9652abc0e4b16da8b249b21cb59fe752a9bc4ae9
[claws.git] / po / sk.po
1 # translation of sylpheed-claws to Slovak
2 # Copyright (C) 2003, 2004 Andrej Kacian (applies only for msgstr fields)
3 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
4 # Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>, 2003, 2004, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: sylpheed-claws 1.9.99\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
10 "POT-Creation-Date: 2005-12-20 18:32+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2005-10-31 09:04+0100\n"
12 "Last-Translator: Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>\n"
13 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
18 "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19
20 #: src/account.c:376
21 msgid ""
22 "Some composing windows are open.\n"
23 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
24 msgstr ""
25 "Sú otvorené okná s rozpísanými správami.\n"
26 "Prosím zatvorte všetky tieto okná predtým, ako začnete meniť nastavenia kônt."
27
28 #: src/account.c:423
29 msgid "Can't create folder."
30 msgstr "Priečinok sa nedá vytvoriť."
31
32 #: src/account.c:648
33 msgid "Edit accounts"
34 msgstr "Úprava kônt"
35
36 #: src/account.c:666
37 msgid ""
38 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
39 "on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get all'."
40 msgstr ""
41 "Nové správy budú kontrolované v tomto poradí. Ak má byť konto kontrolované\n"
42 "pri voľbe 'Prijať všetko', zatrhnite políčko v stĺpci označenom 'G'."
43
44 #: src/account.c:741
45 msgid " _Set as default account "
46 msgstr " _Nastaviť ako východzie konto "
47
48 #: src/account.c:831
49 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
50 msgstr "Kontá so vzdialenými priečinkami sa nedajú kopírovať."
51
52 #: src/account.c:837
53 #, c-format
54 msgid "Copy of %s"
55 msgstr "Kópia %s"
56
57 #: src/account.c:976
58 #, c-format
59 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
60 msgstr "Naozaj chcete zmazať konto '%s'?"
61
62 #: src/account.c:978
63 msgid "(Untitled)"
64 msgstr "(Bez názvu)"
65
66 #: src/account.c:979
67 msgid "Delete account"
68 msgstr "Zmazať konto"
69
70 #: src/account.c:1420 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:747
71 #: src/compose.c:5133 src/compose.c:5359 src/editaddress.c:953
72 #: src/editaddress.c:1002 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
73 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:398 src/editvcard.c:183
74 #: src/importmutt.c:227 src/importpine.c:227 src/mimeview.c:199
75 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:332 src/prefs_filtering.c:1255
76 msgid "Name"
77 msgstr "Meno"
78
79 #: src/account.c:1427 src/prefs_account.c:1169
80 msgid "Protocol"
81 msgstr "Protokol"
82
83 #: src/account.c:1434 src/ssl_manager.c:99
84 msgid "Server"
85 msgstr "Server"
86
87 #: src/action.c:352
88 #, c-format
89 msgid "Could not get message file %d"
90 msgstr "Nemôžem získať súbor správy %d"
91
92 #: src/action.c:383
93 msgid "Could not get message part."
94 msgstr "Nemôžem získať časť správy."
95
96 #: src/action.c:400
97 msgid "Can't get part of multipart message"
98 msgstr "Nemôžem získať časť viacdielnej správy"
99
100 #: src/action.c:514
101 #, c-format
102 msgid ""
103 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
104 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
105 msgstr ""
106 "Zvolená akcia nemôže byť použitá v okne písania správy,\n"
107 "pretože obsahuje %%f, %%F, %%as alebo %%p."
108
109 #: src/action.c:794
110 #, c-format
111 msgid ""
112 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
113 "%s"
114 msgstr ""
115 "Príkaz nemohol byť spustený, nepodarilo sa vytvoriť rúru.\n"
116 "%s"
117
118 #: src/action.c:889
119 #, c-format
120 msgid ""
121 "Could not fork to execute the following command:\n"
122 "%s\n"
123 "%s"
124 msgstr ""
125 "Nepodarilo sa vytvoriť podproces na vykonanie nasledujúceho príkazu:\n"
126 "%s\n"
127 "%s"
128
129 #: src/action.c:1107 src/action.c:1257
130 msgid "Completed"
131 msgstr "Dokončené"
132
133 #: src/action.c:1143
134 #, c-format
135 msgid "--- Running: %s\n"
136 msgstr "--- Beží: %s\n"
137
138 #: src/action.c:1147
139 #, c-format
140 msgid "--- Ended: %s\n"
141 msgstr "--- Ukončené: %s\n"
142
143 #: src/action.c:1180
144 msgid "Action's input/output"
145 msgstr "Vstup/výstup akcie"
146
147 #: src/action.c:1447
148 #, c-format
149 msgid ""
150 "Enter the argument for the following action:\n"
151 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
152 "  %s"
153 msgstr ""
154 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
155 "('%%h' bude nahradené parametrom)\n"
156 "  %s"
157
158 #: src/action.c:1452
159 msgid "Action's hidden user argument"
160 msgstr "Skrytý používateľom zadaný parameter"
161
162 #: src/action.c:1456
163 #, c-format
164 msgid ""
165 "Enter the argument for the following action:\n"
166 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
167 "  %s"
168 msgstr ""
169 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
170 "('%%u' bude nahradené parametrom)\n"
171 "  %s"
172
173 #: src/action.c:1461
174 msgid "Action's user argument"
175 msgstr "Používateľom zadaný parameter"
176
177 #: src/addressadd.c:165
178 msgid "Add to address book"
179 msgstr "Pridať do adresára"
180
181 #: src/addressadd.c:197 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:333
182 #: src/toolbar.c:441
183 msgid "Address"
184 msgstr "Adresár"
185
186 #: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:749 src/editaddress.c:761
187 #: src/editaddress.c:825 src/editgroup.c:281
188 msgid "Remarks"
189 msgstr "Poznámky"
190
191 #: src/addressadd.c:229
192 msgid "Select Address Book Folder"
193 msgstr "Vyberte priečinok adresára"
194
195 #: src/addressbook.c:404
196 msgid "/_Book"
197 msgstr "/_Adresár"
198
199 #: src/addressbook.c:405
200 msgid "/_Book/New _Book"
201 msgstr "/_Adresár/Nový _Adresár"
202
203 #: src/addressbook.c:406
204 msgid "/_Book/New _Folder"
205 msgstr "/_Adresár/Nový _Priečinok"
206
207 #: src/addressbook.c:407
208 msgid "/_Book/New _vCard"
209 msgstr "/_Adresár/Nový _vCard"
210
211 #: src/addressbook.c:409
212 msgid "/_Book/New _JPilot"
213 msgstr "/_Adresár/Nový _JPilot"
214
215 #: src/addressbook.c:412
216 #, fuzzy
217 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
218 msgstr "/_Adresár/Nový _Server"
219
220 #: src/addressbook.c:414 src/addressbook.c:417
221 msgid "/_Book/---"
222 msgstr "/_Adresár/---"
223
224 #: src/addressbook.c:415
225 msgid "/_Book/_Edit book"
226 msgstr "/_Adresár/_Upraviť adresár"
227
228 #: src/addressbook.c:416
229 msgid "/_Book/_Delete book"
230 msgstr "/_Adresár/Z_mazať adresár"
231
232 #: src/addressbook.c:418
233 msgid "/_Book/_Save"
234 msgstr "/_Adresár/U_ložiť"
235
236 #: src/addressbook.c:419
237 msgid "/_Book/_Close"
238 msgstr "/_Adresár/_Zavrieť"
239
240 #: src/addressbook.c:420
241 msgid "/_Address"
242 msgstr "/_Adresa"
243
244 #: src/addressbook.c:421
245 #, fuzzy
246 msgid "/_Address/_Select all"
247 msgstr "/_Adresa/Z_mazať"
248
249 #: src/addressbook.c:422 src/addressbook.c:426 src/addressbook.c:429
250 #: src/addressbook.c:432
251 msgid "/_Address/---"
252 msgstr "/_Adresa/---"
253
254 #: src/addressbook.c:423
255 msgid "/_Address/C_ut"
256 msgstr "/_Adresa/_Vystrihnúť"
257
258 #: src/addressbook.c:424
259 msgid "/_Address/_Copy"
260 msgstr "/_Adresa/_Kopírovať"
261
262 #: src/addressbook.c:425
263 msgid "/_Address/_Paste"
264 msgstr "/_Adresa/_Prilepiť"
265
266 #: src/addressbook.c:427
267 msgid "/_Address/_Edit"
268 msgstr "/_Adresa/_Upraviť"
269
270 #: src/addressbook.c:428
271 msgid "/_Address/_Delete"
272 msgstr "/_Adresa/Z_mazať"
273
274 #: src/addressbook.c:430
275 msgid "/_Address/New _Address"
276 msgstr "/_Adresa/Nová _Adresa"
277
278 #: src/addressbook.c:431
279 msgid "/_Address/New _Group"
280 msgstr "/_Adresa/Nová _Skupina"
281
282 #: src/addressbook.c:433
283 msgid "/_Address/_Mail To"
284 msgstr "/_Adresa/Poslať _mail"
285
286 #: src/addressbook.c:434 src/compose.c:737 src/mainwindow.c:721
287 #: src/messageview.c:293
288 msgid "/_Tools"
289 msgstr "/_Nástroje"
290
291 #: src/addressbook.c:435
292 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
293 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor _LDIF..."
294
295 #: src/addressbook.c:436
296 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
297 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Mutt-u..."
298
299 #: src/addressbook.c:437
300 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
301 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Pine..."
302
303 #: src/addressbook.c:438 src/mainwindow.c:730 src/mainwindow.c:753
304 #: src/mainwindow.c:755 src/mainwindow.c:764 src/mainwindow.c:767
305 #: src/mainwindow.c:771 src/messageview.c:297 src/messageview.c:318
306 msgid "/_Tools/---"
307 msgstr "/_Nástroje/---"
308
309 #: src/addressbook.c:439
310 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
311 msgstr "/_Nástroje/Exportovať _HTML..."
312
313 #: src/addressbook.c:440
314 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
315 msgstr "/_Nástroje/Exportovať súbor L_DIF..."
316
317 #: src/addressbook.c:441 src/compose.c:742 src/mainwindow.c:796
318 #: src/messageview.c:321
319 msgid "/_Help"
320 msgstr "/_Pomocník"
321
322 #: src/addressbook.c:442 src/compose.c:743 src/mainwindow.c:804
323 #: src/messageview.c:322
324 msgid "/_Help/_About"
325 msgstr "/_Pomocník/_O programe"
326
327 #: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:461 src/compose.c:528
328 #: src/mainwindow.c:476 src/messageview.c:162
329 msgid "/_Edit"
330 msgstr "/_Upraviť"
331
332 #: src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:462
333 msgid "/_Delete"
334 msgstr "/Z_mazať"
335
336 #: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:460
337 #: src/addressbook.c:463 src/addressbook.c:466 src/addressbook.c:470
338 #: src/compose.c:507 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:66
339 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:53
340 #: src/news_gtk.c:56 src/news_gtk.c:58 src/plugins/trayicon/trayicon.c:94
341 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97 src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
342 #: src/summaryview.c:408 src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:417
343 #: src/summaryview.c:431 src/summaryview.c:452 src/summaryview.c:458
344 msgid "/---"
345 msgstr "/---"
346
347 #: src/addressbook.c:450
348 msgid "/New _Folder"
349 msgstr "/Nový _Priečinok"
350
351 #: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:467
352 msgid "/C_ut"
353 msgstr "/_Vystrihnúť"
354
355 #: src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:468
356 msgid "/_Copy"
357 msgstr "/_Kopírovať"
358
359 #: src/addressbook.c:454 src/addressbook.c:469
360 msgid "/_Paste"
361 msgstr "/V_ložiť"
362
363 #: src/addressbook.c:459
364 #, fuzzy
365 msgid "/_Select all"
366 msgstr "/_Upraviť/Vy_brať všetko"
367
368 #: src/addressbook.c:464
369 msgid "/New _Address"
370 msgstr "/Nová _Adresa"
371
372 #: src/addressbook.c:465
373 msgid "/New _Group"
374 msgstr "/Nová _Skupina"
375
376 #: src/addressbook.c:472
377 msgid "/_Mail To"
378 msgstr "/Poslať _mail"
379
380 #: src/addressbook.c:474
381 msgid "/_Browse Entry"
382 msgstr "/P_rehliadať položky"
383
384 #: src/addressbook.c:487 src/crash.c:443 src/crash.c:462 src/importldif.c:119
385 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:122 src/prefs_themes.c:690
386 #: src/prefs_themes.c:722 src/prefs_themes.c:723
387 msgid "Unknown"
388 msgstr "Neznáma"
389
390 #: src/addressbook.c:494 src/addressbook.c:513 src/importldif.c:126
391 msgid "Success"
392 msgstr "Úspech"
393
394 #: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:127
395 msgid "Bad arguments"
396 msgstr "Neplatné parametre"
397
398 #: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:128
399 msgid "File not specified"
400 msgstr "Nie je určený súbor"
401
402 #: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:129
403 msgid "Error opening file"
404 msgstr "Chyba pri otváraní súboru"
405
406 #: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:130
407 msgid "Error reading file"
408 msgstr "Chyba pri čítaní súboru"
409
410 #: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:131
411 msgid "End of file encountered"
412 msgstr "Bol nájdený koniec súboru"
413
414 #: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:132
415 msgid "Error allocating memory"
416 msgstr "Chyba pri alokácii pamäte"
417
418 #: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:133
419 msgid "Bad file format"
420 msgstr "Neplatný formát súboru"
421
422 #: src/addressbook.c:502 src/importldif.c:134
423 msgid "Error writing to file"
424 msgstr "Chyba pri zápise do súboru"
425
426 #: src/addressbook.c:503 src/importldif.c:135
427 msgid "Error opening directory"
428 msgstr "Chyba pri otváraní priečinku"
429
430 #: src/addressbook.c:504 src/importldif.c:136
431 msgid "No path specified"
432 msgstr "Nebola zadaná cesta"
433
434 #: src/addressbook.c:514
435 msgid "Error connecting to LDAP server"
436 msgstr "Chyba pri pripájaní sa k serveru LDAP"
437
438 #: src/addressbook.c:515
439 msgid "Error initializing LDAP"
440 msgstr "Chyba pri inicializácii LDAP"
441
442 #: src/addressbook.c:516
443 msgid "Error binding to LDAP server"
444 msgstr "Chyba pri pripájaní LDAP serveru"
445
446 #: src/addressbook.c:517
447 msgid "Error searching LDAP database"
448 msgstr "Chyba pri čítaní LDAP databázy"
449
450 #: src/addressbook.c:518
451 msgid "Timeout performing LDAP operation"
452 msgstr "Pri LDAP operácii vypršal časový limit"
453
454 #: src/addressbook.c:519
455 msgid "Error in LDAP search criteria"
456 msgstr "Chybné vyhľadávacie kritériá LDAP"
457
458 #: src/addressbook.c:520
459 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
460 msgstr "Neboli nájdené žiadne položky LDAP vyhovujúce kritériám"
461
462 #: src/addressbook.c:521
463 msgid "LDAP search terminated on request"
464 msgstr "LDAP vyhľadávanie bolo ukončené na požiadavku používateľa"
465
466 #: src/addressbook.c:522
467 msgid "Error starting TLS connection"
468 msgstr "Pri vytváraní TLS pripojenia sa vyskytla chyba"
469
470 #: src/addressbook.c:746
471 msgid "Sources"
472 msgstr "Zdroje"
473
474 #: src/addressbook.c:748
475 msgid "E-Mail address"
476 msgstr "E-mailová adresa"
477
478 #: src/addressbook.c:753 src/prefs_other.c:97 src/toolbar.c:186
479 #: src/toolbar.c:1624
480 msgid "Address book"
481 msgstr "Otvoriť adresár"
482
483 #: src/addressbook.c:870
484 msgid "Lookup name:"
485 msgstr "Vyhľadať meno:"
486
487 #: src/addressbook.c:933 src/compose.c:1783 src/compose.c:3835
488 #: src/compose.c:4990 src/compose.c:5669 src/headerview.c:53
489 #: src/prefs_template.c:205 src/summary_search.c:218
490 msgid "To:"
491 msgstr "Komu:"
492
493 #: src/addressbook.c:937 src/compose.c:1767 src/compose.c:3649
494 #: src/compose.c:3834 src/prefs_template.c:207
495 msgid "Cc:"
496 msgstr "Kópia:"
497
498 #: src/addressbook.c:941 src/compose.c:1770 src/compose.c:3677
499 #: src/prefs_template.c:208
500 msgid "Bcc:"
501 msgstr "Slepá kópia:"
502
503 #: src/addressbook.c:1173 src/addressbook.c:1196
504 msgid "Delete address(es)"
505 msgstr "Zmazať adresu(y)"
506
507 #: src/addressbook.c:1174
508 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
509 msgstr "Tieto adresné údaje sú len pre čítanie a nedajú sa odstrániť."
510
511 #: src/addressbook.c:1197
512 msgid "Really delete the address(es)?"
513 msgstr "Naozaj zmazať adresu(y)?"
514
515 #: src/addressbook.c:1789 src/addressbook.c:1868
516 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
517 msgstr "Nemôžem vkladať. Cieľový adresár je len pre čítanie."
518
519 #: src/addressbook.c:1800
520 msgid "Cannot paste into an address group."
521 msgstr "Nemôžem vkladať do skupiny adries."
522
523 #: src/addressbook.c:2527
524 #, c-format
525 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
526 msgstr "Chcete vymazať výsledky požiadavky a adresy v '%s' ?"
527
528 #: src/addressbook.c:2530 src/addressbook.c:2556
529 #: src/prefs_filtering_action.c:151
530 msgid "Delete"
531 msgstr "Zmazať"
532
533 #: src/addressbook.c:2539
534 #, c-format
535 msgid ""
536 "Do you want to delete the folder AND all addresses in '%s' ?\n"
537 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
538 msgstr ""
539 "Naozaj chcete zmazať priečinok A SÚČASNE všetky adresy v '%s' ?\n"
540 "Ak zmažete len priečinok, adresy z neho sa presunú do nadradeného priečinku."
541
542 #: src/addressbook.c:2542 src/imap_gtk.c:268 src/mh_gtk.c:179
543 msgid "Delete folder"
544 msgstr "Odstrániť priečinok"
545
546 #: src/addressbook.c:2543
547 msgid "_Folder only"
548 msgstr "Iba _priečinok"
549
550 #: src/addressbook.c:2543
551 msgid "Folder and _addresses"
552 msgstr "Priečinok aj _adresy"
553
554 #: src/addressbook.c:2555
555 #, c-format
556 msgid "Really delete '%s' ?"
557 msgstr "Naozaj zmazať '%s' ?"
558
559 #: src/addressbook.c:3360
560 msgid "New user, could not save index file."
561 msgstr "Nový uživateľ; nepodarilo sa uložiť indexový súbor."
562
563 #: src/addressbook.c:3364
564 msgid "New user, could not save address book files."
565 msgstr "Nový uživateľ; nedajú sa uložiť súbory adresára."
566
567 #: src/addressbook.c:3374
568 msgid "Old address book converted successfully."
569 msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspešne."
570
571 #: src/addressbook.c:3379
572 msgid ""
573 "Old address book converted,\n"
574 "could not save new address index file"
575 msgstr ""
576 "Konverzia starého adresára prebehla,\n"
577 "nedá sa uložiť indexový súbor nového adresára"
578
579 #: src/addressbook.c:3392
580 msgid ""
581 "Could not convert address book,\n"
582 "but created empty new address book files."
583 msgstr ""
584 "Nedá sa konvertovať starý adresár,\n"
585 "ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
586
587 #: src/addressbook.c:3398
588 msgid ""
589 "Could not convert address book,\n"
590 "could not create new address book files."
591 msgstr ""
592 "Nedá sa konvertovať starý adresár,\n"
593 "nedajú sa ani vytvoriť súbory nového adresára."
594
595 #: src/addressbook.c:3403
596 msgid ""
597 "Could not convert address book\n"
598 "and could not create new address book files."
599 msgstr ""
600 "Nedá sa konvertovať starý adresár\n"
601 "a nedajú sa ani vytvoriť súbory nového adresára."
602
603 #: src/addressbook.c:3410 src/addressbook.c:3416
604 msgid "Addressbook conversion error"
605 msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
606
607 #: src/addressbook.c:3454
608 msgid "Addressbook Error"
609 msgstr "Chyba v adresári"
610
611 #: src/addressbook.c:3455
612 msgid "Could not read address index"
613 msgstr "Nedá sa načítať zoznam adries"
614
615 #: src/addressbook.c:3814
616 msgid "Busy searching..."
617 msgstr "Prehľadávam..."
618
619 #: src/addressbook.c:3885
620 #, c-format
621 msgid "Search '%s'"
622 msgstr "Vyhľadať  '%s'"
623
624 #: src/addressbook.c:4110
625 msgid "Interface"
626 msgstr "Ovládanie"
627
628 #: src/addressbook.c:4126 src/exphtmldlg.c:382 src/expldifdlg.c:394
629 #: src/exporthtml.c:1020 src/importldif.c:651
630 msgid "Address Book"
631 msgstr "Adresár"
632
633 #: src/addressbook.c:4142
634 msgid "Person"
635 msgstr "Osoba"
636
637 #: src/addressbook.c:4158
638 msgid "EMail Address"
639 msgstr "E-mailová adresa"
640
641 #: src/addressbook.c:4174
642 msgid "Group"
643 msgstr "Skupina"
644
645 #: src/addressbook.c:4190 src/exporthtml.c:922 src/folderview.c:430
646 #: src/prefs_account.c:2367 src/prefs_folder_column.c:79
647 msgid "Folder"
648 msgstr "Priečinky"
649
650 #: src/addressbook.c:4206
651 msgid "vCard"
652 msgstr "vCard"
653
654 #: src/addressbook.c:4222 src/addressbook.c:4238
655 msgid "JPilot"
656 msgstr "JPilot"
657
658 #: src/addressbook.c:4254
659 msgid "LDAP Server"
660 msgstr "LDAP server"
661
662 #: src/addressbook.c:4270
663 msgid "LDAP Query"
664 msgstr "LDAP požiadavka"
665
666 #: src/addrgather.c:158
667 msgid "Please specify name for address book."
668 msgstr "Prosím zvoľte názov pre adresár."
669
670 #: src/addrgather.c:178
671 msgid "Please select the mail headers to search."
672 msgstr "Prosím zvoľte poštové hlavičky pre vyhľadávanie."
673
674 #: src/addrgather.c:185
675 msgid "Harvesting addresses..."
676 msgstr "Zozbieravam adresy..."
677
678 #: src/addrgather.c:224
679 msgid "Addresses gathered successfully."
680 msgstr "Adresy zozbierané úspešne."
681
682 #: src/addrgather.c:294
683 msgid "No folder or message was selected."
684 msgstr "Nie je zvolený žiadny priečinok ani správa."
685
686 #: src/addrgather.c:302
687 msgid ""
688 "Please select a folder to process from the folder\n"
689 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
690 "the message list."
691 msgstr ""
692 "Prosím zvoľte priečinok, alebo zvoľte jednu alebo\n"
693 "viacero správ, ktoré sa majú spracovať."
694
695 #: src/addrgather.c:354
696 msgid "Folder :"
697 msgstr "Priečinok:"
698
699 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:596 src/expldifdlg.c:626
700 #: src/importldif.c:909
701 msgid "Address Book :"
702 msgstr "Adresár :"
703
704 #: src/addrgather.c:375
705 msgid "Folder Size :"
706 msgstr "Veľkosť priečinku :"
707
708 #: src/addrgather.c:390
709 msgid "Process these mail header fields"
710 msgstr "Spracovať tieto poštové hlavičky"
711
712 #: src/addrgather.c:408
713 msgid "Include sub-folders"
714 msgstr "Platí aj pre podpriečinky"
715
716 #: src/addrgather.c:431
717 msgid "Header Name"
718 msgstr "Názov hlavičky"
719
720 #: src/addrgather.c:432
721 msgid "Address Count"
722 msgstr "Počet adries"
723
724 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:4162
725 #: src/messageview.c:559 src/messageview.c:572
726 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:448
727 msgid "Warning"
728 msgstr "Varovanie"
729
730 #: src/addrgather.c:538
731 msgid "Header Fields"
732 msgstr "Hlavičky"
733
734 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:716 src/expldifdlg.c:737
735 #: src/importldif.c:1028
736 msgid "Finish"
737 msgstr "Dokončiť"
738
739 #: src/addrgather.c:600
740 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
741 msgstr "Zozbierať e-mailové adresy - zo zvolených správ"
742
743 #: src/addrgather.c:608
744 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
745 msgstr "Zozbierať e-mailové adresy - z priečinku"
746
747 #: src/addrindex.c:115 src/addrindex.c:126
748 msgid "Common address"
749 msgstr "Spoločná adresa"
750
751 #: src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:127
752 msgid "Personal address"
753 msgstr "Súkromná adresa"
754
755 #: src/addrindex.c:119
756 #, fuzzy
757 msgid "Common addresses"
758 msgstr "Spoločná adresa"
759
760 #: src/addrindex.c:120
761 #, fuzzy
762 msgid "Personal addresses"
763 msgstr "Súkromná adresa"
764
765 #: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:6658
766 msgid "Notice"
767 msgstr "Upozornenie"
768
769 #: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:4108 src/inc.c:584
770 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:134 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:216
771 msgid "Error"
772 msgstr "Chyba"
773
774 #: src/alertpanel.c:189
775 msgid "View log"
776 msgstr "Zobraziť záznam"
777
778 #: src/alertpanel.c:335
779 msgid "Show this message next time"
780 msgstr "Zobraziť túto správu nabudúce"
781
782 #: src/browseldap.c:219
783 msgid "Browse Directory Entry"
784 msgstr "Prehliadať priečinok"
785
786 #: src/browseldap.c:239
787 msgid "Server Name :"
788 msgstr "Názov serveru :"
789
790 #: src/browseldap.c:249
791 msgid "Distinguished Name (dn) :"
792 msgstr "Distguished Name (dn) :"
793
794 #: src/browseldap.c:272
795 msgid "LDAP Name"
796 msgstr "LDAP meno"
797
798 #: src/browseldap.c:274
799 msgid "Attribute Value"
800 msgstr "Hodnota atribútu"
801
802 #: src/common/nntp.c:73
803 #, c-format
804 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
805 msgstr "Nedá sa pripojiŤ k serveru NNTP: %s:%d\n"
806
807 #: src/common/nntp.c:181 src/common/nntp.c:244
808 #, c-format
809 msgid "protocol error: %s\n"
810 msgstr "chyba protokolu: %s\n"
811
812 #: src/common/nntp.c:204 src/common/nntp.c:250
813 msgid "protocol error\n"
814 msgstr "chyba protokolu\n"
815
816 #: src/common/nntp.c:300
817 msgid "Error occurred while posting\n"
818 msgstr "Pri odosielaní sa vyskytla chyba\n"
819
820 #: src/common/nntp.c:380
821 msgid "Error occurred while sending command\n"
822 msgstr "Pri odosielaní správy nastala chyba\n"
823
824 #: src/common/plugin.c:231
825 msgid "Plugin already loaded"
826 msgstr "Plugin je už načítaný"
827
828 #: src/common/plugin.c:239
829 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
830 msgstr "NEpodarilo sa alokovať pamäť pre plugin"
831
832 #: src/common/plugin.c:265
833 msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
834 msgstr ""
835
836 #: src/common/plugin.c:272
837 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
838 msgstr "Tento modul je pre Sylpheed-Claws pre GTK1."
839
840 #: src/common/smtp.c:173
841 msgid "SMTP AUTH not available\n"
842 msgstr "SMTP AUTH nie je dostupné\n"
843
844 #: src/common/smtp.c:508 src/common/smtp.c:558
845 msgid "bad SMTP response\n"
846 msgstr "neplatná odozva SMTP\n"
847
848 #: src/common/smtp.c:529 src/common/smtp.c:547 src/common/smtp.c:666
849 msgid "error occurred on SMTP session\n"
850 msgstr "vyskytla sa chyba pri SMTP spojení\n"
851
852 #: src/common/smtp.c:538 src/pop.c:841
853 msgid "error occurred on authentication\n"
854 msgstr "vyskytla sa chyba v autentizácii\n"
855
856 #: src/common/smtp.c:593
857 #, c-format
858 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
859 msgstr "Správa je príliš veľká (Maximálna veľkosť je %s)\n"
860
861 #: src/common/smtp.c:625 src/pop.c:834
862 msgid "can't start TLS session\n"
863 msgstr "nemôžem vytvoriť TLS reláciu\n"
864
865 #: src/common/ssl.c:144
866 msgid "Error creating ssl context\n"
867 msgstr "Pri vytváraní SSL kontextu sa vyskytla chyba\n"
868
869 #: src/common/ssl.c:163
870 #, c-format
871 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
872 msgstr "SSL spojenie zlyhalo (%s)\n"
873
874 #: src/common/ssl_certificate.c:141 src/common/ssl_certificate.c:152
875 #: src/common/ssl_certificate.c:158 src/common/ssl_certificate.c:165
876 #: src/common/ssl_certificate.c:176 src/common/ssl_certificate.c:182
877 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
878 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
879 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
880 msgid "<not in certificate>"
881 msgstr "<nie je v certifikáte>"
882
883 #: src/common/ssl_certificate.c:191
884 #, c-format
885 msgid ""
886 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
887 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
888 "  Fingerprint: %s\n"
889 "  Signature status: %s"
890 msgstr ""
891 "  Vlastník: %s (%s) v %s\n"
892 "  Podpísané: %s (%s) v %s\n"
893 "  Odtlačok prsta: %s\n"
894 "  Stav podpisu: %s"
895
896 #: src/common/ssl_certificate.c:309
897 msgid "Can't load X509 default paths"
898 msgstr "Nemôžem načítať východzie cesty X509"
899
900 #: src/common/ssl_certificate.c:364
901 #, c-format
902 msgid ""
903 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
904 "%s"
905 msgstr ""
906 "%s prezentoval neznámy SSL certifikát:\n"
907 "%s"
908
909 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
910 #, c-format
911 msgid ""
912 "%s\n"
913 "\n"
914 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
915 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
916 msgstr ""
917 "%s\n"
918 "\n"
919 "Pošta pre toto konto nebude preberaná kým neuložíte certifikát.\n"
920 "(Vypnite voľbu \"%s\").\n"
921
922 #: src/common/ssl_certificate.c:373 src/common/ssl_certificate.c:411
923 #: src/prefs_receive.c:214
924 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
925 msgstr "Nezobrazovať upozornenie pri chybe pri prijímaní"
926
927 #: src/common/ssl_certificate.c:400
928 #, c-format
929 msgid ""
930 "%s's SSL certificate changed !\n"
931 "We have saved this one:\n"
932 "%s\n"
933 "\n"
934 "It is now:\n"
935 "%s\n"
936 "\n"
937 "This could mean the server answering is not the known one."
938 msgstr ""
939 "SSL certifikát pre %s bol zmenený !\n"
940 "Uložili sme tento:\n"
941 "%s\n"
942 "\n"
943 "Použitý certifikát je tento:\n"
944 "%s\n"
945 "\n"
946 "Môže to znamenať, že odpovedá nepravý server."
947
948 #: src/common/string_match.c:79
949 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
950 msgstr "(Názov vymazaný kvôli RegExp)"
951
952 #: src/common/utils.c:342
953 #, c-format
954 msgid "%dB"
955 msgstr "%dB"
956
957 #: src/common/utils.c:344
958 #, c-format
959 msgid "%.1fKB"
960 msgstr "%.1fKB"
961
962 #: src/common/utils.c:346
963 #, c-format
964 msgid "%.2fMB"
965 msgstr "%.2fMB"
966
967 #: src/common/utils.c:348
968 #, c-format
969 msgid "%.2fGB"
970 msgstr "%.2fGB"
971
972 #: src/compose.c:505
973 msgid "/_Add..."
974 msgstr "/_Pridať..."
975
976 #: src/compose.c:506
977 msgid "/_Remove"
978 msgstr "/_Odstrániť"
979
980 #: src/compose.c:508 src/folderview.c:283
981 msgid "/_Properties..."
982 msgstr "/_Vlastnosti..."
983
984 #: src/compose.c:513 src/mainwindow.c:679 src/messageview.c:274
985 msgid "/_Message"
986 msgstr "/Sp_ráva"
987
988 #: src/compose.c:514
989 msgid "/_Message/_Send"
990 msgstr "/Sp_ráva/_Odoslať"
991
992 #: src/compose.c:516
993 msgid "/_Message/Send _later"
994 msgstr "/Sp_ráva/Odoslať _neskôr"
995
996 #: src/compose.c:518 src/compose.c:522 src/compose.c:525 src/mainwindow.c:689
997 #: src/mainwindow.c:699 src/mainwindow.c:703 src/mainwindow.c:709
998 #: src/mainwindow.c:718 src/messageview.c:277 src/messageview.c:285
999 #: src/messageview.c:290
1000 msgid "/_Message/---"
1001 msgstr "/Sp_ráva/---"
1002
1003 #: src/compose.c:519
1004 msgid "/_Message/_Attach file"
1005 msgstr "/Sp_ráva/P_ripojiť súbor"
1006
1007 #: src/compose.c:520
1008 msgid "/_Message/_Insert file"
1009 msgstr "/Sp_ráva/_Vložiť súbor"
1010
1011 #: src/compose.c:521
1012 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1013 msgstr "/Sp_ráva/V_ložiť podpis"
1014
1015 #: src/compose.c:523
1016 msgid "/_Message/_Save"
1017 msgstr "/Sp_ráva/_Uložiť"
1018
1019 #: src/compose.c:526
1020 msgid "/_Message/_Close"
1021 msgstr "/Sp_ráva/_Zavrieť"
1022
1023 #: src/compose.c:529
1024 msgid "/_Edit/_Undo"
1025 msgstr "/_Upraviť/_Späť"
1026
1027 #: src/compose.c:530
1028 msgid "/_Edit/_Redo"
1029 msgstr "/_Upraviť/Z_novu urobiť"
1030
1031 #: src/compose.c:531 src/compose.c:619 src/compose.c:625 src/mainwindow.c:480
1032 #: src/messageview.c:165
1033 msgid "/_Edit/---"
1034 msgstr "/_Upraviť/---"
1035
1036 #: src/compose.c:532
1037 msgid "/_Edit/Cu_t"
1038 msgstr "/_Upraviť/_Vystrihnúť"
1039
1040 #: src/compose.c:533 src/mainwindow.c:477 src/messageview.c:163
1041 msgid "/_Edit/_Copy"
1042 msgstr "/_Upraviť/_Kopírovať"
1043
1044 #: src/compose.c:534
1045 msgid "/_Edit/_Paste"
1046 msgstr "/_Upraviť/_Prilepiť"
1047
1048 #: src/compose.c:535
1049 msgid "/_Edit/Special paste"
1050 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť špeciálne"
1051
1052 #: src/compose.c:536
1053 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1054 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť špeciálne/ako _citáciu"
1055
1056 #: src/compose.c:538
1057 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1058 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť špeciálne/_zalomené"
1059
1060 #: src/compose.c:540
1061 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1062 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť špeciálne/_nezalomené"
1063
1064 #: src/compose.c:542 src/mainwindow.c:478 src/messageview.c:164
1065 msgid "/_Edit/Select _all"
1066 msgstr "/_Upraviť/Vy_brať všetko"
1067
1068 #: src/compose.c:543
1069 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1070 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené"
1071
1072 #: src/compose.c:544
1073 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1074 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o znak dozadu"
1075
1076 #: src/compose.c:549
1077 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1078 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o znak dopredu"
1079
1080 #: src/compose.c:554
1081 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1082 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o slovo dozadu"
1083
1084 #: src/compose.c:559
1085 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1086 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o slovo dopredu"
1087
1088 #: src/compose.c:564
1089 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1090 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na začiatok riadku"
1091
1092 #: src/compose.c:569
1093 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1094 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na koniec riadku"
1095
1096 #: src/compose.c:574
1097 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1098 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na predchodzí riadok"
1099
1100 #: src/compose.c:579
1101 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1102 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na ďalší riadok"
1103
1104 #: src/compose.c:584
1105 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1106 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať znak naľavo od kurzora"
1107
1108 #: src/compose.c:589
1109 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1110 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať znak napravo od kurzora"
1111
1112 #: src/compose.c:594
1113 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1114 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať slovo naľavo od kurzora"
1115
1116 #: src/compose.c:599
1117 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1118 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať slovo napravo od kurzora"
1119
1120 #: src/compose.c:604
1121 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1122 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať riadok"
1123
1124 #: src/compose.c:609
1125 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1126 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať riadok"
1127
1128 #: src/compose.c:614
1129 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1130 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať text do konca riadku"
1131
1132 #: src/compose.c:620
1133 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1134 msgstr "/_Upraviť/_Zalomiť aktuálny odstavec"
1135
1136 #: src/compose.c:622
1137 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1138 msgstr "/_Upraviť/Zalomiť všetky _dlhé riadky"
1139
1140 #: src/compose.c:624
1141 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1142 msgstr "/_Upraviť/Aut_omaticky zalamovať"
1143
1144 #: src/compose.c:626
1145 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1146 msgstr "/_Upraviť/Upraviť e_xterným editorom"
1147
1148 #: src/compose.c:629
1149 msgid "/_Spelling"
1150 msgstr "/P_ravopis"
1151
1152 #: src/compose.c:630
1153 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1154 msgstr "/P_ravopis/_Skontrolovať všetko alebo výber"
1155
1156 #: src/compose.c:632
1157 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1158 msgstr "/P_ravopis/_Zvýrazniť všetky nesprávne slová"
1159
1160 #: src/compose.c:634
1161 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1162 msgstr "/P_ravopis/_Spätne skontrolovať nesprávne slovo"
1163
1164 #: src/compose.c:636
1165 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1166 msgstr "/P_ravopis/_Dopredu na ďalšie nesprávne slovo"
1167
1168 #: src/compose.c:639
1169 msgid "/_Options"
1170 msgstr "/_Možnosti"
1171
1172 #: src/compose.c:640
1173 msgid "/_Options/Privacy System"
1174 msgstr "/_Možnosti/Systém súkromia"
1175
1176 #: src/compose.c:641
1177 msgid "/_Options/Privacy System/None"
1178 msgstr "/_Možnosti/Systém súkromia/Žiadny"
1179
1180 # msgstr "/_Možnosti/Systém súkromia/Žiadny"
1181 #: src/compose.c:642
1182 msgid "/_Options/Si_gn"
1183 msgstr "/_Možnosti/Po_dpísať"
1184
1185 # msgstr "/_Možnosti/Po_dpísať"
1186 #: src/compose.c:643
1187 msgid "/_Options/_Encrypt"
1188 msgstr "/_Možnosti/_Zašifrovať"
1189
1190 # msgstr "/_Možnosti/_Zašifrovať"
1191 #: src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/compose.c:653 src/compose.c:655
1192 msgid "/_Options/---"
1193 msgstr "/_Možnosti/---"
1194
1195 #: src/compose.c:645
1196 msgid "/_Options/_Priority"
1197 msgstr "/_Možnosti/Pri_orita"
1198
1199 # msgstr "/_Možnosti/Pri_orita"
1200 #: src/compose.c:646
1201 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1202 msgstr "/_Možnosti/Priorita/Na_jvyššia"
1203
1204 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/Na_jvyššia"
1205 #: src/compose.c:647
1206 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1207 msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Vysoká"
1208
1209 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Vysoká"
1210 #: src/compose.c:648
1211 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1212 msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Normálna"
1213
1214 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Normálna"
1215 #: src/compose.c:649
1216 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1217 msgstr "/_Možnosti/Priorita/Ní_zka"
1218
1219 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/Ní_zka"
1220 #: src/compose.c:650
1221 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1222 msgstr "/_Možnosti/Priorita/N_ajnižšia"
1223
1224 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/N_ajnižšia"
1225 #: src/compose.c:652
1226 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1227 msgstr "/_Možnosti/Vyžia_dať potvrdenie o príjme"
1228
1229 # msgstr "/_Možnosti/Vyžia_dať potvrdenie o príjme"
1230 #: src/compose.c:654
1231 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1232 msgstr "/_Možnosti/Odstrániť od_kazy"
1233
1234 # msgstr "/_Možnosti/Odstrániť od_kazy"
1235 #: src/compose.c:661
1236 msgid "/_Options/Character _encoding"
1237 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie"
1238
1239 # msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/"
1240 #: src/compose.c:662
1241 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1242 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/_Automaticky"
1243
1244 # msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/_Automaticky"
1245 #: src/compose.c:664 src/compose.c:670 src/compose.c:678 src/compose.c:682
1246 #: src/compose.c:688 src/compose.c:692 src/compose.c:698 src/compose.c:702
1247 #: src/compose.c:712 src/compose.c:716 src/compose.c:726 src/compose.c:730
1248 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1249 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/---"
1250
1251 # msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/---"
1252 #: src/compose.c:666
1253 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1254 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/7bit ascii (US-ASC_II)"
1255
1256 #: src/compose.c:668
1257 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1258 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Unicode (_UTF-8)"
1259
1260 #: src/compose.c:672
1261 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1262 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-_1)"
1263
1264 #: src/compose.c:674
1265 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1266 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-15)"
1267
1268 #: src/compose.c:676
1269 #, fuzzy
1270 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
1271 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Západná Európa (Windows-1252)"
1272
1273 #: src/compose.c:680
1274 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1275 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
1276
1277 #: src/compose.c:684
1278 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1279 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/_Pobaltie (ISO-8859-13)"
1280
1281 #: src/compose.c:686
1282 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1283 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Pobaltie (ISO-8859-_4)"
1284
1285 #: src/compose.c:690
1286 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1287 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Grécko (ISO-8859-_7)"
1288
1289 #: src/compose.c:694
1290 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1291 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Hebrejčina (ISO-8859-_8)"
1292
1293 #: src/compose.c:696
1294 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1295 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Hebrejčina (Windows-1255)"
1296
1297 #: src/compose.c:700
1298 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1299 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Turecko (ISO-8859-_9)"
1300
1301 #: src/compose.c:704
1302 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1303 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (ISO-8859-_5)"
1304
1305 #: src/compose.c:706
1306 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1307 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-_R)"
1308
1309 #: src/compose.c:708
1310 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1311 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-U)"
1312
1313 #: src/compose.c:710
1314 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1315 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (Windows-1251)"
1316
1317 #: src/compose.c:714
1318 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1319 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-_JP)"
1320
1321 #: src/compose.c:718
1322 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1323 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
1324
1325 #: src/compose.c:720
1326 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1327 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GBK)"
1328
1329 #: src/compose.c:722
1330 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1331 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Tradičná čínština (_Big5)"
1332
1333 #: src/compose.c:724
1334 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1335 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Tradičná čínština (EUC-_TW)"
1336
1337 #: src/compose.c:728
1338 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1339 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Kórea (EUC-_KR)"
1340
1341 #: src/compose.c:732
1342 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1343 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Thajsko (TIS-620)"
1344
1345 #: src/compose.c:734
1346 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1347 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Thajsko (Windows-874)"
1348
1349 #: src/compose.c:738
1350 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1351 msgstr "/_Nástroje/Zobraziť _mierku"
1352
1353 #: src/compose.c:739 src/messageview.c:294
1354 msgid "/_Tools/_Address book"
1355 msgstr "/_Nástroje/_Adresár"
1356
1357 #: src/compose.c:740
1358 msgid "/_Tools/_Template"
1359 msgstr "/_Nástroje/Ša_blóna"
1360
1361 #: src/compose.c:741 src/mainwindow.c:754 src/messageview.c:319
1362 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1363 msgstr "/_Nástroje/A_kcie"
1364
1365 #: src/compose.c:1437
1366 msgid "Fw: multiple emails"
1367 msgstr "Fw: viacero správ"
1368
1369 #: src/compose.c:1773
1370 msgid "Reply-To:"
1371 msgstr "Odpovedať komu:"
1372
1373 #: src/compose.c:1776 src/compose.c:4987 src/compose.c:5671
1374 #: src/headerview.c:54
1375 msgid "Newsgroups:"
1376 msgstr "Diskusné skupiny:"
1377
1378 #: src/compose.c:1779
1379 msgid "Followup-To:"
1380 msgstr "Followup-To:"
1381
1382 #: src/compose.c:2169
1383 msgid "Quote mark format error."
1384 msgstr "Chyba v úvodzovkách."
1385
1386 #: src/compose.c:2185
1387 msgid "Message reply/forward format error."
1388 msgstr "Chyba formátu odpovede/preposielania."
1389
1390 #: src/compose.c:2726
1391 #, c-format
1392 msgid "File %s is empty."
1393 msgstr "Súbor %s je prázdny."
1394
1395 #: src/compose.c:2730
1396 #, c-format
1397 msgid "Can't read %s."
1398 msgstr "Nedá sa čítať %s."
1399
1400 #: src/compose.c:2757
1401 #, c-format
1402 msgid "Message: %s"
1403 msgstr "Správa: %s"
1404
1405 #: src/compose.c:3523
1406 msgid " [Edited]"
1407 msgstr "[Upravené]"
1408
1409 #: src/compose.c:3529
1410 #, c-format
1411 msgid "%s - Compose message%s"
1412 msgstr "%s - Písanie správy%s"
1413
1414 #: src/compose.c:3532
1415 #, fuzzy, c-format
1416 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1417 msgstr "%s - Písanie správy%s"
1418
1419 #: src/compose.c:3557 src/messageview.c:594
1420 msgid ""
1421 "Account for sending mail is not specified.\n"
1422 "Please select a mail account before sending."
1423 msgstr ""
1424 "Nie je určené konto pre odosielanie správ.\n"
1425 "Pred odosielaním prosím zvoľte poštové konto."
1426
1427 #: src/compose.c:3659 src/compose.c:3687 src/compose.c:3714
1428 #: src/prefs_account.c:1011 src/prefs_send.c:336 src/toolbar.c:387
1429 #: src/toolbar.c:434
1430 msgid "Send"
1431 msgstr "Odoslať"
1432
1433 #: src/compose.c:3660
1434 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1435 msgstr "Jediný príjemca je prednastavená adresa CC. Odoslať napriek tomu?"
1436
1437 #: src/compose.c:3688
1438 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1439 msgstr "Jediný príjemca je prednastavená adresa BCC. Odoslať napriek tomu?"
1440
1441 #: src/compose.c:3702
1442 msgid "Recipient is not specified."
1443 msgstr "Nie je určený príjemca."
1444
1445 #: src/compose.c:3715
1446 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1447 msgstr "Predmet je prázdny. Odoslať napriek tomu?"
1448
1449 #: src/compose.c:3741
1450 msgid ""
1451 "Could not queue message for sending:\n"
1452 "\n"
1453 "Charset conversion failed."
1454 msgstr ""
1455 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
1456 "\n"
1457 "Nepodarila sa konverzia kódovania znakov."
1458
1459 #: src/compose.c:3744
1460 msgid ""
1461 "Could not queue message for sending:\n"
1462 "\n"
1463 "Signature failed."
1464 msgstr ""
1465 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
1466 "\n"
1467 "Podpísanie zlyhalo."
1468
1469 #: src/compose.c:3747
1470 #, c-format
1471 msgid ""
1472 "Could not queue message for sending:\n"
1473 "\n"
1474 "%s."
1475 msgstr ""
1476 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
1477 "\n"
1478 "%s."
1479
1480 #: src/compose.c:3749
1481 msgid "Could not queue message for sending."
1482 msgstr "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie."
1483
1484 #: src/compose.c:3764 src/compose.c:3793
1485 msgid ""
1486 "The message was queued but could not be sent.\n"
1487 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1488 msgstr ""
1489 "Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo možné odoslať ju.\n"
1490 "Použite \"Odoslať správy vo fronte\" z hlavného okna pre opätovný pokus."
1491
1492 #: src/compose.c:4105
1493 #, c-format
1494 msgid ""
1495 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1496 "to the specified %s charset.\n"
1497 "Send it as %s?"
1498 msgstr ""
1499 "Nedá sa zmeniť kódovanie správy zo zadaného\n"
1500 "kódovania na %s.\n"
1501 "Odoslať správu v kódovaní %s?"
1502
1503 #: src/compose.c:4158
1504 #, c-format
1505 msgid ""
1506 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1507 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1508 "\n"
1509 "Send it anyway?"
1510 msgstr ""
1511 "Riadok %d prekračuje limit dĺžky riadku (998 bajtov).\n"
1512 "Obsah správy môže byť počas prenosu k adresátovi znehodnotený.\n"
1513 "\n"
1514 "Odoslať aj napriek tomu?"
1515
1516 #: src/compose.c:4335
1517 msgid "No account for sending mails available!"
1518 msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie správ!"
1519
1520 #: src/compose.c:4345
1521 msgid "No account for posting news available!"
1522 msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie news článkov!"
1523
1524 #: src/compose.c:5070 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:211
1525 msgid "From:"
1526 msgstr "Od:"
1527
1528 #: src/compose.c:5121
1529 msgid "Mime type"
1530 msgstr "Mime typ"
1531
1532 #: src/compose.c:5127 src/compose.c:5358 src/mimeview.c:198
1533 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:330 src/prefs_summary_column.c:86
1534 #: src/summaryview.c:471
1535 msgid "Size"
1536 msgstr "Veľkosť"
1537
1538 #: src/compose.c:5187
1539 msgid "Save Message to "
1540 msgstr "Uložiť správu do "
1541
1542 #: src/compose.c:5209 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:479
1543 #: src/editvcard.c:202 src/export.c:190 src/import.c:196 src/importmutt.c:243
1544 #: src/importpine.c:243 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:157
1545 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:347 src/prefs_account.c:1422
1546 #: src/prefs_account.c:1511 src/prefs_account.c:1911 src/prefs_spelling.c:244
1547 msgid "_Browse"
1548 msgstr "_Prehliadať"
1549
1550 #: src/compose.c:5357 src/compose.c:6412
1551 msgid "MIME type"
1552 msgstr "MIME typ"
1553
1554 #: src/compose.c:5422 src/prefs_account.c:1662 src/prefs_customheader.c:201
1555 #: src/prefs_matcher.c:154
1556 msgid "Header"
1557 msgstr "Hlavička"
1558
1559 #: src/compose.c:5424
1560 msgid "Attachments"
1561 msgstr "Prílohy"
1562
1563 #: src/compose.c:5426
1564 msgid "Others"
1565 msgstr "Ostatné"
1566
1567 #: src/compose.c:5441 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:209
1568 #: src/summary_search.c:225
1569 msgid "Subject:"
1570 msgstr "Predmet:"
1571
1572 #: src/compose.c:5625 src/exphtmldlg.c:462 src/gtk/colorlabel.c:294
1573 #: src/gtk/gtkaspell.c:1617 src/gtk/gtkaspell.c:2280 src/prefs_account.c:637
1574 #: src/summaryview.c:4450
1575 msgid "None"
1576 msgstr "Žiadna"
1577
1578 #: src/compose.c:5635
1579 #, c-format
1580 msgid ""
1581 "Spell checker could not be started.\n"
1582 "%s"
1583 msgstr ""
1584 "Pravopisná kontrola sa nedá spustiť.\n"
1585 "%s"
1586
1587 #: src/compose.c:5870
1588 #, c-format
1589 msgid ""
1590 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
1591 "encrypt this message."
1592 msgstr ""
1593 "Systém súkromia '%s' sa nedá načítať. Nebude možné podpísať, ani zašifrovať "
1594 "túto správu."
1595
1596 #: src/compose.c:6303
1597 msgid "Invalid MIME type."
1598 msgstr "Neplatný MIME typ."
1599
1600 #: src/compose.c:6321
1601 msgid "File doesn't exist or is empty."
1602 msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
1603
1604 #: src/compose.c:6394
1605 msgid "Properties"
1606 msgstr "Vlastnosti"
1607
1608 #: src/compose.c:6445
1609 msgid "Encoding"
1610 msgstr "Kódová stránka"
1611
1612 #: src/compose.c:6470
1613 msgid "Path"
1614 msgstr "Cesta"
1615
1616 #: src/compose.c:6471 src/prefs_toolbar.c:1064
1617 msgid "File name"
1618 msgstr "Názov súboru"
1619
1620 #: src/compose.c:6655
1621 #, c-format
1622 msgid ""
1623 "The external editor is still working.\n"
1624 "Force terminating the process?\n"
1625 "process group id: %d"
1626 msgstr ""
1627 "Externý editor je ešte stále aktívny.\n"
1628 "Ukončiť ho násilne?\n"
1629 "skupinový ID procesu: %d"
1630
1631 #: src/compose.c:6697
1632 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1633 msgstr "Písanie správy: vstup z monitorovacieho procesu\n"
1634
1635 #: src/compose.c:6982
1636 #, c-format
1637 msgid ""
1638 "Could not queue message:\n"
1639 "\n"
1640 "%s."
1641 msgstr ""
1642 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
1643 "\n"
1644 "%s"
1645
1646 #: src/compose.c:7064
1647 msgid "Could not save draft."
1648 msgstr "Koncept sa nedá uložiť."
1649
1650 #: src/compose.c:7132 src/compose.c:7155
1651 msgid "Select file"
1652 msgstr "Zvoľte súbor"
1653
1654 #: src/compose.c:7168
1655 #, c-format
1656 msgid "File '%s' could not be read."
1657 msgstr "Súbor `%s' sa nedá čítať."
1658
1659 #: src/compose.c:7170
1660 #, c-format
1661 msgid ""
1662 "File '%s' contained invalid characters\n"
1663 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1664 msgstr ""
1665 "Súbor `%s' obsahuje neplatné znaky pre\n"
1666 "súčasné kódovanie, vloženie môže byť nepresné."
1667
1668 #: src/compose.c:7218
1669 msgid "Discard message"
1670 msgstr "Zrušiť správu"
1671
1672 #: src/compose.c:7219
1673 msgid "This message has been modified. Discard it?"
1674 msgstr "Táto správa bola zmenená. Zahodiť zmeny?"
1675
1676 #: src/compose.c:7220
1677 msgid "_Discard"
1678 msgstr "_Zahodiť"
1679
1680 #: src/compose.c:7220
1681 msgid "_Save to Drafts"
1682 msgstr "Uložiť medzi _koncepty"
1683
1684 #: src/compose.c:7264
1685 #, c-format
1686 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
1687 msgstr "Chcete použiť šablónu '%s' ?"
1688
1689 #: src/compose.c:7266
1690 msgid "Apply template"
1691 msgstr "Použiť šablónu"
1692
1693 #: src/compose.c:7267
1694 msgid "_Replace"
1695 msgstr "_Nahradiť"
1696
1697 #: src/compose.c:7267
1698 msgid "_Insert"
1699 msgstr "_Vložiť"
1700
1701 #: src/crash.c:142
1702 #, c-format
1703 msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
1704 msgstr "Proces Sylpheed-Claws (%ld) prijal signál %ld"
1705
1706 #: src/crash.c:188
1707 msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
1708 msgstr "Sylpheed-Claws havaroval"
1709
1710 #: src/crash.c:204
1711 #, c-format
1712 msgid ""
1713 "%s.\n"
1714 "Please file a bug report and include the information below."
1715 msgstr ""
1716 "%s.\n"
1717 "Prosím vyplňte správu o chybe a pridajte údaje uvedené nižšie."
1718
1719 #: src/crash.c:209
1720 msgid "Debug log"
1721 msgstr "Ladiaci záznam"
1722
1723 #: src/crash.c:246
1724 msgid "Close"
1725 msgstr "Zavrieť"
1726
1727 #: src/crash.c:251
1728 msgid "Save..."
1729 msgstr "Uložiť..."
1730
1731 #: src/crash.c:256
1732 msgid "Create bug report"
1733 msgstr "Vytvoriť správu o chybe"
1734
1735 #: src/crash.c:303
1736 msgid "Save crash information"
1737 msgstr "Uložiť informácie o havárii"
1738
1739 #: src/editaddress.c:153
1740 msgid "Add New Person"
1741 msgstr "Pridať kontakt"
1742
1743 #: src/editaddress.c:154
1744 msgid "Edit Person Details"
1745 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
1746
1747 #: src/editaddress.c:316
1748 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1749 msgstr "Musíte zadať e-mailovú adresu."
1750
1751 #: src/editaddress.c:490
1752 msgid "A Name and Value must be supplied."
1753 msgstr "Musíte zadať názov a hodnotu."
1754
1755 #: src/editaddress.c:560
1756 msgid "Edit Person Data"
1757 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
1758
1759 #: src/editaddress.c:671 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:799
1760 #: src/ldif.c:858
1761 msgid "Display Name"
1762 msgstr "Zobraziť meno"
1763
1764 #: src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:681 src/ldif.c:866
1765 msgid "Last Name"
1766 msgstr "Priezvisko"
1767
1768 #: src/editaddress.c:678 src/editaddress.c:680 src/ldif.c:862
1769 msgid "First Name"
1770 msgstr "Krstné meno"
1771
1772 #: src/editaddress.c:683
1773 msgid "Nickname"
1774 msgstr "Prezývka"
1775
1776 #: src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807 src/editgroup.c:280
1777 #: src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:638 src/exporthtml.c:802
1778 #: src/ldif.c:874
1779 msgid "E-Mail Address"
1780 msgstr "E-mailová adresa"
1781
1782 #: src/editaddress.c:760 src/editaddress.c:816
1783 msgid "Alias"
1784 msgstr "Alias"
1785
1786 #: src/editaddress.c:954 src/editaddress.c:1011 src/prefs_customheader.c:218
1787 #: src/prefs_matcher.c:490
1788 msgid "Value"
1789 msgstr "Hodnota"
1790
1791 #: src/editaddress.c:1070
1792 msgid "User Data"
1793 msgstr "Údaje o používateľovi"
1794
1795 #: src/editaddress.c:1071
1796 msgid "E-Mail Addresses"
1797 msgstr "E-mailové adresy"
1798
1799 #: src/editaddress.c:1072
1800 msgid "Other Attributes"
1801 msgstr "Ďalšie atribúty"
1802
1803 #: src/editbook.c:113
1804 msgid "File appears to be Ok."
1805 msgstr "Súbor je v poriadku."
1806
1807 #: src/editbook.c:116
1808 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1809 msgstr "Súbor nemá platný formát adresára."
1810
1811 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
1812 msgid "Could not read file."
1813 msgstr "Súbor sa nedá čítať."
1814
1815 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
1816 msgid "Edit Addressbook"
1817 msgstr "Upraviť adresár"
1818
1819 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
1820 msgid " Check File "
1821 msgstr "Testovať súbor"
1822
1823 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
1824 #: src/importmutt.c:236 src/importpine.c:236 src/prefs_account.c:1879
1825 msgid "File"
1826 msgstr "Súbor"
1827
1828 #: src/editbook.c:285
1829 msgid "Add New Addressbook"
1830 msgstr "Pridať nový adresár"
1831
1832 #: src/editgroup.c:103
1833 msgid "A Group Name must be supplied."
1834 msgstr "Musíte zadať názov skupiny."
1835
1836 #: src/editgroup.c:286
1837 msgid "Edit Group Data"
1838 msgstr "Upraviť údaje skupiny"
1839
1840 #: src/editgroup.c:314 src/exporthtml.c:635
1841 msgid "Group Name"
1842 msgstr "Názov skupiny"
1843
1844 #: src/editgroup.c:333
1845 msgid "Addresses in Group"
1846 msgstr "Adresy v skupine"
1847
1848 #: src/editgroup.c:335
1849 msgid " -> "
1850 msgstr " -> "
1851
1852 #: src/editgroup.c:362
1853 msgid " <- "
1854 msgstr " <- "
1855
1856 #: src/editgroup.c:364
1857 msgid "Available Addresses"
1858 msgstr "Dostupné adresy"
1859
1860 #: src/editgroup.c:425
1861 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1862 msgstr ""
1863 "E-mailové adresy môžte presúvať z a do skupiny pomocou tlačítok so šípkami"
1864
1865 #: src/editgroup.c:473
1866 msgid "Edit Group Details"
1867 msgstr "Upraviť detaily skupiny"
1868
1869 #: src/editgroup.c:476
1870 msgid "Add New Group"
1871 msgstr "Pridať novú skupinu"
1872
1873 #: src/editgroup.c:526
1874 msgid "Edit folder"
1875 msgstr "Upraviť priečinok"
1876
1877 #: src/editgroup.c:526
1878 msgid "Input the new name of folder:"
1879 msgstr "Zadajte nový názov priečinka:"
1880
1881 #: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:532 src/imap_gtk.c:133 src/mh_gtk.c:127
1882 msgid "New folder"
1883 msgstr "Nový priečinok"
1884
1885 #: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:533 src/mh_gtk.c:128
1886 msgid "Input the name of new folder:"
1887 msgstr "Zadajte názov nového priečinka:"
1888
1889 #: src/editjpilot.c:200
1890 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1891 msgstr "Súbor nemá JPilot formát."
1892
1893 #: src/editjpilot.c:212
1894 msgid "Select JPilot File"
1895 msgstr "Vyberte súbor JPilot"
1896
1897 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
1898 msgid "Edit JPilot Entry"
1899 msgstr "Upraviť záznam JPilot"
1900
1901 #: src/editjpilot.c:294
1902 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1903 msgstr "Ďalšie e-mailové adresy"
1904
1905 #: src/editjpilot.c:385
1906 msgid "Add New JPilot Entry"
1907 msgstr "Pridať nový záznam JPilot"
1908
1909 #: src/editldap_basedn.c:143
1910 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1911 msgstr "Úprava LDAP - Zvoľte bázu pre vyhľadávanie"
1912
1913 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:413
1914 msgid "Hostname"
1915 msgstr "Názov počítača"
1916
1917 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:432 src/ssl_manager.c:107
1918 msgid "Port"
1919 msgstr "Port"
1920
1921 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:461
1922 msgid "Search Base"
1923 msgstr "Báza pre vyhľadávanie"
1924
1925 #: src/editldap_basedn.c:204
1926 msgid "Available Search Base(s)"
1927 msgstr "Dostupné bázy"
1928
1929 #: src/editldap_basedn.c:294
1930 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1931 msgstr ""
1932 "Nemôžem načítať bázy pre vyhľadávanie zo servera - prosím zadajte ručne"
1933
1934 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:267
1935 msgid "Could not connect to server"
1936 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru"
1937
1938 #: src/editldap.c:148
1939 msgid "A Name must be supplied."
1940 msgstr "Musíte zadať názov."
1941
1942 #: src/editldap.c:160
1943 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1944 msgstr "Musíte zadať názov serveru."
1945
1946 #: src/editldap.c:173
1947 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1948 msgstr "Musíte zadať aspoň jeden vyhľadávací atribút LDAP."
1949
1950 #: src/editldap.c:264
1951 msgid "Connected successfully to server"
1952 msgstr "Pripojený k serveru"
1953
1954 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:967
1955 msgid "Edit LDAP Server"
1956 msgstr "Upraviť LDAP server"
1957
1958 #: src/editldap.c:408
1959 msgid "A name that you wish to call the server."
1960 msgstr "Názov, ktorý chcete priradiť serveru."
1961
1962 #: src/editldap.c:423
1963 msgid ""
1964 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1965 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1966 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1967 "computer as Sylpheed-Claws."
1968 msgstr ""
1969 "Toto je názov serveru. Napríklad, \"ldap.mojadomena.sk\" môže byť vhodné pre "
1970 "organizáciu \"mojadomena.sk\". Môžete tu použiť aj IP adresu. Môžete zadať "
1971 "\"localhost\", ak požadovaný LDAP server beží na rovnakom počítači ako "
1972 "Sylpheed-Claws."
1973
1974 #: src/editldap.c:447
1975 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1976 msgstr ""
1977 "Toto je číslo portu, na ktorom server počúva. Implicitne je nastavený port "
1978 "389."
1979
1980 #: src/editldap.c:451
1981 msgid " Check Server "
1982 msgstr "Overiť server"
1983
1984 #: src/editldap.c:456
1985 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1986 msgstr "Stlačte toto tlačítko pre skúšku pripojenia k serveru."
1987
1988 #: src/editldap.c:471
1989 msgid ""
1990 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1991 "Examples include:\n"
1992 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1993 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1994 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1995 msgstr ""
1996 "Tu zadávate názov priečinku, ktorý sa na serveri má prehľadať. Napríklad:\n"
1997 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1998 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1999 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2000
2001 #: src/editldap.c:484
2002 msgid ""
2003 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2004 "server."
2005 msgstr ""
2006 "Stlačte toto tlačítko pre vyhľadanie názvov dostupných priečinkov na serveri."
2007
2008 #: src/editldap.c:535
2009 msgid "Search Attributes"
2010 msgstr "Vyhľadávacie atribúty"
2011
2012 #: src/editldap.c:545
2013 msgid ""
2014 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2015 "find a name or address."
2016 msgstr ""
2017 "Zoznam atribútov LDAP, ktoré by mali byť prehľadávané pri hľadaní mena alebo "
2018 "adresy."
2019
2020 #: src/editldap.c:549
2021 msgid " Defaults "
2022 msgstr " Štandardné "
2023
2024 #: src/editldap.c:554
2025 msgid ""
2026 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2027 "names and addresses during a name or address search process."
2028 msgstr ""
2029 "Toto nastaví názvy atribútov naspäť na prednastavenú hodnotu, ktorá by mala "
2030 "nájsť najviac mien a atribútov počas vyhľadávania."
2031
2032 #: src/editldap.c:561
2033 msgid "Max Query Age (secs)"
2034 msgstr "Max. trvanie požiadavky (v sekundách)"
2035
2036 #: src/editldap.c:577
2037 msgid ""
2038 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2039 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2040 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2041 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2042 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2043 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2044 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2045 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2046 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2047 "more memory to cache results."
2048 msgstr ""
2049 "Tu sa nastavuje doba (v sekundach), počas ktorej je výsledok vyhľadávania "
2050 "platný pre dopĺňanie adresy. Výsledky sú počas tejto doby uložené v pamäti, "
2051 "po jej uplynutí sa vymažú. Toto by malo zlepšiť čas odozvy pri nasledujúcich "
2052 "vyhľadávaniach rovnakého mena alebo adresy. Prednastavená hodnota 600 sekúnd "
2053 "(10 minút) by mala byť dostačujúca pre väčšinu serverov. Vyššia hodnota "
2054 "zlepší čas odozvy pri vyhľadávaní na pomalých serveroch za cenu väčšej "
2055 "spotreby pamäte."
2056
2057 #: src/editldap.c:595
2058 msgid "Include server in dynamic search"
2059 msgstr "Zahrnúť server v dynamickom vyhľadávaní"
2060
2061 #: src/editldap.c:601
2062 msgid ""
2063 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2064 "address completion."
2065 msgstr ""
2066 "Zvoľte túto možnosť pre zahrnutie tohoto serveru do dynamického vyhľadávania "
2067 "pri použití dopĺňania adries."
2068
2069 #: src/editldap.c:608
2070 msgid "Match names 'containing' search term"
2071 msgstr "Vyhľadať mená obsahujúce reťazec"
2072
2073 #: src/editldap.c:614
2074 msgid ""
2075 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2076 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2077 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2078 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2079 "searches against other address interfaces."
2080 msgstr ""
2081 "Mená a adresy môžete vyhľadať buď použitím výrazov \"začína\" alebo "
2082 "\"obsahuje\". Zvoľte túto možnosť pre vyhľadanie pomocou výrazu \"obsahuje"
2083 "\". Toto zvyčajne zaberie viac času. Kvôli lepšiemu výkonu používa "
2084 "dokončovanie adries výraz \"začína\" pre všetky ostatné vyhľadávania."
2085
2086 #: src/editldap.c:669
2087 msgid "Bind DN"
2088 msgstr "Priradiť DN"
2089
2090 #: src/editldap.c:679
2091 msgid ""
2092 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2093 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2094 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2095 "performing a search."
2096 msgstr ""
2097 "Názov účtu LDAP, ktorý bude použitý pre spojenie so serverom. Toto je "
2098 "väčšinou potrebné len pre chránené servery. Meno je väčšinou v tvare "
2099 "\"cn=meno,dc=sylpheed,dc=com\". Pri vyhľadávaní sa toto pole väčšinou "
2100 "necháva prázdne."
2101
2102 #: src/editldap.c:687
2103 msgid "Bind Password"
2104 msgstr "Bind heslo"
2105
2106 #: src/editldap.c:698
2107 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2108 msgstr "Heslo, ktoré bude použité pri pripájaní sa ako \"Bind DN\" používateľ."
2109
2110 #: src/editldap.c:704
2111 msgid "Timeout (secs)"
2112 msgstr "Timeout (v sekundách)"
2113
2114 #: src/editldap.c:719
2115 msgid "The timeout period in seconds."
2116 msgstr "Časový limit v sekundách."
2117
2118 #: src/editldap.c:723
2119 msgid "Maximum Entries"
2120 msgstr "Maximum záznamov"
2121
2122 #: src/editldap.c:738
2123 msgid ""
2124 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2125 msgstr "Najväčší počet vrátených výsledkov vyhľadávania."
2126
2127 #: src/editldap.c:754 src/prefs_account.c:1007
2128 msgid "Basic"
2129 msgstr "Základné"
2130
2131 #: src/editldap.c:755
2132 msgid "Search"
2133 msgstr "Hľadať"
2134
2135 #: src/editldap.c:756 src/gtk/quicksearch.c:385
2136 msgid "Extended"
2137 msgstr "Rozšírené"
2138
2139 #: src/editldap.c:972
2140 msgid "Add New LDAP Server"
2141 msgstr "Pridať nový LDAP server"
2142
2143 #: src/editvcard.c:104
2144 msgid "File does not appear to be vCard format."
2145 msgstr "Súbor nie je vo formáte vCard."
2146
2147 #: src/editvcard.c:116
2148 msgid "Select vCard File"
2149 msgstr "Vyberte súbor vCard"
2150
2151 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2152 msgid "Edit vCard Entry"
2153 msgstr "Upraviť vCard záznam"
2154
2155 #: src/editvcard.c:271
2156 msgid "Add New vCard Entry"
2157 msgstr "Pridať nový vCard záznam"
2158
2159 #: src/exphtmldlg.c:112
2160 msgid "Please specify output directory and file to create."
2161 msgstr "Prosím zadajte názov výstupného priečinku a súboru."
2162
2163 #: src/exphtmldlg.c:115
2164 msgid "Select stylesheet and formatting."
2165 msgstr "Vyberte stylesheet a formátovanie."
2166
2167 #: src/exphtmldlg.c:118 src/expldifdlg.c:117
2168 msgid "File exported successfully."
2169 msgstr "Súbor bol úspešne exportovaný."
2170
2171 #: src/exphtmldlg.c:183
2172 #, c-format
2173 msgid ""
2174 "HTML Output Directory '%s'\n"
2175 "does not exist. OK to create new directory?"
2176 msgstr ""
2177 "Priečinok '%s' pre výstup HTML\n"
2178 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
2179
2180 #: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:193
2181 msgid "Create Directory"
2182 msgstr "Vytvoriť priečinok"
2183
2184 #: src/exphtmldlg.c:195
2185 #, c-format
2186 msgid ""
2187 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2188 "%s"
2189 msgstr ""
2190 "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok pre HTML výstup:\n"
2191 "%s"
2192
2193 #: src/exphtmldlg.c:197 src/expldifdlg.c:204
2194 msgid "Failed to Create Directory"
2195 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok"
2196
2197 #: src/exphtmldlg.c:244
2198 msgid "Error creating HTML file"
2199 msgstr "Chyba pri vytváraní HTML súboru"
2200
2201 #: src/exphtmldlg.c:330
2202 msgid "Select HTML output file"
2203 msgstr "Zvoľte výstupný súbor HTML"
2204
2205 #: src/exphtmldlg.c:394
2206 msgid "HTML Output File"
2207 msgstr "Výstupný súbor HTML"
2208
2209 #: src/exphtmldlg.c:403 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:196 src/import.c:202
2210 #: src/importldif.c:682
2211 msgid "B_rowse"
2212 msgstr "P_rehliadať"
2213
2214 #: src/exphtmldlg.c:455
2215 msgid "Stylesheet"
2216 msgstr "Stylesheet"
2217
2218 #: src/exphtmldlg.c:468 src/prefs_summaries.c:352 src/prefs_summaries.c:662
2219 msgid "Default"
2220 msgstr "Štandardné"
2221
2222 #: src/exphtmldlg.c:474 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:130
2223 msgid "Full"
2224 msgstr "Plné"
2225
2226 #: src/exphtmldlg.c:480
2227 msgid "Custom"
2228 msgstr "Vlastné"
2229
2230 #: src/exphtmldlg.c:486
2231 msgid "Custom-2"
2232 msgstr "Vlastné-2"
2233
2234 #: src/exphtmldlg.c:492
2235 msgid "Custom-3"
2236 msgstr "Vlastné-3"
2237
2238 #: src/exphtmldlg.c:498
2239 msgid "Custom-4"
2240 msgstr "Vlastné-4"
2241
2242 #: src/exphtmldlg.c:512
2243 msgid "Full Name Format"
2244 msgstr "Formát celého mena"
2245
2246 #: src/exphtmldlg.c:519
2247 msgid "First Name, Last Name"
2248 msgstr "Krstné meno, priezvisko"
2249
2250 #: src/exphtmldlg.c:525
2251 msgid "Last Name, First Name"
2252 msgstr "Priezvisko, krstné meno"
2253
2254 #: src/exphtmldlg.c:539
2255 msgid "Color Banding"
2256 msgstr "Farebné značenie"
2257
2258 #: src/exphtmldlg.c:545
2259 msgid "Format E-Mail Links"
2260 msgstr "Formátovať e-mailové linky"
2261
2262 #: src/exphtmldlg.c:551
2263 msgid "Format User Attributes"
2264 msgstr "Formátovať používateľské atribúty"
2265
2266 #: src/exphtmldlg.c:606 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
2267 msgid "File Name :"
2268 msgstr "Názov súboru :"
2269
2270 #: src/exphtmldlg.c:616
2271 msgid "Open with Web Browser"
2272 msgstr "Otvoriť vo webovom prehliadači"
2273
2274 #: src/exphtmldlg.c:648
2275 msgid "Export Address Book to HTML File"
2276 msgstr "Exportovať adresár do HTML"
2277
2278 #: src/exphtmldlg.c:714 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1026
2279 msgid "File Info"
2280 msgstr "Údaje o súbore"
2281
2282 #: src/exphtmldlg.c:715
2283 msgid "Format"
2284 msgstr "Formát"
2285
2286 #: src/expldifdlg.c:111
2287 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2288 msgstr "Prosím zvoľte výstupný priečinok a súbor LDIF."
2289
2290 #: src/expldifdlg.c:114
2291 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2292 msgstr "Zadajte parametre na formátovanie odlíšeného názvu."
2293
2294 #: src/expldifdlg.c:190
2295 #, c-format
2296 msgid ""
2297 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2298 "does not exist. OK to create new directory?"
2299 msgstr ""
2300 "Výstupný priečinok LDIF '%s'\n"
2301 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
2302
2303 #: src/expldifdlg.c:202
2304 #, c-format
2305 msgid ""
2306 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2307 "%s"
2308 msgstr ""
2309 "Nemôžem vytvoriť výstupný priečinok LDIF:\n"
2310 "%s"
2311
2312 #: src/expldifdlg.c:247
2313 msgid "Suffix was not supplied"
2314 msgstr "Nebola zadaná prípona"
2315
2316 #: src/expldifdlg.c:249
2317 msgid ""
2318 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2319 "you wish to proceed without a suffix?"
2320 msgstr ""
2321 "Prípona je potrebná, ak sa data majú používať na serveri LDAP. Naozaj si "
2322 "prajete pokračovať bez prípony?"
2323
2324 #: src/expldifdlg.c:267
2325 msgid "Error creating LDIF file"
2326 msgstr "Chyba pri vytváraní súboru LDIF"
2327
2328 #: src/expldifdlg.c:342
2329 msgid "Select LDIF output file"
2330 msgstr "Zvoľte výstupný súbor LDIF"
2331
2332 #: src/expldifdlg.c:406
2333 msgid "LDIF Output File"
2334 msgstr "Výstupný súbor LDIF"
2335
2336 #: src/expldifdlg.c:467
2337 msgid "Suffix"
2338 msgstr "Prípona"
2339
2340 #: src/expldifdlg.c:479
2341 msgid ""
2342 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2343 "entry. Examples include:\n"
2344 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2345 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2346 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2347 msgstr ""
2348 "Prípona je použitá pre vytvorenie \"Distinguished Name\" (alebo DN) pre "
2349 "položku LDAP. Napríklad:\n"
2350 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2351 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2352 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2353
2354 #: src/expldifdlg.c:488
2355 msgid "Relative DN"
2356 msgstr "Relatívne DN"
2357
2358 #: src/expldifdlg.c:495
2359 msgid "Unique ID"
2360 msgstr "Jedinečné ID"
2361
2362 #: src/expldifdlg.c:503
2363 msgid ""
2364 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2365 "to:\n"
2366 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2367 msgstr ""
2368 "Jedinečné ID tohoto adresáru sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2369 "približne takto:\n"
2370 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2371
2372 #: src/expldifdlg.c:516
2373 msgid ""
2374 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2375 "similar to:\n"
2376 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2377 msgstr ""
2378 "Zobrazované meno tohoto adresáru sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2379 "takto:\n"
2380 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2381
2382 #: src/expldifdlg.c:529
2383 msgid ""
2384 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2385 "is formatted similar to:\n"
2386 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2387 msgstr ""
2388 "Prvá adresa každého kontaktu sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2389 "takto:\n"
2390 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2391
2392 #: src/expldifdlg.c:543
2393 msgid ""
2394 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2395 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2396 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2397 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2398 "available RDN options that will be used to create the DN."
2399 msgstr ""
2400 "Súbor LDIF obsahuje viacero záznamov, ktoré sú zväčša zasielané na server "
2401 "LDAP. Každý záznam v súbore je odlíšený pomocou \"Distinguished Name\" (DN). "
2402 "Prípona je pridaná k \"Relative Distinguished Name\" (RDN), a spolu tvoria "
2403 "DN. Prosím vyberte jednu z možností RDN, ktorá bude použitá na vytvorenie DN."
2404
2405 #: src/expldifdlg.c:556
2406 msgid "Use DN attribute if present in data"
2407 msgstr "Použiť atribút DN ak sa nachádza v údajoch"
2408
2409 #: src/expldifdlg.c:563
2410 msgid ""
2411 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2412 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2413 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2414 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2415 msgstr ""
2416 "Adresár môže obsahovať záznamy, ktoré boli predtým importované zo súboru "
2417 "LDIF. Atribút \"Distinguished Name\" (DN), ak sa nachádza medzi údajmi v "
2418 "adresári, môže byť použitý v exportovanom súbore LDIF. v prípade, že sa "
2419 "atribút DN nenájde, bude použité vyššie zvolené RDN."
2420
2421 #: src/expldifdlg.c:574
2422 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2423 msgstr "Nezahrnúť záznam ak neexistuje e-mailová adresa"
2424
2425 #: src/expldifdlg.c:581
2426 msgid ""
2427 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2428 "option to ignore these records."
2429 msgstr ""
2430 "Adresár môže obsahovať záznamy bez e-mailovej adresy. Zvoľte túto možnosť, "
2431 "ak si prajete takéto záznamy ignorovať."
2432
2433 #: src/expldifdlg.c:669
2434 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2435 msgstr "Exportovať adresár do súboru LDIF"
2436
2437 #: src/expldifdlg.c:736
2438 msgid "Distguished Name"
2439 msgstr "Distguished Name"
2440
2441 #: src/export.c:143
2442 msgid "Export"
2443 msgstr "Exportovať"
2444
2445 #: src/export.c:162
2446 msgid "Specify target folder and mbox file."
2447 msgstr "Určite cieľový priečinok a súbor mbox."
2448
2449 #: src/export.c:172
2450 msgid "Source dir:"
2451 msgstr "Zdrojový priečinok:"
2452
2453 #: src/export.c:177
2454 msgid "Exporting file:"
2455 msgstr "Exportovaný súbor:"
2456
2457 #: src/export.c:235
2458 msgid "Select exporting file"
2459 msgstr "Zvoľte súbor pre export"
2460
2461 #: src/exporthtml.c:805
2462 msgid "Full Name"
2463 msgstr "Celé meno"
2464
2465 #: src/exporthtml.c:809 src/importldif.c:1027
2466 msgid "Attributes"
2467 msgstr "Atribúty"
2468
2469 #: src/exporthtml.c:1010
2470 msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
2471 msgstr "Adresár Sylpheed-Claws"
2472
2473 #: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
2474 msgid "Name already exists but is not a directory."
2475 msgstr "Názov už existuje, ale nie je to priečinok."
2476
2477 #: src/exporthtml.c:1127 src/exportldif.c:604
2478 msgid "No permissions to create directory."
2479 msgstr "Nemáte práva na vytvorenie tohoto priečinku."
2480
2481 #: src/exporthtml.c:1130 src/exportldif.c:607
2482 msgid "Name is too long."
2483 msgstr "Názov je príliš dlhý."
2484
2485 #: src/exporthtml.c:1133 src/exportldif.c:610
2486 msgid "Not specified."
2487 msgstr "Nie je určený."
2488
2489 #: src/folder.c:1219 src/foldersel.c:350
2490 msgid "Inbox"
2491 msgstr "Prijaté"
2492
2493 #: src/folder.c:1223 src/foldersel.c:354
2494 msgid "Sent"
2495 msgstr "Odoslané"
2496
2497 #: src/folder.c:1227 src/foldersel.c:358
2498 msgid "Queue"
2499 msgstr "Na odoslanie"
2500
2501 #: src/folder.c:1231 src/foldersel.c:362 src/toolbar.c:362 src/toolbar.c:395
2502 #: src/toolbar.c:483
2503 msgid "Trash"
2504 msgstr "Odpadkový kôš"
2505
2506 #: src/folder.c:1235 src/foldersel.c:366
2507 msgid "Drafts"
2508 msgstr "Koncepty"
2509
2510 #: src/folder.c:1493
2511 #, c-format
2512 msgid "Processing (%s)...\n"
2513 msgstr "Spracúvam (%s)...\n"
2514
2515 #: src/folder.c:1840 src/inc.c:624
2516 msgid "Filtering messages...\n"
2517 msgstr "Filtrujem správy...\n"
2518
2519 #: src/folder.c:2321
2520 #, c-format
2521 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
2522 msgstr "Vyberám všetky správy z %s ...\n"
2523
2524 #: src/folder.c:2609
2525 #, c-format
2526 msgid "Moving %s to %s...\n"
2527 msgstr "Presúvam %s do %s...\n"
2528
2529 #: src/folder.c:3512
2530 msgid "Processing messages..."
2531 msgstr "Spracúvam správy..."
2532
2533 #: src/foldersel.c:218
2534 msgid "Select folder"
2535 msgstr "Zvoľte priečinok"
2536
2537 #: src/foldersel.c:534 src/imap_gtk.c:137 src/mh_gtk.c:129
2538 msgid "NewFolder"
2539 msgstr "Nový Priečinok"
2540
2541 #: src/foldersel.c:542 src/imap_gtk.c:143 src/mh_gtk.c:135 src/mh_gtk.c:238
2542 #, c-format
2543 msgid "'%c' can't be included in folder name."
2544 msgstr "Názov priečinka nemôže obsahovať '%c'."
2545
2546 #: src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:153 src/imap_gtk.c:202 src/mh_gtk.c:145
2547 #: src/mh_gtk.c:245
2548 #, c-format
2549 msgid "The folder '%s' already exists."
2550 msgstr "Priečinok '%s' už existuje."
2551
2552 #: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:159 src/mh_gtk.c:151
2553 #, c-format
2554 msgid "Can't create the folder '%s'."
2555 msgstr "Nedá sa vytvoriť priečinok '%s'."
2556
2557 #: src/folderview.c:281
2558 msgid "/Mark all re_ad"
2559 msgstr "/Označiť _všetky ako prečítané"
2560
2561 #: src/folderview.c:282
2562 msgid "/_Search folder..."
2563 msgstr "/_Prehľadať priečinok..."
2564
2565 #: src/folderview.c:284
2566 msgid "/Process_ing..."
2567 msgstr "/_Spracovanie..."
2568
2569 #: src/folderview.c:288
2570 msgid "/------"
2571 msgstr "/------"
2572
2573 #: src/folderview.c:289
2574 msgid "/Empty _trash..."
2575 msgstr "/V_yprázdniť kôš..."
2576
2577 #: src/folderview.c:431 src/gtk/icon_legend.c:59 src/prefs_actions.c:440
2578 #: src/prefs_filtering_action.c:577 src/prefs_folder_column.c:80
2579 #: src/prefs_matcher.c:726
2580 msgid "New"
2581 msgstr "Nový"
2582
2583 #: src/folderview.c:432 src/gtk/icon_legend.c:60 src/prefs_folder_column.c:81
2584 msgid "Unread"
2585 msgstr "Neprečítané"
2586
2587 #: src/folderview.c:433 src/summaryview.c:472
2588 msgid "#"
2589 msgstr "#"
2590
2591 #: src/folderview.c:660
2592 msgid "Setting folder info..."
2593 msgstr "Nastavujem informácie o priečinku..."
2594
2595 #: src/folderview.c:713
2596 msgid "Mark all as read"
2597 msgstr "Označiť všetky ako prečítané"
2598
2599 #: src/folderview.c:714
2600 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
2601 msgstr "Naozaj chcete označiť všetky správy v tomto priečinku ako prečítané ?"
2602
2603 #: src/folderview.c:937 src/mainwindow.c:3234 src/setup.c:90
2604 #, c-format
2605 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2606 msgstr "Prehľadávam priečinok %s%c%s ..."
2607
2608 #: src/folderview.c:941 src/mainwindow.c:3239 src/setup.c:95
2609 #, c-format
2610 msgid "Scanning folder %s ..."
2611 msgstr "Prehľadávam priečinok %s ..."
2612
2613 #: src/folderview.c:959
2614 msgid "Rebuild folder tree"
2615 msgstr "Obnoviť strom priečinkov"
2616
2617 #: src/folderview.c:960
2618 msgid ""
2619 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
2620 msgstr ""
2621 "Obnovenie stromu priečinkov spôsobí vymazanie lokálnych cache. Chcete "
2622 "pokračovať?"
2623
2624 #: src/folderview.c:970
2625 msgid "Rebuilding folder tree..."
2626 msgstr "Obnovujem strom priečinku..."
2627
2628 #: src/folderview.c:972
2629 msgid "Scanning folder tree..."
2630 msgstr "Prehľadávam strom priečinkov..."
2631
2632 #: src/folderview.c:1062
2633 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2634 msgstr "Kontrolujem nové spráby vo všetkých priečinkoch..."
2635
2636 #: src/folderview.c:1885
2637 #, c-format
2638 msgid "Opening Folder %s..."
2639 msgstr "Otváram priečinok %s..."
2640
2641 #: src/folderview.c:1897
2642 msgid "Folder could not be opened."
2643 msgstr "Priečinok sa nedá otvoriť."
2644
2645 #: src/folderview.c:2044 src/mainwindow.c:1714
2646 msgid "Empty trash"
2647 msgstr "Vyprázdniť kôš"
2648
2649 #: src/folderview.c:2045
2650 msgid "Delete all messages in trash?"
2651 msgstr "Vymazať všetky správy z koša?"
2652
2653 #: src/folderview.c:2127
2654 #, c-format
2655 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
2656 msgstr "Naozaj chcete presunúť priečinok '%s' do priečinku '%s' ?"
2657
2658 #: src/folderview.c:2130
2659 msgid "Move folder"
2660 msgstr "Presunúťpriečinok"
2661
2662 #: src/folderview.c:2142
2663 #, c-format
2664 msgid "Moving %s to %s..."
2665 msgstr "Presúvam %s do %s..."
2666
2667 #: src/folderview.c:2171
2668 msgid "Source and destination are the same."
2669 msgstr "Zdroj je identický s cieľom."
2670
2671 #: src/folderview.c:2174
2672 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2673 msgstr "Nie je možné presunúť priečinok do jeho podpriečinku."
2674
2675 #: src/folderview.c:2177
2676 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2677 msgstr "Priečinky nie je možné presúvať medzi jednotlivými schránkami."
2678
2679 #: src/folderview.c:2180
2680 msgid "Move failed!"
2681 msgstr "Presun sa nepodaril!"
2682
2683 #: src/folderview.c:2216
2684 #, c-format
2685 msgid "Processing configuration for folder %s"
2686 msgstr "Nastavenie spracúvania pre priečinok %s"
2687
2688 #: src/gedit-print.c:146 src/messageview.c:1343 src/summaryview.c:3689
2689 #: src/toolbar.c:175
2690 msgid "Print"
2691 msgstr "Tlačiť"
2692
2693 #: src/gedit-print.c:244
2694 #, fuzzy
2695 msgid "Preparing pages..."
2696 msgstr "Spracúvam správy..."
2697
2698 #: src/gedit-print.c:271
2699 #, c-format
2700 msgid "Rendering page %d of %d..."
2701 msgstr ""
2702
2703 #: src/gedit-print.c:273
2704 #, c-format
2705 msgid "Printing page %d of %d..."
2706 msgstr ""
2707
2708 #: src/gedit-print.c:295
2709 #, fuzzy
2710 msgid "Print preview"
2711 msgstr "Náhľad"
2712
2713 #: src/gedit-print.c:451
2714 msgid "Page %N of %Q"
2715 msgstr ""
2716
2717 #: src/grouplistdialog.c:173
2718 msgid "Newsgroup subscription"
2719 msgstr "Prihlásenie sa do diskusnej skupiny"
2720
2721 #: src/grouplistdialog.c:189
2722 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2723 msgstr "Zvoľte diskusné skupiny, do ktorých sa chcete prihlásiť:"
2724
2725 #: src/grouplistdialog.c:195
2726 msgid "Find groups:"
2727 msgstr "Nájsť skupiny:"
2728
2729 #: src/grouplistdialog.c:203
2730 msgid " Search "
2731 msgstr " Vyhľadať "
2732
2733 #: src/grouplistdialog.c:215
2734 msgid "Newsgroup name"
2735 msgstr "Názov diskusnej skupiny"
2736
2737 #: src/grouplistdialog.c:216
2738 msgid "Messages"
2739 msgstr "Správy"
2740
2741 #: src/grouplistdialog.c:217
2742 msgid "Type"
2743 msgstr "Typ"
2744
2745 #: src/grouplistdialog.c:346
2746 msgid "moderated"
2747 msgstr "moderovaná"
2748
2749 #: src/grouplistdialog.c:348
2750 msgid "readonly"
2751 msgstr "len na čítanie"
2752
2753 #: src/grouplistdialog.c:350
2754 msgid "unknown"
2755 msgstr "neznáma"
2756
2757 #: src/grouplistdialog.c:412
2758 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2759 msgstr "Nedá sa získať zoznam diskusných skupín."
2760
2761 #: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1056
2762 msgid "Done."
2763 msgstr "Hotovo."
2764
2765 #: src/grouplistdialog.c:477
2766 #, c-format
2767 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2768 msgstr "Prijatých %d diskusných skupín (prečítaných %s)"
2769
2770 #: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:224
2771 msgid "/_Open with Web browser"
2772 msgstr "/Otvoriť vo _webovom prehliadači"
2773
2774 #: src/gtk/about.c:80 src/textview.c:225
2775 msgid "/Copy this _link"
2776 msgstr "/_Kopírovať toto prepojenie"
2777
2778 #: src/gtk/about.c:124
2779 msgid "About Sylpheed-Claws"
2780 msgstr "O programe Sylpheed-Claws"
2781
2782 #: src/gtk/about.c:185
2783 #, c-format
2784 msgid ""
2785 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2786 "Operating System: %s %s (%s)"
2787 msgstr ""
2788 "GTK+ %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
2789 "Operačný systém: %s %s (%s)"
2790
2791 #: src/gtk/about.c:192
2792 #, c-format
2793 msgid ""
2794 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2795 "Operating System: %s"
2796 msgstr ""
2797 "GTK+ %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
2798 "Operačný systém: %s"
2799
2800 #: src/gtk/about.c:199
2801 #, c-format
2802 msgid ""
2803 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2804 "Operating System: unknown"
2805 msgstr ""
2806 "GTK+ %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
2807 "Operačný systém: neznámy"
2808
2809 #: src/gtk/about.c:212
2810 #, c-format
2811 msgid ""
2812 "Compiled-in features:\n"
2813 "%s"
2814 msgstr ""
2815 "Zakompilované vlastnosti:\n"
2816 "%s"
2817
2818 #: src/gtk/about.c:255
2819 msgid ""
2820 "Copyright (C) 1999-2005 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
2821 "and the Sylpheed-Claws team"
2822 msgstr ""
2823
2824 #: src/gtk/about.c:298
2825 #, fuzzy
2826 msgid ""
2827 "Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable e-mail "
2828 "client.\n"
2829 "\n"
2830 "For further information visit the Sylpheed-Claws website:\n"
2831 msgstr ""
2832 "Sylpheed-Claws je ľahký, rýchly a vysoko konfigurovateľný e-mailový klient.\n"
2833 "\n"
2834 "Pre ďalšie informácie navštívte webstránku Sylpheed-Claws, "
2835
2836 #: src/gtk/about.c:304
2837 #, fuzzy
2838 msgid ""
2839 "\n"
2840 "\n"
2841 "Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish "
2842 "to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at:\n"
2843 msgstr ""
2844 ".\n"
2845 "\n"
2846 "Sylpheed-Claws je voľne šíriteľný softvér vydaný pod licenciou GPL. Ak si "
2847 "prajete prispieť na projekt Sylpheed-Claws, môžete tak učiniť na adrese "
2848
2849 #: src/gtk/about.c:311
2850 msgid "\n"
2851 msgstr ""
2852
2853 #: src/gtk/about.c:322
2854 msgid "Info"
2855 msgstr "Info"
2856
2857 #: src/gtk/about.c:350
2858 msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
2859 msgstr "Team Sylpheed-Claws\n"
2860
2861 #: src/gtk/about.c:367
2862 msgid ""
2863 "\n"
2864 "Previous team members\n"
2865 msgstr ""
2866 "\n"
2867 "Bývalí členovia teamu\n"
2868
2869 #: src/gtk/about.c:384
2870 msgid ""
2871 "\n"
2872 "The translation team\n"
2873 msgstr ""
2874 "\n"
2875 "Prekladateľský team\n"
2876
2877 #: src/gtk/about.c:401
2878 msgid ""
2879 "\n"
2880 "Documentation team\n"
2881 msgstr ""
2882 "\n"
2883 "Dokumentačný team\n"
2884
2885 #: src/gtk/about.c:418
2886 msgid ""
2887 "\n"
2888 "Logo\n"
2889 msgstr ""
2890 "\n"
2891 "Logo\n"
2892
2893 #: src/gtk/about.c:435
2894 msgid ""
2895 "\n"
2896 "Icons\n"
2897 msgstr ""
2898 "\n"
2899 "Ikony\n"
2900
2901 #: src/gtk/about.c:452
2902 msgid ""
2903 "\n"
2904 "Contributors\n"
2905 msgstr ""
2906 "\n"
2907 "Prispievatelia\n"
2908
2909 #: src/gtk/about.c:471
2910 msgid "Authors"
2911 msgstr "Autori"
2912
2913 #: src/gtk/about.c:491
2914 msgid ""
2915 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2916 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2917 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2918 "version.\n"
2919 "\n"
2920 msgstr ""
2921 "Tento program je voľne šíriteľný; Môžete ho šíriť (a)lebo ho upravovať tak "
2922 "ako to popisuje GNU General Public License, licencia vydaná organizáciou "
2923 "Free Software Foundation, a to vo verzii 2, alebo, podľa vášho rozhodnutia, "
2924 "v akejkoľvek ďalšej verzii.\n"
2925 "\n"
2926
2927 #: src/gtk/about.c:497
2928 msgid ""
2929 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2930 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2931 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2932 "more details.\n"
2933 "\n"
2934 msgstr ""
2935 "Tento program je šírený vo viere v jeho užitočnosť, ale BEZ AKEJKOĽVEK "
2936 "ZÁRUKY. Viac detailov nájdete v GNU General Public License.\n"
2937 "\n"
2938
2939 #: src/gtk/about.c:503
2940 msgid ""
2941 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2942 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
2943 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
2944 "\n"
2945 msgstr ""
2946 "Kópiu GNU General Public License by ste mali získať spoločne s týmto "
2947 "programom; ak to tak nie je, napíšte na adresu Free Software Foundation, "
2948 "Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
2949 "\n"
2950
2951 #: src/gtk/about.c:517
2952 msgid ""
2953 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
2954 "the OpenSSL Toolkit ("
2955 msgstr ""
2956 "Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý projektom OpenSSL pre použitie v "
2957 "OpenSSL Toolkit ("
2958
2959 #: src/gtk/about.c:521
2960 #, fuzzy
2961 msgid ").\n"
2962 msgstr ""
2963 ").\n"
2964 "\n"
2965
2966 #: src/gtk/about.c:533
2967 msgid "License"
2968 msgstr "Licencia"
2969
2970 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2971 msgid "Orange"
2972 msgstr "Oranžová"
2973
2974 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2975 msgid "Red"
2976 msgstr "Červená"
2977
2978 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2979 msgid "Pink"
2980 msgstr "Ružová"
2981
2982 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2983 msgid "Sky blue"
2984 msgstr "Bledomodrá"
2985
2986 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2987 msgid "Blue"
2988 msgstr "Modrá"
2989
2990 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2991 msgid "Green"
2992 msgstr "Zelená"
2993
2994 #: src/gtk/colorlabel.c:53
2995 msgid "Brown"
2996 msgstr "Hnedá"
2997
2998 #: src/gtk/foldersort.c:141
2999 msgid "Set folder sortorder"
3000 msgstr "Nastaviť triedenie priečinkov"
3001
3002 #: src/gtk/foldersort.c:153
3003 msgid ""
3004 "Move folders up or down to change\n"
3005 "the sort order in the folderview"
3006 msgstr ""
3007 "Presuňte priečinky nahor alebo nadol pre\n"
3008 "zmenu triedenia v zozname priečinkov"
3009
3010 #: src/gtk/foldersort.c:213
3011 msgid "Folders"
3012 msgstr "Priečinky"
3013
3014 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
3015 #, fuzzy
3016 msgid "Configuration"
3017 msgstr "/Nastav_enie"
3018
3019 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:271
3020 #, fuzzy
3021 msgid "Configuration options for the print job"
3022 msgstr "Konfigurácia dokončená"
3023
3024 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
3025 #, fuzzy
3026 msgid "Source Buffer"
3027 msgstr "Zdrojový priečinok:"
3028
3029 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:279
3030 msgid "GtkTextBuffer object to print"
3031 msgstr ""
3032
3033 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:285
3034 msgid "Tabs Width"
3035 msgstr ""
3036
3037 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:286
3038 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
3039 msgstr ""
3040
3041 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
3042 #, fuzzy
3043 msgid "Wrap Mode"
3044 msgstr "Normálny režim"
3045
3046 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:294
3047 #, fuzzy
3048 msgid "Word wrapping mode"
3049 msgstr "Zalamovanie"
3050
3051 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
3052 msgid "Highlight"
3053 msgstr ""
3054
3055 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:302
3056 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
3057 msgstr ""
3058
3059 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
3060 #, fuzzy
3061 msgid "Font"
3062 msgstr "Písma"
3063
3064 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:311
3065 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
3066 msgstr ""
3067
3068 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
3069 #, fuzzy
3070 msgid "Font Description"
3071 msgstr "Popis"
3072
3073 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:319
3074 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
3075 msgstr ""
3076
3077 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326 src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
3078 #, fuzzy
3079 msgid "Numbers Font"
3080 msgstr "Číslo"
3081
3082 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:327
3083 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
3084 msgstr ""
3085
3086 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:335
3087 #, fuzzy
3088 msgid "Font description to use for the line numbers"
3089 msgstr "Zobraziť popisy príloh miesto ich názvov"
3090
3091 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:342
3092 msgid "Print Line Numbers"
3093 msgstr ""
3094
3095 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:343
3096 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
3097 msgstr ""
3098
3099 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
3100 #, fuzzy
3101 msgid "Print Header"
3102 msgstr "Hlavička"
3103
3104 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:351
3105 msgid "Whether to print a header in each page"
3106 msgstr ""
3107
3108 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:358
3109 msgid "Print Footer"
3110 msgstr ""
3111
3112 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:359
3113 msgid "Whether to print a footer in each page"
3114 msgstr ""
3115
3116 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:366
3117 msgid "Header and Footer Font"
3118 msgstr ""
3119
3120 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:367
3121 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
3122 msgstr ""
3123
3124 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:374
3125 msgid "Header and Footer Font Description"
3126 msgstr ""
3127
3128 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:375
3129 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
3130 msgstr ""
3131
3132 #: src/gtk/gtkaspell.c:596
3133 msgid "No dictionary selected."
3134 msgstr "Nie je zvolený žiadny slovník."
3135
3136 #: src/gtk/gtkaspell.c:817 src/gtk/gtkaspell.c:1800 src/gtk/gtkaspell.c:2076
3137 msgid "Normal Mode"
3138 msgstr "Normálny režim"
3139
3140 #: src/gtk/gtkaspell.c:819 src/gtk/gtkaspell.c:1806 src/gtk/gtkaspell.c:2087
3141 msgid "Bad Spellers Mode"
3142 msgstr "Režim zlého pravopisu"
3143
3144 #: src/gtk/gtkaspell.c:858
3145 msgid "Unknown suggestion mode."
3146 msgstr "Režim návrhov neznámych slov."
3147
3148 #: src/gtk/gtkaspell.c:1141
3149 msgid "No misspelled word found."
3150 msgstr "Neboli nájdené žiadne pravopisné chyby."
3151
3152 #: src/gtk/gtkaspell.c:1489
3153 msgid "Replace unknown word"
3154 msgstr "Nahradiť neznáme slovo"
3155
3156 #: src/gtk/gtkaspell.c:1504
3157 #, c-format
3158 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
3159 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradiť \"%s\" čím: </span>"
3160
3161 #: src/gtk/gtkaspell.c:1549
3162 msgid ""
3163 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
3164 "will learn from mistake.\n"
3165 msgstr ""
3166 "Ak pri stlačení Enter podržíte klávesu Control,\n"
3167 "program sa z chyby poučí.\n"
3168
3169 #: src/gtk/gtkaspell.c:1794 src/gtk/gtkaspell.c:2065
3170 msgid "Fast Mode"
3171 msgstr "Rýchly režim"
3172
3173 #: src/gtk/gtkaspell.c:1901
3174 #, c-format
3175 msgid "\"%s\" unknown in %s"
3176 msgstr "\"%s\" neznáme v %s"
3177
3178 #: src/gtk/gtkaspell.c:1915
3179 msgid "Accept in this session"
3180 msgstr "Prijať v tomto sedení"
3181
3182 #: src/gtk/gtkaspell.c:1925
3183 msgid "Add to personal dictionary"
3184 msgstr "Pridať do osobného slovníka"
3185
3186 #: src/gtk/gtkaspell.c:1935
3187 msgid "Replace with..."
3188 msgstr "Nahradiť čím..."
3189
3190 #: src/gtk/gtkaspell.c:1948
3191 #, c-format
3192 msgid "Check with %s"
3193 msgstr "Overiť pomocou %s"
3194
3195 #: src/gtk/gtkaspell.c:1970
3196 msgid "(no suggestions)"
3197 msgstr "(žiadne návrhy)"
3198
3199 #: src/gtk/gtkaspell.c:1981 src/gtk/gtkaspell.c:2139
3200 msgid "More..."
3201 msgstr "Ďalšie..."
3202
3203 #: src/gtk/gtkaspell.c:2041
3204 #, c-format
3205 msgid "Dictionary: %s"
3206 msgstr "Slovník: %s"
3207
3208 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054
3209 #, c-format
3210 msgid "Use alternate (%s)"
3211 msgstr "Použiť alternatívny (%s)"
3212
3213 #: src/gtk/gtkaspell.c:2102 src/prefs_spelling.c:172
3214 msgid "Check while typing"
3215 msgstr "Overovať pri písaní"
3216
3217 #: src/gtk/gtkaspell.c:2118
3218 msgid "Change dictionary"
3219 msgstr "Zmeniť slovník"
3220
3221 #: src/gtk/gtkaspell.c:2251
3222 #, c-format
3223 msgid ""
3224 "The spell checker could not change dictionary.\n"
3225 "%s"
3226 msgstr ""
3227 "Kontrola pravopisu nemohla zmeniť slovník.\n"
3228 "%s"
3229
3230 #: src/gtk/icon_legend.c:61
3231 #, fuzzy
3232 msgid "Has been replied to"
3233 msgstr "správy, ktoré boli zodpovedané"
3234
3235 #: src/gtk/icon_legend.c:62
3236 #, fuzzy
3237 msgid "Has been forwarded"
3238 msgstr "pri preposielaní"
3239
3240 #: src/gtk/icon_legend.c:63
3241 #, fuzzy
3242 msgid "Has attachment(s)"
3243 msgstr "Prílohy"
3244
3245 #: src/gtk/icon_legend.c:64
3246 msgid "Digitally signed"
3247 msgstr ""
3248
3249 #: src/gtk/icon_legend.c:65
3250 msgid "Encrypted"
3251 msgstr ""
3252
3253 #: src/gtk/icon_legend.c:66
3254 #, fuzzy
3255 msgid "Signed and has attachment(s)"
3256 msgstr "Poslať ďalej ako prílohu"
3257
3258 #: src/gtk/icon_legend.c:67
3259 #, fuzzy
3260 msgid "Encrypted and has attachment(s)"
3261 msgstr "Poslať ďalej ako prílohu"
3262
3263 #: src/gtk/icon_legend.c:68
3264 #, fuzzy
3265 msgid "Marked"
3266 msgstr "Označiť"
3267
3268 #: src/gtk/icon_legend.c:69 src/inc.c:577 src/prefs_summary_column.c:89
3269 msgid "Locked"
3270 msgstr "Zamknuté"
3271
3272 #: src/gtk/icon_legend.c:70
3273 #, fuzzy
3274 msgid "In an ignored thread"
3275 msgstr "Ignorovať vlákno"
3276
3277 #: src/gtk/icon_legend.c:102
3278 #, fuzzy
3279 msgid "Icon Legend"
3280 msgstr "Text ikony"
3281
3282 #: src/gtk/icon_legend.c:120
3283 msgid ""
3284 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of a "
3285 "message:</span>"
3286 msgstr ""
3287
3288 #: src/gtk/inputdialog.c:165
3289 #, c-format
3290 msgid "Input password for %s on %s:"
3291 msgstr "Zadajte heslo pre %s na %s:"
3292
3293 #: src/gtk/inputdialog.c:167
3294 msgid "Input password"
3295 msgstr "Zadajte heslo"
3296
3297 #: src/gtk/logwindow.c:87
3298 msgid "Protocol log"
3299 msgstr "Záznam protokolu"
3300
3301 #: src/gtk/logwindow.c:319
3302 msgid "Clear _Log"
3303 msgstr "Vyčistiť okno _záznamu"
3304
3305 #: src/gtk/pluginwindow.c:129
3306 msgid ""
3307 "\n"
3308 "\n"
3309 "Version: "
3310 msgstr ""
3311
3312 #: src/gtk/pluginwindow.c:157
3313 msgid "Select Plugin to load"
3314 msgstr "Zvoľte plugin ktorý sa má načítať"
3315
3316 #: src/gtk/pluginwindow.c:165
3317 #, fuzzy, c-format
3318 msgid ""
3319 "The following error occured while loading the plugin:\n"
3320 "%s\n"
3321 msgstr ""
3322 "Pri odosielaní správy nastala chyba:\n"
3323 "%s"
3324
3325 #: src/gtk/pluginwindow.c:241 src/gtk/pluginwindow.c:388
3326 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:221
3327 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
3328 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:463
3329 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:456
3330 msgid "Plugins"
3331 msgstr "Pluginy"
3332
3333 #: src/gtk/pluginwindow.c:272 src/prefs_summaries.c:210
3334 msgid "Description"
3335 msgstr "Popis"
3336
3337 #: src/gtk/pluginwindow.c:296
3338 #, fuzzy
3339 msgid "Load Plugin..."
3340 msgstr "Načítať plugin"
3341
3342 #: src/gtk/pluginwindow.c:301
3343 msgid "Unload Plugin"
3344 msgstr "Odobrať plugin"
3345
3346 #: src/gtk/prefswindow.c:527
3347 msgid "Page Index"
3348 msgstr "Obsah Stránky"
3349
3350 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:742
3351 #: src/prefs_filtering_action.c:374
3352 msgid "Account"
3353 msgstr "Konto"
3354
3355 #: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:121
3356 #: src/prefs_summary_column.c:80
3357 msgid "Status"
3358 msgstr "Stav"
3359
3360 #: src/gtk/quicksearch.c:233
3361 msgid "all messages"
3362 msgstr "všetky správy"
3363
3364 #: src/gtk/quicksearch.c:234
3365 msgid "messages whose age is greater than #"
3366 msgstr "správy, ktoré sú staršie ako #"
3367
3368 #: src/gtk/quicksearch.c:235
3369 msgid "messages whose age is less than #"
3370 msgstr "správy, ktoré sú novšie ako #"
3371
3372 #: src/gtk/quicksearch.c:236
3373 msgid "messages which contain S in the message body"
3374 msgstr "správy, ktorých telo obsahuje S"
3375
3376 #: src/gtk/quicksearch.c:237
3377 msgid "messages which contain S in the whole message"
3378 msgstr "správy, ktoré obsahujú S kdekoľvek"
3379
3380 #: src/gtk/quicksearch.c:238
3381 msgid "messages carbon-copied to S"
3382 msgstr "správy s kópiou v S"
3383
3384 #: src/gtk/quicksearch.c:239
3385 msgid "message is either to: or cc: to S"
3386 msgstr "správa je buď to: alebo cc: S"
3387
3388 #: src/gtk/quicksearch.c:240
3389 msgid "deleted messages"
3390 msgstr "vymazané správy"
3391
3392 #: src/gtk/quicksearch.c:241
3393 msgid "messages which contain S in the Sender field"
3394 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke Sender"
3395
3396 #: src/gtk/quicksearch.c:242
3397 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
3398 msgstr "pravda, ak je \"S\" vykonané úspešne"
3399
3400 #: src/gtk/quicksearch.c:243
3401 msgid "messages originating from user S"
3402 msgstr "správy pochádzajúce od používateľa S"
3403
3404 #: src/gtk/quicksearch.c:244
3405 msgid "forwarded messages"
3406 msgstr "preposlané správy"
3407
3408 #: src/gtk/quicksearch.c:245
3409 msgid "messages which contain header S"
3410 msgstr "správy, ktoré obsahujú hlavičku S"
3411
3412 #: src/gtk/quicksearch.c:246
3413 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
3414 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke Message-ID"
3415
3416 #: src/gtk/quicksearch.c:247
3417 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
3418 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke inreplyto"
3419
3420 #: src/gtk/quicksearch.c:248
3421 msgid "locked messages"
3422 msgstr "zamknuté správy"
3423
3424 #: src/gtk/quicksearch.c:249
3425 msgid "messages which are in newsgroup S"
3426 msgstr "správy, ktoré sú v diskusnej skupine S"
3427
3428 #: src/gtk/quicksearch.c:250
3429 msgid "new messages"
3430 msgstr "nové správy"
3431
3432 #: src/gtk/quicksearch.c:251
3433 msgid "old messages"
3434 msgstr "staré správy"
3435
3436 #: src/gtk/quicksearch.c:252
3437 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
3438 msgstr "neúplné správy (nestiahnuté úplne)"
3439
3440 #: src/gtk/quicksearch.c:253
3441 msgid "messages which have been replied to"
3442 msgstr "správy, ktoré boli zodpovedané"
3443
3444 #: src/gtk/quicksearch.c:254
3445 msgid "read messages"
3446 msgstr "prečítané správy"
3447
3448 #: src/gtk/quicksearch.c:255
3449 msgid "messages which contain S in subject"
3450 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v názve"
3451
3452 #: src/gtk/quicksearch.c:256
3453 msgid "messages whose score is equal to #"
3454 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je rovné #"
3455
3456 #: src/gtk/quicksearch.c:257
3457 msgid "messages whose score is greater than #"
3458 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je väčšie ako #"
3459
3460 #: src/gtk/quicksearch.c:258
3461 msgid "messages whose score is lower than #"
3462 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je menšie ako #"
3463
3464 #: src/gtk/quicksearch.c:259
3465 msgid "messages whose size is equal to #"
3466 msgstr "správy, ktorých veľkosť je rovná #"
3467
3468 #: src/gtk/quicksearch.c:260
3469 msgid "messages whose size is greater than #"
3470 msgstr "správy, ktorých veľkosť je väčšia ako #"
3471
3472 #: src/gtk/quicksearch.c:261
3473 msgid "messages whose size is smaller than #"
3474 msgstr "správy, ktorých veľkosť je menšia ako #"
3475
3476 #: src/gtk/quicksearch.c:262
3477 msgid "messages which have been sent to S"
3478 msgstr "správy, odoslané S"
3479
3480 #: src/gtk/quicksearch.c:263
3481 msgid "marked messages"
3482 msgstr "označené správy"
3483
3484 #: src/gtk/quicksearch.c:264
3485 msgid "unread messages"
3486 msgstr "neprečítané správy"
3487
3488 #: src/gtk/quicksearch.c:265
3489 msgid "messages which contain S in References header"
3490 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke References"
3491
3492 #: src/gtk/quicksearch.c:266
3493 msgid "messages returning 0 when passed to command"
3494 msgstr "správy vracajúce 0 po odovzdaní príkazu"
3495
3496 #: src/gtk/quicksearch.c:267
3497 msgid "messages which contain S in X-Label header"
3498 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke X-Label"
3499
3500 #: src/gtk/quicksearch.c:269
3501 msgid "logical AND operator"
3502 msgstr "logický operátor AND"
3503
3504 #: src/gtk/quicksearch.c:270
3505 msgid "logical OR operator"
3506 msgstr "logický operátor OR"
3507
3508 #: src/gtk/quicksearch.c:271
3509 msgid "logical NOT operator"
3510 msgstr "logický operátor NOT"
3511
3512 #: src/gtk/quicksearch.c:272
3513 msgid "case sensitive search"
3514 msgstr "záleží na veľkosti písmen"
3515
3516 #: src/gtk/quicksearch.c:274
3517 msgid "all filtering expressions are allowed"
3518 msgstr "všetky filtrovacie výrazy sú povolené"
3519
3520 #: src/gtk/quicksearch.c:282
3521 msgid "Extended Search symbols"
3522 msgstr "Rozšírené symboly vyhľadávania"
3523
3524 #: src/gtk/quicksearch.c:373 src/prefs_filtering_action.c:1069
3525 #: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1684
3526 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:467
3527 msgid "Subject"
3528 msgstr "Predmet"
3529
3530 #: src/gtk/quicksearch.c:377 src/prefs_filtering_action.c:1070
3531 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1685
3532 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:468
3533 msgid "From"
3534 msgstr "Od"
3535
3536 #: src/gtk/quicksearch.c:381 src/prefs_filtering_action.c:1071
3537 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1686
3538 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:469
3539 msgid "To"
3540 msgstr "Komu"
3541
3542 #: src/gtk/quicksearch.c:392
3543 msgid "Recursive"
3544 msgstr "Rekurzívne"
3545
3546 #: src/gtk/quicksearch.c:402
3547 msgid "Sticky"
3548 msgstr "Trvalé"
3549
3550 #: src/gtk/quicksearch.c:430
3551 #, fuzzy
3552 msgid " Clear "
3553 msgstr "Vyčistiť"
3554
3555 #: src/gtk/quicksearch.c:437
3556 msgid " ... "
3557 msgstr " ... "
3558
3559 #: src/gtk/quicksearch.c:446
3560 msgid "Quick search: edit filtering condition"
3561 msgstr ""
3562
3563 #: src/gtk/quicksearch.c:449
3564 #, fuzzy
3565 msgid " Extended Symbols... "
3566 msgstr "Rozšírené symboly"
3567
3568 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:254
3569 #: src/gtk/sslcertwindow.c:308
3570 msgid "correct"
3571 msgstr "správny"
3572
3573 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
3574 msgid "Owner"
3575 msgstr "Majiteľ"
3576
3577 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
3578 msgid "Signer"
3579 msgstr "Podpisovateľ"
3580
3581 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
3582 #: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_themes.c:917
3583 msgid "Name: "
3584 msgstr "Meno: "
3585
3586 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
3587 msgid "Organization: "
3588 msgstr "Organizácia: "
3589
3590 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
3591 msgid "Location: "
3592 msgstr "Umiestnenie: "
3593
3594 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
3595 msgid "Fingerprint: "
3596 msgstr "Odtlačok kľúča: "
3597
3598 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
3599 msgid "Signature status: "
3600 msgstr "Stav podpisu: "
3601
3602 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
3603 #, c-format
3604 msgid "SSL certificate for %s"
3605 msgstr "SSL certifikát pre %s"
3606
3607 #: src/gtk/sslcertwindow.c:245
3608 #, c-format
3609 msgid ""
3610 "Certificate for %s is unknown.\n"
3611 "Do you want to accept it?"
3612 msgstr ""
3613 "Certifikát pre %s je neznámy.\n"
3614 "Chcete ho prijať?"
3615
3616 #: src/gtk/sslcertwindow.c:256 src/gtk/sslcertwindow.c:310
3617 #, c-format
3618 msgid "Signature status: %s"
3619 msgstr "Stav podpisu: %s"
3620
3621 #: src/gtk/sslcertwindow.c:263
3622 msgid "_View certificate"
3623 msgstr "_Zobraziť certifikát"
3624
3625 #: src/gtk/sslcertwindow.c:268
3626 msgid "Unknown SSL Certificate"
3627 msgstr "Neznámy SSL certifikát"
3628
3629 #: src/gtk/sslcertwindow.c:269 src/gtk/sslcertwindow.c:322
3630 msgid "_Accept and save"
3631 msgstr "_Prijať a uložiť"
3632
3633 #: src/gtk/sslcertwindow.c:269 src/gtk/sslcertwindow.c:322
3634 msgid "_Cancel connection"
3635 msgstr "_Zrušiť spojenie"
3636
3637 #: src/gtk/sslcertwindow.c:287
3638 msgid "New certificate:"
3639 msgstr "Nový certifikát:"
3640
3641 #: src/gtk/sslcertwindow.c:292
3642 msgid "Known certificate:"
3643 msgstr "Známy certifikát:"
3644
3645 #: src/gtk/sslcertwindow.c:299
3646 #, c-format
3647 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3648 msgstr "Certifikát pre %s sa zmenil. Chcete ho prijať?"
3649
3650 #: src/gtk/sslcertwindow.c:317
3651 msgid "_View certificates"
3652 msgstr "_Zobraziť certifikáty"
3653
3654 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
3655 msgid "Changed SSL Certificate"
3656 msgstr "Zmena SSL certifikátu"
3657
3658 #: src/headerview.c:197 src/summaryview.c:2461 src/summaryview.c:2466
3659 msgid "(No From)"
3660 msgstr "(nie je známy odosielateľ)"
3661
3662 #: src/headerview.c:212 src/summaryview.c:2492 src/summaryview.c:2495
3663 msgid "(No Subject)"
3664 msgstr "(bez predmetu)"
3665
3666 #: src/image_viewer.c:288
3667 msgid "Filename:"
3668 msgstr "Názov súboru:"
3669
3670 #: src/image_viewer.c:295
3671 msgid "Filesize:"
3672 msgstr "Veľkosť súboru:"
3673
3674 #: src/image_viewer.c:316
3675 msgid "Load Image"
3676 msgstr "Načítať obrázok"
3677
3678 #: src/image_viewer.c:322
3679 msgid "Content-Type:"
3680 msgstr "Content-Type:"
3681
3682 #: src/imap.c:610
3683 msgid ""
3684 "\n"
3685 "\n"
3686 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
3687 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
3688 msgstr ""
3689 "\n"
3690 "\n"
3691 "CRAM-MD5 prihlásenie funguje len ak bola knižnica libetpan skompilovaná s "
3692 "podporou SASL, a je nainštalovaný CRAM-MD5 SASL plugin."
3693
3694 #: src/imap.c:619
3695 #, c-format
3696 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
3697 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo: neúspešné prihlásenie.%s"
3698
3699 #: src/imap.c:623
3700 #, c-format
3701 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
3702 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo: neúspešné prihlásenie.%s\n"
3703
3704 #: src/imap.c:640
3705 #, c-format
3706 msgid "Connecting to %s failed"
3707 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo"
3708
3709 #: src/imap.c:645 src/imap.c:648
3710 #, c-format
3711 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3712 msgstr "IMAP4 spojenie k %s sa prerušilo. Znovu pripájam...\n"
3713
3714 #: src/imap.c:750 src/inc.c:755 src/news.c:260 src/send_message.c:271
3715 msgid "Insecure connection"
3716 msgstr "Nezabezpečené spojenie"
3717
3718 #: src/imap.c:751 src/inc.c:756 src/news.c:261 src/send_message.c:272
3719 msgid ""
3720 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
3721 "available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
3722 "\n"
3723 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
3724 "not be secure."
3725 msgstr ""
3726 "Toto spojenie je nastavené tak, aby používalo pre zabezpečenie SSL, ale SSL "
3727 "nie je v tejto kópii Sylpheed-Claws dostupné. \n"
3728 "\n"
3729 "Chcete pokračovať v pripájaní sa na tento server? Komunikácia nebude "
3730 "zabezpečená."
3731
3732 #: src/imap.c:757 src/inc.c:762 src/news.c:267 src/send_message.c:278
3733 msgid "Con_tinue connecting"
3734 msgstr "Po_kračovať v pripájaní"
3735
3736 #: src/imap.c:768
3737 #, c-format
3738 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
3739 msgstr "Pripájam sa k serveru IMAP4: %s..."
3740
3741 #: src/imap.c:800
3742 #, c-format
3743 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
3744 msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru IMAP4: %s:%d"
3745
3746 #: src/imap.c:803
3747 #, c-format
3748 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3749 msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru IMAP4: %s:%d\n"
3750
3751 #: src/imap.c:832
3752 msgid "Can't start TLS session.\n"
3753 msgstr "Nedá sa vytvoriť TLS spojenie.\n"
3754
3755 #: src/imap.c:865
3756 #, c-format
3757 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
3758 msgstr "Pripájam sa k serveru IMAP4: %s ...\n"
3759
3760 #: src/imap.c:1036
3761 msgid "Adding messages..."
3762 msgstr "Pridávam správy..."
3763
3764 #: src/imap.c:1162
3765 msgid "Copying messages..."
3766 msgstr "Kopírujem správy..."
3767
3768 #: src/imap.c:1302
3769 msgid "can't set deleted flags\n"
3770 msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania\n"
3771
3772 #: src/imap.c:1308 src/imap.c:3551
3773 msgid "can't expunge\n"
3774 msgstr "nedá sa odstrániť\n"
3775
3776 #: src/imap.c:1743
3777 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3778 msgstr "nedá sa vytvoriť schránka: príkaz LIST zlyhal\n"
3779
3780 #: src/imap.c:1759
3781 msgid "can't create mailbox\n"
3782 msgstr "nedá sa vytvoriť schránka\n"
3783
3784 #: src/imap.c:1840
3785 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3786 msgstr "Názov nového priečinku nesmie obsahovať oddeľovač názvov priečinkov"
3787
3788 #: src/imap.c:1871
3789 #, c-format
3790 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3791 msgstr "nedá sa premenovať schránka: %s na %s\n"
3792
3793 #: src/imap.c:1935
3794 msgid "can't delete mailbox\n"
3795 msgstr "schránka sa nedá odstrániť \n"
3796
3797 #: src/imap.c:2191
3798 msgid "LIST failed\n"
3799 msgstr "príkaz LIST zlyhal\n"
3800
3801 #: src/imap.c:2299
3802 #, c-format
3803 msgid "can't select folder: %s\n"
3804 msgstr "priečinok sa nedá vytvoriť: %s\n"
3805
3806 #: src/imap.c:2474
3807 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3808 msgstr "IMAP4 autentizácia bola neúspešná.\n"
3809
3810 #: src/imap.c:2661
3811 msgid "Fetching message..."
3812 msgstr "Sťahujem správu..."
3813
3814 #: src/imap.c:2826
3815 #, c-format
3816 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3817 msgstr "iconv nemôže skonvertovať UTF-7 na %s\n"
3818
3819 #: src/imap.c:2856
3820 #, c-format
3821 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
3822 msgstr "iconv nemôže skonvertovať %s na UTF-7\n"
3823
3824 #: src/imap.c:2900
3825 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
3826 msgstr "iconv nemôže skonvertovať UTF-8 na UTF-7 \n"
3827
3828 #: src/imap.c:3536
3829 #, c-format
3830 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3831 msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania: %d\n"
3832
3833 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:50
3834 msgid "/Create _new folder..."
3835 msgstr "/Vytvoriť _nový priečinok..."
3836
3837 #: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:51
3838 msgid "/_Rename folder..."
3839 msgstr "/_Premenovať priečinok..."
3840
3841 #: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:52
3842 msgid "/M_ove folder..."
3843 msgstr "/_Presunúť priečinok..."
3844
3845 #: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:53
3846 msgid "/_Delete folder..."
3847 msgstr "/_Zmazať priečinok..."
3848
3849 #: src/imap_gtk.c:60 src/news_gtk.c:54
3850 msgid "/Synchronise"
3851 msgstr "/Synchronizovať"
3852
3853 #: src/imap_gtk.c:61 src/news_gtk.c:55
3854 msgid "/Down_load messages"
3855 msgstr "/S_tiahnuť správy"
3856
3857 #: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
3858 msgid "/_Check for new messages"
3859 msgstr "/P_rijať nové správy"
3860
3861 #: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:56
3862 msgid "/C_heck for new folders"
3863 msgstr "/S_kontrolovať nové priečinky"
3864
3865 #: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:57
3866 msgid "/R_ebuild folder tree"
3867 msgstr "/O_bnoviť strom priečinkov"
3868
3869 #: src/imap_gtk.c:134
3870 msgid ""
3871 "Input the name of new folder:\n"
3872 "(if you want to create a folder to store subfolders\n"
3873 "and no mails, append '/' at the end of the name)"
3874 msgstr ""
3875 "Zadajte názov nového priečinku:\n"
3876 "(ak chcete vytvoriť priečinok s ďalšími podpriečinkami\n"
3877 "miesto správ, pridajte na koniec názvu '/')"
3878
3879 #: src/imap_gtk.c:183 src/mh_gtk.c:228
3880 #, c-format
3881 msgid "Input new name for '%s':"
3882 msgstr "Zadajte nový názov pre '%s':"
3883
3884 #: src/imap_gtk.c:185 src/mh_gtk.c:230
3885 msgid "Rename folder"
3886 msgstr "Premenovať priečinok"
3887
3888 #: src/imap_gtk.c:212 src/mh_gtk.c:255
3889 msgid ""
3890 "The folder could not be renamed.\n"
3891 "The new folder name is not allowed."
3892 msgstr ""
3893 "Nepodarilo sa premenovať priečinok.\n"
3894 "Nový názov je neprípustný."
3895
3896 #: src/imap_gtk.c:265 src/mh_gtk.c:176
3897 #, c-format
3898 msgid ""
3899 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
3900 "will not be possible.\n"
3901 "\n"
3902 "Do you really want to delete?"
3903 msgstr ""
3904 "Všetky priečinky a správy v `%s' budú odstránené. Ich obnovenie nebude "
3905 "možné\n"
3906 "\n"
3907 "Naozaj pokračovať?"
3908
3909 #: src/imap_gtk.c:287 src/mh_gtk.c:198
3910 #, c-format
3911 msgid "Can't remove the folder '%s'."
3912 msgstr "Priečinok '%s' sa nedá odstrániť."
3913
3914 #: src/imap_gtk.c:347 src/news_gtk.c:264
3915 #, c-format
3916 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
3917 msgstr "Pri sťahovaní správ v '%s' nastala chyba."
3918
3919 #: src/import.c:149
3920 msgid "Import"
3921 msgstr "Importovať"
3922
3923 #: src/import.c:168
3924 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3925 msgstr "Zvoľte importovaný mbox súbor a cieľový priečinok."
3926
3927 #: src/import.c:178
3928 msgid "Importing file:"
3929 msgstr "Importovaný súbor:"
3930
3931 #: src/import.c:183
3932 msgid "Destination dir:"
3933 msgstr "Cieľový priečinok:"
3934
3935 #: src/import.c:242
3936 msgid "Select importing file"
3937 msgstr "Zvoľte súbor pre import"
3938
3939 #: src/importldif.c:190
3940 msgid "Please specify address book name and file to import."
3941 msgstr "Prosím zvoľte názov adresára a súboru pre import."
3942
3943 #: src/importldif.c:193
3944 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3945 msgstr "Zvoľte a premenujte názvy LDIF polí pre import."
3946
3947 #: src/importldif.c:196
3948 msgid "File imported."
3949 msgstr "Súbor importovaný."
3950
3951 #: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
3952 msgid "Please select a file."
3953 msgstr "Prozím zvoľte súbor."
3954
3955 #: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
3956 msgid "Address book name must be supplied."
3957 msgstr "Nebol zadaný názov adresára."
3958
3959 #: src/importldif.c:472
3960 msgid "Error reading LDIF fields."
3961 msgstr "Chyba pri čítaní LDIF polí."
3962
3963 #: src/importldif.c:495
3964 msgid "LDIF file imported successfully."
3965 msgstr "Súbor LDIFbol úspešne importovaný."
3966
3967 #: src/importldif.c:574
3968 msgid "Select LDIF File"
3969 msgstr "Zvoľte súbor LDIF"
3970
3971 #: src/importldif.c:662
3972 msgid ""
3973 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3974 "file data."
3975 msgstr "Zadajte názov adresára, ktorý bude vytvorený z údajov súboru LDIF."
3976
3977 #: src/importldif.c:668
3978 msgid "File Name"
3979 msgstr "Názov súboru"
3980
3981 #: src/importldif.c:679
3982 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3983 msgstr "Úplné určenie importovaného súboru LDIF."
3984
3985 #: src/importldif.c:688
3986 msgid "Select the LDIF file to import."
3987 msgstr "Zvoľte súbor LDIF pre import."
3988
3989 #: src/importldif.c:725
3990 msgid "R"
3991 msgstr "R"
3992
3993 #: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:465
3994 msgid "S"
3995 msgstr "V"
3996
3997 #: src/importldif.c:727
3998 msgid "LDIF Field Name"
3999 msgstr "Názov LDIF poľa"
4000
4001 #: src/importldif.c:728
4002 msgid "Attribute Name"
4003 msgstr "Názov atribútu"
4004
4005 #: src/importldif.c:783
4006 msgid "LDIF Field"
4007 msgstr "LDIF pole"
4008
4009 #: src/importldif.c:795
4010 msgid "Attribute"
4011 msgstr "Atribút"
4012
4013 #: src/importldif.c:806
4014 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
4015 msgstr "Pole ldif sa dá premenovať na názov uživateľského atribútu."
4016
4017 #: src/importldif.c:811
4018 msgid "???"
4019 msgstr "???"
4020
4021 #: src/importldif.c:829
4022 msgid ""
4023 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
4024 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
4025 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
4026 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
4027 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
4028 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
4029 "field for import."
4030 msgstr ""
4031 "Vyberte pole LDIF, ktoré bude premenované alebo zvolené pre import do "
4032 "zoznamu hore. Vyhradené polia (označené značkou v stĺpci \"R\") sú "
4033 "importované automaticky a nedajú sa premenovať. Kliknutie v stĺpci Vybrať "
4034 "(\"S\") pridá pole medzi importované. Kliknutie kdekoľvek inde v riadku "
4035 "umožní premenovať pole vo vstupnom riadku pod zoznamom. Dvojklik kdekoľvek v "
4036 "riadku pridá pole medzi importované polia."
4037
4038 #: src/importldif.c:841
4039 msgid "Select for Import"
4040 msgstr "Zvoľte pre import"
4041
4042 #: src/importldif.c:847
4043 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
4044 msgstr "Vyberte pole LDIF pre import do adresára."
4045
4046 #: src/importldif.c:850
4047 msgid " Modify "
4048 msgstr " Zmeniť "
4049
4050 #: src/importldif.c:856
4051 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
4052 msgstr "Toto tlačítko aktualizuje horný zoznam poskytnutými údajmi."
4053
4054 #: src/importldif.c:929
4055 msgid "Records Imported :"
4056 msgstr "Importované záznamy :"
4057
4058 #: src/importldif.c:960
4059 msgid "Import LDIF file into Address Book"
4060 msgstr "Importovať súbor LDIF do adresára"
4061
4062 #: src/importmutt.c:144
4063 msgid "Error importing MUTT file."
4064 msgstr "Chyba pri importovaní súboru MUTT."
4065
4066 #: src/importmutt.c:159
4067 msgid "Select MUTT File"
4068 msgstr "Zvoľte súbor MUTT"
4069
4070 #: src/importmutt.c:207
4071 msgid "Import MUTT file into Address Book"
4072 msgstr "Importovať súbor MUTT do adresára"
4073
4074 #: src/importmutt.c:295 src/importpine.c:296
4075 msgid "Please select a file to import."
4076 msgstr "Prozím zvoľte súbor pre import."
4077
4078 #: src/importpine.c:144
4079 msgid "Error importing Pine file."
4080 msgstr "Chyba pri importovaní súboru Pine."
4081
4082 #: src/importpine.c:159
4083 msgid "Select Pine File"
4084 msgstr "Vyberte súbor Pine"
4085
4086 #: src/importpine.c:207
4087 msgid "Import Pine file into Address Book"
4088 msgstr "Importovať súbor Pine do adresára"
4089
4090 #: src/inc.c:363
4091 msgid "Retrieving new messages"
4092 msgstr "Prijímam nové správy"
4093
4094 #: src/inc.c:410
4095 msgid "Standby"
4096 msgstr "Čakajte"
4097
4098 #: src/inc.c:540 src/inc.c:590
4099 msgid "Cancelled"
4100 msgstr "Zrušené"
4101
4102 #: src/inc.c:551
4103 msgid "Retrieving"
4104 msgstr "Prijímam"
4105
4106 #: src/inc.c:560
4107 #, c-format
4108 msgid "Done (%d message (%s) received)"
4109 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
4110 msgstr[0] "Hotovo (%d správa (%s) prijatá)"
4111 msgstr[1] "Hotovo (%d správy (%s) prijaté)"
4112 msgstr[2] "Hotovo (%d správ (%s) prijatých)"
4113
4114 #: src/inc.c:566
4115 msgid "Done (no new messages)"
4116 msgstr "Hotovo (žiadne nové správy)"
4117
4118 #: src/inc.c:571
4119 msgid "Connection failed"
4120 msgstr "Spojenie zlyhalo"
4121
4122 #: src/inc.c:574
4123 msgid "Auth failed"
4124 msgstr "Autentizácia zlyhala"
4125
4126 #: src/inc.c:587 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:300
4127 msgid "Timeout"
4128 msgstr "Timeout"
4129
4130 #: src/inc.c:685
4131 #, c-format
4132 msgid "Finished (%d new message)"
4133 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
4134 msgstr[0] "Dokončené (%d nová správa)"
4135 msgstr[1] "Dokončené (%d nové správy)"
4136 msgstr[2] "Dokončené (%d nových správ)"
4137
4138 #: src/inc.c:689
4139 msgid "Finished (no new messages)"
4140 msgstr "Dokončené (žiadne nové správy)"
4141
4142 #: src/inc.c:698
4143 msgid "Some errors occurred while getting mail."
4144 msgstr "Pri prijímaní pošty sa vyskytli chyby."
4145
4146 #: src/inc.c:739
4147 #, c-format
4148 msgid "%s: Retrieving new messages"
4149 msgstr "%s: Prijímam nové správy"
4150
4151 #: src/inc.c:772
4152 #, c-format
4153 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
4154 msgstr "Pripájam sa k serveru POP3: %s..."
4155
4156 #: src/inc.c:782
4157 #, c-format
4158 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
4159 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d\n"
4160
4161 #: src/inc.c:789
4162 #, c-format
4163 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
4164 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d"
4165
4166 #: src/inc.c:870 src/send_message.c:435
4167 msgid "Authenticating..."
4168 msgstr "Autentizácia..."
4169
4170 #: src/inc.c:871
4171 #, c-format
4172 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
4173 msgstr "Prijímam správy z %s (%s) ..."
4174
4175 #: src/inc.c:877
4176 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
4177 msgstr "Získavam počet nových správ (STAT)..."
4178
4179 #: src/inc.c:881
4180 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
4181 msgstr "Získavam počet nových správ (LAST)..."
4182
4183 #: src/inc.c:885
4184 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
4185 msgstr "Získavam počet nových správ (UIDL)..."
4186
4187 #: src/inc.c:889
4188 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
4189 msgstr "Získavam veľkosť správ (LIST)..."
4190
4191 #: src/inc.c:899
4192 #, c-format
4193 msgid "Deleting message %d"
4194 msgstr "Odstraňujem správu %d"
4195
4196 #: src/inc.c:906 src/send_message.c:453
4197 msgid "Quitting"
4198 msgstr "Odpájam sa"
4199
4200 #: src/inc.c:931
4201 #, c-format
4202 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
4203 msgstr "Prijímam správu (%d / %d) (%s / %s)"
4204
4205 #: src/inc.c:950
4206 #, c-format
4207 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
4208 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
4209 msgstr[0] "Prijímam (%d správa (%s) prijatá)"
4210 msgstr[1] "Prijímam (%d správy (%s) prijaté)"
4211 msgstr[2] "Prijímam (%d správ (%s) prijatých)"
4212
4213 #: src/inc.c:1106
4214 msgid "Connection failed."
4215 msgstr "Spojenie zlyhalo."
4216
4217 #: src/inc.c:1109
4218 #, c-format
4219 msgid "Connection to %s:%d failed."
4220 msgstr "Spojenie k %s:%d zlyhalo."
4221
4222 #: src/inc.c:1114
4223 msgid "Error occurred while processing mail."
4224 msgstr "Pri spracovávaní pošty sa vyskytla chyba."
4225
4226 #: src/inc.c:1119
4227 #, c-format
4228 msgid ""
4229 "Error occurred while processing mail:\n"
4230 "%s"
4231 msgstr ""
4232 "Pri spracovávaní pošty sa vyskytla chyba:\n"
4233 "%s"
4234
4235 #: src/inc.c:1125
4236 msgid "No disk space left."
4237 msgstr "Na disku už nie je miesto."
4238
4239 #: src/inc.c:1130
4240 msgid "Can't write file."
4241 msgstr "Nedá sa zapisovať do súboru."
4242
4243 #: src/inc.c:1135
4244 msgid "Socket error."
4245 msgstr "Chyba socketu."
4246
4247 #: src/inc.c:1138
4248 #, c-format
4249 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
4250 msgstr "Chyba socketu pri spojení s %s:%d."
4251
4252 #: src/inc.c:1143 src/send_message.c:366 src/send_message.c:578
4253 msgid "Connection closed by the remote host."
4254 msgstr "Vzdialený hostiteľ ukončil spojenie."
4255
4256 #: src/inc.c:1146
4257 #, c-format
4258 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
4259 msgstr "Vzdialený hostiteľ %s:%d ukončil spojenie."
4260
4261 #: src/inc.c:1151
4262 msgid "Mailbox is locked."
4263 msgstr "Mailbox je zamknutý."
4264
4265 #: src/inc.c:1155
4266 #, c-format
4267 msgid ""
4268 "Mailbox is locked:\n"
4269 "%s"
4270 msgstr ""
4271 "Mailbox je zamknutý:\n"
4272 "%s"
4273
4274 #: src/inc.c:1161 src/send_message.c:563
4275 msgid "Authentication failed."
4276 msgstr "Autentizácia bola neúspešná."
4277
4278 #: src/inc.c:1166 src/send_message.c:566
4279 #, c-format
4280 msgid ""
4281 "Authentication failed:\n"
4282 "%s"
4283 msgstr ""
4284 "Autentizácia bola neúspešná:\n"
4285 "%s"
4286
4287 #: src/inc.c:1171 src/send_message.c:582
4288 msgid "Session timed out."
4289 msgstr "Čas spojenia vypršal."
4290
4291 #: src/inc.c:1174
4292 #, c-format
4293 msgid "Connection to %s:%d timed out."
4294 msgstr "Spojenie k %s:%d zlyhalo."
4295
4296 #: src/inc.c:1209
4297 msgid "Incorporation cancelled\n"
4298 msgstr "Začleňovanie zrušené\n"
4299
4300 #: src/inc.c:1446
4301 #, c-format
4302 msgid "You're working offline. Override for %d minutes?"
4303 msgstr "Pracujete offline. Pripojiť sa počas nasledujúcich %d minút?"
4304
4305 #: src/inc.c:1449 src/toolbar.c:1968
4306 msgid "Offline warning"
4307 msgstr "Offline varovanie"
4308
4309 #: src/inc.c:1451
4310 msgid "On_ly once"
4311 msgstr "Iba _raz"
4312
4313 #: src/ldif.c:870
4314 msgid "Nick Name"
4315 msgstr "Prezývka"
4316
4317 #: src/main.c:172
4318 #, c-format
4319 msgid ""
4320 "File '%s' already exists.\n"
4321 "Can't create folder."
4322 msgstr ""
4323 "Súbor '%s' už existuje.\n"
4324 "Priečinok sa nedá vytvoriť."
4325
4326 #: src/main.c:254
4327 #, c-format
4328 msgid ""
4329 "Configuration for Sylpheed-Claws %s found.\n"
4330 "Do you want to migrate this configuration?"
4331 msgstr ""
4332 "Bola nájdená konfigurácia pre Sylpheed-Claws %s.\n"
4333 "Chcete túto konfiguráciu premigrovať a použiť?"
4334
4335 #: src/main.c:257
4336 msgid "1.0.5 or previous"
4337 msgstr "1.0.5 alebo starší"
4338
4339 #: src/main.c:257
4340 msgid "1.9.15 or previous"
4341 msgstr "1.9.15 alebo starší"
4342
4343 #: src/main.c:260
4344 msgid "Migration of configuration"
4345 msgstr "Migrácia konfigurácie"
4346
4347 #: src/main.c:265
4348 msgid "Copying configuration..."
4349 msgstr "Kopírujem konfiguráciu..."
4350
4351 #: src/main.c:270
4352 msgid "Migration failed!"
4353 msgstr "Migrácia sa nepodarila!"
4354
4355 #: src/main.c:337
4356 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
4357 msgstr "glib nepodporuje g_thread.\n"
4358
4359 #: src/main.c:716
4360 #, c-format
4361 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
4362 msgstr "Použitie: %s [VOĽBY]...\n"
4363
4364 #: src/main.c:718
4365 msgid "  --compose [address]    open composition window"
4366 msgstr "  --compose [adresa]    otvorí okno pre písanie novej správy"
4367
4368 #: src/main.c:719
4369 msgid ""
4370 "  --attach file1 [file2]...\n"
4371 "                         open composition window with specified files\n"
4372 "                         attached"
4373 msgstr ""
4374 "  --attach file1 [file2]...\n"
4375 "                         otvorí okno pre písanie novej správy s pripojenými "
4376 "uvedenými\n"
4377 "                         súbormi"
4378
4379 #: src/main.c:722
4380 msgid "  --receive              receive new messages"
4381 msgstr "  --receive              prijme nové správy"
4382
4383 #: src/main.c:723
4384 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
4385 msgstr "  --receive-all          prijme nové správy pre všetky kontá"
4386
4387 #: src/main.c:724
4388 msgid "  --send                 send all queued messages"
4389 msgstr "  --send                 pošle všetky správy vo výstupnej fronte"
4390
4391 #: src/main.c:725
4392 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
4393 msgstr "  --status [priečinok]...   zobrazí celkový počet správ"
4394
4395 #: src/main.c:726
4396 msgid ""
4397 "  --status-full [folder]...\n"
4398 "                         show the status of each folder"
4399 msgstr ""
4400 "  --status-full [priečinok]...\n"
4401 "                        zobrazí stav jednotlivých priečinkov"
4402
4403 #: src/main.c:728
4404 msgid "  --online               switch to online mode"
4405 msgstr "  --online               prepne do online režimu"
4406
4407 #: src/main.c:729
4408 msgid "  --offline              switch to offline mode"
4409 msgstr "  --offline              prepne do režimu offline"
4410
4411 #: src/main.c:730
4412 #, fuzzy
4413 msgid "  --exit                 exit Sylpheed-Claws"
4414 msgstr "  --send                 pošle všetky správy vo výstupnej fronte"
4415
4416 #: src/main.c:731
4417 msgid "  --debug                debug mode"
4418 msgstr "  --debug                ladiaci mód"
4419
4420 #: src/main.c:732
4421 msgid "  --help                 display this help and exit"
4422 msgstr "  --help                zobrazí túto nápovedu a ukončí program"
4423
4424 #: src/main.c:733
4425 msgid "  --version              output version information and exit"
4426 msgstr ""
4427 "  --version                zobrazí informácie o verzii a ukončí program"
4428
4429 #: src/main.c:734
4430 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
4431 msgstr "  --config-dir           výstupný priečinok s nastaveniami"
4432
4433 #: src/main.c:774 src/summaryview.c:5470
4434 #, c-format
4435 msgid "Processing (%s)..."
4436 msgstr "Spracúvam (%s)..."
4437
4438 #: src/main.c:777
4439 msgid "top level folder"
4440 msgstr "priečinok vrchnej úrovne"
4441
4442 #: src/main.c:835
4443 msgid "Really quit?"
4444 msgstr "Naozaj ukončiť?"
4445
4446 #: src/main.c:836
4447 msgid "Composing message exists."
4448 msgstr "Máte rozpísanú správu."
4449
4450 #: src/main.c:837
4451 msgid "_Save to Draft"
4452 msgstr "Uložiť medzi _koncepty"
4453
4454 #: src/main.c:837
4455 msgid "_Discard them"
4456 msgstr "_Zahodiť"
4457
4458 #: src/main.c:837
4459 msgid "Do_n't quit"
4460 msgstr "_Neukončiť"
4461
4462 #: src/main.c:851
4463 msgid "Queued messages"
4464 msgstr "Správy vo fronte"
4465
4466 #: src/main.c:852
4467 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
4468 msgstr "Vo fronte sú neodoslané správy. Ukončiť program?"
4469
4470 #: src/main.c:1111 src/toolbar.c:2000
4471 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
4472 msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
4473
4474 #: src/mainwindow.c:454 src/messageview.c:156
4475 msgid "/_File"
4476 msgstr "/_Súbor"
4477
4478 #: src/mainwindow.c:455
4479 msgid "/_File/_Add mailbox"
4480 msgstr "/_Súbor/_Pridať schránku"
4481
4482 #: src/mainwindow.c:456
4483 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
4484 msgstr "/_Súbor/_Pridať schránku/MH..."
4485
4486 #: src/mainwindow.c:457 src/mainwindow.c:459 src/mainwindow.c:464
4487 #: src/mainwindow.c:466 src/mainwindow.c:469 src/mainwindow.c:472
4488 #: src/messageview.c:159
4489 msgid "/_File/---"
4490 msgstr "/_Súbor/---"
4491
4492 #: src/mainwindow.c:458
4493 msgid "/_File/Change folder order"
4494 msgstr "/_Súbor/Zmeniť triedenie priečinkov"
4495
4496 #: src/mainwindow.c:460
4497 msgid "/_File/_Import mbox file..."
4498 msgstr "/_Súbor/_Importovať súbor mbox..."
4499
4500 #: src/mainwindow.c:461
4501 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
4502 msgstr "/_Súbor/_Exportovať do súboru mbox..."
4503
4504 #: src/mainwindow.c:462
4505 msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
4506 msgstr "/_Súbor/_Exportovať výber do súboru mbox..."
4507
4508 #: src/mainwindow.c:465
4509 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
4510 msgstr "/_Súbor/Vyčistiť _všetky odpadkové koše"
4511
4512 #: src/mainwindow.c:467 src/messageview.c:157
4513 msgid "/_File/_Save as..."
4514 msgstr "/_Súbor/_Uložiť ako..."
4515
4516 #: src/mainwindow.c:468 src/messageview.c:158
4517 msgid "/_File/_Print..."
4518 msgstr "/_Súbor/_Tlačiť..."
4519
4520 #: src/mainwindow.c:470
4521 msgid "/_File/_Work offline"
4522 msgstr "/_Súbor/Pracovať _offline"
4523
4524 #: src/mainwindow.c:471
4525 msgid "/_File/Synchronise folders"
4526 msgstr "/_Súbor/S_ynchronizovať priečinky"
4527
4528 #: src/mainwindow.c:474
4529 msgid "/_File/E_xit"
4530 msgstr "/_Súbor/Uk_ončiť"
4531
4532 #: src/mainwindow.c:479
4533 msgid "/_Edit/Select _thread"
4534 msgstr "/_Upraviť/Zvoliť _vlákno"
4535
4536 #: src/mainwindow.c:481 src/messageview.c:166
4537 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
4538 msgstr "/_Upraviť/Vy_hľadať v aktuálnej správe..."
4539
4540 #: src/mainwindow.c:483
4541 msgid "/_Edit/_Search folder..."
4542 msgstr "/_Upraviť/_Vyhľadať v správach..."
4543
4544 #: src/mainwindow.c:484
4545 msgid "/_Edit/_Quick search"
4546 msgstr "/_Upraviť/_Rýchle vyhľadanie"
4547
4548 #: src/mainwindow.c:485 src/messageview.c:169 src/summaryview.c:453
4549 msgid "/_View"
4550 msgstr "/_Zobraziť"
4551
4552 #: src/mainwindow.c:486
4553 msgid "/_View/Show or hi_de"
4554 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť"
4555
4556 #: src/mainwindow.c:487
4557 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
4558 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Strom priečinkov"
4559
4560 #: src/mainwindow.c:489
4561 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
4562 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Zobrazenie správy"
4563
4564 #: src/mainwindow.c:491
4565 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
4566 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov"
4567
4568 #: src/mainwindow.c:493
4569 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
4570 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Ikony _a text"
4571
4572 #: src/mainwindow.c:495
4573 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
4574 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/_Ikony"
4575
4576 #: src/mainwindow.c:497
4577 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
4578 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/_Text"
4579
4580 #: src/mainwindow.c:499
4581 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
4582 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Žiad_ne"
4583
4584 #: src/mainwindow.c:501
4585 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
4586 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/Stavový _riadok"
4587
4588 #: src/mainwindow.c:503 src/mainwindow.c:506 src/mainwindow.c:537
4589 #: src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:672 src/mainwindow.c:676
4590 #: src/messageview.c:270
4591 msgid "/_View/---"
4592 msgstr "/_Zobraziť/---"
4593
4594 #: src/mainwindow.c:504
4595 msgid "/_View/Separate f_older tree"
4596 msgstr "/_Zobraziť/Samostatný str_om priečinkov"
4597
4598 #: src/mainwindow.c:505
4599 msgid "/_View/Separate _message view"
4600 msgstr "/_Zobraziť/Samostatné zobraz_enie správy"
4601
4602 #: src/mainwindow.c:507
4603 msgid "/_View/_Sort"
4604 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť"
4605
4606 #: src/mainwindow.c:508
4607 msgid "/_View/_Sort/by _number"
4608 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa čí_sla"
4609
4610 #: src/mainwindow.c:509
4611 msgid "/_View/_Sort/by S_ize"
4612 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _veľkosti"
4613
4614 #: src/mainwindow.c:510
4615 msgid "/_View/_Sort/by _Date"
4616 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _dátumu"
4617
4618 #: src/mainwindow.c:511
4619 msgid "/_View/_Sort/by _From"
4620 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _odosielateľa"
4621
4622 #: src/mainwindow.c:512
4623 msgid "/_View/_Sort/by _To"
4624 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _príjemcu"
4625
4626 #: src/mainwindow.c:513
4627 msgid "/_View/_Sort/by S_ubject"
4628 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa p_redmetu"
4629
4630 #: src/mainwindow.c:514
4631 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
4632 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _farebného označenia"
4633
4634 #: src/mainwindow.c:516
4635 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
4636 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _značky"
4637
4638 #: src/mainwindow.c:517
4639 msgid "/_View/_Sort/by _status"
4640 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _stavu"
4641
4642 #: src/mainwindow.c:518
4643 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
4644 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa prí_loh"
4645
4646 #: src/mainwindow.c:520
4647 msgid "/_View/_Sort/by score"
4648 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _hodnotenia"
4649
4650 #: src/mainwindow.c:521
4651 msgid "/_View/_Sort/by locked"
4652 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa zámku"
4653
4654 #: src/mainwindow.c:522
4655 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
4656 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/_Netriediť"
4657
4658 #: src/mainwindow.c:523 src/mainwindow.c:526
4659 msgid "/_View/_Sort/---"
4660 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/---"
4661
4662 #: src/mainwindow.c:524
4663 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
4664 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Vzostupne"
4665
4666 #: src/mainwindow.c:525
4667 msgid "/_View/_Sort/Descending"
4668 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Zostupne"
4669
4670 #: src/mainwindow.c:527
4671 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
4672 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Zos_kupiť podľa predmetu"
4673
4674 #: src/mainwindow.c:529
4675 msgid "/_View/Th_read view"
4676 msgstr "/_Zobraziť/Zobraziť _vlákna"
4677
4678 #: src/mainwindow.c:530
4679 msgid "/_View/E_xpand all threads"
4680 msgstr "/_Zobraziť/_Rozbaliť všetky vlákna"
4681
4682 #: src/mainwindow.c:531
4683 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
4684 msgstr "/_Zobraziť/Zba_liť všetky vlákna"
4685
4686 #: src/mainwindow.c:532
4687 msgid "/_View/_Hide read messages"
4688 msgstr "/_Zobraziť/S_kryť prečítané správy"
4689
4690 #: src/mainwindow.c:533
4691 msgid "/_View/Set displayed _columns"
4692 msgstr "/_Zobraziť/Nastav_iť zobrazované položky"
4693
4694 #: src/mainwindow.c:534
4695 msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Folder list..."
4696 msgstr "/_Zobraziť/Nastav_iť zobrazované položky/v zozname _priečinkov..."
4697
4698 #: src/mainwindow.c:535
4699 msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Message list..."
4700 msgstr "/_Zobraziť/Nastav_iť zobrazované položky/v zozname _správ..."
4701
4702 #: src/mainwindow.c:538
4703 msgid "/_View/_Go to"
4704 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na"
4705
4706 #: src/mainwindow.c:539
4707 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
4708 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/_Predošlú správu"
4709
4710 #: src/mainwindow.c:540
4711 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
4712 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ď_alšiu správu"
4713
4714 #: src/mainwindow.c:541 src/mainwindow.c:546 src/mainwindow.c:549
4715 #: src/mainwindow.c:554 src/mainwindow.c:559
4716 msgid "/_View/_Go to/---"
4717 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/---"
4718
4719 #: src/mainwindow.c:542
4720 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
4721 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/P_redošlú neprečítanú správu"
4722
4723 #: src/mainwindow.c:544
4724 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
4725 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalšiu n_eprečítanú správu"
4726
4727 #: src/mainwindow.c:547
4728 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
4729 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú no_vú správu"
4730
4731 #: src/mainwindow.c:548
4732 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
4733 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalši_u novú správu"
4734
4735 #: src/mainwindow.c:550
4736 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
4737 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú _označenú správu"
4738
4739 #: src/mainwindow.c:552
4740 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
4741 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalšiu o_značenú správu"
4742
4743 #: src/mainwindow.c:555
4744 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
4745 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú správu s návestí_m"
4746
4747 #: src/mainwindow.c:557
4748 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
4749 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďa_lšiu správu s návestím"
4750
4751 #: src/mainwindow.c:560
4752 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
4753 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Iný priečino_k..."
4754
4755 #: src/mainwindow.c:564 src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:172
4756 msgid "/_View/Character _encoding/---"
4757 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/---"
4758
4759 #: src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:176
4760 msgid "/_View/Character _encoding"
4761 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie"
4762
4763 #: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:177
4764 msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
4765 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/_Automaticky zistiť"
4766
4767 #: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:180
4768 msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
4769 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/7bit ascii (US-ASC_II)"
4770
4771 #: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:183
4772 msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
4773 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Unicode (_UTF-8)"
4774
4775 #: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:186
4776 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
4777 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-_1)"
4778
4779 #: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:188
4780 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
4781 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-15)"
4782
4783 #: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:190
4784 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
4785 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Západná Európa (Windows-1252)"
4786
4787 #: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:193
4788 msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
4789 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
4790
4791 #: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:196
4792 msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
4793 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/_Pobaltie (ISO-8859-13)"
4794
4795 #: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:198
4796 msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
4797 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Pobaltie (ISO-8859-_4)"
4798
4799 #: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:201
4800 msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
4801 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Grécko (ISO-8859-_7)"
4802
4803 #: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:204
4804 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
4805 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Hebrejčina (ISO-8859-_8)"
4806
4807 #: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:206
4808 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
4809 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Hebrejčina (Windows-1255)"
4810
4811 #: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:209
4812 msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
4813 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Turecko (ISO-8859-_9)"
4814
4815 #: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:212
4816 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
4817 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (ISO-8859-_5)"
4818
4819 #: src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:214
4820 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
4821 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-_R)"
4822
4823 #: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:216
4824 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
4825 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-U)"
4826
4827 #: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:218
4828 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
4829 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (Windows-1251)"
4830
4831 #: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:221
4832 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
4833 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-_JP)"
4834
4835 #: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:223
4836 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
4837 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-JP-2)"
4838
4839 #: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:225
4840 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
4841 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (_EUC-JP)"
4842
4843 #: src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:227
4844 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
4845 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (_Shift__JIS)"
4846
4847 #: src/mainwindow.c:630 src/messageview.c:230
4848 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
4849 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
4850
4851 #: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:232
4852 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
4853 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GBK)"
4854
4855 #: src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:234
4856 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
4857 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Tradičná čínština (_Big5)"
4858
4859 #: src/mainwindow.c:636 src/messageview.c:236
4860 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
4861 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Tradičná čínština (EUC-_TW)"
4862
4863 #: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:238
4864 msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
4865 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Čínština (ISO-2022-_CN)"
4866
4867 #: src/mainwindow.c:642 src/messageview.c:241
4868 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
4869 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Kórea (EUC-_KR)"
4870
4871 #: src/mainwindow.c:644 src/messageview.c:243
4872 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
4873 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Kórea (ISO-2022-KR)"
4874
4875 #: src/mainwindow.c:648 src/messageview.c:246
4876 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
4877 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Thajsko (TIS-620)"
4878
4879 #: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:248
4880 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
4881 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Thajsko (Windows-874)"
4882
4883 #: src/mainwindow.c:657 src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:255
4884 #: src/messageview.c:261
4885 msgid "/_View/Decode/---"
4886 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať/---"
4887
4888 #: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:258
4889 msgid "/_View/Decode"
4890 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať"
4891
4892 #: src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:259
4893 msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
4894 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať/_Automaticky zistiť"
4895
4896 #: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:262
4897 msgid "/_View/Decode/_8bit"
4898 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať/_8bit"
4899
4900 #: src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:263
4901 msgid "/_View/Decode/_Quoted printable"
4902 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať/_Quoted printable"
4903
4904 #: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:264
4905 msgid "/_View/Decode/_Base64"
4906 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať/_Base64"
4907
4908 #: src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:265
4909 msgid "/_View/Decode/_Uuencode"
4910 msgstr "/_Zobraziť/Dekódovať/_Uuencode"
4911
4912 #: src/mainwindow.c:673 src/summaryview.c:454
4913 msgid "/_View/Open in new _window"
4914 msgstr "/_Zobraziť/Otvoriť v _novom okne"
4915
4916 #: src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:271
4917 msgid "/_View/Mess_age source"
4918 msgstr "/_Zobraziť/Zdrojový kód správ_y"
4919
4920 #: src/mainwindow.c:675
4921 msgid "/_View/Show all headers"
4922 msgstr "/_Zobraziť/Zobraziť všetky hlavičky"
4923
4924 #: src/mainwindow.c:677
4925 msgid "/_View/_Update summary"
4926 msgstr "/_Zobraziť/_Aktualizovať zoznam"
4927
4928 #: src/mainwindow.c:680
4929 msgid "/_Message/Recei_ve"
4930 msgstr "/Sp_ráva/Pri_jať"
4931
4932 #: src/mainwindow.c:681
4933 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
4934 msgstr "/Sp_ráva/Prijať poštu pre _súčasné konto"
4935
4936 #: src/mainwindow.c:683
4937 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
4938 msgstr "/Sp_ráva/Prijať poštu pre _všetky kontá"
4939
4940 #: src/mainwindow.c:685
4941 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
4942 msgstr "/Sp_ráva/_Ukončiť prijímanie"
4943
4944 #: src/mainwindow.c:687
4945 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
4946 msgstr "/Sp_ráva/Pri_jať/---"
4947
4948 #: src/mainwindow.c:688
4949 msgid "/_Message/_Send queued messages"
4950 msgstr "/Sp_ráva/_Odoslať správy vo fronte"
4951
4952 #: src/mainwindow.c:690
4953 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
4954 msgstr "/Sp_ráva/_Napísať novú správu"
4955
4956 #: src/mainwindow.c:691
4957 msgid "/_Message/Compose a news message"
4958 msgstr "/Sp_ráva/Napísať novu n_ews správu"
4959
4960 #: src/mainwindow.c:692 src/messageview.c:278
4961 msgid "/_Message/_Reply"
4962 msgstr "/Sp_ráva/O_dpovedať"
4963
4964 #: src/mainwindow.c:693
4965 msgid "/_Message/Repl_y to"
4966 msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu"
4967
4968 #: src/mainwindow.c:694 src/messageview.c:279
4969 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
4970 msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu/_všetkým"
4971
4972 #: src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:281
4973 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
4974 msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu/_odosielateľovi"
4975
4976 #: src/mainwindow.c:696 src/messageview.c:283
4977 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
4978 msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu/do _diskusnej skupiny"
4979
4980 #: src/mainwindow.c:698
4981 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
4982 msgstr "/Sp_ráva/Follow-up a odpovedať"
4983
4984 #: src/mainwindow.c:700 src/messageview.c:286
4985 msgid "/_Message/_Forward"
4986 msgstr "/Sp_ráva/_Poslať ďalej"
4987
4988 #: src/mainwindow.c:701 src/messageview.c:287
4989 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
4990 msgstr "/Sp_ráva/Poslať ako p_rílohu"
4991
4992 #: src/mainwindow.c:702
4993 msgid "/_Message/Redirect"
4994 msgstr "/Sp_ráva/Pre_smerovať"
4995
4996 #: src/mainwindow.c:704
4997 msgid "/_Message/M_ove..."
4998 msgstr "/Sp_ráva/Pres_unúť..."
4999
5000 #: src/mainwindow.c:705
5001 msgid "/_Message/_Copy..."
5002 msgstr "/Sp_ráva/_Kopírovať..."
5003
5004 #: src/mainwindow.c:706
5005 msgid "/_Message/Move to _trash"
5006 msgstr "/Sp_ráva/Presunúť do _koša"
5007
5008 #: src/mainwindow.c:707
5009 msgid "/_Message/_Delete..."
5010 msgstr "/Sp_ráva/Z_mazať..."
5011
5012 #: src/mainwindow.c:708
5013 msgid "/_Message/Cancel a news message"
5014 msgstr "/Sp_ráva/S_tornovať news správu"
5015
5016 #: src/mainwindow.c:710
5017 msgid "/_Message/_Mark"
5018 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť"
5019
5020 #: src/mainwindow.c:711
5021 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
5022 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/O_značiť"
5023
5024 #: src/mainwindow.c:712
5025 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
5026 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/O_dznačiť"
5027
5028 #: src/mainwindow.c:713
5029 msgid "/_Message/_Mark/---"
5030 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/---"
5031
5032 #: src/mainwindow.c:714
5033 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
5034 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť ako _neprečítané"
5035
5036 #: src/mainwindow.c:715
5037 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
5038 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť ako _prečítané"
5039
5040 #: src/mainwindow.c:717
5041 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
5042 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť _všetky ako prečítané"
5043
5044 #: src/mainwindow.c:719 src/messageview.c:291
5045 msgid "/_Message/Re-_edit"
5046 msgstr "/Sp_ráva/Znovu _editovať"
5047
5048 #: src/mainwindow.c:722
5049 msgid "/_Tools/_Address book..."
5050 msgstr "/_Nástroje/_Adresár..."
5051
5052 #: src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:295
5053 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
5054 msgstr "/_Nástroje/Pridať _odosielateľa do adresára"
5055
5056 #: src/mainwindow.c:725
5057 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
5058 msgstr "/_Nástroje/_Zozbierať správy"
5059
5060 #: src/mainwindow.c:726
5061 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
5062 msgstr "/_Nástroje/_Zozbierať správy/z _priečinka..."
5063
5064 #: src/mainwindow.c:728
5065 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
5066 msgstr "/_Nástroje/_Zozbierať správy/zo _správ..."
5067
5068 #: src/mainwindow.c:731
5069 msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
5070 msgstr "/_Nástroje/Filtrovať _všetky správy v priečinku"
5071
5072 #: src/mainwindow.c:733
5073 msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
5074 msgstr "/_Nástroje/_Filtrovať zvolené správy"
5075
5076 #: src/mainwindow.c:735 src/messageview.c:298
5077 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
5078 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra"
5079
5080 #: src/mainwindow.c:736 src/messageview.c:300
5081 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
5082 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/_Automaticky"
5083
5084 #: src/mainwindow.c:738 src/messageview.c:302
5085 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
5086 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/podľa _odosielateľa"
5087
5088 #: src/mainwindow.c:740 src/messageview.c:304
5089 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
5090 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/podľa _príjemcu"
5091
5092 #: src/mainwindow.c:742 src/messageview.c:306
5093 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
5094 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/podľa p_redmetu"
5095
5096 #: src/mainwindow.c:744
5097 msgid "/_Tools/C_reate processing rule"
5098 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania"
5099
5100 #: src/mainwindow.c:745
5101 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/_Automatically"
5102 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/_Automaticky"
5103
5104 #: src/mainwindow.c:747
5105 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _From"
5106 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa _odosielateľa"
5107
5108 #: src/mainwindow.c:749
5109 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _To"
5110 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa _príjemcu"
5111
5112 #: src/mainwindow.c:751
5113 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _Subject"
5114 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa p_redmetu"
5115
5116 #: src/mainwindow.c:756
5117 msgid "/_Tools/Ch_eck for new messages in all folders"
5118 msgstr "/_Nástroje/Pri_jať nové správy vo všetkých priečinkoch"
5119
5120 #: src/mainwindow.c:758
5121 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
5122 msgstr "/_Nástroje/Zmazať du_plikátne správy"
5123
5124 #: src/mainwindow.c:760
5125 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In selected folder"
5126 msgstr "/_Nástroje/Zmazať du_plikátne správy/V zvolenom priečinku"
5127
5128 #: src/mainwindow.c:762
5129 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In all folders"
5130 msgstr "/_Nástroje/Zmazať du_plikátne správy/Vo všetkých priečinkoch"
5131
5132 #: src/mainwindow.c:765
5133 msgid "/_Tools/E_xecute"
5134 msgstr "/_Nástroje/V_ykonať"
5135
5136 #: src/mainwindow.c:768
5137 msgid "/_Tools/SSL cer_tificates..."
5138 msgstr "/_Nástroje/SSL certi_fikáty..."
5139
5140 #: src/mainwindow.c:772
5141 msgid "/_Tools/_Log window"
5142 msgstr "/_Nástroje/Okno _záznamu"
5143
5144 #: src/mainwindow.c:774
5145 msgid "/_Configuration"
5146 msgstr "/Nastav_enie"
5147
5148 #: src/mainwindow.c:775
5149 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
5150 msgstr "/Nastav_enie/_Zmeniť aktívne konto"
5151
5152 #       : src/mainwindow.c:773
5153 #: src/mainwindow.c:777
5154 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
5155 msgstr "/Nastav_enie/Nastavenie aktívneho _konta..."
5156
5157 #: src/mainwindow.c:779
5158 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
5159 msgstr "/Nastav_enie/Vytvoriť _nové konto..."
5160
5161 #: src/mainwindow.c:781
5162 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
5163 msgstr "/Nastav_enie/_Upraviť kontá..."
5164
5165 #: src/mainwindow.c:783
5166 msgid "/_Configuration/---"
5167 msgstr "/Nastav_enie/---"
5168
5169 #: src/mainwindow.c:784
5170 msgid "/_Configuration/P_references..."
5171 msgstr "/Nastav_enie/_Nastavenia..."
5172
5173 #: src/mainwindow.c:786
5174 msgid "/_Configuration/Pre-pr_ocessing..."
5175 msgstr "/Nastav_enie/Úvodné _spracúvanie..."
5176
5177 #: src/mainwindow.c:788
5178 msgid "/_Configuration/Post-pro_cessing..."
5179 msgstr "/Nastav_enie/_Dodatočné spracúvanie..."
5180
5181 #: src/mainwindow.c:790
5182 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
5183 msgstr "/Nastav_enie/_Filtrovanie..."
5184
5185 #: src/mainwindow.c:792
5186 msgid "/_Configuration/_Templates..."
5187 msgstr "/Nastav_enie/Š_ablóny..."
5188
5189 #: src/mainwindow.c:793
5190 msgid "/_Configuration/_Actions..."
5191 msgstr "/Nastav_enie/_Akcie..."
5192
5193 #: src/mainwindow.c:794
5194 msgid "/_Configuration/Plu_gins..."
5195 msgstr "/Nastav_enie/_Pluginy..."
5196
5197 #: src/mainwindow.c:798
5198 msgid "/_Help/_Manual"
5199 msgstr "/Nápo_veda/_Manuál"
5200
5201 #: src/mainwindow.c:800
5202 msgid "/_Help/_Online User-contributed FAQ"
5203 msgstr "/Nápo_veda/_Online používateľské FAQ"
5204
5205 #: src/mainwindow.c:802
5206 msgid "/_Help/Icon _Legend"
5207 msgstr ""
5208
5209 #: src/mainwindow.c:803
5210 msgid "/_Help/---"
5211 msgstr "/Nápo_veda/---"
5212
5213 #: src/mainwindow.c:951
5214 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
5215 msgstr "Ste pripojený. Kliknite na ikonu ak sa chcete odpojiť"
5216
5217 #: src/mainwindow.c:955
5218 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
5219 msgstr "Ste odpojený. Kliknite na ikonu ak sa chcete pripojiť"
5220
5221 #: src/mainwindow.c:972
5222 msgid "Select account"
5223 msgstr "Zvoliť konto"
5224
5225 #: src/mainwindow.c:1334 src/mainwindow.c:1375 src/mainwindow.c:1411
5226 #: src/mainwindow.c:1451 src/prefs_folder_item.c:592
5227 msgid "Untitled"
5228 msgstr "Bez názvu"
5229
5230 #: src/mainwindow.c:1452
5231 msgid "none"
5232 msgstr "žiadny"
5233
5234 #: src/mainwindow.c:1715
5235 msgid "Delete all messages in trash folders?"
5236 msgstr "Zmazať všetky správy v košoch?"
5237
5238 #: src/mainwindow.c:1734
5239 msgid "Add mailbox"
5240 msgstr "Pridať mailbox"
5241
5242 #: src/mainwindow.c:1735
5243 msgid ""
5244 "Input the location of mailbox.\n"
5245 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
5246 "scanned automatically."
5247 msgstr ""
5248 "Zadajte umiestnenie mailboxu.\n"
5249 "Ak zadáte existujúci mailbox, bude\n"
5250 "automaticky prehľadaný."
5251
5252 #: src/mainwindow.c:1741
5253 #, c-format
5254 msgid "The mailbox '%s' already exists."
5255 msgstr "Mailbox '%s' už existuje."
5256
5257 #: src/mainwindow.c:1746 src/setup.c:51
5258 msgid "Mailbox"
5259 msgstr "Mailbox"
5260
5261 #: src/mainwindow.c:1751 src/setup.c:54
5262 msgid ""
5263 "Creation of the mailbox failed.\n"
5264 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
5265 "there."
5266 msgstr ""
5267 "Nepodarilo sa vytvoriť mailbox.\n"
5268 "Pravdepodobne už niektoré súbory existujú, alebo tam nemáte práva na "
5269 "zapisovanie."
5270
5271 #: src/mainwindow.c:2106
5272 msgid "Sylpheed-Claws - Folder View"
5273 msgstr "Sylpheed-Claws - Zobrazenie priečinku"
5274
5275 #: src/mainwindow.c:2142 src/messageview.c:780
5276 msgid "Sylpheed-Claws - Message View"
5277 msgstr "Sylpheed-Claws - Zobrazenie správy"
5278
5279 #: src/mainwindow.c:2533 src/plugins/trayicon/trayicon.c:369
5280 msgid "Exit"
5281 msgstr "Ukončiť"
5282
5283 #: src/mainwindow.c:2533
5284 msgid "Exit Sylpheed-Claws?"
5285 msgstr "Ukončiť Sylpheed-Claws?"
5286
5287 #: src/mainwindow.c:2685
5288 msgid "Folder synchronisation"
5289 msgstr "Synchronizácia priečinkov"
5290
5291 #: src/mainwindow.c:2686
5292 msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
5293 msgstr "Chcete teraz synchronizovať Vaše priečinky?"
5294
5295 #: src/mainwindow.c:2948
5296 msgid "Deleting duplicated messages..."
5297 msgstr "Mažem duplikátne správy..."
5298
5299 #: src/mainwindow.c:2982
5300 #, c-format
5301 msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
5302 msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
5303 msgstr[0] "%d duplikátna správa v %d priečinkoch bola zmazaná.\n"
5304 msgstr[1] "%d duplikátne správy v %d priečinkoch boli zmazané.\n"
5305 msgstr[2] "%d duplikátnych správ v %d priečinkoch bolo zmazaných.\n"
5306
5307 #: src/mainwindow.c:3123 src/summaryview.c:4250
5308 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
5309 msgstr "Pravidlá spracúvania použité pred pravidlami priečinkov"
5310
5311 #: src/mainwindow.c:3131
5312 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
5313 msgstr "Pravidlá spracúvania použité po pravidlách priečinkov"
5314
5315 #: src/mainwindow.c:3139 src/summaryview.c:4259
5316 msgid "Filtering configuration"
5317 msgstr "Nastavenie filtrovania"
5318
5319 #: src/matcher.c:1237 src/matcher.c:1238 src/matcher.c:1239 src/matcher.c:1240
5320 #: src/matcher.c:1241 src/matcher.c:1242 src/matcher.c:1243 src/matcher.c:1244
5321 msgid "(none)"
5322 msgstr "(žiadna)"
5323
5324 #: src/message_search.c:108
5325 msgid "Find in current message"
5326 msgstr "Nájdi v súčasnej správe"
5327
5328 #: src/message_search.c:126
5329 msgid "Find text:"
5330 msgstr "Nájdi text:"
5331
5332 #: src/message_search.c:141 src/prefs_matcher.c:574 src/summary_search.c:244
5333 msgid "Case sensitive"
5334 msgstr "Záleží na veľkosti písmen"
5335
5336 #: src/message_search.c:200 src/summary_search.c:377
5337 msgid "Search failed"
5338 msgstr "Hľadanie zlyhalo"
5339
5340 #: src/message_search.c:201 src/summary_search.c:378
5341 msgid "Search string not found."
5342 msgstr "Hľadaný reťazec sa nenašiel."
5343
5344 #: src/message_search.c:210
5345 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
5346 msgstr "Dosiahnutý začiatok správy; pokračovať z konca?"
5347
5348 #: src/message_search.c:213
5349 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
5350 msgstr "Dosiahnutý koniec správy; pokračovať od začiatku?"
5351
5352 #: src/message_search.c:216 src/summary_search.c:389
5353 msgid "Search finished"
5354 msgstr "Hľadanie dokončené"
5355
5356 #: src/messageview.c:160
5357 msgid "/_File/_Close"
5358 msgstr "/_Súbor/_Zavrieť"
5359
5360 #: src/messageview.c:272
5361 msgid "/_View/Show all _headers"
5362 msgstr "/_Zobraziť/Zobraziť všetky _hlavičky"
5363
5364 #: src/messageview.c:275
5365 msgid "/_Message/Compose _new message"
5366 msgstr "/Sp_ráva/_Napísať novú správu"
5367
5368 #: src/messageview.c:289
5369 msgid "/_Message/Redirec_t"
5370 msgstr "/Sp_ráva/Pre_smerovať"
5371
5372 #: src/messageview.c:308
5373 msgid "/_Tools/Create processing rule"
5374 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania"
5375
5376 #: src/messageview.c:310
5377 msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
5378 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/_Automaticky"
5379
5380 #: src/messageview.c:312
5381 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
5382 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa _odosielateľa"
5383
5384 #: src/messageview.c:314
5385 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
5386 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa _príjemcu"
5387
5388 #: src/messageview.c:316
5389 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
5390 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa p_redmetu"
5391
5392 #: src/messageview.c:440
5393 msgid "Sylpheed - Message View"
5394 msgstr "Sylpheed - Zobrazenie správy"
5395
5396 #: src/messageview.c:545
5397 msgid "<No Return-Path found>"
5398 msgstr "<nebola nájdená hlavička Return-Path>"
5399
5400 #: src/messageview.c:553
5401 #, c-format
5402 msgid ""
5403 "The notification address to which the return receipt is\n"
5404 "to be sent does not correspond to the return path:\n"
5405 "Notification address: %s\n"
5406 "Return path: %s\n"
5407 "It is advised to not to send the return receipt."
5408 msgstr ""
5409 "Oznamovacia adresa, na ktorú sa má odoslať potvrdenie\n"
5410 "o prijatí sa nezhoduje s návratovou cestou:\n"
5411 "Oznamovacia adresa: %s\n"
5412 "Návratová cesta: %s\n"
5413 "Doporučuje sa toto potvrdenie neodoslať."
5414
5415 #: src/messageview.c:559 src/messageview.c:577
5416 msgid "_Send"
5417 msgstr "_Odoslať"
5418
5419 #: src/messageview.c:560 src/messageview.c:577
5420 msgid "+_Don't Send"
5421 msgstr "+_Neodoslať"
5422
5423 #: src/messageview.c:573
5424 msgid ""
5425 "This message is asking for a return receipt notification\n"
5426 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
5427 "officially addressed to you.\n"
5428 "It is advised to not to send the return receipt."
5429 msgstr ""
5430 "Táto správa chce aby ste odoslali potvrdenie o jej príjme,\n"
5431 "ale podľa jej hlavičiek 'To:' a 'CC:' nebola oficiálne adresovaná\n"
5432 "vám.\n"
5433 "Nedoporučuje sa toto potvrdenie odoslať."
5434
5435 #: src/messageview.c:1040 src/mimeview.c:1459 src/summaryview.c:3617
5436 #: src/summaryview.c:3620 src/textview.c:2166
5437 msgid "Save as"
5438 msgstr "Uložiť ako"
5439
5440 #: src/messageview.c:1045 src/mimeview.c:1332 src/textview.c:2178
5441 msgid "Overwrite"
5442 msgstr "Prepísať"
5443