Some improvements upon translation
[claws.git] / po / sk.po
1 # Slovak translation of Claws Mail.
2 # Copyright © 2009-2017 The Claws Mail team.
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 # Slavko <linux@slavino.sk>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: claws-mail 3.15.1\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2017-12-10 00:07+0000\n"
12 "PO-Revision-Date: 2017-12-10 19:12+0100\n"
13 "Last-Translator: Slavko <linux@slavino.sk>\n"
14 "Language-Team: slovenčina <linux@slavino.sk>\n"
15 "Language: sk\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
21
22 #: src/account.c:395 src/account.c:462
23 msgid ""
24 "Some composing windows are open.\n"
25 "Please close all the composing windows before editing accounts."
26 msgstr ""
27 "Sú otvorené okná s rozpísanými správami.\n"
28 "Prosím zatvorte všetky tieto okná predtým, ako začnete meniť nastavenia "
29 "účtov."
30
31 #: src/account.c:440
32 msgid "Can't create folder."
33 msgstr "Nemožno vytvoriť zložku."
34
35 #: src/account.c:727
36 msgid "Edit accounts"
37 msgstr "Upraviť účty"
38
39 #: src/account.c:744
40 msgid ""
41 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
42 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
43 "indicates the default account."
44 msgstr ""
45 "Tlačidlo „Prijať poštu” prijme poštu z vašich účtov v zadanom poradí, "
46 "zaškrtnutie poľa v stĺpci „G” určuje ktoré účty budú zahrnuté. Predvolený "
47 "účet je označený tučným písmom."
48
49 #: src/account.c:815
50 msgid " _Set as default account "
51 msgstr " _Nastaviť ako predvolený účet "
52
53 #: src/account.c:907
54 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
55 msgstr "Účty so vzdialenými zložkami nemožno kopírovať."
56
57 #: src/account.c:914
58 #, c-format
59 msgid "Copy of %s"
60 msgstr "Kópia %s"
61
62 #: src/account.c:1097
63 #, c-format
64 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
65 msgstr "Naozaj chcete odstrániť účet „%s”?"
66
67 #: src/account.c:1099
68 msgid "(Untitled)"
69 msgstr "(Bez názvu)"
70
71 #: src/account.c:1100
72 msgid "Delete account"
73 msgstr "Zmazať účet"
74
75 #: src/account.c:1590
76 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
77 msgid "G"
78 msgstr " "
79
80 #: src/account.c:1596
81 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
82 msgstr "Tlačidlo „Prijať poštu” prijme poštu z označených účtov"
83
84 #: src/account.c:1603 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
85 #: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7424 src/editaddress.c:1264
86 #: src/editaddress.c:1321 src/editaddress.c:1341
87 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:302
88 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:350 src/editbook.c:170
89 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
90 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
91 #: src/mimeview.c:274 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:465
92 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1803
93 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:409 src/prefs_filtering.c:384
94 #: src/prefs_filtering.c:1870 src/prefs_template.c:79
95 msgid "Name"
96 msgstr "Meno"
97
98 #: src/account.c:1611 src/prefs_account.c:1108 src/prefs_account.c:4241
99 msgid "Protocol"
100 msgstr "Protokol"
101
102 #: src/account.c:1619 src/ssl_manager.c:100
103 msgid "Server"
104 msgstr "Server"
105
106 #: src/action.c:380
107 #, c-format
108 msgid "Could not get message file %d"
109 msgstr "Nemožno získať súbor správy %d"
110
111 #: src/action.c:418
112 msgid "Could not get message part."
113 msgstr "Nemožno získať časť správy."
114
115 #: src/action.c:435
116 #, c-format
117 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
118 msgstr "Nemožno získať časť viacdielnej správy: %s"
119
120 #: src/action.c:607
121 #, c-format
122 msgid ""
123 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
124 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
125 msgstr ""
126 "Zvolená akcia nemôže byť použitá v okne písania správy,\n"
127 "pretože obsahuje %%f, %%F, %%as alebo %%p."
128
129 #: src/action.c:719
130 msgid "There is no filtering action set"
131 msgstr "Nie je nastavená žiadna akcia filtra"
132
133 #: src/action.c:721
134 #, c-format
135 msgid ""
136 "Invalid filtering action(s):\n"
137 "%s"
138 msgstr ""
139 "Neplatné akcie filtra:\n"
140 "%s"
141
142 #: src/action.c:986
143 #, c-format
144 msgid ""
145 "Could not fork to execute the following command:\n"
146 "%s\n"
147 "%s"
148 msgstr ""
149 "Nemožno vytvoriť podproces na vykonanie nasledujúceho príkazu:\n"
150 "%s\n"
151 "%s"
152
153 #: src/action.c:988 src/ldaputil.c:323 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:857
154 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:75
155 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1823
156 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1827
157 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1840
158 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1843 src/privacy.c:62
159 msgid "Unknown error"
160 msgstr "Neznáma chyba"
161
162 #: src/action.c:1206 src/action.c:1371
163 msgid "Completed"
164 msgstr "Dokončené"
165
166 #: src/action.c:1242
167 #, c-format
168 msgid "--- Running: %s\n"
169 msgstr "--- Bežiace: %s\n"
170
171 #: src/action.c:1246
172 #, c-format
173 msgid "--- Ended: %s\n"
174 msgstr "--- Ukončené: %s\n"
175
176 #: src/action.c:1279
177 msgid "Action's input/output"
178 msgstr "Akcie vstupu/výstupu"
179
180 #: src/action.c:1607
181 #, c-format
182 msgid ""
183 "Enter the argument for the following action:\n"
184 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
185 "  %s"
186 msgstr ""
187 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
188 "(„%%h” bude nahradené parametrom)\n"
189 "  %s"
190
191 #: src/action.c:1612
192 msgid "Action's hidden user argument"
193 msgstr "Skrytý používateľský parameter akcie"
194
195 #: src/action.c:1616
196 #, c-format
197 msgid ""
198 "Enter the argument for the following action:\n"
199 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
200 "  %s"
201 msgstr ""
202 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
203 "(„%%u” bude nahradené parametrom)\n"
204 "  %s"
205
206 #: src/action.c:1621
207 msgid "Action's user argument"
208 msgstr "Používateľský parameter"
209
210 #: src/addrclip.c:480
211 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
212 msgstr "Nie je možné kopírovať zložku do seba samej alebo do jej potomka."
213
214 #: src/addrclip.c:503
215 msgid "Cannot copy an address book to itself."
216 msgstr "Nie je možné adresár do seba samého."
217
218 #: src/addrclip.c:594
219 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
220 msgstr "Nie je možné presunúť zložku do so samej seba alebo jej potomka."
221
222 #: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:4945
223 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:308
224 msgid "Group"
225 msgstr "Skupina"
226
227 #: src/addrcustomattr.c:65
228 msgid "date of birth"
229 msgstr "dátum narodenia"
230
231 #: src/addrcustomattr.c:66
232 msgid "address"
233 msgstr "adresa"
234
235 #: src/addrcustomattr.c:67
236 msgid "phone"
237 msgstr "telefón"
238
239 #: src/addrcustomattr.c:68
240 msgid "mobile phone"
241 msgstr "mobilný telefón"
242
243 #: src/addrcustomattr.c:69
244 msgid "organization"
245 msgstr "organizácia"
246
247 #: src/addrcustomattr.c:70
248 msgid "office address"
249 msgstr "pracovná adresa"
250
251 #: src/addrcustomattr.c:71
252 msgid "office phone"
253 msgstr "pracovný telefón"
254
255 #: src/addrcustomattr.c:72
256 msgid "fax"
257 msgstr "fax"
258
259 #: src/addrcustomattr.c:73
260 msgid "website"
261 msgstr "webová stránka"
262
263 #: src/addrcustomattr.c:141
264 msgid "Attribute name"
265 msgstr "Meno atribútu"
266
267 #: src/addrcustomattr.c:156
268 msgid "Delete all attribute names"
269 msgstr "Zmazať všetky mená atribútov"
270
271 #: src/addrcustomattr.c:157
272 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
273 msgstr "Naozaj chcete zmazať všetky mená atribútov?"
274
275 #: src/addrcustomattr.c:181
276 msgid "Delete attribute name"
277 msgstr "Zmazať meno atribútu"
278
279 #: src/addrcustomattr.c:182
280 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
281 msgstr "Naozaj chcete zmazať meno tohoto atribútu?"
282
283 #: src/addrcustomattr.c:191
284 msgid "Reset to default"
285 msgstr "Nastaviť na predvolené"
286
287 #: src/addrcustomattr.c:192
288 msgid ""
289 "Do you really want to replace all attribute names\n"
290 "with the default set?"
291 msgstr ""
292 "Naozaj chcete nahradiť všetky mená atribútov\n"
293 "predvoleným nastavením?"
294
295 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:466
296 #: src/addressbook.c:483 src/edittags.c:279
297 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1307 src/prefs_actions.c:1084
298 #: src/prefs_filtering.c:1697 src/prefs_template.c:1111
299 msgid "_Delete"
300 msgstr "O_dstrániť"
301
302 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:280 src/prefs_actions.c:1085
303 #: src/prefs_filtering.c:1698 src/prefs_template.c:1112
304 msgid "Delete _all"
305 msgstr "Zm_azať všetko"
306
307 #: src/addrcustomattr.c:214
308 msgid "_Reset to default"
309 msgstr "Nastaviť na p_redvolené"
310
311 #: src/addrcustomattr.c:403
312 msgid "Attribute name is not set."
313 msgstr "Nie je nastavené meno atribútu."
314
315 #: src/addrcustomattr.c:462
316 msgctxt "Dialog title"
317 msgid "Edit attribute names"
318 msgstr "Upraviť meno atribútu"
319
320 #: src/addrcustomattr.c:476
321 msgid "New attribute name:"
322 msgstr "Nové meno atribútu:"
323
324 #: src/addrcustomattr.c:513
325 msgid ""
326 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
327 "contacts."
328 msgstr ""
329 "Pridanie alebo odstránenie mien atribútov nebude mať efekt na už nastavené "
330 "atribúty kontaktov."
331
332 #: src/addrduplicates.c:127
333 msgid "Show duplicates in the same book"
334 msgstr "Zobraziť duplikáty v rovnakom adresári"
335
336 #: src/addrduplicates.c:133
337 msgid "Show duplicates in different books"
338 msgstr "Zobraziť duplikáty v rôznych adresároch"
339
340 #: src/addrduplicates.c:144
341 msgid "Find address book email duplicates"
342 msgstr "Vyhľadať duplicitné adresy v adresári"
343
344 #: src/addrduplicates.c:145
345 msgid ""
346 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
347 msgstr "Claws Mail teraz vyhľadá duplicitné emailové adresy v adresári."
348
349 #: src/addrduplicates.c:315
350 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
351 msgstr "V adresári neboli nájdené žiadne duplicitné adresy"
352
353 #: src/addrduplicates.c:346
354 msgid "Duplicate email addresses"
355 msgstr "Duplicitné adresy"
356
357 #: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:227
358 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:410 src/toolbar.c:529
359 msgid "Address"
360 msgstr "Adresa"
361
362 #: src/addrduplicates.c:464
363 msgid "Address book path"
364 msgstr "Cesta k adresáru"
365
366 #: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1439 src/addressbook.c:1492
367 msgid "Delete address(es)"
368 msgstr "Zmazať adresu(y)"
369
370 #: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1493
371 msgid "Really delete the address(es)?"
372 msgstr "Naozaj odstrániť adresu(y)?"
373
374 #: src/addrduplicates.c:842
375 msgid "Delete address"
376 msgstr "Zmazať adresu"
377
378 #: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1440
379 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
380 msgstr "Tieto údaje adresy sú len na čítanie a nemožno ich odstrániť."
381
382 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
383 msgid "Add to address book"
384 msgstr "Pridať do adresára"
385
386 #: src/addressadd.c:207
387 msgid "Contact"
388 msgstr "Kontakt"
389
390 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1056
391 #: src/editaddress.c:1131 src/editgroup.c:290
392 msgid "Remarks"
393 msgstr "Poznámky"
394
395 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
396 msgid "Select Address Book Folder"
397 msgstr "Vyberte zložku adresára"
398
399 #: src/addressadd.c:534 src/addressbook.c:3214 src/addressbook.c:3265
400 msgid "Add address(es)"
401 msgstr "Pridať adresu(y)"
402
403 #: src/addressadd.c:535
404 msgid "Can't add the specified address"
405 msgstr "Nemožno pridať zadanú adresu"
406
407 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4933 src/editaddress.c:1053
408 #: src/editaddress.c:1114 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
409 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:762
410 msgid "Email Address"
411 msgstr "Emailová adresa"
412
413 #: src/addressbook.c:405
414 msgid "_Book"
415 msgstr "_Adresár"
416
417 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:465
418 #: src/addressbook.c:482 src/compose.c:600 src/mainwindow.c:514
419 #: src/messageview.c:209 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
420 msgid "_Edit"
421 msgstr "_Upraviť"
422
423 #: src/addressbook.c:407 src/compose.c:605 src/mainwindow.c:517
424 #: src/messageview.c:212
425 msgid "_Tools"
426 msgstr "_Nástroje"
427
428 #: src/addressbook.c:408 src/compose.c:606 src/mainwindow.c:519
429 #: src/messageview.c:213
430 msgid "_Help"
431 msgstr "_Pomocník"
432
433 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:468
434 msgid "New _Book"
435 msgstr "Nový _Adresár"
436
437 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:469
438 msgid "New _Folder"
439 msgstr "Nová _zložka"
440
441 #: src/addressbook.c:413
442 msgid "New _vCard"
443 msgstr "Nový _vCard"
444
445 #: src/addressbook.c:417
446 msgid "New _JPilot"
447 msgstr "Nový _JPilot"
448
449 #: src/addressbook.c:420
450 msgid "New LDAP _Server"
451 msgstr "Nový LDAP _server"
452
453 #: src/addressbook.c:424
454 msgid "_Edit book"
455 msgstr "_Upraviť adresár"
456
457 #: src/addressbook.c:425
458 msgid "_Delete book"
459 msgstr "Z_mazať adresár"
460
461 #: src/addressbook.c:427 src/compose.c:617
462 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
463 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
464 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
465 msgid "_Save"
466 msgstr "_Uložiť"
467
468 #: src/addressbook.c:428 src/compose.c:621 src/messageview.c:222
469 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
470 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:629
471 msgid "_Close"
472 msgstr "_Zavrieť"
473
474 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:480 src/messageview.c:226
475 msgid "_Select all"
476 msgstr "Vy_brať všetko"
477
478 #: src/addressbook.c:433 src/addressbook.c:472 src/addressbook.c:488
479 msgid "C_ut"
480 msgstr "_Vystrihnúť"
481
482 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
483 #: src/compose.c:629 src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:225
484 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
485 msgid "_Copy"
486 msgstr "_Kopírovať"
487
488 #: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
489 #: src/compose.c:630 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
490 msgid "_Paste"
491 msgstr "V_ložiť"
492
493 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:485
494 msgid "New _Address"
495 msgstr "Nová _adresa"
496
497 #: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
498 msgid "New _Group"
499 msgstr "Nová _skupina"
500
501 #: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:492
502 msgid "_Mail To"
503 msgstr "Poslať _mail"
504
505 #: src/addressbook.c:447
506 msgid "Import _LDIF file..."
507 msgstr "Importovať súbor _LDIF…"
508
509 #: src/addressbook.c:448
510 msgid "Import M_utt file..."
511 msgstr "Importovať súbor _Mutt…"
512
513 #: src/addressbook.c:449
514 msgid "Import _Pine file..."
515 msgstr "Importovať súbor _Pine…"
516
517 #: src/addressbook.c:451
518 msgid "Export _HTML..."
519 msgstr "Exportovať _HTML…"
520
521 #: src/addressbook.c:452
522 msgid "Export LDI_F..."
523 msgstr "Exportovať L_DIF…"
524
525 #: src/addressbook.c:454
526 msgid "Find duplicates..."
527 msgstr "Nájsť duplikáty…"
528
529 #: src/addressbook.c:455
530 msgid "Edit custom attributes..."
531 msgstr "Upraviť vlastné atribúty…"
532
533 #: src/addressbook.c:458 src/compose.c:707 src/mainwindow.c:813
534 #: src/messageview.c:337
535 msgid "_About"
536 msgstr "_O programe"
537
538 #: src/addressbook.c:494
539 msgid "_Browse Entry"
540 msgstr "P_rechádzať  položky"
541
542 #: src/addressbook.c:507 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
543 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:253 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:143
544 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:171 src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
545 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:819
546 #: src/prefs_themes.c:851 src/prefs_themes.c:852
547 msgid "Unknown"
548 msgstr "Neznáme"
549
550 #: src/addressbook.c:514 src/addressbook.c:533 src/importldif.c:121
551 msgid "Success"
552 msgstr "Úspech"
553
554 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:122
555 msgid "Bad arguments"
556 msgstr "Neplatné parametre"
557
558 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:123
559 msgid "File not specified"
560 msgstr "Nie je zadaný súbor"
561
562 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:124
563 msgid "Error opening file"
564 msgstr "Chyba pri otváraní súboru"
565
566 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:125
567 msgid "Error reading file"
568 msgstr "Chyba pri čítaní súboru"
569
570 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:126
571 msgid "End of file encountered"
572 msgstr "Bol nájdený koniec súboru"
573
574 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:127
575 msgid "Error allocating memory"
576 msgstr "Chyba pri alokácii pamäte"
577
578 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:128
579 msgid "Bad file format"
580 msgstr "Neplatný formát súboru"
581
582 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:129
583 msgid "Error writing to file"
584 msgstr "Chyba pri zápise do súboru"
585
586 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:130
587 msgid "Error opening directory"
588 msgstr "Chyba pri otváraní zložky"
589
590 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:131
591 msgid "No path specified"
592 msgstr "Nebola zadaná cesta"
593
594 #: src/addressbook.c:534
595 msgid "Error connecting to LDAP server"
596 msgstr "Chyba pripojenia k serveru LDAP"
597
598 #: src/addressbook.c:535
599 msgid "Error initializing LDAP"
600 msgstr "Chyba pri inicializácii LDAP"
601
602 #: src/addressbook.c:536
603 msgid "Error binding to LDAP server"
604 msgstr "Chyba pri pripájaní LDAP serveru"
605
606 #: src/addressbook.c:537
607 msgid "Error searching LDAP database"
608 msgstr "Chyba pri čítaní LDAP databázy"
609
610 #: src/addressbook.c:538
611 msgid "Timeout performing LDAP operation"
612 msgstr "Pri LDAP operácii vypršal časový limit"
613
614 #: src/addressbook.c:539
615 msgid "Error in LDAP search criteria"
616 msgstr "Chybné vyhľadávacie kritériá LDAP"
617
618 #: src/addressbook.c:540
619 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
620 msgstr "Neboli nájdené žiadne položky LDAP vyhovujúce kritériám"
621
622 #: src/addressbook.c:541
623 msgid "LDAP search terminated on request"
624 msgstr "LDAP vyhľadávanie bolo ukončené na požiadavku používateľa"
625
626 #: src/addressbook.c:542
627 msgid "Error starting STARTTLS connection"
628 msgstr "Chyba vytvorenia spojenia STARTTLS"
629
630 #: src/addressbook.c:543
631 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
632 msgstr "Chýba Distguished Name (dn)"
633
634 #: src/addressbook.c:544
635 msgid "Missing required information"
636 msgstr "Chýbajú požadované údaje"
637
638 #: src/addressbook.c:545
639 msgid "Another contact exists with that key"
640 msgstr "Kontakt s takýmto kľúčom už existuje"
641
642 #: src/addressbook.c:546
643 msgid "Strong(er) authentication required"
644 msgstr "Je vyžadovaná silnejšia autentifikácia"
645
646 #: src/addressbook.c:914
647 msgid "Sources"
648 msgstr "Zdroje"
649
650 #: src/addressbook.c:918 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:492
651 #: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2519
652 msgid "Address book"
653 msgstr "Adresár"
654
655 #: src/addressbook.c:1113 src/editldap.c:798
656 msgid "Search"
657 msgstr "Hľadať"
658
659 #: src/addressbook.c:1484
660 msgid "Delete group"
661 msgstr "Odstrániť skupinu"
662
663 #: src/addressbook.c:1485
664 msgid ""
665 "Really delete the group(s)?\n"
666 "The addresses it contains will not be lost."
667 msgstr ""
668 "Naozaj chcete odstrániť skupinu(y)?\n"
669 "Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
670
671 #: src/addressbook.c:2193
672 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
673 msgstr "Nemožno vkladať. Cieľový adresár je len na čítanie."
674
675 #: src/addressbook.c:2203
676 msgid "Cannot paste into an address group."
677 msgstr "Nemožno vkladať do skupiny adries."
678
679 #: src/addressbook.c:2911
680 #, c-format
681 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
682 msgstr "Chcete zmazať výsledky požiadavku a adresy v „%s”?"
683
684 #: src/addressbook.c:2914 src/addressbook.c:2940 src/addressbook.c:2947
685 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:431 src/prefs_filtering_action.c:177
686 #: src/toolbar.c:497
687 msgid "Delete"
688 msgstr "Odstrániť"
689
690 #: src/addressbook.c:2923
691 #, c-format
692 msgid ""
693 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
694 "contains will be moved into the parent folder."
695 msgstr ""
696 "Chcete odstrániť „%s”? Ak odstránite len zložku, adresy, ktoré obsahuje, "
697 "budú presunuté do rodičovskej zložky."
698
699 #: src/addressbook.c:2926 src/imap_gtk.c:368 src/mh_gtk.c:206
700 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:155
701 msgid "Delete folder"
702 msgstr "Odstrániť zložku"
703
704 #: src/addressbook.c:2927
705 msgid "Delete _folder only"
706 msgstr "Odstrániť _len zložku"
707
708 #: src/addressbook.c:2927
709 msgid "Delete folder and _addresses"
710 msgstr "Odstrániť zložku i _adresy"
711
712 #: src/addressbook.c:2938
713 #, c-format
714 msgid ""
715 "Do you want to delete '%s'?\n"
716 "The addresses it contains will not be lost."
717 msgstr ""
718 "Chcete odstrániť „%s”?\n"
719 "Adresy, ktoré obsahuje, nebudú stratené."
720
721 #: src/addressbook.c:2945
722 #, c-format
723 msgid ""
724 "Do you want to delete '%s'?\n"
725 "The addresses it contains will be lost."
726 msgstr ""
727 "Chcete odstrániť „%s”?\n"
728 "Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
729
730 #: src/addressbook.c:3059
731 #, c-format
732 msgid "Search '%s'"
733 msgstr "Hľadať „%s”"
734
735 #: src/addressbook.c:3197 src/addressbook.c:3246
736 msgid "New Contacts"
737 msgstr "Nové kontakty"
738
739 #: src/addressbook.c:4085
740 msgid "New user, could not save index file."
741 msgstr "Nový používateľ, nemožno uložiť indexový súbor."
742
743 #: src/addressbook.c:4089
744 msgid "New user, could not save address book files."
745 msgstr "Nový používateľ, nemožno uložiť súbory adresára."
746
747 #: src/addressbook.c:4099
748 msgid "Old address book converted successfully."
749 msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspešne."
750
751 #: src/addressbook.c:4104
752 msgid ""
753 "Old address book converted,\n"
754 "could not save new address index file."
755 msgstr ""
756 "Konverzia starého adresára je dokončená,\n"
757 "nemožno uložiť indexový súbor nového adresára."
758
759 #: src/addressbook.c:4117
760 msgid ""
761 "Could not convert address book,\n"
762 "but created empty new address book files."
763 msgstr ""
764 "Nemožno konvertovať starý adresár,\n"
765 "ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
766
767 #: src/addressbook.c:4123
768 msgid ""
769 "Could not convert address book,\n"
770 "could not save new address index file."
771 msgstr ""
772 "Nemožno konvertovať starý adresár,\n"
773 "nemožno an vytvoriť indexový súbor nového adresára."
774
775 #: src/addressbook.c:4128
776 msgid ""
777 "Could not convert address book\n"
778 "and could not create new address book files."
779 msgstr ""
780 "Nemožno konvertovať starý adresár\n"
781 "a nemožno ani vytvoriť súbory nového adresára."
782
783 #: src/addressbook.c:4135 src/addressbook.c:4141
784 msgid "Addressbook conversion error"
785 msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
786
787 #: src/addressbook.c:4256
788 msgid "Addressbook Error"
789 msgstr "Chyba v adresári"
790
791 #: src/addressbook.c:4257
792 msgid "Could not read address index"
793 msgstr "Nemožno načítať zoznam adries"
794
795 #: src/addressbook.c:4588
796 msgid "Busy searching..."
797 msgstr "Prehľadávam…"
798
799 #: src/addressbook.c:4897 src/prefs_send.c:216
800 msgid "Interface"
801 msgstr "Ovládanie"
802
803 #: src/addressbook.c:4909
804 msgid "Address Books"
805 msgstr "Adresáre"
806
807 #: src/addressbook.c:4921
808 msgid "Person"
809 msgstr "Osoba"
810
811 #: src/addressbook.c:4957 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:355
812 #: src/folderview.c:443 src/prefs_account.c:2860 src/prefs_folder_column.c:77
813 msgid "Folder"
814 msgstr "Zložka"
815
816 #: src/addressbook.c:4969
817 msgid "vCard"
818 msgstr "vCard"
819
820 #: src/addressbook.c:4981 src/addressbook.c:4993
821 msgid "JPilot"
822 msgstr "JPilot"
823
824 #: src/addressbook.c:5005
825 msgid "LDAP servers"
826 msgstr "LDAP servery"
827
828 #: src/addressbook.c:5017
829 msgid "LDAP Query"
830 msgstr "LDAP požiadavka"
831
832 #: src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
833 #: src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
834 msgid "Address Book"
835 msgstr "Adresár"
836
837 #: src/addressbook_foldersel.c:387 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
838 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:274
839 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:347
840 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:424
841 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107 src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
842 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
843 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326
844 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
845 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
846 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
847 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:675
848 #: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1621 src/prefs_matcher.c:1628
849 #: src/prefs_matcher.c:1636 src/prefs_matcher.c:1638 src/prefs_matcher.c:2522
850 #: src/prefs_matcher.c:2526
851 msgid "Any"
852 msgstr "Všetky"
853
854 #: src/addrgather.c:173
855 msgid "Please specify name for address book."
856 msgstr "Prosím zvoľte názov adresára."
857
858 #: src/addrgather.c:180
859 msgid "No available address book."
860 msgstr "Nedostupný adresár."
861
862 #: src/addrgather.c:201
863 msgid "Please select the mail headers to search."
864 msgstr "Prosím zvoľte prehľadávané poštové hlavičky."
865
866 #: src/addrgather.c:208
867 msgid "Collecting addresses..."
868 msgstr "Zhromažďujem adresy…"
869
870 #: src/addrgather.c:248
871 msgid "address added by claws-mail"
872 msgstr "adresa pridaný z claws-mail"
873
874 #: src/addrgather.c:276
875 msgid "Addresses collected successfully."
876 msgstr "Adresy zozbierané úspešne."
877
878 #: src/addrgather.c:351
879 msgid "Current folder:"
880 msgstr "Aktuálna zložka:"
881
882 #: src/addrgather.c:362
883 msgid "Address book name:"
884 msgstr "Meno adresára:"
885
886 #: src/addrgather.c:389
887 msgid "Address book folder size:"
888 msgstr "Veľkosť zložky adresára:"
889
890 #: src/addrgather.c:393 src/addrgather.c:403
891 msgid ""
892 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
893 msgstr "Maximálny počet položiek na adresár v novovytvorenom adresári"
894
895 #: src/addrgather.c:407
896 msgid "Process these mail header fields"
897 msgstr "Spracovať tieto poštové hlavičky"
898
899 #: src/addrgather.c:426
900 msgid "Include subfolders"
901 msgstr "Zahrnúť podzložky"
902
903 #: src/addrgather.c:450 src/prefs_filtering_action.c:1429
904 msgid "Header Name"
905 msgstr "Názov hlavičky"
906
907 #: src/addrgather.c:451
908 msgid "Address Count"
909 msgstr "Počet adries"
910
911 #: src/addrgather.c:561
912 msgid "Header Fields"
913 msgstr "Polia hlavičky"
914
915 #: src/addrgather.c:562 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
916 #: src/importldif.c:1022
917 msgid "Finish"
918 msgstr "Dokončiť"
919
920 #: src/addrgather.c:620
921 msgid "Collect email addresses from selected messages"
922 msgstr "Zozbierať emailové adresy zvolených správ"
923
924 #: src/addrgather.c:624
925 msgid "Collect email addresses from folder"
926 msgstr "Zozbierať emailové adresy zo zložky"
927
928 #: src/addrindex.c:124
929 msgid "Common addresses"
930 msgstr "Spoločné adresy"
931
932 #: src/addrindex.c:125
933 msgid "Personal addresses"
934 msgstr "Súkromné adresy"
935
936 #: src/addrindex.c:131
937 msgid "Common address"
938 msgstr "Spoločná adresa"
939
940 #: src/addrindex.c:132
941 msgid "Personal address"
942 msgstr "Súkromná adresa"
943
944 #: src/addrindex.c:1829
945 msgid "Address(es) update"
946 msgstr "Aktualizácia adries"
947
948 #: src/addrindex.c:1830
949 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
950 msgstr "Aktualizácia zlyhala. Zmeny neboli zapísané do adresára."
951
952 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9761
953 msgid "Notice"
954 msgstr "Upozornenie"
955
956 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5848 src/compose.c:6376
957 #: src/compose.c:12218 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
958 #: src/messageview.c:855 src/messageview.c:882 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:806
959 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:4937
960 msgid "Warning"
961 msgstr "Upozornenie"
962
963 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5785 src/inc.c:663
964 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:155 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:310
965 msgid "Error"
966 msgstr "Chyba"
967
968 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
969 msgid "_View log"
970 msgstr "_Zobraziť záznam"
971
972 #: src/alertpanel.c:347
973 msgid "Show this message next time"
974 msgstr "Zobraziť túto správu aj nabudúce"
975
976 #: src/browseldap.c:218
977 msgid "Browse Directory Entry"
978 msgstr "Prechádzať zložku"
979
980 #: src/browseldap.c:237
981 msgid "Server Name:"
982 msgstr "Meno servera:"
983
984 #: src/browseldap.c:247
985 msgid "Distinguished Name (dn):"
986 msgstr "Rozlišovacie meno (dn):"
987
988 #: src/browseldap.c:270
989 msgid "LDAP Name"
990 msgstr "LDAP meno"
991
992 #: src/browseldap.c:272
993 msgid "Attribute Value"
994 msgstr "Hodnota atribútu"
995
996 #: src/common/plugin.c:69
997 msgid "Nothing"
998 msgstr "Nič"
999
1000 #: src/common/plugin.c:70
1001 msgid "a viewer"
1002 msgstr "zobrazovač"
1003
1004 #: src/common/plugin.c:71
1005 msgid "a MIME parser"
1006 msgstr "analyzátor MIME"
1007
1008 #: src/common/plugin.c:72
1009 msgid "folders"
1010 msgstr "zložiek"
1011
1012 #: src/common/plugin.c:73
1013 msgid "filtering"
1014 msgstr "filtrovania"
1015
1016 #: src/common/plugin.c:74
1017 msgid "a privacy interface"
1018 msgstr "rozhrania zabezpečenia súkromia"
1019
1020 #: src/common/plugin.c:75
1021 msgid "a notifier"
1022 msgstr "oznamovača"
1023
1024 #: src/common/plugin.c:76
1025 msgid "an utility"
1026 msgstr "nástroje"
1027
1028 #: src/common/plugin.c:77
1029 msgid "things"
1030 msgstr "inú"
1031
1032 #: src/common/plugin.c:334
1033 #, c-format
1034 msgid ""
1035 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1036 msgstr ""
1037 "Tento zásuvný modul poskytuje funkciu %s (%s), ktorá už je poskytovaná "
1038 "modulom %s."
1039
1040 #: src/common/plugin.c:437
1041 msgid "Plugin already loaded"
1042 msgstr "Zásuvný modul už je načítaný"
1043
1044 #: src/common/plugin.c:448
1045 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1046 msgstr "Zlyhalo pridelenie pamäte pre zásuvný modul"
1047
1048 #: src/common/plugin.c:482
1049 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1050 msgstr ""
1051 "Tento modul nie je licencovaný pod licenciou kompatibilnou s GPL v3 alebo "
1052 "vyššou."
1053
1054 #: src/common/plugin.c:491
1055 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1056 msgstr "Tento modul je pre Claws Mail GTK1."
1057
1058 #: src/common/plugin.c:769
1059 #, c-format
1060 msgid ""
1061 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1062 "built with."
1063 msgstr ""
1064 "Vaša verzia Claws Mail je novšia ako verzia, pre ktorú bol zásuvný modul "
1065 "„%s” zostavený."
1066
1067 #: src/common/plugin.c:772
1068 msgid ""
1069 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1070 "with."
1071 msgstr ""
1072 "Vaša verzia Claws Mail je novšia ako verzia, pre ktorú bol tento zásuvný "
1073 "modul zostavený."
1074
1075 #: src/common/plugin.c:781
1076 #, c-format
1077 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1078 msgstr "Vaša verzia Claws Mail je pre zásuvný modul „%s” príliš stará."
1079
1080 #: src/common/plugin.c:783
1081 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1082 msgstr "Vaša verzia Claws Mail je pre tento zásuvný modul príliš stará."
1083
1084 #: src/common/session.c:183 src/imap.c:1207
1085 msgid "SSL/TLS handshake failed\n"
1086 msgstr "Zlyhalo vytvorenie spojenia SSL/TLS\n"
1087
1088 #: src/common/smtp.c:179
1089 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1090 msgstr "Nie je dostupná žiadna metóda SMTP AUTH\n"
1091
1092 #: src/common/smtp.c:182
1093 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1094 msgstr "Zvolená metóda SMTP AUTH nie je dostupná\n"
1095
1096 #: src/common/smtp.c:501 src/common/smtp.c:555
1097 msgid "bad SMTP response\n"
1098 msgstr "neplatná odozva SMTP\n"
1099
1100 #: src/common/smtp.c:526 src/common/smtp.c:544 src/common/smtp.c:658
1101 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1102 msgstr "nastala chyba relácie SMTP\n"
1103
1104 #: src/common/smtp.c:535 src/pop.c:905
1105 msgid "error occurred on authentication\n"
1106 msgstr "nastala chyba autentifikácie\n"
1107
1108 #: src/common/smtp.c:585
1109 #, c-format
1110 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1111 msgstr "Správa je príliš veľká (Maximálna veľkosť je %s)\n"
1112
1113 #: src/common/smtp.c:617 src/pop.c:898
1114 msgid "couldn't start STARTTLS session\n"
1115 msgstr "nemožno vytvoriť reláciu STARTTLS\n"
1116
1117 #: src/common/socket.c:571
1118 msgid "Socket IO timeout.\n"
1119 msgstr "Časový limit soketu IO.\n"
1120
1121 #: src/common/socket.c:600
1122 msgid "Connection timed out.\n"
1123 msgstr "Uplynul časový limit spojenia.\n"
1124
1125 #: src/common/socket.c:734
1126 #, c-format
1127 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1128 msgstr "%s:%d: spojenie zlyhalo (%s).\n"
1129
1130 #: src/common/socket.c:974
1131 #, c-format
1132 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1133 msgstr "%s:%d: neznámy hostiteľ.\n"
1134
1135 #: src/common/socket.c:1066
1136 #, c-format
1137 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1138 msgstr "%s:%s: hľadanie hostiteľa zlyhalo (%s).\n"
1139
1140 #: src/common/socket.c:1370
1141 #, c-format
1142 msgid "write on fd%d: %s\n"
1143 msgstr "zápis na fd%d: %s\n"
1144
1145 #: src/common/ssl_certificate.c:326
1146 #, c-format
1147 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1148 msgstr "Nemožno získať stav súboru certifikátu P12 (%s)\n"
1149
1150 #: src/common/ssl_certificate.c:334
1151 #, c-format
1152 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1153 msgstr "Nemožno čítať súbor certifikátu P12 %s\n"
1154
1155 #: src/common/ssl_certificate.c:343
1156 #, c-format
1157 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1158 msgstr "Nemožno importovať súbor certifikátu P12 %s\n"
1159
1160 #: src/common/ssl_certificate.c:628
1161 msgid "Internal error"
1162 msgstr "Interná chyba"
1163
1164 #: src/common/ssl_certificate.c:633
1165 msgid "Uncheckable"
1166 msgstr "Neoveriteľný"
1167
1168 #: src/common/ssl_certificate.c:637
1169 msgid "Self-signed certificate"
1170 msgstr "Certifikát podpísaný sebou"
1171
1172 #: src/common/ssl_certificate.c:640
1173 msgid "Revoked certificate"
1174 msgstr "Odvolaný certifikát"
1175
1176 #: src/common/ssl_certificate.c:642
1177 msgid "No certificate issuer found"
1178 msgstr "Nebol nájdený vydavateľ certifikátu"
1179
1180 #: src/common/ssl_certificate.c:644
1181 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1182 msgstr "Vydavateľ certifikátu nie je certifikačnou autoritou"
1183
1184 #: src/common/ssl_certificate.c:869
1185 #, c-format
1186 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1187 msgstr "Nemožno otvoriť súbor certifikátu %s: %s\n"
1188
1189 #: src/common/ssl_certificate.c:873
1190 #, c-format
1191 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1192 msgstr "Súbor certifikátu %s chýba (%s)\n"
1193
1194 #: src/common/ssl_certificate.c:892
1195 #, c-format
1196 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1197 msgstr "Nemožno otvoriť súbor kľúča %s (%s)\n"
1198
1199 #: src/common/ssl_certificate.c:896
1200 #, c-format
1201 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1202 msgstr "Chýba súbor kľúča %s (%s)\n"
1203
1204 #: src/common/ssl_certificate.c:1044
1205 #, c-format
1206 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1207 msgstr "Zlyhalo čítanie súboru certifikátu P12 %s\n"
1208
1209 #: src/common/ssl_certificate.c:1047
1210 #, c-format
1211 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1212 msgstr "Nemožno otvoriť súbor certifikátu P12 %s (%s)\n"
1213
1214 #: src/common/ssl_certificate.c:1051
1215 #, c-format
1216 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1217 msgstr "Chýba súbor certifikátu P12 %s (%s)\n"
1218
1219 #: src/common/ssl_certificate.c:1076 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1220 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1221 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1222 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1223 msgid "<not in certificate>"
1224 msgstr "<chýba v certifikáte>"
1225
1226 #: src/common/string_match.c:81
1227 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1228 msgstr "(Predmet vymazaný regulárnym výrazom)"
1229
1230 #: src/common/utils.c:256
1231 #, c-format
1232 msgid "%dB"
1233 msgstr "%dB"
1234
1235 #: src/common/utils.c:257
1236 #, c-format
1237 msgid "%d.%02dKB"
1238 msgstr "%d.%02dKB"
1239
1240 #: src/common/utils.c:258
1241 #, c-format
1242 msgid "%d.%02dMB"
1243 msgstr "%d.%02dMB"
1244
1245 #: src/common/utils.c:259
1246 #, c-format
1247 msgid "%.2fGB"
1248 msgstr "%.2fGB"
1249
1250 #: src/common/utils.c:4781
1251 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1252 msgid "Sunday"
1253 msgstr "Nedeľa"
1254
1255 #: src/common/utils.c:4782
1256 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1257 msgid "Monday"
1258 msgstr "Pondelok"
1259
1260 #: src/common/utils.c:4783
1261 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1262 msgid "Tuesday"
1263 msgstr "Utorok"
1264
1265 #: src/common/utils.c:4784
1266 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1267 msgid "Wednesday"
1268 msgstr "Streda"
1269
1270 #: src/common/utils.c:4785
1271 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1272 msgid "Thursday"
1273 msgstr "Štvrtok"
1274
1275 #: src/common/utils.c:4786
1276 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1277 msgid "Friday"
1278 msgstr "Piatok"
1279
1280 #: src/common/utils.c:4787
1281 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1282 msgid "Saturday"
1283 msgstr "Sobota"
1284
1285 #: src/common/utils.c:4789
1286 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1287 msgid "January"
1288 msgstr "Január"
1289
1290 #: src/common/utils.c:4790
1291 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1292 msgid "February"
1293 msgstr "Február"
1294
1295 #: src/common/utils.c:4791
1296 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1297 msgid "March"
1298 msgstr "Marec"
1299
1300 #: src/common/utils.c:4792
1301 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1302 msgid "April"
1303 msgstr "Apríl"
1304
1305 #: src/common/utils.c:4793
1306 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1307 msgid "May"
1308 msgstr "Máj"
1309
1310 #: src/common/utils.c:4794
1311 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1312 msgid "June"
1313 msgstr "Jún"
1314
1315 #: src/common/utils.c:4795
1316 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1317 msgid "July"
1318 msgstr "Júl"
1319
1320 #: src/common/utils.c:4796
1321 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1322 msgid "August"
1323 msgstr "August"
1324
1325 #: src/common/utils.c:4797
1326 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1327 msgid "September"
1328 msgstr "September"
1329
1330 #: src/common/utils.c:4798
1331 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1332 msgid "October"
1333 msgstr "Október"
1334
1335 #: src/common/utils.c:4799
1336 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1337 msgid "November"
1338 msgstr "November"
1339
1340 #: src/common/utils.c:4800
1341 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1342 msgid "December"
1343 msgstr "December"
1344
1345 #: src/common/utils.c:4802
1346 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1347 msgid "Sun"
1348 msgstr "Ne"
1349
1350 #: src/common/utils.c:4803
1351 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1352 msgid "Mon"
1353 msgstr "Po"
1354
1355 #: src/common/utils.c:4804
1356 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1357 msgid "Tue"
1358 msgstr "Ut"
1359
1360 #: src/common/utils.c:4805
1361 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1362 msgid "Wed"
1363 msgstr "St"
1364
1365 #: src/common/utils.c:4806
1366 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1367 msgid "Thu"
1368 msgstr "Št"
1369
1370 #: src/common/utils.c:4807
1371 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1372 msgid "Fri"
1373 msgstr "Pi"
1374
1375 #: src/common/utils.c:4808
1376 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1377 msgid "Sat"
1378 msgstr "So"
1379
1380 #: src/common/utils.c:4810
1381 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1382 msgid "Jan"
1383 msgstr "Jan"
1384
1385 #: src/common/utils.c:4811
1386 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1387 msgid "Feb"
1388 msgstr "Feb"
1389
1390 #: src/common/utils.c:4812
1391 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1392 msgid "Mar"
1393 msgstr "Mar"
1394
1395 #: src/common/utils.c:4813
1396 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1397 msgid "Apr"
1398 msgstr "Apr"
1399
1400 #: src/common/utils.c:4814
1401 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1402 msgid "May"
1403 msgstr "Máj"
1404
1405 #: src/common/utils.c:4815
1406 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1407 msgid "Jun"
1408 msgstr "Jún"
1409
1410 #: src/common/utils.c:4816
1411 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1412 msgid "Jul"
1413 msgstr "Júl"
1414
1415 #: src/common/utils.c:4817
1416 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1417 msgid "Aug"
1418 msgstr "Aug"
1419
1420 #: src/common/utils.c:4818
1421 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1422 msgid "Sep"
1423 msgstr "Sep"
1424
1425 #: src/common/utils.c:4819
1426 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1427 msgid "Oct"
1428 msgstr "Okt"
1429
1430 #: src/common/utils.c:4820
1431 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1432 msgid "Nov"
1433 msgstr "Nov"
1434
1435 #: src/common/utils.c:4821
1436 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1437 msgid "Dec"
1438 msgstr "Dec"
1439
1440 #: src/common/utils.c:4832
1441 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1442 msgid "AM"
1443 msgstr "DOP"
1444
1445 #: src/common/utils.c:4833
1446 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1447 msgid "PM"
1448 msgstr "ODP"
1449
1450 #: src/common/utils.c:4834
1451 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1452 msgid "am"
1453 msgstr "dop."
1454
1455 #: src/common/utils.c:4835
1456 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1457 msgid "pm"
1458 msgstr "odp."
1459
1460 #: src/compose.c:589
1461 msgid "_Add..."
1462 msgstr "_Pridať…"
1463
1464 #: src/compose.c:590 src/mh_gtk.c:375 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
1465 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:316
1466 msgid "_Remove"
1467 msgstr "_Odstrániť"
1468
1469 #: src/compose.c:592 src/folderview.c:254
1470 msgid "_Properties..."
1471 msgstr "_Vlastnosti…"
1472
1473 #: src/compose.c:599 src/mainwindow.c:516 src/messageview.c:211
1474 msgid "_Message"
1475 msgstr "Sp_ráva"
1476
1477 #: src/compose.c:602
1478 msgid "_Spelling"
1479 msgstr "P_ravopis"
1480
1481 #: src/compose.c:604 src/compose.c:671
1482 msgid "_Options"
1483 msgstr "_Možnosti"
1484
1485 #: src/compose.c:608
1486 msgid "S_end"
1487 msgstr "Odos_lať"
1488
1489 #: src/compose.c:609
1490 msgid "Send _later"
1491 msgstr "Odoslať _neskôr"
1492
1493 #: src/compose.c:612
1494 msgid "_Attach file"
1495 msgstr "Pripojiť sú_bor"
1496
1497 #: src/compose.c:613
1498 msgid "_Insert file"
1499 msgstr "Vlož_iť súbor"
1500
1501 #: src/compose.c:614
1502 msgid "Insert si_gnature"
1503 msgstr "Vložiť _podpis"
1504
1505 #: src/compose.c:615
1506 msgid "_Replace signature"
1507 msgstr "Nah_radiť podpis"
1508
1509 #: src/compose.c:619
1510 msgid "_Print"
1511 msgstr "_Tlačiť"
1512
1513 #: src/compose.c:624 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
1514 msgid "_Undo"
1515 msgstr "_Späť"
1516
1517 #: src/compose.c:625 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
1518 msgid "_Redo"
1519 msgstr "_Znova"
1520
1521 #: src/compose.c:628 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
1522 msgid "Cu_t"
1523 msgstr "_Vystrihnúť"
1524
1525 #: src/compose.c:632
1526 msgid "_Special paste"
1527 msgstr "Prilepiť _špeciálne"
1528
1529 #: src/compose.c:633
1530 msgid "As _quotation"
1531 msgstr "Ako _citácia"
1532
1533 #: src/compose.c:634
1534 msgid "_Wrapped"
1535 msgstr "_Zalomené"
1536
1537 #: src/compose.c:635
1538 msgid "_Unwrapped"
1539 msgstr "_Nezalomené"
1540
1541 #: src/compose.c:637 src/mainwindow.c:549
1542 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
1543 msgid "Select _all"
1544 msgstr "Vy_brať všetko"
1545
1546 #: src/compose.c:639
1547 msgid "A_dvanced"
1548 msgstr "_Rozšírené"
1549
1550 #: src/compose.c:640
1551 msgid "Move a character backward"
1552 msgstr "Presunúť o znak dozadu"
1553
1554 #: src/compose.c:641
1555 msgid "Move a character forward"
1556 msgstr "Presunúť o znak dopredu"
1557
1558 #: src/compose.c:642
1559 msgid "Move a word backward"
1560 msgstr "Presunúť o slovo dozadu"
1561
1562 #: src/compose.c:643
1563 msgid "Move a word forward"
1564 msgstr "Presunúť o slovo dopredu"
1565
1566 #: src/compose.c:644
1567 msgid "Move to beginning of line"
1568 msgstr "Presunúť na začiatok riadku"
1569
1570 #: src/compose.c:645
1571 msgid "Move to end of line"
1572 msgstr "Presunúť na koniec riadku"
1573
1574 #: src/compose.c:646
1575 msgid "Move to previous line"
1576 msgstr "Presunúť na predchádzajúci riadok"
1577
1578 #: src/compose.c:647
1579 msgid "Move to next line"
1580 msgstr "Presunúť na ďalší riadok"
1581
1582 #: src/compose.c:648
1583 msgid "Delete a character backward"
1584 msgstr "Zmazať znak naľavo od kurzora"
1585
1586 #: src/compose.c:649
1587 msgid "Delete a character forward"
1588 msgstr "Zmazať znak napravo od kurzora"
1589
1590 #: src/compose.c:650
1591 msgid "Delete a word backward"
1592 msgstr "Zmazať slovo naľavo od kurzora"
1593
1594 #: src/compose.c:651
1595 msgid "Delete a word forward"
1596 msgstr "Zmazať slovo napravo od kurzora"
1597
1598 #: src/compose.c:652
1599 msgid "Delete line"
1600 msgstr "Zmazať riadok"
1601
1602 #: src/compose.c:653
1603 msgid "Delete to end of line"
1604 msgstr "Zmazať do konca riadku"
1605
1606 #: src/compose.c:656 src/messageview.c:228
1607 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
1608 msgid "_Find"
1609 msgstr "_Hľadať"
1610
1611 #: src/compose.c:659
1612 msgid "_Wrap current paragraph"
1613 msgstr "_Zalomiť aktuálny odsek"
1614
1615 #: src/compose.c:660
1616 msgid "Wrap all long _lines"
1617 msgstr "Zalomiť všetky d_lhé riadky"
1618
1619 #: src/compose.c:662
1620 msgid "Edit with e_xternal editor"
1621 msgstr "Upraviť pomocou e_xterného editora"
1622
1623 #: src/compose.c:665
1624 msgid "_Check all or check selection"
1625 msgstr "_Skontrolovať všetko alebo výber"
1626
1627 #: src/compose.c:666
1628 msgid "_Highlight all misspelled words"
1629 msgstr "_Zvýrazniť všetky nesprávne slová"
1630
1631 #: src/compose.c:667
1632 msgid "Check _backwards misspelled word"
1633 msgstr "S_pätne skontrolovať nesprávne slovo"
1634
1635 #: src/compose.c:668
1636 msgid "_Forward to next misspelled word"
1637 msgstr "_Dopredu na ďalšie nesprávne slovo"
1638
1639 #: src/compose.c:675
1640 msgid "Reply _mode"
1641 msgstr "Reži_m odpovede"
1642
1643 #: src/compose.c:677
1644 msgid "Privacy _System"
1645 msgstr "_Súkromie"
1646
1647 #: src/compose.c:681
1648 msgid "_Priority"
1649 msgstr "Pri_orita"
1650
1651 #: src/compose.c:683 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:264
1652 msgid "Character _encoding"
1653 msgstr "_Kódovanie znakov"
1654
1655 #: src/compose.c:688 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:269
1656 msgid "Western European"
1657 msgstr "Západná Európa (ISO-8859-1)"
1658
1659 #: src/compose.c:689 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:270
1660 msgid "Baltic"
1661 msgstr "Pobaltské"
1662
1663 #: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:271
1664 msgid "Hebrew"
1665 msgstr "Hebrejské"
1666
1667 #: src/compose.c:691 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:272
1668 msgid "Arabic"
1669 msgstr "Arabské"
1670
1671 #: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:273
1672 msgid "Cyrillic"
1673 msgstr "Cyrilika"
1674
1675 #: src/compose.c:693 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:274
1676 msgid "Japanese"
1677 msgstr "Japonské"
1678
1679 #: src/compose.c:694 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:275
1680 msgid "Chinese"
1681 msgstr "Čínske"
1682
1683 #: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:276
1684 msgid "Korean"
1685 msgstr "Kórejské"
1686
1687 #: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:277
1688 msgid "Thai"
1689 msgstr "Thajské"
1690
1691 #: src/compose.c:699 src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:313
1692 msgid "_Address book"
1693 msgstr "_Adresár"
1694
1695 #: src/compose.c:701
1696 msgid "_Template"
1697 msgstr "Šabló_na"
1698
1699 #: src/compose.c:703 src/mainwindow.c:762 src/messageview.c:333
1700 msgid "Actio_ns"
1701 msgstr "A_kcie"
1702
1703 #: src/compose.c:712
1704 msgid "Aut_o wrapping"
1705 msgstr "Aut_omatické zalamovanie"
1706
1707 #: src/compose.c:713
1708 msgid "Auto _indent"
1709 msgstr "Automatické odsaden_ie"
1710
1711 #: src/compose.c:714
1712 msgid "Si_gn"
1713 msgstr "Podpí_sať"
1714
1715 #: src/compose.c:715
1716 msgid "_Encrypt"
1717 msgstr "_Šifrovať"
1718
1719 #: src/compose.c:716
1720 msgid "_Request Return Receipt"
1721 msgstr "Vyžiadať potv_rdenie o prijatí"
1722
1723 #: src/compose.c:717
1724 msgid "Remo_ve references"
1725 msgstr "_Odstrániť odkazy"
1726
1727 #: src/compose.c:718
1728 msgid "Show _ruler"
1729 msgstr "Zobraziť p_ravítko"
1730
1731 #: src/compose.c:723 src/compose.c:733
1732 msgid "_Normal"
1733 msgstr "_Normálny"
1734
1735 #: src/compose.c:724 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:302
1736 msgid "_All"
1737 msgstr "_Všetkým"
1738
1739 #: src/compose.c:725 src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:303
1740 msgid "_Sender"
1741 msgstr "Odo_sielateľ"
1742
1743 #: src/compose.c:726
1744 msgid "_Mailing-list"
1745 msgstr "E_mailová konferencia"
1746
1747 #: src/compose.c:731
1748 msgid "_Highest"
1749 msgstr "_Najvyššia"
1750
1751 #: src/compose.c:732
1752 msgid "Hi_gh"
1753 msgstr "_Vysoká"
1754
1755 #: src/compose.c:734
1756 msgid "Lo_w"
1757 msgstr "_Nízka"
1758
1759 #: src/compose.c:735
1760 msgid "_Lowest"
1761 msgstr "Na_jnižšia"
1762
1763 #: src/compose.c:740 src/mainwindow.c:878 src/messageview.c:350
1764 msgid "_Automatic"
1765 msgstr "_Automaticky"
1766
1767 #: src/compose.c:741 src/mainwindow.c:879 src/messageview.c:351
1768 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1769 msgstr "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1770
1771 #: src/compose.c:742 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:352
1772 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1773 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1774
1775 #: src/compose.c:746 src/mainwindow.c:884 src/messageview.c:356
1776 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1777 msgstr "Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
1778
1779 #: src/compose.c:749 src/mainwindow.c:887 src/messageview.c:359
1780 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1781 msgstr "Grécke (ISO-8859-_7)"
1782
1783 #: src/compose.c:754 src/mainwindow.c:892 src/messageview.c:364
1784 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1785 msgstr "Turecké (ISO-8859-_9)"
1786
1787 #: src/compose.c:1083
1788 msgid "New message From format error."
1789 msgstr "Chyba v tvare odosielateľa novej správy."
1790
1791 #: src/compose.c:1176
1792 msgid "New message subject format error."
1793 msgstr "Chyba v tvare predmetu novej správy."
1794
1795 #: src/compose.c:1208 src/quote_fmt.c:570
1796 #, c-format
1797 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1798 msgstr "V tele šablóny „Nová správa” je chyba na riadku %d."
1799
1800 #: src/compose.c:1473
1801 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1802 msgstr "Nemožno odpovedať. Pôvodná správa už asi neexistuje."
1803
1804 #: src/compose.c:1656 src/quote_fmt.c:587
1805 msgid ""
1806 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1807 "address."
1808 msgstr "Pole „Od” šablóny „Odpovedať” obsahuje neplatnú emailovú adresu."
1809
1810 #: src/compose.c:1705 src/quote_fmt.c:590
1811 #, c-format
1812 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1813 msgstr "V tele šablóny „Odpovedať” je chyba na riadku %d."
1814
1815 #: src/compose.c:1839 src/compose.c:2031 src/quote_fmt.c:607
1816 msgid ""
1817 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1818 "address."
1819 msgstr "Pole „Od” šablóny „Poslať ďalej” obsahuje neplatnú emailovú adresu."
1820
1821 #: src/compose.c:1900 src/quote_fmt.c:610
1822 #, c-format
1823 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1824 msgstr "V tele šablóny „Poslať ďalej” je chyba na riadku %d."
1825
1826 #: src/compose.c:2074
1827 msgid "Fw: multiple emails"
1828 msgstr "Fw: viacero správ"
1829
1830 #: src/compose.c:2576
1831 #, c-format
1832 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1833 msgstr "V tele šablóny „Presmerovať” je chyba na riadku %d."
1834
1835 #: src/compose.c:2643 src/gtk/headers.h:14
1836 msgid "Cc:"
1837 msgstr "Kópia:"
1838
1839 #: src/compose.c:2646 src/gtk/headers.h:15
1840 msgid "Bcc:"
1841 msgstr "Slepá kópia:"
1842
1843 #: src/compose.c:2649 src/gtk/headers.h:12
1844 msgid "Reply-To:"
1845 msgstr "Odpovedať komu:"
1846
1847 #: src/compose.c:2652 src/compose.c:5019 src/compose.c:5021
1848 #: src/gtk/headers.h:33
1849 msgid "Newsgroups:"
1850 msgstr "Diskusné skupiny:"
1851
1852 #: src/compose.c:2655 src/gtk/headers.h:34
1853 msgid "Followup-To:"
1854 msgstr "Pokračovanie:"
1855
1856 #: src/compose.c:2658 src/gtk/headers.h:17
1857 msgid "In-Reply-To:"
1858 msgstr "V odpovedi komu:"
1859
1860 #: src/compose.c:2662 src/compose.c:5016 src/compose.c:5024
1861 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:481
1862 msgid "To:"
1863 msgstr "Komu:"
1864
1865 #: src/compose.c:2852
1866 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1867 msgstr "Nemožno priložiť súbor (zlyhala konverzia kódovania)."
1868
1869 #: src/compose.c:2858
1870 #, c-format
1871 msgid ""
1872 "The following file has been attached: \n"
1873 "%s"
1874 msgid_plural ""
1875 "The following files have been attached: \n"
1876 "%s"
1877 msgstr[0] ""
1878 "Bol pripojený nasledujúci súbor:\n"
1879 "%s"
1880 msgstr[1] ""
1881 "Nasledujúce súbory budú priložené:\n"
1882 "%s"
1883 msgstr[2] ""
1884 "Nasledujúce súbory budú priložené:\n"
1885 "%s"
1886
1887 #: src/compose.c:3138
1888 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1889 msgstr "„Značka citácie” šablóny nie je platná."
1890
1891 #: src/compose.c:3667
1892 #, c-format
1893 msgid "Could not get size of file '%s'."
1894 msgstr "Nemožno zistiť veľkosť súboru „%s”."
1895
1896 #: src/compose.c:3685
1897 #, c-format
1898 msgid ""
1899 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1900 "want to do that?"
1901 msgstr "Do tela správy vkladáte súbor %s. Ste si istý, že to chcete urobiť?"
1902
1903 #: src/compose.c:3688
1904 msgid "Are you sure?"
1905 msgstr "Ste si istý?"
1906
1907 #: src/compose.c:3689 src/compose.c:10817 src/compose.c:11695
1908 msgid "_Insert"
1909 msgstr "_Vložiť"
1910
1911 #: src/compose.c:3813
1912 #, c-format
1913 msgid "File %s is empty."
1914 msgstr "Súbor %s je prázdny."
1915
1916 #: src/compose.c:3814
1917 msgid "Empty file"
1918 msgstr "Prázdny súbor"
1919
1920 #: src/compose.c:3815
1921 msgid "_Attach anyway"
1922 msgstr "Pripojiť i _tak"
1923
1924 #: src/compose.c:3824
1925 #, c-format
1926 msgid "Can't read %s."
1927 msgstr "Nemožno čítať %s."
1928
1929 #: src/compose.c:3851
1930 #, c-format
1931 msgid "Message: %s"
1932 msgstr "Správa: %s"
1933
1934 #: src/compose.c:4856 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:694
1935 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
1936 msgid " [Edited]"
1937 msgstr "[Upravené]"
1938
1939 #: src/compose.c:4863 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
1940 #, c-format
1941 msgid "%s - Compose message%s"
1942 msgstr "%s - Písanie správy%s"
1943
1944 #: src/compose.c:4866 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
1945 #, c-format
1946 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1947 msgstr "[bez názvu] - Písanie správy%s"
1948
1949 #: src/compose.c:4868 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
1950 msgid "Compose message"
1951 msgstr "Napísať správu"
1952
1953 #: src/compose.c:4895 src/messageview.c:903
1954 msgid ""
1955 "Account for sending mail is not specified.\n"
1956 "Please select a mail account before sending."
1957 msgstr ""
1958 "Nie je zadaný účet na odosielanie správ.\n"
1959 "Pred odosielaním prosím zvoľte poštový účet."
1960
1961 #: src/compose.c:5116 src/compose.c:5153
1962 #, c-format
1963 msgid "The only recipient is the default '%s' address. Send anyway?"
1964 msgstr "Jediný príjemca je predvolená adresa „%s”. Odoslať i tak?"
1965
1966 #: src/compose.c:5118 src/compose.c:5155 src/compose.c:5198 src/compose.c:5247
1967 #: src/prefs_account.c:3405 src/toolbar.c:487 src/toolbar.c:519
1968 msgid "Send"
1969 msgstr "Odoslať"
1970
1971 #: src/compose.c:5120 src/compose.c:5157 src/compose.c:5191 src/compose.c:5240
1972 #: src/compose.c:5786 src/folderview.c:2543 src/messageview.c:856
1973 #: src/messageview.c:884 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:210
1974 #: src/toolbar.c:3030
1975 msgid "_Send"
1976 msgstr "_Odoslať"
1977
1978 #: src/compose.c:5174
1979 msgid "Recipient is not specified."
1980 msgstr "Nie je zadaný príjemca."
1981
1982 #: src/compose.c:5193 src/compose.c:5242
1983 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:212
1984 msgid "_Queue"
1985 msgstr "Do _fronty"
1986
1987 #: src/compose.c:5194
1988 #, c-format
1989 msgid "Subject is empty. %s"
1990 msgstr "Prázdny predmet. %s"
1991
1992 #: src/compose.c:5195 src/compose.c:5244
1993 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
1994 msgid "Send it anyway?"
1995 msgstr "Poslať i tak?"
1996
1997 #: src/compose.c:5196 src/compose.c:5245
1998 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
1999 msgid "Queue it anyway?"
2000 msgstr "Zaradiť do fronty i tak?"
2001
2002 #: src/compose.c:5198 src/compose.c:5247 src/toolbar.c:520
2003 msgid "Send later"
2004 msgstr "Odoslať ho neskôr"
2005
2006 #: src/compose.c:5243
2007 #, c-format
2008 msgid "Sending to %d recipients. %s"
2009 msgstr "Odosielanie na %d adries. %s"
2010
2011 #: src/compose.c:5300 src/compose.c:10259
2012 msgid ""
2013 "Could not queue message for sending:\n"
2014 "\n"
2015 "Charset conversion failed."
2016 msgstr ""
2017 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2018 "\n"
2019 "Zlyhala konverzia kódovania."
2020
2021 #: src/compose.c:5303 src/compose.c:10262
2022 msgid ""
2023 "Could not queue message for sending:\n"
2024 "\n"
2025 "Couldn't get recipient encryption key."
2026 msgstr ""
2027 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2028 "\n"
2029 "Nie je dostupný šifrovací kľúč príjemcu."
2030
2031 #: src/compose.c:5309 src/compose.c:10256
2032 #, c-format
2033 msgid ""
2034 "Could not queue message for sending:\n"
2035 "\n"
2036 "Signature failed: %s"
2037 msgstr ""
2038 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2039 "\n"
2040 "Podpísanie zlyhalo: %s"
2041
2042 #: src/compose.c:5312
2043 #, c-format
2044 msgid ""
2045 "Could not queue message for sending:\n"
2046 "\n"
2047 "%s."
2048 msgstr ""
2049 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2050 "\n"
2051 "%s."
2052
2053 #: src/compose.c:5314
2054 msgid "Could not queue message for sending."
2055 msgstr "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie."
2056
2057 #: src/compose.c:5329 src/compose.c:5389
2058 msgid ""
2059 "The message was queued but could not be sent.\n"
2060 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2061 msgstr ""
2062 "Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo ju možné odoslať.\n"
2063 "Použite „Odoslať správy vo fronte” z hlavného okna na opakovanie."
2064
2065 #: src/compose.c:5385
2066 #, c-format
2067 msgid ""
2068 "%s\n"
2069 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2070 msgstr ""
2071 "%s\n"
2072 "Použite „Odoslať správy vo fronte” z hlavného okna na opakovanie."
2073
2074 #: src/compose.c:5782
2075 #, c-format
2076 msgid ""
2077 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2078 "to the specified %s charset.\n"
2079 "Send it as %s?"
2080 msgstr ""
2081 "Nemožno konvertovať kódovanie správy do zadaného\n"
2082 "kódovania na %s.\n"
2083 "Odoslať správu v kódovaní %s?"
2084
2085 #: src/compose.c:5844
2086 #, c-format
2087 msgid ""
2088 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2089 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2090 "\n"
2091 "Send it anyway?"
2092 msgstr ""
2093 "Riadok %d prekračuje limit dĺžky riadku (998 bajtov).\n"
2094 "Obsah správy môže byť počas prenosu k adresátovi znehodnotený.\n"
2095 "\n"
2096 "Odoslať aj tak?"
2097
2098 #: src/compose.c:5955
2099 #, c-format
2100 msgid "Couldn't encrypt the email: %s"
2101 msgstr "Nemožno zašifrovať správu: %s"
2102
2103 #: src/compose.c:6076
2104 msgid "Encryption warning"
2105 msgstr "Upozornenie šifrovania"
2106
2107 #: src/compose.c:6077
2108 msgid "C_ontinue"
2109 msgstr "_Pokračovať"
2110
2111 #: src/compose.c:6126
2112 msgid "No account for sending mails available!"
2113 msgstr "Nie je dostupné žiadny účet na odosielanie správ!"
2114
2115 #: src/compose.c:6135
2116 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2117 msgstr "Zvolený účet nie je NNTP: Posielanie nie je možné."
2118
2119 #: src/compose.c:6375
2120 #, c-format
2121 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2122 msgstr "Príloha %s už neexistuje. Ignorovať?"
2123
2124 #: src/compose.c:6376 src/mainwindow.c:656 src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2560
2125 msgid "Cancel sending"
2126 msgstr "Zrušiť posielanie"
2127
2128 #: src/compose.c:6376
2129 msgid "Ignore attachment"
2130 msgstr "Ignorovať prílohu"
2131
2132 #: src/compose.c:6432
2133 #, c-format
2134 msgid "Original %s part"
2135 msgstr "Pôvodná časť %s"
2136
2137 #: src/compose.c:7032
2138 msgid "Add to address _book"
2139 msgstr "Pridať do _adresára"
2140
2141 #: src/compose.c:7193
2142 msgid "Delete entry contents"
2143 msgstr "Zmazať obsah položiek"
2144
2145 #: src/compose.c:7197 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
2146 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2147 msgstr "Na automatické doplnenie z adresára použite <TAB>"
2148
2149 #: src/compose.c:7412
2150 msgid "Mime type"
2151 msgstr "Typ MIME"
2152
2153 #: src/compose.c:7418 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:407
2154 #: src/prefs_matcher.c:630 src/prefs_summaries.c:441
2155 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:447
2156 msgid "Size"
2157 msgstr "Veľkosť"
2158
2159 #: src/compose.c:7481
2160 msgid "Save Message to "
2161 msgstr "Uložiť správu do "
2162
2163 #: src/compose.c:7518 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:519
2164 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
2165 #: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1075
2166 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:229
2167 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:252
2168 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2169 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:300
2170 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2171 msgid "_Browse"
2172 msgstr "_Prechádzať"
2173
2174 #: src/compose.c:7540
2175 msgid "Select folder to save message to"
2176 msgstr "Vyberte zložku na uloženie správy"
2177
2178 #: src/compose.c:7997
2179 msgid "Hea_der"
2180 msgstr "H_lavička"
2181
2182 #: src/compose.c:8002
2183 msgid "_Attachments"
2184 msgstr "_Prílohy"
2185
2186 #: src/compose.c:8016
2187 msgid "Othe_rs"
2188 msgstr "_Ostatné"
2189
2190 #: src/compose.c:8031
2191 msgid "S_ubject:"
2192 msgstr "Pre_dmet:"
2193
2194 #: src/compose.c:8255
2195 #, c-format
2196 msgid ""
2197 "Spell checker could not be started.\n"
2198 "%s"
2199 msgstr ""
2200 "Nemožno spustiť kontrolu preklepov.\n"
2201 "%s"
2202
2203 #: src/compose.c:8402
2204 msgid "_From:"
2205 msgstr "O_d:"
2206
2207 #: src/compose.c:8419
2208 msgid "Account to use for this email"
2209 msgstr "Účet, použitý pre tento email"
2210
2211 #: src/compose.c:8421
2212 msgid "Sender address to be used"
2213 msgstr "Adresa odosielateľa"
2214
2215 #: src/compose.c:8603
2216 #, c-format
2217 msgid ""
2218 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2219 "encrypt this message."
2220 msgstr ""
2221 "Nemožno načítať systém súkromia „%s”. Nebude možné podpísať ani zašifrovať "
2222 "túto správu."
2223
2224 #: src/compose.c:8714 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1174
2225 msgid "_None"
2226 msgstr "Žiad_na"
2227
2228 #: src/compose.c:8815 src/prefs_template.c:752
2229 #, c-format
2230 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2231 msgstr "Telo šablóny má chybu v riadku %d."
2232
2233 #: src/compose.c:8912
2234 #, c-format
2235 msgctxt "'%s' stands for a header name"
2236 msgid "Template '%s' format error."
2237 msgstr "Chyba formátu šablóny „%s”."
2238
2239 #: src/compose.c:9331
2240 msgid "Invalid MIME type."
2241 msgstr "Neplatný typ MIME."
2242
2243 #: src/compose.c:9346
2244 msgid "File doesn't exist or is empty."
2245 msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
2246
2247 #: src/compose.c:9420
2248 msgid "Properties"
2249 msgstr "Vlastnosti"
2250
2251 #: src/compose.c:9437
2252 msgid "MIME type"
2253 msgstr "Typ MIME"
2254
2255 #: src/compose.c:9478
2256 msgid "Encoding"
2257 msgstr "Kódovanie"
2258
2259 #: src/compose.c:9498
2260 msgid "Path"
2261 msgstr "Cesta"
2262
2263 #: src/compose.c:9499
2264 msgid "File name"
2265 msgstr "Názov súboru"
2266
2267 #: src/compose.c:9758
2268 #, c-format
2269 msgid ""
2270 "The external editor is still working.\n"
2271 "Force terminating the process?\n"
2272 "process group id: %d"
2273 msgstr ""
2274 "Externý editor je ešte stále aktívny.\n"
2275 "Vynútiť ukončenie procesu?\n"
2276 "ID skupiny procesu: %d"
2277
2278 #: src/compose.c:10225 src/messageview.c:1105
2279 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2280 msgstr "Claws Mail potrebuje na odoslanie tejto správy pripojenie k sieti."
2281
2282 #: src/compose.c:10251
2283 msgid "Could not queue message."
2284 msgstr "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie."
2285
2286 #: src/compose.c:10253
2287 #, c-format
2288 msgid ""
2289 "Could not queue message:\n"
2290 "\n"
2291 "%s."
2292 msgstr ""
2293 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2294 "\n"
2295 "%s"
2296
2297 #: src/compose.c:10431
2298 msgid "Could not save draft."
2299 msgstr "Koncept nemožno uložiť."
2300
2301 #: src/compose.c:10435
2302 msgid "Could not save draft"
2303 msgstr "Koncept nemožno uložiť"
2304
2305 #: src/compose.c:10436
2306 msgid ""
2307 "Could not save draft.\n"
2308 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2309 msgstr ""
2310 "Koncept nemožno uložiť.\n"
2311 "Chcete pokračovať v písaní, alebo zahodiť rozpísanú správu?"
2312
2313 #: src/compose.c:10438
2314 msgid "_Cancel exit"
2315 msgstr "+_Zrušiť skončenie"
2316
2317 #: src/compose.c:10438
2318 msgid "_Discard email"
2319 msgstr "_Zahodiť správu"
2320
2321 #: src/compose.c:10628 src/compose.c:10642
2322 msgid "Select file"
2323 msgstr "Zvoľte súbor"
2324
2325 #: src/compose.c:10656
2326 #, c-format
2327 msgid "File '%s' could not be read."
2328 msgstr "Súbor „%s” nemožno čítať."
2329
2330 #: src/compose.c:10658
2331 #, c-format
2332 msgid ""
2333 "File '%s' contained invalid characters\n"
2334 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2335 msgstr ""
2336 "Súbor „%s” obsahuje neplatné znaky pre\n"
2337 "súčasné kódovanie, vloženie môže byť nepresné."
2338
2339 #: src/compose.c:10737
2340 msgid "Discard message"
2341 msgstr "Zahodiť správu"
2342
2343 #: src/compose.c:10738
2344 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2345 msgstr "Táto správa bola zmenená. Zahodiť zmeny?"
2346
2347 #: src/compose.c:10739 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
2348 msgid "_Discard"
2349 msgstr "_Zahodiť"
2350
2351 #: src/compose.c:10739 src/compose.c:10743
2352 msgid "_Save to Drafts"
2353 msgstr "Uložiť medzi _koncepty"
2354
2355 #: src/compose.c:10741 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:431
2356 msgid "Save changes"
2357 msgstr "Uložiť zmeny"
2358
2359 #: src/compose.c:10742
2360 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2361 msgstr "Táto správa bola zmenená. Uložiť posledné zmeny?"
2362
2363 #: src/compose.c:10743
2364 msgid "_Don't save"
2365 msgstr "_Neukladať"
2366
2367 #: src/compose.c:10814
2368 #, c-format
2369 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2370 msgstr "Chcete použiť šablónu „%s”?"
2371
2372 #: src/compose.c:10816
2373 msgid "Apply template"
2374 msgstr "Použiť šablónu"
2375
2376 #: src/compose.c:10817 src/prefs_actions.c:329 src/prefs_filtering_action.c:610
2377 #: src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:774 src/prefs_template.c:311
2378 #: src/prefs_toolbar.c:1063
2379 msgid "_Replace"
2380 msgstr "_Nahradiť"
2381
2382 #: src/compose.c:11688
2383 #, c-format
2384 msgid ""
2385 "Do you want to insert the contents of the file into the message body, or "
2386 "attach it to the email?"
2387 msgid_plural ""
2388 "Do you want to insert the contents of the %d files into the message body, or "
2389 "attach them to the email?"
2390 msgstr[0] ""
2391 "Chcete vložiť obsah súboru do tela správy, alebo ho chcete pripojiť k správe "
2392 "ako prílohu?"
2393 msgstr[1] ""
2394 "Chcete vložiť obsah %d súborov do tela správy, alebo ich chcete pripojiť k "
2395 "správe ako prílohy?"
2396 msgstr[2] ""
2397 "Chcete vložiť obsah %d súborov do tela správy, alebo ich chcete pripojiť k "
2398 "správe ako prílohy?"
2399
2400 #: src/compose.c:11694
2401 msgid "Insert or attach?"
2402 msgstr "Vložiť, alebo pripojiť ako prílohu?"
2403
2404 #: src/compose.c:11695
2405 msgid "_Attach"
2406 msgstr "_Pripojiť"
2407
2408 #: src/compose.c:11915
2409 #, c-format
2410 msgid "Quote format error at line %d."
2411 msgstr "Chyba v tvare citácie na riadku %d."
2412
2413 #: src/compose.c:12212
2414 #, c-format
2415 msgid ""
2416 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2417 "time. Do you want to continue?"
2418 msgstr ""
2419 "Chcete odpovedať na %d správ. Otvorenie všetkých okien môže chvíľu trvať. "
2420 "Chcete pokračovať?"
2421
2422 #: src/crash.c:140
2423 #, c-format
2424 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2425 msgstr "Proces Claws Mail (%ld) prijal signál %ld"
2426
2427 #: src/crash.c:186
2428 msgid "Claws Mail has crashed"
2429 msgstr "Claws Mail havaroval"
2430
2431 #: src/crash.c:202
2432 #, c-format
2433 msgid ""
2434 "%s.\n"
2435 "Please file a bug report and include the information below."
2436 msgstr ""
2437 "%s.\n"
2438 "Prosím vyplňte správu o chybe a pridajte údaje uvedené nižšie."
2439
2440 #: src/crash.c:207
2441 msgid "Debug log"
2442 msgstr "Ladiaci záznam"
2443
2444 #: src/crash.c:251 src/toolbar.c:539
2445 msgid "Close"
2446 msgstr "Zavrieť"
2447
2448 #: src/crash.c:256
2449 msgid "Save..."
2450 msgstr "Uložiť…"
2451
2452 #: src/crash.c:261
2453 msgid "Create bug report"
2454 msgstr "Vytvoriť správu o chybe"
2455
2456 #: src/crash.c:311
2457 msgid "Save crash information"
2458 msgstr "Uložiť informácie o havárii"
2459
2460 #: src/editaddress.c:155 src/editaddress.c:231
2461 msgid "Add New Person"
2462 msgstr "Pridať nový kontakt"
2463
2464 #: src/editaddress.c:157
2465 msgid ""
2466 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2467 "following values to be set:\n"
2468 " - Display Name\n"
2469 " - First Name\n"
2470 " - Last Name\n"
2471 " - Nickname\n"
2472 " - any email address\n"
2473 " - any additional attribute\n"
2474 "\n"
2475 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2476 "Click Cancel to close without saving."
2477 msgstr ""
2478 "Pridanie nového kontaktu vyžaduje nastavenie aspoň\n"
2479 "jednej hodnoty z nasledujúcich:\n"
2480 " - Zobrazené meno\n"
2481 " - Rodné meno\n"
2482 " - Priezvisko\n"
2483 " - Prezývka\n"
2484 " - emailová adresa\n"
2485 " - doplnkový atribút\n"
2486 "\n"
2487 "Zvoľte OK na pokračovanie v úprave kontaktu.\n"
2488 "Zvoľte Zrušiť na zatvorenie bez uloženia."
2489
2490 #: src/editaddress.c:168
2491 msgid ""
2492 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2493 "following values to be set:\n"
2494 " - First Name\n"
2495 " - Last Name\n"
2496 " - any email address\n"
2497 " - any additional attribute\n"
2498 "\n"
2499 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2500 "Click Cancel to close without saving."
2501 msgstr ""
2502 "Pridanie nového kontaktu vyžaduje nastavenie aspoň\n"
2503 "jednej hodnoty z nasledujúcich:\n"
2504 " - Rodné meno\n"
2505 " - Priezvisko\n"
2506 " - emailová adresa\n"
2507 " - doplňujúci atribút\n"
2508 "\n"
2509 "Zvoľte OK na pokračovanie v úprave kontaktu.\n"
2510 "Zvoľte Zrušiť na zatvorenie bez uloženia."
2511
2512 #: src/editaddress.c:232
2513 msgid "Edit Person Details"
2514 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
2515
2516 #: src/editaddress.c:410
2517 msgid "An Email address must be supplied."
2518 msgstr "Musíte zadať emailovú adresu."
2519
2520 #: src/editaddress.c:586 src/editaddress_other_attributes_ldap.c:198
2521 msgid "A Name and Value must be supplied."
2522 msgstr "Musíte zadať názov a hodnotu."
2523
2524 #: src/editaddress.c:675 src/prefs_folder_item.c:1694
2525 msgid "Discard"
2526 msgstr "Zahodiť"
2527
2528 #: src/editaddress.c:676
2529 msgid "Apply"
2530 msgstr "Použiť"
2531
2532 #: src/editaddress.c:706 src/editaddress.c:755
2533 msgid "Edit Person Data"
2534 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
2535
2536 #: src/editaddress.c:784
2537 msgid "Choose a picture"
2538 msgstr "Vyberte obrázok"
2539
2540 #: src/editaddress.c:803
2541 #, c-format
2542 msgid ""
2543 "Failed to import image: \n"
2544 "%s"
2545 msgstr ""
2546 "Zlyhal import obrázku: \n"
2547 "%s"
2548
2549 #: src/editaddress.c:845
2550 msgid "_Set picture"
2551 msgstr "_Nastaviť obrázok"
2552
2553 #: src/editaddress.c:846
2554 msgid "_Unset picture"
2555 msgstr "_Zrušiť obrázok"
2556
2557 #: src/editaddress.c:904
2558 msgid "Photo"
2559 msgstr "Fotografia"
2560
2561 #: src/editaddress.c:951 src/editaddress.c:953 src/expldifdlg.c:516
2562 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:746
2563 msgid "Display Name"
2564 msgstr "Zobrazené meno"
2565
2566 #: src/editaddress.c:962 src/editaddress.c:966 src/ldif.c:754
2567 msgid "Last Name"
2568 msgstr "Priezvisko"
2569
2570 #: src/editaddress.c:963 src/editaddress.c:965 src/ldif.c:750
2571 msgid "First Name"
2572 msgstr "Krstné meno"
2573
2574 #: src/editaddress.c:969 src/editaddress.c:971
2575 msgid "Nickname"
2576 msgstr "Prezývka"
2577
2578 #: src/editaddress.c:1055 src/editaddress.c:1123
2579 msgid "Alias"
2580 msgstr "Alias"
2581
2582 #: src/editaddress.c:1265 src/editaddress.c:1334 src/editaddress.c:1354
2583 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:303
2584 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371 src/prefs_customheader.c:222
2585 msgid "Value"
2586 msgstr "Hodnota"
2587
2588 #: src/editaddress.c:1425
2589 msgid "_User Data"
2590 msgstr "Údaje o _používateľovi"
2591
2592 #: src/editaddress.c:1426
2593 msgid "_Email Addresses"
2594 msgstr "_Emailové adresy"
2595
2596 #: src/editaddress.c:1429 src/editaddress.c:1432
2597 msgid "O_ther Attributes"
2598 msgstr "Ďalšie _atribúty"
2599
2600 #: src/editaddress.c:1583
2601 #, c-format
2602 msgid ""
2603 "Failed to save image: \n"
2604 "%s"
2605 msgstr ""
2606 "Zlyhalo uloženie obrázka: \n"
2607 "%s"
2608
2609 #: src/editbook.c:109
2610 msgid "File appears to be OK."
2611 msgstr "Súbor vyzerá byť v poriadku."
2612
2613 #: src/editbook.c:112
2614 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2615 msgstr "Súbor nemá platný formát adresára."
2616
2617 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2618 msgid "Could not read file."
2619 msgstr "Nemožno čítať súbor."
2620
2621 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2622 msgid "Edit Addressbook"
2623 msgstr "Upraviť adresár"
2624
2625 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2626 msgid " Check File "
2627 msgstr "Skontrolovať súbor"
2628
2629 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2630 #: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:2023
2631 #: src/wizard.c:1196 src/wizard.c:1616
2632 msgid "File"
2633 msgstr "Súbor"
2634
2635 #: src/editbook.c:281
2636 msgid "Add New Addressbook"
2637 msgstr "Pridať nový adresár"
2638
2639 #: src/editgroup.c:101
2640 msgid "A Group Name must be supplied."
2641 msgstr "Musíte zadať názov skupiny."
2642
2643 #: src/editgroup.c:294
2644 msgid "Edit Group Data"
2645 msgstr "Upraviť údaje skupiny"
2646
2647 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2648 msgid "Group Name"
2649 msgstr "Názov skupiny"
2650
2651 #: src/editgroup.c:342
2652 msgid "Addresses in Group"
2653 msgstr "Adresy v skupine"
2654
2655 #: src/editgroup.c:377
2656 msgid "Available Addresses"
2657 msgstr "Dostupné adresy"
2658
2659 #: src/editgroup.c:452
2660 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2661 msgstr ""
2662 "Emailové adresy môžete presúvať z alebo do skupiny pomocou tlačidiel so "
2663 "šípkami"
2664
2665 #: src/editgroup.c:500
2666 msgid "Edit Group Details"
2667 msgstr "Upraviť detaily skupiny"
2668
2669 #: src/editgroup.c:503
2670 msgid "Add New Group"
2671 msgstr "Pridať novú skupinu"
2672
2673 #: src/editgroup.c:553
2674 msgid "Edit folder"
2675 msgstr "Upraviť zložku"
2676
2677 #: src/editgroup.c:553
2678 msgid "Input the new name of folder:"
2679 msgstr "Zadajte nový názov zložky:"
2680
2681 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:571 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
2682 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
2683 msgid "New folder"
2684 msgstr "Nová zložka"
2685
2686 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:572 src/mh_gtk.c:145
2687 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
2688 msgid "Input the name of new folder:"
2689 msgstr "Zadajte názov novej zložky:"
2690
2691 #: src/editjpilot.c:188
2692 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2693 msgstr "Súbor nemá JPilot formát."
2694
2695 #: src/editjpilot.c:200
2696 msgid "Select JPilot File"
2697 msgstr "Vyberte súbor JPilot"
2698
2699 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2700 msgid "Edit JPilot Entry"
2701 msgstr "Upraviť záznam JPilot"
2702
2703 #: src/editjpilot.c:281
2704 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2705 msgstr "Ďalšie emailové adresy"
2706
2707 #: src/editjpilot.c:372
2708 msgid "Add New JPilot Entry"
2709 msgstr "Pridať nový záznam JPilot"
2710
2711 #: src/editldap_basedn.c:137
2712 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2713 msgstr "Úprava LDAP - Zvoľte základ vyhľadávania"
2714
2715 #: src/editldap_basedn.c:156 src/editldap.c:441
2716 msgid "Hostname"
2717 msgstr "Meno počítača"
2718
2719 #: src/editldap_basedn.c:166 src/editldap.c:458
2720 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:390 src/ssl_manager.c:108
2721 msgid "Port"
2722 msgstr "Port"
2723
2724 #: src/editldap_basedn.c:176 src/editldap.c:503
2725 msgid "Search Base"
2726 msgstr "Báza vyhľadávania"
2727
2728 #: src/editldap_basedn.c:197
2729 msgid "Available Search Base(s)"
2730 msgstr "Dostupné bázy"
2731
2732 #: src/editldap_basedn.c:287
2733 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2734 msgstr "Nemožno načítať bázu(y) vyhľadávania zo servera - prosím zadajte ručne"
2735
2736 #: src/editldap_basedn.c:291 src/editldap.c:281
2737 msgid "Could not connect to server"
2738 msgstr "Nemožno sa pripojiť k serveru"
2739
2740 #: src/editldap.c:152
2741 msgid "A Name must be supplied."
2742 msgstr "Musíte zadať názov."
2743
2744 #: src/editldap.c:164
2745 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2746 msgstr "Musíte zadať názov servera."
2747
2748 #: src/editldap.c:177
2749 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2750 msgstr "Musíte zadať aspoň jeden vyhľadávací atribút LDAP."
2751
2752 #: src/editldap.c:278
2753 msgid "Connected successfully to server"
2754 msgstr "Úspešne pripojený k serveru"
2755
2756 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:995
2757 msgid "Edit LDAP Server"
2758 msgstr "Upraviť LDAP server"
2759
2760 #: src/editldap.c:437
2761 msgid "A name that you wish to call the server."
2762 msgstr "Názov, ktorý chcete priradiť serveru."
2763
2764 #: src/editldap.c:450
2765 msgid ""
2766 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.example.org\" may be "
2767 "appropriate for the \"example.org\" organization. An IP address may also be "
2768 "used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2769 "computer as Claws Mail."
2770 msgstr ""
2771 "Toto je meno servera. Napríklad „ldap.mojadomena.sk” môže byť vhodné pre "
2772 "organizáciu „mojadomena.sk”. Môžete použiť aj adresu IP. Môžete zadať "
2773 "„localhost”, ak požadovaný server LDAP beží na rovnakom počítači ako Claws "
2774 "Mail."
2775
2776 #: src/editldap.c:470
2777 msgid "STARTTLS"
2778 msgstr "STARTTLS"
2779
2780 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3478
2781 msgid "SSL/TLS"
2782 msgstr "SSL/TLS"
2783
2784 #: src/editldap.c:475
2785 msgid ""
2786 "Enable secure connection to the LDAP server via STARTTLS. Connection starts "
2787 "unencrypted and is secured by STARTTLS command. If connection fails, be sure "
2788 "to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2789 "TLS_REQCERT fields)."
2790 msgstr ""
2791 "Zapnúť bezpečné spojenie so serverom LDAP pomocou STARTTLS. Spojenie začína "
2792 "nešifrované a je zabezpečené príkazom STARTTLS. Ak spojenie zlyhá, overte "
2793 "správne nastavenie v ldap.conf (polia TLS_CACERTDIR a TLS_REQCERT)."
2794
2795 #: src/editldap.c:480
2796 msgid ""
2797 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL/TLS. If connection "
2798 "fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf "
2799 "(TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2800 msgstr ""
2801 "Zapnúť bezpečné pripojenie k LDAP serveru pomocou SSL/TLS. Ak spojenie "
2802 "zlyhá, skontrolujte správne nastavenie v ldap.conf (polia TLS_CACERTDIR a "
2803 "TLS_REQCERT)."
2804
2805 #: src/editldap.c:492
2806 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2807 msgstr ""
2808 "Toto je číslo portu, na ktorom server počúva. Implicitne je nastavený port "
2809 "389."
2810
2811 #: src/editldap.c:495
2812 msgid " Check Server "
2813 msgstr "Overiť server"
2814
2815 #: src/editldap.c:499
2816 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2817 msgstr "Stlačte toto tlačidlo na vyskúšanie pripojenia k serveru."
2818
2819 #: src/editldap.c:512
2820 msgid ""
2821 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2822 "Examples include:\n"
2823 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2824 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2825 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2826 msgstr ""
2827 "Tu zadávate názov zložky, ktorá má byť prehľadaná na servere. Napríklad:\n"
2828 "  dc=claws-mail,dc=sk\n"
2829 "  ou=people,dc=menodomeny,dc=sk\n"
2830 "  o=Meno organizácie,c=Krajina\n"
2831
2832 #: src/editldap.c:523
2833 msgid ""
2834 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2835 "server."
2836 msgstr ""
2837 "Stlačte toto tlačidlo na vyhľadanie názvov zložiek dostupných na servere."
2838
2839 #: src/editldap.c:579
2840 msgid "Search Attributes"
2841 msgstr "Vyhľadávacie atribúty"
2842
2843 #: src/editldap.c:588
2844 msgid ""
2845 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2846 "find a name or address."
2847 msgstr ""
2848 "Zoznam atribútov LDAP, ktoré by mali byť prehľadávané pri hľadaní mena alebo "
2849 "adresy."
2850
2851 #: src/editldap.c:591
2852 msgid " Defaults "
2853 msgstr " Štandardné "
2854
2855 #: src/editldap.c:595
2856 msgid ""
2857 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2858 "names and addresses during a name or address search process."
2859 msgstr ""
2860 "Toto nastaví názvy atribútov naspäť na prednastavenú hodnotu, ktorá by mala "
2861 "nájsť najviac mien a atribútov počas vyhľadávania."
2862
2863 #: src/editldap.c:601
2864 msgid "Max Query Age (secs)"
2865 msgstr "Max. trvanie požiadavky (v sekundách)"
2866
2867 #: src/editldap.c:616
2868 msgid ""
2869 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2870 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2871 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2872 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2873 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2874 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2875 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2876 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2877 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2878 "more memory to cache results."
2879 msgstr ""
2880 "Tu sa nastavuje doba (v sekundách), počas ktorej je výsledok vyhľadávania na "
2881 "dopĺňanie adresy platný. Výsledky sú počas tejto doby uložené v pamäti, po "
2882 "jej uplynutí sú vymazané. Toto by malo zlepšiť čas odozvy pri nasledujúcich "
2883 "vyhľadávaniach rovnakého mena alebo adresy. Prednastavená hodnota 600 sekúnd "
2884 "(10 minút) by mala byť postačujúca pre väčšinu serverov. Vyššia hodnota "
2885 "zlepší čas odozvy pri vyhľadávaní na pomalých serveroch za cenu väčšej "
2886 "spotreby pamäte."
2887
2888 #: src/editldap.c:633
2889 msgid "Include server in dynamic search"
2890 msgstr "Zahrnúť server v dynamickom vyhľadávaní"
2891
2892 #: src/editldap.c:638
2893 msgid ""
2894 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2895 "address completion."
2896 msgstr ""
2897 "Zvoľte túto možnosť na zahrnutie tohoto servera do dynamického vyhľadávania "
2898 "pri použití dopĺňania adries."
2899
2900 #: src/editldap.c:644
2901 msgid "Match names 'containing' search term"
2902 msgstr "Vyhľadať mená obsahujúce reťazec"
2903
2904 #: src/editldap.c:649
2905 msgid ""
2906 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2907 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2908 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2909 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2910 "searches against other address interfaces."
2911 msgstr ""
2912 "hľadanie mien a adries možno realizovať pomocou vyhľadávacích výrazov "
2913 "„začína” alebo ”obsahuje”. Zvoľte túto možnosť na vyhľadanie pomocou výrazu "
2914 "„obsahuje”. Toto zvyčajne zaberie viac času. Kvôli lepšiemu výkonu používa "
2915 "dokončovanie adries výraz „začína” pre všetky ostatné vyhľadávania."
2916
2917 #: src/editldap.c:712
2918 msgid "Bind DN"
2919 msgstr "Priradiť DN"
2920
2921 #: src/editldap.c:721
2922 msgid ""
2923 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2924 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2925 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2926 "performing a search."
2927 msgstr ""
2928 "Názov účtu LDAP, ktorý bude použitý na spojenie so serverom. Väčšinou je to "
2929 "potrebné len pre chránené servery. Meno je väčšinou v tvare „cn=meno,"
2930 "dc=claws-mail,dc=sk”. Pri vyhľadávaní je toto pole väčšinou ponechané "
2931 "prázdne."
2932
2933 #: src/editldap.c:728
2934 msgid "Bind Password"
2935 msgstr "Heslo bind"
2936
2937 #: src/editldap.c:738
2938 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2939 msgstr "Heslo, ktoré bude použité pri pripájaní sa ako používateľ „Bind DN”."
2940
2941 #: src/editldap.c:741 src/prefs_account.c:1314 src/prefs_account.c:1868
2942 #: src/prefs_account.c:2587 src/prefs_account.c:2615
2943 msgid "Show password"
2944 msgstr "Zobraziť heslo"
2945
2946 #: src/editldap.c:750
2947 msgid "Timeout (secs)"
2948 msgstr "Časový limit (v sekundách)"
2949
2950 #: src/editldap.c:764
2951 msgid "The timeout period in seconds."
2952 msgstr "Časový limit v sekundách."
2953
2954 #: src/editldap.c:768
2955 msgid "Maximum Entries"
2956 msgstr "Maximum záznamov"
2957
2958 #: src/editldap.c:782
2959 msgid ""
2960 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2961 msgstr "Najväčší počet vrátených výsledkov vyhľadávania."
2962
2963 #: src/editldap.c:797 src/prefs_account.c:3369
2964 msgid "Basic"
2965 msgstr "Základné"
2966
2967 #: src/editldap.c:799 src/gtk/quicksearch.c:708
2968 msgid "Extended"
2969 msgstr "Rozšírené"
2970
2971 #: src/editldap.c:1000
2972 msgid "Add New LDAP Server"
2973 msgstr "Pridať nový LDAP server"
2974
2975 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1450
2976 #: src/prefs_summaries.c:448
2977 msgid "Tag"
2978 msgstr "Značka"
2979
2980 #: src/edittags.c:216
2981 msgid "Delete tag"
2982 msgstr "Odstrániť značku"
2983
2984 #: src/edittags.c:217
2985 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2986 msgstr "Naozaj chcete odstrániť túto značku?"
2987
2988 #: src/edittags.c:251
2989 msgid "Delete all tags"
2990 msgstr "Odstrániť všetky značky"
2991
2992 #: src/edittags.c:252
2993 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2994 msgstr "Naozaj chcete odstrániť všetky značky?"
2995
2996 #: src/edittags.c:423
2997 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
2998 msgstr "Zadali ste rezervované meno značky, prosím, vyberte iné."
2999
3000 #: src/edittags.c:465
3001 msgid "Tag is not set."
3002 msgstr "Značka nie je nastavená."
3003
3004 #: src/edittags.c:530
3005 msgctxt "Dialog title"
3006 msgid "Apply tags"
3007 msgstr "Použiť značky"
3008
3009 #: src/edittags.c:544
3010 msgid "New tag:"
3011 msgstr "Nová značka:"
3012
3013 #: src/edittags.c:577
3014 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3015 msgstr "Prosím zvoľte značky na použitie alebo odstránenie. Zmeny sú okamžité."
3016
3017 #: src/editvcard.c:95
3018 msgid "File does not appear to be vCard format."
3019 msgstr "Súbor nie je vo formáte vCard."
3020
3021 #: src/editvcard.c:107
3022 msgid "Select vCard File"
3023 msgstr "Vyberte súbor vCard"
3024
3025 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3026 msgid "Edit vCard Entry"
3027 msgstr "Upraviť vCard záznam"
3028
3029 #: src/editvcard.c:261
3030 msgid "Add New vCard Entry"
3031 msgstr "Pridať nový vCard záznam"
3032
3033 #: src/etpan/etpan-ssl.c:167
3034 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3035 msgstr "Nemožno nastaviť certifikát klienta.\n"
3036
3037 #: src/etpan/nntp-thread.c:865
3038 msgid "couldn't get xover range\n"
3039 msgstr "nemožno získať rozsah xover\n"
3040
3041 #: src/etpan/nntp-thread.c:963
3042 msgid "couldn't get xhdr range\n"
3043 msgstr "nemožno získať rozsah xhdr\n"
3044
3045 #: src/exphtmldlg.c:105
3046 msgid "Please specify output directory and file to create."
3047 msgstr "Prosím zadajte názov výstupného zložky a súboru."
3048
3049 #: src/exphtmldlg.c:108
3050 msgid "Select stylesheet and formatting."
3051 msgstr "Vyberte štýlopis a formátovanie."
3052
3053 #: src/exphtmldlg.c:111 src/expldifdlg.c:113
3054 msgid "File exported successfully."
3055 msgstr "Súbor bol úspešne exportovaný."
3056
3057 #: src/exphtmldlg.c:177
3058 #, c-format
3059 msgid ""
3060 "The HTML output directory '%s'\n"
3061 "does not exist. Do you want to create it?"
3062 msgstr ""
3063 "Zložka výstupu HTML „%s”\n"
3064 "neexistuje. Chcete ju vytvoriť?"
3065
3066 #: src/exphtmldlg.c:180
3067 msgid "Create directory"
3068 msgstr "Vytvoriť zložku"
3069
3070 #: src/exphtmldlg.c:189
3071 #, c-format
3072 msgid ""
3073 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3074 "%s"
3075 msgstr ""
3076 "Nemožno vytvoriť zložku HTML výstupu:\n"
3077 "%s"
3078
3079 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3080 msgid "Failed to Create Directory"
3081 msgstr "Zlyhalo vytvorenie zložky"
3082
3083 #: src/exphtmldlg.c:233
3084 msgid "Error creating HTML file"
3085 msgstr "Chyba pri vytváraní HTML súboru"
3086
3087 #: src/exphtmldlg.c:319
3088 msgid "Select HTML output file"
3089 msgstr "Zvoľte výstupný súbor HTML"
3090
3091 #: src/exphtmldlg.c:383
3092 msgid "HTML Output File"
3093 msgstr "Výstupný súbor HTML"
3094
3095 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3096 #: src/importldif.c:684
3097 msgid "B_rowse"
3098 msgstr "P_rehliadať"
3099
3100 #: src/exphtmldlg.c:445 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:300
3101 msgid "Stylesheet"
3102 msgstr "Štýlopis"
3103
3104 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:387 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3105 #: src/gtk/gtkaspell.c:2225 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1188
3106 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:313
3107 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:949
3108 #: src/prefs_toolbar.c:790 src/prefs_toolbar.c:1479 src/summaryview.c:6061
3109 msgid "None"
3110 msgstr "Žiadna"
3111
3112 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:520 src/prefs_other.c:126
3113 #: src/prefs_other.c:418
3114 msgid "Default"
3115 msgstr "Štandardné"
3116
3117 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:246
3118 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:151 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:167
3119 msgid "Full"
3120 msgstr "Plné"
3121
3122 #: src/exphtmldlg.c:456
3123 msgid "Custom"
3124 msgstr "Vlastné"
3125
3126 #: src/exphtmldlg.c:457
3127 msgid "Custom-2"
3128 msgstr "Vlastné-2"
3129
3130 #: src/exphtmldlg.c:458
3131 msgid "Custom-3"
3132 msgstr "Vlastné-3"
3133
3134 #: src/exphtmldlg.c:459
3135 msgid "Custom-4"
3136 msgstr "Vlastné-4"
3137
3138 #: src/exphtmldlg.c:466
3139 msgid "Full Name Format"
3140 msgstr "Formát celého mena"
3141
3142 #: src/exphtmldlg.c:474
3143 msgid "First Name, Last Name"
3144 msgstr "Rodné meno, priezvisko"
3145
3146 #: src/exphtmldlg.c:475
3147 msgid "Last Name, First Name"
3148 msgstr "Priezvisko, rodné meno"
3149
3150 #: src/exphtmldlg.c:482
3151 msgid "Color Banding"
3152 msgstr "Farebné značenie"
3153
3154 #: src/exphtmldlg.c:488
3155 msgid "Format Email Links"
3156 msgstr "Formátovať emailové odkazy"
3157
3158 #: src/exphtmldlg.c:494
3159 msgid "Format User Attributes"
3160 msgstr "Formátovať používateľské atribúty"
3161
3162 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3163 msgid "Address Book:"
3164 msgstr "Adresár:"
3165
3166 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3167 msgid "File Name:"
3168 msgstr "Meno súboru:"
3169
3170 #: src/exphtmldlg.c:559
3171 msgid "Open with Web Browser"
3172 msgstr "Otvoriť vo webovom prehliadači"
3173
3174 #: src/exphtmldlg.c:591
3175 msgid "Export Address Book to HTML File"
3176 msgstr "Exportovať adresár do HTML"
3177
3178 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3179 msgid "File Info"
3180 msgstr "Údaje o súbore"
3181
3182 #: src/exphtmldlg.c:657
3183 msgid "Format"
3184 msgstr "Formát"
3185
3186 #: src/expldifdlg.c:107
3187 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3188 msgstr "Prosím zvoľte výstupnú zložku a meno súboru LDIF."
3189
3190 #: src/expldifdlg.c:110
3191 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3192 msgstr "Zadajte parametre na formátovanie „distinguished name”."
3193
3194 #: src/expldifdlg.c:187
3195 #, c-format
3196 msgid ""
3197 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3198 "does not exist. OK to create new directory?"
3199 msgstr ""
3200 "Výstupná zložka LDIF „%s”\n"
3201 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
3202
3203 #: src/expldifdlg.c:190
3204 msgid "Create Directory"
3205 msgstr "Vytvoriť zložku"
3206
3207 #: src/expldifdlg.c:199
3208 #, c-format
3209 msgid ""
3210 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3211 "%s"
3212 msgstr ""
3213 "Nemožno vytvoriť výstupnú zložku LDIF:\n"
3214 "%s"
3215
3216 #: src/expldifdlg.c:241
3217 msgid "Suffix was not supplied"
3218 msgstr "Nebola zadaná prípona"
3219
3220 #: src/expldifdlg.c:243
3221 msgid ""
3222 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3223 "you wish to proceed without a suffix?"
3224 msgstr ""
3225 "Prípona je potrebná, ak majú byť dáta používané na servere LDAP. Naozaj "
3226 "chcete  pokračovať bez prípony?"
3227
3228 #: src/expldifdlg.c:261
3229 msgid "Error creating LDIF file"
3230 msgstr "Chyba pri vytváraní súboru LDIF"
3231
3232 #: src/expldifdlg.c:336
3233 msgid "Select LDIF output file"
3234 msgstr "Zvoľte výstupný súbor LDIF"
3235
3236 #: src/expldifdlg.c:400
3237 msgid "LDIF Output File"
3238 msgstr "Výstupný súbor LDIF"
3239
3240 #: src/expldifdlg.c:431
3241 msgid ""
3242 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3243 "to:\n"
3244 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3245 msgstr ""
3246 "Jedinečné ID tohoto adresára bude použité na vytvorenie DN formátovaného "
3247 "približne takto:\n"
3248 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3249
3250 #: src/expldifdlg.c:437
3251 msgid ""
3252 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3253 "similar to:\n"
3254 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3255 msgstr ""
3256 "Zobrazované meno tohoto adresára bude použité na vytvorenie DN formátovaného "
3257 "takto:\n"
3258 "  cn=Janko Hraško,ou=people,dc=claws-mail,dc=sk"
3259
3260 #: src/expldifdlg.c:443
3261 msgid ""
3262 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3263 "formatted similar to:\n"
3264 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3265 msgstr ""
3266 "Prvá emailová adresa každého kontaktu bude použitá na vytvorenie DN "
3267 "formátovaného takto:\n"
3268 "  mail=janko.hrasko@domena.sk,ou=people,dc=claws-mail,dc=sk"
3269
3270 #: src/expldifdlg.c:489
3271 msgid "Suffix"
3272 msgstr "Prípona"
3273
3274 #: src/expldifdlg.c:499
3275 msgid ""
3276 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3277 "entry. Examples include:\n"
3278 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3279 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3280 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3281 msgstr ""
3282 "Prípona je použitá na vytvorenie „Distinguished Name” (alebo DN) položky "
3283 "LDAP. Napríklad:\n"
3284 "  dc=claws-mail,dc=sk\n"
3285 "  ou=people,dc=menodomeny,dc=sk\n"
3286 "  o=Meno organizácie,c=Krajina\n"
3287
3288 #: src/expldifdlg.c:507
3289 msgid "Relative DN"
3290 msgstr "Relatívne DN"
3291
3292 #: src/expldifdlg.c:515
3293 msgid "Unique ID"
3294 msgstr "Jedinečné ID"
3295
3296 #: src/expldifdlg.c:523
3297 msgid ""
3298 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3299 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3300 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3301 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3302 "available RDN options that will be used to create the DN."
3303 msgstr ""
3304 "Súbor LDIF obsahuje viacero záznamov, ktoré sú zväčša zasielané na server "
3305 "LDAP. Každý záznam v súbore je odlíšený pomocou „Distinguished Name” (DN). "
3306 "Prípona je pridaná k „Relative Distinguished Name” (RDN), a spolu tvoria DN. "
3307 "Prosím vyberte jednu z možností RDN, ktorá bude použitá na vytvorenie DN."
3308
3309 #: src/expldifdlg.c:543
3310 msgid "Use DN attribute if present in data"
3311 msgstr "Použiť atribút DN ak sa nachádza v údajoch"
3312
3313 #: src/expldifdlg.c:548
3314 msgid ""
3315 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3316 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3317 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3318 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3319 msgstr ""
3320 "Adresár môže obsahovať záznamy, ktoré boli predtým importované zo súboru "
3321 "LDIF. Atribút „Distinguished Name” (DN), ak sa nachádza medzi údajmi v "
3322 "adresári, môže byť použitý v exportovanom súbore LDIF. V prípade, že nebude "
3323 "atribút DN nájdený, bude použité vyššie zvolené RDN."
3324
3325 #: src/expldifdlg.c:558
3326 msgid "Exclude record if no Email Address"
3327 msgstr "Nezahrnúť záznam, ak nemá emailovú adresu"
3328
3329 #: src/expldifdlg.c:563
3330 msgid ""
3331 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3332 "option to ignore these records."
3333 msgstr ""
3334 "Adresár môže obsahovať záznamy bez emailových adries. Zvoľte túto možnosť, "
3335 "ak si prajete takéto záznamy ignorovať."
3336
3337 #: src/expldifdlg.c:655
3338 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3339 msgstr "Exportovať adresár do súboru LDIF"
3340
3341 #: src/expldifdlg.c:721
3342 msgid "Distinguished Name"
3343 msgstr "Distguished Name"
3344
3345 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8233
3346 msgid "Export to mbox file"
3347 msgstr "Exportovať do súboru mbox"
3348
3349 #: src/export.c:131
3350 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3351 msgstr "Zvoľte zložku na export a zadajte súbor mbox."
3352
3353 #: src/export.c:142
3354 msgid "Source folder:"
3355 msgstr "Zdrojová zložka:"
3356
3357 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3358 msgid "Mbox file:"
3359 msgstr "Súbor mbox:"
3360
3361 #: src/export.c:203
3362 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3363 msgstr "Musíte zadať názov cieľového súboru mbox."
3364
3365 #: src/export.c:208
3366 msgid "Source folder can't be left empty."
3367 msgstr "Musíte zadať názov zdrojovej zložky."
3368
3369 #: src/export.c:221
3370 msgid "Couldn't find the source folder."
3371 msgstr "Nemožno nájsť zadanú zdrojovú zložku."
3372
3373 #: src/export.c:245
3374 msgid "Select exporting file"
3375 msgstr "Zvoľte súbor na exportovanie"
3376
3377 #: src/export.c:268
3378 msgid "Select folder to export"
3379 msgstr "Zvoľte zložku na export"
3380
3381 #: src/exporthtml.c:767
3382 msgid "Full Name"
3383 msgstr "Celé meno"
3384
3385 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3386 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:769
3387 msgid "Attributes"
3388 msgstr "Atribúty"
3389
3390 #: src/exporthtml.c:974
3391 msgid "Claws Mail Address Book"
3392 msgstr "Adresár Claws Mail"
3393
3394 #: src/exporthtml.c:1069 src/exportldif.c:606
3395 msgid "Name already exists but is not a directory."
3396 msgstr "Názov už existuje, ale nie je to zložka."
3397
3398 #: src/exporthtml.c:1072 src/exportldif.c:609
3399 msgid "No permissions to create directory."
3400 msgstr "Nemáte práva na vytvorenie tejto zložky."
3401
3402 #: src/exporthtml.c:1075 src/exportldif.c:612
3403 msgid "Name is too long."
3404 msgstr "Názov je príliš dlhý."
3405
3406 #: src/exporthtml.c:1078 src/exportldif.c:615
3407 msgid "Not specified."
3408 msgstr "Nie je určený."
3409
3410 #: src/file_checker.c:76
3411 #, c-format
3412 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3413 msgstr "Súbor %s chýba! Chcete použiť záložný súbor z %s?"
3414
3415 #: src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:106
3416 #, c-format
3417 msgid "Could not copy %s to %s"
3418 msgstr "Nemožno kopírovať %s do %s"
3419
3420 #: src/file_checker.c:98
3421 #, c-format
3422 msgid ""
3423 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3424 "%s?"
3425 msgstr "Súbor %s je prázdny alebo poškodený! Chcete použiť záložný súbor z %s?"
3426
3427 #: src/filtering.c:603 src/filtering.c:678 src/filtering.c:707
3428 msgid "rule is not account-based\n"
3429 msgstr "pravidlo nie je závislé na účte\n"
3430
3431 #: src/filtering.c:607
3432 #, c-format
3433 msgid ""
3434 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], matching the account currently "
3435 "used to retrieve messages\n"
3436 msgstr ""
3437 "pravidlo je závislé na účte [id=%d, názov='%s'], vyhovuje účtu práve "
3438 "použitému na získanie správ\n"
3439
3440 #: src/filtering.c:609 src/filtering.c:626 src/filtering.c:627
3441 #: src/filtering.c:651 src/filtering.c:669 src/filtering.c:696
3442 #: src/filtering.c:697 src/filtering.c:714 src/filtering.c:715
3443 msgid "NON_EXISTENT"
3444 msgstr "NE_EXISTUJÚCE"
3445
3446 #: src/filtering.c:617
3447 msgid ""
3448 "rule is account-based, not matching the account currently used to retrieve "
3449 "messages\n"
3450 msgstr ""
3451 "pravidlo je závislé na účte, nevyhovuje účtu práve použitému na získanie "
3452 "správ\n"
3453
3454 #: src/filtering.c:624
3455 #, c-format
3456 msgid ""
3457 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching the account currently "
3458 "used to retrieve messages [id=%d, name='%s']\n"
3459 msgstr ""
3460 "pravidlo je závislé na účte [id=%d, názov='%s'], nevyhovuje účtu práve "
3461 "použitému na získanie správ [id=%d, názov='%s']\n"
3462
3463 #: src/filtering.c:643
3464 msgid ""
3465 "rule is not account-based, all rules are applied on user request anyway\n"
3466 msgstr ""
3467 "pravidlo nie je závislé na účte, na žiadosť používateľa boli i tak "
3468 "aplikované všetky pravidlá\n"
3469
3470 #: src/filtering.c:649
3471 #, c-format
3472 msgid ""
3473 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], but all rules are applied on user "
3474 "request\n"
3475 msgstr ""
3476 "pravidlo je závislé na účte [id=%d, názov='%s'], ale na žiadosť používateľa "
3477 "boli aplikované všetky pravidlá\n"
3478
3479 #: src/filtering.c:667
3480 #, c-format
3481 msgid "rule is account-based [id=%d, name='%s'], skipped on user request\n"
3482 msgstr ""
3483 "pravidlo je závislé na účte [id=%d, názov='%s'], na žiadosť používateľa "
3484 "preskočené\n"
3485
3486 #: src/filtering.c:672
3487 msgid "rule is account-based, skipped on user request\n"
3488 msgstr "pravidlo je závislé na účte, na žiadosť používateľa preskočené\n"
3489
3490 #: src/filtering.c:694
3491 #, c-format
3492 msgid ""
3493 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching current account [id="
3494 "%d, name='%s']\n"
3495 msgstr ""
3496 "pravidlo je závislé na účte [id=%d, názov='%s'], nevyhovuje práve použitému "
3497 "účtu [id=%d, názov='%s']\n"
3498
3499 #: src/filtering.c:700
3500 msgid "rule is account-based, not matching current account\n"
3501 msgstr "pravidlo je závislé na účte, nevyhovuje práve použitému účtu\n"
3502
3503 #: src/filtering.c:712
3504 #, c-format
3505 msgid ""
3506 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], current account [id=%d, "
3507 "name='%s']\n"
3508 msgstr ""
3509 "pravidlo je závislé na účte [id=%d, názov='%s'], práve použitý účet [id=%d, "
3510 "názov='%s']\n"
3511
3512 #: src/filtering.c:752
3513 #, c-format
3514 msgid "applying action [ %s ]\n"
3515 msgstr "aplikovanie akcie [ %s ]\n"
3516
3517 #: src/filtering.c:757
3518 msgid "action could not apply\n"
3519 msgstr "akciu nemožno aplikovať\n"
3520
3521 #: src/filtering.c:759
3522 #, c-format
3523 msgid "no further processing after action [ %s ]\n"
3524 msgstr "žiadne ďalšie spracovanie po akcii [ %s ]\n"
3525
3526 #: src/filtering.c:810
3527 #, c-format
3528 msgid "processing rule '%s' [ %s ]\n"
3529 msgstr "spracovanie pravidla „%s” [ %s ]\n"
3530
3531 #: src/filtering.c:814
3532 #, c-format
3533 msgid "processing rule <unnamed> [ %s ]\n"
3534 msgstr "spracovanie pravidla <bez mena> [ %s ]\n"
3535
3536 #: src/filtering.c:832
3537 #, c-format
3538 msgid "disabled rule '%s' [ %s ]\n"
3539 msgstr "vypnuté pravidlo „%s” [ %s ]\n"
3540
3541 #: src/filtering.c:836
3542 #, c-format
3543 msgid "disabled rule <unnamed> [ %s ]\n"
3544 msgstr "vypnuté pravidlo [ %s ]\n"
3545
3546 #: src/filtering.c:874
3547 msgid "undetermined"
3548 msgstr "neurčené"
3549
3550 #: src/filtering.c:878
3551 msgid "incorporation"
3552 msgstr "začlenenie"
3553
3554 #: src/filtering.c:882
3555 msgid "manually"
3556 msgstr "manuálne"
3557
3558 #: src/filtering.c:886
3559 msgid "folder processing"
3560 msgstr "spracovanie zložky"
3561
3562 #: src/filtering.c:890
3563 msgid "pre-processing"
3564 msgstr "pred-spracovanie"
3565
3566 #: src/filtering.c:894
3567 msgid "post-processing"
3568 msgstr "po-spracovanie"
3569
3570 #: src/filtering.c:909
3571 #, c-format
3572 msgid ""
3573 "filtering message (%s%s%s)\n"
3574 "%smessage file: %s\n"
3575 "%s%s %s\n"
3576 "%s%s %s\n"
3577 "%s%s %s\n"
3578 "%s%s %s\n"
3579 msgstr ""
3580 "filtrovanie správy (%s%s%s)\n"
3581 "%ssúbor správy: %s\n"
3582 "%s%s %s\n"
3583 "%s%s %s\n"
3584 "%s%s %s\n"
3585 "%s%s %s\n"
3586
3587 #: src/filtering.c:911 src/filtering.c:920
3588 msgid ": "
3589 msgstr ": "
3590
3591 #: src/filtering.c:918
3592 #, c-format
3593 msgid ""
3594 "filtering message (%s%s%s)\n"
3595 "%smessage file: %s\n"
3596 msgstr ""
3597 "filtrovanie správy (%s%s%s)\n"
3598 "%ssúbor správy: %s\n"
3599
3600 #: src/folder.c:1570 src/prefs_folder_item.c:315
3601 msgid "Inbox"
3602 msgstr "Prijaté"
3603
3604 #: src/folder.c:1574
3605 msgid "Sent"
3606 msgstr "Odoslané"
3607
3608 #: src/folder.c:1578 src/prefs_folder_item.c:318
3609 msgid "Queue"
3610 msgstr "Front"
3611
3612 #: src/folder.c:1582 src/prefs_folder_item.c:319
3613 msgid "Trash"
3614 msgstr "Kôš"
3615
3616 #: src/folder.c:1586 src/prefs_folder_item.c:317
3617 msgid "Drafts"
3618 msgstr "Koncepty"
3619
3620 #: src/folder.c:2017
3621 #, c-format
3622 msgid "Processing (%s)...\n"
3623 msgstr "Spracúvam (%s)…\n"
3624
3625 #: src/folder.c:3262
3626 #, c-format
3627 msgid "Copying %s to %s...\n"
3628 msgstr "Kopírujem %s do %s…\n"
3629
3630 #: src/folder.c:3262
3631 #, c-format
3632 msgid "Moving %s to %s...\n"
3633 msgstr "Presúvam %s do %s…\n"
3634
3635 #: src/folder.c:3572
3636 #, c-format
3637 msgid "Updating cache for %s..."
3638 msgstr "Aktualizujem vyrovnávaciu pamäť zložky %s…"
3639
3640 #: src/folder.c:4434
3641 msgid "Processing messages..."
3642 msgstr "Spracúvam správy…"
3643
3644 #: src/folder.c:4569
3645 #, c-format
3646 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3647 msgstr "Synchronizujem %s na použitie pri odpojení…\n"
3648
3649 #: src/folder.c:4828
3650 msgid "A folder name cannot begin or end with a dot."
3651 msgstr "Názov zložky nemôže začínať alebo končiť bodkou."
3652
3653 #: src/folder.c:4832
3654 msgid "A folder name can not end with a space."
3655 msgstr "Názov zložky nemôže končiť bodkou."
3656
3657 #: src/foldersel.c:250
3658 msgid "Select folder"
3659 msgstr "Zvoľte zložku"
3660
3661 #: src/foldersel.c:573 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
3662 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
3663 msgid "NewFolder"
3664 msgstr "Nová zložka"
3665
3666 #: src/foldersel.c:581 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
3667 #: src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262 src/news_gtk.c:299
3668 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:430
3669 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:204
3670 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2059
3671 #, c-format
3672 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3673 msgstr "Názov zložky nemôže obsahovať „%c”."
3674
3675 #: src/foldersel.c:596 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
3676 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
3677 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:442 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:217
3678 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2066
3679 #, c-format
3680 msgid "The folder '%s' already exists."
3681 msgstr "Zložka „%s” už existuje."
3682
3683 #: src/foldersel.c:603 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
3684 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
3685 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:124
3686 #, c-format
3687 msgid "Can't create the folder '%s'."
3688 msgstr "Nemožno vytvoriť zložku „%s”."
3689
3690 #: src/folderview.c:247
3691 msgid "Mark all re_ad"
3692 msgstr "Označiť _všetky ako prečítané"
3693
3694 #: src/folderview.c:248
3695 msgid "Mark all u_nread"
3696 msgstr "Označiť všetky ako _neprečítané"
3697
3698 #: src/folderview.c:249
3699 msgid "Mark all read recursi_vely"
3700 msgstr "Označiť všetky ako prečítané _rekurzívne"
3701
3702 #: src/folderview.c:250
3703 msgid "Mark all unread recursi_vely"
3704 msgstr "Označiť všetky ako neprečítané _rekurzívne"
3705
3706 #: src/folderview.c:252
3707 msgid "R_un processing rules"
3708 msgstr "Sp_ustiť pravidlá spracovania"
3709
3710 #: src/folderview.c:253 src/mainwindow.c:553
3711 msgid "_Search folder..."
3712 msgstr "Pre_hľadať zložku…"
3713
3714 #: src/folderview.c:255
3715 msgid "Process_ing..."
3716 msgstr "Spracovan_ie…"
3717
3718 #: src/folderview.c:256
3719 msgid "Empty _trash..."
3720 msgstr "V_yprázdniť kôš…"
3721
3722 #: src/folderview.c:257
3723 msgid "Send _queue..."
3724 msgstr "Odoslať _front…"
3725
3726 #: src/folderview.c:397 src/folderview.c:444
3727 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3728 #: src/prefs_folder_column.c:78 src/prefs_matcher.c:393 src/summaryview.c:6335
3729 msgid "New"
3730 msgstr "Nový"
3731
3732 #: src/folderview.c:398 src/folderview.c:445
3733 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3734 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:392 src/summaryview.c:6337
3735 #: src/toolbar.c:512
3736 msgid "Unread"
3737 msgstr "Neprečítané"
3738
3739 #: src/folderview.c:399 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3740 #: src/prefs_folder_column.c:80
3741 msgid "Total"
3742 msgstr "Celkom"
3743
3744 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3745 #: src/folderview.c:447 src/summaryview.c:448
3746 msgid "#"
3747 msgstr "#"
3748
3749 #: src/folderview.c:782
3750 msgid "Setting folder info..."
3751 msgstr "Nastavujem informácie zložky…"
3752
3753 #: src/folderview.c:867 src/summaryview.c:4182
3754 msgid "Mark all as read"
3755 msgstr "Označiť všetky ako prečítané"
3756
3757 #: src/folderview.c:868
3758 msgid ""
3759 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3760 "read?"
3761 msgstr ""
3762 "Naozaj chcete označiť všetky správy tejto zložky a jej podzložiek ako "
3763 "prečítané?"
3764
3765 #: src/folderview.c:870 src/summaryview.c:4183
3766 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3767 msgstr "Naozaj chcete označiť všetky správy tejto zložky ako prečítané?"
3768
3769 #: src/folderview.c:873 src/summaryview.c:4221
3770 msgid "Mark all as unread"
3771 msgstr "Označiť všetky ako neprečítané"
3772
3773 #: src/folderview.c:874
3774 msgid ""
3775 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3776 "unread?"
3777 msgstr ""
3778 "Naozaj chcete označiť všetky správy tejto zložky a jej podzložiek ako "
3779 "neprečítané?"
3780
3781 #: src/folderview.c:876 src/summaryview.c:4222
3782 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as unread?"
3783 msgstr "Naozaj chcete označiť všetky správy tejto zložky ako neprečítané?"
3784
3785 #: src/folderview.c:1066 src/imap.c:4606
3786 #, c-format
3787 msgid "Scanning folder %s/%s..."
3788 msgstr "Prehľadávanie zložky %s/%s…"
3789
3790 #: src/folderview.c:1069 src/imap.c:4610 src/mainwindow.c:5245 src/setup.c:96
3791 #, c-format
3792 msgid "Scanning folder %s..."
3793 msgstr "Prehľadávanie zložky %s…"
3794
3795 #: src/folderview.c:1100
3796 msgid "Rebuild folder tree"
3797 msgstr "Obnoviť strom zložiek"
3798
3799 #: src/folderview.c:1101
3800 msgid ""
3801 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3802 msgstr ""
3803 "Obnovenie stromu zložiek spôsobí vymazanie lokálnych vyrovnávacích pamätí. "
3804 "Chcete pokračovať?"
3805
3806 #: src/folderview.c:1111
3807 msgid "Rebuilding folder tree..."
3808 msgstr "Obnovujem strom zložiek…"
3809
3810 #: src/folderview.c:1113
3811 msgid "Scanning folder tree..."
3812 msgstr "Skenujem strom zložiek…"
3813
3814 #: src/folderview.c:1204
3815 #, c-format
3816 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3817 msgstr "Nemožno skenovať obsah zložky %s\n"
3818
3819 #: src/folderview.c:1258
3820 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3821 msgstr "Kontrolujem nové správy vo všetkých zložkách…"
3822
3823 #: src/folderview.c:2229
3824 #, c-format
3825 msgid "Closing folder %s..."
3826 msgstr "Zatváram zložku %s…"
3827
3828 #: src/folderview.c:2324
3829 #, c-format
3830 msgid "Opening folder %s..."
3831 msgstr "Otváram zložku %s…"
3832
3833 #: src/folderview.c:2342
3834 msgid "Folder could not be opened."
3835 msgstr "Zložku nemožno otvoriť."
3836
3837 #: src/folderview.c:2484 src/mainwindow.c:2902 src/mainwindow.c:2906
3838 msgid "Empty trash"
3839 msgstr "Vyprázdniť kôš"
3840
3841 #: src/folderview.c:2485
3842 msgid "Delete all messages in trash?"
3843 msgstr "Vymazať všetky správy z koša?"
3844
3845 #: src/folderview.c:2486
3846 msgid "_Empty trash"
3847 msgstr "_Vyprázdniť kôš"
3848
3849 #: src/folderview.c:2529 src/inc.c:1533 src/toolbar.c:3008
3850 msgid "Offline warning"
3851 msgstr "Varovanie odpojenia"
3852
3853 #: src/folderview.c:2530 src/toolbar.c:3009
3854 msgid "You're working offline. Override?"
3855 msgstr "Pracujete odpojený. Pripojiť?"
3856
3857 #: src/folderview.c:2541 src/toolbar.c:3028
3858 msgid "Send queued messages"
3859 msgstr "Odoslať správy vo fronte"
3860
3861 #: src/folderview.c:2542 src/toolbar.c:3029
3862 msgid "Send all queued messages?"
3863 msgstr "Odoslať všetky správy vo fronte?"
3864
3865 #: src/folderview.c:2551 src/toolbar.c:3048
3866 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3867 msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
3868
3869 #: src/folderview.c:2554 src/main.c:2780 src/toolbar.c:3051
3870 #, c-format
3871 msgid ""
3872 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3873 "%s"
3874 msgstr ""
3875 "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby:\n"
3876 "%s"
3877
3878 #: src/folderview.c:2629
3879 #, c-format
3880 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3881 msgstr "Naozaj chcete kopírovať zložku „%s” do „%s”?"
3882
3883 #: src/folderview.c:2630
3884 #, c-format
3885 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3886 msgstr "Naozaj chcete presunúť zložku „%s” ako podzložku „%s”?"
3887
3888 #: src/folderview.c:2632
3889 msgid "Copy folder"
3890 msgstr "Kopírovať zložku"
3891
3892 #: src/folderview.c:2632
3893 msgid "Move folder"
3894 msgstr "Presunúť zložku"
3895
3896 #: src/folderview.c:2643
3897 #, c-format
3898 msgid "Copying %s to %s..."
3899 msgstr "Kopírujem %s do %s…"
3900
3901 #: src/folderview.c:2643
3902 #, c-format
3903 msgid "Moving %s to %s..."
3904 msgstr "Presúvam %s do %s…"
3905
3906 #: src/folderview.c:2677
3907 msgid "Source and destination are the same."
3908 msgstr "Zdroj je identický s cieľom."
3909
3910 #: src/folderview.c:2680
3911 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3912 msgstr "Nie je možné skopírovať zložku do jeho potomka."
3913
3914 #: src/folderview.c:2681
3915 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3916 msgstr "Nie je možné presunúť zložku do jeho potomka."
3917
3918 #: src/folderview.c:2684
3919 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3920 msgstr "Zložky nemožno presúvať medzi rôznymi schránkami."
3921
3922 #: src/folderview.c:2687
3923 msgid "Copy failed!"
3924 msgstr "Kopírovanie zlyhalo!"
3925
3926 #: src/folderview.c:2687
3927 msgid "Move failed!"
3928 msgstr "Presun zlyhal!"
3929
3930 #: src/folderview.c:2737
3931 #, c-format
3932 msgid "Processing configuration for folder %s"
3933 msgstr "Nastavenie spracovania zložky %s"
3934
3935 #: src/folderview.c:3177 src/summaryview.c:4618 src/summaryview.c:4724
3936 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3937 msgstr "Zvolená cieľová zložka môže obsahovať len podzložky."
3938
3939 #: src/grouplistdialog.c:161
3940 msgid "Newsgroup subscription"
3941 msgstr "Prihlásenie do diskusnej skupiny"
3942
3943 #: src/grouplistdialog.c:178
3944 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3945 msgstr "Zvoľte diskusné skupiny, do ktorých sa chcete prihlásiť:"
3946
3947 #: src/grouplistdialog.c:184
3948 msgid "Find groups:"
3949 msgstr "Nájsť skupiny:"
3950
3951 #: src/grouplistdialog.c:192
3952 msgid " Search "
3953 msgstr " Vyhľadať "
3954
3955 #: src/grouplistdialog.c:204
3956 msgid "Newsgroup name"
3957 msgstr "Názov diskusnej skupiny"
3958
3959 #: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:184
3960 msgid "Messages"
3961 msgstr "Správy"
3962
3963 #: src/grouplistdialog.c:206
3964 msgid "Type"
3965 msgstr "Typ"
3966
3967 #: src/grouplistdialog.c:347
3968 msgid "moderated"
3969 msgstr "moderovaná"
3970
3971 #: src/grouplistdialog.c:349
3972 msgid "readonly"
3973 msgstr "len na čítanie"
3974
3975 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:302
3976 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:114
3977 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:148
3978 msgid "unknown"
3979 msgstr "neznáme"
3980
3981 #: src/grouplistdialog.c:422
3982 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3983 msgstr "Nemožno získať zoznam diskusných skupín."
3984
3985 #: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1934 src/summaryview.c:1600
3986 msgid "Done."
3987 msgstr "Hotovo."
3988
3989 #: src/grouplistdialog.c:492
3990 #, c-format
3991 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3992 msgstr "Prijatých %d diskusných skupín (prečítaných %s)"
3993
3994 #: src/gtk/about.c:132
3995 msgid "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client."
3996 msgstr "Claws Mail je ľahký, rýchly a vysoko konfigurovateľný emailový klient."
3997
3998 #: src/gtk/about.c:135
3999 msgid "For further information visit the Claws Mail website:"
4000 msgstr "Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Claws Mail:"
4001
4002 #: src/gtk/about.c:140
4003 msgid ""
4004 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:"
4005 msgstr ""
4006 "Na prístup k podpore a diskusii sa prihláste do emailovej konferencie "
4007 "používateľov Claws Mail:"
4008
4009 #: src/gtk/about.c:146
4010 msgid ""
4011 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
4012 "the Claws Mail project you can do so at:"
4013 msgstr ""
4014 "Claws Mail je slobodný softvér vydaný pod licenciou GPL. Ak si prajete "
4015 "prispieť na projekt Claws Mail, môžete tak učiniť na:"
4016
4017 #: src/gtk/about.c:162 src/gtk/about.c:850
4018 msgid ""
4019 "Copyright (C) 1999-2017\n"
4020 "The Claws Mail Team\n"
4021 "and Hiroyuki Yamamoto"
4022 msgstr ""
4023 "Copyright (C) 1999 – 2107\n"
4024 "Tím Claws Mail\n"
4025 "a Hiroyuki Yamamoto"
4026
4027 #: src/gtk/about.c:167
4028 msgid "System Information\n"
4029 msgstr "Informácie o systéme\n"
4030
4031 #: src/gtk/about.c:173
4032 #, c-format
4033 msgid ""
4034 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4035 "Operating System: %s %s (%s)"
4036 msgstr ""
4037 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
4038 "Operačný systém: %s %s (%s)"
4039
4040 #: src/gtk/about.c:182
4041 #, c-format
4042 msgid ""
4043 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4044 "Operating System: %s"
4045 msgstr ""
4046 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
4047 "Operačný systém: %s"
4048
4049 #: src/gtk/about.c:191
4050 #, c-format
4051 msgid ""
4052 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4053 "Operating System: unknown"
4054 msgstr ""
4055 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
4056 "Operačný systém: neznámy"
4057
4058 #: src/gtk/about.c:247 src/prefs_themes.c:842 src/wizard.c:527
4059 msgid "The Claws Mail Team"
4060 msgstr "Tím Claws Mail"
4061
4062 #: src/gtk/about.c:266
4063 msgid "Previous team members"
4064 msgstr "Bývalí členovia tímu"
4065
4066 #: src/gtk/about.c:285
4067 msgid "The translation team"
4068 msgstr "Prekladateľský tím"
4069
4070 #: src/gtk/about.c:304
4071 msgid "Documentation team"
4072 msgstr "Dokumentačný tím"
4073
4074 #: src/gtk/about.c:322
4075 msgid "Logo"
4076 msgstr "Logo"
4077
4078 #: src/gtk/about.c:341
4079 msgid "Icons"
4080 msgstr "Ikony"
4081
4082 #: src/gtk/about.c:360
4083 msgid "Contributors"
4084 msgstr "Prispievatelia"
4085
4086 #: src/gtk/about.c:408
4087 msgid "Compiled-in Features"
4088 msgstr "Zabudované funkcie"
4089
4090 #: src/gtk/about.c:425
4091 msgctxt "compface"
4092 msgid "adds support for the X-Face header\n"
4093 msgstr "pridáva podporu hlavičky X-Face\n"
4094
4095 #: src/gtk/about.c:435
4096 msgctxt "Enchant"
4097 msgid "adds support for spell checking\n"
4098 msgstr "pridáva podporu kontroly preklepov\n"
4099
4100 #: src/gtk/about.c:445
4101 msgctxt "GnuTLS"
4102 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
4103 msgstr "pridáva podporu šifrovaných spojení so serverom\n"
4104
4105 #: src/gtk/about.c:455
4106 msgctxt "IPv6"
4107 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
4108 msgstr "pridáva podporu adries IPv6, novej verzie protokolu IP\n"
4109
4110 #: src/gtk/about.c:466
4111 msgctxt "iconv"
4112 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
4113 msgstr "umožňuje konverziu znakov medzi rôznymi kódovaniami\n"
4114
4115 #: src/gtk/about.c:476
4116 msgctxt "JPilot"
4117 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
4118 msgstr "pridáva podporu adresárov PalmOS\n"
4119
4120 #: src/gtk/about.c:486
4121 msgctxt "LDAP"
4122 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
4123 msgstr "pridáva podporu zdieľaných adresárov LDAP\n"
4124
4125 #: src/gtk/about.c:496
4126 msgctxt "libetpan"
4127 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
4128 msgstr "pridáva podporu protokolu serverov IMAP a NNTP\n"
4129
4130 #: src/gtk/about.c:506
4131 msgctxt "libSM"
4132 msgid "adds support for session handling\n"
4133 msgstr "pridáva podporu správy relácií\n"
4134
4135 #: src/gtk/about.c:516
4136 msgctxt "NetworkManager"
4137 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
4138 msgstr "pridáva podporu detekcie zmien sieťového pripojenia\n"
4139
4140 #: src/gtk/about.c:526
4141 msgctxt "librSVG"
4142 msgid "adds support for SVG themes\n"
4143 msgstr "pridáva podporu tém SVG\n"
4144
4145 #: src/gtk/about.c:558
4146 msgid ""
4147 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
4148 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
4149 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later version."
4150 msgstr ""
4151 "Tento program je voľne šíriteľný; môžete ho šíriť a/alebo ho upravovať tak, "
4152 "ako to popisuje GNU General Public License, licencia vydaná organizáciou "
4153 "Free Software Foundation, a to vo verzii 3 alebo (podľa svojho rozhodnutia) "
4154 "v akejkoľvek ďalšej verzii."
4155
4156 #: src/gtk/about.c:565
4157 msgid ""
4158 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
4159 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
4160 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
4161 "more details."
4162 msgstr ""
4163 "Tento program je šírený vo viere v jeho užitočnosť, ale BEZ AKEJKOĽVEK "
4164 "ZÁRUKY; a to i bez predpokladanej záruky PREDAJNOSTI, či VHODNOSTI NA URČITÝ "
4165 "ÚČEL. Ďalšie podrobnosti nájdete v GNU General Public License."
4166
4167 #: src/gtk/about.c:584
4168 msgid ""
4169 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
4170 "this program. If not, see "
4171 msgstr ""
4172 "Kópiu GNU General Public License by ste mali získať spoločne s týmto "
4173 "programom; ak to tak nie je, navštívte"
4174
4175 #: src/gtk/about.c:717 src/main.c:2604
4176 msgid "Session statistics\n"
4177 msgstr "Štatistiky relácie\n"
4178
4179 #: src/gtk/about.c:727 src/gtk/about.c:730 src/main.c:2614 src/main.c:2617
4180 #, c-format
4181 msgid "Started: %s\n"
4182 msgstr "Začatá: %s\n"
4183
4184 #: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2623
4185 msgid "Incoming traffic\n"
4186 msgstr "Došlá komunikácia\n"
4187
4188 #: src/gtk/about.c:740 src/main.c:2626
4189 #, c-format
4190 msgid "Received messages: %d\n"
4191 msgstr "Prijaté správy: %d\n"
4192
4193 #: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2632
4194 msgid "Outgoing traffic\n"
4195 msgstr "Odoslaná komunikácia\n"
4196
4197 #: src/gtk/about.c:750 src/main.c:2635
4198 #, c-format
4199 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4200 msgstr "Nové/presmerované správy: %d\n"
4201
4202 #: src/gtk/about.c:755 src/main.c:2639
4203 #, c-format
4204 msgid "Replied messages: %d\n"
4205 msgstr "Odpovede na správy: %d\n"
4206
4207 #: src/gtk/about.c:760 src/main.c:2643
4208 #, c-format
4209 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4210 msgstr "Presmerované správy: %d\n"
4211
4212 #: src/gtk/about.c:765 src/main.c:2647
4213 #, c-format
4214 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4215 msgstr "Odoslané správy celkom: %d\n"
4216
4217 #: src/gtk/about.c:792
4218 msgid "About Claws Mail"
4219 msgstr "O programe Claws Mail"
4220
4221 #: src/gtk/about.c:864
4222 msgid "_Info"
4223 msgstr "_Informácie"
4224
4225 #: src/gtk/about.c:870
4226 msgid "_Authors"
4227 msgstr "_Autori"
4228
4229 #: src/gtk/about.c:876
4230 msgid "_Features"
4231 msgstr "_Vlastnosti"
4232
4233 #: src/gtk/about.c:882
4234 msgid "_License"
4235 msgstr "_Licencia"
4236
4237 #: src/gtk/about.c:890
4238 msgid "_Release Notes"
4239 msgstr "_Poznámky k verzii"
4240
4241 #: src/gtk/about.c:896
4242 msgid "_Statistics"
4243 msgstr "Štati_stiky"
4244
4245 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:362
4246 msgid "Orange"
4247 msgstr "Oranžová"
4248
4249 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:366
4250 msgid "Red"
4251 msgstr "Červená"
4252
4253 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:370
4254 msgid "Pink"
4255 msgstr "Ružová"
4256
4257 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:374
4258 msgid "Sky blue"
4259 msgstr "Svetlomodrá"
4260
4261 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:378
4262 msgid "Blue"
4263 msgstr "Modrá"
4264
4265 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:382
4266 msgid "Green"
4267 msgstr "Zelená"
4268
4269 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:386
4270 msgid "Brown"
4271 msgstr "Hnedá"
4272
4273 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:390
4274 msgid "Grey"
4275 msgstr "Sivá"
4276
4277 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:394
4278 msgid "Light brown"
4279 msgstr "Svetlohnedá"
4280
4281 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:398
4282 msgid "Dark red"
4283 msgstr "Tmavočervená"
4284
4285 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:402
4286 msgid "Dark pink"
4287 msgstr "Tmavoružová"
4288
4289 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:406
4290 msgid "Steel blue"
4291 msgstr "Oceľovomodrá"
4292
4293 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:410
4294 msgid "Gold"
4295 msgstr "Zlatá"
4296
4297 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:414
4298 msgid "Bright green"
4299 msgstr "Svetlozelená"
4300
4301 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:418
4302 msgid "Magenta"
4303 msgstr "Fialová"
4304
4305 #: src/gtk/foldersort.c:156
4306 msgid "Set mailbox order"
4307 msgstr "Nastaviť poradie schránok"
4308
4309 #: src/gtk/foldersort.c:190
4310 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4311 msgstr "Presuňte schránky hore alebo dole na zmenu poradia v Zozname zložiek."
4312
4313 #: src/gtk/foldersort.c:216
4314 msgid "Mailboxes"
4315 msgstr "Schránky"
4316
4317 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4318 msgid "No dictionary selected."
4319 msgstr "Nie je zvolený žiadny slovník."
4320
4321 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4322 #, c-format
4323 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4324 msgstr "Nemožno inicializovať kontrolu preklepov %s."
4325
4326 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4327 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4328 msgstr "Nemožno inicializovať Enchant broker."
4329
4330 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4331 #, c-format
4332 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4333 msgstr "Nemožno inicializovať slovník %s:"
4334
4335 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4336 msgid "No misspelled word found."
4337 msgstr "Neboli nájdené žiadne preklepy."
4338
4339 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4340 msgid "Replace unknown word"
4341 msgstr "Nahradiť neznáme slovo"
4342
4343 #: src/gtk/gtkaspell.c:1460
4344 #, c-format
4345 msgid "Replace \"%s\" with: "
4346 msgstr "Nahradiť „%s” s: "
4347
4348 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4349 msgid ""
4350 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4351 "will learn from mistake.\n"
4352 msgstr ""
4353 "Ak pri stlačení Enter podržíte klávesu Control,\n"
4354 "program sa z chyby poučí.\n"
4355
4356 #: src/gtk/gtkaspell.c:1805 src/gtk/gtkaspell.c:1943
4357 msgid "More..."
4358 msgstr "Ďalšie…"
4359
4360 #: src/gtk/gtkaspell.c:1861
4361 #, c-format
4362 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4363 msgstr "„%s” neznáme v slovníku „%s”"
4364
4365 #: src/gtk/gtkaspell.c:1877
4366 msgid "Accept in this session"
4367 msgstr "Prijať v tejto relácii"
4368
4369 #: src/gtk/gtkaspell.c:1887
4370 msgid "Add to personal dictionary"
4371 msgstr "Pridať do osobného slovníka"
4372
4373 #: src/gtk/gtkaspell.c:1897
4374 msgid "Replace with..."
4375 msgstr "Nahradiť čím…"
4376
4377 #: src/gtk/gtkaspell.c:1910
4378 #, c-format
4379 msgid "Check with %s"
4380 msgstr "Overiť pomocou %s"
4381
4382 #: src/gtk/gtkaspell.c:1932
4383 msgid "(no suggestions)"
4384 msgstr "(žiadne návrhy)"
4385
4386 #: src/gtk/gtkaspell.c:2006
4387 #, c-format
4388 msgid "Dictionary: %s"
4389 msgstr "Slovník: %s"
4390
4391 #: src/gtk/gtkaspell.c:2021
4392 #, c-format
4393 msgid "Use alternate (%s)"
4394 msgstr "Použiť alternatívny (%s)"
4395
4396 #: src/gtk/gtkaspell.c:2032
4397 msgid "Use both dictionaries"
4398 msgstr "Použiť oba slovníky"
4399
4400 #: src/gtk/gtkaspell.c:2048 src/prefs_spelling.c:143
4401 msgid "Check while typing"
4402 msgstr "Overovať pri písaní"
4403
4404 #: src/gtk/gtkaspell.c:2147
4405 #, c-format
4406 msgid ""
4407 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4408 "%s"
4409 msgstr ""
4410 "Kontrola preklepov nemohla zmeniť slovník.\n"
4411 "%s"
4412
4413 #: src/gtk/gtkaspell.c:2203
4414 #, c-format
4415 msgid ""
4416 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4417 "%s"
4418 msgstr ""
4419 "Kontrola preklepov nemohla zmeniť alternatívny slovník.\n"
4420 "%s"
4421