstr "chyba protokolu\n"
759
760 #: src/common/nntp.c:267
761 msgid "Error occurred while posting\n"
762 msgstr "Pri odosielaní sa vyskytla chyba\n"
763
764 #: src/common/smtp.c:152
765 msgid "SMTP AUTH not available\n"
766 msgstr "SMTP AUTH nie je dostupné\n"
767
768 #: src/common/smtp.c:417 src/common/smtp.c:466
769 msgid "bad SMTP response\n"
770 msgstr "neplatná odozva SMTP\n"
771
772 #: src/common/smtp.c:437 src/common/smtp.c:455 src/common/smtp.c:551
773 msgid "error occurred on SMTP session\n"
774 msgstr "vyskytla sa chyba pri SMTP spojení\n"
775
776 #: src/common/smtp.c:446 src/pop.c:683
777 msgid "error occurred on authentication\n"
778 msgstr "vyskytla sa chyba v autentizácii\n"
779
780 #: src/common/smtp.c:511 src/pop.c:676
781 msgid "can't start TLS session\n"
782 msgstr "nemô¾em vytvori» TLS reláciu\n"
783
784 #: src/common/ssl.c:78
785 msgid "Error creating ssl context\n"
786 msgstr "Pri vytváraní SSL kontextu sa vyskytla chyba\n"
787
788 #: src/common/ssl.c:97
789 #, c-format
790 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
791 msgstr "SSL spojenie zlyhalo (%s)\n"
792
793 #: src/common/ssl.c:105
794 #, c-format
795 msgid "SSL connection using %s\n"
796 msgstr "SSL spojenie pri pou¾ití %s zlyhalo\n"
797
798 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
799 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
800 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
801 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
802 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
803 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
804 msgid "<not in certificate>"
805 msgstr "<nie je v certifikáte>"
806
807 #: src/common/ssl_certificate.c:189
808 #, c-format
809 msgid ""
810 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
811 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
812 "  Fingerprint: %s\n"
813 "  Signature status: %s"
814 msgstr ""
815 "  Vlastník: %s (%s) v %s\n"
816 "  Podpísané: %s (%s) v %s\n"
817 "  Odtlaèok prsta: %s\n"
818 "  Stav podpisu: %s"
819
820 #: src/common/ssl_certificate.c:307
821 msgid "Can't load X509 default paths"
822 msgstr "Nemô¾em naèíta» východzie cesty X509"
823
824 #: src/common/ssl_certificate.c:362
825 #, c-format
826 msgid ""
827 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
828 "%s"
829 msgstr ""
830 "%s prezentoval neznámy SSL certifikát:\n"
831 "%s"
832
833 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
834 #, c-format
835 msgid ""
836 "%s\n"
837 "\n"
838 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
839 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
840 msgstr ""
841 "%s\n"
842 "\n"
843 "Po¹ta pre toto konto nebude preberaná kým neulo¾íte certifikát.\n"
844 "(Vypnite voµbu \"%s\").\n"
845
846 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
847 #: src/prefs_common.c:1211
848 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
849 msgstr "Nezobrazova» upozornenie pri chybe pri prijímaní"
850
851 #: src/common/ssl_certificate.c:398
852 #, c-format
853 msgid ""
854 "%s's SSL certificate changed !\n"
855 "We have saved this one:\n"
856 "%s\n"
857 "\n"
858 "It is now:\n"
859 "%s\n"
860 "\n"
861 "This could mean the server answering is not the known one."
862 msgstr ""
863 "SSL certifikát pre %s bol zmenený !\n"
864 "Ulo¾ili sme tento:\n"
865 "%s\n"
866 "\n"
867 "Pou¾itý certifikát je tento:\n"
868 "%s\n"
869 "\n"
870 "Mô¾e to znamena», ¾e odpovedá nepravý server."
871
872 #: src/compose.c:491
873 msgid "/_Add..."
874 msgstr "/_Prida»..."
875
876 #: src/compose.c:492
877 msgid "/_Remove"
878 msgstr "/_Odstráni»"
879
880 #: src/compose.c:494 src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
881 #: src/folderview.c:334 src/folderview.c:353
882 msgid "/_Properties..."
883 msgstr "/_Vlastnosti..."
884
885 #: src/compose.c:500
886 msgid "/_File/_Attach file"
887 msgstr "/_Súbor/_Pripoji» súbor"
888
889 #: src/compose.c:501
890 msgid "/_File/_Insert file"
891 msgstr "/_Súbor/_Vlo¾i» súbor"
892
893 #: src/compose.c:502
894 msgid "/_File/Insert si_gnature"
895 msgstr "/_Súbor/V_lo¾i» podpis"
896
897 #: src/compose.c:507
898 msgid "/_Edit/_Undo"
899 msgstr "/Úp_ravy"
900
901 #: src/compose.c:508
902 msgid "/_Edit/_Redo"
903 msgstr "/Úp_ravy/Z_novu urobi»"
904
905 #: src/compose.c:510
906 msgid "/_Edit/Cu_t"
907 msgstr "/Úp_ravy/_Vystrihnú»"
908
909 #: src/compose.c:513
910 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
911 msgstr "/Úp_ravy/Prilepi» ako _citáciu"
912
913 #: src/compose.c:515 src/mainwindow.c:442 src/messageview.c:149
914 msgid "/_Edit/Select _all"
915 msgstr "/Úp_ravy/Vy_bra» v¹etko"
916
917 #: src/compose.c:516
918 msgid "/_Edit/A_dvanced"
919 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené"
920
921 #: src/compose.c:517
922 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
923 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» o znak dozadu"
924
925 #: src/compose.c:522
926 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
927 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» o znak dopredu"
928
929 #: src/compose.c:527
930 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
931 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» o slovo dozadu"
932
933 #: src/compose.c:532
934 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
935 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» o slovo dopredu"
936
937 #: src/compose.c:537
938 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
939 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» na zaèiatok riadku"
940
941 #: src/compose.c:542
942 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
943 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» na koniec riadku"
944
945 #: src/compose.c:547
946 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
947 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» na predchodzí riadok"
948
949 #: src/compose.c:552
950 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
951 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» na ïal¹í riadok"
952
953 #: src/compose.c:557
954 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
955 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» znak naµavo od kurzora"
956
957 #: src/compose.c:562
958 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
959 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» znak napravo od kurzora"
960
961 #: src/compose.c:567
962 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
963 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» slovo naµavo od kurzora"
964
965 #: src/compose.c:572
966 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
967 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» slovo napravo od kurzora"
968
969 #: src/compose.c:577
970 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
971 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» riadok"
972
973 #: src/compose.c:582
974 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
975 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» riadok"
976
977 #: src/compose.c:587
978 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
979 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» text do konca riadku"
980
981 #: src/compose.c:593
982 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
983 msgstr "/Úp_ravy/_Zalomi» aktuálny odstavec"
984
985 #: src/compose.c:595
986 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
987 msgstr "/Úp_ravy/Zalomi» v¹etky _dlhé riadky"
988
989 #: src/compose.c:597
990 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
991 msgstr "/Úp_ravy/Upravi» e_xterným editorom"
992
993 #: src/compose.c:600
994 msgid "/_Spelling"
995 msgstr "/P_ravopis"
996
997 #: src/compose.c:601
998 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
999 msgstr "/P_ravopis/_Skontrolova» v¹etko alebo výber"
1000
1001 #: src/compose.c:603
1002 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1003 msgstr "/P_ravopis/_Zvýrazni» v¹etky nesprávne slová"
1004
1005 #: src/compose.c:605
1006 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1007 msgstr "/P_ravopis/_Spätne skontrolova» nesprávne slovo"
1008
1009 #: src/compose.c:607
1010 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1011 msgstr "/P_ravopis/_Dopredu na ïal¹ie nesprávne slovo"
1012
1013 #: src/compose.c:609
1014 msgid "/_Spelling/---"
1015 msgstr "/P_ravopis/---"
1016
1017 #: src/compose.c:610
1018 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1019 msgstr "/P_ravopis/_Nastavenie"
1020
1021 #: src/compose.c:614 src/mainwindow.c:448 src/messageview.c:154
1022 #: src/summaryview.c:449
1023 msgid "/_View"
1024 msgstr "/_Zobrazi»"
1025
1026 #: src/compose.c:615
1027 msgid "/_View/_To"
1028 msgstr "/_Zobrazi»/_Komu"
1029
1030 #: src/compose.c:616
1031 msgid "/_View/_Cc"
1032 msgstr "/_Zobrazi»/Kó_pia"
1033
1034 #: src/compose.c:617
1035 msgid "/_View/_Bcc"
1036 msgstr "/_Zobrazi»/_Slepá kópia"
1037
1038 #: src/compose.c:618
1039 msgid "/_View/_Reply to"
1040 msgstr "/_Zobrazi»/_Odpoveï komu"
1041
1042 #: src/compose.c:619 src/compose.c:621 src/compose.c:623 src/mainwindow.c:466
1043 #: src/mainwindow.c:469 src/mainwindow.c:498 src/mainwindow.c:522
1044 #: src/mainwindow.c:604 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:236
1045 msgid "/_View/---"
1046 msgstr "/_Zobrazi»/---"
1047
1048 #: src/compose.c:620
1049 msgid "/_View/_Followup to"
1050 msgstr "/_Zobrazi»/O_dovzda» komu"
1051
1052 #: src/compose.c:622
1053 msgid "/_View/R_uler"
1054 msgstr "/_Zobrazi»/P_ravítko"
1055
1056 #: src/compose.c:624
1057 msgid "/_View/_Attachment"
1058 msgstr "/_Zobrazi»/Prí_lohy"
1059
1060 #: src/compose.c:626 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:240
1061 msgid "/_Message"
1062 msgstr "/Sp_ráva"
1063
1064 #: src/compose.c:627
1065 msgid "/_Message/_Send"
1066 msgstr "/Sp_ráva/_Odosla»"
1067
1068 #: src/compose.c:629
1069 msgid "/_Message/Send _later"
1070 msgstr "/Sp_ráva/Odosla» _neskôr"
1071
1072 #: src/compose.c:631 src/compose.c:637 src/compose.c:642 src/compose.c:644
1073 #: src/compose.c:648 src/compose.c:654 src/compose.c:661 src/mainwindow.c:616
1074 #: src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:628 src/mainwindow.c:631
1075 #: src/mainwindow.c:633 src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:243
1076 #: src/messageview.c:251 src/messageview.c:256
1077 msgid "/_Message/---"
1078 msgstr "/Sp_ráva/---"
1079
1080 #: src/compose.c:632
1081 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1082 msgstr "/Sp_ráva/_Ulo¾i» medzi koncepty"
1083
1084 #: src/compose.c:634
1085 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1086 msgstr "/Sp_ráva/Ulo¾i» a _pokraèova» v editácii"
1087
1088 #: src/compose.c:638
1089 msgid "/_Message/_To"
1090 msgstr "/Sp_ráva/_Komu"
1091
1092 #: src/compose.c:639
1093 msgid "/_Message/_Cc"
1094 msgstr "/Sp_ráva/Kóp_ia"
1095
1096 #: src/compose.c:640
1097 msgid "/_Message/_Bcc"
1098 msgstr "/Sp_ráva/_Slepá kópia"
1099
1100 #: src/compose.c:641
1101 msgid "/_Message/_Reply to"
1102 msgstr "/Sp_ráva/Odpo_veda» komu"
1103
1104 #: src/compose.c:643
1105 msgid "/_Message/_Followup to"
1106 msgstr "/_Zobrazi»/O_dovzda» komu"
1107
1108 #: src/compose.c:645
1109 msgid "/_Message/_Attach"
1110 msgstr "/Sp_ráva/P_ripoji»"
1111
1112 #: src/compose.c:649
1113 msgid "/_Message/Si_gn"
1114 msgstr "/Sp_ráva/Po_dpísa»"
1115
1116 #: src/compose.c:650
1117 msgid "/_Message/_Encrypt"
1118 msgstr "/Sp_ráva/_Za¹ifrova»"
1119
1120 #: src/compose.c:651
1121 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1122 msgstr "/Sp_ráva/Re¾im/MIME"
1123
1124 #: src/compose.c:652
1125 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1126 msgstr "/Sp_ráva/Re¾im/Inline"
1127
1128 #: src/compose.c:655
1129 msgid "/_Message/_Priority"
1130 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita"
1131
1132 #: src/compose.c:656
1133 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1134 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/Na_jvy¹¹ia"
1135
1136 #: src/compose.c:657
1137 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1138 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/_Vysoká"
1139
1140 #: src/compose.c:658
1141 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1142 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/_Normálna"
1143
1144 #: src/compose.c:659
1145 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1146 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/Ní_zka"
1147
1148 #: src/compose.c:660
1149 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1150 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/N_ajni¾¹ia"
1151
1152 #: src/compose.c:662
1153 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1154 msgstr "/Sp_ráva/Vy¾ia_da» potvrdenie o príjme"
1155
1156 #: src/compose.c:663
1157 msgid "/_Message/Remo_ve references"
1158 msgstr "/Sp_ráva/Odstráni» od_kazy"
1159
1160 #: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:648 src/messageview.c:259
1161 msgid "/_Tools"
1162 msgstr "/_Nástroje"
1163
1164 #: src/compose.c:665
1165 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1166 msgstr "/_Nástroje/Zobrazi» _mierku"
1167
1168 #: src/compose.c:666 src/messageview.c:260
1169 msgid "/_Tools/_Address book"
1170 msgstr "/_Nástroje/_Adresár"
1171
1172 #: src/compose.c:667
1173 msgid "/_Tools/_Template"
1174 msgstr "/_Nástroje/©a_blóna"
1175
1176 #: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:275
1177 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1178 msgstr "/_Nástroje/A_kcie"
1179
1180 #: src/compose.c:1414
1181 msgid "Reply-To:"
1182 msgstr "Odpoveda» komu:"
1183
1184 #: src/compose.c:1417 src/compose.c:4476 src/compose.c:5188
1185 #: src/headerview.c:56
1186 msgid "Newsgroups:"
1187 msgstr "Diskusné skupiny:"
1188
1189 #: src/compose.c:1420
1190 msgid "Followup-To:"
1191 msgstr "Followup-To:"
1192
1193 #: src/compose.c:1715
1194 msgid "Quote mark format error."
1195 msgstr "Chyba v úvodzovkách."
1196
1197 #: src/compose.c:1731
1198 msgid "Message reply/forward format error."
1199 msgstr "Chyba formátu odpovede/preposielania."
1200
1201 #: src/compose.c:2059
1202 #, c-format
1203 msgid "File %s is empty."
1204 msgstr "Súbor %s je prázdny."
1205
1206 #: src/compose.c:2063
1207 #, c-format
1208 msgid "Can't read %s."
1209 msgstr "Nedá sa èíta» %s."
1210
1211 #: src/compose.c:2101
1212 #, c-format
1213 msgid "Message: %s"
1214 msgstr "Správa: %s"
1215
1216 #: src/compose.c:2796
1217 msgid " [Edited]"
1218 msgstr "[Upravené]"
1219
1220 #: src/compose.c:2798
1221 #, c-format
1222 msgid "%s - Compose message%s"
1223 msgstr "%s - Písanie správy%s"
1224
1225 #: src/compose.c:2801
1226 #, c-format
1227 msgid "Compose message%s"
1228 msgstr "Písanie správy%s"
1229
1230 #: src/compose.c:2825 src/compose.c:3074
1231 msgid ""
1232 "Account for sending mail is not specified.\n"
1233 "Please select a mail account before sending."
1234 msgstr ""
1235 "Nie je urèené konto pre odosielanie správ.\n"
1236 "Pred odosielaním prosím zvoµte po¹tové konto."
1237
1238 #: src/compose.c:2972
1239 msgid "Recipient is not specified."
1240 msgstr "Nie je urèený príjemca."
1241
1242 #: src/compose.c:2980 src/messageview.c:492 src/prefs_account.c:767
1243 #: src/prefs_common.c:1023 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
1244 msgid "Send"
1245 msgstr "Odosla»"
1246
1247 #: src/compose.c:2981
1248 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1249 msgstr "Predmet je prázdny. Odosla» napriek tomu?"
1250
1251 #: src/compose.c:3002
1252 msgid "Could not queue message for sending"
1253 msgstr "Nie je mo¾né zaradi» správu do fronty na odoslanie"
1254
1255 #: src/compose.c:3007
1256 msgid ""
1257 "The message was queued but could not be sent.\n"
1258 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1259 msgstr ""
1260 "Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo mo¾né odosla» ju.\n"
1261 "Pou¾ite \"Odosla» správy vo fronte\" z hlavného okna pre opätovný pokus."
1262
1263 #: src/compose.c:3090 src/procmsg.c:1229 src/send_message.c:235
1264 #, c-format
1265 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1266 msgstr "Pri odosielaní správy na %s nastala chyba."
1267
1268 #: src/compose.c:3104
1269 msgid "Queueing"
1270 msgstr "Zaraïujem do fronty"
1271
1272 #: src/compose.c:3105
1273 msgid ""
1274 "Error occurred while sending the message.\n"
1275 "Put this message into queue folder?"
1276 msgstr ""
1277 "Pri odosielaní správy nastala chyba.\n"
1278 "Chcete správu zaradi» do prieèinka Na odoslanie?"
1279
1280 #: src/compose.c:3111
1281 msgid "Can't queue the message."
1282 msgstr "Správa sa nedá zaradi» do fronty."
1283
1284 #: src/compose.c:3114 src/send_message.c:586 src/send_message.c:605
1285 msgid "Error occurred while sending the message."
1286 msgstr "Pri odosielaní správy nastala chyba."
1287
1288 #: src/compose.c:3127
1289 msgid "Can't save the message to Sent."
1290 msgstr "Správa sa nedá ulo¾i» medzi odoslané správy."
1291
1292 #: src/compose.c:3358
1293 #, c-format
1294 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1295 msgstr "Nemô¾em nájs» ¾iadny kµúè asociovaný so zvoleným ID kµúèa `%s'."
1296
1297 #: src/compose.c:3464
1298 #, c-format
1299 msgid ""
1300 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1301 "%s to %s.\n"
1302 "Send it anyway?"
1303 msgstr ""
1304 "Nedá sa zmeni» kódovanie správy z\n"
1305 "%s na %s.\n"
1306 "Odosla» správu aj napriek tomu?"
1307
1308 #: src/compose.c:3728
1309 msgid "No account for sending mails available!"
1310 msgstr "Nie je dostupné ¾iadne konto pre odosielanie správ!"
1311
1312 #: src/compose.c:3738
1313 msgid "No account for posting news available!"
1314 msgstr "Nie je dostupné ¾iadne konto pre odosielanie news èlánkov!"
1315
1316 #: src/compose.c:4556 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
1317 msgid "From:"
1318 msgstr "Od:"
1319
1320 #: src/compose.c:4660 src/compose.c:4830 src/compose.c:5708
1321 msgid "MIME type"
1322 msgstr "MIME typ"
1323
1324 #: src/compose.c:4661 src/compose.c:4831 src/mimeview.c:198
1325 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:469
1326 msgid "Size"
1327 msgstr "Veµkos»"
1328
1329 #: src/compose.c:4725
1330 msgid "Save Message to "
1331 msgstr "Ulo¾i» správu do "
1332
1333 #: src/compose.c:4745
1334 msgid "Select ..."
1335 msgstr "Zvoµte ..."
1336
1337 #: src/compose.c:4881 src/prefs_account.c:1355 src/prefs_customheader.c:188
1338 #: src/prefs_matcher.c:146
1339 msgid "Header"
1340 msgstr "Hlavièka"
1341
1342 #: src/compose.c:4883
1343 msgid "Attachments"
1344 msgstr "Prílohy"
1345
1346 #: src/compose.c:4885
1347 msgid "Others"
1348 msgstr "Ostatné"
1349
1350 #: src/compose.c:4900 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
1351 #: src/summary_search.c:163
1352 msgid "Subject:"
1353 msgstr "Predmet:"
1354
1355 #: src/compose.c:5135 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
1356 #: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4194
1357 msgid "None"
1358 msgstr "®iadna"
1359
1360 #: src/compose.c:5144
1361 #, c-format
1362 msgid ""
1363 "Spell checker could not be started.\n"
1364 "%s"
1365 msgstr ""
1366 "Pravopisná kontrola sa nedá spusti».\n"
1367 "%s"
1368
1369 #: src/compose.c:5603
1370 msgid "Invalid MIME type."
1371 msgstr "Neplatný MIME typ."
1372
1373 #: src/compose.c:5621
1374 msgid "File doesn't exist or is empty."
1375 msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
1376
1377 #: src/compose.c:5690
1378 msgid "Properties"
1379 msgstr "Vlastnosti"
1380
1381 #: src/compose.c:5735
1382 msgid "Encoding"
1383 msgstr "Kódová stránka"
1384
1385 #: src/compose.c:5766
1386 msgid "Path"
1387 msgstr "Cesta"
1388
1389 #: src/compose.c:5767 src/prefs_toolbar.c:808
1390 msgid "File name"
1391 msgstr "Názov súboru"
1392
1393 #: src/compose.c:5944
1394 #, c-format
1395 msgid ""
1396 "The external editor is still working.\n"
1397 "Force terminating the process?\n"
1398 "process group id: %d"
1399 msgstr ""
1400 "Externý editor je e¹te stále aktívny.\n"
1401 "Ukonèi» ho násilne?\n"
1402 "skupinový ID procesu: %d"
1403
1404 #: src/compose.c:6253 src/inc.c:166 src/inc.c:268 src/toolbar.c:2046
1405 msgid "Offline warning"
1406 msgstr "Offline varovanie"
1407
1408 #: src/compose.c:6254 src/inc.c:167 src/inc.c:269 src/toolbar.c:2047
1409 msgid "You're working offline. Override?"
1410 msgstr "Pracujete offline. Pripoji» sa?"
1411
1412 #: src/compose.c:6372 src/compose.c:6393
1413 msgid "Select file"
1414 msgstr "Zvoµte súbor"
1415
1416 #: src/compose.c:6436
1417 msgid "Discard message"
1418 msgstr "Zru¹i» správu"
1419
1420 #: src/compose.c:6437
1421 msgid "This message has been modified. discard it?"
1422 msgstr "Obsah správy sa zmenil. Chcete zahodi» zmeny?"
1423
1424 #: src/compose.c:6438
1425 msgid "Discard"
1426 msgstr "Zahodi»"
1427
1428 #: src/compose.c:6438
1429 msgid "to Draft"
1430 msgstr "medzi Koncepty"
1431
1432 #: src/compose.c:6473
1433 #, c-format
1434 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1435 msgstr "Chcete pou¾i» ¹ablónu `%s' ?"
1436
1437 #: src/compose.c:6475
1438 msgid "Apply template"
1439 msgstr "Pou¾i» ¹ablónu"
1440
1441 #: src/compose.c:6476
1442 msgid "Replace"
1443 msgstr "Nahradi»"
1444
1445 #: src/compose.c:6476 src/toolbar.c:417
1446 msgid "Insert"
1447 msgstr "Vlo¾i»"
1448
1449 #: src/crash.c:141
1450 #, c-format
1451 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1452 msgstr "Proces Sylpheed (%ld) dostal signál %ld"
1453
1454 #: src/crash.c:186
1455 msgid "Sylpheed has crashed"
1456 msgstr "Sylpheed havaroval"
1457
1458 #: src/crash.c:202
1459 #, c-format
1460 msgid ""
1461 "%s.\n"
1462 "Please file a bug report and include the information below."
1463 msgstr ""
1464 "%s.\n"
1465 "Prosím vyplòte správu o chybe a pridajte údaje uvedené ni¾¹ie."
1466
1467 #: src/crash.c:207
1468 msgid "Debug log"
1469 msgstr "Ladiaci záznam"
1470
1471 #: src/crash.c:247
1472 msgid "Save..."
1473 msgstr "Ulo¾i»..."
1474
1475 #: src/crash.c:252
1476 msgid "Create bug report"
1477 msgstr "Vytvori» správu o chybe"
1478
1479 #: src/crash.c:301
1480 msgid "Save crash information"
1481 msgstr "Ulo¾i» informácie o havárii"
1482
1483 #: src/editaddress.c:143
1484 msgid "Add New Person"
1485 msgstr "Prida» kontakt"
1486
1487 #: src/editaddress.c:144
1488 msgid "Edit Person Details"
1489 msgstr "Upravi» údaje o kontakte"
1490
1491 #: src/editaddress.c:285
1492 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1493 msgstr "Musíte zada» e-mailovú adresu."
1494
1495 #: src/editaddress.c:422
1496 msgid "A Name and Value must be supplied."
1497 msgstr "Musíte zada» názov a hodnotu."
1498
1499 #: src/editaddress.c:480
1500 msgid "Edit Person Data"
1501 msgstr "Upravi» údaje o kontakte"
1502
1503 #: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
1504 #: src/ldif.c:826
1505 msgid "Display Name"
1506 msgstr "Zobrazi» meno"
1507
1508 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
1509 msgid "Last Name"
1510 msgstr "Priezvisko"
1511
1512 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
1513 msgid "First Name"
1514 msgstr "Krstné meno"
1515
1516 #: src/editaddress.c:589
1517 msgid "Nickname"
1518 msgstr "Prezývka"
1519
1520 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1521 #: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
1522 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1523 msgid "E-Mail Address"
1524 msgstr "E-mailová adresa"
1525
1526 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1527 msgid "Alias"
1528 msgstr "Alias"
1529
1530 #: src/editaddress.c:710
1531 msgid "Move Up"
1532 msgstr "Posunú» nahor"
1533
1534 #: src/editaddress.c:713
1535 msgid "Move Down"
1536 msgstr "Posunú» nadol"
1537
1538 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
1539 msgid "Modify"
1540 msgstr "Zmeni»"
1541
1542 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1543 #: src/summary_search.c:207
1544 msgid "Clear"
1545 msgstr "Vyèisti»"
1546
1547 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1548 #: src/prefs_matcher.c:455
1549 msgid "Value"
1550 msgstr "Hodnota"
1551
1552 #: src/editaddress.c:883
1553 msgid "Basic Data"
1554 msgstr "Základné údaje"
1555
1556 #: src/editaddress.c:885
1557 msgid "User Attributes"
1558 msgstr "Atribúty u¾ivateµa"
1559
1560 #: src/editbook.c:112
1561 msgid "File appears to be Ok."
1562 msgstr "Súbor je v poriadku."
1563
1564 #: src/editbook.c:115
1565 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1566 msgstr "Súbor nemá platný formát adresára."
1567
1568 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1569 msgid "Could not read file."
1570 msgstr "Súbor sa nedá èíta»."
1571
1572 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1573 msgid "Edit Addressbook"
1574 msgstr "Upravi» adresár"
1575
1576 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1577 msgid " Check File "
1578 msgstr "Testova» súbor"
1579
1580 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1581 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1572
1582 msgid "File"
1583 msgstr "Súbor"
1584
1585 #: src/editbook.c:283
1586 msgid "Add New Addressbook"
1587 msgstr "Prida» nový adresár"
1588
1589 #: src/editgroup.c:103
1590 msgid "A Group Name must be supplied."
1591 msgstr "Musíte zada» názov skupiny."
1592
1593 #: src/editgroup.c:264
1594 msgid "Edit Group Data"
1595 msgstr "Upravi» údaje skupiny"
1596
1597 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1598 msgid "Group Name"
1599 msgstr "Názov skupiny"
1600
1601 #: src/editgroup.c:311
1602 msgid "Addresses in Group"
1603 msgstr "Adresy v skupine"
1604
1605 #: src/editgroup.c:313
1606 msgid " -> "
1607 msgstr " -> "
1608
1609 #: src/editgroup.c:340
1610 msgid " <- "
1611 msgstr " <- "
1612
1613 #: src/editgroup.c:342
1614 msgid "Available Addresses"
1615 msgstr "Dostupné adresy"
1616
1617 #: src/editgroup.c:402
1618 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1619 msgstr "E-mailové adresy mô¾te presúva» z a do skupiny pomocou tlaèítok so ¹ípkami"
1620
1621 #: src/editgroup.c:450
1622 msgid "Edit Group Details"
1623 msgstr "Upravi» detaily skupiny"
1624
1625 #: src/editgroup.c:453
1626 msgid "Add New Group"
1627 msgstr "Prida» novú skupinu"
1628
1629 #: src/editgroup.c:503
1630 msgid "Edit folder"
1631 msgstr "Upravi» prieèinok"
1632
1633 #: src/editgroup.c:503
1634 msgid "Input the new name of folder:"
1635 msgstr "Zadajte nový názov prieèinka:"
1636
1637 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1890 src/folderview.c:1940
1638 #: src/folderview.c:2208
1639 msgid "New folder"
1640 msgstr "Nový prieèinok"
1641
1642 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1891 src/folderview.c:1941
1643 msgid "Input the name of new folder:"
1644 msgstr "Zadajte názov nového prieèinka:"
1645
1646 #: src/editjpilot.c:189
1647 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1648 msgstr "Súbor nemá JPilot formát."
1649
1650 #: src/editjpilot.c:225
1651 msgid "Select JPilot File"
1652 msgstr "Vyberte súbor JPilot"
1653
1654 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1655 msgid "Edit JPilot Entry"
1656 msgstr "Upravi» záznam JPilot"
1657
1658 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:440 src/editvcard.c:229
1659 #: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
1660 #: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2153
1661 #: src/prefs_spelling.c:244
1662 msgid " ... "
1663 msgstr " ... "
1664
1665 #: src/editjpilot.c:319
1666 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1667 msgstr "Ïal¹ie e-mailové adresy"
1668
1669 #: src/editjpilot.c:408
1670 msgid "Add New JPilot Entry"
1671 msgstr "Prida» nový záznam JPilot"
1672
1673 #: src/editldap.c:147
1674 msgid "A Name must be supplied."
1675 msgstr "Musíte zada» názov."
1676
1677 #: src/editldap.c:159
1678 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1679 msgstr "Musíte zada» názov serveru."
1680
1681 #: src/editldap.c:172
1682 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1683 msgstr "Musíte zada» aspoò jeden vyhµadávací atribút LDAP."
1684
1685 #: src/editldap.c:262
1686 msgid "Connected successfully to server"
1687 msgstr "Pripojený k serveru"
1688
1689 #: src/editldap.c:265 src/editldap_basedn.c:295
1690 msgid "Could not connect to server"
1691 msgstr "Nepodarilo sa pripoji» k serveru"
1692
1693 #: src/editldap.c:313 src/editldap.c:824
1694 msgid "Edit LDAP Server"
1695 msgstr "Upravi» LDAP server"
1696
1697 #: src/editldap.c:404 src/editldap_basedn.c:161
1698 msgid "Hostname"
1699 msgstr "Názov poèítaèa"
1700
1701 #: src/editldap.c:414 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
1702 msgid "Port"
1703 msgstr "Port"
1704
1705 #: src/editldap.c:427
1706 msgid " Check Server "
1707 msgstr "Overi» server"
1708
1709 #: src/editldap.c:432 src/editldap_basedn.c:181
1710 msgid "Search Base"
1711 msgstr "Báza pre vyhµadávanie"
1712
1713 #: src/editldap.c:488
1714 msgid "Search Attributes"
1715 msgstr "Vyhµadávacie atribúty"
1716
1717 #: src/editldap.c:496
1718 msgid " Defaults "
1719 msgstr " ©tandardné "
1720
1721 #: src/editldap.c:501
1722 msgid "Max Query Age (secs)"
1723 msgstr "Max. trvanie po¾iadavky (v sekundách)"
1724
1725 #: src/editldap.c:518
1726 msgid "Include server in dynamic search"
1727 msgstr "Zahrnú» server v dynamickom vyhµadávaní"
1728
1729 #: src/editldap.c:565
1730 msgid "Bind DN"
1731 msgstr "Bind DN"
1732
1733 #: src/editldap.c:575
1734 msgid "Bind Password"
1735 msgstr "Bind heslo"
1736
1737 #: src/editldap.c:585
1738 msgid "Timeout (secs)"
1739 msgstr "Timeout (v sekundách)"
1740
1741 #: src/editldap.c:600
1742 msgid "Maximum Entries"
1743 msgstr "Maximum záznamov"
1744
1745 #: src/editldap.c:625 src/prefs_account.c:763
1746 msgid "Basic"
1747 msgstr "Základné"
1748
1749 #: src/editldap.c:626 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
1750 msgid "Search"
1751 msgstr "Hµada»"
1752
1753 #: src/editldap.c:627 src/summaryview.c:644
1754 msgid "Extended"
1755 msgstr "Roz¹írené"
1756
1757 #: src/editldap.c:829
1758 msgid "Add New LDAP Server"
1759 msgstr "Prida» nový LDAP server"
1760
1761 #: src/editldap_basedn.c:141
1762 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1763 msgstr "Úprava LDAP - Zvoµte bázu pre vyhµadávanie"
1764
1765 #: src/editldap_basedn.c:202
1766 msgid "Available Search Base(s)"
1767 msgstr "Dostupné bázy"
1768
1769 #: src/editldap_basedn.c:291
1770 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1771 msgstr "Nemô¾em naèíta» bázy pre vyhµadávanie zo servera - prosím zadajte ruène"
1772
1773 #: src/editvcard.c:96
1774 msgid "File does not appear to be vCard format."
1775 msgstr "Súbor nie je vo formáte vCard."
1776
1777 #: src/editvcard.c:132
1778 msgid "Select vCard File"
1779 msgstr "Vyberte súbor vCard"
1780
1781 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1782 msgid "Edit vCard Entry"
1783 msgstr "Upravi» vCard záznam"
1784
1785 #: src/editvcard.c:296
1786 msgid "Add New vCard Entry"
1787 msgstr "Prida» nový vCard záznam"
1788
1789 #: src/exphtmldlg.c:111
1790 msgid "Please specify output directory and file to create."
1791 msgstr "Prosím zadajte názov výstupného prieèinku a súboru."
1792
1793 #: src/exphtmldlg.c:114
1794 msgid "Select stylesheet and formatting."
1795 msgstr "Vyberte stylesheet a formátovanie."
1796
1797 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
1798 msgid "File exported successfully."
1799 msgstr "Súbor bol úspe¹ne exportovaný."
1800
1801 #: src/exphtmldlg.c:181
1802 #, c-format
1803 msgid ""
1804 "HTML Output Directory '%s'\n"
1805 "does not exist. OK to create new directory?"
1806 msgstr ""
1807 "Prieèinok '%s' pre výstup HTML\n"
1808 "neexistuje. Vytvori» ho?"
1809
1810 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
1811 msgid "Create Directory"
1812 msgstr "Vytvori» prieèinok"
1813
1814 #: src/exphtmldlg.c:193
1815 #, c-format
1816 msgid ""
1817 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1818 "%s"
1819 msgstr ""
1820 "Nepodarilo sa vytvori» prieèinok pre HTML výstup:\n"
1821 "%s"
1822
1823 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
1824 msgid "Failed to Create Directory"
1825 msgstr "Nepodarilo sa vytvori» prieèinok"
1826
1827 #: src/exphtmldlg.c:241
1828 msgid "Error creating HTML file"
1829 msgstr "Chyba pri vytváraní HTML súboru"
1830
1831 #: src/exphtmldlg.c:361
1832 msgid "Select HTML Output File"
1833 msgstr "Zvoµte súbor pre HTML výstup"
1834
1835 #: src/exphtmldlg.c:435
1836 msgid "HTML Output File"
1837 msgstr "Výstupný súbor HTML"
1838
1839 #: src/exphtmldlg.c:496
1840 msgid "Stylesheet"
1841 msgstr "Stylesheet"
1842
1843 #: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3468 src/prefs_common.c:3750
1844 msgid "Default"
1845 msgstr "©tandardné"
1846
1847 #: src/exphtmldlg.c:515
1848 msgid "Full"
1849 msgstr "Plné"
1850
1851 #: src/exphtmldlg.c:521
1852 msgid "Custom"
1853 msgstr "Vlastné"
1854
1855 #: src/exphtmldlg.c:527
1856 msgid "Custom-2"
1857 msgstr "Vlastné-2"
1858
1859 #: src/exphtmldlg.c:533
1860 msgid "Custom-3"
1861 msgstr "Vlastné-3"
1862
1863 #: src/exphtmldlg.c:539
1864 msgid "Custom-4"
1865 msgstr "Vlastné-4"
1866
1867 #: src/exphtmldlg.c:553
1868 msgid "Full Name Format"
1869 msgstr "Formát celého mena"
1870
1871 #: src/exphtmldlg.c:560
1872 msgid "First Name, Last Name"
1873 msgstr "Krstné meno, priezvisko"
1874
1875 #: src/exphtmldlg.c:566
1876 msgid "Last Name, First Name"
1877 msgstr "Priezvisko, krstné meno"
1878
1879 #: src/exphtmldlg.c:580
1880 msgid "Color Banding"
1881 msgstr "Farebné znaèenie"
1882
1883 #: src/exphtmldlg.c:586
1884 msgid "Format E-Mail Links"
1885 msgstr "Formátova» e-mailové linky"
1886
1887 #: src/exphtmldlg.c:592
1888 msgid "Format User Attributes"
1889 msgstr "Formátova» pou¾ívateµské atribúty"
1890
1891 #: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
1892 msgid "File Name :"
1893 msgstr "Názov súboru :"
1894
1895 #: src/exphtmldlg.c:657
1896 msgid "Open with Web Browser"
1897 msgstr "Otvori» vo webovom prehliadaèi"
1898
1899 #: src/exphtmldlg.c:689
1900 msgid "Export Address Book to HTML File"
1901 msgstr "Exportova» adresár do HTML"
1902
1903 #: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
1904 msgid "Prev"
1905 msgstr "Predchádzajúci"
1906
1907 #: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
1908 #: src/toolbar.c:376 src/toolbar.c:467
1909 msgid "Next"
1910 msgstr "Nasledujúca"
1911
1912 #: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
1913 msgid "File Info"
1914 msgstr "Údaje o súbore"
1915
1916 #: src/exphtmldlg.c:756
1917 msgid "Format"
1918 msgstr "Formát"
1919
1920 #: src/expldifdlg.c:110
1921 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
1922 msgstr "Prosím zvoµte výstupný prieèinok a súbor LDIF."
1923
1924 #: src/expldifdlg.c:113
1925 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
1926 msgstr "Zadajte parametre na formátovanie odlí¹eného názvu."
1927
1928 #: src/expldifdlg.c:188
1929 #, c-format
1930 msgid ""
1931 "LDIF Output Directory '%s'\n"
1932 "does not exist. OK to create new directory?"
1933 msgstr ""
1934 "Výstupný prieèinok LDIF '%s'\n"
1935 "neexistuje. Vytvori» ho?"
1936
1937 #: src/expldifdlg.c:200
1938 #, c-format
1939 msgid ""
1940 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
1941 "%s"
1942 msgstr ""
1943 "Nemô¾em vytvori» výstupný prieèinok LDIF:\n"
1944 "%s"
1945
1946 #: src/expldifdlg.c:244
1947 msgid "Suffix was not supplied"
1948 msgstr "Nebola zadaná prípona"
1949
1950 #: src/expldifdlg.c:246
1951 msgid ""
1952 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
1953 "you wish to proceed without a suffix?"
1954 msgstr ""
1955 "Prípona je potrebná, ak sa data majú pou¾íva» na serveri LDAP. Naozaj si "
1956 "prajete pokraèova» bez prípony?"
1957
1958 #: src/expldifdlg.c:264
1959 msgid "Error creating LDIF file"
1960 msgstr "Chyba pri vytváraní súboru LDIF"
1961
1962 #: src/expldifdlg.c:373
1963 msgid "Select LDIF Output File"
1964 msgstr "Zvoµte výstupný súbor LDIF"
1965
1966 #: src/expldifdlg.c:447
1967 msgid "LDIF Output File"
1968 msgstr "Výstupný súbor LDIF"
1969
1970 #: src/expldifdlg.c:508
1971 msgid "Suffix"
1972 msgstr "Prípona"
1973
1974 #: src/expldifdlg.c:520
1975 msgid ""
1976 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
1977 "entry. Examples include:\n"
1978 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1979 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1980 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1981 msgstr ""
1982 "Prípona je pou¾itá pre vytvorenie \"Distinguished Name\" (alebo DN) pre "
1983 "polo¾ku LDAP. Napríklad:\n"
1984 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1985 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1986 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1987
1988 #: src/expldifdlg.c:529
1989 msgid "Relative DN"
1990 msgstr "Relatívne DN"
1991
1992 #: src/expldifdlg.c:536
1993 msgid "Unique ID"
1994 msgstr "Jedineèné ID"
1995
1996 #: src/expldifdlg.c:544
1997 msgid ""
1998 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
1999 "to:\n"
2000 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2001 msgstr ""
2002 "Jedineèné ID tohoto adresáru sa pou¾ije na vytvorenie DN formátovaného "
2003 "pribli¾ne takto:\n"
2004 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2005
2006 #: src/expldifdlg.c:557
2007 msgid ""
2008 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2009 "similar to:\n"
2010 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2011 msgstr ""
2012 "Zobrazované meno tohoto adresáru sa pou¾ije na vytvorenie DN formátovaného "
2013 "takto:\n"
2014 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2015
2016 #: src/expldifdlg.c:570
2017 msgid ""
2018 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2019 "is formatted similar to:\n"
2020 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2021 msgstr ""
2022 "Prvá adresa ka¾dého kontaktu sa pou¾ije na vytvorenie DN formátovaného "
2023 "takto:\n"
2024 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2025
2026 #: src/expldifdlg.c:584
2027 msgid ""
2028 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2029 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2030 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2031 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2032 "available RDN options that will be used to create the DN."
2033 msgstr ""
2034 "Súbor LDIF obsahuje viacero záznamov, ktoré sú zväè¹a zasielané na server "
2035 "LDAP. Ka¾dý záznam v súbore je odlí¹ený pomocou \"Distinguished Name\" (DN). "
2036 "Prípona je pridaná k \"Relative Distinguished Name\" (RDN), a spolu tvoria "
2037 "DN. Prosím vyberte jednu z mo¾ností RDN, ktorá bude pou¾itá na vytvorenie DN."
2038
2039 #: src/expldifdlg.c:597
2040 msgid "Use DN attribute if present in data"
2041 msgstr "Pou¾i» atribút DN ak sa nachádza v údajoch"
2042
2043 #: src/expldifdlg.c:604
2044 msgid ""
2045 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2046 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2047 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2048 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2049 msgstr ""
2050 "Adresár mô¾e obsahova» záznamy, ktoré boli predtým importované zo súboru "
2051 "LDIF. Atribút \"Distinguished Name\" (DN), ak sa nachádza medzi údajmi v "
2052 "adresári, mô¾e by» pou¾itý v exportovanom súbore LDIF. v prípade, ¾e sa "
2053 "atribút DN nenájde, bude pou¾ité vy¹¹ie zvolené RDN."
2054
2055 #: src/expldifdlg.c:615
2056 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2057 msgstr "Nezahrnú» záznam ak neexistuje e-mailová adresa"
2058
2059 #: src/expldifdlg.c:622
2060 msgid ""
2061 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2062 "option to ignore these records."
2063 msgstr ""
2064 "Adresár mô¾e obsahova» záznamy bez e-mailovej adresy. Zvoµte túto mo¾nos», "
2065 "ak si prajete takéto záznamy ignorova»."
2066
2067 #: src/expldifdlg.c:710
2068 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2069 msgstr "Exportova» adresár do súboru LDIF"
2070
2071 #: src/expldifdlg.c:777
2072 msgid "Distguished Name"
2073 msgstr "Distguished Name"
2074
2075 #: src/export.c:128
2076 msgid "Export"
2077 msgstr "Exportova»"
2078
2079 #: src/export.c:147
2080 msgid "Specify target folder and mbox file."
2081 msgstr "Urèite cieµový prieèinok a súbor mbox."
2082
2083 #: src/export.c:157
2084 msgid "Source dir:"
2085 msgstr "Zdrojový prieèinok:"
2086
2087 #: src/export.c:162
2088 msgid "Exporting file:"
2089 msgstr "Exportovaný súbor:"
2090
2091 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
2092 #: src/prefs_account.c:1228
2093 msgid " Select... "
2094 msgstr "Zvoµte..."
2095
2096 #: src/export.c:220
2097 msgid "Select exporting file"
2098 msgstr "Zvoµte súbor pre export"
2099
2100 #: src/exporthtml.c:796
2101 msgid "Full Name"
2102 msgstr "Celé meno"
2103
2104 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
2105 msgid "Attributes"
2106 msgstr "Atribúty"
2107
2108 #: src/exporthtml.c:1001
2109 msgid "Sylpheed Address Book"
2110 msgstr "Adresár Sylpheed-u"
2111
2112 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:592
2113 msgid "Name already exists but is not a directory."
2114 msgstr "Názov u¾ existuje, ale nie je to prieèinok."
2115
2116 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:595
2117 msgid "No permissions to create directory."
2118 msgstr "Nemáte práva na vytvorenie tohoto prieèinku."
2119
2120 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:598
2121 msgid "Name is too long."
2122 msgstr "Názov je príli¹ dlhý."
2123
2124 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:601
2125 msgid "Not specified."
2126 msgstr "Nie je urèený."
2127
2128 #: src/folder.c:851
2129 msgid "Inbox"
2130 msgstr "Prijaté"
2131
2132 #: src/folder.c:855
2133 msgid "Sent"
2134 msgstr "Odoslané"
2135
2136 #: src/folder.c:859
2137 msgid "Queue"
2138 msgstr "Na odoslanie"
2139
2140 #: src/folder.c:863
2141 msgid "Trash"
2142 msgstr "Odpadkový kô¹"
2143
2144 #: src/folder.c:867
2145 msgid "Drafts"
2146 msgstr "Koncepty"
2147
2148 #: src/folder.c:1080
2149 #, c-format
2150 msgid "Processing (%s)...\n"
2151 msgstr "Spracúvam (%s)...\n"
2152
2153 #: src/folder.c:1867
2154 #, c-format
2155 msgid "Moving %s to %s...\n"
2156 msgstr "Presúvam %s do %s...\n"
2157
2158 #: src/foldersel.c:148
2159 msgid "Select folder"
2160 msgstr "Zvoµte prieèinok"
2161
2162 #: src/folderview.c:285 src/folderview.c:301 src/folderview.c:322
2163 msgid "/Create _new folder..."
2164 msgstr "/Vytvori» _nový prieèinok..."
2165
2166 #: src/folderview.c:286 src/folderview.c:302 src/folderview.c:323
2167 msgid "/_Rename folder..."
2168 msgstr "/_Premenova» prieèinok..."
2169
2170 #: src/folderview.c:287 src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
2171 msgid "/M_ove folder..."
2172 msgstr "/_Presunú» prieèinok..."
2173
2174 #: src/folderview.c:288 src/folderview.c:304 src/folderview.c:325
2175 msgid "/_Delete folder"
2176 msgstr "/_Zmaza» prieèinok"
2177
2178 #: src/folderview.c:290 src/folderview.c:310
2179 msgid "/Remove _mailbox"
2180 msgstr "/_Odstráni» schránku"
2181
2182 #: src/folderview.c:293 src/folderview.c:314 src/folderview.c:335
2183 #: src/folderview.c:354
2184 msgid "/_Processing..."
2185 msgstr "/_Spracovanie..."
2186
2187 #: src/folderview.c:294
2188 msgid "/_Scoring..."
2189 msgstr "/_Hodnotenie..."
2190
2191 #: src/folderview.c:299 src/folderview.c:320 src/folderview.c:341
2192 msgid "/Mark all _read"
2193 msgstr "/Oznaèi» _v¹etky ako preèítané"
2194
2195 #: src/folderview.c:306 src/folderview.c:327 src/folderview.c:347
2196 msgid "/_Check for new messages"
2197 msgstr "/P_rija» nové správy"
2198
2199 #: src/folderview.c:308 src/folderview.c:329
2200 msgid "/R_ebuild folder tree"
2201 msgstr "/O_bnovi» ¹truktúru prieèinkov"
2202
2203 #: src/folderview.c:312 src/folderview.c:333 src/folderview.c:352
2204 msgid "/_Search folder..."
2205 msgstr "/_Prehµada» prieèinok..."
2206
2207 #: src/folderview.c:315 src/folderview.c:336 src/folderview.c:355
2208 msgid "/S_coring..."
2209 msgstr "/_Hodnotenie..."
2210
2211 #: src/folderview.c:331
2212 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2213 msgstr "/Odstráni» konto _IMAP4"
2214
2215 #: src/folderview.c:343
2216 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2217 msgstr "/Prih_lási» sa do diskusnej skupiny..."
2218
2219 #: src/folderview.c:345
2220 msgid "/_Remove newsgroup"
2221 msgstr "/Odstráni» _diskusnú skupinu"
2222
2223 #: src/folderview.c:350
2224 msgid "/Remove _news account"
2225 msgstr "/Odstráni» _news konto"
2226
2227 #: src/folderview.c:384
2228 msgid "New"
2229 msgstr "Nový"
2230
2231 #: src/folderview.c:385
2232 msgid "Unread"
2233 msgstr "Nepreèítané"
2234
2235 #: src/folderview.c:386
2236 msgid "#"
2237 msgstr "#"
2238
2239 #: src/folderview.c:636
2240 msgid "Setting folder info..."
2241 msgstr "Nastavujem informácie o prieèinku..."
2242
2243 #: src/folderview.c:796 src/mainwindow.c:2777 src/setup.c:79
2244 #, c-format
2245 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2246 msgstr "Prehµadávam prieèinok %s%c%s ..."
2247
2248 #: src/folderview.c:800 src/mainwindow.c:2782 src/setup.c:84
2249 #, c-format
2250 msgid "Scanning folder %s ..."
2251 msgstr "Prehµadávam prieèinok %s ..."
2252
2253 #: src/folderview.c:841
2254 msgid "Rebuilding folder tree..."
2255 msgstr "Obnovujem strom prieèinku..."
2256
2257 #: src/folderview.c:923
2258 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2259 msgstr "Kontrolujem nové spráby vo v¹etkých prieèinkoch..."
2260
2261 #: src/folderview.c:1693
2262 #, c-format
2263 msgid "Opening Folder %s..."
2264 msgstr "Otváram prieèinok %s..."
2265
2266 #: src/folderview.c:1705
2267 msgid "Folder could not be opened."
2268 msgstr "Prieèinok sa nedá otvori»."
2269
2270 #: src/folderview.c:1892 src/folderview.c:1942 src/folderview.c:2212
2271 msgid "NewFolder"
2272 msgstr "Nový Prieèinok"
2273
2274 #: src/folderview.c:1897 src/folderview.c:1989 src/folderview.c:2217
2275 #, c-format
2276 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2277 msgstr "Názov prieèinka nemô¾e obsahova» `%c'."
2278
2279 #: src/folderview.c:1910 src/folderview.c:1947 src/folderview.c:1999
2280 #: src/folderview.c:2069 src/folderview.c:2229
2281 #, c-format
2282 msgid "The folder `%s' already exists."
2283 msgstr "Prieèinok `%s' u¾ existuje."
2284
2285 #: src/folderview.c:1917 src/folderview.c:2236
2286 #, c-format
2287 msgid "Can't create the folder `%s'."
2288 msgstr "Nedá sa vytvori» prieèinok `%s'."
2289
2290 #: src/folderview.c:1982 src/folderview.c:2059
2291 #, c-format
2292 msgid "Input new name for `%s':"
2293 msgstr "Zadajte nový názov pre `%s':"
2294
2295 #: src/folderview.c:1983 src/folderview.c:2061
2296 msgid "Rename folder"
2297 msgstr "Premenova» prieèinok"
2298
2299 #: src/folderview.c:2119
2300 #, c-format
2301 msgid ""
2302 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2303 "Do you really want to delete?"
2304 msgstr ""
2305 "V¹etky prieèinky a správy v `%s' budú odstránené.\n"
2306 "Naozaj pokraèova»?"
2307
2308 #: src/folderview.c:2121
2309 msgid "Delete folder"
2310 msgstr "Odstráni» prieèinok"
2311
2312 #: src/folderview.c:2138
2313 #, c-format
2314 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2315 msgstr "Prieèinok '%s' sa nedá odstráni»."
2316
2317 #: src/folderview.c:2174
2318 #, c-format
2319 msgid ""
2320 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2321 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2322 msgstr ""
2323 "Naozaj chcete odstráni» schránku '%s' ?\n"
2324 "(Správy NEBUDÚ odstránené z disku)"
2325
2326 #: src/folderview.c:2176
2327 msgid "Remove mailbox"
2328 msgstr "Odstráni» schránku"
2329
2330 #: src/folderview.c:2209
2331 msgid ""
2332 "Input the name of new folder:\n"
2333 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2334 " append `/' at the end of the name)"
2335 msgstr ""
2336 "Zadajte názov nového prieèinku:\n"
2337 "(Ak chcete vytvori» prieèinok s ïal¹ími podzlo¾kami,\n"
2338 "pridajte na koniec názvu '/')"
2339
2340 #: src/folderview.c:2266
2341 #, c-format
2342 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2343 msgstr "Naozaj chcete odstráni» IMAP4 konto '%s'?"
2344
2345 #: src/folderview.c:2267
2346 msgid "Delete IMAP4 account"
2347 msgstr "Odstráni» IMAP4 konto"
2348
2349 #: src/folderview.c:2401
2350 #, c-format
2351 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2352 msgstr "Naozaj chcete odstráni» diskusnú skupinu '%s'?"
2353
2354 #: src/folderview.c:2402
2355 msgid "Delete newsgroup"
2356 msgstr "Odstráni» diskusnú skupinu"
2357
2358 #: src/folderview.c:2440
2359 #, c-format
2360 msgid "Really delete news account `%s'?"
2361 msgstr "Naozaj chcede odstráni» news konto '%s'?"
2362
2363 #: src/folderview.c:2441
2364 msgid "Delete news account"
2365 msgstr "Odstráni» news konto"
2366
2367 #: src/folderview.c:2549
2368 #, c-format
2369 msgid "Moving %s to %s..."
2370 msgstr "Presúvam %s do %s..."
2371
2372 #: src/folderview.c:2583
2373 msgid "Source and destination are the same."
2374 msgstr "Zdroj je identický s cieµom."
2375
2376 #: src/folderview.c:2586
2377 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2378 msgstr "Nie je mo¾né presunú» prieèinok do jeho podprieèinku."
2379
2380 #: src/folderview.c:2589
2381 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2382 msgstr "Prieèinky nie je mo¾né presúva» medzi jednotlivými schránkami."
2383
2384 #: src/folderview.c:2592
2385 msgid "Move failed!"
2386 msgstr "Presun sa nepodaril!"
2387
2388 #: src/grouplistdialog.c:173
2389 msgid "Newsgroup subscription"
2390 msgstr "Prihlásenie sa do diskusnej skupiny"
2391
2392 #: src/grouplistdialog.c:189
2393 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2394 msgstr "Zvoµte diskusné skupiny, do ktorých sa chcete prihlási»:"
2395
2396 #: src/grouplistdialog.c:195
2397 msgid "Find groups:"
2398 msgstr "Nájs» skupiny:"
2399
2400 #: src/grouplistdialog.c:203
2401 msgid " Search "
2402 msgstr " Vyhµada» "
2403
2404 #: src/grouplistdialog.c:215
2405 msgid "Newsgroup name"
2406 msgstr "Názov diskusnej skupiny"
2407
2408 #: src/grouplistdialog.c:216
2409 msgid "Messages"
2410 msgstr "Správy"
2411
2412 #: src/grouplistdialog.c:217
2413 msgid "Type"
2414 msgstr "Typ"
2415
2416 #: src/grouplistdialog.c:243
2417 msgid "Refresh"
2418 msgstr "Obnovi»"
2419
2420 #: src/grouplistdialog.c:347
2421 msgid "moderated"
2422 msgstr "moderovaná"
2423
2424 #: src/grouplistdialog.c:349
2425 msgid "readonly"
2426 msgstr "len na èítanie"
2427
2428 #: src/grouplistdialog.c:351
2429 msgid "unknown"
2430 msgstr "neznáma"
2431
2432 #: src/grouplistdialog.c:398
2433 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2434 msgstr "Nedá sa získa» zoznam diskusných skupín."
2435
2436 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1157
2437 msgid "Done."
2438 msgstr "Hotovo."
2439
2440 #: src/grouplistdialog.c:477
2441 #, c-format
2442 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2443 msgstr "Prijatých %d diskusných skupín (preèítaných %s)"
2444
2445 #: src/gtk/about.c:89
2446 msgid "About"
2447 msgstr "O programe"
2448
2449 #: src/gtk/about.c:111
2450 #, c-format
2451 msgid ""
2452 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2453 "Operating System: %s %s (%s)"
2454 msgstr ""
2455 "Verzia GTK+ %d.%d.%d\n"
2456 "Operaèný systém: %s %s (%s)"
2457
2458 #: src/gtk/about.c:126
2459 #, c-format
2460 msgid "Compiled-in features:%s"
2461 msgstr "Zakompilované vlastnosti: %s"
2462
2463 #: src/gtk/about.c:210
2464 msgid ""
2465 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2466 "\n"
2467 msgstr ""
2468 "GPGME je chránené copyrightom 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org> \n"
2469 "\n"
2470
2471 #: src/gtk/about.c:214
2472 msgid ""
2473 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2474 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2475 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2476 "version.\n"
2477 "\n"
2478 msgstr ""
2479 "Tento program je voµne ¹íriteµný; Mô¾ete ho ¹íri» (a)lebo ho upravova» tak "
2480 "ako to popisuje GNU General Public License, licencia vydaná organizáciou "
2481 "Free Software Foundation, a to vo verzii 2, alebo, podµa vá¹ho rozhodnutia, "
2482 "v akejkoµvek ïal¹ej verzii.\n"
2483 "\n"
2484
2485 #: src/gtk/about.c:220
2486 msgid ""
2487 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2488 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2489 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2490 "more details.\n"
2491 "\n"
2492 msgstr ""
2493 "Tento program je ¹írený vo viere v jeho u¾itoènos», ale BEZ AKEJKO¥VEK "
2494 "ZÁRUKY. Viac detailov nájdete v GNU General Public License.\n"
2495 "\n"
2496
2497 #: src/gtk/about.c:226
2498 msgid ""
2499 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2500 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2501 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2502 msgstr ""
2503 "Kópiu GNU General Public License by ste mali získa» spoloène s týmto "
2504 "programom. Ak to tak nie je, napí¹te na adresu Free Software Foundation, "
2505 "Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2506
2507 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2508 msgid "Orange"
2509 msgstr "Oran¾ová"
2510
2511 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2512 msgid "Red"
2513 msgstr "Èervená"
2514
2515 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2516 msgid "Pink"
2517 msgstr "Ru¾ová"
2518
2519 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2520 msgid "Sky blue"
2521 msgstr "Bledomodrá"
2522
2523 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2524 msgid "Blue"
2525 msgstr "Modrá"
2526
2527 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2528 msgid "Green"
2529 msgstr "Zelená"
2530
2531 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2532 msgid "Brown"
2533 msgstr "Hnedá"
2534
2535 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
2536 msgid "Abcdef"
2537 msgstr "Abcdef"
2538
2539 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
2540 msgid "Select Plugin to load"
2541 msgstr "Zvoµte plugin ktorý sa má naèíta»"
2542
2543 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
2544 msgid "Plugins"
2545 msgstr "Pluginy"
2546
2547 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2938
2548 msgid "Description"
2549 msgstr "Popis"
2550
2551 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
2552 msgid "Load Plugin"
2553 msgstr "Naèíta» plugin"
2554
2555 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
2556 msgid "Unload Plugin"
2557 msgstr "Odobra» plugin"
2558
2559 #: src/gtk/prefswindow.c:215
2560 msgid "Page Index"
2561 msgstr "Obsah Stránky"
2562
2563 #: src/gtk/prefswindow.c:321 src/prefs_gtk.c:451
2564 msgid "Apply"
2565 msgstr "Pou¾i»"
2566
2567 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2568 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2569 msgid "correct"
2570 msgstr "správny"
2571
2572 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2573 msgid "Owner"
2574 msgstr "Majiteµ"
2575
2576 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2577 msgid "Signer"
2578 msgstr "Podpisovateµ"
2579
2580 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
2581 #: src/progressdialog.c:53
2582 msgid "Status"
2583 msgstr "Stav"
2584
2585 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2586 msgid "Name: "
2587 msgstr "Meno: "
2588
2589 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2590 msgid "Organization: "
2591 msgstr "Organizácia: "
2592
2593 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2594 msgid "Location: "
2595 msgstr "Umiestnenie: "
2596
2597 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2598 msgid "Fingerprint: "
2599 msgstr "Odtlaèok kµúèa: "
2600
2601 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2602 msgid "Signature status: "
2603 msgstr "Stav podpisu: "
2604
2605 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2606 #, c-format
2607 msgid "SSL certificate for %s"
2608 msgstr "SSL certifikát pre %s"
2609
2610 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2611 #, c-format
2612 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2613 msgstr "Certifikát pre %s je neznámy. Chcete ho prija»?"
2614
2615 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2616 #, c-format
2617 msgid "Signature status: %s"
2618 msgstr "Stav podpisu: %s"
2619
2620 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
2621 msgid "View certificate"
2622 msgstr "Zobrazi» certifikát"
2623
2624 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
2625 msgid "Unknown SSL Certificate"
2626 msgstr "Neznámy SSL certifikát"
2627
2628 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2629 msgid "Accept and save"
2630 msgstr "Prija» a ulo¾i»"
2631
2632 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2633 msgid "Cancel connection"
2634 msgstr "Zru¹i» spojenie"
2635
2636 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
2637 msgid "New certificate:"
2638 msgstr "Nový certifikát:"
2639
2640 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
2641 msgid "Known certificate:"
2642 msgstr "Známy certifikát:"
2643
2644 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
2645 #, c-format
2646 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
2647 msgstr "Certifikát pre %s sa zmenil. Chcete ho prija»?"
2648
2649 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
2650 msgid "View certificates"
2651 msgstr "Zobrazi» certifikáty"
2652
2653 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
2654 msgid "Changed SSL Certificate"
2655 msgstr "Zmena SSL certifikátu"
2656
2657 #: src/gtk/gtkaspell.c:558
2658 msgid "No dictionary selected."
2659 msgstr "Nie je zvolený ¾iadny slovník."
2660
2661 #: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
2662 msgid "Normal Mode"
2663 msgstr "Normálny re¾im"
2664
2665 #: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
2666 msgid "Bad Spellers Mode"
2667 msgstr "Re¾im zlého pravopisu"
2668
2669 #: src/gtk/gtkaspell.c:818
2670 msgid "Unknown suggestion mode."
2671 msgstr "Re¾im návrhov neznámych slov."
2672
2673 #: src/gtk/gtkaspell.c:1051
2674 msgid "No misspelled word found."
2675 msgstr "Neboli nájdené ¾iadne pravopisné chyby."
2676
2677 #: src/gtk/gtkaspell.c:1385
2678 msgid "Replace unknown word"
2679 msgstr "Nahradi» neznáme slovo"
2680
2681 #: src/gtk/gtkaspell.c:1395
2682 #, c-format
2683 msgid "Replace \"%s\" with: "
2684 msgstr "Nahradi» \"%s\":"
2685
2686 #: src/gtk/gtkaspell.c:1415
2687 msgid ""
2688 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2689 "will learn from mistake.\n"
2690 msgstr ""
2691 "Ak pri stlaèení Enter podr¾íte klávesu MOD1,\n"
2692 "program sa z chyby pouèí.\n"
2693
2694 #: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
2695 msgid "Fast Mode"
2696 msgstr "Rýchly re¾im"
2697
2698 #: src/gtk/gtkaspell.c:1786
2699 #, c-format
2700 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2701 msgstr "\"%s\" neznáme v %s"
2702
2703 #: src/gtk/gtkaspell.c:1799
2704 msgid "Accept in this session"
2705 msgstr "Prija» v tomto sedení"
2706
2707 #: src/gtk/gtkaspell.c:1809
2708 msgid "Add to personal dictionary"
2709 msgstr "Prida» do osobného slovníka"
2710
2711 #: src/gtk/gtkaspell.c:1819
2712 msgid "Replace with..."
2713 msgstr "Nahradi» èím..."
2714
2715 #: src/gtk/gtkaspell.c:1829
2716 #, c-format
2717 msgid "Check with %s"
2718 msgstr "Overi» pomocou %s"
2719
2720 #: src/gtk/gtkaspell.c:1848
2721 msgid "(no suggestions)"
2722 msgstr "(¾iadne návrhy)"
2723
2724 #: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
2725 msgid "More..."
2726 msgstr "Ïal¹ie..."
2727
2728 #: src/gtk/gtkaspell.c:1914
2729 #, c-format
2730 msgid "Dictionary: %s"
2731 msgstr "Slovník: %s"
2732
2733 #: src/gtk/gtkaspell.c:1927
2734 #, c-format
2735 msgid "Use alternate (%s)"
2736 msgstr "Pou¾i» alternatívny (%s)"
2737
2738 #: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
2739 msgid "Check while typing"
2740 msgstr "Overova» pri písaní"
2741
2742 #: src/gtk/gtkaspell.c:1991
2743 msgid "Change dictionary"
2744 msgstr "Zmeni» slovník"
2745
2746 #: src/gtk/gtkaspell.c:2141
2747 #, c-format
2748 msgid ""
2749 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2750 "%s"
2751 msgstr ""
2752 "Kontrola pravopisu nemohla zmeni» slovník.\n"
2753 "%s"
2754
2755 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2370
2756 msgid "(No From)"
2757 msgstr "(nie je známy odosielateµ)"
2758
2759 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2412 src/summaryview.c:2415
2760 msgid "(No Subject)"
2761 msgstr "(bez predmetu)"
2762
2763 #: src/imap.c:643
2764 #, c-format
2765 msgid "Connecting %s failed"
2766 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo"
2767
2768 #: src/imap.c:648
2769 #, c-format
2770 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
2771 msgstr "IMAP4 spojenie k %s sa preru¹ilo. Znovu pripájam...\n"
2772
2773 #: src/imap.c:688
2774 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2775 msgstr "vytváram tunelované IMAP4 spojenie\n"
2776
2777 #: src/imap.c:701
2778 #, c-format
2779 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2780 msgstr "vytváram IMAP4 spojenie k %s:%d ...\n"
2781
2782 #: src/imap.c:740
2783 msgid "Can't start TLS session.\n"
2784 msgstr "Nedá sa vytvori» TLS spojenie.\n"
2785
2786 #: src/imap.c:1070
2787 #, c-format
2788 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2789 msgstr "nedá sa nastavi» príznak zmazania: %d\n"
2790
2791 #: src/imap.c:1076 src/imap.c:1114
2792 msgid "can't expunge\n"
2793 msgstr "nedá sa odstráni»\n"
2794
2795 #: src/imap.c:1108
2796 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
2797 msgstr "nedá sa nastavi» príznak zmazania: 1:*\n"
2798
2799 #: src/imap.c:1150
2800 msgid "can't close folder\n"
2801 msgstr "prieèinok sa nedá zatvori»\n"
2802
2803 #: src/imap.c:1349
2804 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
2805 msgstr "pri príkaze LIST sa vyskytla chyba.\n"
2806
2807 #: src/imap.c:1581
2808 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2809 msgstr "nedá sa vytvori» schránka: príkaz LIST zlyhal\n"
2810
2811 #: src/imap.c:1603
2812 msgid "can't create mailbox\n"
2813 msgstr "nedá sa vytvori» schránka\n"
2814
2815 #: src/imap.c:1671
2816 #, c-format
2817 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2818 msgstr "nedá sa premenova» schránka: %s na %s\n"
2819
2820 #: src/imap.c:1733
2821 msgid "can't delete mailbox\n"
2822 msgstr "schránka sa nedá odstráni» \n"
2823
2824 #: src/imap.c:1771
2825 msgid "can't get envelope\n"
2826 msgstr "obálka sa nedá naèíta»\n"
2827
2828 #: src/imap.c:1779
2829 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2830 msgstr "pri získavaní obálky sa vyskytla chyba.\n"
2831
2832 #: src/imap.c:1801
2833 #, c-format
2834 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2835 msgstr "obálka sa nedá preèíta»: %s\n"
2836
2837 #: src/imap.c:1857
2838 #, c-format
2839 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2840 msgstr "Nedá sa vytvori» IMAP4 spojenie s: %s\n"
2841
2842 #: src/imap.c:1879
2843 #, c-format
2844 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2845 msgstr "Nedá sa pripoji» k serveru IMAP4: %s:%d\n"
2846
2847 #: src/imap.c:1886
2848 #, c-format
2849 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2850 msgstr "Nedá sa vytvori» IMAP4 spojenie s: %s:%d\n"
2851
2852 #: src/imap.c:1976
2853 msgid "can't get namespace\n"
2854 msgstr "nedá sa nájs» obálka\n"
2855
2856 #: src/imap.c:2408
2857 #, c-format
2858 msgid "can't select folder: %s\n"
2859 msgstr "prieèinok sa nedá vytvori»: %s\n"
2860
2861 #: src/imap.c:2548
2862 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
2863 msgstr "IMAP4 autentizácia bola neúspe¹ná.\n"
2864
2865 #: src/imap.c:2565
2866 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2867 msgstr "neúspe¹né prihlásenie k IMAP4.\n"
2868
2869 #: src/imap.c:2877
2870 #, c-format
2871 msgid "can't append %s to %s\n"
2872 msgstr "nedá sa napoji» %s k %s\n"
2873
2874 #: src/imap.c:2884
2875 msgid "(sending file...)"
2876 msgstr "(posielam súbor...)"
2877
2878 #: src/imap.c:2912
2879 #, c-format
2880 msgid "can't append message to %s\n"
2881 msgstr "nedá sa napoji» správa k %s\n"
2882
2883 #: src/imap.c:2949
2884 #, c-format
2885 msgid "can't copy %s to %s\n"
2886 msgstr "nedá sa kopírova» %s do %s\n"
2887
2888 #: src/imap.c:3012
2889 #, c-format
2890 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
2891 msgstr "chyba pri IMAP príkaze: STORE %s %s\n"
2892
2893 #: src/imap.c:3026
2894 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2895 msgstr "chyba pri IMAP príkaze: EXPUNGE\n"
2896
2897 #: src/imap.c:3039
2898 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
2899 msgstr "chyba pri IMAP príkaze: CLOSE\n"
2900
2901 #: src/imap.c:3294
2902 #, c-format
2903 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2904 msgstr "iconv nemô¾e skonvertova» UTF-7 na %s\n"
2905
2906 #: src/import.c:130
2907 msgid "Import"
2908 msgstr "Importova»"
2909
2910 #: src/import.c:149
2911 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2912 msgstr "Zvoµte importovaný mbox súbor a cieµový prieèinok."
2913
2914 #: src/import.c:159
2915 msgid "Importing file:"
2916 msgstr "Importovaný súbor:"
2917
2918 #: src/import.c:164
2919 msgid "Destination dir:"
2920 msgstr "Cieµový prieèinok:"
2921
2922 #: src/import.c:222
2923 msgid "Select importing file"
2924 msgstr "Zvoµte súbor pre import"
2925
2926 #: src/importldif.c:189
2927 msgid "Please specify address book name and file to import."
2928 msgstr "Prosím zvoµte názov adresára a súboru pre import."
2929
2930 #: src/importldif.c:192
2931 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2932 msgstr "Zvoµte a premenujte názvy LDIF polí pre import."
2933
2934 #: src/importldif.c:195
2935 msgid "File imported."
2936 msgstr "Súbor importovaný."
2937
2938 #: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2939 msgid "Please select a file."
2940 msgstr "Prozím zvoµte súbor."
2941
2942 #: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2943 msgid "Address book name must be supplied."
2944 msgstr "Nebol zadaný názov adresára."
2945
2946 #: src/importldif.c:470
2947 msgid "Error reading LDIF fields."
2948 msgstr "Chyba pri èítaní LDIF polí."
2949
2950 #: src/importldif.c:493
2951 msgid "LDIF file imported successfully."
2952 msgstr "Súbor LDIFbol úspe¹ne importovaný."
2953
2954 #: src/importldif.c:605
2955 msgid "Select LDIF File"
2956 msgstr "Zvoµte súbor LDIF"
2957
2958 #: src/importldif.c:701
2959 msgid ""
2960 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
2961 "file data."
2962 msgstr "Zadajte názov adresára, ktorý bude vytvorený z údajov súboru LDIF."
2963
2964 #: src/importldif.c:707
2965 msgid "File Name"
2966 msgstr "Názov súboru"
2967
2968 #: src/importldif.c:718
2969 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
2970 msgstr "Úplné urèenie importovaného súboru LDIF."
2971
2972 #: src/importldif.c:727
2973 msgid "Select the LDIF file to import."
2974 msgstr "Zvoµte súbor LDIF pre import."
2975
2976 #: src/importldif.c:764
2977 msgid "R"
2978 msgstr "R"
2979
2980 #: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:464
2981 msgid "S"
2982 msgstr "V"
2983
2984 #: src/importldif.c:766
2985 msgid "LDIF Field Name"
2986 msgstr "Názov LDIF poµa"
2987
2988 #: src/importldif.c:767
2989 msgid "Attribute Name"
2990 msgstr "Názov atribútu"
2991
2992 #: src/importldif.c:822
2993 msgid "LDIF Field"
2994 msgstr "LDIF pole"
2995
2996 #: src/importldif.c:834
2997 msgid "Attribute"
2998 msgstr "Atribút"
2999
3000 #: src/importldif.c:845
3001 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3002 msgstr "Pole ldif sa dá premenova» na názov u¾ivateµského atribútu."
3003
3004 #: src/importldif.c:850
3005 msgid "???"
3006 msgstr "???"
3007
3008 #: src/importldif.c:868
3009 msgid ""
3010 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3011 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3012 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3013 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3014 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3015 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3016 "field for import."
3017 msgstr ""
3018 "Vyberte pole LDIF, ktoré bude premenované alebo zvolené pre import do "
3019 "zoznamu hore. Vyhradené polia (oznaèené znaèkou v ståpci \"R\") sú "
3020 "importované automaticky a nedajú sa premenova». Kliknutie v ståpci Vybra» "
3021 "(\"S\") pridá pole medzi importované. Kliknutie kdekoµvek inde v riadku "
3022 "umo¾ní premenova» pole vo vstupnom riadku pod zoznamom. Dvojklik kdekoµvek v "
3023 "riadku pridá pole medzi importované polia."
3024
3025 #: src/importldif.c:880
3026 msgid "Select for Import"
3027 msgstr "Zvoµte pre import"
3028
3029 #: src/importldif.c:886
3030 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3031 msgstr "Vyberte pole LDIF pre import do adresára."
3032
3033 #: src/importldif.c:889
3034 msgid " Modify "
3035 msgstr " Zmeni» "
3036
3037 #: src/importldif.c:895
3038 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3039 msgstr "Toto tlaèítko aktualizuje horný zoznam poskytnutými údajmi."
3040
3041 #: src/importldif.c:968
3042 msgid "Records Imported :"
3043 msgstr "Importované záznamy :"
3044
3045 #: src/importldif.c:999
3046 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3047 msgstr "Importova» súbor LDIF do adresára"
3048
3049 #: src/importmutt.c:143
3050 msgid "Error importing MUTT file."
3051 msgstr "Chyba pri importovaní súboru MUTT."
3052
3053 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
3054 #: src/importpine.c:329
3055 msgid "Please select a file to import."
3056 msgstr "Prozím zvoµte súbor pre import."
3057
3058 #: src/importmutt.c:185
3059 msgid "Select MUTT File"
3060 msgstr "Zvoµte súbor MUTT"
3061
3062 #: src/importmutt.c:239
3063 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3064 msgstr "Importova» súbor MUTT do adresára"
3065
3066 #: src/importpine.c:143
3067 msgid "Error importing Pine file."
3068 msgstr "Chyba pri importovaní súboru Pine."
3069
3070 #: src/importpine.c:185
3071 msgid "Select Pine File"
3072 msgstr "Vyberte súbor Pine"
3073
3074 #: src/importpine.c:239
3075 msgid "Import Pine file into Address Book"
3076 msgstr "Importova» súbor Pine do adresára"
3077
3078 #: src/inc.c:351
3079 msgid "Retrieving new messages"
3080 msgstr "Prijímam nové správy"
3081
3082 #: src/inc.c:396
3083 msgid "Standby"
3084 msgstr "Èakajte"
3085
3086 #: src/inc.c:521 src/inc.c:576
3087 msgid "Cancelled"
3088 msgstr "Zru¹ené"
3089
3090 #: src/inc.c:532
3091 msgid "Retrieving"
3092 msgstr "Prijímam"
3093
3094 #: src/inc.c:548
3095 #, c-format
3096 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
3097 msgstr "Hotovo (%d správ (%s) prijatých)"
3098
3099 #: src/inc.c:552
3100 msgid "Done (no new messages)"
3101 msgstr "Hotovo (¾iadne nové správy)"
3102
3103 #: src/inc.c:558
3104 msgid "Connection failed"
3105 msgstr "Spojenie zlyhalo"
3106
3107 #: src/inc.c:562
3108 msgid "Auth failed"
3109 msgstr "Autentizácia zlyhala"
3110
3111 #: src/inc.c:566 src/prefs_summary_column.c:76
3112 msgid "Locked"
3113 msgstr "Zamknuté"
3114
3115 #: src/inc.c:589
3116 #, c-format
3117 msgid "Authorization for %s on %s failed"
3118 msgstr "Autorizácia pre %s na %s zlyhala"
3119
3120 #: src/inc.c:659
3121 #, c-format
3122 msgid "Finished (%d new message(s))"
3123 msgstr "Dokonèené (%d nových správ)"
3124
3125 #: src/inc.c:662
3126 msgid "Finished (no new messages)"
3127 msgstr "Dokonèené (¾iadne nové správy)"
3128
3129 #: src/inc.c:671
3130 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3131 msgstr "Pri prijímaní po¹ty sa vyskytli chyby."
3132
3133 #: src/inc.c:712
3134 #, c-format
3135 msgid "%s: Retrieving new messages"
3136 msgstr "%s: Prijímam nové správy"
3137
3138 #: src/inc.c:731
3139 #, c-format
3140 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3141 msgstr "Pripájam sa k serveru POP3: %s..."
3142
3143 #: src/inc.c:738
3144 #, c-format
3145 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3146 msgstr "Nepodarilo sa pripoji» k serveru POP3: %s:%d\n"
3147
3148 #: src/inc.c:745
3149 #, c-format
3150 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3151 msgstr "Nepodarilo sa pripoji» k serveru POP3: %s:%d"
3152
3153 #: src/inc.c:811 src/send_message.c:467
3154 msgid "Authenticating..."
3155 msgstr "Autentizácia..."
3156
3157 #: src/inc.c:812
3158 #, c-format
3159 msgid "Retrieving messages from %s..."
3160 msgstr "Prijímam správy z %s..."
3161
3162 #: src/inc.c:817
3163 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3164 msgstr "Získavam poèet nových správ (STAT)..."
3165
3166 #: src/inc.c:821
3167 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3168 msgstr "Získavam poèet nových správ (LAST)..."
3169
3170 #: src/inc.c:825
3171 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3172 msgstr "Získavam poèet nových správ (UIDL)..."
3173
3174 #: src/inc.c:829
3175 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3176 msgstr "Získavam veµkos» správ (LIST)..."
3177
3178 #: src/inc.c:846
3179 #, c-format
3180 msgid "Deleting message %d"
3181 msgstr "Odstraòujem správu %d"
3182
3183 #: src/inc.c:852 src/send_message.c:485
3184 msgid "Quitting"
3185 msgstr "Odpájam sa"
3186
3187 #: src/inc.c:889
3188 #, c-format
3189 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3190 msgstr "Prijímam správu (%d / %d) (%s / %s)"
3191
3192 #: src/inc.c:918
3193 #, c-format
3194 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
3195 msgstr "Prijímam (%d správ (%s) prijatých)"
3196
3197 #: src/inc.c:980
3198 msgid "Connection failed."
3199 msgstr "Spojenie zlyhalo."
3200
3201 #: src/inc.c:986
3202 msgid "Error occurred while processing mail."
3203 msgstr "Pri spracovávaní po¹ty sa vyskytla chyba."
3204
3205 #: src/inc.c:991
3206 #, c-format
3207 msgid ""
3208 "Error occurred while processing mail:\n"
3209 "%s"
3210 msgstr ""
3211 "Pri spracovávaní po¹ty sa vyskytla chyba:\n"
3212 "%s"
3213
3214 #: src/inc.c:997
3215 msgid "No disk space left."
3216 msgstr "Na disku u¾ nie je miesto."
3217
3218 #: src/inc.c:1002
3219 msgid "Can't write file."
3220 msgstr "Nedá sa zapisova» do súboru."
3221
3222 #: src/inc.c:1007
3223 msgid "Socket error."
3224 msgstr "Chyba socketu."
3225
3226 #: src/inc.c:1013 src/send_message.c:608
3227 msgid "Connection closed by the remote host."
3228 msgstr "Vzdialený hostiteµ ukonèil spojenie."
3229
3230 #: src/inc.c:1019
3231 msgid "Mailbox is locked."
3232 msgstr "Mailbox je zamknutý."
3233
3234 #: src/inc.c:1023
3235 #, c-format
3236 msgid ""
3237 "Mailbox is locked:\n"
3238 "%s"
3239 msgstr ""
3240 "Mailbox je zamknutý:\n"
3241 "%s"
3242
3243 #: src/inc.c:1029 src/send_message.c:595
3244 msgid "Authentication failed."
3245 msgstr "Autentizácia bola neúspe¹ná."
3246
3247 #: src/inc.c:1034 src/send_message.c:598
3248 #, c-format
3249 msgid ""
3250 "Authentication failed:\n"
3251 "%s"
3252 msgstr ""
3253 "Autentizácia bola neúspe¹ná:\n"
3254 "%s"
3255
3256 #: src/inc.c:1069
3257 msgid "Incorporation cancelled\n"
3258 msgstr "Zaèleòovanie zru¹ené\n"
3259
3260 #: src/inputdialog.c:152
3261 #, c-format
3262 msgid "Input password for %s on %s:"
3263 msgstr "Zadajte heslo pre %s na %s:"
3264
3265 #: src/inputdialog.c:154
3266 msgid "Input password"
3267 msgstr "Zadajte heslo"
3268
3269 #: src/logwindow.c:61
3270 msgid "Protocol log"
3271 msgstr "Záznam protokolu"
3272
3273 #: src/ldif.c:838
3274 msgid "Nick Name"
3275 msgstr "Prezývka"
3276
3277 #: src/main.c:145 src/main.c:154
3278 #, c-format
3279 msgid ""
3280 "File `%s' already exists.\n"
3281 "Can't create folder."
3282 msgstr ""
3283 "Súbor '%s' u¾ existuje.\n"
3284 "Prieèinok sa nedá vytvori»."
3285
3286 #: src/main.c:214
3287 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3288 msgstr "glib nepodporuje g_thread.\n"
3289
3290 #: src/main.c:264
3291 msgid ""
3292 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
3293 "OpenPGP support disabled."
3294 msgstr ""
3295 "GnuPG nie je nain¹talované správne, alebo jeho verzia je príli¹ stará.\n"
3296 "Podpora OpenPGP je vypnutá."
3297
3298 #: src/main.c:465
3299 #, c-format
3300 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3301 msgstr "Pou¾itie: %s [VO¥BY]...\n"
3302
3303 #: src/main.c:468
3304 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3305 msgstr "  --compose [adresa]    otvorí okno pre písanie novej správy"
3306
3307 #: src/main.c:469
3308 msgid ""
3309 "  --attach file1 [file2]...\n"
3310 "                         open composition window with specified files\n"
3311 "                         attached"
3312 msgstr ""
3313 "  --attach file1 [file2]...\n"
3314 "                         otvorí okno pre písanie novej správy s pripojenými "
3315 "uvedenými\n"
3316 "                         súbormi"
3317
3318 #: src/main.c:472
3319 msgid "  --receive              receive new messages"
3320 msgstr "  --receive              prijme nové správy"
3321
3322 #: src/main.c:473
3323 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3324 msgstr "  --receive-all          prijme nové správy pre v¹etky kontá"
3325
3326 #: src/main.c:474
3327 msgid "  --send                 send all queued messages"
3328 msgstr "  --send                 po¹le v¹etky správy vo výstupnej fronte"
3329
3330 #: src/main.c:475
3331 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3332 msgstr "  --status [prieèinok]...   zobrazí celkový poèet správ"
3333
3334 #: src/main.c:476
3335 msgid ""
3336 "  --status-full [folder]...\n"
3337 "                         show the status of each folder"
3338 msgstr ""
3339 "  --status-full [prieèinok]...\n"
3340 "                        zobrazí stav jednotlivých prieèinkov"
3341
3342 #: src/main.c:478
3343 msgid "  --online               switch to online mode"
3344 msgstr "  --online               prepne do online re¾imu"
3345
3346 #: src/main.c:479
3347 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3348 msgstr "  --offline              prepne do re¾imu offline"
3349
3350 #: src/main.c:480
3351 msgid "  --debug                debug mode"
3352 msgstr "  --debug                ladiaci mód"
3353
3354 #: src/main.c:481
3355 msgid "  --help                 display this help and exit"
3356 msgstr "  --help                zobrazí túto nápovedu a ukonèí program"
3357
3358 #: src/main.c:482
3359 msgid "  --version              output version information and exit"
3360 msgstr "  --version                zobrazí informácie o verzii a ukonèí program"
3361
3362 #: src/main.c:483
3363 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3364 msgstr "  --config-dir           výstupný prieèinok s nastaveniami"
3365
3366 #: src/main.c:527 src/summaryview.c:5148
3367 #, c-format
3368 msgid "Processing (%s)..."
3369 msgstr "Spracúvam (%s)..."
3370
3371 #: src/main.c:530
3372 msgid "top level folder"
3373 msgstr "prieèinok vrchnej úrovne"
3374
3375 #: src/main.c:596
3376 msgid "Composing message exists."
3377 msgstr "Máte rozpísanú správu."
3378
3379 #: src/main.c:597
3380 msgid "Draft them"
3381 msgstr "Medzi koncepty"
3382
3383 #: src/main.c:597
3384 msgid "Discard them"
3385 msgstr "Zahodi»"
3386
3387 #: src/main.c:597
3388 msgid "Don't quit"
3389 msgstr "Neukonèi»"
3390
3391 #: src/main.c:611
3392 msgid "Queued messages"
3393 msgstr "Správy vo fronte"
3394
3395 #: src/main.c:612
3396 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3397 msgstr "Vo fronte sú neodoslané správy. Ukonèi» program?"
3398
3399 #: src/main.c:917
3400 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3401 msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
3402
3403 #: src/mainwindow.c:418
3404 msgid "/_File/_Folder"
3405 msgstr "/_Súbor/P_rieèinok"
3406
3407 #: src/mainwindow.c:419
3408 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3409 msgstr "/_Súbor/P_rieèinok/Vytvori» _nový prieèinok..."
3410
3411 #: src/mainwindow.c:421
3412 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3413 msgstr "/_Súbor/P_rieèinok/P_remenova» prieèinok..."
3414
3415 #: src/mainwindow.c:422
3416 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3417 msgstr "/_Súbor/P_rieèinok/O_dstráni» prieèinok"
3418
3419 #: src/mainwindow.c:423
3420 msgid "/_File/_Folder/---"
3421 msgstr "/_Súbor/P_rieèinok/---"
3422
3423 #: src/mainwindow.c:424
3424 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
3425 msgstr "/_Súbor/P_rieèinok/Pri_ja» nové správy vo v¹etkých prieèinkoch"
3426
3427 #: src/mainwindow.c:426
3428 msgid "/_File/_Add mailbox"
3429 msgstr "/_Súbor/_Prida» schránku"
3430
3431 #: src/mainwindow.c:427
3432 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3433 msgstr "/_Súbor/_Prida» schránku/MH..."
3434
3435 #: src/mainwindow.c:428
3436 msgid "/_File/_Add mailbox/mbox..."
3437 msgstr "/_Súbor/_Prida» schránku/mbox..."
3438
3439 #: src/mainwindow.c:429
3440 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3441 msgstr "/_Súbor/_Importova» súbor mbox..."
3442
3443 #: src/mainwindow.c:430
3444 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3445 msgstr "/_Súbor/_Exportova» do súboru mbox..."
3446
3447 #: src/mainwindow.c:431
3448 msgid "/_File/Empty _trash"
3449 msgstr "/_Súbor/Vyèisti» odpadkový _kô¹"
3450
3451 #: src/mainwindow.c:432
3452 msgid "/_File/_Work offline"
3453 msgstr "/Súbor/Pracova» _offline"
3454
3455 #: src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:142
3456 msgid "/_File/_Save as..."
3457 msgstr "/_Súbor/_Ulo¾i» ako..."
3458
3459 #: src/mainwindow.c:435 src/messageview.c:143
3460 msgid "/_File/_Print..."
3461 msgstr "/_Súbor/_Tlaèi»..."
3462
3463 #: src/mainwindow.c:438
3464 msgid "/_File/E_xit"
3465 msgstr "/_Súbor/Uk_onèi»"
3466
3467 #: src/mainwindow.c:443
3468 msgid "/_Edit/Select _thread"
3469 msgstr "/Ú_pravy/Zvoli» _vlákno"
3470
3471 #: src/mainwindow.c:445 src/messageview.c:151
3472 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3473 msgstr "/Ú_pravy/Vy_hµada» v aktuálnej správe..."
3474
3475 #: src/mainwindow.c:447
3476 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3477 msgstr "/Ú_pravy/_Vyhµada» v správach..."
3478
3479 #: src/mainwindow.c:449
3480 msgid "/_View/Show or hi_de"
3481 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»"
3482
3483 #: src/mainwindow.c:450
3484 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3485 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Strom prieèinkov"
3486
3487 #: src/mainwindow.c:452
3488 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3489 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Zobrazenie správy"
3490
3491 #: src/mainwindow.c:454
3492 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3493 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Panel nástrojov"
3494
3495 #: src/mainwindow.c:456
3496 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3497 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Panel nástrojov/Ikony _a text"
3498
3499 #: src/mainwindow.c:458
3500 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3501 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Panel nástrojov/_Ikony"
3502
3503 #: src/mainwindow.c:460
3504 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3505 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Panel nástrojov/_Text"
3506
3507 #: src/mainwindow.c:462
3508 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3509 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Panel nástrojov/®iad_ne"
3510
3511 #: src/mainwindow.c:464
3512 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3513 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/Stavový _riadok"
3514
3515 #: src/mainwindow.c:467
3516 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3517 msgstr "/_Zobrazi»/Samostatný str_om prieèinkov"
3518
3519 #: src/mainwindow.c:468
3520 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3521 msgstr "/_Zobrazi»/Samostatné zobraz_enie správy"
3522
3523 #: src/mainwindow.c:470
3524 msgid "/_View/_Sort"
3525 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»"
3526
3527 #: src/mainwindow.c:471
3528 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3529 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa èí_sla"
3530
3531 #: src/mainwindow.c:472
3532 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3533 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _veµkosti"
3534
3535 #: src/mainwindow.c:473
3536 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3537 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _dátumu"
3538
3539 #: src/mainwindow.c:474
3540 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3541 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _odosielateµa"
3542
3543 #: src/mainwindow.c:475
3544 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3545 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _príjemcu"
3546
3547 #: src/mainwindow.c:476
3548 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3549 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa p_redmetu"
3550
3551 #: src/mainwindow.c:477
3552 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3553 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _farebného oznaèenia"
3554
3555 #: src/mainwindow.c:479
3556 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3557 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _znaèky"
3558
3559 #: src/mainwindow.c:480
3560 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3561 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _stavu"
3562
3563 #: src/mainwindow.c:481
3564 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3565 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa prí_loh"
3566
3567 #: src/mainwindow.c:483
3568 msgid "/_View/_Sort/by score"
3569 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _hodnotenia"
3570
3571 #: src/mainwindow.c:484
3572 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3573 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa zámku"
3574
3575 #: src/mainwindow.c:485
3576 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3577 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/_Netriedi»"
3578
3579 #: src/mainwindow.c:486 src/mainwindow.c:489
3580 msgid "/_View/_Sort/---"
3581 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/---"
3582
3583 #: src/mainwindow.c:487
3584 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3585 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/Vzostupne"
3586
3587 #: src/mainwindow.c:488
3588 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3589 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/Zostupne"
3590
3591 #: src/mainwindow.c:490
3592 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3593 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/Zos_kupi» podµa predmetu"
3594
3595 #: src/mainwindow.c:492
3596 msgid "/_View/Th_read view"
3597 msgstr "/_Zobrazi»/Zobrazi» _vlákna"
3598
3599 #: src/mainwindow.c:493
3600 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3601 msgstr "/_Zobrazi»/_Rozbali» v¹etky vlákna"
3602
3603 #: src/mainwindow.c:494
3604 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3605 msgstr "/_Zobrazi»/Zba_li» v¹etky vlákna"
3606
3607 #: src/mainwindow.c:495
3608 msgid "/_View/_Hide read messages"
3609 msgstr "/_Zobrazi»/S_kry» preèítané správy"
3610
3611 #: src/mainwindow.c:496
3612 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3613 msgstr "/_Zobrazi»/Nastav_i» zobrazované polo¾ky..."
3614
3615 #: src/mainwindow.c:499
3616 msgid "/_View/_Go to"
3617 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na"
3618
3619 #: src/mainwindow.c:500
3620 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3621 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/_Predo¹lú správu"
3622
3623 #: src/mainwindow.c:501
3624 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3625 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Ï_al¹iu správu"
3626
3627 #: src/mainwindow.c:502 src/mainwindow.c:507 src/mainwindow.c:510
3628 #: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:520
3629 msgid "/_View/_Go to/---"
3630 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/---"
3631
3632 #: src/mainwindow.c:503
3633 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3634 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/P_redo¹lú nepreèítanú správu"
3635
3636 #: src/mainwindow.c:505
3637 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3638 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Ïal¹iu n_epreèítanú správu"
3639
3640 #: src/mainwindow.c:508
3641 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3642 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Predo¹lú no_vú správu"
3643
3644 #: src/mainwindow.c:509
3645 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3646 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Ïal¹i_u novú správu"
3647
3648 #: src/mainwindow.c:511
3649 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3650 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Predo¹lú _oznaèenú správu"
3651
3652 #: src/mainwindow.c:513
3653 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3654 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Ïal¹iu o_znaèenú správu"
3655
3656 #: src/mainwindow.c:516
3657 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3658 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Predo¹lú správu s návestí_m"
3659
3660 #: src/mainwindow.c:518
3661 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3662 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Ïa_l¹iu správu s návestím"
3663
3664 #: src/mainwindow.c:521
3665 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3666 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Iný prieèino_k..."
3667
3668 #: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:532 src/messageview.c:157
3669 msgid "/_View/_Code set/---"
3670 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/---"
3671
3672 #: src/mainwindow.c:529 src/messageview.c:161
3673 msgid "/_View/_Code set"
3674 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie"
3675
3676 #: src/mainwindow.c:530 src/messageview.c:162
3677 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3678 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/_Automatické"
3679
3680 #: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:165
3681 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3682 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/7bit ascii (US-ASC_II)"
3683
3684 #: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:169
3685 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3686 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Unicode (_UTF-8)"
3687
3688 #: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:173
3689 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3690 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-_1)"
3691
3692 #: src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:175
3693 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3694 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-15)"
3695
3696 #: src/mainwindow.c:547 src/messageview.c:179
3697 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3698 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
3699
3700 #: src/mainwindow.c:550 src/messageview.c:182
3701 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3702 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/_Pobaltie (ISO-8859-13)"
3703
3704 #: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:184
3705 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3706 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Pobaltie (ISO-8859-_4)"
3707
3708 #: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:187
3709 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3710 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Grécko (ISO-8859-_7)"
3711
3712 #: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:190
3713 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3714 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Turecko (ISO-8859-_9)"
3715
3716 #: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:193
3717 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3718 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Cyrilika (ISO-8859-_5)"
3719
3720 #: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:195
3721 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3722 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-_R)"
3723
3724 #: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:197
3725 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3726 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Cyrilika (Windows-1251)"
3727
3728 #: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:201
3729 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3730 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-_JP)"
3731
3732 #: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:204
3733 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3734 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-JP-2)"
3735
3736 #: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:207
3737 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3738 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Japonsko (_EUC-JP)"
3739
3740 #: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:209
3741 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3742 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Japonsko (_Shift__JIS)"
3743
3744 #: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:213
3745 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3746 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Zjednodu¹ená èín¹tina (_GB2312)"
3747
3748 #: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:215
3749 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3750 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Tradièná èín¹tina (_Big5)"
3751
3752 #: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:217
3753 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3754 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Tradièná èín¹tina (EUC-_TW)"
3755
3756 #: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:219
3757 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3758 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Èín¹tina (ISO-2022-_CN)"
3759
3760 #: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:222
3761 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3762 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Kórea (EUC-_KR)"
3763
3764 #: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:224
3765 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3766 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Kórea (ISO-2022-KR)"
3767
3768 #: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:227
3769 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3770 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Thajsko (TIS-620)"
3771
3772 #: src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:229
3773 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3774 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Thajsko (Windows-874)"
3775
3776 #: src/mainwindow.c:605 src/summaryview.c:450
3777 msgid "/_View/Open in new _window"
3778 msgstr "/_Zobrazi»/Otvori» v _novom okne"
3779
3780 #: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:237
3781 msgid "/_View/Mess_age source"
3782 msgstr "/_Zobrazi»/Zdrojový kód správ_y"
3783
3784 #: src/mainwindow.c:607
3785 msgid "/_View/Show all _headers"
3786 msgstr "/_Zobrazi»/Zobrazi» v¹etky _hlavièky"
3787
3788 #: src/mainwindow.c:609
3789 msgid "/_View/_Update summary"
3790 msgstr "/_Zobrazi»/_Aktualizova» zoznam"
3791
3792 #: src/mainwindow.c:612
3793 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3794 msgstr "/Sp_ráva/_Prija» po¹tu"
3795
3796 #: src/mainwindow.c:613
3797 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3798 msgstr "/Sp_ráva/Prija» po¹_tu pre v¹etky kontá"
3799
3800 #: src/mainwindow.c:615
3801 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3802 msgstr "/Sp_ráva/Ukonè_i» prijímanie"
3803
3804 #: src/mainwindow.c:617
3805 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3806 msgstr "/Sp_ráva/_Odosla» správy vo fronte"
3807
3808 #: src/mainwindow.c:619
3809 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3810 msgstr "/Sp_ráva/_Napísa» novú správu"
3811
3812 #: src/mainwindow.c:620
3813 msgid "/_Message/Compose a news message"
3814 msgstr "/Sp_ráva/_Napísa» novu news správu"
3815
3816 #: src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:244
3817 msgid "/_Message/_Reply"
3818 msgstr "/Sp_ráva/O_dpoveda»"
3819
3820 #: src/mainwindow.c:622
3821 msgid "/_Message/Repl_y to"
3822 msgstr "/Sp_ráva/Odpo_veda» komu"
3823
3824 #: src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:245
3825 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3826 msgstr "/Sp_ráva/Odpoved_a» komu/_v¹etkým"
3827
3828 #: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:247
3829 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3830 msgstr "/Sp_ráva/Od_poveda» komu/_odosielateµovi"
3831
3832 #: src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:249
3833 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3834 msgstr "/Sp_ráva/Od_poveda» komu/do _diskusnej skupiny"
3835
3836 #: src/mainwindow.c:627
3837 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3838 msgstr "/Sp_ráva/Follow-up a odpoveda»"
3839
3840 #: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:252
3841 msgid "/_Message/_Forward"
3842 msgstr "/Sp_ráva/_Posla» ïalej"
3843
3844 #: src/mainwindow.c:630
3845 msgid "/_Message/Redirect"
3846 msgstr "/Sp_ráva/Pre_smerova»"
3847
3848 #: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:257
3849 msgid "/_Message/Re-_edit"
3850 msgstr "/Sp_ráva/Znovu _editova»"
3851
3852 #: src/mainwindow.c:634
3853 msgid "/_Message/M_ove..."
3854 msgstr "/Sp_ráva/Pres_unú»"
3855
3856 #: src/mainwindow.c:635
3857 msgid "/_Message/_Copy..."
3858 msgstr "/Sp_ráva/_Kopírova»"
3859
3860 #: src/mainwindow.c:636
3861 msgid "/_Message/_Delete"
3862 msgstr "/Sp_ráva/Z_maza»"
3863
3864 #: src/mainwindow.c:637
3865 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3866 msgstr "/Sp_ráva/S_tornova» news správu"
3867
3868 #: src/mainwindow.c:639
3869 msgid "/_Message/_Mark"
3870 msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»"
3871
3872 #: src/mainwindow.c:640
3873 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3874 msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/O_znaèi»"
3875
3876 #: src/mainwindow.c:641
3877 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3878 msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/O_dznaèi»"
3879
3880 #: src/mainwindow.c:642
3881 msgid "/_Message/_Mark/---"
3882 msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/---"
3883
3884 #: src/mainwindow.c:643
3885 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3886 msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/Oznaèi» ako _nepreèítané"
3887
3888 #: src/mainwindow.c:644
3889 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3890 msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/Oznaèi» ako _preèítané"
3891
3892 #: src/mainwindow.c:646
3893 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3894 msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/Oznaèi» _v¹etky ako preèítané"
3895
3896 #: src/mainwindow.c:649
3897 msgid "/_Tools/_Address book..."
3898 msgstr "/_Nástroje/_Adresár..."
3899
3900 #: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:261
3901 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3902 msgstr "/_Nástroje/Prida» _odosielateµa do adresára"
3903
3904 #: src/mainwindow.c:652
3905 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3906 msgstr "/_Nástroje/_Zozbiera» správy"
3907
3908 #: src/mainwindow.c:653
3909 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3910 msgstr "/_Nástroje/_Zozbiera» správy/z _prieèinka..."
3911
3912 #: src/mainwindow.c:655
3913 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3914 msgstr "/_Nástroje/_Zozbiera» správy/zo _správ..."
3915
3916 #: src/mainwindow.c:658
3917 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3918 msgstr "/_Nástroje/_Filtrova» správy"
3919
3920 #: src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:264
3921 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3922 msgstr "/_Nástroje/Vytvori» pravidlo fi_ltra"
3923
3924 #: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:266
3925 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3926 msgstr "/_Nástroje/Vytvori» pravidlo fi_ltra/_Automaticky"
3927
3928 #: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:268
3929 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3930 msgstr "/_Nástroje/Vytvori» pravidlo fi_ltra/podµa _odosielateµa"
3931
3932 #: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:270
3933 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3934 msgstr "/_Nástroje/Vytvori» pravidlo fi_ltra/podµa _príjemcu"
3935
3936 #: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:272
3937 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3938 msgstr "/_Nástroje/Vytvori» pravidlo fi_ltra/podµa p_redmetu"
3939
3940 #: src/mainwindow.c:671
3941 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3942 msgstr "/_Nástroje/Zmaza» du_plikátne správy"
3943
3944 #: src/mainwindow.c:674
3945 msgid "/_Tools/E_xecute"
3946 msgstr "/_Nástroje/V_ykona»"
3947
3948 #: src/mainwindow.c:677
3949 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
3950 msgstr "/_Nástroje/SSL certi_fikáty..."
3951
3952 #: src/mainwindow.c:681
3953 msgid "/_Tools/_Log window"
3954 msgstr "/_Nástroje/Okno _záznamu"
3955
3956 #: src/mainwindow.c:683
3957 msgid "/_Configuration"
3958 msgstr "/Nastav_enia"
3959
3960 #: src/mainwindow.c:684
3961 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3962 msgstr "/Nastav_enia/_Zmeni» aktívne konto"
3963
3964 #: src/mainwindow.c:686
3965 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3966 msgstr "/Nastav_enia/Nastavenia aktívneho _konta..."
3967
3968 #: src/mainwindow.c:688
3969 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3970 msgstr "/Nastav_enia/Vytvori» _nové konto..."
3971
3972 #: src/mainwindow.c:690
3973 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3974 msgstr "/Nastav_enia/_Upravi» kontá..."
3975
3976 #: src/mainwindow.c:692
3977 msgid "/_Configuration/---"
3978 msgstr "/Nastav_enia/---"
3979
3980 #: src/mainwindow.c:693
3981 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3982 msgstr "/Nastav_enia/_V¹eobecné nastavenia..."
3983
3984 #: src/mainwindow.c:695
3985 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3986 msgstr "/Nastav_enia/_Hodnotenie..."
3987
3988 #: src/mainwindow.c:697
3989 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3990 msgstr "/Nastav_enia/_Filtrovanie..."
3991
3992 #: src/mainwindow.c:699
3993 msgid "/_Configuration/_Templates..."
3994 msgstr "/Nastav_enia/©_ablóny..."
3995
3996 #: src/mainwindow.c:700
3997 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3998 msgstr "/Nastav_enia/_Akcie..."
3999
4000 #: src/mainwindow.c:701
4001 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
4002 msgstr "/Nastav_enia/Ï_al¹ie nastavenia..."
4003
4004 #: src/mainwindow.c:702
4005 msgid "/_Configuration/Plugins..."
4006 msgstr "/Nastav_enia/_Pluginy..."
4007
4008 #: src/mainwindow.c:705
4009 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
4010 msgstr "/Nápo_veda/_Manuál (lokálny)"
4011
4012 #: src/mainwindow.c:706
4013 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
4014 msgstr "/Nápo_veda/_Manuál (WWW)"
4015
4016 #: src/mainwindow.c:708
4017 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
4018 msgstr "/Nápo_veda/_FAQ (lokálne)"
4019
4020 #: src/mainwindow.c:709
4021 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
4022 msgstr "/Nápo_veda/_FAQ (WWW)"
4023
4024 #: src/mainwindow.c:711
4025 msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
4026 msgstr "/Nápo_veda/_Claws FAQ (WWW)"
4027
4028 #: src/mainwindow.c:713
4029 msgid "/_Help/---"
4030 msgstr "/Nápo_veda/---"
4031
4032 #: src/mainwindow.c:832
4033 msgid "Go offline"
4034 msgstr "Pracova» offline"
4035
4036 #: src/mainwindow.c:836
4037 msgid "Go online"
4038 msgstr "Pracova» online"
4039
4040 #: src/mainwindow.c:852
4041 msgid "Select account"
4042 msgstr "Zvoli» konto"
4043
4044 #: src/mainwindow.c:1176 src/mainwindow.c:1193 src/prefs_folder_item.c:378
4045 msgid "Untitled"
4046 msgstr "Bez názvu"
4047
4048 #: src/mainwindow.c:1194
4049 msgid "none"
4050 msgstr "¾iadny"
4051
4052 #: src/mainwindow.c:1434
4053 msgid "Empty trash"
4054 msgstr "Vyprázdni» kô¹"
4055
4056 #: src/mainwindow.c:1435
4057 msgid "Empty all messages in trash?"
4058 msgstr "Zmaza» v¹etky správy v ko¹i?"
4059
4060 #: src/mainwindow.c:1453
4061 msgid "Add mailbox"
4062 msgstr "Prida» mailbox"
4063
4064 #: src/mainwindow.c:1454
4065 msgid ""
4066 "Input the location of mailbox.\n"
4067 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
4068 "scanned automatically."
4069 msgstr ""
4070 "Zadajte umiestnenie mailboxu.\n"
4071 "Ak zadáte existujúci mailbox, bude\n"
4072 "automaticky prehµadaný."
4073
4074 #: src/mainwindow.c:1460 src/mainwindow.c:1497
4075 #, c-format
4076 msgid "The mailbox `%s' already exists."
4077 msgstr "Mailbox '%s' u¾ existuje."
4078
4079 #: src/mainwindow.c:1465 src/setup.c:57
4080 msgid "Mailbox"
4081 msgstr "Mailbox"
4082
4083 #: src/mainwindow.c:1470 src/setup.c:61
4084 msgid ""
4085 "Creation of the mailbox failed.\n"
4086 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
4087 "there."
4088 msgstr ""
4089 "Nepodarilo sa vytvori» mailbox.\n"
4090 "Pravdepodobne u¾ niektoré súbory existujú, alebo tam nemáte práva na "
4091 "zapisovanie."
4092
4093 #: src/mainwindow.c:1490
4094 msgid "Add mbox mailbox"
4095 msgstr "Prida» schránku mbox"
4096
4097 #: src/mainwindow.c:1491
4098 msgid "Input the location of mailbox."
4099 msgstr "Zadajte umiestnenie schránky."
4100
4101 #: src/mainwindow.c:1507
4102 msgid "Creation of the mailbox failed."
4103 msgstr "Nepodarilo sa vytvori» schránku."
4104
4105 #: src/mainwindow.c:1823
4106 msgid "Sylpheed - Folder View"
4107 msgstr "Sylpheed - Zobrazenie prieèinku"
4108
4109 #: src/mainwindow.c:1844 src/messageview.c:380
4110 msgid "Sylpheed - Message View"
4111 msgstr "Sylpheed - Zobrazenie správy"
4112
4113 #: src/mainwindow.c:2217
4114 msgid "Exit"
4115 msgstr "Ukonèi»"
4116
4117 #: src/mainwindow.c:2217
4118 msgid "Exit this program?"
4119 msgstr "Ukonèi» program"
4120
4121 #: src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213 src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215
4122 #: src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217 src/matcher.c:1218 src/matcher.c:1219
4123 msgid "(none)"
4124 msgstr "(¾iadna)"
4125
4126 #: src/message_search.c:88
4127 msgid "Find in current message"
4128 msgstr "Nájdi v súèasnej správe"
4129
4130 #: src/message_search.c:106
4131 msgid "Find text:"
4132 msgstr "Nájdi text:"
4133
4134 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
4135 msgid "Case sensitive"
4136 msgstr "Zále¾í na veµkosti písmen"
4137
4138 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
4139 msgid "Backward search"
4140 msgstr "Hµada» dozadu"
4141
4142 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
4143 msgid "Search failed"
4144 msgstr "Hµadanie sa nepodarilo"
4145
4146 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
4147 msgid "Search string not found."
4148 msgstr "Hµadaný re»azec sa nena¹iel."
4149
4150 #: src/message_search.c:191
4151 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4152 msgstr "Dosiahnutý zaèiatok správy; pokraèova» z konca?"
4153
4154 #: src/message_search.c:194
4155 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4156 msgstr "Dosiahnutý koniec správy; pokraèova» od zaèiatku?"
4157
4158 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
4159 msgid "Search finished"
4160 msgstr "Hµadanie dokonèené"
4161
4162 #: src/messageview.c:238
4163 msgid "/_View/Show all _header"
4164 msgstr "/_Zobrazi»/Zobrazi» v¹etky _hlavièky"
4165
4166 #: src/messageview.c:241
4167 msgid "/_Message/Compose _new message"
4168 msgstr "/Sp_ráva/_Napísa» novú správu"
4169
4170 #: src/messageview.c:253
4171 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
4172 msgstr "/Sp_ráva/Posla» ako p_rílohu"
4173
4174 #: src/messageview.c:255
4175 msgid "/_Message/Redirec_t"
4176 msgstr "/Sp_ráva/Pre_smerova»"
4177
4178 #: src/messageview.c:477
4179 msgid "<No Return-Path found>"
4180 msgstr "<nebola nájdená hlavièka Return-Path>"
4181
4182 #: src/messageview.c:485
4183 #, c-format
4184 msgid ""
4185 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
4186 "does not correspond to the return path:\n"
4187 "Notification address: %s\n"
4188 "Return path: %s\n"
4189 "It is advised to not to send the return receipt."
4190 msgstr ""
4191 "Oznamovacia adresa, na ktorú sa má odosla» potvrdenie o prijatí\n"
4192 "sa nezhoduje s návratovou cestou:\n"
4193 "Oznamovacia adresa: %s\n"
4194 "Návratová cesta: %s\n"
4195 "Doporuèuje sa neodosla» potvrdenie."
4196
4197 #: src/messageview.c:493
4198 msgid "+Don't Send"
4199 msgstr "+Neodosla»"
4200
4201 #: src/messageview.c:503
4202 msgid ""
4203 "This message is asking for a return receipt notification\n"
4204 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
4205 "officially addressed to you.\n"
4206 "Receipt notification cancelled."
4207 msgstr ""
4208 "Táto správa chce aby ste odoslali potvrdenie o jej príjme,\n"
4209 "ale podµa jej hlavièiek 'To:' a 'Cc:' nebola oficiálne adresovaná\n"
4210 "vám. Odosielanie potvrdenia o prijatí bolo zru¹ené."
4211
4212 #: src/messageview.c:893 src/mimeview.c:986 src/mimeview.c:1074
4213 #: src/summaryview.c:3420
4214 msgid "Save as"
4215 msgstr "Ulo¾i» ako"
4216
4217 #: src/messageview.c:898 src/mimeview.c:1016 src/mimeview.c:1080
4218 #: src/summaryview.c:3425
4219 msgid "Overwrite"
4220 msgstr "Prepísa»"
4221
4222 #: src/messageview.c:899
4223 msgid "Overwrite existing file?"
4224 msgstr "Prepísa» existujúci súbor?"
4225
4226 #: src/messageview.c:906 src/summaryview.c:3433 src/summaryview.c:3437
4227 #: src/summaryview.c:3454
4228 #, c-format
4229 msgid "Can't save the file `%s'."
4230 msgstr "Nemô¾em ulo¾i» súbor '%s'."
4231
4232 #: src/messageview.c:972
4233 msgid "This message asks for a return receipt"
4234 msgstr "Táto správa chce aby ste odoslali potvrdenie o jej príjme"
4235
4236 #: src/messageview.c:973
4237 msgid "Send receipt"
4238 msgstr "Odosla» potvrdenie"
4239
4240 #: src/messageview.c:1026
4241 msgid "Return Receipt Notification"
4242 msgstr "Potvrdenie o príjme"
4243
4244 #: src/messageview.c:1027
4245 msgid ""
4246 "The message was sent to several of your accounts.\n"
4247 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
4248 "notification:"
4249 msgstr ""
4250 "Správa bola odoslaná na viacero va¹ich kônt.\n"
4251 "Prosím vyberte konto, ktoré chcete pou¾i» na odoslanie potvrdenia o príjme:"
4252
4253 #: src/messageview.c:1031
4254 msgid "Send Notification"
4255 msgstr "Odosla» potvrdenie"
4256
4257 #: src/messageview.c:1031
4258 msgid "+Cancel"
4259 msgstr "+Storno"
4260
4261 #: src/messageview.c:1089 src/prefs_common.c:2581 src/summaryview.c:3472
4262 #: src/toolbar.c:168
4263 msgid "Print"
4264 msgstr "Tlaèi»"
4265
4266 #: src/messageview.c:1090 src/summaryview.c:3473
4267 #, c-format
4268 msgid ""
4269 "Enter the print command line:\n"
4270 "(`%s' will be replaced with file name)"
4271 msgstr ""
4272 "Zadajte príkazový riadok tlaèe:\n"
4273 "('%s' bude nahradené názvom súboru)"
4274
4275 #: src/messageview.c:1096 src/summaryview.c:3479
4276 #, c-format
4277 msgid ""
4278 "Print command line is invalid:\n"
4279 "`%s'"
4280 msgstr ""
4281 "Príkazový riadok tlaèe je neplatný:\n"
4282 "'%s'"
4283
4284 #: src/mimeview.c:150
4285 msgid "/_Open"
4286 msgstr "/_Otvori»"
4287
4288 #: src/mimeview.c:151
4289 msgid "/Open _with..."
4290 msgstr "/O_tvori» èím..."
4291
4292 #: src/mimeview.c:152
4293 msgid "/_Display as text"
4294 msgstr "/_Zobrazi» ako text"
4295
4296 #: src/mimeview.c:153 src/summaryview.c:455
4297 msgid "/_Save as..."
4298 msgstr "/_Ulo¾i» ako..."
4299
4300 #: src/mimeview.c:154
4301 msgid "/Save _all..."
4302 msgstr "/Ulo¾i» _v¹etky..."
4303
4304 #: src/mimeview.c:157
4305 msgid "/_Check signature"
4306 msgstr "/Overi» _podpis"
4307
4308 #: src/mimeview.c:197
4309 msgid "MIME Type"
4310 msgstr "MIME typ"
4311
4312 #: src/mimeview.c:365
4313 msgid "Right-click here to verify the signature"
4314 msgstr "Kliknite sem pravým tlaèítkom my¹i pre overenie podpisu"
4315
4316 #: src/mimeview.c:962 src/mimeview.c:1023 src/mimeview.c:1088
4317 #: src/mimeview.c:1113 src/mimeview.c:1143
4318 msgid "Can't save the part of multipart message."
4319 msgstr "Nemô¾em ulo¾i» èas» viacdielnej správy."
4320
4321 #: src/mimeview.c:1014 src/mimeview.c:1078
4322 #, c-format
4323 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
4324 msgstr "Prepísa» existujúci súbor '%s'?"
4325
4326 #: src/mimeview.c:1153
4327 msgid "Open with"
4328 msgstr "Otvori» èím"
4329
4330 #: src/mimeview.c:1154
4331 #, c-format
4332 msgid ""
4333 "Enter the command line to open file:\n"
4334 "(`%s' will be replaced with file name)"
4335 msgstr ""
4336 "Zadajte príkazový riadok pre otvorenie súboru:\n"
4337 "('%s' bude nahradené názvom súboru)"
4338
4339 #: src/news.c:205
4340 #, c-format
4341 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
4342 msgstr "nadväzujem NNTP spojenie k %s:%d ...\n"
4343
4344 #: src/news.c:783
4345 #, c-format
4346 msgid "can't set group: %s\n"
4347 msgstr "nemô¾em nastavi» skupinu: %s\n"
4348
4349 #: src/news.c:793
4350 #, c-format
4351 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4352 msgstr "neplatný rozsah èlánkov: %d - %d\n"
4353
4354 #: src/news.c:814
4355 #, c-format
4356 msgid "error occurred while getting %s.\n"
4357 msgstr "pri prijímaní %s sa vyskytla chyba.\n"
4358
4359 #: src/news.c:831
4360 #, c-format
4361 msgid "getting xover %d in %s...\n"
4362 msgstr "prijímam xover %d v %s...\n"
4363
4364 #: src/news.c:834 src/news.c:903
4365 msgid "can't get xover\n"
4366 msgstr "nemô¾em prija» xover\n"
4367
4368 #: src/news.c:839 src/news.c:909
4369 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4370 msgstr "pri prijímaní xover sa vyskytla chyba.\n"
4371
4372 #: src/news.c:845 src/news.c:922
4373 #, c-format
4374 msgid "invalid xover line: %s\n"
4375 msgstr "neplatný xover riadok: %s\n"
4376
4377 #: src/news.c:859 src/news.c:873 src/news.c:940 src/news.c:970
4378 msgid "can't get xhdr\n"
4379 msgstr "nemô¾em prija» xhdr\n"
4380
4381 #: src/news.c:864 src/news.c:878 src/news.c:948 src/news.c:978
4382 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4383 msgstr "pri prijímaní xhdr sa vyskytla chyba.\n"
4384
4385 #: src/news.c:900
4386 #, c-format
4387 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4388 msgstr "prijímam xover %d - %d v %s...\n"
4389
4390 #: src/passphrase.c:85
4391 msgid "Passphrase"
4392 msgstr "Heslo"
4393
4394 #: src/passphrase.c:253
4395 msgid "[no user id]"
4396 msgstr "[¾iadny user id]"
4397
4398 #: src/passphrase.c:257
4399 #, c-format
4400 msgid ""
4401 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4402 "\n"
4403 "  %.*s  \n"
4404 "(%.*s)\n"
4405 msgstr ""
4406 "%sProsím zadajte heslo pre:\n"
4407 "\n"
4408 "  %.*s  \n"
4409 "(%.*s)\n"
4410
4411 #: src/passphrase.c:261
4412 msgid ""
4413 "Bad passphrase! Try again...\n"
4414 "\n"
4415 msgstr ""
4416 "Neplatné heslo! Skúste znova...\n"
4417 "\n"
4418
4419 #: src/pop.c:151
4420 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4421 msgstr "V pozdrave nebola nájdená vy¾adovaná APOP èasová znaèka\n"
4422
4423 #: src/pop.c:158
4424 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4425 msgstr "Chybná èasová znaèka v pozdrave\n"
4426
4427 #: src/pop.c:184 src/pop.c:211
4428 msgid "POP3 protocol error\n"
4429 msgstr "Chyba protokolu POP3\n"
4430
4431 #: src/pop.c:628
4432 #, c-format
4433 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4434 msgstr "POP3: Odstraòujem starú správu %d\n"
4435
4436 #: src/pop.c:636
4437 #, c-format
4438 msgid "POP3:&nb