2005-12-03 [paul] 1.9.100cvs57
[claws.git] / po / sk.po
1 # translation of sylpheed-claws to Slovak
2 # Copyright (C) 2003, 2004 Andrej Kacian (applies only for msgstr fields)
3 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
4 # Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>, 2003, 2004, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: sylpheed-claws 1.9.99\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
10 "POT-Creation-Date: 2005-10-30 17:54+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2005-10-31 09:04+0100\n"
12 "Last-Translator: Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>\n"
13 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
18 "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19
20 #: src/account.c:371
21 msgid ""
22 "Some composing windows are open.\n"
23 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
24 msgstr ""
25 "Sú otvorené okná s rozpísanými správami.\n"
26 "Prosím zatvorte všetky tieto okná predtým, ako začnete meniť nastavenia kônt."
27
28 #: src/account.c:418
29 msgid "Can't create folder."
30 msgstr "Priečinok sa nedá vytvoriť."
31
32 #: src/account.c:643
33 msgid "Edit accounts"
34 msgstr "Úprava kônt"
35
36 #: src/account.c:661
37 msgid ""
38 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
39 "on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get all'."
40 msgstr ""
41 "Nové správy budú kontrolované v tomto poradí. Ak má byť konto kontrolované\n"
42 "pri voľbe 'Prijať všetko', zatrhnite políčko v stĺpci označenom 'G'."
43
44 #: src/account.c:736
45 msgid " _Set as default account "
46 msgstr " _Nastaviť ako východzie konto "
47
48 #: src/account.c:826
49 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
50 msgstr "Kontá so vzdialenými priečinkami sa nedajú kopírovať."
51
52 #. copy fields
53 #: src/account.c:832
54 #, c-format
55 msgid "Copy of %s"
56 msgstr "Kópia %s"
57
58 #: src/account.c:971
59 #, c-format
60 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
61 msgstr "Naozaj chcete zmazať konto '%s'?"
62
63 #: src/account.c:973
64 msgid "(Untitled)"
65 msgstr "(Bez názvu)"
66
67 #: src/account.c:974
68 msgid "Delete account"
69 msgstr "Zmazať konto"
70
71 #: src/account.c:1415 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:737
72 #: src/compose.c:5007 src/compose.c:5218 src/editaddress.c:953
73 #: src/editaddress.c:1002 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
74 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:398 src/editvcard.c:183
75 #: src/importmutt.c:227 src/importpine.c:227 src/mimeview.c:199
76 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:332 src/prefs_filtering.c:1255
77 msgid "Name"
78 msgstr "Meno"
79
80 #: src/account.c:1422 src/prefs_account.c:1161
81 msgid "Protocol"
82 msgstr "Protokol"
83
84 #: src/account.c:1429 src/ssl_manager.c:98
85 msgid "Server"
86 msgstr "Server"
87
88 #: src/action.c:348
89 #, c-format
90 msgid "Could not get message file %d"
91 msgstr "Nemôžem získať súbor správy %d"
92
93 #: src/action.c:379
94 msgid "Could not get message part."
95 msgstr "Nemôžem získať časť správy."
96
97 #: src/action.c:396
98 msgid "Can't get part of multipart message"
99 msgstr "Nemôžem získať časť viacdielnej správy"
100
101 #: src/action.c:510
102 #, c-format
103 msgid ""
104 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
105 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
106 msgstr ""
107 "Zvolená akcia nemôže byť použitá v okne písania správy,\n"
108 "pretože obsahuje %%f, %%F, %%as alebo %%p."
109
110 #: src/action.c:786
111 #, c-format
112 msgid ""
113 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
114 "%s"
115 msgstr ""
116 "Príkaz nemohol byť spustený, nepodarilo sa vytvoriť rúru.\n"
117 "%s"
118
119 #. Fork error
120 #: src/action.c:881
121 #, c-format
122 msgid ""
123 "Could not fork to execute the following command:\n"
124 "%s\n"
125 "%s"
126 msgstr ""
127 "Nepodarilo sa vytvoriť podproces na vykonanie nasledujúceho príkazu:\n"
128 "%s\n"
129 "%s"
130
131 #: src/action.c:1091 src/action.c:1241
132 msgid "Completed"
133 msgstr "Dokončené"
134
135 #: src/action.c:1127
136 #, c-format
137 msgid "--- Running: %s\n"
138 msgstr "--- Beží: %s\n"
139
140 #: src/action.c:1131
141 #, c-format
142 msgid "--- Ended: %s\n"
143 msgstr "--- Ukončené: %s\n"
144
145 #: src/action.c:1164
146 msgid "Action's input/output"
147 msgstr "Vstup/výstup akcie"
148
149 #: src/action.c:1431
150 #, c-format
151 msgid ""
152 "Enter the argument for the following action:\n"
153 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
154 "  %s"
155 msgstr ""
156 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
157 "('%%h' bude nahradené parametrom)\n"
158 "  %s"
159
160 #: src/action.c:1436
161 msgid "Action's hidden user argument"
162 msgstr "Skrytý používateľom zadaný parameter"
163
164 #: src/action.c:1440
165 #, c-format
166 msgid ""
167 "Enter the argument for the following action:\n"
168 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
169 "  %s"
170 msgstr ""
171 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
172 "('%%u' bude nahradené parametrom)\n"
173 "  %s"
174
175 #: src/action.c:1445
176 msgid "Action's user argument"
177 msgstr "Používateľom zadaný parameter"
178
179 #: src/addressadd.c:165
180 msgid "Add to address book"
181 msgstr "Pridať do adresára"
182
183 #: src/addressadd.c:197 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:333
184 #: src/toolbar.c:441
185 msgid "Address"
186 msgstr "Adresár"
187
188 #: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:739 src/editaddress.c:761
189 #: src/editaddress.c:825 src/editgroup.c:281
190 msgid "Remarks"
191 msgstr "Poznámky"
192
193 #: src/addressadd.c:229
194 msgid "Select Address Book Folder"
195 msgstr "Vyberte priečinok adresára"
196
197 #: src/addressbook.c:403
198 msgid "/_Book"
199 msgstr "/_Adresár"
200
201 #: src/addressbook.c:404
202 msgid "/_Book/New _Book"
203 msgstr "/_Adresár/Nový _Adresár"
204
205 #: src/addressbook.c:405
206 msgid "/_Book/New _Folder"
207 msgstr "/_Adresár/Nový _Priečinok"
208
209 #: src/addressbook.c:406
210 msgid "/_Book/New _vCard"
211 msgstr "/_Adresár/Nový _vCard"
212
213 #: src/addressbook.c:408
214 msgid "/_Book/New _JPilot"
215 msgstr "/_Adresár/Nový _JPilot"
216
217 #: src/addressbook.c:411
218 msgid "/_Book/New _Server"
219 msgstr "/_Adresár/Nový _Server"
220
221 #: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:416
222 msgid "/_Book/---"
223 msgstr "/_Adresár/---"
224
225 #: src/addressbook.c:414
226 msgid "/_Book/_Edit book"
227 msgstr "/_Adresár/_Upraviť adresár"
228
229 #: src/addressbook.c:415
230 msgid "/_Book/_Delete book"
231 msgstr "/_Adresár/Z_mazať adresár"
232
233 #: src/addressbook.c:417
234 msgid "/_Book/_Save"
235 msgstr "/_Adresár/U_ložiť"
236
237 #: src/addressbook.c:418
238 msgid "/_Book/_Close"
239 msgstr "/_Adresár/_Zavrieť"
240
241 #: src/addressbook.c:419
242 msgid "/_Address"
243 msgstr "/_Adresa"
244
245 #: src/addressbook.c:420
246 msgid "/_Address/C_ut"
247 msgstr "/_Adresa/_Vystrihnúť"
248
249 #: src/addressbook.c:421
250 msgid "/_Address/_Copy"
251 msgstr "/_Adresa/_Kopírovať"
252
253 #: src/addressbook.c:422
254 msgid "/_Address/_Paste"
255 msgstr "/_Adresa/_Prilepiť"
256
257 #: src/addressbook.c:423 src/addressbook.c:426 src/addressbook.c:429
258 msgid "/_Address/---"
259 msgstr "/_Adresa/---"
260
261 #: src/addressbook.c:424
262 msgid "/_Address/_Edit"
263 msgstr "/_Adresa/_Upraviť"
264
265 #: src/addressbook.c:425
266 msgid "/_Address/_Delete"
267 msgstr "/_Adresa/Z_mazať"
268
269 #: src/addressbook.c:427
270 msgid "/_Address/New _Address"
271 msgstr "/_Adresa/Nová _Adresa"
272
273 #: src/addressbook.c:428
274 msgid "/_Address/New _Group"
275 msgstr "/_Adresa/Nová _Skupina"
276
277 #: src/addressbook.c:430
278 msgid "/_Address/_Mail To"
279 msgstr "/_Adresa/Poslať _mail"
280
281 #: src/addressbook.c:431 src/compose.c:735 src/mainwindow.c:717
282 #: src/messageview.c:291
283 msgid "/_Tools"
284 msgstr "/_Nástroje"
285
286 #: src/addressbook.c:432
287 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
288 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor _LDIF..."
289
290 #: src/addressbook.c:433
291 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
292 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Mutt-u..."
293
294 #: src/addressbook.c:434
295 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
296 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Pine..."
297
298 #: src/addressbook.c:435 src/mainwindow.c:726 src/mainwindow.c:749
299 #: src/mainwindow.c:751 src/mainwindow.c:760 src/mainwindow.c:763
300 #: src/mainwindow.c:767 src/messageview.c:295 src/messageview.c:316
301 msgid "/_Tools/---"
302 msgstr "/_Nástroje/---"
303
304 #: src/addressbook.c:436
305 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
306 msgstr "/_Nástroje/Exportovať _HTML..."
307
308 #: src/addressbook.c:437
309 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
310 msgstr "/_Nástroje/Exportovať súbor L_DIF..."
311
312 #: src/addressbook.c:438 src/compose.c:740 src/mainwindow.c:792
313 #: src/messageview.c:319
314 msgid "/_Help"
315 msgstr "/_Pomocník"
316
317 #: src/addressbook.c:439 src/compose.c:741 src/mainwindow.c:798
318 #: src/messageview.c:320
319 msgid "/_Help/_About"
320 msgstr "/_Pomocník/_O programe"
321
322 #: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:456 src/compose.c:525
323 #: src/mainwindow.c:472 src/messageview.c:162
324 msgid "/_Edit"
325 msgstr "/_Upraviť"
326
327 #: src/addressbook.c:445 src/addressbook.c:457
328 msgid "/_Delete"
329 msgstr "/Z_mazať"
330
331 #: src/addressbook.c:446 src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:458
332 #: src/addressbook.c:461 src/addressbook.c:465 src/compose.c:504
333 #: src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:66 src/mh_gtk.c:54
334 #: src/mh_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:53 src/news_gtk.c:56
335 #: src/news_gtk.c:58 src/plugins/trayicon/trayicon.c:96
336 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:99 src/plugins/trayicon/trayicon.c:101
337 #: src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:411 src/summaryview.c:416
338 #: src/summaryview.c:430 src/summaryview.c:451 src/summaryview.c:457
339 msgid "/---"
340 msgstr "/---"
341
342 #: src/addressbook.c:447
343 msgid "/New _Folder"
344 msgstr "/Nový _Priečinok"
345
346 #: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:462
347 msgid "/C_ut"
348 msgstr "/_Vystrihnúť"
349
350 #: src/addressbook.c:450 src/addressbook.c:463
351 msgid "/_Copy"
352 msgstr "/_Kopírovať"
353
354 #: src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:464
355 msgid "/_Paste"
356 msgstr "/V_ložiť"
357
358 #: src/addressbook.c:459
359 msgid "/New _Address"
360 msgstr "/Nová _Adresa"
361
362 #: src/addressbook.c:460
363 msgid "/New _Group"
364 msgstr "/Nová _Skupina"
365
366 #. {N_("/Pa_ste Address"),      NULL, addressbook_clip_paste_address_cb, 0, NULL},
367 #: src/addressbook.c:467
368 msgid "/_Mail To"
369 msgstr "/Poslať _mail"
370
371 #: src/addressbook.c:469
372 msgid "/_Browse Entry"
373 msgstr "/P_rehliadať položky"
374
375 #: src/addressbook.c:482 src/crash.c:443 src/crash.c:462 src/importldif.c:119
376 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:111 src/prefs_themes.c:688
377 #: src/prefs_themes.c:720 src/prefs_themes.c:721
378 msgid "Unknown"
379 msgstr "Neznáma"
380
381 #: src/addressbook.c:489 src/addressbook.c:508 src/importldif.c:126
382 msgid "Success"
383 msgstr "Úspech"
384
385 #: src/addressbook.c:490 src/importldif.c:127
386 msgid "Bad arguments"
387 msgstr "Neplatné parametre"
388
389 #: src/addressbook.c:491 src/importldif.c:128
390 msgid "File not specified"
391 msgstr "Nie je určený súbor"
392
393 #: src/addressbook.c:492 src/importldif.c:129
394 msgid "Error opening file"
395 msgstr "Chyba pri otváraní súboru"
396
397 #: src/addressbook.c:493 src/importldif.c:130
398 msgid "Error reading file"
399 msgstr "Chyba pri čítaní súboru"
400
401 #: src/addressbook.c:494 src/importldif.c:131
402 msgid "End of file encountered"
403 msgstr "Bol nájdený koniec súboru"
404
405 #: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:132
406 msgid "Error allocating memory"
407 msgstr "Chyba pri alokácii pamäte"
408
409 #: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:133
410 msgid "Bad file format"
411 msgstr "Neplatný formát súboru"
412
413 #: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:134
414 msgid "Error writing to file"
415 msgstr "Chyba pri zápise do súboru"
416
417 #: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:135
418 msgid "Error opening directory"
419 msgstr "Chyba pri otváraní priečinku"
420
421 #: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:136
422 msgid "No path specified"
423 msgstr "Nebola zadaná cesta"
424
425 #: src/addressbook.c:509
426 msgid "Error connecting to LDAP server"
427 msgstr "Chyba pri pripájaní sa k serveru LDAP"
428
429 #: src/addressbook.c:510
430 msgid "Error initializing LDAP"
431 msgstr "Chyba pri inicializácii LDAP"
432
433 #: src/addressbook.c:511
434 msgid "Error binding to LDAP server"
435 msgstr "Chyba pri pripájaní LDAP serveru"
436
437 #: src/addressbook.c:512
438 msgid "Error searching LDAP database"
439 msgstr "Chyba pri čítaní LDAP databázy"
440
441 #: src/addressbook.c:513
442 msgid "Timeout performing LDAP operation"
443 msgstr "Pri LDAP operácii vypršal časový limit"
444
445 #: src/addressbook.c:514
446 msgid "Error in LDAP search criteria"
447 msgstr "Chybné vyhľadávacie kritériá LDAP"
448
449 #: src/addressbook.c:515
450 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
451 msgstr "Neboli nájdené žiadne položky LDAP vyhovujúce kritériám"
452
453 #: src/addressbook.c:516
454 msgid "LDAP search terminated on request"
455 msgstr "LDAP vyhľadávanie bolo ukončené na požiadavku používateľa"
456
457 #: src/addressbook.c:517
458 msgid "Error starting TLS connection"
459 msgstr "Pri vytváraní TLS pripojenia sa vyskytla chyba"
460
461 #: src/addressbook.c:736
462 msgid "Sources"
463 msgstr "Zdroje"
464
465 #: src/addressbook.c:738
466 msgid "E-Mail address"
467 msgstr "E-mailová adresa"
468
469 #: src/addressbook.c:743 src/prefs_other.c:97 src/toolbar.c:186
470 #: src/toolbar.c:1615
471 msgid "Address book"
472 msgstr "Otvoriť adresár"
473
474 #: src/addressbook.c:860
475 msgid "Lookup name:"
476 msgstr "Vyhľadať meno:"
477
478 #: src/addressbook.c:923 src/compose.c:1739 src/compose.c:3716
479 #: src/compose.c:4864 src/compose.c:5533 src/headerview.c:53
480 #: src/prefs_template.c:204 src/summary_search.c:218
481 msgid "To:"
482 msgstr "Komu:"
483
484 #: src/addressbook.c:927 src/compose.c:1723 src/compose.c:3530
485 #: src/compose.c:3715 src/prefs_template.c:206
486 msgid "Cc:"
487 msgstr "Kópia:"
488
489 #: src/addressbook.c:931 src/compose.c:1726 src/compose.c:3558
490 #: src/prefs_template.c:207
491 msgid "Bcc:"
492 msgstr "Slepá kópia:"
493
494 #. Confirm deletion
495 #: src/addressbook.c:1163 src/addressbook.c:1186
496 msgid "Delete address(es)"
497 msgstr "Zmazať adresu(y)"
498
499 #: src/addressbook.c:1164
500 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
501 msgstr "Tieto adresné údaje sú len pre čítanie a nedajú sa odstrániť."
502
503 #: src/addressbook.c:1187
504 msgid "Really delete the address(es)?"
505 msgstr "Naozaj zmazať adresu(y)?"
506
507 #: src/addressbook.c:1763 src/addressbook.c:1837
508 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
509 msgstr "Nemôžem vkladať. Cieľový adresár je len pre čítanie."
510
511 #: src/addressbook.c:1774
512 msgid "Cannot paste into an address group."
513 msgstr "Nemôžem vkladať do skupiny adries."
514
515 #: src/addressbook.c:2479
516 #, c-format
517 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
518 msgstr "Chcete vymazať výsledky požiadavky a adresy v '%s' ?"
519
520 #: src/addressbook.c:2482 src/addressbook.c:2508
521 #: src/prefs_filtering_action.c:151
522 msgid "Delete"
523 msgstr "Zmazať"
524
525 #: src/addressbook.c:2491
526 #, c-format
527 msgid ""
528 "Do you want to delete the folder AND all addresses in '%s' ?\n"
529 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
530 msgstr ""
531 "Naozaj chcete zmazať priečinok A SÚČASNE všetky adresy v '%s' ?\n"
532 "Ak zmažete len priečinok, adresy z neho sa presunú do nadradeného priečinku."
533
534 #: src/addressbook.c:2494 src/imap_gtk.c:268 src/mh_gtk.c:179
535 msgid "Delete folder"
536 msgstr "Odstrániť priečinok"
537
538 #: src/addressbook.c:2495
539 msgid "_Folder only"
540 msgstr "Iba _priečinok"
541
542 #: src/addressbook.c:2495
543 msgid "Folder and _addresses"
544 msgstr "Priečinok aj _adresy"
545
546 #: src/addressbook.c:2507
547 #, c-format
548 msgid "Really delete '%s' ?"
549 msgstr "Naozaj zmazať '%s' ?"
550
551 #: src/addressbook.c:3308
552 msgid "New user, could not save index file."
553 msgstr "Nový uživateľ; nepodarilo sa uložiť indexový súbor."
554
555 #: src/addressbook.c:3312
556 msgid "New user, could not save address book files."
557 msgstr "Nový uživateľ; nedajú sa uložiť súbory adresára."
558
559 #: src/addressbook.c:3322
560 msgid "Old address book converted successfully."
561 msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspešne."
562
563 #: src/addressbook.c:3327
564 msgid ""
565 "Old address book converted,\n"
566 "could not save new address index file"
567 msgstr ""
568 "Konverzia starého adresára prebehla,\n"
569 "nedá sa uložiť indexový súbor nového adresára"
570
571 #: src/addressbook.c:3340
572 msgid ""
573 "Could not convert address book,\n"
574 "but created empty new address book files."
575 msgstr ""
576 "Nedá sa konvertovať starý adresár,\n"
577 "ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
578
579 #: src/addressbook.c:3346
580 msgid ""
581 "Could not convert address book,\n"
582 "could not create new address book files."
583 msgstr ""
584 "Nedá sa konvertovať starý adresár,\n"
585 "nedajú sa ani vytvoriť súbory nového adresára."
586
587 #: src/addressbook.c:3351
588 msgid ""
589 "Could not convert address book\n"
590 "and could not create new address book files."
591 msgstr ""
592 "Nedá sa konvertovať starý adresár\n"
593 "a nedajú sa ani vytvoriť súbory nového adresára."
594
595 #: src/addressbook.c:3358 src/addressbook.c:3364
596 msgid "Addressbook conversion error"
597 msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
598
599 #: src/addressbook.c:3402
600 msgid "Addressbook Error"
601 msgstr "Chyba v adresári"
602
603 #: src/addressbook.c:3403
604 msgid "Could not read address index"
605 msgstr "Nedá sa načítať zoznam adries"
606
607 #. *
608 #. * Message that is displayed whilst a query is executing in a background
609 #. * thread.
610 #.
611 #: src/addressbook.c:3762
612 msgid "Busy searching..."
613 msgstr "Prehľadávam..."
614
615 #. *
616 #. * Label (a format string) that is used to name each folder.
617 #.
618 #: src/addressbook.c:3833
619 #, c-format
620 msgid "Search '%s'"
621 msgstr "Vyhľadať  '%s'"
622
623 #: src/addressbook.c:4058
624 msgid "Interface"
625 msgstr "Ovládanie"
626
627 #: src/addressbook.c:4074 src/exphtmldlg.c:382 src/expldifdlg.c:394
628 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:651
629 msgid "Address Book"
630 msgstr "Adresár"
631
632 #: src/addressbook.c:4090
633 msgid "Person"
634 msgstr "Osoba"
635
636 #: src/addressbook.c:4106
637 msgid "EMail Address"
638 msgstr "E-mailová adresa"
639
640 #: src/addressbook.c:4122
641 msgid "Group"
642 msgstr "Skupina"
643
644 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
645 #: src/addressbook.c:4138 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:430
646 #: src/prefs_account.c:2320
647 msgid "Folder"
648 msgstr "Priečinky"
649
650 #: src/addressbook.c:4154
651 msgid "vCard"
652 msgstr "vCard"
653
654 #: src/addressbook.c:4170 src/addressbook.c:4186
655 msgid "JPilot"
656 msgstr "JPilot"
657
658 #: src/addressbook.c:4202
659 msgid "LDAP Server"
660 msgstr "LDAP server"
661
662 #: src/addressbook.c:4218
663 msgid "LDAP Query"
664 msgstr "LDAP požiadavka"
665
666 #: src/addrgather.c:158
667 msgid "Please specify name for address book."
668 msgstr "Prosím zvoľte názov pre adresár."
669
670 #: src/addrgather.c:178
671 msgid "Please select the mail headers to search."
672 msgstr "Prosím zvoľte poštové hlavičky pre vyhľadávanie."
673
674 #. Go fer it
675 #: src/addrgather.c:185
676 msgid "Harvesting addresses..."
677 msgstr "Zozbieravam adresy..."
678
679 #: src/addrgather.c:224
680 msgid "Addresses gathered successfully."
681 msgstr "Adresy zozbierané úspešne."
682
683 #: src/addrgather.c:294
684 msgid "No folder or message was selected."
685 msgstr "Nie je zvolený žiadny priečinok ani správa."
686
687 #: src/addrgather.c:302
688 msgid ""
689 "Please select a folder to process from the folder\n"
690 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
691 "the message list."
692 msgstr ""
693 "Prosím zvoľte priečinok, alebo zvoľte jednu alebo\n"
694 "viacero správ, ktoré sa majú spracovať."
695
696 #: src/addrgather.c:354
697 msgid "Folder :"
698 msgstr "Priečinok:"
699
700 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:596 src/expldifdlg.c:626
701 #: src/importldif.c:909
702 msgid "Address Book :"
703 msgstr "Adresár :"
704
705 #: src/addrgather.c:375
706 msgid "Folder Size :"
707 msgstr "Veľkosť priečinku :"
708
709 #: src/addrgather.c:390
710 msgid "Process these mail header fields"
711 msgstr "Spracovať tieto poštové hlavičky"
712
713 #: src/addrgather.c:408
714 msgid "Include sub-folders"
715 msgstr "Platí aj pre podpriečinky"
716
717 #: src/addrgather.c:431
718 msgid "Header Name"
719 msgstr "Názov hlavičky"
720
721 #: src/addrgather.c:432
722 msgid "Address Count"
723 msgstr "Počet adries"
724
725 #. Create notebook pages
726 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:4041
727 #: src/messageview.c:557 src/messageview.c:570
728 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:419
729 msgid "Warning"
730 msgstr "Varovanie"
731
732 #: src/addrgather.c:538
733 msgid "Header Fields"
734 msgstr "Hlavičky"
735
736 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:716 src/expldifdlg.c:737
737 #: src/importldif.c:1028
738 msgid "Finish"
739 msgstr "Dokončiť"
740
741 #: src/addrgather.c:600
742 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
743 msgstr "Zozbierať e-mailové adresy - zo zvolených správ"
744
745 #: src/addrgather.c:608
746 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
747 msgstr "Zozbierať e-mailové adresy - z priečinku"
748
749 #: src/addrindex.c:115 src/addrindex.c:119 src/addrindex.c:126
750 msgid "Common address"
751 msgstr "Spoločná adresa"
752
753 #: src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:120 src/addrindex.c:127
754 msgid "Personal address"
755 msgstr "Súkromná adresa"
756
757 #: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:6513
758 msgid "Notice"
759 msgstr "Upozornenie"
760
761 #: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:3988 src/inc.c:584
762 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:123 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:191
763 msgid "Error"
764 msgstr "Chyba"
765
766 #: src/alertpanel.c:189
767 msgid "View log"
768 msgstr "Zobraziť záznam"
769
770 #: src/alertpanel.c:335
771 msgid "Show this message next time"
772 msgstr "Zobraziť túto správu nabudúce"
773
774 #: src/browseldap.c:239
775 msgid "Browse Directory Entry"
776 msgstr "Prehliadať priečinok"
777
778 #: src/browseldap.c:259
779 msgid "Server Name :"
780 msgstr "Názov serveru :"
781
782 #: src/browseldap.c:269
783 msgid "Distinguished Name (dn) :"
784 msgstr "Distguished Name (dn) :"
785
786 #: src/browseldap.c:292
787 msgid "LDAP Name"
788 msgstr "LDAP meno"
789
790 #: src/browseldap.c:294
791 msgid "Attribute Value"
792 msgstr "Hodnota atribútu"
793
794 #: src/common/nntp.c:68
795 #, c-format
796 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
797 msgstr "Nedá sa pripojiŤ k serveru NNTP: %s:%d\n"
798
799 #: src/common/nntp.c:176 src/common/nntp.c:239
800 #, c-format
801 msgid "protocol error: %s\n"
802 msgstr "chyba protokolu: %s\n"
803
804 #: src/common/nntp.c:199 src/common/nntp.c:245
805 msgid "protocol error\n"
806 msgstr "chyba protokolu\n"
807
808 #: src/common/nntp.c:295
809 msgid "Error occurred while posting\n"
810 msgstr "Pri odosielaní sa vyskytla chyba\n"
811
812 #: src/common/nntp.c:375
813 msgid "Error occurred while sending command\n"
814 msgstr "Pri odosielaní správy nastala chyba\n"
815
816 #: src/common/plugin.c:202
817 msgid "Plugin already loaded"
818 msgstr "Plugin je už načítaný"
819
820 #: src/common/plugin.c:210
821 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
822 msgstr "NEpodarilo sa alokovať pamäť pre plugin"
823
824 #: src/common/plugin.c:232
825 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
826 msgstr "Tento modul je pre Sylpheed-Claws pre GTK1."
827
828 #: src/common/smtp.c:168
829 msgid "SMTP AUTH not available\n"
830 msgstr "SMTP AUTH nie je dostupné\n"
831
832 #: src/common/smtp.c:503 src/common/smtp.c:553
833 msgid "bad SMTP response\n"
834 msgstr "neplatná odozva SMTP\n"
835
836 #: src/common/smtp.c:524 src/common/smtp.c:542 src/common/smtp.c:661
837 msgid "error occurred on SMTP session\n"
838 msgstr "vyskytla sa chyba pri SMTP spojení\n"
839
840 #: src/common/smtp.c:533 src/pop.c:841
841 msgid "error occurred on authentication\n"
842 msgstr "vyskytla sa chyba v autentizácii\n"
843
844 #: src/common/smtp.c:588
845 #, c-format
846 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
847 msgstr "Správa je príliš veľká (Maximálna veľkosť je %s)\n"
848
849 #: src/common/smtp.c:620 src/pop.c:834
850 msgid "can't start TLS session\n"
851 msgstr "nemôžem vytvoriť TLS reláciu\n"
852
853 #: src/common/ssl.c:136
854 msgid "Error creating ssl context\n"
855 msgstr "Pri vytváraní SSL kontextu sa vyskytla chyba\n"
856
857 #: src/common/ssl.c:155
858 #, c-format
859 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
860 msgstr "SSL spojenie zlyhalo (%s)\n"
861
862 #: src/common/ssl_certificate.c:140 src/common/ssl_certificate.c:151
863 #: src/common/ssl_certificate.c:157 src/common/ssl_certificate.c:164
864 #: src/common/ssl_certificate.c:175 src/common/ssl_certificate.c:181
865 #: src/gtk/sslcertwindow.c:62 src/gtk/sslcertwindow.c:73
866 #: src/gtk/sslcertwindow.c:79 src/gtk/sslcertwindow.c:86
867 #: src/gtk/sslcertwindow.c:97 src/gtk/sslcertwindow.c:103
868 msgid "<not in certificate>"
869 msgstr "<nie je v certifikáte>"
870
871 #: src/common/ssl_certificate.c:190
872 #, c-format
873 msgid ""
874 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
875 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
876 "  Fingerprint: %s\n"
877 "  Signature status: %s"
878 msgstr ""
879 "  Vlastník: %s (%s) v %s\n"
880 "  Podpísané: %s (%s) v %s\n"
881 "  Odtlačok prsta: %s\n"
882 "  Stav podpisu: %s"
883
884 #: src/common/ssl_certificate.c:308
885 msgid "Can't load X509 default paths"
886 msgstr "Nemôžem načítať východzie cesty X509"
887
888 #: src/common/ssl_certificate.c:363
889 #, c-format
890 msgid ""
891 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
892 "%s"
893 msgstr ""
894 "%s prezentoval neznámy SSL certifikát:\n"
895 "%s"
896
897 #: src/common/ssl_certificate.c:370 src/common/ssl_certificate.c:408
898 #, c-format
899 msgid ""
900 "%s\n"
901 "\n"
902 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
903 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
904 msgstr ""
905 "%s\n"
906 "\n"
907 "Pošta pre toto konto nebude preberaná kým neuložíte certifikát.\n"
908 "(Vypnite voľbu \"%s\").\n"
909
910 #: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
911 #: src/prefs_receive.c:206
912 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
913 msgstr "Nezobrazovať upozornenie pri chybe pri prijímaní"
914
915 #: src/common/ssl_certificate.c:399
916 #, c-format
917 msgid ""
918 "%s's SSL certificate changed !\n"
919 "We have saved this one:\n"
920 "%s\n"
921 "\n"
922 "It is now:\n"
923 "%s\n"
924 "\n"
925 "This could mean the server answering is not the known one."
926 msgstr ""
927 "SSL certifikát pre %s bol zmenený !\n"
928 "Uložili sme tento:\n"
929 "%s\n"
930 "\n"
931 "Použitý certifikát je tento:\n"
932 "%s\n"
933 "\n"
934 "Môže to znamenať, že odpovedá nepravý server."
935
936 #: src/common/string_match.c:74
937 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
938 msgstr "(Názov vymazaný kvôli RegExp)"
939
940 #: src/common/utils.c:298
941 #, c-format
942 msgid "%dB"
943 msgstr "%dB"
944
945 #: src/common/utils.c:300
946 #, c-format
947 msgid "%.1fKB"
948 msgstr "%.1fKB"
949
950 #: src/common/utils.c:302
951 #, c-format
952 msgid "%.2fMB"
953 msgstr "%.2fMB"
954
955 #: src/common/utils.c:304
956 #, c-format
957 msgid "%.2fGB"
958 msgstr "%.2fGB"
959
960 #: src/compose.c:502
961 msgid "/_Add..."
962 msgstr "/_Pridať..."
963
964 #: src/compose.c:503
965 msgid "/_Remove"
966 msgstr "/_Odstrániť"
967
968 #: src/compose.c:505 src/folderview.c:283
969 msgid "/_Properties..."
970 msgstr "/_Vlastnosti..."
971
972 #: src/compose.c:510 src/mainwindow.c:675 src/messageview.c:272
973 msgid "/_Message"
974 msgstr "/Sp_ráva"
975
976 #: src/compose.c:511
977 msgid "/_Message/_Send"
978 msgstr "/Sp_ráva/_Odoslať"
979
980 #: src/compose.c:513
981 msgid "/_Message/Send _later"
982 msgstr "/Sp_ráva/Odoslať _neskôr"
983
984 #: src/compose.c:515 src/compose.c:519 src/compose.c:522 src/mainwindow.c:685
985 #: src/mainwindow.c:695 src/mainwindow.c:699 src/mainwindow.c:705
986 #: src/mainwindow.c:714 src/messageview.c:275 src/messageview.c:283
987 #: src/messageview.c:288
988 msgid "/_Message/---"
989 msgstr "/Sp_ráva/---"
990
991 #: src/compose.c:516
992 msgid "/_Message/_Attach file"
993 msgstr "/Sp_ráva/P_ripojiť súbor"
994
995 #: src/compose.c:517
996 msgid "/_Message/_Insert file"
997 msgstr "/Sp_ráva/_Vložiť súbor"
998
999 #: src/compose.c:518
1000 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1001 msgstr "/Sp_ráva/V_ložiť podpis"
1002
1003 #: src/compose.c:520
1004 msgid "/_Message/_Save"
1005 msgstr "/Sp_ráva/_Uložiť"
1006
1007 #: src/compose.c:523
1008 msgid "/_Message/_Close"
1009 msgstr "/Sp_ráva/_Zavrieť"
1010
1011 #: src/compose.c:526
1012 msgid "/_Edit/_Undo"
1013 msgstr "/_Upraviť/_Späť"
1014
1015 #: src/compose.c:527
1016 msgid "/_Edit/_Redo"
1017 msgstr "/_Upraviť/Z_novu urobiť"
1018
1019 #: src/compose.c:528 src/compose.c:616 src/compose.c:622 src/mainwindow.c:476
1020 #: src/messageview.c:165
1021 msgid "/_Edit/---"
1022 msgstr "/_Upraviť/---"
1023
1024 #: src/compose.c:529
1025 msgid "/_Edit/Cu_t"
1026 msgstr "/_Upraviť/_Vystrihnúť"
1027
1028 #: src/compose.c:530 src/mainwindow.c:473 src/messageview.c:163
1029 msgid "/_Edit/_Copy"
1030 msgstr "/_Upraviť/_Kopírovať"
1031
1032 #: src/compose.c:531
1033 msgid "/_Edit/_Paste"
1034 msgstr "/_Upraviť/_Prilepiť"
1035
1036 #: src/compose.c:532
1037 msgid "/_Edit/Special paste"
1038 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť špeciálne"
1039
1040 #: src/compose.c:533
1041 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1042 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť špeciálne/ako _citáciu"
1043
1044 #: src/compose.c:535
1045 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1046 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť špeciálne/_zalomené"
1047
1048 #: src/compose.c:537
1049 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1050 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť špeciálne/_nezalomené"
1051
1052 #: src/compose.c:539 src/mainwindow.c:474 src/messageview.c:164
1053 msgid "/_Edit/Select _all"
1054 msgstr "/_Upraviť/Vy_brať všetko"
1055
1056 #: src/compose.c:540
1057 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1058 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené"
1059
1060 #: src/compose.c:541
1061 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1062 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o znak dozadu"
1063
1064 #: src/compose.c:546
1065 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1066 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o znak dopredu"
1067
1068 #: src/compose.c:551
1069 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1070 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o slovo dozadu"
1071
1072 #: src/compose.c:556
1073 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1074 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o slovo dopredu"
1075
1076 #: src/compose.c:561
1077 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1078 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na začiatok riadku"
1079
1080 #: src/compose.c:566
1081 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1082 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na koniec riadku"
1083
1084 #: src/compose.c:571
1085 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1086 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na predchodzí riadok"
1087
1088 #: src/compose.c:576
1089 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1090 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na ďalší riadok"
1091
1092 #: src/compose.c:581
1093 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1094 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať znak naľavo od kurzora"
1095
1096 #: src/compose.c:586
1097 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1098 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať znak napravo od kurzora"
1099
1100 #: src/compose.c:591
1101 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1102 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať slovo naľavo od kurzora"
1103
1104 #: src/compose.c:596
1105 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1106 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať slovo napravo od kurzora"
1107
1108 #: src/compose.c:601
1109 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1110 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať riadok"
1111
1112 #: src/compose.c:606
1113 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1114 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať riadok"
1115
1116 #: src/compose.c:611
1117 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1118 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať text do konca riadku"
1119
1120 #: src/compose.c:617
1121 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1122 msgstr "/_Upraviť/_Zalomiť aktuálny odstavec"
1123
1124 #: src/compose.c:619
1125 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1126 msgstr "/_Upraviť/Zalomiť všetky _dlhé riadky"
1127
1128 #: src/compose.c:621
1129 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1130 msgstr "/_Upraviť/Aut_omaticky zalamovať"
1131
1132 #: src/compose.c:623
1133 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1134 msgstr "/_Upraviť/Upraviť e_xterným editorom"
1135
1136 #: src/compose.c:626
1137 msgid "/_Spelling"
1138 msgstr "/P_ravopis"
1139
1140 #: src/compose.c:627
1141 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1142 msgstr "/P_ravopis/_Skontrolovať všetko alebo výber"
1143
1144 #: src/compose.c:629
1145 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1146 msgstr "/P_ravopis/_Zvýrazniť všetky nesprávne slová"
1147
1148 #: src/compose.c:631
1149 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1150 msgstr "/P_ravopis/_Spätne skontrolovať nesprávne slovo"
1151
1152 #: src/compose.c:633
1153 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1154 msgstr "/P_ravopis/_Dopredu na ďalšie nesprávne slovo"
1155
1156 #: src/compose.c:635
1157 msgid "/_Spelling/---"
1158 msgstr "/P_ravopis/---"
1159
1160 #: src/compose.c:636
1161 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1162 msgstr "/P_ravopis/_Nastavenie"
1163
1164 #: src/compose.c:639
1165 msgid "/_Options"
1166 msgstr "/_Možnosti"
1167
1168 #: src/compose.c:640
1169 msgid "/_Options/Privacy System"
1170 msgstr "/_Možnosti/Systém súkromia"
1171
1172 #: src/compose.c:641
1173 msgid "/_Options/Privacy System/None"
1174 msgstr "/_Možnosti/Systém súkromia/Žiadny"
1175
1176 # msgstr "/_Možnosti/Systém súkromia/Žiadny"
1177 #: src/compose.c:642
1178 msgid "/_Options/Si_gn"
1179 msgstr "/_Možnosti/Po_dpísať"
1180
1181 # msgstr "/_Možnosti/Po_dpísať"
1182 #: src/compose.c:643
1183 msgid "/_Options/_Encrypt"
1184 msgstr "/_Možnosti/_Zašifrovať"
1185
1186 # msgstr "/_Možnosti/_Zašifrovať"
1187 #: src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/compose.c:653 src/compose.c:655
1188 msgid "/_Options/---"
1189 msgstr "/_Možnosti/---"
1190
1191 #: src/compose.c:645
1192 msgid "/_Options/_Priority"
1193 msgstr "/_Možnosti/Pri_orita"
1194
1195 # msgstr "/_Možnosti/Pri_orita"
1196 #: src/compose.c:646
1197 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1198 msgstr "/_Možnosti/Priorita/Na_jvyššia"
1199
1200 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/Na_jvyššia"
1201 #: src/compose.c:647
1202 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1203 msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Vysoká"
1204
1205 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Vysoká"
1206 #: src/compose.c:648
1207 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1208 msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Normálna"
1209
1210 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Normálna"
1211 #: src/compose.c:649
1212 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1213 msgstr "/_Možnosti/Priorita/Ní_zka"
1214
1215 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/Ní_zka"
1216 #: src/compose.c:650
1217 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1218 msgstr "/_Možnosti/Priorita/N_ajnižšia"
1219
1220 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/N_ajnižšia"
1221 #: src/compose.c:652
1222 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1223 msgstr "/_Možnosti/Vyžia_dať potvrdenie o príjme"
1224
1225 # msgstr "/_Možnosti/Vyžia_dať potvrdenie o príjme"
1226 #: src/compose.c:654
1227 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1228 msgstr "/_Možnosti/Odstrániť od_kazy"
1229
1230 # msgstr "/_Možnosti/Odstrániť od_kazy"
1231 #: src/compose.c:661
1232 msgid "/_Options/Character _encoding"
1233 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie"
1234
1235 # msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/"
1236 #: src/compose.c:662
1237 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1238 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/_Automaticky"
1239
1240 # msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/_Automaticky"
1241 #: src/compose.c:664 src/compose.c:670 src/compose.c:676 src/compose.c:680
1242 #: src/compose.c:686 src/compose.c:690 src/compose.c:696 src/compose.c:700
1243 #: src/compose.c:710 src/compose.c:714 src/compose.c:724 src/compose.c:728
1244 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1245 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/---"
1246
1247 # msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/---"
1248 #: src/compose.c:666
1249 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1250 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/7bit ascii (US-ASC_II)"
1251
1252 #: src/compose.c:668
1253 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1254 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Unicode (_UTF-8)"
1255
1256 #: src/compose.c:672
1257 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1258 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-_1)"
1259
1260 #: src/compose.c:674
1261 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1262 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-15)"
1263
1264 #: src/compose.c:678
1265 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1266 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
1267
1268 #: src/compose.c:682
1269 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1270 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/_Pobaltie (ISO-8859-13)"
1271
1272 #: src/compose.c:684
1273 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1274 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Pobaltie (ISO-8859-_4)"
1275
1276 #: src/compose.c:688
1277 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1278 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Grécko (ISO-8859-_7)"
1279
1280 #: src/compose.c:692
1281 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1282 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Hebrejčina (ISO-8859-_8)"
1283
1284 #: src/compose.c:694
1285 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1286 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Hebrejčina (Windows-1255)"
1287
1288 #: src/compose.c:698
1289 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1290 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Turecko (ISO-8859-_9)"
1291
1292 #: src/compose.c:702
1293 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1294 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (ISO-8859-_5)"
1295
1296 #: src/compose.c:704
1297 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1298 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-_R)"
1299
1300 #: src/compose.c:706
1301 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1302 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-U)"
1303
1304 #: src/compose.c:708
1305 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1306 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (Windows-1251)"
1307
1308 #: src/compose.c:712
1309 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1310 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-_JP)"
1311
1312 #: src/compose.c:716
1313 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1314 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
1315
1316 #: src/compose.c:718
1317 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1318 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GBK)"
1319
1320 #: src/compose.c:720
1321 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1322 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Tradičná čínština (_Big5)"
1323
1324 #: src/compose.c:722
1325 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1326 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Tradičná čínština (EUC-_TW)"
1327
1328 #: src/compose.c:726
1329 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1330 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Kórea (EUC-_KR)"
1331
1332 #: src/compose.c:730
1333 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1334 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Thajsko (TIS-620)"
1335
1336 #: src/compose.c:732
1337 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1338 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Thajsko (Windows-874)"
1339
1340 #: src/compose.c:736
1341 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1342 msgstr "/_Nástroje/Zobraziť _mierku"
1343
1344 #: src/compose.c:737 src/messageview.c:292
1345 msgid "/_Tools/_Address book"
1346 msgstr "/_Nástroje/_Adresár"
1347
1348 #: src/compose.c:738
1349 msgid "/_Tools/_Template"
1350 msgstr "/_Nástroje/Ša_blóna"
1351
1352 #: src/compose.c:739 src/mainwindow.c:750 src/messageview.c:317
1353 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1354 msgstr "/_Nástroje/A_kcie"
1355
1356 #: src/compose.c:1408
1357 msgid "Fw: multiple emails"
1358 msgstr "Fw: viacero správ"
1359
1360 #: src/compose.c:1729
1361 msgid "Reply-To:"
1362 msgstr "Odpovedať komu:"
1363
1364 #: src/compose.c:1732 src/compose.c:4861 src/compose.c:5535
1365 #: src/headerview.c:54
1366 msgid "Newsgroups:"
1367 msgstr "Diskusné skupiny:"
1368
1369 #: src/compose.c:1735
1370 msgid "Followup-To:"
1371 msgstr "Followup-To:"
1372
1373 #: src/compose.c:2121
1374 msgid "Quote mark format error."
1375 msgstr "Chyba v úvodzovkách."
1376
1377 #: src/compose.c:2137
1378 msgid "Message reply/forward format error."
1379 msgstr "Chyba formátu odpovede/preposielania."
1380
1381 #: src/compose.c:2616
1382 #, c-format
1383 msgid "File %s is empty."
1384 msgstr "Súbor %s je prázdny."
1385
1386 #: src/compose.c:2620
1387 #, c-format
1388 msgid "Can't read %s."
1389 msgstr "Nedá sa čítať %s."
1390
1391 #: src/compose.c:2647
1392 #, c-format
1393 msgid "Message: %s"
1394 msgstr "Správa: %s"
1395
1396 #: src/compose.c:3401
1397 msgid " [Edited]"
1398 msgstr "[Upravené]"
1399
1400 #: src/compose.c:3407 src/compose.c:3410
1401 #, c-format
1402 msgid "%s - Compose message%s"
1403 msgstr "%s - Písanie správy%s"
1404
1405 #: src/compose.c:3413
1406 #, c-format
1407 msgid "Compose message%s"
1408 msgstr "Písanie správy%s"
1409
1410 #: src/compose.c:3438 src/messageview.c:592
1411 msgid ""
1412 "Account for sending mail is not specified.\n"
1413 "Please select a mail account before sending."
1414 msgstr ""
1415 "Nie je určené konto pre odosielanie správ.\n"
1416 "Pred odosielaním prosím zvoľte poštové konto."
1417
1418 #: src/compose.c:3540 src/compose.c:3568 src/compose.c:3595
1419 #: src/prefs_account.c:1003 src/prefs_send.c:333 src/toolbar.c:387
1420 #: src/toolbar.c:434
1421 msgid "Send"
1422 msgstr "Odoslať"
1423
1424 #: src/compose.c:3541
1425 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1426 msgstr "Jediný príjemca je prednastavená adresa CC. Odoslať napriek tomu?"
1427
1428 #: src/compose.c:3569
1429 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1430 msgstr "Jediný príjemca je prednastavená adresa BCC. Odoslať napriek tomu?"
1431
1432 #: src/compose.c:3583
1433 msgid "Recipient is not specified."
1434 msgstr "Nie je určený príjemca."
1435
1436 #: src/compose.c:3596
1437 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1438 msgstr "Predmet je prázdny. Odoslať napriek tomu?"
1439
1440 #: src/compose.c:3622
1441 msgid ""
1442 "Could not queue message for sending:\n"
1443 "\n"
1444 "Charset conversion failed."
1445 msgstr ""
1446 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
1447 "\n"
1448 "Nepodarila sa konverzia kódovania znakov."
1449
1450 #: src/compose.c:3625
1451 msgid ""
1452 "Could not queue message for sending:\n"
1453 "\n"
1454 "Signature failed."
1455 msgstr ""
1456 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
1457 "\n"
1458 "Podpísanie zlyhalo."
1459
1460 #: src/compose.c:3628
1461 #, c-format
1462 msgid ""
1463 "Could not queue message for sending:\n"
1464 "\n"
1465 "%s."
1466 msgstr ""
1467 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
1468 "\n"
1469 "%s."
1470
1471 #: src/compose.c:3630
1472 msgid "Could not queue message for sending."
1473 msgstr "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie."
1474
1475 #: src/compose.c:3645 src/compose.c:3674
1476 msgid ""
1477 "The message was queued but could not be sent.\n"
1478 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1479 msgstr ""
1480 "Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo možné odoslať ju.\n"
1481 "Použite \"Odoslať správy vo fronte\" z hlavného okna pre opätovný pokus."
1482
1483 #: src/compose.c:3985
1484 #, c-format
1485 msgid ""
1486 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1487 "to the specified %s charset.\n"
1488 "Send it as %s?"
1489 msgstr ""
1490 "Nedá sa zmeniť kódovanie správy zo zadaného\n"
1491 "kódovania na %s.\n"
1492 "Odoslať správu v kódovaní %s?"
1493
1494 #: src/compose.c:4037
1495 #, c-format
1496 msgid ""
1497 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1498 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1499 "\n"
1500 "Send it anyway?"
1501 msgstr ""
1502 "Riadok %d prekračuje limit dĺžky riadku (998 bajtov).\n"
1503 "Obsah správy môže byť počas prenosu k adresátovi znehodnotený.\n"
1504 "\n"
1505 "Odoslať aj napriek tomu?"
1506
1507 #: src/compose.c:4214
1508 msgid "No account for sending mails available!"
1509 msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie správ!"
1510
1511 #: src/compose.c:4224
1512 msgid "No account for posting news available!"
1513 msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie news článkov!"
1514
1515 #: src/compose.c:4944 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:211
1516 msgid "From:"
1517 msgstr "Od:"
1518
1519 #: src/compose.c:4995
1520 msgid "Mime type"
1521 msgstr "Mime typ"
1522
1523 #. S_COL_DATE
1524 #: src/compose.c:5001 src/compose.c:5217 src/mimeview.c:198
1525 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:330 src/prefs_summary_column.c:86
1526 #: src/summaryview.c:470
1527 msgid "Size"
1528 msgstr "Veľkosť"
1529
1530 #. Save Message to folder
1531 #: src/compose.c:5061
1532 msgid "Save Message to "
1533 msgstr "Uložiť správu do "
1534
1535 #: src/compose.c:5083 src/prefs_filtering_action.c:450
1536 msgid "Select ..."
1537 msgstr "Zvoľte ..."
1538
1539 #: src/compose.c:5216 src/compose.c:6273
1540 msgid "MIME type"
1541 msgstr "MIME typ"
1542
1543 #. header labels and entries
1544 #: src/compose.c:5280 src/prefs_account.c:1615 src/prefs_customheader.c:201
1545 #: src/prefs_matcher.c:154
1546 msgid "Header"
1547 msgstr "Hlavička"
1548
1549 #. attachment list
1550 #: src/compose.c:5282
1551 msgid "Attachments"
1552 msgstr "Prílohy"
1553
1554 #. Others Tab
1555 #: src/compose.c:5284
1556 msgid "Others"
1557 msgstr "Ostatné"
1558
1559 #: src/compose.c:5299 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:208
1560 #: src/summary_search.c:225
1561 msgid "Subject:"
1562 msgstr "Predmet:"
1563
1564 #. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1565 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
1566 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
1567 #. * can always get back the SummaryView pointer.
1568 #: src/compose.c:5483 src/exphtmldlg.c:462 src/gtk/colorlabel.c:294
1569 #: src/gtk/gtkaspell.c:1615 src/gtk/gtkaspell.c:2363 src/prefs_account.c:629
1570 #: src/summaryview.c:4404
1571 msgid "None"
1572 msgstr "Žiadna"
1573
1574 #: src/compose.c:5493
1575 #, c-format
1576 msgid ""
1577 "Spell checker could not be started.\n"
1578 "%s"
1579 msgstr ""
1580 "Pravopisná kontrola sa nedá spustiť.\n"
1581 "%s"
1582
1583 #: src/compose.c:5734
1584 #, c-format
1585 msgid ""
1586 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
1587 "encrypt this message."
1588 msgstr ""
1589 "Systém súkromia '%s' sa nedá načítať. Nebude možné podpísať, ani zašifrovať "
1590 "túto správu."
1591
1592 #: src/compose.c:6164
1593 msgid "Invalid MIME type."
1594 msgstr "Neplatný MIME typ."
1595
1596 #: src/compose.c:6182
1597 msgid "File doesn't exist or is empty."
1598 msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
1599
1600 #: src/compose.c:6255
1601 msgid "Properties"
1602 msgstr "Vlastnosti"
1603
1604 #: src/compose.c:6300
1605 msgid "Encoding"
1606 msgstr "Kódová stránka"
1607
1608 #: src/compose.c:6325
1609 msgid "Path"
1610 msgstr "Cesta"
1611
1612 #: src/compose.c:6326 src/prefs_toolbar.c:1062
1613 msgid "File name"
1614 msgstr "Názov súboru"
1615
1616 #: src/compose.c:6510
1617 #, c-format
1618 msgid ""
1619 "The external editor is still working.\n"
1620 "Force terminating the process?\n"
1621 "process group id: %d"
1622 msgstr ""
1623 "Externý editor je ešte stále aktívny.\n"
1624 "Ukončiť ho násilne?\n"
1625 "skupinový ID procesu: %d"
1626
1627 #: src/compose.c:6552
1628 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1629 msgstr "Písanie správy: vstup z monitorovacieho procesu\n"
1630
1631 #: src/compose.c:6837
1632 #, c-format
1633 msgid ""
1634 "Could not queue message:\n"
1635 "\n"
1636 "%s."
1637 msgstr ""
1638 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
1639 "\n"
1640 "%s"
1641
1642 #: src/compose.c:6916
1643 msgid "Could not save draft."
1644 msgstr "Koncept sa nedá uložiť."
1645
1646 #: src/compose.c:6984 src/compose.c:7007
1647 msgid "Select file"
1648 msgstr "Zvoľte súbor"
1649
1650 #: src/compose.c:7020
1651 #, c-format
1652 msgid "File '%s' could not be read."
1653 msgstr "Súbor `%s' sa nedá čítať."
1654
1655 #: src/compose.c:7022
1656 #, c-format
1657 msgid ""
1658 "File '%s' contained invalid characters\n"
1659 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1660 msgstr ""
1661 "Súbor `%s' obsahuje neplatné znaky pre\n"
1662 "súčasné kódovanie, vloženie môže byť nepresné."
1663
1664 #: src/compose.c:7070
1665 msgid "Discard message"
1666 msgstr "Zrušiť správu"
1667
1668 #: src/compose.c:7071
1669 msgid "This message has been modified. Discard it?"
1670 msgstr "Táto správa bola zmenená. Zahodiť zmeny?"
1671
1672 #: src/compose.c:7072
1673 msgid "_Discard"
1674 msgstr "_Zahodiť"
1675
1676 #: src/compose.c:7072
1677 msgid "_Save to Drafts"
1678 msgstr "Uložiť medzi _koncepty"
1679
1680 #: src/compose.c:7116
1681 #, c-format
1682 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
1683 msgstr "Chcete použiť šablónu '%s' ?"
1684
1685 #: src/compose.c:7118
1686 msgid "Apply template"
1687 msgstr "Použiť šablónu"
1688
1689 #: src/compose.c:7119
1690 msgid "_Replace"
1691 msgstr "_Nahradiť"
1692
1693 #: src/compose.c:7119
1694 msgid "_Insert"
1695 msgstr "_Vložiť"
1696
1697 #: src/crash.c:142
1698 #, c-format
1699 msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
1700 msgstr "Proces Sylpheed-Claws (%ld) prijal signál %ld"
1701
1702 #: src/crash.c:188
1703 msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
1704 msgstr "Sylpheed-Claws havaroval"
1705
1706 #: src/crash.c:204
1707 #, c-format
1708 msgid ""
1709 "%s.\n"
1710 "Please file a bug report and include the information below."
1711 msgstr ""
1712 "%s.\n"
1713 "Prosím vyplňte správu o chybe a pridajte údaje uvedené nižšie."
1714
1715 #: src/crash.c:209
1716 msgid "Debug log"
1717 msgstr "Ladiaci záznam"
1718
1719 #: src/crash.c:246
1720 msgid "Close"
1721 msgstr "Zavrieť"
1722
1723 #: src/crash.c:251
1724 msgid "Save..."
1725 msgstr "Uložiť..."
1726
1727 #: src/crash.c:256
1728 msgid "Create bug report"
1729 msgstr "Vytvoriť správu o chybe"
1730
1731 #: src/crash.c:303
1732 msgid "Save crash information"
1733 msgstr "Uložiť informácie o havárii"
1734
1735 #: src/editaddress.c:153
1736 msgid "Add New Person"
1737 msgstr "Pridať kontakt"
1738
1739 #: src/editaddress.c:154
1740 msgid "Edit Person Details"
1741 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
1742
1743 #: src/editaddress.c:316
1744 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1745 msgstr "Musíte zadať e-mailovú adresu."
1746
1747 #: src/editaddress.c:490
1748 msgid "A Name and Value must be supplied."
1749 msgstr "Musíte zadať názov a hodnotu."
1750
1751 #. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
1752 #: src/editaddress.c:560
1753 msgid "Edit Person Data"
1754 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
1755
1756 #: src/editaddress.c:671 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:790
1757 #: src/ldif.c:827
1758 msgid "Display Name"
1759 msgstr "Zobraziť meno"
1760
1761 #: src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:681 src/ldif.c:835
1762 msgid "Last Name"
1763 msgstr "Priezvisko"
1764
1765 #: src/editaddress.c:678 src/editaddress.c:680 src/ldif.c:831
1766 msgid "First Name"
1767 msgstr "Krstné meno"
1768
1769 #: src/editaddress.c:683
1770 msgid "Nickname"
1771 msgstr "Prezývka"
1772
1773 #: src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807 src/editgroup.c:280
1774 #: src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
1775 #: src/ldif.c:843
1776 msgid "E-Mail Address"
1777 msgstr "E-mailová adresa"
1778
1779 #: src/editaddress.c:760 src/editaddress.c:816
1780 msgid "Alias"
1781 msgstr "Alias"
1782
1783 #. value
1784 #: src/editaddress.c:954 src/editaddress.c:1011 src/prefs_customheader.c:218
1785 #: src/prefs_matcher.c:490
1786 msgid "Value"
1787 msgstr "Hodnota"
1788
1789 #: src/editaddress.c:1070
1790 msgid "User Data"
1791 msgstr "Údaje o používateľovi"
1792
1793 #: src/editaddress.c:1071
1794 msgid "E-Mail Addresses"
1795 msgstr "E-mailové adresy"
1796
1797 #: src/editaddress.c:1072
1798 msgid "Other Attributes"
1799 msgstr "Ďalšie atribúty"
1800
1801 #: src/editbook.c:113
1802 msgid "File appears to be Ok."
1803 msgstr "Súbor je v poriadku."
1804
1805 #: src/editbook.c:116
1806 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1807 msgstr "Súbor nemá platný formát adresára."
1808
1809 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
1810 msgid "Could not read file."
1811 msgstr "Súbor sa nedá čítať."
1812
1813 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
1814 msgid "Edit Addressbook"
1815 msgstr "Upraviť adresár"
1816
1817 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
1818 msgid " Check File "
1819 msgstr "Testovať súbor"
1820
1821 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
1822 #: src/importmutt.c:236 src/importpine.c:236 src/prefs_account.c:1832
1823 msgid "File"
1824 msgstr "Súbor"
1825
1826 #: src/editbook.c:285
1827 msgid "Add New Addressbook"
1828 msgstr "Pridať nový adresár"
1829
1830 #: src/editgroup.c:103
1831 msgid "A Group Name must be supplied."
1832 msgstr "Musíte zadať názov skupiny."
1833
1834 #: src/editgroup.c:286
1835 msgid "Edit Group Data"
1836 msgstr "Upraviť údaje skupiny"
1837
1838 #: src/editgroup.c:314 src/exporthtml.c:626
1839 msgid "Group Name"
1840 msgstr "Názov skupiny"
1841
1842 #: src/editgroup.c:333
1843 msgid "Addresses in Group"
1844 msgstr "Adresy v skupine"
1845
1846 #: src/editgroup.c:335
1847 msgid " -> "
1848 msgstr " -> "
1849
1850 #: src/editgroup.c:362
1851 msgid " <- "
1852 msgstr " <- "
1853
1854 #: src/editgroup.c:364
1855 msgid "Available Addresses"
1856 msgstr "Dostupné adresy"
1857
1858 #: src/editgroup.c:425
1859 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1860 msgstr "E-mailové adresy môžte presúvať z a do skupiny pomocou tlačítok so šípkami"
1861
1862 #: src/editgroup.c:473
1863 msgid "Edit Group Details"
1864 msgstr "Upraviť detaily skupiny"
1865
1866 #: src/editgroup.c:476
1867 msgid "Add New Group"
1868 msgstr "Pridať novú skupinu"
1869
1870 #: src/editgroup.c:526
1871 msgid "Edit folder"
1872 msgstr "Upraviť priečinok"
1873
1874 #: src/editgroup.c:526
1875 msgid "Input the new name of folder:"
1876 msgstr "Zadajte nový názov priečinka:"
1877
1878 #: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:532 src/imap_gtk.c:133 src/mh_gtk.c:127
1879 msgid "New folder"
1880 msgstr "Nový priečinok"
1881
1882 #: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:533 src/mh_gtk.c:128
1883 msgid "Input the name of new folder:"
1884 msgstr "Zadajte názov nového priečinka:"
1885
1886 #: src/editjpilot.c:200
1887 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1888 msgstr "Súbor nemá JPilot formát."
1889
1890 #: src/editjpilot.c:212
1891 msgid "Select JPilot File"
1892 msgstr "Vyberte súbor JPilot"
1893
1894 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
1895 msgid "Edit JPilot Entry"
1896 msgstr "Upraviť záznam JPilot"
1897
1898 #: src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:479 src/editvcard.c:202
1899 #: src/export.c:190 src/import.c:196 src/importmutt.c:243 src/importpine.c:243
1900 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:174
1901 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:336 src/prefs_account.c:1864
1902 #: src/prefs_spelling.c:246
1903 msgid "_Browse"
1904 msgstr "_Prehliadať"
1905
1906 #: src/editjpilot.c:294
1907 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1908 msgstr "Ďalšie e-mailové adresy"
1909
1910 #: src/editjpilot.c:385
1911 msgid "Add New JPilot Entry"
1912 msgstr "Pridať nový záznam JPilot"
1913
1914 #: src/editldap_basedn.c:143
1915 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1916 msgstr "Úprava LDAP - Zvoľte bázu pre vyhľadávanie"
1917
1918 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:413
1919 msgid "Hostname"
1920 msgstr "Názov počítača"
1921
1922 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:432 src/ssl_manager.c:106
1923 msgid "Port"
1924 msgstr "Port"
1925
1926 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:461
1927 msgid "Search Base"
1928 msgstr "Báza pre vyhľadávanie"
1929
1930 #: src/editldap_basedn.c:204
1931 msgid "Available Search Base(s)"
1932 msgstr "Dostupné bázy"
1933
1934 #: src/editldap_basedn.c:294
1935 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1936 msgstr "Nemôžem načítať bázy pre vyhľadávanie zo servera - prosím zadajte ručne"
1937
1938 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:267
1939 msgid "Could not connect to server"
1940 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru"
1941
1942 #: src/editldap.c:148
1943 msgid "A Name must be supplied."
1944 msgstr "Musíte zadať názov."
1945
1946 #: src/editldap.c:160
1947 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1948 msgstr "Musíte zadať názov serveru."
1949
1950 #: src/editldap.c:173
1951 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1952 msgstr "Musíte zadať aspoň jeden vyhľadávací atribút LDAP."
1953
1954 #: src/editldap.c:264
1955 msgid "Connected successfully to server"
1956 msgstr "Pripojený k serveru"
1957
1958 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:967
1959 msgid "Edit LDAP Server"
1960 msgstr "Upraviť LDAP server"
1961
1962 #: src/editldap.c:408
1963 msgid "A name that you wish to call the server."
1964 msgstr "Názov, ktorý chcete priradiť serveru."
1965
1966 #: src/editldap.c:423
1967 msgid ""
1968 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1969 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1970 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1971 "computer as Sylpheed-Claws."
1972 msgstr ""
1973 "Toto je názov serveru. Napríklad, \"ldap.mojadomena.sk\" môže byť vhodné pre "
1974 "organizáciu \"mojadomena.sk\". Môžete tu použiť aj IP adresu. Môžete zadať "
1975 "\"localhost\", ak požadovaný LDAP server beží na rovnakom počítači ako "
1976 "Sylpheed-Claws."
1977
1978 #: src/editldap.c:447
1979 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1980 msgstr ""
1981 "Toto je číslo portu, na ktorom server počúva. Implicitne je nastavený port "
1982 "389."
1983
1984 #: src/editldap.c:451
1985 msgid " Check Server "
1986 msgstr "Overiť server"
1987
1988 #: src/editldap.c:456
1989 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1990 msgstr "Stlačte toto tlačítko pre skúšku pripojenia k serveru."
1991
1992 #: src/editldap.c:471
1993 msgid ""
1994 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1995 "Examples include:\n"
1996 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1997 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1998 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1999 msgstr ""
2000 "Tu zadávate názov priečinku, ktorý sa na serveri má prehľadať. Napríklad:\n"
2001 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2002 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2003 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2004
2005 #: src/editldap.c:484
2006 msgid ""
2007 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2008 "server."
2009 msgstr "Stlačte toto tlačítko pre vyhľadanie názvov dostupných priečinkov na serveri."
2010
2011 #: src/editldap.c:535
2012 msgid "Search Attributes"
2013 msgstr "Vyhľadávacie atribúty"
2014
2015 #: src/editldap.c:545
2016 msgid ""
2017 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2018 "find a name or address."
2019 msgstr ""
2020 "Zoznam atribútov LDAP, ktoré by mali byť prehľadávané pri hľadaní mena alebo "
2021 "adresy."
2022
2023 #: src/editldap.c:549
2024 msgid " Defaults "
2025 msgstr " Štandardné "
2026
2027 #: src/editldap.c:554
2028 msgid ""
2029 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2030 "names and addresses during a name or address search process."
2031 msgstr ""
2032 "Toto nastaví názvy atribútov naspäť na prednastavenú hodnotu, ktorá by mala "
2033 "nájsť najviac mien a atribútov počas vyhľadávania."
2034
2035 #: src/editldap.c:561
2036 msgid "Max Query Age (secs)"
2037 msgstr "Max. trvanie požiadavky (v sekundách)"
2038
2039 #: src/editldap.c:577
2040 msgid ""
2041 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2042 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2043 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2044 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2045 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2046 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2047 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2048 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2049 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2050 "more memory to cache results."
2051 msgstr ""
2052 "Tu sa nastavuje doba (v sekundach), počas ktorej je výsledok vyhľadávania "
2053 "platný pre dopĺňanie adresy. Výsledky sú počas tejto doby uložené v pamäti, "
2054 "po jej uplynutí sa vymažú. Toto by malo zlepšiť čas odozvy pri nasledujúcich "
2055 "vyhľadávaniach rovnakého mena alebo adresy. Prednastavená hodnota 600 sekúnd "
2056 "(10 minút) by mala byť dostačujúca pre väčšinu serverov. Vyššia hodnota "
2057 "zlepší čas odozvy pri vyhľadávaní na pomalých serveroch za cenu väčšej "
2058 "spotreby pamäte."
2059
2060 #: src/editldap.c:595
2061 msgid "Include server in dynamic search"
2062 msgstr "Zahrnúť server v dynamickom vyhľadávaní"
2063
2064 #: src/editldap.c:601
2065 msgid ""
2066 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2067 "address completion."
2068 msgstr ""
2069 "Zvoľte túto možnosť pre zahrnutie tohoto serveru do dynamického vyhľadávania "
2070 "pri použití dopĺňania adries."
2071
2072 #: src/editldap.c:608
2073 msgid "Match names 'containing' search term"
2074 msgstr "Vyhľadať mená obsahujúce reťazec"
2075
2076 #: src/editldap.c:614
2077 msgid ""
2078 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2079 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2080 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2081 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2082 "searches against other address interfaces."
2083 msgstr ""
2084 "Mená a adresy môžete vyhľadať buď použitím výrazov \"začína\" alebo "
2085 "\"obsahuje\". Zvoľte túto možnosť pre vyhľadanie pomocou výrazu \"obsahuje"
2086 "\". Toto zvyčajne zaberie viac času. Kvôli lepšiemu výkonu používa "
2087 "dokončovanie adries výraz \"začína\" pre všetky ostatné vyhľadávania."
2088
2089 #: src/editldap.c:669
2090 msgid "Bind DN"
2091 msgstr "Priradiť DN"
2092
2093 #: src/editldap.c:679
2094 msgid ""
2095 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2096 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2097 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2098 "performing a search."
2099 msgstr ""
2100 "Názov účtu LDAP, ktorý bude použitý pre spojenie so serverom. Toto je "
2101 "väčšinou potrebné len pre chránené servery. Meno je väčšinou v tvare "
2102 "\"cn=meno,dc=sylpheed,dc=com\". Pri vyhľadávaní sa toto pole väčšinou "
2103 "necháva prázdne."
2104
2105 #: src/editldap.c:687
2106 msgid "Bind Password"
2107 msgstr "Bind heslo"
2108
2109 #: src/editldap.c:698
2110 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2111 msgstr "Heslo, ktoré bude použité pri pripájaní sa ako \"Bind DN\" používateľ."
2112
2113 #: src/editldap.c:704
2114 msgid "Timeout (secs)"
2115 msgstr "Timeout (v sekundách)"
2116
2117 #: src/editldap.c:719
2118 msgid "The timeout period in seconds."
2119 msgstr "Časový limit v sekundách."
2120
2121 #: src/editldap.c:723
2122 msgid "Maximum Entries"
2123 msgstr "Maximum záznamov"
2124
2125 #: src/editldap.c:738
2126 msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2127 msgstr "Najväčší počet vrátených výsledkov vyhľadávania."
2128
2129 #: src/editldap.c:754 src/prefs_account.c:999
2130 msgid "Basic"
2131 msgstr "Základné"
2132
2133 #: src/editldap.c:755
2134 msgid "Search"
2135 msgstr "Hľadať"
2136
2137 #: src/editldap.c:756 src/gtk/quicksearch.c:324
2138 msgid "Extended"
2139 msgstr "Rozšírené"
2140
2141 #: src/editldap.c:972
2142 msgid "Add New LDAP Server"
2143 msgstr "Pridať nový LDAP server"
2144
2145 #: src/editvcard.c:104
2146 msgid "File does not appear to be vCard format."
2147 msgstr "Súbor nie je vo formáte vCard."
2148
2149 #: src/editvcard.c:116
2150 msgid "Select vCard File"
2151 msgstr "Vyberte súbor vCard"
2152
2153 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2154 msgid "Edit vCard Entry"
2155 msgstr "Upraviť vCard záznam"
2156
2157 #: src/editvcard.c:271
2158 msgid "Add New vCard Entry"
2159 msgstr "Pridať nový vCard záznam"
2160
2161 #: src/exphtmldlg.c:112
2162 msgid "Please specify output directory and file to create."
2163 msgstr "Prosím zadajte názov výstupného priečinku a súboru."
2164
2165 #: src/exphtmldlg.c:115
2166 msgid "Select stylesheet and formatting."
2167 msgstr "Vyberte stylesheet a formátovanie."
2168
2169 #: src/exphtmldlg.c:118 src/expldifdlg.c:117
2170 msgid "File exported successfully."
2171 msgstr "Súbor bol úspešne exportovaný."
2172
2173 #: src/exphtmldlg.c:183
2174 #, c-format
2175 msgid ""
2176 "HTML Output Directory '%s'\n"
2177 "does not exist. OK to create new directory?"
2178 msgstr ""
2179 "Priečinok '%s' pre výstup HTML\n"
2180 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
2181
2182 #: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:193
2183 msgid "Create Directory"
2184 msgstr "Vytvoriť priečinok"
2185
2186 #: src/exphtmldlg.c:195
2187 #, c-format
2188 msgid ""
2189 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2190 "%s"
2191 msgstr ""
2192 "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok pre HTML výstup:\n"
2193 "%s"
2194
2195 #: src/exphtmldlg.c:197 src/expldifdlg.c:204
2196 msgid "Failed to Create Directory"
2197 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok"
2198
2199 #: src/exphtmldlg.c:244
2200 msgid "Error creating HTML file"
2201 msgstr "Chyba pri vytváraní HTML súboru"
2202
2203 #: src/exphtmldlg.c:330
2204 msgid "Select HTML output file"
2205 msgstr "Zvoľte výstupný súbor HTML"
2206
2207 #: src/exphtmldlg.c:394
2208 msgid "HTML Output File"
2209 msgstr "Výstupný súbor HTML"
2210
2211 #: src/exphtmldlg.c:403 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:196 src/import.c:202
2212 #: src/importldif.c:682
2213 msgid "B_rowse"
2214 msgstr "P_rehliadať"
2215
2216 #: src/exphtmldlg.c:455
2217 msgid "Stylesheet"
2218 msgstr "Stylesheet"
2219
2220 #: src/exphtmldlg.c:468 src/prefs_summaries.c:353 src/prefs_summaries.c:663
2221 msgid "Default"
2222 msgstr "Štandardné"
2223
2224 #: src/exphtmldlg.c:474 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:119
2225 msgid "Full"
2226 msgstr "Plné"
2227
2228 #: src/exphtmldlg.c:480
2229 msgid "Custom"
2230 msgstr "Vlastné"
2231
2232 #: src/exphtmldlg.c:486
2233 msgid "Custom-2"
2234 msgstr "Vlastné-2"
2235
2236 #: src/exphtmldlg.c:492
2237 msgid "Custom-3"
2238 msgstr "Vlastné-3"
2239
2240 #: src/exphtmldlg.c:498
2241 msgid "Custom-4"
2242 msgstr "Vlastné-4"
2243
2244 #: src/exphtmldlg.c:512
2245 msgid "Full Name Format"
2246 msgstr "Formát celého mena"
2247
2248 #: src/exphtmldlg.c:519
2249 msgid "First Name, Last Name"
2250 msgstr "Krstné meno, priezvisko"
2251
2252 #: src/exphtmldlg.c:525
2253 msgid "Last Name, First Name"
2254 msgstr "Priezvisko, krstné meno"
2255
2256 #: src/exphtmldlg.c:539
2257 msgid "Color Banding"
2258 msgstr "Farebné značenie"
2259
2260 #: src/exphtmldlg.c:545
2261 msgid "Format E-Mail Links"
2262 msgstr "Formátovať e-mailové linky"
2263
2264 #: src/exphtmldlg.c:551
2265 msgid "Format User Attributes"
2266 msgstr "Formátovať používateľské atribúty"
2267
2268 #: src/exphtmldlg.c:606 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
2269 msgid "File Name :"
2270 msgstr "Názov súboru :"
2271
2272 #: src/exphtmldlg.c:616
2273 msgid "Open with Web Browser"
2274 msgstr "Otvoriť vo webovom prehliadači"
2275
2276 #: src/exphtmldlg.c:648
2277 msgid "Export Address Book to HTML File"
2278 msgstr "Exportovať adresár do HTML"
2279
2280 #: src/exphtmldlg.c:714 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1026
2281 msgid "File Info"
2282 msgstr "Údaje o súbore"
2283
2284 #: src/exphtmldlg.c:715
2285 msgid "Format"
2286 msgstr "Formát"
2287
2288 #: src/expldifdlg.c:111
2289 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2290 msgstr "Prosím zvoľte výstupný priečinok a súbor LDIF."
2291
2292 #: src/expldifdlg.c:114
2293 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2294 msgstr "Zadajte parametre na formátovanie odlíšeného názvu."
2295
2296 #: src/expldifdlg.c:190
2297 #, c-format
2298 msgid ""
2299 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2300 "does not exist. OK to create new directory?"
2301 msgstr ""
2302 "Výstupný priečinok LDIF '%s'\n"
2303 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
2304
2305 #: src/expldifdlg.c:202
2306 #, c-format
2307 msgid ""
2308 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2309 "%s"
2310 msgstr ""
2311 "Nemôžem vytvoriť výstupný priečinok LDIF:\n"
2312 "%s"
2313
2314 #: src/expldifdlg.c:247
2315 msgid "Suffix was not supplied"
2316 msgstr "Nebola zadaná prípona"
2317
2318 #: src/expldifdlg.c:249
2319 msgid ""
2320 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2321 "you wish to proceed without a suffix?"
2322 msgstr ""
2323 "Prípona je potrebná, ak sa data majú používať na serveri LDAP. Naozaj si "
2324 "prajete pokračovať bez prípony?"
2325
2326 #: src/expldifdlg.c:267
2327 msgid "Error creating LDIF file"
2328 msgstr "Chyba pri vytváraní súboru LDIF"
2329
2330 #: src/expldifdlg.c:342
2331 msgid "Select LDIF output file"
2332 msgstr "Zvoľte výstupný súbor LDIF"
2333
2334 #: src/expldifdlg.c:406
2335 msgid "LDIF Output File"
2336 msgstr "Výstupný súbor LDIF"
2337
2338 #: src/expldifdlg.c:467
2339 msgid "Suffix"
2340 msgstr "Prípona"
2341
2342 #: src/expldifdlg.c:479
2343 msgid ""
2344 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2345 "entry. Examples include:\n"
2346 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2347 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2348 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2349 msgstr ""
2350 "Prípona je použitá pre vytvorenie \"Distinguished Name\" (alebo DN) pre "
2351 "položku LDAP. Napríklad:\n"
2352 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2353 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2354 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2355
2356 #: src/expldifdlg.c:488
2357 msgid "Relative DN"
2358 msgstr "Relatívne DN"
2359
2360 #: src/expldifdlg.c:495
2361 msgid "Unique ID"
2362 msgstr "Jedinečné ID"
2363
2364 #: src/expldifdlg.c:503
2365 msgid ""
2366 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2367 "to:\n"
2368 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2369 msgstr ""
2370 "Jedinečné ID tohoto adresáru sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2371 "približne takto:\n"
2372 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2373
2374 #: src/expldifdlg.c:516
2375 msgid ""
2376 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2377 "similar to:\n"
2378 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2379 msgstr ""
2380 "Zobrazované meno tohoto adresáru sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2381 "takto:\n"
2382 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2383
2384 #: src/expldifdlg.c:529
2385 msgid ""
2386 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2387 "is formatted similar to:\n"
2388 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2389 msgstr ""
2390 "Prvá adresa každého kontaktu sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2391 "takto:\n"
2392 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2393
2394 #: src/expldifdlg.c:543
2395 msgid ""
2396 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2397 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2398 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2399 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2400 "available RDN options that will be used to create the DN."
2401 msgstr ""
2402 "Súbor LDIF obsahuje viacero záznamov, ktoré sú zväčša zasielané na server "
2403 "LDAP. Každý záznam v súbore je odlíšený pomocou \"Distinguished Name\" (DN). "
2404 "Prípona je pridaná k \"Relative Distinguished Name\" (RDN), a spolu tvoria "
2405 "DN. Prosím vyberte jednu z možností RDN, ktorá bude použitá na vytvorenie DN."
2406
2407 #: src/expldifdlg.c:556
2408 msgid "Use DN attribute if present in data"
2409 msgstr "Použiť atribút DN ak sa nachádza v údajoch"
2410
2411 #: src/expldifdlg.c:563
2412 msgid ""
2413 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2414 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2415 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2416 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2417 msgstr ""
2418 "Adresár môže obsahovať záznamy, ktoré boli predtým importované zo súboru "
2419 "LDIF. Atribút \"Distinguished Name\" (DN), ak sa nachádza medzi údajmi v "
2420 "adresári, môže byť použitý v exportovanom súbore LDIF. v prípade, že sa "
2421 "atribút DN nenájde, bude použité vyššie zvolené RDN."
2422
2423 #: src/expldifdlg.c:574
2424 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2425 msgstr "Nezahrnúť záznam ak neexistuje e-mailová adresa"
2426
2427 #: src/expldifdlg.c:581
2428 msgid ""
2429 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2430 "option to ignore these records."
2431 msgstr ""
2432 "Adresár môže obsahovať záznamy bez e-mailovej adresy. Zvoľte túto možnosť, "
2433 "ak si prajete takéto záznamy ignorovať."
2434
2435 #: src/expldifdlg.c:669
2436 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2437 msgstr "Exportovať adresár do súboru LDIF"
2438
2439 #: src/expldifdlg.c:736
2440 msgid "Distguished Name"
2441 msgstr "Distguished Name"
2442
2443 #: src/export.c:143
2444 msgid "Export"
2445 msgstr "Exportovať"
2446
2447 #: src/export.c:162
2448 msgid "Specify target folder and mbox file."
2449 msgstr "Určite cieľový priečinok a súbor mbox."
2450
2451 #: src/export.c:172
2452 msgid "Source dir:"
2453 msgstr "Zdrojový priečinok:"
2454
2455 #: src/export.c:177
2456 msgid "Exporting file:"
2457 msgstr "Exportovaný súbor:"
2458
2459 #: src/export.c:235
2460 msgid "Select exporting file"
2461 msgstr "Zvoľte súbor pre export"
2462
2463 #: src/exporthtml.c:796
2464 msgid "Full Name"
2465 msgstr "Celé meno"
2466
2467 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1027
2468 msgid "Attributes"
2469 msgstr "Atribúty"
2470
2471 #: src/exporthtml.c:1001
2472 msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
2473 msgstr "Adresár Sylpheed-Claws"
2474
2475 #: src/exporthtml.c:1115 src/exportldif.c:592
2476 msgid "Name already exists but is not a directory."
2477 msgstr "Názov už existuje, ale nie je to priečinok."
2478
2479 #: src/exporthtml.c:1118 src/exportldif.c:595
2480 msgid "No permissions to create directory."
2481 msgstr "Nemáte práva na vytvorenie tohoto priečinku."
2482
2483 #: src/exporthtml.c:1121 src/exportldif.c:598
2484 msgid "Name is too long."
2485 msgstr "Názov je príliš dlhý."
2486
2487 #: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
2488 msgid "Not specified."
2489 msgstr "Nie je určený."
2490
2491 #: src/folder.c:1204 src/foldersel.c:350
2492 msgid "Inbox"
2493 msgstr "Prijaté"
2494
2495 #: src/folder.c:1208 src/foldersel.c:354
2496 msgid "Sent"
2497 msgstr "Odoslané"
2498
2499 #: src/folder.c:1212 src/foldersel.c:358
2500 msgid "Queue"
2501 msgstr "Na odoslanie"
2502
2503 #: src/folder.c:1216 src/foldersel.c:362 src/toolbar.c:362 src/toolbar.c:395
2504 #: src/toolbar.c:483
2505 msgid "Trash"
2506 msgstr "Odpadkový kôš"
2507
2508 #: src/folder.c:1220 src/foldersel.c:366
2509 msgid "Drafts"
2510 msgstr "Koncepty"
2511
2512 #. Processing
2513 #: src/folder.c:1478
2514 #, c-format
2515 msgid "Processing (%s)...\n"
2516 msgstr "Spracúvam (%s)...\n"
2517
2518 #: src/folder.c:1825 src/inc.c:624
2519 msgid "Filtering messages...\n"
2520 msgstr "Filtrujem správy...\n"
2521
2522 #: src/folder.c:2306
2523 #, c-format
2524 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
2525 msgstr "Vyberám všetky správy z %s ...\n"
2526
2527 #. move messages
2528 #: src/folder.c:2590
2529 #, c-format
2530 msgid "Moving %s to %s...\n"
2531 msgstr "Presúvam %s do %s...\n"
2532
2533 #: src/folder.c:3481
2534 msgid "Processing messages..."
2535 msgstr "Spracúvam správy..."
2536
2537 #: src/foldersel.c:218
2538 msgid "Select folder"
2539 msgstr "Zvoľte priečinok"
2540
2541 #: src/foldersel.c:534 src/imap_gtk.c:137 src/mh_gtk.c:129
2542 msgid "NewFolder"
2543 msgstr "Nový Priečinok"
2544
2545 #: src/foldersel.c:542 src/imap_gtk.c:143 src/mh_gtk.c:135 src/mh_gtk.c:238
2546 #, c-format
2547 msgid "'%c' can't be included in folder name."
2548 msgstr "Názov priečinka nemôže obsahovať '%c'."
2549
2550 #: src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:153 src/imap_gtk.c:202 src/mh_gtk.c:145
2551 #: src/mh_gtk.c:245
2552 #, c-format
2553 msgid "The folder '%s' already exists."
2554 msgstr "Priečinok '%s' už existuje."
2555
2556 #: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:159 src/mh_gtk.c:151
2557 #, c-format
2558 msgid "Can't create the folder '%s'."
2559 msgstr "Nedá sa vytvoriť priečinok '%s'."
2560
2561 #: src/folderview.c:281
2562 msgid "/Mark all re_ad"
2563 msgstr "/Označiť _všetky ako prečítané"
2564
2565 #: src/folderview.c:282
2566 msgid "/_Search folder..."
2567 msgstr "/_Prehľadať priečinok..."
2568
2569 #: src/folderview.c:284
2570 msgid "/Process_ing..."
2571 msgstr "/_Spracovanie..."
2572
2573 #: src/folderview.c:288
2574 msgid "/------"
2575 msgstr "/------"
2576
2577 #: src/folderview.c:289
2578 msgid "/Empty _trash..."
2579 msgstr "/V_yprázdniť kôš..."
2580
2581 #: src/folderview.c:431 src/prefs_actions.c:440
2582 #: src/prefs_filtering_action.c:577 src/prefs_matcher.c:726
2583 msgid "New"
2584 msgstr "Nový"
2585
2586 #: src/folderview.c:432
2587 msgid "Unread"
2588 msgstr "Neprečítané"
2589
2590 #. S_COL_SIZE
2591 #: src/folderview.c:433 src/summaryview.c:471
2592 msgid "#"
2593 msgstr "#"
2594
2595 #: src/folderview.c:660
2596 msgid "Setting folder info..."
2597 msgstr "Nastavujem informácie o priečinku..."
2598
2599 #: src/folderview.c:713
2600 msgid "Mark all as read"
2601 msgstr "Označiť všetky ako prečítané"
2602
2603 #: src/folderview.c:714
2604 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
2605 msgstr "Naozaj chcete označiť všetky správy v tomto priečinku ako prečítané ?"
2606
2607 #: src/folderview.c:937 src/mainwindow.c:3174 src/setup.c:90
2608 #, c-format
2609 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2610 msgstr "Prehľadávam priečinok %s%c%s ..."
2611
2612 #: src/folderview.c:941 src/mainwindow.c:3179 src/setup.c:95
2613 #, c-format
2614 msgid "Scanning folder %s ..."
2615 msgstr "Prehľadávam priečinok %s ..."
2616
2617 #: src/folderview.c:959
2618 msgid "Rebuild folder tree"
2619 msgstr "Obnoviť strom priečinkov"
2620
2621 #: src/folderview.c:960
2622 msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
2623 msgstr ""
2624 "Obnovenie stromu priečinkov spôsobí vymazanie lokálnych cache. Chcete "
2625 "pokračovať?"
2626
2627 #: src/folderview.c:970
2628 msgid "Rebuilding folder tree..."
2629 msgstr "Obnovujem strom priečinku..."
2630
2631 #: src/folderview.c:972
2632 msgid "Scanning folder tree..."
2633 msgstr "Prehľadávam strom priečinkov..."
2634
2635 #: src/folderview.c:1062
2636 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2637 msgstr "Kontrolujem nové spráby vo všetkých priečinkoch..."
2638
2639 #. Open Folder
2640 #: src/folderview.c:1885
2641 #, c-format
2642 msgid "Opening Folder %s..."
2643 msgstr "Otváram priečinok %s..."
2644
2645 #: src/folderview.c:1897
2646 msgid "Folder could not be opened."
2647 msgstr "Priečinok sa nedá otvoriť."
2648
2649 #: src/folderview.c:2044 src/mainwindow.c:1659
2650 msgid "Empty trash"
2651 msgstr "Vyprázdniť kôš"
2652
2653 #: src/folderview.c:2045
2654 msgid "Delete all messages in trash?"
2655 msgstr "Vymazať všetky správy z koša?"
2656
2657 #: src/folderview.c:2127
2658 #, c-format
2659 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
2660 msgstr "Naozaj chcete presunúť priečinok '%s' do priečinku '%s' ?"
2661
2662 #: src/folderview.c:2130
2663 msgid "Move folder"
2664 msgstr "Presunúťpriečinok"
2665
2666 #: src/folderview.c:2142
2667 #, c-format
2668 msgid "Moving %s to %s..."
2669 msgstr "Presúvam %s do %s..."
2670
2671 #: src/folderview.c:2171
2672 msgid "Source and destination are the same."
2673 msgstr "Zdroj je identický s cieľom."
2674
2675 #: src/folderview.c:2174
2676 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2677 msgstr "Nie je možné presunúť priečinok do jeho podpriečinku."
2678
2679 #: src/folderview.c:2177
2680 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2681 msgstr "Priečinky nie je možné presúvať medzi jednotlivými schránkami."
2682
2683 #: src/folderview.c:2180
2684 msgid "Move failed!"
2685 msgstr "Presun sa nepodaril!"
2686
2687 #: src/folderview.c:2216
2688 #, c-format
2689 msgid "Processing configuration for folder %s"
2690 msgstr "Nastavenie spracúvania pre priečinok %s"
2691
2692 #: src/grouplistdialog.c:173
2693 msgid "Newsgroup subscription"
2694 msgstr "Prihlásenie sa do diskusnej skupiny"
2695
2696 #: src/grouplistdialog.c:189
2697 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2698 msgstr "Zvoľte diskusné skupiny, do ktorých sa chcete prihlásiť:"
2699
2700 #: src/grouplistdialog.c:195
2701 msgid "Find groups:"
2702 msgstr "Nájsť skupiny:"
2703
2704 #: src/grouplistdialog.c:203
2705 msgid " Search "
2706 msgstr " Vyhľadať "
2707
2708 #: src/grouplistdialog.c:215
2709 msgid "Newsgroup name"
2710 msgstr "Názov diskusnej skupiny"
2711
2712 #: src/grouplistdialog.c:216
2713 msgid "Messages"
2714 msgstr "Správy"
2715
2716 #: src/grouplistdialog.c:217
2717 msgid "Type"
2718 msgstr "Typ"
2719
2720 #: src/grouplistdialog.c:346
2721 msgid "moderated"
2722 msgstr "moderovaná"
2723
2724 #: src/grouplistdialog.c:348
2725 msgid "readonly"
2726 msgstr "len na čítanie"
2727
2728 #: src/grouplistdialog.c:350
2729 msgid "unknown"
2730 msgstr "neznáma"
2731
2732 #: src/grouplistdialog.c:412
2733 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2734 msgstr "Nedá sa získať zoznam diskusných skupín."
2735
2736 #: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1055
2737 msgid "Done."
2738 msgstr "Hotovo."
2739
2740 #: src/grouplistdialog.c:477
2741 #, c-format
2742 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2743 msgstr "Prijatých %d diskusných skupín (prečítaných %s)"
2744
2745 #: src/gtk/about.c:96
2746 msgid "About Sylpheed-Claws"
2747 msgstr "O programe Sylpheed-Claws"
2748
2749 #: src/gtk/about.c:157
2750 #, c-format
2751 msgid ""
2752 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2753 "Operating System: %s %s (%s)"
2754 msgstr ""
2755 "GTK+ %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
2756 "Operačný systém: %s %s (%s)"
2757
2758 #: src/gtk/about.c:164
2759 #, c-format
2760 msgid ""
2761 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2762 "Operating System: %s"
2763 msgstr ""
2764 "GTK+ %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
2765 "Operačný systém: %s"
2766
2767 #: src/gtk/about.c:171
2768 #, c-format
2769 msgid ""
2770 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2771 "Operating System: unknown"
2772 msgstr ""
2773 "GTK+ %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
2774 "Operačný systém: neznámy"
2775
2776 #: src/gtk/about.c:184
2777 #, c-format
2778 msgid ""
2779 "Compiled-in features:\n"
2780 "%s"
2781 msgstr ""
2782 "Zakompilované vlastnosti:\n"
2783 "%s"
2784
2785 #: src/gtk/about.c:263
2786 msgid ""
2787 "Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable e-mail "
2788 "client.\n"
2789 "\n"
2790 "For further information visit the Sylpheed-Claws website, "
2791 msgstr ""
2792 "Sylpheed-Claws je ľahký, rýchly a vysoko konfigurovateľný e-mailový klient.\n"
2793 "\n"
2794 "Pre ďalšie informácie navštívte webstránku Sylpheed-Claws, "
2795
2796 #: src/gtk/about.c:271
2797 msgid ""
2798 ".\n"
2799 "\n"
2800 "Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish "
2801 "to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at "
2802 msgstr ""
2803 ".\n"
2804 "\n"
2805 "Sylpheed-Claws je voľne šíriteľný softvér vydaný pod licenciou GPL. Ak si "
2806 "prajete prispieť na projekt Sylpheed-Claws, môžete tak učiniť na adrese "
2807
2808 #: src/gtk/about.c:280
2809 msgid ""
2810 ".\n"
2811 "\n"
2812 msgstr ""
2813 ".\n"
2814 "\n"
2815
2816 #: src/gtk/about.c:284
2817 msgid "Info"
2818 msgstr "Info"
2819
2820 #: src/gtk/about.c:312
2821 msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
2822 msgstr "Team Sylpheed-Claws\n"
2823
2824 #: src/gtk/about.c:332
2825 msgid ""
2826 "\n"
2827 "Previous team members\n"
2828 msgstr ""
2829 "\n"
2830 "Bývalí členovia teamu\n"
2831
2832 #: src/gtk/about.c:352
2833 msgid ""
2834 "\n"
2835 "The translation team\n"
2836 msgstr ""
2837 "\n"
2838 "Prekladateľský team\n"
2839
2840 #: src/gtk/about.c:372
2841 msgid ""
2842 "\n"
2843 "Documentation team\n"
2844 msgstr ""
2845 "\n"
2846 "Dokumentačný team\n"
2847
2848 #: src/gtk/about.c:392
2849 msgid ""
2850 "\n"
2851 "Logo\n"
2852 msgstr ""
2853 "\n"
2854 "Logo\n"
2855
2856 #: src/gtk/about.c:412
2857 msgid ""
2858 "\n"
2859 "Icons\n"
2860 msgstr ""
2861 "\n"
2862 "Ikony\n"
2863
2864 #: src/gtk/about.c:432
2865 msgid ""
2866 "\n"
2867 "Contributors\n"
2868 msgstr ""
2869 "\n"
2870 "Prispievatelia\n"
2871
2872 #: src/gtk/about.c:455
2873 msgid "Authors"
2874 msgstr "Autori"
2875
2876 #: src/gtk/about.c:475
2877 msgid ""
2878 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2879 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2880 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2881 "version.\n"
2882 "\n"
2883 msgstr ""
2884 "Tento program je voľne šíriteľný; Môžete ho šíriť (a)lebo ho upravovať tak "
2885 "ako to popisuje GNU General Public License, licencia vydaná organizáciou "
2886 "Free Software Foundation, a to vo verzii 2, alebo, podľa vášho rozhodnutia, "
2887 "v akejkoľvek ďalšej verzii.\n"
2888 "\n"
2889
2890 #: src/gtk/about.c:481
2891 msgid ""
2892 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2893 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2894 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2895 "more details.\n"
2896 "\n"
2897 msgstr ""
2898 "Tento program je šírený vo viere v jeho užitočnosť, ale BEZ AKEJKOĽVEK "
2899 "ZÁRUKY. Viac detailov nájdete v GNU General Public License.\n"
2900 "\n"
2901
2902 #: src/gtk/about.c:487
2903 msgid ""
2904 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2905 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
2906 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
2907 "\n"
2908 msgstr ""
2909 "Kópiu GNU General Public License by ste mali získať spoločne s týmto "
2910 "programom; ak to tak nie je, napíšte na adresu Free Software Foundation, "
2911 "Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
2912 "\n"
2913
2914 #: src/gtk/about.c:497
2915 msgid ""
2916 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
2917 "the OpenSSL Toolkit ("
2918 msgstr ""
2919 "Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý projektom OpenSSL pre použitie v "
2920 "OpenSSL Toolkit ("
2921
2922 #: src/gtk/about.c:500
2923 msgid "http://www.openssl.org/"
2924 msgstr "http://www.openssl.org/"
2925
2926 #: src/gtk/about.c:503
2927 msgid ""
2928 ").\n"
2929 "\n"
2930 msgstr ""
2931 ").\n"
2932 "\n"
2933
2934 #: src/gtk/about.c:508
2935 msgid "License"
2936 msgstr "Licencia"
2937
2938 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2939 msgid "Orange"
2940 msgstr "Oranžová"
2941
2942 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2943 msgid "Red"
2944 msgstr "Červená"
2945
2946 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2947 msgid "Pink"
2948 msgstr "Ružová"
2949
2950 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2951 msgid "Sky blue"
2952 msgstr "Bledomodrá"
2953
2954 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2955 msgid "Blue"
2956 msgstr "Modrá"
2957
2958 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2959 msgid "Green"
2960 msgstr "Zelená"
2961
2962 #: src/gtk/colorlabel.c:53
2963 msgid "Brown"
2964 msgstr "Hnedá"
2965
2966 #: src/gtk/foldersort.c:141
2967 msgid "Set folder sortorder"
2968 msgstr "Nastaviť triedenie priečinkov"
2969
2970 #: src/gtk/foldersort.c:153
2971 msgid ""
2972 "Move folders up or down to change\n"
2973 "the sort order in the folderview"
2974 msgstr ""
2975 "Presuňte priečinky nahor alebo nadol pre\n"
2976 "zmenu triedenia v zozname priečinkov"
2977
2978 #: src/gtk/foldersort.c:213
2979 msgid "Folders"
2980 msgstr "Priečinky"
2981
2982 #: src/gtk/gtkaspell.c:607
2983 msgid "No dictionary selected."
2984 msgstr "Nie je zvolený žiadny slovník."
2985
2986 #: src/gtk/gtkaspell.c:831 src/gtk/gtkaspell.c:1796 src/gtk/gtkaspell.c:2126
2987 msgid "Normal Mode"
2988 msgstr "Normálny režim"
2989
2990 #: src/gtk/gtkaspell.c:833 src/gtk/gtkaspell.c:1802 src/gtk/gtkaspell.c:2137
2991 msgid "Bad Spellers Mode"
2992 msgstr "Režim zlého pravopisu"
2993
2994 #: src/gtk/gtkaspell.c:872
2995 msgid "Unknown suggestion mode."
2996 msgstr "Režim návrhov neznámych slov."
2997
2998 #: src/gtk/gtkaspell.c:1144
2999 msgid "No misspelled word found."
3000 msgstr "Neboli nájdené žiadne pravopisné chyby."
3001
3002 #: src/gtk/gtkaspell.c:1484
3003 msgid "Replace unknown word"
3004 msgstr "Nahradiť neznáme slovo"
3005
3006 #: src/gtk/gtkaspell.c:1499
3007 #, c-format
3008 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
3009 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradiť \"%s\" čím: </span>"
3010
3011 #: src/gtk/gtkaspell.c:1544
3012 msgid ""
3013 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
3014 "will learn from mistake.\n"
3015 msgstr ""
3016 "Ak pri stlačení Enter podržíte klávesu Control,\n"
3017 "program sa z chyby poučí.\n"
3018
3019 #: src/gtk/gtkaspell.c:1790 src/gtk/gtkaspell.c:2115
3020 msgid "Fast Mode"
3021 msgstr "Rýchly režim"
3022
3023 #: src/gtk/gtkaspell.c:1946
3024 #, c-format
3025 msgid "\"%s\" unknown in %s"
3026 msgstr "\"%s\" neznáme v %s"
3027
3028 #: src/gtk/gtkaspell.c:1960
3029 msgid "Accept in this session"
3030 msgstr "Prijať v tomto sedení"
3031
3032 #: src/gtk/gtkaspell.c:1970
3033 msgid "Add to personal dictionary"
3034 msgstr "Pridať do osobného slovníka"
3035
3036 #: src/gtk/gtkaspell.c:1980
3037 msgid "Replace with..."
3038 msgstr "Nahradiť čím..."
3039
3040 #: src/gtk/gtkaspell.c:1993
3041 #, c-format
3042 msgid "Check with %s"
3043 msgstr "Overiť pomocou %s"
3044
3045 #: src/gtk/gtkaspell.c:2015
3046 msgid "(no suggestions)"
3047 msgstr "(žiadne návrhy)"
3048
3049 #: src/gtk/gtkaspell.c:2026 src/gtk/gtkaspell.c:2189
3050 msgid "More..."
3051 msgstr "Ďalšie..."
3052
3053 #: src/gtk/gtkaspell.c:2091
3054 #, c-format
3055 msgid "Dictionary: %s"
3056 msgstr "Slovník: %s"
3057
3058 #: src/gtk/gtkaspell.c:2104
3059 #, c-format
3060 msgid "Use alternate (%s)"
3061 msgstr "Použiť alternatívny (%s)"
3062
3063 #: src/gtk/gtkaspell.c:2152 src/prefs_spelling.c:174
3064 msgid "Check while typing"
3065 msgstr "Overovať pri písaní"
3066
3067 #: src/gtk/gtkaspell.c:2168
3068 msgid "Change dictionary"
3069 msgstr "Zmeniť slovník"
3070
3071 #: src/gtk/gtkaspell.c:2331
3072 #, c-format
3073 msgid ""
3074 "The spell checker could not change dictionary.\n"
3075 "%s"
3076 msgstr ""
3077 "Kontrola pravopisu nemohla zmeniť slovník.\n"
3078 "%s"
3079
3080 #: src/gtk/inputdialog.c:155
3081 #, c-format
3082 msgid "Input password for %s on %s:"
3083 msgstr "Zadajte heslo pre %s na %s:"
3084
3085 #: src/gtk/inputdialog.c:157
3086 msgid "Input password"
3087 msgstr "Zadajte heslo"
3088
3089 #: src/gtk/logwindow.c:87
3090 msgid "Protocol log"
3091 msgstr "Záznam protokolu"
3092
3093 #: src/gtk/logwindow.c:319
3094 msgid "Clear _Log"
3095 msgstr "Vyčistiť okno _záznamu"
3096
3097 #: src/gtk/pluginwindow.c:156
3098 msgid "Select Plugin to load"
3099 msgstr "Zvoľte plugin ktorý sa má načítať"
3100
3101 #: src/gtk/pluginwindow.c:240 src/gtk/pluginwindow.c:387
3102 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:250
3103 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:74
3104 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:486
3105 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:464
3106 msgid "Plugins"
3107 msgstr "Pluginy"
3108
3109 #: src/gtk/pluginwindow.c:271 src/prefs_summaries.c:211
3110 msgid "Description"
3111 msgstr "Popis"
3112
3113 #: src/gtk/pluginwindow.c:295
3114 msgid "Load Plugin"
3115 msgstr "Načítať plugin"
3116
3117 #: src/gtk/pluginwindow.c:300
3118 msgid "Unload Plugin"
3119 msgstr "Odobrať plugin"
3120
3121 #: src/gtk/prefswindow.c:527
3122 msgid "Page Index"
3123 msgstr "Obsah Stránky"
3124
3125 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:734
3126 #: src/prefs_filtering_action.c:374
3127 msgid "Account"
3128 msgstr "Konto"
3129
3130 #. S_COL_MARK
3131 #: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:120
3132 #: src/prefs_summary_column.c:80
3133 msgid "Status"
3134 msgstr "Stav"
3135
3136 #: src/gtk/quicksearch.c:107
3137 msgid "Extended symbols"
3138 msgstr "Rozšírené symboly"
3139
3140 #: src/gtk/quicksearch.c:222
3141 msgid "all messages"
3142 msgstr "všetky správy"
3143
3144 #: src/gtk/quicksearch.c:223
3145 msgid "messages whose age is greater than #"
3146 msgstr "správy, ktoré sú staršie ako #"
3147
3148 #: src/gtk/quicksearch.c:224
3149 msgid "messages whose age is less than #"
3150 msgstr "správy, ktoré sú novšie ako #"
3151
3152 #: src/gtk/quicksearch.c:225
3153 msgid "messages which contain S in the message body"
3154 msgstr "správy, ktorých telo obsahuje S"
3155
3156 #: src/gtk/quicksearch.c:226
3157 msgid "messages which contain S in the whole message"
3158 msgstr "správy, ktoré obsahujú S kdekoľvek"
3159
3160 #: src/gtk/quicksearch.c:227
3161 msgid "messages carbon-copied to S"
3162 msgstr "správy s kópiou v S"
3163
3164 #: src/gtk/quicksearch.c:228
3165 msgid "message is either to: or cc: to S"
3166 msgstr "správa je buď to: alebo cc: S"
3167
3168 #: src/gtk/quicksearch.c:229
3169 msgid "deleted messages"
3170 msgstr "vymazané správy"
3171
3172 #. * how I can filter deleted messages *
3173 #: src/gtk/quicksearch.c:230
3174 msgid "messages which contain S in the Sender field"
3175 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke Sender"
3176
3177 #: src/gtk/quicksearch.c:231
3178 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
3179 msgstr "pravda, ak je \"S\" vykonané úspešne"
3180
3181 #: src/gtk/quicksearch.c:232
3182 msgid "messages originating from user S"
3183 msgstr "správy pochádzajúce od používateľa S"
3184
3185 #: src/gtk/quicksearch.c:233
3186 msgid "forwarded messages"
3187 msgstr "preposlané správy"
3188
3189 #: src/gtk/quicksearch.c:234
3190 msgid "messages which contain header S"
3191 msgstr "správy, ktoré obsahujú hlavičku S"
3192
3193 #: src/gtk/quicksearch.c:235
3194 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
3195 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke Message-ID"
3196
3197 #: src/gtk/quicksearch.c:236
3198 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
3199 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke inreplyto"
3200
3201 #: src/gtk/quicksearch.c:237
3202 msgid "locked messages"
3203 msgstr "zamknuté správy"
3204
3205 #: src/gtk/quicksearch.c:238
3206 msgid "messages which are in newsgroup S"
3207 msgstr "správy, ktoré sú v diskusnej skupine S"
3208
3209 #: src/gtk/quicksearch.c:239
3210 msgid "new messages"
3211 msgstr "nové správy"
3212
3213 #: src/gtk/quicksearch.c:240
3214 msgid "old messages"
3215 msgstr "staré správy"
3216
3217 #: src/gtk/quicksearch.c:241
3218 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
3219 msgstr "neúplné správy (nestiahnuté úplne)"
3220
3221 #: src/gtk/quicksearch.c:242
3222 msgid "messages which have been replied to"
3223 msgstr "správy, ktoré boli zodpovedané"
3224
3225 #: src/gtk/quicksearch.c:243
3226 msgid "read messages"
3227 msgstr "prečítané správy"
3228
3229 #: src/gtk/quicksearch.c:244
3230 msgid "messages which contain S in subject"
3231 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v názve"
3232
3233 #: src/gtk/quicksearch.c:245
3234 msgid "messages whose score is equal to #"
3235 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je rovné #"
3236
3237 #: src/gtk/quicksearch.c:246
3238 msgid "messages whose score is greater than #"
3239 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je väčšie ako #"
3240
3241 #: src/gtk/quicksearch.c:247
3242 msgid "messages whose score is lower than #"
3243 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je menšie ako #"
3244
3245 #: src/gtk/quicksearch.c:248
3246 msgid "messages whose size is equal to #"
3247 msgstr "správy, ktorých veľkosť je rovná #"
3248
3249 #: src/gtk/quicksearch.c:249
3250 msgid "messages whose size is greater than #"
3251 msgstr "správy, ktorých veľkosť je väčšia ako #"
3252
3253 #: src/gtk/quicksearch.c:250
3254 msgid "messages whose size is smaller than #"
3255 msgstr "správy, ktorých veľkosť je menšia ako #"
3256
3257 #: src/gtk/quicksearch.c:251
3258 msgid "messages which have been sent to S"
3259 msgstr "správy, odoslané S"
3260
3261 #: src/gtk/quicksearch.c:252
3262 msgid "marked messages"
3263 msgstr "označené správy"
3264
3265 #: src/gtk/quicksearch.c:253
3266 msgid "unread messages"
3267 msgstr "neprečítané správy"
3268
3269 #: src/gtk/quicksearch.c:254
3270 msgid "messages which contain S in References header"
3271 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke References"
3272
3273 #: src/gtk/quicksearch.c:255
3274 msgid "messages returning 0 when passed to command"
3275 msgstr "správy vracajúce 0 po odovzdaní príkazu"
3276
3277 #: src/gtk/quicksearch.c:256
3278 msgid "messages which contain S in X-Label header"
3279 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke X-Label"
3280
3281 #: src/gtk/quicksearch.c:258
3282 msgid "logical AND operator"
3283 msgstr "logický operátor AND"
3284
3285 #: src/gtk/quicksearch.c:259
3286 msgid "logical OR operator"
3287 msgstr "logický operátor OR"
3288
3289 #: src/gtk/quicksearch.c:260
3290 msgid "logical NOT operator"
3291 msgstr "logický operátor NOT"
3292
3293 #: src/gtk/quicksearch.c:261
3294 msgid "case sensitive search"
3295 msgstr "záleží na veľkosti písmen"
3296
3297 #: src/gtk/quicksearch.c:263
3298 msgid "all filtering expressions are allowed"
3299 msgstr "všetky filtrovacie výrazy sú povolené"
3300
3301 #: src/gtk/quicksearch.c:271
3302 msgid "Extended Search symbols"
3303 msgstr "Rozšírené symboly vyhľadávania"
3304
3305 #. S_COL_MIME
3306 #. initial of sender
3307 #. S_COL_STATUS
3308 #. S_COL_MIME
3309 #: src/gtk/quicksearch.c:312 src/prefs_filtering_action.c:1069
3310 #: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1684
3311 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:466
3312 msgid "Subject"
3313 msgstr "Predmet"
3314
3315 #. S_COL_SUBJECT
3316 #. date
3317 #. S_COL_SUBJECT
3318 #: src/gtk/quicksearch.c:316 src/prefs_filtering_action.c:1070
3319 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1685
3320 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:467
3321 msgid "From"
3322 msgstr "Od"
3323
3324 #. S_COL_FROM
3325 #. subject
3326 #. S_COL_FROM
3327 #: src/gtk/quicksearch.c:320 src/prefs_filtering_action.c:1071
3328 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1686
3329 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:468
3330 msgid "To"
3331 msgstr "Komu"
3332
3333 #: src/gtk/quicksearch.c:331
3334 msgid "Recursive"
3335 msgstr "Rekurzívne"
3336
3337 #: src/gtk/quicksearch.c:341
3338 msgid "Sticky"
3339 msgstr "Trvalé"
3340
3341 #: src/gtk/quicksearch.c:373
3342 msgid "Clear"
3343 msgstr "Vyčistiť"
3344
3345 #: src/gtk/quicksearch.c:381
3346 msgid "Extended Symbols"
3347 msgstr "Rozšírené symboly"
3348
3349 #: src/gtk/sslcertwindow.c:113 src/gtk/sslcertwindow.c:253
3350 #: src/gtk/sslcertwindow.c:307
3351 msgid "correct"
3352 msgstr "správny"
3353
3354 #: src/gtk/sslcertwindow.c:118
3355 msgid "Owner"
3356 msgstr "Majiteľ"
3357
3358 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
3359 msgid "Signer"
3360 msgstr "Podpisovateľ"
3361
3362 #: src/gtk/sslcertwindow.c:126 src/gtk/sslcertwindow.c:147
3363 #: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_themes.c:915
3364 msgid "Name: "
3365 msgstr "Meno: "
3366
3367 #: src/gtk/sslcertwindow.c:133 src/gtk/sslcertwindow.c:154
3368 msgid "Organization: "
3369 msgstr "Organizácia: "
3370
3371 #: src/gtk/sslcertwindow.c:140 src/gtk/sslcertwindow.c:161
3372 msgid "Location: "
3373 msgstr "Umiestnenie: "
3374
3375 #: src/gtk/sslcertwindow.c:168
3376 msgid "Fingerprint: "
3377 msgstr "Odtlačok kľúča: "
3378
3379 #: src/gtk/sslcertwindow.c:174
3380 msgid "Signature status: "
3381 msgstr "Stav podpisu: "
3382
3383 #: src/gtk/sslcertwindow.c:228
3384 #, c-format
3385 msgid "SSL certificate for %s"
3386 msgstr "SSL certifikát pre %s"
3387
3388 #: src/gtk/sslcertwindow.c:244
3389 #, c-format
3390 msgid ""
3391 "Certificate for %s is unknown.\n"
3392 "Do you want to accept it?"
3393 msgstr ""
3394 "Certifikát pre %s je neznámy.\n"
3395 "Chcete ho prijať?"
3396
3397 #: src/gtk/sslcertwindow.c:255 src/gtk/sslcertwindow.c:309
3398 #, c-format
3399 msgid "Signature status: %s"
3400 msgstr "Stav podpisu: %s"
3401
3402 #: src/gtk/sslcertwindow.c:262
3403 msgid "_View certificate"
3404 msgstr "_Zobraziť certifikát"
3405
3406 #: src/gtk/sslcertwindow.c:267
3407 msgid "Unknown SSL Certificate"
3408 msgstr "Neznámy SSL certifikát"
3409
3410 #: src/gtk/sslcertwindow.c:268 src/gtk/sslcertwindow.c:321
3411 msgid "_Accept and save"
3412 msgstr "_Prijať a uložiť"
3413
3414 #: src/gtk/sslcertwindow.c:268 src/gtk/sslcertwindow.c:321
3415 msgid "_Cancel connection"
3416 msgstr "_Zrušiť spojenie"
3417
3418 #: src/gtk/sslcertwindow.c:286
3419 msgid "New certificate:"
3420 msgstr "Nový certifikát:"
3421
3422 #: src/gtk/sslcertwindow.c:291
3423 msgid "Known certificate:"
3424 msgstr "Známy certifikát:"
3425
3426 #: src/gtk/sslcertwindow.c:298
3427 #, c-format
3428 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3429 msgstr "Certifikát pre %s sa zmenil. Chcete ho prijať?"
3430
3431 #: src/gtk/sslcertwindow.c:316
3432 msgid "_View certificates"
3433 msgstr "_Zobraziť certifikáty"
3434
3435 #: src/gtk/sslcertwindow.c:320
3436 msgid "Changed SSL Certificate"
3437 msgstr "Zmena SSL certifikátu"
3438
3439 #: src/headerview.c:197 src/summaryview.c:2419 src/summaryview.c:2424
3440 msgid "(No From)"
3441 msgstr "(nie je známy odosielateľ)"
3442
3443 #: src/headerview.c:212 src/summaryview.c:2448 src/summaryview.c:2451
3444 msgid "(No Subject)"
3445 msgstr "(bez predmetu)"
3446
3447 #: src/image_viewer.c:288
3448 msgid "Filename:"
3449 msgstr "Názov súboru:"
3450
3451 #: src/image_viewer.c:295
3452 msgid "Filesize:"
3453 msgstr "Veľkosť súboru:"
3454
3455 #: src/image_viewer.c:316
3456 msgid "Load Image"
3457 msgstr "Načítať obrázok"
3458
3459 #: src/image_viewer.c:322
3460 msgid "Content-Type:"
3461 msgstr "Content-Type:"
3462
3463 #: src/imap.c:610
3464 msgid ""
3465 "\n"
3466 "\n"
3467 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
3468 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
3469 msgstr ""
3470 "\n"
3471 "\n"
3472 "CRAM-MD5 prihlásenie funguje len ak bola knižnica libetpan skompilovaná s "
3473 "podporou SASL, a je nainštalovaný CRAM-MD5 SASL plugin."
3474
3475 #: src/imap.c:619
3476 #, c-format
3477 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
3478 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo: neúspešné prihlásenie.%s"
3479
3480 #: src/imap.c:623
3481 #, c-format
3482 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
3483 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo: neúspešné prihlásenie.%s\n"
3484
3485 #: src/imap.c:640
3486 #, c-format
3487 msgid "Connecting to %s failed"
3488 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo"
3489
3490 #: src/imap.c:645 src/imap.c:648
3491 #, c-format
3492 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3493 msgstr "IMAP4 spojenie k %s sa prerušilo. Znovu pripájam...\n"
3494
3495 #: src/imap.c:750 src/inc.c:755 src/news.c:260 src/send_message.c:259
3496 msgid "Insecure connection"
3497 msgstr "Nezabezpečené spojenie"
3498
3499 #: src/imap.c:751 src/inc.c:756 src/news.c:261 src/send_message.c:260
3500 msgid ""
3501 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
3502 "available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
3503 "\n"
3504 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
3505 "not be secure."
3506 msgstr ""
3507 "Toto spojenie je nastavené tak, aby používalo pre zabezpečenie SSL, ale SSL "
3508 "nie je v tejto kópii Sylpheed-Claws dostupné. \n"
3509 "\n"
3510 "Chcete pokračovať v pripájaní sa na tento server? Komunikácia nebude "
3511 "zabezpečená."
3512
3513 #: src/imap.c:757 src/inc.c:762 src/news.c:267 src/send_message.c:266
3514 msgid "Con_tinue connecting"
3515 msgstr "Po_kračovať v pripájaní"
3516
3517 #: src/imap.c:768
3518 #, c-format
3519 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
3520 msgstr "Pripájam sa k serveru IMAP4: %s..."
3521
3522 #: src/imap.c:800
3523 #, c-format
3524 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
3525 msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru IMAP4: %s:%d"
3526
3527 #: src/imap.c:803
3528 #, c-format
3529 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3530 msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru IMAP4: %s:%d\n"
3531
3532 #: src/imap.c:832
3533 msgid "Can't start TLS session.\n"
3534 msgstr "Nedá sa vytvoriť TLS spojenie.\n"
3535
3536 #: src/imap.c:865
3537 #, c-format
3538 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
3539 msgstr "Pripájam sa k serveru IMAP4: %s ...\n"
3540
3541 #: src/imap.c:1036
3542 msgid "Adding messages..."
3543 msgstr "Pridávam správy..."
3544
3545 #: src/imap.c:1160
3546 msgid "Copying messages..."
3547 msgstr "Kopírujem správy..."
3548
3549 #: src/imap.c:1300
3550 msgid "can't set deleted flags\n"
3551 msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania\n"
3552
3553 #: src/imap.c:1306 src/imap.c:3535
3554 msgid "can't expunge\n"
3555 msgstr "nedá sa odstrániť\n"
3556
3557 #: src/imap.c:1741
3558 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3559 msgstr "nedá sa vytvoriť schránka: príkaz LIST zlyhal\n"
3560
3561 #: src/imap.c:1757
3562 msgid "can't create mailbox\n"
3563 msgstr "nedá sa vytvoriť schránka\n"
3564
3565 #: src/imap.c:1838
3566 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3567 msgstr "Názov nového priečinku nesmie obsahovať oddeľovač názvov priečinkov"
3568
3569 #: src/imap.c:1869
3570 #, c-format
3571 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3572 msgstr "nedá sa premenovať schránka: %s na %s\n"
3573
3574 #: src/imap.c:1933
3575 msgid "can't delete mailbox\n"
3576 msgstr "schránka sa nedá odstrániť \n"
3577
3578 #: src/imap.c:2182
3579 msgid "LIST failed\n"
3580 msgstr "príkaz LIST zlyhal\n"
3581
3582 #: src/imap.c:2290
3583 #, c-format
3584 msgid "can't select folder: %s\n"
3585 msgstr "priečinok sa nedá vytvoriť: %s\n"
3586
3587 #: src/imap.c:2465
3588 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3589 msgstr "IMAP4 autentizácia bola neúspešná.\n"
3590
3591 #: src/imap.c:2652
3592 msgid "Fetching message..."
3593 msgstr "Sťahujem správu..."
3594
3595 #: src/imap.c:2815
3596 #, c-format
3597 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3598 msgstr "iconv nemôže skonvertovať UTF-7 na %s\n"
3599
3600 #: src/imap.c:2845
3601 #, c-format
3602 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
3603 msgstr "iconv nemôže skonvertovať %s na UTF-7\n"
3604
3605 #: src/imap.c:2889
3606 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
3607 msgstr "iconv nemôže skonvertovať UTF-8 na UTF-7 \n"
3608
3609 #: src/imap.c:3520
3610 #, c-format
3611 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3612 msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania: %d\n"
3613
3614 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:50
3615 msgid "/Create _new folder..."
3616 msgstr "/Vytvoriť _nový priečinok..."
3617
3618 #: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:51
3619 msgid "/_Rename folder..."
3620 msgstr "/_Premenovať priečinok..."
3621
3622 #: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:52
3623 msgid "/M_ove folder..."
3624 msgstr "/_Presunúť priečinok..."
3625
3626 #: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:53
3627 msgid "/_Delete folder..."
3628 msgstr "/_Zmazať priečinok..."
3629
3630 #: src/imap_gtk.c:60 src/news_gtk.c:54
3631 msgid "/Synchronise"
3632 msgstr "/Synchronizovať"
3633
3634 #: src/imap_gtk.c:61 src/news_gtk.c:55
3635 msgid "/Down_load messages"
3636 msgstr "/S_tiahnuť správy"
3637
3638 #: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
3639 msgid "/_Check for new messages"
3640 msgstr "/P_rijať nové správy"
3641
3642 #: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:56
3643 msgid "/C_heck for new folders"
3644 msgstr "/S_kontrolovať nové priečinky"
3645
3646 #: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:57
3647 msgid "/R_ebuild folder tree"
3648 msgstr "/O_bnoviť strom priečinkov"
3649
3650 #: src/imap_gtk.c:134
3651 msgid ""
3652 "Input the name of new folder:\n"
3653 "(if you want to create a folder to store subfolders\n"
3654 "and no mails, append '/' at the end of the name)"
3655 msgstr ""
3656 "Zadajte názov nového priečinku:\n"
3657 "(ak chcete vytvoriť priečinok s ďalšími podpriečinkami\n"
3658 "miesto správ, pridajte na koniec názvu '/')"
3659
3660 #: src/imap_gtk.c:183 src/mh_gtk.c:228
3661 #, c-format
3662 msgid "Input new name for '%s':"
3663 msgstr "Zadajte nový názov pre '%s':"
3664
3665 #: src/imap_gtk.c:185 src/mh_gtk.c:230
3666 msgid "Rename folder"
3667 msgstr "Premenovať priečinok"
3668
3669 #: src/imap_gtk.c:212 src/mh_gtk.c:255
3670 msgid ""
3671 "The folder could not be renamed.\n"
3672 "The new folder name is not allowed."
3673 msgstr ""
3674 "Nepodarilo sa premenovať priečinok.\n"
3675 "Nový názov je neprípustný."
3676
3677 #: src/imap_gtk.c:265 src/mh_gtk.c:176
3678 #, c-format
3679 msgid ""
3680 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
3681 "will not be possible.\n"
3682 "\n"
3683 "Do you really want to delete?"
3684 msgstr ""
3685 "Všetky priečinky a správy v `%s' budú odstránené. Ich obnovenie nebude "
3686 "možné\n"
3687 "\n"
3688 "Naozaj pokračovať?"
3689
3690 #: src/imap_gtk.c:287 src/mh_gtk.c:198
3691 #, c-format
3692 msgid "Can't remove the folder '%s'."
3693 msgstr "Priečinok '%s' sa nedá odstrániť."
3694
3695 #: src/imap_gtk.c:347 src/news_gtk.c:264
3696 #, c-format
3697 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
3698 msgstr "Pri sťahovaní správ v '%s' nastala chyba."
3699
3700 #: src/import.c:149
3701 msgid "Import"
3702 msgstr "Importovať"
3703
3704 #: src/import.c:168
3705 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3706 msgstr "Zvoľte importovaný mbox súbor a cieľový priečinok."
3707
3708 #: src/import.c:178
3709 msgid "Importing file:"
3710 msgstr "Importovaný súbor:"
3711
3712 #: src/import.c:183
3713 msgid "Destination dir:"
3714 msgstr "Cieľový priečinok:"
3715
3716 #: src/import.c:242
3717 msgid "Select importing file"
3718 msgstr "Zvoľte súbor pre import"
3719
3720 #: src/importldif.c:190
3721 msgid "Please specify address book name and file to import."
3722 msgstr "Prosím zvoľte názov adresára a súboru pre import."
3723
3724 #: src/importldif.c:193
3725 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3726 msgstr "Zvoľte a premenujte názvy LDIF polí pre import."
3727
3728 #: src/importldif.c:196
3729 msgid "File imported."
3730 msgstr "Súbor importovaný."
3731
3732 #: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
3733 msgid "Please select a file."
3734 msgstr "Prozím zvoľte súbor."
3735
3736 #: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
3737 msgid "Address book name must be supplied."
3738 msgstr "Nebol zadaný názov adresára."
3739
3740 #: src/importldif.c:472
3741 msgid "Error reading LDIF fields."
3742 msgstr "Chyba pri čítaní LDIF polí."
3743
3744 #: src/importldif.c:495
3745 msgid "LDIF file imported successfully."
3746 msgstr "Súbor LDIFbol úspešne importovaný."
3747
3748 #: src/importldif.c:574
3749 msgid "Select LDIF File"
3750 msgstr "Zvoľte súbor LDIF"
3751
3752 #: src/importldif.c:662
3753 msgid ""
3754 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3755 "file data."
3756 msgstr "Zadajte názov adresára, ktorý bude vytvorený z údajov súboru LDIF."
3757
3758 #: src/importldif.c:668
3759 msgid "File Name"
3760 msgstr "Názov súboru"
3761
3762 #: src/importldif.c:679
3763 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3764 msgstr "Úplné určenie importovaného súboru LDIF."
3765
3766 #: src/importldif.c:688
3767 msgid "Select the LDIF file to import."
3768 msgstr "Zvoľte súbor LDIF pre import."
3769
3770 #: src/importldif.c:725
3771 msgid "R"
3772 msgstr "R"
3773
3774 #. S_COL_MARK
3775 #: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:464
3776 msgid "S"
3777 msgstr "V"
3778
3779 #: src/importldif.c:727
3780 msgid "LDIF Field Name"
3781 msgstr "Názov LDIF poľa"
3782
3783 #: src/importldif.c:728
3784 msgid "Attribute Name"
3785 msgstr "Názov atribútu"
3786
3787 #: src/importldif.c:783
3788 msgid "LDIF Field"
3789 msgstr "LDIF pole"
3790
3791 #: src/importldif.c:795
3792 msgid "Attribute"
3793 msgstr "Atribút"
3794
3795 #: src/importldif.c:806
3796 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3797 msgstr "Pole ldif sa dá premenovať na názov uživateľského atribútu."
3798
3799 #: src/importldif.c:811
3800 msgid "???"
3801 msgstr "???"
3802
3803 #: src/importldif.c:829
3804 msgid ""
3805 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3806 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3807 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3808 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3809 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3810 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3811 "field for import."
3812 msgstr ""
3813 "Vyberte pole LDIF, ktoré bude premenované alebo zvolené pre import do "
3814 "zoznamu hore. Vyhradené polia (označené značkou v stĺpci \"R\") sú "
3815 "importované automaticky a nedajú sa premenovať. Kliknutie v stĺpci Vybrať "
3816 "(\"S\") pridá pole medzi importované. Kliknutie kdekoľvek inde v riadku "
3817 "umožní premenovať pole vo vstupnom riadku pod zoznamom. Dvojklik kdekoľvek v "
3818 "riadku pridá pole medzi importované polia."
3819
3820 #: src/importldif.c:841
3821 msgid "Select for Import"
3822 msgstr "Zvoľte pre import"
3823
3824 #: src/importldif.c:847
3825 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3826 msgstr "Vyberte pole LDIF pre import do adresára."
3827
3828 #: src/importldif.c:850
3829 msgid " Modify "
3830 msgstr " Zmeniť "
3831
3832 #: src/importldif.c:856
3833 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3834 msgstr "Toto tlačítko aktualizuje horný zoznam poskytnutými údajmi."
3835
3836 #: src/importldif.c:929
3837 msgid "Records Imported :"
3838 msgstr "Importované záznamy :"
3839
3840 #: src/importldif.c:960
3841 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3842 msgstr "Importovať súbor LDIF do adresára"
3843
3844 #: src/importmutt.c:144
3845 msgid "Error importing MUTT file."
3846 msgstr "Chyba pri importovaní súboru MUTT."
3847
3848 #: src/importmutt.c:159
3849 msgid "Select MUTT File"
3850 msgstr "Zvoľte súbor MUTT"
3851
3852 #: src/importmutt.c:207
3853 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3854 msgstr "Importovať súbor MUTT do adresára"
3855
3856 #: src/importmutt.c:295 src/importpine.c:296
3857 msgid "Please select a file to import."
3858 msgstr "Prozím zvoľte súbor pre import."
3859
3860 #: src/importpine.c:144
3861 msgid "Error importing Pine file."
3862 msgstr "Chyba pri importovaní súboru Pine."
3863
3864 #: src/importpine.c:159
3865 msgid "Select Pine File"
3866 msgstr "Vyberte súbor Pine"
3867
3868 #: src/importpine.c:207
3869 msgid "Import Pine file into Address Book"
3870 msgstr "Importovať súbor Pine do adresára"
3871
3872 #: src/inc.c:363
3873 msgid "Retrieving new messages"
3874 msgstr "Prijímam nové správy"
3875
3876 #: src/inc.c:410
3877 msgid "Standby"
3878 msgstr "Čakajte"
3879
3880 #: src/inc.c:540 src/inc.c:590
3881 msgid "Cancelled"
3882 msgstr "Zrušené"
3883
3884 #: src/inc.c:551
3885 msgid "Retrieving"
3886 msgstr "Prijímam"
3887
3888 #: src/inc.c:560
3889 #, c-format
3890 msgid "Done (%d message (%s) received)"
3891 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
3892 msgstr[0] "Hotovo (%d správa (%s) prijatá)"
3893 msgstr[1] "Hotovo (%d správy (%s) prijaté)"
3894 msgstr[2] "Hotovo (%d správ (%s) prijatých)"
3895
3896 #: src/inc.c:566
3897 msgid "Done (no new messages)"
3898 msgstr "Hotovo (žiadne nové správy)"
3899
3900 #: src/inc.c:571
3901 msgid "Connection failed"
3902 msgstr "Spojenie zlyhalo"
3903
3904 #: src/inc.c:574
3905 msgid "Auth failed"
3906 msgstr "Autentizácia zlyhala"
3907
3908 #. S_COL_SCORE
3909 #: src/inc.c:577 src/prefs_summary_column.c:89
3910 msgid "Locked"
3911 msgstr "Zamknuté"
3912
3913 #: src/inc.c:587 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:246
3914 msgid "Timeout"
3915 msgstr "Timeout"
3916
3917 #: src/inc.c:685
3918 #, c-format
3919 msgid "Finished (%d new message)"
3920 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
3921 msgstr[0] "Dokončené (%d nová správa)"
3922 msgstr[1] "Dokončené (%d nové správy)"
3923 msgstr[2] "Dokončené (%d nových správ)"
3924
3925 #: src/inc.c:689
3926 msgid "Finished (no new messages)"
3927 msgstr "Dokončené (žiadne nové správy)"
3928
3929 #: src/inc.c:698
3930 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3931 msgstr "Pri prijímaní pošty sa vyskytli chyby."
3932
3933 #: src/inc.c:739
3934 #, c-format
3935 msgid "%s: Retrieving new messages"
3936 msgstr "%s: Prijímam nové správy"
3937
3938 #: src/inc.c:772
3939 #, c-format
3940 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3941 msgstr "Pripájam sa k serveru POP3: %s..."
3942
3943 #: src/inc.c:782
3944 #, c-format
3945 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3946 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d\n"
3947
3948 #: src/inc.c:789
3949 #, c-format
3950 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3951 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d"
3952
3953 #: src/inc.c:870 src/send_message.c:422
3954 msgid "Authenticating..."
3955 msgstr "Autentizácia..."
3956
3957 #: src/inc.c:871
3958 #, c-format
3959 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
3960 msgstr "Prijímam správy z %s (%s) ..."
3961
3962 #: src/inc.c:877
3963 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3964 msgstr "Získavam počet nových správ (STAT)..."
3965
3966 #: src/inc.c:881
3967 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3968 msgstr "Získavam počet nových správ (LAST)..."
3969
3970 #: src/inc.c:885
3971 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3972 msgstr "Získavam počet nových správ (UIDL)..."
3973
3974 #: src/inc.c:889
3975 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3976 msgstr "Získavam veľkosť správ (LIST)..."
3977
3978 #: src/inc.c:899
3979 #, c-format
3980 msgid "Deleting message %d"
3981 msgstr "Odstraňujem správu %d"
3982
3983 #: src/inc.c:906 src/send_message.c:440
3984 msgid "Quitting"
3985 msgstr "Odpájam sa"
3986
3987 #: src/inc.c:931
3988 #, c-format
3989 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3990 msgstr "Prijímam správu (%d / %d) (%s / %s)"
3991
3992 #: src/inc.c:950
3993 #, c-format
3994 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
3995 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
3996 msgstr[0] "Prijímam (%d správa (%s) prijatá)"
3997 msgstr[1] "Prijímam (%d správy (%s) prijaté)"
3998 msgstr[2] "Prijímam (%d správ (%s) prijatých)"
3999
4000 #: src/inc.c:1106
4001 msgid "Connection failed."
4002 msgstr "Spojenie zlyhalo."
4003
4004 #: src/inc.c:1109
4005 #, c-format
4006 msgid "Connection to %s:%d failed."
4007 msgstr "Spojenie k %s:%d zlyhalo."
4008
4009 #: src/inc.c:1114
4010 msgid "Error occurred while processing mail."
4011 msgstr "Pri spracovávaní pošty sa vyskytla chyba."
4012
4013 #: src/inc.c:1119
4014 #, c-format
4015 msgid ""
4016 "Error occurred while processing mail:\n"
4017 "%s"
4018 msgstr ""
4019 "Pri spracovávaní pošty sa vyskytla chyba:\n"
4020 "%s"
4021
4022 #: src/inc.c:1125
4023 msgid "No disk space left."
4024 msgstr "Na disku už nie je miesto."
4025
4026 #: src/inc.c:1130
4027 msgid "Can't write file."
4028 msgstr "Nedá sa zapisovať do súboru."
4029
4030 #: src/inc.c:1135
4031 msgid "Socket error."
4032 msgstr "Chyba socketu."
4033
4034 #: src/inc.c:1138
4035 #, c-format
4036 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
4037 msgstr "Chyba socketu pri spojení s %s:%d."
4038
4039 #. consider EOF right after QUIT successful
4040 #: src/inc.c:1143 src/send_message.c:353 src/send_message.c:565
4041 msgid "Connection closed by the remote host."
4042 msgstr "Vzdialený hostiteľ ukončil spojenie."
4043
4044 #: src/inc.c:1146
4045 #, c-format
4046 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
4047 msgstr "Vzdialený hostiteľ %s:%d ukončil spojenie."
4048
4049 #: src/inc.c:1151
4050 msgid "Mailbox is locked."
4051 msgstr "Mailbox je zamknutý."
4052
4053 #: src/inc.c:1155
4054 #, c-format
4055 msgid ""
4056 "Mailbox is locked:\n"
4057 "%s"
4058 msgstr ""
4059 "Mailbox je zamknutý:\n"
4060 "%s"
4061
4062 #: src/inc.c:1161 src/send_message.c:550
4063 msgid "Authentication failed."
4064 msgstr "Autentizácia bola neúspešná."
4065
4066 #: src/inc.c:1166 src/send_message.c:553
4067 #, c-format
4068 msgid ""
4069 "Authentication failed:\n"
4070 "%s"
4071 msgstr ""
4072 "Autentizácia bola neúspešná:\n"
4073 "%s"
4074
4075 #: src/inc.c:1171 src/send_message.c:569
4076 msgid "Session timed out."
4077 msgstr "Čas spojenia vypršal."
4078
4079 #: src/inc.c:1174
4080 #, c-format
4081 msgid "Connection to %s:%d timed out."
4082 msgstr "Spojenie k %s:%d zlyhalo."
4083
4084 #: src/inc.c:1209
4085 msgid "Incorporation cancelled\n"
4086 msgstr "Začleňovanie zrušené\n"
4087
4088 #: src/inc.c:1446
4089 #, c-format
4090 msgid "You're working offline. Override for %d minutes?"
4091 msgstr "Pracujete offline. Pripojiť sa počas nasledujúcich %d minút?"
4092
4093 #: src/inc.c:1449 src/toolbar.c:1953
4094 msgid "Offline warning"
4095 msgstr "Offline varovanie"
4096
4097 #: src/inc.c:1451
4098 msgid "On_ly once"
4099 msgstr "Iba _raz"
4100
4101 #: src/ldif.c:839
4102 msgid "Nick Name"
4103 msgstr "Prezývka"
4104
4105 #: src/main.c:171
4106 #, c-format
4107 msgid ""
4108 "File '%s' already exists.\n"
4109 "Can't create folder."
4110 msgstr ""
4111 "Súbor '%s' už existuje.\n"
4112 "Priečinok sa nedá vytvoriť."
4113
4114 #: src/main.c:253
4115 #, c-format
4116 msgid ""
4117 "Configuration for Sylpheed-Claws %s found.\n"
4118 "Do you want to migrate this configuration?"
4119 msgstr ""
4120 "Bola nájdená konfigurácia pre Sylpheed-Claws %s.\n"
4121 "Chcete túto konfiguráciu premigrovať a použiť?"
4122
4123 #: src/main.c:256
4124 msgid "1.0.5 or previous"
4125 msgstr "1.0.5 alebo starší"
4126
4127 #: src/main.c:256
4128 msgid "1.9.15 or previous"
4129 msgstr "1.9.15 alebo starší"
4130
4131 #: src/main.c:259
4132 msgid "Migration of configuration"
4133 msgstr "Migrácia konfigurácie"
4134
4135 #: src/main.c:264
4136 msgid "Copying configuration..."
4137 msgstr "Kopírujem konfiguráciu..."
4138
4139 #: src/main.c:269
4140 msgid "Migration failed!"
4141 msgstr "Migrácia sa nepodarila!"
4142
4143 #: src/main.c:333
4144 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
4145 msgstr "glib nepodporuje g_thread.\n"
4146
4147 #: src/main.c:711
4148 #, c-format
4149 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
4150 msgstr "Použitie: %s [VOĽBY]...\n"
4151
4152 #: src/main.c:713
4153 msgid "  --compose [address]    open composition window"
4154 msgstr "  --compose [adresa]    otvorí okno pre písanie novej správy"
4155
4156 #: src/main.c:714
4157 msgid ""
4158 "  --attach file1 [file2]...\n"
4159 "                         open composition window with specified files\n"
4160 "                         attached"
4161 msgstr ""
4162 "  --attach file1 [file2]...\n"
4163 "                         otvorí okno pre písanie novej správy s pripojenými "
4164 "uvedenými\n"
4165 "                         súbormi"
4166
4167 #: src/main.c:717
4168 msgid "  --receive              receive new messages"
4169 msgstr "  --receive              prijme nové správy"
4170
4171 #: src/main.c:718
4172 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
4173 msgstr "  --receive-all          prijme nové správy pre všetky kontá"
4174
4175 #: src/main.c:719
4176 msgid "  --send                 send all queued messages"
4177 msgstr "  --send                 pošle všetky správy vo výstupnej fronte"
4178
4179 #: src/main.c:720
4180 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
4181 msgstr "  --status [priečinok]...   zobrazí celkový počet správ"
4182
4183 #: src/main.c:721
4184 msgid ""
4185 "  --status-full [folder]...\n"
4186 "                         show the status of each folder"
4187 msgstr ""
4188 "  --status-full [priečinok]...\n"
4189 "                        zobrazí stav jednotlivých priečinkov"
4190
4191 #: src/main.c:723
4192 msgid "  --online               switch to online mode"
4193 msgstr "  --online               prepne do online režimu"
4194
4195 #: src/main.c:724
4196 msgid "  --offline              switch to offline mode"
4197 msgstr "  --offline              prepne do režimu offline"
4198
4199 #: src/main.c:725
4200 msgid "  --debug                debug mode"
4201 msgstr "  --debug                ladiaci mód"
4202
4203 #: src/main.c:726
4204 msgid "  --help                 display this help and exit"
4205 msgstr "  --help                zobrazí túto nápovedu a ukončí program"
4206
4207 #: src/main.c:727
4208 msgid "  --version              output version information and exit"
4209 msgstr "  --version                zobrazí informácie o verzii a ukončí program"
4210
4211 #: src/main.c:728
4212 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
4213 msgstr "  --config-dir           výstupný priečinok s nastaveniami"
4214
4215 #: src/main.c:766 src/summaryview.c:5422
4216 #, c-format
4217 msgid "Processing (%s)..."
4218 msgstr "Spracúvam (%s)..."
4219
4220 #: src/main.c:769
4221 msgid "top level folder"
4222 msgstr "priečinok vrchnej úrovne"
4223
4224 #: src/main.c:827
4225 msgid "Really quit?"
4226 msgstr "Naozaj ukončiť?"
4227
4228 #: src/main.c:828
4229 msgid "Composing message exists."
4230 msgstr "Máte rozpísanú správu."
4231
4232 #: src/main.c:829
4233 msgid "_Save to Draft"
4234 msgstr "Uložiť medzi _koncepty"
4235
4236 #: src/main.c:829
4237 msgid "_Discard them"
4238 msgstr "_Zahodiť"
4239
4240 #: src/main.c:829
4241 msgid "Do_n't quit"
4242 msgstr "_Neukončiť"
4243
4244 #: src/main.c:843
4245 msgid "Queued messages"
4246 msgstr "Správy vo fronte"
4247
4248 #: src/main.c:844
4249 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
4250 msgstr "Vo fronte sú neodoslané správy. Ukončiť program?"
4251
4252 #: src/main.c:1099 src/toolbar.c:1985
4253 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
4254 msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
4255
4256 #: src/mainwindow.c:450 src/messageview.c:156
4257 msgid "/_File"
4258 msgstr "/_Súbor"
4259
4260 #: src/mainwindow.c:451
4261 msgid "/_File/_Add mailbox"
4262 msgstr "/_Súbor/_Pridať schránku"
4263
4264 #: src/mainwindow.c:452
4265 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
4266 msgstr "/_Súbor/_Pridať schránku/MH..."
4267
4268 #: src/mainwindow.c:453 src/mainwindow.c:455 src/mainwindow.c:460
4269 #: src/mainwindow.c:462 src/mainwindow.c:465 src/mainwindow.c:468
4270 #: src/messageview.c:159
4271 msgid "/_File/---"
4272 msgstr "/_Súbor/---"
4273
4274 #: src/mainwindow.c:454
4275 msgid "/_File/Change folder order"
4276 msgstr "/_Súbor/Zmeniť triedenie priečinkov"
4277
4278 #: src/mainwindow.c:456
4279 msgid "/_File/_Import mbox file..."
4280 msgstr "/_Súbor/_Importovať súbor mbox..."
4281
4282 #: src/mainwindow.c:457
4283 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
4284 msgstr "/_Súbor/_Exportovať do súboru mbox..."
4285
4286 #: src/mainwindow.c:458
4287 msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
4288 msgstr "/_Súbor/_Exportovať výber do súboru mbox..."
4289
4290 #: src/mainwindow.c:461
4291 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
4292 msgstr "/_Súbor/Vyčistiť _všetky odpadkové koše"
4293
4294 #: src/mainwindow.c:463 src/messageview.c:157
4295 msgid "/_File/_Save as..."
4296 msgstr "/_Súbor/_Uložiť ako..."
4297
4298 #: src/mainwindow.c:464 src/messageview.c:158
4299 msgid "/_File/_Print..."
4300 msgstr "/_Súbor/_Tlačiť..."
4301
4302 #: src/mainwindow.c:466
4303 msgid "/_File/_Work offline"
4304 msgstr "/_Súbor/Pracovať _offline"
4305
4306 #: src/mainwindow.c:467
4307 msgid "/_File/Synchronise folders"
4308 msgstr "/_Súbor/S_ynchronizovať priečinky"
4309
4310 #. {N_("/_File/_Close"),                "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
4311 #: src/mainwindow.c:470
4312 msgid "/_File/E_xit"
4313 msgstr "/_Súbor/Uk_ončiť"
4314
4315 #: src/mainwindow.c:475
4316 msgid "/_Edit/Select _thread"
4317 msgstr "/_Upraviť/Zvoliť _vlákno"
4318
4319 #: src/mainwindow.c:477 src/messageview.c:166
4320 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
4321 msgstr "/_Upraviť/Vy_hľadať v aktuálnej správe..."
4322
4323 #: src/mainwindow.c:479
4324 msgid "/_Edit/_Search folder..."
4325 msgstr "/_Upraviť/_Vyhľadať v správach..."
4326
4327 #: src/mainwindow.c:480
4328 msgid "/_Edit/_Quick search"
4329 msgstr "/_Upraviť/_Rýchle vyhľadanie"
4330
4331 #: src/mainwindow.c:481 src/messageview.c:169 src/summaryview.c:452
4332 msgid "/_View"
4333 msgstr "/_Zobraziť"
4334
4335 #: src/mainwindow.c:482
4336 msgid "/_View/Show or hi_de"
4337 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť"
4338
4339 #: src/mainwindow.c:483
4340 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
4341 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Strom priečinkov"
4342
4343 #: src/mainwindow.c:485
4344 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
4345 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Zobrazenie správy"
4346
4347 #: src/mainwindow.c:487
4348 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
4349 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov"
4350
4351 #: src/mainwindow.c:489
4352 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
4353 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Ikony _a text"
4354
4355 #: src/mainwindow.c:491
4356 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
4357 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/_Ikony"
4358
4359 #: src/mainwindow.c:493
4360 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
4361 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/_Text"
4362
4363 #: src/mainwindow.c:495
4364 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
4365 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Žiad_ne"
4366
4367 #: src/mainwindow.c:497
4368 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
4369 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/Stavový _riadok"
4370
4371 #: src/mainwindow.c:499 src/mainwindow.c:502 src/mainwindow.c:533
4372 #: src/mainwindow.c:557 src/mainwindow.c:668 src/mainwindow.c:672
4373 #: src/messageview.c:268
4374 msgid "/_View/---"
4375 msgstr "/_Zobraziť/---"
4376
4377 #: src/mainwindow.c:500
4378 msgid "/_View/Separate f_older tree"
4379 msgstr "/_Zobraziť/Samostatný str_om priečinkov"
4380
4381 #: src/mainwindow.c:501
4382 msgid "/_View/Separate _message view"
4383 msgstr "/_Zobraziť/Samostatné zobraz_enie správy"
4384
4385 #: src/mainwindow.c:503
4386 msgid "/_View/_Sort"
4387 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť"
4388
4389 #: src/mainwindow.c:504
4390 msgid "/_View/_Sort/by _number"
4391 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa čí_sla"
4392
4393 #: src/mainwindow.c:505
4394 msgid "/_View/_Sort/by S_ize"
4395 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _veľkosti"
4396
4397 #: src/mainwindow.c:506
4398 msgid "/_View/_Sort/by _Date"
4399 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _dátumu"
4400
4401 #: src/mainwindow.c:507
4402 msgid "/_View/_Sort/by _From"
4403 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _odosielateľa"
4404
4405 #: src/mainwindow.c:508
4406 msgid "/_View/_Sort/by _To"
4407 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _príjemcu"
4408
4409 #: src/mainwindow.c:509
4410 msgid "/_View/_Sort/by S_ubject"
4411 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa p_redmetu"
4412
4413 #: src/mainwindow.c:510
4414 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
4415 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _farebného označenia"
4416
4417 #: src/mainwindow.c:512
4418 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
4419 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _značky"
4420
4421 #: src/mainwindow.c:513
4422 msgid "/_View/_Sort/by _status"
4423 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _stavu"