2011-11-29 [wwp] 3.7.10cvs107
[claws.git] / po / sk.po
1 # translation of sylpheed-claws to Slovak
2 # Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Andrej Kacian (applies only for msgstr fields)
3 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
4 # Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>, 2003, 2004, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: sylpheed-claws 1.0.5\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
10 "POT-Creation-Date: 2005-06-26 07:58+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2005-06-26 15:07+0200\n"
12 "Last-Translator: Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>\n"
13 "Language-Team: Slovak <en@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: KBabel 1.10.1\n"
18 "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19
20 #: src/account.c:309
21 msgid ""
22 "Some composing windows are open.\n"
23 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
24 msgstr ""
25 "Sú otvorené okná s rozpísanými správami.\n"
26 "Prosím zatvorte všetky tieto okná predtým, ako začnete meniť nastavenia kônt."
27
28 #: src/account.c:567
29 msgid "Edit accounts"
30 msgstr "Úprava kônt"
31
32 #: src/account.c:585
33 msgid ""
34 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
35 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
36 msgstr ""
37 "Nové správy budú kontrolované v tomto poradí. Ak má byť konto kontrolované\n"
38 "pri voľbe 'Prijať všetko', zatrhnite políčko v stĺpci označenom 'G'."
39
40 #: src/account.c:605 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:675
41 #: src/compose.c:4436 src/compose.c:4606 src/editaddress.c:774
42 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
43 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:400 src/editvcard.c:210
44 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:198
45 #: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:301
46 msgid "Name"
47 msgstr "Meno"
48
49 #: src/account.c:606 src/prefs_account.c:1130
50 msgid "Protocol"
51 msgstr "Protokol"
52
53 #: src/account.c:607 src/ssl_manager.c:105
54 msgid "Server"
55 msgstr "Server"
56
57 #: src/account.c:636 src/addressbook.c:832 src/editaddress.c:722
58 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:224 src/prefs_customheader.c:234
59 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
60 #: src/prefs_filtering_action.c:449 src/prefs_filtering.c:292
61 #: src/prefs_matcher.c:560 src/prefs_template.c:218 src/prefs_toolbar.c:773
62 msgid "Add"
63 msgstr "Pridať"
64
65 #: src/account.c:642
66 msgid "Edit"
67 msgstr "Upraviť"
68
69 #: src/account.c:648 src/prefs_customheader.c:241
70 msgid " Delete "
71 msgstr "Zmazať"
72
73 #: src/account.c:654
74 msgid " Clone "
75 msgstr " Duplikovať "
76
77 #: src/account.c:660 src/prefs_actions.c:287 src/prefs_customheader.c:289
78 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering_action.c:503
79 #: src/prefs_filtering.c:354 src/prefs_matcher.c:642
80 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:834
81 msgid "Down"
82 msgstr "Nadol"
83
84 #: src/account.c:666 src/prefs_actions.c:281 src/prefs_customheader.c:283
85 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering_action.c:497
86 #: src/prefs_filtering.c:348 src/prefs_matcher.c:636
87 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:830
88 msgid "Up"
89 msgstr "Nahor"
90
91 #: src/account.c:680
92 msgid " Set as default account "
93 msgstr "Nastaviť ako východzie konto"
94
95 #: src/account.c:686 src/action.c:1224 src/addressbook.c:1068
96 #: src/addressbook.c:3231 src/addressbook.c:3236 src/addressbook.c:3275
97 #: src/browseldap.c:307 src/crash.c:243 src/exphtmldlg.c:196
98 #: src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:261 src/inc.c:725
99 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:224
100 msgid "Close"
101 msgstr "Zavrieť"
102
103 #: src/account.c:762
104 msgid "Accounts with remote folders cannot be cloned"
105 msgstr "Kontá so vzdialenými priečinkami sa nedajú duplikovať"
106
107 #: src/account.c:768
108 #, c-format
109 msgid "Cloned %s"
110 msgstr "Zduplikované %s"
111
112 #: src/account.c:905
113 msgid "Delete account"
114 msgstr "Zmazať konto"
115
116 #: src/account.c:906
117 msgid "Do you really want to delete this account?"
118 msgstr "Naozaj chcete zmazať toto konto?"
119
120 #: src/account.c:907 src/addressbook.c:1091 src/addressbook.c:2359
121 #: src/addressbook.c:2387 src/compose.c:2302 src/compose.c:3124
122 #: src/compose.c:3470 src/compose.c:5785 src/compose.c:6104
123 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
124 #: src/folderview.c:1798 src/folderview.c:1883 src/imap_gtk.c:266
125 #: src/imap_gtk.c:313 src/imap_gtk.c:376 src/inc.c:182 src/inc.c:287
126 #: src/inc.c:313 src/mainwindow.c:1603 src/message_search.c:197
127 #: src/messageview.c:683 src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:206
128 #: src/news_gtk.c:255 src/news_gtk.c:310 src/prefs_actions.c:530
129 #: src/prefs_actions.c:630 src/prefs_actions.c:649
130 #: src/prefs_customheader.c:547 src/prefs_filtering.c:873
131 #: src/prefs_filtering.c:1021 src/prefs_matcher.c:1682
132 #: src/prefs_template.c:371 src/prefs_template.c:387 src/prefs_template.c:566
133 #: src/prefs_themes.c:422 src/prefs_themes.c:471 src/prefs_themes.c:478
134 #: src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:328 src/summaryview.c:819
135 #: src/summaryview.c:1285 src/summaryview.c:1336 src/summaryview.c:1379
136 #: src/summaryview.c:1403 src/summaryview.c:1435 src/summaryview.c:1460
137 #: src/summaryview.c:1485 src/summaryview.c:1510 src/summaryview.c:3052
138 #: src/textview.c:1941 src/toolbar.c:1864
139 msgid "Yes"
140 msgstr "Áno"
141
142 #: src/account.c:907 src/compose.c:3470 src/compose.c:5785 src/imap_gtk.c:266
143 #: src/imap_gtk.c:313 src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:206
144 #: src/news_gtk.c:255 src/ssl_manager.c:271
145 msgid "+No"
146 msgstr "+Nie"
147
148 #: src/action.c:345
149 #, c-format
150 msgid "Could not get message file %d"
151 msgstr "Nemôžem získať súbor správy %d"
152
153 #: src/action.c:376
154 msgid "Could not get message part."
155 msgstr "Nemôžem získať časť správy."
156
157 #: src/action.c:393
158 msgid "Can't get part of multipart message"
159 msgstr "Nemôžem získať časť viacdielnej správy"
160
161 #: src/action.c:506
162 #, c-format
163 msgid ""
164 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
165 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
166 msgstr ""
167 "Zvolená akcia nemôže byť použitá v okne písania správy,\n"
168 "pretože obsahuje %%f, %%F, %%as alebo %%p."
169
170 #: src/action.c:794
171 #, c-format
172 msgid ""
173 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
174 "%s"
175 msgstr ""
176 "Príkaz nemohol byť spustený, nepodarilo sa vytvoriť rúru.\n"
177 "%s"
178
179 #: src/action.c:880
180 #, c-format
181 msgid ""
182 "Could not fork to execute the following command:\n"
183 "%s\n"
184 "%s"
185 msgstr ""
186 "Nepodarilo sa vytvoriť podproces na vykonanie nasledujúceho príkazu:\n"
187 "%s\n"
188 "%s"
189
190 #: src/action.c:1107
191 #, c-format
192 msgid "--- Running: %s\n"
193 msgstr "--- Beží: %s\n"
194
195 #: src/action.c:1111
196 #, c-format
197 msgid "--- Ended: %s\n"
198 msgstr "--- Ukončené: %s\n"
199
200 #: src/action.c:1147
201 msgid "Action's input/output"
202 msgstr "Vstup/výstup akcie"
203
204 #: src/action.c:1193
205 msgid " Send "
206 msgstr " Odoslať "
207
208 #: src/action.c:1213
209 msgid "Completed %v/%u"
210 msgstr "Dokončené %v/%u"
211
212 #: src/action.c:1223
213 msgid "Abort"
214 msgstr "Ukončiť"
215
216 #: src/action.c:1372
217 #, c-format
218 msgid ""
219 "Enter the argument for the following action:\n"
220 "(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
221 "  %s"
222 msgstr ""
223 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
224 "('%%h' bude nahradené parametrom)\n"
225 "  %s"
226
227 #: src/action.c:1377
228 msgid "Action's hidden user argument"
229 msgstr "Skrytý používateľom zadaný parameter"
230
231 #: src/action.c:1381
232 #, c-format
233 msgid ""
234 "Enter the argument for the following action:\n"
235 "(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
236 "  %s"
237 msgstr ""
238 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
239 "('%%u' bude nahradené parametrom)\n"
240 "  %s"
241
242 #: src/action.c:1386
243 msgid "Action's user argument"
244 msgstr "Používateľom zadaný parameter"
245
246 #: src/addressadd.c:162
247 msgid "Add to address book"
248 msgstr "Pridať do adresára"
249
250 #: src/addressadd.c:194 src/plugins/pgpmime/select-keys.c:302
251 #: src/toolbar.c:434
252 msgid "Address"
253 msgstr "Adresár"
254
255 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:677 src/editaddress.c:628
256 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
257 msgid "Remarks"
258 msgstr "Poznámky"
259
260 #: src/addressadd.c:226
261 msgid "Select Address Book Folder"
262 msgstr "Vyberte priečinok adresára"
263
264 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:207
265 #: src/alertpanel.c:343 src/compose.c:5607 src/editaddress.c:513
266 #: src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369 src/editjpilot.c:344
267 #: src/editldap_basedn.c:212 src/editldap.c:342 src/editvcard.c:239
268 #: src/export.c:188 src/foldersel.c:199 src/grouplistdialog.c:244
269 #: src/gtk/about.c:235 src/gtk/description_window.c:120
270 #: src/gtk/gtkaspell.c:1426 src/gtk/gtkaspell.c:2379 src/gtk/inputdialog.c:202
271 #: src/gtk/prefswindow.c:372 src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:190
272 #: src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287 src/main.c:719
273 #: src/mainwindow.c:2392 src/messageview.c:998 src/mimeview.c:1019
274 #: src/plugins/pgpmime/passphrase.c:131 src/plugins/trayicon/trayicon.c:334
275 #: src/prefs_actions.c:164 src/prefs_common.c:2415 src/prefs_common.c:2514
276 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
277 #: src/prefs_filtering_action.c:278 src/prefs_filtering.c:209
278 #: src/prefs_gtk.c:451 src/prefs_matcher.c:373 src/prefs_summary_column.c:313
279 #: src/prefs_template.c:265 src/ssl_manager.c:98
280 msgid "OK"
281 msgstr "OK"
282
283 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2375 src/addrgather.c:507
284 #: src/compose.c:5608 src/compose.c:6339 src/compose.c:6377
285 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
286 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap_basedn.c:213 src/editldap.c:343
287 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
288 #: src/export.c:189 src/foldersel.c:200 src/grouplistdialog.c:245
289 #: src/gtk/foldersort.c:176 src/gtk/gtkaspell.c:1435 src/gtk/inputdialog.c:203
290 #: src/gtk/prefswindow.c:373 src/gtk/progressdialog.c:76 src/import.c:191
291 #: src/importldif.c:1034 src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
292 #: src/main.c:719 src/mainwindow.c:2392 src/messageview.c:998
293 #: src/mimeview.c:1020 src/plugins/pgpmime/passphrase.c:135
294 #: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:332 src/plugins/trayicon/trayicon.c:334
295 #: src/prefs_actions.c:165 src/prefs_common.c:2416 src/prefs_common.c:2515
296 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
297 #: src/prefs_filtering_action.c:279 src/prefs_filtering.c:210
298 #: src/prefs_gtk.c:452 src/prefs_matcher.c:374 src/prefs_summary_column.c:314
299 #: src/prefs_template.c:266 src/prefs_themes.c:422 src/prefs_themes.c:471
300 #: src/prefs_themes.c:478 src/summaryview.c:819 src/summaryview.c:3355
301 msgid "Cancel"
302 msgstr "Storno"
303
304 #: src/addressbook.c:400 src/mainwindow.c:442 src/messageview.c:154
305 msgid "/_File"
306 msgstr "/_Súbor"
307
308 #: src/addressbook.c:401
309 msgid "/_File/New _Book"
310 msgstr "/_Súbor/Nový _Adresár"
311
312 #: src/addressbook.c:402
313 msgid "/_File/New _vCard"
314 msgstr "/_Súbor/Nový _vCard"
315
316 #: src/addressbook.c:404
317 msgid "/_File/New _JPilot"
318 msgstr "/_Súbor/Nový _JPilot"
319
320 #: src/addressbook.c:407
321 msgid "/_File/New _Server"
322 msgstr "/_Súbor/Nový _Server"
323
324 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:412 src/mainwindow.c:445
325 #: src/mainwindow.c:447 src/mainwindow.c:452 src/mainwindow.c:454
326 #: src/mainwindow.c:457 src/mainwindow.c:459 src/messageview.c:157
327 msgid "/_File/---"
328 msgstr "/_Súbor/---"
329
330 #: src/addressbook.c:410
331 msgid "/_File/_Edit"
332 msgstr "/_Súbor/_Upraviť"
333
334 #: src/addressbook.c:411
335 msgid "/_File/_Delete"
336 msgstr "/_Súbor/Z_mazať"
337
338 #: src/addressbook.c:413
339 msgid "/_File/_Save"
340 msgstr "/_Súbor/U_ložiť"
341
342 #: src/addressbook.c:414 src/messageview.c:158
343 msgid "/_File/_Close"
344 msgstr "/_Súbor/_Zavrieť"
345
346 #: src/addressbook.c:415 src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:457
347 #: src/compose.c:541 src/mainwindow.c:463 src/messageview.c:160
348 msgid "/_Edit"
349 msgstr "/_Upraviť"
350
351 #: src/addressbook.c:416
352 msgid "/_Edit/C_ut"
353 msgstr "/Úp_ravy/_Vystrihnúť"
354
355 #: src/addressbook.c:417 src/compose.c:546 src/mainwindow.c:464
356 #: src/messageview.c:161
357 msgid "/_Edit/_Copy"
358 msgstr "/Úp_ravy/_Kopírovať"
359
360 #: src/addressbook.c:418 src/compose.c:547
361 msgid "/_Edit/_Paste"
362 msgstr "/Úp_ravy/_Prilepiť"
363
364 #: src/addressbook.c:419 src/compose.c:544 src/compose.c:627 src/compose.c:633
365 #: src/mainwindow.c:467 src/messageview.c:163
366 msgid "/_Edit/---"
367 msgstr "/Úp_ravy/---"
368
369 #: src/addressbook.c:420
370 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
371 msgstr "/Úp_ravy/Vložiť _adresu"
372
373 #: src/addressbook.c:421
374 msgid "/_Address"
375 msgstr "/_Adresa"
376
377 #: src/addressbook.c:422
378 msgid "/_Address/New _Address"
379 msgstr "/_Adresa/Nová _Adresa"
380
381 #: src/addressbook.c:423
382 msgid "/_Address/New _Group"
383 msgstr "/_Adresa/Nová _Skupina"
384
385 #: src/addressbook.c:424
386 msgid "/_Address/New _Folder"
387 msgstr "/_Adresa/Nový _Priečinok"
388
389 #: src/addressbook.c:425 src/addressbook.c:428
390 msgid "/_Address/---"
391 msgstr "/_Adresa/--- "
392
393 #: src/addressbook.c:426
394 msgid "/_Address/_Edit"
395 msgstr "/_Adresa/_Upraviť"
396
397 #: src/addressbook.c:427
398 msgid "/_Address/_Delete"
399 msgstr "/_Adresa/Z_mazať"
400
401 #: src/addressbook.c:429
402 msgid "/_Address/_Mail To"
403 msgstr "/_Adresa/Poslať _mail"
404
405 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:434 src/mainwindow.c:701
406 #: src/mainwindow.c:724 src/mainwindow.c:726 src/mainwindow.c:735
407 #: src/mainwindow.c:738 src/mainwindow.c:742 src/messageview.c:294
408 #: src/messageview.c:315
409 msgid "/_Tools/---"
410 msgstr "/_Nástroje/---"
411
412 #: src/addressbook.c:431
413 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
414 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor _LDIF..."
415
416 #: src/addressbook.c:432
417 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
418 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Mutt-u..."
419
420 #: src/addressbook.c:433
421 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
422 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Pine..."
423
424 #: src/addressbook.c:435
425 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
426 msgstr "/_Nástroje/Exportovať _HTML..."
427
428 #: src/addressbook.c:436
429 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
430 msgstr "/_Nástroje/Exportovať súbor L_DIF..."
431
432 #: src/addressbook.c:437 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:767
433 #: src/messageview.c:318
434 msgid "/_Help"
435 msgstr "/_Pomocník"
436
437 #: src/addressbook.c:438 src/compose.c:671 src/mainwindow.c:777
438 #: src/messageview.c:319
439 msgid "/_Help/_About"
440 msgstr "/_Pomocník/_O programe"
441
442 #: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:458 src/summaryview.c:405
443 msgid "/_Delete"
444 msgstr "/Z_mazať"
445
446 #: src/addressbook.c:445 src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:459
447 #: src/addressbook.c:463 src/addressbook.c:467 src/compose.c:520
448 #: src/imap_gtk.c:57 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:65
449 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:59 src/news_gtk.c:52
450 #: src/news_gtk.c:54 src/news_gtk.c:56 src/news_gtk.c:59
451 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:88 src/plugins/trayicon/trayicon.c:91
452 #: src/summaryview.c:399 src/summaryview.c:402 src/summaryview.c:407
453 #: src/summaryview.c:421 src/summaryview.c:423 src/summaryview.c:444
454 msgid "/---"
455 msgstr "/---"
456
457 #: src/addressbook.c:446 src/addressbook.c:460
458 msgid "/New _Address"
459 msgstr "/Nová _Adresa"
460
461 #: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:461
462 msgid "/New _Group"
463 msgstr "/Nová _Skupina"
464
465 #: src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:462
466 msgid "/New _Folder"
467 msgstr "/Nový _Priečinok"
468
469 #: src/addressbook.c:450 src/addressbook.c:464
470 msgid "/C_ut"
471 msgstr "/_Vystrihnúť"
472
473 #: src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:465
474 msgid "/_Copy"
475 msgstr "/_Kopírovať"
476
477 #: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:466
478 msgid "/_Paste"
479 msgstr "/V_ložiť"
480
481 #: src/addressbook.c:468
482 msgid "/Pa_ste Address"
483 msgstr "/Vložiť _adresu"
484
485 #: src/addressbook.c:469
486 msgid "/_Mail To"
487 msgstr "/Poslať _mail"
488
489 #: src/addressbook.c:471
490 msgid "/_Browse Entry"
491 msgstr "/P_rehliadať položky"
492
493 #: src/addressbook.c:484 src/crash.c:441 src/crash.c:460 src/importldif.c:118
494 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:97 src/prefs_themes.c:623
495 #: src/prefs_themes.c:655 src/prefs_themes.c:656
496 msgid "Unknown"
497 msgstr "Neznáma"
498
499 #: src/addressbook.c:491 src/addressbook.c:510 src/importldif.c:125
500 msgid "Success"
501 msgstr "Úspech"
502
503 #: src/addressbook.c:492 src/importldif.c:126
504 msgid "Bad arguments"
505 msgstr "Neplatné parametre"
506
507 #: src/addressbook.c:493 src/importldif.c:127
508 msgid "File not specified"
509 msgstr "Nie je určený súbor"
510
511 #: src/addressbook.c:494 src/importldif.c:128
512 msgid "Error opening file"
513 msgstr "Chyba pri otváraní súboru"
514
515 #: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:129
516 msgid "Error reading file"
517 msgstr "Chyba pri čítaní súboru"
518
519 #: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:130
520 msgid "End of file encountered"
521 msgstr "Bol nájdený koniec súboru"
522
523 #: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:131
524 msgid "Error allocating memory"
525 msgstr "Chyba pri alokácii pamäte"
526
527 #: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:132
528 msgid "Bad file format"
529 msgstr "Neplatný formát súboru"
530
531 #: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:133
532 msgid "Error writing to file"
533 msgstr "Chyba pri zápise do súboru"
534
535 #: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:134
536 msgid "Error opening directory"
537 msgstr "Chyba pri otváraní priečinku"
538
539 #: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:135
540 msgid "No path specified"
541 msgstr "Nebola zadaná cesta"
542
543 #: src/addressbook.c:511
544 msgid "Error connecting to LDAP server"
545 msgstr "Chyba pri pripájaní sa k serveru LDAP"
546
547 #: src/addressbook.c:512
548 msgid "Error initializing LDAP"
549 msgstr "Chyba pri inicializácii LDAP"
550
551 #: src/addressbook.c:513
552 msgid "Error binding to LDAP server"
553 msgstr "Chyba pri pripájaní LDAP serveru"
554
555 #: src/addressbook.c:514
556 msgid "Error searching LDAP database"
557 msgstr "Chyba pri čítaní LDAP databázy"
558
559 #: src/addressbook.c:515
560 msgid "Timeout performing LDAP operation"
561 msgstr "Pri LDAP operácii vypršal časový limit"
562
563 #: src/addressbook.c:516
564 msgid "Error in LDAP search criteria"
565 msgstr "Chybné vyhľadávacie kritériá LDAP"
566
567 #: src/addressbook.c:517
568 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
569 msgstr "Neboli nájdené žiadne položky LDAP vyhovujúce kritériám"
570
571 #: src/addressbook.c:518
572 msgid "LDAP search terminated on request"
573 msgstr "LDAP vyhľadávanie bolo ukončené na požiadavku používateľa"
574
575 #: src/addressbook.c:519
576 msgid "Error starting TLS connection"
577 msgstr "Pri vytváraní TLS pripojenia sa vyskytla chyba"
578
579 #: src/addressbook.c:676
580 msgid "E-Mail address"
581 msgstr "E-mailová adresa"
582
583 #: src/addressbook.c:681 src/prefs_common.c:2046 src/toolbar.c:180
584 #: src/toolbar.c:1529
585 msgid "Address book"
586 msgstr "Otvoriť adresár"
587
588 #: src/addressbook.c:797
589 msgid "Name:"
590 msgstr "Meno:"
591
592 #: src/addressbook.c:829 src/addressbook.c:2358 src/addressbook.c:2372
593 #: src/addressbook.c:2387 src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850
594 #: src/prefs_actions.c:237 src/prefs_display_header.c:281
595 #: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering_action.c:135
596 #: src/prefs_filtering_action.c:462 src/prefs_filtering.c:305
597 #: src/prefs_matcher.c:573 src/prefs_template.c:231 src/prefs_toolbar.c:785
598 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:383 src/toolbar.c:476
599 msgid "Delete"
600 msgstr "Zmazať"
601
602 #: src/addressbook.c:835
603 msgid "Lookup"
604 msgstr "Vyhľadať"
605
606 #: src/addressbook.c:847 src/compose.c:1469 src/compose.c:3230
607 #: src/compose.c:4250 src/compose.c:4925 src/headerview.c:53
608 #: src/prefs_template.c:175 src/summary_search.c:176
609 msgid "To:"
610 msgstr "Komu:"
611
612 #: src/addressbook.c:851 src/compose.c:1453 src/compose.c:3229
613 #: src/prefs_template.c:177
614 msgid "Cc:"
615 msgstr "Kópia:"
616
617 #: src/addressbook.c:855 src/compose.c:1456 src/prefs_template.c:178
618 msgid "Bcc:"
619 msgstr "Slepá kópia:"
620
621 #: src/addressbook.c:1066 src/addressbook.c:1089
622 msgid "Delete address(es)"
623 msgstr "Zmazať adresu(y)"
624
625 #: src/addressbook.c:1067
626 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
627 msgstr "Tieto adresné údaje sú len pre čítanie a nedajú sa odstrániť."
628
629 #: src/addressbook.c:1090
630 msgid "Really delete the address(es)?"
631 msgstr "Naozaj zmazať adresu(y)?"
632
633 #: src/addressbook.c:1091 src/addressbook.c:2359 src/addressbook.c:2387
634 #: src/compose.c:2302 src/compose.c:3124 src/compose.c:6104
635 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
636 #: src/folderview.c:1798 src/folderview.c:1883 src/imap_gtk.c:376
637 #: src/inc.c:182 src/inc.c:287 src/inc.c:313 src/mainwindow.c:1603
638 #: src/message_search.c:197 src/messageview.c:683 src/news_gtk.c:310
639 #: src/prefs_actions.c:530 src/prefs_actions.c:630 src/prefs_actions.c:649
640 #: src/prefs_customheader.c:547 src/prefs_filtering.c:873
641 #: src/prefs_filtering.c:1021 src/prefs_matcher.c:1682
642 #: src/prefs_template.c:371 src/prefs_template.c:387 src/prefs_template.c:566
643 #: src/prefs_themes.c:422 src/prefs_themes.c:471 src/prefs_themes.c:478
644 #: src/summary_search.c:328 src/summaryview.c:819 src/summaryview.c:1285
645 #: src/summaryview.c:1336 src/summaryview.c:1379 src/summaryview.c:1403
646 #: src/summaryview.c:1435 src/summaryview.c:1460 src/summaryview.c:1485
647 #: src/summaryview.c:1510 src/summaryview.c:3052 src/textview.c:1942
648 #: src/toolbar.c:1864
649 msgid "No"
650 msgstr "Nie"
651
652 #: src/addressbook.c:1630 src/addressbook.c:1703
653 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
654 msgstr "Nemôžem vkladať. Cieľový adresár je len pre čítanie."
655
656 #: src/addressbook.c:1641
657 msgid "Cannot paste into an address group."
658 msgstr "Nemôžem vkladať do skupiny adries."
659
660 #: src/addressbook.c:2355
661 #, c-format
662 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
663 msgstr "Chcete vymazať výsledky požiadavky a adresy v `%s' ?"
664
665 #: src/addressbook.c:2367
666 #, c-format
667 msgid ""
668 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
669 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
670 msgstr ""
671 "Naozaj chcete zmazať priečinok A SÚČASNE všetky adresy v %s ?\n"
672 "Ak zmažete len priečinok, adresy z neho sa presunú do nadradeného priečinku."
673
674 #: src/addressbook.c:2373
675 msgid "Folder only"
676 msgstr "Len priečinok"
677
678 #: src/addressbook.c:2374
679 msgid "Folder and Addresses"
680 msgstr "Priečinok aj adresy"
681
682 #: src/addressbook.c:2386
683 #, c-format
684 msgid "Really delete `%s' ?"
685 msgstr "Naozaj zmazať '%s' ?"
686
687 #: src/addressbook.c:3181
688 msgid "New user, could not save index file."
689 msgstr "Nový uživateľ; nepodarilo sa uložiť indexový súbor."
690
691 #: src/addressbook.c:3185
692 msgid "New user, could not save address book files."
693 msgstr "Nový uživateľ; nedajú sa uložiť súbory adresára."
694
695 #: src/addressbook.c:3195
696 msgid "Old address book converted successfully."
697 msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspešne."
698
699 #: src/addressbook.c:3200
700 msgid ""
701 "Old address book converted,\n"
702 "could not save new address index file"
703 msgstr ""
704 "Konverzia starého adresára prebehla,\n"
705 "nedá sa uložiť indexový súbor nového adresára"
706
707 #: src/addressbook.c:3213
708 msgid ""
709 "Could not convert address book,\n"
710 "but created empty new address book files."
711 msgstr ""
712 "Nedá sa konvertovať starý adresár,\n"
713 "ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
714
715 #: src/addressbook.c:3219
716 msgid ""
717 "Could not convert address book,\n"
718 "could not create new address book files."
719 msgstr ""
720 "Nedá sa konvertovať starý adresár,\n"
721 "nedajú sa ani vytvoriť súbory nového adresára."
722
723 #: src/addressbook.c:3224
724 msgid ""
725 "Could not convert address book\n"
726 "and could not create new address book files."
727 msgstr ""
728 "Nedá sa konvertovať starý adresár\n"
729 "a nedajú sa ani vytvoriť súbory nového adresára."
730
731 #: src/addressbook.c:3231
732 msgid "Addressbook conversion error"
733 msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
734
735 #: src/addressbook.c:3236
736 msgid "Addressbook conversion"
737 msgstr "Konverzia adresára"
738
739 #: src/addressbook.c:3273
740 msgid "Addressbook Error"
741 msgstr "Chyba v adresári"
742
743 #: src/addressbook.c:3274
744 msgid "Could not read address index"
745 msgstr "Nedá sa načítať zoznam adries"
746
747 #: src/addressbook.c:3632
748 msgid "Busy searching..."
749 msgstr "Prehľadávam..."
750
751 #: src/addressbook.c:3703
752 #, c-format
753 msgid "Search '%s'"
754 msgstr "Vyhľadať  '%s'"
755
756 #: src/addressbook.c:3923 src/prefs_common.c:947
757 msgid "Interface"
758 msgstr "Ovládanie"
759
760 #: src/addressbook.c:3939 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
761 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
762 msgid "Address Book"
763 msgstr "Adresár"
764
765 #: src/addressbook.c:3955
766 msgid "Person"
767 msgstr "Osoba"
768
769 #: src/addressbook.c:3971
770 msgid "EMail Address"
771 msgstr "E-mailová adresa"
772
773 #: src/addressbook.c:3987
774 msgid "Group"
775 msgstr "Skupina"
776
777 #: src/addressbook.c:4003 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:326
778 #: src/prefs_account.c:2257
779 msgid "Folder"
780 msgstr "Priečinky"
781
782 #: src/addressbook.c:4019
783 msgid "vCard"
784 msgstr "vCard"
785
786 #: src/addressbook.c:4035 src/addressbook.c:4051
787 msgid "JPilot"
788 msgstr "JPilot"
789
790 #: src/addressbook.c:4067
791 msgid "LDAP Server"
792 msgstr "LDAP server"
793
794 #: src/addressbook.c:4083
795 msgid "LDAP Query"
796 msgstr "LDAP požiadavka"
797
798 #: src/addrgather.c:156
799 msgid "Please specify name for address book."
800 msgstr "Prosím zvoľte názov pre adresár."
801
802 #: src/addrgather.c:176
803 msgid "Please select the mail headers to search."
804 msgstr "Prosím zvoľte poštové hlavičky pre vyhľadávanie."
805
806 #: src/addrgather.c:183
807 msgid "Busy harvesting addresses..."
808 msgstr "Zozbieravam adresy..."
809
810 #: src/addrgather.c:221
811 msgid "Addresses gathered successfully."
812 msgstr "Adresy zozbierané úspešne."
813
814 #: src/addrgather.c:285
815 msgid "No folder or message was selected."
816 msgstr "Nie je zvolený žiadny priečinok ani správa."
817
818 #: src/addrgather.c:293
819 msgid ""
820 "Please select a folder to process from the folder\n"
821 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
822 "the message list."
823 msgstr ""
824 "Prosím zvoľte priečinok, alebo zvoľte jednu alebo\n"
825 "viacero správ, ktoré sa majú spracovať."
826
827 #: src/addrgather.c:345
828 msgid "Folder :"
829 msgstr "Priečinok:"
830
831 #: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
832 #: src/importldif.c:948
833 msgid "Address Book :"
834 msgstr "Adresár :"
835
836 #: src/addrgather.c:366
837 msgid "Folder Size :"
838 msgstr "Veľkosť priečinku :"
839
840 #: src/addrgather.c:381
841 msgid "Process these mail header fields"
842 msgstr "Spracovať tieto poštové hlavičky"
843
844 #: src/addrgather.c:399
845 msgid "Include sub-folders"
846 msgstr "Platí aj pre podpriečinky"
847
848 #: src/addrgather.c:422
849 msgid "Header Name"
850 msgstr "Názov hlavičky"
851
852 #: src/addrgather.c:423
853 msgid "Address Count"
854 msgstr "Počet adries"
855
856 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:172 src/messageview.c:553
857 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:352 src/textview.c:1941
858 msgid "Warning"
859 msgstr "Varovanie"
860
861 #: src/addrgather.c:528
862 msgid "Header Fields"
863 msgstr "Hlavičky"
864
865 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
866 #: src/importldif.c:1067
867 msgid "Finish"
868 msgstr "Dokončiť"
869
870 #: src/addrgather.c:588
871 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
872 msgstr "Zozbierať e-mailové adresy - zo zvolených správ"
873
874 #: src/addrgather.c:596
875 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
876 msgstr "Zozbierať e-mailové adresy - z priečinku"
877
878 #: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
879 msgid "Common address"
880 msgstr "Spoločná adresa"
881
882 #: src/addrindex.c:114 src/addrindex.c:118 src/addrindex.c:125
883 msgid "Personal address"
884 msgstr "Súkromná adresa"
885
886 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5785
887 msgid "Notice"
888 msgstr "Upozornenie"
889
890 #: src/alertpanel.c:185 src/alertpanel.c:207 src/compose.c:3470 src/inc.c:604
891 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:109 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:122
892 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:148
893 msgid "Error"
894 msgstr "Chyba"
895
896 #: src/alertpanel.c:207
897 msgid "View log"
898 msgstr "Zobraziť záznam"
899
900 #: src/alertpanel.c:331
901 msgid "Show this message next time"
902 msgstr "Zobraziť túto správu nabudúce"
903
904 #: src/browseldap.c:238
905 msgid "Browse Directory Entry"
906 msgstr "Prehliadať priečinok"
907
908 #: src/browseldap.c:258
909 msgid "Server Name :"
910 msgstr "Názov serveru :"
911
912 #: src/browseldap.c:268
913 msgid "Distinguished Name (dn) :"
914 msgstr "Distguished Name (dn) :"
915
916 #: src/browseldap.c:291
917 msgid "LDAP Name"
918 msgstr "LDAP meno"
919
920 #: src/browseldap.c:293
921 msgid "Attribute Value"
922 msgstr "Hodnota atribútu"
923
924 #: src/common/nntp.c:68
925 #, c-format
926 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
927 msgstr "Nedá sa pripojiŤ k serveru NNTP: %s:%d\n"
928
929 #: src/common/nntp.c:176 src/common/nntp.c:239
930 #, c-format
931 msgid "protocol error: %s\n"
932 msgstr "chyba protokolu: %s\n"
933
934 #: src/common/nntp.c:199 src/common/nntp.c:245
935 msgid "protocol error\n"
936 msgstr "chyba protokolu\n"
937
938 #: src/common/nntp.c:295
939 msgid "Error occurred while posting\n"
940 msgstr "Pri odosielaní sa vyskytla chyba\n"
941
942 #: src/common/nntp.c:375
943 msgid "Error occurred while sending command\n"
944 msgstr "Pri odosielaní správy nastala chyba\n"
945
946 #: src/common/plugin.c:114
947 msgid "Plugin already loaded"
948 msgstr "Plugin je už načítaný"
949
950 #: src/common/plugin.c:120
951 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
952 msgstr "NEpodarilo sa alokovať pamäť pre plugin"
953
954 #: src/common/plugin.c:142
955 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK2."
956 msgstr "Tento modul je pre Sylpheed-Claws pre GTK2."
957
958 #: src/common/smtp.c:171
959 msgid "SMTP AUTH not available\n"
960 msgstr "SMTP AUTH nie je dostupné\n"
961
962 #: src/common/smtp.c:495 src/common/smtp.c:545
963 msgid "bad SMTP response\n"
964 msgstr "neplatná odozva SMTP\n"
965
966 #: src/common/smtp.c:516 src/common/smtp.c:534 src/common/smtp.c:645
967 msgid "error occurred on SMTP session\n"
968 msgstr "vyskytla sa chyba pri SMTP spojení\n"
969
970 #: src/common/smtp.c:525 src/pop.c:840
971 msgid "error occurred on authentication\n"
972 msgstr "vyskytla sa chyba v autentizácii\n"
973
974 #: src/common/smtp.c:579
975 #, c-format
976 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
977 msgstr "Správa je príliš veľká (Maximálna veľkosť je %s)\n"
978
979 #: src/common/smtp.c:604 src/pop.c:833
980 msgid "can't start TLS session\n"
981 msgstr "nemôžem vytvoriť TLS reláciu\n"
982
983 #: src/common/ssl.c:136
984 msgid "Error creating ssl context\n"
985 msgstr "Pri vytváraní SSL kontextu sa vyskytla chyba\n"
986
987 #: src/common/ssl.c:155
988 #, c-format
989 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
990 msgstr "SSL spojenie zlyhalo (%s)\n"
991
992 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
993 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
994 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
995 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
996 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
997 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
998 msgid "<not in certificate>"
999 msgstr "<nie je v certifikáte>"
1000
1001 #: src/common/ssl_certificate.c:189
1002 #, c-format
1003 msgid ""
1004 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
1005 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
1006 "  Fingerprint: %s\n"
1007 "  Signature status: %s"
1008 msgstr ""
1009 "  Vlastník: %s (%s) v %s\n"
1010 "  Podpísané: %s (%s) v %s\n"
1011 "  Odtlačok prsta: %s\n"
1012 "  Stav podpisu: %s"
1013
1014 #: src/common/ssl_certificate.c:307
1015 msgid "Can't load X509 default paths"
1016 msgstr "Nemôžem načítať východzie cesty X509"
1017
1018 #: src/common/ssl_certificate.c:362
1019 #, c-format
1020 msgid ""
1021 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
1022 "%s"
1023 msgstr ""
1024 "%s prezentoval neznámy SSL certifikát:\n"
1025 "%s"
1026
1027 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
1028 #, c-format
1029 msgid ""
1030 "%s\n"
1031 "\n"
1032 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
1033 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
1034 msgstr ""
1035 "%s\n"
1036 "\n"
1037 "Pošta pre toto konto nebude preberaná kým neuložíte certifikát.\n"
1038 "(Vypnite voľbu \"%s\").\n"
1039
1040 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
1041 #: src/prefs_common.c:1086
1042 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
1043 msgstr "Nezobrazovať upozornenie pri chybe pri prijímaní"
1044
1045 #: src/common/ssl_certificate.c:398
1046 #, c-format
1047 msgid ""
1048 "%s's SSL certificate changed !\n"
1049 "We have saved this one:\n"
1050 "%s\n"
1051 "\n"
1052 "It is now:\n"
1053 "%s\n"
1054 "\n"
1055 "This could mean the server answering is not the known one."
1056 msgstr ""
1057 "SSL certifikát pre %s bol zmenený !\n"
1058 "Uložili sme tento:\n"
1059 "%s\n"
1060 "\n"
1061 "Použitý certifikát je tento:\n"
1062 "%s\n"
1063 "\n"
1064 "Môže to znamenať, že odpovedá nepravý server."
1065
1066 #: src/common/string_match.c:73
1067 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1068 msgstr "(Názov vymazaný kvôli RegExp)"
1069
1070 #: src/common/utils.c:199
1071 #, c-format
1072 msgid "%dB"
1073 msgstr "%dB"
1074
1075 #: src/common/utils.c:201
1076 #, c-format
1077 msgid "%.1fKB"
1078 msgstr "%.1fKB"
1079
1080 #: src/common/utils.c:203
1081 #, c-format
1082 msgid "%.2fMB"
1083 msgstr "%.2fMB"
1084
1085 #: src/common/utils.c:205
1086 #, c-format
1087 msgid "%.2fGB"
1088 msgstr "%.2fGB"
1089
1090 #: src/compose.c:518
1091 msgid "/_Add..."
1092 msgstr "/_Pridať..."
1093
1094 #: src/compose.c:519
1095 msgid "/_Remove"
1096 msgstr "/_Odstrániť"
1097
1098 #: src/compose.c:521 src/folderview.c:241
1099 msgid "/_Properties..."
1100 msgstr "/_Vlastnosti..."
1101
1102 #: src/compose.c:526 src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:271
1103 msgid "/_Message"
1104 msgstr "/Sp_ráva"
1105
1106 #: src/compose.c:527
1107 msgid "/_Message/_Send"
1108 msgstr "/Sp_ráva/_Odoslať"
1109
1110 #: src/compose.c:529
1111 msgid "/_Message/Send _later"
1112 msgstr "/Sp_ráva/Odoslať _neskôr"
1113
1114 #: src/compose.c:531 src/compose.c:535 src/compose.c:538 src/mainwindow.c:662
1115 #: src/mainwindow.c:672 src/mainwindow.c:675 src/mainwindow.c:680
1116 #: src/mainwindow.c:689 src/messageview.c:274 src/messageview.c:282
1117 #: src/messageview.c:287
1118 msgid "/_Message/---"
1119 msgstr "/Sp_ráva/---"
1120
1121 #: src/compose.c:532
1122 msgid "/_Message/_Attach file"
1123 msgstr "/Sp_ráva/P_ripojiť súbor"
1124
1125 #: src/compose.c:533
1126 msgid "/_Message/_Insert file"
1127 msgstr "/Sp_ráva/_Vložiť súbor"
1128
1129 #: src/compose.c:534
1130 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1131 msgstr "/Sp_ráva/V_ložiť podpis"
1132
1133 #: src/compose.c:536
1134 msgid "/_Message/_Save"
1135 msgstr "/Sp_ráva/_Uložiť"
1136
1137 #: src/compose.c:539
1138 msgid "/_Message/_Close"
1139 msgstr "/Sp_ráva/_Zavrieť"
1140
1141 #: src/compose.c:542
1142 msgid "/_Edit/_Undo"
1143 msgstr "/Úp_ravy/_Späť"
1144
1145 #: src/compose.c:543
1146 msgid "/_Edit/_Redo"
1147 msgstr "/Úp_ravy/Z_novu urobiť"
1148
1149 #: src/compose.c:545
1150 msgid "/_Edit/Cu_t"
1151 msgstr "/Úp_ravy/_Vystrihnúť"
1152
1153 #: src/compose.c:548
1154 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
1155 msgstr "/Úp_ravy/Prilepiť ako _citáciu"
1156
1157 #: src/compose.c:550 src/mainwindow.c:465 src/messageview.c:162
1158 msgid "/_Edit/Select _all"
1159 msgstr "/Úp_ravy/Vy_brať všetko"
1160
1161 #: src/compose.c:551
1162 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1163 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené"
1164
1165 #: src/compose.c:552
1166 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1167 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť o znak dozadu"
1168
1169 #: src/compose.c:557
1170 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1171 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť o znak dopredu"
1172
1173 #: src/compose.c:562
1174 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1175 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť o slovo dozadu"
1176
1177 #: src/compose.c:567
1178 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1179 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť o slovo dopredu"
1180
1181 #: src/compose.c:572
1182 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1183 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť na začiatok riadku"
1184
1185 #: src/compose.c:577
1186 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1187 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť na koniec riadku"
1188
1189 #: src/compose.c:582
1190 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1191 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť na predchodzí riadok"
1192
1193 #: src/compose.c:587
1194 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1195 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť na ďalší riadok"
1196
1197 #: src/compose.c:592
1198 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1199 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať znak naľavo od kurzora"
1200
1201 #: src/compose.c:597
1202 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1203 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať znak napravo od kurzora"
1204
1205 #: src/compose.c:602
1206 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1207 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať slovo naľavo od kurzora"
1208
1209 #: src/compose.c:607
1210 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1211 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať slovo napravo od kurzora"
1212
1213 #: src/compose.c:612
1214 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1215 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať riadok"
1216
1217 #: src/compose.c:617
1218 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1219 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať riadok"
1220
1221 #: src/compose.c:622
1222 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1223 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať text do konca riadku"
1224
1225 #: src/compose.c:628
1226 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1227 msgstr "/Úp_ravy/_Zalomiť aktuálny odstavec"
1228
1229 #: src/compose.c:630
1230 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1231 msgstr "/Úp_ravy/Zalomiť všetky _dlhé riadky"
1232
1233 #: src/compose.c:632
1234 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1235 msgstr "/Úp_ravy/Aut_omaticky zalamovať"
1236
1237 #: src/compose.c:634
1238 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1239 msgstr "/Úp_ravy/Upraviť e_xterným editorom"
1240
1241 #: src/compose.c:637
1242 msgid "/_Spelling"
1243 msgstr "/P_ravopis"
1244
1245 #: src/compose.c:638
1246 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1247 msgstr "/P_ravopis/_Skontrolovať všetko alebo výber"
1248
1249 #: src/compose.c:640
1250 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1251 msgstr "/P_ravopis/_Zvýrazniť všetky nesprávne slová"
1252
1253 #: src/compose.c:642
1254 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1255 msgstr "/P_ravopis/_Spätne skontrolovať nesprávne slovo"
1256
1257 #: src/compose.c:644
1258 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1259 msgstr "/P_ravopis/_Dopredu na ďalšie nesprávne slovo"
1260
1261 #: src/compose.c:646
1262 msgid "/_Spelling/---"
1263 msgstr "/P_ravopis/---"
1264
1265 #: src/compose.c:647
1266 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1267 msgstr "/P_ravopis/_Nastavenie"
1268
1269 #: src/compose.c:650
1270 msgid "/_Options"
1271 msgstr "/_Možnosti"
1272
1273 #: src/compose.c:651
1274 msgid "/_Options/Privacy System"
1275 msgstr "/_Možnosti/Systém súkromia"
1276
1277 #: src/compose.c:652
1278 msgid "/_Options/Privacy System/None"
1279 msgstr "/_Možnosti/Systém súkromia/Žiadny"
1280
1281 #: src/compose.c:653
1282 msgid "/_Options/Si_gn"
1283 msgstr "/_Možnosti/Po_dpísať"
1284
1285 #: src/compose.c:654
1286 msgid "/_Options/_Encrypt"
1287 msgstr "/_Možnosti/_Zašifrovať"
1288
1289 #: src/compose.c:655 src/compose.c:662
1290 msgid "/_Options/---"
1291 msgstr "/_Možnosti/---"
1292
1293 #: src/compose.c:656
1294 msgid "/_Options/_Priority"
1295 msgstr "/_Možnosti/Pri_orita"
1296
1297 #: src/compose.c:657
1298 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1299 msgstr "/_Možnosti/Pri_orita/Na_jvyššia"
1300
1301 #: src/compose.c:658
1302 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1303 msgstr "/_Možnosti/Pri_orita/_Vysoká"
1304
1305 #: src/compose.c:659
1306 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1307 msgstr "/_Možnosti/Pri_orita/_Normálna"
1308
1309 #: src/compose.c:660
1310 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1311 msgstr "/_Možnosti/Pri_orita/Ní_zka"
1312
1313 #: src/compose.c:661
1314 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1315 msgstr "/_Možnosti/Pri_orita/N_ajnižšia"
1316
1317 #: src/compose.c:663
1318 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1319 msgstr "/_Možnosti/Vyžia_dať potvrdenie o príjme"
1320
1321 #: src/compose.c:664
1322 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1323 msgstr "/_Možnosti/Odstrániť od_kazy"
1324
1325 #: src/compose.c:665 src/mainwindow.c:692 src/messageview.c:290
1326 msgid "/_Tools"
1327 msgstr "/_Nástroje"
1328
1329 #: src/compose.c:666
1330 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1331 msgstr "/_Nástroje/Zobraziť _mierku"
1332
1333 #: src/compose.c:667 src/messageview.c:291
1334 msgid "/_Tools/_Address book"
1335 msgstr "/_Nástroje/_Adresár"
1336
1337 #: src/compose.c:668
1338 msgid "/_Tools/_Template"
1339 msgstr "/_Nástroje/Ša_blóna"
1340
1341 #: src/compose.c:669 src/mainwindow.c:725 src/messageview.c:316
1342 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1343 msgstr "/_Nástroje/A_kcie"
1344
1345 #: src/compose.c:1459
1346 msgid "Reply-To:"
1347 msgstr "Odpovedať komu:"
1348
1349 #: src/compose.c:1462 src/compose.c:4247 src/compose.c:4927
1350 #: src/headerview.c:54
1351 msgid "Newsgroups:"
1352 msgstr "Diskusné skupiny:"
1353
1354 #: src/compose.c:1465
1355 msgid "Followup-To:"
1356 msgstr "Followup-To:"
1357
1358 #: src/compose.c:1800
1359 msgid "Quote mark format error."
1360 msgstr "Chyba v úvodzovkách."
1361
1362 #: src/compose.c:1816
1363 msgid "Message reply/forward format error."
1364 msgstr "Chyba formátu odpovede/preposielania."
1365
1366 #: src/compose.c:2156
1367 #, c-format
1368 msgid "File %s is empty."
1369 msgstr "Súbor %s je prázdny."
1370
1371 #: src/compose.c:2160
1372 #, c-format
1373 msgid "Can't read %s."
1374 msgstr "Nedá sa čítať %s."
1375
1376 #: src/compose.c:2194
1377 #, c-format
1378 msgid "Message: %s"
1379 msgstr "Správa: %s"
1380
1381 #: src/compose.c:2299
1382 msgid "Encrypted message"
1383 msgstr "Zašifrovaná správa"
1384
1385 #: src/compose.c:2300
1386 msgid ""
1387 "Cannot re-edit an encrypted message. \n"
1388 "Discard encrypted part?"
1389 msgstr ""
1390 "Nemôžem upravovať zašifrovanú správu. \n"
1391 "Odstrániť zašifrovanú časť?"
1392
1393 #: src/compose.c:2954
1394 msgid " [Edited]"
1395 msgstr "[Upravené]"
1396
1397 #: src/compose.c:2956
1398 #, c-format
1399 msgid "%s - Compose message%s"
1400 msgstr "%s - Písanie správy%s"
1401
1402 #: src/compose.c:2959
1403 #, c-format
1404 msgid "Compose message%s"
1405 msgstr "Písanie správy%s"
1406
1407 #: src/compose.c:2983
1408 msgid ""
1409 "Account for sending mail is not specified.\n"
1410 "Please select a mail account before sending."
1411 msgstr ""
1412 "Nie je určené konto pre odosielanie správ.\n"
1413 "Pred odosielaním prosím zvoľte poštové konto."
1414
1415 #: src/compose.c:3114
1416 msgid "Recipient is not specified."
1417 msgstr "Nie je určený príjemca."
1418
1419 #: src/compose.c:3122 src/messageview.c:553 src/prefs_account.c:972
1420 #: src/prefs_common.c:937 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:422
1421 msgid "Send"
1422 msgstr "Odoslať"
1423
1424 #: src/compose.c:3123
1425 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1426 msgstr "Predmet je prázdny. Odoslať napriek tomu?"
1427
1428 #: src/compose.c:3148
1429 msgid "Could not queue message for sending"
1430 msgstr "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie"
1431
1432 #: src/compose.c:3161 src/compose.c:3190
1433 msgid ""
1434 "The message was queued but could not be sent.\n"
1435 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1436 msgstr ""
1437 "Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo možné odoslať ju.\n"
1438 "Použite \"Odoslať správy vo fronte\" z hlavného okna pre opätovný pokus."
1439
1440 #: src/compose.c:3466
1441 #, c-format
1442 msgid ""
1443 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1444 "%s to %s.\n"
1445 "Send it anyway?"
1446 msgstr ""
1447 "Nedá sa zmeniť kódovanie správy z\n"
1448 "%s na %s.\n"
1449 "Odoslať správu aj napriek tomu?"
1450
1451 #: src/compose.c:3658
1452 msgid "No account for sending mails available!"
1453 msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie správ!"
1454
1455 #: src/compose.c:3668
1456 msgid "No account for posting news available!"
1457 msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie news článkov!"
1458
1459 #: src/compose.c:4330 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:169
1460 msgid "From:"
1461 msgstr "Od:"
1462
1463 #: src/compose.c:4434 src/compose.c:4604 src/compose.c:5546
1464 msgid "MIME type"
1465 msgstr "MIME typ"
1466
1467 #: src/compose.c:4435 src/compose.c:4605 src/mimeview.c:197
1468 #: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:299 src/prefs_summary_column.c:73
1469 #: src/summaryview.c:459
1470 msgid "Size"
1471 msgstr "Veľkosť"
1472
1473 #: src/compose.c:4499
1474 msgid "Save Message to "
1475 msgstr "Uložiť správu do "
1476
1477 #: src/compose.c:4519 src/prefs_filtering_action.c:420
1478 msgid "Select ..."
1479 msgstr "Zvoľte ..."
1480
1481 #: src/compose.c:4656 src/prefs_account.c:1563 src/prefs_customheader.c:188
1482 #: src/prefs_matcher.c:148
1483 msgid "Header"
1484 msgstr "Hlavička"
1485
1486 #: src/compose.c:4658
1487 msgid "Attachments"
1488 msgstr "Prílohy"
1489
1490 #: src/compose.c:4660
1491 msgid "Others"
1492 msgstr "Ostatné"
1493
1494 #: src/compose.c:4675 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:179
1495 #: src/summary_search.c:183
1496 msgid "Subject:"
1497 msgstr "Predmet:"
1498
1499 #: src/compose.c:4876 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:283
1500 #: src/gtk/gtkaspell.c:1500 src/gtk/gtkaspell.c:2174 src/prefs_account.c:604
1501 #: src/summaryview.c:4142
1502 msgid "None"
1503 msgstr "Žiadna"
1504
1505 #: src/compose.c:4885
1506 #, c-format
1507 msgid ""
1508 "Spell checker could not be started.\n"
1509 "%s"
1510 msgstr ""
1511 "Pravopisná kontrola sa nedá spustiť.\n"
1512 "%s"
1513
1514 #: src/compose.c:5441
1515 msgid "Invalid MIME type."
1516 msgstr "Neplatný MIME typ."
1517
1518 #: src/compose.c:5459
1519 msgid "File doesn't exist or is empty."
1520 msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
1521
1522 #: src/compose.c:5528
1523 msgid "Properties"
1524 msgstr "Vlastnosti"
1525
1526 #: src/compose.c:5573
1527 msgid "Encoding"
1528 msgstr "Kódová stránka"
1529
1530 #: src/compose.c:5604
1531 msgid "Path"
1532 msgstr "Cesta"
1533
1534 #: src/compose.c:5605 src/prefs_toolbar.c:812
1535 msgid "File name"
1536 msgstr "Názov súboru"
1537
1538 #: src/compose.c:5782
1539 #, c-format
1540 msgid ""
1541 "The external editor is still working.\n"
1542 "Force terminating the process?\n"
1543 "process group id: %d"
1544 msgstr ""
1545 "Externý editor je ešte stále aktívny.\n"
1546 "Ukončiť ho násilne?\n"
1547 "skupinový ID procesu: %d"
1548
1549 #: src/compose.c:6102 src/inc.c:180 src/inc.c:285 src/inc.c:311
1550 #: src/messageview.c:681 src/toolbar.c:1862
1551 msgid "Offline warning"
1552 msgstr "Offline varovanie"
1553
1554 #: src/compose.c:6103 src/inc.c:181 src/inc.c:286 src/inc.c:312
1555 #: src/messageview.c:682 src/toolbar.c:1863
1556 msgid "You're working offline. Override?"
1557 msgstr "Pracujete offline. Pripojiť sa?"
1558
1559 #: src/compose.c:6255 src/compose.c:6276
1560 msgid "Select file"
1561 msgstr "Zvoľte súbor"
1562
1563 #: src/compose.c:6290
1564 #, c-format
1565 msgid "File '%s' could not be read."
1566 msgstr "Súbor `%s' sa nedá čítať."
1567
1568 #: src/compose.c:6292
1569 #, c-format
1570 msgid ""
1571 "File '%s' contained invalid characters\n"
1572 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1573 msgstr ""
1574 "Súbor `%s' obsahuje neplatné znaky pre\n"
1575 "súčasné kódovanie, vloženie môže byť nepresné."
1576
1577 #: src/compose.c:6337
1578 msgid "Discard message"
1579 msgstr "Zrušiť správu"
1580
1581 #: src/compose.c:6338
1582 msgid "This message has been modified. discard it?"
1583 msgstr "Obsah správy sa zmenil. Chcete zahodiť zmeny?"
1584
1585 #: src/compose.c:6339
1586 msgid "Discard"
1587 msgstr "Zahodiť"
1588
1589 #: src/compose.c:6339
1590 msgid "to Draft"
1591 msgstr "medzi Koncepty"
1592
1593 #: src/compose.c:6374
1594 #, c-format
1595 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1596 msgstr "Chcete použiť šablónu `%s' ?"
1597
1598 #: src/compose.c:6376
1599 msgid "Apply template"
1600 msgstr "Použiť šablónu"
1601
1602 #: src/compose.c:6377
1603 msgid "Replace"
1604 msgstr "Nahradiť"
1605
1606 #: src/compose.c:6377 src/toolbar.c:426
1607 msgid "Insert"
1608 msgstr "Vložiť"
1609
1610 #: src/crash.c:142
1611 #, c-format
1612 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1613 msgstr "Proces Sylpheed (%ld) dostal signál %ld"
1614
1615 #: src/crash.c:187
1616 msgid "Sylpheed has crashed"
1617 msgstr "Sylpheed havaroval"
1618
1619 #: src/crash.c:203
1620 #, c-format
1621 msgid ""
1622 "%s.\n"
1623 "Please file a bug report and include the information below."
1624 msgstr ""
1625 "%s.\n"
1626 "Prosím vyplňte správu o chybe a pridajte údaje uvedené nižšie."
1627
1628 #: src/crash.c:208
1629 msgid "Debug log"
1630 msgstr "Ladiaci záznam"
1631
1632 #: src/crash.c:248
1633 msgid "Save..."
1634 msgstr "Uložiť..."
1635
1636 #: src/crash.c:253
1637 msgid "Create bug report"
1638 msgstr "Vytvoriť správu o chybe"
1639
1640 #: src/crash.c:302
1641 msgid "Save crash information"
1642 msgstr "Uložiť informácie o havárii"
1643
1644 #: src/editaddress.c:143
1645 msgid "Add New Person"
1646 msgstr "Pridať kontakt"
1647
1648 #: src/editaddress.c:144
1649 msgid "Edit Person Details"
1650 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
1651
1652 #: src/editaddress.c:285
1653 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1654 msgstr "Musíte zadať e-mailovú adresu."
1655
1656 #: src/editaddress.c:422
1657 msgid "A Name and Value must be supplied."
1658 msgstr "Musíte zadať názov a hodnotu."
1659
1660 #: src/editaddress.c:480
1661 msgid "Edit Person Data"
1662 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
1663
1664 #: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
1665 #: src/ldif.c:826
1666 msgid "Display Name"
1667 msgstr "Zobraziť meno"
1668
1669 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
1670 msgid "Last Name"
1671 msgstr "Priezvisko"
1672
1673 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
1674 msgid "First Name"
1675 msgstr "Krstné meno"
1676
1677 #: src/editaddress.c:589
1678 msgid "Nickname"
1679 msgstr "Prezývka"
1680
1681 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1682 #: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
1683 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1684 msgid "E-Mail Address"
1685 msgstr "E-mailová adresa"
1686
1687 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1688 msgid "Alias"
1689 msgstr "Alias"
1690
1691 #: src/editaddress.c:710
1692 msgid "Move Up"
1693 msgstr "Posunúť nahor"
1694
1695 #: src/editaddress.c:713
1696 msgid "Move Down"
1697 msgstr "Posunúť nadol"
1698
1699 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
1700 msgid "Modify"
1701 msgstr "Zmeniť"
1702
1703 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/gtk/quicksearch.c:337
1704 #: src/message_search.c:134 src/summary_search.c:223
1705 msgid "Clear"
1706 msgstr "Vyčistiť"
1707
1708 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1709 #: src/prefs_matcher.c:458
1710 msgid "Value"
1711 msgstr "Hodnota"
1712
1713 #: src/editaddress.c:883
1714 msgid "Basic Data"
1715 msgstr "Základné údaje"
1716
1717 #: src/editaddress.c:885
1718 msgid "User Attributes"
1719 msgstr "Atribúty uživateľa"
1720
1721 #: src/editbook.c:112
1722 msgid "File appears to be Ok."
1723 msgstr "Súbor je v poriadku."
1724
1725 #: src/editbook.c:115
1726 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1727 msgstr "Súbor nemá platný formát adresára."
1728
1729 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1730 msgid "Could not read file."
1731 msgstr "Súbor sa nedá čítať."
1732
1733 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1734 msgid "Edit Addressbook"
1735 msgstr "Upraviť adresár"
1736
1737 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1738 msgid " Check File "
1739 msgstr "Testovať súbor"
1740
1741 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1742 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1781
1743 msgid "File"
1744 msgstr "Súbor"
1745
1746 #: src/editbook.c:283
1747 msgid "Add New Addressbook"
1748 msgstr "Pridať nový adresár"
1749
1750 #: src/editgroup.c:103
1751 msgid "A Group Name must be supplied."
1752 msgstr "Musíte zadať názov skupiny."
1753
1754 #: src/editgroup.c:264
1755 msgid "Edit Group Data"
1756 msgstr "Upraviť údaje skupiny"
1757
1758 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1759 msgid "Group Name"
1760 msgstr "Názov skupiny"
1761
1762 #: src/editgroup.c:311
1763 msgid "Addresses in Group"
1764 msgstr "Adresy v skupine"
1765
1766 #: src/editgroup.c:313
1767 msgid " -> "
1768 msgstr " -> "
1769
1770 #: src/editgroup.c:340
1771 msgid " <- "
1772 msgstr " <- "
1773
1774 #: src/editgroup.c:342
1775 msgid "Available Addresses"
1776 msgstr "Dostupné adresy"
1777
1778 #: src/editgroup.c:402
1779 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1780 msgstr "E-mailové adresy môžte presúvať z a do skupiny pomocou tlačítok so šípkami"
1781
1782 #: src/editgroup.c:450
1783 msgid "Edit Group Details"
1784 msgstr "Upraviť detaily skupiny"
1785
1786 #: src/editgroup.c:453
1787 msgid "Add New Group"
1788 msgstr "Pridať novú skupinu"
1789
1790 #: src/editgroup.c:503
1791 msgid "Edit folder"
1792 msgstr "Upraviť priečinok"
1793
1794 #: src/editgroup.c:503
1795 msgid "Input the new name of folder:"
1796 msgstr "Zadajte nový názov priečinka:"
1797
1798 #: src/editgroup.c:506 src/imap_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:118
1799 msgid "New folder"
1800 msgstr "Nový priečinok"
1801
1802 #: src/editgroup.c:507 src/mh_gtk.c:119
1803 msgid "Input the name of new folder:"
1804 msgstr "Zadajte názov nového priečinka:"
1805
1806 #: src/editjpilot.c:189
1807 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1808 msgstr "Súbor nemá JPilot formát."
1809
1810 #: src/editjpilot.c:225
1811 msgid "Select JPilot File"
1812 msgstr "Vyberte súbor JPilot"
1813
1814 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1815 msgid "Edit JPilot Entry"
1816 msgstr "Upraviť záznam JPilot"
1817
1818 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:481 src/editvcard.c:229
1819 #: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
1820 #: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2285
1821 #: src/prefs_spelling.c:244
1822 msgid " ... "
1823 msgstr " ... "
1824
1825 #: src/editjpilot.c:319
1826 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1827 msgstr "Ďalšie e-mailové adresy"
1828
1829 #: src/editjpilot.c:408
1830 msgid "Add New JPilot Entry"
1831 msgstr "Pridať nový záznam JPilot"
1832
1833 #: src/editldap_basedn.c:141
1834 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1835 msgstr "Úprava LDAP - Zvoľte bázu pre vyhľadávanie"
1836
1837 #: src/editldap_basedn.c:161 src/editldap.c:415
1838 msgid "Hostname"
1839 msgstr "Názov počítača"
1840
1841 #: src/editldap_basedn.c:171 src/editldap.c:434 src/ssl_manager.c:106
1842 msgid "Port"
1843 msgstr "Port"
1844
1845 #: src/editldap_basedn.c:181 src/editldap.c:463
1846 msgid "Search Base"
1847 msgstr "Báza pre vyhľadávanie"
1848
1849 #: src/editldap_basedn.c:202
1850 msgid "Available Search Base(s)"
1851 msgstr "Dostupné bázy"
1852
1853 #: src/editldap_basedn.c:291
1854 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1855 msgstr "Nemôžem načítať bázy pre vyhľadávanie zo servera - prosím zadajte ručne"
1856
1857 #: src/editldap_basedn.c:295 src/editldap.c:267
1858 msgid "Could not connect to server"
1859 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru"
1860
1861 #: src/editldap.c:149
1862 msgid "A Name must be supplied."
1863 msgstr "Musíte zadať názov."
1864
1865 #: src/editldap.c:161
1866 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1867 msgstr "Musíte zadať názov serveru."
1868
1869 #: src/editldap.c:174
1870 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1871 msgstr "Musíte zadať aspoň jeden vyhľadávací atribút LDAP."
1872
1873 #: src/editldap.c:264
1874 msgid "Connected successfully to server"
1875 msgstr "Pripojený k serveru"
1876
1877 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:991
1878 msgid "Edit LDAP Server"
1879 msgstr "Upraviť LDAP server"
1880
1881 #: src/editldap.c:410
1882 msgid "A name that you wish to call the server."
1883 msgstr "Názov, ktorý chcete priradiť serveru."
1884
1885 #: src/editldap.c:425
1886 msgid ""
1887 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1888 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1889 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1890 "computer as Sylpheed."
1891 msgstr ""
1892 "Toto je názov serveru. Napríklad, \"ldap.mojadomena.sk\" môže byť vhodné pre "
1893 "organizáciu \"mojadomena.sk\". Môžete tu použiť aj IP adresu. Môžete zadať "
1894 "\"localhost\", ak požadovaný LDAP server beží na rovnakom počítači ako "
1895 "Sylpheed."
1896
1897 #: src/editldap.c:449
1898 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1899 msgstr ""
1900 "Toto je číslo portu, na ktorom server počúva. Implicitne je nastavený port "
1901 "389."
1902
1903 #: src/editldap.c:453
1904 msgid " Check Server "
1905 msgstr "Overiť server"
1906
1907 #: src/editldap.c:458
1908 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1909 msgstr "Stlačte toto tlačítko pre skúšku pripojenia k serveru."
1910
1911 #: src/editldap.c:473
1912 msgid ""
1913 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1914 "Examples include:\n"
1915 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1916 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1917 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1918 msgstr ""
1919 "Tu zadávate názov priečinku, ktorý sa na serveri má prehľadať. Napríklad:\n"
1920 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1921 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1922 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1923
1924 #: src/editldap.c:486
1925 msgid ""
1926 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1927 "server."
1928 msgstr "Stlačte toto tlačítko pre vyhľadanie názvov dostupných priečinkov na serveri."
1929
1930 #: src/editldap.c:493
1931 msgid "Enable TLS"
1932 msgstr "Povoliť TLS"
1933
1934 #: src/editldap.c:499
1935 msgid "Connect to the server using TLS encrypted connection."
1936 msgstr "Pripojiť sa k serveru pomocou šifrovaného TLS pripojenia."
1937
1938 #: src/editldap.c:551
1939 msgid "Search Attributes"
1940 msgstr "Vyhľadávacie atribúty"
1941
1942 #: src/editldap.c:561
1943 msgid ""
1944 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1945 "find a name or address."
1946 msgstr ""
1947 "Zoznam atribútov LDAP, ktoré by mali byť prehľadávané pri hľadaní mena alebo "
1948 "adresy."
1949
1950 #: src/editldap.c:565
1951 msgid " Defaults "
1952 msgstr " Štandardné "
1953
1954 #: src/editldap.c:570
1955 msgid ""
1956 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
1957 "names and addresses during a name or address search process."
1958 msgstr ""
1959 "Toto nastaví názvy atribútov naspäť na prednastavenú hodnotu, ktorá by mala "
1960 "nájsť najviac mien a atribútov počas vyhľadávania."
1961
1962 #: src/editldap.c:577
1963 msgid "Max Query Age (secs)"
1964 msgstr "Max. trvanie požiadavky (v sekundách)"
1965
1966 #: src/editldap.c:593
1967 msgid ""
1968 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
1969 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
1970 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
1971 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
1972 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
1973 "searched in preference to performing a new server search request. The "
1974 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
1975 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
1976 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
1977 "more memory to cache results."
1978 msgstr ""
1979 "Tu sa nastavuje doba (v sekundach), počas ktorej je výsledok vyhľadávania "
1980 "platný pre dopĺňanie adresy. Výsledky sú počas tejto doby uložené v pamäti, "
1981 "po jej uplynutí sa vymažú. Toto by malo zlepšiť čas odozvy pri nasledujúcich "
1982 "vyhľadávaniach rovnakého mena alebo adresy. Prednastavená hodnota 600 sekúnd "
1983 "(10 minút) by mala byť dostačujúca pre väčšinu serverov. Vyššia hodnota "
1984 "zlepší čas odozvy pri vyhľadávaní na pomalých serveroch za cenu väčšej "
1985 "spotreby pamäte."
1986
1987 #: src/editldap.c:611
1988 msgid "Include server in dynamic search"
1989 msgstr "Zahrnúť server v dynamickom vyhľadávaní"
1990
1991 #: src/editldap.c:617
1992 msgid ""
1993 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
1994 "address completion."
1995 msgstr ""
1996 "Zvoľte túto možnosť pre zahrnutie tohoto serveru do dynamického vyhľadávania "
1997 "pri použití dopĺňania adries."
1998
1999 #: src/editldap.c:624
2000 msgid "Match names 'containing' search term"
2001 msgstr "Vyhľadať mená obsahujúce reťazec"
2002
2003 #: src/editldap.c:630
2004 msgid ""
2005 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2006 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2007 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2008 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2009 "searches against other address interfaces."
2010 msgstr ""
2011 "Mená a adresy môžete vyhľadať buď použitím výrazov \"začína\" alebo "
2012 "\"obsahuje\". Zvoľte túto možnosť pre vyhľadanie pomocou výrazu \"obsahuje"
2013 "\". Toto zvyčajne zaberie viac času. Kvôli lepšiemu výkonu používa "
2014 "dokončovanie adries výraz \"začína\" pre všetky ostatné vyhľadávania."
2015
2016 #: src/editldap.c:685
2017 msgid "Bind DN"
2018 msgstr "Priradiť DN"
2019
2020 #: src/editldap.c:695
2021 msgid ""
2022 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2023 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2024 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2025 "performing a search."
2026 msgstr ""
2027 "Názov účtu LDAP, ktorý bude použitý pre spojenie so serverom. Toto je "
2028 "väčšinou potrebné len pre chránené servery. Meno je väčšinou v tvare "
2029 "\"cn=meno,dc=sylpheed,dc=com\". Pri vyhľadávaní sa toto pole väčšinou "
2030 "necháva prázdne."
2031
2032 #: src/editldap.c:703
2033 msgid "Bind Password"
2034 msgstr "Bind heslo"
2035
2036 #: src/editldap.c:714
2037 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2038 msgstr "Heslo, ktoré bude použité pri pripájaní sa ako \"Bind DN\" používateľ."
2039
2040 #: src/editldap.c:720
2041 msgid "Timeout (secs)"
2042 msgstr "Timeout (v sekundách)"
2043
2044 #: src/editldap.c:735
2045 msgid "The timeout period in seconds."
2046 msgstr "Časový limit v sekundách."
2047
2048 #: src/editldap.c:739
2049 msgid "Maximum Entries"
2050 msgstr "Maximum záznamov"
2051
2052 #: src/editldap.c:754
2053 msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2054 msgstr "Najväčší počet vrátených výsledkov vyhľadávania."
2055
2056 #: src/editldap.c:770 src/prefs_account.c:968
2057 msgid "Basic"
2058 msgstr "Základné"
2059
2060 #: src/editldap.c:771 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:222
2061 msgid "Search"
2062 msgstr "Hľadať"
2063
2064 #: src/editldap.c:772 src/gtk/quicksearch.c:296
2065 msgid "Extended"
2066 msgstr "Rozšírené"
2067
2068 #: src/editldap.c:996
2069 msgid "Add New LDAP Server"
2070 msgstr "Pridať nový LDAP server"
2071
2072 #: src/editvcard.c:96
2073 msgid "File does not appear to be vCard format."
2074 msgstr "Súbor nie je vo formáte vCard."
2075
2076 #: src/editvcard.c:132
2077 msgid "Select vCard File"
2078 msgstr "Vyberte súbor vCard"
2079
2080 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
2081 msgid "Edit vCard Entry"
2082 msgstr "Upraviť vCard záznam"
2083
2084 #: src/editvcard.c:296
2085 msgid "Add New vCard Entry"
2086 msgstr "Pridať nový vCard záznam"
2087
2088 #: src/exphtmldlg.c:111
2089 msgid "Please specify output directory and file to create."
2090 msgstr "Prosím zadajte názov výstupného priečinku a súboru."
2091
2092 #: src/exphtmldlg.c:114
2093 msgid "Select stylesheet and formatting."
2094 msgstr "Vyberte stylesheet a formátovanie."
2095
2096 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
2097 msgid "File exported successfully."
2098 msgstr "Súbor bol úspešne exportovaný."
2099
2100 #: src/exphtmldlg.c:181
2101 #, c-format
2102 msgid ""
2103 "HTML Output Directory '%s'\n"
2104 "does not exist. OK to create new directory?"
2105 msgstr ""
2106 "Priečinok '%s' pre výstup HTML\n"
2107 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
2108
2109 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
2110 msgid "Create Directory"
2111 msgstr "Vytvoriť priečinok"
2112
2113 #: src/exphtmldlg.c:193
2114 #, c-format
2115 msgid ""
2116 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2117 "%s"
2118 msgstr ""
2119 "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok pre HTML výstup:\n"
2120 "%s"
2121
2122 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
2123 msgid "Failed to Create Directory"
2124 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok"
2125
2126 #: src/exphtmldlg.c:241
2127 msgid "Error creating HTML file"
2128 msgstr "Chyba pri vytváraní HTML súboru"
2129
2130 #: src/exphtmldlg.c:361
2131 msgid "Select HTML Output File"
2132 msgstr "Zvoľte súbor pre HTML výstup"
2133
2134 #: src/exphtmldlg.c:435
2135 msgid "HTML Output File"
2136 msgstr "Výstupný súbor HTML"
2137
2138 #: src/exphtmldlg.c:496
2139 msgid "Stylesheet"
2140 msgstr "Stylesheet"
2141
2142 #: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:2495 src/prefs_common.c:2774
2143 msgid "Default"
2144 msgstr "Štandardné"
2145
2146 #: src/exphtmldlg.c:515 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:105
2147 msgid "Full"
2148 msgstr "Plné"
2149
2150 #: src/exphtmldlg.c:521
2151 msgid "Custom"
2152 msgstr "Vlastné"
2153
2154 #: src/exphtmldlg.c:527
2155 msgid "Custom-2"
2156 msgstr "Vlastné-2"
2157
2158 #: src/exphtmldlg.c:533
2159 msgid "Custom-3"
2160 msgstr "Vlastné-3"
2161
2162 #: src/exphtmldlg.c:539
2163 msgid "Custom-4"
2164 msgstr "Vlastné-4"
2165
2166 #: src/exphtmldlg.c:553
2167 msgid "Full Name Format"
2168 msgstr "Formát celého mena"
2169
2170 #: src/exphtmldlg.c:560
2171 msgid "First Name, Last Name"
2172 msgstr "Krstné meno, priezvisko"
2173
2174 #: src/exphtmldlg.c:566
2175 msgid "Last Name, First Name"
2176 msgstr "Priezvisko, krstné meno"
2177
2178 #: src/exphtmldlg.c:580
2179 msgid "Color Banding"
2180 msgstr "Farebné značenie"
2181
2182 #: src/exphtmldlg.c:586
2183 msgid "Format E-Mail Links"
2184 msgstr "Formátovať e-mailové linky"
2185
2186 #: src/exphtmldlg.c:592
2187 msgid "Format User Attributes"
2188 msgstr "Formátovať používateľské atribúty"
2189
2190 #: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
2191 msgid "File Name :"
2192 msgstr "Názov súboru :"
2193
2194 #: src/exphtmldlg.c:657
2195 msgid "Open with Web Browser"
2196 msgstr "Otvoriť vo webovom prehliadači"
2197
2198 #: src/exphtmldlg.c:689
2199 msgid "Export Address Book to HTML File"
2200 msgstr "Exportovať adresár do HTML"
2201
2202 #: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
2203 msgid "Prev"
2204 msgstr "Predchádzajúci"
2205
2206 #: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
2207 #: src/toolbar.c:385 src/toolbar.c:477
2208 msgid "Next"
2209 msgstr "Nasledujúca"
2210
2211 #: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
2212 msgid "File Info"
2213 msgstr "Údaje o súbore"
2214
2215 #: src/exphtmldlg.c:756
2216 msgid "Format"
2217 msgstr "Formát"
2218
2219 #: src/expldifdlg.c:110
2220 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2221 msgstr "Prosím zvoľte výstupný priečinok a súbor LDIF."
2222
2223 #: src/expldifdlg.c:113
2224 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2225 msgstr "Zadajte parametre na formátovanie odlíšeného názvu."
2226
2227 #: src/expldifdlg.c:188
2228 #, c-format
2229 msgid ""
2230 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2231 "does not exist. OK to create new directory?"
2232 msgstr ""
2233 "Výstupný priečinok LDIF '%s'\n"
2234 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
2235
2236 #: src/expldifdlg.c:200
2237 #, c-format
2238 msgid ""
2239 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2240 "%s"
2241 msgstr ""
2242 "Nemôžem vytvoriť výstupný priečinok LDIF:\n"
2243 "%s"
2244
2245 #: src/expldifdlg.c:244
2246 msgid "Suffix was not supplied"
2247 msgstr "Nebola zadaná prípona"
2248
2249 #: src/expldifdlg.c:246
2250 msgid ""
2251 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2252 "you wish to proceed without a suffix?"
2253 msgstr ""
2254 "Prípona je potrebná, ak sa data majú používať na serveri LDAP. Naozaj si "
2255 "prajete pokračovať bez prípony?"
2256
2257 #: src/expldifdlg.c:264
2258 msgid "Error creating LDIF file"
2259 msgstr "Chyba pri vytváraní súboru LDIF"
2260
2261 #: src/expldifdlg.c:373
2262 msgid "Select LDIF Output File"
2263 msgstr "Zvoľte výstupný súbor LDIF"
2264
2265 #: src/expldifdlg.c:447
2266 msgid "LDIF Output File"
2267 msgstr "Výstupný súbor LDIF"
2268
2269 #: src/expldifdlg.c:508
2270 msgid "Suffix"
2271 msgstr "Prípona"
2272
2273 #: src/expldifdlg.c:520
2274 msgid ""
2275 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2276 "entry. Examples include:\n"
2277 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2278 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2279 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2280 msgstr ""
2281 "Prípona je použitá pre vytvorenie \"Distinguished Name\" (alebo DN) pre "
2282 "položku LDAP. Napríklad:\n"
2283 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2284 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2285 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2286
2287 #: src/expldifdlg.c:529
2288 msgid "Relative DN"
2289 msgstr "Relatívne DN"
2290
2291 #: src/expldifdlg.c:536
2292 msgid "Unique ID"
2293 msgstr "Jedinečné ID"
2294
2295 #: src/expldifdlg.c:544
2296 msgid ""
2297 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2298 "to:\n"
2299 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2300 msgstr ""
2301 "Jedinečné ID tohoto adresáru sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2302 "približne takto:\n"
2303 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2304
2305 #: src/expldifdlg.c:557
2306 msgid ""
2307 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2308 "similar to:\n"
2309 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2310 msgstr ""
2311 "Zobrazované meno tohoto adresáru sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2312 "takto:\n"
2313 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2314
2315 #: src/expldifdlg.c:570
2316 msgid ""
2317 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2318 "is formatted similar to:\n"
2319 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2320 msgstr ""
2321 "Prvá adresa každého kontaktu sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2322 "takto:\n"
2323 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2324
2325 #: src/expldifdlg.c:584
2326 msgid ""
2327 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2328 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2329 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2330 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2331 "available RDN options that will be used to create the DN."
2332 msgstr ""
2333 "Súbor LDIF obsahuje viacero záznamov, ktoré sú zväčša zasielané na server "
2334 "LDAP. Každý záznam v súbore je odlíšený pomocou \"Distinguished Name\" (DN). "
2335 "Prípona je pridaná k \"Relative Distinguished Name\" (RDN), a spolu tvoria "
2336 "DN. Prosím vyberte jednu z možností RDN, ktorá bude použitá na vytvorenie DN."
2337
2338 #: src/expldifdlg.c:597
2339 msgid "Use DN attribute if present in data"
2340 msgstr "Použiť atribút DN ak sa nachádza v údajoch"
2341
2342 #: src/expldifdlg.c:604
2343 msgid ""
2344 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2345 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2346 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2347 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2348 msgstr ""
2349 "Adresár môže obsahovať záznamy, ktoré boli predtým importované zo súboru "
2350 "LDIF. Atribút \"Distinguished Name\" (DN), ak sa nachádza medzi údajmi v "
2351 "adresári, môže byť použitý v exportovanom súbore LDIF. v prípade, že sa "
2352 "atribút DN nenájde, bude použité vyššie zvolené RDN."
2353
2354 #: src/expldifdlg.c:615
2355 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2356 msgstr "Nezahrnúť záznam ak neexistuje e-mailová adresa"
2357
2358 #: src/expldifdlg.c:622
2359 msgid ""
2360 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2361 "option to ignore these records."
2362 msgstr ""
2363 "Adresár môže obsahovať záznamy bez e-mailovej adresy. Zvoľte túto možnosť, "
2364 "ak si prajete takéto záznamy ignorovať."
2365
2366 #: src/expldifdlg.c:710
2367 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2368 msgstr "Exportovať adresár do súboru LDIF"
2369
2370 #: src/expldifdlg.c:777
2371 msgid "Distguished Name"
2372 msgstr "Distguished Name"
2373
2374 #: src/export.c:128
2375 msgid "Export"
2376 msgstr "Exportovať"
2377
2378 #: src/export.c:147
2379 msgid "Specify target folder and mbox file."
2380 msgstr "Určite cieľový priečinok a súbor mbox."
2381
2382 #: src/export.c:157
2383 msgid "Source dir:"
2384 msgstr "Zdrojový priečinok:"
2385
2386 #: src/export.c:162
2387 msgid "Exporting file:"
2388 msgstr "Exportovaný súbor:"
2389
2390 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
2391 #: src/prefs_account.c:1435
2392 msgid " Select... "
2393 msgstr " Zvoľte... "
2394
2395 #: src/export.c:220
2396 msgid "Select exporting file"
2397 msgstr "Zvoľte súbor pre export"
2398
2399 #: src/exporthtml.c:796
2400 msgid "Full Name"
2401 msgstr "Celé meno"
2402
2403 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
2404 msgid "Attributes"
2405 msgstr "Atribúty"
2406
2407 #: src/exporthtml.c:1001
2408 msgid "Sylpheed Address Book"
2409 msgstr "Adresár Sylpheed-u"
2410
2411 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:590
2412 msgid "Name already exists but is not a directory."
2413 msgstr "Názov už existuje, ale nie je to priečinok."
2414
2415 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:593
2416 msgid "No permissions to create directory."
2417 msgstr "Nemáte práva na vytvorenie tohoto priečinku."
2418
2419 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:596
2420 msgid "Name is too long."
2421 msgstr "Názov je príliš dlhý."
2422
2423 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:599
2424 msgid "Not specified."
2425 msgstr "Nie je určený."
2426
2427 #: src/folder.c:1173
2428 msgid "Inbox"
2429 msgstr "Prijaté"
2430
2431 #: src/folder.c:1177
2432 msgid "Sent"
2433 msgstr "Odoslané"
2434
2435 #: src/folder.c:1181
2436 msgid "Queue"
2437 msgstr "Na odoslanie"
2438
2439 #: src/folder.c:1185
2440 msgid "Trash"
2441 msgstr "Odpadkový kôš"
2442
2443 #: src/folder.c:1189
2444 msgid "Drafts"
2445 msgstr "Koncepty"
2446
2447 #: src/folder.c:1441
2448 #, c-format
2449 msgid "Processing (%s)...\n"
2450 msgstr "Spracúvam (%s)...\n"
2451
2452 #: src/folder.c:2452
2453 #, c-format
2454 msgid "Moving %s to %s...\n"
2455 msgstr "Presúvam %s do %s...\n"
2456
2457 #: src/foldersel.c:153
2458 msgid "Select folder"
2459 msgstr "Zvoľte priečinok"
2460
2461 #: src/folderview.c:239
2462 msgid "/Mark all re_ad"
2463 msgstr "/Označiť _všetky ako prečítané"
2464
2465 #: src/folderview.c:240
2466 msgid "/_Search folder..."
2467 msgstr "/_Prehľadať priečinok..."
2468
2469 #: src/folderview.c:242
2470 msgid "/Process_ing..."
2471 msgstr "/_Spracovanie..."
2472
2473 #: src/folderview.c:246
2474 msgid "/------"
2475 msgstr "/------"
2476
2477 #: src/folderview.c:247
2478 msgid "/Empty _trash..."
2479 msgstr "/Vyprázdniť _kôš..."
2480
2481 #: src/folderview.c:327
2482 msgid "New"
2483 msgstr "Nový"
2484
2485 #: src/folderview.c:328
2486 msgid "Unread"
2487 msgstr "Neprečítané"
2488
2489 #: src/folderview.c:329
2490 msgid "#"
2491 msgstr "#"
2492
2493 #: src/folderview.c:535
2494 msgid "Setting folder info..."
2495 msgstr "Nastavujem informácie o priečinku..."
2496
2497 #: src/folderview.c:750 src/mainwindow.c:3028 src/setup.c:80
2498 #, c-format
2499 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2500 msgstr "Prehľadávam priečinok %s%c%s ..."
2501
2502 #: src/folderview.c:754 src/mainwindow.c:3033 src/setup.c:85
2503 #, c-format
2504 msgid "Scanning folder %s ..."
2505 msgstr "Prehľadávam priečinok %s ..."
2506
2507 #: src/folderview.c:795
2508 msgid "Rebuilding folder tree..."
2509 msgstr "Obnovujem strom priečinku..."
2510
2511 #: src/folderview.c:878
2512 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2513 msgstr "Kontrolujem nové spráby vo všetkých priečinkoch..."
2514
2515 #: src/folderview.c:1639
2516 #, c-format
2517 msgid "Opening Folder %s..."
2518 msgstr "Otváram priečinok %s..."
2519
2520 #: src/folderview.c:1651
2521 msgid "Folder could not be opened."
2522 msgstr "Priečinok sa nedá otvoriť."
2523
2524 #: src/folderview.c:1796 src/mainwindow.c:1601
2525 msgid "Empty trash"
2526 msgstr "Vyprázdniť kôš"
2527
2528 #: src/folderview.c:1797 src/mainwindow.c:1602
2529 msgid "Empty all messages in trash?"
2530 msgstr "Zmazať všetky správy v koši?"
2531
2532 #: src/folderview.c:1879
2533 #, c-format
2534 msgid "Do you really want to move folder `%s' to a sub-folder of `%s' ?"
2535 msgstr "Naozaj chcete presunúť priečinok `%s' do priečinku `%s' ?"
2536
2537 #: src/folderview.c:1882
2538 msgid "Move folder"
2539 msgstr "Presunúť priečinok"
2540
2541 #: src/folderview.c:1893
2542 #, c-format
2543 msgid "Moving %s to %s..."
2544 msgstr "Presúvam %s do %s..."
2545
2546 #: src/folderview.c:1922
2547 msgid "Source and destination are the same."
2548 msgstr "Zdroj je identický s cieľom."
2549
2550 #: src/folderview.c:1925
2551 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2552 msgstr "Nie je možné presunúť priečinok do jeho podpriečinku."
2553
2554 #: src/folderview.c:1928
2555 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2556 msgstr "Priečinky nie je možné presúvať medzi jednotlivými schránkami."
2557
2558 #: src/folderview.c:1931
2559 msgid "Move failed!"
2560 msgstr "Presun sa nepodaril!"
2561
2562 #: src/folderview.c:1966 src/summaryview.c:3943
2563 msgid "Processing configuration"
2564 msgstr "Nastavenie spracúvania"
2565
2566 #: src/grouplistdialog.c:176
2567 msgid "Newsgroup subscription"
2568 msgstr "Prihlásenie sa do diskusnej skupiny"
2569
2570 #: src/grouplistdialog.c:192
2571 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2572 msgstr "Zvoľte diskusné skupiny, do ktorých sa chcete prihlásiť:"
2573
2574 #: src/grouplistdialog.c:198
2575 msgid "Find groups:"
2576 msgstr "Nájsť skupiny:"
2577
2578 #: src/grouplistdialog.c:206
2579 msgid " Search "
2580 msgstr " Vyhľadať "
2581
2582 #: src/grouplistdialog.c:218
2583 msgid "Newsgroup name"
2584 msgstr "Názov diskusnej skupiny"
2585
2586 #: src/grouplistdialog.c:219
2587 msgid "Messages"
2588 msgstr "Správy"
2589
2590 #: src/grouplistdialog.c:220
2591 msgid "Type"
2592 msgstr "Typ"
2593
2594 #: src/grouplistdialog.c:246
2595 msgid "Refresh"
2596 msgstr "Obnoviť"
2597
2598 #: src/grouplistdialog.c:350
2599 msgid "moderated"
2600 msgstr "moderovaná"
2601
2602 #: src/grouplistdialog.c:352
2603 msgid "readonly"
2604 msgstr "len na čítanie"
2605
2606 #: src/grouplistdialog.c:354
2607 msgid "unknown"
2608 msgstr "neznáma"
2609
2610 #: src/grouplistdialog.c:401
2611 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2612 msgstr "Nedá sa získať zoznam diskusných skupín."
2613
2614 #: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1038
2615 msgid "Done."
2616 msgstr "Hotovo."
2617
2618 #: src/grouplistdialog.c:480
2619 #, c-format
2620 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2621 msgstr "Prijatých %d diskusných skupín (prečítaných %s)"
2622
2623 #: src/gtk/about.c:91
2624 msgid "About"
2625 msgstr "O programe"
2626
2627 #: src/gtk/about.c:144
2628 #, c-format
2629 msgid ""
2630 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2631 "Operating System: %s %s (%s)"
2632 msgstr ""
2633 "Verzia GTK+ %d.%d.%d\n"
2634 "Operačný systém: %s %s (%s)"
2635
2636 #: src/gtk/about.c:160
2637 #, c-format
2638 msgid "Compiled-in features:%s"
2639 msgstr "Zakompilované vlastnosti: %s"
2640
2641 #: src/gtk/about.c:216
2642 msgid ""
2643 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2644 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2645 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2646 "version.\n"
2647 "\n"
2648 msgstr ""
2649 "Tento program je voľne šíriteľný; Môžete ho šíriť (a)lebo ho upravovať tak "
2650 "ako to popisuje GNU General Public License, licencia vydaná organizáciou "
2651 "Free Software Foundation, a to vo verzii 2, alebo, podľa vášho rozhodnutia, "
2652 "v akejkoľvek ďalšej verzii.\n"
2653 "\n"
2654
2655 #: src/gtk/about.c:222
2656 msgid ""
2657 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2658 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2659 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2660 "more details.\n"
2661 "\n"
2662 msgstr ""
2663 "Tento program je šírený vo viere v jeho užitočnosť, ale BEZ AKEJKOĽVEK "
2664 "ZÁRUKY. Viac detailov nájdete v GNU General Public License.\n"
2665 "\n"
2666
2667 #: src/gtk/about.c:228
2668 msgid ""
2669 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2670 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2671 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2672 msgstr ""
2673 "Kópiu GNU General Public License by ste mali získať spoločne s týmto "
2674 "programom. Ak to tak nie je, napíšte na adresu Free Software Foundation, "
2675 "Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2676
2677 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2678 msgid "Orange"
2679 msgstr "Oranžová"
2680
2681 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2682 msgid "Red"
2683 msgstr "Červená"
2684
2685 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2686 msgid "Pink"
2687 msgstr "Ružová"
2688
2689 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2690 msgid "Sky blue"
2691 msgstr "Bledomodrá"
2692
2693 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2694 msgid "Blue"
2695 msgstr "Modrá"
2696
2697 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2698 msgid "Green"
2699 msgstr "Zelená"
2700
2701 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2702 msgid "Brown"
2703 msgstr "Hnedá"
2704
2705 #: src/gtk/foldersort.c:139
2706 msgid "Set folder sortorder"
2707 msgstr "Nastaviť triedenie priečinkov"
2708
2709 #: src/gtk/foldersort.c:151
2710 msgid ""
2711 "Move folders up or down to change\n"
2712 "the sort order in the folderview"
2713 msgstr ""
2714 "Presuňte priečinky nahor alebo nadol pre\n"
2715 "zmenu triedenia v zozname priečinkov"
2716
2717 #: src/gtk/foldersort.c:171
2718 msgid "Ok"
2719 msgstr "Ok"
2720
2721 #: src/gtk/foldersort.c:219
2722 msgid "Folders"
2723 msgstr "Priečinky"
2724
2725 #: src/gtk/gtkaspell.c:558
2726 msgid "No dictionary selected."
2727 msgstr "Nie je zvolený žiadny slovník."
2728
2729 #: src/gtk/gtkaspell.c:778 src/gtk/gtkaspell.c:1680 src/gtk/gtkaspell.c:1950
2730 msgid "Normal Mode"
2731 msgstr "Normálny režim"
2732
2733 #: src/gtk/gtkaspell.c:780 src/gtk/gtkaspell.c:1685 src/gtk/gtkaspell.c:1961
2734 msgid "Bad Spellers Mode"
2735 msgstr "Režim zlého pravopisu"
2736
2737 #: src/gtk/gtkaspell.c:819
2738 msgid "Unknown suggestion mode."
2739 msgstr "Režim návrhov neznámych slov."
2740
2741 #: src/gtk/gtkaspell.c:1052
2742 msgid "No misspelled word found."
2743 msgstr "Neboli nájdené žiadne pravopisné chyby."
2744
2745 #: src/gtk/gtkaspell.c:1386
2746 msgid "Replace unknown word"
2747 msgstr "Nahradiť neznáme slovo"
2748
2749 #: src/gtk/gtkaspell.c:1396
2750 #, c-format
2751 msgid "Replace \"%s\" with: "
2752 msgstr "Nahradiť \"%s\": "
2753
2754 #: src/gtk/gtkaspell.c:1416
2755 msgid ""
2756 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2757 "will learn from mistake.\n"
2758 msgstr ""
2759 "Ak pri stlačení Enter podržíte klávesu MOD1,\n"
2760 "program sa z chyby poučí.\n"
2761
2762 #: src/gtk/gtkaspell.c:1675 src/gtk/gtkaspell.c:1939
2763 msgid "Fast Mode"
2764 msgstr "Rýchly režim"
2765
2766 #: src/gtk/gtkaspell.c:1787
2767 #, c-format
2768 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2769 msgstr "\"%s\" neznáme v %s"
2770
2771 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
2772 msgid "Accept in this session"
2773 msgstr "Prijať v tomto sedení"
2774
2775 #: src/gtk/gtkaspell.c:1810
2776 msgid "Add to personal dictionary"
2777 msgstr "Pridať do osobného slovníka"
2778
2779 #: src/gtk/gtkaspell.c:1820
2780 msgid "Replace with..."
2781 msgstr "Nahradiť čím..."
2782
2783 #: src/gtk/gtkaspell.c:1830
2784 #, c-format
2785 msgid "Check with %s"
2786 msgstr "Overiť pomocou %s"
2787
2788 #: src/gtk/gtkaspell.c:1849
2789 msgid "(no suggestions)"
2790 msgstr "(žiadne návrhy)"
2791
2792 #: src/gtk/gtkaspell.c:1860 src/gtk/gtkaspell.c:2013
2793 msgid "More..."
2794 msgstr "Ďalšie..."
2795
2796 #: src/gtk/gtkaspell.c:1915
2797 #, c-format
2798 msgid "Dictionary: %s"
2799 msgstr "Slovník: %s"
2800
2801 #: src/gtk/gtkaspell.c:1928
2802 #, c-format
2803 msgid "Use alternate (%s)"
2804 msgstr "Použiť alternatívny (%s)"
2805
2806 #: src/gtk/gtkaspell.c:1976 src/prefs_spelling.c:172
2807 msgid "Check while typing"
2808 msgstr "Overovať pri písaní"
2809
2810 #: src/gtk/gtkaspell.c:1992
2811 msgid "Change dictionary"
2812 msgstr "Zmeniť slovník"
2813
2814 #: src/gtk/gtkaspell.c:2142
2815 #, c-format
2816 msgid ""
2817 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2818 "%s"
2819 msgstr ""
2820 "Kontrola pravopisu nemohla zmeniť slovník.\n"
2821 "%s"
2822
2823 #: src/gtk/gtkutils.c:61 src/gtk/gtkutils.c:77
2824 msgid "Abcdef"
2825 msgstr "Abcdef"
2826
2827 #: src/gtk/inputdialog.c:152
2828 #, c-format
2829 msgid "Input password for %s on %s:"
2830 msgstr "Zadajte heslo pre %s na %s:"
2831
2832 #: src/gtk/inputdialog.c:154
2833 msgid "Input password"
2834 msgstr "Zadajte heslo"
2835
2836 #: src/gtk/logwindow.c:61
2837 msgid "Protocol log"
2838 msgstr "Záznam protokolu"
2839
2840 #: src/gtk/pluginwindow.c:122
2841 msgid "Select Plugin to load"
2842 msgstr "Zvoľte plugin ktorý sa má načítať"
2843
2844 #: src/gtk/pluginwindow.c:187 src/gtk/pluginwindow.c:213
2845 msgid "Plugins"
2846 msgstr "Pluginy"
2847
2848 #: src/gtk/pluginwindow.c:227 src/prefs_common.c:2362
2849 msgid "Description"
2850 msgstr "Popis"
2851
2852 #: src/gtk/pluginwindow.c:251
2853 msgid "Load Plugin"
2854 msgstr "Načítať plugin"
2855
2856 #: src/gtk/pluginwindow.c:256
2857 msgid "Unload Plugin"
2858 msgstr "Odobrať plugin"
2859
2860 #: src/gtk/prefswindow.c:259
2861 msgid "Page Index"
2862 msgstr "Obsah Stránky"
2863
2864 #: src/gtk/prefswindow.c:374 src/prefs_gtk.c:453
2865 msgid "Apply"
2866 msgstr "Použiť"
2867
2868 #: src/gtk/progressdialog.c:52 src/prefs_account.c:707
2869 #: src/prefs_filtering_action.c:344
2870 msgid "Account"
2871 msgstr "Konto"
2872
2873 #: src/gtk/progressdialog.c:53 src/gtk/sslcertwindow.c:121
2874 #: src/prefs_summary_column.c:68
2875 msgid "Status"
2876 msgstr "Stav"
2877
2878 #: src/gtk/quicksearch.c:182
2879 msgid "all messages"
2880 msgstr "všetky správy"
2881
2882 #: src/gtk/quicksearch.c:183
2883 msgid "messages whose age is greater than #"
2884 msgstr "správy, ktoré sú staršie ako #"
2885
2886 #: src/gtk/quicksearch.c:184
2887 msgid "messages whose age is less than #"
2888 msgstr "správy, ktoré sú novšie ako #"
2889
2890 #: src/gtk/quicksearch.c:185
2891 msgid "messages which contain S in the message body"
2892 msgstr "správy, ktorých telo obsahuje S"
2893
2894 #: src/gtk/quicksearch.c:186
2895 msgid "messages which contain S in the whole message"
2896 msgstr "správy, ktoré obsahujú S kdekoľvek"
2897
2898 #: src/gtk/quicksearch.c:187
2899 msgid "messages carbon-copied to S"
2900 msgstr "správy s kópiou v S"
2901
2902 #: src/gtk/quicksearch.c:188
2903 msgid "message is either to: or cc: to S"
2904 msgstr "správa je buď to: alebo cc: S"
2905
2906 #: src/gtk/quicksearch.c:189
2907 msgid "deleted messages"
2908 msgstr "vymazané správy"
2909
2910 #: src/gtk/quicksearch.c:190
2911 msgid "messages which contain S in the Sender field"
2912 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke Sender"
2913
2914 #: src/gtk/quicksearch.c:191
2915 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
2916 msgstr "pravda, ak je \"S\" vykonané úspešne"
2917
2918 #: src/gtk/quicksearch.c:192
2919 msgid "messages originating from user S"
2920 msgstr "správy pochádzajúce od používateľa S"
2921
2922 #: src/gtk/quicksearch.c:193
2923 msgid "forwarded messages"
2924 msgstr "preposlané správy"
2925
2926 #: src/gtk/quicksearch.c:194
2927 msgid "messages which contain header S"
2928 msgstr "správy, ktoré obsahujú hlavičku S"
2929
2930 #: src/gtk/quicksearch.c:195
2931 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
2932 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke Message-ID"
2933
2934 #: src/gtk/quicksearch.c:196
2935 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
2936 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke inreplyto"
2937
2938 #: src/gtk/quicksearch.c:197
2939 msgid "locked messages"
2940 msgstr "zamknuté správy"
2941
2942 #: src/gtk/quicksearch.c:198
2943 msgid "messages which are in newsgroup S"
2944 msgstr "správy, ktoré sú v diskusnej skupine S"
2945
2946 #: src/gtk/quicksearch.c:199
2947 msgid "new messages"
2948 msgstr "nové správy"
2949
2950 #: src/gtk/quicksearch.c:200
2951 msgid "old messages"
2952 msgstr "staré správy"
2953
2954 #: src/gtk/quicksearch.c:201
2955 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
2956 msgstr "neúplné správy (nestiahnuté úplne)"
2957
2958 #: src/gtk/quicksearch.c:202
2959 msgid "messages which have been replied to"
2960 msgstr "správy, ktoré boli zodpovedané"
2961
2962 #: src/gtk/quicksearch.c:203
2963 msgid "read messages"
2964 msgstr "prečítané správy"
2965
2966 #: src/gtk/quicksearch.c:204
2967 msgid "messages which contain S in subject"
2968 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v názve"
2969
2970 #: src/gtk/quicksearch.c:205
2971 msgid "messages whose score is equal to #"
2972 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je rovné #"
2973
2974 #: src/gtk/quicksearch.c:206
2975 msgid "messages whose score is greater than #"
2976 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je väčšie ako #"
2977
2978 #: src/gtk/quicksearch.c:207
2979 msgid "messages whose score is lower than #"
2980 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je menšie ako #"
2981
2982 #: src/gtk/quicksearch.c:208
2983 msgid "messages whose size is equal to #"
2984 msgstr "správy, ktorých veľkosť je rovná #"
2985
2986 #: src/gtk/quicksearch.c:209
2987 msgid "messages whose size is greater than #"
2988 msgstr "správy, ktorých veľkosť je väčšia ako #"
2989
2990 #: src/gtk/quicksearch.c:210
2991 msgid "messages whose size is smaller than #"
2992 msgstr "správy, ktorých veľkosť je menšia ako #"
2993
2994 #: src/gtk/quicksearch.c:211
2995 msgid "messages which have been sent to S"
2996 msgstr "správy, odoslané S"
2997
2998 #: src/gtk/quicksearch.c:212
2999 msgid "marked messages"
3000 msgstr "označené správy"
3001
3002 #: src/gtk/quicksearch.c:213
3003 msgid "unread messages"
3004 msgstr "neprečítané správy"
3005
3006 #: src/gtk/quicksearch.c:214
3007 msgid "messages which contain S in References header"
3008 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke References"
3009
3010 #: src/gtk/quicksearch.c:215
3011 msgid "messages returning 0 when passed to command"
3012 msgstr "správy vracajúce 0 po odovzdaní príkazu"
3013
3014 #: src/gtk/quicksearch.c:216
3015 msgid "messages which contain S in X-Label header"
3016 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke X-Label"
3017
3018 #: src/gtk/quicksearch.c:218
3019 msgid "logical AND operator"
3020 msgstr "logický operátor AND"
3021
3022 #: src/gtk/quicksearch.c:219
3023 msgid "logical OR operator"
3024 msgstr "logický operátor OR"
3025
3026 #: src/gtk/quicksearch.c:220
3027 msgid "logical NOT operator"
3028 msgstr "logický operátor NOT"
3029
3030 #: src/gtk/quicksearch.c:221
3031 msgid "case sensitive search"
3032 msgstr "záleží na veľkosti písmen"
3033
3034 #: src/gtk/quicksearch.c:223
3035 msgid "all filtering expressions are allowed"
3036 msgstr "všetky filtrovacie výrazy sú povolené"
3037
3038 #: src/gtk/quicksearch.c:230
3039 msgid "Extended Search symbols"
3040 msgstr "Rozšírené symboly vyhľadávania"
3041
3042 #: src/gtk/quicksearch.c:284 src/prefs_filtering_action.c:1114
3043 #: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1726
3044 #: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:456
3045 msgid "Subject"
3046 msgstr "Predmet"
3047
3048 #: src/gtk/quicksearch.c:288 src/prefs_filtering_action.c:1115
3049 #: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1727
3050 #: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:457
3051 msgid "From"
3052 msgstr "Od"
3053
3054 #: src/gtk/quicksearch.c:292 src/prefs_filtering_action.c:1116
3055 #: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1728 src/quote_fmt.c:48
3056 msgid "To"
3057 msgstr "Komu"
3058
3059 #: src/gtk/quicksearch.c:303
3060 msgid "Recursive"
3061 msgstr "Rekurzívne"
3062
3063 #: src/gtk/quicksearch.c:346
3064 msgid "Extended Symbols"
3065 msgstr "Rozšírené symboly"
3066
3067 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
3068 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
3069 msgid "correct"
3070 msgstr "správny"
3071
3072 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
3073 msgid "Owner"
3074 msgstr "Majiteľ"
3075
3076 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
3077 msgid "Signer"
3078 msgstr "Podpisovateľ"
3079
3080 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
3081 #: src/prefs_themes.c:849
3082 msgid "Name: "
3083 msgstr "Meno: "
3084
3085 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
3086 msgid "Organization: "
3087 msgstr "Organizácia: "
3088
3089 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
3090 msgid "Location: "
3091 msgstr "Umiestnenie: "
3092
3093 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
3094 msgid "Fingerprint: "
3095 msgstr "Odtlačok kľúča: "
3096
3097 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
3098 msgid "Signature status: "
3099 msgstr "Stav podpisu: "
3100
3101 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
3102 #, c-format
3103 msgid "SSL certificate for %s"
3104 msgstr "SSL certifikát pre %s"
3105
3106 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
3107 #, c-format
3108 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
3109 msgstr "Certifikát pre %s je neznámy. Chcete ho prijať?"
3110
3111 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
3112 #, c-format
3113 msgid "Signature status: %s"
3114 msgstr "Stav podpisu: %s"
3115
3116 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
3117 msgid "View certificate"
3118 msgstr "Zobraziť certifikát"
3119
3120 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
3121 msgid "Unknown SSL Certificate"
3122 msgstr "Neznámy SSL certifikát"
3123
3124 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3125 msgid "Accept and save"
3126 msgstr "Prijať a uložiť"
3127
3128 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3129 msgid "Cancel connection"
3130 msgstr "Zrušiť spojenie"
3131
3132 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
3133 msgid "New certificate:"
3134 msgstr "Nový certifikát:"
3135
3136 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
3137 msgid "Known certificate:"
3138 msgstr "Známy certifikát:"
3139
3140 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
3141 #, c-format
3142 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3143 msgstr "Certifikát pre %s sa zmenil. Chcete ho prijať?"
3144
3145 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
3146 msgid "View certificates"
3147 msgstr "Zobraziť certifikáty"
3148
3149 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
3150 msgid "Changed SSL Certificate"
3151 msgstr "Zmena SSL certifikátu"
3152
3153 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2288
3154 msgid "(No From)"
3155 msgstr "(nie je známy odosielateľ)"
3156
3157 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2333 src/summaryview.c:2336
3158 msgid "(No Subject)"
3159 msgstr "(bez predmetu)"
3160
3161 #: src/imap.c:669
3162 #, c-format
3163 msgid "Connecting to %s failed"
3164 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo"
3165
3166 #: src/imap.c:674
3167 #, c-format
3168 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3169 msgstr "IMAP4 spojenie k %s sa prerušilo. Znovu pripájam...\n"
3170
3171 #: src/imap.c:712
3172 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
3173 msgstr "vytváram tunelované IMAP4 spojenie\n"
3174
3175 #: src/imap.c:725
3176 #, c-format
3177 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
3178 msgstr "vytváram IMAP4 spojenie k %s:%d ...\n"
3179
3180 #: src/imap.c:764
3181 msgid "Can't start TLS session.\n"
3182 msgstr "Nedá sa vytvoriť TLS spojenie.\n"
3183
3184 #: src/imap.c:1098
3185 #, c-format
3186 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3187 msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania: %d\n"
3188
3189 #: src/imap.c:1112 src/imap.c:1152
3190 msgid "can't expunge\n"
3191 msgstr "nedá sa odstrániť\n"
3192
3193 #: src/imap.c:1146
3194 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
3195 msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania: 1:*\n"
3196
3197 #: src/imap.c:1188
3198 msgid "can't close folder\n"
3199 msgstr "priečinok sa nedá zatvoriť\n"
3200
3201 #: src/imap.c:1240
3202 #, c-format
3203 msgid "root folder %s does not exist\n"
3204 msgstr "koreňový priečinok %s neexistuje\n"
3205
3206 #: src/imap.c:1419 src/imap.c:1427
3207 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
3208 msgstr "pri príkaze LIST sa vyskytla chyba.\n"
3209
3210 #: src/imap.c:1655
3211 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3212 msgstr "nedá sa vytvoriť schránka: príkaz LIST zlyhal\n"
3213
3214 #: src/imap.c:1677
3215 msgid "can't create mailbox\n"
3216 msgstr "nedá sa vytvoriť schránka\n"
3217
3218 #: src/imap.c:1720
3219 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3220 msgstr "Názov nového priečinku nesmie obsahovať oddeľovač názvov priečinkov"
3221
3222 #: src/imap.c:1752
3223 #, c-format
3224 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3225 msgstr "nedá sa premenovať schránka: %s na %s\n"
3226
3227 #: src/imap.c:1814
3228 msgid "can't delete mailbox\n"
3229 msgstr "schránka sa nedá odstrániť \n"
3230
3231 #: src/imap.c:1852
3232 msgid "can't get envelope\n"
3233 msgstr "obálka sa nedá načítať\n"
3234
3235 #: src/imap.c:1860
3236 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
3237 msgstr "pri získavaní obálky sa vyskytla chyba.\n"
3238
3239 #: src/imap.c:1882
3240 #, c-format
3241 msgid "can't parse envelope: %s\n"
3242 msgstr "obálka sa nedá prečítať: %s\n"
3243
3244 #: src/imap.c:1940
3245 #, c-format
3246 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
3247 msgstr "Nedá sa vytvoriť IMAP4 spojenie s: %s\n"
3248
3249 #: src/imap.c:1962
3250 #, c-format
3251 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3252 msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru IMAP4: %s:%d\n"
3253
3254 #: src/imap.c:1969
3255 #, c-format
3256 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
3257 msgstr "Nedá sa vytvoriť IMAP4 spojenie s: %s:%d\n"
3258
3259 #: src/imap.c:2059
3260 msgid "can't get namespace\n"
3261 msgstr "nedá sa nájsť obálka\n"
3262
3263 #: src/imap.c:2493
3264 #, c-format
3265 msgid "can't select folder: %s\n"
3266 msgstr "priečinok sa nedá vytvoriť: %s\n"
3267
3268 #: src/imap.c:2633
3269 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3270 msgstr "IMAP4 autentizácia bola neúspešná.\n"
3271
3272 #: src/imap.c:2650
3273 msgid "IMAP4 login failed.\n"
3274 msgstr "neúspešné prihlásenie k IMAP4.\n"
3275
3276 #: src/imap.c:2970
3277 #, c-format
3278 msgid "can't append %s to %s\n"
3279 msgstr "nedá sa napojiť %s k %s\n"
3280
3281 #: src/imap.c:3019
3282 #, c-format
3283 msgid "can't append message to %s\n"
3284 msgstr "nedá sa napojiť správa k %s\n"
3285
3286 #: src/imap.c:3101
3287 #, c-format
3288 msgid "can't copy %s to %s\n"
3289 msgstr "nedá sa kopírovať %s do %s\n"
3290
3291 #: src/imap.c:3151
3292 #, c-format
3293 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
3294 msgstr "chyba pri IMAP príkaze: STORE %s %s\n"
3295
3296 #: src/imap.c:3168
3297 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
3298 msgstr "chyba pri IMAP príkaze: EXPUNGE\n"
3299
3300 #: src/imap.c:3181
3301 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
3302 msgstr "chyba pri IMAP príkaze: CLOSE\n"
3303
3304 #: src/imap.c:3438
3305 #, c-format
3306 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3307 msgstr "iconv nemôže skonvertovať UTF-7 na %s\n"
3308
3309 #: src/imap_gtk.c:53 src/mh_gtk.c:50
3310 msgid "/Create _new folder..."
3311 msgstr "/Vytvoriť _nový priečinok..."
3312
3313 #: src/imap_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:51
3314 msgid "/_Rename folder..."
3315 msgstr "/_Premenovať priečinok..."
3316
3317 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:52
3318 msgid "/M_ove folder..."
3319 msgstr "/_Presunúť priečinok..."
3320
3321 #: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:53
3322 msgid "/_Delete folder"
3323 msgstr "/_Zmazať priečinok"
3324
3325 #: src/imap_gtk.c:58
3326 msgid "/Down_load messages"
3327 msgstr "/S_tiahnuť správy"
3328
3329 #: src/imap_gtk.c:60 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:55
3330 msgid "/_Check for new messages"
3331 msgstr "/P_rijať nové správy"
3332
3333 #: src/imap_gtk.c:61 src/mh_gtk.c:56
3334 msgid "/R_ebuild folder tree"
3335 msgstr "/O_bnoviť štruktúru priečinkov"
3336
3337 #: src/imap_gtk.c:63
3338 msgid "/IMAP4 _account settings"
3339 msgstr "/N_astavenia konta IMAP4"
3340
3341 #: src/imap_gtk.c:64
3342 msgid "/Remove _IMAP4 account"
3343 msgstr "/Odstrániť konto _IMAP4"
3344
3345 #: src/imap_gtk.c:127
3346 msgid ""
3347 "Input the name of new folder:\n"
3348 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
3349 " append `/' at the end of the name)"
3350 msgstr ""
3351 "Zadajte názov nového priečinku:\n"
3352 "(Ak chcete vytvoriť priečinok s ďalšími podzložkami,\n"
3353 "pridajte na koniec názvu '/')"
3354
3355 #: src/imap_gtk.c:130 src/mh_gtk.c:120
3356 msgid "NewFolder"
3357 msgstr "Nový Priečinok"
3358
3359 #: src/imap_gtk.c:136 src/mh_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:225
3360 #, c-format
3361 msgid "`%c' can't be included in folder name."
3362 msgstr "Názov priečinka nemôže obsahovať `%c'."
3363
3364 #: src/imap_gtk.c:146 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:136 src/mh_gtk.c:232
3365 #, c-format
3366 msgid "The folder `%s' already exists."
3367 msgstr "Priečinok `%s' už existuje."
3368
3369 #: src/imap_gtk.c:152 src/mh_gtk.c:142
3370 #, c-format
3371 msgid "Can't create the folder `%s'."
3372 msgstr "Nedá sa vytvoriť priečinok `%s'."
3373
3374 #: src/imap_gtk.c:175 src/mh_gtk.c:216
3375 #, c-format
3376 msgid "Input new name for `%s':"
3377 msgstr "Zadajte nový názov pre `%s':"
3378
3379 #: src/imap_gtk.c:176 src/mh_gtk.c:217
3380 msgid "Rename folder"
3381 msgstr "Premenovať priečinok"
3382
3383 #: src/imap_gtk.c:203 src/mh_gtk.c:242
3384 msgid ""
3385 "The folder could not be renamed.\n"
3386 "The new folder name is not allowed."
3387 msgstr ""
3388 "Nepodarilo sa premenovať priečinok.\n"
3389 "Nový názov je neprípustný."
3390
3391 #: src/imap_gtk.c:264
3392 #, c-format
3393 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
3394 msgstr "Naozaj chcete odstrániť IMAP4 konto '%s'?"
3395
3396 #: src/imap_gtk.c:265
3397 msgid "Delete IMAP4 account"
3398 msgstr "Odstrániť IMAP4 konto"
3399
3400 #: src/imap_gtk.c:310 src/mh_gtk.c:167
3401 #, c-format
3402 msgid ""
3403 "All folders and messages under `%s' will be deleted.\n"
3404 "Do you really want to delete?"
3405 msgstr ""
3406 "Všetky priečinky a správy v `%s' budú odstránené.\n"
3407 "Naozaj pokračovať?"
3408
3409 #: src/imap_gtk.c:312 src/mh_gtk.c:169
3410 msgid "Delete folder"
3411 msgstr "Odstrániť priečinok"
3412
3413 #: src/imap_gtk.c:330 src/mh_gtk.c:187
3414 #, c-format
3415 msgid "Can't remove the folder `%s'."
3416 msgstr "Priečinok '%s' sa nedá odstrániť."
3417
3418 #: src/imap_gtk.c:374 src/news_gtk.c:308
3419 msgid "Offline"
3420 msgstr "Offline"
3421
3422 #: src/imap_gtk.c:375 src/news_gtk.c:309
3423 msgid "You are offline. Go online?"
3424 msgstr "Ste odpojený. Chcete sa pripojiť?"
3425
3426 #: src/imap_gtk.c:392 src/news_gtk.c:326
3427 #, c-format
3428 msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
3429 msgstr "Pri sťahovaní správ v `%s' nastala chyba."
3430
3431 #: src/import.c:130
3432 msgid "Import"
3433 msgstr "Importovať"
3434
3435 #: src/import.c:149
3436 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3437 msgstr "Zvoľte importovaný mbox súbor a cieľový priečinok."
3438
3439 #: src/import.c:159
3440 msgid "Importing file:"
3441 msgstr "Importovaný súbor:"
3442
3443 #: src/import.c:164
3444 msgid "Destination dir:"
3445 msgstr "Cieľový priečinok:"
3446
3447 #: src/import.c:222
3448 msgid "Select importing file"
3449 msgstr "Zvoľte súbor pre import"
3450
3451 #: src/importldif.c:189
3452 msgid "Please specify address book name and file to import."
3453 msgstr "Prosím zvoľte názov adresára a súboru pre import."
3454
3455 #: src/importldif.c:192
3456 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3457 msgstr "Zvoľte a premenujte názvy LDIF polí pre import."
3458
3459 #: src/importldif.c:195
3460 msgid "File imported."
3461 msgstr "Súbor importovaný."
3462
3463 #: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
3464 msgid "Please select a file."
3465 msgstr "Prozím zvoľte súbor."
3466
3467 #: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
3468 msgid "Address book name must be supplied."
3469 msgstr "Nebol zadaný názov adresára."
3470
3471 #: src/importldif.c:470
3472 msgid "Error reading LDIF fields."
3473 msgstr "Chyba pri čítaní LDIF polí."
3474
3475 #: src/importldif.c:493
3476 msgid "LDIF file imported successfully."
3477 msgstr "Súbor LDIFbol úspešne importovaný."
3478
3479 #: src/importldif.c:605
3480 msgid "Select LDIF File"
3481 msgstr "Zvoľte súbor LDIF"
3482
3483 #: src/importldif.c:701
3484 msgid ""
3485 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3486 "file data."
3487 msgstr "Zadajte názov adresára, ktorý bude vytvorený z údajov súboru LDIF."
3488
3489 #: src/importldif.c:707
3490 msgid "File Name"
3491 msgstr "Názov súboru"
3492
3493 #: src/importldif.c:718
3494 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3495 msgstr "Úplné určenie importovaného súboru LDIF."
3496
3497 #: src/importldif.c:727
3498 msgid "Select the LDIF file to import."
3499 msgstr "Zvoľte súbor LDIF pre import."
3500
3501 #: src/importldif.c:764
3502 msgid "R"
3503 msgstr "R"
3504
3505 #: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:454
3506 msgid "S"
3507 msgstr "V"
3508
3509 #: src/importldif.c:766
3510 msgid "LDIF Field Name"
3511 msgstr "Názov LDIF poľa"
3512
3513 #: src/importldif.c:767
3514 msgid "Attribute Name"
3515 msgstr "Názov atribútu"
3516
3517 #: src/importldif.c:822
3518 msgid "LDIF Field"
3519 msgstr "LDIF pole"
3520
3521 #: src/importldif.c:834
3522 msgid "Attribute"
3523 msgstr "Atribút"
3524
3525 #: src/importldif.c:845
3526 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3527 msgstr "Pole ldif sa dá premenovať na názov uživateľského atribútu."
3528
3529 #: src/importldif.c:850
3530 msgid "???"
3531 msgstr "???"
3532
3533 #: src/importldif.c:868
3534 msgid ""
3535 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3536 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3537 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3538 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3539 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3540 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3541 "field for import."
3542 msgstr ""
3543 "Vyberte pole LDIF, ktoré bude premenované alebo zvolené pre import do "
3544 "zoznamu hore. Vyhradené polia (označené značkou v stĺpci \"R\") sú "
3545 "importované automaticky a nedajú sa premenovať. Kliknutie v stĺpci Vybrať "
3546 "(\"S\") pridá pole medzi importované. Kliknutie kdekoľvek inde v riadku "
3547 "umožní premenovať pole vo vstupnom riadku pod zoznamom. Dvojklik kdekoľvek v "
3548 "riadku pridá pole medzi importované polia."
3549
3550 #: src/importldif.c:880
3551 msgid "Select for Import"
3552 msgstr "Zvoľte pre import"
3553
3554 #: src/importldif.c:886
3555 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3556 msgstr "Vyberte pole LDIF pre import do adresára."
3557
3558 #: src/importldif.c:889
3559 msgid " Modify "
3560 msgstr " Zmeniť "
3561
3562 #: src/importldif.c:895
3563 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3564 msgstr "Toto tlačítko aktualizuje horný zoznam poskytnutými údajmi."
3565
3566 #: src/importldif.c:968
3567 msgid "Records Imported :"
3568 msgstr "Importované záznamy :"
3569
3570 #: src/importldif.c:999
3571 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3572 msgstr "Importovať súbor LDIF do adresára"
3573
3574 #: src/importmutt.c:143
3575 msgid "Error importing MUTT file."
3576 msgstr "Chyba pri importovaní súboru MUTT."
3577
3578 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
3579 #: src/importpine.c:329
3580 msgid "Please select a file to import."
3581 msgstr "Prozím zvoľte súbor pre import."
3582
3583 #: src/importmutt.c:185
3584 msgid "Select MUTT File"
3585 msgstr "Zvoľte súbor MUTT"
3586
3587 #: src/importmutt.c:239
3588 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3589 msgstr "Importovať súbor MUTT do adresára"
3590
3591 #: src/importpine.c:143
3592 msgid "Error importing Pine file."
3593 msgstr "Chyba pri importovaní súboru Pine."
3594
3595 #: src/importpine.c:185
3596 msgid "Select Pine File"
3597 msgstr "Vyberte súbor Pine"
3598
3599 #: src/importpine.c:239
3600 msgid "Import Pine file into Address Book"
3601 msgstr "Importovať súbor Pine do adresára"
3602
3603 #: src/inc.c:382
3604 msgid "Retrieving new messages"
3605 msgstr "Prijímam nové správy"
3606
3607 #: src/inc.c:429
3608 msgid "Standby"
3609 msgstr "Čakajte"
3610
3611 #: src/inc.c:557 src/inc.c:610
3612 msgid "Cancelled"
3613 msgstr "Zrušené"
3614
3615 #: src/inc.c:568
3616 msgid "Retrieving"
3617 msgstr "Prijímam"
3618
3619 #: src/inc.c:577
3620 #, c-format
3621 msgid "Done (%d message (%s) received)"
3622 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
3623 msgstr[0] "Hotovo (%d správa (%s) prijatá)"
3624 msgstr[1] "Hotovo (%d správy (%s) prijaté)"
3625 msgstr[2] "Hotovo (%d správ (%s) prijatých)"
3626
3627 #: src/inc.c:583
3628 msgid "Done (no new messages)"
3629 msgstr "Hotovo (žiadne nové správy)"
3630
3631 #: src/inc.c:589
3632 msgid "Connection failed"
3633 msgstr "Spojenie zlyhalo"
3634
3635 #: src/inc.c:593
3636 msgid "Auth failed"
3637 msgstr "Autentizácia zlyhala"
3638
3639 #: src/inc.c:597 src/prefs_summary_column.c:76
3640 msgid "Locked"
3641 msgstr "Zamknuté"
3642
3643 #: src/inc.c:607 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:244
3644 msgid "Timeout"
3645 msgstr "Timeout"
3646
3647 #: src/inc.c:692
3648 #, c-format
3649 msgid "Finished (%d new message)"
3650 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
3651 msgstr[0] "Dokončené (%d nová správa)"
3652 msgstr[1] "Dokončené (%d nové správy)"
3653 msgstr[2] "Dokončené (%d nových správ)"
3654
3655 #: src/inc.c:696
3656 msgid "Finished (no new messages)"
3657 msgstr "Dokončené (žiadne nové správy)"
3658
3659 #: src/inc.c:705
3660 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3661 msgstr "Pri prijímaní pošty sa vyskytli chyby."
3662
3663 #: src/inc.c:746
3664 #, c-format
3665 msgid "%s: Retrieving new messages"
3666 msgstr "%s: Prijímam nové správy"
3667
3668 #: src/inc.c:765
3669 #, c-format
3670 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3671 msgstr "Pripájam sa k serveru POP3: %s..."
3672
3673 #: src/inc.c:775
3674 #, c-format
3675 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3676 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d\n"
3677
3678 #: src/inc.c:782
3679 #, c-format
3680 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3681 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d"
3682
3683 #: src/inc.c:863 src/send_message.c:467
3684 msgid "Authenticating..."
3685 msgstr "Autentizácia..."
3686
3687 #: src/inc.c:864
3688 #, c-format
3689 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
3690 msgstr "Prijímam správy z %s (%s) ..."
3691
3692 #: src/inc.c:870
3693 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3694 msgstr "Získavam počet nových správ (STAT)..."
3695
3696 #: src/inc.c:874
3697 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3698 msgstr "Získavam počet nových správ (LAST)..."
3699
3700 #: src/inc.c:878
3701 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3702 msgstr "Získavam počet nových správ (UIDL)..."
3703
3704 #: src/inc.c:882
3705 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3706 msgstr "Získavam veľkosť správ (LIST)..."
3707
3708 #: src/inc.c:892
3709 #, c-format
3710 msgid "Deleting message %d"
3711 msgstr "Odstraňujem správu %d"
3712
3713 #: src/inc.c:899 src/send_message.c:485
3714 msgid "Quitting"
3715 msgstr "Odpájam sa"
3716
3717 #: src/inc.c:924
3718 #, c-format
3719 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3720 msgstr "Prijímam správu (%d / %d) (%s / %s)"
3721
3722 #: src/inc.c:945
3723 #, c-format
3724 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
3725 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
3726 msgstr[0] "Prijímam (%d správu (%s) prijatá)"
3727 msgstr[1] "Prijímam (%d správy (%s) prijaté)"
3728 msgstr[2] "Prijímam (%d správ (%s) prijatých)"
3729
3730 #: src/inc.c:1100
3731 msgid "Connection failed."
3732 msgstr "Spojenie zlyhalo."
3733
3734 #: src/inc.c:1103
3735 #, c-format
3736 msgid "Connection to %s:%d failed."
3737 msgstr "Spojenie k %s:%d zlyhalo."
3738
3739 #: src/inc.c:1108
3740 msgid "Error occurred while processing mail."
3741 msgstr "Pri spracovávaní pošty sa vyskytla chyba."
3742
3743 #: src/inc.c:1113
3744 #, c-format
3745 msgid ""
3746 "Error occurred while processing mail:\n"
3747 "%s"
3748 msgstr ""
3749 "Pri spracovávaní pošty sa vyskytla chyba:\n"
3750 "%s"
3751
3752 #: src/inc.c:1119
3753 msgid "No disk space left."
3754 msgstr "Na disku už nie je miesto."
3755
3756 #: src/inc.c:1124
3757 msgid "Can't write file."
3758 msgstr "Nedá sa zapisovať do súboru."
3759
3760 #: src/inc.c:1129
3761 msgid "Socket error."
3762 msgstr "Chyba socketu."
3763
3764 #: src/inc.c:1132
3765 #, c-format
3766 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
3767 msgstr "Chyba socketu pri spojení s %s:%d."
3768
3769 #: src/inc.c:1137 src/send_message.c:418 src/send_message.c:610
3770 msgid "Connection closed by the remote host."
3771 msgstr "Vzdialený hostiteľ ukončil spojenie."
3772
3773 #: src/inc.c:1140
3774 #, c-format
3775 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
3776 msgstr "Vzdialený hostiteľ %s:%d ukončil spojenie."
3777
3778 #: src/inc.c:1145
3779 msgid "Mailbox is locked."
3780 msgstr "Mailbox je zamknutý."
3781
3782 #: src/inc.c:1149
3783 #, c-format
3784 msgid ""
3785 "Mailbox is locked:\n"
3786 "%s"
3787 msgstr ""
3788 "Mailbox je zamknutý:\n"
3789 "%s"
3790
3791 #: src/inc.c:1155 src/send_message.c:595
3792 msgid "Authentication failed."
3793 msgstr "Autentizácia bola neúspešná."
3794
3795 #: src/inc.c:1160 src/send_message.c:598
3796 #, c-format
3797 msgid ""
3798 "Authentication failed:\n"
3799 "%s"
3800 msgstr ""
3801 "Autentizácia bola neúspešná:\n"
3802 "%s"
3803
3804 #: src/inc.c:1165 src/send_message.c:614
3805 msgid "Session timed out."
3806 msgstr "Čas spojenia vypršal."
3807
3808 #: src/inc.c:1168
3809 #, c-format
3810 msgid "Connection to %s:%d timed out."
3811 msgstr "Spojenie k %s:%d zlyhalo."
3812
3813 #: src/inc.c:1203
3814 msgid "Incorporation cancelled\n"
3815 msgstr "Začleňovanie zrušené\n"
3816
3817 #: src/ldif.c:838
3818 msgid "Nick Name"
3819 msgstr "Prezývka"
3820
3821 #: src/main.c:153 src/main.c:162
3822 #, c-format
3823 msgid ""
3824 "File `%s' already exists.\n"
3825 "Can't create folder."
3826 msgstr ""
3827 "Súbor '%s' už existuje.\n"
3828 "Priečinok sa nedá vytvoriť."
3829
3830 #: src/main.c:277
3831 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3832 msgstr "glib nepodporuje g_thread.\n"
3833
3834 #: src/main.c:585
3835 #, c-format
3836 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3837 msgstr "Použitie: %s [VOĽBY]...\n"
3838
3839 #: src/main.c:588
3840 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3841 msgstr "  --compose [adresa]    otvorí okno pre písanie novej správy"
3842
3843 #: src/main.c:589
3844 msgid ""
3845 "  --attach file1 [file2]...\n"
3846 "                         open composition window with specified files\n"
3847 "                         attached"
3848 msgstr ""
3849 "  --attach file1 [file2]...\n"
3850 "                         otvorí okno pre písanie novej správy s pripojenými "
3851 "uvedenými\n"
3852 "                         súbormi"
3853
3854 #: src/main.c:592
3855 msgid "  --receive              receive new messages"
3856 msgstr "  --receive              prijme nové správy"
3857
3858 #: src/main.c:593
3859 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3860 msgstr "  --receive-all          prijme nové správy pre všetky kontá"
3861
3862 #: src/main.c:594
3863 msgid "  --send                 send all queued messages"
3864 msgstr "  --send                 pošle všetky správy vo výstupnej fronte"
3865
3866 #: src/main.c:595
3867 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3868 msgstr "  --status [priečinok]...   zobrazí celkový počet správ"
3869
3870 #: src/main.c:596
3871 msgid ""
3872 "  --status-full [folder]...\n"
3873 "                         show the status of each folder"
3874 msgstr ""
3875 "  --status-full [priečinok]...\n"
3876 "                        zobrazí stav jednotlivých priečinkov"
3877
3878 #: src/main.c:598
3879 msgid "  --online               switch to online mode"
3880 msgstr "  --online               prepne do online režimu"
3881
3882 #: src/main.c:599
3883 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3884 msgstr "  --offline              prepne do režimu offline"
3885
3886 #: src/main.c:600
3887 msgid "  --debug                debug mode"
3888 msgstr "  --debug                ladiaci mód"
3889
3890 #: src/main.c:601
3891 msgid "  --help                 display this help and exit"
3892 msgstr "  --help                zobrazí túto nápovedu a ukončí program"
3893
3894 #: src/main.c:602
3895 msgid "  --version              output version information and exit"
3896 msgstr "  --version                zobrazí informácie o verzii a ukončí program"
3897
3898 #: src/main.c:603
3899 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3900 msgstr "  --config-dir           výstupný priečinok s nastaveniami"
3901
3902 #: src/main.c:640 src/summaryview.c:5079
3903 #, c-format
3904 msgid "Processing (%s)..."
3905 msgstr "Spracúvam (%s)..."
3906
3907 #: src/main.c:643
3908 msgid "top level folder"
3909 msgstr "priečinok vrchnej úrovne"
3910
3911 #: src/main.c:701
3912 msgid "Really quit?"
3913 msgstr "Naozaj ukončiť?"
3914
3915 #: src/main.c:702
3916 msgid "Composing message exists."
3917 msgstr "Máte rozpísanú správu."
3918
3919 #: src/main.c:703
3920 msgid "Draft them"
3921 msgstr "Medzi koncepty"
3922
3923 #: src/main.c:703
3924 msgid "Discard them"
3925 msgstr "Zahodiť"
3926
3927 #: src/main.c:703
3928 msgid "Don't quit"
3929 msgstr "Neukončiť"
3930
3931 #: src/main.c:717
3932 msgid "Queued messages"
3933 msgstr "Správy vo fronte"
3934
3935 #: src/main.c:718
3936 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3937 msgstr "Vo fronte sú neodoslané správy. Ukončiť program?"
3938
3939 #: src/main.c:963 src/toolbar.c:1873
3940 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3941 msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
3942
3943 #: src/mainwindow.c:443
3944 msgid "/_File/_Add mailbox"
3945 msgstr "/_Súbor/_Pridať schránku"
3946
3947 #: src/mainwindow.c:444
3948 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3949 msgstr "/_Súbor/_Pridať schránku/MH..."
3950
3951 #: src/mainwindow.c:446
3952 msgid "/_File/Change folder order"
3953 msgstr "/_Zobraziť/Zmeniť triedenie"
3954
3955 #: src/mainwindow.c:448
3956 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3957 msgstr "/_Súbor/_Importovať súbor mbox..."
3958
3959 #: src/mainwindow.c:449
3960 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3961 msgstr "/_Súbor/_Exportovať do súboru mbox..."
3962
3963 #: src/mainwindow.c:450
3964 msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
3965 msgstr "/_Súbor/_Exportovať výber do súboru mbox..."
3966
3967 #: src/mainwindow.c:453
3968 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
3969 msgstr "/_Súbor/Vyčistiť _všetky odpadkové koše"
3970
3971 #: src/mainwindow.c:455 src/messageview.c:155
3972 msgid "/_File/_Save as..."
3973 msgstr "/_Súbor/_Uložiť ako..."
3974
3975 #: src/mainwindow.c:456 src/messageview.c:156
3976 msgid "/_File/_Print..."
3977 msgstr "/_Súbor/_Tlačiť..."
3978
3979 #: src/mainwindow.c:458
3980 msgid "/_File/_Work offline"
3981 msgstr "/Súbor/Pracovať _offline"
3982
3983 #: src/mainwindow.c:461
3984 msgid "/_File/E_xit"
3985 msgstr "/_Súbor/Uk_ončiť"
3986
3987 #: src/mainwindow.c:466
3988 msgid "/_Edit/Select _thread"
3989 msgstr "/Ú_pravy/Zvoliť _vlákno"
3990
3991 #: src/mainwindow.c:468 src/messageview.c:164
3992 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3993 msgstr "/Ú_pravy/Vy_hľadať v aktuálnej správe..."
3994
3995 #: src/mainwindow.c:470
3996 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3997 msgstr "/Ú_pravy/_Vyhľadať v správach..."
3998
3999 #: src/mainwindow.c:471 src/messageview.c:167 src/summaryview.c:445
4000 msgid "/_View"
4001 msgstr "/_Zobraziť"
4002
4003 #: src/mainwindow.c:472
4004 msgid "/_View/Show or hi_de"
4005 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť"
4006
4007 #: src/mainwindow.c:473
4008 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
4009 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Strom priečinkov"
4010
4011 #: src/mainwindow.c:475
4012 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
4013 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Zobrazenie správy"
4014
4015 #: src/mainwindow.c:477
4016 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
4017 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov"
4018
4019 #: src/mainwindow.c:479
4020 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
4021 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Ikony _a text"
4022
4023 #: src/mainwindow.c:481
4024 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
4025 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/_Ikony"
4026
4027 #: src/mainwindow.c:483
4028 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
4029 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/_Text"
4030
4031 #: src/mainwindow.c:485
4032 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
4033 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Žiad_ne"
4034
4035 #: src/mainwindow.c:487
4036 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
4037 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/Stavový _riadok"
4038
4039 #: src/mainwindow.c:489 src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:521
4040 #: src/mainwindow.c:545 src/mainwindow.c:645 src/mainwindow.c:649
4041 #: src/messageview.c:267
4042 msgid "/_View/---"
4043 msgstr "/_Zobraziť/---"
4044
4045 #: src/mainwindow.c:490
4046 msgid "/_View/Separate f_older tree"
4047 msgstr "/_Zobraziť/Samostatný str_om priečinkov"
4048
4049 #: src/mainwindow.c:491
4050 msgid "/_View/Separate m_essage view"
4051 msgstr "/_Zobraziť/Samostatné zobraz_enie správy"
4052
4053 #: src/mainwindow.c:493
4054 msgid "/_View/_Sort"
4055 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť"
4056
4057 #: src/mainwindow.c:494
4058 msgid "/_View/_Sort/by _number"
4059 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa čí_sla"
4060
4061 #: src/mainwindow.c:495
4062 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
4063 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _veľkosti"
4064
4065 #: src/mainwindow.c:496
4066 msgid "/_View/_Sort/by _date"
4067 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _dátumu"
4068
4069 #: src/mainwindow.c:497
4070 msgid "/_View/_Sort/by _from"
4071 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _odosielateľa"
4072
4073 #: src/mainwindow.c:498
4074 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
4075 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _príjemcu"
4076
4077 #: src/mainwindow.c:499
4078 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
4079 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa p_redmetu"
4080
4081 #: src/mainwindow.c:500
4082 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
4083 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _farebného označenia"
4084
4085 #: src/mainwindow.c:502
4086 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
4087 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _značky"
4088
4089 #: src/mainwindow.c:503
4090 msgid "/_View/_Sort/by _status"
4091 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _stavu"
4092
4093 #: src/mainwindow.c:504
4094 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
4095 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa prí_loh"
4096
4097 #: src/mainwindow.c:506
4098 msgid "/_View/_Sort/by score"
4099 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _hodnotenia"
4100
4101 #: src/mainwindow.c:507
4102 msgid "/_View/_Sort/by locked"
4103 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa zámku"
4104
4105 #: src/mainwindow.c:508
4106 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
4107 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/_Netriediť"
4108
4109 #: src/mainwindow.c:509 src/mainwindow.c:512
4110 msgid "/_View/_Sort/---"
4111 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/---"
4112
4113 #: src/mainwindow.c:510
4114 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
4115 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Vzostupne"
4116
4117 #: src/mainwindow.c:511
4118 msgid "/_View/_Sort/Descending"
4119 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Zostupne"
4120
4121 #: src/mainwindow.c:513
4122 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
4123 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Zos_kupiť podľa predmetu"
4124
4125 #: src/mainwindow.c:515
4126 msgid "/_View/Th_read view"
4127 msgstr "/_Zobraziť/Zobraziť _vlákna"
4128
4129 #: src/mainwindow.c:516
4130 msgid "/_View/E_xpand all threads"
4131 msgstr "/_Zobraziť/_Rozbaliť všetky vlákna"
4132
4133 #: src/mainwindow.c:517
4134 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
4135 msgstr "/_Zobraziť/Zba_liť všetky vlákna"
4136
4137 #: src/mainwindow.c:518
4138 msgid "/_View/_Hide read messages"
4139 msgstr "/_Zobraziť/S_kryť prečítané správy"
4140
4141 #: src/mainwindow.c:519
4142 msgid "/_View/Set displayed _items..."
4143 msgstr "/_Zobraziť/Nastav_iť zobrazované položky..."
4144
4145 #: src/mainwindow.c:522
4146 msgid "/_View/_Go to"
4147 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na"
4148
4149 #: src/mainwindow.c:523
4150 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
4151 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/_Predošlú správu"
4152
4153 #: src/mainwindow.c:524
4154 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
4155 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ď_alšiu správu"
4156
4157 #: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:530 src/mainwindow.c:533
4158 #: src/mainwindow.c:538 src/mainwindow.c:543
4159 msgid "/_View/_Go to/---"
4160 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/---"
4161
4162 #: src/mainwindow.c:526
4163 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
4164 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/P_redošlú neprečítanú správu"
4165
4166 #: src/mainwindow.c:528
4167 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
4168 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalšiu n_eprečítanú správu"
4169
4170 #: src/mainwindow.c:531
4171 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
4172 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú no_vú správu"
4173
4174 #: src/mainwindow.c:532
4175 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
4176 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalši_u novú správu"
4177
4178 #: src/mainwindow.c:534
4179 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
4180 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú _označenú správu"
4181
4182 #: src/mainwindow.c:536
4183 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
4184 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalšiu o_značenú správu"
4185
4186 #: src/mainwindow.c:539
4187 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
4188 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú správu s návestí_m"
4189
4190 #: src/mainwindow.c:541
4191 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
4192 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďa_lšiu správu s návestím"
4193
4194 #: src/mainwindow.c:544
4195 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
4196 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Iný priečino_k..."
4197
4198 #: src/mainwindow.c:548 src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:170
4199 msgid "/_View/_Code set/---"
4200 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/---"
4201
4202 #: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:174
4203 msgid "/_View/_Code set"
4204 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie"
4205
4206 #: src/mainwindow.c:553 src/messageview.c:175
4207 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
4208 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/_Automatické"
4209
4210 #: src/mainwindow.c:556 src/messageview.c:178
4211 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
4212 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/7bit ascii (US-ASC_II)"
4213
4214 #: src/mainwindow.c:560 src/messageview.c:182
4215 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
4216 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Unicode (_UTF-8)"
4217
4218 #: src/mainwindow.c:564 src/messageview.c:186
4219 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
4220 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-_1)"
4221
4222 #: src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:188
4223 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
4224 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-15)"
4225
4226 #: src/mainwindow.c:570 src/messageview.c:192
4227 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
4228 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
4229
4230 #: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:195
4231 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
4232 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/_Pobaltie (ISO-8859-13)"
4233
4234 #: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:197
4235 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
4236 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Pobaltie (ISO-8859-_4)"
4237
4238 #: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:200
4239 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
4240 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Grécko (ISO-8859-_7)"
4241
4242 #: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:203
4243 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
4244 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Turecko (ISO-8859-_9)"
4245
4246 #: src/mainwindow.c:584 src/messageview.c:206
4247 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
4248 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (ISO-8859-_5)"
4249
4250 #: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:208
4251 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
4252 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-_R)"
4253
4254 #: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:210
4255 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-U)"
4256 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-U)"
4257
4258 #: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:212
4259 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
4260 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (Windows-1251)"
4261
4262 #: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:216
4263 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
4264 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-_JP)"
4265
4266 #: src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:219
4267 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
4268 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-JP-2)"
4269
4270 #: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:222
4271 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
4272 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (_EUC-JP)"
4273
4274 #: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:224
4275 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
4276 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (_Shift__JIS)"
4277
4278 #: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:228
4279 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
4280 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
4281
4282 #: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:230
4283 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
4284 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Tradičná čínština (_Big5)"
4285
4286 #: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:232
4287 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
4288 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Tradičná čínština (EUC-_TW)"
4289
4290 #: src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:234
4291 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
4292 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Čínština (ISO-2022-_CN)"
4293
4294 #: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:237
4295 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
4296 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Kórea (EUC-_KR)"
4297
4298 #: src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:239
4299 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
4300 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Kórea (ISO-2022-KR)"
4301
4302 #: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:242
4303 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
4304 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Thajsko (TIS-620)"
4305
4306 #: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:244
4307 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
4308 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Thajsko (Windows-874)"
4309
4310 #: src/mainwindow.c:630 src/mainwindow.c:636 src/messageview.c:252
4311 #: src/messageview.c:258
4312 msgid "/_View/Decode/---"
4313 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať/---"
4314
4315 #: src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:255
4316 msgid "/_View/Decode"
4317 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať"
4318
4319 #: src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:256
4320 msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
4321 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať/_Automaticky zistiť"
4322
4323 #: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:259
4324 msgid "/_View/Decode/_8bit"
4325 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať/_8bit"
4326
4327 #: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:260
4328 msgid "/_View/Decode/_Quoted printable"
4329 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať/_Quoted printable"
4330
4331 #: src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:261
4332 msgid "/_View/Decode/_Base64"
4333 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať/_Base64"
4334
4335 #: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:262
4336 msgid "/_View/Decode/_Uuencode"
4337 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať/_Uuencode"
4338
4339 #: src/mainwindow.c:646 src/summaryview.c:446
4340 msgid "/_View/Open in new _window"
4341 msgstr "/_Zobraziť/Otvoriť v _novom okne"
4342
4343 #: src/mainwindow.c:647 src/messageview.c:268
4344 msgid "/_View/Mess_age source"
4345 msgstr "/_Zobraziť/Zdrojový kód správ_y"
4346
4347 #: src/mainwindow.c:648
4348 msgid "/_View/Show all headers"
4349 msgstr "/_Zobraziť/Zobraziť všetky _hlavičky"
4350
4351 #: src/mainwindow.c:650
4352 msgid "/_View/_Update summary"
4353 msgstr "/_Zobraziť/_Aktualizovať zoznam"
4354
4355 #: src/mainwindow.c:653
4356 msgid "/_Message/Recei_ve"
4357 msgstr "/Sp_ráva/Pri_jať"
4358
4359 #: src/mainwindow.c:654
4360 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
4361 msgstr "/Sp_ráva/Prijať poštu pre _súčasné konto"
4362
4363 #: src/mainwindow.c:656
4364 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
4365 msgstr "/Sp_ráva/Prijať poštu pre _všetky kontá"
4366
4367 #: src/mainwindow.c:658
4368 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
4369 msgstr "/Sp_ráva/_Ukončiť prijímanie"
4370
4371 #: src/mainwindow.c:660
4372 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
4373 msgstr "/Sp_ráva/Pri_jať/---"
4374
4375 #: src/mainwindow.c:661
4376 msgid "/_Message/_Send queued messages"
4377 msgstr "/Sp_ráva/_Odoslať správy vo fronte"
4378
4379 #: src/mainwindow.c:663
4380 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
4381 msgstr "/Sp_ráva/_Napísať novú správu"
4382
4383 #: src/mainwindow.c:664
4384 msgid "/_Message/Compose a news message"
4385 msgstr "/Sp_ráva/Napísať novu n_ews správu"
4386
4387 #: src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:275
4388 msgid "/_Message/_Reply"
4389 msgstr "/Sp_ráva/O_dpovedať"
4390
4391 #: src/mainwindow.c:666
4392 msgid "/_Message/Repl_y to"
4393 msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu"
4394
4395 #: src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:276
4396 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
4397 msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu/_všetkým"
4398
4399 #: src/mainwindow.c:668 src/messageview.c:278
4400 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
4401 msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu/_odosielateľovi"
4402
4403 #: src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:280
4404 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
4405 msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu/do _diskusnej skupiny"
4406
4407 #: src/mainwindow.c:671
4408 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
4409 msgstr "/Sp_ráva/Follow-up a odpovedať"
4410
4411 #: src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:283
4412 msgid "/_Message/_Forward"
4413 msgstr "/Sp_ráva/_Poslať ďalej"
4414
4415 #: src/mainwindow.c:674
4416 msgid "/_Message/Redirect"
4417 msgstr "/Sp_ráva/Pre_smerovať"
4418
4419 #: src/mainwindow.c:676
4420 msgid "/_Message/M_ove..."
4421 msgstr "/Sp_ráva/Pres_unúť..."
4422
4423 #: src/mainwindow.c:677
4424 msgid "/_Message/_Copy..."
4425 msgstr "/Sp_ráva/_Kopírovať..."
4426
4427 #: src/mainwindow.c:678
4428 msgid "/_Message/_Delete"
4429 msgstr "/Sp_ráva/Z_mazať"
4430
4431 #: src/mainwindow.c:679
4432 msgid "/_Message/Cancel a news message"
4433 msgstr "/Sp_ráva/S_tornovať news správu"
4434
4435 #: src/mainwindow.c:681
4436 msgid "/_Message/_Mark"
4437 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť"
4438
4439 #: src/mainwindow.c:682
4440 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
4441 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/O_značiť"
4442
4443 #: src/mainwindow.c:683
4444 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
4445 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/O_dznačiť"
4446
4447 #: src/mainwindow.c:684
4448 msgid "/_Message/_Mark/---"
4449 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/---"
4450
4451 #: src/mainwindow.c:685
4452 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
4453 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť ako _neprečítané"
4454
4455 #: src/mainwindow.c:686
4456 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
4457 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť ako _prečítané"
4458
4459 #: src/mainwindow.c:688
4460 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
4461 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť _všetky ako prečítané"
4462
4463 #: src/mainwindow.c:690 src/messageview.c:288
4464 msgid "/_Message/Re-_edit"
4465 msgstr "/Sp_ráva/Znovu _editovať"
4466
4467 #: src/mainwindow.c:693
4468 msgid "/_Tools/_Address book..."
4469 msgstr "/_Nástroje/_Adresár..."
4470
4471 #: src/mainwindow.c:694 src/messageview.c:292
4472 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
4473 msgstr "/_Nástroje/Pridať _odosielateľa do adresára"
4474
4475 #: src/mainwindow.c:696
4476 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
4477 msgstr "/_Nástroje/_Zozbierať správy"
4478
4479 #: src/mainwindow.c:697
4480 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
4481 msgstr "/_Nástroje/_Zozbierať správy/z _priečinka..."
4482
4483 #: src/mainwindow.c:699
4484 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
4485 msgstr "/_Nástroje/_Zozbierať správy/zo _správ..."
4486
4487 #: src/mainwindow.c:702
4488 msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
4489 msgstr "/_Nástroje/Filtrovať _všetky správy v priečinku"
4490
4491 #: src/mainwindow.c:704
4492 msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
4493 msgstr "/_Nástroje/_Filtrovať zvolené správy"
4494
4495 #: src/mainwindow.c:706 src/messageview.c:295
4496 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
4497 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra"
4498
4499 #: src/mainwindow.c:707 src/messageview.c:297
4500 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
4501 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/_Automaticky"
4502
4503 #: src/mainwindow.c:709 src/messageview.c:299
4504 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
4505 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/podľa _odosielateľa"
4506
4507 #: src/mainwindow.c:711 src/messageview.c:301
4508 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
4509 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/podľa _príjemcu"
4510
4511 #: src/mainwindow.c:713 src/messageview.c:303
4512 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
4513 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/podľa p_redmetu"
4514
4515 #: src/mainwindow.c:715
4516 msgid "/_Tools/C_reate processing rule"
4517 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania"
4518
4519 #: src/mainwindow.c:716
4520 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/_Automatically"
4521 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/_Automaticky"
4522
4523 #: src/mainwindow.c:718
4524 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _From"
4525 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa _odosielateľa"
4526
4527 #: src/mainwindow.c:720
4528 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _To"
4529 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa _príjemcu"
4530
4531 #: src/mainwindow.c:722
4532 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _Subject"
4533 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa p_redmetu"
4534
4535 #: src/mainwindow.c:727
4536 msgid "/_Tools/Ch_eck for new messages in all folders"
4537 msgstr "/_Nástroje/Pri_jať nové správy vo všetkých priečinkoch"
4538
4539 #: src/mainwindow.c:729
4540 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
4541 msgstr "/_Nástroje/Zmazať du_plikátne správy"
4542
4543 #: src/mainwindow.c:731
4544 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In selected folder"
4545 msgstr "/_Nástroje/Zmazať du_plikátne správy/V zvolenom priečinku"
4546
4547 #: src/mainwindow.c:733
4548 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In all folders"
4549 msgstr "/_Nástroje/Zmazať du_plikátne správy/Vo všetkých priečinkoch"
4550
4551 #: src/mainwindow.c:736
4552 msgid "/_Tools/E_xecute"
4553 msgstr "/_Nástroje/V_ykonať"
4554
4555 #: src/mainwindow.c:739
4556 msgid "/_Tools/SSL cer_tificates..."
4557 msgstr "/_Nástroje/SSL certi_fikáty..."
4558
4559 #: src/mainwindow.c:743
4560 msgid "/_Tools/_Log window"
4561 msgstr "/_Nástroje/Okno _záznamu"
4562
4563 #: src/mainwindow.c:745
4564 msgid "/_Configuration"
4565 msgstr "/Nastav_enie"
4566
4567 #: src/mainwindow.c:746
4568 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
4569 msgstr "/Nastav_enie/_Zmeniť aktívne konto"
4570
4571 #: src/mainwindow.c:748
4572 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
4573 msgstr "/Nastav_enie/Nastavenia aktívneho _konta..."
4574
4575 #: src/mainwindow.c:750
4576 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
4577 msgstr "/Nastav_enie/Vytvoriť _nové konto..."
4578
4579 #: src/mainwindow.c:752
4580 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
4581 msgstr "/Nastav_enie/_Upraviť kontá..."
4582
4583 #: src/mainwindow.c:754
4584 msgid "/_Configuration/---"
4585 msgstr "/Nastav_enie/---"
4586
4587 #: src/mainwindow.c:755
4588 msgid "/_Configuration/P_references..."
4589 msgstr "/Nastav_enie/_Nastavenia..."
4590
4591 #: src/mainwindow.c:757
4592 msgid "/_Configuration/Pre-pr_ocessing..."
4593 msgstr "/Nastav_enie/Úvodné _spracúvanie..."
4594
4595 #: src/mainwindow.c:759
4596 msgid "/_Configuration/Post-pro_cessing..."
4597 msgstr "/Nastav_enie/_Dodatočné spracúvanie..."
4598
4599 #: src/mainwindow.c:761
4600 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
4601 msgstr "/Nastav_enie/_Filtrovanie..."
4602
4603 #: src/mainwindow.c:763
4604 msgid "/_Configuration/_Templates..."
4605 msgstr "/Nastav_enie/Š_ablóny..."
4606
4607 #: src/mainwindow.c:764
4608 msgid "/_Configuration/_Actions..."
4609 msgstr "/Nastav_enie/_Akcie..."
4610
4611 #: src/mainwindow.c:765
4612 msgid "/_Configuration/Plu_gins..."
4613 msgstr "/Nastav_enie/_Pluginy..."
4614
4615 #: src/mainwindow.c:768
4616 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
4617 msgstr "/Nápo_veda/_Manuál (lokálny)"
4618
4619 #: src/mainwindow.c:769
4620 msgid "/_Help/Ma_nual (Sylpheed Doc Homepage)"
4621 msgstr "/Nápo_veda/_Manuál (Domovská stránka dokumentácie Sylpheed)"
4622
4623 #: src/mainwindow.c:771
4624 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
4625 msgstr "/Nápo_veda/_FAQ (lokálne)"
4626
4627 #: src/mainwindow.c:772
4628 msgid "/_Help/FA_Q (Sylpheed Doc Homepage)"
4629 msgstr "/Nápo_veda/_FAQ (Domovská stránka dokumentácie Sylpheed)"
4630
4631 #: src/mainwindow.c:774
4632 msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
4633 msgstr "/Nápo_veda/_Claws FAQ (WWW)"
4634
4635 #: src/mainwindow.c:776
4636 msgid "/_Help/---"
4637 msgstr "/Nápo_veda/---"
4638
4639 #: src/mainwindow.c:900
4640 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
4641 msgstr "Ste pripojený. Kliknite na ikonu ak sa chcete odpojiť"
4642
4643 #: src/mainwindow.c:904
4644 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
4645 msgstr "Ste odpojený. Kliknite na ikonu ak sa chcete pripojiť"
4646
4647 #: src/mainwindow.c:921
4648 msgid "Select account"
4649 msgstr "Zvoliť konto"
4650
4651 #: src/mainwindow.c:1258 src/mainwindow.c:1299 src/mainwindow.c:1327
4652 #: src/prefs_folder_item.c:534
4653 msgid "Untitled"
4654 msgstr "Bez názvu"
4655
4656 #: src/mainwindow.c:1328
4657 msgid "none"
4658 msgstr "žiadny"
4659
4660 #: src/mainwindow.c:1620
4661 msgid "Add mailbox"
4662 msgstr "Pridať mailbox"
4663
4664 #: src/mainwindow.c:1621
4665 msgid ""
4666 "Input the location of mailbox.\n"
4667 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
4668 "scanned automatically."
4669 msgstr ""
4670 "Zadajte umiestnenie mailboxu.\n"
4671 "Ak zadáte existujúci mailbox, bude\n"
4672 "automaticky prehľadaný."
4673
4674 #: src/mainwindow.c:1627
4675 #, c-format
4676 msgid "The mailbox `%s' already exists."
4677 msgstr "Mailbox '%s' už existuje."
4678
4679 #: src/mainwindow.c:1632 src/setup.c:58
4680 msgid "Mailbox"
4681 msgstr "Mailbox"
4682
4683 #: src/mainwindow.c:1637 src/setup.c:62
4684 msgid ""
4685 "Creation of the mailbox failed.\n"
4686 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
4687 "there."
4688 msgstr ""
4689 "Nepodarilo sa vytvoriť mailbox.\n"
4690 "Pravdepodobne už niektoré súbory existujú, alebo tam nemáte práva na "
4691 "zapisovanie."
4692
4693 #: src/mainwindow.c:1977
4694 msgid "Sylpheed - Folder View"
4695 msgstr "Sylpheed - Zobrazenie priečinku"
4696
4697 #: src/mainwindow.c:1999 src/messageview.c:432
4698 msgid "Sylpheed - Message View"
4699 msgstr "Sylpheed - Zobrazenie správy"
4700
4701 #: src/mainwindow.c:2391 src/plugins/trayicon/trayicon.c:333
4702 msgid "Exit"
4703 msgstr "Ukončiť"
4704
4705 #: src/mainwindow.c:2391 src/plugins/trayicon/trayicon.c:333
4706 msgid "Exit this program?"
4707 msgstr "Ukončiť program?"
4708
4709 #: src/mainwindow.c:2756
4710 msgid "Deleting duplicated messages..."
4711 msgstr "Mažem duplikátne správy..."
4712
4713 #: src/mainwindow.c:2790
4714 #, c-format
4715 msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
4716 msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
4717 msgstr[0] "%d duplikátna správa v %d priečinkoch bola zmazaná.\n"
4718 msgstr[1] "%d duplikátne správy v %d priečinkoch boli zmazané.\n"
4719 msgstr[2] "%d duplikátnych správ v %d priečinkoch bolo zmazaných.\n"
4720
4721 #: src/mainwindow.c:2937 src/summaryview.c:3939
4722 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
4723 msgstr "Pravidlá spracúvania použité pred pravidlami priečinkov"
4724
4725 #: src/mainwindow.c:2945
4726 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
4727 msgstr "Pravidlá spracúvania použité po pravidlách priečinkov"
4728
4729 #: src/mainwindow.c:2953 src/summaryview.c:3948
4730 msgid "Filtering configuration"
4731 msgstr "Nastavenie filtrovania"
4732
4733 #: src/matcher.c:1235 src/matcher.c:1236 src/matcher.c:1237 src/matcher.c:1238
4734 #: src/matcher.c:1239 src/matcher.c:1240 src/matcher.c:1241 src/matcher.c:1242
4735 msgid "(none)"
4736 msgstr "(žiadna)"
4737
4738 #: src/message_search.c:88
4739 msgid "Find in current message"
4740 msgstr "Nájdi v súčasnej správe"
4741
4742 #: src/message_search.c:106
4743 msgid "Find text:"
4744 msgstr "Nájdi text:"
4745
4746 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:542 src/summary_search.c:202
4747 msgid "Case sensitive"
4748 msgstr "Záleží na veľkosti písmen"
4749
4750 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:208
4751 msgid "Backward search"
4752 msgstr "Hľadať dozadu"
4753
4754 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:318
4755 msgid "Search string not found."
4756 msgstr "Hľadaný reťazec sa nenašiel."
4757
4758 #: src/message_search.c:190
4759 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4760 msgstr "Dosiahnutý začiatok správy; pokračovať z konca?"
4761
4762 #: src/message_search.c:193
4763 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4764 msgstr "Dosiahnutý koniec správy; pokračovať od začiatku?"
4765
4766 #: src/message_search.c:196 src/summary_search.c:327
4767 msgid "Search finished"
4768 msgstr "Hľadanie dokončené"
4769
4770 #: src/messageview.c:269
4771 msgid "/_View/Show all _headers"
4772 msgstr "/_Zobraziť/Zobraziť všetky _hlavičky"
4773
4774 #: src/messageview.c:272
4775 msgid "/_Message/Compose _new message"
4776 msgstr "/Sp_ráva/_Napísať novú správu"
4777
4778 #: src/messageview.c:284
4779 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
4780 msgstr "/Sp_ráva/Poslať ako p_rílohu"
4781
4782 #: src/messageview.c:286
4783 msgid "/_Message/Redirec_t"
4784 msgstr "/Sp_ráva/Pre_smerovať"
4785
4786 #: src/messageview.c:305
4787 msgid "/_Tools/Create processing rule"
4788 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania"
4789
4790 #: src/messageview.c:307
4791 msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
4792 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/_Automaticky"
4793
4794 #: src/messageview.c:309
4795 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
4796 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa _odosielateľa"
4797
4798 #: src/messageview.c:311
4799 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
4800 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa _príjemcu"
4801
4802 #: src/messageview.c:313
4803 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
4804 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa p_redmetu"
4805
4806 #: src/messageview.c:538
4807 msgid "<No Return-Path found>"
4808 msgstr "<nebola nájdená hlavička Return-Path>"
4809
4810 #: src/messageview.c:546
4811 #, c-format
4812 msgid ""
4813 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
4814 "does not correspond to the return path:\n"
4815 "Notification address: %s\n"
4816 "Return path: %s\n"
4817 "It is advised to not to send the return receipt."
4818 msgstr ""
4819 "Oznamovacia adresa, na ktorú sa má odoslať potvrdenie o prijatí\n"
4820 "sa nezhoduje s návratovou cestou:\n"
4821 "Oznamovacia adresa: %s\n"
4822 "Návratová cesta: %s\n"
4823 "Doporučuje sa neodoslať potvrdenie."
4824
4825 #: src/messageview.c:554
4826 msgid "+Don't Send"
4827 msgstr "+Neodoslať"
4828
4829 #: src/messageview.c:564
4830 msgid ""
4831 "This message is asking for a return receipt notification\n"
4832 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
4833 "officially addressed to you.\n"
4834 "Receipt notification cancelled."
4835 msgstr ""
4836 "Táto správa chce aby ste odoslali potvrdenie o jej príjme,\n"
4837 "ale podľa jej hlavičiek 'To:' a 'Cc:' nebola oficiálne adresovaná\n"
4838 "vám. Odosielanie potvrdenia o prijatí bolo zrušené."
4839
4840 #: src/messageview.c:991 src/mimeview.c:1140 src/summaryview.c:3350
4841 msgid "Save as"
4842 msgstr "Uložiť ako"
4843
4844 #: src/messageview.c:996 src/mimeview.c:1019 src/summaryview.c:3355
4845 msgid "Overwrite"
4846 msgstr "Prepísať"
4847
4848 #: src/messageview.c:997
4849 msgid "Overwrite existing file?"
4850 msgstr "Prepísať existujúci súbor?"
4851
4852 #: src/messageview.c:1004 src/summaryview.c:3363 src/summaryview.c:3367
4853 #: src/summaryview.c:3384
4854 #, c-format
4855 msgid "Can't save the file `%s'."
4856 msgstr "Nemôžem uložiť súbor '%s'."
4857
4858 #: src/messageview.c:1069
4859 msgid "This message asks for a return receipt."
4860 msgstr "Táto správa chce aby ste odoslali potvrdenie o jej príjme."
4861
4862 #: src/messageview.c:1070
4863 msgid "Send receipt"
4864 msgstr "Odoslať potvrdenie"
4865
4866 #: src/messageview.c:1110
4867 msgid ""
4868 "This message has been partially retrieved,\n"
4869 "and has been deleted from the server."
4870 msgstr ""
4871 "Táto správa vola čiastočne prijatá,\n"
4872 "a bola zmazaná zo serveru."
4873
4874 #: src/messageview.c:1116
4875 #, c-format
4876 msgid ""
4877 "This message has been partially retrieved;\n"
4878 "it is %s."
4879 msgstr ""
4880 "Táto správa vola čiastočne prijatá;\n"
4881 "je %s."
4882
4883 #: src/messageview.c:1120 src/messageview.c:1142
4884 msgid "Mark for download"
4885 msgstr "Označiť pre stiahnutie"
4886
4887 #: src/messageview.c:1121 src/messageview.c:1133
4888 msgid "Mark for deletion"
4889 msgstr "Označiť pre odstránenie"
4890
4891 #: src/messageview.c:1126
4892 #, c-format
4893 msgid ""
4894 "This message has been partially retrieved;\n"
4895 "it is %s and will be downloaded."
4896 msgstr ""
4897 "Táto správa vola čiastočne prijatá;\n"
4898 "je %s a bude stiahnutá."
4899
4900 #: src/messageview.c:1131 src/messageview.c:1144
4901 #: src/prefs_filtering_action.c:137
4902 msgid "Unmark"
4903 msgstr "Odznačiť"
4904
4905 #: src/messageview.c:1137
4906 #, c-format
4907 msgid ""
4908 "This message has been partially retrieved;\n"
4909 "it is %s and will be deleted."
4910 msgstr ""
4911 "Táto správa vola čiastočne prijatá;\n"
4912 "je %s a bude zmazaná."
4913
4914 #: src/messageview.c:1211
4915 msgid "Return Receipt Notification"
4916 msgstr "Potvrdenie o príjme"
4917
4918 #: src/messageview.c:1212
4919 msgid ""
4920 "The message was sent to several of your accounts.\n"
4921 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
4922 "notification:"
4923 msgstr ""
4924 "Správa bola odoslaná na viacero vašich kônt.\n"
4925 "Prosím vyberte konto, ktoré chcete použiť na odoslanie potvrdenia o príjme:"
4926
4927 #: src/messageview.c:1216
4928 msgid "Send Notification"
4929 msgstr &qu