updated Slovak translation by Slavko
[claws.git] / po / sk.po
1 # Slovak translation of Claws Mail.
2 # Copyright © 2009-2017 The Claws Mail team.
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 # Slavko <linux@slavino.sk>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: claws-mail 3.17.0\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2020-02-11 15:14+0000\n"
12 "PO-Revision-Date: 2020-02-19 20:29+0100\n"
13 "Last-Translator: Slavko <linux@slavino.sk>\n"
14 "Language-Team: slovenčina <linux@slavino.sk>\n"
15 "Language: sk\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "X-Generator: Poedit 2.3\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
21
22 #: src/account.c:402 src/account.c:469
23 msgid ""
24 "Some composing windows are open.\n"
25 "Please close all the composing windows before editing accounts."
26 msgstr ""
27 "Sú otvorené okná s rozpísanými správami.\n"
28 "Prosím zatvorte všetky tieto okná predtým, ako začnete meniť nastavenia "
29 "účtov."
30
31 #: src/account.c:447
32 msgid "Can't create folder."
33 msgstr "Nemožno vytvoriť zložku."
34
35 #: src/account.c:735
36 msgid "Edit accounts"
37 msgstr "Upraviť účty"
38
39 #: src/account.c:752
40 msgid ""
41 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
42 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
43 "indicates the default account."
44 msgstr ""
45 "Tlačidlo „Prijať poštu” prijme poštu z vašich účtov v zadanom poradí, "
46 "zaškrtnutie poľa v stĺpci „G” určuje ktoré účty budú zahrnuté. Predvolený "
47 "účet je označený tučným písmom."
48
49 #: src/account.c:823
50 msgid " _Set as default account "
51 msgstr " _Nastaviť ako predvolený účet "
52
53 #: src/account.c:915
54 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
55 msgstr "Účty so vzdialenými zložkami nemožno kopírovať."
56
57 #: src/account.c:922
58 #, c-format
59 msgid "Copy of %s"
60 msgstr "Kópia %s"
61
62 #: src/account.c:1119
63 #, c-format
64 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
65 msgstr "Naozaj chcete odstrániť účet „%s”?"
66
67 #: src/account.c:1121
68 msgid "(Untitled)"
69 msgstr "(Bez názvu)"
70
71 #: src/account.c:1122
72 msgid "Delete account"
73 msgstr "Zmazať účet"
74
75 #: src/account.c:1596
76 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
77 msgid "G"
78 msgstr "G"
79
80 #: src/account.c:1602
81 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
82 msgstr "Tlačidlo „Prijať poštu” prijme poštu z označených účtov"
83
84 #: src/account.c:1609 src/addrduplicates.c:472 src/addressadd.c:223
85 #: src/addressbook.c:128 src/compose.c:7473 src/editaddress.c:1474
86 #: src/editaddress.c:1503 src/editaddress.c:1519
87 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371
88 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:392 src/editbook.c:171
89 #: src/editgroup.c:290 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
90 #: src/editvcard.c:174 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
91 #: src/mimeview.c:304 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:470
92 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1846
93 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:464 src/prefs_filtering.c:385
94 #: src/prefs_filtering.c:1875 src/prefs_summaries.c:477 src/prefs_template.c:79
95 #: src/prefs_themes.c:990
96 msgid "Name"
97 msgstr "Meno"
98
99 #: src/account.c:1617 src/prefs_account.c:1199 src/prefs_account.c:4624
100 msgid "Protocol"
101 msgstr "Protokol"
102
103 #: src/account.c:1625 src/ssl_manager.c:109
104 msgid "Server"
105 msgstr "Server"
106
107 #: src/action.c:380
108 #, c-format
109 msgid "Could not get message file %d"
110 msgstr "Nemožno získať súbor správy %d"
111
112 #: src/action.c:418
113 msgid "Could not get message part."
114 msgstr "Nemožno získať časť správy."
115
116 #: src/action.c:435
117 #, c-format
118 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
119 msgstr "Nemožno získať časť viacdielnej správy: %s"
120
121 #: src/action.c:607
122 #, c-format
123 msgid ""
124 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
125 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
126 msgstr ""
127 "Zvolená akcia nemôže byť použitá v okne písania správy,\n"
128 "pretože obsahuje %%f, %%F, %%as alebo %%p."
129
130 #: src/action.c:728
131 msgid "There is no filtering action set"
132 msgstr "Nie je nastavená žiadna akcia filtra"
133
134 #: src/action.c:730
135 #, c-format
136 msgid ""
137 "Invalid filtering action(s):\n"
138 "%s"
139 msgstr ""
140 "Neplatné akcie filtra:\n"
141 "%s"
142
143 #: src/action.c:997
144 #, c-format
145 msgid ""
146 "Could not fork to execute the following command:\n"
147 "%s\n"
148 "%s"
149 msgstr ""
150 "Nemožno vytvoriť podproces na vykonanie nasledujúceho príkazu:\n"
151 "%s\n"
152 "%s"
153
154 #: src/action.c:999 src/compose.c:5262 src/compose.c:5267 src/ldaputil.c:333
155 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:858
156 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:76
157 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1827
158 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1831
159 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1849
160 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1852 src/privacy.c:62
161 msgid "Unknown error"
162 msgstr "Neznáma chyba"
163
164 #: src/action.c:1218 src/action.c:1390
165 msgid "Completed"
166 msgstr "Dokončené"
167
168 #: src/action.c:1254
169 #, c-format
170 msgid "--- Running: %s\n"
171 msgstr "--- Bežiace: %s\n"
172
173 #: src/action.c:1258
174 #, c-format
175 msgid "--- Ended: %s\n"
176 msgstr "--- Ukončené: %s\n"
177
178 #: src/action.c:1304
179 msgid "Action's input/output"
180 msgstr "Akcie vstupu/výstupu"
181
182 #: src/action.c:1636
183 #, c-format
184 msgid ""
185 "Enter the argument for the following action:\n"
186 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
187 "  %s"
188 msgstr ""
189 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
190 "(„%%h” bude nahradené parametrom)\n"
191 "  %s"
192
193 #: src/action.c:1641
194 msgid "Action's hidden user argument"
195 msgstr "Skrytý používateľský parameter akcie"
196
197 #: src/action.c:1645
198 #, c-format
199 msgid ""
200 "Enter the argument for the following action:\n"
201 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
202 "  %s"
203 msgstr ""
204 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
205 "(„%%u” bude nahradené parametrom)\n"
206 "  %s"
207
208 #: src/action.c:1650
209 msgid "Action's user argument"
210 msgstr "Používateľský parameter"
211
212 #: src/addrclip.c:481
213 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
214 msgstr "Nie je možné kopírovať zložku do seba samej alebo do jej potomka."
215
216 #: src/addrclip.c:504
217 msgid "Cannot copy an address book to itself."
218 msgstr "Nie je možné adresár do seba samého."
219
220 #: src/addrclip.c:595
221 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
222 msgstr "Nie je možné presunúť zložku do so samej seba alebo jej potomka."
223
224 #: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:5018
225 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:309
226 msgid "Group"
227 msgstr "Skupina"
228
229 #: src/addrcustomattr.c:65
230 msgid "date of birth"
231 msgstr "dátum narodenia"
232
233 #: src/addrcustomattr.c:66
234 msgid "address"
235 msgstr "adresa"
236
237 #: src/addrcustomattr.c:67
238 msgid "phone"
239 msgstr "telefón"
240
241 #: src/addrcustomattr.c:68
242 msgid "mobile phone"
243 msgstr "mobilný telefón"
244
245 #: src/addrcustomattr.c:69
246 msgid "organization"
247 msgstr "organizácia"
248
249 #: src/addrcustomattr.c:70
250 msgid "office address"
251 msgstr "pracovná adresa"
252
253 #: src/addrcustomattr.c:71
254 msgid "office phone"
255 msgstr "pracovný telefón"
256
257 #: src/addrcustomattr.c:72
258 msgid "fax"
259 msgstr "fax"
260
261 #: src/addrcustomattr.c:73
262 msgid "website"
263 msgstr "webová stránka"
264
265 #: src/addrcustomattr.c:146
266 msgid "Attribute name"
267 msgstr "Meno atribútu"
268
269 #: src/addrcustomattr.c:161
270 msgid "Delete all attribute names"
271 msgstr "Zmazať všetky mená atribútov"
272
273 #: src/addrcustomattr.c:162
274 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
275 msgstr "Naozaj chcete zmazať všetky mená atribútov?"
276
277 #: src/addrcustomattr.c:186
278 msgid "Delete attribute name"
279 msgstr "Zmazať meno atribútu"
280
281 #: src/addrcustomattr.c:187
282 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
283 msgstr "Naozaj chcete zmazať meno tohoto atribútu?"
284
285 #: src/addrcustomattr.c:196
286 msgid "Reset to default"
287 msgstr "Nastaviť na predvolené"
288
289 #: src/addrcustomattr.c:197
290 msgid ""
291 "Do you really want to replace all attribute names\n"
292 "with the default set?"
293 msgstr ""
294 "Naozaj chcete nahradiť všetky mená atribútov\n"
295 "predvoleným nastavením?"
296
297 #: src/addrcustomattr.c:217 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467
298 #: src/addressbook.c:484 src/edittags.c:286
299 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1313 src/prefs_actions.c:1086
300 #: src/prefs_filtering.c:1700 src/prefs_template.c:1112
301 msgid "_Delete"
302 msgstr "O_dstrániť"
303
304 #: src/addrcustomattr.c:218 src/edittags.c:287 src/prefs_actions.c:1087
305 #: src/prefs_filtering.c:1701 src/prefs_template.c:1113
306 msgid "Delete _all"
307 msgstr "Zm_azať všetko"
308
309 #: src/addrcustomattr.c:219
310 msgid "_Reset to default"
311 msgstr "Nastaviť na p_redvolené"
312
313 #: src/addrcustomattr.c:410
314 msgid "Attribute name is not set."
315 msgstr "Nie je nastavené meno atribútu."
316
317 #: src/addrcustomattr.c:469
318 msgctxt "Dialog title"
319 msgid "Edit attribute names"
320 msgstr "Upraviť meno atribútu"
321
322 #: src/addrcustomattr.c:483
323 msgid "New attribute name:"
324 msgstr "Nové meno atribútu:"
325
326 #: src/addrcustomattr.c:520
327 msgid ""
328 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
329 "contacts."
330 msgstr ""
331 "Pridanie alebo odstránenie mien atribútov nebude mať efekt na už nastavené "
332 "atribúty kontaktov."
333
334 #: src/addrduplicates.c:127
335 msgid "Show duplicates in the same book"
336 msgstr "Zobraziť duplikáty v rovnakom adresári"
337
338 #: src/addrduplicates.c:133
339 msgid "Show duplicates in different books"
340 msgstr "Zobraziť duplikáty v rôznych adresároch"
341
342 #: src/addrduplicates.c:144
343 msgid "Find address book email duplicates"
344 msgstr "Vyhľadať duplicitné adresy v adresári"
345
346 #: src/addrduplicates.c:145
347 msgid ""
348 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
349 msgstr "Claws Mail teraz vyhľadá duplicitné emailové adresy v adresári."
350
351 #: src/addrduplicates.c:315
352 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
353 msgstr "V adresári neboli nájdené žiadne duplicitné adresy"
354
355 #: src/addrduplicates.c:347
356 msgid "Duplicate email addresses"
357 msgstr "Duplicitné adresy"
358
359 #: src/addrduplicates.c:443 src/addressadd.c:235
360 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:470 src/prefs_summaries.c:478
361 #: src/toolbar.c:529
362 msgid "Address"
363 msgstr "Adresa"
364
365 #: src/addrduplicates.c:465
366 msgid "Address book path"
367 msgstr "Cesta k adresáru"
368
369 #: src/addrduplicates.c:791 src/addressbook.c:1445 src/addressbook.c:1498
370 msgid "Delete address(es)"
371 msgstr "Zmazať adresu(y)"
372
373 #: src/addrduplicates.c:792 src/addressbook.c:1499
374 msgid "Really delete the address(es)?"
375 msgstr "Naozaj odstrániť adresu(y)?"
376
377 #: src/addrduplicates.c:841
378 msgid "Delete address"
379 msgstr "Zmazať adresu"
380
381 #: src/addrduplicates.c:842 src/addressbook.c:1446
382 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
383 msgstr "Tieto údaje adresy sú len na čítanie a nemožno ich odstrániť."
384
385 #: src/addressadd.c:192 src/prefs_filtering_action.c:195
386 msgid "Add to address book"
387 msgstr "Pridať do adresára"
388
389 #: src/addressadd.c:215
390 msgid "Contact"
391 msgstr "Kontakt"
392
393 #: src/addressadd.c:246 src/addressbook.c:130 src/editaddress.c:1258
394 #: src/editaddress.c:1302 src/editgroup.c:292
395 msgid "Remarks"
396 msgstr "Poznámky"
397
398 #: src/addressadd.c:289 src/addressbook_foldersel.c:158
399 msgid "Select Address Book Folder"
400 msgstr "Vyberte zložku adresára"
401
402 #: src/addressadd.c:599 src/addressbook.c:3268 src/addressbook.c:3319
403 msgid "Add address(es)"
404 msgstr "Pridať adresu(y)"
405
406 #: src/addressadd.c:600
407 msgid "Can't add the specified address"
408 msgstr "Nemožno pridať zadanú adresu"
409
410 #: src/addressbook.c:129 src/addressbook.c:5006 src/editaddress.c:1247
411 #: src/editaddress.c:1285 src/editgroup.c:291 src/expldifdlg.c:517
412 #: src/exporthtml.c:601 src/exporthtml.c:765 src/ldif.c:763
413 msgid "Email Address"
414 msgstr "Emailová adresa"
415
416 #: src/addressbook.c:405
417 msgid "_Book"
418 msgstr "_Adresár"
419
420 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:466
421 #: src/addressbook.c:483 src/compose.c:607 src/mainwindow.c:523
422 #: src/messageview.c:212 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
423 msgid "_Edit"
424 msgstr "_Upraviť"
425
426 #: src/addressbook.c:407 src/compose.c:612 src/mainwindow.c:526
427 #: src/messageview.c:215
428 msgid "_Tools"
429 msgstr "_Nástroje"
430
431 #: src/addressbook.c:408 src/compose.c:613 src/mainwindow.c:528
432 #: src/messageview.c:216
433 msgid "_Help"
434 msgstr "_Pomocník"
435
436 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:469
437 msgid "New _Book"
438 msgstr "Nový _Adresár"
439
440 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:470
441 msgid "New _Folder"
442 msgstr "Nová _zložka"
443
444 #: src/addressbook.c:413
445 msgid "New _vCard"
446 msgstr "Nový _vCard"
447
448 #: src/addressbook.c:417
449 msgid "New _JPilot"
450 msgstr "Nový _JPilot"
451
452 #: src/addressbook.c:420
453 msgid "New LDAP _Server"
454 msgstr "Nový LDAP _server"
455
456 #: src/addressbook.c:424
457 msgid "_Edit book"
458 msgstr "_Upraviť adresár"
459
460 #: src/addressbook.c:425
461 msgid "_Delete book"
462 msgstr "Z_mazať adresár"
463
464 #: src/addressbook.c:427 src/compose.c:624
465 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
466 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:434
467 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:633
468 msgid "_Save"
469 msgstr "_Uložiť"
470
471 #: src/addressbook.c:428 src/compose.c:628 src/messageview.c:225
472 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
473 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
474 msgid "_Close"
475 msgstr "_Zavrieť"
476
477 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:481 src/messageview.c:229
478 msgid "_Select all"
479 msgstr "Vy_brať všetko"
480
481 #: src/addressbook.c:433 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
482 msgid "C_ut"
483 msgstr "_Vystrihnúť"
484
485 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
486 #: src/compose.c:636 src/mainwindow.c:557 src/messageview.c:228
487 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
488 msgid "_Copy"
489 msgstr "_Kopírovať"
490
491 #: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:475 src/addressbook.c:491
492 #: src/compose.c:637 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
493 msgid "_Paste"
494 msgstr "V_ložiť"
495
496 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:486
497 msgid "New _Address"
498 msgstr "Nová _adresa"
499
500 #: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
501 msgid "New _Group"
502 msgstr "Nová _skupina"
503
504 #: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:493
505 msgid "_Mail To"
506 msgstr "Poslať _mail"
507
508 #: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:497
509 msgid "_Merge"
510 msgstr "_Zlúčiť"
511
512 #: src/addressbook.c:448
513 msgid "Import _LDIF file..."
514 msgstr "Importovať súbor _LDIF..."
515
516 #: src/addressbook.c:449
517 msgid "Import M_utt file..."
518 msgstr "Importovať súbor _Mutt..."
519
520 #: src/addressbook.c:450
521 msgid "Import _Pine file..."
522 msgstr "Importovať súbor _Pine..."
523
524 #: src/addressbook.c:452
525 msgid "Export _HTML..."
526 msgstr "Exportovať _HTML..."
527
528 #: src/addressbook.c:453
529 msgid "Export LDI_F..."
530 msgstr "Exportovať L_DIF..."
531
532 #: src/addressbook.c:455
533 msgid "Find duplicates..."
534 msgstr "Nájsť duplikáty..."
535
536 #: src/addressbook.c:456
537 msgid "Edit custom attributes..."
538 msgstr "Upraviť vlastné atribúty..."
539
540 #: src/addressbook.c:459 src/compose.c:714 src/mainwindow.c:825
541 #: src/messageview.c:340
542 msgid "_About"
543 msgstr "_O programe"
544
545 #: src/addressbook.c:495
546 msgid "_Browse Entry"
547 msgstr "P_rechádzať  položky"
548
549 #: src/addressbook.c:509 src/crash.c:457 src/crash.c:476 src/importldif.c:114
550 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:247 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:144
551 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:172 src/plugins/vcalendar/day-view.c:403
552 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:819
553 #: src/prefs_themes.c:851 src/prefs_themes.c:852
554 msgid "Unknown"
555 msgstr "Neznáme"
556
557 #: src/addressbook.c:516 src/addressbook.c:535 src/importldif.c:121
558 msgid "Success"
559 msgstr "Úspech"
560
561 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:122
562 msgid "Bad arguments"
563 msgstr "Neplatné parametre"
564
565 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:123
566 msgid "File not specified"
567 msgstr "Nie je zadaný súbor"
568
569 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:124
570 msgid "Error opening file"
571 msgstr "Chyba pri otváraní súboru"
572
573 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:125
574 msgid "Error reading file"
575 msgstr "Chyba pri čítaní súboru"
576
577 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:126
578 msgid "End of file encountered"
579 msgstr "Bol nájdený koniec súboru"
580
581 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:127
582 msgid "Error allocating memory"
583 msgstr "Chyba pri alokácii pamäte"
584
585 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:128
586 msgid "Bad file format"
587 msgstr "Neplatný formát súboru"
588
589 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:129
590 msgid "Error writing to file"
591 msgstr "Chyba pri zápise do súboru"
592
593 #: src/addressbook.c:525 src/importldif.c:130
594 msgid "Error opening directory"
595 msgstr "Chyba pri otváraní zložky"
596
597 #: src/addressbook.c:526 src/importldif.c:131
598 msgid "No path specified"
599 msgstr "Nebola zadaná cesta"
600
601 #: src/addressbook.c:536
602 msgid "Error connecting to LDAP server"
603 msgstr "Chyba pripojenia k serveru LDAP"
604
605 #: src/addressbook.c:537
606 msgid "Error initializing LDAP"
607 msgstr "Chyba pri inicializácii LDAP"
608
609 #: src/addressbook.c:538
610 msgid "Error binding to LDAP server"
611 msgstr "Chyba pri pripájaní LDAP serveru"
612
613 #: src/addressbook.c:539
614 msgid "Error searching LDAP database"
615 msgstr "Chyba pri čítaní LDAP databázy"
616
617 #: src/addressbook.c:540
618 msgid "Timeout performing LDAP operation"
619 msgstr "Pri LDAP operácii vypršal časový limit"
620
621 #: src/addressbook.c:541
622 msgid "Error in LDAP search criteria"
623 msgstr "Chybné vyhľadávacie kritériá LDAP"
624
625 #: src/addressbook.c:542
626 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
627 msgstr "Neboli nájdené žiadne položky LDAP vyhovujúce kritériám"
628
629 #: src/addressbook.c:543
630 msgid "LDAP search terminated on request"
631 msgstr "LDAP vyhľadávanie bolo ukončené na požiadavku používateľa"
632
633 #: src/addressbook.c:544
634 msgid "Error starting STARTTLS connection"
635 msgstr "Chyba vytvorenia spojenia STARTTLS"
636
637 #: src/addressbook.c:545
638 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
639 msgstr "Chýba Distguished Name (dn)"
640
641 #: src/addressbook.c:546
642 msgid "Missing required information"
643 msgstr "Chýbajú požadované údaje"
644
645 #: src/addressbook.c:547
646 msgid "Another contact exists with that key"
647 msgstr "Kontakt s takýmto kľúčom už existuje"
648
649 #: src/addressbook.c:548
650 msgid "Strong(er) authentication required"
651 msgstr "Je vyžadovaná silnejšia autentifikácia"
652
653 #: src/addressbook.c:916
654 msgid "Sources"
655 msgstr "Zdroje"
656
657 #: src/addressbook.c:920 src/prefs_matcher.c:643 src/prefs_other.c:493
658 #: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2522
659 msgid "Address book"
660 msgstr "Adresár"
661
662 #: src/addressbook.c:1118 src/editldap.c:794
663 msgid "Search"
664 msgstr "Hľadať"
665
666 #: src/addressbook.c:1490
667 msgid "Delete group"
668 msgstr "Odstrániť skupinu"
669
670 #: src/addressbook.c:1491
671 msgid ""
672 "Really delete the group(s)?\n"
673 "The addresses it contains will not be lost."
674 msgstr ""
675 "Naozaj chcete odstrániť skupinu(y)?\n"
676 "Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
677
678 #: src/addressbook.c:2218
679 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
680 msgstr "Nemožno vkladať. Cieľový adresár je len na čítanie."
681
682 #: src/addressbook.c:2228
683 msgid "Cannot paste into an address group."
684 msgstr "Nemožno vkladať do skupiny adries."
685
686 #: src/addressbook.c:2965
687 #, c-format
688 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
689 msgstr "Chcete zmazať výsledky požiadavku a adresy v „%s”?"
690
691 #: src/addressbook.c:2968 src/addressbook.c:2994 src/addressbook.c:3001
692 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:431 src/prefs_filtering_action.c:173
693 #: src/toolbar.c:497
694 msgid "Delete"
695 msgstr "Odstrániť"
696
697 #: src/addressbook.c:2977
698 #, c-format
699 msgid ""
700 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
701 "contains will be moved into the parent folder."
702 msgstr ""
703 "Chcete odstrániť „%s”? Ak odstránite len zložku, adresy, ktoré obsahuje, "
704 "budú presunuté do rodičovskej zložky."
705
706 #: src/addressbook.c:2980 src/imap_gtk.c:368 src/mh_gtk.c:206
707 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:156
708 msgid "Delete folder"
709 msgstr "Odstrániť zložku"
710
711 #: src/addressbook.c:2981
712 msgid "Delete _folder only"
713 msgstr "Odstrániť _len zložku"
714
715 #: src/addressbook.c:2981
716 msgid "Delete folder and _addresses"
717 msgstr "Odstrániť zložku i _adresy"
718
719 #: src/addressbook.c:2992
720 #, c-format
721 msgid ""
722 "Do you want to delete '%s'?\n"
723 "The addresses it contains will not be lost."
724 msgstr ""
725 "Chcete odstrániť „%s”?\n"
726 "Adresy, ktoré obsahuje, nebudú stratené."
727
728 #: src/addressbook.c:2999
729 #, c-format
730 msgid ""
731 "Do you want to delete '%s'?\n"
732 "The addresses it contains will be lost."
733 msgstr ""
734 "Chcete odstrániť „%s”?\n"
735 "Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
736
737 #: src/addressbook.c:3113
738 #, c-format
739 msgid "Search '%s'"
740 msgstr "Hľadať „%s”"
741
742 #: src/addressbook.c:3251 src/addressbook.c:3300
743 msgid "New Contacts"
744 msgstr "Nové kontakty"
745
746 #: src/addressbook.c:4137
747 msgid "New user, could not save index file."
748 msgstr "Nový používateľ, nemožno uložiť indexový súbor."
749
750 #: src/addressbook.c:4141
751 msgid "New user, could not save address book files."
752 msgstr "Nový používateľ, nemožno uložiť súbory adresára."
753
754 #: src/addressbook.c:4151
755 msgid "Old address book converted successfully."
756 msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspešne."
757
758 #: src/addressbook.c:4156
759 msgid ""
760 "Old address book converted,\n"
761 "could not save new address index file."
762 msgstr ""
763 "Konverzia starého adresára je dokončená,\n"
764 "nemožno uložiť indexový súbor nového adresára."
765
766 #: src/addressbook.c:4169
767 msgid ""
768 "Could not convert address book,\n"
769 "but created empty new address book files."
770 msgstr ""
771 "Nemožno konvertovať starý adresár,\n"
772 "ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
773
774 #: src/addressbook.c:4175
775 msgid ""
776 "Could not convert address book,\n"
777 "could not save new address index file."
778 msgstr ""
779 "Nemožno konvertovať starý adresár,\n"
780 "nemožno an vytvoriť indexový súbor nového adresára."
781
782 #: src/addressbook.c:4180
783 msgid ""
784 "Could not convert address book\n"
785 "and could not create new address book files."
786 msgstr ""
787 "Nemožno konvertovať starý adresár\n"
788 "a nemožno ani vytvoriť súbory nového adresára."
789
790 #: src/addressbook.c:4187 src/addressbook.c:4193
791 msgid "Addressbook conversion error"
792 msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
793
794 #: src/addressbook.c:4308
795 msgid "Addressbook Error"
796 msgstr "Chyba v adresári"
797
798 #: src/addressbook.c:4309
799 msgid "Could not read address index"
800 msgstr "Nemožno načítať zoznam adries"
801
802 #: src/addressbook.c:4640
803 msgid "Busy searching..."
804 msgstr "Prehľadávam..."
805
806 #: src/addressbook.c:4970 src/prefs_send.c:220
807 msgid "Interface"
808 msgstr "Ovládanie"
809
810 #: src/addressbook.c:4982
811 msgid "Address Books"
812 msgstr "Adresáre"
813
814 #: src/addressbook.c:4994
815 msgid "Person"
816 msgstr "Osoba"
817
818 #: src/addressbook.c:5030 src/exporthtml.c:885 src/folderview.c:361
819 #: src/folderview.c:449 src/prefs_account.c:3149 src/prefs_folder_column.c:77
820 msgid "Folder"
821 msgstr "Zložka"
822
823 #: src/addressbook.c:5042
824 msgid "vCard"
825 msgstr "vCard"
826
827 #: src/addressbook.c:5054 src/addressbook.c:5066
828 msgid "JPilot"
829 msgstr "JPilot"
830
831 #: src/addressbook.c:5078
832 msgid "LDAP servers"
833 msgstr "LDAP servery"
834
835 #: src/addressbook.c:5090
836 msgid "LDAP Query"
837 msgstr "LDAP požiadavka"
838
839 #: src/addressbook_foldersel.c:203 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
840 #: src/exporthtml.c:985 src/importldif.c:541
841 msgid "Address Book"
842 msgstr "Adresár"
843
844 #: src/addrgather.c:179
845 msgid "Please specify name for address book."
846 msgstr "Prosím zvoľte názov adresára."
847
848 #: src/addrgather.c:186
849 msgid "No available address book."
850 msgstr "Nedostupný adresár."
851
852 #: src/addrgather.c:207
853 msgid "Please select the mail headers to search."
854 msgstr "Prosím zvoľte prehľadávané poštové hlavičky."
855
856 #: src/addrgather.c:214
857 msgid "Collecting addresses..."
858 msgstr "Zhromažďujem adresy..."
859
860 #: src/addrgather.c:254
861 msgid "address added by Claws Mail"
862 msgstr "adresa pridaná z claws-mail"
863
864 #: src/addrgather.c:285
865 msgid "Addresses collected successfully."
866 msgstr "Adresy zozbierané úspešne."
867
868 #: src/addrgather.c:360
869 msgid "Current folder:"
870 msgstr "Aktuálna zložka:"
871
872 #: src/addrgather.c:371
873 msgid "Address book name:"
874 msgstr "Meno adresára:"
875
876 #: src/addrgather.c:398
877 msgid "Address book folder size:"
878 msgstr "Veľkosť zložky adresára:"
879
880 #: src/addrgather.c:402 src/addrgather.c:411
881 msgid ""
882 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
883 msgstr "Maximálny počet položiek na adresár v novovytvorenom adresári"
884
885 #: src/addrgather.c:415
886 msgid "Process these mail header fields"
887 msgstr "Spracovať tieto poštové hlavičky"
888
889 #: src/addrgather.c:434
890 msgid "Include subfolders"
891 msgstr "Zahrnúť podzložky"
892
893 #: src/addrgather.c:492 src/prefs_filtering_action.c:1384
894 msgid "Header Name"
895 msgstr "Názov hlavičky"
896
897 #: src/addrgather.c:498
898 msgid "Address Count"
899 msgstr "Počet adries"
900
901 #: src/addrgather.c:586
902 msgid "Header Fields"
903 msgstr "Polia hlavičky"
904
905 #: src/addrgather.c:587 src/exphtmldlg.c:659 src/expldifdlg.c:723
906 #: src/importldif.c:982
907 msgid "Finish"
908 msgstr "Dokončiť"
909
910 #: src/addrgather.c:645
911 msgid "Collect email addresses from selected messages"
912 msgstr "Zozbierať emailové adresy zvolených správ"
913
914 #: src/addrgather.c:649
915 msgid "Collect email addresses from folder"
916 msgstr "Zozbierať emailové adresy zo zložky"
917
918 #: src/addrindex.c:125
919 msgid "Common addresses"
920 msgstr "Spoločné adresy"
921
922 #: src/addrindex.c:126
923 msgid "Personal addresses"
924 msgstr "Súkromné adresy"
925
926 #: src/addrindex.c:132
927 msgid "Common address"
928 msgstr "Spoločná adresa"
929
930 #: src/addrindex.c:133
931 msgid "Personal address"
932 msgstr "Súkromná adresa"
933
934 #: src/addrindex.c:1834
935 msgid "Address(es) update"
936 msgstr "Aktualizácia adries"
937
938 #: src/addrindex.c:1835
939 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
940 msgstr "Aktualizácia zlyhala. Zmeny neboli zapísané do adresára."
941
942 #: src/alertpanel.c:144 src/compose.c:9795
943 msgid "Notice"
944 msgstr "Upozornenie"
945
946 #: src/alertpanel.c:157 src/compose.c:5856 src/compose.c:6401
947 #: src/compose.c:12258 src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:108
948 #: src/messageview.c:858 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:811
949 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:5091
950 msgid "Warning"
951 msgstr "Upozornenie"
952
953 #: src/alertpanel.c:170 src/alertpanel.c:193 src/compose.c:5793 src/inc.c:726
954 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:156 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:311
955 msgid "Error"
956 msgstr "Chyba"
957
958 #: src/alertpanel.c:194 src/gtk/progressdialog.c:94
959 msgid "_View log"
960 msgstr "_Zobraziť záznam"
961
962 #: src/alertpanel.c:346
963 msgid "Show this message next time"
964 msgstr "Zobraziť túto správu aj nabudúce"
965
966 #: src/browseldap.c:223
967 msgid "Browse Directory Entry"
968 msgstr "Prechádzať zložku"
969
970 #: src/browseldap.c:243
971 msgid "Server Name:"
972 msgstr "Meno servera:"
973
974 #: src/browseldap.c:253
975 msgid "Distinguished Name (dn):"
976 msgstr "Rozlišovacie meno (dn):"
977
978 #: src/browseldap.c:284
979 msgid "LDAP Name"
980 msgstr "LDAP meno"
981
982 #: src/browseldap.c:290
983 msgid "Attribute Value"
984 msgstr "Hodnota atribútu"
985
986 #: src/common/plugin.c:70
987 msgid "Nothing"
988 msgstr "Nič"
989
990 #: src/common/plugin.c:71
991 msgid "a viewer"
992 msgstr "zobrazovač"
993
994 #: src/common/plugin.c:72
995 msgid "a MIME parser"
996 msgstr "analyzátor MIME"
997
998 #: src/common/plugin.c:73
999 msgid "folders"
1000 msgstr "zložiek"
1001
1002 #: src/common/plugin.c:74
1003 msgid "filtering"
1004 msgstr "filtrovania"
1005
1006 #: src/common/plugin.c:75
1007 msgid "a privacy interface"
1008 msgstr "rozhrania zabezpečenia súkromia"
1009
1010 #: src/common/plugin.c:76
1011 msgid "a notifier"
1012 msgstr "oznamovača"
1013
1014 #: src/common/plugin.c:77
1015 msgid "an utility"
1016 msgstr "nástroje"
1017
1018 #: src/common/plugin.c:78
1019 msgid "things"
1020 msgstr "inú"
1021
1022 #: src/common/plugin.c:335
1023 #, c-format
1024 msgid ""
1025 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1026 msgstr ""
1027 "Tento zásuvný modul poskytuje funkciu %s (%s), ktorá už je poskytovaná "
1028 "modulom %s."
1029
1030 #: src/common/plugin.c:438
1031 msgid "Plugin already loaded"
1032 msgstr "Zásuvný modul už je načítaný"
1033
1034 #: src/common/plugin.c:449
1035 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1036 msgstr "Zlyhalo pridelenie pamäte pre zásuvný modul"
1037
1038 #: src/common/plugin.c:483
1039 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1040 msgstr ""
1041 "Tento modul nie je licencovaný pod licenciou kompatibilnou s GPL v3 alebo "
1042 "vyššou."
1043
1044 #: src/common/plugin.c:492
1045 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1046 msgstr "Tento modul je pre Claws Mail GTK1."
1047
1048 #: src/common/plugin.c:770
1049 #, c-format
1050 msgid ""
1051 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1052 "built with."
1053 msgstr ""
1054 "Vaša verzia Claws Mail je novšia ako verzia, pre ktorú bol zásuvný modul "
1055 "„%s” zostavený."
1056
1057 #: src/common/plugin.c:773
1058 msgid ""
1059 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1060 "with."
1061 msgstr ""
1062 "Vaša verzia Claws Mail je novšia ako verzia, pre ktorú bol tento zásuvný "
1063 "modul zostavený."
1064
1065 #: src/common/plugin.c:782
1066 #, c-format
1067 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1068 msgstr "Vaša verzia Claws Mail je pre zásuvný modul „%s” príliš stará."
1069
1070 #: src/common/plugin.c:784
1071 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1072 msgstr "Vaša verzia Claws Mail je pre tento zásuvný modul príliš stará."
1073
1074 #: src/common/session.c:201 src/imap.c:1233
1075 msgid "SSL/TLS handshake failed\n"
1076 msgstr "Zlyhalo vytvorenie spojenia SSL/TLS\n"
1077
1078 #: src/common/smtp.c:179
1079 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1080 msgstr "Nie je dostupná žiadna metóda SMTP AUTH\n"
1081
1082 #: src/common/smtp.c:182
1083 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1084 msgstr "Zvolená metóda SMTP AUTH nie je dostupná\n"
1085
1086 #: src/common/smtp.c:501 src/common/smtp.c:555
1087 msgid "bad SMTP response\n"
1088 msgstr "neplatná odozva SMTP\n"
1089
1090 #: src/common/smtp.c:526 src/common/smtp.c:544 src/common/smtp.c:658
1091 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1092 msgstr "nastala chyba relácie SMTP\n"
1093
1094 #: src/common/smtp.c:535 src/pop.c:907
1095 msgid "error occurred on authentication\n"
1096 msgstr "nastala chyba autentifikácie\n"
1097
1098 #: src/common/smtp.c:585
1099 #, c-format
1100 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1101 msgstr "Správa je príliš veľká (Maximálna veľkosť je %s)\n"
1102
1103 #: src/common/smtp.c:617 src/pop.c:900
1104 msgid "couldn't start STARTTLS session\n"
1105 msgstr "nemožno vytvoriť reláciu STARTTLS\n"
1106
1107 #: src/common/socket.c:571
1108 msgid "Socket IO timeout.\n"
1109 msgstr "Časový limit soketu IO.\n"
1110
1111 #: src/common/socket.c:600
1112 msgid "Connection timed out.\n"
1113 msgstr "Uplynul časový limit spojenia.\n"
1114
1115 #: src/common/socket.c:740
1116 #, c-format
1117 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1118 msgstr "%s:%d: spojenie zlyhalo (%s).\n"
1119
1120 #: src/common/socket.c:980
1121 #, c-format
1122 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1123 msgstr "%s:%d: neznámy hostiteľ.\n"
1124
1125 #: src/common/socket.c:1072
1126 #, c-format
1127 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1128 msgstr "%s:%s: hľadanie hostiteľa zlyhalo (%s).\n"
1129
1130 #: src/common/socket.c:1385
1131 #, c-format
1132 msgid "write on fd%d: %s\n"
1133 msgstr "zápis na fd%d: %s\n"
1134
1135 #: src/common/ssl_certificate.c:338
1136 #, c-format
1137 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1138 msgstr "Nemožno získať stav súboru certifikátu P12 (%s)\n"
1139
1140 #: src/common/ssl_certificate.c:346
1141 #, c-format
1142 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1143 msgstr "Nemožno čítať súbor certifikátu P12 %s\n"
1144
1145 #: src/common/ssl_certificate.c:355
1146 #, c-format
1147 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1148 msgstr "Nemožno importovať súbor certifikátu P12 %s\n"
1149
1150 #: src/common/ssl_certificate.c:640
1151 msgid "Internal error"
1152 msgstr "Interná chyba"
1153
1154 #: src/common/ssl_certificate.c:645
1155 msgid "Uncheckable"
1156 msgstr "Neoveriteľný"
1157
1158 #: src/common/ssl_certificate.c:649
1159 msgid "Self-signed certificate"
1160 msgstr "Certifikát podpísaný sebou"
1161
1162 #: src/common/ssl_certificate.c:652
1163 msgid "Revoked certificate"
1164 msgstr "Odvolaný certifikát"
1165
1166 #: src/common/ssl_certificate.c:654
1167 msgid "No certificate issuer found"
1168 msgstr "Nebol nájdený vydavateľ certifikátu"
1169
1170 #: src/common/ssl_certificate.c:656
1171 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1172 msgstr "Vydavateľ certifikátu nie je certifikačnou autoritou"
1173
1174 #: src/common/ssl_certificate.c:881
1175 #, c-format
1176 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1177 msgstr "Nemožno otvoriť súbor certifikátu %s: %s\n"
1178
1179 #: src/common/ssl_certificate.c:885
1180 #, c-format
1181 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1182 msgstr "Súbor certifikátu %s chýba (%s)\n"
1183
1184 #: src/common/ssl_certificate.c:904
1185 #, c-format
1186 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1187 msgstr "Nemožno otvoriť súbor kľúča %s (%s)\n"
1188
1189 #: src/common/ssl_certificate.c:908
1190 #, c-format
1191 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1192 msgstr "Chýba súbor kľúča %s (%s)\n"
1193
1194 #: src/common/ssl_certificate.c:1056
1195 #, c-format
1196 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1197 msgstr "Zlyhalo čítanie súboru certifikátu P12 %s\n"
1198
1199 #: src/common/ssl_certificate.c:1059
1200 #, c-format
1201 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1202 msgstr "Nemožno otvoriť súbor certifikátu P12 %s (%s)\n"
1203
1204 #: src/common/ssl_certificate.c:1063
1205 #, c-format
1206 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1207 msgstr "Chýba súbor certifikátu P12 %s (%s)\n"
1208
1209 #: src/common/ssl_certificate.c:1088 src/gtk/sslcertwindow.c:87
1210 #: src/gtk/sslcertwindow.c:94 src/gtk/sslcertwindow.c:109
1211 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:121
1212 #: src/gtk/sslcertwindow.c:136
1213 msgid "<not in certificate>"
1214 msgstr "<chýba v certifikáte>"
1215
1216 #: src/common/string_match.c:81
1217 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1218 msgstr "(Predmet vymazaný regulárnym výrazom)"
1219
1220 #: src/common/utils.c:200
1221 #, c-format
1222 msgid "%dB"
1223 msgstr "%dB"
1224
1225 #: src/common/utils.c:201
1226 #, c-format
1227 msgid "%d.%02dKB"
1228 msgstr "%d.%02dKB"
1229
1230 #: src/common/utils.c:202
1231 #, c-format
1232 msgid "%d.%02dMB"
1233 msgstr "%d.%02dMB"
1234
1235 #: src/common/utils.c:203
1236 #, c-format
1237 msgid "%.2fGB"
1238 msgstr "%.2fGB"
1239
1240 #: src/common/utils.c:4028
1241 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1242 msgid "Sunday"
1243 msgstr "Nedeľa"
1244
1245 #: src/common/utils.c:4029
1246 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1247 msgid "Monday"
1248 msgstr "Pondelok"
1249
1250 #: src/common/utils.c:4030
1251 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1252 msgid "Tuesday"
1253 msgstr "Utorok"
1254
1255 #: src/common/utils.c:4031
1256 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1257 msgid "Wednesday"
1258 msgstr "Streda"
1259
1260 #: src/common/utils.c:4032
1261 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1262 msgid "Thursday"
1263 msgstr "Štvrtok"
1264
1265 #: src/common/utils.c:4033
1266 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1267 msgid "Friday"
1268 msgstr "Piatok"
1269
1270 #: src/common/utils.c:4034
1271 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1272 msgid "Saturday"
1273 msgstr "Sobota"
1274
1275 #: src/common/utils.c:4036
1276 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1277 msgid "January"
1278 msgstr "Január"
1279
1280 #: src/common/utils.c:4037
1281 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1282 msgid "February"
1283 msgstr "Február"
1284
1285 #: src/common/utils.c:4038
1286 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1287 msgid "March"
1288 msgstr "Marec"
1289
1290 #: src/common/utils.c:4039
1291 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1292 msgid "April"
1293 msgstr "Apríl"
1294
1295 #: src/common/utils.c:4040
1296 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1297 msgid "May"
1298 msgstr "Máj"
1299
1300 #: src/common/utils.c:4041
1301 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1302 msgid "June"
1303 msgstr "Jún"
1304
1305 #: src/common/utils.c:4042
1306 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1307 msgid "July"
1308 msgstr "Júl"
1309
1310 #: src/common/utils.c:4043
1311 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1312 msgid "August"
1313 msgstr "August"
1314
1315 #: src/common/utils.c:4044
1316 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1317 msgid "September"
1318 msgstr "September"
1319
1320 #: src/common/utils.c:4045
1321 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1322 msgid "October"
1323 msgstr "Október"
1324
1325 #: src/common/utils.c:4046
1326 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1327 msgid "November"
1328 msgstr "November"
1329
1330 #: src/common/utils.c:4047
1331 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1332 msgid "December"
1333 msgstr "December"
1334
1335 #: src/common/utils.c:4049
1336 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1337 msgid "Sun"
1338 msgstr "Ne"
1339
1340 #: src/common/utils.c:4050
1341 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1342 msgid "Mon"
1343 msgstr "Po"
1344
1345 #: src/common/utils.c:4051
1346 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1347 msgid "Tue"
1348 msgstr "Ut"
1349
1350 #: src/common/utils.c:4052
1351 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1352 msgid "Wed"
1353 msgstr "St"
1354
1355 #: src/common/utils.c:4053
1356 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1357 msgid "Thu"
1358 msgstr "Št"
1359
1360 #: src/common/utils.c:4054
1361 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1362 msgid "Fri"
1363 msgstr "Pi"
1364
1365 #: src/common/utils.c:4055
1366 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1367 msgid "Sat"
1368 msgstr "So"
1369
1370 #: src/common/utils.c:4057
1371 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1372 msgid "Jan"
1373 msgstr "Jan"
1374
1375 #: src/common/utils.c:4058
1376 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1377 msgid "Feb"
1378 msgstr "Feb"
1379
1380 #: src/common/utils.c:4059
1381 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1382 msgid "Mar"
1383 msgstr "Mar"
1384
1385 #: src/common/utils.c:4060
1386 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1387 msgid "Apr"
1388 msgstr "Apr"
1389
1390 #: src/common/utils.c:4061
1391 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1392 msgid "May"
1393 msgstr "Máj"
1394
1395 #: src/common/utils.c:4062
1396 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1397 msgid "Jun"
1398 msgstr "Jún"
1399
1400 #: src/common/utils.c:4063
1401 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1402 msgid "Jul"
1403 msgstr "Júl"
1404
1405 #: src/common/utils.c:4064
1406 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1407 msgid "Aug"
1408 msgstr "Aug"
1409
1410 #: src/common/utils.c:4065
1411 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1412 msgid "Sep"
1413 msgstr "Sep"
1414
1415 #: src/common/utils.c:4066
1416 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1417 msgid "Oct"
1418 msgstr "Okt"
1419
1420 #: src/common/utils.c:4067
1421 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1422 msgid "Nov"
1423 msgstr "Nov"
1424
1425 #: src/common/utils.c:4068
1426 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1427 msgid "Dec"
1428 msgstr "Dec"
1429
1430 #: src/common/utils.c:4079
1431 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1432 msgid "AM"
1433 msgstr "DOP"
1434
1435 #: src/common/utils.c:4080
1436 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1437 msgid "PM"
1438 msgstr "ODP"
1439
1440 #: src/common/utils.c:4081
1441 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1442 msgid "am"
1443 msgstr "dop"
1444
1445 #: src/common/utils.c:4082
1446 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1447 msgid "pm"
1448 msgstr "odp"
1449
1450 #: src/compose.c:596
1451 msgid "_Add..."
1452 msgstr "_Pridať..."
1453
1454 #: src/compose.c:597 src/mh_gtk.c:375 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
1455 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:323
1456 msgid "_Remove"
1457 msgstr "_Odstrániť"
1458
1459 #: src/compose.c:599 src/folderview.c:254
1460 msgid "_Properties..."
1461 msgstr "_Vlastnosti..."
1462
1463 #: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:525 src/messageview.c:214
1464 msgid "_Message"
1465 msgstr "Sp_ráva"
1466
1467 #: src/compose.c:609
1468 msgid "_Spelling"
1469 msgstr "P_ravopis"
1470
1471 #: src/compose.c:611 src/compose.c:678
1472 msgid "_Options"
1473 msgstr "_Možnosti"
1474
1475 #: src/compose.c:615
1476 msgid "S_end"
1477 msgstr "Odos_lať"
1478
1479 #: src/compose.c:616
1480 msgid "Send _later"
1481 msgstr "Odoslať _neskôr"
1482
1483 #: src/compose.c:619
1484 msgid "_Attach file"
1485 msgstr "Pripojiť sú_bor"
1486
1487 #: src/compose.c:620
1488 msgid "_Insert file"
1489 msgstr "Vlož_iť súbor"
1490
1491 #: src/compose.c:621
1492 msgid "Insert si_gnature"
1493 msgstr "Vložiť _podpis"
1494
1495 #: src/compose.c:622
1496 msgid "_Replace signature"
1497 msgstr "Nah_radiť podpis"
1498
1499 #: src/compose.c:626
1500 msgid "_Print"
1501 msgstr "_Tlačiť"
1502
1503 #: src/compose.c:631 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
1504 msgid "_Undo"
1505 msgstr "_Späť"
1506
1507 #: src/compose.c:632 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
1508 msgid "_Redo"
1509 msgstr "_Znova"
1510
1511 #: src/compose.c:635 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
1512 msgid "Cu_t"
1513 msgstr "_Vystrihnúť"
1514
1515 #: src/compose.c:639
1516 msgid "_Special paste"
1517 msgstr "Prilepiť _špeciálne"
1518
1519 #: src/compose.c:640
1520 msgid "As _quotation"
1521 msgstr "Ako _citácia"
1522
1523 #: src/compose.c:641
1524 msgid "_Wrapped"
1525 msgstr "_Zalomené"
1526
1527 #: src/compose.c:642
1528 msgid "_Unwrapped"
1529 msgstr "_Nezalomené"
1530
1531 #: src/compose.c:644 src/mainwindow.c:558
1532 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
1533 msgid "Select _all"
1534 msgstr "Vy_brať všetko"
1535
1536 #: src/compose.c:646
1537 msgid "A_dvanced"
1538 msgstr "_Rozšírené"
1539
1540 #: src/compose.c:647
1541 msgid "Move a character backward"
1542 msgstr "Presunúť o znak dozadu"
1543
1544 #: src/compose.c:648
1545 msgid "Move a character forward"
1546 msgstr "Presunúť o znak dopredu"
1547
1548 #: src/compose.c:649
1549 msgid "Move a word backward"
1550 msgstr "Presunúť o slovo dozadu"
1551
1552 #: src/compose.c:650
1553 msgid "Move a word forward"
1554 msgstr "Presunúť o slovo dopredu"
1555
1556 #: src/compose.c:651
1557 msgid "Move to beginning of line"
1558 msgstr "Presunúť na začiatok riadku"
1559
1560 #: src/compose.c:652
1561 msgid "Move to end of line"
1562 msgstr "Presunúť na koniec riadku"
1563
1564 #: src/compose.c:653
1565 msgid "Move to previous line"
1566 msgstr "Presunúť na predchádzajúci riadok"
1567
1568 #: src/compose.c:654
1569 msgid "Move to next line"
1570 msgstr "Presunúť na ďalší riadok"
1571
1572 #: src/compose.c:655
1573 msgid "Delete a character backward"
1574 msgstr "Zmazať znak naľavo od kurzora"
1575
1576 #: src/compose.c:656
1577 msgid "Delete a character forward"
1578 msgstr "Zmazať znak napravo od kurzora"
1579
1580 #: src/compose.c:657
1581 msgid "Delete a word backward"
1582 msgstr "Zmazať slovo naľavo od kurzora"
1583
1584 #: src/compose.c:658
1585 msgid "Delete a word forward"
1586 msgstr "Zmazať slovo napravo od kurzora"
1587
1588 #: src/compose.c:659
1589 msgid "Delete line"
1590 msgstr "Zmazať riadok"
1591
1592 #: src/compose.c:660
1593 msgid "Delete to end of line"
1594 msgstr "Zmazať do konca riadku"
1595
1596 #: src/compose.c:663 src/messageview.c:231
1597 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
1598 msgid "_Find"
1599 msgstr "_Hľadať"
1600
1601 #: src/compose.c:666
1602 msgid "_Wrap current paragraph"
1603 msgstr "_Zalomiť aktuálny odsek"
1604
1605 #: src/compose.c:667
1606 msgid "Wrap all long _lines"
1607 msgstr "Zalomiť všetky d_lhé riadky"
1608
1609 #: src/compose.c:669
1610 msgid "Edit with e_xternal editor"
1611 msgstr "Upraviť pomocou e_xterného editora"
1612
1613 #: src/compose.c:672
1614 msgid "_Check all or check selection"
1615 msgstr "_Skontrolovať všetko alebo výber"
1616
1617 #: src/compose.c:673
1618 msgid "_Highlight all misspelled words"
1619 msgstr "_Zvýrazniť všetky nesprávne slová"
1620
1621 #: src/compose.c:674
1622 msgid "Check _backwards misspelled word"
1623 msgstr "S_pätne skontrolovať nesprávne slovo"
1624
1625 #: src/compose.c:675
1626 msgid "_Forward to next misspelled word"
1627 msgstr "_Dopredu na ďalšie nesprávne slovo"
1628
1629 #: src/compose.c:682
1630 msgid "Reply _mode"
1631 msgstr "Reži_m odpovede"
1632
1633 #: src/compose.c:684
1634 msgid "Privacy _System"
1635 msgstr "_Súkromie"
1636
1637 #: src/compose.c:688
1638 msgid "_Priority"
1639 msgstr "Pri_orita"
1640
1641 #: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:267
1642 msgid "Character _encoding"
1643 msgstr "_Kódovanie znakov"
1644
1645 #: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:272
1646 msgid "Western European"
1647 msgstr "Západná Európa (ISO-8859-1)"
1648
1649 #: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:273
1650 msgid "Baltic"
1651 msgstr "Pobaltské"
1652
1653 #: src/compose.c:697 src/mainwindow.c:627 src/messageview.c:274
1654 msgid "Hebrew"
1655 msgstr "Hebrejské"
1656
1657 #: src/compose.c:698 src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:275
1658 msgid "Arabic"
1659 msgstr "Arabské"
1660
1661 #: src/compose.c:699 src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:276
1662 msgid "Cyrillic"
1663 msgstr "Cyrilika"
1664
1665 #: src/compose.c:700 src/mainwindow.c:630 src/messageview.c:277
1666 msgid "Japanese"
1667 msgstr "Japonské"
1668
1669 #: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:278
1670 msgid "Chinese"
1671 msgstr "Čínske"
1672
1673 #: src/compose.c:702 src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:279
1674 msgid "Korean"
1675 msgstr "Kórejské"
1676
1677 #: src/compose.c:703 src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:280
1678 msgid "Thai"
1679 msgstr "Thajské"
1680
1681 #: src/compose.c:706 src/mainwindow.c:743 src/messageview.c:316
1682 msgid "_Address book"
1683 msgstr "_Adresár"
1684
1685 #: src/compose.c:708
1686 msgid "_Template"
1687 msgstr "Šabló_na"
1688
1689 #: src/compose.c:710 src/mainwindow.c:771 src/messageview.c:336
1690 msgid "Actio_ns"
1691 msgstr "A_kcie"
1692
1693 #: src/compose.c:719
1694 msgid "Aut_o wrapping"
1695 msgstr "Aut_omatické zalamovanie"
1696
1697 #: src/compose.c:720
1698 msgid "Auto _indent"
1699 msgstr "Automatické odsaden_ie"
1700
1701 #: src/compose.c:721
1702 msgid "Si_gn"
1703 msgstr "Podpí_sať"
1704
1705 #: src/compose.c:722
1706 msgid "_Encrypt"
1707 msgstr "_Šifrovať"
1708
1709 #: src/compose.c:723
1710 msgid "_Request Return Receipt"
1711 msgstr "Vyžiadať potv_rdenie o prijatí"
1712
1713 #: src/compose.c:724
1714 msgid "Remo_ve references"
1715 msgstr "_Odstrániť odkazy"
1716
1717 #: src/compose.c:725
1718 msgid "Show _ruler"
1719 msgstr "Zobraziť p_ravítko"
1720
1721 #: src/compose.c:730 src/compose.c:740
1722 msgid "_Normal"
1723 msgstr "_Normálny"
1724
1725 #: src/compose.c:731 src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:305
1726 #: src/summaryview.c:433
1727 msgid "_All"
1728 msgstr "_Všetkým"
1729
1730 #: src/compose.c:732 src/mainwindow.c:675 src/messageview.c:306
1731 #: src/summaryview.c:434
1732 msgid "_Sender"
1733 msgstr "Odo_sielateľ"
1734
1735 #: src/compose.c:733
1736 msgid "_Mailing-list"
1737 msgstr "E_mailová konferencia"
1738
1739 #: src/compose.c:738
1740 msgid "_Highest"
1741 msgstr "_Najvyššia"
1742
1743 #: src/compose.c:739
1744 msgid "Hi_gh"
1745 msgstr "_Vysoká"
1746
1747 #: src/compose.c:741
1748 msgid "Lo_w"
1749 msgstr "_Nízka"
1750
1751 #: src/compose.c:742
1752 msgid "_Lowest"
1753 msgstr "Na_jnižšia"
1754
1755 #: src/compose.c:747 src/mainwindow.c:890 src/messageview.c:353
1756 msgid "_Automatic"
1757 msgstr "_Automaticky"
1758
1759 #: src/compose.c:748 src/mainwindow.c:891 src/messageview.c:354
1760 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1761 msgstr "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1762
1763 #: src/compose.c:749 src/mainwindow.c:892 src/messageview.c:355
1764 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1765 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1766
1767 #: src/compose.c:753 src/mainwindow.c:896 src/messageview.c:359
1768 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1769 msgstr "Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
1770
1771 #: src/compose.c:756 src/mainwindow.c:899 src/messageview.c:362
1772 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1773 msgstr "Grécke (ISO-8859-_7)"
1774
1775 #: src/compose.c:761 src/mainwindow.c:904 src/messageview.c:367
1776 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1777 msgstr "Turecké (ISO-8859-_9)"
1778
1779 #: src/compose.c:1015 src/compose.c:1697
1780 msgid ""
1781 "You have opted to sign and/or encrypt this message but have not selected a "
1782 "privacy system.\n"
1783 "\n"
1784 "Signing and encrypting have been disabled for this message."
1785 msgstr ""
1786 "Zvolili ste podpísať a/alebo šifrovať túto správu, ale nemáte zvolený systém "
1787 "súkromia.\n"
1788 "\n"
1789 "Podpisovanie a šifrovanie tejto správy bolo vpynuté."
1790
1791 #: src/compose.c:1051
1792 msgid "New message From format error."
1793 msgstr "Chyba v tvare odosielateľa novej správy."
1794
1795 #: src/compose.c:1144
1796 msgid "New message subject format error."
1797 msgstr "Chyba v tvare predmetu novej správy."
1798
1799 #: src/compose.c:1176 src/quote_fmt.c:563
1800 #, c-format
1801 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1802 msgstr "V tele šablóny „Nová správa” je chyba na riadku %d."
1803
1804 #: src/compose.c:1445
1805 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1806 msgstr "Nemožno odpovedať. Pôvodná správa už asi neexistuje."
1807
1808 #: src/compose.c:1630 src/quote_fmt.c:580
1809 msgid ""
1810 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1811 "address."
1812 msgstr "Pole „Od” šablóny „Odpovedať” obsahuje neplatnú emailovú adresu."
1813
1814 #: src/compose.c:1679 src/quote_fmt.c:583
1815 #, c-format
1816 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1817 msgstr "V tele šablóny „Odpovedať” je chyba na riadku %d."
1818
1819 #: src/compose.c:1822 src/compose.c:2016 src/quote_fmt.c:600
1820 msgid ""
1821 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1822 "address."
1823 msgstr "Pole „Od” šablóny „Poslať ďalej” obsahuje neplatnú emailovú adresu."
1824
1825 #: src/compose.c:1883 src/quote_fmt.c:603
1826 #, c-format
1827 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1828 msgstr "V tele šablóny „Poslať ďalej” je chyba na riadku %d."
1829
1830 #: src/compose.c:2059
1831 msgid "Fw: multiple emails"
1832 msgstr "Fw: viacero správ"
1833
1834 #: src/compose.c:2566
1835 #, c-format
1836 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1837 msgstr "V tele šablóny „Presmerovať” je chyba na riadku %d."
1838
1839 #: src/compose.c:2633 src/gtk/headers.h:14
1840 msgid "Cc:"
1841 msgstr "Kópia:"
1842
1843 #: src/compose.c:2636 src/gtk/headers.h:15
1844 msgid "Bcc:"
1845 msgstr "Slepá kópia:"
1846
1847 #: src/compose.c:2639 src/gtk/headers.h:12
1848 msgid "Reply-To:"
1849 msgstr "Odpovedať komu:"
1850
1851 #: src/compose.c:2642 src/compose.c:5011 src/compose.c:5013
1852 #: src/gtk/headers.h:33
1853 msgid "Newsgroups:"
1854 msgstr "Diskusné skupiny:"
1855
1856 #: src/compose.c:2645 src/gtk/headers.h:34
1857 msgid "Followup-To:"
1858 msgstr "Pokračovanie:"
1859
1860 #: src/compose.c:2648 src/gtk/headers.h:17
1861 msgid "In-Reply-To:"
1862 msgstr "V odpovedi komu:"
1863
1864 #: src/compose.c:2652 src/compose.c:5008 src/compose.c:5016
1865 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:422
1866 msgid "To:"
1867 msgstr "Komu:"
1868
1869 #: src/compose.c:2842
1870 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1871 msgstr "Nemožno priložiť súbor (zlyhala konverzia kódovania)."
1872
1873 #: src/compose.c:2848
1874 #, c-format
1875 msgid ""
1876 "The following file has been attached: \n"
1877 "%s"
1878 msgid_plural ""
1879 "The following files have been attached: \n"
1880 "%s"
1881 msgstr[0] ""
1882 "Bol pripojený nasledujúci súbor:\n"
1883 "%s"
1884 msgstr[1] ""
1885 "Nasledujúce súbory budú priložené:\n"
1886 "%s"
1887 msgstr[2] ""
1888 "Nasledujúce súbory budú priložené:\n"
1889 "%s"
1890
1891 #: src/compose.c:3128
1892 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1893 msgstr "„Značka citácie” šablóny nie je platná."
1894
1895 #: src/compose.c:3657
1896 #, c-format
1897 msgid "Could not get size of file '%s'."
1898 msgstr "Nemožno zistiť veľkosť súboru „%s”."
1899
1900 #: src/compose.c:3675
1901 #, c-format
1902 msgid ""
1903 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1904 "want to do that?"
1905 msgstr "Do tela správy vkladáte súbor %s. Ste si istý, že to chcete urobiť?"
1906
1907 #: src/compose.c:3678
1908 msgid "Are you sure?"
1909 msgstr "Ste si istý?"
1910
1911 #: src/compose.c:3679 src/compose.c:10844 src/compose.c:11738
1912 msgid "_Insert"
1913 msgstr "_Vložiť"
1914
1915 #: src/compose.c:3804
1916 #, c-format
1917 msgid "File %s is empty."
1918 msgstr "Súbor %s je prázdny."
1919
1920 #: src/compose.c:3805
1921 msgid "Empty file"
1922 msgstr "Prázdny súbor"
1923
1924 #: src/compose.c:3806
1925 msgid "_Attach anyway"
1926 msgstr "Pripojiť i _tak"
1927
1928 #: src/compose.c:3815
1929 #, c-format
1930 msgid "Can't read %s."
1931 msgstr "Nemožno čítať %s."
1932
1933 #: src/compose.c:3842
1934 #, c-format
1935 msgid "Message: %s"
1936 msgstr "Správa: %s"
1937
1938 #: src/compose.c:4852 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:696
1939 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
1940 msgid " [Edited]"
1941 msgstr " [Upravené]"
1942
1943 #: src/compose.c:4859 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
1944 #, c-format
1945 msgid "%s - Compose message%s"
1946 msgstr "%s - Písanie správy%s"
1947
1948 #: src/compose.c:4862 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
1949 #, c-format
1950 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1951 msgstr "[bez názvu] - Písanie správy%s"
1952
1953 #: src/compose.c:4864 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
1954 msgid "Compose message"
1955 msgstr "Napísať správu"
1956
1957 #: src/compose.c:4891 src/messageview.c:887
1958 msgid ""
1959 "Account for sending mail is not specified.\n"
1960 "Please select a mail account before sending."
1961 msgstr ""
1962 "Nie je zadaný účet na odosielanie správ.\n"
1963 "Pred odosielaním prosím zvoľte poštový účet."
1964
1965 #: src/compose.c:5108 src/compose.c:5145
1966 #, c-format
1967 msgid "The only recipient is the default '%s' address. Send anyway?"
1968 msgstr "Jediný príjemca je predvolená adresa „%s”. Odoslať i tak?"
1969
1970 #: src/compose.c:5110 src/compose.c:5147 src/compose.c:5185 src/compose.c:5228
1971 #: src/prefs_account.c:3758 src/toolbar.c:487 src/toolbar.c:519
1972 msgid "Send"
1973 msgstr "Odoslať"
1974
1975 #: src/compose.c:5112 src/compose.c:5149 src/compose.c:5186 src/compose.c:5229
1976 #: src/compose.c:5794 src/folderview.c:2546 src/messageview.c:859
1977 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:218 src/toolbar.c:3054
1978 msgid "_Send"
1979 msgstr "_Odoslať"
1980
1981 #: src/compose.c:5166
1982 msgid "Recipient is not specified."
1983 msgstr "Nie je zadaný príjemca."
1984
1985 #: src/compose.c:5181
1986 #, c-format
1987 msgid "Subject is empty. %s"
1988 msgstr "Prázdny predmet. %s"
1989
1990 #: src/compose.c:5182 src/compose.c:5225
1991 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:215
1992 msgid "Send it anyway?"
1993 msgstr "Poslať i tak?"
1994
1995 #: src/compose.c:5183 src/compose.c:5226
1996 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:215
1997 msgid "Queue it anyway?"
1998 msgstr "Zaradiť do fronty i tak?"
1999
2000 #: src/compose.c:5185 src/compose.c:5228 src/toolbar.c:520
2001 msgid "Send later"
2002 msgstr "Odoslať ho neskôr"
2003
2004 #: src/compose.c:5186 src/compose.c:5229
2005 msgid "_Queue"
2006 msgstr "Do _fronty"
2007
2008 #: src/compose.c:5224
2009 #, c-format
2010 msgid "Sending to %d recipients. %s"
2011 msgstr "Odosielanie na %d adries. %s"
2012
2013 #: src/compose.c:5253
2014 msgid "Could not queue message."
2015 msgstr "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie."
2016
2017 #: src/compose.c:5256
2018 #, c-format
2019 msgid ""
2020 "Could not queue message:\n"
2021 "\n"
2022 "%s."
2023 msgstr ""
2024 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2025 "\n"
2026 "%s."
2027
2028 #: src/compose.c:5260
2029 #, c-format
2030 msgid ""
2031 "Could not queue message for sending:\n"
2032 "\n"
2033 "Signature failed: %s"
2034 msgstr ""
2035 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2036 "\n"
2037 "Podpísanie zlyhalo: %s"
2038
2039 #: src/compose.c:5265
2040 #, c-format
2041 msgid ""
2042 "Could not queue message for sending:\n"
2043 "\n"
2044 "Encryption failed: %s"
2045 msgstr ""
2046 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2047 "\n"
2048 "Šifrovanie zlyhalo: %s"
2049
2050 #: src/compose.c:5270
2051 msgid ""
2052 "Could not queue message for sending:\n"
2053 "\n"
2054 "Charset conversion failed."
2055 msgstr ""
2056 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2057 "\n"
2058 "Zlyhala konverzia kódovania."
2059
2060 #: src/compose.c:5274
2061 msgid ""
2062 "Could not queue message for sending:\n"
2063 "\n"
2064 "Couldn't get recipient encryption key."
2065 msgstr ""
2066 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2067 "\n"
2068 "Nie je dostupný šifrovací kľúč príjemcu."
2069
2070 #: src/compose.c:5337 src/compose.c:5397
2071 msgid ""
2072 "The message was queued but could not be sent.\n"
2073 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2074 msgstr ""
2075 "Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo ju možné odoslať.\n"
2076 "Použite „Odoslať správy vo fronte” z hlavného okna na opakovanie."
2077
2078 #: src/compose.c:5393
2079 #, c-format
2080 msgid ""
2081 "%s\n"
2082 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2083 msgstr ""
2084 "%s\n"
2085 "Použite „Odoslať správy vo fronte” z hlavného okna na opakovanie."
2086
2087 #: src/compose.c:5790
2088 #, c-format
2089 msgid ""
2090 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2091 "to the specified %s charset.\n"
2092 "Send it as %s?"
2093 msgstr ""
2094 "Nemožno konvertovať kódovanie správy do zadaného\n"
2095 "kódovania na %s.\n"
2096 "Odoslať správu v kódovaní %s?"
2097
2098 #: src/compose.c:5852
2099 #, c-format
2100 msgid ""
2101 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2102 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2103 "\n"
2104 "Send it anyway?"
2105 msgstr ""
2106 "Riadok %d prekračuje limit dĺžky riadku (998 bajtov).\n"
2107 "Obsah správy môže byť počas prenosu k adresátovi znehodnotený.\n"
2108 "\n"
2109 "Odoslať aj tak?"
2110
2111 #: src/compose.c:6087
2112 msgid "Encryption warning"
2113 msgstr "Upozornenie šifrovania"
2114
2115 #: src/compose.c:6088
2116 msgid "C_ontinue"
2117 msgstr "_Pokračovať"
2118
2119 #: src/compose.c:6137
2120 msgid "No account for sending mails available!"
2121 msgstr "Nie je dostupné žiadny účet na odosielanie správ!"
2122
2123 #: src/compose.c:6146
2124 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2125 msgstr "Zvolený účet nie je NNTP: Posielanie nie je možné."
2126
2127 #: src/compose.c:6400
2128 #, c-format
2129 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2130 msgstr "Príloha %s už neexistuje. Ignorovať?"
2131
2132 #: src/compose.c:6402 src/mainwindow.c:665 src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2563
2133 msgid "Cancel sending"
2134 msgstr "Zrušiť posielanie"
2135
2136 #: src/compose.c:6402
2137 msgid "Ignore attachment"
2138 msgstr "Ignorovať prílohu"
2139
2140 #: src/compose.c:6458
2141 #, c-format
2142 msgid "Original %s part"
2143 msgstr "Pôvodná časť %s"
2144
2145 #: src/compose.c:7058
2146 msgid "Add to address _book"
2147 msgstr "Pridať do _adresára"
2148
2149 #: src/compose.c:7225
2150 msgid "Delete entry contents"
2151 msgstr "Zmazať obsah položiek"
2152
2153 #: src/compose.c:7229 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:290
2154 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2155 msgstr "Na automatické doplnenie z adresára použite <TAB>"
2156
2157 #: src/compose.c:7461
2158 msgid "Mime type"
2159 msgstr "Typ MIME"
2160
2161 #: src/compose.c:7467 src/mimeview.c:303 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:452
2162 #: src/prefs_matcher.c:641 src/prefs_summaries.c:633
2163 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:472
2164 msgid "Size"
2165 msgstr "Veľkosť"
2166
2167 #: src/compose.c:7529
2168 msgid "Save Message to "
2169 msgstr "Uložiť správu do "
2170
2171 #: src/compose.c:7560 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:518
2172 #: src/editvcard.c:193 src/export.c:166 src/import.c:164 src/importmutt.c:239
2173 #: src/importpine.c:238 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1081
2174 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:213
2175 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:236
2176 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2177 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:295
2178 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:434
2179 msgid "_Browse"
2180 msgstr "_Prechádzať"
2181
2182 #: src/compose.c:7576
2183 msgid "Select folder to save message to"
2184 msgstr "Vyberte zložku na uloženie správy"
2185
2186 #: src/compose.c:8033
2187 msgid "Hea_der"
2188 msgstr "H_lavička"
2189
2190 #: src/compose.c:8038
2191 msgid "_Attachments"
2192 msgstr "_Prílohy"
2193
2194 #: src/compose.c:8052
2195 msgid "Othe_rs"
2196 msgstr "_Ostatné"
2197
2198 #: src/compose.c:8067
2199 msgid "S_ubject:"
2200 msgstr "Pre_dmet:"
2201
2202 #: src/compose.c:8291
2203 #, c-format
2204 msgid ""
2205 "Spell checker could not be started.\n"
2206 "%s"
2207 msgstr ""
2208 "Nemožno spustiť kontrolu preklepov.\n"
2209 "%s"
2210
2211 #: src/compose.c:8438
2212 msgid "_From:"
2213 msgstr "O_d:"
2214
2215 #: src/compose.c:8455
2216 msgid "Account to use for this email"
2217 msgstr "Účet, použitý pre tento email"
2218
2219 #: src/compose.c:8457
2220 msgid "Sender address to be used"
2221 msgstr "Adresa odosielateľa"
2222
2223 #: src/compose.c:8639
2224 #, c-format
2225 msgid ""
2226 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2227 "encrypt this message."
2228 msgstr ""
2229 "Nemožno načítať systém súkromia „%s”. Nebude možné podpísať ani zašifrovať "
2230 "túto správu."
2231
2232 #: src/compose.c:8750 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1180
2233 msgid "_None"
2234 msgstr "Žiad_na"
2235
2236 #: src/compose.c:8851 src/prefs_template.c:752
2237 #, c-format
2238 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2239 msgstr "Telo šablóny má chybu v riadku %d."
2240
2241 #: src/compose.c:8948
2242 #, c-format
2243 msgctxt "'%s' stands for a header name"
2244 msgid "Template '%s' format error."
2245 msgstr "Chyba formátu šablóny „%s”."
2246
2247 #: src/compose.c:9372
2248 msgid "Invalid MIME type."
2249 msgstr "Neplatný typ MIME."
2250
2251 #: src/compose.c:9387
2252 msgid "File doesn't exist or is empty."
2253 msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
2254
2255 #: src/compose.c:9461
2256 msgid "Properties"
2257 msgstr "Vlastnosti"
2258
2259 #: src/compose.c:9479
2260 msgid "MIME type"
2261 msgstr "Typ MIME"
2262
2263 #: src/compose.c:9512
2264 msgid "Encoding"
2265 msgstr "Kódovanie"
2266
2267 #: src/compose.c:9532
2268 msgid "Path"
2269 msgstr "Cesta"
2270
2271 #: src/compose.c:9533
2272 msgid "File name"
2273 msgstr "Názov súboru"
2274
2275 #: src/compose.c:9792
2276 #, c-format
2277 msgid ""
2278 "The external editor is still working.\n"
2279 "Force terminating the process?\n"
2280 "process group id: %d"
2281 msgstr ""
2282 "Externý editor je ešte stále aktívny.\n"
2283 "Vynútiť ukončenie procesu?\n"
2284 "ID skupiny procesu: %d"
2285
2286 #: src/compose.c:10265 src/messageview.c:1088
2287 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2288 msgstr "Claws Mail potrebuje na odoslanie tejto správy pripojenie k sieti."
2289
2290 #: src/compose.c:10458
2291 msgid "Could not save draft."
2292 msgstr "Koncept nemožno uložiť."
2293
2294 #: src/compose.c:10462
2295 msgid "Could not save draft"
2296 msgstr "Koncept nemožno uložiť"
2297
2298 #: src/compose.c:10463
2299 msgid ""
2300 "Could not save draft.\n"
2301 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2302 msgstr ""
2303 "Koncept nemožno uložiť.\n"
2304 "Chcete pokračovať v písaní, alebo zahodiť rozpísanú správu?"
2305
2306 #: src/compose.c:10465
2307 msgid "_Cancel exit"
2308 msgstr "+_Zrušiť skončenie"
2309
2310 #: src/compose.c:10465
2311 msgid "_Discard email"
2312 msgstr "_Zahodiť správu"
2313
2314 #: src/compose.c:10654 src/compose.c:10668
2315 msgid "Select file"
2316 msgstr "Zvoľte súbor"
2317
2318 #: src/compose.c:10682
2319 #, c-format
2320 msgid "File '%s' could not be read."
2321 msgstr "Súbor „%s” nemožno čítať."
2322
2323 #: src/compose.c:10684
2324 #, c-format
2325 msgid ""
2326 "File '%s' contained invalid characters\n"
2327 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2328 msgstr ""
2329 "Súbor „%s” obsahuje neplatné znaky pre\n"
2330 "súčasné kódovanie, vloženie môže byť nepresné."
2331
2332 #: src/compose.c:10763
2333 msgid "Discard message"
2334 msgstr "Zahodiť správu"
2335
2336 #: src/compose.c:10764
2337 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2338 msgstr "Táto správa bola zmenená. Zahodiť zmeny?"
2339
2340 #: src/compose.c:10765 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:434
2341 msgid "_Discard"
2342 msgstr "_Zahodiť"
2343
2344 #: src/compose.c:10765 src/compose.c:10770
2345 msgid "_Save to Drafts"
2346 msgstr "Uložiť medzi _koncepty"
2347
2348 #: src/compose.c:10768 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:432
2349 msgid "Save changes"
2350 msgstr "Uložiť zmeny"
2351
2352 #: src/compose.c:10769
2353 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2354 msgstr "Táto správa bola zmenená. Uložiť posledné zmeny?"
2355
2356 #: src/compose.c:10770
2357 msgid "_Don't save"
2358 msgstr "_Neukladať"
2359
2360 #: src/compose.c:10841
2361 #, c-format
2362 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2363 msgstr "Chcete použiť šablónu „%s”?"
2364
2365 #: src/compose.c:10843
2366 msgid "Apply template"
2367 msgstr "Použiť šablónu"
2368
2369 #: src/compose.c:10844 src/prefs_actions.c:331 src/prefs_filtering_action.c:583
2370 #: src/prefs_filtering.c:478 src/prefs_matcher.c:798 src/prefs_template.c:311
2371 #: src/prefs_toolbar.c:1018
2372 msgid "_Replace"
2373 msgstr "_Nahradiť"
2374
2375 #: src/compose.c:11731
2376 #, c-format
2377 msgid ""
2378 "Do you want to insert the contents of the file into the message body, or "
2379 "attach it to the email?"
2380 msgid_plural ""
2381 "Do you want to insert the contents of the %d files into the message body, or "
2382 "attach them to the email?"
2383 msgstr[0] ""
2384 "Chcete vložiť obsah súboru do tela správy, alebo ho chcete pripojiť k správe "
2385 "ako prílohu?"
2386 msgstr[1] ""
2387 "Chcete vložiť obsah %d súborov do tela správy, alebo ich chcete pripojiť k "
2388 "správe ako prílohy?"
2389 msgstr[2] ""
2390 "Chcete vložiť obsah %d súborov do tela správy, alebo ich chcete pripojiť k "
2391 "správe ako prílohy?"
2392
2393 #: src/compose.c:11737
2394 msgid "Insert or attach?"
2395 msgstr "Vložiť, alebo pripojiť ako prílohu?"
2396
2397 #: src/compose.c:11738
2398 msgid "_Attach"
2399 msgstr "_Pripojiť"
2400
2401 #: src/compose.c:11956
2402 #, c-format
2403 msgid "Quote format error at line %d."
2404 msgstr "Chyba v tvare citácie na riadku %d."
2405
2406 #: src/compose.c:12252
2407 #, c-format
2408 msgid ""
2409 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2410 "time. Do you want to continue?"
2411 msgstr ""
2412 "Chcete odpovedať na %d správ. Otvorenie všetkých okien môže chvíľu trvať. "
2413 "Chcete pokračovať?"
2414
2415 #: src/crash.c:140
2416 #, c-format
2417 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2418 msgstr "Proces Claws Mail (%ld) prijal signál %ld"
2419
2420 #: src/crash.c:186
2421 msgid "Claws Mail has crashed"
2422 msgstr "Claws Mail havaroval"
2423
2424 #: src/crash.c:203
2425 #, c-format
2426 msgid ""
2427 "%s.\n"
2428 "Please file a bug report and include the information below."
2429 msgstr ""
2430 "%s.\n"
2431 "Prosím vyplňte správu o chybe a pridajte údaje uvedené nižšie."
2432
2433 #: src/crash.c:208
2434 msgid "Debug log"
2435 msgstr "Ladiaci záznam"
2436
2437 #: src/crash.c:252 src/toolbar.c:539
2438 msgid "Close"
2439 msgstr "Zavrieť"
2440
2441 #: src/crash.c:257
2442 msgid "Save..."
2443 msgstr "Uložiť..."
2444
2445 #: src/crash.c:262
2446 msgid "Create bug report"
2447 msgstr "Vytvoriť správu o chybe"
2448
2449 #: src/crash.c:312
2450 msgid "Save crash information"
2451 msgstr "Uložiť informácie o havárii"
2452
2453 #: src/editaddress.c:150 src/editaddress.c:288
2454 msgid "Add New Person"
2455 msgstr "Pridať nový kontakt"
2456
2457 #: src/editaddress.c:152
2458 msgid ""
2459 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2460 "following values to be set:\n"
2461 " - Display Name\n"
2462 " - First Name\n"
2463 " - Last Name\n"
2464 " - Nickname\n"
2465 " - any email address\n"
2466 " - any additional attribute\n"
2467 "\n"
2468 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2469 "Click Cancel to close without saving."
2470 msgstr ""
2471 "Pridanie nového kontaktu vyžaduje nastavenie aspoň\n"
2472 "jednej hodnoty z nasledujúcich:\n"
2473 " - Zobrazené meno\n"
2474 " - Rodné meno\n"
2475 " - Priezvisko\n"
2476 " - Prezývka\n"
2477 " - emailová adresa\n"
2478 " - doplnkový atribút\n"
2479 "\n"
2480 "Zvoľte OK na pokračovanie v úprave kontaktu.\n"
2481 "Zvoľte Zrušiť na zatvorenie bez uloženia."
2482
2483 #: src/editaddress.c:163
2484 msgid ""
2485 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2486 "following values to be set:\n"
2487 " - First Name\n"
2488 " - Last Name\n"
2489 " - any email address\n"
2490 " - any additional attribute\n"
2491 "\n"
2492 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2493 "Click Cancel to close without saving."
2494 msgstr ""
2495 "Pridanie nového kontaktu vyžaduje nastavenie aspoň\n"
2496 "jednej hodnoty z nasledujúcich:\n"
2497 " - Rodné meno\n"
2498 " - Priezvisko\n"
2499 " - emailová adresa\n"
2500 " - doplňujúci atribút\n"
2501 "\n"
2502 "Zvoľte OK na pokračovanie v úprave kontaktu.\n"
2503 "Zvoľte Zrušiť na zatvorenie bez uloženia."
2504
2505 #: src/editaddress.c:289
2506 msgid "Edit Person Details"
2507 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
2508
2509 #: src/editaddress.c:507
2510 msgid "An Email address must be supplied."
2511 msgstr "Musíte zadať emailovú adresu."
2512
2513 #: src/editaddress.c:710 src/editaddress_other_attributes_ldap.c:205
2514 msgid "A Name and Value must be supplied."
2515 msgstr "Musíte zadať názov a hodnotu."
2516
2517 #: src/editaddress.c:820 src/prefs_folder_item.c:1784
2518 msgid "Discard"
2519 msgstr "Zahodiť"
2520
2521 #: src/editaddress.c:821
2522 msgid "Apply"
2523 msgstr "Použiť"
2524
2525 #: src/editaddress.c:851 src/editaddress.c:901
2526 msgid "Edit Person Data"
2527 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
2528
2529 #: src/editaddress.c:930
2530 msgid "Choose a picture"
2531 msgstr "Vyberte obrázok"
2532
2533 #: src/editaddress.c:949
2534 #, c-format
2535 msgid ""
2536 "Failed to import image: \n"
2537 "%s"
2538 msgstr ""
2539 "Zlyhal import obrázku: \n"
2540 "%s"
2541
2542 #: src/editaddress.c:991
2543 msgid "_Set picture"
2544 msgstr "_Nastaviť obrázok"
2545
2546 #: src/editaddress.c:992
2547 msgid "_Unset picture"
2548 msgstr "_Zrušiť obrázok"
2549
2550 #: src/editaddress.c:1050
2551 msgid "Photo"
2552 msgstr "Fotografia"
2553
2554 #: src/editaddress.c:1097 src/editaddress.c:1099 src/expldifdlg.c:516
2555 #: src/exporthtml.c:762 src/ldif.c:747
2556 msgid "Display Name"
2557 msgstr "Zobrazené meno"
2558
2559 #: src/editaddress.c:1108 src/editaddress.c:1112 src/ldif.c:755
2560 msgid "Last Name"
2561 msgstr "Priezvisko"
2562
2563 #: src/editaddress.c:1109 src/editaddress.c:1111 src/ldif.c:751
2564 msgid "First Name"
2565 msgstr "Krstné meno"
2566
2567 #: src/editaddress.c:1115 src/editaddress.c:1117
2568 msgid "Nickname"
2569 msgstr "Prezývka"
2570
2571 #: src/editaddress.c:1253 src/editaddress.c:1294
2572 msgid "Alias"
2573 msgstr "Alias"
2574
2575 #: src/editaddress.c:1479 src/editaddress.c:1512 src/editaddress.c:1528
2576 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:376
2577 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:413 src/prefs_customheader.c:223
2578 msgid "Value"
2579 msgstr "Hodnota"
2580
2581 #: src/editaddress.c:1594
2582 msgid "_User Data"
2583 msgstr "Údaje o _používateľovi"
2584
2585 #: src/editaddress.c:1595
2586 msgid "_Email Addresses"
2587 msgstr "_Emailové adresy"
2588
2589 #: src/editaddress.c:1598 src/editaddress.c:1601
2590 msgid "O_ther Attributes"
2591 msgstr "Ďalšie _atribúty"
2592
2593 #: src/editaddress.c:1769
2594 #, c-format
2595 msgid ""
2596 "Failed to save image: \n"
2597 "%s"
2598 msgstr ""
2599 "Zlyhalo uloženie obrázka: \n"
2600 "%s"
2601
2602 #: src/editbook.c:109
2603 msgid "File appears to be OK."
2604 msgstr "Súbor vyzerá byť v poriadku."
2605
2606 #: src/editbook.c:112
2607 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2608 msgstr "Súbor nemá platný formát adresára."
2609
2610 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2611 msgid "Could not read file."
2612 msgstr "Nemožno čítať súbor."
2613
2614 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:263
2615 msgid "Edit Addressbook"
2616 msgstr "Upraviť adresár"
2617
2618 #: src/editbook.c:178 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:181
2619 msgid " Check File "
2620 msgstr " Skontrolovať súbor "
2621
2622 #: src/editbook.c:183 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:186
2623 #: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:2158
2624 #: src/wizard.c:1198 src/wizard.c:1618
2625 msgid "File"
2626 msgstr "Súbor"
2627
2628 #: src/editbook.c:282
2629 msgid "Add New Addressbook"
2630 msgstr "Pridať nový adresár"
2631
2632 #: src/editgroup.c:101
2633 msgid "A Group Name must be supplied."
2634 msgstr "Musíte zadať názov skupiny."
2635
2636 #: src/editgroup.c:296
2637 msgid "Edit Group Data"
2638 msgstr "Upraviť údaje skupiny"
2639
2640 #: src/editgroup.c:326 src/exporthtml.c:598
2641 msgid "Group Name"
2642 msgstr "Názov skupiny"
2643
2644 #: src/editgroup.c:345
2645 msgid "Addresses in Group"
2646 msgstr "Adresy v skupine"
2647
2648 #: src/editgroup.c:379
2649 msgid "Available Addresses"
2650 msgstr "Dostupné adresy"
2651
2652 #: src/editgroup.c:453
2653 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2654 msgstr ""
2655 "Emailové adresy môžete presúvať z alebo do skupiny pomocou tlačidiel so "
2656 "šípkami"
2657
2658 #: src/editgroup.c:501
2659 msgid "Edit Group Details"
2660 msgstr "Upraviť detaily skupiny"
2661
2662 #: src/editgroup.c:504
2663 msgid "Add New Group"
2664 msgstr "Pridať novú skupinu"
2665
2666 #: src/editgroup.c:553
2667 msgid "Edit folder"
2668 msgstr "Upraviť zložku"
2669
2670 #: src/editgroup.c:553
2671 msgid "Input the new name of folder:"
2672 msgstr "Zadajte nový názov zložky:"
2673
2674 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
2675 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
2676 msgid "New folder"
2677 msgstr "Nová zložka"
2678
2679 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:573 src/mh_gtk.c:145
2680 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
2681 msgid "Input the name of new folder:"
2682 msgstr "Zadajte názov novej zložky:"
2683
2684 #: src/editjpilot.c:188
2685 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2686 msgstr "Súbor nemá JPilot formát."
2687
2688 #: src/editjpilot.c:200
2689 msgid "Select JPilot File"
2690 msgstr "Vyberte súbor JPilot"
2691
2692 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2693 msgid "Edit JPilot Entry"
2694 msgstr "Upraviť záznam JPilot"
2695
2696 #: src/editjpilot.c:281
2697 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2698 msgstr "Ďalšie emailové adresy"
2699
2700 #: src/editjpilot.c:372
2701 msgid "Add New JPilot Entry"
2702 msgstr "Pridať nový záznam JPilot"
2703
2704 #: src/editldap_basedn.c:153
2705 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2706 msgstr "Úprava LDAP - Zvoľte základ vyhľadávania"
2707
2708 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:441 src/prefs_account.c:2910
2709 #: src/prefs_proxy.c:98
2710 msgid "Hostname"
2711 msgstr "Meno počítača"
2712
2713 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:458
2714 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:379 src/prefs_account.c:2917
2715 #: src/prefs_proxy.c:105 src/ssl_manager.c:117
2716 msgid "Port"
2717 msgstr "Port"
2718
2719 #: src/editldap_basedn.c:193 src/editldap.c:502
2720 msgid "Search Base"
2721 msgstr "Báza vyhľadávania"
2722
2723 #: src/editldap_basedn.c:221
2724 msgid "Available Search Base(s)"
2725 msgstr "Dostupné bázy"
2726
2727 #: src/editldap_basedn.c:327
2728 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2729 msgstr "Nemožno načítať bázu(y) vyhľadávania zo servera - prosím zadajte ručne"
2730
2731 #: src/editldap_basedn.c:331 src/editldap.c:281
2732 msgid "Could not connect to server"
2733 msgstr "Nemožno sa pripojiť k serveru"
2734
2735 #: src/editldap.c:152
2736 msgid "A Name must be supplied."
2737 msgstr "Musíte zadať názov."
2738
2739 #: src/editldap.c:164
2740 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2741 msgstr "Musíte zadať názov servera."
2742
2743 #: src/editldap.c:177
2744 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2745 msgstr "Musíte zadať aspoň jeden vyhľadávací atribút LDAP."
2746
2747 #: src/editldap.c:278
2748 msgid "Connected successfully to server"
2749 msgstr "Úspešne pripojený k serveru"
2750
2751 #: src/editldap.c:335 src/editldap.c:991
2752 msgid "Edit LDAP Server"
2753 msgstr "Upraviť LDAP server"
2754
2755 #: src/editldap.c:437
2756 msgid "A name that you wish to call the server."
2757 msgstr "Názov, ktorý chcete priradiť serveru."
2758
2759 #: src/editldap.c:450
2760 msgid ""
2761 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.example.org\" may be "
2762 "appropriate for the \"example.org\" organization. An IP address may also be "
2763 "used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2764 "computer as Claws Mail."
2765 msgstr ""
2766 "Toto je meno servera. Napríklad „ldap.mojadomena.sk” môže byť vhodné pre "
2767 "organizáciu „mojadomena.sk”. Môžete použiť aj adresu IP. Môžete zadať "
2768 "„localhost”, ak požadovaný server LDAP beží na rovnakom počítači ako Claws "
2769 "Mail."
2770
2771 #: src/editldap.c:469
2772 msgid "STARTTLS"
2773 msgstr "STARTTLS"
2774
2775 #: src/editldap.c:470 src/prefs_account.c:3831
2776 msgid "SSL/TLS"
2777 msgstr "SSL/TLS"
2778
2779 #: src/editldap.c:474
2780 msgid ""
2781 "Enable secure connection to the LDAP server via STARTTLS. Connection starts "
2782 "unencrypted and is secured by STARTTLS command. If connection fails, be sure "
2783 "to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2784 "TLS_REQCERT fields)."
2785 msgstr ""
2786 "Zapnúť bezpečné spojenie so serverom LDAP pomocou STARTTLS. Spojenie začína "
2787 "nešifrované a je zabezpečené príkazom STARTTLS. Ak spojenie zlyhá, overte "
2788 "správne nastavenie v ldap.conf (polia TLS_CACERTDIR a TLS_REQCERT)."
2789
2790 #: src/editldap.c:479
2791 msgid ""
2792 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL/TLS. If connection "
2793 "fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf "
2794 "(TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2795 msgstr ""
2796 "Zapnúť bezpečné pripojenie k LDAP serveru pomocou SSL/TLS. Ak spojenie "
2797 "zlyhá, skontrolujte správne nastavenie v ldap.conf (polia TLS_CACERTDIR a "
2798 "TLS_REQCERT)."
2799
2800 #: src/editldap.c:491
2801 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2802 msgstr ""
2803 "Toto je číslo portu, na ktorom server počúva. Implicitne je nastavený port "
2804 "389."
2805
2806 #: src/editldap.c:494
2807 msgid " Check Server "
2808 msgstr " Overiť server "
2809
2810 #: src/editldap.c:498
2811 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2812 msgstr "Stlačte toto tlačidlo na vyskúšanie pripojenia k serveru."
2813
2814 #: src/editldap.c:511
2815 msgid ""
2816 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2817 "Examples include:\n"
2818 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2819 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2820 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2821 msgstr ""
2822 "Tu zadávate názov zložky, ktorá má byť prehľadaná na servere. Napríklad:\n"
2823 "  dc=claws-mail,dc=sk\n"
2824 "  ou=people,dc=menodomeny,dc=sk\n"
2825 "  o=Meno organizácie,c=Krajina\n"
2826
2827 #: src/editldap.c:522
2828 msgid ""
2829 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2830 "server."
2831 msgstr ""
2832 "Stlačte toto tlačidlo na vyhľadanie názvov zložiek dostupných na servere."
2833
2834 #: src/editldap.c:578
2835 msgid "Search Attributes"
2836 msgstr "Vyhľadávacie atribúty"
2837
2838 #: src/editldap.c:587
2839 msgid ""
2840 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2841 "find a name or address."
2842 msgstr ""
2843 "Zoznam atribútov LDAP, ktoré by mali byť prehľadávané pri hľadaní mena alebo "
2844 "adresy."
2845
2846 #: src/editldap.c:590
2847 msgid " Defaults "
2848 msgstr " Štandardné "
2849
2850 #: src/editldap.c:594
2851 msgid ""
2852 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2853 "names and addresses during a name or address search process."
2854 msgstr ""
2855 "Toto nastaví názvy atribútov naspäť na prednastavenú hodnotu, ktorá by mala "
2856 "nájsť najviac mien a atribútov počas vyhľadávania."
2857
2858 #: src/editldap.c:600
2859 msgid "Max Query Age (secs)"
2860 msgstr "Max. trvanie požiadavky (v sekundách)"
2861
2862 #: src/editldap.c:614
2863 msgid ""
2864 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2865 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2866 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2867 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2868 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2869 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2870 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2871 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2872 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2873 "more memory to cache results."
2874 msgstr ""
2875 "Tu sa nastavuje doba (v sekundách), počas ktorej je výsledok vyhľadávania na "
2876 "dopĺňanie adresy platný. Výsledky sú počas tejto doby uložené v pamäti, po "
2877 "jej uplynutí sú vymazané. Toto by malo zlepšiť čas odozvy pri nasledujúcich "
2878 "vyhľadávaniach rovnakého mena alebo adresy. Prednastavená hodnota 600 sekúnd "
2879 "(10 minút) by mala byť postačujúca pre väčšinu serverov. Vyššia hodnota "
2880 "zlepší čas odozvy pri vyhľadávaní na pomalých serveroch za cenu väčšej "
2881 "spotreby pamäte."
2882
2883 #: src/editldap.c:631
2884 msgid "Include server in dynamic search"
2885 msgstr "Zahrnúť server v dynamickom vyhľadávaní"
2886
2887 #: src/editldap.c:636
2888 msgid ""
2889 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2890 "address completion."
2891 msgstr ""
2892 "Zvoľte túto možnosť na zahrnutie tohoto servera do dynamického vyhľadávania "
2893 "pri použití dopĺňania adries."
2894
2895 #: src/editldap.c:642
2896 msgid "Match names 'containing' search term"
2897 msgstr "Vyhľadať mená obsahujúce reťazec"
2898
2899 #: src/editldap.c:647
2900 msgid ""
2901 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2902 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2903 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2904 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2905 "searches against other address interfaces."
2906 msgstr ""
2907 "Hľadanie mien a adries možno realizovať pomocou vyhľadávacích výrazov "
2908 "„začína” alebo ”obsahuje”. Zvoľte túto možnosť na vyhľadanie pomocou výrazu "
2909 "„obsahuje”. Toto zvyčajne zaberie viac času. Kvôli lepšiemu výkonu používa "
2910 "dokončovanie adries výraz „začína” pre všetky ostatné vyhľadávania."
2911
2912 #: src/editldap.c:710
2913 msgid "Bind DN"
2914 msgstr "Priradiť DN"
2915
2916 #: src/editldap.c:719
2917 msgid ""
2918 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2919 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2920 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2921 "performing a search."
2922 msgstr ""
2923 "Názov účtu LDAP, ktorý bude použitý na spojenie so serverom. Väčšinou je to "
2924 "potrebné len pre chránené servery. Meno je väčšinou v tvare „cn=meno,"
2925 "dc=claws-mail,dc=sk”. Pri vyhľadávaní je toto pole väčšinou ponechané "
2926 "prázdne."
2927
2928 #: src/editldap.c:726
2929 msgid "Bind Password"
2930 msgstr "Heslo bind"
2931
2932 #: src/editldap.c:736
2933 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2934 msgstr "Heslo, ktoré bude použité pri pripájaní sa ako používateľ „Bind DN”."
2935
2936 #: src/editldap.c:739 src/prefs_account.c:1405 src/prefs_account.c:2003
2937 #: src/prefs_account.c:2722 src/prefs_account.c:2750 src/prefs_account.c:2955
2938 #: src/prefs_proxy.c:146
2939 msgid "Show password"
2940 msgstr "Zobraziť heslo"
2941
2942 #: src/editldap.c:748
2943 msgid "Timeout (secs)"
2944 msgstr "Časový limit (v sekundách)"
2945
2946 #: src/editldap.c:761
2947 msgid "The timeout period in seconds."
2948 msgstr "Časový limit v sekundách."
2949
2950 #: src/editldap.c:765
2951 msgid "Maximum Entries"
2952 msgstr "Maximum záznamov"
2953
2954 #: src/editldap.c:778
2955 msgid ""
2956 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2957 msgstr "Najväčší počet vrátených výsledkov vyhľadávania."
2958
2959 #: src/editldap.c:793 src/prefs_account.c:3722
2960 msgid "Basic"
2961 msgstr "Základné"
2962
2963 #: src/editldap.c:795 src/gtk/quicksearch.c:706
2964 msgid "Extended"
2965 msgstr "Rozšírené"
2966
2967 #: src/editldap.c:996
2968 msgid "Add New LDAP Server"
2969 msgstr "Pridať nový LDAP server"
2970
2971 #: src/edittags.c:192 src/prefs_filtering_action.c:1403
2972 #: src/prefs_summaries.c:640
2973 msgid "Tag"
2974 msgstr "Značka"
2975
2976 #: src/edittags.c:221
2977 msgid "Delete tag"
2978 msgstr "Odstrániť značku"
2979
2980 #: src/edittags.c:222
2981 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2982 msgstr "Naozaj chcete odstrániť túto značku?"
2983
2984 #: src/edittags.c:257
2985 msgid "Delete all tags"
2986 msgstr "Odstrániť všetky značky"
2987
2988 #: src/edittags.c:258
2989 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2990 msgstr "Naozaj chcete odstrániť všetky značky?"
2991
2992 #: src/edittags.c:430
2993 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
2994 msgstr "Zadali ste rezervované meno značky, prosím, vyberte iné."
2995
2996 #: src/edittags.c:472
2997 msgid "Tag is not set."
2998 msgstr "Značka nie je nastavená."
2999
3000 #: src/edittags.c:550
3001 msgctxt "Dialog title"
3002 msgid "Apply tags"
3003 msgstr "Použiť značky"
3004
3005 #: src/edittags.c:567
3006 msgid "New tag:"
3007 msgstr "Nová značka:"
3008
3009 #: src/edittags.c:600
3010 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3011 msgstr "Prosím zvoľte značky na použitie alebo odstránenie. Zmeny sú okamžité."
3012
3013 #: src/editvcard.c:95
3014 msgid "File does not appear to be vCard format."
3015 msgstr "Súbor nie je vo formáte vCard."
3016
3017 #: src/editvcard.c:107
3018 msgid "Select vCard File"
3019 msgstr "Vyberte súbor vCard"
3020
3021 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:257
3022 msgid "Edit vCard Entry"
3023 msgstr "Upraviť vCard záznam"
3024
3025 #: src/editvcard.c:262
3026 msgid "Add New vCard Entry"
3027 msgstr "Pridať nový vCard záznam"
3028
3029 #: src/etpan/etpan-ssl.c:167
3030 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3031 msgstr "Nemožno nastaviť certifikát klienta.\n"
3032
3033 #: src/etpan/nntp-thread.c:949
3034 msgid "couldn't get xover range\n"
3035 msgstr "nemožno získať rozsah xover\n"
3036
3037 #: src/etpan/nntp-thread.c:1048
3038 msgid "couldn't get xhdr range\n"
3039 msgstr "nemožno získať rozsah xhdr\n"
3040
3041 #: src/exphtmldlg.c:105
3042 msgid "Please specify output directory and file to create."
3043 msgstr "Prosím zadajte názov výstupného zložky a súboru."
3044
3045 #: src/exphtmldlg.c:108
3046 msgid "Select stylesheet and formatting."
3047 msgstr "Vyberte štýlopis a formátovanie."
3048
3049 #: src/exphtmldlg.c:111 src/expldifdlg.c:113
3050 msgid "File exported successfully."
3051 msgstr "Súbor bol úspešne exportovaný."
3052
3053 #: src/exphtmldlg.c:177
3054 #, c-format
3055 msgid ""
3056 "The HTML output directory '%s'\n"
3057 "does not exist. Do you want to create it?"
3058 msgstr ""
3059 "Zložka výstupu HTML „%s”\n"
3060 "neexistuje. Chcete ju vytvoriť?"
3061
3062 #: src/exphtmldlg.c:180
3063 msgid "Create directory"
3064 msgstr "Vytvoriť zložku"
3065
3066 #: src/exphtmldlg.c:189
3067 #, c-format
3068 msgid ""
3069 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3070 "%s"
3071 msgstr ""
3072 "Nemožno vytvoriť zložku HTML výstupu:\n"
3073 "%s"
3074
3075 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3076 msgid "Failed to Create Directory"
3077 msgstr "Zlyhalo vytvorenie zložky"
3078
3079 #: src/exphtmldlg.c:233
3080 msgid "Error creating HTML file"
3081 msgstr "Chyba pri vytváraní HTML súboru"
3082
3083 #: src/exphtmldlg.c:319
3084 msgid "Select HTML output file"
3085 msgstr "Zvoľte výstupný súbor HTML"
3086
3087 #: src/exphtmldlg.c:383
3088 msgid "HTML Output File"
3089 msgstr "Výstupný súbor HTML"
3090
3091 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:173 src/import.c:171
3092 #: src/importldif.c:568
3093 msgid "B_rowse"
3094 msgstr "P_rehliadať"
3095
3096 #: src/exphtmldlg.c:445 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:301
3097 msgid "Stylesheet"
3098 msgstr "Štýlopis"
3099
3100 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:369 src/gtk/gtkaspell.c:1577
3101 #: src/gtk/gtkaspell.c:2232 src/gtk/menu.c:127 src/mainwindow.c:1181
3102 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:313
3103 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:1040
3104 #: src/prefs_toolbar.c:769 src/prefs_toolbar.c:1435 src/summaryview.c:6269
3105 msgid "None"
3106 msgstr "Žiadna"
3107
3108 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:523
3109 #: src/prefs_folder_item.c:1198 src/prefs_folder_item.c:1230
3110 #: src/prefs_other.c:129 src/prefs_other.c:417
3111 msgid "Default"
3112 msgstr "Štandardné"
3113
3114 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:240
3115 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:168
3116 msgid "Full"
3117 msgstr "Plné"
3118
3119 #: src/exphtmldlg.c:456
3120 msgid "Custom"
3121 msgstr "Vlastné"
3122
3123 #: src/exphtmldlg.c:457
3124 msgid "Custom-2"
3125 msgstr "Vlastné-2"
3126
3127 #: src/exphtmldlg.c:458
3128 msgid "Custom-3"
3129 msgstr "Vlastné-3"
3130
3131 #: src/exphtmldlg.c:459
3132 msgid "Custom-4"
3133 msgstr "Vlastné-4"
3134
3135 #: src/exphtmldlg.c:466
3136 msgid "Full Name Format"
3137 msgstr "Formát celého mena"
3138
3139 #: src/exphtmldlg.c:474
3140 msgid "First Name, Last Name"
3141 msgstr "Rodné meno, priezvisko"
3142
3143 #: src/exphtmldlg.c:475
3144 msgid "Last Name, First Name"
3145 msgstr "Priezvisko, rodné meno"
3146
3147 #: src/exphtmldlg.c:482
3148 msgid "Color Banding"
3149 msgstr "Farebné značenie"
3150
3151 #: src/exphtmldlg.c:488
3152 msgid "Format Email Links"
3153 msgstr "Formátovať emailové odkazy"
3154
3155 #: src/exphtmldlg.c:494
3156 msgid "Format User Attributes"
3157 msgstr "Formátovať používateľské atribúty"
3158
3159 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:850
3160 msgid "Address Book:"
3161 msgstr "Adresár:"
3162
3163 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:860
3164 msgid "File Name:"
3165 msgstr "Meno súboru:"
3166
3167 #: src/exphtmldlg.c:559
3168 msgid "Open with Web Browser"
3169 msgstr "Otvoriť vo webovom prehliadači"
3170
3171 #: src/exphtmldlg.c:591
3172 msgid "Export Address Book to HTML File"
3173 msgstr "Exportovať adresár do HTML"
3174
3175 #: src/exphtmldlg.c:657 src/expldifdlg.c:721 src/importldif.c:980
3176 msgid "File Info"
3177 msgstr "Údaje o súbore"
3178
3179 #: src/exphtmldlg.c:658
3180 msgid "Format"
3181 msgstr "Formát"
3182
3183 #: src/expldifdlg.c:107
3184 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3185 msgstr "Prosím zvoľte výstupnú zložku a meno súboru LDIF."
3186
3187 #: src/expldifdlg.c:110
3188 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3189 msgstr "Zadajte parametre na formátovanie „distinguished name”."
3190
3191 #: src/expldifdlg.c:187
3192 #, c-format
3193 msgid ""
3194 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3195 "does not exist. OK to create new directory?"
3196 msgstr ""
3197 "Výstupná zložka LDIF „%s”\n"
3198 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
3199
3200 #: src/expldifdlg.c:190
3201 msgid "Create Directory"
3202 msgstr "Vytvoriť zložku"
3203
3204 #: src/expldifdlg.c:199
3205 #, c-format
3206 msgid ""
3207 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3208 "%s"
3209 msgstr ""
3210 "Nemožno vytvoriť výstupnú zložku LDIF:\n"
3211 "%s"
3212
3213 #: src/expldifdlg.c:241
3214 msgid "Suffix was not supplied"
3215 msgstr "Nebola zadaná prípona"
3216
3217 #: src/expldifdlg.c:243
3218 msgid ""
3219 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3220 "you wish to proceed without a suffix?"
3221 msgstr ""
3222 "Prípona je potrebná, ak majú byť dáta používané na servere LDAP. Naozaj "
3223 "chcete  pokračovať bez prípony?"
3224
3225 #: src/expldifdlg.c:261
3226 msgid "Error creating LDIF file"
3227 msgstr "Chyba pri vytváraní súboru LDIF"
3228
3229 #: src/expldifdlg.c:336
3230 msgid "Select LDIF output file"
3231 msgstr "Zvoľte výstupný súbor LDIF"
3232
3233 #: src/expldifdlg.c:400
3234 msgid "LDIF Output File"
3235 msgstr "Výstupný súbor LDIF"
3236
3237 #: src/expldifdlg.c:431
3238 msgid ""
3239 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3240 "to:\n"
3241 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3242 msgstr ""
3243 "Jedinečné ID tohoto adresára bude použité na vytvorenie DN formátovaného "
3244 "približne takto:\n"
3245 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3246
3247 #: src/expldifdlg.c:437
3248 msgid ""
3249 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3250 "similar to:\n"
3251 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3252 msgstr ""
3253 "Zobrazované meno tohoto adresára bude použité na vytvorenie DN formátovaného "
3254 "takto:\n"
3255 "  cn=Janko Hraško,ou=people,dc=claws-mail,dc=sk"
3256
3257 #: src/expldifdlg.c:443
3258 msgid ""
3259 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3260 "formatted similar to:\n"
3261 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3262 msgstr ""
3263 "Prvá emailová adresa každého kontaktu bude použitá na vytvorenie DN "
3264 "formátovaného takto:\n"
3265 "  mail=janko.hrasko@domena.sk,ou=people,dc=claws-mail,dc=sk"
3266
3267 #: src/expldifdlg.c:489
3268 msgid "Suffix"
3269 msgstr "Prípona"
3270
3271 #: src/expldifdlg.c:499
3272 msgid ""
3273 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3274 "entry. Examples include:\n"
3275 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3276 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3277 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3278 msgstr ""
3279 "Prípona je použitá na vytvorenie „Distinguished Name” (alebo DN) položky "
3280 "LDAP. Napríklad:\n"
3281 "  dc=claws-mail,dc=sk\n"
3282 "  ou=people,dc=menodomeny,dc=sk\n"
3283 "  o=Meno organizácie,c=Krajina\n"
3284
3285 #: src/expldifdlg.c:507
3286 msgid "Relative DN"
3287 msgstr "Relatívne DN"
3288
3289 #: src/expldifdlg.c:515
3290 msgid "Unique ID"
3291 msgstr "Jedinečné ID"
3292
3293 #: src/expldifdlg.c:523
3294 msgid ""
3295 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3296 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3297 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3298 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3299 "available RDN options that will be used to create the DN."
3300 msgstr ""
3301 "Súbor LDIF obsahuje viacero záznamov, ktoré sú zväčša zasielané na server "
3302 "LDAP. Každý záznam v súbore je odlíšený pomocou „Distinguished Name” (DN). "
3303 "Prípona je pridaná k „Relative Distinguished Name” (RDN), a spolu tvoria DN. "
3304 "Prosím vyberte jednu z možností RDN, ktorá bude použitá na vytvorenie DN."
3305
3306 #: src/expldifdlg.c:543
3307 msgid "Use DN attribute if present in data"
3308 msgstr "Použiť atribút DN ak sa nachádza v údajoch"
3309
3310 #: src/expldifdlg.c:548
3311 msgid ""
3312 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3313 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3314 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3315 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3316 msgstr ""
3317 "Adresár môže obsahovať záznamy, ktoré boli predtým importované zo súboru "
3318 "LDIF. Atribút „Distinguished Name” (DN), ak sa nachádza medzi údajmi v "
3319 "adresári, môže byť použitý v exportovanom súbore LDIF. V prípade, že nebude "
3320 "atribút DN nájdený, bude použité vyššie zvolené RDN."
3321
3322 #: src/expldifdlg.c:558
3323 msgid "Exclude record if no Email Address"
3324 msgstr "Nezahrnúť záznam, ak nemá emailovú adresu"
3325
3326 #: src/expldifdlg.c:563
3327 msgid ""
3328 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3329 "option to ignore these records."
3330 msgstr ""
3331 "Adresár môže obsahovať záznamy bez emailových adries. Zvoľte túto možnosť, "
3332 "ak si prajete takéto záznamy ignorovať."
3333
3334 #: src/expldifdlg.c:655
3335 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3336 msgstr "Exportovať adresár do súboru LDIF"
3337
3338 #: src/expldifdlg.c:722
3339 msgid "Distinguished Name"
3340 msgstr "Distguished Name"
3341
3342 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8482
3343 msgid "Export to mbox file"
3344 msgstr "Exportovať do súboru mbox"
3345
3346 #: src/export.c:132
3347 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3348 msgstr "Zvoľte zložku na export a zadajte súbor mbox."
3349
3350 #: src/export.c:143
3351 msgid "Source folder:"
3352 msgstr "Zdrojová zložka:"
3353
3354 #: src/export.c:149 src/import.c:143
3355 msgid "Mbox file:"
3356 msgstr "Súbor mbox:"
3357
3358 #: src/export.c:205
3359 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3360 msgstr "Musíte zadať názov cieľového súboru mbox."
3361
3362 #: src/export.c:210
3363 msgid "Source folder can't be left empty."
3364 msgstr "Musíte zadať názov zdrojovej zložky."
3365
3366 #: src/export.c:223
3367 msgid "Couldn't find the source folder."
3368 msgstr "Nemožno nájsť zadanú zdrojovú zložku."
3369
3370 #: src/export.c:247
3371 msgid "Select exporting file"
3372 msgstr "Zvoľte súbor na exportovanie"
3373
3374 #: src/export.c:270
3375 msgid "Select folder to export"
3376 msgstr "Zvoľte zložku na export"
3377
3378 #: src/exporthtml.c:768
3379 msgid "Full Name"
3380 msgstr "Celé meno"
3381
3382 #: src/exporthtml.c:772 src/importldif.c:981
3383 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:772
3384 msgid "Attributes"
3385 msgstr "Atribúty"
3386
3387 #: src/exporthtml.c:975
3388 msgid "Claws Mail Address Book"
3389 msgstr "Adresár Claws Mail"
3390
3391 #: src/exporthtml.c:1070 src/exportldif.c:607
3392 msgid "Name already exists but is not a directory."
3393 msgstr "Názov už existuje, ale nie je to zložka."
3394
3395 #: src/exporthtml.c:1073 src/exportldif.c:610
3396 msgid "No permissions to create directory."
3397 msgstr "Nemáte práva na vytvorenie tejto zložky."
3398
3399 #: src/exporthtml.c:1076 src/exportldif.c:613
3400 msgid "Name is too long."
3401 msgstr "Názov je príliš dlhý."
3402
3403 #: src/exporthtml.c:1079 src/exportldif.c:616
3404 msgid "Not specified."
3405 msgstr "Nie je určený."
3406
3407 #: src/file_checker.c:82
3408 #, c-format
3409 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3410 msgstr "Súbor %s chýba! Chcete použiť záložný súbor z %s?"
3411
3412 #: src/file_checker.c:91 src/file_checker.c:115
3413 #, c-format
3414 msgid "Could not copy %s to %s"
3415 msgstr "Nemožno kopírovať %s do %s"
3416
3417 #: src/file_checker.c:106
3418 #, c-format
3419 msgid ""
3420 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3421 "%s?"
3422 msgstr "Súbor %s je prázdny alebo poškodený! Chcete použiť záložný súbor z %s?"
3423
3424 #: src/filtering.c:603 src/filtering.c:678 src/filtering.c:707
3425 msgid "rule is not account-based\n"
3426 msgstr "pravidlo nie je závislé na účte\n"
3427
3428 #: src/filtering.c:607
3429 #, c-format
3430 msgid ""
3431 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], matching the account currently "
3432 "used to retrieve messages\n"
3433 msgstr ""
3434 "pravidlo je závislé na účte [id=%d, názov='%s'], vyhovuje účtu práve "
3435 "použitému na získanie správ\n"
3436
3437 #: src/filtering.c:609 src/filtering.c:626 src/filtering.c:627
3438 #: src/filtering.c:651 src/filtering.c:669 src/filtering.c:696
3439 #: src/filtering.c:697 src/filtering.c:714 src/filtering.c:715
3440 msgid "NON_EXISTENT"
3441 msgstr "NE_EXISTUJÚCE"
3442
3443 #: src/filtering.c:617
3444 msgid ""
3445 "rule is account-based, not matching the account currently used to retrieve "
3446 "messages\n"
3447 msgstr ""
3448 "pravidlo je závislé na účte, nevyhovuje účtu práve použitému na získanie "
3449 "správ\n"
3450
3451 #: src/filtering.c:624
3452 #, c-format
3453 msgid ""
3454 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching the account currently "
3455 "used to retrieve messages [id=%d, name='%s']\n"
3456 msgstr ""
3457 "pravidlo je závislé na účte [id=%d, názov='%s'], nevyhovuje účtu práve "
3458 "použitému na získanie správ [id=%d, názov='%s']\n"
3459
3460 #: src/filtering.c:643
3461 msgid ""
3462 "rule is not account-based, all rules are applied on user request anyway\n"
3463 msgstr ""
3464 "pravidlo nie je závislé na účte, na žiadosť používateľa boli i tak "
3465 "aplikované všetky pravidlá\n"
3466
3467 #: src/filtering.c:649
3468 #, c-format
3469 msgid ""
3470 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], but all rules are applied on user "
3471 "request\n"
3472 msgstr ""
3473 "pravidlo je závislé na účte [id=%d, názov='%s'], ale na žiadosť používateľa "
3474 "boli aplikované všetky pravidlá\n"
3475
3476 #: src/filtering.c:667
3477 #, c-format
3478 msgid "rule is account-based [id=%d, name='%s'], skipped on user request\n"
3479 msgstr ""
3480 "pravidlo je závislé na účte [id=%d, názov='%s'], na žiadosť používateľa "
3481 "preskočené\n"
3482
3483 #: src/filtering.c:672
3484 msgid "rule is account-based, skipped on user request\n"
3485 msgstr "pravidlo je závislé na účte, na žiadosť používateľa preskočené\n"
3486
3487 #: src/filtering.c:694
3488 #, c-format
3489 msgid ""
3490 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching current account [id="
3491 "%d, name='%s']\n"
3492 msgstr ""
3493 "pravidlo je závislé na účte [id=%d, názov='%s'], nevyhovuje práve použitému "
3494 "účtu [id=%d, názov='%s']\n"
3495
3496 #: src/filtering.c:700
3497 msgid "rule is account-based, not matching current account\n"
3498 msgstr "pravidlo je závislé na účte, nevyhovuje práve použitému účtu\n"
3499
3500 #: src/filtering.c:712
3501 #, c-format
3502 msgid ""
3503 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], current account [id=%d, "
3504 "name='%s']\n"
3505 msgstr ""
3506 "pravidlo je závislé na účte [id=%d, názov='%s'], práve použitý účet [id=%d, "
3507 "názov='%s']\n"
3508
3509 #: src/filtering.c:752
3510 #, c-format
3511 msgid "applying action [ %s ]\n"
3512 msgstr "aplikovanie akcie [ %s ]\n"
3513
3514 #: src/filtering.c:757
3515 msgid "action could not apply\n"
3516 msgstr "akciu nemožno aplikovať\n"
3517
3518 #: src/filtering.c:759
3519 #, c-format
3520 msgid "no further processing after action [ %s ]\n"
3521 msgstr "žiadne ďalšie spracovanie po akcii [ %s ]\n"
3522
3523 #: src/filtering.c:809
3524 #, c-format
3525 msgid "processing rule '%s' [ %s ]\n"
3526 msgstr "spracovanie pravidla „%s” [ %s ]\n"
3527
3528 #: src/filtering.c:813
3529 #, c-format
3530 msgid "processing rule <unnamed> [ %s ]\n"
3531 msgstr "spracovanie pravidla <bez mena> [ %s ]\n"
3532
3533 #: src/filtering.c:831
3534 #, c-format
3535 msgid "disabled rule '%s' [ %s ]\n"
3536 msgstr "vypnuté pravidlo „%s” [ %s ]\n"
3537
3538 #: src/filtering.c:835
3539 #, c-format
3540 msgid "disabled rule <unnamed> [ %s ]\n"
3541 msgstr "vypnuté pravidlo [ %s ]\n"
3542
3543 #: src/filtering.c:873
3544 msgid "undetermined"
3545 msgstr "neurčené"
3546
3547 #: src/filtering.c:877
3548 msgid "incorporation"
3549 msgstr "začlenenie"
3550
3551 #: src/filtering.c:881
3552 msgid "manually"
3553 msgstr "manuálne"
3554
3555 #: src/filtering.c:885
3556 msgid "folder processing"
3557 msgstr "spracovanie zložky"
3558
3559 #: src/filtering.c:889
3560 msgid "pre-processing"
3561 msgstr "pred-spracovanie"
3562
3563 #: src/filtering.c:893
3564 msgid "post-processing"
3565 msgstr "po-spracovanie"
3566
3567 #: src/filtering.c:908
3568 #, c-format
3569 msgid ""
3570 "filtering message (%s%s%s)\n"
3571 "%smessage file: %s\n"
3572 "%s%s %s\n"
3573 "%s%s %s\n"
3574 "%s%s %s\n"
3575 "%s%s %s\n"
3576 msgstr ""
3577 "filtrovanie správy (%s%s%s)\n"
3578 "%ssúbor správy: %s\n"
3579 "%s%s %s\n"
3580 "%s%s %s\n"
3581 "%s%s %s\n"
3582 "%s%s %s\n"
3583
3584 #: src/filtering.c:910 src/filtering.c:919
3585 msgid ": "
3586 msgstr ": "
3587
3588 #: src/filtering.c:917
3589 #, c-format
3590 msgid ""
3591 "filtering message (%s%s%s)\n"
3592 "%smessage file: %s\n"
3593 msgstr ""
3594 "filtrovanie správy (%s%s%s)\n"
3595 "%ssúbor správy: %s\n"
3596
3597 #: src/folder.c:1595 src/prefs_folder_item.c:319
3598 msgid "Inbox"
3599 msgstr "Prijaté"
3600
3601 #: src/folder.c:1599
3602 msgid "Sent"
3603 msgstr "Odoslané"
3604
3605 #: src/folder.c:1603 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:218
3606 #: src/prefs_folder_item.c:322
3607 msgid "Queue"
3608 msgstr "Front"
3609
3610 #: src/folder.c:1607 src/prefs_folder_item.c:323
3611 msgid "Trash"
3612 msgstr "Kôš"
3613
3614 #: src/folder.c:1611 src/prefs_folder_item.c:321
3615 msgid "Drafts"
3616 msgstr "Koncepty"
3617
3618 #: src/folder.c:2042
3619 #, c-format
3620 msgid "Processing (%s)...\n"
3621 msgstr "Spracúvam (%s)...\n"
3622
3623 #: src/folder.c:3289
3624 #, c-format
3625 msgid "Copying %s to %s...\n"
3626 msgstr "Kopírujem %s do %s...\n"
3627
3628 #: src/folder.c:3289
3629 #, c-format
3630 msgid "Moving %s to %s...\n"
3631 msgstr "Presúvam %s do %s...\n"
3632
3633 #: src/folder.c:3599
3634 #, c-format
3635 msgid "Updating cache for %s..."
3636 msgstr "Aktualizujem vyrovnávaciu pamäť zložky %s..."
3637
3638 #: src/folder.c:4461
3639 msgid "Processing messages..."
3640 msgstr "Spracúvam správy..."
3641
3642 #: src/folder.c:4596
3643 #, c-format
3644 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3645 msgstr "Synchronizujem %s na použitie pri odpojení...\n"
3646
3647 #: src/folder.c:4855
3648 msgid "A folder name cannot begin or end with a dot."
3649 msgstr "Názov zložky nemôže začínať alebo končiť bodkou."
3650
3651 #: src/folder.c:4859
3652 msgid "A folder name can not end with a space."
3653 msgstr "Názov zložky nemôže končiť bodkou."
3654
3655 #: src/foldersel.c:250
3656 msgid "Select folder"
3657 msgstr "Zvoľte zložku"
3658
3659 #: src/foldersel.c:574 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
3660 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:94
3661 msgid "NewFolder"
3662 msgstr "Nová zložka"
3663
3664 #: src/foldersel.c:582 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
3665 #: src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262 src/news_gtk.c:299
3666 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:430
3667 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:202
3668 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2068
3669 #, c-format
3670 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3671 msgstr "Názov zložky nemôže obsahovať „%c”."
3672
3673 #: src/foldersel.c:597 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
3674 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
3675 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:442 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:214
3676 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2075
3677 #, c-format
3678 msgid "The folder '%s' already exists."
3679 msgstr "Zložka „%s” už existuje."
3680
3681 #: src/foldersel.c:604 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
3682 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
3683 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:125
3684 #, c-format
3685 msgid "Can't create the folder '%s'."
3686 msgstr "Nemožno vytvoriť zložku „%s”."
3687
3688 #: src/folderview.c:247
3689 msgid "Mark all re_ad"
3690 msgstr "Označiť _všetky ako prečítané"
3691
3692 #: src/folderview.c:248
3693 msgid "Mark all u_nread"
3694 msgstr "Označiť všetky ako _neprečítané"
3695
3696 #: src/folderview.c:249
3697 msgid "Mark all read recursi_vely"
3698 msgstr "Označiť všetky ako prečítané _rekurzívne"
3699
3700 #: src/folderview.c:250
3701 msgid "Mark all unread recursi_vely"
3702 msgstr "Označiť všetky ako neprečítané _rekurzívne"
3703
3704 #: src/folderview.c:252
3705 msgid "R_un processing rules"
3706 msgstr "Sp_ustiť pravidlá spracovania"
3707
3708 #: src/folderview.c:253 src/mainwindow.c:562
3709 msgid "_Search folder..."
3710 msgstr "Pre_hľadať zložku..."
3711
3712 #: src/folderview.c:255
3713 msgid "Process_ing..."
3714 msgstr "Spracovan_ie..."
3715
3716 #: src/folderview.c:256
3717 msgid "Empty _trash..."
3718 msgstr "V_yprázdniť kôš..."
3719
3720 #: src/folderview.c:257
3721 msgid "Send _queue..."
3722 msgstr "Odoslať _front..."
3723
3724 #: src/folderview.c:264
3725 msgid "Set Displayed columns"
3726 msgstr "Nastaviť zobrazované stĺpce"
3727
3728 #: src/folderview.c:403 src/folderview.c:450
3729 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3730 #: src/prefs_folder_column.c:78 src/prefs_matcher.c:402 src/summaryview.c:6543
3731 msgid "New"
3732 msgstr "Nový"
3733
3734 #: src/folderview.c:404 src/folderview.c:451
3735 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3736 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:401 src/summaryview.c:6545
3737 #: src/toolbar.c:512
3738 msgid "Unread"
3739 msgstr "Neprečítané"
3740
3741 #: src/folderview.c:405 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3742 #: src/prefs_folder_column.c:80
3743 msgid "Total"
3744 msgstr "Celkom"
3745
3746 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3747 #: src/folderview.c:453 src/summaryview.c:473
3748 msgid "#"
3749 msgstr "#"
3750
3751 #: src/folderview.c:783
3752 msgid "Setting folder info..."
3753 msgstr "Nastavujem informácie zložky..."
3754
3755 #: src/folderview.c:868 src/summaryview.c:4288
3756 msgid "Mark all as read"
3757 msgstr "Označiť všetky ako prečítané"
3758
3759 #: src/folderview.c:869
3760 msgid ""
3761 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3762 "read?"
3763 msgstr ""
3764 "Naozaj chcete označiť všetky správy tejto zložky a jej podzložiek ako "
3765 "prečítané?"
3766
3767 #: src/folderview.c:871 src/summaryview.c:4289
3768 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3769 msgstr "Naozaj chcete označiť všetky správy tejto zložky ako prečítané?"
3770
3771 #: src/folderview.c:874 src/summaryview.c:4334
3772 msgid "Mark all as unread"
3773 msgstr "Označiť všetky ako neprečítané"
3774
3775 #: src/folderview.c:875
3776 msgid ""
3777 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3778 "unread?"
3779 msgstr ""
3780 "Naozaj chcete označiť všetky správy tejto zložky a jej podzložiek ako "
3781 "neprečítané?"
3782
3783 #: src/folderview.c:877 src/summaryview.c:4335
3784 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as unread?"
3785 msgstr "Naozaj chcete označiť všetky správy tejto zložky ako neprečítané?"
3786
3787 #: src/folderview.c:1067 src/imap.c:4643
3788 #, c-format
3789 msgid "Scanning folder %s/%s..."
3790 msgstr "Prehľadávanie zložky %s/%s..."
3791
3792 #: src/folderview.c:1070 src/imap.c:4647 src/mainwindow.c:5280 src/setup.c:96
3793 #, c-format
3794 msgid "Scanning folder %s..."
3795 msgstr "Prehľadávanie zložky %s..."
3796
3797 #: src/folderview.c:1101
3798 msgid "Rebuild folder tree"
3799 msgstr "Obnoviť strom zložiek"
3800
3801 #: src/folderview.c:1102
3802 msgid ""
3803 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3804 msgstr ""
3805 "Obnovenie stromu zložiek spôsobí vymazanie lokálnych vyrovnávacích pamätí. "
3806 "Chcete pokračovať?"
3807
3808 #: src/folderview.c:1112
3809 msgid "Rebuilding folder tree..."
3810 msgstr "Obnovujem strom zložiek..."
3811
3812 #: src/folderview.c:1114
3813 msgid "Scanning folder tree..."
3814 msgstr "Skenujem strom zložiek..."
3815
3816 #: src/folderview.c:1205
3817 #, c-format
3818 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3819 msgstr "Nemožno skenovať obsah zložky %s\n"
3820
3821 #: src/folderview.c:1259
3822 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3823 msgstr "Kontrolujem nové správy vo všetkých zložkách..."
3824
3825 #: src/folderview.c:2233
3826 #, c-format
3827 msgid "Closing folder %s..."
3828 msgstr "Zatváram zložku %s..."
3829
3830 #: src/folderview.c:2328
3831 #, c-format
3832 msgid "Opening folder %s..."
3833 msgstr "Otváram zložku %s..."
3834
3835 #: src/folderview.c:2346
3836 msgid "Folder could not be opened."
3837 msgstr "Zložku nemožno otvoriť."
3838
3839 #: src/folderview.c:2486 src/mainwindow.c:2896 src/mainwindow.c:2901
3840 msgid "Empty trash"
3841 msgstr "Vyprázdniť kôš"
3842
3843 #: src/folderview.c:2487
3844 msgid "Delete all messages in trash?"
3845 msgstr "Vymazať všetky správy z koša?"
3846
3847 #: src/folderview.c:2488
3848 msgid "_Empty trash"
3849 msgstr "_Vyprázdniť kôš"
3850
3851 #: src/folderview.c:2532 src/inc.c:1661 src/toolbar.c:3032
3852 msgid "Offline warning"
3853 msgstr "Varovanie odpojenia"
3854
3855 #: src/folderview.c:2533 src/toolbar.c:3033
3856 msgid "You're working offline. Override?"
3857 msgstr "Pracujete odpojený. Pripojiť?"
3858
3859 #: src/folderview.c:2544 src/toolbar.c:3052
3860 msgid "Send queued messages"
3861 msgstr "Odoslať správy vo fronte"
3862
3863 #: src/folderview.c:2545 src/toolbar.c:3053
3864 msgid "Send all queued messages?"
3865 msgstr "Odoslať všetky správy vo fronte?"
3866
3867 #: src/folderview.c:2554 src/toolbar.c:3072
3868 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3869 msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
3870
3871 #: src/folderview.c:2557 src/main.c:2812 src/toolbar.c:3075
3872 #, c-format
3873 msgid ""
3874 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3875 "%s"
3876 msgstr ""
3877 "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby:\n"
3878 "%s"
3879
3880 #: src/folderview.c:2632
3881 #, c-format
3882 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3883 msgstr "Naozaj chcete kopírovať zložku „%s” do „%s”?"
3884
3885 #: src/folderview.c:2633
3886 #, c-format
3887 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3888 msgstr "Naozaj chcete presunúť zložku „%s” ako podzložku „%s”?"
3889
3890 #: src/folderview.c:2635
3891 msgid "Copy folder"
3892 msgstr "Kopírovať zložku"
3893
3894 #: src/folderview.c:2635
3895 msgid "Move folder"
3896 msgstr "Presunúť zložku"
3897
3898 #: src/folderview.c:2646
3899 #, c-format
3900 msgid "Copying %s to %s..."
3901 msgstr "Kopírujem %s do %s..."
3902
3903 #: src/folderview.c:2646
3904 #, c-format
3905 msgid "Moving %s to %s..."
3906 msgstr "Presúvam %s do %s..."
3907
3908 #: src/folderview.c:2680
3909 msgid "Source and destination are the same."
3910 msgstr "Zdroj je identický s cieľom."
3911
3912 #: src/folderview.c:2683
3913 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3914 msgstr "Nie je možné skopírovať zložku do jeho potomka."
3915
3916 #: src/folderview.c:2684
3917 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3918 msgstr "Nie je možné presunúť zložku do jeho potomka."
3919
3920 #: src/folderview.c:2687
3921 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3922 msgstr "Zložky nemožno presúvať medzi rôznymi schránkami."
3923
3924 #: src/folderview.c:2690
3925 msgid "Copy failed!"
3926 msgstr "Kopírovanie zlyhalo!"
3927
3928 #: src/folderview.c:2690
3929 msgid "Move failed!"
3930 msgstr "Presun zlyhal!"
3931
3932 #: src/folderview.c:2740
3933 #, c-format
3934 msgid "Processing configuration for folder %s"
3935 msgstr "Nastavenie spracovania zložky %s"
3936
3937 #: src/folderview.c:3175 src/summaryview.c:4743 src/summaryview.c:4849
3938 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3939 msgstr "Zvolená cieľová zložka môže obsahovať len podzložky."
3940
3941 #: src/grouplistdialog.c:161
3942 msgid "Newsgroup subscription"
3943 msgstr "Prihlásenie do diskusnej skupiny"
3944
3945 #: src/grouplistdialog.c:178
3946 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3947 msgstr "Zvoľte diskusné skupiny, do ktorých sa chcete prihlásiť:"
3948
3949 #: src/grouplistdialog.c:184
3950 msgid "Find groups:"
3951 msgstr "Nájsť skupiny:"
3952
3953 #: src/grouplistdialog.c:192
3954 msgid " Search "
3955 msgstr " Vyhľadať "
3956
3957 #: src/grouplistdialog.c:204
3958 msgid "Newsgroup name"
3959 msgstr "Názov diskusnej skupiny"
3960
3961 #: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:188
3962 msgid "Messages"
3963 msgstr "Správy"
3964
3965 #: src/grouplistdialog.c:206
3966 msgid "Type"
3967 msgstr "Typ"
3968
3969 #: src/grouplistdialog.c:346
3970 msgid "moderated"
3971 msgstr "moderovaná"
3972
3973 #: src/grouplistdialog.c:348
3974 msgid "readonly"
3975 msgstr "len na čítanie"
3976
3977 #: src/grouplistdialog.c:350 src/plugins/att_remover/att_remover.c:302
3978 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:115
3979 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:149
3980 msgid "unknown"
3981 msgstr "neznáme"
3982
3983 #: src/grouplistdialog.c:424
3984 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3985 msgstr "Nemožno získať zoznam diskusných skupín."
3986
3987 #: src/grouplistdialog.c:461 src/gtk/gtkutils.c:1857 src/summaryview.c:1683
3988 msgid "Done."
3989 msgstr "Hotovo."
3990
3991 #: src/grouplistdialog.c:494
3992 #, c-format
3993 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3994 msgstr "Prijatých %d diskusných skupín (prečítaných %s)"
3995
3996 #: src/gtk/about.c:133
3997 msgid "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client."
3998 msgstr "Claws Mail je ľahký, rýchly a vysoko konfigurovateľný emailový klient."
3999
4000 #: src/gtk/about.c:136
4001 msgid "For further information visit the Claws Mail website:"
4002 msgstr "Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Claws Mail:"
4003
4004 #: src/gtk/about.c:141
4005 msgid ""
4006 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:"
4007 msgstr ""
4008 "Na prístup k podpore a diskusii sa prihláste do emailovej konferencie "
4009 "používateľov Claws Mail:"
4010
4011 #: src/gtk/about.c:147
4012 msgid ""
4013 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
4014 "the Claws Mail project you can do so at:"
4015 msgstr ""
4016 "Claws Mail je slobodný softvér vydaný pod licenciou GPL. Ak si prajete "
4017 "prispieť na projekt Claws Mail, môžete tak učiniť na:"
4018
4019 #: src/gtk/about.c:163 src/gtk/about.c:852
4020 msgid ""
4021 "Copyright (C) 1999-2020\n"
4022 "The Claws Mail Team\n"
4023 "and Hiroyuki Yamamoto"
4024 msgstr ""
4025 "Copyright (C) 1999 – 2020\n"
4026 "Tím Claws Mail\n"
4027 "a Hiroyuki Yamamoto"
4028
4029 #: src/gtk/about.c:168
4030 msgid "System Information\n"
4031 msgstr "Informácie o systéme\n"
4032
4033 #: src/gtk/about.c:174
4034 #, c-format
4035 msgid ""
4036 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4037 "Operating System: %s %s (%s)"
4038 msgstr ""
4039 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
4040 "Operačný systém: %s %s (%s)"
4041
4042 #: src/gtk/about.c:183
4043 #, c-format
4044 msgid ""
4045 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4046 "Operating System: %s"
4047 msgstr ""
4048 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
4049 "Operačný systém: %s"
4050
4051 #: src/gtk/about.c:192
4052 #, c-format
4053 msgid ""
4054 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4055 "Operating System: unknown"
4056 msgstr ""
4057 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
4058 "Operačný systém: neznámy"
4059
4060 #: src/gtk/about.c:248 src/prefs_themes.c:842 src/wizard.c:529
4061 msgid "The Claws Mail Team"
4062 msgstr "Tím Claws Mail"
4063
4064 #: src/gtk/about.c:267
4065 msgid "Previous team members"
4066 msgstr "Bývalí členovia tímu"
4067
4068 #: src/gtk/about.c:286
4069 msgid "The translation team"
4070 msgstr "Prekladateľský tím"
4071
4072 #: src/gtk/about.c:305
4073 msgid "Documentation team"
4074 msgstr "Dokumentačný tím"
4075
4076 #: src/gtk/about.c:323
4077 msgid "Logo"
4078 msgstr "Logo"
4079
4080 #: src/gtk/about.c:342
4081 msgid "Icons"
4082 msgstr "Ikony"
4083
4084 #: src/gtk/about.c:361
4085 msgid "Contributors"
4086 msgstr "Prispievatelia"
4087
4088 #: src/gtk/about.c:409
4089 msgid "Compiled-in Features"
4090 msgstr "Zabudované funkcie"
4091
4092 #: src/gtk/about.c:426
4093 msgctxt "compface"
4094 msgid "adds support for the X-Face header\n"
4095 msgstr "pridáva podporu hlavičky X-Face\n"
4096
4097 #: src/gtk/about.c:436
4098 msgctxt "Enchant"
4099 msgid "adds support for spell checking\n"
4100 msgstr "pridáva podporu kontroly preklepov\n"
4101
4102 #: src/gtk/about.c:446
4103 msgctxt "GnuTLS"
4104 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
4105 msgstr "pridáva podporu šifrovaných spojení so serverom\n"
4106
4107 #: src/gtk/about.c:456
4108 msgctxt "IPv6"
4109 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
4110 msgstr "pridáva podporu adries IPv6, novej verzie protokolu IP\n"
4111
4112 #: src/gtk/about.c:467
4113 msgctxt "iconv"
4114 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
4115 msgstr "umožňuje konverziu znakov medzi rôznymi kódovaniami\n"
4116
4117 #: src/gtk/about.c:477
4118 msgctxt "JPilot"
4119 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
4120 msgstr "pridáva podporu adresárov PalmOS\n"
4121
4122 #: src/gtk/about.c:487
4123 msgctxt "LDAP"
4124 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
4125 msgstr "pridáva podporu zdieľaných adresárov LDAP\n"
4126
4127 #: src/gtk/about.c:497
4128 msgctxt "libetpan"
4129 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
4130 msgstr "pridáva podporu protokolu serverov IMAP a NNTP\n"
4131
4132 #: src/gtk/about.c:507
4133 msgctxt "libSM"
4134 msgid "adds support for session handling\n"
4135 msgstr "pridáva podporu správy relácií\n"
4136
4137 #: src/gtk/about.c:517
4138 msgctxt "NetworkManager"
4139 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
4140 msgstr "pridáva podporu detekcie zmien sieťového pripojenia\n"
4141
4142 #: src/gtk/about.c:527
4143 msgctxt "librSVG"
4144 msgid "adds support for SVG themes\n"
4145 msgstr "pridáva podporu tém SVG\n"
4146
4147 #: src/gtk/about.c:559
4148 msgid ""
4149 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
4150 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
4151 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later version."
4152 msgstr ""
4153 "Tento program je voľne šíriteľný; môžete ho šíriť a/alebo ho upravovať tak, "
4154 "ako to popisuje GNU General Public License, licencia vydaná organizáciou "
4155 "Free Software Foundation, a to vo verzii 3 alebo (podľa svojho rozhodnutia) "
4156 "v akejkoľvek ďalšej verzii."
4157
4158 #: src/gtk/about.c:566
4159 msgid ""
4160 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
4161 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
4162 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
4163 "more details."
4164 msgstr ""
4165 "Tento program je šírený vo viere v jeho užitočnosť, ale BEZ AKEJKOĽVEK "
4166 "ZÁRUKY; a to i bez predpokladanej záruky PREDAJNOSTI, či VHODNOSTI NA URČITÝ "
4167 "ÚČEL. Ďalšie podrobnosti nájdete v GNU General Public License."
4168
4169 #: src/gtk/about.c:585
4170 msgid ""
4171 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
4172 "this program. If not, see "
4173 msgstr ""
4174 "Kópiu GNU General Public License by ste mali získať spoločne s týmto "
4175 "programom; ak to tak nie je, navštívte "
4176
4177 #: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2636
4178 msgid "Session statistics\n"
4179 msgstr "Štatistiky relácie\n"
4180
4181 #: src/gtk/about.c:728 src/gtk/about.c:731 src/main.c:2646 src/main.c:2649
4182 #, c-format
4183 msgid "Started: %s\n"
4184 msgstr "Začatá: %s\n"
4185
4186 #: src/gtk/about.c:738 src/main.c:2655
4187 msgid "Incoming traffic\n"
4188 msgstr "Došlá komunikácia\n"
4189
4190 #: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2658
4191 #, c-format
4192 msgid "Received messages: %d\n"
4193 msgstr "Prijaté správy: %d\n"
4194
4195 #: src/gtk/about.c:748 src/main.c:2664
4196 msgid "Outgoing traffic\n"
4197 msgstr "Odoslaná komunikácia\n"
4198
4199 #: src/gtk/about.c:751 src/main.c:2667
4200 #, c-format
4201 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4202 msgstr "Nové/presmerované správy: %d\n"
4203
4204 #: src/gtk/about.c:756 src/main.c:2671
4205 #, c-format
4206 msgid "Replied messages: %d\n"
4207 msgstr "Odpovede na správy: %d\n"
4208
4209 #: src/gtk/about.c:761 src/main.c:2675
4210 #, c-format
4211 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4212 msgstr "Presmerované správy: %d\n"
4213
4214 #: src/gtk/about.c:766 src/main.c:2679
4215 #, c-format
4216 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4217 msgstr "Odoslané správy celkom: %d\n"
4218
4219 #: src/gtk/about.c:793
4220 msgid "About Claws Mail"
4221 msgstr "O programe Claws Mail"
4222
4223 #: src/gtk/about.c:866
4224 msgid "_Info"
4225 msgstr "_Informácie"
4226
4227 #: src/gtk/about.c:872
4228 msgid "_Authors"
4229 msgstr "_Autori"
4230
4231 #: src/gtk/about.c:878
4232 msgid "_Features"
4233 msgstr "_Vlastnosti"
4234
4235 #: src/gtk/about.c:884
4236 msgid "_License"
4237 msgstr "_Licencia"
4238
4239 #: src/gtk/about.c:892
4240 msgid "_Release Notes"
4241 msgstr "_Poznámky k verzii"
4242
4243 #: src/gtk/about.c:898
4244 msgid "_Statistics"
4245 msgstr "Štati_stiky"
4246
4247 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:365
4248 msgid "Orange"
4249 msgstr "Oranžová"
4250
4251 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:369
4252 msgid "Red"
4253 msgstr "Červená"
4254
4255 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:373
4256 msgid "Pink"
4257 msgstr "Ružová"
4258
4259 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:377
4260 msgid "Sky blue"
4261 msgstr "Svetlomodrá"
4262
4263 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:381
4264 msgid "Blue"
4265 msgstr "Modrá"
4266
4267 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:385
4268 msgid "Green"
4269 msgstr "Zelená"
4270
4271 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:389
4272 msgid "Brown"
4273 msgstr "Hnedá"
4274
4275 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:393
4276 msgid "Grey"
4277 msgstr "Sivá"
4278
4279 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:397
4280 msgid "Light brown"
4281 msgstr "Svetlohnedá"
4282
4283 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:401
4284 msgid "Dark red"
4285 msgstr "Tmavočervená"
4286
4287 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:405
4288 msgid "Dark pink"
4289 msgstr "Tmavoružová"
4290
4291 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:409
4292 msgid "Steel blue"
4293 msgstr "Oceľovomodrá"
4294
4295 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:413
4296 msgid "Gold"
4297 msgstr "Zlatá"
4298
4299 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:417
4300 msgid "Bright green"
4301 msgstr "Svetlozelená"
4302
4303 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:421
4304 msgid "Magenta"
4305 msgstr "Fialová"
4306
4307 #: src/gtk/foldersort.c:241
4308 msgid "Set mailbox order"
4309 msgstr "Nastaviť poradie schránok"
4310
4311 #: src/gtk/foldersort.c:277
4312 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4313 msgstr "Presuňte schránky hore alebo dole na zmenu poradia v Zozname zložiek."
4314
4315 #: src/gtk/foldersort.c:311
4316 msgid "Mailboxes"
4317 msgstr "Schránky"
4318
4319 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4320 msgid "No dictionary selected."
4321 msgstr "Nie je zvolený žiadny slovník."
4322
4323 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4324 #, c-format
4325 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4326 msgstr "Nemožno inicializovať kontrolu preklepov %s."
4327
4328 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4329 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4330 msgstr "Nemožno inicializovať Enchant broker."
4331
4332 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4333 #, c-format
4334 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4335 msgstr "Nemožno inicializovať slovník %s:"
4336
4337 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4338 msgid "No misspelled word found."
4339 msgstr "Neboli nájdené žiadne preklepy."
4340
4341 #: src/gtk/gtkaspell.c:1451
4342 msgid "Replace unknown word"
4343 msgstr "Nahradiť neznáme slovo"
4344
4345 #: src/gtk/gtkaspell.c:1467
4346 #, c-format
4347 msgid "Replace \"%s\" with: "
4348 msgstr "Nahradiť „%s” s: "
4349
4350 #: src/gtk/gtkaspell.c:1510
4351 msgid ""
4352 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4353 "will learn from mistake.\n"
4354 msgstr ""
4355 "Ak pri stlačení Enter podržíte klávesu Control,\n"
4356 "program sa z chyby poučí.\n"
4357
4358 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4359 msgid "More..."
4360 msgstr "Ďalšie..."
4361
4362 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4363 #, c-format
4364 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4365 msgstr "„%s” neznáme v slovníku „%s”"
4366
4367 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4368 msgid "Accept in this session"
4369 msgstr "Prijať v tejto relácii"
4370
4371 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4372 msgid "Add to personal dictionary"
4373 msgstr "Pridať do osobného slovníka"
4374
4375 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4376 msgid "Replace with..."
4377 msgstr "Nahradiť čím..."
4378
4379 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4380 #, c-format
4381 msgid "Check with %s"
4382 msgstr "Overiť pomocou %s"
4383
4384 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4385 msgid "(no suggestions)"
4386 msgstr "(žiadne návrhy)"
4387
4388 #: src/gtk/gtkaspell.c:2012
4389 #, c-format
4390 msgid "Dictionary: %s"
4391 msgstr "Slovník: %s"
4392
4393 #: src/gtk/gtkaspell.c:2027
4394 #, c-format
4395 msgid "Use alternate (%s)"
4396 msgstr "Použiť alternatívny (%s)"
4397
4398 #: src/gtk/gtkaspell.c:2038
4399 msgid "Use both dictionaries"
4400 msgstr "Použiť oba slovníky"
4401
4402 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:143
4403 msgid "Check while typing"
4404 msgstr "Overovať pri písaní"
4405
4406 #: src/gtk/gtkaspell.c:2154
4407 #, c-format
4408 msgid ""
4409 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4410 "%s"
4411 msgstr ""
4412 "Kontrola preklepov nemohla zmeniť slovník.\n"
4413 "%s"
4414
4415 #: src/gtk/gtkaspell.c:2210
4416 #, c-format
4417 msgid ""
4418 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4419 "%s"
4420 msgstr ""
4421 "Kontrola preklepov nemohla zmeniť alternatívny slovník.\n"