2007-02-26 [paul] 2.7.2cvs75
[claws.git] / po / sk.po
1 # translation of Claws Mail 2.8.0 to Slovak language
2 # Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Andrej Kacian (applies only for msgstr fields)
3 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
4 #
5 # Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Claws Mail 2.8.0\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2007-02-19 08:16+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-02-25 20:38+0100\n"
12 "Last-Translator: Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>\n"
13 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
18 "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19
20 #: src/account.c:372
21 msgid ""
22 "Some composing windows are open.\n"
23 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
24 msgstr ""
25 "Sú otvorené okná s rozpísanými správami.\n"
26 "Prosím zatvorte všetky tieto okná predtým, ako začnete meniť nastavenia kônt."
27
28 #: src/account.c:419
29 msgid "Can't create folder."
30 msgstr "Priečinok sa nedá vytvoriť."
31
32 #: src/account.c:676
33 msgid "Edit accounts"
34 msgstr "Úprava kônt"
35
36 #: src/account.c:694
37 msgid ""
38 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
39 "given, the checkbox in the 'G' column indicates which accounts will be "
40 "included."
41 msgstr ""
42 "Tlačítko 'Prijať poštu' prijme poštu z vašich kônt v zadanom poradí, "
43 "zaškrtnutie poľa v stĺpci označenom 'G' určuje ktoré kontá budú v tomto "
44 "poradí zahrnuté."
45
46 #: src/account.c:767
47 msgid " _Set as default account "
48 msgstr " _Nastaviť ako východzie konto "
49
50 #: src/account.c:861
51 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
52 msgstr "Kontá so vzdialenými priečinkami sa nedajú kopírovať."
53
54 #: src/account.c:867
55 #, c-format
56 msgid "Copy of %s"
57 msgstr "Kópia %s"
58
59 #: src/account.c:1006
60 #, c-format
61 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
62 msgstr "Naozaj chcete zmazať konto '%s'?"
63
64 #: src/account.c:1008
65 msgid "(Untitled)"
66 msgstr "(Bez názvu)"
67
68 #: src/account.c:1009
69 msgid "Delete account"
70 msgstr "Zmazať konto"
71
72 #: src/account.c:1455
73 msgid "Accounts List Default Column Name|D"
74 msgstr "D"
75
76 #: src/account.c:1461 src/prefs_folder_item.c:740
77 msgid "Default account"
78 msgstr "Východzie konto"
79
80 #: src/account.c:1469
81 msgid "Accounts List Get Column Name|G"
82 msgstr "G"
83
84 #: src/account.c:1475
85 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
86 msgstr "Tlačítko 'Prijať poštu' prijme poštu z označených kônt"
87
88 #: src/account.c:1482 src/addressadd.c:196 src/addressbook.c:132
89 #: src/compose.c:5857 src/compose.c:6148 src/editaddress.c:1043
90 #: src/editaddress.c:1092 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:287
91 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:424 src/editvcard.c:183
92 #: src/importmutt.c:226 src/importpine.c:226 src/mimeview.c:213
93 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:404 src/prefs_filtering.c:364
94 #: src/prefs_filtering.c:1481 src/prefs_template.c:185
95 msgid "Name"
96 msgstr "Meno"
97
98 #: src/account.c:1489 src/prefs_account.c:1232 src/prefs_account.c:2783
99 msgid "Protocol"
100 msgstr "Protokol"
101
102 #: src/account.c:1496 src/ssl_manager.c:102
103 msgid "Server"
104 msgstr "Server"
105
106 #: src/action.c:355
107 #, c-format
108 msgid "Could not get message file %d"
109 msgstr "Nepodarilo sa získať súbor správy %d"
110
111 #: src/action.c:386
112 msgid "Could not get message part."
113 msgstr "Nepodarilo sa získať časť správy."
114
115 #: src/action.c:403
116 #, c-format
117 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
118 msgstr "Nepodarilo sa získať časť viacdielnej správy: %s"
119
120 #: src/action.c:517
121 #, c-format
122 msgid ""
123 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
124 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
125 msgstr ""
126 "Zvolená akcia nemôže byť použitá v okne písania správy,\n"
127 "pretože obsahuje %%f, %%F, %%as alebo %%p."
128
129 #: src/action.c:829
130 #, c-format
131 msgid ""
132 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
133 "%s"
134 msgstr ""
135 "Príkaz nemohol byť spustený, nepodarilo sa vytvoriť rúru.\n"
136 "%s"
137
138 #: src/action.c:924
139 #, c-format
140 msgid ""
141 "Could not fork to execute the following command:\n"
142 "%s\n"
143 "%s"
144 msgstr ""
145 "Nepodarilo sa vytvoriť podproces na vykonanie nasledujúceho príkazu:\n"
146 "%s\n"
147 "%s"
148
149 #: src/action.c:1144 src/action.c:1294
150 msgid "Completed"
151 msgstr "Dokončené"
152
153 #: src/action.c:1180
154 #, c-format
155 msgid "--- Running: %s\n"
156 msgstr "--- Beží: %s\n"
157
158 #: src/action.c:1184
159 #, c-format
160 msgid "--- Ended: %s\n"
161 msgstr "--- Ukončené: %s\n"
162
163 #: src/action.c:1217
164 msgid "Action's input/output"
165 msgstr "Vstup/výstup akcie"
166
167 #: src/action.c:1529
168 #, c-format
169 msgid ""
170 "Enter the argument for the following action:\n"
171 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
172 "  %s"
173 msgstr ""
174 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
175 "('%%h' bude nahradené parametrom)\n"
176 "  %s"
177
178 #: src/action.c:1534
179 msgid "Action's hidden user argument"
180 msgstr "Skrytý používateľom zadaný parameter"
181
182 #: src/action.c:1538
183 #, c-format
184 msgid ""
185 "Enter the argument for the following action:\n"
186 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
187 "  %s"
188 msgstr ""
189 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
190 "('%%u' bude nahradené parametrom)\n"
191 "  %s"
192
193 #: src/action.c:1543
194 msgid "Action's user argument"
195 msgstr "Používateľom zadaný parameter"
196
197 #: src/addr_compl.c:554 src/addressbook.c:4399
198 msgid "Group"
199 msgstr "Skupina"
200
201 #: src/addressadd.c:174
202 msgid "Add to address book"
203 msgstr "Pridať do adresára"
204
205 #: src/addressadd.c:208 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:405
206 #: src/toolbar.c:459
207 msgid "Address"
208 msgstr "Adresár"
209
210 #: src/addressadd.c:218 src/addressbook.c:134 src/editaddress.c:851
211 #: src/editaddress.c:915 src/editgroup.c:289
212 msgid "Remarks"
213 msgstr "Poznámky"
214
215 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook_foldersel.c:164
216 msgid "Select Address Book Folder"
217 msgstr "Vyberte priečinok adresára"
218
219 #: src/addressbook.c:133 src/editaddress.c:849 src/editaddress.c:897
220 #: src/editgroup.c:288 src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:591
221 #: src/exporthtml.c:755 src/ldif.c:779
222 msgid "Email Address"
223 msgstr "E-mailová adresa"
224
225 #: src/addressbook.c:426
226 msgid "/_Book"
227 msgstr "/_Adresár"
228
229 #: src/addressbook.c:427
230 msgid "/_Book/New _Book"
231 msgstr "/_Adresár/Nový _Adresár"
232
233 #: src/addressbook.c:428
234 msgid "/_Book/New _Folder"
235 msgstr "/_Adresár/Nový _Priečinok"
236
237 #: src/addressbook.c:429
238 msgid "/_Book/New _vCard"
239 msgstr "/_Adresár/Nový _vCard"
240
241 #: src/addressbook.c:431
242 msgid "/_Book/New _JPilot"
243 msgstr "/_Adresár/Nový _JPilot"
244
245 #: src/addressbook.c:434
246 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
247 msgstr "/_Adresár/Nový LDAP _Server"
248
249 #: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:439
250 msgid "/_Book/---"
251 msgstr "/_Adresár/---"
252
253 #: src/addressbook.c:437
254 msgid "/_Book/_Edit book"
255 msgstr "/_Adresár/_Upraviť adresár"
256
257 #: src/addressbook.c:438
258 msgid "/_Book/_Delete book"
259 msgstr "/_Adresár/Z_mazať adresár"
260
261 #: src/addressbook.c:440
262 msgid "/_Book/_Save"
263 msgstr "/_Adresár/U_ložiť"
264
265 #: src/addressbook.c:441
266 msgid "/_Book/_Close"
267 msgstr "/_Adresár/_Zavrieť"
268
269 #: src/addressbook.c:442
270 msgid "/_Address"
271 msgstr "/_Adresa"
272
273 #: src/addressbook.c:443
274 msgid "/_Address/_Select all"
275 msgstr "/_Adresa/_Zvoliť všetky"
276
277 #: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:451
278 #: src/addressbook.c:454
279 msgid "/_Address/---"
280 msgstr "/_Adresa/---"
281
282 #: src/addressbook.c:445
283 msgid "/_Address/C_ut"
284 msgstr "/_Adresa/_Vystrihnúť"
285
286 #: src/addressbook.c:446
287 msgid "/_Address/_Copy"
288 msgstr "/_Adresa/_Kopírovať"
289
290 #: src/addressbook.c:447
291 msgid "/_Address/_Paste"
292 msgstr "/_Adresa/_Prilepiť"
293
294 #: src/addressbook.c:449
295 msgid "/_Address/_Edit"
296 msgstr "/_Adresa/_Upraviť"
297
298 #: src/addressbook.c:450
299 msgid "/_Address/_Delete"
300 msgstr "/_Adresa/Z_mazať"
301
302 #: src/addressbook.c:452
303 msgid "/_Address/New _Address"
304 msgstr "/_Adresa/Nová _Adresa"
305
306 #: src/addressbook.c:453
307 msgid "/_Address/New _Group"
308 msgstr "/_Adresa/Nová _Skupina"
309
310 #: src/addressbook.c:455
311 msgid "/_Address/_Mail To"
312 msgstr "/_Adresa/Poslať _mail"
313
314 #: src/addressbook.c:456 src/compose.c:791 src/mainwindow.c:805
315 #: src/messageview.c:306
316 msgid "/_Tools"
317 msgstr "/_Nástroje"
318
319 #: src/addressbook.c:457
320 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
321 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor _LDIF..."
322
323 #: src/addressbook.c:458
324 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
325 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Mutt-u..."
326
327 #: src/addressbook.c:459
328 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
329 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Pine..."
330
331 #: src/addressbook.c:460 src/mainwindow.c:814 src/mainwindow.c:837
332 #: src/mainwindow.c:839 src/mainwindow.c:841 src/mainwindow.c:850
333 #: src/mainwindow.c:853 src/mainwindow.c:857 src/messageview.c:310
334 #: src/messageview.c:331 src/messageview.c:333
335 msgid "/_Tools/---"
336 msgstr "/_Nástroje/---"
337
338 #: src/addressbook.c:461
339 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
340 msgstr "/_Nástroje/Exportovať _HTML..."
341
342 #: src/addressbook.c:462
343 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
344 msgstr "/_Nástroje/Exportovať súbor L_DIF..."
345
346 #: src/addressbook.c:463 src/compose.c:796 src/mainwindow.c:882
347 #: src/messageview.c:336
348 msgid "/_Help"
349 msgstr "/_Pomocník"
350
351 #: src/addressbook.c:464 src/compose.c:797 src/mainwindow.c:888
352 #: src/messageview.c:337
353 msgid "/_Help/_About"
354 msgstr "/_Pomocník/_O programe"
355
356 #: src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485 src/compose.c:564
357 #: src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:168
358 msgid "/_Edit"
359 msgstr "/_Upraviť"
360
361 #: src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
362 msgid "/_Delete"
363 msgstr "/Z_mazať"
364
365 #: src/addressbook.c:472
366 msgid "/New _Book"
367 msgstr "/Nový _Adresár"
368
369 #: src/addressbook.c:473
370 msgid "/New _Folder"
371 msgstr "/Nový _Priečinok"
372
373 #: src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:489
374 msgid "/New _Group"
375 msgstr "/Nová _Skupina"
376
377 #: src/addressbook.c:476 src/addressbook.c:491
378 msgid "/C_ut"
379 msgstr "/_Vystrihnúť"
380
381 #: src/addressbook.c:477 src/addressbook.c:492
382 msgid "/_Copy"
383 msgstr "/_Kopírovať"
384
385 #: src/addressbook.c:478 src/addressbook.c:493
386 msgid "/_Paste"
387 msgstr "/V_ložiť"
388
389 #: src/addressbook.c:483
390 msgid "/_Select all"
391 msgstr "/Vy_brať všetko"
392
393 #: src/addressbook.c:488
394 msgid "/New _Address"
395 msgstr "/Nová _Adresa"
396
397 #: src/addressbook.c:496
398 msgid "/_Mail To"
399 msgstr "/Poslať _mail"
400
401 #: src/addressbook.c:498
402 msgid "/_Browse Entry"
403 msgstr "/P_rehliadať položky"
404
405 #: src/addressbook.c:511 src/crash.c:451 src/crash.c:470 src/importldif.c:119
406 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:136 src/prefs_themes.c:684
407 #: src/prefs_themes.c:716 src/prefs_themes.c:717
408 msgid "Unknown"
409 msgstr "Neznáma"
410
411 #: src/addressbook.c:518 src/addressbook.c:537 src/importldif.c:126
412 msgid "Success"
413 msgstr "Úspech"
414
415 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:127
416 msgid "Bad arguments"
417 msgstr "Neplatné parametre"
418
419 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:128
420 msgid "File not specified"
421 msgstr "Nie je určený súbor"
422
423 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:129
424 msgid "Error opening file"
425 msgstr "Chyba pri otváraní súboru"
426
427 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:130
428 msgid "Error reading file"
429 msgstr "Chyba pri čítaní súboru"
430
431 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:131
432 msgid "End of file encountered"
433 msgstr "Bol nájdený koniec súboru"
434
435 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:132
436 msgid "Error allocating memory"
437 msgstr "Chyba pri alokácii pamäte"
438
439 #: src/addressbook.c:525 src/importldif.c:133
440 msgid "Bad file format"
441 msgstr "Neplatný formát súboru"
442
443 #: src/addressbook.c:526 src/importldif.c:134
444 msgid "Error writing to file"
445 msgstr "Chyba pri zápise do súboru"
446
447 #: src/addressbook.c:527 src/importldif.c:135
448 msgid "Error opening directory"
449 msgstr "Chyba pri otváraní priečinku"
450
451 #: src/addressbook.c:528 src/importldif.c:136
452 msgid "No path specified"
453 msgstr "Nebola zadaná cesta"
454
455 #: src/addressbook.c:538
456 msgid "Error connecting to LDAP server"
457 msgstr "Chyba pri pripájaní sa k serveru LDAP"
458
459 #: src/addressbook.c:539
460 msgid "Error initializing LDAP"
461 msgstr "Chyba pri inicializácii LDAP"
462
463 #: src/addressbook.c:540
464 msgid "Error binding to LDAP server"
465 msgstr "Chyba pri pripájaní LDAP serveru"
466
467 #: src/addressbook.c:541
468 msgid "Error searching LDAP database"
469 msgstr "Chyba pri čítaní LDAP databázy"
470
471 #: src/addressbook.c:542
472 msgid "Timeout performing LDAP operation"
473 msgstr "Pri LDAP operácii vypršal časový limit"
474
475 #: src/addressbook.c:543
476 msgid "Error in LDAP search criteria"
477 msgstr "Chybné vyhľadávacie kritériá LDAP"
478
479 #: src/addressbook.c:544
480 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
481 msgstr "Neboli nájdené žiadne položky LDAP vyhovujúce kritériám"
482
483 #: src/addressbook.c:545
484 msgid "LDAP search terminated on request"
485 msgstr "LDAP vyhľadávanie bolo ukončené na požiadavku používateľa"
486
487 #: src/addressbook.c:546
488 msgid "Error starting TLS connection"
489 msgstr "Pri vytváraní TLS pripojenia sa vyskytla chyba"
490
491 #: src/addressbook.c:916
492 msgid "Sources"
493 msgstr "Zdroje"
494
495 #: src/addressbook.c:920 src/prefs_other.c:524 src/toolbar.c:194
496 #: src/toolbar.c:1787
497 msgid "Address book"
498 msgstr "Otvoriť adresár"
499
500 #: src/addressbook.c:1052
501 msgid "Lookup name:"
502 msgstr "Vyhľadať meno:"
503
504 #: src/addressbook.c:1125 src/compose.c:2132 src/compose.c:4479
505 #: src/compose.c:5703 src/compose.c:6468 src/compose.c:9548
506 #: src/summary_search.c:359
507 msgid "To:"
508 msgstr "Komu:"
509
510 #: src/addressbook.c:1129 src/compose.c:2116 src/compose.c:4215
511 #: src/compose.c:4478 src/compose.c:9557
512 msgid "Cc:"
513 msgstr "Kópia:"
514
515 #: src/addressbook.c:1133 src/compose.c:2119 src/compose.c:4246
516 msgid "Bcc:"
517 msgstr "Slepá kópia:"
518
519 #: src/addressbook.c:1383 src/addressbook.c:1429
520 msgid "Delete address(es)"
521 msgstr "Zmazať adresu(y)"
522
523 #: src/addressbook.c:1384
524 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
525 msgstr "Tieto adresné údaje sú len pre čítanie a nedajú sa odstrániť."
526
527 #: src/addressbook.c:1423
528 msgid "Delete group"
529 msgstr "Odstrániť skupinu"
530
531 #: src/addressbook.c:1424
532 msgid ""
533 "Really delete the group(s)?\n"
534 "The addresses it contains will not be lost."
535 msgstr ""
536 "Naozaj chcete odstrániť skupinu?\n"
537 "Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
538
539 #: src/addressbook.c:1430
540 msgid "Really delete the address(es)?"
541 msgstr "Naozaj zmazať adresu(y)?"
542
543 #: src/addressbook.c:2034
544 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
545 msgstr "Nemôžem vkladať. Cieľový adresár je len pre čítanie."
546
547 #: src/addressbook.c:2045
548 msgid "Cannot paste into an address group."
549 msgstr "Nemôžem vkladať do skupiny adries."
550
551 #: src/addressbook.c:2728
552 #, c-format
553 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
554 msgstr "Chcete zmazať výsledky požiadavky a adresy v '%s' ?"
555
556 #: src/addressbook.c:2731 src/addressbook.c:2757 src/addressbook.c:2764
557 #: src/prefs_filtering_action.c:152
558 msgid "Delete"
559 msgstr "Zmazať"
560
561 #: src/addressbook.c:2740
562 #, c-format
563 msgid ""
564 "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it "
565 "contains will be moved into the parent folder."
566 msgstr ""
567 "Naozaj chcete odstrániť '%s' ? Ak zmažete len priečinok, adresy z neho sa "
568 "presunú do nadradeného priečinku."
569
570 #: src/addressbook.c:2743 src/imap_gtk.c:301 src/mh_gtk.c:182
571 msgid "Delete folder"
572 msgstr "Odstrániť priečinok"
573
574 #: src/addressbook.c:2744
575 msgid "+Delete _folder only"
576 msgstr "+Odstrániť _len priečinok"
577
578 #: src/addressbook.c:2744
579 msgid "Delete folder and _addresses"
580 msgstr "Odstrániť priečinok aj _adresy"
581
582 #: src/addressbook.c:2755
583 #, c-format
584 msgid ""
585 "Do you want to delete '%s'?\n"
586 "The addresses it contains will not be lost."
587 msgstr ""
588 "Chcete odstrániť '%s'?\n"
589 "Adresy, ktoré obsahuje, nebudú stratené."
590
591 #: src/addressbook.c:2762
592 #, c-format
593 msgid ""
594 "Do you want to delete '%s'?\n"
595 "The addresses it contains will be lost."
596 msgstr ""
597 "Chcete odstrániť '%s'?\n"
598 "Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
599
600 #: src/addressbook.c:3634
601 msgid "New user, could not save index file."
602 msgstr "Nový uživateľ, nepodarilo sa uložiť indexový súbor."
603
604 #: src/addressbook.c:3638
605 msgid "New user, could not save address book files."
606 msgstr "Nový uživateľ, nepodarilo sa uložiť súbory adresára."
607
608 #: src/addressbook.c:3648
609 msgid "Old address book converted successfully."
610 msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspešne."
611
612 #: src/addressbook.c:3653
613 msgid ""
614 "Old address book converted,\n"
615 "could not save new address index file."
616 msgstr ""
617 "Konverzia starého adresára je dokončená,\n"
618 "nedá sa uložiť indexový súbor nového adresára."
619
620 #: src/addressbook.c:3666
621 msgid ""
622 "Could not convert address book,\n"
623 "but created empty new address book files."
624 msgstr ""
625 "Nedá sa konvertovať starý adresár,\n"
626 "ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
627
628 #: src/addressbook.c:3672
629 msgid ""
630 "Could not convert address book,\n"
631 "could not save new address index file."
632 msgstr ""
633 "Nepodarilo sa skonvertovať starý adresár,\n"
634 "nedá sa ani vytvoriť indexový súbor nového adresára."
635
636 #: src/addressbook.c:3677
637 msgid ""
638 "Could not convert address book\n"
639 "and could not create new address book files."
640 msgstr ""
641 "Nedá sa konvertovať starý adresár\n"
642 "a nedajú sa ani vytvoriť súbory nového adresára."
643
644 #: src/addressbook.c:3684 src/addressbook.c:3690
645 msgid "Addressbook conversion error"
646 msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
647
648 #: src/addressbook.c:3728
649 msgid "Addressbook Error"
650 msgstr "Chyba v adresári"
651
652 #: src/addressbook.c:3729
653 msgid "Could not read address index"
654 msgstr "Nedá sa načítať zoznam adries"
655
656 #: src/addressbook.c:4056
657 msgid "Busy searching..."
658 msgstr "Prehľadávam..."
659
660 #: src/addressbook.c:4110
661 #, c-format
662 msgid "Search '%s'"
663 msgstr "Vyhľadať  '%s'"
664
665 #: src/addressbook.c:4335
666 msgid "Interface"
667 msgstr "Ovládanie"
668
669 #: src/addressbook.c:4351 src/addressbook_foldersel.c:192 src/exphtmldlg.c:375
670 #: src/expldifdlg.c:394 src/exporthtml.c:973 src/importldif.c:651
671 msgid "Address Book"
672 msgstr "Adresár"
673
674 #: src/addressbook.c:4367
675 msgid "Person"
676 msgstr "Osoba"
677
678 #: src/addressbook.c:4383
679 msgid "EMail Address"
680 msgstr "E-mailová adresa"
681
682 #: src/addressbook.c:4415 src/exporthtml.c:875 src/folderview.c:469
683 #: src/prefs_account.c:2491 src/prefs_folder_column.c:79
684 msgid "Folder"
685 msgstr "Priečinky"
686
687 #: src/addressbook.c:4431
688 msgid "vCard"
689 msgstr "vCard"
690
691 #: src/addressbook.c:4447 src/addressbook.c:4463
692 msgid "JPilot"
693 msgstr "JPilot"
694
695 #: src/addressbook.c:4479
696 msgid "LDAP servers"
697 msgstr "LDAP servery"
698
699 #: src/addressbook.c:4495
700 msgid "LDAP Query"
701 msgstr "LDAP požiadavka"
702
703 #: src/addressbook.c:4811 src/addressbook_foldersel.c:389 src/matcher.c:305
704 #: src/matcher.c:762 src/matcher.c:895 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:215
705 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:67 src/prefs_matcher.c:220
706 #: src/prefs_matcher.c:523 src/prefs_matcher.c:1343 src/prefs_matcher.c:1360
707 #: src/prefs_matcher.c:1362 src/prefs_matcher.c:2115 src/prefs_matcher.c:2119
708 msgid "Any"
709 msgstr "Akékoľvek"
710
711 #: src/addrgather.c:158
712 msgid "Please specify name for address book."
713 msgstr "Prosím zvoľte názov pre adresár."
714
715 #: src/addrgather.c:178
716 msgid "Please select the mail headers to search."
717 msgstr "Prosím zvoľte poštové hlavičky pre vyhľadávanie."
718
719 #: src/addrgather.c:185
720 msgid "Harvesting addresses..."
721 msgstr "Zozbieravam adresy..."
722
723 #: src/addrgather.c:224
724 msgid "Addresses gathered successfully."
725 msgstr "Adresy zozbierané úspešne."
726
727 #: src/addrgather.c:294
728 msgid "No folder or message was selected."
729 msgstr "Nie je zvolený žiadny priečinok ani správa."
730
731 #: src/addrgather.c:302
732 msgid ""
733 "Please select a folder to process from the folder\n"
734 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
735 "the message list."
736 msgstr ""
737 "Prosím zvoľte priečinok, alebo zvoľte jednu alebo\n"
738 "viacero správ, ktoré sa majú spracovať."
739
740 #: src/addrgather.c:354
741 msgid "Folder :"
742 msgstr "Priečinok:"
743
744 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:543 src/expldifdlg.c:626
745 #: src/importldif.c:909
746 msgid "Address Book :"
747 msgstr "Adresár :"
748
749 #: src/addrgather.c:375
750 msgid "Folder Size :"
751 msgstr "Veľkosť priečinku :"
752
753 #: src/addrgather.c:390
754 msgid "Process these mail header fields"
755 msgstr "Spracovať tieto poštové hlavičky"
756
757 #: src/addrgather.c:408
758 msgid "Include sub-folders"
759 msgstr "Platí aj pre podpriečinky"
760
761 #: src/addrgather.c:431
762 msgid "Header Name"
763 msgstr "Názov hlavičky"
764
765 #: src/addrgather.c:432
766 msgid "Address Count"
767 msgstr "Počet adries"
768
769 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:154 src/compose.c:4830
770 #: src/compose.c:9469 src/messageview.c:586 src/messageview.c:599
771 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:575
772 msgid "Warning"
773 msgstr "Varovanie"
774
775 #: src/addrgather.c:538
776 msgid "Header Fields"
777 msgstr "Hlavičky"
778
779 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:663 src/expldifdlg.c:737
780 #: src/importldif.c:1029
781 msgid "Finish"
782 msgstr "Dokončiť"
783
784 #: src/addrgather.c:600
785 msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
786 msgstr "Zozbierať e-mailové adresy - zo zvolených správ"
787
788 #: src/addrgather.c:608
789 msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
790 msgstr "Zozbierať e-mailové adresy - z priečinku"
791
792 #: src/addrindex.c:116
793 msgid "Common addresses"
794 msgstr "Spoločné adresy"
795
796 #: src/addrindex.c:117
797 msgid "Personal addresses"
798 msgstr "Súkromné adresy"
799
800 #: src/addrindex.c:123
801 msgid "Common address"
802 msgstr "Spoločná adresa"
803
804 #: src/addrindex.c:124
805 msgid "Personal address"
806 msgstr "Súkromná adresa"
807
808 #: src/alertpanel.c:141 src/compose.c:7618
809 msgid "Notice"
810 msgstr "Upozornenie"
811
812 #: src/alertpanel.c:167 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:4770 src/inc.c:616
813 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:239
814 msgid "Error"
815 msgstr "Chyba"
816
817 #: src/alertpanel.c:191
818 msgid "_View log"
819 msgstr "_Zobraziť záznam"
820
821 #: src/alertpanel.c:339
822 msgid "Show this message next time"
823 msgstr "Zobraziť túto správu nabudúce"
824
825 #: src/browseldap.c:218
826 msgid "Browse Directory Entry"
827 msgstr "Prehliadať priečinok"
828
829 #: src/browseldap.c:238
830 msgid "Server Name :"
831 msgstr "Názov serveru :"
832
833 #: src/browseldap.c:248
834 msgid "Distinguished Name (dn) :"
835 msgstr "Distguished Name (dn) :"
836
837 #: src/browseldap.c:271
838 msgid "LDAP Name"
839 msgstr "LDAP meno"
840
841 #: src/browseldap.c:273
842 msgid "Attribute Value"
843 msgstr "Hodnota atribútu"
844
845 #: src/common/nntp.c:73
846 #, c-format
847 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
848 msgstr "Nedá sa pripojiŤ k serveru NNTP: %s:%d\n"
849
850 #: src/common/nntp.c:80 src/common/session.c:166 src/imap.c:841
851 msgid "SSL handshake failed\n"
852 msgstr "SSL spojenie zlyhalo\n"
853
854 #: src/common/nntp.c:182 src/common/nntp.c:245
855 #, c-format
856 msgid "protocol error: %s\n"
857 msgstr "chyba protokolu: %s\n"
858
859 #: src/common/nntp.c:205 src/common/nntp.c:251
860 msgid "protocol error\n"
861 msgstr "chyba protokolu\n"
862
863 #: src/common/nntp.c:301
864 msgid "Error occurred while posting\n"
865 msgstr "Pri odosielaní sa vyskytla chyba\n"
866
867 #: src/common/nntp.c:381
868 msgid "Error occurred while sending command\n"
869 msgstr "Pri odosielaní správy nastala chyba\n"
870
871 #: src/common/plugin.c:54
872 msgid "Nothing"
873 msgstr "Nič"
874
875 #: src/common/plugin.c:55
876 msgid "a viewer"
877 msgstr "prezerača"
878
879 #: src/common/plugin.c:56
880 msgid "folders"
881 msgstr "priečinkov"
882
883 #: src/common/plugin.c:57
884 msgid "filtering"
885 msgstr "filtrovania"
886
887 #: src/common/plugin.c:58
888 msgid "a privacy interface"
889 msgstr "rozhrania zabezpečenia súkromia"
890
891 #: src/common/plugin.c:59
892 msgid "a notifier"
893 msgstr "oznamovača"
894
895 #: src/common/plugin.c:60
896 msgid "an utility"
897 msgstr "utility"
898
899 #: src/common/plugin.c:61
900 msgid "things"
901 msgstr "inú"
902
903 #: src/common/plugin.c:259
904 #, c-format
905 msgid "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
906 msgstr "Tento plugin prináša funkciu %s (%s), ktorá je už poskytovaná pluginom %s."
907
908 #: src/common/plugin.c:294
909 msgid "Plugin already loaded"
910 msgstr "Plugin je už načítaný"
911
912 #: src/common/plugin.c:304
913 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
914 msgstr "NEpodarilo sa alokovať pamäť pre plugin"
915
916 #: src/common/plugin.c:331
917 msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
918 msgstr "Tento modul nie je licencovaný pod licenciou kompatibilnou s GPL."
919
920 #: src/common/plugin.c:338
921 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
922 msgstr "Tento modul je pre Claws Mail pre GTK1."
923
924 #: src/common/plugin.c:550
925 #, c-format
926 msgid ""
927 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
928 "built with."
929 msgstr ""
930 "Vaša verzia Claws Mail je novšia ako verzia, pre ktorú bol plugin '%s' "
931 "skompilovaný."
932
933 #: src/common/plugin.c:553
934 msgid ""
935 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
936 "with."
937 msgstr ""
938 "Vaša verzia Claws Mail je novšia ako verzia, pre ktorú bol tento plugin "
939 "skompilovaný."
940
941 #: src/common/plugin.c:562
942 #, c-format
943 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
944 msgstr "Vaša verzia Claws Mail je príliš zastaralá pre plugin '%s'."
945
946 #: src/common/plugin.c:564
947 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
948 msgstr "Vaša verzia Claws Mail je príliš zastaralá pre tento plugin."
949
950 #: src/common/smtp.c:176
951 msgid "SMTP AUTH not available\n"
952 msgstr "SMTP AUTH nie je dostupné\n"
953
954 #: src/common/smtp.c:518 src/common/smtp.c:568
955 msgid "bad SMTP response\n"
956 msgstr "neplatná odozva SMTP\n"
957
958 #: src/common/smtp.c:539 src/common/smtp.c:557 src/common/smtp.c:676
959 msgid "error occurred on SMTP session\n"
960 msgstr "vyskytla sa chyba pri SMTP spojení\n"
961
962 #: src/common/smtp.c:548 src/pop.c:842
963 msgid "error occurred on authentication\n"
964 msgstr "vyskytla sa chyba v autentizácii\n"
965
966 #: src/common/smtp.c:603
967 #, c-format
968 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
969 msgstr "Správa je príliš veľká (Maximálna veľkosť je %s)\n"
970
971 #: src/common/smtp.c:635 src/pop.c:835
972 msgid "couldn't start TLS session\n"
973 msgstr "nepodarilo sa vytvoriť TLS sedenie\n"
974
975 #: src/common/socket.c:1393
976 #, c-format
977 msgid "write on fd%d: %s\n"
978 msgstr "zápis na fd%d: %s\n"
979
980 #: src/common/ssl.c:159
981 msgid "Error creating ssl context\n"
982 msgstr "Pri vytváraní SSL kontextu sa vyskytla chyba\n"
983
984 #: src/common/ssl.c:178
985 #, c-format
986 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
987 msgstr "SSL spojenie zlyhalo (%s)\n"
988
989 #: src/common/ssl_certificate.c:203 src/common/ssl_certificate.c:214
990 #: src/common/ssl_certificate.c:220 src/common/ssl_certificate.c:227
991 #: src/common/ssl_certificate.c:238 src/common/ssl_certificate.c:244
992 #: src/gtk/sslcertwindow.c:68 src/gtk/sslcertwindow.c:79
993 #: src/gtk/sslcertwindow.c:85 src/gtk/sslcertwindow.c:92
994 #: src/gtk/sslcertwindow.c:103 src/gtk/sslcertwindow.c:109
995 msgid "<not in certificate>"
996 msgstr "<nie je v certifikáte>"
997
998 #: src/common/ssl_certificate.c:253
999 #, c-format
1000 msgid ""
1001 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
1002 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
1003 "  Fingerprint: %s\n"
1004 "  Signature status: %s"
1005 msgstr ""
1006 "  Vlastník: %s (%s) v %s\n"
1007 "  Podpísané: %s (%s) v %s\n"
1008 "  Odtlačok prsta: %s\n"
1009 "  Stav podpisu: %s"
1010
1011 #: src/common/ssl_certificate.c:380
1012 msgid "Couldn't load X509 default paths"
1013 msgstr "Nepodarilo sa načítať východzie cesty X509"
1014
1015 #: src/common/string_match.c:79
1016 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1017 msgstr "(Názov vymazaný kvôli RegExp)"
1018
1019 #: src/common/utils.c:348
1020 #, c-format
1021 msgid "%dB"
1022 msgstr "%dB"
1023
1024 #: src/common/utils.c:349
1025 #, c-format
1026 msgid "%d.%02dKB"
1027 msgstr "%d.%02dKB"
1028
1029 #: src/common/utils.c:350
1030 #, c-format
1031 msgid "%d.%02dMB"
1032 msgstr "%d.%02dMB"
1033
1034 #: src/common/utils.c:351
1035 #, c-format
1036 msgid "%.2fGB"
1037 msgstr "%.2fGB"
1038
1039 #: src/common/utils.c:4805
1040 msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
1041 msgstr "Nedeľa"
1042
1043 #: src/common/utils.c:4806
1044 msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
1045 msgstr "Pondelok"
1046
1047 #: src/common/utils.c:4807
1048 msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
1049 msgstr "Utorok"
1050
1051 #: src/common/utils.c:4808
1052 msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
1053 msgstr "Streda"
1054
1055 #: src/common/utils.c:4809
1056 msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
1057 msgstr "Štvrtok"
1058
1059 #: src/common/utils.c:4810
1060 msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
1061 msgstr "Piatok"
1062
1063 #: src/common/utils.c:4811
1064 msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
1065 msgstr "Sobota"
1066
1067 #: src/common/utils.c:4813
1068 msgid "Complete month name for use by strftime|January"
1069 msgstr "Január"
1070
1071 #: src/common/utils.c:4814
1072 msgid "Complete month name for use by strftime|February"
1073 msgstr "Február"
1074
1075 #: src/common/utils.c:4815
1076 msgid "Complete month name for use by strftime|March"
1077 msgstr "Marec"
1078
1079 #: src/common/utils.c:4816
1080 msgid "Complete month name for use by strftime|April"
1081 msgstr "Apríl"
1082
1083 #: src/common/utils.c:4817
1084 msgid "Complete month name for use by strftime|May"
1085 msgstr "Máj"
1086
1087 #: src/common/utils.c:4818
1088 msgid "Complete month name for use by strftime|June"
1089 msgstr "Jún"
1090
1091 #: src/common/utils.c:4819
1092 msgid "Complete month name for use by strftime|July"
1093 msgstr "Júl"
1094
1095 #: src/common/utils.c:4820
1096 msgid "Complete month name for use by strftime|August"
1097 msgstr "August"
1098
1099 #: src/common/utils.c:4821
1100 msgid "Complete month name for use by strftime|September"
1101 msgstr "September"
1102
1103 #: src/common/utils.c:4822
1104 msgid "Complete month name for use by strftime|October"
1105 msgstr "Október"
1106
1107 #: src/common/utils.c:4823
1108 msgid "Complete month name for use by strftime|November"
1109 msgstr "November"
1110
1111 #: src/common/utils.c:4824
1112 msgid "Complete month name for use by strftime|December"
1113 msgstr "December"
1114
1115 #: src/common/utils.c:4826
1116 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
1117 msgstr "Ne"
1118
1119 #: src/common/utils.c:4827
1120 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
1121 msgstr "Po"
1122
1123 #: src/common/utils.c:4828
1124 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
1125 msgstr "Ut"
1126
1127 #: src/common/utils.c:4829
1128 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
1129 msgstr "St"
1130
1131 #: src/common/utils.c:4830
1132 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
1133 msgstr "Št"
1134
1135 #: src/common/utils.c:4831
1136 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
1137 msgstr "Pi"
1138
1139 #: src/common/utils.c:4832
1140 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
1141 msgstr "So"
1142
1143 #: src/common/utils.c:4834
1144 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
1145 msgstr "Jan"
1146
1147 #: src/common/utils.c:4835
1148 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
1149 msgstr "Feb"
1150
1151 #: src/common/utils.c:4836
1152 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
1153 msgstr "Mar"
1154
1155 #: src/common/utils.c:4837
1156 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
1157 msgstr "Apr"
1158
1159 #: src/common/utils.c:4838
1160 msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
1161 msgstr "Máj"
1162
1163 #: src/common/utils.c:4839
1164 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
1165 msgstr "Jún"
1166
1167 #: src/common/utils.c:4840
1168 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
1169 msgstr "Júl"
1170
1171 #: src/common/utils.c:4841
1172 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
1173 msgstr "Aug"
1174
1175 #: src/common/utils.c:4842
1176 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
1177 msgstr "Sep"
1178
1179 #: src/common/utils.c:4843
1180 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
1181 msgstr "Okt"
1182
1183 #: src/common/utils.c:4844
1184 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
1185 msgstr "Nov"
1186
1187 #: src/common/utils.c:4845
1188 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
1189 msgstr "Dec"
1190
1191 #: src/common/utils.c:4847
1192 msgid "For use by strftime (morning)|AM"
1193 msgstr "AM"
1194
1195 #: src/common/utils.c:4848
1196 msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
1197 msgstr "PM"
1198
1199 #: src/common/utils.c:4849
1200 msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
1201 msgstr "am"
1202
1203 #: src/common/utils.c:4850
1204 msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
1205 msgstr "pm"
1206
1207 #: src/common/utils.c:4852
1208 msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1209 msgstr "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1210
1211 #: src/common/utils.c:4853
1212 msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
1213 msgstr "%d. %m. %y"
1214
1215 #: src/common/utils.c:4854
1216 msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
1217 msgstr "%H:%M:%S"
1218
1219 #: src/common/utils.c:4856
1220 msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
1221 msgstr "%I:%M:%S %p"
1222
1223 #: src/compose.c:541
1224 msgid "/_Add..."
1225 msgstr "/_Pridať..."
1226
1227 #: src/compose.c:542
1228 msgid "/_Remove"
1229 msgstr "/_Odstrániť"
1230
1231 #: src/compose.c:544 src/folderview.c:293
1232 msgid "/_Properties..."
1233 msgstr "/_Vlastnosti..."
1234
1235 #: src/compose.c:549 src/mainwindow.c:746 src/messageview.c:289
1236 msgid "/_Message"
1237 msgstr "/Sp_ráva"
1238
1239 #: src/compose.c:550
1240 msgid "/_Message/S_end"
1241 msgstr "/Sp_ráva/_Odoslať"
1242
1243 #: src/compose.c:552
1244 msgid "/_Message/Send _later"
1245 msgstr "/Sp_ráva/Odoslať _neskôr"
1246
1247 #: src/compose.c:554 src/compose.c:558 src/compose.c:561 src/mainwindow.c:756
1248 #: src/mainwindow.c:766 src/mainwindow.c:779 src/mainwindow.c:785
1249 #: src/mainwindow.c:802 src/messageview.c:292 src/messageview.c:300
1250 msgid "/_Message/---"
1251 msgstr "/Sp_ráva/---"
1252
1253 #: src/compose.c:555
1254 msgid "/_Message/_Attach file"
1255 msgstr "/Sp_ráva/P_ripojiť súbor"
1256
1257 #: src/compose.c:556
1258 msgid "/_Message/_Insert file"
1259 msgstr "/Sp_ráva/_Vložiť súbor"
1260
1261 #: src/compose.c:557
1262 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1263 msgstr "/Sp_ráva/V_ložiť podpis"
1264
1265 #: src/compose.c:559
1266 msgid "/_Message/_Save"
1267 msgstr "/Sp_ráva/_Uložiť"
1268
1269 #: src/compose.c:562
1270 msgid "/_Message/_Close"
1271 msgstr "/Sp_ráva/_Zavrieť"
1272
1273 #: src/compose.c:565
1274 msgid "/_Edit/_Undo"
1275 msgstr "/_Upraviť/_Späť"
1276
1277 #: src/compose.c:566
1278 msgid "/_Edit/_Redo"
1279 msgstr "/_Upraviť/Z_novu urobiť"
1280
1281 #: src/compose.c:567 src/compose.c:655 src/compose.c:658 src/compose.c:664
1282 #: src/mainwindow.c:527 src/messageview.c:171
1283 msgid "/_Edit/---"
1284 msgstr "/_Upraviť/---"
1285
1286 #: src/compose.c:568
1287 msgid "/_Edit/Cu_t"
1288 msgstr "/_Upraviť/_Vystrihnúť"
1289
1290 #: src/compose.c:569 src/mainwindow.c:523 src/messageview.c:169
1291 msgid "/_Edit/_Copy"
1292 msgstr "/_Upraviť/_Kopírovať"
1293
1294 #: src/compose.c:570
1295 msgid "/_Edit/_Paste"
1296 msgstr "/_Upraviť/_Prilepiť"
1297
1298 #: src/compose.c:571
1299 msgid "/_Edit/Special paste"
1300 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť špeciálne"
1301
1302 #: src/compose.c:572
1303 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1304 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť špeciálne/ako _citáciu"
1305
1306 #: src/compose.c:574
1307 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1308 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť špeciálne/_zalomené"
1309
1310 #: src/compose.c:576
1311 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1312 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť špeciálne/_nezalomené"
1313
1314 #: src/compose.c:578 src/mainwindow.c:524 src/messageview.c:170
1315 msgid "/_Edit/Select _all"
1316 msgstr "/_Upraviť/Vy_brať všetko"
1317
1318 #: src/compose.c:579
1319 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1320 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené"
1321
1322 #: src/compose.c:580
1323 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1324 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o znak dozadu"
1325
1326 #: src/compose.c:585
1327 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1328 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o znak dopredu"
1329
1330 #: src/compose.c:590
1331 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1332 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o slovo dozadu"
1333
1334 #: src/compose.c:595
1335 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1336 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o slovo dopredu"
1337
1338 #: src/compose.c:600
1339 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1340 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na začiatok riadku"
1341
1342 #: src/compose.c:605
1343 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1344 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na koniec riadku"
1345
1346 #: src/compose.c:610
1347 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1348 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na predchodzí riadok"
1349
1350 #: src/compose.c:615
1351 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1352 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na ďalší riadok"
1353
1354 #: src/compose.c:620
1355 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1356 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať znak naľavo od kurzora"
1357
1358 #: src/compose.c:625
1359 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1360 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať znak napravo od kurzora"
1361
1362 #: src/compose.c:630
1363 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1364 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať slovo naľavo od kurzora"
1365
1366 #: src/compose.c:635
1367 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1368 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať slovo napravo od kurzora"
1369
1370 #: src/compose.c:640
1371 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1372 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať riadok"
1373
1374 #: src/compose.c:645
1375 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1376 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať riadok"
1377
1378 #: src/compose.c:650
1379 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1380 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať text do konca riadku"
1381
1382 #: src/compose.c:656
1383 msgid "/_Edit/_Find"
1384 msgstr "/_Upraviť/_Nájsť"
1385
1386 #: src/compose.c:659
1387 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1388 msgstr "/_Upraviť/_Zalomiť aktuálny odstavec"
1389
1390 #: src/compose.c:661
1391 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1392 msgstr "/_Upraviť/Zalomiť všetky _dlhé riadky"
1393
1394 #: src/compose.c:663
1395 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1396 msgstr "/_Upraviť/Aut_omaticky zalamovať"
1397
1398 #: src/compose.c:665
1399 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1400 msgstr "/_Upraviť/Upraviť e_xterným editorom"
1401
1402 #: src/compose.c:668
1403 msgid "/_Spelling"
1404 msgstr "/P_ravopis"
1405
1406 #: src/compose.c:669
1407 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1408 msgstr "/P_ravopis/_Skontrolovať všetko alebo výber"
1409
1410 #: src/compose.c:671
1411 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1412 msgstr "/P_ravopis/_Zvýrazniť všetky nesprávne slová"
1413
1414 #: src/compose.c:673
1415 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1416 msgstr "/P_ravopis/_Spätne skontrolovať nesprávne slovo"
1417
1418 #: src/compose.c:675
1419 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1420 msgstr "/P_ravopis/_Dopredu na ďalšie nesprávne slovo"
1421
1422 #: src/compose.c:677
1423 msgid "/_Spelling/---"
1424 msgstr "/P_ravopis/---"
1425
1426 #: src/compose.c:678
1427 msgid "/_Spelling/Options"
1428 msgstr "/P_ravopis/Možnosti"
1429
1430 #: src/compose.c:681
1431 msgid "/_Options"
1432 msgstr "/_Možnosti"
1433
1434 # msgstr "/_Možnosti/Vyžia_dať potvrdenie o príjme"
1435 #: src/compose.c:682
1436 msgid "/_Options/Reply _mode"
1437 msgstr "/_Možnosti/_Spôsob odpovede"
1438
1439 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Vysoká"
1440 #: src/compose.c:683
1441 msgid "/_Options/Reply _mode/_Normal"
1442 msgstr "/_Možnosti/_Spôsob odpovede/_Normálna"
1443
1444 #: src/compose.c:684
1445 msgid "/_Options/Reply _mode/_All"
1446 msgstr "/_Možnosti/_Spôsob odpovede/_Všetkým"
1447
1448 #: src/compose.c:685
1449 msgid "/_Options/Reply _mode/_Sender"
1450 msgstr "/_Možnosti/_Spôsob odpovede/_Odosielateľovi"
1451
1452 #: src/compose.c:686
1453 msgid "/_Options/Reply _mode/_Mailing-list"
1454 msgstr "/_Možnosti/_Spôsob odpovede/Do _mailing-listu"
1455
1456 # msgstr "/_Možnosti/_Zašifrovať"
1457 #: src/compose.c:687 src/compose.c:692 src/compose.c:699 src/compose.c:701
1458 #: src/compose.c:703
1459 msgid "/_Options/---"
1460 msgstr "/_Možnosti/---"
1461
1462 #: src/compose.c:688
1463 msgid "/_Options/Privacy _System"
1464 msgstr "/_Možnosti/_Systém súkromia"
1465
1466 #: src/compose.c:689
1467 msgid "/_Options/Privacy _System/None"
1468 msgstr "/_Možnosti/_Systém súkromia/Žiadny"
1469
1470 # msgstr "/_Možnosti/Systém súkromia/Žiadny"
1471 #: src/compose.c:690
1472 msgid "/_Options/Si_gn"
1473 msgstr "/_Možnosti/_Podpísať"
1474
1475 # msgstr "/_Možnosti/Po_dpísať"
1476 #: src/compose.c:691
1477 msgid "/_Options/_Encrypt"
1478 msgstr "/_Možnosti/_Zašifrovať"
1479
1480 #: src/compose.c:693
1481 msgid "/_Options/_Priority"
1482 msgstr "/_Možnosti/Pri_orita"
1483
1484 # msgstr "/_Možnosti/Pri_orita"
1485 #: src/compose.c:694
1486 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1487 msgstr "/_Možnosti/Priorita/Na_jvyššia"
1488
1489 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/Na_jvyššia"
1490 #: src/compose.c:695
1491 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1492 msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Vysoká"
1493
1494 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Vysoká"
1495 #: src/compose.c:696
1496 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1497 msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Normálna"
1498
1499 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Normálna"
1500 #: src/compose.c:697
1501 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1502 msgstr "/_Možnosti/Priorita/Ní_zka"
1503
1504 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/Ní_zka"
1505 #: src/compose.c:698
1506 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1507 msgstr "/_Možnosti/Priorita/N_ajnižšia"
1508
1509 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/N_ajnižšia"
1510 #: src/compose.c:700
1511 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1512 msgstr "/_Možnosti/_Vyžiadať potvrdenie o príjme"
1513
1514 # msgstr "/_Možnosti/Vyžia_dať potvrdenie o príjme"
1515 #: src/compose.c:702
1516 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1517 msgstr "/_Možnosti/_Odstrániť odkazy"
1518
1519 # msgstr "/_Možnosti/Odstrániť od_kazy"
1520 #: src/compose.c:709
1521 msgid "/_Options/Character _encoding"
1522 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie"
1523
1524 # msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/"
1525 #: src/compose.c:710
1526 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1527 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/_Automaticky"
1528
1529 # msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/_Automaticky"
1530 #: src/compose.c:712 src/compose.c:718 src/compose.c:726 src/compose.c:730
1531 #: src/compose.c:736 src/compose.c:740 src/compose.c:746 src/compose.c:752
1532 #: src/compose.c:756 src/compose.c:766 src/compose.c:770 src/compose.c:780
1533 #: src/compose.c:784
1534 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1535 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/---"
1536
1537 # msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/---"
1538 #: src/compose.c:714
1539 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1540 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/7bit ascii (US-ASC_II)"
1541
1542 #: src/compose.c:716
1543 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1544 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Unicode (_UTF-8)"
1545
1546 #: src/compose.c:720
1547 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1548 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-_1)"
1549
1550 #: src/compose.c:722
1551 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1552 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-15)"
1553
1554 #: src/compose.c:724
1555 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
1556 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Západná Európa (Windows-1252)"
1557
1558 #: src/compose.c:728
1559 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1560 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
1561
1562 #: src/compose.c:732
1563 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1564 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/_Pobaltie (ISO-8859-13)"
1565
1566 #: src/compose.c:734
1567 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1568 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Pobaltie (ISO-8859-_4)"
1569
1570 #: src/compose.c:738
1571 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1572 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Grécko (ISO-8859-_7)"
1573
1574 #: src/compose.c:742
1575 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1576 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Hebrejčina (ISO-8859-_8)"
1577
1578 #: src/compose.c:744
1579 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1580 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Hebrejčina (Windows-1255)"
1581
1582 #: src/compose.c:748
1583 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
1584 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Arabské (ISO-8859-_6)"
1585
1586 #: src/compose.c:750
1587 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
1588 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Arabské (Windows-1256)"
1589
1590 #: src/compose.c:754
1591 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1592 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Turecko (ISO-8859-_9)"
1593
1594 #: src/compose.c:758
1595 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1596 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (ISO-8859-_5)"
1597
1598 #: src/compose.c:760
1599 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1600 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-_R)"
1601
1602 #: src/compose.c:762
1603 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1604 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-U)"
1605
1606 #: src/compose.c:764
1607 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1608 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (Windows-1251)"
1609
1610 #: src/compose.c:768
1611 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1612 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-_JP)"
1613
1614 #: src/compose.c:772
1615 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1616 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
1617
1618 #: src/compose.c:774
1619 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1620 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GBK)"
1621
1622 #: src/compose.c:776
1623 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1624 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Tradičná čínština (_Big5)"
1625
1626 #: src/compose.c:778
1627 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1628 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Tradičná čínština (EUC-_TW)"
1629
1630 #: src/compose.c:782
1631 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1632 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Kórea (EUC-_KR)"
1633
1634 #: src/compose.c:786
1635 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1636 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Thajsko (TIS-620)"
1637
1638 #: src/compose.c:788
1639 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1640 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Thajsko (Windows-874)"
1641
1642 #: src/compose.c:792
1643 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1644 msgstr "/_Nástroje/Zobraziť _mierku"
1645
1646 #: src/compose.c:793 src/messageview.c:307
1647 msgid "/_Tools/_Address book"
1648 msgstr "/_Nástroje/_Adresár"
1649
1650 #: src/compose.c:794
1651 msgid "/_Tools/_Template"
1652 msgstr "/_Nástroje/Ša_blóna"
1653
1654 #: src/compose.c:795 src/mainwindow.c:840 src/messageview.c:334
1655 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1656 msgstr "/_Nástroje/A_kcie"
1657
1658 #: src/compose.c:1050 src/prefs_compose_writing.c:369
1659 msgid "New message subject format error."
1660 msgstr "Chyba v tvare predmetu novej správy."
1661
1662 #: src/compose.c:1079 src/prefs_compose_writing.c:373
1663 msgid "New message body format error."
1664 msgstr "Chyba v tvare tela novej správy."
1665
1666 #: src/compose.c:1441 src/prefs_quote.c:281
1667 msgid "Message reply format error."
1668 msgstr "Chyba v tvare odpovede."
1669
1670 #: src/compose.c:1558 src/prefs_quote.c:286
1671 msgid "Message forward format error."
1672 msgstr "Chyba v tvare preposielanej správy."
1673
1674 #: src/compose.c:1678
1675 msgid "Fw: multiple emails"
1676 msgstr "Fw: viacero správ"
1677
1678 #: src/compose.c:2053
1679 msgid "Message redirect format error."
1680 msgstr "Chyba v tvare presmerúvanej správy."
1681
1682 #: src/compose.c:2122
1683 msgid "Reply-To:"
1684 msgstr "Odpovedať komu:"
1685
1686 #: src/compose.c:2125 src/compose.c:5700 src/compose.c:6470 src/compose.c:9567
1687 msgid "Newsgroups:"
1688 msgstr "Diskusné skupiny:"
1689
1690 #: src/compose.c:2128
1691 msgid "Followup-To:"
1692 msgstr "Followup-To:"
1693
1694 #: src/compose.c:2307
1695 #, c-format
1696 msgid "The file '%s' has been attached."
1697 msgstr "Súbor '%s' bol priložený k správe."
1698
1699 #: src/compose.c:2311
1700 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1701 msgstr "Nepodarilo sa priložiť súbor (chyba v konverzii kódovania znakov)."
1702
1703 #: src/compose.c:2542
1704 msgid "Quote mark format error."
1705 msgstr "Chyba v úvodzovkách."
1706
1707 #: src/compose.c:3147
1708 #, c-format
1709 msgid "File %s is empty."
1710 msgstr "Súbor %s je prázdny."
1711
1712 #: src/compose.c:3151
1713 #, c-format
1714 msgid "Can't read %s."
1715 msgstr "Nedá sa čítať %s."
1716
1717 #: src/compose.c:3178
1718 #, c-format
1719 msgid "Message: %s"
1720 msgstr "Správa: %s"
1721
1722 #: src/compose.c:4001
1723 msgid " [Edited]"
1724 msgstr "[Upravené]"
1725
1726 #: src/compose.c:4007
1727 #, c-format
1728 msgid "%s - Compose message%s"
1729 msgstr "%s - Písanie správy%s"
1730
1731 #: src/compose.c:4010
1732 #, c-format
1733 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1734 msgstr "[bez názvu] - Písanie správy%s"
1735
1736 #: src/compose.c:4035 src/messageview.c:621
1737 msgid ""
1738 "Account for sending mail is not specified.\n"
1739 "Please select a mail account before sending."
1740 msgstr ""
1741 "Nie je určené konto pre odosielanie správ.\n"
1742 "Pred odosielaním prosím zvoľte poštové konto."
1743
1744 #: src/compose.c:4228 src/compose.c:4259 src/compose.c:4291 src/toolbar.c:401
1745 #: src/toolbar.c:452
1746 msgid "Send"
1747 msgstr "Odoslať"
1748
1749 #: src/compose.c:4229
1750 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1751 msgstr "Jediný príjemca je prednastavená adresa CC. Odoslať napriek tomu?"
1752
1753 #: src/compose.c:4230 src/compose.c:4261 src/compose.c:4293 src/compose.c:4770
1754 msgid "+_Send"
1755 msgstr "+_Odoslať"
1756
1757 #: src/compose.c:4260
1758 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1759 msgstr "Jediný príjemca je prednastavená adresa BCC. Odoslať napriek tomu?"
1760
1761 #: src/compose.c:4277
1762 msgid "Recipient is not specified."
1763 msgstr "Nie je určený príjemca."
1764
1765 #: src/compose.c:4292
1766 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1767 msgstr "Predmet je prázdny. Odoslať napriek tomu?"
1768
1769 #: src/compose.c:4339 src/compose.c:7971
1770 msgid ""
1771 "Could not queue message for sending:\n"
1772 "\n"
1773 "Charset conversion failed."
1774 msgstr ""
1775 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
1776 "\n"
1777 "Nepodarila sa konverzia kódovania znakov."
1778
1779 #: src/compose.c:4342 src/compose.c:7974
1780 msgid ""
1781 "Could not queue message for sending:\n"
1782 "\n"
1783 "Couldn't get recipient encryption key."
1784 msgstr ""
1785 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
1786 "\n"
1787 "Nie je dostupný šifrovací kľúč príjemcu."
1788
1789 #: src/compose.c:4346 src/compose.c:7968
1790 #, c-format
1791 msgid ""
1792 "Could not queue message for sending:\n"
1793 "\n"
1794 "Signature failed: %s"
1795 msgstr ""
1796 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
1797 "\n"
1798 "Podpísanie zlyhalo: %s"
1799
1800 #: src/compose.c:4349
1801 #, c-format
1802 msgid ""
1803 "Could not queue message for sending:\n"
1804 "\n"
1805 "%s."
1806 msgstr ""
1807 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
1808 "\n"
1809 "%s."
1810
1811 #: src/compose.c:4351
1812 msgid "Could not queue message for sending."
1813 msgstr "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie."
1814
1815 #: src/compose.c:4366 src/compose.c:4427
1816 msgid ""
1817 "The message was queued but could not be sent.\n"
1818 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1819 msgstr ""
1820 "Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo možné odoslať ju.\n"
1821 "Použite \"Odoslať správy vo fronte\" z hlavného okna pre opätovný pokus."
1822
1823 #: src/compose.c:4421
1824 #, c-format
1825 msgid ""
1826 "%s\n"
1827 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1828 msgstr ""
1829 "%s\n"
1830 "Použite \"Odoslať správy vo fronte\" z hlavného okna pre opätovný pokus."
1831
1832 #: src/compose.c:4767
1833 #, c-format
1834 msgid ""
1835 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1836 "to the specified %s charset.\n"
1837 "Send it as %s?"
1838 msgstr ""
1839 "Nedá sa zmeniť kódovanie správy zo zadaného\n"
1840 "kódovania na %s.\n"
1841 "Odoslať správu v kódovaní %s?"
1842
1843 #: src/compose.c:4826
1844 #, c-format
1845 msgid ""
1846 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1847 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1848 "\n"
1849 "Send it anyway?"
1850 msgstr ""
1851 "Riadok %d prekračuje limit dĺžky riadku (998 bajtov).\n"
1852 "Obsah správy môže byť počas prenosu k adresátovi znehodnotený.\n"
1853 "\n"
1854 "Odoslať aj napriek tomu?"
1855
1856 #: src/compose.c:5014
1857 msgid "No account for sending mails available!"
1858 msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie správ!"
1859
1860 #: src/compose.c:5024
1861 msgid "No account for posting news available!"
1862 msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie news článkov!"
1863
1864 #: src/compose.c:5717
1865 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
1866 msgstr "Použite tabulátor pre dopĺňanie adries z adresára"
1867
1868 #: src/compose.c:5845
1869 msgid "Mime type"
1870 msgstr "Mime typ"
1871
1872 #: src/compose.c:5851 src/compose.c:6147 src/mimeview.c:212
1873 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:402 src/prefs_summary_column.c:86
1874 #: src/summaryview.c:490
1875 msgid "Size"
1876 msgstr "Veľkosť"
1877
1878 #: src/compose.c:5912
1879 msgid "Save Message to "
1880 msgstr "Uložiť správu do "
1881
1882 #: src/compose.c:5934 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:526
1883 #: src/editvcard.c:202 src/export.c:172 src/import.c:171 src/importmutt.c:242
1884 #: src/importpine.c:242 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:190
1885 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:212
1886 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:146
1887 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:383 src/prefs_spelling.c:207
1888 msgid "_Browse"
1889 msgstr "_Prehliadať"
1890
1891 #: src/compose.c:6146 src/compose.c:7378
1892 msgid "MIME type"
1893 msgstr "MIME typ"
1894
1895 #: src/compose.c:6218
1896 msgid "Hea_der"
1897 msgstr "H_lavička"
1898
1899 #: src/compose.c:6222
1900 msgid "_Attachments"
1901 msgstr "_Prílohy"
1902
1903 #: src/compose.c:6226
1904 msgid "Othe_rs"
1905 msgstr "_Ostatné"
1906
1907 #: src/compose.c:6241 src/summary_search.c:366
1908 msgid "Subject:"
1909 msgstr "Predmet:"
1910
1911 #: src/compose.c:6432
1912 #, c-format
1913 msgid ""
1914 "Spell checker could not be started.\n"
1915 "%s"
1916 msgstr ""
1917 "Pravopisná kontrola sa nedá spustiť.\n"
1918 "%s"
1919
1920 #: src/compose.c:6544
1921 #, c-format
1922 msgid "From: <i>%s</i>"
1923 msgstr "Od: <i>%s</i>"
1924
1925 #: src/compose.c:6575
1926 msgid "Account to use for this email"
1927 msgstr "Z ktorého konta odoslať túto správu"
1928
1929 #: src/compose.c:6577
1930 msgid "Sender address to be used"
1931 msgstr "Adresa odosielateľa"
1932
1933 #: src/compose.c:6738
1934 #, c-format
1935 msgid ""
1936 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
1937 "encrypt this message."
1938 msgstr ""
1939 "Systém súkromia '%s' sa nedá načítať. Nebude možné podpísať, ani zašifrovať "
1940 "túto správu."
1941
1942 #: src/compose.c:6900 src/prefs_template.c:549
1943 msgid "Template body format error."
1944 msgstr "Chyba v tvare tela šablóny."
1945
1946 #: src/compose.c:7008 src/prefs_template.c:587
1947 msgid "Template To format error."
1948 msgstr "Chyba v tvare hlavičky príjemcu v šablóne."
1949
1950 #: src/compose.c:7021 src/prefs_template.c:592
1951 msgid "Template Cc format error."
1952 msgstr "Chyba v tvare hlavičky kópie v šablóne."
1953
1954 #: src/compose.c:7034 src/prefs_template.c:597
1955 msgid "Template Bcc format error."
1956 msgstr "Chyba v tvare hlavičky slepej kópie v šablóne."
1957
1958 #: src/compose.c:7048 src/prefs_template.c:602
1959 msgid "Template subject format error."
1960 msgstr "Chyba v tvare hlavičky predmetu v šablóne."
1961
1962 #: src/compose.c:7272
1963 msgid "Invalid MIME type."
1964 msgstr "Neplatný MIME typ."
1965
1966 #: src/compose.c:7287
1967 msgid "File doesn't exist or is empty."
1968 msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
1969
1970 #: src/compose.c:7360
1971 msgid "Properties"
1972 msgstr "Vlastnosti"
1973
1974 #: src/compose.c:7411
1975 msgid "Encoding"
1976 msgstr "Kódová stránka"
1977
1978 #: src/compose.c:7431
1979 msgid "Path"
1980 msgstr "Cesta"
1981
1982 #: src/compose.c:7432 src/prefs_toolbar.c:1060
1983 msgid "File name"
1984 msgstr "Názov súboru"
1985
1986 #: src/compose.c:7615
1987 #, c-format
1988 msgid ""
1989 "The external editor is still working.\n"
1990 "Force terminating the process?\n"
1991 "process group id: %d"
1992 msgstr ""
1993 "Externý editor je ešte stále aktívny.\n"
1994 "Ukončiť ho násilne?\n"
1995 "skupinový ID procesu: %d"
1996
1997 #: src/compose.c:7657
1998 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1999 msgstr "Písanie správy: vstup z monitorovacieho procesu\n"
2000
2001 #: src/compose.c:7938 src/messageview.c:726
2002 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2003 msgstr "Claws Mail potrebuje pre odoslanie tejto správy pripojenie k sieti."
2004
2005 #: src/compose.c:7963
2006 msgid "Could not queue message."
2007 msgstr "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie."
2008
2009 #: src/compose.c:7965
2010 #, c-format
2011 msgid ""
2012 "Could not queue message:\n"
2013 "\n"
2014 "%s."
2015 msgstr ""
2016 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2017 "\n"
2018 "%s"
2019
2020 #: src/compose.c:8138
2021 msgid "Could not save draft."
2022 msgstr "Koncept sa nedá uložiť."
2023
2024 #: src/compose.c:8216 src/compose.c:8239
2025 msgid "Select file"
2026 msgstr "Zvoľte súbor"
2027
2028 #: src/compose.c:8252
2029 #, c-format
2030 msgid "File '%s' could not be read."
2031 msgstr "Súbor `%s' sa nedá čítať."
2032
2033 #: src/compose.c:8254
2034 #, c-format
2035 msgid ""
2036 "File '%s' contained invalid characters\n"
2037 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2038 msgstr ""
2039 "Súbor `%s' obsahuje neplatné znaky pre\n"
2040 "súčasné kódovanie, vloženie môže byť nepresné."
2041
2042 #: src/compose.c:8302
2043 msgid "Discard message"
2044 msgstr "Zrušiť správu"
2045
2046 #: src/compose.c:8303
2047 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2048 msgstr "Táto správa bola zmenená. Zahodiť zmeny?"
2049
2050 #: src/compose.c:8304
2051 msgid "_Discard"
2052 msgstr "_Zahodiť"
2053
2054 #: src/compose.c:8304
2055 msgid "_Save to Drafts"
2056 msgstr "Uložiť medzi _koncepty"
2057
2058 #: src/compose.c:8348
2059 #, c-format
2060 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2061 msgstr "Chcete použiť šablónu '%s' ?"
2062
2063 #: src/compose.c:8350
2064 msgid "Apply template"
2065 msgstr "Použiť šablónu"
2066
2067 #: src/compose.c:8351
2068 msgid "_Replace"
2069 msgstr "_Nahradiť"
2070
2071 #: src/compose.c:8351
2072 msgid "_Insert"
2073 msgstr "_Vložiť"
2074
2075 #: src/compose.c:9042
2076 msgid "Insert or attach?"
2077 msgstr "Vložiť, alebo pripojiť ako prílohu?"
2078
2079 #: src/compose.c:9043
2080 msgid ""
2081 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2082 "attach it to the email?"
2083 msgstr ""
2084 "Chcete vložiť obsah súboru do tela správy, alebo ho chcete pripojiť k správe "
2085 "ako prílohu?"
2086
2087 #: src/compose.c:9045
2088 msgid "+_Insert"
2089 msgstr "+_Vložiť"
2090
2091 #: src/compose.c:9045
2092 msgid "_Attach"
2093 msgstr "_Pripojiť"
2094
2095 #: src/compose.c:9244
2096 msgid "Quote format error."
2097 msgstr "Chyba v tvare citácie."
2098
2099 #: src/compose.c:9463
2100 #, c-format
2101 msgid ""
2102 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2103 "time. Do you want to continue?"
2104 msgstr ""
2105 "Chystáte sa odpovedať na %d správ. Otvorenie všetkých okien môže chvíľu "
2106 "trvať. Prajete si pokračovať?"
2107
2108 #: src/crash.c:140
2109 #, c-format
2110 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2111 msgstr "Proces Claws Mail (%ld) prijal signál %ld"
2112
2113 #: src/crash.c:186
2114 msgid "Claws Mail has crashed"
2115 msgstr "Claws Mail havaroval"
2116
2117 #: src/crash.c:202
2118 #, c-format
2119 msgid ""
2120 "%s.\n"
2121 "Please file a bug report and include the information below."
2122 msgstr ""
2123 "%s.\n"
2124 "Prosím vyplňte správu o chybe a pridajte údaje uvedené nižšie."
2125
2126 #: src/crash.c:207
2127 msgid "Debug log"
2128 msgstr "Ladiaci záznam"
2129
2130 #: src/crash.c:251
2131 msgid "Close"
2132 msgstr "Zavrieť"
2133
2134 #: src/crash.c:256
2135 msgid "Save..."
2136 msgstr "Uložiť..."
2137
2138 #: src/crash.c:261
2139 msgid "Create bug report"
2140 msgstr "Vytvoriť správu o chybe"
2141
2142 #: src/crash.c:308
2143 msgid "Save crash information"
2144 msgstr "Uložiť informácie o havárii"
2145
2146 #: src/editaddress.c:185
2147 msgid "Add New Person"
2148 msgstr "Pridať kontakt"
2149
2150 #: src/editaddress.c:186
2151 msgid "Edit Person Details"
2152 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
2153
2154 #: src/editaddress.c:357
2155 msgid "An Email address must be supplied."
2156 msgstr "Musíte zadať e-mailovú adresu."
2157
2158 #: src/editaddress.c:531
2159 msgid "A Name and Value must be supplied."
2160 msgstr "Musíte zadať názov a hodnotu."
2161
2162 #: src/editaddress.c:620
2163 msgid "Discard"
2164 msgstr "Zahodiť"
2165
2166 #: src/editaddress.c:621
2167 msgid "Apply"
2168 msgstr "Použiť"
2169
2170 #: src/editaddress.c:651 src/editaddress.c:700
2171 msgid "Edit Person Data"
2172 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
2173
2174 #: src/editaddress.c:761 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:752
2175 #: src/ldif.c:763
2176 msgid "Display Name"
2177 msgstr "Zobraziť meno"
2178
2179 #: src/editaddress.c:767 src/editaddress.c:771 src/ldif.c:771
2180 msgid "Last Name"
2181 msgstr "Priezvisko"
2182
2183 #: src/editaddress.c:768 src/editaddress.c:770 src/ldif.c:767
2184 msgid "First Name"
2185 msgstr "Krstné meno"
2186
2187 #: src/editaddress.c:773
2188 msgid "Nickname"
2189 msgstr "Prezývka"
2190
2191 #: src/editaddress.c:850 src/editaddress.c:906
2192 msgid "Alias"
2193 msgstr "Alias"
2194
2195 #: src/editaddress.c:1044 src/editaddress.c:1101 src/prefs_customheader.c:222
2196 #: src/prefs_matcher.c:532
2197 msgid "Value"
2198 msgstr "Hodnota"
2199
2200 #: src/editaddress.c:1163
2201 msgid "_User Data"
2202 msgstr "Údaje o _používateľovi"
2203
2204 #: src/editaddress.c:1164
2205 msgid "_Email Addresses"
2206 msgstr "_E-mailové adresy"
2207
2208 #: src/editaddress.c:1165
2209 msgid "O_ther Attributes"
2210 msgstr "Ďalšie _atribúty"
2211
2212 #: src/editbook.c:113
2213 msgid "File appears to be Ok."
2214 msgstr "Súbor je v poriadku."
2215
2216 #: src/editbook.c:116
2217 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2218 msgstr "Súbor nemá platný formát adresára."
2219
2220 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
2221 msgid "Could not read file."
2222 msgstr "Súbor sa nedá čítať."
2223
2224 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
2225 msgid "Edit Addressbook"
2226 msgstr "Upraviť adresár"
2227
2228 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
2229 msgid " Check File "
2230 msgstr "Testovať súbor"
2231
2232 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
2233 #: src/importmutt.c:235 src/importpine.c:235 src/prefs_account.c:1953
2234 msgid "File"
2235 msgstr "Súbor"
2236
2237 #: src/editbook.c:285
2238 msgid "Add New Addressbook"
2239 msgstr "Pridať nový adresár"
2240
2241 #: src/editgroup.c:100
2242 msgid "A Group Name must be supplied."
2243 msgstr "Musíte zadať názov skupiny."
2244
2245 #: src/editgroup.c:293
2246 msgid "Edit Group Data"
2247 msgstr "Upraviť údaje skupiny"
2248
2249 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:588
2250 msgid "Group Name"
2251 msgstr "Názov skupiny"
2252
2253 #: src/editgroup.c:342
2254 msgid "Addresses in Group"
2255 msgstr "Adresy v skupine"
2256
2257 #: src/editgroup.c:373
2258 msgid "Available Addresses"
2259 msgstr "Dostupné adresy"
2260
2261 #: src/editgroup.c:445
2262 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2263 msgstr ""
2264 "E-mailové adresy môžte presúvať z alebo do skupiny pomocou tlačítok so "
2265 "šípkami"
2266
2267 #: src/editgroup.c:493
2268 msgid "Edit Group Details"
2269 msgstr "Upraviť detaily skupiny"
2270
2271 #: src/editgroup.c:496
2272 msgid "Add New Group"
2273 msgstr "Pridať novú skupinu"
2274
2275 #: src/editgroup.c:546
2276 msgid "Edit folder"
2277 msgstr "Upraviť priečinok"
2278
2279 #: src/editgroup.c:546
2280 msgid "Input the new name of folder:"
2281 msgstr "Zadajte nový názov priečinka:"
2282
2283 #: src/editgroup.c:549 src/foldersel.c:539 src/imap_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:130
2284 msgid "New folder"
2285 msgstr "Nový priečinok"
2286
2287 #: src/editgroup.c:550 src/foldersel.c:540 src/mh_gtk.c:131
2288 msgid "Input the name of new folder:"
2289 msgstr "Zadajte názov nového priečinka:"
2290
2291 #: src/editjpilot.c:200
2292 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2293 msgstr "Súbor nemá JPilot formát."
2294
2295 #: src/editjpilot.c:212
2296 msgid "Select JPilot File"
2297 msgstr "Vyberte súbor JPilot"
2298
2299 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
2300 msgid "Edit JPilot Entry"
2301 msgstr "Upraviť záznam JPilot"
2302
2303 #: src/editjpilot.c:294
2304 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2305 msgstr "Ďalšie e-mailové adresy"
2306
2307 #: src/editjpilot.c:385
2308 msgid "Add New JPilot Entry"
2309 msgstr "Pridať nový záznam JPilot"
2310
2311 #: src/editldap_basedn.c:143
2312 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2313 msgstr "Úprava LDAP - Zvoľte bázu pre vyhľadávanie"
2314
2315 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:439
2316 msgid "Hostname"
2317 msgstr "Názov počítača"
2318
2319 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:110
2320 msgid "Port"
2321 msgstr "Port"
2322
2323 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:508
2324 msgid "Search Base"
2325 msgstr "Báza pre vyhľadávanie"
2326
2327 #: src/editldap_basedn.c:204
2328 msgid "Available Search Base(s)"
2329 msgstr "Dostupné bázy"
2330
2331 #: src/editldap_basedn.c:294
2332 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2333 msgstr "Nepodarilo sa načítať bázy pre vyhľadávanie zo servera - prosím zadajte ručne"
2334
2335 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:278
2336 msgid "Could not connect to server"
2337 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru"
2338
2339 #: src/editldap.c:153
2340 msgid "A Name must be supplied."
2341 msgstr "Musíte zadať názov."
2342
2343 #: src/editldap.c:165
2344 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2345 msgstr "Musíte zadať názov serveru."
2346
2347 #: src/editldap.c:178
2348 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2349 msgstr "Musíte zadať aspoň jeden vyhľadávací atribút LDAP."
2350
2351 #: src/editldap.c:275
2352 msgid "Connected successfully to server"
2353 msgstr "Pripojený k serveru"
2354
2355 #: src/editldap.c:331 src/editldap.c:999
2356 msgid "Edit LDAP Server"
2357 msgstr "Upraviť LDAP server"
2358
2359 #: src/editldap.c:434
2360 msgid "A name that you wish to call the server."
2361 msgstr "Názov, ktorý chcete priradiť serveru."
2362
2363 #: src/editldap.c:449
2364 msgid ""
2365 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2366 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2367 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2368 "computer as Claws Mail."
2369 msgstr ""
2370 "Toto je názov serveru. Napríklad, \"ldap.mojadomena.sk\" môže byť vhodné pre "
2371 "organizáciu \"mojadomena.sk\". Môžete tu použiť aj IP adresu. Môžete zadať "
2372 "\"localhost\", ak požadovaný LDAP server beží na rovnakom počítači ako Claws "
2373 "Mail."
2374
2375 #: src/editldap.c:470
2376 msgid "TLS"
2377 msgstr "TLS"
2378
2379 #: src/editldap.c:471
2380 msgid "SSL"
2381 msgstr "SSL"
2382
2383 #: src/editldap.c:475
2384 msgid ""
2385 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be "
2386 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2387 "TLS_REQCERT fields)."
2388 msgstr ""
2389 "Povoliť bezpečné pripojenie k LDAP serveru cez TLS. Ak spojenie zlyhá, "
2390 "skontrolujte správne nastavenie v súbore ldap.conf (nastavenia TLS_CACERTDIR, "
2391 "prípadne TLS_REQCERT)."
2392
2393 #: src/editldap.c:480
2394 msgid ""
2395 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be "
2396 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2397 "TLS_REQCERT fields)."
2398 msgstr ""
2399 "Povoliť bezpečné pripojenie k LDAP serveru cez SSL. Ak spojenie zlyhá, "
2400 "skontrolujte správne nastavenie v súbore ldap.conf (nastavenia TLS_CACERTDIR, "
2401 "prípadne TLS_REQCERT)."
2402
2403 #: src/editldap.c:494
2404 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2405 msgstr ""
2406 "Toto je číslo portu, na ktorom server počúva. Implicitne je nastavený port "
2407 "389."
2408
2409 #: src/editldap.c:498
2410 msgid " Check Server "
2411 msgstr "Overiť server"
2412
2413 #: src/editldap.c:503
2414 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2415 msgstr "Stlačte toto tlačítko pre skúšku pripojenia k serveru."
2416
2417 #: src/editldap.c:518
2418 msgid ""
2419 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2420 "Examples include:\n"
2421 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2422 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2423 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2424 msgstr ""
2425 "Tu zadávate názov priečinku, ktorý sa na serveri má prehľadať. Napríklad:\n"
2426 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2427 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2428 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2429
2430 #: src/editldap.c:531
2431 msgid ""
2432 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2433 "server."
2434 msgstr "Stlačte toto tlačítko pre vyhľadanie názvov dostupných priečinkov na serveri."
2435
2436 #: src/editldap.c:589
2437 msgid "Search Attributes"
2438 msgstr "Vyhľadávacie atribúty"
2439
2440 #: src/editldap.c:599
2441 msgid ""
2442 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2443 "find a name or address."
2444 msgstr ""
2445 "Zoznam atribútov LDAP, ktoré by mali byť prehľadávané pri hľadaní mena alebo "
2446 "adresy."
2447
2448 #: src/editldap.c:603
2449 msgid " Defaults "
2450 msgstr " Štandardné "
2451
2452 #: src/editldap.c:608
2453 msgid ""
2454 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2455 "names and addresses during a name or address search process."
2456 msgstr ""
2457 "Toto nastaví názvy atribútov naspäť na prednastavenú hodnotu, ktorá by mala "
2458 "nájsť najviac mien a atribútov počas vyhľadávania."
2459
2460 #: src/editldap.c:615
2461 msgid "Max Query Age (secs)"
2462 msgstr "Max. trvanie požiadavky (v sekundách)"
2463
2464 #: src/editldap.c:631
2465 msgid ""
2466 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2467 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2468 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2469 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2470 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2471 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2472 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2473 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2474 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2475 "more memory to cache results."
2476 msgstr ""
2477 "Tu sa nastavuje doba (v sekundach), počas ktorej je výsledok vyhľadávania "
2478 "platný pre dopĺňanie adresy. Výsledky sú počas tejto doby uložené v pamäti, "
2479 "po jej uplynutí sa vymažú. Toto by malo zlepšiť čas odozvy pri nasledujúcich "
2480 "vyhľadávaniach rovnakého mena alebo adresy. Prednastavená hodnota 600 sekúnd "
2481 "(10 minút) by mala byť dostačujúca pre väčšinu serverov. Vyššia hodnota "
2482 "zlepší čas odozvy pri vyhľadávaní na pomalých serveroch za cenu väčšej "
2483 "spotreby pamäte."
2484
2485 #: src/editldap.c:649
2486 msgid "Include server in dynamic search"
2487 msgstr "Zahrnúť server v dynamickom vyhľadávaní"
2488
2489 #: src/editldap.c:655
2490 msgid ""
2491 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2492 "address completion."
2493 msgstr ""
2494 "Zvoľte túto možnosť pre zahrnutie tohoto serveru do dynamického vyhľadávania "
2495 "pri použití dopĺňania adries."
2496
2497 #: src/editldap.c:662
2498 msgid "Match names 'containing' search term"
2499 msgstr "Vyhľadať mená obsahujúce reťazec"
2500
2501 #: src/editldap.c:668
2502 msgid ""
2503 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2504 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2505 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2506 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2507 "searches against other address interfaces."
2508 msgstr ""
2509 "Mená a adresy môžete vyhľadať buď použitím výrazov \"začína\" alebo "
2510 "\"obsahuje\". Zvoľte túto možnosť pre vyhľadanie pomocou výrazu \"obsahuje"
2511 "\". Toto zvyčajne zaberie viac času. Kvôli lepšiemu výkonu používa "
2512 "dokončovanie adries výraz \"začína\" pre všetky ostatné vyhľadávania."
2513
2514 #: src/editldap.c:723
2515 msgid "Bind DN"
2516 msgstr "Priradiť DN"
2517
2518 #: src/editldap.c:733
2519 msgid ""
2520 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2521 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2522 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2523 "performing a search."
2524 msgstr ""
2525 "Názov účtu LDAP, ktorý bude použitý pre spojenie so serverom. Toto je "
2526 "väčšinou potrebné len pre chránené servery. Meno je väčšinou v tvare "
2527 "\"cn=meno,dc=claws-mail,dc=org\". Pri vyhľadávaní sa toto pole väčšinou "
2528 "necháva prázdne."
2529
2530 #: src/editldap.c:741
2531 msgid "Bind Password"
2532 msgstr "Bind heslo"
2533
2534 #: src/editldap.c:752
2535 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2536 msgstr "Heslo, ktoré bude použité pri pripájaní sa ako \"Bind DN\" používateľ."
2537
2538 #: src/editldap.c:758
2539 msgid "Timeout (secs)"
2540 msgstr "Timeout (v sekundách)"
2541
2542 #: src/editldap.c:773
2543 msgid "The timeout period in seconds."
2544 msgstr "Časový limit v sekundách."
2545
2546 #: src/editldap.c:777
2547 msgid "Maximum Entries"
2548 msgstr "Maximum záznamov"
2549
2550 #: src/editldap.c:792
2551 msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2552 msgstr "Najväčší počet vrátených výsledkov vyhľadávania."
2553
2554 #: src/editldap.c:808
2555 msgid "Basic"
2556 msgstr "Základné"
2557
2558 #: src/editldap.c:809
2559 msgid "Search"
2560 msgstr "Hľadať"
2561
2562 #: src/editldap.c:810 src/gtk/quicksearch.c:492
2563 msgid "Extended"
2564 msgstr "Rozšírené"
2565
2566 #: src/editldap.c:1004
2567 msgid "Add New LDAP Server"
2568 msgstr "Pridať nový LDAP server"
2569
2570 #: src/editvcard.c:104
2571 msgid "File does not appear to be vCard format."
2572 msgstr "Súbor nie je vo formáte vCard."
2573
2574 #: src/editvcard.c:116
2575 msgid "Select vCard File"
2576 msgstr "Vyberte súbor vCard"
2577
2578 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2579 msgid "Edit vCard Entry"
2580 msgstr "Upraviť vCard záznam"
2581
2582 #: src/editvcard.c:271
2583 msgid "Add New vCard Entry"
2584 msgstr "Pridať nový vCard záznam"
2585
2586 #: src/exphtmldlg.c:110
2587 msgid "Please specify output directory and file to create."
2588 msgstr "Prosím zadajte názov výstupného priečinku a súboru."
2589
2590 #: src/exphtmldlg.c:113
2591 msgid "Select stylesheet and formatting."
2592 msgstr "Vyberte stylesheet a formátovanie."
2593
2594 #: src/exphtmldlg.c:116 src/expldifdlg.c:117
2595 msgid "File exported successfully."
2596 msgstr "Súbor bol úspešne exportovaný."
2597
2598 #: src/exphtmldlg.c:181
2599 #, c-format
2600 msgid ""
2601 "HTML Output Directory '%s'\n"
2602 "does not exist. OK to create new directory?"
2603 msgstr ""
2604 "Priečinok '%s' pre výstup HTML\n"
2605 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
2606
2607 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:193
2608 msgid "Create Directory"
2609 msgstr "Vytvoriť priečinok"
2610
2611 #: src/exphtmldlg.c:193
2612 #, c-format
2613 msgid ""
2614 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2615 "%s"
2616 msgstr ""
2617 "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok pre HTML výstup:\n"
2618 "%s"
2619
2620 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:204
2621 msgid "Failed to Create Directory"
2622 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok"
2623
2624 #: src/exphtmldlg.c:237
2625 msgid "Error creating HTML file"
2626 msgstr "Chyba pri vytváraní HTML súboru"
2627
2628 #: src/exphtmldlg.c:323
2629 msgid "Select HTML output file"
2630 msgstr "Zvoľte výstupný súbor HTML"
2631
2632 #: src/exphtmldlg.c:387
2633 msgid "HTML Output File"
2634 msgstr "Výstupný súbor HTML"
2635
2636 #: src/exphtmldlg.c:396 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:179 src/import.c:178
2637 #: src/importldif.c:682
2638 msgid "B_rowse"
2639 msgstr "P_rehliadať"
2640
2641 #: src/exphtmldlg.c:449
2642 msgid "Stylesheet"
2643 msgstr "Stylesheet"
2644
2645 #: src/exphtmldlg.c:457 src/gtk/colorlabel.c:345 src/gtk/gtkaspell.c:1661
2646 #: src/gtk/gtkaspell.c:2394 src/mainwindow.c:1012 src/prefs_account.c:705
2647 #: src/summaryview.c:5039
2648 msgid "None"
2649 msgstr "Žiadna"
2650
2651 #: src/exphtmldlg.c:458 src/prefs_other.c:113 src/prefs_other.c:454
2652 msgid "Default"
2653 msgstr "Štandardné"
2654
2655 #: src/exphtmldlg.c:459 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:144
2656 msgid "Full"
2657 msgstr "Plné"
2658
2659 #: src/exphtmldlg.c:460
2660 msgid "Custom"
2661 msgstr "Vlastné"
2662
2663 #: src/exphtmldlg.c:461
2664 msgid "Custom-2"
2665 msgstr "Vlastné-2"
2666
2667 #: src/exphtmldlg.c:462
2668 msgid "Custom-3"
2669 msgstr "Vlastné-3"
2670
2671 #: src/exphtmldlg.c:463
2672 msgid "Custom-4"
2673 msgstr "Vlastné-4"
2674
2675 #: src/exphtmldlg.c:470
2676 msgid "Full Name Format"
2677 msgstr "Formát celého mena"
2678
2679 #: src/exphtmldlg.c:478
2680 msgid "First Name, Last Name"
2681 msgstr "Krstné meno, priezvisko"
2682
2683 #: src/exphtmldlg.c:479
2684 msgid "Last Name, First Name"
2685 msgstr "Priezvisko, krstné meno"
2686
2687 #: src/exphtmldlg.c:486
2688 msgid "Color Banding"
2689 msgstr "Farebné značenie"
2690
2691 #: src/exphtmldlg.c:492
2692 msgid "Format Email Links"
2693 msgstr "Formátovať e-mailové linky"
2694
2695 #: src/exphtmldlg.c:498
2696 msgid "Format User Attributes"
2697 msgstr "Formátovať používateľské atribúty"
2698
2699 #: src/exphtmldlg.c:553 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
2700 msgid "File Name :"
2701 msgstr "Názov súboru :"
2702
2703 #: src/exphtmldlg.c:563
2704 msgid "Open with Web Browser"
2705 msgstr "Otvoriť vo webovom prehliadači"
2706
2707 #: src/exphtmldlg.c:595
2708 msgid "Export Address Book to HTML File"
2709 msgstr "Exportovať adresár do HTML"
2710
2711 #: src/exphtmldlg.c:661 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1027
2712 msgid "File Info"
2713 msgstr "Údaje o súbore"
2714
2715 #: src/exphtmldlg.c:662
2716 msgid "Format"
2717 msgstr "Formát"
2718
2719 #: src/expldifdlg.c:111
2720 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2721 msgstr "Prosím zvoľte výstupný priečinok a súbor LDIF."
2722
2723 #: src/expldifdlg.c:114
2724 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2725 msgstr "Zadajte parametre na formátovanie odlíšeného názvu."
2726
2727 #: src/expldifdlg.c:190
2728 #, c-format
2729 msgid ""
2730 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2731 "does not exist. OK to create new directory?"
2732 msgstr ""
2733 "Výstupný priečinok LDIF '%s'\n"
2734 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
2735
2736 #: src/expldifdlg.c:202
2737 #, c-format
2738 msgid ""
2739 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2740 "%s"
2741 msgstr ""
2742 "Nepodarilo sa vytvoriť výstupný priečinok LDIF:\n"
2743 "%s"
2744
2745 #: src/expldifdlg.c:247
2746 msgid "Suffix was not supplied"
2747 msgstr "Nebola zadaná prípona"
2748
2749 #: src/expldifdlg.c:249
2750 msgid ""
2751 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2752 "you wish to proceed without a suffix?"
2753 msgstr ""
2754 "Prípona je potrebná, ak sa data majú používať na serveri LDAP. Naozaj si "
2755 "prajete pokračovať bez prípony?"
2756
2757 #: src/expldifdlg.c:267
2758 msgid "Error creating LDIF file"
2759 msgstr "Chyba pri vytváraní súboru LDIF"
2760
2761 #: src/expldifdlg.c:342
2762 msgid "Select LDIF output file"
2763 msgstr "Zvoľte výstupný súbor LDIF"
2764
2765 #: src/expldifdlg.c:406
2766 msgid "LDIF Output File"
2767 msgstr "Výstupný súbor LDIF"
2768
2769 #: src/expldifdlg.c:467
2770 msgid "Suffix"
2771 msgstr "Prípona"
2772
2773 #: src/expldifdlg.c:479
2774 msgid ""
2775 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2776 "entry. Examples include:\n"
2777 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2778 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2779 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2780 msgstr ""
2781 "Prípona je použitá pre vytvorenie \"Distinguished Name\" (alebo DN) pre "
2782 "položku LDAP. Napríklad:\n"
2783 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2784 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2785 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2786
2787 #: src/expldifdlg.c:488
2788 msgid "Relative DN"
2789 msgstr "Relatívne DN"
2790
2791 #: src/expldifdlg.c:495
2792 msgid "Unique ID"
2793 msgstr "Jedinečné ID"
2794
2795 #: src/expldifdlg.c:503
2796 msgid ""
2797 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2798 "to:\n"
2799 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2800 msgstr ""
2801 "Jedinečné ID tohoto adresáru sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2802 "približne takto:\n"
2803 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2804
2805 #: src/expldifdlg.c:516
2806 msgid ""
2807 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2808 "similar to:\n"
2809 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2810 msgstr ""
2811 "Zobrazované meno tohoto adresáru sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2812 "takto:\n"
2813 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2814
2815 #: src/expldifdlg.c:529
2816 msgid ""
2817 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
2818 "formatted similar to:\n"
2819 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2820 msgstr ""
2821 "Prvá e-mailová adresa každého kontaktu sa použije na vytvorenie DN "
2822 "formátovaného takto:\n"
2823 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2824
2825 #: src/expldifdlg.c:543
2826 msgid ""
2827 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2828 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2829 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2830 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2831 "available RDN options that will be used to create the DN."
2832 msgstr ""
2833 "Súbor LDIF obsahuje viacero záznamov, ktoré sú zväčša zasielané na server "
2834 "LDAP. Každý záznam v súbore je odlíšený pomocou \"Distinguished Name\" (DN). "
2835 "Prípona je pridaná k \"Relative Distinguished Name\" (RDN), a spolu tvoria "
2836 "DN. Prosím vyberte jednu z možností RDN, ktorá bude použitá na vytvorenie DN."
2837
2838 #: src/expldifdlg.c:556
2839 msgid "Use DN attribute if present in data"
2840 msgstr "Použiť atribút DN ak sa nachádza v údajoch"
2841
2842 #: src/expldifdlg.c:563
2843 msgid ""
2844 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2845 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2846 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2847 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2848 msgstr ""
2849 "Adresár môže obsahovať záznamy, ktoré boli predtým importované zo súboru "
2850 "LDIF. Atribút \"Distinguished Name\" (DN), ak sa nachádza medzi údajmi v "
2851 "adresári, môže byť použitý v exportovanom súbore LDIF. v prípade, že sa "
2852 "atribút DN nenájde, bude použité vyššie zvolené RDN."
2853
2854 #: src/expldifdlg.c:574
2855 msgid "Exclude record if no Email Address"
2856 msgstr "Nezahrnúť záznam ak neexistuje e-mailová adresa"
2857
2858 #: src/expldifdlg.c:581
2859 msgid ""
2860 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
2861 "option to ignore these records."
2862 msgstr ""
2863 "Adresár môže obsahovať záznamy bez e-mailových adries. Zvoľte túto možnosť, "
2864 "ak si prajete takéto záznamy ignorovať."
2865
2866 #: src/expldifdlg.c:669
2867 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2868 msgstr "Exportovať adresár do súboru LDIF"
2869
2870 #: src/expldifdlg.c:736
2871 msgid "Distguished Name"
2872 msgstr "Distguished Name"
2873
2874 #: src/export.c:120 src/summaryview.c:6420
2875 msgid "Export to mbox file"
2876 msgstr "Exportovať do súboru mbox"
2877
2878 #: src/export.c:139
2879 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
2880 msgstr "Zvoľte priečinok pre export, a zadajte mbox súbor."
2881
2882 #: src/export.c:150
2883 msgid "Source folder:"
2884 msgstr "Zdrojový priečinok:"
2885
2886 #: src/export.c:156 src/import.c:150
2887 msgid "Mbox file:"
2888 msgstr "Súbor mbox:"
2889
2890 #: src/export.c:211
2891 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
2892 msgstr "Musíte zadať názov cieľového súboru mbox."
2893
2894 #: src/export.c:216
2895 msgid "Source folder can't be left empty."
2896 msgstr "Musíte zadať názov zdrojového priečinku."
2897
2898 #: src/export.c:229
2899 msgid "Couldn't find the source folder."
2900 msgstr "Nepodarilo sa nájsť zadaný zdrojový priečinok."
2901
2902 #: src/export.c:252
2903 msgid "Select exporting file"
2904 msgstr "Zvoľte súbor pre export"
2905
2906 #: src/exporthtml.c:758
2907 msgid "Full Name"
2908 msgstr "Celé meno"
2909
2910 #: src/exporthtml.c:762 src/importldif.c:1028
2911 msgid "Attributes"
2912 msgstr "Atribúty"
2913
2914 #: src/exporthtml.c:963
2915 msgid "Claws Mail Address Book"
2916 msgstr "Adresár Claws Mail"
2917
2918 #: src/exporthtml.c:1077 src/exportldif.c:551
2919 msgid "Name already exists but is not a directory."
2920 msgstr "Názov už existuje, ale nie je to priečinok."
2921
2922 #: src/exporthtml.c:1080 src/exportldif.c:554
2923 msgid "No permissions to create directory."
2924 msgstr "Nemáte práva na vytvorenie tohoto priečinku."
2925
2926 #: src/exporthtml.c:1083 src/exportldif.c:557
2927 msgid "Name is too long."
2928 msgstr "Názov je príliš dlhý."
2929
2930 #: src/exporthtml.c:1086 src/exportldif.c:560
2931 msgid "Not specified."
2932 msgstr "Nie je určený."
2933
2934 #: src/folder.c:1331 src/foldersel.c:370 src/prefs_folder_item.c:239
2935 msgid "Inbox"
2936 msgstr "Prijaté"
2937
2938 #: src/folder.c:1335 src/foldersel.c:374
2939 msgid "Sent"
2940 msgstr "Odoslané"
2941
2942 #: src/folder.c:1339 src/foldersel.c:378 src/prefs_folder_item.c:242
2943 msgid "Queue"
2944 msgstr "Na odoslanie"
2945
2946 #: src/folder.c:1343 src/foldersel.c:382 src/prefs_folder_item.c:243
2947 #: src/toolbar.c:376 src/toolbar.c:410 src/toolbar.c:501
2948 msgid "Trash"
2949 msgstr "Odpadkový kôš"
2950
2951 #: src/folder.c:1347 src/foldersel.c:386 src/prefs_folder_item.c:241
2952 msgid "Drafts"
2953 msgstr "Koncepty"
2954
2955 #: src/folder.c:1621
2956 #, c-format
2957 msgid "Processing (%s)...\n"
2958 msgstr "Spracúvam (%s)...\n"
2959
2960 #: src/folder.c:2542
2961 #, c-format
2962 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
2963 msgstr "Vyberám všetky správy z %s ...\n"
2964
2965 #: src/folder.c:2831
2966 #, c-format
2967 msgid "Copying %s to %s...\n"
2968 msgstr "Kopírujem %s do %s...\n"
2969
2970 #: src/folder.c:2831
2971 #, c-format
2972 msgid "Moving %s to %s...\n"
2973 msgstr "Presúvam %s do %s...\n"
2974
2975 #: src/folder.c:3118
2976 #, c-format
2977 msgid "Updating cache for %s..."
2978 msgstr "Prehľadávam priečinok %s..."
2979
2980 #: src/folder.c:3829
2981 msgid "Processing messages..."
2982 msgstr "Spracúvam správy..."
2983
2984 #: src/foldersel.c:228
2985 msgid "Select folder"
2986 msgstr "Zvoľte priečinok"
2987
2988 #: src/foldersel.c:541 src/imap_gtk.c:158 src/mh_gtk.c:132
2989 msgid "NewFolder"
2990 msgstr "Nový Priečinok"
2991
2992 #: src/foldersel.c:549 src/imap_gtk.c:166 src/imap_gtk.c:172
2993 #: src/imap_gtk.c:224 src/mh_gtk.c:138 src/mh_gtk.c:241
2994 #, c-format
2995 msgid "'%c' can't be included in folder name."
2996 msgstr "Názov priečinka nemôže obsahovať '%c'."
2997
2998 #: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:182 src/imap_gtk.c:236 src/mh_gtk.c:148
2999 #: src/mh_gtk.c:248
3000 #, c-format
3001 msgid "The folder '%s' already exists."
3002 msgstr "Priečinok '%s' už existuje."
3003
3004 #: src/foldersel.c:566 src/imap_gtk.c:188 src/mh_gtk.c:154
3005 #, c-format
3006 msgid "Can't create the folder '%s'."
3007 msgstr "Nedá sa vytvoriť priečinok '%s'."
3008
3009 #: src/folderview.c:290
3010 msgid "/Mark all re_ad"
3011 msgstr "/Označiť _všetky ako prečítané"
3012
3013 #: src/folderview.c:292
3014 msgid "/_Search folder..."
3015 msgstr "/_Prehľadať priečinok..."
3016
3017 #: src/folderview.c:294
3018 msgid "/Process_ing..."
3019 msgstr "/_Spracovanie..."
3020
3021 #: src/folderview.c:299
3022 msgid "/Empty _trash..."
3023 msgstr "/V_yprázdniť kôš..."
3024
3025 #: src/folderview.c:304
3026 msgid "/Send _queue..."
3027 msgstr "/Odoslať _frontu..."
3028
3029 #: src/folderview.c:423 src/folderview.c:470 src/prefs_folder_column.c:80
3030 msgid "New"
3031 msgstr "Nový"
3032
3033 #: src/folderview.c:424 src/folderview.c:471 src/prefs_folder_column.c:81
3034 msgid "Unread"
3035 msgstr "Neprečítané"
3036
3037 #: src/folderview.c:425 src/prefs_folder_column.c:82
3038 msgid "Total"
3039 msgstr "Celkom"
3040
3041 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3042 #: src/folderview.c:473 src/summaryview.c:491
3043 msgid "#"
3044 msgstr "#"
3045
3046 #: src/folderview.c:719
3047 msgid "Setting folder info..."
3048 msgstr "Nastavujem informácie o priečinku..."
3049
3050 #: src/folderview.c:781 src/summaryview.c:3491
3051 msgid "Mark all as read"
3052 msgstr "Označiť všetky ako prečítané"
3053
3054 #: src/folderview.c:782 src/summaryview.c:3492
3055 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3056 msgstr "Naozaj chcete označiť všetky správy v tomto priečinku ako prečítané ?"
3057
3058 #: src/folderview.c:999 src/imap.c:3347 src/mainwindow.c:3755 src/setup.c:90
3059 #, c-format
3060 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3061 msgstr "Prehľadávam priečinok %s%c%s ..."
3062
3063 #: src/folderview.c:1003 src/imap.c:3352 src/mainwindow.c:3760 src/setup.c:95
3064 #, c-format
3065 msgid "Scanning folder %s ..."
3066 msgstr "Prehľadávam priečinok %s ..."
3067
3068 #: src/folderview.c:1034
3069 msgid "Rebuild folder tree"
3070 msgstr "Obnoviť strom priečinkov"
3071
3072 #: src/folderview.c:1035
3073 msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3074 msgstr ""
3075 "Obnovenie stromu priečinkov spôsobí vymazanie lokálnych cache. Chcete "
3076 "pokračovať?"
3077
3078 #: src/folderview.c:1045
3079 msgid "Rebuilding folder tree..."
3080 msgstr "Obnovujem strom priečinku..."
3081
3082 #: src/folderview.c:1047 src/folderview.c:1087
3083 msgid "Scanning folder tree..."
3084 msgstr "Prehľadávam strom priečinkov..."
3085
3086 #: src/folderview.c:1172
3087 #, c-format
3088 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3089 msgstr "Nepodarilo sa prečítať obsah priečinka %s\n"
3090
3091 #: src/folderview.c:1225
3092 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3093 msgstr "Kontrolujem nové spráby vo všetkých priečinkoch..."
3094
3095 #: src/folderview.c:2043
3096 #, c-format
3097 msgid "Closing Folder %s..."
3098 msgstr "Zatváram priečinok %s..."
3099
3100 #: src/folderview.c:2082
3101 #, c-format
3102 msgid "Opening Folder %s..."
3103 msgstr "Otváram priečinok %s..."
3104
3105 #: src/folderview.c:2095
3106 msgid "Folder could not be opened."
3107 msgstr "Priečinok sa nedá otvoriť."
3108
3109 #: src/folderview.c:2256 src/mainwindow.c:2047
3110 msgid "Empty trash"
3111 msgstr "Vyprázdniť kôš"
3112
3113 #: src/folderview.c:2257
3114 msgid "Delete all messages in trash?"
3115 msgstr "Vymazať všetky správy z koša?"
3116
3117 #: src/folderview.c:2258
3118 msgid "+_Empty trash"
3119 msgstr "+_Vyprázdniť kôš"
3120
3121 #: src/folderview.c:2302 src/inc.c:1465 src/toolbar.c:2196
3122 msgid "Offline warning"
3123 msgstr "Offline varovanie"
3124
3125 #: src/folderview.c:2303 src/toolbar.c:2197
3126 msgid "You're working offline. Override?"
3127 msgstr "Pracujete offline. Pripojiť sa?"
3128
3129 #: src/folderview.c:2314 src/toolbar.c:2216
3130 msgid "Send queued messages"
3131 msgstr "Odoslať správy vo fronte"
3132
3133 #: src/folderview.c:2315 src/toolbar.c:2217
3134 msgid "Send all queued messages?"
3135 msgstr "Odoslať všetky správy vo fronte?"
3136
3137 #: src/folderview.c:2316 src/messageview.c:587 src/messageview.c:604
3138 #: src/prefs_account.c:1100 src/toolbar.c:2218
3139 msgid "_Send"
3140 msgstr "_Odoslať"
3141
3142 #: src/folderview.c:2324 src/toolbar.c:2236
3143 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3144 msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
3145
3146 #: src/folderview.c:2327 src/main.c:1616 src/toolbar.c:2239
3147 #, c-format
3148 msgid ""
3149 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3150 "%s"
3151 msgstr ""
3152 "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby:\n"
3153 "%s"
3154
3155 #: src/folderview.c:2394
3156 #, c-format
3157 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3158 msgstr "Naozaj chcete skopírovať priečinok '%s' do priečinku '%s' ?"
3159
3160 #: src/folderview.c:2395
3161 #, c-format
3162 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
3163 msgstr "Naozaj chcete presunúť priečinok '%s' do priečinku '%s' ?"
3164
3165 #: src/folderview.c:2397
3166 msgid "Copy folder"
3167 msgstr "Skopírovať priečinok"
3168
3169 #: src/folderview.c:2397
3170 msgid "Move folder"
3171 msgstr "Presunúť priečinok"
3172
3173 #: src/folderview.c:2408
3174 #, c-format
3175 msgid "Copying %s to %s..."
3176 msgstr "Kopírujem %s do %s..."
3177
3178 #: src/folderview.c:2408
3179 #, c-format
3180 msgid "Moving %s to %s..."
3181 msgstr "Presúvam %s do %s..."
3182
3183 #: src/folderview.c:2439
3184 msgid "Source and destination are the same."
3185 msgstr "Zdroj je identický s cieľom."
3186
3187 #: src/folderview.c:2442
3188 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3189 msgstr "Nie je možné skopírovať priečinok do jeho podpriečinku."
3190
3191 #: src/folderview.c:2443
3192 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3193 msgstr "Nie je možné presunúť priečinok do jeho podpriečinku."
3194
3195 #: src/folderview.c:2446
3196 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
3197 msgstr "Priečinky nie je možné presúvať medzi jednotlivými schránkami."
3198
3199 #: src/folderview.c:2449
3200 msgid "Copy failed!"
3201 msgstr "Kopírovanie sa nepodarilo!"
3202
3203 #: src/folderview.c:2449
3204 msgid "Move failed!"
3205 msgstr "Presun sa nepodaril!"
3206
3207 #: src/folderview.c:2485
3208 #, c-format
3209 msgid "Processing configuration for folder %s"
3210 msgstr "Nastavenie spracúvania pre priečinok %s"
3211
3212 #: src/gedit-print.c:147 src/messageview.c:1507 src/summaryview.c:4172
3213 #: src/toolbar.c:182
3214 msgid "Print"
3215 msgstr "Tlačiť"
3216
3217 #: src/gedit-print.c:245
3218 msgid "Preparing pages..."
3219 msgstr "Pripravujem stránky..."
3220
3221 #: src/gedit-print.c:272
3222 #, c-format
3223 msgid "Rendering page %d of %d..."
3224 msgstr "Vykresľujem stránku %d z %d..."
3225
3226 #: src/gedit-print.c:274
3227 #, c-format
3228 msgid "Printing page %d of %d..."
3229 msgstr "Tlačím stránku %d z %d..."
3230
3231 #: src/gedit-print.c:296
3232 msgid "Print preview"
3233 msgstr "Náhľad tlače"
3234
3235 #: src/gedit-print.c:437
3236 msgid "Page %N of %Q"
3237 msgstr "Stránka %N z %Q"
3238
3239 #: src/grouplistdialog.c:173
3240 msgid "Newsgroup subscription"
3241 msgstr "Prihlásenie sa do diskusnej skupiny"
3242
3243 #: src/grouplistdialog.c:189
3244 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3245 msgstr "Zvoľte diskusné skupiny, do ktorých sa chcete prihlásiť:"
3246
3247 #: src/grouplistdialog.c:195
3248 msgid "Find groups:"
3249 msgstr "Nájsť skupiny:"
3250
3251 #: src/grouplistdialog.c:203
3252 msgid " Search "
3253 msgstr " Vyhľadať "
3254
3255 #: src/grouplistdialog.c:215
3256 msgid "Newsgroup name"
3257 msgstr "Názov diskusnej skupiny"
3258
3259 #: src/grouplistdialog.c:216
3260 msgid "Messages"
3261 msgstr "Správy"
3262
3263 #: src/grouplistdialog.c:217
3264 msgid "Type"
3265 msgstr "Typ"
3266
3267 #: src/grouplistdialog.c:346
3268 msgid "moderated"
3269 msgstr "moderovaná"
3270
3271 #: src/grouplistdialog.c:348
3272 msgid "readonly"
3273 msgstr "len na čítanie"
3274
3275 #: src/grouplistdialog.c:350
3276 msgid "unknown"
3277 msgstr "neznáma"
3278
3279 #: src/grouplistdialog.c:412
3280 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3281 msgstr "Nedá sa získať zoznam diskusných skupín."
3282
3283 #: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1324
3284 msgid "Done."
3285 msgstr "Hotovo."
3286
3287 #: src/grouplistdialog.c:477
3288 #, c-format
3289 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3290 msgstr "Prijatých %d diskusných skupín (prečítaných %s)"
3291
3292 #: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:214
3293 msgid "/_Open with Web browser"
3294 msgstr "/Otvoriť vo _webovom prehliadači"
3295
3296 #: src/gtk/about.c:80 src/textview.c:215
3297 msgid "/Copy this _link"
3298 msgstr "/_Kopírovať toto prepojenie"
3299
3300 #: src/gtk/about.c:138
3301 msgid ""
3302 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3303 "\n"
3304 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3305 msgstr ""
3306 "Claws Mail je ľahký, rýchly a vysoko konfigurovateľný e-mailový klient.\n"
3307 "\n"
3308 "Pre ďalšie informácie navštívte webstránku Claws Mail:\n"
3309
3310 #: src/gtk/about.c:144
3311 msgid ""
3312 "\n"
3313 "\n"
3314 "Claws Mail is free software released under the GPL license. If you wish to "
3315 "donate to the Claws Mail project you can do so at:\n"
3316 msgstr ""
3317 "\n"
3318 "\n"
3319 "Claws Mail je voľne šíriteľný softvér vydaný pod licenciou GPL. Ak si "
3320 "prajete prispieť na projekt Claws Mail, môžete tak učiniť na adrese:\n"
3321
3322 #: src/gtk/about.c:159
3323 msgid ""
3324 "\n"
3325 "\n"
3326 "System Information\n"
3327 msgstr ""
3328 "\n"
3329 "\n"
3330 "Informácie o systéme\n"
3331
3332 #: src/gtk/about.c:165
3333 #, c-format
3334 msgid ""
3335 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3336 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3337 "Operating System: %s %s (%s)"
3338 msgstr ""
3339 "GTK+ %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
3340 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
3341 "Operačný systém: %s %s (%s)"
3342
3343 #: src/gtk/about.c:174
3344 #, c-format
3345 msgid ""
3346 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3347 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3348 "Operating System: %s"
3349 msgstr ""
3350 "GTK+ %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
3351 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
3352 "Operačný systém: %s"
3353
3354 #: src/gtk/about.c:183
3355 #, c-format
3356 msgid ""
3357 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3358 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3359 "Operating System: unknown"
3360 msgstr ""
3361 "GTK+ %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
3362 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
3363 "Operačný systém: neznámy"
3364
3365 #: src/gtk/about.c:240 src/prefs_themes.c:707 src/wizard.c:475
3366 msgid "The Claws Mail Team"
3367 msgstr "Team Claws Mail"
3368
3369 #: src/gtk/about.c:259
3370 msgid "Previous team members"
3371 msgstr "Bývalí členovia teamu"
3372
3373 #: src/gtk/about.c:278
3374 msgid "The translation team"
3375 msgstr "Prekladateľský team"
3376
3377 #: src/gtk/about.c:297
3378 msgid "Documentation team"
3379 msgstr "Dokumentačný team"
3380
3381 #: src/gtk/about.c:316
3382 msgid "Logo"
3383 msgstr "Logo"
3384
3385 #: src/gtk/about.c:335
3386 msgid "Icons"
3387 msgstr "Ikony"
3388
3389 #: src/gtk/about.c:354
3390 msgid "Contributors"
3391 msgstr "Prispievatelia"
3392
3393 #: src/gtk/about.c:402
3394 msgid "Compiled-in Features\n"
3395 msgstr "Zakompilované vlastnosti\n"
3396
3397 #: src/gtk/about.c:418
3398 msgid "IPv6|adds support for IPv6 addresses, the new internet addressing protocol\n"
3399 msgstr "podpora pre IPv6 adresáciu\n"
3400
3401 #: src/gtk/about.c:429
3402 msgid "iconv|allows converting to and from different character sets\n"
3403 msgstr "umožňuje konverziu znakov medzi rôznymi kódovaniami\n"
3404
3405 #: src/gtk/about.c:439
3406 msgid "compface|adds support for the X-Face header\n"
3407 msgstr "podpora hlavičky X-Face\n"
3408
3409 #: src/gtk/about.c:449
3410 msgid "OpenSSL|adds support for encrypted connections to servers\n"
3411 msgstr "podpora šifrovaného spojenia so serverom\n"
3412
3413 #: src/gtk/about.c:459
3414 msgid "LDAP|adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3415 msgstr "podpora zdieľaného adresára LDAP\n"
3416
3417 #: src/gtk/about.c:469
3418 msgid "JPilot|adds support for PalmOS addressbooks\n"
3419 msgstr "podpora adresárov PalmOS\n"
3420
3421 #: src/gtk/about.c:479
3422 msgid "GNU/aspell|adds support for spell checking\n"
3423 msgstr "kontrola pravopisu\n"
3424
3425 #: src/gtk/about.c:489
3426 msgid "libetpan|adds support for IMAP servers\n"
3427 msgstr "podpora protokolu IMAP\n"
3428
3429 #: src/gtk/about.c:499
3430 msgid "libgnomeprint|adds support for a complete print dialog\n"
3431 msgstr "podpora celého dialógu pre tlač\n"
3432
3433 #: src/gtk/about.c:509
3434 msgid "libSM|adds support for session handling\n"
3435 msgstr "podpora správy sedení\n"
3436
3437 #: src/gtk/about.c:541
3438 msgid ""
3439 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3440 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3441 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
3442 "version.\n"
3443 "\n"
3444 msgstr ""
3445 "Tento program je voľne šíriteľný; Môžete ho šíriť (a)lebo ho upravovať tak "
3446 "ako to popisuje GNU General Public License, licencia vydaná organizáciou "
3447 "Free Software Foundation, a to vo verzii 2, alebo, podľa vášho rozhodnutia, "
3448 "v akejkoľvek ďalšej verzii.\n"
3449 "\n"
3450
3451 #: src/gtk/about.c:547
3452 msgid ""
3453 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3454 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3455 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3456 "more details.\n"
3457 "\n"
3458 msgstr ""
3459 "Tento program je šírený vo viere v jeho užitočnosť, ale BEZ AKEJKOĽVEK "
3460 "ZÁRUKY. Viac detailov nájdete v GNU General Public License.\n"
3461 "\n"
3462
3463 #: src/gtk/about.c:553
3464 msgid ""
3465 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3466 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
3467 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
3468 "\n"
3469 msgstr ""
3470 "Kópiu GNU General Public License by ste mali získať spoločne s týmto "
3471 "programom; ak to tak nie je, napíšte na adresu Free Software Foundation, "
3472 "Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
3473 "\n"
3474
3475 #: src/gtk/about.c:571
3476 msgid ""
3477 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
3478 "the OpenSSL Toolkit ("
3479 msgstr ""
3480 "Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý projektom OpenSSL pre použitie v "
3481 "OpenSSL Toolkit ("
3482
3483 #: src/gtk/about.c:575
3484 msgid ").\n"
3485 msgstr ").\n"
3486
3487 #: src/gtk/about.c:668
3488 msgid "About Claws Mail"
3489 msgstr "O programe Claws Mail"
3490
3491 #: src/gtk/about.c:719
3492 msgid ""
3493 "Copyright (C) 1999-2007\n"
3494 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3495 "and the Claws Mail team"
3496 msgstr ""
3497 "Copyright (C) 1999-2007\n"
3498 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3499 "a Claws Mail team"
3500
3501 #: src/gtk/about.c:733
3502 msgid "_Info"
3503 msgstr "_Info"
3504
3505 #: src/gtk/about.c:739
3506 msgid "_Authors"
3507 msgstr "_Autori"
3508
3509 #: src/gtk/about.c:745
3510 msgid "_Features"
3511 msgstr "_Vlastnosti"
3512
3513 #: src/gtk/about.c:751
3514 msgid "_License"
3515 msgstr "_Licencia"
3516
3517 #: src/gtk/about.c:759
3518 msgid "_Release Notes"
3519 msgstr "_Poznámky k verzii"
3520
3521 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:313
3522 msgid "Orange"
3523 msgstr "Oranžová"
3524
3525 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:317
3526 msgid "Red"
3527 msgstr "Červená"
3528
3529 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:321
3530 msgid "Pink"
3531 msgstr "Ružová"
3532
3533 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:325
3534 msgid "Sky blue"
3535 msgstr "Bledomodrá"
3536
3537 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:329
3538 msgid "Blue"
3539 msgstr "Modrá"
3540
3541 #: src/gtk/colorlabel.c:53 src/prefs_common.c:333
3542 msgid "Green"
3543 msgstr "Zelená"
3544
3545 #: src/gtk/colorlabel.c:54 src/prefs_common.c:337
3546 msgid "Brown"
3547 msgstr "Hnedá"
3548
3549 #: src/gtk/foldersort.c:156
3550 msgid "Set folder order"
3551 msgstr "Nastaviť poradie priečinkov"
3552
3553 #: src/gtk/foldersort.c:190
3554 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
3555 msgstr ""
3556 "Presuňte priečinky nahor alebo nadol pre zmenu triedenia v zozname "
3557 "priečinkov."
3558
3559 #: src/gtk/foldersort.c:214
3560 msgid "Folders"
3561 msgstr "Priečinky"
3562
3563 #: src/gtk/gtkaspell.c:638
3564 msgid "No dictionary selected."
3565 msgstr "Nie je zvolený žiadny slovník."
3566
3567 #: src/gtk/gtkaspell.c:851 src/gtk/gtkaspell.c:1852 src/gtk/gtkaspell.c:2147
3568 msgid "Normal Mode"
3569 msgstr "Normálny režim"
3570
3571 #: src/gtk/gtkaspell.c:853 src/gtk/gtkaspell.c:1858 src/gtk/gtkaspell.c:2159
3572 msgid "Bad Spellers Mode"
3573 msgstr "Režim zlého pravopisu"
3574
3575 #: src/gtk/gtkaspell.c:892
3576 msgid "Unknown suggestion mode."
3577 msgstr "Režim návrhov neznámych slov."
3578
3579 #: src/gtk/gtkaspell.c:1183
3580 msgid "No misspelled word found."
3581 msgstr "Neboli nájdené žiadne pravopisné chyby."
3582
3583 #: src/gtk/gtkaspell.c:1531
3584 msgid "Replace unknown word"
3585 msgstr "Nahradiť neznáme slovo"
3586
3587 #: src/gtk/gtkaspell.c:1546
3588 #, c-format
3589 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
3590 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradiť \"%s\" čím: </span>"
3591
3592 #: src/gtk/gtkaspell.c:1591
3593 msgid ""
3594 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
3595 "will learn from mistake.\n"
3596 msgstr ""
3597 "Ak pri stlačení Enter podržíte klávesu Control,\n"
3598 "program sa z chyby poučí.\n"
3599
3600 #: src/gtk/gtkaspell.c:1846 src/gtk/gtkaspell.c:2135
3601 msgid "Fast Mode"
3602 msgstr "Rýchly režim"
3603
3604 #: src/gtk/gtkaspell.c:1953
3605 #, c-format
3606 msgid "\"%s\" unknown in %s"
3607 msgstr "\"%s\" neznáme v %s"
3608
3609 #: src/gtk/gtkaspell.c:1967
3610 msgid "Accept in this session"
3611 msgstr "Prijať v tomto sedení"
3612
3613 #: src/gtk/gtkaspell.c:1977
3614 msgid "Add to personal dictionary"
3615 msgstr "Pridať do osobného slovníka"
3616
3617 #: src/gtk/gtkaspell.c:1987
3618 msgid "Replace with..."
3619 msgstr "Nahradiť čím..."
3620
3621 #: src/gtk/gtkaspell.c:2000
3622 #, c-format
3623 msgid "Check with %s"
3624 msgstr "Overiť pomocou %s"
3625
3626 #: src/gtk/gtkaspell.c:2022
3627 msgid "(no suggestions)"
3628 msgstr "(žiadne návrhy)"
3629
3630 #: src/gtk/gtkaspell.c:2033 src/gtk/gtkaspell.c:2212
3631 msgid "More..."
3632 msgstr "Ďalšie..."
3633
3634 #: src/gtk/gtkaspell.c:2097
3635 #, c-format
3636 msgid "Dictionary: %s"
3637 msgstr "Slovník: %s"
3638
3639 #: src/gtk/gtkaspell.c:2110
3640 #, c-format
3641 msgid "Use alternate (%s)"
3642 msgstr "Použiť alternatívny (%s)"
3643
3644 #: src/gtk/gtkaspell.c:2121
3645 msgid "Use both dictionaries"
3646 msgstr "Použiť oba slovníky"
3647
3648 #: src/gtk/gtkaspell.c:2175 src/prefs_spelling.c:214
3649 msgid "Check while typing"
3650 msgstr "Overovať pri písaní"
3651
3652 #: src/gtk/gtkaspell.c:2191
3653 msgid "Change dictionary"
3654 msgstr "Zmeniť slovník"
3655
3656 #: src/gtk/gtkaspell.c:2323
3657 #, c-format
3658 msgid ""
3659 "The spell checker could not change dictionary.\n"
3660 "%s"
3661 msgstr ""
3662 "Kontrola pravopisu nemohla zmeniť slovník.\n"
3663 "%s"
3664
3665 #: src/gtk/gtkaspell.c:2369
3666 #, c-format
3667 msgid ""
3668 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
3669 "%s"
3670 msgstr ""
3671 "Kontrola pravopisu nemohla zmeniť alternatívny slovník.\n"
3672 "%s"
3673
3674 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:272
3675 msgid "Configuration"
3676 msgstr "Konfigurácia"
3677
3678 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:273
3679 msgid "Configuration options for the print job"
3680 msgstr "Konfigurácia pre tlač"
3681
3682 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:280
3683 msgid "Source Buffer"
3684 msgstr "Zdrojový zásobník"
3685
3686 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:281
3687 msgid "GtkTextBuffer object to print"
3688 msgstr "Objekt GtkTextBuffer pre tlač"
3689
3690 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:287
3691 msgid "Tabs Width"
3692 msgstr "Šírka záložiek"
3693
3694 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:288
3695 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
3696 msgstr "Šírka záložiek v medzerníkoch"
3697
3698 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:295
3699 msgid "Wrap Mode"
3700 msgstr "Režim zalamovania"
3701
3702 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:296
3703 msgid "Word wrapping mode"
3704 msgstr "Režim zalamovania slov"
3705
3706 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:303
3707 msgid "Highlight"
3708 msgstr "Zvýraznenie"
3709
3710 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:304
3711 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
3712 msgstr "Či tlačiť dokument so zvýraznením syntaxe"
3713
3714 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:312
3715 msgid "Font"
3716 msgstr "Písmo"
3717
3718 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:313
3719 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
3720 msgstr "Názov GnomeFont-u, ktorý sa má použiť pre text dokumentu (zastaralé)"
3721
3722 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:320
3723 msgid "Font Description"
3724 msgstr "Popis písma"
3725
3726 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:321
3727 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
3728 msgstr "Písmo, ktoré sa má použiť pre text dokumentu (napr. \"Monospace 10\")"
3729
3730 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:328 src/gtk/gtksourceprintjob.c:336
3731 msgid "Numbers Font"
3732 msgstr "Písmo pre čísla riadkov"
3733
3734 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:329
3735 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
3736 msgstr "Názov GnomeFont-u, ktorý sa má použiť pre čísla riadkov (zastaralé)"
3737
3738 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:337
3739 msgid "Font description to use for the line numbers"
3740 msgstr "Popis písma pre čísla riadkov"
3741
3742 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:344
3743 msgid "Print Line Numbers"
3744 msgstr "Tlačiť čísla riadkov"
3745
3746 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:345
3747 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
3748 msgstr "Interval tlačenia čísla riadkov (0 znamená žiadne čísla)"
3749
3750 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:352
3751 msgid "Print Header"
3752 msgstr "Vytlačiť hlavičku"
3753
3754 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:353
3755 msgid "Whether to print a header in each page"
3756 msgstr "Či vytlačiť na každej stránke hlavičku"
3757
3758 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:360
3759 msgid "Print Footer"
3760 msgstr "Vytlačiť pätičku"
3761
3762 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:361
3763 msgid "Whether to print a footer in each page"
3764 msgstr "Či vytlačiť na každej stránke pätičku"
3765
3766 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:368
3767 msgid "Header and Footer Font"
3768 msgstr "Písmo pre hlavičku a pätičku"
3769
3770 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:369
3771 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
3772 msgstr "Názov GnomeFont-u, ktorý sa má použiť pre hlavičku a pätičku (zastaralé)"
3773
3774 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:376
3775 msgid "Header and Footer Font Description"
3776 msgstr "Popis písma pre hlavičku a pätičku"
3777
3778 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:377
3779 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
3780 msgstr "Písmo, ktoré sa má použiť pre hlavičku a pätičku (napr. \"Monospace 10\")"
3781
3782 #: src/gtk/icon_legend.c:67
3783 msgid "New message"
3784 msgstr "Nová správa"
3785
3786 #: src/gtk/icon_legend.c:68
3787 msgid "Unread message"
3788 msgstr "Neprečítaná správa"
3789
3790 #: src/gtk/icon_legend.c:69
3791 msgid "Message has been replied to"
3792 msgstr "Správa bola zodpovedaná"
3793
3794 #: src/gtk/icon_legend.c:70
3795 msgid "Message has been forwarded"
3796 msgstr "Správa bola preposlaná"
3797
3798 #: src/gtk/icon_legend.c:71
3799 msgid "Message is in an ignored thread"
3800 msgstr "Správa je v ignorovanom vlákne"
3801
3802 #: src/gtk/icon_legend.c:72
3803 msgid "Message is spam"
3804 msgstr "Správa je považovaná za spam"
3805
3806 #: src/gtk/icon_legend.c:74
3807 msgid "Message has attachment(s)"
3808 msgstr "Správa má prílohy"
3809
3810 #: src/gtk/icon_legend.c:75
3811 msgid "Digitally signed message"
3812 msgstr "Správa je digitálne podpísaná"
3813
3814 #: src/gtk/icon_legend.c:76
3815 msgid "Encrypted message"
3816 msgstr "Správa je zašifrovaná"
3817
3818 #: src/gtk/icon_legend.c:77
3819 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
3820 msgstr "Správa je digitálne podpísaná a má prílohy"
3821
3822 #: src/gtk/icon_legend.c:78
3823 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
3824 msgstr "Správa je zašifrovaná a má prílohy"
3825
3826 #: src/gtk/icon_legend.c:80
3827 msgid "Marked message"
3828 msgstr "Správa je označená"
3829
3830 #: src/gtk/icon_legend.c:81
3831 msgid "Message is marked for deletion"
3832 msgstr "Správa je označená pre odstránenie"
3833
3834 #: src/gtk/icon_legend.c:82
3835 msgid "Message is marked for moving"
3836 msgstr "Správa je označená pre presun"
3837
3838 #: src/gtk/icon_legend.c:83
3839 msgid "Message is marked for copying"
3840 msgstr "Správa je označená pre kopírovanie"
3841
3842 #: src/gtk/icon_legend.c:85
3843 msgid "Locked message"
3844 msgstr "Správa je uzamknutá"
3845
3846 #: src/gtk/icon_legend.c:87
3847 msgid "Folder (normal, opened)"
3848 msgstr "Priečinok (obyčajný, otvorený)"
3849
3850 #: src/gtk/icon_legend.c:88
3851 msgid "Folder with read messages hidden"
3852 msgstr "Priečinok so skrytými prečítanými správami"
3853
3854 #: src/gtk/icon_legend.c:89
3855 msgid "Folder contains marked messages"
3856 msgstr "Priečinok obsahuje označené správy"
3857
3858 #: src/gtk/icon_legend.c:122
3859 msgid "Icon Legend"
3860 msgstr "Legenda k ikonám"
3861
3862 #: src/gtk/icon_legend.c:140
3863 msgid ""
3864 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
3865 "messages and folders:</span>"
3866 msgstr ""
3867 "<span weight=\"bold\">Nasledujúce ikony sú použité pri zobrazení stavu "
3868 "správy alebo priečinku:</span>"
3869
3870 #: src/gtk/inputdialog.c:189
3871 #, c-format
3872 msgid "Input password for %s on %s:"
3873 msgstr "Zadajte heslo pre %s na %s:"
3874
3875 #: src/gtk/inputdialog.c:191
3876 msgid "Input password"
3877 msgstr "Zadajte heslo"
3878
3879 #: src/gtk/inputdialog.c:278
3880 msgid "Remember this"
3881 msgstr "Zapamätať si"
3882
3883 #: src/gtk/logwindow.c:87
3884 msgid "Protocol log"
3885 msgstr "Záznam protokolu"
3886
3887 #: src/gtk/logwindow.c:384
3888 msgid "Clear _Log"
3889 msgstr "Vyčistiť okno _záznamu"
3890
3891 #: src/gtk/pluginwindow.c:151 src/gtk/pluginwindow.c:156
3892 msgid ""
3893 "\n"
3894 "\n"
3895 "Version: "
3896 msgstr ""
3897 "\n"
3898 "\n"
3899 "Verzia: "
3900
3901 #: src/gtk/pluginwindow.c:154
3902 msgid "Error: "
3903 msgstr "Chyba: "
3904
3905 #: src/gtk/pluginwindow.c:155
3906 msgid "Plugin is not functional."
3907 msgstr "Plugin nie je funkčný."
3908
3909 #: src/gtk/pluginwindow.c:186
3910 msgid "Select the Plugins to load"
3911 msgstr "Zvoľte plugin, prípadne pluginy ktoré sa majú načítať"
3912
3913 #: src/gtk/pluginwindow.c:201
3914 #, c-format
3915 msgid ""
3916 "The following error occured while loading %s :\n"
3917 "\n"
3918 "%s\n"
3919 msgstr ""
3920 "Pri načítaní %s sa vyskytla chyba:\n"
3921 "\n"
3922 "%s\n"
3923
3924 #: src/gtk/pluginwindow.c:287 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:428
3925 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:211
3926 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
3927 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:525
3928 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:544
3929 #: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:67
3930 msgid "Plugins"
3931 msgstr "Pluginy"
3932
3933 #: src/gtk/pluginwindow.c:321 src/prefs_summaries.c:211
3934 msgid "Description"
3935 msgstr "Popis"
3936
3937 #: src/gtk/pluginwindow.c:338
3938 msgid "More plugins are available from the Claws Mail website."
3939 msgstr "Ďalšie pluginy sa dajú zísať na webstránke Claws Mail."
3940
3941 #: src/gtk/pluginwindow.c:344 src/prefs_themes.c:862
3942 msgid "Get more..."
3943 msgstr "Získať ďalšie..."
3944
3945 #: src/gtk/pluginwindow.c:354
3946 msgid "Load Plugin..."
3947 msgstr "Načítať plugin..."
3948
3949 #: src/gtk/pluginwindow.c:355
3950 msgid "Unload Plugin"
3951 msgstr "Odobrať plugin"
3952
3953 #: src/gtk/pluginwindow.c:382
3954 msgid "Click here to load one or more plugins"
3955 msgstr "Toto tlačítko načíta jeden alebo viacero pluginov"
3956
3957 #: src/gtk/pluginwindow.c:386
3958 msgid "Unload the selected plugin"
3959 msgstr "Odobrať zvolený plugin"
3960
3961 #: src/gtk/pluginwindow.c:451
3962 msgid "Loaded plugins"
3963 msgstr "Načítané pluginy"
3964
3965 #: src/gtk/prefswindow.c:527
3966 msgid "Page Index"
3967 msgstr "Obsah Stránky"
3968
3969 #: src/gtk/progressdialog.c:140 src/prefs_account.c:820
3970 #: src/prefs_filtering_action.c:378 src/prefs_filtering.c:377
3971 #: src/prefs_filtering.c:1490
3972 msgid "Account"
3973 msgstr "Konto"
3974
3975 #: src/gtk/progressdialog.c:148 src/gtk/sslcertwindow.c:136
3976 #: src/prefs_summary_column.c:80 src/summaryview.c:2415
3977 msgid "Status"
3978 msgstr "Stav"
3979
3980 #: src/gtk/quicksearch.c:333
3981 msgid "all messages"
3982 msgstr "všetky správy"
3983
3984 #: src/gtk/quicksearch.c:334
3985 msgid "messages whose age is greater than #"
3986 msgstr "správy, ktoré sú staršie ako #"
3987
3988 #: src/gtk/quicksearch.c:335
3989 msgid "messages whose age is less than #"
3990 msgstr "správy, ktoré sú novšie ako #"
3991
3992 #: src/gtk/quicksearch.c:336
3993 msgid "messages which contain S in the message body"
3994 msgstr "správy, ktorých telo obsahuje S"
3995
3996 #: src/gtk/quicksearch.c:337
3997 msgid "messages which contain S in the whole message"
3998 msgstr "správy, ktoré obsahujú S kdekoľvek"
3999
4000 #: src/gtk/quicksearch.c:338
4001 msgid "messages carbon-copied to S"
4002 msgstr "správy s kópiou v S"
4003
4004 #: src/gtk/quicksearch.c:339
4005 msgid "message is either to: or cc: to S"
4006 msgstr "správa je buď to: alebo cc: S"
4007
4008 #: src/gtk/quicksearch.c:340
4009 msgid "deleted messages"
4010 msgstr "vymazané správy"
4011
4012 #: src/gtk/quicksearch.c:341
4013 msgid "messages which contain S in the Sender field"
4014 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke Sender"
4015
4016 #: src/gtk/quicksearch.c:342
4017 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
4018 msgstr "pravda, ak je \"S\" vykonané úspešne"
4019
4020 #: src/gtk/quicksearch.c:343
4021 msgid "messages originating from user S"
4022 msgstr "správy pochádzajúce od používateľa S"
4023
4024 #: src/gtk/quicksearch.c:344
4025 msgid "forwarded messages"
4026 msgstr "preposlané správy"
4027
4028 #: src/gtk/quicksearch.c:345
4029 msgid "messages which contain header S"
4030 msgstr "správy, ktoré obsahujú hlavičku S"
4031
4032 #: src/gtk/quicksearch.c:346
4033 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
4034 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke Message-ID"
4035
4036 #: src/gtk/quicksearch.c:347
4037 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
4038 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke inreplyto"
4039
4040 #: src/gtk/quicksearch.c:348
4041 msgid "messages which are marked with color #"
4042 msgstr "správy, ktoré sú označené farbou #"
4043
4044 #: src/gtk/quicksearch.c:349
4045 msgid "locked messages"
4046 msgstr "zamknuté správy"
4047
4048 #: src/gtk/quicksearch.c:350
4049 msgid "messages which are in newsgroup S"
4050 msgstr "správy, ktoré sú v diskusnej skupine S"
4051
4052 #: src/gtk/quicksearch.c:351
4053 msgid "new messages"
4054 msgstr "nové správy"
4055
4056 #: src/gtk/quicksearch.c:352
4057 msgid "old messages"
4058 msgstr "staré správy"
4059
4060 #: src/gtk/quicksearch.c:353
4061 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
4062 msgstr "neúplné správy (nestiahnuté úplne)"
4063
4064 #: src/gtk/quicksearch.c:354
4065 msgid "messages which have been replied to"
4066 msgstr "správy, ktoré boli zodpovedané"
4067
4068 #: src/gtk/quicksearch.c:355
4069 msgid "read messages"
4070 msgstr "prečítané správy"
4071
4072 #: src/gtk/quicksearch.c:356
4073 msgid "messages which contain S in subject"
4074 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v názve"
4075
4076 #: src/gtk/quicksearch.c:357
4077 msgid "messages whose score is equal to #"
4078 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je rovné #"
4079
4080 #: src/gtk/quicksearch.c:358
4081 msgid "messages whose score is greater than #"
4082 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je väčšie ako #"
4083
4084 #: src/gtk/quicksearch.c:359
4085 msgid "messages whose score is lower than #"
4086 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je menšie ako #"
4087
4088 #: src/gtk/quicksearch.c:360
4089 msgid "messages whose size is equal to #"
4090 msgstr "správy, ktorých veľkosť je rovná #"
4091
4092 #: src/gtk/quicksearch.c:361
4093 msgid "messages whose size is greater than #"
4094 msgstr "správy, ktorých veľkosť je väčšia ako #"
4095
4096 #: src/gtk/quicksearch.c:362
4097 msgid "messages whose size is smaller than #"
4098 msgstr "správy, ktorých veľkosť je menšia ako #"
4099
4100 #: src/gtk/quicksearch.c:363
4101 msgid "messages which have been sent to S"
4102 msgstr "správy, odoslané S"
4103
4104 #: src/gtk/quicksearch.c:364
4105 msgid "marked messages"
4106 msgstr "označené správy"
4107
4108 #: src/gtk/quicksearch.c:365
4109 msgid "unread messages"
4110 msgstr "neprečítané správy"
4111
4112 #: src/gtk/quicksearch.c:366
4113 msgid "messages which contain S in References header"
4114 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke References"
4115
4116 #: src/gtk/quicksearch.c:367
4117 #, c-format
4118 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
4119 msgstr "správy vracajúce 0 po odovzdaní príkazu - %F je názov súboru správy"
4120
4121 #: src/gtk/quicksearch.c:368
4122 msgid "messages which contain S in X-Label header"
4123 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke X-Label"
4124
4125 #: src/gtk/quicksearch.c:370
4126 msgid "logical AND operator"
4127 msgstr "logický operátor AND"
4128
4129 #: src/gtk/quicksearch.c:371
4130 msgid "logical OR operator"
4131 msgstr "logický operátor OR"
4132
4133 #: src/gtk/quicksearch.c:372
4134 msgid "logical NOT operator"
4135 msgstr "logický operátor NOT"
4136
4137 #: src/gtk/quicksearch.c:373
4138 msgid "case sensitive search"
4139 msgstr "záleží na veľkosti písmen"
4140
4141 #: src/gtk/quicksearch.c:375
4142 msgid "all filtering expressions are allowed"
4143 msgstr "všetky filtrovacie výrazy sú povolené"
4144
4145 #: src/gtk/quicksearch.c:383 src/summary_search.c:397
4146 msgid "Extended Search"
4147 msgstr "Rozšírené vyhľadávanie"
4148
4149 #: src/gtk/quicksearch.c:384
4150 msgid ""
4151 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
4152 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
4153 "\n"
4154 "The following symbols can be used:"
4155 msgstr ""
4156 "Rozšírené vyhľadávanie umožňuje používateľovi definovať kritériá, ktoré "
4157 "musia správy spĺňať, aby boli zobrazené v zozname správ.\n"
4158 "\n"
4159 "Môžu byť použité tieto symboly:"
4160
4161 #: src/gtk/quicksearch.c:480 src/prefs_compose_writing.c:224
4162 #: src/prefs_filtering_action.c:1080 src/prefs_matcher.c:159
4163 #: src/prefs_matcher.c:1878 src/prefs_summary_column.c:82
4164 #: src/prefs_template.c:190 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:486
4165 msgid "Subject"
4166 msgstr "Predmet"
4167
4168 #: src/gtk/quicksearch.c:484 src/prefs_filtering_action.c:1081
4169 #: src/prefs_matcher.c:160 src/prefs_matcher.c:1879
4170 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:487
4171 msgid "From"
4172 msgstr "Od"
4173
4174 #: src/gtk/quicksearch.c:488 src/prefs_filtering_action.c:1082
4175 #: src/prefs_matcher.c:160 src/prefs_matcher.c:1880
4176 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/prefs_template.c:187 src/quote_fmt.c:48
4177 #: src/summaryview.c:488
4178 msgid "To"
4179 msgstr "Komu"
4180
4181 #: src/gtk/quicksearch.c:499
4182 msgid "Recursive"
4183 msgstr "Rekurzívne"
4184
4185 #: src/gtk/quicksearch.c:509
4186 msgid "Sticky"
4187 msgstr "Trvalé"
4188
4189 #: src/gtk/quicksearch.c:519
4190 msgid "Type-ahead"
4191 msgstr "Dynamické"
4192
4193 #: src/gtk/quicksearch.c:550 src/gtk/quicksearch.c:643
4194 msgid " Clear "
4195 msgstr " Vyčistiť "
4196
4197 #: src/gtk/quicksearch.c:558
4198 msgid "Clear the current search"
4199 msgstr "Zrušiť súčasné vyhľadávanie"
4200
4201 #: src/gtk/quicksearch.c:573 src/summary_search.c:350
4202 msgid "Edit search criteria"
4203 msgstr "Upraviť vyhľadávacie kritériá"
4204
4205 #: src/gtk/quicksearch.c:579 src/gtk/quicksearch.c:641
4206 msgid " Extended Symbols... "
4207 msgstr " Rozšírené symboly... "
4208
4209 #: src/gtk/quicksearch.c:587
4210 msgid "Information about extended symbols"
4211 msgstr "Informácie o rozšírených symboloch"
4212
4213 #: src/gtk/quicksearch.c:659
4214 msgid "Info"
4215 msgstr "Info"
4216
4217 #: src/gtk/quicksearch.c:661
4218 msgid "Clear"
4219 msgstr "Vyčistiť"
4220
4221 #: src/gtk/quicksearch.c:1086 src/summaryview.c:1132
4222 #, c-format
4223 msgid "Searching in %s... \n"
4224 msgstr "Hľadám v %s... \n"
4225
4226 #: src/gtk/sslcertwindow.c:129 src/gtk/sslcertwindow.c:282
4227 #: src/gtk/sslcertwindow.c:322 src/gtk/sslcertwindow.c:376
4228 msgid "correct"
4229 msgstr "správny"
4230
4231 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
4232 msgid "Owner"
4233 msgstr "Majiteľ"
4234
4235 #: src/gtk/sslcertwindow.c:135
4236 msgid "Signer"
4237 msgstr "Podpisovateľ"
4238
4239 #: src/gtk/sslcertwindow.c:142 src/gtk/sslcertwindow.c:163
4240 #: src/prefs_themes.c:879
4241 msgid "Name: "
4242 msgstr "Meno: "
4243
4244 #: src/gtk/sslcertwindow.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:170
4245 msgid "Organization: "
4246 msgstr "Organizácia: "
4247
4248 #: src/gtk/sslcertwindow.c:156 src/gtk/sslcertwindow.c:177
4249 msgid "Location: "
4250 msgstr "Umiestnenie: "
4251
4252 #: src/gtk/sslcertwindow.c:184
4253 msgid "Fingerprint: "
4254 msgstr "Odtlačok kľúča: "
4255
4256 #: src/gtk/sslcertwindow.c:190
4257 msgid "Signature status: "
4258 msgstr "Stav podpisu: "
4259
4260 #: src/gtk/sslcertwindow.c:196
4261 msgid "Expires on: "
4262 msgstr "Dátum skončenia platnosti: "
4263
4264 #: src/gtk/sslcertwindow.c:257
4265 #, c-format
4266 msgid "SSL certificate for %s"
4267 msgstr "SSL certifikát pre %s"
4268
4269 #: src/gtk/sslcertwindow.c:273
4270 #, c-format
4271 msgid ""
4272 "Certificate for %s is unknown.\n"
4273 "Do you want to accept it?"
4274 msgstr ""
4275 "Certifikát pre %s je neznámy.\n"
4276 "Chcete ho prijať?"
4277
4278 #: src/gtk/sslcertwindow.c:284 src/gtk/sslcertwindow.c:324
4279 #: src/gtk/sslcertwindow.c:378
4280 #, c-format
4281 msgid "Signature status: %s"
4282 msgstr "Stav podpisu: %s"
4283
4284 #: src/gtk/sslcertwindow.c:291 src/gtk/sslcertwindow.c:331
4285 msgid "_View certificate"
4286 msgstr "_Zobraziť certifikát"
4287
4288 #: src/gtk/sslcertwindow.c:296
4289 msgid "Unknown SSL Certificate"
4290 msgstr "Neznámy SSL certifikát"
4291
4292 #: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:337
4293 #: src/gtk/sslcertwindow.c:390
4294 msgid "_Cancel connection"
4295 msgstr "_Zrušiť spojenie"
4296
4297 #: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:390
4298 msgid "_Accept and save"
4299 msgstr "_Prijať a uložiť"
4300
4301 #: src/gtk/sslcertwindow.c:313
4302 #, c-format
4303 msgid ""
4304 "Certificate for %s is expired.\n"
4305 "Do you want to continue?"
4306 msgstr ""
4307 "Certifikát pre %s už nie je platný.\n"
4308 "Chcete ho prijať?"
4309
4310 #: src/gtk/sslcertwindow.c:336
4311 msgid "Expired SSL Certificate"
4312 msgstr "SSL certifikát s vypršanou dobou platnosti"
4313
4314 #: src/gtk/sslcertwindow.c:337
4315 msgid "_Accept"
4316 msgstr "_Prijať"
4317
4318 #: src/gtk/sslcertwindow.c:355
4319 msgid "New certificate:"
4320 msgstr "Nový certifikát:"
4321
4322 #: src/gtk/sslcertwindow.c:360
4323 msgid "Known certificate:"
4324 msgstr "Známy certifikát:"
4325
4326 #: src/gtk/sslcertwindow.c:367
4327 #, c-format
4328 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
4329 msgstr "Certifikát pre %s sa zmenil. Chcete ho prijať?"
4330
4331 #: src/gtk/sslcertwindow.c:385
4332 msgid "_View certificates"
4333 msgstr "_Zobraziť certifikáty"
4334
4335 #: src/gtk/sslcertwindow.c:389
4336 msgid "Changed SSL Certificate"
4337 msgstr "Zmena SSL certifikátu"
4338
4339 #: src/headerview.c:195 src/summaryview.c:2823 src/summaryview.c:2834
4340 msgid "(No From)"
4341 msgstr "(nie je známy odosielateľ)"
4342
4343 #: src/headerview.c:210 src/summaryview.c:2858 src/summaryview.c:2861
4344 msgid "(No Subject)"
4345 msgstr "(bez predmetu)"
4346
4347 #: src/image_viewer.c:284
4348 msgid "Filename:"
4349 msgstr "Názov súboru:"
4350
4351 #: src/image_viewer.c:291
4352 msgid "Filesize:"
4353 msgstr "Veľkosť súboru:"
4354
4355 #: src/image_viewer.c:312
4356 msgid "Load Image"
4357 msgstr "Načítať obrázok"
4358
4359 #: src/image_viewer.c:318
4360 msgid "Content-Type:"
4361 msgstr "Content-Type:"
4362
4363 #: src/imap.c:633
4364 msgid ""
4365 "\n"
4366 "\n"
4367 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
4368 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
4369 msgstr ""
4370 "\n"
4371 "\n"
4372 "CRAM-MD5 prihlásenie funguje len ak bola knižnica libetpan skompilovaná s "
4373 "podporou SASL, a je nainštalovaný CRAM-MD5 SASL plugin."
4374
4375 #: src/imap.c:640
4376 #, c-format
4377 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
4378 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo: neúspešné prihlásenie.%s"
4379
4380 #: src/imap.c:644
4381 #, c-format
4382 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
4383 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo: neúspešné prihlásenie.%s\n"
4384
4385 #: src/imap.c:661
4386 #, c-format
4387 msgid "Connecting to %s failed"
4388 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo"
4389
4390 #: src/imap.c:666 src/imap.c:669
4391 #, c-format
4392 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
4393 msgstr "IMAP4 spojenie k %s sa prerušilo. Znovu pripájam...\n"
4394
4395 #: src/imap.c:718 src/imap.c:2396 src/imap.c:2894 src/imap.c:2979
4396 #: src/imap.c:3313 src/imap.c:4071
4397 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the IMAP server."
4398 msgstr "Pre prístup k IMAP serveru potrebuje Claws Mail pripojenie k sieti."
4399
4400 #: src/imap.c:790 src/inc.c:770 src/news.c:295 src/send_message.c:299
4401 msgid "Insecure connection"
4402 msgstr "Nezabezpečené spojenie"
4403
4404 #: src/imap.c:791 src/inc.c:771 src/news.c:296 src/send_message.c:300
4405 msgid ""
4406 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
4407 "available in this build of Claws Mail. \n"
4408 "\n"
4409 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
4410 "not be secure."
4411 msgstr ""
4412 "Toto spojenie je nastavené tak, aby používalo pre zabezpečenie SSL, ale SSL "
4413 "nie je v tejto kópii Claws Mail dostupné. \n"
4414 "\n"
4415 "Chcete pokračovať v pripájaní sa na tento server? Komunikácia nebude "
4416 "zabezpečená."
4417