sync with 0.9.11cvs17 HEAD
[claws.git] / po / sk.po
1 # translation of sylpheed-claws to Slovak
2 # Copyright (C) 2003 Andrej Kacian (applies only for msgstr fields)
3 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
4 # Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>, 2003, 2004.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Sylpheed\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
10 "POT-Creation-Date: 2004-02-05 07:38+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2004-02-06 02:40+0100\n"
12 "Last-Translator: Andrej Kacian <andrej@kacian.sk>\n"
13 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: KBabel 1.2\n"
18
19 #: src/account.c:312
20 msgid ""
21 "Some composing windows are open.\n"
22 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
23 msgstr ""
24 "Sú otvorené okná s rozpísanými správami.\n"
25 "Prosím zatvorte všetky tieto okná predtým, ako začnete meniť nastavenia kônt."
26
27 #: src/account.c:563
28 msgid "Edit accounts"
29 msgstr "Úprava kônt"
30
31 #: src/account.c:581
32 msgid ""
33 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
34 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
35 msgstr ""
36 "Nové správy budú kontrolované v tomto poradí. Ak má byť konto kontrolované\n"
37 "pri voľbe 'Prijať všetko', zatrhnite políčko v stĺpci označenom 'G'."
38
39 #: src/account.c:601 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:635
40 #: src/compose.c:4760 src/compose.c:4930 src/editaddress.c:774
41 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
42 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:396 src/editvcard.c:210
43 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:194
44 #: src/select-keys.c:301
45 msgid "Name"
46 msgstr "Meno"
47
48 #: src/account.c:602 src/prefs_account.c:923
49 msgid "Protocol"
50 msgstr "Protokol"
51
52 #: src/account.c:603 src/ssl_manager.c:105
53 msgid "Server"
54 msgstr "Server"
55
56 #: src/account.c:632 src/addressbook.c:774 src/editaddress.c:722
57 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
58 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
59 #: src/prefs_filtering_action.c:449 src/prefs_filtering.c:280
60 #: src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
61 msgid "Add"
62 msgstr "Pridať"
63
64 #: src/account.c:638
65 msgid "Edit"
66 msgstr "Upraviť"
67
68 #: src/account.c:644 src/prefs_customheader.c:241
69 msgid " Delete "
70 msgstr "Zmazať"
71
72 #: src/account.c:650
73 msgid " Clone "
74 msgstr " Duplikovať "
75
76 #: src/account.c:656 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
77 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering_action.c:503
78 #: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_matcher.c:639
79 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
80 msgid "Down"
81 msgstr "Nadol"
82
83 #: src/account.c:662 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
84 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering_action.c:497
85 #: src/prefs_filtering.c:336 src/prefs_matcher.c:633
86 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
87 msgid "Up"
88 msgstr "Nahor"
89
90 #: src/account.c:676
91 msgid " Set as default account "
92 msgstr "Nastaviť ako východzie konto"
93
94 #: src/account.c:682 src/action.c:1212 src/addressbook.c:1008
95 #: src/addressbook.c:3120 src/addressbook.c:3124 src/addressbook.c:3162
96 #: src/browseldap.c:307 src/crash.c:242 src/exphtmldlg.c:196
97 #: src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:691
98 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:211
99 msgid "Close"
100 msgstr "Zavrieť"
101
102 #: src/account.c:758
103 msgid "Accounts with remote folders cannot be cloned"
104 msgstr "Kontá so vzdialenými priečinkami sa nedajú duplikovať"
105
106 #: src/account.c:764
107 #, c-format
108 msgid "Cloned %s"
109 msgstr "Zduplikované %s"
110
111 #: src/account.c:906
112 msgid "Delete account"
113 msgstr "Zmazať konto"
114
115 #: src/account.c:907
116 msgid "Do you really want to delete this account?"
117 msgstr "Naozaj chcete zmazať toto konto?"
118
119 #: src/account.c:908 src/addressbook.c:1031 src/addressbook.c:2265
120 #: src/addressbook.c:2293 src/compose.c:2236 src/compose.c:3081
121 #: src/compose.c:3581 src/compose.c:6050 src/compose.c:6371
122 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
123 #: src/folderview.c:1866 src/folderview.c:2210 src/folderview.c:2265
124 #: src/folderview.c:2354 src/folderview.c:2489 src/folderview.c:2527
125 #: src/inc.c:169 src/inc.c:257 src/inc.c:283 src/mainwindow.c:1566
126 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
127 #: src/prefs_customheader.c:547 src/prefs_filtering.c:853
128 #: src/prefs_filtering.c:1001 src/prefs_matcher.c:1667
129 #: src/prefs_template.c:544 src/prefs_themes.c:422 src/prefs_themes.c:472
130 #: src/prefs_themes.c:479 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:328
131 #: src/summaryview.c:938 src/summaryview.c:1406 src/summaryview.c:1450
132 #: src/summaryview.c:1493 src/summaryview.c:1517 src/summaryview.c:1549
133 #: src/summaryview.c:1574 src/summaryview.c:1599 src/summaryview.c:1624
134 #: src/summaryview.c:3113 src/textview.c:1961 src/toolbar.c:1870
135 msgid "Yes"
136 msgstr "Áno"
137
138 #: src/account.c:908 src/compose.c:3581 src/compose.c:6050
139 #: src/folderview.c:2210 src/folderview.c:2265 src/folderview.c:2354
140 #: src/folderview.c:2489 src/folderview.c:2527 src/ssl_manager.c:271
141 msgid "+No"
142 msgstr "+Nie"
143
144 #: src/action.c:346
145 #, c-format
146 msgid "Could not get message file %d"
147 msgstr "Nemôžem získať súbor správy %d"
148
149 #: src/action.c:365
150 msgid "Could not get message part."
151 msgstr "Nemôžem získať časť správy."
152
153 #: src/action.c:382
154 msgid "Can't get part of multipart message"
155 msgstr "Nemôžem získať časť viacdielnej správy"
156
157 #: src/action.c:495
158 #, c-format
159 msgid ""
160 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
161 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
162 msgstr ""
163 "Zvolená akcia nemôže byť použitá v okne písania správy,\n"
164 "pretože obsahuje %%f, %%F, %%as alebo %%p."
165
166 #: src/action.c:783
167 #, c-format
168 msgid ""
169 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
170 "%s"
171 msgstr ""
172 "Príkaz nemohol byť spustený, nepodarilo sa vytvoriť rúru.\n"
173 "%s"
174
175 #: src/action.c:868
176 #, c-format
177 msgid ""
178 "Could not fork to execute the following command:\n"
179 "%s\n"
180 "%s"
181 msgstr ""
182 "Nepodarilo sa vytvoriť podproces na vykonanie nasledujúceho príkazu:\n"
183 "%s\n"
184 "%s"
185
186 #: src/action.c:1095
187 #, c-format
188 msgid "--- Running: %s\n"
189 msgstr "--- Beží: %s\n"
190
191 #: src/action.c:1099
192 #, c-format
193 msgid "--- Ended: %s\n"
194 msgstr "--- Ukončené: %s\n"
195
196 #: src/action.c:1135
197 msgid "Action's input/output"
198 msgstr "Vstup/výstup akcie"
199
200 #: src/action.c:1181
201 msgid " Send "
202 msgstr " Odoslať "
203
204 #: src/action.c:1201
205 msgid "Completed %v/%u"
206 msgstr "Dokončené %v/%u"
207
208 #: src/action.c:1211
209 msgid "Abort"
210 msgstr "Ukončiť"
211
212 #: src/action.c:1360
213 #, c-format
214 msgid ""
215 "Enter the argument for the following action:\n"
216 "(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
217 "  %s"
218 msgstr ""
219 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
220 "('%%h' bude nahradené parametrom)\n"
221 "  %s"
222
223 #: src/action.c:1365
224 msgid "Action's hidden user argument"
225 msgstr "Skrytý používateľom zadaný parameter"
226
227 #: src/action.c:1369
228 #, c-format
229 msgid ""
230 "Enter the argument for the following action:\n"
231 "(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
232 "  %s"
233 msgstr ""
234 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
235 "('%%u' bude nahradené parametrom)\n"
236 "  %s"
237
238 #: src/action.c:1374
239 msgid "Action's user argument"
240 msgstr "Používateľom zadaný parameter"
241
242 #: src/addressadd.c:162
243 msgid "Add to address book"
244 msgstr "Pridať do adresára"
245
246 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:433
247 msgid "Address"
248 msgstr "Adresár"
249
250 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:637 src/editaddress.c:628
251 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
252 msgid "Remarks"
253 msgstr "Poznámky"
254
255 #: src/addressadd.c:226
256 msgid "Select Address Book Folder"
257 msgstr "Vyberte priečinok adresára"
258
259 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
260 #: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3206 src/compose.c:5872
261 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
262 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap_basedn.c:212 src/editldap.c:341
263 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
264 #: src/grouplistdialog.c:244 src/gtk/about.c:233
265 #: src/gtk/description_window.c:121 src/gtk/gtkaspell.c:1425
266 #: src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/gtk/prefswindow.c:318
267 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
268 #: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:653
269 #: src/mainwindow.c:2357 src/messageview.c:918 src/mimeview.c:1018
270 #: src/mimeview.c:1082 src/passphrase.c:130 src/prefs_actions.c:161
271 #: src/prefs_common.c:2642 src/prefs_common.c:2811 src/prefs_common.c:3069
272 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
273 #: src/prefs_filtering_action.c:278 src/prefs_filtering.c:199
274 #: src/prefs_gtk.c:451 src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_summary_column.c:313
275 #: src/prefs_template.c:263 src/ssl_manager.c:98
276 msgid "OK"
277 msgstr "OK"
278
279 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2281 src/addrgather.c:507
280 #: src/compose.c:3206 src/compose.c:5873 src/compose.c:6572 src/compose.c:6610
281 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
282 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap_basedn.c:213 src/editldap.c:342
283 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
284 #: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:245
285 #: src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/gtk/prefswindow.c:319
286 #: src/gtk/progressdialog.c:77 src/import.c:191 src/importldif.c:1034
287 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:204
288 #: src/main.c:653 src/mainwindow.c:2357 src/messageview.c:918
289 #: src/mimeview.c:1019 src/mimeview.c:1083 src/passphrase.c:134
290 #: src/prefs_actions.c:162 src/prefs_common.c:2643 src/prefs_common.c:3070
291 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
292 #: src/prefs_filtering_action.c:279 src/prefs_filtering.c:200
293 #: src/prefs_gtk.c:452 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_summary_column.c:314
294 #: src/prefs_template.c:264 src/prefs_themes.c:422 src/prefs_themes.c:472
295 #: src/prefs_themes.c:479 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:938
296 #: src/summaryview.c:3416
297 msgid "Cancel"
298 msgstr "Storno"
299
300 #: src/addressbook.c:363 src/compose.c:510 src/mainwindow.c:435
301 #: src/messageview.c:143
302 msgid "/_File"
303 msgstr "/_Súbor"
304
305 #: src/addressbook.c:364
306 msgid "/_File/New _Book"
307 msgstr "/_Súbor/Nový _Adresár"
308
309 #: src/addressbook.c:365
310 msgid "/_File/New _vCard"
311 msgstr "/_Súbor/Nový _vCard"
312
313 #: src/addressbook.c:367
314 msgid "/_File/New _JPilot"
315 msgstr "/_Súbor/Nový _JPilot"
316
317 #: src/addressbook.c:370
318 msgid "/_File/New _Server"
319 msgstr "/_Súbor/Nový _Server"
320
321 #: src/addressbook.c:372 src/addressbook.c:375 src/compose.c:514
322 #: src/mainwindow.c:449 src/mainwindow.c:452 src/mainwindow.c:454
323 #: src/messageview.c:146
324 msgid "/_File/---"
325 msgstr "/_Súbor/---"
326
327 #: src/addressbook.c:373
328 msgid "/_File/_Edit"
329 msgstr "/_Súbor/_Upraviť"
330
331 #: src/addressbook.c:374
332 msgid "/_File/_Delete"
333 msgstr "/_Súbor/Z_mazať"
334
335 #: src/addressbook.c:376
336 msgid "/_File/_Save"
337 msgstr "/_Súbor/U_ložiť"
338
339 #: src/addressbook.c:377 src/compose.c:515 src/messageview.c:147
340 msgid "/_File/_Close"
341 msgstr "/_Súbor/_Zavrieť"
342
343 #: src/addressbook.c:378 src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:422
344 #: src/compose.c:517 src/mainwindow.c:458 src/messageview.c:149
345 msgid "/_Edit"
346 msgstr "/_Upraviť"
347
348 #: src/addressbook.c:379
349 msgid "/_Edit/C_ut"
350 msgstr "/Úp_ravy/_Vystrihnúť"
351
352 #: src/addressbook.c:380 src/compose.c:522 src/mainwindow.c:459
353 #: src/messageview.c:150
354 msgid "/_Edit/_Copy"
355 msgstr "/Úp_ravy/_Kopírovať"
356
357 #: src/addressbook.c:381 src/compose.c:523
358 msgid "/_Edit/_Paste"
359 msgstr "/Úp_ravy/_Prilepiť"
360
361 #: src/addressbook.c:382 src/compose.c:520 src/compose.c:603
362 #: src/mainwindow.c:462 src/messageview.c:152
363 msgid "/_Edit/---"
364 msgstr "/Úp_ravy/---"
365
366 #: src/addressbook.c:383
367 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
368 msgstr "/Úp_ravy/Vložiť _adresu"
369
370 #: src/addressbook.c:384
371 msgid "/_Address"
372 msgstr "/_Adresa"
373
374 #: src/addressbook.c:385
375 msgid "/_Address/New _Address"
376 msgstr "/_Adresa/Nová _Adresa"
377
378 #: src/addressbook.c:386
379 msgid "/_Address/New _Group"
380 msgstr "/_Adresa/Nová _Skupina"
381
382 #: src/addressbook.c:387
383 msgid "/_Address/New _Folder"
384 msgstr "/_Adresa/Nový _Priečinok"
385
386 #: src/addressbook.c:388
387 msgid "/_Address/---"
388 msgstr "/_Adresa/--- "
389
390 #: src/addressbook.c:389
391 msgid "/_Address/_Edit"
392 msgstr "/_Adresa/_Upraviť"
393
394 #: src/addressbook.c:390
395 msgid "/_Address/_Delete"
396 msgstr "/_Adresa/Z_mazať"
397
398 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:395 src/mainwindow.c:678
399 #: src/mainwindow.c:698 src/mainwindow.c:700 src/mainwindow.c:703
400 #: src/mainwindow.c:706 src/mainwindow.c:710 src/messageview.c:265
401 #: src/messageview.c:286
402 msgid "/_Tools/---"
403 msgstr "/_Nástroje/---"
404
405 #: src/addressbook.c:392
406 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
407 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor _LDIF..."
408
409 #: src/addressbook.c:393
410 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
411 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Mutt-u..."
412
413 #: src/addressbook.c:394
414 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
415 msgstr "/_Nástroje/Importovať súbor z _Pine..."
416
417 #: src/addressbook.c:396
418 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
419 msgstr "/_Nástroje/Exportovať _HTML..."
420
421 #: src/addressbook.c:397
422 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
423 msgstr "/_Nástroje/Exportovať súbor L_DIF"
424
425 #: src/addressbook.c:398 src/compose.c:680 src/mainwindow.c:736
426 #: src/messageview.c:289
427 msgid "/_Help"
428 msgstr "/_Pomocník"
429
430 #: src/addressbook.c:399 src/compose.c:681 src/mainwindow.c:746
431 #: src/messageview.c:290
432 msgid "/_Help/_About"
433 msgstr "/_Pomocník/_O programe"
434
435 #: src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:418
436 msgid "/New _Address"
437 msgstr "/Nová _Adresa"
438
439 #: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:419
440 msgid "/New _Group"
441 msgstr "/Nová _Skupina"
442
443 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:420
444 msgid "/New _Folder"
445 msgstr "/Nový _Priečinok"
446
447 #: src/addressbook.c:407 src/addressbook.c:410 src/addressbook.c:421
448 #: src/addressbook.c:424 src/addressbook.c:428 src/compose.c:504
449 #: src/folderview.c:292 src/folderview.c:294 src/folderview.c:303
450 #: src/folderview.c:308 src/folderview.c:312 src/folderview.c:314
451 #: src/folderview.c:323 src/folderview.c:328 src/folderview.c:330
452 #: src/folderview.c:334 src/folderview.c:336 src/folderview.c:345
453 #: src/folderview.c:349 src/folderview.c:351 src/folderview.c:354
454 #: src/folderview.c:356 src/summaryview.c:411 src/summaryview.c:414
455 #: src/summaryview.c:416 src/summaryview.c:422 src/summaryview.c:436
456 #: src/summaryview.c:457 src/summaryview.c:463 src/summaryview.c:466
457 msgid "/---"
458 msgstr "/---"
459
460 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:423 src/summaryview.c:419
461 msgid "/_Delete"
462 msgstr "/Z_mazať"
463
464 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:425
465 msgid "/C_ut"
466 msgstr "/_Vystrihnúť"
467
468 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:426
469 msgid "/_Copy"
470 msgstr "/_Kopírovať"
471
472 #: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:427
473 msgid "/_Paste"
474 msgstr "/V_ložiť"
475
476 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:433
477 msgid "/Pa_ste Address"
478 msgstr "/Vložiť _adresu"
479
480 #: src/addressbook.c:431
481 msgid "/_Browse Entry"
482 msgstr "/P_rehliadať položky"
483
484 #: src/addressbook.c:446 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
485 #: src/prefs_themes.c:620 src/prefs_themes.c:652 src/prefs_themes.c:653
486 #: src/sgpgme.c:95
487 msgid "Unknown"
488 msgstr "Neznáma"
489
490 #: src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:472 src/importldif.c:125
491 msgid "Success"
492 msgstr "Úspech"
493
494 #: src/addressbook.c:454 src/importldif.c:126
495 msgid "Bad arguments"
496 msgstr "Neplatné parametre"
497
498 #: src/addressbook.c:455 src/importldif.c:127
499 msgid "File not specified"
500 msgstr "Nie je určený súbor"
501
502 #: src/addressbook.c:456 src/importldif.c:128
503 msgid "Error opening file"
504 msgstr "Chyba pri otváraní súboru"
505
506 #: src/addressbook.c:457 src/importldif.c:129
507 msgid "Error reading file"
508 msgstr "Chyba pri čítaní súboru"
509
510 #: src/addressbook.c:458 src/importldif.c:130
511 msgid "End of file encountered"
512 msgstr "Bol nájdený koniec súboru"
513
514 #: src/addressbook.c:459 src/importldif.c:131
515 msgid "Error allocating memory"
516 msgstr "Chyba pri alokácii pamäte"
517
518 #: src/addressbook.c:460 src/importldif.c:132
519 msgid "Bad file format"
520 msgstr "Neplatný formát súboru"
521
522 #: src/addressbook.c:461 src/importldif.c:133
523 msgid "Error writing to file"
524 msgstr "Chyba pri zápise do súboru"
525
526 #: src/addressbook.c:462 src/importldif.c:134
527 msgid "Error opening directory"
528 msgstr "Chyba pri otváraní priečinku"
529
530 #: src/addressbook.c:463 src/importldif.c:135
531 msgid "No path specified"
532 msgstr "Nebola zadaná cesta"
533
534 #: src/addressbook.c:473
535 msgid "Error connecting to LDAP server"
536 msgstr "Chyba pri pripájaní sa k serveru LDAP"
537
538 #: src/addressbook.c:474
539 msgid "Error initializing LDAP"
540 msgstr "Chyba pri inicializácii LDAP"
541
542 #: src/addressbook.c:475
543 msgid "Error binding to LDAP server"
544 msgstr "Chyba pri pripájaní LDAP serveru"
545
546 #: src/addressbook.c:476
547 msgid "Error searching LDAP database"
548 msgstr "Chyba pri čítaní LDAP databázy"
549
550 #: src/addressbook.c:477
551 msgid "Timeout performing LDAP operation"
552 msgstr "Pri LDAP operácii vypršal časový limit"
553
554 #: src/addressbook.c:478
555 msgid "Error in LDAP search criteria"
556 msgstr "Chybné vyhľadávacie kritériá LDAP"
557
558 #: src/addressbook.c:479
559 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
560 msgstr "Neboli nájdené žiadne položky LDAP vyhovujúce kritériám"
561
562 #: src/addressbook.c:480
563 msgid "LDAP search terminated on request"
564 msgstr "LDAP vyhľadávanie bolo ukončené na požiadavku používateľa"
565
566 #: src/addressbook.c:636
567 msgid "E-Mail address"
568 msgstr "E-mailová adresa"
569
570 #: src/addressbook.c:640 src/prefs_common.c:2271 src/toolbar.c:181
571 #: src/toolbar.c:1543
572 msgid "Address book"
573 msgstr "Otvoriť adresár"
574
575 #: src/addressbook.c:739
576 msgid "Name:"
577 msgstr "Meno:"
578
579 #: src/addressbook.c:771 src/addressbook.c:2264 src/addressbook.c:2278
580 #: src/addressbook.c:2293 src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850
581 #: src/prefs_actions.c:234 src/prefs_display_header.c:281
582 #: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering_action.c:135
583 #: src/prefs_filtering_action.c:462 src/prefs_filtering.c:293
584 #: src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
585 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:383 src/toolbar.c:475
586 msgid "Delete"
587 msgstr "Zmazať"
588
589 #: src/addressbook.c:777
590 msgid "Lookup"
591 msgstr "Vyhľadať"
592
593 #: src/addressbook.c:789 src/compose.c:1448 src/compose.c:3257
594 #: src/compose.c:4574 src/compose.c:5279 src/headerview.c:53
595 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:157
596 msgid "To:"
597 msgstr "Komu:"
598
599 #: src/addressbook.c:793 src/compose.c:1432 src/compose.c:3256
600 #: src/prefs_template.c:175
601 msgid "Cc:"
602 msgstr "Kópia:"
603
604 #: src/addressbook.c:797 src/compose.c:1435 src/prefs_template.c:176
605 msgid "Bcc:"
606 msgstr "Slepá kópia:"
607
608 #: src/addressbook.c:1006 src/addressbook.c:1029
609 msgid "Delete address(es)"
610 msgstr "Zmazať adresu(y)"
611
612 #: src/addressbook.c:1007
613 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
614 msgstr "Tieto adresné údaje sú len pre čítanie a nedajú sa odstrániť."
615
616 #: src/addressbook.c:1030
617 msgid "Really delete the address(es)?"
618 msgstr "Naozaj zmazať adresu(y)?"
619
620 #: src/addressbook.c:1031 src/addressbook.c:2265 src/addressbook.c:2293
621 #: src/compose.c:2236 src/compose.c:3081 src/compose.c:6371
622 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
623 #: src/folderview.c:1866 src/inc.c:169 src/inc.c:257 src/inc.c:283
624 #: src/mainwindow.c:1566 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
625 #: src/prefs_customheader.c:547 src/prefs_filtering.c:853
626 #: src/prefs_filtering.c:1001 src/prefs_matcher.c:1667
627 #: src/prefs_template.c:544 src/prefs_themes.c:422 src/prefs_themes.c:472
628 #: src/prefs_themes.c:479 src/summary_search.c:328 src/summaryview.c:938
629 #: src/summaryview.c:1406 src/summaryview.c:1450 src/summaryview.c:1493
630 #: src/summaryview.c:1517 src/summaryview.c:1549 src/summaryview.c:1574
631 #: src/summaryview.c:1599 src/summaryview.c:1624 src/summaryview.c:3113
632 #: src/textview.c:1961 src/toolbar.c:1870
633 msgid "No"
634 msgstr "Nie"
635
636 #: src/addressbook.c:1569 src/addressbook.c:1642
637 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
638 msgstr "Nemôžem vkladať. Cieľový adresár je len pre čítanie."
639
640 #: src/addressbook.c:1580
641 msgid "Cannot paste into an address group."
642 msgstr "Nemôžem vkladať do skupiny adries."
643
644 #: src/addressbook.c:2261
645 #, c-format
646 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
647 msgstr "Chcete vymazať výsledky požiadavky a adresy v `%s' ?"
648
649 #: src/addressbook.c:2273
650 #, c-format
651 msgid ""
652 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
653 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
654 msgstr ""
655 "Naozaj chcete zmazať priečinok A SÚČASNE všetky adresy v %s ?\n"
656 "Ak zmažete len priečinok, adresy z neho sa presunú do nadradeného priečinku."
657
658 #: src/addressbook.c:2279
659 msgid "Folder only"
660 msgstr "Len priečinok"
661
662 #: src/addressbook.c:2280
663 msgid "Folder and Addresses"
664 msgstr "Priečinok aj adresy"
665
666 #: src/addressbook.c:2292
667 #, c-format
668 msgid "Really delete `%s' ?"
669 msgstr "Naozaj zmazať '%s' ?"
670
671 #: src/addressbook.c:3070
672 msgid "New user, could not save index file."
673 msgstr "Nový uživateľ; nepodarilo sa uložiť indexový súbor."
674
675 #: src/addressbook.c:3074
676 msgid "New user, could not save address book files."
677 msgstr "Nový uživateľ; nedajú sa uložiť súbory adresára."
678
679 #: src/addressbook.c:3084
680 msgid "Old address book converted successfully."
681 msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspešne."
682
683 #: src/addressbook.c:3089
684 msgid ""
685 "Old address book converted,\n"
686 "could not save new address index file"
687 msgstr ""
688 "Konverzia starého adresára prebehla,\n"
689 "nedá sa uložiť indexový súbor nového adresára"
690
691 #: src/addressbook.c:3102
692 msgid ""
693 "Could not convert address book,\n"
694 "but created empty new address book files."
695 msgstr ""
696 "Nedá sa konvertovať starý adresár,\n"
697 "ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
698
699 #: src/addressbook.c:3108
700 msgid ""
701 "Could not convert address book,\n"
702 "could not create new address book files."
703 msgstr ""
704 "Nedá sa konvertovať starý adresár,\n"
705 "nedajú sa ani vytvoriť súbory nového adresára."
706
707 #: src/addressbook.c:3113
708 msgid ""
709 "Could not convert address book\n"
710 "and could not create new address book files."
711 msgstr ""
712 "Nedá sa konvertovať starý adresár\n"
713 "a nedajú sa ani vytvoriť súbory nového adresára."
714
715 #: src/addressbook.c:3120
716 msgid "Addressbook conversion error"
717 msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
718
719 #: src/addressbook.c:3124
720 msgid "Addressbook conversion"
721 msgstr "Konverzia adresára"
722
723 #: src/addressbook.c:3160
724 msgid "Addressbook Error"
725 msgstr "Chyba v adresári"
726
727 #: src/addressbook.c:3161
728 msgid "Could not read address index"
729 msgstr "Nedá sa načítať zoznam adries"
730
731 #: src/addressbook.c:3518
732 msgid "Busy searching..."
733 msgstr "Prehľadávam..."
734
735 #: src/addressbook.c:3572
736 #, c-format
737 msgid "Search '%s'"
738 msgstr "Vyhľadať  '%s'"
739
740 #: src/addressbook.c:3794 src/prefs_common.c:980
741 msgid "Interface"
742 msgstr "Ovládanie"
743
744 #: src/addressbook.c:3810 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
745 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
746 msgid "Address Book"
747 msgstr "Adresár"
748
749 #: src/addressbook.c:3826
750 msgid "Person"
751 msgstr "Osoba"
752
753 #: src/addressbook.c:3842
754 msgid "EMail Address"
755 msgstr "E-mailová adresa"
756
757 #: src/addressbook.c:3858
758 msgid "Group"
759 msgstr "Skupina"
760
761 #: src/addressbook.c:3874 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:391
762 #: src/prefs_account.c:2123
763 msgid "Folder"
764 msgstr "Priečinok"
765
766 #: src/addressbook.c:3890
767 msgid "vCard"
768 msgstr "vCard"
769
770 #: src/addressbook.c:3906 src/addressbook.c:3922
771 msgid "JPilot"
772 msgstr "JPilot"
773
774 #: src/addressbook.c:3938
775 msgid "LDAP Server"
776 msgstr "LDAP server"
777
778 #: src/addressbook.c:3954
779 msgid "LDAP Query"
780 msgstr "LDAP požiadavka"
781
782 #: src/addrgather.c:156
783 msgid "Please specify name for address book."
784 msgstr "Prosím zvoľte názov pre adresár."
785
786 #: src/addrgather.c:176
787 msgid "Please select the mail headers to search."
788 msgstr "Prosím zvoľte poštové hlavičky pre vyhľadávanie."
789
790 #: src/addrgather.c:183
791 msgid "Busy harvesting addresses..."
792 msgstr "Zozbieravam adresy..."
793
794 #: src/addrgather.c:221
795 msgid "Addresses gathered successfully."
796 msgstr "Adresy zozbierané úspešne."
797
798 #: src/addrgather.c:285
799 msgid "No folder or message was selected."
800 msgstr "Nie je zvolený žiadny priečinok ani správa."
801
802 #: src/addrgather.c:293
803 msgid ""
804 "Please select a folder to process from the folder\n"
805 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
806 "the message list."
807 msgstr ""
808 "Prosím zvoľte priečinok, alebo zvoľte jednu alebo\n"
809 "viacero správ, ktoré sa majú spracovať."
810
811 #: src/addrgather.c:345
812 msgid "Folder :"
813 msgstr "Priečinok:"
814
815 #: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
816 #: src/importldif.c:948
817 msgid "Address Book :"
818 msgstr "Adresár :"
819
820 #: src/addrgather.c:366
821 msgid "Folder Size :"
822 msgstr "Veľkosť priečinku :"
823
824 #: src/addrgather.c:381
825 msgid "Process these mail header fields"
826 msgstr "Spracovať tieto poštové hlavičky"
827
828 #: src/addrgather.c:399
829 msgid "Include sub-folders"
830 msgstr "Platí aj pre podpriečinky"
831
832 #: src/addrgather.c:422
833 msgid "Header Name"
834 msgstr "Názov hlavičky"
835
836 #: src/addrgather.c:423
837 msgid "Address Count"
838 msgstr "Počet adries"
839
840 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/messageview.c:503
841 #: src/sgpgme.c:288 src/textview.c:1961
842 msgid "Warning"
843 msgstr "Varovanie"
844
845 #: src/addrgather.c:528
846 msgid "Header Fields"
847 msgstr "Hlavičky"
848
849 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
850 #: src/importldif.c:1067
851 msgid "Finish"
852 msgstr "Dokončiť"
853
854 #: src/addrgather.c:588
855 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
856 msgstr "Zozbierať e-mailové adresy - zo zvolených správ"
857
858 #: src/addrgather.c:596
859 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
860 msgstr "Zozbierať e-mailové adresy - z priečinku"
861
862 #: src/addrindex.c:112 src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:123
863 msgid "Common address"
864 msgstr "Spoločná adresa"
865
866 #: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
867 msgid "Personal address"
868 msgstr "Súkromná adresa"
869
870 #: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6050 src/main.c:635
871 msgid "Notice"
872 msgstr "Upozornenie"
873
874 #: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3581 src/inc.c:573
875 #: src/sgpgme.c:107 src/sgpgme.c:120 src/sgpgme.c:146
876 msgid "Error"
877 msgstr "Chyba"
878
879 #: src/alertpanel.c:190
880 msgid "View log"
881 msgstr "Zobraziť záznam"
882
883 #: src/alertpanel.c:308
884 msgid "Show this message next time"
885 msgstr "Zobraziť túto správu nabudúce"
886
887 #: src/browseldap.c:238
888 msgid "Browse Directory Entry"
889 msgstr "Prehliadať priečinok"
890
891 #: src/browseldap.c:258
892 msgid "Server Name :"
893 msgstr "Názov serveru :"
894
895 #: src/browseldap.c:268
896 msgid "Distinguished Name (dn) :"
897 msgstr "Distguished Name (dn) :"
898
899 #: src/browseldap.c:291
900 msgid "LDAP Name"
901 msgstr "LDAP meno"
902
903 #: src/browseldap.c:293
904 msgid "Attribute Value"
905 msgstr "Hodnota atribútu"
906
907 #: src/common/nntp.c:68
908 #, c-format
909 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
910 msgstr "Nedá sa pripojiŤ k serveru NNTP: %s:%d\n"
911
912 #: src/common/nntp.c:148 src/common/nntp.c:211
913 #, c-format
914 msgid "protocol error: %s\n"
915 msgstr "chyba protokolu: %s\n"
916
917 #: src/common/nntp.c:171 src/common/nntp.c:217
918 msgid "protocol error\n"
919 msgstr "chyba protokolu\n"
920
921 #: src/common/nntp.c:267
922 msgid "Error occurred while posting\n"
923 msgstr "Pri odosielaní sa vyskytla chyba\n"
924
925 #: src/common/plugin.c:103
926 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
927 msgstr "NEpodarilo sa alokovať pamäť pre plugin"
928
929 #: src/common/smtp.c:152
930 msgid "SMTP AUTH not available\n"
931 msgstr "SMTP AUTH nie je dostupné\n"
932
933 #: src/common/smtp.c:417 src/common/smtp.c:466
934 msgid "bad SMTP response\n"
935 msgstr "neplatná odozva SMTP\n"
936
937 #: src/common/smtp.c:437 src/common/smtp.c:455 src/common/smtp.c:551
938 msgid "error occurred on SMTP session\n"
939 msgstr "vyskytla sa chyba pri SMTP spojení\n"
940
941 #: src/common/smtp.c:446 src/pop.c:683
942 msgid "error occurred on authentication\n"
943 msgstr "vyskytla sa chyba v autentizácii\n"
944
945 #: src/common/smtp.c:511 src/pop.c:676
946 msgid "can't start TLS session\n"
947 msgstr "nemôžem vytvoriť TLS reláciu\n"
948
949 #: src/common/ssl.c:77
950 msgid "Error creating ssl context\n"
951 msgstr "Pri vytváraní SSL kontextu sa vyskytla chyba\n"
952
953 #: src/common/ssl.c:96
954 #, c-format
955 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
956 msgstr "SSL spojenie zlyhalo (%s)\n"
957
958 #: src/common/ssl.c:104
959 #, c-format
960 msgid "SSL connection using %s\n"
961 msgstr "SSL spojenie pri použití %s zlyhalo\n"
962
963 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
964 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
965 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
966 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
967 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
968 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
969 msgid "<not in certificate>"
970 msgstr "<nie je v certifikáte>"
971
972 #: src/common/ssl_certificate.c:189
973 #, c-format
974 msgid ""
975 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
976 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
977 "  Fingerprint: %s\n"
978 "  Signature status: %s"
979 msgstr ""
980 "  Vlastník: %s (%s) v %s\n"
981 "  Podpísané: %s (%s) v %s\n"
982 "  Odtlačok prsta: %s\n"
983 "  Stav podpisu: %s"
984
985 #: src/common/ssl_certificate.c:307
986 msgid "Can't load X509 default paths"
987 msgstr "Nemôžem načítať východzie cesty X509"
988
989 #: src/common/ssl_certificate.c:362
990 #, c-format
991 msgid ""
992 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
993 "%s"
994 msgstr ""
995 "%s prezentoval neznámy SSL certifikát:\n"
996 "%s"
997
998 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
999 #, c-format
1000 msgid ""
1001 "%s\n"
1002 "\n"
1003 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
1004 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
1005 msgstr ""
1006 "%s\n"
1007 "\n"
1008 "Pošta pre toto konto nebude preberaná kým neuložíte certifikát.\n"
1009 "(Vypnite voľbu \"%s\").\n"
1010
1011 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
1012 #: src/prefs_common.c:1119
1013 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
1014 msgstr "Nezobrazovať upozornenie pri chybe pri prijímaní"
1015
1016 #: src/common/ssl_certificate.c:398
1017 #, c-format
1018 msgid ""
1019 "%s's SSL certificate changed !\n"
1020 "We have saved this one:\n"
1021 "%s\n"
1022 "\n"
1023 "It is now:\n"
1024 "%s\n"
1025 "\n"
1026 "This could mean the server answering is not the known one."
1027 msgstr ""
1028 "SSL certifikát pre %s bol zmenený !\n"
1029 "Uložili sme tento:\n"
1030 "%s\n"
1031 "\n"
1032 "Použitý certifikát je tento:\n"
1033 "%s\n"
1034 "\n"
1035 "Môže to znamenať, že odpovedá nepravý server."
1036
1037 #: src/common/string_match.c:73
1038 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1039 msgstr "(Názov vymazaný kvôli RegExp)"
1040
1041 #: src/common/utils.c:178
1042 #, c-format
1043 msgid "%dB"
1044 msgstr "%dB"
1045
1046 #: src/common/utils.c:180
1047 #, c-format
1048 msgid "%.1fKB"
1049 msgstr "%.1fKB"
1050
1051 #: src/common/utils.c:182
1052 #, c-format
1053 msgid "%.2fMB"
1054 msgstr "%.2fMB"
1055
1056 #: src/common/utils.c:184
1057 #, c-format
1058 msgid "%.2fGB"
1059 msgstr "%.2fGB"
1060
1061 #: src/compose.c:502
1062 msgid "/_Add..."
1063 msgstr "/_Pridať..."
1064
1065 #: src/compose.c:503
1066 msgid "/_Remove"
1067 msgstr "/_Odstrániť"
1068
1069 #: src/compose.c:505 src/folderview.c:295 src/folderview.c:316
1070 #: src/folderview.c:338 src/folderview.c:358
1071 msgid "/_Properties..."
1072 msgstr "/_Vlastnosti..."
1073
1074 #: src/compose.c:511
1075 msgid "/_File/_Attach file"
1076 msgstr "/_Súbor/_Pripojiť súbor"
1077
1078 #: src/compose.c:512
1079 msgid "/_File/_Insert file"
1080 msgstr "/_Súbor/_Vložiť súbor"
1081
1082 #: src/compose.c:513
1083 msgid "/_File/Insert si_gnature"
1084 msgstr "/_Súbor/V_ložiť podpis"
1085
1086 #: src/compose.c:518
1087 msgid "/_Edit/_Undo"
1088 msgstr "/Úp_ravy"
1089
1090 #: src/compose.c:519
1091 msgid "/_Edit/_Redo"
1092 msgstr "/Úp_ravy/Z_novu urobiť"
1093
1094 #: src/compose.c:521
1095 msgid "/_Edit/Cu_t"
1096 msgstr "/Úp_ravy/_Vystrihnúť"
1097
1098 #: src/compose.c:524
1099 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
1100 msgstr "/Úp_ravy/Prilepiť ako _citáciu"
1101
1102 #: src/compose.c:526 src/mainwindow.c:460 src/messageview.c:151
1103 msgid "/_Edit/Select _all"
1104 msgstr "/Úp_ravy/Vy_brať všetko"
1105
1106 #: src/compose.c:527
1107 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1108 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené"
1109
1110 #: src/compose.c:528
1111 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1112 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť o znak dozadu"
1113
1114 #: src/compose.c:533
1115 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1116 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť o znak dopredu"
1117
1118 #: src/compose.c:538
1119 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1120 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť o slovo dozadu"
1121
1122 #: src/compose.c:543
1123 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1124 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť o slovo dopredu"
1125
1126 #: src/compose.c:548
1127 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1128 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť na začiatok riadku"
1129
1130 #: src/compose.c:553
1131 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1132 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť na koniec riadku"
1133
1134 #: src/compose.c:558
1135 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1136 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť na predchodzí riadok"
1137
1138 #: src/compose.c:563
1139 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1140 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Presunúť na ďalší riadok"
1141
1142 #: src/compose.c:568
1143 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1144 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať znak naľavo od kurzora"
1145
1146 #: src/compose.c:573
1147 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1148 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať znak napravo od kurzora"
1149
1150 #: src/compose.c:578
1151 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1152 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať slovo naľavo od kurzora"
1153
1154 #: src/compose.c:583
1155 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1156 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať slovo napravo od kurzora"
1157
1158 #: src/compose.c:588
1159 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1160 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať riadok"
1161
1162 #: src/compose.c:593
1163 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1164 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať riadok"
1165
1166 #: src/compose.c:598
1167 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1168 msgstr "/Úp_ravy/R_ozšírené/Zmazať text do konca riadku"
1169
1170 #: src/compose.c:604
1171 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1172 msgstr "/Úp_ravy/_Zalomiť aktuálny odstavec"
1173
1174 #: src/compose.c:606
1175 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1176 msgstr "/Úp_ravy/Zalomiť všetky _dlhé riadky"
1177
1178 #: src/compose.c:608
1179 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1180 msgstr "/Úp_ravy/Upraviť e_xterným editorom"
1181
1182 #: src/compose.c:611
1183 msgid "/_Spelling"
1184 msgstr "/P_ravopis"
1185
1186 #: src/compose.c:612
1187 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1188 msgstr "/P_ravopis/_Skontrolovať všetko alebo výber"
1189
1190 #: src/compose.c:614
1191 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1192 msgstr "/P_ravopis/_Zvýrazniť všetky nesprávne slová"
1193
1194 #: src/compose.c:616
1195 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1196 msgstr "/P_ravopis/_Spätne skontrolovať nesprávne slovo"
1197
1198 #: src/compose.c:618
1199 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1200 msgstr "/P_ravopis/_Dopredu na ďalšie nesprávne slovo"
1201
1202 #: src/compose.c:620
1203 msgid "/_Spelling/---"
1204 msgstr "/P_ravopis/---"
1205
1206 #: src/compose.c:621
1207 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1208 msgstr "/P_ravopis/_Nastavenie"
1209
1210 #: src/compose.c:625 src/mainwindow.c:466 src/messageview.c:156
1211 #: src/summaryview.c:458
1212 msgid "/_View"
1213 msgstr "/_Zobraziť"
1214
1215 #: src/compose.c:626
1216 msgid "/_View/_To"
1217 msgstr "/_Zobraziť/_Komu"
1218
1219 #: src/compose.c:627
1220 msgid "/_View/_Cc"
1221 msgstr "/_Zobraziť/Kó_pia"
1222
1223 #: src/compose.c:628
1224 msgid "/_View/_Bcc"
1225 msgstr "/_Zobraziť/_Slepá kópia"
1226
1227 #: src/compose.c:629
1228 msgid "/_View/_Reply to"
1229 msgstr "/_Zobraziť/_Odpoveď komu"
1230
1231 #: src/compose.c:630 src/compose.c:632 src/compose.c:634 src/mainwindow.c:484
1232 #: src/mainwindow.c:487 src/mainwindow.c:516 src/mainwindow.c:540
1233 #: src/mainwindow.c:622 src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:238
1234 msgid "/_View/---"
1235 msgstr "/_Zobraziť/---"
1236
1237 #: src/compose.c:631
1238 msgid "/_View/_Followup to"
1239 msgstr "/_Zobraziť/O_dovzdať komu"
1240
1241 #: src/compose.c:633
1242 msgid "/_View/R_uler"
1243 msgstr "/_Zobraziť/P_ravítko"
1244
1245 #: src/compose.c:635
1246 msgid "/_View/_Attachment"
1247 msgstr "/_Zobraziť/Prí_lohy"
1248
1249 #: src/compose.c:637 src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:242
1250 msgid "/_Message"
1251 msgstr "/Sp_ráva"
1252
1253 #: src/compose.c:638
1254 msgid "/_Message/_Send"
1255 msgstr "/Sp_ráva/_Odoslať"
1256
1257 #: src/compose.c:640
1258 msgid "/_Message/Send _later"
1259 msgstr "/Sp_ráva/Odoslať _neskôr"
1260
1261 #: src/compose.c:642 src/compose.c:648 src/compose.c:653 src/compose.c:655
1262 #: src/compose.c:659 src/compose.c:665 src/compose.c:672 src/mainwindow.c:639
1263 #: src/mainwindow.c:649 src/mainwindow.c:652 src/mainwindow.c:654
1264 #: src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:245 src/messageview.c:253
1265 #: src/messageview.c:258
1266 msgid "/_Message/---"
1267 msgstr "/Sp_ráva/---"
1268
1269 #: src/compose.c:643
1270 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1271 msgstr "/Sp_ráva/_Uložiť medzi koncepty"
1272
1273 #: src/compose.c:645
1274 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1275 msgstr "/Sp_ráva/Uložiť a _pokračovať v editácii"
1276
1277 #: src/compose.c:649
1278 msgid "/_Message/_To"
1279 msgstr "/Sp_ráva/_Komu"
1280
1281 #: src/compose.c:650
1282 msgid "/_Message/_Cc"
1283 msgstr "/Sp_ráva/Kóp_ia"
1284
1285 #: src/compose.c:651
1286 msgid "/_Message/_Bcc"
1287 msgstr "/Sp_ráva/_Slepá kópia"
1288
1289 #: src/compose.c:652
1290 msgid "/_Message/_Reply to"
1291 msgstr "/Sp_ráva/Odpo_vedať komu"
1292
1293 #: src/compose.c:654
1294 msgid "/_Message/_Followup to"
1295 msgstr "/_Zobraziť/O_dovzdať komu"
1296
1297 #: src/compose.c:656
1298 msgid "/_Message/_Attach"
1299 msgstr "/Sp_ráva/P_ripojiť"
1300
1301 #: src/compose.c:660
1302 msgid "/_Message/Si_gn"
1303 msgstr "/Sp_ráva/Po_dpísať"
1304
1305 #: src/compose.c:661
1306 msgid "/_Message/_Encrypt"
1307 msgstr "/Sp_ráva/_Zašifrovať"
1308
1309 #: src/compose.c:662
1310 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1311 msgstr "/Sp_ráva/Režim/MIME"
1312
1313 #: src/compose.c:663
1314 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1315 msgstr "/Sp_ráva/Režim/Inline"
1316
1317 #: src/compose.c:666
1318 msgid "/_Message/_Priority"
1319 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita"
1320
1321 #: src/compose.c:667
1322 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1323 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/Na_jvyššia"
1324
1325 #: src/compose.c:668
1326 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1327 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/_Vysoká"
1328
1329 #: src/compose.c:669
1330 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1331 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/_Normálna"
1332
1333 #: src/compose.c:670
1334 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1335 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/Ní_zka"
1336
1337 #: src/compose.c:671
1338 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1339 msgstr "/Sp_ráva/Pri_orita/N_ajnižšia"
1340
1341 #: src/compose.c:673
1342 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1343 msgstr "/Sp_ráva/Vyžia_dať potvrdenie o príjme"
1344
1345 #: src/compose.c:674
1346 msgid "/_Message/Remo_ve references"
1347 msgstr "/Sp_ráva/Odstrániť od_kazy"
1348
1349 #: src/compose.c:675 src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:261
1350 msgid "/_Tools"
1351 msgstr "/_Nástroje"
1352
1353 #: src/compose.c:676
1354 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1355 msgstr "/_Nástroje/Zobraziť _mierku"
1356
1357 #: src/compose.c:677 src/messageview.c:262
1358 msgid "/_Tools/_Address book"
1359 msgstr "/_Nástroje/_Adresár"
1360
1361 #: src/compose.c:678
1362 msgid "/_Tools/_Template"
1363 msgstr "/_Nástroje/Ša_blóna"
1364
1365 #: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:699 src/messageview.c:287
1366 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1367 msgstr "/_Nástroje/A_kcie"
1368
1369 #: src/compose.c:1438
1370 msgid "Reply-To:"
1371 msgstr "Odpovedať komu:"
1372
1373 #: src/compose.c:1441 src/compose.c:4571 src/compose.c:5281
1374 #: src/headerview.c:54
1375 msgid "Newsgroups:"
1376 msgstr "Diskusné skupiny:"
1377
1378 #: src/compose.c:1444
1379 msgid "Followup-To:"
1380 msgstr "Followup-To:"
1381
1382 #: src/compose.c:1744
1383 msgid "Quote mark format error."
1384 msgstr "Chyba v úvodzovkách."
1385
1386 #: src/compose.c:1760
1387 msgid "Message reply/forward format error."
1388 msgstr "Chyba formátu odpovede/preposielania."
1389
1390 #: src/compose.c:2103
1391 #, c-format
1392 msgid "File %s is empty."
1393 msgstr "Súbor %s je prázdny."
1394
1395 #: src/compose.c:2107
1396 #, c-format
1397 msgid "Can't read %s."
1398 msgstr "Nedá sa čítať %s."
1399
1400 #: src/compose.c:2145
1401 #, c-format
1402 msgid "Message: %s"
1403 msgstr "Správa: %s"
1404
1405 #: src/compose.c:2233
1406 msgid "Encrypted message"
1407 msgstr "Zašifrovaná správa"
1408
1409 #: src/compose.c:2234
1410 msgid ""
1411 "Cannot re-edit an encrypted message. \n"
1412 "Discard encrypted part?"
1413 msgstr ""
1414 "Nemôžem upravovať zašifrovanú správu. \n"
1415 "Odstrániť zašifrovanú časť?"
1416
1417 #: src/compose.c:2895
1418 msgid " [Edited]"
1419 msgstr "[Upravené]"
1420
1421 #: src/compose.c:2897
1422 #, c-format
1423 msgid "%s - Compose message%s"
1424 msgstr "%s - Písanie správy%s"
1425
1426 #: src/compose.c:2900
1427 #, c-format
1428 msgid "Compose message%s"
1429 msgstr "Písanie správy%s"
1430
1431 #: src/compose.c:2924 src/compose.c:3173
1432 msgid ""
1433 "Account for sending mail is not specified.\n"
1434 "Please select a mail account before sending."
1435 msgstr ""
1436 "Nie je určené konto pre odosielanie správ.\n"
1437 "Pred odosielaním prosím zvoľte poštové konto."
1438
1439 #: src/compose.c:3071
1440 msgid "Recipient is not specified."
1441 msgstr "Nie je určený príjemca."
1442
1443 #: src/compose.c:3079 src/messageview.c:503 src/prefs_account.c:763
1444 #: src/prefs_common.c:966 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:422
1445 msgid "Send"
1446 msgstr "Odoslať"
1447
1448 #: src/compose.c:3080
1449 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1450 msgstr "Predmet je prázdny. Odoslať napriek tomu?"
1451
1452 #: src/compose.c:3101
1453 msgid "Could not queue message for sending"
1454 msgstr "Nie je možné zaradiť správu do fronty na odoslanie"
1455
1456 #: src/compose.c:3106
1457 msgid ""
1458 "The message was queued but could not be sent.\n"
1459 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1460 msgstr ""
1461 "Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo možné odoslať ju.\n"
1462 "Použite \"Odoslať správy vo fronte\" z hlavného okna pre opätovný pokus."
1463
1464 #: src/compose.c:3189 src/procmsg.c:1140 src/send_message.c:229
1465 #, c-format
1466 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1467 msgstr "Pri odosielaní správy na %s nastala chyba."
1468
1469 #: src/compose.c:3203
1470 msgid "Queueing"
1471 msgstr "Zaraďujem do fronty"
1472
1473 #: src/compose.c:3204
1474 msgid ""
1475 "Error occurred while sending the message.\n"
1476 "Put this message into queue folder?"
1477 msgstr ""
1478 "Pri odosielaní správy nastala chyba.\n"
1479 "Chcete správu zaradiť do priečinka Na odoslanie?"
1480
1481 #: src/compose.c:3210
1482 msgid "Can't queue the message."
1483 msgstr "Správa sa nedá zaradiť do fronty."
1484
1485 #: src/compose.c:3213 src/send_message.c:580 src/send_message.c:599
1486 msgid "Error occurred while sending the message."
1487 msgstr "Pri odosielaní správy nastala chyba."
1488
1489 #: src/compose.c:3226
1490 msgid "Can't save the message to Sent."
1491 msgstr "Správa sa nedá uložiť medzi odoslané správy."
1492
1493 #: src/compose.c:3471
1494 #, c-format
1495 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1496 msgstr "Nemôžem nájsť žiadny kľúč asociovaný so zvoleným ID kľúča `%s'."
1497
1498 #: src/compose.c:3577
1499 #, c-format
1500 msgid ""
1501 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1502 "%s to %s.\n"
1503 "Send it anyway?"
1504 msgstr ""
1505 "Nedá sa zmeniť kódovanie správy z\n"
1506 "%s na %s.\n"
1507 "Odoslať správu aj napriek tomu?"
1508
1509 #: src/compose.c:3840
1510 msgid "No account for sending mails available!"
1511 msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie správ!"
1512
1513 #: src/compose.c:3850
1514 msgid "No account for posting news available!"
1515 msgstr "Nie je dostupné žiadne konto pre odosielanie news článkov!"
1516
1517 #: src/compose.c:4654 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:150
1518 msgid "From:"
1519 msgstr "Od:"
1520
1521 #: src/compose.c:4758 src/compose.c:4928 src/compose.c:5811
1522 msgid "MIME type"
1523 msgstr "MIME typ"
1524
1525 #: src/compose.c:4759 src/compose.c:4929 src/mimeview.c:193
1526 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:478
1527 msgid "Size"
1528 msgstr "Veľkosť"
1529
1530 #: src/compose.c:4823
1531 msgid "Save Message to "
1532 msgstr "Uložiť správu do "
1533
1534 #: src/compose.c:4843 src/prefs_filtering_action.c:420
1535 msgid "Select ..."
1536 msgstr "Zvoľte ..."
1537
1538 #: src/compose.c:4980 src/prefs_account.c:1353 src/prefs_customheader.c:188
1539 #: src/prefs_matcher.c:146
1540 msgid "Header"
1541 msgstr "Hlavička"
1542
1543 #: src/compose.c:4982
1544 msgid "Attachments"
1545 msgstr "Prílohy"
1546
1547 #: src/compose.c:4984
1548 msgid "Others"
1549 msgstr "Ostatné"
1550
1551 #: src/compose.c:4999 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
1552 #: src/summary_search.c:164
1553 msgid "Subject:"
1554 msgstr "Predmet:"
1555
1556 #: src/compose.c:5231 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
1557 #: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4210
1558 msgid "None"
1559 msgstr "Žiadna"
1560
1561 #: src/compose.c:5240
1562 #, c-format
1563 msgid ""
1564 "Spell checker could not be started.\n"
1565 "%s"
1566 msgstr ""
1567 "Pravopisná kontrola sa nedá spustiť.\n"
1568 "%s"
1569
1570 #: src/compose.c:5706
1571 msgid "Invalid MIME type."
1572 msgstr "Neplatný MIME typ."
1573
1574 #: src/compose.c:5724
1575 msgid "File doesn't exist or is empty."
1576 msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
1577
1578 #: src/compose.c:5793
1579 msgid "Properties"
1580 msgstr "Vlastnosti"
1581
1582 #: src/compose.c:5838
1583 msgid "Encoding"
1584 msgstr "Kódová stránka"
1585
1586 #: src/compose.c:5869
1587 msgid "Path"
1588 msgstr "Cesta"
1589
1590 #: src/compose.c:5870 src/prefs_toolbar.c:808
1591 msgid "File name"
1592 msgstr "Názov súboru"
1593
1594 #: src/compose.c:6047
1595 #, c-format
1596 msgid ""
1597 "The external editor is still working.\n"
1598 "Force terminating the process?\n"
1599 "process group id: %d"
1600 msgstr ""
1601 "Externý editor je ešte stále aktívny.\n"
1602 "Ukončiť ho násilne?\n"
1603 "skupinový ID procesu: %d"
1604
1605 #: src/compose.c:6369 src/inc.c:167 src/inc.c:255 src/inc.c:281
1606 #: src/toolbar.c:1868
1607 msgid "Offline warning"
1608 msgstr "Offline varovanie"
1609
1610 #: src/compose.c:6370 src/inc.c:168 src/inc.c:256 src/inc.c:282
1611 #: src/toolbar.c:1869
1612 msgid "You're working offline. Override?"
1613 msgstr "Pracujete offline. Pripojiť sa?"
1614
1615 #: src/compose.c:6488 src/compose.c:6509
1616 msgid "Select file"
1617 msgstr "Zvoľte súbor"
1618
1619 #: src/compose.c:6523
1620 #, c-format
1621 msgid "File '%s' could not be read."
1622 msgstr "Súbor `%s' sa nedá čítať."
1623
1624 #: src/compose.c:6525
1625 #, c-format
1626 msgid ""
1627 "File '%s' contained invalid characters\n"
1628 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1629 msgstr ""
1630 "Súbor `%s' obsahuje neplatné znaky pre\n"
1631 "súčasné kódovanie, vloženie môže byť nepresné."
1632
1633 #: src/compose.c:6570
1634 msgid "Discard message"
1635 msgstr "Zrušiť správu"
1636
1637 #: src/compose.c:6571
1638 msgid "This message has been modified. discard it?"
1639 msgstr "Obsah správy sa zmenil. Chcete zahodiť zmeny?"
1640
1641 #: src/compose.c:6572
1642 msgid "Discard"
1643 msgstr "Zahodiť"
1644
1645 #: src/compose.c:6572
1646 msgid "to Draft"
1647 msgstr "medzi Koncepty"
1648
1649 #: src/compose.c:6607
1650 #, c-format
1651 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1652 msgstr "Chcete použiť šablónu `%s' ?"
1653
1654 #: src/compose.c:6609
1655 msgid "Apply template"
1656 msgstr "Použiť šablónu"
1657
1658 #: src/compose.c:6610
1659 msgid "Replace"
1660 msgstr "Nahradiť"
1661
1662 #: src/compose.c:6610 src/toolbar.c:426
1663 msgid "Insert"
1664 msgstr "Vložiť"
1665
1666 #: src/crash.c:141
1667 #, c-format
1668 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1669 msgstr "Proces Sylpheed (%ld) dostal signál %ld"
1670
1671 #: src/crash.c:186
1672 msgid "Sylpheed has crashed"
1673 msgstr "Sylpheed havaroval"
1674
1675 #: src/crash.c:202
1676 #, c-format
1677 msgid ""
1678 "%s.\n"
1679 "Please file a bug report and include the information below."
1680 msgstr ""
1681 "%s.\n"
1682 "Prosím vyplňte správu o chybe a pridajte údaje uvedené nižšie."
1683
1684 #: src/crash.c:207
1685 msgid "Debug log"
1686 msgstr "Ladiaci záznam"
1687
1688 #: src/crash.c:247
1689 msgid "Save..."
1690 msgstr "Uložiť..."
1691
1692 #: src/crash.c:252
1693 msgid "Create bug report"
1694 msgstr "Vytvoriť správu o chybe"
1695
1696 #: src/crash.c:301
1697 msgid "Save crash information"
1698 msgstr "Uložiť informácie o havárii"
1699
1700 #: src/editaddress.c:143
1701 msgid "Add New Person"
1702 msgstr "Pridať kontakt"
1703
1704 #: src/editaddress.c:144
1705 msgid "Edit Person Details"
1706 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
1707
1708 #: src/editaddress.c:285
1709 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1710 msgstr "Musíte zadať e-mailovú adresu."
1711
1712 #: src/editaddress.c:422
1713 msgid "A Name and Value must be supplied."
1714 msgstr "Musíte zadať názov a hodnotu."
1715
1716 #: src/editaddress.c:480
1717 msgid "Edit Person Data"
1718 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
1719
1720 #: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
1721 #: src/ldif.c:826
1722 msgid "Display Name"
1723 msgstr "Zobraziť meno"
1724
1725 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
1726 msgid "Last Name"
1727 msgstr "Priezvisko"
1728
1729 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
1730 msgid "First Name"
1731 msgstr "Krstné meno"
1732
1733 #: src/editaddress.c:589
1734 msgid "Nickname"
1735 msgstr "Prezývka"
1736
1737 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1738 #: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
1739 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1740 msgid "E-Mail Address"
1741 msgstr "E-mailová adresa"
1742
1743 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1744 msgid "Alias"
1745 msgstr "Alias"
1746
1747 #: src/editaddress.c:710
1748 msgid "Move Up"
1749 msgstr "Posunúť nahor"
1750
1751 #: src/editaddress.c:713
1752 msgid "Move Down"
1753 msgstr "Posunúť nadol"
1754
1755 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
1756 msgid "Modify"
1757 msgstr "Zmeniť"
1758
1759 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1760 #: src/summary_search.c:210
1761 msgid "Clear"
1762 msgstr "Vyčistiť"
1763
1764 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1765 #: src/prefs_matcher.c:455
1766 msgid "Value"
1767 msgstr "Hodnota"
1768
1769 #: src/editaddress.c:883
1770 msgid "Basic Data"
1771 msgstr "Základné údaje"
1772
1773 #: src/editaddress.c:885
1774 msgid "User Attributes"
1775 msgstr "Atribúty uživateľa"
1776
1777 #: src/editbook.c:112
1778 msgid "File appears to be Ok."
1779 msgstr "Súbor je v poriadku."
1780
1781 #: src/editbook.c:115
1782 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1783 msgstr "Súbor nemá platný formát adresára."
1784
1785 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1786 msgid "Could not read file."
1787 msgstr "Súbor sa nedá čítať."
1788
1789 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1790 msgid "Edit Addressbook"
1791 msgstr "Upraviť adresár"
1792
1793 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1794 msgid " Check File "
1795 msgstr "Testovať súbor"
1796
1797 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1798 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1570
1799 msgid "File"
1800 msgstr "Súbor"
1801
1802 #: src/editbook.c:283
1803 msgid "Add New Addressbook"
1804 msgstr "Pridať nový adresár"
1805
1806 #: src/editgroup.c:103
1807 msgid "A Group Name must be supplied."
1808 msgstr "Musíte zadať názov skupiny."
1809
1810 #: src/editgroup.c:264
1811 msgid "Edit Group Data"
1812 msgstr "Upraviť údaje skupiny"
1813
1814 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1815 msgid "Group Name"
1816 msgstr "Názov skupiny"
1817
1818 #: src/editgroup.c:311
1819 msgid "Addresses in Group"
1820 msgstr "Adresy v skupine"
1821
1822 #: src/editgroup.c:313
1823 msgid " -> "
1824 msgstr " -> "
1825
1826 #: src/editgroup.c:340
1827 msgid " <- "
1828 msgstr " <- "
1829
1830 #: src/editgroup.c:342
1831 msgid "Available Addresses"
1832 msgstr "Dostupné adresy"
1833
1834 #: src/editgroup.c:402
1835 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1836 msgstr "E-mailové adresy môžte presúvať z a do skupiny pomocou tlačítok so šípkami"
1837
1838 #: src/editgroup.c:450
1839 msgid "Edit Group Details"
1840 msgstr "Upraviť detaily skupiny"
1841
1842 #: src/editgroup.c:453
1843 msgid "Add New Group"
1844 msgstr "Pridať novú skupinu"
1845
1846 #: src/editgroup.c:503
1847 msgid "Edit folder"
1848 msgstr "Upraviť priečinok"
1849
1850 #: src/editgroup.c:503
1851 msgid "Input the new name of folder:"
1852 msgstr "Zadajte nový názov priečinka:"
1853
1854 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1974 src/folderview.c:2025
1855 #: src/folderview.c:2294
1856 msgid "New folder"
1857 msgstr "Nový priečinok"
1858
1859 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1975 src/folderview.c:2026
1860 msgid "Input the name of new folder:"
1861 msgstr "Zadajte názov nového priečinka:"
1862
1863 #: src/editjpilot.c:189
1864 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1865 msgstr "Súbor nemá JPilot formát."
1866
1867 #: src/editjpilot.c:225
1868 msgid "Select JPilot File"
1869 msgstr "Vyberte súbor JPilot"
1870
1871 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1872 msgid "Edit JPilot Entry"
1873 msgstr "Upraviť záznam JPilot"
1874
1875 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:477 src/editvcard.c:229
1876 #: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
1877 #: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2151
1878 #: src/prefs_spelling.c:244
1879 msgid " ... "
1880 msgstr " ... "
1881
1882 #: src/editjpilot.c:319
1883 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1884 msgstr "Ďalšie e-mailové adresy"
1885
1886 #: src/editjpilot.c:408
1887 msgid "Add New JPilot Entry"
1888 msgstr "Pridať nový záznam JPilot"
1889
1890 #: src/editldap_basedn.c:141
1891 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1892 msgstr "Úprava LDAP - Zvoľte bázu pre vyhľadávanie"
1893
1894 #: src/editldap_basedn.c:161 src/editldap.c:411
1895 msgid "Hostname"
1896 msgstr "Názov počítača"
1897
1898 #: src/editldap_basedn.c:171 src/editldap.c:430 src/ssl_manager.c:106
1899 msgid "Port"
1900 msgstr "Port"
1901
1902 #: src/editldap_basedn.c:181 src/editldap.c:459
1903 msgid "Search Base"
1904 msgstr "Báza pre vyhľadávanie"
1905
1906 #: src/editldap_basedn.c:202
1907 msgid "Available Search Base(s)"
1908 msgstr "Dostupné bázy"
1909
1910 #: src/editldap_basedn.c:291
1911 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1912 msgstr "Nemôžem načítať bázy pre vyhľadávanie zo servera - prosím zadajte ručne"
1913
1914 #: src/editldap_basedn.c:295 src/editldap.c:266
1915 msgid "Could not connect to server"
1916 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru"
1917
1918 #: src/editldap.c:148
1919 msgid "A Name must be supplied."
1920 msgstr "Musíte zadať názov."
1921
1922 #: src/editldap.c:160
1923 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1924 msgstr "Musíte zadať názov serveru."
1925
1926 #: src/editldap.c:173
1927 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1928 msgstr "Musíte zadať aspoň jeden vyhľadávací atribút LDAP."
1929
1930 #: src/editldap.c:263
1931 msgid "Connected successfully to server"
1932 msgstr "Pripojený k serveru"
1933
1934 #: src/editldap.c:314 src/editldap.c:964
1935 msgid "Edit LDAP Server"
1936 msgstr "Upraviť LDAP server"
1937
1938 #: src/editldap.c:406
1939 msgid "A name that you wish to call the server."
1940 msgstr "Názov, ktorý chcete priradiť serveru."
1941
1942 #: src/editldap.c:421
1943 msgid ""
1944 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1945 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1946 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1947 "computer as Sylpheed."
1948 msgstr ""
1949 "Toto je názov serveru. Napríklad, \"ldap.mojadomena.sk\" môže byť vhodné pre "
1950 "organizáciu \"mojadomena.sk\". Môžete tu použiť aj IP adresu. Môžete zadať "
1951 "\"localhost\", ak požadovaný LDAP server beží na rovnakom počítači ako "
1952 "Sylpheed."
1953
1954 #: src/editldap.c:445
1955 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1956 msgstr ""
1957 "Toto je číslo portu, na ktorom server počúva. Implicitne je nastavený port "
1958 "389."
1959
1960 #: src/editldap.c:449
1961 msgid " Check Server "
1962 msgstr "Overiť server"
1963
1964 #: src/editldap.c:454
1965 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1966 msgstr "Stlačte toto tlačítko pre skúšku pripojenia k serveru."
1967
1968 #: src/editldap.c:469
1969 msgid ""
1970 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1971 "Examples include:\n"
1972 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1973 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1974 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1975 msgstr ""
1976 "Tu zadávate názov priečinku, ktorý sa na serveri má prehľadať. Napríklad:\n"
1977 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1978 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1979 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1980
1981 #: src/editldap.c:482
1982 msgid ""
1983 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1984 "server."
1985 msgstr "Stlačte toto tlačítko pre vyhľadanie názvov dostupných priečinkov na serveri."
1986
1987 #: src/editldap.c:533
1988 msgid "Search Attributes"
1989 msgstr "Vyhľadávacie atribúty"
1990
1991 #: src/editldap.c:543
1992 msgid ""
1993 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1994 "find a name or address."
1995 msgstr ""
1996 "Zoznam atribútov LDAP, ktoré by mali byť prehľadávané pri hľadaní mena alebo "
1997 "adresy."
1998
1999 #: src/editldap.c:547
2000 msgid " Defaults "
2001 msgstr " Štandardné "
2002
2003 #: src/editldap.c:552
2004 msgid ""
2005 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2006 "names and addresses during a name or address search process."
2007 msgstr ""
2008 "Toto nastaví názvy atribútov naspäť na prednastavenú hodnotu, ktorá by mala "
2009 "nájsť najviac mien a atribútov počas vyhľadávania."
2010
2011 #: src/editldap.c:559
2012 msgid "Max Query Age (secs)"
2013 msgstr "Max. trvanie požiadavky (v sekundách)"
2014
2015 #: src/editldap.c:575
2016 msgid ""
2017 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2018 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2019 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2020 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2021 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2022 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2023 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2024 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2025 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2026 "more memory to cache results."
2027 msgstr ""
2028 "Tu sa nastavuje doba (v sekundach), počas ktorej je výsledok vyhľadávania "
2029 "platný pre dopĺňanie adresy. Výsledky sú počas tejto doby uložené v pamäti, "
2030 "po jej uplynutí sa vymažú. Toto by malo zlepšiť čas odozvy pri nasledujúcich "
2031 "vyhľadávaniach rovnakého mena alebo adresy. Prednastavená hodnota 600 sekúnd "
2032 "(10 minút) by mala byť dostačujúca pre väčšinu serverov. Vyššia hodnota "
2033 "zlepší čas odozvy pri vyhľadávaní na pomalých serveroch za cenu väčšej "
2034 "spotreby pamäte."
2035
2036 #: src/editldap.c:593
2037 msgid "Include server in dynamic search"
2038 msgstr "Zahrnúť server v dynamickom vyhľadávaní"
2039
2040 #: src/editldap.c:599
2041 msgid ""
2042 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2043 "address completion."
2044 msgstr ""
2045 "Zvoľte túto možnosť pre zahrnutie tohoto serveru do dynamického vyhľadávania "
2046 "pri použití dopĺňania adries."
2047
2048 #: src/editldap.c:606
2049 msgid "Match names 'containing' search term"
2050 msgstr "Vyhľadať mená obsahujúce reťazec"
2051
2052 #: src/editldap.c:612
2053 msgid ""
2054 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2055 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2056 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2057 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2058 "searches against other address interfaces."
2059 msgstr ""
2060 "Mená a adresy môžete vyhľadať buď použitím výrazov \"začína\" alebo "
2061 "\"obsahuje\". Zvoľte túto možnosť pre vyhľadanie pomocou výrazu \"obsahuje"
2062 "\". Toto zvyčajne zaberie viac času. Kvôli lepšiemu výkonu používa "
2063 "dokončovanie adries výraz \"začína\" pre všetky ostatné vyhľadávania."
2064
2065 #: src/editldap.c:667
2066 msgid "Bind DN"
2067 msgstr "Bind DN"
2068
2069 #: src/editldap.c:677
2070 msgid ""
2071 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2072 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2073 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2074 "performing a search."
2075 msgstr ""
2076 "Názov účtu LDAP, ktorý bude použitý pre spojenie so serverom. Toto je "
2077 "väčšinou potrebné len pre chránené servery. Meno je väčšinou v tvare "
2078 "\"cn=meno,dc=sylpheed,dc=com\". Pri vyhľadávaní sa toto pole väčšinou "
2079 "necháva prázdne."
2080
2081 #: src/editldap.c:685
2082 msgid "Bind Password"
2083 msgstr "Bind heslo"
2084
2085 #: src/editldap.c:695
2086 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2087 msgstr "Heslo, ktoré bude použité pri pripájaní sa ako \"Bind DN\" používateľ."
2088
2089 #: src/editldap.c:701
2090 msgid "Timeout (secs)"
2091 msgstr "Timeout (v sekundách)"
2092
2093 #: src/editldap.c:716
2094 msgid "The timeout period in seconds."
2095 msgstr "Časový limit v sekundách."
2096
2097 #: src/editldap.c:720
2098 msgid "Maximum Entries"
2099 msgstr "Maximum záznamov"
2100
2101 #: src/editldap.c:735
2102 msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2103 msgstr "Najväčší počet vrátených výsledkov vyhľadávania."
2104
2105 #: src/editldap.c:751 src/prefs_account.c:759
2106 msgid "Basic"
2107 msgstr "Základné"
2108
2109 #: src/editldap.c:752 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:209
2110 msgid "Search"
2111 msgstr "Hľadať"
2112
2113 #: src/editldap.c:753 src/summaryview.c:654
2114 msgid "Extended"
2115 msgstr "Rozšírené"
2116
2117 #: src/editldap.c:969
2118 msgid "Add New LDAP Server"
2119 msgstr "Pridať nový LDAP server"
2120
2121 #: src/editvcard.c:96
2122 msgid "File does not appear to be vCard format."
2123 msgstr "Súbor nie je vo formáte vCard."
2124
2125 #: src/editvcard.c:132
2126 msgid "Select vCard File"
2127 msgstr "Vyberte súbor vCard"
2128
2129 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
2130 msgid "Edit vCard Entry"
2131 msgstr "Upraviť vCard záznam"
2132
2133 #: src/editvcard.c:296
2134 msgid "Add New vCard Entry"
2135 msgstr "Pridať nový vCard záznam"
2136
2137 #: src/exphtmldlg.c:111
2138 msgid "Please specify output directory and file to create."
2139 msgstr "Prosím zadajte názov výstupného priečinku a súboru."
2140
2141 #: src/exphtmldlg.c:114
2142 msgid "Select stylesheet and formatting."
2143 msgstr "Vyberte stylesheet a formátovanie."
2144
2145 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
2146 msgid "File exported successfully."
2147 msgstr "Súbor bol úspešne exportovaný."
2148
2149 #: src/exphtmldlg.c:181
2150 #, c-format
2151 msgid ""
2152 "HTML Output Directory '%s'\n"
2153 "does not exist. OK to create new directory?"
2154 msgstr ""
2155 "Priečinok '%s' pre výstup HTML\n"
2156 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
2157
2158 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
2159 msgid "Create Directory"
2160 msgstr "Vytvoriť priečinok"
2161
2162 #: src/exphtmldlg.c:193
2163 #, c-format
2164 msgid ""
2165 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2166 "%s"
2167 msgstr ""
2168 "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok pre HTML výstup:\n"
2169 "%s"
2170
2171 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
2172 msgid "Failed to Create Directory"
2173 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť priečinok"
2174
2175 #: src/exphtmldlg.c:241
2176 msgid "Error creating HTML file"
2177 msgstr "Chyba pri vytváraní HTML súboru"
2178
2179 #: src/exphtmldlg.c:361
2180 msgid "Select HTML Output File"
2181 msgstr "Zvoľte súbor pre HTML výstup"
2182
2183 #: src/exphtmldlg.c:435
2184 msgid "HTML Output File"
2185 msgstr "Výstupný súbor HTML"
2186
2187 #: src/exphtmldlg.c:496
2188 msgid "Stylesheet"
2189 msgstr "Stylesheet"
2190
2191 #: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3050 src/prefs_common.c:3332
2192 msgid "Default"
2193 msgstr "Štandardné"
2194
2195 #: src/exphtmldlg.c:515 src/sgpgme.c:103
2196 msgid "Full"
2197 msgstr "Plné"
2198
2199 #: src/exphtmldlg.c:521
2200 msgid "Custom"
2201 msgstr "Vlastné"
2202
2203 #: src/exphtmldlg.c:527
2204 msgid "Custom-2"
2205 msgstr "Vlastné-2"
2206
2207 #: src/exphtmldlg.c:533
2208 msgid "Custom-3"
2209 msgstr "Vlastné-3"
2210
2211 #: src/exphtmldlg.c:539
2212 msgid "Custom-4"
2213 msgstr "Vlastné-4"
2214
2215 #: src/exphtmldlg.c:553
2216 msgid "Full Name Format"
2217 msgstr "Formát celého mena"
2218
2219 #: src/exphtmldlg.c:560
2220 msgid "First Name, Last Name"
2221 msgstr "Krstné meno, priezvisko"
2222
2223 #: src/exphtmldlg.c:566
2224 msgid "Last Name, First Name"
2225 msgstr "Priezvisko, krstné meno"
2226
2227 #: src/exphtmldlg.c:580
2228 msgid "Color Banding"
2229 msgstr "Farebné značenie"
2230
2231 #: src/exphtmldlg.c:586
2232 msgid "Format E-Mail Links"
2233 msgstr "Formátovať e-mailové linky"
2234
2235 #: src/exphtmldlg.c:592
2236 msgid "Format User Attributes"
2237 msgstr "Formátovať používateľské atribúty"
2238
2239 #: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
2240 msgid "File Name :"
2241 msgstr "Názov súboru :"
2242
2243 #: src/exphtmldlg.c:657
2244 msgid "Open with Web Browser"
2245 msgstr "Otvoriť vo webovom prehliadači"
2246
2247 #: src/exphtmldlg.c:689
2248 msgid "Export Address Book to HTML File"
2249 msgstr "Exportovať adresár do HTML"
2250
2251 #: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
2252 msgid "Prev"
2253 msgstr "Predchádzajúci"
2254
2255 #: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
2256 #: src/toolbar.c:385 src/toolbar.c:476
2257 msgid "Next"
2258 msgstr "Nasledujúca"
2259
2260 #: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
2261 msgid "File Info"
2262 msgstr "Údaje o súbore"
2263
2264 #: src/exphtmldlg.c:756
2265 msgid "Format"
2266 msgstr "Formát"
2267
2268 #: src/expldifdlg.c:110
2269 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2270 msgstr "Prosím zvoľte výstupný priečinok a súbor LDIF."
2271
2272 #: src/expldifdlg.c:113
2273 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2274 msgstr "Zadajte parametre na formátovanie odlíšeného názvu."
2275
2276 #: src/expldifdlg.c:188
2277 #, c-format
2278 msgid ""
2279 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2280 "does not exist. OK to create new directory?"
2281 msgstr ""
2282 "Výstupný priečinok LDIF '%s'\n"
2283 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
2284
2285 #: src/expldifdlg.c:200
2286 #, c-format
2287 msgid ""
2288 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2289 "%s"
2290 msgstr ""
2291 "Nemôžem vytvoriť výstupný priečinok LDIF:\n"
2292 "%s"
2293
2294 #: src/expldifdlg.c:244
2295 msgid "Suffix was not supplied"
2296 msgstr "Nebola zadaná prípona"
2297
2298 #: src/expldifdlg.c:246
2299 msgid ""
2300 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2301 "you wish to proceed without a suffix?"
2302 msgstr ""
2303 "Prípona je potrebná, ak sa data majú používať na serveri LDAP. Naozaj si "
2304 "prajete pokračovať bez prípony?"
2305
2306 #: src/expldifdlg.c:264
2307 msgid "Error creating LDIF file"
2308 msgstr "Chyba pri vytváraní súboru LDIF"
2309
2310 #: src/expldifdlg.c:373
2311 msgid "Select LDIF Output File"
2312 msgstr "Zvoľte výstupný súbor LDIF"
2313
2314 #: src/expldifdlg.c:447
2315 msgid "LDIF Output File"
2316 msgstr "Výstupný súbor LDIF"
2317
2318 #: src/expldifdlg.c:508
2319 msgid "Suffix"
2320 msgstr "Prípona"
2321
2322 #: src/expldifdlg.c:520
2323 msgid ""
2324 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2325 "entry. Examples include:\n"
2326 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2327 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2328 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2329 msgstr ""
2330 "Prípona je použitá pre vytvorenie \"Distinguished Name\" (alebo DN) pre "
2331 "položku LDAP. Napríklad:\n"
2332 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2333 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2334 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2335
2336 #: src/expldifdlg.c:529
2337 msgid "Relative DN"
2338 msgstr "Relatívne DN"
2339
2340 #: src/expldifdlg.c:536
2341 msgid "Unique ID"
2342 msgstr "Jedinečné ID"
2343
2344 #: src/expldifdlg.c:544
2345 msgid ""
2346 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2347 "to:\n"
2348 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2349 msgstr ""
2350 "Jedinečné ID tohoto adresáru sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2351 "približne takto:\n"
2352 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2353
2354 #: src/expldifdlg.c:557
2355 msgid ""
2356 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2357 "similar to:\n"
2358 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2359 msgstr ""
2360 "Zobrazované meno tohoto adresáru sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2361 "takto:\n"
2362 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2363
2364 #: src/expldifdlg.c:570
2365 msgid ""
2366 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2367 "is formatted similar to:\n"
2368 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2369 msgstr ""
2370 "Prvá adresa každého kontaktu sa použije na vytvorenie DN formátovaného "
2371 "takto:\n"
2372 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2373
2374 #: src/expldifdlg.c:584
2375 msgid ""
2376 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2377 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2378 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2379 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2380 "available RDN options that will be used to create the DN."
2381 msgstr ""
2382 "Súbor LDIF obsahuje viacero záznamov, ktoré sú zväčša zasielané na server "
2383 "LDAP. Každý záznam v súbore je odlíšený pomocou \"Distinguished Name\" (DN). "
2384 "Prípona je pridaná k \"Relative Distinguished Name\" (RDN), a spolu tvoria "
2385 "DN. Prosím vyberte jednu z možností RDN, ktorá bude použitá na vytvorenie DN."
2386
2387 #: src/expldifdlg.c:597
2388 msgid "Use DN attribute if present in data"
2389 msgstr "Použiť atribút DN ak sa nachádza v údajoch"
2390
2391 #: src/expldifdlg.c:604
2392 msgid ""
2393 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2394 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2395 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2396 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2397 msgstr ""
2398 "Adresár môže obsahovať záznamy, ktoré boli predtým importované zo súboru "
2399 "LDIF. Atribút \"Distinguished Name\" (DN), ak sa nachádza medzi údajmi v "
2400 "adresári, môže byť použitý v exportovanom súbore LDIF. v prípade, že sa "
2401 "atribút DN nenájde, bude použité vyššie zvolené RDN."
2402
2403 #: src/expldifdlg.c:615
2404 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2405 msgstr "Nezahrnúť záznam ak neexistuje e-mailová adresa"
2406
2407 #: src/expldifdlg.c:622
2408 msgid ""
2409 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2410 "option to ignore these records."
2411 msgstr ""
2412 "Adresár môže obsahovať záznamy bez e-mailovej adresy. Zvoľte túto možnosť, "
2413 "ak si prajete takéto záznamy ignorovať."
2414
2415 #: src/expldifdlg.c:710
2416 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2417 msgstr "Exportovať adresár do súboru LDIF"
2418
2419 #: src/expldifdlg.c:777
2420 msgid "Distguished Name"
2421 msgstr "Distguished Name"
2422
2423 #: src/export.c:128
2424 msgid "Export"
2425 msgstr "Exportovať"
2426
2427 #: src/export.c:147
2428 msgid "Specify target folder and mbox file."
2429 msgstr "Určite cieľový priečinok a súbor mbox."
2430
2431 #: src/export.c:157
2432 msgid "Source dir:"
2433 msgstr "Zdrojový priečinok:"
2434
2435 #: src/export.c:162
2436 msgid "Exporting file:"
2437 msgstr "Exportovaný súbor:"
2438
2439 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
2440 #: src/prefs_account.c:1226
2441 msgid " Select... "
2442 msgstr "Zvoľte..."
2443
2444 #: src/export.c:220
2445 msgid "Select exporting file"
2446 msgstr "Zvoľte súbor pre export"
2447
2448 #: src/exporthtml.c:796
2449 msgid "Full Name"
2450 msgstr "Celé meno"
2451
2452 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
2453 msgid "Attributes"
2454 msgstr "Atribúty"
2455
2456 #: src/exporthtml.c:1001
2457 msgid "Sylpheed Address Book"
2458 msgstr "Adresár Sylpheed-u"
2459
2460 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:590
2461 msgid "Name already exists but is not a directory."
2462 msgstr "Názov už existuje, ale nie je to priečinok."
2463
2464 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:593
2465 msgid "No permissions to create directory."
2466 msgstr "Nemáte práva na vytvorenie tohoto priečinku."
2467
2468 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:596
2469 msgid "Name is too long."
2470 msgstr "Názov je príliš dlhý."
2471
2472 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:599
2473 msgid "Not specified."
2474 msgstr "Nie je určený."
2475
2476 #: src/folder.c:1125
2477 msgid "Inbox"
2478 msgstr "Prijaté"
2479
2480 #: src/folder.c:1129
2481 msgid "Sent"
2482 msgstr "Odoslané"
2483
2484 #: src/folder.c:1133
2485 msgid "Queue"
2486 msgstr "Na odoslanie"
2487
2488 #: src/folder.c:1137
2489 msgid "Trash"
2490 msgstr "Odpadkový kôš"
2491
2492 #: src/folder.c:1141
2493 msgid "Drafts"
2494 msgstr "Koncepty"
2495
2496 #: src/folder.c:1354
2497 #, c-format
2498 msgid "Processing (%s)...\n"
2499 msgstr "Spracúvam (%s)...\n"
2500
2501 #: src/folder.c:2188
2502 #, c-format
2503 msgid "Moving %s to %s...\n"
2504 msgstr "Presúvam %s do %s...\n"
2505
2506 #: src/foldersel.c:148
2507 msgid "Select folder"
2508 msgstr "Zvoľte priečinok"
2509
2510 #: src/folderview.c:288 src/folderview.c:304 src/folderview.c:324
2511 msgid "/Create _new folder..."
2512 msgstr "/Vytvoriť _nový priečinok..."
2513
2514 #: src/folderview.c:289 src/folderview.c:305 src/folderview.c:325
2515 msgid "/_Rename folder..."
2516 msgstr "/_Premenovať priečinok..."
2517
2518 #: src/folderview.c:290 src/folderview.c:306 src/folderview.c:326
2519 msgid "/M_ove folder..."
2520 msgstr "/_Presunúť priečinok..."
2521
2522 #: src/folderview.c:291 src/folderview.c:307 src/folderview.c:327
2523 msgid "/_Delete folder"
2524 msgstr "/_Zmazať priečinok"
2525
2526 #: src/folderview.c:293 src/folderview.c:313
2527 msgid "/Remove _mailbox"
2528 msgstr "/_Odstrániť schránku"
2529
2530 #: src/folderview.c:296 src/folderview.c:317 src/folderview.c:339
2531 #: src/folderview.c:359
2532 msgid "/_Processing..."
2533 msgstr "/_Spracovanie..."
2534
2535 #: src/folderview.c:302 src/folderview.c:322 src/folderview.c:344
2536 msgid "/Mark all _read"
2537 msgstr "/Označiť _všetky ako prečítané"
2538
2539 #: src/folderview.c:309 src/folderview.c:331 src/folderview.c:352
2540 msgid "/_Check for new messages"
2541 msgstr "/P_rijať nové správy"
2542
2543 #: src/folderview.c:311 src/folderview.c:333
2544 msgid "/R_ebuild folder tree"
2545 msgstr "/O_bnoviť štruktúru priečinkov"
2546
2547 #: src/folderview.c:315 src/folderview.c:337 src/folderview.c:357
2548 msgid "/_Search folder..."
2549 msgstr "/_Prehľadať priečinok..."
2550
2551 #: src/folderview.c:329 src/folderview.c:350
2552 msgid "/Down_load"
2553 msgstr "/S_tiahnuť"
2554
2555 #: src/folderview.c:335
2556 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2557 msgstr "/Odstrániť konto _IMAP4"
2558
2559 #: src/folderview.c:346
2560 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2561 msgstr "/Prih_lásiť sa do diskusnej skupiny..."
2562
2563 #: src/folderview.c:348
2564 msgid "/_Remove newsgroup"
2565 msgstr "/Odstrániť _diskusnú skupinu"
2566
2567 #: src/folderview.c:355
2568 msgid "/Remove _news account"
2569 msgstr "/Odstrániť _news konto"
2570
2571 #: src/folderview.c:392
2572 msgid "New"
2573 msgstr "Nový"
2574
2575 #: src/folderview.c:393
2576 msgid "Unread"
2577 msgstr "Neprečítané"
2578
2579 #: src/folderview.c:394
2580 msgid "#"
2581 msgstr "#"
2582
2583 #: src/folderview.c:639
2584 msgid "Setting folder info..."
2585 msgstr "Nastavujem informácie o priečinku..."
2586
2587 #: src/folderview.c:799 src/mainwindow.c:2941 src/setup.c:80
2588 #, c-format
2589 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2590 msgstr "Prehľadávam priečinok %s%c%s ..."
2591
2592 #: src/folderview.c:803 src/mainwindow.c:2946 src/setup.c:85
2593 #, c-format
2594 msgid "Scanning folder %s ..."
2595 msgstr "Prehľadávam priečinok %s ..."
2596
2597 #: src/folderview.c:844
2598 msgid "Rebuilding folder tree..."
2599 msgstr "Obnovujem strom priečinku..."
2600
2601 #: src/folderview.c:927
2602 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2603 msgstr "Kontrolujem nové spráby vo všetkých priečinkoch..."
2604
2605 #: src/folderview.c:1713
2606 #, c-format
2607 msgid "Opening Folder %s..."
2608 msgstr "Otváram priečinok %s..."
2609
2610 #: src/folderview.c:1725
2611 msgid "Folder could not be opened."
2612 msgstr "Priečinok sa nedá otvoriť."
2613
2614 #: src/folderview.c:1841
2615 #, c-format
2616 msgid "Downloading messages in %s ..."
2617 msgstr "Sťahujem správy v %s ..."
2618
2619 #: src/folderview.c:1864
2620 msgid "Offline"
2621 msgstr "Offline"
2622
2623 #: src/folderview.c:1865
2624 msgid "You are offline. Go online?"
2625 msgstr "Ste odpojený. Chcete sa pripojiť?"
2626
2627 #: src/folderview.c:1883
2628 #, c-format
2629 msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
2630 msgstr "Pri sťahovaní správ v `%s' nastala chyba."
2631
2632 #: src/folderview.c:1976 src/folderview.c:2027 src/folderview.c:2298
2633 msgid "NewFolder"
2634 msgstr "Nový Priečinok"
2635
2636 #: src/folderview.c:1981 src/folderview.c:2075 src/folderview.c:2303
2637 #, c-format
2638 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2639 msgstr "Názov priečinka nemôže obsahovať `%c'."
2640
2641 #: src/folderview.c:1994 src/folderview.c:2032 src/folderview.c:2085
2642 #: src/folderview.c:2156 src/folderview.c:2315
2643 #, c-format
2644 msgid "The folder `%s' already exists."
2645 msgstr "Priečinok `%s' už existuje."
2646
2647 #: src/folderview.c:2001 src/folderview.c:2322
2648 #, c-format
2649 msgid "Can't create the folder `%s'."
2650 msgstr "Nedá sa vytvoriť priečinok `%s'."
2651
2652 #: src/folderview.c:2068 src/folderview.c:2146
2653 #, c-format
2654 msgid "Input new name for `%s':"
2655 msgstr "Zadajte nový názov pre `%s':"
2656
2657 #: src/folderview.c:2069 src/folderview.c:2148
2658 msgid "Rename folder"
2659 msgstr "Premenovať priečinok"
2660
2661 #: src/folderview.c:2207
2662 #, c-format
2663 msgid ""
2664 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2665 "Do you really want to delete?"
2666 msgstr ""
2667 "Všetky priečinky a správy v `%s' budú odstránené.\n"
2668 "Naozaj pokračovať?"
2669
2670 #: src/folderview.c:2209
2671 msgid "Delete folder"
2672 msgstr "Odstrániť priečinok"
2673
2674 #: src/folderview.c:2226
2675 #, c-format
2676 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2677 msgstr "Priečinok '%s' sa nedá odstrániť."
2678
2679 #: src/folderview.c:2262
2680 #, c-format
2681 msgid ""
2682 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2683 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2684 msgstr ""
2685 "Naozaj chcete odstrániť schránku '%s' ?\n"
2686 "(Správy NEBUDÚ odstránené z disku)"
2687
2688 #: src/folderview.c:2264
2689 msgid "Remove mailbox"
2690 msgstr "Odstrániť schránku"
2691
2692 #: src/folderview.c:2295
2693 msgid ""
2694 "Input the name of new folder:\n"
2695 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2696 " append `/' at the end of the name)"
2697 msgstr ""
2698 "Zadajte názov nového priečinku:\n"
2699 "(Ak chcete vytvoriť priečinok s ďalšími podzložkami,\n"
2700 "pridajte na koniec názvu '/')"
2701
2702 #: src/folderview.c:2352
2703 #, c-format
2704 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2705 msgstr "Naozaj chcete odstrániť IMAP4 konto '%s'?"
2706
2707 #: src/folderview.c:2353
2708 msgid "Delete IMAP4 account"
2709 msgstr "Odstrániť IMAP4 konto"
2710
2711 #: src/folderview.c:2487
2712 #, c-format
2713 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2714 msgstr "Naozaj chcete odstrániť diskusnú skupinu '%s'?"
2715
2716 #: src/folderview.c:2488
2717 msgid "Delete newsgroup"
2718 msgstr "Odstrániť diskusnú skupinu"
2719
2720 #: src/folderview.c:2525
2721 #, c-format
2722 msgid "Really delete news account `%s'?"
2723 msgstr "Naozaj chcede odstrániť news konto '%s'?"
2724
2725 #: src/folderview.c:2526
2726 msgid "Delete news account"
2727 msgstr "Odstrániť news konto"
2728
2729 #: src/folderview.c:2622
2730 #, c-format
2731 msgid "Moving %s to %s..."
2732 msgstr "Presúvam %s do %s..."
2733
2734 #: src/folderview.c:2651
2735 msgid "Source and destination are the same."
2736 msgstr "Zdroj je identický s cieľom."
2737
2738 #: src/folderview.c:2654
2739 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2740 msgstr "Nie je možné presunúť priečinok do jeho podpriečinku."
2741
2742 #: src/folderview.c:2657
2743 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2744 msgstr "Priečinky nie je možné presúvať medzi jednotlivými schránkami."
2745
2746 #: src/folderview.c:2660
2747 msgid "Move failed!"
2748 msgstr "Presun sa nepodaril!"
2749
2750 #: src/folderview.c:2704 src/summaryview.c:4013
2751 msgid "Processing configuration"
2752 msgstr "Nastavenie spracúvania"
2753
2754 #: src/grouplistdialog.c:176
2755 msgid "Newsgroup subscription"
2756 msgstr "Prihlásenie sa do diskusnej skupiny"
2757
2758 #: src/grouplistdialog.c:192
2759 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2760 msgstr "Zvoľte diskusné skupiny, do ktorých sa chcete prihlásiť:"
2761
2762 #: src/grouplistdialog.c:198
2763 msgid "Find groups:"
2764 msgstr "Nájsť skupiny:"
2765
2766 #: src/grouplistdialog.c:206
2767 msgid " Search "
2768 msgstr " Vyhľadať "
2769
2770 #: src/grouplistdialog.c:218
2771 msgid "Newsgroup name"
2772 msgstr "Názov diskusnej skupiny"
2773
2774 #: src/grouplistdialog.c:219
2775 msgid "Messages"
2776 msgstr "Správy"
2777
2778 #: src/grouplistdialog.c:220
2779 msgid "Type"
2780 msgstr "Typ"
2781
2782 #: src/grouplistdialog.c:246
2783 msgid "Refresh"
2784 msgstr "Obnoviť"
2785
2786 #: src/grouplistdialog.c:350
2787 msgid "moderated"
2788 msgstr "moderovaná"
2789
2790 #: src/grouplistdialog.c:352
2791 msgid "readonly"
2792 msgstr "len na čítanie"
2793
2794 #: src/grouplistdialog.c:354
2795 msgid "unknown"
2796 msgstr "neznáma"
2797
2798 #: src/grouplistdialog.c:401
2799 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2800 msgstr "Nedá sa získať zoznam diskusných skupín."
2801
2802 #: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1181
2803 msgid "Done."
2804 msgstr "Hotovo."
2805
2806 #: src/grouplistdialog.c:480
2807 #, c-format
2808 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2809 msgstr "Prijatých %d diskusných skupín (prečítaných %s)"
2810
2811 #: src/gtk/about.c:89
2812 msgid "About"
2813 msgstr "O programe"
2814
2815 #: src/gtk/about.c:111
2816 #, c-format
2817 msgid ""
2818 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2819 "Operating System: %s %s (%s)"
2820 msgstr ""
2821 "Verzia GTK+ %d.%d.%d\n"
2822 "Operačný systém: %s %s (%s)"
2823
2824 #: src/gtk/about.c:126
2825 #, c-format
2826 msgid "Compiled-in features:%s"
2827 msgstr "Zakompilované vlastnosti: %s"
2828
2829 #: src/gtk/about.c:210
2830 msgid ""
2831 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2832 "\n"
2833 msgstr ""
2834 "GPGME je chránené copyrightom 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org> \n"
2835 "\n"
2836
2837 #: src/gtk/about.c:214
2838 msgid ""
2839 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2840 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2841 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2842 "version.\n"
2843 "\n"
2844 msgstr ""
2845 "Tento program je voľne šíriteľný; Môžete ho šíriť (a)lebo ho upravovať tak "
2846 "ako to popisuje GNU General Public License, licencia vydaná organizáciou "
2847 "Free Software Foundation, a to vo verzii 2, alebo, podľa vášho rozhodnutia, "
2848 "v akejkoľvek ďalšej verzii.\n"
2849 "\n"
2850
2851 #: src/gtk/about.c:220
2852 msgid ""
2853 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2854 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2855 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2856 "more details.\n"
2857 "\n"
2858 msgstr ""
2859 "Tento program je šírený vo viere v jeho užitočnosť, ale BEZ AKEJKOĽVEK "
2860 "ZÁRUKY. Viac detailov nájdete v GNU General Public License.\n"
2861 "\n"
2862
2863 #: src/gtk/about.c:226
2864 msgid ""
2865 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2866 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2867 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2868 msgstr ""
2869 "Kópiu GNU General Public License by ste mali získať spoločne s týmto "
2870 "programom. Ak to tak nie je, napíšte na adresu Free Software Foundation, "
2871 "Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2872
2873 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2874 msgid "Orange"
2875 msgstr "Oranžová"
2876
2877 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2878 msgid "Red"
2879 msgstr "Červená"
2880
2881 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2882 msgid "Pink"
2883 msgstr "Ružová"
2884
2885 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2886 msgid "Sky blue"
2887 msgstr "Bledomodrá"
2888
2889 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2890 msgid "Blue"
2891 msgstr "Modrá"
2892
2893 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2894 msgid "Green"
2895 msgstr "Zelená"
2896
2897 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2898 msgid "Brown"
2899 msgstr "Hnedá"
2900
2901 #: src/gtk/gtkaspell.c:558
2902 msgid "No dictionary selected."
2903 msgstr "Nie je zvolený žiadny slovník."
2904
2905 #: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
2906 msgid "Normal Mode"
2907 msgstr "Normálny režim"
2908
2909 #: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
2910 msgid "Bad Spellers Mode"
2911 msgstr "Režim zlého pravopisu"
2912
2913 #: src/gtk/gtkaspell.c:818
2914 msgid "Unknown suggestion mode."
2915 msgstr "Režim návrhov neznámych slov."
2916
2917 #: src/gtk/gtkaspell.c:1051
2918 msgid "No misspelled word found."
2919 msgstr "Neboli nájdené žiadne pravopisné chyby."
2920
2921 #: src/gtk/gtkaspell.c:1385
2922 msgid "Replace unknown word"
2923 msgstr "Nahradiť neznáme slovo"
2924
2925 #: src/gtk/gtkaspell.c:1395
2926 #, c-format
2927 msgid "Replace \"%s\" with: "
2928 msgstr "Nahradiť \"%s\":"
2929
2930 #: src/gtk/gtkaspell.c:1415
2931 msgid ""
2932 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2933 "will learn from mistake.\n"
2934 msgstr ""
2935 "Ak pri stlačení Enter podržíte klávesu MOD1,\n"
2936 "program sa z chyby poučí.\n"
2937
2938 #: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
2939 msgid "Fast Mode"
2940 msgstr "Rýchly režim"
2941
2942 #: src/gtk/gtkaspell.c:1786
2943 #, c-format
2944 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2945 msgstr "\"%s\" neznáme v %s"
2946
2947 #: src/gtk/gtkaspell.c:1799
2948 msgid "Accept in this session"
2949 msgstr "Prijať v tomto sedení"
2950
2951 #: src/gtk/gtkaspell.c:1809
2952 msgid "Add to personal dictionary"
2953 msgstr "Pridať do osobného slovníka"
2954
2955 #: src/gtk/gtkaspell.c:1819
2956 msgid "Replace with..."
2957 msgstr "Nahradiť čím..."
2958
2959 #: src/gtk/gtkaspell.c:1829
2960 #, c-format
2961 msgid "Check with %s"
2962 msgstr "Overiť pomocou %s"
2963
2964 #: src/gtk/gtkaspell.c:1848
2965 msgid "(no suggestions)"
2966 msgstr "(žiadne návrhy)"
2967
2968 #: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
2969 msgid "More..."
2970 msgstr "Ďalšie..."
2971
2972 #: src/gtk/gtkaspell.c:1914
2973 #, c-format
2974 msgid "Dictionary: %s"
2975 msgstr "Slovník: %s"
2976
2977 #: src/gtk/gtkaspell.c:1927
2978 #, c-format
2979 msgid "Use alternate (%s)"
2980 msgstr "Použiť alternatívny (%s)"
2981
2982 #: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
2983 msgid "Check while typing"
2984 msgstr "Overovať pri písaní"
2985
2986 #: src/gtk/gtkaspell.c:1991
2987 msgid "Change dictionary"
2988 msgstr "Zmeniť slovník"
2989
2990 #: src/gtk/gtkaspell.c:2141
2991 #, c-format
2992 msgid ""
2993 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2994 "%s"
2995 msgstr ""
2996 "Kontrola pravopisu nemohla zmeniť slovník.\n"
2997 "%s"
2998
2999 #: src/gtk/gtkutils.c:61 src/gtk/gtkutils.c:77
3000 msgid "Abcdef"
3001 msgstr "Abcdef"
3002
3003 #: src/gtk/logwindow.c:61
3004 msgid "Protocol log"
3005 msgstr "Záznam protokolu"
3006
3007 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
3008 msgid "Select Plugin to load"
3009 msgstr "Zvoľte plugin ktorý sa má načítať"
3010
3011 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
3012 msgid "Plugins"
3013 msgstr "Pluginy"
3014
3015 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2589
3016 msgid "Description"
3017 msgstr "Popis"
3018
3019 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
3020 msgid "Load Plugin"
3021 msgstr "Načítať plugin"
3022
3023 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
3024 msgid "Unload Plugin"
3025 msgstr "Odobrať plugin"
3026
3027 #: src/gtk/prefswindow.c:214
3028 msgid "Page Index"
3029 msgstr "Obsah Stránky"
3030
3031 #: src/gtk/prefswindow.c:320 src/prefs_gtk.c:453
3032 msgid "Apply"
3033 msgstr "Použiť"
3034
3035 #: src/gtk/progressdialog.c:52 src/prefs_filtering_action.c:344
3036 msgid "Account"
3037 msgstr "Konto"
3038
3039 #: src/gtk/progressdialog.c:53 src/gtk/sslcertwindow.c:121
3040 #: src/prefs_summary_column.c:68
3041 msgid "Status"
3042 msgstr "Stav"
3043
3044 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
3045 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
3046 msgid "correct"
3047 msgstr "správny"
3048
3049 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
3050 msgid "Owner"
3051 msgstr "Majiteľ"
3052
3053 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
3054 msgid "Signer"
3055 msgstr "Podpisovateľ"
3056
3057 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
3058 #: src/prefs_themes.c:851
3059 msgid "Name: "
3060 msgstr "Meno: "
3061
3062 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
3063 msgid "Organization: "
3064 msgstr "Organizácia: "
3065
3066 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
3067 msgid "Location: "
3068 msgstr "Umiestnenie: "
3069
3070 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
3071 msgid "Fingerprint: "
3072 msgstr "Odtlačok kľúča: "
3073
3074 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
3075 msgid "Signature status: "
3076 msgstr "Stav podpisu: "
3077
3078 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
3079 #, c-format
3080 msgid "SSL certificate for %s"
3081 msgstr "SSL certifikát pre %s"
3082
3083 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
3084 #, c-format
3085 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
3086 msgstr "Certifikát pre %s je neznámy. Chcete ho prijať?"
3087
3088 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
3089 #, c-format
3090 msgid "Signature status: %s"
3091 msgstr "Stav podpisu: %s"
3092
3093 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
3094 msgid "View certificate"
3095 msgstr "Zobraziť certifikát"
3096
3097 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
3098 msgid "Unknown SSL Certificate"
3099 msgstr "Neznámy SSL certifikát"
3100
3101 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3102 msgid "Accept and save"
3103 msgstr "Prijať a uložiť"
3104
3105 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3106 msgid "Cancel connection"
3107 msgstr "Zrušiť spojenie"
3108
3109 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
3110 msgid "New certificate:"
3111 msgstr "Nový certifikát:"
3112
3113 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
3114 msgid "Known certificate:"
3115 msgstr "Známy certifikát:"
3116
3117 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
3118 #, c-format
3119 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3120 msgstr "Certifikát pre %s sa zmenil. Chcete ho prijať?"
3121
3122 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
3123 msgid "View certificates"
3124 msgstr "Zobraziť certifikáty"
3125
3126 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
3127 msgid "Changed SSL Certificate"
3128 msgstr "Zmena SSL certifikátu"
3129
3130 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2401
3131 msgid "(No From)"
3132 msgstr "(nie je známy odosielateľ)"
3133
3134 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2443 src/summaryview.c:2446
3135 msgid "(No Subject)"
3136 msgstr "(bez predmetu)"
3137
3138 #: src/imap.c:669
3139 #, c-format
3140 msgid "Connecting %s failed"
3141 msgstr "Spojenie k %s zlyhalo"
3142
3143 #: src/imap.c:674
3144 #, c-format
3145 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3146 msgstr "IMAP4 spojenie k %s sa prerušilo. Znovu pripájam...\n"
3147
3148 #: src/imap.c:714
3149 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
3150 msgstr "vytváram tunelované IMAP4 spojenie\n"
3151
3152 #: src/imap.c:727
3153 #, c-format
3154 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
3155 msgstr "vytváram IMAP4 spojenie k %s:%d ...\n"
3156
3157 #: src/imap.c:766
3158 msgid "Can't start TLS session.\n"
3159 msgstr "Nedá sa vytvoriť TLS spojenie.\n"
3160
3161 #: src/imap.c:1100
3162 #, c-format
3163 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3164 msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania: %d\n"
3165
3166 #: src/imap.c:1114 src/imap.c:1154
3167 msgid "can't expunge\n"
3168 msgstr "nedá sa odstrániť\n"
3169
3170 #: src/imap.c:1148
3171 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
3172 msgstr "nedá sa nastaviť príznak zmazania: 1:*\n"
3173
3174 #: src/imap.c:1190
3175 msgid "can't close folder\n"
3176 msgstr "priečinok sa nedá zatvoriť\n"
3177
3178 #: src/imap.c:1242
3179 #, c-format
3180 msgid "root folder %s does not exist\n"
3181 msgstr "koreňový priečinok %s neexistuje\n"
3182
3183 #: src/imap.c:1421 src/imap.c:1429
3184 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
3185 msgstr "pri príkaze LIST sa vyskytla chyba.\n"
3186
3187 #: src/imap.c:1657
3188 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3189 msgstr "nedá sa vytvoriť schránka: príkaz LIST zlyhal\n"
3190
3191 #: src/imap.c:1679
3192 msgid "can't create mailbox\n"
3193 msgstr "nedá sa vytvoriť schránka\n"
3194
3195 #: src/imap.c:1748
3196 #, c-format
3197 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3198 msgstr "nedá sa premenovať schránka: %s na %s\n"
3199
3200 #: src/imap.c:1810
3201 msgid "can't delete mailbox\n"
3202 msgstr "schránka sa nedá odstrániť \n"
3203
3204 #: src/imap.c:1848
3205 msgid "can't get envelope\n"
3206 msgstr "obálka sa nedá načítať\n"
3207
3208 #: src/imap.c:1856
3209 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
3210 msgstr "pri získavaní obálky sa vyskytla chyba.\n"
3211
3212 #: src/imap.c:1878
3213 #, c-format
3214 msgid "can't parse envelope: %s\n"
3215 msgstr "obálka sa nedá prečítať: %s\n"
3216
3217 #: src/imap.c:1934
3218 #, c-format
3219 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
3220 msgstr "Nedá sa vytvoriť IMAP4 spojenie s: %s\n"
3221
3222 #: src/imap.c:1956
3223 #, c-format
3224 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3225 msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru IMAP4: %s:%d\n"
3226
3227 #: src/imap.c:1963
3228 #, c-format
3229 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
3230 msgstr "Nedá sa vytvoriť IMAP4 spojenie s: %s:%d\n"
3231
3232 #: src/imap.c:2053
3233 msgid "can't get namespace\n"
3234 msgstr "nedá sa nájsť obálka\n"
3235
3236 #: src/imap.c:2486
3237 #, c-format
3238 msgid "can't select folder: %s\n"
3239 msgstr "priečinok sa nedá vytvoriť: %s\n"
3240
3241 #: src/imap.c:2626
3242 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3243 msgstr "IMAP4 autentizácia bola neúspešná.\n"
3244
3245 #: src/imap.c:2643
3246 msgid "IMAP4 login failed.\n"
3247 msgstr "neúspešné prihlásenie k IMAP4.\n"
3248
3249 #: src/imap.c:2959
3250 #, c-format
3251 msgid "can't append %s to %s\n"
3252 msgstr "nedá sa napojiť %s k %s\n"
3253
3254 #: src/imap.c:2966
3255 msgid "(sending file...)"
3256 msgstr "(posielam súbor...)"
3257
3258 #: src/imap.c:3008
3259 #, c-format
3260 msgid "can't append message to %s\n"
3261 msgstr "nedá sa napojiť správa k %s\n"
3262
3263 #: src/imap.c:3090
3264 #, c-format
3265 msgid "can't copy %s to %s\n"
3266 msgstr "nedá sa kopírovať %s do %s\n"
3267
3268 #: src/imap.c:3140
3269 #, c-format
3270 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
3271 msgstr "chyba pri IMAP príkaze: STORE %s %s\n"
3272
3273 #: src/imap.c:3157
3274 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
3275 msgstr "chyba pri IMAP príkaze: EXPUNGE\n"
3276
3277 #: src/imap.c:3170
3278 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
3279 msgstr "chyba pri IMAP príkaze: CLOSE\n"
3280
3281 #: src/imap.c:3425
3282 #, c-format
3283 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3284 msgstr "iconv nemôže skonvertovať UTF-7 na %s\n"
3285
3286 #: src/import.c:130
3287 msgid "Import"
3288 msgstr "Importovať"
3289
3290 #: src/import.c:149
3291 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3292 msgstr "Zvoľte importovaný mbox súbor a cieľový priečinok."
3293
3294 #: src/import.c:159
3295 msgid "Importing file:"
3296 msgstr "Importovaný súbor:"
3297
3298 #: src/import.c:164
3299 msgid "Destination dir:"
3300 msgstr "Cieľový priečinok:"
3301
3302 #: src/import.c:222
3303 msgid "Select importing file"
3304 msgstr "Zvoľte súbor pre import"
3305
3306 #: src/importldif.c:189
3307 msgid "Please specify address book name and file to import."
3308 msgstr "Prosím zvoľte názov adresára a súboru pre import."
3309
3310 #: src/importldif.c:192
3311 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3312 msgstr "Zvoľte a premenujte názvy LDIF polí pre import."
3313
3314 #: src/importldif.c:195
3315 msgid "File imported."
3316 msgstr "Súbor importovaný."
3317
3318 #: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
3319 msgid "Please select a file."
3320 msgstr "Prozím zvoľte súbor."
3321
3322 #: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
3323 msgid "Address book name must be supplied."
3324 msgstr "Nebol zadaný názov adresára."
3325
3326 #: src/importldif.c:470
3327 msgid "Error reading LDIF fields."
3328 msgstr "Chyba pri čítaní LDIF polí."
3329
3330 #: src/importldif.c:493
3331 msgid "LDIF file imported successfully."
3332 msgstr "Súbor LDIFbol úspešne importovaný."
3333
3334 #: src/importldif.c:605
3335 msgid "Select LDIF File"
3336 msgstr "Zvoľte súbor LDIF"
3337
3338 #: src/importldif.c:701
3339 msgid ""
3340 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3341 "file data."
3342 msgstr "Zadajte názov adresára, ktorý bude vytvorený z údajov súboru LDIF."
3343
3344 #: src/importldif.c:707
3345 msgid "File Name"
3346 msgstr "Názov súboru"
3347
3348 #: src/importldif.c:718
3349 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3350 msgstr "Úplné určenie importovaného súboru LDIF."
3351
3352 #: src/importldif.c:727
3353 msgid "Select the LDIF file to import."
3354 msgstr "Zvoľte súbor LDIF pre import."
3355
3356 #: src/importldif.c:764
3357 msgid "R"
3358 msgstr "R"
3359
3360 #: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:473
3361 msgid "S"
3362 msgstr "V"
3363
3364 #: src/importldif.c:766
3365 msgid "LDIF Field Name"
3366 msgstr "Názov LDIF poľa"
3367
3368 #: src/importldif.c:767
3369 msgid "Attribute Name"
3370 msgstr "Názov atribútu"
3371
3372 #: src/importldif.c:822
3373 msgid "LDIF Field"
3374 msgstr "LDIF pole"
3375
3376 #: src/importldif.c:834
3377 msgid "Attribute"
3378 msgstr "Atribút"
3379
3380 #: src/importldif.c:845
3381 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3382 msgstr "Pole ldif sa dá premenovať na názov uživateľského atribútu."
3383
3384 #: src/importldif.c:850
3385 msgid "???"
3386 msgstr "???"
3387
3388 #: src/importldif.c:868
3389 msgid ""
3390 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3391 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3392 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3393 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3394 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3395 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3396 "field for import."
3397 msgstr ""
3398 "Vyberte pole LDIF, ktoré bude premenované alebo zvolené pre import do "
3399 "zoznamu hore. Vyhradené polia (označené značkou v stĺpci \"R\") sú "
3400 "importované automaticky a nedajú sa premenovať. Kliknutie v stĺpci Vybrať "
3401 "(\"S\") pridá pole medzi importované. Kliknutie kdekoľvek inde v riadku "
3402 "umožní premenovať pole vo vstupnom riadku pod zoznamom. Dvojklik kdekoľvek v "
3403 "riadku pridá pole medzi importované polia."
3404
3405 #: src/importldif.c:880
3406 msgid "Select for Import"
3407 msgstr "Zvoľte pre import"
3408
3409 #: src/importldif.c:886
3410 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3411 msgstr "Vyberte pole LDIF pre import do adresára."
3412
3413 #: src/importldif.c:889
3414 msgid " Modify "
3415 msgstr " Zmeniť "
3416
3417 #: src/importldif.c:895
3418 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3419 msgstr "Toto tlačítko aktualizuje horný zoznam poskytnutými údajmi."
3420
3421 #: src/importldif.c:968
3422 msgid "Records Imported :"
3423 msgstr "Importované záznamy :"
3424
3425 #: src/importldif.c:999
3426 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3427 msgstr "Importovať súbor LDIF do adresára"
3428
3429 #: src/importmutt.c:143
3430 msgid "Error importing MUTT file."
3431 msgstr "Chyba pri importovaní súboru MUTT."
3432
3433 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
3434 #: src/importpine.c:329
3435 msgid "Please select a file to import."
3436 msgstr "Prozím zvoľte súbor pre import."
3437
3438 #: src/importmutt.c:185
3439 msgid "Select MUTT File"
3440 msgstr "Zvoľte súbor MUTT"
3441
3442 #: src/importmutt.c:239
3443 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3444 msgstr "Importovať súbor MUTT do adresára"
3445
3446 #: src/importpine.c:143
3447 msgid "Error importing Pine file."
3448 msgstr "Chyba pri importovaní súboru Pine."
3449
3450 #: src/importpine.c:185
3451 msgid "Select Pine File"
3452 msgstr "Vyberte súbor Pine"
3453
3454 #: src/importpine.c:239
3455 msgid "Import Pine file into Address Book"
3456 msgstr "Importovať súbor Pine do adresára"
3457
3458 #: src/inc.c:358
3459 msgid "Retrieving new messages"
3460 msgstr "Prijímam nové správy"
3461
3462 #: src/inc.c:403
3463 msgid "Standby"
3464 msgstr "Čakajte"
3465
3466 #: src/inc.c:521 src/inc.c:576
3467 msgid "Cancelled"
3468 msgstr "Zrušené"
3469
3470 #: src/inc.c:532
3471 msgid "Retrieving"
3472 msgstr "Prijímam"
3473
3474 #: src/inc.c:548
3475 #, c-format
3476 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
3477 msgstr "Hotovo (%d správ (%s) prijatých)"
3478
3479 #: src/inc.c:552
3480 msgid "Done (no new messages)"
3481 msgstr "Hotovo (žiadne nové správy)"
3482
3483 #: src/inc.c:558
3484 msgid "Connection failed"
3485 msgstr "Spojenie zlyhalo"
3486
3487 #: src/inc.c:562
3488 msgid "Auth failed"
3489 msgstr "Autentizácia zlyhala"
3490
3491 #: src/inc.c:566 src/prefs_summary_column.c:76
3492 msgid "Locked"
3493 msgstr "Zamknuté"
3494
3495 #: src/inc.c:589
3496 #, c-format
3497 msgid "Authorization for %s on %s failed"
3498 msgstr "Autorizácia pre %s na %s zlyhala"
3499
3500 #: src/inc.c:659
3501 #, c-format
3502 msgid "Finished (%d new message(s))"
3503 msgstr "Dokončené (%d nových správ)"
3504
3505 #: src/inc.c:662
3506 msgid "Finished (no new messages)"
3507 msgstr "Dokončené (žiadne nové správy)"
3508
3509 #: src/inc.c:671
3510 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3511 msgstr "Pri prijímaní pošty sa vyskytli chyby."
3512
3513 #: src/inc.c:712
3514 #, c-format
3515 msgid "%s: Retrieving new messages"
3516 msgstr "%s: Prijímam nové správy"
3517
3518 #: src/inc.c:731
3519 #, c-format
3520 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3521 msgstr "Pripájam sa k serveru POP3: %s..."
3522
3523 #: src/inc.c:738
3524 #, c-format
3525 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3526 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d\n"
3527
3528 #: src/inc.c:745
3529 #, c-format
3530 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3531 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k serveru POP3: %s:%d"
3532
3533 #: src/inc.c:811 src/send_message.c:461
3534 msgid "Authenticating..."
3535 msgstr "Autentizácia..."
3536
3537 #: src/inc.c:812
3538 #, c-format
3539 msgid "Retrieving messages from %s..."
3540 msgstr "Prijímam správy z %s..."
3541
3542 #: src/inc.c:817
3543 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3544 msgstr "Získavam počet nových správ (STAT)..."
3545
3546 #: src/inc.c:821
3547 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3548 msgstr "Získavam počet nových správ (LAST)..."
3549
3550 #: src/inc.c:825
3551 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3552 msgstr "Získavam počet nových správ (UIDL)..."
3553
3554 #: src/inc.c:829
3555 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3556 msgstr "Získavam veľkosť správ (LIST)..."
3557
3558 #: src/inc.c:846
3559 #, c-format
3560 msgid "Deleting message %d"
3561 msgstr "Odstraňujem správu %d"
3562
3563 #: src/inc.c:852 src/send_message.c:479
3564 msgid "Quitting"
3565 msgstr "Odpájam sa"
3566
3567 #: src/inc.c:889
3568 #, c-format
3569 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3570 msgstr "Prijímam správu (%d / %d) (%s / %s)"
3571
3572 #: src/inc.c:918
3573 #, c-format
3574 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
3575 msgstr "Prijímam (%d správ (%s) prijatých)"
3576
3577 #: src/inc.c:980
3578 msgid "Connection failed."
3579 msgstr "Spojenie zlyhalo."
3580
3581 #: src/inc.c:986
3582 msgid "Error occurred while processing mail."
3583 msgstr "Pri spracovávaní pošty sa vyskytla chyba."
3584
3585 #: src/inc.c:991
3586 #, c-format
3587 msgid ""
3588 "Error occurred while processing mail:\n"
3589 "%s"
3590 msgstr ""
3591 "Pri spracovávaní pošty sa vyskytla chyba:\n"
3592 "%s"
3593
3594 #: src/inc.c:997
3595 msgid "No disk space left."
3596 msgstr "Na disku už nie je miesto."
3597
3598 #: src/inc.c:1002
3599 msgid "Can't write file."
3600 msgstr "Nedá sa zapisovať do súboru."
3601
3602 #: src/inc.c:1007
3603 msgid "Socket error."
3604 msgstr "Chyba socketu."
3605
3606 #: src/inc.c:1013 src/send_message.c:602
3607 msgid "Connection closed by the remote host."
3608 msgstr "Vzdialený hostiteľ ukončil spojenie."
3609
3610 #: src/inc.c:1019
3611 msgid "Mailbox is locked."
3612 msgstr "Mailbox je zamknutý."
3613
3614 #: src/inc.c:1023
3615 #, c-format
3616 msgid ""
3617 "Mailbox is locked:\n"
3618 "%s"
3619 msgstr ""
3620 "Mailbox je zamknutý:\n"
3621 "%s"
3622
3623 #: src/inc.c:1029 src/send_message.c:589
3624 msgid "Authentication failed."
3625 msgstr "Autentizácia bola neúspešná."
3626
3627 #: src/inc.c:1034 src/send_message.c:592
3628 #, c-format
3629 msgid ""
3630 "Authentication failed:\n"
3631 "%s"
3632 msgstr ""
3633 "Autentizácia bola neúspešná:\n"
3634 "%s"
3635
3636 #: src/inc.c:1069
3637 msgid "Incorporation cancelled\n"
3638 msgstr "Začleňovanie zrušené\n"
3639
3640 #: src/inputdialog.c:152
3641 #, c-format
3642 msgid "Input password for %s on %s:"
3643 msgstr "Zadajte heslo pre %s na %s:"
3644
3645 #: src/inputdialog.c:154
3646 msgid "Input password"
3647 msgstr "Zadajte heslo"
3648
3649 #: src/ldif.c:838
3650 msgid "Nick Name"
3651 msgstr "Prezývka"
3652
3653 #: src/main.c:145 src/main.c:154
3654 #, c-format
3655 msgid ""
3656 "File `%s' already exists.\n"
3657 "Can't create folder."
3658 msgstr ""
3659 "Súbor '%s' už existuje.\n"
3660 "Priečinok sa nedá vytvoriť."
3661
3662 #: src/main.c:214
3663 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3664 msgstr "glib nepodporuje g_thread.\n"
3665
3666 #: src/main.c:513
3667 #, c-format
3668 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3669 msgstr "Použitie: %s [VOĽBY]...\n"
3670
3671 #: src/main.c:516
3672 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3673 msgstr "  --compose [adresa]    otvorí okno pre písanie novej správy"
3674
3675 #: src/main.c:517
3676 msgid ""
3677 "  --attach file1 [file2]...\n"
3678 "                         open composition window with specified files\n"
3679 "                         attached"
3680 msgstr ""
3681 "  --attach file1 [file2]...\n"
3682 "                         otvorí okno pre písanie novej správy s pripojenými "
3683 "uvedenými\n"
3684 "                         súbormi"
3685
3686 #: src/main.c:520
3687 msgid "  --receive              receive new messages"
3688 msgstr "  --receive              prijme nové správy"
3689
3690 #: src/main.c:521
3691 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3692 msgstr "  --receive-all          prijme nové správy pre všetky kontá"
3693
3694 #: src/main.c:522
3695 msgid "  --send                 send all queued messages"
3696 msgstr "  --send                 pošle všetky správy vo výstupnej fronte"
3697
3698 #: src/main.c:523
3699 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3700 msgstr "  --status [priečinok]...   zobrazí celkový počet správ"
3701
3702 #: src/main.c:524
3703 msgid ""
3704 "  --status-full [folder]...\n"
3705 "                         show the status of each folder"
3706 msgstr ""
3707 "  --status-full [priečinok]...\n"
3708 "                        zobrazí stav jednotlivých priečinkov"
3709
3710 #: src/main.c:526
3711 msgid "  --online               switch to online mode"
3712 msgstr "  --online               prepne do online režimu"
3713
3714 #: src/main.c:527
3715 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3716 msgstr "  --offline              prepne do režimu offline"
3717
3718 #: src/main.c:528
3719 msgid "  --debug                debug mode"
3720 msgstr "  --debug                ladiaci mód"
3721
3722 #: src/main.c:529
3723 msgid "  --help                 display this help and exit"
3724 msgstr "  --help                zobrazí túto nápovedu a ukončí program"
3725
3726 #: src/main.c:530
3727 msgid "  --version              output version information and exit"
3728 msgstr "  --version                zobrazí informácie o verzii a ukončí program"
3729
3730 #: src/main.c:531
3731 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3732 msgstr "  --config-dir           výstupný priečinok s nastaveniami"
3733
3734 #: src/main.c:568 src/summaryview.c:5167
3735 #, c-format
3736 msgid "Processing (%s)..."
3737 msgstr "Spracúvam (%s)..."
3738
3739 #: src/main.c:571
3740 msgid "top level folder"
3741 msgstr "priečinok vrchnej úrovne"
3742
3743 #: src/main.c:636
3744 msgid "Composing message exists."
3745 msgstr "Máte rozpísanú správu."
3746
3747 #: src/main.c:637
3748 msgid "Draft them"
3749 msgstr "Medzi koncepty"
3750
3751 #: src/main.c:637
3752 msgid "Discard them"
3753 msgstr "Zahodiť"
3754
3755 #: src/main.c:637
3756 msgid "Don't quit"
3757 msgstr "Neukončiť"
3758
3759 #: src/main.c:651
3760 msgid "Queued messages"
3761 msgstr "Správy vo fronte"
3762
3763 #: src/main.c:652
3764 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3765 msgstr "Vo fronte sú neodoslané správy. Ukončiť program?"
3766
3767 #: src/main.c:897
3768 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3769 msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
3770
3771 #: src/mainwindow.c:436
3772 msgid "/_File/_Folder"
3773 msgstr "/_Súbor/P_riečinok"
3774
3775 #: src/mainwindow.c:437
3776 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3777 msgstr "/_Súbor/P_riečinok/Vytvoriť _nový priečinok..."
3778
3779 #: src/mainwindow.c:439
3780 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3781 msgstr "/_Súbor/P_riečinok/P_remenovať priečinok..."
3782
3783 #: src/mainwindow.c:440
3784 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3785 msgstr "/_Súbor/P_riečinok/O_dstrániť priečinok"
3786
3787 #: src/mainwindow.c:441
3788 msgid "/_File/_Folder/---"
3789 msgstr "/_Súbor/P_riečinok/---"
3790
3791 #: src/mainwindow.c:442
3792 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
3793 msgstr "/_Súbor/P_riečinok/Pri_jať nové správy vo všetkých priečinkoch"
3794
3795 #: src/mainwindow.c:444
3796 msgid "/_File/_Add mailbox"
3797 msgstr "/_Súbor/_Pridať schránku"
3798
3799 #: src/mainwindow.c:445
3800 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3801 msgstr "/_Súbor/_Pridať schránku/MH..."
3802
3803 #: src/mainwindow.c:446
3804 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3805 msgstr "/_Súbor/_Importovať súbor mbox..."
3806
3807 #: src/mainwindow.c:447
3808 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3809 msgstr "/_Súbor/_Exportovať do súboru mbox..."
3810
3811 #: src/mainwindow.c:448
3812 msgid "/_File/Empty _trash"
3813 msgstr "/_Súbor/Vyčistiť odpadkový _kôš"
3814
3815 #: src/mainwindow.c:450 src/messageview.c:144
3816 msgid "/_File/_Save as..."
3817 msgstr "/_Súbor/_Uložiť ako..."
3818
3819 #: src/mainwindow.c:451 src/messageview.c:145
3820 msgid "/_File/_Print..."
3821 msgstr "/_Súbor/_Tlačiť..."
3822
3823 #: src/mainwindow.c:453
3824 msgid "/_File/_Work offline"
3825 msgstr "/Súbor/Pracovať _offline"
3826
3827 #: src/mainwindow.c:456
3828 msgid "/_File/E_xit"
3829 msgstr "/_Súbor/Uk_ončiť"
3830
3831 #: src/mainwindow.c:461
3832 msgid "/_Edit/Select _thread"
3833 msgstr "/Ú_pravy/Zvoliť _vlákno"
3834
3835 #: src/mainwindow.c:463 src/messageview.c:153
3836 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3837 msgstr "/Ú_pravy/Vy_hľadať v aktuálnej správe..."
3838
3839 #: src/mainwindow.c:465
3840 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3841 msgstr "/Ú_pravy/_Vyhľadať v správach..."
3842
3843 #: src/mainwindow.c:467
3844 msgid "/_View/Show or hi_de"
3845 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť"
3846
3847 #: src/mainwindow.c:468
3848 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3849 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Strom priečinkov"
3850
3851 #: src/mainwindow.c:470
3852 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3853 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Zobrazenie správy"
3854
3855 #: src/mainwindow.c:472
3856 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3857 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov"
3858
3859 #: src/mainwindow.c:474
3860 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3861 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Ikony _a text"
3862
3863 #: src/mainwindow.c:476
3864 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3865 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/_Ikony"
3866
3867 #: src/mainwindow.c:478
3868 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3869 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/_Text"
3870
3871 #: src/mainwindow.c:480
3872 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3873 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/_Panel nástrojov/Žiad_ne"
3874
3875 #: src/mainwindow.c:482
3876 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3877 msgstr "/_Zobraziť/_Ukázať alebo skryť/Stavový _riadok"
3878
3879 #: src/mainwindow.c:485
3880 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3881 msgstr "/_Zobraziť/Samostatný str_om priečinkov"
3882
3883 #: src/mainwindow.c:486
3884 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3885 msgstr "/_Zobraziť/Samostatné zobraz_enie správy"
3886
3887 #: src/mainwindow.c:488
3888 msgid "/_View/_Sort"
3889 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť"
3890
3891 #: src/mainwindow.c:489
3892 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3893 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa čí_sla"
3894
3895 #: src/mainwindow.c:490
3896 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3897 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _veľkosti"
3898
3899 #: src/mainwindow.c:491
3900 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3901 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _dátumu"
3902
3903 #: src/mainwindow.c:492
3904 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3905 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _odosielateľa"
3906
3907 #: src/mainwindow.c:493
3908 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3909 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _príjemcu"
3910
3911 #: src/mainwindow.c:494
3912 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3913 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa p_redmetu"
3914
3915 #: src/mainwindow.c:495
3916 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3917 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _farebného označenia"
3918
3919 #: src/mainwindow.c:497
3920 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3921 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _značky"
3922
3923 #: src/mainwindow.c:498
3924 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3925 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _stavu"
3926
3927 #: src/mainwindow.c:499
3928 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3929 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa prí_loh"
3930
3931 #: src/mainwindow.c:501
3932 msgid "/_View/_Sort/by score"
3933 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa _hodnotenia"
3934
3935 #: src/mainwindow.c:502
3936 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3937 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/podľa zámku"
3938
3939 #: src/mainwindow.c:503
3940 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3941 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/_Netriediť"
3942
3943 #: src/mainwindow.c:504 src/mainwindow.c:507
3944 msgid "/_View/_Sort/---"
3945 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/---"
3946
3947 #: src/mainwindow.c:505
3948 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3949 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Vzostupne"
3950
3951 #: src/mainwindow.c:506
3952 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3953 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Zostupne"
3954
3955 #: src/mainwindow.c:508
3956 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3957 msgstr "/_Zobraziť/_Triediť/Zos_kupiť podľa predmetu"
3958
3959 #: src/mainwindow.c:510
3960 msgid "/_View/Th_read view"
3961 msgstr "/_Zobraziť/Zobraziť _vlákna"
3962
3963 #: src/mainwindow.c:511
3964 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3965 msgstr "/_Zobraziť/_Rozbaliť všetky vlákna"
3966
3967 #: src/mainwindow.c:512
3968 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3969 msgstr "/_Zobraziť/Zba_liť všetky vlákna"
3970
3971 #: src/mainwindow.c:513
3972 msgid "/_View/_Hide read messages"
3973 msgstr "/_Zobraziť/S_kryť prečítané správy"
3974
3975 #: src/mainwindow.c:514
3976 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3977 msgstr "/_Zobraziť/Nastav_iť zobrazované položky..."
3978
3979 #: src/mainwindow.c:517
3980 msgid "/_View/_Go to"
3981 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na"
3982
3983 #: src/mainwindow.c:518
3984 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3985 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/_Predošlú správu"
3986
3987 #: src/mainwindow.c:519
3988 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3989 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ď_alšiu správu"
3990
3991 #: src/mainwindow.c:520 src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:528
3992 #: src/mainwindow.c:533 src/mainwindow.c:538
3993 msgid "/_View/_Go to/---"
3994 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/---"
3995
3996 #: src/mainwindow.c:521
3997 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3998 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/P_redošlú neprečítanú správu"
3999
4000 #: src/mainwindow.c:523
4001 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
4002 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalšiu n_eprečítanú správu"
4003
4004 #: src/mainwindow.c:526
4005 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
4006 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú no_vú správu"
4007
4008 #: src/mainwindow.c:527
4009 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
4010 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalši_u novú správu"
4011
4012 #: src/mainwindow.c:529
4013 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
4014 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú _označenú správu"
4015
4016 #: src/mainwindow.c:531
4017 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
4018 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďalšiu o_značenú správu"
4019
4020 #: src/mainwindow.c:534
4021 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
4022 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Predošlú správu s návestí_m"
4023
4024 #: src/mainwindow.c:536
4025 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
4026 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Ďa_lšiu správu s návestím"
4027
4028 #: src/mainwindow.c:539
4029 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
4030 msgstr "/_Zobraziť/Pre_jsť na/Iný priečino_k..."
4031
4032 #: src/mainwindow.c:543 src/mainwindow.c:550 src/messageview.c:159
4033 msgid "/_View/_Code set/---"
4034 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/---"
4035
4036 #: src/mainwindow.c:547 src/messageview.c:163
4037 msgid "/_View/_Code set"
4038 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie"
4039
4040 #: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:164
4041 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
4042 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/_Automatické"
4043
4044 #: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:167
4045 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
4046 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/7bit ascii (US-ASC_II)"
4047
4048 #: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:171
4049 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
4050 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Unicode (_UTF-8)"
4051
4052 #: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:175
4053 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
4054 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-_1)"
4055
4056 #: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:177
4057 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
4058 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Západná Európa (ISO-8859-15)"
4059
4060 #: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:181
4061 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
4062 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
4063
4064 #: src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:184
4065 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
4066 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/_Pobaltie (ISO-8859-13)"
4067
4068 #: src/mainwindow.c:570 src/messageview.c:186
4069 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
4070 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Pobaltie (ISO-8859-_4)"
4071
4072 #: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:189
4073 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
4074 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Grécko (ISO-8859-_7)"
4075
4076 #: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:192
4077 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
4078 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Turecko (ISO-8859-_9)"
4079
4080 #: src/mainwindow.c:579 src/messageview.c:195
4081 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
4082 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (ISO-8859-_5)"
4083
4084 #: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:197
4085 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
4086 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (KOI8-_R)"
4087
4088 #: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:199
4089 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
4090 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Cyrilika (Windows-1251)"
4091
4092 #: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:203
4093 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
4094 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-_JP)"
4095
4096 #: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:206
4097 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
4098 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (ISO-2022-JP-2)"
4099
4100 #: src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:209
4101 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
4102 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (_EUC-JP)"
4103
4104 #: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:211
4105 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
4106 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Japonsko (_Shift__JIS)"
4107
4108 #: src/mainwindow.c:599 src/messageview.c:215
4109 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
4110 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
4111
4112 #: src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:217
4113 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
4114 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Tradičná čínština (_Big5)"
4115
4116 #: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:219
4117 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
4118 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Tradičná čínština (EUC-_TW)"
4119
4120 #: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:221
4121 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
4122 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Čínština (ISO-2022-_CN)"
4123
4124 #: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:224
4125 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
4126 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Kórea (EUC-_KR)"
4127
4128 #: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:226
4129 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
4130 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Kórea (ISO-2022-KR)"
4131
4132 #: src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:229
4133 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
4134 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Thajsko (TIS-620)"
4135
4136 #: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:231
4137 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
4138 msgstr "/_Zobraziť/_Kódovanie/Thajsko (Windows-874)"
4139
4140 #: src/mainwindow.c:623 src/summaryview.c:459
4141 msgid "/_View/Open in new _window"
4142 msgstr "/_Zobraziť/Otvoriť v _novom okne"
4143
4144 #: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:239
4145 msgid "/_View/Mess_age source"
4146 msgstr "/_Zobraziť/Zdrojový kód správ_y"
4147
4148 #: src/mainwindow.c:625
4149 msgid "/_View/Show all _headers"
4150 msgstr "/_Zobraziť/Zobraziť všetky _hlavičky"
4151
4152 #: src/mainwindow.c:627
4153 msgid "/_View/_Update summary"
4154 msgstr "/_Zobraziť/_Aktualizovať zoznam"
4155
4156 #: src/mainwindow.c:630
4157 msgid "/_Message/Recei_ve"
4158 msgstr "/Sp_ráva/Pri_jať"
4159
4160 #: src/mainwindow.c:631
4161 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
4162 msgstr "/Sp_ráva/Prijať poštu pre _súčasné konto"
4163
4164 #: src/mainwindow.c:633
4165 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
4166 msgstr "/Sp_ráva/Prijať poštu pre _všetky kontá"
4167
4168 #: src/mainwindow.c:635
4169 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
4170 msgstr "/Sp_ráva/_Ukončiť prijímanie"
4171
4172 #: src/mainwindow.c:637
4173 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
4174 msgstr "/Sp_ráva/Pri_jať/---"
4175
4176 #: src/mainwindow.c:638
4177 msgid "/_Message/_Send queued messages"
4178 msgstr "/Sp_ráva/_Odoslať správy vo fronte"
4179
4180 #: src/mainwindow.c:640
4181 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
4182 msgstr "/Sp_ráva/_Napísať novú správu"
4183
4184 #: src/mainwindow.c:641
4185 msgid "/_Message/Compose a news message"
4186 msgstr "/Sp_ráva/Napísať novu n_ews správu"
4187
4188 #: src/mainwindow.c:642 src/messageview.c:246
4189 msgid "/_Message/_Reply"
4190 msgstr "/Sp_ráva/O_dpovedať"
4191
4192 #: src/mainwindow.c:643
4193 msgid "/_Message/Repl_y to"
4194 msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu"
4195
4196 #: src/mainwindow.c:644 src/messageview.c:247
4197 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
4198 msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu/_všetkým"
4199
4200 #: src/mainwindow.c:645 src/messageview.c:249
4201 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
4202 msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu/_odosielateľovi"
4203
4204 #: src/mainwindow.c:646 src/messageview.c:251
4205 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
4206 msgstr "/Sp_ráva/Od_povedať komu/do _diskusnej skupiny"
4207
4208 #: src/mainwindow.c:648
4209 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
4210 msgstr "/Sp_ráva/Follow-up a odpovedať"
4211
4212 #: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:254
4213 msgid "/_Message/_Forward"
4214 msgstr "/Sp_ráva/_Poslať ďalej"
4215
4216 #: src/mainwindow.c:651
4217 msgid "/_Message/Redirect"
4218 msgstr "/Sp_ráva/Pre_smerovať"
4219
4220 #: src/mainwindow.c:653 src/messageview.c:259
4221 msgid "/_Message/Re-_edit"
4222 msgstr "/Sp_ráva/Znovu _editovať"
4223
4224 #: src/mainwindow.c:655
4225 msgid "/_Message/M_ove..."
4226 msgstr "/Sp_ráva/Pres_unúť"
4227
4228 #: src/mainwindow.c:656
4229 msgid "/_Message/_Copy..."
4230 msgstr "/Sp_ráva/_Kopírovať"
4231
4232 #: src/mainwindow.c:657
4233 msgid "/_Message/_Delete"
4234 msgstr "/Sp_ráva/Z_mazať"
4235
4236 #: src/mainwindow.c:658
4237 msgid "/_Message/Cancel a news message"
4238 msgstr "/Sp_ráva/S_tornovať news správu"
4239
4240 #: src/mainwindow.c:660
4241 msgid "/_Message/_Mark"
4242 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť"
4243
4244 #: src/mainwindow.c:661
4245 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
4246 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/O_značiť"
4247
4248 #: src/mainwindow.c:662
4249 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
4250 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/O_dznačiť"
4251
4252 #: src/mainwindow.c:663
4253 msgid "/_Message/_Mark/---"
4254 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/---"
4255
4256 #: src/mainwindow.c:664
4257 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
4258 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť ako _neprečítané"
4259
4260 #: src/mainwindow.c:665
4261 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
4262 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť ako _prečítané"
4263
4264 #: src/mainwindow.c:667
4265 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
4266 msgstr "/Sp_ráva/O_značiť/Označiť _všetky ako prečítané"
4267
4268 #: src/mainwindow.c:670
4269 msgid "/_Tools/_Address book..."
4270 msgstr "/_Nástroje/_Adresár..."
4271
4272 #: src/mainwindow.c:671 src/messageview.c:263
4273 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
4274 msgstr "/_Nástroje/Pridať _odosielateľa do adresára"
4275
4276 #: src/mainwindow.c:673
4277 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
4278 msgstr "/_Nástroje/_Zozbierať správy"
4279
4280 #: src/mainwindow.c:674
4281 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
4282 msgstr "/_Nástroje/_Zozbierať správy/z _priečinka..."
4283
4284 #: src/mainwindow.c:676
4285 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
4286 msgstr "/_Nástroje/_Zozbierať správy/zo _správ..."
4287
4288 #: src/mainwindow.c:679
4289 msgid "/_Tools/_Filter messages"
4290 msgstr "/_Nástroje/_Filtrovať správy"
4291
4292 #: src/mainwindow.c:680 src/messageview.c:266
4293 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
4294 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra"
4295
4296 #: src/mainwindow.c:681 src/messageview.c:268
4297 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
4298 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/_Automaticky"
4299
4300 #: src/mainwindow.c:683 src/messageview.c:270
4301 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
4302 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/podľa _odosielateľa"
4303
4304 #: src/mainwindow.c:685 src/messageview.c:272
4305 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
4306 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/podľa _príjemcu"
4307
4308 #: src/mainwindow.c:687 src/messageview.c:274
4309 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
4310 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo fi_ltra/podľa p_redmetu"
4311
4312 #: src/mainwindow.c:689
4313 msgid "/_Tools/_Create processing rule"
4314 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania"
4315
4316 #: src/mainwindow.c:690
4317 msgid "/_Tools/_Create processing rule/_Automatically"
4318 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/_Automaticky"
4319
4320 #: src/mainwindow.c:692
4321 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _From"
4322 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa _odosielateľa"
4323
4324 #: src/mainwindow.c:694
4325 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _To"
4326 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa _príjemcu"
4327
4328 #: src/mainwindow.c:696
4329 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _Subject"
4330 msgstr "/_Nástroje/Vytvoriť pravidlo _spracúvania/podľa p_redmetu"
4331
4332 #: src/mainwindow.c:701
4333 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
4334 msgstr "/_Nástroje/Zmazať du_plikátne správy"
4335
4336 #: src/mainwindow.c:704
4337 msgid "/_Tools/E_xecute"
4338 msgstr "/_Nástroje/V_ykonať"
4339
4340 #: src/mainwindow.c:707
4341 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
4342 msgstr "/_Nástroje/SSL certi_fikáty..."
4343
4344 #: src/mainwindow.c:711
4345 msgid "/_Tools/_Log window"
4346 msgstr "/_Nástroje/Okno _záznamu"
4347
4348 #: src/mainwindow.c:713
4349 msgid "/_Configuration"
4350 msgstr "/Nastav_enia"
4351
4352 #: src/mainwindow.c:714
4353 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
4354 msgstr "/Nastav_enia/_Zmeniť aktívne konto"
4355
4356 #: src/mainwindow.c:716
4357 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
4358 msgstr "/Nastav_enia/Nastavenia aktívneho _konta..."
4359
4360 #: src/mainwindow.c:718
4361 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
4362 msgstr "/Nastav_enia/Vytvoriť _nové konto..."
4363
4364 #: src/mainwindow.c:720
4365 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
4366 msgstr "/Nastav_enia/_Upraviť kontá..."
4367
4368 #: src/mainwindow.c:722
4369 msgid "/_Configuration/---"
4370 msgstr "/Nastav_enia/---"
4371
4372 #: src/mainwindow.c:723
4373 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
4374 msgstr "/Nastav_enia/_Všeobecné nastavenia..."
4375
4376 #: src/mainwindow.c:725
4377 msgid "/_Configuration/Pre-processing..."
4378 msgstr "/Nastav_enia/Úvodné _spracúvanie..."
4379
4380 #: src/mainwindow.c:727
4381 msgid "/_Configuration/Post-processing..."
4382 msgstr "/Nastav_enia/_Dodatočné spracúvanie..."
4383
4384 #: src/mainwindow.c:729
4385 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
4386 msgstr "/Nastav_enia/_Filtrovanie..."
4387
4388 #: src/mainwindow.c:731
4389 msgid "/_Configuration/_Templates..."
4390 msgstr "/Nastav_enia/Š_ablóny..."
4391
4392 #: src/mainwindow.c:732
4393 msgid "/_Configuration/_Actions..."
4394 msgstr "/Nastav_enia/_Akcie..."
4395
4396 #: src/mainwindow.c:733
4397 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
4398 msgstr "/Nastav_enia/Ď_alšie nastavenia..."
4399
4400 #: src/mainwindow.c:734
4401 msgid "/_Configuration/Plugins..."
4402 msgstr "/Nastav_enia/_Pluginy..."
4403
4404 #: src/mainwindow.c:737
4405 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
4406 msgstr "/Nápo_veda/_Manuál (lokálny)"
4407
4408 #: src/mainwindow.c:738
4409 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
4410 msgstr "/Nápo_veda/_Manuál (WWW)"
4411
4412 #: src/mainwindow.c:740
4413 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
4414 msgstr "/Nápo_veda/_FAQ (lokálne)"
4415
4416 #: src/mainwindow.c:741
4417 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
4418 msgstr "/Nápo_veda/_FAQ (WWW)"