2012-11-18 [colin] 3.9.0cvs2-stable
[claws.git] / po / sk.po
1 # Slovak language file for claws-mail
2 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
3 # Slavko <linux@slavino.sk>, 2009, 2010, 2011, 2012.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: claws-mail\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2012-11-07 12:53+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2012-11-08 21:13+0100\n"
11 "Last-Translator: Slavko <linux@slavino.sk>\n"
12 "Language-Team: slovenčina <debian-l10n-slovak@lists.debian.org>\n"
13 "Language: \n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19 "X-POFile-SpellExtra: Distguished DIGEST-MD5 Foundation iconv compose Okt\n"
20 "X-POFile-SpellExtra: EUC-JP send podzložiek X-Mailer faq List-Help XBM\n"
21 "X-POFile-SpellExtra: status-full ubject POP3 item priklad LDAP Dillo jozef\n"
22 "X-POFile-SpellExtra: SELECT RFC822 version Lomka bogofilter IMAP change\n"
23 "X-POFile-SpellExtra: search ixed receive changed NOT NNTP EHLO Aug GnuTLS\n"
24 "X-POFile-SpellExtra: LDIFbol select account 02dMB Pospracovanie gpgsm\n"
25 "X-POFile-SpellExtra: EUC-TW UTF-8 GnuPG Glib PGP License PalmOS fd switch\n"
26 "X-POFile-SpellExtra: inline PNG metadát ld gpg-agent libSM URI Control\n"
27 "X-POFile-SpellExtra: debug LDIF Mailbox got offline claws-mail GPGME Big5\n"
28 "X-POFile-SpellExtra: RFC mojadomena org Apr shred IPv6 IMAP4 Gpgme key\n"
29 "X-POFile-SpellExtra: attach SASL TLS GTK NetworkManager Sep gnupg-agent\n"
30 "X-POFile-SpellExtra: Claws GTK1 xtended kB Enter uri Relative RSS Dec\n"
31 "X-POFile-SpellExtra: Libetpan GPGSM Free theme Mime ldap folder Bogofilter\n"
32 "X-POFile-SpellExtra: US-ASCII dn spamd GPG dc CRAM-MD5 Enchant GBK PKCS12\n"
33 "X-POFile-SpellExtra: close TCP ISO-8859-9 ISO-8859-8 ISO-8859-7 ISO-8859-6\n"
34 "X-POFile-SpellExtra: ISO-8859-5 ISO-8859-4 SpamAssassin ISO-8859-2\n"
35 "X-POFile-SpellExtra: ISO-8859-1 news OpenPGP 0x Unicode strftime cn\n"
36 "X-POFile-SpellExtra: subscribe soketu Sylpheed-Claws quit podzložku\n"
37 "X-POFile-SpellExtra: podzložky podzložka OpensSSL súbor1 súbor2 News\n"
38 "X-POFile-SpellExtra: General mbox MIME conf ascii FAQ 7bit libetpan IP v3\n"
39 "X-POFile-SpellExtra: 02dKB vyp KOI8-U KOI8-R menodomeny Zap BASE64\n"
40 "X-POFile-SpellExtra: version-full Sylpheed UID ldif PEM JPilot home exit\n"
41 "X-POFile-SpellExtra: Št localhost Ut Feb aktivovanú sProsím inbox\n"
42 "X-POFile-SpellExtra: Pobaltie GB2312 sPracujete glib soket DNS RDN\n"
43 "X-POFile-SpellExtra: Distinguished ISO-8859-15 ISO-8859-13 phishingovým\n"
44 "X-POFile-SpellExtra: uid čítačku deaktivované ISO-2022-JP STARTTLS\n"
45 "X-POFile-SpellExtra: update ISO-2022-CN vCard Return-Path X-Label Pine\n"
46 "X-POFile-SpellExtra: Inline Resent-From Resent-To color Received GB18030\n"
47 "X-POFile-SpellExtra: Sender From compface Content-Type\n"
48 "X-POFile-SpellExtra: Disposition-Notification-To 48x48 Resent-Cc\n"
49 "X-POFile-SpellExtra: compose-from-file List-Owner Resent-Date ShiftJIS\n"
50 "X-POFile-SpellExtra: Seen Resent-Bcc TLSREQCERT alternate-config-dir\n"
51 "X-POFile-SpellExtra: Resent-Message-ID Message-ID\n"
52 "X-POFile-SpellExtra: Content-Transfer-Encoding 2fGB fullwindow St\n"
53 "X-POFile-SpellExtra: Return-Receipt-To Precedence Cc local List-Subscribe\n"
54 "X-POFile-SpellExtra: Delivered-To EUC-KR X-No-Archive sk Mailing-List\n"
55 "X-POFile-SpellExtra: In-Reply-To List-Archive UIDL X-Bogosity TLSCACERTDIR\n"
56 "X-POFile-SpellExtra: ID MIME-Version Followup-To Resent-Sender config-dir\n"
57 "X-POFile-SpellExtra: List-Unsubscribe receive-all help Hraško LAST CHECK\n"
58 "X-POFile-SpellExtra: Štýlopis LSUB štýlopis Werner Mutt domena\n"
59 "X-POFile-SpellExtra: Yamamoto janko Subject people pospracovania arg HELO\n"
60 "X-POFile-SpellExtra: SEARCH APOP PM asp oznamovača LOGOUT dirmngr INVAL\n"
61 "X-POFile-SpellExtra: iconified Chmod SUBSCRIBE NOOP DELETE cc FETCH APPEND\n"
62 "X-POFile-SpellExtra: Fw EXPUNGE Koch CLOSE pm Hiroyuki Bind Franklin\n"
63 "X-POFile-SpellExtra: dfNFLIstcnriT RCPT EXAMINE References RENAME\n"
64 "X-POFile-SpellExtra: EXTENSION af ao an as PATH LOGIN DATA id Localhost\n"
65 "X-POFile-SpellExtra: CREATE CAPABILITY podmenu aT EChyba ABt podvýraz\n"
66 "X-POFile-SpellExtra: AUTH MUTT COPY ABc FROM ABf bind hrasko Street\n"
67 "X-POFile-SpellExtra: UNSUBSCRIBE Floor Fifth Core nezalomené shellu\n"
68 "X-POFile-SpellExtra: prefscommon mailbox MIMEhowto xover Vypršaný xhdr\n"
69 "X-POFile-SpellExtra: gthread nextunreadmsgdialog Nezalomené statistics\n"
70 "X-POFile-SpellExtra: dillo Príjímanie Kocha reader Wernera\n"
71 "X-POFile-SpellExtra: autentifikovaný reset-statistics distinguished www\n"
72 "X-POFile-SpellExtra: 600 GNU am root MH Jan 110 Online 15 Public 2822 rom\n"
73 "X-POFile-SpellExtra: 12-hod 25 List-Post php X-Face X- Max X-Status\n"
74 "X-POFile-SpellExtra: User-Agent P12 HTML 02110-1301 online Windows-1256\n"
75 "X-POFile-SpellExtra: 480 24-hod Windows-1251 102376 http AM 998 IO\n"
76 "X-POFile-SpellExtra: Po-spracovanie 389 100 Face Janko Software AND 10\n"
77 "X-POFile-SpellExtra: Windows-1255 OK TIS-620 Windows-874 1999-2012 51 mh\n"
78 "X-POFile-SpellExtra: 2001 DoS podreťazca 725 OS OR ad ov\n"
79
80 #: src/account.c:384
81 msgid ""
82 "Some composing windows are open.\n"
83 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
84 msgstr ""
85 "Sú otvorené okná s rozpísanými správami.\n"
86 "Prosím zatvorte všetky tieto okná predtým, ako začnete meniť nastavenia "
87 "účtov."
88
89 #: src/account.c:431
90 msgid "Can't create folder."
91 msgstr "Nemožno vytvoriť zložku."
92
93 #: src/account.c:710
94 msgid "Edit accounts"
95 msgstr "Upraviť účty"
96
97 #: src/account.c:731
98 msgid ""
99 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
100 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
101 "indicates the default account."
102 msgstr ""
103 "Tlačidlo „Prijať poštu” prijme poštu z vašich účtov v zadanom poradí, "
104 "zaškrtnutie poľa v stĺpci „G” určuje ktoré účty budú zahrnuté. Predvolený "
105 "účet je označený tučným písmom."
106
107 #: src/account.c:802
108 msgid " _Set as default account "
109 msgstr " _Nastaviť ako predvolený účet "
110
111 #: src/account.c:897
112 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
113 msgstr "Účty so vzdialenými zložkami nemožno kopírovať."
114
115 #: src/account.c:904
116 #, c-format
117 msgid "Copy of %s"
118 msgstr "Kópia %s"
119
120 #: src/account.c:1064
121 #, c-format
122 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
123 msgstr "Naozaj chcete odstrániť účet „%s”?"
124
125 #: src/account.c:1066
126 msgid "(Untitled)"
127 msgstr "(Bez názvu)"
128
129 #: src/account.c:1067
130 msgid "Delete account"
131 msgstr "Zmazať účet"
132
133 #: src/account.c:1537
134 msgid "Accounts List Get Column Name|G"
135 msgstr "G"
136
137 #: src/account.c:1543
138 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
139 msgstr "Tlačidlo „Prijať poštu” prijme poštu z označených účtov"
140
141 #: src/account.c:1550 src/addressadd.c:215 src/addressbook.c:125
142 #: src/addrduplicates.c:481 src/compose.c:6964 src/editaddress.c:1270
143 #: src/editaddress.c:1327 src/editaddress.c:1343 src/editbook.c:170
144 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
145 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
146 #: src/mimeview.c:284 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:398
147 #: src/prefs_filtering.c:384 src/prefs_filtering.c:1872
148 #: src/prefs_template.c:78
149 msgid "Name"
150 msgstr "Meno"
151
152 #: src/account.c:1558 src/prefs_account.c:1089 src/prefs_account.c:3914
153 msgid "Protocol"
154 msgstr "Protokol"
155
156 #: src/account.c:1566 src/ssl_manager.c:102
157 msgid "Server"
158 msgstr "Server"
159
160 #: src/action.c:382
161 #, c-format
162 msgid "Could not get message file %d"
163 msgstr "Nemožno získať súbor správy %d"
164
165 #: src/action.c:413
166 msgid "Could not get message part."
167 msgstr "Nemožno získať časť správy."
168
169 #: src/action.c:430
170 #, c-format
171 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
172 msgstr "Nemožno získať časť viacdielnej správy: %s"
173
174 #: src/action.c:602
175 #, c-format
176 msgid ""
177 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
178 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
179 msgstr ""
180 "Zvolená akcia nemôže byť použitá v okne písania správy,\n"
181 "pretože obsahuje %%f, %%F, %%as alebo %%p."
182
183 #: src/action.c:714
184 msgid "There is no filtering action set"
185 msgstr "Nie je nastavená žiadna akcia filtra"
186
187 #: src/action.c:716
188 #, c-format
189 msgid ""
190 "Invalid filtering action(s):\n"
191 "%s"
192 msgstr ""
193 "Neplatné akcie filtra:\n"
194 "%s"
195
196 #: src/action.c:939
197 #, c-format
198 msgid ""
199 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
200 "%s"
201 msgstr ""
202 "Príkaz nemohol byť spustený, zlyhalo vytvorenie rúry.\n"
203 "%s"
204
205 #: src/action.c:1036
206 #, c-format
207 msgid ""
208 "Could not fork to execute the following command:\n"
209 "%s\n"
210 "%s"
211 msgstr ""
212 "Nemožno vytvoriť podproces na vykonanie nasledujúceho príkazu:\n"
213 "%s\n"
214 "%s"
215
216 #: src/action.c:1262 src/action.c:1432
217 msgid "Completed"
218 msgstr "Dokončené"
219
220 #: src/action.c:1298
221 #, c-format
222 msgid "--- Running: %s\n"
223 msgstr "--- Bežiace: %s\n"
224
225 #: src/action.c:1302
226 #, c-format
227 msgid "--- Ended: %s\n"
228 msgstr "--- Ukončené: %s\n"
229
230 #: src/action.c:1335
231 msgid "Action's input/output"
232 msgstr "Akcie vstupu/výstupu"
233
234 #: src/action.c:1677
235 #, c-format
236 msgid ""
237 "Enter the argument for the following action:\n"
238 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
239 "  %s"
240 msgstr ""
241 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
242 "(„%%h” bude nahradené parametrom)\n"
243 "  %s"
244
245 #: src/action.c:1682
246 msgid "Action's hidden user argument"
247 msgstr "Skrytý používateľský parameter akcie"
248
249 #: src/action.c:1686
250 #, c-format
251 msgid ""
252 "Enter the argument for the following action:\n"
253 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
254 "  %s"
255 msgstr ""
256 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
257 "(„%%u” bude nahradené parametrom)\n"
258 "  %s"
259
260 #: src/action.c:1691
261 msgid "Action's user argument"
262 msgstr "Používateľský parameter"
263
264 #: src/addr_compl.c:600 src/addressbook.c:4881
265 msgid "Group"
266 msgstr "Skupina"
267
268 #: src/addrcustomattr.c:65
269 msgid "date of birth"
270 msgstr "dátum narodenia"
271
272 #: src/addrcustomattr.c:66
273 msgid "address"
274 msgstr "adresa"
275
276 #: src/addrcustomattr.c:67
277 msgid "phone"
278 msgstr "telefón"
279
280 #: src/addrcustomattr.c:68
281 msgid "mobile phone"
282 msgstr "mobilný telefón"
283
284 #: src/addrcustomattr.c:69
285 msgid "organization"
286 msgstr "organizácia"
287
288 #: src/addrcustomattr.c:70
289 msgid "office address"
290 msgstr "pracovná adresa"
291
292 #: src/addrcustomattr.c:71
293 msgid "office phone"
294 msgstr "pracovný telefón"
295
296 #: src/addrcustomattr.c:72
297 msgid "fax"
298 msgstr "fax"
299
300 #: src/addrcustomattr.c:73
301 msgid "website"
302 msgstr "webová stránka"
303
304 #: src/addrcustomattr.c:141
305 msgid "Attribute name"
306 msgstr "Meno atribútu"
307
308 #: src/addrcustomattr.c:156
309 msgid "Delete all attribute names"
310 msgstr "Zmazať všetky mená atribútov"
311
312 #: src/addrcustomattr.c:157
313 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
314 msgstr "Naozaj chcete zmazať všetky mená atribútov?"
315
316 #: src/addrcustomattr.c:181
317 msgid "Delete attribute name"
318 msgstr "Zmazať meno atribútu"
319
320 #: src/addrcustomattr.c:182
321 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
322 msgstr "Naozaj chcete zmazať meno tohoto atribútu?"
323
324 #: src/addrcustomattr.c:191
325 msgid "Reset to default"
326 msgstr "Nastaviť na predvolené"
327
328 #: src/addrcustomattr.c:192
329 msgid ""
330 "Do you really want to replace all attribute names\n"
331 "with the default set?"
332 msgstr ""
333 "Naozaj chcete nahradiť všetky mená atribútov\n"
334 "predvoleným nastavením?"
335
336 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:463
337 #: src/addressbook.c:480 src/edittags.c:271 src/prefs_actions.c:1085
338 #: src/prefs_filtering.c:1692 src/prefs_template.c:1095
339 msgid "_Delete"
340 msgstr "Z_mazať"
341
342 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:272 src/prefs_actions.c:1086
343 #: src/prefs_filtering.c:1693 src/prefs_template.c:1096
344 msgid "Delete _all"
345 msgstr "Zm_azať všetko"
346
347 #: src/addrcustomattr.c:214
348 msgid "_Reset to default"
349 msgstr "Nastaviť na p_redvolené"
350
351 #: src/addrcustomattr.c:410
352 msgid "Attribute name is not set."
353 msgstr "Nie je nastavené meno atribútu."
354
355 #: src/addrcustomattr.c:469
356 msgid "Dialog title|Edit attribute names"
357 msgstr "Upraviť názvy atribútov"
358
359 #: src/addrcustomattr.c:483
360 msgid "New attribute name:"
361 msgstr "Nové meno atribútu:"
362
363 #: src/addrcustomattr.c:520
364 msgid ""
365 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
366 "contacts."
367 msgstr ""
368 "Pridanie alebo odstránenie mien atribútov nebude mať efekt na už nastavené "
369 "atribúty kontaktov."
370
371 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
372 msgid "Add to address book"
373 msgstr "Pridať do adresára"
374
375 #: src/addressadd.c:207
376 msgid "Contact"
377 msgstr "Kontakt"
378
379 #: src/addressadd.c:227 src/addrduplicates.c:452
380 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:399 src/toolbar.c:425
381 msgid "Address"
382 msgstr "Adresa"
383
384 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1062
385 #: src/editaddress.c:1137 src/editgroup.c:290
386 msgid "Remarks"
387 msgstr "Poznámky"
388
389 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
390 msgid "Select Address Book Folder"
391 msgstr "Vyberte zložku adresára"
392
393 #: src/addressadd.c:483 src/editaddress.c:1577 src/headerview.c:348
394 #: src/textview.c:2110
395 #, c-format
396 msgid ""
397 "Failed to save image: \n"
398 "%s"
399 msgstr ""
400 "Zlyhalo uloženie obrázka: \n"
401 "%s"
402
403 #: src/addressadd.c:532 src/addressbook.c:3221 src/addressbook.c:3272
404 msgid "Add address(es)"
405 msgstr "Pridať adresu(y)"
406
407 #: src/addressadd.c:533
408 msgid "Can't add the specified address"
409 msgstr "Nemožno pridať zadanú adresu"
410
411 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4869 src/editaddress.c:1059
412 #: src/editaddress.c:1120 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
413 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:782
414 msgid "Email Address"
415 msgstr "Emailová adresa"
416
417 #: src/addressbook.c:402
418 msgid "_Book"
419 msgstr "_Adresár"
420
421 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:462
422 #: src/addressbook.c:479 src/compose.c:575 src/gtk/quicksearch.c:791
423 #: src/gtk/quicksearch.c:806 src/mainwindow.c:499 src/messageview.c:211
424 msgid "_Edit"
425 msgstr "_Upraviť"
426
427 #: src/addressbook.c:404 src/compose.c:580 src/mainwindow.c:502
428 #: src/messageview.c:214
429 msgid "_Tools"
430 msgstr "_Nástroje"
431
432 #: src/addressbook.c:405 src/compose.c:581 src/mainwindow.c:504
433 #: src/messageview.c:215
434 msgid "_Help"
435 msgstr "_Pomocník"
436
437 #: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:465
438 msgid "New _Book"
439 msgstr "Nový _Adresár"
440
441 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:466
442 msgid "New _Folder"
443 msgstr "Nová _zložka"
444
445 #: src/addressbook.c:410
446 msgid "New _vCard"
447 msgstr "Nový _vCard"
448
449 #: src/addressbook.c:414
450 msgid "New _JPilot"
451 msgstr "Nový _JPilot"
452
453 #: src/addressbook.c:417
454 msgid "New LDAP _Server"
455 msgstr "Nový LDAP _server"
456
457 #: src/addressbook.c:421
458 msgid "_Edit book"
459 msgstr "_Upraviť adresár"
460
461 #: src/addressbook.c:422
462 msgid "_Delete book"
463 msgstr "Z_mazať adresár"
464
465 #: src/addressbook.c:424 src/compose.c:591
466 msgid "_Save"
467 msgstr "_Uložiť"
468
469 #: src/addressbook.c:425 src/compose.c:595 src/messageview.c:224
470 msgid "_Close"
471 msgstr "_Zavrieť"
472
473 #: src/addressbook.c:428 src/addressbook.c:477 src/messageview.c:228
474 msgid "_Select all"
475 msgstr "Vy_brať všetko"
476
477 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485
478 msgid "C_ut"
479 msgstr "_Vystrihnúť"
480
481 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
482 #: src/compose.c:603 src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:227
483 msgid "_Copy"
484 msgstr "_Kopírovať"
485
486 #: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
487 #: src/compose.c:604
488 msgid "_Paste"
489 msgstr "V_ložiť"
490
491 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:482
492 msgid "New _Address"
493 msgstr "Nová _adresa"
494
495 #: src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:483
496 msgid "New _Group"
497 msgstr "Nová _skupina"
498
499 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:489
500 msgid "_Mail To"
501 msgstr "Poslať _mail"
502
503 #: src/addressbook.c:444
504 msgid "Import _LDIF file..."
505 msgstr "Importovať súbor _LDIF…"
506
507 #: src/addressbook.c:445
508 msgid "Import M_utt file..."
509 msgstr "Importovať súbor _Mutt…"
510
511 #: src/addressbook.c:446
512 msgid "Import _Pine file..."
513 msgstr "Importovať súbor _Pine…"
514
515 #: src/addressbook.c:448
516 msgid "Export _HTML..."
517 msgstr "Exportovať _HTML…"
518
519 #: src/addressbook.c:449
520 msgid "Export LDI_F..."
521 msgstr "Exportovať L_DIF…"
522
523 #: src/addressbook.c:451
524 msgid "Find duplicates..."
525 msgstr "Nájsť duplikáty…"
526
527 #: src/addressbook.c:452
528 msgid "Edit custom attributes..."
529 msgstr "Upraviť vlastné atribúty…"
530
531 #: src/addressbook.c:455 src/compose.c:683 src/mainwindow.c:795
532 #: src/messageview.c:340
533 msgid "_About"
534 msgstr "_O programe"
535
536 #: src/addressbook.c:491
537 msgid "_Browse Entry"
538 msgstr "P_rechádzať  položky"
539
540 #: src/addressbook.c:504 src/crash.c:451 src/crash.c:470 src/importldif.c:115
541 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:255 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140
542 #: src/prefs_themes.c:705 src/prefs_themes.c:737 src/prefs_themes.c:738
543 msgid "Unknown"
544 msgstr "Neznáma"
545
546 #: src/addressbook.c:511 src/addressbook.c:530 src/importldif.c:122
547 msgid "Success"
548 msgstr "Úspech"
549
550 #: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:123
551 msgid "Bad arguments"
552 msgstr "Neplatné parametre"
553
554 #: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:124
555 msgid "File not specified"
556 msgstr "Nie je zadaný súbor"
557
558 #: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:125
559 msgid "Error opening file"
560 msgstr "Chyba pri otváraní súboru"
561
562 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:126
563 msgid "Error reading file"
564 msgstr "Chyba pri čítaní súboru"
565
566 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:127
567 msgid "End of file encountered"
568 msgstr "Bol nájdený koniec súboru"
569
570 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:128
571 msgid "Error allocating memory"
572 msgstr "Chyba pri alokácii pamäte"
573
574 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:129
575 msgid "Bad file format"
576 msgstr "Neplatný formát súboru"
577
578 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:130
579 msgid "Error writing to file"
580 msgstr "Chyba pri zápise do súboru"
581
582 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:131
583 msgid "Error opening directory"
584 msgstr "Chyba pri otváraní zložky"
585
586 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:132
587 msgid "No path specified"
588 msgstr "Nebola zadaná cesta"
589
590 #: src/addressbook.c:531
591 msgid "Error connecting to LDAP server"
592 msgstr "Chyba pripojenia k serveru LDAP"
593
594 #: src/addressbook.c:532
595 msgid "Error initializing LDAP"
596 msgstr "Chyba pri inicializácii LDAP"
597
598 #: src/addressbook.c:533
599 msgid "Error binding to LDAP server"
600 msgstr "Chyba pri pripájaní LDAP serveru"
601
602 #: src/addressbook.c:534
603 msgid "Error searching LDAP database"
604 msgstr "Chyba pri čítaní LDAP databázy"
605
606 #: src/addressbook.c:535
607 msgid "Timeout performing LDAP operation"
608 msgstr "Pri LDAP operácii vypršal časový limit"
609
610 #: src/addressbook.c:536
611 msgid "Error in LDAP search criteria"
612 msgstr "Chybné vyhľadávacie kritériá LDAP"
613
614 #: src/addressbook.c:537
615 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
616 msgstr "Neboli nájdené žiadne položky LDAP vyhovujúce kritériám"
617
618 #: src/addressbook.c:538
619 msgid "LDAP search terminated on request"
620 msgstr "LDAP vyhľadávanie bolo ukončené na požiadavku používateľa"
621
622 #: src/addressbook.c:539
623 msgid "Error starting TLS connection"
624 msgstr "Chyba vytvorenia TLS pripojenia"
625
626 #: src/addressbook.c:540
627 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
628 msgstr "Chýba Distguished Name (dn)"
629
630 #: src/addressbook.c:541
631 msgid "Missing required information"
632 msgstr "Chýbajú požadované údaje"
633
634 #: src/addressbook.c:542
635 msgid "Another contact exists with that key"
636 msgstr "Kontakt s takýmto kľúčom už existuje"
637
638 #: src/addressbook.c:543
639 msgid "Strong(er) authentication required"
640 msgstr "Je vyžadovaná silnejšia autentifikácia"
641
642 #: src/addressbook.c:913
643 msgid "Sources"
644 msgstr "Zdroje"
645
646 #: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:622 src/prefs_other.c:471
647 #: src/toolbar.c:219 src/toolbar.c:2131
648 msgid "Address book"
649 msgstr "Adresár"
650
651 #: src/addressbook.c:1120
652 msgid "Lookup name:"
653 msgstr "Vyhľadať meno:"
654
655 #: src/addressbook.c:1444 src/addressbook.c:1497 src/addrduplicates.c:803
656 msgid "Delete address(es)"
657 msgstr "Zmazať adresu(y)"
658
659 #: src/addressbook.c:1445 src/addrduplicates.c:853
660 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
661 msgstr "Tieto údaje adresy sú len na čítanie a nemožno ich odstrániť."
662
663 #: src/addressbook.c:1489
664 msgid "Delete group"
665 msgstr "Odstrániť skupinu"
666
667 #: src/addressbook.c:1490
668 msgid ""
669 "Really delete the group(s)?\n"
670 "The addresses it contains will not be lost."
671 msgstr ""
672 "Naozaj chcete odstrániť skupinu(y)?\n"
673 "Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
674
675 #: src/addressbook.c:1498 src/addrduplicates.c:804
676 msgid "Really delete the address(es)?"
677 msgstr "Naozaj odstrániť adresu(y)?"
678
679 #: src/addressbook.c:2201
680 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
681 msgstr "Nemožno vkladať. Cieľový adresár je len na čítanie."
682
683 #: src/addressbook.c:2211
684 msgid "Cannot paste into an address group."
685 msgstr "Nemožno vkladať do skupiny adries."
686
687 #: src/addressbook.c:2917
688 #, c-format
689 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
690 msgstr "Chcete zmazať výsledky požiadavky a adresy v „%s”?"
691
692 #: src/addressbook.c:2920 src/addressbook.c:2946 src/addressbook.c:2953
693 #: src/prefs_filtering_action.c:177 src/toolbar.c:407
694 msgid "Delete"
695 msgstr "Odstrániť"
696
697 #: src/addressbook.c:2929
698 #, c-format
699 msgid ""
700 "Do you want to delete '%s' ? If you delete the folder only, the addresses it "
701 "contains will be moved into the parent folder."
702 msgstr ""
703 "Chcete odstrániť „%s”? Ak odstránite len zložku, adresy, ktoré obsahuje, "
704 "budú presunuté do nadradenej zložky."
705
706 #: src/addressbook.c:2932 src/imap_gtk.c:363 src/mh_gtk.c:202
707 msgid "Delete folder"
708 msgstr "Odstrániť zložku"
709
710 #: src/addressbook.c:2933
711 msgid "+Delete _folder only"
712 msgstr "+Odstrániť _len zložku"
713
714 #: src/addressbook.c:2933
715 msgid "Delete folder and _addresses"
716 msgstr "Odstrániť zložku i _adresy"
717
718 #: src/addressbook.c:2944
719 #, c-format
720 msgid ""
721 "Do you want to delete '%s'?\n"
722 "The addresses it contains will not be lost."
723 msgstr ""
724 "Chcete odstrániť „%s”?\n"
725 "Adresy, ktoré obsahuje, nebudú stratené."
726
727 #: src/addressbook.c:2951
728 #, c-format
729 msgid ""
730 "Do you want to delete '%s'?\n"
731 "The addresses it contains will be lost."
732 msgstr ""
733 "Chcete odstrániť „%s”?\n"
734 "Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
735
736 #: src/addressbook.c:3065
737 #, c-format
738 msgid "Search '%s'"
739 msgstr "Hľadať „%s”"
740
741 #: src/addressbook.c:3203 src/addressbook.c:3253
742 msgid "New Contacts"
743 msgstr "Nové kontakty"
744
745 #: src/addressbook.c:4035
746 msgid "New user, could not save index file."
747 msgstr "Nový používateľ, nemožno uložiť indexový súbor."
748
749 #: src/addressbook.c:4039
750 msgid "New user, could not save address book files."
751 msgstr "Nový používateľ, nemožno uložiť súbory adresára."
752
753 #: src/addressbook.c:4049
754 msgid "Old address book converted successfully."
755 msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspešne."
756
757 #: src/addressbook.c:4054
758 msgid ""
759 "Old address book converted,\n"
760 "could not save new address index file."
761 msgstr ""
762 "Konverzia starého adresára je dokončená,\n"
763 "nemožno uložiť indexový súbor nového adresára."
764
765 #: src/addressbook.c:4067
766 msgid ""
767 "Could not convert address book,\n"
768 "but created empty new address book files."
769 msgstr ""
770 "Nemožno konvertovať starý adresár,\n"
771 "ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
772
773 #: src/addressbook.c:4073
774 msgid ""
775 "Could not convert address book,\n"
776 "could not save new address index file."
777 msgstr ""
778 "Nemožno konvertovať starý adresár,\n"
779 "nemožno an vytvoriť indexový súbor nového adresára."
780
781 #: src/addressbook.c:4078
782 msgid ""
783 "Could not convert address book\n"
784 "and could not create new address book files."
785 msgstr ""
786 "Nemožno konvertovať starý adresár\n"
787 "a nemožno ani vytvoriť súbory nového adresára."
788
789 #: src/addressbook.c:4085 src/addressbook.c:4091
790 msgid "Addressbook conversion error"
791 msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
792
793 #: src/addressbook.c:4198
794 msgid "Addressbook Error"
795 msgstr "Chyba v adresári"
796
797 #: src/addressbook.c:4199
798 msgid "Could not read address index"
799 msgstr "Nemožno načítať zoznam adries"
800
801 #: src/addressbook.c:4530
802 msgid "Busy searching..."
803 msgstr "Prehľadávam…"
804
805 #: src/addressbook.c:4833
806 msgid "Interface"
807 msgstr "Ovládanie"
808
809 #: src/addressbook.c:4845 src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371
810 #: src/expldifdlg.c:388 src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
811 msgid "Address Book"
812 msgstr "Adresár"
813
814 #: src/addressbook.c:4857
815 msgid "Person"
816 msgstr "Osoba"
817
818 #: src/addressbook.c:4893 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:338
819 #: src/folderview.c:426 src/prefs_account.c:2738 src/prefs_folder_column.c:78
820 #: src/prefs_folder_item.c:1817 src/prefs_folder_item.c:1835
821 #: src/prefs_folder_item.c:1852
822 msgid "Folder"
823 msgstr "Zložka"
824
825 #: src/addressbook.c:4905
826 msgid "vCard"
827 msgstr "vCard"
828
829 #: src/addressbook.c:4917 src/addressbook.c:4929
830 msgid "JPilot"
831 msgstr "JPilot"
832
833 #: src/addressbook.c:4941
834 msgid "LDAP servers"
835 msgstr "LDAP servery"
836
837 #: src/addressbook.c:4953
838 msgid "LDAP Query"
839 msgstr "LDAP požiadavka"
840
841 #: src/addressbook_foldersel.c:388 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
842 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:230
843 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:306
844 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:383
845 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:67
846 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:200
847 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:213
848 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:216
849 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:282
850 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:131
851 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
852 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
853 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
854 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:657
855 #: src/prefs_matcher.c:692 src/prefs_matcher.c:1576 src/prefs_matcher.c:1583
856 #: src/prefs_matcher.c:1591 src/prefs_matcher.c:1593 src/prefs_matcher.c:2463
857 #: src/prefs_matcher.c:2467
858 msgid "Any"
859 msgstr "Všetky"
860
861 #: src/addrgather.c:172
862 msgid "Please specify name for address book."
863 msgstr "Prosím zvoľte názov adresára."
864
865 #: src/addrgather.c:179
866 msgid "No available address book."
867 msgstr "Nedostupný adresár."
868
869 #: src/addrgather.c:200
870 msgid "Please select the mail headers to search."
871 msgstr "Prosím zvoľte prehľadávané poštové hlavičky."
872
873 #: src/addrgather.c:207
874 msgid "Collecting addresses..."
875 msgstr "Zhromažďujem adresy…"
876
877 #: src/addrgather.c:247
878 msgid "address added by claws-mail"
879 msgstr "adresa pridaný z claws-mail"
880
881 #: src/addrgather.c:275
882 msgid "Addresses collected successfully."
883 msgstr "Adresy zozbierané úspešne."
884
885 #: src/addrgather.c:357
886 msgid "Current folder:"
887 msgstr "Aktuálna zložka:"
888
889 #: src/addrgather.c:368
890 msgid "Address book name:"
891 msgstr "Meno adresára:"
892
893 #: src/addrgather.c:395
894 msgid "Address book folder size:"
895 msgstr "Veľkosť zložky adresára:"
896
897 #: src/addrgather.c:399 src/addrgather.c:409
898 msgid ""
899 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
900 msgstr "Maximálny počet položiek na adresár v novovytvorenom adresári"
901
902 #: src/addrgather.c:413
903 msgid "Process these mail header fields"
904 msgstr "Spracovať tieto poštové hlavičky"
905
906 #: src/addrgather.c:432
907 msgid "Include subfolders"
908 msgstr "Zahrnúť podzložky"
909
910 #: src/addrgather.c:456 src/prefs_filtering_action.c:1400
911 msgid "Header Name"
912 msgstr "Názov hlavičky"
913
914 #: src/addrgather.c:457
915 msgid "Address Count"
916 msgstr "Počet adries"
917
918 #: src/addrgather.c:567
919 msgid "Header Fields"
920 msgstr "Polia hlavičky"
921
922 #: src/addrgather.c:568 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
923 #: src/importldif.c:1022
924 msgid "Finish"
925 msgstr "Dokončiť"
926
927 #: src/addrgather.c:626
928 msgid "Collect email addresses from selected messages"
929 msgstr "Zozbierať emailové adresy zvolených správ"
930
931 #: src/addrgather.c:630
932 msgid "Collect email addresses from folder"
933 msgstr "Zozbierať emailové adresy zo zložky"
934
935 #: src/addrindex.c:123
936 msgid "Common addresses"
937 msgstr "Spoločné adresy"
938
939 #: src/addrindex.c:124
940 msgid "Personal addresses"
941 msgstr "Súkromné adresy"
942
943 #: src/addrindex.c:130
944 msgid "Common address"
945 msgstr "Spoločná adresa"
946
947 #: src/addrindex.c:131
948 msgid "Personal address"
949 msgstr "Súkromná adresa"
950
951 #: src/addrindex.c:1827
952 msgid "Address(es) update"
953 msgstr "Aktualizácia adries"
954
955 #: src/addrindex.c:1828
956 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
957 msgstr "Aktualizácia zlyhala. Zmeny neboli zapísané do adresára."
958
959 #: src/addrduplicates.c:127
960 msgid "Show duplicates in the same book"
961 msgstr "Zobraziť duplikáty v rovnakom adresári"
962
963 #: src/addrduplicates.c:133
964 msgid "Show duplicates in different books"
965 msgstr "Zobraziť duplikáty v rôznych adresároch"
966
967 #: src/addrduplicates.c:144
968 msgid "Find address book email duplicates"
969 msgstr "Vyhľadať duplicitné adresy v adresári"
970
971 #: src/addrduplicates.c:145
972 msgid ""
973 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
974 msgstr "Claws Mail teraz vyhľadá duplicitné emailové adresy v adresári."
975
976 #: src/addrduplicates.c:325
977 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
978 msgstr "V adresári neboli nájdené žiadne duplicitné adresy"
979
980 #: src/addrduplicates.c:356
981 msgid "Duplicate email addresses"
982 msgstr "Duplicitné adresy"
983
984 #: src/addrduplicates.c:474
985 msgid "Address book path"
986 msgstr "Cesta k adresáru"
987
988 #: src/addrduplicates.c:852
989 msgid "Delete address"
990 msgstr "Zmazať adresu"
991
992 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9126
993 msgid "Notice"
994 msgstr "Upozornenie"
995
996 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5546 src/compose.c:6012
997 #: src/compose.c:11428 src/messageview.c:870 src/messageview.c:883
998 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:687 src/summaryview.c:4852
999 msgid "Warning"
1000 msgstr "Varovanie"
1001
1002 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5487 src/inc.c:666
1003 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:246
1004 msgid "Error"
1005 msgstr "Chyba"
1006
1007 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
1008 msgid "_View log"
1009 msgstr "_Zobraziť záznam"
1010
1011 #: src/alertpanel.c:347
1012 msgid "Show this message next time"
1013 msgstr "Zobraziť túto správu aj nabudúce"
1014
1015 #: src/browseldap.c:218
1016 msgid "Browse Directory Entry"
1017 msgstr "Prechádzať zložku"
1018
1019 #: src/browseldap.c:237
1020 msgid "Server Name :"
1021 msgstr "Meno servera :"
1022
1023 #: src/browseldap.c:247
1024 msgid "Distinguished Name (dn) :"
1025 msgstr "Rozlišovacie meno (dn) :"
1026
1027 #: src/browseldap.c:270
1028 msgid "LDAP Name"
1029 msgstr "LDAP meno"
1030
1031 #: src/browseldap.c:272
1032 msgid "Attribute Value"
1033 msgstr "Hodnota atribútu"
1034
1035 #: src/common/plugin.c:64
1036 msgid "Nothing"
1037 msgstr "Nič"
1038
1039 #: src/common/plugin.c:65
1040 msgid "a viewer"
1041 msgstr "zobrazovač"
1042
1043 #: src/common/plugin.c:66
1044 msgid "a MIME parser"
1045 msgstr "analyzátor MIME"
1046
1047 #: src/common/plugin.c:67
1048 msgid "folders"
1049 msgstr "zložiek"
1050
1051 #: src/common/plugin.c:68
1052 msgid "filtering"
1053 msgstr "filtrovania"
1054
1055 #: src/common/plugin.c:69
1056 msgid "a privacy interface"
1057 msgstr "rozhrania zabezpečenia súkromia"
1058
1059 #: src/common/plugin.c:70
1060 msgid "a notifier"
1061 msgstr "oznamovača"
1062
1063 #: src/common/plugin.c:71
1064 msgid "an utility"
1065 msgstr "nástroje"
1066
1067 #: src/common/plugin.c:72
1068 msgid "things"
1069 msgstr "inú"
1070
1071 #: src/common/plugin.c:309
1072 #, c-format
1073 msgid ""
1074 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1075 msgstr ""
1076 "Tento zásuvný modul poskytuje funkciu %s (%s), ktorá už je poskytovaná "
1077 "modulom %s."
1078
1079 #: src/common/plugin.c:381
1080 msgid "Plugin already loaded"
1081 msgstr "Zásuvný modul už je načítaný"
1082
1083 #: src/common/plugin.c:392
1084 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1085 msgstr "Zlyhalo pridelenie pamäte pre zásuvný modul"
1086
1087 #: src/common/plugin.c:421
1088 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1089 msgstr ""
1090 "Tento modul nie je licencovaný pod licenciou kompatibilnou s GPL v3 alebo "
1091 "vyššou."
1092
1093 #: src/common/plugin.c:430
1094 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1095 msgstr "Tento modul je pre Claws Mail GTK1."
1096
1097 #: src/common/plugin.c:688
1098 #, c-format
1099 msgid ""
1100 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1101 "built with."
1102 msgstr ""
1103 "Vaša verzia Claws Mail je novšia ako verzia, pre ktorú bol zásuvný modul "
1104 "„%s” zostavený."
1105
1106 #: src/common/plugin.c:691
1107 msgid ""
1108 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1109 "with."
1110 msgstr ""
1111 "Vaša verzia Claws Mail je novšia ako verzia, pre ktorú bol tento zásuvný "
1112 "modul zostavený."
1113
1114 #: src/common/plugin.c:700
1115 #, c-format
1116 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1117 msgstr "Vaša verzia Claws Mail je pre zásuvný modul „%s” príliš stará."
1118
1119 #: src/common/plugin.c:702
1120 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1121 msgstr "Vaša verzia Claws Mail je pre tento zásuvný modul príliš stará."
1122
1123 #: src/common/session.c:171 src/imap.c:1123
1124 msgid "SSL handshake failed\n"
1125 msgstr "Vytvorenie SSL spojenia zlyhalo\n"
1126
1127 #: src/common/smtp.c:180
1128 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1129 msgstr "Nie je dostupná žiadna metóda SMTP AUTH\n"
1130
1131 #: src/common/smtp.c:183
1132 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1133 msgstr "Zvolená metóda SMTP AUTH nie je dostupná\n"
1134
1135 #: src/common/smtp.c:525 src/common/smtp.c:575
1136 msgid "bad SMTP response\n"
1137 msgstr "neplatná odozva SMTP\n"
1138
1139 #: src/common/smtp.c:546 src/common/smtp.c:564 src/common/smtp.c:683
1140 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1141 msgstr "nastala chyba relácie SMTP\n"
1142
1143 #: src/common/smtp.c:555 src/pop.c:895
1144 msgid "error occurred on authentication\n"
1145 msgstr "nastala chyba autentifikácie\n"
1146
1147 #: src/common/smtp.c:610
1148 #, c-format
1149 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1150 msgstr "Správa je príliš veľká (Maximálna veľkosť je %s)\n"
1151
1152 #: src/common/smtp.c:642 src/pop.c:888
1153 msgid "couldn't start TLS session\n"
1154 msgstr "nemožno vytvoriť reláciu TLS\n"
1155
1156 #: src/common/socket.c:573
1157 msgid "Socket IO timeout.\n"
1158 msgstr "Časový limit soketu IO.\n"
1159
1160 #: src/common/socket.c:602
1161 msgid "Connection timed out.\n"
1162 msgstr "Uplynul časový limit spojenia.\n"
1163
1164 #: src/common/socket.c:630
1165 #, c-format
1166 msgid "%s: host lookup timed out.\n"
1167 msgstr "%s: uplynul časový limit hľadania hostiteľa.\n"
1168
1169 #: src/common/socket.c:643
1170 #, c-format
1171 msgid "%s: unknown host.\n"
1172 msgstr "%s: neznámy hostiteľ.\n"
1173
1174 #: src/common/socket.c:831
1175 #, c-format
1176 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1177 msgstr "%s:%d: spojenie zlyhalo (%s).\n"
1178
1179 #: src/common/socket.c:1071
1180 #, c-format
1181 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1182 msgstr "%s:%d: neznámy hostiteľ.\n"
1183
1184 #: src/common/socket.c:1166
1185 #, c-format
1186 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1187 msgstr "%s:%s: hľadanie hostiteľa zlyhalo (%s).\n"
1188
1189 #: src/common/socket.c:1513
1190 #, c-format
1191 msgid "write on fd%d: %s\n"
1192 msgstr "zápis na fd%d: %s\n"
1193
1194 #: src/common/ssl_certificate.c:277
1195 #, c-format
1196 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1197 msgstr "Nemožno získať stav súboru certifikátu P12 (%s)\n"
1198
1199 #: src/common/ssl_certificate.c:285
1200 #, c-format
1201 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1202 msgstr "Nemožno čítať súbor certifikátu P12 %s\n"
1203
1204 #: src/common/ssl_certificate.c:294
1205 #, c-format
1206 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1207 msgstr "Nemožno importovať súbor certifikátu P12 %s\n"
1208
1209 #: src/common/ssl_certificate.c:535
1210 msgid "Uncheckable"
1211 msgstr "Neoveriteľný"
1212
1213 #: src/common/ssl_certificate.c:539
1214 msgid "Self-signed certificate"
1215 msgstr "Certifikát podpísaný sebou"
1216
1217 #: src/common/ssl_certificate.c:542
1218 msgid "Revoked certificate"
1219 msgstr "Odvolaný certifikát"
1220
1221 #: src/common/ssl_certificate.c:544
1222 msgid "No certificate issuer found"
1223 msgstr "Nebol nájdený vydavateľ certifikátu"
1224
1225 #: src/common/ssl_certificate.c:546
1226 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1227 msgstr "Vydavateľ certifikátu nie je certifikačnou autoritou"
1228
1229 #: src/common/ssl_certificate.c:663
1230 #, c-format
1231 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1232 msgstr "Nemožno otvoriť súbor certifikátu %s: %s\n"
1233
1234 #: src/common/ssl_certificate.c:667
1235 #, c-format
1236 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1237 msgstr "Súbor certifikátu %s chýba (%s)\n"
1238
1239 #: src/common/ssl_certificate.c:686
1240 #, c-format
1241 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1242 msgstr "Nemožno otvoriť súbor kľúča %s (%s)\n"
1243
1244 #: src/common/ssl_certificate.c:690
1245 #, c-format
1246 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1247 msgstr "Chýba súbor kľúča %s (%s)\n"
1248
1249 #: src/common/ssl_certificate.c:838
1250 #, c-format
1251 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1252 msgstr "Zlyhalo čítanie súboru certifikátu P12 %s\n"
1253
1254 #: src/common/ssl_certificate.c:841
1255 #, c-format
1256 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1257 msgstr "Nemožno otvoriť súbor certifikátu P12 %s (%s)\n"
1258
1259 #: src/common/ssl_certificate.c:845
1260 #, c-format
1261 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1262 msgstr "Chýba súbor certifikátu P12 %s (%s)\n"
1263
1264 #: src/common/ssl_certificate.c:870 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1265 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1266 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1267 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1268 msgid "<not in certificate>"
1269 msgstr "<chýba v certifikáte>"
1270
1271 #: src/common/string_match.c:83
1272 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1273 msgstr "(Predmet vymazaný regulárnym výrazom)"
1274
1275 #: src/common/utils.c:371
1276 #, c-format
1277 msgid "%dB"
1278 msgstr "%dB"
1279
1280 #: src/common/utils.c:372
1281 #, c-format
1282 msgid "%d.%02dKB"
1283 msgstr "%d.%02dKB"
1284
1285 #: src/common/utils.c:373
1286 #, c-format
1287 msgid "%d.%02dMB"
1288 msgstr "%d.%02dMB"
1289
1290 #: src/common/utils.c:374
1291 #, c-format
1292 msgid "%.2fGB"
1293 msgstr "%.2fGB"
1294
1295 #: src/common/utils.c:4959
1296 msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
1297 msgstr "Nedeľa"
1298
1299 #: src/common/utils.c:4960
1300 msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
1301 msgstr "Pondelok"
1302
1303 #: src/common/utils.c:4961
1304 msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
1305 msgstr "Utorok"
1306
1307 #: src/common/utils.c:4962
1308 msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
1309 msgstr "Streda"
1310
1311 #: src/common/utils.c:4963
1312 msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
1313 msgstr "Štvrtok"
1314
1315 #: src/common/utils.c:4964
1316 msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
1317 msgstr "Piatok"
1318
1319 #: src/common/utils.c:4965
1320 msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
1321 msgstr "Sobota"
1322
1323 #: src/common/utils.c:4967
1324 msgid "Complete month name for use by strftime|January"
1325 msgstr "Január"
1326
1327 #: src/common/utils.c:4968
1328 msgid "Complete month name for use by strftime|February"
1329 msgstr "Február"
1330
1331 #: src/common/utils.c:4969
1332 msgid "Complete month name for use by strftime|March"
1333 msgstr "Marec"
1334
1335 #: src/common/utils.c:4970
1336 msgid "Complete month name for use by strftime|April"
1337 msgstr "Apríl"
1338
1339 #: src/common/utils.c:4971
1340 msgid "Complete month name for use by strftime|May"
1341 msgstr "Máj"
1342
1343 #: src/common/utils.c:4972
1344 msgid "Complete month name for use by strftime|June"
1345 msgstr "Jún"
1346
1347 #: src/common/utils.c:4973
1348 msgid "Complete month name for use by strftime|July"
1349 msgstr "Júl"
1350
1351 #: src/common/utils.c:4974
1352 msgid "Complete month name for use by strftime|August"
1353 msgstr "August"
1354
1355 #: src/common/utils.c:4975
1356 msgid "Complete month name for use by strftime|September"
1357 msgstr "September"
1358
1359 #: src/common/utils.c:4976
1360 msgid "Complete month name for use by strftime|October"
1361 msgstr "Október"
1362
1363 #: src/common/utils.c:4977
1364 msgid "Complete month name for use by strftime|November"
1365 msgstr "November"
1366
1367 #: src/common/utils.c:4978
1368 msgid "Complete month name for use by strftime|December"
1369 msgstr "December"
1370
1371 #: src/common/utils.c:4980
1372 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
1373 msgstr "Ne"
1374
1375 #: src/common/utils.c:4981
1376 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
1377 msgstr "Po"
1378
1379 #: src/common/utils.c:4982
1380 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
1381 msgstr "Ut"
1382
1383 #: src/common/utils.c:4983
1384 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
1385 msgstr "St"
1386
1387 #: src/common/utils.c:4984
1388 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
1389 msgstr "Št"
1390
1391 #: src/common/utils.c:4985
1392 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
1393 msgstr "Pi"
1394
1395 #: src/common/utils.c:4986
1396 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
1397 msgstr "So"
1398
1399 #: src/common/utils.c:4988
1400 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
1401 msgstr "Jan"
1402
1403 #: src/common/utils.c:4989
1404 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
1405 msgstr "Feb"
1406
1407 #: src/common/utils.c:4990
1408 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
1409 msgstr "Mar"
1410
1411 #: src/common/utils.c:4991
1412 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
1413 msgstr "Apr"
1414
1415 #: src/common/utils.c:4992
1416 msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
1417 msgstr "Máj"
1418
1419 #: src/common/utils.c:4993
1420 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
1421 msgstr "Jún"
1422
1423 #: src/common/utils.c:4994
1424 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
1425 msgstr "Júl"
1426
1427 #: src/common/utils.c:4995
1428 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
1429 msgstr "Aug"
1430
1431 #: src/common/utils.c:4996
1432 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
1433 msgstr "Sep"
1434
1435 #: src/common/utils.c:4997
1436 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
1437 msgstr "Okt"
1438
1439 #: src/common/utils.c:4998
1440 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
1441 msgstr "Nov"
1442
1443 #: src/common/utils.c:4999
1444 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
1445 msgstr "Dec"
1446
1447 #: src/common/utils.c:5010
1448 msgid "For use by strftime (morning)|AM"
1449 msgstr "AM"
1450
1451 #: src/common/utils.c:5011
1452 msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
1453 msgstr "PM"
1454
1455 #: src/common/utils.c:5012
1456 msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
1457 msgstr "am"
1458
1459 #: src/common/utils.c:5013
1460 msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
1461 msgstr "pm"
1462
1463 #: src/common/utils.c:5020
1464 msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1465 msgstr "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1466
1467 #: src/common/utils.c:5021
1468 msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
1469 msgstr "%d. %m. %y"
1470
1471 #: src/common/utils.c:5022
1472 msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
1473 msgstr "%H:%M:%S"
1474
1475 #: src/common/utils.c:5024
1476 msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
1477 msgstr "%I:%M:%S %p"
1478
1479 #: src/compose.c:564
1480 msgid "_Add..."
1481 msgstr "_Pridať…"
1482
1483 #: src/compose.c:565 src/mh_gtk.c:361
1484 msgid "_Remove"
1485 msgstr "_Odstrániť"
1486
1487 #: src/compose.c:567 src/folderview.c:234
1488 msgid "_Properties..."
1489 msgstr "_Vlastnosti…"
1490
1491 #: src/compose.c:574 src/mainwindow.c:501 src/messageview.c:213
1492 msgid "_Message"
1493 msgstr "Sp_ráva"
1494
1495 #: src/compose.c:577
1496 msgid "_Spelling"
1497 msgstr "P_ravopis"
1498
1499 #: src/compose.c:579 src/compose.c:645
1500 msgid "_Options"
1501 msgstr "_Možnosti"
1502
1503 #: src/compose.c:583
1504 msgid "S_end"
1505 msgstr "Odos_lať"
1506
1507 #: src/compose.c:584
1508 msgid "Send _later"
1509 msgstr "Odoslať _neskôr"
1510
1511 #: src/compose.c:587
1512 msgid "_Attach file"
1513 msgstr "Pripojiť sú_bor"
1514
1515 #: src/compose.c:588
1516 msgid "_Insert file"
1517 msgstr "Vlož_iť súbor"
1518
1519 #: src/compose.c:589
1520 msgid "Insert si_gnature"
1521 msgstr "Vložiť _podpis"
1522
1523 #: src/compose.c:593
1524 msgid "_Print"
1525 msgstr "_Tlačiť"
1526
1527 #: src/compose.c:598
1528 msgid "_Undo"
1529 msgstr "_Späť"
1530
1531 #: src/compose.c:599
1532 msgid "_Redo"
1533 msgstr "_Znova"
1534
1535 #: src/compose.c:602
1536 msgid "Cu_t"
1537 msgstr "_Vystrihnúť"
1538
1539 #: src/compose.c:606
1540 msgid "_Special paste"
1541 msgstr "Prilepiť _špeciálne"
1542
1543 #: src/compose.c:607
1544 msgid "As _quotation"
1545 msgstr "Ako _citácia"
1546
1547 #: src/compose.c:608
1548 msgid "_Wrapped"
1549 msgstr "_Zalomené"
1550
1551 #: src/compose.c:609
1552 msgid "_Unwrapped"
1553 msgstr "_Nezalomené"
1554
1555 #: src/compose.c:611 src/mainwindow.c:534
1556 msgid "Select _all"
1557 msgstr "Vy_brať všetko"
1558
1559 #: src/compose.c:613
1560 msgid "A_dvanced"
1561 msgstr "_Rozšírené"
1562
1563 #: src/compose.c:614
1564 msgid "Move a character backward"
1565 msgstr "Presunúť o znak dozadu"
1566
1567 #: src/compose.c:615
1568 msgid "Move a character forward"
1569 msgstr "Presunúť o znak dopredu"
1570
1571 #: src/compose.c:616
1572 msgid "Move a word backward"
1573 msgstr "Presunúť o slovo dozadu"
1574
1575 #: src/compose.c:617
1576 msgid "Move a word forward"
1577 msgstr "Presunúť o slovo dopredu"
1578
1579 #: src/compose.c:618
1580 msgid "Move to beginning of line"
1581 msgstr "Presunúť na začiatok riadku"
1582
1583 #: src/compose.c:619
1584 msgid "Move to end of line"
1585 msgstr "Presunúť na koniec riadku"
1586
1587 #: src/compose.c:620
1588 msgid "Move to previous line"
1589 msgstr "Presunúť na predchádzajúci riadok"
1590
1591 #: src/compose.c:621
1592 msgid "Move to next line"
1593 msgstr "Presunúť na ďalší riadok"
1594
1595 #: src/compose.c:622
1596 msgid "Delete a character backward"
1597 msgstr "Zmazať znak naľavo od kurzora"
1598
1599 #: src/compose.c:623
1600 msgid "Delete a character forward"
1601 msgstr "Zmazať znak napravo od kurzora"
1602
1603 #: src/compose.c:624
1604 msgid "Delete a word backward"
1605 msgstr "Zmazať slovo naľavo od kurzora"
1606
1607 #: src/compose.c:625
1608 msgid "Delete a word forward"
1609 msgstr "Zmazať slovo napravo od kurzora"
1610
1611 #: src/compose.c:626
1612 msgid "Delete line"
1613 msgstr "Zmazať riadok"
1614
1615 #: src/compose.c:627
1616 msgid "Delete to end of line"
1617 msgstr "Zmazať do konca riadku"
1618
1619 #: src/compose.c:630 src/messageview.c:230
1620 msgid "_Find"
1621 msgstr "_Hľadať"
1622
1623 #: src/compose.c:633
1624 msgid "_Wrap current paragraph"
1625 msgstr "_Zalomiť aktuálny odsek"
1626
1627 #: src/compose.c:634
1628 msgid "Wrap all long _lines"
1629 msgstr "Zalomiť všetky d_lhé riadky"
1630
1631 #: src/compose.c:636
1632 msgid "Edit with e_xternal editor"
1633 msgstr "Upraviť pomocou e_xterného editora"
1634
1635 #: src/compose.c:639
1636 msgid "_Check all or check selection"
1637 msgstr "_Skontrolovať všetko alebo výber"
1638
1639 #: src/compose.c:640
1640 msgid "_Highlight all misspelled words"
1641 msgstr "_Zvýrazniť všetky nesprávne slová"
1642
1643 #: src/compose.c:641
1644 msgid "Check _backwards misspelled word"
1645 msgstr "S_pätne skontrolovať nesprávne slovo"
1646
1647 #: src/compose.c:642
1648 msgid "_Forward to next misspelled word"
1649 msgstr "_Dopredu na ďalšie nesprávne slovo"
1650
1651 #: src/compose.c:650
1652 msgid "Reply _mode"
1653 msgstr "Reži_m odpovede"
1654
1655 #: src/compose.c:652
1656 msgid "Privacy _System"
1657 msgstr "_Súkromie"
1658
1659 #: src/compose.c:657
1660 msgid "_Priority"
1661 msgstr "Pri_orita"
1662
1663 #: src/compose.c:659 src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:266
1664 msgid "Character _encoding"
1665 msgstr "_Kódovanie znakov"
1666
1667 #: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:271
1668 msgid "Western European"
1669 msgstr "Západná Európa (ISO-8859-1)"
1670
1671 #: src/compose.c:665 src/mainwindow.c:604 src/messageview.c:272
1672 msgid "Baltic"
1673 msgstr "Pobaltské"
1674
1675 #: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:273
1676 msgid "Hebrew"
1677 msgstr "Hebrejské"
1678
1679 #: src/compose.c:667 src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:274
1680 msgid "Arabic"
1681 msgstr "Arabské"
1682
1683 #: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:275
1684 msgid "Cyrillic"
1685 msgstr "Cyrilika"
1686
1687 #: src/compose.c:669 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:276
1688 msgid "Japanese"
1689 msgstr "Japonské"
1690
1691 #: src/compose.c:670 src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:277
1692 msgid "Chinese"
1693 msgstr "Čínske"
1694
1695 #: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:278
1696 msgid "Korean"
1697 msgstr "Kórejské"
1698
1699 #: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:279
1700 msgid "Thai"
1701 msgstr "Thajské"
1702
1703 #: src/compose.c:675 src/mainwindow.c:717 src/messageview.c:315
1704 msgid "_Address book"
1705 msgstr "_Adresár"
1706
1707 #: src/compose.c:677
1708 msgid "_Template"
1709 msgstr "Šabló_na"
1710
1711 #: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:745 src/messageview.c:336
1712 msgid "Actio_ns"
1713 msgstr "A_kcie"
1714
1715 #: src/compose.c:688
1716 msgid "Aut_o wrapping"
1717 msgstr "Aut_omatické zalamovanie"
1718
1719 #: src/compose.c:689
1720 msgid "Auto _indent"
1721 msgstr "Automatické odsaden_ie"
1722
1723 #: src/compose.c:690
1724 msgid "Si_gn"
1725 msgstr "Podpí_sať"
1726
1727 #: src/compose.c:691
1728 msgid "_Encrypt"
1729 msgstr "_Šifrovať"
1730
1731 #: src/compose.c:692
1732 msgid "_Request Return Receipt"
1733 msgstr "Vyžiadať potv_rdenie o prijatí"
1734
1735 #: src/compose.c:693
1736 msgid "Remo_ve references"
1737 msgstr "_Odstrániť odkazy"
1738
1739 #: src/compose.c:694
1740 msgid "Show _ruler"
1741 msgstr "Zobraziť p_ravítko"
1742
1743 #: src/compose.c:699 src/compose.c:709
1744 msgid "_Normal"
1745 msgstr "_Normálny"
1746
1747 #: src/compose.c:700 src/mainwindow.c:651 src/messageview.c:304
1748 msgid "_All"
1749 msgstr "_Všetkým"
1750
1751 #: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:305
1752 msgid "_Sender"
1753 msgstr "Odo_sielateľ"
1754
1755 #: src/compose.c:702
1756 msgid "_Mailing-list"
1757 msgstr "E_mailová konferencia"
1758
1759 #: src/compose.c:707
1760 msgid "_Highest"
1761 msgstr "_Najvyššia"
1762
1763 #: src/compose.c:708
1764 msgid "Hi_gh"
1765 msgstr "_Vysoká"
1766
1767 #: src/compose.c:710
1768 msgid "Lo_w"
1769 msgstr "_Nízka"
1770
1771 #: src/compose.c:711
1772 msgid "_Lowest"
1773 msgstr "Na_jnižšia"
1774
1775 #: src/compose.c:716 src/mainwindow.c:861 src/messageview.c:353
1776 msgid "_Automatic"
1777 msgstr "_Automaticky"
1778
1779 #: src/compose.c:717 src/mainwindow.c:862 src/messageview.c:354
1780 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1781 msgstr "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1782
1783 #: src/compose.c:718 src/mainwindow.c:863 src/messageview.c:355
1784 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1785 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1786
1787 #: src/compose.c:722 src/mainwindow.c:867 src/messageview.c:359
1788 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1789 msgstr "Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
1790
1791 #: src/compose.c:725 src/mainwindow.c:870 src/messageview.c:362
1792 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1793 msgstr "Grécke (ISO-8859-_7)"
1794
1795 #: src/compose.c:730 src/mainwindow.c:875 src/messageview.c:367
1796 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1797 msgstr "Turecké (ISO-8859-_9)"
1798
1799 #: src/compose.c:1033
1800 msgid "New message From format error."
1801 msgstr "Chyba v tvare odosielateľa novej správy."
1802
1803 #: src/compose.c:1125
1804 msgid "New message subject format error."
1805 msgstr "Chyba v tvare predmetu novej správy."
1806
1807 #: src/compose.c:1156 src/quote_fmt.c:562
1808 #, c-format
1809 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1810 msgstr "V tele šablóny „Nová správa” je chyba na riadku %d."
1811
1812 #: src/compose.c:1412
1813 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1814 msgstr "Nemožno odpovedať. Pôvodná správa už asi neexistuje."
1815
1816 #: src/compose.c:1595 src/quote_fmt.c:579
1817 msgid ""
1818 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1819 "address."
1820 msgstr "Pole „Od” šablóny „Odpovedať” obsahuje neplatnú emailovú adresu."
1821
1822 #: src/compose.c:1643 src/quote_fmt.c:582
1823 #, c-format
1824 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1825 msgstr "V tele šablóny „Odpovedať” je chyba na riadku %d."
1826
1827 #: src/compose.c:1779 src/compose.c:1971 src/quote_fmt.c:599
1828 msgid ""
1829 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1830 "address."
1831 msgstr "Pole „Od” šablóny „Poslať ďalej” obsahuje neplatnú emailovú adresu."
1832
1833 #: src/compose.c:1839 src/quote_fmt.c:602
1834 #, c-format
1835 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1836 msgstr "V tele šablóny „Poslať ďalej” je chyba na riadku %d."
1837
1838 #: src/compose.c:2013
1839 msgid "Fw: multiple emails"
1840 msgstr "Fw: viacero správ"
1841
1842 #: src/compose.c:2455
1843 #, c-format
1844 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1845 msgstr "V tele šablóny „Presmerovať” je chyba na riadku %d."
1846
1847 #: src/compose.c:2521 src/gtk/headers.h:13
1848 msgid "Cc:"
1849 msgstr "Kópia:"
1850
1851 #: src/compose.c:2524 src/gtk/headers.h:14
1852 msgid "Bcc:"
1853 msgstr "Slepá kópia:"
1854
1855 #: src/compose.c:2527 src/gtk/headers.h:11
1856 msgid "Reply-To:"
1857 msgstr "Odpovedať komu:"
1858
1859 #: src/compose.c:2530 src/compose.c:4808 src/compose.c:4810
1860 #: src/gtk/headers.h:32
1861 msgid "Newsgroups:"
1862 msgstr "Diskusné skupiny:"
1863
1864 #: src/compose.c:2533 src/gtk/headers.h:33
1865 msgid "Followup-To:"
1866 msgstr "Pokračovanie:"
1867
1868 #: src/compose.c:2536 src/gtk/headers.h:16
1869 msgid "In-Reply-To:"
1870 msgstr "V odpovedi komu:"
1871
1872 #: src/compose.c:2540 src/compose.c:4805 src/compose.c:4813
1873 #: src/gtk/headers.h:12 src/summary_search.c:395
1874 msgid "To:"
1875 msgstr "Komu:"
1876
1877 #: src/compose.c:2746
1878 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1879 msgstr "Nemožno priložiť súbor (zlyhala konverzia kódovania)."
1880
1881 #: src/compose.c:2752
1882 #, c-format
1883 msgid ""
1884 "The following file has been attached: \n"
1885 "%s"
1886 msgid_plural ""
1887 "The following files have been attached: \n"
1888 "%s"
1889 msgstr[0] ""
1890 "Bol pripojený nasledujúci súbor:\n"
1891 "%s"
1892 msgstr[1] ""
1893 "Nasledujúce súbory budú priložené:\n"
1894 "%s"
1895 msgstr[2] ""
1896 "Nasledujúce súbory budú priložené:\n"
1897 "%s"
1898
1899 #: src/compose.c:3025
1900 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1901 msgstr "„Značka citácie” šablóny nie je platná."
1902
1903 #: src/compose.c:3513
1904 #, c-format
1905 msgid "Could not get size of file '%s'."
1906 msgstr "Nemožno zistiť veľkosť súboru „%s”."
1907
1908 #: src/compose.c:3524
1909 #, c-format
1910 msgid ""
1911 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1912 "want to do that?"
1913 msgstr "Do tela správy vkladáte súbor %s. Ste si istý, že to chcete urobiť?"
1914
1915 #: src/compose.c:3527
1916 msgid "Are you sure?"
1917 msgstr "Ste si istý?"
1918
1919 #: src/compose.c:3528 src/compose.c:10922
1920 msgid "+_Insert"
1921 msgstr "+_Vložiť"
1922
1923 #: src/compose.c:3638
1924 #, c-format
1925 msgid "File %s is empty."
1926 msgstr "Súbor %s je prázdny."
1927
1928 #: src/compose.c:3642
1929 #, c-format
1930 msgid "Can't read %s."
1931 msgstr "Nemožno čítať %s."
1932
1933 #: src/compose.c:3669
1934 #, c-format
1935 msgid "Message: %s"
1936 msgstr "Správa: %s"
1937
1938 #: src/compose.c:4657
1939 msgid " [Edited]"
1940 msgstr "[Upravené]"
1941
1942 #: src/compose.c:4664
1943 #, c-format
1944 msgid "%s - Compose message%s"
1945 msgstr "%s - Písanie správy%s"
1946
1947 #: src/compose.c:4667
1948 #, c-format
1949 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1950 msgstr "[bez názvu] - Písanie správy%s"
1951
1952 #: src/compose.c:4669
1953 msgid "Compose message"
1954 msgstr "Napísať správu"
1955
1956 #: src/compose.c:4696 src/messageview.c:905
1957 msgid ""
1958 "Account for sending mail is not specified.\n"
1959 "Please select a mail account before sending."
1960 msgstr ""
1961 "Nie je zadaný účet na odosielanie správ.\n"
1962 "Pred odosielaním prosím zvoľte poštový účet."
1963
1964 #: src/compose.c:4904 src/compose.c:4936 src/compose.c:4978
1965 #: src/prefs_account.c:3237 src/toolbar.c:398 src/toolbar.c:416
1966 msgid "Send"
1967 msgstr "Odoslať"
1968
1969 #: src/compose.c:4905
1970 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1971 msgstr "Jediný príjemca je prednastavená adresa Kópie. Odoslať i tak?"
1972
1973 #: src/compose.c:4906 src/compose.c:4938 src/compose.c:4971 src/compose.c:5487
1974 msgid "+_Send"
1975 msgstr "+_Odoslať"
1976
1977 #: src/compose.c:4937
1978 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1979 msgstr "Jediný príjemca je prednastavená adresa Skrytej kópie. Odoslať i tak?"
1980
1981 #: src/compose.c:4954
1982 msgid "Recipient is not specified."
1983 msgstr "Nie je zadaný príjemca."
1984
1985 #: src/compose.c:4973
1986 msgid "+_Queue"
1987 msgstr "+Do _fronty"
1988
1989 #: src/compose.c:4974
1990 #, c-format
1991 msgid "Subject is empty. %s"
1992 msgstr "Prázdny predmet. %s"
1993
1994 #: src/compose.c:4975
1995 msgid "Send it anyway?"
1996 msgstr "Poslať i tak?"
1997
1998 #: src/compose.c:4976
1999 msgid "Queue it anyway?"
2000 msgstr "Zaradiť do fronty i tak?"
2001
2002 #: src/compose.c:4978 src/toolbar.c:417
2003 msgid "Send later"
2004 msgstr "Odoslať ho neskôr"
2005
2006 #: src/compose.c:5026 src/compose.c:9545
2007 msgid ""
2008 "Could not queue message for sending:\n"
2009 "\n"
2010 "Charset conversion failed."
2011 msgstr ""
2012 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2013 "\n"
2014 "Zlyhala konverzia kódovania."
2015
2016 #: src/compose.c:5029 src/compose.c:9548
2017 msgid ""
2018 "Could not queue message for sending:\n"
2019 "\n"
2020 "Couldn't get recipient encryption key."
2021 msgstr ""
2022 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2023 "\n"
2024 "Nie je dostupný šifrovací kľúč príjemcu."
2025
2026 #: src/compose.c:5035 src/compose.c:9542
2027 #, c-format
2028 msgid ""
2029 "Could not queue message for sending:\n"
2030 "\n"
2031 "Signature failed: %s"
2032 msgstr ""
2033 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2034 "\n"
2035 "Podpísanie zlyhalo: %s"
2036
2037 #: src/compose.c:5038
2038 #, c-format
2039 msgid ""
2040 "Could not queue message for sending:\n"
2041 "\n"
2042 "%s."
2043 msgstr ""
2044 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2045 "\n"
2046 "%s."
2047
2048 #: src/compose.c:5040
2049 msgid "Could not queue message for sending."
2050 msgstr "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie."
2051
2052 #: src/compose.c:5055 src/compose.c:5115
2053 msgid ""
2054 "The message was queued but could not be sent.\n"
2055 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2056 msgstr ""
2057 "Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo ju možné odoslať.\n"
2058 "Použite „Odoslať správy vo fronte” z hlavného okna na opakovanie."
2059
2060 #: src/compose.c:5111
2061 #, c-format
2062 msgid ""
2063 "%s\n"
2064 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2065 msgstr ""
2066 "%s\n"
2067 "Použite „Odoslať správy vo fronte” z hlavného okna na opakovanie."
2068
2069 #: src/compose.c:5484
2070 #, c-format
2071 msgid ""
2072 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2073 "to the specified %s charset.\n"
2074 "Send it as %s?"
2075 msgstr ""
2076 "Nemožno konvertovať kódovanie správy do zadaného\n"
2077 "kódovania na %s.\n"
2078 "Odoslať správu v kódovaní %s?"
2079
2080 #: src/compose.c:5542
2081 #, c-format
2082 msgid ""
2083 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2084 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2085 "\n"
2086 "Send it anyway?"
2087 msgstr ""
2088 "Riadok %d prekračuje limit dĺžky riadku (998 bajtov).\n"
2089 "Obsah správy môže byť počas prenosu k adresátovi znehodnotený.\n"
2090 "\n"
2091 "Odoslať aj tak?"
2092
2093 #: src/compose.c:5723
2094 msgid "Encryption warning"
2095 msgstr "Upozornenie šifrovania"
2096
2097 #: src/compose.c:5724
2098 msgid "+C_ontinue"
2099 msgstr "+_Pokračovať"
2100
2101 #: src/compose.c:5773
2102 msgid "No account for sending mails available!"
2103 msgstr "Nie je dostupné žiadny účet na odosielanie správ!"
2104
2105 #: src/compose.c:5782
2106 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2107 msgstr "Zvolený účet nie je NNTP: Posielanie nie je možné."
2108
2109 #: src/compose.c:6011
2110 #, c-format
2111 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2112 msgstr "Príloha %s už neexistuje. Ignorovať?"
2113
2114 #: src/compose.c:6012
2115 msgid "Cancel sending"
2116 msgstr "Zrušiť posielanie"
2117
2118 #: src/compose.c:6012
2119 msgid "Ignore attachment"
2120 msgstr "Ignorovať prílohu"
2121
2122 #: src/compose.c:6051
2123 #, c-format
2124 msgid "Original %s part"
2125 msgstr "Pôvodná časť %s"
2126
2127 #: src/compose.c:6582
2128 msgid "Add to address _book"
2129 msgstr "Pridať do _adresára"
2130
2131 #: src/compose.c:6728
2132 msgid "Delete entry contents"
2133 msgstr "Zmazať obsah položiek"
2134
2135 #: src/compose.c:6732
2136 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2137 msgstr "Použite <TAB> na dopĺňanie adries z adresára"
2138
2139 #: src/compose.c:6952
2140 msgid "Mime type"
2141 msgstr "Typ MIME"
2142
2143 #: src/compose.c:6958 src/mimeview.c:283 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396
2144 #: src/prefs_matcher.c:620 src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:447
2145 msgid "Size"
2146 msgstr "Veľkosť"
2147
2148 #: src/compose.c:7028
2149 msgid "Save Message to "
2150 msgstr "Uložiť správu do "
2151
2152 #: src/compose.c:7057 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:518
2153 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:239
2154 #: src/importpine.c:238 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:188
2155 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:208
2156 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2157 msgid "_Browse"
2158 msgstr "_Prehliadať"
2159
2160 #: src/compose.c:7545
2161 msgid "Hea_der"
2162 msgstr "H_lavička"
2163
2164 #: src/compose.c:7550
2165 msgid "_Attachments"
2166 msgstr "_Prílohy"
2167
2168 #: src/compose.c:7564
2169 msgid "Othe_rs"
2170 msgstr "_Ostatné"
2171
2172 #: src/compose.c:7579 src/gtk/headers.h:18 src/summary_search.c:402
2173 msgid "Subject:"
2174 msgstr "Predmet:"
2175
2176 #: src/compose.c:7804
2177 #, c-format
2178 msgid ""
2179 "Spell checker could not be started.\n"
2180 "%s"
2181 msgstr ""
2182 "Nemožno spustiť kontrolu preklepov.\n"
2183 "%s"
2184
2185 #: src/compose.c:7917
2186 #, c-format
2187 msgid "From: <i>%s</i>"
2188 msgstr "Od: <i>%s</i>"
2189
2190 #: src/compose.c:7951
2191 msgid "Account to use for this email"
2192 msgstr "Účet, použitý pre tento email"
2193
2194 #: src/compose.c:7953
2195 msgid "Sender address to be used"
2196 msgstr "Adresa odosielateľa"
2197
2198 #: src/compose.c:8117
2199 #, c-format
2200 msgid ""
2201 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2202 "encrypt this message."
2203 msgstr ""
2204 "Nemožno načítať systém súkromia „%s”. Nebude možné podpísať ani zašifrovať "
2205 "túto správu."
2206
2207 #: src/compose.c:8217
2208 msgid "_None"
2209 msgstr "Žiad_na"
2210
2211 #: src/compose.c:8318 src/prefs_template.c:749
2212 #, c-format
2213 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2214 msgstr "Telo šablóny má chybu v riadku %d."
2215
2216 #: src/compose.c:8434
2217 msgid "Template From format error."
2218 msgstr "Chyba v tvare hlavičky odosielateľa v šablóne."
2219
2220 #: src/compose.c:8452
2221 msgid "Template To format error."
2222 msgstr "Chyba v tvare hlavičky príjemcu v šablóne."
2223
2224 #: src/compose.c:8470
2225 msgid "Template Cc format error."
2226 msgstr "Chyba v tvare hlavičky kópie v šablóne."
2227
2228 #: src/compose.c:8488
2229 msgid "Template Bcc format error."
2230 msgstr "Chyba v tvare hlavičky slepej kópie v šablóne."
2231
2232 #: src/compose.c:8507
2233 msgid "Template subject format error."
2234 msgstr "Chyba v tvare hlavičky predmetu v šablóne."
2235
2236 #: src/compose.c:8771
2237 msgid "Invalid MIME type."
2238 msgstr "Neplatný typ MIME."
2239
2240 #: src/compose.c:8786
2241 msgid "File doesn't exist or is empty."
2242 msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
2243
2244 #: src/compose.c:8860
2245 msgid "Properties"
2246 msgstr "Vlastnosti"
2247
2248 #: src/compose.c:8877
2249 msgid "MIME type"
2250 msgstr "Typ MIME"
2251
2252 #: src/compose.c:8910
2253 msgid "Encoding"
2254 msgstr "Kódovanie"
2255
2256 #: src/compose.c:8930
2257 msgid "Path"
2258 msgstr "Cesta"
2259
2260 #: src/compose.c:8931
2261 msgid "File name"
2262 msgstr "Názov súboru"
2263
2264 #: src/compose.c:9123
2265 #, c-format
2266 msgid ""
2267 "The external editor is still working.\n"
2268 "Force terminating the process?\n"
2269 "process group id: %d"
2270 msgstr ""
2271 "Externý editor je ešte stále aktívny.\n"
2272 "Vynútiť ukončenie procesu?\n"
2273 "ID skupiny procesu: %d"
2274
2275 #: src/compose.c:9511 src/messageview.c:1111
2276 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2277 msgstr "Claws Mail potrebuje na odoslanie tejto správy pripojenie k sieti."
2278
2279 #: src/compose.c:9537
2280 msgid "Could not queue message."
2281 msgstr "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie."
2282
2283 #: src/compose.c:9539
2284 #, c-format
2285 msgid ""
2286 "Could not queue message:\n"
2287 "\n"
2288 "%s."
2289 msgstr ""
2290 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2291 "\n"
2292 "%s"
2293
2294 #: src/compose.c:9707
2295 msgid "Could not save draft."
2296 msgstr "Koncept nemožno uložiť."
2297
2298 #: src/compose.c:9711
2299 msgid "Could not save draft"
2300 msgstr "Koncept nemožno uložiť"
2301
2302 #: src/compose.c:9712
2303 msgid ""
2304 "Could not save draft.\n"
2305 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2306 msgstr ""
2307 "Koncept nemožno uložiť.\n"
2308 "Chcete pokračovať v písaní, alebo zahodiť rozpísanú správu?"
2309
2310 #: src/compose.c:9714
2311 msgid "_Cancel exit"
2312 msgstr "+_Zrušiť skončenie"
2313
2314 #: src/compose.c:9714
2315 msgid "_Discard email"
2316 msgstr "_Zahodiť správu"
2317
2318 #: src/compose.c:9874 src/compose.c:9888
2319 msgid "Select file"
2320 msgstr "Zvoľte súbor"
2321
2322 #: src/compose.c:9902
2323 #, c-format
2324 msgid "File '%s' could not be read."
2325 msgstr "Súbor „%s” nemožno čítať."
2326
2327 #: src/compose.c:9904
2328 #, c-format
2329 msgid ""
2330 "File '%s' contained invalid characters\n"
2331 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2332 msgstr ""
2333 "Súbor „%s” obsahuje neplatné znaky pre\n"
2334 "súčasné kódovanie, vloženie môže byť nepresné."
2335
2336 #: src/compose.c:9976
2337 msgid "Discard message"
2338 msgstr "Zahodiť správu"
2339
2340 #: src/compose.c:9977
2341 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2342 msgstr "Táto správa bola zmenená. Zahodiť zmeny?"
2343
2344 #: src/compose.c:9978
2345 msgid "_Discard"
2346 msgstr "_Zahodiť"
2347
2348 #: src/compose.c:9978
2349 msgid "_Save to Drafts"
2350 msgstr "Uložiť medzi _koncepty"
2351
2352 #: src/compose.c:9980
2353 msgid "Save changes"
2354 msgstr "Uložiť zmeny"
2355
2356 #: src/compose.c:9981
2357 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2358 msgstr "Táto správa bola zmenená. Uložiť posledné zmeny?"
2359
2360 #: src/compose.c:9982
2361 msgid "_Don't save"
2362 msgstr "_Neukladať"
2363
2364 #: src/compose.c:9982
2365 msgid "+_Save to Drafts"
2366 msgstr "+Uložiť medzi _koncepty"
2367
2368 #: src/compose.c:10052
2369 #, c-format
2370 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2371 msgstr "Chcete použiť šablónu „%s”?"
2372
2373 #: src/compose.c:10054
2374 msgid "Apply template"
2375 msgstr "Použiť šablónu"
2376
2377 #: src/compose.c:10055
2378 msgid "_Replace"
2379 msgstr "_Nahradiť"
2380
2381 #: src/compose.c:10055
2382 msgid "_Insert"
2383 msgstr "_Vložiť"
2384
2385 #: src/compose.c:10919
2386 msgid "Insert or attach?"
2387 msgstr "Vložiť, alebo pripojiť ako prílohu?"
2388
2389 #: src/compose.c:10920
2390 msgid ""
2391 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2392 "attach it to the email?"
2393 msgstr ""
2394 "Chcete vložiť obsah súboru do tela správy, alebo ho chcete pripojiť k správe "
2395 "ako prílohu?"
2396
2397 #: src/compose.c:10922
2398 msgid "_Attach"
2399 msgstr "_Pripojiť"
2400
2401 #: src/compose.c:11138
2402 #, c-format
2403 msgid "Quote format error at line %d."
2404 msgstr "Chyba v tvare citácie na riadku %d."
2405
2406 #: src/compose.c:11422
2407 #, c-format
2408 msgid ""
2409 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2410 "time. Do you want to continue?"
2411 msgstr ""
2412 "Chcete odpovedať na %d správ. Otvorenie všetkých okien môže chvíľu trvať. "
2413 "Chcete pokračovať?"
2414
2415 #: src/crash.c:141
2416 #, c-format
2417 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2418 msgstr "Proces Claws Mail (%ld) prijal signál %ld"
2419
2420 #: src/crash.c:187
2421 msgid "Claws Mail has crashed"
2422 msgstr "Claws Mail havaroval"
2423
2424 #: src/crash.c:203
2425 #, c-format
2426 msgid ""
2427 "%s.\n"
2428 "Please file a bug report and include the information below."
2429 msgstr ""
2430 "%s.\n"
2431 "Prosím vyplňte správu o chybe a pridajte údaje uvedené nižšie."
2432
2433 #: src/crash.c:208
2434 msgid "Debug log"
2435 msgstr "Ladiaci záznam"
2436
2437 #: src/crash.c:252 src/toolbar.c:414
2438 msgid "Close"
2439 msgstr "Zavrieť"
2440
2441 #: src/crash.c:257
2442 msgid "Save..."
2443 msgstr "Uložiť…"
2444
2445 #: src/crash.c:262
2446 msgid "Create bug report"
2447 msgstr "Vytvoriť správu o chybe"
2448
2449 #: src/crash.c:312
2450 msgid "Save crash information"
2451 msgstr "Uložiť informácie o havárii"
2452
2453 #: src/editaddress.c:156 src/editaddress.c:232
2454 msgid "Add New Person"
2455 msgstr "Pridať nový kontakt"
2456
2457 #: src/editaddress.c:158
2458 msgid ""
2459 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2460 "following values to be set:\n"
2461 " - Display Name\n"
2462 " - First Name\n"
2463 " - Last Name\n"
2464 " - Nickname\n"
2465 " - any email address\n"
2466 " - any additional attribute\n"
2467 "\n"
2468 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2469 "Click Cancel to close without saving."
2470 msgstr ""
2471 "Pridanie nového kontaktu vyžaduje nastavenie aspoň\n"
2472 "jednej hodnoty z nasledujúcich:\n"
2473 " - Zobrazené meno\n"
2474 " - Rodné meno\n"
2475 " - Priezvisko\n"
2476 " - Prezývka\n"
2477 " - emailová adresa\n"
2478 " - doplnkový atribút\n"
2479 "\n"
2480 "Zvoľte OK na pokračovanie v úprave kontaktu.\n"
2481 "Zvoľte Zrušiť na zatvorenie bez uloženia."
2482
2483 #: src/editaddress.c:169
2484 msgid ""
2485 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2486 "following values to be set:\n"
2487 " - First Name\n"
2488 " - Last Name\n"
2489 " - any email address\n"
2490 " - any additional attribute\n"
2491 "\n"
2492 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2493 "Click Cancel to close without saving."
2494 msgstr ""
2495 "Pridanie nového kontaktu vyžaduje nastavenie aspoň\n"
2496 "jednej hodnoty z nasledujúcich:\n"
2497 " - Rodné meno\n"
2498 " - Priezvisko\n"
2499 " - emailová adresa\n"
2500 " - doplňujúci atribút\n"
2501 "\n"
2502 "Zvoľte OK na pokračovanie v úprave kontaktu.\n"
2503 "Zvoľte Zrušiť na zatvorenie bez uloženia."
2504
2505 #: src/editaddress.c:233
2506 msgid "Edit Person Details"
2507 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
2508
2509 #: src/editaddress.c:411
2510 msgid "An Email address must be supplied."
2511 msgstr "Musíte zadať emailovú adresu."
2512
2513 #: src/editaddress.c:587
2514 msgid "A Name and Value must be supplied."
2515 msgstr "Musíte zadať názov a hodnotu."
2516
2517 #: src/editaddress.c:676
2518 msgid "Discard"
2519 msgstr "Zahodiť"
2520
2521 #: src/editaddress.c:677
2522 msgid "Apply"
2523 msgstr "Použiť"
2524
2525 #: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:756
2526 msgid "Edit Person Data"
2527 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
2528
2529 #: src/editaddress.c:785
2530 msgid "Choose a picture"
2531 msgstr "Vyberte obrázok"
2532
2533 #: src/editaddress.c:804
2534 #, c-format
2535 msgid ""
2536 "Failed to import image: \n"
2537 "%s"
2538 msgstr ""
2539 "Zlyhal import obrázku: \n"
2540 "%s"
2541
2542 #: src/editaddress.c:846
2543 msgid "_Set picture"
2544 msgstr "_Nastaviť obrázok"
2545
2546 #: src/editaddress.c:847
2547 msgid "_Unset picture"
2548 msgstr "_Zrušiť obrázok"
2549
2550 #: src/editaddress.c:905
2551 msgid "Photo"
2552 msgstr "Fotografia"
2553
2554 #: src/editaddress.c:959 src/editaddress.c:961 src/expldifdlg.c:516
2555 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:766
2556 msgid "Display Name"
2557 msgstr "Zobrazené meno"
2558
2559 #: src/editaddress.c:968 src/editaddress.c:972 src/ldif.c:774
2560 msgid "Last Name"
2561 msgstr "Priezvisko"
2562
2563 #: src/editaddress.c:969 src/editaddress.c:971 src/ldif.c:770
2564 msgid "First Name"
2565 msgstr "Krstné meno"
2566
2567 #: src/editaddress.c:975 src/editaddress.c:977
2568 msgid "Nickname"
2569 msgstr "Prezývka"
2570
2571 #: src/editaddress.c:1061 src/editaddress.c:1129
2572 msgid "Alias"
2573 msgstr "Alias"
2574
2575 #: src/editaddress.c:1271 src/editaddress.c:1336 src/editaddress.c:1352
2576 #: src/prefs_customheader.c:223
2577 msgid "Value"
2578 msgstr "Hodnota"
2579
2580 #: src/editaddress.c:1419
2581 msgid "_User Data"
2582 msgstr "Údaje o _používateľovi"
2583
2584 #: src/editaddress.c:1420
2585 msgid "_Email Addresses"
2586 msgstr "_Emailové adresy"
2587
2588 #: src/editaddress.c:1423 src/editaddress.c:1426
2589 msgid "O_ther Attributes"
2590 msgstr "Ďalšie _atribúty"
2591
2592 #: src/editbook.c:109
2593 msgid "File appears to be OK."
2594 msgstr "Súbor vyzerá byť v poriadku."
2595
2596 #: src/editbook.c:112
2597 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2598 msgstr "Súbor nemá platný formát adresára."
2599
2600 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2601 msgid "Could not read file."
2602 msgstr "Nemožno čítať súbor."
2603
2604 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2605 msgid "Edit Addressbook"
2606 msgstr "Upraviť adresár"
2607
2608 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2609 msgid " Check File "
2610 msgstr "Skontrolovať súbor"
2611
2612 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2613 #: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:1934
2614 #: src/wizard.c:1371 src/wizard.c:1650
2615 msgid "File"
2616 msgstr "Súbor"
2617
2618 #: src/editbook.c:281
2619 msgid "Add New Addressbook"
2620 msgstr "Pridať nový adresár"
2621
2622 #: src/editgroup.c:101
2623 msgid "A Group Name must be supplied."
2624 msgstr "Musíte zadať názov skupiny."
2625
2626 #: src/editgroup.c:294
2627 msgid "Edit Group Data"
2628 msgstr "Upraviť údaje skupiny"
2629
2630 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2631 msgid "Group Name"
2632 msgstr "Názov skupiny"
2633
2634 #: src/editgroup.c:342
2635 msgid "Addresses in Group"
2636 msgstr "Adresy v skupine"
2637
2638 #: src/editgroup.c:377
2639 msgid "Available Addresses"
2640 msgstr "Dostupné adresy"
2641
2642 #: src/editgroup.c:452
2643 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2644 msgstr ""
2645 "Emailové adresy môžete presúvať z alebo do skupiny pomocou tlačidiel so "
2646 "šípkami"
2647
2648 #: src/editgroup.c:500
2649 msgid "Edit Group Details"
2650 msgstr "Upraviť detaily skupiny"
2651
2652 #: src/editgroup.c:503
2653 msgid "Add New Group"
2654 msgstr "Pridať novú skupinu"
2655
2656 #: src/editgroup.c:553
2657 msgid "Edit folder"
2658 msgstr "Upraviť zložku"
2659
2660 #: src/editgroup.c:553
2661 msgid "Input the new name of folder:"
2662 msgstr "Zadajte nový názov zložky:"
2663
2664 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:554 src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:145
2665 msgid "New folder"
2666 msgstr "Nová zložka"
2667
2668 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:555 src/mh_gtk.c:146
2669 msgid "Input the name of new folder:"
2670 msgstr "Zadajte názov novej zložky:"
2671
2672 #: src/editjpilot.c:188
2673 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2674 msgstr "Súbor nemá JPilot formát."
2675
2676 #: src/editjpilot.c:200
2677 msgid "Select JPilot File"
2678 msgstr "Vyberte súbor JPilot"
2679
2680 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2681 msgid "Edit JPilot Entry"
2682 msgstr "Upraviť záznam JPilot"
2683
2684 #: src/editjpilot.c:281
2685 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2686 msgstr "Ďalšie emailové adresy"
2687
2688 #: src/editjpilot.c:372
2689 msgid "Add New JPilot Entry"
2690 msgstr "Pridať nový záznam JPilot"
2691
2692 #: src/editldap_basedn.c:138
2693 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2694 msgstr "Úprava LDAP - Zvoľte základ vyhľadávania"
2695
2696 #: src/editldap_basedn.c:157 src/editldap.c:441
2697 msgid "Hostname"
2698 msgstr "Meno počítača"
2699
2700 #: src/editldap_basedn.c:167 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:110
2701 msgid "Port"
2702 msgstr "Port"
2703
2704 #: src/editldap_basedn.c:177 src/editldap.c:502
2705 msgid "Search Base"
2706 msgstr "Báza vyhľadávania"
2707
2708 #: src/editldap_basedn.c:198
2709 msgid "Available Search Base(s)"
2710 msgstr "Dostupné bázy"
2711
2712 #: src/editldap_basedn.c:288
2713 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2714 msgstr "Nemožno načítať bázu(y) vyhľadávania zo servera - prosím zadajte ručne"
2715
2716 #: src/editldap_basedn.c:292 src/editldap.c:281
2717 msgid "Could not connect to server"
2718 msgstr "Nemožno sa pripojiť k serveru"
2719
2720 #: src/editldap.c:152
2721 msgid "A Name must be supplied."
2722 msgstr "Musíte zadať názov."
2723
2724 #: src/editldap.c:164
2725 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2726 msgstr "Musíte zadať názov servera."
2727
2728 #: src/editldap.c:177
2729 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2730 msgstr "Musíte zadať aspoň jeden vyhľadávací atribút LDAP."
2731
2732 #: src/editldap.c:278
2733 msgid "Connected successfully to server"
2734 msgstr "Úspešne pripojený k serveru"
2735
2736 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:978
2737 msgid "Edit LDAP Server"
2738 msgstr "Upraviť LDAP server"
2739
2740 #: src/editldap.c:437
2741 msgid "A name that you wish to call the server."
2742 msgstr "Názov, ktorý chcete priradiť serveru."
2743
2744 #: src/editldap.c:450
2745 msgid ""
2746 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2747 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2748 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2749 "computer as Claws Mail."
2750 msgstr ""
2751 "Toto je názov serveru. Napríklad „ldap.mojadomena.sk” môže byť vhodné pre "
2752 "organizáciu „mojadomena.sk”. Môžete použiť aj adresu IP. Môžete zadať "
2753 "„localhost”, ak požadovaný server LDAP beží na rovnakom počítači ako Claws "
2754 "Mail."
2755
2756 #: src/editldap.c:470
2757 msgid "TLS"
2758 msgstr "TLS"
2759
2760 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3310
2761 msgid "SSL"
2762 msgstr "SSL"
2763
2764 #: src/editldap.c:475
2765 msgid ""
2766 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
2767 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2768 "TLS_REQCERT fields)."
2769 msgstr ""
2770 "Zapnúť bezpečné pripojenie k LDAP serveru pomocou TLS. Ak spojenie zlyhá, "
2771 "skontrolujte správne nastavenie v ldap.conf (polia TLS_CACERTDIR a "
2772 "TLS_REQCERT)."
2773
2774 #: src/editldap.c:479
2775 msgid ""
2776 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
2777 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2778 "TLS_REQCERT fields)."
2779 msgstr ""
2780 "Zapnúť bezpečné pripojenie k LDAP serveru cez SSL. Ak spojenie zlyhá, "
2781 "skontrolujte správne nastavenie v ldap.conf (polia TLS_CACERTDIR a "
2782 "TLS_REQCERT)."
2783
2784 #: src/editldap.c:491
2785 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2786 msgstr ""
2787 "Toto je číslo portu, na ktorom server počúva. Implicitne je nastavený port "
2788 "389."
2789
2790 #: src/editldap.c:494
2791 msgid " Check Server "
2792 msgstr "Overiť server"
2793
2794 #: src/editldap.c:498
2795 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2796 msgstr "Stlačte toto tlačidlo na vyskúšanie pripojenia k serveru."
2797
2798 #: src/editldap.c:511
2799 msgid ""
2800 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2801 "Examples include:\n"
2802 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2803 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2804 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2805 msgstr ""
2806 "Tu zadávate názov zložky, ktorá má byť prehľadaná na servere. Napríklad:\n"
2807 "  dc=claws-mail,dc=sk\n"
2808 "  ou=people,dc=menodomeny,dc=sk\n"
2809 "  o=Meno organizácie,c=Krajina\n"
2810
2811 #: src/editldap.c:522
2812 msgid ""
2813 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2814 "server."
2815 msgstr ""
2816 "Stlačte toto tlačidlo na vyhľadanie názvov zložiek dostupných na servere."
2817
2818 #: src/editldap.c:578
2819 msgid "Search Attributes"
2820 msgstr "Vyhľadávacie atribúty"
2821
2822 #: src/editldap.c:587
2823 msgid ""
2824 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2825 "find a name or address."
2826 msgstr ""
2827 "Zoznam atribútov LDAP, ktoré by mali byť prehľadávané pri hľadaní mena alebo "
2828 "adresy."
2829
2830 #: src/editldap.c:590
2831 msgid " Defaults "
2832 msgstr " Štandardné "
2833
2834 #: src/editldap.c:594
2835 msgid ""
2836 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2837 "names and addresses during a name or address search process."
2838 msgstr ""
2839 "Toto nastaví názvy atribútov naspäť na prednastavenú hodnotu, ktorá by mala "
2840 "nájsť najviac mien a atribútov počas vyhľadávania."
2841
2842 #: src/editldap.c:600
2843 msgid "Max Query Age (secs)"
2844 msgstr "Max. trvanie požiadavky (v sekundách)"
2845
2846 #: src/editldap.c:615
2847 msgid ""
2848 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2849 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2850 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2851 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2852 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2853 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2854 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2855 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2856 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2857 "more memory to cache results."
2858 msgstr ""
2859 "Tu sa nastavuje doba (v sekundách), počas ktorej je výsledok vyhľadávania na "
2860 "dopĺňanie adresy platný. Výsledky sú počas tejto doby uložené v pamäti, po "
2861 "jej uplynutí sú vymazané. Toto by malo zlepšiť čas odozvy pri nasledujúcich "
2862 "vyhľadávaniach rovnakého mena alebo adresy. Prednastavená hodnota 600 sekúnd "
2863 "(10 minút) by mala byť postačujúca pre väčšinu serverov. Vyššia hodnota "
2864 "zlepší čas odozvy pri vyhľadávaní na pomalých serveroch za cenu väčšej "
2865 "spotreby pamäte."
2866
2867 #: src/editldap.c:632
2868 msgid "Include server in dynamic search"
2869 msgstr "Zahrnúť server v dynamickom vyhľadávaní"
2870
2871 #: src/editldap.c:637
2872 msgid ""
2873 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2874 "address completion."
2875 msgstr ""
2876 "Zvoľte túto možnosť na zahrnutie tohoto servera do dynamického vyhľadávania "
2877 "pri použití dopĺňania adries."
2878
2879 #: src/editldap.c:643
2880 msgid "Match names 'containing' search term"
2881 msgstr "Vyhľadať mená obsahujúce reťazec"
2882
2883 #: src/editldap.c:648
2884 msgid ""
2885 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2886 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2887 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2888 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2889 "searches against other address interfaces."
2890 msgstr ""
2891 "hľadanie mien a adries možno realizovať pomocou vyhľadávacích výrazov "
2892 "„začína” alebo ”obsahuje”. Zvoľte túto možnosť na vyhľadanie pomocou výrazu "
2893 "„obsahuje”. Toto zvyčajne zaberie viac času. Kvôli lepšiemu výkonu používa "
2894 "dokončovanie adries výraz „začína” pre všetky ostatné vyhľadávania."
2895
2896 #: src/editldap.c:701
2897 msgid "Bind DN"
2898 msgstr "Priradiť DN"
2899
2900 #: src/editldap.c:710
2901 msgid ""
2902 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2903 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2904 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2905 "performing a search."
2906 msgstr ""
2907 "Názov účtu LDAP, ktorý bude použitý na spojenie so serverom. Väčšinou je to "
2908 "potrebné len pre chránené servery. Meno je väčšinou v tvare „cn=meno,"
2909 "dc=claws-mail,dc=sk”. Pri vyhľadávaní je toto pole väčšinou ponechané "
2910 "prázdne."
2911
2912 #: src/editldap.c:717
2913 msgid "Bind Password"
2914 msgstr "Heslo bind"
2915
2916 #: src/editldap.c:731
2917 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2918 msgstr "Heslo, ktoré bude použité pri pripájaní sa ako používateľ „Bind DN”."
2919
2920 #: src/editldap.c:736
2921 msgid "Timeout (secs)"
2922 msgstr "Časový limit (v sekundách)"
2923
2924 #: src/editldap.c:750
2925 msgid "The timeout period in seconds."
2926 msgstr "Časový limit v sekundách."
2927
2928 #: src/editldap.c:754
2929 msgid "Maximum Entries"
2930 msgstr "Maximum záznamov"
2931
2932 #: src/editldap.c:768
2933 msgid ""
2934 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2935 msgstr "Najväčší počet vrátených výsledkov vyhľadávania."
2936
2937 #: src/editldap.c:783 src/prefs_account.c:3201
2938 msgid "Basic"
2939 msgstr "Základné"
2940
2941 #: src/editldap.c:784
2942 msgid "Search"
2943 msgstr "Hľadať"
2944
2945 #: src/editldap.c:785 src/gtk/quicksearch.c:657
2946 msgid "Extended"
2947 msgstr "Rozšírené"
2948
2949 #: src/editldap.c:983
2950 msgid "Add New LDAP Server"
2951 msgstr "Pridať nový LDAP server"
2952
2953 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1421
2954 msgid "Tag"
2955 msgstr "Značka"
2956
2957 #: src/edittags.c:215
2958 msgid "Delete tag"
2959 msgstr "Odstrániť značku"
2960
2961 #: src/edittags.c:216
2962 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2963 msgstr "Naozaj chcete odstrániť túto značku?"
2964
2965 #: src/edittags.c:243
2966 msgid "Delete all tags"
2967 msgstr "Odstrániť všetky značky"
2968
2969 #: src/edittags.c:244
2970 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2971 msgstr "Naozaj chcete odstrániť všetky značky?"
2972
2973 #: src/edittags.c:422
2974 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
2975 msgstr "Zadali ste rezervované meno značky, prosím, vyberte iné."
2976
2977 #: src/edittags.c:464
2978 msgid "Tag is not set."
2979 msgstr "Značka nie je nastavená."
2980
2981 #: src/edittags.c:529
2982 msgid "Dialog title|Apply tags"
2983 msgstr "Použiť značky"
2984
2985 #: src/edittags.c:543
2986 msgid "New tag:"
2987 msgstr "Nová značka:"
2988
2989 #: src/edittags.c:576
2990 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
2991 msgstr "Prosím zvoľte značky na použitie alebo odstránenie. Zmeny sú okamžité."
2992
2993 #: src/editvcard.c:95
2994 msgid "File does not appear to be vCard format."
2995 msgstr "Súbor nie je vo formáte vCard."
2996
2997 #: src/editvcard.c:107
2998 msgid "Select vCard File"
2999 msgstr "Vyberte súbor vCard"
3000
3001 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3002 msgid "Edit vCard Entry"
3003 msgstr "Upraviť vCard záznam"
3004
3005 #: src/editvcard.c:261
3006 msgid "Add New vCard Entry"
3007 msgstr "Pridať nový vCard záznam"
3008
3009 #: src/etpan/imap-thread.c:585 src/etpan/nntp-thread.c:436
3010 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3011 msgstr "Nemožno nastaviť certifikát klienta.\n"
3012
3013 #: src/exphtmldlg.c:106
3014 msgid "Please specify output directory and file to create."
3015 msgstr "Prosím zadajte názov výstupného zložky a súboru."
3016
3017 #: src/exphtmldlg.c:109
3018 msgid "Select stylesheet and formatting."
3019 msgstr "Vyberte štýlopis a formátovanie."
3020
3021 #: src/exphtmldlg.c:112 src/expldifdlg.c:114
3022 msgid "File exported successfully."
3023 msgstr "Súbor bol úspešne exportovaný."
3024
3025 #: src/exphtmldlg.c:177
3026 #, c-format
3027 msgid ""
3028 "HTML Output Directory '%s'\n"
3029 "does not exist. OK to create new directory?"
3030 msgstr ""
3031 "Zložka výstupu HTML „%s”\n"
3032 "neexistuje. Vytvoriť ju?"
3033
3034 #: src/exphtmldlg.c:180 src/expldifdlg.c:190
3035 msgid "Create Directory"
3036 msgstr "Vytvoriť zložku"
3037
3038 #: src/exphtmldlg.c:189
3039 #, c-format
3040 msgid ""
3041 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3042 "%s"
3043 msgstr ""
3044 "Nemožno vytvoriť zložku HTML výstupu:\n"
3045 "%s"
3046
3047 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3048 msgid "Failed to Create Directory"
3049 msgstr "Zlyhalo vytvorenie zložky"
3050
3051 #: src/exphtmldlg.c:233
3052 msgid "Error creating HTML file"
3053 msgstr "Chyba pri vytváraní HTML súboru"
3054
3055 #: src/exphtmldlg.c:319
3056 msgid "Select HTML output file"
3057 msgstr "Zvoľte výstupný súbor HTML"
3058
3059 #: src/exphtmldlg.c:383
3060 msgid "HTML Output File"
3061 msgstr "Výstupný súbor HTML"
3062
3063 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3064 #: src/importldif.c:684
3065 msgid "B_rowse"
3066 msgstr "P_rehliadať"
3067
3068 #: src/exphtmldlg.c:445
3069 msgid "Stylesheet"
3070 msgstr "Štýlopis"
3071
3072 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:400 src/gtk/gtkaspell.c:1570
3073 #: src/gtk/gtkaspell.c:2228 src/gtk/menu.c:133 src/mainwindow.c:1169
3074 #: src/prefs_account.c:938 src/prefs_toolbar.c:758 src/prefs_toolbar.c:1415
3075 #: src/summaryview.c:5993
3076 msgid "None"
3077 msgstr "Žiadna"
3078
3079 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:514 src/prefs_other.c:116
3080 #: src/prefs_other.c:404
3081 msgid "Default"
3082 msgstr "Štandardné"
3083
3084 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:248
3085 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148
3086 msgid "Full"
3087 msgstr "Plné"
3088
3089 #: src/exphtmldlg.c:456
3090 msgid "Custom"
3091 msgstr "Vlastné"
3092
3093 #: src/exphtmldlg.c:457
3094 msgid "Custom-2"
3095 msgstr "Vlastné-2"
3096
3097 #: src/exphtmldlg.c:458
3098 msgid "Custom-3"
3099 msgstr "Vlastné-3"
3100
3101 #: src/exphtmldlg.c:459
3102 msgid "Custom-4"
3103 msgstr "Vlastné-4"
3104
3105 #: src/exphtmldlg.c:466
3106 msgid "Full Name Format"
3107 msgstr "Formát celého mena"
3108
3109 #: src/exphtmldlg.c:474
3110 msgid "First Name, Last Name"
3111 msgstr "Rodné meno, priezvisko"
3112
3113 #: src/exphtmldlg.c:475
3114 msgid "Last Name, First Name"
3115 msgstr "Priezvisko, rodné meno"
3116
3117 #: src/exphtmldlg.c:482
3118 msgid "Color Banding"
3119 msgstr "Farebné značenie"
3120
3121 #: src/exphtmldlg.c:488
3122 msgid "Format Email Links"
3123 msgstr "Formátovať emailové odkazy"
3124
3125 #: src/exphtmldlg.c:494
3126 msgid "Format User Attributes"
3127 msgstr "Formátovať používateľské atribúty"
3128
3129 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3130 msgid "Address Book :"
3131 msgstr "Adresár :"
3132
3133 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3134 msgid "File Name :"
3135 msgstr "Názov súboru :"
3136
3137 #: src/exphtmldlg.c:559
3138 msgid "Open with Web Browser"
3139 msgstr "Otvoriť vo webovom prehliadači"
3140
3141 #: src/exphtmldlg.c:591
3142 msgid "Export Address Book to HTML File"
3143 msgstr "Exportovať adresár do HTML"
3144
3145 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3146 msgid "File Info"
3147 msgstr "Údaje o súbore"
3148
3149 #: src/exphtmldlg.c:657
3150 msgid "Format"
3151 msgstr "Formát"
3152
3153 #: src/expldifdlg.c:108
3154 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3155 msgstr "Prosím zvoľte výstupnú zložku a súbor LDIF."
3156
3157 #: src/expldifdlg.c:111
3158 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3159 msgstr "Zadajte parametre na formátovanie distinguished name."
3160
3161 #: src/expldifdlg.c:187
3162 #, c-format
3163 msgid ""
3164 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3165 "does not exist. OK to create new directory?"
3166 msgstr ""
3167 "Výstupná zložka LDIF „%s”\n"
3168 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
3169
3170 #: src/expldifdlg.c:199
3171 #, c-format
3172 msgid ""
3173 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3174 "%s"
3175 msgstr ""
3176 "Nemožno vytvoriť výstupnú zložku LDIF:\n"
3177 "%s"
3178
3179 #: src/expldifdlg.c:241
3180 msgid "Suffix was not supplied"
3181 msgstr "Nebola zadaná prípona"
3182
3183 #: src/expldifdlg.c:243
3184 msgid ""
3185 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3186 "you wish to proceed without a suffix?"
3187 msgstr ""
3188 "Prípona je potrebná, ak majú byť dáta používané na servere LDAP. Naozaj "
3189 "chcete  pokračovať bez prípony?"
3190
3191 #: src/expldifdlg.c:261
3192 msgid "Error creating LDIF file"
3193 msgstr "Chyba pri vytváraní súboru LDIF"
3194
3195 #: src/expldifdlg.c:336
3196 msgid "Select LDIF output file"
3197 msgstr "Zvoľte výstupný súbor LDIF"
3198
3199 #: src/expldifdlg.c:400
3200 msgid "LDIF Output File"
3201 msgstr "Výstupný súbor LDIF"
3202
3203 #: src/expldifdlg.c:431
3204 msgid ""
3205 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3206 "to:\n"
3207 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3208 msgstr ""
3209 "Jedinečné ID tohoto adresára bude použité na vytvorenie DN formátovaného "
3210 "približne takto:\n"
3211 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3212
3213 #: src/expldifdlg.c:437
3214 msgid ""
3215 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3216 "similar to:\n"
3217 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3218 msgstr ""
3219 "Zobrazované meno tohoto adresára bude použité na vytvorenie DN formátovaného "
3220 "takto:\n"
3221 "  cn=Janko Hraško,ou=people,dc=claws-mail,dc=sk"
3222
3223 #: src/expldifdlg.c:443
3224 msgid ""
3225 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3226 "formatted similar to:\n"
3227 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3228 msgstr ""
3229 "Prvá emailová adresa každého kontaktu bude použitá na vytvorenie DN "
3230 "formátovaného takto:\n"
3231 "  mail=janko.hrasko@domena.sk,ou=people,dc=claws-mail,dc=sk"
3232
3233 #: src/expldifdlg.c:489
3234 msgid "Suffix"
3235 msgstr "Prípona"
3236
3237 #: src/expldifdlg.c:499
3238 msgid ""
3239 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3240 "entry. Examples include:\n"
3241 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3242 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3243 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3244 msgstr ""
3245 "Prípona je použitá na vytvorenie „Distinguished Name” (alebo DN) položky "
3246 "LDAP. Napríklad:\n"
3247 "  dc=claws-mail,dc=sk\n"
3248 "  ou=people,dc=menodomeny,dc=sk\n"
3249 "  o=Meno organizácie,c=Krajina\n"
3250
3251 #: src/expldifdlg.c:507
3252 msgid "Relative DN"
3253 msgstr "Relatívne DN"
3254
3255 #: src/expldifdlg.c:515
3256 msgid "Unique ID"
3257 msgstr "Jedinečné ID"
3258
3259 #: src/expldifdlg.c:523
3260 msgid ""
3261 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3262 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3263 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3264 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3265 "available RDN options that will be used to create the DN."
3266 msgstr ""
3267 "Súbor LDIF obsahuje viacero záznamov, ktoré sú zväčša zasielané na server "
3268 "LDAP. Každý záznam v súbore je odlíšený pomocou „Distinguished Name” (DN). "
3269 "Prípona je pridaná k „Relative Distinguished Name” (RDN), a spolu tvoria DN. "
3270 "Prosím vyberte jednu z možností RDN, ktorá bude použitá na vytvorenie DN."
3271
3272 #: src/expldifdlg.c:543
3273 msgid "Use DN attribute if present in data"
3274 msgstr "Použiť atribút DN ak sa nachádza v údajoch"
3275
3276 #: src/expldifdlg.c:548
3277 msgid ""
3278 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3279 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3280 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3281 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3282 msgstr ""
3283 "Adresár môže obsahovať záznamy, ktoré boli predtým importované zo súboru "
3284 "LDIF. Atribút „Distinguished Name” (DN), ak sa nachádza medzi údajmi v "
3285 "adresári, môže byť použitý v exportovanom súbore LDIF. V prípade, že nebude "
3286 "atribút DN nájdený, bude použité vyššie zvolené RDN."
3287
3288 #: src/expldifdlg.c:558
3289 msgid "Exclude record if no Email Address"
3290 msgstr "Nezahrnúť záznam, ak nemá emailovú adresu"
3291
3292 #: src/expldifdlg.c:563
3293 msgid ""
3294 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3295 "option to ignore these records."
3296 msgstr ""
3297 "Adresár môže obsahovať záznamy bez emailových adries. Zvoľte túto možnosť, "
3298 "ak si prajete takéto záznamy ignorovať."
3299
3300 #: src/expldifdlg.c:655
3301 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3302 msgstr "Exportovať adresár do súboru LDIF"
3303
3304 #: src/expldifdlg.c:721
3305 msgid "Distinguished Name"
3306 msgstr "Distguished Name"
3307
3308 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8137
3309 msgid "Export to mbox file"
3310 msgstr "Exportovať do súboru mbox"
3311
3312 #: src/export.c:131
3313 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3314 msgstr "Zvoľte zložku na export a zadajte súbor mbox."
3315
3316 #: src/export.c:142
3317 msgid "Source folder:"
3318 msgstr "Zdrojová zložka:"
3319
3320 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3321 msgid "Mbox file:"
3322 msgstr "Súbor mbox:"
3323
3324 #: src/export.c:203
3325 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3326 msgstr "Musíte zadať názov cieľového súboru mbox."
3327
3328 #: src/export.c:208
3329 msgid "Source folder can't be left empty."
3330 msgstr "Musíte zadať názov zdrojovej zložky."
3331
3332 #: src/export.c:221
3333 msgid "Couldn't find the source folder."
3334 msgstr "Nemožno nájsť zadanú zdrojovú zložku."
3335
3336 #: src/export.c:245
3337 msgid "Select exporting file"
3338 msgstr "Zvoľte súbor na exportovanie"
3339
3340 #: src/exporthtml.c:767
3341 msgid "Full Name"
3342 msgstr "Celé meno"
3343
3344 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3345 msgid "Attributes"
3346 msgstr "Atribúty"
3347
3348 #: src/exporthtml.c:974
3349 msgid "Claws Mail Address Book"
3350 msgstr "Adresár Claws Mail"
3351
3352 #: src/exporthtml.c:1088 src/exportldif.c:623
3353 msgid "Name already exists but is not a directory."
3354 msgstr "Názov už existuje, ale nie je to zložka."
3355
3356 #: src/exporthtml.c:1091 src/exportldif.c:626
3357 msgid "No permissions to create directory."
3358 msgstr "Nemáte práva na vytvorenie tejto zložky."
3359
3360 #: src/exporthtml.c:1094 src/exportldif.c:629
3361 msgid "Name is too long."
3362 msgstr "Názov je príliš dlhý."
3363
3364 #: src/exporthtml.c:1097 src/exportldif.c:632
3365 msgid "Not specified."
3366 msgstr "Nie je určený."
3367
3368 #: src/folder.c:1571 src/foldersel.c:376 src/prefs_folder_item.c:308
3369 msgid "Inbox"
3370 msgstr "Prijaté"
3371
3372 #: src/folder.c:1575 src/foldersel.c:380
3373 msgid "Sent"
3374 msgstr "Odoslané"
3375
3376 #: src/folder.c:1579 src/foldersel.c:384 src/prefs_folder_item.c:311
3377 msgid "Queue"
3378 msgstr "Front"
3379
3380 #: src/folder.c:1583 src/foldersel.c:388 src/prefs_folder_item.c:312
3381 msgid "Trash"
3382 msgstr "Kôš"
3383
3384 #: src/folder.c:1587 src/foldersel.c:392 src/prefs_folder_item.c:310
3385 msgid "Drafts"
3386 msgstr "Koncepty"
3387
3388 #: src/folder.c:2017
3389 #, c-format
3390 msgid "Processing (%s)...\n"
3391 msgstr "Spracúvam (%s)…\n"
3392
3393 #: src/folder.c:3261
3394 #, c-format
3395 msgid "Copying %s to %s...\n"
3396 msgstr "Kopírujem %s do %s…\n"
3397
3398 #: src/folder.c:3261
3399 #, c-format
3400 msgid "Moving %s to %s...\n"
3401 msgstr "Presúvam %s do %s…\n"
3402
3403 #: src/folder.c:3563
3404 #, c-format
3405 msgid "Updating cache for %s..."
3406 msgstr "Aktualizujem vyrovnávaciu pamäť zložky %s…"
3407
3408 #: src/folder.c:4435
3409 msgid "Processing messages..."
3410 msgstr "Spracúvam správy…"
3411
3412 #: src/folder.c:4571
3413 #, c-format
3414 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3415 msgstr "Synchronizujem %s na použitie pri odpojení…\n"
3416
3417 #: src/foldersel.c:223
3418 msgid "Select folder"
3419 msgstr "Zvoľte zložku"
3420
3421 #: src/foldersel.c:556 src/imap_gtk.c:199 src/mh_gtk.c:147
3422 msgid "NewFolder"
3423 msgstr "Nová zložka"
3424
3425 #: src/foldersel.c:564 src/imap_gtk.c:210 src/imap_gtk.c:216
3426 #: src/imap_gtk.c:272 src/mh_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:259 src/news_gtk.c:314
3427 #, c-format
3428 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3429 msgstr "Názov zložky nemôže obsahovať „%c”."
3430
3431 #: src/foldersel.c:574 src/imap_gtk.c:226 src/imap_gtk.c:284 src/mh_gtk.c:165
3432 #: src/mh_gtk.c:266 src/news_gtk.c:321
3433 #, c-format
3434 msgid "The folder '%s' already exists."
3435 msgstr "Zložka „%s” už existuje."
3436
3437 #: src/foldersel.c:581 src/imap_gtk.c:232 src/mh_gtk.c:171
3438 #, c-format
3439 msgid "Can't create the folder '%s'."
3440 msgstr "Nemožno vytvoriť zložku „%s”."
3441
3442 #: src/folderview.c:230
3443 msgid "Mark all re_ad"
3444 msgstr "Označiť _všetky ako prečítané"
3445
3446 #: src/folderview.c:232
3447 msgid "R_un processing rules"
3448 msgstr "Sp_ustiť pravidlá spracovania"
3449
3450 #: src/folderview.c:233 src/mainwindow.c:539
3451 msgid "_Search folder..."
3452 msgstr "Pre_hľadať zložku…"
3453
3454 #: src/folderview.c:235
3455 msgid "Process_ing..."
3456 msgstr "Spracovan_ie…"
3457
3458 #: src/folderview.c:236
3459 msgid "Empty _trash..."
3460 msgstr "V_yprázdniť kôš…"
3461
3462 #: src/folderview.c:237
3463 msgid "Send _queue..."
3464 msgstr "Odoslať _front…"
3465
3466 #: src/folderview.c:380 src/folderview.c:427 src/prefs_folder_column.c:79
3467 #: src/prefs_matcher.c:383 src/summaryview.c:6269
3468 msgid "New"
3469 msgstr "Nový"
3470
3471 #: src/folderview.c:381 src/folderview.c:428 src/prefs_folder_column.c:80
3472 #: src/prefs_matcher.c:382 src/summaryview.c:6271
3473 msgid "Unread"
3474 msgstr "Neprečítané"
3475
3476 #: src/folderview.c:382 src/prefs_folder_column.c:81
3477 msgid "Total"
3478 msgstr "Celkom"
3479
3480 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3481 #: src/folderview.c:430 src/summaryview.c:448
3482 msgid "#"
3483 msgstr "#"
3484
3485 #: src/folderview.c:734
3486 msgid "Setting folder info..."
3487 msgstr "Nastavujem informácie zložky…"
3488
3489 #: src/folderview.c:797 src/summaryview.c:4100 src/summaryview.c:4102
3490 msgid "Mark all as read"
3491 msgstr "Označiť všetky ako prečítané"
3492
3493 #: src/folderview.c:798 src/summaryview.c:4101
3494 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3495 msgstr "Naozaj chcete označiť všetky správy tejto zložky ako prečítané?"
3496
3497 #: src/folderview.c:1021 src/imap.c:4371 src/mainwindow.c:5257 src/setup.c:91
3498 #, c-format
3499 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3500 msgstr "Prehľadávam zložku %s%c%s…"
3501
3502 #: src/folderview.c:1025 src/imap.c:4376 src/mainwindow.c:5262 src/setup.c:96
3503 #, c-format
3504 msgid "Scanning folder %s ..."
3505 msgstr "Prehľadávam zložku %s…"
3506
3507 #: src/folderview.c:1056
3508 msgid "Rebuild folder tree"
3509 msgstr "Obnoviť strom zložiek"
3510
3511 #: src/folderview.c:1057
3512 msgid ""
3513 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3514 msgstr ""
3515 "Obnovenie stromu zložiek spôsobí vymazanie lokálnych vyrovnávacích pamätí. "
3516 "Chcete pokračovať?"
3517
3518 #: src/folderview.c:1067
3519 msgid "Rebuilding folder tree..."
3520 msgstr "Obnovujem strom zložiek…"
3521
3522 #: src/folderview.c:1069 src/folderview.c:1110
3523 msgid "Scanning folder tree..."
3524 msgstr "Skenujem strom zložiek…"
3525
3526 #: src/folderview.c:1201
3527 #, c-format
3528 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3529 msgstr "Nemožno skenovať obsah zložky %s\n"
3530
3531 #: src/folderview.c:1255
3532 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3533 msgstr "Kontrolujem nové správy vo všetkých zložkách…"
3534
3535 #: src/folderview.c:2083
3536 #, c-format
3537 msgid "Closing folder %s..."
3538 msgstr "Zatváram zložku %s…"
3539
3540 #: src/folderview.c:2178
3541 #, c-format
3542 msgid "Opening folder %s..."
3543 msgstr "Otváram zložku %s…"
3544
3545 #: src/folderview.c:2196
3546 msgid "Folder could not be opened."
3547 msgstr "Zložku nemožno otvoriť."
3548
3549 #: src/folderview.c:2337 src/mainwindow.c:3054 src/mainwindow.c:3058
3550 msgid "Empty trash"
3551 msgstr "Vyprázdniť kôš"
3552
3553 #: src/folderview.c:2338
3554 msgid "Delete all messages in trash?"
3555 msgstr "Vymazať všetky správy z koša?"
3556
3557 #: src/folderview.c:2339
3558 msgid "+_Empty trash"
3559 msgstr "+_Vyprázdniť kôš"
3560
3561 #: src/folderview.c:2383 src/inc.c:1620 src/toolbar.c:2615
3562 msgid "Offline warning"
3563 msgstr "Varovanie odpojenia"
3564
3565 #: src/folderview.c:2384 src/toolbar.c:2616
3566 msgid "You're working offline. Override?"
3567 msgstr "Pracujete odpojený. Pripojiť?"
3568
3569 #: src/folderview.c:2395 src/toolbar.c:2635
3570 msgid "Send queued messages"
3571 msgstr "Odoslať správy vo fronte"
3572
3573 #: src/folderview.c:2396 src/toolbar.c:2636
3574 msgid "Send all queued messages?"
3575 msgstr "Odoslať všetky správy vo fronte?"
3576
3577 #: src/folderview.c:2397 src/messageview.c:871 src/messageview.c:888
3578 #: src/toolbar.c:2637
3579 msgid "_Send"
3580 msgstr "_Odoslať"
3581
3582 #: src/folderview.c:2405 src/toolbar.c:2655
3583 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3584 msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
3585
3586 #: src/folderview.c:2408 src/main.c:2794 src/toolbar.c:2658
3587 #, c-format
3588 msgid ""
3589 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3590 "%s"
3591 msgstr ""
3592 "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby:\n"
3593 "%s"
3594
3595 #: src/folderview.c:2485
3596 #, c-format
3597 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3598 msgstr "Naozaj chcete skopírovať zložku „%s” do „%s”?"
3599
3600 #: src/folderview.c:2486
3601 #, c-format
3602 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s' ?"
3603 msgstr "Naozaj chcete presunúť zložku „%s” ako podzložku „%s”?"
3604
3605 #: src/folderview.c:2488
3606 msgid "Copy folder"
3607 msgstr "Kopírovať zložku"
3608
3609 #: src/folderview.c:2488
3610 msgid "Move folder"
3611 msgstr "Presunúť zložku"
3612
3613 #: src/folderview.c:2499
3614 #, c-format
3615 msgid "Copying %s to %s..."
3616 msgstr "Kopírujem %s do %s…"
3617
3618 #: src/folderview.c:2499
3619 #, c-format
3620 msgid "Moving %s to %s..."
3621 msgstr "Presúvam %s do %s…"
3622
3623 #: src/folderview.c:2530
3624 msgid "Source and destination are the same."
3625 msgstr "Zdroj je identický s cieľom."
3626
3627 #: src/folderview.c:2533
3628 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3629 msgstr "Nie je možné skopírovať zložku do jeho potomka."
3630
3631 #: src/folderview.c:2534
3632 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3633 msgstr "Nie je možné presunúť zložku do jeho potomka."
3634
3635 #: src/folderview.c:2537
3636 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3637 msgstr "Zložky nemožno presúvať medzi rôznymi schránkami."
3638
3639 #: src/folderview.c:2540
3640 msgid "Copy failed!"
3641 msgstr "Kopírovanie zlyhalo!"
3642
3643 #: src/folderview.c:2540
3644 msgid "Move failed!"
3645 msgstr "Presun zlyhal!"
3646
3647 #: src/folderview.c:2591
3648 #, c-format
3649 msgid "Processing configuration for folder %s"
3650 msgstr "Nastavenie spracovania zložky %s"
3651
3652 #: src/folderview.c:3018 src/summaryview.c:4537 src/summaryview.c:4636
3653 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3654 msgstr "Zvolená cieľová zložka môže obsahovať len podzložky."
3655
3656 #: src/grouplistdialog.c:161
3657 msgid "Newsgroup subscription"
3658 msgstr "Prihlásenie do diskusnej skupiny"
3659
3660 #: src/grouplistdialog.c:178
3661 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3662 msgstr "Zvoľte diskusné skupiny, do ktorých sa chcete prihlásiť:"
3663
3664 #: src/grouplistdialog.c:184
3665 msgid "Find groups:"
3666 msgstr "Nájsť skupiny:"
3667
3668 #: src/grouplistdialog.c:192
3669 msgid " Search "
3670 msgstr " Vyhľadať "
3671
3672 #: src/grouplistdialog.c:204
3673 msgid "Newsgroup name"
3674 msgstr "Názov diskusnej skupiny"
3675
3676 #: src/grouplistdialog.c:205
3677 msgid "Messages"
3678 msgstr "Správy"
3679
3680 #: src/grouplistdialog.c:206
3681 msgid "Type"
3682 msgstr "Typ"
3683
3684 #: src/grouplistdialog.c:347
3685 msgid "moderated"
3686 msgstr "moderovaná"
3687
3688 #: src/grouplistdialog.c:349
3689 msgid "readonly"
3690 msgstr "len na čítanie"
3691
3692 #: src/grouplistdialog.c:351
3693 msgid "unknown"
3694 msgstr "neznáma"
3695
3696 #: src/grouplistdialog.c:422
3697 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3698 msgstr "Nemožno získať zoznam diskusných skupín."
3699
3700 #: src/grouplistdialog.c:459 src/summaryview.c:1579
3701 msgid "Done."
3702 msgstr "Hotovo."
3703
3704 #: src/grouplistdialog.c:492
3705 #, c-format
3706 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3707 msgstr "Prijatých %d diskusných skupín (prečítaných %s)"
3708
3709 #: src/gtk/about.c:132
3710 msgid ""
3711 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3712 "\n"
3713 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3714 msgstr ""
3715 "Claws Mail je ľahký, rýchly a vysoko konfigurovateľný emailový klient.\n"
3716 "\n"
3717 "Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Claws Mail:\n"
3718
3719 #: src/gtk/about.c:138
3720 msgid ""
3721 "\n"
3722 "\n"
3723 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
3724 "the Claws Mail project you can do so at:\n"
3725 msgstr ""
3726 "\n"
3727 "\n"
3728 "Claws Mail je slobodný softvér vydaný pod licenciou GPL. Ak si prajete "
3729 "prispieť na projekt Claws Mail, môžete tak učiniť na:\n"
3730
3731 #: src/gtk/about.c:154
3732 msgid ""
3733 "\n"
3734 "\n"
3735 "Copyright (C) 1999-2012\n"
3736 "The Claws Mail Team\n"
3737 " and Hiroyuki Yamamoto"
3738 msgstr ""
3739 "\n"
3740 "\n"
3741 "Copyright (C) 1999-2012\n"
3742 "Tím Claws Mail\n"
3743 " a Hiroyuki Yamamoto"
3744
3745 #: src/gtk/about.c:157
3746 msgid ""
3747 "\n"
3748 "\n"
3749 "System Information\n"
3750 msgstr ""
3751 "\n"
3752 "\n"
3753 "Informácie o systéme\n"
3754
3755 #: src/gtk/about.c:163
3756 #, c-format
3757 msgid ""
3758 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3759 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3760 "Operating System: %s %s (%s)"
3761 msgstr ""
3762 "GTK+ %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
3763 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
3764 "Operačný systém: %s %s (%s)"
3765
3766 #: src/gtk/about.c:172
3767 #, c-format
3768 msgid ""
3769 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3770 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3771 "Operating System: %s"
3772 msgstr ""
3773 "GTK+ %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
3774 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
3775 "Operačný systém: %s"
3776
3777 #: src/gtk/about.c:181
3778 #, c-format
3779 msgid ""
3780 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3781 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3782 "Operating System: unknown"
3783 msgstr ""
3784 "GTK+ %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
3785 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
3786 "Operačný systém: neznámy"
3787
3788 #: src/gtk/about.c:238 src/prefs_themes.c:728 src/wizard.c:545
3789 msgid "The Claws Mail Team"
3790 msgstr "Tím Claws Mail"
3791
3792 #: src/gtk/about.c:257
3793 msgid "Previous team members"
3794 msgstr "Bývalí členovia tímu"
3795
3796 #: src/gtk/about.c:276
3797 msgid "The translation team"
3798 msgstr "Prekladateľský tím"
3799
3800 #: src/gtk/about.c:295
3801 msgid "Documentation team"
3802 msgstr "Dokumentačný tím"
3803
3804 #: src/gtk/about.c:314
3805 msgid "Logo"
3806 msgstr "Logo"
3807
3808 #: src/gtk/about.c:333
3809 msgid "Icons"
3810 msgstr "Ikony"
3811
3812 #: src/gtk/about.c:352
3813 msgid "Contributors"
3814 msgstr "Prispievatelia"
3815
3816 #: src/gtk/about.c:400
3817 msgid "Compiled-in Features\n"
3818 msgstr "Zabudované funkcie\n"
3819
3820 #: src/gtk/about.c:416
3821 msgid "compface|adds support for the X-Face header\n"
3822 msgstr "pridáva podporu hlavičky X-Face\n"
3823
3824 #: src/gtk/about.c:426
3825 msgid "Enchant|adds support for spell checking\n"
3826 msgstr "pridáva podporu kontroly preklepov\n"
3827
3828 #: src/gtk/about.c:436
3829 msgid "GnuTLS|adds support for encrypted connections to servers\n"
3830 msgstr "pridáva podporu šifrovaného spojenia so serverom\n"
3831
3832 #: src/gtk/about.c:446
3833 msgid ""
3834 "IPv6|adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3835 msgstr "pridáva podporu adries IPv6, novej verzie protokolu IP\n"
3836
3837 #: src/gtk/about.c:457
3838 msgid "iconv|allows converting to and from different character sets\n"
3839 msgstr "umožňuje konverziu znakov medzi rôznymi kódovaniami\n"
3840
3841 #: src/gtk/about.c:467
3842 msgid "JPilot|adds support for PalmOS addressbooks\n"
3843 msgstr "pridáva podporu adresárov PalmOS\n"
3844
3845 #: src/gtk/about.c:477
3846 msgid "LDAP|adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3847 msgstr "pridáva podporu zdieľaných adresárov LDAP\n"
3848
3849 #: src/gtk/about.c:487
3850 msgid "libetpan|adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3851 msgstr "pridáva podporu protokolu serverov IMAP a NNTP\n"
3852
3853 #: src/gtk/about.c:497
3854 msgid "libSM|adds support for session handling\n"
3855 msgstr "pridáva podporu správy relácií\n"
3856
3857 #: src/gtk/about.c:507
3858 msgid ""
3859 "NetworkManager|adds support for detection of network connection changes\n"
3860 msgstr "pridáva podporu detekcie zmien sieťového pripojenia\n"
3861
3862 #: src/gtk/about.c:539
3863 msgid ""
3864 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3865 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3866 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
3867 "version.\n"
3868 "\n"
3869 msgstr ""
3870 "Tento program je voľne šíriteľný; Môžete ho šíriť (a)lebo ho upravovať tak "
3871 "ako to popisuje GNU General Public License, licencia vydaná organizáciou "
3872 "Free Software Foundation, a to vo verzii 2, alebo, podľa vášho rozhodnutia, "
3873 "v akejkoľvek ďalšej verzii.\n"
3874 "\n"
3875
3876 #: src/gtk/about.c:545
3877 msgid ""
3878 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3879 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3880 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3881 "more details.\n"
3882 "\n"
3883 msgstr ""
3884 "Tento program je šírený vo viere v jeho užitočnosť, ale BEZ AKEJKOĽVEK "
3885 "ZÁRUKY. Viac detailov nájdete v GNU General Public License.\n"
3886 "\n"
3887
3888 #: src/gtk/about.c:563
3889 msgid ""
3890 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3891 "this program. If not, see <"
3892 msgstr ""
3893 "Kópiu GNU General Public License by ste mali získať spoločne s týmto "
3894 "programom; ak to tak nie je, navštívte <"
3895
3896 #: src/gtk/about.c:568
3897 msgid ""
3898 ">. \n"
3899 "\n"
3900 msgstr ""
3901 ">. \n"
3902 "\n"
3903
3904 #: src/gtk/about.c:694 src/main.c:2621
3905 msgid "Session statistics\n"
3906 msgstr "Štatistiky relácie\n"
3907
3908 #: src/gtk/about.c:704 src/gtk/about.c:707 src/main.c:2631 src/main.c:2634
3909 #, c-format
3910 msgid "Started: %s\n"
3911 msgstr "Začatá: %s\n"
3912
3913 #: src/gtk/about.c:714 src/main.c:2640
3914 msgid "Incoming traffic\n"
3915 msgstr "Došlá komunikácia\n"
3916
3917 #: src/gtk/about.c:717 src/main.c:2643
3918 #, c-format
3919 msgid "Received messages: %d\n"
3920 msgstr "Prijaté správy: %d\n"
3921
3922 #: src/gtk/about.c:724 src/main.c:2649
3923 msgid "Outgoing traffic\n"
3924 msgstr "Odoslaná komunikácia\n"
3925
3926 #: src/gtk/about.c:727 src/main.c:2652
3927 #, c-format
3928 msgid "New/redirected messages: %d\n"
3929 msgstr "Nové/presmerované správy: %d\n"
3930
3931 #: src/gtk/about.c:732 src/main.c:2656
3932 #, c-format
3933 msgid "Replied messages: %d\n"
3934 msgstr "Odpovede na správy: %d\n"
3935
3936 #: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2660
3937 #, c-format
3938 msgid "Forwarded messages: %d\n"
3939 msgstr "Presmerované správy: %d\n"
3940
3941 #: src/gtk/about.c:742 src/main.c:2664
3942 #, c-format
3943 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
3944 msgstr "Odoslané správy celkom: %d\n"
3945
3946 #: src/gtk/about.c:769
3947 msgid "About Claws Mail"
3948 msgstr "O programe Claws Mail"
3949
3950 #: src/gtk/about.c:827
3951 msgid ""
3952 "Copyright (C) 1999-2012\n"
3953 "The Claws Mail Team\n"
3954 "and Hiroyuki Yamamoto"
3955 msgstr ""
3956 "Copyright (C) 1999-2012\n"
3957 "Tím Claws Mail\n"
3958 " a Hiroyuki Yamamoto"
3959
3960 #: src/gtk/about.c:841
3961 msgid "_Info"
3962 msgstr "_Informácie"
3963
3964 #: src/gtk/about.c:847
3965 msgid "_Authors"
3966 msgstr "_Autori"
3967
3968 #: src/gtk/about.c:853
3969 msgid "_Features"
3970 msgstr "_Vlastnosti"
3971
3972 #: src/gtk/about.c:859
3973 msgid "_License"
3974 msgstr "_Licencia"
3975
3976 #: src/gtk/about.c:867
3977 msgid "_Release Notes"
3978 msgstr "_Poznámky k verzii"
3979
3980 #: src/gtk/about.c:873
3981 msgid "_Statistics"
3982 msgstr "Štati_stiky"
3983
3984 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:368
3985 msgid "Orange"
3986 msgstr "Oranžová"
3987
3988 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:372
3989 msgid "Red"
3990 msgstr "Červená"
3991
3992 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:376
3993 msgid "Pink"
3994 msgstr "Ružová"
3995
3996 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:380
3997 msgid "Sky blue"
3998 msgstr "Svetlomodrá"
3999
4000 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:384
4001 msgid "Blue"
4002 msgstr "Modrá"
4003
4004 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:388
4005 msgid "Green"
4006 msgstr "Zelená"
4007
4008 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:392
4009 msgid "Brown"
4010 msgstr "Hnedá"
4011
4012 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:396
4013 msgid "Grey"
4014 msgstr "Sivá"
4015
4016 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:400
4017 msgid "Light brown"
4018 msgstr "Svetlohnedá"
4019
4020 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:404
4021 msgid "Dark red"
4022 msgstr "Tmavočervená"
4023
4024 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:408
4025 msgid "Dark pink"
4026 msgstr "Tmavoružová"
4027
4028 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:412
4029 msgid "Steel blue"
4030 msgstr "Oceľovomodrá"
4031
4032 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:416
4033 msgid "Gold"
4034 msgstr "Zlatá"
4035
4036 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:420
4037 msgid "Bright green"
4038 msgstr "Svetlozelená"
4039
4040 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:424
4041 msgid "Magenta"
4042 msgstr "Fialová"
4043
4044 #: src/gtk/foldersort.c:156
4045 msgid "Set mailbox order"
4046 msgstr "Nastaviť poradie schránok"
4047
4048 #: src/gtk/foldersort.c:190
4049 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4050 msgstr "Presuňte schránky hore alebo dole na zmenu poradia v Zozname zložiek."
4051
4052 #: src/gtk/foldersort.c:216
4053 msgid "Mailboxes"
4054 msgstr "Schránky"
4055
4056 #: src/gtk/gtkaspell.c:340 src/gtk/gtkaspell.c:659
4057 msgid "No dictionary selected."
4058 msgstr "Nie je zvolený žiadny slovník."
4059
4060 #: src/gtk/gtkaspell.c:364 src/gtk/gtkaspell.c:394
4061 #, c-format
4062 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4063 msgstr "Nemožno inicializovať kontrolu preklepov %s."
4064
4065 #: src/gtk/gtkaspell.c:706
4066 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4067 msgstr "Nemožno inicializovať Enchant broker."
4068
4069 #: src/gtk/gtkaspell.c:712
4070 #, c-format
4071 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4072 msgstr "Nemožno inicializovať slovník %s:"
4073
4074 #: src/gtk/gtkaspell.c:1069
4075 msgid "No misspelled word found."
4076 msgstr "Neboli nájdené žiadne preklepy."
4077
4078 #: src/gtk/gtkaspell.c:1442
4079 msgid "Replace unknown word"
4080 msgstr "Nahradiť neznáme slovo"
4081
4082 #: src/gtk/gtkaspell.c:1458
4083 #, c-format
4084 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
4085 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradiť „%s” čím: </span>"
4086
4087 #: src/gtk/gtkaspell.c:1502
4088 msgid ""
4089 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4090 "will learn from mistake.\n"
4091 msgstr ""
4092 "Ak pri stlačení Enter podržíte klávesu Control,\n"
4093 "program sa z chyby poučí.\n"
4094
4095 #: src/gtk/gtkaspell.c:1799
4096 msgid "Change to..."
4097 msgstr "Zmeniť na…"
4098
4099 #: src/gtk/gtkaspell.c:1810 src/gtk/gtkaspell.c:1948
4100 msgid "More..."
4101 msgstr "Ďalšie…"
4102
4103 #: src/gtk/gtkaspell.c:1866
4104 #, c-format
4105 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4106 msgstr "„%s” neznáme v slovníku „%s”"
4107
4108 #: src/gtk/gtkaspell.c:1882
4109 msgid "Accept in this session"
4110 msgstr "Prijať v tejto relácii"
4111
4112 #: src/gtk/gtkaspell.c:1892
4113 msgid "Add to personal dictionary"
4114 msgstr "Pridať do osobného slovníka"
4115
4116 #: src/gtk/gtkaspell.c:1902
4117 msgid "Replace with..."
4118 msgstr "Nahradiť čím…"
4119
4120 #: src/gtk/gtkaspell.c:1915
4121 #, c-format
4122 msgid "Check with %s"
4123 msgstr "Overiť pomocou %s"
4124
4125 #: src/gtk/gtkaspell.c:1937
4126 msgid "(no suggestions)"
4127 msgstr "(žiadne návrhy)"
4128
4129 #: src/gtk/gtkaspell.c:2011
4130 #, c-format
4131 msgid "Dictionary: %s"
4132 msgstr "Slovník: %s"
4133
4134 #: src/gtk/gtkaspell.c:2026
4135 #, c-format
4136 msgid "Use alternate (%s)"
4137 msgstr "Použiť alternatívny (%s)"
4138
4139 #: src/gtk/gtkaspell.c:2037
4140 msgid "Use both dictionaries"
4141 msgstr "Použiť oba slovníky"
4142
4143 #: src/gtk/gtkaspell.c:2051 src/prefs_spelling.c:144
4144 msgid "Check while typing"
4145 msgstr "Overovať pri písaní"
4146
4147 #: src/gtk/gtkaspell.c:2150
4148 #, c-format
4149 msgid ""
4150 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4151 "%s"
4152 msgstr ""
4153 "Kontrola preklepov nemohla zmeniť slovník.\n"
4154 "%s"
4155
4156 #: src/gtk/gtkaspell.c:2206
4157 #, c-format
4158 msgid ""
4159 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4160 "%s"
4161 msgstr ""
4162 "Kontrola preklepov nemohla zmeniť alternatívny slovník.\n"
4163 "%s"
4164
4165 #: src/gtk/headers.h:8 src/prefs_filtering_action.c:1237
4166 #: src/prefs_matcher.c:2120 src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49
4167 #: src/summaryview.c:446
4168 msgid "Date"
4169 msgstr "Dátum"
4170
4171 #: src/gtk/headers.h:8
4172 msgid "Date:"
4173 msgstr "Dátum:"
4174
4175 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1234
4176 #: src/prefs_matcher.c:2117 src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50
4177 #: src/summaryview.c:444
4178 msgid "From"
4179 msgstr "Od"
4180
4181 #: src/gtk/headers.h:9 src/summary_search.c:388
4182 msgid "From:"
4183 msgstr "Od:"
4184
4185 #: src/gtk/headers.h:10
4186 msgid "Sender"
4187 msgstr "Odosielateľ"
4188
4189 #: src/gtk/headers.h:10
4190 msgid "Sender:"
4191 msgstr "Odosielateľ:"
4192
4193 #: src/gtk/headers.h:11
4194 msgid "Reply-To"
4195 msgstr "Odpovedať komu"
4196
4197 #: src/gtk/headers.h:12 src/prefs_filtering_action.c:1235
4198 #: src/prefs_matcher.c:2118 src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57
4199 #: src/summaryview.c:445
4200 msgid "To"
4201 msgstr "Komu"
4202
4203 #: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1236
4204 #: src/prefs_matcher.c:2119 src/quote_fmt.c:58
4205 msgid "Cc"
4206 msgstr "Kópia"
4207
4208 #: src/gtk/headers.h:14
4209 msgid "Bcc"
4210 msgstr "Slepá kópia"
4211
4212 #: src/gtk/headers.h:15 src/prefs_filtering_action.c:1238
4213 #: src/prefs_matcher.c:2121 src/quote_fmt.c:61
4214 msgid "Message-ID"
4215 msgstr "Message-ID"
4216
4217 #: src/gtk/headers.h:15
4218 msgid "Message-ID:"
4219 msgstr "Message-ID:"
4220
4221 #: src/gtk/headers.h:16
4222 msgid "In-Reply-To"
4223 msgstr "In-Reply-To"
4224
4225 #: src/gtk/headers.h:17 src/prefs_filtering_action.c:1240
4226 #: src/prefs_matcher.c:2123 src/quote_fmt.c:60
4227 msgid "References"
4228 msgstr "Odkazy"
4229
4230 #: src/gtk/headers.h:17
4231 msgid "References:"
4232 msgstr "Odkazy:"
4233
4234 #: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1233
4235 #: src/prefs_matcher.c:2116 src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56
4236 #: src/summaryview.c:443
4237 msgid "Subject"
4238 msgstr "Predmet"
4239
4240 #: src/gtk/headers.h:19
4241 msgid "Comments"
4242 msgstr "Komentáre"
4243
4244 #: src/gtk/headers.h:19
4245 msgid "Comments:"
4246 msgstr "Komentáre:"
4247
4248 #: src/gtk/headers.h:20
4249 msgid "Keywords"
4250 msgstr "Kľúčové slová"
4251
4252 #: src/gtk/headers.h:20
4253 msgid "Keywords:"
4254 msgstr "Kľúčové slová:"
4255
4256 #: src/gtk/headers.h:21
4257 msgid "Resent-Date"
4258 msgstr "Resent-Date"
4259
4260 #: src/gtk/headers.h:21
4261 msgid "Resent-Date:"
4262 msgstr "Resent-Date:"
4263
4264 #: src/gtk/headers.h:22
4265 msgid "Resent-From"
4266 msgstr "Resent-From"
4267
4268 #: src/gtk/headers.h:22
4269 msgid "Resent-From:"
4270 msgstr "Resent-From:"
4271
4272 #: src/gtk/headers.h:23
4273 msgid "Resent-Sender"
4274 msgstr "Resent-Sender"
4275
4276 #: src/gtk/headers.h:23
4277 msgid "Resent-Sender:"
4278 msgstr "Resent-Sender:"
4279
4280 #: src/gtk/headers.h:24
4281 msgid "Resent-To"
4282 msgstr "Resent-To"
4283
4284 #: src/gtk/headers.h:24
4285 msgid "Resent-To:"
4286 msgstr "Resent-To:"
4287
4288 #: src/gtk/headers.h:25
4289 msgid "Resent-Cc"
4290 msgstr "Resent-Cc"
4291
4292 #: src/gtk/headers.h:25
4293 msgid "Resent-Cc:"
4294 msgstr "Resent-Cc:"
4295
4296 #: src/gtk/headers.h:26
4297 msgid "Resent-Bcc"
4298 msgstr "Resent-Bcc"
4299
4300 #: src/gtk/headers.h:26
4301 msgid "Resent-Bcc:"
4302 msgstr "Resent-Bcc:"
4303
4304 #: src/gtk/headers.h:27
4305 msgid "Resent-Message-ID"
4306 msgstr "Resent-Message-ID"
4307
4308 #: src/gtk/headers.h:27
4309 msgid "Resent-Message-ID:"
4310 msgstr "Resent-Message-ID:"
4311
4312 #: src/gtk/headers.h:28
4313 msgid "Return-Path"
4314 msgstr "Return-Path"
4315
4316 #: src/gtk/headers.h:28
4317 msgid "Return-Path:"
4318 msgstr "Return-Path:"
4319
4320 #: src/gtk/headers.h:29
4321 msgid "Received"
4322 msgstr "Received"
4323
4324 #: src/gtk/headers.h:29
4325 msgid "Received:"
4326 msgstr "Received:"
4327
4328 #: src/gtk/headers.h:32 src/prefs_filtering_action.c:1239
4329 #: src/prefs_matcher.c:2122 src/quote_fmt.c:59
4330 msgid "Newsgroups"
4331 msgstr "Diskusné skupiny"
4332
4333 #: src/gtk/headers.h:33
4334 msgid "Followup-To"
4335 msgstr "Followup-To"
4336
4337 #: src/gtk/headers.h:34
4338 msgid "Delivered-To"
4339 msgstr "Delivered-To"
4340
4341 #: src/gtk/headers.h:34
4342 msgid "Delivered-To:"
4343 msgstr "Delivered-To:"
4344
4345 #: src/gtk/headers.h:35
4346 msgid "Seen"
4347 msgstr "Seen"
4348
4349 #: src/gtk/headers.h:35
4350 msgid "Seen:"
4351 msgstr "Seen:"
4352
4353 #: src/gtk/headers.h:36 src/gtk/progressdialog.c:149
4354 #: src/gtk/sslcertwindow.c:164 src/prefs_summary_column.c:79
4355 #: src/summaryview.c:2775
4356 msgid "Status"
4357 msgstr "Status"
4358
4359 #: src/gtk/headers.h:36 src/prefs_themes.c:904
4360 msgid "Status:"
4361 msgstr "Status:"
4362
4363 #: src/gtk/headers.h:37
4364 msgid "Face"
4365 msgstr "Face"
4366
4367 #: src/gtk/headers.h:37
4368 msgid "Face:"
4369 msgstr "Face:"
4370
4371 #: src/gtk/headers.h:38
4372 msgid "Disposition-Notification-To"
4373 msgstr "Disposition-Notification-To"
4374
4375 #: src/gtk/headers.h:38
4376 msgid "Disposition-Notification-To:"
4377 msgstr "Disposition-Notification-To:"
4378
4379 #: src/gtk/headers.h:39
4380 msgid "Return-Receipt-To"
4381 msgstr "Return-Receipt-To"
4382
4383 #: src/gtk/headers.h:39
4384 msgid "Return-Receipt-To:"
4385 msgstr "Return-Receipt-To:"
4386
4387 #: src/gtk/headers.h:40
4388 msgid "User-Agent"
4389 msgstr "User-Agent"
4390
4391 #: src/gtk/headers.h:40
4392 msgid "User-Agent:"
4393 msgstr "User-Agent:"
4394
4395 #: src/gtk/headers.h:41
4396 msgid "Content-Type"
4397 msgstr "Content-Type"
4398
4399 #: src/gtk/headers.h:41 src/image_viewer.c:327
4400 msgid "Content-Type:"
4401 msgstr "Content-Type:"
4402
4403 #: src/gtk/headers.h:42
4404 msgid "Content-Transfer-Encoding"
4405 msgstr "Content-Transfer-Encoding"
4406
4407 #: src/gtk/headers.h:42
4408 msgid "Content-Transfer-Encoding:"
4409 msgstr "Content-Transfer-Encoding:"
4410
4411 #: src/gtk/headers.h:43
4412 msgid "MIME-Version"
4413 msgstr "MIME-Version"
4414
4415 #: src/gtk/headers.h:43
4416 msgid "MIME-Version:"
4417 msgstr "MIME-Version:"
4418
4419 #: src/gtk/headers.h:44
4420 msgid "Precedence"
4421 msgstr "Precedence"
4422
4423 #: src/gtk/headers.h:44
4424 msgid "Precedence:"
4425 msgstr "Precedence:"
4426
4427 #: src/gtk/headers.h:45 src/prefs_account.c:1059
4428 msgid "Organization"
4429 msgstr "Organizácia"
4430
4431 #: src/gtk/headers.h:45
4432 msgid "Organization:"
4433 msgstr "Organizácia:"