Reintegrate RSSyl's don't-mark-as-unread translations from 3.9.3. Fix the fuzzy ones...
[claws.git] / po / sk.po
1 # Slovak translation of Claws Mail.
2 # Copyright © 2009-2014 The Claws Mail team.
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 # Slavko <linux@slavino.sk>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version:  Claws Mail 3.10.0\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2014-06-05 11:45+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2014-05-22 18:21+0200\n"
13 "Last-Translator: Slavko <linux@slavino.sk>\n"
14 "Language-Team: slovenčina <linux@slavino.sk>\n"
15 "Language: sk\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
21
22 #: src/account.c:392
23 msgid ""
24 "Some composing windows are open.\n"
25 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
26 msgstr ""
27 "Sú otvorené okná s rozpísanými správami.\n"
28 "Prosím zatvorte všetky tieto okná predtým, ako začnete meniť nastavenia "
29 "účtov."
30
31 #: src/account.c:437
32 msgid "Can't create folder."
33 msgstr "Nemožno vytvoriť zložku."
34
35 #: src/account.c:717
36 msgid "Edit accounts"
37 msgstr "Upraviť účty"
38
39 #: src/account.c:734
40 msgid ""
41 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
42 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
43 "indicates the default account."
44 msgstr ""
45 "Tlačidlo „Prijať poštu” prijme poštu z vašich účtov v zadanom poradí, "
46 "zaškrtnutie poľa v stĺpci „G” určuje ktoré účty budú zahrnuté. Predvolený "
47 "účet je označený tučným písmom."
48
49 #: src/account.c:805
50 msgid " _Set as default account "
51 msgstr " _Nastaviť ako predvolený účet "
52
53 #: src/account.c:897
54 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
55 msgstr "Účty so vzdialenými zložkami nemožno kopírovať."
56
57 #: src/account.c:904
58 #, c-format
59 msgid "Copy of %s"
60 msgstr "Kópia %s"
61
62 #: src/account.c:1064
63 #, c-format
64 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
65 msgstr "Naozaj chcete odstrániť účet „%s”?"
66
67 #: src/account.c:1066
68 msgid "(Untitled)"
69 msgstr "(Bez názvu)"
70
71 #: src/account.c:1067
72 msgid "Delete account"
73 msgstr "Zmazať účet"
74
75 #: src/account.c:1537
76 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
77 msgid "G"
78 msgstr " "
79
80 #: src/account.c:1543
81 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
82 msgstr "Tlačidlo „Prijať poštu” prijme poštu z označených účtov"
83
84 #: src/account.c:1550 src/addressadd.c:215 src/addressbook.c:125
85 #: src/addrduplicates.c:471 src/compose.c:7147 src/editaddress.c:1263
86 #: src/editaddress.c:1320 src/editaddress.c:1340 src/editbook.c:170
87 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
88 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
89 #: src/mimeview.c:275 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1800
90 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 src/prefs_filtering.c:384
91 #: src/prefs_filtering.c:1868 src/prefs_template.c:78
92 msgid "Name"
93 msgstr "Meno"
94
95 #: src/account.c:1558 src/prefs_account.c:1103 src/prefs_account.c:4058
96 msgid "Protocol"
97 msgstr "Protokol"
98
99 #: src/account.c:1566 src/ssl_manager.c:102
100 msgid "Server"
101 msgstr "Server"
102
103 #: src/action.c:383
104 #, c-format
105 msgid "Could not get message file %d"
106 msgstr "Nemožno získať súbor správy %d"
107
108 #: src/action.c:420
109 msgid "Could not get message part."
110 msgstr "Nemožno získať časť správy."
111
112 #: src/action.c:437
113 #, c-format
114 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
115 msgstr "Nemožno získať časť viacdielnej správy: %s"
116
117 #: src/action.c:609
118 #, c-format
119 msgid ""
120 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
121 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
122 msgstr ""
123 "Zvolená akcia nemôže byť použitá v okne písania správy,\n"
124 "pretože obsahuje %%f, %%F, %%as alebo %%p."
125
126 #: src/action.c:721
127 msgid "There is no filtering action set"
128 msgstr "Nie je nastavená žiadna akcia filtra"
129
130 #: src/action.c:723
131 #, c-format
132 msgid ""
133 "Invalid filtering action(s):\n"
134 "%s"
135 msgstr ""
136 "Neplatné akcie filtra:\n"
137 "%s"
138
139 #: src/action.c:988
140 #, c-format
141 msgid ""
142 "Could not fork to execute the following command:\n"
143 "%s\n"
144 "%s"
145 msgstr ""
146 "Nemožno vytvoriť podproces na vykonanie nasledujúceho príkazu:\n"
147 "%s\n"
148 "%s"
149
150 #: src/action.c:990 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:875
151 #: src/plugins/rssyl/feed.c:1739 src/plugins/rssyl/feed.c:1743
152 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:67
153 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1803
154 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1807
155 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1818
156 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1821 src/privacy.c:62
157 msgid "Unknown error"
158 msgstr "Neznáma chyba"
159
160 #: src/action.c:1208 src/action.c:1373
161 msgid "Completed"
162 msgstr "Dokončené"
163
164 #: src/action.c:1244
165 #, c-format
166 msgid "--- Running: %s\n"
167 msgstr "--- Bežiace: %s\n"
168
169 #: src/action.c:1248
170 #, c-format
171 msgid "--- Ended: %s\n"
172 msgstr "--- Ukončené: %s\n"
173
174 #: src/action.c:1281
175 msgid "Action's input/output"
176 msgstr "Akcie vstupu/výstupu"
177
178 #: src/action.c:1609
179 #, c-format
180 msgid ""
181 "Enter the argument for the following action:\n"
182 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
183 "  %s"
184 msgstr ""
185 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
186 "(„%%h” bude nahradené parametrom)\n"
187 "  %s"
188
189 #: src/action.c:1614
190 msgid "Action's hidden user argument"
191 msgstr "Skrytý používateľský parameter akcie"
192
193 #: src/action.c:1618
194 #, c-format
195 msgid ""
196 "Enter the argument for the following action:\n"
197 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
198 "  %s"
199 msgstr ""
200 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
201 "(„%%u” bude nahradené parametrom)\n"
202 "  %s"
203
204 #: src/action.c:1623
205 msgid "Action's user argument"
206 msgstr "Používateľský parameter"
207
208 #: src/addr_compl.c:620 src/addressbook.c:4870
209 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:314
210 msgid "Group"
211 msgstr "Skupina"
212
213 #: src/addrcustomattr.c:65
214 msgid "date of birth"
215 msgstr "dátum narodenia"
216
217 #: src/addrcustomattr.c:66
218 msgid "address"
219 msgstr "adresa"
220
221 #: src/addrcustomattr.c:67
222 msgid "phone"
223 msgstr "telefón"
224
225 #: src/addrcustomattr.c:68
226 msgid "mobile phone"
227 msgstr "mobilný telefón"
228
229 #: src/addrcustomattr.c:69
230 msgid "organization"
231 msgstr "organizácia"
232
233 #: src/addrcustomattr.c:70
234 msgid "office address"
235 msgstr "pracovná adresa"
236
237 #: src/addrcustomattr.c:71
238 msgid "office phone"
239 msgstr "pracovný telefón"
240
241 #: src/addrcustomattr.c:72
242 msgid "fax"
243 msgstr "fax"
244
245 #: src/addrcustomattr.c:73
246 msgid "website"
247 msgstr "webová stránka"
248
249 #: src/addrcustomattr.c:141
250 msgid "Attribute name"
251 msgstr "Meno atribútu"
252
253 #: src/addrcustomattr.c:156
254 msgid "Delete all attribute names"
255 msgstr "Zmazať všetky mená atribútov"
256
257 #: src/addrcustomattr.c:157
258 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
259 msgstr "Naozaj chcete zmazať všetky mená atribútov?"
260
261 #: src/addrcustomattr.c:181
262 msgid "Delete attribute name"
263 msgstr "Zmazať meno atribútu"
264
265 #: src/addrcustomattr.c:182
266 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
267 msgstr "Naozaj chcete zmazať meno tohoto atribútu?"
268
269 #: src/addrcustomattr.c:191
270 msgid "Reset to default"
271 msgstr "Nastaviť na predvolené"
272
273 #: src/addrcustomattr.c:192
274 msgid ""
275 "Do you really want to replace all attribute names\n"
276 "with the default set?"
277 msgstr ""
278 "Naozaj chcete nahradiť všetky mená atribútov\n"
279 "predvoleným nastavením?"
280
281 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:463
282 #: src/addressbook.c:480 src/edittags.c:272
283 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1193 src/prefs_actions.c:1090
284 #: src/prefs_filtering.c:1695 src/prefs_template.c:1099
285 msgid "_Delete"
286 msgstr "O_dstrániť"
287
288 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:273 src/prefs_actions.c:1091
289 #: src/prefs_filtering.c:1696 src/prefs_template.c:1100
290 msgid "Delete _all"
291 msgstr "Zm_azať všetko"
292
293 #: src/addrcustomattr.c:214
294 msgid "_Reset to default"
295 msgstr "Nastaviť na p_redvolené"
296
297 #: src/addrcustomattr.c:403
298 msgid "Attribute name is not set."
299 msgstr "Nie je nastavené meno atribútu."
300
301 #: src/addrcustomattr.c:462
302 msgctxt "Dialog title"
303 msgid "Edit attribute names"
304 msgstr "Upraviť meno atribútu"
305
306 #: src/addrcustomattr.c:476
307 msgid "New attribute name:"
308 msgstr "Nové meno atribútu:"
309
310 #: src/addrcustomattr.c:513
311 msgid ""
312 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
313 "contacts."
314 msgstr ""
315 "Pridanie alebo odstránenie mien atribútov nebude mať efekt na už nastavené "
316 "atribúty kontaktov."
317
318 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
319 msgid "Add to address book"
320 msgstr "Pridať do adresára"
321
322 #: src/addressadd.c:207
323 msgid "Contact"
324 msgstr "Kontakt"
325
326 #: src/addressadd.c:227 src/addrduplicates.c:442
327 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:397 src/toolbar.c:434
328 msgid "Address"
329 msgstr "Adresa"
330
331 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1055
332 #: src/editaddress.c:1130 src/editgroup.c:290
333 msgid "Remarks"
334 msgstr "Poznámky"
335
336 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
337 msgid "Select Address Book Folder"
338 msgstr "Vyberte zložku adresára"
339
340 #: src/addressadd.c:483 src/editaddress.c:1582 src/headerview.c:281
341 #: src/textview.c:2053
342 #, c-format
343 msgid ""
344 "Failed to save image: \n"
345 "%s"
346 msgstr ""
347 "Zlyhalo uloženie obrázka: \n"
348 "%s"
349
350 #: src/addressadd.c:532 src/addressbook.c:3210 src/addressbook.c:3261
351 msgid "Add address(es)"
352 msgstr "Pridať adresu(y)"
353
354 #: src/addressadd.c:533
355 msgid "Can't add the specified address"
356 msgstr "Nemožno pridať zadanú adresu"
357
358 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4858 src/editaddress.c:1052
359 #: src/editaddress.c:1113 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
360 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:782
361 msgid "Email Address"
362 msgstr "Emailová adresa"
363
364 #: src/addressbook.c:402
365 msgid "_Book"
366 msgstr "_Adresár"
367
368 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:462
369 #: src/addressbook.c:479 src/compose.c:581 src/mainwindow.c:504
370 #: src/messageview.c:210
371 msgid "_Edit"
372 msgstr "_Upraviť"
373
374 #: src/addressbook.c:404 src/compose.c:586 src/mainwindow.c:507
375 #: src/messageview.c:213
376 msgid "_Tools"
377 msgstr "_Nástroje"
378
379 #: src/addressbook.c:405 src/compose.c:587 src/mainwindow.c:509
380 #: src/messageview.c:214
381 msgid "_Help"
382 msgstr "_Pomocník"
383
384 #: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:465
385 msgid "New _Book"
386 msgstr "Nový _Adresár"
387
388 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:466
389 msgid "New _Folder"
390 msgstr "Nová _zložka"
391
392 #: src/addressbook.c:410
393 msgid "New _vCard"
394 msgstr "Nový _vCard"
395
396 #: src/addressbook.c:414
397 msgid "New _JPilot"
398 msgstr "Nový _JPilot"
399
400 #: src/addressbook.c:417
401 msgid "New LDAP _Server"
402 msgstr "Nový LDAP _server"
403
404 #: src/addressbook.c:421
405 msgid "_Edit book"
406 msgstr "_Upraviť adresár"
407
408 #: src/addressbook.c:422
409 msgid "_Delete book"
410 msgstr "Z_mazať adresár"
411
412 #: src/addressbook.c:424 src/compose.c:598
413 msgid "_Save"
414 msgstr "_Uložiť"
415
416 #: src/addressbook.c:425 src/compose.c:602 src/messageview.c:223
417 msgid "_Close"
418 msgstr "_Zavrieť"
419
420 #: src/addressbook.c:428 src/addressbook.c:477 src/messageview.c:227
421 msgid "_Select all"
422 msgstr "Vy_brať všetko"
423
424 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485
425 msgid "C_ut"
426 msgstr "_Vystrihnúť"
427
428 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
429 #: src/compose.c:610 src/mainwindow.c:538 src/messageview.c:226
430 msgid "_Copy"
431 msgstr "_Kopírovať"
432
433 #: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
434 #: src/compose.c:611
435 msgid "_Paste"
436 msgstr "V_ložiť"
437
438 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:482
439 msgid "New _Address"
440 msgstr "Nová _adresa"
441
442 #: src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:483
443 msgid "New _Group"
444 msgstr "Nová _skupina"
445
446 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:489
447 msgid "_Mail To"
448 msgstr "Poslať _mail"
449
450 #: src/addressbook.c:444
451 msgid "Import _LDIF file..."
452 msgstr "Importovať súbor _LDIF…"
453
454 #: src/addressbook.c:445
455 msgid "Import M_utt file..."
456 msgstr "Importovať súbor _Mutt…"
457
458 #: src/addressbook.c:446
459 msgid "Import _Pine file..."
460 msgstr "Importovať súbor _Pine…"
461
462 #: src/addressbook.c:448
463 msgid "Export _HTML..."
464 msgstr "Exportovať _HTML…"
465
466 #: src/addressbook.c:449
467 msgid "Export LDI_F..."
468 msgstr "Exportovať L_DIF…"
469
470 #: src/addressbook.c:451
471 msgid "Find duplicates..."
472 msgstr "Nájsť duplikáty…"
473
474 #: src/addressbook.c:452
475 msgid "Edit custom attributes..."
476 msgstr "Upraviť vlastné atribúty…"
477
478 #: src/addressbook.c:455 src/compose.c:690 src/mainwindow.c:801
479 #: src/messageview.c:339
480 msgid "_About"
481 msgstr "_O programe"
482
483 #: src/addressbook.c:491
484 msgid "_Browse Entry"
485 msgstr "P_rechádzať  položky"
486
487 #: src/addressbook.c:504 src/crash.c:451 src/crash.c:470 src/importldif.c:115
488 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:251 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140
489 #: src/plugins/vcalendar/day-view.c:410 src/plugins/vcalendar/month-view.c:431
490 #: src/prefs_themes.c:707 src/prefs_themes.c:739 src/prefs_themes.c:740
491 msgid "Unknown"
492 msgstr "Neznáme"
493
494 #: src/addressbook.c:511 src/addressbook.c:530 src/importldif.c:122
495 msgid "Success"
496 msgstr "Úspech"
497
498 #: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:123
499 msgid "Bad arguments"
500 msgstr "Neplatné parametre"
501
502 #: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:124
503 msgid "File not specified"
504 msgstr "Nie je zadaný súbor"
505
506 #: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:125
507 msgid "Error opening file"
508 msgstr "Chyba pri otváraní súboru"
509
510 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:126
511 msgid "Error reading file"
512 msgstr "Chyba pri čítaní súboru"
513
514 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:127
515 msgid "End of file encountered"
516 msgstr "Bol nájdený koniec súboru"
517
518 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:128
519 msgid "Error allocating memory"
520 msgstr "Chyba pri alokácii pamäte"
521
522 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:129
523 msgid "Bad file format"
524 msgstr "Neplatný formát súboru"
525
526 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:130
527 msgid "Error writing to file"
528 msgstr "Chyba pri zápise do súboru"
529
530 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:131
531 msgid "Error opening directory"
532 msgstr "Chyba pri otváraní zložky"
533
534 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:132
535 msgid "No path specified"
536 msgstr "Nebola zadaná cesta"
537
538 #: src/addressbook.c:531
539 msgid "Error connecting to LDAP server"
540 msgstr "Chyba pripojenia k serveru LDAP"
541
542 #: src/addressbook.c:532
543 msgid "Error initializing LDAP"
544 msgstr "Chyba pri inicializácii LDAP"
545
546 #: src/addressbook.c:533
547 msgid "Error binding to LDAP server"
548 msgstr "Chyba pri pripájaní LDAP serveru"
549
550 #: src/addressbook.c:534
551 msgid "Error searching LDAP database"
552 msgstr "Chyba pri čítaní LDAP databázy"
553
554 #: src/addressbook.c:535
555 msgid "Timeout performing LDAP operation"
556 msgstr "Pri LDAP operácii vypršal časový limit"
557
558 #: src/addressbook.c:536
559 msgid "Error in LDAP search criteria"
560 msgstr "Chybné vyhľadávacie kritériá LDAP"
561
562 #: src/addressbook.c:537
563 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
564 msgstr "Neboli nájdené žiadne položky LDAP vyhovujúce kritériám"
565
566 #: src/addressbook.c:538
567 msgid "LDAP search terminated on request"
568 msgstr "LDAP vyhľadávanie bolo ukončené na požiadavku používateľa"
569
570 #: src/addressbook.c:539
571 msgid "Error starting TLS connection"
572 msgstr "Chyba vytvorenia TLS pripojenia"
573
574 #: src/addressbook.c:540
575 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
576 msgstr "Chýba Distguished Name (dn)"
577
578 #: src/addressbook.c:541
579 msgid "Missing required information"
580 msgstr "Chýbajú požadované údaje"
581
582 #: src/addressbook.c:542
583 msgid "Another contact exists with that key"
584 msgstr "Kontakt s takýmto kľúčom už existuje"
585
586 #: src/addressbook.c:543
587 msgid "Strong(er) authentication required"
588 msgstr "Je vyžadovaná silnejšia autentifikácia"
589
590 #: src/addressbook.c:910
591 msgid "Sources"
592 msgstr "Zdroje"
593
594 #: src/addressbook.c:914 src/prefs_matcher.c:629 src/prefs_other.c:475
595 #: src/toolbar.c:225 src/toolbar.c:2170
596 msgid "Address book"
597 msgstr "Adresár"
598
599 #: src/addressbook.c:1109
600 msgid "Lookup name:"
601 msgstr "Vyhľadať meno:"
602
603 #: src/addressbook.c:1433 src/addressbook.c:1486 src/addrduplicates.c:793
604 msgid "Delete address(es)"
605 msgstr "Zmazať adresu(y)"
606
607 #: src/addressbook.c:1434 src/addrduplicates.c:843
608 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
609 msgstr "Tieto údaje adresy sú len na čítanie a nemožno ich odstrániť."
610
611 #: src/addressbook.c:1478
612 msgid "Delete group"
613 msgstr "Odstrániť skupinu"
614
615 #: src/addressbook.c:1479
616 msgid ""
617 "Really delete the group(s)?\n"
618 "The addresses it contains will not be lost."
619 msgstr ""
620 "Naozaj chcete odstrániť skupinu(y)?\n"
621 "Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
622
623 #: src/addressbook.c:1487 src/addrduplicates.c:794
624 msgid "Really delete the address(es)?"
625 msgstr "Naozaj odstrániť adresu(y)?"
626
627 #: src/addressbook.c:2190
628 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
629 msgstr "Nemožno vkladať. Cieľový adresár je len na čítanie."
630
631 #: src/addressbook.c:2200
632 msgid "Cannot paste into an address group."
633 msgstr "Nemožno vkladať do skupiny adries."
634
635 #: src/addressbook.c:2906
636 #, c-format
637 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
638 msgstr "Chcete zmazať výsledky požiadavku a adresy v „%s”?"
639
640 #: src/addressbook.c:2909 src/addressbook.c:2935 src/addressbook.c:2942
641 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:337 src/prefs_filtering_action.c:177
642 #: src/toolbar.c:415
643 msgid "Delete"
644 msgstr "Odstrániť"
645
646 #: src/addressbook.c:2918
647 #, c-format
648 msgid ""
649 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
650 "contains will be moved into the parent folder."
651 msgstr ""
652 "Chcete odstrániť „%s”? Ak odstránite len zložku, adresy, ktoré obsahuje, "
653 "budú presunuté do rodičovskej zložky."
654
655 #: src/addressbook.c:2921 src/imap_gtk.c:363 src/mh_gtk.c:202
656 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:324 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:236
657 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1953
658 msgid "Delete folder"
659 msgstr "Odstrániť zložku"
660
661 #: src/addressbook.c:2922
662 msgid "+Delete _folder only"
663 msgstr "+Odstrániť _len zložku"
664
665 #: src/addressbook.c:2922
666 msgid "Delete folder and _addresses"
667 msgstr "Odstrániť zložku i _adresy"
668
669 #: src/addressbook.c:2933
670 #, c-format
671 msgid ""
672 "Do you want to delete '%s'?\n"
673 "The addresses it contains will not be lost."
674 msgstr ""
675 "Chcete odstrániť „%s”?\n"
676 "Adresy, ktoré obsahuje, nebudú stratené."
677
678 #: src/addressbook.c:2940
679 #, c-format
680 msgid ""
681 "Do you want to delete '%s'?\n"
682 "The addresses it contains will be lost."
683 msgstr ""
684 "Chcete odstrániť „%s”?\n"
685 "Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
686
687 #: src/addressbook.c:3054
688 #, c-format
689 msgid "Search '%s'"
690 msgstr "Hľadať „%s”"
691
692 #: src/addressbook.c:3192 src/addressbook.c:3242
693 msgid "New Contacts"
694 msgstr "Nové kontakty"
695
696 #: src/addressbook.c:4024
697 msgid "New user, could not save index file."
698 msgstr "Nový používateľ, nemožno uložiť indexový súbor."
699
700 #: src/addressbook.c:4028
701 msgid "New user, could not save address book files."
702 msgstr "Nový používateľ, nemožno uložiť súbory adresára."
703
704 #: src/addressbook.c:4038
705 msgid "Old address book converted successfully."
706 msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspešne."
707
708 #: src/addressbook.c:4043
709 msgid ""
710 "Old address book converted,\n"
711 "could not save new address index file."
712 msgstr ""
713 "Konverzia starého adresára je dokončená,\n"
714 "nemožno uložiť indexový súbor nového adresára."
715
716 #: src/addressbook.c:4056
717 msgid ""
718 "Could not convert address book,\n"
719 "but created empty new address book files."
720 msgstr ""
721 "Nemožno konvertovať starý adresár,\n"
722 "ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
723
724 #: src/addressbook.c:4062
725 msgid ""
726 "Could not convert address book,\n"
727 "could not save new address index file."
728 msgstr ""
729 "Nemožno konvertovať starý adresár,\n"
730 "nemožno an vytvoriť indexový súbor nového adresára."
731
732 #: src/addressbook.c:4067
733 msgid ""
734 "Could not convert address book\n"
735 "and could not create new address book files."
736 msgstr ""
737 "Nemožno konvertovať starý adresár\n"
738 "a nemožno ani vytvoriť súbory nového adresára."
739
740 #: src/addressbook.c:4074 src/addressbook.c:4080
741 msgid "Addressbook conversion error"
742 msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
743
744 #: src/addressbook.c:4187
745 msgid "Addressbook Error"
746 msgstr "Chyba v adresári"
747
748 #: src/addressbook.c:4188
749 msgid "Could not read address index"
750 msgstr "Nemožno načítať zoznam adries"
751
752 #: src/addressbook.c:4519
753 msgid "Busy searching..."
754 msgstr "Prehľadávam…"
755
756 #: src/addressbook.c:4822
757 msgid "Interface"
758 msgstr "Ovládanie"
759
760 #: src/addressbook.c:4834 src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371
761 #: src/expldifdlg.c:388 src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
762 msgid "Address Book"
763 msgstr "Adresár"
764
765 #: src/addressbook.c:4846
766 msgid "Person"
767 msgstr "Osoba"
768
769 #: src/addressbook.c:4882 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:338
770 #: src/folderview.c:426 src/prefs_account.c:2769 src/prefs_folder_column.c:78
771 msgid "Folder"
772 msgstr "Zložka"
773
774 #: src/addressbook.c:4894
775 msgid "vCard"
776 msgstr "vCard"
777
778 #: src/addressbook.c:4906 src/addressbook.c:4918
779 msgid "JPilot"
780 msgstr "JPilot"
781
782 #: src/addressbook.c:4930
783 msgid "LDAP servers"
784 msgstr "LDAP servery"
785
786 #: src/addressbook.c:4942
787 msgid "LDAP Query"
788 msgstr "LDAP požiadavka"
789
790 #: src/addressbook_foldersel.c:388 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
791 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:230
792 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:306
793 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:383
794 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
795 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
796 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107
797 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
798 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
799 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
800 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:672
801 #: src/prefs_matcher.c:707 src/prefs_matcher.c:1607 src/prefs_matcher.c:1614
802 #: src/prefs_matcher.c:1622 src/prefs_matcher.c:1624 src/prefs_matcher.c:2504
803 #: src/prefs_matcher.c:2508
804 msgid "Any"
805 msgstr "Všetky"
806
807 #: src/addrgather.c:172
808 msgid "Please specify name for address book."
809 msgstr "Prosím zvoľte názov adresára."
810
811 #: src/addrgather.c:179
812 msgid "No available address book."
813 msgstr "Nedostupný adresár."
814
815 #: src/addrgather.c:200
816 msgid "Please select the mail headers to search."
817 msgstr "Prosím zvoľte prehľadávané poštové hlavičky."
818
819 #: src/addrgather.c:207
820 msgid "Collecting addresses..."
821 msgstr "Zhromažďujem adresy…"
822
823 #: src/addrgather.c:247
824 msgid "address added by claws-mail"
825 msgstr "adresa pridaný z claws-mail"
826
827 #: src/addrgather.c:275
828 msgid "Addresses collected successfully."
829 msgstr "Adresy zozbierané úspešne."
830
831 #: src/addrgather.c:357
832 msgid "Current folder:"
833 msgstr "Aktuálna zložka:"
834
835 #: src/addrgather.c:368
836 msgid "Address book name:"
837 msgstr "Meno adresára:"
838
839 #: src/addrgather.c:395
840 msgid "Address book folder size:"
841 msgstr "Veľkosť zložky adresára:"
842
843 #: src/addrgather.c:399 src/addrgather.c:409
844 msgid ""
845 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
846 msgstr "Maximálny počet položiek na adresár v novovytvorenom adresári"
847
848 #: src/addrgather.c:413
849 msgid "Process these mail header fields"
850 msgstr "Spracovať tieto poštové hlavičky"
851
852 #: src/addrgather.c:432
853 msgid "Include subfolders"
854 msgstr "Zahrnúť podzložky"
855
856 #: src/addrgather.c:456 src/prefs_filtering_action.c:1425
857 msgid "Header Name"
858 msgstr "Názov hlavičky"
859
860 #: src/addrgather.c:457
861 msgid "Address Count"
862 msgstr "Počet adries"
863
864 #: src/addrgather.c:567
865 msgid "Header Fields"
866 msgstr "Polia hlavičky"
867
868 #: src/addrgather.c:568 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
869 #: src/importldif.c:1022
870 msgid "Finish"
871 msgstr "Dokončiť"
872
873 #: src/addrgather.c:626
874 msgid "Collect email addresses from selected messages"
875 msgstr "Zozbierať emailové adresy zvolených správ"
876
877 #: src/addrgather.c:630
878 msgid "Collect email addresses from folder"
879 msgstr "Zozbierať emailové adresy zo zložky"
880
881 #: src/addrindex.c:123
882 msgid "Common addresses"
883 msgstr "Spoločné adresy"
884
885 #: src/addrindex.c:124
886 msgid "Personal addresses"
887 msgstr "Súkromné adresy"
888
889 #: src/addrindex.c:130
890 msgid "Common address"
891 msgstr "Spoločná adresa"
892
893 #: src/addrindex.c:131
894 msgid "Personal address"
895 msgstr "Súkromná adresa"
896
897 #: src/addrindex.c:1827
898 msgid "Address(es) update"
899 msgstr "Aktualizácia adries"
900
901 #: src/addrindex.c:1828
902 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
903 msgstr "Aktualizácia zlyhala. Zmeny neboli zapísané do adresára."
904
905 #: src/addrduplicates.c:127
906 msgid "Show duplicates in the same book"
907 msgstr "Zobraziť duplikáty v rovnakom adresári"
908
909 #: src/addrduplicates.c:133
910 msgid "Show duplicates in different books"
911 msgstr "Zobraziť duplikáty v rôznych adresároch"
912
913 #: src/addrduplicates.c:144
914 msgid "Find address book email duplicates"
915 msgstr "Vyhľadať duplicitné adresy v adresári"
916
917 #: src/addrduplicates.c:145
918 msgid ""
919 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
920 msgstr "Claws Mail teraz vyhľadá duplicitné emailové adresy v adresári."
921
922 #: src/addrduplicates.c:315
923 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
924 msgstr "V adresári neboli nájdené žiadne duplicitné adresy"
925
926 #: src/addrduplicates.c:346
927 msgid "Duplicate email addresses"
928 msgstr "Duplicitné adresy"
929
930 #: src/addrduplicates.c:464
931 msgid "Address book path"
932 msgstr "Cesta k adresáru"
933
934 #: src/addrduplicates.c:842
935 msgid "Delete address"
936 msgstr "Zmazať adresu"
937
938 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9302
939 msgid "Notice"
940 msgstr "Upozornenie"
941
942 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5660 src/compose.c:6134
943 #: src/compose.c:11674 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
944 #: src/messageview.c:853 src/messageview.c:866
945 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:699 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125
946 #: src/summaryview.c:4870
947 msgid "Warning"
948 msgstr "Upozornenie"
949
950 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5601 src/inc.c:669
951 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:246
952 msgid "Error"
953 msgstr "Chyba"
954
955 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
956 msgid "_View log"
957 msgstr "_Zobraziť záznam"
958
959 #: src/alertpanel.c:347
960 msgid "Show this message next time"
961 msgstr "Zobraziť túto správu aj nabudúce"
962
963 #: src/browseldap.c:218
964 msgid "Browse Directory Entry"
965 msgstr "Prechádzať zložku"
966
967 #: src/browseldap.c:237
968 msgid "Server Name :"
969 msgstr "Meno servera :"
970
971 #: src/browseldap.c:247
972 msgid "Distinguished Name (dn) :"
973 msgstr "Rozlišovacie meno (dn) :"
974
975 #: src/browseldap.c:270
976 msgid "LDAP Name"
977 msgstr "LDAP meno"
978
979 #: src/browseldap.c:272
980 msgid "Attribute Value"
981 msgstr "Hodnota atribútu"
982
983 #: src/common/plugin.c:65
984 msgid "Nothing"
985 msgstr "Nič"
986
987 #: src/common/plugin.c:66
988 msgid "a viewer"
989 msgstr "zobrazovač"
990
991 #: src/common/plugin.c:67
992 msgid "a MIME parser"
993 msgstr "analyzátor MIME"
994
995 #: src/common/plugin.c:68
996 msgid "folders"
997 msgstr "zložiek"
998
999 #: src/common/plugin.c:69
1000 msgid "filtering"
1001 msgstr "filtrovania"
1002
1003 #: src/common/plugin.c:70
1004 msgid "a privacy interface"
1005 msgstr "rozhrania zabezpečenia súkromia"
1006
1007 #: src/common/plugin.c:71
1008 msgid "a notifier"
1009 msgstr "oznamovača"
1010
1011 #: src/common/plugin.c:72
1012 msgid "an utility"
1013 msgstr "nástroje"
1014
1015 #: src/common/plugin.c:73
1016 msgid "things"
1017 msgstr "inú"
1018
1019 #: src/common/plugin.c:334
1020 #, c-format
1021 msgid ""
1022 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1023 msgstr ""
1024 "Tento zásuvný modul poskytuje funkciu %s (%s), ktorá už je poskytovaná "
1025 "modulom %s."
1026
1027 #: src/common/plugin.c:436
1028 msgid "Plugin already loaded"
1029 msgstr "Zásuvný modul už je načítaný"
1030
1031 #: src/common/plugin.c:447
1032 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1033 msgstr "Zlyhalo pridelenie pamäte pre zásuvný modul"
1034
1035 #: src/common/plugin.c:481
1036 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1037 msgstr ""
1038 "Tento modul nie je licencovaný pod licenciou kompatibilnou s GPL v3 alebo "
1039 "vyššou."
1040
1041 #: src/common/plugin.c:490
1042 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1043 msgstr "Tento modul je pre Claws Mail GTK1."
1044
1045 #: src/common/plugin.c:772
1046 #, c-format
1047 msgid ""
1048 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1049 "built with."
1050 msgstr ""
1051 "Vaša verzia Claws Mail je novšia ako verzia, pre ktorú bol zásuvný modul "
1052 "„%s” zostavený."
1053
1054 #: src/common/plugin.c:775
1055 msgid ""
1056 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1057 "with."
1058 msgstr ""
1059 "Vaša verzia Claws Mail je novšia ako verzia, pre ktorú bol tento zásuvný "
1060 "modul zostavený."
1061
1062 #: src/common/plugin.c:784
1063 #, c-format
1064 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1065 msgstr "Vaša verzia Claws Mail je pre zásuvný modul „%s” príliš stará."
1066
1067 #: src/common/plugin.c:786
1068 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1069 msgstr "Vaša verzia Claws Mail je pre tento zásuvný modul príliš stará."
1070
1071 #: src/common/session.c:177 src/imap.c:1171
1072 msgid "SSL handshake failed\n"
1073 msgstr "Vytvorenie SSL spojenia zlyhalo\n"
1074
1075 #: src/common/smtp.c:180
1076 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1077 msgstr "Nie je dostupná žiadna metóda SMTP AUTH\n"
1078
1079 #: src/common/smtp.c:183
1080 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1081 msgstr "Zvolená metóda SMTP AUTH nie je dostupná\n"
1082
1083 #: src/common/smtp.c:525 src/common/smtp.c:579
1084 msgid "bad SMTP response\n"
1085 msgstr "neplatná odozva SMTP\n"
1086
1087 #: src/common/smtp.c:550 src/common/smtp.c:568 src/common/smtp.c:683
1088 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1089 msgstr "nastala chyba relácie SMTP\n"
1090
1091 #: src/common/smtp.c:559 src/pop.c:899
1092 msgid "error occurred on authentication\n"
1093 msgstr "nastala chyba autentifikácie\n"
1094
1095 #: src/common/smtp.c:610
1096 #, c-format
1097 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1098 msgstr "Správa je príliš veľká (Maximálna veľkosť je %s)\n"
1099
1100 #: src/common/smtp.c:642 src/pop.c:892
1101 msgid "couldn't start TLS session\n"
1102 msgstr "nemožno vytvoriť reláciu TLS\n"
1103
1104 #: src/common/socket.c:573
1105 msgid "Socket IO timeout.\n"
1106 msgstr "Časový limit soketu IO.\n"
1107
1108 #: src/common/socket.c:602
1109 msgid "Connection timed out.\n"
1110 msgstr "Uplynul časový limit spojenia.\n"
1111
1112 #: src/common/socket.c:630
1113 #, c-format
1114 msgid "%s: host lookup timed out.\n"
1115 msgstr "%s: uplynul časový limit hľadania hostiteľa.\n"
1116
1117 #: src/common/socket.c:643
1118 #, c-format
1119 msgid "%s: unknown host.\n"
1120 msgstr "%s: neznámy hostiteľ.\n"
1121
1122 #: src/common/socket.c:831
1123 #, c-format
1124 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1125 msgstr "%s:%d: spojenie zlyhalo (%s).\n"
1126
1127 #: src/common/socket.c:1071
1128 #, c-format
1129 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1130 msgstr "%s:%d: neznámy hostiteľ.\n"
1131
1132 #: src/common/socket.c:1166
1133 #, c-format
1134 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1135 msgstr "%s:%s: hľadanie hostiteľa zlyhalo (%s).\n"
1136
1137 #: src/common/socket.c:1515
1138 #, c-format
1139 msgid "write on fd%d: %s\n"
1140 msgstr "zápis na fd%d: %s\n"
1141
1142 #: src/common/ssl_certificate.c:328
1143 #, c-format
1144 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1145 msgstr "Nemožno získať stav súboru certifikátu P12 (%s)\n"
1146
1147 #: src/common/ssl_certificate.c:336
1148 #, c-format
1149 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1150 msgstr "Nemožno čítať súbor certifikátu P12 %s\n"
1151
1152 #: src/common/ssl_certificate.c:345
1153 #, c-format
1154 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1155 msgstr "Nemožno importovať súbor certifikátu P12 %s\n"
1156
1157 #: src/common/ssl_certificate.c:622
1158 msgid "Internal error"
1159 msgstr "Interná chyba"
1160
1161 #: src/common/ssl_certificate.c:627
1162 msgid "Uncheckable"
1163 msgstr "Neoveriteľný"
1164
1165 #: src/common/ssl_certificate.c:631
1166 msgid "Self-signed certificate"
1167 msgstr "Certifikát podpísaný sebou"
1168
1169 #: src/common/ssl_certificate.c:634
1170 msgid "Revoked certificate"
1171 msgstr "Odvolaný certifikát"
1172
1173 #: src/common/ssl_certificate.c:636
1174 msgid "No certificate issuer found"
1175 msgstr "Nebol nájdený vydavateľ certifikátu"
1176
1177 #: src/common/ssl_certificate.c:638
1178 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1179 msgstr "Vydavateľ certifikátu nie je certifikačnou autoritou"
1180
1181 #: src/common/ssl_certificate.c:863
1182 #, c-format
1183 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1184 msgstr "Nemožno otvoriť súbor certifikátu %s: %s\n"
1185
1186 #: src/common/ssl_certificate.c:867
1187 #, c-format
1188 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1189 msgstr "Súbor certifikátu %s chýba (%s)\n"
1190
1191 #: src/common/ssl_certificate.c:886
1192 #, c-format
1193 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1194 msgstr "Nemožno otvoriť súbor kľúča %s (%s)\n"
1195
1196 #: src/common/ssl_certificate.c:890
1197 #, c-format
1198 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1199 msgstr "Chýba súbor kľúča %s (%s)\n"
1200
1201 #: src/common/ssl_certificate.c:1038
1202 #, c-format
1203 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1204 msgstr "Zlyhalo čítanie súboru certifikátu P12 %s\n"
1205
1206 #: src/common/ssl_certificate.c:1041
1207 #, c-format
1208 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1209 msgstr "Nemožno otvoriť súbor certifikátu P12 %s (%s)\n"
1210
1211 #: src/common/ssl_certificate.c:1045
1212 #, c-format
1213 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1214 msgstr "Chýba súbor certifikátu P12 %s (%s)\n"
1215
1216 #: src/common/ssl_certificate.c:1070 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1217 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1218 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1219 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1220 msgid "<not in certificate>"
1221 msgstr "<chýba v certifikáte>"
1222
1223 #: src/common/string_match.c:83
1224 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1225 msgstr "(Predmet vymazaný regulárnym výrazom)"
1226
1227 #: src/common/utils.c:379
1228 #, c-format
1229 msgid "%dB"
1230 msgstr "%dB"
1231
1232 #: src/common/utils.c:380
1233 #, c-format
1234 msgid "%d.%02dKB"
1235 msgstr "%d.%02dKB"
1236
1237 #: src/common/utils.c:381
1238 #, c-format
1239 msgid "%d.%02dMB"
1240 msgstr "%d.%02dMB"
1241
1242 #: src/common/utils.c:382
1243 #, c-format
1244 msgid "%.2fGB"
1245 msgstr "%.2fGB"
1246
1247 #: src/common/utils.c:4958
1248 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1249 msgid "Sunday"
1250 msgstr "Nedeľa"
1251
1252 #: src/common/utils.c:4959
1253 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1254 msgid "Monday"
1255 msgstr "Pondelok"
1256
1257 #: src/common/utils.c:4960
1258 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1259 msgid "Tuesday"
1260 msgstr "Utorok"
1261
1262 #: src/common/utils.c:4961
1263 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1264 msgid "Wednesday"
1265 msgstr "Streda"
1266
1267 #: src/common/utils.c:4962
1268 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1269 msgid "Thursday"
1270 msgstr "Štvrtok"
1271
1272 #: src/common/utils.c:4963
1273 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1274 msgid "Friday"
1275 msgstr "Piatok"
1276
1277 #: src/common/utils.c:4964
1278 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1279 msgid "Saturday"
1280 msgstr "Sobota"
1281
1282 #: src/common/utils.c:4966
1283 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1284 msgid "January"
1285 msgstr "Január"
1286
1287 #: src/common/utils.c:4967
1288 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1289 msgid "February"
1290 msgstr "Február"
1291
1292 #: src/common/utils.c:4968
1293 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1294 msgid "March"
1295 msgstr "Marec"
1296
1297 #: src/common/utils.c:4969
1298 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1299 msgid "April"
1300 msgstr "Apríl"
1301
1302 #: src/common/utils.c:4970
1303 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1304 msgid "May"
1305 msgstr "Máj"
1306
1307 #: src/common/utils.c:4971
1308 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1309 msgid "June"
1310 msgstr "Jún"
1311
1312 #: src/common/utils.c:4972
1313 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1314 msgid "July"
1315 msgstr "Júl"
1316
1317 #: src/common/utils.c:4973
1318 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1319 msgid "August"
1320 msgstr "August"
1321
1322 #: src/common/utils.c:4974
1323 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1324 msgid "September"
1325 msgstr "September"
1326
1327 #: src/common/utils.c:4975
1328 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1329 msgid "October"
1330 msgstr "Október"
1331
1332 #: src/common/utils.c:4976
1333 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1334 msgid "November"
1335 msgstr "November"
1336
1337 #: src/common/utils.c:4977
1338 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1339 msgid "December"
1340 msgstr "December"
1341
1342 #: src/common/utils.c:4979
1343 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1344 msgid "Sun"
1345 msgstr "Ne"
1346
1347 #: src/common/utils.c:4980
1348 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1349 msgid "Mon"
1350 msgstr "Po"
1351
1352 #: src/common/utils.c:4981
1353 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1354 msgid "Tue"
1355 msgstr "Ut"
1356
1357 #: src/common/utils.c:4982
1358 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1359 msgid "Wed"
1360 msgstr "St"
1361
1362 #: src/common/utils.c:4983
1363 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1364 msgid "Thu"
1365 msgstr "Št"
1366
1367 #: src/common/utils.c:4984
1368 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1369 msgid "Fri"
1370 msgstr "Pi"
1371
1372 #: src/common/utils.c:4985
1373 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1374 msgid "Sat"
1375 msgstr "So"
1376
1377 #: src/common/utils.c:4987
1378 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1379 msgid "Jan"
1380 msgstr "Jan"
1381
1382 #: src/common/utils.c:4988
1383 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1384 msgid "Feb"
1385 msgstr "Feb"
1386
1387 #: src/common/utils.c:4989
1388 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1389 msgid "Mar"
1390 msgstr "Mar"
1391
1392 #: src/common/utils.c:4990
1393 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1394 msgid "Apr"
1395 msgstr "Apr"
1396
1397 #: src/common/utils.c:4991
1398 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1399 msgid "May"
1400 msgstr "Máj"
1401
1402 #: src/common/utils.c:4992
1403 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1404 msgid "Jun"
1405 msgstr "Jún"
1406
1407 #: src/common/utils.c:4993
1408 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1409 msgid "Jul"
1410 msgstr "Júl"
1411
1412 #: src/common/utils.c:4994
1413 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1414 msgid "Aug"
1415 msgstr "Aug"
1416
1417 #: src/common/utils.c:4995
1418 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1419 msgid "Sep"
1420 msgstr "Sep"
1421
1422 #: src/common/utils.c:4996
1423 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1424 msgid "Oct"
1425 msgstr "Okt"
1426
1427 #: src/common/utils.c:4997
1428 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1429 msgid "Nov"
1430 msgstr "Nov"
1431
1432 #: src/common/utils.c:4998
1433 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1434 msgid "Dec"
1435 msgstr "Dec"
1436
1437 #: src/common/utils.c:5009
1438 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1439 msgid "AM"
1440 msgstr "DOP"
1441
1442 #: src/common/utils.c:5010
1443 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1444 msgid "PM"
1445 msgstr "ODP"
1446
1447 #: src/common/utils.c:5011
1448 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1449 msgid "am"
1450 msgstr "dop."
1451
1452 #: src/common/utils.c:5012
1453 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1454 msgid "pm"
1455 msgstr "odp."
1456
1457 #: src/compose.c:570
1458 msgid "_Add..."
1459 msgstr "_Pridať…"
1460
1461 #: src/compose.c:571 src/mh_gtk.c:361 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:293
1462 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:140
1463 msgid "_Remove"
1464 msgstr "_Odstrániť"
1465
1466 #: src/compose.c:573 src/folderview.c:234
1467 msgid "_Properties..."
1468 msgstr "_Vlastnosti…"
1469
1470 #: src/compose.c:580 src/mainwindow.c:506 src/messageview.c:212
1471 msgid "_Message"
1472 msgstr "Sp_ráva"
1473
1474 #: src/compose.c:583
1475 msgid "_Spelling"
1476 msgstr "P_ravopis"
1477
1478 #: src/compose.c:585 src/compose.c:652
1479 msgid "_Options"
1480 msgstr "_Možnosti"
1481
1482 #: src/compose.c:589
1483 msgid "S_end"
1484 msgstr "Odos_lať"
1485
1486 #: src/compose.c:590
1487 msgid "Send _later"
1488 msgstr "Odoslať _neskôr"
1489
1490 #: src/compose.c:593
1491 msgid "_Attach file"
1492 msgstr "Pripojiť sú_bor"
1493
1494 #: src/compose.c:594
1495 msgid "_Insert file"
1496 msgstr "Vlož_iť súbor"
1497
1498 #: src/compose.c:595
1499 msgid "Insert si_gnature"
1500 msgstr "Vložiť _podpis"
1501
1502 #: src/compose.c:596
1503 msgid "_Replace signature"
1504 msgstr "Nah_radiť podpis"
1505
1506 #: src/compose.c:600
1507 msgid "_Print"
1508 msgstr "_Tlačiť"
1509
1510 #: src/compose.c:605
1511 msgid "_Undo"
1512 msgstr "_Späť"
1513
1514 #: src/compose.c:606
1515 msgid "_Redo"
1516 msgstr "_Znova"
1517
1518 #: src/compose.c:609
1519 msgid "Cu_t"
1520 msgstr "_Vystrihnúť"
1521
1522 #: src/compose.c:613
1523 msgid "_Special paste"
1524 msgstr "Prilepiť _špeciálne"
1525
1526 #: src/compose.c:614
1527 msgid "As _quotation"
1528 msgstr "Ako _citácia"
1529
1530 #: src/compose.c:615
1531 msgid "_Wrapped"
1532 msgstr "_Zalomené"
1533
1534 #: src/compose.c:616
1535 msgid "_Unwrapped"
1536 msgstr "_Nezalomené"
1537
1538 #: src/compose.c:618 src/mainwindow.c:539
1539 msgid "Select _all"
1540 msgstr "Vy_brať všetko"
1541
1542 #: src/compose.c:620
1543 msgid "A_dvanced"
1544 msgstr "_Rozšírené"
1545
1546 #: src/compose.c:621
1547 msgid "Move a character backward"
1548 msgstr "Presunúť o znak dozadu"
1549
1550 #: src/compose.c:622
1551 msgid "Move a character forward"
1552 msgstr "Presunúť o znak dopredu"
1553
1554 #: src/compose.c:623
1555 msgid "Move a word backward"
1556 msgstr "Presunúť o slovo dozadu"
1557
1558 #: src/compose.c:624
1559 msgid "Move a word forward"
1560 msgstr "Presunúť o slovo dopredu"
1561
1562 #: src/compose.c:625
1563 msgid "Move to beginning of line"
1564 msgstr "Presunúť na začiatok riadku"
1565
1566 #: src/compose.c:626
1567 msgid "Move to end of line"
1568 msgstr "Presunúť na koniec riadku"
1569
1570 #: src/compose.c:627
1571 msgid "Move to previous line"
1572 msgstr "Presunúť na predchádzajúci riadok"
1573
1574 #: src/compose.c:628
1575 msgid "Move to next line"
1576 msgstr "Presunúť na ďalší riadok"
1577
1578 #: src/compose.c:629
1579 msgid "Delete a character backward"
1580 msgstr "Zmazať znak naľavo od kurzora"
1581
1582 #: src/compose.c:630
1583 msgid "Delete a character forward"
1584 msgstr "Zmazať znak napravo od kurzora"
1585
1586 #: src/compose.c:631
1587 msgid "Delete a word backward"
1588 msgstr "Zmazať slovo naľavo od kurzora"
1589
1590 #: src/compose.c:632
1591 msgid "Delete a word forward"
1592 msgstr "Zmazať slovo napravo od kurzora"
1593
1594 #: src/compose.c:633
1595 msgid "Delete line"
1596 msgstr "Zmazať riadok"
1597
1598 #: src/compose.c:634
1599 msgid "Delete to end of line"
1600 msgstr "Zmazať do konca riadku"
1601
1602 #: src/compose.c:637 src/messageview.c:229
1603 msgid "_Find"
1604 msgstr "_Hľadať"
1605
1606 #: src/compose.c:640
1607 msgid "_Wrap current paragraph"
1608 msgstr "_Zalomiť aktuálny odsek"
1609
1610 #: src/compose.c:641
1611 msgid "Wrap all long _lines"
1612 msgstr "Zalomiť všetky d_lhé riadky"
1613
1614 #: src/compose.c:643
1615 msgid "Edit with e_xternal editor"
1616 msgstr "Upraviť pomocou e_xterného editora"
1617
1618 #: src/compose.c:646
1619 msgid "_Check all or check selection"
1620 msgstr "_Skontrolovať všetko alebo výber"
1621
1622 #: src/compose.c:647
1623 msgid "_Highlight all misspelled words"
1624 msgstr "_Zvýrazniť všetky nesprávne slová"
1625
1626 #: src/compose.c:648
1627 msgid "Check _backwards misspelled word"
1628 msgstr "S_pätne skontrolovať nesprávne slovo"
1629
1630 #: src/compose.c:649
1631 msgid "_Forward to next misspelled word"
1632 msgstr "_Dopredu na ďalšie nesprávne slovo"
1633
1634 #: src/compose.c:657
1635 msgid "Reply _mode"
1636 msgstr "Reži_m odpovede"
1637
1638 #: src/compose.c:659
1639 msgid "Privacy _System"
1640 msgstr "_Súkromie"
1641
1642 #: src/compose.c:664
1643 msgid "_Priority"
1644 msgstr "Pri_orita"
1645
1646 #: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:265
1647 msgid "Character _encoding"
1648 msgstr "_Kódovanie znakov"
1649
1650 #: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:270
1651 msgid "Western European"
1652 msgstr "Západná Európa (ISO-8859-1)"
1653
1654 #: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:271
1655 msgid "Baltic"
1656 msgstr "Pobaltské"
1657
1658 #: src/compose.c:673 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:272
1659 msgid "Hebrew"
1660 msgstr "Hebrejské"
1661
1662 #: src/compose.c:674 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:273
1663 msgid "Arabic"
1664 msgstr "Arabské"
1665
1666 #: src/compose.c:675 src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:274
1667 msgid "Cyrillic"
1668 msgstr "Cyrilika"
1669
1670 #: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:275
1671 msgid "Japanese"
1672 msgstr "Japonské"
1673
1674 #: src/compose.c:677 src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:276
1675 msgid "Chinese"
1676 msgstr "Čínske"
1677
1678 #: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:277
1679 msgid "Korean"
1680 msgstr "Kórejské"
1681
1682 #: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:278
1683 msgid "Thai"
1684 msgstr "Thajské"
1685
1686 #: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:314
1687 msgid "_Address book"
1688 msgstr "_Adresár"
1689
1690 #: src/compose.c:684
1691 msgid "_Template"
1692 msgstr "Šabló_na"
1693
1694 #: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:751 src/messageview.c:335
1695 msgid "Actio_ns"
1696 msgstr "A_kcie"
1697
1698 #: src/compose.c:695
1699 msgid "Aut_o wrapping"
1700 msgstr "Aut_omatické zalamovanie"
1701
1702 #: src/compose.c:696
1703 msgid "Auto _indent"
1704 msgstr "Automatické odsaden_ie"
1705
1706 #: src/compose.c:697
1707 msgid "Si_gn"
1708 msgstr "Podpí_sať"
1709
1710 #: src/compose.c:698
1711 msgid "_Encrypt"
1712 msgstr "_Šifrovať"
1713
1714 #: src/compose.c:699
1715 msgid "_Request Return Receipt"
1716 msgstr "Vyžiadať potv_rdenie o prijatí"
1717
1718 #: src/compose.c:700
1719 msgid "Remo_ve references"
1720 msgstr "_Odstrániť odkazy"
1721
1722 #: src/compose.c:701
1723 msgid "Show _ruler"
1724 msgstr "Zobraziť p_ravítko"
1725
1726 #: src/compose.c:706 src/compose.c:716
1727 msgid "_Normal"
1728 msgstr "_Normálny"
1729
1730 #: src/compose.c:707 src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:303
1731 msgid "_All"
1732 msgstr "_Všetkým"
1733
1734 #: src/compose.c:708 src/mainwindow.c:658 src/messageview.c:304
1735 msgid "_Sender"
1736 msgstr "Odo_sielateľ"
1737
1738 #: src/compose.c:709
1739 msgid "_Mailing-list"
1740 msgstr "E_mailová konferencia"
1741
1742 #: src/compose.c:714
1743 msgid "_Highest"
1744 msgstr "_Najvyššia"
1745
1746 #: src/compose.c:715
1747 msgid "Hi_gh"
1748 msgstr "_Vysoká"
1749
1750 #: src/compose.c:717
1751 msgid "Lo_w"
1752 msgstr "_Nízka"
1753
1754 #: src/compose.c:718
1755 msgid "_Lowest"
1756 msgstr "Na_jnižšia"
1757
1758 #: src/compose.c:723 src/mainwindow.c:865 src/messageview.c:352
1759 msgid "_Automatic"
1760 msgstr "_Automaticky"
1761
1762 #: src/compose.c:724 src/mainwindow.c:866 src/messageview.c:353
1763 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1764 msgstr "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1765
1766 #: src/compose.c:725 src/mainwindow.c:867 src/messageview.c:354
1767 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1768 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1769
1770 #: src/compose.c:729 src/mainwindow.c:871 src/messageview.c:358
1771 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1772 msgstr "Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
1773
1774 #: src/compose.c:732 src/mainwindow.c:874 src/messageview.c:361
1775 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1776 msgstr "Grécke (ISO-8859-_7)"
1777
1778 #: src/compose.c:737 src/mainwindow.c:879 src/messageview.c:366
1779 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1780 msgstr "Turecké (ISO-8859-_9)"
1781
1782 #: src/compose.c:1065
1783 msgid "New message From format error."
1784 msgstr "Chyba v tvare odosielateľa novej správy."
1785
1786 #: src/compose.c:1157
1787 msgid "New message subject format error."
1788 msgstr "Chyba v tvare predmetu novej správy."
1789
1790 #: src/compose.c:1188 src/quote_fmt.c:569
1791 #, c-format
1792 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1793 msgstr "V tele šablóny „Nová správa” je chyba na riadku %d."
1794
1795 #: src/compose.c:1443
1796 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1797 msgstr "Nemožno odpovedať. Pôvodná správa už asi neexistuje."
1798
1799 #: src/compose.c:1626 src/quote_fmt.c:586
1800 msgid ""
1801 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1802 "address."
1803 msgstr "Pole „Od” šablóny „Odpovedať” obsahuje neplatnú emailovú adresu."
1804
1805 #: src/compose.c:1674 src/quote_fmt.c:589
1806 #, c-format
1807 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1808 msgstr "V tele šablóny „Odpovedať” je chyba na riadku %d."
1809
1810 #: src/compose.c:1810 src/compose.c:2002 src/quote_fmt.c:606
1811 msgid ""
1812 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1813 "address."
1814 msgstr "Pole „Od” šablóny „Poslať ďalej” obsahuje neplatnú emailovú adresu."
1815
1816 #: src/compose.c:1870 src/quote_fmt.c:609
1817 #, c-format
1818 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1819 msgstr "V tele šablóny „Poslať ďalej” je chyba na riadku %d."
1820
1821 #: src/compose.c:2044
1822 msgid "Fw: multiple emails"
1823 msgstr "Fw: viacero správ"
1824
1825 #: src/compose.c:2524
1826 #, c-format
1827 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1828 msgstr "V tele šablóny „Presmerovať” je chyba na riadku %d."
1829
1830 #: src/compose.c:2591 src/gtk/headers.h:13
1831 msgid "Cc:"
1832 msgstr "Kópia:"
1833
1834 #: src/compose.c:2594 src/gtk/headers.h:14
1835 msgid "Bcc:"
1836 msgstr "Slepá kópia:"
1837
1838 #: src/compose.c:2597 src/gtk/headers.h:11
1839 msgid "Reply-To:"
1840 msgstr "Odpovedať komu:"
1841
1842 #: src/compose.c:2600 src/compose.c:4915 src/compose.c:4917
1843 #: src/gtk/headers.h:32
1844 msgid "Newsgroups:"
1845 msgstr "Diskusné skupiny:"
1846
1847 #: src/compose.c:2603 src/gtk/headers.h:33
1848 msgid "Followup-To:"
1849 msgstr "Pokračovanie:"
1850
1851 #: src/compose.c:2606 src/gtk/headers.h:16
1852 msgid "In-Reply-To:"
1853 msgstr "V odpovedi komu:"
1854
1855 #: src/compose.c:2610 src/compose.c:4912 src/compose.c:4920
1856 #: src/gtk/headers.h:12 src/summary_search.c:445
1857 msgid "To:"
1858 msgstr "Komu:"
1859
1860 #: src/compose.c:2819
1861 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1862 msgstr "Nemožno priložiť súbor (zlyhala konverzia kódovania)."
1863
1864 #: src/compose.c:2825
1865 #, c-format
1866 msgid ""
1867 "The following file has been attached: \n"
1868 "%s"
1869 msgid_plural ""
1870 "The following files have been attached: \n"
1871 "%s"
1872 msgstr[0] ""
1873 "Bol pripojený nasledujúci súbor:\n"
1874 "%s"
1875 msgstr[1] ""
1876 "Nasledujúce súbory budú priložené:\n"
1877 "%s"
1878 msgstr[2] ""
1879 "Nasledujúce súbory budú priložené:\n"
1880 "%s"
1881
1882 #: src/compose.c:3098
1883 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1884 msgstr "„Značka citácie” šablóny nie je platná."
1885
1886 #: src/compose.c:3589
1887 #, c-format
1888 msgid "Could not get size of file '%s'."
1889 msgstr "Nemožno zistiť veľkosť súboru „%s”."
1890
1891 #: src/compose.c:3600
1892 #, c-format
1893 msgid ""
1894 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1895 "want to do that?"
1896 msgstr "Do tela správy vkladáte súbor %s. Ste si istý, že to chcete urobiť?"
1897
1898 #: src/compose.c:3603
1899 msgid "Are you sure?"
1900 msgstr "Ste si istý?"
1901
1902 #: src/compose.c:3604 src/compose.c:11153
1903 msgid "+_Insert"
1904 msgstr "+_Vložiť"
1905
1906 #: src/compose.c:3721
1907 #, c-format
1908 msgid "File %s is empty."
1909 msgstr "Súbor %s je prázdny."
1910
1911 #: src/compose.c:3722
1912 msgid "Empty file"
1913 msgstr "Prázdny súbor"
1914
1915 #: src/compose.c:3723
1916 msgid "+_Attach anyway"
1917 msgstr "+Pripojiť i _tak"
1918
1919 #: src/compose.c:3732
1920 #, c-format
1921 msgid "Can't read %s."
1922 msgstr "Nemožno čítať %s."
1923
1924 #: src/compose.c:3759
1925 #, c-format
1926 msgid "Message: %s"
1927 msgstr "Správa: %s"
1928
1929 #: src/compose.c:4752 src/plugins/python/composewindowtype.c:432
1930 msgid " [Edited]"
1931 msgstr "[Upravené]"
1932
1933 #: src/compose.c:4759 src/plugins/python/composewindowtype.c:435
1934 #, c-format
1935 msgid "%s - Compose message%s"
1936 msgstr "%s - Písanie správy%s"
1937
1938 #: src/compose.c:4762 src/plugins/python/composewindowtype.c:438
1939 #, c-format
1940 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1941 msgstr "[bez názvu] - Písanie správy%s"
1942
1943 #: src/compose.c:4764 src/plugins/python/composewindowtype.c:426
1944 msgid "Compose message"
1945 msgstr "Napísať správu"
1946
1947 #: src/compose.c:4791 src/messageview.c:888
1948 msgid ""
1949 "Account for sending mail is not specified.\n"
1950 "Please select a mail account before sending."
1951 msgstr ""
1952 "Nie je zadaný účet na odosielanie správ.\n"
1953 "Pred odosielaním prosím zvoľte poštový účet."
1954
1955 #: src/compose.c:5011 src/compose.c:5043 src/compose.c:5085
1956 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:219 src/prefs_account.c:3270
1957 #: src/toolbar.c:406 src/toolbar.c:424
1958 msgid "Send"
1959 msgstr "Odoslať"
1960
1961 #: src/compose.c:5012
1962 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1963 msgstr "Jediný príjemca je prednastavená adresa Kópie. Odoslať i tak?"
1964
1965 #: src/compose.c:5013 src/compose.c:5045 src/compose.c:5078 src/compose.c:5601
1966 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:211
1967 msgid "+_Send"
1968 msgstr "+_Odoslať"
1969
1970 #: src/compose.c:5044
1971 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1972 msgstr "Jediný príjemca je prednastavená adresa Skrytej kópie. Odoslať i tak?"
1973
1974 #: src/compose.c:5061
1975 msgid "Recipient is not specified."
1976 msgstr "Nie je zadaný príjemca."
1977
1978 #: src/compose.c:5080 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:213
1979 msgid "+_Queue"
1980 msgstr "+Do _fronty"
1981
1982 #: src/compose.c:5081
1983 #, c-format
1984 msgid "Subject is empty. %s"
1985 msgstr "Prázdny predmet. %s"
1986
1987 #: src/compose.c:5082
1988 msgid "Send it anyway?"
1989 msgstr "Poslať i tak?"
1990
1991 #: src/compose.c:5083
1992 msgid "Queue it anyway?"
1993 msgstr "Zaradiť do fronty i tak?"
1994
1995 #: src/compose.c:5085 src/toolbar.c:425
1996 msgid "Send later"
1997 msgstr "Odoslať ho neskôr"
1998
1999 #: src/compose.c:5138 src/compose.c:9728
2000 msgid ""
2001 "Could not queue message for sending:\n"
2002 "\n"
2003 "Charset conversion failed."
2004 msgstr ""
2005 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2006 "\n"
2007 "Zlyhala konverzia kódovania."
2008
2009 #: src/compose.c:5141 src/compose.c:9731
2010 msgid ""
2011 "Could not queue message for sending:\n"
2012 "\n"
2013 "Couldn't get recipient encryption key."
2014 msgstr ""
2015 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2016 "\n"
2017 "Nie je dostupný šifrovací kľúč príjemcu."
2018
2019 #: src/compose.c:5147 src/compose.c:9725
2020 #, c-format
2021 msgid ""
2022 "Could not queue message for sending:\n"
2023 "\n"
2024 "Signature failed: %s"
2025 msgstr ""
2026 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2027 "\n"
2028 "Podpísanie zlyhalo: %s"
2029
2030 #: src/compose.c:5150
2031 #, c-format
2032 msgid ""
2033 "Could not queue message for sending:\n"
2034 "\n"
2035 "%s."
2036 msgstr ""
2037 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2038 "\n"
2039 "%s."
2040
2041 #: src/compose.c:5152
2042 msgid "Could not queue message for sending."
2043 msgstr "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie."
2044
2045 #: src/compose.c:5167 src/compose.c:5227
2046 msgid ""
2047 "The message was queued but could not be sent.\n"
2048 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2049 msgstr ""
2050 "Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo ju možné odoslať.\n"
2051 "Použite „Odoslať správy vo fronte” z hlavného okna na opakovanie."
2052
2053 #: src/compose.c:5223
2054 #, c-format
2055 msgid ""
2056 "%s\n"
2057 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2058 msgstr ""
2059 "%s\n"
2060 "Použite „Odoslať správy vo fronte” z hlavného okna na opakovanie."
2061
2062 #: src/compose.c:5598
2063 #, c-format
2064 msgid ""
2065 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2066 "to the specified %s charset.\n"
2067 "Send it as %s?"
2068 msgstr ""
2069 "Nemožno konvertovať kódovanie správy do zadaného\n"
2070 "kódovania na %s.\n"
2071 "Odoslať správu v kódovaní %s?"
2072
2073 #: src/compose.c:5656
2074 #, c-format
2075 msgid ""
2076 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2077 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2078 "\n"
2079 "Send it anyway?"
2080 msgstr ""
2081 "Riadok %d prekračuje limit dĺžky riadku (998 bajtov).\n"
2082 "Obsah správy môže byť počas prenosu k adresátovi znehodnotený.\n"
2083 "\n"
2084 "Odoslať aj tak?"
2085
2086 #: src/compose.c:5837
2087 msgid "Encryption warning"
2088 msgstr "Upozornenie šifrovania"
2089
2090 #: src/compose.c:5838
2091 msgid "+C_ontinue"
2092 msgstr "+_Pokračovať"
2093
2094 #: src/compose.c:5887
2095 msgid "No account for sending mails available!"
2096 msgstr "Nie je dostupné žiadny účet na odosielanie správ!"
2097
2098 #: src/compose.c:5896
2099 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2100 msgstr "Zvolený účet nie je NNTP: Posielanie nie je možné."
2101
2102 #: src/compose.c:6133
2103 #, c-format
2104 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2105 msgstr "Príloha %s už neexistuje. Ignorovať?"
2106
2107 #: src/compose.c:6134 src/mainwindow.c:648 src/toolbar.c:231
2108 #: src/toolbar.c:2195
2109 msgid "Cancel sending"
2110 msgstr "Zrušiť posielanie"
2111
2112 #: src/compose.c:6134
2113 msgid "Ignore attachment"
2114 msgstr "Ignorovať prílohu"
2115
2116 #: src/compose.c:6173
2117 #, c-format
2118 msgid "Original %s part"
2119 msgstr "Pôvodná časť %s"
2120
2121 #: src/compose.c:6755
2122 msgid "Add to address _book"
2123 msgstr "Pridať do _adresára"
2124
2125 #: src/compose.c:6911
2126 msgid "Delete entry contents"
2127 msgstr "Zmazať obsah položiek"
2128
2129 #: src/compose.c:6915 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:295
2130 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2131 msgstr "Na automatické doplnenie z adresára použite <TAB>"
2132
2133 #: src/compose.c:7135
2134 msgid "Mime type"
2135 msgstr "Typ MIME"
2136
2137 #: src/compose.c:7141 src/mimeview.c:274 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394
2138 #: src/prefs_matcher.c:627 src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:445
2139 msgid "Size"
2140 msgstr "Veľkosť"
2141
2142 #: src/compose.c:7204
2143 msgid "Save Message to "
2144 msgstr "Uložiť správu do "
2145
2146 #: src/compose.c:7241 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:520
2147 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:239
2148 #: src/importpine.c:238 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1028
2149 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:188
2150 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:208
2151 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2152 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:296
2153 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2154 msgid "_Browse"
2155 msgstr "_Prechádzať"
2156
2157 #: src/compose.c:7716
2158 msgid "Hea_der"
2159 msgstr "H_lavička"
2160
2161 #: src/compose.c:7721
2162 msgid "_Attachments"
2163 msgstr "_Prílohy"
2164
2165 #: src/compose.c:7735
2166 msgid "Othe_rs"
2167 msgstr "_Ostatné"
2168
2169 #: src/compose.c:7750 src/gtk/headers.h:18
2170 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:704 src/summary_search.c:452
2171 msgid "Subject:"
2172 msgstr "Predmet:"
2173
2174 #: src/compose.c:7972
2175 #, c-format
2176 msgid ""
2177 "Spell checker could not be started.\n"
2178 "%s"
2179 msgstr ""
2180 "Nemožno spustiť kontrolu preklepov.\n"
2181 "%s"
2182
2183 #: src/compose.c:8081
2184 #, c-format
2185 msgid "From: <i>%s</i>"
2186 msgstr "Od: <i>%s</i>"
2187
2188 #: src/compose.c:8115
2189 msgid "Account to use for this email"
2190 msgstr "Účet, použitý pre tento email"
2191
2192 #: src/compose.c:8117
2193 msgid "Sender address to be used"
2194 msgstr "Adresa odosielateľa"
2195
2196 #: src/compose.c:8281
2197 #, c-format
2198 msgid ""
2199 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2200 "encrypt this message."
2201 msgstr ""
2202 "Nemožno načítať systém súkromia „%s”. Nebude možné podpísať ani zašifrovať "
2203 "túto správu."
2204
2205 #: src/compose.c:8381 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1082
2206 msgid "_None"
2207 msgstr "Žiad_na"
2208
2209 #: src/compose.c:8482 src/prefs_template.c:753
2210 #, c-format
2211 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2212 msgstr "Telo šablóny má chybu v riadku %d."
2213
2214 #: src/compose.c:8598
2215 msgid "Template From format error."
2216 msgstr "Chyba v tvare hlavičky odosielateľa v šablóne."
2217
2218 #: src/compose.c:8616
2219 msgid "Template To format error."
2220 msgstr "Chyba v tvare hlavičky príjemcu v šablóne."
2221
2222 #: src/compose.c:8634
2223 msgid "Template Cc format error."
2224 msgstr "Chyba v tvare hlavičky kópie v šablóne."
2225
2226 #: src/compose.c:8652
2227 msgid "Template Bcc format error."
2228 msgstr "Chyba v tvare hlavičky slepej kópie v šablóne."
2229
2230 #: src/compose.c:8671
2231 msgid "Template subject format error."
2232 msgstr "Chyba v tvare hlavičky predmetu v šablóne."
2233
2234 #: src/compose.c:8939
2235 msgid "Invalid MIME type."
2236 msgstr "Neplatný typ MIME."
2237
2238 #: src/compose.c:8954
2239 msgid "File doesn't exist or is empty."
2240 msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
2241
2242 #: src/compose.c:9028
2243 msgid "Properties"
2244 msgstr "Vlastnosti"
2245
2246 #: src/compose.c:9045
2247 msgid "MIME type"
2248 msgstr "Typ MIME"
2249
2250 #: src/compose.c:9086
2251 msgid "Encoding"
2252 msgstr "Kódovanie"
2253
2254 #: src/compose.c:9106
2255 msgid "Path"
2256 msgstr "Cesta"
2257
2258 #: src/compose.c:9107
2259 msgid "File name"
2260 msgstr "Názov súboru"
2261
2262 #: src/compose.c:9299
2263 #, c-format
2264 msgid ""
2265 "The external editor is still working.\n"
2266 "Force terminating the process?\n"
2267 "process group id: %d"
2268 msgstr ""
2269 "Externý editor je ešte stále aktívny.\n"
2270 "Vynútiť ukončenie procesu?\n"
2271 "ID skupiny procesu: %d"
2272
2273 #: src/compose.c:9694 src/messageview.c:1095
2274 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2275 msgstr "Claws Mail potrebuje na odoslanie tejto správy pripojenie k sieti."
2276
2277 #: src/compose.c:9720
2278 msgid "Could not queue message."
2279 msgstr "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie."
2280
2281 #: src/compose.c:9722
2282 #, c-format
2283 msgid ""
2284 "Could not queue message:\n"
2285 "\n"
2286 "%s."
2287 msgstr ""
2288 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2289 "\n"
2290 "%s"
2291
2292 #: src/compose.c:9900
2293 msgid "Could not save draft."
2294 msgstr "Koncept nemožno uložiť."
2295
2296 #: src/compose.c:9904
2297 msgid "Could not save draft"
2298 msgstr "Koncept nemožno uložiť"
2299
2300 #: src/compose.c:9905
2301 msgid ""
2302 "Could not save draft.\n"
2303 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2304 msgstr ""
2305 "Koncept nemožno uložiť.\n"
2306 "Chcete pokračovať v písaní, alebo zahodiť rozpísanú správu?"
2307
2308 #: src/compose.c:9907
2309 msgid "_Cancel exit"
2310 msgstr "+_Zrušiť skončenie"
2311
2312 #: src/compose.c:9907
2313 msgid "_Discard email"
2314 msgstr "_Zahodiť správu"
2315
2316 #: src/compose.c:10067 src/compose.c:10081
2317 msgid "Select file"
2318 msgstr "Zvoľte súbor"
2319
2320 #: src/compose.c:10095
2321 #, c-format
2322 msgid "File '%s' could not be read."
2323 msgstr "Súbor „%s” nemožno čítať."
2324
2325 #: src/compose.c:10097
2326 #, c-format
2327 msgid ""
2328 "File '%s' contained invalid characters\n"
2329 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2330 msgstr ""
2331 "Súbor „%s” obsahuje neplatné znaky pre\n"
2332 "súčasné kódovanie, vloženie môže byť nepresné."
2333
2334 #: src/compose.c:10184
2335 msgid "Discard message"
2336 msgstr "Zahodiť správu"
2337
2338 #: src/compose.c:10185
2339 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2340 msgstr "Táto správa bola zmenená. Zahodiť zmeny?"
2341
2342 #: src/compose.c:10186
2343 msgid "_Discard"
2344 msgstr "_Zahodiť"
2345
2346 #: src/compose.c:10186
2347 msgid "_Save to Drafts"
2348 msgstr "Uložiť medzi _koncepty"
2349
2350 #: src/compose.c:10188
2351 msgid "Save changes"
2352 msgstr "Uložiť zmeny"
2353
2354 #: src/compose.c:10189
2355 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2356 msgstr "Táto správa bola zmenená. Uložiť posledné zmeny?"
2357
2358 #: src/compose.c:10190
2359 msgid "_Don't save"
2360 msgstr "_Neukladať"
2361
2362 #: src/compose.c:10190
2363 msgid "+_Save to Drafts"
2364 msgstr "+Uložiť medzi _koncepty"
2365
2366 #: src/compose.c:10260
2367 #, c-format
2368 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2369 msgstr "Chcete použiť šablónu „%s”?"
2370
2371 #: src/compose.c:10262
2372 msgid "Apply template"
2373 msgstr "Použiť šablónu"
2374
2375 #: src/compose.c:10263 src/prefs_actions.c:329
2376 #: src/prefs_filtering_action.c:610 src/prefs_filtering.c:477
2377 #: src/prefs_matcher.c:772 src/prefs_template.c:309 src/prefs_toolbar.c:1050
2378 msgid "_Replace"
2379 msgstr "_Nahradiť"
2380
2381 #: src/compose.c:10263
2382 msgid "_Insert"
2383 msgstr "_Vložiť"
2384
2385 #: src/compose.c:11150
2386 msgid "Insert or attach?"
2387 msgstr "Vložiť, alebo pripojiť ako prílohu?"
2388
2389 #: src/compose.c:11151
2390 msgid ""
2391 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2392 "attach it to the email?"
2393 msgstr ""
2394 "Chcete vložiť obsah súboru do tela správy, alebo ho chcete pripojiť k správe "
2395 "ako prílohu?"
2396
2397 #: src/compose.c:11153
2398 msgid "_Attach"
2399 msgstr "_Pripojiť"
2400
2401 #: src/compose.c:11373
2402 #, c-format
2403 msgid "Quote format error at line %d."
2404 msgstr "Chyba v tvare citácie na riadku %d."
2405
2406 #: src/compose.c:11668
2407 #, c-format
2408 msgid ""
2409 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2410 "time. Do you want to continue?"
2411 msgstr ""
2412 "Chcete odpovedať na %d správ. Otvorenie všetkých okien môže chvíľu trvať. "
2413 "Chcete pokračovať?"
2414
2415 #: src/crash.c:141
2416 #, c-format
2417 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2418 msgstr "Proces Claws Mail (%ld) prijal signál %ld"
2419
2420 #: src/crash.c:187
2421 msgid "Claws Mail has crashed"
2422 msgstr "Claws Mail havaroval"
2423
2424 #: src/crash.c:203
2425 #, c-format
2426 msgid ""
2427 "%s.\n"
2428 "Please file a bug report and include the information below."
2429 msgstr ""
2430 "%s.\n"
2431 "Prosím vyplňte správu o chybe a pridajte údaje uvedené nižšie."
2432
2433 #: src/crash.c:208
2434 msgid "Debug log"
2435 msgstr "Ladiaci záznam"
2436
2437 #: src/crash.c:252 src/toolbar.c:422
2438 msgid "Close"
2439 msgstr "Zavrieť"
2440
2441 #: src/crash.c:257
2442 msgid "Save..."
2443 msgstr "Uložiť…"
2444
2445 #: src/crash.c:262
2446 msgid "Create bug report"
2447 msgstr "Vytvoriť správu o chybe"
2448
2449 #: src/crash.c:312
2450 msgid "Save crash information"
2451 msgstr "Uložiť informácie o havárii"
2452
2453 #: src/editaddress.c:156 src/editaddress.c:232
2454 msgid "Add New Person"
2455 msgstr "Pridať nový kontakt"
2456
2457 #: src/editaddress.c:158
2458 msgid ""
2459 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2460 "following values to be set:\n"
2461 " - Display Name\n"
2462 " - First Name\n"
2463 " - Last Name\n"
2464 " - Nickname\n"
2465 " - any email address\n"
2466 " - any additional attribute\n"
2467 "\n"
2468 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2469 "Click Cancel to close without saving."
2470 msgstr ""
2471 "Pridanie nového kontaktu vyžaduje nastavenie aspoň\n"
2472 "jednej hodnoty z nasledujúcich:\n"
2473 " - Zobrazené meno\n"
2474 " - Rodné meno\n"
2475 " - Priezvisko\n"
2476 " - Prezývka\n"
2477 " - emailová adresa\n"
2478 " - doplnkový atribút\n"
2479 "\n"
2480 "Zvoľte OK na pokračovanie v úprave kontaktu.\n"
2481 "Zvoľte Zrušiť na zatvorenie bez uloženia."
2482
2483 #: src/editaddress.c:169
2484 msgid ""
2485 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2486 "following values to be set:\n"
2487 " - First Name\n"
2488 " - Last Name\n"
2489 " - any email address\n"
2490 " - any additional attribute\n"
2491 "\n"
2492 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2493 "Click Cancel to close without saving."
2494 msgstr ""
2495 "Pridanie nového kontaktu vyžaduje nastavenie aspoň\n"
2496 "jednej hodnoty z nasledujúcich:\n"
2497 " - Rodné meno\n"
2498 " - Priezvisko\n"
2499 " - emailová adresa\n"
2500 " - doplňujúci atribút\n"
2501 "\n"
2502 "Zvoľte OK na pokračovanie v úprave kontaktu.\n"
2503 "Zvoľte Zrušiť na zatvorenie bez uloženia."
2504
2505 #: src/editaddress.c:233
2506 msgid "Edit Person Details"
2507 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
2508
2509 #: src/editaddress.c:411
2510 msgid "An Email address must be supplied."
2511 msgstr "Musíte zadať emailovú adresu."
2512
2513 #: src/editaddress.c:587
2514 msgid "A Name and Value must be supplied."
2515 msgstr "Musíte zadať názov a hodnotu."
2516
2517 #: src/editaddress.c:676
2518 msgid "Discard"
2519 msgstr "Zahodiť"
2520
2521 #: src/editaddress.c:677
2522 msgid "Apply"
2523 msgstr "Použiť"
2524
2525 #: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:756
2526 msgid "Edit Person Data"
2527 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
2528
2529 #: src/editaddress.c:785
2530 msgid "Choose a picture"
2531 msgstr "Vyberte obrázok"
2532
2533 #: src/editaddress.c:804
2534 #, c-format
2535 msgid ""
2536 "Failed to import image: \n"
2537 "%s"
2538 msgstr ""
2539 "Zlyhal import obrázku: \n"
2540 "%s"
2541
2542 #: src/editaddress.c:846
2543 msgid "_Set picture"
2544 msgstr "_Nastaviť obrázok"
2545
2546 #: src/editaddress.c:847
2547 msgid "_Unset picture"
2548 msgstr "_Zrušiť obrázok"
2549
2550 #: src/editaddress.c:905
2551 msgid "Photo"
2552 msgstr "Fotografia"
2553
2554 #: src/editaddress.c:952 src/editaddress.c:954 src/expldifdlg.c:516
2555 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:766
2556 msgid "Display Name"
2557 msgstr "Zobrazené meno"
2558
2559 #: src/editaddress.c:961 src/editaddress.c:965 src/ldif.c:774
2560 msgid "Last Name"
2561 msgstr "Priezvisko"
2562
2563 #: src/editaddress.c:962 src/editaddress.c:964 src/ldif.c:770
2564 msgid "First Name"
2565 msgstr "Krstné meno"
2566
2567 #: src/editaddress.c:968 src/editaddress.c:970
2568 msgid "Nickname"
2569 msgstr "Prezývka"
2570
2571 #: src/editaddress.c:1054 src/editaddress.c:1122
2572 msgid "Alias"
2573 msgstr "Alias"
2574
2575 #: src/editaddress.c:1264 src/editaddress.c:1333 src/editaddress.c:1353
2576 #: src/prefs_customheader.c:223
2577 msgid "Value"
2578 msgstr "Hodnota"
2579
2580 #: src/editaddress.c:1424
2581 msgid "_User Data"
2582 msgstr "Údaje o _používateľovi"
2583
2584 #: src/editaddress.c:1425
2585 msgid "_Email Addresses"
2586 msgstr "_Emailové adresy"
2587
2588 #: src/editaddress.c:1428 src/editaddress.c:1431
2589 msgid "O_ther Attributes"
2590 msgstr "Ďalšie _atribúty"
2591
2592 #: src/editbook.c:109
2593 msgid "File appears to be OK."
2594 msgstr "Súbor vyzerá byť v poriadku."
2595
2596 #: src/editbook.c:112
2597 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2598 msgstr "Súbor nemá platný formát adresára."
2599
2600 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2601 msgid "Could not read file."
2602 msgstr "Nemožno čítať súbor."
2603
2604 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2605 msgid "Edit Addressbook"
2606 msgstr "Upraviť adresár"
2607
2608 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2609 msgid " Check File "
2610 msgstr "Skontrolovať súbor"
2611
2612 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2613 #: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:1959
2614 #: src/wizard.c:1188 src/wizard.c:1602
2615 msgid "File"
2616 msgstr "Súbor"
2617
2618 #: src/editbook.c:281
2619 msgid "Add New Addressbook"
2620 msgstr "Pridať nový adresár"
2621
2622 #: src/editgroup.c:101
2623 msgid "A Group Name must be supplied."
2624 msgstr "Musíte zadať názov skupiny."
2625
2626 #: src/editgroup.c:294
2627 msgid "Edit Group Data"
2628 msgstr "Upraviť údaje skupiny"
2629
2630 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2631 msgid "Group Name"
2632 msgstr "Názov skupiny"
2633
2634 #: src/editgroup.c:342
2635 msgid "Addresses in Group"
2636 msgstr "Adresy v skupine"
2637
2638 #: src/editgroup.c:377
2639 msgid "Available Addresses"
2640 msgstr "Dostupné adresy"
2641
2642 #: src/editgroup.c:452
2643 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2644 msgstr ""
2645 "Emailové adresy môžete presúvať z alebo do skupiny pomocou tlačidiel so "
2646 "šípkami"
2647
2648 #: src/editgroup.c:500
2649 msgid "Edit Group Details"
2650 msgstr "Upraviť detaily skupiny"
2651
2652 #: src/editgroup.c:503
2653 msgid "Add New Group"
2654 msgstr "Pridať novú skupinu"
2655
2656 #: src/editgroup.c:553
2657 msgid "Edit folder"
2658 msgstr "Upraviť zložku"
2659
2660 #: src/editgroup.c:553
2661 msgid "Input the new name of folder:"
2662 msgstr "Zadajte nový názov zložky:"
2663
2664 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:581 src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:145
2665 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:239 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:89
2666 msgid "New folder"
2667 msgstr "Nová zložka"
2668
2669 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:582 src/mh_gtk.c:146
2670 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:240 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:90
2671 msgid "Input the name of new folder:"
2672 msgstr "Zadajte názov novej zložky:"
2673
2674 #: src/editjpilot.c:188
2675 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2676 msgstr "Súbor nemá JPilot formát."
2677
2678 #: src/editjpilot.c:200
2679 msgid "Select JPilot File"
2680 msgstr "Vyberte súbor JPilot"
2681
2682 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2683 msgid "Edit JPilot Entry"
2684 msgstr "Upraviť záznam JPilot"
2685
2686 #: src/editjpilot.c:281
2687 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2688 msgstr "Ďalšie emailové adresy"
2689
2690 #: src/editjpilot.c:372
2691 msgid "Add New JPilot Entry"
2692 msgstr "Pridať nový záznam JPilot"
2693
2694 #: src/editldap_basedn.c:138
2695 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2696 msgstr "Úprava LDAP - Zvoľte základ vyhľadávania"
2697
2698 #: src/editldap_basedn.c:157 src/editldap.c:441
2699 msgid "Hostname"
2700 msgstr "Meno počítača"
2701
2702 #: src/editldap_basedn.c:167 src/editldap.c:458
2703 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:386 src/ssl_manager.c:110
2704 msgid "Port"
2705 msgstr "Port"
2706
2707 #: src/editldap_basedn.c:177 src/editldap.c:504
2708 msgid "Search Base"
2709 msgstr "Báza vyhľadávania"
2710
2711 #: src/editldap_basedn.c:198
2712 msgid "Available Search Base(s)"
2713 msgstr "Dostupné bázy"
2714
2715 #: src/editldap_basedn.c:288
2716 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2717 msgstr "Nemožno načítať bázu(y) vyhľadávania zo servera - prosím zadajte ručne"
2718
2719 #: src/editldap_basedn.c:292 src/editldap.c:281
2720 msgid "Could not connect to server"
2721 msgstr "Nemožno sa pripojiť k serveru"
2722
2723 #: src/editldap.c:152
2724 msgid "A Name must be supplied."
2725 msgstr "Musíte zadať názov."
2726
2727 #: src/editldap.c:164
2728 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2729 msgstr "Musíte zadať názov servera."
2730
2731 #: src/editldap.c:177
2732 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2733 msgstr "Musíte zadať aspoň jeden vyhľadávací atribút LDAP."
2734
2735 #: src/editldap.c:278
2736 msgid "Connected successfully to server"
2737 msgstr "Úspešne pripojený k serveru"
2738
2739 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:976
2740 msgid "Edit LDAP Server"
2741 msgstr "Upraviť LDAP server"
2742
2743 #: src/editldap.c:437
2744 msgid "A name that you wish to call the server."
2745 msgstr "Názov, ktorý chcete priradiť serveru."
2746
2747 #: src/editldap.c:450
2748 msgid ""
2749 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2750 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2751 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2752 "computer as Claws Mail."
2753 msgstr ""
2754 "Toto je názov serveru. Napríklad „ldap.mojadomena.sk” môže byť vhodné pre "
2755 "organizáciu „mojadomena.sk”. Môžete použiť aj adresu IP. Môžete zadať "
2756 "„localhost”, ak požadovaný server LDAP beží na rovnakom počítači ako Claws "
2757 "Mail."
2758
2759 #: src/editldap.c:470
2760 msgid "TLS"
2761 msgstr "TLS"
2762
2763 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3343
2764 msgid "SSL"
2765 msgstr "SSL"
2766
2767 #: src/editldap.c:475
2768 msgid ""
2769 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
2770 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2771 "TLS_REQCERT fields)."
2772 msgstr ""
2773 "Zapnúť bezpečné pripojenie k LDAP serveru pomocou TLS. Ak spojenie zlyhá, "
2774 "skontrolujte správne nastavenie v ldap.conf (polia TLS_CACERTDIR a "
2775 "TLS_REQCERT)."
2776
2777 #: src/editldap.c:479
2778 msgid ""
2779 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
2780 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2781 "TLS_REQCERT fields)."
2782 msgstr ""
2783 "Zapnúť bezpečné pripojenie k LDAP serveru cez SSL. Ak spojenie zlyhá, "
2784 "skontrolujte správne nastavenie v ldap.conf (polia TLS_CACERTDIR a "
2785 "TLS_REQCERT)."
2786
2787 #: src/editldap.c:493
2788 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2789 msgstr ""
2790 "Toto je číslo portu, na ktorom server počúva. Implicitne je nastavený port "
2791 "389."
2792
2793 #: src/editldap.c:496
2794 msgid " Check Server "
2795 msgstr "Overiť server"
2796
2797 #: src/editldap.c:500
2798 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2799 msgstr "Stlačte toto tlačidlo na vyskúšanie pripojenia k serveru."
2800
2801 #: src/editldap.c:513
2802 msgid ""
2803 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2804 "Examples include:\n"
2805 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2806 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2807 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2808 msgstr ""
2809 "Tu zadávate názov zložky, ktorá má byť prehľadaná na servere. Napríklad:\n"
2810 "  dc=claws-mail,dc=sk\n"
2811 "  ou=people,dc=menodomeny,dc=sk\n"
2812 "  o=Meno organizácie,c=Krajina\n"
2813
2814 #: src/editldap.c:524
2815 msgid ""
2816 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2817 "server."
2818 msgstr ""
2819 "Stlačte toto tlačidlo na vyhľadanie názvov zložiek dostupných na servere."
2820
2821 #: src/editldap.c:580
2822 msgid "Search Attributes"
2823 msgstr "Vyhľadávacie atribúty"
2824
2825 #: src/editldap.c:589
2826 msgid ""
2827 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2828 "find a name or address."
2829 msgstr ""
2830 "Zoznam atribútov LDAP, ktoré by mali byť prehľadávané pri hľadaní mena alebo "
2831 "adresy."
2832
2833 #: src/editldap.c:592
2834 msgid " Defaults "
2835 msgstr " Štandardné "
2836
2837 #: src/editldap.c:596
2838 msgid ""
2839 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2840 "names and addresses during a name or address search process."
2841 msgstr ""
2842 "Toto nastaví názvy atribútov naspäť na prednastavenú hodnotu, ktorá by mala "
2843 "nájsť najviac mien a atribútov počas vyhľadávania."
2844
2845 #: src/editldap.c:602
2846 msgid "Max Query Age (secs)"
2847 msgstr "Max. trvanie požiadavky (v sekundách)"
2848
2849 #: src/editldap.c:617
2850 msgid ""
2851 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2852 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2853 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2854 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2855 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2856 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2857 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2858 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2859 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2860 "more memory to cache results."
2861 msgstr ""
2862 "Tu sa nastavuje doba (v sekundách), počas ktorej je výsledok vyhľadávania na "
2863 "dopĺňanie adresy platný. Výsledky sú počas tejto doby uložené v pamäti, po "
2864 "jej uplynutí sú vymazané. Toto by malo zlepšiť čas odozvy pri nasledujúcich "
2865 "vyhľadávaniach rovnakého mena alebo adresy. Prednastavená hodnota 600 sekúnd "
2866 "(10 minút) by mala byť postačujúca pre väčšinu serverov. Vyššia hodnota "
2867 "zlepší čas odozvy pri vyhľadávaní na pomalých serveroch za cenu väčšej "
2868 "spotreby pamäte."
2869
2870 #: src/editldap.c:634
2871 msgid "Include server in dynamic search"
2872 msgstr "Zahrnúť server v dynamickom vyhľadávaní"
2873
2874 #: src/editldap.c:639
2875 msgid ""
2876 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2877 "address completion."
2878 msgstr ""
2879 "Zvoľte túto možnosť na zahrnutie tohoto servera do dynamického vyhľadávania "
2880 "pri použití dopĺňania adries."
2881
2882 #: src/editldap.c:645
2883 msgid "Match names 'containing' search term"
2884 msgstr "Vyhľadať mená obsahujúce reťazec"
2885
2886 #: src/editldap.c:650
2887 msgid ""
2888 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2889 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2890 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2891 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2892 "searches against other address interfaces."
2893 msgstr ""
2894 "hľadanie mien a adries možno realizovať pomocou vyhľadávacích výrazov "
2895 "„začína” alebo ”obsahuje”. Zvoľte túto možnosť na vyhľadanie pomocou výrazu "
2896 "„obsahuje”. Toto zvyčajne zaberie viac času. Kvôli lepšiemu výkonu používa "
2897 "dokončovanie adries výraz „začína” pre všetky ostatné vyhľadávania."
2898
2899 #: src/editldap.c:703
2900 msgid "Bind DN"
2901 msgstr "Priradiť DN"
2902
2903 #: src/editldap.c:712
2904 msgid ""
2905 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2906 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2907 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2908 "performing a search."
2909 msgstr ""
2910 "Názov účtu LDAP, ktorý bude použitý na spojenie so serverom. Väčšinou je to "
2911 "potrebné len pre chránené servery. Meno je väčšinou v tvare „cn=meno,"
2912 "dc=claws-mail,dc=sk”. Pri vyhľadávaní je toto pole väčšinou ponechané "
2913 "prázdne."
2914
2915 #: src/editldap.c:719
2916 msgid "Bind Password"
2917 msgstr "Heslo bind"
2918
2919 #: src/editldap.c:729
2920 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2921 msgstr "Heslo, ktoré bude použité pri pripájaní sa ako používateľ „Bind DN”."
2922
2923 #: src/editldap.c:734
2924 msgid "Timeout (secs)"
2925 msgstr "Časový limit (v sekundách)"
2926
2927 #: src/editldap.c:748
2928 msgid "The timeout period in seconds."
2929 msgstr "Časový limit v sekundách."
2930
2931 #: src/editldap.c:752
2932 msgid "Maximum Entries"
2933 msgstr "Maximum záznamov"
2934
2935 #: src/editldap.c:766
2936 msgid ""
2937 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2938 msgstr "Najväčší počet vrátených výsledkov vyhľadávania."
2939
2940 #: src/editldap.c:781 src/prefs_account.c:3234
2941 msgid "Basic"
2942 msgstr "Základné"
2943
2944 #: src/editldap.c:782
2945 msgid "Search"
2946 msgstr "Hľadať"
2947
2948 #: src/editldap.c:783 src/gtk/quicksearch.c:680
2949 msgid "Extended"
2950 msgstr "Rozšírené"
2951
2952 #: src/editldap.c:981
2953 msgid "Add New LDAP Server"
2954 msgstr "Pridať nový LDAP server"
2955
2956 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1446
2957 msgid "Tag"
2958 msgstr "Značka"
2959
2960 #: src/edittags.c:216
2961 msgid "Delete tag"
2962 msgstr "Odstrániť značku"
2963
2964 #: src/edittags.c:217
2965 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2966 msgstr "Naozaj chcete odstrániť túto značku?"
2967
2968 #: src/edittags.c:244
2969 msgid "Delete all tags"
2970 msgstr "Odstrániť všetky značky"
2971
2972 #: src/edittags.c:245
2973 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2974 msgstr "Naozaj chcete odstrániť všetky značky?"
2975
2976 #: src/edittags.c:416
2977 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
2978 msgstr "Zadali ste rezervované meno značky, prosím, vyberte iné."
2979
2980 #: src/edittags.c:458
2981 msgid "Tag is not set."
2982 msgstr "Značka nie je nastavená."
2983
2984 #: src/edittags.c:523
2985 msgctxt "Dialog title"
2986 msgid "Apply tags"
2987 msgstr "Použiť značky"
2988
2989 #: src/edittags.c:537
2990 msgid "New tag:"
2991 msgstr "Nová značka:"
2992
2993 #: src/edittags.c:570
2994 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
2995 msgstr "Prosím zvoľte značky na použitie alebo odstránenie. Zmeny sú okamžité."
2996
2997 #: src/editvcard.c:95
2998 msgid "File does not appear to be vCard format."
2999 msgstr "Súbor nie je vo formáte vCard."
3000
3001 #: src/editvcard.c:107
3002 msgid "Select vCard File"
3003 msgstr "Vyberte súbor vCard"
3004
3005 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3006 msgid "Edit vCard Entry"
3007 msgstr "Upraviť vCard záznam"
3008
3009 #: src/editvcard.c:261
3010 msgid "Add New vCard Entry"
3011 msgstr "Pridať nový vCard záznam"
3012
3013 #: src/exphtmldlg.c:106
3014 msgid "Please specify output directory and file to create."
3015 msgstr "Prosím zadajte názov výstupného zložky a súboru."
3016
3017 #: src/exphtmldlg.c:109
3018 msgid "Select stylesheet and formatting."
3019 msgstr "Vyberte štýlopis a formátovanie."
3020
3021 #: src/exphtmldlg.c:112 src/expldifdlg.c:114
3022 msgid "File exported successfully."
3023 msgstr "Súbor bol úspešne exportovaný."
3024
3025 #: src/exphtmldlg.c:177
3026 #, c-format
3027 msgid ""
3028 "The HTML output directory '%s'\n"
3029 "does not exist. Do you want to create it?"
3030 msgstr ""
3031 "Zložka výstupu HTML „%s”\n"
3032 "neexistuje. Chcete ju vytvoriť?"
3033
3034 #: src/exphtmldlg.c:180
3035 msgid "Create directory"
3036 msgstr "Vytvoriť zložku"
3037
3038 #: src/exphtmldlg.c:189
3039 #, c-format
3040 msgid ""
3041 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3042 "%s"
3043 msgstr ""
3044 "Nemožno vytvoriť zložku HTML výstupu:\n"
3045 "%s"
3046
3047 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3048 msgid "Failed to Create Directory"
3049 msgstr "Zlyhalo vytvorenie zložky"
3050
3051 #: src/exphtmldlg.c:233
3052 msgid "Error creating HTML file"
3053 msgstr "Chyba pri vytváraní HTML súboru"
3054
3055 #: src/exphtmldlg.c:319
3056 msgid "Select HTML output file"
3057 msgstr "Zvoľte výstupný súbor HTML"
3058
3059 #: src/exphtmldlg.c:383
3060 msgid "HTML Output File"
3061 msgstr "Výstupný súbor HTML"
3062
3063 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3064 #: src/importldif.c:684
3065 msgid "B_rowse"
3066 msgstr "P_rehliadať"
3067
3068 #: src/exphtmldlg.c:445
3069 msgid "Stylesheet"
3070 msgstr "Štýlopis"
3071
3072 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3073 #: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1174
3074 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:241
3075 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:187 src/prefs_account.c:949
3076 #: src/prefs_toolbar.c:780 src/prefs_toolbar.c:1465 src/summaryview.c:6015
3077 msgid "None"
3078 msgstr "Žiadna"
3079
3080 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:512 src/prefs_other.c:116
3081 #: src/prefs_other.c:408
3082 msgid "Default"
3083 msgstr "Štandardné"
3084
3085 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:244
3086 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148
3087 msgid "Full"
3088 msgstr "Plné"
3089
3090 #: src/exphtmldlg.c:456
3091 msgid "Custom"
3092 msgstr "Vlastné"
3093
3094 #: src/exphtmldlg.c:457
3095 msgid "Custom-2"
3096 msgstr "Vlastné-2"
3097
3098 #: src/exphtmldlg.c:458
3099 msgid "Custom-3"
3100 msgstr "Vlastné-3"
3101
3102 #: src/exphtmldlg.c:459
3103 msgid "Custom-4"
3104 msgstr "Vlastné-4"
3105
3106 #: src/exphtmldlg.c:466
3107 msgid "Full Name Format"
3108 msgstr "Formát celého mena"
3109
3110 #: src/exphtmldlg.c:474
3111 msgid "First Name, Last Name"
3112 msgstr "Rodné meno, priezvisko"
3113
3114 #: src/exphtmldlg.c:475
3115 msgid "Last Name, First Name"
3116 msgstr "Priezvisko, rodné meno"
3117
3118 #: src/exphtmldlg.c:482
3119 msgid "Color Banding"
3120 msgstr "Farebné značenie"
3121
3122 #: src/exphtmldlg.c:488
3123 msgid "Format Email Links"
3124 msgstr "Formátovať emailové odkazy"
3125
3126 #: src/exphtmldlg.c:494
3127 msgid "Format User Attributes"
3128 msgstr "Formátovať používateľské atribúty"
3129
3130 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3131 msgid "Address Book :"
3132 msgstr "Adresár :"
3133
3134 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3135 msgid "File Name :"
3136 msgstr "Názov súboru :"
3137
3138 #: src/exphtmldlg.c:559
3139 msgid "Open with Web Browser"
3140 msgstr "Otvoriť vo webovom prehliadači"
3141
3142 #: src/exphtmldlg.c:591
3143 msgid "Export Address Book to HTML File"
3144 msgstr "Exportovať adresár do HTML"
3145
3146 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3147 msgid "File Info"
3148 msgstr "Údaje o súbore"
3149
3150 #: src/exphtmldlg.c:657
3151 msgid "Format"
3152 msgstr "Formát"
3153
3154 #: src/expldifdlg.c:108
3155 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3156 msgstr "Prosím zvoľte výstupnú zložku a súbor LDIF."
3157
3158 #: src/expldifdlg.c:111
3159 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3160 msgstr "Zadajte parametre na formátovanie distinguished name."
3161
3162 #: src/expldifdlg.c:187
3163 #, c-format
3164 msgid ""
3165 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3166 "does not exist. OK to create new directory?"
3167 msgstr ""
3168 "Výstupná zložka LDIF „%s”\n"
3169 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
3170
3171 #: src/expldifdlg.c:190
3172 msgid "Create Directory"
3173 msgstr "Vytvoriť zložku"
3174
3175 #: src/expldifdlg.c:199
3176 #, c-format
3177 msgid ""
3178 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3179 "%s"
3180 msgstr ""
3181 "Nemožno vytvoriť výstupnú zložku LDIF:\n"
3182 "%s"
3183
3184 #: src/expldifdlg.c:241
3185 msgid "Suffix was not supplied"
3186 msgstr "Nebola zadaná prípona"
3187
3188 #: src/expldifdlg.c:243
3189 msgid ""
3190 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3191 "you wish to proceed without a suffix?"
3192 msgstr ""
3193 "Prípona je potrebná, ak majú byť dáta používané na servere LDAP. Naozaj "
3194 "chcete  pokračovať bez prípony?"
3195
3196 #: src/expldifdlg.c:261
3197 msgid "Error creating LDIF file"
3198 msgstr "Chyba pri vytváraní súboru LDIF"
3199
3200 #: src/expldifdlg.c:336
3201 msgid "Select LDIF output file"
3202 msgstr "Zvoľte výstupný súbor LDIF"
3203
3204 #: src/expldifdlg.c:400
3205 msgid "LDIF Output File"
3206 msgstr "Výstupný súbor LDIF"
3207
3208 #: src/expldifdlg.c:431
3209 msgid ""
3210 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3211 "to:\n"
3212 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3213 msgstr ""
3214 "Jedinečné ID tohoto adresára bude použité na vytvorenie DN formátovaného "
3215 "približne takto:\n"
3216 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3217
3218 #: src/expldifdlg.c:437
3219 msgid ""
3220 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3221 "similar to:\n"
3222 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3223 msgstr ""
3224 "Zobrazované meno tohoto adresára bude použité na vytvorenie DN formátovaného "
3225 "takto:\n"
3226 "  cn=Janko Hraško,ou=people,dc=claws-mail,dc=sk"
3227
3228 #: src/expldifdlg.c:443
3229 msgid ""
3230 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3231 "formatted similar to:\n"
3232 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3233 msgstr ""
3234 "Prvá emailová adresa každého kontaktu bude použitá na vytvorenie DN "
3235 "formátovaného takto:\n"
3236 "  mail=janko.hrasko@domena.sk,ou=people,dc=claws-mail,dc=sk"
3237
3238 #: src/expldifdlg.c:489
3239 msgid "Suffix"
3240 msgstr "Prípona"
3241
3242 #: src/expldifdlg.c:499
3243 msgid ""
3244 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3245 "entry. Examples include:\n"
3246 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3247 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3248 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3249 msgstr ""
3250 "Prípona je použitá na vytvorenie „Distinguished Name” (alebo DN) položky "
3251 "LDAP. Napríklad:\n"
3252 "  dc=claws-mail,dc=sk\n"
3253 "  ou=people,dc=menodomeny,dc=sk\n"
3254 "  o=Meno organizácie,c=Krajina\n"
3255
3256 #: src/expldifdlg.c:507
3257 msgid "Relative DN"
3258 msgstr "Relatívne DN"
3259
3260 #: src/expldifdlg.c:515
3261 msgid "Unique ID"
3262 msgstr "Jedinečné ID"
3263
3264 #: src/expldifdlg.c:523
3265 msgid ""
3266 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3267 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3268 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3269 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3270 "available RDN options that will be used to create the DN."
3271 msgstr ""
3272 "Súbor LDIF obsahuje viacero záznamov, ktoré sú zväčša zasielané na server "
3273 "LDAP. Každý záznam v súbore je odlíšený pomocou „Distinguished Name” (DN). "
3274 "Prípona je pridaná k „Relative Distinguished Name” (RDN), a spolu tvoria DN. "
3275 "Prosím vyberte jednu z možností RDN, ktorá bude použitá na vytvorenie DN."
3276
3277 #: src/expldifdlg.c:543
3278 msgid "Use DN attribute if present in data"
3279 msgstr "Použiť atribút DN ak sa nachádza v údajoch"
3280
3281 #: src/expldifdlg.c:548
3282 msgid ""
3283 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3284 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3285 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3286 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3287 msgstr ""
3288 "Adresár môže obsahovať záznamy, ktoré boli predtým importované zo súboru "
3289 "LDIF. Atribút „Distinguished Name” (DN), ak sa nachádza medzi údajmi v "
3290 "adresári, môže byť použitý v exportovanom súbore LDIF. V prípade, že nebude "
3291 "atribút DN nájdený, bude použité vyššie zvolené RDN."
3292
3293 #: src/expldifdlg.c:558
3294 msgid "Exclude record if no Email Address"
3295 msgstr "Nezahrnúť záznam, ak nemá emailovú adresu"
3296
3297 #: src/expldifdlg.c:563
3298 msgid ""
3299 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3300 "option to ignore these records."
3301 msgstr ""
3302 "Adresár môže obsahovať záznamy bez emailových adries. Zvoľte túto možnosť, "
3303 "ak si prajete takéto záznamy ignorovať."
3304
3305 #: src/expldifdlg.c:655
3306 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3307 msgstr "Exportovať adresár do súboru LDIF"
3308
3309 #: src/expldifdlg.c:721
3310 msgid "Distinguished Name"
3311 msgstr "Distguished Name"
3312
3313 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8127
3314 msgid "Export to mbox file"
3315 msgstr "Exportovať do súboru mbox"
3316
3317 #: src/export.c:131
3318 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3319 msgstr "Zvoľte zložku na export a zadajte súbor mbox."
3320
3321 #: src/export.c:142
3322 msgid "Source folder:"
3323 msgstr "Zdrojová zložka:"
3324
3325 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3326 msgid "Mbox file:"
3327 msgstr "Súbor mbox:"
3328
3329 #: src/export.c:203
3330 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3331 msgstr "Musíte zadať názov cieľového súboru mbox."
3332
3333 #: src/export.c:208
3334 msgid "Source folder can't be left empty."
3335 msgstr "Musíte zadať názov zdrojovej zložky."
3336
3337 #: src/export.c:221
3338 msgid "Couldn't find the source folder."
3339 msgstr "Nemožno nájsť zadanú zdrojovú zložku."
3340
3341 #: src/export.c:245
3342 msgid "Select exporting file"
3343 msgstr "Zvoľte súbor na exportovanie"
3344
3345 #: src/exporthtml.c:767
3346 msgid "Full Name"
3347 msgstr "Celé meno"
3348
3349 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3350 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:736
3351 msgid "Attributes"
3352 msgstr "Atribúty"
3353
3354 #: src/exporthtml.c:974
3355 msgid "Claws Mail Address Book"
3356 msgstr "Adresár Claws Mail"
3357
3358 #: src/exporthtml.c:1088 src/exportldif.c:623
3359 msgid "Name already exists but is not a directory."
3360 msgstr "Názov už existuje, ale nie je to zložka."
3361
3362 #: src/exporthtml.c:1091 src/exportldif.c:626
3363 msgid "No permissions to create directory."
3364 msgstr "Nemáte práva na vytvorenie tejto zložky."
3365
3366 #: src/exporthtml.c:1094 src/exportldif.c:629
3367 msgid "Name is too long."
3368 msgstr "Názov je príliš dlhý."
3369
3370 #: src/exporthtml.c:1097 src/exportldif.c:632
3371 msgid "Not specified."
3372 msgstr "Nie je určený."
3373
3374 #: src/file_checker.c:76
3375 #, c-format
3376 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3377 msgstr "Súbor %s chýba! Chcete použiť záložný súbor z %s?"
3378
3379 #: src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:106
3380 #, c-format
3381 msgid "Could not copy %s to %s"
3382 msgstr "Nemožno kopírovať %s do %s"
3383
3384 #: src/file_checker.c:98
3385 #, c-format
3386 msgid ""
3387 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3388 "%s?"
3389 msgstr "Súbor %s je prázdny alebo poškodený! Chcete použiť záložný súbor z %s?"
3390
3391 #: src/folder.c:1564 src/foldersel.c:403 src/prefs_folder_item.c:306
3392 msgid "Inbox"
3393 msgstr "Prijaté"
3394
3395 #: src/folder.c:1568 src/foldersel.c:407
3396 msgid "Sent"
3397 msgstr "Odoslané"
3398
3399 #: src/folder.c:1572 src/foldersel.c:411
3400 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:219 src/prefs_folder_item.c:309
3401 msgid "Queue"
3402 msgstr "Front"
3403
3404 #: src/folder.c:1576 src/foldersel.c:415 src/prefs_folder_item.c:310
3405 msgid "Trash"
3406 msgstr "Kôš"
3407
3408 #: src/folder.c:1580 src/foldersel.c:419 src/prefs_folder_item.c:308
3409 msgid "Drafts"
3410 msgstr "Koncepty"
3411
3412 #: src/folder.c:2010
3413 #, c-format
3414 msgid "Processing (%s)...\n"
3415 msgstr "Spracúvam (%s)…\n"
3416
3417 #: src/folder.c:3254
3418 #, c-format
3419 msgid "Copying %s to %s...\n"
3420 msgstr "Kopírujem %s do %s…\n"
3421
3422 #: src/folder.c:3254
3423 #, c-format
3424 msgid "Moving %s to %s...\n"
3425 msgstr "Presúvam %s do %s…\n"
3426
3427 #: src/folder.c:3562
3428 #, c-format
3429 msgid "Updating cache for %s..."
3430 msgstr "Aktualizujem vyrovnávaciu pamäť zložky %s…"
3431
3432 #: src/folder.c:4426
3433 msgid "Processing messages..."
3434 msgstr "Spracúvam správy…"
3435
3436 #: src/folder.c:4562
3437 #, c-format
3438 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3439 msgstr "Synchronizujem %s na použitie pri odpojení…\n"
3440
3441 #: src/foldersel.c:247
3442 msgid "Select folder"
3443 msgstr "Zvoľte zložku"
3444
3445 #: src/foldersel.c:583 src/imap_gtk.c:199 src/mh_gtk.c:147
3446 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:241 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
3447 msgid "NewFolder"
3448 msgstr "Nová zložka"
3449
3450 #: src/foldersel.c:591 src/imap_gtk.c:210 src/imap_gtk.c:216
3451 #: src/imap_gtk.c:272 src/imap_gtk.c:277 src/mh_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:259
3452 #: src/news_gtk.c:315 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:249
3453 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:416 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:97
3454 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:339
3455 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2027
3456 #, c-format
3457 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3458 msgstr "Názov zložky nemôže obsahovať „%c”."
3459
3460 #: src/foldersel.c:601 src/imap_gtk.c:226 src/imap_gtk.c:284 src/mh_gtk.c:165
3461 #: src/mh_gtk.c:266 src/news_gtk.c:322 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:261
3462 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:425 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:107
3463 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:346
3464 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2034
3465 #, c-format
3466 msgid "The folder '%s' already exists."
3467 msgstr "Zložka „%s” už existuje."
3468
3469 #: src/foldersel.c:608 src/imap_gtk.c:232 src/mh_gtk.c:171
3470 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:268 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:113
3471 #, c-format
3472 msgid "Can't create the folder '%s'."
3473 msgstr "Nemožno vytvoriť zložku „%s”."
3474
3475 #: src/folderview.c:230
3476 msgid "Mark all re_ad"
3477 msgstr "Označiť _všetky ako prečítané"
3478
3479 #: src/folderview.c:232
3480 msgid "R_un processing rules"
3481 msgstr "Sp_ustiť pravidlá spracovania"
3482
3483 #: src/folderview.c:233 src/mainwindow.c:544
3484 msgid "_Search folder..."
3485 msgstr "Pre_hľadať zložku…"
3486
3487 #: src/folderview.c:235
3488 msgid "Process_ing..."
3489 msgstr "Spracovan_ie…"
3490
3491 #: src/folderview.c:236
3492 msgid "Empty _trash..."
3493 msgstr "V_yprázdniť kôš…"
3494
3495 #: src/folderview.c:237
3496 msgid "Send _queue..."
3497 msgstr "Odoslať _front…"
3498
3499 #: src/folderview.c:380 src/folderview.c:427
3500 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3501 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:388 src/summaryview.c:6291
3502 msgid "New"
3503 msgstr "Nový"
3504
3505 #: src/folderview.c:381 src/folderview.c:428
3506 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3507 #: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:387 src/summaryview.c:6293
3508 msgid "Unread"
3509 msgstr "Neprečítané"
3510
3511 #: src/folderview.c:382 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3512 #: src/prefs_folder_column.c:81
3513 msgid "Total"
3514 msgstr "Celkom"
3515
3516 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3517 #: src/folderview.c:430 src/summaryview.c:446
3518 msgid "#"
3519 msgstr "#"
3520
3521 #: src/folderview.c:760
3522 msgid "Setting folder info..."
3523 msgstr "Nastavujem informácie zložky…"
3524
3525 #: src/folderview.c:823 src/summaryview.c:4124 src/summaryview.c:4126
3526 msgid "Mark all as read"
3527 msgstr "Označiť všetky ako prečítané"
3528
3529 #: src/folderview.c:824 src/summaryview.c:4125
3530 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3531 msgstr "Naozaj chcete označiť všetky správy tejto zložky ako prečítané?"
3532
3533 #: src/folderview.c:980 src/imap.c:4520 src/mainwindow.c:5134 src/setup.c:91
3534 #, c-format
3535 msgid "Scanning folder %s%c%s..."
3536 msgstr "Prehľadávanie zložky %s%c%s…"
3537
3538 #: src/folderview.c:984 src/imap.c:4525 src/mainwindow.c:5139 src/setup.c:96
3539 #, c-format
3540 msgid "Scanning folder %s..."
3541 msgstr "Prehľadávanie zložky %s…"
3542
3543 #: src/folderview.c:1015
3544 msgid "Rebuild folder tree"
3545 msgstr "Obnoviť strom zložiek"
3546
3547 #: src/folderview.c:1016
3548 msgid ""
3549 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3550 msgstr ""
3551 "Obnovenie stromu zložiek spôsobí vymazanie lokálnych vyrovnávacích pamätí. "
3552 "Chcete pokračovať?"
3553
3554 #: src/folderview.c:1026
3555 msgid "Rebuilding folder tree..."
3556 msgstr "Obnovujem strom zložiek…"
3557
3558 #: src/folderview.c:1028
3559 msgid "Scanning folder tree..."
3560 msgstr "Skenujem strom zložiek…"
3561
3562 #: src/folderview.c:1119
3563 #, c-format
3564 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3565 msgstr "Nemožno skenovať obsah zložky %s\n"
3566
3567 #: src/folderview.c:1173
3568 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3569 msgstr "Kontrolujem nové správy vo všetkých zložkách…"
3570
3571 #: src/folderview.c:2003
3572 #, c-format
3573 msgid "Closing folder %s..."
3574 msgstr "Zatváram zložku %s…"
3575
3576 #: src/folderview.c:2098
3577 #, c-format
3578 msgid "Opening folder %s..."
3579 msgstr "Otváram zložku %s…"
3580
3581 #: src/folderview.c:2116
3582 msgid "Folder could not be opened."
3583 msgstr "Zložku nemožno otvoriť."
3584
3585 #: src/folderview.c:2259 src/mainwindow.c:2877 src/mainwindow.c:2881
3586 msgid "Empty trash"
3587 msgstr "Vyprázdniť kôš"
3588
3589 #: src/folderview.c:2260
3590 msgid "Delete all messages in trash?"
3591 msgstr "Vymazať všetky správy z koša?"
3592
3593 #: src/folderview.c:2261
3594 msgid "+_Empty trash"
3595 msgstr "+_Vyprázdniť kôš"
3596
3597 #: src/folderview.c:2305 src/inc.c:1542 src/toolbar.c:2694
3598 msgid "Offline warning"
3599 msgstr "Varovanie odpojenia"
3600
3601 #: src/folderview.c:2306 src/toolbar.c:2695
3602 msgid "You're working offline. Override?"
3603 msgstr "Pracujete odpojený. Pripojiť?"
3604
3605 #: src/folderview.c:2317 src/toolbar.c:2714
3606 msgid "Send queued messages"
3607 msgstr "Odoslať správy vo fronte"
3608
3609 #: src/folderview.c:2318 src/toolbar.c:2715
3610 msgid "Send all queued messages?"
3611 msgstr "Odoslať všetky správy vo fronte?"
3612
3613 #: src/folderview.c:2319 src/messageview.c:854 src/messageview.c:871
3614 #: src/toolbar.c:2716
3615 msgid "_Send"
3616 msgstr "_Odoslať"
3617
3618 #: src/folderview.c:2327 src/toolbar.c:2734
3619 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3620 msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
3621
3622 #: src/folderview.c:2330 src/main.c:2702 src/toolbar.c:2737
3623 #, c-format
3624 msgid ""
3625 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3626 "%s"
3627 msgstr ""
3628 "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby:\n"
3629 "%s"
3630
3631 #: src/folderview.c:2407
3632 #, c-format
3633 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3634 msgstr "Naozaj chcete kopírovať zložku „%s” do „%s”?"
3635
3636 #: src/folderview.c:2408
3637 #, c-format
3638 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3639 msgstr "Naozaj chcete presunúť zložku „%s” ako podzložku „%s”?"
3640
3641 #: src/folderview.c:2410
3642 msgid "Copy folder"
3643 msgstr "Kopírovať zložku"
3644
3645 #: src/folderview.c:2410
3646 msgid "Move folder"
3647 msgstr "Presunúť zložku"
3648
3649 #: src/folderview.c:2421
3650 #, c-format
3651 msgid "Copying %s to %s..."
3652 msgstr "Kopírujem %s do %s…"
3653
3654 #: src/folderview.c:2421
3655 #, c-format
3656 msgid "Moving %s to %s..."
3657 msgstr "Presúvam %s do %s…"
3658
3659 #: src/folderview.c:2452
3660 msgid "Source and destination are the same."
3661 msgstr "Zdroj je identický s cieľom."
3662
3663 #: src/folderview.c:2455
3664 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3665 msgstr "Nie je možné skopírovať zložku do jeho potomka."
3666
3667 #: src/folderview.c:2456
3668 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3669 msgstr "Nie je možné presunúť zložku do jeho potomka."
3670
3671 #: src/folderview.c:2459
3672 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3673 msgstr "Zložky nemožno presúvať medzi rôznymi schránkami."
3674
3675 #: src/folderview.c:2462
3676 msgid "Copy failed!"
3677 msgstr "Kopírovanie zlyhalo!"
3678
3679 #: src/folderview.c:2462
3680 msgid "Move failed!"
3681 msgstr "Presun zlyhal!"
3682
3683 #: src/folderview.c:2513
3684 #, c-format
3685 msgid "Processing configuration for folder %s"
3686 msgstr "Nastavenie spracovania zložky %s"
3687
3688 #: src/folderview.c:2942 src/summaryview.c:4565 src/summaryview.c:4664
3689 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3690 msgstr "Zvolená cieľová zložka môže obsahovať len podzložky."
3691
3692 #: src/grouplistdialog.c:161
3693 msgid "Newsgroup subscription"
3694 msgstr "Prihlásenie do diskusnej skupiny"
3695
3696 #: src/grouplistdialog.c:178
3697 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3698 msgstr "Zvoľte diskusné skupiny, do ktorých sa chcete prihlásiť:"
3699
3700 #: src/grouplistdialog.c:184
3701 msgid "Find groups:"
3702 msgstr "Nájsť skupiny:"
3703
3704 #: src/grouplistdialog.c:192
3705 msgid " Search "
3706 msgstr " Vyhľadať "
3707
3708 #: src/grouplistdialog.c:204
3709 msgid "Newsgroup name"
3710 msgstr "Názov diskusnej skupiny"
3711
3712 #: src/grouplistdialog.c:205
3713 msgid "Messages"
3714 msgstr "Správy"
3715
3716 #: src/grouplistdialog.c:206
3717 msgid "Type"
3718 msgstr "Typ"
3719
3720 #: src/grouplistdialog.c:347
3721 msgid "moderated"
3722 msgstr "moderovaná"
3723
3724 #: src/grouplistdialog.c:349
3725 msgid "readonly"
3726 msgstr "len na čítanie"
3727
3728 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
3729 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:113
3730 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:146
3731 msgid "unknown"
3732 msgstr "neznáme"
3733
3734 #: src/grouplistdialog.c:422
3735 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3736 msgstr "Nemožno získať zoznam diskusných skupín."
3737
3738 #: src/grouplistdialog.c:459 src/summaryview.c:1582
3739 msgid "Done."
3740 msgstr "Hotovo."
3741
3742 #: src/grouplistdialog.c:492
3743 #, c-format
3744 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3745 msgstr "Prijatých %d diskusných skupín (prečítaných %s)"
3746
3747 #: src/gtk/about.c:132
3748 msgid ""
3749 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3750 "\n"
3751 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3752 msgstr ""
3753 "Claws Mail je ľahký, rýchly a vysoko konfigurovateľný emailový klient.\n"
3754 "\n"
3755 "Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Claws Mail:\n"
3756
3757 #: src/gtk/about.c:138
3758 msgid ""
3759 "\n"
3760 "\n"
3761 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:\n"
3762 msgstr ""
3763 "\n"
3764 "\n"
3765 "Na prístup k podpore a diskusii sa prihláste do emailovej konferencie "
3766 "používateľov Claws Mail:\n"
3767
3768 #: src/gtk/about.c:143
3769 msgid ""
3770 "\n"
3771 "\n"
3772 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
3773 "the Claws Mail project you can do so at:\n"
3774 msgstr ""
3775 "\n"
3776 "\n"
3777 "Claws Mail je slobodný softvér vydaný pod licenciou GPL. Ak si prajete "
3778 "prispieť na projekt Claws Mail, môžete tak učiniť na:\n"
3779
3780 #: src/gtk/about.c:159
3781 msgid ""
3782 "\n"
3783 "\n"
3784 "Copyright (C) 1999-2014\n"
3785 "The Claws Mail Team\n"
3786 " and Hiroyuki Yamamoto"
3787 msgstr ""
3788 "\n"
3789 "\n"
3790 "Copyright (C) 1999 – 2014\n"
3791 "Tím Claws Mail\n"
3792 " a Hiroyuki Yamamoto"
3793
3794 #: src/gtk/about.c:162
3795 msgid ""
3796 "\n"
3797 "\n"
3798 "System Information\n"
3799 msgstr ""
3800 "\n"
3801 "\n"
3802 "Informácie o systéme\n"
3803
3804 #: src/gtk/about.c:168
3805 #, c-format
3806 msgid ""
3807 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3808 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3809 "Operating System: %s %s (%s)"
3810 msgstr ""
3811 "GTK+ %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
3812 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
3813 "Operačný systém: %s %s (%s)"
3814
3815 #: src/gtk/about.c:177
3816 #, c-format
3817 msgid ""
3818 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3819 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3820 "Operating System: %s"
3821 msgstr ""
3822 "GTK+ %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
3823 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
3824 "Operačný systém: %s"
3825
3826 #: src/gtk/about.c:186
3827 #, c-format
3828 msgid ""
3829 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3830 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3831 "Operating System: unknown"
3832 msgstr ""
3833 "GTK+ %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
3834 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
3835 "Operačný systém: neznámy"
3836
3837 #: src/gtk/about.c:243 src/prefs_themes.c:730 src/wizard.c:528
3838 msgid "The Claws Mail Team"
3839 msgstr "Tím Claws Mail"
3840
3841 #: src/gtk/about.c:262
3842 msgid "Previous team members"
3843 msgstr "Bývalí členovia tímu"
3844
3845 #: src/gtk/about.c:281
3846 msgid "The translation team"
3847 msgstr "Prekladateľský tím"
3848
3849 #: src/gtk/about.c:300
3850 msgid "Documentation team"
3851 msgstr "Dokumentačný tím"
3852
3853 #: src/gtk/about.c:319
3854 msgid "Logo"
3855 msgstr "Logo"
3856
3857 #: src/gtk/about.c:338
3858 msgid "Icons"
3859 msgstr "Ikony"
3860
3861 #: src/gtk/about.c:357
3862 msgid "Contributors"
3863 msgstr "Prispievatelia"
3864
3865 #: src/gtk/about.c:405
3866 msgid "Compiled-in Features\n"
3867 msgstr "Zabudované funkcie\n"
3868
3869 #: src/gtk/about.c:421
3870 msgctxt "compface"
3871 msgid "adds support for the X-Face header\n"
3872 msgstr "pridáva podporu hlavičky X-Face\n"
3873
3874 #: src/gtk/about.c:431
3875 msgctxt "Enchant"
3876 msgid "adds support for spell checking\n"
3877 msgstr "pridáva podporu kontroly preklepov\n"
3878
3879 #: src/gtk/about.c:441
3880 msgctxt "GnuTLS"
3881 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
3882 msgstr "pridáva podporu šifrovaných spojení so serverom\n"
3883
3884 #: src/gtk/about.c:451
3885 msgctxt "IPv6"
3886 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3887 msgstr "pridáva podporu adries IPv6, novej verzie protokolu IP\n"
3888
3889 #: src/gtk/about.c:462
3890 msgctxt "iconv"
3891 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
3892 msgstr "umožňuje konverziu znakov medzi rôznymi kódovaniami\n"
3893
3894 #: src/gtk/about.c:472
3895 msgctxt "JPilot"
3896 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
3897 msgstr "pridáva podporu adresárov PalmOS\n"
3898
3899 #: src/gtk/about.c:482
3900 msgctxt "LDAP"
3901 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3902 msgstr "pridáva podporu zdieľaných adresárov LDAP\n"
3903
3904 #: src/gtk/about.c:492
3905 msgctxt "libetpan"
3906 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3907 msgstr "pridáva podporu protokolu serverov IMAP a NNTP\n"
3908
3909 #: src/gtk/about.c:502
3910 msgctxt "libSM"
3911 msgid "adds support for session handling\n"
3912 msgstr "pridáva podporu správy relácií\n"
3913
3914 #: src/gtk/about.c:512
3915 msgctxt "NetworkManager"
3916 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
3917 msgstr "pridáva podporu detekcie zmien sieťového pripojenia\n"
3918
3919 #: src/gtk/about.c:544
3920 msgid ""
3921 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3922 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3923 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
3924 "version.\n"
3925 "\n"
3926 msgstr ""
3927 "Tento program je voľne šíriteľný; Môžete ho šíriť (a)lebo ho upravovať tak "
3928 "ako to popisuje GNU General Public License, licencia vydaná organizáciou "
3929 "Free Software Foundation, a to vo verzii 2, alebo, podľa vášho rozhodnutia, "
3930 "v akejkoľvek ďalšej verzii.\n"
3931 "\n"
3932
3933 #: src/gtk/about.c:550
3934 msgid ""
3935 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3936 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3937 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3938 "more details.\n"
3939 "\n"
3940 msgstr ""
3941 "Tento program je šírený vo viere v jeho užitočnosť, ale BEZ AKEJKOĽVEK "
3942 "ZÁRUKY. Viac detailov nájdete v GNU General Public License.\n"
3943 "\n"
3944
3945 #: src/gtk/about.c:568
3946 msgid ""
3947 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3948 "this program. If not, see <"
3949 msgstr ""
3950 "Kópiu GNU General Public License by ste mali získať spoločne s týmto "
3951 "programom; ak to tak nie je, navštívte <"
3952
3953 #: src/gtk/about.c:573
3954 msgid ""
3955 ">. \n"
3956 "\n"
3957 msgstr ""
3958 ">. \n"
3959 "\n"
3960
3961 #: src/gtk/about.c:699 src/main.c:2529
3962 msgid "Session statistics\n"
3963 msgstr "Štatistiky relácie\n"
3964
3965 #: src/gtk/about.c:709 src/gtk/about.c:712 src/main.c:2539 src/main.c:2542
3966 #, c-format
3967 msgid "Started: %s\n"
3968 msgstr "Začatá: %s\n"
3969
3970 #: src/gtk/about.c:719 src/main.c:2548
3971 msgid "Incoming traffic\n"
3972 msgstr "Došlá komunikácia\n"
3973
3974 #: src/gtk/about.c:722 src/main.c:2551
3975 #, c-format
3976 msgid "Received messages: %d\n"
3977 msgstr "Prijaté správy: %d\n"
3978
3979 #: src/gtk/about.c:729 src/main.c:2557
3980 msgid "Outgoing traffic\n"
3981 msgstr "Odoslaná komunikácia\n"
3982
3983 #: src/gtk/about.c:732 src/main.c:2560
3984 #, c-format
3985 msgid "New/redirected messages: %d\n"
3986 msgstr "Nové/presmerované správy: %d\n"
3987
3988 #: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2564
3989 #, c-format
3990 msgid "Replied messages: %d\n"
3991 msgstr "Odpovede na správy: %d\n"
3992
3993 #: src/gtk/about.c:742 src/main.c:2568
3994 #, c-format
3995 msgid "Forwarded messages: %d\n"
3996 msgstr "Presmerované správy: %d\n"
3997
3998 #: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2572
3999 #, c-format
4000 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4001 msgstr "Odoslané správy celkom: %d\n"
4002
4003 #: src/gtk/about.c:774
4004 msgid "About Claws Mail"
4005 msgstr "O programe Claws Mail"
4006
4007 #: src/gtk/about.c:832
4008 msgid ""
4009 "Copyright (C) 1999-2014\n"
4010 "The Claws Mail Team\n"
4011 "and Hiroyuki Yamamoto"
4012 msgstr ""
4013 "Copyright (C) 1999 – 2014\n"
4014 "Tím Claws Mail\n"
4015 " a Hiroyuki Yamamoto"
4016
4017 #: src/gtk/about.c:846
4018 msgid "_Info"
4019 msgstr "_Informácie"
4020
4021 #: src/gtk/about.c:852
4022 msgid "_Authors"
4023 msgstr "_Autori"
4024
4025 #: src/gtk/about.c:858
4026 msgid "_Features"
4027 msgstr "_Vlastnosti"
4028
4029 #: src/gtk/about.c:864
4030 msgid "_License"
4031 msgstr "_Licencia"
4032
4033 #: src/gtk/about.c:872
4034 msgid "_Release Notes"
4035 msgstr "_Poznámky k verzii"
4036
4037 #: src/gtk/about.c:878
4038 msgid "_Statistics"
4039 msgstr "Štati_stiky"
4040
4041 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:360
4042 msgid "Orange"
4043 msgstr "Oranžová"
4044
4045 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:364
4046 msgid "Red"
4047 msgstr "Červená"
4048
4049 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:368
4050 msgid "Pink"
4051 msgstr "Ružová"
4052
4053 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:372
4054 msgid "Sky blue"
4055 msgstr "Svetlomodrá"
4056
4057 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:376
4058 msgid "Blue"
4059 msgstr "Modrá"
4060
4061 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:380
4062 msgid "Green"
4063 msgstr "Zelená"
4064
4065 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:384
4066 msgid "Brown"
4067 msgstr "Hnedá"
4068
4069 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:388
4070 msgid "Grey"
4071 msgstr "Sivá"
4072
4073 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:392
4074 msgid "Light brown"
4075 msgstr "Svetlohnedá"
4076
4077 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:396
4078 msgid "Dark red"
4079 msgstr "Tmavočervená"
4080
4081 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:400
4082 msgid "Dark pink"
4083 msgstr "Tmavoružová"
4084
4085 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:404
4086 msgid "Steel blue"
4087 msgstr "Oceľovomodrá"
4088
4089 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:408
4090 msgid "Gold"
4091 msgstr "Zlatá"
4092
4093 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:412
4094 msgid "Bright green"
4095 msgstr "Svetlozelená"
4096
4097 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:416
4098 msgid "Magenta"
4099 msgstr "Fialová"
4100
4101 #: src/gtk/foldersort.c:156
4102 msgid "Set mailbox order"
4103 msgstr "Nastaviť poradie schránok"
4104
4105 #: src/gtk/foldersort.c:190
4106 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4107 msgstr "Presuňte schránky hore alebo dole na zmenu poradia v Zozname zložiek."
4108
4109 #: src/gtk/foldersort.c:216
4110 msgid "Mailboxes"
4111 msgstr "Schránky"
4112
4113 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4114 msgid "No dictionary selected."
4115 msgstr "Nie je zvolený žiadny slovník."
4116
4117 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4118 #, c-format
4119 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4120 msgstr "Nemožno inicializovať kontrolu preklepov %s."
4121
4122 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4123 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4124 msgstr "Nemožno inicializovať Enchant broker."
4125
4126 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4127 #, c-format
4128 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4129 msgstr "Nemožno inicializovať slovník %s:"
4130
4131 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4132 msgid "No misspelled word found."
4133 msgstr "Neboli nájdené žiadne preklepy."
4134
4135 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4136 msgid "Replace unknown word"
4137 msgstr "Nahradiť neznáme slovo"
4138
4139 #: src/gtk/gtkaspell.c:1459
4140 #, c-format
4141 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
4142 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradiť „%s” čím: </span>"
4143
4144 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4145 msgid ""
4146 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4147 "will learn from mistake.\n"
4148 msgstr ""
4149 "Ak pri stlačení Enter podržíte klávesu Control,\n"
4150 "program sa z chyby poučí.\n"
4151
4152 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
4153 msgid "Change to..."
4154 msgstr "Zmeniť na…"
4155
4156 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4157 msgid "More..."
4158 msgstr "Ďalšie…"
4159
4160 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4161 #, c-format
4162 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4163 msgstr "„%s” neznáme v slovníku „%s”"
4164
4165 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4166 msgid "Accept in this session"
4167 msgstr "Prijať v tejto relácii"
4168
4169 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4170 msgid "Add to personal dictionary"
4171 msgstr "Pridať do osobného slovníka"
4172
4173 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4174 msgid "Replace with..."
4175 msgstr "Nahradiť čím…"
4176
4177 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4178 #, c-format
4179 msgid "Check with %s"
4180 msgstr "Overiť pomocou %s"
4181
4182 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4183 msgid "(no suggestions)"
4184 msgstr "(žiadne návrhy)"
4185
4186 #: src/gtk/gtkaspell.c:2012
4187 #, c-format
4188 msgid "Dictionary: %s"
4189 msgstr "Slovník: %s"
4190
4191 #: src/gtk/gtkaspell.c:2027
4192 #, c-format
4193 msgid "Use alternate (%s)"
4194 msgstr "Použiť alternatívny (%s)"
4195
4196 #: src/gtk/gtkaspell.c:2038
4197 msgid "Use both dictionaries"
4198 msgstr "Použiť oba slovníky"
4199
4200 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:144
4201 msgid "Check while typing"
4202 msgstr "Overovať pri písaní"
4203
4204 #: src/gtk/gtkaspell.c:2153
4205 #, c-format
4206 msgid ""
4207 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4208 "%s"
4209 msgstr ""
4210 "Kontrola preklepov nemohla zmeniť slovník.\n"
4211 "%s"
4212
4213 #: src/gtk/gtkaspell.c:2209
4214 #, c-format
4215 msgid ""
4216 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4217 "%s"
4218 msgstr ""
4219 "Kontrola preklepov nemohla zmeniť alternatívny slovník.\n"
4220 "%s"
4221
4222 #: src/gtk/headers.h:8 src/prefs_filtering_action.c:1259
4223 #: src/prefs_matcher.c:2158 src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49
4224 #: src/summaryview.c:444
4225 msgid "Date"
4226 msgstr "Dátum"
4227
4228 #: src/gtk/headers.h:8
4229 msgid "Date:"
4230 msgstr "Dátum:"
4231
4232 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1256
4233 #: src/prefs_matcher.c:2155 src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50
4234 #: src/summaryview.c:442
4235 msgid "From"
4236 msgstr "Od"
4237
4238 #: src/gtk/headers.h:9 src/summary_search.c:438
4239 msgid "From:"
4240 msgstr "Od:"
4241
4242 #: src/gtk/headers.h:10
4243 msgid "Sender"
4244 msgstr "Odosielateľ"
4245
4246 #: src/gtk/headers.h:10
4247 msgid "Sender:"
4248 msgstr "Odosielateľ:"
4249
4250 #: src/gtk/headers.h:11
4251 msgid "Reply-To"
4252 msgstr "Odpovedať komu"
4253
4254 #: src/gtk/headers.h:12 src/prefs_filtering_action.c:1257
4255 #: src/prefs_matcher.c:2156 src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57
4256 #: src/summaryview.c:443
4257 msgid "To"
4258 msgstr "Komu"
4259
4260 #: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1258
4261 #: src/prefs_matcher.c:2157 src/quote_fmt.c:58
4262 msgid "Cc"
4263 msgstr "Kópia"
4264
4265 #: src/gtk/headers.h:14
4266 msgid "Bcc"
4267 msgstr "Slepá kópia"
4268
4269 #: src/gtk/headers.h:15 src/prefs_filtering_action.c:1260
4270 #: src/prefs_matcher.c:2159 src/quote_fmt.c:61
4271 msgid "Message-ID"
4272 msgstr "Message-ID"
4273
4274 #: src/gtk/headers.h:15
4275 msgid "Message-ID:"
4276 msgstr "Message-ID:"
4277
4278 #: src/gtk/headers.h:16
4279 msgid "In-Reply-To"
4280 msgstr "In-Reply-To"
4281
4282 #: src/gtk/headers.h:17 src/prefs_filtering_action.c:1262
4283 #: src/prefs_matcher.c:2161 src/quote_fmt.c:60
4284 msgid "References"
4285 msgstr "Odkazy"
4286
4287 #: src/gtk/headers.h:17
4288 msgid "References:"
4289 msgstr "Odkazy:"
4290
4291 #: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1255
4292 #: src/prefs_matcher.c:2154 src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56
4293 #: src/summaryview.c:441
4294 msgid "Subject"
4295 msgstr "Predmet"
4296
4297 #: src/gtk/headers.h:19
4298 msgid "Comments"
4299 msgstr "Komentáre"
4300
4301 #: src/gtk/headers.h:19
4302 msgid "Comments:"
4303 msgstr "Komentáre:"
4304
4305 #: src/gtk/headers.h:20
4306 msgid "Keywords"
4307 msgstr "Kľúčové slová"
4308
4309 #: src/gtk/headers.h:20 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:706
4310 msgid "Keywords:"
4311 msgstr "Kľúčové slová:"
4312
4313 #: src/gtk/headers.h:21
4314 msgid "Resent-Date"
4315 msgstr "Resent-Date"
4316
4317 #: src/gtk/headers.h:21
4318 msgid "Resent-Date:"
4319 msgstr "Resent-Date:"
4320
4321 #: src/gtk/headers.h:22
4322 msgid "Resent-From"
4323 msgstr "Resent-From"
4324
4325 #: src/gtk/headers.h:22
4326 msgid "Resent-From:"
4327 msgstr "Resent-From:"
4328
4329 #: src/gtk/headers.h:23
4330 msgid "Resent-Sender"
4331 msgstr "Resent-Sender"
4332
4333 #: src/gtk/headers.h:23
4334 msgid "Resent-Sender:"
4335 msgstr "Resent-Sender:"
4336
4337 #: src/gtk/headers.h:24
4338 msgid "Resent-To"
4339 msgstr "Resent-To"
4340
4341 #: src/gtk/headers.h:24
4342 msgid "Resent-To:"
4343 msgstr "Resent-To:"
4344
4345 #: src/gtk/headers.h:25
4346 msgid "Resent-Cc"
4347 msgstr "Resent-Cc"
4348
4349 #: src/gtk/headers.h:25
4350 msgid "Resent-Cc:"
4351 msgstr "Resent-Cc:"
4352
4353 #: src/gtk/headers.h:26
4354 msgid "Resent-Bcc"
4355 msgstr "Resent-Bcc"
4356
4357 #: src/gtk/headers.h:26
4358 msgid "Resent-Bcc:"
4359 msgstr "Resent-Bcc:"
4360
4361 #: src/gtk/headers.h:27
4362 msgid "Resent-Message-ID"
4363 msgstr "Resent-Message-ID"
4364
4365 #: src/gtk/headers.h:27
4366 msgid "Resent-Message-ID:"
4367 msgstr "Resent-Message-ID:"
4368
4369 #: src/gtk/headers.h:28
4370 msgid "Return-Path"
4371 msgstr "Return-Path"
4372
4373 #: src/gtk/headers.h:28
4374 msgid "Return-Path:"
4375 msgstr "Return-Path:"
4376
4377 #: src/gtk/headers.h:29
4378 msgid "Received"
4379 msgstr "Received"
4380
4381 #: src/gtk/headers.h:29
4382 msgid "Received:"
4383 msgstr "Received:"
4384
4385 #: src/gtk/headers.h:32 src/prefs_filtering_action.c:1261
4386 #: src/prefs_matcher.c:2160 src/quote_fmt.c:59
4387 msgid "Newsgroups"
4388 msgstr "Diskusné skupiny"
4389
4390 #: src/gtk/headers.h:33
4391 msgid "Followup-To"
4392 msgstr "Followup-To"
4393
4394 #: src/gtk/headers.h:34
4395 msgid "Delivered-To"
4396 msgstr "Delivered-To"
4397
4398 #: src/gtk/headers.h:34
4399 msgid "Delivered-To:"
4400 msgstr "Delivered-To:"
4401
4402 #: src/gtk/headers.h:35
4403 msgid "Seen"
4404 msgstr "Seen"
4405
4406 #: src/gtk/headers.h:35
4407 msgid "Seen:"
4408 msgstr "Seen:"
4409
4410 #: src/gtk/headers.h:36 src/gtk/progressdialog.c:149
4411 #: src/gtk/sslcertwindow.c:164 src/prefs_summary_column.c:79
4412 #: src/summaryview.c:2794
4413 msgid "Status"
4414 msgstr "Status"
4415
4416 #: src/gtk/headers.h:36 src/prefs_themes.c:906
4417 msgid "Status:"
4418 msgstr "Status:"
4419
4420 #: src/gtk/headers.h:37
4421 msgid "Face"
4422 msgstr "Face"
4423
4424 #: src/gtk/headers.h:37
4425 msgid "Face:"
4426 msgstr "Face:"
4427
4428 #: src/gtk/headers.h:38
4429 msgid "Disposition-Notification-To"
4430 msgstr "Disposition-Notification-To"
4431
4432 #: src/gtk/headers.h:38
4433 msgid "Disposition-Notification-To:"
4434 msgstr "Disposition-Notification-To:"
4435
4436 #: src/gtk/headers.h:39
4437 msgid "Return-Receipt-To"
4438 msgstr "Return-Receipt-To"
4439
4440 #: src/gtk/headers.h:39
4441 msgid "Return-Receipt-To:"
4442 msgstr "Return-Receipt-To:"
4443
4444 #: src/gtk/headers.h:40
4445 msgid "User-Agent"
4446 msgstr "User-Agent"
4447