2006-10-17 [colin] 2.5.5cvs11
[claws.git] / po / sk.po
1 # translation of Sylpheed-Claws to Slovak
2 # Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006 Andrej Kacian (applies only for msgstr fields)
3 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
4 #
5 # Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>, 2003, 2004, 2005, 2006.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: sylpheed-claws 2.5.3\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@sylpheed.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2006-10-08 22:15+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2006-10-09 01:39+0200\n"
12 "Last-Translator: Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>\n"
13 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
18 "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19
20 #: src/account.c:378
21 msgid ""
22 "Some composing windows are open.\n"
23 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
24 msgstr ""
25 "Sú otvorené okná s rozpísanými správami.\n"
26 "Prosím zatvorte všetky tieto okná predtým, ako začnete meniť nastavenia kônt."
27
28 #: src/account.c:425
29 msgid "Can't create folder."
30 msgstr "Priečinok sa nedá vytvoriť."
31
32 #: src/account.c:682
33 msgid "Edit accounts"
34 msgstr "Úprava kônt"
35
36 #: src/account.c:700
37 msgid ""
38 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
39 "given, the checkbox in the 'G' column indicates which accounts will be "
40 "included."
41 msgstr ""
42 "Tlačítko 'Prijať poštu' prijme poštu z vašich kônt v zadanom poradí, "
43 "zaškrtnutie poľa v stĺpci označenom 'G' určuje ktoré kontá budú v tomto "
44 "poradí zahrnuté."
45
46 #: src/account.c:773
47 msgid " _Set as default account "
48 msgstr " _Nastaviť ako východzie konto "
49
50 #: src/account.c:867
51 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
52 msgstr "Kontá so vzdialenými priečinkami sa nedajú kopírovať."
53
54 #: src/account.c:873
55 #, c-format
56 msgid "Copy of %s"
57 msgstr "Kópia %s"
58
59 #: src/account.c:1012
60 #, c-format
61 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
62 msgstr "Naozaj chcete zmazať konto '%s'?"
63
64 #: src/account.c:1014
65 msgid "(Untitled)"
66 msgstr "(Bez názvu)"
67
68 #: src/account.c:1015
69 msgid "Delete account"
70 msgstr "Zmazať konto"
71
72 #: src/account.c:1458
73 msgid "Default account"
74 msgstr "Východzie konto"
75
76 #: src/account.c:1472
77 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
78 msgstr "Tlačítko 'Prijať poštu' prijme poštu z označených kônt"
79
80 #: src/account.c:1479 src/addressadd.c:196 src/addressbook.c:132
81 #: src/compose.c:5573 src/compose.c:5864 src/editaddress.c:953
82 #: src/editaddress.c:1002 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:287
83 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:424 src/editvcard.c:183
84 #: src/importmutt.c:226 src/importpine.c:226 src/mimeview.c:213
85 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:376 src/prefs_filtering.c:364
86 #: src/prefs_filtering.c:1481 src/prefs_template.c:185
87 msgid "Name"
88 msgstr "Meno"
89
90 #: src/account.c:1486 src/prefs_account.c:1169 src/prefs_account.c:2696
91 msgid "Protocol"
92 msgstr "Protokol"
93
94 #: src/account.c:1493 src/ssl_manager.c:102
95 msgid "Server"
96 msgstr "Server"
97
98 #: src/action.c:355
99 #, c-format
100 msgid "Could not get message file %d"
101 msgstr "Nepodarilo sa získať súbor správy %d"
102
103 #: src/action.c:386
104 msgid "Could not get message part."
105 msgstr "Nepodarilo sa získať časť správy."
106
107 #: src/action.c:403
108 msgid "Can't get part of multipart message"
109 msgstr "Nepodarilo sa získať časť viacdielnej správy"
110
111 #: src/action.c:517
112 #, c-format
113 msgid ""
114 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
115 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
116 msgstr ""
117 "Zvolená akcia nemôže byť použitá v okne písania správy,\n"
118 "pretože obsahuje %%f, %%F, %%as alebo %%p."
119
120 #: src/action.c:829
121 #, c-format
122 msgid ""
123 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
124 "%s"
125 msgstr ""
126 "Príkaz nemohol byť spustený, nepodarilo sa vytvoriť rúru.\n"
127 "%s"
128
129 #: src/action.c:924
130 #, c-format
131 msgid ""
132 "Could not fork to execute the following command:\n"
133 "%s\n"
134 "%s"
135 msgstr ""
136 "Nepodarilo sa vytvoriť podproces na vykonanie nasledujúceho príkazu:\n"
137 "%s\n"
138 "%s"
139
140 #: src/action.c:1144 src/action.c:1294
141 msgid "Completed"
142 msgstr "Dokončené"
143
144 #: src/action.c:1180
145 #, c-format
146 msgid "--- Running: %s\n"
147 msgstr "--- Beží: %s\n"
148
149 #: src/action.c:1184
150 #, c-format
151 msgid "--- Ended: %s\n"
152 msgstr "--- Ukončené: %s\n"
153
154 #: src/action.c:1217
155 msgid "Action's input/output"
156 msgstr "Vstup/výstup akcie"
157
158 #: src/action.c:1527
159 #, c-format
160 msgid ""
161 "Enter the argument for the following action:\n"
162 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
163 "  %s"
164 msgstr ""
165 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
166 "('%%h' bude nahradené parametrom)\n"
167 "  %s"
168
169 #: src/action.c:1532
170 msgid "Action's hidden user argument"
171 msgstr "Skrytý používateľom zadaný parameter"
172
173 #: src/action.c:1536
174 #, c-format
175 msgid ""
176 "Enter the argument for the following action:\n"
177 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
178 "  %s"
179 msgstr ""
180 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
181 "('%%u' bude nahradené parametrom)\n"
182 "  %s"
183
184 #: src/action.c:1541
185 msgid "Action's user argument"
186 msgstr "Používateľom zadaný parameter"
187
188 #: src/addressadd.c:174
189 msgid "Add to address book"
190 msgstr "Pridať do adresára"
191
192 #: src/addressadd.c:208 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:377
193 #: src/toolbar.c:449
194 msgid "Address"
195 msgstr "Adresár"
196
197 #: src/addressadd.c:218 src/addressbook.c:134 src/editaddress.c:761
198 #: src/editaddress.c:825 src/editgroup.c:289
199 msgid "Remarks"
200 msgstr "Poznámky"
201
202 #: src/addressadd.c:240
203 msgid "Select Address Book Folder"
204 msgstr "Vyberte priečinok adresára"
205
206 #: src/addressbook.c:133 src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807
207 #: src/editgroup.c:288 src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:638
208 #: src/exporthtml.c:802 src/ldif.c:835
209 msgid "Email Address"
210 msgstr "E-mailová adresa"
211
212 #: src/addressbook.c:416
213 msgid "/_Book"
214 msgstr "/_Adresár"
215
216 #: src/addressbook.c:417
217 msgid "/_Book/New _Book"
218 msgstr "/_Adresár/Nový _Adresár"
219
220 #: src/addressbook.c:418
221 msgid "/_Book/New _Folder"
222 msgstr "/_Adresár/Nový _Priečinok"
223
224 #: src/addressbook.c:419
225 msgid "/_Book/New _vCard"
226 msgstr "/_Adresár/Nový _vCard"
227
228 #: src/addressbook.c:421
229 msgid "/_Book/New _JPilot"
230 msgstr "/_Adresár/Nový _JPilot"
231
232 #: src/addressbook.c:424
233 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
234 msgstr "/_Adresár/Nový LDAP _Server"
235
236 #: src/addressbook.c:426 src/addressbook.c:429
237 msgid "/_Book/---"
238 msgstr "/_Adresár/---"
239
240 #: src/addressbook.c:427
241 msgid "/_Book/_Edit book"
242 msgstr "/_Adresár/_Upraviť adresár"
243
244 #: src/addressbook.c:428
245 msgid "/_Book/_Delete book"
246 msgstr "/_Adresár/Z_mazať adresár"
247
248 #: src/addressbook.c:430
249 msgid "/_Book/_Save"
250 msgstr "/_Adresár/U_ložiť"
251
252 #: src/addressbook.c:431
253 msgid "/_Book/_Close"
254 msgstr "/_Adresár/_Zavrieť"
255
256 #: src/addressbook.c:432
257 msgid "/_Address"
258 msgstr "/_Adresa"
259
260 #: src/addressbook.c:433
261 msgid "/_Address/_Select all"
262 msgstr "/_Adresa/_Zvoliť všetky"
263
264 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:441
265 #: src/addressbook.c:444
266 msgid "/_Address/---"
267 msgstr "/_Adresa/---"
268
269 #: src/addressbook.c:435
270 msgid "/_Address/C_ut"
271 msgstr "/_Adresa/_Vystrihnúť"
272
273 #: src/addressbook.c:436
274 msgid "/_Address/_Copy"
275 msgstr "/_Adresa/_Kopírovať"
276
277 #: src/addressbook.c:437
278 msgid "/_Address/_Paste"
279 msgstr "/_Adresa/_Prilepiť"
280
281 #: src/addressbook.c:439
282 msgid "/_Address/_Edit"
283 msgstr "/_Adresa/_Upraviť"
284
285 #: src/addressbook.c:440
286 msgid "/_Address/_Delete"
287 msgstr "/_Adresa/Z_mazať"
288
289 #: src/addressbook.c:442
290 msgid "/_Address/New _Address"
291 msgstr "/_Adresa/Nová _Adresa"
292
293 #: src/addressbook.c:443
294 msgid "/_Address/New _Group"
295 msgstr "/_Adresa/Nová _Skupina"
296
297 #: src/addressbook.c:445
298 msgid "/_Address/_Mail To"
299 msgstr "/_Adresa/Poslať _mail"
300
301 #: src/addressbook.c:446 src/compose.c:756 src/mainwindow.c:799
302 #: src/messageview.c:302
303 msgid "/_Tools"
304 msgstr "/_Nástroje"
305
306 #: src/addressbook.c:447
307 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
308 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor _LDIF..."
309
310 #: src/addressbook.c:448
311 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
312 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Mutt-u..."
313
314 #: src/addressbook.c:449
315 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
316 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Pine..."
317
318 #: src/addressbook.c:450 src/mainwindow.c:808 src/mainwindow.c:831
319 #: src/mainwindow.c:833 src/mainwindow.c:842 src/mainwindow.c:845
320 #: src/mainwindow.c:849 src/messageview.c:306 src/messageview.c:327
321 msgid "/_Tools/---"
322 msgstr "/_Nástroje/---"
323
324 #: src/addressbook.c:451
325 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
326 msgstr "/_Nástroje/Exportovať _HTML..."
327
328 #: src/addressbook.c:452
329 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
330 msgstr "/_Nástroje/Exportovať súbor L_DIF..."
331
332 #: src/addressbook.c:453 src/compose.c:761 src/mainwindow.c:874
333 #: src/messageview.c:330
334 msgid "/_Help"
335 msgstr "/_Pomocník"
336
337 #: src/addressbook.c:454 src/compose.c:762 src/mainwindow.c:880
338 #: src/messageview.c:331
339 msgid "/_Help/_About"
340 msgstr "/_Pomocník/_O programe"
341
342 #: src/addressbook.c:459 src/addressbook.c:475 src/compose.c:535
343 #: src/mainwindow.c:518 src/messageview.c:164
344 msgid "/_Edit"
345 msgstr "/_Upraviť"
346
347 #: src/addressbook.c:460 src/addressbook.c:476
348 msgid "/_Delete"
349 msgstr "/Z_mazať"
350
351 #: src/addressbook.c:461 src/addressbook.c:465 src/addressbook.c:474
352 #: src/addressbook.c:477 src/addressbook.c:480 src/addressbook.c:484
353 #: src/compose.c:514 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:66
354 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:54
355 #: src/news_gtk.c:57 src/news_gtk.c:59 src/plugins/trayicon/trayicon.c:95
356 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:98 src/plugins/trayicon/trayicon.c:100
357 #: src/summaryview.c:423 src/summaryview.c:427 src/summaryview.c:432
358 #: src/summaryview.c:450 src/summaryview.c:471 src/summaryview.c:477
359 msgid "/---"
360 msgstr "/---"
361
362 #: src/addressbook.c:462
363 msgid "/New _Book"
364 msgstr "/Nový _Adresár"
365
366 #: src/addressbook.c:463
367 msgid "/New _Folder"
368 msgstr "/Nový _Priečinok"
369
370 #: src/addressbook.c:464 src/addressbook.c:479
371 msgid "/New _Group"
372 msgstr "/Nová _Skupina"
373
374 #: src/addressbook.c:466 src/addressbook.c:481
375 msgid "/C_ut"
376 msgstr "/_Vystrihnúť"
377
378 #: src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:482
379 msgid "/_Copy"
380 msgstr "/_Kopírovať"
381
382 #: src/addressbook.c:468 src/addressbook.c:483
383 msgid "/_Paste"
384 msgstr "/V_ložiť"
385
386 #: src/addressbook.c:473
387 msgid "/_Select all"
388 msgstr "/Vy_brať všetko"
389
390 #: src/addressbook.c:478
391 msgid "/New _Address"
392 msgstr "/Nová _Adresa"
393
394 #: src/addressbook.c:486
395 msgid "/_Mail To"
396 msgstr "/Poslať _mail"
397
398 #: src/addressbook.c:488
399 msgid "/_Browse Entry"
400 msgstr "/P_rehliadať položky"
401
402 #: src/addressbook.c:501 src/crash.c:450 src/crash.c:469 src/importldif.c:119
403 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:127 src/prefs_themes.c:683
404 #: src/prefs_themes.c:715 src/prefs_themes.c:716
405 msgid "Unknown"
406 msgstr "Neznáma"
407
408 #: src/addressbook.c:508 src/addressbook.c:527 src/importldif.c:126
409 msgid "Success"
410 msgstr "Úspech"
411
412 #: src/addressbook.c:509 src/importldif.c:127
413 msgid "Bad arguments"
414 msgstr "Neplatné parametre"
415
416 #: src/addressbook.c:510 src/importldif.c:128
417 msgid "File not specified"
418 msgstr "Nie je určený súbor"
419
420 #: src/addressbook.c:511 src/importldif.c:129
421 msgid "Error opening file"
422 msgstr "Chyba pri otváraní súboru"
423
424 #: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:130
425 msgid "Error reading file"
426 msgstr "Chyba pri čítaní súboru"
427
428 #: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:131
429 msgid "End of file encountered"
430 msgstr "Bol nájdený koniec súboru"
431
432 #: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:132
433 msgid "Error allocating memory"
434 msgstr "Chyba pri alokácii pamäte"
435
436 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:133
437 msgid "Bad file format"
438 msgstr "Neplatný formát súboru"
439
440 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:134
441 msgid "Error writing to file"
442 msgstr "Chyba pri zápise do súboru"
443
444 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:135
445 msgid "Error opening directory"
446 msgstr "Chyba pri otváraní priečinku"
447
448 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:136
449 msgid "No path specified"
450 msgstr "Nebola zadaná cesta"
451
452 #: src/addressbook.c:528
453 msgid "Error connecting to LDAP server"
454 msgstr "Chyba pri pripájaní sa k serveru LDAP"
455
456 #: src/addressbook.c:529
457 msgid "Error initializing LDAP"
458 msgstr "Chyba pri inicializácii LDAP"
459
460 #: src/addressbook.c:530
461 msgid "Error binding to LDAP server"
462 msgstr "Chyba pri pripájaní LDAP serveru"
463
464 #: src/addressbook.c:531
465 msgid "Error searching LDAP database"
466 msgstr "Chyba pri čítaní LDAP databázy"
467
468 #: src/addressbook.c:532
469 msgid "Timeout performing LDAP operation"
470 msgstr "Pri LDAP operácii vypršal časový limit"
471
472 #: src/addressbook.c:533
473 msgid "Error in LDAP search criteria"
474 msgstr "Chybné vyhľadávacie kritériá LDAP"
475
476 #: src/addressbook.c:534
477 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
478 msgstr "Neboli nájdené žiadne položky LDAP vyhovujúce kritériám"
479
480 #: src/addressbook.c:535
481 msgid "LDAP search terminated on request"
482 msgstr "LDAP vyhľadávanie bolo ukončené na požiadavku používateľa"
483
484 #: src/addressbook.c:536
485 msgid "Error starting TLS connection"
486 msgstr "Pri vytváraní TLS pripojenia sa vyskytla chyba"
487
488 #: src/addressbook.c:853
489 msgid "Sources"
490 msgstr "Zdroje"
491
492 #: src/addressbook.c:857 src/prefs_other.c:101 src/toolbar.c:190
493 #: src/toolbar.c:1727
494 msgid "Address book"
495 msgstr "Otvoriť adresár"
496
497 #: src/addressbook.c:980
498 msgid "Lookup name:"
499 msgstr "Vyhľadať meno:"
500
501 #: src/addressbook.c:1040 src/compose.c:1987 src/compose.c:4227
502 #: src/compose.c:5435 src/compose.c:6180 src/summary_search.c:291
503 msgid "To:"
504 msgstr "Komu:"
505
506 #: src/addressbook.c:1044 src/compose.c:1971 src/compose.c:3994
507 #: src/compose.c:4226
508 msgid "Cc:"
509 msgstr "Kópia:"
510
511 #: src/addressbook.c:1048 src/compose.c:1974 src/compose.c:4025
512 msgid "Bcc:"
513 msgstr "Slepá kópia:"
514
515 #: src/addressbook.c:1283 src/addressbook.c:1329
516 msgid "Delete address(es)"
517 msgstr "Zmazať adresu(y)"
518
519 #: src/addressbook.c:1284
520 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
521 msgstr "Tieto adresné údaje sú len pre čítanie a nedajú sa odstrániť."
522
523 #: src/addressbook.c:1323
524 msgid "Delete group"
525 msgstr "Odstrániť skupinu"
526
527 #: src/addressbook.c:1324
528 msgid ""
529 "Really delete the group(s)?\n"
530 "The addresses it contains will not be lost."
531 msgstr ""
532 "Naozaj chcete odstrániť skupinu?\n"
533 "Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
534
535 #: src/addressbook.c:1330
536 msgid "Really delete the address(es)?"
537 msgstr "Naozaj zmazať adresu(y)?"
538
539 #: src/addressbook.c:1932
540 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
541 msgstr "Nemôžem vkladať. Cieľový adresár je len pre čítanie."
542
543 #: src/addressbook.c:1943
544 msgid "Cannot paste into an address group."
545 msgstr "Nemôžem vkladať do skupiny adries."
546
547 #: src/addressbook.c:2619
548 #, c-format
549 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
550 msgstr "Chcete zmazať výsledky požiadavky a adresy v '%s' ?"
551
552 #: src/addressbook.c:2622 src/addressbook.c:2648 src/addressbook.c:2655
553 #: src/prefs_filtering_action.c:152
554 msgid "Delete"
555 msgstr "Zmazať"
556
557 #: src/addressbook.c:2631
558 #, c-format
559 msgid ""
560 "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it "
561 "contains will be moved into the parent folder."
562 msgstr ""
563 "Naozaj chcete odstrániť '%s' ? Ak zmažete len priečinok, adresy z neho sa "
564 "presunú do nadradeného priečinku."
565
566 #: src/addressbook.c:2634 src/imap_gtk.c:283 src/mh_gtk.c:179
567 msgid "Delete folder"
568 msgstr "Odstrániť priečinok"
569
570 #: src/addressbook.c:2635
571 msgid "+Delete _folder only"
572 msgstr "+Odstrániť _len priečinok"
573
574 #: src/addressbook.c:2635
575 msgid "Delete folder and _addresses"
576 msgstr "Odstrániť priečinok aj _adresy"
577
578 #: src/addressbook.c:2646
579 #, c-format
580 msgid ""
581 "Do you want to delete '%s'?\n"
582 "The addresses it contains will not be lost."
583 msgstr ""
584 "Chcete odstrániť '%s'?\n"
585 "Adresy, ktoré obsahuje, nebudú stratené."
586
587 #: src/addressbook.c:2653
588 #, c-format
589 msgid ""
590 "Do you want to delete '%s'?\n"
591 "The addresses it contains will be lost."
592 msgstr ""
593 "Chcete odstrániť '%s'?\n"
594 "Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
595
596 #: src/addressbook.c:3465
597 msgid "New user, could not save index file."
598 msgstr "Nový uživateľ, nepodarilo sa uložiť indexový súbor."
599
600 #: src/addressbook.c:3469
601 msgid "New user, could not save address book files."
602 msgstr "Nový uživateľ, nepodarilo sa uložiť súbory adresára."
603
604 #: src/addressbook.c:3479
605 msgid "Old address book converted successfully."
606 msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspešne."
607
608 #: src/addressbook.c:3484
609 msgid ""
610 "Old address book converted,\n"
611 "could not save new address index file."
612 msgstr ""
613 "Konverzia starého adresára je dokončená,\n"
614 "nedá sa uložiť indexový súbor nového adresára."
615
616 #: src/addressbook.c:3497
617 msgid ""
618 "Could not convert address book,\n"
619 "but created empty new address book files."
620 msgstr ""
621 "Nedá sa konvertovať starý adresár,\n"
622 "ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
623
624 #: src/addressbook.c:3503
625 msgid ""
626 "Could not convert address book,\n"
627 "could not save new address index file."
628 msgstr ""
629 "Nepodarilo sa skonvertovať starý adresár,\n"
630 "nedá sa ani vytvoriť indexový súbor nového adresára."
631
632 #: src/addressbook.c:3508
633 msgid ""
634 "Could not convert address book\n"
635 "and could not create new address book files."
636 msgstr ""
637 "Nedá sa konvertovať starý adresár\n"
638 "a nedajú sa ani vytvoriť súbory nového adresára."
639
640 #: src/addressbook.c:3515 src/addressbook.c:3521
641 msgid "Addressbook conversion error"
642 msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
643
644 #: src/addressbook.c:3559
645 msgid "Addressbook Error"
646 msgstr "Chyba v adresári"
647
648 #: src/addressbook.c:3560
649 msgid "Could not read address index"
650 msgstr "Nedá sa načítať zoznam adries"
651
652 #: src/addressbook.c:3887
653 msgid "Busy searching..."
654 msgstr "Prehľadávam..."
655
656 #: src/addressbook.c:3958
657 #, c-format
658 msgid "Search '%s'"
659 msgstr "Vyhľadať  '%s'"
660
661 #: src/addressbook.c:4183
662 msgid "Interface"
663 msgstr "Ovládanie"
664
665 #: src/addressbook.c:4199 src/exphtmldlg.c:378 src/expldifdlg.c:394
666 #: src/exporthtml.c:1020 src/importldif.c:651
667 msgid "Address Book"
668 msgstr "Adresár"
669
670 #: src/addressbook.c:4215
671 msgid "Person"
672 msgstr "Osoba"
673
674 #: src/addressbook.c:4231
675 msgid "EMail Address"
676 msgstr "E-mailová adresa"
677
678 #: src/addressbook.c:4247
679 msgid "Group"
680 msgstr "Skupina"
681
682 #: src/addressbook.c:4263 src/exporthtml.c:922 src/folderview.c:468
683 #: src/prefs_account.c:2409 src/prefs_folder_column.c:79
684 msgid "Folder"
685 msgstr "Priečinky"
686
687 #: src/addressbook.c:4279
688 msgid "vCard"
689 msgstr "vCard"
690
691 #: src/addressbook.c:4295 src/addressbook.c:4311
692 msgid "JPilot"
693 msgstr "JPilot"
694
695 #: src/addressbook.c:4327
696 msgid "LDAP servers"
697 msgstr "LDAP servery"
698
699 #: src/addressbook.c:4343
700 msgid "LDAP Query"
701 msgstr "LDAP požiadavka"
702
703 #: src/addressbook.c:4659 src/matcher.c:303 src/matcher.c:756
704 #: src/matcher.c:889 src/prefs_matcher.c:218 src/prefs_matcher.c:521
705 #: src/prefs_matcher.c:1332 src/prefs_matcher.c:1349 src/prefs_matcher.c:1351
706 #: src/prefs_matcher.c:2102 src/prefs_matcher.c:2106
707 msgid "Any"
708 msgstr "Akékoľvek"
709
710 #: src/addrgather.c:158
711 msgid "Please specify name for address book."
712 msgstr "Prosím zvoľte názov pre adresár."
713
714 #: src/addrgather.c:178
715 msgid "Please select the mail headers to search."
716 msgstr "Prosím zvoľte poštové hlavičky pre vyhľadávanie."
717
718 #: src/addrgather.c:185
719 msgid "Harvesting addresses..."
720 msgstr "Zozbieravam adresy..."
721
722 #: src/addrgather.c:224
723 msgid "Addresses gathered successfully."
724 msgstr "Adresy zozbierané úspešne."
725
726 #: src/addrgather.c:294
727 msgid "No folder or message was selected."
728 msgstr "Nie je zvolený žiadny priečinok ani správa."
729
730 #: src/addrgather.c:302
731 msgid ""
732 "Please select a folder to process from the folder\n"
733 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
734 "the message list."
735 msgstr ""
736 "Prosím zvoľte priečinok, alebo zvoľte jednu alebo\n"
737 "viacero správ, ktoré sa majú spracovať."
738
739 #: src/addrgather.c:354
740 msgid "Folder :"
741 msgstr "Priečinok:"
742
743 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:546 src/expldifdlg.c:626
744 #: src/importldif.c:909
745 msgid "Address Book :"
746 msgstr "Adresár :"
747
748 #: src/addrgather.c:375
749 msgid "Folder Size :"
750 msgstr "Veľkosť priečinku :"
751
752 #: src/addrgather.c:390
753 msgid "Process these mail header fields"
754 msgstr "Spracovať tieto poštové hlavičky"
755
756 #: src/addrgather.c:408
757 msgid "Include sub-folders"
758 msgstr "Platí aj pre podpriečinky"
759
760 #: src/addrgather.c:431
761 msgid "Header Name"
762 msgstr "Názov hlavičky"
763
764 #: src/addrgather.c:432
765 msgid "Address Count"
766 msgstr "Počet adries"
767
768 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:154 src/compose.c:4564
769 #: src/compose.c:9040 src/messageview.c:578 src/messageview.c:591
770 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:565
771 msgid "Warning"
772 msgstr "Varovanie"
773
774 #: src/addrgather.c:538
775 msgid "Header Fields"
776 msgstr "Hlavičky"
777
778 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:666 src/expldifdlg.c:738
779 #: src/importldif.c:1029
780 msgid "Finish"
781 msgstr "Dokončiť"
782
783 #: src/addrgather.c:600
784 msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
785 msgstr "Zozbierať e-mailové adresy - zo zvolených správ"
786
787 #: src/addrgather.c:608
788 msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
789 msgstr "Zozbierať e-mailové adresy - z priečinku"
790
791 #: src/addrindex.c:116
792 msgid "Common addresses"
793 msgstr "Spoločné adresy"
794
795 #: src/addrindex.c:117
796 msgid "Personal addresses"
797 msgstr "Súkromné adresy"
798
799 #: src/addrindex.c:123
800 msgid "Common address"
801 msgstr "Spoločná adresa"
802
803 #: src/addrindex.c:124
804 msgid "Personal address"
805 msgstr "Súkromná adresa"
806
807 #: src/alertpanel.c:141 src/compose.c:7260
808 msgid "Notice"
809 msgstr "Upozornenie"
810
811 #: src/alertpanel.c:167 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:4504 src/inc.c:616
812 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:139 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:230
813 msgid "Error"
814 msgstr "Chyba"
815
816 #: src/alertpanel.c:191
817 msgid "_View log"
818 msgstr "_Zobraziť záznam"
819
820 #: src/alertpanel.c:338
821 msgid "Show this message next time"
822 msgstr "Zobraziť túto správu nabudúce"
823
824 #: src/browseldap.c:219
825 msgid "Browse Directory Entry"
826 msgstr "Prehliadať priečinok"
827
828 #: src/browseldap.c:239
829 msgid "Server Name :"
830 msgstr "Názov serveru :"
831
832 #: src/browseldap.c:249
833 msgid "Distinguished Name (dn) :"
834 msgstr "Distguished Name (dn) :"
835
836 #: src/browseldap.c:272
837 msgid "LDAP Name"
838 msgstr "LDAP meno"
839
840 #: src/browseldap.c:274
841 msgid "Attribute Value"
842 msgstr "Hodnota atribútu"
843
844 #: src/common/nntp.c:73
845 #, c-format
846 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
847 msgstr "Nedá sa pripojiŤ k serveru NNTP: %s:%d\n"
848
849 #: src/common/nntp.c:181 src/common/nntp.c:244
850 #, c-format
851 msgid "protocol error: %s\n"
852 msgstr "chyba protokolu: %s\n"
853
854 #: src/common/nntp.c:204 src/common/nntp.c:250
855 msgid "protocol error\n"
856 msgstr "chyba protokolu\n"
857
858 #: src/common/nntp.c:300
859 msgid "Error occurred while posting\n"
860 msgstr "Pri odosielaní sa vyskytla chyba\n"
861
862 #: src/common/nntp.c:380
863 msgid "Error occurred while sending command\n"
864 msgstr "Pri odosielaní správy nastala chyba\n"
865
866 #: src/common/plugin.c:52
867 msgid "Nothing"
868 msgstr "Nič"
869
870 #: src/common/plugin.c:53
871 msgid "a viewer"
872 msgstr "prezerača"
873
874 #: src/common/plugin.c:54
875 msgid "folders"
876 msgstr "priečinkov"
877
878 #: src/common/plugin.c:55
879 msgid "filtering"
880 msgstr "filtrovania"
881
882 #: src/common/plugin.c:56
883 msgid "a privacy interface"
884 msgstr "rozhrania zabezpečenia súkromia"
885
886 #: src/common/plugin.c:57
887 msgid "a notifier"
888 msgstr "oznamovača"
889
890 #: src/common/plugin.c:58
891 msgid "an utility"
892 msgstr "utility"
893
894 #: src/common/plugin.c:59
895 msgid "things"
896 msgstr "inú"
897
898 #: src/common/plugin.c:257
899 #, c-format
900 msgid "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
901 msgstr "Tento plugin prináša funkciu %s (%s), ktorá je už poskytovaná pluginom %s."
902
903 #: src/common/plugin.c:292
904 msgid "Plugin already loaded"
905 msgstr "Plugin je už načítaný"
906
907 #: src/common/plugin.c:302
908 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
909 msgstr "NEpodarilo sa alokovať pamäť pre plugin"
910
911 #: src/common/plugin.c:329
912 msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
913 msgstr "Tento modul nie je licencovaný pod licenciou kompatibilnou s GPL."
914
915 #: src/common/plugin.c:336
916 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
917 msgstr "Tento modul je pre Sylpheed-Claws pre GTK1."
918
919 #: src/common/smtp.c:176
920 msgid "SMTP AUTH not available\n"
921 msgstr "SMTP AUTH nie je dostupné\n"
922
923 #: src/common/smtp.c:518 src/common/smtp.c:568
924 msgid "bad SMTP response\n"
925 msgstr "neplatná odozva SMTP\n"
926
927 #: src/common/smtp.c:539 src/common/smtp.c:557 src/common/smtp.c:676
928 msgid "error occurred on SMTP session\n"
929 msgstr "vyskytla sa chyba pri SMTP spojení\n"
930
931 #: src/common/smtp.c:548 src/pop.c:842
932 msgid "error occurred on authentication\n"
933 msgstr "vyskytla sa chyba v autentizácii\n"
934
935 #: src/common/smtp.c:603
936 #, c-format
937 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
938 msgstr "Správa je príliš veľká (Maximálna veľkosť je %s)\n"
939
940 #: src/common/smtp.c:635 src/pop.c:835
941 msgid "couldn't start TLS session\n"
942 msgstr "nepodarilo sa vytvoriť TLS sedenie\n"
943
944 #: src/common/socket.c:1405
945 #, c-format
946 msgid "write on fd%d: %s\n"
947 msgstr "zápis na fd%d: %s\n"
948
949 #: src/common/ssl.c:159
950 msgid "Error creating ssl context\n"
951 msgstr "Pri vytváraní SSL kontextu sa vyskytla chyba\n"
952
953 #: src/common/ssl.c:178
954 #, c-format
955 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
956 msgstr "SSL spojenie zlyhalo (%s)\n"
957
958 #: src/common/ssl_certificate.c:189 src/common/ssl_certificate.c:200
959 #: src/common/ssl_certificate.c:206 src/common/ssl_certificate.c:213
960 #: src/common/ssl_certificate.c:224 src/common/ssl_certificate.c:230
961 #: src/gtk/sslcertwindow.c:68 src/gtk/sslcertwindow.c:79
962 #: src/gtk/sslcertwindow.c:85 src/gtk/sslcertwindow.c:92
963 #: src/gtk/sslcertwindow.c:103 src/gtk/sslcertwindow.c:109
964 msgid "<not in certificate>"
965 msgstr "<nie je v certifikáte>"
966
967 #: src/common/ssl_certificate.c:239
968 #, c-format
969 msgid ""
970 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
971 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
972 "  Fingerprint: %s\n"
973 "  Signature status: %s"
974 msgstr ""
975 "  Vlastník: %s (%s) v %s\n"
976 "  Podpísané: %s (%s) v %s\n"
977 "  Odtlačok prsta: %s\n"
978 "  Stav podpisu: %s"
979
980 #: src/common/ssl_certificate.c:348
981 msgid "Couldn't load X509 default paths"
982 msgstr "Nepodarilo sa načítať východzie cesty X509"
983
984 #: src/common/string_match.c:79
985 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
986 msgstr "(Názov vymazaný kvôli RegExp)"
987
988 #: src/common/utils.c:348
989 #, c-format
990 msgid "%dB"
991 msgstr "%dB"
992
993 #: src/common/utils.c:349
994 #, c-format
995 msgid "%d.%02dKB"
996 msgstr "%d.%02dKB"
997
998 #: src/common/utils.c:350
999 #, c-format
1000 msgid "%d.%02dMB"
1001 msgstr "%d.%02dMB"
1002
1003 #: src/common/utils.c:351
1004 #, c-format
1005 msgid "%.2fGB"
1006 msgstr "%.2fGB"
1007
1008 #: src/compose.c:512
1009 msgid "/_Add..."
1010 msgstr "/_Pridať..."
1011
1012 #: src/compose.c:513
1013 msgid "/_Remove"
1014 msgstr "/_Odstrániť"
1015
1016 #: src/compose.c:515 src/folderview.c:292
1017 msgid "/_Properties..."
1018 msgstr "/_Vlastnosti..."
1019
1020 #: src/compose.c:520 src/mainwindow.c:740 src/messageview.c:285
1021 msgid "/_Message"
1022 msgstr "/Sp_ráva"
1023
1024 #: src/compose.c:521
1025 msgid "/_Message/_Send"
1026 msgstr "/Sp_ráva/_Odoslať"
1027
1028 #: src/compose.c:523
1029 msgid "/_Message/Send _later"
1030 msgstr "/Sp_ráva/Odoslať _neskôr"
1031
1032 #: src/compose.c:525 src/compose.c:529 src/compose.c:532 src/mainwindow.c:750
1033 #: src/mainwindow.c:760 src/mainwindow.c:773 src/mainwindow.c:779
1034 #: src/mainwindow.c:796 src/messageview.c:288 src/messageview.c:296
1035 msgid "/_Message/---"
1036 msgstr "/Sp_ráva/---"
1037
1038 #: src/compose.c:526
1039 msgid "/_Message/_Attach file"
1040 msgstr "/Sp_ráva/P_ripojiť súbor"
1041
1042 #: src/compose.c:527
1043 msgid "/_Message/_Insert file"
1044 msgstr "/Sp_ráva/_Vložiť súbor"
1045
1046 #: src/compose.c:528
1047 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1048 msgstr "/Sp_ráva/V_ložiť podpis"
1049
1050 #: src/compose.c:530
1051 msgid "/_Message/_Save"
1052 msgstr "/Sp_ráva/_Uložiť"
1053
1054 #: src/compose.c:533
1055 msgid "/_Message/_Close"
1056 msgstr "/Sp_ráva/_Zavrieť"
1057
1058 #: src/compose.c:536
1059 msgid "/_Edit/_Undo"
1060 msgstr "/_Upraviť/_Späť"
1061
1062 #: src/compose.c:537
1063 msgid "/_Edit/_Redo"
1064 msgstr "/_Upraviť/Z_novu urobiť"
1065
1066 #: src/compose.c:538 src/compose.c:626 src/compose.c:629 src/compose.c:635
1067 #: src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:167
1068 msgid "/_Edit/---"
1069 msgstr "/_Upraviť/---"
1070
1071 #: src/compose.c:539
1072 msgid "/_Edit/Cu_t"
1073 msgstr "/_Upraviť/_Vystrihnúť"
1074
1075 #: src/compose.c:540 src/mainwindow.c:519 src/messageview.c:165
1076 msgid "/_Edit/_Copy"
1077 msgstr "/_Upraviť/_Kopírovať"
1078
1079 #: src/compose.c:541
1080 msgid "/_Edit/_Paste"
1081 msgstr "/_Upraviť/_Prilepiť"
1082
1083 #: src/compose.c:542
1084 msgid "/_Edit/Special paste"
1085 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť špeciálne"
1086
1087 #: src/compose.c:543
1088 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1089 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť špeciálne/ako _citáciu"
1090
1091 #: src/compose.c:545
1092 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1093 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť špeciálne/_zalomené"
1094
1095 #: src/compose.c:547
1096 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1097 msgstr "/_Upraviť/Prilepiť špeciálne/_nezalomené"
1098
1099 #: src/compose.c:549 src/mainwindow.c:520 src/messageview.c:166
1100 msgid "/_Edit/Select _all"
1101 msgstr "/_Upraviť/Vy_brať všetko"
1102
1103 #: src/compose.c:550
1104 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1105 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené"
1106
1107 #: src/compose.c:551
1108 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1109 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o znak dozadu"
1110
1111 #: src/compose.c:556
1112 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1113 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o znak dopredu"
1114
1115 #: src/compose.c:561
1116 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1117 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o slovo dozadu"
1118
1119 #: src/compose.c:566
1120 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1121 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť o slovo dopredu"
1122
1123 #: src/compose.c:571
1124 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1125 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na začiatok riadku"
1126
1127 #: src/compose.c:576
1128 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1129 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na koniec riadku"
1130
1131 #: src/compose.c:581
1132 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1133 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na predchodzí riadok"
1134
1135 #: src/compose.c:586
1136 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1137 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Presunúť na ďalší riadok"
1138
1139 #: src/compose.c:591
1140 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1141 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať znak naľavo od kurzora"
1142
1143 #: src/compose.c:596
1144 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1145 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať znak napravo od kurzora"
1146
1147 #: src/compose.c:601
1148 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1149 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať slovo naľavo od kurzora"
1150
1151 #: src/compose.c:606
1152 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1153 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať slovo napravo od kurzora"
1154
1155 #: src/compose.c:611
1156 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1157 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať riadok"
1158
1159 #: src/compose.c:616
1160 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1161 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať riadok"
1162
1163 #: src/compose.c:621
1164 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1165 msgstr "/_Upraviť/R_ozšírené/Zmazať text do konca riadku"
1166
1167 #: src/compose.c:627
1168 msgid "/_Edit/_Find"
1169 msgstr "/_Upraviť/_Nájsť"
1170
1171 #: src/compose.c:630
1172 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1173 msgstr "/_Upraviť/_Zalomiť aktuálny odstavec"
1174
1175 #: src/compose.c:632
1176 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1177 msgstr "/_Upraviť/Zalomiť všetky _dlhé riadky"
1178
1179 #: src/compose.c:634
1180 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1181 msgstr "/_Upraviť/Aut_omaticky zalamovať"
1182
1183 #: src/compose.c:636
1184 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1185 msgstr "/_Upraviť/Upraviť e_xterným editorom"
1186
1187 #: src/compose.c:639
1188 msgid "/_Spelling"
1189 msgstr "/P_ravopis"
1190
1191 #: src/compose.c:640
1192 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1193 msgstr "/P_ravopis/_Skontrolovať všetko alebo výber"
1194
1195 #: src/compose.c:642
1196 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1197 msgstr "/P_ravopis/_Zvýrazniť všetky nesprávne slová"
1198
1199 #: src/compose.c:644
1200 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1201 msgstr "/P_ravopis/_Spätne skontrolovať nesprávne slovo"
1202
1203 #: src/compose.c:646
1204 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1205 msgstr "/P_ravopis/_Dopredu na ďalšie nesprávne slovo"
1206
1207 #: src/compose.c:648
1208 msgid "/_Spelling/---"
1209 msgstr "/P_ravopis/---"
1210
1211 #: src/compose.c:649
1212 msgid "/_Spelling/Options"
1213 msgstr "/P_ravopis/Možnosi"
1214
1215 #: src/compose.c:652
1216 msgid "/_Options"
1217 msgstr "/_Možnosti"
1218
1219 #: src/compose.c:653
1220 msgid "/_Options/Privacy System"
1221 msgstr "/_Možnosti/Systém súkromia"
1222
1223 #: src/compose.c:654
1224 msgid "/_Options/Privacy System/None"
1225 msgstr "/_Možnosti/Systém súkromia/Žiadny"
1226
1227 # msgstr "/_Možnosti/Systém súkromia/Žiadny"
1228 #: src/compose.c:655
1229 msgid "/_Options/Si_gn"
1230 msgstr "/_Možnosti/Po_dpísať"
1231
1232 # msgstr "/_Možnosti/Po_dpísať"
1233 #: src/compose.c:656
1234 msgid "/_Options/_Encrypt"
1235 msgstr "/_Možnosti/_Zašifrovať"
1236
1237 # msgstr "/_Možnosti/_Zašifrovať"
1238 #: src/compose.c:657 src/compose.c:664 src/compose.c:666 src/compose.c:668
1239 msgid "/_Options/---"
1240 msgstr "/_Možnosti/---"
1241
1242 #: src/compose.c:658
1243 msgid "/_Options/_Priority"
1244 msgstr "/_Možnosti/Pri_orita"
1245
1246 # msgstr "/_Možnosti/Pri_orita"
1247 #: src/compose.c:659
1248 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1249 msgstr "/_Možnosti/Priorita/Na_jvyššia"
1250
1251 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/Na_jvyššia"
1252 #: src/compose.c:660
1253 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1254 msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Vysoká"
1255
1256 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Vysoká"
1257 #: src/compose.c:661
1258 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1259 msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Normálna"
1260
1261 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/_Normálna"
1262 #: src/compose.c:662
1263 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1264 msgstr "/_Možnosti/Priorita/Ní_zka"
1265
1266 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/Ní_zka"
1267 #: src/compose.c:663
1268 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1269 msgstr "/_Možnosti/Priorita/N_ajnižšia"
1270
1271 # msgstr "/_Možnosti/Priorita/N_ajnižšia"
1272 #: src/compose.c:665
1273 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1274 msgstr "/_Možnosti/Vyžia_dať potvrdenie o príjme"
1275
1276 # msgstr "/_Možnosti/Vyžia_dať potvrdenie o príjme"
1277 #: src/compose.c:667
1278 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1279 msgstr "/_Možnosti/Odstrániť od_kazy"
1280
1281 # msgstr "/_Možnosti/Odstrániť od_kazy"
1282 #: src/compose.c:674
1283 msgid "/_Options/Character _encoding"
1284 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie"
1285
1286 # msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/"
1287 #: src/compose.c:675
1288 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1289 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/_Automaticky"
1290
1291 # msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/_Automaticky"
1292 #: src/compose.c:677 src/compose.c:683 src/compose.c:691 src/compose.c:695
1293 #: src/compose.c:701 src/compose.c:705 src/compose.c:711 src/compose.c:717
1294 #: src/compose.c:721 src/compose.c:731 src/compose.c:735 src/compose.c:745
1295 #: src/compose.c:749
1296 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1297 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/---"
1298
1299 # msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/---"
1300 #: src/compose.c:679
1301 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1302 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/7bit ascii (US-ASC_II)"
1303
1304 #: src/compose.c:681
1305 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1306 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Unicode (_UTF-8)"
1307
1308 #: src/compose.c:685
1309 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1310 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-_1)"
1311
1312 #: src/compose.c:687
1313 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1314 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-15)"
1315
1316 #: src/compose.c:689
1317 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
1318 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Západná Európa (Windows-1252)"
1319
1320 #: src/compose.c:693
1321 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1322 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
1323
1324 #: src/compose.c:697
1325 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1326 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/_Pobaltie (ISO-8859-13)"
1327
1328 #: src/compose.c:699
1329 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1330 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Pobaltie (ISO-8859-_4)"
1331
1332 #: src/compose.c:703
1333 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1334 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Grécko (ISO-8859-_7)"
1335
1336 #: src/compose.c:707
1337 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1338 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Hebrejčina (ISO-8859-_8)"
1339
1340 #: src/compose.c:709
1341 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1342 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Hebrejčina (Windows-1255)"
1343
1344 #: src/compose.c:713
1345 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
1346 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Arabské (ISO-8859-_6)"
1347
1348 #: src/compose.c:715
1349 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
1350 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Arabské (Windows-1256)"
1351
1352 #: src/compose.c:719
1353 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1354 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Turecko (ISO-8859-_9)"
1355
1356 #: src/compose.c:723
1357 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1358 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (ISO-8859-_5)"
1359
1360 #: src/compose.c:725
1361 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1362 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-_R)"
1363
1364 #: src/compose.c:727
1365 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1366 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-U)"
1367
1368 #: src/compose.c:729
1369 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1370 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Cyrilika (Windows-1251)"
1371
1372 #: src/compose.c:733
1373 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1374 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-_JP)"
1375
1376 #: src/compose.c:737
1377 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1378 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
1379
1380 #: src/compose.c:739
1381 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1382 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GBK)"
1383
1384 #: src/compose.c:741
1385 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1386 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Tradičná čínština (_Big5)"
1387
1388 #: src/compose.c:743
1389 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1390 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Tradičná čínština (EUC-_TW)"
1391
1392 #: src/compose.c:747
1393 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1394 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Kórea (EUC-_KR)"
1395
1396 #: src/compose.c:751
1397 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1398 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Thajsko (TIS-620)"
1399
1400 #: src/compose.c:753
1401 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1402 msgstr "/_Možnosti/_Kódovanie/Thajsko (Windows-874)"
1403
1404 #: src/compose.c:757
1405 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1406 msgstr "/_Nástroje/Zobraziť _mierku"
1407
1408 #: src/compose.c:758 src/messageview.c:303
1409 msgid "/_Tools/_Address book"
1410 msgstr "/_Nástroje/_Adresár"
1411
1412 #: src/compose.c:759
1413 msgid "/_Tools/_Template"
1414 msgstr "/_Nástroje/Ša_blóna"
1415
1416 #: src/compose.c:760 src/mainwindow.c:832 src/messageview.c:328
1417 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1418 msgstr "/_Nástroje/A_kcie"
1419
1420 #: src/compose.c:1554
1421 msgid "Fw: multiple emails"
1422 msgstr "Fw: viacero správ"
1423
1424 #: src/compose.c:1977
1425 msgid "Reply-To:"
1426 msgstr "Odpovedať komu:"
1427
1428 #: src/compose.c:1980 src/compose.c:5432 src/compose.c:6182
1429 msgid "Newsgroups:"
1430 msgstr "Diskusné skupiny:"
1431
1432 #: src/compose.c:1983
1433 msgid "Followup-To:"
1434 msgstr "Followup-To:"
1435
1436 #: src/compose.c:2380
1437 msgid "Quote mark format error."
1438 msgstr "Chyba v úvodzovkách."
1439
1440 #: src/compose.c:2396
1441 msgid "Message reply/forward format error."
1442 msgstr "Chyba formátu odpovede/preposielania."
1443
1444 #: src/compose.c:2953
1445 #, c-format
1446 msgid "File %s is empty."
1447 msgstr "Súbor %s je prázdny."
1448
1449 #: src/compose.c:2957
1450 #, c-format
1451 msgid "Can't read %s."
1452 msgstr "Nedá sa čítať %s."
1453
1454 #: src/compose.c:2984
1455 #, c-format
1456 msgid "Message: %s"
1457 msgstr "Správa: %s"
1458
1459 #: src/compose.c:3796
1460 msgid " [Edited]"
1461 msgstr "[Upravené]"
1462
1463 #: src/compose.c:3802
1464 #, c-format
1465 msgid "%s - Compose message%s"
1466 msgstr "%s - Písanie správy%s"
1467
1468 #: src/compose.c:3805
1469 #, c-format
1470 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1471 msgstr "[bez názvu] - Písanie správy%s"
1472
1473 #: src/compose.c:3830 src/messageview.c:613
1474 msgid ""
1475 "Account for sending mail is not specified.\n"
1476 "Please select a mail account before sending."
1477 msgstr ""
1478 "Nie je určené konto pre odosielanie správ.\n"
1479 "Pred odosielaním prosím zvoľte poštové konto."
1480
1481 #: src/compose.c:4007 src/compose.c:4038 src/compose.c:4069 src/toolbar.c:391
1482 #: src/toolbar.c:442
1483 msgid "Send"
1484 msgstr "Odoslať"
1485
1486 #: src/compose.c:4008
1487 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1488 msgstr "Jediný príjemca je prednastavená adresa CC. Odoslať napriek tomu?"
1489
1490 #: src/compose.c:4009 src/compose.c:4040 src/compose.c:4071 src/compose.c:4504
1491 msgid "+_Send"
1492 msgstr "+_Odoslať"
1493
1494 #: src/compose.c:4039
1495 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1496 msgstr "Jediný príjemca je prednastavená adresa BCC. Odoslať napriek tomu?"
1497
1498 #: src/compose.c:4056
1499 msgid "Recipient is not specified."
1500 msgstr "Nie je určený príjemca."
1501
1502 #: src/compose.c:4070
1503 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1504 msgstr "Predmet je prázdny. Odoslať napriek tomu?"
1505
1506 #: src/compose.c:4112 src/compose.c:7613
1507 msgid ""
1508 "Could not queue message for sending:\n"
1509 "\n"
1510 "Charset conversion failed."
1511 msgstr ""
1512 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
1513 "\n"
1514 "Nepodarila sa konverzia kódovania znakov."
1515
1516 #: src/compose.c:4115 src/compose.c:7616
1517 msgid ""
1518 "Could not queue message for sending:\n"
1519 "\n"
1520 "Couldn't get recipient encryption key."
1521 msgstr ""
1522 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
1523 "\n"
1524 "Nie je dostupný šifrovací kľúč príjemcu."
1525
1526 #: src/compose.c:4119 src/compose.c:7610
1527 #, c-format
1528 msgid ""
1529 "Could not queue message for sending:\n"
1530 "\n"
1531 "Signature failed: %s"
1532 msgstr ""
1533 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
1534 "\n"
1535 "Podpísanie zlyhalo: %s"
1536
1537 #: src/compose.c:4122
1538 #, c-format
1539 msgid ""
1540 "Could not queue message for sending:\n"
1541 "\n"
1542 "%s."
1543 msgstr ""
1544 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
1545 "\n"
1546 "%s."
1547
1548 #: src/compose.c:4124
1549 msgid "Could not queue message for sending."
1550 msgstr "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie."
1551
1552 #: src/compose.c:4138 src/compose.c:4178
1553 msgid ""
1554 "The message was queued but could not be sent.\n"
1555 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1556 msgstr ""
1557 "Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo možné odoslať ju.\n"
1558 "Použite \"Odoslať správy vo fronte\" z hlavného okna pre opätovný pokus."
1559
1560 #: src/compose.c:4172
1561 #, c-format
1562 msgid ""
1563 "%s\n"
1564 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1565 msgstr ""
1566 "%s\n"
1567 "Použite \"Odoslať správy vo fronte\" z hlavného okna pre opätovný pokus."
1568
1569 #: src/compose.c:4501
1570 #, c-format
1571 msgid ""
1572 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1573 "to the specified %s charset.\n"
1574 "Send it as %s?"
1575 msgstr ""
1576 "Nedá sa zmeniť kódovanie správy zo zadaného\n"
1577 "kódovania na %s.\n"
1578 "Odoslať správu v kódovaní %s?"
1579
1580 #: src/compose.c:4560
1581 #, c-format
1582 msgid ""
1583 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1584 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1585 "\n"
1586 "Send it anyway?"
1587 msgstr ""
1588 "Riadok %d prekračuje limit dĺžky riadku (998 bajtov).\n"
1589 "Obsah správy môže byť počas prenosu k adresátovi znehodnotený.\n"
1590 "\n"
1591 "Odoslať aj napriek tomu?"
1592
1593 #: src/compose.c:4748
1594 msgid "No account for sending mails available!"
1595 msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie správ!"
1596
1597 #: src/compose.c:4758
1598 msgid "No account for posting news available!"
1599 msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie news článkov!"
1600
1601 #: src/compose.c:5449
1602 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
1603 msgstr "Použite tabulátor pre dopĺňanie adries z adresára"
1604
1605 #: src/compose.c:5561
1606 msgid "Mime type"
1607 msgstr "Mime typ"
1608
1609 #: src/compose.c:5567 src/compose.c:5863 src/mimeview.c:212
1610 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:374 src/prefs_summary_column.c:86
1611 #: src/summaryview.c:490
1612 msgid "Size"
1613 msgstr "Veľkosť"
1614
1615 #: src/compose.c:5628
1616 msgid "Save Message to "
1617 msgstr "Uložiť správu do "
1618
1619 #: src/compose.c:5650 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:526
1620 #: src/editvcard.c:202 src/export.c:172 src/import.c:171 src/importmutt.c:242
1621 #: src/importpine.c:242 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:146
1622 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:387 src/prefs_spelling.c:210
1623 msgid "_Browse"
1624 msgstr "_Prehliadať"
1625
1626 #: src/compose.c:5862 src/compose.c:7020
1627 msgid "MIME type"
1628 msgstr "MIME typ"
1629
1630 #: src/compose.c:5934
1631 msgid "Hea_der"
1632 msgstr "H_lavička"
1633
1634 #: src/compose.c:5938
1635 msgid "_Attachments"
1636 msgstr "_Prílohy"
1637
1638 #: src/compose.c:5942
1639 msgid "Othe_rs"
1640 msgstr "_Ostatné"
1641
1642 #: src/compose.c:5957 src/summary_search.c:298
1643 msgid "Subject:"
1644 msgstr "Predmet:"
1645
1646 #: src/compose.c:6145
1647 #, c-format
1648 msgid ""
1649 "Spell checker could not be started.\n"
1650 "%s"
1651 msgstr ""
1652 "Pravopisná kontrola sa nedá spustiť.\n"
1653 "%s"
1654
1655 #: src/compose.c:6256
1656 #, c-format
1657 msgid "From: <i>%s</i>"
1658 msgstr "Od: <i>%s</i>"
1659
1660 #: src/compose.c:6287
1661 msgid "Account to use for this email"
1662 msgstr "Z ktorého konta odoslať túto správu"
1663
1664 #: src/compose.c:6289
1665 msgid "Sender address to be used"
1666 msgstr "Adresa odosielateľa"
1667
1668 #: src/compose.c:6413
1669 #, c-format
1670 msgid ""
1671 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
1672 "encrypt this message."
1673 msgstr ""
1674 "Systém súkromia '%s' sa nedá načítať. Nebude možné podpísať, ani zašifrovať "
1675 "túto správu."
1676
1677 #: src/compose.c:6652
1678 msgid "Message To format error."
1679 msgstr "Chyba v hlavičke príjemcu."
1680
1681 #: src/compose.c:6665
1682 msgid "Message Cc format error."
1683 msgstr "Chyba v hlavičke kópie."
1684
1685 #: src/compose.c:6678
1686 msgid "Message Bcc format error."
1687 msgstr "Chyba v hlavičke skrytej kópie."
1688
1689 #: src/compose.c:6692
1690 msgid "Message subject format error."
1691 msgstr "Chyba v hlavičke predmetu."
1692
1693 #: src/compose.c:6914
1694 msgid "Invalid MIME type."
1695 msgstr "Neplatný MIME typ."
1696
1697 #: src/compose.c:6929
1698 msgid "File doesn't exist or is empty."
1699 msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
1700
1701 #: src/compose.c:7002
1702 msgid "Properties"
1703 msgstr "Vlastnosti"
1704
1705 #: src/compose.c:7053
1706 msgid "Encoding"
1707 msgstr "Kódová stránka"
1708
1709 #: src/compose.c:7073
1710 msgid "Path"
1711 msgstr "Cesta"
1712
1713 #: src/compose.c:7074 src/prefs_toolbar.c:1060
1714 msgid "File name"
1715 msgstr "Názov súboru"
1716
1717 #: src/compose.c:7257
1718 #, c-format
1719 msgid ""
1720 "The external editor is still working.\n"
1721 "Force terminating the process?\n"
1722 "process group id: %d"
1723 msgstr ""
1724 "Externý editor je ešte stále aktívny.\n"
1725 "Ukončiť ho násilne?\n"
1726 "skupinový ID procesu: %d"
1727
1728 #: src/compose.c:7299
1729 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1730 msgstr "Písanie správy: vstup z monitorovacieho procesu\n"
1731
1732 #: src/compose.c:7580 src/messageview.c:718
1733 msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to send this email."
1734 msgstr "Sylpheed-Claws potrebuje pre odoslanie tejto správy pripojenie k sieti."
1735
1736 #: src/compose.c:7605
1737 msgid "Could not queue message."
1738 msgstr "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie."
1739
1740 #: src/compose.c:7607
1741 #, c-format
1742 msgid ""
1743 "Could not queue message:\n"
1744 "\n"
1745 "%s."
1746 msgstr ""
1747 "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
1748 "\n"
1749 "%s"
1750
1751 #: src/compose.c:7727
1752 msgid "Could not save draft."
1753 msgstr "Koncept sa nedá uložiť."
1754
1755 #: src/compose.c:7802 src/compose.c:7825
1756 msgid "Select file"
1757 msgstr "Zvoľte súbor"
1758
1759 #: src/compose.c:7838
1760 #, c-format
1761 msgid "File '%s' could not be read."
1762 msgstr "Súbor `%s' sa nedá čítať."
1763
1764 #: src/compose.c:7840
1765 #, c-format
1766 msgid ""
1767 "File '%s' contained invalid characters\n"
1768 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1769 msgstr ""
1770 "Súbor `%s' obsahuje neplatné znaky pre\n"
1771 "súčasné kódovanie, vloženie môže byť nepresné."
1772
1773 #: src/compose.c:7888
1774 msgid "Discard message"
1775 msgstr "Zrušiť správu"
1776
1777 #: src/compose.c:7889
1778 msgid "This message has been modified. Discard it?"
1779 msgstr "Táto správa bola zmenená. Zahodiť zmeny?"
1780
1781 #: src/compose.c:7890
1782 msgid "_Discard"
1783 msgstr "_Zahodiť"
1784
1785 #: src/compose.c:7890
1786 msgid "_Save to Drafts"
1787 msgstr "Uložiť medzi _koncepty"
1788
1789 #: src/compose.c:7934
1790 #, c-format
1791 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
1792 msgstr "Chcete použiť šablónu '%s' ?"
1793
1794 #: src/compose.c:7936
1795 msgid "Apply template"
1796 msgstr "Použiť šablónu"
1797
1798 #: src/compose.c:7937
1799 msgid "_Replace"
1800 msgstr "_Nahradiť"
1801
1802 #: src/compose.c:7937
1803 msgid "_Insert"
1804 msgstr "_Vložiť"
1805
1806 #: src/compose.c:8625
1807 msgid "Insert or attach?"
1808 msgstr "Vložiť, alebo pripojiť ako prílohu?"
1809
1810 #: src/compose.c:8626
1811 msgid ""
1812 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
1813 "attach it to the email?"
1814 msgstr ""
1815 "Chcete vložiť obsah súboru do tela správy, alebo ho chcete pripojiť k správe "
1816 "ako prílohu?"
1817
1818 #: src/compose.c:8628
1819 msgid "+_Insert"
1820 msgstr "+_Vložiť"
1821
1822 #: src/compose.c:8628
1823 msgid "_Attach"
1824 msgstr "_Pripojiť"
1825
1826 #: src/compose.c:9034
1827 #, c-format
1828 msgid ""
1829 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
1830 "time. Do you want to continue?"
1831 msgstr ""
1832 "Chystáte sa odpovedať na %d správ. Otvorenie všetkých okien môže chvíľu "
1833 "trvať. Prajete si pokračovať?"
1834
1835 #: src/crash.c:142
1836 #, c-format
1837 msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
1838 msgstr "Proces Sylpheed-Claws (%ld) prijal signál %ld"
1839
1840 #: src/crash.c:188
1841 msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
1842 msgstr "Sylpheed-Claws havaroval"
1843
1844 #: src/crash.c:204
1845 #, c-format
1846 msgid ""
1847 "%s.\n"
1848 "Please file a bug report and include the information below."
1849 msgstr ""
1850 "%s.\n"
1851 "Prosím vyplňte správu o chybe a pridajte údaje uvedené nižšie."
1852
1853 #: src/crash.c:209
1854 msgid "Debug log"
1855 msgstr "Ladiaci záznam"
1856
1857 #: src/crash.c:253
1858 msgid "Close"
1859 msgstr "Zavrieť"
1860
1861 #: src/crash.c:258
1862 msgid "Save..."
1863 msgstr "Uložiť..."
1864
1865 #: src/crash.c:263
1866 msgid "Create bug report"
1867 msgstr "Vytvoriť správu o chybe"
1868
1869 #: src/crash.c:310
1870 msgid "Save crash information"
1871 msgstr "Uložiť informácie o havárii"
1872
1873 #: src/editaddress.c:153
1874 msgid "Add New Person"
1875 msgstr "Pridať kontakt"
1876
1877 #: src/editaddress.c:154
1878 msgid "Edit Person Details"
1879 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
1880
1881 #: src/editaddress.c:316
1882 msgid "An Email address must be supplied."
1883 msgstr "Musíte zadať e-mailovú adresu."
1884
1885 #: src/editaddress.c:490
1886 msgid "A Name and Value must be supplied."
1887 msgstr "Musíte zadať názov a hodnotu."
1888
1889 #: src/editaddress.c:560
1890 msgid "Edit Person Data"
1891 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
1892
1893 #: src/editaddress.c:671 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:799
1894 #: src/ldif.c:819
1895 msgid "Display Name"
1896 msgstr "Zobraziť meno"
1897
1898 #: src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:681 src/ldif.c:827
1899 msgid "Last Name"
1900 msgstr "Priezvisko"
1901
1902 #: src/editaddress.c:678 src/editaddress.c:680 src/ldif.c:823
1903 msgid "First Name"
1904 msgstr "Krstné meno"
1905
1906 #: src/editaddress.c:683
1907 msgid "Nickname"
1908 msgstr "Prezývka"
1909
1910 #: src/editaddress.c:760 src/editaddress.c:816
1911 msgid "Alias"
1912 msgstr "Alias"
1913
1914 #: src/editaddress.c:954 src/editaddress.c:1011 src/prefs_customheader.c:222
1915 #: src/prefs_matcher.c:530
1916 msgid "Value"
1917 msgstr "Hodnota"
1918
1919 #: src/editaddress.c:1070
1920 msgid "_User Data"
1921 msgstr "Údaje o _používateľovi"
1922
1923 #: src/editaddress.c:1071
1924 msgid "_Email Addresses"
1925 msgstr "_E-mailové adresy"
1926
1927 #: src/editaddress.c:1072
1928 msgid "O_ther Attributes"
1929 msgstr "Ďalšie _atribúty"
1930
1931 #: src/editbook.c:113
1932 msgid "File appears to be Ok."
1933 msgstr "Súbor je v poriadku."
1934
1935 #: src/editbook.c:116
1936 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1937 msgstr "Súbor nemá platný formát adresára."
1938
1939 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
1940 msgid "Could not read file."
1941 msgstr "Súbor sa nedá čítať."
1942
1943 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
1944 msgid "Edit Addressbook"
1945 msgstr "Upraviť adresár"
1946
1947 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
1948 msgid " Check File "
1949 msgstr "Testovať súbor"
1950
1951 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
1952 #: src/importmutt.c:235 src/importpine.c:235 src/prefs_account.c:1909
1953 msgid "File"
1954 msgstr "Súbor"
1955
1956 #: src/editbook.c:285
1957 msgid "Add New Addressbook"
1958 msgstr "Pridať nový adresár"
1959
1960 #: src/editgroup.c:100
1961 msgid "A Group Name must be supplied."
1962 msgstr "Musíte zadať názov skupiny."
1963
1964 #: src/editgroup.c:293
1965 msgid "Edit Group Data"
1966 msgstr "Upraviť údaje skupiny"
1967
1968 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:635
1969 msgid "Group Name"
1970 msgstr "Názov skupiny"
1971
1972 #: src/editgroup.c:342
1973 msgid "Addresses in Group"
1974 msgstr "Adresy v skupine"
1975
1976 #: src/editgroup.c:373
1977 msgid "Available Addresses"
1978 msgstr "Dostupné adresy"
1979
1980 #: src/editgroup.c:445
1981 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
1982 msgstr ""
1983 "E-mailové adresy môžte presúvať z alebo do skupiny pomocou tlačítok so "
1984 "šípkami"
1985
1986 #: src/editgroup.c:493
1987 msgid "Edit Group Details"
1988 msgstr "Upraviť detaily skupiny"
1989
1990 #: src/editgroup.c:496
1991 msgid "Add New Group"
1992 msgstr "Pridať novú skupinu"
1993
1994 #: src/editgroup.c:546
1995 msgid "Edit folder"
1996 msgstr "Upraviť priečinok"
1997
1998 #: src/editgroup.c:546
1999 msgid "Input the new name of folder:"
2000 msgstr "Zadajte nový názov priečinka:"
2001
2002 #: src/editgroup.c:549 src/foldersel.c:556 src/imap_gtk.c:134 src/mh_gtk.c:127
2003 msgid "New folder"
2004 msgstr "Nový priečinok"
2005
2006 #: src/editgroup.c:550 src/foldersel.c:557 src/mh_gtk.c:128
2007 msgid "Input the name of new folder:"
2008 msgstr "Zadajte názov nového priečinka:"
2009
2010 #: src/editjpilot.c:200
2011 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2012 msgstr "Súbor nemá JPilot formát."
2013
2014 #: src/editjpilot.c:212
2015 msgid "Select JPilot File"
2016 msgstr "Vyberte súbor JPilot"
2017
2018 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
2019 msgid "Edit JPilot Entry"
2020 msgstr "Upraviť záznam JPilot"
2021
2022 #: src/editjpilot.c:294
2023 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2024 msgstr "Ďalšie e-mailové adresy"
2025
2026 #: src/editjpilot.c:385
2027 msgid "Add New JPilot Entry"
2028 msgstr "Pridať nový záznam JPilot"
2029
2030 #: src/editldap_basedn.c:143
2031 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2032 msgstr "Úprava LDAP - Zvoľte bázu pre vyhľadávanie"
2033
2034 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:439
2035 msgid "Hostname"
2036 msgstr "Názov počítača"
2037
2038 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:110
2039 msgid "Port"
2040 msgstr "Port"
2041
2042 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:508
2043 msgid "Search Base"
2044 msgstr "Báza pre vyhľadávanie"
2045
2046 #: src/editldap_basedn.c:204
2047 msgid "Available Search Base(s)"
2048 msgstr "Dostupné bázy"
2049
2050 #: src/editldap_basedn.c:294
2051 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2052 msgstr "Nepodarilo sa načítať bázy pre vyhľadávanie zo servera - prosím zadajte ručne"
2053
2054 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:278
2055 msgid "Could not connect to server"
2056 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru"
2057
2058 #: src/editldap.c:153
2059 msgid "A Name must be supplied."
2060 msgstr "Musíte zadať názov."
2061
2062 #: src/editldap.c:165
2063 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2064 msgstr "Musíte zadať názov serveru."
2065
2066 #: src/editldap.c:178
2067 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2068 msgstr "Musíte zadať aspoň jeden vyhľadávací atribút LDAP."
2069
2070 #: src/editldap.c:275
2071 msgid "Connected successfully to server"
2072 msgstr "Pripojený k serveru"
2073
2074 #: src/editldap.c:331 src/editldap.c:1032
2075 msgid "Edit LDAP Server"
2076 msgstr "Upraviť LDAP server"
2077
2078 #: src/editldap.c:434
2079 msgid "A name that you wish to call the server."
2080 msgstr "Názov, ktorý chcete priradiť serveru."
2081
2082 #: src/editldap.c:449
2083 msgid ""
2084 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2085 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2086 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2087 "computer as Sylpheed-Claws."
2088 msgstr ""
2089 "Toto je názov serveru. Napríklad, \"ldap.mojadomena.sk\" môže byť vhodné pre "
2090 "organizáciu \"mojadomena.sk\". Môžete tu použiť aj IP adresu. Môžete zadať "
2091 "\"localhost\", ak požadovaný LDAP server beží na rovnakom počítači ako "
2092 "Sylpheed-Claws."
2093
2094 #: src/editldap.c:470
2095 msgid "TLS"
2096 msgstr "TLS"
2097
2098 #: src/editldap.c:471
2099 msgid "SSL"
2100 msgstr "SSL"
2101
2102 #: src/editldap.c:475
2103 msgid ""
2104 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be "
2105 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERT or "
2106 "TLS_CACERTDIR fields)."
2107 msgstr ""
2108 "Povoliť bezpečné pripojenie k LDAP serveru cez TLS. Ak spojenie zlyhá, "
2109 "skontrolujte správne nastavenie v súbore ldap.conf (nastavenia TLS_CACERT, "
2110 "prípadne TLS_CACERTDIR)."
2111
2112 #: src/editldap.c:480
2113 msgid ""
2114 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be "
2115 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERT or "
2116 "TLS_CACERTDIR fields)."
2117 msgstr ""
2118 "Povoliť bezpečné pripojenie k LDAP serveru cez SSL. Ak spojenie zlyhá, "
2119 "skontrolujte správne nastavenie v súbore ldap.conf (nastavenia TLS_CACERT, "
2120 "prípadne TLS_CACERTDIR)."
2121
2122 #: src/editldap.c:494
2123 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2124 msgstr ""
2125 "Toto je číslo portu, na ktorom server počúva. Implicitne je nastavený port "
2126 "389."
2127
2128 #: src/editldap.c:498
2129 msgid " Check Server "
2130 msgstr "Overiť server"
2131
2132 #: src/editldap.c:503
2133 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2134 msgstr "Stlačte toto tlačítko pre skúšku pripojenia k serveru."
2135
2136 #: src/editldap.c:518
2137 msgid ""
2138 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2139 "Examples include:\n"
2140 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2141 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2142 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2143 msgstr ""
2144 "Tu zadávate názov priečinku, ktorý sa na serveri má prehľadať. Napríklad:\n"
2145 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2146 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2147 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2148
2149 #: src/editldap.c:531
2150 msgid ""
2151 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2152 "server."
2153 msgstr "Stlačte toto tlačítko pre vyhľadanie názvov dostupných priečinkov na serveri."
2154
2155 #: src/editldap.c:589
2156 msgid "Search Attributes"
2157 msgstr "Vyhľadávacie atribúty"
2158
2159 #: src/editldap.c:599
2160 msgid ""
2161 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2162 "find a name or address."
2163 msgstr ""
2164 "Zoznam atribútov LDAP, ktoré by mali byť prehľadávané pri hľadaní mena alebo "
2165 "adresy."
2166
2167 #: src/editldap.c:603
2168 msgid " Defaults "
2169 msgstr " Štandardné "
2170
2171 #: src/editldap.c:608
2172 msgid ""
2173 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2174 "names and addresses during a name or address search process."
2175 msgstr ""
2176 "Toto nastaví názvy atribútov naspäť na prednastavenú hodnotu, ktorá by mala "
2177 "nájsť najviac mien a atribútov počas vyhľadávania."
2178
2179 #: src/editldap.c:615
2180 msgid "Max Query Age (secs)"
2181 msgstr "Max. trvanie požiadavky (v sekundách)"
2182
2183 #: src/editldap.c:631
2184 msgid ""
2185 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2186 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2187 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2188 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2189 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2190 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2191 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2192 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2193 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2194 "more memory to cache results."
2195 msgstr ""
2196 "Tu sa nastavuje doba (v sekundach), počas ktorej je výsledok vyhľadávania "
2197 "platný pre dopĺňanie adresy. Výsledky sú počas tejto doby uložené v pamäti, "
2198 "po jej uplynutí sa vymažú. Toto by malo zlepšiť čas odozvy pri nasledujúcich "
2199 "vyhľadávaniach rovnakého mena alebo adresy. Prednastavená hodnota 600 sekúnd "
2200 "(10 minút) by mala byť dostačujúca pre väčšinu serverov. Vyššia hodnota "
2201 "zlepší čas odozvy pri vyhľadávaní na pomalých serveroch za cenu väčšej "
2202 "spotreby pamäte."
2203
2204 #: src/editldap.c:649
2205 msgid "Include server in dynamic search"
2206 msgstr "Zahrnúť server v dynamickom vyhľadávaní"
2207
2208 #: src/editldap.c:655
2209 msgid ""
2210 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2211 "address completion."
2212 msgstr ""
2213 "Zvoľte túto možnosť pre zahrnutie tohoto serveru do dynamického vyhľadávania "
2214 "pri použití dopĺňania adries."
2215
2216 #: src/editldap.c:662
2217 msgid "Match names 'containing' search term"
2218 msgstr "Vyhľadať mená obsahujúce reťazec"
2219
2220 #: src/editldap.c:668
2221 msgid ""
2222 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2223 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2224 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2225 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2226 "searches against other address interfaces."
2227 msgstr ""
2228 "Mená a adresy môžete vyhľadať buď použitím výrazov \"začína\" alebo "
2229 "\"obsahuje\". Zvoľte túto možnosť pre vyhľadanie pomocou výrazu \"obsahuje"
2230 "\". Toto zvyčajne zaberie viac času. Kvôli lepšiemu výkonu používa "
2231 "dokončovanie adries výraz \"začína\" pre všetky ostatné vyhľadávania."
2232
2233 #: src/editldap.c:723
2234 msgid "Bind DN"
2235 msgstr "Priradiť DN"
2236
2237 #: src/editldap.c:733
2238 msgid ""
2239 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2240 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2241 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2242 "performing a search."
2243 msgstr ""
2244 "Názov účtu LDAP, ktorý bude použitý pre spojenie so serverom. Toto je "
2245 "väčšinou potrebné len pre chránené servery. Meno je väčšinou v tvare "
2246 "\"cn=meno,dc=sylpheed,dc=com\". Pri vyhľadávaní sa toto pole väčšinou "
2247 "necháva prázdne."
2248
2249 #: src/editldap.c:741
2250 msgid "Bind Password"
2251 msgstr "Bind heslo"
2252
2253 #: src/editldap.c:752
2254 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2255 msgstr "Heslo, ktoré bude použité pri pripájaní sa ako \"Bind DN\" používateľ."
2256
2257 #: src/editldap.c:758
2258 msgid "Timeout (secs)"
2259 msgstr "Timeout (v sekundách)"
2260
2261 #: src/editldap.c:773
2262 msgid "The timeout period in seconds."
2263 msgstr "Časový limit v sekundách."
2264
2265 #: src/editldap.c:777
2266 msgid "Maximum Entries"
2267 msgstr "Maximum záznamov"
2268
2269 #: src/editldap.c:792
2270 msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2271 msgstr "Najväčší počet vrátených výsledkov vyhľadávania."
2272
2273 #: src/editldap.c:808
2274 msgid "Basic"
2275 msgstr "Základné"
2276
2277 #: src/editldap.c:809
2278 msgid "Search"
2279 msgstr "Hľadať"
2280
2281 #: src/editldap.c:810 src/gtk/quicksearch.c:417
2282 msgid "Extended"
2283 msgstr "Rozšírené"
2284
2285 #: src/editldap.c:1037
2286 msgid "Add New LDAP Server"
2287 msgstr "Pridať nový LDAP server"
2288
2289 #: src/editvcard.c:104
2290 msgid "File does not appear to be vCard format."
2291 msgstr "Súbor nie je vo formáte vCard."
2292
2293 #: src/editvcard.c:116
2294 msgid "Select vCard File"
2295 msgstr "Vyberte súbor vCard"
2296
2297 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2298 msgid "Edit vCard Entry"
2299 msgstr "Upraviť vCard záznam"
2300
2301 #: src/editvcard.c:271
2302 msgid "Add New vCard Entry"
2303 msgstr "Pridať nový vCard záznam"
2304
2305 #: src/exphtmldlg.c:113
2306 msgid "Please specify output directory and file to create."
2307 msgstr "Prosím zadajte názov výstupného priečinku a súboru."
2308
2309 #: src/exphtmldlg.c:116
2310 msgid "Select stylesheet and formatting."
2311 msgstr "Vyberte stylesheet a formátovanie."
2312
2313 #: src/exphtmldlg.c:119 src/expldifdlg.c:117
2314 msgid "File exported successfully."
2315 msgstr "Súbor bol úspešne exportovaný."
2316
2317 #: src/exphtmldlg.c:184
2318 #, c-format
2319 msgid ""
2320 "HTML Output Directory '%s'\n"
2321 "does not exist. OK to create new directory?"
2322 msgstr ""
2323 "Priečinok '%s' pre výstup HTML\n"
2324 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
2325
2326 #: src/exphtmldlg.c:187 src/expldifdlg.c:193
2327 msgid "Create Directory"
2328 msgstr "Vytvoriť priečinok"
2329
2330 #: src/exphtmldlg.c:196
2331 #, c-format
2332 msgid ""
2333 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2334 "%s"
2335 msgstr ""
2336 "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok pre HTML výstup:\n"
2337 "%s"
2338
2339 #: src/exphtmldlg.c:198 src/expldifdlg.c:204
2340 msgid "Failed to Create Directory"
2341 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok"
2342
2343 #: src/exphtmldlg.c:240
2344 msgid "Error creating HTML file"
2345 msgstr "Chyba pri vytváraní HTML súboru"
2346
2347 #: src/exphtmldlg.c:326
2348 msgid "Select HTML output file"
2349 msgstr "Zvoľte výstupný súbor HTML"
2350
2351 #: src/exphtmldlg.c:390
2352 msgid "HTML Output File"
2353 msgstr "Výstupný súbor HTML"
2354
2355 #: src/exphtmldlg.c:399 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:179 src/import.c:178
2356 #: src/importldif.c:682
2357 msgid "B_rowse"
2358 msgstr "P_rehliadať"
2359
2360 #: src/exphtmldlg.c:452
2361 msgid "Stylesheet"
2362 msgstr "Stylesheet"
2363
2364 #: src/exphtmldlg.c:460 src/gtk/colorlabel.c:367 src/gtk/gtkaspell.c:1632
2365 #: src/gtk/gtkaspell.c:2299 src/mainwindow.c:1003 src/prefs_account.c:663
2366 #: src/summaryview.c:4972
2367 msgid "None"
2368 msgstr "Žiadna"
2369
2370 #: src/exphtmldlg.c:461 src/prefs_summaries.c:349 src/prefs_summaries.c:690
2371 msgid "Default"
2372 msgstr "Štandardné"
2373
2374 #: src/exphtmldlg.c:462 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:135
2375 msgid "Full"
2376 msgstr "Plné"
2377
2378 #: src/exphtmldlg.c:463
2379 msgid "Custom"
2380 msgstr "Vlastné"
2381
2382 #: src/exphtmldlg.c:464
2383 msgid "Custom-2"
2384 msgstr "Vlastné-2"
2385
2386 #: src/exphtmldlg.c:465
2387 msgid "Custom-3"
2388 msgstr "Vlastné-3"
2389
2390 #: src/exphtmldlg.c:466
2391 msgid "Custom-4"
2392 msgstr "Vlastné-4"
2393
2394 #: src/exphtmldlg.c:473
2395 msgid "Full Name Format"
2396 msgstr "Formát celého mena"
2397
2398 #: src/exphtmldlg.c:481
2399 msgid "First Name, Last Name"
2400 msgstr "Krstné meno, priezvisko"
2401
2402 #: src/exphtmldlg.c:482
2403 msgid "Last Name, First Name"
2404 msgstr "Priezvisko, krstné meno"
2405
2406 #: src/exphtmldlg.c:489
2407 msgid "Color Banding"
2408 msgstr "Farebné značenie"
2409
2410 #: src/exphtmldlg.c:495
2411 msgid "Format Email Links"
2412 msgstr "Formátovať e-mailové linky"
2413
2414 #: src/exphtmldlg.c:501
2415 msgid "Format User Attributes"
2416 msgstr "Formátovať používateľské atribúty"
2417
2418 #: src/exphtmldlg.c:556 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
2419 msgid "File Name :"
2420 msgstr "Názov súboru :"
2421
2422 #: src/exphtmldlg.c:566
2423 msgid "Open with Web Browser"
2424 msgstr "Otvoriť vo webovom prehliadači"
2425
2426 #: src/exphtmldlg.c:598
2427 msgid "Export Address Book to HTML File"
2428 msgstr "Exportovať adresár do HTML"
2429
2430 #: src/exphtmldlg.c:664 src/expldifdlg.c:736 src/importldif.c:1027
2431 msgid "File Info"
2432 msgstr "Údaje o súbore"
2433
2434 #: src/exphtmldlg.c:665
2435 msgid "Format"
2436 msgstr "Formát"
2437
2438 #: src/expldifdlg.c:111
2439 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2440 msgstr "Prosím zvoľte výstupný priečinok a súbor LDIF."
2441
2442 #: src/expldifdlg.c:114
2443 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2444 msgstr "Zadajte parametre na formátovanie odlíšeného názvu."
2445
2446 #: src/expldifdlg.c:190
2447 #, c-format
2448 msgid ""
2449 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2450 "does not exist. OK to create new directory?"
2451 msgstr ""
2452 "Výstupný priečinok LDIF '%s'\n"
2453 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
2454
2455 #: src/expldifdlg.c:202
2456 #, c-format
2457 msgid ""
2458 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2459 "%s"
2460 msgstr ""
2461 "Nepodarilo sa vytvoriť výstupný priečinok LDIF:\n"
2462 "%s"
2463
2464 #: src/expldifdlg.c:247
2465 msgid "Suffix was not supplied"
2466 msgstr "Nebola zadaná prípona"
2467
2468 #: src/expldifdlg.c:249
2469 msgid ""
2470 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2471 "you wish to proceed without a suffix?"
2472 msgstr ""
2473 "Prípona je potrebná, ak sa data majú používať na serveri LDAP. Naozaj si "
2474 "prajete pokračovať bez prípony?"
2475
2476 #: src/expldifdlg.c:267
2477 msgid "Error creating LDIF file"
2478 msgstr "Chyba pri vytváraní súboru LDIF"
2479
2480 #: src/expldifdlg.c:342
2481 msgid "Select LDIF output file"
2482 msgstr "Zvoľte výstupný súbor LDIF"
2483
2484 #: src/expldifdlg.c:406
2485 msgid "LDIF Output File"
2486 msgstr "Výstupný súbor LDIF"
2487
2488 #: src/expldifdlg.c:467
2489 msgid "Suffix"
2490 msgstr "Prípona"
2491
2492 #: src/expldifdlg.c:479
2493 msgid ""
2494 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2495 "entry. Examples include:\n"
2496 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2497 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2498 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2499 msgstr ""
2500 "Prípona je použitá pre vytvorenie \"Distinguished Name\" (alebo DN) pre "
2501 "položku LDAP. Napríklad:\n"
2502 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2503 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2504 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2505
2506 #: src/expldifdlg.c:488
2507 msgid "Relative DN"
2508 msgstr "Relatívne DN"
2509
2510 #: src/expldifdlg.c:495
2511 msgid "Unique ID"
2512 msgstr "Jedinečné ID"
2513
2514 #: src/expldifdlg.c:503
2515 msgid ""
2516 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2517 "to:\n"
2518 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2519 msgstr ""
2520 "Jedinečné ID tohoto adresáru sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2521 "približne takto:\n"
2522 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2523
2524 #: src/expldifdlg.c:516
2525 msgid ""
2526 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2527 "similar to:\n"
2528 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2529 msgstr ""
2530 "Zobrazované meno tohoto adresáru sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2531 "takto:\n"
2532 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2533
2534 #: src/expldifdlg.c:529
2535 msgid ""
2536 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
2537 "formatted similar to:\n"
2538 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2539 msgstr ""
2540 "Prvá e-mailová adresa každého kontaktu sa použije na vytvorenie DN "
2541 "formátovaného takto:\n"
2542 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2543
2544 #: src/expldifdlg.c:543
2545 msgid ""
2546 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2547 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2548 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2549 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2550 "available RDN options that will be used to create the DN."
2551 msgstr ""
2552 "Súbor LDIF obsahuje viacero záznamov, ktoré sú zväčša zasielané na server "
2553 "LDAP. Každý záznam v súbore je odlíšený pomocou \"Distinguished Name\" (DN). "
2554 "Prípona je pridaná k \"Relative Distinguished Name\" (RDN), a spolu tvoria "
2555 "DN. Prosím vyberte jednu z možností RDN, ktorá bude použitá na vytvorenie DN."
2556
2557 #: src/expldifdlg.c:556
2558 msgid "Use DN attribute if present in data"
2559 msgstr "Použiť atribút DN ak sa nachádza v údajoch"
2560
2561 #: src/expldifdlg.c:563
2562 msgid ""
2563 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2564 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2565 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2566 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2567 msgstr ""
2568 "Adresár môže obsahovať záznamy, ktoré boli predtým importované zo súboru "
2569 "LDIF. Atribút \"Distinguished Name\" (DN), ak sa nachádza medzi údajmi v "
2570 "adresári, môže byť použitý v exportovanom súbore LDIF. v prípade, že sa "
2571 "atribút DN nenájde, bude použité vyššie zvolené RDN."
2572
2573 #: src/expldifdlg.c:574
2574 msgid "Exclude record if no Email Address"
2575 msgstr "Nezahrnúť záznam ak neexistuje e-mailová adresa"
2576
2577 #: src/expldifdlg.c:581
2578 msgid ""
2579 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
2580 "option to ignore these records."
2581 msgstr ""
2582 "Adresár môže obsahovať záznamy bez e-mailových adries. Zvoľte túto možnosť, "
2583 "ak si prajete takéto záznamy ignorovať."
2584
2585 #: src/expldifdlg.c:669
2586 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2587 msgstr "Exportovať adresár do súboru LDIF"
2588
2589 #: src/expldifdlg.c:737
2590 msgid "Distguished Name"
2591 msgstr "Distguished Name"
2592
2593 #: src/export.c:120 src/summaryview.c:6344
2594 msgid "Export to mbox file"
2595 msgstr "Exportovať do súboru mbox"
2596
2597 #: src/export.c:139
2598 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
2599 msgstr "Zvoľte priečinok pre export, a zadajte mbox súbor."
2600
2601 #: src/export.c:150
2602 msgid "Source folder:"
2603 msgstr "Zdrojový priečinok:"
2604
2605 #: src/export.c:156 src/import.c:150
2606 msgid "Mbox file:"
2607 msgstr "Súbor mbox:"
2608
2609 #: src/export.c:211
2610 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
2611 msgstr "Musíte zadať názov cieľového súboru mbox."
2612
2613 #: src/export.c:216
2614 msgid "Source folder can't be left empty."
2615 msgstr "Musíte zadať názov zdrojového priečinku."
2616
2617 #: src/export.c:229
2618 msgid "Couldn't find the source folder."
2619 msgstr "Nepodarilo sa nájsť zadaný zdrojový priečinok."
2620
2621 #: src/export.c:252
2622 msgid "Select exporting file"
2623 msgstr "Zvoľte súbor pre export"
2624
2625 #: src/exporthtml.c:805
2626 msgid "Full Name"
2627 msgstr "Celé meno"
2628
2629 #: src/exporthtml.c:809 src/importldif.c:1028
2630 msgid "Attributes"
2631 msgstr "Atribúty"
2632
2633 #: src/exporthtml.c:1010
2634 msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
2635 msgstr "Adresár Sylpheed-Claws"
2636
2637 #: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
2638 msgid "Name already exists but is not a directory."
2639 msgstr "Názov už existuje, ale nie je to priečinok."
2640
2641 #: src/exporthtml.c:1127 src/exportldif.c:604
2642 msgid "No permissions to create directory."
2643 msgstr "Nemáte práva na vytvorenie tohoto priečinku."
2644
2645 #: src/exporthtml.c:1130 src/exportldif.c:607
2646 msgid "Name is too long."
2647 msgstr "Názov je príliš dlhý."
2648
2649 #: src/exporthtml.c:1133 src/exportldif.c:610
2650 msgid "Not specified."
2651 msgstr "Nie je určený."
2652
2653 #: src/folder.c:1277 src/foldersel.c:371 src/prefs_folder_item.c:219
2654 msgid "Inbox"
2655 msgstr "Prijaté"
2656
2657 #: src/folder.c:1281 src/foldersel.c:375
2658 msgid "Sent"
2659 msgstr "Odoslané"
2660
2661 #: src/folder.c:1285 src/foldersel.c:379 src/prefs_folder_item.c:222
2662 msgid "Queue"
2663 msgstr "Na odoslanie"
2664
2665 #: src/folder.c:1289 src/foldersel.c:383 src/prefs_folder_item.c:223
2666 #: src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:400 src/toolbar.c:491
2667 msgid "Trash"
2668 msgstr "Odpadkový kôš"
2669
2670 #: src/folder.c:1293 src/foldersel.c:387 src/prefs_folder_item.c:221
2671 msgid "Drafts"
2672 msgstr "Koncepty"
2673
2674 #: src/folder.c:1572
2675 #, c-format
2676 msgid "Processing (%s)...\n"
2677 msgstr "Spracúvam (%s)...\n"
2678
2679 #: src/folder.c:2508
2680 #, c-format
2681 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
2682 msgstr "Vyberám všetky správy z %s ...\n"
2683
2684 #: src/folder.c:2797
2685 #, c-format
2686 msgid "Moving %s to %s...\n"
2687 msgstr "Presúvam %s do %s...\n"
2688
2689 #: src/folder.c:3069
2690 #, c-format
2691 msgid "Updating cache for %s..."
2692 msgstr "Prehľadávam priečinok %s..."
2693
2694 #: src/folder.c:3775
2695 msgid "Processing messages..."
2696 msgstr "Spracúvam správy..."
2697
2698 #: src/foldersel.c:228
2699 msgid "Select folder"
2700 msgstr "Zvoľte priečinok"
2701
2702 #: src/foldersel.c:558 src/imap_gtk.c:138 src/mh_gtk.c:129
2703 msgid "NewFolder"
2704 msgstr "Nový Priečinok"
2705
2706 #: src/foldersel.c:566 src/imap_gtk.c:146 src/imap_gtk.c:152 src/mh_gtk.c:135
2707 #: src/mh_gtk.c:238
2708 #, c-format
2709 msgid "'%c' can't be included in folder name."
2710 msgstr "Názov priečinka nemôže obsahovať '%c'."
2711
2712 #: src/foldersel.c:576 src/imap_gtk.c:162 src/imap_gtk.c:216 src/mh_gtk.c:145
2713 #: src/mh_gtk.c:245
2714 #, c-format
2715 msgid "The folder '%s' already exists."
2716 msgstr "Priečinok '%s' už existuje."
2717
2718 #: src/foldersel.c:583 src/imap_gtk.c:168 src/mh_gtk.c:151
2719 #, c-format
2720 msgid "Can't create the folder '%s'."
2721 msgstr "Nedá sa vytvoriť priečinok '%s'."
2722
2723 #: src/folderview.c:290
2724 msgid "/Mark all re_ad"
2725 msgstr "/Označiť _všetky ako prečítané"
2726
2727 #: src/folderview.c:291
2728 msgid "/_Search folder..."
2729 msgstr "/_Prehľadať priečinok..."
2730
2731 #: src/folderview.c:293
2732 msgid "/Process_ing..."
2733 msgstr "/_Spracovanie..."
2734
2735 #: src/folderview.c:298
2736 msgid "/Empty _trash..."
2737 msgstr "/V_yprázdniť kôš..."
2738
2739 #: src/folderview.c:303
2740 msgid "/Send _queue..."
2741 msgstr "/Odoslať _frontu..."
2742
2743 #: src/folderview.c:422 src/folderview.c:469 src/prefs_folder_column.c:80
2744 msgid "New"
2745 msgstr "Nový"
2746
2747 #: src/folderview.c:423 src/folderview.c:470 src/prefs_folder_column.c:81
2748 msgid "Unread"
2749 msgstr "Neprečítané"
2750
2751 #: src/folderview.c:424 src/prefs_folder_column.c:82
2752 msgid "Total"
2753 msgstr "Celkom"
2754
2755 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
2756 #: src/folderview.c:472 src/summaryview.c:491
2757 msgid "#"
2758 msgstr "#"
2759
2760 #: src/folderview.c:717
2761 msgid "Setting folder info..."
2762 msgstr "Nastavujem informácie o priečinku..."
2763
2764 #: src/folderview.c:771 src/summaryview.c:3444
2765 msgid "Mark all as read"
2766 msgstr "Označiť všetky ako prečítané"
2767
2768 #: src/folderview.c:772 src/summaryview.c:3445
2769 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
2770 msgstr "Naozaj chcete označiť všetky správy v tomto priečinku ako prečítané ?"
2771
2772 #: src/folderview.c:1058 src/imap.c:3139 src/mainwindow.c:3916 src/setup.c:90
2773 #, c-format
2774 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2775 msgstr "Prehľadávam priečinok %s%c%s ..."
2776
2777 #: src/folderview.c:1062 src/imap.c:3144 src/mainwindow.c:3921 src/setup.c:95
2778 #, c-format
2779 msgid "Scanning folder %s ..."
2780 msgstr "Prehľadávam priečinok %s ..."
2781
2782 #: src/folderview.c:1089
2783 msgid "Rebuild folder tree"
2784 msgstr "Obnoviť strom priečinkov"
2785
2786 #: src/folderview.c:1090
2787 msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
2788 msgstr ""
2789 "Obnovenie stromu priečinkov spôsobí vymazanie lokálnych cache. Chcete "
2790 "pokračovať?"
2791
2792 #: src/folderview.c:1100
2793 msgid "Rebuilding folder tree..."
2794 msgstr "Obnovujem strom priečinku..."
2795
2796 #: src/folderview.c:1102
2797 msgid "Scanning folder tree..."
2798 msgstr "Prehľadávam strom priečinkov..."
2799
2800 #: src/folderview.c:1220
2801 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2802 msgstr "Kontrolujem nové spráby vo všetkých priečinkoch..."
2803
2804 #: src/folderview.c:2081
2805 #, c-format
2806 msgid "Closing Folder %s..."
2807 msgstr "Zatváram priečinok %s..."
2808
2809 #: src/folderview.c:2120
2810 #, c-format
2811 msgid "Opening Folder %s..."
2812 msgstr "Otváram priečinok %s..."
2813
2814 #: src/folderview.c:2133
2815 msgid "Folder could not be opened."
2816 msgstr "Priečinok sa nedá otvoriť."
2817
2818 #: src/folderview.c:2294 src/mainwindow.c:2078
2819 msgid "Empty trash"
2820 msgstr "Vyprázdniť kôš"
2821
2822 #: src/folderview.c:2295
2823 msgid "Delete all messages in trash?"
2824 msgstr "Vymazať všetky správy z koša?"
2825
2826 #: src/folderview.c:2296 src/mainwindow.c:2080
2827 msgid "+_Empty trash"
2828 msgstr "+_Vyprázdniť kôš"
2829
2830 #: src/folderview.c:2340 src/inc.c:1465 src/toolbar.c:2122
2831 msgid "Offline warning"
2832 msgstr "Offline varovanie"
2833
2834 #: src/folderview.c:2341 src/toolbar.c:2123
2835 msgid "You're working offline. Override?"
2836 msgstr "Pracujete offline. Pripojiť sa?"
2837
2838 #: src/folderview.c:2352 src/toolbar.c:2142
2839 msgid "Send queued messages"
2840 msgstr "Odoslať správy vo fronte"
2841
2842 #: src/folderview.c:2353 src/toolbar.c:2143
2843 msgid "Send all queued messages?"
2844 msgstr "Odoslať všetky správy vo fronte?"
2845
2846 #: src/folderview.c:2354 src/messageview.c:579 src/messageview.c:596
2847 #: src/prefs_account.c:1032 src/toolbar.c:2144
2848 msgid "_Send"
2849 msgstr "_Odoslať"
2850
2851 #: src/folderview.c:2362 src/toolbar.c:2162
2852 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
2853 msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
2854
2855 #: src/folderview.c:2365 src/main.c:1478 src/toolbar.c:2165
2856 #, c-format
2857 msgid ""
2858 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
2859 "%s"
2860 msgstr ""
2861 "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby:\n"
2862 "%s"
2863
2864 #: src/folderview.c:2432
2865 #, c-format
2866 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
2867 msgstr "Naozaj chcete presunúť priečinok '%s' do priečinku '%s' ?"
2868
2869 #: src/folderview.c:2435
2870 msgid "Move folder"
2871 msgstr "Presunúťpriečinok"
2872
2873 #: src/folderview.c:2446
2874 #, c-format
2875 msgid "Moving %s to %s..."
2876 msgstr "Presúvam %s do %s..."
2877
2878 #: src/folderview.c:2475
2879 msgid "Source and destination are the same."
2880 msgstr "Zdroj je identický s cieľom."
2881
2882 #: src/folderview.c:2478
2883 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2884 msgstr "Nie je možné presunúť priečinok do jeho podpriečinku."
2885
2886 #: src/folderview.c:2481
2887 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2888 msgstr "Priečinky nie je možné presúvať medzi jednotlivými schránkami."
2889
2890 #: src/folderview.c:2484
2891 msgid "Move failed!"
2892 msgstr "Presun sa nepodaril!"
2893
2894 #: src/folderview.c:2520
2895 #, c-format
2896 msgid "Processing configuration for folder %s"
2897 msgstr "Nastavenie spracúvania pre priečinok %s"
2898
2899 #: src/gedit-print.c:147 src/messageview.c:1502 src/summaryview.c:4113
2900 #: src/toolbar.c:178
2901 msgid "Print"
2902 msgstr "Tlačiť"
2903
2904 #: src/gedit-print.c:245
2905 msgid "Preparing pages..."
2906 msgstr "Pripravujem stránky..."
2907
2908 #: src/gedit-print.c:272
2909 #, c-format
2910 msgid "Rendering page %d of %d..."
2911 msgstr "Vykresľujem stránku %d z %d..."
2912
2913 #: src/gedit-print.c:274
2914 #, c-format
2915 msgid "Printing page %d of %d..."
2916 msgstr "Tlačím stránku %d z %d..."
2917
2918 #: src/gedit-print.c:296
2919 msgid "Print preview"
2920 msgstr "Náhľad tlače"
2921
2922 #: src/gedit-print.c:456
2923 msgid "Page %N of %Q"
2924 msgstr "Stránka %N z %Q"
2925
2926 #: src/grouplistdialog.c:173
2927 msgid "Newsgroup subscription"
2928 msgstr "Prihlásenie sa do diskusnej skupiny"
2929
2930 #: src/grouplistdialog.c:189
2931 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2932 msgstr "Zvoľte diskusné skupiny, do ktorých sa chcete prihlásiť:"
2933
2934 #: src/grouplistdialog.c:195
2935 msgid "Find groups:"
2936 msgstr "Nájsť skupiny:"
2937
2938 #: src/grouplistdialog.c:203
2939 msgid " Search "
2940 msgstr " Vyhľadať "
2941
2942 #: src/grouplistdialog.c:215
2943 msgid "Newsgroup name"
2944 msgstr "Názov diskusnej skupiny"
2945
2946 #: src/grouplistdialog.c:216
2947 msgid "Messages"
2948 msgstr "Správy"
2949
2950 #: src/grouplistdialog.c:217
2951 msgid "Type"
2952 msgstr "Typ"
2953
2954 #: src/grouplistdialog.c:346
2955 msgid "moderated"
2956 msgstr "moderovaná"
2957
2958 #: src/grouplistdialog.c:348
2959 msgid "readonly"
2960 msgstr "len na čítanie"
2961
2962 #: src/grouplistdialog.c:350
2963 msgid "unknown"
2964 msgstr "neznáma"
2965
2966 #: src/grouplistdialog.c:412
2967 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2968 msgstr "Nedá sa získať zoznam diskusných skupín."
2969
2970 #: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1254
2971 msgid "Done."
2972 msgstr "Hotovo."
2973
2974 #: src/grouplistdialog.c:477
2975 #, c-format
2976 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2977 msgstr "Prijatých %d diskusných skupín (prečítaných %s)"
2978
2979 #: src/gtk/about.c:78 src/textview.c:216
2980 msgid "/_Open with Web browser"
2981 msgstr "/Otvoriť vo _webovom prehliadači"
2982
2983 #: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:217
2984 msgid "/Copy this _link"
2985 msgstr "/_Kopírovať toto prepojenie"
2986
2987 #: src/gtk/about.c:119
2988 msgid "About Sylpheed-Claws"
2989 msgstr "O programe Sylpheed-Claws"
2990
2991 #: src/gtk/about.c:161
2992 #, c-format
2993 msgid ""
2994 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2995 "Locale: %s (charset: %s)\n"
2996 "Operating System: %s %s (%s)"
2997 msgstr ""
2998 "GTK+ %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
2999 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
3000 "Operačný systém: %s %s (%s)"
3001
3002 #: src/gtk/about.c:170
3003 #, c-format
3004 msgid ""
3005 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3006 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3007 "Operating System: %s"
3008 msgstr ""
3009 "GTK+ %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
3010 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
3011 "Operačný systém: %s"
3012
3013 #: src/gtk/about.c:179
3014 #, c-format
3015 msgid ""
3016 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3017 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3018 "Operating System: unknown"
3019 msgstr ""
3020 "GTK+ %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
3021 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
3022 "Operačný systém: neznámy"
3023
3024 #: src/gtk/about.c:194
3025 #, c-format
3026 msgid ""
3027 "Compiled-in features:\n"
3028 "%s"
3029 msgstr ""
3030 "Zakompilované vlastnosti:\n"
3031 "%s"
3032
3033 #: src/gtk/about.c:237
3034 msgid ""
3035 "Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3036 "and the Sylpheed-Claws team"
3037 msgstr ""
3038 "Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3039 "a Sylpheed-Claws team"
3040
3041 #: src/gtk/about.c:280
3042 msgid ""
3043 "Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3044 "\n"
3045 "For further information visit the Sylpheed-Claws website:\n"
3046 msgstr ""
3047 "Sylpheed-Claws je ľahký, rýchly a vysoko konfigurovateľný e-mailový klient.\n"
3048 "\n"
3049 "Pre ďalšie informácie navštívte webstránku Sylpheed-Claws:\n"
3050
3051 #: src/gtk/about.c:286
3052 msgid ""
3053 "\n"
3054 "\n"
3055 "Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish "
3056 "to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at:\n"
3057 msgstr ""
3058 "\n"
3059 "\n"
3060 "Sylpheed-Claws je voľne šíriteľný softvér vydaný pod licenciou GPL. Ak si "
3061 "prajete prispieť na projekt Sylpheed-Claws, môžete tak učiniť na adrese:\n"
3062
3063 #: src/gtk/about.c:293
3064 msgid "\n"
3065 msgstr "\n"
3066
3067 #: src/gtk/about.c:304
3068 msgid "_Info"
3069 msgstr "_Info"
3070
3071 #: src/gtk/about.c:332
3072 msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
3073 msgstr "Team Sylpheed-Claws\n"
3074
3075 #: src/gtk/about.c:349
3076 msgid ""
3077 "\n"
3078 "Previous team members\n"
3079 msgstr ""
3080 "\n"
3081 "Bývalí členovia teamu\n"
3082
3083 #: src/gtk/about.c:366
3084 msgid ""
3085 "\n"
3086 "The translation team\n"
3087 msgstr ""
3088 "\n"
3089 "Prekladateľský team\n"
3090
3091 #: src/gtk/about.c:383
3092 msgid ""
3093 "\n"
3094 "Documentation team\n"
3095 msgstr ""
3096 "\n"
3097 "Dokumentačný team\n"
3098
3099 #: src/gtk/about.c:400
3100 msgid ""
3101 "\n"
3102 "Logo\n"
3103 msgstr ""
3104 "\n"
3105 "Logo\n"
3106
3107 #: src/gtk/about.c:417
3108 msgid ""
3109 "\n"
3110 "Icons\n"
3111 msgstr ""
3112 "\n"
3113 "Ikony\n"
3114
3115 #: src/gtk/about.c:434
3116 msgid ""
3117 "\n"
3118 "Contributors\n"
3119 msgstr ""
3120 "\n"
3121 "Prispievatelia\n"
3122
3123 #: src/gtk/about.c:453
3124 msgid "_Authors"
3125 msgstr "_Autori"
3126
3127 #: src/gtk/about.c:473
3128 msgid ""
3129 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3130 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3131 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
3132 "version.\n"
3133 "\n"
3134 msgstr ""
3135 "Tento program je voľne šíriteľný; Môžete ho šíriť (a)lebo ho upravovať tak "
3136 "ako to popisuje GNU General Public License, licencia vydaná organizáciou "
3137 "Free Software Foundation, a to vo verzii 2, alebo, podľa vášho rozhodnutia, "
3138 "v akejkoľvek ďalšej verzii.\n"
3139 "\n"
3140
3141 #: src/gtk/about.c:479
3142 msgid ""
3143 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3144 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3145 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3146 "more details.\n"
3147 "\n"
3148 msgstr ""
3149 "Tento program je šírený vo viere v jeho užitočnosť, ale BEZ AKEJKOĽVEK "
3150 "ZÁRUKY. Viac detailov nájdete v GNU General Public License.\n"
3151 "\n"
3152
3153 #: src/gtk/about.c:485
3154 msgid ""
3155 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3156 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
3157 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
3158 "\n"
3159 msgstr ""
3160 "Kópiu GNU General Public License by ste mali získať spoločne s týmto "
3161 "programom; ak to tak nie je, napíšte na adresu Free Software Foundation, "
3162 "Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
3163 "\n"
3164
3165 #: src/gtk/about.c:499
3166 msgid ""
3167 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
3168 "the OpenSSL Toolkit ("
3169 msgstr ""
3170 "Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý projektom OpenSSL pre použitie v "
3171 "OpenSSL Toolkit ("
3172
3173 #: src/gtk/about.c:503
3174 msgid ").\n"
3175 msgstr ").\n"
3176
3177 #: src/gtk/about.c:515
3178 msgid "_License"
3179 msgstr "_Licencia"
3180
3181 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:303
3182 msgid "Orange"
3183 msgstr "Oranžová"
3184
3185 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:307
3186 msgid "Red"
3187 msgstr "Červená"
3188
3189 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:311
3190 msgid "Pink"
3191 msgstr "Ružová"
3192
3193 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:315
3194 msgid "Sky blue"
3195 msgstr "Bledomodrá"
3196
3197 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:319
3198 msgid "Blue"
3199 msgstr "Modrá"
3200
3201 #: src/gtk/colorlabel.c:53 src/prefs_common.c:323
3202 msgid "Green"
3203 msgstr "Zelená"
3204
3205 #: src/gtk/colorlabel.c:54 src/prefs_common.c:327
3206 msgid "Brown"
3207 msgstr "Hnedá"
3208
3209 #: src/gtk/foldersort.c:156
3210 msgid "Set folder order"
3211 msgstr "Nastaviť poradie priečinkov"
3212
3213 #: src/gtk/foldersort.c:190
3214 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
3215 msgstr ""
3216 "Presuňte priečinky nahor alebo nadol pre zmenu triedenia v zozname "
3217 "priečinkov."
3218
3219 #: src/gtk/foldersort.c:214
3220 msgid "Folders"
3221 msgstr "Priečinky"
3222
3223 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:272
3224 msgid "Configuration"
3225 msgstr "Konfigurácia"
3226
3227 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:273
3228 msgid "Configuration options for the print job"
3229 msgstr "Konfigurácia pre tlač"
3230
3231 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:280
3232 msgid "Source Buffer"
3233 msgstr "Zdrojový zásobník"
3234
3235 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:281
3236 msgid "GtkTextBuffer object to print"
3237 msgstr "Objekt GtkTextBuffer pre tlač"
3238
3239 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:287
3240 msgid "Tabs Width"
3241 msgstr "Šírka záložiek"
3242
3243 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:288
3244 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
3245 msgstr "Šírka záložiek v medzerníkoch"
3246
3247 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:295
3248 msgid "Wrap Mode"
3249 msgstr "Režim zalamovania"
3250
3251 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:296
3252 msgid "Word wrapping mode"
3253 msgstr "Režim zalamovania slov"
3254
3255 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:303
3256 msgid "Highlight"
3257 msgstr "Zvýraznenie"
3258
3259 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:304
3260 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
3261 msgstr "Či tlačiť dokument so zvýraznením syntaxe"
3262
3263 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:312
3264 msgid "Font"
3265 msgstr "Písmo"
3266
3267 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:313
3268 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
3269 msgstr "Názov GnomeFont-u, ktorý sa má použiť pre text dokumentu (zastaralé)"
3270
3271 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:320
3272 msgid "Font Description"
3273 msgstr "Popis písma"
3274
3275 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:321
3276 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
3277 msgstr "Písmo, ktoré sa má použiť pre text dokumentu (napr. \"Monospace 10\")"
3278
3279 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:328 src/gtk/gtksourceprintjob.c:336
3280 msgid "Numbers Font"
3281 msgstr "Písmo pre čísla riadkov"
3282
3283 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:329
3284 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
3285 msgstr "Názov GnomeFont-u, ktorý sa má použiť pre čísla riadkov (zastaralé)"
3286
3287 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:337
3288 msgid "Font description to use for the line numbers"
3289 msgstr "Popis písma pre čísla riadkov"
3290
3291 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:344
3292 msgid "Print Line Numbers"
3293 msgstr "Tlačiť čísla riadkov"
3294
3295 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:345
3296 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
3297 msgstr "Interval tlačenia čísla riadkov (0 znamená žiadne čísla)"
3298
3299 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:352
3300 msgid "Print Header"
3301 msgstr "Vytlačiť hlavičku"
3302
3303 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:353
3304 msgid "Whether to print a header in each page"
3305 msgstr "Či vytlačiť na každej stránke hlavičku"
3306
3307 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:360
3308 msgid "Print Footer"
3309 msgstr "Vytlačiť pätičku"
3310
3311 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:361
3312 msgid "Whether to print a footer in each page"
3313 msgstr "Či vytlačiť na každej stránke pätičku"
3314
3315 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:368
3316 msgid "Header and Footer Font"
3317 msgstr "Písmo pre hlavičku a pätičku"
3318
3319 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:369
3320 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
3321 msgstr "Názov GnomeFont-u, ktorý sa má použiť pre hlavičku a pätičku (zastaralé)"
3322
3323 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:376
3324 msgid "Header and Footer Font Description"
3325 msgstr "Popis písma pre hlavičku a pätičku"
3326
3327 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:377
3328 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
3329 msgstr "Písmo, ktoré sa má použiť pre hlavičku a pätičku (napr. \"Monospace 10\")"
3330
3331 #: src/gtk/gtkaspell.c:606
3332 msgid "No dictionary selected."
3333 msgstr "Nie je zvolený žiadny slovník."
3334
3335 #: src/gtk/gtkaspell.c:829 src/gtk/gtkaspell.c:1815 src/gtk/gtkaspell.c:2095
3336 msgid "Normal Mode"
3337 msgstr "Normálny režim"
3338
3339 #: src/gtk/gtkaspell.c:831 src/gtk/gtkaspell.c:1821 src/gtk/gtkaspell.c:2106
3340 msgid "Bad Spellers Mode"
3341 msgstr "Režim zlého pravopisu"
3342
3343 #: src/gtk/gtkaspell.c:870
3344 msgid "Unknown suggestion mode."
3345 msgstr "Režim návrhov neznámych slov."
3346
3347 #: src/gtk/gtkaspell.c:1154
3348 msgid "No misspelled word found."
3349 msgstr "Neboli nájdené žiadne pravopisné chyby."
3350
3351 #: src/gtk/gtkaspell.c:1502
3352 msgid "Replace unknown word"
3353 msgstr "Nahradiť neznáme slovo"
3354
3355 #: src/gtk/gtkaspell.c:1517
3356 #, c-format
3357 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
3358 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradiť \"%s\" čím: </span>"
3359
3360 #: src/gtk/gtkaspell.c:1562
3361 msgid ""
3362 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
3363 "will learn from mistake.\n"
3364 msgstr ""
3365 "Ak pri stlačení Enter podržíte klávesu Control,\n"
3366 "program sa z chyby poučí.\n"
3367
3368 #: src/gtk/gtkaspell.c:1809 src/gtk/gtkaspell.c:2084
3369 msgid "Fast Mode"
3370 msgstr "Rýchly režim"
3371
3372 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
3373 #, c-format
3374 msgid "\"%s\" unknown in %s"
3375 msgstr "\"%s\" neznáme v %s"
3376
3377 #: src/gtk/gtkaspell.c:1930
3378 msgid "Accept in this session"
3379 msgstr "Prijať v tomto sedení"
3380
3381 #: src/gtk/gtkaspell.c:1940
3382 msgid "Add to personal dictionary"
3383 msgstr "Pridať do osobného slovníka"
3384
3385 #: src/gtk/gtkaspell.c:1950
3386 msgid "Replace with..."
3387 msgstr "Nahradiť čím..."
3388
3389 #: src/gtk/gtkaspell.c:1963
3390 #, c-format
3391 msgid "Check with %s"
3392 msgstr "Overiť pomocou %s"
3393
3394 #: src/gtk/gtkaspell.c:1985
3395 msgid "(no suggestions)"
3396 msgstr "(žiadne návrhy)"
3397
3398 #: src/gtk/gtkaspell.c:1996 src/gtk/gtkaspell.c:2158
3399 msgid "More..."
3400 msgstr "Ďalšie..."
3401
3402 #: src/gtk/gtkaspell.c:2060
3403 #, c-format
3404 msgid "Dictionary: %s"
3405 msgstr "Slovník: %s"
3406
3407 #: src/gtk/gtkaspell.c:2073
3408 #, c-format
3409 msgid "Use alternate (%s)"
3410 msgstr "Použiť alternatívny (%s)"
3411
3412 #: src/gtk/gtkaspell.c:2121 src/prefs_spelling.c:221
3413 msgid "Check while typing"
3414 msgstr "Overovať pri písaní"
3415
3416 #: src/gtk/gtkaspell.c:2137
3417 msgid "Change dictionary"
3418 msgstr "Zmeniť slovník"
3419
3420 #: src/gtk/gtkaspell.c:2270
3421 #, c-format
3422 msgid ""
3423 "The spell checker could not change dictionary.\n"
3424 "%s"
3425 msgstr ""
3426 "Kontrola pravopisu nemohla zmeniť slovník.\n"
3427 "%s"
3428
3429 #: src/gtk/icon_legend.c:67
3430 msgid "New message"
3431 msgstr "Nová správa"
3432
3433 #: src/gtk/icon_legend.c:68
3434 msgid "Unread message"
3435 msgstr "Neprečítaná správa"
3436
3437 #: src/gtk/icon_legend.c:69
3438 msgid "Message has been replied to"
3439 msgstr "Správa bola zodpovedaná"
3440
3441 #: src/gtk/icon_legend.c:70
3442 msgid "Message has been forwarded"
3443 msgstr "Správa bola preposlaná"
3444
3445 #: src/gtk/icon_legend.c:71
3446 msgid "Message is in an ignored thread"
3447 msgstr "Správa je v ignorovanom vlákne"
3448
3449 #: src/gtk/icon_legend.c:72
3450 msgid "Message is spam"
3451 msgstr "Správa je považovaná za spam"
3452
3453 #: src/gtk/icon_legend.c:74
3454 msgid "Message has attachment(s)"
3455 msgstr "Správa má prílohy"
3456
3457 #: src/gtk/icon_legend.c:75
3458 msgid "Digitally signed message"
3459 msgstr "Správa je digitálne podpísaná"
3460
3461 #: src/gtk/icon_legend.c:76
3462 msgid "Encrypted message"
3463 msgstr "Správa je zašifrovaná"
3464
3465 #: src/gtk/icon_legend.c:77
3466 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
3467 msgstr "Správa je digitálne podpísaná a má prílohy"
3468
3469 #: src/gtk/icon_legend.c:78
3470 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
3471 msgstr "Správa je zašifrovaná a má prílohy"
3472
3473 #: src/gtk/icon_legend.c:80
3474 msgid "Marked message"
3475 msgstr "Správa je označená"
3476
3477 #: src/gtk/icon_legend.c:81
3478 msgid "Message is marked for deletion"
3479 msgstr "Správa je označená pre odstránenie"
3480
3481 #: src/gtk/icon_legend.c:82
3482 msgid "Message is marked for moving"
3483 msgstr "Správa je označená pre presun"
3484
3485 #: src/gtk/icon_legend.c:83
3486 msgid "Message is marked for copying"
3487 msgstr "Správa je označená pre kopírovanie"
3488
3489 #: src/gtk/icon_legend.c:85
3490 msgid "Locked message"
3491 msgstr "Správa je uzamknutá"
3492
3493 #: src/gtk/icon_legend.c:87
3494 msgid "Folder (normal, opened)"
3495 msgstr "Priečinok (obyčajný, otvorený)"
3496
3497 #: src/gtk/icon_legend.c:88
3498 msgid "Folder with read messages hidden"
3499 msgstr "Priečinok so skrytými prečítanými správami"
3500
3501 #: src/gtk/icon_legend.c:89
3502 msgid "Folder contains marked messages"
3503 msgstr "Priečinok obsahuje označené správy"
3504
3505 #: src/gtk/icon_legend.c:122
3506 msgid "Icon Legend"
3507 msgstr "Legenda k ikonám"
3508
3509 #: src/gtk/icon_legend.c:140
3510 msgid ""
3511 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
3512 "messages and folders:</span>"
3513 msgstr ""
3514 "<span weight=\"bold\">Nasledujúce ikony sú použité pri zobrazení stavu "
3515 "správy alebo priečinku:</span>"
3516
3517 #: src/gtk/inputdialog.c:189
3518 #, c-format
3519 msgid "Input password for %s on %s:"
3520 msgstr "Zadajte heslo pre %s na %s:"
3521
3522 #: src/gtk/inputdialog.c:191
3523 msgid "Input password"
3524 msgstr "Zadajte heslo"
3525
3526 #: src/gtk/inputdialog.c:278
3527 msgid "Remember this"
3528 msgstr "Zapamätať si"
3529
3530 #: src/gtk/logwindow.c:87
3531 msgid "Protocol log"
3532 msgstr "Záznam protokolu"
3533
3534 #: src/gtk/logwindow.c:373
3535 msgid "Clear _Log"
3536 msgstr "Vyčistiť okno _záznamu"
3537
3538 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:155
3539 msgid ""
3540 "\n"
3541 "\n"
3542 "Version: "
3543 msgstr ""
3544 "\n"
3545 "\n"
3546 "Verzia: "
3547
3548 #: src/gtk/pluginwindow.c:153
3549 msgid "Error: "
3550 msgstr "Chyba: "
3551
3552 #: src/gtk/pluginwindow.c:154
3553 msgid "Plugin is not functional."
3554 msgstr "Plugin nie je funkčný."
3555
3556 #: src/gtk/pluginwindow.c:185
3557 msgid "Select the Plugins to load"
3558 msgstr "Zvoľte plugin, prípadne pluginy ktoré sa majú načítať"
3559
3560 #: src/gtk/pluginwindow.c:200
3561 #, c-format
3562 msgid ""
3563 "The following error occured while loading %s :\n"
3564 "\n"
3565 "%s\n"
3566 msgstr ""
3567 "Pri načítaní %s sa vyskytla chyba:\n"
3568 "\n"
3569 "%s\n"
3570
3571 #: src/gtk/pluginwindow.c:286 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:211
3572 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
3573 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:514
3574 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:548
3575 msgid "Plugins"
3576 msgstr "Pluginy"
3577
3578 #: src/gtk/pluginwindow.c:319 src/prefs_summaries.c:210
3579 msgid "Description"
3580 msgstr "Popis"
3581
3582 #: src/gtk/pluginwindow.c:336
3583 msgid "More plugins are available from the Sylpheed-Claws website."
3584 msgstr "Ďalšie pluginy sa dajú zísať na webstránke Sylpheed-Claws."
3585
3586 #: src/gtk/pluginwindow.c:342 src/prefs_themes.c:866
3587 msgid "Get more..."
3588 msgstr "Získať ďalšie..."
3589
3590 #: src/gtk/pluginwindow.c:356
3591 msgid "Load Plugin..."
3592 msgstr "Načítať plugin..."
3593
3594 #: src/gtk/pluginwindow.c:357
3595 msgid "Unload Plugin"
3596 msgstr "Odobrať plugin"
3597
3598 #: src/gtk/pluginwindow.c:384
3599 msgid "Click here to load one or more plugins"
3600 msgstr "Toto tlačítko načíta jeden alebo viacero pluginov"
3601
3602 #: src/gtk/pluginwindow.c:388
3603 msgid "Unload the selected plugin"
3604 msgstr "Odobrať zvolený plugin"
3605
3606 #: src/gtk/pluginwindow.c:455
3607 msgid "Loaded plugins"
3608 msgstr "Načítané pluginy"
3609
3610 #: src/gtk/prefswindow.c:527
3611 msgid "Page Index"
3612 msgstr "Obsah Stránky"
3613
3614 #: src/gtk/progressdialog.c:140 src/prefs_account.c:762
3615 #: src/prefs_filtering_action.c:378 src/prefs_filtering.c:377
3616 #: src/prefs_filtering.c:1490
3617 msgid "Account"
3618 msgstr "Konto"
3619
3620 #: src/gtk/progressdialog.c:148 src/gtk/sslcertwindow.c:136
3621 #: src/prefs_summary_column.c:80 src/summaryview.c:2364
3622 msgid "Status"
3623 msgstr "Stav"
3624
3625 #: src/gtk/quicksearch.c:258
3626 msgid "all messages"
3627 msgstr "všetky správy"
3628
3629 #: src/gtk/quicksearch.c:259
3630 msgid "messages whose age is greater than #"
3631 msgstr "správy, ktoré sú staršie ako #"
3632
3633 #: src/gtk/quicksearch.c:260
3634 msgid "messages whose age is less than #"
3635 msgstr "správy, ktoré sú novšie ako #"
3636
3637 #: src/gtk/quicksearch.c:261
3638 msgid "messages which contain S in the message body"
3639 msgstr "správy, ktorých telo obsahuje S"
3640
3641 #: src/gtk/quicksearch.c:262
3642 msgid "messages which contain S in the whole message"
3643 msgstr "správy, ktoré obsahujú S kdekoľvek"
3644
3645 #: src/gtk/quicksearch.c:263
3646 msgid "messages carbon-copied to S"
3647 msgstr "správy s kópiou v S"
3648
3649 #: src/gtk/quicksearch.c:264
3650 msgid "message is either to: or cc: to S"
3651 msgstr "správa je buď to: alebo cc: S"
3652
3653 #: src/gtk/quicksearch.c:265
3654 msgid "deleted messages"
3655 msgstr "vymazané správy"
3656
3657 #: src/gtk/quicksearch.c:266
3658 msgid "messages which contain S in the Sender field"
3659 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke Sender"
3660
3661 #: src/gtk/quicksearch.c:267
3662 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
3663 msgstr "pravda, ak je \"S\" vykonané úspešne"
3664
3665 #: src/gtk/quicksearch.c:268
3666 msgid "messages originating from user S"
3667 msgstr "správy pochádzajúce od používateľa S"
3668
3669 #: src/gtk/quicksearch.c:269
3670 msgid "forwarded messages"
3671 msgstr "preposlané správy"
3672
3673 #: src/gtk/quicksearch.c:270
3674 msgid "messages which contain header S"
3675 msgstr "správy, ktoré obsahujú hlavičku S"
3676
3677 #: src/gtk/quicksearch.c:271
3678 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
3679 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke Message-ID"
3680
3681 #: src/gtk/quicksearch.c:272
3682 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
3683 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke inreplyto"
3684
3685 #: src/gtk/quicksearch.c:273
3686 msgid "messages which are marked with color #"
3687 msgstr "správy, ktoré sú označené farbou #"
3688
3689 #: src/gtk/quicksearch.c:274
3690 msgid "locked messages"
3691 msgstr "zamknuté správy"
3692
3693 #: src/gtk/quicksearch.c:275
3694 msgid "messages which are in newsgroup S"
3695 msgstr "správy, ktoré sú v diskusnej skupine S"
3696
3697 #: src/gtk/quicksearch.c:276
3698 msgid "new messages"
3699 msgstr "nové správy"
3700
3701 #: src/gtk/quicksearch.c:277
3702 msgid "old messages"
3703 msgstr "staré správy"
3704
3705 #: src/gtk/quicksearch.c:278
3706 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
3707 msgstr "neúplné správy (nestiahnuté úplne)"
3708
3709 #: src/gtk/quicksearch.c:279
3710 msgid "messages which have been replied to"
3711 msgstr "správy, ktoré boli zodpovedané"
3712
3713 #: src/gtk/quicksearch.c:280
3714 msgid "read messages"
3715 msgstr "prečítané správy"
3716
3717 #: src/gtk/quicksearch.c:281
3718 msgid "messages which contain S in subject"
3719 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v názve"
3720
3721 #: src/gtk/quicksearch.c:282
3722 msgid "messages whose score is equal to #"
3723 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je rovné #"
3724
3725 #: src/gtk/quicksearch.c:283
3726 msgid "messages whose score is greater than #"
3727 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je väčšie ako #"
3728
3729 #: src/gtk/quicksearch.c:284
3730 msgid "messages whose score is lower than #"
3731 msgstr "správy, ktorých ohodnotenie je menšie ako #"
3732
3733 #: src/gtk/quicksearch.c:285
3734 msgid "messages whose size is equal to #"
3735 msgstr "správy, ktorých veľkosť je rovná #"
3736
3737 #: src/gtk/quicksearch.c:286
3738 msgid "messages whose size is greater than #"
3739 msgstr "správy, ktorých veľkosť je väčšia ako #"
3740
3741 #: src/gtk/quicksearch.c:287
3742 msgid "messages whose size is smaller than #"
3743 msgstr "správy, ktorých veľkosť je menšia ako #"
3744
3745 #: src/gtk/quicksearch.c:288
3746 msgid "messages which have been sent to S"
3747 msgstr "správy, odoslané S"
3748
3749 #: src/gtk/quicksearch.c:289
3750 msgid "marked messages"
3751 msgstr "označené správy"
3752
3753 #: src/gtk/quicksearch.c:290
3754 msgid "unread messages"
3755 msgstr "neprečítané správy"
3756
3757 #: src/gtk/quicksearch.c:291
3758 msgid "messages which contain S in References header"
3759 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke References"
3760
3761 #: src/gtk/quicksearch.c:292
3762 #, c-format
3763 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
3764 msgstr "správy vracajúce 0 po odovzdaní príkazu - %F je názov súboru správy"
3765
3766 #: src/gtk/quicksearch.c:293
3767 msgid "messages which contain S in X-Label header"
3768 msgstr "správy, ktoré obsahujú S v hlavičke X-Label"
3769
3770 #: src/gtk/quicksearch.c:295
3771 msgid "logical AND operator"
3772 msgstr "logický operátor AND"
3773
3774 #: src/gtk/quicksearch.c:296
3775 msgid "logical OR operator"
3776 msgstr "logický operátor OR"
3777
3778 #: src/gtk/quicksearch.c:297
3779 msgid "logical NOT operator"
3780 msgstr "logický operátor NOT"
3781
3782 #: src/gtk/quicksearch.c:298
3783 msgid "case sensitive search"
3784 msgstr "záleží na veľkosti písmen"
3785
3786 #: src/gtk/quicksearch.c:300
3787 msgid "all filtering expressions are allowed"
3788 msgstr "všetky filtrovacie výrazy sú povolené"
3789
3790 #: src/gtk/quicksearch.c:308 src/summary_search.c:329
3791 msgid "Extended Search"
3792 msgstr "Rozšírené vyhľadávanie"
3793
3794 #: src/gtk/quicksearch.c:309
3795 msgid ""
3796 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
3797 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
3798 "\n"
3799 "The following symbols can be used:"
3800 msgstr ""
3801 "Rozšírené vyhľadávanie umožňuje používateľovi definovať kritériá, ktoré "
3802 "musia správy spĺňať, aby boli zobrazené v zozname správ.\n"
3803 "\n"
3804 "Môžu byť použité tieto symboly:"
3805
3806 #: src/gtk/quicksearch.c:405 src/prefs_filtering_action.c:1080
3807 #: src/prefs_matcher.c:158 src/prefs_matcher.c:1866
3808 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/prefs_template.c:190 src/quote_fmt.c:47
3809 #: src/summaryview.c:486
3810 msgid "Subject"
3811 msgstr "Predmet"
3812
3813 #: src/gtk/quicksearch.c:409 src/prefs_filtering_action.c:1081
3814 #: src/prefs_matcher.c:159 src/prefs_matcher.c:1867
3815 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:487
3816 msgid "From"
3817 msgstr "Od"
3818
3819 #: src/gtk/quicksearch.c:413 src/prefs_filtering_action.c:1082
3820 #: src/prefs_matcher.c:159 src/prefs_matcher.c:1868
3821 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/prefs_template.c:187 src/quote_fmt.c:48
3822 #: src/summaryview.c:488
3823 msgid "To"
3824 msgstr "Komu"
3825
3826 #: src/gtk/quicksearch.c:424
3827 msgid "Recursive"
3828 msgstr "Rekurzívne"
3829
3830 #: src/gtk/quicksearch.c:434
3831 msgid "Sticky"
3832 msgstr "Trvalé"
3833
3834 #: src/gtk/quicksearch.c:465
3835 msgid " Clear "
3836 msgstr " Vyčistiť "
3837
3838 #: src/gtk/quicksearch.c:486 src/summary_search.c:282
3839 msgid "Edit search criteria"
3840 msgstr "Upraviť vyhľadávacie kritériá"
3841
3842 #: src/gtk/quicksearch.c:492
3843 msgid " Extended Symbols... "
3844 msgstr " Rozšírené symboly... "
3845
3846 #: src/gtk/quicksearch.c:925 src/summaryview.c:1073
3847 #, c-format
3848 msgid "Searching in %s... \n"
3849 msgstr "Hľadám v %s... \n"
3850
3851 #: src/gtk/sslcertwindow.c:129 src/gtk/sslcertwindow.c:282
3852 #: src/gtk/sslcertwindow.c:322 src/gtk/sslcertwindow.c:376
3853 msgid "correct"
3854 msgstr "správny"
3855
3856 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
3857 msgid "Owner"
3858 msgstr "Majiteľ"
3859
3860 #: src/gtk/sslcertwindow.c:135
3861 msgid "Signer"
3862 msgstr "Podpisovateľ"
3863
3864 #: src/gtk/sslcertwindow.c:142 src/gtk/sslcertwindow.c:163
3865 #: src/prefs_themes.c:883
3866 msgid "Name: "
3867 msgstr "Meno: "
3868
3869 #: src/gtk/sslcertwindow.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:170
3870 msgid "Organization: "
3871 msgstr "Organizácia: "
3872
3873 #: src/gtk/sslcertwindow.c:156 src/gtk/sslcertwindow.c:177
3874 msgid "Location: "
3875 msgstr "Umiestnenie: "
3876
3877 #: src/gtk/sslcertwindow.c:184
3878 msgid "Fingerprint: "
3879 msgstr "Odtlačok kľúča: "
3880
3881 #: src/gtk/sslcertwindow.c:190
3882 msgid "Signature status: "
3883 msgstr "Stav podpisu: "
3884
3885 #: src/gtk/sslcertwindow.c:196
3886 msgid "Expires on: "
3887 msgstr "Dátum skončenia platnosti: "
3888
3889 #: src/gtk/sslcertwindow.c:257
3890 #, c-format
3891 msgid "SSL certificate for %s"
3892 msgstr "SSL certifikát pre %s"
3893
3894 #: src/gtk/sslcertwindow.c:273
3895 #, c-format
3896 msgid ""
3897 "Certificate for %s is unknown.\n"
3898 "Do you want to accept it?"
3899 msgstr ""
3900 "Certifikát pre %s je neznámy.\n"
3901 "Chcete ho prijať?"
3902
3903 #: src/gtk/sslcertwindow.c:284 src/gtk/sslcertwindow.c:324
3904 #: src/gtk/sslcertwindow.c:378
3905 #, c-format
3906 msgid "Signature status: %s"
3907 msgstr "Stav podpisu: %s"
3908
3909 #: src/gtk/sslcertwindow.c:291 src/gtk/sslcertwindow.c:331
3910 msgid "_View certificate"
3911 msgstr "_Zobraziť certifikát"
3912
3913 #: src/gtk/sslcertwindow.c:296
3914 msgid "Unknown SSL Certificate"
3915 msgstr "Neznámy SSL certifikát"
3916
3917 #: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:337
3918 #: src/gtk/sslcertwindow.c:390
3919 msgid "_Cancel connection"
3920 msgstr "_Zrušiť spojenie"
3921
3922 #: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:390
3923 msgid "_Accept and save"
3924 msgstr "_Prijať a uložiť"
3925
3926 #: src/gtk/sslcertwindow.c:313
3927 #, c-format
3928 msgid ""
3929 "Certificate for %s is expired.\n"
3930 "Do you want to continue?"
3931 msgstr ""
3932 "Certifikát pre %s už nie je platný.\n"
3933 "Chcete ho prijať?"
3934
3935 #: src/gtk/sslcertwindow.c:336
3936 msgid "Expired SSL Certificate"
3937 msgstr "SSL certifikát s vypršanou dobou platnosti"
3938
3939 #: src/gtk/sslcertwindow.c:337
3940 msgid "_Accept"
3941 msgstr "_Prijať"
3942
3943 #: src/gtk/sslcertwindow.c:355
3944 msgid "New certificate:"
3945 msgstr "Nový certifikát:"
3946
3947 #: src/gtk/sslcertwindow.c:360
3948 msgid "Known certificate:"
3949 msgstr "Známy certifikát:"
3950
3951 #: src/gtk/sslcertwindow.c:367
3952 #, c-format
3953 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3954 msgstr "Certifikát pre %s sa zmenil. Chcete ho prijať?"
3955
3956 #: src/gtk/sslcertwindow.c:385
3957 msgid "_View certificates"
3958 msgstr "_Zobraziť certifikáty"
3959
3960 #: src/gtk/sslcertwindow.c:389
3961 msgid "Changed SSL Certificate"
3962 msgstr "Zmena SSL certifikátu"
3963
3964 #: src/headerview.c:195 src/summaryview.c:2772 src/summaryview.c:2783
3965 msgid "(No From)"
3966 msgstr "(nie je známy odosielateľ)"
3967
3968 #: src/headerview.c:210 src/summaryview.c:2807 src/summaryview.c:2810
3969 msgid "(No Subject)"
3970 msgstr "(bez predmetu)"
3971
3972 #: src/image_viewer.c:283
3973 msgid "Filename:"
3974 msgstr "Názov súboru:"
3975
3976 #: src/image_viewer.c:290
3977 msgid "Filesize:"
3978 msgstr "Veľkosť súboru:"
3979
3980 #: src/image_viewer.c:311
3981 msgid "Load Image"
3982 msgstr "Načítať obrázok"
3983
3984 #: src/image_viewer.c:317
3985 msgid "Content-Type:"
3986 msgstr "Content-Type:"
3987
3988 #: src/imap.c:623
3989 msgid ""
3990 "\n"
3991 "\n"
3992 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
3993 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
3994 msgstr ""
3995 "\n"
3996 "\n"
3997 "CRAM-MD5 prihlásenie funguje len ak bola knižnica libetpan skompilovaná s "
3998 "podporou SASL, a je nainštalovaný CRAM-MD5 SASL plugin."
3999
4000 #: src/imap.c:630
4001 #, c-format
4002 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
4003 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo: neúspešné prihlásenie.%s"
4004
4005 #: src/imap.c:634
4006 #, c-format
4007 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
4008 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo: neúspešné prihlásenie.%s\n"
4009
4010 #: src/imap.c:651
4011 #, c-format
4012 msgid "Connecting to %s failed"
4013 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo"
4014
4015 #: src/imap.c:656 src/imap.c:659
4016 #, c-format
4017 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
4018 msgstr "IMAP4 spojenie k %s sa prerušilo. Znovu pripájam...\n"
4019
4020 #: src/imap.c:697 src/imap.c:2163 src/imap.c:2687 src/imap.c:2771
4021 #: src/imap.c:3105 src/imap.c:3860
4022 msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to access the IMAP server."
4023 msgstr "Pre prístup k IMAP serveru potrebuje Sylpheed-Claws pripojenie k sieti."
4024
4025 #: src/imap.c:771 src/inc.c:770 src/news.c:295 src/send_message.c:299
4026 msgid "Insecure connection"
4027 msgstr "Nezabezpečené spojenie"
4028
4029 #: src/imap.c:772 src/inc.c:771 src/news.c:296 src/send_message.c:300
4030 msgid ""
4031 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
4032 "available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
4033 "\n"
4034 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
4035 "not be secure."
4036 msgstr ""
4037 "Toto spojenie je nastavené tak, aby používalo pre zabezpečenie SSL, ale SSL "
4038 "nie je v tejto kópii Sylpheed-Claws dostupné. \n"
4039 "\n"
4040 "Chcete pokračovať v pripájaní sa na tento server? Komunikácia nebude "
4041 "zabezpečená."
4042
4043 #: src/imap.c:778 src/inc.c:777 src/news.c:302 src/send_message.c:306
4044 msgid "Con_tinue connecting"
4045 msgstr "Po_kračovať v pripájaní"
4046
4047 #: src/imap.c:788
4048 #, c-format
4049 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
4050 msgstr "Pripájam sa k serveru IMAP4: %s..."
4051
4052 #: src/imap.c:820
4053 #, c-format
4054 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
4055 msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru IMAP4: %s:%d"
4056
4057 #: src/imap.c:823
4058 #, c-format
4059 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
4060 msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru IMAP4: %s:%d\n"
4061
4062 #: src/imap.c:852 src/imap.c:2495
4063 msgid "Can't start TLS session.\n"
4064 msgstr "Nedá sa vytvoriť TLS spojenie.\n"
4065
4066 #: src/imap.c:889
4067 #, c-format
4068 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
4069 msgstr "Pripájam sa k serveru IMAP4: %s ...\n"
4070
4071 #: src/imap.c:900 src/imap.c:903
4072 #, c-format
4073 msgid "Couldn't login to IMAP server %s."
4074 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k IMAP serveru %s."
4075
4076 #: src/imap.c:1077
4077 msgid "Adding messages..."
4078 msgstr "Pridávam správy..."
4079
4080 #: src/imap.c:1225 src/mh.c:500
4081 msgid "Copying messages..."
4082 msgstr "Kopírujem správy..."
4083
4084 #: src/imap.c:1352
4085 msgid "can't set deleted flags\n"
4086 msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania\n"
4087
4088 #: src/imap.c:1358 src/imap.c:3612
4089 msgid "can't expunge\n"
4090 msgstr "nedá sa odstrániť\n"
4091
4092 #: src/imap.c:1802
4093 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
4094 msgstr "nedá sa vytvoriť schránka: príkaz LIST zlyhal\n"
4095
4096 #: src/imap.c:1818
4097 msgid "can't create mailbox\n"
4098 msgstr "nedá sa vytvoriť schránka\n"
4099
4100 #: src/imap.c:1899
4101 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
4102 msgstr "Názov nového priečinku nesmie obsahovať oddeľovač názvov priečinkov"
4103
4104 #: src/imap.c:1930
4105 #, c-format
4106 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
4107 msgstr "nedá sa premenovať schránka: %s na %s\n"
4108
4109 #: src/imap.c:1994
4110 msgid "can't delete mailbox\n"
4111 msgstr "schránka sa nedá odstrániť \n"
4112
4113 #: src/imap.c:2275
4114 msgid "LIST failed\n"
4115 msgstr "príkaz LIST zlyhal\n"
4116
4117 #: src/imap.c:2383
4118 #, c-format
4119 msgid "can't select folder: %s\n"
4120 msgstr "priečinok sa nedá vytvoriť: %s\n"
4121
4122 #: src/imap.c:2492
4123 msgid "Server requires TLS to log in.\n"
4124 msgstr "Server na prihlásenie vyžaduje TLS.\n"
4125
4126 #: src/imap.c:2501
4127 msgid "Can't refresh capabilities.\n"
4128 msgstr "Nepodarilo sa znovu načítať možnosti serveru.\n"
4129
4130 #: src/imap.c:2506
4131 #, c-format
4132 msgid ""
4133 "Connection to %s failed: server requires TLS, but Sylpheed-Claws has been "
4134 "compiled without OpenSSL support.\n"
4135 msgstr ""
4136 "Pripojenie k %s sa nepodarilo: server vyžaduje TLS, ale Sylpheed-Claws bol\n"
4137 "skompilovaný bez podpory OpensSSL.\n"
4138
4139 #: src/imap.c:2514
4140 msgid "Server logins are disabled.\n"
4141 msgstr "Tento server neumožňuje prihlásenie.\n"
4142
4143 #: src/imap.c:2692
4144 msgid "Fetching message..."
4145 msgstr "Sťahujem správu..."
4146
4147 #: src/imap.c:2858
4148 #, c-format
4149 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
4150 msgstr "iconv nemôže skonvertovať UTF-7 na %s\n"
4151
4152 #: src/imap.c:2888
4153 #, c-format
4154 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
4155 msgstr "iconv nemôže skonvertovať %s na UTF-7\n"
4156
4157 #: src/imap.c:2932
4158 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
4159 msgstr "iconv nemôže skonvertovať UTF-8 na UTF-7 \n"
4160
4161 #: src/imap.c:3597
4162 #, c-format
4163 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
4164 msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania: %d\n"
4165
4166 #: src/imap.c:4322
4167 msgid ""
4168 "You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Sylpheed-"
4169 "Claws has been built without IMAP support; your IMAP account(s) are "
4170 "disabled.\n"
4171 "\n"
4172 "You probably need to install libetpan and recompile Sylpheed-Claws."
4173 msgstr ""
4174 "Máte zadefinované jedno alebo viac IMAP kônt. Keďže táto verzia Sylpheed-"
4175 "Claws ale nemá aktivovanú podporu IMAP protokolu, tieto kontá sú "
4176 "deaktivované.\n"
4177 "\n"
4178 "Pravdepodobne potrebujete nainštalovať knižnicu 'libetpan', a prekompilovať "
4179 "Sylpheed-Claws."
4180
4181 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:50
4182 msgid "/Create _new folder..."
4183 msgstr "/Vytvoriť _nový priečinok..."
4184
4185 #: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:51
4186 msgid "/_Rename folder..."
4187 msgstr "/_Premenovať priečinok..."
4188
4189 #: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:52
4190 msgid "/M_ove folder..."
4191 msgstr "/_Presunúť priečinok..."
4192
4193 #: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:53
4194 msgid "/_Delete folder..."
4195 msgstr "/_Zmazať priečinok..."
4196
4197 #: src/imap_gtk.c:60 src/news_gtk.c:55
4198 msgid "/Synchronise"
4199 msgstr "/Synchronizovať"
4200
4201 #: src/imap_gtk.c:61 src/news_gtk.c:56
4202 msgid "/Down_load messages"
4203 msgstr "/S_tiahnuť správy"
4204
4205 #: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:58
4206 msgid "/_Check for new messages"
4207 msgstr "/P_rijať nové správy"
4208
4209 #: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:56
4210 msgid "/C_heck for new folders"
4211 msgstr "/S_kontrolovať nové priečinky"
4212
4213 #: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:57
4214 msgid "/R_ebuild folder tree"
4215 msgstr "/O_bnoviť strom priečinkov"
4216
4217 #: src/imap_gtk.c:135
4218 msgid ""
4219 "Input the name of new folder:\n"
4220 "(if you want to create a folder to store subfolders\n"
4221 "and no mails, append '/' at the end of the name)"
4222 msgstr ""
4223 "Zadajte názov nového priečinku:\n"
4224 "(ak chcete vytvoriť priečinok s ďalšími podpriečinkami\n"
4225 "miesto správ, pridajte na koniec názvu '/')"
4226
4227 #: src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:228
4228 #, c-format
4229 msgid "Input new name for '%s':"
4230 msgstr "Zadajte nový názov pre '%s':"
4231
4232 #: src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:230
4233 msgid "Rename folder"
4234 msgstr "Premenovať priečinok"
4235
4236 #: src/imap_gtk.c:204 src/imap_gtk.c:209
4237 #, c-format
4238 msgid "`%c' can't be included in folder name."
4239 msgstr "Názov priečinka nesmie obsahovať '%c'."
4240
4241 #: src/imap_gtk.c:226 src/mh_gtk.c:255
4242 msgid ""
4243 "The folder could not be renamed.\n"
4244 "The new folder name is not allowed."
4245 msgstr ""
4246 "Nepodarilo sa premenovať priečinok.\n"
4247 "Nový názov je neprípustný."
4248
4249 #: src/imap_gtk.c:280 src/mh_gtk.c:176
4250 #, c-format
4251 msgid ""
4252 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
4253 "will not be possible.\n"
4254 "\n"
4255 "Do you really want to delete?"
4256 msgstr ""
4257 "Všetky priečinky a správy v `%s' budú odstránené. Ich obnovenie nebude "
4258 "možné\n"
4259 "\n"
4260 "Naozaj pokračovať?"
4261
4262 #: src/imap_gtk.c:302 src/mh_gtk.c:198 src/news_gtk.c:238
4263 #, c-format
4264 msgid "Can't remove the folder '%s'."
4265 msgstr "Priečinok '%s' sa nedá odstrániť."
4266
4267 #: src/imap_gtk.c:362 src/news_gtk.c:299
4268 #, c-format
4269 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
4270 msgstr "Pri sťahovaní správ v '%s' nastala chyba."
4271
4272 #: src/import.c:120 src/import.c:215
4273 msgid "Import mbox file"
4274 msgstr "Importovať súbor mbox"
4275
4276 #: src/import.c:139
4277 msgid "Locate the mbox file and specify the destination folder."
4278 msgstr "Zvoľte importovaný mbox súbor a cieľový priečinok."
4279
4280 #: src/import.c:156
4281 msgid "Destination folder:"
4282 msgstr "Cieľový priečinok:"
4283
4284 #: src/import.c:210
4285 msgid "Source mbox filename can't be left empty."
4286 msgstr "Musíte zadať názov zdrojového súboru mbox."
4287
4288 #: src/import.c:215
4289 msgid ""
4290 "Destination folder is not set.\n"
4291 "Import mbox file to the inbox folder?"
4292 msgstr ""
4293 "Nebol zadaný cieľový priečinok.\n"
4294 "Chcete naimportovať správy do priečinka pre príchodzie správy?"
4295
4296 #: src/import.c:237
4297 msgid "Can't find the destination folder."
4298 msgstr "Nepodarilo sa nájsť cieľový priečinok."
4299
4300 #: src/import.c:261
4301 msgid "Select importing file"
4302 msgstr "Zvoľte súbor pre import"
4303
4304 #: src/importldif.c:190
4305 msgid "Please specify address book name and file to import."
4306 msgstr "Prosím zvoľte názov adresára a súboru pre import."
4307
4308 #: src/importldif.c:193
4309 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
4310 msgstr "Zvoľte a premenujte názvy LDIF polí pre import."
4311
4312 #: src/importldif.c:196
4313 msgid "File imported."
4314 msgstr "Súbor importovaný."
4315
4316 #: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
4317 msgid "Please select a file."
4318 msgstr "Prozím zvoľte súbor."
4319
4320 #: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
4321 msgid "Address book name must be supplied."
4322 msgstr "Nebol zadaný názov adresára."
4323
4324 #: src/importldif.c:472
4325 msgid "Error reading LDIF fields."
4326 msgstr "Chyba pri čítaní LDIF polí."
4327
4328 #: src/importldif.c:495
4329 msgid "LDIF file imported successfully."
4330 msgstr "Súbor LDIFbol úspešne importovaný."
4331
4332 #: src/importldif.c:574
4333 msgid "Select LDIF File"
4334 msgstr "Zvoľte súbor LDIF"
4335
4336 #: src/importldif.c:662
4337 msgid ""
4338 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
4339 "file data."
4340 msgstr "Zadajte názov adresára, ktorý bude vytvorený z údajov súboru LDIF."
4341
4342 #: src/importldif.c:668
4343 msgid "File Name"
4344 msgstr "Názov súboru"
4345
4346 #: src/importldif.c:679
4347 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
4348 msgstr "Úplné určenie importovaného súboru LDIF."
4349
4350 #: src/importldif.c:688
4351 msgid "Select the LDIF file to import."
4352 msgstr "Zvoľte súbor LDIF pre import."
4353
4354 #: src/importldif.c:725
4355 msgid "R"
4356 msgstr "R"
4357
4358 #: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:484
4359 msgid "S"
4360 msgstr "V"
4361
4362 #: src/importldif.c:727
4363 msgid "LDIF Field Name"
4364 msgstr "Názov LDIF poľa"
4365
4366 #: src/importldif.c:728
4367 msgid "Attribute Name"
4368 msgstr "Názov atribútu"
4369
4370 #: src/importldif.c:783
4371 msgid "LDIF Field"
4372 msgstr "LDIF pole"
4373
4374 #: src/importldif.c:795
4375 msgid "Attribute"
4376 msgstr "Atribút"
4377
4378 #: src/importldif.c:806
4379 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
4380 msgstr "Pole ldif sa dá premenovať na názov uživateľského atribútu."
4381
4382 #: src/importldif.c:811
4383 msgid "???"
4384 msgstr "???"
4385
4386 #: src/importldif.c:829
4387 msgid ""
4388 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
4389 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
4390 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
4391 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
4392 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
4393 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
4394 "field for import."
4395 msgstr ""
4396 "Vyberte pole LDIF, ktoré bude premenované alebo zvolené pre import do "
4397 "zoznamu hore. Vyhradené polia (označené značkou v stĺpci \"R\") sú "
4398 "importované automaticky a nedajú sa premenovať. Kliknutie v stĺpci Vybrať "
4399 "(\"S\") pridá pole medzi importované. Kliknutie kdekoľvek inde v riadku "
4400 "umožní premenovať pole vo vstupnom riadku pod zoznamom. Dvojklik kdekoľvek v "
4401 "riadku pridá pole medzi importované polia."
4402
4403 #: src/importldif.c:841
4404 msgid "Select for Import"
4405 msgstr "Zvoľte pre import"
4406
4407 #: src/importldif.c:847
4408 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
4409 msgstr "Vyberte pole LDIF pre import do adresára."
4410
4411 #: src/importldif.c:850
4412 msgid " Modify "