2008-09-14 [colin] 3.5.0cvs104
[claws.git] / po / sk.po
1 # translation of claws-mail-sk.po to Slovak
2 # Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>, 2007.
3 # translation of Claws Mail 3.0.0 to Slovak language
4 # Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Andrej Kacian (applies only for msgstr fields)
5 # This file is distributed under the same license as the claws-mail package.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: claws-mail-sk\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2007-11-12 06:41+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-11-18 14:34+0100\n"
12 "Last-Translator: Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>\n"
13 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
18 "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19
20 #: src/account.c:381
21 msgid ""
22 "Some composing windows are open.\n"
23 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
24 msgstr ""
25 "Sú otvorené okná s rozpísanými správami.\n"
26 "Prosím zatvorte všetky tieto okná predtým, ako začnete meniť nastavenia kônt."
27
28 #: src/account.c:428
29 msgid "Can't create folder."
30 msgstr "Priečinok sa nedá vytvoriť."
31
32 #: src/account.c:699
33 msgid "Edit accounts"
34 msgstr "Úprava kônt"
35
36 #: src/account.c:721
37 msgid ""
38 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
39 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
40 "indicates the default account."
41 msgstr ""
42 "Tlačítko 'Prijať poštu' prijme poštu z vašich kônt v zadanom poradí, "
43 "zaškrtnutie poľa v stĺpci označenom 'G' určuje ktoré kontá budú v tomto "
44 "poradí zahrnuté. Prednastavené konto je označené tučným písmom."
45
46 #: src/account.c:792
47 msgid " _Set as default account "
48 msgstr " _Nastaviť ako východzie konto "
49
50 #: src/account.c:884
51 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
52 msgstr "Kontá so vzdialenými priečinkami sa nedajú kopírovať."
53
54 #: src/account.c:891
55 #, c-format
56 msgid "Copy of %s"
57 msgstr "Kópia %s"
58
59 #: src/account.c:1050
60 #, c-format
61 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
62 msgstr "Naozaj chcete zmazať konto '%s'?"
63
64 #: src/account.c:1052
65 msgid "(Untitled)"
66 msgstr "(Bez názvu)"
67
68 #: src/account.c:1053
69 msgid "Delete account"
70 msgstr "Zmazať konto"
71
72 #: src/account.c:1506
73 msgid "Accounts List Get Column Name|G"
74 msgstr "G"
75
76 #: src/account.c:1512
77 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
78 msgstr "Tlačítko 'Prijať poštu' prijme poštu z označených kônt"
79
80 #: src/account.c:1519 src/addressadd.c:206 src/addressbook.c:136
81 #: src/addrduplicates.c:483 src/compose.c:6239 src/compose.c:6530
82 #: src/editaddress.c:1190 src/editaddress.c:1247 src/editaddress.c:1263
83 #: src/editbook.c:175 src/editgroup.c:287 src/editjpilot.c:270
84 #: src/editldap.c:434 src/editvcard.c:183 src/importmutt.c:228
85 #: src/importpine.c:227 src/mimeview.c:254
86 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:407 src/prefs_filtering.c:364
87 #: src/prefs_filtering.c:1598 src/prefs_template.c:210
88 msgid "Name"
89 msgstr "Meno"
90
91 #: src/account.c:1527 src/prefs_account.c:1015 src/prefs_account.c:3568
92 msgid "Protocol"
93 msgstr "Protokol"
94
95 #: src/account.c:1535 src/ssl_manager.c:102
96 msgid "Server"
97 msgstr "Server"
98
99 #: src/action.c:363
100 #, c-format
101 msgid "Could not get message file %d"
102 msgstr "Nepodarilo sa získať súbor správy %d"
103
104 #: src/action.c:394
105 msgid "Could not get message part."
106 msgstr "Nepodarilo sa získať časť správy."
107
108 #: src/action.c:411
109 #, c-format
110 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
111 msgstr "Nepodarilo sa získať časť viacdielnej správy: %s"
112
113 #: src/action.c:525
114 #, c-format
115 msgid ""
116 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
117 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
118 msgstr ""
119 "Zvolená akcia nemôže byť použitá v okne písania správy,\n"
120 "pretože obsahuje %%f, %%F, %%as alebo %%p."
121
122 #: src/action.c:623
123 msgid "There is no filtering action set"
124 msgstr "Nie je nastavená žiadna akcia filtra"
125
126 #: src/action.c:625
127 #, c-format
128 msgid ""
129 "Invalid filtering action(s):\n"
130 "%s"
131 msgstr ""
132 "Neplatné akcie filtra:\n"
133 "%s"
134
135 #: src/action.c:847
136 #, c-format
137 msgid ""
138 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
139 "%s"
140 msgstr ""
141 "Príkaz nemohol byť spustený, nepodarilo sa vytvoriť rúru.\n"
142 "%s"
143
144 #: src/action.c:942
145 #, c-format
146 msgid ""
147 "Could not fork to execute the following command:\n"
148 "%s\n"
149 "%s"
150 msgstr ""
151 "Nepodarilo sa vytvoriť podproces na vykonanie nasledujúceho príkazu:\n"
152 "%s\n"
153 "%s"
154
155 #: src/action.c:1162 src/action.c:1312
156 msgid "Completed"
157 msgstr "Dokončené"
158
159 #: src/action.c:1198
160 #, c-format
161 msgid "--- Running: %s\n"
162 msgstr "--- Beží: %s\n"
163
164 #: src/action.c:1202
165 #, c-format
166 msgid "--- Ended: %s\n"
167 msgstr "--- Ukončené: %s\n"
168
169 #: src/action.c:1235
170 msgid "Action's input/output"
171 msgstr "Vstup/výstup akcie"
172
173 #: src/action.c:1548
174 #, c-format
175 msgid ""
176 "Enter the argument for the following action:\n"
177 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
178 "  %s"
179 msgstr ""
180 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
181 "('%%h' bude nahradené parametrom)\n"
182 "  %s"
183
184 #: src/action.c:1553
185 msgid "Action's hidden user argument"
186 msgstr "Skrytý používateľom zadaný parameter"
187
188 #: src/action.c:1557
189 #, c-format
190 msgid ""
191 "Enter the argument for the following action:\n"
192 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
193 "  %s"
194 msgstr ""
195 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
196 "('%%u' bude nahradené parametrom)\n"
197 "  %s"
198
199 #: src/action.c:1562
200 msgid "Action's user argument"
201 msgstr "Používateľom zadaný parameter"
202
203 #: src/addr_compl.c:597 src/addressbook.c:4682
204 msgid "Group"
205 msgstr "Skupina"
206
207 #: src/addressadd.c:179 src/prefs_filtering_action.c:188
208 msgid "Add to address book"
209 msgstr "Pridať do adresára"
210
211 #: src/addressadd.c:218 src/addrduplicates.c:455
212 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:408 src/toolbar.c:445
213 msgid "Address"
214 msgstr "Adresár"
215
216 #: src/addressadd.c:228 src/addressbook.c:138 src/editaddress.c:984
217 #: src/editaddress.c:1059 src/editgroup.c:289
218 msgid "Remarks"
219 msgstr "Poznámky"
220
221 #: src/addressadd.c:250 src/addressbook_foldersel.c:164
222 msgid "Select Address Book Folder"
223 msgstr "Vyberte priečinok adresára"
224
225 #: src/addressadd.c:445 src/editaddress.c:1504 src/headerview.c:349
226 #: src/textview.c:1916
227 #, c-format
228 msgid ""
229 "Failed to save image: \n"
230 "%s"
231 msgstr ""
232 "Nepodarilo sa uložiť obrázok: \n"
233 "%s"
234
235 #: src/addressadd.c:458 src/addressbook.c:3060 src/addressbook.c:3110
236 msgid "Add address(es)"
237 msgstr "Pridať adresu(y)"
238
239 #: src/addressadd.c:459
240 msgid "Can't add the specified address"
241 msgstr "Zadanú adresu sa nepodarilo pridať"
242
243 #: src/addressbook.c:137 src/addressbook.c:4666 src/editaddress.c:981
244 #: src/editaddress.c:1042 src/editgroup.c:288 src/expldifdlg.c:525
245 #: src/exporthtml.c:595 src/exporthtml.c:759 src/ldif.c:781
246 msgid "Email Address"
247 msgstr "E-mailová adresa"
248
249 #: src/addressbook.c:431
250 msgid "/_Book"
251 msgstr "/_Adresár"
252
253 #: src/addressbook.c:432
254 msgid "/_Book/New _Book"
255 msgstr "/_Adresár/Nový _Adresár"
256
257 #: src/addressbook.c:433
258 msgid "/_Book/New _Folder"
259 msgstr "/_Adresár/Nový _Priečinok"
260
261 #: src/addressbook.c:434
262 msgid "/_Book/New _vCard"
263 msgstr "/_Adresár/Nový _vCard"
264
265 #: src/addressbook.c:436
266 msgid "/_Book/New _JPilot"
267 msgstr "/_Adresár/Nový _JPilot"
268
269 #: src/addressbook.c:439
270 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
271 msgstr "/_Adresár/Nový LDAP _Server"
272
273 #: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:444
274 msgid "/_Book/---"
275 msgstr "/_Adresár/---"
276
277 #: src/addressbook.c:442
278 msgid "/_Book/_Edit book"
279 msgstr "/_Adresár/_Upraviť adresár"
280
281 #: src/addressbook.c:443
282 msgid "/_Book/_Delete book"
283 msgstr "/_Adresár/Z_mazať adresár"
284
285 #: src/addressbook.c:445
286 msgid "/_Book/_Save"
287 msgstr "/_Adresár/U_ložiť"
288
289 #: src/addressbook.c:446
290 msgid "/_Book/_Close"
291 msgstr "/_Adresár/_Zavrieť"
292
293 #: src/addressbook.c:447
294 msgid "/_Address"
295 msgstr "/_Adresa"
296
297 #: src/addressbook.c:448
298 msgid "/_Address/_Select all"
299 msgstr "/_Adresa/_Zvoliť všetky"
300
301 #: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:456
302 #: src/addressbook.c:459
303 msgid "/_Address/---"
304 msgstr "/_Adresa/---"
305
306 #: src/addressbook.c:450
307 msgid "/_Address/C_ut"
308 msgstr "/_Adresa/_Vystrihnúť"
309
310 #: src/addressbook.c:451
311 msgid "/_Address/_Copy"
312 msgstr "/_Adresa/_Kopírovať"
313
314 #: src/addressbook.c:452
315 msgid "/_Address/_Paste"
316 msgstr "/_Adresa/_Prilepiť"
317
318 #: src/addressbook.c:454
319 msgid "/_Address/_Edit"
320 msgstr "/_Adresa/_Upraviť"
321
322 #: src/addressbook.c:455
323 msgid "/_Address/_Delete"
324 msgstr "/_Adresa/Z_mazať"
325
326 #: src/addressbook.c:457
327 msgid "/_Address/New _Address"
328 msgstr "/_Adresa/Nová _Adresa"
329
330 #: src/addressbook.c:458
331 msgid "/_Address/New _Group"
332 msgstr "/_Adresa/Nová _Skupina"
333
334 #: src/addressbook.c:460
335 msgid "/_Address/_Mail To"
336 msgstr "/_Adresa/Poslať _mail"
337
338 #: src/addressbook.c:461 src/compose.c:811 src/mainwindow.c:853
339 #: src/messageview.c:392
340 msgid "/_Tools"
341 msgstr "/_Nástroje"
342
343 #: src/addressbook.c:462
344 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
345 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor _LDIF..."
346
347 #: src/addressbook.c:463
348 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
349 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Mutt-u..."
350
351 #: src/addressbook.c:464
352 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
353 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Pine..."
354
355 #: src/addressbook.c:465 src/addressbook.c:468 src/mainwindow.c:862
356 #: src/mainwindow.c:887 src/mainwindow.c:889 src/mainwindow.c:891
357 #: src/mainwindow.c:900 src/mainwindow.c:903 src/mainwindow.c:907
358 #: src/messageview.c:396 src/messageview.c:417 src/messageview.c:419
359 msgid "/_Tools/---"
360 msgstr "/_Nástroje/---"
361
362 #: src/addressbook.c:466
363 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
364 msgstr "/_Nástroje/Exportovať _HTML..."
365
366 #: src/addressbook.c:467
367 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
368 msgstr "/_Nástroje/Exportovať súbor L_DIF..."
369
370 #: src/addressbook.c:469
371 msgid "/_Tools/Find duplicates..."
372 msgstr "/_Nástroje/Nájsť duplikátne správy..."
373
374 #: src/addressbook.c:470 src/compose.c:816 src/mainwindow.c:935
375 #: src/messageview.c:422
376 msgid "/_Help"
377 msgstr "/_Pomocník"
378
379 #: src/addressbook.c:471 src/compose.c:817 src/mainwindow.c:941
380 #: src/messageview.c:423
381 msgid "/_Help/_About"
382 msgstr "/_Pomocník/_O programe"
383
384 #: src/addressbook.c:476 src/addressbook.c:492 src/compose.c:578
385 #: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:224
386 msgid "/_Edit"
387 msgstr "/_Upraviť"
388
389 #: src/addressbook.c:477 src/addressbook.c:493 src/edittags.c:225
390 msgid "/_Delete"
391 msgstr "/Z_mazať"
392
393 #: src/addressbook.c:479
394 msgid "/New _Book"
395 msgstr "/Nový _Adresár"
396
397 #: src/addressbook.c:480
398 msgid "/New _Folder"
399 msgstr "/Nový _Priečinok"
400
401 #: src/addressbook.c:481 src/addressbook.c:496
402 msgid "/New _Group"
403 msgstr "/Nová _Skupina"
404
405 #: src/addressbook.c:483 src/addressbook.c:498
406 msgid "/C_ut"
407 msgstr "/_Vystrihnúť"
408
409 #: src/addressbook.c:484 src/addressbook.c:499
410 msgid "/_Copy"
411 msgstr "/_Kopírovať"
412
413 #: src/addressbook.c:485 src/addressbook.c:500
414 msgid "/_Paste"
415 msgstr "/V_ložiť"
416
417 #: src/addressbook.c:490
418 msgid "/_Select all"
419 msgstr "/Vy_brať všetko"
420
421 #: src/addressbook.c:495
422 msgid "/New _Address"
423 msgstr "/Nová _Adresa"
424
425 #: src/addressbook.c:503
426 msgid "/_Mail To"
427 msgstr "/Poslať _mail"
428
429 #: src/addressbook.c:505
430 msgid "/_Browse Entry"
431 msgstr "/P_rehliadať položky"
432
433 #: src/addressbook.c:518 src/crash.c:455 src/crash.c:474 src/importldif.c:120
434 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140 src/prefs_themes.c:690
435 #: src/prefs_themes.c:722 src/prefs_themes.c:723
436 msgid "Unknown"
437 msgstr "Neznáma"
438
439 #: src/addressbook.c:525 src/addressbook.c:544 src/importldif.c:127
440 msgid "Success"
441 msgstr "Úspech"
442
443 #: src/addressbook.c:526 src/importldif.c:128
444 msgid "Bad arguments"
445 msgstr "Neplatné parametre"
446
447 #: src/addressbook.c:527 src/importldif.c:129
448 msgid "File not specified"
449 msgstr "Nie je určený súbor"
450
451 #: src/addressbook.c:528 src/importldif.c:130
452 msgid "Error opening file"
453 msgstr "Chyba pri otváraní súboru"
454
455 #: src/addressbook.c:529 src/importldif.c:131
456 msgid "Error reading file"
457 msgstr "Chyba pri čítaní súboru"
458
459 #: src/addressbook.c:530 src/importldif.c:132
460 msgid "End of file encountered"
461 msgstr "Bol nájdený koniec súboru"
462
463 #: src/addressbook.c:531 src/importldif.c:133
464 msgid "Error allocating memory"
465 msgstr "Chyba pri alokácii pamäte"
466
467 #: src/addressbook.c:532 src/importldif.c:134
468 msgid "Bad file format"
469 msgstr "Neplatný formát súboru"
470
471 #: src/addressbook.c:533 src/importldif.c:135
472 msgid "Error writing to file"
473 msgstr "Chyba pri zápise do súboru"
474
475 #: src/addressbook.c:534 src/importldif.c:136
476 msgid "Error opening directory"
477 msgstr "Chyba pri otváraní priečinku"
478
479 #: src/addressbook.c:535 src/importldif.c:137
480 msgid "No path specified"
481 msgstr "Nebola zadaná cesta"
482
483 #: src/addressbook.c:545
484 msgid "Error connecting to LDAP server"
485 msgstr "Chyba pri pripájaní sa k serveru LDAP"
486
487 #: src/addressbook.c:546
488 msgid "Error initializing LDAP"
489 msgstr "Chyba pri inicializácii LDAP"
490
491 #: src/addressbook.c:547
492 msgid "Error binding to LDAP server"
493 msgstr "Chyba pri pripájaní LDAP serveru"
494
495 #: src/addressbook.c:548
496 msgid "Error searching LDAP database"
497 msgstr "Chyba pri čítaní LDAP databázy"
498
499 #: src/addressbook.c:549
500 msgid "Timeout performing LDAP operation"
501 msgstr "Pri LDAP operácii vypršal časový limit"
502
503 #: src/addressbook.c:550
504 msgid "Error in LDAP search criteria"
505 msgstr "Chybné vyhľadávacie kritériá LDAP"
506
507 #: src/addressbook.c:551
508 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
509 msgstr "Neboli nájdené žiadne položky LDAP vyhovujúce kritériám"
510
511 #: src/addressbook.c:552
512 msgid "LDAP search terminated on request"
513 msgstr "LDAP vyhľadávanie bolo ukončené na požiadavku používateľa"
514
515 #: src/addressbook.c:553
516 msgid "Error starting TLS connection"
517 msgstr "Pri vytváraní TLS pripojenia sa vyskytla chyba"
518
519 #: src/addressbook.c:554
520 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
521 msgstr "Chýba Distguished Name (dn)"
522
523 #: src/addressbook.c:555
524 msgid "Missing required information"
525 msgstr "Chýbajú požadované údaje"
526
527 #: src/addressbook.c:556
528 msgid "Another contact exists with that key"
529 msgstr "Kontakt s takýmto kľúčom už existuje"
530
531 #: src/addressbook.c:557
532 msgid "Strong(er) authentication required"
533 msgstr "Je vyžadovaná silnejšia autentizácia"
534
535 #: src/addressbook.c:931
536 msgid "Sources"
537 msgstr "Zdroje"
538
539 #: src/addressbook.c:935 src/prefs_other.c:512 src/toolbar.c:207
540 #: src/toolbar.c:2044
541 msgid "Address book"
542 msgstr "Otvoriť adresár"
543
544 #: src/addressbook.c:1067
545 msgid "Lookup name:"
546 msgstr "Vyhľadať meno:"
547
548 #: src/addressbook.c:1398 src/addressbook.c:1444 src/addrduplicates.c:805
549 msgid "Delete address(es)"
550 msgstr "Zmazať adresu(y)"
551
552 #: src/addressbook.c:1399 src/addrduplicates.c:854
553 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
554 msgstr "Tieto adresné údaje sú len pre čítanie a nedajú sa odstrániť."
555
556 #: src/addressbook.c:1438
557 msgid "Delete group"
558 msgstr "Odstrániť skupinu"
559
560 #: src/addressbook.c:1439
561 msgid ""
562 "Really delete the group(s)?\n"
563 "The addresses it contains will not be lost."
564 msgstr ""
565 "Naozaj chcete odstrániť skupinu?\n"
566 "Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
567
568 #: src/addressbook.c:1445 src/addrduplicates.c:806
569 msgid "Really delete the address(es)?"
570 msgstr "Naozaj zmazať adresu(y)?"
571
572 #: src/addressbook.c:2067
573 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
574 msgstr "Nemôžem vkladať. Cieľový adresár je len pre čítanie."
575
576 #: src/addressbook.c:2078
577 msgid "Cannot paste into an address group."
578 msgstr "Nemôžem vkladať do skupiny adries."
579
580 #: src/addressbook.c:2761
581 #, c-format
582 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
583 msgstr "Chcete zmazať výsledky požiadavky a adresy v '%s' ?"
584
585 #: src/addressbook.c:2764 src/addressbook.c:2790 src/addressbook.c:2797
586 #: src/prefs_filtering_action.c:166 src/toolbar.c:428
587 msgid "Delete"
588 msgstr "Zmazať"
589
590 #: src/addressbook.c:2773
591 #, c-format
592 msgid ""
593 "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it "
594 "contains will be moved into the parent folder."
595 msgstr ""
596 "Naozaj chcete odstrániť '%s' ? Ak zmažete len priečinok, adresy z neho sa "
597 "presunú do nadradeného priečinku."
598
599 #: src/addressbook.c:2776 src/imap_gtk.c:302 src/mh_gtk.c:182
600 msgid "Delete folder"
601 msgstr "Odstrániť priečinok"
602
603 #: src/addressbook.c:2777
604 msgid "+Delete _folder only"
605 msgstr "+Odstrániť _len priečinok"
606
607 #: src/addressbook.c:2777
608 msgid "Delete folder and _addresses"
609 msgstr "Odstrániť priečinok aj _adresy"
610
611 #: src/addressbook.c:2788
612 #, c-format
613 msgid ""
614 "Do you want to delete '%s'?\n"
615 "The addresses it contains will not be lost."
616 msgstr ""
617 "Chcete odstrániť '%s'?\n"
618 "Adresy, ktoré obsahuje, nebudú stratené."
619
620 #: src/addressbook.c:2795
621 #, c-format
622 msgid ""
623 "Do you want to delete '%s'?\n"
624 "The addresses it contains will be lost."
625 msgstr ""
626 "Chcete odstrániť '%s'?\n"
627 "Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
628
629 #: src/addressbook.c:2905
630 #, c-format
631 msgid "Search '%s'"
632 msgstr "Vyhľadať  '%s'"
633
634 #: src/addressbook.c:3043 src/addressbook.c:3092
635 msgid "New Contacts"
636 msgstr "Nové kontakty"
637
638 #: src/addressbook.c:3865
639 msgid "New user, could not save index file."
640 msgstr "Nový uživateľ, nepodarilo sa uložiť indexový súbor."
641
642 #: src/addressbook.c:3869
643 msgid "New user, could not save address book files."
644 msgstr "Nový uživateľ, nepodarilo sa uložiť súbory adresára."
645
646 #: src/addressbook.c:3879
647 msgid "Old address book converted successfully."
648 msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspešne."
649
650 #: src/addressbook.c:3884
651 msgid ""
652 "Old address book converted,\n"
653 "could not save new address index file."
654 msgstr ""
655 "Konverzia starého adresára je dokončená,\n"
656 "nedá sa uložiť indexový súbor nového adresára."
657
658 #: src/addressbook.c:3897
659 msgid ""
660 "Could not convert address book,\n"
661 "but created empty new address book files."
662 msgstr ""
663 "Nedá sa konvertovať starý adresár,\n"
664 "ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
665
666 #: src/addressbook.c:3903
667 msgid ""
668 "Could not convert address book,\n"
669 "could not save new address index file."
670 msgstr ""
671 "Nepodarilo sa skonvertovať starý adresár,\n"
672 "nedá sa ani vytvoriť indexový súbor nového adresára."
673
674 #: src/addressbook.c:3908
675 msgid ""
676 "Could not convert address book\n"
677 "and could not create new address book files."
678 msgstr ""
679 "Nedá sa konvertovať starý adresár\n"
680 "a nedajú sa ani vytvoriť súbory nového adresára."
681
682 #: src/addressbook.c:3915 src/addressbook.c:3921
683 msgid "Addressbook conversion error"
684 msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
685
686 #: src/addressbook.c:4028
687 msgid "Addressbook Error"
688 msgstr "Chyba v adresári"
689
690 #: src/addressbook.c:4029
691 msgid "Could not read address index"
692 msgstr "Nedá sa načítať zoznam adries"
693
694 #: src/addressbook.c:4356
695 msgid "Busy searching..."
696 msgstr "Prehľadávam..."
697
698 #: src/addressbook.c:4618
699 msgid "Interface"
700 msgstr "Ovládanie"
701
702 #: src/addressbook.c:4634 src/addressbook_foldersel.c:192 src/exphtmldlg.c:375
703 #: src/expldifdlg.c:392 src/exporthtml.c:979 src/importldif.c:660
704 msgid "Address Book"
705 msgstr "Adresár"
706
707 #: src/addressbook.c:4650
708 msgid "Person"
709 msgstr "Osoba"
710
711 #: src/addressbook.c:4698 src/exporthtml.c:879 src/folderview.c:405
712 #: src/folderview.c:493 src/prefs_account.c:2509 src/prefs_folder_column.c:81
713 #: src/prefs_folder_item.c:1483 src/prefs_folder_item.c:1501
714 #: src/prefs_folder_item.c:1518
715 msgid "Folder"
716 msgstr "Priečinky"
717
718 #: src/addressbook.c:4714
719 msgid "vCard"
720 msgstr "vCard"
721
722 #: src/addressbook.c:4730 src/addressbook.c:4746
723 msgid "JPilot"
724 msgstr "JPilot"
725
726 #: src/addressbook.c:4762
727 msgid "LDAP servers"
728 msgstr "LDAP servery"
729
730 #: src/addressbook.c:4778
731 msgid "LDAP Query"
732 msgstr "LDAP požiadavka"
733
734 #: src/addressbook.c:5102 src/addressbook_foldersel.c:389 src/matcher.c:329
735 #: src/matcher.c:1237 src/matcher.c:1370
736 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:103
737 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:217
738 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:232
739 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:66
740 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:197
741 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:123
742 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:116
743 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:254
744 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:447 src/prefs_matcher.c:476
745 #: src/prefs_matcher.c:503 src/prefs_matcher.c:1273 src/prefs_matcher.c:1288
746 #: src/prefs_matcher.c:1290 src/prefs_matcher.c:2049 src/prefs_matcher.c:2053
747 msgid "Any"
748 msgstr "Akékoľvek"
749
750 #: src/addrgather.c:158
751 msgid "Please specify name for address book."
752 msgstr "Prosím zvoľte názov pre adresár."
753
754 #: src/addrgather.c:178
755 msgid "Please select the mail headers to search."
756 msgstr "Prosím zvoľte poštové hlavičky pre vyhľadávanie."
757
758 #: src/addrgather.c:185
759 msgid "Harvesting addresses..."
760 msgstr "Zozbieravam adresy..."
761
762 #: src/addrgather.c:224
763 msgid "Addresses gathered successfully."
764 msgstr "Adresy zozbierané úspešne."
765
766 #: src/addrgather.c:294
767 msgid "No folder or message was selected."
768 msgstr "Nie je zvolený žiadny priečinok ani správa."
769
770 #: src/addrgather.c:302
771 msgid ""
772 "Please select a folder to process from the folder\n"
773 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
774 "the message list."
775 msgstr ""
776 "Prosím zvoľte priečinok, alebo zvoľte jednu alebo\n"
777 "viacero správ, ktoré sa majú spracovať."
778
779 #: src/addrgather.c:354
780 msgid "Folder :"
781 msgstr "Priečinok:"
782
783 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:543 src/expldifdlg.c:629
784 #: src/importldif.c:909
785 msgid "Address Book :"
786 msgstr "Adresár :"
787
788 #: src/addrgather.c:375
789 msgid "Folder Size :"
790 msgstr "Veľkosť priečinku :"
791
792 #: src/addrgather.c:390
793 msgid "Process these mail header fields"
794 msgstr "Spracovať tieto poštové hlavičky"
795
796 #: src/addrgather.c:408
797 msgid "Include subfolders"
798 msgstr "Spracovať aj podpriečinky"
799
800 #: src/addrgather.c:431
801 msgid "Header Name"
802 msgstr "Názov hlavičky"
803
804 #: src/addrgather.c:432
805 msgid "Address Count"
806 msgstr "Počet adries"
807
808 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:158 src/compose.c:5091
809 #: src/compose.c:10110 src/messageview.c:684 src/messageview.c:697
810 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:581 src/summaryview.c:4499
811 msgid "Warning"
812 msgstr "Varovanie"
813
814 #: src/addrgather.c:538
815 msgid "Header Fields"
816 msgstr "Hlavičky"
817
818 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:663 src/expldifdlg.c:740
819 #: src/importldif.c:1041
820 msgid "Finish"
821 msgstr "Dokončiť"
822
823 #: src/addrgather.c:600
824 msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
825 msgstr "Zozbierať e-mailové adresy - zo zvolených správ"
826
827 #: src/addrgather.c:608
828 msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
829 msgstr "Zozbierať e-mailové adresy - z priečinku"
830
831 #: src/addrindex.c:118
832 msgid "Common addresses"
833 msgstr "Spoločné adresy"
834
835 #: src/addrindex.c:119
836 msgid "Personal addresses"
837 msgstr "Súkromné adresy"
838
839 #: src/addrindex.c:125
840 msgid "Common address"
841 msgstr "Spoločná adresa"
842
843 #: src/addrindex.c:126
844 msgid "Personal address"
845 msgstr "Súkromná adresa"
846
847 #: src/addrindex.c:1825
848 msgid "Address(es) update"
849 msgstr "Aktualizácia adries"
850
851 #: src/addrindex.c:1826
852 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
853 msgstr "Aktualizácia sa nepodarila. Zmeny neboli zapísané."
854
855 #: src/addrduplicates.c:128
856 msgid "Show duplicates in the same book"
857 msgstr "Zobraziť duplikáty v tom istom adresári"
858
859 #: src/addrduplicates.c:134
860 msgid "Show duplicates in different books"
861 msgstr "Zobraziť duplikáty v rôznych adresároch"
862
863 #: src/addrduplicates.c:145
864 msgid "Find address book email duplicates"
865 msgstr "Vyhľadať duplikátne adresy v adresári"
866
867 #: src/addrduplicates.c:146
868 msgid "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
869 msgstr "Claws Mail teraz prehľadá adresár kvôli duplikátnym adresám."
870
871 #: src/addrduplicates.c:327
872 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
873 msgstr "V adresári neboli nájdené žiadne duplikátne adresy"
874
875 #: src/addrduplicates.c:358
876 msgid "Duplicate email addresses"
877 msgstr "Duplikátne adresy"
878
879 #: src/addrduplicates.c:476
880 msgid "Address book path"
881 msgstr "Cesta k adresáru"
882
883 #: src/addrduplicates.c:853
884 msgid "Delete address"
885 msgstr "Zmazať adresu"
886
887 #: src/alertpanel.c:145 src/compose.c:8124
888 msgid "Notice"
889 msgstr "Upozornenie"
890
891 #: src/alertpanel.c:171 src/alertpanel.c:194 src/compose.c:5031 src/inc.c:649
892 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:243
893 msgid "Error"
894 msgstr "Chyba"
895
896 #: src/alertpanel.c:195
897 msgid "_View log"
898 msgstr "_Zobraziť záznam"
899
900 #: src/alertpanel.c:345
901 msgid "Show this message next time"
902 msgstr "Zobraziť túto správu nabudúce"
903
904 #: src/browseldap.c:223
905 msgid "Browse Directory Entry"
906 msgstr "Prehliadať priečinok"
907
908 #: src/browseldap.c:243
909 msgid "Server Name :"
910 msgstr "Názov serveru :"
911
912 #: src/browseldap.c:253
913 msgid "Distinguished Name (dn) :"
914 msgstr "Distguished Name (dn) :"
915
916 #: src/browseldap.c:276
917 msgid "LDAP Name"
918 msgstr "LDAP meno"
919
920 #: src/browseldap.c:278
921 msgid "Attribute Value"
922 msgstr "Hodnota atribútu"
923
924 #: src/common/plugin.c:58
925 msgid "Nothing"
926 msgstr "Nič"
927
928 #: src/common/plugin.c:59
929 msgid "a viewer"
930 msgstr "prezerača"
931
932 #: src/common/plugin.c:60
933 msgid "a MIME parser"
934 msgstr "prehliadača MIME"
935
936 #: src/common/plugin.c:61
937 msgid "folders"
938 msgstr "priečinkov"
939
940 #: src/common/plugin.c:62
941 msgid "filtering"
942 msgstr "filtrovania"
943
944 #: src/common/plugin.c:63
945 msgid "a privacy interface"
946 msgstr "rozhrania zabezpečenia súkromia"
947
948 #: src/common/plugin.c:64
949 msgid "a notifier"
950 msgstr "oznamovača"
951
952 #: src/common/plugin.c:65
953 msgid "an utility"
954 msgstr "pomôcky"
955
956 #: src/common/plugin.c:66
957 msgid "things"
958 msgstr "inú"
959
960 #: src/common/plugin.c:284
961 #, c-format
962 msgid "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
963 msgstr "Tento plugin prináša funkciu %s (%s), ktorá je už poskytovaná pluginom %s."
964
965 #: src/common/plugin.c:323
966 msgid "Plugin already loaded"
967 msgstr "Plugin je už načítaný"
968
969 #: src/common/plugin.c:334
970 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
971 msgstr "NEpodarilo sa alokovať pamäť pre plugin"
972
973 #: src/common/plugin.c:364
974 msgid "This module is not licensed under a GPL v2 or later compatible license."
975 msgstr "Tento modul nie je licencovaný pod licenciou kompatibilnou s GPL v2 alebo vyššou."
976
977 #: src/common/plugin.c:373
978 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
979 msgstr "Tento modul je pre Claws Mail pre GTK1."
980
981 #: src/common/plugin.c:613
982 #, c-format
983 msgid ""
984 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
985 "built with."
986 msgstr ""
987 "Vaša verzia Claws Mail je novšia ako verzia, pre ktorú bol plugin '%s' "
988 "skompilovaný."
989
990 #: src/common/plugin.c:616
991 msgid ""
992 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
993 "with."
994 msgstr ""
995 "Vaša verzia Claws Mail je novšia ako verzia, pre ktorú bol tento plugin "
996 "skompilovaný."
997
998 #: src/common/plugin.c:625
999 #, c-format
1000 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1001 msgstr "Vaša verzia Claws Mail je príliš zastaralá pre plugin '%s'."
1002
1003 #: src/common/plugin.c:627
1004 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1005 msgstr "Vaša verzia Claws Mail je príliš zastaralá pre tento plugin."
1006
1007 #: src/common/session.c:166 src/imap.c:1057
1008 msgid "SSL handshake failed\n"
1009 msgstr "SSL spojenie zlyhalo\n"
1010
1011 #: src/common/smtp.c:176
1012 msgid "SMTP AUTH not available\n"
1013 msgstr "SMTP AUTH nie je dostupné\n"
1014
1015 #: src/common/smtp.c:518 src/common/smtp.c:568
1016 msgid "bad SMTP response\n"
1017 msgstr "neplatná odozva SMTP\n"
1018
1019 #: src/common/smtp.c:539 src/common/smtp.c:557 src/common/smtp.c:676
1020 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1021 msgstr "vyskytla sa chyba pri SMTP spojení\n"
1022
1023 #: src/common/smtp.c:548 src/pop.c:891
1024 msgid "error occurred on authentication\n"
1025 msgstr "vyskytla sa chyba v autentizácii\n"
1026
1027 #: src/common/smtp.c:603
1028 #, c-format
1029 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1030 msgstr "Správa je príliš veľká (Maximálna veľkosť je %s)\n"
1031
1032 #: src/common/smtp.c:635 src/pop.c:884
1033 msgid "couldn't start TLS session\n"
1034 msgstr "nepodarilo sa vytvoriť TLS sedenie\n"
1035
1036 #: src/common/socket.c:1426
1037 #, c-format
1038 msgid "write on fd%d: %s\n"
1039 msgstr "zápis na fd%d: %s\n"
1040
1041 #: src/common/ssl.c:211
1042 msgid "Error creating ssl context\n"
1043 msgstr "Pri vytváraní SSL kontextu sa vyskytla chyba\n"
1044
1045 #: src/common/ssl.c:230
1046 #, c-format
1047 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
1048 msgstr "SSL spojenie zlyhalo (%s)\n"
1049
1050 #: src/common/ssl_certificate.c:479
1051 msgid "Couldn't load X509 default paths"
1052 msgstr "Nepodarilo sa načítať východzie cesty X509"
1053
1054 #: src/common/ssl_certificate.c:501
1055 msgid "Uncheckable"
1056 msgstr "Neoveriteľný"
1057
1058 #: src/common/ssl_certificate.c:505
1059 msgid "Self-signed certificate"
1060 msgstr "Samopodpísaný certifikát"
1061
1062 #: src/common/ssl_certificate.c:508
1063 msgid "Revoked certificate"
1064 msgstr "Revokovaný certifikát"
1065
1066 #: src/common/ssl_certificate.c:510
1067 msgid "No certificate issuer found"
1068 msgstr "Nebol nájdený vydavateľ certifikátu"
1069
1070 #: src/common/ssl_certificate.c:512
1071 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1072 msgstr "Vydavateľ certifikátu nie je certifikačnou autoritou"
1073
1074 #: src/common/string_match.c:79
1075 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1076 msgstr "(Názov vymazaný kvôli RegExp)"
1077
1078 #: src/common/utils.c:332
1079 #, c-format
1080 msgid "%dB"
1081 msgstr "%dB"
1082
1083 #: src/common/utils.c:333
1084 #, c-format
1085 msgid "%d.%02dKB"
1086 msgstr "%d.%02dKB"
1087
1088 #: src/common/utils.c:334
1089 #, c-format
1090 msgid "%d.%02dMB"
1091 msgstr "%d.%02dMB"
1092
1093 #: src/common/utils.c:335
1094 #, c-format
1095 msgid "%.2fGB"
1096 msgstr "%.2fGB"
1097
1098 #: src/common/utils.c:4624
1099 msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
1100 msgstr "Nedeľa"
1101
1102 #: src/common/utils.c:4625
1103 msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
1104 msgstr "Pondelok"
1105
1106 #: src/common/utils.c:4626
1107 msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
1108 msgstr "Utorok"
1109
1110 #: src/common/utils.c:4627
1111 msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
1112 msgstr "Streda"
1113
1114 #: src/common/utils.c:4628
1115 msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
1116 msgstr "Štvrtok"
1117
1118 #: src/common/utils.c:4629
1119 msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
1120 msgstr "Piatok"
1121
1122 #: src/common/utils.c:4630
1123 msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
1124 msgstr "Sobota"
1125
1126 #: src/common/utils.c:4632
1127 msgid "Complete month name for use by strftime|January"
1128 msgstr "Január"
1129
1130 #: src/common/utils.c:4633
1131 msgid "Complete month name for use by strftime|February"
1132 msgstr "Február"
1133
1134 #: src/common/utils.c:4634
1135 msgid "Complete month name for use by strftime|March"
1136 msgstr "Marec"
1137
1138 #: src/common/utils.c:4635
1139 msgid "Complete month name for use by strftime|April"
1140 msgstr "Apríl"
1141
1142 #: src/common/utils.c:4636
1143 msgid "Complete month name for use by strftime|May"
1144 msgstr "Máj"
1145
1146 #: src/common/utils.c:4637
1147 msgid "Complete month name for use by strftime|June"
1148 msgstr "Jún"
1149
1150 #: src/common/utils.c:4638
1151 msgid "Complete month name for use by strftime|July"
1152 msgstr "Júl"
1153
1154 #: src/common/utils.c:4639
1155 msgid "Complete month name for use by strftime|August"
1156 msgstr "August"
1157
1158 #: src/common/utils.c:4640
1159 msgid "Complete month name for use by strftime|September"
1160 msgstr "September"
1161
1162 #: src/common/utils.c:4641
1163 msgid "Complete month name for use by strftime|October"
1164 msgstr "Október"
1165
1166 #: src/common/utils.c:4642
1167 msgid "Complete month name for use by strftime|November"
1168 msgstr "November"
1169
1170 #: src/common/utils.c:4643
1171 msgid "Complete month name for use by strftime|December"
1172 msgstr "December"
1173
1174 #: src/common/utils.c:4645
1175 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
1176 msgstr "Ne"
1177
1178 #: src/common/utils.c:4646
1179 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
1180 msgstr "Po"
1181
1182 #: src/common/utils.c:4647
1183 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
1184 msgstr "Ut"
1185
1186 #: src/common/utils.c:4648
1187 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
1188 msgstr "St"
1189
1190 #: src/common/utils.c:4649
1191 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
1192 msgstr "Št"
1193
1194 #: src/common/utils.c:4650
1195 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
1196 msgstr "Pi"
1197
1198 #: src/common/utils.c:4651
1199 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
1200 msgstr "So"
1201
1202 #: src/common/utils.c:4653
1203 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
1204 msgstr "Jan"
1205
1206 #: src/common/utils.c:4654
1207 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
1208 msgstr "Feb"
1209
1210 #: src/common/utils.c:4655
1211 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
1212 msgstr "Mar"
1213
1214 #: src/common/utils.c:4656
1215 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
1216 msgstr "Apr"
1217
1218 #: src/common/utils.c:4657
1219 msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
1220 msgstr "Máj"
1221
1222 #: src/common/utils.c:4658
1223 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
1224 msgstr "Jún"
1225
1226 #: src/common/utils.c:4659
1227 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
1228 msgstr "Júl"
1229
1230 #: src/common/utils.c:4660
1231 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
1232 msgstr "Aug"
1233
1234 #: src/common/utils.c:4661
1235 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
1236 msgstr "Sep"
1237
1238 #: src/common/utils.c:4662
1239 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
1240 msgstr "Okt"
1241
1242 #: src/common/utils.c:4663
1243 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
1244 msgstr "Nov"
1245
1246 #: src/common/utils.c:4664
1247 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
1248 msgstr "Dec"
1249
1250 #: src/common/utils.c:4666
1251 msgid "For use by strftime (morning)|AM"
1252 msgstr "AM"
1253
1254 #: src/common/utils.c:4667
1255 msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
1256 msgstr "PM"
1257
1258 #: src/common/utils.c:4668
1259 msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
1260 msgstr "am"
1261
1262 #: src/common/utils.c:4669
1263 msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
1264 msgstr "pm"
1265
1266 #: src/common/utils.c:4671
1267 msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1268 msgstr "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1269
1270 #: src/common/utils.c:4672
1271 msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
1272 msgstr "%d. %m. %y"
1273
1274 #: src/common/utils.c:4673
1275 msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
1276 msgstr "%H:%M:%S"
1277
1278 #: src/common/utils.c:4675
1279 msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
1280 msgstr "%I:%M:%S %p"
1281
1282 #: src/compose.c:555
1283 msgid "/_Add..."
1284 msgstr "/_Pridať..."
1285
1286 #: src/compose.c:556
1287 msgid "/_Remove"
1288 msgstr "/_Odstrániť"
1289
1290 #: src/compose.c:558 src/folderview.c:299
1291 msgid "/_Properties..."
1292 msgstr "/_Vlastnosti..."
1293
1294 #: src/compose.c:563 src/mainwindow.c:791 src/messageview.c:375
1295 msgid "/_Message"
1296 msgstr "/Sp_ráva"
1297
1298 #: src/compose.c:564
1299 msgid "/_Message/S_end"
1300 msgstr "/Sp_ráva/_Odoslať"
1301
1302 #: src/compose.c:566
1303 msgid "/_Message/Send _later"
1304 msgstr "/Sp_ráva/Odoslať _neskôr"
1305
1306 #: src/compose.c:568 src/compose.c:572 src/compose.c:575 src/mainwindow.c:801
1307 #: src/mainwindow.c:811 src/mainwindow.c:824 src/mainwindow.c:830
1308 #: src/mainwindow.c:850 src/messageview.c:378 src/messageview.c:386
1309 msgid "/_Message/---"
1310 msgstr "/Sp_ráva/---"
1311
1312 #: src/compose.c:569
1313 msgid "/_Message/_Attach file"
1314 msgstr "/Sp_ráva/P_ripojiť súbor"
1315
1316 #: src/compose.c:570
1317 msgid "/_Message/_Insert file"
1318 msgstr "/Sp_ráva/_Vložiť súbor"
1319
1320 #: src/compose.c:571
1321 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1322 msgstr "/Sp_ráva/V_ložiť podpis"
1323
1324 #: src/compose.c:573
1325 msgid "/_Message/_Save"
1326 msgstr "/Sp_ráva/_Uložiť"
1327
1328 #: src/compose.c:576
1329 msgid "/_Message/_Close"
1330 msgstr "/Sp_ráva/_Zavrieť"
1331
1332 #: src/compose.c:579
1333 msgid "/_Edit/_Undo"
1334 msgstr "/_Upraviť/_Späť"
1335
1336 #: src/compose.c:580
1337 msgid "/_Edit/_Redo"
1338 msgstr "/_Upraviť/Z_novu urobiť"
1339
1340 #: src/compose.c:581 src/compose.c:669 src/compose.c:672 src/compose.c:678
1341 #: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:227
1342 msgid "/_Edit/---"
1343 msgstr "/_Upraviť/---"
1344
1345 #: src/compose.c:582
1346 msgid "/_Edit/Cu_t"
1347 msgstr "/_Upraviť/_Vystrihnúť"
1348
1349 #: src/compose.c:583 src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:225
1350 msgid "/_Edit/_Copy"
1351 msgstr "/_Upraviť/_Kopírovať"
1352
1353 #: src/compose.c:584
1354 msgid "/_Edit/_Paste"
1355 msgstr "/_Upraviť/_Prilepiť"
1356
1357 #: src/compose.c:585
1358 msgid "/_Edit/Special paste"
1359 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť špeciálne"
1360
1361 #: src/compose.c:586
1362 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1363 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť špeciálne/ako _citáciu"
1364
1365 #: src/compose.c:588
1366 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1367 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť špeciálne/_zalomené"
1368
1369 #: src/compose.c:590
1370 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1371 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť špeciálne/_nezalomené"
1372
1373 #: src/compose.c:592 src/mainwindow.c:560 src/messageview.c:226
1374 msgid "/_Edit/Select _all"
1375 msgstr "/_Upraviť/Vy_brať všetko"
1376
1377 #: src/compose.c:593
1378 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1379 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené"
1380
1381 #: src/compose.c:594
1382 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1383 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o znak dozadu"
1384
1385 #: src/compose.c:599
1386 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1387 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o znak dopredu"
1388
1389 #: src/compose.c:604
1390 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1391 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o slovo dozadu"
1392
1393 #: src/compose.c:609
1394 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1395 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o slovo dopredu"
1396
1397 #: src/compose.c:614
1398 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1399 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na začiatok riadku"
1400
1401 #: src/compose.c:619
1402 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1403 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na koniec riadku"
1404
1405 #: src/compose.c:624
1406 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1407 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na predchodzí riadok"
1408
1409 #: src/compose.c:629
1410 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1411 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na ďalší riadok"
1412
1413 #: src/compose.c:634
1414 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1415 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať znak naľavo od kurzora"
1416
1417 #: src/compose.c:639
1418 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1419 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať znak napravo od kurzora"
1420
1421 #: src/compose.c:644
1422 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1423 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať slovo naľavo od kurzora"
1424
1425 #: src/compose.c:649
1426 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1427 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať slovo napravo od kurzora"
1428
1429 #: src/compose.c:654
1430 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1431 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať riadok"
1432
1433 #: src/compose.c:659
1434 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1435 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať riadok"
1436
1437 #: src/compose.c:664
1438 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1439 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať text do konca riadku"
1440
1441 #: src/compose.c:670
1442 msgid "/_Edit/_Find"
1443 msgstr "/_Upraviť/_Nájsť"
1444
1445 #: src/compose.c:673
1446 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1447 msgstr "/_Upraviť/_Zalomiť aktuálny odstavec"
1448
1449 #: src/compose.c:675
1450 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1451 msgstr "/_Upraviť/Zalomiť všetky _dlhé riadky"
1452
1453 #: src/compose.c:677
1454 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1455 msgstr "/_Upraviť/Aut_omaticky zalamovať"
1456
1457 #: src/compose.c:679
1458 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1459 msgstr "/_Upraviť/Upraviť e_xterným editorom"
1460
1461 #: src/compose.c:682
1462 msgid "/_Spelling"
1463 msgstr "/P_ravopis"
1464
1465 #: src/compose.c:683
1466 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1467 msgstr "/P_ravopis/_Skontrolovať všetko alebo výber"
1468
1469 #: src/compose.c:685
1470 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1471 msgstr "/P_ravopis/_Zvýrazniť všetky nesprávne slová"
1472
1473 #: src/compose.c:687
1474 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1475 msgstr "/P_ravopis/_Spätne skontrolovať nesprávne slovo"
1476
1477 #: src/compose.c:689
1478 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1479 msgstr "/P_ravopis/_Dopredu na ďalšie nesprávne slovo"
1480
1481 #: src/compose.c:691
1482 msgid "/_Spelling/---"
1483 msgstr "/P_ravopis/---"
1484
1485 #: src/compose.c:692
1486 msgid "/_Spelling/Options"
1487 msgstr "/P_ravopis/Možnosti"
1488
1489 #: src/compose.c:695
1490 msgid "/_Options"
1491 msgstr "/_Možnosti"
1492
1493 # msgstr "/_Možnosti/Vyžia_dať potvrdenie o príjme"
1494 #: src/compose.c:696
1495 msgid "/_Options/Reply _mode"
1496 msgstr "/_Možnosti/_Spôsob odpovede"
1497
1498 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Vysoká"
1499 #: src/compose.c:697
1500 msgid "/_Options/Reply _mode/_Normal"
1501 msgstr "/_Možnosti/_Spôsob odpovede/_Normálna"
1502
1503 #: src/compose.c:698
1504 msgid "/_Options/Reply _mode/_All"
1505 msgstr "/_Možnosti/_Spôsob odpovede/_Všetkým"
1506
1507 #: src/compose.c:699
1508 msgid "/_Options/Reply _mode/_Sender"
1509 msgstr "/_Možnosti/_Spôsob odpovede/_Odosielateľovi"
1510
1511 #: src/compose.c:700
1512 msgid "/_Options/Reply _mode/_Mailing-list"
1513 msgstr "/_Možnosti/_Spôsob odpovede/Do _mailing-listu"
1514
1515 # msgstr "/_Možnosti/_Zašifrovať"
1516 #: src/compose.c:701 src/compose.c:706 src/compose.c:713 src/compose.c:715
1517 #: src/compose.c:717
1518 msgid "/_Options/---"
1519 msgstr "/_Možnosti/---"
1520
1521 #: src/compose.c:702
1522 msgid "/_Options/Privacy _System"
1523 msgstr "/_Možnosti/_Systém súkromia"
1524
1525 #: src/compose.c:703
1526 msgid "/_Options/Privacy _System/None"
1527 msgstr "/_Možnosti/_Systém súkromia/Žiadny"
1528
1529 # msgstr "/_Možnosti/Systém súkromia/Žiadny"
1530 #: src/compose.c:704
1531 msgid "/_Options/Si_gn"
1532 msgstr "/_Možnosti/_Podpísať"
1533
1534 # msgstr "/_Možnosti/Po_dpísať"
1535 #: src/compose.c:705
1536 msgid "/_Options/_Encrypt"
1537 msgstr "/_Možnosti/_Zašifrovať"
1538
1539 #: src/compose.c:707
1540 msgid "/_Options/_Priority"
1541 msgstr "/_Možnosti/Pri_orita"
1542
1543 # msgstr "/_Možnosti/Pri_orita"
1544 #: src/compose.c:708
1545 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1546 msgstr "/_Možnosti/Priorita/Na_jvyššia"
1547
1548 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/Na_jvyššia"
1549 #: src/compose.c:709
1550 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1551 msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Vysoká"
1552
1553 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Vysoká"
1554 #: src/compose.c:710
1555 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1556 msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Normálna"
1557
1558 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Normálna"
1559 #: src/compose.c:711
1560 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1561 msgstr "/_Možnosti/Priorita/Ní_zka"
1562
1563 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/Ní_zka"
1564 #: src/compose.c:712
1565 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1566 msgstr "/_Možnosti/Priorita/N_ajnižšia"
1567
1568 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/N_ajnižšia"
1569 #: src/compose.c:714
1570 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1571 msgstr "/_Možnosti/_Vyžiadať potvrdenie o príjme"
1572
1573 # msgstr "/_Možnosti/Vyžia_dať potvrdenie o príjme"
1574 #: src/compose.c:716
1575 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1576 msgstr "/_Možnosti/_Odstrániť odkazy"
1577
1578 # msgstr "/_Možnosti/Odstrániť od_kazy"
1579 #: src/compose.c:723
1580 msgid "/_Options/Character _encoding"
1581 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie"
1582
1583 # msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/"
1584 #: src/compose.c:724
1585 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1586 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/_Automaticky"
1587
1588 # msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/_Automaticky"
1589 #: src/compose.c:726 src/compose.c:732
1590 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1591 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/---"
1592
1593 # msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/---"
1594 #: src/compose.c:728
1595 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ASCII (US-ASC_II)"
1596 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/7bit ASCII (US-ASC_II)"
1597
1598 #: src/compose.c:730
1599 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1600 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Unicode (_UTF-8)"
1601
1602 #: src/compose.c:734
1603 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European"
1604 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Západná Európa"
1605
1606 #: src/compose.c:735
1607 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European/ISO-8859-_1"
1608 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Západná Európa/ISO-8859-_1"
1609
1610 #: src/compose.c:737
1611 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European/ISO-8859-15"
1612 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Západná Európa/ISO-8859-15"
1613
1614 #: src/compose.c:739
1615 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European/Windows-1252"
1616 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Západná Európa/Windows-1252"
1617
1618 #: src/compose.c:742
1619 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1620 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
1621
1622 # msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/"
1623 #: src/compose.c:745
1624 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic"
1625 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Pobaltie"
1626
1627 #: src/compose.c:746
1628 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic/ISO-8859-13"
1629 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Pobaltie/ISO-8859-13"
1630
1631 #: src/compose.c:748
1632 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic/ISO-8859-_4"
1633 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Pobaltie/ISO-8859-_4"
1634
1635 #: src/compose.c:751
1636 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1637 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Grécko (ISO-8859-_7)"
1638
1639 # msgstr "/_Možnosti/Odstrániť od_kazy"
1640 #: src/compose.c:754
1641 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew"
1642 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Hebrejsko"
1643
1644 #: src/compose.c:755
1645 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew/ISO-8859-_8"
1646 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Hebrejsko/ISO-8859-_8"
1647
1648 #: src/compose.c:757
1649 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew/Windows-1255"
1650 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Hebrejsko/Windows-1255"
1651
1652 # msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/"
1653 #: src/compose.c:760
1654 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic"
1655 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Arabské"
1656
1657 #: src/compose.c:761
1658 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic/ISO-8859-_6"
1659 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Arabské/ISO-8859-_6"
1660
1661 #: src/compose.c:763
1662 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic/Windows-1256"
1663 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Arabské/Windows-1256"
1664
1665 #: src/compose.c:766
1666 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1667 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Turecko (ISO-8859-_9)"
1668
1669 #: src/compose.c:769
1670 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic"
1671 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika"
1672
1673 #: src/compose.c:770
1674 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic/ISO-8859-_5"
1675 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika/ISO-8859-_5"
1676
1677 #: src/compose.c:772
1678 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic/KOI8-_R"
1679 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika/KOI8-_R"
1680
1681 #: src/compose.c:774
1682 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic/KOI8-U"
1683 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika/KOI8-U"
1684
1685 #: src/compose.c:776
1686 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic/Windows-1251"
1687 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika/Windows-1251"
1688
1689 # msgstr "/_Možnosti/Odstrániť od_kazy"
1690 #: src/compose.c:779
1691 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese"
1692 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Japonsko"
1693
1694 #: src/compose.c:780
1695 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese/ISO-2022-_JP"
1696 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Japonsko/ISO-2022-_JP"
1697
1698 #: src/compose.c:782
1699 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese/ISO-2022-JP-2"
1700 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Japonsko/ISO-2022-_JP"
1701
1702 #: src/compose.c:784
1703 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese/_EUC-JP"
1704 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko/_EUC-JP"
1705
1706 #: src/compose.c:786
1707 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese/_Shift__JIS"
1708 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko/_Shift__JIS"
1709
1710 # msgstr "/_Možnosti/Odstrániť od_kazy"
1711 #: src/compose.c:789
1712 msgid "/_Options/Character _encoding/Chinese"
1713 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Čína"
1714
1715 #: src/compose.c:790
1716 msgid "/_Options/Character _encoding/Chinese/Simplified (_GB2312)"
1717 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Čína/Zjednodušené (_GB2312)"
1718
1719 #: src/compose.c:792
1720 msgid "/_Options/Character _encoding/Chinese/Simplified (GBK)"
1721 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Čína/Zjednodušené (_GBK)"
1722
1723 #: src/compose.c:794
1724 msgid "/_Options/Character _encoding/Chinese/Traditional (_Big5)"
1725 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Čína/Tradičné (_Big5)"
1726
1727 #: src/compose.c:796
1728 msgid "/_Options/Character _encoding/Chinese/Traditional (EUC-_TW)"
1729 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Čína/Tradičné (EUC-_TW)"
1730
1731 # msgstr "/_Možnosti/Odstrániť od_kazy"
1732 #: src/compose.c:799
1733 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean"
1734 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Kórea"
1735
1736 #: src/compose.c:800
1737 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean/EUC-_KR"
1738 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Kórea/EUC-_KR"
1739
1740 #: src/compose.c:802
1741 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean/ISO-2022-KR"
1742 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Kórea/ISO-2022-KR"
1743
1744 # msgstr "/_Možnosti/Odstrániť od_kazy"
1745 #: src/compose.c:805
1746 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai"
1747 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Thajsko"
1748
1749 #: src/compose.c:806
1750 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai/TIS-620"
1751 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Thajsko/TIS-620"
1752
1753 #: src/compose.c:808
1754 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai/Windows-874"
1755 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Thajsko/Windows-874"
1756
1757 #: src/compose.c:812
1758 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1759 msgstr "/_Nástroje/Zobraziť _mierku"
1760
1761 #: src/compose.c:813 src/messageview.c:393
1762 msgid "/_Tools/_Address book"
1763 msgstr "/_Nástroje/_Adresár"
1764
1765 #: src/compose.c:814
1766 msgid "/_Tools/_Template"
1767 msgstr "/_Nástroje/Ša_blóna"
1768
1769 #: src/compose.c:815 src/mainwindow.c:890 src/messageview.c:420
1770 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1771 msgstr "/_Nástroje/A_kcie"
1772
1773 #: src/compose.c:1098 src/quote_fmt.c:421
1774 msgid "New message subject format error."
1775 msgstr "Chyba v tvare predmetu novej správy."
1776
1777 #: src/compose.c:1128 src/quote_fmt.c:424
1778 #, c-format
1779 msgid "New message body format error at line %d."
1780 msgstr "Chyba v tvare tela novej správy na riadku %d."
1781
1782 #: src/compose.c:1319
1783 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1784 msgstr "Nedá sa odpovedať. Pôvodná správa pravdepodobne neexistuje."
1785
1786 #: src/compose.c:1510 src/quote_fmt.c:440
1787 #, c-format
1788 msgid "Message reply format error at line %d."
1789 msgstr "Chyba v tvare odpovede na riadku %d."
1790
1791 #: src/compose.c:1646 src/quote_fmt.c:456
1792 #, c-format
1793 msgid "Message forward format error at line %d."
1794 msgstr "Chyba v tvare preposielanej správy na riadku %d."
1795
1796 #: src/compose.c:1769
1797 msgid "Fw: multiple emails"
1798 msgstr "Fw: viacero správ"
1799
1800 #: src/compose.c:2177
1801 #, c-format
1802 msgid "Message redirect format error at line %d."
1803 msgstr "Chyba v tvare presmerúvanej správy na riadku %d."
1804
1805 #: src/compose.c:2242 src/gtk/headers.h:13
1806 msgid "Cc:"
1807 msgstr "Kópia:"
1808
1809 #: src/compose.c:2245 src/gtk/headers.h:14
1810 msgid "Bcc:"
1811 msgstr "Slepá kópia:"
1812
1813 #: src/compose.c:2248 src/gtk/headers.h:11
1814 msgid "Reply-To:"
1815 msgstr "Odpovedať komu:"
1816
1817 #: src/compose.c:2251 src/gtk/headers.h:32
1818 msgid "Newsgroups:"
1819 msgstr "Diskusné skupiny:"
1820
1821 #: src/compose.c:2254 src/gtk/headers.h:33
1822 msgid "Followup-To:"
1823 msgstr "Followup-To:"
1824
1825 #: src/compose.c:2258 src/gtk/headers.h:12 src/summary_search.c:363
1826 msgid "To:"
1827 msgstr "Komu:"
1828
1829 #: src/compose.c:2436
1830 #, c-format
1831 msgid "The file '%s' has been attached."
1832 msgstr "Súbor '%s' bol priložený k správe."
1833
1834 #: src/compose.c:2440
1835 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1836 msgstr "Nepodarilo sa priložiť súbor (chyba v konverzii kódovania znakov)."
1837
1838 #: src/compose.c:2677
1839 msgid "Quote mark format error."
1840 msgstr "Chyba v úvodzovkách."
1841
1842 #: src/compose.c:3285
1843 #, c-format
1844 msgid "File %s is empty."
1845 msgstr "Súbor %s je prázdny."
1846
1847 #: src/compose.c:3289
1848 #, c-format
1849 msgid "Can't read %s."
1850 msgstr "Nedá sa čítať %s."
1851
1852 #: src/compose.c:3316
1853 #, c-format
1854 msgid "Message: %s"
1855 msgstr "Správa: %s"
1856
1857 #: src/compose.c:4226
1858 msgid " [Edited]"
1859 msgstr "[Upravené]"
1860
1861 #: src/compose.c:4233
1862 #, c-format
1863 msgid "%s - Compose message%s"
1864 msgstr "%s - Písanie správy%s"
1865
1866 #: src/compose.c:4236
1867 #, c-format
1868 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1869 msgstr "[bez názvu] - Písanie správy%s"
1870
1871 #: src/compose.c:4238
1872 msgid "Compose message"
1873 msgstr "Napísať novú správu"
1874
1875 #: src/compose.c:4265 src/messageview.c:719
1876 msgid ""
1877 "Account for sending mail is not specified.\n"
1878 "Please select a mail account before sending."
1879 msgstr ""
1880 "Nie je určené konto pre odosielanie správ.\n"
1881 "Pred odosielaním prosím zvoľte poštové konto."
1882
1883 #: src/compose.c:4458 src/compose.c:4489 src/compose.c:4528 src/compose.c:4530
1884 #: src/prefs_account.c:3002 src/toolbar.c:419 src/toolbar.c:436
1885 msgid "Send"
1886 msgstr "Odoslať"
1887
1888 #: src/compose.c:4459
1889 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1890 msgstr "Jediný príjemca je prednastavená adresa CC. Odoslať napriek tomu?"
1891
1892 #: src/compose.c:4460 src/compose.c:4491 src/compose.c:4524 src/compose.c:5031
1893 msgid "+_Send"
1894 msgstr "+_Odoslať"
1895
1896 #: src/compose.c:4490
1897 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1898 msgstr "Jediný príjemca je prednastavená adresa BCC. Odoslať napriek tomu?"
1899
1900 #: src/compose.c:4507
1901 msgid "Recipient is not specified."
1902 msgstr "Nie je určený príjemca."
1903
1904 #: src/compose.c:4526
1905 msgid "+_Queue"
1906 msgstr "+Do fronty"
1907
1908 #: src/compose.c:4527
1909 #, c-format
1910 msgid "Subject is empty. %s it anyway?"
1911 msgstr "Predmet je prázdny. %s napriek tomu?"
1912
1913 #: src/compose.c:4528 src/folder.c:1359 src/foldersel.c:378
1914 #: src/prefs_folder_item.c:285
1915 msgid "Queue"
1916 msgstr "Zaradiť ho do fronty"
1917
1918 #: src/compose.c:4530 src/toolbar.c:437
1919 msgid "Send later"
1920 msgstr "Odoslať ho neskôr"
1921
1922 #: src/compose.c:4578 src/compose.c:8477
1923 msgid ""
1924 "Could not queue message for sending:\n"
1925 "\n"
1926 "Charset conversion failed."
1927 msgstr ""
1928 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
1929 "\n"
1930 "Nepodarila sa konverzia kódovania znakov."
1931
1932 #: src/compose.c:4581 src/compose.c:8480
1933 msgid ""
1934 "Could not queue message for sending:\n"
1935 "\n"
1936 "Couldn't get recipient encryption key."
1937 msgstr ""
1938 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
1939 "\n"
1940 "Nie je dostupný šifrovací kľúč príjemcu."
1941
1942 #: src/compose.c:4587 src/compose.c:8474
1943 #, c-format
1944 msgid ""
1945 "Could not queue message for sending:\n"
1946 "\n"
1947 "Signature failed: %s"
1948 msgstr ""
1949 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
1950 "\n"
1951 "Podpísanie zlyhalo: %s"
1952
1953 #: src/compose.c:4590
1954 #, c-format
1955 msgid ""
1956 "Could not queue message for sending:\n"
1957 "\n"
1958 "%s."
1959 msgstr ""
1960 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
1961 "\n"
1962 "%s."
1963
1964 #: src/compose.c:4592
1965 msgid "Could not queue message for sending."
1966 msgstr "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie."
1967
1968 #: src/compose.c:4607 src/compose.c:4667
1969 msgid ""
1970 "The message was queued but could not be sent.\n"
1971 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1972 msgstr ""
1973 "Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo možné odoslať ju.\n"
1974 "Použite \"Odoslať správy vo fronte\" z hlavného okna pre opätovný pokus."
1975
1976 #: src/compose.c:4663
1977 #, c-format
1978 msgid ""
1979 "%s\n"
1980 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1981 msgstr ""
1982 "%s\n"
1983 "Použite \"Odoslať správy vo fronte\" z hlavného okna pre opätovný pokus."
1984
1985 #: src/compose.c:5028
1986 #, c-format
1987 msgid ""
1988 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1989 "to the specified %s charset.\n"
1990 "Send it as %s?"
1991 msgstr ""
1992 "Nedá sa zmeniť kódovanie správy zo zadaného\n"
1993 "kódovania na %s.\n"
1994 "Odoslať správu v kódovaní %s?"
1995
1996 #: src/compose.c:5087
1997 #, c-format
1998 msgid ""
1999 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2000 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2001 "\n"
2002 "Send it anyway?"
2003 msgstr ""
2004 "Riadok %d prekračuje limit dĺžky riadku (998 bajtov).\n"
2005 "Obsah správy môže byť počas prenosu k adresátovi znehodnotený.\n"
2006 "\n"
2007 "Odoslať aj napriek tomu?"
2008
2009 #: src/compose.c:5248
2010 msgid "Encryption warning"
2011 msgstr "Upozornenie"
2012
2013 #: src/compose.c:5249
2014 msgid "+C_ontinue"
2015 msgstr "+_Pokračovať"
2016
2017 #: src/compose.c:5304
2018 msgid "No account for sending mails available!"
2019 msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie správ!"
2020
2021 #: src/compose.c:5314
2022 msgid "No account for posting news available!"
2023 msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie news článkov!"
2024
2025 #: src/compose.c:6005
2026 msgid "Add to address _book"
2027 msgstr "Pridať do _adresára"
2028
2029 #: src/compose.c:6079
2030 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2031 msgstr "Použite tabulátor pre dopĺňanie adries z adresára"
2032
2033 #: src/compose.c:6227
2034 msgid "Mime type"
2035 msgstr "Mime typ"
2036
2037 #: src/compose.c:6233 src/compose.c:6529 src/mimeview.c:253
2038 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:405 src/prefs_summary_column.c:88
2039 #: src/summaryview.c:550
2040 msgid "Size"
2041 msgstr "Veľkosť"
2042
2043 #: src/compose.c:6303
2044 msgid "Save Message to "
2045 msgstr "Uložiť správu do "
2046
2047 #: src/compose.c:6325 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:536
2048 #: src/editvcard.c:202 src/export.c:172 src/import.c:171 src/importmutt.c:244
2049 #: src/importpine.c:243 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:186
2050 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:208
2051 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:146
2052 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:421 src/prefs_spelling.c:198
2053 msgid "_Browse"
2054 msgstr "_Prehliadať"
2055
2056 #: src/compose.c:6528 src/compose.c:7884
2057 msgid "MIME type"
2058 msgstr "MIME typ"
2059
2060 #: src/compose.c:6608
2061 msgid "Hea_der"
2062 msgstr "H_lavička"
2063
2064 #: src/compose.c:6613
2065 msgid "_Attachments"
2066 msgstr "_Prílohy"
2067
2068 #: src/compose.c:6627
2069 msgid "Othe_rs"
2070 msgstr "_Ostatné"
2071
2072 #: src/compose.c:6642 src/gtk/headers.h:18 src/summary_search.c:370
2073 msgid "Subject:"
2074 msgstr "Predmet:"
2075
2076 #: src/compose.c:6851
2077 #, c-format
2078 msgid ""
2079 "Spell checker could not be started.\n"
2080 "%s"
2081 msgstr ""
2082 "Pravopisná kontrola sa nedá spustiť.\n"
2083 "%s"
2084
2085 #: src/compose.c:6969
2086 #, c-format
2087 msgid "From: <i>%s</i>"
2088 msgstr "Od: <i>%s</i>"
2089
2090 #: src/compose.c:7003
2091 msgid "Account to use for this email"
2092 msgstr "Z ktorého konta odoslať túto správu"
2093
2094 #: src/compose.c:7005
2095 msgid "Sender address to be used"
2096 msgstr "Adresa odosielateľa"
2097
2098 #: src/compose.c:7165
2099 #, c-format
2100 msgid ""
2101 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2102 "encrypt this message."
2103 msgstr ""
2104 "Systém súkromia '%s' sa nedá načítať. Nebude možné podpísať, ani zašifrovať "
2105 "túto správu."
2106
2107 #: src/compose.c:7363 src/prefs_template.c:630
2108 #, c-format
2109 msgid "Template body format error at line %d."
2110 msgstr "Chyba v tvare tela šablóny na riadku %d."
2111
2112 #: src/compose.c:7474 src/prefs_template.c:669
2113 msgid "Template To format error."
2114 msgstr "Chyba v tvare hlavičky príjemcu v šablóne."
2115
2116 #: src/compose.c:7492 src/prefs_template.c:675
2117 msgid "Template Cc format error."
2118 msgstr "Chyba v tvare hlavičky kópie v šablóne."
2119
2120 #: src/compose.c:7510 src/prefs_template.c:681
2121 msgid "Template Bcc format error."
2122 msgstr "Chyba v tvare hlavičky slepej kópie v šablóne."
2123
2124 #: src/compose.c:7529 src/prefs_template.c:687
2125 msgid "Template subject format error."
2126 msgstr "Chyba v tvare hlavičky predmetu v šablóne."
2127
2128 #: src/compose.c:7778
2129 msgid "Invalid MIME type."
2130 msgstr "Neplatný MIME typ."
2131
2132 #: src/compose.c:7793
2133 msgid "File doesn't exist or is empty."
2134 msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
2135
2136 #: src/compose.c:7866
2137 msgid "Properties"
2138 msgstr "Vlastnosti"
2139
2140 #: src/compose.c:7917
2141 msgid "Encoding"
2142 msgstr "Kódová stránka"
2143
2144 #: src/compose.c:7937
2145 msgid "Path"
2146 msgstr "Cesta"
2147
2148 #: src/compose.c:7938
2149 msgid "File name"
2150 msgstr "Názov súboru"
2151
2152 #: src/compose.c:8121
2153 #, c-format
2154 msgid ""
2155 "The external editor is still working.\n"
2156 "Force terminating the process?\n"
2157 "process group id: %d"
2158 msgstr ""
2159 "Externý editor je ešte stále aktívny.\n"
2160 "Ukončiť ho násilne?\n"
2161 "skupinový ID procesu: %d"
2162
2163 #: src/compose.c:8163
2164 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
2165 msgstr "Písanie správy: vstup z monitorovacieho procesu\n"
2166
2167 #: src/compose.c:8444 src/messageview.c:877
2168 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2169 msgstr "Claws Mail potrebuje pre odoslanie tejto správy pripojenie k sieti."
2170
2171 #: src/compose.c:8469
2172 msgid "Could not queue message."
2173 msgstr "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie."
2174
2175 #: src/compose.c:8471
2176 #, c-format
2177 msgid ""
2178 "Could not queue message:\n"
2179 "\n"
2180 "%s."
2181 msgstr ""
2182 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2183 "\n"
2184 "%s"
2185
2186 #: src/compose.c:8631
2187 msgid "Could not save draft."
2188 msgstr "Koncept sa nedá uložiť."
2189
2190 #: src/compose.c:8635
2191 msgid "Could not save draft"
2192 msgstr "Koncept sa nedá uložiť"
2193
2194 #: src/compose.c:8636
2195 msgid ""
2196 "Could not save draft.\n"
2197 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2198 msgstr ""
2199 "Koncept sa nedá uložiť.\n"
2200 "Prajete si pokračovať v písaní, alebo zahodiť rozpísanú správu?"
2201
2202 #: src/compose.c:8638
2203 msgid "_Cancel exit"
2204 msgstr "+_Zrušiť písanie"
2205
2206 #: src/compose.c:8638
2207 msgid "_Discard email"
2208 msgstr "_Zahodiť správu"
2209
2210 #: src/compose.c:8792 src/compose.c:8806
2211 msgid "Select file"
2212 msgstr "Zvoľte súbor"
2213
2214 #: src/compose.c:8819
2215 #, c-format
2216 msgid "File '%s' could not be read."
2217 msgstr "Súbor `%s' sa nedá čítať."
2218
2219 #: src/compose.c:8821
2220 #, c-format
2221 msgid ""
2222 "File '%s' contained invalid characters\n"
2223 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2224 msgstr ""
2225 "Súbor `%s' obsahuje neplatné znaky pre\n"
2226 "súčasné kódovanie, vloženie môže byť nepresné."
2227
2228 #: src/compose.c:8874
2229 msgid "Discard message"
2230 msgstr "Zrušiť správu"
2231
2232 #: src/compose.c:8875
2233 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2234 msgstr "Táto správa bola zmenená. Zahodiť zmeny?"
2235
2236 #: src/compose.c:8876
2237 msgid "_Discard"
2238 msgstr "_Zahodiť"
2239
2240 #: src/compose.c:8876
2241 msgid "_Save to Drafts"
2242 msgstr "Uložiť medzi _koncepty"
2243
2244 #: src/compose.c:8920
2245 #, c-format
2246 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2247 msgstr "Chcete použiť šablónu '%s' ?"
2248
2249 #: src/compose.c:8922
2250 msgid "Apply template"
2251 msgstr "Použiť šablónu"
2252
2253 #: src/compose.c:8923
2254 msgid "_Replace"
2255 msgstr "_Nahradiť"
2256
2257 #: src/compose.c:8923
2258 msgid "_Insert"
2259 msgstr "_Vložiť"
2260
2261 #: src/compose.c:9672
2262 msgid "Insert or attach?"
2263 msgstr "Vložiť, alebo pripojiť ako prílohu?"
2264
2265 #: src/compose.c:9673
2266 msgid ""
2267 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2268 "attach it to the email?"
2269 msgstr ""
2270 "Chcete vložiť obsah súboru do tela správy, alebo ho chcete pripojiť k správe "
2271 "ako prílohu?"
2272
2273 #: src/compose.c:9675
2274 msgid "+_Insert"
2275 msgstr "+_Vložiť"
2276
2277 #: src/compose.c:9675
2278 msgid "_Attach"
2279 msgstr "_Pripojiť"
2280
2281 #: src/compose.c:9873
2282 #, c-format
2283 msgid "Quote format error at line %d."
2284 msgstr "Chyba v tvare citácie na riadku %d."
2285
2286 #: src/compose.c:10104
2287 #, c-format
2288 msgid ""
2289 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2290 "time. Do you want to continue?"
2291 msgstr ""
2292 "Chystáte sa odpovedať na %d správ. Otvorenie všetkých okien môže chvíľu "
2293 "trvať. Prajete si pokračovať?"
2294
2295 #: src/crash.c:140
2296 #, c-format
2297 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2298 msgstr "Proces Claws Mail (%ld) prijal signál %ld"
2299
2300 #: src/crash.c:186
2301 msgid "Claws Mail has crashed"
2302 msgstr "Claws Mail havaroval"
2303
2304 #: src/crash.c:202
2305 #, c-format
2306 msgid ""
2307 "%s.\n"
2308 "Please file a bug report and include the information below."
2309 msgstr ""
2310 "%s.\n"
2311 "Prosím vyplňte správu o chybe a pridajte údaje uvedené nižšie."
2312
2313 #: src/crash.c:207
2314 msgid "Debug log"
2315 msgstr "Ladiaci záznam"
2316
2317 #: src/crash.c:251 src/toolbar.c:435
2318 msgid "Close"
2319 msgstr "Zavrieť"
2320
2321 #: src/crash.c:256
2322 msgid "Save..."
2323 msgstr "Uložiť..."
2324
2325 #: src/crash.c:261
2326 msgid "Create bug report"
2327 msgstr "Vytvoriť správu o chybe"
2328
2329 #: src/crash.c:309
2330 msgid "Save crash information"
2331 msgstr "Uložiť informácie o havárii"
2332
2333 #: src/editaddress.c:161
2334 msgid "Add New Person"
2335 msgstr "Pridať kontakt"
2336
2337 #: src/editaddress.c:162
2338 msgid "Edit Person Details"
2339 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
2340
2341 #: src/editaddress.c:336
2342 msgid "An Email address must be supplied."
2343 msgstr "Musíte zadať e-mailovú adresu."
2344
2345 #: src/editaddress.c:512
2346 msgid "A Name and Value must be supplied."
2347 msgstr "Musíte zadať názov a hodnotu."
2348
2349 #: src/editaddress.c:601
2350 msgid "Discard"
2351 msgstr "Zahodiť"
2352
2353 #: src/editaddress.c:602
2354 msgid "Apply"
2355 msgstr "Použiť"
2356
2357 #: src/editaddress.c:632 src/editaddress.c:681
2358 msgid "Edit Person Data"
2359 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
2360
2361 #: src/editaddress.c:710
2362 msgid "Choose a picture"
2363 msgstr "Vyberte obrázok"
2364
2365 #: src/editaddress.c:729
2366 #, c-format
2367 msgid ""
2368 "Failed to import image: \n"
2369 "%s"
2370 msgstr ""
2371 "Nepodarilo sa importovať obrázok: \n"
2372 "%s"
2373
2374 #: src/editaddress.c:771
2375 msgid "/_Set picture"
2376 msgstr "/_Nastaviť obrázok"
2377
2378 #: src/editaddress.c:772
2379 msgid "/_Unset picture"
2380 msgstr "/_Zrušiť obrázok"
2381
2382 #: src/editaddress.c:827
2383 msgid "Photo"
2384 msgstr "Fotografia"
2385
2386 #: src/editaddress.c:881 src/editaddress.c:883 src/expldifdlg.c:524
2387 #: src/exporthtml.c:756 src/ldif.c:765
2388 msgid "Display Name"
2389 msgstr "Zobrazené meno"
2390
2391 #: src/editaddress.c:890 src/editaddress.c:894 src/ldif.c:773
2392 msgid "Last Name"
2393 msgstr "Priezvisko"
2394
2395 #: src/editaddress.c:891 src/editaddress.c:893 src/ldif.c:769
2396 msgid "First Name"
2397 msgstr "Krstné meno"
2398
2399 #: src/editaddress.c:897 src/editaddress.c:899
2400 msgid "Nickname"
2401 msgstr "Prezývka"
2402
2403 #: src/editaddress.c:983 src/editaddress.c:1051
2404 msgid "Alias"
2405 msgstr "Alias"
2406
2407 #: src/editaddress.c:1191 src/editaddress.c:1256 src/editaddress.c:1272
2408 #: src/prefs_customheader.c:220 src/prefs_matcher.c:484
2409 msgid "Value"
2410 msgstr "Hodnota"
2411
2412 #: src/editaddress.c:1334
2413 msgid "_User Data"
2414 msgstr "Údaje o _používateľovi"
2415
2416 #: src/editaddress.c:1335
2417 msgid "_Email Addresses"
2418 msgstr "_E-mailové adresy"
2419
2420 #: src/editaddress.c:1338 src/editaddress.c:1341
2421 msgid "O_ther Attributes"
2422 msgstr "Ďalšie _atribúty"
2423
2424 #: src/editbook.c:113
2425 msgid "File appears to be OK."
2426 msgstr "Súbor sa zdá byť v poriadku."
2427
2428 #: src/editbook.c:116
2429 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2430 msgstr "Súbor nemá platný formát adresára."
2431
2432 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
2433 msgid "Could not read file."
2434 msgstr "Súbor sa nedá čítať."
2435
2436 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
2437 msgid "Edit Addressbook"
2438 msgstr "Upraviť adresár"
2439
2440 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
2441 msgid " Check File "
2442 msgstr "Testovať súbor"
2443
2444 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
2445 #: src/importmutt.c:237 src/importpine.c:236 src/prefs_account.c:1845
2446 msgid "File"
2447 msgstr "Súbor"
2448
2449 #: src/editbook.c:285
2450 msgid "Add New Addressbook"
2451 msgstr "Pridať nový adresár"
2452
2453 #: src/editgroup.c:100
2454 msgid "A Group Name must be supplied."
2455 msgstr "Musíte zadať názov skupiny."
2456
2457 #: src/editgroup.c:293
2458 msgid "Edit Group Data"
2459 msgstr "Upraviť údaje skupiny"
2460
2461 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:592
2462 msgid "Group Name"
2463 msgstr "Názov skupiny"
2464
2465 #: src/editgroup.c:342
2466 msgid "Addresses in Group"
2467 msgstr "Adresy v skupine"
2468
2469 #: src/editgroup.c:373
2470 msgid "Available Addresses"
2471 msgstr "Dostupné adresy"
2472
2473 #: src/editgroup.c:445
2474 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2475 msgstr ""
2476 "E-mailové adresy môžte presúvať z alebo do skupiny pomocou tlačítok so "
2477 "šípkami"
2478
2479 #: src/editgroup.c:493
2480 msgid "Edit Group Details"
2481 msgstr "Upraviť detaily skupiny"
2482
2483 #: src/editgroup.c:496
2484 msgid "Add New Group"
2485 msgstr "Pridať novú skupinu"
2486
2487 #: src/editgroup.c:546
2488 msgid "Edit folder"
2489 msgstr "Upraviť priečinok"
2490
2491 #: src/editgroup.c:546
2492 msgid "Input the new name of folder:"
2493 msgstr "Zadajte nový názov priečinka:"
2494
2495 #: src/editgroup.c:549 src/foldersel.c:539 src/imap_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:130
2496 msgid "New folder"
2497 msgstr "Nový priečinok"
2498
2499 #: src/editgroup.c:550 src/foldersel.c:540 src/mh_gtk.c:131
2500 msgid "Input the name of new folder:"
2501 msgstr "Zadajte názov nového priečinka:"
2502
2503 #: src/editjpilot.c:200
2504 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2505 msgstr "Súbor nemá JPilot formát."
2506
2507 #: src/editjpilot.c:212
2508 msgid "Select JPilot File"
2509 msgstr "Vyberte súbor JPilot"
2510
2511 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
2512 msgid "Edit JPilot Entry"
2513 msgstr "Upraviť záznam JPilot"
2514
2515 #: src/editjpilot.c:294
2516 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2517 msgstr "Ďalšie e-mailové adresy"
2518
2519 #: src/editjpilot.c:385
2520 msgid "Add New JPilot Entry"
2521 msgstr "Pridať nový záznam JPilot"
2522
2523 #: src/editldap_basedn.c:143
2524 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2525 msgstr "Úprava LDAP - Zvoľte bázu pre vyhľadávanie"
2526
2527 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:449
2528 msgid "Hostname"
2529 msgstr "Názov počítača"
2530
2531 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:468 src/ssl_manager.c:110
2532 msgid "Port"
2533 msgstr "Port"
2534
2535 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:518
2536 msgid "Search Base"
2537 msgstr "Báza pre vyhľadávanie"
2538
2539 #: src/editldap_basedn.c:204
2540 msgid "Available Search Base(s)"
2541 msgstr "Dostupné bázy"
2542
2543 #: src/editldap_basedn.c:294
2544 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2545 msgstr "Nepodarilo sa načítať bázy pre vyhľadávanie zo servera - prosím zadajte ručne"
2546
2547 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:285
2548 msgid "Could not connect to server"
2549 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru"
2550
2551 #: src/editldap.c:156
2552 msgid "A Name must be supplied."
2553 msgstr "Musíte zadať názov."
2554
2555 #: src/editldap.c:168
2556 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2557 msgstr "Musíte zadať názov serveru."
2558
2559 #: src/editldap.c:181
2560 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2561 msgstr "Musíte zadať aspoň jeden vyhľadávací atribút LDAP."
2562
2563 #: src/editldap.c:282
2564 msgid "Connected successfully to server"
2565 msgstr "Pripojený k serveru"
2566
2567 #: src/editldap.c:340 src/editldap.c:1009
2568 msgid "Edit LDAP Server"
2569 msgstr "Upraviť LDAP server"
2570
2571 #: src/editldap.c:444
2572 msgid "A name that you wish to call the server."
2573 msgstr "Názov, ktorý chcete priradiť serveru."
2574
2575 #: src/editldap.c:459
2576 msgid ""
2577 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2578 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2579 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2580 "computer as Claws Mail."
2581 msgstr ""
2582 "Toto je názov serveru. Napríklad, \"ldap.mojadomena.sk\" môže byť vhodné pre "
2583 "organizáciu \"mojadomena.sk\". Môžete tu použiť aj IP adresu. Môžete zadať "
2584 "\"localhost\", ak požadovaný LDAP server beží na rovnakom počítači ako Claws "
2585 "Mail."
2586
2587 #: src/editldap.c:480
2588 msgid "TLS"
2589 msgstr "TLS"
2590
2591 #: src/editldap.c:481 src/prefs_account.c:3075
2592 msgid "SSL"
2593 msgstr "SSL"
2594
2595 #: src/editldap.c:485
2596 msgid ""
2597 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be "
2598 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2599 "TLS_REQCERT fields)."
2600 msgstr ""
2601 "Povoliť bezpečné pripojenie k LDAP serveru cez TLS. Ak spojenie zlyhá, "
2602 "skontrolujte správne nastavenie v súbore ldap.conf (nastavenia "
2603 "TLS_CACERTDIR, prípadne TLS_REQCERT)."
2604
2605 #: src/editldap.c:490
2606 msgid ""
2607 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be "
2608 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2609 "TLS_REQCERT fields)."
2610 msgstr ""
2611 "Povoliť bezpečné pripojenie k LDAP serveru cez SSL. Ak spojenie zlyhá, "
2612 "skontrolujte správne nastavenie v súbore ldap.conf (nastavenia "
2613 "TLS_CACERTDIR, prípadne TLS_REQCERT)."
2614
2615 #: src/editldap.c:504
2616 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2617 msgstr ""
2618 "Toto je číslo portu, na ktorom server počúva. Implicitne je nastavený port "
2619 "389."
2620
2621 #: src/editldap.c:508
2622 msgid " Check Server "
2623 msgstr "Overiť server"
2624
2625 #: src/editldap.c:513
2626 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2627 msgstr "Stlačte toto tlačítko pre skúšku pripojenia k serveru."
2628
2629 #: src/editldap.c:528
2630 msgid ""
2631 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2632 "Examples include:\n"
2633 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2634 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2635 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2636 msgstr ""
2637 "Tu zadávate názov priečinku, ktorý sa na serveri má prehľadať. Napríklad:\n"
2638 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2639 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2640 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2641
2642 #: src/editldap.c:541
2643 msgid ""
2644 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2645 "server."
2646 msgstr "Stlačte toto tlačítko pre vyhľadanie názvov dostupných priečinkov na serveri."
2647
2648 #: src/editldap.c:599
2649 msgid "Search Attributes"
2650 msgstr "Vyhľadávacie atribúty"
2651
2652 #: src/editldap.c:609
2653 msgid ""
2654 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2655 "find a name or address."
2656 msgstr ""
2657 "Zoznam atribútov LDAP, ktoré by mali byť prehľadávané pri hľadaní mena alebo "
2658 "adresy."
2659
2660 #: src/editldap.c:613
2661 msgid " Defaults "
2662 msgstr " Štandardné "
2663
2664 #: src/editldap.c:618
2665 msgid ""
2666 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2667 "names and addresses during a name or address search process."
2668 msgstr ""
2669 "Toto nastaví názvy atribútov naspäť na prednastavenú hodnotu, ktorá by mala "
2670 "nájsť najviac mien a atribútov počas vyhľadávania."
2671
2672 #: src/editldap.c:625
2673 msgid "Max Query Age (secs)"
2674 msgstr "Max. trvanie požiadavky (v sekundách)"
2675
2676 #: src/editldap.c:641
2677 msgid ""
2678 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2679 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2680 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2681 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2682 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2683 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2684 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2685 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2686 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2687 "more memory to cache results."
2688 msgstr ""
2689 "Tu sa nastavuje doba (v sekundach), počas ktorej je výsledok vyhľadávania "
2690 "platný pre dopĺňanie adresy. Výsledky sú počas tejto doby uložené v pamäti, "
2691 "po jej uplynutí sa vymažú. Toto by malo zlepšiť čas odozvy pri nasledujúcich "
2692 "vyhľadávaniach rovnakého mena alebo adresy. Prednastavená hodnota 600 sekúnd "
2693 "(10 minút) by mala byť dostačujúca pre väčšinu serverov. Vyššia hodnota "
2694 "zlepší čas odozvy pri vyhľadávaní na pomalých serveroch za cenu väčšej "
2695 "spotreby pamäte."
2696
2697 #: src/editldap.c:659
2698 msgid "Include server in dynamic search"
2699 msgstr "Zahrnúť server v dynamickom vyhľadávaní"
2700
2701 #: src/editldap.c:665
2702 msgid ""
2703 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2704 "address completion."
2705 msgstr ""
2706 "Zvoľte túto možnosť pre zahrnutie tohoto serveru do dynamického vyhľadávania "
2707 "pri použití dopĺňania adries."
2708
2709 #: src/editldap.c:672
2710 msgid "Match names 'containing' search term"
2711 msgstr "Vyhľadať mená obsahujúce reťazec"
2712
2713 #: src/editldap.c:678
2714 msgid ""
2715 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2716 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2717 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2718 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2719 "searches against other address interfaces."
2720 msgstr ""
2721 "Mená a adresy môžete vyhľadať buď použitím výrazov \"začína\" alebo "
2722 "\"obsahuje\". Zvoľte túto možnosť pre vyhľadanie pomocou výrazu \"obsahuje"
2723 "\". Toto zvyčajne zaberie viac času. Kvôli lepšiemu výkonu používa "
2724 "dokončovanie adries výraz \"začína\" pre všetky ostatné vyhľadávania."
2725
2726 #: src/editldap.c:733
2727 msgid "Bind DN"
2728 msgstr "Priradiť DN"
2729
2730 #: src/editldap.c:743
2731 msgid ""
2732 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2733 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2734 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2735 "performing a search."
2736 msgstr ""
2737 "Názov účtu LDAP, ktorý bude použitý pre spojenie so serverom. Toto je "
2738 "väčšinou potrebné len pre chránené servery. Meno je väčšinou v tvare "
2739 "\"cn=meno,dc=claws-mail,dc=org\". Pri vyhľadávaní sa toto pole väčšinou "
2740 "necháva prázdne."
2741
2742 #: src/editldap.c:751
2743 msgid "Bind Password"
2744 msgstr "Bind heslo"
2745
2746 #: src/editldap.c:762
2747 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2748 msgstr "Heslo, ktoré bude použité pri pripájaní sa ako \"Bind DN\" používateľ."
2749
2750 #: src/editldap.c:768
2751 msgid "Timeout (secs)"
2752 msgstr "Timeout (v sekundách)"
2753
2754 #: src/editldap.c:783
2755 msgid "The timeout period in seconds."
2756 msgstr "Časový limit v sekundách."
2757
2758 #: src/editldap.c:787
2759 msgid "Maximum Entries"
2760 msgstr "Maximum záznamov"
2761
2762 #: src/editldap.c:802
2763 msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2764 msgstr "Najväčší počet vrátených výsledkov vyhľadávania."
2765
2766 #: src/editldap.c:818 src/prefs_account.c:2966
2767 msgid "Basic"
2768 msgstr "Základné"
2769
2770 #: src/editldap.c:819
2771 msgid "Search"
2772 msgstr "Hľadať"
2773
2774 #: src/editldap.c:820 src/gtk/quicksearch.c:590
2775 msgid "Extended"
2776 msgstr "Rozšírené"
2777
2778 #: src/editldap.c:1014
2779 msgid "Add New LDAP Server"
2780 msgstr "Pridať nový LDAP server"
2781
2782 #: src/edittags.c:175 src/matcher.c:878 src/prefs_filtering_action.c:445
2783 msgid "Tag"
2784 msgstr "Značka"
2785
2786 #: src/edittags.c:204
2787 msgid "Delete tag"
2788 msgstr "Odstrániť značku"
2789
2790 #: src/edittags.c:205
2791 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2792 msgstr "Naozaj chcete odstrániť túto značku?"
2793
2794 #: src/edittags.c:380
2795 msgid "Tag is not set."
2796 msgstr "Značka nie je nastavená."
2797
2798 #: src/edittags.c:435
2799 msgid "Dialog title|Apply tags"
2800 msgstr "Použiť značky"
2801
2802 #: src/edittags.c:449
2803 msgid "New tag:"
2804 msgstr "Nová značka:"
2805
2806 #: src/edittags.c:482
2807 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
2808 msgstr "Prosím zvoľte značky pre použitie alebo odstránenie. Zmeny sú okamžité."
2809
2810 #: src/editvcard.c:104
2811 msgid "File does not appear to be vCard format."
2812 msgstr "Súbor nie je vo formáte vCard."
2813
2814 #: src/editvcard.c:116
2815 msgid "Select vCard File"
2816 msgstr "Vyberte súbor vCard"
2817
2818 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2819 msgid "Edit vCard Entry"
2820 msgstr "Upraviť vCard záznam"
2821
2822 #: src/editvcard.c:271
2823 msgid "Add New vCard Entry"
2824 msgstr "Pridať nový vCard záznam"
2825
2826 #: src/exphtmldlg.c:110
2827 msgid "Please specify output directory and file to create."
2828 msgstr "Prosím zadajte názov výstupného priečinku a súboru."
2829
2830 #: src/exphtmldlg.c:113
2831 msgid "Select stylesheet and formatting."
2832 msgstr "Vyberte stylesheet a formátovanie."
2833
2834 #: src/exphtmldlg.c:116 src/expldifdlg.c:118
2835 msgid "File exported successfully."
2836 msgstr "Súbor bol úspešne exportovaný."
2837
2838 #: src/exphtmldlg.c:181
2839 #, c-format
2840 msgid ""
2841 "HTML Output Directory '%s'\n"
2842 "does not exist. OK to create new directory?"
2843 msgstr ""
2844 "Priečinok '%s' pre výstup HTML\n"
2845 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
2846
2847 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:194
2848 msgid "Create Directory"
2849 msgstr "Vytvoriť priečinok"
2850
2851 #: src/exphtmldlg.c:193
2852 #, c-format
2853 msgid ""
2854 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2855 "%s"
2856 msgstr ""
2857 "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok pre HTML výstup:\n"
2858 "%s"
2859
2860 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:205
2861 msgid "Failed to Create Directory"
2862 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok"
2863
2864 #: src/exphtmldlg.c:237
2865 msgid "Error creating HTML file"
2866 msgstr "Chyba pri vytváraní HTML súboru"
2867
2868 #: src/exphtmldlg.c:323
2869 msgid "Select HTML output file"
2870 msgstr "Zvoľte výstupný súbor HTML"
2871
2872 #: src/exphtmldlg.c:387
2873 msgid "HTML Output File"
2874 msgstr "Výstupný súbor HTML"
2875
2876 #: src/exphtmldlg.c:396 src/expldifdlg.c:413 src/export.c:179 src/import.c:178
2877 #: src/importldif.c:691
2878 msgid "B_rowse"
2879 msgstr "P_rehliadať"
2880
2881 #: src/exphtmldlg.c:449
2882 msgid "Stylesheet"
2883 msgstr "Stylesheet"
2884
2885 #: src/exphtmldlg.c:457 src/gtk/colorlabel.c:380 src/gtk/gtkaspell.c:1667
2886 #: src/gtk/gtkaspell.c:2377 src/mainwindow.c:1177 src/prefs_account.c:864
2887 #: src/prefs_toolbar.c:701 src/prefs_toolbar.c:1180 src/summaryview.c:5442
2888 msgid "None"
2889 msgstr "Žiadna"
2890
2891 #: src/exphtmldlg.c:458 src/prefs_other.c:111 src/prefs_other.c:452
2892 msgid "Default"
2893 msgstr "Štandardné"
2894
2895 #: src/exphtmldlg.c:459 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148
2896 msgid "Full"
2897 msgstr "Plné"
2898
2899 #: src/exphtmldlg.c:460
2900 msgid "Custom"
2901 msgstr "Vlastné"
2902
2903 #: src/exphtmldlg.c:461
2904 msgid "Custom-2"
2905 msgstr "Vlastné-2"
2906
2907 #: src/exphtmldlg.c:462
2908 msgid "Custom-3"
2909 msgstr "Vlastné-3"
2910
2911 #: src/exphtmldlg.c:463
2912 msgid "Custom-4"
2913 msgstr "Vlastné-4"
2914
2915 #: src/exphtmldlg.c:470
2916 msgid "Full Name Format"
2917 msgstr "Formát celého mena"
2918
2919 #: src/exphtmldlg.c:478
2920 msgid "First Name, Last Name"
2921 msgstr "Krstné meno, priezvisko"
2922
2923 #: src/exphtmldlg.c:479
2924 msgid "Last Name, First Name"
2925 msgstr "Priezvisko, krstné meno"
2926
2927 #: src/exphtmldlg.c:486
2928 msgid "Color Banding"
2929 msgstr "Farebné značenie"
2930
2931 #: src/exphtmldlg.c:492
2932 msgid "Format Email Links"
2933 msgstr "Formátovať e-mailové linky"
2934
2935 #: src/exphtmldlg.c:498
2936 msgid "Format User Attributes"
2937 msgstr "Formátovať používateľské atribúty"
2938
2939 #: src/exphtmldlg.c:553 src/expldifdlg.c:639 src/importldif.c:919
2940 msgid "File Name :"
2941 msgstr "Názov súboru :"
2942
2943 #: src/exphtmldlg.c:563
2944 msgid "Open with Web Browser"
2945 msgstr "Otvoriť vo webovom prehliadači"
2946
2947 #: src/exphtmldlg.c:595
2948 msgid "Export Address Book to HTML File"
2949 msgstr "Exportovať adresár do HTML"
2950
2951 #: src/exphtmldlg.c:661 src/expldifdlg.c:738 src/importldif.c:1039
2952 msgid "File Info"
2953 msgstr "Údaje o súbore"
2954
2955 #: src/exphtmldlg.c:662
2956 msgid "Format"
2957 msgstr "Formát"
2958
2959 #: src/expldifdlg.c:112
2960 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2961 msgstr "Prosím zvoľte výstupný priečinok a súbor LDIF."
2962
2963 #: src/expldifdlg.c:115
2964 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2965 msgstr "Zadajte parametre na formátovanie odlíšeného názvu."
2966
2967 #: src/expldifdlg.c:191
2968 #, c-format
2969 msgid ""
2970 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2971 "does not exist. OK to create new directory?"
2972 msgstr ""
2973 "Výstupný priečinok LDIF '%s'\n"
2974 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
2975
2976 #: src/expldifdlg.c:203
2977 #, c-format
2978 msgid ""
2979 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2980 "%s"
2981 msgstr ""
2982 "Nepodarilo sa vytvoriť výstupný priečinok LDIF:\n"
2983 "%s"
2984
2985 #: src/expldifdlg.c:245
2986 msgid "Suffix was not supplied"
2987 msgstr "Nebola zadaná prípona"
2988
2989 #: src/expldifdlg.c:247
2990 msgid ""
2991 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2992 "you wish to proceed without a suffix?"
2993 msgstr ""
2994 "Prípona je potrebná, ak sa data majú používať na serveri LDAP. Naozaj si "
2995 "prajete pokračovať bez prípony?"
2996
2997 #: src/expldifdlg.c:265
2998 msgid "Error creating LDIF file"
2999 msgstr "Chyba pri vytváraní súboru LDIF"
3000
3001 #: src/expldifdlg.c:340
3002 msgid "Select LDIF output file"
3003 msgstr "Zvoľte výstupný súbor LDIF"
3004
3005 #: src/expldifdlg.c:404
3006 msgid "LDIF Output File"
3007 msgstr "Výstupný súbor LDIF"
3008
3009 #: src/expldifdlg.c:435
3010 msgid ""
3011 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3012 "to:\n"
3013 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3014 msgstr ""
3015 "Jedinečné ID tohoto adresáru sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
3016 "približne takto:\n"
3017 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3018
3019 #: src/expldifdlg.c:441
3020 msgid ""
3021 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3022 "similar to:\n"
3023 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3024 msgstr ""
3025 "Zobrazované meno tohoto adresáru sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
3026 "takto:\n"
3027 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3028
3029 #: src/expldifdlg.c:447
3030 msgid ""
3031 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3032 "formatted similar to:\n"
3033 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3034 msgstr ""
3035 "Prvá e-mailová adresa každého kontaktu sa použije na vytvorenie DN "
3036 "formátovaného takto:\n"
3037 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3038
3039 #: src/expldifdlg.c:494
3040 msgid "Suffix"
3041 msgstr "Prípona"
3042
3043 #: src/expldifdlg.c:506
3044 msgid ""
3045 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3046 "entry. Examples include:\n"
3047 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3048 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3049 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3050 msgstr ""
3051 "Prípona je použitá pre vytvorenie \"Distinguished Name\" (alebo DN) pre "
3052 "položku LDAP. Napríklad:\n"
3053 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3054 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3055 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3056
3057 #: src/expldifdlg.c:515
3058 msgid "Relative DN"
3059 msgstr "Relatívne DN"
3060
3061 #: src/expldifdlg.c:523
3062 msgid "Unique ID"
3063 msgstr "Jedinečné ID"
3064
3065 #: src/expldifdlg.c:533
3066 msgid ""
3067 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3068 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3069 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3070 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3071 "available RDN options that will be used to create the DN."
3072 msgstr ""
3073 "Súbor LDIF obsahuje viacero záznamov, ktoré sú zväčša zasielané na server "
3074 "LDAP. Každý záznam v súbore je odlíšený pomocou \"Distinguished Name\" (DN). "
3075 "Prípona je pridaná k \"Relative Distinguished Name\" (RDN), a spolu tvoria "
3076 "DN. Prosím vyberte jednu z možností RDN, ktorá bude použitá na vytvorenie DN."
3077
3078 #: src/expldifdlg.c:554
3079 msgid "Use DN attribute if present in data"
3080 msgstr "Použiť atribút DN ak sa nachádza v údajoch"
3081
3082 #: src/expldifdlg.c:561
3083 msgid ""
3084 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3085 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3086 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3087 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3088 msgstr ""
3089 "Adresár môže obsahovať záznamy, ktoré boli predtým importované zo súboru "
3090 "LDIF. Atribút \"Distinguished Name\" (DN), ak sa nachádza medzi údajmi v "
3091 "adresári, môže byť použitý v exportovanom súbore LDIF. v prípade, že sa "
3092 "atribút DN nenájde, bude použité vyššie zvolené RDN."
3093
3094 #: src/expldifdlg.c:572
3095 msgid "Exclude record if no Email Address"
3096 msgstr "Nezahrnúť záznam ak neexistuje e-mailová adresa"
3097
3098 #: src/expldifdlg.c:579
3099 msgid ""
3100 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3101 "option to ignore these records."
3102 msgstr ""
3103 "Adresár môže obsahovať záznamy bez e-mailových adries. Zvoľte túto možnosť, "
3104 "ak si prajete takéto záznamy ignorovať."
3105
3106 #: src/expldifdlg.c:672
3107 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3108 msgstr "Exportovať adresár do súboru LDIF"
3109
3110 #: src/expldifdlg.c:739
3111 msgid "Distinguished Name"
3112 msgstr "Distguished Name"
3113
3114 #: src/export.c:120 src/summaryview.c:7268
3115 msgid "Export to mbox file"
3116 msgstr "Exportovať do súboru mbox"
3117
3118 #: src/export.c:139
3119 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3120 msgstr "Zvoľte priečinok pre export, a zadajte mbox súbor."
3121
3122 #: src/export.c:150
3123 msgid "Source folder:"
3124 msgstr "Zdrojový priečinok:"
3125
3126 #: src/export.c:156 src/import.c:150
3127 msgid "Mbox file:"
3128 msgstr "Súbor mbox:"
3129
3130 #: src/export.c:211
3131 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3132 msgstr "Musíte zadať názov cieľového súboru mbox."
3133
3134 #: src/export.c:216
3135 msgid "Source folder can't be left empty."
3136 msgstr "Musíte zadať názov zdrojového priečinku."
3137
3138 #: src/export.c:229
3139 msgid "Couldn't find the source folder."
3140 msgstr "Nepodarilo sa nájsť zadaný zdrojový priečinok."
3141
3142 #: src/export.c:252
3143 msgid "Select exporting file"
3144 msgstr "Zvoľte súbor pre export"
3145
3146 #: src/exporthtml.c:762
3147 msgid "Full Name"
3148 msgstr "Celé meno"
3149
3150 #: src/exporthtml.c:766 src/importldif.c:1040
3151 msgid "Attributes"
3152 msgstr "Atribúty"
3153
3154 #: src/exporthtml.c:969
3155 msgid "Claws Mail Address Book"
3156 msgstr "Adresár Claws Mail"
3157
3158 #: src/exporthtml.c:1083 src/exportldif.c:551
3159 msgid "Name already exists but is not a directory."
3160 msgstr "Názov už existuje, ale nie je to priečinok."
3161
3162 #: src/exporthtml.c:1086 src/exportldif.c:554
3163 msgid "No permissions to create directory."
3164 msgstr "Nemáte práva na vytvorenie tohoto priečinku."
3165
3166 #: src/exporthtml.c:1089 src/exportldif.c:557
3167 msgid "Name is too long."
3168 msgstr "Názov je príliš dlhý."
3169
3170 #: src/exporthtml.c:1092 src/exportldif.c:560
3171 msgid "Not specified."
3172 msgstr "Nie je určený."
3173
3174 #: src/folder.c:1351 src/foldersel.c:370 src/prefs_folder_item.c:282
3175 msgid "Inbox"
3176 msgstr "Prijaté"
3177
3178 #: src/folder.c:1355 src/foldersel.c:374
3179 msgid "Sent"
3180 msgstr "Odoslané"
3181
3182 #: src/folder.c:1363 src/foldersel.c:382 src/prefs_folder_item.c:286
3183 #: src/toolbar.c:392 src/toolbar.c:427
3184 msgid "Trash"
3185 msgstr "Odpadkový kôš"
3186
3187 #: src/folder.c:1367 src/foldersel.c:386 src/prefs_folder_item.c:284
3188 msgid "Drafts"
3189 msgstr "Koncepty"
3190
3191 #: src/folder.c:1802
3192 #, c-format
3193 msgid "Processing (%s)...\n"
3194 msgstr "Spracúvam (%s)...\n"
3195
3196 #: src/folder.c:2946
3197 #, c-format
3198 msgid "Copying %s to %s...\n"
3199 msgstr "Kopírujem %s do %s...\n"
3200
3201 #: src/folder.c:2946
3202 #, c-format
3203 msgid "Moving %s to %s...\n"
3204 msgstr "Presúvam %s do %s...\n"
3205
3206 #: src/folder.c:3233
3207 #, c-format
3208 msgid "Updating cache for %s..."
3209 msgstr "Prehľadávam priečinok %s..."
3210
3211 #: src/folder.c:4019
3212 msgid "Processing messages..."
3213 msgstr "Spracúvam správy..."
3214
3215 #: src/folder.c:4150
3216 #, c-format
3217 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3218 msgstr "Synchronizujem %s pre použitie offline...\n"
3219
3220 #: src/foldersel.c:228
3221 msgid "Select folder"
3222 msgstr "Zvoľte priečinok"
3223
3224 #: src/foldersel.c:541 src/imap_gtk.c:159 src/mh_gtk.c:132
3225 msgid "NewFolder"
3226 msgstr "Nový Priečinok"
3227
3228 #: src/foldersel.c:549 src/imap_gtk.c:167 src/imap_gtk.c:173
3229 #: src/imap_gtk.c:225 src/mh_gtk.c:138 src/mh_gtk.c:241
3230 #, c-format
3231 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3232 msgstr "Názov priečinka nemôže obsahovať '%c'."
3233
3234 #: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:183 src/imap_gtk.c:237 src/mh_gtk.c:148
3235 #: src/mh_gtk.c:248
3236 #, c-format
3237 msgid "The folder '%s' already exists."
3238 msgstr "Priečinok '%s' už existuje."
3239
3240 #: src/foldersel.c:566 src/imap_gtk.c:189 src/mh_gtk.c:154
3241 #, c-format
3242 msgid "Can't create the folder '%s'."
3243 msgstr "Nedá sa vytvoriť priečinok '%s'."
3244
3245 #: src/folderview.c:295
3246 msgid "/Mark all re_ad"
3247 msgstr "/Označiť _všetky ako prečítané"
3248
3249 #: src/folderview.c:297
3250 msgid "/R_un processing rules"
3251 msgstr "/_Spustiť spracovanie"
3252
3253 #: src/folderview.c:298
3254 msgid "/_Search folder..."
3255 msgstr "/Pre_hľadať priečinok..."
3256
3257 #: src/folderview.c:300
3258 msgid "/Process_ing..."
3259 msgstr "/Pravidlá spracovania..."
3260
3261 #: src/folderview.c:305
3262 msgid "/Empty _trash..."
3263 msgstr "/V_yprázdniť kôš..."
3264
3265 #: src/folderview.c:310
3266 msgid "/Send _queue..."
3267 msgstr "/Odoslať _frontu..."
3268
3269 #: src/folderview.c:447 src/folderview.c:494 src/prefs_folder_column.c:82
3270 msgid "New"
3271 msgstr "Nový"
3272
3273 #: src/folderview.c:448 src/folderview.c:495 src/prefs_folder_column.c:83
3274 msgid "Unread"
3275 msgstr "Neprečítané"
3276
3277 #: src/folderview.c:449 src/prefs_folder_column.c:84
3278 msgid "Total"
3279 msgstr "Celkom"
3280
3281 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3282 #: src/folderview.c:497 src/summaryview.c:551
3283 msgid "#"
3284 msgstr "#"
3285
3286 #: src/folderview.c:785
3287 msgid "Setting folder info..."
3288 msgstr "Nastavujem informácie o priečinku..."
3289
3290 #: src/folderview.c:848 src/summaryview.c:3767
3291 msgid "Mark all as read"
3292 msgstr "Označiť všetky ako prečítané"
3293
3294 #: src/folderview.c:849 src/summaryview.c:3768
3295 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3296 msgstr "Naozaj chcete označiť všetky správy v tomto priečinku ako prečítané ?"
3297
3298 #: src/folderview.c:1066 src/imap.c:3916 src/mainwindow.c:4329 src/setup.c:90
3299 #, c-format
3300 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3301 msgstr "Prehľadávam priečinok %s%c%s ..."
3302
3303 #: src/folderview.c:1070 src/imap.c:3921 src/mainwindow.c:4334 src/setup.c:95
3304 #, c-format
3305 msgid "Scanning folder %s ..."
3306 msgstr "Prehľadávam priečinok %s ..."
3307
3308 #: src/folderview.c:1101
3309 msgid "Rebuild folder tree"
3310 msgstr "Obnoviť strom priečinkov"
3311
3312 #: src/folderview.c:1102
3313 msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3314 msgstr ""
3315 "Obnovenie stromu priečinkov spôsobí vymazanie lokálnych cache. Chcete "
3316 "pokračovať?"
3317
3318 #: src/folderview.c:1112
3319 msgid "Rebuilding folder tree..."
3320 msgstr "Obnovujem strom priečinku..."
3321
3322 #: src/folderview.c:1114 src/folderview.c:1155
3323 msgid "Scanning folder tree..."
3324 msgstr "Prehľadávam strom priečinkov..."
3325
3326 #: src/folderview.c:1246
3327 #, c-format
3328 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3329 msgstr "Nepodarilo sa prečítať obsah priečinka %s\n"
3330
3331 #: src/folderview.c:1300
3332 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3333 msgstr "Kontrolujem nové spráby vo všetkých priečinkoch..."
3334
3335 #: src/folderview.c:2120
3336 #, c-format
3337 msgid "Closing Folder %s..."
3338 msgstr "Zatváram priečinok %s..."
3339
3340 #: src/folderview.c:2212
3341 #, c-format
3342 msgid "Opening Folder %s..."
3343 msgstr "Otváram priečinok %s..."
3344
3345 #: src/folderview.c:2230
3346 msgid "Folder could not be opened."
3347 msgstr "Priečinok sa nedá otvoriť."
3348
3349 #: src/folderview.c:2392 src/mainwindow.c:2471
3350 msgid "Empty trash"
3351 msgstr "Vyprázdniť kôš"
3352
3353 #: src/folderview.c:2393
3354 msgid "Delete all messages in trash?"
3355 msgstr "Vymazať všetky správy z koša?"
3356
3357 #: src/folderview.c:2394
3358 msgid "+_Empty trash"
3359 msgstr "+_Vyprázdniť kôš"
3360
3361 #: src/folderview.c:2438 src/inc.c:1593 src/toolbar.c:2521
3362 msgid "Offline warning"
3363 msgstr "Offline varovanie"
3364
3365 #: src/folderview.c:2439 src/toolbar.c:2522
3366 msgid "You're working offline. Override?"
3367 msgstr "Pracujete offline. Pripojiť sa?"
3368
3369 #: src/folderview.c:2450 src/toolbar.c:2541
3370 msgid "Send queued messages"
3371 msgstr "Odoslať správy vo fronte"
3372
3373 #: src/folderview.c:2451 src/toolbar.c:2542
3374 msgid "Send all queued messages?"
3375 msgstr "Odoslať všetky správy vo fronte?"
3376
3377 #: src/folderview.c:2452 src/messageview.c:685 src/messageview.c:702
3378 #: src/toolbar.c:2543
3379 msgid "_Send"
3380 msgstr "_Odoslať"
3381
3382 #: src/folderview.c:2460 src/toolbar.c:2561
3383 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3384 msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
3385
3386 #: src/folderview.c:2463 src/main.c:2055 src/toolbar.c:2564
3387 #, c-format
3388 msgid ""
3389 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3390 "%s"
3391 msgstr ""
3392 "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby:\n"
3393 "%s"
3394
3395 #: src/folderview.c:2543
3396 #, c-format
3397 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3398 msgstr "Naozaj chcete skopírovať priečinok '%s' do priečinku '%s' ?"
3399
3400 #: src/folderview.c:2544
3401 #, c-format
3402 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s' ?"
3403 msgstr "Naozaj chcete presunúť priečinok '%s' do priečinku '%s' ?"
3404
3405 #: src/folderview.c:2546
3406 msgid "Copy folder"
3407 msgstr "Skopírovať priečinok"
3408
3409 #: src/folderview.c:2546
3410 msgid "Move folder"
3411 msgstr "Presunúť priečinok"
3412
3413 #: src/folderview.c:2557
3414 #, c-format
3415 msgid "Copying %s to %s..."
3416 msgstr "Kopírujem %s do %s..."
3417
3418 #: src/folderview.c:2557
3419 #, c-format
3420 msgid "Moving %s to %s..."
3421 msgstr "Presúvam %s do %s..."
3422
3423 #: src/folderview.c:2588
3424 msgid "Source and destination are the same."
3425 msgstr "Zdroj je identický s cieľom."
3426
3427 #: src/folderview.c:2591
3428 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3429 msgstr "Nie je možné skopírovať priečinok do jeho podpriečinku."
3430
3431 #: src/folderview.c:2592
3432 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3433 msgstr "Nie je možné presunúť priečinok do jeho podpriečinku."
3434
3435 #: src/folderview.c:2595
3436 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3437 msgstr "Priečinky nie je možné presúvať medzi rôznymi schránkami."
3438
3439 #: src/folderview.c:2598
3440 msgid "Copy failed!"
3441 msgstr "Kopírovanie sa nepodarilo!"
3442
3443 #: src/folderview.c:2598
3444 msgid "Move failed!"
3445 msgstr "Presun sa nepodaril!"
3446
3447 #: src/folderview.c:2649
3448 #, c-format
3449 msgid "Processing configuration for folder %s"
3450 msgstr "Nastavenie spracovania pre priečinok %s"
3451
3452 #: src/folderview.c:3026 src/summaryview.c:4188 src/summaryview.c:4285
3453 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3454 msgstr "Zvolený cieľový priečinok môže obsahovať len podpriečinky."
3455
3456 #: src/gedit-print.c:145 src/messageview.c:1718 src/summaryview.c:4508
3457 #: src/toolbar.c:194 src/toolbar.c:434
3458 msgid "Print"
3459 msgstr "Tlačiť"
3460
3461 #: src/gedit-print.c:243
3462 msgid "Preparing pages..."
3463 msgstr "Pripravujem stránky..."
3464
3465 #: src/gedit-print.c:270
3466 #, c-format
3467 msgid "Rendering page %d of %d..."
3468 msgstr "Vykresľujem stránku %d z %d..."
3469
3470 #: src/gedit-print.c:272
3471 #, c-format
3472 msgid "Printing page %d of %d..."
3473 msgstr "Tlačím stránku %d z %d..."
3474
3475 #: src/gedit-print.c:294 src/printing.c:345
3476 msgid "Print preview"
3477 msgstr "Náhľad tlače"
3478
3479 #: src/gedit-print.c:435
3480 msgid "Page %N of %Q"
3481 msgstr "Stránka %N z %Q"
3482
3483 #: src/grouplistdialog.c:174
3484 msgid "Newsgroup subscription"
3485 msgstr "Prihlásenie sa do diskusnej skupiny"
3486
3487 #: src/grouplistdialog.c:190
3488 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3489 msgstr "Zvoľte diskusné skupiny, do ktorých sa chcete prihlásiť:"
3490
3491 #: src/grouplistdialog.c:196
3492 msgid "Find groups:"
3493 msgstr "Nájsť skupiny:"
3494
3495 #: src/grouplistdialog.c:204
3496 msgid " Search "
3497 msgstr " Vyhľadať "
3498
3499 #: src/grouplistdialog.c:216
3500 msgid "Newsgroup name"
3501 msgstr "Názov diskusnej skupiny"
3502
3503 #: src/grouplistdialog.c:217
3504 msgid "Messages"
3505 msgstr "Správy"
3506
3507 #: src/grouplistdialog.c:218
3508 msgid "Type"
3509 msgstr "Typ"
3510
3511 #: src/grouplistdialog.c:347
3512 msgid "moderated"
3513 msgstr "moderovaná"
3514
3515 #: src/grouplistdialog.c:349
3516 msgid "readonly"
3517 msgstr "len na čítanie"
3518
3519 #: src/grouplistdialog.c:351
3520 msgid "unknown"
3521 msgstr "neznáma"
3522
3523 #: src/grouplistdialog.c:420
3524 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3525 msgstr "Nedá sa získať zoznam diskusných skupín."
3526
3527 #: src/grouplistdialog.c:457 src/summaryview.c:1446
3528 msgid "Done."
3529 msgstr "Hotovo."
3530
3531 #: src/grouplistdialog.c:490
3532 #, c-format
3533 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3534 msgstr "Prijatých %d diskusných skupín (prečítaných %s)"
3535
3536 #: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:214
3537 msgid "/_Open with Web browser"
3538 msgstr "/Otvoriť vo _webovom prehliadači"
3539
3540 #: src/gtk/about.c:80 src/textview.c:215
3541 msgid "/Copy this _link"
3542 msgstr "/_Kopírovať toto prepojenie"
3543
3544 #: src/gtk/about.c:139
3545 msgid ""
3546 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3547 "\n"
3548 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3549 msgstr ""
3550 "Claws Mail je ľahký, rýchly a vysoko konfigurovateľný e-mailový klient.\n"
3551 "\n"
3552 "Pre ďalšie informácie navštívte webstránku Claws Mail:\n"
3553
3554 #: src/gtk/about.c:145
3555 msgid ""
3556 "\n"
3557 "\n"
3558 "Claws Mail is free software released under the GPL license. If you wish to "
3559 "donate to the Claws Mail project you can do so at:\n"
3560 msgstr ""
3561 "\n"
3562 "\n"
3563 "Claws Mail je voľne šíriteľný softvér vydaný pod licenciou GPL. Ak si "
3564 "prajete prispieť na projekt Claws Mail, môžete tak učiniť na adrese:\n"
3565
3566 #: src/gtk/about.c:161
3567 msgid ""
3568 "\n"
3569 "\n"
3570 "Copyright (C) 1999-2007\n"
3571 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3572 "and the Claws Mail team"
3573 msgstr ""
3574 "\n"
3575 "\n"
3576 "Copyright (C) 1999-2007\n"
3577 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3578 "a team Claws Mail"
3579
3580 #: src/gtk/about.c:164
3581 msgid ""
3582 "\n"
3583 "\n"
3584 "System Information\n"
3585 msgstr ""
3586 "\n"
3587 "\n"
3588 "Informácie o systéme\n"
3589
3590 #: src/gtk/about.c:170
3591 #, c-format
3592 msgid ""
3593 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3594 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3595 "Operating System: %s %s (%s)"
3596 msgstr ""
3597 "GTK+ %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
3598 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
3599 "Operačný systém: %s %s (%s)"
3600
3601 #: src/gtk/about.c:179
3602 #, c-format
3603 msgid ""
3604 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3605 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3606 "Operating System: %s"
3607 msgstr ""
3608 "GTK+ %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
3609 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
3610 "Operačný systém: %s"
3611
3612 #: src/gtk/about.c:188
3613 #, c-format
3614 msgid ""
3615 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3616 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3617 "Operating System: unknown"
3618 msgstr ""
3619 "GTK+ %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
3620 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
3621 "Operačný systém: neznámy"
3622
3623 #: src/gtk/about.c:245 src/prefs_themes.c:713 src/wizard.c:493
3624 msgid "The Claws Mail Team"
3625 msgstr "Team Claws Mail"
3626
3627 #: src/gtk/about.c:264
3628 msgid "Previous team members"
3629 msgstr "Bývalí členovia teamu"
3630
3631 #: src/gtk/about.c:283
3632 msgid "The translation team"
3633 msgstr "Prekladateľský team"
3634
3635 #: src/gtk/about.c:302
3636 msgid "Documentation team"
3637 msgstr "Dokumentačný team"
3638
3639 #: src/gtk/about.c:321
3640 msgid "Logo"
3641 msgstr "Logo"
3642
3643 #: src/gtk/about.c:340
3644 msgid "Icons"
3645 msgstr "Ikony"
3646
3647 #: src/gtk/about.c:359
3648 msgid "Contributors"
3649 msgstr "Prispievatelia"
3650
3651 #: src/gtk/about.c:407
3652 msgid "Compiled-in Features\n"
3653 msgstr "Zakompilované vlastnosti\n"
3654
3655 #: src/gtk/about.c:423
3656 msgid "compface|adds support for the X-Face header\n"
3657 msgstr "podpora hlavičky X-Face\n"
3658
3659 #: src/gtk/about.c:433
3660 msgid "GNU/aspell|adds support for spell checking\n"
3661 msgstr "kontrola pravopisu\n"
3662
3663 #: src/gtk/about.c:443
3664 msgid "GnuTLS|adds support for encrypted connections to servers\n"
3665 msgstr "podpora šifrovaného spojenia so serverom\n"
3666
3667 #: src/gtk/about.c:453
3668 msgid "GTK+ >= 2.10.0|adds support for a complete print dialog\n"
3669 msgstr "podpora kompletného dialógu pre tlač\n"
3670
3671 #: src/gtk/about.c:463
3672 msgid "IPv6|adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3673 msgstr "podpora pre IPv6 adresáciu\n"
3674
3675 #: src/gtk/about.c:474
3676 msgid "iconv|allows converting to and from different character sets\n"
3677 msgstr "umožňuje konverziu znakov medzi rôznymi kódovaniami\n"
3678
3679 #: src/gtk/about.c:484
3680 msgid "JPilot|adds support for PalmOS addressbooks\n"
3681 msgstr "podpora adresárov PalmOS\n"
3682
3683 #: src/gtk/about.c:494
3684 msgid "LDAP|adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3685 msgstr "podpora zdieľaného adresára LDAP\n"
3686
3687 #: src/gtk/about.c:504
3688 msgid "libetpan|adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3689 msgstr "podpora protokolu IMAP a NNTP\n"
3690
3691 #: src/gtk/about.c:514
3692 msgid "libgnomeprint|adds support for a complete print dialog\n"
3693 msgstr "podpora celého dialógu pre tlač\n"
3694
3695 #: src/gtk/about.c:524
3696 msgid "libSM|adds support for session handling\n"
3697 msgstr "podpora správy sedení\n"
3698
3699 #: src/gtk/about.c:534
3700 msgid "OpenSSL|adds support for encrypted connections to servers\n"
3701 msgstr "podpora šifrovaného spojenia so serverom\n"
3702
3703 #: src/gtk/about.c:566
3704 msgid ""
3705 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3706 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3707 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
3708 "version.\n"
3709 "\n"
3710 msgstr ""
3711 "Tento program je voľne šíriteľný; Môžete ho šíriť (a)lebo ho upravovať tak "
3712 "ako to popisuje GNU General Public License, licencia vydaná organizáciou "
3713 "Free Software Foundation, a to vo verzii 2, alebo, podľa vášho rozhodnutia, "
3714 "v akejkoľvek ďalšej verzii.\n"
3715 "\n"
3716
3717 #: src/gtk/about.c:572
3718 msgid ""
3719 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3720 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3721 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3722 "more details.\n"
3723 "\n"
3724 msgstr ""
3725 "Tento program je šírený vo viere v jeho užitočnosť, ale BEZ AKEJKOĽVEK "
3726 "ZÁRUKY. Viac detailov nájdete v GNU General Public License.\n"
3727 "\n"
3728
3729 #: src/gtk/about.c:590
3730 msgid ""
3731 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3732 "this program. If not, see <"
3733 msgstr ""
3734 "Kópiu GNU General Public License by ste mali získať spoločne s týmto "
3735 "programom; ak to tak nie je, navštívte <"
3736
3737 #: src/gtk/about.c:595
3738 msgid ""
3739 ">. \n"
3740 "\n"
3741 msgstr ""
3742 ">. \n"
3743 "\n"
3744
3745 #: src/gtk/about.c:598
3746 msgid ""
3747 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
3748 "the OpenSSL Toolkit ("
3749 msgstr ""
3750 "Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý projektom OpenSSL pre použitie v "
3751 "OpenSSL Toolkit ("
3752
3753 #: src/gtk/about.c:602
3754 msgid ").\n"
3755 msgstr ").\n"
3756
3757 #: src/gtk/about.c:696
3758 msgid "About Claws Mail"
3759 msgstr "O programe Claws Mail"
3760
3761 #: src/gtk/about.c:747
3762 msgid ""
3763 "Copyright (C) 1999-2007\n"
3764 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3765 "and the Claws Mail team"
3766 msgstr ""
3767 "Copyright (C) 1999-2007\n"
3768 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3769 "a Claws Mail team"
3770
3771 #: src/gtk/about.c:761
3772 msgid "_Info"
3773 msgstr "_Info"
3774
3775 #: src/gtk/about.c:767
3776 msgid "_Authors"
3777 msgstr "_Autori"
3778
3779 #: src/gtk/about.c:773
3780 msgid "_Features"
3781 msgstr "_Vlastnosti"
3782
3783 #: src/gtk/about.c:779
3784 msgid "_License"
3785 msgstr "_Licencia"
3786
3787 #: src/gtk/about.c:787
3788 msgid "_Release Notes"
3789 msgstr "_Poznámky k verzii"
3790
3791 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:339
3792 msgid "Orange"
3793 msgstr "Oranžová"
3794
3795 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:343
3796 msgid "Red"
3797 msgstr "Červená"
3798
3799 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:347
3800 msgid "Pink"
3801 msgstr "Ružová"
3802
3803 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:351
3804 msgid "Sky blue"
3805 msgstr "Bledomodrá"
3806
3807 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:355
3808 msgid "Blue"
3809 msgstr "Modrá"
3810
3811 #: src/gtk/colorlabel.c:53 src/prefs_common.c:359
3812 msgid "Green"
3813 msgstr "Zelená"
3814
3815 #: src/gtk/colorlabel.c:54 src/prefs_common.c:363
3816 msgid "Brown"
3817 msgstr "Hnedá"
3818
3819 #: src/gtk/colorlabel.c:55 src/prefs_common.c:367
3820 msgid "Grey"
3821 msgstr "Sivá"
3822
3823 #: src/gtk/colorlabel.c:56 src/prefs_common.c:371
3824 msgid "Light brown"
3825 msgstr "Svetlohnedá"
3826
3827 #: src/gtk/colorlabel.c:57 src/prefs_common.c:375
3828 msgid "Dark red"
3829 msgstr "Tmavočervená"
3830
3831 #: src/gtk/colorlabel.c:58 src/prefs_common.c:379
3832 msgid "Dark pink"
3833 msgstr "Tmavoružová"
3834
3835 #: src/gtk/colorlabel.c:59 src/prefs_common.c:383
3836 msgid "Steel blue"
3837 msgstr "Oceľovomodrá"
3838
3839 #: src/gtk/colorlabel.c:60 src/prefs_common.c:387
3840 msgid "Gold"
3841 msgstr "Zlatá"
3842
3843 #: src/gtk/colorlabel.c:61 src/prefs_common.c:391
3844 msgid "Bright green"
3845 msgstr "Svetlozelená"
3846
3847 #: src/gtk/colorlabel.c:62 src/prefs_common.c:395
3848 msgid "Magenta"
3849 msgstr "Fialová"
3850
3851 #: src/gtk/colorlabel.c:342
3852 #, c-format
3853 msgid "Ctrl+%c"
3854 msgstr "Ctrl+%c"
3855
3856 #: src/gtk/foldersort.c:156
3857 msgid "Set folder order"
3858 msgstr "Nastaviť poradie priečinkov"
3859
3860 #: src/gtk/foldersort.c:190
3861 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
3862 msgstr ""
3863 "Presuňte priečinky nahor alebo nadol pre zmenu triedenia v zozname "
3864 "priečinkov."
3865
3866 #: src/gtk/foldersort.c:216 src/toolbar.c:415
3867 msgid "Folders"
3868 msgstr "Priečinky"
3869
3870 #: src/gtk/gtkaspell.c:644
3871 msgid "No dictionary selected."
3872 msgstr "Nie je zvolený žiadny slovník."
3873
3874 #: src/gtk/gtkaspell.c:857 src/gtk/gtkaspell.c:1875 src/gtk/gtkaspell.c:2138
3875 msgid "Normal Mode"
3876 msgstr "Normálny režim"
3877
3878 #: src/gtk/gtkaspell.c:859 src/gtk/gtkaspell.c:1876 src/gtk/gtkaspell.c:2150
3879 msgid "Bad Spellers Mode"
3880 msgstr "Režim zlého pravopisu"
3881
3882 #: src/gtk/gtkaspell.c:898
3883 msgid "Unknown suggestion mode."
3884 msgstr "Režim návrhov neznámych slov."
3885
3886 #: src/gtk/gtkaspell.c:1189
3887 msgid "No misspelled word found."
3888 msgstr "Neboli nájdené žiadne pravopisné chyby."
3889
3890 #: src/gtk/gtkaspell.c:1537
3891 msgid "Replace unknown word"
3892 msgstr "Nahradiť neznáme slovo"
3893
3894 #: src/gtk/gtkaspell.c:1552
3895 #, c-format
3896 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
3897 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradiť \"%s\" čím: </span>"
3898
3899 #: src/gtk/gtkaspell.c:1597
3900 msgid ""
3901 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
3902 "will learn from mistake.\n"
3903 msgstr ""
3904 "Ak pri stlačení Enter podržíte klávesu Control,\n"
3905 "program sa z chyby poučí.\n"
3906
3907 #: src/gtk/gtkaspell.c:1874 src/gtk/gtkaspell.c:2126
3908 msgid "Fast Mode"
3909 msgstr "Rýchly režim"
3910
3911 #: src/gtk/gtkaspell.c:1944
3912 #, c-format
3913 msgid "\"%s\" unknown in %s"
3914 msgstr "\"%s\" neznáme v %s"
3915
3916 #: src/gtk/gtkaspell.c:1958
3917 msgid "Accept in this session"
3918 msgstr "Prijať v tomto sedení"
3919
3920 #: src/gtk/gtkaspell.c:1968
3921 msgid "Add to personal dictionary"
3922 msgstr "Pridať do osobného slovníka"
3923
3924 #: src/gtk/gtkaspell.c:1978
3925 msgid "Replace with..."
3926 msgstr "Nahradiť čím..."
3927
3928 #: src/gtk/gtkaspell.c:1991
3929 #, c-format
3930 msgid "Check with %s"
3931 msgstr "Overiť pomocou %s"
3932
3933 #: src/gtk/gtkaspell.c:2013
3934 msgid "(no suggestions)"
3935 msgstr "(žiadne návrhy)"
3936
3937 #: src/gtk/gtkaspell.c:2024 src/gtk/gtkaspell.c:2203
3938 msgid "More..."
3939 msgstr "Ďalšie..."
3940
3941 #: src/gtk/gtkaspell.c:2088
3942 #, c-format
3943 msgid "Dictionary: %s"
3944 msgstr "Slovník: %s"
3945
3946 #: src/gtk/gtkaspell.c:2101
3947 #, c-format
3948 msgid "Use alternate (%s)"
3949 msgstr "Použiť alternatívny (%s)"
3950
3951 #: src/gtk/gtkaspell.c:2112
3952 msgid "Use both dictionaries"
3953 msgstr "Použiť oba slovníky"
3954
3955 #: src/gtk/gtkaspell.c:2166 src/prefs_spelling.c:205
3956 msgid "Check while typing"
3957 msgstr "Overovať pri písaní"
3958
3959 #: src/gtk/gtkaspell.c:2182
3960 msgid "Change dictionary"
3961 msgstr "Zmeniť slovník"
3962
3963 #: src/gtk/gtkaspell.c:2313
3964 #, c-format
3965 msgid ""
3966 "The spell checker could not change dictionary.\n"
3967 "%s"
3968 msgstr ""
3969 "Kontrola pravopisu nemohla zmeniť slovník.\n"
3970 "%s"
3971
3972 #: src/gtk/gtkaspell.c:2355
3973 #, c-format
3974 msgid ""
3975 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
3976 "%s"
3977 msgstr ""
3978 "Kontrola pravopisu nemohla zmeniť alternatívny slovník.\n"
3979 "%s"
3980
3981 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
3982 msgid "Configuration"
3983 msgstr "Konfigurácia"
3984
3985 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:271
3986 msgid "Configuration options for the print job"
3987 msgstr "Konfigurácia pre tlač"
3988
3989 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
3990 msgid "Source Buffer"
3991 msgstr "Zdrojový zásobník"
3992
3993 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:279
3994 msgid "GtkTextBuffer object to print"
3995 msgstr "Objekt GtkTextBuffer pre tlač"
3996
3997 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:285
3998 msgid "Tabs Width"
3999 msgstr "Šírka záložiek"
4000
4001 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:286
4002 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
4003 msgstr "Šírka záložiek v medzerníkoch"
4004
4005 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
4006 msgid "Wrap Mode"
4007 msgstr "Režim zalamovania"
4008
4009 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:294
4010 msgid "Word wrapping mode"
4011 msgstr "Režim zalamovania slov"
4012
4013 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
4014 msgid "Highlight"
4015 msgstr "Zvýraznenie"
4016
4017 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:302
4018 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
4019 msgstr "Či tlačiť dokument so zvýraznením syntaxe"
4020
4021 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
4022 msgid "Font"
4023 msgstr "Písmo"
4024
4025 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:311
4026 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
4027 msgstr "Názov GnomeFont-u, ktorý sa má použiť pre text dokumentu (zastaralé)"
4028
4029 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
4030 msgid "Font Description"
4031 msgstr "Popis písma"
4032
4033 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:319
4034 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
4035 msgstr "Písmo, ktoré sa má použiť pre text dokumentu (napr. \"Monospace 10\")"
4036
4037 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326 src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
4038 msgid "Numbers Font"
4039 msgstr "Písmo pre čísla riadkov"
4040
4041 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:327
4042 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
4043 msgstr "Názov GnomeFont-u, ktorý sa má použiť pre čísla riadkov (zastaralé)"
4044
4045 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:335
4046 msgid "Font description to use for the line numbers"
4047 msgstr "Popis písma pre čísla riadkov"
4048
4049 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:342
4050 msgid "Print Line Numbers"
4051 msgstr "Tlačiť čísla riadkov"
4052
4053 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:343
4054 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
4055 msgstr "Interval tlačenia čísla riadkov (0 znamená žiadne čísla)"
4056
4057 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
4058 msgid "Print Header"
4059 msgstr "Vytlačiť hlavičku"
4060
4061 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:351
4062 msgid "Whether to print a header in each page"
4063 msgstr "Či vytlačiť na každej stránke hlavičku"
4064
4065 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:358
4066 msgid "Print Footer"
4067 msgstr "Vytlačiť pätičku"
4068
4069 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:359
4070 msgid "Whether to print a footer in each page"
4071 msgstr "Či vytlačiť na každej stránke pätičku"
4072
4073 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:366
4074 msgid "Header and Footer Font"
4075 msgstr "Písmo pre hlavičku a pätičku"
4076
4077 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:367
4078 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
4079 msgstr "Názov GnomeFont-u, ktorý sa má použiť pre hlavičku a pätičku (zastaralé)"
4080
4081 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:374
4082 msgid "Header and Footer Font Description"
4083 msgstr "Popis písma pre hlavičku a pätičku"
4084
4085 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:375
4086 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
4087 msgstr "Písmo, ktoré sa má použiť pre hlavičku a pätičku (napr. \"Monospace 10\")"
4088
4089 #: src/gtk/headers.h:8 src/prefs_filtering_action.c:1167
4090 #: src/prefs_matcher.c:1811 src/prefs_summary_column.c:87 src/quote_fmt.c:48
4091 #: src/summaryview.c:549
4092 msgid "Date"
4093 msgstr "Dátum"
4094
4095 #: src/gtk/headers.h:8
4096 msgid "Date:"
4097 msgstr "Dátum:"
4098
4099 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1164
4100 #: src/prefs_matcher.c:174 src/prefs_matcher.c:1808
4101 #: src/prefs_summary_column.c:85 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:547
4102 msgid "From"
4103 msgstr "Od"
4104
4105 #: src/gtk/headers.h:9 src/summary_search.c:356
4106 msgid "From:"
4107 msgstr "Od:"
4108
4109 #: src/gtk/headers.h:10 src/toolbar.c:424
4110 msgid "Sender"
4111 msgstr "Odosielateľ"
4112
4113 #: src/gtk/headers.h:10
4114 msgid "Sender:"
4115 msgstr "Odosielateľ:"
4116
4117 #: src/gtk/headers.h:11 src/prefs_account.c:1924
4118 msgid "Reply-To"
4119 msgstr "Odpovedať komu"
4120
4121 #: src/gtk/headers.h:12 src/prefs_filtering_action.c:1165
4122 #: src/prefs_matcher.c:175 src/prefs_matcher.c:1809
4123 #: src/prefs_summary_column.c:86 src/prefs_template.c:212 src/quote_fmt.c:56
4124 #: src/summaryview.c:548
4125 msgid "To"
4126 msgstr "Komu"
4127
4128 #: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_account.c:1898
4129 #: src/prefs_filtering_action.c:1166 src/prefs_matcher.c:176
4130 #: src/prefs_matcher.c:1810 src/prefs_template.c:213 src/quote_fmt.c:57
4131 msgid "Cc"
4132 msgstr "Kópia"
4133
4134 #: src/gtk/headers.h:14 src/prefs_account.c:1911 src/prefs_template.c:214
4135 msgid "Bcc"
4136 msgstr "Slepá kópia"
4137
4138 #: src/gtk/headers.h:15 src/prefs_filtering_action.c:1168
4139 #: src/prefs_matcher.c:1812 src/quote_fmt.c:60
4140 msgid "Message-ID"
4141 msgstr "ID správy"
4142
4143 #: src/gtk/headers.h:15
4144 msgid "Message-ID:"
4145 msgstr "ID správy:"
4146
4147 #: src/gtk/headers.h:16
4148 msgid "In-Reply-To"
4149 msgstr "In-Reply-To"
4150
4151 #: src/gtk/headers.h:16
4152 msgid "In-Reply-To:"
4153 msgstr "In-Reply-To:"
4154
4155 #: src/gtk/headers.h:17 src/prefs_filtering_action.c:1170
4156 #: src/prefs_matcher.c:180 src/prefs_matcher.c:1814 src/quote_fmt.c:59
4157 msgid "References"
4158 msgstr "Odkazy"
4159
4160 #: src/gtk/headers.h:17
4161 msgid "References:"
4162 msgstr "Odkazy:"
4163
4164 #: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1163
4165 #: src/prefs_matcher.c:173 src/prefs_matcher.c:1807
4166 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/prefs_template.c:215 src/quote_fmt.c:55
4167 #: src/quote_fmt.c:154 src/summaryview.c:546
4168 msgid "Subject"
4169 msgstr "Predmet"
4170
4171 #: src/gtk/headers.h:19
4172 msgid "Comments"
4173 msgstr "Komentáre"
4174
4175 #: src/gtk/headers.h:19
4176 msgid "Comments:"
4177 msgstr "Komentáre:"
4178
4179 #: src/gtk/headers.h:20
4180 msgid "Keywords"
4181 msgstr "Kľúčové slová"
4182
4183 #: src/gtk/headers.h:20
4184 msgid "Keywords:"
4185 msgstr "Kľúčové slová:"
4186
4187 #: src/gtk/headers.h:21
4188 msgid "Resent-Date"
4189 msgstr "Resent-Date"
4190
4191 #: src/gtk/headers.h:21
4192 msgid "Resent-Date:"
4193 msgstr "Resent-Date:"
4194
4195 #: src/gtk/headers.h:22
4196 msgid "Resent-From"
4197 msgstr "Resent-From"
4198
4199 #: src/gtk/headers.h:22
4200 msgid "Resent-From:"
4201 msgstr "Resent-From:"
4202
4203 #: src/gtk/headers.h:23
4204 msgid "Resent-Sender"
4205 msgstr "Resent-Sender"
4206
4207 #: src/gtk/headers.h:23
4208 msgid "Resent-Sender:"
4209 msgstr "Resent-Sender:"
4210
4211 #: src/gtk/headers.h:24
4212 msgid "Resent-To"
4213 msgstr "Resent-To"
4214
4215 #: src/gtk/headers.h:24
4216 msgid "Resent-To:"
4217 msgstr "Resent-To:"
4218
4219 #: src/gtk/headers.h:25
4220 msgid "Resent-Cc"
4221 msgstr "Resent-Cc"
4222
4223 #: src/gtk/headers.h:25
4224 msgid "Resent-Cc:"
4225 msgstr "Resent-Cc:"
4226
4227 #: src/gtk/headers.h:26
4228 msgid "Resent-Bcc"
4229 msgstr "Resent-Bcc"
4230
4231 #: src/gtk/headers.h:26
4232 msgid "Resent-Bcc:"
4233 msgstr "Resent-Bcc:"
4234
4235 #: src/gtk/headers.h:27
4236 msgid "Resent-Message-ID"
4237 msgstr "Resent-Message-ID"
4238
4239 #: src/gtk/headers.h:27
4240 msgid "Resent-Message-ID:"
4241 msgstr "Resent-Message-ID:"
4242
4243 #: src/gtk/headers.h:28
4244 msgid "Return-Path"
4245 msgstr "Return-Path"
4246
4247 #: src/gtk/headers.h:28
4248 msgid "Return-Path:"
4249 msgstr "Return-Path:"
4250
4251 #: src/gtk/headers.h:29
4252 msgid "Received"
4253 msgstr "Prijaté"
4254
4255 #: src/gtk/headers.h:29
4256 msgid "Received:"
4257 msgstr "Prijaté:"
4258
4259 #: src/gtk/headers.h:32 src/prefs_filtering_action.c:1169
4260 #: src/prefs_matcher.c:178 src/prefs_matcher.c:1813 src/quote_fmt.c:58
4261 msgid "Newsgroups"
4262 msgstr "Diskusné skupiny"
4263
4264 #: src/gtk/headers.h:33
4265 msgid "Followup-To"
4266 msgstr "Followup-To"
4267
4268 #: src/gtk/headers.h:34
4269 msgid "Delivered-To"
4270 msgstr "Delivered-To"
4271
4272 #: src/gtk/headers.h:34
4273 msgid "Delivered-To:"
4274 msgstr "Delivered-To:"
4275
4276 #: src/gtk/headers.h:35
4277 msgid "Seen"
4278 msgstr "Seen"
4279
4280 #: src/gtk/headers.h:35
4281 msgid "Seen:"
4282 msgstr "Seen:"
4283
4284 #: src/gtk/headers.h:36 src/gtk/progressdialog.c:148
4285 #: src/gtk/sslcertwindow.c:226 src/prefs_summary_column.c:82
4286 #: src/summaryview.c:2583
4287 msgid "Status"
4288 msgstr "Stav"
4289
4290 #: src/gtk/headers.h:36 src/prefs_themes.c:923
4291 msgid "Status:"
4292 msgstr "Stav:"
4293
4294 #: src/gtk/headers.h:37
4295 msgid "Face"
4296 msgstr "Face"
4297
4298 #: src/gtk/headers.h:37
4299 msgid "Face:"
4300 msgstr "Face:"
4301
4302 #: src/gtk/headers.h:38
4303 msgid "Disposition-Notification-To"
4304 msgstr "Disposition-Notification-To"
4305
4306 #: src/gtk/headers.h:38
4307 msgid "Disposition-Notification-To:"
4308 msgstr "Disposition-Notification-To:"
4309
4310 #: src/gtk/headers.h:39
4311 msgid "Return-Receipt-To"
4312 msgstr "Return-Receipt-To"
4313
4314 #: src/gtk/headers.h:39
4315 msgid "Return-Receipt-To:"
4316 msgstr "Return-Receipt-To:"
4317
4318 #: src/gtk/headers.h:40
4319 msgid "User-Agent"
4320 msgstr "User-Agent"
4321
4322 #: src/gtk/headers.h:40
4323 msgid "User-Agent:"
4324 msgstr "User-Agent:"
4325
4326 #: src/gtk/headers.h:41
4327 msgid "Content-Type"
4328 msgstr "Content-Type"
4329
4330 #: src/gtk/headers.h:41 src/image_viewer.c:329
4331 msgid "Content-Type:"
4332 msgstr "Content-Type:"
4333
4334 #: src/gtk/headers.h:42
4335 msgid "Content-Transfer-Encoding"
4336 msgstr "Content-Transfer-Encoding"
4337
4338 #: src/gtk/headers.h:42
4339 msgid "Content-Transfer-Encoding:"
4340 msgstr "Content-Transfer-Encoding:"
4341
4342 #: src/gtk/headers.h:43
4343 msgid "MIME-Version"
4344 msgstr "MIME-Version"
4345
4346 #: src/gtk/headers.h:43
4347 msgid "MIME-Version:"
4348 msgstr "MIME-Version:"
4349
4350 #: src/gtk/headers.h:44
4351 msgid "Precedence"
4352 msgstr "Precedence"
4353
4354 #: src/gtk/headers.h:44
4355 msgid "Precedence:"
4356 msgstr "Precedence:"
4357
4358 #: src/gtk/headers.h:45 src/prefs_account.c:985
4359 msgid "Organization"
4360 msgstr "Organizácia"
4361
4362 #: src/gtk/headers.h:45
4363 msgid "Organization:"
4364 msgstr "Organizácia:"
4365
4366 #: src/gtk/headers.h:47
4367 msgid "Mailing-List"
4368 msgstr "Mailing-List"
4369
4370 #: src/gtk/headers.h:47
4371 msgid "Mailing-List:"
4372 msgstr "Mailing-List:"
4373
4374 #: src/gtk/headers.h:48
4375 msgid "List-Post"
4376 msgstr "List-Post"
4377
4378 #: src/gtk/headers.h:48
4379 msgid "List-Post:"
4380 msgstr "List-Post:"
4381
4382 #: src/gtk/headers.h:49
4383 msgid "List-Subscribe"
4384 msgstr "List-Subscribe"
4385
4386 #: src/gtk/headers.h:49
4387 msgid "List-Subscribe:"
4388 msgstr "List-Subscribe:"
4389
4390 #: src/gtk/headers.h:50
4391 msgid "List-Unsubscribe"
4392 msgstr "List-Unsubscribe"
4393
4394 #: src/gtk/headers.h:50
4395 msgid "List-Unsubscribe:"
4396 msgstr "List-Unsubscribe:"
4397
4398 #: src/gtk/headers.h:51
4399 msgid "List-Help"
4400 msgstr "List-Help"
4401
4402 #: src/gtk/headers.h:51
4403 msgid "List-Help:"
4404 msgstr "List-Help:"
4405
4406 #: src/gtk/headers.h:52
4407 msgid "List-Archive"
4408 msgstr "List-Archive"
4409
4410 #: src/gtk/headers.h:52
4411 msgid "List-Archive:"
4412 msgstr "List-Archive:"
4413
4414 #: src/gtk/headers.h:53
4415 msgid "List-Owner"
4416 msgstr "List-Owner"
4417
4418 #: src/gtk/headers.h:53
4419 msgid "List-Owner:"
4420 msgstr "List-Owner:"
4421
4422 #: src/gtk/headers.h:55
4423 msgid "X-Label"
4424 msgstr "X-Label"
4425
4426 #: src/gtk/headers.h:55
4427 msgid "X-Label:"
4428 msgstr "X-Label:"
4429
4430 #: src/gtk/headers.h:56
4431 msgid "X-Mailer"
4432 msgstr "X-Mailer"
4433
4434 #: src/gtk/headers.h:56
4435 msgid "X-Mailer:"
4436 msgstr "X-Mailer:"
4437
4438 #: src/gtk/headers.h:57
4439 msgid "X-Status"
4440 msgstr "X-Status"
4441
4442 #: src/gtk/headers.h:57
4443