more translation updates
[claws.git] / po / sk.po
1 # Slovak translation of Claws Mail.
2 # Copyright © 2009-2019 The Claws Mail team.
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 # Slavko <linux@slavino.sk>, 2009-2019.
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: claws-mail 3.17.2\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2019-07-26 09:48+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2019-07-20 17:44+0200\n"
13 "Last-Translator: Slavko <linux@slavino.sk>\n"
14 "Language-Team: slovenčina <linux@slavino.sk>\n"
15 "Language: sk\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "X-Generator: Gtranslator 3.30.1\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
21
22 #: src/account.c:402 src/account.c:469
23 msgid ""
24 "Some composing windows are open.\n"
25 "Please close all the composing windows before editing accounts."
26 msgstr ""
27 "Sú otvorené okná s rozpísanými správami.\n"
28 "Prosím zatvorte všetky tieto okná predtým, ako začnete meniť nastavenia "
29 "účtov."
30
31 #: src/account.c:447
32 msgid "Can't create folder."
33 msgstr "Nemožno vytvoriť zložku."
34
35 #: src/account.c:735
36 msgid "Edit accounts"
37 msgstr "Upraviť účty"
38
39 #: src/account.c:752
40 msgid ""
41 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
42 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
43 "indicates the default account."
44 msgstr ""
45 "Tlačidlo „Prijať poštu” prijme poštu z vašich účtov v zadanom poradí, "
46 "zaškrtnutie poľa v stĺpci „G” určuje ktoré účty budú zahrnuté. Predvolený "
47 "účet je označený tučným písmom."
48
49 #: src/account.c:823
50 msgid " _Set as default account "
51 msgstr " _Nastaviť ako predvolený účet "
52
53 #: src/account.c:915
54 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
55 msgstr "Účty so vzdialenými zložkami nemožno kopírovať."
56
57 #: src/account.c:922
58 #, c-format
59 msgid "Copy of %s"
60 msgstr "Kópia %s"
61
62 #: src/account.c:1119
63 #, c-format
64 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
65 msgstr "Naozaj chcete odstrániť účet „%s”?"
66
67 #: src/account.c:1121
68 msgid "(Untitled)"
69 msgstr "(Bez názvu)"
70
71 #: src/account.c:1122
72 msgid "Delete account"
73 msgstr "Zmazať účet"
74
75 #: src/account.c:1596
76 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
77 msgid "G"
78 msgstr " "
79
80 #: src/account.c:1602
81 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
82 msgstr "Tlačidlo „Prijať poštu” prijme poštu z označených účtov"
83
84 #: src/account.c:1609 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:222
85 #: src/addressbook.c:128 src/compose.c:7467 src/editaddress.c:1473
86 #: src/editaddress.c:1502 src/editaddress.c:1518
87 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371
88 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:392 src/editbook.c:170
89 #: src/editgroup.c:290 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:427
90 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
91 #: src/mimeview.c:303 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:470
92 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1846
93 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:463 src/prefs_filtering.c:384
94 #: src/prefs_filtering.c:1874 src/prefs_template.c:79 src/prefs_themes.c:990
95 msgid "Name"
96 msgstr "Meno"
97
98 #: src/account.c:1617 src/prefs_account.c:1199 src/prefs_account.c:4647
99 msgid "Protocol"
100 msgstr "Protokol"
101
102 #: src/account.c:1625 src/ssl_manager.c:109
103 msgid "Server"
104 msgstr "Server"
105
106 #: src/action.c:380
107 #, c-format
108 msgid "Could not get message file %d"
109 msgstr "Nemožno získať súbor správy %d"
110
111 #: src/action.c:418
112 msgid "Could not get message part."
113 msgstr "Nemožno získať časť správy."
114
115 #: src/action.c:435
116 #, c-format
117 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
118 msgstr "Nemožno získať časť viacdielnej správy: %s"
119
120 #: src/action.c:607
121 #, c-format
122 msgid ""
123 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
124 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
125 msgstr ""
126 "Zvolená akcia nemôže byť použitá v okne písania správy,\n"
127 "pretože obsahuje %%f, %%F, %%as alebo %%p."
128
129 #: src/action.c:728
130 msgid "There is no filtering action set"
131 msgstr "Nie je nastavená žiadna akcia filtra"
132
133 #: src/action.c:730
134 #, c-format
135 msgid ""
136 "Invalid filtering action(s):\n"
137 "%s"
138 msgstr ""
139 "Neplatné akcie filtra:\n"
140 "%s"
141
142 #: src/action.c:997
143 #, c-format
144 msgid ""
145 "Could not fork to execute the following command:\n"
146 "%s\n"
147 "%s"
148 msgstr ""
149 "Nemožno vytvoriť podproces na vykonanie nasledujúceho príkazu:\n"
150 "%s\n"
151 "%s"
152
153 #: src/action.c:999 src/compose.c:5262 src/compose.c:5267 src/ldaputil.c:333
154 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:858
155 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:76
156 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1827
157 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1831
158 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1849
159 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1852 src/privacy.c:62
160 msgid "Unknown error"
161 msgstr "Neznáma chyba"
162
163 #: src/action.c:1218 src/action.c:1390
164 msgid "Completed"
165 msgstr "Dokončené"
166
167 #: src/action.c:1254
168 #, c-format
169 msgid "--- Running: %s\n"
170 msgstr "--- Bežiace: %s\n"
171
172 #: src/action.c:1258
173 #, c-format
174 msgid "--- Ended: %s\n"
175 msgstr "--- Ukončené: %s\n"
176
177 #: src/action.c:1304
178 msgid "Action's input/output"
179 msgstr "Akcie vstupu/výstupu"
180
181 #: src/action.c:1636
182 #, c-format
183 msgid ""
184 "Enter the argument for the following action:\n"
185 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
186 "  %s"
187 msgstr ""
188 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
189 "(„%%h” bude nahradené parametrom)\n"
190 "  %s"
191
192 #: src/action.c:1641
193 msgid "Action's hidden user argument"
194 msgstr "Skrytý používateľský parameter akcie"
195
196 #: src/action.c:1645
197 #, c-format
198 msgid ""
199 "Enter the argument for the following action:\n"
200 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
201 "  %s"
202 msgstr ""
203 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
204 "(„%%u” bude nahradené parametrom)\n"
205 "  %s"
206
207 #: src/action.c:1650
208 msgid "Action's user argument"
209 msgstr "Používateľský parameter"
210
211 #: src/addrclip.c:481
212 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
213 msgstr "Nie je možné kopírovať zložku do seba samej alebo do jej potomka."
214
215 #: src/addrclip.c:504
216 msgid "Cannot copy an address book to itself."
217 msgstr "Nie je možné adresár do seba samého."
218
219 #: src/addrclip.c:595
220 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
221 msgstr "Nie je možné presunúť zložku do so samej seba alebo jej potomka."
222
223 #: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:5017
224 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:309
225 msgid "Group"
226 msgstr "Skupina"
227
228 #: src/addrcustomattr.c:65
229 msgid "date of birth"
230 msgstr "dátum narodenia"
231
232 #: src/addrcustomattr.c:66
233 msgid "address"
234 msgstr "adresa"
235
236 #: src/addrcustomattr.c:67
237 msgid "phone"
238 msgstr "telefón"
239
240 #: src/addrcustomattr.c:68
241 msgid "mobile phone"
242 msgstr "mobilný telefón"
243
244 #: src/addrcustomattr.c:69
245 msgid "organization"
246 msgstr "organizácia"
247
248 #: src/addrcustomattr.c:70
249 msgid "office address"
250 msgstr "pracovná adresa"
251
252 #: src/addrcustomattr.c:71
253 msgid "office phone"
254 msgstr "pracovný telefón"
255
256 #: src/addrcustomattr.c:72
257 msgid "fax"
258 msgstr "fax"
259
260 #: src/addrcustomattr.c:73
261 msgid "website"
262 msgstr "webová stránka"
263
264 #: src/addrcustomattr.c:146
265 msgid "Attribute name"
266 msgstr "Meno atribútu"
267
268 #: src/addrcustomattr.c:161
269 msgid "Delete all attribute names"
270 msgstr "Zmazať všetky mená atribútov"
271
272 #: src/addrcustomattr.c:162
273 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
274 msgstr "Naozaj chcete zmazať všetky mená atribútov?"
275
276 #: src/addrcustomattr.c:186
277 msgid "Delete attribute name"
278 msgstr "Zmazať meno atribútu"
279
280 #: src/addrcustomattr.c:187
281 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
282 msgstr "Naozaj chcete zmazať meno tohoto atribútu?"
283
284 #: src/addrcustomattr.c:196
285 msgid "Reset to default"
286 msgstr "Nastaviť na predvolené"
287
288 #: src/addrcustomattr.c:197
289 msgid ""
290 "Do you really want to replace all attribute names\n"
291 "with the default set?"
292 msgstr ""
293 "Naozaj chcete nahradiť všetky mená atribútov\n"
294 "predvoleným nastavením?"
295
296 #: src/addrcustomattr.c:217 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467
297 #: src/addressbook.c:484 src/edittags.c:286
298 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1313 src/prefs_actions.c:1085
299 #: src/prefs_filtering.c:1699 src/prefs_template.c:1111
300 msgid "_Delete"
301 msgstr "O_dstrániť"
302
303 #: src/addrcustomattr.c:218 src/edittags.c:287 src/prefs_actions.c:1086
304 #: src/prefs_filtering.c:1700 src/prefs_template.c:1112
305 msgid "Delete _all"
306 msgstr "Zm_azať všetko"
307
308 #: src/addrcustomattr.c:219
309 msgid "_Reset to default"
310 msgstr "Nastaviť na p_redvolené"
311
312 #: src/addrcustomattr.c:410
313 msgid "Attribute name is not set."
314 msgstr "Nie je nastavené meno atribútu."
315
316 #: src/addrcustomattr.c:469
317 msgctxt "Dialog title"
318 msgid "Edit attribute names"
319 msgstr "Upraviť meno atribútu"
320
321 #: src/addrcustomattr.c:483
322 msgid "New attribute name:"
323 msgstr "Nové meno atribútu:"
324
325 #: src/addrcustomattr.c:520
326 msgid ""
327 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
328 "contacts."
329 msgstr ""
330 "Pridanie alebo odstránenie mien atribútov nebude mať efekt na už nastavené "
331 "atribúty kontaktov."
332
333 #: src/addrduplicates.c:127
334 msgid "Show duplicates in the same book"
335 msgstr "Zobraziť duplikáty v rovnakom adresári"
336
337 #: src/addrduplicates.c:133
338 msgid "Show duplicates in different books"
339 msgstr "Zobraziť duplikáty v rôznych adresároch"
340
341 #: src/addrduplicates.c:144
342 msgid "Find address book email duplicates"
343 msgstr "Vyhľadať duplicitné adresy v adresári"
344
345 #: src/addrduplicates.c:145
346 msgid ""
347 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
348 msgstr "Claws Mail teraz vyhľadá duplicitné emailové adresy v adresári."
349
350 #: src/addrduplicates.c:315
351 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
352 msgstr "V adresári neboli nájdené žiadne duplicitné adresy"
353
354 #: src/addrduplicates.c:346
355 msgid "Duplicate email addresses"
356 msgstr "Duplicitné adresy"
357
358 #: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:234
359 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:469 src/toolbar.c:529
360 msgid "Address"
361 msgstr "Adresa"
362
363 #: src/addrduplicates.c:464
364 msgid "Address book path"
365 msgstr "Cesta k adresáru"
366
367 #: src/addrduplicates.c:790 src/addressbook.c:1444 src/addressbook.c:1497
368 msgid "Delete address(es)"
369 msgstr "Zmazať adresu(y)"
370
371 #: src/addrduplicates.c:791 src/addressbook.c:1498
372 msgid "Really delete the address(es)?"
373 msgstr "Naozaj odstrániť adresu(y)?"
374
375 #: src/addrduplicates.c:840
376 msgid "Delete address"
377 msgstr "Zmazať adresu"
378
379 #: src/addrduplicates.c:841 src/addressbook.c:1445
380 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
381 msgstr "Tieto údaje adresy sú len na čítanie a nemožno ich odstrániť."
382
383 #: src/addressadd.c:192 src/prefs_filtering_action.c:195
384 msgid "Add to address book"
385 msgstr "Pridať do adresára"
386
387 #: src/addressadd.c:214
388 msgid "Contact"
389 msgstr "Kontakt"
390
391 #: src/addressadd.c:245 src/addressbook.c:130 src/editaddress.c:1257
392 #: src/editaddress.c:1301 src/editgroup.c:292
393 msgid "Remarks"
394 msgstr "Poznámky"
395
396 #: src/addressadd.c:286 src/addressbook_foldersel.c:158
397 msgid "Select Address Book Folder"
398 msgstr "Vyberte zložku adresára"
399
400 #: src/addressadd.c:596 src/addressbook.c:3267 src/addressbook.c:3318
401 msgid "Add address(es)"
402 msgstr "Pridať adresu(y)"
403
404 #: src/addressadd.c:597
405 msgid "Can't add the specified address"
406 msgstr "Nemožno pridať zadanú adresu"
407
408 #: src/addressbook.c:129 src/addressbook.c:5005 src/editaddress.c:1246
409 #: src/editaddress.c:1284 src/editgroup.c:291 src/expldifdlg.c:517
410 #: src/exporthtml.c:601 src/exporthtml.c:765 src/ldif.c:763
411 msgid "Email Address"
412 msgstr "Emailová adresa"
413
414 #: src/addressbook.c:405
415 msgid "_Book"
416 msgstr "_Adresár"
417
418 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:466
419 #: src/addressbook.c:483 src/compose.c:607 src/mainwindow.c:523
420 #: src/messageview.c:212 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
421 msgid "_Edit"
422 msgstr "_Upraviť"
423
424 #: src/addressbook.c:407 src/compose.c:612 src/mainwindow.c:526
425 #: src/messageview.c:215
426 msgid "_Tools"
427 msgstr "_Nástroje"
428
429 #: src/addressbook.c:408 src/compose.c:613 src/mainwindow.c:528
430 #: src/messageview.c:216
431 msgid "_Help"
432 msgstr "_Pomocník"
433
434 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:469
435 msgid "New _Book"
436 msgstr "Nový _Adresár"
437
438 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:470
439 msgid "New _Folder"
440 msgstr "Nová _zložka"
441
442 #: src/addressbook.c:413
443 msgid "New _vCard"
444 msgstr "Nový _vCard"
445
446 #: src/addressbook.c:417
447 msgid "New _JPilot"
448 msgstr "Nový _JPilot"
449
450 #: src/addressbook.c:420
451 msgid "New LDAP _Server"
452 msgstr "Nový LDAP _server"
453
454 #: src/addressbook.c:424
455 msgid "_Edit book"
456 msgstr "_Upraviť adresár"
457
458 #: src/addressbook.c:425
459 msgid "_Delete book"
460 msgstr "Z_mazať adresár"
461
462 #: src/addressbook.c:427 src/compose.c:624
463 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
464 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:434
465 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:633
466 msgid "_Save"
467 msgstr "_Uložiť"
468
469 #: src/addressbook.c:428 src/compose.c:628 src/messageview.c:225
470 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
471 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
472 msgid "_Close"
473 msgstr "_Zavrieť"
474
475 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:481 src/messageview.c:229
476 msgid "_Select all"
477 msgstr "Vy_brať všetko"
478
479 #: src/addressbook.c:433 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
480 msgid "C_ut"
481 msgstr "_Vystrihnúť"
482
483 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
484 #: src/compose.c:636 src/mainwindow.c:557 src/messageview.c:228
485 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
486 msgid "_Copy"
487 msgstr "_Kopírovať"
488
489 #: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:475 src/addressbook.c:491
490 #: src/compose.c:637 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
491 msgid "_Paste"
492 msgstr "V_ložiť"
493
494 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:486
495 msgid "New _Address"
496 msgstr "Nová _adresa"
497
498 #: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
499 msgid "New _Group"
500 msgstr "Nová _skupina"
501
502 #: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:493
503 msgid "_Mail To"
504 msgstr "Poslať _mail"
505
506 #: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:497
507 msgid "_Merge"
508 msgstr "_Zlúčiť"
509
510 #: src/addressbook.c:448
511 msgid "Import _LDIF file..."
512 msgstr "Importovať súbor _LDIF…"
513
514 #: src/addressbook.c:449
515 msgid "Import M_utt file..."
516 msgstr "Importovať súbor _Mutt…"
517
518 #: src/addressbook.c:450
519 msgid "Import _Pine file..."
520 msgstr "Importovať súbor _Pine…"
521
522 #: src/addressbook.c:452
523 msgid "Export _HTML..."
524 msgstr "Exportovať _HTML…"
525
526 #: src/addressbook.c:453
527 msgid "Export LDI_F..."
528 msgstr "Exportovať L_DIF…"
529
530 #: src/addressbook.c:455
531 msgid "Find duplicates..."
532 msgstr "Nájsť duplikáty…"
533
534 #: src/addressbook.c:456
535 msgid "Edit custom attributes..."
536 msgstr "Upraviť vlastné atribúty…"
537
538 #: src/addressbook.c:459 src/compose.c:714 src/mainwindow.c:825
539 #: src/messageview.c:340
540 msgid "_About"
541 msgstr "_O programe"
542
543 #: src/addressbook.c:495
544 msgid "_Browse Entry"
545 msgstr "P_rechádzať  položky"
546
547 #: src/addressbook.c:509 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
548 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:247 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:144
549 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:172 src/plugins/vcalendar/day-view.c:403
550 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:819
551 #: src/prefs_themes.c:851 src/prefs_themes.c:852
552 msgid "Unknown"
553 msgstr "Neznáme"
554
555 #: src/addressbook.c:516 src/addressbook.c:535 src/importldif.c:121
556 msgid "Success"
557 msgstr "Úspech"
558
559 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:122
560 msgid "Bad arguments"
561 msgstr "Neplatné parametre"
562
563 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:123
564 msgid "File not specified"
565 msgstr "Nie je zadaný súbor"
566
567 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:124
568 msgid "Error opening file"
569 msgstr "Chyba pri otváraní súboru"
570
571 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:125
572 msgid "Error reading file"
573 msgstr "Chyba pri čítaní súboru"
574
575 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:126
576 msgid "End of file encountered"
577 msgstr "Bol nájdený koniec súboru"
578
579 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:127
580 msgid "Error allocating memory"
581 msgstr "Chyba pri alokácii pamäte"
582
583 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:128
584 msgid "Bad file format"
585 msgstr "Neplatný formát súboru"
586
587 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:129
588 msgid "Error writing to file"
589 msgstr "Chyba pri zápise do súboru"
590
591 #: src/addressbook.c:525 src/importldif.c:130
592 msgid "Error opening directory"
593 msgstr "Chyba pri otváraní zložky"
594
595 #: src/addressbook.c:526 src/importldif.c:131
596 msgid "No path specified"
597 msgstr "Nebola zadaná cesta"
598
599 #: src/addressbook.c:536
600 msgid "Error connecting to LDAP server"
601 msgstr "Chyba pripojenia k serveru LDAP"
602
603 #: src/addressbook.c:537
604 msgid "Error initializing LDAP"
605 msgstr "Chyba pri inicializácii LDAP"
606
607 #: src/addressbook.c:538
608 msgid "Error binding to LDAP server"
609 msgstr "Chyba pri pripájaní LDAP serveru"
610
611 #: src/addressbook.c:539
612 msgid "Error searching LDAP database"
613 msgstr "Chyba pri čítaní LDAP databázy"
614
615 #: src/addressbook.c:540
616 msgid "Timeout performing LDAP operation"
617 msgstr "Pri LDAP operácii vypršal časový limit"
618
619 #: src/addressbook.c:541
620 msgid "Error in LDAP search criteria"
621 msgstr "Chybné vyhľadávacie kritériá LDAP"
622
623 #: src/addressbook.c:542
624 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
625 msgstr "Neboli nájdené žiadne položky LDAP vyhovujúce kritériám"
626
627 #: src/addressbook.c:543
628 msgid "LDAP search terminated on request"
629 msgstr "LDAP vyhľadávanie bolo ukončené na požiadavku používateľa"
630
631 #: src/addressbook.c:544
632 msgid "Error starting STARTTLS connection"
633 msgstr "Chyba vytvorenia spojenia STARTTLS"
634
635 #: src/addressbook.c:545
636 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
637 msgstr "Chýba Distguished Name (dn)"
638
639 #: src/addressbook.c:546
640 msgid "Missing required information"
641 msgstr "Chýbajú požadované údaje"
642
643 #: src/addressbook.c:547
644 msgid "Another contact exists with that key"
645 msgstr "Kontakt s takýmto kľúčom už existuje"
646
647 #: src/addressbook.c:548
648 msgid "Strong(er) authentication required"
649 msgstr "Je vyžadovaná silnejšia autentifikácia"
650
651 #: src/addressbook.c:916
652 msgid "Sources"
653 msgstr "Zdroje"
654
655 #: src/addressbook.c:920 src/prefs_matcher.c:642 src/prefs_other.c:492
656 #: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2522
657 msgid "Address book"
658 msgstr "Adresár"
659
660 #: src/addressbook.c:1117 src/editldap.c:793
661 msgid "Search"
662 msgstr "Hľadať"
663
664 #: src/addressbook.c:1489
665 msgid "Delete group"
666 msgstr "Odstrániť skupinu"
667
668 #: src/addressbook.c:1490
669 msgid ""
670 "Really delete the group(s)?\n"
671 "The addresses it contains will not be lost."
672 msgstr ""
673 "Naozaj chcete odstrániť skupinu(y)?\n"
674 "Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
675
676 #: src/addressbook.c:2217
677 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
678 msgstr "Nemožno vkladať. Cieľový adresár je len na čítanie."
679
680 #: src/addressbook.c:2227
681 msgid "Cannot paste into an address group."
682 msgstr "Nemožno vkladať do skupiny adries."
683
684 #: src/addressbook.c:2964
685 #, c-format
686 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
687 msgstr "Chcete zmazať výsledky požiadavku a adresy v „%s”?"
688
689 #: src/addressbook.c:2967 src/addressbook.c:2993 src/addressbook.c:3000
690 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:431 src/prefs_filtering_action.c:173
691 #: src/toolbar.c:497
692 msgid "Delete"
693 msgstr "Odstrániť"
694
695 #: src/addressbook.c:2976
696 #, c-format
697 msgid ""
698 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
699 "contains will be moved into the parent folder."
700 msgstr ""
701 "Chcete odstrániť „%s”? Ak odstránite len zložku, adresy, ktoré obsahuje, "
702 "budú presunuté do rodičovskej zložky."
703
704 #: src/addressbook.c:2979 src/imap_gtk.c:368 src/mh_gtk.c:206
705 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:156
706 msgid "Delete folder"
707 msgstr "Odstrániť zložku"
708
709 #: src/addressbook.c:2980
710 msgid "Delete _folder only"
711 msgstr "Odstrániť _len zložku"
712
713 #: src/addressbook.c:2980
714 msgid "Delete folder and _addresses"
715 msgstr "Odstrániť zložku i _adresy"
716
717 #: src/addressbook.c:2991
718 #, c-format
719 msgid ""
720 "Do you want to delete '%s'?\n"
721 "The addresses it contains will not be lost."
722 msgstr ""
723 "Chcete odstrániť „%s”?\n"
724 "Adresy, ktoré obsahuje, nebudú stratené."
725
726 #: src/addressbook.c:2998
727 #, c-format
728 msgid ""
729 "Do you want to delete '%s'?\n"
730 "The addresses it contains will be lost."
731 msgstr ""
732 "Chcete odstrániť „%s”?\n"
733 "Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
734
735 #: src/addressbook.c:3112
736 #, c-format
737 msgid "Search '%s'"
738 msgstr "Hľadať „%s”"
739
740 #: src/addressbook.c:3250 src/addressbook.c:3299
741 msgid "New Contacts"
742 msgstr "Nové kontakty"
743
744 #: src/addressbook.c:4136
745 msgid "New user, could not save index file."
746 msgstr "Nový používateľ, nemožno uložiť indexový súbor."
747
748 #: src/addressbook.c:4140
749 msgid "New user, could not save address book files."
750 msgstr "Nový používateľ, nemožno uložiť súbory adresára."
751
752 #: src/addressbook.c:4150
753 msgid "Old address book converted successfully."
754 msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspešne."
755
756 #: src/addressbook.c:4155
757 msgid ""
758 "Old address book converted,\n"
759 "could not save new address index file."
760 msgstr ""
761 "Konverzia starého adresára je dokončená,\n"
762 "nemožno uložiť indexový súbor nového adresára."
763
764 #: src/addressbook.c:4168
765 msgid ""
766 "Could not convert address book,\n"
767 "but created empty new address book files."
768 msgstr ""
769 "Nemožno konvertovať starý adresár,\n"
770 "ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
771
772 #: src/addressbook.c:4174
773 msgid ""
774 "Could not convert address book,\n"
775 "could not save new address index file."
776 msgstr ""
777 "Nemožno konvertovať starý adresár,\n"
778 "nemožno an vytvoriť indexový súbor nového adresára."
779
780 #: src/addressbook.c:4179
781 msgid ""
782 "Could not convert address book\n"
783 "and could not create new address book files."
784 msgstr ""
785 "Nemožno konvertovať starý adresár\n"
786 "a nemožno ani vytvoriť súbory nového adresára."
787
788 #: src/addressbook.c:4186 src/addressbook.c:4192
789 msgid "Addressbook conversion error"
790 msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
791
792 #: src/addressbook.c:4307
793 msgid "Addressbook Error"
794 msgstr "Chyba v adresári"
795
796 #: src/addressbook.c:4308
797 msgid "Could not read address index"
798 msgstr "Nemožno načítať zoznam adries"
799
800 #: src/addressbook.c:4639
801 msgid "Busy searching..."
802 msgstr "Prehľadávam…"
803
804 #: src/addressbook.c:4969 src/prefs_send.c:220
805 msgid "Interface"
806 msgstr "Ovládanie"
807
808 #: src/addressbook.c:4981
809 msgid "Address Books"
810 msgstr "Adresáre"
811
812 #: src/addressbook.c:4993
813 msgid "Person"
814 msgstr "Osoba"
815
816 #: src/addressbook.c:5029 src/exporthtml.c:885 src/folderview.c:361
817 #: src/folderview.c:449 src/prefs_account.c:3172 src/prefs_folder_column.c:77
818 msgid "Folder"
819 msgstr "Zložka"
820
821 #: src/addressbook.c:5041
822 msgid "vCard"
823 msgstr "vCard"
824
825 #: src/addressbook.c:5053 src/addressbook.c:5065
826 msgid "JPilot"
827 msgstr "JPilot"
828
829 #: src/addressbook.c:5077
830 msgid "LDAP servers"
831 msgstr "LDAP servery"
832
833 #: src/addressbook.c:5089
834 msgid "LDAP Query"
835 msgstr "LDAP požiadavka"
836
837 #: src/addressbook_foldersel.c:200 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
838 #: src/exporthtml.c:985 src/importldif.c:541
839 msgid "Address Book"
840 msgstr "Adresár"
841
842 #: src/addrgather.c:179
843 msgid "Please specify name for address book."
844 msgstr "Prosím zvoľte názov adresára."
845
846 #: src/addrgather.c:186
847 msgid "No available address book."
848 msgstr "Nedostupný adresár."
849
850 #: src/addrgather.c:207
851 msgid "Please select the mail headers to search."
852 msgstr "Prosím zvoľte prehľadávané poštové hlavičky."
853
854 #: src/addrgather.c:214
855 msgid "Collecting addresses..."
856 msgstr "Zhromažďujem adresy…"
857
858 #: src/addrgather.c:254
859 msgid "address added by Claws Mail"
860 msgstr "adresa pridaná z Claws Mail"
861
862 #: src/addrgather.c:285
863 msgid "Addresses collected successfully."
864 msgstr "Adresy zozbierané úspešne."
865
866 #: src/addrgather.c:360
867 msgid "Current folder:"
868 msgstr "Aktuálna zložka:"
869
870 #: src/addrgather.c:371
871 msgid "Address book name:"
872 msgstr "Meno adresára:"
873
874 #: src/addrgather.c:398
875 msgid "Address book folder size:"
876 msgstr "Veľkosť zložky adresára:"
877
878 #: src/addrgather.c:402 src/addrgather.c:411
879 msgid ""
880 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
881 msgstr "Maximálny počet položiek na adresár v novovytvorenom adresári"
882
883 #: src/addrgather.c:415
884 msgid "Process these mail header fields"
885 msgstr "Spracovať tieto poštové hlavičky"
886
887 #: src/addrgather.c:434
888 msgid "Include subfolders"
889 msgstr "Zahrnúť podzložky"
890
891 #: src/addrgather.c:492 src/prefs_filtering_action.c:1383
892 msgid "Header Name"
893 msgstr "Názov hlavičky"
894
895 #: src/addrgather.c:498
896 msgid "Address Count"
897 msgstr "Počet adries"
898
899 #: src/addrgather.c:585
900 msgid "Header Fields"
901 msgstr "Polia hlavičky"
902
903 #: src/addrgather.c:586 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
904 #: src/importldif.c:981
905 msgid "Finish"
906 msgstr "Dokončiť"
907
908 #: src/addrgather.c:644
909 msgid "Collect email addresses from selected messages"
910 msgstr "Zozbierať emailové adresy zvolených správ"
911
912 #: src/addrgather.c:648
913 msgid "Collect email addresses from folder"
914 msgstr "Zozbierať emailové adresy zo zložky"
915
916 #: src/addrindex.c:125
917 msgid "Common addresses"
918 msgstr "Spoločné adresy"
919
920 #: src/addrindex.c:126
921 msgid "Personal addresses"
922 msgstr "Súkromné adresy"
923
924 #: src/addrindex.c:132
925 msgid "Common address"
926 msgstr "Spoločná adresa"
927
928 #: src/addrindex.c:133
929 msgid "Personal address"
930 msgstr "Súkromná adresa"
931
932 #: src/addrindex.c:1834
933 msgid "Address(es) update"
934 msgstr "Aktualizácia adries"
935
936 #: src/addrindex.c:1835
937 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
938 msgstr "Aktualizácia zlyhala. Zmeny neboli zapísané do adresára."
939
940 #: src/alertpanel.c:144 src/compose.c:9788
941 msgid "Notice"
942 msgstr "Upozornenie"
943
944 #: src/alertpanel.c:157 src/compose.c:5853 src/compose.c:6395
945 #: src/compose.c:12377 src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:108
946 #: src/messageview.c:858 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:811
947 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:5111
948 msgid "Warning"
949 msgstr "Upozornenie"
950
951 #: src/alertpanel.c:170 src/alertpanel.c:193 src/compose.c:5790 src/inc.c:723
952 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:156 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:311
953 msgid "Error"
954 msgstr "Chyba"
955
956 #: src/alertpanel.c:194 src/gtk/progressdialog.c:94
957 msgid "_View log"
958 msgstr "_Zobraziť záznam"
959
960 #: src/alertpanel.c:346
961 msgid "Show this message next time"
962 msgstr "Zobraziť túto správu aj nabudúce"
963
964 #: src/browseldap.c:223
965 msgid "Browse Directory Entry"
966 msgstr "Prechádzať zložku"
967
968 #: src/browseldap.c:243
969 msgid "Server Name:"
970 msgstr "Meno servera:"
971
972 #: src/browseldap.c:253
973 msgid "Distinguished Name (dn):"
974 msgstr "Rozlišovacie meno (dn):"
975
976 #: src/browseldap.c:284
977 msgid "LDAP Name"
978 msgstr "LDAP meno"
979
980 #: src/browseldap.c:290
981 msgid "Attribute Value"
982 msgstr "Hodnota atribútu"
983
984 #: src/common/plugin.c:70
985 msgid "Nothing"
986 msgstr "Nič"
987
988 #: src/common/plugin.c:71
989 msgid "a viewer"
990 msgstr "zobrazovač"
991
992 #: src/common/plugin.c:72
993 msgid "a MIME parser"
994 msgstr "analyzátor MIME"
995
996 #: src/common/plugin.c:73
997 msgid "folders"
998 msgstr "zložiek"
999
1000 #: src/common/plugin.c:74
1001 msgid "filtering"
1002 msgstr "filtrovania"
1003
1004 #: src/common/plugin.c:75
1005 msgid "a privacy interface"
1006 msgstr "rozhrania zabezpečenia súkromia"
1007
1008 #: src/common/plugin.c:76
1009 msgid "a notifier"
1010 msgstr "oznamovača"
1011
1012 #: src/common/plugin.c:77
1013 msgid "an utility"
1014 msgstr "nástroje"
1015
1016 #: src/common/plugin.c:78
1017 msgid "things"
1018 msgstr "inú"
1019
1020 #: src/common/plugin.c:335
1021 #, c-format
1022 msgid ""
1023 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1024 msgstr ""
1025 "Tento zásuvný modul poskytuje funkciu %s (%s), ktorá už je poskytovaná "
1026 "modulom %s."
1027
1028 #: src/common/plugin.c:438
1029 msgid "Plugin already loaded"
1030 msgstr "Zásuvný modul už je načítaný"
1031
1032 #: src/common/plugin.c:449
1033 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1034 msgstr "Zlyhalo pridelenie pamäte pre zásuvný modul"
1035
1036 #: src/common/plugin.c:483
1037 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1038 msgstr ""
1039 "Tento modul nie je licencovaný pod licenciou kompatibilnou s GPL v3 alebo "
1040 "vyššou."
1041
1042 #: src/common/plugin.c:492
1043 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1044 msgstr "Tento modul je pre Claws Mail GTK1."
1045
1046 #: src/common/plugin.c:770
1047 #, c-format
1048 msgid ""
1049 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1050 "built with."
1051 msgstr ""
1052 "Vaša verzia Claws Mail je novšia ako verzia, pre ktorú bol zásuvný modul "
1053 "„%s” zostavený."
1054
1055 #: src/common/plugin.c:773
1056 msgid ""
1057 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1058 "with."
1059 msgstr ""
1060 "Vaša verzia Claws Mail je novšia ako verzia, pre ktorú bol tento zásuvný "
1061 "modul zostavený."
1062
1063 #: src/common/plugin.c:782
1064 #, c-format
1065 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1066 msgstr "Vaša verzia Claws Mail je pre zásuvný modul „%s” príliš stará."
1067
1068 #: src/common/plugin.c:784
1069 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1070 msgstr "Vaša verzia Claws Mail je pre tento zásuvný modul príliš stará."
1071
1072 #: src/common/session.c:201 src/imap.c:1233
1073 msgid "SSL/TLS handshake failed\n"
1074 msgstr "Zlyhalo vytvorenie spojenia SSL/TLS\n"
1075
1076 #: src/common/smtp.c:179
1077 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1078 msgstr "Nie je dostupná žiadna metóda SMTP AUTH\n"
1079
1080 #: src/common/smtp.c:182
1081 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1082 msgstr "Zvolená metóda SMTP AUTH nie je dostupná\n"
1083
1084 #: src/common/smtp.c:501 src/common/smtp.c:555
1085 msgid "bad SMTP response\n"
1086 msgstr "neplatná odozva SMTP\n"
1087
1088 #: src/common/smtp.c:526 src/common/smtp.c:544 src/common/smtp.c:658
1089 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1090 msgstr "nastala chyba relácie SMTP\n"
1091
1092 #: src/common/smtp.c:535 src/pop.c:907
1093 msgid "error occurred on authentication\n"
1094 msgstr "nastala chyba autentifikácie\n"
1095
1096 #: src/common/smtp.c:585
1097 #, c-format
1098 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1099 msgstr "Správa je príliš veľká (Maximálna veľkosť je %s)\n"
1100
1101 #: src/common/smtp.c:617 src/pop.c:900
1102 msgid "couldn't start STARTTLS session\n"
1103 msgstr "nemožno vytvoriť reláciu STARTTLS\n"
1104
1105 #: src/common/socket.c:571
1106 msgid "Socket IO timeout.\n"
1107 msgstr "Časový limit soketu IO.\n"
1108
1109 #: src/common/socket.c:600
1110 msgid "Connection timed out.\n"
1111 msgstr "Uplynul časový limit spojenia.\n"
1112
1113 #: src/common/socket.c:740
1114 #, c-format
1115 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1116 msgstr "%s:%d: spojenie zlyhalo (%s).\n"
1117
1118 #: src/common/socket.c:980
1119 #, c-format
1120 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1121 msgstr "%s:%d: neznámy hostiteľ.\n"
1122
1123 #: src/common/socket.c:1072
1124 #, c-format
1125 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1126 msgstr "%s:%s: hľadanie hostiteľa zlyhalo (%s).\n"
1127
1128 #: src/common/socket.c:1385
1129 #, c-format
1130 msgid "write on fd%d: %s\n"
1131 msgstr "zápis na fd%d: %s\n"
1132
1133 #: src/common/ssl_certificate.c:338
1134 #, c-format
1135 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1136 msgstr "Nemožno získať stav súboru certifikátu P12 (%s)\n"
1137
1138 #: src/common/ssl_certificate.c:346
1139 #, c-format
1140 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1141 msgstr "Nemožno čítať súbor certifikátu P12 %s\n"
1142
1143 #: src/common/ssl_certificate.c:355
1144 #, c-format
1145 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1146 msgstr "Nemožno importovať súbor certifikátu P12 %s\n"
1147
1148 #: src/common/ssl_certificate.c:640
1149 msgid "Internal error"
1150 msgstr "Interná chyba"
1151
1152 #: src/common/ssl_certificate.c:645
1153 msgid "Uncheckable"
1154 msgstr "Neoveriteľný"
1155
1156 #: src/common/ssl_certificate.c:649
1157 msgid "Self-signed certificate"
1158 msgstr "Certifikát podpísaný sebou"
1159
1160 #: src/common/ssl_certificate.c:652
1161 msgid "Revoked certificate"
1162 msgstr "Odvolaný certifikát"
1163
1164 #: src/common/ssl_certificate.c:654
1165 msgid "No certificate issuer found"
1166 msgstr "Nebol nájdený vydavateľ certifikátu"
1167
1168 #: src/common/ssl_certificate.c:656
1169 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1170 msgstr "Vydavateľ certifikátu nie je certifikačnou autoritou"
1171
1172 #: src/common/ssl_certificate.c:881
1173 #, c-format
1174 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1175 msgstr "Nemožno otvoriť súbor certifikátu %s: %s\n"
1176
1177 #: src/common/ssl_certificate.c:885
1178 #, c-format
1179 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1180 msgstr "Súbor certifikátu %s chýba (%s)\n"
1181
1182 #: src/common/ssl_certificate.c:904
1183 #, c-format
1184 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1185 msgstr "Nemožno otvoriť súbor kľúča %s (%s)\n"
1186
1187 #: src/common/ssl_certificate.c:908
1188 #, c-format
1189 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1190 msgstr "Chýba súbor kľúča %s (%s)\n"
1191
1192 #: src/common/ssl_certificate.c:1056
1193 #, c-format
1194 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1195 msgstr "Zlyhalo čítanie súboru certifikátu P12 %s\n"
1196
1197 #: src/common/ssl_certificate.c:1059
1198 #, c-format
1199 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1200 msgstr "Nemožno otvoriť súbor certifikátu P12 %s (%s)\n"
1201
1202 #: src/common/ssl_certificate.c:1063
1203 #, c-format
1204 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1205 msgstr "Chýba súbor certifikátu P12 %s (%s)\n"
1206
1207 #: src/common/ssl_certificate.c:1088 src/gtk/sslcertwindow.c:87
1208 #: src/gtk/sslcertwindow.c:94 src/gtk/sslcertwindow.c:109
1209 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:121
1210 #: src/gtk/sslcertwindow.c:136
1211 msgid "<not in certificate>"
1212 msgstr "<chýba v certifikáte>"
1213
1214 #: src/common/string_match.c:81
1215 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1216 msgstr "(Predmet vymazaný regulárnym výrazom)"
1217
1218 #: src/common/utils.c:200
1219 #, c-format
1220 msgid "%dB"
1221 msgstr "%dB"
1222
1223 #: src/common/utils.c:201
1224 #, c-format
1225 msgid "%d.%02dKB"
1226 msgstr "%d.%02dKB"
1227
1228 #: src/common/utils.c:202
1229 #, c-format
1230 msgid "%d.%02dMB"
1231 msgstr "%d.%02dMB"
1232
1233 #: src/common/utils.c:203
1234 #, c-format
1235 msgid "%.2fGB"
1236 msgstr "%.2fGB"
1237
1238 #: src/common/utils.c:4028
1239 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1240 msgid "Sunday"
1241 msgstr "Nedeľa"
1242
1243 #: src/common/utils.c:4029
1244 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1245 msgid "Monday"
1246 msgstr "Pondelok"
1247
1248 #: src/common/utils.c:4030
1249 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1250 msgid "Tuesday"
1251 msgstr "Utorok"
1252
1253 #: src/common/utils.c:4031
1254 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1255 msgid "Wednesday"
1256 msgstr "Streda"
1257
1258 #: src/common/utils.c:4032
1259 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1260 msgid "Thursday"
1261 msgstr "Štvrtok"
1262
1263 #: src/common/utils.c:4033
1264 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1265 msgid "Friday"
1266 msgstr "Piatok"
1267
1268 #: src/common/utils.c:4034
1269 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1270 msgid "Saturday"
1271 msgstr "Sobota"
1272
1273 #: src/common/utils.c:4036
1274 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1275 msgid "January"
1276 msgstr "Január"
1277
1278 #: src/common/utils.c:4037
1279 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1280 msgid "February"
1281 msgstr "Február"
1282
1283 #: src/common/utils.c:4038
1284 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1285 msgid "March"
1286 msgstr "Marec"
1287
1288 #: src/common/utils.c:4039
1289 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1290 msgid "April"
1291 msgstr "Apríl"
1292
1293 #: src/common/utils.c:4040
1294 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1295 msgid "May"
1296 msgstr "Máj"
1297
1298 #: src/common/utils.c:4041
1299 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1300 msgid "June"
1301 msgstr "Jún"
1302
1303 #: src/common/utils.c:4042
1304 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1305 msgid "July"
1306 msgstr "Júl"
1307
1308 #: src/common/utils.c:4043
1309 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1310 msgid "August"
1311 msgstr "August"
1312
1313 #: src/common/utils.c:4044
1314 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1315 msgid "September"
1316 msgstr "September"
1317
1318 #: src/common/utils.c:4045
1319 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1320 msgid "October"
1321 msgstr "Október"
1322
1323 #: src/common/utils.c:4046
1324 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1325 msgid "November"
1326 msgstr "November"
1327
1328 #: src/common/utils.c:4047
1329 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1330 msgid "December"
1331 msgstr "December"
1332
1333 #: src/common/utils.c:4049
1334 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1335 msgid "Sun"
1336 msgstr "Ne"
1337
1338 #: src/common/utils.c:4050
1339 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1340 msgid "Mon"
1341 msgstr "Po"
1342
1343 #: src/common/utils.c:4051
1344 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1345 msgid "Tue"
1346 msgstr "Ut"
1347
1348 #: src/common/utils.c:4052
1349 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1350 msgid "Wed"
1351 msgstr "St"
1352
1353 #: src/common/utils.c:4053
1354 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1355 msgid "Thu"
1356 msgstr "Št"
1357
1358 #: src/common/utils.c:4054
1359 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1360 msgid "Fri"
1361 msgstr "Pi"
1362
1363 #: src/common/utils.c:4055
1364 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1365 msgid "Sat"
1366 msgstr "So"
1367
1368 #: src/common/utils.c:4057
1369 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1370 msgid "Jan"
1371 msgstr "Jan"
1372
1373 #: src/common/utils.c:4058
1374 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1375 msgid "Feb"
1376 msgstr "Feb"
1377
1378 #: src/common/utils.c:4059
1379 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1380 msgid "Mar"
1381 msgstr "Mar"
1382
1383 #: src/common/utils.c:4060
1384 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1385 msgid "Apr"
1386 msgstr "Apr"
1387
1388 #: src/common/utils.c:4061
1389 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1390 msgid "May"
1391 msgstr "Máj"
1392
1393 #: src/common/utils.c:4062
1394 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1395 msgid "Jun"
1396 msgstr "Jún"
1397
1398 #: src/common/utils.c:4063
1399 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1400 msgid "Jul"
1401 msgstr "Júl"
1402
1403 #: src/common/utils.c:4064
1404 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1405 msgid "Aug"
1406 msgstr "Aug"
1407
1408 #: src/common/utils.c:4065
1409 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1410 msgid "Sep"
1411 msgstr "Sep"
1412
1413 #: src/common/utils.c:4066
1414 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1415 msgid "Oct"
1416 msgstr "Okt"
1417
1418 #: src/common/utils.c:4067
1419 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1420 msgid "Nov"
1421 msgstr "Nov"
1422
1423 #: src/common/utils.c:4068
1424 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1425 msgid "Dec"
1426 msgstr "Dec"
1427
1428 #: src/common/utils.c:4079
1429 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1430 msgid "AM"
1431 msgstr "DOP"
1432
1433 #: src/common/utils.c:4080
1434 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1435 msgid "PM"
1436 msgstr "ODP"
1437
1438 #: src/common/utils.c:4081
1439 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1440 msgid "am"
1441 msgstr "dop."
1442
1443 #: src/common/utils.c:4082
1444 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1445 msgid "pm"
1446 msgstr "odp."
1447
1448 #: src/compose.c:596
1449 msgid "_Add..."
1450 msgstr "_Pridať…"
1451
1452 #: src/compose.c:597 src/mh_gtk.c:375 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
1453 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:323
1454 msgid "_Remove"
1455 msgstr "_Odstrániť"
1456
1457 #: src/compose.c:599 src/folderview.c:254
1458 msgid "_Properties..."
1459 msgstr "_Vlastnosti…"
1460
1461 #: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:525 src/messageview.c:214
1462 msgid "_Message"
1463 msgstr "Sp_ráva"
1464
1465 #: src/compose.c:609
1466 msgid "_Spelling"
1467 msgstr "P_ravopis"
1468
1469 #: src/compose.c:611 src/compose.c:678
1470 msgid "_Options"
1471 msgstr "_Možnosti"
1472
1473 #: src/compose.c:615
1474 msgid "S_end"
1475 msgstr "Odos_lať"
1476
1477 #: src/compose.c:616
1478 msgid "Send _later"
1479 msgstr "Odoslať _neskôr"
1480
1481 #: src/compose.c:619
1482 msgid "_Attach file"
1483 msgstr "Pripojiť sú_bor"
1484
1485 #: src/compose.c:620
1486 msgid "_Insert file"
1487 msgstr "Vlož_iť súbor"
1488
1489 #: src/compose.c:621
1490 msgid "Insert si_gnature"
1491 msgstr "Vložiť _podpis"
1492
1493 #: src/compose.c:622
1494 msgid "_Replace signature"
1495 msgstr "Nah_radiť podpis"
1496
1497 #: src/compose.c:626
1498 msgid "_Print"
1499 msgstr "_Tlačiť"
1500
1501 #: src/compose.c:631 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
1502 msgid "_Undo"
1503 msgstr "_Späť"
1504
1505 #: src/compose.c:632 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
1506 msgid "_Redo"
1507 msgstr "_Znova"
1508
1509 #: src/compose.c:635 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
1510 msgid "Cu_t"
1511 msgstr "_Vystrihnúť"
1512
1513 #: src/compose.c:639
1514 msgid "_Special paste"
1515 msgstr "Prilepiť _špeciálne"
1516
1517 #: src/compose.c:640
1518 msgid "As _quotation"
1519 msgstr "Ako _citácia"
1520
1521 #: src/compose.c:641
1522 msgid "_Wrapped"
1523 msgstr "_Zalomené"
1524
1525 #: src/compose.c:642
1526 msgid "_Unwrapped"
1527 msgstr "_Nezalomené"
1528
1529 #: src/compose.c:644 src/mainwindow.c:558
1530 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
1531 msgid "Select _all"
1532 msgstr "Vy_brať všetko"
1533
1534 #: src/compose.c:646
1535 msgid "A_dvanced"
1536 msgstr "_Rozšírené"
1537
1538 #: src/compose.c:647
1539 msgid "Move a character backward"
1540 msgstr "Presunúť o znak dozadu"
1541
1542 #: src/compose.c:648
1543 msgid "Move a character forward"
1544 msgstr "Presunúť o znak dopredu"
1545
1546 #: src/compose.c:649
1547 msgid "Move a word backward"
1548 msgstr "Presunúť o slovo dozadu"
1549
1550 #: src/compose.c:650
1551 msgid "Move a word forward"
1552 msgstr "Presunúť o slovo dopredu"
1553
1554 #: src/compose.c:651
1555 msgid "Move to beginning of line"
1556 msgstr "Presunúť na začiatok riadku"
1557
1558 #: src/compose.c:652
1559 msgid "Move to end of line"
1560 msgstr "Presunúť na koniec riadku"
1561
1562 #: src/compose.c:653
1563 msgid "Move to previous line"
1564 msgstr "Presunúť na predchádzajúci riadok"
1565
1566 #: src/compose.c:654
1567 msgid "Move to next line"
1568 msgstr "Presunúť na ďalší riadok"
1569
1570 #: src/compose.c:655
1571 msgid "Delete a character backward"
1572 msgstr "Zmazať znak naľavo od kurzora"
1573
1574 #: src/compose.c:656
1575 msgid "Delete a character forward"
1576 msgstr "Zmazať znak napravo od kurzora"
1577
1578 #: src/compose.c:657
1579 msgid "Delete a word backward"
1580 msgstr "Zmazať slovo naľavo od kurzora"
1581
1582 #: src/compose.c:658
1583 msgid "Delete a word forward"
1584 msgstr "Zmazať slovo napravo od kurzora"
1585
1586 #: src/compose.c:659
1587 msgid "Delete line"
1588 msgstr "Zmazať riadok"
1589
1590 #: src/compose.c:660
1591 msgid "Delete to end of line"
1592 msgstr "Zmazať do konca riadku"
1593
1594 #: src/compose.c:663 src/messageview.c:231
1595 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
1596 msgid "_Find"
1597 msgstr "_Hľadať"
1598
1599 #: src/compose.c:666
1600 msgid "_Wrap current paragraph"
1601 msgstr "_Zalomiť aktuálny odsek"
1602
1603 #: src/compose.c:667
1604 msgid "Wrap all long _lines"
1605 msgstr "Zalomiť všetky d_lhé riadky"
1606
1607 #: src/compose.c:669
1608 msgid "Edit with e_xternal editor"
1609 msgstr "Upraviť pomocou e_xterného editora"
1610
1611 #: src/compose.c:672
1612 msgid "_Check all or check selection"
1613 msgstr "_Skontrolovať všetko alebo výber"
1614
1615 #: src/compose.c:673
1616 msgid "_Highlight all misspelled words"
1617 msgstr "_Zvýrazniť všetky nesprávne slová"
1618
1619 #: src/compose.c:674
1620 msgid "Check _backwards misspelled word"
1621 msgstr "S_pätne skontrolovať nesprávne slovo"
1622
1623 #: src/compose.c:675
1624 msgid "_Forward to next misspelled word"
1625 msgstr "_Dopredu na ďalšie nesprávne slovo"
1626
1627 #: src/compose.c:682
1628 msgid "Reply _mode"
1629 msgstr "Reži_m odpovede"
1630
1631 #: src/compose.c:684
1632 msgid "Privacy _System"
1633 msgstr "_Súkromie"
1634
1635 #: src/compose.c:688
1636 msgid "_Priority"
1637 msgstr "Pri_orita"
1638
1639 #: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:267
1640 msgid "Character _encoding"
1641 msgstr "_Kódovanie znakov"
1642
1643 #: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:272
1644 msgid "Western European"
1645 msgstr "Západná Európa (ISO-8859-1)"
1646
1647 #: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:273
1648 msgid "Baltic"
1649 msgstr "Pobaltské"
1650
1651 #: src/compose.c:697 src/mainwindow.c:627 src/messageview.c:274
1652 msgid "Hebrew"
1653 msgstr "Hebrejské"
1654
1655 #: src/compose.c:698 src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:275
1656 msgid "Arabic"
1657 msgstr "Arabské"
1658
1659 #: src/compose.c:699 src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:276
1660 msgid "Cyrillic"
1661 msgstr "Cyrilika"
1662
1663 #: src/compose.c:700 src/mainwindow.c:630 src/messageview.c:277
1664 msgid "Japanese"
1665 msgstr "Japonské"
1666
1667 #: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:278
1668 msgid "Chinese"
1669 msgstr "Čínske"
1670
1671 #: src/compose.c:702 src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:279
1672 msgid "Korean"
1673 msgstr "Kórejské"
1674
1675 #: src/compose.c:703 src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:280
1676 msgid "Thai"
1677 msgstr "Thajské"
1678
1679 #: src/compose.c:706 src/mainwindow.c:743 src/messageview.c:316
1680 msgid "_Address book"
1681 msgstr "_Adresár"
1682
1683 #: src/compose.c:708
1684 msgid "_Template"
1685 msgstr "Šabló_na"
1686
1687 #: src/compose.c:710 src/mainwindow.c:771 src/messageview.c:336
1688 msgid "Actio_ns"
1689 msgstr "A_kcie"
1690
1691 #: src/compose.c:719
1692 msgid "Aut_o wrapping"
1693 msgstr "Aut_omatické zalamovanie"
1694
1695 #: src/compose.c:720
1696 msgid "Auto _indent"
1697 msgstr "Automatické odsaden_ie"
1698
1699 #: src/compose.c:721
1700 msgid "Si_gn"
1701 msgstr "Podpí_sať"
1702
1703 #: src/compose.c:722
1704 msgid "_Encrypt"
1705 msgstr "_Šifrovať"
1706
1707 #: src/compose.c:723
1708 msgid "_Request Return Receipt"
1709 msgstr "Vyžiadať potv_rdenie o prijatí"
1710
1711 #: src/compose.c:724
1712 msgid "Remo_ve references"
1713 msgstr "_Odstrániť odkazy"
1714
1715 #: src/compose.c:725
1716 msgid "Show _ruler"
1717 msgstr "Zobraziť p_ravítko"
1718
1719 #: src/compose.c:730 src/compose.c:740
1720 msgid "_Normal"
1721 msgstr "_Normálny"
1722
1723 #: src/compose.c:731 src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:305
1724 #: src/summaryview.c:431
1725 msgid "_All"
1726 msgstr "_Všetkým"
1727
1728 #: src/compose.c:732 src/mainwindow.c:675 src/messageview.c:306
1729 #: src/summaryview.c:432
1730 msgid "_Sender"
1731 msgstr "Odo_sielateľ"
1732
1733 #: src/compose.c:733
1734 msgid "_Mailing-list"
1735 msgstr "E_mailová konferencia"
1736
1737 #: src/compose.c:738
1738 msgid "_Highest"
1739 msgstr "_Najvyššia"
1740
1741 #: src/compose.c:739
1742 msgid "Hi_gh"
1743 msgstr "_Vysoká"
1744
1745 #: src/compose.c:741
1746 msgid "Lo_w"
1747 msgstr "_Nízka"
1748
1749 #: src/compose.c:742
1750 msgid "_Lowest"
1751 msgstr "Na_jnižšia"
1752
1753 #: src/compose.c:747 src/mainwindow.c:890 src/messageview.c:353
1754 msgid "_Automatic"
1755 msgstr "_Automaticky"
1756
1757 #: src/compose.c:748 src/mainwindow.c:891 src/messageview.c:354
1758 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1759 msgstr "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1760
1761 #: src/compose.c:749 src/mainwindow.c:892 src/messageview.c:355
1762 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1763 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1764
1765 #: src/compose.c:753 src/mainwindow.c:896 src/messageview.c:359
1766 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1767 msgstr "Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
1768
1769 #: src/compose.c:756 src/mainwindow.c:899 src/messageview.c:362
1770 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1771 msgstr "Grécke (ISO-8859-_7)"
1772
1773 #: src/compose.c:761 src/mainwindow.c:904 src/messageview.c:367
1774 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1775 msgstr "Turecké (ISO-8859-_9)"
1776
1777 #: src/compose.c:1015 src/compose.c:1697
1778 msgid ""
1779 "You have opted to sign and/or encrypt this message but have not selected a "
1780 "privacy system.\n"
1781 "\n"
1782 "Signing and encrypting have been disabled for this message."
1783 msgstr ""
1784 "Zvolili ste podpísať a/alebo šifrovať túto správu, ale nemáte nastavený "
1785 "systém súkromia.\n"
1786 "\n"
1787 "Podpísanie a šifrovanie tejto správy bolo vypnuté."
1788
1789 #: src/compose.c:1051
1790 msgid "New message From format error."
1791 msgstr "Chyba v tvare odosielateľa novej správy."
1792
1793 #: src/compose.c:1144
1794 msgid "New message subject format error."
1795 msgstr "Chyba v tvare predmetu novej správy."
1796
1797 #: src/compose.c:1176 src/quote_fmt.c:563
1798 #, c-format
1799 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1800 msgstr "V tele šablóny „Nová správa” je chyba na riadku %d."
1801
1802 #: src/compose.c:1445
1803 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1804 msgstr "Nemožno odpovedať. Pôvodná správa už asi neexistuje."
1805
1806 #: src/compose.c:1630 src/quote_fmt.c:580
1807 msgid ""
1808 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1809 "address."
1810 msgstr "Pole „Od” šablóny „Odpovedať” obsahuje neplatnú emailovú adresu."
1811
1812 #: src/compose.c:1679 src/quote_fmt.c:583
1813 #, c-format
1814 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1815 msgstr "V tele šablóny „Odpovedať” je chyba na riadku %d."
1816
1817 #: src/compose.c:1822 src/compose.c:2016 src/quote_fmt.c:600
1818 msgid ""
1819 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1820 "address."
1821 msgstr "Pole „Od” šablóny „Poslať ďalej” obsahuje neplatnú emailovú adresu."
1822
1823 #: src/compose.c:1883 src/quote_fmt.c:603
1824 #, c-format
1825 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1826 msgstr "V tele šablóny „Poslať ďalej” je chyba na riadku %d."
1827
1828 #: src/compose.c:2059
1829 msgid "Fw: multiple emails"
1830 msgstr "Fw: viacero správ"
1831
1832 #: src/compose.c:2566
1833 #, c-format
1834 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1835 msgstr "V tele šablóny „Presmerovať” je chyba na riadku %d."
1836
1837 #: src/compose.c:2633 src/gtk/headers.h:14
1838 msgid "Cc:"
1839 msgstr "Kópia:"
1840
1841 #: src/compose.c:2636 src/gtk/headers.h:15
1842 msgid "Bcc:"
1843 msgstr "Slepá kópia:"
1844
1845 #: src/compose.c:2639 src/gtk/headers.h:12
1846 msgid "Reply-To:"
1847 msgstr "Odpovedať komu:"
1848
1849 #: src/compose.c:2642 src/compose.c:5011 src/compose.c:5013
1850 #: src/gtk/headers.h:33
1851 msgid "Newsgroups:"
1852 msgstr "Diskusné skupiny:"
1853
1854 #: src/compose.c:2645 src/gtk/headers.h:34
1855 msgid "Followup-To:"
1856 msgstr "Pokračovanie:"
1857
1858 #: src/compose.c:2648 src/gtk/headers.h:17
1859 msgid "In-Reply-To:"
1860 msgstr "V odpovedi komu:"
1861
1862 #: src/compose.c:2652 src/compose.c:5008 src/compose.c:5016
1863 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:421
1864 msgid "To:"
1865 msgstr "Komu:"
1866
1867 #: src/compose.c:2842
1868 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1869 msgstr "Nemožno priložiť súbor (zlyhala konverzia kódovania)."
1870
1871 #: src/compose.c:2848 src/compose.c:10974
1872 #, c-format
1873 msgid ""
1874 "The following file has been attached: \n"
1875 "%s"
1876 msgid_plural ""
1877 "The following files have been attached: \n"
1878 "%s"
1879 msgstr[0] ""
1880 "Bol pripojený nasledujúci súbor:\n"
1881 "%s"
1882 msgstr[1] ""
1883 "Nasledujúce súbory budú priložené:\n"
1884 "%s"
1885 msgstr[2] ""
1886 "Nasledujúce súbory budú priložené:\n"
1887 "%s"
1888
1889 #: src/compose.c:3128
1890 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1891 msgstr "„Značka citácie” šablóny nie je platná."
1892
1893 #: src/compose.c:3657
1894 #, c-format
1895 msgid "Could not get size of file '%s'."
1896 msgstr "Nemožno zistiť veľkosť súboru „%s”."
1897
1898 #: src/compose.c:3675
1899 #, c-format
1900 msgid ""
1901 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1902 "want to do that?"
1903 msgstr "Do tela správy vkladáte súbor %s. Ste si istý, že to chcete urobiť?"
1904
1905 #: src/compose.c:3678
1906 msgid "Are you sure?"
1907 msgstr "Ste si istý?"
1908
1909 #: src/compose.c:3679 src/compose.c:10837 src/compose.c:11857
1910 msgid "_Insert"
1911 msgstr "_Vložiť"
1912
1913 #: src/compose.c:3804
1914 #, c-format
1915 msgid "File %s is empty."
1916 msgstr "Súbor %s je prázdny."
1917
1918 #: src/compose.c:3805
1919 msgid "Empty file"
1920 msgstr "Prázdny súbor"
1921
1922 #: src/compose.c:3806
1923 msgid "_Attach anyway"
1924 msgstr "Pripojiť i _tak"
1925
1926 #: src/compose.c:3815
1927 #, c-format
1928 msgid "Can't read %s."
1929 msgstr "Nemožno čítať %s."
1930
1931 #: src/compose.c:3842
1932 #, c-format
1933 msgid "Message: %s"
1934 msgstr "Správa: %s"
1935
1936 #: src/compose.c:4852 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:696
1937 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
1938 msgid " [Edited]"
1939 msgstr "[Upravené]"
1940
1941 #: src/compose.c:4859 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
1942 #, c-format
1943 msgid "%s - Compose message%s"
1944 msgstr "%s - Písanie správy%s"
1945
1946 #: src/compose.c:4862 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
1947 #, c-format
1948 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1949 msgstr "[bez názvu] - Písanie správy%s"
1950
1951 #: src/compose.c:4864 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
1952 msgid "Compose message"
1953 msgstr "Napísať správu"
1954
1955 #: src/compose.c:4891 src/messageview.c:887
1956 msgid ""
1957 "Account for sending mail is not specified.\n"
1958 "Please select a mail account before sending."
1959 msgstr ""
1960 "Nie je zadaný účet na odosielanie správ.\n"
1961 "Pred odosielaním prosím zvoľte poštový účet."
1962
1963 #: src/compose.c:5108 src/compose.c:5145
1964 #, c-format
1965 msgid "The only recipient is the default '%s' address. Send anyway?"
1966 msgstr "Jediný príjemca je predvolená adresa „%s”. Odoslať i tak?"
1967
1968 #: src/compose.c:5110 src/compose.c:5147 src/compose.c:5185 src/compose.c:5228
1969 #: src/prefs_account.c:3781 src/toolbar.c:487 src/toolbar.c:519
1970 msgid "Send"
1971 msgstr "Odoslať"
1972
1973 #: src/compose.c:5112 src/compose.c:5149 src/compose.c:5186 src/compose.c:5229
1974 #: src/compose.c:5791 src/folderview.c:2546 src/messageview.c:859
1975 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:218 src/toolbar.c:3054
1976 msgid "_Send"
1977 msgstr "_Odoslať"
1978
1979 #: src/compose.c:5166
1980 msgid "Recipient is not specified."
1981 msgstr "Nie je zadaný príjemca."
1982
1983 #: src/compose.c:5181
1984 #, c-format
1985 msgid "Subject is empty. %s"
1986 msgstr "Prázdny predmet. %s"
1987
1988 #: src/compose.c:5182 src/compose.c:5225
1989 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:215
1990 msgid "Send it anyway?"
1991 msgstr "Poslať i tak?"
1992
1993 #: src/compose.c:5183 src/compose.c:5226
1994 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:215
1995 msgid "Queue it anyway?"
1996 msgstr "Zaradiť do fronty i tak?"
1997
1998 #: src/compose.c:5185 src/compose.c:5228 src/toolbar.c:520
1999 msgid "Send later"
2000 msgstr "Odoslať ho neskôr"
2001
2002 #: src/compose.c:5186 src/compose.c:5229
2003 msgid "_Queue"
2004 msgstr "Do _fronty"
2005
2006 #: src/compose.c:5224
2007 #, c-format
2008 msgid "Sending to %d recipients. %s"
2009 msgstr "Odosielanie na %d adries. %s"
2010
2011 #: src/compose.c:5253
2012 msgid "Could not queue message."
2013 msgstr "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie."
2014
2015 #: src/compose.c:5256
2016 #, c-format
2017 msgid ""
2018 "Could not queue message:\n"
2019 "\n"
2020 "%s."
2021 msgstr ""
2022 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2023 "\n"
2024 "%s"
2025
2026 #: src/compose.c:5260
2027 #, c-format
2028 msgid ""
2029 "Could not queue message for sending:\n"
2030 "\n"
2031 "Signature failed: %s"
2032 msgstr ""
2033 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2034 "\n"
2035 "Podpísanie zlyhalo: %s"
2036
2037 #: src/compose.c:5265
2038 #, c-format
2039 msgid ""
2040 "Could not queue message for sending:\n"
2041 "\n"
2042 "Encryption failed: %s"
2043 msgstr ""
2044 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2045 "\n"
2046 "Šifrovanie zlyhalo: %s"
2047
2048 #: src/compose.c:5270
2049 msgid ""
2050 "Could not queue message for sending:\n"
2051 "\n"
2052 "Charset conversion failed."
2053 msgstr ""
2054 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2055 "\n"
2056 "Zlyhala konverzia kódovania."
2057
2058 #: src/compose.c:5274
2059 msgid ""
2060 "Could not queue message for sending:\n"
2061 "\n"
2062 "Couldn't get recipient encryption key."
2063 msgstr ""
2064 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2065 "\n"
2066 "Nie je dostupný šifrovací kľúč príjemcu."
2067
2068 #: src/compose.c:5334 src/compose.c:5394
2069 msgid ""
2070 "The message was queued but could not be sent.\n"
2071 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2072 msgstr ""
2073 "Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo ju možné odoslať.\n"
2074 "Použite „Odoslať správy vo fronte” z hlavného okna na opakovanie."
2075
2076 #: src/compose.c:5390
2077 #, c-format
2078 msgid ""
2079 "%s\n"
2080 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2081 msgstr ""
2082 "%s\n"
2083 "Použite „Odoslať správy vo fronte” z hlavného okna na opakovanie."
2084
2085 #: src/compose.c:5787
2086 #, c-format
2087 msgid ""
2088 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2089 "to the specified %s charset.\n"
2090 "Send it as %s?"
2091 msgstr ""
2092 "Nemožno konvertovať kódovanie správy do zadaného\n"
2093 "kódovania na %s.\n"
2094 "Odoslať správu v kódovaní %s?"
2095
2096 #: src/compose.c:5849
2097 #, c-format
2098 msgid ""
2099 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2100 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2101 "\n"
2102 "Send it anyway?"
2103 msgstr ""
2104 "Riadok %d prekračuje limit dĺžky riadku (998 bajtov).\n"
2105 "Obsah správy môže byť počas prenosu k adresátovi znehodnotený.\n"
2106 "\n"
2107 "Odoslať aj tak?"
2108
2109 #: src/compose.c:6081
2110 msgid "Encryption warning"
2111 msgstr "Upozornenie šifrovania"
2112
2113 #: src/compose.c:6082
2114 msgid "C_ontinue"
2115 msgstr "_Pokračovať"
2116
2117 #: src/compose.c:6131
2118 msgid "No account for sending mails available!"
2119 msgstr "Nie je dostupné žiadny účet na odosielanie správ!"
2120
2121 #: src/compose.c:6140
2122 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2123 msgstr "Zvolený účet nie je NNTP: Posielanie nie je možné."
2124
2125 #: src/compose.c:6394
2126 #, c-format
2127 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2128 msgstr "Príloha %s už neexistuje. Ignorovať?"
2129
2130 #: src/compose.c:6396 src/mainwindow.c:665 src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2563
2131 msgid "Cancel sending"
2132 msgstr "Zrušiť posielanie"
2133
2134 #: src/compose.c:6396
2135 msgid "Ignore attachment"
2136 msgstr "Ignorovať prílohu"
2137
2138 #: src/compose.c:6452
2139 #, c-format
2140 msgid "Original %s part"
2141 msgstr "Pôvodná časť %s"
2142
2143 #: src/compose.c:7052
2144 msgid "Add to address _book"
2145 msgstr "Pridať do _adresára"
2146
2147 #: src/compose.c:7219
2148 msgid "Delete entry contents"
2149 msgstr "Zmazať obsah položiek"
2150
2151 #: src/compose.c:7223 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:290
2152 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2153 msgstr "Na automatické doplnenie z adresára použite <TAB>"
2154
2155 #: src/compose.c:7455
2156 msgid "Mime type"
2157 msgstr "Typ MIME"
2158
2159 #: src/compose.c:7461 src/mimeview.c:302 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:451
2160 #: src/prefs_matcher.c:640 src/prefs_summaries.c:612
2161 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:470
2162 msgid "Size"
2163 msgstr "Veľkosť"
2164
2165 #: src/compose.c:7523
2166 msgid "Save Message to "
2167 msgstr "Uložiť správu do "
2168
2169 #: src/compose.c:7554 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:517
2170 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:165 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
2171 #: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1081
2172 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:213
2173 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:236
2174 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2175 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:295
2176 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:434
2177 msgid "_Browse"
2178 msgstr "_Prechádzať"
2179
2180 #: src/compose.c:7570
2181 msgid "Select folder to save message to"
2182 msgstr "Vyberte zložku na uloženie správy"
2183
2184 #: src/compose.c:8027
2185 msgid "Hea_der"
2186 msgstr "H_lavička"
2187
2188 #: src/compose.c:8032
2189 msgid "_Attachments"
2190 msgstr "_Prílohy"
2191
2192 #: src/compose.c:8046
2193 msgid "Othe_rs"
2194 msgstr "_Ostatné"
2195
2196 #: src/compose.c:8061
2197 msgid "S_ubject:"
2198 msgstr "Pre_dmet:"
2199
2200 #: src/compose.c:8285
2201 #, c-format
2202 msgid ""
2203 "Spell checker could not be started.\n"
2204 "%s"
2205 msgstr ""
2206 "Nemožno spustiť kontrolu preklepov.\n"
2207 "%s"
2208
2209 #: src/compose.c:8432
2210 msgid "_From:"
2211 msgstr "O_d:"
2212
2213 #: src/compose.c:8449
2214 msgid "Account to use for this email"
2215 msgstr "Účet, použitý pre tento email"
2216
2217 #: src/compose.c:8451
2218 msgid "Sender address to be used"
2219 msgstr "Adresa odosielateľa"
2220
2221 #: src/compose.c:8633
2222 #, c-format
2223 msgid ""
2224 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2225 "encrypt this message."
2226 msgstr ""
2227 "Nemožno načítať systém súkromia „%s”. Nebude možné podpísať ani zašifrovať "
2228 "túto správu."
2229
2230 #: src/compose.c:8744 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1180
2231 msgid "_None"
2232 msgstr "Žiad_na"
2233
2234 #: src/compose.c:8845 src/prefs_template.c:751
2235 #, c-format
2236 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2237 msgstr "Telo šablóny má chybu v riadku %d."
2238
2239 #: src/compose.c:8942
2240 #, c-format
2241 msgctxt "'%s' stands for a header name"
2242 msgid "Template '%s' format error."
2243 msgstr "Chyba formátu šablóny „%s”."
2244
2245 #: src/compose.c:9366
2246 msgid "Invalid MIME type."
2247 msgstr "Neplatný typ MIME."
2248
2249 #: src/compose.c:9381
2250 msgid "File doesn't exist or is empty."
2251 msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
2252
2253 #: src/compose.c:9455
2254 msgid "Properties"
2255 msgstr "Vlastnosti"
2256
2257 #: src/compose.c:9472
2258 msgid "MIME type"
2259 msgstr "Typ MIME"
2260
2261 #: src/compose.c:9505
2262 msgid "Encoding"
2263 msgstr "Kódovanie"
2264
2265 #: src/compose.c:9525
2266 msgid "Path"
2267 msgstr "Cesta"
2268
2269 #: src/compose.c:9526
2270 msgid "File name"
2271 msgstr "Názov súboru"
2272
2273 #: src/compose.c:9785
2274 #, c-format
2275 msgid ""
2276 "The external editor is still working.\n"
2277 "Force terminating the process?\n"
2278 "process group id: %d"
2279 msgstr ""
2280 "Externý editor je ešte stále aktívny.\n"
2281 "Vynútiť ukončenie procesu?\n"
2282 "ID skupiny procesu: %d"
2283
2284 #: src/compose.c:10258 src/messageview.c:1088
2285 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2286 msgstr "Claws Mail potrebuje na odoslanie tejto správy pripojenie k sieti."
2287
2288 #: src/compose.c:10451
2289 msgid "Could not save draft."
2290 msgstr "Koncept nemožno uložiť."
2291
2292 #: src/compose.c:10455
2293 msgid "Could not save draft"
2294 msgstr "Koncept nemožno uložiť"
2295
2296 #: src/compose.c:10456
2297 msgid ""
2298 "Could not save draft.\n"
2299 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2300 msgstr ""
2301 "Koncept nemožno uložiť.\n"
2302 "Chcete pokračovať v písaní, alebo zahodiť rozpísanú správu?"
2303
2304 #: src/compose.c:10458
2305 msgid "_Cancel exit"
2306 msgstr "+_Zrušiť skončenie"
2307
2308 #: src/compose.c:10458
2309 msgid "_Discard email"
2310 msgstr "_Zahodiť správu"
2311
2312 #: src/compose.c:10647 src/compose.c:10661
2313 msgid "Select file"
2314 msgstr "Zvoľte súbor"
2315
2316 #: src/compose.c:10675
2317 #, c-format
2318 msgid "File '%s' could not be read."
2319 msgstr "Súbor „%s” nemožno čítať."
2320
2321 #: src/compose.c:10677
2322 #, c-format
2323 msgid ""
2324 "File '%s' contained invalid characters\n"
2325 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2326 msgstr ""
2327 "Súbor „%s” obsahuje neplatné znaky pre\n"
2328 "súčasné kódovanie, vloženie môže byť nepresné."
2329
2330 #: src/compose.c:10756
2331 msgid "Discard message"
2332 msgstr "Zahodiť správu"
2333
2334 #: src/compose.c:10757
2335 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2336 msgstr "Táto správa bola zmenená. Zahodiť zmeny?"
2337
2338 #: src/compose.c:10758 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:434
2339 msgid "_Discard"
2340 msgstr "_Zahodiť"
2341
2342 #: src/compose.c:10758 src/compose.c:10763
2343 msgid "_Save to Drafts"
2344 msgstr "Uložiť medzi _koncepty"
2345
2346 #: src/compose.c:10761 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:432
2347 msgid "Save changes"
2348 msgstr "Uložiť zmeny"
2349
2350 #: src/compose.c:10762
2351 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2352 msgstr "Táto správa bola zmenená. Uložiť posledné zmeny?"
2353
2354 #: src/compose.c:10763
2355 msgid "_Don't save"
2356 msgstr "_Neukladať"
2357
2358 #: src/compose.c:10834
2359 #, c-format
2360 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2361 msgstr "Chcete použiť šablónu „%s”?"
2362
2363 #: src/compose.c:10836
2364 msgid "Apply template"
2365 msgstr "Použiť šablónu"
2366
2367 #: src/compose.c:10837 src/prefs_actions.c:330 src/prefs_filtering_action.c:582
2368 #: src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:794 src/prefs_template.c:310
2369 #: src/prefs_toolbar.c:1018
2370 msgid "_Replace"
2371 msgstr "_Nahradiť"
2372
2373 #: src/compose.c:11024
2374 #, c-format
2375 msgid ""
2376 "The pasted image has been attached as: \n"
2377 "%s"
2378 msgstr ""
2379 "Vložený obrázok bol pridaný ako príloha:\n"
2380 "%s"
2381
2382 #: src/compose.c:11850
2383 #, c-format
2384 msgid ""
2385 "Do you want to insert the contents of the file into the message body, or "
2386 "attach it to the email?"
2387 msgid_plural ""
2388 "Do you want to insert the contents of the %d files into the message body, or "
2389 "attach them to the email?"
2390 msgstr[0] ""
2391 "Chcete vložiť obsah súboru do tela správy, alebo ho chcete pripojiť k správe "
2392 "ako prílohu?"
2393 msgstr[1] ""
2394 "Chcete vložiť obsah %d súborov do tela správy, alebo ich chcete pripojiť k "
2395 "správe ako prílohy?"
2396 msgstr[2] ""
2397 "Chcete vložiť obsah %d súborov do tela správy, alebo ich chcete pripojiť k "
2398 "správe ako prílohy?"
2399
2400 #: src/compose.c:11856
2401 msgid "Insert or attach?"
2402 msgstr "Vložiť, alebo pripojiť ako prílohu?"
2403
2404 #: src/compose.c:11857
2405 msgid "_Attach"
2406 msgstr "_Pripojiť"
2407
2408 #: src/compose.c:12075
2409 #, c-format
2410 msgid "Quote format error at line %d."
2411 msgstr "Chyba v tvare citácie na riadku %d."
2412
2413 #: src/compose.c:12371
2414 #, c-format
2415 msgid ""
2416 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2417 "time. Do you want to continue?"
2418 msgstr ""
2419 "Chcete odpovedať na %d správ. Otvorenie všetkých okien môže chvíľu trvať. "
2420 "Chcete pokračovať?"
2421
2422 #: src/crash.c:140
2423 #, c-format
2424 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2425 msgstr "Proces Claws Mail (%ld) prijal signál %ld"
2426
2427 #: src/crash.c:186
2428 msgid "Claws Mail has crashed"
2429 msgstr "Claws Mail havaroval"
2430
2431 #: src/crash.c:202
2432 #, c-format
2433 msgid ""
2434 "%s.\n"
2435 "Please file a bug report and include the information below."
2436 msgstr ""
2437 "%s.\n"
2438 "Prosím vyplňte správu o chybe a pridajte údaje uvedené nižšie."
2439
2440 #: src/crash.c:207
2441 msgid "Debug log"
2442 msgstr "Ladiaci záznam"
2443
2444 #: src/crash.c:251 src/toolbar.c:539
2445 msgid "Close"
2446 msgstr "Zavrieť"
2447
2448 #: src/crash.c:256
2449 msgid "Save..."
2450 msgstr "Uložiť…"
2451
2452 #: src/crash.c:261
2453 msgid "Create bug report"
2454 msgstr "Vytvoriť správu o chybe"
2455
2456 #: src/crash.c:311
2457 msgid "Save crash information"
2458 msgstr "Uložiť informácie o havárii"
2459
2460 #: src/editaddress.c:150 src/editaddress.c:288
2461 msgid "Add New Person"
2462 msgstr "Pridať nový kontakt"
2463
2464 #: src/editaddress.c:152
2465 msgid ""
2466 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2467 "following values to be set:\n"
2468 " - Display Name\n"
2469 " - First Name\n"
2470 " - Last Name\n"
2471 " - Nickname\n"
2472 " - any email address\n"
2473 " - any additional attribute\n"
2474 "\n"
2475 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2476 "Click Cancel to close without saving."
2477 msgstr ""
2478 "Pridanie nového kontaktu vyžaduje nastavenie aspoň\n"
2479 "jednej hodnoty z nasledujúcich:\n"
2480 " - Zobrazené meno\n"
2481 " - Rodné meno\n"
2482 " - Priezvisko\n"
2483 " - Prezývka\n"
2484 " - emailová adresa\n"
2485 " - doplnkový atribút\n"
2486 "\n"
2487 "Zvoľte OK na pokračovanie v úprave kontaktu.\n"
2488 "Zvoľte Zrušiť na zatvorenie bez uloženia."
2489
2490 #: src/editaddress.c:163
2491 msgid ""
2492 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2493 "following values to be set:\n"
2494 " - First Name\n"
2495 " - Last Name\n"
2496 " - any email address\n"
2497 " - any additional attribute\n"
2498 "\n"
2499 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2500 "Click Cancel to close without saving."
2501 msgstr ""
2502 "Pridanie nového kontaktu vyžaduje nastavenie aspoň\n"
2503 "jednej hodnoty z nasledujúcich:\n"
2504 " - Rodné meno\n"
2505 " - Priezvisko\n"
2506 " - emailová adresa\n"
2507 " - doplňujúci atribút\n"
2508 "\n"
2509 "Zvoľte OK na pokračovanie v úprave kontaktu.\n"
2510 "Zvoľte Zrušiť na zatvorenie bez uloženia."
2511
2512 #: src/editaddress.c:289
2513 msgid "Edit Person Details"
2514 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
2515
2516 #: src/editaddress.c:507
2517 msgid "An Email address must be supplied."
2518 msgstr "Musíte zadať emailovú adresu."
2519
2520 #: src/editaddress.c:710 src/editaddress_other_attributes_ldap.c:205
2521 msgid "A Name and Value must be supplied."
2522 msgstr "Musíte zadať názov a hodnotu."
2523
2524 #: src/editaddress.c:820 src/prefs_folder_item.c:1784
2525 msgid "Discard"
2526 msgstr "Zahodiť"
2527
2528 #: src/editaddress.c:821
2529 msgid "Apply"
2530 msgstr "Použiť"
2531
2532 #: src/editaddress.c:851 src/editaddress.c:900
2533 msgid "Edit Person Data"
2534 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
2535
2536 #: src/editaddress.c:929
2537 msgid "Choose a picture"
2538 msgstr "Vyberte obrázok"
2539
2540 #: src/editaddress.c:948
2541 #, c-format
2542 msgid ""
2543 "Failed to import image: \n"
2544 "%s"
2545 msgstr ""
2546 "Zlyhal import obrázku: \n"
2547 "%s"
2548
2549 #: src/editaddress.c:990
2550 msgid "_Set picture"
2551 msgstr "_Nastaviť obrázok"
2552
2553 #: src/editaddress.c:991
2554 msgid "_Unset picture"
2555 msgstr "_Zrušiť obrázok"
2556
2557 #: src/editaddress.c:1049
2558 msgid "Photo"
2559 msgstr "Fotografia"
2560
2561 #: src/editaddress.c:1096 src/editaddress.c:1098 src/expldifdlg.c:516
2562 #: src/exporthtml.c:762 src/ldif.c:747
2563 msgid "Display Name"
2564 msgstr "Zobrazené meno"
2565
2566 #: src/editaddress.c:1107 src/editaddress.c:1111 src/ldif.c:755
2567 msgid "Last Name"
2568 msgstr "Priezvisko"
2569
2570 #: src/editaddress.c:1108 src/editaddress.c:1110 src/ldif.c:751
2571 msgid "First Name"
2572 msgstr "Krstné meno"
2573
2574 #: src/editaddress.c:1114 src/editaddress.c:1116
2575 msgid "Nickname"
2576 msgstr "Prezývka"
2577
2578 #: src/editaddress.c:1252 src/editaddress.c:1293
2579 msgid "Alias"
2580 msgstr "Alias"
2581
2582 #: src/editaddress.c:1478 src/editaddress.c:1511 src/editaddress.c:1527
2583 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:376
2584 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:413 src/prefs_customheader.c:222
2585 msgid "Value"
2586 msgstr "Hodnota"
2587
2588 #: src/editaddress.c:1593
2589 msgid "_User Data"
2590 msgstr "Údaje o _používateľovi"
2591
2592 #: src/editaddress.c:1594
2593 msgid "_Email Addresses"
2594 msgstr "_Emailové adresy"
2595
2596 #: src/editaddress.c:1597 src/editaddress.c:1600
2597 msgid "O_ther Attributes"
2598 msgstr "Ďalšie _atribúty"
2599
2600 #: src/editaddress.c:1768
2601 #, c-format
2602 msgid ""
2603 "Failed to save image: \n"
2604 "%s"
2605 msgstr ""
2606 "Zlyhalo uloženie obrázka: \n"
2607 "%s"
2608
2609 #: src/editbook.c:109
2610 msgid "File appears to be OK."
2611 msgstr "Súbor vyzerá byť v poriadku."
2612
2613 #: src/editbook.c:112
2614 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2615 msgstr "Súbor nemá platný formát adresára."
2616
2617 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2618 msgid "Could not read file."
2619 msgstr "Nemožno čítať súbor."
2620
2621 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2622 msgid "Edit Addressbook"
2623 msgstr "Upraviť adresár"
2624
2625 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2626 msgid " Check File "
2627 msgstr "Skontrolovať súbor"
2628
2629 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2630 #: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:2181
2631 #: src/wizard.c:1198 src/wizard.c:1618
2632 msgid "File"
2633 msgstr "Súbor"
2634
2635 #: src/editbook.c:281
2636 msgid "Add New Addressbook"
2637 msgstr "Pridať nový adresár"
2638
2639 #: src/editgroup.c:101
2640 msgid "A Group Name must be supplied."
2641 msgstr "Musíte zadať názov skupiny."
2642
2643 #: src/editgroup.c:296
2644 msgid "Edit Group Data"
2645 msgstr "Upraviť údaje skupiny"
2646
2647 #: src/editgroup.c:325 src/exporthtml.c:598
2648 msgid "Group Name"
2649 msgstr "Názov skupiny"
2650
2651 #: src/editgroup.c:344
2652 msgid "Addresses in Group"
2653 msgstr "Adresy v skupine"
2654
2655 #: src/editgroup.c:378
2656 msgid "Available Addresses"
2657 msgstr "Dostupné adresy"
2658
2659 #: src/editgroup.c:452
2660 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2661 msgstr ""
2662 "Emailové adresy môžete presúvať z alebo do skupiny pomocou tlačidiel so "
2663 "šípkami"
2664
2665 #: src/editgroup.c:500
2666 msgid "Edit Group Details"
2667 msgstr "Upraviť detaily skupiny"
2668
2669 #: src/editgroup.c:503
2670 msgid "Add New Group"
2671 msgstr "Pridať novú skupinu"
2672
2673 #: src/editgroup.c:552
2674 msgid "Edit folder"
2675 msgstr "Upraviť zložku"
2676
2677 #: src/editgroup.c:552
2678 msgid "Input the new name of folder:"
2679 msgstr "Zadajte nový názov zložky:"
2680
2681 #: src/editgroup.c:555 src/foldersel.c:570 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
2682 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
2683 msgid "New folder"
2684 msgstr "Nová zložka"
2685
2686 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:571 src/mh_gtk.c:145
2687 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
2688 msgid "Input the name of new folder:"
2689 msgstr "Zadajte názov novej zložky:"
2690
2691 #: src/editjpilot.c:188
2692 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2693 msgstr "Súbor nemá JPilot formát."
2694
2695 #: src/editjpilot.c:200
2696 msgid "Select JPilot File"
2697 msgstr "Vyberte súbor JPilot"
2698
2699 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2700 msgid "Edit JPilot Entry"
2701 msgstr "Upraviť záznam JPilot"
2702
2703 #: src/editjpilot.c:281
2704 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2705 msgstr "Ďalšie emailové adresy"
2706
2707 #: src/editjpilot.c:372
2708 msgid "Add New JPilot Entry"
2709 msgstr "Pridať nový záznam JPilot"
2710
2711 #: src/editldap_basedn.c:153
2712 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2713 msgstr "Úprava LDAP - Zvoľte základ vyhľadávania"
2714
2715 #: src/editldap_basedn.c:172 src/editldap.c:440 src/prefs_account.c:2933
2716 #: src/prefs_proxy.c:98
2717 msgid "Hostname"
2718 msgstr "Meno počítača"
2719
2720 #: src/editldap_basedn.c:182 src/editldap.c:457
2721 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:379 src/prefs_account.c:2940
2722 #: src/prefs_proxy.c:105 src/ssl_manager.c:117
2723 msgid "Port"
2724 msgstr "Port"
2725
2726 #: src/editldap_basedn.c:192 src/editldap.c:501
2727 msgid "Search Base"
2728 msgstr "Báza vyhľadávania"
2729
2730 #: src/editldap_basedn.c:220
2731 msgid "Available Search Base(s)"
2732 msgstr "Dostupné bázy"
2733
2734 #: src/editldap_basedn.c:326
2735 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2736 msgstr "Nemožno načítať bázu(y) vyhľadávania zo servera - prosím zadajte ručne"
2737
2738 #: src/editldap_basedn.c:330 src/editldap.c:281
2739 msgid "Could not connect to server"
2740 msgstr "Nemožno sa pripojiť k serveru"
2741
2742 #: src/editldap.c:152
2743 msgid "A Name must be supplied."
2744 msgstr "Musíte zadať názov."
2745
2746 #: src/editldap.c:164
2747 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2748 msgstr "Musíte zadať názov servera."
2749
2750 #: src/editldap.c:177
2751 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2752 msgstr "Musíte zadať aspoň jeden vyhľadávací atribút LDAP."
2753
2754 #: src/editldap.c:278
2755 msgid "Connected successfully to server"
2756 msgstr "Úspešne pripojený k serveru"
2757
2758 #: src/editldap.c:335 src/editldap.c:990
2759 msgid "Edit LDAP Server"
2760 msgstr "Upraviť LDAP server"
2761
2762 #: src/editldap.c:436
2763 msgid "A name that you wish to call the server."
2764 msgstr "Názov, ktorý chcete priradiť serveru."
2765
2766 #: src/editldap.c:449
2767 msgid ""
2768 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.example.org\" may be "
2769 "appropriate for the \"example.org\" organization. An IP address may also be "
2770 "used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2771 "computer as Claws Mail."
2772 msgstr ""
2773 "Toto je meno servera. Napríklad „ldap.mojadomena.sk” môže byť vhodné pre "
2774 "organizáciu „mojadomena.sk”. Môžete použiť aj adresu IP. Môžete zadať "
2775 "„localhost”, ak požadovaný server LDAP beží na rovnakom počítači ako Claws "
2776 "Mail."
2777
2778 #: src/editldap.c:468
2779 msgid "STARTTLS"
2780 msgstr "STARTTLS"
2781
2782 #: src/editldap.c:469 src/prefs_account.c:3854
2783 msgid "SSL/TLS"
2784 msgstr "SSL/TLS"
2785
2786 #: src/editldap.c:473
2787 msgid ""
2788 "Enable secure connection to the LDAP server via STARTTLS. Connection starts "
2789 "unencrypted and is secured by STARTTLS command. If connection fails, be sure "
2790 "to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2791 "TLS_REQCERT fields)."
2792 msgstr ""
2793 "Zapnúť bezpečné spojenie so serverom LDAP pomocou STARTTLS. Spojenie začína "
2794 "nešifrované a je zabezpečené príkazom STARTTLS. Ak spojenie zlyhá, overte "
2795 "správne nastavenie v ldap.conf (polia TLS_CACERTDIR a TLS_REQCERT)."
2796
2797 #: src/editldap.c:478
2798 msgid ""
2799 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL/TLS. If connection "
2800 "fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf "
2801 "(TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2802 msgstr ""
2803 "Zapnúť bezpečné pripojenie k LDAP serveru pomocou SSL/TLS. Ak spojenie "
2804 "zlyhá, skontrolujte správne nastavenie v ldap.conf (polia TLS_CACERTDIR a "
2805 "TLS_REQCERT)."
2806
2807 #: src/editldap.c:490
2808 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2809 msgstr ""
2810 "Toto je číslo portu, na ktorom server počúva. Implicitne je nastavený port "
2811 "389."
2812
2813 #: src/editldap.c:493
2814 msgid " Check Server "
2815 msgstr "Overiť server"
2816
2817 #: src/editldap.c:497
2818 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2819 msgstr "Stlačte toto tlačidlo na vyskúšanie pripojenia k serveru."
2820
2821 #: src/editldap.c:510
2822 msgid ""
2823 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2824 "Examples include:\n"
2825 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2826 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2827 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2828 msgstr ""
2829 "Tu zadávate názov zložky, ktorá má byť prehľadaná na servere. Napríklad:\n"
2830 "  dc=claws-mail,dc=sk\n"
2831 "  ou=people,dc=menodomeny,dc=sk\n"
2832 "  o=Meno organizácie,c=Krajina\n"
2833
2834 #: src/editldap.c:521
2835 msgid ""
2836 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2837 "server."
2838 msgstr ""
2839 "Stlačte toto tlačidlo na vyhľadanie názvov zložiek dostupných na servere."
2840
2841 #: src/editldap.c:577
2842 msgid "Search Attributes"
2843 msgstr "Vyhľadávacie atribúty"
2844
2845 #: src/editldap.c:586
2846 msgid ""
2847 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2848 "find a name or address."
2849 msgstr ""
2850 "Zoznam atribútov LDAP, ktoré by mali byť prehľadávané pri hľadaní mena alebo "
2851 "adresy."
2852
2853 #: src/editldap.c:589
2854 msgid " Defaults "
2855 msgstr " Štandardné "
2856
2857 #: src/editldap.c:593
2858 msgid ""
2859 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2860 "names and addresses during a name or address search process."
2861 msgstr ""
2862 "Toto nastaví názvy atribútov naspäť na prednastavenú hodnotu, ktorá by mala "
2863 "nájsť najviac mien a atribútov počas vyhľadávania."
2864
2865 #: src/editldap.c:599
2866 msgid "Max Query Age (secs)"
2867 msgstr "Max. trvanie požiadavky (v sekundách)"
2868
2869 #: src/editldap.c:613
2870 msgid ""
2871 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2872 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2873 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2874 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2875 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2876 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2877 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2878 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2879 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2880 "more memory to cache results."
2881 msgstr ""
2882 "Tu sa nastavuje doba (v sekundách), počas ktorej je výsledok vyhľadávania na "
2883 "dopĺňanie adresy platný. Výsledky sú počas tejto doby uložené v pamäti, po "
2884 "jej uplynutí sú vymazané. Toto by malo zlepšiť čas odozvy pri nasledujúcich "
2885 "vyhľadávaniach rovnakého mena alebo adresy. Prednastavená hodnota 600 sekúnd "
2886 "(10 minút) by mala byť postačujúca pre väčšinu serverov. Vyššia hodnota "
2887 "zlepší čas odozvy pri vyhľadávaní na pomalých serveroch za cenu väčšej "
2888 "spotreby pamäte."
2889
2890 #: src/editldap.c:630
2891 msgid "Include server in dynamic search"
2892 msgstr "Zahrnúť server v dynamickom vyhľadávaní"
2893
2894 #: src/editldap.c:635
2895 msgid ""
2896 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2897 "address completion."
2898 msgstr ""
2899 "Zvoľte túto možnosť na zahrnutie tohoto servera do dynamického vyhľadávania "
2900 "pri použití dopĺňania adries."
2901
2902 #: src/editldap.c:641
2903 msgid "Match names 'containing' search term"
2904 msgstr "Vyhľadať mená obsahujúce reťazec"
2905
2906 #: src/editldap.c:646
2907 msgid ""
2908 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2909 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2910 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2911 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2912 "searches against other address interfaces."
2913 msgstr ""
2914 "hľadanie mien a adries možno realizovať pomocou vyhľadávacích výrazov "
2915 "„začína” alebo ”obsahuje”. Zvoľte túto možnosť na vyhľadanie pomocou výrazu "
2916 "„obsahuje”. Toto zvyčajne zaberie viac času. Kvôli lepšiemu výkonu používa "
2917 "dokončovanie adries výraz „začína” pre všetky ostatné vyhľadávania."
2918
2919 #: src/editldap.c:709
2920 msgid "Bind DN"
2921 msgstr "Priradiť DN"
2922
2923 #: src/editldap.c:718
2924 msgid ""
2925 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2926 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2927 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2928 "performing a search."
2929 msgstr ""
2930 "Názov účtu LDAP, ktorý bude použitý na spojenie so serverom. Väčšinou je to "
2931 "potrebné len pre chránené servery. Meno je väčšinou v tvare „cn=meno,"
2932 "dc=claws-mail,dc=sk”. Pri vyhľadávaní je toto pole väčšinou ponechané "
2933 "prázdne."
2934
2935 #: src/editldap.c:725
2936 msgid "Bind Password"
2937 msgstr "Heslo bind"
2938
2939 #: src/editldap.c:735
2940 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2941 msgstr "Heslo, ktoré bude použité pri pripájaní sa ako používateľ „Bind DN”."
2942
2943 #: src/editldap.c:738 src/prefs_account.c:1405 src/prefs_account.c:2026
2944 #: src/prefs_account.c:2745 src/prefs_account.c:2773 src/prefs_account.c:2978
2945 #: src/prefs_proxy.c:146
2946 msgid "Show password"
2947 msgstr "Zobraziť heslo"
2948
2949 #: src/editldap.c:747
2950 msgid "Timeout (secs)"
2951 msgstr "Časový limit (v sekundách)"
2952
2953 #: src/editldap.c:760
2954 msgid "The timeout period in seconds."
2955 msgstr "Časový limit v sekundách."
2956
2957 #: src/editldap.c:764
2958 msgid "Maximum Entries"
2959 msgstr "Maximum záznamov"
2960
2961 #: src/editldap.c:777
2962 msgid ""
2963 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2964 msgstr "Najväčší počet vrátených výsledkov vyhľadávania."
2965
2966 #: src/editldap.c:792 src/prefs_account.c:3745
2967 msgid "Basic"
2968 msgstr "Základné"
2969
2970 #: src/editldap.c:794 src/gtk/quicksearch.c:706
2971 msgid "Extended"
2972 msgstr "Rozšírené"
2973
2974 #: src/editldap.c:995
2975 msgid "Add New LDAP Server"
2976 msgstr "Pridať nový LDAP server"
2977
2978 #: src/edittags.c:192 src/prefs_filtering_action.c:1402
2979 #: src/prefs_summaries.c:619
2980 msgid "Tag"
2981 msgstr "Značka"
2982
2983 #: src/edittags.c:221
2984 msgid "Delete tag"
2985 msgstr "Odstrániť značku"
2986
2987 #: src/edittags.c:222
2988 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2989 msgstr "Naozaj chcete odstrániť túto značku?"
2990
2991 #: src/edittags.c:257
2992 msgid "Delete all tags"
2993 msgstr "Odstrániť všetky značky"
2994
2995 #: src/edittags.c:258
2996 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2997 msgstr "Naozaj chcete odstrániť všetky značky?"
2998
2999 #: src/edittags.c:430
3000 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
3001 msgstr "Zadali ste rezervované meno značky, prosím, vyberte iné."
3002
3003 #: src/edittags.c:472
3004 msgid "Tag is not set."
3005 msgstr "Značka nie je nastavená."
3006
3007 #: src/edittags.c:550
3008 msgctxt "Dialog title"
3009 msgid "Apply tags"
3010 msgstr "Použiť značky"
3011
3012 #: src/edittags.c:566
3013 msgid "New tag:"
3014 msgstr "Nová značka:"
3015
3016 #: src/edittags.c:599
3017 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3018 msgstr "Prosím zvoľte značky na použitie alebo odstránenie. Zmeny sú okamžité."
3019
3020 #: src/editvcard.c:95
3021 msgid "File does not appear to be vCard format."
3022 msgstr "Súbor nie je vo formáte vCard."
3023
3024 #: src/editvcard.c:107
3025 msgid "Select vCard File"
3026 msgstr "Vyberte súbor vCard"
3027
3028 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3029 msgid "Edit vCard Entry"
3030 msgstr "Upraviť vCard záznam"
3031
3032 #: src/editvcard.c:261
3033 msgid "Add New vCard Entry"
3034 msgstr "Pridať nový vCard záznam"
3035
3036 #: src/etpan/etpan-ssl.c:167
3037 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3038 msgstr "Nemožno nastaviť certifikát klienta.\n"
3039
3040 #: src/etpan/nntp-thread.c:949
3041 msgid "couldn't get xover range\n"
3042 msgstr "nemožno získať rozsah xover\n"
3043
3044 #: src/etpan/nntp-thread.c:1048
3045 msgid "couldn't get xhdr range\n"
3046 msgstr "nemožno získať rozsah xhdr\n"
3047
3048 #: src/exphtmldlg.c:105
3049 msgid "Please specify output directory and file to create."
3050 msgstr "Prosím zadajte názov výstupného zložky a súboru."
3051
3052 #: src/exphtmldlg.c:108
3053 msgid "Select stylesheet and formatting."
3054 msgstr "Vyberte štýlopis a formátovanie."
3055
3056 #: src/exphtmldlg.c:111 src/expldifdlg.c:113
3057 msgid "File exported successfully."
3058 msgstr "Súbor bol úspešne exportovaný."
3059
3060 #: src/exphtmldlg.c:177
3061 #, c-format
3062 msgid ""
3063 "The HTML output directory '%s'\n"
3064 "does not exist. Do you want to create it?"
3065 msgstr ""
3066 "Zložka výstupu HTML „%s”\n"
3067 "neexistuje. Chcete ju vytvoriť?"
3068
3069 #: src/exphtmldlg.c:180
3070 msgid "Create directory"
3071 msgstr "Vytvoriť zložku"
3072
3073 #: src/exphtmldlg.c:189
3074 #, c-format
3075 msgid ""
3076 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3077 "%s"
3078 msgstr ""
3079 "Nemožno vytvoriť zložku HTML výstupu:\n"
3080 "%s"
3081
3082 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3083 msgid "Failed to Create Directory"
3084 msgstr "Zlyhalo vytvorenie zložky"
3085
3086 #: src/exphtmldlg.c:233
3087 msgid "Error creating HTML file"
3088 msgstr "Chyba pri vytváraní HTML súboru"
3089
3090 #: src/exphtmldlg.c:319
3091 msgid "Select HTML output file"
3092 msgstr "Zvoľte výstupný súbor HTML"
3093
3094 #: src/exphtmldlg.c:383
3095 msgid "HTML Output File"
3096 msgstr "Výstupný súbor HTML"
3097
3098 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:172 src/import.c:170
3099 #: src/importldif.c:568
3100 msgid "B_rowse"
3101 msgstr "P_rehliadať"
3102
3103 #: src/exphtmldlg.c:445 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:301
3104 msgid "Stylesheet"
3105 msgstr "Štýlopis"
3106
3107 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:369 src/gtk/gtkaspell.c:1577
3108 #: src/gtk/gtkaspell.c:2232 src/gtk/menu.c:123 src/mainwindow.c:1181
3109 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:313
3110 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:1040
3111 #: src/prefs_toolbar.c:769 src/prefs_toolbar.c:1435 src/summaryview.c:6289
3112 msgid "None"
3113 msgstr "Žiadna"
3114
3115 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:523
3116 #: src/prefs_folder_item.c:1198 src/prefs_folder_item.c:1230
3117 #: src/prefs_other.c:128 src/prefs_other.c:416
3118 msgid "Default"
3119 msgstr "Štandardné"
3120
3121 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:240
3122 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:168
3123 msgid "Full"
3124 msgstr "Plné"
3125
3126 #: src/exphtmldlg.c:456
3127 msgid "Custom"
3128 msgstr "Vlastné"
3129
3130 #: src/exphtmldlg.c:457
3131 msgid "Custom-2"
3132 msgstr "Vlastné-2"
3133
3134 #: src/exphtmldlg.c:458
3135 msgid "Custom-3"
3136 msgstr "Vlastné-3"
3137
3138 #: src/exphtmldlg.c:459
3139 msgid "Custom-4"
3140 msgstr "Vlastné-4"
3141
3142 #: src/exphtmldlg.c:466
3143 msgid "Full Name Format"
3144 msgstr "Formát celého mena"
3145
3146 #: src/exphtmldlg.c:474
3147 msgid "First Name, Last Name"
3148 msgstr "Rodné meno, priezvisko"
3149
3150 #: src/exphtmldlg.c:475
3151 msgid "Last Name, First Name"
3152 msgstr "Priezvisko, rodné meno"
3153
3154 #: src/exphtmldlg.c:482
3155 msgid "Color Banding"
3156 msgstr "Farebné značenie"
3157
3158 #: src/exphtmldlg.c:488
3159 msgid "Format Email Links"
3160 msgstr "Formátovať emailové odkazy"
3161
3162 #: src/exphtmldlg.c:494
3163 msgid "Format User Attributes"
3164 msgstr "Formátovať používateľské atribúty"
3165
3166 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:850
3167 msgid "Address Book:"
3168 msgstr "Adresár:"
3169
3170 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:860
3171 msgid "File Name:"
3172 msgstr "Meno súboru:"
3173
3174 #: src/exphtmldlg.c:559
3175 msgid "Open with Web Browser"
3176 msgstr "Otvoriť vo webovom prehliadači"
3177
3178 #: src/exphtmldlg.c:591
3179 msgid "Export Address Book to HTML File"
3180 msgstr "Exportovať adresár do HTML"
3181
3182 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:979
3183 msgid "File Info"
3184 msgstr "Údaje o súbore"
3185
3186 #: src/exphtmldlg.c:657
3187 msgid "Format"
3188 msgstr "Formát"
3189
3190 #: src/expldifdlg.c:107
3191 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3192 msgstr "Prosím zvoľte výstupnú zložku a meno súboru LDIF."
3193
3194 #: src/expldifdlg.c:110
3195 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3196 msgstr "Zadajte parametre na formátovanie „distinguished name”."
3197
3198 #: src/expldifdlg.c:187
3199 #, c-format
3200 msgid ""
3201 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3202 "does not exist. OK to create new directory?"
3203 msgstr ""
3204 "Výstupná zložka LDIF „%s”\n"
3205 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
3206
3207 #: src/expldifdlg.c:190
3208 msgid "Create Directory"
3209 msgstr "Vytvoriť zložku"
3210
3211 #: src/expldifdlg.c:199
3212 #, c-format
3213 msgid ""
3214 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3215 "%s"
3216 msgstr ""
3217 "Nemožno vytvoriť výstupnú zložku LDIF:\n"
3218 "%s"
3219
3220 #: src/expldifdlg.c:241
3221 msgid "Suffix was not supplied"
3222 msgstr "Nebola zadaná prípona"
3223
3224 #: src/expldifdlg.c:243
3225 msgid ""
3226 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3227 "you wish to proceed without a suffix?"
3228 msgstr ""
3229 "Prípona je potrebná, ak majú byť dáta používané na servere LDAP. Naozaj "
3230 "chcete  pokračovať bez prípony?"
3231
3232 #: src/expldifdlg.c:261
3233 msgid "Error creating LDIF file"
3234 msgstr "Chyba pri vytváraní súboru LDIF"
3235
3236 #: src/expldifdlg.c:336
3237 msgid "Select LDIF output file"
3238 msgstr "Zvoľte výstupný súbor LDIF"
3239
3240 #: src/expldifdlg.c:400
3241 msgid "LDIF Output File"
3242 msgstr "Výstupný súbor LDIF"
3243
3244 #: src/expldifdlg.c:431
3245 msgid ""
3246 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3247 "to:\n"
3248 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3249 msgstr ""
3250 "Jedinečné ID tohoto adresára bude použité na vytvorenie DN formátovaného "
3251 "približne takto:\n"
3252 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3253
3254 #: src/expldifdlg.c:437
3255 msgid ""
3256 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3257 "similar to:\n"
3258 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3259 msgstr ""
3260 "Zobrazované meno tohoto adresára bude použité na vytvorenie DN formátovaného "
3261 "takto:\n"
3262 "  cn=Janko Hraško,ou=people,dc=claws-mail,dc=sk"
3263
3264 #: src/expldifdlg.c:443
3265 msgid ""
3266 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3267 "formatted similar to:\n"
3268 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3269 msgstr ""
3270 "Prvá emailová adresa každého kontaktu bude použitá na vytvorenie DN "
3271 "formátovaného takto:\n"
3272 "  mail=janko.hrasko@domena.sk,ou=people,dc=claws-mail,dc=sk"
3273
3274 #: src/expldifdlg.c:489
3275 msgid "Suffix"
3276 msgstr "Prípona"
3277
3278 #: src/expldifdlg.c:499
3279 msgid ""
3280 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3281 "entry. Examples include:\n"
3282 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3283 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3284 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3285 msgstr ""
3286 "Prípona je použitá na vytvorenie „Distinguished Name” (alebo DN) položky "
3287 "LDAP. Napríklad:\n"
3288 "  dc=claws-mail,dc=sk\n"
3289 "  ou=people,dc=menodomeny,dc=sk\n"
3290 "  o=Meno organizácie,c=Krajina\n"
3291
3292 #: src/expldifdlg.c:507
3293 msgid "Relative DN"
3294 msgstr "Relatívne DN"
3295
3296 #: src/expldifdlg.c:515
3297 msgid "Unique ID"
3298 msgstr "Jedinečné ID"
3299
3300 #: src/expldifdlg.c:523
3301 msgid ""
3302 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3303 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3304 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3305 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3306 "available RDN options that will be used to create the DN."
3307 msgstr ""
3308 "Súbor LDIF obsahuje viacero záznamov, ktoré sú zväčša zasielané na server "
3309 "LDAP. Každý záznam v súbore je odlíšený pomocou „Distinguished Name” (DN). "
3310 "Prípona je pridaná k „Relative Distinguished Name” (RDN), a spolu tvoria DN. "
3311 "Prosím vyberte jednu z možností RDN, ktorá bude použitá na vytvorenie DN."
3312
3313 #: src/expldifdlg.c:543
3314 msgid "Use DN attribute if present in data"
3315 msgstr "Použiť atribút DN ak sa nachádza v údajoch"
3316
3317 #: src/expldifdlg.c:548
3318 msgid ""
3319 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3320 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3321 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3322 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3323 msgstr ""
3324 "Adresár môže obsahovať záznamy, ktoré boli predtým importované zo súboru "
3325 "LDIF. Atribút „Distinguished Name” (DN), ak sa nachádza medzi údajmi v "
3326 "adresári, môže byť použitý v exportovanom súbore LDIF. V prípade, že nebude "
3327 "atribút DN nájdený, bude použité vyššie zvolené RDN."
3328
3329 #: src/expldifdlg.c:558
3330 msgid "Exclude record if no Email Address"
3331 msgstr "Nezahrnúť záznam, ak nemá emailovú adresu"
3332
3333 #: src/expldifdlg.c:563
3334 msgid ""
3335 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3336 "option to ignore these records."
3337 msgstr ""
3338 "Adresár môže obsahovať záznamy bez emailových adries. Zvoľte túto možnosť, "
3339 "ak si prajete takéto záznamy ignorovať."
3340
3341 #: src/expldifdlg.c:655
3342 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3343 msgstr "Exportovať adresár do súboru LDIF"
3344
3345 #: src/expldifdlg.c:721
3346 msgid "Distinguished Name"
3347 msgstr "Distguished Name"
3348
3349 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8504
3350 msgid "Export to mbox file"
3351 msgstr "Exportovať do súboru mbox"
3352
3353 #: src/export.c:131
3354 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3355 msgstr "Zvoľte zložku na export a zadajte súbor mbox."
3356
3357 #: src/export.c:142
3358 msgid "Source folder:"
3359 msgstr "Zdrojová zložka:"
3360
3361 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3362 msgid "Mbox file:"
3363 msgstr "Súbor mbox:"
3364
3365 #: src/export.c:204
3366 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3367 msgstr "Musíte zadať názov cieľového súboru mbox."
3368
3369 #: src/export.c:209
3370 msgid "Source folder can't be left empty."
3371 msgstr "Musíte zadať názov zdrojovej zložky."
3372
3373 #: src/export.c:222
3374 msgid "Couldn't find the source folder."
3375 msgstr "Nemožno nájsť zadanú zdrojovú zložku."
3376
3377 #: src/export.c:246
3378 msgid "Select exporting file"
3379 msgstr "Zvoľte súbor na exportovanie"
3380
3381 #: src/export.c:269
3382 msgid "Select folder to export"
3383 msgstr "Zvoľte zložku na export"
3384
3385 #: src/exporthtml.c:768
3386 msgid "Full Name"
3387 msgstr "Celé meno"
3388
3389 #: src/exporthtml.c:772 src/importldif.c:980
3390 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:772
3391 msgid "Attributes"
3392 msgstr "Atribúty"
3393
3394 #: src/exporthtml.c:975
3395 msgid "Claws Mail Address Book"
3396 msgstr "Adresár Claws Mail"
3397
3398 #: src/exporthtml.c:1070 src/exportldif.c:607
3399 msgid "Name already exists but is not a directory."
3400 msgstr "Názov už existuje, ale nie je to zložka."
3401
3402 #: src/exporthtml.c:1073 src/exportldif.c:610
3403 msgid "No permissions to create directory."
3404 msgstr "Nemáte práva na vytvorenie tejto zložky."
3405
3406 #: src/exporthtml.c:1076 src/exportldif.c:613
3407 msgid "Name is too long."
3408 msgstr "Názov je príliš dlhý."
3409
3410 #: src/exporthtml.c:1079 src/exportldif.c:616
3411 msgid "Not specified."
3412 msgstr "Nie je určený."
3413
3414 #: src/file_checker.c:82
3415 #, c-format
3416 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3417 msgstr "Súbor %s chýba! Chcete použiť záložný súbor z %s?"
3418
3419 #: src/file_checker.c:91 src/file_checker.c:115
3420 #, c-format
3421 msgid "Could not copy %s to %s"
3422 msgstr "Nemožno kopírovať %s do %s"
3423
3424 #: src/file_checker.c:106
3425 #, c-format
3426 msgid ""
3427 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3428 "%s?"
3429 msgstr "Súbor %s je prázdny alebo poškodený! Chcete použiť záložný súbor z %s?"
3430
3431 #: src/filtering.c:603 src/filtering.c:678 src/filtering.c:707
3432 msgid "rule is not account-based\n"
3433 msgstr "pravidlo nie je závislé na účte\n"
3434
3435 #: src/filtering.c:607
3436 #, c-format
3437 msgid ""
3438 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], matching the account currently "
3439 "used to retrieve messages\n"
3440 msgstr ""
3441 "pravidlo je závislé na účte [id=%d, názov='%s'], vyhovuje účtu práve "
3442 "použitému na získanie správ\n"
3443
3444 #: src/filtering.c:609 src/filtering.c:626 src/filtering.c:627
3445 #: src/filtering.c:651 src/filtering.c:669 src/filtering.c:696
3446 #: src/filtering.c:697 src/filtering.c:714 src/filtering.c:715
3447 msgid "NON_EXISTENT"
3448 msgstr "NE_EXISTUJÚCE"
3449
3450 #: src/filtering.c:617
3451 msgid ""
3452 "rule is account-based, not matching the account currently used to retrieve "
3453 "messages\n"
3454 msgstr ""
3455 "pravidlo je závislé na účte, nevyhovuje účtu práve použitému na získanie "
3456 "správ\n"
3457
3458 #: src/filtering.c:624
3459 #, c-format
3460 msgid ""
3461 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching the account currently "
3462 "used to retrieve messages [id=%d, name='%s']\n"
3463 msgstr ""
3464 "pravidlo je závislé na účte [id=%d, názov='%s'], nevyhovuje účtu práve "
3465 "použitému na získanie správ [id=%d, názov='%s']\n"
3466
3467 #: src/filtering.c:643
3468 msgid ""
3469 "rule is not account-based, all rules are applied on user request anyway\n"
3470 msgstr ""
3471 "pravidlo nie je závislé na účte, na žiadosť používateľa boli i tak "
3472 "aplikované všetky pravidlá\n"
3473
3474 #: src/filtering.c:649
3475 #, c-format
3476 msgid ""
3477 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], but all rules are applied on user "
3478 "request\n"
3479 msgstr ""
3480 "pravidlo je závislé na účte [id=%d, názov='%s'], ale na žiadosť používateľa "
3481 "boli aplikované všetky pravidlá\n"
3482
3483 #: src/filtering.c:667
3484 #, c-format
3485 msgid "rule is account-based [id=%d, name='%s'], skipped on user request\n"
3486 msgstr ""
3487 "pravidlo je závislé na účte [id=%d, názov='%s'], na žiadosť používateľa "
3488 "preskočené\n"
3489
3490 #: src/filtering.c:672
3491 msgid "rule is account-based, skipped on user request\n"
3492 msgstr "pravidlo je závislé na účte, na žiadosť používateľa preskočené\n"
3493
3494 #: src/filtering.c:694
3495 #, c-format
3496 msgid ""
3497 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching current account [id="
3498 "%d, name='%s']\n"
3499 msgstr ""
3500 "pravidlo je závislé na účte [id=%d, názov='%s'], nevyhovuje práve použitému "
3501 "účtu [id=%d, názov='%s']\n"
3502
3503 #: src/filtering.c:700
3504 msgid "rule is account-based, not matching current account\n"
3505 msgstr "pravidlo je závislé na účte, nevyhovuje práve použitému účtu\n"
3506
3507 #: src/filtering.c:712
3508 #, c-format
3509 msgid ""
3510 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], current account [id=%d, "
3511 "name='%s']\n"
3512 msgstr ""
3513 "pravidlo je závislé na účte [id=%d, názov='%s'], práve použitý účet [id=%d, "
3514 "názov='%s']\n"
3515
3516 #: src/filtering.c:752
3517 #, c-format
3518 msgid "applying action [ %s ]\n"
3519 msgstr "aplikovanie akcie [ %s ]\n"
3520
3521 #: src/filtering.c:757
3522 msgid "action could not apply\n"
3523 msgstr "akciu nemožno aplikovať\n"
3524
3525 #: src/filtering.c:759
3526 #, c-format
3527 msgid "no further processing after action [ %s ]\n"
3528 msgstr "žiadne ďalšie spracovanie po akcii [ %s ]\n"
3529
3530 #: src/filtering.c:809
3531 #, c-format
3532 msgid "processing rule '%s' [ %s ]\n"
3533 msgstr "spracovanie pravidla „%s” [ %s ]\n"
3534
3535 #: src/filtering.c:813
3536 #, c-format
3537 msgid "processing rule <unnamed> [ %s ]\n"
3538 msgstr "spracovanie pravidla <bez mena> [ %s ]\n"
3539
3540 #: src/filtering.c:831
3541 #, c-format
3542 msgid "disabled rule '%s' [ %s ]\n"
3543 msgstr "vypnuté pravidlo „%s” [ %s ]\n"
3544
3545 #: src/filtering.c:835
3546 #, c-format
3547 msgid "disabled rule <unnamed> [ %s ]\n"
3548 msgstr "vypnuté pravidlo [ %s ]\n"
3549
3550 #: src/filtering.c:873
3551 msgid "undetermined"
3552 msgstr "neurčené"
3553
3554 #: src/filtering.c:877
3555 msgid "incorporation"
3556 msgstr "začlenenie"
3557
3558 #: src/filtering.c:881
3559 msgid "manually"
3560 msgstr "manuálne"
3561
3562 #: src/filtering.c:885
3563 msgid "folder processing"
3564 msgstr "spracovanie zložky"
3565
3566 #: src/filtering.c:889
3567 msgid "pre-processing"
3568 msgstr "pred-spracovanie"
3569
3570 #: src/filtering.c:893
3571 msgid "post-processing"
3572 msgstr "po-spracovanie"
3573
3574 #: src/filtering.c:908
3575 #, c-format
3576 msgid ""
3577 "filtering message (%s%s%s)\n"
3578 "%smessage file: %s\n"
3579 "%s%s %s\n"
3580 "%s%s %s\n"
3581 "%s%s %s\n"
3582 "%s%s %s\n"
3583 msgstr ""
3584 "filtrovanie správy (%s%s%s)\n"
3585 "%ssúbor správy: %s\n"
3586 "%s%s %s\n"
3587 "%s%s %s\n"
3588 "%s%s %s\n"
3589 "%s%s %s\n"
3590
3591 #: src/filtering.c:910 src/filtering.c:919
3592 msgid ": "
3593 msgstr ": "
3594
3595 #: src/filtering.c:917
3596 #, c-format
3597 msgid ""
3598 "filtering message (%s%s%s)\n"
3599 "%smessage file: %s\n"
3600 msgstr ""
3601 "filtrovanie správy (%s%s%s)\n"
3602 "%ssúbor správy: %s\n"
3603
3604 #: src/folder.c:1595 src/prefs_folder_item.c:319
3605 msgid "Inbox"
3606 msgstr "Prijaté"
3607
3608 #: src/folder.c:1599
3609 msgid "Sent"
3610 msgstr "Odoslané"
3611
3612 #: src/folder.c:1603 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:218
3613 #: src/prefs_folder_item.c:322
3614 msgid "Queue"
3615 msgstr "Front"
3616
3617 #: src/folder.c:1607 src/prefs_folder_item.c:323
3618 msgid "Trash"
3619 msgstr "Kôš"
3620
3621 #: src/folder.c:1611 src/prefs_folder_item.c:321
3622 msgid "Drafts"
3623 msgstr "Koncepty"
3624
3625 #: src/folder.c:2042
3626 #, c-format
3627 msgid "Processing (%s)...\n"
3628 msgstr "Spracúvam (%s)…\n"
3629
3630 #: src/folder.c:3289
3631 #, c-format
3632 msgid "Copying %s to %s...\n"
3633 msgstr "Kopírujem %s do %s…\n"
3634
3635 #: src/folder.c:3289
3636 #, c-format
3637 msgid "Moving %s to %s...\n"
3638 msgstr "Presúvam %s do %s…\n"
3639
3640 #: src/folder.c:3599
3641 #, c-format
3642 msgid "Updating cache for %s..."
3643 msgstr "Aktualizujem vyrovnávaciu pamäť zložky %s…"
3644
3645 #: src/folder.c:4461
3646 msgid "Processing messages..."
3647 msgstr "Spracúvam správy…"
3648
3649 #: src/folder.c:4596
3650 #, c-format
3651 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3652 msgstr "Synchronizujem %s na použitie pri odpojení…\n"
3653
3654 #: src/folder.c:4855
3655 msgid "A folder name cannot begin or end with a dot."
3656 msgstr "Názov zložky nemôže začínať alebo končiť bodkou."
3657
3658 #: src/folder.c:4859
3659 msgid "A folder name can not end with a space."
3660 msgstr "Názov zložky nemôže končiť bodkou."
3661
3662 #: src/foldersel.c:249
3663 msgid "Select folder"
3664 msgstr "Zvoľte zložku"
3665
3666 #: src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
3667 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:94
3668 msgid "NewFolder"
3669 msgstr "Nová zložka"
3670
3671 #: src/foldersel.c:580 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
3672 #: src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262 src/news_gtk.c:299
3673 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:430
3674 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:202
3675 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2068
3676 #, c-format
3677 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3678 msgstr "Názov zložky nemôže obsahovať „%c”."
3679
3680 #: src/foldersel.c:595 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
3681 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
3682 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:442 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:214
3683 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2075
3684 #, c-format
3685 msgid "The folder '%s' already exists."
3686 msgstr "Zložka „%s” už existuje."
3687
3688 #: src/foldersel.c:602 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
3689 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
3690 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:125
3691 #, c-format
3692 msgid "Can't create the folder '%s'."
3693 msgstr "Nemožno vytvoriť zložku „%s”."
3694
3695 #: src/folderview.c:247
3696 msgid "Mark all re_ad"
3697 msgstr "Označiť _všetky ako prečítané"
3698
3699 #: src/folderview.c:248
3700 msgid "Mark all u_nread"
3701 msgstr "Označiť všetky ako _neprečítané"
3702
3703 #: src/folderview.c:249
3704 msgid "Mark all read recursi_vely"
3705 msgstr "Označiť všetky ako prečítané _rekurzívne"
3706
3707 #: src/folderview.c:250
3708 msgid "Mark all unread recursi_vely"
3709 msgstr "Označiť všetky ako neprečítané _rekurzívne"
3710
3711 #: src/folderview.c:252
3712 msgid "R_un processing rules"
3713 msgstr "Sp_ustiť pravidlá spracovania"
3714
3715 #: src/folderview.c:253 src/mainwindow.c:562
3716 msgid "_Search folder..."
3717 msgstr "Pre_hľadať zložku…"
3718
3719 #: src/folderview.c:255
3720 msgid "Process_ing..."
3721 msgstr "Spracovan_ie…"
3722
3723 #: src/folderview.c:256
3724 msgid "Empty _trash..."
3725 msgstr "V_yprázdniť kôš…"
3726
3727 #: src/folderview.c:257
3728 msgid "Send _queue..."
3729 msgstr "Odoslať _front…"
3730
3731 #: src/folderview.c:264
3732 msgid "Set Displayed columns"
3733 msgstr "Nastaviť zobrazené stĺpce"
3734
3735 #: src/folderview.c:403 src/folderview.c:450
3736 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3737 #: src/prefs_folder_column.c:78 src/prefs_matcher.c:402 src/summaryview.c:6563
3738 msgid "New"
3739 msgstr "Nový"
3740
3741 #: src/folderview.c:404 src/folderview.c:451
3742 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3743 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:401 src/summaryview.c:6565
3744 #: src/toolbar.c:512
3745 msgid "Unread"
3746 msgstr "Neprečítané"
3747
3748 #: src/folderview.c:405 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3749 #: src/prefs_folder_column.c:80
3750 msgid "Total"
3751 msgstr "Celkom"
3752
3753 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3754 #: src/folderview.c:453 src/summaryview.c:471
3755 msgid "#"
3756 msgstr "#"
3757
3758 #: src/folderview.c:783
3759 msgid "Setting folder info..."
3760 msgstr "Nastavujem informácie zložky…"
3761
3762 #: src/folderview.c:868 src/summaryview.c:4308
3763 msgid "Mark all as read"
3764 msgstr "Označiť všetky ako prečítané"
3765
3766 #: src/folderview.c:869
3767 msgid ""
3768 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3769 "read?"
3770 msgstr ""
3771 "Naozaj chcete označiť všetky správy tejto zložky a jej podzložiek ako "
3772 "prečítané?"
3773
3774 #: src/folderview.c:871 src/summaryview.c:4309
3775 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3776 msgstr "Naozaj chcete označiť všetky správy tejto zložky ako prečítané?"
3777
3778 #: src/folderview.c:874 src/summaryview.c:4354
3779 msgid "Mark all as unread"
3780 msgstr "Označiť všetky ako neprečítané"
3781
3782 #: src/folderview.c:875
3783 msgid ""
3784 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3785 "unread?"
3786 msgstr ""
3787 "Naozaj chcete označiť všetky správy tejto zložky a jej podzložiek ako "
3788 "neprečítané?"
3789
3790 #: src/folderview.c:877 src/summaryview.c:4355
3791 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as unread?"
3792 msgstr "Naozaj chcete označiť všetky správy tejto zložky ako neprečítané?"
3793
3794 #: src/folderview.c:1067 src/imap.c:4637
3795 #, c-format
3796 msgid "Scanning folder %s/%s..."
3797 msgstr "Prehľadávanie zložky %s/%s…"
3798
3799 #: src/folderview.c:1070 src/imap.c:4641 src/mainwindow.c:5290 src/setup.c:96
3800 #, c-format
3801 msgid "Scanning folder %s..."
3802 msgstr "Prehľadávanie zložky %s…"
3803
3804 #: src/folderview.c:1101
3805 msgid "Rebuild folder tree"
3806 msgstr "Obnoviť strom zložiek"
3807
3808 #: src/folderview.c:1102
3809 msgid ""
3810 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3811 msgstr ""
3812 "Obnovenie stromu zložiek spôsobí vymazanie lokálnych vyrovnávacích pamätí. "
3813 "Chcete pokračovať?"
3814
3815 #: src/folderview.c:1112
3816 msgid "Rebuilding folder tree..."
3817 msgstr "Obnovujem strom zložiek…"
3818
3819 #: src/folderview.c:1114
3820 msgid "Scanning folder tree..."
3821 msgstr "Skenujem strom zložiek…"
3822
3823 #: src/folderview.c:1205
3824 #, c-format
3825 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3826 msgstr "Nemožno skenovať obsah zložky %s\n"
3827
3828 #: src/folderview.c:1259
3829 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3830 msgstr "Kontrolujem nové správy vo všetkých zložkách…"
3831
3832 #: src/folderview.c:2233
3833 #, c-format
3834 msgid "Closing folder %s..."
3835 msgstr "Zatváram zložku %s…"
3836
3837 #: src/folderview.c:2328
3838 #, c-format
3839 msgid "Opening folder %s..."
3840 msgstr "Otváram zložku %s…"
3841
3842 #: src/folderview.c:2346
3843 msgid "Folder could not be opened."
3844 msgstr "Zložku nemožno otvoriť."
3845
3846 #: src/folderview.c:2486 src/mainwindow.c:2896 src/mainwindow.c:2901
3847 msgid "Empty trash"
3848 msgstr "Vyprázdniť kôš"
3849
3850 #: src/folderview.c:2487
3851 msgid "Delete all messages in trash?"
3852 msgstr "Vymazať všetky správy z koša?"
3853
3854 #: src/folderview.c:2488
3855 msgid "_Empty trash"
3856 msgstr "_Vyprázdniť kôš"
3857
3858 #: src/folderview.c:2532 src/inc.c:1662 src/toolbar.c:3032
3859 msgid "Offline warning"
3860 msgstr "Varovanie odpojenia"
3861
3862 #: src/folderview.c:2533 src/toolbar.c:3033
3863 msgid "You're working offline. Override?"
3864 msgstr "Pracujete odpojený. Pripojiť?"
3865
3866 #: src/folderview.c:2544 src/toolbar.c:3052
3867 msgid "Send queued messages"
3868 msgstr "Odoslať správy vo fronte"
3869
3870 #: src/folderview.c:2545 src/toolbar.c:3053
3871 msgid "Send all queued messages?"
3872 msgstr "Odoslať všetky správy vo fronte?"
3873
3874 #: src/folderview.c:2554 src/toolbar.c:3072
3875 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3876 msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
3877
3878 #: src/folderview.c:2557 src/main.c:2811 src/toolbar.c:3075
3879 #, c-format
3880 msgid ""
3881 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3882 "%s"
3883 msgstr ""
3884 "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby:\n"
3885 "%s"
3886
3887 #: src/folderview.c:2632
3888 #, c-format
3889 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3890 msgstr "Naozaj chcete kopírovať zložku „%s” do „%s”?"
3891
3892 #: src/folderview.c:2633
3893 #, c-format
3894 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3895 msgstr "Naozaj chcete presunúť zložku „%s” ako podzložku „%s”?"
3896
3897 #: src/folderview.c:2635
3898 msgid "Copy folder"
3899 msgstr "Kopírovať zložku"
3900
3901 #: src/folderview.c:2635
3902 msgid "Move folder"
3903 msgstr "Presunúť zložku"
3904
3905 #: src/folderview.c:2646
3906 #, c-format
3907 msgid "Copying %s to %s..."
3908 msgstr "Kopírujem %s do %s…"
3909
3910 #: src/folderview.c:2646
3911 #, c-format
3912 msgid "Moving %s to %s..."
3913 msgstr "Presúvam %s do %s…"
3914
3915 #: src/folderview.c:2680
3916 msgid "Source and destination are the same."
3917 msgstr "Zdroj je identický s cieľom."
3918
3919 #: src/folderview.c:2683
3920 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3921 msgstr "Nie je možné skopírovať zložku do jeho potomka."
3922
3923 #: src/folderview.c:2684
3924 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3925 msgstr "Nie je možné presunúť zložku do jeho potomka."
3926
3927 #: src/folderview.c:2687
3928 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3929 msgstr "Zložky nemožno presúvať medzi rôznymi schránkami."
3930
3931 #: src/folderview.c:2690
3932 msgid "Copy failed!"
3933 msgstr "Kopírovanie zlyhalo!"
3934
3935 #: src/folderview.c:2690
3936 msgid "Move failed!"
3937 msgstr "Presun zlyhal!"
3938
3939 #: src/folderview.c:2740
3940 #, c-format
3941 msgid "Processing configuration for folder %s"
3942 msgstr "Nastavenie spracovania zložky %s"
3943
3944 #: src/folderview.c:3175 src/summaryview.c:4763 src/summaryview.c:4869
3945 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3946 msgstr "Zvolená cieľová zložka môže obsahovať len podzložky."
3947
3948 #: src/grouplistdialog.c:161
3949 msgid "Newsgroup subscription"
3950 msgstr "Prihlásenie do diskusnej skupiny"
3951
3952 #: src/grouplistdialog.c:178
3953 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3954 msgstr "Zvoľte diskusné skupiny, do ktorých sa chcete prihlásiť:"
3955
3956 #: src/grouplistdialog.c:184
3957 msgid "Find groups:"
3958 msgstr "Nájsť skupiny:"
3959
3960 #: src/grouplistdialog.c:192
3961 msgid " Search "
3962 msgstr " Vyhľadať "
3963
3964 #: src/grouplistdialog.c:204
3965 msgid "Newsgroup name"
3966 msgstr "Názov diskusnej skupiny"
3967
3968 #: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:188
3969 msgid "Messages"
3970 msgstr "Správy"
3971
3972 #: src/grouplistdialog.c:206
3973 msgid "Type"
3974 msgstr "Typ"
3975
3976 #: src/grouplistdialog.c:346
3977 msgid "moderated"
3978 msgstr "moderovaná"
3979
3980 #: src/grouplistdialog.c:348
3981 msgid "readonly"
3982 msgstr "len na čítanie"
3983
3984 #: src/grouplistdialog.c:350 src/plugins/att_remover/att_remover.c:302
3985 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:115
3986 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:149
3987 msgid "unknown"
3988 msgstr "neznáme"
3989
3990 #: src/grouplistdialog.c:421
3991 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3992 msgstr "Nemožno získať zoznam diskusných skupín."
3993
3994 #: src/grouplistdialog.c:458 src/gtk/gtkutils.c:1857 src/summaryview.c:1683
3995 msgid "Done."
3996 msgstr "Hotovo."
3997
3998 #: src/grouplistdialog.c:491
3999 #, c-format
4000 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
4001 msgstr "Prijatých %d diskusných skupín (prečítaných %s)"
4002
4003 #: src/gtk/about.c:133
4004 msgid "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client."
4005 msgstr "Claws Mail je ľahký, rýchly a vysoko konfigurovateľný emailový klient."
4006
4007 #: src/gtk/about.c:136
4008 msgid "For further information visit the Claws Mail website:"
4009 msgstr "Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Claws Mail:"
4010
4011 #: src/gtk/about.c:141
4012 msgid ""
4013 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:"
4014 msgstr ""
4015 "Na prístup k podpore a diskusii sa prihláste do emailovej konferencie "
4016 "používateľov Claws Mail:"
4017
4018 #: src/gtk/about.c:147
4019 msgid ""
4020 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
4021 "the Claws Mail project you can do so at:"
4022 msgstr ""
4023 "Claws Mail je slobodný softvér vydaný pod licenciou GPL. Ak si prajete "
4024 "prispieť na projekt Claws Mail, môžete tak učiniť na:"
4025
4026 #: src/gtk/about.c:163 src/gtk/about.c:851
4027 msgid ""
4028 "Copyright (C) 1999-2019\n"
4029 "The Claws Mail Team\n"
4030 "and Hiroyuki Yamamoto"
4031 msgstr ""
4032 "Copyright (C) 1999 – 2019\n"
4033 "Tím Claws Mail\n"
4034 "a Hiroyuki Yamamoto"
4035
4036 #: src/gtk/about.c:168
4037 msgid "System Information\n"
4038 msgstr "Informácie o systéme\n"
4039
4040 #: src/gtk/about.c:174
4041 #, c-format
4042 msgid ""
4043 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4044 "Operating System: %s %s (%s)"
4045 msgstr ""
4046 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
4047 "Operačný systém: %s %s (%s)"
4048
4049 #: src/gtk/about.c:183
4050 #, c-format
4051 msgid ""
4052 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4053 "Operating System: %s"
4054 msgstr ""
4055 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
4056 "Operačný systém: %s"
4057
4058 #: src/gtk/about.c:192
4059 #, c-format
4060 msgid ""
4061 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4062 "Operating System: unknown"
4063 msgstr ""
4064 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
4065 "Operačný systém: neznámy"
4066
4067 #: src/gtk/about.c:248 src/prefs_themes.c:842 src/wizard.c:529
4068 msgid "The Claws Mail Team"
4069 msgstr "Tím Claws Mail"
4070
4071 #: src/gtk/about.c:267
4072 msgid "Previous team members"
4073 msgstr "Bývalí členovia tímu"
4074
4075 #: src/gtk/about.c:286
4076 msgid "The translation team"
4077 msgstr "Prekladateľský tím"
4078
4079 #: src/gtk/about.c:305
4080 msgid "Documentation team"
4081 msgstr "Dokumentačný tím"
4082
4083 #: src/gtk/about.c:323
4084 msgid "Logo"
4085 msgstr "Logo"
4086
4087 #: src/gtk/about.c:342
4088 msgid "Icons"
4089 msgstr "Ikony"
4090
4091 #: src/gtk/about.c:361
4092 msgid "Contributors"
4093 msgstr "Prispievatelia"
4094
4095 #: src/gtk/about.c:409
4096 msgid "Compiled-in Features"
4097 msgstr "Zabudované funkcie"
4098
4099 #: src/gtk/about.c:426
4100 msgctxt "compface"
4101 msgid "adds support for the X-Face header\n"
4102 msgstr "pridáva podporu hlavičky X-Face\n"
4103
4104 #: src/gtk/about.c:436
4105 msgctxt "Enchant"
4106 msgid "adds support for spell checking\n"
4107 msgstr "pridáva podporu kontroly preklepov\n"
4108
4109 #: src/gtk/about.c:446
4110 msgctxt "GnuTLS"
4111 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
4112 msgstr "pridáva podporu šifrovaných spojení so serverom\n"
4113
4114 #: src/gtk/about.c:456
4115 msgctxt "IPv6"
4116 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
4117 msgstr "pridáva podporu adries IPv6, novej verzie protokolu IP\n"
4118
4119 #: src/gtk/about.c:467
4120 msgctxt "iconv"
4121 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
4122 msgstr "umožňuje konverziu znakov medzi rôznymi kódovaniami\n"
4123
4124 #: src/gtk/about.c:477
4125 msgctxt "JPilot"
4126 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
4127 msgstr "pridáva podporu adresárov PalmOS\n"
4128
4129 #: src/gtk/about.c:487
4130 msgctxt "LDAP"
4131 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
4132 msgstr "pridáva podporu zdieľaných adresárov LDAP\n"
4133
4134 #: src/gtk/about.c:497
4135 msgctxt "libetpan"
4136 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
4137 msgstr "pridáva podporu protokolu serverov IMAP a NNTP\n"
4138
4139 #: src/gtk/about.c:507
4140 msgctxt "libSM"
4141 msgid "adds support for session handling\n"
4142 msgstr "pridáva podporu správy relácií\n"
4143
4144 #: src/gtk/about.c:517
4145 msgctxt "NetworkManager"
4146 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
4147 msgstr "pridáva podporu detekcie zmien sieťového pripojenia\n"
4148
4149 #: src/gtk/about.c:527
4150 msgctxt "librSVG"
4151 msgid "adds support for SVG themes\n"
4152 msgstr "pridáva podporu tém SVG\n"
4153
4154 #: src/gtk/about.c:559
4155 msgid ""
4156 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
4157 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
4158 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later version."
4159 msgstr ""
4160 "Tento program je voľne šíriteľný; môžete ho šíriť a/alebo ho upravovať tak, "
4161 "ako to popisuje GNU General Public License, licencia vydaná organizáciou "
4162 "Free Software Foundation, a to vo verzii 3 alebo (podľa svojho rozhodnutia) "
4163 "v akejkoľvek ďalšej verzii."
4164
4165 #: src/gtk/about.c:566
4166 msgid ""
4167 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
4168 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
4169 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
4170 "more details."
4171 msgstr ""
4172 "Tento program je šírený vo viere v jeho užitočnosť, ale BEZ AKEJKOĽVEK "
4173 "ZÁRUKY; a to i bez predpokladanej záruky PREDAJNOSTI, či VHODNOSTI NA URČITÝ "
4174 "ÚČEL. Ďalšie podrobnosti nájdete v GNU General Public License."
4175
4176 #: src/gtk/about.c:585
4177 msgid ""
4178 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
4179 "this program. If not, see "
4180 msgstr ""
4181 "Kópiu GNU General Public License by ste mali získať spoločne s týmto "
4182 "programom; ak to tak nie je, navštívte"
4183
4184 #: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2635
4185 msgid "Session statistics\n"
4186 msgstr "Štatistiky relácie\n"
4187
4188 #: src/gtk/about.c:728 src/gtk/about.c:731 src/main.c:2645 src/main.c:2648
4189 #, c-format
4190 msgid "Started: %s\n"
4191 msgstr "Začatá: %s\n"
4192
4193 #: src/gtk/about.c:738 src/main.c:2654
4194 msgid "Incoming traffic\n"
4195 msgstr "Došlá komunikácia\n"
4196
4197 #: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2657
4198 #, c-format
4199 msgid "Received messages: %d\n"
4200 msgstr "Prijaté správy: %d\n"
4201
4202 #: src/gtk/about.c:748 src/main.c:2663
4203 msgid "Outgoing traffic\n"
4204 msgstr "Odoslaná komunikácia\n"
4205
4206 #: src/gtk/about.c:751 src/main.c:2666
4207 #, c-format
4208 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4209 msgstr "Nové/presmerované správy: %d\n"
4210
4211 #: src/gtk/about.c:756 src/main.c:2670
4212 #, c-format
4213 msgid "Replied messages: %d\n"
4214 msgstr "Odpovede na správy: %d\n"
4215
4216 #: src/gtk/about.c:761 src/main.c:2674
4217 #, c-format
4218 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4219 msgstr "Presmerované správy: %d\n"
4220
4221 #: src/gtk/about.c:766 src/main.c:2678
4222 #, c-format
4223 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4224 msgstr "Odoslané správy celkom: %d\n"
4225
4226 #: src/gtk/about.c:793
4227 msgid "About Claws Mail"
4228 msgstr "O programe Claws Mail"
4229
4230 #: src/gtk/about.c:865
4231 msgid "_Info"
4232 msgstr "_Informácie"
4233
4234 #: src/gtk/about.c:871
4235 msgid "_Authors"
4236 msgstr "_Autori"
4237
4238 #: src/gtk/about.c:877
4239 msgid "_Features"
4240 msgstr "_Vlastnosti"
4241
4242 #: src/gtk/about.c:883
4243 msgid "_License"
4244 msgstr "_Licencia"
4245
4246 #: src/gtk/about.c:891
4247 msgid "_Release Notes"
4248 msgstr "_Poznámky k verzii"
4249
4250 #: src/gtk/about.c:897
4251 msgid "_Statistics"
4252 msgstr "Štati_stiky"
4253
4254 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:365
4255 msgid "Orange"
4256 msgstr "Oranžová"
4257
4258 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:369
4259 msgid "Red"
4260 msgstr "Červená"
4261
4262 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:373
4263 msgid "Pink"
4264 msgstr "Ružová"
4265
4266 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:377
4267 msgid "Sky blue"
4268 msgstr "Svetlomodrá"
4269
4270 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:381
4271 msgid "Blue"
4272 msgstr "Modrá"
4273
4274 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:385
4275 msgid "Green"
4276 msgstr "Zelená"
4277
4278 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:389
4279 msgid "Brown"
4280 msgstr "Hnedá"
4281
4282 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:393
4283 msgid "Grey"
4284 msgstr "Sivá"
4285
4286 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:397
4287 msgid "Light brown"
4288 msgstr "Svetlohnedá"
4289
4290 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:401
4291 msgid "Dark red"
4292 msgstr "Tmavočervená"
4293
4294 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:405
4295 msgid "Dark pink"
4296 msgstr "Tmavoružová"
4297
4298 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:409
4299 msgid "Steel blue"
4300 msgstr "Oceľovomodrá"
4301
4302 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:413
4303 msgid "Gold"
4304 msgstr "Zlatá"
4305
4306 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:417
4307 msgid "Bright green"
4308 msgstr "Svetlozelená"
4309
4310 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:421
4311 msgid "Magenta"
4312 msgstr "Fialová"
4313
4314 #: src/gtk/foldersort.c:241
4315 msgid "Set mailbox order"
4316 msgstr "Nastaviť poradie schránok"
4317
4318 #: src/gtk/foldersort.c:276
4319 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4320 msgstr "Presuňte schránky hore alebo dole na zmenu poradia v Zozname zložiek."
4321
4322 #: src/gtk/foldersort.c:310
4323 msgid "Mailboxes"
4324 msgstr "Schránky"
4325
4326 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4327 msgid "No dictionary selected."
4328 msgstr "Nie je zvolený žiadny slovník."
4329
4330 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4331 #, c-format
4332 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4333 msgstr "Nemožno inicializovať kontrolu preklepov %s."
4334
4335 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4336 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4337 msgstr "Nemožno inicializovať Enchant broker."
4338
4339 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4340 #, c-format
4341 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4342 msgstr "Nemožno inicializovať slovník %s:"
4343
4344 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4345 msgid "No misspelled word found."
4346 msgstr "Neboli nájdené žiadne preklepy."
4347
4348 #: src/gtk/gtkaspell.c:1451
4349 msgid "Replace unknown word"
4350 msgstr "Nahradiť neznáme slovo"
4351
4352 #: src/gtk/gtkaspell.c:1467
4353 #, c-format
4354 msgid "Replace \"%s\" with: "
4355 msgstr "Nahradiť „%s” s: "
4356
4357 #: src/gtk/gtkaspell.c:1510
4358 msgid ""
4359 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4360 "will learn from mistake.\n"
4361 msgstr ""
4362 "Ak pri stlačení Enter podržíte klávesu Control,\n"
4363 "program sa z chyby poučí.\n"
4364
4365 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4366 msgid "More..."
4367 msgstr "Ďalšie…"
4368
4369 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4370 #, c-format
4371 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4372 msgstr "„%s” neznáme v slovníku „%s”"
4373
4374 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4375 msgid "Accept in this session"
4376 msgstr "Prijať v tejto relácii"
4377
4378 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4379 msgid "Add to personal dictionary"
4380 msgstr "Pridať do osobného slovníka"
4381
4382 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4383 msgid "Replace with..."
4384 msgstr "Nahradiť čím…"
4385
4386 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4387 #, c-format
4388 msgid "Check with %s"
4389 msgstr "Overiť pomocou %s"
4390
4391 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4392 msgid "(no suggestions)"
4393 msgstr "(žiadne návrhy)"
4394
4395 #: src/gtk/gtkaspell.c:2012
4396 #, c-format
4397 msgid "Dictionary: %s"
4398 msgstr "Slovník: %s"
4399
4400 #: src/gtk/gtkaspell.c:2027
4401 #, c-format
4402 msgid "Use alternate (%s)"
4403 msgstr "Použiť alternatívny (%s)"
4404
4405 #: src/gtk/gtkaspell.c:2038
4406 msgid "Use both dictionaries"
4407 msgstr "Použiť oba slovníky"
4408
4409 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:143
4410 msgid "Check while typing"
4411 msgstr "Overovať pri písaní"
4412
4413 #: src/gtk/gtkaspell.c:2154
4414 #, c-format
4415 msgid ""
4416 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4417 "%s"
4418 msgstr ""
4419 "Kontrola preklepov nemohla zmeniť slovník.\n"
4420 "%s"
4421
4422 #: src/gtk/gtkaspell.c:2210