Make federated_url_for_address() return the same thing whether a
[claws.git] / po / sk.po
1 # Slovak language file for claws-mail
2 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
3 # Slavko <linux@slavino.sk>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: attachwarner_plugin\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2013-12-07 08:54+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2013-12-11 19:01+0100\n"
11 "Last-Translator: Slavko <linux@slavino.sk>\n"
12 "Language-Team: slovenčina <linux@slavino.sk>\n"
13 "Language: slovenčina\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19 "X-POFile-SpellExtra: Distguished DIGEST-MD5 Foundation iconv compose Okt\n"
20 "X-POFile-SpellExtra: EUC-JP send podzložiek X-Mailer faq List-Help XBM\n"
21 "X-POFile-SpellExtra: status-full ubject POP3 item priklad LDAP Dillo jozef\n"
22 "X-POFile-SpellExtra: SELECT RFC822 version Lomka bogofilter IMAP change\n"
23 "X-POFile-SpellExtra: search ixed receive changed NOT NNTP EHLO Aug GnuTLS\n"
24 "X-POFile-SpellExtra: LDIFbol select account 02dMB Pospracovanie gpgsm\n"
25 "X-POFile-SpellExtra: EUC-TW UTF-8 GnuPG Glib PGP License PalmOS fd switch\n"
26 "X-POFile-SpellExtra: inline PNG metadát ld gpg-agent libSM URI Control\n"
27 "X-POFile-SpellExtra: debug LDIF Mailbox got offline claws-mail GPGME Big5\n"
28 "X-POFile-SpellExtra: RFC mojadomena org Apr shred IPv6 IMAP4 Gpgme key\n"
29 "X-POFile-SpellExtra: attach SASL TLS GTK NetworkManager Sep gnupg-agent\n"
30 "X-POFile-SpellExtra: Claws GTK1 xtended kB Enter uri Relative RSS Dec\n"
31 "X-POFile-SpellExtra: Libetpan GPGSM Free theme Mime ldap folder Bogofilter\n"
32 "X-POFile-SpellExtra: US-ASCII dn spamd GPG dc CRAM-MD5 Enchant GBK PKCS12\n"
33 "X-POFile-SpellExtra: close TCP ISO-8859-9 ISO-8859-8 ISO-8859-7 ISO-8859-6\n"
34 "X-POFile-SpellExtra: ISO-8859-5 ISO-8859-4 SpamAssassin ISO-8859-2\n"
35 "X-POFile-SpellExtra: ISO-8859-1 news OpenPGP 0x Unicode strftime cn\n"
36 "X-POFile-SpellExtra: subscribe soketu Sylpheed-Claws quit podzložku\n"
37 "X-POFile-SpellExtra: podzložky podzložka OpensSSL súbor1 súbor2 News\n"
38 "X-POFile-SpellExtra: General mbox MIME conf ascii FAQ 7bit libetpan IP v3\n"
39 "X-POFile-SpellExtra: 02dKB vyp KOI8-U KOI8-R menodomeny Zap BASE64\n"
40 "X-POFile-SpellExtra: version-full Sylpheed UID ldif PEM JPilot home exit\n"
41 "X-POFile-SpellExtra: Št localhost Ut Feb aktivovanú sProsím inbox\n"
42 "X-POFile-SpellExtra: Pobaltie GB2312 sPracujete glib soket DNS RDN\n"
43 "X-POFile-SpellExtra: Distinguished ISO-8859-15 ISO-8859-13 phishingovým\n"
44 "X-POFile-SpellExtra: uid čítačku deaktivované ISO-2022-JP STARTTLS\n"
45 "X-POFile-SpellExtra: update ISO-2022-CN vCard Return-Path X-Label Pine\n"
46 "X-POFile-SpellExtra: Inline Resent-From Resent-To color Received GB18030\n"
47 "X-POFile-SpellExtra: Sender From compface Content-Type\n"
48 "X-POFile-SpellExtra: Disposition-Notification-To 48x48 Resent-Cc\n"
49 "X-POFile-SpellExtra: compose-from-file List-Owner Resent-Date ShiftJIS\n"
50 "X-POFile-SpellExtra: Seen Resent-Bcc TLSREQCERT alternate-config-dir\n"
51 "X-POFile-SpellExtra: Resent-Message-ID Message-ID\n"
52 "X-POFile-SpellExtra: Content-Transfer-Encoding 2fGB fullwindow St\n"
53 "X-POFile-SpellExtra: Return-Receipt-To Precedence Cc local List-Subscribe\n"
54 "X-POFile-SpellExtra: Delivered-To EUC-KR X-No-Archive sk Mailing-List\n"
55 "X-POFile-SpellExtra: In-Reply-To List-Archive UIDL X-Bogosity TLSCACERTDIR\n"
56 "X-POFile-SpellExtra: ID MIME-Version Followup-To Resent-Sender config-dir\n"
57 "X-POFile-SpellExtra: List-Unsubscribe receive-all help Hraško LAST CHECK\n"
58 "X-POFile-SpellExtra: Štýlopis LSUB štýlopis Werner Mutt domena\n"
59 "X-POFile-SpellExtra: Yamamoto janko Subject people pospracovania arg HELO\n"
60 "X-POFile-SpellExtra: SEARCH APOP PM asp oznamovača LOGOUT dirmngr INVAL\n"
61 "X-POFile-SpellExtra: iconified Chmod SUBSCRIBE NOOP DELETE cc FETCH APPEND\n"
62 "X-POFile-SpellExtra: Fw EXPUNGE Koch CLOSE pm Hiroyuki Bind Franklin\n"
63 "X-POFile-SpellExtra: dfNFLIstcnriT RCPT EXAMINE References RENAME\n"
64 "X-POFile-SpellExtra: EXTENSION af ao an as PATH LOGIN DATA id Localhost\n"
65 "X-POFile-SpellExtra: CREATE CAPABILITY podmenu aT EChyba ABt podvýraz\n"
66 "X-POFile-SpellExtra: AUTH MUTT COPY ABc FROM ABf bind hrasko Street\n"
67 "X-POFile-SpellExtra: UNSUBSCRIBE Floor Fifth Core nezalomené shellu\n"
68 "X-POFile-SpellExtra: prefscommon mailbox MIMEhowto xover Vypršaný xhdr\n"
69 "X-POFile-SpellExtra: gthread nextunreadmsgdialog Nezalomené statistics\n"
70 "X-POFile-SpellExtra: dillo Príjímanie Kocha reader Wernera\n"
71 "X-POFile-SpellExtra: autentifikovaný reset-statistics distinguished www\n"
72 "X-POFile-SpellExtra: 600 GNU am root MH Jan 110 Online 15 Public 2822 rom\n"
73 "X-POFile-SpellExtra: 12-hod 25 List-Post php X-Face X- Max X-Status\n"
74 "X-POFile-SpellExtra: User-Agent P12 HTML 02110-1301 online Windows-1256\n"
75 "X-POFile-SpellExtra: 480 24-hod Windows-1251 102376 http AM 998 IO\n"
76 "X-POFile-SpellExtra: Po-spracovanie 389 100 Face Janko Software AND 10\n"
77 "X-POFile-SpellExtra: Windows-1255 OK TIS-620 Windows-874 1999-2012 51 mh\n"
78 "X-POFile-SpellExtra: 2001 DoS podreťazca 725 OS OR ad ov\n"
79 "X-POFile-SpellExtra: 20s check send before code gs vCalendar ClamAV\n"
80 "X-POFile-SpellExtra: whitelist Bsfilter COMPRESS XFCE kanály\n"
81 "X-POFile-SpellExtra: clamav-daemon hint AttRemover Filtering\n"
82
83 #: src/account.c:392
84 msgid ""
85 "Some composing windows are open.\n"
86 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
87 msgstr ""
88 "Sú otvorené okná s rozpísanými správami.\n"
89 "Prosím zatvorte všetky tieto okná predtým, ako začnete meniť nastavenia "
90 "účtov."
91
92 #: src/account.c:437
93 msgid "Can't create folder."
94 msgstr "Nemožno vytvoriť zložku."
95
96 #: src/account.c:717
97 msgid "Edit accounts"
98 msgstr "Upraviť účty"
99
100 #: src/account.c:734
101 msgid ""
102 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
103 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
104 "indicates the default account."
105 msgstr ""
106 "Tlačidlo „Prijať poštu” prijme poštu z vašich účtov v zadanom poradí, "
107 "zaškrtnutie poľa v stĺpci „G” určuje ktoré účty budú zahrnuté. Predvolený "
108 "účet je označený tučným písmom."
109
110 #: src/account.c:805
111 msgid " _Set as default account "
112 msgstr " _Nastaviť ako predvolený účet "
113
114 #: src/account.c:897
115 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
116 msgstr "Účty so vzdialenými zložkami nemožno kopírovať."
117
118 #: src/account.c:904
119 #, c-format
120 msgid "Copy of %s"
121 msgstr "Kópia %s"
122
123 #: src/account.c:1064
124 #, c-format
125 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
126 msgstr "Naozaj chcete odstrániť účet „%s”?"
127
128 #: src/account.c:1066
129 msgid "(Untitled)"
130 msgstr "(Bez názvu)"
131
132 #: src/account.c:1067
133 msgid "Delete account"
134 msgstr "Zmazať účet"
135
136 #: src/account.c:1536
137 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
138 msgid "G"
139 msgstr " "
140
141 #: src/account.c:1542
142 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
143 msgstr "Tlačidlo „Prijať poštu” prijme poštu z označených účtov"
144
145 #: src/account.c:1549 src/addressadd.c:215 src/addressbook.c:125
146 #: src/addrduplicates.c:481 src/compose.c:7073 src/editaddress.c:1263
147 #: src/editaddress.c:1320 src/editaddress.c:1340 src/editbook.c:170
148 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
149 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
150 #: src/mimeview.c:275 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1800
151 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394 src/prefs_filtering.c:384
152 #: src/prefs_filtering.c:1868 src/prefs_template.c:78
153 msgid "Name"
154 msgstr "Meno"
155
156 #: src/account.c:1557 src/prefs_account.c:1097 src/prefs_account.c:3921
157 msgid "Protocol"
158 msgstr "Protokol"
159
160 #: src/account.c:1565 src/ssl_manager.c:102
161 msgid "Server"
162 msgstr "Server"
163
164 #: src/action.c:383
165 #, c-format
166 msgid "Could not get message file %d"
167 msgstr "Nemožno získať súbor správy %d"
168
169 #: src/action.c:420
170 msgid "Could not get message part."
171 msgstr "Nemožno získať časť správy."
172
173 #: src/action.c:437
174 #, c-format
175 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
176 msgstr "Nemožno získať časť viacdielnej správy: %s"
177
178 #: src/action.c:609
179 #, c-format
180 msgid ""
181 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
182 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
183 msgstr ""
184 "Zvolená akcia nemôže byť použitá v okne písania správy,\n"
185 "pretože obsahuje %%f, %%F, %%as alebo %%p."
186
187 #: src/action.c:721
188 msgid "There is no filtering action set"
189 msgstr "Nie je nastavená žiadna akcia filtra"
190
191 #: src/action.c:723
192 #, c-format
193 msgid ""
194 "Invalid filtering action(s):\n"
195 "%s"
196 msgstr ""
197 "Neplatné akcie filtra:\n"
198 "%s"
199
200 #: src/action.c:988
201 #, c-format
202 msgid ""
203 "Could not fork to execute the following command:\n"
204 "%s\n"
205 "%s"
206 msgstr ""
207 "Nemožno vytvoriť podproces na vykonanie nasledujúceho príkazu:\n"
208 "%s\n"
209 "%s"
210
211 #: src/action.c:990 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:875
212 #: src/plugins/rssyl/feed.c:1734 src/plugins/rssyl/feed.c:1738
213 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:67
214 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1800
215 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1804
216 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1815
217 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1818 src/privacy.c:62
218 msgid "Unknown error"
219 msgstr "Neznáma chyba"
220
221 #: src/action.c:1208 src/action.c:1373
222 msgid "Completed"
223 msgstr "Dokončené"
224
225 #: src/action.c:1244
226 #, c-format
227 msgid "--- Running: %s\n"
228 msgstr "--- Bežiace: %s\n"
229
230 #: src/action.c:1248
231 #, c-format
232 msgid "--- Ended: %s\n"
233 msgstr "--- Ukončené: %s\n"
234
235 #: src/action.c:1281
236 msgid "Action's input/output"
237 msgstr "Akcie vstupu/výstupu"
238
239 #: src/action.c:1609
240 #, c-format
241 msgid ""
242 "Enter the argument for the following action:\n"
243 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
244 "  %s"
245 msgstr ""
246 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
247 "(„%%h” bude nahradené parametrom)\n"
248 "  %s"
249
250 #: src/action.c:1614
251 msgid "Action's hidden user argument"
252 msgstr "Skrytý používateľský parameter akcie"
253
254 #: src/action.c:1618
255 #, c-format
256 msgid ""
257 "Enter the argument for the following action:\n"
258 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
259 "  %s"
260 msgstr ""
261 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
262 "(„%%u” bude nahradené parametrom)\n"
263 "  %s"
264
265 #: src/action.c:1623
266 msgid "Action's user argument"
267 msgstr "Používateľský parameter"
268
269 #: src/addr_compl.c:600 src/addressbook.c:4870
270 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:314
271 msgid "Group"
272 msgstr "Skupina"
273
274 #: src/addrcustomattr.c:65
275 msgid "date of birth"
276 msgstr "dátum narodenia"
277
278 #: src/addrcustomattr.c:66
279 msgid "address"
280 msgstr "adresa"
281
282 #: src/addrcustomattr.c:67
283 msgid "phone"
284 msgstr "telefón"
285
286 #: src/addrcustomattr.c:68
287 msgid "mobile phone"
288 msgstr "mobilný telefón"
289
290 #: src/addrcustomattr.c:69
291 msgid "organization"
292 msgstr "organizácia"
293
294 #: src/addrcustomattr.c:70
295 msgid "office address"
296 msgstr "pracovná adresa"
297
298 #: src/addrcustomattr.c:71
299 msgid "office phone"
300 msgstr "pracovný telefón"
301
302 #: src/addrcustomattr.c:72
303 msgid "fax"
304 msgstr "fax"
305
306 #: src/addrcustomattr.c:73
307 msgid "website"
308 msgstr "webová stránka"
309
310 #: src/addrcustomattr.c:141
311 msgid "Attribute name"
312 msgstr "Meno atribútu"
313
314 #: src/addrcustomattr.c:156
315 msgid "Delete all attribute names"
316 msgstr "Zmazať všetky mená atribútov"
317
318 #: src/addrcustomattr.c:157
319 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
320 msgstr "Naozaj chcete zmazať všetky mená atribútov?"
321
322 #: src/addrcustomattr.c:181
323 msgid "Delete attribute name"
324 msgstr "Zmazať meno atribútu"
325
326 #: src/addrcustomattr.c:182
327 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
328 msgstr "Naozaj chcete zmazať meno tohoto atribútu?"
329
330 #: src/addrcustomattr.c:191
331 msgid "Reset to default"
332 msgstr "Nastaviť na predvolené"
333
334 #: src/addrcustomattr.c:192
335 msgid ""
336 "Do you really want to replace all attribute names\n"
337 "with the default set?"
338 msgstr ""
339 "Naozaj chcete nahradiť všetky mená atribútov\n"
340 "predvoleným nastavením?"
341
342 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:463
343 #: src/addressbook.c:480 src/edittags.c:271
344 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1193 src/prefs_actions.c:1090
345 #: src/prefs_filtering.c:1695 src/prefs_template.c:1099
346 msgid "_Delete"
347 msgstr "O_dstrániť"
348
349 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:272 src/prefs_actions.c:1091
350 #: src/prefs_filtering.c:1696 src/prefs_template.c:1100
351 msgid "Delete _all"
352 msgstr "Zm_azať všetko"
353
354 #: src/addrcustomattr.c:214
355 msgid "_Reset to default"
356 msgstr "Nastaviť na p_redvolené"
357
358 #: src/addrcustomattr.c:403
359 msgid "Attribute name is not set."
360 msgstr "Nie je nastavené meno atribútu."
361
362 #: src/addrcustomattr.c:462
363 msgctxt "Dialog title"
364 msgid "Edit attribute names"
365 msgstr "Upraviť meno atribútu"
366
367 #: src/addrcustomattr.c:476
368 msgid "New attribute name:"
369 msgstr "Nové meno atribútu:"
370
371 #: src/addrcustomattr.c:513
372 msgid ""
373 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
374 "contacts."
375 msgstr ""
376 "Pridanie alebo odstránenie mien atribútov nebude mať efekt na už nastavené "
377 "atribúty kontaktov."
378
379 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
380 msgid "Add to address book"
381 msgstr "Pridať do adresára"
382
383 #: src/addressadd.c:207
384 msgid "Contact"
385 msgstr "Kontakt"
386
387 #: src/addressadd.c:227 src/addrduplicates.c:452
388 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:395 src/toolbar.c:432
389 msgid "Address"
390 msgstr "Adresa"
391
392 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1055
393 #: src/editaddress.c:1130 src/editgroup.c:290
394 msgid "Remarks"
395 msgstr "Poznámky"
396
397 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
398 msgid "Select Address Book Folder"
399 msgstr "Vyberte zložku adresára"
400
401 #: src/addressadd.c:483 src/editaddress.c:1582 src/headerview.c:348
402 #: src/textview.c:2110
403 #, c-format
404 msgid ""
405 "Failed to save image: \n"
406 "%s"
407 msgstr ""
408 "Zlyhalo uloženie obrázka: \n"
409 "%s"
410
411 #: src/addressadd.c:532 src/addressbook.c:3210 src/addressbook.c:3261
412 msgid "Add address(es)"
413 msgstr "Pridať adresu(y)"
414
415 #: src/addressadd.c:533
416 msgid "Can't add the specified address"
417 msgstr "Nemožno pridať zadanú adresu"
418
419 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4858 src/editaddress.c:1052
420 #: src/editaddress.c:1113 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
421 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:782
422 msgid "Email Address"
423 msgstr "Emailová adresa"
424
425 #: src/addressbook.c:402
426 msgid "_Book"
427 msgstr "_Adresár"
428
429 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:462
430 #: src/addressbook.c:479 src/compose.c:578 src/mainwindow.c:504
431 #: src/messageview.c:209
432 msgid "_Edit"
433 msgstr "_Upraviť"
434
435 #: src/addressbook.c:404 src/compose.c:583 src/mainwindow.c:507
436 #: src/messageview.c:212
437 msgid "_Tools"
438 msgstr "_Nástroje"
439
440 #: src/addressbook.c:405 src/compose.c:584 src/mainwindow.c:509
441 #: src/messageview.c:213
442 msgid "_Help"
443 msgstr "_Pomocník"
444
445 #: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:465
446 msgid "New _Book"
447 msgstr "Nový _Adresár"
448
449 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:466
450 msgid "New _Folder"
451 msgstr "Nová _zložka"
452
453 #: src/addressbook.c:410
454 msgid "New _vCard"
455 msgstr "Nový _vCard"
456
457 #: src/addressbook.c:414
458 msgid "New _JPilot"
459 msgstr "Nový _JPilot"
460
461 #: src/addressbook.c:417
462 msgid "New LDAP _Server"
463 msgstr "Nový LDAP _server"
464
465 #: src/addressbook.c:421
466 msgid "_Edit book"
467 msgstr "_Upraviť adresár"
468
469 #: src/addressbook.c:422
470 msgid "_Delete book"
471 msgstr "Z_mazať adresár"
472
473 #: src/addressbook.c:424 src/compose.c:595
474 msgid "_Save"
475 msgstr "_Uložiť"
476
477 #: src/addressbook.c:425 src/compose.c:599 src/messageview.c:222
478 msgid "_Close"
479 msgstr "_Zavrieť"
480
481 #: src/addressbook.c:428 src/addressbook.c:477 src/messageview.c:226
482 msgid "_Select all"
483 msgstr "Vy_brať všetko"
484
485 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485
486 msgid "C_ut"
487 msgstr "_Vystrihnúť"
488
489 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
490 #: src/compose.c:607 src/mainwindow.c:538 src/messageview.c:225
491 msgid "_Copy"
492 msgstr "_Kopírovať"
493
494 #: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
495 #: src/compose.c:608
496 msgid "_Paste"
497 msgstr "V_ložiť"
498
499 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:482
500 msgid "New _Address"
501 msgstr "Nová _adresa"
502
503 #: src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:483
504 msgid "New _Group"
505 msgstr "Nová _skupina"
506
507 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:489
508 msgid "_Mail To"
509 msgstr "Poslať _mail"
510
511 #: src/addressbook.c:444
512 msgid "Import _LDIF file..."
513 msgstr "Importovať súbor _LDIF…"
514
515 #: src/addressbook.c:445
516 msgid "Import M_utt file..."
517 msgstr "Importovať súbor _Mutt…"
518
519 #: src/addressbook.c:446
520 msgid "Import _Pine file..."
521 msgstr "Importovať súbor _Pine…"
522
523 #: src/addressbook.c:448
524 msgid "Export _HTML..."
525 msgstr "Exportovať _HTML…"
526
527 #: src/addressbook.c:449
528 msgid "Export LDI_F..."
529 msgstr "Exportovať L_DIF…"
530
531 #: src/addressbook.c:451
532 msgid "Find duplicates..."
533 msgstr "Nájsť duplikáty…"
534
535 #: src/addressbook.c:452
536 msgid "Edit custom attributes..."
537 msgstr "Upraviť vlastné atribúty…"
538
539 #: src/addressbook.c:455 src/compose.c:687 src/mainwindow.c:801
540 #: src/messageview.c:338
541 msgid "_About"
542 msgstr "_O programe"
543
544 #: src/addressbook.c:491
545 msgid "_Browse Entry"
546 msgstr "P_rechádzať  položky"
547
548 #: src/addressbook.c:504 src/crash.c:451 src/crash.c:470 src/importldif.c:115
549 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:251 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140
550 #: src/plugins/vcalendar/day-view.c:410 src/plugins/vcalendar/month-view.c:431
551 #: src/prefs_themes.c:705 src/prefs_themes.c:737 src/prefs_themes.c:738
552 msgid "Unknown"
553 msgstr "Neznáme"
554
555 #: src/addressbook.c:511 src/addressbook.c:530 src/importldif.c:122
556 msgid "Success"
557 msgstr "Úspech"
558
559 #: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:123
560 msgid "Bad arguments"
561 msgstr "Neplatné parametre"
562
563 #: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:124
564 msgid "File not specified"
565 msgstr "Nie je zadaný súbor"
566
567 #: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:125
568 msgid "Error opening file"
569 msgstr "Chyba pri otváraní súboru"
570
571 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:126
572 msgid "Error reading file"
573 msgstr "Chyba pri čítaní súboru"
574
575 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:127
576 msgid "End of file encountered"
577 msgstr "Bol nájdený koniec súboru"
578
579 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:128
580 msgid "Error allocating memory"
581 msgstr "Chyba pri alokácii pamäte"
582
583 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:129
584 msgid "Bad file format"
585 msgstr "Neplatný formát súboru"
586
587 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:130
588 msgid "Error writing to file"
589 msgstr "Chyba pri zápise do súboru"
590
591 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:131
592 msgid "Error opening directory"
593 msgstr "Chyba pri otváraní zložky"
594
595 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:132
596 msgid "No path specified"
597 msgstr "Nebola zadaná cesta"
598
599 #: src/addressbook.c:531
600 msgid "Error connecting to LDAP server"
601 msgstr "Chyba pripojenia k serveru LDAP"
602
603 #: src/addressbook.c:532
604 msgid "Error initializing LDAP"
605 msgstr "Chyba pri inicializácii LDAP"
606
607 #: src/addressbook.c:533
608 msgid "Error binding to LDAP server"
609 msgstr "Chyba pri pripájaní LDAP serveru"
610
611 #: src/addressbook.c:534
612 msgid "Error searching LDAP database"
613 msgstr "Chyba pri čítaní LDAP databázy"
614
615 #: src/addressbook.c:535
616 msgid "Timeout performing LDAP operation"
617 msgstr "Pri LDAP operácii vypršal časový limit"
618
619 #: src/addressbook.c:536
620 msgid "Error in LDAP search criteria"
621 msgstr "Chybné vyhľadávacie kritériá LDAP"
622
623 #: src/addressbook.c:537
624 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
625 msgstr "Neboli nájdené žiadne položky LDAP vyhovujúce kritériám"
626
627 #: src/addressbook.c:538
628 msgid "LDAP search terminated on request"
629 msgstr "LDAP vyhľadávanie bolo ukončené na požiadavku používateľa"
630
631 #: src/addressbook.c:539
632 msgid "Error starting TLS connection"
633 msgstr "Chyba vytvorenia TLS pripojenia"
634
635 #: src/addressbook.c:540
636 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
637 msgstr "Chýba Distguished Name (dn)"
638
639 #: src/addressbook.c:541
640 msgid "Missing required information"
641 msgstr "Chýbajú požadované údaje"
642
643 #: src/addressbook.c:542
644 msgid "Another contact exists with that key"
645 msgstr "Kontakt s takýmto kľúčom už existuje"
646
647 #: src/addressbook.c:543
648 msgid "Strong(er) authentication required"
649 msgstr "Je vyžadovaná silnejšia autentifikácia"
650
651 #: src/addressbook.c:910
652 msgid "Sources"
653 msgstr "Zdroje"
654
655 #: src/addressbook.c:914 src/prefs_matcher.c:629 src/prefs_other.c:475
656 #: src/toolbar.c:224 src/toolbar.c:2157
657 msgid "Address book"
658 msgstr "Adresár"
659
660 #: src/addressbook.c:1109
661 msgid "Lookup name:"
662 msgstr "Vyhľadať meno:"
663
664 #: src/addressbook.c:1433 src/addressbook.c:1486 src/addrduplicates.c:803
665 msgid "Delete address(es)"
666 msgstr "Zmazať adresu(y)"
667
668 #: src/addressbook.c:1434 src/addrduplicates.c:853
669 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
670 msgstr "Tieto údaje adresy sú len na čítanie a nemožno ich odstrániť."
671
672 #: src/addressbook.c:1478
673 msgid "Delete group"
674 msgstr "Odstrániť skupinu"
675
676 #: src/addressbook.c:1479
677 msgid ""
678 "Really delete the group(s)?\n"
679 "The addresses it contains will not be lost."
680 msgstr ""
681 "Naozaj chcete odstrániť skupinu(y)?\n"
682 "Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
683
684 #: src/addressbook.c:1487 src/addrduplicates.c:804
685 msgid "Really delete the address(es)?"
686 msgstr "Naozaj odstrániť adresu(y)?"
687
688 #: src/addressbook.c:2190
689 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
690 msgstr "Nemožno vkladať. Cieľový adresár je len na čítanie."
691
692 #: src/addressbook.c:2200
693 msgid "Cannot paste into an address group."
694 msgstr "Nemožno vkladať do skupiny adries."
695
696 #: src/addressbook.c:2906
697 #, c-format
698 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
699 msgstr "Chcete zmazať výsledky požiadavku a adresy v „%s”?"
700
701 #: src/addressbook.c:2909 src/addressbook.c:2935 src/addressbook.c:2942
702 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:337 src/prefs_filtering_action.c:177
703 #: src/toolbar.c:414
704 msgid "Delete"
705 msgstr "Odstrániť"
706
707 #: src/addressbook.c:2918
708 #, c-format
709 msgid ""
710 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
711 "contains will be moved into the parent folder."
712 msgstr ""
713 "Chcete odstrániť „%s”? Ak odstránite len zložku, adresy, ktoré obsahuje, "
714 "budú presunuté do rodičovskej zložky."
715
716 #: src/addressbook.c:2921 src/imap_gtk.c:363 src/mh_gtk.c:202
717 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:324 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:237
718 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1951
719 msgid "Delete folder"
720 msgstr "Odstrániť zložku"
721
722 #: src/addressbook.c:2922
723 msgid "+Delete _folder only"
724 msgstr "+Odstrániť _len zložku"
725
726 #: src/addressbook.c:2922
727 msgid "Delete folder and _addresses"
728 msgstr "Odstrániť zložku i _adresy"
729
730 #: src/addressbook.c:2933
731 #, c-format
732 msgid ""
733 "Do you want to delete '%s'?\n"
734 "The addresses it contains will not be lost."
735 msgstr ""
736 "Chcete odstrániť „%s”?\n"
737 "Adresy, ktoré obsahuje, nebudú stratené."
738
739 #: src/addressbook.c:2940
740 #, c-format
741 msgid ""
742 "Do you want to delete '%s'?\n"
743 "The addresses it contains will be lost."
744 msgstr ""
745 "Chcete odstrániť „%s”?\n"
746 "Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
747
748 #: src/addressbook.c:3054
749 #, c-format
750 msgid "Search '%s'"
751 msgstr "Hľadať „%s”"
752
753 #: src/addressbook.c:3192 src/addressbook.c:3242
754 msgid "New Contacts"
755 msgstr "Nové kontakty"
756
757 #: src/addressbook.c:4024
758 msgid "New user, could not save index file."
759 msgstr "Nový používateľ, nemožno uložiť indexový súbor."
760
761 #: src/addressbook.c:4028
762 msgid "New user, could not save address book files."
763 msgstr "Nový používateľ, nemožno uložiť súbory adresára."
764
765 #: src/addressbook.c:4038
766 msgid "Old address book converted successfully."
767 msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspešne."
768
769 #: src/addressbook.c:4043
770 msgid ""
771 "Old address book converted,\n"
772 "could not save new address index file."
773 msgstr ""
774 "Konverzia starého adresára je dokončená,\n"
775 "nemožno uložiť indexový súbor nového adresára."
776
777 #: src/addressbook.c:4056
778 msgid ""
779 "Could not convert address book,\n"
780 "but created empty new address book files."
781 msgstr ""
782 "Nemožno konvertovať starý adresár,\n"
783 "ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
784
785 #: src/addressbook.c:4062
786 msgid ""
787 "Could not convert address book,\n"
788 "could not save new address index file."
789 msgstr ""
790 "Nemožno konvertovať starý adresár,\n"
791 "nemožno an vytvoriť indexový súbor nového adresára."
792
793 #: src/addressbook.c:4067
794 msgid ""
795 "Could not convert address book\n"
796 "and could not create new address book files."
797 msgstr ""
798 "Nemožno konvertovať starý adresár\n"
799 "a nemožno ani vytvoriť súbory nového adresára."
800
801 #: src/addressbook.c:4074 src/addressbook.c:4080
802 msgid "Addressbook conversion error"
803 msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
804
805 #: src/addressbook.c:4187
806 msgid "Addressbook Error"
807 msgstr "Chyba v adresári"
808
809 #: src/addressbook.c:4188
810 msgid "Could not read address index"
811 msgstr "Nemožno načítať zoznam adries"
812
813 #: src/addressbook.c:4519
814 msgid "Busy searching..."
815 msgstr "Prehľadávam…"
816
817 #: src/addressbook.c:4822
818 msgid "Interface"
819 msgstr "Ovládanie"
820
821 #: src/addressbook.c:4834 src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371
822 #: src/expldifdlg.c:388 src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
823 msgid "Address Book"
824 msgstr "Adresár"
825
826 #: src/addressbook.c:4846
827 msgid "Person"
828 msgstr "Osoba"
829
830 #: src/addressbook.c:4882 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:338
831 #: src/folderview.c:426 src/prefs_account.c:2738 src/prefs_folder_column.c:78
832 msgid "Folder"
833 msgstr "Zložka"
834
835 #: src/addressbook.c:4894
836 msgid "vCard"
837 msgstr "vCard"
838
839 #: src/addressbook.c:4906 src/addressbook.c:4918
840 msgid "JPilot"
841 msgstr "JPilot"
842
843 #: src/addressbook.c:4930
844 msgid "LDAP servers"
845 msgstr "LDAP servery"
846
847 #: src/addressbook.c:4942
848 msgid "LDAP Query"
849 msgstr "LDAP požiadavka"
850
851 #: src/addressbook_foldersel.c:388 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
852 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:230
853 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:306
854 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:383
855 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
856 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
857 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107
858 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
859 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
860 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
861 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:672
862 #: src/prefs_matcher.c:707 src/prefs_matcher.c:1607 src/prefs_matcher.c:1614
863 #: src/prefs_matcher.c:1622 src/prefs_matcher.c:1624 src/prefs_matcher.c:2504
864 #: src/prefs_matcher.c:2508
865 msgid "Any"
866 msgstr "Všetky"
867
868 #: src/addrgather.c:172
869 msgid "Please specify name for address book."
870 msgstr "Prosím zvoľte názov adresára."
871
872 #: src/addrgather.c:179
873 msgid "No available address book."
874 msgstr "Nedostupný adresár."
875
876 #: src/addrgather.c:200
877 msgid "Please select the mail headers to search."
878 msgstr "Prosím zvoľte prehľadávané poštové hlavičky."
879
880 #: src/addrgather.c:207
881 msgid "Collecting addresses..."
882 msgstr "Zhromažďujem adresy…"
883
884 #: src/addrgather.c:247
885 msgid "address added by claws-mail"
886 msgstr "adresa pridaný z claws-mail"
887
888 #: src/addrgather.c:275
889 msgid "Addresses collected successfully."
890 msgstr "Adresy zozbierané úspešne."
891
892 #: src/addrgather.c:357
893 msgid "Current folder:"
894 msgstr "Aktuálna zložka:"
895
896 #: src/addrgather.c:368
897 msgid "Address book name:"
898 msgstr "Meno adresára:"
899
900 #: src/addrgather.c:395
901 msgid "Address book folder size:"
902 msgstr "Veľkosť zložky adresára:"
903
904 #: src/addrgather.c:399 src/addrgather.c:409
905 msgid ""
906 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
907 msgstr "Maximálny počet položiek na adresár v novovytvorenom adresári"
908
909 #: src/addrgather.c:413
910 msgid "Process these mail header fields"
911 msgstr "Spracovať tieto poštové hlavičky"
912
913 #: src/addrgather.c:432
914 msgid "Include subfolders"
915 msgstr "Zahrnúť podzložky"
916
917 #: src/addrgather.c:456 src/prefs_filtering_action.c:1425
918 msgid "Header Name"
919 msgstr "Názov hlavičky"
920
921 #: src/addrgather.c:457
922 msgid "Address Count"
923 msgstr "Počet adries"
924
925 #: src/addrgather.c:567
926 msgid "Header Fields"
927 msgstr "Polia hlavičky"
928
929 #: src/addrgather.c:568 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
930 #: src/importldif.c:1022
931 msgid "Finish"
932 msgstr "Dokončiť"
933
934 #: src/addrgather.c:626
935 msgid "Collect email addresses from selected messages"
936 msgstr "Zozbierať emailové adresy zvolených správ"
937
938 #: src/addrgather.c:630
939 msgid "Collect email addresses from folder"
940 msgstr "Zozbierať emailové adresy zo zložky"
941
942 #: src/addrindex.c:123
943 msgid "Common addresses"
944 msgstr "Spoločné adresy"
945
946 #: src/addrindex.c:124
947 msgid "Personal addresses"
948 msgstr "Súkromné adresy"
949
950 #: src/addrindex.c:130
951 msgid "Common address"
952 msgstr "Spoločná adresa"
953
954 #: src/addrindex.c:131
955 msgid "Personal address"
956 msgstr "Súkromná adresa"
957
958 #: src/addrindex.c:1827
959 msgid "Address(es) update"
960 msgstr "Aktualizácia adries"
961
962 #: src/addrindex.c:1828
963 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
964 msgstr "Aktualizácia zlyhala. Zmeny neboli zapísané do adresára."
965
966 #: src/addrduplicates.c:127
967 msgid "Show duplicates in the same book"
968 msgstr "Zobraziť duplikáty v rovnakom adresári"
969
970 #: src/addrduplicates.c:133
971 msgid "Show duplicates in different books"
972 msgstr "Zobraziť duplikáty v rôznych adresároch"
973
974 #: src/addrduplicates.c:144
975 msgid "Find address book email duplicates"
976 msgstr "Vyhľadať duplicitné adresy v adresári"
977
978 #: src/addrduplicates.c:145
979 msgid ""
980 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
981 msgstr "Claws Mail teraz vyhľadá duplicitné emailové adresy v adresári."
982
983 #: src/addrduplicates.c:325
984 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
985 msgstr "V adresári neboli nájdené žiadne duplicitné adresy"
986
987 #: src/addrduplicates.c:356
988 msgid "Duplicate email addresses"
989 msgstr "Duplicitné adresy"
990
991 #: src/addrduplicates.c:474
992 msgid "Address book path"
993 msgstr "Cesta k adresáru"
994
995 #: src/addrduplicates.c:852
996 msgid "Delete address"
997 msgstr "Zmazať adresu"
998
999 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9217
1000 msgid "Notice"
1001 msgstr "Upozornenie"
1002
1003 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5597 src/compose.c:6063
1004 #: src/compose.c:11533 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
1005 #: src/messageview.c:852 src/messageview.c:865
1006 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:706 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125
1007 #: src/summaryview.c:4865
1008 msgid "Warning"
1009 msgstr "Upozornenie"
1010
1011 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5538 src/inc.c:652
1012 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:246
1013 msgid "Error"
1014 msgstr "Chyba"
1015
1016 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
1017 msgid "_View log"
1018 msgstr "_Zobraziť záznam"
1019
1020 #: src/alertpanel.c:347
1021 msgid "Show this message next time"
1022 msgstr "Zobraziť túto správu aj nabudúce"
1023
1024 #: src/browseldap.c:218
1025 msgid "Browse Directory Entry"
1026 msgstr "Prechádzať zložku"
1027
1028 #: src/browseldap.c:237
1029 msgid "Server Name :"
1030 msgstr "Meno servera :"
1031
1032 #: src/browseldap.c:247
1033 msgid "Distinguished Name (dn) :"
1034 msgstr "Rozlišovacie meno (dn) :"
1035
1036 #: src/browseldap.c:270
1037 msgid "LDAP Name"
1038 msgstr "LDAP meno"
1039
1040 #: src/browseldap.c:272
1041 msgid "Attribute Value"
1042 msgstr "Hodnota atribútu"
1043
1044 #: src/common/plugin.c:65
1045 msgid "Nothing"
1046 msgstr "Nič"
1047
1048 #: src/common/plugin.c:66
1049 msgid "a viewer"
1050 msgstr "zobrazovač"
1051
1052 #: src/common/plugin.c:67
1053 msgid "a MIME parser"
1054 msgstr "analyzátor MIME"
1055
1056 #: src/common/plugin.c:68
1057 msgid "folders"
1058 msgstr "zložiek"
1059
1060 #: src/common/plugin.c:69
1061 msgid "filtering"
1062 msgstr "filtrovania"
1063
1064 #: src/common/plugin.c:70
1065 msgid "a privacy interface"
1066 msgstr "rozhrania zabezpečenia súkromia"
1067
1068 #: src/common/plugin.c:71
1069 msgid "a notifier"
1070 msgstr "oznamovača"
1071
1072 #: src/common/plugin.c:72
1073 msgid "an utility"
1074 msgstr "nástroje"
1075
1076 #: src/common/plugin.c:73
1077 msgid "things"
1078 msgstr "inú"
1079
1080 #: src/common/plugin.c:334
1081 #, c-format
1082 msgid ""
1083 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1084 msgstr ""
1085 "Tento zásuvný modul poskytuje funkciu %s (%s), ktorá už je poskytovaná "
1086 "modulom %s."
1087
1088 #: src/common/plugin.c:436
1089 msgid "Plugin already loaded"
1090 msgstr "Zásuvný modul už je načítaný"
1091
1092 #: src/common/plugin.c:447
1093 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1094 msgstr "Zlyhalo pridelenie pamäte pre zásuvný modul"
1095
1096 #: src/common/plugin.c:481
1097 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1098 msgstr ""
1099 "Tento modul nie je licencovaný pod licenciou kompatibilnou s GPL v3 alebo "
1100 "vyššou."
1101
1102 #: src/common/plugin.c:490
1103 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1104 msgstr "Tento modul je pre Claws Mail GTK1."
1105
1106 #: src/common/plugin.c:772
1107 #, c-format
1108 msgid ""
1109 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1110 "built with."
1111 msgstr ""
1112 "Vaša verzia Claws Mail je novšia ako verzia, pre ktorú bol zásuvný modul "
1113 "„%s” zostavený."
1114
1115 #: src/common/plugin.c:775
1116 msgid ""
1117 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1118 "with."
1119 msgstr ""
1120 "Vaša verzia Claws Mail je novšia ako verzia, pre ktorú bol tento zásuvný "
1121 "modul zostavený."
1122
1123 #: src/common/plugin.c:784
1124 #, c-format
1125 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1126 msgstr "Vaša verzia Claws Mail je pre zásuvný modul „%s” príliš stará."
1127
1128 #: src/common/plugin.c:786
1129 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1130 msgstr "Vaša verzia Claws Mail je pre tento zásuvný modul príliš stará."
1131
1132 #: src/common/session.c:175 src/imap.c:1145
1133 msgid "SSL handshake failed\n"
1134 msgstr "Vytvorenie SSL spojenia zlyhalo\n"
1135
1136 #: src/common/smtp.c:180
1137 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1138 msgstr "Nie je dostupná žiadna metóda SMTP AUTH\n"
1139
1140 #: src/common/smtp.c:183
1141 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1142 msgstr "Zvolená metóda SMTP AUTH nie je dostupná\n"
1143
1144 #: src/common/smtp.c:525 src/common/smtp.c:575
1145 msgid "bad SMTP response\n"
1146 msgstr "neplatná odozva SMTP\n"
1147
1148 #: src/common/smtp.c:546 src/common/smtp.c:564 src/common/smtp.c:683
1149 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1150 msgstr "nastala chyba relácie SMTP\n"
1151
1152 #: src/common/smtp.c:555 src/pop.c:895
1153 msgid "error occurred on authentication\n"
1154 msgstr "nastala chyba autentifikácie\n"
1155
1156 #: src/common/smtp.c:610
1157 #, c-format
1158 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1159 msgstr "Správa je príliš veľká (Maximálna veľkosť je %s)\n"
1160
1161 #: src/common/smtp.c:642 src/pop.c:888
1162 msgid "couldn't start TLS session\n"
1163 msgstr "nemožno vytvoriť reláciu TLS\n"
1164
1165 #: src/common/socket.c:573
1166 msgid "Socket IO timeout.\n"
1167 msgstr "Časový limit soketu IO.\n"
1168
1169 #: src/common/socket.c:602
1170 msgid "Connection timed out.\n"
1171 msgstr "Uplynul časový limit spojenia.\n"
1172
1173 #: src/common/socket.c:630
1174 #, c-format
1175 msgid "%s: host lookup timed out.\n"
1176 msgstr "%s: uplynul časový limit hľadania hostiteľa.\n"
1177
1178 #: src/common/socket.c:643
1179 #, c-format
1180 msgid "%s: unknown host.\n"
1181 msgstr "%s: neznámy hostiteľ.\n"
1182
1183 #: src/common/socket.c:831
1184 #, c-format
1185 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1186 msgstr "%s:%d: spojenie zlyhalo (%s).\n"
1187
1188 #: src/common/socket.c:1071
1189 #, c-format
1190 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1191 msgstr "%s:%d: neznámy hostiteľ.\n"
1192
1193 #: src/common/socket.c:1166
1194 #, c-format
1195 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1196 msgstr "%s:%s: hľadanie hostiteľa zlyhalo (%s).\n"
1197
1198 #: src/common/socket.c:1513
1199 #, c-format
1200 msgid "write on fd%d: %s\n"
1201 msgstr "zápis na fd%d: %s\n"
1202
1203 #: src/common/ssl_certificate.c:277
1204 #, c-format
1205 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1206 msgstr "Nemožno získať stav súboru certifikátu P12 (%s)\n"
1207
1208 #: src/common/ssl_certificate.c:285
1209 #, c-format
1210 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1211 msgstr "Nemožno čítať súbor certifikátu P12 %s\n"
1212
1213 #: src/common/ssl_certificate.c:294
1214 #, c-format
1215 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1216 msgstr "Nemožno importovať súbor certifikátu P12 %s\n"
1217
1218 #: src/common/ssl_certificate.c:535
1219 msgid "Uncheckable"
1220 msgstr "Neoveriteľný"
1221
1222 #: src/common/ssl_certificate.c:539
1223 msgid "Self-signed certificate"
1224 msgstr "Certifikát podpísaný sebou"
1225
1226 #: src/common/ssl_certificate.c:542
1227 msgid "Revoked certificate"
1228 msgstr "Odvolaný certifikát"
1229
1230 #: src/common/ssl_certificate.c:544
1231 msgid "No certificate issuer found"
1232 msgstr "Nebol nájdený vydavateľ certifikátu"
1233
1234 #: src/common/ssl_certificate.c:546
1235 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1236 msgstr "Vydavateľ certifikátu nie je certifikačnou autoritou"
1237
1238 #: src/common/ssl_certificate.c:663
1239 #, c-format
1240 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1241 msgstr "Nemožno otvoriť súbor certifikátu %s: %s\n"
1242
1243 #: src/common/ssl_certificate.c:667
1244 #, c-format
1245 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1246 msgstr "Súbor certifikátu %s chýba (%s)\n"
1247
1248 #: src/common/ssl_certificate.c:686
1249 #, c-format
1250 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1251 msgstr "Nemožno otvoriť súbor kľúča %s (%s)\n"
1252
1253 #: src/common/ssl_certificate.c:690
1254 #, c-format
1255 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1256 msgstr "Chýba súbor kľúča %s (%s)\n"
1257
1258 #: src/common/ssl_certificate.c:838
1259 #, c-format
1260 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1261 msgstr "Zlyhalo čítanie súboru certifikátu P12 %s\n"
1262
1263 #: src/common/ssl_certificate.c:841
1264 #, c-format
1265 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1266 msgstr "Nemožno otvoriť súbor certifikátu P12 %s (%s)\n"
1267
1268 #: src/common/ssl_certificate.c:845
1269 #, c-format
1270 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1271 msgstr "Chýba súbor certifikátu P12 %s (%s)\n"
1272
1273 #: src/common/ssl_certificate.c:870 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1274 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1275 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1276 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1277 msgid "<not in certificate>"
1278 msgstr "<chýba v certifikáte>"
1279
1280 #: src/common/string_match.c:83
1281 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1282 msgstr "(Predmet vymazaný regulárnym výrazom)"
1283
1284 #: src/common/utils.c:362
1285 #, c-format
1286 msgid "%dB"
1287 msgstr "%dB"
1288
1289 #: src/common/utils.c:363
1290 #, c-format
1291 msgid "%d.%02dKB"
1292 msgstr "%d.%02dKB"
1293
1294 #: src/common/utils.c:364
1295 #, c-format
1296 msgid "%d.%02dMB"
1297 msgstr "%d.%02dMB"
1298
1299 #: src/common/utils.c:365
1300 #, c-format
1301 msgid "%.2fGB"
1302 msgstr "%.2fGB"
1303
1304 #: src/common/utils.c:4946
1305 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1306 msgid "Sunday"
1307 msgstr "Nedeľa"
1308
1309 #: src/common/utils.c:4947
1310 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1311 msgid "Monday"
1312 msgstr "Pondelok"
1313
1314 #: src/common/utils.c:4948
1315 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1316 msgid "Tuesday"
1317 msgstr "Utorok"
1318
1319 #: src/common/utils.c:4949
1320 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1321 msgid "Wednesday"
1322 msgstr "Streda"
1323
1324 #: src/common/utils.c:4950
1325 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1326 msgid "Thursday"
1327 msgstr "Štvrtok"
1328
1329 #: src/common/utils.c:4951
1330 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1331 msgid "Friday"
1332 msgstr "Piatok"
1333
1334 #: src/common/utils.c:4952
1335 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1336 msgid "Saturday"
1337 msgstr "Sobota"
1338
1339 #: src/common/utils.c:4954
1340 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1341 msgid "January"
1342 msgstr "Január"
1343
1344 #: src/common/utils.c:4955
1345 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1346 msgid "February"
1347 msgstr "Február"
1348
1349 #: src/common/utils.c:4956
1350 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1351 msgid "March"
1352 msgstr "Marec"
1353
1354 #: src/common/utils.c:4957
1355 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1356 msgid "April"
1357 msgstr "Apríl"
1358
1359 #: src/common/utils.c:4958
1360 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1361 msgid "May"
1362 msgstr "Máj"
1363
1364 #: src/common/utils.c:4959
1365 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1366 msgid "June"
1367 msgstr "Jún"
1368
1369 #: src/common/utils.c:4960
1370 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1371 msgid "July"
1372 msgstr "Júl"
1373
1374 #: src/common/utils.c:4961
1375 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1376 msgid "August"
1377 msgstr "August"
1378
1379 #: src/common/utils.c:4962
1380 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1381 msgid "September"
1382 msgstr "September"
1383
1384 #: src/common/utils.c:4963
1385 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1386 msgid "October"
1387 msgstr "Október"
1388
1389 #: src/common/utils.c:4964
1390 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1391 msgid "November"
1392 msgstr "November"
1393
1394 #: src/common/utils.c:4965
1395 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1396 msgid "December"
1397 msgstr "December"
1398
1399 #: src/common/utils.c:4967
1400 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1401 msgid "Sun"
1402 msgstr "Ne"
1403
1404 #: src/common/utils.c:4968
1405 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1406 msgid "Mon"
1407 msgstr "Po"
1408
1409 #: src/common/utils.c:4969
1410 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1411 msgid "Tue"
1412 msgstr "Ut"
1413
1414 #: src/common/utils.c:4970
1415 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1416 msgid "Wed"
1417 msgstr "St"
1418
1419 #: src/common/utils.c:4971
1420 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1421 msgid "Thu"
1422 msgstr "Št"
1423
1424 #: src/common/utils.c:4972
1425 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1426 msgid "Fri"
1427 msgstr "Pi"
1428
1429 #: src/common/utils.c:4973
1430 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1431 msgid "Sat"
1432 msgstr "So"
1433
1434 #: src/common/utils.c:4975
1435 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1436 msgid "Jan"
1437 msgstr "Jan"
1438
1439 #: src/common/utils.c:4976
1440 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1441 msgid "Feb"
1442 msgstr "Feb"
1443
1444 #: src/common/utils.c:4977
1445 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1446 msgid "Mar"
1447 msgstr "Mar"
1448
1449 #: src/common/utils.c:4978
1450 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1451 msgid "Apr"
1452 msgstr "Apr"
1453
1454 #: src/common/utils.c:4979
1455 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1456 msgid "May"
1457 msgstr "Máj"
1458
1459 #: src/common/utils.c:4980
1460 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1461 msgid "Jun"
1462 msgstr "Jún"
1463
1464 #: src/common/utils.c:4981
1465 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1466 msgid "Jul"
1467 msgstr "Júl"
1468
1469 #: src/common/utils.c:4982
1470 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1471 msgid "Aug"
1472 msgstr "Aug"
1473
1474 #: src/common/utils.c:4983
1475 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1476 msgid "Sep"
1477 msgstr "Sep"
1478
1479 #: src/common/utils.c:4984
1480 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1481 msgid "Oct"
1482 msgstr "Okt"
1483
1484 #: src/common/utils.c:4985
1485 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1486 msgid "Nov"
1487 msgstr "Nov"
1488
1489 #: src/common/utils.c:4986
1490 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1491 msgid "Dec"
1492 msgstr "Dec"
1493
1494 #: src/common/utils.c:4997
1495 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1496 msgid "AM"
1497 msgstr "DOP"
1498
1499 #: src/common/utils.c:4998
1500 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1501 msgid "PM"
1502 msgstr "ODP"
1503
1504 #: src/common/utils.c:4999
1505 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1506 msgid "am"
1507 msgstr "dop."
1508
1509 #: src/common/utils.c:5000
1510 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1511 msgid "pm"
1512 msgstr "odp."
1513
1514 #: src/common/utils.c:5007
1515 msgctxt "For use by strftime (default date+time format)"
1516 msgid "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1517 msgstr "%a %e. %b %H:%M:%S %Y"
1518
1519 #: src/common/utils.c:5008
1520 msgctxt "For use by strftime (default date format)"
1521 msgid "%m/%d/%y"
1522 msgstr "%d/%m/%y"
1523
1524 #: src/common/utils.c:5009
1525 msgctxt "For use by strftime (default time format)"
1526 msgid "%H:%M:%S"
1527 msgstr "%H:%M:%S"
1528
1529 #: src/common/utils.c:5011
1530 msgctxt "For use by strftime (default 12-hour time format)"
1531 msgid "%I:%M:%S %p"
1532 msgstr "%I:%M:%S %p"
1533
1534 #: src/compose.c:567
1535 msgid "_Add..."
1536 msgstr "_Pridať…"
1537
1538 #: src/compose.c:568 src/mh_gtk.c:361 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:293
1539 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:140
1540 msgid "_Remove"
1541 msgstr "_Odstrániť"
1542
1543 #: src/compose.c:570 src/folderview.c:234
1544 msgid "_Properties..."
1545 msgstr "_Vlastnosti…"
1546
1547 #: src/compose.c:577 src/mainwindow.c:506 src/messageview.c:211
1548 msgid "_Message"
1549 msgstr "Sp_ráva"
1550
1551 #: src/compose.c:580
1552 msgid "_Spelling"
1553 msgstr "P_ravopis"
1554
1555 #: src/compose.c:582 src/compose.c:649
1556 msgid "_Options"
1557 msgstr "_Možnosti"
1558
1559 #: src/compose.c:586
1560 msgid "S_end"
1561 msgstr "Odos_lať"
1562
1563 #: src/compose.c:587
1564 msgid "Send _later"
1565 msgstr "Odoslať _neskôr"
1566
1567 #: src/compose.c:590
1568 msgid "_Attach file"
1569 msgstr "Pripojiť sú_bor"
1570
1571 #: src/compose.c:591
1572 msgid "_Insert file"
1573 msgstr "Vlož_iť súbor"
1574
1575 #: src/compose.c:592
1576 msgid "Insert si_gnature"
1577 msgstr "Vložiť _podpis"
1578
1579 #: src/compose.c:593
1580 msgid "_Replace signature"
1581 msgstr "Nah_radiť podpis"
1582
1583 #: src/compose.c:597
1584 msgid "_Print"
1585 msgstr "_Tlačiť"
1586
1587 #: src/compose.c:602
1588 msgid "_Undo"
1589 msgstr "_Späť"
1590
1591 #: src/compose.c:603
1592 msgid "_Redo"
1593 msgstr "_Znova"
1594
1595 #: src/compose.c:606
1596 msgid "Cu_t"
1597 msgstr "_Vystrihnúť"
1598
1599 #: src/compose.c:610
1600 msgid "_Special paste"
1601 msgstr "Prilepiť _špeciálne"
1602
1603 #: src/compose.c:611
1604 msgid "As _quotation"
1605 msgstr "Ako _citácia"
1606
1607 #: src/compose.c:612
1608 msgid "_Wrapped"
1609 msgstr "_Zalomené"
1610
1611 #: src/compose.c:613
1612 msgid "_Unwrapped"
1613 msgstr "_Nezalomené"
1614
1615 #: src/compose.c:615 src/mainwindow.c:539
1616 msgid "Select _all"
1617 msgstr "Vy_brať všetko"
1618
1619 #: src/compose.c:617
1620 msgid "A_dvanced"
1621 msgstr "_Rozšírené"
1622
1623 #: src/compose.c:618
1624 msgid "Move a character backward"
1625 msgstr "Presunúť o znak dozadu"
1626
1627 #: src/compose.c:619
1628 msgid "Move a character forward"
1629 msgstr "Presunúť o znak dopredu"
1630
1631 #: src/compose.c:620
1632 msgid "Move a word backward"
1633 msgstr "Presunúť o slovo dozadu"
1634
1635 #: src/compose.c:621
1636 msgid "Move a word forward"
1637 msgstr "Presunúť o slovo dopredu"
1638
1639 #: src/compose.c:622
1640 msgid "Move to beginning of line"
1641 msgstr "Presunúť na začiatok riadku"
1642
1643 #: src/compose.c:623
1644 msgid "Move to end of line"
1645 msgstr "Presunúť na koniec riadku"
1646
1647 #: src/compose.c:624
1648 msgid "Move to previous line"
1649 msgstr "Presunúť na predchádzajúci riadok"
1650
1651 #: src/compose.c:625
1652 msgid "Move to next line"
1653 msgstr "Presunúť na ďalší riadok"
1654
1655 #: src/compose.c:626
1656 msgid "Delete a character backward"
1657 msgstr "Zmazať znak naľavo od kurzora"
1658
1659 #: src/compose.c:627
1660 msgid "Delete a character forward"
1661 msgstr "Zmazať znak napravo od kurzora"
1662
1663 #: src/compose.c:628
1664 msgid "Delete a word backward"
1665 msgstr "Zmazať slovo naľavo od kurzora"
1666
1667 #: src/compose.c:629
1668 msgid "Delete a word forward"
1669 msgstr "Zmazať slovo napravo od kurzora"
1670
1671 #: src/compose.c:630
1672 msgid "Delete line"
1673 msgstr "Zmazať riadok"
1674
1675 #: src/compose.c:631
1676 msgid "Delete to end of line"
1677 msgstr "Zmazať do konca riadku"
1678
1679 #: src/compose.c:634 src/messageview.c:228
1680 msgid "_Find"
1681 msgstr "_Hľadať"
1682
1683 #: src/compose.c:637
1684 msgid "_Wrap current paragraph"
1685 msgstr "_Zalomiť aktuálny odsek"
1686
1687 #: src/compose.c:638
1688 msgid "Wrap all long _lines"
1689 msgstr "Zalomiť všetky d_lhé riadky"
1690
1691 #: src/compose.c:640
1692 msgid "Edit with e_xternal editor"
1693 msgstr "Upraviť pomocou e_xterného editora"
1694
1695 #: src/compose.c:643
1696 msgid "_Check all or check selection"
1697 msgstr "_Skontrolovať všetko alebo výber"
1698
1699 #: src/compose.c:644
1700 msgid "_Highlight all misspelled words"
1701 msgstr "_Zvýrazniť všetky nesprávne slová"
1702
1703 #: src/compose.c:645
1704 msgid "Check _backwards misspelled word"
1705 msgstr "S_pätne skontrolovať nesprávne slovo"
1706
1707 #: src/compose.c:646
1708 msgid "_Forward to next misspelled word"
1709 msgstr "_Dopredu na ďalšie nesprávne slovo"
1710
1711 #: src/compose.c:654
1712 msgid "Reply _mode"
1713 msgstr "Reži_m odpovede"
1714
1715 #: src/compose.c:656
1716 msgid "Privacy _System"
1717 msgstr "_Súkromie"
1718
1719 #: src/compose.c:661
1720 msgid "_Priority"
1721 msgstr "Pri_orita"
1722
1723 #: src/compose.c:663 src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:264
1724 msgid "Character _encoding"
1725 msgstr "_Kódovanie znakov"
1726
1727 #: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:269
1728 msgid "Western European"
1729 msgstr "Západná Európa (ISO-8859-1)"
1730
1731 #: src/compose.c:669 src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:270
1732 msgid "Baltic"
1733 msgstr "Pobaltské"
1734
1735 #: src/compose.c:670 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:271
1736 msgid "Hebrew"
1737 msgstr "Hebrejské"
1738
1739 #: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:272
1740 msgid "Arabic"
1741 msgstr "Arabské"
1742
1743 #: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:273
1744 msgid "Cyrillic"
1745 msgstr "Cyrilika"
1746
1747 #: src/compose.c:673 src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:274
1748 msgid "Japanese"
1749 msgstr "Japonské"
1750
1751 #: src/compose.c:674 src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:275
1752 msgid "Chinese"
1753 msgstr "Čínske"
1754
1755 #: src/compose.c:675 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:276
1756 msgid "Korean"
1757 msgstr "Kórejské"
1758
1759 #: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:277
1760 msgid "Thai"
1761 msgstr "Thajské"
1762
1763 #: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:313
1764 msgid "_Address book"
1765 msgstr "_Adresár"
1766
1767 #: src/compose.c:681
1768 msgid "_Template"
1769 msgstr "Šabló_na"
1770
1771 #: src/compose.c:683 src/mainwindow.c:751 src/messageview.c:334
1772 msgid "Actio_ns"
1773 msgstr "A_kcie"
1774
1775 #: src/compose.c:692
1776 msgid "Aut_o wrapping"
1777 msgstr "Aut_omatické zalamovanie"
1778
1779 #: src/compose.c:693
1780 msgid "Auto _indent"
1781 msgstr "Automatické odsaden_ie"
1782
1783 #: src/compose.c:694
1784 msgid "Si_gn"
1785 msgstr "Podpí_sať"
1786
1787 #: src/compose.c:695
1788 msgid "_Encrypt"
1789 msgstr "_Šifrovať"
1790
1791 #: src/compose.c:696
1792 msgid "_Request Return Receipt"
1793 msgstr "Vyžiadať potv_rdenie o prijatí"
1794
1795 #: src/compose.c:697
1796 msgid "Remo_ve references"
1797 msgstr "_Odstrániť odkazy"
1798
1799 #: src/compose.c:698
1800 msgid "Show _ruler"
1801 msgstr "Zobraziť p_ravítko"
1802
1803 #: src/compose.c:703 src/compose.c:713
1804 msgid "_Normal"
1805 msgstr "_Normálny"
1806
1807 #: src/compose.c:704 src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:302
1808 msgid "_All"
1809 msgstr "_Všetkým"
1810
1811 #: src/compose.c:705 src/mainwindow.c:658 src/messageview.c:303
1812 msgid "_Sender"
1813 msgstr "Odo_sielateľ"
1814
1815 #: src/compose.c:706
1816 msgid "_Mailing-list"
1817 msgstr "E_mailová konferencia"
1818
1819 #: src/compose.c:711
1820 msgid "_Highest"
1821 msgstr "_Najvyššia"
1822
1823 #: src/compose.c:712
1824 msgid "Hi_gh"
1825 msgstr "_Vysoká"
1826
1827 #: src/compose.c:714
1828 msgid "Lo_w"
1829 msgstr "_Nízka"
1830
1831 #: src/compose.c:715
1832 msgid "_Lowest"
1833 msgstr "Na_jnižšia"
1834
1835 #: src/compose.c:720 src/mainwindow.c:865 src/messageview.c:351
1836 msgid "_Automatic"
1837 msgstr "_Automaticky"
1838
1839 #: src/compose.c:721 src/mainwindow.c:866 src/messageview.c:352
1840 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1841 msgstr "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1842
1843 #: src/compose.c:722 src/mainwindow.c:867 src/messageview.c:353
1844 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1845 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1846
1847 #: src/compose.c:726 src/mainwindow.c:871 src/messageview.c:357
1848 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1849 msgstr "Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
1850
1851 #: src/compose.c:729 src/mainwindow.c:874 src/messageview.c:360
1852 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1853 msgstr "Grécke (ISO-8859-_7)"
1854
1855 #: src/compose.c:734 src/mainwindow.c:879 src/messageview.c:365
1856 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1857 msgstr "Turecké (ISO-8859-_9)"
1858
1859 #: src/compose.c:1062
1860 msgid "New message From format error."
1861 msgstr "Chyba v tvare odosielateľa novej správy."
1862
1863 #: src/compose.c:1154
1864 msgid "New message subject format error."
1865 msgstr "Chyba v tvare predmetu novej správy."
1866
1867 #: src/compose.c:1185 src/quote_fmt.c:563
1868 #, c-format
1869 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1870 msgstr "V tele šablóny „Nová správa” je chyba na riadku %d."
1871
1872 #: src/compose.c:1439
1873 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1874 msgstr "Nemožno odpovedať. Pôvodná správa už asi neexistuje."
1875
1876 #: src/compose.c:1622 src/quote_fmt.c:580
1877 msgid ""
1878 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1879 "address."
1880 msgstr "Pole „Od” šablóny „Odpovedať” obsahuje neplatnú emailovú adresu."
1881
1882 #: src/compose.c:1670 src/quote_fmt.c:583
1883 #, c-format
1884 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1885 msgstr "V tele šablóny „Odpovedať” je chyba na riadku %d."
1886
1887 #: src/compose.c:1806 src/compose.c:1998 src/quote_fmt.c:600
1888 msgid ""
1889 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1890 "address."
1891 msgstr "Pole „Od” šablóny „Poslať ďalej” obsahuje neplatnú emailovú adresu."
1892
1893 #: src/compose.c:1866 src/quote_fmt.c:603
1894 #, c-format
1895 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1896 msgstr "V tele šablóny „Poslať ďalej” je chyba na riadku %d."
1897
1898 #: src/compose.c:2040
1899 msgid "Fw: multiple emails"
1900 msgstr "Fw: viacero správ"
1901
1902 #: src/compose.c:2482
1903 #, c-format
1904 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1905 msgstr "V tele šablóny „Presmerovať” je chyba na riadku %d."
1906
1907 #: src/compose.c:2549 src/gtk/headers.h:13
1908 msgid "Cc:"
1909 msgstr "Kópia:"
1910
1911 #: src/compose.c:2552 src/gtk/headers.h:14
1912 msgid "Bcc:"
1913 msgstr "Slepá kópia:"
1914
1915 #: src/compose.c:2555 src/gtk/headers.h:11
1916 msgid "Reply-To:"
1917 msgstr "Odpovedať komu:"
1918
1919 #: src/compose.c:2558 src/compose.c:4854 src/compose.c:4856
1920 #: src/gtk/headers.h:32
1921 msgid "Newsgroups:"
1922 msgstr "Diskusné skupiny:"
1923
1924 #: src/compose.c:2561 src/gtk/headers.h:33
1925 msgid "Followup-To:"
1926 msgstr "Pokračovanie:"
1927
1928 #: src/compose.c:2564 src/gtk/headers.h:16
1929 msgid "In-Reply-To:"
1930 msgstr "V odpovedi komu:"
1931
1932 #: src/compose.c:2568 src/compose.c:4851 src/compose.c:4859
1933 #: src/gtk/headers.h:12 src/summary_search.c:445
1934 msgid "To:"
1935 msgstr "Komu:"
1936
1937 #: src/compose.c:2774
1938 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1939 msgstr "Nemožno priložiť súbor (zlyhala konverzia kódovania)."
1940
1941 #: src/compose.c:2780
1942 #, c-format
1943 msgid ""
1944 "The following file has been attached: \n"
1945 "%s"
1946 msgid_plural ""
1947 "The following files have been attached: \n"
1948 "%s"
1949 msgstr[0] ""
1950 "Bol pripojený nasledujúci súbor:\n"
1951 "%s"
1952 msgstr[1] ""
1953 "Nasledujúce súbory budú priložené:\n"
1954 "%s"
1955 msgstr[2] ""
1956 "Nasledujúce súbory budú priložené:\n"
1957 "%s"
1958
1959 #: src/compose.c:3053
1960 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1961 msgstr "„Značka citácie” šablóny nie je platná."
1962
1963 #: src/compose.c:3542
1964 #, c-format
1965 msgid "Could not get size of file '%s'."
1966 msgstr "Nemožno zistiť veľkosť súboru „%s”."
1967
1968 #: src/compose.c:3553
1969 #, c-format
1970 msgid ""
1971 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1972 "want to do that?"
1973 msgstr "Do tela správy vkladáte súbor %s. Ste si istý, že to chcete urobiť?"
1974
1975 #: src/compose.c:3556
1976 msgid "Are you sure?"
1977 msgstr "Ste si istý?"
1978
1979 #: src/compose.c:3557 src/compose.c:11027
1980 msgid "+_Insert"
1981 msgstr "+_Vložiť"
1982
1983 #: src/compose.c:3672
1984 #, c-format
1985 msgid "File %s is empty."
1986 msgstr "Súbor %s je prázdny."
1987
1988 #: src/compose.c:3676
1989 #, c-format
1990 msgid "Can't read %s."
1991 msgstr "Nemožno čítať %s."
1992
1993 #: src/compose.c:3703
1994 #, c-format
1995 msgid "Message: %s"
1996 msgstr "Správa: %s"
1997
1998 #: src/compose.c:4691 src/plugins/python/composewindowtype.c:432
1999 msgid " [Edited]"
2000 msgstr "[Upravené]"
2001
2002 #: src/compose.c:4698 src/plugins/python/composewindowtype.c:435
2003 #, c-format
2004 msgid "%s - Compose message%s"
2005 msgstr "%s - Písanie správy%s"
2006
2007 #: src/compose.c:4701 src/plugins/python/composewindowtype.c:438
2008 #, c-format
2009 msgid "[no subject] - Compose message%s"
2010 msgstr "[bez názvu] - Písanie správy%s"
2011
2012 #: src/compose.c:4703 src/plugins/python/composewindowtype.c:426
2013 msgid "Compose message"
2014 msgstr "Napísať správu"
2015
2016 #: src/compose.c:4730 src/messageview.c:887
2017 msgid ""
2018 "Account for sending mail is not specified.\n"
2019 "Please select a mail account before sending."
2020 msgstr ""
2021 "Nie je zadaný účet na odosielanie správ.\n"
2022 "Pred odosielaním prosím zvoľte poštový účet."
2023
2024 #: src/compose.c:4950 src/compose.c:4982 src/compose.c:5024
2025 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:219 src/prefs_account.c:3237
2026 #: src/toolbar.c:405 src/toolbar.c:423
2027 msgid "Send"
2028 msgstr "Odoslať"
2029
2030 #: src/compose.c:4951
2031 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
2032 msgstr "Jediný príjemca je prednastavená adresa Kópie. Odoslať i tak?"
2033
2034 #: src/compose.c:4952 src/compose.c:4984 src/compose.c:5017 src/compose.c:5538
2035 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:211
2036 msgid "+_Send"
2037 msgstr "+_Odoslať"
2038
2039 #: src/compose.c:4983
2040 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
2041 msgstr "Jediný príjemca je prednastavená adresa Skrytej kópie. Odoslať i tak?"
2042
2043 #: src/compose.c:5000
2044 msgid "Recipient is not specified."
2045 msgstr "Nie je zadaný príjemca."
2046
2047 #: src/compose.c:5019 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:213
2048 msgid "+_Queue"
2049 msgstr "+Do _fronty"
2050
2051 #: src/compose.c:5020
2052 #, c-format
2053 msgid "Subject is empty. %s"
2054 msgstr "Prázdny predmet. %s"
2055
2056 #: src/compose.c:5021
2057 msgid "Send it anyway?"
2058 msgstr "Poslať i tak?"
2059
2060 #: src/compose.c:5022
2061 msgid "Queue it anyway?"
2062 msgstr "Zaradiť do fronty i tak?"
2063
2064 #: src/compose.c:5024 src/toolbar.c:424
2065 msgid "Send later"
2066 msgstr "Odoslať ho neskôr"
2067
2068 #: src/compose.c:5077 src/compose.c:9643
2069 msgid ""
2070 "Could not queue message for sending:\n"
2071 "\n"
2072 "Charset conversion failed."
2073 msgstr ""
2074 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2075 "\n"
2076 "Zlyhala konverzia kódovania."
2077
2078 #: src/compose.c:5080 src/compose.c:9646
2079 msgid ""
2080 "Could not queue message for sending:\n"
2081 "\n"
2082 "Couldn't get recipient encryption key."
2083 msgstr ""
2084 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2085 "\n"
2086 "Nie je dostupný šifrovací kľúč príjemcu."
2087
2088 #: src/compose.c:5086 src/compose.c:9640
2089 #, c-format
2090 msgid ""
2091 "Could not queue message for sending:\n"
2092 "\n"
2093 "Signature failed: %s"
2094 msgstr ""
2095 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2096 "\n"
2097 "Podpísanie zlyhalo: %s"
2098
2099 #: src/compose.c:5089
2100 #, c-format
2101 msgid ""
2102 "Could not queue message for sending:\n"
2103 "\n"
2104 "%s."
2105 msgstr ""
2106 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2107 "\n"
2108 "%s."
2109
2110 #: src/compose.c:5091
2111 msgid "Could not queue message for sending."
2112 msgstr "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie."
2113
2114 #: src/compose.c:5106 src/compose.c:5166
2115 msgid ""
2116 "The message was queued but could not be sent.\n"
2117 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2118 msgstr ""
2119 "Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo ju možné odoslať.\n"
2120 "Použite „Odoslať správy vo fronte” z hlavného okna na opakovanie."
2121
2122 #: src/compose.c:5162
2123 #, c-format
2124 msgid ""
2125 "%s\n"
2126 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2127 msgstr ""
2128 "%s\n"
2129 "Použite „Odoslať správy vo fronte” z hlavného okna na opakovanie."
2130
2131 #: src/compose.c:5535
2132 #, c-format
2133 msgid ""
2134 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2135 "to the specified %s charset.\n"
2136 "Send it as %s?"
2137 msgstr ""
2138 "Nemožno konvertovať kódovanie správy do zadaného\n"
2139 "kódovania na %s.\n"
2140 "Odoslať správu v kódovaní %s?"
2141
2142 #: src/compose.c:5593
2143 #, c-format
2144 msgid ""
2145 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2146 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2147 "\n"
2148 "Send it anyway?"
2149 msgstr ""
2150 "Riadok %d prekračuje limit dĺžky riadku (998 bajtov).\n"
2151 "Obsah správy môže byť počas prenosu k adresátovi znehodnotený.\n"
2152 "\n"
2153 "Odoslať aj tak?"
2154
2155 #: src/compose.c:5774
2156 msgid "Encryption warning"
2157 msgstr "Upozornenie šifrovania"
2158
2159 #: src/compose.c:5775
2160 msgid "+C_ontinue"
2161 msgstr "+_Pokračovať"
2162
2163 #: src/compose.c:5824
2164 msgid "No account for sending mails available!"
2165 msgstr "Nie je dostupné žiadny účet na odosielanie správ!"
2166
2167 #: src/compose.c:5833
2168 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2169 msgstr "Zvolený účet nie je NNTP: Posielanie nie je možné."
2170
2171 #: src/compose.c:6062
2172 #, c-format
2173 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2174 msgstr "Príloha %s už neexistuje. Ignorovať?"
2175
2176 #: src/compose.c:6063 src/mainwindow.c:648 src/toolbar.c:230
2177 #: src/toolbar.c:2182
2178 msgid "Cancel sending"
2179 msgstr "Zrušiť posielanie"
2180
2181 #: src/compose.c:6063
2182 msgid "Ignore attachment"
2183 msgstr "Ignorovať prílohu"
2184
2185 #: src/compose.c:6102
2186 #, c-format
2187 msgid "Original %s part"
2188 msgstr "Pôvodná časť %s"
2189
2190 #: src/compose.c:6681
2191 msgid "Add to address _book"
2192 msgstr "Pridať do _adresára"
2193
2194 #: src/compose.c:6837
2195 msgid "Delete entry contents"
2196 msgstr "Zmazať obsah položiek"
2197
2198 #: src/compose.c:6841 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:295
2199 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2200 msgstr "Na automatické doplnenie z adresára použite <TAB>"
2201
2202 #: src/compose.c:7061
2203 msgid "Mime type"
2204 msgstr "Typ MIME"
2205
2206 #: src/compose.c:7067 src/mimeview.c:274 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:392
2207 #: src/prefs_matcher.c:627 src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:447
2208 msgid "Size"
2209 msgstr "Veľkosť"
2210
2211 #: src/compose.c:7130
2212 msgid "Save Message to "
2213 msgstr "Uložiť správu do "
2214
2215 #: src/compose.c:7167 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:520
2216 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:239
2217 #: src/importpine.c:238 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1028
2218 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:188
2219 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:208
2220 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2221 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:296
2222 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2223 msgid "_Browse"
2224 msgstr "_Prechádzať"
2225
2226 #: src/compose.c:7643
2227 msgid "Hea_der"
2228 msgstr "H_lavička"
2229
2230 #: src/compose.c:7648
2231 msgid "_Attachments"
2232 msgstr "_Prílohy"
2233
2234 #: src/compose.c:7662
2235 msgid "Othe_rs"
2236 msgstr "_Ostatné"
2237
2238 #: src/compose.c:7677 src/gtk/headers.h:18
2239 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:704 src/summary_search.c:452
2240 msgid "Subject:"
2241 msgstr "Predmet:"
2242
2243 #: src/compose.c:7891
2244 #, c-format
2245 msgid ""
2246 "Spell checker could not be started.\n"
2247 "%s"
2248 msgstr ""
2249 "Nemožno spustiť kontrolu preklepov.\n"
2250 "%s"
2251
2252 #: src/compose.c:8000
2253 #, c-format
2254 msgid "From: <i>%s</i>"
2255 msgstr "Od: <i>%s</i>"
2256
2257 #: src/compose.c:8034
2258 msgid "Account to use for this email"
2259 msgstr "Účet, použitý pre tento email"
2260
2261 #: src/compose.c:8036
2262 msgid "Sender address to be used"
2263 msgstr "Adresa odosielateľa"
2264
2265 #: src/compose.c:8200
2266 #, c-format
2267 msgid ""
2268 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2269 "encrypt this message."
2270 msgstr ""
2271 "Nemožno načítať systém súkromia „%s”. Nebude možné podpísať ani zašifrovať "
2272 "túto správu."
2273
2274 #: src/compose.c:8300 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1082
2275 msgid "_None"
2276 msgstr "Žiad_na"
2277
2278 #: src/compose.c:8401 src/prefs_template.c:753
2279 #, c-format
2280 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2281 msgstr "Telo šablóny má chybu v riadku %d."
2282
2283 #: src/compose.c:8517
2284 msgid "Template From format error."
2285 msgstr "Chyba v tvare hlavičky odosielateľa v šablóne."
2286
2287 #: src/compose.c:8535
2288 msgid "Template To format error."
2289 msgstr "Chyba v tvare hlavičky príjemcu v šablóne."
2290
2291 #: src/compose.c:8553
2292 msgid "Template Cc format error."
2293 msgstr "Chyba v tvare hlavičky kópie v šablóne."
2294
2295 #: src/compose.c:8571
2296 msgid "Template Bcc format error."
2297 msgstr "Chyba v tvare hlavičky slepej kópie v šablóne."
2298
2299 #: src/compose.c:8590
2300 msgid "Template subject format error."
2301 msgstr "Chyba v tvare hlavičky predmetu v šablóne."
2302
2303 #: src/compose.c:8854
2304 msgid "Invalid MIME type."
2305 msgstr "Neplatný typ MIME."
2306
2307 #: src/compose.c:8869
2308 msgid "File doesn't exist or is empty."
2309 msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
2310
2311 #: src/compose.c:8943
2312 msgid "Properties"
2313 msgstr "Vlastnosti"
2314
2315 #: src/compose.c:8960
2316 msgid "MIME type"
2317 msgstr "Typ MIME"
2318
2319 #: src/compose.c:9001
2320 msgid "Encoding"
2321 msgstr "Kódovanie"
2322
2323 #: src/compose.c:9021
2324 msgid "Path"
2325 msgstr "Cesta"
2326
2327 #: src/compose.c:9022
2328 msgid "File name"
2329 msgstr "Názov súboru"
2330
2331 #: src/compose.c:9214
2332 #, c-format
2333 msgid ""
2334 "The external editor is still working.\n"
2335 "Force terminating the process?\n"
2336 "process group id: %d"
2337 msgstr ""
2338 "Externý editor je ešte stále aktívny.\n"
2339 "Vynútiť ukončenie procesu?\n"
2340 "ID skupiny procesu: %d"
2341
2342 #: src/compose.c:9609 src/messageview.c:1094
2343 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2344 msgstr "Claws Mail potrebuje na odoslanie tejto správy pripojenie k sieti."
2345
2346 #: src/compose.c:9635
2347 msgid "Could not queue message."
2348 msgstr "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie."
2349
2350 #: src/compose.c:9637
2351 #, c-format
2352 msgid ""
2353 "Could not queue message:\n"
2354 "\n"
2355 "%s."
2356 msgstr ""
2357 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2358 "\n"
2359 "%s"
2360
2361 #: src/compose.c:9805
2362 msgid "Could not save draft."
2363 msgstr "Koncept nemožno uložiť."
2364
2365 #: src/compose.c:9809
2366 msgid "Could not save draft"
2367 msgstr "Koncept nemožno uložiť"
2368
2369 #: src/compose.c:9810
2370 msgid ""
2371 "Could not save draft.\n"
2372 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2373 msgstr ""
2374 "Koncept nemožno uložiť.\n"
2375 "Chcete pokračovať v písaní, alebo zahodiť rozpísanú správu?"
2376
2377 #: src/compose.c:9812
2378 msgid "_Cancel exit"
2379 msgstr "+_Zrušiť skončenie"
2380
2381 #: src/compose.c:9812
2382 msgid "_Discard email"
2383 msgstr "_Zahodiť správu"
2384
2385 #: src/compose.c:9972 src/compose.c:9986
2386 msgid "Select file"
2387 msgstr "Zvoľte súbor"
2388
2389 #: src/compose.c:10000
2390 #, c-format
2391 msgid "File '%s' could not be read."
2392 msgstr "Súbor „%s” nemožno čítať."
2393
2394 #: src/compose.c:10002
2395 #, c-format
2396 msgid ""
2397 "File '%s' contained invalid characters\n"
2398 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2399 msgstr ""
2400 "Súbor „%s” obsahuje neplatné znaky pre\n"
2401 "súčasné kódovanie, vloženie môže byť nepresné."
2402
2403 #: src/compose.c:10081
2404 msgid "Discard message"
2405 msgstr "Zahodiť správu"
2406
2407 #: src/compose.c:10082
2408 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2409 msgstr "Táto správa bola zmenená. Zahodiť zmeny?"
2410
2411 #: src/compose.c:10083
2412 msgid "_Discard"
2413 msgstr "_Zahodiť"
2414
2415 #: src/compose.c:10083
2416 msgid "_Save to Drafts"
2417 msgstr "Uložiť medzi _koncepty"
2418
2419 #: src/compose.c:10085
2420 msgid "Save changes"
2421 msgstr "Uložiť zmeny"
2422
2423 #: src/compose.c:10086
2424 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2425 msgstr "Táto správa bola zmenená. Uložiť posledné zmeny?"
2426
2427 #: src/compose.c:10087
2428 msgid "_Don't save"
2429 msgstr "_Neukladať"
2430
2431 #: src/compose.c:10087
2432 msgid "+_Save to Drafts"
2433 msgstr "+Uložiť medzi _koncepty"
2434
2435 #: src/compose.c:10157
2436 #, c-format
2437 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2438 msgstr "Chcete použiť šablónu „%s”?"
2439
2440 #: src/compose.c:10159
2441 msgid "Apply template"
2442 msgstr "Použiť šablónu"
2443
2444 #: src/compose.c:10160 src/prefs_actions.c:329
2445 #: src/prefs_filtering_action.c:610 src/prefs_filtering.c:477
2446 #: src/prefs_matcher.c:772 src/prefs_template.c:309 src/prefs_toolbar.c:1050
2447 msgid "_Replace"
2448 msgstr "_Nahradiť"
2449
2450 #: src/compose.c:10160
2451 msgid "_Insert"
2452 msgstr "_Vložiť"
2453
2454 #: src/compose.c:11024
2455 msgid "Insert or attach?"
2456 msgstr "Vložiť, alebo pripojiť ako prílohu?"
2457
2458 #: src/compose.c:11025
2459 msgid ""
2460 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2461 "attach it to the email?"
2462 msgstr ""
2463 "Chcete vložiť obsah súboru do tela správy, alebo ho chcete pripojiť k správe "
2464 "ako prílohu?"
2465
2466 #: src/compose.c:11027
2467 msgid "_Attach"
2468 msgstr "_Pripojiť"
2469
2470 #: src/compose.c:11243
2471 #, c-format
2472 msgid "Quote format error at line %d."
2473 msgstr "Chyba v tvare citácie na riadku %d."
2474
2475 #: src/compose.c:11527
2476 #, c-format
2477 msgid ""
2478 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2479 "time. Do you want to continue?"
2480 msgstr ""
2481 "Chcete odpovedať na %d správ. Otvorenie všetkých okien môže chvíľu trvať. "
2482 "Chcete pokračovať?"
2483
2484 #: src/crash.c:141
2485 #, c-format
2486 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2487 msgstr "Proces Claws Mail (%ld) prijal signál %ld"
2488
2489 #: src/crash.c:187
2490 msgid "Claws Mail has crashed"
2491 msgstr "Claws Mail havaroval"
2492
2493 #: src/crash.c:203
2494 #, c-format
2495 msgid ""
2496 "%s.\n"
2497 "Please file a bug report and include the information below."
2498 msgstr ""
2499 "%s.\n"
2500 "Prosím vyplňte správu o chybe a pridajte údaje uvedené nižšie."
2501
2502 #: src/crash.c:208
2503 msgid "Debug log"
2504 msgstr "Ladiaci záznam"
2505
2506 #: src/crash.c:252 src/toolbar.c:421
2507 msgid "Close"
2508 msgstr "Zavrieť"
2509
2510 #: src/crash.c:257
2511 msgid "Save..."
2512 msgstr "Uložiť…"
2513
2514 #: src/crash.c:262
2515 msgid "Create bug report"
2516 msgstr "Vytvoriť správu o chybe"
2517
2518 #: src/crash.c:312
2519 msgid "Save crash information"
2520 msgstr "Uložiť informácie o havárii"
2521
2522 #: src/editaddress.c:156 src/editaddress.c:232
2523 msgid "Add New Person"
2524 msgstr "Pridať nový kontakt"
2525
2526 #: src/editaddress.c:158
2527 msgid ""
2528 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2529 "following values to be set:\n"
2530 " - Display Name\n"
2531 " - First Name\n"
2532 " - Last Name\n"
2533 " - Nickname\n"
2534 " - any email address\n"
2535 " - any additional attribute\n"
2536 "\n"
2537 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2538 "Click Cancel to close without saving."
2539 msgstr ""
2540 "Pridanie nového kontaktu vyžaduje nastavenie aspoň\n"
2541 "jednej hodnoty z nasledujúcich:\n"
2542 " - Zobrazené meno\n"
2543 " - Rodné meno\n"
2544 " - Priezvisko\n"
2545 " - Prezývka\n"
2546 " - emailová adresa\n"
2547 " - doplnkový atribút\n"
2548 "\n"
2549 "Zvoľte OK na pokračovanie v úprave kontaktu.\n"
2550 "Zvoľte Zrušiť na zatvorenie bez uloženia."
2551
2552 #: src/editaddress.c:169
2553 msgid ""
2554 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2555 "following values to be set:\n"
2556 " - First Name\n"
2557 " - Last Name\n"
2558 " - any email address\n"
2559 " - any additional attribute\n"
2560 "\n"
2561 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2562 "Click Cancel to close without saving."
2563 msgstr ""
2564 "Pridanie nového kontaktu vyžaduje nastavenie aspoň\n"
2565 "jednej hodnoty z nasledujúcich:\n"
2566 " - Rodné meno\n"
2567 " - Priezvisko\n"
2568 " - emailová adresa\n"
2569 " - doplňujúci atribút\n"
2570 "\n"
2571 "Zvoľte OK na pokračovanie v úprave kontaktu.\n"
2572 "Zvoľte Zrušiť na zatvorenie bez uloženia."
2573
2574 #: src/editaddress.c:233
2575 msgid "Edit Person Details"
2576 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
2577
2578 #: src/editaddress.c:411
2579 msgid "An Email address must be supplied."
2580 msgstr "Musíte zadať emailovú adresu."
2581
2582 #: src/editaddress.c:587
2583 msgid "A Name and Value must be supplied."
2584 msgstr "Musíte zadať názov a hodnotu."
2585
2586 #: src/editaddress.c:676
2587 msgid "Discard"
2588 msgstr "Zahodiť"
2589
2590 #: src/editaddress.c:677
2591 msgid "Apply"
2592 msgstr "Použiť"
2593
2594 #: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:756
2595 msgid "Edit Person Data"
2596 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
2597
2598 #: src/editaddress.c:785
2599 msgid "Choose a picture"
2600 msgstr "Vyberte obrázok"
2601
2602 #: src/editaddress.c:804
2603 #, c-format
2604 msgid ""
2605 "Failed to import image: \n"
2606 "%s"
2607 msgstr ""
2608 "Zlyhal import obrázku: \n"
2609 "%s"
2610
2611 #: src/editaddress.c:846
2612 msgid "_Set picture"
2613 msgstr "_Nastaviť obrázok"
2614
2615 #: src/editaddress.c:847
2616 msgid "_Unset picture"
2617 msgstr "_Zrušiť obrázok"
2618
2619 #: src/editaddress.c:905
2620 msgid "Photo"
2621 msgstr "Fotografia"
2622
2623 #: src/editaddress.c:952 src/editaddress.c:954 src/expldifdlg.c:516
2624 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:766
2625 msgid "Display Name"
2626 msgstr "Zobrazené meno"
2627
2628 #: src/editaddress.c:961 src/editaddress.c:965 src/ldif.c:774
2629 msgid "Last Name"
2630 msgstr "Priezvisko"
2631
2632 #: src/editaddress.c:962 src/editaddress.c:964 src/ldif.c:770
2633 msgid "First Name"
2634 msgstr "Krstné meno"
2635
2636 #: src/editaddress.c:968 src/editaddress.c:970
2637 msgid "Nickname"
2638 msgstr "Prezývka"
2639
2640 #: src/editaddress.c:1054 src/editaddress.c:1122
2641 msgid "Alias"
2642 msgstr "Alias"
2643
2644 #: src/editaddress.c:1264 src/editaddress.c:1333 src/editaddress.c:1353
2645 #: src/prefs_customheader.c:223
2646 msgid "Value"
2647 msgstr "Hodnota"
2648
2649 #: src/editaddress.c:1424
2650 msgid "_User Data"
2651 msgstr "Údaje o _používateľovi"
2652
2653 #: src/editaddress.c:1425
2654 msgid "_Email Addresses"
2655 msgstr "_Emailové adresy"
2656
2657 #: src/editaddress.c:1428 src/editaddress.c:1431
2658 msgid "O_ther Attributes"
2659 msgstr "Ďalšie _atribúty"
2660
2661 #: src/editbook.c:109
2662 msgid "File appears to be OK."
2663 msgstr "Súbor vyzerá byť v poriadku."
2664
2665 #: src/editbook.c:112
2666 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2667 msgstr "Súbor nemá platný formát adresára."
2668
2669 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2670 msgid "Could not read file."
2671 msgstr "Nemožno čítať súbor."
2672
2673 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2674 msgid "Edit Addressbook"
2675 msgstr "Upraviť adresár"
2676
2677 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2678 msgid " Check File "
2679 msgstr "Skontrolovať súbor"
2680
2681 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2682 #: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:1934
2683 #: src/wizard.c:1183 src/wizard.c:1457
2684 msgid "File"
2685 msgstr "Súbor"
2686
2687 #: src/editbook.c:281
2688 msgid "Add New Addressbook"
2689 msgstr "Pridať nový adresár"
2690
2691 #: src/editgroup.c:101
2692 msgid "A Group Name must be supplied."
2693 msgstr "Musíte zadať názov skupiny."
2694
2695 #: src/editgroup.c:294
2696 msgid "Edit Group Data"
2697 msgstr "Upraviť údaje skupiny"
2698
2699 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2700 msgid "Group Name"
2701 msgstr "Názov skupiny"
2702
2703 #: src/editgroup.c:342
2704 msgid "Addresses in Group"
2705 msgstr "Adresy v skupine"
2706
2707 #: src/editgroup.c:377
2708 msgid "Available Addresses"
2709 msgstr "Dostupné adresy"
2710
2711 #: src/editgroup.c:452
2712 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2713 msgstr ""
2714 "Emailové adresy môžete presúvať z alebo do skupiny pomocou tlačidiel so "
2715 "šípkami"
2716
2717 #: src/editgroup.c:500
2718 msgid "Edit Group Details"
2719 msgstr "Upraviť detaily skupiny"
2720
2721 #: src/editgroup.c:503
2722 msgid "Add New Group"
2723 msgstr "Pridať novú skupinu"
2724
2725 #: src/editgroup.c:553
2726 msgid "Edit folder"
2727 msgstr "Upraviť zložku"
2728
2729 #: src/editgroup.c:553
2730 msgid "Input the new name of folder:"
2731 msgstr "Zadajte nový názov zložky:"
2732
2733 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:145
2734 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:239 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:89
2735 msgid "New folder"
2736 msgstr "Nová zložka"
2737
2738 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:553 src/mh_gtk.c:146
2739 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:240 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:90
2740 msgid "Input the name of new folder:"
2741 msgstr "Zadajte názov novej zložky:"
2742
2743 #: src/editjpilot.c:188
2744 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2745 msgstr "Súbor nemá JPilot formát."
2746
2747 #: src/editjpilot.c:200
2748 msgid "Select JPilot File"
2749 msgstr "Vyberte súbor JPilot"
2750
2751 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2752 msgid "Edit JPilot Entry"
2753 msgstr "Upraviť záznam JPilot"
2754
2755 #: src/editjpilot.c:281
2756 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2757 msgstr "Ďalšie emailové adresy"
2758
2759 #: src/editjpilot.c:372
2760 msgid "Add New JPilot Entry"
2761 msgstr "Pridať nový záznam JPilot"
2762
2763 #: src/editldap_basedn.c:138
2764 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2765 msgstr "Úprava LDAP - Zvoľte základ vyhľadávania"
2766
2767 #: src/editldap_basedn.c:157 src/editldap.c:441
2768 msgid "Hostname"
2769 msgstr "Meno počítača"
2770
2771 #: src/editldap_basedn.c:167 src/editldap.c:458
2772 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:386 src/ssl_manager.c:110
2773 msgid "Port"
2774 msgstr "Port"
2775
2776 #: src/editldap_basedn.c:177 src/editldap.c:504
2777 msgid "Search Base"
2778 msgstr "Báza vyhľadávania"
2779
2780 #: src/editldap_basedn.c:198
2781 msgid "Available Search Base(s)"
2782 msgstr "Dostupné bázy"
2783
2784 #: src/editldap_basedn.c:288
2785 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2786 msgstr "Nemožno načítať bázu(y) vyhľadávania zo servera - prosím zadajte ručne"
2787
2788 #: src/editldap_basedn.c:292 src/editldap.c:281
2789 msgid "Could not connect to server"
2790 msgstr "Nemožno sa pripojiť k serveru"
2791
2792 #: src/editldap.c:152
2793 msgid "A Name must be supplied."
2794 msgstr "Musíte zadať názov."
2795
2796 #: src/editldap.c:164
2797 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2798 msgstr "Musíte zadať názov servera."
2799
2800 #: src/editldap.c:177
2801 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2802 msgstr "Musíte zadať aspoň jeden vyhľadávací atribút LDAP."
2803
2804 #: src/editldap.c:278
2805 msgid "Connected successfully to server"
2806 msgstr "Úspešne pripojený k serveru"
2807
2808 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:976
2809 msgid "Edit LDAP Server"
2810 msgstr "Upraviť LDAP server"
2811
2812 #: src/editldap.c:437
2813 msgid "A name that you wish to call the server."
2814 msgstr "Názov, ktorý chcete priradiť serveru."
2815
2816 #: src/editldap.c:450
2817 msgid ""
2818 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2819 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2820 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2821 "computer as Claws Mail."
2822 msgstr ""
2823 "Toto je názov serveru. Napríklad „ldap.mojadomena.sk” môže byť vhodné pre "
2824 "organizáciu „mojadomena.sk”. Môžete použiť aj adresu IP. Môžete zadať "
2825 "„localhost”, ak požadovaný server LDAP beží na rovnakom počítači ako Claws "
2826 "Mail."
2827
2828 #: src/editldap.c:470
2829 msgid "TLS"
2830 msgstr "TLS"
2831
2832 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3310
2833 msgid "SSL"
2834 msgstr "SSL"
2835
2836 #: src/editldap.c:475
2837 msgid ""
2838 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
2839 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2840 "TLS_REQCERT fields)."
2841 msgstr ""
2842 "Zapnúť bezpečné pripojenie k LDAP serveru pomocou TLS. Ak spojenie zlyhá, "
2843 "skontrolujte správne nastavenie v ldap.conf (polia TLS_CACERTDIR a "
2844 "TLS_REQCERT)."
2845
2846 #: src/editldap.c:479
2847 msgid ""
2848 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
2849 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2850 "TLS_REQCERT fields)."
2851 msgstr ""
2852 "Zapnúť bezpečné pripojenie k LDAP serveru cez SSL. Ak spojenie zlyhá, "
2853 "skontrolujte správne nastavenie v ldap.conf (polia TLS_CACERTDIR a "
2854 "TLS_REQCERT)."
2855
2856 #: src/editldap.c:493
2857 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2858 msgstr ""
2859 "Toto je číslo portu, na ktorom server počúva. Implicitne je nastavený port "
2860 "389."
2861
2862 #: src/editldap.c:496
2863 msgid " Check Server "
2864 msgstr "Overiť server"
2865
2866 #: src/editldap.c:500
2867 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2868 msgstr "Stlačte toto tlačidlo na vyskúšanie pripojenia k serveru."
2869
2870 #: src/editldap.c:513
2871 msgid ""
2872 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2873 "Examples include:\n"
2874 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2875 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2876 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2877 msgstr ""
2878 "Tu zadávate názov zložky, ktorá má byť prehľadaná na servere. Napríklad:\n"
2879 "  dc=claws-mail,dc=sk\n"
2880 "  ou=people,dc=menodomeny,dc=sk\n"
2881 "  o=Meno organizácie,c=Krajina\n"
2882
2883 #: src/editldap.c:524
2884 msgid ""
2885 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2886 "server."
2887 msgstr ""
2888 "Stlačte toto tlačidlo na vyhľadanie názvov zložiek dostupných na servere."
2889
2890 #: src/editldap.c:580
2891 msgid "Search Attributes"
2892 msgstr "Vyhľadávacie atribúty"
2893
2894 #: src/editldap.c:589
2895 msgid ""
2896 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2897 "find a name or address."
2898 msgstr ""
2899 "Zoznam atribútov LDAP, ktoré by mali byť prehľadávané pri hľadaní mena alebo "
2900 "adresy."
2901
2902 #: src/editldap.c:592
2903 msgid " Defaults "
2904 msgstr " Štandardné "
2905
2906 #: src/editldap.c:596
2907 msgid ""
2908 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2909 "names and addresses during a name or address search process."
2910 msgstr ""
2911 "Toto nastaví názvy atribútov naspäť na prednastavenú hodnotu, ktorá by mala "
2912 "nájsť najviac mien a atribútov počas vyhľadávania."
2913
2914 #: src/editldap.c:602
2915 msgid "Max Query Age (secs)"
2916 msgstr "Max. trvanie požiadavky (v sekundách)"
2917
2918 #: src/editldap.c:617
2919 msgid ""
2920 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2921 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2922 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2923 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2924 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2925 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2926 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2927 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2928 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2929 "more memory to cache results."
2930 msgstr ""
2931 "Tu sa nastavuje doba (v sekundách), počas ktorej je výsledok vyhľadávania na "
2932 "dopĺňanie adresy platný. Výsledky sú počas tejto doby uložené v pamäti, po "
2933 "jej uplynutí sú vymazané. Toto by malo zlepšiť čas odozvy pri nasledujúcich "
2934 "vyhľadávaniach rovnakého mena alebo adresy. Prednastavená hodnota 600 sekúnd "
2935 "(10 minút) by mala byť postačujúca pre väčšinu serverov. Vyššia hodnota "
2936 "zlepší čas odozvy pri vyhľadávaní na pomalých serveroch za cenu väčšej "
2937 "spotreby pamäte."
2938
2939 #: src/editldap.c:634
2940 msgid "Include server in dynamic search"
2941 msgstr "Zahrnúť server v dynamickom vyhľadávaní"
2942
2943 #: src/editldap.c:639
2944 msgid ""
2945 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2946 "address completion."
2947 msgstr ""
2948 "Zvoľte túto možnosť na zahrnutie tohoto servera do dynamického vyhľadávania "
2949 "pri použití dopĺňania adries."
2950
2951 #: src/editldap.c:645
2952 msgid "Match names 'containing' search term"
2953 msgstr "Vyhľadať mená obsahujúce reťazec"
2954
2955 #: src/editldap.c:650
2956 msgid ""
2957 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2958 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2959 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2960 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2961 "searches against other address interfaces."
2962 msgstr ""
2963 "hľadanie mien a adries možno realizovať pomocou vyhľadávacích výrazov "
2964 "„začína” alebo ”obsahuje”. Zvoľte túto možnosť na vyhľadanie pomocou výrazu "
2965 "„obsahuje”. Toto zvyčajne zaberie viac času. Kvôli lepšiemu výkonu používa "
2966 "dokončovanie adries výraz „začína” pre všetky ostatné vyhľadávania."
2967
2968 #: src/editldap.c:703
2969 msgid "Bind DN"
2970 msgstr "Priradiť DN"
2971
2972 #: src/editldap.c:712
2973 msgid ""
2974 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2975 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2976 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2977 "performing a search."
2978 msgstr ""
2979 "Názov účtu LDAP, ktorý bude použitý na spojenie so serverom. Väčšinou je to "
2980 "potrebné len pre chránené servery. Meno je väčšinou v tvare „cn=meno,"
2981 "dc=claws-mail,dc=sk”. Pri vyhľadávaní je toto pole väčšinou ponechané "
2982 "prázdne."
2983
2984 #: src/editldap.c:719
2985 msgid "Bind Password"
2986 msgstr "Heslo bind"
2987
2988 #: src/editldap.c:729
2989 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2990 msgstr "Heslo, ktoré bude použité pri pripájaní sa ako používateľ „Bind DN”."
2991
2992 #: src/editldap.c:734
2993 msgid "Timeout (secs)"
2994 msgstr "Časový limit (v sekundách)"
2995
2996 #: src/editldap.c:748
2997 msgid "The timeout period in seconds."
2998 msgstr "Časový limit v sekundách."
2999
3000 #: src/editldap.c:752
3001 msgid "Maximum Entries"
3002 msgstr "Maximum záznamov"
3003
3004 #: src/editldap.c:766
3005 msgid ""
3006 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
3007 msgstr "Najväčší počet vrátených výsledkov vyhľadávania."
3008
3009 #: src/editldap.c:781 src/prefs_account.c:3201
3010 msgid "Basic"
3011 msgstr "Základné"
3012
3013 #: src/editldap.c:782
3014 msgid "Search"
3015 msgstr "Hľadať"
3016
3017 #: src/editldap.c:783 src/gtk/quicksearch.c:670
3018 msgid "Extended"
3019 msgstr "Rozšírené"
3020
3021 #: src/editldap.c:981
3022 msgid "Add New LDAP Server"
3023 msgstr "Pridať nový LDAP server"
3024
3025 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1446
3026 msgid "Tag"
3027 msgstr "Značka"
3028
3029 #: src/edittags.c:215
3030 msgid "Delete tag"
3031 msgstr "Odstrániť značku"
3032
3033 #: src/edittags.c:216
3034 msgid "Do you really want to delete this tag?"
3035 msgstr "Naozaj chcete odstrániť túto značku?"
3036
3037 #: src/edittags.c:243
3038 msgid "Delete all tags"
3039 msgstr "Odstrániť všetky značky"
3040
3041 #: src/edittags.c:244
3042 msgid "Do you really want to delete all tags?"
3043 msgstr "Naozaj chcete odstrániť všetky značky?"
3044
3045 #: src/edittags.c:415
3046 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
3047 msgstr "Zadali ste rezervované meno značky, prosím, vyberte iné."
3048
3049 #: src/edittags.c:457
3050 msgid "Tag is not set."
3051 msgstr "Značka nie je nastavená."
3052
3053 #: src/edittags.c:522
3054 msgctxt "Dialog title"
3055 msgid "Apply tags"
3056 msgstr "Použiť značky"
3057
3058 #: src/edittags.c:536
3059 msgid "New tag:"
3060 msgstr "Nová značka:"
3061
3062 #: src/edittags.c:569
3063 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3064 msgstr "Prosím zvoľte značky na použitie alebo odstránenie. Zmeny sú okamžité."
3065
3066 #: src/editvcard.c:95
3067 msgid "File does not appear to be vCard format."
3068 msgstr "Súbor nie je vo formáte vCard."
3069
3070 #: src/editvcard.c:107
3071 msgid "Select vCard File"
3072 msgstr "Vyberte súbor vCard"
3073
3074 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3075 msgid "Edit vCard Entry"
3076 msgstr "Upraviť vCard záznam"
3077
3078 #: src/editvcard.c:261
3079 msgid "Add New vCard Entry"
3080 msgstr "Pridať nový vCard záznam"
3081
3082 #: src/etpan/imap-thread.c:585 src/etpan/nntp-thread.c:439
3083 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3084 msgstr "Nemožno nastaviť certifikát klienta.\n"
3085
3086 #: src/exphtmldlg.c:106
3087 msgid "Please specify output directory and file to create."
3088 msgstr "Prosím zadajte názov výstupného zložky a súboru."
3089
3090 #: src/exphtmldlg.c:109
3091 msgid "Select stylesheet and formatting."
3092 msgstr "Vyberte štýlopis a formátovanie."
3093
3094 #: src/exphtmldlg.c:112 src/expldifdlg.c:114
3095 msgid "File exported successfully."
3096 msgstr "Súbor bol úspešne exportovaný."
3097
3098 #: src/exphtmldlg.c:177
3099 #, c-format
3100 msgid ""
3101 "HTML Output Directory '%s'\n"
3102 "does not exist. OK to create new directory?"
3103 msgstr ""
3104 "Zložka výstupu HTML „%s”\n"
3105 "neexistuje. Vytvoriť ju?"
3106
3107 #: src/exphtmldlg.c:180 src/expldifdlg.c:190
3108 msgid "Create Directory"
3109 msgstr "Vytvoriť zložku"
3110
3111 #: src/exphtmldlg.c:189
3112 #, c-format
3113 msgid ""
3114 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3115 "%s"
3116 msgstr ""
3117 "Nemožno vytvoriť zložku HTML výstupu:\n"
3118 "%s"
3119
3120 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3121 msgid "Failed to Create Directory"
3122 msgstr "Zlyhalo vytvorenie zložky"
3123
3124 #: src/exphtmldlg.c:233
3125 msgid "Error creating HTML file"
3126 msgstr "Chyba pri vytváraní HTML súboru"
3127
3128 #: src/exphtmldlg.c:319
3129 msgid "Select HTML output file"
3130 msgstr "Zvoľte výstupný súbor HTML"
3131
3132 #: src/exphtmldlg.c:383
3133 msgid "HTML Output File"
3134 msgstr "Výstupný súbor HTML"
3135
3136 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3137 #: src/importldif.c:684
3138 msgid "B_rowse"
3139 msgstr "P_rehliadať"
3140
3141 #: src/exphtmldlg.c:445
3142 msgid "Stylesheet"
3143 msgstr "Štýlopis"
3144
3145 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3146 #: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1173
3147 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:241 src/prefs_account.c:946
3148 #: src/prefs_toolbar.c:780 src/prefs_toolbar.c:1465 src/summaryview.c:6006
3149 msgid "None"
3150 msgstr "Žiadna"
3151
3152 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:514 src/prefs_other.c:116
3153 #: src/prefs_other.c:408
3154 msgid "Default"
3155 msgstr "Štandardné"
3156
3157 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:244
3158 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148
3159 msgid "Full"
3160 msgstr "Plné"
3161
3162 #: src/exphtmldlg.c:456
3163 msgid "Custom"
3164 msgstr "Vlastné"
3165
3166 #: src/exphtmldlg.c:457
3167 msgid "Custom-2"
3168 msgstr "Vlastné-2"
3169
3170 #: src/exphtmldlg.c:458
3171 msgid "Custom-3"
3172 msgstr "Vlastné-3"
3173
3174 #: src/exphtmldlg.c:459
3175 msgid "Custom-4"
3176 msgstr "Vlastné-4"
3177
3178 #: src/exphtmldlg.c:466
3179 msgid "Full Name Format"
3180 msgstr "Formát celého mena"
3181
3182 #: src/exphtmldlg.c:474
3183 msgid "First Name, Last Name"
3184 msgstr "Rodné meno, priezvisko"
3185
3186 #: src/exphtmldlg.c:475
3187 msgid "Last Name, First Name"
3188 msgstr "Priezvisko, rodné meno"
3189
3190 #: src/exphtmldlg.c:482
3191 msgid "Color Banding"
3192 msgstr "Farebné značenie"
3193
3194 #: src/exphtmldlg.c:488
3195 msgid "Format Email Links"
3196 msgstr "Formátovať emailové odkazy"
3197
3198 #: src/exphtmldlg.c:494
3199 msgid "Format User Attributes"
3200 msgstr "Formátovať používateľské atribúty"
3201
3202 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3203 msgid "Address Book :"
3204 msgstr "Adresár :"
3205
3206 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3207 msgid "File Name :"
3208 msgstr "Názov súboru :"
3209
3210 #: src/exphtmldlg.c:559
3211 msgid "Open with Web Browser"
3212 msgstr "Otvoriť vo webovom prehliadači"
3213
3214 #: src/exphtmldlg.c:591
3215 msgid "Export Address Book to HTML File"
3216 msgstr "Exportovať adresár do HTML"
3217
3218 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3219 msgid "File Info"
3220 msgstr "Údaje o súbore"
3221
3222 #: src/exphtmldlg.c:657
3223 msgid "Format"
3224 msgstr "Formát"
3225
3226 #: src/expldifdlg.c:108
3227 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3228 msgstr "Prosím zvoľte výstupnú zložku a súbor LDIF."
3229
3230 #: src/expldifdlg.c:111
3231 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3232 msgstr "Zadajte parametre na formátovanie distinguished name."
3233
3234 #: src/expldifdlg.c:187
3235 #, c-format
3236 msgid ""
3237 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3238 "does not exist. OK to create new directory?"
3239 msgstr ""
3240 "Výstupná zložka LDIF „%s”\n"
3241 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
3242
3243 #: src/expldifdlg.c:199
3244 #, c-format
3245 msgid ""
3246 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3247 "%s"
3248 msgstr ""
3249 "Nemožno vytvoriť výstupnú zložku LDIF:\n"
3250 "%s"
3251
3252 #: src/expldifdlg.c:241
3253 msgid "Suffix was not supplied"
3254 msgstr "Nebola zadaná prípona"
3255
3256 #: src/expldifdlg.c:243
3257 msgid ""
3258 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3259 "you wish to proceed without a suffix?"
3260 msgstr ""
3261 "Prípona je potrebná, ak majú byť dáta používané na servere LDAP. Naozaj "
3262 "chcete  pokračovať bez prípony?"
3263
3264 #: src/expldifdlg.c:261
3265 msgid "Error creating LDIF file"
3266 msgstr "Chyba pri vytváraní súboru LDIF"
3267
3268 #: src/expldifdlg.c:336
3269 msgid "Select LDIF output file"
3270 msgstr "Zvoľte výstupný súbor LDIF"
3271
3272 #: src/expldifdlg.c:400
3273 msgid "LDIF Output File"
3274 msgstr "Výstupný súbor LDIF"
3275
3276 #: src/expldifdlg.c:431
3277 msgid ""
3278 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3279 "to:\n"
3280 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3281 msgstr ""
3282 "Jedinečné ID tohoto adresára bude použité na vytvorenie DN formátovaného "
3283 "približne takto:\n"
3284 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3285
3286 #: src/expldifdlg.c:437
3287 msgid ""
3288 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3289 "similar to:\n"
3290 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3291 msgstr ""
3292 "Zobrazované meno tohoto adresára bude použité na vytvorenie DN formátovaného "
3293 "takto:\n"
3294 "  cn=Janko Hraško,ou=people,dc=claws-mail,dc=sk"
3295
3296 #: src/expldifdlg.c:443
3297 msgid ""
3298 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3299 "formatted similar to:\n"
3300 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3301 msgstr ""
3302 "Prvá emailová adresa každého kontaktu bude použitá na vytvorenie DN "
3303 "formátovaného takto:\n"
3304 "  mail=janko.hrasko@domena.sk,ou=people,dc=claws-mail,dc=sk"
3305
3306 #: src/expldifdlg.c:489
3307 msgid "Suffix"
3308 msgstr "Prípona"
3309
3310 #: src/expldifdlg.c:499
3311 msgid ""
3312 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3313 "entry. Examples include:\n"
3314 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3315 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3316 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3317 msgstr ""
3318 "Prípona je použitá na vytvorenie „Distinguished Name” (alebo DN) položky "
3319 "LDAP. Napríklad:\n"
3320 "  dc=claws-mail,dc=sk\n"
3321 "  ou=people,dc=menodomeny,dc=sk\n"
3322 "  o=Meno organizácie,c=Krajina\n"
3323
3324 #: src/expldifdlg.c:507
3325 msgid "Relative DN"
3326 msgstr "Relatívne DN"
3327
3328 #: src/expldifdlg.c:515
3329 msgid "Unique ID"
3330 msgstr "Jedinečné ID"
3331
3332 #: src/expldifdlg.c:523
3333 msgid ""
3334 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3335 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3336 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3337 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3338 "available RDN options that will be used to create the DN."
3339 msgstr ""
3340 "Súbor LDIF obsahuje viacero záznamov, ktoré sú zväčša zasielané na server "
3341 "LDAP. Každý záznam v súbore je odlíšený pomocou „Distinguished Name” (DN). "
3342 "Prípona je pridaná k „Relative Distinguished Name” (RDN), a spolu tvoria DN. "
3343 "Prosím vyberte jednu z možností RDN, ktorá bude použitá na vytvorenie DN."
3344
3345 #: src/expldifdlg.c:543
3346 msgid "Use DN attribute if present in data"
3347 msgstr "Použiť atribút DN ak sa nachádza v údajoch"
3348
3349 #: src/expldifdlg.c:548
3350 msgid ""
3351 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3352 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3353 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3354 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3355 msgstr ""
3356 "Adresár môže obsahovať záznamy, ktoré boli predtým importované zo súboru "
3357 "LDIF. Atribút „Distinguished Name” (DN), ak sa nachádza medzi údajmi v "
3358 "adresári, môže byť použitý v exportovanom súbore LDIF. V prípade, že nebude "
3359 "atribút DN nájdený, bude použité vyššie zvolené RDN."
3360
3361 #: src/expldifdlg.c:558
3362 msgid "Exclude record if no Email Address"
3363 msgstr "Nezahrnúť záznam, ak nemá emailovú adresu"
3364
3365 #: src/expldifdlg.c:563
3366 msgid ""
3367 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3368 "option to ignore these records."
3369 msgstr ""
3370 "Adresár môže obsahovať záznamy bez emailových adries. Zvoľte túto možnosť, "
3371 "ak si prajete takéto záznamy ignorovať."
3372
3373 #: src/expldifdlg.c:655
3374 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3375 msgstr "Exportovať adresár do súboru LDIF"
3376
3377 #: src/expldifdlg.c:721
3378 msgid "Distinguished Name"
3379 msgstr "Distguished Name"
3380
3381 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8143
3382 msgid "Export to mbox file"
3383 msgstr "Exportovať do súboru mbox"
3384
3385 #: src/export.c:131
3386 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3387 msgstr "Zvoľte zložku na export a zadajte súbor mbox."
3388
3389 #: src/export.c:142
3390 msgid "Source folder:"
3391 msgstr "Zdrojová zložka:"
3392
3393 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3394 msgid "Mbox file:"
3395 msgstr "Súbor mbox:"
3396
3397 #: src/export.c:203
3398 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3399 msgstr "Musíte zadať názov cieľového súboru mbox."
3400
3401 #: src/export.c:208
3402 msgid "Source folder can't be left empty."
3403 msgstr "Musíte zadať názov zdrojovej zložky."
3404
3405 #: src/export.c:221
3406 msgid "Couldn't find the source folder."
3407 msgstr "Nemožno nájsť zadanú zdrojovú zložku."
3408
3409 #: src/export.c:245
3410 msgid "Select exporting file"
3411 msgstr "Zvoľte súbor na exportovanie"
3412
3413 #: src/exporthtml.c:767
3414 msgid "Full Name"
3415 msgstr "Celé meno"
3416
3417 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3418 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:736
3419 msgid "Attributes"
3420 msgstr "Atribúty"
3421
3422 #: src/exporthtml.c:974
3423 msgid "Claws Mail Address Book"
3424 msgstr "Adresár Claws Mail"
3425
3426 #: src/exporthtml.c:1088 src/exportldif.c:623
3427 msgid "Name already exists but is not a directory."
3428 msgstr "Názov už existuje, ale nie je to zložka."
3429
3430 #: src/exporthtml.c:1091 src/exportldif.c:626
3431 msgid "No permissions to create directory."
3432 msgstr "Nemáte práva na vytvorenie tejto zložky."
3433
3434 #: src/exporthtml.c:1094 src/exportldif.c:629
3435 msgid "Name is too long."
3436 msgstr "Názov je príliš dlhý."
3437
3438 #: src/exporthtml.c:1097 src/exportldif.c:632
3439 msgid "Not specified."
3440 msgstr "Nie je určený."
3441
3442 #: src/file_checker.c:76
3443 #, c-format
3444 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3445 msgstr "Súbor %s chýba! Chcete použiť záložný súbor z %s?"
3446
3447 #: src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:106
3448 #, c-format
3449 msgid "Could not copy %s to %s"
3450 msgstr "Nemožno kopírovať %s do %s"
3451
3452 #: src/file_checker.c:98
3453 #, c-format
3454 msgid ""
3455 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3456 "%s?"
3457 msgstr "Súbor %s je prázdny alebo poškodený! Chcete použiť záložný súbor z %s?"
3458
3459 #: src/folder.c:1577 src/foldersel.c:374 src/prefs_folder_item.c:308
3460 msgid "Inbox"
3461 msgstr "Prijaté"
3462
3463 #: src/folder.c:1581 src/foldersel.c:378
3464 msgid "Sent"
3465 msgstr "Odoslané"
3466
3467 #: src/folder.c:1585 src/foldersel.c:382
3468 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:219 src/prefs_folder_item.c:311
3469 msgid "Queue"
3470 msgstr "Front"
3471
3472 #: src/folder.c:1589 src/foldersel.c:386 src/prefs_folder_item.c:312
3473 msgid "Trash"
3474 msgstr "Kôš"
3475
3476 #: src/folder.c:1593 src/foldersel.c:390 src/prefs_folder_item.c:310
3477 msgid "Drafts"
3478 msgstr "Koncepty"
3479
3480 #: src/folder.c:2023
3481 #, c-format
3482 msgid "Processing (%s)...\n"
3483 msgstr "Spracúvam (%s)…\n"
3484
3485 #: src/folder.c:3267
3486 #, c-format
3487 msgid "Copying %s to %s...\n"
3488 msgstr "Kopírujem %s do %s…\n"
3489
3490 #: src/folder.c:3267
3491 #, c-format
3492 msgid "Moving %s to %s...\n"
3493 msgstr "Presúvam %s do %s…\n"
3494
3495 #: src/folder.c:3569
3496 #, c-format
3497 msgid "Updating cache for %s..."
3498 msgstr "Aktualizujem vyrovnávaciu pamäť zložky %s…"
3499
3500 #: src/folder.c:4443
3501 msgid "Processing messages..."
3502 msgstr "Spracúvam správy…"
3503
3504 #: src/folder.c:4579
3505 #, c-format
3506 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3507 msgstr "Synchronizujem %s na použitie pri odpojení…\n"
3508
3509 #: src/foldersel.c:221
3510 msgid "Select folder"
3511 msgstr "Zvoľte zložku"
3512
3513 #: src/foldersel.c:554 src/imap_gtk.c:199 src/mh_gtk.c:147
3514 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:241 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
3515 msgid "NewFolder"
3516 msgstr "Nová zložka"
3517
3518 #: src/foldersel.c:562 src/imap_gtk.c:210 src/imap_gtk.c:216
3519 #: src/imap_gtk.c:272 src/imap_gtk.c:277 src/mh_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:259
3520 #: src/news_gtk.c:314 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:249
3521 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:416 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:97
3522 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:341
3523 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2026
3524 #, c-format
3525 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3526 msgstr "Názov zložky nemôže obsahovať „%c”."
3527
3528 #: src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:226 src/imap_gtk.c:284 src/mh_gtk.c:165
3529 #: src/mh_gtk.c:266 src/news_gtk.c:321 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:261
3530 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:425 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:107
3531 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:348
3532 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2033
3533 #, c-format
3534 msgid "The folder '%s' already exists."
3535 msgstr "Zložka „%s” už existuje."
3536
3537 #: src/foldersel.c:579 src/imap_gtk.c:232 src/mh_gtk.c:171
3538 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:268 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:113
3539 #, c-format
3540 msgid "Can't create the folder '%s'."
3541 msgstr "Nemožno vytvoriť zložku „%s”."
3542
3543 #: src/folderview.c:230
3544 msgid "Mark all re_ad"
3545 msgstr "Označiť _všetky ako prečítané"
3546
3547 #: src/folderview.c:232
3548 msgid "R_un processing rules"
3549 msgstr "Sp_ustiť pravidlá spracovania"
3550
3551 #: src/folderview.c:233 src/mainwindow.c:544
3552 msgid "_Search folder..."
3553 msgstr "Pre_hľadať zložku…"
3554
3555 #: src/folderview.c:235
3556 msgid "Process_ing..."
3557 msgstr "Spracovan_ie…"
3558
3559 #: src/folderview.c:236
3560 msgid "Empty _trash..."
3561 msgstr "V_yprázdniť kôš…"
3562
3563 #: src/folderview.c:237
3564 msgid "Send _queue..."
3565 msgstr "Odoslať _front…"
3566
3567 #: src/folderview.c:380 src/folderview.c:427
3568 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3569 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:388 src/summaryview.c:6282
3570 msgid "New"
3571 msgstr "Nový"
3572
3573 #: src/folderview.c:381 src/folderview.c:428
3574 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3575 #: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:387 src/summaryview.c:6284
3576 msgid "Unread"
3577 msgstr "Neprečítané"
3578
3579 #: src/folderview.c:382 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3580 #: src/prefs_folder_column.c:81
3581 msgid "Total"
3582 msgstr "Celkom"
3583
3584 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3585 #: src/folderview.c:430 src/summaryview.c:448
3586 msgid "#"
3587 msgstr "#"
3588
3589 #: src/folderview.c:727
3590 msgid "Setting folder info..."
3591 msgstr "Nastavujem informácie zložky…"
3592
3593 #: src/folderview.c:790 src/summaryview.c:4109 src/summaryview.c:4111
3594 msgid "Mark all as read"
3595 msgstr "Označiť všetky ako prečítané"
3596
3597 #: src/folderview.c:791 src/summaryview.c:4110
3598 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3599 msgstr "Naozaj chcete označiť všetky správy tejto zložky ako prečítané?"
3600
3601 #: src/folderview.c:1014 src/imap.c:4497 src/mainwindow.c:5128 src/setup.c:91
3602 #, c-format
3603 msgid "Scanning folder %s%c%s..."
3604 msgstr "Prehľadávanie zložky %s%c%s…"
3605
3606 #: src/folderview.c:1018 src/imap.c:4502 src/mainwindow.c:5133 src/setup.c:96
3607 #, c-format
3608 msgid "Scanning folder %s..."
3609 msgstr "Prehľadávanie zložky %s…"
3610
3611 #: src/folderview.c:1049
3612 msgid "Rebuild folder tree"
3613 msgstr "Obnoviť strom zložiek"
3614
3615 #: src/folderview.c:1050
3616 msgid ""
3617 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3618 msgstr ""
3619 "Obnovenie stromu zložiek spôsobí vymazanie lokálnych vyrovnávacích pamätí. "
3620 "Chcete pokračovať?"
3621
3622 #: src/folderview.c:1060
3623 msgid "Rebuilding folder tree..."
3624 msgstr "Obnovujem strom zložiek…"
3625
3626 #: src/folderview.c:1062 src/folderview.c:1103
3627 msgid "Scanning folder tree..."
3628 msgstr "Skenujem strom zložiek…"
3629
3630 #: src/folderview.c:1194
3631 #, c-format
3632 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3633 msgstr "Nemožno skenovať obsah zložky %s\n"
3634
3635 #: src/folderview.c:1248
3636 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3637 msgstr "Kontrolujem nové správy vo všetkých zložkách…"
3638
3639 #: src/folderview.c:2076
3640 #, c-format
3641 msgid "Closing folder %s..."
3642 msgstr "Zatváram zložku %s…"
3643
3644 #: src/folderview.c:2171
3645 #, c-format
3646 msgid "Opening folder %s..."
3647 msgstr "Otváram zložku %s…"
3648
3649 #: src/folderview.c:2189
3650 msgid "Folder could not be opened."
3651 msgstr "Zložku nemožno otvoriť."
3652
3653 #: src/folderview.c:2330 src/mainwindow.c:2877 src/mainwindow.c:2881
3654 msgid "Empty trash"
3655 msgstr "Vyprázdniť kôš"
3656
3657 #: src/folderview.c:2331
3658 msgid "Delete all messages in trash?"
3659 msgstr "Vymazať všetky správy z koša?"
3660
3661 #: src/folderview.c:2332
3662 msgid "+_Empty trash"
3663 msgstr "+_Vyprázdniť kôš"
3664
3665 #: src/folderview.c:2376 src/inc.c:1528 src/toolbar.c:2678
3666 msgid "Offline warning"
3667 msgstr "Varovanie odpojenia"
3668
3669 #: src/folderview.c:2377 src/toolbar.c:2679
3670 msgid "You're working offline. Override?"
3671 msgstr "Pracujete odpojený. Pripojiť?"
3672
3673 #: src/folderview.c:2388 src/toolbar.c:2698
3674 msgid "Send queued messages"
3675 msgstr "Odoslať správy vo fronte"
3676
3677 #: src/folderview.c:2389 src/toolbar.c:2699
3678 msgid "Send all queued messages?"
3679 msgstr "Odoslať všetky správy vo fronte?"
3680
3681 #: src/folderview.c:2390 src/messageview.c:853 src/messageview.c:870
3682 #: src/toolbar.c:2700
3683 msgid "_Send"
3684 msgstr "_Odoslať"
3685
3686 #: src/folderview.c:2398 src/toolbar.c:2718
3687 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3688 msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
3689
3690 #: src/folderview.c:2401 src/main.c:2689 src/toolbar.c:2721
3691 #, c-format
3692 msgid ""
3693 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3694 "%s"
3695 msgstr ""
3696 "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby:\n"
3697 "%s"
3698
3699 #: src/folderview.c:2478
3700 #, c-format
3701 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3702 msgstr "Naozaj chcete kopírovať zložku „%s” do „%s”?"
3703
3704 #: src/folderview.c:2479
3705 #, c-format
3706 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3707 msgstr "Naozaj chcete presunúť zložku „%s” ako podzložku „%s”?"
3708
3709 #: src/folderview.c:2481
3710 msgid "Copy folder"
3711 msgstr "Kopírovať zložku"
3712
3713 #: src/folderview.c:2481
3714 msgid "Move folder"
3715 msgstr "Presunúť zložku"
3716
3717 #: src/folderview.c:2492
3718 #, c-format
3719 msgid "Copying %s to %s..."
3720 msgstr "Kopírujem %s do %s…"
3721
3722 #: src/folderview.c:2492
3723 #, c-format
3724 msgid "Moving %s to %s..."
3725 msgstr "Presúvam %s do %s…"
3726
3727 #: src/folderview.c:2523
3728 msgid "Source and destination are the same."
3729 msgstr "Zdroj je identický s cieľom."
3730
3731 #: src/folderview.c:2526
3732 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3733 msgstr "Nie je možné skopírovať zložku do jeho potomka."
3734
3735 #: src/folderview.c:2527
3736 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3737 msgstr "Nie je možné presunúť zložku do jeho potomka."
3738
3739 #: src/folderview.c:2530
3740 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3741 msgstr "Zložky nemožno presúvať medzi rôznymi schránkami."
3742
3743 #: src/folderview.c:2533
3744 msgid "Copy failed!"
3745 msgstr "Kopírovanie zlyhalo!"
3746
3747 #: src/folderview.c:2533
3748 msgid "Move failed!"
3749 msgstr "Presun zlyhal!"
3750
3751 #: src/folderview.c:2584
3752 #, c-format
3753 msgid "Processing configuration for folder %s"
3754 msgstr "Nastavenie spracovania zložky %s"
3755
3756 #: src/folderview.c:3011 src/summaryview.c:4550 src/summaryview.c:4649
3757 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3758 msgstr "Zvolená cieľová zložka môže obsahovať len podzložky."
3759
3760 #: src/grouplistdialog.c:161
3761 msgid "Newsgroup subscription"
3762 msgstr "Prihlásenie do diskusnej skupiny"
3763
3764 #: src/grouplistdialog.c:178
3765 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3766 msgstr "Zvoľte diskusné skupiny, do ktorých sa chcete prihlásiť:"
3767
3768 #: src/grouplistdialog.c:184
3769 msgid "Find groups:"
3770 msgstr "Nájsť skupiny:"
3771
3772 #: src/grouplistdialog.c:192
3773 msgid " Search "
3774 msgstr " Vyhľadať "
3775
3776 #: src/grouplistdialog.c:204
3777 msgid "Newsgroup name"
3778 msgstr "Názov diskusnej skupiny"
3779
3780 #: src/grouplistdialog.c:205
3781 msgid "Messages"
3782 msgstr "Správy"
3783
3784 #: src/grouplistdialog.c:206
3785 msgid "Type"
3786 msgstr "Typ"
3787
3788 #: src/grouplistdialog.c:347
3789 msgid "moderated"
3790 msgstr "moderovaná"
3791
3792 #: src/grouplistdialog.c:349
3793 msgid "readonly"
3794 msgstr "len na čítanie"
3795
3796 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
3797 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:113
3798 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:146
3799 msgid "unknown"
3800 msgstr "neznáme"
3801
3802 #: src/grouplistdialog.c:422
3803 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3804 msgstr "Nemožno získať zoznam diskusných skupín."
3805
3806 #: src/grouplistdialog.c:459 src/summaryview.c:1579
3807 msgid "Done."
3808 msgstr "Hotovo."
3809
3810 #: src/grouplistdialog.c:492
3811 #, c-format
3812 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3813 msgstr "Prijatých %d diskusných skupín (prečítaných %s)"
3814
3815 #: src/gtk/about.c:132
3816 msgid ""
3817 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3818 "\n"
3819 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3820 msgstr ""
3821 "Claws Mail je ľahký, rýchly a vysoko konfigurovateľný emailový klient.\n"
3822 "\n"
3823 "Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Claws Mail:\n"
3824
3825 #: src/gtk/about.c:138
3826 msgid ""
3827 "\n"
3828 "\n"
3829 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:\n"
3830 msgstr ""
3831 "\n"
3832 "\n"
3833 "Na prístup k podpore a diskusii sa prihláste do emailovej konferencie "
3834 "používateľov Claws Mail:\n"
3835
3836 #: src/gtk/about.c:143
3837 msgid ""
3838 "\n"
3839 "\n"
3840 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
3841 "the Claws Mail project you can do so at:\n"
3842 msgstr ""
3843 "\n"
3844 "\n"
3845 "Claws Mail je slobodný softvér vydaný pod licenciou GPL. Ak si prajete "
3846 "prispieť na projekt Claws Mail, môžete tak učiniť na:\n"
3847
3848 #: src/gtk/about.c:159
3849 msgid ""
3850 "\n"
3851 "\n"
3852 "Copyright (C) 1999-2013\n"
3853 "The Claws Mail Team\n"
3854 " and Hiroyuki Yamamoto"
3855 msgstr ""
3856 "\n"
3857 "\n"
3858 "Copyright (C) 1999-2013\n"
3859 "Tím Claws Mail\n"
3860 " a Hiroyuki Yamamoto"
3861
3862 #: src/gtk/about.c:162
3863 msgid ""
3864 "\n"
3865 "\n"
3866 "System Information\n"
3867 msgstr ""
3868 "\n"
3869 "\n"
3870 "Informácie o systéme\n"
3871
3872 #: src/gtk/about.c:168
3873 #, c-format
3874 msgid ""
3875 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3876 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3877 "Operating System: %s %s (%s)"
3878 msgstr ""
3879 "GTK+ %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
3880 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
3881 "Operačný systém: %s %s (%s)"
3882
3883 #: src/gtk/about.c:177
3884 #, c-format
3885 msgid ""
3886 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3887 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3888 "Operating System: %s"
3889 msgstr ""
3890 "GTK+ %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
3891 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
3892 "Operačný systém: %s"
3893
3894 #: src/gtk/about.c:186
3895 #, c-format
3896 msgid ""
3897 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3898 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3899 "Operating System: unknown"
3900 msgstr ""
3901 "GTK+ %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
3902 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
3903 "Operačný systém: neznámy"
3904
3905 #: src/gtk/about.c:243 src/prefs_themes.c:728 src/wizard.c:523
3906 msgid "The Claws Mail Team"
3907 msgstr "Tím Claws Mail"
3908
3909 #: src/gtk/about.c:262
3910 msgid "Previous team members"
3911 msgstr "Bývalí členovia tímu"
3912
3913 #: src/gtk/about.c:281
3914 msgid "The translation team"
3915 msgstr "Prekladateľský tím"
3916
3917 #: src/gtk/about.c:300
3918 msgid "Documentation team"
3919 msgstr "Dokumentačný tím"
3920
3921 #: src/gtk/about.c:319
3922 msgid "Logo"
3923 msgstr "Logo"
3924
3925 #: src/gtk/about.c:338
3926 msgid "Icons"
3927 msgstr "Ikony"
3928
3929 #: src/gtk/about.c:357
3930 msgid "Contributors"
3931 msgstr "Prispievatelia"
3932
3933 #: src/gtk/about.c:405
3934 msgid "Compiled-in Features\n"
3935 msgstr "Zabudované funkcie\n"
3936
3937 #: src/gtk/about.c:421
3938 msgctxt "compface"
3939 msgid "adds support for the X-Face header\n"
3940 msgstr "pridáva podporu hlavičky X-Face\n"
3941
3942 #: src/gtk/about.c:431
3943 msgctxt "Enchant"
3944 msgid "adds support for spell checking\n"
3945 msgstr "pridáva podporu kontroly preklepov\n"
3946
3947 #: src/gtk/about.c:441
3948 msgctxt "GnuTLS"
3949 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
3950 msgstr "pridáva podporu šifrovaných spojení so serverom\n"
3951
3952 #: src/gtk/about.c:451
3953 msgctxt "IPv6"
3954 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3955 msgstr "pridáva podporu adries IPv6, novej verzie protokolu IP\n"
3956
3957 #: src/gtk/about.c:462
3958 msgctxt "iconv"
3959 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
3960 msgstr "umožňuje konverziu znakov medzi rôznymi kódovaniami\n"
3961
3962 #: src/gtk/about.c:472
3963 msgctxt "JPilot"
3964 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
3965 msgstr "pridáva podporu adresárov PalmOS\n"
3966
3967 #: src/gtk/about.c:482
3968 msgctxt "LDAP"
3969 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3970 msgstr "pridáva podporu zdieľaných adresárov LDAP\n"
3971
3972 #: src/gtk/about.c:492
3973 msgctxt "libetpan"
3974 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3975 msgstr "pridáva podporu protokolu serverov IMAP a NNTP\n"
3976
3977 #: src/gtk/about.c:502
3978 msgctxt "libSM"
3979 msgid "adds support for session handling\n"
3980 msgstr "pridáva podporu správy relácií\n"
3981
3982 #: src/gtk/about.c:512
3983 msgctxt "NetworkManager"
3984 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
3985 msgstr "pridáva podporu detekcie zmien sieťového pripojenia\n"
3986
3987 #: src/gtk/about.c:544
3988 msgid ""
3989 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3990 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3991 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
3992 "version.\n"
3993 "\n"
3994 msgstr ""
3995 "Tento program je voľne šíriteľný; Môžete ho šíriť (a)lebo ho upravovať tak "
3996 "ako to popisuje GNU General Public License, licencia vydaná organizáciou "
3997 "Free Software Foundation, a to vo verzii 2, alebo, podľa vášho rozhodnutia, "
3998 "v akejkoľvek ďalšej verzii.\n"
3999 "\n"
4000
4001 #: src/gtk/about.c:550
4002 msgid ""
4003 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
4004 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
4005 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
4006 "more details.\n"
4007 "\n"
4008 msgstr ""
4009 "Tento program je šírený vo viere v jeho užitočnosť, ale BEZ AKEJKOĽVEK "
4010 "ZÁRUKY. Viac detailov nájdete v GNU General Public License.\n"
4011 "\n"
4012
4013 #: src/gtk/about.c:568
4014 msgid ""
4015 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
4016 "this program. If not, see <"
4017 msgstr ""
4018 "Kópiu GNU General Public License by ste mali získať spoločne s týmto "
4019 "programom; ak to tak nie je, navštívte <"
4020
4021 #: src/gtk/about.c:573
4022 msgid ""
4023 ">. \n"
4024 "\n"
4025 msgstr ""
4026 ">. \n"
4027 "\n"
4028
4029 #: src/gtk/about.c:699 src/main.c:2516
4030 msgid "Session statistics\n"
4031 msgstr "Štatistiky relácie\n"
4032
4033 #: src/gtk/about.c:709 src/gtk/about.c:712 src/main.c:2526 src/main.c:2529
4034 #, c-format
4035 msgid "Started: %s\n"
4036 msgstr "Začatá: %s\n"
4037
4038 #: src/gtk/about.c:719 src/main.c:2535
4039 msgid "Incoming traffic\n"
4040 msgstr "Došlá komunikácia\n"
4041
4042 #: src/gtk/about.c:722 src/main.c:2538
4043 #, c-format
4044 msgid "Received messages: %d\n"
4045 msgstr "Prijaté správy: %d\n"
4046
4047 #: src/gtk/about.c:729 src/main.c:2544
4048 msgid "Outgoing traffic\n"
4049 msgstr "Odoslaná komunikácia\n"
4050
4051 #: src/gtk/about.c:732 src/main.c:2547
4052 #, c-format
4053 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4054 msgstr "Nové/presmerované správy: %d\n"
4055
4056 #: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2551
4057 #, c-format
4058 msgid "Replied messages: %d\n"
4059 msgstr "Odpovede na správy: %d\n"
4060
4061 #: src/gtk/about.c:742 src/main.c:2555
4062 #, c-format
4063 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4064 msgstr "Presmerované správy: %d\n"
4065
4066 #: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2559
4067 #, c-format
4068 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4069 msgstr "Odoslané správy celkom: %d\n"
4070
4071 #: src/gtk/about.c:774
4072 msgid "About Claws Mail"
4073 msgstr "O programe Claws Mail"
4074
4075 #: src/gtk/about.c:832
4076 msgid ""
4077 "Copyright (C) 1999-2013\n"
4078 "The Claws Mail Team\n"
4079 "and Hiroyuki Yamamoto"
4080 msgstr ""
4081 "Copyright (C) 1999-2013\n"
4082 "Tím Claws Mail\n"
4083 " a Hiroyuki Yamamoto"
4084
4085 #: src/gtk/about.c:846
4086 msgid "_Info"
4087 msgstr "_Informácie"
4088
4089 #: src/gtk/about.c:852
4090 msgid "_Authors"
4091 msgstr "_Autori"
4092
4093 #: src/gtk/about.c:858
4094 msgid "_Features"
4095 msgstr "_Vlastnosti"
4096
4097 #: src/gtk/about.c:864
4098 msgid "_License"
4099 msgstr "_Licencia"
4100
4101 #: src/gtk/about.c:872
4102 msgid "_Release Notes"
4103 msgstr "_Poznámky k verzii"
4104
4105 #: src/gtk/about.c:878
4106 msgid "_Statistics"
4107 msgstr "Štati_stiky"
4108
4109 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:358
4110 msgid "Orange"
4111 msgstr "Oranžová"
4112
4113 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:362
4114 msgid "Red"
4115 msgstr "Červená"
4116
4117 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:366
4118 msgid "Pink"
4119 msgstr "Ružová"
4120
4121 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:370
4122 msgid "Sky blue"
4123 msgstr "Svetlomodrá"
4124
4125 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:374
4126 msgid "Blue"
4127 msgstr "Modrá"
4128
4129 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:378
4130 msgid "Green"
4131 msgstr "Zelená"
4132
4133 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:382
4134 msgid "Brown"
4135 msgstr "Hnedá"
4136
4137 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:386
4138 msgid "Grey"
4139 msgstr "Sivá"
4140
4141 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:390
4142 msgid "Light brown"
4143 msgstr "Svetlohnedá"
4144
4145 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:394
4146 msgid "Dark red"
4147 msgstr "Tmavočervená"
4148
4149 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:398
4150 msgid "Dark pink"
4151 msgstr "Tmavoružová"
4152
4153 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:402
4154 msgid "Steel blue"
4155 msgstr "Oceľovomodrá"
4156
4157 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:406
4158 msgid "Gold"
4159 msgstr "Zlatá"
4160
4161 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:410
4162 msgid "Bright green"
4163 msgstr "Svetlozelená"
4164
4165 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:414
4166 msgid "Magenta"
4167 msgstr "Fialová"
4168
4169 #: src/gtk/foldersort.c:156
4170 msgid "Set mailbox order"
4171 msgstr "Nastaviť poradie schránok"
4172
4173 #: src/gtk/foldersort.c:190
4174 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4175 msgstr "Presuňte schránky hore alebo dole na zmenu poradia v Zozname zložiek."
4176
4177 #: src/gtk/foldersort.c:216
4178 msgid "Mailboxes"
4179 msgstr "Schránky"
4180
4181 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4182 msgid "No dictionary selected."
4183 msgstr "Nie je zvolený žiadny slovník."
4184
4185 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4186 #, c-format
4187 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4188 msgstr "Nemožno inicializovať kontrolu preklepov %s."
4189
4190 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4191 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4192 msgstr "Nemožno inicializovať Enchant broker."
4193
4194 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4195 #, c-format
4196 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4197 msgstr "Nemožno inicializovať slovník %s:"
4198
4199 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4200 msgid "No misspelled word found."
4201 msgstr "Neboli nájdené žiadne preklepy."
4202
4203 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4204 msgid "Replace unknown word"
4205 msgstr "Nahradiť neznáme slovo"
4206
4207 #: src/gtk/gtkaspell.c:1459
4208 #, c-format
4209 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
4210 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradiť „%s” čím: </span>"
4211
4212 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4213 msgid ""
4214 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4215 "will learn from mistake.\n"
4216 msgstr ""
4217 "Ak pri stlačení Enter podržíte klávesu Control,\n"
4218 "program sa z chyby poučí.\n"
4219
4220 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
4221 msgid "Change to..."
4222 msgstr "Zmeniť na…"
4223
4224 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4225 msgid "More..."
4226 msgstr "Ďalšie…"
4227
4228 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4229 #, c-format
4230 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4231 msgstr "„%s” neznáme v slovníku „%s”"
4232
4233 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4234 msgid "Accept in this session"
4235 msgstr "Prijať v tejto relácii"
4236
4237 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4238 msgid "Add to personal dictionary"
4239 msgstr "Pridať do osobného slovníka"
4240
4241 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4242 msgid "Replace with..."
4243 msgstr "Nahradiť čím…"
4244
4245 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4246 #, c-format
4247 msgid "Check with %s"
4248 msgstr "Overiť pomocou %s"
4249
4250 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4251 msgid "(no suggestions)"
4252 msgstr "(žiadne návrhy)"
4253
4254 #: src/gtk/gtkaspell.c:2012
4255 #, c-format
4256 msgid "Dictionary: %s"
4257 msgstr "Slovník: %s"
4258
4259 #: src/gtk/gtkaspell.c:2027
4260 #, c-format
4261 msgid "Use alternate (%s)"
4262 msgstr "Použiť alternatívny (%s)"
4263
4264 #: src/gtk/gtkaspell.c:2038
4265 msgid "Use both dictionaries"
4266 msgstr "Použiť oba slovníky"
4267
4268 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:144
4269 msgid "Check while typing"
4270 msgstr "Overovať pri písaní"
4271
4272 #: src/gtk/gtkaspell.c:2153
4273 #, c-format
4274 msgid ""
4275 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4276 "%s"
4277 msgstr ""
4278 "Kontrola preklepov nemohla zmeniť slovník.\n"
4279 "%s"
4280
4281 #: src/gtk/gtkaspell.c:2209
4282 #, c-format
4283 msgid ""
4284 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4285 "%s"
4286 msgstr ""
4287 "Kontrola preklepov nemohla zmeniť alternatívny slovník.\n"
4288 "%s"
4289
4290 #: src/gtk/headers.h:8 src/prefs_filtering_action.c:1259
4291 #: src/prefs_matcher.c:2158 src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49
4292 #: src/summaryview.c:446
4293 msgid "Date"
4294 msgstr "Dátum"
4295
4296 #: src/gtk/headers.h:8
4297 msgid "Date:"
4298 msgstr "Dátum:"
4299
4300 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1256
4301 #: src/prefs_matcher.c:2155 src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50
4302 #: src/summaryview.c:444
4303 msgid "From"
4304 msgstr "Od"
4305
4306 #: src/gtk/headers.h:9 src/summary_search.c:438
4307 msgid "From:"
4308 msgstr "Od:"
4309
4310 #: src/gtk/headers.h:10
4311 msgid "Sender"
4312 msgstr "Odosielateľ"
4313
4314 #: src/gtk/headers.h:10
4315 msgid "Sender:"
4316 msgstr "Odosielateľ:"
4317
4318 #: src/gtk/headers.h:11
4319 msgid "Reply-To"
4320 msgstr "Odpovedať komu"
4321
4322 #: src/gtk/headers.h:12 src/prefs_filtering_action.c:1257
4323 #: src/prefs_matcher.c:2156 src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57
4324 #: src/summaryview.c:445
4325 msgid "To"
4326 msgstr "Komu"
4327
4328 #: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1258
4329 #: src/prefs_matcher.c:2157 src/quote_fmt.c:58
4330 msgid "Cc"
4331 msgstr "Kópia"
4332
4333 #: src/gtk/headers.h:14
4334 msgid "Bcc"
4335 msgstr "Slepá kópia"
4336
4337 #: src/gtk/headers.h:15 src/prefs_filtering_action.c:1260
4338 #: src/prefs_matcher.c:2159 src/quote_fmt.c:61
4339 msgid "Message-ID"
4340 msgstr "Message-ID"
4341
4342 #: src/gtk/headers.h:15
4343 msgid "Message-ID:"
4344 msgstr "Message-ID:"
4345
4346 #: src/gtk/headers.h:16
4347 msgid "In-Reply-To"
4348 msgstr "In-Reply-To"
4349
4350 #: src/gtk/headers.h:17 src/prefs_filtering_action.c:1262
4351 #: src/prefs_matcher.c:2161 src/quote_fmt.c:60
4352 msgid "References"
4353 msgstr "Odkazy"
4354
4355 #: src/gtk/headers.h:17
4356 msgid "References:"
4357 msgstr "Odkazy:"
4358
4359 #: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1255
4360 #: src/prefs_matcher.c:2154 src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56
4361 #: src/summaryview.c:443
4362 msgid "Subject"
4363 msgstr "Predmet"
4364
4365 #: src/gtk/headers.h:19
4366 msgid "Comments"
4367 msgstr "Komentáre"
4368
4369 #: src/gtk/headers.h:19
4370 msgid "Comments:"
4371 msgstr "Komentáre:"
4372
4373 #: src/gtk/headers.h:20
4374 msgid "Keywords"
4375 msgstr "Kľúčové slová"
4376
4377 #: src/gtk/headers.h:20 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:706
4378 msgid "Keywords:"
4379 msgstr "Kľúčové slová:"
4380
4381 #: src/gtk/headers.h:21
4382 msgid "Resent-Date"
4383 msgstr "Resent-Date"
4384
4385 #: src/gtk/headers.h:21
4386 msgid "Resent-Date:"
4387 msgstr "Resent-Date:"
4388
4389 #: src/gtk/headers.h:22
4390 msgid "Resent-From"
4391 msgstr "Resent-From"
4392
4393 #: src/gtk/headers.h:22
4394 msgid "Resent-From:"
4395 msgstr "Resent-From:"
4396
4397 #: src/gtk/headers.h:23
4398 msgid "Resent-Sender"
4399 msgstr "Resent-Sender"
4400
4401 #: src/gtk/headers.h:23
4402 msgid "Resent-Sender:"
4403 msgstr "Resent-Sender:"
4404
4405 #: src/gtk/headers.h:24
4406 msgid "Resent-To"
4407 msgstr "Resent-To"
4408
4409 #: src/gtk/headers.h:24
4410 msgid "Resent-To:"
4411 msgstr "Resent-To:"
4412
4413 #: src/gtk/headers.h:25
4414 msgid "Resent-Cc"
4415 msgstr "Resent-Cc"
4416
4417 #: src/gtk/headers.h:25
4418 msgid "Resent-Cc:"
4419 msgstr "Resent-Cc:"
4420
4421 #: src/gtk/headers.h:26