update Russian translation
[claws.git] / po / sk.po
1 # translation of sylpheed-claws to Slovak
2 # Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Andrej Kacian (applies only for msgstr fields)
3 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
4 # Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>, 2003, 2004, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: sylpheed-claws\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
10 "POT-Creation-Date: 2005-05-08 07:53+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2005-05-09 12:09+0200\n"
12 "Last-Translator: Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>\n"
13 "Language-Team: Slovak <en@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: KBabel 1.10\n"
18 "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19
20 #: src/account.c:368
21 msgid ""
22 "Some composing windows are open.\n"
23 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
24 msgstr ""
25 "Sú otvorené okná s rozpísanými správami.\n"
26 "Prosím zatvorte všetky tieto okná predtým, ako začnete meniť nastavenia kônt."
27
28 #: src/account.c:626
29 msgid "Edit accounts"
30 msgstr "Úprava kônt"
31
32 #: src/account.c:644
33 msgid ""
34 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
35 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
36 msgstr ""
37 "Nové správy budú kontrolované v tomto poradí. Ak má byť konto kontrolované\n"
38 "pri voľbe 'Prijať všetko', zatrhnite políčko v stĺpci označenom 'G'."
39
40 #: src/account.c:714
41 msgid " Set as default account "
42 msgstr "Nastaviť ako východzie konto"
43
44 #: src/account.c:791
45 msgid "Accounts with remote folders cannot be cloned"
46 msgstr "Kontá so vzdialenými priečinkami sa nedajú duplikovať"
47
48 #. copy fields
49 #: src/account.c:797
50 #, c-format
51 msgid "Cloned %s"
52 msgstr "Zduplikované %s"
53
54 #: src/account.c:935
55 msgid "Delete account"
56 msgstr "Zmazať konto"
57
58 #: src/account.c:936
59 msgid "Do you really want to delete this account?"
60 msgstr "Naozaj chcete zmazať toto konto?"
61
62 #: src/account.c:937 src/compose.c:2457 src/compose.c:3485 src/compose.c:5910
63 #: src/compose.c:6205 src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:193
64 #: src/expldifdlg.c:251 src/folderview.c:1804 src/imap_gtk.c:268
65 #: src/imap_gtk.c:315 src/imap_gtk.c:378 src/inc.c:179 src/inc.c:284
66 #: src/inc.c:310 src/messageview.c:675 src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:313
67 #: src/news_gtk.c:206 src/news_gtk.c:255 src/news_gtk.c:310
68 #: src/prefs_filtering.c:881 src/prefs_filtering.c:1038
69 #: src/prefs_matcher.c:1605 src/prefs_themes.c:434 src/prefs_themes.c:489
70 #: src/prefs_themes.c:496 src/ssl_manager.c:376 src/toolbar.c:1864
71 msgid "Yes"
72 msgstr "Áno"
73
74 #: src/account.c:937 src/compose.c:3485 src/compose.c:5910 src/imap_gtk.c:268
75 #: src/imap_gtk.c:315 src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:313 src/news_gtk.c:206
76 #: src/news_gtk.c:255 src/ssl_manager.c:376
77 msgid "+No"
78 msgstr "+Nie"
79
80 #: src/account.c:1375 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:675
81 #: src/compose.c:4524 src/compose.c:4688 src/editaddress.c:776
82 #: src/editaddress.c:825 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:260
83 #: src/editjpilot.c:296 src/editldap.c:398 src/editvcard.c:211
84 #: src/importmutt.c:262 src/importpine.c:262 src/mimeview.c:198
85 #: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:315
86 msgid "Name"
87 msgstr "Meno"
88
89 #: src/account.c:1382 src/prefs_account.c:1135
90 msgid "Protocol"
91 msgstr "Protokol"
92
93 #: src/account.c:1389 src/ssl_manager.c:97
94 msgid "Server"
95 msgstr "Server"
96
97 #: src/action.c:346
98 #, c-format
99 msgid "Could not get message file %d"
100 msgstr "Nemôžem získať súbor správy %d"
101
102 #: src/action.c:377
103 msgid "Could not get message part."
104 msgstr "Nemôžem získať časť správy."
105
106 #: src/action.c:394
107 msgid "Can't get part of multipart message"
108 msgstr "Nemôžem získať časť viacdielnej správy"
109
110 #: src/action.c:507
111 #, c-format
112 msgid ""
113 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
114 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
115 msgstr ""
116 "Zvolená akcia nemôže byť použitá v okne písania správy,\n"
117 "pretože obsahuje %%f, %%F, %%as alebo %%p."
118
119 #: src/action.c:782
120 #, c-format
121 msgid ""
122 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
123 "%s"
124 msgstr ""
125 "Príkaz nemohol byť spustený, nepodarilo sa vytvoriť rúru.\n"
126 "%s"
127
128 #. Fork error
129 #: src/action.c:877
130 #, c-format
131 msgid ""
132 "Could not fork to execute the following command:\n"
133 "%s\n"
134 "%s"
135 msgstr ""
136 "Nepodarilo sa vytvoriť podproces na vykonanie nasledujúceho príkazu:\n"
137 "%s\n"
138 "%s"
139
140 #: src/action.c:1082 src/action.c:1233
141 msgid "Completed"
142 msgstr "Dokončené"
143
144 #: src/action.c:1118
145 #, c-format
146 msgid "--- Running: %s\n"
147 msgstr "--- Beží: %s\n"
148
149 #: src/action.c:1122
150 #, c-format
151 msgid "--- Ended: %s\n"
152 msgstr "--- Ukončené: %s\n"
153
154 #: src/action.c:1156
155 msgid "Action's input/output"
156 msgstr "Vstup/výstup akcie"
157
158 #: src/action.c:1421
159 #, c-format
160 msgid ""
161 "Enter the argument for the following action:\n"
162 "(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
163 "  %s"
164 msgstr ""
165 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
166 "('%%h' bude nahradené parametrom)\n"
167 "  %s"
168
169 #: src/action.c:1426
170 msgid "Action's hidden user argument"
171 msgstr "Skrytý používateľom zadaný parameter"
172
173 #: src/action.c:1430
174 #, c-format
175 msgid ""
176 "Enter the argument for the following action:\n"
177 "(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
178 "  %s"
179 msgstr ""
180 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
181 "('%%u' bude nahradené parametrom)\n"
182 "  %s"
183
184 #: src/action.c:1435
185 msgid "Action's user argument"
186 msgstr "Používateľom zadaný parameter"
187
188 #: src/addressadd.c:165
189 msgid "Add to address book"
190 msgstr "Pridať do adresára"
191
192 #: src/addressadd.c:197 src/plugins/pgpmime/select-keys.c:316
193 #: src/toolbar.c:434
194 msgid "Address"
195 msgstr "Adresár"
196
197 #: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:677 src/editaddress.c:630
198 #: src/editaddress.c:694 src/editgroup.c:262
199 msgid "Remarks"
200 msgstr "Poznámky"
201
202 #: src/addressadd.c:229
203 msgid "Select Address Book Folder"
204 msgstr "Vyberte priečinok adresára"
205
206 #: src/addressbook.c:400 src/mainwindow.c:442 src/messageview.c:153
207 msgid "/_File"
208 msgstr "/_Súbor"
209
210 #: src/addressbook.c:401
211 msgid "/_File/New _Book"
212 msgstr "/_Súbor/Nový _Adresár"
213
214 #: src/addressbook.c:402
215 msgid "/_File/New _vCard"
216 msgstr "/_Súbor/Nový _vCard"
217
218 #: src/addressbook.c:404
219 msgid "/_File/New _JPilot"
220 msgstr "/_Súbor/Nový _JPilot"
221
222 #: src/addressbook.c:407
223 msgid "/_File/New _Server"
224 msgstr "/_Súbor/Nový _Server"
225
226 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:412 src/mainwindow.c:445
227 #: src/mainwindow.c:447 src/mainwindow.c:452 src/mainwindow.c:454
228 #: src/mainwindow.c:457 src/mainwindow.c:459 src/messageview.c:156
229 msgid "/_File/---"
230 msgstr "/_Súbor/---"
231
232 #: src/addressbook.c:410
233 msgid "/_File/_Edit"
234 msgstr "/_Súbor/_Upraviť"
235
236 #: src/addressbook.c:411
237 msgid "/_File/_Delete"
238 msgstr "/_Súbor/Z_mazať"
239
240 #: src/addressbook.c:413
241 msgid "/_File/_Save"
242 msgstr "/_Súbor/U_ložiť"
243
244 #: src/addressbook.c:414 src/messageview.c:157
245 msgid "/_File/_Close"
246 msgstr "/_Súbor/_Zavrieť"
247
248 #: src/addressbook.c:415 src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:457
249 #: src/compose.c:551 src/mainwindow.c:463 src/messageview.c:159
250 msgid "/_Edit"
251 msgstr "/_Upraviť"
252
253 #: src/addressbook.c:416
254 msgid "/_Edit/C_ut"
255 msgstr "/Úp_ravy/_Vystrihnúť"
256
257 #: src/addressbook.c:417 src/compose.c:556 src/mainwindow.c:464
258 #: src/messageview.c:160
259 msgid "/_Edit/_Copy"
260 msgstr "/Úp_ravy/_Kopírovať"
261
262 #: src/addressbook.c:418 src/compose.c:557
263 msgid "/_Edit/_Paste"
264 msgstr "/Úp_ravy/_Prilepiť"
265
266 #: src/addressbook.c:419 src/compose.c:554 src/compose.c:637 src/compose.c:643
267 #: src/mainwindow.c:467 src/messageview.c:162
268 msgid "/_Edit/---"
269 msgstr "/Úp_ravy/---"
270
271 #: src/addressbook.c:420
272 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
273 msgstr "/Úp_ravy/Vložiť _adresu"
274
275 #: src/addressbook.c:421
276 msgid "/_Address"
277 msgstr "/_Adresa"
278
279 #: src/addressbook.c:422
280 msgid "/_Address/New _Address"
281 msgstr "/_Adresa/Nová _Adresa"
282
283 #: src/addressbook.c:423
284 msgid "/_Address/New _Group"
285 msgstr "/_Adresa/Nová _Skupina"
286
287 #: src/addressbook.c:424
288 msgid "/_Address/New _Folder"
289 msgstr "/_Adresa/Nový _Priečinok"
290
291 #: src/addressbook.c:425 src/addressbook.c:428
292 msgid "/_Address/---"
293 msgstr "/_Adresa/--- "
294
295 #: src/addressbook.c:426
296 msgid "/_Address/_Edit"
297 msgstr "/_Adresa/_Upraviť"
298
299 #: src/addressbook.c:427
300 msgid "/_Address/_Delete"
301 msgstr "/_Adresa/Z_mazať"
302
303 #: src/addressbook.c:429
304 msgid "/_Address/_Mail To"
305 msgstr "/_Adresa/Poslať _mail"
306
307 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:434 src/mainwindow.c:704
308 #: src/mainwindow.c:727 src/mainwindow.c:729 src/mainwindow.c:738
309 #: src/mainwindow.c:741 src/mainwindow.c:745 src/messageview.c:287
310 #: src/messageview.c:308
311 msgid "/_Tools/---"
312 msgstr "/_Nástroje/---"
313
314 #: src/addressbook.c:431
315 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
316 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor _LDIF..."
317
318 #: src/addressbook.c:432
319 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
320 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Mutt-u..."
321
322 #: src/addressbook.c:433
323 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
324 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Pine..."
325
326 #: src/addressbook.c:435
327 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
328 msgstr "/_Nástroje/Exportovať _HTML..."
329
330 #: src/addressbook.c:436
331 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
332 msgstr "/_Nástroje/Exportovať súbor L_DIF..."
333
334 #: src/addressbook.c:437 src/compose.c:680 src/mainwindow.c:770
335 #: src/messageview.c:311
336 msgid "/_Help"
337 msgstr "/_Pomocník"
338
339 #: src/addressbook.c:438 src/compose.c:681 src/mainwindow.c:780
340 #: src/messageview.c:312
341 msgid "/_Help/_About"
342 msgstr "/_Pomocník/_O programe"
343
344 #: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:458 src/summaryview.c:403
345 msgid "/_Delete"
346 msgstr "/Z_mazať"
347
348 #: src/addressbook.c:445 src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:459
349 #: src/addressbook.c:463 src/addressbook.c:467 src/compose.c:530
350 #: src/imap_gtk.c:57 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:65
351 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:59 src/news_gtk.c:52
352 #: src/news_gtk.c:54 src/news_gtk.c:56 src/news_gtk.c:59
353 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:93 src/plugins/trayicon/trayicon.c:96
354 #: src/summaryview.c:397 src/summaryview.c:400 src/summaryview.c:405
355 #: src/summaryview.c:419 src/summaryview.c:421 src/summaryview.c:442
356 msgid "/---"
357 msgstr "/---"
358
359 #: src/addressbook.c:446 src/addressbook.c:460
360 msgid "/New _Address"
361 msgstr "/Nová _Adresa"
362
363 #: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:461
364 msgid "/New _Group"
365 msgstr "/Nová _Skupina"
366
367 #: src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:462
368 msgid "/New _Folder"
369 msgstr "/Nový _Priečinok"
370
371 #: src/addressbook.c:450 src/addressbook.c:464
372 msgid "/C_ut"
373 msgstr "/_Vystrihnúť"
374
375 #: src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:465 src/textview.c:222
376 msgid "/_Copy"
377 msgstr "/_Kopírovať"
378
379 #: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:466
380 msgid "/_Paste"
381 msgstr "/V_ložiť"
382
383 #: src/addressbook.c:468
384 msgid "/Pa_ste Address"
385 msgstr "/Vložiť _adresu"
386
387 #: src/addressbook.c:469
388 msgid "/_Mail To"
389 msgstr "/Poslať _mail"
390
391 #: src/addressbook.c:471
392 msgid "/_Browse Entry"
393 msgstr "/P_rehliadať položky"
394
395 #: src/addressbook.c:484 src/crash.c:434 src/crash.c:453 src/importldif.c:118
396 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:98 src/prefs_themes.c:660
397 #: src/prefs_themes.c:692 src/prefs_themes.c:693
398 msgid "Unknown"
399 msgstr "Neznáma"
400
401 #: src/addressbook.c:491 src/addressbook.c:510 src/importldif.c:125
402 msgid "Success"
403 msgstr "Úspech"
404
405 #: src/addressbook.c:492 src/importldif.c:126
406 msgid "Bad arguments"
407 msgstr "Neplatné parametre"
408
409 #: src/addressbook.c:493 src/importldif.c:127
410 msgid "File not specified"
411 msgstr "Nie je určený súbor"
412
413 #: src/addressbook.c:494 src/importldif.c:128
414 msgid "Error opening file"
415 msgstr "Chyba pri otváraní súboru"
416
417 #: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:129
418 msgid "Error reading file"
419 msgstr "Chyba pri čítaní súboru"
420
421 #: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:130
422 msgid "End of file encountered"
423 msgstr "Bol nájdený koniec súboru"
424
425 #: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:131
426 msgid "Error allocating memory"
427 msgstr "Chyba pri alokácii pamäte"
428
429 #: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:132
430 msgid "Bad file format"
431 msgstr "Neplatný formát súboru"
432
433 #: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:133
434 msgid "Error writing to file"
435 msgstr "Chyba pri zápise do súboru"
436
437 #: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:134
438 msgid "Error opening directory"
439 msgstr "Chyba pri otváraní priečinku"
440
441 #: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:135
442 msgid "No path specified"
443 msgstr "Nebola zadaná cesta"
444
445 #: src/addressbook.c:511
446 msgid "Error connecting to LDAP server"
447 msgstr "Chyba pri pripájaní sa k serveru LDAP"
448
449 #: src/addressbook.c:512
450 msgid "Error initializing LDAP"
451 msgstr "Chyba pri inicializácii LDAP"
452
453 #: src/addressbook.c:513
454 msgid "Error binding to LDAP server"
455 msgstr "Chyba pri pripájaní LDAP serveru"
456
457 #: src/addressbook.c:514
458 msgid "Error searching LDAP database"
459 msgstr "Chyba pri čítaní LDAP databázy"
460
461 #: src/addressbook.c:515
462 msgid "Timeout performing LDAP operation"
463 msgstr "Pri LDAP operácii vypršal časový limit"
464
465 #: src/addressbook.c:516
466 msgid "Error in LDAP search criteria"
467 msgstr "Chybné vyhľadávacie kritériá LDAP"
468
469 #: src/addressbook.c:517
470 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
471 msgstr "Neboli nájdené žiadne položky LDAP vyhovujúce kritériám"
472
473 #: src/addressbook.c:518
474 msgid "LDAP search terminated on request"
475 msgstr "LDAP vyhľadávanie bolo ukončené na požiadavku používateľa"
476
477 #: src/addressbook.c:519
478 msgid "Error starting TLS connection"
479 msgstr "Pri vytváraní TLS pripojenia sa vyskytla chyba"
480
481 #: src/addressbook.c:676
482 msgid "E-Mail address"
483 msgstr "E-mailová adresa"
484
485 #: src/addressbook.c:681 src/prefs_common.c:2077 src/toolbar.c:180
486 #: src/toolbar.c:1529
487 msgid "Address book"
488 msgstr "Otvoriť adresár"
489
490 #: src/addressbook.c:796
491 msgid "Name:"
492 msgstr "Meno:"
493
494 #. Buttons
495 #: src/addressbook.c:828 src/addressbook.c:2369 src/addressbook.c:2383
496 #: src/addressbook.c:2398 src/editaddress.c:718 src/editaddress.c:852
497 #: src/prefs_filtering_action.c:151 src/toolbar.c:383 src/toolbar.c:476
498 msgid "Delete"
499 msgstr "Zmazať"
500
501 #: src/addressbook.c:831 src/editaddress.c:724 src/editaddress.c:858
502 msgid "Add"
503 msgstr "Pridať"
504
505 #: src/addressbook.c:834
506 msgid "Lookup"
507 msgstr "Vyhľadať"
508
509 #: src/addressbook.c:846 src/compose.c:1499 src/compose.c:3239
510 #: src/compose.c:4289 src/compose.c:4996 src/headerview.c:53
511 #: src/prefs_template.c:187 src/summary_search.c:176
512 msgid "To:"
513 msgstr "Komu:"
514
515 #: src/addressbook.c:850 src/compose.c:1483 src/compose.c:3238
516 #: src/prefs_template.c:189
517 msgid "Cc:"
518 msgstr "Kópia:"
519
520 #: src/addressbook.c:854 src/compose.c:1486 src/prefs_template.c:190
521 msgid "Bcc:"
522 msgstr "Slepá kópia:"
523
524 #. Confirm deletion
525 #: src/addressbook.c:1065 src/addressbook.c:1088
526 msgid "Delete address(es)"
527 msgstr "Zmazať adresu(y)"
528
529 #: src/addressbook.c:1066
530 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
531 msgstr "Tieto adresné údaje sú len pre čítanie a nedajú sa odstrániť."
532
533 #: src/addressbook.c:1089
534 msgid "Really delete the address(es)?"
535 msgstr "Naozaj zmazať adresu(y)?"
536
537 #: src/addressbook.c:1631 src/addressbook.c:1704
538 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
539 msgstr "Nemôžem vkladať. Cieľový adresár je len pre čítanie."
540
541 #: src/addressbook.c:1642
542 msgid "Cannot paste into an address group."
543 msgstr "Nemôžem vkladať do skupiny adries."
544
545 #: src/addressbook.c:2366
546 #, c-format
547 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
548 msgstr "Chcete vymazať výsledky požiadavky a adresy v `%s' ?"
549
550 #: src/addressbook.c:2378
551 #, c-format
552 msgid ""
553 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
554 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
555 msgstr ""
556 "Naozaj chcete zmazať priečinok A SÚČASNE všetky adresy v %s ?\n"
557 "Ak zmažete len priečinok, adresy z neho sa presunú do nadradeného priečinku."
558
559 #: src/addressbook.c:2384
560 msgid "Folder only"
561 msgstr "Len priečinok"
562
563 #: src/addressbook.c:2385
564 msgid "Folder and Addresses"
565 msgstr "Priečinok aj adresy"
566
567 #: src/addressbook.c:2397
568 #, c-format
569 msgid "Really delete `%s' ?"
570 msgstr "Naozaj zmazať '%s' ?"
571
572 #: src/addressbook.c:3192
573 msgid "New user, could not save index file."
574 msgstr "Nový uživateľ; nepodarilo sa uložiť indexový súbor."
575
576 #: src/addressbook.c:3196
577 msgid "New user, could not save address book files."
578 msgstr "Nový uživateľ; nedajú sa uložiť súbory adresára."
579
580 #: src/addressbook.c:3206
581 msgid "Old address book converted successfully."
582 msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspešne."
583
584 #: src/addressbook.c:3211
585 msgid ""
586 "Old address book converted,\n"
587 "could not save new address index file"
588 msgstr ""
589 "Konverzia starého adresára prebehla,\n"
590 "nedá sa uložiť indexový súbor nového adresára"
591
592 #: src/addressbook.c:3224
593 msgid ""
594 "Could not convert address book,\n"
595 "but created empty new address book files."
596 msgstr ""
597 "Nedá sa konvertovať starý adresár,\n"
598 "ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
599
600 #: src/addressbook.c:3230
601 msgid ""
602 "Could not convert address book,\n"
603 "could not create new address book files."
604 msgstr ""
605 "Nedá sa konvertovať starý adresár,\n"
606 "nedajú sa ani vytvoriť súbory nového adresára."
607
608 #: src/addressbook.c:3235
609 msgid ""
610 "Could not convert address book\n"
611 "and could not create new address book files."
612 msgstr ""
613 "Nedá sa konvertovať starý adresár\n"
614 "a nedajú sa ani vytvoriť súbory nového adresára."
615
616 #: src/addressbook.c:3242
617 msgid "Addressbook conversion error"
618 msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
619
620 #: src/addressbook.c:3247
621 msgid "Addressbook conversion"
622 msgstr "Konverzia adresára"
623
624 #: src/addressbook.c:3284
625 msgid "Addressbook Error"
626 msgstr "Chyba v adresári"
627
628 #: src/addressbook.c:3285
629 msgid "Could not read address index"
630 msgstr "Nedá sa načítať zoznam adries"
631
632 #. *
633 #. * Message that is displayed whilst a query is executing in a background
634 #. * thread.
635 #.
636 #: src/addressbook.c:3644
637 msgid "Busy searching..."
638 msgstr "Prehľadávam..."
639
640 #. *
641 #. * Label (a format string) that is used to name each folder.
642 #.
643 #: src/addressbook.c:3715
644 #, c-format
645 msgid "Search '%s'"
646 msgstr "Vyhľadať  '%s'"
647
648 #: src/addressbook.c:3935 src/prefs_common.c:970
649 msgid "Interface"
650 msgstr "Ovládanie"
651
652 #: src/addressbook.c:3951 src/exphtmldlg.c:426 src/expldifdlg.c:438
653 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:692
654 msgid "Address Book"
655 msgstr "Adresár"
656
657 #: src/addressbook.c:3967
658 msgid "Person"
659 msgstr "Osoba"
660
661 #: src/addressbook.c:3983
662 msgid "EMail Address"
663 msgstr "E-mailová adresa"
664
665 #: src/addressbook.c:3999
666 msgid "Group"
667 msgstr "Skupina"
668
669 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
670 #: src/addressbook.c:4015 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:326
671 #: src/prefs_account.c:2274
672 msgid "Folder"
673 msgstr "Priečinky"
674
675 #: src/addressbook.c:4031
676 msgid "vCard"
677 msgstr "vCard"
678
679 #: src/addressbook.c:4047 src/addressbook.c:4063
680 msgid "JPilot"
681 msgstr "JPilot"
682
683 #: src/addressbook.c:4079
684 msgid "LDAP Server"
685 msgstr "LDAP server"
686
687 #: src/addressbook.c:4095
688 msgid "LDAP Query"
689 msgstr "LDAP požiadavka"
690
691 #: src/addrgather.c:157
692 msgid "Please specify name for address book."
693 msgstr "Prosím zvoľte názov pre adresár."
694
695 #: src/addrgather.c:177
696 msgid "Please select the mail headers to search."
697 msgstr "Prosím zvoľte poštové hlavičky pre vyhľadávanie."
698
699 #. Go fer it
700 #: src/addrgather.c:184
701 msgid "Busy harvesting addresses..."
702 msgstr "Zozbieravam adresy..."
703
704 #: src/addrgather.c:222
705 msgid "Addresses gathered successfully."
706 msgstr "Adresy zozbierané úspešne."
707
708 #: src/addrgather.c:286
709 msgid "No folder or message was selected."
710 msgstr "Nie je zvolený žiadny priečinok ani správa."
711
712 #: src/addrgather.c:294
713 msgid ""
714 "Please select a folder to process from the folder\n"
715 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
716 "the message list."
717 msgstr ""
718 "Prosím zvoľte priečinok, alebo zvoľte jednu alebo\n"
719 "viacero správ, ktoré sa majú spracovať."
720
721 #: src/addrgather.c:346
722 msgid "Folder :"
723 msgstr "Priečinok:"
724
725 #: src/addrgather.c:357 src/exphtmldlg.c:640 src/expldifdlg.c:670
726 #: src/importldif.c:950
727 msgid "Address Book :"
728 msgstr "Adresár :"
729
730 #: src/addrgather.c:367
731 msgid "Folder Size :"
732 msgstr "Veľkosť priečinku :"
733
734 #: src/addrgather.c:382
735 msgid "Process these mail header fields"
736 msgstr "Spracovať tieto poštové hlavičky"
737
738 #: src/addrgather.c:400
739 msgid "Include sub-folders"
740 msgstr "Platí aj pre podpriečinky"
741
742 #: src/addrgather.c:423
743 msgid "Header Name"
744 msgstr "Názov hlavičky"
745
746 #: src/addrgather.c:424
747 msgid "Address Count"
748 msgstr "Počet adries"
749
750 #. Create notebook pages
751 #: src/addrgather.c:529 src/alertpanel.c:164 src/messageview.c:545
752 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:353 src/textview.c:2194
753 msgid "Warning"
754 msgstr "Varovanie"
755
756 #: src/addrgather.c:530
757 msgid "Header Fields"
758 msgstr "Hlavičky"
759
760 #: src/addrgather.c:531 src/exphtmldlg.c:760 src/expldifdlg.c:781
761 #: src/importldif.c:1069
762 msgid "Finish"
763 msgstr "Dokončiť"
764
765 #: src/addrgather.c:590
766 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
767 msgstr "Zozbierať e-mailové adresy - zo zvolených správ"
768
769 #: src/addrgather.c:598
770 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
771 msgstr "Zozbierať e-mailové adresy - z priečinku"
772
773 #: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
774 msgid "Common address"
775 msgstr "Spoločná adresa"
776
777 #: src/addrindex.c:114 src/addrindex.c:118 src/addrindex.c:125
778 msgid "Personal address"
779 msgstr "Súkromná adresa"
780
781 #: src/alertpanel.c:151 src/compose.c:5910
782 msgid "Notice"
783 msgstr "Upozornenie"
784
785 #: src/alertpanel.c:177 src/alertpanel.c:199 src/compose.c:3485 src/inc.c:599
786 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:110 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:123
787 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:149
788 msgid "Error"
789 msgstr "Chyba"
790
791 #: src/alertpanel.c:199 src/gtk/gtkaspell.c:1471 src/gtk/gtkaspell.c:2441
792 #: src/gtk/sslcertwindow.c:231 src/plugins/trayicon/trayicon.c:343
793 msgid "OK"
794 msgstr "OK"
795
796 #: src/alertpanel.c:199
797 msgid "View log"
798 msgstr "Zobraziť záznam"
799
800 #: src/alertpanel.c:333
801 msgid "Show this message next time"
802 msgstr "Zobraziť túto správu nabudúce"
803
804 #: src/browseldap.c:238
805 msgid "Browse Directory Entry"
806 msgstr "Prehliadať priečinok"
807
808 #: src/browseldap.c:258
809 msgid "Server Name :"
810 msgstr "Názov serveru :"
811
812 #: src/browseldap.c:268
813 msgid "Distinguished Name (dn) :"
814 msgstr "Distguished Name (dn) :"
815
816 #: src/browseldap.c:291
817 msgid "LDAP Name"
818 msgstr "LDAP meno"
819
820 #: src/browseldap.c:293
821 msgid "Attribute Value"
822 msgstr "Hodnota atribútu"
823
824 #: src/common/nntp.c:68
825 #, c-format
826 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
827 msgstr "Nedá sa pripojiŤ k serveru NNTP: %s:%d\n"
828
829 #: src/common/nntp.c:174 src/common/nntp.c:237
830 #, c-format
831 msgid "protocol error: %s\n"
832 msgstr "chyba protokolu: %s\n"
833
834 #: src/common/nntp.c:197 src/common/nntp.c:243
835 msgid "protocol error\n"
836 msgstr "chyba protokolu\n"
837
838 #: src/common/nntp.c:293
839 msgid "Error occurred while posting\n"
840 msgstr "Pri odosielaní sa vyskytla chyba\n"
841
842 #: src/common/nntp.c:373
843 msgid "Error occurred while sending command\n"
844 msgstr "Pri odosielaní správy nastala chyba\n"
845
846 #: src/common/plugin.c:114
847 msgid "Plugin already loaded"
848 msgstr "Plugin je už načítaný"
849
850 #: src/common/plugin.c:120
851 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
852 msgstr "NEpodarilo sa alokovať pamäť pre plugin"
853
854 #: src/common/plugin.c:142
855 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
856 msgstr "Tento modul je pre Sylpheed-Claws pre GTK1."
857
858 #: src/common/smtp.c:171
859 msgid "SMTP AUTH not available\n"
860 msgstr "SMTP AUTH nie je dostupné\n"
861
862 #: src/common/smtp.c:502 src/common/smtp.c:552
863 msgid "bad SMTP response\n"
864 msgstr "neplatná odozva SMTP\n"
865
866 #: src/common/smtp.c:523 src/common/smtp.c:541 src/common/smtp.c:652
867 msgid "error occurred on SMTP session\n"
868 msgstr "vyskytla sa chyba pri SMTP spojení\n"
869
870 #: src/common/smtp.c:532 src/pop.c:840
871 msgid "error occurred on authentication\n"
872 msgstr "vyskytla sa chyba v autentizácii\n"
873
874 #: src/common/smtp.c:587
875 #, c-format
876 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
877 msgstr "Správa je príliš veľká (Maximálna veľkosť je %s)\n"
878
879 #: src/common/smtp.c:611 src/pop.c:833
880 msgid "can't start TLS session\n"
881 msgstr "nemôžem vytvoriť TLS reláciu\n"
882
883 #: src/common/ssl.c:136
884 msgid "Error creating ssl context\n"
885 msgstr "Pri vytváraní SSL kontextu sa vyskytla chyba\n"
886
887 #: src/common/ssl.c:155
888 #, c-format
889 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
890 msgstr "SSL spojenie zlyhalo (%s)\n"
891
892 #: src/common/ssl_certificate.c:140 src/common/ssl_certificate.c:151
893 #: src/common/ssl_certificate.c:157 src/common/ssl_certificate.c:164
894 #: src/common/ssl_certificate.c:175 src/common/ssl_certificate.c:181
895 #: src/gtk/sslcertwindow.c:64 src/gtk/sslcertwindow.c:75
896 #: src/gtk/sslcertwindow.c:81 src/gtk/sslcertwindow.c:88
897 #: src/gtk/sslcertwindow.c:99 src/gtk/sslcertwindow.c:105
898 msgid "<not in certificate>"
899 msgstr "<nie je v certifikáte>"
900
901 #: src/common/ssl_certificate.c:190
902 #, c-format
903 msgid ""
904 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
905 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
906 "  Fingerprint: %s\n"
907 "  Signature status: %s"
908 msgstr ""
909 "  Vlastník: %s (%s) v %s\n"
910 "  Podpísané: %s (%s) v %s\n"
911 "  Odtlačok prsta: %s\n"
912 "  Stav podpisu: %s"
913
914 #: src/common/ssl_certificate.c:308
915 msgid "Can't load X509 default paths"
916 msgstr "Nemôžem načítať východzie cesty X509"
917
918 #: src/common/ssl_certificate.c:363
919 #, c-format
920 msgid ""
921 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
922 "%s"
923 msgstr ""
924 "%s prezentoval neznámy SSL certifikát:\n"
925 "%s"
926
927 #: src/common/ssl_certificate.c:370 src/common/ssl_certificate.c:408
928 #, c-format
929 msgid ""
930 "%s\n"
931 "\n"
932 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
933 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
934 msgstr ""
935 "%s\n"
936 "\n"
937 "Pošta pre toto konto nebude preberaná kým neuložíte certifikát.\n"
938 "(Vypnite voľbu \"%s\").\n"
939
940 #: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
941 #: src/prefs_common.c:1109
942 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
943 msgstr "Nezobrazovať upozornenie pri chybe pri prijímaní"
944
945 #: src/common/ssl_certificate.c:399
946 #, c-format
947 msgid ""
948 "%s's SSL certificate changed !\n"
949 "We have saved this one:\n"
950 "%s\n"
951 "\n"
952 "It is now:\n"
953 "%s\n"
954 "\n"
955 "This could mean the server answering is not the known one."
956 msgstr ""
957 "SSL certifikát pre %s bol zmenený !\n"
958 "Uložili sme tento:\n"
959 "%s\n"
960 "\n"
961 "Použitý certifikát je tento:\n"
962 "%s\n"
963 "\n"
964 "Môže to znamenať, že odpovedá nepravý server."
965
966 #: src/common/string_match.c:74
967 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
968 msgstr "(Názov vymazaný kvôli RegExp)"
969
970 #: src/common/utils.c:200
971 #, c-format
972 msgid "%dB"
973 msgstr "%dB"
974
975 #: src/common/utils.c:202
976 #, c-format
977 msgid "%.1fKB"
978 msgstr "%.1fKB"
979
980 #: src/common/utils.c:204
981 #, c-format
982 msgid "%.2fMB"
983 msgstr "%.2fMB"
984
985 #: src/common/utils.c:206
986 #, c-format
987 msgid "%.2fGB"
988 msgstr "%.2fGB"
989
990 #: src/compose.c:528
991 msgid "/_Add..."
992 msgstr "/_Pridať..."
993
994 #: src/compose.c:529
995 msgid "/_Remove"
996 msgstr "/_Odstrániť"
997
998 #: src/compose.c:531 src/folderview.c:241
999 msgid "/_Properties..."
1000 msgstr "/_Vlastnosti..."
1001
1002 #: src/compose.c:536 src/mainwindow.c:655 src/messageview.c:264
1003 msgid "/_Message"
1004 msgstr "/Sp_ráva"
1005
1006 #: src/compose.c:537
1007 msgid "/_Message/_Send"
1008 msgstr "/Sp_ráva/_Odoslať"
1009
1010 #: src/compose.c:539
1011 msgid "/_Message/Send _later"
1012 msgstr "/Sp_ráva/Odoslať _neskôr"
1013
1014 #: src/compose.c:541 src/compose.c:545 src/compose.c:548 src/mainwindow.c:665
1015 #: src/mainwindow.c:675 src/mainwindow.c:678 src/mainwindow.c:683
1016 #: src/mainwindow.c:692 src/messageview.c:267 src/messageview.c:275
1017 #: src/messageview.c:280
1018 msgid "/_Message/---"
1019 msgstr "/Sp_ráva/---"
1020
1021 #: src/compose.c:542
1022 msgid "/_Message/_Attach file"
1023 msgstr "/Sp_ráva/P_ripojiť súbor"
1024
1025 #: src/compose.c:543
1026 msgid "/_Message/_Insert file"
1027 msgstr "/Sp_ráva/_Vložiť súbor"
1028
1029 #: src/compose.c:544
1030 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1031 msgstr "/Sp_ráva/V_ložiť podpis"
1032
1033 #: src/compose.c:546
1034 msgid "/_Message/_Save"
1035 msgstr "/Sp_ráva/_Uložiť"
1036
1037 #: src/compose.c:549
1038 msgid "/_Message/_Close"
1039 msgstr "/Sp_ráva/_Zavrieť"
1040
1041 #: src/compose.c:552
1042 msgid "/_Edit/_Undo"
1043 msgstr "/Úp_ravy/_Späť"
1044
1045 #: src/compose.c:553
1046 msgid "/_Edit/_Redo"
1047 msgstr "/Úp_ravy/Z_novu urobiť"
1048
1049 #: src/compose.c:555
1050 msgid "/_Edit/Cu_t"
1051 msgstr "/Úp_ravy/_Vystrihnúť"
1052
1053 #: src/compose.c:558
1054 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
1055 msgstr "/Úp_ravy/Prilepiť ako _citáciu"
1056
1057 #: src/compose.c:560 src/mainwindow.c:465 src/messageview.c:161
1058 msgid "/_Edit/Select _all"
1059 msgstr "/Úp_ravy/Vy_brať všetko"
1060
1061 #: src/compose.c:561
1062 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1063 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené"
1064
1065 #: src/compose.c:562
1066 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1067 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť o znak dozadu"
1068
1069 #: src/compose.c:567
1070 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1071 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť o znak dopredu"
1072
1073 #: src/compose.c:572
1074 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1075 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť o slovo dozadu"
1076
1077 #: src/compose.c:577
1078 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1079 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť o slovo dopredu"
1080
1081 #: src/compose.c:582
1082 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1083 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť na začiatok riadku"
1084
1085 #: src/compose.c:587
1086 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1087 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť na koniec riadku"
1088
1089 #: src/compose.c:592
1090 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1091 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť na predchodzí riadok"
1092
1093 #: src/compose.c:597
1094 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1095 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť na ďalší riadok"
1096
1097 #: src/compose.c:602
1098 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1099 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať znak naľavo od kurzora"
1100
1101 #: src/compose.c:607
1102 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1103 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať znak napravo od kurzora"
1104
1105 #: src/compose.c:612
1106 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1107 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať slovo naľavo od kurzora"
1108
1109 #: src/compose.c:617
1110 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1111 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať slovo napravo od kurzora"
1112
1113 #: src/compose.c:622
1114 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1115 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať riadok"
1116
1117 #: src/compose.c:627
1118 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1119 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať riadok"
1120
1121 #: src/compose.c:632
1122 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1123 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať text do konca riadku"
1124
1125 #: src/compose.c:638
1126 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1127 msgstr "/Úp_ravy/_Zalomiť aktuálny odstavec"
1128
1129 #: src/compose.c:640
1130 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1131 msgstr "/Úp_ravy/Zalomiť všetky _dlhé riadky"
1132
1133 #: src/compose.c:642
1134 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1135 msgstr "/Úp_ravy/Aut_omaticky zalamovať"
1136
1137 #: src/compose.c:644
1138 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1139 msgstr "/Úp_ravy/Upraviť e_xterným editorom"
1140
1141 #: src/compose.c:647
1142 msgid "/_Spelling"
1143 msgstr "/P_ravopis"
1144
1145 #: src/compose.c:648
1146 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1147 msgstr "/P_ravopis/_Skontrolovať všetko alebo výber"
1148
1149 #: src/compose.c:650
1150 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1151 msgstr "/P_ravopis/_Zvýrazniť všetky nesprávne slová"
1152
1153 #: src/compose.c:652
1154 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1155 msgstr "/P_ravopis/_Spätne skontrolovať nesprávne slovo"
1156
1157 #: src/compose.c:654
1158 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1159 msgstr "/P_ravopis/_Dopredu na ďalšie nesprávne slovo"
1160
1161 #: src/compose.c:656
1162 msgid "/_Spelling/---"
1163 msgstr "/P_ravopis/---"
1164
1165 #: src/compose.c:657
1166 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1167 msgstr "/P_ravopis/_Nastavenie"
1168
1169 #: src/compose.c:660
1170 msgid "/_Options"
1171 msgstr "/_Možnosti"
1172
1173 #: src/compose.c:661
1174 msgid "/_Options/Privacy System"
1175 msgstr "/_Možnosti/Systém súkromia"
1176
1177 #: src/compose.c:662
1178 msgid "/_Options/Privacy System/None"
1179 msgstr "/_Možnosti/Systém súkromia/Žiadny"
1180
1181 #: src/compose.c:663
1182 msgid "/_Options/Si_gn"
1183 msgstr "/_Možnosti/Po_dpísať"
1184
1185 #: src/compose.c:664
1186 msgid "/_Options/_Encrypt"
1187 msgstr "/_Možnosti/_Zašifrovať"
1188
1189 #: src/compose.c:665 src/compose.c:672
1190 msgid "/_Options/---"
1191 msgstr "/_Možnosti/---"
1192
1193 #: src/compose.c:666
1194 msgid "/_Options/_Priority"
1195 msgstr "/_Možnosti/Pri_orita"
1196
1197 #: src/compose.c:667
1198 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1199 msgstr "/_Možnosti/Pri_orita/Na_jvyššia"
1200
1201 #: src/compose.c:668
1202 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1203 msgstr "/_Možnosti/Pri_orita/_Vysoká"
1204
1205 #: src/compose.c:669
1206 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1207 msgstr "/_Možnosti/Pri_orita/_Normálna"
1208
1209 #: src/compose.c:670
1210 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1211 msgstr "/_Možnosti/Pri_orita/Ní_zka"
1212
1213 #: src/compose.c:671
1214 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1215 msgstr "/_Možnosti/Pri_orita/N_ajnižšia"
1216
1217 #: src/compose.c:673
1218 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1219 msgstr "/_Možnosti/Vyžia_dať potvrdenie o príjme"
1220
1221 #: src/compose.c:674
1222 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1223 msgstr "/_Možnosti/Odstrániť od_kazy"
1224
1225 #: src/compose.c:675 src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:283
1226 msgid "/_Tools"
1227 msgstr "/_Nástroje"
1228
1229 #: src/compose.c:676
1230 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1231 msgstr "/_Nástroje/Zobraziť _mierku"
1232
1233 #: src/compose.c:677 src/messageview.c:284
1234 msgid "/_Tools/_Address book"
1235 msgstr "/_Nástroje/_Adresár"
1236
1237 #: src/compose.c:678
1238 msgid "/_Tools/_Template"
1239 msgstr "/_Nástroje/Ša_blóna"
1240
1241 #: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:728 src/messageview.c:309
1242 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1243 msgstr "/_Nástroje/A_kcie"
1244
1245 #: src/compose.c:1489
1246 msgid "Reply-To:"
1247 msgstr "Odpovedať komu:"
1248
1249 #: src/compose.c:1492 src/compose.c:4286 src/compose.c:4998
1250 #: src/headerview.c:54
1251 msgid "Newsgroups:"
1252 msgstr "Diskusné skupiny:"
1253
1254 #: src/compose.c:1495
1255 msgid "Followup-To:"
1256 msgstr "Followup-To:"
1257
1258 #: src/compose.c:1859
1259 msgid "Quote mark format error."
1260 msgstr "Chyba v úvodzovkách."
1261
1262 #: src/compose.c:1875
1263 msgid "Message reply/forward format error."
1264 msgstr "Chyba formátu odpovede/preposielania."
1265
1266 #: src/compose.c:2299
1267 #, c-format
1268 msgid "File %s is empty."
1269 msgstr "Súbor %s je prázdny."
1270
1271 #: src/compose.c:2303
1272 #, c-format
1273 msgid "Can't read %s."
1274 msgstr "Nedá sa čítať %s."
1275
1276 #: src/compose.c:2338
1277 #, c-format
1278 msgid "Message: %s"
1279 msgstr "Správa: %s"
1280
1281 #: src/compose.c:2454
1282 msgid "Encrypted message"
1283 msgstr "Zašifrovaná správa"
1284
1285 #: src/compose.c:2455
1286 msgid ""
1287 "Cannot re-edit an encrypted message. \n"
1288 "Discard encrypted part?"
1289 msgstr ""
1290 "Nemôžem upravovať zašifrovanú správu. \n"
1291 "Odstrániť zašifrovanú časť?"
1292
1293 #: src/compose.c:2457 src/compose.c:6205 src/exphtmldlg.c:186
1294 #: src/expldifdlg.c:193 src/expldifdlg.c:251 src/folderview.c:1804
1295 #: src/imap_gtk.c:378 src/inc.c:179 src/inc.c:284 src/inc.c:310
1296 #: src/messageview.c:675 src/news_gtk.c:310 src/prefs_filtering.c:881
1297 #: src/prefs_filtering.c:1038 src/prefs_matcher.c:1605 src/prefs_themes.c:434
1298 #: src/prefs_themes.c:489 src/prefs_themes.c:496 src/toolbar.c:1864
1299 msgid "No"
1300 msgstr "Nie"
1301
1302 #: src/compose.c:2961
1303 msgid " [Edited]"
1304 msgstr "[Upravené]"
1305
1306 #: src/compose.c:2963
1307 #, c-format
1308 msgid "%s - Compose message%s"
1309 msgstr "%s - Písanie správy%s"
1310
1311 #: src/compose.c:2966
1312 #, c-format
1313 msgid "Compose message%s"
1314 msgstr "Písanie správy%s"
1315
1316 #: src/compose.c:2990
1317 msgid ""
1318 "Account for sending mail is not specified.\n"
1319 "Please select a mail account before sending."
1320 msgstr ""
1321 "Nie je určené konto pre odosielanie správ.\n"
1322 "Pred odosielaním prosím zvoľte poštové konto."
1323
1324 #: src/compose.c:3121
1325 msgid "Recipient is not specified."
1326 msgstr "Nie je určený príjemca."
1327
1328 #: src/compose.c:3129 src/messageview.c:545 src/prefs_account.c:977
1329 #: src/prefs_common.c:960 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:422
1330 msgid "Send"
1331 msgstr "Odoslať"
1332
1333 #: src/compose.c:3130
1334 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1335 msgstr "Predmet je prázdny. Odoslať napriek tomu?"
1336
1337 #: src/compose.c:3155
1338 msgid "Could not queue message for sending"
1339 msgstr "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie"
1340
1341 #: src/compose.c:3168 src/compose.c:3197
1342 msgid ""
1343 "The message was queued but could not be sent.\n"
1344 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1345 msgstr ""
1346 "Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo možné odoslať ju.\n"
1347 "Použite \"Odoslať správy vo fronte\" z hlavného okna pre opätovný pokus."
1348
1349 #: src/compose.c:3481
1350 #, c-format
1351 msgid ""
1352 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1353 "%s to %s.\n"
1354 "Send it anyway?"
1355 msgstr ""
1356 "Nedá sa zmeniť kódovanie správy z\n"
1357 "%s na %s.\n"
1358 "Odoslať správu aj napriek tomu?"
1359
1360 #: src/compose.c:3685
1361 msgid "No account for sending mails available!"
1362 msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie správ!"
1363
1364 #: src/compose.c:3695
1365 msgid "No account for posting news available!"
1366 msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie news článkov!"
1367
1368 #: src/compose.c:4385 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:169
1369 msgid "From:"
1370 msgstr "Od:"
1371
1372 #: src/compose.c:4512
1373 msgid "Mime type"
1374 msgstr "Mime typ"
1375
1376 #. S_COL_DATE
1377 #: src/compose.c:4518 src/compose.c:4687 src/mimeview.c:197
1378 #: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:313 src/prefs_summary_column.c:85
1379 #: src/summaryview.c:457
1380 msgid "Size"
1381 msgstr "Veľkosť"
1382
1383 #. Save Message to folder
1384 #: src/compose.c:4577
1385 msgid "Save Message to "
1386 msgstr "Uložiť správu do "
1387
1388 #: src/compose.c:4599 src/prefs_filtering_action.c:435
1389 msgid "Select ..."
1390 msgstr "Zvoľte ..."
1391
1392 #: src/compose.c:4686 src/compose.c:5668
1393 msgid "MIME type"
1394 msgstr "MIME typ"
1395
1396 #. header labels and entries
1397 #: src/compose.c:4744 src/prefs_account.c:1571 src/prefs_customheader.c:203
1398 #: src/prefs_matcher.c:154
1399 msgid "Header"
1400 msgstr "Hlavička"
1401
1402 #. attachment list
1403 #: src/compose.c:4746
1404 msgid "Attachments"
1405 msgstr "Prílohy"
1406
1407 #. Others Tab
1408 #: src/compose.c:4748
1409 msgid "Others"
1410 msgstr "Ostatné"
1411
1412 #: src/compose.c:4763 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:191
1413 #: src/summary_search.c:183
1414 msgid "Subject:"
1415 msgstr "Predmet:"
1416
1417 #. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1418 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
1419 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
1420 #. * can always get back the SummaryView pointer.
1421 #: src/compose.c:4946 src/exphtmldlg.c:506 src/gtk/colorlabel.c:280
1422 #: src/gtk/gtkaspell.c:1533 src/gtk/gtkaspell.c:2240 src/prefs_account.c:604
1423 #: src/summaryview.c:4172
1424 msgid "None"
1425 msgstr "Žiadna"
1426
1427 #: src/compose.c:4956
1428 #, c-format
1429 msgid ""
1430 "Spell checker could not be started.\n"
1431 "%s"
1432 msgstr ""
1433 "Pravopisná kontrola sa nedá spustiť.\n"
1434 "%s"
1435
1436 #: src/compose.c:5559
1437 msgid "Invalid MIME type."
1438 msgstr "Neplatný MIME typ."
1439
1440 #: src/compose.c:5577
1441 msgid "File doesn't exist or is empty."
1442 msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
1443
1444 #: src/compose.c:5650
1445 msgid "Properties"
1446 msgstr "Vlastnosti"
1447
1448 #: src/compose.c:5695
1449 msgid "Encoding"
1450 msgstr "Kódová stránka"
1451
1452 #: src/compose.c:5726
1453 msgid "Path"
1454 msgstr "Cesta"
1455
1456 #: src/compose.c:5727 src/prefs_toolbar.c:1055
1457 msgid "File name"
1458 msgstr "Názov súboru"
1459
1460 #: src/compose.c:5907
1461 #, c-format
1462 msgid ""
1463 "The external editor is still working.\n"
1464 "Force terminating the process?\n"
1465 "process group id: %d"
1466 msgstr ""
1467 "Externý editor je ešte stále aktívny.\n"
1468 "Ukončiť ho násilne?\n"
1469 "skupinový ID procesu: %d"
1470
1471 #: src/compose.c:6203 src/inc.c:177 src/inc.c:282 src/inc.c:308
1472 #: src/messageview.c:673 src/toolbar.c:1862
1473 msgid "Offline warning"
1474 msgstr "Offline varovanie"
1475
1476 #: src/compose.c:6204 src/inc.c:178 src/inc.c:283 src/inc.c:309
1477 #: src/messageview.c:674 src/toolbar.c:1863
1478 msgid "You're working offline. Override?"
1479 msgstr "Pracujete offline. Pripojiť sa?"
1480
1481 #: src/compose.c:6356 src/compose.c:6379
1482 msgid "Select file"
1483 msgstr "Zvoľte súbor"
1484
1485 #: src/compose.c:6392
1486 #, c-format
1487 msgid "File '%s' could not be read."
1488 msgstr "Súbor `%s' sa nedá čítať."
1489
1490 #: src/compose.c:6394
1491 #, c-format
1492 msgid ""
1493 "File '%s' contained invalid characters\n"
1494 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1495 msgstr ""
1496 "Súbor `%s' obsahuje neplatné znaky pre\n"
1497 "súčasné kódovanie, vloženie môže byť nepresné."
1498
1499 #: src/compose.c:6440
1500 msgid "Discard message"
1501 msgstr "Zrušiť správu"
1502
1503 #: src/compose.c:6441
1504 msgid "This message has been modified. discard it?"
1505 msgstr "Obsah správy sa zmenil. Chcete zahodiť zmeny?"
1506
1507 #: src/compose.c:6442
1508 msgid "Discard"
1509 msgstr "Zahodiť"
1510
1511 #: src/compose.c:6442
1512 msgid "to Draft"
1513 msgstr "medzi Koncepty"
1514
1515 #: src/compose.c:6477
1516 #, c-format
1517 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1518 msgstr "Chcete použiť šablónu `%s' ?"
1519
1520 #: src/compose.c:6479
1521 msgid "Apply template"
1522 msgstr "Použiť šablónu"
1523
1524 #: src/compose.c:6480
1525 msgid "Replace"
1526 msgstr "Nahradiť"
1527
1528 #: src/compose.c:6480 src/toolbar.c:426
1529 msgid "Insert"
1530 msgstr "Vložiť"
1531
1532 #: src/crash.c:142
1533 #, c-format
1534 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1535 msgstr "Proces Sylpheed (%ld) dostal signál %ld"
1536
1537 #: src/crash.c:187
1538 msgid "Sylpheed has crashed"
1539 msgstr "Sylpheed havaroval"
1540
1541 #: src/crash.c:203
1542 #, c-format
1543 msgid ""
1544 "%s.\n"
1545 "Please file a bug report and include the information below."
1546 msgstr ""
1547 "%s.\n"
1548 "Prosím vyplňte správu o chybe a pridajte údaje uvedené nižšie."
1549
1550 #: src/crash.c:208
1551 msgid "Debug log"
1552 msgstr "Ladiaci záznam"
1553
1554 #: src/crash.c:243 src/exphtmldlg.c:197 src/expldifdlg.c:204
1555 msgid "Close"
1556 msgstr "Zavrieť"
1557
1558 #: src/crash.c:248
1559 msgid "Save..."
1560 msgstr "Uložiť..."
1561
1562 #: src/crash.c:253
1563 msgid "Create bug report"
1564 msgstr "Vytvoriť správu o chybe"
1565
1566 #: src/crash.c:300
1567 msgid "Save crash information"
1568 msgstr "Uložiť informácie o havárii"
1569
1570 #: src/editaddress.c:144
1571 msgid "Add New Person"
1572 msgstr "Pridať kontakt"
1573
1574 #: src/editaddress.c:145
1575 msgid "Edit Person Details"
1576 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
1577
1578 #: src/editaddress.c:286
1579 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1580 msgstr "Musíte zadať e-mailovú adresu."
1581
1582 #: src/editaddress.c:423
1583 msgid "A Name and Value must be supplied."
1584 msgstr "Musíte zadať názov a hodnotu."
1585
1586 #. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
1587 #: src/editaddress.c:481
1588 msgid "Edit Person Data"
1589 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
1590
1591 #: src/editaddress.c:579 src/expldifdlg.c:552 src/exporthtml.c:790
1592 #: src/ldif.c:826
1593 msgid "Display Name"
1594 msgstr "Zobraziť meno"
1595
1596 #: src/editaddress.c:585 src/editaddress.c:589 src/ldif.c:834
1597 msgid "Last Name"
1598 msgstr "Priezvisko"
1599
1600 #: src/editaddress.c:586 src/editaddress.c:588 src/ldif.c:830
1601 msgid "First Name"
1602 msgstr "Krstné meno"
1603
1604 #: src/editaddress.c:591
1605 msgid "Nickname"
1606 msgstr "Prezývka"
1607
1608 #: src/editaddress.c:628 src/editaddress.c:676 src/editaddress.c:886
1609 #: src/editgroup.c:261 src/expldifdlg.c:565 src/exporthtml.c:629
1610 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1611 msgid "E-Mail Address"
1612 msgstr "E-mailová adresa"
1613
1614 #: src/editaddress.c:629 src/editaddress.c:685
1615 msgid "Alias"
1616 msgstr "Alias"
1617
1618 #. Buttons
1619 #: src/editaddress.c:712
1620 msgid "Move Up"
1621 msgstr "Posunúť nahor"
1622
1623 #: src/editaddress.c:715
1624 msgid "Move Down"
1625 msgstr "Posunúť nadol"
1626
1627 #: src/editaddress.c:721 src/editaddress.c:855
1628 msgid "Modify"
1629 msgstr "Zmeniť"
1630
1631 #: src/editaddress.c:727 src/editaddress.c:861 src/gtk/quicksearch.c:349
1632 msgid "Clear"
1633 msgstr "Vyčistiť"
1634
1635 #. value
1636 #: src/editaddress.c:777 src/editaddress.c:834 src/prefs_customheader.c:220
1637 #: src/prefs_matcher.c:475
1638 msgid "Value"
1639 msgstr "Hodnota"
1640
1641 #: src/editaddress.c:885
1642 msgid "Basic Data"
1643 msgstr "Základné údaje"
1644
1645 #: src/editaddress.c:887
1646 msgid "User Attributes"
1647 msgstr "Atribúty uživateľa"
1648
1649 #: src/editbook.c:113
1650 msgid "File appears to be Ok."
1651 msgstr "Súbor je v poriadku."
1652
1653 #: src/editbook.c:116
1654 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1655 msgstr "Súbor nemá platný formát adresára."
1656
1657 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:193 src/editvcard.c:99
1658 msgid "Could not read file."
1659 msgstr "Súbor sa nedá čítať."
1660
1661 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
1662 msgid "Edit Addressbook"
1663 msgstr "Upraviť adresár"
1664
1665 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:303 src/editvcard.c:218
1666 msgid " Check File "
1667 msgstr "Testovať súbor"
1668
1669 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:308 src/editvcard.c:223
1670 #: src/importmutt.c:271 src/importpine.c:271 src/prefs_account.c:1791
1671 msgid "File"
1672 msgstr "Súbor"
1673
1674 #: src/editbook.c:285
1675 msgid "Add New Addressbook"
1676 msgstr "Pridať nový adresár"
1677
1678 #: src/editgroup.c:103
1679 msgid "A Group Name must be supplied."
1680 msgstr "Musíte zadať názov skupiny."
1681
1682 #: src/editgroup.c:267
1683 msgid "Edit Group Data"
1684 msgstr "Upraviť údaje skupiny"
1685
1686 #: src/editgroup.c:295 src/exporthtml.c:626
1687 msgid "Group Name"
1688 msgstr "Názov skupiny"
1689
1690 #: src/editgroup.c:314
1691 msgid "Addresses in Group"
1692 msgstr "Adresy v skupine"
1693
1694 #: src/editgroup.c:316
1695 msgid " -> "
1696 msgstr " -> "
1697
1698 #: src/editgroup.c:343
1699 msgid " <- "
1700 msgstr " <- "
1701
1702 #: src/editgroup.c:345
1703 msgid "Available Addresses"
1704 msgstr "Dostupné adresy"
1705
1706 #: src/editgroup.c:406
1707 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1708 msgstr "E-mailové adresy môžte presúvať z a do skupiny pomocou tlačítok so šípkami"
1709
1710 #: src/editgroup.c:454
1711 msgid "Edit Group Details"
1712 msgstr "Upraviť detaily skupiny"
1713
1714 #: src/editgroup.c:457
1715 msgid "Add New Group"
1716 msgstr "Pridať novú skupinu"
1717
1718 #: src/editgroup.c:507
1719 msgid "Edit folder"
1720 msgstr "Upraviť priečinok"
1721
1722 #: src/editgroup.c:507
1723 msgid "Input the new name of folder:"
1724 msgstr "Zadajte nový názov priečinka:"
1725
1726 #: src/editgroup.c:510 src/foldersel.c:497 src/imap_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:118
1727 msgid "New folder"
1728 msgstr "Nový priečinok"
1729
1730 #: src/editgroup.c:511 src/foldersel.c:498 src/mh_gtk.c:119
1731 msgid "Input the name of new folder:"
1732 msgstr "Zadajte názov nového priečinka:"
1733
1734 #: src/editjpilot.c:190
1735 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1736 msgstr "Súbor nemá JPilot formát."
1737
1738 #: src/editjpilot.c:226
1739 msgid "Select JPilot File"
1740 msgstr "Vyberte súbor JPilot"
1741
1742 #: src/editjpilot.c:274 src/editjpilot.c:403
1743 msgid "Edit JPilot Entry"
1744 msgstr "Upraviť záznam JPilot"
1745
1746 #: src/editjpilot.c:315 src/editldap.c:479 src/editvcard.c:230
1747 #: src/exphtmldlg.c:447 src/expldifdlg.c:459 src/importldif.c:723
1748 #: src/importmutt.c:278 src/importpine.c:278 src/prefs_account.c:2302
1749 #: src/prefs_spelling.c:244
1750 msgid " ... "
1751 msgstr " ... "
1752
1753 #: src/editjpilot.c:320
1754 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1755 msgstr "Ďalšie e-mailové adresy"
1756
1757 #: src/editjpilot.c:410
1758 msgid "Add New JPilot Entry"
1759 msgstr "Pridať nový záznam JPilot"
1760
1761 #: src/editldap_basedn.c:143
1762 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1763 msgstr "Úprava LDAP - Zvoľte bázu pre vyhľadávanie"
1764
1765 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:413
1766 msgid "Hostname"
1767 msgstr "Názov počítača"
1768
1769 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:432 src/ssl_manager.c:105
1770 msgid "Port"
1771 msgstr "Port"
1772
1773 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:461
1774 msgid "Search Base"
1775 msgstr "Báza pre vyhľadávanie"
1776
1777 #: src/editldap_basedn.c:204
1778 msgid "Available Search Base(s)"
1779 msgstr "Dostupné bázy"
1780
1781 #: src/editldap_basedn.c:294
1782 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1783 msgstr "Nemôžem načítať bázy pre vyhľadávanie zo servera - prosím zadajte ručne"
1784
1785 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:267
1786 msgid "Could not connect to server"
1787 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru"
1788
1789 #: src/editldap.c:148
1790 msgid "A Name must be supplied."
1791 msgstr "Musíte zadať názov."
1792
1793 #: src/editldap.c:160
1794 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1795 msgstr "Musíte zadať názov serveru."
1796
1797 #: src/editldap.c:173
1798 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1799 msgstr "Musíte zadať aspoň jeden vyhľadávací atribút LDAP."
1800
1801 #: src/editldap.c:264
1802 msgid "Connected successfully to server"
1803 msgstr "Pripojený k serveru"
1804
1805 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:966
1806 msgid "Edit LDAP Server"
1807 msgstr "Upraviť LDAP server"
1808
1809 #: src/editldap.c:408
1810 msgid "A name that you wish to call the server."
1811 msgstr "Názov, ktorý chcete priradiť serveru."
1812
1813 #: src/editldap.c:423
1814 msgid ""
1815 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1816 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1817 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1818 "computer as Sylpheed."
1819 msgstr ""
1820 "Toto je názov serveru. Napríklad, \"ldap.mojadomena.sk\" môže byť vhodné pre "
1821 "organizáciu \"mojadomena.sk\". Môžete tu použiť aj IP adresu. Môžete zadať "
1822 "\"localhost\", ak požadovaný LDAP server beží na rovnakom počítači ako "
1823 "Sylpheed."
1824
1825 #: src/editldap.c:447
1826 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1827 msgstr ""
1828 "Toto je číslo portu, na ktorom server počúva. Implicitne je nastavený port "
1829 "389."
1830
1831 #: src/editldap.c:451
1832 msgid " Check Server "
1833 msgstr "Overiť server"
1834
1835 #: src/editldap.c:456
1836 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1837 msgstr "Stlačte toto tlačítko pre skúšku pripojenia k serveru."
1838
1839 #: src/editldap.c:471
1840 msgid ""
1841 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1842 "Examples include:\n"
1843 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1844 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1845 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1846 msgstr ""
1847 "Tu zadávate názov priečinku, ktorý sa na serveri má prehľadať. Napríklad:\n"
1848 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1849 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1850 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1851
1852 #: src/editldap.c:484
1853 msgid ""
1854 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1855 "server."
1856 msgstr "Stlačte toto tlačítko pre vyhľadanie názvov dostupných priečinkov na serveri."
1857
1858 #: src/editldap.c:535
1859 msgid "Search Attributes"
1860 msgstr "Vyhľadávacie atribúty"
1861
1862 #: src/editldap.c:545
1863 msgid ""
1864 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1865 "find a name or address."
1866 msgstr ""
1867 "Zoznam atribútov LDAP, ktoré by mali byť prehľadávané pri hľadaní mena alebo "
1868 "adresy."
1869
1870 #: src/editldap.c:549
1871 msgid " Defaults "
1872 msgstr " Štandardné "
1873
1874 #: src/editldap.c:554
1875 msgid ""
1876 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
1877 "names and addresses during a name or address search process."
1878 msgstr ""
1879 "Toto nastaví názvy atribútov naspäť na prednastavenú hodnotu, ktorá by mala "
1880 "nájsť najviac mien a atribútov počas vyhľadávania."
1881
1882 #: src/editldap.c:561
1883 msgid "Max Query Age (secs)"
1884 msgstr "Max. trvanie požiadavky (v sekundách)"
1885
1886 #: src/editldap.c:577
1887 msgid ""
1888 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
1889 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
1890 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
1891 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
1892 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
1893 "searched in preference to performing a new server search request. The "
1894 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
1895 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
1896 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
1897 "more memory to cache results."
1898 msgstr ""
1899 "Tu sa nastavuje doba (v sekundach), počas ktorej je výsledok vyhľadávania "
1900 "platný pre dopĺňanie adresy. Výsledky sú počas tejto doby uložené v pamäti, "
1901 "po jej uplynutí sa vymažú. Toto by malo zlepšiť čas odozvy pri nasledujúcich "
1902 "vyhľadávaniach rovnakého mena alebo adresy. Prednastavená hodnota 600 sekúnd "
1903 "(10 minút) by mala byť dostačujúca pre väčšinu serverov. Vyššia hodnota "
1904 "zlepší čas odozvy pri vyhľadávaní na pomalých serveroch za cenu väčšej "
1905 "spotreby pamäte."
1906
1907 #: src/editldap.c:595
1908 msgid "Include server in dynamic search"
1909 msgstr "Zahrnúť server v dynamickom vyhľadávaní"
1910
1911 #: src/editldap.c:601
1912 msgid ""
1913 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
1914 "address completion."
1915 msgstr ""
1916 "Zvoľte túto možnosť pre zahrnutie tohoto serveru do dynamického vyhľadávania "
1917 "pri použití dopĺňania adries."
1918
1919 #: src/editldap.c:608
1920 msgid "Match names 'containing' search term"
1921 msgstr "Vyhľadať mená obsahujúce reťazec"
1922
1923 #: src/editldap.c:614
1924 msgid ""
1925 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
1926 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
1927 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
1928 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
1929 "searches against other address interfaces."
1930 msgstr ""
1931 "Mená a adresy môžete vyhľadať buď použitím výrazov \"začína\" alebo "
1932 "\"obsahuje\". Zvoľte túto možnosť pre vyhľadanie pomocou výrazu \"obsahuje"
1933 "\". Toto zvyčajne zaberie viac času. Kvôli lepšiemu výkonu používa "
1934 "dokončovanie adries výraz \"začína\" pre všetky ostatné vyhľadávania."
1935
1936 #: src/editldap.c:669
1937 msgid "Bind DN"
1938 msgstr "Priradiť DN"
1939
1940 #: src/editldap.c:679
1941 msgid ""
1942 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
1943 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
1944 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
1945 "performing a search."
1946 msgstr ""
1947 "Názov účtu LDAP, ktorý bude použitý pre spojenie so serverom. Toto je "
1948 "väčšinou potrebné len pre chránené servery. Meno je väčšinou v tvare "
1949 "\"cn=meno,dc=sylpheed,dc=com\". Pri vyhľadávaní sa toto pole väčšinou "
1950 "necháva prázdne."
1951
1952 #: src/editldap.c:687
1953 msgid "Bind Password"
1954 msgstr "Bind heslo"
1955
1956 #: src/editldap.c:697
1957 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
1958 msgstr "Heslo, ktoré bude použité pri pripájaní sa ako \"Bind DN\" používateľ."
1959
1960 #: src/editldap.c:703
1961 msgid "Timeout (secs)"
1962 msgstr "Timeout (v sekundách)"
1963
1964 #: src/editldap.c:718
1965 msgid "The timeout period in seconds."
1966 msgstr "Časový limit v sekundách."
1967
1968 #: src/editldap.c:722
1969 msgid "Maximum Entries"
1970 msgstr "Maximum záznamov"
1971
1972 #: src/editldap.c:737
1973 msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
1974 msgstr "Najväčší počet vrátených výsledkov vyhľadávania."
1975
1976 #: src/editldap.c:753 src/prefs_account.c:973
1977 msgid "Basic"
1978 msgstr "Základné"
1979
1980 #: src/editldap.c:754
1981 msgid "Search"
1982 msgstr "Hľadať"
1983
1984 #: src/editldap.c:755 src/gtk/quicksearch.c:309
1985 msgid "Extended"
1986 msgstr "Rozšírené"
1987
1988 #: src/editldap.c:971
1989 msgid "Add New LDAP Server"
1990 msgstr "Pridať nový LDAP server"
1991
1992 #: src/editvcard.c:96
1993 msgid "File does not appear to be vCard format."
1994 msgstr "Súbor nie je vo formáte vCard."
1995
1996 #: src/editvcard.c:132
1997 msgid "Select vCard File"
1998 msgstr "Vyberte súbor vCard"
1999
2000 #: src/editvcard.c:189 src/editvcard.c:293
2001 msgid "Edit vCard Entry"
2002 msgstr "Upraviť vCard záznam"
2003
2004 #: src/editvcard.c:298
2005 msgid "Add New vCard Entry"
2006 msgstr "Pridať nový vCard záznam"
2007
2008 #: src/exphtmldlg.c:111
2009 msgid "Please specify output directory and file to create."
2010 msgstr "Prosím zadajte názov výstupného priečinku a súboru."
2011
2012 #: src/exphtmldlg.c:114
2013 msgid "Select stylesheet and formatting."
2014 msgstr "Vyberte stylesheet a formátovanie."
2015
2016 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
2017 msgid "File exported successfully."
2018 msgstr "Súbor bol úspešne exportovaný."
2019
2020 #: src/exphtmldlg.c:182
2021 #, c-format
2022 msgid ""
2023 "HTML Output Directory '%s'\n"
2024 "does not exist. OK to create new directory?"
2025 msgstr ""
2026 "Priečinok '%s' pre výstup HTML\n"
2027 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
2028
2029 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192
2030 msgid "Create Directory"
2031 msgstr "Vytvoriť priečinok"
2032
2033 #: src/exphtmldlg.c:194
2034 #, c-format
2035 msgid ""
2036 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2037 "%s"
2038 msgstr ""
2039 "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok pre HTML výstup:\n"
2040 "%s"
2041
2042 #: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:203
2043 msgid "Failed to Create Directory"
2044 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok"
2045
2046 #: src/exphtmldlg.c:242
2047 msgid "Error creating HTML file"
2048 msgstr "Chyba pri vytváraní HTML súboru"
2049
2050 #: src/exphtmldlg.c:362
2051 msgid "Select HTML Output File"
2052 msgstr "Zvoľte súbor pre HTML výstup"
2053
2054 #: src/exphtmldlg.c:438
2055 msgid "HTML Output File"
2056 msgstr "Výstupný súbor HTML"
2057
2058 #: src/exphtmldlg.c:499
2059 msgid "Stylesheet"
2060 msgstr "Stylesheet"
2061
2062 #: src/exphtmldlg.c:512 src/prefs_common.c:2568 src/prefs_common.c:2878
2063 msgid "Default"
2064 msgstr "Štandardné"
2065
2066 #: src/exphtmldlg.c:518 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:106
2067 msgid "Full"
2068 msgstr "Plné"
2069
2070 #: src/exphtmldlg.c:524
2071 msgid "Custom"
2072 msgstr "Vlastné"
2073
2074 #: src/exphtmldlg.c:530
2075 msgid "Custom-2"
2076 msgstr "Vlastné-2"
2077
2078 #: src/exphtmldlg.c:536
2079 msgid "Custom-3"
2080 msgstr "Vlastné-3"
2081
2082 #: src/exphtmldlg.c:542
2083 msgid "Custom-4"
2084 msgstr "Vlastné-4"
2085
2086 #: src/exphtmldlg.c:556
2087 msgid "Full Name Format"
2088 msgstr "Formát celého mena"
2089
2090 #: src/exphtmldlg.c:563
2091 msgid "First Name, Last Name"
2092 msgstr "Krstné meno, priezvisko"
2093
2094 #: src/exphtmldlg.c:569
2095 msgid "Last Name, First Name"
2096 msgstr "Priezvisko, krstné meno"
2097
2098 #: src/exphtmldlg.c:583
2099 msgid "Color Banding"
2100 msgstr "Farebné značenie"
2101
2102 #: src/exphtmldlg.c:589
2103 msgid "Format E-Mail Links"
2104 msgstr "Formátovať e-mailové linky"
2105
2106 #: src/exphtmldlg.c:595
2107 msgid "Format User Attributes"
2108 msgstr "Formátovať používateľské atribúty"
2109
2110 #: src/exphtmldlg.c:650 src/expldifdlg.c:680 src/importldif.c:960
2111 msgid "File Name :"
2112 msgstr "Názov súboru :"
2113
2114 #: src/exphtmldlg.c:660
2115 msgid "Open with Web Browser"
2116 msgstr "Otvoriť vo webovom prehliadači"
2117
2118 #: src/exphtmldlg.c:692
2119 msgid "Export Address Book to HTML File"
2120 msgstr "Exportovať adresár do HTML"
2121
2122 #: src/exphtmldlg.c:758 src/expldifdlg.c:779 src/importldif.c:1067
2123 msgid "File Info"
2124 msgstr "Údaje o súbore"
2125
2126 #: src/exphtmldlg.c:759
2127 msgid "Format"
2128 msgstr "Formát"
2129
2130 #: src/expldifdlg.c:110
2131 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2132 msgstr "Prosím zvoľte výstupný priečinok a súbor LDIF."
2133
2134 #: src/expldifdlg.c:113
2135 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2136 msgstr "Zadajte parametre na formátovanie odlíšeného názvu."
2137
2138 #: src/expldifdlg.c:189
2139 #, c-format
2140 msgid ""
2141 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2142 "does not exist. OK to create new directory?"
2143 msgstr ""
2144 "Výstupný priečinok LDIF '%s'\n"
2145 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
2146
2147 #: src/expldifdlg.c:201
2148 #, c-format
2149 msgid ""
2150 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2151 "%s"
2152 msgstr ""
2153 "Nemôžem vytvoriť výstupný priečinok LDIF:\n"
2154 "%s"
2155
2156 #: src/expldifdlg.c:245
2157 msgid "Suffix was not supplied"
2158 msgstr "Nebola zadaná prípona"
2159
2160 #: src/expldifdlg.c:247
2161 msgid ""
2162 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2163 "you wish to proceed without a suffix?"
2164 msgstr ""
2165 "Prípona je potrebná, ak sa data majú používať na serveri LDAP. Naozaj si "
2166 "prajete pokračovať bez prípony?"
2167
2168 #: src/expldifdlg.c:265
2169 msgid "Error creating LDIF file"
2170 msgstr "Chyba pri vytváraní súboru LDIF"
2171
2172 #: src/expldifdlg.c:374
2173 msgid "Select LDIF Output File"
2174 msgstr "Zvoľte výstupný súbor LDIF"
2175
2176 #: src/expldifdlg.c:450
2177 msgid "LDIF Output File"
2178 msgstr "Výstupný súbor LDIF"
2179
2180 #: src/expldifdlg.c:511
2181 msgid "Suffix"
2182 msgstr "Prípona"
2183
2184 #: src/expldifdlg.c:523
2185 msgid ""
2186 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2187 "entry. Examples include:\n"
2188 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2189 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2190 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2191 msgstr ""
2192 "Prípona je použitá pre vytvorenie \"Distinguished Name\" (alebo DN) pre "
2193 "položku LDAP. Napríklad:\n"
2194 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2195 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2196 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2197
2198 #: src/expldifdlg.c:532
2199 msgid "Relative DN"
2200 msgstr "Relatívne DN"
2201
2202 #: src/expldifdlg.c:539
2203 msgid "Unique ID"
2204 msgstr "Jedinečné ID"
2205
2206 #: src/expldifdlg.c:547
2207 msgid ""
2208 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2209 "to:\n"
2210 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2211 msgstr ""
2212 "Jedinečné ID tohoto adresáru sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2213 "približne takto:\n"
2214 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2215
2216 #: src/expldifdlg.c:560
2217 msgid ""
2218 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2219 "similar to:\n"
2220 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2221 msgstr ""
2222 "Zobrazované meno tohoto adresáru sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2223 "takto:\n"
2224 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2225
2226 #: src/expldifdlg.c:573
2227 msgid ""
2228 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2229 "is formatted similar to:\n"
2230 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2231 msgstr ""
2232 "Prvá adresa každého kontaktu sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2233 "takto:\n"
2234 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2235
2236 #: src/expldifdlg.c:587
2237 msgid ""
2238 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2239 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2240 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2241 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2242 "available RDN options that will be used to create the DN."
2243 msgstr ""
2244 "Súbor LDIF obsahuje viacero záznamov, ktoré sú zväčša zasielané na server "
2245 "LDAP. Každý záznam v súbore je odlíšený pomocou \"Distinguished Name\" (DN). "
2246 "Prípona je pridaná k \"Relative Distinguished Name\" (RDN), a spolu tvoria "
2247 "DN. Prosím vyberte jednu z možností RDN, ktorá bude použitá na vytvorenie DN."
2248
2249 #: src/expldifdlg.c:600
2250 msgid "Use DN attribute if present in data"
2251 msgstr "Použiť atribút DN ak sa nachádza v údajoch"
2252
2253 #: src/expldifdlg.c:607
2254 msgid ""
2255 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2256 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2257 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2258 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2259 msgstr ""
2260 "Adresár môže obsahovať záznamy, ktoré boli predtým importované zo súboru "
2261 "LDIF. Atribút \"Distinguished Name\" (DN), ak sa nachádza medzi údajmi v "
2262 "adresári, môže byť použitý v exportovanom súbore LDIF. v prípade, že sa "
2263 "atribút DN nenájde, bude použité vyššie zvolené RDN."
2264
2265 #: src/expldifdlg.c:618
2266 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2267 msgstr "Nezahrnúť záznam ak neexistuje e-mailová adresa"
2268
2269 #: src/expldifdlg.c:625
2270 msgid ""
2271 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2272 "option to ignore these records."
2273 msgstr ""
2274 "Adresár môže obsahovať záznamy bez e-mailovej adresy. Zvoľte túto možnosť, "
2275 "ak si prajete takéto záznamy ignorovať."
2276
2277 #: src/expldifdlg.c:713
2278 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2279 msgstr "Exportovať adresár do súboru LDIF"
2280
2281 #: src/expldifdlg.c:780
2282 msgid "Distguished Name"
2283 msgstr "Distguished Name"
2284
2285 #: src/export.c:141
2286 msgid "Export"
2287 msgstr "Exportovať"
2288
2289 #: src/export.c:160
2290 msgid "Specify target folder and mbox file."
2291 msgstr "Určite cieľový priečinok a súbor mbox."
2292
2293 #: src/export.c:170
2294 msgid "Source dir:"
2295 msgstr "Zdrojový priečinok:"
2296
2297 #: src/export.c:175
2298 msgid "Exporting file:"
2299 msgstr "Exportovaný súbor:"
2300
2301 #: src/export.c:233
2302 msgid "Select exporting file"
2303 msgstr "Zvoľte súbor pre export"
2304
2305 #: src/exporthtml.c:796
2306 msgid "Full Name"
2307 msgstr "Celé meno"
2308
2309 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1068
2310 msgid "Attributes"
2311 msgstr "Atribúty"
2312
2313 #: src/exporthtml.c:1001
2314 msgid "Sylpheed Address Book"
2315 msgstr "Adresár Sylpheed-u"
2316
2317 #: src/exporthtml.c:1115 src/exportldif.c:592
2318 msgid "Name already exists but is not a directory."
2319 msgstr "Názov už existuje, ale nie je to priečinok."
2320
2321 #: src/exporthtml.c:1118 src/exportldif.c:595
2322 msgid "No permissions to create directory."
2323 msgstr "Nemáte práva na vytvorenie tohoto priečinku."
2324
2325 #: src/exporthtml.c:1121 src/exportldif.c:598
2326 msgid "Name is too long."
2327 msgstr "Názov je príliš dlhý."
2328
2329 #: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
2330 msgid "Not specified."
2331 msgstr "Nie je určený."
2332
2333 #: src/folder.c:1178 src/foldersel.c:337
2334 msgid "Inbox"
2335 msgstr "Prijaté"
2336
2337 #: src/folder.c:1182 src/foldersel.c:341
2338 msgid "Sent"
2339 msgstr "Odoslané"
2340
2341 #: src/folder.c:1186 src/foldersel.c:345
2342 msgid "Queue"
2343 msgstr "Na odoslanie"
2344
2345 #: src/folder.c:1190 src/foldersel.c:349
2346 msgid "Trash"
2347 msgstr "Odpadkový kôš"
2348
2349 #: src/folder.c:1194 src/foldersel.c:353
2350 msgid "Drafts"
2351 msgstr "Koncepty"
2352
2353 #. Processing
2354 #: src/folder.c:1446
2355 #, c-format
2356 msgid "Processing (%s)...\n"
2357 msgstr "Spracúvam (%s)...\n"
2358
2359 #. move messages
2360 #: src/folder.c:2455
2361 #, c-format
2362 msgid "Moving %s to %s...\n"
2363 msgstr "Presúvam %s do %s...\n"
2364
2365 #: src/foldersel.c:216
2366 msgid "Select folder"
2367 msgstr "Zvoľte priečinok"
2368
2369 #: src/foldersel.c:499 src/imap_gtk.c:130 src/mh_gtk.c:120
2370 msgid "NewFolder"
2371 msgstr "Nový Priečinok"
2372
2373 #: src/foldersel.c:507 src/imap_gtk.c:136 src/mh_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:227
2374 #, c-format
2375 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2376 msgstr "Názov priečinka nemôže obsahovať `%c'."
2377
2378 #: src/foldersel.c:517 src/imap_gtk.c:146 src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:136
2379 #: src/mh_gtk.c:234
2380 #, c-format
2381 msgid "The folder `%s' already exists."
2382 msgstr "Priečinok `%s' už existuje."
2383
2384 #: src/foldersel.c:524 src/imap_gtk.c:152 src/mh_gtk.c:142
2385 #, c-format
2386 msgid "Can't create the folder `%s'."
2387 msgstr "Nedá sa vytvoriť priečinok `%s'."
2388
2389 #: src/folderview.c:239
2390 msgid "/Mark all re_ad"
2391 msgstr "/Označiť _všetky ako prečítané"
2392
2393 #: src/folderview.c:240
2394 msgid "/_Search folder..."
2395 msgstr "/_Prehľadať priečinok..."
2396
2397 #: src/folderview.c:242
2398 msgid "/Process_ing..."
2399 msgstr "/_Spracovanie..."
2400
2401 #: src/folderview.c:246
2402 msgid "/------"
2403 msgstr "/------"
2404
2405 #: src/folderview.c:247
2406 msgid "/Empty _trash..."
2407 msgstr "/Vyprázdniť _kôš..."
2408
2409 #: src/folderview.c:327 src/prefs_actions.c:413
2410 #: src/prefs_filtering_action.c:552 src/prefs_matcher.c:698
2411 msgid "New"
2412 msgstr "Nový"
2413
2414 #: src/folderview.c:328
2415 msgid "Unread"
2416 msgstr "Neprečítané"
2417
2418 #: src/folderview.c:329
2419 msgid "#"
2420 msgstr "#"
2421
2422 #: src/folderview.c:544
2423 msgid "Setting folder info..."
2424 msgstr "Nastavujem informácie o priečinku..."
2425
2426 #: src/folderview.c:759 src/mainwindow.c:3093 src/setup.c:90
2427 #, c-format
2428 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2429 msgstr "Prehľadávam priečinok %s%c%s ..."
2430
2431 #: src/folderview.c:763 src/mainwindow.c:3098 src/setup.c:95
2432 #, c-format
2433 msgid "Scanning folder %s ..."
2434 msgstr "Prehľadávam priečinok %s ..."
2435
2436 #: src/folderview.c:804
2437 msgid "Rebuilding folder tree..."
2438 msgstr "Obnovujem strom priečinku..."
2439
2440 #: src/folderview.c:887
2441 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2442 msgstr "Kontrolujem nové spráby vo všetkých priečinkoch..."
2443
2444 #. Open Folder
2445 #: src/folderview.c:1645
2446 #, c-format
2447 msgid "Opening Folder %s..."
2448 msgstr "Otváram priečinok %s..."
2449
2450 #: src/folderview.c:1657
2451 msgid "Folder could not be opened."
2452 msgstr "Priečinok sa nedá otvoriť."
2453
2454 #: src/folderview.c:1802 src/mainwindow.c:1626
2455 msgid "Empty trash"
2456 msgstr "Vyprázdniť kôš"
2457
2458 #: src/folderview.c:1803 src/mainwindow.c:1627
2459 msgid "Empty all messages in trash?"
2460 msgstr "Zmazať všetky správy v koši?"
2461
2462 #: src/folderview.c:1881
2463 #, c-format
2464 msgid "Moving %s to %s..."
2465 msgstr "Presúvam %s do %s..."
2466
2467 #: src/folderview.c:1910
2468 msgid "Source and destination are the same."
2469 msgstr "Zdroj je identický s cieľom."
2470
2471 #: src/folderview.c:1913
2472 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2473 msgstr "Nie je možné presunúť priečinok do jeho podpriečinku."
2474
2475 #: src/folderview.c:1916
2476 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2477 msgstr "Priečinky nie je možné presúvať medzi jednotlivými schránkami."
2478
2479 #: src/folderview.c:1919
2480 msgid "Move failed!"
2481 msgstr "Presun sa nepodaril!"
2482
2483 #: src/folderview.c:1954 src/summaryview.c:3973
2484 msgid "Processing configuration"
2485 msgstr "Nastavenie spracúvania"
2486
2487 #: src/grouplistdialog.c:172
2488 msgid "Newsgroup subscription"
2489 msgstr "Prihlásenie sa do diskusnej skupiny"
2490
2491 #: src/grouplistdialog.c:188
2492 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2493 msgstr "Zvoľte diskusné skupiny, do ktorých sa chcete prihlásiť:"
2494
2495 #: src/grouplistdialog.c:194
2496 msgid "Find groups:"
2497 msgstr "Nájsť skupiny:"
2498
2499 #: src/grouplistdialog.c:202
2500 msgid " Search "
2501 msgstr " Vyhľadať "
2502
2503 #: src/grouplistdialog.c:214
2504 msgid "Newsgroup name"
2505 msgstr "Názov diskusnej skupiny"
2506
2507 #: src/grouplistdialog.c:215
2508 msgid "Messages"
2509 msgstr "Správy"
2510
2511 #: src/grouplistdialog.c:216
2512 msgid "Type"
2513 msgstr "Typ"
2514
2515 #: src/grouplistdialog.c:345
2516 msgid "moderated"
2517 msgstr "moderovaná"
2518
2519 #: src/grouplistdialog.c:347
2520 msgid "readonly"
2521 msgstr "len na čítanie"
2522
2523 #: src/grouplistdialog.c:349
2524 msgid "unknown"
2525 msgstr "neznáma"
2526
2527 #: src/grouplistdialog.c:411
2528 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2529 msgstr "Nedá sa získať zoznam diskusných skupín."
2530
2531 #: src/grouplistdialog.c:446 src/summaryview.c:1024
2532 msgid "Done."
2533 msgstr "Hotovo."
2534
2535 #: src/grouplistdialog.c:476
2536 #, c-format
2537 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2538 msgstr "Prijatých %d diskusných skupín (prečítaných %s)"
2539
2540 #: src/gtk/about.c:92
2541 msgid "About"
2542 msgstr "O programe"
2543
2544 #: src/gtk/about.c:152
2545 #, c-format
2546 msgid ""
2547 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2548 "Operating System: %s %s (%s)"
2549 msgstr ""
2550 "Verzia GTK+ %d.%d.%d\n"
2551 "Operačný systém: %s %s (%s)"
2552
2553 #: src/gtk/about.c:169
2554 #, c-format
2555 msgid "Compiled-in features:%s"
2556 msgstr "Zakompilované vlastnosti: %s"
2557
2558 #: src/gtk/about.c:224
2559 msgid ""
2560 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2561 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2562 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2563 "version.\n"
2564 "\n"
2565 msgstr ""
2566 "Tento program je voľne šíriteľný; Môžete ho šíriť (a)lebo ho upravovať tak "
2567 "ako to popisuje GNU General Public License, licencia vydaná organizáciou "
2568 "Free Software Foundation, a to vo verzii 2, alebo, podľa vášho rozhodnutia, "
2569 "v akejkoľvek ďalšej verzii.\n"
2570 "\n"
2571
2572 #: src/gtk/about.c:230
2573 msgid ""
2574 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2575 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2576 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2577 "more details.\n"
2578 "\n"
2579 msgstr ""
2580 "Tento program je šírený vo viere v jeho užitočnosť, ale BEZ AKEJKOĽVEK "
2581 "ZÁRUKY. Viac detailov nájdete v GNU General Public License.\n"
2582 "\n"
2583
2584 #: src/gtk/about.c:236
2585 msgid ""
2586 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2587 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2588 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2589 msgstr ""
2590 "Kópiu GNU General Public License by ste mali získať spoločne s týmto "
2591 "programom. Ak to tak nie je, napíšte na adresu Free Software Foundation, "
2592 "Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2593
2594 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2595 msgid "Orange"
2596 msgstr "Oranžová"
2597
2598 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2599 msgid "Red"
2600 msgstr "Červená"
2601
2602 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2603 msgid "Pink"
2604 msgstr "Ružová"
2605
2606 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2607 msgid "Sky blue"
2608 msgstr "Bledomodrá"
2609
2610 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2611 msgid "Blue"
2612 msgstr "Modrá"
2613
2614 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2615 msgid "Green"
2616 msgstr "Zelená"
2617
2618 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2619 msgid "Brown"
2620 msgstr "Hnedá"
2621
2622 #: src/gtk/foldersort.c:141
2623 msgid "Set folder sortorder"
2624 msgstr "Nastaviť triedenie priečinkov"
2625
2626 #: src/gtk/foldersort.c:153
2627 msgid ""
2628 "Move folders up or down to change\n"
2629 "the sort order in the folderview"
2630 msgstr ""
2631 "Presuňte priečinky nahor alebo nadol pre\n"
2632 "zmenu triedenia v zozname priečinkov"
2633
2634 #: src/gtk/foldersort.c:173
2635 msgid "Ok"
2636 msgstr "Ok"
2637
2638 #: src/gtk/foldersort.c:178 src/gtk/gtkaspell.c:1480
2639 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:343 src/prefs_themes.c:434
2640 #: src/prefs_themes.c:489 src/prefs_themes.c:496
2641 msgid "Cancel"
2642 msgstr "Storno"
2643
2644 #: src/gtk/foldersort.c:221
2645 msgid "Folders"
2646 msgstr "Priečinky"
2647
2648 #: src/gtk/gtkaspell.c:602
2649 msgid "No dictionary selected."
2650 msgstr "Nie je zvolený žiadny slovník."
2651
2652 #: src/gtk/gtkaspell.c:824 src/gtk/gtkaspell.c:1717 src/gtk/gtkaspell.c:2004
2653 msgid "Normal Mode"
2654 msgstr "Normálny režim"
2655
2656 #: src/gtk/gtkaspell.c:826 src/gtk/gtkaspell.c:1723 src/gtk/gtkaspell.c:2015
2657 msgid "Bad Spellers Mode"
2658 msgstr "Režim zlého pravopisu"
2659
2660 #: src/gtk/gtkaspell.c:865
2661 msgid "Unknown suggestion mode."
2662 msgstr "Režim návrhov neznámych slov."
2663
2664 #: src/gtk/gtkaspell.c:1118
2665 msgid "No misspelled word found."
2666 msgstr "Neboli nájdené žiadne pravopisné chyby."
2667
2668 #: src/gtk/gtkaspell.c:1431
2669 msgid "Replace unknown word"
2670 msgstr "Nahradiť neznáme slovo"
2671
2672 #: src/gtk/gtkaspell.c:1441
2673 #, c-format
2674 msgid "Replace \"%s\" with: "
2675 msgstr "Nahradiť \"%s\": "
2676
2677 #: src/gtk/gtkaspell.c:1461
2678 msgid ""
2679 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
2680 "will learn from mistake.\n"
2681 msgstr ""
2682 "Ak pri stlačení Enter podržíte klávesu Control,\n"
2683 "program sa z chyby poučí.\n"
2684
2685 #: src/gtk/gtkaspell.c:1711 src/gtk/gtkaspell.c:1993
2686 msgid "Fast Mode"
2687 msgstr "Rýchly režim"
2688
2689 #: src/gtk/gtkaspell.c:1834
2690 #, c-format
2691 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2692 msgstr "\"%s\" neznáme v %s"
2693
2694 #: src/gtk/gtkaspell.c:1847
2695 msgid "Accept in this session"
2696 msgstr "Prijať v tomto sedení"
2697
2698 #: src/gtk/gtkaspell.c:1857
2699 msgid "Add to personal dictionary"
2700 msgstr "Pridať do osobného slovníka"
2701
2702 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
2703 msgid "Replace with..."
2704 msgstr "Nahradiť čím..."
2705
2706 #: src/gtk/gtkaspell.c:1877
2707 #, c-format
2708 msgid "Check with %s"
2709 msgstr "Overiť pomocou %s"
2710
2711 #: src/gtk/gtkaspell.c:1896
2712 msgid "(no suggestions)"
2713 msgstr "(žiadne návrhy)"
2714
2715 #: src/gtk/gtkaspell.c:1907 src/gtk/gtkaspell.c:2067
2716 msgid "More..."
2717 msgstr "Ďalšie..."
2718
2719 #: src/gtk/gtkaspell.c:1969
2720 #, c-format
2721 msgid "Dictionary: %s"
2722 msgstr "Slovník: %s"
2723
2724 #: src/gtk/gtkaspell.c:1982
2725 #, c-format
2726 msgid "Use alternate (%s)"
2727 msgstr "Použiť alternatívny (%s)"
2728
2729 #: src/gtk/gtkaspell.c:2030 src/prefs_spelling.c:172
2730 msgid "Check while typing"
2731 msgstr "Overovať pri písaní"
2732
2733 #: src/gtk/gtkaspell.c:2046
2734 msgid "Change dictionary"
2735 msgstr "Zmeniť slovník"
2736
2737 #: src/gtk/gtkaspell.c:2208
2738 #, c-format
2739 msgid ""
2740 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2741 "%s"
2742 msgstr ""
2743 "Kontrola pravopisu nemohla zmeniť slovník.\n"
2744 "%s"
2745
2746 #: src/gtk/inputdialog.c:153
2747 #, c-format
2748 msgid "Input password for %s on %s:"
2749 msgstr "Zadajte heslo pre %s na %s:"
2750
2751 #: src/gtk/inputdialog.c:155
2752 msgid "Input password"
2753 msgstr "Zadajte heslo"
2754
2755 #: src/gtk/logwindow.c:63
2756 msgid "Protocol log"
2757 msgstr "Záznam protokolu"
2758
2759 #: src/gtk/pluginwindow.c:154
2760 msgid "Select Plugin to load"
2761 msgstr "Zvoľte plugin ktorý sa má načítať"
2762
2763 #: src/gtk/pluginwindow.c:221 src/gtk/pluginwindow.c:355
2764 msgid "Plugins"
2765 msgstr "Pluginy"
2766
2767 #: src/gtk/pluginwindow.c:252 src/prefs_common.c:2442
2768 msgid "Description"
2769 msgstr "Popis"
2770
2771 #: src/gtk/pluginwindow.c:276
2772 msgid "Load Plugin"
2773 msgstr "Načítať plugin"
2774
2775 #: src/gtk/pluginwindow.c:281
2776 msgid "Unload Plugin"
2777 msgstr "Odobrať plugin"
2778
2779 #: src/gtk/prefswindow.c:470
2780 msgid "Page Index"
2781 msgstr "Obsah Stránky"
2782
2783 #: src/gtk/progressdialog.c:69 src/gtk/progressdialog.c:320
2784 #: src/prefs_account.c:709 src/prefs_filtering_action.c:359
2785 msgid "Account"
2786 msgstr "Konto"
2787
2788 #. S_COL_MARK
2789 #: src/gtk/progressdialog.c:70 src/gtk/progressdialog.c:328
2790 #: src/gtk/sslcertwindow.c:122 src/prefs_summary_column.c:80
2791 msgid "Status"
2792 msgstr "Stav"
2793
2794 #: src/gtk/quicksearch.c:107
2795 msgid "Extended symbols"
2796 msgstr "Rozšírené symboly"
2797
2798 #: src/gtk/quicksearch.c:208
2799 msgid "all messages"
2800 msgstr "všetky správy"
2801
2802 #: src/gtk/quicksearch.c:209
2803 msgid "messages whose age is greater than #"
2804 msgstr "správy, ktoré sú staršie ako #"
2805
2806 #: src/gtk/quicksearch.c:210
2807 msgid "messages whose age is less than #"
2808 msgstr "správy, ktoré sú novšie ako #"
2809
2810 #: src/gtk/quicksearch.c:211
2811 msgid "messages which contain S in the message body"
2812 msgstr "správy, ktorých telo obsahuje S"
2813
2814 #: src/gtk/quicksearch.c:212
2815 msgid "messages which contain S in the whole message"
2816 msgstr "správy, ktoré obsahujú S kdekoľvek"
2817
2818 #: src/gtk/quicksearch.c:213
2819 msgid "messages carbon-copied to S"
2820 msgstr "správy s kópiou v S"
2821
2822 #: src/gtk/quicksearch.c:214
2823 msgid "message is either to: or cc: to S"
2824 msgstr "správa je buď to: alebo cc: S"
2825
2826 #: src/gtk/quicksearch.c:215
2827 msgid "deleted messages"
2828 msgstr "vymazané správy"
2829
2830 #. * how I can filter deleted messages *
2831 #: src/gtk/quicksearch.c:216
2832 msgid "messages which contain S in the Sender field"
2833 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke Sender"
2834
2835 #: src/gtk/quicksearch.c:217
2836 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
2837 msgstr "pravda, ak je \"S\" vykonané úspešne"
2838
2839 #: src/gtk/quicksearch.c:218
2840 msgid "messages originating from user S"
2841 msgstr "správy pochádzajúce od používateľa S"
2842
2843 #: src/gtk/quicksearch.c:219
2844 msgid "forwarded messages"
2845 msgstr "preposlané správy"
2846
2847 #: src/gtk/quicksearch.c:220
2848 msgid "messages which contain header S"
2849 msgstr "správy, ktoré obsahujú hlavičku S"
2850
2851 #: src/gtk/quicksearch.c:221
2852 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
2853 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke Message-ID"
2854
2855 #: src/gtk/quicksearch.c:222
2856 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
2857 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke inreplyto"
2858
2859 #: src/gtk/quicksearch.c:223
2860 msgid "locked messages"
2861 msgstr "zamknuté správy"
2862
2863 #: src/gtk/quicksearch.c:224
2864 msgid "messages which are in newsgroup S"
2865 msgstr "správy, ktoré sú v diskusnej skupine S"
2866
2867 #: src/gtk/quicksearch.c:225
2868 msgid "new messages"
2869 msgstr "nové správy"
2870
2871 #: src/gtk/quicksearch.c:226
2872 msgid "old messages"
2873 msgstr "staré správy"
2874
2875 #: src/gtk/quicksearch.c:227
2876 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
2877 msgstr "neúplné správy (nestiahnuté úplne)"
2878
2879 #: src/gtk/quicksearch.c:228
2880 msgid "messages which have been replied to"
2881 msgstr "správy, ktoré boli zodpovedané"
2882
2883 #: src/gtk/quicksearch.c:229
2884 msgid "read messages"
2885 msgstr "prečítané správy"
2886
2887 #: src/gtk/quicksearch.c:230
2888 msgid "messages which contain S in subject"
2889 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v názve"
2890
2891 #: src/gtk/quicksearch.c:231
2892 msgid "messages whose score is equal to #"
2893 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je rovné #"
2894
2895 #: src/gtk/quicksearch.c:232
2896 msgid "messages whose score is greater than #"
2897 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je väčšie ako #"
2898
2899 #: src/gtk/quicksearch.c:233
2900 msgid "messages whose score is lower than #"
2901 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je menšie ako #"
2902
2903 #: src/gtk/quicksearch.c:234
2904 msgid "messages whose size is equal to #"
2905 msgstr "správy, ktorých veľkosť je rovná #"
2906
2907 #: src/gtk/quicksearch.c:235
2908 msgid "messages whose size is greater than #"
2909 msgstr "správy, ktorých veľkosť je väčšia ako #"
2910
2911 #: src/gtk/quicksearch.c:236
2912 msgid "messages whose size is smaller than #"
2913 msgstr "správy, ktorých veľkosť je menšia ako #"
2914
2915 #: src/gtk/quicksearch.c:237
2916 msgid "messages which have been sent to S"
2917 msgstr "správy, odoslané S"
2918
2919 #: src/gtk/quicksearch.c:238
2920 msgid "marked messages"
2921 msgstr "označené správy"
2922
2923 #: src/gtk/quicksearch.c:239
2924 msgid "unread messages"
2925 msgstr "neprečítané správy"
2926
2927 #: src/gtk/quicksearch.c:240
2928 msgid "messages which contain S in References header"
2929 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke References"
2930
2931 #: src/gtk/quicksearch.c:241
2932 msgid "messages returning 0 when passed to command"
2933 msgstr "správy vracajúce 0 po odovzdaní príkazu"
2934
2935 #: src/gtk/quicksearch.c:242
2936 msgid "messages which contain S in X-Label header"
2937 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke X-Label"
2938
2939 #: src/gtk/quicksearch.c:244
2940 msgid "logical AND operator"
2941 msgstr "logický operátor AND"
2942
2943 #: src/gtk/quicksearch.c:245
2944 msgid "logical OR operator"
2945 msgstr "logický operátor OR"
2946
2947 #: src/gtk/quicksearch.c:246
2948 msgid "logical NOT operator"
2949 msgstr "logický operátor NOT"
2950
2951 #: src/gtk/quicksearch.c:247
2952 msgid "case sensitive search"
2953 msgstr "záleží na veľkosti písmen"
2954
2955 #: src/gtk/quicksearch.c:249
2956 msgid "all filtering expressions are allowed"
2957 msgstr "všetky filtrovacie výrazy sú povolené"
2958
2959 #: src/gtk/quicksearch.c:256
2960 msgid "Extended Search symbols"
2961 msgstr "Rozšírené symboly vyhľadávania"
2962
2963 #. S_COL_MIME
2964 #. initial of sender
2965 #. S_COL_STATUS
2966 #. S_COL_MIME
2967 #: src/gtk/quicksearch.c:297 src/prefs_filtering_action.c:1045
2968 #: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1651
2969 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:454
2970 msgid "Subject"
2971 msgstr "Predmet"
2972
2973 #. S_COL_SUBJECT
2974 #. date
2975 #. S_COL_SUBJECT
2976 #: src/gtk/quicksearch.c:301 src/prefs_filtering_action.c:1046
2977 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1652
2978 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:455
2979 msgid "From"
2980 msgstr "Od"
2981
2982 #. subject
2983 #: src/gtk/quicksearch.c:305 src/prefs_filtering_action.c:1047
2984 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1653 src/quote_fmt.c:48
2985 msgid "To"
2986 msgstr "Komu"
2987
2988 #: src/gtk/quicksearch.c:316
2989 msgid "Recursive"
2990 msgstr "Rekurzívne"
2991
2992 #: src/gtk/quicksearch.c:358
2993 msgid "Extended Symbols"
2994 msgstr "Rozšírené symboly"
2995
2996 #: src/gtk/sslcertwindow.c:115 src/gtk/sslcertwindow.c:269
2997 #: src/gtk/sslcertwindow.c:322
2998 msgid "correct"
2999 msgstr "správny"
3000
3001 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
3002 msgid "Owner"
3003 msgstr "Majiteľ"
3004
3005 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121
3006 msgid "Signer"
3007 msgstr "Podpisovateľ"
3008
3009 #: src/gtk/sslcertwindow.c:128 src/gtk/sslcertwindow.c:149
3010 #: src/prefs_themes.c:886
3011 msgid "Name: "
3012 msgstr "Meno: "
3013
3014 #: src/gtk/sslcertwindow.c:135 src/gtk/sslcertwindow.c:156
3015 msgid "Organization: "
3016 msgstr "Organizácia: "
3017
3018 #: src/gtk/sslcertwindow.c:142 src/gtk/sslcertwindow.c:163
3019 msgid "Location: "
3020 msgstr "Umiestnenie: "
3021
3022 #: src/gtk/sslcertwindow.c:170
3023 msgid "Fingerprint: "
3024 msgstr "Odtlačok kľúča: "
3025
3026 #: src/gtk/sslcertwindow.c:176
3027 msgid "Signature status: "
3028 msgstr "Stav podpisu: "
3029
3030 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230
3031 #, c-format
3032 msgid "SSL certificate for %s"
3033 msgstr "SSL certifikát pre %s"
3034
3035 #: src/gtk/sslcertwindow.c:260
3036 #, c-format
3037 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
3038 msgstr "Certifikát pre %s je neznámy. Chcete ho prijať?"
3039
3040 #: src/gtk/sslcertwindow.c:271 src/gtk/sslcertwindow.c:324
3041 #, c-format
3042 msgid "Signature status: %s"
3043 msgstr "Stav podpisu: %s"
3044
3045 #: src/gtk/sslcertwindow.c:278
3046 msgid "View certificate"
3047 msgstr "Zobraziť certifikát"
3048
3049 #: src/gtk/sslcertwindow.c:284
3050 msgid "Unknown SSL Certificate"
3051 msgstr "Neznámy SSL certifikát"
3052
3053 #: src/gtk/sslcertwindow.c:284 src/gtk/sslcertwindow.c:336
3054 msgid "Accept and save"
3055 msgstr "Prijať a uložiť"
3056
3057 #: src/gtk/sslcertwindow.c:284 src/gtk/sslcertwindow.c:336
3058 msgid "Cancel connection"
3059 msgstr "Zrušiť spojenie"
3060
3061 #: src/gtk/sslcertwindow.c:301
3062 msgid "New certificate:"
3063 msgstr "Nový certifikát:"
3064
3065 #: src/gtk/sslcertwindow.c:306
3066 msgid "Known certificate:"
3067 msgstr "Známy certifikát:"
3068
3069 #: src/gtk/sslcertwindow.c:313
3070 #, c-format
3071 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3072 msgstr "Certifikát pre %s sa zmenil. Chcete ho prijať?"
3073
3074 #: src/gtk/sslcertwindow.c:331
3075 msgid "View certificates"
3076 msgstr "Zobraziť certifikáty"
3077
3078 #: src/gtk/sslcertwindow.c:336
3079 msgid "Changed SSL Certificate"
3080 msgstr "Zmena SSL certifikátu"
3081
3082 #: src/headerview.c:168 src/summaryview.c:2273
3083 msgid "(No From)"
3084 msgstr "(nie je známy odosielateľ)"
3085
3086 #: src/headerview.c:183 src/summaryview.c:2318 src/summaryview.c:2321
3087 msgid "(No Subject)"
3088 msgstr "(bez predmetu)"
3089
3090 #: src/image_viewer.c:284
3091 msgid "Filename:"
3092 msgstr "Názov súboru:"
3093
3094 #: src/image_viewer.c:291
3095 msgid "Filesize:"
3096 msgstr "Veľkosť súboru:"
3097
3098 #: src/image_viewer.c:312
3099 msgid "Load Image"
3100 msgstr "Načítať obrázok"
3101
3102 #: src/image_viewer.c:318
3103 msgid "Content-Type:"
3104 msgstr "Content-Type:"
3105
3106 #: src/imap.c:669
3107 #, c-format
3108 msgid "Connecting to %s failed"
3109 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo"
3110
3111 #: src/imap.c:674
3112 #, c-format
3113 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3114 msgstr "IMAP4 spojenie k %s sa prerušilo. Znovu pripájam...\n"
3115
3116 #: src/imap.c:712
3117 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
3118 msgstr "vytváram tunelované IMAP4 spojenie\n"
3119
3120 #: src/imap.c:725
3121 #, c-format
3122 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
3123 msgstr "vytváram IMAP4 spojenie k %s:%d ...\n"
3124
3125 #: src/imap.c:764
3126 msgid "Can't start TLS session.\n"
3127 msgstr "Nedá sa vytvoriť TLS spojenie.\n"
3128
3129 #: src/imap.c:1098
3130 #, c-format
3131 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3132 msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania: %d\n"
3133
3134 #: src/imap.c:1112 src/imap.c:1152
3135 msgid "can't expunge\n"
3136 msgstr "nedá sa odstrániť\n"
3137
3138 #: src/imap.c:1146
3139 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
3140 msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania: 1:*\n"
3141
3142 #: src/imap.c:1188
3143 msgid "can't close folder\n"
3144 msgstr "priečinok sa nedá zatvoriť\n"
3145
3146 #: src/imap.c:1240
3147 #, c-format
3148 msgid "root folder %s does not exist\n"
3149 msgstr "koreňový priečinok %s neexistuje\n"
3150
3151 #: src/imap.c:1420 src/imap.c:1428
3152 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
3153 msgstr "pri príkaze LIST sa vyskytla chyba.\n"
3154
3155 #: src/imap.c:1657
3156 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3157 msgstr "nedá sa vytvoriť schránka: príkaz LIST zlyhal\n"
3158
3159 #: src/imap.c:1679
3160 msgid "can't create mailbox\n"
3161 msgstr "nedá sa vytvoriť schránka\n"
3162
3163 #: src/imap.c:1722
3164 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3165 msgstr "Názov nového priečinku nesmie obsahovať oddeľovač názvov priečinkov"
3166
3167 #: src/imap.c:1754
3168 #, c-format
3169 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3170 msgstr "nedá sa premenovať schránka: %s na %s\n"
3171
3172 #: src/imap.c:1816
3173 msgid "can't delete mailbox\n"
3174 msgstr "schránka sa nedá odstrániť \n"
3175
3176 #: src/imap.c:1854
3177 msgid "can't get envelope\n"
3178 msgstr "obálka sa nedá načítať\n"
3179
3180 #: src/imap.c:1862
3181 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
3182 msgstr "pri získavaní obálky sa vyskytla chyba.\n"
3183
3184 #: src/imap.c:1884
3185 #, c-format
3186 msgid "can't parse envelope: %s\n"
3187 msgstr "obálka sa nedá prečítať: %s\n"
3188
3189 #: src/imap.c:1942
3190 #, c-format
3191 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
3192 msgstr "Nedá sa vytvoriť IMAP4 spojenie s: %s\n"
3193
3194 #: src/imap.c:1964
3195 #, c-format
3196 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3197 msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru IMAP4: %s:%d\n"
3198
3199 #: src/imap.c:1971
3200 #, c-format
3201 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
3202 msgstr "Nedá sa vytvoriť IMAP4 spojenie s: %s:%d\n"
3203
3204 #: src/imap.c:2061
3205 msgid "can't get namespace\n"
3206 msgstr "nedá sa nájsť obálka\n"
3207
3208 #: src/imap.c:2495
3209 #, c-format
3210 msgid "can't select folder: %s\n"
3211 msgstr "priečinok sa nedá vytvoriť: %s\n"
3212
3213 #: src/imap.c:2635
3214 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3215 msgstr "IMAP4 autentizácia bola neúspešná.\n"
3216
3217 #: src/imap.c:2652
3218 msgid "IMAP4 login failed.\n"
3219 msgstr "neúspešné prihlásenie k IMAP4.\n"
3220
3221 #: src/imap.c:2972
3222 #, c-format
3223 msgid "can't append %s to %s\n"
3224 msgstr "nedá sa napojiť %s k %s\n"
3225
3226 #: src/imap.c:3021
3227 #, c-format
3228 msgid "can't append message to %s\n"
3229 msgstr "nedá sa napojiť správa k %s\n"
3230
3231 #: src/imap.c:3103
3232 #, c-format
3233 msgid "can't copy %s to %s\n"
3234 msgstr "nedá sa kopírovať %s do %s\n"
3235
3236 #: src/imap.c:3153
3237 #, c-format
3238 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
3239 msgstr "chyba pri IMAP príkaze: STORE %s %s\n"
3240
3241 #: src/imap.c:3170
3242 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
3243 msgstr "chyba pri IMAP príkaze: EXPUNGE\n"
3244
3245 #: src/imap.c:3183
3246 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
3247 msgstr "chyba pri IMAP príkaze: CLOSE\n"
3248
3249 #: src/imap.c:3423
3250 #, c-format
3251 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3252 msgstr "iconv nemôže skonvertovať UTF-7 na %s\n"
3253
3254 #: src/imap.c:3453
3255 #, c-format
3256 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
3257 msgstr "iconv nemôže skonvertovať %s na UTF-7\n"
3258
3259 #: src/imap.c:3497
3260 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
3261 msgstr "iconv nemôže skonvertovať UTF-8 na UTF-7\n"
3262
3263 #: src/imap_gtk.c:53 src/mh_gtk.c:50
3264 msgid "/Create _new folder..."
3265 msgstr "/Vytvoriť _nový priečinok..."
3266
3267 #: src/imap_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:51
3268 msgid "/_Rename folder..."
3269 msgstr "/_Premenovať priečinok..."
3270
3271 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:52
3272 msgid "/M_ove folder..."
3273 msgstr "/_Presunúť priečinok..."
3274
3275 #: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:53
3276 msgid "/_Delete folder"
3277 msgstr "/_Zmazať priečinok"
3278
3279 #: src/imap_gtk.c:58
3280 msgid "/Down_load messages"
3281 msgstr "/S_tiahnuť správy"
3282
3283 #: src/imap_gtk.c:60 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:55
3284 msgid "/_Check for new messages"
3285 msgstr "/P_rijať nové správy"
3286
3287 #: src/imap_gtk.c:61 src/mh_gtk.c:56
3288 msgid "/R_ebuild folder tree"
3289 msgstr "/O_bnoviť štruktúru priečinkov"
3290
3291 #: src/imap_gtk.c:63
3292 msgid "/IMAP4 _account settings"
3293 msgstr "/N_astavenia konta IMAP4"
3294
3295 #: src/imap_gtk.c:64
3296 msgid "/Remove _IMAP4 account"
3297 msgstr "/Odstrániť konto _IMAP4"
3298
3299 #: src/imap_gtk.c:127
3300 msgid ""
3301 "Input the name of new folder:\n"
3302 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
3303 " append `/' at the end of the name)"
3304 msgstr ""
3305 "Zadajte názov nového priečinku:\n"
3306 "(Ak chcete vytvoriť priečinok s ďalšími podzložkami,\n"
3307 "pridajte na koniec názvu '/')"
3308
3309 #: src/imap_gtk.c:176 src/mh_gtk.c:217
3310 #, c-format
3311 msgid "Input new name for `%s':"
3312 msgstr "Zadajte nový názov pre `%s':"
3313
3314 #: src/imap_gtk.c:178 src/mh_gtk.c:219
3315 msgid "Rename folder"
3316 msgstr "Premenovať priečinok"
3317
3318 #: src/imap_gtk.c:205 src/mh_gtk.c:244
3319 msgid ""
3320 "The folder could not be renamed.\n"
3321 "The new folder name is not allowed."
3322 msgstr ""
3323 "Nepodarilo sa premenovať priečinok.\n"
3324 "Nový názov je neprípustný."
3325
3326 #: src/imap_gtk.c:266
3327 #, c-format
3328 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
3329 msgstr "Naozaj chcete odstrániť IMAP4 konto '%s'?"
3330
3331 #: src/imap_gtk.c:267
3332 msgid "Delete IMAP4 account"
3333 msgstr "Odstrániť IMAP4 konto"
3334
3335 #: src/imap_gtk.c:312 src/mh_gtk.c:167
3336 #, c-format
3337 msgid ""
3338 "All folders and messages under `%s' will be deleted.\n"
3339 "Do you really want to delete?"
3340 msgstr ""
3341 "Všetky priečinky a správy v `%s' budú odstránené.\n"
3342 "Naozaj pokračovať?"
3343
3344 #: src/imap_gtk.c:314 src/mh_gtk.c:169
3345 msgid "Delete folder"
3346 msgstr "Odstrániť priečinok"
3347
3348 #: src/imap_gtk.c:332 src/mh_gtk.c:187
3349 #, c-format
3350 msgid "Can't remove the folder `%s'."
3351 msgstr "Priečinok '%s' sa nedá odstrániť."
3352
3353 #: src/imap_gtk.c:376 src/news_gtk.c:308
3354 msgid "Offline"
3355 msgstr "Offline"
3356
3357 #: src/imap_gtk.c:377 src/news_gtk.c:309
3358 msgid "You are offline. Go online?"
3359 msgstr "Ste odpojený. Chcete sa pripojiť?"
3360
3361 #: src/imap_gtk.c:394 src/news_gtk.c:326
3362 #, c-format
3363 msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
3364 msgstr "Pri sťahovaní správ v `%s' nastala chyba."
3365
3366 #: src/import.c:142
3367 msgid "Import"
3368 msgstr "Importovať"
3369
3370 #: src/import.c:161
3371 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3372 msgstr "Zvoľte importovaný mbox súbor a cieľový priečinok."
3373
3374 #: src/import.c:171
3375 msgid "Importing file:"
3376 msgstr "Importovaný súbor:"
3377
3378 #: src/import.c:176
3379 msgid "Destination dir:"
3380 msgstr "Cieľový priečinok:"
3381
3382 #: src/import.c:236
3383 msgid "Select importing file"
3384 msgstr "Zvoľte súbor pre import"
3385
3386 #: src/importldif.c:189
3387 msgid "Please specify address book name and file to import."
3388 msgstr "Prosím zvoľte názov adresára a súboru pre import."
3389
3390 #: src/importldif.c:192
3391 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3392 msgstr "Zvoľte a premenujte názvy LDIF polí pre import."
3393
3394 #: src/importldif.c:195
3395 msgid "File imported."
3396 msgstr "Súbor importovaný."
3397
3398 #: src/importldif.c:450 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
3399 msgid "Please select a file."
3400 msgstr "Prozím zvoľte súbor."
3401
3402 #: src/importldif.c:456 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
3403 msgid "Address book name must be supplied."
3404 msgstr "Nebol zadaný názov adresára."
3405
3406 #: src/importldif.c:471
3407 msgid "Error reading LDIF fields."
3408 msgstr "Chyba pri čítaní LDIF polí."
3409
3410 #: src/importldif.c:494
3411 msgid "LDIF file imported successfully."
3412 msgstr "Súbor LDIFbol úspešne importovaný."
3413
3414 #: src/importldif.c:606
3415 msgid "Select LDIF File"
3416 msgstr "Zvoľte súbor LDIF"
3417
3418 #: src/importldif.c:703
3419 msgid ""
3420 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3421 "file data."
3422 msgstr "Zadajte názov adresára, ktorý bude vytvorený z údajov súboru LDIF."
3423
3424 #: src/importldif.c:709
3425 msgid "File Name"
3426 msgstr "Názov súboru"
3427
3428 #: src/importldif.c:720
3429 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3430 msgstr "Úplné určenie importovaného súboru LDIF."
3431
3432 #: src/importldif.c:729
3433 msgid "Select the LDIF file to import."
3434 msgstr "Zvoľte súbor LDIF pre import."
3435
3436 #: src/importldif.c:766
3437 msgid "R"
3438 msgstr "R"
3439
3440 #. S_COL_MARK
3441 #: src/importldif.c:767 src/summaryview.c:452
3442 msgid "S"
3443 msgstr "V"
3444
3445 #: src/importldif.c:768
3446 msgid "LDIF Field Name"
3447 msgstr "Názov LDIF poľa"
3448
3449 #: src/importldif.c:769
3450 msgid "Attribute Name"
3451 msgstr "Názov atribútu"
3452
3453 #: src/importldif.c:824
3454 msgid "LDIF Field"
3455 msgstr "LDIF pole"
3456
3457 #: src/importldif.c:836
3458 msgid "Attribute"
3459 msgstr "Atribút"
3460
3461 #: src/importldif.c:847
3462 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3463 msgstr "Pole ldif sa dá premenovať na názov uživateľského atribútu."
3464
3465 #: src/importldif.c:852
3466 msgid "???"
3467 msgstr "???"
3468
3469 #: src/importldif.c:870
3470 msgid ""
3471 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3472 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3473 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3474 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3475 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3476 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3477 "field for import."
3478 msgstr ""
3479 "Vyberte pole LDIF, ktoré bude premenované alebo zvolené pre import do "
3480 "zoznamu hore. Vyhradené polia (označené značkou v stĺpci \"R\") sú "
3481 "importované automaticky a nedajú sa premenovať. Kliknutie v stĺpci Vybrať "
3482 "(\"S\") pridá pole medzi importované. Kliknutie kdekoľvek inde v riadku "
3483 "umožní premenovať pole vo vstupnom riadku pod zoznamom. Dvojklik kdekoľvek v "
3484 "riadku pridá pole medzi importované polia."
3485
3486 #: src/importldif.c:882
3487 msgid "Select for Import"
3488 msgstr "Zvoľte pre import"
3489
3490 #: src/importldif.c:888
3491 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3492 msgstr "Vyberte pole LDIF pre import do adresára."
3493
3494 #: src/importldif.c:891
3495 msgid " Modify "
3496 msgstr " Zmeniť "
3497
3498 #: src/importldif.c:897
3499 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3500 msgstr "Toto tlačítko aktualizuje horný zoznam poskytnutými údajmi."
3501
3502 #: src/importldif.c:970
3503 msgid "Records Imported :"
3504 msgstr "Importované záznamy :"
3505
3506 #: src/importldif.c:1001
3507 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3508 msgstr "Importovať súbor LDIF do adresára"
3509
3510 #. Button panel
3511 #: src/importldif.c:1034
3512 msgid "Prev"
3513 msgstr "Predchádzajúci"
3514
3515 #: src/importldif.c:1035 src/toolbar.c:385 src/toolbar.c:477
3516 msgid "Next"
3517 msgstr "Nasledujúca"
3518
3519 #: src/importmutt.c:143
3520 msgid "Error importing MUTT file."
3521 msgstr "Chyba pri importovaní súboru MUTT."
3522
3523 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:330 src/importpine.c:171
3524 #: src/importpine.c:331
3525 msgid "Please select a file to import."
3526 msgstr "Prozím zvoľte súbor pre import."
3527
3528 #: src/importmutt.c:185
3529 msgid "Select MUTT File"
3530 msgstr "Zvoľte súbor MUTT"
3531
3532 #: src/importmutt.c:242
3533 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3534 msgstr "Importovať súbor MUTT do adresára"
3535
3536 #: src/importpine.c:143
3537 msgid "Error importing Pine file."
3538 msgstr "Chyba pri importovaní súboru Pine."
3539
3540 #: src/importpine.c:185
3541 msgid "Select Pine File"
3542 msgstr "Vyberte súbor Pine"
3543
3544 #: src/importpine.c:242
3545 msgid "Import Pine file into Address Book"
3546 msgstr "Importovať súbor Pine do adresára"
3547
3548 #: src/inc.c:379
3549 msgid "Retrieving new messages"
3550 msgstr "Prijímam nové správy"
3551
3552 #: src/inc.c:426
3553 msgid "Standby"
3554 msgstr "Čakajte"
3555
3556 #: src/inc.c:555 src/inc.c:605
3557 msgid "Cancelled"
3558 msgstr "Zrušené"
3559
3560 #: src/inc.c:566
3561 msgid "Retrieving"
3562 msgstr "Prijímam"
3563
3564 #: src/inc.c:575
3565 #, c-format
3566 msgid "Done (%d message (%s) received)"
3567 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
3568 msgstr[0] "Hotovo (%d správa (%s) prijatá)"
3569 msgstr[1] "Hotovo (%d správy (%s) prijaté)"
3570 msgstr[2] "Hotovo (%d správ (%s) prijatých)"
3571
3572 #: src/inc.c:581
3573 msgid "Done (no new messages)"
3574 msgstr "Hotovo (žiadne nové správy)"
3575
3576 #: src/inc.c:586
3577 msgid "Connection failed"
3578 msgstr "Spojenie zlyhalo"
3579
3580 #: src/inc.c:589
3581 msgid "Auth failed"
3582 msgstr "Autentizácia zlyhala"
3583
3584 #. S_COL_SCORE
3585 #: src/inc.c:592 src/prefs_summary_column.c:88
3586 msgid "Locked"
3587 msgstr "Zamknuté"
3588
3589 #: src/inc.c:602 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:245
3590 msgid "Timeout"
3591 msgstr "Timeout"
3592
3593 #: src/inc.c:683
3594 #, c-format
3595 msgid "Finished (%d new message)"
3596 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
3597 msgstr[0] "Dokončené (%d nová správa)"
3598 msgstr[1] "Dokončené (%d nové správy)"
3599 msgstr[2] "Dokončené (%d nových správ)"
3600
3601 #: src/inc.c:687
3602 msgid "Finished (no new messages)"
3603 msgstr "Dokončené (žiadne nové správy)"
3604
3605 #: src/inc.c:696
3606 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3607 msgstr "Pri prijímaní pošty sa vyskytli chyby."
3608
3609 #: src/inc.c:737
3610 #, c-format
3611 msgid "%s: Retrieving new messages"
3612 msgstr "%s: Prijímam nové správy"
3613
3614 #: src/inc.c:756
3615 #, c-format
3616 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3617 msgstr "Pripájam sa k serveru POP3: %s..."
3618
3619 #: src/inc.c:766
3620 #, c-format
3621 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3622 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d\n"
3623
3624 #: src/inc.c:773
3625 #, c-format
3626 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3627 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d"
3628
3629 #: src/inc.c:854 src/send_message.c:382
3630 msgid "Authenticating..."
3631 msgstr "Autentizácia..."
3632
3633 #: src/inc.c:855
3634 #, c-format
3635 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
3636 msgstr "Prijímam správy z %s (%s) ..."
3637
3638 #: src/inc.c:861
3639 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3640 msgstr "Získavam počet nových správ (STAT)..."
3641
3642 #: src/inc.c:865
3643 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3644 msgstr "Získavam počet nových správ (LAST)..."
3645
3646 #: src/inc.c:869
3647 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3648 msgstr "Získavam počet nových správ (UIDL)..."
3649
3650 #: src/inc.c:873
3651 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3652 msgstr "Získavam veľkosť správ (LIST)..."
3653
3654 #: src/inc.c:883
3655 #, c-format
3656 msgid "Deleting message %d"
3657 msgstr "Odstraňujem správu %d"
3658
3659 #: src/inc.c:890 src/send_message.c:400
3660 msgid "Quitting"
3661 msgstr "Odpájam sa"
3662
3663 #: src/inc.c:915
3664 #, c-format
3665 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3666 msgstr "Prijímam správu (%d / %d) (%s / %s)"
3667
3668 #: src/inc.c:934
3669 #, c-format
3670 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
3671 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
3672 msgstr[0] "Prijímam (%d správu (%s) prijatá)"
3673 msgstr[1] "Prijímam (%d správy (%s) prijaté)"
3674 msgstr[2] "Prijímam (%d správ (%s) prijatých)"
3675
3676 #: src/inc.c:1090
3677 msgid "Connection failed."
3678 msgstr "Spojenie zlyhalo."
3679
3680 #: src/inc.c:1093
3681 #, c-format
3682 msgid "Connection to %s:%d failed."
3683 msgstr "Spojenie k %s:%d zlyhalo."
3684
3685 #: src/inc.c:1098
3686 msgid "Error occurred while processing mail."
3687 msgstr "Pri spracovávaní pošty sa vyskytla chyba."
3688
3689 #: src/inc.c:1103
3690 #, c-format
3691 msgid ""
3692 "Error occurred while processing mail:\n"
3693 "%s"
3694 msgstr ""
3695 "Pri spracovávaní pošty sa vyskytla chyba:\n"
3696 "%s"
3697
3698 #: src/inc.c:1109
3699 msgid "No disk space left."
3700 msgstr "Na disku už nie je miesto."
3701
3702 #: src/inc.c:1114
3703 msgid "Can't write file."
3704 msgstr "Nedá sa zapisovať do súboru."
3705
3706 #: src/inc.c:1119
3707 msgid "Socket error."
3708 msgstr "Chyba socketu."
3709
3710 #: src/inc.c:1122
3711 #, c-format
3712 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
3713 msgstr "Chyba socketu pri spojení s %s:%d."
3714
3715 #. consider EOF right after QUIT successful
3716 #: src/inc.c:1127 src/send_message.c:314 src/send_message.c:525
3717 msgid "Connection closed by the remote host."
3718 msgstr "Vzdialený hostiteľ ukončil spojenie."
3719
3720 #: src/inc.c:1130
3721 #, c-format
3722 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
3723 msgstr "Vzdialený hostiteľ %s:%d ukončil spojenie."
3724
3725 #: src/inc.c:1135
3726 msgid "Mailbox is locked."
3727 msgstr "Mailbox je zamknutý."
3728
3729 #: src/inc.c:1139
3730 #, c-format
3731 msgid ""
3732 "Mailbox is locked:\n"
3733 "%s"
3734 msgstr ""
3735 "Mailbox je zamknutý:\n"
3736 "%s"
3737
3738 #: src/inc.c:1145 src/send_message.c:510
3739 msgid "Authentication failed."
3740 msgstr "Autentizácia bola neúspešná."
3741
3742 #: src/inc.c:1150 src/send_message.c:513
3743 #, c-format
3744 msgid ""
3745 "Authentication failed:\n"
3746 "%s"
3747 msgstr ""
3748 "Autentizácia bola neúspešná:\n"
3749 "%s"
3750
3751 #: src/inc.c:1155 src/send_message.c:529
3752 msgid "Session timed out."
3753 msgstr "Čas spojenia vypršal."
3754
3755 #: src/inc.c:1158
3756 #, c-format
3757 msgid "Connection to %s:%d timed out."
3758 msgstr "Spojenie k %s:%d zlyhalo."
3759
3760 #: src/inc.c:1193
3761 msgid "Incorporation cancelled\n"
3762 msgstr "Začleňovanie zrušené\n"
3763
3764 #: src/ldif.c:838
3765 msgid "Nick Name"
3766 msgstr "Prezývka"
3767
3768 #: src/main.c:158
3769 #, c-format
3770 msgid ""
3771 "File `%s' already exists.\n"
3772 "Can't create folder."
3773 msgstr ""
3774 "Súbor '%s' už existuje.\n"
3775 "Priečinok sa nedá vytvoriť."
3776
3777 #: src/main.c:272
3778 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3779 msgstr "glib nepodporuje g_thread.\n"
3780
3781 #: src/main.c:594
3782 #, c-format
3783 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3784 msgstr "Použitie: %s [VOĽBY]...\n"
3785
3786 #: src/main.c:596
3787 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3788 msgstr "  --compose [adresa]    otvorí okno pre písanie novej správy"
3789
3790 #: src/main.c:597
3791 msgid ""
3792 "  --attach file1 [file2]...\n"
3793 "                         open composition window with specified files\n"
3794 "                         attached"
3795 msgstr ""
3796 "  --attach file1 [file2]...\n"
3797 "                         otvorí okno pre písanie novej správy s pripojenými "
3798 "uvedenými\n"
3799 "                         súbormi"
3800
3801 #: src/main.c:600
3802 msgid "  --receive              receive new messages"
3803 msgstr "  --receive              prijme nové správy"
3804
3805 #: src/main.c:601
3806 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3807 msgstr "  --receive-all          prijme nové správy pre všetky kontá"
3808
3809 #: src/main.c:602
3810 msgid "  --send                 send all queued messages"
3811 msgstr "  --send                 pošle všetky správy vo výstupnej fronte"
3812
3813 #: src/main.c:603
3814 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3815 msgstr "  --status [priečinok]...   zobrazí celkový počet správ"
3816
3817 #: src/main.c:604
3818 msgid ""
3819 "  --status-full [folder]...\n"
3820 "                         show the status of each folder"
3821 msgstr ""
3822 "  --status-full [priečinok]...\n"
3823 "                        zobrazí stav jednotlivých priečinkov"
3824
3825 #: src/main.c:606
3826 msgid "  --online               switch to online mode"
3827 msgstr "  --online               prepne do online režimu"
3828
3829 #: src/main.c:607
3830 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3831 msgstr "  --offline              prepne do režimu offline"
3832
3833 #: src/main.c:608
3834 msgid "  --debug                debug mode"
3835 msgstr "  --debug                ladiaci mód"
3836
3837 #: src/main.c:609
3838 msgid "  --help                 display this help and exit"
3839 msgstr "  --help                zobrazí túto nápovedu a ukončí program"
3840
3841 #: src/main.c:610
3842 msgid "  --version              output version information and exit"
3843 msgstr "  --version                zobrazí informácie o verzii a ukončí program"
3844
3845 #: src/main.c:611
3846 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3847 msgstr "  --config-dir           výstupný priečinok s nastaveniami"
3848
3849 #: src/main.c:649 src/summaryview.c:5120
3850 #, c-format
3851 msgid "Processing (%s)..."
3852 msgstr "Spracúvam (%s)..."
3853
3854 #: src/main.c:652
3855 msgid "top level folder"
3856 msgstr "priečinok vrchnej úrovne"
3857
3858 #: src/main.c:714
3859 msgid "Really quit?"
3860 msgstr "Naozaj ukončiť?"
3861
3862 #: src/main.c:715
3863 msgid "Composing message exists."
3864 msgstr "Máte rozpísanú správu."
3865
3866 #: src/main.c:716
3867 msgid "Draft them"
3868 msgstr "Medzi koncepty"
3869
3870 #: src/main.c:716
3871 msgid "Discard them"
3872 msgstr "Zahodiť"
3873
3874 #: src/main.c:716
3875 msgid "Don't quit"
3876 msgstr "Neukončiť"
3877
3878 #: src/main.c:730
3879 msgid "Queued messages"
3880 msgstr "Správy vo fronte"
3881
3882 #: src/main.c:731
3883 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3884 msgstr "Vo fronte sú neodoslané správy. Ukončiť program?"
3885
3886 #: src/main.c:977 src/toolbar.c:1873
3887 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3888 msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
3889
3890 #: src/mainwindow.c:443
3891 msgid "/_File/_Add mailbox"
3892 msgstr "/_Súbor/_Pridať schránku"
3893
3894 #: src/mainwindow.c:444
3895 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3896 msgstr "/_Súbor/_Pridať schránku/MH..."
3897
3898 #: src/mainwindow.c:446
3899 msgid "/_File/Change folder order"
3900 msgstr "/_Zobraziť/Zmeniť triedenie"
3901
3902 #: src/mainwindow.c:448
3903 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3904 msgstr "/_Súbor/_Importovať súbor mbox..."
3905
3906 #: src/mainwindow.c:449
3907 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3908 msgstr "/_Súbor/_Exportovať do súboru mbox..."
3909
3910 #: src/mainwindow.c:450
3911 msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
3912 msgstr "/_Súbor/_Exportovať výber do súboru mbox..."
3913
3914 #: src/mainwindow.c:453
3915 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
3916 msgstr "/_Súbor/Vyčistiť _všetky odpadkové koše"
3917
3918 #: src/mainwindow.c:455 src/messageview.c:154
3919 msgid "/_File/_Save as..."
3920 msgstr "/_Súbor/_Uložiť ako..."
3921
3922 #: src/mainwindow.c:456 src/messageview.c:155
3923 msgid "/_File/_Print..."
3924 msgstr "/_Súbor/_Tlačiť..."
3925
3926 #: src/mainwindow.c:458
3927 msgid "/_File/_Work offline"
3928 msgstr "/Súbor/Pracovať _offline"
3929
3930 #. {N_("/_File/_Close"),                "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
3931 #: src/mainwindow.c:461
3932 msgid "/_File/E_xit"
3933 msgstr "/_Súbor/Uk_ončiť"
3934
3935 #: src/mainwindow.c:466
3936 msgid "/_Edit/Select _thread"
3937 msgstr "/Ú_pravy/Zvoliť _vlákno"
3938
3939 #: src/mainwindow.c:468 src/messageview.c:163
3940 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3941 msgstr "/Ú_pravy/Vy_hľadať v aktuálnej správe..."
3942
3943 #: src/mainwindow.c:470
3944 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3945 msgstr "/Ú_pravy/_Vyhľadať v správach..."
3946
3947 #: src/mainwindow.c:471 src/messageview.c:166 src/summaryview.c:443
3948 msgid "/_View"
3949 msgstr "/_Zobraziť"
3950
3951 #: src/mainwindow.c:472
3952 msgid "/_View/Show or hi_de"
3953 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť"
3954
3955 #: src/mainwindow.c:473
3956 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3957 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Strom priečinkov"
3958
3959 #: src/mainwindow.c:475
3960 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3961 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Zobrazenie správy"
3962
3963 #: src/mainwindow.c:477
3964 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3965 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov"
3966
3967 #: src/mainwindow.c:479
3968 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3969 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Ikony _a text"
3970
3971 #: src/mainwindow.c:481
3972 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3973 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/_Ikony"
3974
3975 #: src/mainwindow.c:483
3976 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3977 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/_Text"
3978
3979 #: src/mainwindow.c:485
3980 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3981 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Žiad_ne"
3982
3983 #: src/mainwindow.c:487
3984 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3985 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/Stavový _riadok"
3986
3987 #: src/mainwindow.c:489 src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:521
3988 #: src/mainwindow.c:545 src/mainwindow.c:648 src/mainwindow.c:652
3989 #: src/messageview.c:260
3990 msgid "/_View/---"
3991 msgstr "/_Zobraziť/---"
3992
3993 #: src/mainwindow.c:490
3994 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3995 msgstr "/_Zobraziť/Samostatný str_om priečinkov"
3996
3997 #: src/mainwindow.c:491
3998 msgid "/_View/Separate _message view"
3999 msgstr "/_Zobraziť/Samostatné zobraz_enie správy"
4000
4001 #: src/mainwindow.c:493
4002 msgid "/_View/_Sort"
4003 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť"
4004
4005 #: src/mainwindow.c:494
4006 msgid "/_View/_Sort/by _number"
4007 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa čí_sla"
4008
4009 #: src/mainwindow.c:495
4010 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
4011 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _veľkosti"
4012
4013 #: src/mainwindow.c:496
4014 msgid "/_View/_Sort/by _date"
4015 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _dátumu"
4016
4017 #: src/mainwindow.c:497
4018 msgid "/_View/_Sort/by _from"
4019 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _odosielateľa"
4020
4021 #: src/mainwindow.c:498
4022 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
4023 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _príjemcu"
4024
4025 #: src/mainwindow.c:499
4026 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
4027 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa p_redmetu"
4028
4029 #: src/mainwindow.c:500
4030 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
4031 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _farebného označenia"
4032
4033 #: src/mainwindow.c:502
4034 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
4035 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _značky"
4036
4037 #: src/mainwindow.c:503
4038 msgid "/_View/_Sort/by _status"
4039 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _stavu"
4040
4041 #: src/mainwindow.c:504
4042 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
4043 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa prí_loh"
4044
4045 #: src/mainwindow.c:506
4046 msgid "/_View/_Sort/by score"
4047 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _hodnotenia"
4048
4049 #: src/mainwindow.c:507
4050 msgid "/_View/_Sort/by locked"
4051 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa zámku"
4052
4053 #: src/mainwindow.c:508
4054 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
4055 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/_Netriediť"
4056
4057 #: src/mainwindow.c:509 src/mainwindow.c:512
4058 msgid "/_View/_Sort/---"
4059 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/---"
4060
4061 #: src/mainwindow.c:510
4062 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
4063 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Vzostupne"
4064
4065 #: src/mainwindow.c:511
4066 msgid "/_View/_Sort/Descending"
4067 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Zostupne"
4068
4069 #: src/mainwindow.c:513
4070 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
4071 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Zos_kupiť podľa predmetu"
4072
4073 #: src/mainwindow.c:515
4074 msgid "/_View/Th_read view"
4075 msgstr "/_Zobraziť/Zobraziť _vlákna"
4076
4077 #: src/mainwindow.c:516
4078 msgid "/_View/E_xpand all threads"
4079 msgstr "/_Zobraziť/_Rozbaliť všetky vlákna"
4080
4081 #: src/mainwindow.c:517
4082 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
4083 msgstr "/_Zobraziť/Zba_liť všetky vlákna"
4084
4085 #: src/mainwindow.c:518
4086 msgid "/_View/_Hide read messages"
4087 msgstr "/_Zobraziť/S_kryť prečítané správy"
4088
4089 #: src/mainwindow.c:519
4090 msgid "/_View/Set displayed _items..."
4091 msgstr "/_Zobraziť/Nastav_iť zobrazované položky..."
4092
4093 #: src/mainwindow.c:522
4094 msgid "/_View/_Go to"
4095 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na"
4096
4097 #: src/mainwindow.c:523
4098 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
4099 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/_Predošlú správu"
4100
4101 #: src/mainwindow.c:524
4102 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
4103 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ď_alšiu správu"
4104
4105 #: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:530 src/mainwindow.c:533
4106 #: src/mainwindow.c:538 src/mainwindow.c:543
4107 msgid "/_View/_Go to/---"
4108 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/---"
4109
4110 #: src/mainwindow.c:526
4111 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
4112 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/P_redošlú neprečítanú správu"
4113
4114 #: src/mainwindow.c:528
4115 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
4116 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalšiu n_eprečítanú správu"
4117
4118 #: src/mainwindow.c:531
4119 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
4120 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú no_vú správu"
4121
4122 #: src/mainwindow.c:532
4123 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
4124 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalši_u novú správu"
4125
4126 #: src/mainwindow.c:534
4127 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
4128 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú _označenú správu"
4129
4130 #: src/mainwindow.c:536
4131 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
4132 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalšiu o_značenú správu"
4133
4134 #: src/mainwindow.c:539
4135 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
4136 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú správu s návestí_m"
4137
4138 #: src/mainwindow.c:541
4139 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
4140 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďa_lšiu správu s návestím"
4141
4142 #: src/mainwindow.c:544
4143 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
4144 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Iný priečino_k..."
4145
4146 #: src/mainwindow.c:548 src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:169
4147 msgid "/_View/Character _encoding/---"
4148 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie znakov/---"
4149
4150 #: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:173
4151 msgid "/_View/Character _encoding"
4152 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie znakov"
4153
4154 #: src/mainwindow.c:553 src/messageview.c:174
4155 msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
4156 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie znakov/_Automaticky zistiť"
4157
4158 #: src/mainwindow.c:556 src/messageview.c:177
4159 msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
4160 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie znakov/7bit ascii (US-ASC_II)"
4161
4162 #: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:180
4163 msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
4164 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie znakov/Unicode (_UTF-8)"
4165
4166 #: src/mainwindow.c:562 src/messageview.c:183
4167 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
4168 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie znakov/Západná Európa (ISO-8859-_1)"
4169
4170 #: src/mainwindow.c:564 src/messageview.c:185
4171 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
4172 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie znakov/Západná Európa (ISO-8859-15)"
4173
4174 #: src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:188
4175 msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
4176 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie znakov/Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
4177
4178 #: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:191
4179 msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
4180 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie znakov/_Pobaltie (ISO-8859-13)"
4181
4182 #: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:193
4183 msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
4184 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie znakov/Pobaltie (ISO-8859-_4)"
4185
4186 #: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:196
4187 msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
4188 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie znakov/Grécko (ISO-8859-_7)"
4189
4190 #: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:199
4191 msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
4192 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie znakov/Turecko (ISO-8859-_9)"
4193
4194 #: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:202
4195 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
4196 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie znakov/Cyrilika (ISO-8859-_5)"
4197
4198 #: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:204
4199 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
4200 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie znakov/Cyrilika (KOI8-_R)"
4201
4202 #: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:206
4203 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
4204 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie znakov/Cyrilika (KOI8-U)"
4205
4206 #: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:208
4207 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
4208 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie znakov/Cyrilika (Windows-1251)"
4209
4210 #: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:211
4211 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
4212 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie znakov/Japonsko (ISO-2022-_JP)"
4213
4214 #: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:213
4215 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
4216 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie znakov/Japonsko (ISO-2022-JP-2)"
4217
4218 #: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:215
4219 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
4220 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie znakov/Japonsko (_EUC-JP)"
4221
4222 #: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:217
4223 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
4224 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie znakov/Japonsko (_Shift__JIS)"
4225
4226 #: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:220
4227 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
4228 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie znakov/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
4229
4230 #: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:222
4231 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
4232 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie znakov/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
4233
4234 #: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:224
4235 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
4236 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie znakov/Tradičná čínština (_Big5)"
4237
4238 #: src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:226
4239 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
4240 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie znakov/Tradičná čínština (EUC-_TW)"
4241
4242 #: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:228
4243 msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
4244 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie znakov/Čínština (ISO-2022-_CN)"
4245
4246 #: src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:231
4247 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
4248 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie znakov/Kórea (EUC-_KR)"
4249
4250 #: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:233
4251 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
4252 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie znakov/Kórea (ISO-2022-KR)"
4253
4254 #: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:236
4255 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
4256 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie znakov/Thajsko (TIS-620)"
4257
4258 #: src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:238
4259 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
4260 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie znakov/Thajsko (Windows-874)"
4261
4262 #: src/mainwindow.c:633 src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:245
4263 #: src/messageview.c:251
4264 msgid "/_View/Decode/---"
4265 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať/---"
4266
4267 #: src/mainwindow.c:636 src/messageview.c:248
4268 msgid "/_View/Decode"
4269 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať"
4270
4271 #: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:249
4272 msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
4273 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať/_Automaticky zistiť"
4274
4275 #: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:252
4276 msgid "/_View/Decode/_8bit"
4277 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať/_8bit"
4278
4279 #: src/mainwindow.c:641 src/messageview.c:253
4280 msgid "/_View/Decode/_Quoted printable"
4281 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať/_Quoted printable"
4282
4283 #: src/mainwindow.c:642 src/messageview.c:254
4284 msgid "/_View/Decode/_Base64"
4285 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať/_Base64"
4286
4287 #: src/mainwindow.c:643 src/messageview.c:255
4288 msgid "/_View/Decode/_Uuencode"
4289 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať/_Uuencode"
4290
4291 #: src/mainwindow.c:649 src/summaryview.c:444
4292 msgid "/_View/Open in new _window"
4293 msgstr "/_Zobraziť/Otvoriť v _novom okne"
4294
4295 #: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:261
4296 msgid "/_View/Mess_age source"
4297 msgstr "/_Zobraziť/Zdrojový kód správ_y"
4298
4299 #: src/mainwindow.c:651
4300 msgid "/_View/Show all headers"
4301 msgstr "/_Zobraziť/Zobraziť všetky _hlavičky"
4302
4303 #: src/mainwindow.c:653
4304 msgid "/_View/_Update summary"
4305 msgstr "/_Zobraziť/_Aktualizovať zoznam"
4306
4307 #: src/mainwindow.c:656
4308 msgid "/_Message/Recei_ve"
4309 msgstr "/Sp_ráva/Pri_jať"
4310
4311 #: src/mainwindow.c:657
4312 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
4313 msgstr "/Sp_ráva/Prijať poštu pre _súčasné konto"
4314
4315 #: src/mainwindow.c:659
4316 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
4317 msgstr "/Sp_ráva/Prijať poštu pre _všetky kontá"
4318
4319 #: src/mainwindow.c:661
4320 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
4321 msgstr "/Sp_ráva/_Ukončiť prijímanie"
4322
4323 #: src/mainwindow.c:663
4324 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
4325 msgstr "/Sp_ráva/Pri_jať/---"
4326
4327 #: src/mainwindow.c:664
4328 msgid "/_Message/_Send queued messages"
4329 msgstr "/Sp_ráva/_Odoslať správy vo fronte"
4330
4331 #: src/mainwindow.c:666
4332 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
4333 msgstr "/Sp_ráva/_Napísať novú správu"
4334
4335 #: src/mainwindow.c:667
4336 msgid "/_Message/Compose a news message"
4337 msgstr "/Sp_ráva/Napísať novu n_ews správu"
4338
4339 #: src/mainwindow.c:668 src/messageview.c:268
4340 msgid "/_Message/_Reply"
4341 msgstr "/Sp_ráva/O_dpovedať"
4342
4343 #: src/mainwindow.c:669
4344 msgid "/_Message/Repl_y to"
4345 msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu"
4346
4347 #: src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:269
4348 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
4349 msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu/_všetkým"
4350
4351 #: src/mainwindow.c:671 src/messageview.c:271
4352 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
4353 msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu/_odosielateľovi"
4354
4355 #: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:273
4356 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
4357 msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu/do _diskusnej skupiny"
4358
4359 #: src/mainwindow.c:674
4360 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
4361 msgstr "/Sp_ráva/Follow-up a odpovedať"
4362
4363 #: src/mainwindow.c:676 src/messageview.c:276
4364 msgid "/_Message/_Forward"
4365 msgstr "/Sp_ráva/_Poslať ďalej"
4366
4367 #: src/mainwindow.c:677
4368 msgid "/_Message/Redirect"
4369 msgstr "/Sp_ráva/Pre_smerovať"
4370
4371 #: src/mainwindow.c:679
4372 msgid "/_Message/M_ove..."
4373 msgstr "/Sp_ráva/Pres_unúť..."
4374
4375 #: src/mainwindow.c:680
4376 msgid "/_Message/_Copy..."
4377 msgstr "/Sp_ráva/_Kopírovať..."
4378
4379 #: src/mainwindow.c:681
4380 msgid "/_Message/_Delete"
4381 msgstr "/Sp_ráva/Z_mazať"
4382
4383 #: src/mainwindow.c:682
4384 msgid "/_Message/Cancel a news message"
4385 msgstr "/Sp_ráva/S_tornovať news správu"
4386
4387 #: src/mainwindow.c:684
4388 msgid "/_Message/_Mark"
4389 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť"
4390
4391 #: src/mainwindow.c:685
4392 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
4393 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/O_značiť"
4394
4395 #: src/mainwindow.c:686
4396 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
4397 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/O_dznačiť"
4398
4399 #: src/mainwindow.c:687
4400 msgid "/_Message/_Mark/---"
4401 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/---"
4402
4403 #: src/mainwindow.c:688
4404 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
4405 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť ako _neprečítané"
4406
4407 #: src/mainwindow.c:689
4408 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
4409 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť ako _prečítané"
4410
4411 #: src/mainwindow.c:691
4412 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
4413 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť _všetky ako prečítané"
4414
4415 #: src/mainwindow.c:693 src/messageview.c:281
4416 msgid "/_Message/Re-_edit"
4417 msgstr "/Sp_ráva/Znovu _editovať"