2005-09-14 [paul] 1.9.14cvs28
[claws.git] / po / sk.po
1 # translation of sylpheed-claws to Slovak
2 # Copyright (C) 2003, 2004 Andrej Kacian (applies only for msgstr fields)
3 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
4 # Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>, 2003, 2004, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: sylpheed-claws 1.9.14\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
10 "POT-Creation-Date: 2005-09-05 11:55+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2005-09-05 11:35+0200\n"
12 "Last-Translator: Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>\n"
13 "Language-Team: Slovak <en@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
18 "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19
20 #: src/account.c:369
21 msgid ""
22 "Some composing windows are open.\n"
23 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
24 msgstr ""
25 "Sú otvorené okná s rozpísanými správami.\n"
26 "Prosím zatvorte všetky tieto okná predtým, ako začnete meniť nastavenia kônt."
27
28 #: src/account.c:416
29 msgid "Can't create folder."
30 msgstr "Priečinok sa nedá vytvoriť."
31
32 #: src/account.c:629
33 msgid "Edit accounts"
34 msgstr "Úprava kônt"
35
36 #: src/account.c:647
37 msgid ""
38 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
39 "on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get all'."
40 msgstr ""
41 "Nové správy budú kontrolované v tomto poradí. Ak má byť konto kontrolované\n"
42 "pri voľbe 'Prijať všetko', zatrhnite políčko v stĺpci označenom 'G'."
43
44 #: src/account.c:722
45 msgid " _Set as default account "
46 msgstr " _Nastaviť ako východzie konto "
47
48 #: src/account.c:799
49 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
50 msgstr "Kontá so vzdialenými priečinkami sa nedajú kopírovať."
51
52 #. copy fields
53 #: src/account.c:805
54 #, c-format
55 msgid "Copy of %s"
56 msgstr "Kópia %s"
57
58 #: src/account.c:944
59 #, c-format
60 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
61 msgstr "Naozaj chcete zmazať konto '%s'?"
62
63 #: src/account.c:946
64 msgid "(Untitled)"
65 msgstr "(Bez názvu)"
66
67 #: src/account.c:947
68 msgid "Delete account"
69 msgstr "Zmazať konto"
70
71 #: src/account.c:1388 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:714
72 #: src/compose.c:4724 src/compose.c:4889 src/editaddress.c:928
73 #: src/editaddress.c:977 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
74 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:398 src/editvcard.c:183
75 #: src/importmutt.c:262 src/importpine.c:262 src/mimeview.c:198
76 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:329 src/prefs_filtering.c:1230
77 msgid "Name"
78 msgstr "Meno"
79
80 #: src/account.c:1395 src/prefs_account.c:1132
81 msgid "Protocol"
82 msgstr "Protokol"
83
84 #: src/account.c:1402 src/ssl_manager.c:98
85 msgid "Server"
86 msgstr "Server"
87
88 #: src/action.c:348
89 #, c-format
90 msgid "Could not get message file %d"
91 msgstr "Nemôžem získať súbor správy %d"
92
93 #: src/action.c:379
94 msgid "Could not get message part."
95 msgstr "Nemôžem získať časť správy."
96
97 #: src/action.c:396
98 msgid "Can't get part of multipart message"
99 msgstr "Nemôžem získať časť viacdielnej správy"
100
101 #: src/action.c:509
102 #, c-format
103 msgid ""
104 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
105 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
106 msgstr ""
107 "Zvolená akcia nemôže byť použitá v okne písania správy,\n"
108 "pretože obsahuje %%f, %%F, %%as alebo %%p."
109
110 #: src/action.c:785
111 #, c-format
112 msgid ""
113 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
114 "%s"
115 msgstr ""
116 "Príkaz nemohol byť spustený, nepodarilo sa vytvoriť rúru.\n"
117 "%s"
118
119 #. Fork error
120 #: src/action.c:880
121 #, c-format
122 msgid ""
123 "Could not fork to execute the following command:\n"
124 "%s\n"
125 "%s"
126 msgstr ""
127 "Nepodarilo sa vytvoriť podproces na vykonanie nasledujúceho príkazu:\n"
128 "%s\n"
129 "%s"
130
131 #: src/action.c:1090 src/action.c:1240
132 msgid "Completed"
133 msgstr "Dokončené"
134
135 #: src/action.c:1126
136 #, c-format
137 msgid "--- Running: %s\n"
138 msgstr "--- Beží: %s\n"
139
140 #: src/action.c:1130
141 #, c-format
142 msgid "--- Ended: %s\n"
143 msgstr "--- Ukončené: %s\n"
144
145 #: src/action.c:1163
146 msgid "Action's input/output"
147 msgstr "Vstup/výstup akcie"
148
149 #: src/action.c:1430
150 #, c-format
151 msgid ""
152 "Enter the argument for the following action:\n"
153 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
154 "  %s"
155 msgstr ""
156 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
157 "('%%h' bude nahradené parametrom)\n"
158 "  %s"
159
160 #: src/action.c:1435
161 msgid "Action's hidden user argument"
162 msgstr "Skrytý používateľom zadaný parameter"
163
164 #: src/action.c:1439
165 #, c-format
166 msgid ""
167 "Enter the argument for the following action:\n"
168 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
169 "  %s"
170 msgstr ""
171 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
172 "('%%u' bude nahradené parametrom)\n"
173 "  %s"
174
175 #: src/action.c:1444
176 msgid "Action's user argument"
177 msgstr "Používateľom zadaný parameter"
178
179 #: src/addressadd.c:165
180 msgid "Add to address book"
181 msgstr "Pridať do adresára"
182
183 #: src/addressadd.c:197 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:330
184 #: src/toolbar.c:453
185 msgid "Address"
186 msgstr "Adresár"
187
188 #: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:716 src/editaddress.c:736
189 #: src/editaddress.c:800 src/editgroup.c:281
190 msgid "Remarks"
191 msgstr "Poznámky"
192
193 #: src/addressadd.c:229
194 msgid "Select Address Book Folder"
195 msgstr "Vyberte priečinok adresára"
196
197 #: src/addressbook.c:395
198 msgid "/_Book"
199 msgstr "/_Adresár"
200
201 #: src/addressbook.c:396
202 msgid "/_Book/New _Book"
203 msgstr "/_Adresár/Nový _Adresár"
204
205 #: src/addressbook.c:397
206 msgid "/_Book/New _Folder"
207 msgstr "/_Adresár/Nový _Priečinok"
208
209 #: src/addressbook.c:398
210 msgid "/_Book/New _vCard"
211 msgstr "/_Adresár/Nový _vCard"
212
213 #: src/addressbook.c:400
214 msgid "/_Book/New _JPilot"
215 msgstr "/_Adresár/Nový _JPilot"
216
217 #: src/addressbook.c:403
218 msgid "/_Book/New _Server"
219 msgstr "/_Adresár/Nový _Server"
220
221 #: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:408
222 msgid "/_Book/---"
223 msgstr "/_Adresár/---"
224
225 #: src/addressbook.c:406
226 msgid "/_Book/_Edit book"
227 msgstr "/_Adresár/_Upraviť adresár"
228
229 #: src/addressbook.c:407
230 msgid "/_Book/_Delete book"
231 msgstr "/_Adresár/Z_mazať adresár"
232
233 #: src/addressbook.c:409
234 msgid "/_Book/_Save"
235 msgstr "/_Adresár/U_ložiť"
236
237 #: src/addressbook.c:410
238 msgid "/_Book/_Close"
239 msgstr "/_Adresár/_Zavrieť"
240
241 #: src/addressbook.c:411
242 msgid "/_Address"
243 msgstr "/_Adresa"
244
245 #: src/addressbook.c:412
246 msgid "/_Address/C_ut"
247 msgstr "/_Adresa/_Vystrihnúť"
248
249 #: src/addressbook.c:413
250 msgid "/_Address/_Copy"
251 msgstr "/_Adresa/_Kopírovať"
252
253 #: src/addressbook.c:414
254 msgid "/_Address/_Paste"
255 msgstr "/_Adresa/_Prilepiť"
256
257 #: src/addressbook.c:415 src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:421
258 msgid "/_Address/---"
259 msgstr "/_Adresa/---"
260
261 #: src/addressbook.c:416
262 msgid "/_Address/_Edit"
263 msgstr "/_Adresa/_Upraviť"
264
265 #: src/addressbook.c:417
266 msgid "/_Address/_Delete"
267 msgstr "/_Adresa/Z_mazať"
268
269 #: src/addressbook.c:419
270 msgid "/_Address/New _Address"
271 msgstr "/_Adresa/Nová _Adresa"
272
273 #: src/addressbook.c:420
274 msgid "/_Address/New _Group"
275 msgstr "/_Adresa/Nová _Skupina"
276
277 #: src/addressbook.c:422
278 msgid "/_Address/_Mail To"
279 msgstr "/_Adresa/Poslať _mail"
280
281 #: src/addressbook.c:423 src/addressbook.c:427 src/mainwindow.c:719
282 #: src/mainwindow.c:742 src/mainwindow.c:744 src/mainwindow.c:753
283 #: src/mainwindow.c:756 src/mainwindow.c:760 src/messageview.c:294
284 #: src/messageview.c:315
285 msgid "/_Tools/---"
286 msgstr "/_Nástroje/---"
287
288 #: src/addressbook.c:424
289 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
290 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor _LDIF..."
291
292 #: src/addressbook.c:425
293 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
294 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Mutt-u..."
295
296 #: src/addressbook.c:426
297 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
298 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Pine..."
299
300 #: src/addressbook.c:428
301 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
302 msgstr "/_Nástroje/Exportovať _HTML..."
303
304 #: src/addressbook.c:429
305 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
306 msgstr "/_Nástroje/Exportovať súbor L_DIF..."
307
308 #: src/addressbook.c:430 src/compose.c:737 src/mainwindow.c:785
309 #: src/messageview.c:318
310 msgid "/_Help"
311 msgstr "/_Pomocník"
312
313 #: src/addressbook.c:431 src/compose.c:738 src/mainwindow.c:795
314 #: src/messageview.c:319
315 msgid "/_Help/_About"
316 msgstr "/_Pomocník/_O programe"
317
318 #: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:448 src/compose.c:523
319 #: src/mainwindow.c:468 src/messageview.c:161
320 msgid "/_Edit"
321 msgstr "/_Upraviť"
322
323 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:449
324 msgid "/_Delete"
325 msgstr "/Z_mazať"
326
327 #: src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:450
328 #: src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:457 src/compose.c:502
329 #: src/imap_gtk.c:60 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:65 src/imap_gtk.c:68
330 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:59 src/news_gtk.c:54
331 #: src/news_gtk.c:56 src/news_gtk.c:58 src/news_gtk.c:61
332 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:93 src/plugins/trayicon/trayicon.c:96
333 #: src/summaryview.c:404 src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:413
334 #: src/summaryview.c:427 src/summaryview.c:429 src/summaryview.c:450
335 msgid "/---"
336 msgstr "/---"
337
338 #: src/addressbook.c:439
339 msgid "/New _Folder"
340 msgstr "/Nový _Priečinok"
341
342 #: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:454
343 msgid "/C_ut"
344 msgstr "/_Vystrihnúť"
345
346 #: src/addressbook.c:442 src/addressbook.c:455
347 msgid "/_Copy"
348 msgstr "/_Kopírovať"
349
350 #: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:456
351 msgid "/_Paste"
352 msgstr "/V_ložiť"
353
354 #: src/addressbook.c:451
355 msgid "/New _Address"
356 msgstr "/Nová _Adresa"
357
358 #: src/addressbook.c:452
359 msgid "/New _Group"
360 msgstr "/Nová _Skupina"
361
362 #. {N_("/Pa_ste Address"),      NULL, addressbook_clip_paste_address_cb, 0, NULL},
363 #: src/addressbook.c:459
364 msgid "/_Mail To"
365 msgstr "/Poslať _mail"
366
367 #: src/addressbook.c:461
368 msgid "/_Browse Entry"
369 msgstr "/P_rehliadať položky"
370
371 #: src/addressbook.c:474 src/crash.c:439 src/crash.c:458 src/importldif.c:118
372 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:103 src/prefs_themes.c:660
373 #: src/prefs_themes.c:692 src/prefs_themes.c:693
374 msgid "Unknown"
375 msgstr "Neznáma"
376
377 #: src/addressbook.c:481 src/addressbook.c:500 src/importldif.c:125
378 msgid "Success"
379 msgstr "Úspech"
380
381 #: src/addressbook.c:482 src/importldif.c:126
382 msgid "Bad arguments"
383 msgstr "Neplatné parametre"
384
385 #: src/addressbook.c:483 src/importldif.c:127
386 msgid "File not specified"
387 msgstr "Nie je určený súbor"
388
389 #: src/addressbook.c:484 src/importldif.c:128
390 msgid "Error opening file"
391 msgstr "Chyba pri otváraní súboru"
392
393 #: src/addressbook.c:485 src/importldif.c:129
394 msgid "Error reading file"
395 msgstr "Chyba pri čítaní súboru"
396
397 #: src/addressbook.c:486 src/importldif.c:130
398 msgid "End of file encountered"
399 msgstr "Bol nájdený koniec súboru"
400
401 #: src/addressbook.c:487 src/importldif.c:131
402 msgid "Error allocating memory"
403 msgstr "Chyba pri alokácii pamäte"
404
405 #: src/addressbook.c:488 src/importldif.c:132
406 msgid "Bad file format"
407 msgstr "Neplatný formát súboru"
408
409 #: src/addressbook.c:489 src/importldif.c:133
410 msgid "Error writing to file"
411 msgstr "Chyba pri zápise do súboru"
412
413 #: src/addressbook.c:490 src/importldif.c:134
414 msgid "Error opening directory"
415 msgstr "Chyba pri otváraní priečinku"
416
417 #: src/addressbook.c:491 src/importldif.c:135
418 msgid "No path specified"
419 msgstr "Nebola zadaná cesta"
420
421 #: src/addressbook.c:501
422 msgid "Error connecting to LDAP server"
423 msgstr "Chyba pri pripájaní sa k serveru LDAP"
424
425 #: src/addressbook.c:502
426 msgid "Error initializing LDAP"
427 msgstr "Chyba pri inicializácii LDAP"
428
429 #: src/addressbook.c:503
430 msgid "Error binding to LDAP server"
431 msgstr "Chyba pri pripájaní LDAP serveru"
432
433 #: src/addressbook.c:504
434 msgid "Error searching LDAP database"
435 msgstr "Chyba pri čítaní LDAP databázy"
436
437 #: src/addressbook.c:505
438 msgid "Timeout performing LDAP operation"
439 msgstr "Pri LDAP operácii vypršal časový limit"
440
441 #: src/addressbook.c:506
442 msgid "Error in LDAP search criteria"
443 msgstr "Chybné vyhľadávacie kritériá LDAP"
444
445 #: src/addressbook.c:507
446 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
447 msgstr "Neboli nájdené žiadne položky LDAP vyhovujúce kritériám"
448
449 #: src/addressbook.c:508
450 msgid "LDAP search terminated on request"
451 msgstr "LDAP vyhľadávanie bolo ukončené na požiadavku používateľa"
452
453 #: src/addressbook.c:509
454 msgid "Error starting TLS connection"
455 msgstr "Pri vytváraní TLS pripojenia sa vyskytla chyba"
456
457 #: src/addressbook.c:715
458 msgid "E-Mail address"
459 msgstr "E-mailová adresa"
460
461 #: src/addressbook.c:720 src/prefs_other.c:97 src/toolbar.c:186
462 #: src/toolbar.c:1627
463 msgid "Address book"
464 msgstr "Otvoriť adresár"
465
466 #: src/addressbook.c:835
467 msgid "Lookup name:"
468 msgstr "Vyhľadať meno:"
469
470 #: src/addressbook.c:897 src/compose.c:1656 src/compose.c:3509
471 #: src/compose.c:4581 src/compose.c:5199 src/headerview.c:53
472 #: src/prefs_template.c:190 src/summary_search.c:218
473 msgid "To:"
474 msgstr "Komu:"
475
476 #: src/addressbook.c:901 src/compose.c:1640 src/compose.c:3508
477 #: src/prefs_template.c:192
478 msgid "Cc:"
479 msgstr "Kópia:"
480
481 #: src/addressbook.c:905 src/compose.c:1643 src/prefs_template.c:193
482 msgid "Bcc:"
483 msgstr "Slepá kópia:"
484
485 #. Confirm deletion
486 #: src/addressbook.c:1126 src/addressbook.c:1149
487 msgid "Delete address(es)"
488 msgstr "Zmazať adresu(y)"
489
490 #: src/addressbook.c:1127
491 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
492 msgstr "Tieto adresné údaje sú len pre čítanie a nedajú sa odstrániť."
493
494 #: src/addressbook.c:1150
495 msgid "Really delete the address(es)?"
496 msgstr "Naozaj zmazať adresu(y)?"
497
498 #: src/addressbook.c:1708 src/addressbook.c:1782
499 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
500 msgstr "Nemôžem vkladať. Cieľový adresár je len pre čítanie."
501
502 #: src/addressbook.c:1719
503 msgid "Cannot paste into an address group."
504 msgstr "Nemôžem vkladať do skupiny adries."
505
506 #: src/addressbook.c:2428
507 #, c-format
508 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
509 msgstr "Chcete vymazať výsledky požiadavky a adresy v '%s' ?"
510
511 #: src/addressbook.c:2431 src/addressbook.c:2457
512 #: src/prefs_filtering_action.c:151
513 msgid "Delete"
514 msgstr "Zmazať"
515
516 #: src/addressbook.c:2440
517 #, c-format
518 msgid ""
519 "Do you want to delete the folder AND all addresses in '%s' ?\n"
520 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
521 msgstr ""
522 "Naozaj chcete zmazať priečinok A SÚČASNE všetky adresy v '%s' ?\n"
523 "Ak zmažete len priečinok, adresy z neho sa presunú do nadradeného priečinku."
524
525 #: src/addressbook.c:2443 src/imap_gtk.c:326 src/mh_gtk.c:177
526 msgid "Delete folder"
527 msgstr "Odstrániť priečinok"
528
529 #: src/addressbook.c:2444
530 msgid "_Folder only"
531 msgstr "Iba _priečinok"
532
533 #: src/addressbook.c:2444
534 msgid "Folder and _addresses"
535 msgstr "Priečinok aj _adresy"
536
537 #: src/addressbook.c:2456
538 #, c-format
539 msgid "Really delete '%s' ?"
540 msgstr "Naozaj zmazať '%s' ?"
541
542 #: src/addressbook.c:3252
543 msgid "New user, could not save index file."
544 msgstr "Nový uživateľ; nepodarilo sa uložiť indexový súbor."
545
546 #: src/addressbook.c:3256
547 msgid "New user, could not save address book files."
548 msgstr "Nový uživateľ; nedajú sa uložiť súbory adresára."
549
550 #: src/addressbook.c:3266
551 msgid "Old address book converted successfully."
552 msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspešne."
553
554 #: src/addressbook.c:3271
555 msgid ""
556 "Old address book converted,\n"
557 "could not save new address index file"
558 msgstr ""
559 "Konverzia starého adresára prebehla,\n"
560 "nedá sa uložiť indexový súbor nového adresára"
561
562 #: src/addressbook.c:3284
563 msgid ""
564 "Could not convert address book,\n"
565 "but created empty new address book files."
566 msgstr ""
567 "Nedá sa konvertovať starý adresár,\n"
568 "ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
569
570 #: src/addressbook.c:3290
571 msgid ""
572 "Could not convert address book,\n"
573 "could not create new address book files."
574 msgstr ""
575 "Nedá sa konvertovať starý adresár,\n"
576 "nedajú sa ani vytvoriť súbory nového adresára."
577
578 #: src/addressbook.c:3295
579 msgid ""
580 "Could not convert address book\n"
581 "and could not create new address book files."
582 msgstr ""
583 "Nedá sa konvertovať starý adresár\n"
584 "a nedajú sa ani vytvoriť súbory nového adresára."
585
586 #: src/addressbook.c:3302 src/addressbook.c:3308
587 msgid "Addressbook conversion error"
588 msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
589
590 #: src/addressbook.c:3346
591 msgid "Addressbook Error"
592 msgstr "Chyba v adresári"
593
594 #: src/addressbook.c:3347
595 msgid "Could not read address index"
596 msgstr "Nedá sa načítať zoznam adries"
597
598 #. *
599 #. * Message that is displayed whilst a query is executing in a background
600 #. * thread.
601 #.
602 #: src/addressbook.c:3706
603 msgid "Busy searching..."
604 msgstr "Prehľadávam..."
605
606 #. *
607 #. * Label (a format string) that is used to name each folder.
608 #.
609 #: src/addressbook.c:3777
610 #, c-format
611 msgid "Search '%s'"
612 msgstr "Vyhľadať  '%s'"
613
614 #: src/addressbook.c:4002
615 msgid "Interface"
616 msgstr "Ovládanie"
617
618 #: src/addressbook.c:4018 src/exphtmldlg.c:427 src/expldifdlg.c:439
619 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:692
620 msgid "Address Book"
621 msgstr "Adresár"
622
623 #: src/addressbook.c:4034
624 msgid "Person"
625 msgstr "Osoba"
626
627 #: src/addressbook.c:4050
628 msgid "EMail Address"
629 msgstr "E-mailová adresa"
630
631 #: src/addressbook.c:4066
632 msgid "Group"
633 msgstr "Skupina"
634
635 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
636 #: src/addressbook.c:4082 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:429
637 #: src/prefs_account.c:2276
638 msgid "Folder"
639 msgstr "Priečinky"
640
641 #: src/addressbook.c:4098
642 msgid "vCard"
643 msgstr "vCard"
644
645 #: src/addressbook.c:4114 src/addressbook.c:4130
646 msgid "JPilot"
647 msgstr "JPilot"
648
649 #: src/addressbook.c:4146
650 msgid "LDAP Server"
651 msgstr "LDAP server"
652
653 #: src/addressbook.c:4162
654 msgid "LDAP Query"
655 msgstr "LDAP požiadavka"
656
657 #: src/addrgather.c:158
658 msgid "Please specify name for address book."
659 msgstr "Prosím zvoľte názov pre adresár."
660
661 #: src/addrgather.c:178
662 msgid "Please select the mail headers to search."
663 msgstr "Prosím zvoľte poštové hlavičky pre vyhľadávanie."
664
665 #. Go fer it
666 #: src/addrgather.c:185
667 msgid "Harvesting addresses..."
668 msgstr "Zozbieravam adresy..."
669
670 #: src/addrgather.c:224
671 msgid "Addresses gathered successfully."
672 msgstr "Adresy zozbierané úspešne."
673
674 #: src/addrgather.c:294
675 msgid "No folder or message was selected."
676 msgstr "Nie je zvolený žiadny priečinok ani správa."
677
678 #: src/addrgather.c:302
679 msgid ""
680 "Please select a folder to process from the folder\n"
681 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
682 "the message list."
683 msgstr ""
684 "Prosím zvoľte priečinok, alebo zvoľte jednu alebo\n"
685 "viacero správ, ktoré sa majú spracovať."
686
687 #: src/addrgather.c:354
688 msgid "Folder :"
689 msgstr "Priečinok:"
690
691 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:641 src/expldifdlg.c:671
692 #: src/importldif.c:950
693 msgid "Address Book :"
694 msgstr "Adresár :"
695
696 #: src/addrgather.c:375
697 msgid "Folder Size :"
698 msgstr "Veľkosť priečinku :"
699
700 #: src/addrgather.c:390
701 msgid "Process these mail header fields"
702 msgstr "Spracovať tieto poštové hlavičky"
703
704 #: src/addrgather.c:408
705 msgid "Include sub-folders"
706 msgstr "Platí aj pre podpriečinky"
707
708 #: src/addrgather.c:431
709 msgid "Header Name"
710 msgstr "Názov hlavičky"
711
712 #: src/addrgather.c:432
713 msgid "Address Count"
714 msgstr "Počet adries"
715
716 #. Create notebook pages
717 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:3814
718 #: src/messageview.c:557 src/messageview.c:570
719 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:371
720 msgid "Warning"
721 msgstr "Varovanie"
722
723 #: src/addrgather.c:538
724 msgid "Header Fields"
725 msgstr "Hlavičky"
726
727 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:761 src/expldifdlg.c:782
728 #: src/importldif.c:1069
729 msgid "Finish"
730 msgstr "Dokončiť"
731
732 #: src/addrgather.c:600
733 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
734 msgstr "Zozbierať e-mailové adresy - zo zvolených správ"
735
736 #: src/addrgather.c:608
737 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
738 msgstr "Zozbierať e-mailové adresy - z priečinku"
739
740 #: src/addrindex.c:114 src/addrindex.c:118 src/addrindex.c:125
741 msgid "Common address"
742 msgstr "Spoločná adresa"
743
744 #: src/addrindex.c:115 src/addrindex.c:119 src/addrindex.c:126
745 msgid "Personal address"
746 msgstr "Súkromná adresa"
747
748 #: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:6149
749 msgid "Notice"
750 msgstr "Upozornenie"
751
752 #: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:3758 src/inc.c:593
753 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:115 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:156
754 msgid "Error"
755 msgstr "Chyba"
756
757 #: src/alertpanel.c:189
758 msgid "View log"
759 msgstr "Zobraziť záznam"
760
761 #: src/alertpanel.c:335
762 msgid "Show this message next time"
763 msgstr "Zobraziť túto správu nabudúce"
764
765 #: src/browseldap.c:238
766 msgid "Browse Directory Entry"
767 msgstr "Prehliadať priečinok"
768
769 #: src/browseldap.c:258
770 msgid "Server Name :"
771 msgstr "Názov serveru :"
772
773 #: src/browseldap.c:268
774 msgid "Distinguished Name (dn) :"
775 msgstr "Distguished Name (dn) :"
776
777 #: src/browseldap.c:291
778 msgid "LDAP Name"
779 msgstr "LDAP meno"
780
781 #: src/browseldap.c:293
782 msgid "Attribute Value"
783 msgstr "Hodnota atribútu"
784
785 #: src/common/nntp.c:68
786 #, c-format
787 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
788 msgstr "Nedá sa pripojiŤ k serveru NNTP: %s:%d\n"
789
790 #: src/common/nntp.c:176 src/common/nntp.c:239
791 #, c-format
792 msgid "protocol error: %s\n"
793 msgstr "chyba protokolu: %s\n"
794
795 #: src/common/nntp.c:199 src/common/nntp.c:245
796 msgid "protocol error\n"
797 msgstr "chyba protokolu\n"
798
799 #: src/common/nntp.c:295
800 msgid "Error occurred while posting\n"
801 msgstr "Pri odosielaní sa vyskytla chyba\n"
802
803 #: src/common/nntp.c:375
804 msgid "Error occurred while sending command\n"
805 msgstr "Pri odosielaní správy nastala chyba\n"
806
807 #: src/common/plugin.c:202
808 msgid "Plugin already loaded"
809 msgstr "Plugin je už načítaný"
810
811 #: src/common/plugin.c:210
812 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
813 msgstr "NEpodarilo sa alokovať pamäť pre plugin"
814
815 #: src/common/plugin.c:232
816 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
817 msgstr "Tento modul je pre Sylpheed-Claws pre GTK1."
818
819 #: src/common/smtp.c:168
820 msgid "SMTP AUTH not available\n"
821 msgstr "SMTP AUTH nie je dostupné\n"
822
823 #: src/common/smtp.c:503 src/common/smtp.c:553
824 msgid "bad SMTP response\n"
825 msgstr "neplatná odozva SMTP\n"
826
827 #: src/common/smtp.c:524 src/common/smtp.c:542 src/common/smtp.c:661
828 msgid "error occurred on SMTP session\n"
829 msgstr "vyskytla sa chyba pri SMTP spojení\n"
830
831 #: src/common/smtp.c:533 src/pop.c:840
832 msgid "error occurred on authentication\n"
833 msgstr "vyskytla sa chyba v autentizácii\n"
834
835 #: src/common/smtp.c:588
836 #, c-format
837 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
838 msgstr "Správa je príliš veľká (Maximálna veľkosť je %s)\n"
839
840 #: src/common/smtp.c:620 src/pop.c:833
841 msgid "can't start TLS session\n"
842 msgstr "nemôžem vytvoriť TLS reláciu\n"
843
844 #: src/common/ssl.c:136
845 msgid "Error creating ssl context\n"
846 msgstr "Pri vytváraní SSL kontextu sa vyskytla chyba\n"
847
848 #: src/common/ssl.c:155
849 #, c-format
850 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
851 msgstr "SSL spojenie zlyhalo (%s)\n"
852
853 #: src/common/ssl_certificate.c:140 src/common/ssl_certificate.c:151
854 #: src/common/ssl_certificate.c:157 src/common/ssl_certificate.c:164
855 #: src/common/ssl_certificate.c:175 src/common/ssl_certificate.c:181
856 #: src/gtk/sslcertwindow.c:62 src/gtk/sslcertwindow.c:73
857 #: src/gtk/sslcertwindow.c:79 src/gtk/sslcertwindow.c:86
858 #: src/gtk/sslcertwindow.c:97 src/gtk/sslcertwindow.c:103
859 msgid "<not in certificate>"
860 msgstr "<nie je v certifikáte>"
861
862 #: src/common/ssl_certificate.c:190
863 #, c-format
864 msgid ""
865 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
866 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
867 "  Fingerprint: %s\n"
868 "  Signature status: %s"
869 msgstr ""
870 "  Vlastník: %s (%s) v %s\n"
871 "  Podpísané: %s (%s) v %s\n"
872 "  Odtlačok prsta: %s\n"
873 "  Stav podpisu: %s"
874
875 #: src/common/ssl_certificate.c:308
876 msgid "Can't load X509 default paths"
877 msgstr "Nemôžem načítať východzie cesty X509"
878
879 #: src/common/ssl_certificate.c:363
880 #, c-format
881 msgid ""
882 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
883 "%s"
884 msgstr ""
885 "%s prezentoval neznámy SSL certifikát:\n"
886 "%s"
887
888 #: src/common/ssl_certificate.c:370 src/common/ssl_certificate.c:408
889 #, c-format
890 msgid ""
891 "%s\n"
892 "\n"
893 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
894 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
895 msgstr ""
896 "%s\n"
897 "\n"
898 "Pošta pre toto konto nebude preberaná kým neuložíte certifikát.\n"
899 "(Vypnite voľbu \"%s\").\n"
900
901 #: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
902 #: src/prefs_receive.c:206
903 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
904 msgstr "Nezobrazovať upozornenie pri chybe pri prijímaní"
905
906 #: src/common/ssl_certificate.c:399
907 #, c-format
908 msgid ""
909 "%s's SSL certificate changed !\n"
910 "We have saved this one:\n"
911 "%s\n"
912 "\n"
913 "It is now:\n"
914 "%s\n"
915 "\n"
916 "This could mean the server answering is not the known one."
917 msgstr ""
918 "SSL certifikát pre %s bol zmenený !\n"
919 "Uložili sme tento:\n"
920 "%s\n"
921 "\n"
922 "Použitý certifikát je tento:\n"
923 "%s\n"
924 "\n"
925 "Môže to znamenať, že odpovedá nepravý server."
926
927 #: src/common/string_match.c:74
928 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
929 msgstr "(Názov vymazaný kvôli RegExp)"
930
931 #: src/common/utils.c:298
932 #, c-format
933 msgid "%dB"
934 msgstr "%dB"
935
936 #: src/common/utils.c:300
937 #, c-format
938 msgid "%.1fKB"
939 msgstr "%.1fKB"
940
941 #: src/common/utils.c:302
942 #, c-format
943 msgid "%.2fMB"
944 msgstr "%.2fMB"
945
946 #: src/common/utils.c:304
947 #, c-format
948 msgid "%.2fGB"
949 msgstr "%.2fGB"
950
951 #: src/compose.c:500
952 msgid "/_Add..."
953 msgstr "/_Pridať..."
954
955 #: src/compose.c:501
956 msgid "/_Remove"
957 msgstr "/_Odstrániť"
958
959 #: src/compose.c:503 src/folderview.c:282
960 msgid "/_Properties..."
961 msgstr "/_Vlastnosti..."
962
963 #: src/compose.c:508 src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:271
964 msgid "/_Message"
965 msgstr "/Sp_ráva"
966
967 #: src/compose.c:509
968 msgid "/_Message/_Send"
969 msgstr "/Sp_ráva/_Odoslať"
970
971 #: src/compose.c:511
972 msgid "/_Message/Send _later"
973 msgstr "/Sp_ráva/Odoslať _neskôr"
974
975 #: src/compose.c:513 src/compose.c:517 src/compose.c:520 src/mainwindow.c:679
976 #: src/mainwindow.c:689 src/mainwindow.c:692 src/mainwindow.c:698
977 #: src/mainwindow.c:707 src/messageview.c:274 src/messageview.c:282
978 #: src/messageview.c:287
979 msgid "/_Message/---"
980 msgstr "/Sp_ráva/---"
981
982 #: src/compose.c:514
983 msgid "/_Message/_Attach file"
984 msgstr "/Sp_ráva/P_ripojiť súbor"
985
986 #: src/compose.c:515
987 msgid "/_Message/_Insert file"
988 msgstr "/Sp_ráva/_Vložiť súbor"
989
990 #: src/compose.c:516
991 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
992 msgstr "/Sp_ráva/V_ložiť podpis"
993
994 #: src/compose.c:518
995 msgid "/_Message/_Save"
996 msgstr "/Sp_ráva/_Uložiť"
997
998 #: src/compose.c:521
999 msgid "/_Message/_Close"
1000 msgstr "/Sp_ráva/_Zavrieť"
1001
1002 #: src/compose.c:524
1003 msgid "/_Edit/_Undo"
1004 msgstr "/_Upraviť/_Späť"
1005
1006 #: src/compose.c:525
1007 msgid "/_Edit/_Redo"
1008 msgstr "/_Upraviť/Z_novu urobiť"
1009
1010 #: src/compose.c:526 src/compose.c:613 src/compose.c:619 src/mainwindow.c:472
1011 #: src/messageview.c:164
1012 msgid "/_Edit/---"
1013 msgstr "/_Upraviť/---"
1014
1015 #: src/compose.c:527
1016 msgid "/_Edit/Cu_t"
1017 msgstr "/_Upraviť/_Vystrihnúť"
1018
1019 #: src/compose.c:528 src/mainwindow.c:469 src/messageview.c:162
1020 msgid "/_Edit/_Copy"
1021 msgstr "/_Upraviť/_Kopírovať"
1022
1023 #: src/compose.c:529
1024 msgid "/_Edit/_Paste"
1025 msgstr "/_Upraviť/_Prilepiť"
1026
1027 #: src/compose.c:530
1028 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1029 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť ako/ako _citáciu"
1030
1031 #: src/compose.c:532
1032 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1033 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť ako/_zalomené"
1034
1035 #: src/compose.c:534
1036 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1037 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť ako/_nezalomené"
1038
1039 #: src/compose.c:536 src/mainwindow.c:470 src/messageview.c:163
1040 msgid "/_Edit/Select _all"
1041 msgstr "/_Upraviť/Vy_brať všetko"
1042
1043 #: src/compose.c:537
1044 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1045 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené"
1046
1047 #: src/compose.c:538
1048 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1049 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o znak dozadu"
1050
1051 #: src/compose.c:543
1052 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1053 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o znak dopredu"
1054
1055 #: src/compose.c:548
1056 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1057 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o slovo dozadu"
1058
1059 #: src/compose.c:553
1060 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1061 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o slovo dopredu"
1062
1063 #: src/compose.c:558
1064 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1065 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na začiatok riadku"
1066
1067 #: src/compose.c:563
1068 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1069 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na koniec riadku"
1070
1071 #: src/compose.c:568
1072 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1073 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na predchodzí riadok"
1074
1075 #: src/compose.c:573
1076 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1077 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na ďalší riadok"
1078
1079 #: src/compose.c:578
1080 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1081 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať znak naľavo od kurzora"
1082
1083 #: src/compose.c:583
1084 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1085 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať znak napravo od kurzora"
1086
1087 #: src/compose.c:588
1088 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1089 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať slovo naľavo od kurzora"
1090
1091 #: src/compose.c:593
1092 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1093 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať slovo napravo od kurzora"
1094
1095 #: src/compose.c:598
1096 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1097 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať riadok"
1098
1099 #: src/compose.c:603
1100 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1101 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať riadok"
1102
1103 #: src/compose.c:608
1104 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1105 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať text do konca riadku"
1106
1107 #: src/compose.c:614
1108 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1109 msgstr "/_Upraviť/_Zalomiť aktuálny odstavec"
1110
1111 #: src/compose.c:616
1112 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1113 msgstr "/_Upraviť/Zalomiť všetky _dlhé riadky"
1114
1115 #: src/compose.c:618
1116 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1117 msgstr "/_Upraviť/Aut_omaticky zalamovať"
1118
1119 #: src/compose.c:620
1120 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1121 msgstr "/_Upraviť/Upraviť e_xterným editorom"
1122
1123 #: src/compose.c:623
1124 msgid "/_Spelling"
1125 msgstr "/P_ravopis"
1126
1127 #: src/compose.c:624
1128 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1129 msgstr "/P_ravopis/_Skontrolovať všetko alebo výber"
1130
1131 #: src/compose.c:626
1132 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1133 msgstr "/P_ravopis/_Zvýrazniť všetky nesprávne slová"
1134
1135 #: src/compose.c:628
1136 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1137 msgstr "/P_ravopis/_Spätne skontrolovať nesprávne slovo"
1138
1139 #: src/compose.c:630
1140 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1141 msgstr "/P_ravopis/_Dopredu na ďalšie nesprávne slovo"
1142
1143 #: src/compose.c:632
1144 msgid "/_Spelling/---"
1145 msgstr "/P_ravopis/---"
1146
1147 #: src/compose.c:633
1148 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1149 msgstr "/P_ravopis/_Nastavenie"
1150
1151 #: src/compose.c:636
1152 msgid "/_Options"
1153 msgstr "/_Možnosti"
1154
1155 #: src/compose.c:637
1156 msgid "/_Options/Privacy System"
1157 msgstr "/_Možnosti/Systém súkromia"
1158
1159 #: src/compose.c:638
1160 msgid "/_Options/Privacy System/None"
1161 msgstr "/_Možnosti/Systém súkromia/Žiadny"
1162
1163 # msgstr "/_Možnosti/Systém súkromia/Žiadny"
1164 #: src/compose.c:639
1165 msgid "/_Options/Si_gn"
1166 msgstr "/_Možnosti/Po_dpísať"
1167
1168 # msgstr "/_Možnosti/Po_dpísať"
1169 #: src/compose.c:640
1170 msgid "/_Options/_Encrypt"
1171 msgstr "/_Možnosti/_Zašifrovať"
1172
1173 # msgstr "/_Možnosti/_Zašifrovať"
1174 #: src/compose.c:641 src/compose.c:648 src/compose.c:650 src/compose.c:652
1175 msgid "/_Options/---"
1176 msgstr "/_Možnosti/---"
1177
1178 #: src/compose.c:642
1179 msgid "/_Options/_Priority"
1180 msgstr "/_Možnosti/Pri_orita"
1181
1182 # msgstr "/_Možnosti/Pri_orita"
1183 #: src/compose.c:643
1184 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1185 msgstr "/_Možnosti/Priorita/Na_jvyššia"
1186
1187 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/Na_jvyššia"
1188 #: src/compose.c:644
1189 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1190 msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Vysoká"
1191
1192 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Vysoká"
1193 #: src/compose.c:645
1194 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1195 msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Normálna"
1196
1197 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Normálna"
1198 #: src/compose.c:646
1199 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1200 msgstr "/_Možnosti/Priorita/Ní_zka"
1201
1202 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/Ní_zka"
1203 #: src/compose.c:647
1204 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1205 msgstr "/_Možnosti/Priorita/N_ajnižšia"
1206
1207 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/N_ajnižšia"
1208 #: src/compose.c:649
1209 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1210 msgstr "/_Možnosti/Vyžia_dať potvrdenie o príjme"
1211
1212 # msgstr "/_Možnosti/Vyžia_dať potvrdenie o príjme"
1213 #: src/compose.c:651
1214 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1215 msgstr "/_Možnosti/Odstrániť od_kazy"
1216
1217 # msgstr "/_Možnosti/Odstrániť od_kazy"
1218 #: src/compose.c:658
1219 msgid "/_Options/Character _encoding"
1220 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie"
1221
1222 # msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/"
1223 #: src/compose.c:659
1224 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1225 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/_Automaticky"
1226
1227 # msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/_Automaticky"
1228 #: src/compose.c:661 src/compose.c:667 src/compose.c:673 src/compose.c:677
1229 #: src/compose.c:683 src/compose.c:687 src/compose.c:693 src/compose.c:697
1230 #: src/compose.c:707 src/compose.c:711 src/compose.c:721 src/compose.c:725
1231 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1232 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/---"
1233
1234 # msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/---"
1235 #: src/compose.c:663
1236 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1237 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/7bit ascii (US-ASC_II)"
1238
1239 #: src/compose.c:665
1240 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1241 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Unicode (_UTF-8)"
1242
1243 #: src/compose.c:669
1244 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1245 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-_1)"
1246
1247 #: src/compose.c:671
1248 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1249 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-15)"
1250
1251 #: src/compose.c:675
1252 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1253 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
1254
1255 #: src/compose.c:679
1256 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1257 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/_Pobaltie (ISO-8859-13)"
1258
1259 #: src/compose.c:681
1260 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1261 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Pobaltie (ISO-8859-_4)"
1262
1263 #: src/compose.c:685
1264 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1265 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Grécko (ISO-8859-_7)"
1266
1267 #: src/compose.c:689
1268 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1269 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Hebrejčina (ISO-8859-_8)"
1270
1271 #: src/compose.c:691
1272 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1273 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Hebrejčina (Windows-1255)"
1274
1275 #: src/compose.c:695
1276 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1277 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Turecko (ISO-8859-_9)"
1278
1279 #: src/compose.c:699
1280 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1281 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (ISO-8859-_5)"
1282
1283 #: src/compose.c:701
1284 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1285 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-_R)"
1286
1287 #: src/compose.c:703
1288 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1289 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-U)"
1290
1291 #: src/compose.c:705
1292 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1293 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (Windows-1251)"
1294
1295 #: src/compose.c:709
1296 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1297 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-_JP)"
1298
1299 #: src/compose.c:713
1300 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1301 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
1302
1303 #: src/compose.c:715
1304 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1305 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GBK)"
1306
1307 #: src/compose.c:717
1308 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1309 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Tradičná čínština (_Big5)"
1310
1311 #: src/compose.c:719
1312 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1313 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Tradičná čínština (EUC-_TW)"
1314
1315 #: src/compose.c:723
1316 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1317 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Kórea (EUC-_KR)"
1318
1319 #: src/compose.c:727
1320 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1321 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Thajsko (TIS-620)"
1322
1323 #: src/compose.c:729
1324 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1325 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Thajsko (Windows-874)"
1326
1327 #: src/compose.c:732 src/mainwindow.c:710 src/messageview.c:290
1328 msgid "/_Tools"
1329 msgstr "/_Nástroje"
1330
1331 #: src/compose.c:733
1332 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1333 msgstr "/_Nástroje/Zobraziť _mierku"
1334
1335 #: src/compose.c:734 src/messageview.c:291
1336 msgid "/_Tools/_Address book"
1337 msgstr "/_Nástroje/_Adresár"
1338
1339 #: src/compose.c:735
1340 msgid "/_Tools/_Template"
1341 msgstr "/_Nástroje/Ša_blóna"
1342
1343 #: src/compose.c:736 src/mainwindow.c:743 src/messageview.c:316
1344 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1345 msgstr "/_Nástroje/A_kcie"
1346
1347 #: src/compose.c:1646
1348 msgid "Reply-To:"
1349 msgstr "Odpovedať komu:"
1350
1351 #: src/compose.c:1649 src/compose.c:4578 src/compose.c:5201
1352 #: src/headerview.c:54
1353 msgid "Newsgroups:"
1354 msgstr "Diskusné skupiny:"
1355
1356 #: src/compose.c:1652
1357 msgid "Followup-To:"
1358 msgstr "Followup-To:"
1359
1360 #: src/compose.c:2039
1361 msgid "Quote mark format error."
1362 msgstr "Chyba v úvodzovkách."
1363
1364 #: src/compose.c:2055
1365 msgid "Message reply/forward format error."
1366 msgstr "Chyba formátu odpovede/preposielania."
1367
1368 #: src/compose.c:2491
1369 #, c-format
1370 msgid "File %s is empty."
1371 msgstr "Súbor %s je prázdny."
1372
1373 #: src/compose.c:2495
1374 #, c-format
1375 msgid "Can't read %s."
1376 msgstr "Nedá sa čítať %s."
1377
1378 #: src/compose.c:2522
1379 #, c-format
1380 msgid "Message: %s"
1381 msgstr "Správa: %s"
1382
1383 #: src/compose.c:3270
1384 msgid " [Edited]"
1385 msgstr "[Upravené]"
1386
1387 #: src/compose.c:3272
1388 #, c-format
1389 msgid "%s - Compose message%s"
1390 msgstr "%s - Písanie správy%s"
1391
1392 #: src/compose.c:3275
1393 #, c-format
1394 msgid "Compose message%s"
1395 msgstr "Písanie správy%s"
1396
1397 #: src/compose.c:3299 src/messageview.c:593
1398 msgid ""
1399 "Account for sending mail is not specified.\n"
1400 "Please select a mail account before sending."
1401 msgstr ""
1402 "Nie je určené konto pre odosielanie správ.\n"
1403 "Pred odosielaním prosím zvoľte poštové konto."
1404
1405 #: src/compose.c:3383
1406 msgid "Recipient is not specified."
1407 msgstr "Nie je určený príjemca."
1408
1409 #: src/compose.c:3391 src/messageview.c:558 src/messageview.c:578
1410 #: src/prefs_account.c:974 src/prefs_send.c:333 src/toolbar.c:393
1411 #: src/toolbar.c:441
1412 msgid "Send"
1413 msgstr "Odoslať"
1414
1415 #: src/compose.c:3392
1416 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1417 msgstr "Predmet je prázdny. Odoslať napriek tomu?"
1418
1419 #: src/compose.c:3418
1420 msgid ""
1421 "Could not queue message for sending:\n"
1422 "\n"
1423 "Signature failed."
1424 msgstr ""
1425 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
1426 "\n"
1427 "Podpísanie zlyhalo."
1428
1429 #: src/compose.c:3421
1430 #, c-format
1431 msgid ""
1432 "Could not queue message for sending:\n"
1433 "\n"
1434 "%s."
1435 msgstr ""
1436 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
1437 "\n"
1438 "%s."
1439
1440 #: src/compose.c:3423
1441 msgid "Could not queue message for sending."
1442 msgstr "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie."
1443
1444 #: src/compose.c:3438 src/compose.c:3467
1445 msgid ""
1446 "The message was queued but could not be sent.\n"
1447 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1448 msgstr ""
1449 "Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo možné odoslať ju.\n"
1450 "Použite \"Odoslať správy vo fronte\" z hlavného okna pre opätovný pokus."
1451
1452 #: src/compose.c:3755
1453 #, c-format
1454 msgid ""
1455 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1456 "%s to %s.\n"
1457 "Send it anyway?"
1458 msgstr ""
1459 "Nedá sa zmeniť kódovanie správy z\n"
1460 "%s na %s.\n"
1461 "Odoslať správu aj napriek tomu?"
1462
1463 #: src/compose.c:3810
1464 #, c-format
1465 msgid ""
1466 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1467 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1468 "\n"
1469 "Send it anyway?"
1470 msgstr ""
1471 "Riadok %d prekračuje limit dĺžky riadku (998 bajtov).\n"
1472 "Obsah správy môže byť počas prenosu k adresátovi znehodnotený.\n"
1473 "\n"
1474 "Odoslať aj napriek tomu?"
1475
1476 #: src/compose.c:3980
1477 msgid "No account for sending mails available!"
1478 msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie správ!"
1479
1480 #: src/compose.c:3990
1481 msgid "No account for posting news available!"
1482 msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie news článkov!"
1483
1484 #: src/compose.c:4661 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:211
1485 msgid "From:"
1486 msgstr "Od:"
1487
1488 #: src/compose.c:4712
1489 msgid "Mime type"
1490 msgstr "Mime typ"
1491
1492 #. S_COL_DATE
1493 #: src/compose.c:4718 src/compose.c:4888 src/mimeview.c:197
1494 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:327 src/prefs_summary_column.c:86
1495 #: src/summaryview.c:466
1496 msgid "Size"
1497 msgstr "Veľkosť"
1498
1499 #. Save Message to folder
1500 #: src/compose.c:4778
1501 msgid "Save Message to "
1502 msgstr "Uložiť správu do "
1503
1504 #: src/compose.c:4800 src/prefs_filtering_action.c:435
1505 msgid "Select ..."
1506 msgstr "Zvoľte ..."
1507
1508 #: src/compose.c:4887 src/compose.c:5909
1509 msgid "MIME type"
1510 msgstr "MIME typ"
1511
1512 #. header labels and entries
1513 #: src/compose.c:4948 src/prefs_account.c:1568 src/prefs_customheader.c:201
1514 #: src/prefs_matcher.c:154
1515 msgid "Header"
1516 msgstr "Hlavička"
1517
1518 #. attachment list
1519 #: src/compose.c:4950
1520 msgid "Attachments"
1521 msgstr "Prílohy"
1522
1523 #. Others Tab
1524 #: src/compose.c:4952
1525 msgid "Others"
1526 msgstr "Ostatné"
1527
1528 #: src/compose.c:4967 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:194
1529 #: src/summary_search.c:225
1530 msgid "Subject:"
1531 msgstr "Predmet:"
1532
1533 #. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1534 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
1535 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
1536 #. * can always get back the SummaryView pointer.
1537 #: src/compose.c:5149 src/exphtmldlg.c:507 src/gtk/colorlabel.c:280
1538 #: src/gtk/gtkaspell.c:1595 src/gtk/gtkaspell.c:2337 src/prefs_account.c:601
1539 #: src/summaryview.c:4328
1540 msgid "None"
1541 msgstr "Žiadna"
1542
1543 #: src/compose.c:5159
1544 #, c-format
1545 msgid ""
1546 "Spell checker could not be started.\n"
1547 "%s"
1548 msgstr ""
1549 "Pravopisná kontrola sa nedá spustiť.\n"
1550 "%s"
1551
1552 #: src/compose.c:5800
1553 msgid "Invalid MIME type."
1554 msgstr "Neplatný MIME typ."
1555
1556 #: src/compose.c:5818
1557 msgid "File doesn't exist or is empty."
1558 msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
1559
1560 #: src/compose.c:5891
1561 msgid "Properties"
1562 msgstr "Vlastnosti"
1563
1564 #: src/compose.c:5936
1565 msgid "Encoding"
1566 msgstr "Kódová stránka"
1567
1568 #: src/compose.c:5961
1569 msgid "Path"
1570 msgstr "Cesta"
1571
1572 #: src/compose.c:5962 src/prefs_toolbar.c:1058
1573 msgid "File name"
1574 msgstr "Názov súboru"
1575
1576 #: src/compose.c:6146
1577 #, c-format
1578 msgid ""
1579 "The external editor is still working.\n"
1580 "Force terminating the process?\n"
1581 "process group id: %d"
1582 msgstr ""
1583 "Externý editor je ešte stále aktívny.\n"
1584 "Ukončiť ho násilne?\n"
1585 "skupinový ID procesu: %d"
1586
1587 #: src/compose.c:6188
1588 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1589 msgstr "Písanie správy: vstup z monitorovacieho procesu\n"
1590
1591 #: src/compose.c:6437 src/imap_gtk.c:421 src/inc.c:170 src/inc.c:275
1592 #: src/inc.c:301 src/messageview.c:697 src/news_gtk.c:86 src/toolbar.c:1965
1593 msgid "Offline warning"
1594 msgstr "Offline varovanie"
1595
1596 #: src/compose.c:6438 src/inc.c:171 src/inc.c:276 src/inc.c:302
1597 #: src/messageview.c:698 src/toolbar.c:1966
1598 msgid "You're working offline. Override?"
1599 msgstr "Pracujete offline. Pripojiť sa?"
1600
1601 #: src/compose.c:6460
1602 #, c-format
1603 msgid ""
1604 "Could not queue message:\n"
1605 "\n"
1606 "%s."
1607 msgstr ""
1608 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
1609 "\n"
1610 "%s"
1611
1612 #: src/compose.c:6593 src/compose.c:6616
1613 msgid "Select file"
1614 msgstr "Zvoľte súbor"
1615
1616 #: src/compose.c:6629
1617 #, c-format
1618 msgid "File '%s' could not be read."
1619 msgstr "Súbor `%s' sa nedá čítať."
1620
1621 #: src/compose.c:6631
1622 #, c-format
1623 msgid ""
1624 "File '%s' contained invalid characters\n"
1625 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1626 msgstr ""
1627 "Súbor `%s' obsahuje neplatné znaky pre\n"
1628 "súčasné kódovanie, vloženie môže byť nepresné."
1629
1630 #: src/compose.c:6679
1631 msgid "Discard message"
1632 msgstr "Zrušiť správu"
1633
1634 #: src/compose.c:6680
1635 msgid "This message has been modified. discard it?"
1636 msgstr "Obsah správy sa zmenil. Chcete zahodiť zmeny?"
1637
1638 #: src/compose.c:6681
1639 msgid "Discard"
1640 msgstr "Zahodiť"
1641
1642 #: src/compose.c:6681
1643 msgid "to Draft"
1644 msgstr "medzi Koncepty"
1645
1646 #: src/compose.c:6725
1647 #, c-format
1648 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
1649 msgstr "Chcete použiť šablónu '%s' ?"
1650
1651 #: src/compose.c:6727
1652 msgid "Apply template"
1653 msgstr "Použiť šablónu"
1654
1655 #: src/compose.c:6728
1656 msgid "_Replace"
1657 msgstr "_Nahradiť"
1658
1659 #: src/compose.c:6728
1660 msgid "_Insert"
1661 msgstr "_Vložiť"
1662
1663 #: src/crash.c:142
1664 #, c-format
1665 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1666 msgstr "Proces Sylpheed (%ld) dostal signál %ld"
1667
1668 #: src/crash.c:186
1669 msgid "Sylpheed has crashed"
1670 msgstr "Sylpheed havaroval"
1671
1672 #: src/crash.c:202
1673 #, c-format
1674 msgid ""
1675 "%s.\n"
1676 "Please file a bug report and include the information below."
1677 msgstr ""
1678 "%s.\n"
1679 "Prosím vyplňte správu o chybe a pridajte údaje uvedené nižšie."
1680
1681 #: src/crash.c:207
1682 msgid "Debug log"
1683 msgstr "Ladiaci záznam"
1684
1685 #: src/crash.c:242
1686 msgid "Close"
1687 msgstr "Zavrieť"
1688
1689 #: src/crash.c:247
1690 msgid "Save..."
1691 msgstr "Uložiť..."
1692
1693 #: src/crash.c:252
1694 msgid "Create bug report"
1695 msgstr "Vytvoriť správu o chybe"
1696
1697 #: src/crash.c:299
1698 msgid "Save crash information"
1699 msgstr "Uložiť informácie o havárii"
1700
1701 #: src/editaddress.c:153
1702 msgid "Add New Person"
1703 msgstr "Pridať kontakt"
1704
1705 #: src/editaddress.c:154
1706 msgid "Edit Person Details"
1707 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
1708
1709 #: src/editaddress.c:316
1710 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1711 msgstr "Musíte zadať e-mailovú adresu."
1712
1713 #: src/editaddress.c:490
1714 msgid "A Name and Value must be supplied."
1715 msgstr "Musíte zadať názov a hodnotu."
1716
1717 #. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
1718 #: src/editaddress.c:548
1719 msgid "Edit Person Data"
1720 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
1721
1722 #: src/editaddress.c:646 src/expldifdlg.c:553 src/exporthtml.c:790
1723 #: src/ldif.c:827
1724 msgid "Display Name"
1725 msgstr "Zobraziť meno"
1726
1727 #: src/editaddress.c:652 src/editaddress.c:656 src/ldif.c:835
1728 msgid "Last Name"
1729 msgstr "Priezvisko"
1730
1731 #: src/editaddress.c:653 src/editaddress.c:655 src/ldif.c:831
1732 msgid "First Name"
1733 msgstr "Krstné meno"
1734
1735 #: src/editaddress.c:658
1736 msgid "Nickname"
1737 msgstr "Prezývka"
1738
1739 #: src/editaddress.c:734 src/editaddress.c:782 src/editgroup.c:280
1740 #: src/expldifdlg.c:566 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
1741 #: src/ldif.c:843
1742 msgid "E-Mail Address"
1743 msgstr "E-mailová adresa"
1744
1745 #: src/editaddress.c:735 src/editaddress.c:791
1746 msgid "Alias"
1747 msgstr "Alias"
1748
1749 #. value
1750 #: src/editaddress.c:929 src/editaddress.c:986 src/prefs_customheader.c:218
1751 #: src/prefs_matcher.c:475
1752 msgid "Value"
1753 msgstr "Hodnota"
1754
1755 #: src/editaddress.c:1045
1756 msgid "User Data"
1757 msgstr "Údaje o používateľovi"
1758
1759 #: src/editaddress.c:1046
1760 msgid "E-Mail Addresses"
1761 msgstr "E-mailové adresy"
1762
1763 #: src/editaddress.c:1047
1764 msgid "Other Attributes"
1765 msgstr "Ďalšie atribúty"
1766
1767 #: src/editbook.c:113
1768 msgid "File appears to be Ok."
1769 msgstr "Súbor je v poriadku."
1770
1771 #: src/editbook.c:116
1772 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1773 msgstr "Súbor nemá platný formát adresára."
1774
1775 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
1776 msgid "Could not read file."
1777 msgstr "Súbor sa nedá čítať."
1778
1779 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
1780 msgid "Edit Addressbook"
1781 msgstr "Upraviť adresár"
1782
1783 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
1784 msgid " Check File "
1785 msgstr "Testovať súbor"
1786
1787 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
1788 #: src/importmutt.c:271 src/importpine.c:271 src/prefs_account.c:1788
1789 msgid "File"
1790 msgstr "Súbor"
1791
1792 #: src/editbook.c:285
1793 msgid "Add New Addressbook"
1794 msgstr "Pridať nový adresár"
1795
1796 #: src/editgroup.c:103
1797 msgid "A Group Name must be supplied."
1798 msgstr "Musíte zadať názov skupiny."
1799
1800 #: src/editgroup.c:286
1801 msgid "Edit Group Data"
1802 msgstr "Upraviť údaje skupiny"
1803
1804 #: src/editgroup.c:314 src/exporthtml.c:626
1805 msgid "Group Name"
1806 msgstr "Názov skupiny"
1807
1808 #: src/editgroup.c:333
1809 msgid "Addresses in Group"
1810 msgstr "Adresy v skupine"
1811
1812 #: src/editgroup.c:335
1813 msgid " -> "
1814 msgstr " -> "
1815
1816 #: src/editgroup.c:362
1817 msgid " <- "
1818 msgstr " <- "
1819
1820 #: src/editgroup.c:364
1821 msgid "Available Addresses"
1822 msgstr "Dostupné adresy"
1823
1824 #: src/editgroup.c:425
1825 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1826 msgstr ""
1827 "E-mailové adresy môžte presúvať z a do skupiny pomocou tlačítok so šípkami"
1828
1829 #: src/editgroup.c:473
1830 msgid "Edit Group Details"
1831 msgstr "Upraviť detaily skupiny"
1832
1833 #: src/editgroup.c:476
1834 msgid "Add New Group"
1835 msgstr "Pridať novú skupinu"
1836
1837 #: src/editgroup.c:526
1838 msgid "Edit folder"
1839 msgstr "Upraviť priečinok"
1840
1841 #: src/editgroup.c:526
1842 msgid "Input the new name of folder:"
1843 msgstr "Zadajte nový názov priečinka:"
1844
1845 #: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:532 src/imap_gtk.c:136 src/mh_gtk.c:125
1846 msgid "New folder"
1847 msgstr "Nový priečinok"
1848
1849 #: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:533 src/mh_gtk.c:126
1850 msgid "Input the name of new folder:"
1851 msgstr "Zadajte názov nového priečinka:"
1852
1853 #: src/editjpilot.c:200
1854 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1855 msgstr "Súbor nemá JPilot formát."
1856
1857 #: src/editjpilot.c:212
1858 msgid "Select JPilot File"
1859 msgstr "Vyberte súbor JPilot"
1860
1861 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
1862 msgid "Edit JPilot Entry"
1863 msgstr "Upraviť záznam JPilot"
1864
1865 #: src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:479 src/editvcard.c:202
1866 #: src/exphtmldlg.c:448 src/expldifdlg.c:460 src/importldif.c:723
1867 #: src/importmutt.c:278 src/importpine.c:278 src/prefs_account.c:2304
1868 #: src/prefs_spelling.c:244
1869 msgid " ... "
1870 msgstr " ... "
1871
1872 #: src/editjpilot.c:294
1873 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1874 msgstr "Ďalšie e-mailové adresy"
1875
1876 #: src/editjpilot.c:385
1877 msgid "Add New JPilot Entry"
1878 msgstr "Pridať nový záznam JPilot"
1879
1880 #: src/editldap_basedn.c:143
1881 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1882 msgstr "Úprava LDAP - Zvoľte bázu pre vyhľadávanie"
1883
1884 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:413
1885 msgid "Hostname"
1886 msgstr "Názov počítača"
1887
1888 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:432 src/ssl_manager.c:106
1889 msgid "Port"
1890 msgstr "Port"
1891
1892 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:461
1893 msgid "Search Base"
1894 msgstr "Báza pre vyhľadávanie"
1895
1896 #: src/editldap_basedn.c:204
1897 msgid "Available Search Base(s)"
1898 msgstr "Dostupné bázy"
1899
1900 #: src/editldap_basedn.c:294
1901 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1902 msgstr ""
1903 "Nemôžem načítať bázy pre vyhľadávanie zo servera - prosím zadajte ručne"
1904
1905 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:267
1906 msgid "Could not connect to server"
1907 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru"
1908
1909 #: src/editldap.c:148
1910 msgid "A Name must be supplied."
1911 msgstr "Musíte zadať názov."
1912
1913 #: src/editldap.c:160
1914 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1915 msgstr "Musíte zadať názov serveru."
1916
1917 #: src/editldap.c:173
1918 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1919 msgstr "Musíte zadať aspoň jeden vyhľadávací atribút LDAP."
1920
1921 #: src/editldap.c:264
1922 msgid "Connected successfully to server"
1923 msgstr "Pripojený k serveru"
1924
1925 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:967
1926 msgid "Edit LDAP Server"
1927 msgstr "Upraviť LDAP server"
1928
1929 #: src/editldap.c:408
1930 msgid "A name that you wish to call the server."
1931 msgstr "Názov, ktorý chcete priradiť serveru."
1932
1933 #: src/editldap.c:423
1934 msgid ""
1935 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1936 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1937 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1938 "computer as Sylpheed."
1939 msgstr ""
1940 "Toto je názov serveru. Napríklad, \"ldap.mojadomena.sk\" môže byť vhodné pre "
1941 "organizáciu \"mojadomena.sk\". Môžete tu použiť aj IP adresu. Môžete zadať "
1942 "\"localhost\", ak požadovaný LDAP server beží na rovnakom počítači ako "
1943 "Sylpheed."
1944
1945 #: src/editldap.c:447
1946 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1947 msgstr ""
1948 "Toto je číslo portu, na ktorom server počúva. Implicitne je nastavený port "
1949 "389."
1950
1951 #: src/editldap.c:451
1952 msgid " Check Server "
1953 msgstr "Overiť server"
1954
1955 #: src/editldap.c:456
1956 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1957 msgstr "Stlačte toto tlačítko pre skúšku pripojenia k serveru."
1958
1959 #: src/editldap.c:471
1960 msgid ""
1961 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1962 "Examples include:\n"
1963 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1964 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1965 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1966 msgstr ""
1967 "Tu zadávate názov priečinku, ktorý sa na serveri má prehľadať. Napríklad:\n"
1968 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1969 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1970 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1971
1972 #: src/editldap.c:484
1973 msgid ""
1974 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1975 "server."
1976 msgstr ""
1977 "Stlačte toto tlačítko pre vyhľadanie názvov dostupných priečinkov na serveri."
1978
1979 #: src/editldap.c:535
1980 msgid "Search Attributes"
1981 msgstr "Vyhľadávacie atribúty"
1982
1983 #: src/editldap.c:545
1984 msgid ""
1985 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1986 "find a name or address."
1987 msgstr ""
1988 "Zoznam atribútov LDAP, ktoré by mali byť prehľadávané pri hľadaní mena alebo "
1989 "adresy."
1990
1991 #: src/editldap.c:549
1992 msgid " Defaults "
1993 msgstr " Štandardné "
1994
1995 #: src/editldap.c:554
1996 msgid ""
1997 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
1998 "names and addresses during a name or address search process."
1999 msgstr ""
2000 "Toto nastaví názvy atribútov naspäť na prednastavenú hodnotu, ktorá by mala "
2001 "nájsť najviac mien a atribútov počas vyhľadávania."
2002
2003 #: src/editldap.c:561
2004 msgid "Max Query Age (secs)"
2005 msgstr "Max. trvanie požiadavky (v sekundách)"
2006
2007 #: src/editldap.c:577
2008 msgid ""
2009 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2010 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2011 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2012 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2013 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2014 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2015 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2016 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2017 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2018 "more memory to cache results."
2019 msgstr ""
2020 "Tu sa nastavuje doba (v sekundach), počas ktorej je výsledok vyhľadávania "
2021 "platný pre dopĺňanie adresy. Výsledky sú počas tejto doby uložené v pamäti, "
2022 "po jej uplynutí sa vymažú. Toto by malo zlepšiť čas odozvy pri nasledujúcich "
2023 "vyhľadávaniach rovnakého mena alebo adresy. Prednastavená hodnota 600 sekúnd "
2024 "(10 minút) by mala byť dostačujúca pre väčšinu serverov. Vyššia hodnota "
2025 "zlepší čas odozvy pri vyhľadávaní na pomalých serveroch za cenu väčšej "
2026 "spotreby pamäte."
2027
2028 #: src/editldap.c:595
2029 msgid "Include server in dynamic search"
2030 msgstr "Zahrnúť server v dynamickom vyhľadávaní"
2031
2032 #: src/editldap.c:601
2033 msgid ""
2034 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2035 "address completion."
2036 msgstr ""
2037 "Zvoľte túto možnosť pre zahrnutie tohoto serveru do dynamického vyhľadávania "
2038 "pri použití dopĺňania adries."
2039
2040 #: src/editldap.c:608
2041 msgid "Match names 'containing' search term"
2042 msgstr "Vyhľadať mená obsahujúce reťazec"
2043
2044 #: src/editldap.c:614
2045 msgid ""
2046 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2047 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2048 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2049 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2050 "searches against other address interfaces."
2051 msgstr ""
2052 "Mená a adresy môžete vyhľadať buď použitím výrazov \"začína\" alebo "
2053 "\"obsahuje\". Zvoľte túto možnosť pre vyhľadanie pomocou výrazu \"obsahuje"
2054 "\". Toto zvyčajne zaberie viac času. Kvôli lepšiemu výkonu používa "
2055 "dokončovanie adries výraz \"začína\" pre všetky ostatné vyhľadávania."
2056
2057 #: src/editldap.c:669
2058 msgid "Bind DN"
2059 msgstr "Priradiť DN"
2060
2061 #: src/editldap.c:679
2062 msgid ""
2063 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2064 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2065 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2066 "performing a search."
2067 msgstr ""
2068 "Názov účtu LDAP, ktorý bude použitý pre spojenie so serverom. Toto je "
2069 "väčšinou potrebné len pre chránené servery. Meno je väčšinou v tvare "
2070 "\"cn=meno,dc=sylpheed,dc=com\". Pri vyhľadávaní sa toto pole väčšinou "
2071 "necháva prázdne."
2072
2073 #: src/editldap.c:687
2074 msgid "Bind Password"
2075 msgstr "Bind heslo"
2076
2077 #: src/editldap.c:698
2078 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2079 msgstr "Heslo, ktoré bude použité pri pripájaní sa ako \"Bind DN\" používateľ."
2080
2081 #: src/editldap.c:704
2082 msgid "Timeout (secs)"
2083 msgstr "Timeout (v sekundách)"
2084
2085 #: src/editldap.c:719
2086 msgid "The timeout period in seconds."
2087 msgstr "Časový limit v sekundách."
2088
2089 #: src/editldap.c:723
2090 msgid "Maximum Entries"
2091 msgstr "Maximum záznamov"
2092
2093 #: src/editldap.c:738
2094 msgid ""
2095 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2096 msgstr "Najväčší počet vrátených výsledkov vyhľadávania."
2097
2098 #: src/editldap.c:754 src/prefs_account.c:970
2099 msgid "Basic"
2100 msgstr "Základné"
2101
2102 #: src/editldap.c:755
2103 msgid "Search"
2104 msgstr "Hľadať"
2105
2106 #: src/editldap.c:756 src/gtk/quicksearch.c:309
2107 msgid "Extended"
2108 msgstr "Rozšírené"
2109
2110 #: src/editldap.c:972
2111 msgid "Add New LDAP Server"
2112 msgstr "Pridať nový LDAP server"
2113
2114 #: src/editvcard.c:104
2115 msgid "File does not appear to be vCard format."
2116 msgstr "Súbor nie je vo formáte vCard."
2117
2118 #: src/editvcard.c:116
2119 msgid "Select vCard File"
2120 msgstr "Vyberte súbor vCard"
2121
2122 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2123 msgid "Edit vCard Entry"
2124 msgstr "Upraviť vCard záznam"
2125
2126 #: src/editvcard.c:271
2127 msgid "Add New vCard Entry"
2128 msgstr "Pridať nový vCard záznam"
2129
2130 #: src/exphtmldlg.c:111
2131 msgid "Please specify output directory and file to create."
2132 msgstr "Prosím zadajte názov výstupného priečinku a súboru."
2133
2134 #: src/exphtmldlg.c:114
2135 msgid "Select stylesheet and formatting."
2136 msgstr "Vyberte stylesheet a formátovanie."
2137
2138 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
2139 msgid "File exported successfully."
2140 msgstr "Súbor bol úspešne exportovaný."
2141
2142 #: src/exphtmldlg.c:182
2143 #, c-format
2144 msgid ""
2145 "HTML Output Directory '%s'\n"
2146 "does not exist. OK to create new directory?"
2147 msgstr ""
2148 "Priečinok '%s' pre výstup HTML\n"
2149 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
2150
2151 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192
2152 msgid "Create Directory"
2153 msgstr "Vytvoriť priečinok"
2154
2155 #: src/exphtmldlg.c:194
2156 #, c-format
2157 msgid ""
2158 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2159 "%s"
2160 msgstr ""
2161 "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok pre HTML výstup:\n"
2162 "%s"
2163
2164 #: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:203
2165 msgid "Failed to Create Directory"
2166 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok"
2167
2168 #: src/exphtmldlg.c:243
2169 msgid "Error creating HTML file"
2170 msgstr "Chyba pri vytváraní HTML súboru"
2171
2172 #: src/exphtmldlg.c:363
2173 msgid "Select HTML Output File"
2174 msgstr "Zvoľte súbor pre HTML výstup"
2175
2176 #: src/exphtmldlg.c:439
2177 msgid "HTML Output File"
2178 msgstr "Výstupný súbor HTML"
2179
2180 #: src/exphtmldlg.c:500
2181 msgid "Stylesheet"
2182 msgstr "Stylesheet"
2183
2184 #: src/exphtmldlg.c:513 src/prefs_summaries.c:352 src/prefs_summaries.c:662
2185 msgid "Default"
2186 msgstr "Štandardné"
2187
2188 #: src/exphtmldlg.c:519 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:111
2189 msgid "Full"
2190 msgstr "Plné"
2191
2192 #: src/exphtmldlg.c:525
2193 msgid "Custom"
2194 msgstr "Vlastné"
2195
2196 #: src/exphtmldlg.c:531
2197 msgid "Custom-2"
2198 msgstr "Vlastné-2"
2199
2200 #: src/exphtmldlg.c:537
2201 msgid "Custom-3"
2202 msgstr "Vlastné-3"
2203
2204 #: src/exphtmldlg.c:543
2205 msgid "Custom-4"
2206 msgstr "Vlastné-4"
2207
2208 #: src/exphtmldlg.c:557
2209 msgid "Full Name Format"
2210 msgstr "Formát celého mena"
2211
2212 #: src/exphtmldlg.c:564
2213 msgid "First Name, Last Name"
2214 msgstr "Krstné meno, priezvisko"
2215
2216 #: src/exphtmldlg.c:570
2217 msgid "Last Name, First Name"
2218 msgstr "Priezvisko, krstné meno"
2219
2220 #: src/exphtmldlg.c:584
2221 msgid "Color Banding"
2222 msgstr "Farebné značenie"
2223
2224 #: src/exphtmldlg.c:590
2225 msgid "Format E-Mail Links"
2226 msgstr "Formátovať e-mailové linky"
2227
2228 #: src/exphtmldlg.c:596
2229 msgid "Format User Attributes"
2230 msgstr "Formátovať používateľské atribúty"
2231
2232 #: src/exphtmldlg.c:651 src/expldifdlg.c:681 src/importldif.c:960
2233 msgid "File Name :"
2234 msgstr "Názov súboru :"
2235
2236 #: src/exphtmldlg.c:661
2237 msgid "Open with Web Browser"
2238 msgstr "Otvoriť vo webovom prehliadači"
2239
2240 #: src/exphtmldlg.c:693
2241 msgid "Export Address Book to HTML File"
2242 msgstr "Exportovať adresár do HTML"
2243
2244 #: src/exphtmldlg.c:759 src/expldifdlg.c:780 src/importldif.c:1067
2245 msgid "File Info"
2246 msgstr "Údaje o súbore"
2247
2248 #: src/exphtmldlg.c:760
2249 msgid "Format"
2250 msgstr "Formát"
2251
2252 #: src/expldifdlg.c:110
2253 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2254 msgstr "Prosím zvoľte výstupný priečinok a súbor LDIF."
2255
2256 #: src/expldifdlg.c:113
2257 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2258 msgstr "Zadajte parametre na formátovanie odlíšeného názvu."
2259
2260 #: src/expldifdlg.c:189
2261 #, c-format
2262 msgid ""
2263 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2264 "does not exist. OK to create new directory?"
2265 msgstr ""
2266 "Výstupný priečinok LDIF '%s'\n"
2267 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
2268
2269 #: src/expldifdlg.c:201
2270 #, c-format
2271 msgid ""
2272 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2273 "%s"
2274 msgstr ""
2275 "Nemôžem vytvoriť výstupný priečinok LDIF:\n"
2276 "%s"
2277
2278 #: src/expldifdlg.c:246
2279 msgid "Suffix was not supplied"
2280 msgstr "Nebola zadaná prípona"
2281
2282 #: src/expldifdlg.c:248
2283 msgid ""
2284 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2285 "you wish to proceed without a suffix?"
2286 msgstr ""
2287 "Prípona je potrebná, ak sa data majú používať na serveri LDAP. Naozaj si "
2288 "prajete pokračovať bez prípony?"
2289
2290 #: src/expldifdlg.c:266
2291 msgid "Error creating LDIF file"
2292 msgstr "Chyba pri vytváraní súboru LDIF"
2293
2294 #: src/expldifdlg.c:375
2295 msgid "Select LDIF Output File"
2296 msgstr "Zvoľte výstupný súbor LDIF"
2297
2298 #: src/expldifdlg.c:451
2299 msgid "LDIF Output File"
2300 msgstr "Výstupný súbor LDIF"
2301
2302 #: src/expldifdlg.c:512
2303 msgid "Suffix"
2304 msgstr "Prípona"
2305
2306 #: src/expldifdlg.c:524
2307 msgid ""
2308 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2309 "entry. Examples include:\n"
2310 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2311 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2312 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2313 msgstr ""
2314 "Prípona je použitá pre vytvorenie \"Distinguished Name\" (alebo DN) pre "
2315 "položku LDAP. Napríklad:\n"
2316 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2317 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2318 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2319
2320 #: src/expldifdlg.c:533
2321 msgid "Relative DN"
2322 msgstr "Relatívne DN"
2323
2324 #: src/expldifdlg.c:540
2325 msgid "Unique ID"
2326 msgstr "Jedinečné ID"
2327
2328 #: src/expldifdlg.c:548
2329 msgid ""
2330 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2331 "to:\n"
2332 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2333 msgstr ""
2334 "Jedinečné ID tohoto adresáru sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2335 "približne takto:\n"
2336 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2337
2338 #: src/expldifdlg.c:561
2339 msgid ""
2340 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2341 "similar to:\n"
2342 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2343 msgstr ""
2344 "Zobrazované meno tohoto adresáru sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2345 "takto:\n"
2346 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2347
2348 #: src/expldifdlg.c:574
2349 msgid ""
2350 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2351 "is formatted similar to:\n"
2352 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2353 msgstr ""
2354 "Prvá adresa každého kontaktu sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2355 "takto:\n"
2356 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2357
2358 #: src/expldifdlg.c:588
2359 msgid ""
2360 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2361 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2362 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2363 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2364 "available RDN options that will be used to create the DN."
2365 msgstr ""
2366 "Súbor LDIF obsahuje viacero záznamov, ktoré sú zväčša zasielané na server "
2367 "LDAP. Každý záznam v súbore je odlíšený pomocou \"Distinguished Name\" (DN). "
2368 "Prípona je pridaná k \"Relative Distinguished Name\" (RDN), a spolu tvoria "
2369 "DN. Prosím vyberte jednu z možností RDN, ktorá bude použitá na vytvorenie DN."
2370
2371 #: src/expldifdlg.c:601
2372 msgid "Use DN attribute if present in data"
2373 msgstr "Použiť atribút DN ak sa nachádza v údajoch"
2374
2375 #: src/expldifdlg.c:608
2376 msgid ""
2377 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2378 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2379 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2380 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2381 msgstr ""
2382 "Adresár môže obsahovať záznamy, ktoré boli predtým importované zo súboru "
2383 "LDIF. Atribút \"Distinguished Name\" (DN), ak sa nachádza medzi údajmi v "
2384 "adresári, môže byť použitý v exportovanom súbore LDIF. v prípade, že sa "
2385 "atribút DN nenájde, bude použité vyššie zvolené RDN."
2386
2387 #: src/expldifdlg.c:619
2388 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2389 msgstr "Nezahrnúť záznam ak neexistuje e-mailová adresa"
2390
2391 #: src/expldifdlg.c:626
2392 msgid ""
2393 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2394 "option to ignore these records."
2395 msgstr ""
2396 "Adresár môže obsahovať záznamy bez e-mailovej adresy. Zvoľte túto možnosť, "
2397 "ak si prajete takéto záznamy ignorovať."
2398
2399 #: src/expldifdlg.c:714
2400 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2401 msgstr "Exportovať adresár do súboru LDIF"
2402
2403 #: src/expldifdlg.c:781
2404 msgid "Distguished Name"
2405 msgstr "Distguished Name"
2406
2407 #: src/export.c:140
2408 msgid "Export"
2409 msgstr "Exportovať"
2410
2411 #: src/export.c:159
2412 msgid "Specify target folder and mbox file."
2413 msgstr "Určite cieľový priečinok a súbor mbox."
2414
2415 #: src/export.c:169
2416 msgid "Source dir:"
2417 msgstr "Zdrojový priečinok:"
2418
2419 #: src/export.c:174
2420 msgid "Exporting file:"
2421 msgstr "Exportovaný súbor:"
2422
2423 #: src/export.c:232
2424 msgid "Select exporting file"
2425 msgstr "Zvoľte súbor pre export"
2426
2427 #: src/exporthtml.c:796
2428 msgid "Full Name"
2429 msgstr "Celé meno"
2430
2431 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1068
2432 msgid "Attributes"
2433 msgstr "Atribúty"
2434
2435 #: src/exporthtml.c:1001
2436 msgid "Sylpheed Address Book"
2437 msgstr "Adresár Sylpheed-u"
2438
2439 #: src/exporthtml.c:1115 src/exportldif.c:592
2440 msgid "Name already exists but is not a directory."
2441 msgstr "Názov už existuje, ale nie je to priečinok."
2442
2443 #: src/exporthtml.c:1118 src/exportldif.c:595
2444 msgid "No permissions to create directory."
2445 msgstr "Nemáte práva na vytvorenie tohoto priečinku."
2446
2447 #: src/exporthtml.c:1121 src/exportldif.c:598
2448 msgid "Name is too long."
2449 msgstr "Názov je príliš dlhý."
2450
2451 #: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
2452 msgid "Not specified."
2453 msgstr "Nie je určený."
2454
2455 #: src/folder.c:1203 src/foldersel.c:350
2456 msgid "Inbox"
2457 msgstr "Prijaté"
2458
2459 #: src/folder.c:1207 src/foldersel.c:354
2460 msgid "Sent"
2461 msgstr "Odoslané"
2462
2463 #: src/folder.c:1211 src/foldersel.c:358
2464 msgid "Queue"
2465 msgstr "Na odoslanie"
2466
2467 #: src/folder.c:1215 src/foldersel.c:362 src/toolbar.c:367 src/toolbar.c:401
2468 #: src/toolbar.c:495
2469 msgid "Trash"
2470 msgstr "Odpadkový kôš"
2471
2472 #: src/folder.c:1219 src/foldersel.c:366
2473 msgid "Drafts"
2474 msgstr "Koncepty"
2475
2476 #. Processing
2477 #: src/folder.c:1473
2478 #, c-format
2479 msgid "Processing (%s)...\n"
2480 msgstr "Spracúvam (%s)...\n"
2481
2482 #: src/folder.c:1798 src/inc.c:633
2483 msgid "Filtering messages...\n"
2484 msgstr "Filtrujem správy...\n"
2485
2486 #: src/folder.c:2278
2487 #, c-format
2488 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
2489 msgstr "Vyberám všetky správy z %s ...\n"
2490
2491 #. move messages
2492 #: src/folder.c:2562
2493 #, c-format
2494 msgid "Moving %s to %s...\n"
2495 msgstr "Presúvam %s do %s...\n"
2496
2497 #: src/folder.c:3453
2498 msgid "Processing messages..."
2499 msgstr "Spracúvam správy..."
2500
2501 #: src/foldersel.c:218
2502 msgid "Select folder"
2503 msgstr "Zvoľte priečinok"
2504
2505 #: src/foldersel.c:534 src/imap_gtk.c:140 src/mh_gtk.c:127
2506 msgid "NewFolder"
2507 msgstr "Nový Priečinok"
2508
2509 #: src/foldersel.c:542 src/imap_gtk.c:146 src/mh_gtk.c:133 src/mh_gtk.c:236
2510 #, c-format
2511 msgid "'%c' can't be included in folder name."
2512 msgstr "Názov priečinka nemôže obsahovať '%c'."
2513
2514 #: src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:156 src/imap_gtk.c:205 src/mh_gtk.c:143
2515 #: src/mh_gtk.c:243
2516 #, c-format
2517 msgid "The folder '%s' already exists."
2518 msgstr "Priečinok '%s' už existuje."
2519
2520 #: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:162 src/mh_gtk.c:149
2521 #, c-format
2522 msgid "Can't create the folder '%s'."
2523 msgstr "Nedá sa vytvoriť priečinok '%s'."
2524
2525 #: src/folderview.c:280
2526 msgid "/Mark all re_ad"
2527 msgstr "/Označiť _všetky ako prečítané"
2528
2529 #: src/folderview.c:281
2530 msgid "/_Search folder..."
2531 msgstr "/_Prehľadať priečinok..."
2532
2533 #: src/folderview.c:283
2534 msgid "/Process_ing..."
2535 msgstr "/_Spracovanie..."
2536
2537 #: src/folderview.c:287
2538 msgid "/------"
2539 msgstr "/------"
2540
2541 #: src/folderview.c:288
2542 msgid "/Empty _trash..."
2543 msgstr "/V_yprázdniť kôš..."
2544
2545 #: src/folderview.c:430 src/prefs_actions.c:416
2546 #: src/prefs_filtering_action.c:552 src/prefs_matcher.c:698
2547 msgid "New"
2548 msgstr "Nový"
2549
2550 #: src/folderview.c:431
2551 msgid "Unread"
2552 msgstr "Neprečítané"
2553
2554 #: src/folderview.c:432
2555 msgid "#"
2556 msgstr "#"
2557
2558 #: src/folderview.c:660
2559 msgid "Setting folder info..."
2560 msgstr "Nastavujem informácie o priečinku..."
2561
2562 #: src/folderview.c:923 src/mainwindow.c:3161 src/setup.c:90
2563 #, c-format
2564 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2565 msgstr "Prehľadávam priečinok %s%c%s ..."
2566
2567 #: src/folderview.c:927 src/mainwindow.c:3166 src/setup.c:95
2568 #, c-format
2569 msgid "Scanning folder %s ..."
2570 msgstr "Prehľadávam priečinok %s ..."
2571
2572 #: src/folderview.c:968
2573 msgid "Rebuilding folder tree..."
2574 msgstr "Obnovujem strom priečinku..."
2575
2576 #: src/folderview.c:1054
2577 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2578 msgstr "Kontrolujem nové spráby vo všetkých priečinkoch..."
2579
2580 #. Open Folder
2581 #: src/folderview.c:1821
2582 #, c-format
2583 msgid "Opening Folder %s..."
2584 msgstr "Otváram priečinok %s..."
2585
2586 #: src/folderview.c:1833
2587 msgid "Folder could not be opened."
2588 msgstr "Priečinok sa nedá otvoriť."
2589
2590 #: src/folderview.c:1973 src/mainwindow.c:1670
2591 msgid "Empty trash"
2592 msgstr "Vyprázdniť kôš"
2593
2594 #: src/folderview.c:1974
2595 msgid "Delete all messages in trash?"
2596 msgstr "Vymazať všetky správy z koša?"
2597
2598 #: src/folderview.c:2056
2599 #, c-format
2600 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
2601 msgstr "Naozaj chcete presunúť priečinok '%s' do priečinku '%s' ?"
2602
2603 #: src/folderview.c:2059
2604 msgid "Move folder"
2605 msgstr "Presunúťpriečinok"
2606
2607 #: src/folderview.c:2071
2608 #, c-format
2609 msgid "Moving %s to %s..."
2610 msgstr "Presúvam %s do %s..."
2611
2612 #: src/folderview.c:2100
2613 msgid "Source and destination are the same."
2614 msgstr "Zdroj je identický s cieľom."
2615
2616 #: src/folderview.c:2103
2617 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2618 msgstr "Nie je možné presunúť priečinok do jeho podpriečinku."
2619
2620 #: src/folderview.c:2106
2621 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2622 msgstr "Priečinky nie je možné presúvať medzi jednotlivými schránkami."
2623
2624 #: src/folderview.c:2109
2625 msgid "Move failed!"
2626 msgstr "Presun sa nepodaril!"
2627
2628 #: src/folderview.c:2145
2629 #, c-format
2630 msgid "Processing configuration for folder %s"
2631 msgstr "Nastavenie spracúvania pre priečinok %s"
2632
2633 #: src/grouplistdialog.c:172
2634 msgid "Newsgroup subscription"
2635 msgstr "Prihlásenie sa do diskusnej skupiny"
2636
2637 #: src/grouplistdialog.c:188
2638 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2639 msgstr "Zvoľte diskusné skupiny, do ktorých sa chcete prihlásiť:"
2640
2641 #: src/grouplistdialog.c:194
2642 msgid "Find groups:"
2643 msgstr "Nájsť skupiny:"
2644
2645 #: src/grouplistdialog.c:202
2646 msgid " Search "
2647 msgstr " Vyhľadať "
2648
2649 #: src/grouplistdialog.c:214
2650 msgid "Newsgroup name"
2651 msgstr "Názov diskusnej skupiny"
2652
2653 #: src/grouplistdialog.c:215
2654 msgid "Messages"
2655 msgstr "Správy"
2656
2657 #: src/grouplistdialog.c:216
2658 msgid "Type"
2659 msgstr "Typ"
2660
2661 #: src/grouplistdialog.c:345
2662 msgid "moderated"
2663 msgstr "moderovaná"
2664
2665 #: src/grouplistdialog.c:347
2666 msgid "readonly"
2667 msgstr "len na čítanie"
2668
2669 #: src/grouplistdialog.c:349
2670 msgid "unknown"
2671 msgstr "neznáma"
2672
2673 #: src/grouplistdialog.c:411
2674 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2675 msgstr "Nedá sa získať zoznam diskusných skupín."
2676
2677 #: src/grouplistdialog.c:446 src/summaryview.c:1064
2678 msgid "Done."
2679 msgstr "Hotovo."
2680
2681 #: src/grouplistdialog.c:476
2682 #, c-format
2683 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2684 msgstr "Prijatých %d diskusných skupín (prečítaných %s)"
2685
2686 #: src/gtk/about.c:91
2687 msgid "About"
2688 msgstr "O programe"
2689
2690 #: src/gtk/about.c:151
2691 #, c-format
2692 msgid ""
2693 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2694 "Operating System: %s %s (%s)"
2695 msgstr ""
2696 "GTK+ %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
2697 "Operačný systém: %s %s (%s)"
2698
2699 #: src/gtk/about.c:158
2700 #, c-format
2701 msgid ""
2702 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2703 "Operating System: %s"
2704 msgstr ""
2705 "GTK+ %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
2706 "Operačný systém: %s"
2707
2708 #: src/gtk/about.c:165
2709 #, c-format
2710 msgid ""
2711 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2712 "Operating System: unknown"
2713 msgstr ""
2714 "GTK+ %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
2715 "Operačný systém: neznámy"
2716
2717 #: src/gtk/about.c:178
2718 #, c-format
2719 msgid "Compiled-in features:%s"
2720 msgstr "Zakompilované vlastnosti: %s"
2721
2722 #: src/gtk/about.c:241
2723 msgid ""
2724 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2725 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2726 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2727 "version.\n"
2728 "\n"
2729 msgstr ""
2730 "Tento program je voľne šíriteľný; Môžete ho šíriť (a)lebo ho upravovať tak "
2731 "ako to popisuje GNU General Public License, licencia vydaná organizáciou "
2732 "Free Software Foundation, a to vo verzii 2, alebo, podľa vášho rozhodnutia, "
2733 "v akejkoľvek ďalšej verzii.\n"
2734 "\n"
2735
2736 #: src/gtk/about.c:247
2737 msgid ""
2738 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2739 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2740 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2741 "more details.\n"
2742 "\n"
2743 msgstr ""
2744 "Tento program je šírený vo viere v jeho užitočnosť, ale BEZ AKEJKOĽVEK "
2745 "ZÁRUKY. Viac detailov nájdete v GNU General Public License.\n"
2746 "\n"
2747
2748 #: src/gtk/about.c:253
2749 msgid ""
2750 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2751 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2752 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2753 msgstr ""
2754 "Kópiu GNU General Public License by ste mali získať spoločne s týmto "
2755 "programom. Ak to tak nie je, napíšte na adresu Free Software Foundation, "
2756 "Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2757
2758 #: src/gtk/about.c:259
2759 msgid ""
2760 "\n"
2761 "\n"
2762 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
2763 "the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
2764 msgstr ""
2765 "\n"
2766 "\n"
2767 "Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý projektom OpenSSL pre použitie v "
2768 "OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
2769
2770 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2771 msgid "Orange"
2772 msgstr "Oranžová"
2773
2774 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2775 msgid "Red"
2776 msgstr "Červená"
2777
2778 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2779 msgid "Pink"
2780 msgstr "Ružová"
2781
2782 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2783 msgid "Sky blue"
2784 msgstr "Bledomodrá"
2785
2786 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2787 msgid "Blue"
2788 msgstr "Modrá"
2789
2790 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2791 msgid "Green"
2792 msgstr "Zelená"
2793
2794 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2795 msgid "Brown"
2796 msgstr "Hnedá"
2797
2798 #: src/gtk/foldersort.c:141
2799 msgid "Set folder sortorder"
2800 msgstr "Nastaviť triedenie priečinkov"
2801
2802 #: src/gtk/foldersort.c:153
2803 msgid ""
2804 "Move folders up or down to change\n"
2805 "the sort order in the folderview"
2806 msgstr ""
2807 "Presuňte priečinky nahor alebo nadol pre\n"
2808 "zmenu triedenia v zozname priečinkov"
2809
2810 #: src/gtk/foldersort.c:213
2811 msgid "Folders"
2812 msgstr "Priečinky"
2813
2814 #: src/gtk/gtkaspell.c:605
2815 msgid "No dictionary selected."
2816 msgstr "Nie je zvolený žiadny slovník."
2817
2818 #: src/gtk/gtkaspell.c:827 src/gtk/gtkaspell.c:1776 src/gtk/gtkaspell.c:2101
2819 msgid "Normal Mode"
2820 msgstr "Normálny režim"
2821
2822 #: src/gtk/gtkaspell.c:829 src/gtk/gtkaspell.c:1782 src/gtk/gtkaspell.c:2112
2823 msgid "Bad Spellers Mode"
2824 msgstr "Režim zlého pravopisu"
2825
2826 #: src/gtk/gtkaspell.c:868
2827 msgid "Unknown suggestion mode."
2828 msgstr "Režim návrhov neznámych slov."
2829
2830 #: src/gtk/gtkaspell.c:1126
2831 msgid "No misspelled word found."
2832 msgstr "Neboli nájdené žiadne pravopisné chyby."
2833
2834 #: src/gtk/gtkaspell.c:1464
2835 msgid "Replace unknown word"
2836 msgstr "Nahradiť neznáme slovo"
2837
2838 #: src/gtk/gtkaspell.c:1479
2839 #, c-format
2840 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
2841 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradiť \"%s\" čím: </span>"
2842
2843 #: src/gtk/gtkaspell.c:1524
2844 msgid ""
2845 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
2846 "will learn from mistake.\n"
2847 msgstr ""
2848 "Ak pri stlačení Enter podržíte klávesu Control,\n"
2849 "program sa z chyby poučí.\n"
2850
2851 #: src/gtk/gtkaspell.c:1770 src/gtk/gtkaspell.c:2090
2852 msgid "Fast Mode"
2853 msgstr "Rýchly režim"
2854
2855 #: src/gtk/gtkaspell.c:1923
2856 #, c-format
2857 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2858 msgstr "\"%s\" neznáme v %s"
2859
2860 #: src/gtk/gtkaspell.c:1936
2861 msgid "Accept in this session"
2862 msgstr "Prijať v tomto sedení"
2863
2864 #: src/gtk/gtkaspell.c:1946
2865 msgid "Add to personal dictionary"
2866 msgstr "Pridať do osobného slovníka"
2867
2868 #: src/gtk/gtkaspell.c:1956
2869 msgid "Replace with..."
2870 msgstr "Nahradiť čím..."
2871
2872 #: src/gtk/gtkaspell.c:1969
2873 #, c-format
2874 msgid "Check with %s"
2875 msgstr "Overiť pomocou %s"
2876
2877 #: src/gtk/gtkaspell.c:1991
2878 msgid "(no suggestions)"
2879 msgstr "(žiadne návrhy)"
2880
2881 #: src/gtk/gtkaspell.c:2002 src/gtk/gtkaspell.c:2164
2882 msgid "More..."
2883 msgstr "Ďalšie..."
2884
2885 #: src/gtk/gtkaspell.c:2066
2886 #, c-format
2887 msgid "Dictionary: %s"
2888 msgstr "Slovník: %s"
2889
2890 #: src/gtk/gtkaspell.c:2079
2891 #, c-format
2892 msgid "Use alternate (%s)"
2893 msgstr "Použiť alternatívny (%s)"
2894
2895 #: src/gtk/gtkaspell.c:2127 src/prefs_spelling.c:172
2896 msgid "Check while typing"
2897 msgstr "Overovať pri písaní"
2898
2899 #: src/gtk/gtkaspell.c:2143
2900 msgid "Change dictionary"
2901 msgstr "Zmeniť slovník"
2902
2903 #: src/gtk/gtkaspell.c:2305
2904 #, c-format
2905 msgid ""
2906 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2907 "%s"
2908 msgstr ""
2909 "Kontrola pravopisu nemohla zmeniť slovník.\n"
2910 "%s"
2911
2912 #: src/gtk/inputdialog.c:155
2913 #, c-format
2914 msgid "Input password for %s on %s:"
2915 msgstr "Zadajte heslo pre %s na %s:"
2916
2917 #: src/gtk/inputdialog.c:157
2918 msgid "Input password"
2919 msgstr "Zadajte heslo"
2920
2921 #: src/gtk/logwindow.c:63
2922 msgid "Protocol log"
2923 msgstr "Záznam protokolu"
2924
2925 #: src/gtk/pluginwindow.c:156
2926 msgid "Select Plugin to load"
2927 msgstr "Zvoľte plugin ktorý sa má načítať"
2928
2929 #: src/gtk/pluginwindow.c:225 src/gtk/pluginwindow.c:359
2930 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:249
2931 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:74
2932 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:503
2933 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:463
2934 msgid "Plugins"
2935 msgstr "Pluginy"
2936
2937 #: src/gtk/pluginwindow.c:256 src/prefs_summaries.c:210
2938 msgid "Description"
2939 msgstr "Popis"
2940
2941 #: src/gtk/pluginwindow.c:280
2942 msgid "Load Plugin"
2943 msgstr "Načítať plugin"
2944
2945 #: src/gtk/pluginwindow.c:285
2946 msgid "Unload Plugin"
2947 msgstr "Odobrať plugin"
2948
2949 #: src/gtk/prefswindow.c:469
2950 msgid "Page Index"
2951 msgstr "Obsah Stránky"
2952
2953 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:706
2954 #: src/prefs_filtering_action.c:359
2955 msgid "Account"
2956 msgstr "Konto"
2957
2958 #. S_COL_MARK
2959 #: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:120
2960 #: src/prefs_summary_column.c:80
2961 msgid "Status"
2962 msgstr "Stav"
2963
2964 #: src/gtk/quicksearch.c:107
2965 msgid "Extended symbols"
2966 msgstr "Rozšírené symboly"
2967
2968 #: src/gtk/quicksearch.c:208
2969 msgid "all messages"
2970 msgstr "všetky správy"
2971
2972 #: src/gtk/quicksearch.c:209
2973 msgid "messages whose age is greater than #"
2974 msgstr "správy, ktoré sú staršie ako #"
2975
2976 #: src/gtk/quicksearch.c:210
2977 msgid "messages whose age is less than #"
2978 msgstr "správy, ktoré sú novšie ako #"
2979
2980 #: src/gtk/quicksearch.c:211
2981 msgid "messages which contain S in the message body"
2982 msgstr "správy, ktorých telo obsahuje S"
2983
2984 #: src/gtk/quicksearch.c:212
2985 msgid "messages which contain S in the whole message"
2986 msgstr "správy, ktoré obsahujú S kdekoľvek"
2987
2988 #: src/gtk/quicksearch.c:213
2989 msgid "messages carbon-copied to S"
2990 msgstr "správy s kópiou v S"
2991
2992 #: src/gtk/quicksearch.c:214
2993 msgid "message is either to: or cc: to S"
2994 msgstr "správa je buď to: alebo cc: S"
2995
2996 #: src/gtk/quicksearch.c:215
2997 msgid "deleted messages"
2998 msgstr "vymazané správy"
2999
3000 #. * how I can filter deleted messages *
3001 #: src/gtk/quicksearch.c:216
3002 msgid "messages which contain S in the Sender field"
3003 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke Sender"
3004
3005 #: src/gtk/quicksearch.c:217
3006 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
3007 msgstr "pravda, ak je \"S\" vykonané úspešne"
3008
3009 #: src/gtk/quicksearch.c:218
3010 msgid "messages originating from user S"
3011 msgstr "správy pochádzajúce od používateľa S"
3012
3013 #: src/gtk/quicksearch.c:219
3014 msgid "forwarded messages"
3015 msgstr "preposlané správy"
3016
3017 #: src/gtk/quicksearch.c:220
3018 msgid "messages which contain header S"
3019 msgstr "správy, ktoré obsahujú hlavičku S"
3020
3021 #: src/gtk/quicksearch.c:221
3022 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
3023 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke Message-ID"
3024
3025 #: src/gtk/quicksearch.c:222
3026 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
3027 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke inreplyto"
3028
3029 #: src/gtk/quicksearch.c:223
3030 msgid "locked messages"
3031 msgstr "zamknuté správy"
3032
3033 #: src/gtk/quicksearch.c:224
3034 msgid "messages which are in newsgroup S"
3035 msgstr "správy, ktoré sú v diskusnej skupine S"
3036
3037 #: src/gtk/quicksearch.c:225
3038 msgid "new messages"
3039 msgstr "nové správy"
3040
3041 #: src/gtk/quicksearch.c:226
3042 msgid "old messages"
3043 msgstr "staré správy"
3044
3045 #: src/gtk/quicksearch.c:227
3046 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
3047 msgstr "neúplné správy (nestiahnuté úplne)"
3048
3049 #: src/gtk/quicksearch.c:228
3050 msgid "messages which have been replied to"
3051 msgstr "správy, ktoré boli zodpovedané"
3052
3053 #: src/gtk/quicksearch.c:229
3054 msgid "read messages"
3055 msgstr "prečítané správy"
3056
3057 #: src/gtk/quicksearch.c:230
3058 msgid "messages which contain S in subject"
3059 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v názve"
3060
3061 #: src/gtk/quicksearch.c:231
3062 msgid "messages whose score is equal to #"
3063 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je rovné #"
3064
3065 #: src/gtk/quicksearch.c:232
3066 msgid "messages whose score is greater than #"
3067 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je väčšie ako #"
3068
3069 #: src/gtk/quicksearch.c:233
3070 msgid "messages whose score is lower than #"
3071 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je menšie ako #"
3072
3073 #: src/gtk/quicksearch.c:234
3074 msgid "messages whose size is equal to #"
3075 msgstr "správy, ktorých veľkosť je rovná #"
3076
3077 #: src/gtk/quicksearch.c:235
3078 msgid "messages whose size is greater than #"
3079 msgstr "správy, ktorých veľkosť je väčšia ako #"
3080
3081 #: src/gtk/quicksearch.c:236
3082 msgid "messages whose size is smaller than #"
3083 msgstr "správy, ktorých veľkosť je menšia ako #"
3084
3085 #: src/gtk/quicksearch.c:237
3086 msgid "messages which have been sent to S"
3087 msgstr "správy, odoslané S"
3088
3089 #: src/gtk/quicksearch.c:238
3090 msgid "marked messages"
3091 msgstr "označené správy"
3092
3093 #: src/gtk/quicksearch.c:239
3094 msgid "unread messages"
3095 msgstr "neprečítané správy"
3096
3097 #: src/gtk/quicksearch.c:240
3098 msgid "messages which contain S in References header"
3099 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke References"
3100
3101 #: src/gtk/quicksearch.c:241
3102 msgid "messages returning 0 when passed to command"
3103 msgstr "správy vracajúce 0 po odovzdaní príkazu"
3104
3105 #: src/gtk/quicksearch.c:242
3106 msgid "messages which contain S in X-Label header"
3107 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke X-Label"
3108
3109 #: src/gtk/quicksearch.c:244
3110 msgid "logical AND operator"
3111 msgstr "logický operátor AND"
3112
3113 #: src/gtk/quicksearch.c:245
3114 msgid "logical OR operator"
3115 msgstr "logický operátor OR"
3116
3117 #: src/gtk/quicksearch.c:246
3118 msgid "logical NOT operator"
3119 msgstr "logický operátor NOT"
3120
3121 #: src/gtk/quicksearch.c:247
3122 msgid "case sensitive search"
3123 msgstr "záleží na veľkosti písmen"
3124
3125 #: src/gtk/quicksearch.c:249
3126 msgid "all filtering expressions are allowed"
3127 msgstr "všetky filtrovacie výrazy sú povolené"
3128
3129 #: src/gtk/quicksearch.c:256
3130 msgid "Extended Search symbols"
3131 msgstr "Rozšírené symboly vyhľadávania"
3132
3133 #. S_COL_MIME
3134 #. initial of sender
3135 #. S_COL_STATUS
3136 #. S_COL_MIME
3137 #: src/gtk/quicksearch.c:297 src/prefs_filtering_action.c:1042
3138 #: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1651
3139 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:462
3140 msgid "Subject"
3141 msgstr "Predmet"
3142
3143 #. S_COL_SUBJECT
3144 #. date
3145 #. S_COL_SUBJECT
3146 #: src/gtk/quicksearch.c:301 src/prefs_filtering_action.c:1043
3147 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1652
3148 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:463
3149 msgid "From"
3150 msgstr "Od"
3151
3152 #. S_COL_FROM
3153 #. subject
3154 #. S_COL_FROM
3155 #: src/gtk/quicksearch.c:305 src/prefs_filtering_action.c:1044
3156 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1653
3157 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:464
3158 msgid "To"
3159 msgstr "Komu"
3160
3161 #: src/gtk/quicksearch.c:316
3162 msgid "Recursive"
3163 msgstr "Rekurzívne"
3164
3165 #: src/gtk/quicksearch.c:349
3166 msgid "Clear"
3167 msgstr "Vyčistiť"
3168
3169 #: src/gtk/quicksearch.c:358
3170 msgid "Extended Symbols"
3171 msgstr "Rozšírené symboly"
3172
3173 #: src/gtk/sslcertwindow.c:113 src/gtk/sslcertwindow.c:253
3174 #: src/gtk/sslcertwindow.c:307
3175 msgid "correct"
3176 msgstr "správny"
3177
3178 #: src/gtk/sslcertwindow.c:118
3179 msgid "Owner"
3180 msgstr "Majiteľ"
3181
3182 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
3183 msgid "Signer"
3184 msgstr "Podpisovateľ"
3185
3186 #: src/gtk/sslcertwindow.c:126 src/gtk/sslcertwindow.c:147
3187 #: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_themes.c:886
3188 msgid "Name: "
3189 msgstr "Meno: "
3190
3191 #: src/gtk/sslcertwindow.c:133 src/gtk/sslcertwindow.c:154
3192 msgid "Organization: "
3193 msgstr "Organizácia: "
3194
3195 #: src/gtk/sslcertwindow.c:140 src/gtk/sslcertwindow.c:161
3196 msgid "Location: "
3197 msgstr "Umiestnenie: "
3198
3199 #: src/gtk/sslcertwindow.c:168
3200 msgid "Fingerprint: "
3201 msgstr "Odtlačok kľúča: "
3202
3203 #: src/gtk/sslcertwindow.c:174
3204 msgid "Signature status: "
3205 msgstr "Stav podpisu: "
3206
3207 #: src/gtk/sslcertwindow.c:228
3208 #, c-format
3209 msgid "SSL certificate for %s"
3210 msgstr "SSL certifikát pre %s"
3211
3212 #: src/gtk/sslcertwindow.c:244
3213 #, c-format
3214 msgid ""
3215 "Certificate for %s is unknown.\n"
3216 "Do you want to accept it?"
3217 msgstr ""
3218 "Certifikát pre %s je neznámy.\n"
3219 "Chcete ho prijať?"
3220
3221 #: src/gtk/sslcertwindow.c:255 src/gtk/sslcertwindow.c:309
3222 #, c-format
3223 msgid "Signature status: %s"
3224 msgstr "Stav podpisu: %s"
3225
3226 #: src/gtk/sslcertwindow.c:262
3227 msgid "_View certificate"
3228 msgstr "_Zobraziť certifikát"
3229
3230 #: src/gtk/sslcertwindow.c:267
3231 msgid "Unknown SSL Certificate"
3232 msgstr "Neznámy SSL certifikát"
3233
3234 #: src/gtk/sslcertwindow.c:268 src/gtk/sslcertwindow.c:321
3235 msgid "Accept and save"
3236 msgstr "Prijať a uložiť"
3237
3238 #: src/gtk/sslcertwindow.c:268 src/gtk/sslcertwindow.c:321
3239 msgid "Cancel connection"
3240 msgstr "Zrušiť spojenie"
3241
3242 #: src/gtk/sslcertwindow.c:286
3243 msgid "New certificate:"
3244 msgstr "Nový certifikát:"
3245
3246 #: src/gtk/sslcertwindow.c:291
3247 msgid "Known certificate:"
3248 msgstr "Známy certifikát:"
3249
3250 #: src/gtk/sslcertwindow.c:298
3251 #, c-format
3252 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3253 msgstr "Certifikát pre %s sa zmenil. Chcete ho prijať?"
3254
3255 #: src/gtk/sslcertwindow.c:316
3256 msgid "_View certificates"
3257 msgstr "_Zobraziť certifikáty"
3258
3259 #: src/gtk/sslcertwindow.c:320
3260 msgid "Changed SSL Certificate"
3261 msgstr "Zmena SSL certifikátu"
3262
3263 #: src/headerview.c:199 src/summaryview.c:2418 src/summaryview.c:2423
3264 msgid "(No From)"
3265 msgstr "(nie je známy odosielateľ)"
3266
3267 #: src/headerview.c:214 src/summaryview.c:2450 src/summaryview.c:2453
3268 msgid "(No Subject)"
3269 msgstr "(bez predmetu)"
3270
3271 #: src/image_viewer.c:288
3272 msgid "Filename:"
3273 msgstr "Názov súboru:"
3274
3275 #: src/image_viewer.c:295
3276 msgid "Filesize:"
3277 msgstr "Veľkosť súboru:"
3278
3279 #: src/image_viewer.c:316
3280 msgid "Load Image"
3281 msgstr "Načítať obrázok"
3282
3283 #: src/image_viewer.c:322
3284 msgid "Content-Type:"
3285 msgstr "Content-Type:"
3286
3287 #: src/imap.c:595
3288 msgid ""
3289 "\n"
3290 "\n"
3291 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
3292 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
3293 msgstr ""
3294 "\n"
3295 "\n"
3296 "CRAM-MD5 prihlásenie funguje len ak bola knižnica libetpan skompilovaná s "
3297 "podporou SASL, a je nainštalovaný CRAM-MD5 SASL plugin."
3298
3299 #: src/imap.c:603
3300 #, c-format
3301 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
3302 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo: neúspešné prihlásenie.%s"
3303
3304 #: src/imap.c:618
3305 #, c-format
3306 msgid "Connecting to %s failed"
3307 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo"
3308
3309 #: src/imap.c:623 src/imap.c:626
3310 #, c-format
3311 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3312 msgstr "IMAP4 spojenie k %s sa prerušilo. Znovu pripájam...\n"
3313
3314 #: src/imap.c:724
3315 #, c-format
3316 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
3317 msgstr "Pripájam sa k serveru IMAP4: %s..."
3318
3319 #: src/imap.c:756 src/imap.c:759
3320 #, c-format
3321 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
3322 msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru IMAP4: %s:%d"
3323
3324 #: src/imap.c:788
3325 msgid "Can't start TLS session.\n"
3326 msgstr "Nedá sa vytvoriť TLS spojenie.\n"
3327
3328 #: src/imap.c:821
3329 #, c-format
3330 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
3331 msgstr "Pripájam sa k serveru IMAP4: %s ...\n"
3332
3333 #: src/imap.c:1199
3334 msgid "can't set deleted flags\n"
3335 msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania\n"
3336
3337 #: src/imap.c:1204 src/imap.c:3284
3338 msgid "can't expunge\n"
3339 msgstr "nedá sa odstrániť\n"
3340
3341 #: src/imap.c:1629
3342 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3343 msgstr "nedá sa vytvoriť schránka: príkaz LIST zlyhal\n"
3344
3345 #: src/imap.c:1643
3346 msgid "can't create mailbox\n"
3347 msgstr "nedá sa vytvoriť schránka\n"
3348
3349 #: src/imap.c:1686
3350 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3351 msgstr "Názov nového priečinku nesmie obsahovať oddeľovač názvov priečinkov"
3352
3353 #: src/imap.c:1719
3354 #, c-format
3355 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3356 msgstr "nedá sa premenovať schránka: %s na %s\n"
3357
3358 #: src/imap.c:1782
3359 msgid "can't delete mailbox\n"
3360 msgstr "schránka sa nedá odstrániť \n"
3361
3362 #: src/imap.c:2028
3363 msgid "LIST failed\n"
3364 msgstr "príkaz LIST zlyhal\n"
3365
3366 #: src/imap.c:2132
3367 #, c-format
3368 msgid "can't select folder: %s\n"
3369 msgstr "priečinok sa nedá vytvoriť: %s\n"
3370
3371 #: src/imap.c:2259
3372 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3373 msgstr "IMAP4 autentizácia bola neúspešná.\n"
3374
3375 #: src/imap.c:2446
3376 msgid "Fetching message..."
3377 msgstr "Sťahujem správu..."
3378
3379 #: src/imap.c:2464
3380 msgid "Adding messages..."
3381 msgstr "Pridávam správy..."
3382
3383 #: src/imap.c:2487
3384 msgid "Copying messages..."
3385 msgstr "Kopírujem správy..."
3386
3387 #: src/imap.c:2613
3388 #, c-format
3389 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3390 msgstr "iconv nemôže skonvertovať UTF-7 na %s\n"
3391
3392 #: src/imap.c:2643
3393 #, c-format
3394 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
3395 msgstr "iconv nemôže skonvertovať %s na UTF-7\n"
3396
3397 #: src/imap.c:2687
3398 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
3399 msgstr "iconv nemôže skonvertovať UTF-8 na UTF-7 \n"
3400
3401 #: src/imap.c:3270
3402 #, c-format
3403 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3404 msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania: %d\n"
3405
3406 #: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:50
3407 msgid "/Create _new folder..."
3408 msgstr "/Vytvoriť _nový priečinok..."
3409
3410 #: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:51
3411 msgid "/_Rename folder..."
3412 msgstr "/_Premenovať priečinok..."
3413
3414 #: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:52
3415 msgid "/M_ove folder..."
3416 msgstr "/_Presunúť priečinok..."
3417
3418 #: src/imap_gtk.c:59 src/mh_gtk.c:53
3419 msgid "/_Delete folder"
3420 msgstr "/_Zmazať priečinok"
3421
3422 #: src/imap_gtk.c:61
3423 msgid "/Down_load messages"
3424 msgstr "/S_tiahnuť správy"
3425
3426 #: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
3427 msgid "/_Check for new messages"
3428 msgstr "/P_rijať nové správy"
3429
3430 #: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:56
3431 msgid "/R_ebuild folder tree"
3432 msgstr "/O_bnoviť štruktúru priečinkov"
3433
3434 #: src/imap_gtk.c:66
3435 msgid "/IMAP4 _account settings"
3436 msgstr "/N_astavenia konta IMAP4"
3437
3438 #: src/imap_gtk.c:67
3439 msgid "/Remove _IMAP4 account"
3440 msgstr "/Odstrániť konto _IMAP4"
3441
3442 #: src/imap_gtk.c:137
3443 msgid ""
3444 "Input the name of new folder:\n"
3445 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
3446 " append '/' at the end of the name)"
3447 msgstr ""
3448 "Zadajte názov nového priečinku:\n"
3449 "(ak chcete vytvoriť priečinok s ďalšími podpriečinkami,\n"
3450 "pridajte na koniec názvu '/')"
3451
3452 #: src/imap_gtk.c:186 src/mh_gtk.c:226
3453 #, c-format
3454 msgid "Input new name for '%s':"
3455 msgstr "Zadajte nový názov pre '%s':"
3456
3457 #: src/imap_gtk.c:188 src/mh_gtk.c:228
3458 msgid "Rename folder"
3459 msgstr "Premenovať priečinok"
3460
3461 #: src/imap_gtk.c:215 src/mh_gtk.c:253
3462 msgid ""
3463 "The folder could not be renamed.\n"
3464 "The new folder name is not allowed."
3465 msgstr ""
3466 "Nepodarilo sa premenovať priečinok.\n"
3467 "Nový názov je neprípustný."
3468
3469 #: src/imap_gtk.c:276
3470 #, c-format
3471 msgid "Really delete IMAP4 account '%s'?"
3472 msgstr "Naozaj chcete odstrániť IMAP4 konto '%s'?"
3473
3474 #: src/imap_gtk.c:277
3475 msgid "Delete IMAP4 account"
3476 msgstr "Odstrániť IMAP4 konto"
3477
3478 #: src/imap_gtk.c:323 src/mh_gtk.c:174
3479 #, c-format
3480 msgid ""
3481 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
3482 "will not be possible.\n"
3483 "\n"
3484 "Do you really want to delete?"
3485 msgstr ""
3486 "Všetky priečinky a správy v `%s' budú odstránené. Ich obnovenie nebude "
3487 "možné\n"
3488 "\n"
3489 "Naozaj pokračovať?"
3490
3491 #: src/imap_gtk.c:345 src/mh_gtk.c:196
3492 #, c-format
3493 msgid "Can't remove the folder '%s'."
3494 msgstr "Priečinok '%s' sa nedá odstrániť."
3495
3496 #: src/imap_gtk.c:398 src/news_gtk.c:348
3497 #, c-format
3498 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
3499 msgstr "Pri sťahovaní správ v '%s' nastala chyba."
3500
3501 #: src/imap_gtk.c:422 src/news_gtk.c:87
3502 msgid "You're working offline. Override during 10 minutes?"
3503 msgstr "Pracujete offline. Pripojiť sa počas nasledujúcich 10 minút?"
3504
3505 #: src/import.c:142
3506 msgid "Import"
3507 msgstr "Importovať"
3508
3509 #: src/import.c:161
3510 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3511 msgstr "Zvoľte importovaný mbox súbor a cieľový priečinok."
3512
3513 #: src/import.c:171
3514 msgid "Importing file:"
3515 msgstr "Importovaný súbor:"
3516
3517 #: src/import.c:176
3518 msgid "Destination dir:"
3519 msgstr "Cieľový priečinok:"
3520
3521 #: src/import.c:236
3522 msgid "Select importing file"
3523 msgstr "Zvoľte súbor pre import"
3524
3525 #: src/importldif.c:189
3526 msgid "Please specify address book name and file to import."
3527 msgstr "Prosím zvoľte názov adresára a súboru pre import."
3528
3529 #: src/importldif.c:192
3530 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3531 msgstr "Zvoľte a premenujte názvy LDIF polí pre import."
3532
3533 #: src/importldif.c:195
3534 msgid "File imported."
3535 msgstr "Súbor importovaný."
3536
3537 #: src/importldif.c:450 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
3538 msgid "Please select a file."
3539 msgstr "Prozím zvoľte súbor."
3540
3541 #: src/importldif.c:456 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
3542 msgid "Address book name must be supplied."
3543 msgstr "Nebol zadaný názov adresára."
3544
3545 #: src/importldif.c:471
3546 msgid "Error reading LDIF fields."
3547 msgstr "Chyba pri čítaní LDIF polí."
3548
3549 #: src/importldif.c:494
3550 msgid "LDIF file imported successfully."
3551 msgstr "Súbor LDIFbol úspešne importovaný."
3552
3553 #: src/importldif.c:606
3554 msgid "Select LDIF File"
3555 msgstr "Zvoľte súbor LDIF"
3556
3557 #: src/importldif.c:703
3558 msgid ""
3559 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3560 "file data."
3561 msgstr "Zadajte názov adresára, ktorý bude vytvorený z údajov súboru LDIF."
3562
3563 #: src/importldif.c:709
3564 msgid "File Name"
3565 msgstr "Názov súboru"
3566
3567 #: src/importldif.c:720
3568 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3569 msgstr "Úplné určenie importovaného súboru LDIF."
3570
3571 #: src/importldif.c:729
3572 msgid "Select the LDIF file to import."
3573 msgstr "Zvoľte súbor LDIF pre import."
3574
3575 #: src/importldif.c:766
3576 msgid "R"
3577 msgstr "R"
3578
3579 #. S_COL_MARK
3580 #: src/importldif.c:767 src/summaryview.c:460
3581 msgid "S"
3582 msgstr "V"
3583
3584 #: src/importldif.c:768
3585 msgid "LDIF Field Name"
3586 msgstr "Názov LDIF poľa"
3587
3588 #: src/importldif.c:769
3589 msgid "Attribute Name"
3590 msgstr "Názov atribútu"
3591
3592 #: src/importldif.c:824
3593 msgid "LDIF Field"
3594 msgstr "LDIF pole"
3595
3596 #: src/importldif.c:836
3597 msgid "Attribute"
3598 msgstr "Atribút"
3599
3600 #: src/importldif.c:847
3601 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3602 msgstr "Pole ldif sa dá premenovať na názov uživateľského atribútu."
3603
3604 #: src/importldif.c:852
3605 msgid "???"
3606 msgstr "???"
3607
3608 #: src/importldif.c:870
3609 msgid ""
3610 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3611 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3612 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3613 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3614 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3615 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3616 "field for import."
3617 msgstr ""
3618 "Vyberte pole LDIF, ktoré bude premenované alebo zvolené pre import do "
3619 "zoznamu hore. Vyhradené polia (označené značkou v stĺpci \"R\") sú "
3620 "importované automaticky a nedajú sa premenovať. Kliknutie v stĺpci Vybrať "
3621 "(\"S\") pridá pole medzi importované. Kliknutie kdekoľvek inde v riadku "
3622 "umožní premenovať pole vo vstupnom riadku pod zoznamom. Dvojklik kdekoľvek v "
3623 "riadku pridá pole medzi importované polia."
3624
3625 #: src/importldif.c:882
3626 msgid "Select for Import"
3627 msgstr "Zvoľte pre import"
3628
3629 #: src/importldif.c:888
3630 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3631 msgstr "Vyberte pole LDIF pre import do adresára."
3632
3633 #: src/importldif.c:891
3634 msgid " Modify "
3635 msgstr " Zmeniť "
3636
3637 #: src/importldif.c:897
3638 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3639 msgstr "Toto tlačítko aktualizuje horný zoznam poskytnutými údajmi."
3640
3641 #: src/importldif.c:970
3642 msgid "Records Imported :"
3643 msgstr "Importované záznamy :"
3644
3645 #: src/importldif.c:1001
3646 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3647 msgstr "Importovať súbor LDIF do adresára"
3648
3649 #. Button panel
3650 #: src/importldif.c:1034
3651 msgid "Prev"
3652 msgstr "Predchádzajúci"
3653
3654 #: src/importldif.c:1035 src/toolbar.c:404 src/toolbar.c:496
3655 msgid "Next"
3656 msgstr "Nasledujúca"
3657
3658 #: src/importmutt.c:143
3659 msgid "Error importing MUTT file."
3660 msgstr "Chyba pri importovaní súboru MUTT."
3661
3662 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:330 src/importpine.c:171
3663 #: src/importpine.c:331
3664 msgid "Please select a file to import."
3665 msgstr "Prozím zvoľte súbor pre import."
3666
3667 #: src/importmutt.c:185
3668 msgid "Select MUTT File"
3669 msgstr "Zvoľte súbor MUTT"
3670
3671 #: src/importmutt.c:242
3672 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3673 msgstr "Importovať súbor MUTT do adresára"
3674
3675 #: src/importpine.c:143
3676 msgid "Error importing Pine file."
3677 msgstr "Chyba pri importovaní súboru Pine."
3678
3679 #: src/importpine.c:185
3680 msgid "Select Pine File"
3681 msgstr "Vyberte súbor Pine"
3682
3683 #: src/importpine.c:242
3684 msgid "Import Pine file into Address Book"
3685 msgstr "Importovať súbor Pine do adresára"
3686
3687 #: src/inc.c:372
3688 msgid "Retrieving new messages"
3689 msgstr "Prijímam nové správy"
3690
3691 #: src/inc.c:419
3692 msgid "Standby"
3693 msgstr "Čakajte"
3694
3695 #: src/inc.c:549 src/inc.c:599
3696 msgid "Cancelled"
3697 msgstr "Zrušené"
3698
3699 #: src/inc.c:560
3700 msgid "Retrieving"
3701 msgstr "Prijímam"
3702
3703 #: src/inc.c:569
3704 #, c-format
3705 msgid "Done (%d message (%s) received)"
3706 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
3707 msgstr[0] "Hotovo (%d správa (%s) prijatá)"
3708 msgstr[1] "Hotovo (%d správy (%s) prijaté)"
3709 msgstr[2] "Hotovo (%d správ (%s) prijatých)"
3710
3711 #: src/inc.c:575
3712 msgid "Done (no new messages)"
3713 msgstr "Hotovo (žiadne nové správy)"
3714
3715 #: src/inc.c:580
3716 msgid "Connection failed"
3717 msgstr "Spojenie zlyhalo"
3718
3719 #: src/inc.c:583
3720 msgid "Auth failed"
3721 msgstr "Autentizácia zlyhala"
3722
3723 #. S_COL_SCORE
3724 #: src/inc.c:586 src/prefs_summary_column.c:89
3725 msgid "Locked"
3726 msgstr "Zamknuté"
3727
3728 #: src/inc.c:596 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:245
3729 msgid "Timeout"
3730 msgstr "Timeout"
3731
3732 #: src/inc.c:694
3733 #, c-format
3734 msgid "Finished (%d new message)"
3735 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
3736 msgstr[0] "Dokončené (%d nová správa)"
3737 msgstr[1] "Dokončené (%d nové správy)"
3738 msgstr[2] "Dokončené (%d nových správ)"
3739
3740 #: src/inc.c:698
3741 msgid "Finished (no new messages)"
3742 msgstr "Dokončené (žiadne nové správy)"
3743
3744 #: src/inc.c:707
3745 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3746 msgstr "Pri prijímaní pošty sa vyskytli chyby."
3747
3748 #: src/inc.c:748
3749 #, c-format
3750 msgid "%s: Retrieving new messages"
3751 msgstr "%s: Prijímam nové správy"
3752
3753 #: src/inc.c:767
3754 #, c-format
3755 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3756 msgstr "Pripájam sa k serveru POP3: %s..."
3757
3758 #: src/inc.c:777
3759 #, c-format
3760 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3761 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d\n"
3762
3763 #: src/inc.c:784
3764 #, c-format
3765 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3766 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d"
3767
3768 #: src/inc.c:865 src/send_message.c:408
3769 msgid "Authenticating..."
3770 msgstr "Autentizácia..."
3771
3772 #: src/inc.c:866
3773 #, c-format
3774 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
3775 msgstr "Prijímam správy z %s (%s) ..."
3776
3777 #: src/inc.c:872
3778 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3779 msgstr "Získavam počet nových správ (STAT)..."
3780
3781 #: src/inc.c:876
3782 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3783 msgstr "Získavam počet nových správ (LAST)..."
3784
3785 #: src/inc.c:880
3786 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3787 msgstr "Získavam počet nových správ (UIDL)..."
3788
3789 #: src/inc.c:884
3790 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3791 msgstr "Získavam veľkosť správ (LIST)..."
3792
3793 #: src/inc.c:894
3794 #, c-format
3795 msgid "Deleting message %d"
3796 msgstr "Odstraňujem správu %d"
3797
3798 #: src/inc.c:901 src/send_message.c:426
3799 msgid "Quitting"
3800 msgstr "Odpájam sa"
3801
3802 #: src/inc.c:926
3803 #, c-format
3804 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3805 msgstr "Prijímam správu (%d / %d) (%s / %s)"
3806
3807 #: src/inc.c:945
3808 #, c-format
3809 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
3810 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
3811 msgstr[0] "Prijímam (%d správa (%s) prijatá)"
3812 msgstr[1] "Prijímam (%d správy (%s) prijaté)"
3813 msgstr[2] "Prijímam (%d správ (%s) prijatých)"
3814
3815 #: src/inc.c:1101
3816 msgid "Connection failed."
3817 msgstr "Spojenie zlyhalo."
3818
3819 #: src/inc.c:1104
3820 #, c-format
3821 msgid "Connection to %s:%d failed."
3822 msgstr "Spojenie k %s:%d zlyhalo."
3823
3824 #: src/inc.c:1109
3825 msgid "Error occurred while processing mail."
3826 msgstr "Pri spracovávaní pošty sa vyskytla chyba."
3827
3828 #: src/inc.c:1114
3829 #, c-format
3830 msgid ""
3831 "Error occurred while processing mail:\n"
3832 "%s"
3833 msgstr ""
3834 "Pri spracovávaní pošty sa vyskytla chyba:\n"
3835 "%s"
3836
3837 #: src/inc.c:1120
3838 msgid "No disk space left."
3839 msgstr "Na disku už nie je miesto."
3840
3841 #: src/inc.c:1125
3842 msgid "Can't write file."
3843 msgstr "Nedá sa zapisovať do súboru."
3844
3845 #: src/inc.c:1130
3846 msgid "Socket error."
3847 msgstr "Chyba socketu."
3848
3849 #: src/inc.c:1133
3850 #, c-format
3851 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
3852 msgstr "Chyba socketu pri spojení s %s:%d."
3853
3854 #. consider EOF right after QUIT successful
3855 #: src/inc.c:1138 src/send_message.c:339 src/send_message.c:551
3856 msgid "Connection closed by the remote host."
3857 msgstr "Vzdialený hostiteľ ukončil spojenie."
3858
3859 #: src/inc.c:1141
3860 #, c-format
3861 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
3862 msgstr "Vzdialený hostiteľ %s:%d ukončil spojenie."
3863
3864 #: src/inc.c:1146
3865 msgid "Mailbox is locked."
3866 msgstr "Mailbox je zamknutý."
3867
3868 #: src/inc.c:1150
3869 #, c-format
3870 msgid ""
3871 "Mailbox is locked:\n"
3872 "%s"
3873 msgstr ""
3874 "Mailbox je zamknutý:\n"
3875 "%s"
3876
3877 #: src/inc.c:1156 src/send_message.c:536
3878 msgid "Authentication failed."
3879 msgstr "Autentizácia bola neúspešná."
3880
3881 #: src/inc.c:1161 src/send_message.c:539
3882 #, c-format
3883 msgid ""
3884 "Authentication failed:\n"
3885 "%s"
3886 msgstr ""
3887 "Autentizácia bola neúspešná:\n"
3888 "%s"
3889
3890 #: src/inc.c:1166 src/send_message.c:555
3891 msgid "Session timed out."
3892 msgstr "Čas spojenia vypršal."
3893
3894 #: src/inc.c:1169
3895 #, c-format
3896 msgid "Connection to %s:%d timed out."
3897 msgstr "Spojenie k %s:%d zlyhalo."
3898
3899 #: src/inc.c:1204
3900 msgid "Incorporation cancelled\n"
3901 msgstr "Začleňovanie zrušené\n"
3902
3903 #: src/ldif.c:839
3904 msgid "Nick Name"
3905 msgstr "Prezývka"
3906
3907 #: src/main.c:171
3908 #, c-format
3909 msgid ""
3910 "File '%s' already exists.\n"
3911 "Can't create folder."
3912 msgstr ""
3913 "Súbor '%s' už existuje.\n"
3914 "Priečinok sa nedá vytvoriť."
3915
3916 #: src/main.c:290
3917 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3918 msgstr "glib nepodporuje g_thread.\n"
3919
3920 #: src/main.c:652
3921 #, c-format
3922 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3923 msgstr "Použitie: %s [VOĽBY]...\n"
3924
3925 #: src/main.c:654
3926 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3927 msgstr "  --compose [adresa]    otvorí okno pre písanie novej správy"
3928
3929 #: src/main.c:655
3930 msgid ""
3931 "  --attach file1 [file2]...\n"
3932 "                         open composition window with specified files\n"
3933 "                         attached"
3934 msgstr ""
3935 "  --attach file1 [file2]...\n"
3936 "                         otvorí okno pre písanie novej správy s pripojenými "
3937 "uvedenými\n"
3938 "                         súbormi"
3939
3940 #: src/main.c:658
3941 msgid "  --receive              receive new messages"
3942 msgstr "  --receive              prijme nové správy"
3943
3944 #: src/main.c:659
3945 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3946 msgstr "  --receive-all          prijme nové správy pre všetky kontá"
3947
3948 #: src/main.c:660
3949 msgid "  --send                 send all queued messages"
3950 msgstr "  --send                 pošle všetky správy vo výstupnej fronte"
3951
3952 #: src/main.c:661
3953 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3954 msgstr "  --status [priečinok]...   zobrazí celkový počet správ"
3955
3956 #: src/main.c:662
3957 msgid ""
3958 "  --status-full [folder]...\n"
3959 "                         show the status of each folder"
3960 msgstr ""
3961 "  --status-full [priečinok]...\n"
3962 "                        zobrazí stav jednotlivých priečinkov"
3963
3964 #: src/main.c:664
3965 msgid "  --online               switch to online mode"
3966 msgstr "  --online               prepne do online režimu"
3967
3968 #: src/main.c:665
3969 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3970 msgstr "  --offline              prepne do režimu offline"
3971
3972 #: src/main.c:666
3973 msgid "  --debug                debug mode"
3974 msgstr "  --debug                ladiaci mód"
3975
3976 #: src/main.c:667
3977 msgid "  --help                 display this help and exit"
3978 msgstr "  --help                zobrazí túto nápovedu a ukončí program"
3979
3980 #: src/main.c:668
3981 msgid "  --version              output version information and exit"
3982 msgstr ""
3983 "  --version                zobrazí informácie o verzii a ukončí program"
3984
3985 #: src/main.c:669
3986 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3987 msgstr "  --config-dir           výstupný priečinok s nastaveniami"
3988
3989 #: src/main.c:707 src/summaryview.c:5320
3990 #, c-format
3991 msgid "Processing (%s)..."
3992 msgstr "Spracúvam (%s)..."
3993
3994 #: src/main.c:710
3995 msgid "top level folder"
3996 msgstr "priečinok vrchnej úrovne"
3997
3998 #: src/main.c:768
3999 msgid "Really quit?"
4000 msgstr "Naozaj ukončiť?"
4001
4002 #: src/main.c:769
4003 msgid "Composing message exists."
4004 msgstr "Máte rozpísanú správu."
4005
4006 #: src/main.c:770
4007 msgid "Draft them"
4008 msgstr "Medzi koncepty"
4009
4010 #: src/main.c:770
4011 msgid "Discard them"
4012 msgstr "Zahodiť"
4013
4014 #: src/main.c:770
4015 msgid "Don't quit"
4016 msgstr "Neukončiť"
4017
4018 #: src/main.c:784
4019 msgid "Queued messages"
4020 msgstr "Správy vo fronte"
4021
4022 #: src/main.c:785
4023 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
4024 msgstr "Vo fronte sú neodoslané správy. Ukončiť program?"
4025
4026 #: src/main.c:1040 src/toolbar.c:1997
4027 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
4028 msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
4029
4030 #: src/mainwindow.c:447 src/messageview.c:155
4031 msgid "/_File"
4032 msgstr "/_Súbor"
4033
4034 #: src/mainwindow.c:448
4035 msgid "/_File/_Add mailbox"
4036 msgstr "/_Súbor/_Pridať schránku"
4037
4038 #: src/mainwindow.c:449
4039 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
4040 msgstr "/_Súbor/_Pridať schránku/MH..."
4041
4042 #: src/mainwindow.c:450 src/mainwindow.c:452 src/mainwindow.c:457
4043 #: src/mainwindow.c:459 src/mainwindow.c:462 src/mainwindow.c:464
4044 #: src/messageview.c:158
4045 msgid "/_File/---"
4046 msgstr "/_Súbor/---"
4047
4048 #: src/mainwindow.c:451
4049 msgid "/_File/Change folder order"
4050 msgstr "/_Súbor/Zmeniť triedenie priečinkov"
4051
4052 #: src/mainwindow.c:453
4053 msgid "/_File/_Import mbox file..."
4054 msgstr "/_Súbor/_Importovať súbor mbox..."
4055
4056 #: src/mainwindow.c:454
4057 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
4058 msgstr "/_Súbor/_Exportovať do súboru mbox..."
4059
4060 #: src/mainwindow.c:455
4061 msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
4062 msgstr "/_Súbor/_Exportovať výber do súboru mbox..."
4063
4064 #: src/mainwindow.c:458
4065 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
4066 msgstr "/_Súbor/Vyčistiť _všetky odpadkové koše"
4067
4068 #: src/mainwindow.c:460 src/messageview.c:156
4069 msgid "/_File/_Save as..."
4070 msgstr "/_Súbor/_Uložiť ako..."
4071
4072 #: src/mainwindow.c:461 src/messageview.c:157
4073 msgid "/_File/_Print..."
4074 msgstr "/_Súbor/_Tlačiť..."
4075
4076 #: src/mainwindow.c:463
4077 msgid "/_File/_Work offline"
4078 msgstr "/Súbor/Pracovať _offline"
4079
4080 #. {N_("/_File/_Close"),                "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
4081 #: src/mainwindow.c:466
4082 msgid "/_File/E_xit"
4083 msgstr "/_Súbor/Uk_ončiť"
4084
4085 #: src/mainwindow.c:471
4086 msgid "/_Edit/Select _thread"
4087 msgstr "/_Upraviť/Zvoliť _vlákno"
4088
4089 #: src/mainwindow.c:473 src/messageview.c:165
4090 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
4091 msgstr "/_Upraviť/Vy_hľadať v aktuálnej správe..."
4092
4093 #: src/mainwindow.c:475
4094 msgid "/_Edit/_Search folder..."
4095 msgstr "/_Upraviť/_Vyhľadať v správach..."
4096
4097 #: src/mainwindow.c:476
4098 msgid "/_Edit/_Quick search"
4099 msgstr "/_Upraviť/_Rýchle vyhľadanie"
4100
4101 #: src/mainwindow.c:477 src/messageview.c:168 src/summaryview.c:451
4102 msgid "/_View"
4103 msgstr "/_Zobraziť"
4104
4105 #: src/mainwindow.c:478
4106 msgid "/_View/Show or hi_de"
4107 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť"
4108
4109 #: src/mainwindow.c:479
4110 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
4111 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Strom priečinkov"
4112
4113 #: src/mainwindow.c:481
4114 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
4115 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Zobrazenie správy"
4116
4117 #: src/mainwindow.c:483
4118 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
4119 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov"
4120
4121 #: src/mainwindow.c:485
4122 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
4123 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Ikony _a text"
4124
4125 #: src/mainwindow.c:487
4126 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
4127 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/_Ikony"
4128
4129 #: src/mainwindow.c:489
4130 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
4131 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/_Text"
4132
4133 #: src/mainwindow.c:491
4134 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
4135 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Žiad_ne"
4136
4137 #: src/mainwindow.c:493
4138 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
4139 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/Stavový _riadok"
4140
4141 #: src/mainwindow.c:495 src/mainwindow.c:498 src/mainwindow.c:529
4142 #: src/mainwindow.c:553 src/mainwindow.c:662 src/mainwindow.c:666
4143 #: src/messageview.c:267
4144 msgid "/_View/---"
4145 msgstr "/_Zobraziť/---"
4146
4147 #: src/mainwindow.c:496
4148 msgid "/_View/Separate f_older tree"
4149 msgstr "/_Zobraziť/Samostatný str_om priečinkov"
4150
4151 #: src/mainwindow.c:497
4152 msgid "/_View/Separate _message view"
4153 msgstr "/_Zobraziť/Samostatné zobraz_enie správy"
4154
4155 #: src/mainwindow.c:499
4156 msgid "/_View/_Sort"
4157 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť"
4158
4159 #: src/mainwindow.c:500
4160 msgid "/_View/_Sort/by _number"
4161 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa čí_sla"
4162
4163 #: src/mainwindow.c:501
4164 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
4165 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _veľkosti"
4166
4167 #: src/mainwindow.c:502
4168 msgid "/_View/_Sort/by _date"
4169 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _dátumu"
4170
4171 #: src/mainwindow.c:503
4172 msgid "/_View/_Sort/by _from"
4173 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _odosielateľa"
4174
4175 #: src/mainwindow.c:504
4176 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
4177 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _príjemcu"
4178
4179 #: src/mainwindow.c:505
4180 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
4181 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa p_redmetu"
4182
4183 #: src/mainwindow.c:506
4184 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
4185 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _farebného označenia"
4186
4187 #: src/mainwindow.c:508
4188 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
4189 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _značky"
4190
4191 #: src/mainwindow.c:509
4192 msgid "/_View/_Sort/by _status"
4193 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _stavu"
4194
4195 #: src/mainwindow.c:510
4196 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
4197 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa prí_loh"
4198
4199 #: src/mainwindow.c:512
4200 msgid "/_View/_Sort/by score"
4201 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _hodnotenia"
4202
4203 #: src/mainwindow.c:513
4204 msgid "/_View/_Sort/by locked"
4205 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa zámku"
4206
4207 #: src/mainwindow.c:514
4208 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
4209 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/_Netriediť"
4210
4211 #: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:518
4212 msgid "/_View/_Sort/---"
4213 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/---"
4214
4215 #: src/mainwindow.c:516
4216 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
4217 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Vzostupne"
4218
4219 #: src/mainwindow.c:517
4220 msgid "/_View/_Sort/Descending"
4221 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Zostupne"
4222
4223 #: src/mainwindow.c:519
4224 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
4225 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Zos_kupiť podľa predmetu"
4226
4227 #: src/mainwindow.c:521
4228 msgid "/_View/Th_read view"
4229 msgstr "/_Zobraziť/Zobraziť _vlákna"
4230
4231 #: src/mainwindow.c:522
4232 msgid "/_View/E_xpand all threads"
4233 msgstr "/_Zobraziť/_Rozbaliť všetky vlákna"
4234
4235 #: src/mainwindow.c:523
4236 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
4237 msgstr "/_Zobraziť/Zba_liť všetky vlákna"
4238
4239 #: src/mainwindow.c:524
4240 msgid "/_View/_Hide read messages"
4241 msgstr "/_Zobraziť/S_kryť prečítané správy"
4242
4243 #: src/mainwindow.c:525
4244 msgid "/_View/Set displayed _columns"
4245 msgstr "/_Zobraziť/Nastav_iť zobrazované položky"
4246
4247 #: src/mainwindow.c:526
4248 msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Folder list..."
4249 msgstr "/_Zobraziť/Nastav_iť zobrazované položky/v zozname _priečinkov..."
4250
4251 #: src/mainwindow.c:527
4252 msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Message list..."
4253 msgstr "/_Zobraziť/Nastav_iť zobrazované položky/v zozname _správ..."
4254
4255 #: src/mainwindow.c:530
4256 msgid "/_View/_Go to"
4257 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na"
4258
4259 #: src/mainwindow.c:531
4260 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
4261 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/_Predošlú správu"
4262
4263 #: src/mainwindow.c:532
4264 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
4265 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ď_alšiu správu"
4266
4267 #: src/mainwindow.c:533 src/mainwindow.c:538 src/mainwindow.c:541
4268 #: src/mainwindow.c:546 src/mainwindow.c:551
4269 msgid "/_View/_Go to/---"
4270 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/---"
4271
4272 #: src/mainwindow.c:534
4273 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
4274 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/P_redošlú neprečítanú správu"
4275
4276 #: src/mainwindow.c:536
4277 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
4278 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalšiu n_eprečítanú správu"
4279
4280 #: src/mainwindow.c:539
4281 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
4282 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú no_vú správu"
4283
4284 #: src/mainwindow.c:540
4285 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
4286 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalši_u novú správu"
4287
4288 #: src/mainwindow.c:542
4289 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
4290 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú _označenú správu"
4291
4292 #: src/mainwindow.c:544
4293 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
4294 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalšiu o_značenú správu"
4295
4296 #: src/mainwindow.c:547
4297 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
4298 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú správu s návestí_m"
4299
4300 #: src/mainwindow.c:549
4301 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
4302 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďa_lšiu správu s návestím"
4303
4304 #: src/mainwindow.c:552
4305 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
4306 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Iný priečino_k..."
4307
4308 #: src/mainwindow.c:556 src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:171
4309 msgid "/_View/Character _encoding/---"
4310 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/---"
4311
4312 #: src/mainwindow.c:560 src/messageview.c:175
4313 msgid "/_View/Character _encoding"
4314 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie"
4315
4316 #: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:176
4317 msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
4318 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/_Automaticky zistiť"
4319
4320 #: src/mainwindow.c:564 src/messageview.c:179
4321 msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
4322 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/7bit ascii (US-ASC_II)"
4323
4324 #: src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:182
4325 msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
4326 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Unicode (_UTF-8)"
4327
4328 #: src/mainwindow.c:570 src/messageview.c:185
4329 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
4330 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-_1)"
4331
4332 #: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:187
4333 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
4334 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-15)"
4335
4336 #: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:190
4337 msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
4338 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
4339
4340 #: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:193
4341 msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
4342 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/_Pobaltie (ISO-8859-13)"
4343
4344 #: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:195
4345 msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
4346 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Pobaltie (ISO-8859-_4)"
4347
4348 #: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:198
4349 msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
4350 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Grécko (ISO-8859-_7)"
4351
4352 #: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:201
4353 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
4354 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Hebrejčina (ISO-8859-_8)"
4355
4356 #: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:203
4357 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
4358 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Hebrejčina (Windows-1255)"
4359
4360 #: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:206
4361 msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
4362 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Turecko (ISO-8859-_9)"
4363
4364 #: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:209
4365 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
4366 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (ISO-8859-_5)"
4367
4368 #: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:211
4369 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
4370 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-_R)"
4371
4372 #: src/mainwindow.c:604 src/messageview.c:213
4373 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
4374 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-U)"
4375
4376 #: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:215
4377 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
4378 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (Windows-1251)"
4379
4380 #: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:218
4381 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
4382 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-_JP)"
4383
4384 #: src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:220
4385 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
4386 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-JP-2)"
4387
4388 #: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:222
4389 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
4390 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (_EUC-JP)"
4391
4392 #: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:224
4393 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
4394 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (_Shift__JIS)"
4395
4396 #: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:227
4397 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
4398 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
4399
4400 #: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:229
4401 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
4402 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GBK)"
4403
4404 #: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:231
4405 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
4406 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Tradičná čínština (_Big5)"
4407
4408 #: src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:233
4409 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
4410 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Tradičná čínština (EUC-_TW)"
4411
4412 #: src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:235
4413 msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
4414 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Čínština (ISO-2022-_CN)"
4415