2006-01-29 [paul] 1.9.100cvs198
[claws.git] / po / sk.po
1 # translation of sk.po to Slovak
2 # Copyright (C) 2003, 2004 Andrej Kacian (applies only for msgstr fields)
3 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
4 #
5 # Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>, 2003, 2004, 2005, 2006.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: sylpheed-claws 2.0.0\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
10 "POT-Creation-Date: 2006-01-21 15:34+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2006-01-29 17:25+0100\n"
12 "Last-Translator: Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>\n"
13 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: KBabel 1.11\n"
18 "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19
20 #: src/account.c:376
21 msgid ""
22 "Some composing windows are open.\n"
23 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
24 msgstr ""
25 "Sú otvorené okná s rozpísanými správami.\n"
26 "Prosím zatvorte všetky tieto okná predtým, ako začnete meniť nastavenia kônt."
27
28 #: src/account.c:423
29 msgid "Can't create folder."
30 msgstr "Priečinok sa nedá vytvoriť."
31
32 #: src/account.c:679
33 msgid "Edit accounts"
34 msgstr "Úprava kônt"
35
36 #: src/account.c:697
37 msgid ""
38 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
39 "on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get Mail'."
40 msgstr ""
41 "Nové správy budú kontrolované v tomto poradí. Ak má byť konto kontrolované\n"
42 "pri voľbe 'Prijať všetko', zatrhnite políčko v stĺpci označenom 'Prijať poštu'."
43
44 #: src/account.c:772
45 msgid " _Set as default account "
46 msgstr " _Nastaviť ako východzie konto "
47
48 #: src/account.c:862
49 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
50 msgstr "Kontá so vzdialenými priečinkami sa nedajú kopírovať."
51
52 #: src/account.c:868
53 #, c-format
54 msgid "Copy of %s"
55 msgstr "Kópia %s"
56
57 #: src/account.c:1007
58 #, c-format
59 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
60 msgstr "Naozaj chcete zmazať konto '%s'?"
61
62 #: src/account.c:1009
63 msgid "(Untitled)"
64 msgstr "(Bez názvu)"
65
66 #: src/account.c:1010
67 msgid "Delete account"
68 msgstr "Zmazať konto"
69
70 #: src/account.c:1451 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:747
71 #: src/compose.c:5162 src/compose.c:5388 src/editaddress.c:953
72 #: src/editaddress.c:1002 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
73 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:398 src/editvcard.c:183
74 #: src/importmutt.c:226 src/importpine.c:226 src/mimeview.c:199
75 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:332 src/prefs_filtering.c:1255
76 msgid "Name"
77 msgstr "Meno"
78
79 #: src/account.c:1458 src/prefs_account.c:1169
80 msgid "Protocol"
81 msgstr "Protokol"
82
83 #: src/account.c:1465 src/ssl_manager.c:99
84 msgid "Server"
85 msgstr "Server"
86
87 #: src/action.c:352
88 #, c-format
89 msgid "Could not get message file %d"
90 msgstr "Nemôžem získať súbor správy %d"
91
92 #: src/action.c:383
93 msgid "Could not get message part."
94 msgstr "Nemôžem získať časť správy."
95
96 #: src/action.c:400
97 msgid "Can't get part of multipart message"
98 msgstr "Nemôžem získať časť viacdielnej správy"
99
100 #: src/action.c:514
101 #, c-format
102 msgid ""
103 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
104 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
105 msgstr ""
106 "Zvolená akcia nemôže byť použitá v okne písania správy,\n"
107 "pretože obsahuje %%f, %%F, %%as alebo %%p."
108
109 #: src/action.c:794
110 #, c-format
111 msgid ""
112 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
113 "%s"
114 msgstr ""
115 "Príkaz nemohol byť spustený, nepodarilo sa vytvoriť rúru.\n"
116 "%s"
117
118 #: src/action.c:889
119 #, c-format
120 msgid ""
121 "Could not fork to execute the following command:\n"
122 "%s\n"
123 "%s"
124 msgstr ""
125 "Nepodarilo sa vytvoriť podproces na vykonanie nasledujúceho príkazu:\n"
126 "%s\n"
127 "%s"
128
129 #: src/action.c:1107 src/action.c:1257
130 msgid "Completed"
131 msgstr "Dokončené"
132
133 #: src/action.c:1143
134 #, c-format
135 msgid "--- Running: %s\n"
136 msgstr "--- Beží: %s\n"
137
138 #: src/action.c:1147
139 #, c-format
140 msgid "--- Ended: %s\n"
141 msgstr "--- Ukončené: %s\n"
142
143 #: src/action.c:1180
144 msgid "Action's input/output"
145 msgstr "Vstup/výstup akcie"
146
147 #: src/action.c:1447
148 #, c-format
149 msgid ""
150 "Enter the argument for the following action:\n"
151 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
152 "  %s"
153 msgstr ""
154 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
155 "('%%h' bude nahradené parametrom)\n"
156 "  %s"
157
158 #: src/action.c:1452
159 msgid "Action's hidden user argument"
160 msgstr "Skrytý používateľom zadaný parameter"
161
162 #: src/action.c:1456
163 #, c-format
164 msgid ""
165 "Enter the argument for the following action:\n"
166 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
167 "  %s"
168 msgstr ""
169 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
170 "('%%u' bude nahradené parametrom)\n"
171 "  %s"
172
173 #: src/action.c:1461
174 msgid "Action's user argument"
175 msgstr "Používateľom zadaný parameter"
176
177 #: src/addressadd.c:165
178 msgid "Add to address book"
179 msgstr "Pridať do adresára"
180
181 #: src/addressadd.c:197 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:333
182 #: src/toolbar.c:441
183 msgid "Address"
184 msgstr "Adresár"
185
186 #: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:749 src/editaddress.c:761
187 #: src/editaddress.c:825 src/editgroup.c:281
188 msgid "Remarks"
189 msgstr "Poznámky"
190
191 #: src/addressadd.c:229
192 msgid "Select Address Book Folder"
193 msgstr "Vyberte priečinok adresára"
194
195 #: src/addressbook.c:404
196 msgid "/_Book"
197 msgstr "/_Adresár"
198
199 #: src/addressbook.c:405
200 msgid "/_Book/New _Book"
201 msgstr "/_Adresár/Nový _Adresár"
202
203 #: src/addressbook.c:406
204 msgid "/_Book/New _Folder"
205 msgstr "/_Adresár/Nový _Priečinok"
206
207 #: src/addressbook.c:407
208 msgid "/_Book/New _vCard"
209 msgstr "/_Adresár/Nový _vCard"
210
211 #: src/addressbook.c:409
212 msgid "/_Book/New _JPilot"
213 msgstr "/_Adresár/Nový _JPilot"
214
215 #: src/addressbook.c:412
216 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
217 msgstr "/_Adresár/Nový LDAP _Server"
218
219 #: src/addressbook.c:414 src/addressbook.c:417
220 msgid "/_Book/---"
221 msgstr "/_Adresár/---"
222
223 #: src/addressbook.c:415
224 msgid "/_Book/_Edit book"
225 msgstr "/_Adresár/_Upraviť adresár"
226
227 #: src/addressbook.c:416
228 msgid "/_Book/_Delete book"
229 msgstr "/_Adresár/Z_mazať adresár"
230
231 #: src/addressbook.c:418
232 msgid "/_Book/_Save"
233 msgstr "/_Adresár/U_ložiť"
234
235 #: src/addressbook.c:419
236 msgid "/_Book/_Close"
237 msgstr "/_Adresár/_Zavrieť"
238
239 #: src/addressbook.c:420
240 msgid "/_Address"
241 msgstr "/_Adresa"
242
243 #: src/addressbook.c:421
244 msgid "/_Address/_Select all"
245 msgstr "/_Adresa/_Zvoliť všetky"
246
247 #: src/addressbook.c:422 src/addressbook.c:426 src/addressbook.c:429
248 #: src/addressbook.c:432
249 msgid "/_Address/---"
250 msgstr "/_Adresa/---"
251
252 #: src/addressbook.c:423
253 msgid "/_Address/C_ut"
254 msgstr "/_Adresa/_Vystrihnúť"
255
256 #: src/addressbook.c:424
257 msgid "/_Address/_Copy"
258 msgstr "/_Adresa/_Kopírovať"
259
260 #: src/addressbook.c:425
261 msgid "/_Address/_Paste"
262 msgstr "/_Adresa/_Prilepiť"
263
264 #: src/addressbook.c:427
265 msgid "/_Address/_Edit"
266 msgstr "/_Adresa/_Upraviť"
267
268 #: src/addressbook.c:428
269 msgid "/_Address/_Delete"
270 msgstr "/_Adresa/Z_mazať"
271
272 #: src/addressbook.c:430
273 msgid "/_Address/New _Address"
274 msgstr "/_Adresa/Nová _Adresa"
275
276 #: src/addressbook.c:431
277 msgid "/_Address/New _Group"
278 msgstr "/_Adresa/Nová _Skupina"
279
280 #: src/addressbook.c:433
281 msgid "/_Address/_Mail To"
282 msgstr "/_Adresa/Poslať _mail"
283
284 #: src/addressbook.c:434 src/compose.c:738 src/mainwindow.c:723
285 #: src/messageview.c:293
286 msgid "/_Tools"
287 msgstr "/_Nástroje"
288
289 #: src/addressbook.c:435
290 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
291 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor _LDIF..."
292
293 #: src/addressbook.c:436
294 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
295 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Mutt-u..."
296
297 #: src/addressbook.c:437
298 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
299 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Pine..."
300
301 #: src/addressbook.c:438 src/mainwindow.c:732 src/mainwindow.c:755
302 #: src/mainwindow.c:757 src/mainwindow.c:766 src/mainwindow.c:769
303 #: src/mainwindow.c:773 src/messageview.c:297 src/messageview.c:318
304 msgid "/_Tools/---"
305 msgstr "/_Nástroje/---"
306
307 #: src/addressbook.c:439
308 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
309 msgstr "/_Nástroje/Exportovať _HTML..."
310
311 #: src/addressbook.c:440
312 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
313 msgstr "/_Nástroje/Exportovať súbor L_DIF..."
314
315 #: src/addressbook.c:441 src/compose.c:743 src/mainwindow.c:798
316 #: src/messageview.c:321
317 msgid "/_Help"
318 msgstr "/_Pomocník"
319
320 #: src/addressbook.c:442 src/compose.c:744 src/mainwindow.c:806
321 #: src/messageview.c:322
322 msgid "/_Help/_About"
323 msgstr "/_Pomocník/_O programe"
324
325 #: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:461 src/compose.c:529
326 #: src/mainwindow.c:476 src/messageview.c:162
327 msgid "/_Edit"
328 msgstr "/_Upraviť"
329
330 #: src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:462
331 msgid "/_Delete"
332 msgstr "/Z_mazať"
333
334 #: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:460
335 #: src/addressbook.c:463 src/addressbook.c:466 src/addressbook.c:470
336 #: src/compose.c:508 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:66
337 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:53
338 #: src/news_gtk.c:56 src/news_gtk.c:58 src/plugins/trayicon/trayicon.c:94
339 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97 src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
340 #: src/summaryview.c:408 src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:417
341 #: src/summaryview.c:431 src/summaryview.c:452 src/summaryview.c:458
342 msgid "/---"
343 msgstr "/---"
344
345 #: src/addressbook.c:450
346 msgid "/New _Folder"
347 msgstr "/Nový _Priečinok"
348
349 #: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:467
350 msgid "/C_ut"
351 msgstr "/_Vystrihnúť"
352
353 #: src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:468
354 msgid "/_Copy"
355 msgstr "/_Kopírovať"
356
357 #: src/addressbook.c:454 src/addressbook.c:469
358 msgid "/_Paste"
359 msgstr "/V_ložiť"
360
361 #: src/addressbook.c:459
362 msgid "/_Select all"
363 msgstr "/Vy_brať všetko"
364
365 #: src/addressbook.c:464
366 msgid "/New _Address"
367 msgstr "/Nová _Adresa"
368
369 #: src/addressbook.c:465
370 msgid "/New _Group"
371 msgstr "/Nová _Skupina"
372
373 #: src/addressbook.c:472
374 msgid "/_Mail To"
375 msgstr "/Poslať _mail"
376
377 #: src/addressbook.c:474
378 msgid "/_Browse Entry"
379 msgstr "/P_rehliadať položky"
380
381 #: src/addressbook.c:487 src/crash.c:443 src/crash.c:462 src/importldif.c:119
382 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:122 src/prefs_themes.c:690
383 #: src/prefs_themes.c:722 src/prefs_themes.c:723
384 msgid "Unknown"
385 msgstr "Neznáma"
386
387 #: src/addressbook.c:494 src/addressbook.c:513 src/importldif.c:126
388 msgid "Success"
389 msgstr "Úspech"
390
391 #: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:127
392 msgid "Bad arguments"
393 msgstr "Neplatné parametre"
394
395 #: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:128
396 msgid "File not specified"
397 msgstr "Nie je určený súbor"
398
399 #: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:129
400 msgid "Error opening file"
401 msgstr "Chyba pri otváraní súboru"
402
403 #: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:130
404 msgid "Error reading file"
405 msgstr "Chyba pri čítaní súboru"
406
407 #: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:131
408 msgid "End of file encountered"
409 msgstr "Bol nájdený koniec súboru"
410
411 #: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:132
412 msgid "Error allocating memory"
413 msgstr "Chyba pri alokácii pamäte"
414
415 #: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:133
416 msgid "Bad file format"
417 msgstr "Neplatný formát súboru"
418
419 #: src/addressbook.c:502 src/importldif.c:134
420 msgid "Error writing to file"
421 msgstr "Chyba pri zápise do súboru"
422
423 #: src/addressbook.c:503 src/importldif.c:135
424 msgid "Error opening directory"
425 msgstr "Chyba pri otváraní priečinku"
426
427 #: src/addressbook.c:504 src/importldif.c:136
428 msgid "No path specified"
429 msgstr "Nebola zadaná cesta"
430
431 #: src/addressbook.c:514
432 msgid "Error connecting to LDAP server"
433 msgstr "Chyba pri pripájaní sa k serveru LDAP"
434
435 #: src/addressbook.c:515
436 msgid "Error initializing LDAP"
437 msgstr "Chyba pri inicializácii LDAP"
438
439 #: src/addressbook.c:516
440 msgid "Error binding to LDAP server"
441 msgstr "Chyba pri pripájaní LDAP serveru"
442
443 #: src/addressbook.c:517
444 msgid "Error searching LDAP database"
445 msgstr "Chyba pri čítaní LDAP databázy"
446
447 #: src/addressbook.c:518
448 msgid "Timeout performing LDAP operation"
449 msgstr "Pri LDAP operácii vypršal časový limit"
450
451 #: src/addressbook.c:519
452 msgid "Error in LDAP search criteria"
453 msgstr "Chybné vyhľadávacie kritériá LDAP"
454
455 #: src/addressbook.c:520
456 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
457 msgstr "Neboli nájdené žiadne položky LDAP vyhovujúce kritériám"
458
459 #: src/addressbook.c:521
460 msgid "LDAP search terminated on request"
461 msgstr "LDAP vyhľadávanie bolo ukončené na požiadavku používateľa"
462
463 #: src/addressbook.c:522
464 msgid "Error starting TLS connection"
465 msgstr "Pri vytváraní TLS pripojenia sa vyskytla chyba"
466
467 #: src/addressbook.c:746
468 msgid "Sources"
469 msgstr "Zdroje"
470
471 #: src/addressbook.c:748 src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807
472 #: src/editgroup.c:280 src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:638
473 #: src/exporthtml.c:802 src/ldif.c:874
474 msgid "Email Address"
475 msgstr "E-mailová adresa"
476
477 #: src/addressbook.c:753 src/prefs_other.c:97 src/toolbar.c:186
478 #: src/toolbar.c:1628
479 msgid "Address book"
480 msgstr "Otvoriť adresár"
481
482 #: src/addressbook.c:870
483 msgid "Lookup name:"
484 msgstr "Vyhľadať meno:"
485
486 #: src/addressbook.c:933 src/compose.c:1784 src/compose.c:3864
487 #: src/compose.c:5019 src/compose.c:5700 src/headerview.c:53
488 #: src/prefs_template.c:205 src/summary_search.c:218
489 msgid "To:"
490 msgstr "Komu:"
491
492 #: src/addressbook.c:937 src/compose.c:1768 src/compose.c:3675
493 #: src/compose.c:3863 src/prefs_template.c:207
494 msgid "Cc:"
495 msgstr "Kópia:"
496
497 #: src/addressbook.c:941 src/compose.c:1771 src/compose.c:3703
498 #: src/prefs_template.c:208
499 msgid "Bcc:"
500 msgstr "Slepá kópia:"
501
502 #: src/addressbook.c:1175 src/addressbook.c:1198
503 msgid "Delete address(es)"
504 msgstr "Zmazať adresu(y)"
505
506 #: src/addressbook.c:1176
507 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
508 msgstr "Tieto adresné údaje sú len pre čítanie a nedajú sa odstrániť."
509
510 #: src/addressbook.c:1199
511 msgid "Really delete the address(es)?"
512 msgstr "Naozaj zmazať adresu(y)?"
513
514 #: src/addressbook.c:1791 src/addressbook.c:1870
515 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
516 msgstr "Nemôžem vkladať. Cieľový adresár je len pre čítanie."
517
518 #: src/addressbook.c:1802
519 msgid "Cannot paste into an address group."
520 msgstr "Nemôžem vkladať do skupiny adries."
521
522 #: src/addressbook.c:2529
523 #, c-format
524 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
525 msgstr "Chcete zmazať výsledky požiadavky a adresy v '%s' ?"
526
527 #: src/addressbook.c:2532 src/addressbook.c:2558
528 #: src/prefs_filtering_action.c:151
529 msgid "Delete"
530 msgstr "Zmazať"
531
532 #: src/addressbook.c:2541
533 #, c-format
534 msgid ""
535 "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it "
536 "contains will be moved into the parent folder."
537 msgstr ""
538 "Naozaj chcete odstrániť '%s' ? Ak zmažete len priečinok, adresy "
539 "z neho sa presunú do nadradeného priečinku."
540
541 #: src/addressbook.c:2544 src/imap_gtk.c:269 src/mh_gtk.c:179
542 msgid "Delete folder"
543 msgstr "Odstrániť priečinok"
544
545 #: src/addressbook.c:2545
546 msgid "+Delete _folder only"
547 msgstr "+Odstrániť _len priečinok"
548
549 #: src/addressbook.c:2545
550 msgid "Delete folder and _addresses"
551 msgstr "Odstrániť priečinok aj _adresy"
552
553 #: src/addressbook.c:2556
554 #, c-format
555 msgid ""
556 "Do you want to delete '%s'?\n"
557 "The addresses it contains will be lost."
558 msgstr ""
559 "Chcete odstrániť '%s'?\n"
560 "Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
561
562 #: src/addressbook.c:3366
563 msgid "New user, could not save index file."
564 msgstr "Nový uživateľ, nepodarilo sa uložiť indexový súbor."
565
566 #: src/addressbook.c:3370
567 msgid "New user, could not save address book files."
568 msgstr "Nový uživateľ, nepodarilo sa uložiť súbory adresára."
569
570 #: src/addressbook.c:3380
571 msgid "Old address book converted successfully."
572 msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspešne."
573
574 #: src/addressbook.c:3385
575 msgid ""
576 "Old address book converted,\n"
577 "could not save new address index file"
578 msgstr ""
579 "Konverzia starého adresára prebehla,\n"
580 "nedá sa uložiť indexový súbor nového adresára"
581
582 #: src/addressbook.c:3398
583 msgid ""
584 "Could not convert address book,\n"
585 "but created empty new address book files."
586 msgstr ""
587 "Nedá sa konvertovať starý adresár,\n"
588 "ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
589
590 #: src/addressbook.c:3404
591 msgid ""
592 "Could not convert address book,\n"
593 "could not create new address book files."
594 msgstr ""
595 "Nedá sa konvertovať starý adresár,\n"
596 "nedajú sa ani vytvoriť súbory nového adresára."
597
598 #: src/addressbook.c:3409
599 msgid ""
600 "Could not convert address book\n"
601 "and could not create new address book files."
602 msgstr ""
603 "Nedá sa konvertovať starý adresár\n"
604 "a nedajú sa ani vytvoriť súbory nového adresára."
605
606 #: src/addressbook.c:3416 src/addressbook.c:3422
607 msgid "Addressbook conversion error"
608 msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
609
610 #: src/addressbook.c:3460
611 msgid "Addressbook Error"
612 msgstr "Chyba v adresári"
613
614 #: src/addressbook.c:3461
615 msgid "Could not read address index"
616 msgstr "Nedá sa načítať zoznam adries"
617
618 #: src/addressbook.c:3820
619 msgid "Busy searching..."
620 msgstr "Prehľadávam..."
621
622 #: src/addressbook.c:3891
623 #, c-format
624 msgid "Search '%s'"
625 msgstr "Vyhľadať  '%s'"
626
627 #: src/addressbook.c:4116
628 msgid "Interface"
629 msgstr "Ovládanie"
630
631 #: src/addressbook.c:4132 src/exphtmldlg.c:382 src/expldifdlg.c:394
632 #: src/exporthtml.c:1020 src/importldif.c:651
633 msgid "Address Book"
634 msgstr "Adresár"
635
636 #: src/addressbook.c:4148
637 msgid "Person"
638 msgstr "Osoba"
639
640 #: src/addressbook.c:4164
641 msgid "EMail Address"
642 msgstr "E-mailová adresa"
643
644 #: src/addressbook.c:4180
645 msgid "Group"
646 msgstr "Skupina"
647
648 #: src/addressbook.c:4196 src/exporthtml.c:922 src/folderview.c:430
649 #: src/prefs_account.c:2375 src/prefs_folder_column.c:79
650 msgid "Folder"
651 msgstr "Priečinky"
652
653 #: src/addressbook.c:4212
654 msgid "vCard"
655 msgstr "vCard"
656
657 #: src/addressbook.c:4228 src/addressbook.c:4244
658 msgid "JPilot"
659 msgstr "JPilot"
660
661 #: src/addressbook.c:4260
662 msgid "LDAP Server"
663 msgstr "LDAP server"
664
665 #: src/addressbook.c:4276
666 msgid "LDAP Query"
667 msgstr "LDAP požiadavka"
668
669 #: src/addrgather.c:158
670 msgid "Please specify name for address book."
671 msgstr "Prosím zvoľte názov pre adresár."
672
673 #: src/addrgather.c:178
674 msgid "Please select the mail headers to search."
675 msgstr "Prosím zvoľte poštové hlavičky pre vyhľadávanie."
676
677 #: src/addrgather.c:185
678 msgid "Harvesting addresses..."
679 msgstr "Zozbieravam adresy..."
680
681 #: src/addrgather.c:224
682 msgid "Addresses gathered successfully."
683 msgstr "Adresy zozbierané úspešne."
684
685 #: src/addrgather.c:294
686 msgid "No folder or message was selected."
687 msgstr "Nie je zvolený žiadny priečinok ani správa."
688
689 #: src/addrgather.c:302
690 msgid ""
691 "Please select a folder to process from the folder\n"
692 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
693 "the message list."
694 msgstr ""
695 "Prosím zvoľte priečinok, alebo zvoľte jednu alebo\n"
696 "viacero správ, ktoré sa majú spracovať."
697
698 #: src/addrgather.c:354
699 msgid "Folder :"
700 msgstr "Priečinok:"
701
702 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:596 src/expldifdlg.c:626
703 #: src/importldif.c:909
704 msgid "Address Book :"
705 msgstr "Adresár :"
706
707 #: src/addrgather.c:375
708 msgid "Folder Size :"
709 msgstr "Veľkosť priečinku :"
710
711 #: src/addrgather.c:390
712 msgid "Process these mail header fields"
713 msgstr "Spracovať tieto poštové hlavičky"
714
715 #: src/addrgather.c:408
716 msgid "Include sub-folders"
717 msgstr "Platí aj pre podpriečinky"
718
719 #: src/addrgather.c:431
720 msgid "Header Name"
721 msgstr "Názov hlavičky"
722
723 #: src/addrgather.c:432
724 msgid "Address Count"
725 msgstr "Počet adries"
726
727 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:4191
728 #: src/messageview.c:559 src/messageview.c:572
729 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:463
730 msgid "Warning"
731 msgstr "Varovanie"
732
733 #: src/addrgather.c:538
734 msgid "Header Fields"
735 msgstr "Hlavičky"
736
737 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:716 src/expldifdlg.c:738
738 #: src/importldif.c:1029
739 msgid "Finish"
740 msgstr "Dokončiť"
741
742 #: src/addrgather.c:600
743 msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
744 msgstr "Zozbierať e-mailové adresy - zo zvolených správ"
745
746 #: src/addrgather.c:608
747 msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
748 msgstr "Zozbierať e-mailové adresy - z priečinku"
749
750 #: src/addrindex.c:115 src/addrindex.c:126
751 msgid "Common address"
752 msgstr "Spoločná adresa"
753
754 #: src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:127
755 msgid "Personal address"
756 msgstr "Súkromná adresa"
757
758 #: src/addrindex.c:119
759 msgid "Common addresses"
760 msgstr "Spoločné adresy"
761
762 #: src/addrindex.c:120
763 msgid "Personal addresses"
764 msgstr "Súkromné adresy"
765
766 #: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:6689
767 msgid "Notice"
768 msgstr "Upozornenie"
769
770 #: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:4137 src/inc.c:584
771 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:134 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:216
772 msgid "Error"
773 msgstr "Chyba"
774
775 #: src/alertpanel.c:189
776 msgid "View log"
777 msgstr "Zobraziť záznam"
778
779 #: src/alertpanel.c:335
780 msgid "Show this message next time"
781 msgstr "Zobraziť túto správu nabudúce"
782
783 #: src/browseldap.c:219
784 msgid "Browse Directory Entry"
785 msgstr "Prehliadať priečinok"
786
787 #: src/browseldap.c:239
788 msgid "Server Name :"
789 msgstr "Názov serveru :"
790
791 #: src/browseldap.c:249
792 msgid "Distinguished Name (dn) :"
793 msgstr "Distguished Name (dn) :"
794
795 #: src/browseldap.c:272
796 msgid "LDAP Name"
797 msgstr "LDAP meno"
798
799 #: src/browseldap.c:274
800 msgid "Attribute Value"
801 msgstr "Hodnota atribútu"
802
803 #: src/common/nntp.c:73
804 #, c-format
805 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
806 msgstr "Nedá sa pripojiŤ k serveru NNTP: %s:%d\n"
807
808 #: src/common/nntp.c:181 src/common/nntp.c:244
809 #, c-format
810 msgid "protocol error: %s\n"
811 msgstr "chyba protokolu: %s\n"
812
813 #: src/common/nntp.c:204 src/common/nntp.c:250
814 msgid "protocol error\n"
815 msgstr "chyba protokolu\n"
816
817 #: src/common/nntp.c:300
818 msgid "Error occurred while posting\n"
819 msgstr "Pri odosielaní sa vyskytla chyba\n"
820
821 #: src/common/nntp.c:380
822 msgid "Error occurred while sending command\n"
823 msgstr "Pri odosielaní správy nastala chyba\n"
824
825 #: src/common/plugin.c:212
826 msgid "Plugin already loaded"
827 msgstr "Plugin je už načítaný"
828
829 #: src/common/plugin.c:220
830 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
831 msgstr "NEpodarilo sa alokovať pamäť pre plugin"
832
833 #: src/common/plugin.c:246
834 msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
835 msgstr "Tento modul nie je licencovaný pod licenciou kompatibilnou s GPL."
836
837 #: src/common/plugin.c:253
838 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
839 msgstr "Tento modul je pre Sylpheed-Claws pre GTK1."
840
841 #: src/common/smtp.c:174
842 msgid "SMTP AUTH not available\n"
843 msgstr "SMTP AUTH nie je dostupné\n"
844
845 #: src/common/smtp.c:514 src/common/smtp.c:564
846 msgid "bad SMTP response\n"
847 msgstr "neplatná odozva SMTP\n"
848
849 #: src/common/smtp.c:535 src/common/smtp.c:553 src/common/smtp.c:672
850 msgid "error occurred on SMTP session\n"
851 msgstr "vyskytla sa chyba pri SMTP spojení\n"
852
853 #: src/common/smtp.c:544 src/pop.c:841
854 msgid "error occurred on authentication\n"
855 msgstr "vyskytla sa chyba v autentizácii\n"
856
857 #: src/common/smtp.c:599
858 #, c-format
859 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
860 msgstr "Správa je príliš veľká (Maximálna veľkosť je %s)\n"
861
862 #: src/common/smtp.c:631 src/pop.c:834
863 msgid "can't start TLS session\n"
864 msgstr "nemôžem vytvoriť TLS reláciu\n"
865
866 #: src/common/ssl.c:144
867 msgid "Error creating ssl context\n"
868 msgstr "Pri vytváraní SSL kontextu sa vyskytla chyba\n"
869
870 #: src/common/ssl.c:163
871 #, c-format
872 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
873 msgstr "SSL spojenie zlyhalo (%s)\n"
874
875 #: src/common/ssl_certificate.c:141 src/common/ssl_certificate.c:152
876 #: src/common/ssl_certificate.c:158 src/common/ssl_certificate.c:165
877 #: src/common/ssl_certificate.c:176 src/common/ssl_certificate.c:182
878 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
879 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
880 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
881 msgid "<not in certificate>"
882 msgstr "<nie je v certifikáte>"
883
884 #: src/common/ssl_certificate.c:191
885 #, c-format
886 msgid ""
887 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
888 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
889 "  Fingerprint: %s\n"
890 "  Signature status: %s"
891 msgstr ""
892 "  Vlastník: %s (%s) v %s\n"
893 "  Podpísané: %s (%s) v %s\n"
894 "  Odtlačok prsta: %s\n"
895 "  Stav podpisu: %s"
896
897 #: src/common/ssl_certificate.c:309
898 msgid "Can't load X509 default paths"
899 msgstr "Nemôžem načítať východzie cesty X509"
900
901 #: src/common/ssl_certificate.c:364
902 #, c-format
903 msgid ""
904 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
905 "%s"
906 msgstr ""
907 "%s prezentoval neznámy SSL certifikát:\n"
908 "%s"
909
910 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
911 #, c-format
912 msgid ""
913 "%s\n"
914 "\n"
915 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
916 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
917 msgstr ""
918 "%s\n"
919 "\n"
920 "Pošta pre toto konto nebude preberaná kým neuložíte certifikát.\n"
921 "(Vypnite voľbu \"%s\").\n"
922
923 #: src/common/ssl_certificate.c:373 src/common/ssl_certificate.c:411
924 #: src/prefs_receive.c:214
925 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
926 msgstr "Nezobrazovať upozornenie pri chybe pri prijímaní"
927
928 #: src/common/ssl_certificate.c:400
929 #, c-format
930 msgid ""
931 "%s's SSL certificate changed !\n"
932 "We have saved this one:\n"
933 "%s\n"
934 "\n"
935 "It is now:\n"
936 "%s\n"
937 "\n"
938 "This could mean the server answering is not the known one."
939 msgstr ""
940 "SSL certifikát pre %s bol zmenený !\n"
941 "Uložili sme tento:\n"
942 "%s\n"
943 "\n"
944 "Použitý certifikát je tento:\n"
945 "%s\n"
946 "\n"
947 "Môže to znamenať, že odpovedá nepravý server."
948
949 #: src/common/string_match.c:79
950 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
951 msgstr "(Názov vymazaný kvôli RegExp)"
952
953 #: src/common/utils.c:342
954 #, c-format
955 msgid "%dB"
956 msgstr "%dB"
957
958 #: src/common/utils.c:344
959 #, c-format
960 msgid "%.1fKB"
961 msgstr "%.1fKB"
962
963 #: src/common/utils.c:346
964 #, c-format
965 msgid "%.2fMB"
966 msgstr "%.2fMB"
967
968 #: src/common/utils.c:348
969 #, c-format
970 msgid "%.2fGB"
971 msgstr "%.2fGB"
972
973 #: src/compose.c:506
974 msgid "/_Add..."
975 msgstr "/_Pridať..."
976
977 #: src/compose.c:507
978 msgid "/_Remove"
979 msgstr "/_Odstrániť"
980
981 #: src/compose.c:509 src/folderview.c:283
982 msgid "/_Properties..."
983 msgstr "/_Vlastnosti..."
984
985 #: src/compose.c:514 src/mainwindow.c:681 src/messageview.c:274
986 msgid "/_Message"
987 msgstr "/Sp_ráva"
988
989 #: src/compose.c:515
990 msgid "/_Message/_Send"
991 msgstr "/Sp_ráva/_Odoslať"
992
993 #: src/compose.c:517
994 msgid "/_Message/Send _later"
995 msgstr "/Sp_ráva/Odoslať _neskôr"
996
997 #: src/compose.c:519 src/compose.c:523 src/compose.c:526 src/mainwindow.c:691
998 #: src/mainwindow.c:701 src/mainwindow.c:705 src/mainwindow.c:711
999 #: src/mainwindow.c:720 src/messageview.c:277 src/messageview.c:285
1000 #: src/messageview.c:290
1001 msgid "/_Message/---"
1002 msgstr "/Sp_ráva/---"
1003
1004 #: src/compose.c:520
1005 msgid "/_Message/_Attach file"
1006 msgstr "/Sp_ráva/P_ripojiť súbor"
1007
1008 #: src/compose.c:521
1009 msgid "/_Message/_Insert file"
1010 msgstr "/Sp_ráva/_Vložiť súbor"
1011
1012 #: src/compose.c:522
1013 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1014 msgstr "/Sp_ráva/V_ložiť podpis"
1015
1016 #: src/compose.c:524
1017 msgid "/_Message/_Save"
1018 msgstr "/Sp_ráva/_Uložiť"
1019
1020 #: src/compose.c:527
1021 msgid "/_Message/_Close"
1022 msgstr "/Sp_ráva/_Zavrieť"
1023
1024 #: src/compose.c:530
1025 msgid "/_Edit/_Undo"
1026 msgstr "/_Upraviť/_Späť"
1027
1028 #: src/compose.c:531
1029 msgid "/_Edit/_Redo"
1030 msgstr "/_Upraviť/Z_novu urobiť"
1031
1032 #: src/compose.c:532 src/compose.c:620 src/compose.c:626 src/mainwindow.c:480
1033 #: src/messageview.c:165
1034 msgid "/_Edit/---"
1035 msgstr "/_Upraviť/---"
1036
1037 #: src/compose.c:533
1038 msgid "/_Edit/Cu_t"
1039 msgstr "/_Upraviť/_Vystrihnúť"
1040
1041 #: src/compose.c:534 src/mainwindow.c:477 src/messageview.c:163
1042 msgid "/_Edit/_Copy"
1043 msgstr "/_Upraviť/_Kopírovať"
1044
1045 #: src/compose.c:535
1046 msgid "/_Edit/_Paste"
1047 msgstr "/_Upraviť/_Prilepiť"
1048
1049 #: src/compose.c:536
1050 msgid "/_Edit/Special paste"
1051 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť špeciálne"
1052
1053 #: src/compose.c:537
1054 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1055 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť špeciálne/ako _citáciu"
1056
1057 #: src/compose.c:539
1058 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1059 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť špeciálne/_zalomené"
1060
1061 #: src/compose.c:541
1062 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1063 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť špeciálne/_nezalomené"
1064
1065 #: src/compose.c:543 src/mainwindow.c:478 src/messageview.c:164
1066 msgid "/_Edit/Select _all"
1067 msgstr "/_Upraviť/Vy_brať všetko"
1068
1069 #: src/compose.c:544
1070 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1071 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené"
1072
1073 #: src/compose.c:545
1074 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1075 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o znak dozadu"
1076
1077 #: src/compose.c:550
1078 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1079 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o znak dopredu"
1080
1081 #: src/compose.c:555
1082 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1083 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o slovo dozadu"
1084
1085 #: src/compose.c:560
1086 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1087 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o slovo dopredu"
1088
1089 #: src/compose.c:565
1090 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1091 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na začiatok riadku"
1092
1093 #: src/compose.c:570
1094 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1095 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na koniec riadku"
1096
1097 #: src/compose.c:575
1098 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1099 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na predchodzí riadok"
1100
1101 #: src/compose.c:580
1102 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1103 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na ďalší riadok"
1104
1105 #: src/compose.c:585
1106 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1107 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať znak naľavo od kurzora"
1108
1109 #: src/compose.c:590
1110 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1111 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať znak napravo od kurzora"
1112
1113 #: src/compose.c:595
1114 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1115 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať slovo naľavo od kurzora"
1116
1117 #: src/compose.c:600
1118 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1119 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať slovo napravo od kurzora"
1120
1121 #: src/compose.c:605
1122 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1123 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať riadok"
1124
1125 #: src/compose.c:610
1126 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1127 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať riadok"
1128
1129 #: src/compose.c:615
1130 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1131 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať text do konca riadku"
1132
1133 #: src/compose.c:621
1134 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1135 msgstr "/_Upraviť/_Zalomiť aktuálny odstavec"
1136
1137 #: src/compose.c:623
1138 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1139 msgstr "/_Upraviť/Zalomiť všetky _dlhé riadky"
1140
1141 #: src/compose.c:625
1142 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1143 msgstr "/_Upraviť/Aut_omaticky zalamovať"
1144
1145 #: src/compose.c:627
1146 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1147 msgstr "/_Upraviť/Upraviť e_xterným editorom"
1148
1149 #: src/compose.c:630
1150 msgid "/_Spelling"
1151 msgstr "/P_ravopis"
1152
1153 #: src/compose.c:631
1154 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1155 msgstr "/P_ravopis/_Skontrolovať všetko alebo výber"
1156
1157 #: src/compose.c:633
1158 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1159 msgstr "/P_ravopis/_Zvýrazniť všetky nesprávne slová"
1160
1161 #: src/compose.c:635
1162 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1163 msgstr "/P_ravopis/_Spätne skontrolovať nesprávne slovo"
1164
1165 #: src/compose.c:637
1166 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1167 msgstr "/P_ravopis/_Dopredu na ďalšie nesprávne slovo"
1168
1169 #: src/compose.c:640
1170 msgid "/_Options"
1171 msgstr "/_Možnosti"
1172
1173 #: src/compose.c:641
1174 msgid "/_Options/Privacy System"
1175 msgstr "/_Možnosti/Systém súkromia"
1176
1177 #: src/compose.c:642
1178 msgid "/_Options/Privacy System/None"
1179 msgstr "/_Možnosti/Systém súkromia/Žiadny"
1180
1181 # msgstr "/_Možnosti/Systém súkromia/Žiadny"
1182 #: src/compose.c:643
1183 msgid "/_Options/Si_gn"
1184 msgstr "/_Možnosti/Po_dpísať"
1185
1186 # msgstr "/_Možnosti/Po_dpísať"
1187 #: src/compose.c:644
1188 msgid "/_Options/_Encrypt"
1189 msgstr "/_Možnosti/_Zašifrovať"
1190
1191 # msgstr "/_Možnosti/_Zašifrovať"
1192 #: src/compose.c:645 src/compose.c:652 src/compose.c:654 src/compose.c:656
1193 msgid "/_Options/---"
1194 msgstr "/_Možnosti/---"
1195
1196 #: src/compose.c:646
1197 msgid "/_Options/_Priority"
1198 msgstr "/_Možnosti/Pri_orita"
1199
1200 # msgstr "/_Možnosti/Pri_orita"
1201 #: src/compose.c:647
1202 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1203 msgstr "/_Možnosti/Priorita/Na_jvyššia"
1204
1205 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/Na_jvyššia"
1206 #: src/compose.c:648
1207 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1208 msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Vysoká"
1209
1210 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Vysoká"
1211 #: src/compose.c:649
1212 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1213 msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Normálna"
1214
1215 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Normálna"
1216 #: src/compose.c:650
1217 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1218 msgstr "/_Možnosti/Priorita/Ní_zka"
1219
1220 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/Ní_zka"
1221 #: src/compose.c:651
1222 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1223 msgstr "/_Možnosti/Priorita/N_ajnižšia"
1224
1225 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/N_ajnižšia"
1226 #: src/compose.c:653
1227 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1228 msgstr "/_Možnosti/Vyžia_dať potvrdenie o príjme"
1229
1230 # msgstr "/_Možnosti/Vyžia_dať potvrdenie o príjme"
1231 #: src/compose.c:655
1232 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1233 msgstr "/_Možnosti/Odstrániť od_kazy"
1234
1235 # msgstr "/_Možnosti/Odstrániť od_kazy"
1236 #: src/compose.c:662
1237 msgid "/_Options/Character _encoding"
1238 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie"
1239
1240 # msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/"
1241 #: src/compose.c:663
1242 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1243 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/_Automaticky"
1244
1245 # msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/_Automaticky"
1246 #: src/compose.c:665 src/compose.c:671 src/compose.c:679 src/compose.c:683
1247 #: src/compose.c:689 src/compose.c:693 src/compose.c:699 src/compose.c:703
1248 #: src/compose.c:713 src/compose.c:717 src/compose.c:727 src/compose.c:731
1249 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1250 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/---"
1251
1252 # msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/---"
1253 #: src/compose.c:667
1254 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1255 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/7bit ascii (US-ASC_II)"
1256
1257 #: src/compose.c:669
1258 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1259 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Unicode (_UTF-8)"
1260
1261 #: src/compose.c:673
1262 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1263 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-_1)"
1264
1265 #: src/compose.c:675
1266 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1267 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-15)"
1268
1269 #: src/compose.c:677
1270 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
1271 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Západná Európa (Windows-1252)"
1272
1273 #: src/compose.c:681
1274 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1275 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
1276
1277 #: src/compose.c:685
1278 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1279 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/_Pobaltie (ISO-8859-13)"
1280
1281 #: src/compose.c:687
1282 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1283 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Pobaltie (ISO-8859-_4)"
1284
1285 #: src/compose.c:691
1286 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1287 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Grécko (ISO-8859-_7)"
1288
1289 #: src/compose.c:695
1290 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1291 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Hebrejčina (ISO-8859-_8)"
1292
1293 #: src/compose.c:697
1294 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1295 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Hebrejčina (Windows-1255)"
1296
1297 #: src/compose.c:701
1298 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1299 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Turecko (ISO-8859-_9)"
1300
1301 #: src/compose.c:705
1302 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1303 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (ISO-8859-_5)"
1304
1305 #: src/compose.c:707
1306 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1307 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-_R)"
1308
1309 #: src/compose.c:709
1310 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1311 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-U)"
1312
1313 #: src/compose.c:711
1314 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1315 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (Windows-1251)"
1316
1317 #: src/compose.c:715
1318 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1319 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-_JP)"
1320
1321 #: src/compose.c:719
1322 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1323 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
1324
1325 #: src/compose.c:721
1326 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1327 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GBK)"
1328
1329 #: src/compose.c:723
1330 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1331 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Tradičná čínština (_Big5)"
1332
1333 #: src/compose.c:725
1334 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1335 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Tradičná čínština (EUC-_TW)"
1336
1337 #: src/compose.c:729
1338 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1339 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Kórea (EUC-_KR)"
1340
1341 #: src/compose.c:733
1342 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1343 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Thajsko (TIS-620)"
1344
1345 #: src/compose.c:735
1346 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1347 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Thajsko (Windows-874)"
1348
1349 #: src/compose.c:739
1350 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1351 msgstr "/_Nástroje/Zobraziť _mierku"
1352
1353 #: src/compose.c:740 src/messageview.c:294
1354 msgid "/_Tools/_Address book"
1355 msgstr "/_Nástroje/_Adresár"
1356
1357 #: src/compose.c:741
1358 msgid "/_Tools/_Template"
1359 msgstr "/_Nástroje/Ša_blóna"
1360
1361 #: src/compose.c:742 src/mainwindow.c:756 src/messageview.c:319
1362 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1363 msgstr "/_Nástroje/A_kcie"
1364
1365 #: src/compose.c:1438
1366 msgid "Fw: multiple emails"
1367 msgstr "Fw: viacero správ"
1368
1369 #: src/compose.c:1774
1370 msgid "Reply-To:"
1371 msgstr "Odpovedať komu:"
1372
1373 #: src/compose.c:1777 src/compose.c:5016 src/compose.c:5702
1374 #: src/headerview.c:54
1375 msgid "Newsgroups:"
1376 msgstr "Diskusné skupiny:"
1377
1378 #: src/compose.c:1780
1379 msgid "Followup-To:"
1380 msgstr "Followup-To:"
1381
1382 #: src/compose.c:2177
1383 msgid "Quote mark format error."
1384 msgstr "Chyba v úvodzovkách."
1385
1386 #: src/compose.c:2193
1387 msgid "Message reply/forward format error."
1388 msgstr "Chyba formátu odpovede/preposielania."
1389
1390 #: src/compose.c:2734
1391 #, c-format
1392 msgid "File %s is empty."
1393 msgstr "Súbor %s je prázdny."
1394
1395 #: src/compose.c:2738
1396 #, c-format
1397 msgid "Can't read %s."
1398 msgstr "Nedá sa čítať %s."
1399
1400 #: src/compose.c:2765
1401 #, c-format
1402 msgid "Message: %s"
1403 msgstr "Správa: %s"
1404
1405 #: src/compose.c:3549
1406 msgid " [Edited]"
1407 msgstr "[Upravené]"
1408
1409 #: src/compose.c:3555
1410 #, c-format
1411 msgid "%s - Compose message%s"
1412 msgstr "%s - Písanie správy%s"
1413
1414 #: src/compose.c:3558
1415 #, c-format
1416 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1417 msgstr "[bez názvu] - Písanie správy%s"
1418
1419 #: src/compose.c:3583 src/messageview.c:594
1420 msgid ""
1421 "Account for sending mail is not specified.\n"
1422 "Please select a mail account before sending."
1423 msgstr ""
1424 "Nie je určené konto pre odosielanie správ.\n"
1425 "Pred odosielaním prosím zvoľte poštové konto."
1426
1427 #: src/compose.c:3685 src/compose.c:3713 src/compose.c:3740
1428 #: src/prefs_account.c:1011 src/prefs_send.c:335 src/toolbar.c:387
1429 #: src/toolbar.c:434
1430 msgid "Send"
1431 msgstr "Odoslať"
1432
1433 #: src/compose.c:3686
1434 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1435 msgstr "Jediný príjemca je prednastavená adresa CC. Odoslať napriek tomu?"
1436
1437 #: src/compose.c:3687 src/compose.c:3715 src/compose.c:3742 src/compose.c:4137
1438 msgid "+_Send"
1439 msgstr "+_Odoslať"
1440
1441 #: src/compose.c:3714
1442 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1443 msgstr "Jediný príjemca je prednastavená adresa BCC. Odoslať napriek tomu?"
1444
1445 #: src/compose.c:3728
1446 msgid "Recipient is not specified."
1447 msgstr "Nie je určený príjemca."
1448
1449 #: src/compose.c:3741
1450 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1451 msgstr "Predmet je prázdny. Odoslať napriek tomu?"
1452
1453 #: src/compose.c:3767
1454 msgid ""
1455 "Could not queue message for sending:\n"
1456 "\n"
1457 "Charset conversion failed."
1458 msgstr ""
1459 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
1460 "\n"
1461 "Nepodarila sa konverzia kódovania znakov."
1462
1463 #: src/compose.c:3770
1464 msgid ""
1465 "Could not queue message for sending:\n"
1466 "\n"
1467 "Signature failed."
1468 msgstr ""
1469 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
1470 "\n"
1471 "Podpísanie zlyhalo."
1472
1473 #: src/compose.c:3773
1474 #, c-format
1475 msgid ""
1476 "Could not queue message for sending:\n"
1477 "\n"
1478 "%s."
1479 msgstr ""
1480 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
1481 "\n"
1482 "%s."
1483
1484 #: src/compose.c:3775
1485 msgid "Could not queue message for sending."
1486 msgstr "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie."
1487
1488 #: src/compose.c:3790 src/compose.c:3820
1489 msgid ""
1490 "The message was queued but could not be sent.\n"
1491 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1492 msgstr ""
1493 "Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo možné odoslať ju.\n"
1494 "Použite \"Odoslať správy vo fronte\" z hlavného okna pre opätovný pokus."
1495
1496 #: src/compose.c:4134
1497 #, c-format
1498 msgid ""
1499 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1500 "to the specified %s charset.\n"
1501 "Send it as %s?"
1502 msgstr ""
1503 "Nedá sa zmeniť kódovanie správy zo zadaného\n"
1504 "kódovania na %s.\n"
1505 "Odoslať správu v kódovaní %s?"
1506
1507 #: src/compose.c:4187
1508 #, c-format
1509 msgid ""
1510 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1511 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1512 "\n"
1513 "Send it anyway?"
1514 msgstr ""
1515 "Riadok %d prekračuje limit dĺžky riadku (998 bajtov).\n"
1516 "Obsah správy môže byť počas prenosu k adresátovi znehodnotený.\n"
1517 "\n"
1518 "Odoslať aj napriek tomu?"
1519
1520 #: src/compose.c:4367
1521 msgid "No account for sending mails available!"
1522 msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie správ!"
1523
1524 #: src/compose.c:4377
1525 msgid "No account for posting news available!"
1526 msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie news článkov!"
1527
1528 #: src/compose.c:5099 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:211
1529 msgid "From:"
1530 msgstr "Od:"
1531
1532 #: src/compose.c:5150
1533 msgid "Mime type"
1534 msgstr "Mime typ"
1535
1536 #: src/compose.c:5156 src/compose.c:5387 src/mimeview.c:198
1537 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:330 src/prefs_summary_column.c:86
1538 #: src/summaryview.c:471
1539 msgid "Size"
1540 msgstr "Veľkosť"
1541
1542 #: src/compose.c:5216
1543 msgid "Save Message to "
1544 msgstr "Uložiť správu do "
1545
1546 #: src/compose.c:5238 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:479
1547 #: src/editvcard.c:202 src/export.c:195 src/import.c:200 src/importmutt.c:242
1548 #: src/importpine.c:242 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:157
1549 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:347 src/prefs_account.c:1424
1550 #: src/prefs_account.c:1519 src/prefs_account.c:1919 src/prefs_spelling.c:244
1551 msgid "_Browse"
1552 msgstr "_Prehliadať"
1553
1554 #: src/compose.c:5386 src/compose.c:6443
1555 msgid "MIME type"
1556 msgstr "MIME typ"
1557
1558 #: src/compose.c:5451 src/prefs_account.c:1670 src/prefs_customheader.c:201
1559 #: src/prefs_matcher.c:154
1560 msgid "Header"
1561 msgstr "Hlavička"
1562
1563 #: src/compose.c:5453
1564 msgid "Attachments"
1565 msgstr "Prílohy"
1566
1567 #: src/compose.c:5455
1568 msgid "Others"
1569 msgstr "Ostatné"
1570
1571 #: src/compose.c:5470 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:209
1572 #: src/summary_search.c:225
1573 msgid "Subject:"
1574 msgstr "Predmet:"
1575
1576 #: src/compose.c:5656 src/exphtmldlg.c:462 src/gtk/colorlabel.c:294
1577 #: src/gtk/gtkaspell.c:1617 src/gtk/gtkaspell.c:2280 src/prefs_account.c:637
1578 #: src/summaryview.c:4453
1579 msgid "None"
1580 msgstr "Žiadna"
1581
1582 #: src/compose.c:5666
1583 #, c-format
1584 msgid ""
1585 "Spell checker could not be started.\n"
1586 "%s"
1587 msgstr ""
1588 "Pravopisná kontrola sa nedá spustiť.\n"
1589 "%s"
1590
1591 #: src/compose.c:5901
1592 #, c-format
1593 msgid ""
1594 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
1595 "encrypt this message."
1596 msgstr ""
1597 "Systém súkromia '%s' sa nedá načítať. Nebude možné podpísať, ani zašifrovať "
1598 "túto správu."
1599
1600 #: src/compose.c:6334
1601 msgid "Invalid MIME type."
1602 msgstr "Neplatný MIME typ."
1603
1604 #: src/compose.c:6352
1605 msgid "File doesn't exist or is empty."
1606 msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
1607
1608 #: src/compose.c:6425
1609 msgid "Properties"
1610 msgstr "Vlastnosti"
1611
1612 #: src/compose.c:6476
1613 msgid "Encoding"
1614 msgstr "Kódová stránka"
1615
1616 #: src/compose.c:6501
1617 msgid "Path"
1618 msgstr "Cesta"
1619
1620 #: src/compose.c:6502 src/prefs_toolbar.c:1068
1621 msgid "File name"
1622 msgstr "Názov súboru"
1623
1624 #: src/compose.c:6686
1625 #, c-format
1626 msgid ""
1627 "The external editor is still working.\n"
1628 "Force terminating the process?\n"
1629 "process group id: %d"
1630 msgstr ""
1631 "Externý editor je ešte stále aktívny.\n"
1632 "Ukončiť ho násilne?\n"
1633 "skupinový ID procesu: %d"
1634
1635 #: src/compose.c:6728
1636 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1637 msgstr "Písanie správy: vstup z monitorovacieho procesu\n"
1638
1639 #: src/compose.c:7013
1640 #, c-format
1641 msgid ""
1642 "Could not queue message:\n"
1643 "\n"
1644 "%s."
1645 msgstr ""
1646 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
1647 "\n"
1648 "%s"
1649
1650 #: src/compose.c:7101
1651 msgid "Could not save draft."
1652 msgstr "Koncept sa nedá uložiť."
1653
1654 #: src/compose.c:7177 src/compose.c:7200
1655 msgid "Select file"
1656 msgstr "Zvoľte súbor"
1657
1658 #: src/compose.c:7213
1659 #, c-format
1660 msgid "File '%s' could not be read."
1661 msgstr "Súbor `%s' sa nedá čítať."
1662
1663 #: src/compose.c:7215
1664 #, c-format
1665 msgid ""
1666 "File '%s' contained invalid characters\n"
1667 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1668 msgstr ""
1669 "Súbor `%s' obsahuje neplatné znaky pre\n"
1670 "súčasné kódovanie, vloženie môže byť nepresné."
1671
1672 #: src/compose.c:7263
1673 msgid "Discard message"
1674 msgstr "Zrušiť správu"
1675
1676 #: src/compose.c:7264
1677 msgid "This message has been modified. Discard it?"
1678 msgstr "Táto správa bola zmenená. Zahodiť zmeny?"
1679
1680 #: src/compose.c:7265
1681 msgid "_Discard"
1682 msgstr "_Zahodiť"
1683
1684 #: src/compose.c:7265
1685 msgid "_Save to Drafts"
1686 msgstr "Uložiť medzi _koncepty"
1687
1688 #: src/compose.c:7309
1689 #, c-format
1690 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
1691 msgstr "Chcete použiť šablónu '%s' ?"
1692
1693 #: src/compose.c:7311
1694 msgid "Apply template"
1695 msgstr "Použiť šablónu"
1696
1697 #: src/compose.c:7312
1698 msgid "_Replace"
1699 msgstr "_Nahradiť"
1700
1701 #: src/compose.c:7312
1702 msgid "_Insert"
1703 msgstr "_Vložiť"
1704
1705 #: src/crash.c:142
1706 #, c-format
1707 msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
1708 msgstr "Proces Sylpheed-Claws (%ld) prijal signál %ld"
1709
1710 #: src/crash.c:188
1711 msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
1712 msgstr "Sylpheed-Claws havaroval"
1713
1714 #: src/crash.c:204
1715 #, c-format
1716 msgid ""
1717 "%s.\n"
1718 "Please file a bug report and include the information below."
1719 msgstr ""
1720 "%s.\n"
1721 "Prosím vyplňte správu o chybe a pridajte údaje uvedené nižšie."
1722
1723 #: src/crash.c:209
1724 msgid "Debug log"
1725 msgstr "Ladiaci záznam"
1726
1727 #: src/crash.c:246
1728 msgid "Close"
1729 msgstr "Zavrieť"
1730
1731 #: src/crash.c:251
1732 msgid "Save..."
1733 msgstr "Uložiť..."
1734
1735 #: src/crash.c:256
1736 msgid "Create bug report"
1737 msgstr "Vytvoriť správu o chybe"
1738
1739 #: src/crash.c:303
1740 msgid "Save crash information"
1741 msgstr "Uložiť informácie o havárii"
1742
1743 #: src/editaddress.c:153
1744 msgid "Add New Person"
1745 msgstr "Pridať kontakt"
1746
1747 #: src/editaddress.c:154
1748 msgid "Edit Person Details"
1749 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
1750
1751 #: src/editaddress.c:316
1752 msgid "An Email address must be supplied."
1753 msgstr "Musíte zadať e-mailovú adresu."
1754
1755 #: src/editaddress.c:490
1756 msgid "A Name and Value must be supplied."
1757 msgstr "Musíte zadať názov a hodnotu."
1758
1759 #: src/editaddress.c:560
1760 msgid "Edit Person Data"
1761 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
1762
1763 #: src/editaddress.c:671 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:799
1764 #: src/ldif.c:858
1765 msgid "Display Name"
1766 msgstr "Zobraziť meno"
1767
1768 #: src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:681 src/ldif.c:866
1769 msgid "Last Name"
1770 msgstr "Priezvisko"
1771
1772 #: src/editaddress.c:678 src/editaddress.c:680 src/ldif.c:862
1773 msgid "First Name"
1774 msgstr "Krstné meno"
1775
1776 #: src/editaddress.c:683
1777 msgid "Nickname"
1778 msgstr "Prezývka"
1779
1780 #: src/editaddress.c:760 src/editaddress.c:816
1781 msgid "Alias"
1782 msgstr "Alias"
1783
1784 #: src/editaddress.c:954 src/editaddress.c:1011 src/prefs_customheader.c:218
1785 #: src/prefs_matcher.c:490
1786 msgid "Value"
1787 msgstr "Hodnota"
1788
1789 #: src/editaddress.c:1070
1790 msgid "User Data"
1791 msgstr "Údaje o používateľovi"
1792
1793 #: src/editaddress.c:1071
1794 msgid "Email Addresses"
1795 msgstr "E-mailové adresy"
1796
1797 #: src/editaddress.c:1072
1798 msgid "Other Attributes"
1799 msgstr "Ďalšie atribúty"
1800
1801 #: src/editbook.c:113
1802 msgid "File appears to be Ok."
1803 msgstr "Súbor je v poriadku."
1804
1805 #: src/editbook.c:116
1806 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1807 msgstr "Súbor nemá platný formát adresára."
1808
1809 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
1810 msgid "Could not read file."
1811 msgstr "Súbor sa nedá čítať."
1812
1813 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
1814 msgid "Edit Addressbook"
1815 msgstr "Upraviť adresár"
1816
1817 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
1818 msgid " Check File "
1819 msgstr "Testovať súbor"
1820
1821 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
1822 #: src/importmutt.c:235 src/importpine.c:235 src/prefs_account.c:1887
1823 msgid "File"
1824 msgstr "Súbor"
1825
1826 #: src/editbook.c:285
1827 msgid "Add New Addressbook"
1828 msgstr "Pridať nový adresár"
1829
1830 #: src/editgroup.c:103
1831 msgid "A Group Name must be supplied."
1832 msgstr "Musíte zadať názov skupiny."
1833
1834 #: src/editgroup.c:286
1835 msgid "Edit Group Data"
1836 msgstr "Upraviť údaje skupiny"
1837
1838 #: src/editgroup.c:314 src/exporthtml.c:635
1839 msgid "Group Name"
1840 msgstr "Názov skupiny"
1841
1842 #: src/editgroup.c:333
1843 msgid "Addresses in Group"
1844 msgstr "Adresy v skupine"
1845
1846 #: src/editgroup.c:335
1847 msgid " -> "
1848 msgstr " -> "
1849
1850 #: src/editgroup.c:362
1851 msgid " <- "
1852 msgstr " <- "
1853
1854 #: src/editgroup.c:364
1855 msgid "Available Addresses"
1856 msgstr "Dostupné adresy"
1857
1858 #: src/editgroup.c:425
1859 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
1860 msgstr "E-mailové adresy môžte presúvať z alebo do skupiny pomocou tlačítok so šípkami"
1861
1862 #: src/editgroup.c:473
1863 msgid "Edit Group Details"
1864 msgstr "Upraviť detaily skupiny"
1865
1866 #: src/editgroup.c:476
1867 msgid "Add New Group"
1868 msgstr "Pridať novú skupinu"
1869
1870 #: src/editgroup.c:526
1871 msgid "Edit folder"
1872 msgstr "Upraviť priečinok"
1873
1874 #: src/editgroup.c:526
1875 msgid "Input the new name of folder:"
1876 msgstr "Zadajte nový názov priečinka:"
1877
1878 #: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:532 src/imap_gtk.c:133 src/mh_gtk.c:127
1879 msgid "New folder"
1880 msgstr "Nový priečinok"
1881
1882 #: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:533 src/mh_gtk.c:128
1883 msgid "Input the name of new folder:"
1884 msgstr "Zadajte názov nového priečinka:"
1885
1886 #: src/editjpilot.c:200
1887 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1888 msgstr "Súbor nemá JPilot formát."
1889
1890 #: src/editjpilot.c:212
1891 msgid "Select JPilot File"
1892 msgstr "Vyberte súbor JPilot"
1893
1894 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
1895 msgid "Edit JPilot Entry"
1896 msgstr "Upraviť záznam JPilot"
1897
1898 #: src/editjpilot.c:294
1899 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1900 msgstr "Ďalšie e-mailové adresy"
1901
1902 #: src/editjpilot.c:385
1903 msgid "Add New JPilot Entry"
1904 msgstr "Pridať nový záznam JPilot"
1905
1906 #: src/editldap_basedn.c:143
1907 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1908 msgstr "Úprava LDAP - Zvoľte bázu pre vyhľadávanie"
1909
1910 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:413
1911 msgid "Hostname"
1912 msgstr "Názov počítača"
1913
1914 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:432 src/ssl_manager.c:107
1915 msgid "Port"
1916 msgstr "Port"
1917
1918 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:461
1919 msgid "Search Base"
1920 msgstr "Báza pre vyhľadávanie"
1921
1922 #: src/editldap_basedn.c:204
1923 msgid "Available Search Base(s)"
1924 msgstr "Dostupné bázy"
1925
1926 #: src/editldap_basedn.c:294
1927 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1928 msgstr "Nemôžem načítať bázy pre vyhľadávanie zo servera - prosím zadajte ručne"
1929
1930 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:267
1931 msgid "Could not connect to server"
1932 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru"
1933
1934 #: src/editldap.c:148
1935 msgid "A Name must be supplied."
1936 msgstr "Musíte zadať názov."
1937
1938 #: src/editldap.c:160
1939 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1940 msgstr "Musíte zadať názov serveru."
1941
1942 #: src/editldap.c:173
1943 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1944 msgstr "Musíte zadať aspoň jeden vyhľadávací atribút LDAP."
1945
1946 #: src/editldap.c:264
1947 msgid "Connected successfully to server"
1948 msgstr "Pripojený k serveru"
1949
1950 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:967
1951 msgid "Edit LDAP Server"
1952 msgstr "Upraviť LDAP server"
1953
1954 #: src/editldap.c:408
1955 msgid "A name that you wish to call the server."
1956 msgstr "Názov, ktorý chcete priradiť serveru."
1957
1958 #: src/editldap.c:423
1959 msgid ""
1960 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1961 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1962 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1963 "computer as Sylpheed-Claws."
1964 msgstr ""
1965 "Toto je názov serveru. Napríklad, \"ldap.mojadomena.sk\" môže byť vhodné pre "
1966 "organizáciu \"mojadomena.sk\". Môžete tu použiť aj IP adresu. Môžete zadať "
1967 "\"localhost\", ak požadovaný LDAP server beží na rovnakom počítači ako "
1968 "Sylpheed-Claws."
1969
1970 #: src/editldap.c:447
1971 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1972 msgstr ""
1973 "Toto je číslo portu, na ktorom server počúva. Implicitne je nastavený port "
1974 "389."
1975
1976 #: src/editldap.c:451
1977 msgid " Check Server "
1978 msgstr "Overiť server"
1979
1980 #: src/editldap.c:456
1981 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1982 msgstr "Stlačte toto tlačítko pre skúšku pripojenia k serveru."
1983
1984 #: src/editldap.c:471
1985 msgid ""
1986 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1987 "Examples include:\n"
1988 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1989 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1990 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1991 msgstr ""
1992 "Tu zadávate názov priečinku, ktorý sa na serveri má prehľadať. Napríklad:\n"
1993 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1994 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1995 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1996
1997 #: src/editldap.c:484
1998 msgid ""
1999 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2000 "server."
2001 msgstr "Stlačte toto tlačítko pre vyhľadanie názvov dostupných priečinkov na serveri."
2002
2003 #: src/editldap.c:535
2004 msgid "Search Attributes"
2005 msgstr "Vyhľadávacie atribúty"
2006
2007 #: src/editldap.c:545
2008 msgid ""
2009 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2010 "find a name or address."
2011 msgstr ""
2012 "Zoznam atribútov LDAP, ktoré by mali byť prehľadávané pri hľadaní mena alebo "
2013 "adresy."
2014
2015 #: src/editldap.c:549
2016 msgid " Defaults "
2017 msgstr " Štandardné "
2018
2019 #: src/editldap.c:554
2020 msgid ""
2021 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2022 "names and addresses during a name or address search process."
2023 msgstr ""
2024 "Toto nastaví názvy atribútov naspäť na prednastavenú hodnotu, ktorá by mala "
2025 "nájsť najviac mien a atribútov počas vyhľadávania."
2026
2027 #: src/editldap.c:561
2028 msgid "Max Query Age (secs)"
2029 msgstr "Max. trvanie požiadavky (v sekundách)"
2030
2031 #: src/editldap.c:577
2032 msgid ""
2033 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2034 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2035 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2036 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2037 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2038 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2039 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2040 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2041 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2042 "more memory to cache results."
2043 msgstr ""
2044 "Tu sa nastavuje doba (v sekundach), počas ktorej je výsledok vyhľadávania "
2045 "platný pre dopĺňanie adresy. Výsledky sú počas tejto doby uložené v pamäti, "
2046 "po jej uplynutí sa vymažú. Toto by malo zlepšiť čas odozvy pri nasledujúcich "
2047 "vyhľadávaniach rovnakého mena alebo adresy. Prednastavená hodnota 600 sekúnd "
2048 "(10 minút) by mala byť dostačujúca pre väčšinu serverov. Vyššia hodnota "
2049 "zlepší čas odozvy pri vyhľadávaní na pomalých serveroch za cenu väčšej "
2050 "spotreby pamäte."
2051
2052 #: src/editldap.c:595
2053 msgid "Include server in dynamic search"
2054 msgstr "Zahrnúť server v dynamickom vyhľadávaní"
2055
2056 #: src/editldap.c:601
2057 msgid ""
2058 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2059 "address completion."
2060 msgstr ""
2061 "Zvoľte túto možnosť pre zahrnutie tohoto serveru do dynamického vyhľadávania "
2062 "pri použití dopĺňania adries."
2063
2064 #: src/editldap.c:608
2065 msgid "Match names 'containing' search term"
2066 msgstr "Vyhľadať mená obsahujúce reťazec"
2067
2068 #: src/editldap.c:614
2069 msgid ""
2070 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2071 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2072 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2073 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2074 "searches against other address interfaces."
2075 msgstr ""
2076 "Mená a adresy môžete vyhľadať buď použitím výrazov \"začína\" alebo "
2077 "\"obsahuje\". Zvoľte túto možnosť pre vyhľadanie pomocou výrazu \"obsahuje"
2078 "\". Toto zvyčajne zaberie viac času. Kvôli lepšiemu výkonu používa "
2079 "dokončovanie adries výraz \"začína\" pre všetky ostatné vyhľadávania."
2080
2081 #: src/editldap.c:669
2082 msgid "Bind DN"
2083 msgstr "Priradiť DN"
2084
2085 #: src/editldap.c:679
2086 msgid ""
2087 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2088 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2089 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2090 "performing a search."
2091 msgstr ""
2092 "Názov účtu LDAP, ktorý bude použitý pre spojenie so serverom. Toto je "
2093 "väčšinou potrebné len pre chránené servery. Meno je väčšinou v tvare "
2094 "\"cn=meno,dc=sylpheed,dc=com\". Pri vyhľadávaní sa toto pole väčšinou "
2095 "necháva prázdne."
2096
2097 #: src/editldap.c:687
2098 msgid "Bind Password"
2099 msgstr "Bind heslo"
2100
2101 #: src/editldap.c:698
2102 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2103 msgstr "Heslo, ktoré bude použité pri pripájaní sa ako \"Bind DN\" používateľ."
2104
2105 #: src/editldap.c:704
2106 msgid "Timeout (secs)"
2107 msgstr "Timeout (v sekundách)"
2108
2109 #: src/editldap.c:719
2110 msgid "The timeout period in seconds."
2111 msgstr "Časový limit v sekundách."
2112
2113 #: src/editldap.c:723
2114 msgid "Maximum Entries"
2115 msgstr "Maximum záznamov"
2116
2117 #: src/editldap.c:738
2118 msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2119 msgstr "Najväčší počet vrátených výsledkov vyhľadávania."
2120
2121 #: src/editldap.c:754 src/prefs_account.c:1007
2122 msgid "Basic"
2123 msgstr "Základné"
2124
2125 #: src/editldap.c:755
2126 msgid "Search"
2127 msgstr "Hľadať"
2128
2129 #: src/editldap.c:756 src/gtk/quicksearch.c:386
2130 msgid "Extended"
2131 msgstr "Rozšírené"
2132
2133 #: src/editldap.c:972
2134 msgid "Add New LDAP Server"
2135 msgstr "Pridať nový LDAP server"
2136
2137 #: src/editvcard.c:104
2138 msgid "File does not appear to be vCard format."
2139 msgstr "Súbor nie je vo formáte vCard."
2140
2141 #: src/editvcard.c:116
2142 msgid "Select vCard File"
2143 msgstr "Vyberte súbor vCard"
2144
2145 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2146 msgid "Edit vCard Entry"
2147 msgstr "Upraviť vCard záznam"
2148
2149 #: src/editvcard.c:271
2150 msgid "Add New vCard Entry"
2151 msgstr "Pridať nový vCard záznam"
2152
2153 #: src/exphtmldlg.c:112
2154 msgid "Please specify output directory and file to create."
2155 msgstr "Prosím zadajte názov výstupného priečinku a súboru."
2156
2157 #: src/exphtmldlg.c:115
2158 msgid "Select stylesheet and formatting."
2159 msgstr "Vyberte stylesheet a formátovanie."
2160
2161 #: src/exphtmldlg.c:118 src/expldifdlg.c:117
2162 msgid "File exported successfully."
2163 msgstr "Súbor bol úspešne exportovaný."
2164
2165 #: src/exphtmldlg.c:183
2166 #, c-format
2167 msgid ""
2168 "HTML Output Directory '%s'\n"
2169 "does not exist. OK to create new directory?"
2170 msgstr ""
2171 "Priečinok '%s' pre výstup HTML\n"
2172 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
2173
2174 #: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:193
2175 msgid "Create Directory"
2176 msgstr "Vytvoriť priečinok"
2177
2178 #: src/exphtmldlg.c:195
2179 #, c-format
2180 msgid ""
2181 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2182 "%s"
2183 msgstr ""
2184 "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok pre HTML výstup:\n"
2185 "%s"
2186
2187 #: src/exphtmldlg.c:197 src/expldifdlg.c:204
2188 msgid "Failed to Create Directory"
2189 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok"
2190
2191 #: src/exphtmldlg.c:244
2192 msgid "Error creating HTML file"
2193 msgstr "Chyba pri vytváraní HTML súboru"
2194
2195 #: src/exphtmldlg.c:330
2196 msgid "Select HTML output file"
2197 msgstr "Zvoľte výstupný súbor HTML"
2198
2199 #: src/exphtmldlg.c:394
2200 msgid "HTML Output File"
2201 msgstr "Výstupný súbor HTML"
2202
2203 #: src/exphtmldlg.c:403 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:202 src/import.c:207
2204 #: src/importldif.c:682
2205 msgid "B_rowse"
2206 msgstr "P_rehliadať"
2207
2208 #: src/exphtmldlg.c:455
2209 msgid "Stylesheet"
2210 msgstr "Stylesheet"
2211
2212 #: src/exphtmldlg.c:468 src/prefs_summaries.c:349 src/prefs_summaries.c:690
2213 msgid "Default"
2214 msgstr "Štandardné"
2215
2216 #: src/exphtmldlg.c:474 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:130
2217 msgid "Full"
2218 msgstr "Plné"
2219
2220 #: src/exphtmldlg.c:480
2221 msgid "Custom"
2222 msgstr "Vlastné"
2223
2224 #: src/exphtmldlg.c:486
2225 msgid "Custom-2"
2226 msgstr "Vlastné-2"
2227
2228 #: src/exphtmldlg.c:492
2229 msgid "Custom-3"
2230 msgstr "Vlastné-3"
2231
2232 #: src/exphtmldlg.c:498
2233 msgid "Custom-4"
2234 msgstr "Vlastné-4"
2235
2236 #: src/exphtmldlg.c:512
2237 msgid "Full Name Format"
2238 msgstr "Formát celého mena"
2239
2240 #: src/exphtmldlg.c:519
2241 msgid "First Name, Last Name"
2242 msgstr "Krstné meno, priezvisko"
2243
2244 #: src/exphtmldlg.c:525
2245 msgid "Last Name, First Name"
2246 msgstr "Priezvisko, krstné meno"
2247
2248 #: src/exphtmldlg.c:539
2249 msgid "Color Banding"
2250 msgstr "Farebné značenie"
2251
2252 #: src/exphtmldlg.c:545
2253 msgid "Format Email Links"
2254 msgstr "Formátovať e-mailové linky"
2255
2256 #: src/exphtmldlg.c:551
2257 msgid "Format User Attributes"
2258 msgstr "Formátovať používateľské atribúty"
2259
2260 #: src/exphtmldlg.c:606 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
2261 msgid "File Name :"
2262 msgstr "Názov súboru :"
2263
2264 #: src/exphtmldlg.c:616
2265 msgid "Open with Web Browser"
2266 msgstr "Otvoriť vo webovom prehliadači"
2267
2268 #: src/exphtmldlg.c:648
2269 msgid "Export Address Book to HTML File"
2270 msgstr "Exportovať adresár do HTML"
2271
2272 #: src/exphtmldlg.c:714 src/expldifdlg.c:736 src/importldif.c:1027
2273 msgid "File Info"
2274 msgstr "Údaje o súbore"
2275
2276 #: src/exphtmldlg.c:715
2277 msgid "Format"
2278 msgstr "Formát"
2279
2280 #: src/expldifdlg.c:111
2281 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2282 msgstr "Prosím zvoľte výstupný priečinok a súbor LDIF."
2283
2284 #: src/expldifdlg.c:114
2285 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2286 msgstr "Zadajte parametre na formátovanie odlíšeného názvu."
2287
2288 #: src/expldifdlg.c:190
2289 #, c-format
2290 msgid ""
2291 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2292 "does not exist. OK to create new directory?"
2293 msgstr ""
2294 "Výstupný priečinok LDIF '%s'\n"
2295 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
2296
2297 #: src/expldifdlg.c:202
2298 #, c-format
2299 msgid ""
2300 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2301 "%s"
2302 msgstr ""
2303 "Nemôžem vytvoriť výstupný priečinok LDIF:\n"
2304 "%s"
2305
2306 #: src/expldifdlg.c:247
2307 msgid "Suffix was not supplied"
2308 msgstr "Nebola zadaná prípona"
2309
2310 #: src/expldifdlg.c:249
2311 msgid ""
2312 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2313 "you wish to proceed without a suffix?"
2314 msgstr ""
2315 "Prípona je potrebná, ak sa data majú používať na serveri LDAP. Naozaj si "
2316 "prajete pokračovať bez prípony?"
2317
2318 #: src/expldifdlg.c:267
2319 msgid "Error creating LDIF file"
2320 msgstr "Chyba pri vytváraní súboru LDIF"
2321
2322 #: src/expldifdlg.c:342
2323 msgid "Select LDIF output file"
2324 msgstr "Zvoľte výstupný súbor LDIF"
2325
2326 #: src/expldifdlg.c:406
2327 msgid "LDIF Output File"
2328 msgstr "Výstupný súbor LDIF"
2329
2330 #: src/expldifdlg.c:467
2331 msgid "Suffix"
2332 msgstr "Prípona"
2333
2334 #: src/expldifdlg.c:479
2335 msgid ""
2336 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2337 "entry. Examples include:\n"
2338 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2339 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2340 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2341 msgstr ""
2342 "Prípona je použitá pre vytvorenie \"Distinguished Name\" (alebo DN) pre "
2343 "položku LDAP. Napríklad:\n"
2344 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2345 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2346 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2347
2348 #: src/expldifdlg.c:488
2349 msgid "Relative DN"
2350 msgstr "Relatívne DN"
2351
2352 #: src/expldifdlg.c:495
2353 msgid "Unique ID"
2354 msgstr "Jedinečné ID"
2355
2356 #: src/expldifdlg.c:503
2357 msgid ""
2358 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2359 "to:\n"
2360 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2361 msgstr ""
2362 "Jedinečné ID tohoto adresáru sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2363 "približne takto:\n"
2364 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2365
2366 #: src/expldifdlg.c:516
2367 msgid ""
2368 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2369 "similar to:\n"
2370 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2371 msgstr ""
2372 "Zobrazované meno tohoto adresáru sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2373 "takto:\n"
2374 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2375
2376 #: src/expldifdlg.c:529
2377 msgid ""
2378 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
2379 "formatted similar to:\n"
2380 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2381 msgstr ""
2382 "Prvá e-mailová adresa každého kontaktu sa použije na vytvorenie DN "
2383 "formátovaného takto:\n"
2384 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2385
2386 #: src/expldifdlg.c:543
2387 msgid ""
2388 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2389 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2390 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2391 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2392 "available RDN options that will be used to create the DN."
2393 msgstr ""
2394 "Súbor LDIF obsahuje viacero záznamov, ktoré sú zväčša zasielané na server "
2395 "LDAP. Každý záznam v súbore je odlíšený pomocou \"Distinguished Name\" (DN). "
2396 "Prípona je pridaná k \"Relative Distinguished Name\" (RDN), a spolu tvoria "
2397 "DN. Prosím vyberte jednu z možností RDN, ktorá bude použitá na vytvorenie DN."
2398
2399 #: src/expldifdlg.c:556
2400 msgid "Use DN attribute if present in data"
2401 msgstr "Použiť atribút DN ak sa nachádza v údajoch"
2402
2403 #: src/expldifdlg.c:563
2404 msgid ""
2405 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2406 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2407 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2408 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2409 msgstr ""
2410 "Adresár môže obsahovať záznamy, ktoré boli predtým importované zo súboru "
2411 "LDIF. Atribút \"Distinguished Name\" (DN), ak sa nachádza medzi údajmi v "
2412 "adresári, môže byť použitý v exportovanom súbore LDIF. v prípade, že sa "
2413 "atribút DN nenájde, bude použité vyššie zvolené RDN."
2414
2415 #: src/expldifdlg.c:574
2416 msgid "Exclude record if no Email Address"
2417 msgstr "Nezahrnúť záznam ak neexistuje e-mailová adresa"
2418
2419 #: src/expldifdlg.c:581
2420 msgid ""
2421 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
2422 "option to ignore these records."
2423 msgstr ""
2424 "Adresár môže obsahovať záznamy bez e-mailových adries. Zvoľte túto možnosť, "
2425 "ak si prajete takéto záznamy ignorovať."
2426
2427 #: src/expldifdlg.c:669
2428 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2429 msgstr "Exportovať adresár do súboru LDIF"
2430
2431 #: src/expldifdlg.c:737
2432 msgid "Distguished Name"
2433 msgstr "Distguished Name"
2434
2435 #: src/export.c:143 src/summaryview.c:5725
2436 msgid "Export to mbox file"
2437 msgstr "Exportovať do súboru mbox"
2438
2439 #: src/export.c:162
2440 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
2441 msgstr "Zvoľte priečinok pre export, a zadajte mbox súbor."
2442
2443 #: src/export.c:173
2444 msgid "Source folder:"
2445 msgstr "Zdrojový priečinok:"
2446
2447 #: src/export.c:179 src/import.c:179
2448 msgid "Mbox file:"
2449 msgstr "Súbor mbox:"
2450
2451 #: src/export.c:242
2452 msgid "Select exporting file"
2453 msgstr "Zvoľte súbor pre export"
2454
2455 #: src/exporthtml.c:805
2456 msgid "Full Name"
2457 msgstr "Celé meno"
2458
2459 #: src/exporthtml.c:809 src/importldif.c:1028
2460 msgid "Attributes"
2461 msgstr "Atribúty"
2462
2463 #: src/exporthtml.c:1010
2464 msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
2465 msgstr "Adresár Sylpheed-Claws"
2466
2467 #: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
2468 msgid "Name already exists but is not a directory."
2469 msgstr "Názov už existuje, ale nie je to priečinok."
2470
2471 #: src/exporthtml.c:1127 src/exportldif.c:604
2472 msgid "No permissions to create directory."
2473 msgstr "Nemáte práva na vytvorenie tohoto priečinku."
2474
2475 #: src/exporthtml.c:1130 src/exportldif.c:607
2476 msgid "Name is too long."
2477 msgstr "Názov je príliš dlhý."
2478
2479 #: src/exporthtml.c:1133 src/exportldif.c:610
2480 msgid "Not specified."
2481 msgstr "Nie je určený."
2482
2483 #: src/folder.c:1219 src/foldersel.c:350
2484 msgid "Inbox"
2485 msgstr "Prijaté"
2486
2487 #: src/folder.c:1223 src/foldersel.c:354
2488 msgid "Sent"
2489 msgstr "Odoslané"
2490
2491 #: src/folder.c:1227 src/foldersel.c:358
2492 msgid "Queue"
2493 msgstr "Na odoslanie"
2494
2495 #: src/folder.c:1231 src/foldersel.c:362 src/toolbar.c:362 src/toolbar.c:395
2496 #: src/toolbar.c:483
2497 msgid "Trash"
2498 msgstr "Odpadkový kôš"
2499
2500 #: src/folder.c:1235 src/foldersel.c:366
2501 msgid "Drafts"
2502 msgstr "Koncepty"
2503
2504 #: src/folder.c:1504
2505 #, c-format
2506 msgid "Processing (%s)...\n"
2507 msgstr "Spracúvam (%s)...\n"
2508
2509 #: src/folder.c:1851 src/inc.c:624
2510 msgid "Filtering messages...\n"
2511 msgstr "Filtrujem správy...\n"
2512
2513 #: src/folder.c:2332
2514 #, c-format
2515 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
2516 msgstr "Vyberám všetky správy z %s ...\n"
2517
2518 #: src/folder.c:2620
2519 #, c-format
2520 msgid "Moving %s to %s...\n"
2521 msgstr "Presúvam %s do %s...\n"
2522
2523 #: src/folder.c:3528
2524 msgid "Processing messages..."
2525 msgstr "Spracúvam správy..."
2526
2527 #: src/foldersel.c:218
2528 msgid "Select folder"
2529 msgstr "Zvoľte priečinok"
2530
2531 #: src/foldersel.c:534 src/imap_gtk.c:137 src/mh_gtk.c:129
2532 msgid "NewFolder"
2533 msgstr "Nový Priečinok"
2534
2535 #: src/foldersel.c:542 src/imap_gtk.c:143 src/mh_gtk.c:135 src/mh_gtk.c:238
2536 #, c-format
2537 msgid "'%c' can't be included in folder name."
2538 msgstr "Názov priečinka nemôže obsahovať '%c'."
2539
2540 #: src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:153 src/imap_gtk.c:202 src/mh_gtk.c:145
2541 #: src/mh_gtk.c:245
2542 #, c-format
2543 msgid "The folder '%s' already exists."
2544 msgstr "Priečinok '%s' už existuje."
2545
2546 #: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:159 src/mh_gtk.c:151
2547 #, c-format
2548 msgid "Can't create the folder '%s'."
2549 msgstr "Nedá sa vytvoriť priečinok '%s'."
2550
2551 #: src/folderview.c:281
2552 msgid "/Mark all re_ad"
2553 msgstr "/Označiť _všetky ako prečítané"
2554
2555 #: src/folderview.c:282
2556 msgid "/_Search folder..."
2557 msgstr "/_Prehľadať priečinok..."
2558
2559 #: src/folderview.c:284
2560 msgid "/Process_ing..."
2561 msgstr "/_Spracovanie..."
2562
2563 #: src/folderview.c:288
2564 msgid "/------"
2565 msgstr "/------"
2566
2567 #: src/folderview.c:289
2568 msgid "/Empty _trash..."
2569 msgstr "/V_yprázdniť kôš..."
2570
2571 #: src/folderview.c:431 src/gtk/icon_legend.c:59 src/prefs_actions.c:440
2572 #: src/prefs_filtering_action.c:579 src/prefs_folder_column.c:80
2573 #: src/prefs_matcher.c:726
2574 msgid "New"
2575 msgstr "Nový"
2576
2577 #: src/folderview.c:432 src/gtk/icon_legend.c:60 src/prefs_folder_column.c:81
2578 msgid "Unread"
2579 msgstr "Neprečítané"
2580
2581 #: src/folderview.c:433 src/summaryview.c:472
2582 msgid "#"
2583 msgstr "#"
2584
2585 #: src/folderview.c:663
2586 msgid "Setting folder info..."
2587 msgstr "Nastavujem informácie o priečinku..."
2588
2589 #: src/folderview.c:716
2590 msgid "Mark all as read"
2591 msgstr "Označiť všetky ako prečítané"
2592
2593 #: src/folderview.c:717
2594 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
2595 msgstr "Naozaj chcete označiť všetky správy v tomto priečinku ako prečítané ?"
2596
2597 #: src/folderview.c:940 src/mainwindow.c:3244 src/setup.c:90
2598 #, c-format
2599 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2600 msgstr "Prehľadávam priečinok %s%c%s ..."
2601
2602 #: src/folderview.c:944 src/mainwindow.c:3249 src/setup.c:95
2603 #, c-format
2604 msgid "Scanning folder %s ..."
2605 msgstr "Prehľadávam priečinok %s ..."
2606
2607 #: src/folderview.c:962
2608 msgid "Rebuild folder tree"
2609 msgstr "Obnoviť strom priečinkov"
2610
2611 #: src/folderview.c:963
2612 msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
2613 msgstr ""
2614 "Obnovenie stromu priečinkov spôsobí vymazanie lokálnych cache. Chcete "
2615 "pokračovať?"
2616
2617 #: src/folderview.c:973
2618 msgid "Rebuilding folder tree..."
2619 msgstr "Obnovujem strom priečinku..."
2620
2621 #: src/folderview.c:975
2622 msgid "Scanning folder tree..."
2623 msgstr "Prehľadávam strom priečinkov..."
2624
2625 #: src/folderview.c:1065
2626 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2627 msgstr "Kontrolujem nové spráby vo všetkých priečinkoch..."
2628
2629 #: src/folderview.c:1895
2630 #, c-format
2631 msgid "Opening Folder %s..."
2632 msgstr "Otváram priečinok %s..."
2633
2634 #: src/folderview.c:1907
2635 msgid "Folder could not be opened."
2636 msgstr "Priečinok sa nedá otvoriť."
2637
2638 #: src/folderview.c:2054 src/mainwindow.c:1721
2639 msgid "Empty trash"
2640 msgstr "Vyprázdniť kôš"
2641
2642 #: src/folderview.c:2055
2643 msgid "Delete all messages in trash?"
2644 msgstr "Vymazať všetky správy z koša?"
2645
2646 #: src/folderview.c:2056 src/mainwindow.c:1723
2647 msgid "+_Empty trash"
2648 msgstr "+_Vyprázdniť kôš"
2649
2650 #: src/folderview.c:2137
2651 #, c-format
2652 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
2653 msgstr "Naozaj chcete presunúť priečinok '%s' do priečinku '%s' ?"
2654
2655 #: src/folderview.c:2140
2656 msgid "Move folder"
2657 msgstr "Presunúťpriečinok"
2658
2659 #: src/folderview.c:2152
2660 #, c-format
2661 msgid "Moving %s to %s..."
2662 msgstr "Presúvam %s do %s..."
2663
2664 #: src/folderview.c:2181
2665 msgid "Source and destination are the same."
2666 msgstr "Zdroj je identický s cieľom."
2667
2668 #: src/folderview.c:2184
2669 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2670 msgstr "Nie je možné presunúť priečinok do jeho podpriečinku."
2671
2672 #: src/folderview.c:2187
2673 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2674 msgstr "Priečinky nie je možné presúvať medzi jednotlivými schránkami."
2675
2676 #: src/folderview.c:2190
2677 msgid "Move failed!"
2678 msgstr "Presun sa nepodaril!"
2679
2680 #: src/folderview.c:2226
2681 #, c-format
2682 msgid "Processing configuration for folder %s"
2683 msgstr "Nastavenie spracúvania pre priečinok %s"
2684
2685 #: src/gedit-print.c:146 src/messageview.c:1350 src/summaryview.c:3692
2686 #: src/toolbar.c:175
2687 msgid "Print"
2688 msgstr "Tlačiť"
2689
2690 #: src/gedit-print.c:244
2691 msgid "Preparing pages..."
2692 msgstr "Pripravujem stránky..."
2693
2694 #: src/gedit-print.c:271
2695 #, c-format
2696 msgid "Rendering page %d of %d..."
2697 msgstr "Vykresľujem stránku %d z %d..."
2698
2699 #: src/gedit-print.c:273
2700 #, c-format
2701 msgid "Printing page %d of %d..."
2702 msgstr "Tlačím stránku %d z %d..."
2703
2704 #: src/gedit-print.c:295
2705 msgid "Print preview"
2706 msgstr "Náhľad tlače"
2707
2708 #: src/gedit-print.c:451
2709 msgid "Page %N of %Q"
2710 msgstr "Stránka %N z %Q"
2711
2712 #: src/grouplistdialog.c:173
2713 msgid "Newsgroup subscription"
2714 msgstr "Prihlásenie sa do diskusnej skupiny"
2715
2716 #: src/grouplistdialog.c:189
2717 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2718 msgstr "Zvoľte diskusné skupiny, do ktorých sa chcete prihlásiť:"
2719
2720 #: src/grouplistdialog.c:195
2721 msgid "Find groups:"
2722 msgstr "Nájsť skupiny:"
2723
2724 #: src/grouplistdialog.c:203
2725 msgid " Search "
2726 msgstr " Vyhľadať "
2727
2728 #: src/grouplistdialog.c:215
2729 msgid "Newsgroup name"
2730 msgstr "Názov diskusnej skupiny"
2731
2732 #: src/grouplistdialog.c:216
2733 msgid "Messages"
2734 msgstr "Správy"
2735
2736 #: src/grouplistdialog.c:217
2737 msgid "Type"
2738 msgstr "Typ"
2739
2740 #: src/grouplistdialog.c:346
2741 msgid "moderated"
2742 msgstr "moderovaná"
2743
2744 #: src/grouplistdialog.c:348
2745 msgid "readonly"
2746 msgstr "len na čítanie"
2747
2748 #: src/grouplistdialog.c:350
2749 msgid "unknown"
2750 msgstr "neznáma"
2751
2752 #: src/grouplistdialog.c:412
2753 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2754 msgstr "Nedá sa získať zoznam diskusných skupín."
2755
2756 #: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1056
2757 msgid "Done."
2758 msgstr "Hotovo."
2759
2760 #: src/grouplistdialog.c:477
2761 #, c-format
2762 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2763 msgstr "Prijatých %d diskusných skupín (prečítaných %s)"
2764
2765 #: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:224
2766 msgid "/_Open with Web browser"
2767 msgstr "/Otvoriť vo _webovom prehliadači"
2768
2769 #: src/gtk/about.c:80 src/textview.c:225
2770 msgid "/Copy this _link"
2771 msgstr "/_Kopírovať toto prepojenie"
2772
2773 #: src/gtk/about.c:124
2774 msgid "About Sylpheed-Claws"
2775 msgstr "O programe Sylpheed-Claws"
2776
2777 #: src/gtk/about.c:185
2778 #, c-format
2779 msgid ""
2780 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2781 "Operating System: %s %s (%s)"
2782 msgstr ""
2783 "GTK+ %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
2784 "Operačný systém: %s %s (%s)"
2785
2786 #: src/gtk/about.c:192
2787 #, c-format
2788 msgid ""
2789 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2790 "Operating System: %s"
2791 msgstr ""
2792 "GTK+ %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
2793 "Operačný systém: %s"
2794
2795 #: src/gtk/about.c:199
2796 #, c-format
2797 msgid ""
2798 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2799 "Operating System: unknown"
2800 msgstr ""
2801 "GTK+ %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
2802 "Operačný systém: neznámy"
2803
2804 #: src/gtk/about.c:212
2805 #, c-format
2806 msgid ""
2807 "Compiled-in features:\n"
2808 "%s"
2809 msgstr ""
2810 "Zakompilované vlastnosti:\n"
2811 "%s"
2812
2813 #: src/gtk/about.c:255
2814 msgid ""
2815 "Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
2816 "and the Sylpheed-Claws team"
2817 msgstr ""
2818 "Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
2819 "a Sylpheed-Claws team"
2820
2821 #: src/gtk/about.c:298
2822 msgid ""
2823 "Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable e-mail "
2824 "client.\n"
2825 "\n"
2826 "For further information visit the Sylpheed-Claws website:\n"
2827 msgstr ""
2828 "Sylpheed-Claws je ľahký, rýchly a vysoko konfigurovateľný e-mailový "
2829 "klient.\n"
2830 "\n"
2831 "Pre ďalšie informácie navštívte webstránku Sylpheed-Claws:\n"
2832
2833 #: src/gtk/about.c:304
2834 msgid ""
2835 "\n"
2836 "\n"
2837 "Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish "
2838 "to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at:\n"
2839 msgstr ""
2840 "\n"
2841 "\n"
2842 "Sylpheed-Claws je voľne šíriteľný softvér vydaný pod licenciou GPL. Ak si "
2843 "prajete prispieť na projekt Sylpheed-Claws, môžete tak učiniť na adrese:\n"
2844
2845 #: src/gtk/about.c:311
2846 msgid "\n"
2847 msgstr "\n"
2848
2849 #: src/gtk/about.c:322
2850 msgid "Info"
2851 msgstr "Info"
2852
2853 #: src/gtk/about.c:350
2854 msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
2855 msgstr "Team Sylpheed-Claws\n"
2856
2857 #: src/gtk/about.c:367
2858 msgid ""
2859 "\n"
2860 "Previous team members\n"
2861 msgstr ""
2862 "\n"
2863 "Bývalí členovia teamu\n"
2864
2865 #: src/gtk/about.c:384
2866 msgid ""
2867 "\n"
2868 "The translation team\n"
2869 msgstr ""
2870 "\n"
2871 "Prekladateľský team\n"
2872
2873 #: src/gtk/about.c:401
2874 msgid ""
2875 "\n"
2876 "Documentation team\n"
2877 msgstr ""
2878 "\n"
2879 "Dokumentačný team\n"
2880
2881 #: src/gtk/about.c:418
2882 msgid ""
2883 "\n"
2884 "Logo\n"
2885 msgstr ""
2886 "\n"
2887 "Logo\n"
2888
2889 #: src/gtk/about.c:435
2890 msgid ""
2891 "\n"
2892 "Icons\n"
2893 msgstr ""
2894 "\n"
2895 "Ikony\n"
2896
2897 #: src/gtk/about.c:452
2898 msgid ""
2899 "\n"
2900 "Contributors\n"
2901 msgstr ""
2902 "\n"
2903 "Prispievatelia\n"
2904
2905 #: src/gtk/about.c:471
2906 msgid "Authors"
2907 msgstr "Autori"
2908
2909 #: src/gtk/about.c:491
2910 msgid ""
2911 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2912 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2913 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2914 "version.\n"
2915 "\n"
2916 msgstr ""
2917 "Tento program je voľne šíriteľný; Môžete ho šíriť (a)lebo ho upravovať tak "
2918 "ako to popisuje GNU General Public License, licencia vydaná organizáciou "
2919 "Free Software Foundation, a to vo verzii 2, alebo, podľa vášho rozhodnutia, "
2920 "v akejkoľvek ďalšej verzii.\n"
2921 "\n"
2922
2923 #: src/gtk/about.c:497
2924 msgid ""
2925 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2926 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2927 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2928 "more details.\n"
2929 "\n"
2930 msgstr ""
2931 "Tento program je šírený vo viere v jeho užitočnosť, ale BEZ AKEJKOĽVEK "
2932 "ZÁRUKY. Viac detailov nájdete v GNU General Public License.\n"
2933 "\n"
2934
2935 #: src/gtk/about.c:503
2936 msgid ""
2937 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2938 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
2939 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
2940 "\n"
2941 msgstr ""
2942 "Kópiu GNU General Public License by ste mali získať spoločne s týmto "
2943 "programom; ak to tak nie je, napíšte na adresu Free Software Foundation, "
2944 "Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
2945 "\n"
2946
2947 #: src/gtk/about.c:517
2948 msgid ""
2949 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
2950 "the OpenSSL Toolkit ("
2951 msgstr ""
2952 "Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý projektom OpenSSL pre použitie v "
2953 "OpenSSL Toolkit ("
2954
2955 #: src/gtk/about.c:521
2956 msgid ").\n"
2957 msgstr ").\n"
2958
2959 #: src/gtk/about.c:533
2960 msgid "License"
2961 msgstr "Licencia"
2962
2963 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2964 msgid "Orange"
2965 msgstr "Oranžová"
2966
2967 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2968 msgid "Red"
2969 msgstr "Červená"
2970
2971 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2972 msgid "Pink"
2973 msgstr "Ružová"
2974
2975 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2976 msgid "Sky blue"
2977 msgstr "Bledomodrá"
2978
2979 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2980 msgid "Blue"
2981 msgstr "Modrá"
2982
2983 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2984 msgid "Green"
2985 msgstr "Zelená"
2986
2987 #: src/gtk/colorlabel.c:53
2988 msgid "Brown"
2989 msgstr "Hnedá"
2990
2991 #: src/gtk/foldersort.c:142
2992 msgid "Set folder order"
2993 msgstr "Nastaviť poradie priečinkov"
2994
2995 #: src/gtk/foldersort.c:172
2996 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
2997 msgstr "Presuňte priečinky nahor alebo nadol pre zmenu triedenia v zozname priečinkov."
2998
2999 #: src/gtk/foldersort.c:196
3000 msgid "Folders"
3001 msgstr "Priečinky"
3002
3003 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
3004 msgid "Configuration"
3005 msgstr "Konfigurácia"
3006
3007 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:271
3008 msgid "Configuration options for the print job"
3009 msgstr "Konfigurácia pre tlač"
3010
3011 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
3012 msgid "Source Buffer"
3013 msgstr "Zdrojový zásobník"
3014
3015 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:279
3016 msgid "GtkTextBuffer object to print"
3017 msgstr "Objekt GtkTextBuffer pre tlač"
3018
3019 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:285
3020 msgid "Tabs Width"
3021 msgstr "Šírka záložiek"
3022
3023 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:286
3024 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
3025 msgstr "Šírka záložiek v medzerníkoch"
3026
3027 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
3028 msgid "Wrap Mode"
3029 msgstr "Režim zalamovania"
3030
3031 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:294
3032 msgid "Word wrapping mode"
3033 msgstr "Režim zalamovania slov"
3034
3035 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
3036 msgid "Highlight"
3037 msgstr "Zvýraznenie"
3038
3039 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:302
3040 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
3041 msgstr "Či tlačiť dokument so zvýraznením syntaxe"
3042
3043 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
3044 msgid "Font"
3045 msgstr "Písmo"
3046
3047 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:311
3048 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
3049 msgstr "Názov GnomeFont-u, ktorý sa má použiť pre text dokumentu (zastaralé)"
3050
3051 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
3052 msgid "Font Description"
3053 msgstr "Popis písma"
3054
3055 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:319
3056 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
3057 msgstr "Písmo, ktoré sa má použiť pre text dokumentu (napr. \"Monospace 10\")"
3058
3059 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326 src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
3060 msgid "Numbers Font"
3061 msgstr "Písmo pre čísla riadkov"
3062
3063 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:327
3064 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
3065 msgstr "Názov GnomeFont-u, ktorý sa má použiť pre čísla riadkov (zastaralé)"
3066
3067 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:335
3068 msgid "Font description to use for the line numbers"
3069 msgstr "Popis písma pre čísla riadkov"
3070
3071 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:342
3072 msgid "Print Line Numbers"
3073 msgstr "Tlačiť čísla riadkov"
3074
3075 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:343
3076 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
3077 msgstr "Interval tlačenia čísla riadkov (0 znamená žiadne čísla)"
3078
3079 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
3080 msgid "Print Header"
3081 msgstr "Vytlačiť hlavičku"
3082
3083 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:351
3084 msgid "Whether to print a header in each page"
3085 msgstr "Či vytlačiť na každej stránke hlavičku"
3086
3087 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:358
3088 msgid "Print Footer"
3089 msgstr "Vytlačiť pätičku"
3090
3091 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:359
3092 msgid "Whether to print a footer in each page"
3093 msgstr "Či vytlačiť na každej stránke pätičku"
3094
3095 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:366
3096 msgid "Header and Footer Font"
3097 msgstr "Písmo pre hlavičku a pätičku"
3098
3099 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:367
3100 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
3101 msgstr "Názov GnomeFont-u, ktorý sa má použiť pre hlavičku a pätičku (zastaralé)"
3102
3103 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:374
3104 msgid "Header and Footer Font Description"
3105 msgstr "Popis písma pre hlavičku a pätičku"
3106
3107 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:375
3108 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
3109 msgstr "Písmo, ktoré sa má použiť pre hlavičku a pätičku (napr. \"Monospace 10\")"
3110
3111 #: src/gtk/gtkaspell.c:596
3112 msgid "No dictionary selected."
3113 msgstr "Nie je zvolený žiadny slovník."
3114
3115 #: src/gtk/gtkaspell.c:817 src/gtk/gtkaspell.c:1800 src/gtk/gtkaspell.c:2076
3116 msgid "Normal Mode"
3117 msgstr "Normálny režim"
3118
3119 #: src/gtk/gtkaspell.c:819 src/gtk/gtkaspell.c:1806 src/gtk/gtkaspell.c:2087
3120 msgid "Bad Spellers Mode"
3121 msgstr "Režim zlého pravopisu"
3122
3123 #: src/gtk/gtkaspell.c:858
3124 msgid "Unknown suggestion mode."
3125 msgstr "Režim návrhov neznámych slov."
3126
3127 #: src/gtk/gtkaspell.c:1141
3128 msgid "No misspelled word found."
3129 msgstr "Neboli nájdené žiadne pravopisné chyby."
3130
3131 #: src/gtk/gtkaspell.c:1489
3132 msgid "Replace unknown word"
3133 msgstr "Nahradiť neznáme slovo"
3134
3135 #: src/gtk/gtkaspell.c:1504
3136 #, c-format
3137 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
3138 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradiť \"%s\" čím: </span>"
3139
3140 #: src/gtk/gtkaspell.c:1549
3141 msgid ""
3142 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
3143 "will learn from mistake.\n"
3144 msgstr ""
3145 "Ak pri stlačení Enter podržíte klávesu Control,\n"
3146 "program sa z chyby poučí.\n"
3147
3148 #: src/gtk/gtkaspell.c:1794 src/gtk/gtkaspell.c:2065
3149 msgid "Fast Mode"
3150 msgstr "Rýchly režim"
3151
3152 #: src/gtk/gtkaspell.c:1901
3153 #, c-format
3154 msgid "\"%s\" unknown in %s"
3155 msgstr "\"%s\" neznáme v %s"
3156
3157 #: src/gtk/gtkaspell.c:1915
3158 msgid "Accept in this session"
3159 msgstr "Prijať v tomto sedení"
3160
3161 #: src/gtk/gtkaspell.c:1925
3162 msgid "Add to personal dictionary"
3163 msgstr "Pridať do osobného slovníka"
3164
3165 #: src/gtk/gtkaspell.c:1935
3166 msgid "Replace with..."
3167 msgstr "Nahradiť čím..."
3168
3169 #: src/gtk/gtkaspell.c:1948
3170 #, c-format
3171 msgid "Check with %s"
3172 msgstr "Overiť pomocou %s"
3173
3174 #: src/gtk/gtkaspell.c:1970
3175 msgid "(no suggestions)"
3176 msgstr "(žiadne návrhy)"
3177
3178 #: src/gtk/gtkaspell.c:1981 src/gtk/gtkaspell.c:2139
3179 msgid "More..."
3180 msgstr "Ďalšie..."
3181
3182 #: src/gtk/gtkaspell.c:2041
3183 #, c-format
3184 msgid "Dictionary: %s"
3185 msgstr "Slovník: %s"
3186
3187 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054
3188 #, c-format
3189 msgid "Use alternate (%s)"
3190 msgstr "Použiť alternatívny (%s)"
3191
3192 #: src/gtk/gtkaspell.c:2102 src/prefs_spelling.c:172
3193 msgid "Check while typing"
3194 msgstr "Overovať pri písaní"
3195
3196 #: src/gtk/gtkaspell.c:2118
3197 msgid "Change dictionary"
3198 msgstr "Zmeniť slovník"
3199
3200 #: src/gtk/gtkaspell.c:2251
3201 #, c-format
3202 msgid ""
3203 "The spell checker could not change dictionary.\n"
3204 "%s"
3205 msgstr ""
3206 "Kontrola pravopisu nemohla zmeniť slovník.\n"
3207 "%s"
3208
3209 #: src/gtk/icon_legend.c:61
3210 msgid "Has been replied to"
3211 msgstr "Bola odoslaná odpoveď na správu"
3212
3213 #: src/gtk/icon_legend.c:62
3214 msgid "Has been forwarded"
3215 msgstr "Správa bola preposlaná"
3216
3217 #: src/gtk/icon_legend.c:63
3218 msgid "Has attachment(s)"
3219 msgstr "Správa má prílohy"
3220
3221 #: src/gtk/icon_legend.c:64
3222 msgid "Digitally signed"
3223 msgstr "Správa je digitálne podpísaná"
3224
3225 #: src/gtk/icon_legend.c:65
3226 msgid "Encrypted"
3227 msgstr "Správa je zašifrovaná"
3228
3229 #: src/gtk/icon_legend.c:66
3230 msgid "Signed and has attachment(s)"
3231 msgstr "Správa je podpísaná a má prílohy"
3232
3233 #: src/gtk/icon_legend.c:67
3234 msgid "Encrypted and has attachment(s)"
3235 msgstr "Správa je zašifrovaná a má prílohy"
3236
3237 #: src/gtk/icon_legend.c:68
3238 msgid "Marked"
3239 msgstr "Správa je označená"
3240
3241 #: src/gtk/icon_legend.c:69 src/inc.c:577 src/prefs_summary_column.c:89
3242 msgid "Locked"
3243 msgstr "Správa je zamknutá"
3244
3245 #: src/gtk/icon_legend.c:70
3246 msgid "In an ignored thread"
3247 msgstr "Správa je v ignorovanom vlákne"
3248
3249 #: src/gtk/icon_legend.c:102
3250 msgid "Icon Legend"
3251 msgstr "Legenda k ikonám"
3252
3253 #: src/gtk/icon_legend.c:120
3254 msgid ""
3255 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of a "
3256 "message:</span>"
3257 msgstr ""
3258 "<span weight=\"bold\">Nasledujúce ikony sú použité pri zobrazení stavu "
3259 "správy:</span>"
3260
3261 #: src/gtk/inputdialog.c:165
3262 #, c-format
3263 msgid "Input password for %s on %s:"
3264 msgstr "Zadajte heslo pre %s na %s:"
3265
3266 #: src/gtk/inputdialog.c:167
3267 msgid "Input password"
3268 msgstr "Zadajte heslo"
3269
3270 #: src/gtk/logwindow.c:87
3271 msgid "Protocol log"
3272 msgstr "Záznam protokolu"
3273
3274 #: src/gtk/logwindow.c:319
3275 msgid "Clear _Log"
3276 msgstr "Vyčistiť okno _záznamu"
3277
3278 #: src/gtk/pluginwindow.c:129
3279 msgid ""
3280 "\n"
3281 "\n"
3282 "Version: "
3283 msgstr ""
3284 "\n"
3285 "\n"
3286 "Verzia: "
3287
3288 #: src/gtk/pluginwindow.c:157
3289 msgid "Select Plugin to load"
3290 msgstr "Zvoľte plugin ktorý sa má načítať"
3291
3292 #: src/gtk/pluginwindow.c:165
3293 #, c-format
3294 msgid ""
3295 "The following error occured while loading the plugin:\n"
3296 "%s\n"
3297 msgstr ""
3298 "Pri načítaní pluginu sa vyskytla chyba:\n"
3299 "%s\n"
3300
3301 #: src/gtk/pluginwindow.c:241 src/gtk/pluginwindow.c:388
3302 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:221
3303 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
3304 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:463
3305 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:456
3306 msgid "Plugins"
3307 msgstr "Pluginy"
3308
3309 #: src/gtk/pluginwindow.c:272 src/prefs_summaries.c:210
3310 msgid "Description"
3311 msgstr "Popis"
3312
3313 #: src/gtk/pluginwindow.c:296
3314 msgid "Load Plugin..."
3315 msgstr "Načítať plugin..."
3316
3317 #: src/gtk/pluginwindow.c:301
3318 msgid "Unload Plugin"
3319 msgstr "Odobrať plugin"
3320
3321 #: src/gtk/prefswindow.c:527
3322 msgid "Page Index"
3323 msgstr "Obsah Stránky"
3324
3325 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:742
3326 #: src/prefs_filtering_action.c:376
3327 msgid "Account"
3328 msgstr "Konto"
3329
3330 #: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:121
3331 #: src/prefs_summary_column.c:80
3332 msgid "Status"
3333 msgstr "Stav"
3334
3335 #: src/gtk/quicksearch.c:231
3336 msgid "all messages"
3337 msgstr "všetky správy"
3338
3339 #: src/gtk/quicksearch.c:232
3340 msgid "messages whose age is greater than #"
3341 msgstr "správy, ktoré sú staršie ako #"
3342
3343 #: src/gtk/quicksearch.c:233
3344 msgid "messages whose age is less than #"
3345 msgstr "správy, ktoré sú novšie ako #"
3346
3347 #: src/gtk/quicksearch.c:234
3348 msgid "messages which contain S in the message body"
3349 msgstr "správy, ktorých telo obsahuje S"
3350
3351 #: src/gtk/quicksearch.c:235
3352 msgid "messages which contain S in the whole message"
3353 msgstr "správy, ktoré obsahujú S kdekoľvek"
3354
3355 #: src/gtk/quicksearch.c:236
3356 msgid "messages carbon-copied to S"
3357 msgstr "správy s kópiou v S"
3358
3359 #: src/gtk/quicksearch.c:237
3360 msgid "message is either to: or cc: to S"
3361 msgstr "správa je buď to: alebo cc: S"
3362
3363 #: src/gtk/quicksearch.c:238
3364 msgid "deleted messages"
3365 msgstr "vymazané správy"
3366
3367 #: src/gtk/quicksearch.c:239
3368 msgid "messages which contain S in the Sender field"
3369 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke Sender"
3370
3371 #: src/gtk/quicksearch.c:240
3372 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
3373 msgstr "pravda, ak je \"S\" vykonané úspešne"
3374
3375 #: src/gtk/quicksearch.c:241
3376 msgid "messages originating from user S"
3377 msgstr "správy pochádzajúce od používateľa S"
3378
3379 #: src/gtk/quicksearch.c:242
3380 msgid "forwarded messages"
3381 msgstr "preposlané správy"
3382
3383 #: src/gtk/quicksearch.c:243
3384 msgid "messages which contain header S"
3385 msgstr "správy, ktoré obsahujú hlavičku S"
3386
3387 #: src/gtk/quicksearch.c:244
3388 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
3389 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke Message-ID"
3390
3391 #: src/gtk/quicksearch.c:245
3392 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
3393 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke inreplyto"
3394
3395 #: src/gtk/quicksearch.c:246
3396 msgid "locked messages"
3397 msgstr "zamknuté správy"
3398
3399 #: src/gtk/quicksearch.c:247
3400 msgid "messages which are in newsgroup S"
3401 msgstr "správy, ktoré sú v diskusnej skupine S"
3402
3403 #: src/gtk/quicksearch.c:248
3404 msgid "new messages"
3405 msgstr "nové správy"
3406
3407 #: src/gtk/quicksearch.c:249
3408 msgid "old messages"
3409 msgstr "staré správy"
3410
3411 #: src/gtk/quicksearch.c:250
3412 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
3413 msgstr "neúplné správy (nestiahnuté úplne)"
3414
3415 #: src/gtk/quicksearch.c:251
3416 msgid "messages which have been replied to"
3417 msgstr "správy, ktoré boli zodpovedané"
3418
3419 #: src/gtk/quicksearch.c:252
3420 msgid "read messages"
3421 msgstr "prečítané správy"
3422
3423 #: src/gtk/quicksearch.c:253
3424 msgid "messages which contain S in subject"
3425 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v názve"
3426
3427 #: src/gtk/quicksearch.c:254
3428 msgid "messages whose score is equal to #"
3429 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je rovné #"
3430
3431 #: src/gtk/quicksearch.c:255
3432 msgid "messages whose score is greater than #"
3433 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je väčšie ako #"
3434
3435 #: src/gtk/quicksearch.c:256
3436 msgid "messages whose score is lower than #"
3437 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je menšie ako #"
3438
3439 #: src/gtk/quicksearch.c:257
3440 msgid "messages whose size is equal to #"
3441 msgstr "správy, ktorých veľkosť je rovná #"
3442
3443 #: src/gtk/quicksearch.c:258
3444 msgid "messages whose size is greater than #"
3445 msgstr "správy, ktorých veľkosť je väčšia ako #"
3446
3447 #: src/gtk/quicksearch.c:259
3448 msgid "messages whose size is smaller than #"
3449 msgstr "správy, ktorých veľkosť je menšia ako #"
3450
3451 #: src/gtk/quicksearch.c:260
3452 msgid "messages which have been sent to S"
3453 msgstr "správy, odoslané S"
3454
3455 #: src/gtk/quicksearch.c:261
3456 msgid "marked messages"
3457 msgstr "označené správy"
3458
3459 #: src/gtk/quicksearch.c:262
3460 msgid "unread messages"
3461 msgstr "neprečítané správy"
3462
3463 #: src/gtk/quicksearch.c:263
3464 msgid "messages which contain S in References header"
3465 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke References"
3466
3467 #: src/gtk/quicksearch.c:264
3468 msgid "messages returning 0 when passed to command"
3469 msgstr "správy vracajúce 0 po odovzdaní príkazu"
3470
3471 #: src/gtk/quicksearch.c:265
3472 msgid "messages which contain S in X-Label header"
3473 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke X-Label"
3474
3475 #: src/gtk/quicksearch.c:267
3476 msgid "logical AND operator"
3477 msgstr "logický operátor AND"
3478
3479 #: src/gtk/quicksearch.c:268
3480 msgid "logical OR operator"
3481 msgstr "logický operátor OR"
3482
3483 #: src/gtk/quicksearch.c:269
3484 msgid "logical NOT operator"
3485 msgstr "logický operátor NOT"
3486
3487 #: src/gtk/quicksearch.c:270
3488 msgid "case sensitive search"
3489 msgstr "záleží na veľkosti písmen"
3490
3491 #: src/gtk/quicksearch.c:272
3492 msgid "all filtering expressions are allowed"
3493 msgstr "všetky filtrovacie výrazy sú povolené"
3494
3495 #: src/gtk/quicksearch.c:280
3496 msgid "Extended Search"
3497 msgstr "Rozšírené vyhľadávanie"
3498
3499 #: src/gtk/quicksearch.c:281
3500 msgid ""
3501 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
3502 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
3503 "\n"
3504 "The following symbols can be used:"
3505 msgstr ""
3506 "Rozšírené vyhľadávanie umožňuje používateľovi definovať kritériá, ktoré musia "
3507 "správy spĺňať, aby boli zobrazené v zozname správ.\n"
3508 "\n"
3509 "Môžu byť použité tieto symboly:"
3510
3511 #: src/gtk/quicksearch.c:374 src/prefs_filtering_action.c:1071
3512 #: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1680
3513 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:467
3514 msgid "Subject"
3515 msgstr "Predmet"
3516
3517 #: src/gtk/quicksearch.c:378 src/prefs_filtering_action.c:1072
3518 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1681
3519 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:468
3520 msgid "From"
3521 msgstr "Od"
3522
3523 #: src/gtk/quicksearch.c:382 src/prefs_filtering_action.c:1073
3524 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1682
3525 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:469
3526 msgid "To"
3527 msgstr "Komu"
3528
3529 #: src/gtk/quicksearch.c:393
3530 msgid "Recursive"
3531 msgstr "Rekurzívne"
3532
3533 #: src/gtk/quicksearch.c:403
3534 msgid "Sticky"
3535 msgstr "Trvalé"
3536
3537 #: src/gtk/quicksearch.c:431
3538 msgid " Clear "
3539 msgstr " Vyčistiť "
3540
3541 #: src/gtk/quicksearch.c:438
3542 msgid " ... "
3543 msgstr " ... "
3544
3545 #: src/gtk/quicksearch.c:447
3546 msgid "Quick search: edit filtering condition"
3547 msgstr "Rýchle vyhľadávanie: upraviť filtrovaciu podmienku"
3548
3549 #: src/gtk/quicksearch.c:450
3550 msgid " Extended Symbols... "
3551 msgstr " Rozšírené symboly... "
3552
3553 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:254
3554 #: src/gtk/sslcertwindow.c:308
3555 msgid "correct"
3556 msgstr "správny"
3557
3558 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
3559 msgid "Owner"
3560 msgstr "Majiteľ"
3561
3562 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
3563 msgid "Signer"
3564 msgstr "Podpisovateľ"
3565
3566 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
3567 #: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_themes.c:913
3568 msgid "Name: "
3569 msgstr "Meno: "
3570
3571 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
3572 msgid "Organization: "
3573 msgstr "Organizácia: "
3574
3575 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
3576 msgid "Location: "
3577 msgstr "Umiestnenie: "
3578
3579 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
3580 msgid "Fingerprint: "
3581 msgstr "Odtlačok kľúča: "
3582
3583 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
3584 msgid "Signature status: "
3585 msgstr "Stav podpisu: "
3586
3587 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
3588 #, c-format
3589 msgid "SSL certificate for %s"
3590 msgstr "SSL certifikát pre %s"
3591
3592 #: src/gtk/sslcertwindow.c:245
3593 #, c-format
3594 msgid ""
3595 "Certificate for %s is unknown.\n"
3596 "Do you want to accept it?"
3597 msgstr ""
3598 "Certifikát pre %s je neznámy.\n"
3599 "Chcete ho prijať?"
3600
3601 #: src/gtk/sslcertwindow.c:256 src/gtk/sslcertwindow.c:310
3602 #, c-format
3603 msgid "Signature status: %s"
3604 msgstr "Stav podpisu: %s"
3605
3606 #: src/gtk/sslcertwindow.c:263
3607 msgid "_View certificate"
3608 msgstr "_Zobraziť certifikát"
3609
3610 #: src/gtk/sslcertwindow.c:268
3611 msgid "Unknown SSL Certificate"
3612 msgstr "Neznámy SSL certifikát"
3613
3614 #: src/gtk/sslcertwindow.c:269 src/gtk/sslcertwindow.c:322
3615 msgid "_Accept and save"
3616 msgstr "_Prijať a uložiť"
3617
3618 #: src/gtk/sslcertwindow.c:269 src/gtk/sslcertwindow.c:322
3619 msgid "_Cancel connection"
3620 msgstr "_Zrušiť spojenie"
3621
3622 #: src/gtk/sslcertwindow.c:287
3623 msgid "New certificate:"
3624 msgstr "Nový certifikát:"
3625
3626 #: src/gtk/sslcertwindow.c:292
3627 msgid "Known certificate:"
3628 msgstr "Známy certifikát:"
3629
3630 #: src/gtk/sslcertwindow.c:299
3631 #, c-format
3632 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3633 msgstr "Certifikát pre %s sa zmenil. Chcete ho prijať?"
3634
3635 #: src/gtk/sslcertwindow.c:317
3636 msgid "_View certificates"
3637 msgstr "_Zobraziť certifikáty"
3638
3639 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
3640 msgid "Changed SSL Certificate"
3641 msgstr "Zmena SSL certifikátu"
3642
3643 #: src/headerview.c:197 src/summaryview.c:2464 src/summaryview.c:2469
3644 msgid "(No From)"
3645 msgstr "(nie je známy odosielateľ)"
3646
3647 #: src/headerview.c:212 src/summaryview.c:2495 src/summaryview.c:2498
3648 msgid "(No Subject)"
3649 msgstr "(bez predmetu)"
3650
3651 #: src/image_viewer.c:288
3652 msgid "Filename:"
3653 msgstr "Názov súboru:"
3654
3655 #: src/image_viewer.c:295
3656 msgid "Filesize:"
3657 msgstr "Veľkosť súboru:"
3658
3659 #: src/image_viewer.c:316
3660 msgid "Load Image"
3661 msgstr "Načítať obrázok"
3662
3663 #: src/image_viewer.c:322
3664 msgid "Content-Type:"
3665 msgstr "Content-Type:"
3666
3667 #: src/imap.c:610
3668 msgid ""
3669 "\n"
3670 "\n"
3671 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
3672 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
3673 msgstr ""
3674 "\n"
3675 "\n"
3676 "CRAM-MD5 prihlásenie funguje len ak bola knižnica libetpan skompilovaná s "
3677 "podporou SASL, a je nainštalovaný CRAM-MD5 SASL plugin."
3678
3679 #: src/imap.c:619
3680 #, c-format
3681 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
3682 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo: neúspešné prihlásenie.%s"
3683
3684 #: src/imap.c:623
3685 #, c-format
3686 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
3687 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo: neúspešné prihlásenie.%s\n"
3688
3689 #: src/imap.c:640
3690 #, c-format
3691 msgid "Connecting to %s failed"
3692 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo"
3693
3694 #: src/imap.c:645 src/imap.c:648
3695 #, c-format
3696 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3697 msgstr "IMAP4 spojenie k %s sa prerušilo. Znovu pripájam...\n"
3698
3699 #: src/imap.c:750 src/inc.c:755 src/news.c:260 src/send_message.c:275
3700 msgid "Insecure connection"
3701 msgstr "Nezabezpečené spojenie"
3702
3703 #: src/imap.c:751 src/inc.c:756 src/news.c:261 src/send_message.c:276
3704 msgid ""
3705 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
3706 "available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
3707 "\n"
3708 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
3709 "not be secure."
3710 msgstr ""
3711 "Toto spojenie je nastavené tak, aby používalo pre zabezpečenie SSL, ale SSL "
3712 "nie je v tejto kópii Sylpheed-Claws dostupné. \n"
3713 "\n"
3714 "Chcete pokračovať v pripájaní sa na tento server? Komunikácia nebude "
3715 "zabezpečená."
3716
3717 #: src/imap.c:757 src/inc.c:762 src/news.c:267 src/send_message.c:282
3718 msgid "Con_tinue connecting"
3719 msgstr "Po_kračovať v pripájaní"
3720
3721 #: src/imap.c:768
3722 #, c-format
3723 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
3724 msgstr "Pripájam sa k serveru IMAP4: %s..."
3725
3726 #: src/imap.c:800
3727 #, c-format
3728 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
3729 msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru IMAP4: %s:%d"
3730
3731 #: src/imap.c:803
3732 #, c-format
3733 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3734 msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru IMAP4: %s:%d\n"
3735
3736 #: src/imap.c:832
3737 msgid "Can't start TLS session.\n"
3738 msgstr "Nedá sa vytvoriť TLS spojenie.\n"
3739
3740 #: src/imap.c:865
3741 #, c-format
3742 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
3743 msgstr "Pripájam sa k serveru IMAP4: %s ...\n"
3744
3745 #: src/imap.c:1036
3746 msgid "Adding messages..."
3747 msgstr "Pridávam správy..."
3748
3749 #: src/imap.c:1165
3750 msgid "Copying messages..."
3751 msgstr "Kopírujem správy..."
3752
3753 #: src/imap.c:1305
3754 msgid "can't set deleted flags\n"
3755 msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania\n"
3756
3757 #: src/imap.c:1311 src/imap.c:3520
3758 msgid "can't expunge\n"
3759 msgstr "nedá sa odstrániť\n"
3760
3761 #: src/imap.c:1746
3762 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3763 msgstr "nedá sa vytvoriť schránka: príkaz LIST zlyhal\n"
3764
3765 #: src/imap.c:1762
3766 msgid "can't create mailbox\n"
3767 msgstr "nedá sa vytvoriť schránka\n"
3768
3769 #: src/imap.c:1843
3770 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3771 msgstr "Názov nového priečinku nesmie obsahovať oddeľovač názvov priečinkov"
3772
3773 #: src/imap.c:1874
3774 #, c-format
3775 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3776 msgstr "nedá sa premenovať schránka: %s na %s\n"
3777
3778 #: src/imap.c:1938
3779 msgid "can't delete mailbox\n"
3780 msgstr "schránka sa nedá odstrániť \n"
3781
3782 #: src/imap.c:2194
3783 msgid "LIST failed\n"
3784 msgstr "príkaz LIST zlyhal\n"
3785
3786 #: src/imap.c:2302
3787 #, c-format
3788 msgid "can't select folder: %s\n"
3789 msgstr "priečinok sa nedá vytvoriť: %s\n"
3790
3791 #: src/imap.c:2438
3792 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3793 msgstr "IMAP4 autentizácia bola neúspešná.\n"
3794
3795 #: src/imap.c:2625
3796 msgid "Fetching message..."
3797 msgstr "Sťahujem správu..."
3798
3799 #: src/imap.c:2790
3800 #, c-format
3801 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3802 msgstr "iconv nemôže skonvertovať UTF-7 na %s\n"
3803
3804 #: src/imap.c:2820
3805 #, c-format
3806 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
3807 msgstr "iconv nemôže skonvertovať %s na UTF-7\n"
3808
3809 #: src/imap.c:2864
3810 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
3811 msgstr "iconv nemôže skonvertovať UTF-8 na UTF-7 \n"
3812
3813 #: src/imap.c:3505
3814 #, c-format
3815 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3816 msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania: %d\n"
3817
3818 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:50
3819 msgid "/Create _new folder..."
3820 msgstr "/Vytvoriť _nový priečinok..."
3821
3822 #: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:51
3823 msgid "/_Rename folder..."
3824 msgstr "/_Premenovať priečinok..."
3825
3826 #: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:52
3827 msgid "/M_ove folder..."
3828 msgstr "/_Presunúť priečinok..."
3829
3830 #: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:53
3831 msgid "/_Delete folder..."
3832 msgstr "/_Zmazať priečinok..."
3833
3834 #: src/imap_gtk.c:60 src/news_gtk.c:54
3835 msgid "/Synchronise"
3836 msgstr "/Synchronizovať"
3837
3838 #: src/imap_gtk.c:61 src/news_gtk.c:55
3839 msgid "/Down_load messages"
3840 msgstr "/S_tiahnuť správy"
3841
3842 #: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
3843 msgid "/_Check for new messages"
3844 msgstr "/P_rijať nové správy"
3845
3846 #: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:56
3847 msgid "/C_heck for new folders"
3848 msgstr "/S_kontrolovať nové priečinky"
3849
3850 #: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:57
3851 msgid "/R_ebuild folder tree"
3852 msgstr "/O_bnoviť strom priečinkov"
3853
3854 #: src/imap_gtk.c:134
3855 msgid ""
3856 "Input the name of new folder:\n"
3857 "(if you want to create a folder to store subfolders\n"
3858 "and no mails, append '/' at the end of the name)"
3859 msgstr ""
3860 "Zadajte názov nového priečinku:\n"
3861 "(ak chcete vytvoriť priečinok s ďalšími podpriečinkami\n"
3862 "miesto správ, pridajte na koniec názvu '/')"
3863
3864 #: src/imap_gtk.c:183 src/mh_gtk.c:228
3865 #, c-format
3866 msgid "Input new name for '%s':"
3867 msgstr "Zadajte nový názov pre '%s':"
3868
3869 #: src/imap_gtk.c:185 src/mh_gtk.c:230
3870 msgid "Rename folder"
3871 msgstr "Premenovať priečinok"
3872
3873 #: src/imap_gtk.c:212 src/mh_gtk.c:255
3874 msgid ""
3875 "The folder could not be renamed.\n"
3876 "The new folder name is not allowed."
3877 msgstr ""
3878 "Nepodarilo sa premenovať priečinok.\n"
3879 "Nový názov je neprípustný."
3880
3881 #: src/imap_gtk.c:266 src/mh_gtk.c:176
3882 #, c-format
3883 msgid ""
3884 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
3885 "will not be possible.\n"
3886 "\n"
3887 "Do you really want to delete?"
3888 msgstr ""
3889 "Všetky priečinky a správy v `%s' budú odstránené. Ich obnovenie nebude "
3890 "možné\n"
3891 "\n"
3892 "Naozaj pokračovať?"
3893
3894 #: src/imap_gtk.c:288 src/mh_gtk.c:198
3895 #, c-format
3896 msgid "Can't remove the folder '%s'."
3897 msgstr "Priečinok '%s' sa nedá odstrániť."
3898
3899 #: src/imap_gtk.c:348 src/news_gtk.c:264
3900 #, c-format
3901 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
3902 msgstr "Pri sťahovaní správ v '%s' nastala chyba."
3903
3904 #: src/import.c:149
3905 msgid "Import mbox file"
3906 msgstr "Importovať súbor mbox"
3907
3908 #: src/import.c:168
3909 msgid "Locate the mbox file and specify the destination folder."
3910 msgstr "Zvoľte importovaný mbox súbor a cieľový priečinok."
3911
3912 #: src/import.c:185
3913 msgid "Destination folder:"
3914 msgstr "Cieľový priečinok:"
3915
3916 #: src/import.c:248
3917 msgid "Select importing file"
3918 msgstr "Zvoľte súbor pre import"
3919
3920 #: src/importldif.c:190
3921 msgid "Please specify address book name and file to import."
3922 msgstr "Prosím zvoľte názov adresára a súboru pre import."
3923
3924 #: src/importldif.c:193
3925 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3926 msgstr "Zvoľte a premenujte názvy LDIF polí pre import."
3927
3928 #: src/importldif.c:196
3929 msgid "File imported."
3930 msgstr "Súbor importovaný."
3931
3932 #: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
3933 msgid "Please select a file."
3934 msgstr "Prozím zvoľte súbor."
3935
3936 #: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
3937 msgid "Address book name must be supplied."
3938 msgstr "Nebol zadaný názov adresára."
3939
3940 #: src/importldif.c:472
3941 msgid "Error reading LDIF fields."
3942 msgstr "Chyba pri čítaní LDIF polí."
3943
3944 #: src/importldif.c:495
3945 msgid "LDIF file imported successfully."
3946 msgstr "Súbor LDIFbol úspešne importovaný."
3947
3948 #: src/importldif.c:574
3949 msgid "Select LDIF File"
3950 msgstr "Zvoľte súbor LDIF"
3951
3952 #: src/importldif.c:662
3953 msgid ""
3954 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3955 "file data."
3956 msgstr "Zadajte názov adresára, ktorý bude vytvorený z údajov súboru LDIF."
3957
3958 #: src/importldif.c:668
3959 msgid "File Name"
3960 msgstr "Názov súboru"
3961
3962 #: src/importldif.c:679
3963 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3964 msgstr "Úplné určenie importovaného súboru LDIF."
3965
3966 #: src/importldif.c:688
3967 msgid "Select the LDIF file to import."
3968 msgstr "Zvoľte súbor LDIF pre import."
3969
3970 #: src/importldif.c:725
3971 msgid "R"
3972 msgstr "R"
3973
3974 #: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:465
3975 msgid "S"
3976 msgstr "V"
3977
3978 #: src/importldif.c:727
3979 msgid "LDIF Field Name"
3980 msgstr "Názov LDIF poľa"
3981
3982 #: src/importldif.c:728
3983 msgid "Attribute Name"
3984 msgstr "Názov atribútu"
3985
3986 #: src/importldif.c:783
3987 msgid "LDIF Field"
3988 msgstr "LDIF pole"
3989
3990 #: src/importldif.c:795
3991 msgid "Attribute"
3992 msgstr "Atribút"
3993
3994 #: src/importldif.c:806
3995 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3996 msgstr "Pole ldif sa dá premenovať na názov uživateľského atribútu."
3997
3998 #: src/importldif.c:811
3999 msgid "???"
4000 msgstr "???"
4001
4002 #: src/importldif.c:829
4003 msgid ""
4004 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
4005 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
4006 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
4007 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
4008 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
4009 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
4010 "field for import."
4011 msgstr ""
4012 "Vyberte pole LDIF, ktoré bude premenované alebo zvolené pre import do "
4013 "zoznamu hore. Vyhradené polia (označené značkou v stĺpci \"R\") sú "
4014 "importované automaticky a nedajú sa premenovať. Kliknutie v stĺpci Vybrať "
4015 "(\"S\") pridá pole medzi importované. Kliknutie kdekoľvek inde v riadku "
4016 "umožní premenovať pole vo vstupnom riadku pod zoznamom. Dvojklik kdekoľvek v "
4017 "riadku pridá pole medzi importované polia."
4018
4019 #: src/importldif.c:841
4020 msgid "Select for Import"
4021 msgstr "Zvoľte pre import"
4022
4023 #: src/importldif.c:847
4024 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
4025 msgstr "Vyberte pole LDIF pre import do adresára."
4026
4027 #: src/importldif.c:850
4028 msgid " Modify "
4029 msgstr " Zmeniť "
4030
4031 #: src/importldif.c:856
4032 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
4033 msgstr "Toto tlačítko aktualizuje horný zoznam poskytnutými údajmi."
4034
4035 #: src/importldif.c:929
4036 msgid "Records Imported :"
4037 msgstr "Importované záznamy :"
4038
4039 #: src/importldif.c:960
4040 msgid "Import LDIF file into Address Book"
4041 msgstr "Importovať súbor LDIF do adresára"
4042
4043 #: src/importmutt.c:144
4044 msgid "Error importing MUTT file."
4045 msgstr "Chyba pri importovaní súboru MUTT."
4046
4047 #: src/importmutt.c:159
4048 msgid "Select MUTT File"
4049 msgstr "Zvoľte súbor MUTT"
4050
4051 #: src/importmutt.c:206
4052 msgid "Import MUTT file into Address Book"
4053 msgstr "Importovať súbor MUTT do adresára"
4054
4055 #: src/importmutt.c:291 src/importpine.c:292
4056 msgid "Please select a file to import."
4057 msgstr "Prozím zvoľte súbor pre import."
4058
4059 #: src/importpine.c:144
4060 msgid "Error importing Pine file."
4061 msgstr "Chyba pri importovaní súboru Pine."
4062
4063 #: src/importpine.c:159
4064 msgid "Select Pine File"
4065 msgstr "Vyberte súbor Pine"
4066
4067 #: src/importpine.c:206
4068 msgid "Import Pine file into Address Book"
4069 msgstr "Importovať súbor Pine do adresára"
4070
4071 #: src/inc.c:363
4072 msgid "Retrieving new messages"
4073 msgstr "Prijímam nové správy"
4074
4075 #: src/inc.c:410
4076 msgid "Standby"
4077 msgstr "Čakajte"
4078
4079 #: src/inc.c:540 src/inc.c:590
4080 msgid "Cancelled"
4081 msgstr "Zrušené"
4082
4083 #: src/inc.c:551
4084 msgid "Retrieving"
4085 msgstr "Prijímam"
4086
4087 #: src/inc.c:560
4088 #, c-format
4089 msgid "Done (%d message (%s) received)"
4090 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
4091 msgstr[0] "Hotovo (%d správa (%s) prijatá)"
4092 msgstr[1] "Hotovo (%d správy (%s) prijaté)"
4093 msgstr[2] "Hotovo (%d správ (%s) prijatých)"
4094
4095 #: src/inc.c:566
4096 msgid "Done (no new messages)"
4097 msgstr "Hotovo (žiadne nové správy)"
4098
4099 #: src/inc.c:571
4100 msgid "Connection failed"
4101 msgstr "Spojenie zlyhalo"
4102
4103 #: src/inc.c:574
4104 msgid "Auth failed"
4105 msgstr "Autentizácia zlyhala"
4106
4107 #: src/inc.c:587 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:300
4108 msgid "Timeout"
4109 msgstr "Timeout"
4110
4111 #: src/inc.c:685
4112 #, c-format
4113 msgid "Finished (%d new message)"
4114 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
4115 msgstr[0] "Dokončené (%d nová správa)"
4116 msgstr[1] "Dokončené (%d nové správy)"
4117 msgstr[2] "Dokončené (%d nových správ)"
4118
4119 #: src/inc.c:689
4120 msgid "Finished (no new messages)"
4121 msgstr "Dokončené (žiadne nové správy)"
4122
4123 #: src/inc.c:698
4124 msgid "Some errors occurred while getting mail."
4125 msgstr "Pri prijímaní pošty sa vyskytli chyby."
4126
4127 #: src/inc.c:739
4128 #, c-format
4129 msgid "%s: Retrieving new messages"
4130 msgstr "%s: Prijímam nové správy"
4131
4132 #: src/inc.c:772
4133 #, c-format
4134 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
4135 msgstr "Pripájam sa k serveru POP3: %s..."
4136
4137 #: src/inc.c:782
4138 #, c-format
4139 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
4140 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d\n"
4141
4142 #: src/inc.c:789
4143 #, c-format
4144 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
4145 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d"
4146
4147 #: src/inc.c:870 src/send_message.c:444
4148 msgid "Authenticating..."
4149 msgstr "Autentizácia..."
4150
4151 #: src/inc.c:871
4152 #, c-format
4153 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
4154 msgstr "Prijímam správy z %s (%s) ..."
4155
4156 #: src/inc.c:877
4157 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
4158 msgstr "Získavam počet nových správ (STAT)..."
4159
4160 #: src/inc.c:881
4161 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
4162 msgstr "Získavam počet nových správ (LAST)..."
4163
4164 #: src/inc.c:885
4165 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
4166 msgstr "Získavam počet nových správ (UIDL)..."
4167
4168 #: src/inc.c:889
4169 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
4170 msgstr "Získavam veľkosť správ (LIST)..."
4171
4172 #: src/inc.c:899
4173 #, c-format
4174 msgid "Deleting message %d"
4175 msgstr "Odstraňujem správu %d"
4176
4177 #: src/inc.c:906 src/send_message.c:462
4178 msgid "Quitting"
4179 msgstr "Odpájam sa"
4180
4181 #: src/inc.c:931
4182 #, c-format
4183 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
4184 msgstr "Prijímam správu (%d / %d) (%s / %s)"
4185
4186 #: src/inc.c:950
4187 #, c-format
4188 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
4189 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
4190 msgstr[0] "Prijímam (%d správa (%s) prijatá)"
4191 msgstr[1] "Prijímam (%d správy (%s) prijaté)"
4192 msgstr[2] "Prijímam (%d správ (%s) prijatých)"
4193
4194 #: src/inc.c:1106
4195 msgid "Connection failed."
4196 msgstr "Spojenie zlyhalo."
4197
4198 #: src/inc.c:1109
4199 #, c-format
4200 msgid "Connection to %s:%d failed."
4201 msgstr "Spojenie k %s:%d zlyhalo."
4202
4203 #: src/inc.c:1114
4204 msgid "Error occurred while processing mail."
4205 msgstr "Pri spracovávaní pošty sa vyskytla chyba."
4206
4207 #: src/inc.c:1119
4208 #, c-format
4209 msgid ""
4210 "Error occurred while processing mail:\n"
4211 "%s"
4212 msgstr ""
4213 "Pri spracovávaní pošty sa vyskytla chyba:\n"
4214 "%s"
4215
4216 #: src/inc.c:1125
4217 msgid "No disk space left."
4218 msgstr "Na disku už nie je miesto."
4219
4220 #: src/inc.c:1130
4221 msgid "Can't write file."
4222 msgstr "Nedá sa zapisovať do súboru."
4223
4224 #: src/inc.c:1135
4225 msgid "Socket error."
4226 msgstr "Chyba socketu."
4227
4228 #: src/inc.c:1138
4229 #, c-format
4230 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
4231 msgstr "Chyba socketu pri spojení s %s:%d."
4232
4233 #: src/inc.c:1143 src/send_message.c:375 src/send_message.c:587
4234 msgid "Connection closed by the remote host."
4235 msgstr "Vzdialený hostiteľ ukončil spojenie."
4236
4237 #: src/inc.c:1146
4238 #, c-format
4239 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
4240 msgstr "Vzdialený hostiteľ %s:%d ukončil spojenie."
4241
4242 #: src/inc.c:1151
4243 msgid "Mailbox is locked."
4244 msgstr "Mailbox je zamknutý."
4245
4246 #: src/inc.c:1155
4247 #, c-format
4248 msgid ""
4249 "Mailbox is locked:\n"
4250 "%s"
4251 msgstr ""
4252 "Mailbox je zamknutý:\n"
4253 "%s"
4254
4255 #: src/inc.c:1161 src/send_message.c:572
4256 msgid "Authentication failed."
4257 msgstr "Autentizácia bola neúspešná."
4258
4259 #: src/inc.c:1166 src/send_message.c:575
4260 #, c-format
4261 msgid ""
4262 "Authentication failed:\n"
4263 "%s"
4264 msgstr ""
4265 "Autentizácia bola neúspešná:\n"
4266 "%s"
4267
4268 #: src/inc.c:1171 src/send_message.c:591
4269 msgid "Session timed out."
4270 msgstr "Čas spojenia vypršal."
4271
4272 #: src/inc.c:1174
4273 #, c-format
4274 msgid "Connection to %s:%d timed out."
4275 msgstr "Spojenie k %s:%d zlyhalo."
4276
4277 #: src/inc.c:1209
4278 msgid "Incorporation cancelled\n"
4279 msgstr "Začleňovanie zrušené\n"
4280
4281 #: src/inc.c:1446
4282 #, c-format
4283 msgid "You're working offline. Override for %d minutes?"
4284 msgstr "Pracujete offline. Pripojiť sa počas nasledujúcich %d minút?"
4285
4286 #: src/inc.c:1449 src/toolbar.c:1972
4287 msgid "Offline warning"
4288 msgstr "Offline varovanie"
4289
4290 #: src/inc.c:1451
4291 msgid "On_ly once"
4292 msgstr "Iba _raz"
4293
4294 #: src/ldif.c:870
4295 msgid "Nick Name"
4296 msgstr "Prezývka"
4297
4298 #: src/main.c:174
4299 #, c-format
4300 msgid ""
4301 "File '%s' already exists.\n"
4302 "Can't create folder."
4303 msgstr ""
4304 "Súbor '%s' už existuje.\n"
4305 "Priečinok sa nedá vytvoriť."
4306
4307 #: src/main.c:256
4308 #, c-format
4309 msgid ""
4310 "Configuration for Sylpheed-Claws %s found.\n"
4311 "Do you want to migrate this configuration?"
4312 msgstr ""
4313 "Bola nájdená konfigurácia pre Sylpheed-Claws %s.\n"
4314 "Chcete túto konfiguráciu premigrovať a použiť?"
4315
4316 #: src/main.c:259
4317 msgid "1.0.5 or previous"
4318 msgstr "1.0.5 alebo starší"
4319
4320 #: src/main.c:259
4321 msgid "1.9.15 or previous"
4322 msgstr "1.9.15 alebo starší"
4323
4324 #: src/main.c:262
4325 msgid "Migration of configuration"
4326 msgstr "Migrácia konfigurácie"
4327
4328 #: src/main.c:267
4329 msgid "Copying configuration..."
4330 msgstr "Kopírujem konfiguráciu..."
4331
4332 #: src/main.c:272
4333 msgid "Migration failed!"
4334 msgstr "Migrácia sa nepodarila!"
4335
4336 #: src/main.c:339
4337 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
4338 msgstr "glib nepodporuje g_thread.\n"
4339
4340 #: src/main.c:525
4341 msgid ""
4342 "Sylpheed-Claws has detected a configured mailbox, but could not load it. It "
4343 "is probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the "
4344 "plugin and try again."
4345 msgstr ""
4346 "Sylpheed-Claws našiel nakonfigurovanú poštovú schránku, ale nepodarilo sa ju "
4347 "načítať. Pravdepodobne je vytvorená zastaralým pluginom. Prosím, preinštalujte "
4348 "plugin, a skúste znovu."
4349
4350 #: src/main.c:736
4351 #, c-format
4352 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
4353 msgstr "Použitie: %s [VOĽBY]...\n"
4354
4355 #: src/main.c:738
4356 msgid "  --compose [address]    open composition window"
4357 msgstr "  --compose [adresa]    otvorí okno pre písanie novej správy"
4358
4359 #: src/main.c:739
4360 msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
4361 msgstr "  --subscribe [uri]      prihlásiť zadanú URI, ak je to možné"
4362
4363 #: src/main.c:740
4364 msgid ""
4365 "  --attach file1 [file2]...\n"
4366 "                         open composition window with specified files\n"
4367 "                         attached"
4368 msgstr ""
4369 "  --attach file1 [file2]...\n"
4370 "                         otvorí okno pre písanie novej správy s pripojenými\n"
4371 "                         uvedenými súbormi"
4372
4373 #: src/main.c:743
4374 msgid "  --receive              receive new messages"
4375 msgstr "  --receive              prijme nové správy"
4376
4377 #: src/main.c:744
4378 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
4379 msgstr "  --receive-all          prijme nové správy pre všetky kontá"
4380
4381 #: src/main.c:745
4382 msgid "  --send                 send all queued messages"
4383 msgstr "  --send                 pošle všetky správy vo výstupnej fronte"
4384
4385 #: src/main.c:746
4386 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
4387 msgstr "  --status [priečinok]...   zobrazí celkový počet správ"
4388
4389 #: src/main.c:747
4390 msgid ""
4391 "  --status-full [folder]...\n"
4392 "                         show the status of each folder"
4393 msgstr ""
4394 "  --status-full [priečinok]...\n"
4395 "                        zobrazí stav jednotlivých priečinkov"
4396
4397 #: src/main.c:749
4398 msgid "  --online               switch to online mode"
4399 msgstr "  --online               prepne do online režimu"
4400
4401 #: src/main.c:750
4402 msgid "  --offline              switch to offline mode"
4403 msgstr "  --offline              prepne do režimu offline"
4404
4405 #: src/main.c:751
4406 msgid "  --exit                 exit Sylpheed-Claws"
4407 msgstr "  --exit                 ukončí Sylpheed-Claws"
4408
4409 #: src/main.c:752
4410 msgid "  --debug                debug mode"
4411 msgstr "  --debug                ladiaci mód"
4412
4413 #: src/main.c:753
4414 msgid "  --help                 display this help and exit"