2005-10-31 [mones] 1.9.15cvs128
[claws.git] / po / sk.po
1 # translation of sylpheed-claws to Slovak
2 # Copyright (C) 2003, 2004 Andrej Kacian (applies only for msgstr fields)
3 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
4 # Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>, 2003, 2004, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: sylpheed-claws 1.9.15\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
10 "POT-Creation-Date: 2005-10-02 06:24+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2005-10-03 13:10+0200\n"
12 "Last-Translator: Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>\n"
13 "Language-Team: Slovak <en@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
18 "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19
20 #: src/account.c:369
21 msgid ""
22 "Some composing windows are open.\n"
23 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
24 msgstr ""
25 "Sú otvorené okná s rozpísanými správami.\n"
26 "Prosím zatvorte všetky tieto okná predtým, ako začnete meniť nastavenia kônt."
27
28 #: src/account.c:416
29 msgid "Can't create folder."
30 msgstr "Priečinok sa nedá vytvoriť."
31
32 #: src/account.c:629
33 msgid "Edit accounts"
34 msgstr "Úprava kônt"
35
36 #: src/account.c:647
37 msgid ""
38 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
39 "on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get all'."
40 msgstr ""
41 "Nové správy budú kontrolované v tomto poradí. Ak má byť konto kontrolované\n"
42 "pri voľbe 'Prijať všetko', zatrhnite políčko v stĺpci označenom 'G'."
43
44 #: src/account.c:722
45 msgid " _Set as default account "
46 msgstr " _Nastaviť ako východzie konto "
47
48 #: src/account.c:799
49 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
50 msgstr "Kontá so vzdialenými priečinkami sa nedajú kopírovať."
51
52 #. copy fields
53 #: src/account.c:805
54 #, c-format
55 msgid "Copy of %s"
56 msgstr "Kópia %s"
57
58 #: src/account.c:944
59 #, c-format
60 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
61 msgstr "Naozaj chcete zmazať konto '%s'?"
62
63 #: src/account.c:946
64 msgid "(Untitled)"
65 msgstr "(Bez názvu)"
66
67 #: src/account.c:947
68 msgid "Delete account"
69 msgstr "Zmazať konto"
70
71 #: src/account.c:1388 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:722
72 #: src/compose.c:4862 src/compose.c:5073 src/editaddress.c:928
73 #: src/editaddress.c:977 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
74 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:398 src/editvcard.c:183
75 #: src/importmutt.c:227 src/importpine.c:227 src/mimeview.c:198
76 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:332 src/prefs_filtering.c:1230
77 msgid "Name"
78 msgstr "Meno"
79
80 #: src/account.c:1395 src/prefs_account.c:1145
81 msgid "Protocol"
82 msgstr "Protokol"
83
84 #: src/account.c:1402 src/ssl_manager.c:98
85 msgid "Server"
86 msgstr "Server"
87
88 #: src/action.c:348
89 #, c-format
90 msgid "Could not get message file %d"
91 msgstr "Nemôžem získať súbor správy %d"
92
93 #: src/action.c:379
94 msgid "Could not get message part."
95 msgstr "Nemôžem získať časť správy."
96
97 #: src/action.c:396
98 msgid "Can't get part of multipart message"
99 msgstr "Nemôžem získať časť viacdielnej správy"
100
101 #: src/action.c:509
102 #, c-format
103 msgid ""
104 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
105 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
106 msgstr ""
107 "Zvolená akcia nemôže byť použitá v okne písania správy,\n"
108 "pretože obsahuje %%f, %%F, %%as alebo %%p."
109
110 #: src/action.c:785
111 #, c-format
112 msgid ""
113 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
114 "%s"
115 msgstr ""
116 "Príkaz nemohol byť spustený, nepodarilo sa vytvoriť rúru.\n"
117 "%s"
118
119 #. Fork error
120 #: src/action.c:880
121 #, c-format
122 msgid ""
123 "Could not fork to execute the following command:\n"
124 "%s\n"
125 "%s"
126 msgstr ""
127 "Nepodarilo sa vytvoriť podproces na vykonanie nasledujúceho príkazu:\n"
128 "%s\n"
129 "%s"
130
131 #: src/action.c:1090 src/action.c:1240
132 msgid "Completed"
133 msgstr "Dokončené"
134
135 #: src/action.c:1126
136 #, c-format
137 msgid "--- Running: %s\n"
138 msgstr "--- Beží: %s\n"
139
140 #: src/action.c:1130
141 #, c-format
142 msgid "--- Ended: %s\n"
143 msgstr "--- Ukončené: %s\n"
144
145 #: src/action.c:1163
146 msgid "Action's input/output"
147 msgstr "Vstup/výstup akcie"
148
149 #: src/action.c:1430
150 #, c-format
151 msgid ""
152 "Enter the argument for the following action:\n"
153 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
154 "  %s"
155 msgstr ""
156 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
157 "('%%h' bude nahradené parametrom)\n"
158 "  %s"
159
160 #: src/action.c:1435
161 msgid "Action's hidden user argument"
162 msgstr "Skrytý používateľom zadaný parameter"
163
164 #: src/action.c:1439
165 #, c-format
166 msgid ""
167 "Enter the argument for the following action:\n"
168 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
169 "  %s"
170 msgstr ""
171 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
172 "('%%u' bude nahradené parametrom)\n"
173 "  %s"
174
175 #: src/action.c:1444
176 msgid "Action's user argument"
177 msgstr "Používateľom zadaný parameter"
178
179 #: src/addressadd.c:165
180 msgid "Add to address book"
181 msgstr "Pridať do adresára"
182
183 #: src/addressadd.c:197 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:333
184 #: src/toolbar.c:448
185 msgid "Address"
186 msgstr "Adresár"
187
188 #: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:724 src/editaddress.c:736
189 #: src/editaddress.c:800 src/editgroup.c:281
190 msgid "Remarks"
191 msgstr "Poznámky"
192
193 #: src/addressadd.c:229
194 msgid "Select Address Book Folder"
195 msgstr "Vyberte priečinok adresára"
196
197 #: src/addressbook.c:402
198 msgid "/_Book"
199 msgstr "/_Adresár"
200
201 #: src/addressbook.c:403
202 msgid "/_Book/New _Book"
203 msgstr "/_Adresár/Nový _Adresár"
204
205 #: src/addressbook.c:404
206 msgid "/_Book/New _Folder"
207 msgstr "/_Adresár/Nový _Priečinok"
208
209 #: src/addressbook.c:405
210 msgid "/_Book/New _vCard"
211 msgstr "/_Adresár/Nový _vCard"
212
213 #: src/addressbook.c:407
214 msgid "/_Book/New _JPilot"
215 msgstr "/_Adresár/Nový _JPilot"
216
217 #: src/addressbook.c:410
218 msgid "/_Book/New _Server"
219 msgstr "/_Adresár/Nový _Server"
220
221 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:415
222 msgid "/_Book/---"
223 msgstr "/_Adresár/---"
224
225 #: src/addressbook.c:413
226 msgid "/_Book/_Edit book"
227 msgstr "/_Adresár/_Upraviť adresár"
228
229 #: src/addressbook.c:414
230 msgid "/_Book/_Delete book"
231 msgstr "/_Adresár/Z_mazať adresár"
232
233 #: src/addressbook.c:416
234 msgid "/_Book/_Save"
235 msgstr "/_Adresár/U_ložiť"
236
237 #: src/addressbook.c:417
238 msgid "/_Book/_Close"
239 msgstr "/_Adresár/_Zavrieť"
240
241 #: src/addressbook.c:418
242 msgid "/_Address"
243 msgstr "/_Adresa"
244
245 #: src/addressbook.c:419
246 msgid "/_Address/C_ut"
247 msgstr "/_Adresa/_Vystrihnúť"
248
249 #: src/addressbook.c:420
250 msgid "/_Address/_Copy"
251 msgstr "/_Adresa/_Kopírovať"
252
253 #: src/addressbook.c:421
254 msgid "/_Address/_Paste"
255 msgstr "/_Adresa/_Prilepiť"
256
257 #: src/addressbook.c:422 src/addressbook.c:425 src/addressbook.c:428
258 msgid "/_Address/---"
259 msgstr "/_Adresa/---"
260
261 #: src/addressbook.c:423
262 msgid "/_Address/_Edit"
263 msgstr "/_Adresa/_Upraviť"
264
265 #: src/addressbook.c:424
266 msgid "/_Address/_Delete"
267 msgstr "/_Adresa/Z_mazať"
268
269 #: src/addressbook.c:426
270 msgid "/_Address/New _Address"
271 msgstr "/_Adresa/Nová _Adresa"
272
273 #: src/addressbook.c:427
274 msgid "/_Address/New _Group"
275 msgstr "/_Adresa/Nová _Skupina"
276
277 #: src/addressbook.c:429
278 msgid "/_Address/_Mail To"
279 msgstr "/_Adresa/Poslať _mail"
280
281 #: src/addressbook.c:430 src/compose.c:734 src/mainwindow.c:714
282 #: src/messageview.c:291
283 msgid "/_Tools"
284 msgstr "/_Nástroje"
285
286 #: src/addressbook.c:431
287 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
288 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor _LDIF..."
289
290 #: src/addressbook.c:432
291 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
292 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Mutt-u..."
293
294 #: src/addressbook.c:433
295 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
296 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Pine..."
297
298 #: src/addressbook.c:434 src/mainwindow.c:723 src/mainwindow.c:746
299 #: src/mainwindow.c:748 src/mainwindow.c:757 src/mainwindow.c:760
300 #: src/mainwindow.c:764 src/messageview.c:295 src/messageview.c:316
301 msgid "/_Tools/---"
302 msgstr "/_Nástroje/---"
303
304 #: src/addressbook.c:435
305 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
306 msgstr "/_Nástroje/Exportovať _HTML..."
307
308 #: src/addressbook.c:436
309 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
310 msgstr "/_Nástroje/Exportovať súbor L_DIF..."
311
312 #: src/addressbook.c:437 src/compose.c:739 src/mainwindow.c:789
313 #: src/messageview.c:319
314 msgid "/_Help"
315 msgstr "/_Pomocník"
316
317 #: src/addressbook.c:438 src/compose.c:740 src/mainwindow.c:795
318 #: src/messageview.c:320
319 msgid "/_Help/_About"
320 msgstr "/_Pomocník/_O programe"
321
322 #: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:455 src/compose.c:525
323 #: src/mainwindow.c:471 src/messageview.c:162
324 msgid "/_Edit"
325 msgstr "/_Upraviť"
326
327 #: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:456
328 msgid "/_Delete"
329 msgstr "/Z_mazať"
330
331 #: src/addressbook.c:445 src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:457
332 #: src/addressbook.c:460 src/addressbook.c:464 src/compose.c:504
333 #: src/imap_gtk.c:61 src/imap_gtk.c:64 src/imap_gtk.c:67 src/imap_gtk.c:70
334 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:59 src/news_gtk.c:55
335 #: src/news_gtk.c:58 src/news_gtk.c:60 src/news_gtk.c:63
336 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:93 src/plugins/trayicon/trayicon.c:96
337 #: src/summaryview.c:404 src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:413
338 #: src/summaryview.c:427 src/summaryview.c:429 src/summaryview.c:450
339 msgid "/---"
340 msgstr "/---"
341
342 #: src/addressbook.c:446
343 msgid "/New _Folder"
344 msgstr "/Nový _Priečinok"
345
346 #: src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:461
347 msgid "/C_ut"
348 msgstr "/_Vystrihnúť"
349
350 #: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:462
351 msgid "/_Copy"
352 msgstr "/_Kopírovať"
353
354 #: src/addressbook.c:450 src/addressbook.c:463
355 msgid "/_Paste"
356 msgstr "/V_ložiť"
357
358 #: src/addressbook.c:458
359 msgid "/New _Address"
360 msgstr "/Nová _Adresa"
361
362 #: src/addressbook.c:459
363 msgid "/New _Group"
364 msgstr "/Nová _Skupina"
365
366 #. {N_("/Pa_ste Address"),      NULL, addressbook_clip_paste_address_cb, 0, NULL},
367 #: src/addressbook.c:466
368 msgid "/_Mail To"
369 msgstr "/Poslať _mail"
370
371 #: src/addressbook.c:468
372 msgid "/_Browse Entry"
373 msgstr "/P_rehliadať položky"
374
375 #: src/addressbook.c:481 src/crash.c:439 src/crash.c:458 src/importldif.c:119
376 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:112 src/prefs_themes.c:661
377 #: src/prefs_themes.c:693 src/prefs_themes.c:694
378 msgid "Unknown"
379 msgstr "Neznáma"
380
381 #: src/addressbook.c:488 src/addressbook.c:507 src/importldif.c:126
382 msgid "Success"
383 msgstr "Úspech"
384
385 #: src/addressbook.c:489 src/importldif.c:127
386 msgid "Bad arguments"
387 msgstr "Neplatné parametre"
388
389 #: src/addressbook.c:490 src/importldif.c:128
390 msgid "File not specified"
391 msgstr "Nie je určený súbor"
392
393 #: src/addressbook.c:491 src/importldif.c:129
394 msgid "Error opening file"
395 msgstr "Chyba pri otváraní súboru"
396
397 #: src/addressbook.c:492 src/importldif.c:130
398 msgid "Error reading file"
399 msgstr "Chyba pri čítaní súboru"
400
401 #: src/addressbook.c:493 src/importldif.c:131
402 msgid "End of file encountered"
403 msgstr "Bol nájdený koniec súboru"
404
405 #: src/addressbook.c:494 src/importldif.c:132
406 msgid "Error allocating memory"
407 msgstr "Chyba pri alokácii pamäte"
408
409 #: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:133
410 msgid "Bad file format"
411 msgstr "Neplatný formát súboru"
412
413 #: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:134
414 msgid "Error writing to file"
415 msgstr "Chyba pri zápise do súboru"
416
417 #: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:135
418 msgid "Error opening directory"
419 msgstr "Chyba pri otváraní priečinku"
420
421 #: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:136
422 msgid "No path specified"
423 msgstr "Nebola zadaná cesta"
424
425 #: src/addressbook.c:508
426 msgid "Error connecting to LDAP server"
427 msgstr "Chyba pri pripájaní sa k serveru LDAP"
428
429 #: src/addressbook.c:509
430 msgid "Error initializing LDAP"
431 msgstr "Chyba pri inicializácii LDAP"
432
433 #: src/addressbook.c:510
434 msgid "Error binding to LDAP server"
435 msgstr "Chyba pri pripájaní LDAP serveru"
436
437 #: src/addressbook.c:511
438 msgid "Error searching LDAP database"
439 msgstr "Chyba pri čítaní LDAP databázy"
440
441 #: src/addressbook.c:512
442 msgid "Timeout performing LDAP operation"
443 msgstr "Pri LDAP operácii vypršal časový limit"
444
445 #: src/addressbook.c:513
446 msgid "Error in LDAP search criteria"
447 msgstr "Chybné vyhľadávacie kritériá LDAP"
448
449 #: src/addressbook.c:514
450 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
451 msgstr "Neboli nájdené žiadne položky LDAP vyhovujúce kritériám"
452
453 #: src/addressbook.c:515
454 msgid "LDAP search terminated on request"
455 msgstr "LDAP vyhľadávanie bolo ukončené na požiadavku používateľa"
456
457 #: src/addressbook.c:516
458 msgid "Error starting TLS connection"
459 msgstr "Pri vytváraní TLS pripojenia sa vyskytla chyba"
460
461 #: src/addressbook.c:721
462 msgid "Sources"
463 msgstr "Zdroje"
464
465 #: src/addressbook.c:723
466 msgid "E-Mail address"
467 msgstr "E-mailová adresa"
468
469 #: src/addressbook.c:728 src/prefs_other.c:97 src/toolbar.c:186
470 #: src/toolbar.c:1622
471 msgid "Address book"
472 msgstr "Otvoriť adresár"
473
474 #: src/addressbook.c:844
475 msgid "Lookup name:"
476 msgstr "Vyhľadať meno:"
477
478 #: src/addressbook.c:906 src/compose.c:1694 src/compose.c:3575
479 #: src/compose.c:4719 src/compose.c:5388 src/headerview.c:53
480 #: src/prefs_template.c:190 src/summary_search.c:218
481 msgid "To:"
482 msgstr "Komu:"
483
484 #: src/addressbook.c:910 src/compose.c:1678 src/compose.c:3574
485 #: src/prefs_template.c:192
486 msgid "Cc:"
487 msgstr "Kópia:"
488
489 #: src/addressbook.c:914 src/compose.c:1681 src/prefs_template.c:193
490 msgid "Bcc:"
491 msgstr "Slepá kópia:"
492
493 #. Confirm deletion
494 #: src/addressbook.c:1135 src/addressbook.c:1158
495 msgid "Delete address(es)"
496 msgstr "Zmazať adresu(y)"
497
498 #: src/addressbook.c:1136
499 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
500 msgstr "Tieto adresné údaje sú len pre čítanie a nedajú sa odstrániť."
501
502 #: src/addressbook.c:1159
503 msgid "Really delete the address(es)?"
504 msgstr "Naozaj zmazať adresu(y)?"
505
506 #: src/addressbook.c:1728 src/addressbook.c:1802
507 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
508 msgstr "Nemôžem vkladať. Cieľový adresár je len pre čítanie."
509
510 #: src/addressbook.c:1739
511 msgid "Cannot paste into an address group."
512 msgstr "Nemôžem vkladať do skupiny adries."
513
514 #: src/addressbook.c:2448
515 #, c-format
516 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
517 msgstr "Chcete vymazať výsledky požiadavky a adresy v '%s' ?"
518
519 #: src/addressbook.c:2451 src/addressbook.c:2477
520 #: src/prefs_filtering_action.c:151
521 msgid "Delete"
522 msgstr "Zmazať"
523
524 #: src/addressbook.c:2460
525 #, c-format
526 msgid ""
527 "Do you want to delete the folder AND all addresses in '%s' ?\n"
528 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
529 msgstr ""
530 "Naozaj chcete zmazať priečinok A SÚČASNE všetky adresy v '%s' ?\n"
531 "Ak zmažete len priečinok, adresy z neho sa presunú do nadradeného priečinku."
532
533 #: src/addressbook.c:2463 src/imap_gtk.c:328 src/mh_gtk.c:177
534 msgid "Delete folder"
535 msgstr "Odstrániť priečinok"
536
537 #: src/addressbook.c:2464
538 msgid "_Folder only"
539 msgstr "Iba _priečinok"
540
541 #: src/addressbook.c:2464
542 msgid "Folder and _addresses"
543 msgstr "Priečinok aj _adresy"
544
545 #: src/addressbook.c:2476
546 #, c-format
547 msgid "Really delete '%s' ?"
548 msgstr "Naozaj zmazať '%s' ?"
549
550 #: src/addressbook.c:3272
551 msgid "New user, could not save index file."
552 msgstr "Nový uživateľ; nepodarilo sa uložiť indexový súbor."
553
554 #: src/addressbook.c:3276
555 msgid "New user, could not save address book files."
556 msgstr "Nový uživateľ; nedajú sa uložiť súbory adresára."
557
558 #: src/addressbook.c:3286
559 msgid "Old address book converted successfully."
560 msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspešne."
561
562 #: src/addressbook.c:3291
563 msgid ""
564 "Old address book converted,\n"
565 "could not save new address index file"
566 msgstr ""
567 "Konverzia starého adresára prebehla,\n"
568 "nedá sa uložiť indexový súbor nového adresára"
569
570 #: src/addressbook.c:3304
571 msgid ""
572 "Could not convert address book,\n"
573 "but created empty new address book files."
574 msgstr ""
575 "Nedá sa konvertovať starý adresár,\n"
576 "ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
577
578 #: src/addressbook.c:3310
579 msgid ""
580 "Could not convert address book,\n"
581 "could not create new address book files."
582 msgstr ""
583 "Nedá sa konvertovať starý adresár,\n"
584 "nedajú sa ani vytvoriť súbory nového adresára."
585
586 #: src/addressbook.c:3315
587 msgid ""
588 "Could not convert address book\n"
589 "and could not create new address book files."
590 msgstr ""
591 "Nedá sa konvertovať starý adresár\n"
592 "a nedajú sa ani vytvoriť súbory nového adresára."
593
594 #: src/addressbook.c:3322 src/addressbook.c:3328
595 msgid "Addressbook conversion error"
596 msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
597
598 #: src/addressbook.c:3366
599 msgid "Addressbook Error"
600 msgstr "Chyba v adresári"
601
602 #: src/addressbook.c:3367
603 msgid "Could not read address index"
604 msgstr "Nedá sa načítať zoznam adries"
605
606 #. *
607 #. * Message that is displayed whilst a query is executing in a background
608 #. * thread.
609 #.
610 #: src/addressbook.c:3726
611 msgid "Busy searching..."
612 msgstr "Prehľadávam..."
613
614 #. *
615 #. * Label (a format string) that is used to name each folder.
616 #.
617 #: src/addressbook.c:3797
618 #, c-format
619 msgid "Search '%s'"
620 msgstr "Vyhľadať  '%s'"
621
622 #: src/addressbook.c:4022
623 msgid "Interface"
624 msgstr "Ovládanie"
625
626 #: src/addressbook.c:4038 src/exphtmldlg.c:382 src/expldifdlg.c:394
627 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:651
628 msgid "Address Book"
629 msgstr "Adresár"
630
631 #: src/addressbook.c:4054
632 msgid "Person"
633 msgstr "Osoba"
634
635 #: src/addressbook.c:4070
636 msgid "EMail Address"
637 msgstr "E-mailová adresa"
638
639 #: src/addressbook.c:4086
640 msgid "Group"
641 msgstr "Skupina"
642
643 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
644 #: src/addressbook.c:4102 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:429
645 #: src/prefs_account.c:2289
646 msgid "Folder"
647 msgstr "Priečinky"
648
649 #: src/addressbook.c:4118
650 msgid "vCard"
651 msgstr "vCard"
652
653 #: src/addressbook.c:4134 src/addressbook.c:4150
654 msgid "JPilot"
655 msgstr "JPilot"
656
657 #: src/addressbook.c:4166
658 msgid "LDAP Server"
659 msgstr "LDAP server"
660
661 #: src/addressbook.c:4182
662 msgid "LDAP Query"
663 msgstr "LDAP požiadavka"
664
665 #: src/addrgather.c:158
666 msgid "Please specify name for address book."
667 msgstr "Prosím zvoľte názov pre adresár."
668
669 #: src/addrgather.c:178
670 msgid "Please select the mail headers to search."
671 msgstr "Prosím zvoľte poštové hlavičky pre vyhľadávanie."
672
673 #. Go fer it
674 #: src/addrgather.c:185
675 msgid "Harvesting addresses..."
676 msgstr "Zozbieravam adresy..."
677
678 #: src/addrgather.c:224
679 msgid "Addresses gathered successfully."
680 msgstr "Adresy zozbierané úspešne."
681
682 #: src/addrgather.c:294
683 msgid "No folder or message was selected."
684 msgstr "Nie je zvolený žiadny priečinok ani správa."
685
686 #: src/addrgather.c:302
687 msgid ""
688 "Please select a folder to process from the folder\n"
689 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
690 "the message list."
691 msgstr ""
692 "Prosím zvoľte priečinok, alebo zvoľte jednu alebo\n"
693 "viacero správ, ktoré sa majú spracovať."
694
695 #: src/addrgather.c:354
696 msgid "Folder :"
697 msgstr "Priečinok:"
698
699 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:596 src/expldifdlg.c:626
700 #: src/importldif.c:909
701 msgid "Address Book :"
702 msgstr "Adresár :"
703
704 #: src/addrgather.c:375
705 msgid "Folder Size :"
706 msgstr "Veľkosť priečinku :"
707
708 #: src/addrgather.c:390
709 msgid "Process these mail header fields"
710 msgstr "Spracovať tieto poštové hlavičky"
711
712 #: src/addrgather.c:408
713 msgid "Include sub-folders"
714 msgstr "Platí aj pre podpriečinky"
715
716 #: src/addrgather.c:431
717 msgid "Header Name"
718 msgstr "Názov hlavičky"
719
720 #: src/addrgather.c:432
721 msgid "Address Count"
722 msgstr "Počet adries"
723
724 #. Create notebook pages
725 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:3903
726 #: src/messageview.c:558 src/messageview.c:571
727 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:420
728 msgid "Warning"
729 msgstr "Varovanie"
730
731 #: src/addrgather.c:538
732 msgid "Header Fields"
733 msgstr "Hlavičky"
734
735 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:716 src/expldifdlg.c:737
736 #: src/importldif.c:1028
737 msgid "Finish"
738 msgstr "Dokončiť"
739
740 #: src/addrgather.c:600
741 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
742 msgstr "Zozbierať e-mailové adresy - zo zvolených správ"
743
744 #: src/addrgather.c:608
745 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
746 msgstr "Zozbierať e-mailové adresy - z priečinku"
747
748 #: src/addrindex.c:115 src/addrindex.c:119 src/addrindex.c:126
749 msgid "Common address"
750 msgstr "Spoločná adresa"
751
752 #: src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:120 src/addrindex.c:127
753 msgid "Personal address"
754 msgstr "Súkromná adresa"
755
756 #: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:6357
757 msgid "Notice"
758 msgstr "Upozornenie"
759
760 #: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:3847 src/inc.c:584
761 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:124 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:192
762 msgid "Error"
763 msgstr "Chyba"
764
765 #: src/alertpanel.c:189
766 msgid "View log"
767 msgstr "Zobraziť záznam"
768
769 #: src/alertpanel.c:335
770 msgid "Show this message next time"
771 msgstr "Zobraziť túto správu nabudúce"
772
773 #: src/browseldap.c:239
774 msgid "Browse Directory Entry"
775 msgstr "Prehliadať priečinok"
776
777 #: src/browseldap.c:259
778 msgid "Server Name :"
779 msgstr "Názov serveru :"
780
781 #: src/browseldap.c:269
782 msgid "Distinguished Name (dn) :"
783 msgstr "Distguished Name (dn) :"
784
785 #: src/browseldap.c:292
786 msgid "LDAP Name"
787 msgstr "LDAP meno"
788
789 #: src/browseldap.c:294
790 msgid "Attribute Value"
791 msgstr "Hodnota atribútu"
792
793 #: src/common/nntp.c:68
794 #, c-format
795 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
796 msgstr "Nedá sa pripojiŤ k serveru NNTP: %s:%d\n"
797
798 #: src/common/nntp.c:176 src/common/nntp.c:239
799 #, c-format
800 msgid "protocol error: %s\n"
801 msgstr "chyba protokolu: %s\n"
802
803 #: src/common/nntp.c:199 src/common/nntp.c:245
804 msgid "protocol error\n"
805 msgstr "chyba protokolu\n"
806
807 #: src/common/nntp.c:295
808 msgid "Error occurred while posting\n"
809 msgstr "Pri odosielaní sa vyskytla chyba\n"
810
811 #: src/common/nntp.c:375
812 msgid "Error occurred while sending command\n"
813 msgstr "Pri odosielaní správy nastala chyba\n"
814
815 #: src/common/plugin.c:202
816 msgid "Plugin already loaded"
817 msgstr "Plugin je už načítaný"
818
819 #: src/common/plugin.c:210
820 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
821 msgstr "NEpodarilo sa alokovať pamäť pre plugin"
822
823 #: src/common/plugin.c:232
824 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
825 msgstr "Tento modul je pre Sylpheed-Claws pre GTK1."
826
827 #: src/common/smtp.c:168
828 msgid "SMTP AUTH not available\n"
829 msgstr "SMTP AUTH nie je dostupné\n"
830
831 #: src/common/smtp.c:503 src/common/smtp.c:553
832 msgid "bad SMTP response\n"
833 msgstr "neplatná odozva SMTP\n"
834
835 #: src/common/smtp.c:524 src/common/smtp.c:542 src/common/smtp.c:661
836 msgid "error occurred on SMTP session\n"
837 msgstr "vyskytla sa chyba pri SMTP spojení\n"
838
839 #: src/common/smtp.c:533 src/pop.c:841
840 msgid "error occurred on authentication\n"
841 msgstr "vyskytla sa chyba v autentizácii\n"
842
843 #: src/common/smtp.c:588
844 #, c-format
845 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
846 msgstr "Správa je príliš veľká (Maximálna veľkosť je %s)\n"
847
848 #: src/common/smtp.c:620 src/pop.c:834
849 msgid "can't start TLS session\n"
850 msgstr "nemôžem vytvoriť TLS reláciu\n"
851
852 #: src/common/ssl.c:136
853 msgid "Error creating ssl context\n"
854 msgstr "Pri vytváraní SSL kontextu sa vyskytla chyba\n"
855
856 #: src/common/ssl.c:155
857 #, c-format
858 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
859 msgstr "SSL spojenie zlyhalo (%s)\n"
860
861 #: src/common/ssl_certificate.c:140 src/common/ssl_certificate.c:151
862 #: src/common/ssl_certificate.c:157 src/common/ssl_certificate.c:164
863 #: src/common/ssl_certificate.c:175 src/common/ssl_certificate.c:181
864 #: src/gtk/sslcertwindow.c:62 src/gtk/sslcertwindow.c:73
865 #: src/gtk/sslcertwindow.c:79 src/gtk/sslcertwindow.c:86
866 #: src/gtk/sslcertwindow.c:97 src/gtk/sslcertwindow.c:103
867 msgid "<not in certificate>"
868 msgstr "<nie je v certifikáte>"
869
870 #: src/common/ssl_certificate.c:190
871 #, c-format
872 msgid ""
873 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
874 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
875 "  Fingerprint: %s\n"
876 "  Signature status: %s"
877 msgstr ""
878 "  Vlastník: %s (%s) v %s\n"
879 "  Podpísané: %s (%s) v %s\n"
880 "  Odtlačok prsta: %s\n"
881 "  Stav podpisu: %s"
882
883 #: src/common/ssl_certificate.c:308
884 msgid "Can't load X509 default paths"
885 msgstr "Nemôžem načítať východzie cesty X509"
886
887 #: src/common/ssl_certificate.c:363
888 #, c-format
889 msgid ""
890 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
891 "%s"
892 msgstr ""
893 "%s prezentoval neznámy SSL certifikát:\n"
894 "%s"
895
896 #: src/common/ssl_certificate.c:370 src/common/ssl_certificate.c:408
897 #, c-format
898 msgid ""
899 "%s\n"
900 "\n"
901 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
902 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
903 msgstr ""
904 "%s\n"
905 "\n"
906 "Pošta pre toto konto nebude preberaná kým neuložíte certifikát.\n"
907 "(Vypnite voľbu \"%s\").\n"
908
909 #: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
910 #: src/prefs_receive.c:206
911 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
912 msgstr "Nezobrazovať upozornenie pri chybe pri prijímaní"
913
914 #: src/common/ssl_certificate.c:399
915 #, c-format
916 msgid ""
917 "%s's SSL certificate changed !\n"
918 "We have saved this one:\n"
919 "%s\n"
920 "\n"
921 "It is now:\n"
922 "%s\n"
923 "\n"
924 "This could mean the server answering is not the known one."
925 msgstr ""
926 "SSL certifikát pre %s bol zmenený !\n"
927 "Uložili sme tento:\n"
928 "%s\n"
929 "\n"
930 "Použitý certifikát je tento:\n"
931 "%s\n"
932 "\n"
933 "Môže to znamenať, že odpovedá nepravý server."
934
935 #: src/common/string_match.c:74
936 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
937 msgstr "(Názov vymazaný kvôli RegExp)"
938
939 #: src/common/utils.c:298
940 #, c-format
941 msgid "%dB"
942 msgstr "%dB"
943
944 #: src/common/utils.c:300
945 #, c-format
946 msgid "%.1fKB"
947 msgstr "%.1fKB"
948
949 #: src/common/utils.c:302
950 #, c-format
951 msgid "%.2fMB"
952 msgstr "%.2fMB"
953
954 #: src/common/utils.c:304
955 #, c-format
956 msgid "%.2fGB"
957 msgstr "%.2fGB"
958
959 #: src/compose.c:502
960 msgid "/_Add..."
961 msgstr "/_Pridať..."
962
963 #: src/compose.c:503
964 msgid "/_Remove"
965 msgstr "/_Odstrániť"
966
967 #: src/compose.c:505 src/folderview.c:282
968 msgid "/_Properties..."
969 msgstr "/_Vlastnosti..."
970
971 #: src/compose.c:510 src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:272
972 msgid "/_Message"
973 msgstr "/Sp_ráva"
974
975 #: src/compose.c:511
976 msgid "/_Message/_Send"
977 msgstr "/Sp_ráva/_Odoslať"
978
979 #: src/compose.c:513
980 msgid "/_Message/Send _later"
981 msgstr "/Sp_ráva/Odoslať _neskôr"
982
983 #: src/compose.c:515 src/compose.c:519 src/compose.c:522 src/mainwindow.c:683
984 #: src/mainwindow.c:693 src/mainwindow.c:696 src/mainwindow.c:702
985 #: src/mainwindow.c:711 src/messageview.c:275 src/messageview.c:283
986 #: src/messageview.c:288
987 msgid "/_Message/---"
988 msgstr "/Sp_ráva/---"
989
990 #: src/compose.c:516
991 msgid "/_Message/_Attach file"
992 msgstr "/Sp_ráva/P_ripojiť súbor"
993
994 #: src/compose.c:517
995 msgid "/_Message/_Insert file"
996 msgstr "/Sp_ráva/_Vložiť súbor"
997
998 #: src/compose.c:518
999 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1000 msgstr "/Sp_ráva/V_ložiť podpis"
1001
1002 #: src/compose.c:520
1003 msgid "/_Message/_Save"
1004 msgstr "/Sp_ráva/_Uložiť"
1005
1006 #: src/compose.c:523
1007 msgid "/_Message/_Close"
1008 msgstr "/Sp_ráva/_Zavrieť"
1009
1010 #: src/compose.c:526
1011 msgid "/_Edit/_Undo"
1012 msgstr "/_Upraviť/_Späť"
1013
1014 #: src/compose.c:527
1015 msgid "/_Edit/_Redo"
1016 msgstr "/_Upraviť/Z_novu urobiť"
1017
1018 #: src/compose.c:528 src/compose.c:615 src/compose.c:621 src/mainwindow.c:475
1019 #: src/messageview.c:165
1020 msgid "/_Edit/---"
1021 msgstr "/_Upraviť/---"
1022
1023 #: src/compose.c:529
1024 msgid "/_Edit/Cu_t"
1025 msgstr "/_Upraviť/_Vystrihnúť"
1026
1027 #: src/compose.c:530 src/mainwindow.c:472 src/messageview.c:163
1028 msgid "/_Edit/_Copy"
1029 msgstr "/_Upraviť/_Kopírovať"
1030
1031 #: src/compose.c:531
1032 msgid "/_Edit/_Paste"
1033 msgstr "/_Upraviť/_Prilepiť"
1034
1035 #: src/compose.c:532
1036 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1037 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť ako/ako _citáciu"
1038
1039 #: src/compose.c:534
1040 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1041 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť ako/_zalomené"
1042
1043 #: src/compose.c:536
1044 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1045 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť ako/_nezalomené"
1046
1047 #: src/compose.c:538 src/mainwindow.c:473 src/messageview.c:164
1048 msgid "/_Edit/Select _all"
1049 msgstr "/_Upraviť/Vy_brať všetko"
1050
1051 #: src/compose.c:539
1052 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1053 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené"
1054
1055 #: src/compose.c:540
1056 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1057 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o znak dozadu"
1058
1059 #: src/compose.c:545
1060 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1061 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o znak dopredu"
1062
1063 #: src/compose.c:550
1064 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1065 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o slovo dozadu"
1066
1067 #: src/compose.c:555
1068 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1069 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o slovo dopredu"
1070
1071 #: src/compose.c:560
1072 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1073 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na začiatok riadku"
1074
1075 #: src/compose.c:565
1076 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1077 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na koniec riadku"
1078
1079 #: src/compose.c:570
1080 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1081 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na predchodzí riadok"
1082
1083 #: src/compose.c:575
1084 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1085 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na ďalší riadok"
1086
1087 #: src/compose.c:580
1088 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1089 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať znak naľavo od kurzora"
1090
1091 #: src/compose.c:585
1092 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1093 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať znak napravo od kurzora"
1094
1095 #: src/compose.c:590
1096 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1097 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať slovo naľavo od kurzora"
1098
1099 #: src/compose.c:595
1100 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1101 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať slovo napravo od kurzora"
1102
1103 #: src/compose.c:600
1104 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1105 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať riadok"
1106
1107 #: src/compose.c:605
1108 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1109 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať riadok"
1110
1111 #: src/compose.c:610
1112 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1113 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať text do konca riadku"
1114
1115 #: src/compose.c:616
1116 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1117 msgstr "/_Upraviť/_Zalomiť aktuálny odstavec"
1118
1119 #: src/compose.c:618
1120 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1121 msgstr "/_Upraviť/Zalomiť všetky _dlhé riadky"
1122
1123 #: src/compose.c:620
1124 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1125 msgstr "/_Upraviť/Aut_omaticky zalamovať"
1126
1127 #: src/compose.c:622
1128 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1129 msgstr "/_Upraviť/Upraviť e_xterným editorom"
1130
1131 #: src/compose.c:625
1132 msgid "/_Spelling"
1133 msgstr "/P_ravopis"
1134
1135 #: src/compose.c:626
1136 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1137 msgstr "/P_ravopis/_Skontrolovať všetko alebo výber"
1138
1139 #: src/compose.c:628
1140 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1141 msgstr "/P_ravopis/_Zvýrazniť všetky nesprávne slová"
1142
1143 #: src/compose.c:630
1144 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1145 msgstr "/P_ravopis/_Spätne skontrolovať nesprávne slovo"
1146
1147 #: src/compose.c:632
1148 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1149 msgstr "/P_ravopis/_Dopredu na ďalšie nesprávne slovo"
1150
1151 #: src/compose.c:634
1152 msgid "/_Spelling/---"
1153 msgstr "/P_ravopis/---"
1154
1155 #: src/compose.c:635
1156 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1157 msgstr "/P_ravopis/_Nastavenie"
1158
1159 #: src/compose.c:638
1160 msgid "/_Options"
1161 msgstr "/_Možnosti"
1162
1163 #: src/compose.c:639
1164 msgid "/_Options/Privacy System"
1165 msgstr "/_Možnosti/Systém súkromia"
1166
1167 #: src/compose.c:640
1168 msgid "/_Options/Privacy System/None"
1169 msgstr "/_Možnosti/Systém súkromia/Žiadny"
1170
1171 # msgstr "/_Možnosti/Systém súkromia/Žiadny"
1172 #: src/compose.c:641
1173 msgid "/_Options/Si_gn"
1174 msgstr "/_Možnosti/Po_dpísať"
1175
1176 # msgstr "/_Možnosti/Po_dpísať"
1177 #: src/compose.c:642
1178 msgid "/_Options/_Encrypt"
1179 msgstr "/_Možnosti/_Zašifrovať"
1180
1181 # msgstr "/_Možnosti/_Zašifrovať"
1182 #: src/compose.c:643 src/compose.c:650 src/compose.c:652 src/compose.c:654
1183 msgid "/_Options/---"
1184 msgstr "/_Možnosti/---"
1185
1186 #: src/compose.c:644
1187 msgid "/_Options/_Priority"
1188 msgstr "/_Možnosti/Pri_orita"
1189
1190 # msgstr "/_Možnosti/Pri_orita"
1191 #: src/compose.c:645
1192 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1193 msgstr "/_Možnosti/Priorita/Na_jvyššia"
1194
1195 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/Na_jvyššia"
1196 #: src/compose.c:646
1197 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1198 msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Vysoká"
1199
1200 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Vysoká"
1201 #: src/compose.c:647
1202 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1203 msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Normálna"
1204
1205 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Normálna"
1206 #: src/compose.c:648
1207 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1208 msgstr "/_Možnosti/Priorita/Ní_zka"
1209
1210 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/Ní_zka"
1211 #: src/compose.c:649
1212 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1213 msgstr "/_Možnosti/Priorita/N_ajnižšia"
1214
1215 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/N_ajnižšia"
1216 #: src/compose.c:651
1217 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1218 msgstr "/_Možnosti/Vyžia_dať potvrdenie o príjme"
1219
1220 # msgstr "/_Možnosti/Vyžia_dať potvrdenie o príjme"
1221 #: src/compose.c:653
1222 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1223 msgstr "/_Možnosti/Odstrániť od_kazy"
1224
1225 # msgstr "/_Možnosti/Odstrániť od_kazy"
1226 #: src/compose.c:660
1227 msgid "/_Options/Character _encoding"
1228 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie"
1229
1230 # msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/"
1231 #: src/compose.c:661
1232 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1233 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/_Automaticky"
1234
1235 # msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/_Automaticky"
1236 #: src/compose.c:663 src/compose.c:669 src/compose.c:675 src/compose.c:679
1237 #: src/compose.c:685 src/compose.c:689 src/compose.c:695 src/compose.c:699
1238 #: src/compose.c:709 src/compose.c:713 src/compose.c:723 src/compose.c:727
1239 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1240 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/---"
1241
1242 # msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/---"
1243 #: src/compose.c:665
1244 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1245 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/7bit ascii (US-ASC_II)"
1246
1247 #: src/compose.c:667
1248 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1249 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Unicode (_UTF-8)"
1250
1251 #: src/compose.c:671
1252 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1253 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-_1)"
1254
1255 #: src/compose.c:673
1256 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1257 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-15)"
1258
1259 #: src/compose.c:677
1260 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1261 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
1262
1263 #: src/compose.c:681
1264 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1265 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/_Pobaltie (ISO-8859-13)"
1266
1267 #: src/compose.c:683
1268 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1269 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Pobaltie (ISO-8859-_4)"
1270
1271 #: src/compose.c:687
1272 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1273 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Grécko (ISO-8859-_7)"
1274
1275 #: src/compose.c:691
1276 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1277 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Hebrejčina (ISO-8859-_8)"
1278
1279 #: src/compose.c:693
1280 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1281 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Hebrejčina (Windows-1255)"
1282
1283 #: src/compose.c:697
1284 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1285 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Turecko (ISO-8859-_9)"
1286
1287 #: src/compose.c:701
1288 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1289 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (ISO-8859-_5)"
1290
1291 #: src/compose.c:703
1292 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1293 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-_R)"
1294
1295 #: src/compose.c:705
1296 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1297 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-U)"
1298
1299 #: src/compose.c:707
1300 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1301 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (Windows-1251)"
1302
1303 #: src/compose.c:711
1304 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1305 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-_JP)"
1306
1307 #: src/compose.c:715
1308 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1309 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
1310
1311 #: src/compose.c:717
1312 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1313 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GBK)"
1314
1315 #: src/compose.c:719
1316 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1317 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Tradičná čínština (_Big5)"
1318
1319 #: src/compose.c:721
1320 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1321 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Tradičná čínština (EUC-_TW)"
1322
1323 #: src/compose.c:725
1324 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1325 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Kórea (EUC-_KR)"
1326
1327 #: src/compose.c:729
1328 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1329 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Thajsko (TIS-620)"
1330
1331 #: src/compose.c:731
1332 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1333 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Thajsko (Windows-874)"
1334
1335 #: src/compose.c:735
1336 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1337 msgstr "/_Nástroje/Zobraziť _mierku"
1338
1339 #: src/compose.c:736 src/messageview.c:292
1340 msgid "/_Tools/_Address book"
1341 msgstr "/_Nástroje/_Adresár"
1342
1343 #: src/compose.c:737
1344 msgid "/_Tools/_Template"
1345 msgstr "/_Nástroje/Ša_blóna"
1346
1347 #: src/compose.c:738 src/mainwindow.c:747 src/messageview.c:317
1348 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1349 msgstr "/_Nástroje/A_kcie"
1350
1351 #: src/compose.c:1684
1352 msgid "Reply-To:"
1353 msgstr "Odpovedať komu:"
1354
1355 #: src/compose.c:1687 src/compose.c:4716 src/compose.c:5390
1356 #: src/headerview.c:54
1357 msgid "Newsgroups:"
1358 msgstr "Diskusné skupiny:"
1359
1360 #: src/compose.c:1690
1361 msgid "Followup-To:"
1362 msgstr "Followup-To:"
1363
1364 #: src/compose.c:2076
1365 msgid "Quote mark format error."
1366 msgstr "Chyba v úvodzovkách."
1367
1368 #: src/compose.c:2092
1369 msgid "Message reply/forward format error."
1370 msgstr "Chyba formátu odpovede/preposielania."
1371
1372 #: src/compose.c:2540
1373 #, c-format
1374 msgid "File %s is empty."
1375 msgstr "Súbor %s je prázdny."
1376
1377 #: src/compose.c:2544
1378 #, c-format
1379 msgid "Can't read %s."
1380 msgstr "Nedá sa čítať %s."
1381
1382 #: src/compose.c:2571
1383 #, c-format
1384 msgid "Message: %s"
1385 msgstr "Správa: %s"
1386
1387 #: src/compose.c:3325
1388 msgid " [Edited]"
1389 msgstr "[Upravené]"
1390
1391 #: src/compose.c:3331 src/compose.c:3334
1392 #, c-format
1393 msgid "%s - Compose message%s"
1394 msgstr "%s - Písanie správy%s"
1395
1396 #: src/compose.c:3337
1397 #, c-format
1398 msgid "Compose message%s"
1399 msgstr "Písanie správy%s"
1400
1401 #: src/compose.c:3362 src/messageview.c:594
1402 msgid ""
1403 "Account for sending mail is not specified.\n"
1404 "Please select a mail account before sending."
1405 msgstr ""
1406 "Nie je určené konto pre odosielanie správ.\n"
1407 "Pred odosielaním prosím zvoľte poštové konto."
1408
1409 #: src/compose.c:3446
1410 msgid "Recipient is not specified."
1411 msgstr "Nie je určený príjemca."
1412
1413 #: src/compose.c:3454 src/messageview.c:559 src/messageview.c:579
1414 #: src/prefs_account.c:987 src/prefs_send.c:333 src/toolbar.c:388
1415 #: src/toolbar.c:436
1416 msgid "Send"
1417 msgstr "Odoslať"
1418
1419 #: src/compose.c:3455
1420 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1421 msgstr "Predmet je prázdny. Odoslať napriek tomu?"
1422
1423 #: src/compose.c:3481
1424 msgid ""
1425 "Could not queue message for sending:\n"
1426 "\n"
1427 "Charset conversion failed."
1428 msgstr ""
1429 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
1430 "\n"
1431 "Nepodarila sa konverzia kódovania znakov."
1432
1433 #: src/compose.c:3484
1434 msgid ""
1435 "Could not queue message for sending:\n"
1436 "\n"
1437 "Signature failed."
1438 msgstr ""
1439 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
1440 "\n"
1441 "Podpísanie zlyhalo."
1442
1443 #: src/compose.c:3487
1444 #, c-format
1445 msgid ""
1446 "Could not queue message for sending:\n"
1447 "\n"
1448 "%s."
1449 msgstr ""
1450 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
1451 "\n"
1452 "%s."
1453
1454 #: src/compose.c:3489
1455 msgid "Could not queue message for sending."
1456 msgstr "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie."
1457
1458 #: src/compose.c:3504 src/compose.c:3533
1459 msgid ""
1460 "The message was queued but could not be sent.\n"
1461 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1462 msgstr ""
1463 "Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo možné odoslať ju.\n"
1464 "Použite \"Odoslať správy vo fronte\" z hlavného okna pre opätovný pokus."
1465
1466 #: src/compose.c:3844
1467 #, c-format
1468 msgid ""
1469 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1470 "to the specified %s charset.\n"
1471 "Send it as %s?"
1472 msgstr ""
1473 "Nedá sa zmeniť kódovanie správy zo zadaného\n"
1474 "kódovania na %s.\n"
1475 "Odoslať správu v kódovaní %s?"
1476
1477 #: src/compose.c:3899
1478 #, c-format
1479 msgid ""
1480 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1481 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1482 "\n"
1483 "Send it anyway?"
1484 msgstr ""
1485 "Riadok %d prekračuje limit dĺžky riadku (998 bajtov).\n"
1486 "Obsah správy môže byť počas prenosu k adresátovi znehodnotený.\n"
1487 "\n"
1488 "Odoslať aj napriek tomu?"
1489
1490 #: src/compose.c:4069
1491 msgid "No account for sending mails available!"
1492 msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie správ!"
1493
1494 #: src/compose.c:4079
1495 msgid "No account for posting news available!"
1496 msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie news článkov!"
1497
1498 #: src/compose.c:4799 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:211
1499 msgid "From:"
1500 msgstr "Od:"
1501
1502 #: src/compose.c:4850
1503 msgid "Mime type"
1504 msgstr "Mime typ"
1505
1506 #. S_COL_DATE
1507 #: src/compose.c:4856 src/compose.c:5072 src/mimeview.c:197
1508 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:330 src/prefs_summary_column.c:86
1509 #: src/summaryview.c:466
1510 msgid "Size"
1511 msgstr "Veľkosť"
1512
1513 #. Save Message to folder
1514 #: src/compose.c:4916
1515 msgid "Save Message to "
1516 msgstr "Uložiť správu do "
1517
1518 #: src/compose.c:4938 src/prefs_filtering_action.c:435
1519 msgid "Select ..."
1520 msgstr "Zvoľte ..."
1521
1522 #: src/compose.c:5071 src/compose.c:6117
1523 msgid "MIME type"
1524 msgstr "MIME typ"
1525
1526 #. header labels and entries
1527 #: src/compose.c:5135 src/prefs_account.c:1581 src/prefs_customheader.c:201
1528 #: src/prefs_matcher.c:154
1529 msgid "Header"
1530 msgstr "Hlavička"
1531
1532 #. attachment list
1533 #: src/compose.c:5137
1534 msgid "Attachments"
1535 msgstr "Prílohy"
1536
1537 #. Others Tab
1538 #: src/compose.c:5139
1539 msgid "Others"
1540 msgstr "Ostatné"
1541
1542 #: src/compose.c:5154 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:194
1543 #: src/summary_search.c:225
1544 msgid "Subject:"
1545 msgstr "Predmet:"
1546
1547 #. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1548 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
1549 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
1550 #. * can always get back the SummaryView pointer.
1551 #: src/compose.c:5338 src/exphtmldlg.c:462 src/gtk/colorlabel.c:280
1552 #: src/gtk/gtkaspell.c:1615 src/gtk/gtkaspell.c:2363 src/prefs_account.c:614
1553 #: src/summaryview.c:4327
1554 msgid "None"
1555 msgstr "Žiadna"
1556
1557 #: src/compose.c:5348
1558 #, c-format
1559 msgid ""
1560 "Spell checker could not be started.\n"
1561 "%s"
1562 msgstr ""
1563 "Pravopisná kontrola sa nedá spustiť.\n"
1564 "%s"
1565
1566 #: src/compose.c:5581
1567 #, c-format
1568 msgid ""
1569 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
1570 "encrypt this message."
1571 msgstr ""
1572 "Systém súkromia '%s' sa nedá načítať. Nebude možné podpísať, ani "
1573 "zašifrovať túto správu."
1574
1575 #: src/compose.c:6008
1576 msgid "Invalid MIME type."
1577 msgstr "Neplatný MIME typ."
1578
1579 #: src/compose.c:6026
1580 msgid "File doesn't exist or is empty."
1581 msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
1582
1583 #: src/compose.c:6099
1584 msgid "Properties"
1585 msgstr "Vlastnosti"
1586
1587 #: src/compose.c:6144
1588 msgid "Encoding"
1589 msgstr "Kódová stránka"
1590
1591 #: src/compose.c:6169
1592 msgid "Path"
1593 msgstr "Cesta"
1594
1595 #: src/compose.c:6170 src/prefs_toolbar.c:1062
1596 msgid "File name"
1597 msgstr "Názov súboru"
1598
1599 #: src/compose.c:6354
1600 #, c-format
1601 msgid ""
1602 "The external editor is still working.\n"
1603 "Force terminating the process?\n"
1604 "process group id: %d"
1605 msgstr ""
1606 "Externý editor je ešte stále aktívny.\n"
1607 "Ukončiť ho násilne?\n"
1608 "skupinový ID procesu: %d"
1609
1610 #: src/compose.c:6396
1611 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1612 msgstr "Písanie správy: vstup z monitorovacieho procesu\n"
1613
1614 #: src/compose.c:6681
1615 #, c-format
1616 msgid ""
1617 "Could not queue message:\n"
1618 "\n"
1619 "%s."
1620 msgstr ""
1621 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
1622 "\n"
1623 "%s"
1624
1625 #: src/compose.c:6760
1626 msgid "Could not save draft."
1627 msgstr "Koncept sa nedá uložiť."
1628
1629 #: src/compose.c:6828 src/compose.c:6851
1630 msgid "Select file"
1631 msgstr "Zvoľte súbor"
1632
1633 #: src/compose.c:6864
1634 #, c-format
1635 msgid "File '%s' could not be read."
1636 msgstr "Súbor `%s' sa nedá čítať."
1637
1638 #: src/compose.c:6866
1639 #, c-format
1640 msgid ""
1641 "File '%s' contained invalid characters\n"
1642 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1643 msgstr ""
1644 "Súbor `%s' obsahuje neplatné znaky pre\n"
1645 "súčasné kódovanie, vloženie môže byť nepresné."
1646
1647 #: src/compose.c:6914
1648 msgid "Discard message"
1649 msgstr "Zrušiť správu"
1650
1651 #: src/compose.c:6915
1652 msgid "This message has been modified. Discard it?"
1653 msgstr "Táto správa bola zmenená. Zahodiť zmeny?"
1654
1655 #: src/compose.c:6916
1656 msgid "Discard"
1657 msgstr "Zahodiť"
1658
1659 #: src/compose.c:6916
1660 msgid "Save to Drafts"
1661 msgstr "Uložiť medzi Koncepty"
1662
1663 #: src/compose.c:6960
1664 #, c-format
1665 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
1666 msgstr "Chcete použiť šablónu '%s' ?"
1667
1668 #: src/compose.c:6962
1669 msgid "Apply template"
1670 msgstr "Použiť šablónu"
1671
1672 #: src/compose.c:6963
1673 msgid "_Replace"
1674 msgstr "_Nahradiť"
1675
1676 #: src/compose.c:6963
1677 msgid "_Insert"
1678 msgstr "_Vložiť"
1679
1680 #: src/crash.c:142
1681 #, c-format
1682 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1683 msgstr "Proces Sylpheed (%ld) dostal signál %ld"
1684
1685 #: src/crash.c:186
1686 msgid "Sylpheed has crashed"
1687 msgstr "Sylpheed havaroval"
1688
1689 #: src/crash.c:202
1690 #, c-format
1691 msgid ""
1692 "%s.\n"
1693 "Please file a bug report and include the information below."
1694 msgstr ""
1695 "%s.\n"
1696 "Prosím vyplňte správu o chybe a pridajte údaje uvedené nižšie."
1697
1698 #: src/crash.c:207
1699 msgid "Debug log"
1700 msgstr "Ladiaci záznam"
1701
1702 #: src/crash.c:242
1703 msgid "Close"
1704 msgstr "Zavrieť"
1705
1706 #: src/crash.c:247
1707 msgid "Save..."
1708 msgstr "Uložiť..."
1709
1710 #: src/crash.c:252
1711 msgid "Create bug report"
1712 msgstr "Vytvoriť správu o chybe"
1713
1714 #: src/crash.c:299
1715 msgid "Save crash information"
1716 msgstr "Uložiť informácie o havárii"
1717
1718 #: src/editaddress.c:153
1719 msgid "Add New Person"
1720 msgstr "Pridať kontakt"
1721
1722 #: src/editaddress.c:154
1723 msgid "Edit Person Details"
1724 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
1725
1726 #: src/editaddress.c:316
1727 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1728 msgstr "Musíte zadať e-mailovú adresu."
1729
1730 #: src/editaddress.c:490
1731 msgid "A Name and Value must be supplied."
1732 msgstr "Musíte zadať názov a hodnotu."
1733
1734 #. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
1735 #: src/editaddress.c:548
1736 msgid "Edit Person Data"
1737 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
1738
1739 #: src/editaddress.c:646 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:790
1740 #: src/ldif.c:827
1741 msgid "Display Name"
1742 msgstr "Zobraziť meno"
1743
1744 #: src/editaddress.c:652 src/editaddress.c:656 src/ldif.c:835
1745 msgid "Last Name"
1746 msgstr "Priezvisko"
1747
1748 #: src/editaddress.c:653 src/editaddress.c:655 src/ldif.c:831
1749 msgid "First Name"
1750 msgstr "Krstné meno"
1751
1752 #: src/editaddress.c:658
1753 msgid "Nickname"
1754 msgstr "Prezývka"
1755
1756 #: src/editaddress.c:734 src/editaddress.c:782 src/editgroup.c:280
1757 #: src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
1758 #: src/ldif.c:843
1759 msgid "E-Mail Address"
1760 msgstr "E-mailová adresa"
1761
1762 #: src/editaddress.c:735 src/editaddress.c:791
1763 msgid "Alias"
1764 msgstr "Alias"
1765
1766 #. value
1767 #: src/editaddress.c:929 src/editaddress.c:986 src/prefs_customheader.c:218
1768 #: src/prefs_matcher.c:475
1769 msgid "Value"
1770 msgstr "Hodnota"
1771
1772 #: src/editaddress.c:1045
1773 msgid "User Data"
1774 msgstr "Údaje o používateľovi"
1775
1776 #: src/editaddress.c:1046
1777 msgid "E-Mail Addresses"
1778 msgstr "E-mailové adresy"
1779
1780 #: src/editaddress.c:1047
1781 msgid "Other Attributes"
1782 msgstr "Ďalšie atribúty"
1783
1784 #: src/editbook.c:113
1785 msgid "File appears to be Ok."
1786 msgstr "Súbor je v poriadku."
1787
1788 #: src/editbook.c:116
1789 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1790 msgstr "Súbor nemá platný formát adresára."
1791
1792 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
1793 msgid "Could not read file."
1794 msgstr "Súbor sa nedá čítať."
1795
1796 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
1797 msgid "Edit Addressbook"
1798 msgstr "Upraviť adresár"
1799
1800 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
1801 msgid " Check File "
1802 msgstr "Testovať súbor"
1803
1804 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
1805 #: src/importmutt.c:236 src/importpine.c:236 src/prefs_account.c:1801
1806 msgid "File"
1807 msgstr "Súbor"
1808
1809 #: src/editbook.c:285
1810 msgid "Add New Addressbook"
1811 msgstr "Pridať nový adresár"
1812
1813 #: src/editgroup.c:103
1814 msgid "A Group Name must be supplied."
1815 msgstr "Musíte zadať názov skupiny."
1816
1817 #: src/editgroup.c:286
1818 msgid "Edit Group Data"
1819 msgstr "Upraviť údaje skupiny"
1820
1821 #: src/editgroup.c:314 src/exporthtml.c:626
1822 msgid "Group Name"
1823 msgstr "Názov skupiny"
1824
1825 #: src/editgroup.c:333
1826 msgid "Addresses in Group"
1827 msgstr "Adresy v skupine"
1828
1829 #: src/editgroup.c:335
1830 msgid " -> "
1831 msgstr " -> "
1832
1833 #: src/editgroup.c:362
1834 msgid " <- "
1835 msgstr " <- "
1836
1837 #: src/editgroup.c:364
1838 msgid "Available Addresses"
1839 msgstr "Dostupné adresy"
1840
1841 #: src/editgroup.c:425
1842 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1843 msgstr "E-mailové adresy môžte presúvať z a do skupiny pomocou tlačítok so šípkami"
1844
1845 #: src/editgroup.c:473
1846 msgid "Edit Group Details"
1847 msgstr "Upraviť detaily skupiny"
1848
1849 #: src/editgroup.c:476
1850 msgid "Add New Group"
1851 msgstr "Pridať novú skupinu"
1852
1853 #: src/editgroup.c:526
1854 msgid "Edit folder"
1855 msgstr "Upraviť priečinok"
1856
1857 #: src/editgroup.c:526
1858 msgid "Input the new name of folder:"
1859 msgstr "Zadajte nový názov priečinka:"
1860
1861 #: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:532 src/imap_gtk.c:138 src/mh_gtk.c:125
1862 msgid "New folder"
1863 msgstr "Nový priečinok"
1864
1865 #: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:533 src/mh_gtk.c:126
1866 msgid "Input the name of new folder:"
1867 msgstr "Zadajte názov nového priečinka:"
1868
1869 #: src/editjpilot.c:200
1870 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1871 msgstr "Súbor nemá JPilot formát."
1872
1873 #: src/editjpilot.c:212
1874 msgid "Select JPilot File"
1875 msgstr "Vyberte súbor JPilot"
1876
1877 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
1878 msgid "Edit JPilot Entry"
1879 msgstr "Upraviť záznam JPilot"
1880
1881 #: src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:479 src/editvcard.c:202
1882 #: src/exphtmldlg.c:403 src/expldifdlg.c:415 src/importldif.c:682
1883 #: src/importmutt.c:243 src/importpine.c:243 src/prefs_account.c:2317
1884 #: src/prefs_spelling.c:246
1885 msgid " ... "
1886 msgstr " ... "
1887
1888 #: src/editjpilot.c:294
1889 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1890 msgstr "Ďalšie e-mailové adresy"
1891
1892 #: src/editjpilot.c:385
1893 msgid "Add New JPilot Entry"
1894 msgstr "Pridať nový záznam JPilot"
1895
1896 #: src/editldap_basedn.c:143
1897 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1898 msgstr "Úprava LDAP - Zvoľte bázu pre vyhľadávanie"
1899
1900 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:413
1901 msgid "Hostname"
1902 msgstr "Názov počítača"
1903
1904 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:432 src/ssl_manager.c:106
1905 msgid "Port"
1906 msgstr "Port"
1907
1908 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:461
1909 msgid "Search Base"
1910 msgstr "Báza pre vyhľadávanie"
1911
1912 #: src/editldap_basedn.c:204
1913 msgid "Available Search Base(s)"
1914 msgstr "Dostupné bázy"
1915
1916 #: src/editldap_basedn.c:294
1917 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1918 msgstr "Nemôžem načítať bázy pre vyhľadávanie zo servera - prosím zadajte ručne"
1919
1920 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:267
1921 msgid "Could not connect to server"
1922 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru"
1923
1924 #: src/editldap.c:148
1925 msgid "A Name must be supplied."
1926 msgstr "Musíte zadať názov."
1927
1928 #: src/editldap.c:160
1929 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1930 msgstr "Musíte zadať názov serveru."
1931
1932 #: src/editldap.c:173
1933 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1934 msgstr "Musíte zadať aspoň jeden vyhľadávací atribút LDAP."
1935
1936 #: src/editldap.c:264
1937 msgid "Connected successfully to server"
1938 msgstr "Pripojený k serveru"
1939
1940 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:967
1941 msgid "Edit LDAP Server"
1942 msgstr "Upraviť LDAP server"
1943
1944 #: src/editldap.c:408
1945 msgid "A name that you wish to call the server."
1946 msgstr "Názov, ktorý chcete priradiť serveru."
1947
1948 #: src/editldap.c:423
1949 msgid ""
1950 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1951 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1952 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1953 "computer as Sylpheed."
1954 msgstr ""
1955 "Toto je názov serveru. Napríklad, \"ldap.mojadomena.sk\" môže byť vhodné pre "
1956 "organizáciu \"mojadomena.sk\". Môžete tu použiť aj IP adresu. Môžete zadať "
1957 "\"localhost\", ak požadovaný LDAP server beží na rovnakom počítači ako "
1958 "Sylpheed."
1959
1960 #: src/editldap.c:447
1961 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1962 msgstr ""
1963 "Toto je číslo portu, na ktorom server počúva. Implicitne je nastavený port "
1964 "389."
1965
1966 #: src/editldap.c:451
1967 msgid " Check Server "
1968 msgstr "Overiť server"
1969
1970 #: src/editldap.c:456
1971 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1972 msgstr "Stlačte toto tlačítko pre skúšku pripojenia k serveru."
1973
1974 #: src/editldap.c:471
1975 msgid ""
1976 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1977 "Examples include:\n"
1978 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1979 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1980 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1981 msgstr ""
1982 "Tu zadávate názov priečinku, ktorý sa na serveri má prehľadať. Napríklad:\n"
1983 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1984 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1985 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1986
1987 #: src/editldap.c:484
1988 msgid ""
1989 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1990 "server."
1991 msgstr "Stlačte toto tlačítko pre vyhľadanie názvov dostupných priečinkov na serveri."
1992
1993 #: src/editldap.c:535
1994 msgid "Search Attributes"
1995 msgstr "Vyhľadávacie atribúty"
1996
1997 #: src/editldap.c:545
1998 msgid ""
1999 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2000 "find a name or address."
2001 msgstr ""
2002 "Zoznam atribútov LDAP, ktoré by mali byť prehľadávané pri hľadaní mena alebo "
2003 "adresy."
2004
2005 #: src/editldap.c:549
2006 msgid " Defaults "
2007 msgstr " Štandardné "
2008
2009 #: src/editldap.c:554
2010 msgid ""
2011 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2012 "names and addresses during a name or address search process."
2013 msgstr ""
2014 "Toto nastaví názvy atribútov naspäť na prednastavenú hodnotu, ktorá by mala "
2015 "nájsť najviac mien a atribútov počas vyhľadávania."
2016
2017 #: src/editldap.c:561
2018 msgid "Max Query Age (secs)"
2019 msgstr "Max. trvanie požiadavky (v sekundách)"
2020
2021 #: src/editldap.c:577
2022 msgid ""
2023 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2024 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2025 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2026 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2027 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2028 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2029 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2030 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2031 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2032 "more memory to cache results."
2033 msgstr ""
2034 "Tu sa nastavuje doba (v sekundach), počas ktorej je výsledok vyhľadávania "
2035 "platný pre dopĺňanie adresy. Výsledky sú počas tejto doby uložené v pamäti, "
2036 "po jej uplynutí sa vymažú. Toto by malo zlepšiť čas odozvy pri nasledujúcich "
2037 "vyhľadávaniach rovnakého mena alebo adresy. Prednastavená hodnota 600 sekúnd "
2038 "(10 minút) by mala byť dostačujúca pre väčšinu serverov. Vyššia hodnota "
2039 "zlepší čas odozvy pri vyhľadávaní na pomalých serveroch za cenu väčšej "
2040 "spotreby pamäte."
2041
2042 #: src/editldap.c:595
2043 msgid "Include server in dynamic search"
2044 msgstr "Zahrnúť server v dynamickom vyhľadávaní"
2045
2046 #: src/editldap.c:601
2047 msgid ""
2048 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2049 "address completion."
2050 msgstr ""
2051 "Zvoľte túto možnosť pre zahrnutie tohoto serveru do dynamického vyhľadávania "
2052 "pri použití dopĺňania adries."
2053
2054 #: src/editldap.c:608
2055 msgid "Match names 'containing' search term"
2056 msgstr "Vyhľadať mená obsahujúce reťazec"
2057
2058 #: src/editldap.c:614
2059 msgid ""
2060 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2061 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2062 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2063 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2064 "searches against other address interfaces."
2065 msgstr ""
2066 "Mená a adresy môžete vyhľadať buď použitím výrazov \"začína\" alebo "
2067 "\"obsahuje\". Zvoľte túto možnosť pre vyhľadanie pomocou výrazu \"obsahuje"
2068 "\". Toto zvyčajne zaberie viac času. Kvôli lepšiemu výkonu používa "
2069 "dokončovanie adries výraz \"začína\" pre všetky ostatné vyhľadávania."
2070
2071 #: src/editldap.c:669
2072 msgid "Bind DN"
2073 msgstr "Priradiť DN"
2074
2075 #: src/editldap.c:679
2076 msgid ""
2077 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2078 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2079 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2080 "performing a search."
2081 msgstr ""
2082 "Názov účtu LDAP, ktorý bude použitý pre spojenie so serverom. Toto je "
2083 "väčšinou potrebné len pre chránené servery. Meno je väčšinou v tvare "
2084 "\"cn=meno,dc=sylpheed,dc=com\". Pri vyhľadávaní sa toto pole väčšinou "
2085 "necháva prázdne."
2086
2087 #: src/editldap.c:687
2088 msgid "Bind Password"
2089 msgstr "Bind heslo"
2090
2091 #: src/editldap.c:698
2092 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2093 msgstr "Heslo, ktoré bude použité pri pripájaní sa ako \"Bind DN\" používateľ."
2094
2095 #: src/editldap.c:704
2096 msgid "Timeout (secs)"
2097 msgstr "Timeout (v sekundách)"
2098
2099 #: src/editldap.c:719
2100 msgid "The timeout period in seconds."
2101 msgstr "Časový limit v sekundách."
2102
2103 #: src/editldap.c:723
2104 msgid "Maximum Entries"
2105 msgstr "Maximum záznamov"
2106
2107 #: src/editldap.c:738
2108 msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2109 msgstr "Najväčší počet vrátených výsledkov vyhľadávania."
2110
2111 #: src/editldap.c:754 src/prefs_account.c:983
2112 msgid "Basic"
2113 msgstr "Základné"
2114
2115 #: src/editldap.c:755
2116 msgid "Search"
2117 msgstr "Hľadať"
2118
2119 #: src/editldap.c:756 src/gtk/quicksearch.c:310
2120 msgid "Extended"
2121 msgstr "Rozšírené"
2122
2123 #: src/editldap.c:972
2124 msgid "Add New LDAP Server"
2125 msgstr "Pridať nový LDAP server"
2126
2127 #: src/editvcard.c:104
2128 msgid "File does not appear to be vCard format."
2129 msgstr "Súbor nie je vo formáte vCard."
2130
2131 #: src/editvcard.c:116
2132 msgid "Select vCard File"
2133 msgstr "Vyberte súbor vCard"
2134
2135 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2136 msgid "Edit vCard Entry"
2137 msgstr "Upraviť vCard záznam"
2138
2139 #: src/editvcard.c:271
2140 msgid "Add New vCard Entry"
2141 msgstr "Pridať nový vCard záznam"
2142
2143 #: src/exphtmldlg.c:112
2144 msgid "Please specify output directory and file to create."
2145 msgstr "Prosím zadajte názov výstupného priečinku a súboru."
2146
2147 #: src/exphtmldlg.c:115
2148 msgid "Select stylesheet and formatting."
2149 msgstr "Vyberte stylesheet a formátovanie."
2150
2151 #: src/exphtmldlg.c:118 src/expldifdlg.c:117
2152 msgid "File exported successfully."
2153 msgstr "Súbor bol úspešne exportovaný."
2154
2155 #: src/exphtmldlg.c:183
2156 #, c-format
2157 msgid ""
2158 "HTML Output Directory '%s'\n"
2159 "does not exist. OK to create new directory?"
2160 msgstr ""
2161 "Priečinok '%s' pre výstup HTML\n"
2162 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
2163
2164 #: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:193
2165 msgid "Create Directory"
2166 msgstr "Vytvoriť priečinok"
2167
2168 #: src/exphtmldlg.c:195
2169 #, c-format
2170 msgid ""
2171 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2172 "%s"
2173 msgstr ""
2174 "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok pre HTML výstup:\n"
2175 "%s"
2176
2177 #: src/exphtmldlg.c:197 src/expldifdlg.c:204
2178 msgid "Failed to Create Directory"
2179 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok"
2180
2181 #: src/exphtmldlg.c:244
2182 msgid "Error creating HTML file"
2183 msgstr "Chyba pri vytváraní HTML súboru"
2184
2185 #: src/exphtmldlg.c:330
2186 msgid "Select HTML output file"
2187 msgstr "Zvoľte výstupný súbor HTML"
2188
2189 #: src/exphtmldlg.c:394
2190 msgid "HTML Output File"
2191 msgstr "Výstupný súbor HTML"
2192
2193 #: src/exphtmldlg.c:455
2194 msgid "Stylesheet"
2195 msgstr "Stylesheet"
2196
2197 #: src/exphtmldlg.c:468 src/prefs_summaries.c:352 src/prefs_summaries.c:662
2198 msgid "Default"
2199 msgstr "Štandardné"
2200
2201 #: src/exphtmldlg.c:474 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:120
2202 msgid "Full"
2203 msgstr "Plné"
2204
2205 #: src/exphtmldlg.c:480
2206 msgid "Custom"
2207 msgstr "Vlastné"
2208
2209 #: src/exphtmldlg.c:486
2210 msgid "Custom-2"
2211 msgstr "Vlastné-2"
2212
2213 #: src/exphtmldlg.c:492
2214 msgid "Custom-3"
2215 msgstr "Vlastné-3"
2216
2217 #: src/exphtmldlg.c:498
2218 msgid "Custom-4"
2219 msgstr "Vlastné-4"
2220
2221 #: src/exphtmldlg.c:512
2222 msgid "Full Name Format"
2223 msgstr "Formát celého mena"
2224
2225 #: src/exphtmldlg.c:519
2226 msgid "First Name, Last Name"
2227 msgstr "Krstné meno, priezvisko"
2228
2229 #: src/exphtmldlg.c:525
2230 msgid "Last Name, First Name"
2231 msgstr "Priezvisko, krstné meno"
2232
2233 #: src/exphtmldlg.c:539
2234 msgid "Color Banding"
2235 msgstr "Farebné značenie"
2236
2237 #: src/exphtmldlg.c:545
2238 msgid "Format E-Mail Links"
2239 msgstr "Formátovať e-mailové linky"
2240
2241 #: src/exphtmldlg.c:551
2242 msgid "Format User Attributes"
2243 msgstr "Formátovať používateľské atribúty"
2244
2245 #: src/exphtmldlg.c:606 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
2246 msgid "File Name :"
2247 msgstr "Názov súboru :"
2248
2249 #: src/exphtmldlg.c:616
2250 msgid "Open with Web Browser"
2251 msgstr "Otvoriť vo webovom prehliadači"
2252
2253 #: src/exphtmldlg.c:648
2254 msgid "Export Address Book to HTML File"
2255 msgstr "Exportovať adresár do HTML"
2256
2257 #: src/exphtmldlg.c:714 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1026
2258 msgid "File Info"
2259 msgstr "Údaje o súbore"
2260
2261 #: src/exphtmldlg.c:715
2262 msgid "Format"
2263 msgstr "Formát"
2264
2265 #: src/expldifdlg.c:111
2266 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2267 msgstr "Prosím zvoľte výstupný priečinok a súbor LDIF."
2268
2269 #: src/expldifdlg.c:114
2270 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2271 msgstr "Zadajte parametre na formátovanie odlíšeného názvu."
2272
2273 #: src/expldifdlg.c:190
2274 #, c-format
2275 msgid ""
2276 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2277 "does not exist. OK to create new directory?"
2278 msgstr ""
2279 "Výstupný priečinok LDIF '%s'\n"
2280 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
2281
2282 #: src/expldifdlg.c:202
2283 #, c-format
2284 msgid ""
2285 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2286 "%s"
2287 msgstr ""
2288 "Nemôžem vytvoriť výstupný priečinok LDIF:\n"
2289 "%s"
2290
2291 #: src/expldifdlg.c:247
2292 msgid "Suffix was not supplied"
2293 msgstr "Nebola zadaná prípona"
2294
2295 #: src/expldifdlg.c:249
2296 msgid ""
2297 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2298 "you wish to proceed without a suffix?"
2299 msgstr ""
2300 "Prípona je potrebná, ak sa data majú používať na serveri LDAP. Naozaj si "
2301 "prajete pokračovať bez prípony?"
2302
2303 #: src/expldifdlg.c:267
2304 msgid "Error creating LDIF file"
2305 msgstr "Chyba pri vytváraní súboru LDIF"
2306
2307 #: src/expldifdlg.c:342
2308 msgid "Select LDIF output file"
2309 msgstr "Zvoľte výstupný súbor LDIF"
2310
2311 #: src/expldifdlg.c:406
2312 msgid "LDIF Output File"
2313 msgstr "Výstupný súbor LDIF"
2314
2315 #: src/expldifdlg.c:467
2316 msgid "Suffix"
2317 msgstr "Prípona"
2318
2319 #: src/expldifdlg.c:479
2320 msgid ""
2321 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2322 "entry. Examples include:\n"
2323 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2324 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2325 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2326 msgstr ""
2327 "Prípona je použitá pre vytvorenie \"Distinguished Name\" (alebo DN) pre "
2328 "položku LDAP. Napríklad:\n"
2329 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2330 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2331 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2332
2333 #: src/expldifdlg.c:488
2334 msgid "Relative DN"
2335 msgstr "Relatívne DN"
2336
2337 #: src/expldifdlg.c:495
2338 msgid "Unique ID"
2339 msgstr "Jedinečné ID"
2340
2341 #: src/expldifdlg.c:503
2342 msgid ""
2343 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2344 "to:\n"
2345 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2346 msgstr ""
2347 "Jedinečné ID tohoto adresáru sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2348 "približne takto:\n"
2349 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2350
2351 #: src/expldifdlg.c:516
2352 msgid ""
2353 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2354 "similar to:\n"
2355 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2356 msgstr ""
2357 "Zobrazované meno tohoto adresáru sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2358 "takto:\n"
2359 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2360
2361 #: src/expldifdlg.c:529
2362 msgid ""
2363 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2364 "is formatted similar to:\n"
2365 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2366 msgstr ""
2367 "Prvá adresa každého kontaktu sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2368 "takto:\n"
2369 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2370
2371 #: src/expldifdlg.c:543
2372 msgid ""
2373 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2374 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2375 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2376 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2377 "available RDN options that will be used to create the DN."
2378 msgstr ""
2379 "Súbor LDIF obsahuje viacero záznamov, ktoré sú zväčša zasielané na server "
2380 "LDAP. Každý záznam v súbore je odlíšený pomocou \"Distinguished Name\" (DN). "
2381 "Prípona je pridaná k \"Relative Distinguished Name\" (RDN), a spolu tvoria "
2382 "DN. Prosím vyberte jednu z možností RDN, ktorá bude použitá na vytvorenie DN."
2383
2384 #: src/expldifdlg.c:556
2385 msgid "Use DN attribute if present in data"
2386 msgstr "Použiť atribút DN ak sa nachádza v údajoch"
2387
2388 #: src/expldifdlg.c:563
2389 msgid ""
2390 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2391 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2392 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2393 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2394 msgstr ""
2395 "Adresár môže obsahovať záznamy, ktoré boli predtým importované zo súboru "
2396 "LDIF. Atribút \"Distinguished Name\" (DN), ak sa nachádza medzi údajmi v "
2397 "adresári, môže byť použitý v exportovanom súbore LDIF. v prípade, že sa "
2398 "atribút DN nenájde, bude použité vyššie zvolené RDN."
2399
2400 #: src/expldifdlg.c:574
2401 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2402 msgstr "Nezahrnúť záznam ak neexistuje e-mailová adresa"
2403
2404 #: src/expldifdlg.c:581
2405 msgid ""
2406 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2407 "option to ignore these records."
2408 msgstr ""
2409 "Adresár môže obsahovať záznamy bez e-mailovej adresy. Zvoľte túto možnosť, "
2410 "ak si prajete takéto záznamy ignorovať."
2411
2412 #: src/expldifdlg.c:669
2413 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2414 msgstr "Exportovať adresár do súboru LDIF"
2415
2416 #: src/expldifdlg.c:736
2417 msgid "Distguished Name"
2418 msgstr "Distguished Name"
2419
2420 #: src/export.c:143
2421 msgid "Export"
2422 msgstr "Exportovať"
2423
2424 #: src/export.c:162
2425 msgid "Specify target folder and mbox file."
2426 msgstr "Určite cieľový priečinok a súbor mbox."
2427
2428 #: src/export.c:172
2429 msgid "Source dir:"
2430 msgstr "Zdrojový priečinok:"
2431
2432 #: src/export.c:177
2433 msgid "Exporting file:"
2434 msgstr "Exportovaný súbor:"
2435
2436 #: src/export.c:235
2437 msgid "Select exporting file"
2438 msgstr "Zvoľte súbor pre export"
2439
2440 #: src/exporthtml.c:796
2441 msgid "Full Name"
2442 msgstr "Celé meno"
2443
2444 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1027
2445 msgid "Attributes"
2446 msgstr "Atribúty"
2447
2448 #: src/exporthtml.c:1001
2449 msgid "Sylpheed Address Book"
2450 msgstr "Adresár Sylpheed-u"
2451
2452 #: src/exporthtml.c:1115 src/exportldif.c:592
2453 msgid "Name already exists but is not a directory."
2454 msgstr "Názov už existuje, ale nie je to priečinok."
2455
2456 #: src/exporthtml.c:1118 src/exportldif.c:595
2457 msgid "No permissions to create directory."
2458 msgstr "Nemáte práva na vytvorenie tohoto priečinku."
2459
2460 #: src/exporthtml.c:1121 src/exportldif.c:598
2461 msgid "Name is too long."
2462 msgstr "Názov je príliš dlhý."
2463
2464 #: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
2465 msgid "Not specified."
2466 msgstr "Nie je určený."
2467
2468 #: src/folder.c:1203 src/foldersel.c:350
2469 msgid "Inbox"
2470 msgstr "Prijaté"
2471
2472 #: src/folder.c:1207 src/foldersel.c:354
2473 msgid "Sent"
2474 msgstr "Odoslané"
2475
2476 #: src/folder.c:1211 src/foldersel.c:358
2477 msgid "Queue"
2478 msgstr "Na odoslanie"
2479
2480 #: src/folder.c:1215 src/foldersel.c:362 src/toolbar.c:362 src/toolbar.c:396
2481 #: src/toolbar.c:490
2482 msgid "Trash"
2483 msgstr "Odpadkový kôš"
2484
2485 #: src/folder.c:1219 src/foldersel.c:366
2486 msgid "Drafts"
2487 msgstr "Koncepty"
2488
2489 #. Processing
2490 #: src/folder.c:1473
2491 #, c-format
2492 msgid "Processing (%s)...\n"
2493 msgstr "Spracúvam (%s)...\n"
2494
2495 #: src/folder.c:1798 src/inc.c:624
2496 msgid "Filtering messages...\n"
2497 msgstr "Filtrujem správy...\n"
2498
2499 #: src/folder.c:2278
2500 #, c-format
2501 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
2502 msgstr "Vyberám všetky správy z %s ...\n"
2503
2504 #. move messages
2505 #: src/folder.c:2562
2506 #, c-format
2507 msgid "Moving %s to %s...\n"
2508 msgstr "Presúvam %s do %s...\n"
2509
2510 #: src/folder.c:3453
2511 msgid "Processing messages..."
2512 msgstr "Spracúvam správy..."
2513
2514 #: src/foldersel.c:218
2515 msgid "Select folder"
2516 msgstr "Zvoľte priečinok"
2517
2518 #: src/foldersel.c:534 src/imap_gtk.c:142 src/mh_gtk.c:127
2519 msgid "NewFolder"
2520 msgstr "Nový Priečinok"
2521
2522 #: src/foldersel.c:542 src/imap_gtk.c:148 src/mh_gtk.c:133 src/mh_gtk.c:236
2523 #, c-format
2524 msgid "'%c' can't be included in folder name."
2525 msgstr "Názov priečinka nemôže obsahovať '%c'."
2526
2527 #: src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:158 src/imap_gtk.c:207 src/mh_gtk.c:143
2528 #: src/mh_gtk.c:243
2529 #, c-format
2530 msgid "The folder '%s' already exists."
2531 msgstr "Priečinok '%s' už existuje."
2532
2533 #: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:164 src/mh_gtk.c:149
2534 #, c-format
2535 msgid "Can't create the folder '%s'."
2536 msgstr "Nedá sa vytvoriť priečinok '%s'."
2537
2538 #: src/folderview.c:280
2539 msgid "/Mark all re_ad"
2540 msgstr "/Označiť _všetky ako prečítané"
2541
2542 #: src/folderview.c:281
2543 msgid "/_Search folder..."
2544 msgstr "/_Prehľadať priečinok..."
2545
2546 #: src/folderview.c:283
2547 msgid "/Process_ing..."
2548 msgstr "/_Spracovanie..."
2549
2550 #: src/folderview.c:287
2551 msgid "/------"
2552 msgstr "/------"
2553
2554 #: src/folderview.c:288
2555 msgid "/Empty _trash..."
2556 msgstr "/V_yprázdniť kôš..."
2557
2558 #: src/folderview.c:430 src/prefs_actions.c:416
2559 #: src/prefs_filtering_action.c:552 src/prefs_matcher.c:698
2560 msgid "New"
2561 msgstr "Nový"
2562
2563 #: src/folderview.c:431
2564 msgid "Unread"
2565 msgstr "Neprečítané"
2566
2567 #: src/folderview.c:432
2568 msgid "#"
2569 msgstr "#"
2570
2571 #: src/folderview.c:659
2572 msgid "Setting folder info..."
2573 msgstr "Nastavujem informácie o priečinku..."
2574
2575 #: src/folderview.c:922 src/mainwindow.c:3181 src/setup.c:90
2576 #, c-format
2577 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2578 msgstr "Prehľadávam priečinok %s%c%s ..."
2579
2580 #: src/folderview.c:926 src/mainwindow.c:3186 src/setup.c:95
2581 #, c-format
2582 msgid "Scanning folder %s ..."
2583 msgstr "Prehľadávam priečinok %s ..."
2584
2585 #: src/folderview.c:967
2586 msgid "Rebuilding folder tree..."
2587 msgstr "Obnovujem strom priečinku..."
2588
2589 #: src/folderview.c:1053
2590 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2591 msgstr "Kontrolujem nové spráby vo všetkých priečinkoch..."
2592
2593 #. Open Folder
2594 #: src/folderview.c:1835
2595 #, c-format
2596 msgid "Opening Folder %s..."
2597 msgstr "Otváram priečinok %s..."
2598
2599 #: src/folderview.c:1847
2600 msgid "Folder could not be opened."
2601 msgstr "Priečinok sa nedá otvoriť."
2602
2603 #: src/folderview.c:1994 src/mainwindow.c:1657
2604 msgid "Empty trash"
2605 msgstr "Vyprázdniť kôš"
2606
2607 #: src/folderview.c:1995
2608 msgid "Delete all messages in trash?"
2609 msgstr "Vymazať všetky správy z koša?"
2610
2611 #: src/folderview.c:2077
2612 #, c-format
2613 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
2614 msgstr "Naozaj chcete presunúť priečinok '%s' do priečinku '%s' ?"
2615
2616 #: src/folderview.c:2080
2617 msgid "Move folder"
2618 msgstr "Presunúťpriečinok"
2619
2620 #: src/folderview.c:2092
2621 #, c-format
2622 msgid "Moving %s to %s..."
2623 msgstr "Presúvam %s do %s..."
2624
2625 #: src/folderview.c:2121
2626 msgid "Source and destination are the same."
2627 msgstr "Zdroj je identický s cieľom."
2628
2629 #: src/folderview.c:2124
2630 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2631 msgstr "Nie je možné presunúť priečinok do jeho podpriečinku."
2632
2633 #: src/folderview.c:2127
2634 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2635 msgstr "Priečinky nie je možné presúvať medzi jednotlivými schránkami."
2636
2637 #: src/folderview.c:2130
2638 msgid "Move failed!"
2639 msgstr "Presun sa nepodaril!"
2640
2641 #: src/folderview.c:2166
2642 #, c-format
2643 msgid "Processing configuration for folder %s"
2644 msgstr "Nastavenie spracúvania pre priečinok %s"
2645
2646 #: src/grouplistdialog.c:172
2647 msgid "Newsgroup subscription"
2648 msgstr "Prihlásenie sa do diskusnej skupiny"
2649
2650 #: src/grouplistdialog.c:188
2651 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2652 msgstr "Zvoľte diskusné skupiny, do ktorých sa chcete prihlásiť:"
2653
2654 #: src/grouplistdialog.c:194
2655 msgid "Find groups:"
2656 msgstr "Nájsť skupiny:"
2657
2658 #: src/grouplistdialog.c:202
2659 msgid " Search "
2660 msgstr " Vyhľadať "
2661
2662 #: src/grouplistdialog.c:214
2663 msgid "Newsgroup name"
2664 msgstr "Názov diskusnej skupiny"
2665
2666 #: src/grouplistdialog.c:215
2667 msgid "Messages"
2668 msgstr "Správy"
2669
2670 #: src/grouplistdialog.c:216
2671 msgid "Type"
2672 msgstr "Typ"
2673
2674 #: src/grouplistdialog.c:345
2675 msgid "moderated"
2676 msgstr "moderovaná"
2677
2678 #: src/grouplistdialog.c:347
2679 msgid "readonly"
2680 msgstr "len na čítanie"
2681
2682 #: src/grouplistdialog.c:349
2683 msgid "unknown"
2684 msgstr "neznáma"
2685
2686 #: src/grouplistdialog.c:411
2687 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2688 msgstr "Nedá sa získať zoznam diskusných skupín."
2689
2690 #: src/grouplistdialog.c:446 src/summaryview.c:1050
2691 msgid "Done."
2692 msgstr "Hotovo."
2693
2694 #: src/grouplistdialog.c:476
2695 #, c-format
2696 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2697 msgstr "Prijatých %d diskusných skupín (prečítaných %s)"
2698
2699 #: src/gtk/about.c:91
2700 msgid "About"
2701 msgstr "O programe"
2702
2703 #: src/gtk/about.c:151
2704 #, c-format
2705 msgid ""
2706 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2707 "Operating System: %s %s (%s)"
2708 msgstr ""
2709 "GTK+ %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
2710 "Operačný systém: %s %s (%s)"
2711
2712 #: src/gtk/about.c:158
2713 #, c-format
2714 msgid ""
2715 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2716 "Operating System: %s"
2717 msgstr ""
2718 "GTK+ %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
2719 "Operačný systém: %s"
2720
2721 #: src/gtk/about.c:165
2722 #, c-format
2723 msgid ""
2724 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2725 "Operating System: unknown"
2726 msgstr ""
2727 "GTK+ %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
2728 "Operačný systém: neznámy"
2729
2730 #: src/gtk/about.c:178
2731 #, c-format
2732 msgid "Compiled-in features:%s"
2733 msgstr "Zakompilované vlastnosti: %s"
2734
2735 #: src/gtk/about.c:241
2736 msgid ""
2737 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2738 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2739 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2740 "version.\n"
2741 "\n"
2742 msgstr ""
2743 "Tento program je voľne šíriteľný; Môžete ho šíriť (a)lebo ho upravovať tak "
2744 "ako to popisuje GNU General Public License, licencia vydaná organizáciou "
2745 "Free Software Foundation, a to vo verzii 2, alebo, podľa vášho rozhodnutia, "
2746 "v akejkoľvek ďalšej verzii.\n"
2747 "\n"
2748
2749 #: src/gtk/about.c:247
2750 msgid ""
2751 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2752 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2753 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2754 "more details.\n"
2755 "\n"
2756 msgstr ""
2757 "Tento program je šírený vo viere v jeho užitočnosť, ale BEZ AKEJKOĽVEK "
2758 "ZÁRUKY. Viac detailov nájdete v GNU General Public License.\n"
2759 "\n"
2760
2761 #: src/gtk/about.c:253
2762 msgid ""
2763 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2764 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
2765 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
2766 msgstr ""
2767 "Kópiu GNU General Public License by ste mali získať spoločne s týmto "
2768 "programom; ak to tak nie je, napíšte na adresu Free Software Foundation, "
2769 "Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
2770
2771 #: src/gtk/about.c:259
2772 msgid ""
2773 "\n"
2774 "\n"
2775 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
2776 "the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
2777 msgstr ""
2778 "\n"
2779 "\n"
2780 "Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý projektom OpenSSL pre použitie v "
2781 "OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
2782
2783 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2784 msgid "Orange"
2785 msgstr "Oranžová"
2786
2787 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2788 msgid "Red"
2789 msgstr "Červená"
2790
2791 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2792 msgid "Pink"
2793 msgstr "Ružová"
2794
2795 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2796 msgid "Sky blue"
2797 msgstr "Bledomodrá"
2798
2799 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2800 msgid "Blue"
2801 msgstr "Modrá"
2802
2803 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2804 msgid "Green"
2805 msgstr "Zelená"
2806
2807 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2808 msgid "Brown"
2809 msgstr "Hnedá"
2810
2811 #: src/gtk/foldersort.c:141
2812 msgid "Set folder sortorder"
2813 msgstr "Nastaviť triedenie priečinkov"
2814
2815 #: src/gtk/foldersort.c:153
2816 msgid ""
2817 "Move folders up or down to change\n"
2818 "the sort order in the folderview"
2819 msgstr ""
2820 "Presuňte priečinky nahor alebo nadol pre\n"
2821 "zmenu triedenia v zozname priečinkov"
2822
2823 #: src/gtk/foldersort.c:213
2824 msgid "Folders"
2825 msgstr "Priečinky"
2826
2827 #: src/gtk/gtkaspell.c:607
2828 msgid "No dictionary selected."
2829 msgstr "Nie je zvolený žiadny slovník."
2830
2831 #: src/gtk/gtkaspell.c:831 src/gtk/gtkaspell.c:1796 src/gtk/gtkaspell.c:2126
2832 msgid "Normal Mode"
2833 msgstr "Normálny režim"
2834
2835 #: src/gtk/gtkaspell.c:833 src/gtk/gtkaspell.c:1802 src/gtk/gtkaspell.c:2137
2836 msgid "Bad Spellers Mode"
2837 msgstr "Režim zlého pravopisu"
2838
2839 #: src/gtk/gtkaspell.c:872
2840 msgid "Unknown suggestion mode."
2841 msgstr "Režim návrhov neznámych slov."
2842
2843 #: src/gtk/gtkaspell.c:1144
2844 msgid "No misspelled word found."
2845 msgstr "Neboli nájdené žiadne pravopisné chyby."
2846
2847 #: src/gtk/gtkaspell.c:1484
2848 msgid "Replace unknown word"
2849 msgstr "Nahradiť neznáme slovo"
2850
2851 #: src/gtk/gtkaspell.c:1499
2852 #, c-format
2853 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
2854 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradiť \"%s\" čím: </span>"
2855
2856 #: src/gtk/gtkaspell.c:1544
2857 msgid ""
2858 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
2859 "will learn from mistake.\n"
2860 msgstr ""
2861 "Ak pri stlačení Enter podržíte klávesu Control,\n"
2862 "program sa z chyby poučí.\n"
2863
2864 #: src/gtk/gtkaspell.c:1790 src/gtk/gtkaspell.c:2115
2865 msgid "Fast Mode"
2866 msgstr "Rýchly režim"
2867
2868 #: src/gtk/gtkaspell.c:1946
2869 #, c-format
2870 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2871 msgstr "\"%s\" neznáme v %s"
2872
2873 #: src/gtk/gtkaspell.c:1960
2874 msgid "Accept in this session"
2875 msgstr "Prijať v tomto sedení"
2876
2877 #: src/gtk/gtkaspell.c:1970
2878 msgid "Add to personal dictionary"
2879 msgstr "Pridať do osobného slovníka"
2880
2881 #: src/gtk/gtkaspell.c:1980
2882 msgid "Replace with..."
2883 msgstr "Nahradiť čím..."
2884
2885 #: src/gtk/gtkaspell.c:1993
2886 #, c-format
2887 msgid "Check with %s"
2888 msgstr "Overiť pomocou %s"
2889
2890 #: src/gtk/gtkaspell.c:2015
2891 msgid "(no suggestions)"
2892 msgstr "(žiadne návrhy)"
2893
2894 #: src/gtk/gtkaspell.c:2026 src/gtk/gtkaspell.c:2189
2895 msgid "More..."
2896 msgstr "Ďalšie..."
2897
2898 #: src/gtk/gtkaspell.c:2091
2899 #, c-format
2900 msgid "Dictionary: %s"
2901 msgstr "Slovník: %s"
2902
2903 #: src/gtk/gtkaspell.c:2104
2904 #, c-format
2905 msgid "Use alternate (%s)"
2906 msgstr "Použiť alternatívny (%s)"
2907
2908 #: src/gtk/gtkaspell.c:2152 src/prefs_spelling.c:174
2909 msgid "Check while typing"
2910 msgstr "Overovať pri písaní"
2911
2912 #: src/gtk/gtkaspell.c:2168
2913 msgid "Change dictionary"
2914 msgstr "Zmeniť slovník"
2915
2916 #: src/gtk/gtkaspell.c:2331
2917 #, c-format
2918 msgid ""
2919 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2920 "%s"
2921 msgstr ""
2922 "Kontrola pravopisu nemohla zmeniť slovník.\n"
2923 "%s"
2924
2925 #: src/gtk/inputdialog.c:155
2926 #, c-format
2927 msgid "Input password for %s on %s:"
2928 msgstr "Zadajte heslo pre %s na %s:"
2929
2930 #: src/gtk/inputdialog.c:157
2931 msgid "Input password"
2932 msgstr "Zadajte heslo"
2933
2934 #: src/gtk/logwindow.c:70
2935 msgid "Protocol log"
2936 msgstr "Záznam protokolu"
2937
2938 #: src/gtk/logwindow.c:290
2939 msgid "Clear _Log"
2940 msgstr "Vyčistiť okno _záznamu"
2941
2942 #: src/gtk/pluginwindow.c:156
2943 msgid "Select Plugin to load"
2944 msgstr "Zvoľte plugin ktorý sa má načítať"
2945
2946 #: src/gtk/pluginwindow.c:225 src/gtk/pluginwindow.c:359
2947 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:249
2948 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:74
2949 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:503
2950 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:463
2951 msgid "Plugins"
2952 msgstr "Pluginy"
2953
2954 #: src/gtk/pluginwindow.c:256 src/prefs_summaries.c:210
2955 msgid "Description"
2956 msgstr "Popis"
2957
2958 #: src/gtk/pluginwindow.c:280
2959 msgid "Load Plugin"
2960 msgstr "Načítať plugin"
2961
2962 #: src/gtk/pluginwindow.c:285
2963 msgid "Unload Plugin"
2964 msgstr "Odobrať plugin"
2965
2966 #: src/gtk/prefswindow.c:483
2967 msgid "Page Index"
2968 msgstr "Obsah Stránky"
2969
2970 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:719
2971 #: src/prefs_filtering_action.c:359
2972 msgid "Account"
2973 msgstr "Konto"
2974
2975 #. S_COL_MARK
2976 #: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:120
2977 #: src/prefs_summary_column.c:80
2978 msgid "Status"
2979 msgstr "Stav"
2980
2981 #: src/gtk/quicksearch.c:107
2982 msgid "Extended symbols"
2983 msgstr "Rozšírené symboly"
2984
2985 #: src/gtk/quicksearch.c:208
2986 msgid "all messages"
2987 msgstr "všetky správy"
2988
2989 #: src/gtk/quicksearch.c:209
2990 msgid "messages whose age is greater than #"
2991 msgstr "správy, ktoré sú staršie ako #"
2992
2993 #: src/gtk/quicksearch.c:210
2994 msgid "messages whose age is less than #"
2995 msgstr "správy, ktoré sú novšie ako #"
2996
2997 #: src/gtk/quicksearch.c:211
2998 msgid "messages which contain S in the message body"
2999 msgstr "správy, ktorých telo obsahuje S"
3000
3001 #: src/gtk/quicksearch.c:212
3002 msgid "messages which contain S in the whole message"
3003 msgstr "správy, ktoré obsahujú S kdekoľvek"
3004
3005 #: src/gtk/quicksearch.c:213
3006 msgid "messages carbon-copied to S"
3007 msgstr "správy s kópiou v S"
3008
3009 #: src/gtk/quicksearch.c:214
3010 msgid "message is either to: or cc: to S"
3011 msgstr "správa je buď to: alebo cc: S"
3012
3013 #: src/gtk/quicksearch.c:215
3014 msgid "deleted messages"
3015 msgstr "vymazané správy"
3016
3017 #. * how I can filter deleted messages *
3018 #: src/gtk/quicksearch.c:216
3019 msgid "messages which contain S in the Sender field"
3020 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke Sender"
3021
3022 #: src/gtk/quicksearch.c:217
3023 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
3024 msgstr "pravda, ak je \"S\" vykonané úspešne"
3025
3026 #: src/gtk/quicksearch.c:218
3027 msgid "messages originating from user S"
3028 msgstr "správy pochádzajúce od používateľa S"
3029
3030 #: src/gtk/quicksearch.c:219
3031 msgid "forwarded messages"
3032 msgstr "preposlané správy"
3033
3034 #: src/gtk/quicksearch.c:220
3035 msgid "messages which contain header S"
3036 msgstr "správy, ktoré obsahujú hlavičku S"
3037
3038 #: src/gtk/quicksearch.c:221
3039 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
3040 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke Message-ID"
3041
3042 #: src/gtk/quicksearch.c:222
3043 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
3044 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke inreplyto"
3045
3046 #: src/gtk/quicksearch.c:223
3047 msgid "locked messages"
3048 msgstr "zamknuté správy"
3049
3050 #: src/gtk/quicksearch.c:224
3051 msgid "messages which are in newsgroup S"
3052 msgstr "správy, ktoré sú v diskusnej skupine S"
3053
3054 #: src/gtk/quicksearch.c:225
3055 msgid "new messages"
3056 msgstr "nové správy"
3057
3058 #: src/gtk/quicksearch.c:226
3059 msgid "old messages"
3060 msgstr "staré správy"
3061
3062 #: src/gtk/quicksearch.c:227
3063 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
3064 msgstr "neúplné správy (nestiahnuté úplne)"
3065
3066 #: src/gtk/quicksearch.c:228
3067 msgid "messages which have been replied to"
3068 msgstr "správy, ktoré boli zodpovedané"
3069
3070 #: src/gtk/quicksearch.c:229
3071 msgid "read messages"
3072 msgstr "prečítané správy"
3073
3074 #: src/gtk/quicksearch.c:230
3075 msgid "messages which contain S in subject"
3076 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v názve"
3077
3078 #: src/gtk/quicksearch.c:231
3079 msgid "messages whose score is equal to #"
3080 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je rovné #"
3081
3082 #: src/gtk/quicksearch.c:232
3083 msgid "messages whose score is greater than #"
3084 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je väčšie ako #"
3085
3086 #: src/gtk/quicksearch.c:233
3087 msgid "messages whose score is lower than #"
3088 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je menšie ako #"
3089
3090 #: src/gtk/quicksearch.c:234
3091 msgid "messages whose size is equal to #"
3092 msgstr "správy, ktorých veľkosť je rovná #"
3093
3094 #: src/gtk/quicksearch.c:235
3095 msgid "messages whose size is greater than #"
3096 msgstr "správy, ktorých veľkosť je väčšia ako #"
3097
3098 #: src/gtk/quicksearch.c:236
3099 msgid "messages whose size is smaller than #"
3100 msgstr "správy, ktorých veľkosť je menšia ako #"
3101
3102 #: src/gtk/quicksearch.c:237
3103 msgid "messages which have been sent to S"
3104 msgstr "správy, odoslané S"
3105
3106 #: src/gtk/quicksearch.c:238
3107 msgid "marked messages"
3108 msgstr "označené správy"
3109
3110 #: src/gtk/quicksearch.c:239
3111 msgid "unread messages"
3112 msgstr "neprečítané správy"
3113
3114 #: src/gtk/quicksearch.c:240
3115 msgid "messages which contain S in References header"
3116 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke References"
3117
3118 #: src/gtk/quicksearch.c:241
3119 msgid "messages returning 0 when passed to command"
3120 msgstr "správy vracajúce 0 po odovzdaní príkazu"
3121
3122 #: src/gtk/quicksearch.c:242
3123 msgid "messages which contain S in X-Label header"
3124 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke X-Label"
3125
3126 #: src/gtk/quicksearch.c:244
3127 msgid "logical AND operator"
3128 msgstr "logický operátor AND"
3129
3130 #: src/gtk/quicksearch.c:245
3131 msgid "logical OR operator"
3132 msgstr "logický operátor OR"
3133
3134 #: src/gtk/quicksearch.c:246
3135 msgid "logical NOT operator"
3136 msgstr "logický operátor NOT"
3137
3138 #: src/gtk/quicksearch.c:247
3139 msgid "case sensitive search"
3140 msgstr "záleží na veľkosti písmen"
3141
3142 #: src/gtk/quicksearch.c:249
3143 msgid "all filtering expressions are allowed"
3144 msgstr "všetky filtrovacie výrazy sú povolené"
3145
3146 #: src/gtk/quicksearch.c:257
3147 msgid "Extended Search symbols"
3148 msgstr "Rozšírené symboly vyhľadávania"
3149
3150 #. S_COL_MIME
3151 #. initial of sender
3152 #. S_COL_STATUS
3153 #. S_COL_MIME
3154 #: src/gtk/quicksearch.c:298 src/prefs_filtering_action.c:1044
3155 #: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1653
3156 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:462
3157 msgid "Subject"
3158 msgstr "Predmet"
3159
3160 #. S_COL_SUBJECT
3161 #. date
3162 #. S_COL_SUBJECT
3163 #: src/gtk/quicksearch.c:302 src/prefs_filtering_action.c:1045
3164 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1654
3165 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:463
3166 msgid "From"
3167 msgstr "Od"
3168
3169 #. S_COL_FROM
3170 #. subject
3171 #. S_COL_FROM
3172 #: src/gtk/quicksearch.c:306 src/prefs_filtering_action.c:1046
3173 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1655
3174 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:464
3175 msgid "To"
3176 msgstr "Komu"
3177
3178 #: src/gtk/quicksearch.c:317
3179 msgid "Recursive"
3180 msgstr "Rekurzívne"
3181
3182 #: src/gtk/quicksearch.c:350
3183 msgid "Clear"
3184 msgstr "Vyčistiť"
3185
3186 #: src/gtk/quicksearch.c:359
3187 msgid "Extended Symbols"
3188 msgstr "Rozšírené symboly"
3189
3190 #: src/gtk/sslcertwindow.c:113 src/gtk/sslcertwindow.c:253
3191 #: src/gtk/sslcertwindow.c:307
3192 msgid "correct"
3193 msgstr "správny"
3194
3195 #: src/gtk/sslcertwindow.c:118
3196 msgid "Owner"
3197 msgstr "Majiteľ"
3198
3199 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
3200 msgid "Signer"
3201 msgstr "Podpisovateľ"
3202
3203 #: src/gtk/sslcertwindow.c:126 src/gtk/sslcertwindow.c:147
3204 #: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_themes.c:888
3205 msgid "Name: "
3206 msgstr "Meno: "
3207
3208 #: src/gtk/sslcertwindow.c:133 src/gtk/sslcertwindow.c:154
3209 msgid "Organization: "
3210 msgstr "Organizácia: "
3211
3212 #: src/gtk/sslcertwindow.c:140 src/gtk/sslcertwindow.c:161
3213 msgid "Location: "
3214 msgstr "Umiestnenie: "
3215
3216 #: src/gtk/sslcertwindow.c:168
3217 msgid "Fingerprint: "
3218 msgstr "Odtlačok kľúča: "
3219
3220 #: src/gtk/sslcertwindow.c:174
3221 msgid "Signature status: "
3222 msgstr "Stav podpisu: "
3223
3224 #: src/gtk/sslcertwindow.c:228
3225 #, c-format
3226 msgid "SSL certificate for %s"
3227 msgstr "SSL certifikát pre %s"
3228
3229 #: src/gtk/sslcertwindow.c:244
3230 #, c-format
3231 msgid ""
3232 "Certificate for %s is unknown.\n"
3233 "Do you want to accept it?"
3234 msgstr ""
3235 "Certifikát pre %s je neznámy.\n"
3236 "Chcete ho prijať?"
3237
3238 #: src/gtk/sslcertwindow.c:255 src/gtk/sslcertwindow.c:309
3239 #, c-format
3240 msgid "Signature status: %s"
3241 msgstr "Stav podpisu: %s"
3242
3243 #: src/gtk/sslcertwindow.c:262
3244 msgid "_View certificate"
3245 msgstr "_Zobraziť certifikát"
3246
3247 #: src/gtk/sslcertwindow.c:267
3248 msgid "Unknown SSL Certificate"
3249 msgstr "Neznámy SSL certifikát"
3250
3251 #: src/gtk/sslcertwindow.c:268 src/gtk/sslcertwindow.c:321
3252 msgid "Accept and save"
3253 msgstr "Prijať a uložiť"
3254
3255 #: src/gtk/sslcertwindow.c:268 src/gtk/sslcertwindow.c:321
3256 msgid "Cancel connection"
3257 msgstr "Zrušiť spojenie"
3258
3259 #: src/gtk/sslcertwindow.c:286
3260 msgid "New certificate:"
3261 msgstr "Nový certifikát:"
3262
3263 #: src/gtk/sslcertwindow.c:291
3264 msgid "Known certificate:"
3265 msgstr "Známy certifikát:"
3266
3267 #: src/gtk/sslcertwindow.c:298
3268 #, c-format
3269 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3270 msgstr "Certifikát pre %s sa zmenil. Chcete ho prijať?"
3271
3272 #: src/gtk/sslcertwindow.c:316
3273 msgid "_View certificates"
3274 msgstr "_Zobraziť certifikáty"
3275
3276 #: src/gtk/sslcertwindow.c:320
3277 msgid "Changed SSL Certificate"
3278 msgstr "Zmena SSL certifikátu"
3279
3280 #: src/headerview.c:199 src/summaryview.c:2403 src/summaryview.c:2408
3281 msgid "(No From)"
3282 msgstr "(nie je známy odosielateľ)"
3283
3284 #: src/headerview.c:214 src/summaryview.c:2435 src/summaryview.c:2438
3285 msgid "(No Subject)"
3286 msgstr "(bez predmetu)"
3287
3288 #: src/image_viewer.c:288
3289 msgid "Filename:"
3290 msgstr "Názov súboru:"
3291
3292 #: src/image_viewer.c:295
3293 msgid "Filesize:"
3294 msgstr "Veľkosť súboru:"
3295
3296 #: src/image_viewer.c:316
3297 msgid "Load Image"
3298 msgstr "Načítať obrázok"
3299
3300 #: src/image_viewer.c:322
3301 msgid "Content-Type:"
3302 msgstr "Content-Type:"
3303
3304 #: src/imap.c:602
3305 msgid ""
3306 "\n"
3307 "\n"
3308 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
3309 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
3310 msgstr ""
3311 "\n"
3312 "\n"
3313 "CRAM-MD5 prihlásenie funguje len ak bola knižnica libetpan skompilovaná s "
3314 "podporou SASL, a je nainštalovaný CRAM-MD5 SASL plugin."
3315
3316 #: src/imap.c:611
3317 #, c-format
3318 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
3319 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo: neúspešné prihlásenie.%s"
3320
3321 #: src/imap.c:615
3322 #, c-format
3323 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
3324 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo: neúspešné prihlásenie.%s\n"
3325
3326 #: src/imap.c:632
3327 #, c-format
3328 msgid "Connecting to %s failed"
3329 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo"
3330
3331 #: src/imap.c:637 src/imap.c:640
3332 #, c-format
3333 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3334 msgstr "IMAP4 spojenie k %s sa prerušilo. Znovu pripájam...\n"
3335
3336 #: src/imap.c:734 src/inc.c:755 src/news.c:249 src/send_message.c:259
3337 msgid "Insecure connection"
3338 msgstr "Nezabezpečené spojenie"
3339
3340 #: src/imap.c:735 src/inc.c:756 src/news.c:250 src/send_message.c:260
3341 msgid ""
3342 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
3343 "available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
3344 "\n"
3345 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
3346 "not be secure."
3347 msgstr ""
3348 "Toto spojenie je nastavené tak, aby používalo pre zabezpečenie SSL, ale SSL "
3349 "nie je v tejto kópii Sylpheed-Claws dostupné. \n"
3350 "\n"
3351 "Chcete pokračovať v pripájaní sa na tento server? Komunikácia nebude "
3352 "zabezpečená."
3353
3354 #: src/imap.c:741 src/inc.c:762 src/news.c:256 src/send_message.c:266
3355 msgid "Continue connecting"
3356 msgstr "Pokračovať v pripájaní"
3357
3358 #: src/imap.c:752
3359 #, c-format
3360 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
3361 msgstr "Pripájam sa k serveru IMAP4: %s..."
3362
3363 #: src/imap.c:784
3364 #, c-format
3365 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
3366 msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru IMAP4: %s:%d"
3367
3368 #: src/imap.c:787
3369 #, c-format
3370 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3371 msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru IMAP4: %s:%d\n"
3372
3373 #: src/imap.c:816
3374 msgid "Can't start TLS session.\n"
3375 msgstr "Nedá sa vytvoriť TLS spojenie.\n"
3376
3377 #: src/imap.c:849
3378 #, c-format
3379 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
3380 msgstr "Pripájam sa k serveru IMAP4: %s ...\n"
3381
3382 #: src/imap.c:1254
3383 msgid "can't set deleted flags\n"
3384 msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania\n"
3385
3386 #: src/imap.c:1259 src/imap.c:3345
3387 msgid "can't expunge\n"
3388 msgstr "nedá sa odstrániť\n"
3389
3390 #: src/imap.c:1684
3391 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3392 msgstr "nedá sa vytvoriť schránka: príkaz LIST zlyhal\n"
3393
3394 #: src/imap.c:1698
3395 msgid "can't create mailbox\n"
3396 msgstr "nedá sa vytvoriť schránka\n"
3397
3398 #: src/imap.c:1741
3399 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3400 msgstr "Názov nového priečinku nesmie obsahovať oddeľovač názvov priečinkov"
3401
3402 #: src/imap.c:1774
3403 #, c-format
3404 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3405 msgstr "nedá sa premenovať schránka: %s na %s\n"
3406
3407 #: src/imap.c:1837
3408 msgid "can't delete mailbox\n"
3409 msgstr "schránka sa nedá odstrániť \n"
3410
3411 #: src/imap.c:2083
3412 msgid "LIST failed\n"
3413 msgstr "príkaz LIST zlyhal\n"
3414
3415 #: src/imap.c:2187
3416 #, c-format
3417 msgid "can't select folder: %s\n"
3418 msgstr "priečinok sa nedá vytvoriť: %s\n"
3419
3420 #: src/imap.c:2314
3421 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3422 msgstr "IMAP4 autentizácia bola neúspešná.\n"
3423
3424 #: src/imap.c:2501
3425 msgid "Fetching message..."
3426 msgstr "Sťahujem správu..."
3427
3428 #: src/imap.c:2519
3429 msgid "Adding messages..."
3430 msgstr "Pridávam správy..."
3431
3432 #: src/imap.c:2542
3433 msgid "Copying messages..."
3434 msgstr "Kopírujem správy..."
3435
3436 #: src/imap.c:2668
3437 #, c-format
3438 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3439 msgstr "iconv nemôže skonvertovať UTF-7 na %s\n"
3440
3441 #: src/imap.c:2698
3442 #, c-format
3443 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
3444 msgstr "iconv nemôže skonvertovať %s na UTF-7\n"
3445
3446 #: src/imap.c:2742
3447 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
3448 msgstr "iconv nemôže skonvertovať UTF-8 na UTF-7 \n"
3449
3450 #: src/imap.c:3331
3451 #, c-format
3452 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3453 msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania: %d\n"
3454
3455 #: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:50
3456 msgid "/Create _new folder..."
3457 msgstr "/Vytvoriť _nový priečinok..."
3458
3459 #: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:51
3460 msgid "/_Rename folder..."
3461 msgstr "/_Premenovať priečinok..."
3462
3463 #: src/imap_gtk.c:59 src/mh_gtk.c:52
3464 msgid "/M_ove folder..."
3465 msgstr "/_Presunúť priečinok..."
3466
3467 #: src/imap_gtk.c:60 src/mh_gtk.c:53
3468 msgid "/_Delete folder"
3469 msgstr "/_Zmazať priečinok"
3470
3471 #: src/imap_gtk.c:62 src/news_gtk.c:56
3472 msgid "/Synchronise"
3473 msgstr "/Synchronizovať"
3474
3475 #: src/imap_gtk.c:63 src/news_gtk.c:57
3476 msgid "/Down_load messages"
3477 msgstr "/S_tiahnuť správy"
3478
3479 #: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:59
3480 msgid "/_Check for new messages"
3481 msgstr "/P_rijať nové správy"
3482
3483 #: src/imap_gtk.c:66 src/mh_gtk.c:56
3484 msgid "/R_ebuild folder tree"
3485 msgstr "/O_bnoviť štruktúru priečinkov"
3486
3487 #: src/imap_gtk.c:68
3488 msgid "/IMAP4 _account settings"
3489 msgstr "/N_astavenia konta IMAP4"
3490
3491 #: src/imap_gtk.c:69
3492 msgid "/Remove _IMAP4 account"
3493 msgstr "/Odstrániť konto _IMAP4"
3494
3495 #: src/imap_gtk.c:139
3496 msgid ""
3497 "Input the name of new folder:\n"
3498 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
3499 " append '/' at the end of the name)"
3500 msgstr ""
3501 "Zadajte názov nového priečinku:\n"
3502 "(ak chcete vytvoriť priečinok s ďalšími podpriečinkami,\n"
3503 "pridajte na koniec názvu '/')"
3504
3505 #: src/imap_gtk.c:188 src/mh_gtk.c:226
3506 #, c-format
3507 msgid "Input new name for '%s':"
3508 msgstr "Zadajte nový názov pre '%s':"
3509
3510 #: src/imap_gtk.c:190 src/mh_gtk.c:228
3511 msgid "Rename folder"
3512 msgstr "Premenovať priečinok"
3513
3514 #: src/imap_gtk.c:217 src/mh_gtk.c:253
3515 msgid ""
3516 "The folder could not be renamed.\n"
3517 "The new folder name is not allowed."
3518 msgstr ""
3519 "Nepodarilo sa premenovať priečinok.\n"
3520 "Nový názov je neprípustný."
3521
3522 #: src/imap_gtk.c:278
3523 #, c-format
3524 msgid "Really delete IMAP4 account '%s'?"
3525 msgstr "Naozaj chcete odstrániť IMAP4 konto '%s'?"
3526
3527 #: src/imap_gtk.c:279
3528 msgid "Delete IMAP4 account"
3529 msgstr "Odstrániť IMAP4 konto"
3530
3531 #: src/imap_gtk.c:325 src/mh_gtk.c:174
3532 #, c-format
3533 msgid ""
3534 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
3535 "will not be possible.\n"
3536 "\n"
3537 "Do you really want to delete?"
3538 msgstr ""
3539 "Všetky priečinky a správy v `%s' budú odstránené. Ich obnovenie nebude "
3540 "možné\n"
3541 "\n"
3542 "Naozaj pokračovať?"
3543
3544 #: src/imap_gtk.c:347 src/mh_gtk.c:196
3545 #, c-format
3546 msgid "Can't remove the folder '%s'."
3547 msgstr "Priečinok '%s' sa nedá odstrániť."
3548
3549 #: src/imap_gtk.c:405 src/news_gtk.c:328
3550 #, c-format
3551 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
3552 msgstr "Pri sťahovaní správ v '%s' nastala chyba."
3553
3554 #: src/import.c:149
3555 msgid "Import"
3556 msgstr "Importovať"
3557
3558 #: src/import.c:168
3559 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3560 msgstr "Zvoľte importovaný mbox súbor a cieľový priečinok."
3561
3562 #: src/import.c:178
3563 msgid "Importing file:"
3564 msgstr "Importovaný súbor:"
3565
3566 #: src/import.c:183
3567 msgid "Destination dir:"
3568 msgstr "Cieľový priečinok:"
3569
3570 #: src/import.c:243
3571 msgid "Select importing file"
3572 msgstr "Zvoľte súbor pre import"
3573
3574 #: src/importldif.c:190
3575 msgid "Please specify address book name and file to import."
3576 msgstr "Prosím zvoľte názov adresára a súboru pre import."
3577
3578 #: src/importldif.c:193
3579 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3580 msgstr "Zvoľte a premenujte názvy LDIF polí pre import."
3581
3582 #: src/importldif.c:196
3583 msgid "File imported."
3584 msgstr "Súbor importovaný."
3585
3586 #: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
3587 msgid "Please select a file."
3588 msgstr "Prozím zvoľte súbor."
3589
3590 #: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
3591 msgid "Address book name must be supplied."
3592 msgstr "Nebol zadaný názov adresára."
3593
3594 #: src/importldif.c:472
3595 msgid "Error reading LDIF fields."
3596 msgstr "Chyba pri čítaní LDIF polí."
3597
3598 #: src/importldif.c:495
3599 msgid "LDIF file imported successfully."
3600 msgstr "Súbor LDIFbol úspešne importovaný."
3601
3602 #: src/importldif.c:574
3603 msgid "Select LDIF File"
3604 msgstr "Zvoľte súbor LDIF"
3605
3606 #: src/importldif.c:662
3607 msgid ""
3608 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3609 "file data."
3610 msgstr "Zadajte názov adresára, ktorý bude vytvorený z údajov súboru LDIF."
3611
3612 #: src/importldif.c:668
3613 msgid "File Name"
3614 msgstr "Názov súboru"
3615
3616 #: src/importldif.c:679
3617 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3618 msgstr "Úplné určenie importovaného súboru LDIF."
3619
3620 #: src/importldif.c:688
3621 msgid "Select the LDIF file to import."
3622 msgstr "Zvoľte súbor LDIF pre import."
3623
3624 #: src/importldif.c:725
3625 msgid "R"
3626 msgstr "R"
3627
3628 #. S_COL_MARK
3629 #: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:460
3630 msgid "S"
3631 msgstr "V"
3632
3633 #: src/importldif.c:727
3634 msgid "LDIF Field Name"
3635 msgstr "Názov LDIF poľa"
3636
3637 #: src/importldif.c:728
3638 msgid "Attribute Name"
3639 msgstr "Názov atribútu"
3640
3641 #: src/importldif.c:783
3642 msgid "LDIF Field"
3643 msgstr "LDIF pole"
3644
3645 #: src/importldif.c:795
3646 msgid "Attribute"
3647 msgstr "Atribút"
3648
3649 #: src/importldif.c:806
3650 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3651 msgstr "Pole ldif sa dá premenovať na názov uživateľského atribútu."
3652
3653 #: src/importldif.c:811
3654 msgid "???"
3655 msgstr "???"
3656
3657 #: src/importldif.c:829
3658 msgid ""
3659 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3660 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3661 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3662 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3663 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3664 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3665 "field for import."
3666 msgstr ""
3667 "Vyberte pole LDIF, ktoré bude premenované alebo zvolené pre import do "
3668 "zoznamu hore. Vyhradené polia (označené značkou v stĺpci \"R\") sú "
3669 "importované automaticky a nedajú sa premenovať. Kliknutie v stĺpci Vybrať "
3670 "(\"S\") pridá pole medzi importované. Kliknutie kdekoľvek inde v riadku "
3671 "umožní premenovať pole vo vstupnom riadku pod zoznamom. Dvojklik kdekoľvek v "
3672 "riadku pridá pole medzi importované polia."
3673
3674 #: src/importldif.c:841
3675 msgid "Select for Import"
3676 msgstr "Zvoľte pre import"
3677
3678 #: src/importldif.c:847
3679 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3680 msgstr "Vyberte pole LDIF pre import do adresára."
3681
3682 #: src/importldif.c:850
3683 msgid " Modify "
3684 msgstr " Zmeniť "
3685
3686 #: src/importldif.c:856
3687 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3688 msgstr "Toto tlačítko aktualizuje horný zoznam poskytnutými údajmi."
3689
3690 #: src/importldif.c:929
3691 msgid "Records Imported :"
3692 msgstr "Importované záznamy :"
3693
3694 #: src/importldif.c:960
3695 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3696 msgstr "Importovať súbor LDIF do adresára"
3697
3698 #: src/importmutt.c:144
3699 msgid "Error importing MUTT file."
3700 msgstr "Chyba pri importovaní súboru MUTT."
3701
3702 #: src/importmutt.c:159
3703 msgid "Select MUTT File"
3704 msgstr "Zvoľte súbor MUTT"
3705
3706 #: src/importmutt.c:207
3707 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3708 msgstr "Importovať súbor MUTT do adresára"
3709
3710 #: src/importmutt.c:295 src/importpine.c:296
3711 msgid "Please select a file to import."
3712 msgstr "Prozím zvoľte súbor pre import."
3713
3714 #: src/importpine.c:144
3715 msgid "Error importing Pine file."
3716 msgstr "Chyba pri importovaní súboru Pine."
3717
3718 #: src/importpine.c:159
3719 msgid "Select Pine File"
3720 msgstr "Vyberte súbor Pine"
3721
3722 #: src/importpine.c:207
3723 msgid "Import Pine file into Address Book"
3724 msgstr "Importovať súbor Pine do adresára"
3725
3726 #: src/inc.c:363
3727 msgid "Retrieving new messages"
3728 msgstr "Prijímam nové správy"
3729
3730 #: src/inc.c:410
3731 msgid "Standby"
3732 msgstr "Čakajte"
3733
3734 #: src/inc.c:540 src/inc.c:590
3735 msgid "Cancelled"
3736 msgstr "Zrušené"
3737
3738 #: src/inc.c:551
3739 msgid "Retrieving"
3740 msgstr "Prijímam"
3741
3742 #: src/inc.c:560
3743 #, c-format
3744 msgid "Done (%d message (%s) received)"
3745 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
3746 msgstr[0] "Hotovo (%d správa (%s) prijatá)"
3747 msgstr[1] "Hotovo (%d správy (%s) prijaté)"
3748 msgstr[2] "Hotovo (%d správ (%s) prijatých)"
3749
3750 #: src/inc.c:566
3751 msgid "Done (no new messages)"
3752 msgstr "Hotovo (žiadne nové správy)"
3753
3754 #: src/inc.c:571
3755 msgid "Connection failed"
3756 msgstr "Spojenie zlyhalo"
3757
3758 #: src/inc.c:574
3759 msgid "Auth failed"
3760 msgstr "Autentizácia zlyhala"
3761
3762 #. S_COL_SCORE
3763 #: src/inc.c:577 src/prefs_summary_column.c:89
3764 msgid "Locked"
3765 msgstr "Zamknuté"
3766
3767 #: src/inc.c:587 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:245
3768 msgid "Timeout"
3769 msgstr "Timeout"
3770
3771 #: src/inc.c:685
3772 #, c-format
3773 msgid "Finished (%d new message)"
3774 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
3775 msgstr[0] "Dokončené (%d nová správa)"
3776 msgstr[1] "Dokončené (%d nové správy)"
3777 msgstr[2] "Dokončené (%d nových správ)"
3778
3779 #: src/inc.c:689
3780 msgid "Finished (no new messages)"
3781 msgstr "Dokončené (žiadne nové správy)"
3782
3783 #: src/inc.c:698
3784 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3785 msgstr "Pri prijímaní pošty sa vyskytli chyby."
3786
3787 #: src/inc.c:739
3788 #, c-format
3789 msgid "%s: Retrieving new messages"
3790 msgstr "%s: Prijímam nové správy"
3791
3792 #: src/inc.c:772
3793 #, c-format
3794 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3795 msgstr "Pripájam sa k serveru POP3: %s..."
3796
3797 #: src/inc.c:782
3798 #, c-format
3799 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3800 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d\n"
3801
3802 #: src/inc.c:789
3803 #, c-format
3804 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3805 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d"
3806
3807 #: src/inc.c:870 src/send_message.c:422
3808 msgid "Authenticating..."
3809 msgstr "Autentizácia..."
3810
3811 #: src/inc.c:871
3812 #, c-format
3813 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
3814 msgstr "Prijímam správy z %s (%s) ..."
3815
3816 #: src/inc.c:877
3817 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3818 msgstr "Získavam počet nových správ (STAT)..."
3819
3820 #: src/inc.c:881
3821 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3822 msgstr "Získavam počet nových správ (LAST)..."
3823
3824 #: src/inc.c:885
3825 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3826 msgstr "Získavam počet nových správ (UIDL)..."
3827
3828 #: src/inc.c:889
3829 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3830 msgstr "Získavam veľkosť správ (LIST)..."
3831
3832 #: src/inc.c:899
3833 #, c-format
3834 msgid "Deleting message %d"
3835 msgstr "Odstraňujem správu %d"
3836
3837 #: src/inc.c:906 src/send_message.c:440
3838 msgid "Quitting"
3839 msgstr "Odpájam sa"
3840
3841 #: src/inc.c:931
3842 #, c-format
3843 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3844 msgstr "Prijímam správu (%d / %d) (%s / %s)"
3845
3846 #: src/inc.c:950
3847 #, c-format
3848 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
3849 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
3850 msgstr[0] "Prijímam (%d správa (%s) prijatá)"
3851 msgstr[1] "Prijímam (%d správy (%s) prijaté)"
3852 msgstr[2] "Prijímam (%d správ (%s) prijatých)"
3853
3854 #: src/inc.c:1106
3855 msgid "Connection failed."
3856 msgstr "Spojenie zlyhalo."
3857
3858 #: src/inc.c:1109
3859 #, c-format
3860 msgid "Connection to %s:%d failed."
3861 msgstr "Spojenie k %s:%d zlyhalo."
3862
3863 #: src/inc.c:1114
3864 msgid "Error occurred while processing mail."
3865 msgstr "Pri spracovávaní pošty sa vyskytla chyba."
3866
3867 #: src/inc.c:1119
3868 #, c-format
3869 msgid ""
3870 "Error occurred while processing mail:\n"
3871 "%s"
3872 msgstr ""
3873 "Pri spracovávaní pošty sa vyskytla chyba:\n"
3874 "%s"
3875
3876 #: src/inc.c:1125
3877 msgid "No disk space left."
3878 msgstr "Na disku už nie je miesto."
3879
3880 #: src/inc.c:1130
3881 msgid "Can't write file."
3882 msgstr "Nedá sa zapisovať do súboru."
3883
3884 #: src/inc.c:1135
3885 msgid "Socket error."
3886 msgstr "Chyba socketu."
3887
3888 #: src/inc.c:1138
3889 #, c-format
3890 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
3891 msgstr "Chyba socketu pri spojení s %s:%d."
3892
3893 #. consider EOF right after QUIT successful
3894 #: src/inc.c:1143 src/send_message.c:353 src/send_message.c:565
3895 msgid "Connection closed by the remote host."
3896 msgstr "Vzdialený hostiteľ ukončil spojenie."
3897
3898 #: src/inc.c:1146
3899 #, c-format
3900 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
3901 msgstr "Vzdialený hostiteľ %s:%d ukončil spojenie."
3902
3903 #: src/inc.c:1151
3904 msgid "Mailbox is locked."
3905 msgstr "Mailbox je zamknutý."
3906
3907 #: src/inc.c:1155
3908 #, c-format
3909 msgid ""
3910 "Mailbox is locked:\n"
3911 "%s"
3912 msgstr ""
3913 "Mailbox je zamknutý:\n"
3914 "%s"
3915
3916 #: src/inc.c:1161 src/send_message.c:550
3917 msgid "Authentication failed."
3918 msgstr "Autentizácia bola neúspešná."
3919
3920 #: src/inc.c:1166 src/send_message.c:553
3921 #, c-format
3922 msgid ""
3923 "Authentication failed:\n"
3924 "%s"
3925 msgstr ""
3926 "Autentizácia bola neúspešná:\n"
3927 "%s"
3928
3929 #: src/inc.c:1171 src/send_message.c:569
3930 msgid "Session timed out."
3931 msgstr "Čas spojenia vypršal."
3932
3933 #: src/inc.c:1174
3934 #, c-format
3935 msgid "Connection to %s:%d timed out."
3936 msgstr "Spojenie k %s:%d zlyhalo."
3937
3938 #: src/inc.c:1209
3939 msgid "Incorporation cancelled\n"
3940 msgstr "Začleňovanie zrušené\n"
3941
3942 #: src/inc.c:1439
3943 #, c-format
3944 msgid "You're working offline. Override for %d minutes?"
3945 msgstr "Pracujete offline. Pripojiť sa počas nasledujúcich %d minút?"
3946
3947 #: src/inc.c:1446 src/toolbar.c:1960
3948 msgid "Offline warning"
3949 msgstr "Offline varovanie"
3950
3951 #: src/ldif.c:839
3952 msgid "Nick Name"
3953 msgstr "Prezývka"
3954
3955 #: src/main.c:171
3956 #, c-format
3957 msgid ""
3958 "File '%s' already exists.\n"
3959 "Can't create folder."
3960 msgstr ""
3961 "Súbor '%s' už existuje.\n"
3962 "Priečinok sa nedá vytvoriť."
3963
3964 #: src/main.c:291
3965 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3966 msgstr "glib nepodporuje g_thread.\n"
3967
3968 #: src/main.c:653
3969 #, c-format
3970 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3971 msgstr "Použitie: %s [VOĽBY]...\n"
3972
3973 #: src/main.c:655
3974 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3975 msgstr "  --compose [adresa]    otvorí okno pre písanie novej správy"
3976
3977 #: src/main.c:656
3978 msgid ""
3979 "  --attach file1 [file2]...\n"
3980 "                         open composition window with specified files\n"
3981 "                         attached"
3982 msgstr ""
3983 "  --attach file1 [file2]...\n"
3984 "                         otvorí okno pre písanie novej správy s pripojenými "
3985 "uvedenými\n"
3986 "                         súbormi"
3987
3988 #: src/main.c:659
3989 msgid "  --receive              receive new messages"
3990 msgstr "  --receive              prijme nové správy"
3991
3992 #: src/main.c:660
3993 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3994 msgstr "  --receive-all          prijme nové správy pre všetky kontá"
3995
3996 #: src/main.c:661
3997 msgid "  --send                 send all queued messages"
3998 msgstr "  --send                 pošle všetky správy vo výstupnej fronte"
3999
4000 #: src/main.c:662
4001 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
4002 msgstr "  --status [priečinok]...   zobrazí celkový počet správ"
4003
4004 #: src/main.c:663
4005 msgid ""
4006 "  --status-full [folder]...\n"
4007 "                         show the status of each folder"
4008 msgstr ""
4009 "  --status-full [priečinok]...\n"
4010 "                        zobrazí stav jednotlivých priečinkov"
4011
4012 #: src/main.c:665
4013 msgid "  --online               switch to online mode"
4014 msgstr "  --online               prepne do online režimu"
4015
4016 #: src/main.c:666
4017 msgid "  --offline              switch to offline mode"
4018 msgstr "  --offline              prepne do režimu offline"
4019
4020 #: src/main.c:667
4021 msgid "  --debug                debug mode"
4022 msgstr "  --debug                ladiaci mód"
4023
4024 #: src/main.c:668
4025 msgid "  --help                 display this help and exit"
4026 msgstr "  --help                zobrazí túto nápovedu a ukončí program"
4027
4028 #: src/main.c:669
4029 msgid "  --version              output version information and exit"
4030 msgstr "  --version                zobrazí informácie o verzii a ukončí program"
4031
4032 #: src/main.c:670
4033 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
4034 msgstr "  --config-dir           výstupný priečinok s nastaveniami"
4035
4036 #: src/main.c:708 src/summaryview.c:5328
4037 #, c-format
4038 msgid "Processing (%s)..."
4039 msgstr "Spracúvam (%s)..."
4040
4041 #: src/main.c:711
4042 msgid "top level folder"
4043 msgstr "priečinok vrchnej úrovne"
4044
4045 #: src/main.c:769
4046 msgid "Really quit?"
4047 msgstr "Naozaj ukončiť?"
4048
4049 #: src/main.c:770
4050 msgid "Composing message exists."
4051 msgstr "Máte rozpísanú správu."
4052
4053 #: src/main.c:771
4054 msgid "Draft them"
4055 msgstr "Medzi koncepty"
4056
4057 #: src/main.c:771
4058 msgid "Discard them"
4059 msgstr "Zahodiť"
4060
4061 #: src/main.c:771
4062 msgid "Don't quit"
4063 msgstr "Neukončiť"
4064
4065 #: src/main.c:785
4066 msgid "Queued messages"
4067 msgstr "Správy vo fronte"
4068
4069 #: src/main.c:786
4070 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
4071 msgstr "Vo fronte sú neodoslané správy. Ukončiť program?"
4072
4073 #: src/main.c:1041 src/toolbar.c:1992
4074 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
4075 msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
4076
4077 #: src/mainwindow.c:450 src/messageview.c:156
4078 msgid "/_File"
4079 msgstr "/_Súbor"
4080
4081 #: src/mainwindow.c:451
4082 msgid "/_File/_Add mailbox"
4083 msgstr "/_Súbor/_Pridať schránku"
4084
4085 #: src/mainwindow.c:452
4086 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
4087 msgstr "/_Súbor/_Pridať schránku/MH..."
4088
4089 #: src/mainwindow.c:453 src/mainwindow.c:455 src/mainwindow.c:460
4090 #: src/mainwindow.c:462 src/mainwindow.c:465 src/mainwindow.c:467
4091 #: src/messageview.c:159
4092 msgid "/_File/---"
4093 msgstr "/_Súbor/---"
4094
4095 #: src/mainwindow.c:454
4096 msgid "/_File/Change folder order"
4097 msgstr "/_Súbor/Zmeniť triedenie priečinkov"
4098
4099 #: src/mainwindow.c:456
4100 msgid "/_File/_Import mbox file..."
4101 msgstr "/_Súbor/_Importovať súbor mbox..."
4102
4103 #: src/mainwindow.c:457
4104 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
4105 msgstr "/_Súbor/_Exportovať do súboru mbox..."
4106
4107 #: src/mainwindow.c:458
4108 msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
4109 msgstr "/_Súbor/_Exportovať výber do súboru mbox..."
4110
4111 #: src/mainwindow.c:461
4112 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
4113 msgstr "/_Súbor/Vyčistiť _všetky odpadkové koše"
4114
4115 #: src/mainwindow.c:463 src/messageview.c:157
4116 msgid "/_File/_Save as..."
4117 msgstr "/_Súbor/_Uložiť ako..."
4118
4119 #: src/mainwindow.c:464 src/messageview.c:158
4120 msgid "/_File/_Print..."
4121 msgstr "/_Súbor/_Tlačiť..."
4122
4123 #: src/mainwindow.c:466
4124 msgid "/_File/_Work offline"
4125 msgstr "/Súbor/Pracovať _offline"
4126
4127 #. {N_("/_File/_Close"),                "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
4128 #: src/mainwindow.c:469
4129 msgid "/_File/E_xit"
4130 msgstr "/_Súbor/Uk_ončiť"
4131
4132 #: src/mainwindow.c:474
4133 msgid "/_Edit/Select _thread"
4134 msgstr "/_Upraviť/Zvoliť _vlákno"
4135
4136 #: src/mainwindow.c:476 src/messageview.c:166
4137 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
4138 msgstr "/_Upraviť/Vy_hľadať v aktuálnej správe..."
4139
4140 #: src/mainwindow.c:478
4141 msgid "/_Edit/_Search folder..."
4142 msgstr "/_Upraviť/_Vyhľadať v správach..."
4143
4144 #: src/mainwindow.c:479
4145 msgid "/_Edit/_Quick search"
4146 msgstr "/_Upraviť/_Rýchle vyhľadanie"
4147
4148 #: src/mainwindow.c:480 src/messageview.c:169 src/summaryview.c:451
4149 msgid "/_View"
4150 msgstr "/_Zobraziť"
4151
4152 #: src/mainwindow.c:481
4153 msgid "/_View/Show or hi_de"
4154 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť"
4155
4156 #: src/mainwindow.c:482
4157 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
4158 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Strom priečinkov"
4159
4160 #: src/mainwindow.c:484
4161 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
4162 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Zobrazenie správy"
4163
4164 #: src/mainwindow.c:486
4165 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
4166 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov"
4167
4168 #: src/mainwindow.c:488
4169 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
4170 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Ikony _a text"
4171
4172 #: src/mainwindow.c:490
4173 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
4174 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/_Ikony"
4175
4176 #: src/mainwindow.c:492
4177 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
4178 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/_Text"
4179
4180 #: src/mainwindow.c:494
4181 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
4182 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Žiad_ne"
4183
4184 #: src/mainwindow.c:496
4185 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
4186 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/Stavový _riadok"
4187
4188 #: src/mainwindow.c:498 src/mainwindow.c:501 src/mainwindow.c:532
4189 #: src/mainwindow.c:556 src/mainwindow.c:665 src/mainwindow.c:669
4190 #: src/messageview.c:268
4191 msgid "/_View/---"
4192 msgstr "/_Zobraziť/---"
4193
4194 #: src/mainwindow.c:499
4195 msgid "/_View/Separate f_older tree"
4196 msgstr "/_Zobraziť/Samostatný str_om priečinkov"
4197
4198 #: src/mainwindow.c:500
4199 msgid "/_View/Separate _message view"
4200 msgstr "/_Zobraziť/Samostatné zobraz_enie správy"
4201
4202 #: src/mainwindow.c:502
4203 msgid "/_View/_Sort"
4204 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť"
4205
4206 #: src/mainwindow.c:503
4207 msgid "/_View/_Sort/by _number"
4208 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa čí_sla"
4209
4210 #: src/mainwindow.c:504
4211 msgid "/_View/_Sort/by S_ize"
4212 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _veľkosti"
4213
4214 #: src/mainwindow.c:505
4215 msgid "/_View/_Sort/by _Date"
4216 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _dátumu"
4217
4218 #: src/mainwindow.c:506
4219 msgid "/_View/_Sort/by _From"
4220 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _odosielateľa"
4221
4222 #: src/mainwindow.c:507
4223 msgid "/_View/_Sort/by _To"
4224 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _príjemcu"
4225
4226 #: src/mainwindow.c:508
4227 msgid "/_View/_Sort/by S_ubject"
4228 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa p_redmetu"
4229
4230 #: src/mainwindow.c:509
4231 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
4232 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _farebného označenia"
4233
4234 #: src/mainwindow.c:511
4235 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
4236 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _značky"
4237
4238 #: src/mainwindow.c:512
4239 msgid "/_View/_Sort/by _status"
4240 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _stavu"
4241
4242 #: src/mainwindow.c:513
4243 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
4244 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa prí_loh"
4245
4246 #: src/mainwindow.c:515
4247 msgid "/_View/_Sort/by score"
4248 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _hodnotenia"
4249
4250 #: src/mainwindow.c:516
4251 msgid "/_View/_Sort/by locked"
4252 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa zámku"
4253
4254 #: src/mainwindow.c:517
4255 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
4256 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/_Netriediť"
4257
4258 #: src/mainwindow.c:518 src/mainwindow.c:521
4259 msgid "/_View/_Sort/---"
4260 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/---"
4261
4262 #: src/mainwindow.c:519
4263 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
4264 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Vzostupne"
4265
4266 #: src/mainwindow.c:520
4267 msgid "/_View/_Sort/Descending"
4268 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Zostupne"
4269
4270 #: src/mainwindow.c:522
4271 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
4272 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Zos_kupiť podľa predmetu"
4273
4274 #: src/mainwindow.c:524
4275 msgid "/_View/Th_read view"
4276 msgstr "/_Zobraziť/Zobraziť _vlákna"
4277
4278 #: src/mainwindow.c:525
4279 msgid "/_View/E_xpand all threads"
4280 msgstr "/_Zobraziť/_Rozbaliť všetky vlákna"
4281
4282 #: src/mainwindow.c:526
4283 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
4284 msgstr "/_Zobraziť/Zba_liť všetky vlákna"
4285
4286 #: src/mainwindow.c:527
4287 msgid "/_View/_Hide read messages"
4288 msgstr "/_Zobraziť/S_kryť prečítané správy"
4289
4290 #: src/mainwindow.c:528
4291 msgid "/_View/Set displayed _columns"
4292 msgstr "/_Zobraziť/Nastav_iť zobrazované položky"
4293
4294 #: src/mainwindow.c:529
4295 msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Folder list..."
4296 msgstr "/_Zobraziť/Nastav_iť zobrazované položky/v zozname _priečinkov..."
4297
4298 #: src/mainwindow.c:530
4299 msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Message list..."
4300 msgstr "/_Zobraziť/Nastav_iť zobrazované položky/v zozname _správ..."
4301
4302 #: src/mainwindow.c:533
4303 msgid "/_View/_Go to"
4304 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na"
4305
4306 #: src/mainwindow.c:534
4307 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
4308 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/_Predošlú správu"
4309
4310 #: src/mainwindow.c:535
4311 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
4312 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ď_alšiu správu"
4313
4314 #: src/mainwindow.c:536 src/mainwindow.c:541 src/mainwindow.c:544
4315 #: src/mainwindow.c:549 src/mainwindow.c:554
4316 msgid "/_View/_Go to/---"
4317 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/---"
4318
4319 #: src/mainwindow.c:537
4320 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
4321 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/P_redošlú neprečítanú správu"
4322
4323 #: src/mainwindow.c:539
4324 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
4325 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalšiu n_eprečítanú správu"
4326
4327 #: src/mainwindow.c:542
4328 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
4329 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú no_vú správu"
4330
4331 #: src/mainwindow.c:543
4332 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
4333 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalši_u novú správu"
4334
4335 #: src/mainwindow.c:545
4336 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
4337 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú _označenú správu"
4338
4339 #: src/mainwindow.c:547
4340 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
4341 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalšiu o_značenú správu"
4342
4343 #: src/mainwindow.c:550
4344 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
4345 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú správu s návestí_m"
4346
4347 #: src/mainwindow.c:552
4348 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
4349 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďa_lšiu správu s návestím"
4350
4351 #: src/mainwindow.c:555
4352 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
4353 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Iný priečino_k..."
4354
4355 #: src/mainwindow.c:559 src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:172
4356 msgid "/_View/Character _encoding/---"
4357 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/---"
4358
4359 #: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:176
4360 msgid "/_View/Character _encoding"
4361 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie"
4362
4363 #: src/mainwindow.c:564 src/messageview.c:177
4364 msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
4365 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/_Automaticky zistiť"
4366
4367 #: src/mainwindow.c:567 src/messageview.c:180
4368 msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
4369 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/7bit ascii (US-ASC_II)"
4370
4371 #: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:183
4372 msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
4373 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Unicode (_UTF-8)"
4374
4375 #: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:186
4376 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
4377 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-_1)"
4378
4379 #: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:188
4380 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
4381 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-15)"
4382
4383 #: src/mainwindow.c:579 src/messageview.c:191
4384 msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
4385 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
4386
4387 #: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:194
4388 msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
4389 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/_Pobaltie (ISO-8859-13)"
4390
4391 #: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:196
4392 msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
4393 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Pobaltie (ISO-8859-_4)"
4394
4395 #: src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:199
4396 msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
4397 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Grécko (ISO-8859-_7)"
4398
4399 #: src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:202
4400 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
4401 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Hebrejčina (ISO-8859-_8)"
4402
4403 #: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:204
4404 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
4405 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Hebrejčina (Windows-1255)"
4406
4407 #: src/mainwindow.c:599 src/messageview.c:207
4408 msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
4409 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Turecko (ISO-8859-_9)"
4410
4411 #: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:210
4412 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
4413 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (ISO-8859-_5)"
4414
4415 #: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:212