0.9.6claws release
[claws.git] / po / sk.po
1 # translation of sk.po to Slovak
2 # translation of sylpheed-claws to Slovak
3 # Copyright (C) 2003 Andrej Kacian (applies only for msgstr fields)
4 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
5 # Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>, 2003.
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: sk\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
11 "POT-Creation-Date: 2003-10-01 07:49+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2003-10-02 15:36+0200\n"
13 "Last-Translator: Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>\n"
14 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "X-Generator: KBabel 1.0.2\n"
19
20 #: src/account.c:305
21 msgid ""
22 "Some composing windows are open.\n"
23 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
24 msgstr ""
25 "Sú otvorené okná s rozpísanými správami.\n"
26 "Prosím zatvorte v¹etky tieto okná predtým, ako zaènete meni» nastavenia kônt."
27
28 #: src/account.c:555
29 msgid "Edit accounts"
30 msgstr "Úprava kônt"
31
32 #: src/account.c:573
33 msgid ""
34 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
35 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
36 msgstr ""
37 "Nové správy budú kontrolované v tomto poradí. Ak má by» konto kontrolované\n"
38 "pri voµbe 'Prija» v¹etko', zatrhnite políèko v ståpci oznaèenom 'G'."
39
40 #: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:618
41 #: src/compose.c:4680 src/compose.c:4850 src/editaddress.c:774
42 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
43 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:394 src/editvcard.c:210
44 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:199
45 #: src/select-keys.c:301
46 msgid "Name"
47 msgstr "Meno"
48
49 #: src/account.c:594 src/prefs_account.c:927
50 msgid "Protocol"
51 msgstr "Protokol"
52
53 #: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
54 msgid "Server"
55 msgstr "Server"
56
57 #: src/account.c:624 src/addressbook.c:757 src/editaddress.c:722
58 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
59 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
60 #: src/prefs_filtering.c:293 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
61 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
62 msgid "Add"
63 msgstr "Prida»"
64
65 #: src/account.c:630
66 msgid "Edit"
67 msgstr "Upravi»"
68
69 #: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
70 msgid " Delete "
71 msgstr "Zmaza»"
72
73 #: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
74 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:355
75 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
76 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
77 msgid "Down"
78 msgstr "Nadol"
79
80 #: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
81 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:349
82 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
83 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
84 msgid "Up"
85 msgstr "Nahor"
86
87 #: src/account.c:662
88 msgid " Set as default account "
89 msgstr "Nastavi» ako východzie konto"
90
91 #: src/account.c:668 src/addressbook.c:984 src/addressbook.c:3014
92 #: src/addressbook.c:3018 src/addressbook.c:3056 src/crash.c:242
93 #: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:224
94 #: src/inc.c:674 src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
95 msgid "Close"
96 msgstr "Zavrie»"
97
98 #: src/account.c:736
99 msgid "Delete account"
100 msgstr "Zmaza» konto"
101
102 #: src/account.c:737
103 msgid "Do you really want to delete this account?"
104 msgstr "Naozaj chcete zmaza» toto konto?"
105
106 #: src/account.c:738 src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205
107 #: src/compose.c:2996 src/compose.c:3482 src/compose.c:5965 src/compose.c:6273
108 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
109 #: src/folderview.c:2106 src/folderview.c:2161 src/folderview.c:2252
110 #: src/folderview.c:2387 src/folderview.c:2425 src/inc.c:169 src/inc.c:259
111 #: src/mainwindow.c:1438 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
112 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
113 #: src/prefs_filtering.c:1002 src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_scoring.c:623
114 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271
115 #: src/summary_search.c:324 src/summaryview.c:920 src/summaryview.c:1383
116 #: src/summaryview.c:1427 src/summaryview.c:1470 src/summaryview.c:1494
117 #: src/summaryview.c:1526 src/summaryview.c:1551 src/summaryview.c:1576
118 #: src/summaryview.c:1601 src/summaryview.c:3089 src/toolbar.c:2048
119 msgid "Yes"
120 msgstr "Áno"
121
122 #: src/account.c:738 src/compose.c:3482 src/compose.c:5965
123 #: src/folderview.c:2106 src/folderview.c:2161 src/folderview.c:2252
124 #: src/folderview.c:2387 src/folderview.c:2425 src/ssl_manager.c:271
125 msgid "+No"
126 msgstr "+Nie"
127
128 #: src/addressadd.c:162
129 msgid "Add to address book"
130 msgstr "Prida» do adresára"
131
132 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:424
133 msgid "Address"
134 msgstr "Adresár"
135
136 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:620 src/editaddress.c:628
137 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
138 msgid "Remarks"
139 msgstr "Poznámky"
140
141 #: src/addressadd.c:226
142 msgid "Select Address Book Folder"
143 msgstr "Vyberte prieèinok adresára"
144
145 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:189
146 #: src/alertpanel.c:323 src/compose.c:3121 src/compose.c:5787
147 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
148 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap_basedn.c:212 src/editldap.c:340
149 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
150 #: src/grouplistdialog.c:244 src/gtk/about.c:233 src/gtk/gtkaspell.c:1425
151 #: src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/gtk/prefswindow.c:319
152 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
153 #: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:616
154 #: src/mainwindow.c:2223 src/messageview.c:900 src/mimeview.c:1016
155 #: src/mimeview.c:1080 src/passphrase.c:130 src/prefs_actions.c:161
156 #: src/prefs_common.c:2769 src/prefs_common.c:2938 src/prefs_common.c:3196
157 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
158 #: src/prefs_filtering.c:212 src/prefs_gtk.c:449 src/prefs_matcher.c:370
159 #: src/prefs_scoring.c:196 src/prefs_summary_column.c:313
160 #: src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134 src/ssl_manager.c:98
161 msgid "OK"
162 msgstr "OK"
163
164 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2199 src/addrgather.c:507
165 #: src/compose.c:3121 src/compose.c:5788 src/compose.c:6456 src/compose.c:6494
166 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
167 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap_basedn.c:213 src/editldap.c:341
168 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
169 #: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:245
170 #: src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/gtk/prefswindow.c:320 src/import.c:191
171 #: src/importldif.c:1034 src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
172 #: src/inputdialog.c:204 src/main.c:616 src/mainwindow.c:2223
173 #: src/messageview.c:900 src/mimeview.c:1017 src/mimeview.c:1081
174 #: src/passphrase.c:134 src/prefs_actions.c:162 src/prefs_common.c:2770
175 #: src/prefs_common.c:3197 src/prefs_customheader.c:158
176 #: src/prefs_display_header.c:195 src/prefs_filtering.c:213
177 #: src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
178 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
179 #: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:920
180 #: src/summaryview.c:3431
181 msgid "Cancel"
182 msgstr "Storno"
183
184 #: src/addressbook.c:357 src/compose.c:499 src/mainwindow.c:417
185 #: src/messageview.c:141
186 msgid "/_File"
187 msgstr "/_Súbor"
188
189 #: src/addressbook.c:358
190 msgid "/_File/New _Book"
191 msgstr "/_Súbor/Nový _Adresár"
192
193 #: src/addressbook.c:359
194 msgid "/_File/New _vCard"
195 msgstr "/_Súbor/Nový _vCard"
196
197 #: src/addressbook.c:361
198 msgid "/_File/New _JPilot"
199 msgstr "/_Súbor/Nový _JPilot"
200
201 #: src/addressbook.c:364
202 msgid "/_File/New _Server"
203 msgstr "/_Súbor/Nový _Server"
204
205 #: src/addressbook.c:366 src/addressbook.c:369 src/compose.c:503
206 #: src/mainwindow.c:433 src/mainwindow.c:436 src/messageview.c:144
207 msgid "/_File/---"
208 msgstr "/_Súbor/---"
209
210 #: src/addressbook.c:367
211 msgid "/_File/_Edit"
212 msgstr "/_Súbor/_Upravi»"
213
214 #: src/addressbook.c:368
215 msgid "/_File/_Delete"
216 msgstr "/_Súbor/Z_maza»"
217
218 #: src/addressbook.c:370
219 msgid "/_File/_Save"
220 msgstr "/_Súbor/U_lo¾i»"
221
222 #: src/addressbook.c:371 src/compose.c:504 src/messageview.c:145
223 msgid "/_File/_Close"
224 msgstr "/_Súbor/_Zavrie»"
225
226 #: src/addressbook.c:372 src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
227 #: src/compose.c:506 src/mainwindow.c:440 src/messageview.c:147
228 msgid "/_Edit"
229 msgstr "/_Upravi»"
230
231 #: src/addressbook.c:373
232 msgid "/_Edit/C_ut"
233 msgstr "/Úp_ravy/_Vystrihnú»"
234
235 #: src/addressbook.c:374 src/compose.c:511 src/mainwindow.c:441
236 #: src/messageview.c:148
237 msgid "/_Edit/_Copy"
238 msgstr "/Úp_ravy/_Kopírova»"
239
240 #: src/addressbook.c:375 src/compose.c:512
241 msgid "/_Edit/_Paste"
242 msgstr "/Úp_ravy/_Prilepi»"
243
244 #: src/addressbook.c:376 src/compose.c:509 src/compose.c:592
245 #: src/mainwindow.c:444 src/messageview.c:150
246 msgid "/_Edit/---"
247 msgstr "/Úp_ravy/---"
248
249 #: src/addressbook.c:377
250 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
251 msgstr "/Úp_ravy/Vlo¾i» _adresu"
252
253 #: src/addressbook.c:378
254 msgid "/_Address"
255 msgstr "/_Adresa"
256
257 #: src/addressbook.c:379
258 msgid "/_Address/New _Address"
259 msgstr "/_Adresa/Nová _Adresa"
260
261 #: src/addressbook.c:380
262 msgid "/_Address/New _Group"
263 msgstr "/_Adresa/Nová _Skupina"
264
265 #: src/addressbook.c:381
266 msgid "/_Address/New _Folder"
267 msgstr "/_Adresa/Nový _Prieèinok"
268
269 #: src/addressbook.c:382
270 msgid "/_Address/---"
271 msgstr "/_Adresa/--- "
272
273 #: src/addressbook.c:383
274 msgid "/_Address/_Edit"
275 msgstr "/_Adresa/_Upravi»"
276
277 #: src/addressbook.c:384
278 msgid "/_Address/_Delete"
279 msgstr "/_Adresa/Z_maza»"
280
281 #: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:389 src/mainwindow.c:657
282 #: src/mainwindow.c:668 src/mainwindow.c:670 src/mainwindow.c:673
283 #: src/mainwindow.c:676 src/mainwindow.c:680 src/messageview.c:263
284 #: src/messageview.c:274
285 msgid "/_Tools/---"
286 msgstr "/_Nástroje/---"
287
288 #: src/addressbook.c:386
289 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
290 msgstr "/_Nástroje/Importova» súbor _LDIF..."
291
292 #: src/addressbook.c:387
293 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
294 msgstr "/_Nástroje/Importova» súbor z _Mutt-u..."
295
296 #: src/addressbook.c:388
297 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
298 msgstr "/_Nástroje/Importova» súbor z _Pine..."
299
300 #: src/addressbook.c:390
301 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
302 msgstr "/_Nástroje/Exportova» _HTML..."
303
304 #: src/addressbook.c:391
305 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
306 msgstr "/_Nástroje/Exportova» súbor L_DIF"
307
308 #: src/addressbook.c:392 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:704
309 #: src/messageview.c:277
310 msgid "/_Help"
311 msgstr "/_Pomocník"
312
313 #: src/addressbook.c:393 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:714
314 #: src/messageview.c:278
315 msgid "/_Help/_About"
316 msgstr "/_Pomocník/_O programe"
317
318 #: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412
319 msgid "/New _Address"
320 msgstr "/Nová _Adresa"
321
322 #: src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:413
323 msgid "/New _Group"
324 msgstr "/Nová _Skupina"
325
326 #: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
327 msgid "/New _Folder"
328 msgstr "/Nový _Prieèinok"
329
330 #: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:415
331 #: src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:422 src/compose.c:493
332 #: src/folderview.c:286 src/folderview.c:288 src/folderview.c:297
333 #: src/folderview.c:302 src/folderview.c:306 src/folderview.c:308
334 #: src/folderview.c:318 src/folderview.c:323 src/folderview.c:327
335 #: src/folderview.c:329 src/folderview.c:339 src/folderview.c:343
336 #: src/folderview.c:346 src/folderview.c:348 src/summaryview.c:409
337 #: src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:420
338 #: src/summaryview.c:434 src/summaryview.c:446 src/summaryview.c:452
339 #: src/summaryview.c:455
340 msgid "/---"
341 msgstr "/---"
342
343 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:417 src/summaryview.c:417
344 msgid "/_Delete"
345 msgstr "/Z_maza»"
346
347 #: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:419
348 msgid "/C_ut"
349 msgstr "/_Vystrihnú»"
350
351 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:420
352 msgid "/_Copy"
353 msgstr "/_Kopírova»"
354
355 #: src/addressbook.c:407 src/addressbook.c:421
356 msgid "/_Paste"
357 msgstr "/V_lo¾i»"
358
359 #: src/addressbook.c:423
360 msgid "/Pa_ste Address"
361 msgstr "/Vlo¾i» _adresu"
362
363 #: src/addressbook.c:435 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
364 msgid "Unknown"
365 msgstr "Neznáma"
366
367 #: src/addressbook.c:442 src/addressbook.c:461 src/importldif.c:125
368 msgid "Success"
369 msgstr "Úspech"
370
371 #: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:126
372 msgid "Bad arguments"
373 msgstr "Neplatné parametre"
374
375 #: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:127
376 msgid "File not specified"
377 msgstr "Nie je urèený súbor"
378
379 #: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:128
380 msgid "Error opening file"
381 msgstr "Chyba pri otváraní súboru"
382
383 #: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:129
384 msgid "Error reading file"
385 msgstr "Chyba pri èítaní súboru"
386
387 #: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:130
388 msgid "End of file encountered"
389 msgstr "Bol nájdený koniec súboru"
390
391 #: src/addressbook.c:448 src/importldif.c:131
392 msgid "Error allocating memory"
393 msgstr "Chyba pri alokácii pamäte"
394
395 #: src/addressbook.c:449 src/importldif.c:132
396 msgid "Bad file format"
397 msgstr "Neplatný formát súboru"
398
399 #: src/addressbook.c:450 src/importldif.c:133
400 msgid "Error writing to file"
401 msgstr "Chyba pri zápise do súboru"
402
403 #: src/addressbook.c:451 src/importldif.c:134
404 msgid "Error opening directory"
405 msgstr "Chyba pri otváraní prieèinku"
406
407 #: src/addressbook.c:452 src/importldif.c:135
408 msgid "No path specified"
409 msgstr "Nebola zadaná cesta"
410
411 #: src/addressbook.c:462
412 msgid "Error connecting to LDAP server"
413 msgstr "Chyba pri pripájaní sa k serveru LDAP"
414
415 #: src/addressbook.c:463
416 msgid "Error initializing LDAP"
417 msgstr "Chyba pri inicializácii LDAP"
418
419 #: src/addressbook.c:464
420 msgid "Error binding to LDAP server"
421 msgstr "Chyba pri pripájaní LDAP serveru"
422
423 #: src/addressbook.c:465
424 msgid "Error searching LDAP database"
425 msgstr "Chyba pri èítaní LDAP databázy"
426
427 #: src/addressbook.c:466
428 msgid "Timeout performing LDAP operation"
429 msgstr "Pri LDAP operácii vypr¹al èasový limit"
430
431 #: src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:468
432 msgid "Error in LDAP search criteria"
433 msgstr "Chybné vyhµadávacie kritériá LDAP"
434
435 #: src/addressbook.c:469
436 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
437 msgstr "Neboli nájdené ¾iadne polo¾ky LDAP vyhovujúce kritériám"
438
439 #: src/addressbook.c:619
440 msgid "E-Mail address"
441 msgstr "E-mailová adresa"
442
443 #: src/addressbook.c:623 src/prefs_common.c:2391 src/toolbar.c:178
444 #: src/toolbar.c:1751
445 msgid "Address book"
446 msgstr "Otvori» adresár"
447
448 #: src/addressbook.c:722
449 msgid "Name:"
450 msgstr "Meno:"
451
452 #: src/addressbook.c:754 src/addressbook.c:2198 src/addressbook.c:2205
453 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:234
454 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
455 #: src/prefs_filtering.c:306 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:284
456 #: src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781 src/ssl_manager.c:92
457 #: src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:466
458 msgid "Delete"
459 msgstr "Zmaza»"
460
461 #: src/addressbook.c:760
462 msgid "Lookup"
463 msgstr "Vyhµada»"
464
465 #: src/addressbook.c:772 src/compose.c:1436 src/compose.c:3171
466 #: src/compose.c:4497 src/compose.c:5204 src/headerview.c:53
467 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
468 msgid "To:"
469 msgstr "Komu:"
470
471 #: src/addressbook.c:776 src/compose.c:1420 src/compose.c:3170
472 #: src/prefs_template.c:175
473 msgid "Cc:"
474 msgstr "Kópia:"
475
476 #: src/addressbook.c:780 src/compose.c:1423 src/prefs_template.c:176
477 msgid "Bcc:"
478 msgstr "Slepá kópia:"
479
480 #: src/addressbook.c:982 src/addressbook.c:1005
481 msgid "Delete address(es)"
482 msgstr "Zmaza» adresu(y)"
483
484 #: src/addressbook.c:983
485 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
486 msgstr "Tieto adresné údaje sú len pre èítanie a nedajú sa odstráni»."
487
488 #: src/addressbook.c:1006
489 msgid "Really delete the address(es)?"
490 msgstr "Naozaj zmaza» adresu(y)?"
491
492 #: src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205 src/compose.c:2996
493 #: src/compose.c:6273 src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192
494 #: src/expldifdlg.c:250 src/inc.c:169 src/inc.c:259 src/mainwindow.c:1438
495 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
496 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
497 #: src/prefs_filtering.c:1002 src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_scoring.c:623
498 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
499 #: src/summaryview.c:920 src/summaryview.c:1383 src/summaryview.c:1427
500 #: src/summaryview.c:1470 src/summaryview.c:1494 src/summaryview.c:1526
501 #: src/summaryview.c:1551 src/summaryview.c:1576 src/summaryview.c:1601
502 #: src/summaryview.c:3089 src/toolbar.c:2048
503 msgid "No"
504 msgstr "Nie"
505
506 #: src/addressbook.c:1534 src/addressbook.c:1607
507 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
508 msgstr "Nemô¾em vklada». Cieµový adresár je len pre èítanie."
509
510 #: src/addressbook.c:1545
511 msgid "Cannot paste into an address group."
512 msgstr "Nemô¾em vklada» do skupiny adries."
513
514 #: src/addressbook.c:2195
515 #, c-format
516 msgid ""
517 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
518 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
519 msgstr ""
520 "Naozaj chcete zmaza» prieèinok A SÚÈASNE v¹etky adresy v %s ?\n"
521 "Ak zma¾ete len prieèinok, adresy z neho sa presunú do nadradeného prieèinku."
522
523 #: src/addressbook.c:2199
524 msgid "Folder only"
525 msgstr "Len prieèinok"
526
527 #: src/addressbook.c:2199
528 msgid "Folder and Addresses"
529 msgstr "Prieèinok aj adresy"
530
531 #: src/addressbook.c:2204
532 #, c-format
533 msgid "Really delete `%s' ?"
534 msgstr "Naozaj zmaza» '%s' ?"
535
536 #: src/addressbook.c:2964
537 msgid "New user, could not save index file."
538 msgstr "Nový u¾ivateµ; nepodarilo sa ulo¾i» indexový súbor."
539
540 #: src/addressbook.c:2968
541 msgid "New user, could not save address book files."
542 msgstr "Nový u¾ivateµ; nedajú sa ulo¾i» súbory adresára."
543
544 #: src/addressbook.c:2978
545 msgid "Old address book converted successfully."
546 msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspe¹ne."
547
548 #: src/addressbook.c:2983
549 msgid ""
550 "Old address book converted,\n"
551 "could not save new address index file"
552 msgstr ""
553 "Konverzia starého adresára prebehla,\n"
554 "nedá sa ulo¾i» indexový súbor nového adresára"
555
556 #: src/addressbook.c:2996
557 msgid ""
558 "Could not convert address book,\n"
559 "but created empty new address book files."
560 msgstr ""
561 "Nedá sa konvertova» starý adresár,\n"
562 "ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
563
564 #: src/addressbook.c:3002
565 msgid ""
566 "Could not convert address book,\n"
567 "could not create new address book files."
568 msgstr ""
569 "Nedá sa konvertova» starý adresár,\n"
570 "nedajú sa ani vytvori» súbory nového adresára."
571
572 #: src/addressbook.c:3007
573 msgid ""
574 "Could not convert address book\n"
575 "and could not create new address book files."
576 msgstr ""
577 "Nedá sa konvertova» starý adresár\n"
578 "a nedajú sa ani vytvori» súbory nového adresára."
579
580 #: src/addressbook.c:3014
581 msgid "Addressbook conversion error"
582 msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
583
584 #: src/addressbook.c:3018
585 msgid "Addressbook conversion"
586 msgstr "Konverzia adresára"
587
588 #: src/addressbook.c:3054
589 msgid "Addressbook Error"
590 msgstr "Chyba v adresári"
591
592 #: src/addressbook.c:3055
593 msgid "Could not read address index"
594 msgstr "Nedá sa naèíta» zoznam adries"
595
596 #: src/addressbook.c:3406
597 msgid "Busy searching..."
598 msgstr "Prehµadávam..."
599
600 #: src/addressbook.c:3607 src/prefs_common.c:989
601 msgid "Interface"
602 msgstr "Ovládanie"
603
604 #: src/addressbook.c:3623 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
605 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
606 msgid "Address Book"
607 msgstr "Adresár"
608
609 #: src/addressbook.c:3639
610 msgid "Person"
611 msgstr "Osoba"
612
613 #: src/addressbook.c:3655
614 msgid "EMail Address"
615 msgstr "E-mailová adresa"
616
617 #: src/addressbook.c:3671
618 msgid "Group"
619 msgstr "Skupina"
620
621 #: src/addressbook.c:3687 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:380
622 #: src/prefs_account.c:2125
623 msgid "Folder"
624 msgstr "Prieèinok"
625
626 #: src/addressbook.c:3703
627 msgid "vCard"
628 msgstr "vCard"
629
630 #: src/addressbook.c:3719 src/addressbook.c:3735
631 msgid "JPilot"
632 msgstr "JPilot"
633
634 #: src/addressbook.c:3751
635 msgid "LDAP Server"
636 msgstr "LDAP server"
637
638 #: src/addressbook.c:3767
639 msgid "LDAP Query"
640 msgstr "LDAP po¾iadavka"
641
642 #: src/addrgather.c:156
643 msgid "Please specify name for address book."
644 msgstr "Prosím zvoµte názov pre adresár."
645
646 #: src/addrgather.c:176
647 msgid "Please select the mail headers to search."
648 msgstr "Prosím zvoµte po¹tové hlavièky pre vyhµadávanie."
649
650 #: src/addrgather.c:183
651 msgid "Busy harvesting addresses..."
652 msgstr "Zozbieravam adresy..."
653
654 #: src/addrgather.c:221
655 msgid "Addresses gathered successfully."
656 msgstr "Adresy zozbierané úspe¹ne."
657
658 #: src/addrgather.c:285
659 msgid "No folder or message was selected."
660 msgstr "Nie je zvolený ¾iadny prieèinok ani správa."
661
662 #: src/addrgather.c:293
663 msgid ""
664 "Please select a folder to process from the folder\n"
665 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
666 "the message list."
667 msgstr ""
668 "Prosím zvoµte prieèinok, alebo zvoµte jednu alebo\n"
669 "viacero správ, ktoré sa majú spracova»."
670
671 #: src/addrgather.c:345
672 msgid "Folder :"
673 msgstr "Prieèinok:"
674
675 #: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
676 #: src/importldif.c:948
677 msgid "Address Book :"
678 msgstr "Adresár :"
679
680 #: src/addrgather.c:366
681 msgid "Folder Size :"
682 msgstr "Veµkos» prieèinku :"
683
684 #: src/addrgather.c:381
685 msgid "Process these mail header fields"
686 msgstr "Spracova» tieto po¹tové hlavièky"
687
688 #: src/addrgather.c:399
689 msgid "Include sub-folders"
690 msgstr "Platí aj pre podprieèinky"
691
692 #: src/addrgather.c:422
693 msgid "Header Name"
694 msgstr "Názov hlavièky"
695
696 #: src/addrgather.c:423
697 msgid "Address Count"
698 msgstr "Poèet adries"
699
700 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:154 src/main.c:264
701 #: src/messageview.c:492
702 msgid "Warning"
703 msgstr "Varovanie"
704
705 #: src/addrgather.c:528
706 msgid "Header Fields"
707 msgstr "Hlavièky"
708
709 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
710 #: src/importldif.c:1067
711 msgid "Finish"
712 msgstr "Dokonèi»"
713
714 #: src/addrgather.c:588
715 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
716 msgstr "Zozbiera» e-mailové adresy - zo zvolených správ"
717
718 #: src/addrgather.c:596
719 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
720 msgstr "Zozbiera» e-mailové adresy - z prieèinku"
721
722 #: src/addrindex.c:105 src/addrindex.c:109 src/addrindex.c:116
723 msgid "Common address"
724 msgstr "Spoloèná adresa"
725
726 #: src/addrindex.c:106 src/addrindex.c:110 src/addrindex.c:117
727 msgid "Personal address"
728 msgstr "Súkromná adresa"
729
730 #: src/alertpanel.c:141 src/compose.c:5965 src/main.c:598
731 msgid "Notice"
732 msgstr "Upozornenie"
733
734 #: src/alertpanel.c:167 src/alertpanel.c:189 src/compose.c:3482 src/inc.c:556
735 msgid "Error"
736 msgstr "Chyba"
737
738 #: src/alertpanel.c:189
739 msgid "View log"
740 msgstr "Zobrazi» záznam"
741
742 #: src/alertpanel.c:307
743 msgid "Show this message next time"
744 msgstr "Zobrazi» túto správu nabudúce"
745
746 #: src/common/nntp.c:68
747 #, c-format
748 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
749 msgstr "Nedá sa pripoji« k serveru NNTP: %s:%d\n"
750
751 #: src/common/nntp.c:148 src/common/nntp.c:211
752 #, c-format
753 msgid "protocol error: %s\n"
754 msgstr "chyba protokolu: %s\n"
755
756 #: src/common/nntp.c:171 src/common/nntp.c:217
757 msgid "protocol error\n"
758 msgstr "chyba protokolu\n"
759
760 #: src/common/nntp.c:267
761 msgid "Error occurred while posting\n"
762 msgstr "Pri odosielaní sa vyskytla chyba\n"
763
764 #: src/common/smtp.c:152
765 msgid "SMTP AUTH not available\n"
766 msgstr "SMTP AUTH nie je dostupné\n"
767
768 #: src/common/smtp.c:417 src/common/smtp.c:466
769 msgid "bad SMTP response\n"
770 msgstr "neplatná odozva SMTP\n"
771
772 #: src/common/smtp.c:437 src/common/smtp.c:455 src/common/smtp.c:551
773 msgid "error occurred on SMTP session\n"
774 msgstr "vyskytla sa chyba pri SMTP spojení\n"
775
776 #: src/common/smtp.c:446 src/pop.c:683
777 msgid "error occurred on authentication\n"
778 msgstr "vyskytla sa chyba v autentizácii\n"
779
780 #: src/common/smtp.c:511 src/pop.c:676
781 msgid "can't start TLS session\n"
782 msgstr "nemô¾em vytvori» TLS reláciu\n"
783
784 #: src/common/ssl.c:78
785 msgid "Error creating ssl context\n"
786 msgstr "Pri vytváraní SSL kontextu sa vyskytla chyba\n"
787
788 #: src/common/ssl.c:97
789 #, c-format
790 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
791 msgstr "SSL spojenie zlyhalo (%s)\n"
792
793 #: src/common/ssl.c:105
794 #, c-format
795 msgid "SSL connection using %s\n"
796 msgstr "SSL spojenie pri pou¾ití %s zlyhalo\n"
797
798 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
799 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
800 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
801 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
802 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
803 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
804 msgid "<not in certificate>"
805 msgstr "<nie je v certifikáte>"
806
807 #: src/common/ssl_certificate.c:189
808 #, c-format
809 msgid ""
810 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
811 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
812 "  Fingerprint: %s\n"
813 "  Signature status: %s"
814 msgstr ""
815 "  Vlastník: %s (%s) v %s\n"
816 "  Podpísané: %s (%s) v %s\n"
817 "  Odtlaèok prsta: %s\n"
818 "  Stav podpisu: %s"
819
820 #: src/common/ssl_certificate.c:307
821 msgid "Can't load X509 default paths"
822 msgstr "Nemô¾em naèíta» východzie cesty X509"
823
824 #: src/common/ssl_certificate.c:362
825 #, c-format
826 msgid ""
827 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
828 "%s"
829 msgstr ""
830 "%s prezentoval neznámy SSL certifikát:\n"
831 "%s"
832
833 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
834 #, c-format
835 msgid ""
836 "%s\n"
837 "\n"
838 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
839 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
840 msgstr ""
841 "%s\n"
842 "\n"
843 "Po¹ta pre toto konto nebude preberaná kým neulo¾íte certifikát.\n"
844 "(Vypnite voµbu \"%s\").\n"
845
846 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
847 #: src/prefs_common.c:1128
848 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
849 msgstr "Nezobrazova» upozornenie pri chybe pri prijímaní"
850
851 #: src/common/ssl_certificate.c:398
852 #, c-format
853 msgid ""
854 "%s's SSL certificate changed !\n"
855 "We have saved this one:\n"
856 "%s\n"
857 "\n"
858 "It is now:\n"
859 "%s\n"
860 "\n"
861 "This could mean the server answering is not the known one."
862 msgstr ""
863 "SSL certifikát pre %s bol zmenený !\n"
864 "Ulo¾ili sme tento:\n"
865 "%s\n"
866 "\n"
867 "Pou¾itý certifikát je tento:\n"
868 "%s\n"
869 "\n"
870 "Mô¾e to znamena», ¾e odpovedá nepravý server."
871
872 #: src/compose.c:491
873 msgid "/_Add..."
874 msgstr "/_Prida»..."
875
876 #: src/compose.c:492
877 msgid "/_Remove"
878 msgstr "/_Odstráni»"
879
880 #: src/compose.c:494 src/folderview.c:289 src/folderview.c:310
881 #: src/folderview.c:331 src/folderview.c:350
882 msgid "/_Properties..."
883 msgstr "/_Vlastnosti..."
884
885 #: src/compose.c:500
886 msgid "/_File/_Attach file"
887 msgstr "/_Súbor/_Pripoji» súbor"
888
889 #: src/compose.c:501
890 msgid "/_File/_Insert file"
891 msgstr "/_Súbor/_Vlo¾i» súbor"
892
893 #: src/compose.c:502
894 msgid "/_File/Insert si_gnature"
895 msgstr "/_Súbor/V_lo¾i» podpis"
896
897 #: src/compose.c:507
898 msgid "/_Edit/_Undo"
899 msgstr "/Úp_ravy"
900
901 #: src/compose.c:508
902 msgid "/_Edit/_Redo"
903 msgstr "/Úp_ravy/Z_novu urobi»"
904
905 #: src/compose.c:510
906 msgid "/_Edit/Cu_t"
907 msgstr "/Úp_ravy/_Vystrihnú»"
908
909 #: src/compose.c:513
910 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
911 msgstr "/Úp_ravy/Prilepi» ako _citáciu"
912
913 #: src/compose.c:515 src/mainwindow.c:442 src/messageview.c:149
914 msgid "/_Edit/Select _all"
915 msgstr "/Úp_ravy/Vy_bra» v¹etko"
916
917 #: src/compose.c:516
918 msgid "/_Edit/A_dvanced"
919 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené"
920
921 #: src/compose.c:517
922 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
923 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» o znak dozadu"
924
925 #: src/compose.c:522
926 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
927 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» o znak dopredu"
928
929 #: src/compose.c:527
930 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
931 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» o slovo dozadu"
932
933 #: src/compose.c:532
934 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
935 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» o slovo dopredu"
936
937 #: src/compose.c:537
938 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
939 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» na zaèiatok riadku"
940
941 #: src/compose.c:542
942 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
943 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» na koniec riadku"
944
945 #: src/compose.c:547
946 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
947 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» na predchodzí riadok"
948
949 #: src/compose.c:552
950 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
951 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» na ïal¹í riadok"
952
953 #: src/compose.c:557
954 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
955 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» znak naµavo od kurzora"
956
957 #: src/compose.c:562
958 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
959 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» znak napravo od kurzora"
960
961 #: src/compose.c:567
962 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
963 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» slovo naµavo od kurzora"
964
965 #: src/compose.c:572
966 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
967 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» slovo napravo od kurzora"
968
969 #: src/compose.c:577
970 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
971 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» riadok"
972
973 #: src/compose.c:582
974 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
975 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» riadok"
976
977 #: src/compose.c:587
978 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
979 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» text do konca riadku"
980
981 #: src/compose.c:593
982 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
983 msgstr "/Úp_ravy/_Zalomi» aktuálny odstavec"
984
985 #: src/compose.c:595
986 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
987 msgstr "/Úp_ravy/Zalomi» v¹etky _dlhé riadky"
988
989 #: src/compose.c:597
990 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
991 msgstr "/Úp_ravy/Upravi» e_xterným editorom"
992
993 #: src/compose.c:600
994 msgid "/_Spelling"
995 msgstr "/P_ravopis"
996
997 #: src/compose.c:601
998 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
999 msgstr "/P_ravopis/_Skontrolova» v¹etko alebo výber"
1000
1001 #: src/compose.c:603
1002 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1003 msgstr "/P_ravopis/_Zvýrazni» v¹etky nesprávne slová"
1004
1005 #: src/compose.c:605
1006 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1007 msgstr "/P_ravopis/_Spätne skontrolova» nesprávne slovo"
1008
1009 #: src/compose.c:607
1010 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1011 msgstr "/P_ravopis/_Dopredu na ïal¹ie nesprávne slovo"
1012
1013 #: src/compose.c:609
1014 msgid "/_Spelling/---"
1015 msgstr "/P_ravopis/---"
1016
1017 #: src/compose.c:610
1018 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1019 msgstr "/P_ravopis/_Nastavenie"
1020
1021 #: src/compose.c:614 src/mainwindow.c:448 src/messageview.c:154
1022 #: src/summaryview.c:447
1023 msgid "/_View"
1024 msgstr "/_Zobrazi»"
1025
1026 #: src/compose.c:615
1027 msgid "/_View/_To"
1028 msgstr "/_Zobrazi»/_Komu"
1029
1030 #: src/compose.c:616
1031 msgid "/_View/_Cc"
1032 msgstr "/_Zobrazi»/Kó_pia"
1033
1034 #: src/compose.c:617
1035 msgid "/_View/_Bcc"
1036 msgstr "/_Zobrazi»/_Slepá kópia"
1037
1038 #: src/compose.c:618
1039 msgid "/_View/_Reply to"
1040 msgstr "/_Zobrazi»/_Odpoveï komu"
1041
1042 #: src/compose.c:619 src/compose.c:621 src/compose.c:623 src/mainwindow.c:466
1043 #: src/mainwindow.c:469 src/mainwindow.c:498 src/mainwindow.c:522
1044 #: src/mainwindow.c:604 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:236
1045 msgid "/_View/---"
1046 msgstr "/_Zobrazi»/---"
1047
1048 #: src/compose.c:620
1049 msgid "/_View/_Followup to"
1050 msgstr "/_Zobrazi»/O_dovzda» komu"
1051
1052 #: src/compose.c:622
1053 msgid "/_View/R_uler"
1054 msgstr "/_Zobrazi»/P_ravítko"
1055
1056 #: src/compose.c:624
1057 msgid "/_View/_Attachment"
1058 msgstr "/_Zobrazi»/Prí_lohy"
1059
1060 #: src/compose.c:626 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:240
1061 msgid "/_Message"
1062 msgstr "/Sp_ráva"
1063
1064 #: src/compose.c:627
1065 msgid "/_Message/_Send"
1066 msgstr "/Sp_ráva/_Odosla»"
1067
1068 #: src/compose.c:629
1069 msgid "/_Message/Send _later"
1070 msgstr "/Sp_ráva/Odosla» _neskôr"
1071
1072 #: src/compose.c:631 src/compose.c:637 src/compose.c:642 src/compose.c:644
1073 #: src/compose.c:648 src/compose.c:654 src/compose.c:661 src/mainwindow.c:616
1074 #: src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:628 src/mainwindow.c:631
1075 #: src/mainwindow.c:633 src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:243
1076 #: src/messageview.c:251 src/messageview.c:256
1077 msgid "/_Message/---"
1078 msgstr "/Sp_ráva/---"
1079
1080 #: src/compose.c:632
1081 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1082 msgstr "/Sp_ráva/_Ulo¾i» medzi koncepty"
1083
1084 #: src/compose.c:634
1085 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1086 msgstr "/Sp_ráva/Ulo¾i» a _pokraèova» v editácii"
1087
1088 #: src/compose.c:638
1089 msgid "/_Message/_To"
1090 msgstr "/Sp_ráva/_Komu"
1091
1092 #: src/compose.c:639
1093 msgid "/_Message/_Cc"
1094 msgstr "/Sp_ráva/Kóp_ia"
1095
1096 #: src/compose.c:640
1097 msgid "/_Message/_Bcc"
1098 msgstr "/Sp_ráva/_Slepá kópia"
1099
1100 #: src/compose.c:641
1101 msgid "/_Message/_Reply to"
1102 msgstr "/Sp_ráva/Odpo_veda» komu"
1103
1104 #: src/compose.c:643
1105 msgid "/_Message/_Followup to"
1106 msgstr "/_Zobrazi»/O_dovzda» komu"
1107
1108 #: src/compose.c:645
1109 msgid "/_Message/_Attach"
1110 msgstr "/Sp_ráva/P_ripoji»"
1111
1112 #: src/compose.c:649
1113 msgid "/_Message/Si_gn"
1114 msgstr "/Sp_ráva/Po_dpísa»"
1115
1116 #: src/compose.c:650
1117 msgid "/_Message/_Encrypt"
1118 msgstr "/Sp_ráva/_Za¹ifrova»"
1119
1120 #: src/compose.c:651
1121 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1122 msgstr "/Sp_ráva/Re¾im/MIME"
1123
1124 #: src/compose.c:652
1125 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1126 msgstr "/Sp_ráva/Re¾im/Inline"
1127
1128 #: src/compose.c:655
1129 msgid "/_Message/_Priority"
1130 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita"
1131
1132 #: src/compose.c:656
1133 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1134 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/Na_jvy¹¹ia"
1135
1136 #: src/compose.c:657
1137 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1138 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/_Vysoká"
1139
1140 #: src/compose.c:658
1141 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1142 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/_Normálna"
1143
1144 #: src/compose.c:659
1145 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1146 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/Ní_zka"
1147
1148 #: src/compose.c:660
1149 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1150 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/N_ajni¾¹ia"
1151
1152 #: src/compose.c:662
1153 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1154 msgstr "/Sp_ráva/Vy¾ia_da» potvrdenie o príjme"
1155
1156 #: src/compose.c:663
1157 msgid "/_Message/Remo_ve references"
1158 msgstr "/Sp_ráva/Odstráni» od_kazy"
1159
1160 #: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:648 src/messageview.c:259
1161 msgid "/_Tools"
1162 msgstr "/_Nástroje"
1163
1164 #: src/compose.c:665
1165 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1166 msgstr "/_Nástroje/Zobrazi» _mierku"
1167
1168 #: src/compose.c:666 src/messageview.c:260
1169 msgid "/_Tools/_Address book"
1170 msgstr "/_Nástroje/_Adresár"
1171
1172 #: src/compose.c:667
1173 msgid "/_Tools/_Template"
1174 msgstr "/_Nástroje/©a_blóna"
1175
1176 #: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:275
1177 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1178 msgstr "/_Nástroje/A_kcie"
1179
1180 #: src/compose.c:1426
1181 msgid "Reply-To:"
1182 msgstr "Odpoveda» komu:"
1183
1184 #: src/compose.c:1429 src/compose.c:4494 src/compose.c:5206
1185 #: src/headerview.c:54
1186 msgid "Newsgroups:"
1187 msgstr "Diskusné skupiny:"
1188
1189 #: src/compose.c:1432
1190 msgid "Followup-To:"
1191 msgstr "Followup-To:"
1192
1193 #: src/compose.c:1727
1194 msgid "Quote mark format error."
1195 msgstr "Chyba v úvodzovkách."
1196
1197 #: src/compose.c:1743
1198 msgid "Message reply/forward format error."
1199 msgstr "Chyba formátu odpovede/preposielania."
1200
1201 #: src/compose.c:2073
1202 #, c-format
1203 msgid "File %s is empty."
1204 msgstr "Súbor %s je prázdny."
1205
1206 #: src/compose.c:2077
1207 #, c-format
1208 msgid "Can't read %s."
1209 msgstr "Nedá sa èíta» %s."
1210
1211 #: src/compose.c:2115
1212 #, c-format
1213 msgid "Message: %s"
1214 msgstr "Správa: %s"
1215
1216 #: src/compose.c:2810
1217 msgid " [Edited]"
1218 msgstr "[Upravené]"
1219
1220 #: src/compose.c:2812
1221 #, c-format
1222 msgid "%s - Compose message%s"
1223 msgstr "%s - Písanie správy%s"
1224
1225 #: src/compose.c:2815
1226 #, c-format
1227 msgid "Compose message%s"
1228 msgstr "Písanie správy%s"
1229
1230 #: src/compose.c:2839 src/compose.c:3088
1231 msgid ""
1232 "Account for sending mail is not specified.\n"
1233 "Please select a mail account before sending."
1234 msgstr ""
1235 "Nie je urèené konto pre odosielanie správ.\n"
1236 "Pred odosielaním prosím zvoµte po¹tové konto."
1237
1238 #: src/compose.c:2986
1239 msgid "Recipient is not specified."
1240 msgstr "Nie je urèený príjemca."
1241
1242 #: src/compose.c:2994 src/messageview.c:492 src/prefs_account.c:767
1243 #: src/prefs_common.c:975 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
1244 msgid "Send"
1245 msgstr "Odosla»"
1246
1247 #: src/compose.c:2995
1248 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1249 msgstr "Predmet je prázdny. Odosla» napriek tomu?"
1250
1251 #: src/compose.c:3016
1252 msgid "Could not queue message for sending"
1253 msgstr "Nie je mo¾né zaradi» správu do fronty na odoslanie"
1254
1255 #: src/compose.c:3021
1256 msgid ""
1257 "The message was queued but could not be sent.\n"
1258 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1259 msgstr ""
1260 "Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo mo¾né odosla» ju.\n"
1261 "Pou¾ite \"Odosla» správy vo fronte\" z hlavného okna pre opätovný pokus."
1262
1263 #: src/compose.c:3104 src/procmsg.c:1226 src/send_message.c:229
1264 #, c-format
1265 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1266 msgstr "Pri odosielaní správy na %s nastala chyba."
1267
1268 #: src/compose.c:3118
1269 msgid "Queueing"
1270 msgstr "Zaraïujem do fronty"
1271
1272 #: src/compose.c:3119
1273 msgid ""
1274 "Error occurred while sending the message.\n"
1275 "Put this message into queue folder?"
1276 msgstr ""
1277 "Pri odosielaní správy nastala chyba.\n"
1278 "Chcete správu zaradi» do prieèinka Na odoslanie?"
1279
1280 #: src/compose.c:3125
1281 msgid "Can't queue the message."
1282 msgstr "Správa sa nedá zaradi» do fronty."
1283
1284 #: src/compose.c:3128 src/send_message.c:580 src/send_message.c:599
1285 msgid "Error occurred while sending the message."
1286 msgstr "Pri odosielaní správy nastala chyba."
1287
1288 #: src/compose.c:3141
1289 msgid "Can't save the message to Sent."
1290 msgstr "Správa sa nedá ulo¾i» medzi odoslané správy."
1291
1292 #: src/compose.c:3372
1293 #, c-format
1294 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1295 msgstr "Nemô¾em nájs» ¾iadny kµúè asociovaný so zvoleným ID kµúèa `%s'."
1296
1297 #: src/compose.c:3478
1298 #, c-format
1299 msgid ""
1300 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1301 "%s to %s.\n"
1302 "Send it anyway?"
1303 msgstr ""
1304 "Nedá sa zmeni» kódovanie správy z\n"
1305 "%s na %s.\n"
1306 "Odosla» správu aj napriek tomu?"
1307
1308 #: src/compose.c:3742
1309 msgid "No account for sending mails available!"
1310 msgstr "Nie je dostupné ¾iadne konto pre odosielanie správ!"
1311
1312 #: src/compose.c:3752
1313 msgid "No account for posting news available!"
1314 msgstr "Nie je dostupné ¾iadne konto pre odosielanie news èlánkov!"
1315
1316 #: src/compose.c:4574 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:149
1317 msgid "From:"
1318 msgstr "Od:"
1319
1320 #: src/compose.c:4678 src/compose.c:4848 src/compose.c:5726
1321 msgid "MIME type"
1322 msgstr "MIME typ"
1323
1324 #: src/compose.c:4679 src/compose.c:4849 src/mimeview.c:198
1325 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:467
1326 msgid "Size"
1327 msgstr "Veµkos»"
1328
1329 #: src/compose.c:4743
1330 msgid "Save Message to "
1331 msgstr "Ulo¾i» správu do "
1332
1333 #: src/compose.c:4763
1334 msgid "Select ..."
1335 msgstr "Zvoµte ..."
1336
1337 #: src/compose.c:4899 src/prefs_account.c:1355 src/prefs_customheader.c:188
1338 #: src/prefs_matcher.c:146
1339 msgid "Header"
1340 msgstr "Hlavièka"
1341
1342 #: src/compose.c:4901
1343 msgid "Attachments"
1344 msgstr "Prílohy"
1345
1346 #: src/compose.c:4903
1347 msgid "Others"
1348 msgstr "Ostatné"
1349
1350 #: src/compose.c:4918 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
1351 #: src/summary_search.c:163
1352 msgid "Subject:"
1353 msgstr "Predmet:"
1354
1355 #: src/compose.c:5153 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
1356 #: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4200
1357 msgid "None"
1358 msgstr "®iadna"
1359
1360 #: src/compose.c:5162
1361 #, c-format
1362 msgid ""
1363 "Spell checker could not be started.\n"
1364 "%s"
1365 msgstr ""
1366 "Pravopisná kontrola sa nedá spusti».\n"
1367 "%s"
1368
1369 #: src/compose.c:5621
1370 msgid "Invalid MIME type."
1371 msgstr "Neplatný MIME typ."
1372
1373 #: src/compose.c:5639
1374 msgid "File doesn't exist or is empty."
1375 msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
1376
1377 #: src/compose.c:5708
1378 msgid "Properties"
1379 msgstr "Vlastnosti"
1380
1381 #: src/compose.c:5753
1382 msgid "Encoding"
1383 msgstr "Kódová stránka"
1384
1385 #: src/compose.c:5784
1386 msgid "Path"
1387 msgstr "Cesta"
1388
1389 #: src/compose.c:5785 src/prefs_toolbar.c:808
1390 msgid "File name"
1391 msgstr "Názov súboru"
1392
1393 #: src/compose.c:5962
1394 #, c-format
1395 msgid ""
1396 "The external editor is still working.\n"
1397 "Force terminating the process?\n"
1398 "process group id: %d"
1399 msgstr ""
1400 "Externý editor je e¹te stále aktívny.\n"
1401 "Ukonèi» ho násilne?\n"
1402 "skupinový ID procesu: %d"
1403
1404 #: src/compose.c:6271 src/inc.c:167 src/inc.c:257 src/toolbar.c:2046
1405 msgid "Offline warning"
1406 msgstr "Offline varovanie"
1407
1408 #: src/compose.c:6272 src/inc.c:168 src/inc.c:258 src/toolbar.c:2047
1409 msgid "You're working offline. Override?"
1410 msgstr "Pracujete offline. Pripoji» sa?"
1411
1412 #: src/compose.c:6390 src/compose.c:6411
1413 msgid "Select file"
1414 msgstr "Zvoµte súbor"
1415
1416 #: src/compose.c:6454
1417 msgid "Discard message"
1418 msgstr "Zru¹i» správu"
1419
1420 #: src/compose.c:6455
1421 msgid "This message has been modified. discard it?"
1422 msgstr "Obsah správy sa zmenil. Chcete zahodi» zmeny?"
1423
1424 #: src/compose.c:6456
1425 msgid "Discard"
1426 msgstr "Zahodi»"
1427
1428 #: src/compose.c:6456
1429 msgid "to Draft"
1430 msgstr "medzi Koncepty"
1431
1432 #: src/compose.c:6491
1433 #, c-format
1434 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1435 msgstr "Chcete pou¾i» ¹ablónu `%s' ?"
1436
1437 #: src/compose.c:6493
1438 msgid "Apply template"
1439 msgstr "Pou¾i» ¹ablónu"
1440
1441 #: src/compose.c:6494
1442 msgid "Replace"
1443 msgstr "Nahradi»"
1444
1445 #: src/compose.c:6494 src/toolbar.c:417
1446 msgid "Insert"
1447 msgstr "Vlo¾i»"
1448
1449 #: src/crash.c:141
1450 #, c-format
1451 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1452 msgstr "Proces Sylpheed (%ld) dostal signál %ld"
1453
1454 #: src/crash.c:186
1455 msgid "Sylpheed has crashed"
1456 msgstr "Sylpheed havaroval"
1457
1458 #: src/crash.c:202
1459 #, c-format
1460 msgid ""
1461 "%s.\n"
1462 "Please file a bug report and include the information below."
1463 msgstr ""
1464 "%s.\n"
1465 "Prosím vyplòte správu o chybe a pridajte údaje uvedené ni¾¹ie."
1466
1467 #: src/crash.c:207
1468 msgid "Debug log"
1469 msgstr "Ladiaci záznam"
1470
1471 #: src/crash.c:247
1472 msgid "Save..."
1473 msgstr "Ulo¾i»..."
1474
1475 #: src/crash.c:252
1476 msgid "Create bug report"
1477 msgstr "Vytvori» správu o chybe"
1478
1479 #: src/crash.c:301
1480 msgid "Save crash information"
1481 msgstr "Ulo¾i» informácie o havárii"
1482
1483 #: src/editaddress.c:143
1484 msgid "Add New Person"
1485 msgstr "Prida» kontakt"
1486
1487 #: src/editaddress.c:144
1488 msgid "Edit Person Details"
1489 msgstr "Upravi» údaje o kontakte"
1490
1491 #: src/editaddress.c:285
1492 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1493 msgstr "Musíte zada» e-mailovú adresu."
1494
1495 #: src/editaddress.c:422
1496 msgid "A Name and Value must be supplied."
1497 msgstr "Musíte zada» názov a hodnotu."
1498
1499 #: src/editaddress.c:480
1500 msgid "Edit Person Data"
1501 msgstr "Upravi» údaje o kontakte"
1502
1503 #: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
1504 #: src/ldif.c:826
1505 msgid "Display Name"
1506 msgstr "Zobrazi» meno"
1507
1508 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
1509 msgid "Last Name"
1510 msgstr "Priezvisko"
1511
1512 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
1513 msgid "First Name"
1514 msgstr "Krstné meno"
1515
1516 #: src/editaddress.c:589
1517 msgid "Nickname"
1518 msgstr "Prezývka"
1519
1520 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1521 #: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
1522 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1523 msgid "E-Mail Address"
1524 msgstr "E-mailová adresa"
1525
1526 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1527 msgid "Alias"
1528 msgstr "Alias"
1529
1530 #: src/editaddress.c:710
1531 msgid "Move Up"
1532 msgstr "Posunú» nahor"
1533
1534 #: src/editaddress.c:713
1535 msgid "Move Down"
1536 msgstr "Posunú» nadol"
1537
1538 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
1539 msgid "Modify"
1540 msgstr "Zmeni»"
1541
1542 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1543 #: src/summary_search.c:207
1544 msgid "Clear"
1545 msgstr "Vyèisti»"
1546
1547 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1548 #: src/prefs_matcher.c:455
1549 msgid "Value"
1550 msgstr "Hodnota"
1551
1552 #: src/editaddress.c:883
1553 msgid "Basic Data"
1554 msgstr "Základné údaje"
1555
1556 #: src/editaddress.c:885
1557 msgid "User Attributes"
1558 msgstr "Atribúty u¾ivateµa"
1559
1560 #: src/editbook.c:112
1561 msgid "File appears to be Ok."
1562 msgstr "Súbor je v poriadku."
1563
1564 #: src/editbook.c:115
1565 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1566 msgstr "Súbor nemá platný formát adresára."
1567
1568 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1569 msgid "Could not read file."
1570 msgstr "Súbor sa nedá èíta»."
1571
1572 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1573 msgid "Edit Addressbook"
1574 msgstr "Upravi» adresár"
1575
1576 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1577 msgid " Check File "
1578 msgstr "Testova» súbor"
1579
1580 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1581 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1572
1582 msgid "File"
1583 msgstr "Súbor"
1584
1585 #: src/editbook.c:283
1586 msgid "Add New Addressbook"
1587 msgstr "Prida» nový adresár"
1588
1589 #: src/editgroup.c:103
1590 msgid "A Group Name must be supplied."
1591 msgstr "Musíte zada» názov skupiny."
1592
1593 #: src/editgroup.c:264
1594 msgid "Edit Group Data"
1595 msgstr "Upravi» údaje skupiny"
1596
1597 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1598 msgid "Group Name"
1599 msgstr "Názov skupiny"
1600
1601 #: src/editgroup.c:311
1602 msgid "Addresses in Group"
1603 msgstr "Adresy v skupine"
1604
1605 #: src/editgroup.c:313
1606 msgid " -> "
1607 msgstr " -> "
1608
1609 #: src/editgroup.c:340
1610 msgid " <- "
1611 msgstr " <- "
1612
1613 #: src/editgroup.c:342
1614 msgid "Available Addresses"
1615 msgstr "Dostupné adresy"
1616
1617 #: src/editgroup.c:402
1618 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1619 msgstr "E-mailové adresy mô¾te presúva» z a do skupiny pomocou tlaèítok so ¹ípkami"
1620
1621 #: src/editgroup.c:450
1622 msgid "Edit Group Details"
1623 msgstr "Upravi» detaily skupiny"
1624
1625 #: src/editgroup.c:453
1626 msgid "Add New Group"
1627 msgstr "Prida» novú skupinu"
1628
1629 #: src/editgroup.c:503
1630 msgid "Edit folder"
1631 msgstr "Upravi» prieèinok"
1632
1633 #: src/editgroup.c:503
1634 msgid "Input the new name of folder:"
1635 msgstr "Zadajte nový názov prieèinka:"
1636
1637 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1874 src/folderview.c:1924
1638 #: src/folderview.c:2192
1639 msgid "New folder"
1640 msgstr "Nový prieèinok"
1641
1642 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1875 src/folderview.c:1925
1643 msgid "Input the name of new folder:"
1644 msgstr "Zadajte názov nového prieèinka:"
1645
1646 #: src/editjpilot.c:189
1647 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1648 msgstr "Súbor nemá JPilot formát."
1649
1650 #: src/editjpilot.c:225
1651 msgid "Select JPilot File"
1652 msgstr "Vyberte súbor JPilot"
1653
1654 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1655 msgid "Edit JPilot Entry"
1656 msgstr "Upravi» záznam JPilot"
1657
1658 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:440 src/editvcard.c:229
1659 #: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
1660 #: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2153
1661 #: src/prefs_spelling.c:244
1662 msgid " ... "
1663 msgstr " ... "
1664
1665 #: src/editjpilot.c:319
1666 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1667 msgstr "Ïal¹ie e-mailové adresy"
1668
1669 #: src/editjpilot.c:408
1670 msgid "Add New JPilot Entry"
1671 msgstr "Prida» nový záznam JPilot"
1672
1673 #: src/editldap_basedn.c:141
1674 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1675 msgstr "Úprava LDAP - Zvoµte bázu pre vyhµadávanie"
1676
1677 #: src/editldap_basedn.c:161 src/editldap.c:404
1678 msgid "Hostname"
1679 msgstr "Názov poèítaèa"
1680
1681 #: src/editldap_basedn.c:171 src/editldap.c:414 src/ssl_manager.c:106
1682 msgid "Port"
1683 msgstr "Port"
1684
1685 #: src/editldap_basedn.c:181 src/editldap.c:432
1686 msgid "Search Base"
1687 msgstr "Báza pre vyhµadávanie"
1688
1689 #: src/editldap_basedn.c:202
1690 msgid "Available Search Base(s)"
1691 msgstr "Dostupné bázy"
1692
1693 #: src/editldap_basedn.c:291
1694 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1695 msgstr "Nemô¾em naèíta» bázy pre vyhµadávanie zo servera - prosím zadajte ruène"
1696
1697 #: src/editldap_basedn.c:295 src/editldap.c:265
1698 msgid "Could not connect to server"
1699 msgstr "Nepodarilo sa pripoji» k serveru"
1700
1701 #: src/editldap.c:147
1702 msgid "A Name must be supplied."
1703 msgstr "Musíte zada» názov."
1704
1705 #: src/editldap.c:159
1706 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1707 msgstr "Musíte zada» názov serveru."
1708
1709 #: src/editldap.c:172
1710 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1711 msgstr "Musíte zada» aspoò jeden vyhµadávací atribút LDAP."
1712
1713 #: src/editldap.c:262
1714 msgid "Connected successfully to server"
1715 msgstr "Pripojený k serveru"
1716
1717 #: src/editldap.c:313 src/editldap.c:824
1718 msgid "Edit LDAP Server"
1719 msgstr "Upravi» LDAP server"
1720
1721 #: src/editldap.c:427
1722 msgid " Check Server "
1723 msgstr "Overi» server"
1724
1725 #: src/editldap.c:488
1726 msgid "Search Attributes"
1727 msgstr "Vyhµadávacie atribúty"
1728
1729 #: src/editldap.c:496
1730 msgid " Defaults "
1731 msgstr " ©tandardné "
1732
1733 #: src/editldap.c:501
1734 msgid "Max Query Age (secs)"
1735 msgstr "Max. trvanie po¾iadavky (v sekundách)"
1736
1737 #: src/editldap.c:518
1738 msgid "Include server in dynamic search"
1739 msgstr "Zahrnú» server v dynamickom vyhµadávaní"
1740
1741 #: src/editldap.c:565
1742 msgid "Bind DN"
1743 msgstr "Bind DN"
1744
1745 #: src/editldap.c:575
1746 msgid "Bind Password"
1747 msgstr "Bind heslo"
1748
1749 #: src/editldap.c:585
1750 msgid "Timeout (secs)"
1751 msgstr "Timeout (v sekundách)"
1752
1753 #: src/editldap.c:600
1754 msgid "Maximum Entries"
1755 msgstr "Maximum záznamov"
1756
1757 #: src/editldap.c:625 src/prefs_account.c:763
1758 msgid "Basic"
1759 msgstr "Základné"
1760
1761 #: src/editldap.c:626 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
1762 msgid "Search"
1763 msgstr "Hµada»"
1764
1765 #: src/editldap.c:627 src/summaryview.c:642
1766 msgid "Extended"
1767 msgstr "Roz¹írené"
1768
1769 #: src/editldap.c:829
1770 msgid "Add New LDAP Server"
1771 msgstr "Prida» nový LDAP server"
1772
1773 #: src/editvcard.c:96
1774 msgid "File does not appear to be vCard format."
1775 msgstr "Súbor nie je vo formáte vCard."
1776
1777 #: src/editvcard.c:132
1778 msgid "Select vCard File"
1779 msgstr "Vyberte súbor vCard"
1780
1781 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1782 msgid "Edit vCard Entry"
1783 msgstr "Upravi» vCard záznam"
1784
1785 #: src/editvcard.c:296
1786 msgid "Add New vCard Entry"
1787 msgstr "Prida» nový vCard záznam"
1788
1789 #: src/exphtmldlg.c:111
1790 msgid "Please specify output directory and file to create."
1791 msgstr "Prosím zadajte názov výstupného prieèinku a súboru."
1792
1793 #: src/exphtmldlg.c:114
1794 msgid "Select stylesheet and formatting."
1795 msgstr "Vyberte stylesheet a formátovanie."
1796
1797 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
1798 msgid "File exported successfully."
1799 msgstr "Súbor bol úspe¹ne exportovaný."
1800
1801 #: src/exphtmldlg.c:181
1802 #, c-format
1803 msgid ""
1804 "HTML Output Directory '%s'\n"
1805 "does not exist. OK to create new directory?"
1806 msgstr ""
1807 "Prieèinok '%s' pre výstup HTML\n"
1808 "neexistuje. Vytvori» ho?"
1809
1810 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
1811 msgid "Create Directory"
1812 msgstr "Vytvori» prieèinok"
1813
1814 #: src/exphtmldlg.c:193
1815 #, c-format
1816 msgid ""
1817 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1818 "%s"
1819 msgstr ""
1820 "Nepodarilo sa vytvori» prieèinok pre HTML výstup:\n"
1821 "%s"
1822
1823 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
1824 msgid "Failed to Create Directory"
1825 msgstr "Nepodarilo sa vytvori» prieèinok"
1826
1827 #: src/exphtmldlg.c:241
1828 msgid "Error creating HTML file"
1829 msgstr "Chyba pri vytváraní HTML súboru"
1830
1831 #: src/exphtmldlg.c:361
1832 msgid "Select HTML Output File"
1833 msgstr "Zvoµte súbor pre HTML výstup"
1834
1835 #: src/exphtmldlg.c:435
1836 msgid "HTML Output File"
1837 msgstr "Výstupný súbor HTML"
1838
1839 #: src/exphtmldlg.c:496
1840 msgid "Stylesheet"
1841 msgstr "Stylesheet"
1842
1843 #: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3177 src/prefs_common.c:3459
1844 msgid "Default"
1845 msgstr "©tandardné"
1846
1847 #: src/exphtmldlg.c:515
1848 msgid "Full"
1849 msgstr "Plné"
1850
1851 #: src/exphtmldlg.c:521
1852 msgid "Custom"
1853 msgstr "Vlastné"
1854
1855 #: src/exphtmldlg.c:527
1856 msgid "Custom-2"
1857 msgstr "Vlastné-2"
1858
1859 #: src/exphtmldlg.c:533
1860 msgid "Custom-3"
1861 msgstr "Vlastné-3"
1862
1863 #: src/exphtmldlg.c:539
1864 msgid "Custom-4"
1865 msgstr "Vlastné-4"
1866
1867 #: src/exphtmldlg.c:553
1868 msgid "Full Name Format"
1869 msgstr "Formát celého mena"
1870
1871 #: src/exphtmldlg.c:560
1872 msgid "First Name, Last Name"
1873 msgstr "Krstné meno, priezvisko"
1874
1875 #: src/exphtmldlg.c:566
1876 msgid "Last Name, First Name"
1877 msgstr "Priezvisko, krstné meno"
1878
1879 #: src/exphtmldlg.c:580
1880 msgid "Color Banding"
1881 msgstr "Farebné znaèenie"
1882
1883 #: src/exphtmldlg.c:586
1884 msgid "Format E-Mail Links"
1885 msgstr "Formátova» e-mailové linky"
1886
1887 #: src/exphtmldlg.c:592
1888 msgid "Format User Attributes"
1889 msgstr "Formátova» pou¾ívateµské atribúty"
1890
1891 #: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
1892 msgid "File Name :"
1893 msgstr "Názov súboru :"
1894
1895 #: src/exphtmldlg.c:657
1896 msgid "Open with Web Browser"
1897 msgstr "Otvori» vo webovom prehliadaèi"
1898
1899 #: src/exphtmldlg.c:689
1900 msgid "Export Address Book to HTML File"
1901 msgstr "Exportova» adresár do HTML"
1902
1903 #: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
1904 msgid "Prev"
1905 msgstr "Predchádzajúci"
1906
1907 #: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
1908 #: src/toolbar.c:376 src/toolbar.c:467
1909 msgid "Next"
1910 msgstr "Nasledujúca"
1911
1912 #: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
1913 msgid "File Info"
1914 msgstr "Údaje o súbore"
1915
1916 #: src/exphtmldlg.c:756
1917 msgid "Format"
1918 msgstr "Formát"
1919
1920 #: src/expldifdlg.c:110
1921 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
1922 msgstr "Prosím zvoµte výstupný prieèinok a súbor LDIF."
1923
1924 #: src/expldifdlg.c:113
1925 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
1926 msgstr "Zadajte parametre na formátovanie odlí¹eného názvu."
1927
1928 #: src/expldifdlg.c:188
1929 #, c-format
1930 msgid ""
1931 "LDIF Output Directory '%s'\n"
1932 "does not exist. OK to create new directory?"
1933 msgstr ""
1934 "Výstupný prieèinok LDIF '%s'\n"
1935 "neexistuje. Vytvori» ho?"
1936
1937 #: src/expldifdlg.c:200
1938 #, c-format
1939 msgid ""
1940 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
1941 "%s"
1942 msgstr ""
1943 "Nemô¾em vytvori» výstupný prieèinok LDIF:\n"
1944 "%s"
1945
1946 #: src/expldifdlg.c:244
1947 msgid "Suffix was not supplied"
1948 msgstr "Nebola zadaná prípona"
1949
1950 #: src/expldifdlg.c:246
1951 msgid ""
1952 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
1953 "you wish to proceed without a suffix?"
1954 msgstr ""
1955 "Prípona je potrebná, ak sa data majú pou¾íva» na serveri LDAP. Naozaj si "
1956 "prajete pokraèova» bez prípony?"
1957
1958 #: src/expldifdlg.c:264
1959 msgid "Error creating LDIF file"
1960 msgstr "Chyba pri vytváraní súboru LDIF"
1961
1962 #: src/expldifdlg.c:373
1963 msgid "Select LDIF Output File"
1964 msgstr "Zvoµte výstupný súbor LDIF"
1965
1966 #: src/expldifdlg.c:447
1967 msgid "LDIF Output File"
1968 msgstr "Výstupný súbor LDIF"
1969
1970 #: src/expldifdlg.c:508
1971 msgid "Suffix"
1972 msgstr "Prípona"
1973
1974 #: src/expldifdlg.c:520
1975 msgid ""
1976 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
1977 "entry. Examples include:\n"
1978 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1979 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1980 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1981 msgstr ""
1982 "Prípona je pou¾itá pre vytvorenie \"Distinguished Name\" (alebo DN) pre "
1983 "polo¾ku LDAP. Napríklad:\n"
1984 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1985 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1986 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1987
1988 #: src/expldifdlg.c:529
1989 msgid "Relative DN"
1990 msgstr "Relatívne DN"
1991
1992 #: src/expldifdlg.c:536
1993 msgid "Unique ID"
1994 msgstr "Jedineèné ID"
1995
1996 #: src/expldifdlg.c:544
1997 msgid ""
1998 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
1999 "to:\n"
2000 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2001 msgstr ""
2002 "Jedineèné ID tohoto adresáru sa pou¾ije na vytvorenie DN formátovaného "
2003 "pribli¾ne takto:\n"
2004 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2005
2006 #: src/expldifdlg.c:557
2007 msgid ""
2008 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2009 "similar to:\n"
2010 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2011 msgstr ""
2012 "Zobrazované meno tohoto adresáru sa pou¾ije na vytvorenie DN formátovaného "
2013 "takto:\n"
2014 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2015
2016 #: src/expldifdlg.c:570
2017 msgid ""
2018 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2019 "is formatted similar to:\n"
2020 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2021 msgstr ""
2022 "Prvá adresa ka¾dého kontaktu sa pou¾ije na vytvorenie DN formátovaného "
2023 "takto:\n"
2024 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2025
2026 #: src/expldifdlg.c:584
2027 msgid ""
2028 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2029 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2030 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2031 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2032 "available RDN options that will be used to create the DN."
2033 msgstr ""
2034 "Súbor LDIF obsahuje viacero záznamov, ktoré sú zväè¹a zasielané na server "
2035 "LDAP. Ka¾dý záznam v súbore je odlí¹ený pomocou \"Distinguished Name\" (DN). "
2036 "Prípona je pridaná k \"Relative Distinguished Name\" (RDN), a spolu tvoria "
2037 "DN. Prosím vyberte jednu z mo¾ností RDN, ktorá bude pou¾itá na vytvorenie DN."
2038
2039 #: src/expldifdlg.c:597
2040 msgid "Use DN attribute if present in data"
2041 msgstr "Pou¾i» atribút DN ak sa nachádza v údajoch"
2042
2043 #: src/expldifdlg.c:604
2044 msgid ""
2045 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2046 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2047 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2048 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2049 msgstr ""
2050 "Adresár mô¾e obsahova» záznamy, ktoré boli predtým importované zo súboru "
2051 "LDIF. Atribút \"Distinguished Name\" (DN), ak sa nachádza medzi údajmi v "
2052 "adresári, mô¾e by» pou¾itý v exportovanom súbore LDIF. v prípade, ¾e sa "
2053 "atribút DN nenájde, bude pou¾ité vy¹¹ie zvolené RDN."
2054
2055 #: src/expldifdlg.c:615
2056 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2057 msgstr "Nezahrnú» záznam ak neexistuje e-mailová adresa"
2058
2059 #: src/expldifdlg.c:622
2060 msgid ""
2061 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2062 "option to ignore these records."
2063 msgstr ""
2064 "Adresár mô¾e obsahova» záznamy bez e-mailovej adresy. Zvoµte túto mo¾nos», "
2065 "ak si prajete takéto záznamy ignorova»."
2066
2067 #: src/expldifdlg.c:710
2068 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2069 msgstr "Exportova» adresár do súboru LDIF"
2070
2071 #: src/expldifdlg.c:777
2072 msgid "Distguished Name"
2073 msgstr "Distguished Name"
2074
2075 #: src/export.c:128
2076 msgid "Export"
2077 msgstr "Exportova»"
2078
2079 #: src/export.c:147
2080 msgid "Specify target folder and mbox file."
2081 msgstr "Urèite cieµový prieèinok a súbor mbox."
2082
2083 #: src/export.c:157
2084 msgid "Source dir:"
2085 msgstr "Zdrojový prieèinok:"
2086
2087 #: src/export.c:162
2088 msgid "Exporting file:"
2089 msgstr "Exportovaný súbor:"
2090
2091 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
2092 #: src/prefs_account.c:1228
2093 msgid " Select... "
2094 msgstr "Zvoµte..."
2095
2096 #: src/export.c:220
2097 msgid "Select exporting file"
2098 msgstr "Zvoµte súbor pre export"
2099
2100 #: src/exporthtml.c:796
2101 msgid "Full Name"
2102 msgstr "Celé meno"
2103
2104 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
2105 msgid "Attributes"
2106 msgstr "Atribúty"
2107
2108 #: src/exporthtml.c:1001
2109 msgid "Sylpheed Address Book"
2110 msgstr "Adresár Sylpheed-u"
2111
2112 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:592
2113 msgid "Name already exists but is not a directory."
2114 msgstr "Názov u¾ existuje, ale nie je to prieèinok."
2115
2116 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:595
2117 msgid "No permissions to create directory."
2118 msgstr "Nemáte práva na vytvorenie tohoto prieèinku."
2119
2120 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:598
2121 msgid "Name is too long."
2122 msgstr "Názov je príli¹ dlhý."
2123
2124 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:601
2125 msgid "Not specified."
2126 msgstr "Nie je urèený."
2127
2128 #: src/folder.c:854
2129 msgid "Inbox"
2130 msgstr "Prijaté"
2131
2132 #: src/folder.c:858
2133 msgid "Sent"
2134 msgstr "Odoslané"
2135
2136 #: src/folder.c:862
2137 msgid "Queue"
2138 msgstr "Na odoslanie"
2139
2140 #: src/folder.c:866
2141 msgid "Trash"
2142 msgstr "Odpadkový kô¹"
2143
2144 #: src/folder.c:870
2145 msgid "Drafts"
2146 msgstr "Koncepty"
2147
2148 #: src/folder.c:1083
2149 #, c-format
2150 msgid "Processing (%s)...\n"
2151 msgstr "Spracúvam (%s)...\n"
2152
2153 #: src/folder.c:1871
2154 #, c-format
2155 msgid "Moving %s to %s...\n"
2156 msgstr "Presúvam %s do %s...\n"
2157
2158 #: src/foldersel.c:148
2159 msgid "Select folder"
2160 msgstr "Zvoµte prieèinok"
2161
2162 #: src/folderview.c:282 src/folderview.c:298 src/folderview.c:319
2163 msgid "/Create _new folder..."
2164 msgstr "/Vytvori» _nový prieèinok..."
2165
2166 #: src/folderview.c:283 src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
2167 msgid "/_Rename folder..."
2168 msgstr "/_Premenova» prieèinok..."
2169
2170 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:300 src/folderview.c:321
2171 msgid "/M_ove folder..."
2172 msgstr "/_Presunú» prieèinok..."
2173
2174 #: src/folderview.c:285 src/folderview.c:301 src/folderview.c:322
2175 msgid "/_Delete folder"
2176 msgstr "/_Zmaza» prieèinok"
2177
2178 #: src/folderview.c:287 src/folderview.c:307
2179 msgid "/Remove _mailbox"
2180 msgstr "/_Odstráni» schránku"
2181
2182 #: src/folderview.c:290 src/folderview.c:311 src/folderview.c:332
2183 #: src/folderview.c:351
2184 msgid "/_Processing..."
2185 msgstr "/_Spracovanie..."
2186
2187 #: src/folderview.c:291
2188 msgid "/_Scoring..."
2189 msgstr "/_Hodnotenie..."
2190
2191 #: src/folderview.c:296 src/folderview.c:317 src/folderview.c:338
2192 msgid "/Mark all _read"
2193 msgstr "/Oznaèi» _v¹etky ako preèítané"
2194
2195 #: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324 src/folderview.c:344
2196 msgid "/_Check for new messages"
2197 msgstr "/P_rija» nové správy"
2198
2199 #: src/folderview.c:305 src/folderview.c:326
2200 msgid "/R_ebuild folder tree"
2201 msgstr "/O_bnovi» ¹truktúru prieèinkov"
2202
2203 #: src/folderview.c:309 src/folderview.c:330 src/folderview.c:349
2204 msgid "/_Search folder..."
2205 msgstr "/_Prehµada» prieèinok..."
2206
2207 #: src/folderview.c:312 src/folderview.c:333 src/folderview.c:352
2208 msgid "/S_coring..."
2209 msgstr "/_Hodnotenie..."
2210
2211 #: src/folderview.c:328
2212 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2213 msgstr "/Odstráni» konto _IMAP4"
2214
2215 #: src/folderview.c:340
2216 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2217 msgstr "/Prih_lási» sa do diskusnej skupiny..."
2218
2219 #: src/folderview.c:342
2220 msgid "/_Remove newsgroup"
2221 msgstr "/Odstráni» _diskusnú skupinu"
2222
2223 #: src/folderview.c:347
2224 msgid "/Remove _news account"
2225 msgstr "/Odstráni» _news konto"
2226
2227 #: src/folderview.c:381
2228 msgid "New"
2229 msgstr "Nový"
2230
2231 #: src/folderview.c:382
2232 msgid "Unread"
2233 msgstr "Nepreèítané"
2234
2235 #: src/folderview.c:383
2236 msgid "#"
2237 msgstr "#"
2238
2239 #: src/folderview.c:620
2240 msgid "Setting folder info..."
2241 msgstr "Nastavujem informácie o prieèinku..."
2242
2243 #: src/folderview.c:780 src/mainwindow.c:2782 src/setup.c:79
2244 #, c-format
2245 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2246 msgstr "Prehµadávam prieèinok %s%c%s ..."
2247
2248 #: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2787 src/setup.c:84
2249 #, c-format
2250 msgid "Scanning folder %s ..."
2251 msgstr "Prehµadávam prieèinok %s ..."
2252
2253 #: src/folderview.c:825
2254 msgid "Rebuilding folder tree..."
2255 msgstr "Obnovujem strom prieèinku..."
2256
2257 #: src/folderview.c:907
2258 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2259 msgstr "Kontrolujem nové spráby vo v¹etkých prieèinkoch..."
2260
2261 #: src/folderview.c:1677
2262 #, c-format
2263 msgid "Opening Folder %s..."
2264 msgstr "Otváram prieèinok %s..."
2265
2266 #: src/folderview.c:1689
2267 msgid "Folder could not be opened."
2268 msgstr "Prieèinok sa nedá otvori»."
2269
2270 #: src/folderview.c:1876 src/folderview.c:1926 src/folderview.c:2196
2271 msgid "NewFolder"
2272 msgstr "Nový Prieèinok"
2273
2274 #: src/folderview.c:1881 src/folderview.c:1973 src/folderview.c:2201
2275 #, c-format
2276 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2277 msgstr "Názov prieèinka nemô¾e obsahova» `%c'."
2278
2279 #: src/folderview.c:1894 src/folderview.c:1931 src/folderview.c:1983
2280 #: src/folderview.c:2053 src/folderview.c:2213
2281 #, c-format
2282 msgid "The folder `%s' already exists."
2283 msgstr "Prieèinok `%s' u¾ existuje."
2284
2285 #: src/folderview.c:1901 src/folderview.c:2220
2286 #, c-format
2287 msgid "Can't create the folder `%s'."
2288 msgstr "Nedá sa vytvori» prieèinok `%s'."
2289
2290 #: src/folderview.c:1966 src/folderview.c:2043
2291 #, c-format
2292 msgid "Input new name for `%s':"
2293 msgstr "Zadajte nový názov pre `%s':"
2294
2295 #: src/folderview.c:1967 src/folderview.c:2045
2296 msgid "Rename folder"
2297 msgstr "Premenova» prieèinok"
2298
2299 #: src/folderview.c:2103
2300 #, c-format
2301 msgid ""
2302 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2303 "Do you really want to delete?"
2304 msgstr ""
2305 "V¹etky prieèinky a správy v `%s' budú odstránené.\n"
2306 "Naozaj pokraèova»?"
2307
2308 #: src/folderview.c:2105
2309 msgid "Delete folder"
2310 msgstr "Odstráni» prieèinok"
2311
2312 #: src/folderview.c:2122
2313 #, c-format
2314 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2315 msgstr "Prieèinok '%s' sa nedá odstráni»."
2316
2317 #: src/folderview.c:2158
2318 #, c-format
2319 msgid ""
2320 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2321 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2322 msgstr ""
2323 "Naozaj chcete odstráni» schránku '%s' ?\n"
2324 "(Správy NEBUDÚ odstránené z disku)"
2325
2326 #: src/folderview.c:2160
2327 msgid "Remove mailbox"
2328 msgstr "Odstráni» schránku"
2329
2330 #: src/folderview.c:2193
2331 msgid ""
2332 "Input the name of new folder:\n"
2333 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2334 " append `/' at the end of the name)"
2335 msgstr ""
2336 "Zadajte názov nového prieèinku:\n"
2337 "(Ak chcete vytvori» prieèinok s ïal¹ími podzlo¾kami,\n"
2338 "pridajte na koniec názvu '/')"
2339
2340 #: src/folderview.c:2250
2341 #, c-format
2342 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2343 msgstr "Naozaj chcete odstráni» IMAP4 konto '%s'?"
2344
2345 #: src/folderview.c:2251
2346 msgid "Delete IMAP4 account"
2347 msgstr "Odstráni» IMAP4 konto"
2348
2349 #: src/folderview.c:2385
2350 #, c-format
2351 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2352 msgstr "Naozaj chcete odstráni» diskusnú skupinu '%s'?"
2353
2354 #: src/folderview.c:2386
2355 msgid "Delete newsgroup"
2356 msgstr "Odstráni» diskusnú skupinu"
2357
2358 #: src/folderview.c:2423
2359 #, c-format
2360 msgid "Really delete news account `%s'?"
2361 msgstr "Naozaj chcede odstráni» news konto '%s'?"
2362
2363 #: src/folderview.c:2424
2364 msgid "Delete news account"
2365 msgstr "Odstráni» news konto"
2366
2367 #: src/folderview.c:2532
2368 #, c-format
2369 msgid "Moving %s to %s..."
2370 msgstr "Presúvam %s do %s..."
2371
2372 #: src/folderview.c:2561
2373 msgid "Source and destination are the same."
2374 msgstr "Zdroj je identický s cieµom."
2375
2376 #: src/folderview.c:2564
2377 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2378 msgstr "Nie je mo¾né presunú» prieèinok do jeho podprieèinku."
2379
2380 #: src/folderview.c:2567
2381 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2382 msgstr "Prieèinky nie je mo¾né presúva» medzi jednotlivými schránkami."
2383
2384 #: src/folderview.c:2570
2385 msgid "Move failed!"
2386 msgstr "Presun sa nepodaril!"
2387
2388 #: src/grouplistdialog.c:176
2389 msgid "Newsgroup subscription"
2390 msgstr "Prihlásenie sa do diskusnej skupiny"
2391
2392 #: src/grouplistdialog.c:192
2393 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2394 msgstr "Zvoµte diskusné skupiny, do ktorých sa chcete prihlási»:"
2395
2396 #: src/grouplistdialog.c:198
2397 msgid "Find groups:"
2398 msgstr "Nájs» skupiny:"
2399
2400 #: src/grouplistdialog.c:206
2401 msgid " Search "
2402 msgstr " Vyhµada» "
2403
2404 #: src/grouplistdialog.c:218
2405 msgid "Newsgroup name"
2406 msgstr "Názov diskusnej skupiny"
2407
2408 #: src/grouplistdialog.c:219
2409 msgid "Messages"
2410 msgstr "Správy"
2411
2412 #: src/grouplistdialog.c:220
2413 msgid "Type"
2414 msgstr "Typ"
2415
2416 #: src/grouplistdialog.c:246
2417 msgid "Refresh"
2418 msgstr "Obnovi»"
2419
2420 #: src/grouplistdialog.c:350
2421 msgid "moderated"
2422 msgstr "moderovaná"
2423
2424 #: src/grouplistdialog.c:352
2425 msgid "readonly"
2426 msgstr "len na èítanie"
2427
2428 #: src/grouplistdialog.c:354
2429 msgid "unknown"
2430 msgstr "neznáma"
2431
2432 #: src/grouplistdialog.c:401
2433 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2434 msgstr "Nedá sa získa» zoznam diskusných skupín."
2435
2436 #: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1159
2437 msgid "Done."
2438 msgstr "Hotovo."
2439
2440 #: src/grouplistdialog.c:480
2441 #, c-format
2442 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2443 msgstr "Prijatých %d diskusných skupín (preèítaných %s)"
2444
2445 #: src/gtk/about.c:89
2446 msgid "About"
2447 msgstr "O programe"
2448
2449 #: src/gtk/about.c:111
2450 #, c-format
2451 msgid ""
2452 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2453 "Operating System: %s %s (%s)"
2454 msgstr ""
2455 "Verzia GTK+ %d.%d.%d\n"
2456 "Operaèný systém: %s %s (%s)"
2457
2458 #: src/gtk/about.c:126
2459 #, c-format
2460 msgid "Compiled-in features:%s"
2461 msgstr "Zakompilované vlastnosti: %s"
2462
2463 #: src/gtk/about.c:210
2464 msgid ""
2465 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2466 "\n"
2467 msgstr ""
2468 "GPGME je chránené copyrightom 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org> \n"
2469 "\n"
2470
2471 #: src/gtk/about.c:214
2472 msgid ""
2473 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2474 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2475 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2476 "version.\n"
2477 "\n"
2478 msgstr ""
2479 "Tento program je voµne ¹íriteµný; Mô¾ete ho ¹íri» (a)lebo ho upravova» tak "
2480 "ako to popisuje GNU General Public License, licencia vydaná organizáciou "
2481 "Free Software Foundation, a to vo verzii 2, alebo, podµa vá¹ho rozhodnutia, "
2482 "v akejkoµvek ïal¹ej verzii.\n"
2483 "\n"
2484
2485 #: src/gtk/about.c:220
2486 msgid ""
2487 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2488 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2489 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2490 "more details.\n"
2491 "\n"
2492 msgstr ""
2493 "Tento program je ¹írený vo viere v jeho u¾itoènos», ale BEZ AKEJKO¥VEK "
2494 "ZÁRUKY. Viac detailov nájdete v GNU General Public License.\n"
2495 "\n"
2496
2497 #: src/gtk/about.c:226
2498 msgid ""
2499 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2500 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2501 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2502 msgstr ""
2503 "Kópiu GNU General Public License by ste mali získa» spoloène s týmto "
2504 "programom. Ak to tak nie je, napí¹te na adresu Free Software Foundation, "
2505 "Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2506
2507 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2508 msgid "Orange"
2509 msgstr "Oran¾ová"
2510
2511 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2512 msgid "Red"
2513 msgstr "Èervená"
2514
2515 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2516 msgid "Pink"
2517 msgstr "Ru¾ová"
2518
2519 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2520 msgid "Sky blue"
2521 msgstr "Bledomodrá"
2522
2523 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2524 msgid "Blue"
2525 msgstr "Modrá"
2526
2527 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2528 msgid "Green"
2529 msgstr "Zelená"
2530
2531 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2532 msgid "Brown"
2533 msgstr "Hnedá"
2534
2535 #: src/gtk/gtkaspell.c:558
2536 msgid "No dictionary selected."
2537 msgstr "Nie je zvolený ¾iadny slovník."
2538
2539 #: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
2540 msgid "Normal Mode"
2541 msgstr "Normálny re¾im"
2542
2543 #: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
2544 msgid "Bad Spellers Mode"
2545 msgstr "Re¾im zlého pravopisu"
2546
2547 #: src/gtk/gtkaspell.c:818
2548 msgid "Unknown suggestion mode."
2549 msgstr "Re¾im návrhov neznámych slov."
2550
2551 #: src/gtk/gtkaspell.c:1051
2552 msgid "No misspelled word found."
2553 msgstr "Neboli nájdené ¾iadne pravopisné chyby."
2554
2555 #: src/gtk/gtkaspell.c:1385
2556 msgid "Replace unknown word"
2557 msgstr "Nahradi» neznáme slovo"
2558
2559 #: src/gtk/gtkaspell.c:1395
2560 #, c-format
2561 msgid "Replace \"%s\" with: "
2562 msgstr "Nahradi» \"%s\":"
2563
2564 #: src/gtk/gtkaspell.c:1415
2565 msgid ""
2566 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2567 "will learn from mistake.\n"
2568 msgstr ""
2569 "Ak pri stlaèení Enter podr¾íte klávesu MOD1,\n"
2570 "program sa z chyby pouèí.\n"
2571
2572 #: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
2573 msgid "Fast Mode"
2574 msgstr "Rýchly re¾im"
2575
2576 #: src/gtk/gtkaspell.c:1786
2577 #, c-format
2578 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2579 msgstr "\"%s\" neznáme v %s"
2580
2581 #: src/gtk/gtkaspell.c:1799
2582 msgid "Accept in this session"
2583 msgstr "Prija» v tomto sedení"
2584
2585 #: src/gtk/gtkaspell.c:1809
2586 msgid "Add to personal dictionary"
2587 msgstr "Prida» do osobného slovníka"
2588
2589 #: src/gtk/gtkaspell.c:1819
2590 msgid "Replace with..."
2591 msgstr "Nahradi» èím..."
2592
2593 #: src/gtk/gtkaspell.c:1829
2594 #, c-format
2595 msgid "Check with %s"
2596 msgstr "Overi» pomocou %s"
2597
2598 #: src/gtk/gtkaspell.c:1848
2599 msgid "(no suggestions)"
2600 msgstr "(¾iadne návrhy)"
2601
2602 #: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
2603 msgid "More..."
2604 msgstr "Ïal¹ie..."
2605
2606 #: src/gtk/gtkaspell.c:1914
2607 #, c-format
2608 msgid "Dictionary: %s"
2609 msgstr "Slovník: %s"
2610
2611 #: src/gtk/gtkaspell.c:1927
2612 #, c-format
2613 msgid "Use alternate (%s)"
2614 msgstr "Pou¾i» alternatívny (%s)"
2615
2616 #: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
2617 msgid "Check while typing"
2618 msgstr "Overova» pri písaní"
2619
2620 #: src/gtk/gtkaspell.c:1991
2621 msgid "Change dictionary"
2622 msgstr "Zmeni» slovník"
2623
2624 #: src/gtk/gtkaspell.c:2141
2625 #, c-format
2626 msgid ""
2627 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2628 "%s"
2629 msgstr ""
2630 "Kontrola pravopisu nemohla zmeni» slovník.\n"
2631 "%s"
2632
2633 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
2634 msgid "Abcdef"
2635 msgstr "Abcdef"
2636
2637 #: src/gtk/logwindow.c:61
2638 msgid "Protocol log"
2639 msgstr "Záznam protokolu"
2640
2641 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
2642 msgid "Select Plugin to load"
2643 msgstr "Zvoµte plugin ktorý sa má naèíta»"
2644
2645 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
2646 msgid "Plugins"
2647 msgstr "Pluginy"
2648
2649 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2716
2650 msgid "Description"
2651 msgstr "Popis"
2652
2653 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
2654 msgid "Load Plugin"
2655 msgstr "Naèíta» plugin"
2656
2657 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
2658 msgid "Unload Plugin"
2659 msgstr "Odobra» plugin"
2660
2661 #: src/gtk/prefswindow.c:215
2662 msgid "Page Index"
2663 msgstr "Obsah Stránky"
2664
2665 #: src/gtk/prefswindow.c:321 src/prefs_gtk.c:451
2666 msgid "Apply"
2667 msgstr "Pou¾i»"
2668
2669 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2670 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2671 msgid "correct"
2672 msgstr "správny"
2673
2674 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2675 msgid "Owner"
2676 msgstr "Majiteµ"
2677
2678 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2679 msgid "Signer"
2680 msgstr "Podpisovateµ"
2681
2682 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
2683 #: src/progressdialog.c:53
2684 msgid "Status"
2685 msgstr "Stav"
2686
2687 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2688 msgid "Name: "
2689 msgstr "Meno: "
2690
2691 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2692 msgid "Organization: "
2693 msgstr "Organizácia: "
2694
2695 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2696 msgid "Location: "
2697 msgstr "Umiestnenie: "
2698
2699 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2700 msgid "Fingerprint: "
2701 msgstr "Odtlaèok kµúèa: "
2702
2703 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2704 msgid "Signature status: "
2705 msgstr "Stav podpisu: "
2706
2707 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2708 #, c-format
2709 msgid "SSL certificate for %s"
2710 msgstr "SSL certifikát pre %s"
2711
2712 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2713 #, c-format
2714 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2715 msgstr "Certifikát pre %s je neznámy. Chcete ho prija»?"
2716
2717 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2718 #, c-format
2719 msgid "Signature status: %s"
2720 msgstr "Stav podpisu: %s"
2721
2722 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
2723 msgid "View certificate"
2724 msgstr "Zobrazi» certifikát"
2725
2726 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
2727 msgid "Unknown SSL Certificate"
2728 msgstr "Neznámy SSL certifikát"
2729
2730 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2731 msgid "Accept and save"
2732 msgstr "Prija» a ulo¾i»"
2733
2734 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2735 msgid "Cancel connection"
2736 msgstr "Zru¹i» spojenie"
2737
2738 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
2739 msgid "New certificate:"
2740 msgstr "Nový certifikát:"
2741
2742 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
2743 msgid "Known certificate:"
2744 msgstr "Známy certifikát:"
2745
2746 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
2747 #, c-format
2748 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
2749 msgstr "Certifikát pre %s sa zmenil. Chcete ho prija»?"
2750
2751 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
2752 msgid "View certificates"
2753 msgstr "Zobrazi» certifikáty"
2754
2755 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
2756 msgid "Changed SSL Certificate"
2757 msgstr "Zmena SSL certifikátu"
2758
2759 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2373
2760 msgid "(No From)"
2761 msgstr "(nie je známy odosielateµ)"
2762
2763 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2415 src/summaryview.c:2418
2764 msgid "(No Subject)"
2765 msgstr "(bez predmetu)"
2766
2767 #: src/imap.c:644
2768 #, c-format
2769 msgid "Connecting %s failed"
2770 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo"
2771
2772 #: src/imap.c:649
2773 #, c-format
2774 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
2775 msgstr "IMAP4 spojenie k %s sa preru¹ilo. Znovu pripájam...\n"
2776
2777 #: src/imap.c:689
2778 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2779 msgstr "vytváram tunelované IMAP4 spojenie\n"
2780
2781 #: src/imap.c:702
2782 #, c-format
2783 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2784 msgstr "vytváram IMAP4 spojenie k %s:%d ...\n"
2785
2786 #: src/imap.c:741
2787 msgid "Can't start TLS session.\n"
2788 msgstr "Nedá sa vytvori» TLS spojenie.\n"
2789
2790 #: src/imap.c:1071
2791 #, c-format
2792 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2793 msgstr "nedá sa nastavi» príznak zmazania: %d\n"
2794
2795 #: src/imap.c:1077 src/imap.c:1117
2796 msgid "can't expunge\n"
2797 msgstr "nedá sa odstráni»\n"
2798
2799 #: src/imap.c:1111
2800 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
2801 msgstr "nedá sa nastavi» príznak zmazania: 1:*\n"
2802
2803 #: src/imap.c:1152
2804 msgid "can't close folder\n"
2805 msgstr "prieèinok sa nedá zatvori»\n"
2806
2807 #: src/imap.c:1197
2808 #, c-format
2809 msgid "can't create root folder %s\n"
2810 msgstr "Nedá sa vytvori» koreòový prieèinok `%s'\n"
2811
2812 #: src/imap.c:1370 src/imap.c:1378
2813 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
2814 msgstr "pri príkaze LIST sa vyskytla chyba.\n"
2815
2816 #: src/imap.c:1606
2817 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2818 msgstr "nedá sa vytvori» schránka: príkaz LIST zlyhal\n"
2819
2820 #: src/imap.c:1628
2821 msgid "can't create mailbox\n"
2822 msgstr "nedá sa vytvori» schránka\n"
2823
2824 #: src/imap.c:1696
2825 #, c-format
2826 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2827 msgstr "nedá sa premenova» schránka: %s na %s\n"
2828
2829 #: src/imap.c:1758
2830 msgid "can't delete mailbox\n"
2831 msgstr "schránka sa nedá odstráni» \n"
2832
2833 #: src/imap.c:1796
2834 msgid "can't get envelope\n"
2835 msgstr "obálka sa nedá naèíta»\n"
2836
2837 #: src/imap.c:1804
2838 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2839 msgstr "pri získavaní obálky sa vyskytla chyba.\n"
2840
2841 #: src/imap.c:1826
2842 #, c-format
2843 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2844 msgstr "obálka sa nedá preèíta»: %s\n"
2845
2846 #: src/imap.c:1882
2847 #, c-format
2848 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2849 msgstr "Nedá sa vytvori» IMAP4 spojenie s: %s\n"
2850
2851 #: src/imap.c:1904
2852 #, c-format
2853 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2854 msgstr "Nedá sa pripoji» k serveru IMAP4: %s:%d\n"
2855
2856 #: src/imap.c:1911
2857 #, c-format
2858 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2859 msgstr "Nedá sa vytvori» IMAP4 spojenie s: %s:%d\n"
2860
2861 #: src/imap.c:2001
2862 msgid "can't get namespace\n"
2863 msgstr "nedá sa nájs» obálka\n"
2864
2865 #: src/imap.c:2434
2866 #, c-format
2867 msgid "can't select folder: %s\n"
2868 msgstr "prieèinok sa nedá vytvori»: %s\n"
2869
2870 #: src/imap.c:2574
2871 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
2872 msgstr "IMAP4 autentizácia bola neúspe¹ná.\n"
2873
2874 #: src/imap.c:2591
2875 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2876 msgstr "neúspe¹né prihlásenie k IMAP4.\n"
2877
2878 #: src/imap.c:2903
2879 #, c-format
2880 msgid "can't append %s to %s\n"
2881 msgstr "nedá sa napoji» %s k %s\n"
2882
2883 #: src/imap.c:2910
2884 msgid "(sending file...)"
2885 msgstr "(posielam súbor...)"
2886
2887 #: src/imap.c:2938
2888 #, c-format
2889 msgid "can't append message to %s\n"
2890 msgstr "nedá sa napoji» správa k %s\n"
2891
2892 #: src/imap.c:2975
2893 #, c-format
2894 msgid "can't copy %s to %s\n"
2895 msgstr "nedá sa kopírova» %s do %s\n"
2896
2897 #: src/imap.c:3038
2898 #, c-format
2899 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
2900 msgstr "chyba pri IMAP príkaze: STORE %s %s\n"
2901
2902 #: src/imap.c:3052
2903 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2904 msgstr "chyba pri IMAP príkaze: EXPUNGE\n"
2905
2906 #: src/imap.c:3065
2907 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
2908 msgstr "chyba pri IMAP príkaze: CLOSE\n"
2909
2910 #: src/imap.c:3320
2911 #, c-format
2912 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2913 msgstr "iconv nemô¾e skonvertova» UTF-7 na %s\n"
2914
2915 #: src/import.c:130
2916 msgid "Import"
2917 msgstr "Importova»"
2918
2919 #: src/import.c:149
2920 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2921 msgstr "Zvoµte importovaný mbox súbor a cieµový prieèinok."
2922
2923 #: src/import.c:159
2924 msgid "Importing file:"
2925 msgstr "Importovaný súbor:"
2926
2927 #: src/import.c:164
2928 msgid "Destination dir:"
2929 msgstr "Cieµový prieèinok:"
2930
2931 #: src/import.c:222
2932 msgid "Select importing file"
2933 msgstr "Zvoµte súbor pre import"
2934
2935 #: src/importldif.c:189
2936 msgid "Please specify address book name and file to import."
2937 msgstr "Prosím zvoµte názov adresára a súboru pre import."
2938
2939 #: src/importldif.c:192
2940 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2941 msgstr "Zvoµte a premenujte názvy LDIF polí pre import."
2942
2943 #: src/importldif.c:195
2944 msgid "File imported."
2945 msgstr "Súbor importovaný."
2946
2947 #: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2948 msgid "Please select a file."
2949 msgstr "Prozím zvoµte súbor."
2950
2951 #: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2952 msgid "Address book name must be supplied."
2953 msgstr "Nebol zadaný názov adresára."
2954
2955 #: src/importldif.c:470
2956 msgid "Error reading LDIF fields."
2957 msgstr "Chyba pri èítaní LDIF polí."
2958
2959 #: src/importldif.c:493
2960 msgid "LDIF file imported successfully."
2961 msgstr "Súbor LDIFbol úspe¹ne importovaný."
2962
2963 #: src/importldif.c:605
2964 msgid "Select LDIF File"
2965 msgstr "Zvoµte súbor LDIF"
2966
2967 #: src/importldif.c:701
2968 msgid ""
2969 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
2970 "file data."
2971 msgstr "Zadajte názov adresára, ktorý bude vytvorený z údajov súboru LDIF."
2972
2973 #: src/importldif.c:707
2974 msgid "File Name"
2975 msgstr "Názov súboru"
2976
2977 #: src/importldif.c:718
2978 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
2979 msgstr "Úplné urèenie importovaného súboru LDIF."
2980
2981 #: src/importldif.c:727
2982 msgid "Select the LDIF file to import."
2983 msgstr "Zvoµte súbor LDIF pre import."
2984
2985 #: src/importldif.c:764
2986 msgid "R"
2987 msgstr "R"
2988
2989 #: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:462
2990 msgid "S"
2991 msgstr "V"
2992
2993 #: src/importldif.c:766
2994 msgid "LDIF Field Name"
2995 msgstr "Názov LDIF poµa"
2996
2997 #: src/importldif.c:767
2998 msgid "Attribute Name"
2999 msgstr "Názov atribútu"
3000
3001 #: src/importldif.c:822
3002 msgid "LDIF Field"
3003 msgstr "LDIF pole"
3004
3005 #: src/importldif.c:834
3006 msgid "Attribute"
3007 msgstr "Atribút"
3008
3009 #: src/importldif.c:845
3010 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3011 msgstr "Pole ldif sa dá premenova» na názov u¾ivateµského atribútu."
3012
3013 #: src/importldif.c:850
3014 msgid "???"
3015 msgstr "???"
3016
3017 #: src/importldif.c:868
3018 msgid ""
3019 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3020 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3021 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3022 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3023 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3024 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3025 "field for import."
3026 msgstr ""
3027 "Vyberte pole LDIF, ktoré bude premenované alebo zvolené pre import do "
3028 "zoznamu hore. Vyhradené polia (oznaèené znaèkou v ståpci \"R\") sú "
3029 "importované automaticky a nedajú sa premenova». Kliknutie v ståpci Vybra» "
3030 "(\"S\") pridá pole medzi importované. Kliknutie kdekoµvek inde v riadku "
3031 "umo¾ní premenova» pole vo vstupnom riadku pod zoznamom. Dvojklik kdekoµvek v "
3032 "riadku pridá pole medzi importované polia."
3033
3034 #: src/importldif.c:880
3035 msgid "Select for Import"
3036 msgstr "Zvoµte pre import"
3037
3038 #: src/importldif.c:886
3039 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3040 msgstr "Vyberte pole LDIF pre import do adresára."
3041
3042 #: src/importldif.c:889
3043 msgid " Modify "
3044 msgstr " Zmeni» "
3045
3046 #: src/importldif.c:895
3047 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3048 msgstr "Toto tlaèítko aktualizuje horný zoznam poskytnutými údajmi."
3049
3050 #: src/importldif.c:968
3051 msgid "Records Imported :"
3052 msgstr "Importované záznamy :"
3053
3054 #: src/importldif.c:999
3055 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3056 msgstr "Importova» súbor LDIF do adresára"
3057
3058 #: src/importmutt.c:143
3059 msgid "Error importing MUTT file."
3060 msgstr "Chyba pri importovaní súboru MUTT."
3061
3062 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
3063 #: src/importpine.c:329
3064 msgid "Please select a file to import."
3065 msgstr "Prozím zvoµte súbor pre import."
3066
3067 #: src/importmutt.c:185
3068 msgid "Select MUTT File"
3069 msgstr "Zvoµte súbor MUTT"
3070
3071 #: src/importmutt.c:239
3072 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3073 msgstr "Importova» súbor MUTT do adresára"
3074
3075 #: src/importpine.c:143
3076 msgid "Error importing Pine file."
3077 msgstr "Chyba pri importovaní súboru Pine."
3078
3079 #: src/importpine.c:185
3080 msgid "Select Pine File"
3081 msgstr "Vyberte súbor Pine"
3082
3083 #: src/importpine.c:239
3084 msgid "Import Pine file into Address Book"
3085 msgstr "Importova» súbor Pine do adresára"
3086
3087 #: src/inc.c:334
3088 msgid "Retrieving new messages"
3089 msgstr "Prijímam nové správy"
3090
3091 #: src/inc.c:379
3092 msgid "Standby"
3093 msgstr "Èakajte"
3094
3095 #: src/inc.c:504 src/inc.c:559
3096 msgid "Cancelled"
3097 msgstr "Zru¹ené"
3098
3099 #: src/inc.c:515
3100 msgid "Retrieving"
3101 msgstr "Prijímam"
3102
3103 #: src/inc.c:531
3104 #, c-format
3105 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
3106 msgstr "Hotovo (%d správ (%s) prijatých)"
3107
3108 #: src/inc.c:535
3109 msgid "Done (no new messages)"
3110 msgstr "Hotovo (¾iadne nové správy)"
3111
3112 #: src/inc.c:541
3113 msgid "Connection failed"
3114 msgstr "Spojenie zlyhalo"
3115
3116 #: src/inc.c:545
3117 msgid "Auth failed"
3118 msgstr "Autentizácia zlyhala"
3119
3120 #: src/inc.c:549 src/prefs_summary_column.c:76
3121 msgid "Locked"
3122 msgstr "Zamknuté"
3123
3124 #: src/inc.c:572
3125 #, c-format
3126 msgid "Authorization for %s on %s failed"
3127 msgstr "Autorizácia pre %s na %s zlyhala"
3128
3129 #: src/inc.c:642
3130 #, c-format
3131 msgid "Finished (%d new message(s))"
3132 msgstr "Dokonèené (%d nových správ)"
3133
3134 #: src/inc.c:645
3135 msgid "Finished (no new messages)"
3136 msgstr "Dokonèené (¾iadne nové správy)"
3137
3138 #: src/inc.c:654
3139 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3140 msgstr "Pri prijímaní po¹ty sa vyskytli chyby."
3141
3142 #: src/inc.c:695
3143 #, c-format
3144 msgid "%s: Retrieving new messages"
3145 msgstr "%s: Prijímam nové správy"
3146
3147 #: src/inc.c:714
3148 #, c-format
3149 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3150 msgstr "Pripájam sa k serveru POP3: %s..."
3151
3152 #: src/inc.c:721
3153 #, c-format
3154 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3155 msgstr "Nepodarilo sa pripoji» k serveru POP3: %s:%d\n"
3156
3157 #: src/inc.c:728
3158 #, c-format
3159 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3160 msgstr "Nepodarilo sa pripoji» k serveru POP3: %s:%d"
3161
3162 #: src/inc.c:794 src/send_message.c:461
3163 msgid "Authenticating..."
3164 msgstr "Autentizácia..."
3165
3166 #: src/inc.c:795
3167 #, c-format
3168 msgid "Retrieving messages from %s..."
3169 msgstr "Prijímam správy z %s..."
3170
3171 #: src/inc.c:800
3172 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3173 msgstr "Získavam poèet nových správ (STAT)..."
3174
3175 #: src/inc.c:804
3176 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3177 msgstr "Získavam poèet nových správ (LAST)..."
3178
3179 #: src/inc.c:808
3180 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3181 msgstr "Získavam poèet nových správ (UIDL)..."
3182
3183 #: src/inc.c:812
3184 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3185 msgstr "Získavam veµkos» správ (LIST)..."
3186
3187 #: src/inc.c:829
3188 #, c-format
3189 msgid "Deleting message %d"
3190 msgstr "Odstraòujem správu %d"
3191
3192 #: src/inc.c:835 src/send_message.c:479
3193 msgid "Quitting"
3194 msgstr "Odpájam sa"
3195
3196 #: src/inc.c:872
3197 #, c-format
3198 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3199 msgstr "Prijímam správu (%d / %d) (%s / %s)"
3200
3201 #: src/inc.c:901
3202 #, c-format
3203 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
3204 msgstr "Prijímam (%d správ (%s) prijatých)"
3205
3206 #: src/inc.c:963
3207 msgid "Connection failed."
3208 msgstr "Spojenie zlyhalo."
3209
3210 #: src/inc.c:969
3211 msgid "Error occurred while processing mail."
3212 msgstr "Pri spracovávaní po¹ty sa vyskytla chyba."
3213
3214 #: src/inc.c:974
3215 #, c-format
3216 msgid ""
3217 "Error occurred while processing mail:\n"
3218 "%s"
3219 msgstr ""
3220 "Pri spracovávaní po¹ty sa vyskytla chyba:\n"
3221 "%s"
3222
3223 #: src/inc.c:980
3224 msgid "No disk space left."
3225 msgstr "Na disku u¾ nie je miesto."
3226
3227 #: src/inc.c:985
3228 msgid "Can't write file."
3229 msgstr "Nedá sa zapisova» do súboru."
3230
3231 #: src/inc.c:990
3232 msgid "Socket error."
3233 msgstr "Chyba socketu."
3234
3235 #: src/inc.c:996 src/send_message.c:602
3236 msgid "Connection closed by the remote host."
3237 msgstr "Vzdialený hostiteµ ukonèil spojenie."
3238
3239 #: src/inc.c:1002
3240 msgid "Mailbox is locked."
3241 msgstr "Mailbox je zamknutý."
3242
3243 #: src/inc.c:1006
3244 #, c-format
3245 msgid ""
3246 "Mailbox is locked:\n"
3247 "%s"
3248 msgstr ""
3249 "Mailbox je zamknutý:\n"
3250 "%s"
3251
3252 #: src/inc.c:1012 src/send_message.c:589
3253 msgid "Authentication failed."
3254 msgstr "Autentizácia bola neúspe¹ná."
3255
3256 #: src/inc.c:1017 src/send_message.c:592
3257 #, c-format
3258 msgid ""
3259 "Authentication failed:\n"
3260 "%s"
3261 msgstr ""
3262 "Autentizácia bola neúspe¹ná:\n"
3263 "%s"
3264
3265 #: src/inc.c:1052
3266 msgid "Incorporation cancelled\n"
3267 msgstr "Zaèleòovanie zru¹ené\n"
3268
3269 #: src/inputdialog.c:152
3270 #, c-format
3271 msgid "Input password for %s on %s:"
3272 msgstr "Zadajte heslo pre %s na %s:"
3273
3274 #: src/inputdialog.c:154
3275 msgid "Input password"
3276 msgstr "Zadajte heslo"
3277
3278 #: src/ldif.c:838
3279 msgid "Nick Name"
3280 msgstr "Prezývka"
3281
3282 #: src/main.c:146 src/main.c:155
3283 #, c-format
3284 msgid ""
3285 "File `%s' already exists.\n"
3286 "Can't create folder."
3287 msgstr ""
3288 "Súbor '%s' u¾ existuje.\n"
3289 "Prieèinok sa nedá vytvori»."
3290
3291 #: src/main.c:215
3292 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3293 msgstr "glib nepodporuje g_thread.\n"
3294
3295 #: src/main.c:265
3296 msgid ""
3297 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
3298 "OpenPGP support disabled."
3299 msgstr ""
3300 "GnuPG nie je nain¹talované správne, alebo jeho verzia je príli¹ stará.\n"
3301 "Podpora OpenPGP je vypnutá."
3302
3303 #: src/main.c:468
3304 #, c-format
3305 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3306 msgstr "Pou¾itie: %s [VO¥BY]...\n"
3307
3308 #: src/main.c:471
3309 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3310 msgstr "  --compose [adresa]    otvorí okno pre písanie novej správy"
3311
3312 #: src/main.c:472
3313 msgid ""
3314 "  --attach file1 [file2]...\n"
3315 "                         open composition window with specified files\n"
3316 "                         attached"
3317 msgstr ""
3318 "  --attach file1 [file2]...\n"
3319 "                         otvorí okno pre písanie novej správy s pripojenými "
3320 "uvedenými\n"
3321 "                         súbormi"
3322
3323 #: src/main.c:475
3324 msgid "  --receive              receive new messages"
3325 msgstr "  --receive              prijme nové správy"
3326
3327 #: src/main.c:476
3328 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3329 msgstr "  --receive-all          prijme nové správy pre v¹etky kontá"
3330
3331 #: src/main.c:477
3332 msgid "  --send                 send all queued messages"
3333 msgstr "  --send                 po¹le v¹etky správy vo výstupnej fronte"
3334
3335 #: src/main.c:478
3336 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3337 msgstr "  --status [prieèinok]...   zobrazí celkový poèet správ"
3338
3339 #: src/main.c:479
3340 msgid ""
3341 "  --status-full [folder]...\n"
3342 "                         show the status of each folder"
3343 msgstr ""
3344 "  --status-full [prieèinok]...\n"
3345 "                        zobrazí stav jednotlivých prieèinkov"
3346
3347 #: src/main.c:481
3348 msgid "  --online               switch to online mode"
3349 msgstr "  --online               prepne do online re¾imu"
3350
3351 #: src/main.c:482
3352 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3353 msgstr "  --offline              prepne do re¾imu offline"
3354
3355 #: src/main.c:483
3356 msgid "  --debug                debug mode"
3357 msgstr "  --debug                ladiaci mód"
3358
3359 #: src/main.c:484
3360 msgid "  --help                 display this help and exit"
3361 msgstr "  --help                zobrazí túto nápovedu a ukonèí program"
3362
3363 #: src/main.c:485
3364 msgid "  --version              output version information and exit"
3365 msgstr "  --version                zobrazí informácie o verzii a ukonèí program"
3366
3367 #: src/main.c:486
3368 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3369 msgstr "  --config-dir           výstupný prieèinok s nastaveniami"
3370
3371 #: src/main.c:530 src/summaryview.c:5150
3372 #, c-format
3373 msgid "Processing (%s)..."
3374 msgstr "Spracúvam (%s)..."
3375
3376 #: src/main.c:533
3377 msgid "top level folder"
3378 msgstr "prieèinok vrchnej úrovne"
3379
3380 #: src/main.c:599
3381 msgid "Composing message exists."
3382 msgstr "Máte rozpísanú správu."
3383
3384 #: src/main.c:600
3385 msgid "Draft them"
3386 msgstr "Medzi koncepty"
3387
3388 #: src/main.c:600
3389 msgid "Discard them"
3390 msgstr "Zahodi»"
3391
3392 #: src/main.c:600
3393 msgid "Don't quit"
3394 msgstr "Neukonèi»"
3395
3396 #: src/main.c:614
3397 msgid "Queued messages"
3398 msgstr "Správy vo fronte"
3399
3400 #: src/main.c:615
3401 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3402 msgstr "Vo fronte sú neodoslané správy. Ukonèi» program?"
3403
3404 #: src/main.c:920
3405 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3406 msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
3407
3408 #: src/mainwindow.c:418
3409 msgid "/_File/_Folder"
3410 msgstr "/_Súbor/P_rieèinok"
3411
3412 #: src/mainwindow.c:419
3413 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3414 msgstr "/_Súbor/P_rieèinok/Vytvori» _nový prieèinok..."
3415
3416 #: src/mainwindow.c:421
3417 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3418 msgstr "/_Súbor/P_rieèinok/P_remenova» prieèinok..."
3419
3420 #: src/mainwindow.c:422
3421 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3422 msgstr "/_Súbor/P_rieèinok/O_dstráni» prieèinok"
3423
3424 #: src/mainwindow.c:423
3425 msgid "/_File/_Folder/---"
3426 msgstr "/_Súbor/P_rieèinok/---"
3427
3428 #: src/mainwindow.c:424
3429 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
3430 msgstr "/_Súbor/P_rieèinok/Pri_ja» nové správy vo v¹etkých prieèinkoch"
3431
3432 #: src/mainwindow.c:426
3433 msgid "/_File/_Add mailbox"
3434 msgstr "/_Súbor/_Prida» schránku"
3435
3436 #: src/mainwindow.c:427
3437 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3438 msgstr "/_Súbor/_Prida» schránku/MH..."
3439
3440 #: src/mainwindow.c:428
3441 msgid "/_File/_Add mailbox/mbox..."
3442 msgstr "/_Súbor/_Prida» schránku/mbox..."
3443
3444 #: src/mainwindow.c:429
3445 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3446 msgstr "/_Súbor/_Importova» súbor mbox..."
3447
3448 #: src/mainwindow.c:430
3449 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3450 msgstr "/_Súbor/_Exportova» do súboru mbox..."
3451
3452 #: src/mainwindow.c:431
3453 msgid "/_File/Empty _trash"
3454 msgstr "/_Súbor/Vyèisti» odpadkový _kô¹"
3455
3456 #: src/mainwindow.c:432
3457 msgid "/_File/_Work offline"
3458 msgstr "/Súbor/Pracova» _offline"
3459
3460 #: src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:142
3461 msgid "/_File/_Save as..."
3462 msgstr "/_Súbor/_Ulo¾i» ako..."
3463
3464 #: src/mainwindow.c:435 src/messageview.c:143
3465 msgid "/_File/_Print..."
3466 msgstr "/_Súbor/_Tlaèi»..."
3467
3468 #: src/mainwindow.c:438
3469 msgid "/_File/E_xit"
3470 msgstr "/_Súbor/Uk_onèi»"
3471
3472 #: src/mainwindow.c:443
3473 msgid "/_Edit/Select _thread"
3474 msgstr "/Ú_pravy/Zvoli» _vlákno"
3475
3476 #: src/mainwindow.c:445 src/messageview.c:151
3477 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3478 msgstr "/Ú_pravy/Vy_hµada» v aktuálnej správe..."
3479
3480 #: src/mainwindow.c:447
3481 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3482 msgstr "/Ú_pravy/_Vyhµada» v správach..."
3483
3484 #: src/mainwindow.c:449
3485 msgid "/_View/Show or hi_de"
3486 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»"
3487
3488 #: src/mainwindow.c:450
3489 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3490 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Strom prieèinkov"
3491
3492 #: src/mainwindow.c:452
3493 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3494 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Zobrazenie správy"
3495
3496 #: src/mainwindow.c:454
3497 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3498 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Panel nástrojov"
3499
3500 #: src/mainwindow.c:456
3501 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3502 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Panel nástrojov/Ikony _a text"
3503
3504 #: src/mainwindow.c:458
3505 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3506 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Panel nástrojov/_Ikony"
3507
3508 #: src/mainwindow.c:460
3509 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3510 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Panel nástrojov/_Text"
3511
3512 #: src/mainwindow.c:462
3513 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3514 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Panel nástrojov/®iad_ne"
3515
3516 #: src/mainwindow.c:464
3517 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3518 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/Stavový _riadok"
3519
3520 #: src/mainwindow.c:467
3521 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3522 msgstr "/_Zobrazi»/Samostatný str_om prieèinkov"
3523
3524 #: src/mainwindow.c:468
3525 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3526 msgstr "/_Zobrazi»/Samostatné zobraz_enie správy"
3527
3528 #: src/mainwindow.c:470
3529 msgid "/_View/_Sort"
3530 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»"
3531
3532 #: src/mainwindow.c:471
3533 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3534 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa èí_sla"
3535
3536 #: src/mainwindow.c:472
3537 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3538 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _veµkosti"
3539
3540 #: src/mainwindow.c:473
3541 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3542 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _dátumu"
3543
3544 #: src/mainwindow.c:474
3545 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3546 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _odosielateµa"
3547
3548 #: src/mainwindow.c:475
3549 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3550 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _príjemcu"
3551
3552 #: src/mainwindow.c:476
3553 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3554 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa p_redmetu"
3555
3556 #: src/mainwindow.c:477
3557 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3558 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _farebného oznaèenia"
3559
3560 #: src/mainwindow.c:479
3561 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3562 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _znaèky"
3563
3564 #: src/mainwindow.c:480
3565 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3566 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _stavu"
3567
3568 #: src/mainwindow.c:481
3569 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3570 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa prí_loh"
3571
3572 #: src/mainwindow.c:483
3573 msgid "/_View/_Sort/by score"
3574 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _hodnotenia"
3575
3576 #: src/mainwindow.c:484
3577 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3578 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa zámku"
3579
3580 #: src/mainwindow.c:485
3581 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3582 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/_Netriedi»"
3583
3584 #: src/mainwindow.c:486 src/mainwindow.c:489
3585 msgid "/_View/_Sort/---"
3586 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/---"
3587
3588 #: src/mainwindow.c:487
3589 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3590 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/Vzostupne"
3591
3592 #: src/mainwindow.c:488
3593 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3594 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/Zostupne"
3595
3596 #: src/mainwindow.c:490
3597 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3598 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/Zos_kupi» podµa predmetu"
3599
3600 #: src/mainwindow.c:492
3601 msgid "/_View/Th_read view"
3602 msgstr "/_Zobrazi»/Zobrazi» _vlákna"
3603
3604 #: src/mainwindow.c:493
3605 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3606 msgstr "/_Zobrazi»/_Rozbali» v¹etky vlákna"
3607
3608 #: src/mainwindow.c:494
3609 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3610 msgstr "/_Zobrazi»/Zba_li» v¹etky vlákna"
3611
3612 #: src/mainwindow.c:495
3613 msgid "/_View/_Hide read messages"
3614 msgstr "/_Zobrazi»/S_kry» preèítané správy"
3615
3616 #: src/mainwindow.c:496
3617 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3618 msgstr "/_Zobrazi»/Nastav_i» zobrazované polo¾ky..."
3619
3620 #: src/mainwindow.c:499
3621 msgid "/_View/_Go to"
3622 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na"
3623
3624 #: src/mainwindow.c:500
3625 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3626 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/_Predo¹lú správu"
3627
3628 #: src/mainwindow.c:501
3629 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3630 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Ï_al¹iu správu"
3631
3632 #: src/mainwindow.c:502 src/mainwindow.c:507 src/mainwindow.c:510
3633 #: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:520
3634 msgid "/_View/_Go to/---"
3635 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/---"
3636
3637 #: src/mainwindow.c:503
3638 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3639 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/P_redo¹lú nepreèítanú správu"
3640
3641 #: src/mainwindow.c:505
3642 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3643 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Ïal¹iu n_epreèítanú správu"
3644
3645 #: src/mainwindow.c:508
3646 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3647 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Predo¹lú no_vú správu"
3648
3649 #: src/mainwindow.c:509
3650 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3651 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Ïal¹i_u novú správu"
3652
3653 #: src/mainwindow.c:511
3654 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3655 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Predo¹lú _oznaèenú správu"
3656
3657 #: src/mainwindow.c:513
3658 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3659 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Ïal¹iu o_znaèenú správu"
3660
3661 #: src/mainwindow.c:516
3662 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3663 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Predo¹lú správu s návestí_m"
3664
3665 #: src/mainwindow.c:518
3666 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3667 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Ïa_l¹iu správu s návestím"
3668
3669 #: src/mainwindow.c:521
3670 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3671 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Iný prieèino_k..."
3672
3673 #: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:532 src/messageview.c:157
3674 msgid "/_View/_Code set/---"
3675 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/---"
3676
3677 #: src/mainwindow.c:529 src/messageview.c:161
3678 msgid "/_View/_Code set"
3679 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie"
3680
3681 #: src/mainwindow.c:530 src/messageview.c:162
3682 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3683 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/_Automatické"
3684
3685 #: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:165
3686 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3687 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/7bit ascii (US-ASC_II)"
3688
3689 #: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:169
3690 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3691 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Unicode (_UTF-8)"
3692
3693 #: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:173
3694 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3695 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-_1)"
3696
3697 #: src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:175
3698 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3699 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-15)"
3700
3701 #: src/mainwindow.c:547 src/messageview.c:179
3702 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3703 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
3704
3705 #: src/mainwindow.c:550 src/messageview.c:182
3706 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3707 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/_Pobaltie (ISO-8859-13)"
3708
3709 #: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:184
3710 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3711 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Pobaltie (ISO-8859-_4)"
3712
3713 #: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:187
3714 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3715 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Grécko (ISO-8859-_7)"
3716
3717 #: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:190
3718 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3719 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Turecko (ISO-8859-_9)"
3720
3721 #: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:193
3722 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3723 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Cyrilika (ISO-8859-_5)"
3724
3725 #: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:195
3726 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3727 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-_R)"
3728
3729 #: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:197
3730 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3731 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Cyrilika (Windows-1251)"
3732
3733 #: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:201
3734 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3735 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-_JP)"
3736
3737 #: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:204
3738 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3739 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-JP-2)"
3740
3741 #: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:207
3742 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3743 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Japonsko (_EUC-JP)"
3744
3745 #: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:209
3746 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3747 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Japonsko (_Shift__JIS)"
3748
3749 #: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:213
3750 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3751 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Zjednodu¹ená èín¹tina (_GB2312)"
3752
3753 #: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:215
3754 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3755 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Tradièná èín¹tina (_Big5)"
3756
3757 #: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:217
3758 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3759 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Tradièná èín¹tina (EUC-_TW)"
3760
3761 #: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:219
3762 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3763 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Èín¹tina (ISO-2022-_CN)"
3764
3765 #: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:222
3766 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3767 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Kórea (EUC-_KR)"
3768
3769 #: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:224
3770 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3771 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Kórea (ISO-2022-KR)"
3772
3773 #: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:227
3774 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3775 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Thajsko (TIS-620)"
3776
3777 #: src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:229
3778 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3779 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Thajsko (Windows-874)"
3780
3781 #: src/mainwindow.c:605 src/summaryview.c:448
3782 msgid "/_View/Open in new _window"
3783 msgstr "/_Zobrazi»/Otvori» v _novom okne"
3784
3785 #: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:237
3786 msgid "/_View/Mess_age source"
3787 msgstr "/_Zobrazi»/Zdrojový kód správ_y"
3788
3789 #: src/mainwindow.c:607
3790 msgid "/_View/Show all _headers"
3791 msgstr "/_Zobrazi»/Zobrazi» v¹etky _hlavièky"
3792
3793 #: src/mainwindow.c:609
3794 msgid "/_View/_Update summary"
3795 msgstr "/_Zobrazi»/_Aktualizova» zoznam"
3796
3797 #: src/mainwindow.c:612
3798 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3799 msgstr "/Sp_ráva/_Prija» po¹tu"
3800
3801 #: src/mainwindow.c:613
3802 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3803 msgstr "/Sp_ráva/Prija» po¹_tu pre v¹etky kontá"
3804
3805 #: src/mainwindow.c:615
3806 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3807 msgstr "/Sp_ráva/Ukonè_i» prijímanie"
3808
3809 #: src/mainwindow.c:617
3810 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3811 msgstr "/Sp_ráva/_Odosla» správy vo fronte"
3812
3813 #: src/mainwindow.c:619
3814 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3815 msgstr "/Sp_ráva/_Napísa» novú správu"
3816
3817 #: src/mainwindow.c:620
3818 msgid "/_Message/Compose a news message"
3819 msgstr "/Sp_ráva/_Napísa» novu news správu"
3820
3821 #: src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:244
3822 msgid "/_Message/_Reply"
3823 msgstr "/Sp_ráva/O_dpoveda»"
3824
3825 #: src/mainwindow.c:622
3826 msgid "/_Message/Repl_y to"
3827 msgstr "/Sp_ráva/Odpo_veda» komu"
3828
3829 #: src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:245
3830 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3831 msgstr "/Sp_ráva/Odpoved_a» komu/_v¹etkým"
3832
3833 #: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:247
3834 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3835 msgstr "/Sp_ráva/Od_poveda» komu/_odosielateµovi"
3836
3837 #: src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:249
3838 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3839 msgstr "/Sp_ráva/Od_poveda» komu/do _diskusnej skupiny"
3840
3841 #: src/mainwindow.c:627
3842 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3843 msgstr "/Sp_ráva/Follow-up a odpoveda»"
3844
3845 #: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:252
3846 msgid "/_Message/_Forward"
3847 msgstr "/Sp_ráva/_Posla» ïalej"
3848
3849 #: src/mainwindow.c:630
3850 msgid "/_Message/Redirect"
3851 msgstr "/Sp_ráva/Pre_smerova»"
3852
3853 #: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:257
3854 msgid "/_Message/Re-_edit"
3855 msgstr "/Sp_ráva/Znovu _editova»"
3856
3857 #: src/mainwindow.c:634
3858 msgid "/_Message/M_ove..."
3859 msgstr "/Sp_ráva/Pres_unú»"
3860
3861 #: src/mainwindow.c:635
3862 msgid "/_Message/_Copy..."
3863 msgstr "/Sp_ráva/_Kopírova»"
3864
3865 #: src/mainwindow.c:636
3866 msgid "/_Message/_Delete"
3867 msgstr "/Sp_ráva/Z_maza»"
3868
3869 #: src/mainwindow.c:637
3870 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3871 msgstr "/Sp_ráva/S_tornova» news správu"
3872
3873 #: src/mainwindow.c:639
3874 msgid "/_Message/_Mark"
3875 msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»"
3876
3877 #: src/mainwindow.c:640
3878 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3879 msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/O_znaèi»"
3880
3881 #: src/mainwindow.c:641
3882 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3883 msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/O_dznaèi»"
3884
3885 #: src/mainwindow.c:642
3886 msgid "/_Message/_Mark/---"
3887 msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/---"
3888
3889 #: src/mainwindow.c:643
3890 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3891 msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/Oznaèi» ako _nepreèítané"
3892
3893 #: src/mainwindow.c:644
3894 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3895 msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/Oznaèi» ako _preèítané"
3896
3897 #: src/mainwindow.c:646
3898 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3899 msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/Oznaèi» _v¹etky ako preèítané"
3900
3901 #: src/mainwindow.c:649
3902 msgid "/_Tools/_Address book..."
3903 msgstr "/_Nástroje/_Adresár..."
3904
3905 #: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:261
3906 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3907 msgstr "/_Nástroje/Prida» _odosielateµa do adresára"
3908
3909 #: src/mainwindow.c:652
3910 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3911 msgstr "/_Nástroje/_Zozbiera» správy"
3912
3913 #: src/mainwindow.c:653
3914 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3915 msgstr "/_Nástroje/_Zozbiera» správy/z _prieèinka..."
3916
3917 #: src/mainwindow.c:655
3918 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3919 msgstr "/_Nástroje/_Zozbiera» správy/zo _správ..."
3920
3921 #: src/mainwindow.c:658
3922 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3923 msgstr "/_Nástroje/_Filtrova» správy"
3924
3925 #: src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:264
3926 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3927 msgstr "/_Nástroje/Vytvori» pravidlo fi_ltra"
3928
3929 #: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:266
3930 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3931 msgstr "/_Nástroje/Vytvori» pravidlo fi_ltra/_Automaticky"
3932
3933 #: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:268
3934 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3935 msgstr "/_Nástroje/Vytvori» pravidlo fi_ltra/podµa _odosielateµa"
3936
3937 #: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:270
3938 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3939 msgstr "/_Nástroje/Vytvori» pravidlo fi_ltra/podµa _príjemcu"
3940
3941 #: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:272
3942 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3943 msgstr "/_Nástroje/Vytvori» pravidlo fi_ltra/podµa p_redmetu"
3944
3945 #: src/mainwindow.c:671
3946 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3947 msgstr "/_Nástroje/Zmaza» du_plikátne správy"
3948
3949 #: src/mainwindow.c:674
3950 msgid "/_Tools/E_xecute"
3951 msgstr "/_Nástroje/V_ykona»"
3952
3953 #: src/mainwindow.c:677
3954 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
3955 msgstr "/_Nástroje/SSL certi_fikáty..."
3956
3957 #: src/mainwindow.c:681
3958 msgid "/_Tools/_Log window"
3959 msgstr "/_Nástroje/Okno _záznamu"
3960
3961 #: src/mainwindow.c:683
3962 msgid "/_Configuration"
3963 msgstr "/Nastav_enia"
3964
3965 #: src/mainwindow.c:684
3966 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3967 msgstr "/Nastav_enia/_Zmeni» aktívne konto"
3968
3969 #: src/mainwindow.c:686
3970 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3971 msgstr "/Nastav_enia/Nastavenia aktívneho _konta..."
3972
3973 #: src/mainwindow.c:688
3974 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3975 msgstr "/Nastav_enia/Vytvori» _nové konto..."
3976
3977 #: src/mainwindow.c:690
3978 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3979 msgstr "/Nastav_enia/_Upravi» kontá..."
3980
3981 #: src/mainwindow.c:692
3982 msgid "/_Configuration/---"
3983 msgstr "/Nastav_enia/---"
3984
3985 #: src/mainwindow.c:693
3986 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3987 msgstr "/Nastav_enia/_V¹eobecné nastavenia..."
3988
3989 #: src/mainwindow.c:695
3990 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3991 msgstr "/Nastav_enia/_Hodnotenie..."
3992
3993 #: src/mainwindow.c:697
3994 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3995 msgstr "/Nastav_enia/_Filtrovanie..."
3996
3997 #: src/mainwindow.c:699
3998 msgid "/_Configuration/_Templates..."
3999 msgstr "/Nastav_enia/©_ablóny..."
4000
4001 #: src/mainwindow.c:700
4002 msgid "/_Configuration/_Actions..."
4003 msgstr "/Nastav_enia/_Akcie..."
4004
4005 #: src/mainwindow.c:701
4006 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
4007 msgstr "/Nastav_enia/Ï_al¹ie nastavenia..."
4008
4009 #: src/mainwindow.c:702
4010 msgid "/_Configuration/Plugins..."
4011 msgstr "/Nastav_enia/_Pluginy..."
4012
4013 #: src/mainwindow.c:705
4014 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
4015 msgstr "/Nápo_veda/_Manuál (lokálny)"
4016
4017 #: src/mainwindow.c:706
4018 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
4019 msgstr "/Nápo_veda/_Manuál (WWW)"
4020
4021 #: src/mainwindow.c:708
4022 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
4023 msgstr "/Nápo_veda/_FAQ (lokálne)"
4024
4025 #: src/mainwindow.c:709
4026 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
4027 msgstr "/Nápo_veda/_FAQ (WWW)"
4028
4029 #: src/mainwindow.c:711
4030 msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
4031 msgstr "/Nápo_veda/_Claws FAQ (WWW)"
4032
4033 #: src/mainwindow.c:713
4034 msgid "/_Help/---"
4035 msgstr "/Nápo_veda/---"
4036
4037 #: src/mainwindow.c:832
4038 msgid "Go offline"
4039 msgstr "Pracova» offline"
4040
4041 #: src/mainwindow.c:836
4042 msgid "Go online"
4043 msgstr "Pracova» online"
4044
4045 #: src/mainwindow.c:852
4046 msgid "Select account"
4047 msgstr "Zvoli» konto"
4048
4049 #: src/mainwindow.c:1178 src/mainwindow.c:1195 src/prefs_folder_item.c:378
4050 msgid "Untitled"
4051 msgstr "Bez názvu"
4052
4053 #: src/mainwindow.c:1196
4054 msgid "none"
4055 msgstr "¾iadny"
4056
4057 #: src/mainwindow.c:1436
4058 msgid "Empty trash"
4059 msgstr "Vyprázdni» kô¹"
4060
4061 #: src/mainwindow.c:1437
4062 msgid "Empty all messages in trash?"
4063 msgstr "Zmaza» v¹etky správy v ko¹i?"
4064
4065 #: src/mainwindow.c:1455
4066 msgid "Add mailbox"
4067 msgstr "Prida» mailbox"
4068
4069 #: src/mainwindow.c:1456
4070 msgid ""
4071 "Input the location of mailbox.\n"
4072 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
4073 "scanned automatically."
4074 msgstr ""
4075 "Zadajte umiestnenie mailboxu.\n"
4076 "Ak zadáte existujúci mailbox, bude\n"
4077 "automaticky prehµadaný."
4078
4079 #: src/mainwindow.c:1462 src/mainwindow.c:1498
4080 #, c-format
4081 msgid "The mailbox `%s' already exists."
4082 msgstr "Mailbox '%s' u¾ existuje."
4083
4084 #: src/mainwindow.c:1467 src/setup.c:57
4085 msgid "Mailbox"
4086 msgstr "Mailbox"
4087
4088 #: src/mainwindow.c:1472 src/setup.c:61
4089 msgid ""
4090 "Creation of the mailbox failed.\n"
4091 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
4092 "there."
4093 msgstr ""
4094 "Nepodarilo sa vytvori» mailbox.\n"
4095 "Pravdepodobne u¾ niektoré súbory existujú, alebo tam nemáte práva na "
4096 "zapisovanie."
4097
4098 #: src/mainwindow.c:1491
4099 msgid "Add mbox mailbox"
4100 msgstr "Prida» schránku mbox"
4101
4102 #: src/mainwindow.c:1492
4103 msgid "Input the location of mailbox."
4104 msgstr "Zadajte umiestnenie schránky."
4105
4106 #: src/mainwindow.c:1508
4107 msgid "Creation of the mailbox failed."
4108 msgstr "Nepodarilo sa vytvori» schránku."
4109
4110 #: src/mainwindow.c:1824
4111 msgid "Sylpheed - Folder View"
4112 msgstr "Sylpheed - Zobrazenie prieèinku"
4113
4114 #: src/mainwindow.c:1845 src/messageview.c:380
4115 msgid "Sylpheed - Message View"
4116 msgstr "Sylpheed - Zobrazenie správy"
4117
4118 #: src/mainwindow.c:2222
4119 msgid "Exit"
4120 msgstr "Ukonèi»"
4121
4122 #: src/mainwindow.c:2222
4123 msgid "Exit this program?"
4124 msgstr "Ukonèi» program"
4125
4126 #: src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213 src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215
4127 #: src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217 src/matcher.c:1218 src/matcher.c:1219
4128 msgid "(none)"
4129 msgstr "(¾iadna)"
4130
4131 #: src/message_search.c:88
4132 msgid "Find in current message"
4133 msgstr "Nájdi v súèasnej správe"
4134
4135 #: src/message_search.c:106
4136 msgid "Find text:"
4137 msgstr "Nájdi text:"
4138
4139 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
4140 msgid "Case sensitive"
4141 msgstr "Zále¾í na veµkosti písmen"
4142
4143 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
4144 msgid "Backward search"
4145 msgstr "Hµada» dozadu"
4146
4147 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
4148 msgid "Search failed"
4149 msgstr "Hµadanie sa nepodarilo"
4150
4151 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
4152 msgid "Search string not found."
4153 msgstr "Hµadaný re»azec sa nena¹iel."
4154
4155 #: src/message_search.c:191
4156 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4157 msgstr "Dosiahnutý zaèiatok správy; pokraèova» z konca?"
4158
4159 #: src/message_search.c:194
4160 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4161 msgstr "Dosiahnutý koniec správy; pokraèova» od zaèiatku?"
4162
4163 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
4164 msgid "Search finished"
4165 msgstr "Hµadanie dokonèené"
4166
4167 #: src/messageview.c:238
4168 msgid "/_View/Show all _header"
4169 msgstr "/_Zobrazi»/Zobrazi» v¹etky _hlavièky"
4170
4171 #: src/messageview.c:241
4172 msgid "/_Message/Compose _new message"
4173 msgstr "/Sp_ráva/_Napísa» novú správu"
4174
4175 #: src/messageview.c:253
4176 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
4177 msgstr "/Sp_ráva/Posla» ako p_rílohu"
4178
4179 #: src/messageview.c:255
4180 msgid "/_Message/Redirec_t"
4181 msgstr "/Sp_ráva/Pre_smerova»"
4182
4183 #: src/messageview.c:477
4184 msgid "<No Return-Path found>"
4185 msgstr "<nebola nájdená hlavièka Return-Path>"
4186
4187 #: src/messageview.c:485
4188 #, c-format
4189 msgid ""
4190 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
4191 "does not correspond to the return path:\n"
4192 "Notification address: %s\n"
4193 "Return path: %s\n"
4194 "It is advised to not to send the return receipt."
4195 msgstr ""
4196 "Oznamovacia adresa, na ktorú sa má odosla» potvrdenie o prijatí\n"
4197 "sa nezhoduje s návratovou cestou:\n"
4198 "Oznamovacia adresa: %s\n"
4199 "Návratová cesta: %s\n"
4200 "Doporuèuje sa neodosla» potvrdenie."
4201
4202 #: src/messageview.c:493
4203 msgid "+Don't Send"
4204 msgstr "+Neodosla»"
4205
4206 #: src/messageview.c:503
4207 msgid ""
4208 "This message is asking for a return receipt notification\n"
4209 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
4210 "officially addressed to you.\n"
4211 "Receipt notification cancelled."
4212 msgstr ""
4213 "Táto správa chce aby ste odoslali potvrdenie o jej príjme,\n"
4214 "ale podµa jej hlavièiek 'To:' a 'Cc:' nebola oficiálne adresovaná\n"
4215 "vám. Odosielanie potvrdenia o prijatí bolo zru¹ené."
4216
4217 #: src/messageview.c:893 src/mimeview.c:986 src/mimeview.c:1074
4218 #: src/summaryview.c:3426
4219 msgid "Save as"
4220 msgstr "Ulo¾i» ako"
4221
4222 #: src/messageview.c:898 src/mimeview.c:1016 src/mimeview.c:1080
4223 #: src/summaryview.c:3431
4224 msgid "Overwrite"
4225 msgstr "Prepísa»"
4226
4227 #: src/messageview.c:899
4228 msgid "Overwrite existing file?"
4229 msgstr "Prepísa» existujúci súbor?"
4230
4231 #: src/messageview.c:906 src/summaryview.c:3439 src/summaryview.c:3443
4232 #: src/summaryview.c:3460
4233 #, c-format
4234 msgid "Can't save the file `%s'."
4235 msgstr "Nemô¾em ulo¾i» súbor '%s'."
4236
4237 #: src/messageview.c:972
4238 msgid "This message asks for a return receipt"
4239 msgstr "Táto správa chce aby ste odoslali potvrdenie o jej príjme"
4240
4241 #: src/messageview.c:973
4242 msgid "Send receipt"
4243 msgstr "Odosla» potvrdenie"
4244
4245 #: src/messageview.c:1026
4246 msgid "Return Receipt Notification"
4247 msgstr "Potvrdenie o príjme"
4248
4249 #: src/messageview.c:1027
4250 msgid ""
4251 "The message was sent to several of your accounts.\n"
4252 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
4253 "notification:"
4254 msgstr ""
4255 "Správa bola odoslaná na viacero va¹ich kônt.\n"
4256 "Prosím vyberte konto, ktoré chcete pou¾i» na odoslanie potvrdenia o príjme:"
4257
4258 #: src/messageview.c:1031
4259 msgid "Send Notification"
4260 msgstr "Odosla» potvrdenie"
4261
4262 #: src/messageview.c:1031
4263 msgid "+Cancel"
4264 msgstr "+Storno"
4265
4266 #: src/messageview.c:1089 src/prefs_common.c:2359 src/summaryview.c:3478
4267 #: src/toolbar.c:168
4268 msgid "Print"
4269 msgstr "Tlaèi»"
4270
4271 #: src/messageview.c:1090 src/summaryview.c:3479
4272 #, c-format
4273 msgid ""
4274 "Enter the print command line:\n"
4275 "(`%s' will be replaced with file name)"
4276 msgstr ""
4277 "Zadajte príkazový riadok tlaèe:\n"
4278 "('%s' bude nahradené názvom súboru)"
4279
4280 #: src/messageview.c:1096 src/summaryview.c:3485
4281 #, c-format
4282 msgid ""
4283 "Print command line is invalid:\n"
4284 "`%s'"
4285 msgstr ""
4286 "Príkazový riadok tlaèe je neplatný:\n"
4287 "'%s'"
4288
4289 #: src/mimeview.c:150
4290 msgid "/_Open"
4291 msgstr "/_Otvori»"
4292
4293 #: src/mimeview.c:151
4294 msgid "/Open _with..."
4295 msgstr "/O_tvori» èím..."
4296
4297 #: src/mimeview.c:152
4298 msgid "/_Display as text"
4299 msgstr "/_Zobrazi» ako text"
4300
4301 #: src/mimeview.c:153 src/summaryview.c:453
4302 msgid "/_Save as..."
4303 msgstr "/_Ulo¾i» ako..."
4304
4305 #: src/mimeview.c:154
4306 msgid "/Save _all..."
4307 msgstr "/Ulo¾i» _v¹etky..."
4308
4309 #: src/mimeview.c:157
4310 msgid "/_Check signature"
4311 msgstr "/Overi» _podpis"
4312
4313 #: src/mimeview.c:197
4314 msgid "MIME Type"
4315 msgstr "MIME typ"
4316
4317 #: src/mimeview.c:365
4318 msgid "Right-click here to verify the signature"
4319 msgstr "Kliknite sem pravým tlaèítkom my¹i pre overenie podpisu"
4320
4321 #: src/mimeview.c:962 src/mimeview.c:1023 src/mimeview.c:1088
4322 #: src/mimeview.c:1113 src/mimeview.c:1143
4323 msgid "Can't save the part of multipart message."
4324 msgstr "Nemô¾em ulo¾i» èas» viacdielnej správy."
4325
4326 #: src/mimeview.c:1014 src/mimeview.c:1078
4327 #, c-format
4328 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
4329 msgstr "Prepísa» existujúci súbor '%s'?"
4330
4331 #: src/mimeview.c:1153
4332 msgid "Open with"
4333 msgstr "Otvori» èím"
4334
4335 #: src/mimeview.c:1154
4336 #, c-format
4337 msgid ""
4338 "Enter the command line to open file:\n"
4339 "(`%s' will be replaced with file name)"
4340 msgstr ""
4341 "Zadajte príkazový riadok pre otvorenie súboru:\n"
4342 "('%s' bude nahradené názvom súboru)"
4343
4344 #: src/news.c:205
4345 #, c-format
4346 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
4347 msgstr "nadväzujem NNTP spojenie k %s:%d ...\n"
4348
4349 #: src/news.c:783
4350 #, c-format
4351 msgid "can't set group: %s\n"
4352 msgstr "nemô¾em nastavi» skupinu: %s\n"
4353
4354 #: src/news.c:793
4355 #, c-format
4356 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4357 msgstr "neplatný rozsah èlánkov: %d - %d\n"
4358
4359 #: src/news.c:814
4360 #, c-format
4361 msgid "error occurred while getting %s.\n"
4362 msgstr "pri prijímaní %s sa vyskytla chyba.\n"
4363
4364 #: src/news.c:831
4365 #, c-format
4366 msgid "getting xover %d in %s...\n"
4367 msgstr "prijímam xover %d v %s...\n"
4368
4369 #: src/news.c:834 src/news.c:903
4370 msgid "can't get xover\n"
4371 msgstr "nemô¾em prija» xover\n"
4372
4373 #: src/news.c:839 src/news.c:909
4374 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4375 msgstr "pri prijímaní xover sa vyskytla chyba.\n"
4376
4377 #: src/news.c:845 src/news.c:922
4378 #, c-format
4379 msgid "invalid xover line: %s\n"
4380 msgstr "neplatný xover riadok: %s\n"
4381
4382 #: src/news.c:859 src/news.c:873 src/news.c:940 src/news.c:970
4383 msgid "can't get xhdr\n"
4384 msgstr "nemô¾em prija» xhdr\n"
4385
4386 #: src/news.c:864 src/news.c:878 src/news.c:948 src/news.c:978
4387 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4388 msgstr "pri prijímaní xhdr sa vyskytla chyba.\n"
4389
4390 #: src/news.c:900
4391 #, c-format
4392 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4393 msgstr "prijímam xover %d - %d v %s...\n"
4394
4395 #: src/passphrase.c:85
4396 msgid "Passphrase"
4397 msgstr "Heslo"
4398
4399 #: src/passphrase.c:253
4400 msgid "[no user id]"
4401 msgstr "[¾iadny user id]"
4402
4403 #: src/passphrase.c:257
4404 #, c-format
4405 msgid ""
4406 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4407 "\n"
4408 "  %.*s  \n"
4409 "(%.*s)\n"
4410 msgstr ""
4411 "%sProsím zadajte heslo pre:\n"
4412 "\n"
4413 "  %.*s  \n"
4414 "(%.*s)\n"
4415
4416 #: src/passphrase.c:261
4417 msgid ""
4418 "Bad passphrase! Try again...\n"
4419 "\n"
4420 msgstr ""
4421 "Neplatné heslo! Skúste znova...\n"
4422 "\n"
4423
4424 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:230
4425 msgid "Clam AntiVirus"
4426 msgstr "Clam AntiVirus"
4427
4428 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:235
4429 msgid ""
4430 "This plugin uses Clam AntiVirus to scan all message attachments that are "
4431 "received from a POP account.\n"
4432 "\n"
4433 "When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
4434 "saved in a specially designated folder.\n"
4435 "\n"
4436 "This plugin only contains the actual function for scanning and deleting or "