update Slovak translation
[claws.git] / po / sk.po
1 # translation of sylpheed-claws to Slovak
2 # Copyright (C) 2003 Andrej Kacian (applies only for msgstr fields)
3 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
4 # Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>, 2003.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: sk\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
10 "POT-Creation-Date: 2003-10-24 02:02+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2003-10-24 02:16+0200\n"
12 "Last-Translator: Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>\n"
13 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: KBabel 1.0.2\n"
18
19 #: src/account.c:305
20 msgid ""
21 "Some composing windows are open.\n"
22 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
23 msgstr ""
24 "Sú otvorené okná s rozpísanými správami.\n"
25 "Prosím zatvorte v¹etky tieto okná predtým, ako zaènete meni» nastavenia kônt."
26
27 #: src/account.c:555
28 msgid "Edit accounts"
29 msgstr "Úprava kônt"
30
31 #: src/account.c:573
32 msgid ""
33 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
34 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
35 msgstr ""
36 "Nové správy budú kontrolované v tomto poradí. Ak má by» konto kontrolované\n"
37 "pri voµbe 'Prija» v¹etko', zatrhnite políèko v ståpci oznaèenom 'G'."
38
39 #: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:618
40 #: src/compose.c:4705 src/compose.c:4875 src/editaddress.c:774
41 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
42 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:394 src/editvcard.c:210
43 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:194
44 #: src/select-keys.c:301
45 msgid "Name"
46 msgstr "Meno"
47
48 #: src/account.c:594 src/prefs_account.c:927
49 msgid "Protocol"
50 msgstr "Protokol"
51
52 #: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
53 msgid "Server"
54 msgstr "Server"
55
56 #: src/account.c:624 src/addressbook.c:757 src/editaddress.c:722
57 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
58 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
59 #: src/prefs_filtering.c:293 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
60 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
61 msgid "Add"
62 msgstr "Prida»"
63
64 #: src/account.c:630
65 msgid "Edit"
66 msgstr "Upravi»"
67
68 #: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
69 msgid " Delete "
70 msgstr "Zmaza»"
71
72 #: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
73 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:355
74 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
75 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
76 msgid "Down"
77 msgstr "Nadol"
78
79 #: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
80 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:349
81 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
82 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
83 msgid "Up"
84 msgstr "Nahor"
85
86 #: src/account.c:662
87 msgid " Set as default account "
88 msgstr "Nastavi» ako východzie konto"
89
90 #: src/account.c:668 src/addressbook.c:984 src/addressbook.c:3014
91 #: src/addressbook.c:3018 src/addressbook.c:3056 src/crash.c:242
92 #: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:224
93 #: src/inc.c:674 src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
94 msgid "Close"
95 msgstr "Zavrie»"
96
97 #: src/account.c:736
98 msgid "Delete account"
99 msgstr "Zmaza» konto"
100
101 #: src/account.c:737
102 msgid "Do you really want to delete this account?"
103 msgstr "Naozaj chcete zmaza» toto konto?"
104
105 #: src/account.c:738 src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205
106 #: src/compose.c:3022 src/compose.c:3508 src/compose.c:5990 src/compose.c:6298
107 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
108 #: src/folderview.c:2106 src/folderview.c:2161 src/folderview.c:2252
109 #: src/folderview.c:2387 src/folderview.c:2425 src/inc.c:169 src/inc.c:259
110 #: src/mainwindow.c:1438 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
111 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
112 #: src/prefs_filtering.c:1002 src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_scoring.c:623
113 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271
114 #: src/summary_search.c:324 src/summaryview.c:920 src/summaryview.c:1385
115 #: src/summaryview.c:1429 src/summaryview.c:1472 src/summaryview.c:1496
116 #: src/summaryview.c:1528 src/summaryview.c:1553 src/summaryview.c:1578
117 #: src/summaryview.c:1603 src/summaryview.c:3085 src/toolbar.c:2048
118 msgid "Yes"
119 msgstr "Áno"
120
121 #: src/account.c:738 src/compose.c:3508 src/compose.c:5990
122 #: src/folderview.c:2106 src/folderview.c:2161 src/folderview.c:2252
123 #: src/folderview.c:2387 src/folderview.c:2425 src/ssl_manager.c:271
124 msgid "+No"
125 msgstr "+Nie"
126
127 #: src/addressadd.c:162
128 msgid "Add to address book"
129 msgstr "Prida» do adresára"
130
131 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:424
132 msgid "Address"
133 msgstr "Adresár"
134
135 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:620 src/editaddress.c:628
136 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
137 msgid "Remarks"
138 msgstr "Poznámky"
139
140 #: src/addressadd.c:226
141 msgid "Select Address Book Folder"
142 msgstr "Vyberte prieèinok adresára"
143
144 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:189
145 #: src/alertpanel.c:323 src/compose.c:3147 src/compose.c:5812
146 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
147 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap_basedn.c:212 src/editldap.c:340
148 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
149 #: src/grouplistdialog.c:244 src/gtk/about.c:233 src/gtk/gtkaspell.c:1425
150 #: src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/gtk/prefswindow.c:318
151 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
152 #: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:600
153 #: src/mainwindow.c:2225 src/messageview.c:846 src/mimeview.c:972
154 #: src/mimeview.c:1036 src/passphrase.c:130 src/prefs_actions.c:161
155 #: src/prefs_common.c:2769 src/prefs_common.c:2938 src/prefs_common.c:3196
156 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
157 #: src/prefs_filtering.c:212 src/prefs_gtk.c:449 src/prefs_matcher.c:370
158 #: src/prefs_scoring.c:196 src/prefs_summary_column.c:313
159 #: src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134 src/ssl_manager.c:98
160 msgid "OK"
161 msgstr "OK"
162
163 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2199 src/addrgather.c:507
164 #: src/compose.c:3147 src/compose.c:5813 src/compose.c:6493 src/compose.c:6531
165 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
166 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap_basedn.c:213 src/editldap.c:341
167 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
168 #: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:245
169 #: src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/gtk/prefswindow.c:319
170 #: src/gtk/progressdialog.c:77 src/import.c:191 src/importldif.c:1034
171 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:204
172 #: src/main.c:600 src/mainwindow.c:2225 src/messageview.c:846
173 #: src/mimeview.c:973 src/mimeview.c:1037 src/passphrase.c:134
174 #: src/prefs_actions.c:162 src/prefs_common.c:2770 src/prefs_common.c:3197
175 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
176 #: src/prefs_filtering.c:213 src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_matcher.c:371
177 #: src/prefs_scoring.c:197 src/prefs_summary_column.c:314
178 #: src/prefs_template.c:264 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:920
179 #: src/summaryview.c:3427
180 msgid "Cancel"
181 msgstr "Storno"
182
183 #: src/addressbook.c:357 src/compose.c:508 src/mainwindow.c:417
184 #: src/messageview.c:139
185 msgid "/_File"
186 msgstr "/_Súbor"
187
188 #: src/addressbook.c:358
189 msgid "/_File/New _Book"
190 msgstr "/_Súbor/Nový _Adresár"
191
192 #: src/addressbook.c:359
193 msgid "/_File/New _vCard"
194 msgstr "/_Súbor/Nový _vCard"
195
196 #: src/addressbook.c:361
197 msgid "/_File/New _JPilot"
198 msgstr "/_Súbor/Nový _JPilot"
199
200 #: src/addressbook.c:364
201 msgid "/_File/New _Server"
202 msgstr "/_Súbor/Nový _Server"
203
204 #: src/addressbook.c:366 src/addressbook.c:369 src/compose.c:512
205 #: src/mainwindow.c:433 src/mainwindow.c:436 src/messageview.c:142
206 msgid "/_File/---"
207 msgstr "/_Súbor/---"
208
209 #: src/addressbook.c:367
210 msgid "/_File/_Edit"
211 msgstr "/_Súbor/_Upravi»"
212
213 #: src/addressbook.c:368
214 msgid "/_File/_Delete"
215 msgstr "/_Súbor/Z_maza»"
216
217 #: src/addressbook.c:370
218 msgid "/_File/_Save"
219 msgstr "/_Súbor/U_lo¾i»"
220
221 #: src/addressbook.c:371 src/compose.c:513 src/messageview.c:143
222 msgid "/_File/_Close"
223 msgstr "/_Súbor/_Zavrie»"
224
225 #: src/addressbook.c:372 src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
226 #: src/compose.c:515 src/mainwindow.c:440 src/messageview.c:145
227 msgid "/_Edit"
228 msgstr "/_Upravi»"
229
230 #: src/addressbook.c:373
231 msgid "/_Edit/C_ut"
232 msgstr "/Úp_ravy/_Vystrihnú»"
233
234 #: src/addressbook.c:374 src/compose.c:520 src/mainwindow.c:441
235 #: src/messageview.c:146
236 msgid "/_Edit/_Copy"
237 msgstr "/Úp_ravy/_Kopírova»"
238
239 #: src/addressbook.c:375 src/compose.c:521
240 msgid "/_Edit/_Paste"
241 msgstr "/Úp_ravy/_Prilepi»"
242
243 #: src/addressbook.c:376 src/compose.c:518 src/compose.c:601
244 #: src/mainwindow.c:444 src/messageview.c:148
245 msgid "/_Edit/---"
246 msgstr "/Úp_ravy/---"
247
248 #: src/addressbook.c:377
249 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
250 msgstr "/Úp_ravy/Vlo¾i» _adresu"
251
252 #: src/addressbook.c:378
253 msgid "/_Address"
254 msgstr "/_Adresa"
255
256 #: src/addressbook.c:379
257 msgid "/_Address/New _Address"
258 msgstr "/_Adresa/Nová _Adresa"
259
260 #: src/addressbook.c:380
261 msgid "/_Address/New _Group"
262 msgstr "/_Adresa/Nová _Skupina"
263
264 #: src/addressbook.c:381
265 msgid "/_Address/New _Folder"
266 msgstr "/_Adresa/Nový _Prieèinok"
267
268 #: src/addressbook.c:382
269 msgid "/_Address/---"
270 msgstr "/_Adresa/--- "
271
272 #: src/addressbook.c:383
273 msgid "/_Address/_Edit"
274 msgstr "/_Adresa/_Upravi»"
275
276 #: src/addressbook.c:384
277 msgid "/_Address/_Delete"
278 msgstr "/_Adresa/Z_maza»"
279
280 #: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:389 src/mainwindow.c:657
281 #: src/mainwindow.c:668 src/mainwindow.c:670 src/mainwindow.c:673
282 #: src/mainwindow.c:676 src/mainwindow.c:680 src/messageview.c:261
283 #: src/messageview.c:272
284 msgid "/_Tools/---"
285 msgstr "/_Nástroje/---"
286
287 #: src/addressbook.c:386
288 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
289 msgstr "/_Nástroje/Importova» súbor _LDIF..."
290
291 #: src/addressbook.c:387
292 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
293 msgstr "/_Nástroje/Importova» súbor z _Mutt-u..."
294
295 #: src/addressbook.c:388
296 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
297 msgstr "/_Nástroje/Importova» súbor z _Pine..."
298
299 #: src/addressbook.c:390
300 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
301 msgstr "/_Nástroje/Exportova» _HTML..."
302
303 #: src/addressbook.c:391
304 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
305 msgstr "/_Nástroje/Exportova» súbor L_DIF"
306
307 #: src/addressbook.c:392 src/compose.c:678 src/mainwindow.c:704
308 #: src/messageview.c:275
309 msgid "/_Help"
310 msgstr "/_Pomocník"
311
312 #: src/addressbook.c:393 src/compose.c:679 src/mainwindow.c:714
313 #: src/messageview.c:276
314 msgid "/_Help/_About"
315 msgstr "/_Pomocník/_O programe"
316
317 #: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412
318 msgid "/New _Address"
319 msgstr "/Nová _Adresa"
320
321 #: src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:413
322 msgid "/New _Group"
323 msgstr "/Nová _Skupina"
324
325 #: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
326 msgid "/New _Folder"
327 msgstr "/Nový _Prieèinok"
328
329 #: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:415
330 #: src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:422 src/compose.c:502
331 #: src/folderview.c:286 src/folderview.c:288 src/folderview.c:297
332 #: src/folderview.c:302 src/folderview.c:306 src/folderview.c:308
333 #: src/folderview.c:318 src/folderview.c:323 src/folderview.c:327
334 #: src/folderview.c:329 src/folderview.c:339 src/folderview.c:343
335 #: src/folderview.c:346 src/folderview.c:348 src/summaryview.c:409
336 #: src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:420
337 #: src/summaryview.c:434 src/summaryview.c:446 src/summaryview.c:452
338 #: src/summaryview.c:455
339 msgid "/---"
340 msgstr "/---"
341
342 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:417 src/summaryview.c:417
343 msgid "/_Delete"
344 msgstr "/Z_maza»"
345
346 #: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:419
347 msgid "/C_ut"
348 msgstr "/_Vystrihnú»"
349
350 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:420
351 msgid "/_Copy"
352 msgstr "/_Kopírova»"
353
354 #: src/addressbook.c:407 src/addressbook.c:421
355 msgid "/_Paste"
356 msgstr "/V_lo¾i»"
357
358 #: src/addressbook.c:423
359 msgid "/Pa_ste Address"
360 msgstr "/Vlo¾i» _adresu"
361
362 #: src/addressbook.c:435 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
363 msgid "Unknown"
364 msgstr "Neznáma"
365
366 #: src/addressbook.c:442 src/addressbook.c:461 src/importldif.c:125
367 msgid "Success"
368 msgstr "Úspech"
369
370 #: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:126
371 msgid "Bad arguments"
372 msgstr "Neplatné parametre"
373
374 #: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:127
375 msgid "File not specified"
376 msgstr "Nie je urèený súbor"
377
378 #: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:128
379 msgid "Error opening file"
380 msgstr "Chyba pri otváraní súboru"
381
382 #: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:129
383 msgid "Error reading file"
384 msgstr "Chyba pri èítaní súboru"
385
386 #: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:130
387 msgid "End of file encountered"
388 msgstr "Bol nájdený koniec súboru"
389
390 #: src/addressbook.c:448 src/importldif.c:131
391 msgid "Error allocating memory"
392 msgstr "Chyba pri alokácii pamäte"
393
394 #: src/addressbook.c:449 src/importldif.c:132
395 msgid "Bad file format"
396 msgstr "Neplatný formát súboru"
397
398 #: src/addressbook.c:450 src/importldif.c:133
399 msgid "Error writing to file"
400 msgstr "Chyba pri zápise do súboru"
401
402 #: src/addressbook.c:451 src/importldif.c:134
403 msgid "Error opening directory"
404 msgstr "Chyba pri otváraní prieèinku"
405
406 #: src/addressbook.c:452 src/importldif.c:135
407 msgid "No path specified"
408 msgstr "Nebola zadaná cesta"
409
410 #: src/addressbook.c:462
411 msgid "Error connecting to LDAP server"
412 msgstr "Chyba pri pripájaní sa k serveru LDAP"
413
414 #: src/addressbook.c:463
415 msgid "Error initializing LDAP"
416 msgstr "Chyba pri inicializácii LDAP"
417
418 #: src/addressbook.c:464
419 msgid "Error binding to LDAP server"
420 msgstr "Chyba pri pripájaní LDAP serveru"
421
422 #: src/addressbook.c:465
423 msgid "Error searching LDAP database"
424 msgstr "Chyba pri èítaní LDAP databázy"
425
426 #: src/addressbook.c:466
427 msgid "Timeout performing LDAP operation"
428 msgstr "Pri LDAP operácii vypr¹al èasový limit"
429
430 #: src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:468
431 msgid "Error in LDAP search criteria"
432 msgstr "Chybné vyhµadávacie kritériá LDAP"
433
434 #: src/addressbook.c:469
435 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
436 msgstr "Neboli nájdené ¾iadne polo¾ky LDAP vyhovujúce kritériám"
437
438 #: src/addressbook.c:619
439 msgid "E-Mail address"
440 msgstr "E-mailová adresa"
441
442 #: src/addressbook.c:623 src/prefs_common.c:2391 src/toolbar.c:178
443 #: src/toolbar.c:1751
444 msgid "Address book"
445 msgstr "Otvori» adresár"
446
447 #: src/addressbook.c:722
448 msgid "Name:"
449 msgstr "Meno:"
450
451 #: src/addressbook.c:754 src/addressbook.c:2198 src/addressbook.c:2205
452 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:234
453 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
454 #: src/prefs_filtering.c:306 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:284
455 #: src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781 src/ssl_manager.c:92
456 #: src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:466
457 msgid "Delete"
458 msgstr "Zmaza»"
459
460 #: src/addressbook.c:760
461 msgid "Lookup"
462 msgstr "Vyhµada»"
463
464 #: src/addressbook.c:772 src/compose.c:1446 src/compose.c:3197
465 #: src/compose.c:4522 src/compose.c:5229 src/headerview.c:53
466 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
467 msgid "To:"
468 msgstr "Komu:"
469
470 #: src/addressbook.c:776 src/compose.c:1430 src/compose.c:3196
471 #: src/prefs_template.c:175
472 msgid "Cc:"
473 msgstr "Kópia:"
474
475 #: src/addressbook.c:780 src/compose.c:1433 src/prefs_template.c:176
476 msgid "Bcc:"
477 msgstr "Slepá kópia:"
478
479 #: src/addressbook.c:982 src/addressbook.c:1005
480 msgid "Delete address(es)"
481 msgstr "Zmaza» adresu(y)"
482
483 #: src/addressbook.c:983
484 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
485 msgstr "Tieto adresné údaje sú len pre èítanie a nedajú sa odstráni»."
486
487 #: src/addressbook.c:1006
488 msgid "Really delete the address(es)?"
489 msgstr "Naozaj zmaza» adresu(y)?"
490
491 #: src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205 src/compose.c:3022
492 #: src/compose.c:6298 src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192
493 #: src/expldifdlg.c:250 src/inc.c:169 src/inc.c:259 src/mainwindow.c:1438
494 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
495 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
496 #: src/prefs_filtering.c:1002 src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_scoring.c:623
497 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
498 #: src/summaryview.c:920 src/summaryview.c:1385 src/summaryview.c:1429
499 #: src/summaryview.c:1472 src/summaryview.c:1496 src/summaryview.c:1528
500 #: src/summaryview.c:1553 src/summaryview.c:1578 src/summaryview.c:1603
501 #: src/summaryview.c:3085 src/toolbar.c:2048
502 msgid "No"
503 msgstr "Nie"
504
505 #: src/addressbook.c:1534 src/addressbook.c:1607
506 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
507 msgstr "Nemô¾em vklada». Cieµový adresár je len pre èítanie."
508
509 #: src/addressbook.c:1545
510 msgid "Cannot paste into an address group."
511 msgstr "Nemô¾em vklada» do skupiny adries."
512
513 #: src/addressbook.c:2195
514 #, c-format
515 msgid ""
516 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
517 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
518 msgstr ""
519 "Naozaj chcete zmaza» prieèinok A SÚÈASNE v¹etky adresy v %s ?\n"
520 "Ak zma¾ete len prieèinok, adresy z neho sa presunú do nadradeného prieèinku."
521
522 #: src/addressbook.c:2199
523 msgid "Folder only"
524 msgstr "Len prieèinok"
525
526 #: src/addressbook.c:2199
527 msgid "Folder and Addresses"
528 msgstr "Prieèinok aj adresy"
529
530 #: src/addressbook.c:2204
531 #, c-format
532 msgid "Really delete `%s' ?"
533 msgstr "Naozaj zmaza» '%s' ?"
534
535 #: src/addressbook.c:2964
536 msgid "New user, could not save index file."
537 msgstr "Nový u¾ivateµ; nepodarilo sa ulo¾i» indexový súbor."
538
539 #: src/addressbook.c:2968
540 msgid "New user, could not save address book files."
541 msgstr "Nový u¾ivateµ; nedajú sa ulo¾i» súbory adresára."
542
543 #: src/addressbook.c:2978
544 msgid "Old address book converted successfully."
545 msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspe¹ne."
546
547 #: src/addressbook.c:2983
548 msgid ""
549 "Old address book converted,\n"
550 "could not save new address index file"
551 msgstr ""
552 "Konverzia starého adresára prebehla,\n"
553 "nedá sa ulo¾i» indexový súbor nového adresára"
554
555 #: src/addressbook.c:2996
556 msgid ""
557 "Could not convert address book,\n"
558 "but created empty new address book files."
559 msgstr ""
560 "Nedá sa konvertova» starý adresár,\n"
561 "ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
562
563 #: src/addressbook.c:3002
564 msgid ""
565 "Could not convert address book,\n"
566 "could not create new address book files."
567 msgstr ""
568 "Nedá sa konvertova» starý adresár,\n"
569 "nedajú sa ani vytvori» súbory nového adresára."
570
571 #: src/addressbook.c:3007
572 msgid ""
573 "Could not convert address book\n"
574 "and could not create new address book files."
575 msgstr ""
576 "Nedá sa konvertova» starý adresár\n"
577 "a nedajú sa ani vytvori» súbory nového adresára."
578
579 #: src/addressbook.c:3014
580 msgid "Addressbook conversion error"
581 msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
582
583 #: src/addressbook.c:3018
584 msgid "Addressbook conversion"
585 msgstr "Konverzia adresára"
586
587 #: src/addressbook.c:3054
588 msgid "Addressbook Error"
589 msgstr "Chyba v adresári"
590
591 #: src/addressbook.c:3055
592 msgid "Could not read address index"
593 msgstr "Nedá sa naèíta» zoznam adries"
594
595 #: src/addressbook.c:3406
596 msgid "Busy searching..."
597 msgstr "Prehµadávam..."
598
599 #: src/addressbook.c:3607 src/prefs_common.c:989
600 msgid "Interface"
601 msgstr "Ovládanie"
602
603 #: src/addressbook.c:3623 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
604 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
605 msgid "Address Book"
606 msgstr "Adresár"
607
608 #: src/addressbook.c:3639
609 msgid "Person"
610 msgstr "Osoba"
611
612 #: src/addressbook.c:3655
613 msgid "EMail Address"
614 msgstr "E-mailová adresa"
615
616 #: src/addressbook.c:3671
617 msgid "Group"
618 msgstr "Skupina"
619
620 #: src/addressbook.c:3687 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:380
621 #: src/prefs_account.c:2125
622 msgid "Folder"
623 msgstr "Prieèinok"
624
625 #: src/addressbook.c:3703
626 msgid "vCard"
627 msgstr "vCard"
628
629 #: src/addressbook.c:3719 src/addressbook.c:3735
630 msgid "JPilot"
631 msgstr "JPilot"
632
633 #: src/addressbook.c:3751
634 msgid "LDAP Server"
635 msgstr "LDAP server"
636
637 #: src/addressbook.c:3767
638 msgid "LDAP Query"
639 msgstr "LDAP po¾iadavka"
640
641 #: src/addrgather.c:156
642 msgid "Please specify name for address book."
643 msgstr "Prosím zvoµte názov pre adresár."
644
645 #: src/addrgather.c:176
646 msgid "Please select the mail headers to search."
647 msgstr "Prosím zvoµte po¹tové hlavièky pre vyhµadávanie."
648
649 #: src/addrgather.c:183
650 msgid "Busy harvesting addresses..."
651 msgstr "Zozbieravam adresy..."
652
653 #: src/addrgather.c:221
654 msgid "Addresses gathered successfully."
655 msgstr "Adresy zozbierané úspe¹ne."
656
657 #: src/addrgather.c:285
658 msgid "No folder or message was selected."
659 msgstr "Nie je zvolený ¾iadny prieèinok ani správa."
660
661 #: src/addrgather.c:293
662 msgid ""
663 "Please select a folder to process from the folder\n"
664 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
665 "the message list."
666 msgstr ""
667 "Prosím zvoµte prieèinok, alebo zvoµte jednu alebo\n"
668 "viacero správ, ktoré sa majú spracova»."
669
670 #: src/addrgather.c:345
671 msgid "Folder :"
672 msgstr "Prieèinok:"
673
674 #: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
675 #: src/importldif.c:948
676 msgid "Address Book :"
677 msgstr "Adresár :"
678
679 #: src/addrgather.c:366
680 msgid "Folder Size :"
681 msgstr "Veµkos» prieèinku :"
682
683 #: src/addrgather.c:381
684 msgid "Process these mail header fields"
685 msgstr "Spracova» tieto po¹tové hlavièky"
686
687 #: src/addrgather.c:399
688 msgid "Include sub-folders"
689 msgstr "Platí aj pre podprieèinky"
690
691 #: src/addrgather.c:422
692 msgid "Header Name"
693 msgstr "Názov hlavièky"
694
695 #: src/addrgather.c:423
696 msgid "Address Count"
697 msgstr "Poèet adries"
698
699 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:154 src/messageview.c:479
700 msgid "Warning"
701 msgstr "Varovanie"
702
703 #: src/addrgather.c:528
704 msgid "Header Fields"
705 msgstr "Hlavièky"
706
707 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
708 #: src/importldif.c:1067
709 msgid "Finish"
710 msgstr "Dokonèi»"
711
712 #: src/addrgather.c:588
713 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
714 msgstr "Zozbiera» e-mailové adresy - zo zvolených správ"
715
716 #: src/addrgather.c:596
717 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
718 msgstr "Zozbiera» e-mailové adresy - z prieèinku"
719
720 #: src/addrindex.c:105 src/addrindex.c:109 src/addrindex.c:116
721 msgid "Common address"
722 msgstr "Spoloèná adresa"
723
724 #: src/addrindex.c:106 src/addrindex.c:110 src/addrindex.c:117
725 msgid "Personal address"
726 msgstr "Súkromná adresa"
727
728 #: src/alertpanel.c:141 src/compose.c:5990 src/main.c:582
729 msgid "Notice"
730 msgstr "Upozornenie"
731
732 #: src/alertpanel.c:167 src/alertpanel.c:189 src/compose.c:3508 src/inc.c:556
733 msgid "Error"
734 msgstr "Chyba"
735
736 #: src/alertpanel.c:189
737 msgid "View log"
738 msgstr "Zobrazi» záznam"
739
740 #: src/alertpanel.c:307
741 msgid "Show this message next time"
742 msgstr "Zobrazi» túto správu nabudúce"
743
744 #: src/common/nntp.c:68
745 #, c-format
746 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
747 msgstr "Nedá sa pripoji« k serveru NNTP: %s:%d\n"
748
749 #: src/common/nntp.c:148 src/common/nntp.c:211
750 #, c-format
751 msgid "protocol error: %s\n"
752 msgstr "chyba protokolu: %s\n"
753
754 #: src/common/nntp.c:171 src/common/nntp.c:217
755 msgid "protocol error\n"
756 msgstr "chyba protokolu\n"
757
758 #: src/common/nntp.c:267
759 msgid "Error occurred while posting\n"
760 msgstr "Pri odosielaní sa vyskytla chyba\n"
761
762 #: src/common/smtp.c:152
763 msgid "SMTP AUTH not available\n"
764 msgstr "SMTP AUTH nie je dostupné\n"
765
766 #: src/common/smtp.c:417 src/common/smtp.c:466
767 msgid "bad SMTP response\n"
768 msgstr "neplatná odozva SMTP\n"
769
770 #: src/common/smtp.c:437 src/common/smtp.c:455 src/common/smtp.c:551
771 msgid "error occurred on SMTP session\n"
772 msgstr "vyskytla sa chyba pri SMTP spojení\n"
773
774 #: src/common/smtp.c:446 src/pop.c:683
775 msgid "error occurred on authentication\n"
776 msgstr "vyskytla sa chyba v autentizácii\n"
777
778 #: src/common/smtp.c:511 src/pop.c:676
779 msgid "can't start TLS session\n"
780 msgstr "nemô¾em vytvori» TLS reláciu\n"
781
782 #: src/common/ssl.c:78
783 msgid "Error creating ssl context\n"
784 msgstr "Pri vytváraní SSL kontextu sa vyskytla chyba\n"
785
786 #: src/common/ssl.c:97
787 #, c-format
788 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
789 msgstr "SSL spojenie zlyhalo (%s)\n"
790
791 #: src/common/ssl.c:105
792 #, c-format
793 msgid "SSL connection using %s\n"
794 msgstr "SSL spojenie pri pou¾ití %s zlyhalo\n"
795
796 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
797 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
798 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
799 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
800 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
801 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
802 msgid "<not in certificate>"
803 msgstr "<nie je v certifikáte>"
804
805 #: src/common/ssl_certificate.c:189
806 #, c-format
807 msgid ""
808 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
809 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
810 "  Fingerprint: %s\n"
811 "  Signature status: %s"
812 msgstr ""
813 "  Vlastník: %s (%s) v %s\n"
814 "  Podpísané: %s (%s) v %s\n"
815 "  Odtlaèok prsta: %s\n"
816 "  Stav podpisu: %s"
817
818 #: src/common/ssl_certificate.c:307
819 msgid "Can't load X509 default paths"
820 msgstr "Nemô¾em naèíta» východzie cesty X509"
821
822 #: src/common/ssl_certificate.c:362
823 #, c-format
824 msgid ""
825 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
826 "%s"
827 msgstr ""
828 "%s prezentoval neznámy SSL certifikát:\n"
829 "%s"
830
831 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
832 #, c-format
833 msgid ""
834 "%s\n"
835 "\n"
836 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
837 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
838 msgstr ""
839 "%s\n"
840 "\n"
841 "Po¹ta pre toto konto nebude preberaná kým neulo¾íte certifikát.\n"
842 "(Vypnite voµbu \"%s\").\n"
843
844 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
845 #: src/prefs_common.c:1128
846 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
847 msgstr "Nezobrazova» upozornenie pri chybe pri prijímaní"
848
849 #: src/common/ssl_certificate.c:398
850 #, c-format
851 msgid ""
852 "%s's SSL certificate changed !\n"
853 "We have saved this one:\n"
854 "%s\n"
855 "\n"
856 "It is now:\n"
857 "%s\n"
858 "\n"
859 "This could mean the server answering is not the known one."
860 msgstr ""
861 "SSL certifikát pre %s bol zmenený !\n"
862 "Ulo¾ili sme tento:\n"
863 "%s\n"
864 "\n"
865 "Pou¾itý certifikát je tento:\n"
866 "%s\n"
867 "\n"
868 "Mô¾e to znamena», ¾e odpovedá nepravý server."
869
870 #: src/compose.c:500
871 msgid "/_Add..."
872 msgstr "/_Prida»..."
873
874 #: src/compose.c:501
875 msgid "/_Remove"
876 msgstr "/_Odstráni»"
877
878 #: src/compose.c:503 src/folderview.c:289 src/folderview.c:310
879 #: src/folderview.c:331 src/folderview.c:350
880 msgid "/_Properties..."
881 msgstr "/_Vlastnosti..."
882
883 #: src/compose.c:509
884 msgid "/_File/_Attach file"
885 msgstr "/_Súbor/_Pripoji» súbor"
886
887 #: src/compose.c:510
888 msgid "/_File/_Insert file"
889 msgstr "/_Súbor/_Vlo¾i» súbor"
890
891 #: src/compose.c:511
892 msgid "/_File/Insert si_gnature"
893 msgstr "/_Súbor/V_lo¾i» podpis"
894
895 #: src/compose.c:516
896 msgid "/_Edit/_Undo"
897 msgstr "/Úp_ravy"
898
899 #: src/compose.c:517
900 msgid "/_Edit/_Redo"
901 msgstr "/Úp_ravy/Z_novu urobi»"
902
903 #: src/compose.c:519
904 msgid "/_Edit/Cu_t"
905 msgstr "/Úp_ravy/_Vystrihnú»"
906
907 #: src/compose.c:522
908 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
909 msgstr "/Úp_ravy/Prilepi» ako _citáciu"
910
911 #: src/compose.c:524 src/mainwindow.c:442 src/messageview.c:147
912 msgid "/_Edit/Select _all"
913 msgstr "/Úp_ravy/Vy_bra» v¹etko"
914
915 #: src/compose.c:525
916 msgid "/_Edit/A_dvanced"
917 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené"
918
919 #: src/compose.c:526
920 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
921 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» o znak dozadu"
922
923 #: src/compose.c:531
924 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
925 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» o znak dopredu"
926
927 #: src/compose.c:536
928 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
929 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» o slovo dozadu"
930
931 #: src/compose.c:541
932 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
933 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» o slovo dopredu"
934
935 #: src/compose.c:546
936 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
937 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» na zaèiatok riadku"
938
939 #: src/compose.c:551
940 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
941 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» na koniec riadku"
942
943 #: src/compose.c:556
944 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
945 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» na predchodzí riadok"
946
947 #: src/compose.c:561
948 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
949 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Presunú» na ïal¹í riadok"
950
951 #: src/compose.c:566
952 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
953 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» znak naµavo od kurzora"
954
955 #: src/compose.c:571
956 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
957 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» znak napravo od kurzora"
958
959 #: src/compose.c:576
960 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
961 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» slovo naµavo od kurzora"
962
963 #: src/compose.c:581
964 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
965 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» slovo napravo od kurzora"
966
967 #: src/compose.c:586
968 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
969 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» riadok"
970
971 #: src/compose.c:591
972 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
973 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» riadok"
974
975 #: src/compose.c:596
976 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
977 msgstr "/Úp_ravy/R_oz¹írené/Zmaza» text do konca riadku"
978
979 #: src/compose.c:602
980 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
981 msgstr "/Úp_ravy/_Zalomi» aktuálny odstavec"
982
983 #: src/compose.c:604
984 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
985 msgstr "/Úp_ravy/Zalomi» v¹etky _dlhé riadky"
986
987 #: src/compose.c:606
988 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
989 msgstr "/Úp_ravy/Upravi» e_xterným editorom"
990
991 #: src/compose.c:609
992 msgid "/_Spelling"
993 msgstr "/P_ravopis"
994
995 #: src/compose.c:610
996 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
997 msgstr "/P_ravopis/_Skontrolova» v¹etko alebo výber"
998
999 #: src/compose.c:612
1000 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1001 msgstr "/P_ravopis/_Zvýrazni» v¹etky nesprávne slová"
1002
1003 #: src/compose.c:614
1004 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1005 msgstr "/P_ravopis/_Spätne skontrolova» nesprávne slovo"
1006
1007 #: src/compose.c:616
1008 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1009 msgstr "/P_ravopis/_Dopredu na ïal¹ie nesprávne slovo"
1010
1011 #: src/compose.c:618
1012 msgid "/_Spelling/---"
1013 msgstr "/P_ravopis/---"
1014
1015 #: src/compose.c:619
1016 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1017 msgstr "/P_ravopis/_Nastavenie"
1018
1019 #: src/compose.c:623 src/mainwindow.c:448 src/messageview.c:152
1020 #: src/summaryview.c:447
1021 msgid "/_View"
1022 msgstr "/_Zobrazi»"
1023
1024 #: src/compose.c:624
1025 msgid "/_View/_To"
1026 msgstr "/_Zobrazi»/_Komu"
1027
1028 #: src/compose.c:625
1029 msgid "/_View/_Cc"
1030 msgstr "/_Zobrazi»/Kó_pia"
1031
1032 #: src/compose.c:626
1033 msgid "/_View/_Bcc"
1034 msgstr "/_Zobrazi»/_Slepá kópia"
1035
1036 #: src/compose.c:627
1037 msgid "/_View/_Reply to"
1038 msgstr "/_Zobrazi»/_Odpoveï komu"
1039
1040 #: src/compose.c:628 src/compose.c:630 src/compose.c:632 src/mainwindow.c:466
1041 #: src/mainwindow.c:469 src/mainwindow.c:498 src/mainwindow.c:522
1042 #: src/mainwindow.c:604 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:234
1043 msgid "/_View/---"
1044 msgstr "/_Zobrazi»/---"
1045
1046 #: src/compose.c:629
1047 msgid "/_View/_Followup to"
1048 msgstr "/_Zobrazi»/O_dovzda» komu"
1049
1050 #: src/compose.c:631
1051 msgid "/_View/R_uler"
1052 msgstr "/_Zobrazi»/P_ravítko"
1053
1054 #: src/compose.c:633
1055 msgid "/_View/_Attachment"
1056 msgstr "/_Zobrazi»/Prí_lohy"
1057
1058 #: src/compose.c:635 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:238
1059 msgid "/_Message"
1060 msgstr "/Sp_ráva"
1061
1062 #: src/compose.c:636
1063 msgid "/_Message/_Send"
1064 msgstr "/Sp_ráva/_Odosla»"
1065
1066 #: src/compose.c:638
1067 msgid "/_Message/Send _later"
1068 msgstr "/Sp_ráva/Odosla» _neskôr"
1069
1070 #: src/compose.c:640 src/compose.c:646 src/compose.c:651 src/compose.c:653
1071 #: src/compose.c:657 src/compose.c:663 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:616
1072 #: src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:628 src/mainwindow.c:631
1073 #: src/mainwindow.c:633 src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:241
1074 #: src/messageview.c:249 src/messageview.c:254
1075 msgid "/_Message/---"
1076 msgstr "/Sp_ráva/---"
1077
1078 #: src/compose.c:641
1079 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1080 msgstr "/Sp_ráva/_Ulo¾i» medzi koncepty"
1081
1082 #: src/compose.c:643
1083 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1084 msgstr "/Sp_ráva/Ulo¾i» a _pokraèova» v editácii"
1085
1086 #: src/compose.c:647
1087 msgid "/_Message/_To"
1088 msgstr "/Sp_ráva/_Komu"
1089
1090 #: src/compose.c:648
1091 msgid "/_Message/_Cc"
1092 msgstr "/Sp_ráva/Kóp_ia"
1093
1094 #: src/compose.c:649
1095 msgid "/_Message/_Bcc"
1096 msgstr "/Sp_ráva/_Slepá kópia"
1097
1098 #: src/compose.c:650
1099 msgid "/_Message/_Reply to"
1100 msgstr "/Sp_ráva/Odpo_veda» komu"
1101
1102 #: src/compose.c:652
1103 msgid "/_Message/_Followup to"
1104 msgstr "/_Zobrazi»/O_dovzda» komu"
1105
1106 #: src/compose.c:654
1107 msgid "/_Message/_Attach"
1108 msgstr "/Sp_ráva/P_ripoji»"
1109
1110 #: src/compose.c:658
1111 msgid "/_Message/Si_gn"
1112 msgstr "/Sp_ráva/Po_dpísa»"
1113
1114 #: src/compose.c:659
1115 msgid "/_Message/_Encrypt"
1116 msgstr "/Sp_ráva/_Za¹ifrova»"
1117
1118 #: src/compose.c:660
1119 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1120 msgstr "/Sp_ráva/Re¾im/MIME"
1121
1122 #: src/compose.c:661
1123 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1124 msgstr "/Sp_ráva/Re¾im/Inline"
1125
1126 #: src/compose.c:664
1127 msgid "/_Message/_Priority"
1128 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita"
1129
1130 #: src/compose.c:665
1131 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1132 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/Na_jvy¹¹ia"
1133
1134 #: src/compose.c:666
1135 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1136 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/_Vysoká"
1137
1138 #: src/compose.c:667
1139 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1140 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/_Normálna"
1141
1142 #: src/compose.c:668
1143 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1144 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/Ní_zka"
1145
1146 #: src/compose.c:669
1147 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1148 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/N_ajni¾¹ia"
1149
1150 #: src/compose.c:671
1151 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1152 msgstr "/Sp_ráva/Vy¾ia_da» potvrdenie o príjme"
1153
1154 #: src/compose.c:672
1155 msgid "/_Message/Remo_ve references"
1156 msgstr "/Sp_ráva/Odstráni» od_kazy"
1157
1158 #: src/compose.c:673 src/mainwindow.c:648 src/messageview.c:257
1159 msgid "/_Tools"
1160 msgstr "/_Nástroje"
1161
1162 #: src/compose.c:674
1163 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1164 msgstr "/_Nástroje/Zobrazi» _mierku"
1165
1166 #: src/compose.c:675 src/messageview.c:258
1167 msgid "/_Tools/_Address book"
1168 msgstr "/_Nástroje/_Adresár"
1169
1170 #: src/compose.c:676
1171 msgid "/_Tools/_Template"
1172 msgstr "/_Nástroje/©a_blóna"
1173
1174 #: src/compose.c:677 src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:273
1175 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1176 msgstr "/_Nástroje/A_kcie"
1177
1178 #: src/compose.c:1436
1179 msgid "Reply-To:"
1180 msgstr "Odpoveda» komu:"
1181
1182 #: src/compose.c:1439 src/compose.c:4519 src/compose.c:5231
1183 #: src/headerview.c:54
1184 msgid "Newsgroups:"
1185 msgstr "Diskusné skupiny:"
1186
1187 #: src/compose.c:1442
1188 msgid "Followup-To:"
1189 msgstr "Followup-To:"
1190
1191 #: src/compose.c:1737
1192 msgid "Quote mark format error."
1193 msgstr "Chyba v úvodzovkách."
1194
1195 #: src/compose.c:1753
1196 msgid "Message reply/forward format error."
1197 msgstr "Chyba formátu odpovede/preposielania."
1198
1199 #: src/compose.c:2095
1200 #, c-format
1201 msgid "File %s is empty."
1202 msgstr "Súbor %s je prázdny."
1203
1204 #: src/compose.c:2099
1205 #, c-format
1206 msgid "Can't read %s."
1207 msgstr "Nedá sa èíta» %s."
1208
1209 #: src/compose.c:2137
1210 #, c-format
1211 msgid "Message: %s"
1212 msgstr "Správa: %s"
1213
1214 #: src/compose.c:2836
1215 msgid " [Edited]"
1216 msgstr "[Upravené]"
1217
1218 #: src/compose.c:2838
1219 #, c-format
1220 msgid "%s - Compose message%s"
1221 msgstr "%s - Písanie správy%s"
1222
1223 #: src/compose.c:2841
1224 #, c-format
1225 msgid "Compose message%s"
1226 msgstr "Písanie správy%s"
1227
1228 #: src/compose.c:2865 src/compose.c:3114
1229 msgid ""
1230 "Account for sending mail is not specified.\n"
1231 "Please select a mail account before sending."
1232 msgstr ""
1233 "Nie je urèené konto pre odosielanie správ.\n"
1234 "Pred odosielaním prosím zvoµte po¹tové konto."
1235
1236 #: src/compose.c:3012
1237 msgid "Recipient is not specified."
1238 msgstr "Nie je urèený príjemca."
1239
1240 #: src/compose.c:3020 src/messageview.c:479 src/prefs_account.c:767
1241 #: src/prefs_common.c:975 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
1242 msgid "Send"
1243 msgstr "Odosla»"
1244
1245 #: src/compose.c:3021
1246 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1247 msgstr "Predmet je prázdny. Odosla» napriek tomu?"
1248
1249 #: src/compose.c:3042
1250 msgid "Could not queue message for sending"
1251 msgstr "Nie je mo¾né zaradi» správu do fronty na odoslanie"
1252
1253 #: src/compose.c:3047
1254 msgid ""
1255 "The message was queued but could not be sent.\n"
1256 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1257 msgstr ""
1258 "Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo mo¾né odosla» ju.\n"
1259 "Pou¾ite \"Odosla» správy vo fronte\" z hlavného okna pre opätovný pokus."
1260
1261 #: src/compose.c:3130 src/procmsg.c:1159 src/send_message.c:229
1262 #, c-format
1263 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1264 msgstr "Pri odosielaní správy na %s nastala chyba."
1265
1266 #: src/compose.c:3144
1267 msgid "Queueing"
1268 msgstr "Zaraïujem do fronty"
1269
1270 #: src/compose.c:3145
1271 msgid ""
1272 "Error occurred while sending the message.\n"
1273 "Put this message into queue folder?"
1274 msgstr ""
1275 "Pri odosielaní správy nastala chyba.\n"
1276 "Chcete správu zaradi» do prieèinka Na odoslanie?"
1277
1278 #: src/compose.c:3151
1279 msgid "Can't queue the message."
1280 msgstr "Správa sa nedá zaradi» do fronty."
1281
1282 #: src/compose.c:3154 src/send_message.c:580 src/send_message.c:599
1283 msgid "Error occurred while sending the message."
1284 msgstr "Pri odosielaní správy nastala chyba."
1285
1286 #: src/compose.c:3167
1287 msgid "Can't save the message to Sent."
1288 msgstr "Správa sa nedá ulo¾i» medzi odoslané správy."
1289
1290 #: src/compose.c:3398
1291 #, c-format
1292 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1293 msgstr "Nemô¾em nájs» ¾iadny kµúè asociovaný so zvoleným ID kµúèa `%s'."
1294
1295 #: src/compose.c:3504
1296 #, c-format
1297 msgid ""
1298 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1299 "%s to %s.\n"
1300 "Send it anyway?"
1301 msgstr ""
1302 "Nedá sa zmeni» kódovanie správy z\n"
1303 "%s na %s.\n"
1304 "Odosla» správu aj napriek tomu?"
1305
1306 #: src/compose.c:3767
1307 msgid "No account for sending mails available!"
1308 msgstr "Nie je dostupné ¾iadne konto pre odosielanie správ!"
1309
1310 #: src/compose.c:3777
1311 msgid "No account for posting news available!"
1312 msgstr "Nie je dostupné ¾iadne konto pre odosielanie news èlánkov!"
1313
1314 #: src/compose.c:4599 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:149
1315 msgid "From:"
1316 msgstr "Od:"
1317
1318 #: src/compose.c:4703 src/compose.c:4873 src/compose.c:5751
1319 msgid "MIME type"
1320 msgstr "MIME typ"
1321
1322 #: src/compose.c:4704 src/compose.c:4874 src/mimeview.c:193
1323 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:467
1324 msgid "Size"
1325 msgstr "Veµkos»"
1326
1327 #: src/compose.c:4768
1328 msgid "Save Message to "
1329 msgstr "Ulo¾i» správu do "
1330
1331 #: src/compose.c:4788
1332 msgid "Select ..."
1333 msgstr "Zvoµte ..."
1334
1335 #: src/compose.c:4924 src/prefs_account.c:1355 src/prefs_customheader.c:188
1336 #: src/prefs_matcher.c:146
1337 msgid "Header"
1338 msgstr "Hlavièka"
1339
1340 #: src/compose.c:4926
1341 msgid "Attachments"
1342 msgstr "Prílohy"
1343
1344 #: src/compose.c:4928
1345 msgid "Others"
1346 msgstr "Ostatné"
1347
1348 #: src/compose.c:4943 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
1349 #: src/summary_search.c:163
1350 msgid "Subject:"
1351 msgstr "Predmet:"
1352
1353 #: src/compose.c:5178 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
1354 #: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4196
1355 msgid "None"
1356 msgstr "®iadna"
1357
1358 #: src/compose.c:5187
1359 #, c-format
1360 msgid ""
1361 "Spell checker could not be started.\n"
1362 "%s"
1363 msgstr ""
1364 "Pravopisná kontrola sa nedá spusti».\n"
1365 "%s"
1366
1367 #: src/compose.c:5646
1368 msgid "Invalid MIME type."
1369 msgstr "Neplatný MIME typ."
1370
1371 #: src/compose.c:5664
1372 msgid "File doesn't exist or is empty."
1373 msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
1374
1375 #: src/compose.c:5733
1376 msgid "Properties"
1377 msgstr "Vlastnosti"
1378
1379 #: src/compose.c:5778
1380 msgid "Encoding"
1381 msgstr "Kódová stránka"
1382
1383 #: src/compose.c:5809
1384 msgid "Path"
1385 msgstr "Cesta"
1386
1387 #: src/compose.c:5810 src/prefs_toolbar.c:808
1388 msgid "File name"
1389 msgstr "Názov súboru"
1390
1391 #: src/compose.c:5987
1392 #, c-format
1393 msgid ""
1394 "The external editor is still working.\n"
1395 "Force terminating the process?\n"
1396 "process group id: %d"
1397 msgstr ""
1398 "Externý editor je e¹te stále aktívny.\n"
1399 "Ukonèi» ho násilne?\n"
1400 "skupinový ID procesu: %d"
1401
1402 #: src/compose.c:6296 src/inc.c:167 src/inc.c:257 src/toolbar.c:2046
1403 msgid "Offline warning"
1404 msgstr "Offline varovanie"
1405
1406 #: src/compose.c:6297 src/inc.c:168 src/inc.c:258 src/toolbar.c:2047
1407 msgid "You're working offline. Override?"
1408 msgstr "Pracujete offline. Pripoji» sa?"
1409
1410 #: src/compose.c:6415 src/compose.c:6436
1411 msgid "Select file"
1412 msgstr "Zvoµte súbor"
1413
1414 #: src/compose.c:6450
1415 #, c-format
1416 msgid "File '%s' could not be read."
1417 msgstr "Súbor `%s' sa nedá èíta»."
1418
1419 #: src/compose.c:6452
1420 #, c-format
1421 msgid ""
1422 "File '%s' contained invalid characters\n"
1423 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1424 msgstr ""
1425 "Súbor `%s' obsahuje neplatné znaky pre\n"
1426 "súèasné kódovanie, vlo¾enie mô¾e by» nepresné."
1427
1428 #: src/compose.c:6491
1429 msgid "Discard message"
1430 msgstr "Zru¹i» správu"
1431
1432 #: src/compose.c:6492
1433 msgid "This message has been modified. discard it?"
1434 msgstr "Obsah správy sa zmenil. Chcete zahodi» zmeny?"
1435
1436 #: src/compose.c:6493
1437 msgid "Discard"
1438 msgstr "Zahodi»"
1439
1440 #: src/compose.c:6493
1441 msgid "to Draft"
1442 msgstr "medzi Koncepty"
1443
1444 #: src/compose.c:6528
1445 #, c-format
1446 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1447 msgstr "Chcete pou¾i» ¹ablónu `%s' ?"
1448
1449 #: src/compose.c:6530
1450 msgid "Apply template"
1451 msgstr "Pou¾i» ¹ablónu"
1452
1453 #: src/compose.c:6531
1454 msgid "Replace"
1455 msgstr "Nahradi»"
1456
1457 #: src/compose.c:6531 src/toolbar.c:417
1458 msgid "Insert"
1459 msgstr "Vlo¾i»"
1460
1461 #: src/crash.c:141
1462 #, c-format
1463 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1464 msgstr "Proces Sylpheed (%ld) dostal signál %ld"
1465
1466 #: src/crash.c:186
1467 msgid "Sylpheed has crashed"
1468 msgstr "Sylpheed havaroval"
1469
1470 #: src/crash.c:202
1471 #, c-format
1472 msgid ""
1473 "%s.\n"
1474 "Please file a bug report and include the information below."
1475 msgstr ""
1476 "%s.\n"
1477 "Prosím vyplòte správu o chybe a pridajte údaje uvedené ni¾¹ie."
1478
1479 #: src/crash.c:207
1480 msgid "Debug log"
1481 msgstr "Ladiaci záznam"
1482
1483 #: src/crash.c:247
1484 msgid "Save..."
1485 msgstr "Ulo¾i»..."
1486
1487 #: src/crash.c:252
1488 msgid "Create bug report"
1489 msgstr "Vytvori» správu o chybe"
1490
1491 #: src/crash.c:301
1492 msgid "Save crash information"
1493 msgstr "Ulo¾i» informácie o havárii"
1494
1495 #: src/editaddress.c:143
1496 msgid "Add New Person"
1497 msgstr "Prida» kontakt"
1498
1499 #: src/editaddress.c:144
1500 msgid "Edit Person Details"
1501 msgstr "Upravi» údaje o kontakte"
1502
1503 #: src/editaddress.c:285
1504 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1505 msgstr "Musíte zada» e-mailovú adresu."
1506
1507 #: src/editaddress.c:422
1508 msgid "A Name and Value must be supplied."
1509 msgstr "Musíte zada» názov a hodnotu."
1510
1511 #: src/editaddress.c:480
1512 msgid "Edit Person Data"
1513 msgstr "Upravi» údaje o kontakte"
1514
1515 #: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
1516 #: src/ldif.c:826
1517 msgid "Display Name"
1518 msgstr "Zobrazi» meno"
1519
1520 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
1521 msgid "Last Name"
1522 msgstr "Priezvisko"
1523
1524 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
1525 msgid "First Name"
1526 msgstr "Krstné meno"
1527
1528 #: src/editaddress.c:589
1529 msgid "Nickname"
1530 msgstr "Prezývka"
1531
1532 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1533 #: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
1534 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1535 msgid "E-Mail Address"
1536 msgstr "E-mailová adresa"
1537
1538 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1539 msgid "Alias"
1540 msgstr "Alias"
1541
1542 #: src/editaddress.c:710
1543 msgid "Move Up"
1544 msgstr "Posunú» nahor"
1545
1546 #: src/editaddress.c:713
1547 msgid "Move Down"
1548 msgstr "Posunú» nadol"
1549
1550 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
1551 msgid "Modify"
1552 msgstr "Zmeni»"
1553
1554 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1555 #: src/summary_search.c:207
1556 msgid "Clear"
1557 msgstr "Vyèisti»"
1558
1559 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1560 #: src/prefs_matcher.c:455
1561 msgid "Value"
1562 msgstr "Hodnota"
1563
1564 #: src/editaddress.c:883
1565 msgid "Basic Data"
1566 msgstr "Základné údaje"
1567
1568 #: src/editaddress.c:885
1569 msgid "User Attributes"
1570 msgstr "Atribúty u¾ivateµa"
1571
1572 #: src/editbook.c:112
1573 msgid "File appears to be Ok."
1574 msgstr "Súbor je v poriadku."
1575
1576 #: src/editbook.c:115
1577 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1578 msgstr "Súbor nemá platný formát adresára."
1579
1580 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1581 msgid "Could not read file."
1582 msgstr "Súbor sa nedá èíta»."
1583
1584 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1585 msgid "Edit Addressbook"
1586 msgstr "Upravi» adresár"
1587
1588 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1589 msgid " Check File "
1590 msgstr "Testova» súbor"
1591
1592 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1593 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1572
1594 msgid "File"
1595 msgstr "Súbor"
1596
1597 #: src/editbook.c:283
1598 msgid "Add New Addressbook"
1599 msgstr "Prida» nový adresár"
1600
1601 #: src/editgroup.c:103
1602 msgid "A Group Name must be supplied."
1603 msgstr "Musíte zada» názov skupiny."
1604
1605 #: src/editgroup.c:264
1606 msgid "Edit Group Data"
1607 msgstr "Upravi» údaje skupiny"
1608
1609 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1610 msgid "Group Name"
1611 msgstr "Názov skupiny"
1612
1613 #: src/editgroup.c:311
1614 msgid "Addresses in Group"
1615 msgstr "Adresy v skupine"
1616
1617 #: src/editgroup.c:313
1618 msgid " -> "
1619 msgstr " -> "
1620
1621 #: src/editgroup.c:340
1622 msgid " <- "
1623 msgstr " <- "
1624
1625 #: src/editgroup.c:342
1626 msgid "Available Addresses"
1627 msgstr "Dostupné adresy"
1628
1629 #: src/editgroup.c:402
1630 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1631 msgstr "E-mailové adresy mô¾te presúva» z a do skupiny pomocou tlaèítok so ¹ípkami"
1632
1633 #: src/editgroup.c:450
1634 msgid "Edit Group Details"
1635 msgstr "Upravi» detaily skupiny"
1636
1637 #: src/editgroup.c:453
1638 msgid "Add New Group"
1639 msgstr "Prida» novú skupinu"
1640
1641 #: src/editgroup.c:503
1642 msgid "Edit folder"
1643 msgstr "Upravi» prieèinok"
1644
1645 #: src/editgroup.c:503
1646 msgid "Input the new name of folder:"
1647 msgstr "Zadajte nový názov prieèinka:"
1648
1649 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1874 src/folderview.c:1924
1650 #: src/folderview.c:2192
1651 msgid "New folder"
1652 msgstr "Nový prieèinok"
1653
1654 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1875 src/folderview.c:1925
1655 msgid "Input the name of new folder:"
1656 msgstr "Zadajte názov nového prieèinka:"
1657
1658 #: src/editjpilot.c:189
1659 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1660 msgstr "Súbor nemá JPilot formát."
1661
1662 #: src/editjpilot.c:225
1663 msgid "Select JPilot File"
1664 msgstr "Vyberte súbor JPilot"
1665
1666 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1667 msgid "Edit JPilot Entry"
1668 msgstr "Upravi» záznam JPilot"
1669
1670 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:440 src/editvcard.c:229
1671 #: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
1672 #: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2153
1673 #: src/prefs_spelling.c:244
1674 msgid " ... "
1675 msgstr " ... "
1676
1677 #: src/editjpilot.c:319
1678 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1679 msgstr "Ïal¹ie e-mailové adresy"
1680
1681 #: src/editjpilot.c:408
1682 msgid "Add New JPilot Entry"
1683 msgstr "Prida» nový záznam JPilot"
1684
1685 #: src/editldap_basedn.c:141
1686 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1687 msgstr "Úprava LDAP - Zvoµte bázu pre vyhµadávanie"
1688
1689 #: src/editldap_basedn.c:161 src/editldap.c:404
1690 msgid "Hostname"
1691 msgstr "Názov poèítaèa"
1692
1693 #: src/editldap_basedn.c:171 src/editldap.c:414 src/ssl_manager.c:106
1694 msgid "Port"
1695 msgstr "Port"
1696
1697 #: src/editldap_basedn.c:181 src/editldap.c:432
1698 msgid "Search Base"
1699 msgstr "Báza pre vyhµadávanie"
1700
1701 #: src/editldap_basedn.c:202
1702 msgid "Available Search Base(s)"
1703 msgstr "Dostupné bázy"
1704
1705 #: src/editldap_basedn.c:291
1706 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1707 msgstr "Nemô¾em naèíta» bázy pre vyhµadávanie zo servera - prosím zadajte ruène"
1708
1709 #: src/editldap_basedn.c:295 src/editldap.c:265
1710 msgid "Could not connect to server"
1711 msgstr "Nepodarilo sa pripoji» k serveru"
1712
1713 #: src/editldap.c:147
1714 msgid "A Name must be supplied."
1715 msgstr "Musíte zada» názov."
1716
1717 #: src/editldap.c:159
1718 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1719 msgstr "Musíte zada» názov serveru."
1720
1721 #: src/editldap.c:172
1722 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1723 msgstr "Musíte zada» aspoò jeden vyhµadávací atribút LDAP."
1724
1725 #: src/editldap.c:262
1726 msgid "Connected successfully to server"
1727 msgstr "Pripojený k serveru"
1728
1729 #: src/editldap.c:313 src/editldap.c:824
1730 msgid "Edit LDAP Server"
1731 msgstr "Upravi» LDAP server"
1732
1733 #: src/editldap.c:427
1734 msgid " Check Server "
1735 msgstr "Overi» server"
1736
1737 #: src/editldap.c:488
1738 msgid "Search Attributes"
1739 msgstr "Vyhµadávacie atribúty"
1740
1741 #: src/editldap.c:496
1742 msgid " Defaults "
1743 msgstr " ©tandardné "
1744
1745 #: src/editldap.c:501
1746 msgid "Max Query Age (secs)"
1747 msgstr "Max. trvanie po¾iadavky (v sekundách)"
1748
1749 #: src/editldap.c:518
1750 msgid "Include server in dynamic search"
1751 msgstr "Zahrnú» server v dynamickom vyhµadávaní"
1752
1753 #: src/editldap.c:565
1754 msgid "Bind DN"
1755 msgstr "Bind DN"
1756
1757 #: src/editldap.c:575
1758 msgid "Bind Password"
1759 msgstr "Bind heslo"
1760
1761 #: src/editldap.c:585
1762 msgid "Timeout (secs)"
1763 msgstr "Timeout (v sekundách)"
1764
1765 #: src/editldap.c:600
1766 msgid "Maximum Entries"
1767 msgstr "Maximum záznamov"
1768
1769 #: src/editldap.c:625 src/prefs_account.c:763
1770 msgid "Basic"
1771 msgstr "Základné"
1772
1773 #: src/editldap.c:626 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
1774 msgid "Search"
1775 msgstr "Hµada»"
1776
1777 #: src/editldap.c:627 src/summaryview.c:642
1778 msgid "Extended"
1779 msgstr "Roz¹írené"
1780
1781 #: src/editldap.c:829
1782 msgid "Add New LDAP Server"
1783 msgstr "Prida» nový LDAP server"
1784
1785 #: src/editvcard.c:96
1786 msgid "File does not appear to be vCard format."
1787 msgstr "Súbor nie je vo formáte vCard."
1788
1789 #: src/editvcard.c:132
1790 msgid "Select vCard File"
1791 msgstr "Vyberte súbor vCard"
1792
1793 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1794 msgid "Edit vCard Entry"
1795 msgstr "Upravi» vCard záznam"
1796
1797 #: src/editvcard.c:296
1798 msgid "Add New vCard Entry"
1799 msgstr "Prida» nový vCard záznam"
1800
1801 #: src/exphtmldlg.c:111
1802 msgid "Please specify output directory and file to create."
1803 msgstr "Prosím zadajte názov výstupného prieèinku a súboru."
1804
1805 #: src/exphtmldlg.c:114
1806 msgid "Select stylesheet and formatting."
1807 msgstr "Vyberte stylesheet a formátovanie."
1808
1809 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
1810 msgid "File exported successfully."
1811 msgstr "Súbor bol úspe¹ne exportovaný."
1812
1813 #: src/exphtmldlg.c:181
1814 #, c-format
1815 msgid ""
1816 "HTML Output Directory '%s'\n"
1817 "does not exist. OK to create new directory?"
1818 msgstr ""
1819 "Prieèinok '%s' pre výstup HTML\n"
1820 "neexistuje. Vytvori» ho?"
1821
1822 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
1823 msgid "Create Directory"
1824 msgstr "Vytvori» prieèinok"
1825
1826 #: src/exphtmldlg.c:193
1827 #, c-format
1828 msgid ""
1829 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1830 "%s"
1831 msgstr ""
1832 "Nepodarilo sa vytvori» prieèinok pre HTML výstup:\n"
1833 "%s"
1834
1835 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
1836 msgid "Failed to Create Directory"
1837 msgstr "Nepodarilo sa vytvori» prieèinok"
1838
1839 #: src/exphtmldlg.c:241
1840 msgid "Error creating HTML file"
1841 msgstr "Chyba pri vytváraní HTML súboru"
1842
1843 #: src/exphtmldlg.c:361
1844 msgid "Select HTML Output File"
1845 msgstr "Zvoµte súbor pre HTML výstup"
1846
1847 #: src/exphtmldlg.c:435
1848 msgid "HTML Output File"
1849 msgstr "Výstupný súbor HTML"
1850
1851 #: src/exphtmldlg.c:496
1852 msgid "Stylesheet"
1853 msgstr "Stylesheet"
1854
1855 #: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3177 src/prefs_common.c:3459
1856 msgid "Default"
1857 msgstr "©tandardné"
1858
1859 #: src/exphtmldlg.c:515
1860 msgid "Full"
1861 msgstr "Plné"
1862
1863 #: src/exphtmldlg.c:521
1864 msgid "Custom"
1865 msgstr "Vlastné"
1866
1867 #: src/exphtmldlg.c:527
1868 msgid "Custom-2"
1869 msgstr "Vlastné-2"
1870
1871 #: src/exphtmldlg.c:533
1872 msgid "Custom-3"
1873 msgstr "Vlastné-3"
1874
1875 #: src/exphtmldlg.c:539
1876 msgid "Custom-4"
1877 msgstr "Vlastné-4"
1878
1879 #: src/exphtmldlg.c:553
1880 msgid "Full Name Format"
1881 msgstr "Formát celého mena"
1882
1883 #: src/exphtmldlg.c:560
1884 msgid "First Name, Last Name"
1885 msgstr "Krstné meno, priezvisko"
1886
1887 #: src/exphtmldlg.c:566
1888 msgid "Last Name, First Name"
1889 msgstr "Priezvisko, krstné meno"
1890
1891 #: src/exphtmldlg.c:580
1892 msgid "Color Banding"
1893 msgstr "Farebné znaèenie"
1894
1895 #: src/exphtmldlg.c:586
1896 msgid "Format E-Mail Links"
1897 msgstr "Formátova» e-mailové linky"
1898
1899 #: src/exphtmldlg.c:592
1900 msgid "Format User Attributes"
1901 msgstr "Formátova» pou¾ívateµské atribúty"
1902
1903 #: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
1904 msgid "File Name :"
1905 msgstr "Názov súboru :"
1906
1907 #: src/exphtmldlg.c:657
1908 msgid "Open with Web Browser"
1909 msgstr "Otvori» vo webovom prehliadaèi"
1910
1911 #: src/exphtmldlg.c:689
1912 msgid "Export Address Book to HTML File"
1913 msgstr "Exportova» adresár do HTML"
1914
1915 #: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
1916 msgid "Prev"
1917 msgstr "Predchádzajúci"
1918
1919 #: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
1920 #: src/toolbar.c:376 src/toolbar.c:467
1921 msgid "Next"
1922 msgstr "Nasledujúca"
1923
1924 #: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
1925 msgid "File Info"
1926 msgstr "Údaje o súbore"
1927
1928 #: src/exphtmldlg.c:756
1929 msgid "Format"
1930 msgstr "Formát"
1931
1932 #: src/expldifdlg.c:110
1933 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
1934 msgstr "Prosím zvoµte výstupný prieèinok a súbor LDIF."
1935
1936 #: src/expldifdlg.c:113
1937 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
1938 msgstr "Zadajte parametre na formátovanie odlí¹eného názvu."
1939
1940 #: src/expldifdlg.c:188
1941 #, c-format
1942 msgid ""
1943 "LDIF Output Directory '%s'\n"
1944 "does not exist. OK to create new directory?"
1945 msgstr ""
1946 "Výstupný prieèinok LDIF '%s'\n"
1947 "neexistuje. Vytvori» ho?"
1948
1949 #: src/expldifdlg.c:200
1950 #, c-format
1951 msgid ""
1952 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
1953 "%s"
1954 msgstr ""
1955 "Nemô¾em vytvori» výstupný prieèinok LDIF:\n"
1956 "%s"
1957
1958 #: src/expldifdlg.c:244
1959 msgid "Suffix was not supplied"
1960 msgstr "Nebola zadaná prípona"
1961
1962 #: src/expldifdlg.c:246
1963 msgid ""
1964 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
1965 "you wish to proceed without a suffix?"
1966 msgstr ""
1967 "Prípona je potrebná, ak sa data majú pou¾íva» na serveri LDAP. Naozaj si "
1968 "prajete pokraèova» bez prípony?"
1969
1970 #: src/expldifdlg.c:264
1971 msgid "Error creating LDIF file"
1972 msgstr "Chyba pri vytváraní súboru LDIF"
1973
1974 #: src/expldifdlg.c:373
1975 msgid "Select LDIF Output File"
1976 msgstr "Zvoµte výstupný súbor LDIF"
1977
1978 #: src/expldifdlg.c:447
1979 msgid "LDIF Output File"
1980 msgstr "Výstupný súbor LDIF"
1981
1982 #: src/expldifdlg.c:508
1983 msgid "Suffix"
1984 msgstr "Prípona"
1985
1986 #: src/expldifdlg.c:520
1987 msgid ""
1988 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
1989 "entry. Examples include:\n"
1990 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1991 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1992 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1993 msgstr ""
1994 "Prípona je pou¾itá pre vytvorenie \"Distinguished Name\" (alebo DN) pre "
1995 "polo¾ku LDAP. Napríklad:\n"
1996 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1997 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1998 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1999
2000 #: src/expldifdlg.c:529
2001 msgid "Relative DN"
2002 msgstr "Relatívne DN"
2003
2004 #: src/expldifdlg.c:536
2005 msgid "Unique ID"
2006 msgstr "Jedineèné ID"
2007
2008 #: src/expldifdlg.c:544
2009 msgid ""
2010 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2011 "to:\n"
2012 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2013 msgstr ""
2014 "Jedineèné ID tohoto adresáru sa pou¾ije na vytvorenie DN formátovaného "
2015 "pribli¾ne takto:\n"
2016 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2017
2018 #: src/expldifdlg.c:557
2019 msgid ""
2020 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2021 "similar to:\n"
2022 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2023 msgstr ""
2024 "Zobrazované meno tohoto adresáru sa pou¾ije na vytvorenie DN formátovaného "
2025 "takto:\n"
2026 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2027
2028 #: src/expldifdlg.c:570
2029 msgid ""
2030 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2031 "is formatted similar to:\n"
2032 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2033 msgstr ""
2034 "Prvá adresa ka¾dého kontaktu sa pou¾ije na vytvorenie DN formátovaného "
2035 "takto:\n"
2036 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2037
2038 #: src/expldifdlg.c:584
2039 msgid ""
2040 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2041 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2042 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2043 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2044 "available RDN options that will be used to create the DN."
2045 msgstr ""
2046 "Súbor LDIF obsahuje viacero záznamov, ktoré sú zväè¹a zasielané na server "
2047 "LDAP. Ka¾dý záznam v súbore je odlí¹ený pomocou \"Distinguished Name\" (DN). "
2048 "Prípona je pridaná k \"Relative Distinguished Name\" (RDN), a spolu tvoria "
2049 "DN. Prosím vyberte jednu z mo¾ností RDN, ktorá bude pou¾itá na vytvorenie DN."
2050
2051 #: src/expldifdlg.c:597
2052 msgid "Use DN attribute if present in data"
2053 msgstr "Pou¾i» atribút DN ak sa nachádza v údajoch"
2054
2055 #: src/expldifdlg.c:604
2056 msgid ""
2057 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2058 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2059 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2060 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2061 msgstr ""
2062 "Adresár mô¾e obsahova» záznamy, ktoré boli predtým importované zo súboru "
2063 "LDIF. Atribút \"Distinguished Name\" (DN), ak sa nachádza medzi údajmi v "
2064 "adresári, mô¾e by» pou¾itý v exportovanom súbore LDIF. v prípade, ¾e sa "
2065 "atribút DN nenájde, bude pou¾ité vy¹¹ie zvolené RDN."
2066
2067 #: src/expldifdlg.c:615
2068 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2069 msgstr "Nezahrnú» záznam ak neexistuje e-mailová adresa"
2070
2071 #: src/expldifdlg.c:622
2072 msgid ""
2073 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2074 "option to ignore these records."
2075 msgstr ""
2076 "Adresár mô¾e obsahova» záznamy bez e-mailovej adresy. Zvoµte túto mo¾nos», "
2077 "ak si prajete takéto záznamy ignorova»."
2078
2079 #: src/expldifdlg.c:710
2080 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2081 msgstr "Exportova» adresár do súboru LDIF"
2082
2083 #: src/expldifdlg.c:777
2084 msgid "Distguished Name"
2085 msgstr "Distguished Name"
2086
2087 #: src/export.c:128
2088 msgid "Export"
2089 msgstr "Exportova»"
2090
2091 #: src/export.c:147
2092 msgid "Specify target folder and mbox file."
2093 msgstr "Urèite cieµový prieèinok a súbor mbox."
2094
2095 #: src/export.c:157
2096 msgid "Source dir:"
2097 msgstr "Zdrojový prieèinok:"
2098
2099 #: src/export.c:162
2100 msgid "Exporting file:"
2101 msgstr "Exportovaný súbor:"
2102
2103 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
2104 #: src/prefs_account.c:1228
2105 msgid " Select... "
2106 msgstr "Zvoµte..."
2107
2108 #: src/export.c:220
2109 msgid "Select exporting file"
2110 msgstr "Zvoµte súbor pre export"
2111
2112 #: src/exporthtml.c:796
2113 msgid "Full Name"
2114 msgstr "Celé meno"
2115
2116 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
2117 msgid "Attributes"
2118 msgstr "Atribúty"
2119
2120 #: src/exporthtml.c:1001
2121 msgid "Sylpheed Address Book"
2122 msgstr "Adresár Sylpheed-u"
2123
2124 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:592
2125 msgid "Name already exists but is not a directory."
2126 msgstr "Názov u¾ existuje, ale nie je to prieèinok."
2127
2128 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:595
2129 msgid "No permissions to create directory."
2130 msgstr "Nemáte práva na vytvorenie tohoto prieèinku."
2131
2132 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:598
2133 msgid "Name is too long."
2134 msgstr "Názov je príli¹ dlhý."
2135
2136 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:601
2137 msgid "Not specified."
2138 msgstr "Nie je urèený."
2139
2140 #: src/folder.c:856
2141 msgid "Inbox"
2142 msgstr "Prijaté"
2143
2144 #: src/folder.c:860
2145 msgid "Sent"
2146 msgstr "Odoslané"
2147
2148 #: src/folder.c:864
2149 msgid "Queue"
2150 msgstr "Na odoslanie"
2151
2152 #: src/folder.c:868
2153 msgid "Trash"
2154 msgstr "Odpadkový kô¹"
2155
2156 #: src/folder.c:872
2157 msgid "Drafts"
2158 msgstr "Koncepty"
2159
2160 #: src/folder.c:1085
2161 #, c-format
2162 msgid "Processing (%s)...\n"
2163 msgstr "Spracúvam (%s)...\n"
2164
2165 #: src/folder.c:1873
2166 #, c-format
2167 msgid "Moving %s to %s...\n"
2168 msgstr "Presúvam %s do %s...\n"
2169
2170 #: src/foldersel.c:148
2171 msgid "Select folder"
2172 msgstr "Zvoµte prieèinok"
2173
2174 #: src/folderview.c:282 src/folderview.c:298 src/folderview.c:319
2175 msgid "/Create _new folder..."
2176 msgstr "/Vytvori» _nový prieèinok..."
2177
2178 #: src/folderview.c:283 src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
2179 msgid "/_Rename folder..."
2180 msgstr "/_Premenova» prieèinok..."
2181
2182 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:300 src/folderview.c:321
2183 msgid "/M_ove folder..."
2184 msgstr "/_Presunú» prieèinok..."
2185
2186 #: src/folderview.c:285 src/folderview.c:301 src/folderview.c:322
2187 msgid "/_Delete folder"
2188 msgstr "/_Zmaza» prieèinok"
2189
2190 #: src/folderview.c:287 src/folderview.c:307
2191 msgid "/Remove _mailbox"
2192 msgstr "/_Odstráni» schránku"
2193
2194 #: src/folderview.c:290 src/folderview.c:311 src/folderview.c:332
2195 #: src/folderview.c:351
2196 msgid "/_Processing..."
2197 msgstr "/_Spracovanie..."
2198
2199 #: src/folderview.c:291
2200 msgid "/_Scoring..."
2201 msgstr "/_Hodnotenie..."
2202
2203 #: src/folderview.c:296 src/folderview.c:317 src/folderview.c:338
2204 msgid "/Mark all _read"
2205 msgstr "/Oznaèi» _v¹etky ako preèítané"
2206
2207 #: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324 src/folderview.c:344
2208 msgid "/_Check for new messages"
2209 msgstr "/P_rija» nové správy"
2210
2211 #: src/folderview.c:305 src/folderview.c:326
2212 msgid "/R_ebuild folder tree"
2213 msgstr "/O_bnovi» ¹truktúru prieèinkov"
2214
2215 #: src/folderview.c:309 src/folderview.c:330 src/folderview.c:349
2216 msgid "/_Search folder..."
2217 msgstr "/_Prehµada» prieèinok..."
2218
2219 #: src/folderview.c:312 src/folderview.c:333 src/folderview.c:352
2220 msgid "/S_coring..."
2221 msgstr "/_Hodnotenie..."
2222
2223 #: src/folderview.c:328
2224 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2225 msgstr "/Odstráni» konto _IMAP4"
2226
2227 #: src/folderview.c:340
2228 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2229 msgstr "/Prih_lási» sa do diskusnej skupiny..."
2230
2231 #: src/folderview.c:342
2232 msgid "/_Remove newsgroup"
2233 msgstr "/Odstráni» _diskusnú skupinu"
2234
2235 #: src/folderview.c:347
2236 msgid "/Remove _news account"
2237 msgstr "/Odstráni» _news konto"
2238
2239 #: src/folderview.c:381
2240 msgid "New"
2241 msgstr "Nový"
2242
2243 #: src/folderview.c:382
2244 msgid "Unread"
2245 msgstr "Nepreèítané"
2246
2247 #: src/folderview.c:383
2248 msgid "#"
2249 msgstr "#"
2250
2251 #: src/folderview.c:620
2252 msgid "Setting folder info..."
2253 msgstr "Nastavujem informácie o prieèinku..."
2254
2255 #: src/folderview.c:780 src/mainwindow.c:2783 src/setup.c:79
2256 #, c-format
2257 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2258 msgstr "Prehµadávam prieèinok %s%c%s ..."
2259
2260 #: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2788 src/setup.c:84
2261 #, c-format
2262 msgid "Scanning folder %s ..."
2263 msgstr "Prehµadávam prieèinok %s ..."
2264
2265 #: src/folderview.c:825
2266 msgid "Rebuilding folder tree..."
2267 msgstr "Obnovujem strom prieèinku..."
2268
2269 #: src/folderview.c:907
2270 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2271 msgstr "Kontrolujem nové spráby vo v¹etkých prieèinkoch..."
2272
2273 #: src/folderview.c:1677
2274 #, c-format
2275 msgid "Opening Folder %s..."
2276 msgstr "Otváram prieèinok %s..."
2277
2278 #: src/folderview.c:1689
2279 msgid "Folder could not be opened."
2280 msgstr "Prieèinok sa nedá otvori»."
2281
2282 #: src/folderview.c:1876 src/folderview.c:1926 src/folderview.c:2196
2283 msgid "NewFolder"
2284 msgstr "Nový Prieèinok"
2285
2286 #: src/folderview.c:1881 src/folderview.c:1973 src/folderview.c:2201
2287 #, c-format
2288 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2289 msgstr "Názov prieèinka nemô¾e obsahova» `%c'."
2290
2291 #: src/folderview.c:1894 src/folderview.c:1931 src/folderview.c:1983
2292 #: src/folderview.c:2053 src/folderview.c:2213
2293 #, c-format
2294 msgid "The folder `%s' already exists."
2295 msgstr "Prieèinok `%s' u¾ existuje."
2296
2297 #: src/folderview.c:1901 src/folderview.c:2220
2298 #, c-format
2299 msgid "Can't create the folder `%s'."
2300 msgstr "Nedá sa vytvori» prieèinok `%s'."
2301
2302 #: src/folderview.c:1966 src/folderview.c:2043
2303 #, c-format
2304 msgid "Input new name for `%s':"
2305 msgstr "Zadajte nový názov pre `%s':"
2306
2307 #: src/folderview.c:1967 src/folderview.c:2045
2308 msgid "Rename folder"
2309 msgstr "Premenova» prieèinok"
2310
2311 #: src/folderview.c:2103
2312 #, c-format
2313 msgid ""
2314 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2315 "Do you really want to delete?"
2316 msgstr ""
2317 "V¹etky prieèinky a správy v `%s' budú odstránené.\n"
2318 "Naozaj pokraèova»?"
2319
2320 #: src/folderview.c:2105
2321 msgid "Delete folder"
2322 msgstr "Odstráni» prieèinok"
2323
2324 #: src/folderview.c:2122
2325 #, c-format
2326 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2327 msgstr "Prieèinok '%s' sa nedá odstráni»."
2328
2329 #: src/folderview.c:2158
2330 #, c-format
2331 msgid ""
2332 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2333 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2334 msgstr ""
2335 "Naozaj chcete odstráni» schránku '%s' ?\n"
2336 "(Správy NEBUDÚ odstránené z disku)"
2337
2338 #: src/folderview.c:2160
2339 msgid "Remove mailbox"
2340 msgstr "Odstráni» schránku"
2341
2342 #: src/folderview.c:2193
2343 msgid ""
2344 "Input the name of new folder:\n"
2345 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2346 " append `/' at the end of the name)"
2347 msgstr ""
2348 "Zadajte názov nového prieèinku:\n"
2349 "(Ak chcete vytvori» prieèinok s ïal¹ími podzlo¾kami,\n"
2350 "pridajte na koniec názvu '/')"
2351
2352 #: src/folderview.c:2250
2353 #, c-format
2354 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2355 msgstr "Naozaj chcete odstráni» IMAP4 konto '%s'?"
2356
2357 #: src/folderview.c:2251
2358 msgid "Delete IMAP4 account"
2359 msgstr "Odstráni» IMAP4 konto"
2360
2361 #: src/folderview.c:2385
2362 #, c-format
2363 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2364 msgstr "Naozaj chcete odstráni» diskusnú skupinu '%s'?"
2365
2366 #: src/folderview.c:2386
2367 msgid "Delete newsgroup"
2368 msgstr "Odstráni» diskusnú skupinu"
2369
2370 #: src/folderview.c:2423
2371 #, c-format
2372 msgid "Really delete news account `%s'?"
2373 msgstr "Naozaj chcede odstráni» news konto '%s'?"
2374
2375 #: src/folderview.c:2424
2376 msgid "Delete news account"
2377 msgstr "Odstráni» news konto"
2378
2379 #: src/folderview.c:2532
2380 #, c-format
2381 msgid "Moving %s to %s..."
2382 msgstr "Presúvam %s do %s..."
2383
2384 #: src/folderview.c:2561
2385 msgid "Source and destination are the same."
2386 msgstr "Zdroj je identický s cieµom."
2387
2388 #: src/folderview.c:2564
2389 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2390 msgstr "Nie je mo¾né presunú» prieèinok do jeho podprieèinku."
2391
2392 #: src/folderview.c:2567
2393 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2394 msgstr "Prieèinky nie je mo¾né presúva» medzi jednotlivými schránkami."
2395
2396 #: src/folderview.c:2570
2397 msgid "Move failed!"
2398 msgstr "Presun sa nepodaril!"
2399
2400 #: src/grouplistdialog.c:176
2401 msgid "Newsgroup subscription"
2402 msgstr "Prihlásenie sa do diskusnej skupiny"
2403
2404 #: src/grouplistdialog.c:192
2405 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2406 msgstr "Zvoµte diskusné skupiny, do ktorých sa chcete prihlási»:"
2407
2408 #: src/grouplistdialog.c:198
2409 msgid "Find groups:"
2410 msgstr "Nájs» skupiny:"
2411
2412 #: src/grouplistdialog.c:206
2413 msgid " Search "
2414 msgstr " Vyhµada» "
2415
2416 #: src/grouplistdialog.c:218
2417 msgid "Newsgroup name"
2418 msgstr "Názov diskusnej skupiny"
2419
2420 #: src/grouplistdialog.c:219
2421 msgid "Messages"
2422 msgstr "Správy"
2423
2424 #: src/grouplistdialog.c:220
2425 msgid "Type"
2426 msgstr "Typ"
2427
2428 #: src/grouplistdialog.c:246
2429 msgid "Refresh"
2430 msgstr "Obnovi»"
2431
2432 #: src/grouplistdialog.c:350
2433 msgid "moderated"
2434 msgstr "moderovaná"
2435
2436 #: src/grouplistdialog.c:352
2437 msgid "readonly"
2438 msgstr "len na èítanie"
2439
2440 #: src/grouplistdialog.c:354
2441 msgid "unknown"
2442 msgstr "neznáma"
2443
2444 #: src/grouplistdialog.c:401
2445 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2446 msgstr "Nedá sa získa» zoznam diskusných skupín."
2447
2448 #: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1161
2449 msgid "Done."
2450 msgstr "Hotovo."
2451
2452 #: src/grouplistdialog.c:480
2453 #, c-format
2454 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2455 msgstr "Prijatých %d diskusných skupín (preèítaných %s)"
2456
2457 #: src/gtk/about.c:89
2458 msgid "About"
2459 msgstr "O programe"
2460
2461 #: src/gtk/about.c:111
2462 #, c-format
2463 msgid ""
2464 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2465 "Operating System: %s %s (%s)"
2466 msgstr ""
2467 "Verzia GTK+ %d.%d.%d\n"
2468 "Operaèný systém: %s %s (%s)"
2469
2470 #: src/gtk/about.c:126
2471 #, c-format
2472 msgid "Compiled-in features:%s"
2473 msgstr "Zakompilované vlastnosti: %s"
2474
2475 #: src/gtk/about.c:210
2476 msgid ""
2477 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2478 "\n"
2479 msgstr ""
2480 "GPGME je chránené copyrightom 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org> \n"
2481 "\n"
2482
2483 #: src/gtk/about.c:214
2484 msgid ""
2485 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2486 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2487 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2488 "version.\n"
2489 "\n"
2490 msgstr ""
2491 "Tento program je voµne ¹íriteµný; Mô¾ete ho ¹íri» (a)lebo ho upravova» tak "
2492 "ako to popisuje GNU General Public License, licencia vydaná organizáciou "
2493 "Free Software Foundation, a to vo verzii 2, alebo, podµa vá¹ho rozhodnutia, "
2494 "v akejkoµvek ïal¹ej verzii.\n"
2495 "\n"
2496
2497 #: src/gtk/about.c:220
2498 msgid ""
2499 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2500 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2501 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2502 "more details.\n"
2503 "\n"
2504 msgstr ""
2505 "Tento program je ¹írený vo viere v jeho u¾itoènos», ale BEZ AKEJKO¥VEK "
2506 "ZÁRUKY. Viac detailov nájdete v GNU General Public License.\n"
2507 "\n"
2508
2509 #: src/gtk/about.c:226
2510 msgid ""
2511 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2512 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2513 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2514 msgstr ""
2515 "Kópiu GNU General Public License by ste mali získa» spoloène s týmto "
2516 "programom. Ak to tak nie je, napí¹te na adresu Free Software Foundation, "
2517 "Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2518
2519 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2520 msgid "Orange"
2521 msgstr "Oran¾ová"
2522
2523 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2524 msgid "Red"
2525 msgstr "Èervená"
2526
2527 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2528 msgid "Pink"
2529 msgstr "Ru¾ová"
2530
2531 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2532 msgid "Sky blue"
2533 msgstr "Bledomodrá"
2534
2535 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2536 msgid "Blue"
2537 msgstr "Modrá"
2538
2539 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2540 msgid "Green"
2541 msgstr "Zelená"
2542
2543 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2544 msgid "Brown"
2545 msgstr "Hnedá"
2546
2547 #: src/gtk/gtkaspell.c:558
2548 msgid "No dictionary selected."
2549 msgstr "Nie je zvolený ¾iadny slovník."
2550
2551 #: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
2552 msgid "Normal Mode"
2553 msgstr "Normálny re¾im"
2554
2555 #: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
2556 msgid "Bad Spellers Mode"
2557 msgstr "Re¾im zlého pravopisu"
2558
2559 #: src/gtk/gtkaspell.c:818
2560 msgid "Unknown suggestion mode."
2561 msgstr "Re¾im návrhov neznámych slov."
2562
2563 #: src/gtk/gtkaspell.c:1051
2564 msgid "No misspelled word found."
2565 msgstr "Neboli nájdené ¾iadne pravopisné chyby."
2566
2567 #: src/gtk/gtkaspell.c:1385
2568 msgid "Replace unknown word"
2569 msgstr "Nahradi» neznáme slovo"
2570
2571 #: src/gtk/gtkaspell.c:1395
2572 #, c-format
2573 msgid "Replace \"%s\" with: "
2574 msgstr "Nahradi» \"%s\":"
2575
2576 #: src/gtk/gtkaspell.c:1415
2577 msgid ""
2578 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2579 "will learn from mistake.\n"
2580 msgstr ""
2581 "Ak pri stlaèení Enter podr¾íte klávesu MOD1,\n"
2582 "program sa z chyby pouèí.\n"
2583
2584 #: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
2585 msgid "Fast Mode"
2586 msgstr "Rýchly re¾im"
2587
2588 #: src/gtk/gtkaspell.c:1786
2589 #, c-format
2590 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2591 msgstr "\"%s\" neznáme v %s"
2592
2593 #: src/gtk/gtkaspell.c:1799
2594 msgid "Accept in this session"
2595 msgstr "Prija» v tomto sedení"
2596
2597 #: src/gtk/gtkaspell.c:1809
2598 msgid "Add to personal dictionary"
2599 msgstr "Prida» do osobného slovníka"
2600
2601 #: src/gtk/gtkaspell.c:1819
2602 msgid "Replace with..."
2603 msgstr "Nahradi» èím..."
2604
2605 #: src/gtk/gtkaspell.c:1829
2606 #, c-format
2607 msgid "Check with %s"
2608 msgstr "Overi» pomocou %s"
2609
2610 #: src/gtk/gtkaspell.c:1848
2611 msgid "(no suggestions)"
2612 msgstr "(¾iadne návrhy)"
2613
2614 #: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
2615 msgid "More..."
2616 msgstr "Ïal¹ie..."
2617
2618 #: src/gtk/gtkaspell.c:1914
2619 #, c-format
2620 msgid "Dictionary: %s"
2621 msgstr "Slovník: %s"
2622
2623 #: src/gtk/gtkaspell.c:1927
2624 #, c-format
2625 msgid "Use alternate (%s)"
2626 msgstr "Pou¾i» alternatívny (%s)"
2627
2628 #: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
2629 msgid "Check while typing"
2630 msgstr "Overova» pri písaní"
2631
2632 #: src/gtk/gtkaspell.c:1991
2633 msgid "Change dictionary"
2634 msgstr "Zmeni» slovník"
2635
2636 #: src/gtk/gtkaspell.c:2141
2637 #, c-format
2638 msgid ""
2639 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2640 "%s"
2641 msgstr ""
2642 "Kontrola pravopisu nemohla zmeni» slovník.\n"
2643 "%s"
2644
2645 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
2646 msgid "Abcdef"
2647 msgstr "Abcdef"
2648
2649 #: src/gtk/logwindow.c:61
2650 msgid "Protocol log"
2651 msgstr "Záznam protokolu"
2652
2653 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
2654 msgid "Select Plugin to load"
2655 msgstr "Zvoµte plugin ktorý sa má naèíta»"
2656
2657 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
2658 msgid "Plugins"
2659 msgstr "Pluginy"
2660
2661 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2716
2662 msgid "Description"
2663 msgstr "Popis"
2664
2665 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
2666 msgid "Load Plugin"
2667 msgstr "Naèíta» plugin"
2668
2669 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
2670 msgid "Unload Plugin"
2671 msgstr "Odobra» plugin"
2672
2673 #: src/gtk/prefswindow.c:214
2674 msgid "Page Index"
2675 msgstr "Obsah Stránky"
2676
2677 #: src/gtk/prefswindow.c:320 src/prefs_gtk.c:451
2678 msgid "Apply"
2679 msgstr "Pou¾i»"
2680
2681 #: src/gtk/progressdialog.c:52
2682 msgid "Account"
2683 msgstr "Konto"
2684
2685 #: src/gtk/progressdialog.c:53 src/gtk/sslcertwindow.c:121
2686 #: src/prefs_summary_column.c:68
2687 msgid "Status"
2688 msgstr "Stav"
2689
2690 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2691 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2692 msgid "correct"
2693 msgstr "správny"
2694
2695 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2696 msgid "Owner"
2697 msgstr "Majiteµ"
2698
2699 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2700 msgid "Signer"
2701 msgstr "Podpisovateµ"
2702
2703 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2704 msgid "Name: "
2705 msgstr "Meno: "
2706
2707 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2708 msgid "Organization: "
2709 msgstr "Organizácia: "
2710
2711 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2712 msgid "Location: "
2713 msgstr "Umiestnenie: "
2714
2715 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2716 msgid "Fingerprint: "
2717 msgstr "Odtlaèok kµúèa: "
2718
2719 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2720 msgid "Signature status: "
2721 msgstr "Stav podpisu: "
2722
2723 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2724 #, c-format
2725 msgid "SSL certificate for %s"
2726 msgstr "SSL certifikát pre %s"
2727
2728 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2729 #, c-format
2730 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2731 msgstr "Certifikát pre %s je neznámy. Chcete ho prija»?"
2732
2733 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2734 #, c-format
2735 msgid "Signature status: %s"
2736 msgstr "Stav podpisu: %s"
2737
2738 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
2739 msgid "View certificate"
2740 msgstr "Zobrazi» certifikát"
2741
2742 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
2743 msgid "Unknown SSL Certificate"
2744 msgstr "Neznámy SSL certifikát"
2745
2746 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2747 msgid "Accept and save"
2748 msgstr "Prija» a ulo¾i»"
2749
2750 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2751 msgid "Cancel connection"
2752 msgstr "Zru¹i» spojenie"
2753
2754 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
2755 msgid "New certificate:"
2756 msgstr "Nový certifikát:"
2757
2758 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
2759 msgid "Known certificate:"
2760 msgstr "Známy certifikát:"
2761
2762 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
2763 #, c-format
2764 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
2765 msgstr "Certifikát pre %s sa zmenil. Chcete ho prija»?"
2766
2767 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
2768 msgid "View certificates"
2769 msgstr "Zobrazi» certifikáty"
2770
2771 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
2772 msgid "Changed SSL Certificate"
2773 msgstr "Zmena SSL certifikátu"
2774
2775 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2376
2776 msgid "(No From)"
2777 msgstr "(nie je známy odosielateµ)"
2778
2779 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2418 src/summaryview.c:2421
2780 msgid "(No Subject)"
2781 msgstr "(bez predmetu)"
2782
2783 #: src/imap.c:659
2784 #, c-format
2785 msgid "Connecting %s failed"
2786 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo"
2787
2788 #: src/imap.c:664
2789 #, c-format
2790 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
2791 msgstr "IMAP4 spojenie k %s sa preru¹ilo. Znovu pripájam...\n"
2792
2793 #: src/imap.c:704
2794 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2795 msgstr "vytváram tunelované IMAP4 spojenie\n"
2796
2797 #: src/imap.c:717
2798 #, c-format
2799 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2800 msgstr "vytváram IMAP4 spojenie k %s:%d ...\n"
2801
2802 #: src/imap.c:756
2803 msgid "Can't start TLS session.\n"
2804 msgstr "Nedá sa vytvori» TLS spojenie.\n"
2805
2806 #: src/imap.c:1089
2807 #, c-format
2808 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2809 msgstr "nedá sa nastavi» príznak zmazania: %d\n"
2810
2811 #: src/imap.c:1103 src/imap.c:1143
2812 msgid "can't expunge\n"
2813 msgstr "nedá sa odstráni»\n"
2814
2815 #: src/imap.c:1137
2816 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
2817 msgstr "nedá sa nastavi» príznak zmazania: 1:*\n"
2818
2819 #: src/imap.c:1179
2820 msgid "can't close folder\n"
2821 msgstr "prieèinok sa nedá zatvori»\n"
2822
2823 #: src/imap.c:1231
2824 #, c-format
2825 msgid "root folder %s does not exist\n"
2826 msgstr "koreòový prieèinok %s neexistuje\n"
2827
2828 #: src/imap.c:1404 src/imap.c:1412
2829 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
2830 msgstr "pri príkaze LIST sa vyskytla chyba.\n"
2831
2832 #: src/imap.c:1640
2833 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2834 msgstr "nedá sa vytvori» schránka: príkaz LIST zlyhal\n"
2835
2836 #: src/imap.c:1662
2837 msgid "can't create mailbox\n"
2838 msgstr "nedá sa vytvori» schránka\n"
2839
2840 #: src/imap.c:1731
2841 #, c-format
2842 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2843 msgstr "nedá sa premenova» schránka: %s na %s\n"
2844
2845 #: src/imap.c:1793
2846 msgid "can't delete mailbox\n"
2847 msgstr "schránka sa nedá odstráni» \n"
2848
2849 #: src/imap.c:1831
2850 msgid "can't get envelope\n"
2851 msgstr "obálka sa nedá naèíta»\n"
2852
2853 #: src/imap.c:1839
2854 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2855 msgstr "pri získavaní obálky sa vyskytla chyba.\n"
2856
2857 #: src/imap.c:1861
2858 #, c-format
2859 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2860 msgstr "obálka sa nedá preèíta»: %s\n"
2861
2862 #: src/imap.c:1917
2863 #, c-format
2864 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2865 msgstr "Nedá sa vytvori» IMAP4 spojenie s: %s\n"
2866
2867 #: src/imap.c:1939
2868 #, c-format
2869 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2870 msgstr "Nedá sa pripoji» k serveru IMAP4: %s:%d\n"
2871
2872 #: src/imap.c:1946
2873 #, c-format
2874 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2875 msgstr "Nedá sa vytvori» IMAP4 spojenie s: %s:%d\n"
2876
2877 #: src/imap.c:2036
2878 msgid "can't get namespace\n"
2879 msgstr "nedá sa nájs» obálka\n"
2880
2881 #: src/imap.c:2469
2882 #, c-format
2883 msgid "can't select folder: %s\n"
2884 msgstr "prieèinok sa nedá vytvori»: %s\n"
2885
2886 #: src/imap.c:2609
2887 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
2888 msgstr "IMAP4 autentizácia bola neúspe¹ná.\n"
2889
2890 #: src/imap.c:2626
2891 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2892 msgstr "neúspe¹né prihlásenie k IMAP4.\n"
2893
2894 #: src/imap.c:2942
2895 #, c-format
2896 msgid "can't append %s to %s\n"
2897 msgstr "nedá sa napoji» %s k %s\n"
2898
2899 #: src/imap.c:2949
2900 msgid "(sending file...)"
2901 msgstr "(posielam súbor...)"
2902
2903 #: src/imap.c:2991
2904 #, c-format
2905 msgid "can't append message to %s\n"
2906 msgstr "nedá sa napoji» správa k %s\n"
2907
2908 #: src/imap.c:3073
2909 #, c-format
2910 msgid "can't copy %s to %s\n"
2911 msgstr "nedá sa kopírova» %s do %s\n"
2912
2913 #: src/imap.c:3123
2914 #, c-format
2915 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
2916 msgstr "chyba pri IMAP príkaze: STORE %s %s\n"
2917
2918 #: src/imap.c:3140
2919 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2920 msgstr "chyba pri IMAP príkaze: EXPUNGE\n"
2921
2922 #: src/imap.c:3153
2923 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
2924 msgstr "chyba pri IMAP príkaze: CLOSE\n"
2925
2926 #: src/imap.c:3408
2927 #, c-format
2928 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2929 msgstr "iconv nemô¾e skonvertova» UTF-7 na %s\n"
2930
2931 #: src/import.c:130
2932 msgid "Import"
2933 msgstr "Importova»"
2934
2935 #: src/import.c:149
2936 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2937 msgstr "Zvoµte importovaný mbox súbor a cieµový prieèinok."
2938
2939 #: src/import.c:159
2940 msgid "Importing file:"
2941 msgstr "Importovaný súbor:"
2942
2943 #: src/import.c:164
2944 msgid "Destination dir:"
2945 msgstr "Cieµový prieèinok:"
2946
2947 #: src/import.c:222
2948 msgid "Select importing file"
2949 msgstr "Zvoµte súbor pre import"
2950
2951 #: src/importldif.c:189
2952 msgid "Please specify address book name and file to import."
2953 msgstr "Prosím zvoµte názov adresára a súboru pre import."
2954
2955 #: src/importldif.c:192
2956 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2957 msgstr "Zvoµte a premenujte názvy LDIF polí pre import."
2958
2959 #: src/importldif.c:195
2960 msgid "File imported."
2961 msgstr "Súbor importovaný."
2962
2963 #: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2964 msgid "Please select a file."
2965 msgstr "Prozím zvoµte súbor."
2966
2967 #: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2968 msgid "Address book name must be supplied."
2969 msgstr "Nebol zadaný názov adresára."
2970
2971 #: src/importldif.c:470
2972 msgid "Error reading LDIF fields."
2973 msgstr "Chyba pri èítaní LDIF polí."
2974
2975 #: src/importldif.c:493
2976 msgid "LDIF file imported successfully."
2977 msgstr "Súbor LDIFbol úspe¹ne importovaný."
2978
2979 #: src/importldif.c:605
2980 msgid "Select LDIF File"
2981 msgstr "Zvoµte súbor LDIF"
2982
2983 #: src/importldif.c:701
2984 msgid ""
2985 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
2986 "file data."
2987 msgstr "Zadajte názov adresára, ktorý bude vytvorený z údajov súboru LDIF."
2988
2989 #: src/importldif.c:707
2990 msgid "File Name"
2991 msgstr "Názov súboru"
2992
2993 #: src/importldif.c:718
2994 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
2995 msgstr "Úplné urèenie importovaného súboru LDIF."
2996
2997 #: src/importldif.c:727
2998 msgid "Select the LDIF file to import."
2999 msgstr "Zvoµte súbor LDIF pre import."
3000
3001 #: src/importldif.c:764
3002 msgid "R"
3003 msgstr "R"
3004
3005 #: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:462
3006 msgid "S"
3007 msgstr "V"
3008
3009 #: src/importldif.c:766
3010 msgid "LDIF Field Name"
3011 msgstr "Názov LDIF poµa"
3012
3013 #: src/importldif.c:767
3014 msgid "Attribute Name"
3015 msgstr "Názov atribútu"
3016
3017 #: src/importldif.c:822
3018 msgid "LDIF Field"
3019 msgstr "LDIF pole"
3020
3021 #: src/importldif.c:834
3022 msgid "Attribute"
3023 msgstr "Atribút"
3024
3025 #: src/importldif.c:845
3026 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3027 msgstr "Pole ldif sa dá premenova» na názov u¾ivateµského atribútu."
3028
3029 #: src/importldif.c:850
3030 msgid "???"
3031 msgstr "???"
3032
3033 #: src/importldif.c:868
3034 msgid ""
3035 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3036 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3037 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3038 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3039 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3040 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3041 "field for import."
3042 msgstr ""
3043 "Vyberte pole LDIF, ktoré bude premenované alebo zvolené pre import do "
3044 "zoznamu hore. Vyhradené polia (oznaèené znaèkou v ståpci \"R\") sú "
3045 "importované automaticky a nedajú sa premenova». Kliknutie v ståpci Vybra» "
3046 "(\"S\") pridá pole medzi importované. Kliknutie kdekoµvek inde v riadku "
3047 "umo¾ní premenova» pole vo vstupnom riadku pod zoznamom. Dvojklik kdekoµvek v "
3048 "riadku pridá pole medzi importované polia."
3049
3050 #: src/importldif.c:880
3051 msgid "Select for Import"
3052 msgstr "Zvoµte pre import"
3053
3054 #: src/importldif.c:886
3055 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3056 msgstr "Vyberte pole LDIF pre import do adresára."
3057
3058 #: src/importldif.c:889
3059 msgid " Modify "
3060 msgstr " Zmeni» "
3061
3062 #: src/importldif.c:895
3063 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3064 msgstr "Toto tlaèítko aktualizuje horný zoznam poskytnutými údajmi."
3065
3066 #: src/importldif.c:968
3067 msgid "Records Imported :"
3068 msgstr "Importované záznamy :"
3069
3070 #: src/importldif.c:999
3071 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3072 msgstr "Importova» súbor LDIF do adresára"
3073
3074 #: src/importmutt.c:143
3075 msgid "Error importing MUTT file."
3076 msgstr "Chyba pri importovaní súboru MUTT."
3077
3078 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
3079 #: src/importpine.c:329
3080 msgid "Please select a file to import."
3081 msgstr "Prozím zvoµte súbor pre import."
3082
3083 #: src/importmutt.c:185
3084 msgid "Select MUTT File"
3085 msgstr "Zvoµte súbor MUTT"
3086
3087 #: src/importmutt.c:239
3088 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3089 msgstr "Importova» súbor MUTT do adresára"
3090
3091 #: src/importpine.c:143
3092 msgid "Error importing Pine file."
3093 msgstr "Chyba pri importovaní súboru Pine."
3094
3095 #: src/importpine.c:185
3096 msgid "Select Pine File"
3097 msgstr "Vyberte súbor Pine"
3098
3099 #: src/importpine.c:239
3100 msgid "Import Pine file into Address Book"
3101 msgstr "Importova» súbor Pine do adresára"
3102
3103 #: src/inc.c:334
3104 msgid "Retrieving new messages"
3105 msgstr "Prijímam nové správy"
3106
3107 #: src/inc.c:379
3108 msgid "Standby"
3109 msgstr "Èakajte"
3110
3111 #: src/inc.c:504 src/inc.c:559
3112 msgid "Cancelled"
3113 msgstr "Zru¹ené"
3114
3115 #: src/inc.c:515
3116 msgid "Retrieving"
3117 msgstr "Prijímam"
3118
3119 #: src/inc.c:531
3120 #, c-format
3121 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
3122 msgstr "Hotovo (%d správ (%s) prijatých)"
3123
3124 #: src/inc.c:535
3125 msgid "Done (no new messages)"
3126 msgstr "Hotovo (¾iadne nové správy)"
3127
3128 #: src/inc.c:541
3129 msgid "Connection failed"
3130 msgstr "Spojenie zlyhalo"
3131
3132 #: src/inc.c:545
3133 msgid "Auth failed"
3134 msgstr "Autentizácia zlyhala"
3135
3136 #: src/inc.c:549 src/prefs_summary_column.c:76
3137 msgid "Locked"
3138 msgstr "Zamknuté"
3139
3140 #: src/inc.c:572
3141 #, c-format
3142 msgid "Authorization for %s on %s failed"
3143 msgstr "Autorizácia pre %s na %s zlyhala"
3144
3145 #: src/inc.c:642
3146 #, c-format
3147 msgid "Finished (%d new message(s))"
3148 msgstr "Dokonèené (%d nových správ)"
3149
3150 #: src/inc.c:645
3151 msgid "Finished (no new messages)"
3152 msgstr "Dokonèené (¾iadne nové správy)"
3153
3154 #: src/inc.c:654
3155 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3156 msgstr "Pri prijímaní po¹ty sa vyskytli chyby."
3157
3158 #: src/inc.c:695
3159 #, c-format
3160 msgid "%s: Retrieving new messages"
3161 msgstr "%s: Prijímam nové správy"
3162
3163 #: src/inc.c:714
3164 #, c-format
3165 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3166 msgstr "Pripájam sa k serveru POP3: %s..."
3167
3168 #: src/inc.c:721
3169 #, c-format
3170 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3171 msgstr "Nepodarilo sa pripoji» k serveru POP3: %s:%d\n"
3172
3173 #: src/inc.c:728
3174 #, c-format
3175 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3176 msgstr "Nepodarilo sa pripoji» k serveru POP3: %s:%d"
3177
3178 #: src/inc.c:794 src/send_message.c:461
3179 msgid "Authenticating..."
3180 msgstr "Autentizácia..."
3181
3182 #: src/inc.c:795
3183 #, c-format
3184 msgid "Retrieving messages from %s..."
3185 msgstr "Prijímam správy z %s..."
3186
3187 #: src/inc.c:800
3188 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3189 msgstr "Získavam poèet nových správ (STAT)..."
3190
3191 #: src/inc.c:804
3192 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3193 msgstr "Získavam poèet nových správ (LAST)..."
3194
3195 #: src/inc.c:808
3196 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3197 msgstr "Získavam poèet nových správ (UIDL)..."
3198
3199 #: src/inc.c:812
3200 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3201 msgstr "Získavam veµkos» správ (LIST)..."
3202
3203 #: src/inc.c:829
3204 #, c-format
3205 msgid "Deleting message %d"
3206 msgstr "Odstraòujem správu %d"
3207
3208 #: src/inc.c:835 src/send_message.c:479
3209 msgid "Quitting"
3210 msgstr "Odpájam sa"
3211
3212 #: src/inc.c:872
3213 #, c-format
3214 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3215 msgstr "Prijímam správu (%d / %d) (%s / %s)"
3216
3217 #: src/inc.c:901
3218 #, c-format
3219 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
3220 msgstr "Prijímam (%d správ (%s) prijatých)"
3221
3222 #: src/inc.c:963
3223 msgid "Connection failed."
3224 msgstr "Spojenie zlyhalo."
3225
3226 #: src/inc.c:969
3227 msgid "Error occurred while processing mail."
3228 msgstr "Pri spracovávaní po¹ty sa vyskytla chyba."
3229
3230 #: src/inc.c:974
3231 #, c-format
3232 msgid ""
3233 "Error occurred while processing mail:\n"
3234 "%s"
3235 msgstr ""
3236 "Pri spracovávaní po¹ty sa vyskytla chyba:\n"
3237 "%s"
3238
3239 #: src/inc.c:980
3240 msgid "No disk space left."
3241 msgstr "Na disku u¾ nie je miesto."
3242
3243 #: src/inc.c:985
3244 msgid "Can't write file."
3245 msgstr "Nedá sa zapisova» do súboru."
3246
3247 #: src/inc.c:990
3248 msgid "Socket error."
3249 msgstr "Chyba socketu."
3250
3251 #: src/inc.c:996 src/send_message.c:602
3252 msgid "Connection closed by the remote host."
3253 msgstr "Vzdialený hostiteµ ukonèil spojenie."
3254
3255 #: src/inc.c:1002
3256 msgid "Mailbox is locked."
3257 msgstr "Mailbox je zamknutý."
3258
3259 #: src/inc.c:1006
3260 #, c-format
3261 msgid ""
3262 "Mailbox is locked:\n"
3263 "%s"
3264 msgstr ""
3265 "Mailbox je zamknutý:\n"
3266 "%s"
3267
3268 #: src/inc.c:1012 src/send_message.c:589
3269 msgid "Authentication failed."
3270 msgstr "Autentizácia bola neúspe¹ná."
3271
3272 #: src/inc.c:1017 src/send_message.c:592
3273 #, c-format
3274 msgid ""
3275 "Authentication failed:\n"
3276 "%s"
3277 msgstr ""
3278 "Autentizácia bola neúspe¹ná:\n"
3279 "%s"
3280
3281 #: src/inc.c:1052
3282 msgid "Incorporation cancelled\n"
3283 msgstr "Zaèleòovanie zru¹ené\n"
3284
3285 #: src/inputdialog.c:152
3286 #, c-format
3287 msgid "Input password for %s on %s:"
3288 msgstr "Zadajte heslo pre %s na %s:"
3289
3290 #: src/inputdialog.c:154
3291 msgid "Input password"
3292 msgstr "Zadajte heslo"
3293
3294 #: src/ldif.c:838
3295 msgid "Nick Name"
3296 msgstr "Prezývka"
3297
3298 #: src/main.c:143 src/main.c:152
3299 #, c-format
3300 msgid ""
3301 "File `%s' already exists.\n"
3302 "Can't create folder."
3303 msgstr ""
3304 "Súbor '%s' u¾ existuje.\n"
3305 "Prieèinok sa nedá vytvori»."
3306
3307 #: src/main.c:212
3308 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3309 msgstr "glib nepodporuje g_thread.\n"
3310
3311 #: src/main.c:451
3312 #, c-format
3313 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3314 msgstr "Pou¾itie: %s [VO¥BY]...\n"
3315
3316 #: src/main.c:454
3317 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3318 msgstr "  --compose [adresa]    otvorí okno pre písanie novej správy"
3319
3320 #: src/main.c:455
3321 msgid ""
3322 "  --attach file1 [file2]...\n"
3323 "                         open composition window with specified files\n"
3324 "                         attached"
3325 msgstr ""
3326 "  --attach file1 [file2]...\n"
3327 "                         otvorí okno pre písanie novej správy s pripojenými "
3328 "uvedenými\n"
3329 "                         súbormi"
3330
3331 #: src/main.c:458
3332 msgid "  --receive              receive new messages"
3333 msgstr "  --receive              prijme nové správy"
3334
3335 #: src/main.c:459
3336 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3337 msgstr "  --receive-all          prijme nové správy pre v¹etky kontá"
3338
3339 #: src/main.c:460
3340 msgid "  --send                 send all queued messages"
3341 msgstr "  --send                 po¹le v¹etky správy vo výstupnej fronte"
3342
3343 #: src/main.c:461
3344 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3345 msgstr "  --status [prieèinok]...   zobrazí celkový poèet správ"
3346
3347 #: src/main.c:462
3348 msgid ""
3349 "  --status-full [folder]...\n"
3350 "                         show the status of each folder"
3351 msgstr ""
3352 "  --status-full [prieèinok]...\n"
3353 "                        zobrazí stav jednotlivých prieèinkov"
3354
3355 #: src/main.c:464
3356 msgid "  --online               switch to online mode"
3357 msgstr "  --online               prepne do online re¾imu"
3358
3359 #: src/main.c:465
3360 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3361 msgstr "  --offline              prepne do re¾imu offline"
3362
3363 #: src/main.c:466
3364 msgid "  --debug                debug mode"
3365 msgstr "  --debug                ladiaci mód"
3366
3367 #: src/main.c:467
3368 msgid "  --help                 display this help and exit"
3369 msgstr "  --help                zobrazí túto nápovedu a ukonèí program"
3370
3371 #: src/main.c:468
3372 msgid "  --version              output version information and exit"
3373 msgstr "  --version                zobrazí informácie o verzii a ukonèí program"
3374
3375 #: src/main.c:469
3376 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3377 msgstr "  --config-dir           výstupný prieèinok s nastaveniami"
3378
3379 #: src/main.c:513 src/summaryview.c:5147
3380 #, c-format
3381 msgid "Processing (%s)..."
3382 msgstr "Spracúvam (%s)..."
3383
3384 #: src/main.c:516
3385 msgid "top level folder"
3386 msgstr "prieèinok vrchnej úrovne"
3387
3388 #: src/main.c:583
3389 msgid "Composing message exists."
3390 msgstr "Máte rozpísanú správu."
3391
3392 #: src/main.c:584
3393 msgid "Draft them"
3394 msgstr "Medzi koncepty"
3395
3396 #: src/main.c:584
3397 msgid "Discard them"
3398 msgstr "Zahodi»"
3399
3400 #: src/main.c:584
3401 msgid "Don't quit"
3402 msgstr "Neukonèi»"
3403
3404 #: src/main.c:598
3405 msgid "Queued messages"
3406 msgstr "Správy vo fronte"
3407
3408 #: src/main.c:599
3409 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3410 msgstr "Vo fronte sú neodoslané správy. Ukonèi» program?"
3411
3412 #: src/main.c:892
3413 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3414 msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
3415
3416 #: src/mainwindow.c:418
3417 msgid "/_File/_Folder"
3418 msgstr "/_Súbor/P_rieèinok"
3419
3420 #: src/mainwindow.c:419
3421 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3422 msgstr "/_Súbor/P_rieèinok/Vytvori» _nový prieèinok..."
3423
3424 #: src/mainwindow.c:421
3425 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3426 msgstr "/_Súbor/P_rieèinok/P_remenova» prieèinok..."
3427
3428 #: src/mainwindow.c:422
3429 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3430 msgstr "/_Súbor/P_rieèinok/O_dstráni» prieèinok"
3431
3432 #: src/mainwindow.c:423
3433 msgid "/_File/_Folder/---"
3434 msgstr "/_Súbor/P_rieèinok/---"
3435
3436 #: src/mainwindow.c:424
3437 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
3438 msgstr "/_Súbor/P_rieèinok/Pri_ja» nové správy vo v¹etkých prieèinkoch"
3439
3440 #: src/mainwindow.c:426
3441 msgid "/_File/_Add mailbox"
3442 msgstr "/_Súbor/_Prida» schránku"
3443
3444 #: src/mainwindow.c:427
3445 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3446 msgstr "/_Súbor/_Prida» schránku/MH..."
3447
3448 #: src/mainwindow.c:428
3449 msgid "/_File/_Add mailbox/mbox..."
3450 msgstr "/_Súbor/_Prida» schránku/mbox..."
3451
3452 #: src/mainwindow.c:429
3453 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3454 msgstr "/_Súbor/_Importova» súbor mbox..."
3455
3456 #: src/mainwindow.c:430
3457 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3458 msgstr "/_Súbor/_Exportova» do súboru mbox..."
3459
3460 #: src/mainwindow.c:431
3461 msgid "/_File/Empty _trash"
3462 msgstr "/_Súbor/Vyèisti» odpadkový _kô¹"
3463
3464 #: src/mainwindow.c:432
3465 msgid "/_File/_Work offline"
3466 msgstr "/Súbor/Pracova» _offline"
3467
3468 #: src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:140
3469 msgid "/_File/_Save as..."
3470 msgstr "/_Súbor/_Ulo¾i» ako..."
3471
3472 #: src/mainwindow.c:435 src/messageview.c:141
3473 msgid "/_File/_Print..."
3474 msgstr "/_Súbor/_Tlaèi»..."
3475
3476 #: src/mainwindow.c:438
3477 msgid "/_File/E_xit"
3478 msgstr "/_Súbor/Uk_onèi»"
3479
3480 #: src/mainwindow.c:443
3481 msgid "/_Edit/Select _thread"
3482 msgstr "/Ú_pravy/Zvoli» _vlákno"
3483
3484 #: src/mainwindow.c:445 src/messageview.c:149
3485 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3486 msgstr "/Ú_pravy/Vy_hµada» v aktuálnej správe..."
3487
3488 #: src/mainwindow.c:447
3489 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3490 msgstr "/Ú_pravy/_Vyhµada» v správach..."
3491
3492 #: src/mainwindow.c:449
3493 msgid "/_View/Show or hi_de"
3494 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»"
3495
3496 #: src/mainwindow.c:450
3497 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3498 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Strom prieèinkov"
3499
3500 #: src/mainwindow.c:452
3501 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3502 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Zobrazenie správy"
3503
3504 #: src/mainwindow.c:454
3505 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3506 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Panel nástrojov"
3507
3508 #: src/mainwindow.c:456
3509 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3510 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Panel nástrojov/Ikony _a text"
3511
3512 #: src/mainwindow.c:458
3513 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3514 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Panel nástrojov/_Ikony"
3515
3516 #: src/mainwindow.c:460
3517 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3518 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Panel nástrojov/_Text"
3519
3520 #: src/mainwindow.c:462
3521 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3522 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/_Panel nástrojov/®iad_ne"
3523
3524 #: src/mainwindow.c:464
3525 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3526 msgstr "/_Zobrazi»/_Ukáza» alebo skry»/Stavový _riadok"
3527
3528 #: src/mainwindow.c:467
3529 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3530 msgstr "/_Zobrazi»/Samostatný str_om prieèinkov"
3531
3532 #: src/mainwindow.c:468
3533 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3534 msgstr "/_Zobrazi»/Samostatné zobraz_enie správy"
3535
3536 #: src/mainwindow.c:470
3537 msgid "/_View/_Sort"
3538 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»"
3539
3540 #: src/mainwindow.c:471
3541 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3542 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa èí_sla"
3543
3544 #: src/mainwindow.c:472
3545 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3546 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _veµkosti"
3547
3548 #: src/mainwindow.c:473
3549 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3550 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _dátumu"
3551
3552 #: src/mainwindow.c:474
3553 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3554 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _odosielateµa"
3555
3556 #: src/mainwindow.c:475
3557 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3558 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _príjemcu"
3559
3560 #: src/mainwindow.c:476
3561 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3562 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa p_redmetu"
3563
3564 #: src/mainwindow.c:477
3565 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3566 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _farebného oznaèenia"
3567
3568 #: src/mainwindow.c:479
3569 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3570 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _znaèky"
3571
3572 #: src/mainwindow.c:480
3573 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3574 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _stavu"
3575
3576 #: src/mainwindow.c:481
3577 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3578 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa prí_loh"
3579
3580 #: src/mainwindow.c:483
3581 msgid "/_View/_Sort/by score"
3582 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa _hodnotenia"
3583
3584 #: src/mainwindow.c:484
3585 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3586 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/podµa zámku"
3587
3588 #: src/mainwindow.c:485
3589 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3590 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/_Netriedi»"
3591
3592 #: src/mainwindow.c:486 src/mainwindow.c:489
3593 msgid "/_View/_Sort/---"
3594 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/---"
3595
3596 #: src/mainwindow.c:487
3597 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3598 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/Vzostupne"
3599
3600 #: src/mainwindow.c:488
3601 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3602 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/Zostupne"
3603
3604 #: src/mainwindow.c:490
3605 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3606 msgstr "/_Zobrazi»/_Triedi»/Zos_kupi» podµa predmetu"
3607
3608 #: src/mainwindow.c:492
3609 msgid "/_View/Th_read view"
3610 msgstr "/_Zobrazi»/Zobrazi» _vlákna"
3611
3612 #: src/mainwindow.c:493
3613 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3614 msgstr "/_Zobrazi»/_Rozbali» v¹etky vlákna"
3615
3616 #: src/mainwindow.c:494
3617 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3618 msgstr "/_Zobrazi»/Zba_li» v¹etky vlákna"
3619
3620 #: src/mainwindow.c:495
3621 msgid "/_View/_Hide read messages"
3622 msgstr "/_Zobrazi»/S_kry» preèítané správy"
3623
3624 #: src/mainwindow.c:496
3625 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3626 msgstr "/_Zobrazi»/Nastav_i» zobrazované polo¾ky..."
3627
3628 #: src/mainwindow.c:499
3629 msgid "/_View/_Go to"
3630 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na"
3631
3632 #: src/mainwindow.c:500
3633 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3634 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/_Predo¹lú správu"
3635
3636 #: src/mainwindow.c:501
3637 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3638 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Ï_al¹iu správu"
3639
3640 #: src/mainwindow.c:502 src/mainwindow.c:507 src/mainwindow.c:510
3641 #: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:520
3642 msgid "/_View/_Go to/---"
3643 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/---"
3644
3645 #: src/mainwindow.c:503
3646 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3647 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/P_redo¹lú nepreèítanú správu"
3648
3649 #: src/mainwindow.c:505
3650 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3651 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Ïal¹iu n_epreèítanú správu"
3652
3653 #: src/mainwindow.c:508
3654 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3655 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Predo¹lú no_vú správu"
3656
3657 #: src/mainwindow.c:509
3658 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3659 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Ïal¹i_u novú správu"
3660
3661 #: src/mainwindow.c:511
3662 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3663 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Predo¹lú _oznaèenú správu"
3664
3665 #: src/mainwindow.c:513
3666 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3667 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Ïal¹iu o_znaèenú správu"
3668
3669 #: src/mainwindow.c:516
3670 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3671 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Predo¹lú správu s návestí_m"
3672
3673 #: src/mainwindow.c:518
3674 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3675 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Ïa_l¹iu správu s návestím"
3676
3677 #: src/mainwindow.c:521
3678 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3679 msgstr "/_Zobrazi»/Pre_js» na/Iný prieèino_k..."
3680
3681 #: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:532 src/messageview.c:155
3682 msgid "/_View/_Code set/---"
3683 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/---"
3684
3685 #: src/mainwindow.c:529 src/messageview.c:159
3686 msgid "/_View/_Code set"
3687 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie"
3688
3689 #: src/mainwindow.c:530 src/messageview.c:160
3690 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3691 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/_Automatické"
3692
3693 #: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:163
3694 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3695 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/7bit ascii (US-ASC_II)"
3696
3697 #: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:167
3698 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3699 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Unicode (_UTF-8)"
3700
3701 #: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:171
3702 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3703 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-_1)"
3704
3705 #: src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:173
3706 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3707 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-15)"
3708
3709 #: src/mainwindow.c:547 src/messageview.c:177
3710 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3711 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
3712
3713 #: src/mainwindow.c:550 src/messageview.c:180
3714 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3715 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/_Pobaltie (ISO-8859-13)"
3716
3717 #: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:182
3718 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3719 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Pobaltie (ISO-8859-_4)"
3720
3721 #: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:185
3722 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3723 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Grécko (ISO-8859-_7)"
3724
3725 #: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:188
3726 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3727 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Turecko (ISO-8859-_9)"
3728
3729 #: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:191
3730 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3731 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Cyrilika (ISO-8859-_5)"
3732
3733 #: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:193
3734 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3735 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-_R)"
3736
3737 #: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:195
3738 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3739 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Cyrilika (Windows-1251)"
3740
3741 #: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:199
3742 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3743 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-_JP)"
3744
3745 #: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:202
3746 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3747 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-JP-2)"
3748
3749 #: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:205
3750 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3751 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Japonsko (_EUC-JP)"
3752
3753 #: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:207
3754 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3755 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Japonsko (_Shift__JIS)"
3756
3757 #: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:211
3758 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3759 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Zjednodu¹ená èín¹tina (_GB2312)"
3760
3761 #: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:213
3762 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3763 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Tradièná èín¹tina (_Big5)"
3764
3765 #: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:215
3766 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3767 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Tradièná èín¹tina (EUC-_TW)"
3768
3769 #: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:217
3770 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3771 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Èín¹tina (ISO-2022-_CN)"
3772
3773 #: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:220
3774 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3775 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Kórea (EUC-_KR)"
3776
3777 #: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:222
3778 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3779 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Kórea (ISO-2022-KR)"
3780
3781 #: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:225
3782 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3783 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Thajsko (TIS-620)"
3784
3785 #: src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:227
3786 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3787 msgstr "/_Zobrazi»/_Kódovanie/Thajsko (Windows-874)"
3788
3789 #: src/mainwindow.c:605 src/summaryview.c:448
3790 msgid "/_View/Open in new _window"
3791 msgstr "/_Zobrazi»/Otvori» v _novom okne"
3792
3793 #: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:235
3794 msgid "/_View/Mess_age source"
3795 msgstr "/_Zobrazi»/Zdrojový kód správ_y"
3796
3797 #: src/mainwindow.c:607
3798 msgid "/_View/Show all _headers"
3799 msgstr "/_Zobrazi»/Zobrazi» v¹etky _hlavièky"
3800
3801 #: src/mainwindow.c:609
3802 msgid "/_View/_Update summary"
3803 msgstr "/_Zobrazi»/_Aktualizova» zoznam"
3804
3805 #: src/mainwindow.c:612
3806 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3807 msgstr "/Sp_ráva/_Prija» po¹tu"
3808
3809 #: src/mainwindow.c:613
3810 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3811 msgstr "/Sp_ráva/Prija» po¹_tu pre v¹etky kontá"
3812
3813 #: src/mainwindow.c:615
3814 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3815 msgstr "/Sp_ráva/Ukonè_i» prijímanie"
3816
3817 #: src/mainwindow.c:617
3818 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3819 msgstr "/Sp_ráva/_Odosla» správy vo fronte"
3820
3821 #: src/mainwindow.c:619
3822 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3823 msgstr "/Sp_ráva/_Napísa» novú správu"
3824
3825 #: src/mainwindow.c:620
3826 msgid "/_Message/Compose a news message"
3827 msgstr "/Sp_ráva/_Napísa» novu news správu"
3828
3829 #: src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:242
3830 msgid "/_Message/_Reply"
3831 msgstr "/Sp_ráva/O_dpoveda»"
3832
3833 #: src/mainwindow.c:622
3834 msgid "/_Message/Repl_y to"
3835 msgstr "/Sp_ráva/Odpo_veda» komu"
3836
3837 #: src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:243
3838 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3839 msgstr "/Sp_ráva/Odpoved_a» komu/_v¹etkým"
3840
3841 #: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:245
3842 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3843 msgstr "/Sp_ráva/Od_poveda» komu/_odosielateµovi"
3844
3845 #: src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:247
3846 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3847 msgstr "/Sp_ráva/Od_poveda» komu/do _diskusnej skupiny"
3848
3849 #: src/mainwindow.c:627
3850 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3851 msgstr "/Sp_ráva/Follow-up a odpoveda»"
3852
3853 #: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:250
3854 msgid "/_Message/_Forward"
3855 msgstr "/Sp_ráva/_Posla» ïalej"
3856
3857 #: src/mainwindow.c:630
3858 msgid "/_Message/Redirect"
3859 msgstr "/Sp_ráva/Pre_smerova»"
3860
3861 #: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:255
3862 msgid "/_Message/Re-_edit"
3863 msgstr "/Sp_ráva/Znovu _editova»"
3864
3865 #: src/mainwindow.c:634
3866 msgid "/_Message/M_ove..."
3867 msgstr "/Sp_ráva/Pres_unú»"
3868
3869 #: src/mainwindow.c:635
3870 msgid "/_Message/_Copy..."
3871 msgstr "/Sp_ráva/_Kopírova»"
3872
3873 #: src/mainwindow.c:636
3874 msgid "/_Message/_Delete"
3875 msgstr "/Sp_ráva/Z_maza»"
3876
3877 #: src/mainwindow.c:637
3878 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3879 msgstr "/Sp_ráva/S_tornova» news správu"
3880
3881 #: src/mainwindow.c:639
3882 msgid "/_Message/_Mark"
3883 msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»"
3884
3885 #: src/mainwindow.c:640
3886 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3887 msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/O_znaèi»"
3888
3889 #: src/mainwindow.c:641
3890 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3891 msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/O_dznaèi»"
3892
3893 #: src/mainwindow.c:642
3894 msgid "/_Message/_Mark/---"
3895 msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/---"
3896
3897 #: src/mainwindow.c:643
3898 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3899 msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/Oznaèi» ako _nepreèítané"
3900
3901 #: src/mainwindow.c:644
3902 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3903 msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/Oznaèi» ako _preèítané"
3904
3905 #: src/mainwindow.c:646
3906 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3907 msgstr "/Sp_ráva/O_znaèi»/Oznaèi» _v¹etky ako preèítané"
3908
3909 #: src/mainwindow.c:649
3910 msgid "/_Tools/_Address book..."
3911 msgstr "/_Nástroje/_Adresár..."
3912
3913 #: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:259
3914 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3915 msgstr "/_Nástroje/Prida» _odosielateµa do adresára"
3916
3917 #: src/mainwindow.c:652
3918 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3919 msgstr "/_Nástroje/_Zozbiera» správy"
3920
3921 #: src/mainwindow.c:653
3922 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3923 msgstr "/_Nástroje/_Zozbiera» správy/z _prieèinka..."
3924
3925 #: src/mainwindow.c:655
3926 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3927 msgstr "/_Nástroje/_Zozbiera» správy/zo _správ..."
3928
3929 #: src/mainwindow.c:658
3930 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3931 msgstr "/_Nástroje/_Filtrova» správy"
3932
3933 #: src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:262
3934 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3935 msgstr "/_Nástroje/Vytvori» pravidlo fi_ltra"
3936
3937 #: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:264
3938 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3939 msgstr "/_Nástroje/Vytvori» pravidlo fi_ltra/_Automaticky"
3940
3941 #: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:266
3942 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3943 msgstr "/_Nástroje/Vytvori» pravidlo fi_ltra/podµa _odosielateµa"
3944
3945 #: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:268
3946 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3947 msgstr "/_Nástroje/Vytvori» pravidlo fi_ltra/podµa _príjemcu"
3948
3949 #: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:270
3950 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3951 msgstr "/_Nástroje/Vytvori» pravidlo fi_ltra/podµa p_redmetu"
3952
3953 #: src/mainwindow.c:671
3954 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3955 msgstr "/_Nástroje/Zmaza» du_plikátne správy"
3956
3957 #: src/mainwindow.c:674
3958 msgid "/_Tools/E_xecute"
3959 msgstr "/_Nástroje/V_ykona»"
3960
3961 #: src/mainwindow.c:677
3962 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
3963 msgstr "/_Nástroje/SSL certi_fikáty..."
3964
3965 #: src/mainwindow.c:681
3966 msgid "/_Tools/_Log window"
3967 msgstr "/_Nástroje/Okno _záznamu"
3968
3969 #: src/mainwindow.c:683
3970 msgid "/_Configuration"
3971 msgstr "/Nastav_enia"
3972
3973 #: src/mainwindow.c:684
3974 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3975 msgstr "/Nastav_enia/_Zmeni» aktívne konto"
3976
3977 #: src/mainwindow.c:686
3978 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3979 msgstr "/Nastav_enia/Nastavenia aktívneho _konta..."
3980
3981 #: src/mainwindow.c:688
3982 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3983 msgstr "/Nastav_enia/Vytvori» _nové konto..."
3984
3985 #: src/mainwindow.c:690
3986 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3987 msgstr "/Nastav_enia/_Upravi» kontá..."
3988
3989 #: src/mainwindow.c:692
3990 msgid "/_Configuration/---"
3991 msgstr "/Nastav_enia/---"
3992
3993 #: src/mainwindow.c:693
3994 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3995 msgstr "/Nastav_enia/_V¹eobecné nastavenia..."
3996
3997 #: src/mainwindow.c:695
3998 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3999 msgstr "/Nastav_enia/_Hodnotenie..."
4000
4001 #: src/mainwindow.c:697
4002 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
4003 msgstr "/Nastav_enia/_Filtrovanie..."
4004
4005 #: src/mainwindow.c:699
4006 msgid "/_Configuration/_Templates..."
4007 msgstr "/Nastav_enia/©_ablóny..."
4008
4009 #: src/mainwindow.c:700
4010 msgid "/_Configuration/_Actions..."
4011 msgstr "/Nastav_enia/_Akcie..."
4012
4013 #: src/mainwindow.c:701
4014 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
4015 msgstr "/Nastav_enia/Ï_al¹ie nastavenia..."
4016
4017 #: src/mainwindow.c:702
4018 msgid "/_Configuration/Plugins..."
4019 msgstr "/Nastav_enia/_Pluginy..."
4020
4021 #: src/mainwindow.c:705
4022 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
4023 msgstr "/Nápo_veda/_Manuál (lokálny)"
4024
4025 #: src/mainwindow.c:706
4026 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
4027 msgstr "/Nápo_veda/_Manuál (WWW)"
4028
4029 #: src/mainwindow.c:708
4030 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
4031 msgstr "/Nápo_veda/_FAQ (lokálne)"
4032
4033 #: src/mainwindow.c:709
4034 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
4035 msgstr "/Nápo_veda/_FAQ (WWW)"
4036
4037 #: src/mainwindow.c:711
4038 msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
4039 msgstr "/Nápo_veda/_Claws FAQ (WWW)"
4040
4041 #: src/mainwindow.c:713
4042 msgid "/_Help/---"
4043 msgstr "/Nápo_veda/---"
4044
4045 #: src/mainwindow.c:832
4046 msgid "Go offline"
4047 msgstr "Pracova» offline"
4048
4049 #: src/mainwindow.c:836
4050 msgid "Go online"
4051 msgstr "Pracova» online"
4052
4053 #: src/mainwindow.c:852
4054 msgid "Select account"
4055 msgstr "Zvoli» konto"
4056
4057 #: src/mainwindow.c:1178 src/mainwindow.c:1195 src/prefs_folder_item.c:395
4058 msgid "Untitled"
4059 msgstr "Bez názvu"
4060
4061 #: src/mainwindow.c:1196
4062 msgid "none"
4063 msgstr "¾iadny"
4064
4065 #: src/mainwindow.c:1436
4066 msgid "Empty trash"
4067 msgstr "Vyprázdni» kô¹"
4068
4069 #: src/mainwindow.c:1437
4070 msgid "Empty all messages in trash?"
4071 msgstr "Zmaza» v¹etky správy v ko¹i?"
4072
4073 #: src/mainwindow.c:1455
4074 msgid "Add mailbox"
4075 msgstr "Prida» mailbox"
4076
4077 #: src/mainwindow.c:1456
4078 msgid ""
4079 "Input the location of mailbox.\n"
4080 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
4081 "scanned automatically."
4082 msgstr ""
4083 "Zadajte umiestnenie mailboxu.\n"
4084 "Ak zadáte existujúci mailbox, bude\n"
4085 "automaticky prehµadaný."
4086
4087 #: src/mainwindow.c:1462 src/mainwindow.c:1498
4088 #, c-format
4089 msgid "The mailbox `%s' already exists."
4090 msgstr "Mailbox '%s' u¾ existuje."
4091
4092 #: src/mainwindow.c:1467 src/setup.c:57
4093 msgid "Mailbox"
4094 msgstr "Mailbox"
4095
4096 #: src/mainwindow.c:1472 src/setup.c:61
4097 msgid ""
4098 "Creation of the mailbox failed.\n"
4099 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
4100 "there."
4101 msgstr ""
4102 "Nepodarilo sa vytvori» mailbox.\n"
4103 "Pravdepodobne u¾ niektoré súbory existujú, alebo tam nemáte práva na "
4104 "zapisovanie."
4105
4106 #: src/mainwindow.c:1491
4107 msgid "Add mbox mailbox"
4108 msgstr "Prida» schránku mbox"
4109
4110 #: src/mainwindow.c:1492
4111 msgid "Input the location of mailbox."
4112 msgstr "Zadajte umiestnenie schránky."
4113
4114 #: src/mainwindow.c:1508
4115 msgid "Creation of the mailbox failed."
4116 msgstr "Nepodarilo sa vytvori» schránku."
4117
4118 #: src/mainwindow.c:1824
4119 msgid "Sylpheed - Folder View"
4120 msgstr "Sylpheed - Zobrazenie prieèinku"
4121
4122 #: src/mainwindow.c:1845 src/messageview.c:366
4123 msgid "Sylpheed - Message View"
4124 msgstr "Sylpheed - Zobrazenie správy"
4125
4126 #: src/mainwindow.c:2224
4127 msgid "Exit"
4128 msgstr "Ukonèi»"
4129
4130 #: src/mainwindow.c:2224
4131 msgid "Exit this program?"
4132 msgstr "Ukonèi» program"
4133
4134 #: src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215 src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217
4135 #: src/matcher.c:1218 src/matcher.c:1219 src/matcher.c:1220 src/matcher.c:1221
4136 msgid "(none)"
4137 msgstr "(¾iadna)"
4138
4139 #: src/message_search.c:88
4140 msgid "Find in current message"
4141 msgstr "Nájdi v súèasnej správe"
4142
4143 #: src/message_search.c:106
4144 msgid "Find text:"
4145 msgstr "Nájdi text:"
4146
4147 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
4148 msgid "Case sensitive"
4149 msgstr "Zále¾í na veµkosti písmen"
4150
4151 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
4152 msgid "Backward search"
4153 msgstr "Hµada» dozadu"
4154
4155 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
4156 msgid "Search failed"
4157 msgstr "Hµadanie sa nepodarilo"
4158
4159 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
4160 msgid "Search string not found."
4161 msgstr "Hµadaný re»azec sa nena¹iel."
4162
4163 #: src/message_search.c:191
4164 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4165 msgstr "Dosiahnutý zaèiatok správy; pokraèova» z konca?"
4166
4167 #: src/message_search.c:194
4168 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4169 msgstr "Dosiahnutý koniec správy; pokraèova» od zaèiatku?"
4170
4171 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
4172 msgid "Search finished"
4173 msgstr "Hµadanie dokonèené"
4174
4175 #: src/messageview.c:236
4176 msgid "/_View/Show all _header"
4177 msgstr "/_Zobrazi»/Zobrazi» v¹etky _hlavièky"
4178
4179 #: src/messageview.c:239
4180 msgid "/_Message/Compose _new message"
4181 msgstr "/Sp_ráva/_Napísa» novú správu"
4182
4183 #: src/messageview.c:251
4184 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
4185 msgstr "/Sp_ráva/Posla» ako p_rílohu"
4186
4187 #: src/messageview.c:253
4188 msgid "/_Message/Redirec_t"
4189 msgstr "/Sp_ráva/Pre_smerova»"
4190
4191 #: src/messageview.c:464
4192 msgid "<No Return-Path found>"
4193 msgstr "<nebola nájdená hlavièka Return-Path>"
4194
4195 #: src/messageview.c:472
4196 #, c-format
4197 msgid ""
4198 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
4199 "does not correspond to the return path:\n"
4200 "Notification address: %s\n"
4201 "Return path: %s\n"
4202 "It is advised to not to send the return receipt."
4203 msgstr ""
4204 "Oznamovacia adresa, na ktorú sa má odosla» potvrdenie o prijatí\n"
4205 "sa nezhoduje s návratovou cestou:\n"
4206 "Oznamovacia adresa: %s\n"
4207 "Návratová cesta: %s\n"
4208 "Doporuèuje sa neodosla» potvrdenie."
4209
4210 #: src/messageview.c:480
4211 msgid "+Don't Send"
4212 msgstr "+Neodosla»"
4213
4214 #: src/messageview.c:490
4215 msgid ""
4216 "This message is asking for a return receipt notification\n"
4217 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
4218 "officially addressed to you.\n"
4219 "Receipt notification cancelled."
4220 msgstr ""
4221 "Táto správa chce aby ste odoslali potvrdenie o jej príjme,\n"
4222 "ale podµa jej hlavièiek 'To:' a 'Cc:' nebola oficiálne adresovaná\n"
4223 "vám. Odosielanie potvrdenia o prijatí bolo zru¹ené."
4224
4225 #: src/messageview.c:839 src/mimeview.c:923 src/mimeview.c:1030
4226 #: src/summaryview.c:3422
4227 msgid "Save as"
4228 msgstr "Ulo¾i» ako"
4229
4230 #: src/messageview.c:844 src/mimeview.c:972 src/mimeview.c:1036
4231 #: src/summaryview.c:3427
4232 msgid "Overwrite"
4233 msgstr "Prepísa»"
4234
4235 #: src/messageview.c:845
4236 msgid "Overwrite existing file?"
4237 msgstr "Prepísa» existujúci súbor?"
4238
4239 #: src/messageview.c:852 src/summaryview.c:3435 src/summaryview.c:3439
4240 #: src/summaryview.c:3456
4241 #, c-format
4242 msgid "Can't save the file `%s'."
4243 msgstr "Nemô¾em ulo¾i» súbor '%s'."
4244
4245 #: src/messageview.c:917
4246 msgid "This message asks for a return receipt"
4247 msgstr "Táto správa chce aby ste odoslali potvrdenie o jej príjme"
4248
4249 #: src/messageview.c:918
4250 msgid "Send receipt"
4251 msgstr "Odosla» potvrdenie"
4252
4253 #: src/messageview.c:971
4254 msgid "Return Receipt Notification"
4255 msgstr "Potvrdenie o príjme"
4256
4257 #: src/messageview.c:972
4258 msgid ""
4259 "The message was sent to several of your accounts.\n"
4260 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
4261 "notification:"
4262 msgstr ""
4263 "Správa bola odoslaná na viacero va¹ich kônt.\n"
4264 "Prosím vyberte konto, ktoré chcete pou¾i» na odoslanie potvrdenia o príjme:"
4265
4266 #: src/messageview.c:976
4267 msgid "Send Notification"
4268 msgstr "Odosla» potvrdenie"
4269
4270 #: src/messageview.c:976
4271 msgid "+Cancel"
4272 msgstr "+Storno"
4273
4274 #: src/messageview.c:1030 src/prefs_common.c:2359 src/summaryview.c:3474
4275 #: src/toolbar.c:168
4276 msgid "Print"
4277 msgstr "Tlaèi»"
4278
4279 #: src/messageview.c:1031 src/summaryview.c:3475
4280 #, c-format
4281 msgid ""
4282 "Enter the print command line:\n"
4283 "(`%s' will be replaced with file name)"
4284 msgstr ""
4285 "Zadajte príkazový riadok tlaèe:\n"
4286 "('%s' bude nahradené názvom súboru)"
4287
4288 #: src/messageview.c:1037 src/summaryview.c:3481
4289 #, c-format
4290 msgid ""
4291 "Print command line is invalid:\n"
4292 "`%s'"
4293 msgstr ""
4294 "Príkazový riadok tlaèe je neplatný:\n"
4295 "'%s'"
4296
4297 #: src/mimeview.c:149
4298 msgid "/_Open"
4299 msgstr "/_Otvori»"
4300
4301 #: src/mimeview.c:150
4302 msgid "/Open _with..."
4303 msgstr "/O_tvori» èím..."
4304
4305 #: src/mimeview.c:151
4306 msgid "/_Display as text"
4307 msgstr "/_Zobrazi» ako text"
4308
4309 #: src/mimeview.c:152 src/summaryview.c:453
4310 msgid "/_Save as..."
4311 msgstr "/_Ulo¾i» ako..."
4312
4313 #: src/mimeview.c:153
4314 msgid "/Save _all..."
4315 msgstr "/Ulo¾i» _v¹etky..."
4316
4317 #: src/mimeview.c:192
4318 msgid "MIME Type"
4319 msgstr "MIME typ"
4320
4321 #: src/mimeview.c:630
4322 msgid "Check"
4323 msgstr "Overi»"
4324
4325 #: src/mimeview.c:644
4326 msgid "Check again"
4327 msgstr "Znova overi»"
4328
4329 #: src/mimeview.c:899 src/mimeview.c:979 src/mimeview.c:1044
4330 #: src/mimeview.c:1069 src/mimeview.c:1099
4331 msgid "Can't save the part of multipart message."
4332 msgstr "Nemô¾em ulo¾i» èas» viacdielnej správy."
4333
4334 #: src/mimeview.c:927
4335 #, c-format
4336 msgid "`%s' is not a directory."
4337 msgstr "`%s' nie je prieèinok."
4338
4339 #: src/mimeview.c:970 src/mimeview.c:1034
4340 #, c-format
4341 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
4342 msgstr "Prepísa» existujúci súbor '%s'?"
4343
4344 #: src/mimeview.c:1109
4345 msgid "Open with"
4346 msgstr "Otvori» èím"
4347
4348 #: src/mimeview.c:1110
4349 #, c-format
4350 msgid ""
4351 "Enter the command line to open file:\n"
4352 "(`%s' will be replaced with file name)"
4353 msgstr ""
4354 "Zadajte príkazový riadok pre otvorenie súboru:\n"
4355 "('%s' bude nahradené názvom súboru)"
4356
4357 #: src/news.c:209
4358 #, c-format
4359 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
4360 msgstr "nadväzujem NNTP spojenie k %s:%d ...\n"
4361
4362 #: src/news.c:787
4363 #, c-format
4364 msgid "can't set group: %s\n"
4365 msgstr "nemô¾em nastavi» skupinu: %s\n"
4366
4367 #: src/news.c:797
4368 #, c-format
4369 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4370 msgstr "neplatný rozsah èlánkov: %d - %d\n"
4371
4372 #: src/news.c:818
4373 #, c-format
4374 msgid "error occurred while getting %s.\n"
4375 msgstr "pri prijímaní %s sa vyskytla chyba.\n"
4376
4377 #: src/news.c:835
4378 #, c-format
4379 msgid "getting xover %d in %s...\n"
4380 msgstr "prijímam xover %d v %s...\n"
4381
4382 #: src/news.c:838 src/news.c:907
4383 msgid "can't get xover\n"
4384 msgstr "nemô¾em prija» xover\n"
4385
4386 #: src/news.c:843 src/news.c:913
4387 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4388 msgstr "pri prijímaní xover sa vyskytla chyba.\n"
4389
4390 #: src/news.c:849 src/news.c:926
4391 #, c-format
4392 msgid "invalid xover line: %s\n"
4393 msgstr "neplatný xover riadok: %s\n"
4394
4395 #: src/news.c:863 src/news.c:877 src/news.c:944 src/news.c:974
4396 msgid "can't get xhdr\n"
4397 msgstr "nemô¾em prija» xhdr\n"
4398
4399 #: src/news.c:868 src/news.c:882 src/news.c:952 src/news.c:982
4400 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4401 msgstr "pri prijímaní xhdr sa vyskytla chyba.\n"
4402
4403 #: src/news.c:904
4404 #, c-format
4405 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4406 msgstr "prijímam xover %d - %d v %s...\n"
4407
4408 #: src/passphrase.c:85
4409 msgid "Passphrase"
4410 msgstr "Heslo"
4411
4412 #: src/passphrase.c:253
4413 msgid "[no user id]"
4414 msgstr "[¾iadny user id]"
4415
4416 #: src/passphrase.c:257
4417 #, c-format
4418 msgid ""
4419 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4420 "\n"
4421 "  %.*s  \n"
4422 "(%.*s)\n"
4423 msgstr ""
4424 "%sProsím zadajte heslo pre:\n"
4425 "\n"
4426 "  %.*s  \n"
4427 "(%.*s)\n"
4428
4429 #: src/passphrase.c:261
4430 msgid ""
4431 "Bad passphrase! Try again...\n"
4432 "\n"
4433 msgstr ""
4434 "Neplatné heslo! Skúste znova...\n"
4435 "\n"
4436
4437 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:224
4438 msgid "Clam AntiVirus"
4439 msgstr "Clam AntiVirus"