Revert "Disallow '?' in filename when saving message part on Windows."
[claws.git] / po / sk.po
1 # Slovak translation of Claws Mail.
2 # Copyright © 2009-2017 The Claws Mail team.
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 # Slavko <linux@slavino.sk>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: claws-mail 3.15.1\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2017-03-27 16:04+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2017-03-27 16:58+0200\n"
13 "Last-Translator: Slavko <linux@slavino.sk>\n"
14 "Language-Team: slovenčina <linux@slavino.sk>\n"
15 "Language: sk\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
21
22 #: src/account.c:396 src/account.c:463
23 msgid ""
24 "Some composing windows are open.\n"
25 "Please close all the composing windows before editing accounts."
26 msgstr ""
27 "Sú otvorené okná s rozpísanými správami.\n"
28 "Prosím zatvorte všetky tieto okná predtým, ako začnete meniť nastavenia "
29 "účtov."
30
31 #: src/account.c:441
32 msgid "Can't create folder."
33 msgstr "Nemožno vytvoriť zložku."
34
35 #: src/account.c:728
36 msgid "Edit accounts"
37 msgstr "Upraviť účty"
38
39 #: src/account.c:745
40 msgid ""
41 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
42 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
43 "indicates the default account."
44 msgstr ""
45 "Tlačidlo „Prijať poštu” prijme poštu z vašich účtov v zadanom poradí, "
46 "zaškrtnutie poľa v stĺpci „G” určuje ktoré účty budú zahrnuté. Predvolený "
47 "účet je označený tučným písmom."
48
49 #: src/account.c:816
50 msgid " _Set as default account "
51 msgstr " _Nastaviť ako predvolený účet "
52
53 #: src/account.c:908
54 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
55 msgstr "Účty so vzdialenými zložkami nemožno kopírovať."
56
57 #: src/account.c:915
58 #, c-format
59 msgid "Copy of %s"
60 msgstr "Kópia %s"
61
62 #: src/account.c:1096
63 #, c-format
64 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
65 msgstr "Naozaj chcete odstrániť účet „%s”?"
66
67 #: src/account.c:1098
68 msgid "(Untitled)"
69 msgstr "(Bez názvu)"
70
71 #: src/account.c:1099
72 msgid "Delete account"
73 msgstr "Zmazať účet"
74
75 #: src/account.c:1589
76 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
77 msgid "G"
78 msgstr " "
79
80 #: src/account.c:1595
81 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
82 msgstr "Tlačidlo „Prijať poštu” prijme poštu z označených účtov"
83
84 #: src/account.c:1602 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
85 #: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7333 src/editaddress.c:1264
86 #: src/editaddress.c:1321 src/editaddress.c:1341
87 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:302
88 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:350 src/editbook.c:170
89 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
90 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
91 #: src/mimeview.c:274 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:465
92 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1792
93 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:395 src/prefs_filtering.c:384
94 #: src/prefs_filtering.c:1868 src/prefs_template.c:79
95 msgid "Name"
96 msgstr "Meno"
97
98 #: src/account.c:1610 src/prefs_account.c:1096 src/prefs_account.c:4141
99 msgid "Protocol"
100 msgstr "Protokol"
101
102 #: src/account.c:1618 src/ssl_manager.c:100
103 msgid "Server"
104 msgstr "Server"
105
106 #: src/action.c:380
107 #, c-format
108 msgid "Could not get message file %d"
109 msgstr "Nemožno získať súbor správy %d"
110
111 #: src/action.c:418
112 msgid "Could not get message part."
113 msgstr "Nemožno získať časť správy."
114
115 #: src/action.c:435
116 #, c-format
117 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
118 msgstr "Nemožno získať časť viacdielnej správy: %s"
119
120 #: src/action.c:607
121 #, c-format
122 msgid ""
123 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
124 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
125 msgstr ""
126 "Zvolená akcia nemôže byť použitá v okne písania správy,\n"
127 "pretože obsahuje %%f, %%F, %%as alebo %%p."
128
129 #: src/action.c:719
130 msgid "There is no filtering action set"
131 msgstr "Nie je nastavená žiadna akcia filtra"
132
133 #: src/action.c:721
134 #, c-format
135 msgid ""
136 "Invalid filtering action(s):\n"
137 "%s"
138 msgstr ""
139 "Neplatné akcie filtra:\n"
140 "%s"
141
142 #: src/action.c:986
143 #, c-format
144 msgid ""
145 "Could not fork to execute the following command:\n"
146 "%s\n"
147 "%s"
148 msgstr ""
149 "Nemožno vytvoriť podproces na vykonanie nasledujúceho príkazu:\n"
150 "%s\n"
151 "%s"
152
153 #: src/action.c:988 src/ldaputil.c:323 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:857
154 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:75
155 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1827
156 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1831
157 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1844
158 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1847 src/privacy.c:62
159 msgid "Unknown error"
160 msgstr "Neznáma chyba"
161
162 #: src/action.c:1206 src/action.c:1371
163 msgid "Completed"
164 msgstr "Dokončené"
165
166 #: src/action.c:1242
167 #, c-format
168 msgid "--- Running: %s\n"
169 msgstr "--- Bežiace: %s\n"
170
171 #: src/action.c:1246
172 #, c-format
173 msgid "--- Ended: %s\n"
174 msgstr "--- Ukončené: %s\n"
175
176 #: src/action.c:1279
177 msgid "Action's input/output"
178 msgstr "Akcie vstupu/výstupu"
179
180 #: src/action.c:1607
181 #, c-format
182 msgid ""
183 "Enter the argument for the following action:\n"
184 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
185 "  %s"
186 msgstr ""
187 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
188 "(„%%h” bude nahradené parametrom)\n"
189 "  %s"
190
191 #: src/action.c:1612
192 msgid "Action's hidden user argument"
193 msgstr "Skrytý používateľský parameter akcie"
194
195 #: src/action.c:1616
196 #, c-format
197 msgid ""
198 "Enter the argument for the following action:\n"
199 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
200 "  %s"
201 msgstr ""
202 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
203 "(„%%u” bude nahradené parametrom)\n"
204 "  %s"
205
206 #: src/action.c:1621
207 msgid "Action's user argument"
208 msgstr "Používateľský parameter"
209
210 #: src/addrclip.c:479
211 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
212 msgstr "Nie je možné kopírovať zložku do seba samej alebo do jej potomka."
213
214 #: src/addrclip.c:502
215 msgid "Cannot copy an address book to itself."
216 msgstr "Nie je možné adresár do seba samého."
217
218 #: src/addrclip.c:593
219 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
220 msgstr "Nie je možné presunúť zložku do so samej seba alebo jej potomka."
221
222 #: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:4946
223 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:308
224 msgid "Group"
225 msgstr "Skupina"
226
227 #: src/addrcustomattr.c:65
228 msgid "date of birth"
229 msgstr "dátum narodenia"
230
231 #: src/addrcustomattr.c:66
232 msgid "address"
233 msgstr "adresa"
234
235 #: src/addrcustomattr.c:67
236 msgid "phone"
237 msgstr "telefón"
238
239 #: src/addrcustomattr.c:68
240 msgid "mobile phone"
241 msgstr "mobilný telefón"
242
243 #: src/addrcustomattr.c:69
244 msgid "organization"
245 msgstr "organizácia"
246
247 #: src/addrcustomattr.c:70
248 msgid "office address"
249 msgstr "pracovná adresa"
250
251 #: src/addrcustomattr.c:71
252 msgid "office phone"
253 msgstr "pracovný telefón"
254
255 #: src/addrcustomattr.c:72
256 msgid "fax"
257 msgstr "fax"
258
259 #: src/addrcustomattr.c:73
260 msgid "website"
261 msgstr "webová stránka"
262
263 #: src/addrcustomattr.c:141
264 msgid "Attribute name"
265 msgstr "Meno atribútu"
266
267 #: src/addrcustomattr.c:156
268 msgid "Delete all attribute names"
269 msgstr "Zmazať všetky mená atribútov"
270
271 #: src/addrcustomattr.c:157
272 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
273 msgstr "Naozaj chcete zmazať všetky mená atribútov?"
274
275 #: src/addrcustomattr.c:181
276 msgid "Delete attribute name"
277 msgstr "Zmazať meno atribútu"
278
279 #: src/addrcustomattr.c:182
280 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
281 msgstr "Naozaj chcete zmazať meno tohoto atribútu?"
282
283 #: src/addrcustomattr.c:191
284 msgid "Reset to default"
285 msgstr "Nastaviť na predvolené"
286
287 #: src/addrcustomattr.c:192
288 msgid ""
289 "Do you really want to replace all attribute names\n"
290 "with the default set?"
291 msgstr ""
292 "Naozaj chcete nahradiť všetky mená atribútov\n"
293 "predvoleným nastavením?"
294
295 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:466
296 #: src/addressbook.c:483 src/edittags.c:272
297 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1307 src/prefs_actions.c:1084
298 #: src/prefs_filtering.c:1695 src/prefs_template.c:1109
299 msgid "_Delete"
300 msgstr "O_dstrániť"
301
302 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:273 src/prefs_actions.c:1085
303 #: src/prefs_filtering.c:1696 src/prefs_template.c:1110
304 msgid "Delete _all"
305 msgstr "Zm_azať všetko"
306
307 #: src/addrcustomattr.c:214
308 msgid "_Reset to default"
309 msgstr "Nastaviť na p_redvolené"
310
311 #: src/addrcustomattr.c:403
312 msgid "Attribute name is not set."
313 msgstr "Nie je nastavené meno atribútu."
314
315 #: src/addrcustomattr.c:462
316 msgctxt "Dialog title"
317 msgid "Edit attribute names"
318 msgstr "Upraviť meno atribútu"
319
320 #: src/addrcustomattr.c:476
321 msgid "New attribute name:"
322 msgstr "Nové meno atribútu:"
323
324 #: src/addrcustomattr.c:513
325 msgid ""
326 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
327 "contacts."
328 msgstr ""
329 "Pridanie alebo odstránenie mien atribútov nebude mať efekt na už nastavené "
330 "atribúty kontaktov."
331
332 #: src/addrduplicates.c:127
333 msgid "Show duplicates in the same book"
334 msgstr "Zobraziť duplikáty v rovnakom adresári"
335
336 #: src/addrduplicates.c:133
337 msgid "Show duplicates in different books"
338 msgstr "Zobraziť duplikáty v rôznych adresároch"
339
340 #: src/addrduplicates.c:144
341 msgid "Find address book email duplicates"
342 msgstr "Vyhľadať duplicitné adresy v adresári"
343
344 #: src/addrduplicates.c:145
345 msgid ""
346 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
347 msgstr "Claws Mail teraz vyhľadá duplicitné emailové adresy v adresári."
348
349 #: src/addrduplicates.c:315
350 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
351 msgstr "V adresári neboli nájdené žiadne duplicitné adresy"
352
353 #: src/addrduplicates.c:346
354 msgid "Duplicate email addresses"
355 msgstr "Duplicitné adresy"
356
357 #: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:227
358 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 src/toolbar.c:526
359 msgid "Address"
360 msgstr "Adresa"
361
362 #: src/addrduplicates.c:464
363 msgid "Address book path"
364 msgstr "Cesta k adresáru"
365
366 #: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1438 src/addressbook.c:1491
367 msgid "Delete address(es)"
368 msgstr "Zmazať adresu(y)"
369
370 #: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1492
371 msgid "Really delete the address(es)?"
372 msgstr "Naozaj odstrániť adresu(y)?"
373
374 #: src/addrduplicates.c:842
375 msgid "Delete address"
376 msgstr "Zmazať adresu"
377
378 #: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1439
379 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
380 msgstr "Tieto údaje adresy sú len na čítanie a nemožno ich odstrániť."
381
382 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
383 msgid "Add to address book"
384 msgstr "Pridať do adresára"
385
386 #: src/addressadd.c:207
387 msgid "Contact"
388 msgstr "Kontakt"
389
390 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1056
391 #: src/editaddress.c:1131 src/editgroup.c:290
392 msgid "Remarks"
393 msgstr "Poznámky"
394
395 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
396 msgid "Select Address Book Folder"
397 msgstr "Vyberte zložku adresára"
398
399 #: src/addressadd.c:534 src/addressbook.c:3216 src/addressbook.c:3267
400 msgid "Add address(es)"
401 msgstr "Pridať adresu(y)"
402
403 #: src/addressadd.c:535
404 msgid "Can't add the specified address"
405 msgstr "Nemožno pridať zadanú adresu"
406
407 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4934 src/editaddress.c:1053
408 #: src/editaddress.c:1114 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
409 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:762
410 msgid "Email Address"
411 msgstr "Emailová adresa"
412
413 #: src/addressbook.c:405
414 msgid "_Book"
415 msgstr "_Adresár"
416
417 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:465
418 #: src/addressbook.c:482 src/compose.c:602 src/mainwindow.c:514
419 #: src/messageview.c:209 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
420 msgid "_Edit"
421 msgstr "_Upraviť"
422
423 #: src/addressbook.c:407 src/compose.c:607 src/mainwindow.c:517
424 #: src/messageview.c:212
425 msgid "_Tools"
426 msgstr "_Nástroje"
427
428 #: src/addressbook.c:408 src/compose.c:608 src/mainwindow.c:519
429 #: src/messageview.c:213
430 msgid "_Help"
431 msgstr "_Pomocník"
432
433 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:468
434 msgid "New _Book"
435 msgstr "Nový _Adresár"
436
437 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:469
438 msgid "New _Folder"
439 msgstr "Nová _zložka"
440
441 #: src/addressbook.c:413
442 msgid "New _vCard"
443 msgstr "Nový _vCard"
444
445 #: src/addressbook.c:417
446 msgid "New _JPilot"
447 msgstr "Nový _JPilot"
448
449 #: src/addressbook.c:420
450 msgid "New LDAP _Server"
451 msgstr "Nový LDAP _server"
452
453 #: src/addressbook.c:424
454 msgid "_Edit book"
455 msgstr "_Upraviť adresár"
456
457 #: src/addressbook.c:425
458 msgid "_Delete book"
459 msgstr "Z_mazať adresár"
460
461 #: src/addressbook.c:427 src/compose.c:619
462 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
463 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
464 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
465 msgid "_Save"
466 msgstr "_Uložiť"
467
468 #: src/addressbook.c:428 src/compose.c:623 src/messageview.c:222
469 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
470 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:629
471 msgid "_Close"
472 msgstr "_Zavrieť"
473
474 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:480 src/messageview.c:226
475 msgid "_Select all"
476 msgstr "Vy_brať všetko"
477
478 #: src/addressbook.c:433 src/addressbook.c:472 src/addressbook.c:488
479 msgid "C_ut"
480 msgstr "_Vystrihnúť"
481
482 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
483 #: src/compose.c:631 src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:225
484 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
485 msgid "_Copy"
486 msgstr "_Kopírovať"
487
488 #: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
489 #: src/compose.c:632 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
490 msgid "_Paste"
491 msgstr "V_ložiť"
492
493 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:485
494 msgid "New _Address"
495 msgstr "Nová _adresa"
496
497 #: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
498 msgid "New _Group"
499 msgstr "Nová _skupina"
500
501 #: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:492
502 msgid "_Mail To"
503 msgstr "Poslať _mail"
504
505 #: src/addressbook.c:447
506 msgid "Import _LDIF file..."
507 msgstr "Importovať súbor _LDIF…"
508
509 #: src/addressbook.c:448
510 msgid "Import M_utt file..."
511 msgstr "Importovať súbor _Mutt…"
512
513 #: src/addressbook.c:449
514 msgid "Import _Pine file..."
515 msgstr "Importovať súbor _Pine…"
516
517 #: src/addressbook.c:451
518 msgid "Export _HTML..."
519 msgstr "Exportovať _HTML…"
520
521 #: src/addressbook.c:452
522 msgid "Export LDI_F..."
523 msgstr "Exportovať L_DIF…"
524
525 #: src/addressbook.c:454
526 msgid "Find duplicates..."
527 msgstr "Nájsť duplikáty…"
528
529 #: src/addressbook.c:455
530 msgid "Edit custom attributes..."
531 msgstr "Upraviť vlastné atribúty…"
532
533 #: src/addressbook.c:458 src/compose.c:709 src/mainwindow.c:815
534 #: src/messageview.c:337
535 msgid "_About"
536 msgstr "_O programe"
537
538 #: src/addressbook.c:494
539 msgid "_Browse Entry"
540 msgstr "P_rechádzať  položky"
541
542 #: src/addressbook.c:507 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
543 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:250 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:143
544 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:171 src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
545 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:782
546 #: src/prefs_themes.c:814 src/prefs_themes.c:815
547 msgid "Unknown"
548 msgstr "Neznáme"
549
550 #: src/addressbook.c:514 src/addressbook.c:533 src/importldif.c:121
551 msgid "Success"
552 msgstr "Úspech"
553
554 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:122
555 msgid "Bad arguments"
556 msgstr "Neplatné parametre"
557
558 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:123
559 msgid "File not specified"
560 msgstr "Nie je zadaný súbor"
561
562 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:124
563 msgid "Error opening file"
564 msgstr "Chyba pri otváraní súboru"
565
566 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:125
567 msgid "Error reading file"
568 msgstr "Chyba pri čítaní súboru"
569
570 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:126
571 msgid "End of file encountered"
572 msgstr "Bol nájdený koniec súboru"
573
574 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:127
575 msgid "Error allocating memory"
576 msgstr "Chyba pri alokácii pamäte"
577
578 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:128
579 msgid "Bad file format"
580 msgstr "Neplatný formát súboru"
581
582 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:129
583 msgid "Error writing to file"
584 msgstr "Chyba pri zápise do súboru"
585
586 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:130
587 msgid "Error opening directory"
588 msgstr "Chyba pri otváraní zložky"
589
590 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:131
591 msgid "No path specified"
592 msgstr "Nebola zadaná cesta"
593
594 #: src/addressbook.c:534
595 msgid "Error connecting to LDAP server"
596 msgstr "Chyba pripojenia k serveru LDAP"
597
598 #: src/addressbook.c:535
599 msgid "Error initializing LDAP"
600 msgstr "Chyba pri inicializácii LDAP"
601
602 #: src/addressbook.c:536
603 msgid "Error binding to LDAP server"
604 msgstr "Chyba pri pripájaní LDAP serveru"
605
606 #: src/addressbook.c:537
607 msgid "Error searching LDAP database"
608 msgstr "Chyba pri čítaní LDAP databázy"
609
610 #: src/addressbook.c:538
611 msgid "Timeout performing LDAP operation"
612 msgstr "Pri LDAP operácii vypršal časový limit"
613
614 #: src/addressbook.c:539
615 msgid "Error in LDAP search criteria"
616 msgstr "Chybné vyhľadávacie kritériá LDAP"
617
618 #: src/addressbook.c:540
619 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
620 msgstr "Neboli nájdené žiadne položky LDAP vyhovujúce kritériám"
621
622 #: src/addressbook.c:541
623 msgid "LDAP search terminated on request"
624 msgstr "LDAP vyhľadávanie bolo ukončené na požiadavku používateľa"
625
626 #: src/addressbook.c:542
627 msgid "Error starting STARTTLS connection"
628 msgstr "Chyba vytvorenia spojenia STARTTLS"
629
630 #: src/addressbook.c:543
631 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
632 msgstr "Chýba Distguished Name (dn)"
633
634 #: src/addressbook.c:544
635 msgid "Missing required information"
636 msgstr "Chýbajú požadované údaje"
637
638 #: src/addressbook.c:545
639 msgid "Another contact exists with that key"
640 msgstr "Kontakt s takýmto kľúčom už existuje"
641
642 #: src/addressbook.c:546
643 msgid "Strong(er) authentication required"
644 msgstr "Je vyžadovaná silnejšia autentifikácia"
645
646 #: src/addressbook.c:913
647 msgid "Sources"
648 msgstr "Zdroje"
649
650 #: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:492
651 #: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2441
652 msgid "Address book"
653 msgstr "Adresár"
654
655 #: src/addressbook.c:1112 src/editldap.c:781
656 msgid "Search"
657 msgstr "Hľadať"
658
659 #: src/addressbook.c:1483
660 msgid "Delete group"
661 msgstr "Odstrániť skupinu"
662
663 #: src/addressbook.c:1484
664 msgid ""
665 "Really delete the group(s)?\n"
666 "The addresses it contains will not be lost."
667 msgstr ""
668 "Naozaj chcete odstrániť skupinu(y)?\n"
669 "Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
670
671 #: src/addressbook.c:2195
672 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
673 msgstr "Nemožno vkladať. Cieľový adresár je len na čítanie."
674
675 #: src/addressbook.c:2205
676 msgid "Cannot paste into an address group."
677 msgstr "Nemožno vkladať do skupiny adries."
678
679 #: src/addressbook.c:2913
680 #, c-format
681 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
682 msgstr "Chcete zmazať výsledky požiadavku a adresy v „%s”?"
683
684 #: src/addressbook.c:2916 src/addressbook.c:2942 src/addressbook.c:2949
685 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:431 src/prefs_filtering_action.c:177
686 #: src/toolbar.c:494
687 msgid "Delete"
688 msgstr "Odstrániť"
689
690 #: src/addressbook.c:2925
691 #, c-format
692 msgid ""
693 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
694 "contains will be moved into the parent folder."
695 msgstr ""
696 "Chcete odstrániť „%s”? Ak odstránite len zložku, adresy, ktoré obsahuje, "
697 "budú presunuté do rodičovskej zložky."
698
699 #: src/addressbook.c:2928 src/imap_gtk.c:370 src/mh_gtk.c:206
700 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:155
701 msgid "Delete folder"
702 msgstr "Odstrániť zložku"
703
704 #: src/addressbook.c:2929
705 msgid "Delete _folder only"
706 msgstr "Odstrániť _len zložku"
707
708 #: src/addressbook.c:2929
709 msgid "Delete folder and _addresses"
710 msgstr "Odstrániť zložku i _adresy"
711
712 #: src/addressbook.c:2940
713 #, c-format
714 msgid ""
715 "Do you want to delete '%s'?\n"
716 "The addresses it contains will not be lost."
717 msgstr ""
718 "Chcete odstrániť „%s”?\n"
719 "Adresy, ktoré obsahuje, nebudú stratené."
720
721 #: src/addressbook.c:2947
722 #, c-format
723 msgid ""
724 "Do you want to delete '%s'?\n"
725 "The addresses it contains will be lost."
726 msgstr ""
727 "Chcete odstrániť „%s”?\n"
728 "Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
729
730 #: src/addressbook.c:3061
731 #, c-format
732 msgid "Search '%s'"
733 msgstr "Hľadať „%s”"
734
735 #: src/addressbook.c:3199 src/addressbook.c:3248
736 msgid "New Contacts"
737 msgstr "Nové kontakty"
738
739 #: src/addressbook.c:4087
740 msgid "New user, could not save index file."
741 msgstr "Nový používateľ, nemožno uložiť indexový súbor."
742
743 #: src/addressbook.c:4091
744 msgid "New user, could not save address book files."
745 msgstr "Nový používateľ, nemožno uložiť súbory adresára."
746
747 #: src/addressbook.c:4101
748 msgid "Old address book converted successfully."
749 msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspešne."
750
751 #: src/addressbook.c:4106
752 msgid ""
753 "Old address book converted,\n"
754 "could not save new address index file."
755 msgstr ""
756 "Konverzia starého adresára je dokončená,\n"
757 "nemožno uložiť indexový súbor nového adresára."
758
759 #: src/addressbook.c:4119
760 msgid ""
761 "Could not convert address book,\n"
762 "but created empty new address book files."
763 msgstr ""
764 "Nemožno konvertovať starý adresár,\n"
765 "ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
766
767 #: src/addressbook.c:4125
768 msgid ""
769 "Could not convert address book,\n"
770 "could not save new address index file."
771 msgstr ""
772 "Nemožno konvertovať starý adresár,\n"
773 "nemožno an vytvoriť indexový súbor nového adresára."
774
775 #: src/addressbook.c:4130
776 msgid ""
777 "Could not convert address book\n"
778 "and could not create new address book files."
779 msgstr ""
780 "Nemožno konvertovať starý adresár\n"
781 "a nemožno ani vytvoriť súbory nového adresára."
782
783 #: src/addressbook.c:4137 src/addressbook.c:4143
784 msgid "Addressbook conversion error"
785 msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
786
787 #: src/addressbook.c:4257
788 msgid "Addressbook Error"
789 msgstr "Chyba v adresári"
790
791 #: src/addressbook.c:4258
792 msgid "Could not read address index"
793 msgstr "Nemožno načítať zoznam adries"
794
795 #: src/addressbook.c:4589
796 msgid "Busy searching..."
797 msgstr "Prehľadávam…"
798
799 #: src/addressbook.c:4898 src/prefs_send.c:188
800 msgid "Interface"
801 msgstr "Ovládanie"
802
803 #: src/addressbook.c:4910
804 msgid "Address Books"
805 msgstr "Adresáre"
806
807 #: src/addressbook.c:4922
808 msgid "Person"
809 msgstr "Osoba"
810
811 #: src/addressbook.c:4958 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:355
812 #: src/folderview.c:443 src/prefs_account.c:2799 src/prefs_folder_column.c:78
813 msgid "Folder"
814 msgstr "Zložka"
815
816 #: src/addressbook.c:4970
817 msgid "vCard"
818 msgstr "vCard"
819
820 #: src/addressbook.c:4982 src/addressbook.c:4994
821 msgid "JPilot"
822 msgstr "JPilot"
823
824 #: src/addressbook.c:5006
825 msgid "LDAP servers"
826 msgstr "LDAP servery"
827
828 #: src/addressbook.c:5018
829 msgid "LDAP Query"
830 msgstr "LDAP požiadavka"
831
832 #: src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
833 #: src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
834 msgid "Address Book"
835 msgstr "Adresár"
836
837 #: src/addressbook_foldersel.c:387 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
838 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:274
839 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:347
840 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:424
841 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107 src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
842 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
843 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326
844 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
845 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
846 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
847 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:675
848 #: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1619 src/prefs_matcher.c:1626
849 #: src/prefs_matcher.c:1634 src/prefs_matcher.c:1636 src/prefs_matcher.c:2520
850 #: src/prefs_matcher.c:2524
851 msgid "Any"
852 msgstr "Všetky"
853
854 #: src/addrgather.c:173
855 msgid "Please specify name for address book."
856 msgstr "Prosím zvoľte názov adresára."
857
858 #: src/addrgather.c:180
859 msgid "No available address book."
860 msgstr "Nedostupný adresár."
861
862 #: src/addrgather.c:201
863 msgid "Please select the mail headers to search."
864 msgstr "Prosím zvoľte prehľadávané poštové hlavičky."
865
866 #: src/addrgather.c:208
867 msgid "Collecting addresses..."
868 msgstr "Zhromažďujem adresy…"
869
870 #: src/addrgather.c:248
871 msgid "address added by claws-mail"
872 msgstr "adresa pridaný z claws-mail"
873
874 #: src/addrgather.c:276
875 msgid "Addresses collected successfully."
876 msgstr "Adresy zozbierané úspešne."
877
878 #: src/addrgather.c:351
879 msgid "Current folder:"
880 msgstr "Aktuálna zložka:"
881
882 #: src/addrgather.c:362
883 msgid "Address book name:"
884 msgstr "Meno adresára:"
885
886 #: src/addrgather.c:389
887 msgid "Address book folder size:"
888 msgstr "Veľkosť zložky adresára:"
889
890 #: src/addrgather.c:393 src/addrgather.c:403
891 msgid ""
892 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
893 msgstr "Maximálny počet položiek na adresár v novovytvorenom adresári"
894
895 #: src/addrgather.c:407
896 msgid "Process these mail header fields"
897 msgstr "Spracovať tieto poštové hlavičky"
898
899 #: src/addrgather.c:426
900 msgid "Include subfolders"
901 msgstr "Zahrnúť podzložky"
902
903 #: src/addrgather.c:450 src/prefs_filtering_action.c:1426
904 msgid "Header Name"
905 msgstr "Názov hlavičky"
906
907 #: src/addrgather.c:451
908 msgid "Address Count"
909 msgstr "Počet adries"
910
911 #: src/addrgather.c:561
912 msgid "Header Fields"
913 msgstr "Polia hlavičky"
914
915 #: src/addrgather.c:562 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
916 #: src/importldif.c:1022
917 msgid "Finish"
918 msgstr "Dokončiť"
919
920 #: src/addrgather.c:620
921 msgid "Collect email addresses from selected messages"
922 msgstr "Zozbierať emailové adresy zvolených správ"
923
924 #: src/addrgather.c:624
925 msgid "Collect email addresses from folder"
926 msgstr "Zozbierať emailové adresy zo zložky"
927
928 #: src/addrindex.c:124
929 msgid "Common addresses"
930 msgstr "Spoločné adresy"
931
932 #: src/addrindex.c:125
933 msgid "Personal addresses"
934 msgstr "Súkromné adresy"
935
936 #: src/addrindex.c:131
937 msgid "Common address"
938 msgstr "Spoločná adresa"
939
940 #: src/addrindex.c:132
941 msgid "Personal address"
942 msgstr "Súkromná adresa"
943
944 #: src/addrindex.c:1829
945 msgid "Address(es) update"
946 msgstr "Aktualizácia adries"
947
948 #: src/addrindex.c:1830
949 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
950 msgstr "Aktualizácia zlyhala. Zmeny neboli zapísané do adresára."
951
952 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9624
953 msgid "Notice"
954 msgstr "Upozornenie"
955
956 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5780 src/compose.c:6301
957 #: src/compose.c:12047 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
958 #: src/messageview.c:855 src/messageview.c:882 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:788
959 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:4895
960 msgid "Warning"
961 msgstr "Upozornenie"
962
963 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5717 src/inc.c:663
964 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:155 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:314
965 msgid "Error"
966 msgstr "Chyba"
967
968 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
969 msgid "_View log"
970 msgstr "_Zobraziť záznam"
971
972 #: src/alertpanel.c:347
973 msgid "Show this message next time"
974 msgstr "Zobraziť túto správu aj nabudúce"
975
976 #: src/browseldap.c:218
977 msgid "Browse Directory Entry"
978 msgstr "Prechádzať zložku"
979
980 #: src/browseldap.c:237
981 msgid "Server Name:"
982 msgstr "Meno servera:"
983
984 #: src/browseldap.c:247
985 msgid "Distinguished Name (dn):"
986 msgstr "Rozlišovacie meno (dn):"
987
988 #: src/browseldap.c:270
989 msgid "LDAP Name"
990 msgstr "LDAP meno"
991
992 #: src/browseldap.c:272
993 msgid "Attribute Value"
994 msgstr "Hodnota atribútu"
995
996 #: src/common/plugin.c:69
997 msgid "Nothing"
998 msgstr "Nič"
999
1000 #: src/common/plugin.c:70
1001 msgid "a viewer"
1002 msgstr "zobrazovač"
1003
1004 #: src/common/plugin.c:71
1005 msgid "a MIME parser"
1006 msgstr "analyzátor MIME"
1007
1008 #: src/common/plugin.c:72
1009 msgid "folders"
1010 msgstr "zložiek"
1011
1012 #: src/common/plugin.c:73
1013 msgid "filtering"
1014 msgstr "filtrovania"
1015
1016 #: src/common/plugin.c:74
1017 msgid "a privacy interface"
1018 msgstr "rozhrania zabezpečenia súkromia"
1019
1020 #: src/common/plugin.c:75
1021 msgid "a notifier"
1022 msgstr "oznamovača"
1023
1024 #: src/common/plugin.c:76
1025 msgid "an utility"
1026 msgstr "nástroje"
1027
1028 #: src/common/plugin.c:77
1029 msgid "things"
1030 msgstr "inú"
1031
1032 #: src/common/plugin.c:334
1033 #, c-format
1034 msgid ""
1035 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1036 msgstr ""
1037 "Tento zásuvný modul poskytuje funkciu %s (%s), ktorá už je poskytovaná "
1038 "modulom %s."
1039
1040 #: src/common/plugin.c:437
1041 msgid "Plugin already loaded"
1042 msgstr "Zásuvný modul už je načítaný"
1043
1044 #: src/common/plugin.c:448
1045 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1046 msgstr "Zlyhalo pridelenie pamäte pre zásuvný modul"
1047
1048 #: src/common/plugin.c:482
1049 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1050 msgstr ""
1051 "Tento modul nie je licencovaný pod licenciou kompatibilnou s GPL v3 alebo "
1052 "vyššou."
1053
1054 #: src/common/plugin.c:491
1055 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1056 msgstr "Tento modul je pre Claws Mail GTK1."
1057
1058 #: src/common/plugin.c:769
1059 #, c-format
1060 msgid ""
1061 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1062 "built with."
1063 msgstr ""
1064 "Vaša verzia Claws Mail je novšia ako verzia, pre ktorú bol zásuvný modul "
1065 "„%s” zostavený."
1066
1067 #: src/common/plugin.c:772
1068 msgid ""
1069 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1070 "with."
1071 msgstr ""
1072 "Vaša verzia Claws Mail je novšia ako verzia, pre ktorú bol tento zásuvný "
1073 "modul zostavený."
1074
1075 #: src/common/plugin.c:781
1076 #, c-format
1077 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1078 msgstr "Vaša verzia Claws Mail je pre zásuvný modul „%s” príliš stará."
1079
1080 #: src/common/plugin.c:783
1081 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1082 msgstr "Vaša verzia Claws Mail je pre tento zásuvný modul príliš stará."
1083
1084 #: src/common/session.c:183 src/imap.c:1207
1085 msgid "SSL/TLS handshake failed\n"
1086 msgstr "Zlyhalo vytvorenie spojenia SSL/TLS\n"
1087
1088 #: src/common/smtp.c:179
1089 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1090 msgstr "Nie je dostupná žiadna metóda SMTP AUTH\n"
1091
1092 #: src/common/smtp.c:182
1093 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1094 msgstr "Zvolená metóda SMTP AUTH nie je dostupná\n"
1095
1096 #: src/common/smtp.c:501 src/common/smtp.c:555
1097 msgid "bad SMTP response\n"
1098 msgstr "neplatná odozva SMTP\n"
1099
1100 #: src/common/smtp.c:526 src/common/smtp.c:544 src/common/smtp.c:658
1101 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1102 msgstr "nastala chyba relácie SMTP\n"
1103
1104 #: src/common/smtp.c:535 src/pop.c:905
1105 msgid "error occurred on authentication\n"
1106 msgstr "nastala chyba autentifikácie\n"
1107
1108 #: src/common/smtp.c:585
1109 #, c-format
1110 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1111 msgstr "Správa je príliš veľká (Maximálna veľkosť je %s)\n"
1112
1113 #: src/common/smtp.c:617 src/pop.c:898
1114 msgid "couldn't start STARTTLS session\n"
1115 msgstr "nemožno vytvoriť reláciu STARTTLS\n"
1116
1117 #: src/common/socket.c:571
1118 msgid "Socket IO timeout.\n"
1119 msgstr "Časový limit soketu IO.\n"
1120
1121 #: src/common/socket.c:600
1122 msgid "Connection timed out.\n"
1123 msgstr "Uplynul časový limit spojenia.\n"
1124
1125 #: src/common/socket.c:734
1126 #, c-format
1127 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1128 msgstr "%s:%d: spojenie zlyhalo (%s).\n"
1129
1130 #: src/common/socket.c:974
1131 #, c-format
1132 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1133 msgstr "%s:%d: neznámy hostiteľ.\n"
1134
1135 #: src/common/socket.c:1066
1136 #, c-format
1137 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1138 msgstr "%s:%s: hľadanie hostiteľa zlyhalo (%s).\n"
1139
1140 #: src/common/socket.c:1370
1141 #, c-format
1142 msgid "write on fd%d: %s\n"
1143 msgstr "zápis na fd%d: %s\n"
1144
1145 #: src/common/ssl_certificate.c:326
1146 #, c-format
1147 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1148 msgstr "Nemožno získať stav súboru certifikátu P12 (%s)\n"
1149
1150 #: src/common/ssl_certificate.c:334
1151 #, c-format
1152 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1153 msgstr "Nemožno čítať súbor certifikátu P12 %s\n"
1154
1155 #: src/common/ssl_certificate.c:343
1156 #, c-format
1157 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1158 msgstr "Nemožno importovať súbor certifikátu P12 %s\n"
1159
1160 #: src/common/ssl_certificate.c:628
1161 msgid "Internal error"
1162 msgstr "Interná chyba"
1163
1164 #: src/common/ssl_certificate.c:633
1165 msgid "Uncheckable"
1166 msgstr "Neoveriteľný"
1167
1168 #: src/common/ssl_certificate.c:637
1169 msgid "Self-signed certificate"
1170 msgstr "Certifikát podpísaný sebou"
1171
1172 #: src/common/ssl_certificate.c:640
1173 msgid "Revoked certificate"
1174 msgstr "Odvolaný certifikát"
1175
1176 #: src/common/ssl_certificate.c:642
1177 msgid "No certificate issuer found"
1178 msgstr "Nebol nájdený vydavateľ certifikátu"
1179
1180 #: src/common/ssl_certificate.c:644
1181 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1182 msgstr "Vydavateľ certifikátu nie je certifikačnou autoritou"
1183
1184 #: src/common/ssl_certificate.c:869
1185 #, c-format
1186 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1187 msgstr "Nemožno otvoriť súbor certifikátu %s: %s\n"
1188
1189 #: src/common/ssl_certificate.c:873
1190 #, c-format
1191 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1192 msgstr "Súbor certifikátu %s chýba (%s)\n"
1193
1194 #: src/common/ssl_certificate.c:892
1195 #, c-format
1196 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1197 msgstr "Nemožno otvoriť súbor kľúča %s (%s)\n"
1198
1199 #: src/common/ssl_certificate.c:896
1200 #, c-format
1201 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1202 msgstr "Chýba súbor kľúča %s (%s)\n"
1203
1204 #: src/common/ssl_certificate.c:1044
1205 #, c-format
1206 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1207 msgstr "Zlyhalo čítanie súboru certifikátu P12 %s\n"
1208
1209 #: src/common/ssl_certificate.c:1047
1210 #, c-format
1211 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1212 msgstr "Nemožno otvoriť súbor certifikátu P12 %s (%s)\n"
1213
1214 #: src/common/ssl_certificate.c:1051
1215 #, c-format
1216 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1217 msgstr "Chýba súbor certifikátu P12 %s (%s)\n"
1218
1219 #: src/common/ssl_certificate.c:1076 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1220 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1221 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1222 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1223 msgid "<not in certificate>"
1224 msgstr "<chýba v certifikáte>"
1225
1226 #: src/common/string_match.c:81
1227 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1228 msgstr "(Predmet vymazaný regulárnym výrazom)"
1229
1230 #: src/common/utils.c:256
1231 #, c-format
1232 msgid "%dB"
1233 msgstr "%dB"
1234
1235 #: src/common/utils.c:257
1236 #, c-format
1237 msgid "%d.%02dKB"
1238 msgstr "%d.%02dKB"
1239
1240 #: src/common/utils.c:258
1241 #, c-format
1242 msgid "%d.%02dMB"
1243 msgstr "%d.%02dMB"
1244
1245 #: src/common/utils.c:259
1246 #, c-format
1247 msgid "%.2fGB"
1248 msgstr "%.2fGB"
1249
1250 #: src/common/utils.c:4759
1251 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1252 msgid "Sunday"
1253 msgstr "Nedeľa"
1254
1255 #: src/common/utils.c:4760
1256 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1257 msgid "Monday"
1258 msgstr "Pondelok"
1259
1260 #: src/common/utils.c:4761
1261 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1262 msgid "Tuesday"
1263 msgstr "Utorok"
1264
1265 #: src/common/utils.c:4762
1266 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1267 msgid "Wednesday"
1268 msgstr "Streda"
1269
1270 #: src/common/utils.c:4763
1271 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1272 msgid "Thursday"
1273 msgstr "Štvrtok"
1274
1275 #: src/common/utils.c:4764
1276 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1277 msgid "Friday"
1278 msgstr "Piatok"
1279
1280 #: src/common/utils.c:4765
1281 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1282 msgid "Saturday"
1283 msgstr "Sobota"
1284
1285 #: src/common/utils.c:4767
1286 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1287 msgid "January"
1288 msgstr "Január"
1289
1290 #: src/common/utils.c:4768
1291 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1292 msgid "February"
1293 msgstr "Február"
1294
1295 #: src/common/utils.c:4769
1296 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1297 msgid "March"
1298 msgstr "Marec"
1299
1300 #: src/common/utils.c:4770
1301 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1302 msgid "April"
1303 msgstr "Apríl"
1304
1305 #: src/common/utils.c:4771
1306 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1307 msgid "May"
1308 msgstr "Máj"
1309
1310 #: src/common/utils.c:4772
1311 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1312 msgid "June"
1313 msgstr "Jún"
1314
1315 #: src/common/utils.c:4773
1316 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1317 msgid "July"
1318 msgstr "Júl"
1319
1320 #: src/common/utils.c:4774
1321 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1322 msgid "August"
1323 msgstr "August"
1324
1325 #: src/common/utils.c:4775
1326 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1327 msgid "September"
1328 msgstr "September"
1329
1330 #: src/common/utils.c:4776
1331 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1332 msgid "October"
1333 msgstr "Október"
1334
1335 #: src/common/utils.c:4777
1336 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1337 msgid "November"
1338 msgstr "November"
1339
1340 #: src/common/utils.c:4778
1341 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1342 msgid "December"
1343 msgstr "December"
1344
1345 #: src/common/utils.c:4780
1346 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1347 msgid "Sun"
1348 msgstr "Ne"
1349
1350 #: src/common/utils.c:4781
1351 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1352 msgid "Mon"
1353 msgstr "Po"
1354
1355 #: src/common/utils.c:4782
1356 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1357 msgid "Tue"
1358 msgstr "Ut"
1359
1360 #: src/common/utils.c:4783
1361 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1362 msgid "Wed"
1363 msgstr "St"
1364
1365 #: src/common/utils.c:4784
1366 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1367 msgid "Thu"
1368 msgstr "Št"
1369
1370 #: src/common/utils.c:4785
1371 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1372 msgid "Fri"
1373 msgstr "Pi"
1374
1375 #: src/common/utils.c:4786
1376 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1377 msgid "Sat"
1378 msgstr "So"
1379
1380 #: src/common/utils.c:4788
1381 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1382 msgid "Jan"
1383 msgstr "Jan"
1384
1385 #: src/common/utils.c:4789
1386 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1387 msgid "Feb"
1388 msgstr "Feb"
1389
1390 #: src/common/utils.c:4790
1391 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1392 msgid "Mar"
1393 msgstr "Mar"
1394
1395 #: src/common/utils.c:4791
1396 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1397 msgid "Apr"
1398 msgstr "Apr"
1399
1400 #: src/common/utils.c:4792
1401 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1402 msgid "May"
1403 msgstr "Máj"
1404
1405 #: src/common/utils.c:4793
1406 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1407 msgid "Jun"
1408 msgstr "Jún"
1409
1410 #: src/common/utils.c:4794
1411 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1412 msgid "Jul"
1413 msgstr "Júl"
1414
1415 #: src/common/utils.c:4795
1416 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1417 msgid "Aug"
1418 msgstr "Aug"
1419
1420 #: src/common/utils.c:4796
1421 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1422 msgid "Sep"
1423 msgstr "Sep"
1424
1425 #: src/common/utils.c:4797
1426 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1427 msgid "Oct"
1428 msgstr "Okt"
1429
1430 #: src/common/utils.c:4798
1431 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1432 msgid "Nov"
1433 msgstr "Nov"
1434
1435 #: src/common/utils.c:4799
1436 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1437 msgid "Dec"
1438 msgstr "Dec"
1439
1440 #: src/common/utils.c:4810
1441 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1442 msgid "AM"
1443 msgstr "DOP"
1444
1445 #: src/common/utils.c:4811
1446 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1447 msgid "PM"
1448 msgstr "ODP"
1449
1450 #: src/common/utils.c:4812
1451 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1452 msgid "am"
1453 msgstr "dop."
1454
1455 #: src/common/utils.c:4813
1456 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1457 msgid "pm"
1458 msgstr "odp."
1459
1460 #: src/compose.c:591
1461 msgid "_Add..."
1462 msgstr "_Pridať…"
1463
1464 #: src/compose.c:592 src/mh_gtk.c:377 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
1465 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:316
1466 msgid "_Remove"
1467 msgstr "_Odstrániť"
1468
1469 #: src/compose.c:594 src/folderview.c:254
1470 msgid "_Properties..."
1471 msgstr "_Vlastnosti…"
1472
1473 #: src/compose.c:601 src/mainwindow.c:516 src/messageview.c:211
1474 msgid "_Message"
1475 msgstr "Sp_ráva"
1476
1477 #: src/compose.c:604
1478 msgid "_Spelling"
1479 msgstr "P_ravopis"
1480
1481 #: src/compose.c:606 src/compose.c:673
1482 msgid "_Options"
1483 msgstr "_Možnosti"
1484
1485 #: src/compose.c:610
1486 msgid "S_end"
1487 msgstr "Odos_lať"
1488
1489 #: src/compose.c:611
1490 msgid "Send _later"
1491 msgstr "Odoslať _neskôr"
1492
1493 #: src/compose.c:614
1494 msgid "_Attach file"
1495 msgstr "Pripojiť sú_bor"
1496
1497 #: src/compose.c:615
1498 msgid "_Insert file"
1499 msgstr "Vlož_iť súbor"
1500
1501 #: src/compose.c:616
1502 msgid "Insert si_gnature"
1503 msgstr "Vložiť _podpis"
1504
1505 #: src/compose.c:617
1506 msgid "_Replace signature"
1507 msgstr "Nah_radiť podpis"
1508
1509 #: src/compose.c:621
1510 msgid "_Print"
1511 msgstr "_Tlačiť"
1512
1513 #: src/compose.c:626 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
1514 msgid "_Undo"
1515 msgstr "_Späť"
1516
1517 #: src/compose.c:627 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
1518 msgid "_Redo"
1519 msgstr "_Znova"
1520
1521 #: src/compose.c:630 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
1522 msgid "Cu_t"
1523 msgstr "_Vystrihnúť"
1524
1525 #: src/compose.c:634
1526 msgid "_Special paste"
1527 msgstr "Prilepiť _špeciálne"
1528
1529 #: src/compose.c:635
1530 msgid "As _quotation"
1531 msgstr "Ako _citácia"
1532
1533 #: src/compose.c:636
1534 msgid "_Wrapped"
1535 msgstr "_Zalomené"
1536
1537 #: src/compose.c:637
1538 msgid "_Unwrapped"
1539 msgstr "_Nezalomené"
1540
1541 #: src/compose.c:639 src/mainwindow.c:549
1542 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
1543 msgid "Select _all"
1544 msgstr "Vy_brať všetko"
1545
1546 #: src/compose.c:641
1547 msgid "A_dvanced"
1548 msgstr "_Rozšírené"
1549
1550 #: src/compose.c:642
1551 msgid "Move a character backward"
1552 msgstr "Presunúť o znak dozadu"
1553
1554 #: src/compose.c:643
1555 msgid "Move a character forward"
1556 msgstr "Presunúť o znak dopredu"
1557
1558 #: src/compose.c:644
1559 msgid "Move a word backward"
1560 msgstr "Presunúť o slovo dozadu"
1561
1562 #: src/compose.c:645
1563 msgid "Move a word forward"
1564 msgstr "Presunúť o slovo dopredu"
1565
1566 #: src/compose.c:646
1567 msgid "Move to beginning of line"
1568 msgstr "Presunúť na začiatok riadku"
1569
1570 #: src/compose.c:647
1571 msgid "Move to end of line"
1572 msgstr "Presunúť na koniec riadku"
1573
1574 #: src/compose.c:648
1575 msgid "Move to previous line"
1576 msgstr "Presunúť na predchádzajúci riadok"
1577
1578 #: src/compose.c:649
1579 msgid "Move to next line"
1580 msgstr "Presunúť na ďalší riadok"
1581
1582 #: src/compose.c:650
1583 msgid "Delete a character backward"
1584 msgstr "Zmazať znak naľavo od kurzora"
1585
1586 #: src/compose.c:651
1587 msgid "Delete a character forward"
1588 msgstr "Zmazať znak napravo od kurzora"
1589
1590 #: src/compose.c:652
1591 msgid "Delete a word backward"
1592 msgstr "Zmazať slovo naľavo od kurzora"
1593
1594 #: src/compose.c:653
1595 msgid "Delete a word forward"
1596 msgstr "Zmazať slovo napravo od kurzora"
1597
1598 #: src/compose.c:654
1599 msgid "Delete line"
1600 msgstr "Zmazať riadok"
1601
1602 #: src/compose.c:655
1603 msgid "Delete to end of line"
1604 msgstr "Zmazať do konca riadku"
1605
1606 #: src/compose.c:658 src/messageview.c:228
1607 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
1608 msgid "_Find"
1609 msgstr "_Hľadať"
1610
1611 #: src/compose.c:661
1612 msgid "_Wrap current paragraph"
1613 msgstr "_Zalomiť aktuálny odsek"
1614
1615 #: src/compose.c:662
1616 msgid "Wrap all long _lines"
1617 msgstr "Zalomiť všetky d_lhé riadky"
1618
1619 #: src/compose.c:664
1620 msgid "Edit with e_xternal editor"
1621 msgstr "Upraviť pomocou e_xterného editora"
1622
1623 #: src/compose.c:667
1624 msgid "_Check all or check selection"
1625 msgstr "_Skontrolovať všetko alebo výber"
1626
1627 #: src/compose.c:668
1628 msgid "_Highlight all misspelled words"
1629 msgstr "_Zvýrazniť všetky nesprávne slová"
1630
1631 #: src/compose.c:669
1632 msgid "Check _backwards misspelled word"
1633 msgstr "S_pätne skontrolovať nesprávne slovo"
1634
1635 #: src/compose.c:670
1636 msgid "_Forward to next misspelled word"
1637 msgstr "_Dopredu na ďalšie nesprávne slovo"
1638
1639 #: src/compose.c:677
1640 msgid "Reply _mode"
1641 msgstr "Reži_m odpovede"
1642
1643 #: src/compose.c:679
1644 msgid "Privacy _System"
1645 msgstr "_Súkromie"
1646
1647 #: src/compose.c:683
1648 msgid "_Priority"
1649 msgstr "Pri_orita"
1650
1651 #: src/compose.c:685 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:264
1652 msgid "Character _encoding"
1653 msgstr "_Kódovanie znakov"
1654
1655 #: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:269
1656 msgid "Western European"
1657 msgstr "Západná Európa (ISO-8859-1)"
1658
1659 #: src/compose.c:691 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:270
1660 msgid "Baltic"
1661 msgstr "Pobaltské"
1662
1663 #: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:271
1664 msgid "Hebrew"
1665 msgstr "Hebrejské"
1666
1667 #: src/compose.c:693 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:272
1668 msgid "Arabic"
1669 msgstr "Arabské"
1670
1671 #: src/compose.c:694 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:273
1672 msgid "Cyrillic"
1673 msgstr "Cyrilika"
1674
1675 #: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:274
1676 msgid "Japanese"
1677 msgstr "Japonské"
1678
1679 #: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:275
1680 msgid "Chinese"
1681 msgstr "Čínske"
1682
1683 #: src/compose.c:697 src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:276
1684 msgid "Korean"
1685 msgstr "Kórejské"
1686
1687 #: src/compose.c:698 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:277
1688 msgid "Thai"
1689 msgstr "Thajské"
1690
1691 #: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:313
1692 msgid "_Address book"
1693 msgstr "_Adresár"
1694
1695 #: src/compose.c:703
1696 msgid "_Template"
1697 msgstr "Šabló_na"
1698
1699 #: src/compose.c:705 src/mainwindow.c:762 src/messageview.c:333
1700 msgid "Actio_ns"
1701 msgstr "A_kcie"
1702
1703 #: src/compose.c:714
1704 msgid "Aut_o wrapping"
1705 msgstr "Aut_omatické zalamovanie"
1706
1707 #: src/compose.c:715
1708 msgid "Auto _indent"
1709 msgstr "Automatické odsaden_ie"
1710
1711 #: src/compose.c:716
1712 msgid "Si_gn"
1713 msgstr "Podpí_sať"
1714
1715 #: src/compose.c:717
1716 msgid "_Encrypt"
1717 msgstr "_Šifrovať"
1718
1719 #: src/compose.c:718
1720 msgid "_Request Return Receipt"
1721 msgstr "Vyžiadať potv_rdenie o prijatí"
1722
1723 #: src/compose.c:719
1724 msgid "Remo_ve references"
1725 msgstr "_Odstrániť odkazy"
1726
1727 #: src/compose.c:720
1728 msgid "Show _ruler"
1729 msgstr "Zobraziť p_ravítko"
1730
1731 #: src/compose.c:725 src/compose.c:735
1732 msgid "_Normal"
1733 msgstr "_Normálny"
1734
1735 #: src/compose.c:726 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:302
1736 msgid "_All"
1737 msgstr "_Všetkým"
1738
1739 #: src/compose.c:727 src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:303
1740 msgid "_Sender"
1741 msgstr "Odo_sielateľ"
1742
1743 #: src/compose.c:728
1744 msgid "_Mailing-list"
1745 msgstr "E_mailová konferencia"
1746
1747 #: src/compose.c:733
1748 msgid "_Highest"
1749 msgstr "_Najvyššia"
1750
1751 #: src/compose.c:734
1752 msgid "Hi_gh"
1753 msgstr "_Vysoká"
1754
1755 #: src/compose.c:736
1756 msgid "Lo_w"
1757 msgstr "_Nízka"
1758
1759 #: src/compose.c:737
1760 msgid "_Lowest"
1761 msgstr "Na_jnižšia"
1762
1763 #: src/compose.c:742 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:350
1764 msgid "_Automatic"
1765 msgstr "_Automaticky"
1766
1767 #: src/compose.c:743 src/mainwindow.c:881 src/messageview.c:351
1768 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1769 msgstr "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1770
1771 #: src/compose.c:744 src/mainwindow.c:882 src/messageview.c:352
1772 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1773 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1774
1775 #: src/compose.c:748 src/mainwindow.c:886 src/messageview.c:356
1776 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1777 msgstr "Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
1778
1779 #: src/compose.c:751 src/mainwindow.c:889 src/messageview.c:359
1780 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1781 msgstr "Grécke (ISO-8859-_7)"
1782
1783 #: src/compose.c:756 src/mainwindow.c:894 src/messageview.c:364
1784 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1785 msgstr "Turecké (ISO-8859-_9)"
1786
1787 #: src/compose.c:1085
1788 msgid "New message From format error."
1789 msgstr "Chyba v tvare odosielateľa novej správy."
1790
1791 #: src/compose.c:1177
1792 msgid "New message subject format error."
1793 msgstr "Chyba v tvare predmetu novej správy."
1794
1795 #: src/compose.c:1208 src/quote_fmt.c:570
1796 #, c-format
1797 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1798 msgstr "V tele šablóny „Nová správa” je chyba na riadku %d."
1799
1800 #: src/compose.c:1469
1801 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1802 msgstr "Nemožno odpovedať. Pôvodná správa už asi neexistuje."
1803
1804 #: src/compose.c:1652 src/quote_fmt.c:587
1805 msgid ""
1806 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1807 "address."
1808 msgstr "Pole „Od” šablóny „Odpovedať” obsahuje neplatnú emailovú adresu."
1809
1810 #: src/compose.c:1700 src/quote_fmt.c:590
1811 #, c-format
1812 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1813 msgstr "V tele šablóny „Odpovedať” je chyba na riadku %d."
1814
1815 #: src/compose.c:1834 src/compose.c:2025 src/quote_fmt.c:607
1816 msgid ""
1817 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1818 "address."
1819 msgstr "Pole „Od” šablóny „Poslať ďalej” obsahuje neplatnú emailovú adresu."
1820
1821 #: src/compose.c:1894 src/quote_fmt.c:610
1822 #, c-format
1823 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1824 msgstr "V tele šablóny „Poslať ďalej” je chyba na riadku %d."
1825
1826 #: src/compose.c:2067
1827 msgid "Fw: multiple emails"
1828 msgstr "Fw: viacero správ"
1829
1830 #: src/compose.c:2569
1831 #, c-format
1832 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1833 msgstr "V tele šablóny „Presmerovať” je chyba na riadku %d."
1834
1835 #: src/compose.c:2636 src/gtk/headers.h:14
1836 msgid "Cc:"
1837 msgstr "Kópia:"
1838
1839 #: src/compose.c:2639 src/gtk/headers.h:15
1840 msgid "Bcc:"
1841 msgstr "Slepá kópia:"
1842
1843 #: src/compose.c:2642 src/gtk/headers.h:12
1844 msgid "Reply-To:"
1845 msgstr "Odpovedať komu:"
1846
1847 #: src/compose.c:2645 src/compose.c:4963 src/compose.c:4965
1848 #: src/gtk/headers.h:33
1849 msgid "Newsgroups:"
1850 msgstr "Diskusné skupiny:"
1851
1852 #: src/compose.c:2648 src/gtk/headers.h:34
1853 msgid "Followup-To:"
1854 msgstr "Pokračovanie:"
1855
1856 #: src/compose.c:2651 src/gtk/headers.h:17
1857 msgid "In-Reply-To:"
1858 msgstr "V odpovedi komu:"
1859
1860 #: src/compose.c:2655 src/compose.c:4960 src/compose.c:4968
1861 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:481
1862 msgid "To:"
1863 msgstr "Komu:"
1864
1865 #: src/compose.c:2841
1866 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1867 msgstr "Nemožno priložiť súbor (zlyhala konverzia kódovania)."
1868
1869 #: src/compose.c:2847
1870 #, c-format
1871 msgid ""
1872 "The following file has been attached: \n"
1873 "%s"
1874 msgid_plural ""
1875 "The following files have been attached: \n"
1876 "%s"
1877 msgstr[0] ""
1878 "Bol pripojený nasledujúci súbor:\n"
1879 "%s"
1880 msgstr[1] ""
1881 "Nasledujúce súbory budú priložené:\n"
1882 "%s"
1883 msgstr[2] ""
1884 "Nasledujúce súbory budú priložené:\n"
1885 "%s"
1886
1887 #: src/compose.c:3124
1888 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1889 msgstr "„Značka citácie” šablóny nie je platná."
1890
1891 #: src/compose.c:3630
1892 #, c-format
1893 msgid "Could not get size of file '%s'."
1894 msgstr "Nemožno zistiť veľkosť súboru „%s”."
1895
1896 #: src/compose.c:3641
1897 #, c-format
1898 msgid ""
1899 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1900 "want to do that?"
1901 msgstr "Do tela správy vkladáte súbor %s. Ste si istý, že to chcete urobiť?"
1902
1903 #: src/compose.c:3644
1904 msgid "Are you sure?"
1905 msgstr "Ste si istý?"
1906
1907 #: src/compose.c:3645 src/compose.c:10650 src/compose.c:11526
1908 msgid "_Insert"
1909 msgstr "_Vložiť"
1910
1911 #: src/compose.c:3769
1912 #, c-format
1913 msgid "File %s is empty."
1914 msgstr "Súbor %s je prázdny."
1915
1916 #: src/compose.c:3770
1917 msgid "Empty file"
1918 msgstr "Prázdny súbor"
1919
1920 #: src/compose.c:3771
1921 msgid "_Attach anyway"
1922 msgstr "Pripojiť i _tak"
1923
1924 #: src/compose.c:3780
1925 #, c-format
1926 msgid "Can't read %s."
1927 msgstr "Nemožno čítať %s."
1928
1929 #: src/compose.c:3807
1930 #, c-format
1931 msgid "Message: %s"
1932 msgstr "Správa: %s"
1933
1934 #: src/compose.c:4800 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:694
1935 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
1936 msgid " [Edited]"
1937 msgstr "[Upravené]"
1938
1939 #: src/compose.c:4807 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
1940 #, c-format
1941 msgid "%s - Compose message%s"
1942 msgstr "%s - Písanie správy%s"
1943
1944 #: src/compose.c:4810 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
1945 #, c-format
1946 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1947 msgstr "[bez názvu] - Písanie správy%s"
1948
1949 #: src/compose.c:4812 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
1950 msgid "Compose message"
1951 msgstr "Napísať správu"
1952
1953 #: src/compose.c:4839 src/messageview.c:903
1954 msgid ""
1955 "Account for sending mail is not specified.\n"
1956 "Please select a mail account before sending."
1957 msgstr ""
1958 "Nie je zadaný účet na odosielanie správ.\n"
1959 "Pred odosielaním prosím zvoľte poštový účet."
1960
1961 #: src/compose.c:5060 src/compose.c:5097
1962 #, c-format
1963 msgid "The only recipient is the default '%s' address. Send anyway?"
1964 msgstr "Jediný príjemca je predvolená adresa „%s”. Odoslať i tak?"
1965
1966 #: src/compose.c:5062 src/compose.c:5099 src/compose.c:5142 src/compose.c:5190
1967 #: src/prefs_account.c:3323 src/toolbar.c:484 src/toolbar.c:516
1968 msgid "Send"
1969 msgstr "Odoslať"
1970
1971 #: src/compose.c:5064 src/compose.c:5101 src/compose.c:5135 src/compose.c:5183
1972 #: src/compose.c:5718 src/folderview.c:2543 src/messageview.c:856
1973 #: src/messageview.c:884 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:210
1974 #: src/toolbar.c:2933
1975 msgid "_Send"
1976 msgstr "_Odoslať"
1977
1978 #: src/compose.c:5118
1979 msgid "Recipient is not specified."
1980 msgstr "Nie je zadaný príjemca."
1981
1982 #: src/compose.c:5137 src/compose.c:5185
1983 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:212
1984 msgid "_Queue"
1985 msgstr "Do _fronty"
1986
1987 #: src/compose.c:5138
1988 #, c-format
1989 msgid "Subject is empty. %s"
1990 msgstr "Prázdny predmet. %s"
1991
1992 #: src/compose.c:5139 src/compose.c:5187
1993 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
1994 msgid "Send it anyway?"
1995 msgstr "Poslať i tak?"
1996
1997 #: src/compose.c:5140 src/compose.c:5188
1998 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
1999 msgid "Queue it anyway?"
2000 msgstr "Zaradiť do fronty i tak?"
2001
2002 #: src/compose.c:5142 src/compose.c:5190 src/toolbar.c:517
2003 msgid "Send later"
2004 msgstr "Odoslať ho neskôr"
2005
2006 #: src/compose.c:5186
2007 #, c-format
2008 msgid "Sending to %d recipients. %s"
2009 msgstr "Odosielanie na %d adries. %s"
2010
2011 #: src/compose.c:5243 src/compose.c:10122
2012 msgid ""
2013 "Could not queue message for sending:\n"
2014 "\n"
2015 "Charset conversion failed."
2016 msgstr ""
2017 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2018 "\n"
2019 "Zlyhala konverzia kódovania."
2020
2021 #: src/compose.c:5246 src/compose.c:10125
2022 msgid ""
2023 "Could not queue message for sending:\n"
2024 "\n"
2025 "Couldn't get recipient encryption key."
2026 msgstr ""
2027 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2028 "\n"
2029 "Nie je dostupný šifrovací kľúč príjemcu."
2030
2031 #: src/compose.c:5252 src/compose.c:10119
2032 #, c-format
2033 msgid ""
2034 "Could not queue message for sending:\n"
2035 "\n"
2036 "Signature failed: %s"
2037 msgstr ""
2038 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2039 "\n"
2040 "Podpísanie zlyhalo: %s"
2041
2042 #: src/compose.c:5255
2043 #, c-format
2044 msgid ""
2045 "Could not queue message for sending:\n"
2046 "\n"
2047 "%s."
2048 msgstr ""
2049 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2050 "\n"
2051 "%s."
2052
2053 #: src/compose.c:5257
2054 msgid "Could not queue message for sending."
2055 msgstr "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie."
2056
2057 #: src/compose.c:5272 src/compose.c:5332
2058 msgid ""
2059 "The message was queued but could not be sent.\n"
2060 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2061 msgstr ""
2062 "Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo ju možné odoslať.\n"
2063 "Použite „Odoslať správy vo fronte” z hlavného okna na opakovanie."
2064
2065 #: src/compose.c:5328
2066 #, c-format
2067 msgid ""
2068 "%s\n"
2069 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2070 msgstr ""
2071 "%s\n"
2072 "Použite „Odoslať správy vo fronte” z hlavného okna na opakovanie."
2073
2074 #: src/compose.c:5714
2075 #, c-format
2076 msgid ""
2077 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2078 "to the specified %s charset.\n"
2079 "Send it as %s?"
2080 msgstr ""
2081 "Nemožno konvertovať kódovanie správy do zadaného\n"
2082 "kódovania na %s.\n"
2083 "Odoslať správu v kódovaní %s?"
2084
2085 #: src/compose.c:5776
2086 #, c-format
2087 msgid ""
2088 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2089 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2090 "\n"
2091 "Send it anyway?"
2092 msgstr ""
2093 "Riadok %d prekračuje limit dĺžky riadku (998 bajtov).\n"
2094 "Obsah správy môže byť počas prenosu k adresátovi znehodnotený.\n"
2095 "\n"
2096 "Odoslať aj tak?"
2097
2098 #: src/compose.c:5887
2099 #, c-format
2100 msgid "Couldn't encrypt the email: %s"
2101 msgstr "Nemožno zašifrovať správu: %s"
2102
2103 #: src/compose.c:6008
2104 msgid "Encryption warning"
2105 msgstr "Upozornenie šifrovania"
2106
2107 #: src/compose.c:6009
2108 msgid "C_ontinue"
2109 msgstr "_Pokračovať"
2110
2111 #: src/compose.c:6058
2112 msgid "No account for sending mails available!"
2113 msgstr "Nie je dostupné žiadny účet na odosielanie správ!"
2114
2115 #: src/compose.c:6067
2116 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2117 msgstr "Zvolený účet nie je NNTP: Posielanie nie je možné."
2118
2119 #: src/compose.c:6300
2120 #, c-format
2121 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2122 msgstr "Príloha %s už neexistuje. Ignorovať?"
2123
2124 #: src/compose.c:6301 src/mainwindow.c:656 src/toolbar.c:274 src/toolbar.c:2466
2125 msgid "Cancel sending"
2126 msgstr "Zrušiť posielanie"
2127
2128 #: src/compose.c:6301
2129 msgid "Ignore attachment"
2130 msgstr "Ignorovať prílohu"
2131
2132 #: src/compose.c:6341
2133 #, c-format
2134 msgid "Original %s part"
2135 msgstr "Pôvodná časť %s"
2136
2137 #: src/compose.c:6941
2138 msgid "Add to address _book"
2139 msgstr "Pridať do _adresára"
2140
2141 #: src/compose.c:7102
2142 msgid "Delete entry contents"
2143 msgstr "Zmazať obsah položiek"
2144
2145 #: src/compose.c:7106 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
2146 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2147 msgstr "Na automatické doplnenie z adresára použite <TAB>"
2148
2149 #: src/compose.c:7321
2150 msgid "Mime type"
2151 msgstr "Typ MIME"
2152
2153 #: src/compose.c:7327 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:393
2154 #: src/prefs_matcher.c:630 src/prefs_summaries.c:442
2155 #: src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:446
2156 msgid "Size"
2157 msgstr "Veľkosť"
2158
2159 #: src/compose.c:7390
2160 msgid "Save Message to "
2161 msgstr "Uložiť správu do "
2162
2163 #: src/compose.c:7427 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:519
2164 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
2165 #: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1075
2166 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:229
2167 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:252
2168 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2169 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:300
2170 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2171 msgid "_Browse"
2172 msgstr "_Prechádzať"
2173
2174 #: src/compose.c:7449
2175 msgid "Select folder to save message to"
2176 msgstr "Vyberte zložku na uloženie správy"
2177
2178 #: src/compose.c:7906
2179 msgid "Hea_der"
2180 msgstr "H_lavička"
2181
2182 #: src/compose.c:7911
2183 msgid "_Attachments"
2184 msgstr "_Prílohy"
2185
2186 #: src/compose.c:7925
2187 msgid "Othe_rs"
2188 msgstr "_Ostatné"
2189
2190 #: src/compose.c:7940
2191 msgid "S_ubject:"
2192 msgstr "Pre_dmet:"
2193
2194 #: src/compose.c:8164
2195 #, c-format
2196 msgid ""
2197 "Spell checker could not be started.\n"
2198 "%s"
2199 msgstr ""
2200 "Nemožno spustiť kontrolu preklepov.\n"
2201 "%s"
2202
2203 #: src/compose.c:8311
2204 msgid "_From:"
2205 msgstr "O_d:"
2206
2207 #: src/compose.c:8328
2208 msgid "Account to use for this email"
2209 msgstr "Účet, použitý pre tento email"
2210
2211 #: src/compose.c:8330
2212 msgid "Sender address to be used"
2213 msgstr "Adresa odosielateľa"
2214
2215 #: src/compose.c:8496
2216 #, c-format
2217 msgid ""
2218 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2219 "encrypt this message."
2220 msgstr ""
2221 "Nemožno načítať systém súkromia „%s”. Nebude možné podpísať ani zašifrovať "
2222 "túto správu."
2223
2224 #: src/compose.c:8597 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1174
2225 msgid "_None"
2226 msgstr "Žiad_na"
2227
2228 #: src/compose.c:8698 src/prefs_template.c:750
2229 #, c-format
2230 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2231 msgstr "Telo šablóny má chybu v riadku %d."
2232
2233 #: src/compose.c:8793
2234 #, c-format
2235 msgctxt "'%s' stands for a header name"
2236 msgid "Template '%s' format error."
2237 msgstr "Chyba formátu šablóny „%s”."
2238
2239 #: src/compose.c:9194
2240 msgid "Invalid MIME type."
2241 msgstr "Neplatný typ MIME."
2242
2243 #: src/compose.c:9209
2244 msgid "File doesn't exist or is empty."
2245 msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
2246
2247 #: src/compose.c:9283
2248 msgid "Properties"
2249 msgstr "Vlastnosti"
2250
2251 #: src/compose.c:9300
2252 msgid "MIME type"
2253 msgstr "Typ MIME"
2254
2255 #: src/compose.c:9341
2256 msgid "Encoding"
2257 msgstr "Kódovanie"
2258
2259 #: src/compose.c:9361
2260 msgid "Path"
2261 msgstr "Cesta"
2262
2263 #: src/compose.c:9362
2264 msgid "File name"
2265 msgstr "Názov súboru"
2266
2267 #: src/compose.c:9621
2268 #, c-format
2269 msgid ""
2270 "The external editor is still working.\n"
2271 "Force terminating the process?\n"
2272 "process group id: %d"
2273 msgstr ""
2274 "Externý editor je ešte stále aktívny.\n"
2275 "Vynútiť ukončenie procesu?\n"
2276 "ID skupiny procesu: %d"
2277
2278 #: src/compose.c:10088 src/messageview.c:1105
2279 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2280 msgstr "Claws Mail potrebuje na odoslanie tejto správy pripojenie k sieti."
2281
2282 #: src/compose.c:10114
2283 msgid "Could not queue message."
2284 msgstr "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie."
2285
2286 #: src/compose.c:10116
2287 #, c-format
2288 msgid ""
2289 "Could not queue message:\n"
2290 "\n"
2291 "%s."
2292 msgstr ""
2293 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2294 "\n"
2295 "%s"
2296
2297 #: src/compose.c:10294
2298 msgid "Could not save draft."
2299 msgstr "Koncept nemožno uložiť."
2300
2301 #: src/compose.c:10298
2302 msgid "Could not save draft"
2303 msgstr "Koncept nemožno uložiť"
2304
2305 #: src/compose.c:10299
2306 msgid ""
2307 "Could not save draft.\n"
2308 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2309 msgstr ""
2310 "Koncept nemožno uložiť.\n"
2311 "Chcete pokračovať v písaní, alebo zahodiť rozpísanú správu?"
2312
2313 #: src/compose.c:10301
2314 msgid "_Cancel exit"
2315 msgstr "+_Zrušiť skončenie"
2316
2317 #: src/compose.c:10301
2318 msgid "_Discard email"
2319 msgstr "_Zahodiť správu"
2320
2321 #: src/compose.c:10461 src/compose.c:10475
2322 msgid "Select file"
2323 msgstr "Zvoľte súbor"
2324
2325 #: src/compose.c:10489
2326 #, c-format
2327 msgid "File '%s' could not be read."
2328 msgstr "Súbor „%s” nemožno čítať."
2329
2330 #: src/compose.c:10491
2331 #, c-format
2332 msgid ""
2333 "File '%s' contained invalid characters\n"
2334 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2335 msgstr ""
2336 "Súbor „%s” obsahuje neplatné znaky pre\n"
2337 "súčasné kódovanie, vloženie môže byť nepresné."
2338
2339 #: src/compose.c:10570
2340 msgid "Discard message"
2341 msgstr "Zahodiť správu"
2342
2343 #: src/compose.c:10571
2344 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2345 msgstr "Táto správa bola zmenená. Zahodiť zmeny?"
2346
2347 #: src/compose.c:10572 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
2348 msgid "_Discard"
2349 msgstr "_Zahodiť"
2350
2351 #: src/compose.c:10572 src/compose.c:10576
2352 msgid "_Save to Drafts"
2353 msgstr "Uložiť medzi _koncepty"
2354
2355 #: src/compose.c:10574 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:431
2356 msgid "Save changes"
2357 msgstr "Uložiť zmeny"
2358
2359 #: src/compose.c:10575
2360 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2361 msgstr "Táto správa bola zmenená. Uložiť posledné zmeny?"
2362
2363 #: src/compose.c:10576
2364 msgid "_Don't save"
2365 msgstr "_Neukladať"
2366
2367 #: src/compose.c:10647
2368 #, c-format
2369 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2370 msgstr "Chcete použiť šablónu „%s”?"
2371
2372 #: src/compose.c:10649
2373 msgid "Apply template"
2374 msgstr "Použiť šablónu"
2375
2376 #: src/compose.c:10650 src/prefs_actions.c:329 src/prefs_filtering_action.c:610
2377 #: src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:774 src/prefs_template.c:311
2378 #: src/prefs_toolbar.c:1063
2379 msgid "_Replace"
2380 msgstr "_Nahradiť"
2381
2382 #: src/compose.c:11519
2383 #, c-format
2384 msgid ""
2385 "Do you want to insert the contents of the file into the message body, or "
2386 "attach it to the email?"
2387 msgid_plural ""
2388 "Do you want to insert the contents of the %d files into the message body, or "
2389 "attach them to the email?"
2390 msgstr[0] ""
2391 "Chcete vložiť obsah súboru do tela správy, alebo ho chcete pripojiť k správe "
2392 "ako prílohu?"
2393 msgstr[1] ""
2394 "Chcete vložiť obsah %d súborov do tela správy, alebo ich chcete pripojiť k "
2395 "správe ako prílohy?"
2396 msgstr[2] ""
2397 "Chcete vložiť obsah %d súborov do tela správy, alebo ich chcete pripojiť k "
2398 "správe ako prílohy?"
2399
2400 #: src/compose.c:11525
2401 msgid "Insert or attach?"
2402 msgstr "Vložiť, alebo pripojiť ako prílohu?"
2403
2404 #: src/compose.c:11526
2405 msgid "_Attach"
2406 msgstr "_Pripojiť"
2407
2408 #: src/compose.c:11744
2409 #, c-format
2410 msgid "Quote format error at line %d."
2411 msgstr "Chyba v tvare citácie na riadku %d."
2412
2413 #: src/compose.c:12041
2414 #, c-format
2415 msgid ""
2416 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2417 "time. Do you want to continue?"
2418 msgstr ""
2419 "Chcete odpovedať na %d správ. Otvorenie všetkých okien môže chvíľu trvať. "
2420 "Chcete pokračovať?"
2421
2422 #: src/crash.c:140
2423 #, c-format
2424 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2425 msgstr "Proces Claws Mail (%ld) prijal signál %ld"
2426
2427 #: src/crash.c:186
2428 msgid "Claws Mail has crashed"
2429 msgstr "Claws Mail havaroval"
2430
2431 #: src/crash.c:202
2432 #, c-format
2433 msgid ""
2434 "%s.\n"
2435 "Please file a bug report and include the information below."
2436 msgstr ""
2437 "%s.\n"
2438 "Prosím vyplňte správu o chybe a pridajte údaje uvedené nižšie."
2439
2440 #: src/crash.c:207
2441 msgid "Debug log"
2442 msgstr "Ladiaci záznam"
2443
2444 #: src/crash.c:251 src/toolbar.c:534
2445 msgid "Close"
2446 msgstr "Zavrieť"
2447
2448 #: src/crash.c:256
2449 msgid "Save..."
2450 msgstr "Uložiť…"
2451
2452 #: src/crash.c:261
2453 msgid "Create bug report"
2454 msgstr "Vytvoriť správu o chybe"
2455
2456 #: src/crash.c:311
2457 msgid "Save crash information"
2458 msgstr "Uložiť informácie o havárii"
2459
2460 #: src/editaddress.c:155 src/editaddress.c:231
2461 msgid "Add New Person"
2462 msgstr "Pridať nový kontakt"
2463
2464 #: src/editaddress.c:157
2465 msgid ""
2466 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2467 "following values to be set:\n"
2468 " - Display Name\n"
2469 " - First Name\n"
2470 " - Last Name\n"
2471 " - Nickname\n"
2472 " - any email address\n"
2473 " - any additional attribute\n"
2474 "\n"
2475 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2476 "Click Cancel to close without saving."
2477 msgstr ""
2478 "Pridanie nového kontaktu vyžaduje nastavenie aspoň\n"
2479 "jednej hodnoty z nasledujúcich:\n"
2480 " - Zobrazené meno\n"
2481 " - Rodné meno\n"
2482 " - Priezvisko\n"
2483 " - Prezývka\n"
2484 " - emailová adresa\n"
2485 " - doplnkový atribút\n"
2486 "\n"
2487 "Zvoľte OK na pokračovanie v úprave kontaktu.\n"
2488 "Zvoľte Zrušiť na zatvorenie bez uloženia."
2489
2490 #: src/editaddress.c:168
2491 msgid ""
2492 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2493 "following values to be set:\n"
2494 " - First Name\n"
2495 " - Last Name\n"
2496 " - any email address\n"
2497 " - any additional attribute\n"
2498 "\n"
2499 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2500 "Click Cancel to close without saving."
2501 msgstr ""
2502 "Pridanie nového kontaktu vyžaduje nastavenie aspoň\n"
2503 "jednej hodnoty z nasledujúcich:\n"
2504 " - Rodné meno\n"
2505 " - Priezvisko\n"
2506 " - emailová adresa\n"
2507 " - doplňujúci atribút\n"
2508 "\n"
2509 "Zvoľte OK na pokračovanie v úprave kontaktu.\n"
2510 "Zvoľte Zrušiť na zatvorenie bez uloženia."
2511
2512 #: src/editaddress.c:232
2513 msgid "Edit Person Details"
2514 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
2515
2516 #: src/editaddress.c:410
2517 msgid "An Email address must be supplied."
2518 msgstr "Musíte zadať emailovú adresu."
2519
2520 #: src/editaddress.c:586 src/editaddress_other_attributes_ldap.c:198
2521 msgid "A Name and Value must be supplied."
2522 msgstr "Musíte zadať názov a hodnotu."
2523
2524 #: src/editaddress.c:675 src/prefs_folder_item.c:1694
2525 msgid "Discard"
2526 msgstr "Zahodiť"
2527
2528 #: src/editaddress.c:676
2529 msgid "Apply"
2530 msgstr "Použiť"
2531
2532 #: src/editaddress.c:706 src/editaddress.c:755
2533 msgid "Edit Person Data"
2534 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
2535
2536 #: src/editaddress.c:784
2537 msgid "Choose a picture"
2538 msgstr "Vyberte obrázok"
2539
2540 #: src/editaddress.c:803
2541 #, c-format
2542 msgid ""
2543 "Failed to import image: \n"
2544 "%s"
2545 msgstr ""
2546 "Zlyhal import obrázku: \n"
2547 "%s"
2548
2549 #: src/editaddress.c:845
2550 msgid "_Set picture"
2551 msgstr "_Nastaviť obrázok"
2552
2553 #: src/editaddress.c:846
2554 msgid "_Unset picture"
2555 msgstr "_Zrušiť obrázok"
2556
2557 #: src/editaddress.c:904
2558 msgid "Photo"
2559 msgstr "Fotografia"
2560
2561 #: src/editaddress.c:951 src/editaddress.c:953 src/expldifdlg.c:516
2562 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:746
2563 msgid "Display Name"
2564 msgstr "Zobrazené meno"
2565
2566 #: src/editaddress.c:962 src/editaddress.c:966 src/ldif.c:754
2567 msgid "Last Name"
2568 msgstr "Priezvisko"
2569
2570 #: src/editaddress.c:963 src/editaddress.c:965 src/ldif.c:750
2571 msgid "First Name"
2572 msgstr "Krstné meno"
2573
2574 #: src/editaddress.c:969 src/editaddress.c:971
2575 msgid "Nickname"
2576 msgstr "Prezývka"
2577
2578 #: src/editaddress.c:1055 src/editaddress.c:1123
2579 msgid "Alias"
2580 msgstr "Alias"
2581
2582 #: src/editaddress.c:1265 src/editaddress.c:1334 src/editaddress.c:1354
2583 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:303
2584 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371 src/prefs_customheader.c:222
2585 msgid "Value"
2586 msgstr "Hodnota"
2587
2588 #: src/editaddress.c:1425
2589 msgid "_User Data"
2590 msgstr "Údaje o _používateľovi"
2591
2592 #: src/editaddress.c:1426
2593 msgid "_Email Addresses"
2594 msgstr "_Emailové adresy"
2595
2596 #: src/editaddress.c:1429 src/editaddress.c:1432
2597 msgid "O_ther Attributes"
2598 msgstr "Ďalšie _atribúty"
2599
2600 #: src/editaddress.c:1583
2601 #, c-format
2602 msgid ""
2603 "Failed to save image: \n"
2604 "%s"
2605 msgstr ""
2606 "Zlyhalo uloženie obrázka: \n"
2607 "%s"
2608
2609 #: src/editbook.c:109
2610 msgid "File appears to be OK."
2611 msgstr "Súbor vyzerá byť v poriadku."
2612
2613 #: src/editbook.c:112
2614 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2615 msgstr "Súbor nemá platný formát adresára."
2616
2617 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2618 msgid "Could not read file."
2619 msgstr "Nemožno čítať súbor."
2620
2621 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2622 msgid "Edit Addressbook"
2623 msgstr "Upraviť adresár"
2624
2625 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2626 msgid " Check File "
2627 msgstr "Skontrolovať súbor"
2628
2629 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2630 #: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:1976
2631 #: src/wizard.c:1196 src/wizard.c:1616
2632 msgid "File"
2633 msgstr "Súbor"
2634
2635 #: src/editbook.c:281
2636 msgid "Add New Addressbook"
2637 msgstr "Pridať nový adresár"
2638
2639 #: src/editgroup.c:101
2640 msgid "A Group Name must be supplied."
2641 msgstr "Musíte zadať názov skupiny."
2642
2643 #: src/editgroup.c:294
2644 msgid "Edit Group Data"
2645 msgstr "Upraviť údaje skupiny"
2646
2647 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2648 msgid "Group Name"
2649 msgstr "Názov skupiny"
2650
2651 #: src/editgroup.c:342
2652 msgid "Addresses in Group"
2653 msgstr "Adresy v skupine"
2654
2655 #: src/editgroup.c:377
2656 msgid "Available Addresses"
2657 msgstr "Dostupné adresy"
2658
2659 #: src/editgroup.c:452
2660 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2661 msgstr ""
2662 "Emailové adresy môžete presúvať z alebo do skupiny pomocou tlačidiel so "
2663 "šípkami"
2664
2665 #: src/editgroup.c:500
2666 msgid "Edit Group Details"
2667 msgstr "Upraviť detaily skupiny"
2668
2669 #: src/editgroup.c:503
2670 msgid "Add New Group"
2671 msgstr "Pridať novú skupinu"
2672
2673 #: src/editgroup.c:553
2674 msgid "Edit folder"
2675 msgstr "Upraviť zložku"
2676
2677 #: src/editgroup.c:553
2678 msgid "Input the new name of folder:"
2679 msgstr "Zadajte nový názov zložky:"
2680
2681 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:594 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
2682 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
2683 msgid "New folder"
2684 msgstr "Nová zložka"
2685
2686 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:595 src/mh_gtk.c:145
2687 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
2688 msgid "Input the name of new folder:"
2689 msgstr "Zadajte názov novej zložky:"
2690
2691 #: src/editjpilot.c:188
2692 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2693 msgstr "Súbor nemá JPilot formát."
2694
2695 #: src/editjpilot.c:200
2696 msgid "Select JPilot File"
2697 msgstr "Vyberte súbor JPilot"
2698
2699 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2700 msgid "Edit JPilot Entry"
2701 msgstr "Upraviť záznam JPilot"
2702
2703 #: src/editjpilot.c:281
2704 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2705 msgstr "Ďalšie emailové adresy"
2706
2707 #: src/editjpilot.c:372
2708 msgid "Add New JPilot Entry"
2709 msgstr "Pridať nový záznam JPilot"
2710
2711 #: src/editldap_basedn.c:137
2712 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2713 msgstr "Úprava LDAP - Zvoľte základ vyhľadávania"
2714
2715 #: src/editldap_basedn.c:156 src/editldap.c:441
2716 msgid "Hostname"
2717 msgstr "Meno počítača"
2718
2719 #: src/editldap_basedn.c:166 src/editldap.c:458
2720 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:390 src/ssl_manager.c:108
2721 msgid "Port"
2722 msgstr "Port"
2723
2724 #: src/editldap_basedn.c:176 src/editldap.c:503
2725 msgid "Search Base"
2726 msgstr "Báza vyhľadávania"
2727
2728 #: src/editldap_basedn.c:197
2729 msgid "Available Search Base(s)"
2730 msgstr "Dostupné bázy"
2731
2732 #: src/editldap_basedn.c:287
2733 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2734 msgstr "Nemožno načítať bázu(y) vyhľadávania zo servera - prosím zadajte ručne"
2735
2736 #: src/editldap_basedn.c:291 src/editldap.c:281
2737 msgid "Could not connect to server"
2738 msgstr "Nemožno sa pripojiť k serveru"
2739
2740 #: src/editldap.c:152
2741 msgid "A Name must be supplied."
2742 msgstr "Musíte zadať názov."
2743
2744 #: src/editldap.c:164
2745 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2746 msgstr "Musíte zadať názov servera."
2747
2748 #: src/editldap.c:177
2749 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2750 msgstr "Musíte zadať aspoň jeden vyhľadávací atribút LDAP."
2751
2752 #: src/editldap.c:278
2753 msgid "Connected successfully to server"
2754 msgstr "Úspešne pripojený k serveru"
2755
2756 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:971
2757 msgid "Edit LDAP Server"
2758 msgstr "Upraviť LDAP server"
2759
2760 #: src/editldap.c:437
2761 msgid "A name that you wish to call the server."
2762 msgstr "Názov, ktorý chcete priradiť serveru."
2763
2764 #: src/editldap.c:450
2765 msgid ""
2766 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.example.org\" may be "
2767 "appropriate for the \"example.org\" organization. An IP address may also be "
2768 "used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2769 "computer as Claws Mail."
2770 msgstr ""
2771 "Toto je meno servera. Napríklad „ldap.mojadomena.sk” môže byť vhodné pre "
2772 "organizáciu „mojadomena.sk”. Môžete použiť aj adresu IP. Môžete zadať "
2773 "„localhost”, ak požadovaný server LDAP beží na rovnakom počítači ako Claws "
2774 "Mail."
2775
2776 #: src/editldap.c:470
2777 msgid "STARTTLS"
2778 msgstr "STARTTLS"
2779
2780 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3396
2781 msgid "SSL/TLS"
2782 msgstr "SSL/TLS"
2783
2784 #: src/editldap.c:475
2785 msgid ""
2786 "Enable secure connection to the LDAP server via STARTTLS. Connection starts "
2787 "unencrypted and is secured by STARTTLS command. If connection fails, be sure "
2788 "to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2789 "TLS_REQCERT fields)."
2790 msgstr ""
2791 "Zapnúť bezpečné spojenie so serverom LDAP pomocou STARTTLS. Spojenie začína "
2792 "nešifrované a je zabezpečené príkazom STARTTLS. Ak spojenie zlyhá, overte "
2793 "správne nastavenie v ldap.conf (polia TLS_CACERTDIR a TLS_REQCERT)."
2794
2795 #: src/editldap.c:480
2796 msgid ""
2797 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL/TLS. If connection "
2798 "fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf "
2799 "(TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2800 msgstr ""
2801 "Zapnúť bezpečné pripojenie k LDAP serveru pomocou SSL/TLS. Ak spojenie "
2802 "zlyhá, skontrolujte správne nastavenie v ldap.conf (polia TLS_CACERTDIR a "
2803 "TLS_REQCERT)."
2804
2805 #: src/editldap.c:492
2806 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2807 msgstr ""
2808 "Toto je číslo portu, na ktorom server počúva. Implicitne je nastavený port "
2809 "389."
2810
2811 #: src/editldap.c:495
2812 msgid " Check Server "
2813 msgstr "Overiť server"
2814
2815 #: src/editldap.c:499
2816 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2817 msgstr "Stlačte toto tlačidlo na vyskúšanie pripojenia k serveru."
2818
2819 #: src/editldap.c:512
2820 msgid ""
2821 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2822 "Examples include:\n"
2823 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2824 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2825 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2826 msgstr ""
2827 "Tu zadávate názov zložky, ktorá má byť prehľadaná na servere. Napríklad:\n"
2828 "  dc=claws-mail,dc=sk\n"
2829 "  ou=people,dc=menodomeny,dc=sk\n"
2830 "  o=Meno organizácie,c=Krajina\n"
2831
2832 #: src/editldap.c:523
2833 msgid ""
2834 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2835 "server."
2836 msgstr ""
2837 "Stlačte toto tlačidlo na vyhľadanie názvov zložiek dostupných na servere."
2838
2839 #: src/editldap.c:579
2840 msgid "Search Attributes"
2841 msgstr "Vyhľadávacie atribúty"
2842
2843 #: src/editldap.c:588
2844 msgid ""
2845 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2846 "find a name or address."
2847 msgstr ""
2848 "Zoznam atribútov LDAP, ktoré by mali byť prehľadávané pri hľadaní mena alebo "
2849 "adresy."
2850
2851 #: src/editldap.c:591
2852 msgid " Defaults "
2853 msgstr " Štandardné "
2854
2855 #: src/editldap.c:595
2856 msgid ""
2857 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2858 "names and addresses during a name or address search process."
2859 msgstr ""
2860 "Toto nastaví názvy atribútov naspäť na prednastavenú hodnotu, ktorá by mala "
2861 "nájsť najviac mien a atribútov počas vyhľadávania."
2862
2863 #: src/editldap.c:601
2864 msgid "Max Query Age (secs)"
2865 msgstr "Max. trvanie požiadavky (v sekundách)"
2866
2867 #: src/editldap.c:616
2868 msgid ""
2869 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2870 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2871 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2872 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2873 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2874 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2875 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2876 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2877 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2878 "more memory to cache results."
2879 msgstr ""
2880 "Tu sa nastavuje doba (v sekundách), počas ktorej je výsledok vyhľadávania na "
2881 "dopĺňanie adresy platný. Výsledky sú počas tejto doby uložené v pamäti, po "
2882 "jej uplynutí sú vymazané. Toto by malo zlepšiť čas odozvy pri nasledujúcich "
2883 "vyhľadávaniach rovnakého mena alebo adresy. Prednastavená hodnota 600 sekúnd "
2884 "(10 minút) by mala byť postačujúca pre väčšinu serverov. Vyššia hodnota "
2885 "zlepší čas odozvy pri vyhľadávaní na pomalých serveroch za cenu väčšej "
2886 "spotreby pamäte."
2887
2888 #: src/editldap.c:633
2889 msgid "Include server in dynamic search"
2890 msgstr "Zahrnúť server v dynamickom vyhľadávaní"
2891
2892 #: src/editldap.c:638
2893 msgid ""
2894 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2895 "address completion."
2896 msgstr ""
2897 "Zvoľte túto možnosť na zahrnutie tohoto servera do dynamického vyhľadávania "
2898 "pri použití dopĺňania adries."
2899
2900 #: src/editldap.c:644
2901 msgid "Match names 'containing' search term"
2902 msgstr "Vyhľadať mená obsahujúce reťazec"
2903
2904 #: src/editldap.c:649
2905 msgid ""
2906 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2907 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2908 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2909 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2910 "searches against other address interfaces."
2911 msgstr ""
2912 "hľadanie mien a adries možno realizovať pomocou vyhľadávacích výrazov "
2913 "„začína” alebo ”obsahuje”. Zvoľte túto možnosť na vyhľadanie pomocou výrazu "
2914 "„obsahuje”. Toto zvyčajne zaberie viac času. Kvôli lepšiemu výkonu používa "
2915 "dokončovanie adries výraz „začína” pre všetky ostatné vyhľadávania."
2916
2917 #: src/editldap.c:702
2918 msgid "Bind DN"
2919 msgstr "Priradiť DN"
2920
2921 #: src/editldap.c:711
2922 msgid ""
2923 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2924 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2925 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2926 "performing a search."
2927 msgstr ""
2928 "Názov účtu LDAP, ktorý bude použitý na spojenie so serverom. Väčšinou je to "
2929 "potrebné len pre chránené servery. Meno je väčšinou v tvare „cn=meno,"
2930 "dc=claws-mail,dc=sk”. Pri vyhľadávaní je toto pole väčšinou ponechané "
2931 "prázdne."
2932
2933 #: src/editldap.c:718
2934 msgid "Bind Password"
2935 msgstr "Heslo bind"
2936
2937 #: src/editldap.c:728
2938 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2939 msgstr "Heslo, ktoré bude použité pri pripájaní sa ako používateľ „Bind DN”."
2940
2941 #: src/editldap.c:733
2942 msgid "Timeout (secs)"
2943 msgstr "Časový limit (v sekundách)"
2944
2945 #: src/editldap.c:747
2946 msgid "The timeout period in seconds."
2947 msgstr "Časový limit v sekundách."
2948
2949 #: src/editldap.c:751
2950 msgid "Maximum Entries"
2951 msgstr "Maximum záznamov"
2952
2953 #: src/editldap.c:765
2954 msgid ""
2955 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2956 msgstr "Najväčší počet vrátených výsledkov vyhľadávania."
2957
2958 #: src/editldap.c:780 src/prefs_account.c:3287
2959 msgid "Basic"
2960 msgstr "Základné"
2961
2962 #: src/editldap.c:782 src/gtk/quicksearch.c:708
2963 msgid "Extended"
2964 msgstr "Rozšírené"
2965
2966 #: src/editldap.c:976
2967 msgid "Add New LDAP Server"
2968 msgstr "Pridať nový LDAP server"
2969
2970 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1447
2971 #: src/prefs_summaries.c:449
2972 msgid "Tag"
2973 msgstr "Značka"
2974
2975 #: src/edittags.c:216
2976 msgid "Delete tag"
2977 msgstr "Odstrániť značku"
2978
2979 #: src/edittags.c:217
2980 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2981 msgstr "Naozaj chcete odstrániť túto značku?"
2982
2983 #: src/edittags.c:244
2984 msgid "Delete all tags"
2985 msgstr "Odstrániť všetky značky"
2986
2987 #: src/edittags.c:245
2988 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2989 msgstr "Naozaj chcete odstrániť všetky značky?"
2990
2991 #: src/edittags.c:416
2992 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
2993 msgstr "Zadali ste rezervované meno značky, prosím, vyberte iné."
2994
2995 #: src/edittags.c:458
2996 msgid "Tag is not set."
2997 msgstr "Značka nie je nastavená."
2998
2999 #: src/edittags.c:523
3000 msgctxt "Dialog title"
3001 msgid "Apply tags"
3002 msgstr "Použiť značky"
3003
3004 #: src/edittags.c:537
3005 msgid "New tag:"
3006 msgstr "Nová značka:"
3007
3008 #: src/edittags.c:570
3009 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3010 msgstr "Prosím zvoľte značky na použitie alebo odstránenie. Zmeny sú okamžité."
3011
3012 #: src/editvcard.c:95
3013 msgid "File does not appear to be vCard format."
3014 msgstr "Súbor nie je vo formáte vCard."
3015
3016 #: src/editvcard.c:107
3017 msgid "Select vCard File"
3018 msgstr "Vyberte súbor vCard"
3019
3020 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3021 msgid "Edit vCard Entry"
3022 msgstr "Upraviť vCard záznam"
3023
3024 #: src/editvcard.c:261
3025 msgid "Add New vCard Entry"
3026 msgstr "Pridať nový vCard záznam"
3027
3028 #: src/etpan/etpan-ssl.c:167
3029 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3030 msgstr "Nemožno nastaviť certifikát klienta.\n"
3031
3032 #: src/exphtmldlg.c:105
3033 msgid "Please specify output directory and file to create."
3034 msgstr "Prosím zadajte názov výstupného zložky a súboru."
3035
3036 #: src/exphtmldlg.c:108
3037 msgid "Select stylesheet and formatting."
3038 msgstr "Vyberte štýlopis a formátovanie."
3039
3040 #: src/exphtmldlg.c:111 src/expldifdlg.c:113
3041 msgid "File exported successfully."
3042 msgstr "Súbor bol úspešne exportovaný."
3043
3044 #: src/exphtmldlg.c:177
3045 #, c-format
3046 msgid ""
3047 "The HTML output directory '%s'\n"
3048 "does not exist. Do you want to create it?"
3049 msgstr ""
3050 "Zložka výstupu HTML „%s”\n"
3051 "neexistuje. Chcete ju vytvoriť?"
3052
3053 #: src/exphtmldlg.c:180
3054 msgid "Create directory"
3055 msgstr "Vytvoriť zložku"
3056
3057 #: src/exphtmldlg.c:189
3058 #, c-format
3059 msgid ""
3060 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3061 "%s"
3062 msgstr ""
3063 "Nemožno vytvoriť zložku HTML výstupu:\n"
3064 "%s"
3065
3066 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3067 msgid "Failed to Create Directory"
3068 msgstr "Zlyhalo vytvorenie zložky"
3069
3070 #: src/exphtmldlg.c:233
3071 msgid "Error creating HTML file"
3072 msgstr "Chyba pri vytváraní HTML súboru"
3073
3074 #: src/exphtmldlg.c:319
3075 msgid "Select HTML output file"
3076 msgstr "Zvoľte výstupný súbor HTML"
3077
3078 #: src/exphtmldlg.c:383
3079 msgid "HTML Output File"
3080 msgstr "Výstupný súbor HTML"
3081
3082 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3083 #: src/importldif.c:684
3084 msgid "B_rowse"
3085 msgstr "P_rehliadať"
3086
3087 #: src/exphtmldlg.c:445 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:300
3088 msgid "Stylesheet"
3089 msgstr "Štýlopis"
3090
3091 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:387 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3092 #: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1190
3093 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:313
3094 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:941
3095 #: src/prefs_toolbar.c:790 src/prefs_toolbar.c:1479 src/summaryview.c:6019
3096 msgid "None"
3097 msgstr "Žiadna"
3098
3099 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:520 src/prefs_other.c:126
3100 #: src/prefs_other.c:418
3101 msgid "Default"
3102 msgstr "Štandardné"
3103
3104 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:243
3105 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:151 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:167
3106 msgid "Full"
3107 msgstr "Plné"
3108
3109 #: src/exphtmldlg.c:456
3110 msgid "Custom"
3111 msgstr "Vlastné"
3112
3113 #: src/exphtmldlg.c:457
3114 msgid "Custom-2"
3115 msgstr "Vlastné-2"
3116
3117 #: src/exphtmldlg.c:458
3118 msgid "Custom-3"
3119 msgstr "Vlastné-3"
3120
3121 #: src/exphtmldlg.c:459
3122 msgid "Custom-4"
3123 msgstr "Vlastné-4"
3124
3125 #: src/exphtmldlg.c:466
3126 msgid "Full Name Format"
3127 msgstr "Formát celého mena"
3128
3129 #: src/exphtmldlg.c:474
3130 msgid "First Name, Last Name"
3131 msgstr "Rodné meno, priezvisko"
3132
3133 #: src/exphtmldlg.c:475
3134 msgid "Last Name, First Name"
3135 msgstr "Priezvisko, rodné meno"
3136
3137 #: src/exphtmldlg.c:482
3138 msgid "Color Banding"
3139 msgstr "Farebné značenie"
3140
3141 #: src/exphtmldlg.c:488
3142 msgid "Format Email Links"
3143 msgstr "Formátovať emailové odkazy"
3144
3145 #: src/exphtmldlg.c:494
3146 msgid "Format User Attributes"
3147 msgstr "Formátovať používateľské atribúty"
3148
3149 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3150 msgid "Address Book:"
3151 msgstr "Adresár:"
3152
3153 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3154 msgid "File Name:"
3155 msgstr "Meno súboru:"
3156
3157 #: src/exphtmldlg.c:559
3158 msgid "Open with Web Browser"
3159 msgstr "Otvoriť vo webovom prehliadači"
3160
3161 #: src/exphtmldlg.c:591
3162 msgid "Export Address Book to HTML File"
3163 msgstr "Exportovať adresár do HTML"
3164
3165 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3166 msgid "File Info"
3167 msgstr "Údaje o súbore"
3168
3169 #: src/exphtmldlg.c:657
3170 msgid "Format"
3171 msgstr "Formát"
3172
3173 #: src/expldifdlg.c:107
3174 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3175 msgstr "Prosím zvoľte výstupnú zložku a meno súboru LDIF."
3176
3177 #: src/expldifdlg.c:110
3178 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3179 msgstr "Zadajte parametre na formátovanie „distinguished name”."
3180
3181 #: src/expldifdlg.c:187
3182 #, c-format
3183 msgid ""
3184 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3185 "does not exist. OK to create new directory?"
3186 msgstr ""
3187 "Výstupná zložka LDIF „%s”\n"
3188 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
3189
3190 #: src/expldifdlg.c:190
3191 msgid "Create Directory"
3192 msgstr "Vytvoriť zložku"
3193
3194 #: src/expldifdlg.c:199
3195 #, c-format
3196 msgid ""
3197 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3198 "%s"
3199 msgstr ""
3200 "Nemožno vytvoriť výstupnú zložku LDIF:\n"
3201 "%s"
3202
3203 #: src/expldifdlg.c:241
3204 msgid "Suffix was not supplied"
3205 msgstr "Nebola zadaná prípona"
3206
3207 #: src/expldifdlg.c:243
3208 msgid ""
3209 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3210 "you wish to proceed without a suffix?"
3211 msgstr ""
3212 "Prípona je potrebná, ak majú byť dáta používané na servere LDAP. Naozaj "
3213 "chcete  pokračovať bez prípony?"
3214
3215 #: src/expldifdlg.c:261
3216 msgid "Error creating LDIF file"
3217 msgstr "Chyba pri vytváraní súboru LDIF"
3218
3219 #: src/expldifdlg.c:336
3220 msgid "Select LDIF output file"
3221 msgstr "Zvoľte výstupný súbor LDIF"
3222
3223 #: src/expldifdlg.c:400
3224 msgid "LDIF Output File"
3225 msgstr "Výstupný súbor LDIF"
3226
3227 #: src/expldifdlg.c:431
3228 msgid ""
3229 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3230 "to:\n"
3231 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3232 msgstr ""
3233 "Jedinečné ID tohoto adresára bude použité na vytvorenie DN formátovaného "
3234 "približne takto:\n"
3235 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3236
3237 #: src/expldifdlg.c:437
3238 msgid ""
3239 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3240 "similar to:\n"
3241 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3242 msgstr ""
3243 "Zobrazované meno tohoto adresára bude použité na vytvorenie DN formátovaného "
3244 "takto:\n"
3245 "  cn=Janko Hraško,ou=people,dc=claws-mail,dc=sk"
3246
3247 #: src/expldifdlg.c:443
3248 msgid ""
3249 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3250 "formatted similar to:\n"
3251 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3252 msgstr ""
3253 "Prvá emailová adresa každého kontaktu bude použitá na vytvorenie DN "
3254 "formátovaného takto:\n"
3255 "  mail=janko.hrasko@domena.sk,ou=people,dc=claws-mail,dc=sk"
3256
3257 #: src/expldifdlg.c:489
3258 msgid "Suffix"
3259 msgstr "Prípona"
3260
3261 #: src/expldifdlg.c:499
3262 msgid ""
3263 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3264 "entry. Examples include:\n"
3265 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3266 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3267 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3268 msgstr ""
3269 "Prípona je použitá na vytvorenie „Distinguished Name” (alebo DN) položky "
3270 "LDAP. Napríklad:\n"
3271 "  dc=claws-mail,dc=sk\n"
3272 "  ou=people,dc=menodomeny,dc=sk\n"
3273 "  o=Meno organizácie,c=Krajina\n"
3274
3275 #: src/expldifdlg.c:507
3276 msgid "Relative DN"
3277 msgstr "Relatívne DN"
3278
3279 #: src/expldifdlg.c:515
3280 msgid "Unique ID"
3281 msgstr "Jedinečné ID"
3282
3283 #: src/expldifdlg.c:523
3284 msgid ""
3285 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3286 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3287 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3288 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3289 "available RDN options that will be used to create the DN."
3290 msgstr ""
3291 "Súbor LDIF obsahuje viacero záznamov, ktoré sú zväčša zasielané na server "
3292 "LDAP. Každý záznam v súbore je odlíšený pomocou „Distinguished Name” (DN). "
3293 "Prípona je pridaná k „Relative Distinguished Name” (RDN), a spolu tvoria DN. "
3294 "Prosím vyberte jednu z možností RDN, ktorá bude použitá na vytvorenie DN."
3295
3296 #: src/expldifdlg.c:543
3297 msgid "Use DN attribute if present in data"
3298 msgstr "Použiť atribút DN ak sa nachádza v údajoch"
3299
3300 #: src/expldifdlg.c:548
3301 msgid ""
3302 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3303 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3304 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3305 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3306 msgstr ""
3307 "Adresár môže obsahovať záznamy, ktoré boli predtým importované zo súboru "
3308 "LDIF. Atribút „Distinguished Name” (DN), ak sa nachádza medzi údajmi v "
3309 "adresári, môže byť použitý v exportovanom súbore LDIF. V prípade, že nebude "
3310 "atribút DN nájdený, bude použité vyššie zvolené RDN."
3311
3312 #: src/expldifdlg.c:558
3313 msgid "Exclude record if no Email Address"
3314 msgstr "Nezahrnúť záznam, ak nemá emailovú adresu"
3315
3316 #: src/expldifdlg.c:563
3317 msgid ""
3318 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3319 "option to ignore these records."
3320 msgstr ""
3321 "Adresár môže obsahovať záznamy bez emailových adries. Zvoľte túto možnosť, "
3322 "ak si prajete takéto záznamy ignorovať."
3323
3324 #: src/expldifdlg.c:655
3325 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3326 msgstr "Exportovať adresár do súboru LDIF"
3327
3328 #: src/expldifdlg.c:721
3329 msgid "Distinguished Name"
3330 msgstr "Distguished Name"
3331
3332 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8177
3333 msgid "Export to mbox file"
3334 msgstr "Exportovať do súboru mbox"
3335
3336 #: src/export.c:131
3337 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3338 msgstr "Zvoľte zložku na export a zadajte súbor mbox."
3339
3340 #: src/export.c:142
3341 msgid "Source folder:"
3342 msgstr "Zdrojová zložka:"
3343
3344 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3345 msgid "Mbox file:"
3346 msgstr "Súbor mbox:"
3347
3348 #: src/export.c:203
3349 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3350 msgstr "Musíte zadať názov cieľového súboru mbox."
3351
3352 #: src/export.c:208
3353 msgid "Source folder can't be left empty."
3354 msgstr "Musíte zadať názov zdrojovej zložky."
3355
3356 #: src/export.c:221
3357 msgid "Couldn't find the source folder."
3358 msgstr "Nemožno nájsť zadanú zdrojovú zložku."
3359
3360 #: src/export.c:245
3361 msgid "Select exporting file"
3362 msgstr "Zvoľte súbor na exportovanie"
3363
3364 #: src/export.c:268
3365 msgid "Select folder to export"
3366 msgstr "Zvoľte zložku na export"
3367
3368 #: src/exporthtml.c:767
3369 msgid "Full Name"
3370 msgstr "Celé meno"
3371
3372 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3373 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:769
3374 msgid "Attributes"
3375 msgstr "Atribúty"
3376
3377 #: src/exporthtml.c:974
3378 msgid "Claws Mail Address Book"
3379 msgstr "Adresár Claws Mail"
3380
3381 #: src/exporthtml.c:1069 src/exportldif.c:606
3382 msgid "Name already exists but is not a directory."
3383 msgstr "Názov už existuje, ale nie je to zložka."
3384
3385 #: src/exporthtml.c:1072 src/exportldif.c:609
3386 msgid "No permissions to create directory."
3387 msgstr "Nemáte práva na vytvorenie tejto zložky."
3388
3389 #: src/exporthtml.c:1075 src/exportldif.c:612
3390 msgid "Name is too long."
3391 msgstr "Názov je príliš dlhý."
3392
3393 #: src/exporthtml.c:1078 src/exportldif.c:615
3394 msgid "Not specified."
3395 msgstr "Nie je určený."
3396
3397 #: src/file_checker.c:76
3398 #, c-format
3399 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3400 msgstr "Súbor %s chýba! Chcete použiť záložný súbor z %s?"
3401
3402 #: src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:106
3403 #, c-format
3404 msgid "Could not copy %s to %s"
3405 msgstr "Nemožno kopírovať %s do %s"
3406
3407 #: src/file_checker.c:98
3408 #, c-format
3409 msgid ""
3410 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3411 "%s?"
3412 msgstr "Súbor %s je prázdny alebo poškodený! Chcete použiť záložný súbor z %s?"
3413
3414 #: src/filtering.c:603 src/filtering.c:678 src/filtering.c:707
3415 msgid "rule is not account-based\n"
3416 msgstr "pravidlo nie je závislé na účte\n"
3417
3418 #: src/filtering.c:607
3419 #, c-format
3420 msgid ""
3421 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], matching the account currently "
3422 "used to retrieve messages\n"
3423 msgstr ""
3424 "pravidlo je závislé na účte [id=%d, názov='%s'], vyhovuje účtu práve "
3425 "použitému na získanie správ\n"
3426
3427 #: src/filtering.c:609 src/filtering.c:626 src/filtering.c:627
3428 #: src/filtering.c:651 src/filtering.c:669 src/filtering.c:696
3429 #: src/filtering.c:697 src/filtering.c:714 src/filtering.c:715
3430 msgid "NON_EXISTENT"
3431 msgstr "NE_EXISTUJÚCE"
3432
3433 #: src/filtering.c:617
3434 msgid ""
3435 "rule is account-based, not matching the account currently used to retrieve "
3436 "messages\n"
3437 msgstr ""
3438 "pravidlo je závislé na účte, nevyhovuje účtu práve použitému na získanie "
3439 "správ\n"
3440
3441 #: src/filtering.c:624
3442 #, c-format
3443 msgid ""
3444 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching the account currently "
3445 "used to retrieve messages [id=%d, name='%s']\n"
3446 msgstr ""
3447 "pravidlo je závislé na účte [id=%d, názov='%s'], nevyhovuje účtu práve "
3448 "použitému na získanie správ [id=%d, názov='%s']\n"
3449
3450 #: src/filtering.c:643
3451 msgid ""
3452 "rule is not account-based, all rules are applied on user request anyway\n"
3453 msgstr ""
3454 "pravidlo nie je závislé na účte, na žiadosť používateľa boli i tak "
3455 "aplikované všetky pravidlá\n"
3456
3457 #: src/filtering.c:649
3458 #, c-format
3459 msgid ""
3460 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], but all rules are applied on user "
3461 "request\n"
3462 msgstr ""
3463 "pravidlo je závislé na účte [id=%d, názov='%s'], ale na žiadosť používateľa "
3464 "boli aplikované všetky pravidlá\n"
3465
3466 #: src/filtering.c:667
3467 #, c-format
3468 msgid "rule is account-based [id=%d, name='%s'], skipped on user request\n"
3469 msgstr ""
3470 "pravidlo je závislé na účte [id=%d, názov='%s'], na žiadosť používateľa "
3471 "preskočené\n"
3472
3473 #: src/filtering.c:672
3474 msgid "rule is account-based, skipped on user request\n"
3475 msgstr "pravidlo je závislé na účte, na žiadosť používateľa preskočené\n"
3476
3477 #: src/filtering.c:694
3478 #, c-format
3479 msgid ""
3480 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching current account [id="
3481 "%d, name='%s']\n"
3482 msgstr ""
3483 "pravidlo je závislé na účte [id=%d, názov='%s'], nevyhovuje práve použitému "
3484 "účtu [id=%d, názov='%s']\n"
3485
3486 #: src/filtering.c:700
3487 msgid "rule is account-based, not matching current account\n"
3488 msgstr "pravidlo je závislé na účte, nevyhovuje práve použitému účtu\n"
3489
3490 #: src/filtering.c:712
3491 #, c-format
3492 msgid ""
3493 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], current account [id=%d, "
3494 "name='%s']\n"
3495 msgstr ""
3496 "pravidlo je závislé na účte [id=%d, názov='%s'], práve použitý účet [id=%d, "
3497 "názov='%s']\n"
3498
3499 #: src/filtering.c:752
3500 #, c-format
3501 msgid "applying action [ %s ]\n"
3502 msgstr "aplikovanie akcie [ %s ]\n"
3503
3504 #: src/filtering.c:757
3505 msgid "action could not apply\n"
3506 msgstr "akciu nemožno aplikovať\n"
3507
3508 #: src/filtering.c:759
3509 #, c-format
3510 msgid "no further processing after action [ %s ]\n"
3511 msgstr "žiadne ďalšie spracovanie po akcii [ %s ]\n"
3512
3513 #: src/filtering.c:810
3514 #, c-format
3515 msgid "processing rule '%s' [ %s ]\n"
3516 msgstr "spracovanie pravidla „%s” [ %s ]\n"
3517
3518 #: src/filtering.c:814
3519 #, c-format
3520 msgid "processing rule <unnamed> [ %s ]\n"
3521 msgstr "spracovanie pravidla <bez mena> [ %s ]\n"
3522
3523 #: src/filtering.c:832
3524 #, c-format
3525 msgid "disabled rule '%s' [ %s ]\n"
3526 msgstr "vypnuté pravidlo „%s” [ %s ]\n"
3527
3528 #: src/filtering.c:836
3529 #, c-format
3530 msgid "disabled rule <unnamed> [ %s ]\n"
3531 msgstr "vypnuté pravidlo [ %s ]\n"
3532
3533 #: src/filtering.c:874
3534 msgid "undetermined"
3535 msgstr "neurčené"
3536
3537 #: src/filtering.c:878
3538 msgid "incorporation"
3539 msgstr "začlenenie"
3540
3541 #: src/filtering.c:882
3542 msgid "manually"
3543 msgstr "manuálne"
3544
3545 #: src/filtering.c:886
3546 msgid "folder processing"
3547 msgstr "spracovanie zložky"
3548
3549 #: src/filtering.c:890
3550 msgid "pre-processing"
3551 msgstr "pred-spracovanie"
3552
3553 #: src/filtering.c:894
3554 msgid "post-processing"
3555 msgstr "po-spracovanie"
3556
3557 #: src/filtering.c:911
3558 #, c-format
3559 msgid ""
3560 "filtering message (%s%s%s)\n"
3561 "%smessage file: %s\n"
3562 "%s%s %s\n"
3563 "%s%s %s\n"
3564 "%s%s %s\n"
3565 "%s%s %s\n"
3566 msgstr ""
3567 "filtrovanie správy (%s%s%s)\n"
3568 "%ssúbor správy: %s\n"
3569 "%s%s %s\n"
3570 "%s%s %s\n"
3571 "%s%s %s\n"
3572 "%s%s %s\n"
3573
3574 #: src/filtering.c:913 src/filtering.c:922
3575 msgid ": "
3576 msgstr ": "
3577
3578 #: src/filtering.c:920
3579 #, c-format
3580 msgid ""
3581 "filtering message (%s%s%s)\n"
3582 "%smessage file: %s\n"
3583 msgstr ""
3584 "filtrovanie správy (%s%s%s)\n"
3585 "%ssúbor správy: %s\n"
3586
3587 #: src/folder.c:1570 src/foldersel.c:412 src/prefs_folder_item.c:315
3588 msgid "Inbox"
3589 msgstr "Prijaté"
3590
3591 #: src/folder.c:1574 src/foldersel.c:416
3592 msgid "Sent"
3593 msgstr "Odoslané"
3594
3595 #: src/folder.c:1578 src/foldersel.c:420 src/prefs_folder_item.c:318
3596 msgid "Queue"
3597 msgstr "Front"
3598
3599 #: src/folder.c:1582 src/foldersel.c:424 src/prefs_folder_item.c:319
3600 msgid "Trash"
3601 msgstr "Kôš"
3602
3603 #: src/folder.c:1586 src/foldersel.c:428 src/prefs_folder_item.c:317
3604 msgid "Drafts"
3605 msgstr "Koncepty"
3606
3607 #: src/folder.c:2017
3608 #, c-format
3609 msgid "Processing (%s)...\n"
3610 msgstr "Spracúvam (%s)…\n"
3611
3612 #: src/folder.c:3262
3613 #, c-format
3614 msgid "Copying %s to %s...\n"
3615 msgstr "Kopírujem %s do %s…\n"
3616
3617 #: src/folder.c:3262
3618 #, c-format
3619 msgid "Moving %s to %s...\n"
3620 msgstr "Presúvam %s do %s…\n"
3621
3622 #: src/folder.c:3572
3623 #, c-format
3624 msgid "Updating cache for %s..."
3625 msgstr "Aktualizujem vyrovnávaciu pamäť zložky %s…"
3626
3627 #: src/folder.c:4434
3628 msgid "Processing messages..."
3629 msgstr "Spracúvam správy…"
3630
3631 #: src/folder.c:4569
3632 #, c-format
3633 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3634 msgstr "Synchronizujem %s na použitie pri odpojení…\n"
3635
3636 #: src/folder.c:4828
3637 msgid "A folder name cannot begin or end with a dot."
3638 msgstr "Názov zložky nemôže začínať alebo končiť bodkou."
3639
3640 #: src/folder.c:4832
3641 msgid "A folder name can not end with a space."
3642 msgstr "Názov zložky nemôže končiť bodkou."
3643
3644 #: src/foldersel.c:250
3645 msgid "Select folder"
3646 msgstr "Zvoľte zložku"
3647
3648 #: src/foldersel.c:596 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
3649 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
3650 msgid "NewFolder"
3651 msgstr "Nová zložka"
3652
3653 #: src/foldersel.c:604 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
3654 #: src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262 src/news_gtk.c:299
3655 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:432
3656 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:204
3657 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2063
3658 #, c-format
3659 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3660 msgstr "Názov zložky nemôže obsahovať „%c”."
3661
3662 #: src/foldersel.c:619 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
3663 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
3664 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:444 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:217
3665 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2070
3666 #, c-format
3667 msgid "The folder '%s' already exists."
3668 msgstr "Zložka „%s” už existuje."
3669
3670 #: src/foldersel.c:626 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
3671 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
3672 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:124
3673 #, c-format
3674 msgid "Can't create the folder '%s'."
3675 msgstr "Nemožno vytvoriť zložku „%s”."
3676
3677 #: src/folderview.c:247
3678 msgid "Mark all re_ad"
3679 msgstr "Označiť _všetky ako prečítané"
3680
3681 #: src/folderview.c:248
3682 msgid "Mark all u_nread"
3683 msgstr "Označiť všetky ako _neprečítané"
3684
3685 #: src/folderview.c:249
3686 msgid "Mark all read recursi_vely"
3687 msgstr "Označiť všetky ako prečítané _rekurzívne"
3688
3689 #: src/folderview.c:250
3690 msgid "Mark all unread recursi_vely"
3691 msgstr "Označiť všetky ako neprečítané _rekurzívne"
3692
3693 #: src/folderview.c:252
3694 msgid "R_un processing rules"
3695 msgstr "Sp_ustiť pravidlá spracovania"
3696
3697 #: src/folderview.c:253 src/mainwindow.c:553
3698 msgid "_Search folder..."
3699 msgstr "Pre_hľadať zložku…"
3700
3701 #: src/folderview.c:255
3702 msgid "Process_ing..."
3703 msgstr "Spracovan_ie…"
3704
3705 #: src/folderview.c:256
3706 msgid "Empty _trash..."
3707 msgstr "V_yprázdniť kôš…"
3708
3709 #: src/folderview.c:257
3710 msgid "Send _queue..."
3711 msgstr "Odoslať _front…"
3712
3713 #: src/folderview.c:397 src/folderview.c:444
3714 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3715 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:393 src/summaryview.c:6293
3716 msgid "New"
3717 msgstr "Nový"
3718
3719 #: src/folderview.c:398 src/folderview.c:445
3720 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3721 #: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:392 src/summaryview.c:6295
3722 #: src/toolbar.c:509
3723 msgid "Unread"
3724 msgstr "Neprečítané"
3725
3726 #: src/folderview.c:399 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3727 #: src/prefs_folder_column.c:81
3728 msgid "Total"
3729 msgstr "Celkom"
3730
3731 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3732 #: src/folderview.c:447 src/summaryview.c:447
3733 msgid "#"
3734 msgstr "#"
3735
3736 #: src/folderview.c:782
3737 msgid "Setting folder info..."
3738 msgstr "Nastavujem informácie zložky…"
3739
3740 #: src/folderview.c:867 src/summaryview.c:4140
3741 msgid "Mark all as read"
3742 msgstr "Označiť všetky ako prečítané"
3743
3744 #: src/folderview.c:868
3745 msgid ""
3746 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3747 "read?"
3748 msgstr ""
3749 "Naozaj chcete označiť všetky správy tejto zložky a jej podzložiek ako "
3750 "prečítané?"
3751
3752 #: src/folderview.c:870 src/summaryview.c:4141
3753 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3754 msgstr "Naozaj chcete označiť všetky správy tejto zložky ako prečítané?"
3755
3756 #: src/folderview.c:873 src/summaryview.c:4179
3757 msgid "Mark all as unread"
3758 msgstr "Označiť všetky ako neprečítané"
3759
3760 #: src/folderview.c:874
3761 msgid ""
3762 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3763 "unread?"
3764 msgstr ""
3765 "Naozaj chcete označiť všetky správy tejto zložky a jej podzložiek ako "
3766 "neprečítané?"
3767
3768 #: src/folderview.c:876 src/summaryview.c:4180
3769 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as unread?"
3770 msgstr "Naozaj chcete označiť všetky správy tejto zložky ako neprečítané?"
3771
3772 #: src/folderview.c:1066 src/imap.c:4605
3773 #, c-format
3774 msgid "Scanning folder %s/%s..."
3775 msgstr "Prehľadávanie zložky %s/%s…"
3776
3777 #: src/folderview.c:1069 src/imap.c:4609 src/mainwindow.c:5249 src/setup.c:96
3778 #, c-format
3779 msgid "Scanning folder %s..."
3780 msgstr "Prehľadávanie zložky %s…"
3781
3782 #: src/folderview.c:1100
3783 msgid "Rebuild folder tree"
3784 msgstr "Obnoviť strom zložiek"
3785
3786 #: src/folderview.c:1101
3787 msgid ""
3788 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3789 msgstr ""
3790 "Obnovenie stromu zložiek spôsobí vymazanie lokálnych vyrovnávacích pamätí. "
3791 "Chcete pokračovať?"
3792
3793 #: src/folderview.c:1111
3794 msgid "Rebuilding folder tree..."
3795 msgstr "Obnovujem strom zložiek…"
3796
3797 #: src/folderview.c:1113
3798 msgid "Scanning folder tree..."
3799 msgstr "Skenujem strom zložiek…"
3800
3801 #: src/folderview.c:1204
3802 #, c-format
3803 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3804 msgstr "Nemožno skenovať obsah zložky %s\n"
3805
3806 #: src/folderview.c:1258
3807 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3808 msgstr "Kontrolujem nové správy vo všetkých zložkách…"
3809
3810 #: src/folderview.c:2229
3811 #, c-format
3812 msgid "Closing folder %s..."
3813 msgstr "Zatváram zložku %s…"
3814
3815 #: src/folderview.c:2324
3816 #, c-format
3817 msgid "Opening folder %s..."
3818 msgstr "Otváram zložku %s…"
3819
3820 #: src/folderview.c:2342
3821 msgid "Folder could not be opened."
3822 msgstr "Zložku nemožno otvoriť."
3823
3824 #: src/folderview.c:2484 src/mainwindow.c:2906 src/mainwindow.c:2910
3825 msgid "Empty trash"
3826 msgstr "Vyprázdniť kôš"
3827
3828 #: src/folderview.c:2485
3829 msgid "Delete all messages in trash?"
3830 msgstr "Vymazať všetky správy z koša?"
3831
3832 #: src/folderview.c:2486
3833 msgid "_Empty trash"
3834 msgstr "_Vyprázdniť kôš"
3835
3836 #: src/folderview.c:2529 src/inc.c:1533 src/toolbar.c:2911
3837 msgid "Offline warning"
3838 msgstr "Varovanie odpojenia"
3839
3840 #: src/folderview.c:2530 src/toolbar.c:2912
3841 msgid "You're working offline. Override?"
3842 msgstr "Pracujete odpojený. Pripojiť?"
3843
3844 #: src/folderview.c:2541 src/toolbar.c:2931
3845 msgid "Send queued messages"
3846 msgstr "Odoslať správy vo fronte"
3847
3848 #: src/folderview.c:2542 src/toolbar.c:2932
3849 msgid "Send all queued messages?"
3850 msgstr "Odoslať všetky správy vo fronte?"
3851
3852 #: src/folderview.c:2551 src/toolbar.c:2951
3853 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3854 msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
3855
3856 #: src/folderview.c:2554 src/main.c:2752 src/toolbar.c:2954
3857 #, c-format
3858 msgid ""
3859 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3860 "%s"
3861 msgstr ""
3862 "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby:\n"
3863 "%s"
3864
3865 #: src/folderview.c:2629
3866 #, c-format
3867 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3868 msgstr "Naozaj chcete kopírovať zložku „%s” do „%s”?"
3869
3870 #: src/folderview.c:2630
3871 #, c-format
3872 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3873 msgstr "Naozaj chcete presunúť zložku „%s” ako podzložku „%s”?"
3874
3875 #: src/folderview.c:2632
3876 msgid "Copy folder"
3877 msgstr "Kopírovať zložku"
3878
3879 #: src/folderview.c:2632
3880 msgid "Move folder"
3881 msgstr "Presunúť zložku"
3882
3883 #: src/folderview.c:2643
3884 #, c-format
3885 msgid "Copying %s to %s..."
3886 msgstr "Kopírujem %s do %s…"
3887
3888 #: src/folderview.c:2643
3889 #, c-format
3890 msgid "Moving %s to %s..."
3891 msgstr "Presúvam %s do %s…"
3892
3893 #: src/folderview.c:2677
3894 msgid "Source and destination are the same."
3895 msgstr "Zdroj je identický s cieľom."
3896
3897 #: src/folderview.c:2680
3898 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3899 msgstr "Nie je možné skopírovať zložku do jeho potomka."
3900
3901 #: src/folderview.c:2681
3902 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3903 msgstr "Nie je možné presunúť zložku do jeho potomka."
3904
3905 #: src/folderview.c:2684
3906 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3907 msgstr "Zložky nemožno presúvať medzi rôznymi schránkami."
3908
3909 #: src/folderview.c:2687
3910 msgid "Copy failed!"
3911 msgstr "Kopírovanie zlyhalo!"
3912
3913 #: src/folderview.c:2687
3914 msgid "Move failed!"
3915 msgstr "Presun zlyhal!"
3916
3917 #: src/folderview.c:2737
3918 #, c-format
3919 msgid "Processing configuration for folder %s"
3920 msgstr "Nastavenie spracovania zložky %s"
3921
3922 #: src/folderview.c:3177 src/summaryview.c:4576 src/summaryview.c:4682
3923 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3924 msgstr "Zvolená cieľová zložka môže obsahovať len podzložky."
3925
3926 #: src/grouplistdialog.c:161
3927 msgid "Newsgroup subscription"
3928 msgstr "Prihlásenie do diskusnej skupiny"
3929
3930 #: src/grouplistdialog.c:178
3931 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3932 msgstr "Zvoľte diskusné skupiny, do ktorých sa chcete prihlásiť:"
3933
3934 #: src/grouplistdialog.c:184
3935 msgid "Find groups:"
3936 msgstr "Nájsť skupiny:"
3937
3938 #: src/grouplistdialog.c:192
3939 msgid " Search "
3940 msgstr " Vyhľadať "
3941
3942 #: src/grouplistdialog.c:204
3943 msgid "Newsgroup name"
3944 msgstr "Názov diskusnej skupiny"
3945
3946 #: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:171
3947 msgid "Messages"
3948 msgstr "Správy"
3949
3950 #: src/grouplistdialog.c:206
3951 msgid "Type"
3952 msgstr "Typ"
3953
3954 #: src/grouplistdialog.c:347
3955 msgid "moderated"
3956 msgstr "moderovaná"
3957
3958 #: src/grouplistdialog.c:349
3959 msgid "readonly"
3960 msgstr "len na čítanie"
3961
3962 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
3963 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:114
3964 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:148
3965 msgid "unknown"
3966 msgstr "neznáme"
3967
3968 #: src/grouplistdialog.c:422
3969 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3970 msgstr "Nemožno získať zoznam diskusných skupín."
3971
3972 #: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1922 src/summaryview.c:1587
3973 msgid "Done."
3974 msgstr "Hotovo."
3975
3976 #: src/grouplistdialog.c:492
3977 #, c-format
3978 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3979 msgstr "Prijatých %d diskusných skupín (prečítaných %s)"
3980
3981 #: src/gtk/about.c:132
3982 msgid "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client."
3983 msgstr "Claws Mail je ľahký, rýchly a vysoko konfigurovateľný emailový klient."
3984
3985 #: src/gtk/about.c:135
3986 msgid "For further information visit the Claws Mail website:"
3987 msgstr "Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Claws Mail:"
3988
3989 #: src/gtk/about.c:140
3990 msgid ""
3991 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:"
3992 msgstr ""
3993 "Na prístup k podpore a diskusii sa prihláste do emailovej konferencie "
3994 "používateľov Claws Mail:"
3995
3996 #: src/gtk/about.c:146
3997 msgid ""
3998 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
3999 "the Claws Mail project you can do so at:"
4000 msgstr ""
4001 "Claws Mail je slobodný softvér vydaný pod licenciou GPL. Ak si prajete "
4002 "prispieť na projekt Claws Mail, môžete tak učiniť na:"
4003
4004 #: src/gtk/about.c:162
4005 msgid ""
4006 "Copyright (C) 1999-2017\n"
4007 "The Claws Mail Team\n"
4008 " and Hiroyuki Yamamoto"
4009 msgstr ""
4010 "Copyright (C) 1999 – 2017\n"
4011 "Tím Claws Mail\n"
4012 " a Hiroyuki Yamamoto"
4013
4014 #: src/gtk/about.c:167
4015 msgid "System Information\n"
4016 msgstr "Informácie o systéme\n"
4017
4018 #: src/gtk/about.c:173
4019 #, c-format
4020 msgid ""
4021 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4022 "Operating System: %s %s (%s)"
4023 msgstr ""
4024 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
4025 "Operačný systém: %s %s (%s)"
4026
4027 #: src/gtk/about.c:182
4028 #, c-format
4029 msgid ""
4030 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4031 "Operating System: %s"
4032 msgstr ""
4033 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
4034 "Operačný systém: %s"
4035
4036 #: src/gtk/about.c:191
4037 #, c-format
4038 msgid ""
4039 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4040 "Operating System: unknown"
4041 msgstr ""
4042 "Jazyk: %s (kódovanie: %s)\n"
4043 "Operačný systém: neznámy"
4044
4045 #: src/gtk/about.c:247 src/prefs_themes.c:805 src/wizard.c:527
4046 msgid "The Claws Mail Team"
4047 msgstr "Tím Claws Mail"
4048
4049 #: src/gtk/about.c:266
4050 msgid "Previous team members"
4051 msgstr "Bývalí členovia tímu"
4052
4053 #: src/gtk/about.c:285
4054 msgid "The translation team"
4055 msgstr "Prekladateľský tím"
4056
4057 #: src/gtk/about.c:304
4058 msgid "Documentation team"
4059 msgstr "Dokumentačný tím"
4060
4061 #: src/gtk/about.c:322
4062 msgid "Logo"
4063 msgstr "Logo"
4064
4065 #: src/gtk/about.c:341
4066 msgid "Icons"
4067 msgstr "Ikony"
4068
4069 #: src/gtk/about.c:360
4070 msgid "Contributors"
4071 msgstr "Prispievatelia"
4072
4073 #: src/gtk/about.c:408
4074 msgid "Compiled-in Features"
4075 msgstr "Zabudované funkcie"
4076
4077 #: src/gtk/about.c:425
4078 msgctxt "compface"
4079 msgid "adds support for the X-Face header\n"
4080 msgstr "pridáva podporu hlavičky X-Face\n"
4081
4082 #: src/gtk/about.c:435
4083 msgctxt "Enchant"
4084 msgid "adds support for spell checking\n"
4085 msgstr "pridáva podporu kontroly preklepov\n"
4086
4087 #: src/gtk/about.c:445
4088 msgctxt "GnuTLS"
4089 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
4090 msgstr "pridáva podporu šifrovaných spojení so serverom\n"
4091
4092 #: src/gtk/about.c:455
4093 msgctxt "IPv6"
4094 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
4095 msgstr "pridáva podporu adries IPv6, novej verzie protokolu IP\n"
4096
4097 #: src/gtk/about.c:466
4098 msgctxt "iconv"
4099 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
4100 msgstr "umožňuje konverziu znakov medzi rôznymi kódovaniami\n"
4101
4102 #: src/gtk/about.c:476
4103 msgctxt "JPilot"
4104 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
4105 msgstr "pridáva podporu adresárov PalmOS\n"
4106
4107 #: src/gtk/about.c:486
4108 msgctxt "LDAP"
4109 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
4110 msgstr "pridáva podporu zdieľaných adresárov LDAP\n"
4111
4112 #: src/gtk/about.c:496
4113 msgctxt "libetpan"
4114 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
4115 msgstr "pridáva podporu protokolu serverov IMAP a NNTP\n"
4116
4117 #: src/gtk/about.c:506
4118 msgctxt "libSM"
4119 msgid "adds support for session handling\n"
4120 msgstr "pridáva podporu správy relácií\n"
4121
4122 #: src/gtk/about.c:516
4123 msgctxt "NetworkManager"
4124 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
4125 msgstr "pridáva podporu detekcie zmien sieťového pripojenia\n"
4126
4127 #: src/gtk/about.c:526
4128 msgctxt "librSVG"
4129 msgid "adds support for SVG themes\n"
4130 msgstr "pridáva podporu tém SVG\n"
4131
4132 #: src/gtk/about.c:558
4133 msgid ""
4134 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
4135 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
4136 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later version."
4137 msgstr ""
4138 "Tento program je voľne šíriteľný; môžete ho šíriť a/alebo ho upravovať tak, "
4139 "ako to popisuje GNU General Public License, licencia vydaná organizáciou "
4140 "Free Software Foundation, a to vo verzii 3 alebo (podľa svojho rozhodnutia) "
4141 "v akejkoľvek ďalšej verzii."
4142
4143 #: src/gtk/about.c:565
4144 msgid ""
4145 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
4146 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
4147 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
4148 "more details."
4149 msgstr ""
4150 "Tento program je šírený vo viere v jeho užitočnosť, ale BEZ AKEJKOĽVEK "
4151 "ZÁRUKY; a to i bez predpokladanej záruky PREDAJNOSTI, či VHODNOSTI NA URČITÝ "
4152 "ÚČEL. Ďalšie podrobnosti nájdete v GNU General Public License."
4153
4154 #: src/gtk/about.c:584
4155 msgid ""
4156 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
4157 "this program. If not, see "
4158 msgstr ""
4159 "Kópiu GNU General Public License by ste mali získať spoločne s týmto "
4160 "programom; ak to tak nie je, navštívte"
4161
4162 #: src/gtk/about.c:717 src/main.c:2576
4163 msgid "Session statistics\n"
4164 msgstr "Štatistiky relácie\n"
4165
4166 #: src/gtk/about.c:727 src/gtk/about.c:730 src/main.c:2586 src/main.c:2589
4167 #, c-format
4168 msgid "Started: %s\n"
4169 msgstr "Začatá: %s\n"
4170
4171 #: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2595
4172 msgid "Incoming traffic\n"
4173 msgstr "Došlá komunikácia\n"
4174
4175 #: src/gtk/about.c:740 src/main.c:2598
4176 #, c-format
4177 msgid "Received messages: %d\n"
4178 msgstr "Prijaté správy: %d\n"
4179
4180 #: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2604
4181 msgid "Outgoing traffic\n"
4182 msgstr "Odoslaná komunikácia\n"
4183
4184 #: src/gtk/about.c:750 src/main.c:2607
4185 #, c-format
4186 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4187 msgstr "Nové/presmerované správy: %d\n"
4188
4189 #: src/gtk/about.c:755 src/main.c:2611
4190 #, c-format
4191 msgid "Replied messages: %d\n"
4192 msgstr "Odpovede na správy: %d\n"
4193
4194 #: src/gtk/about.c:760 src/main.c:2615
4195 #, c-format
4196 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4197 msgstr "Presmerované správy: %d\n"
4198
4199 #: src/gtk/about.c:765 src/main.c:2619
4200 #, c-format
4201 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4202 msgstr "Odoslané správy celkom: %d\n"
4203
4204 #: src/gtk/about.c:792
4205 msgid "About Claws Mail"
4206 msgstr "O programe Claws Mail"
4207
4208 #: src/gtk/about.c:850
4209 msgid ""
4210 "Copyright (C) 1999-2017\n"
4211 "The Claws Mail Team\n"
4212 "and Hiroyuki Yamamoto"
4213 msgstr ""
4214 "Copyright (C) 1999 – 2107\n"
4215 "Tím Claws Mail\n"
4216 "a Hiroyuki Yamamoto"
4217
4218 #: src/gtk/about.c:864
4219 msgid "_Info"
4220 msgstr "_Informácie"
4221
4222 #: src/gtk/about.c:870
4223 msgid "_Authors"
4224 msgstr "_Autori"
4225
4226 #: src/gtk/about.c:876
4227 msgid "_Features"
4228 msgstr "_Vlastnosti"
4229
4230 #: src/gtk/about.c:882
4231 msgid "_License"
4232 msgstr "_Licencia"
4233
4234 #: src/gtk/about.c:890
4235 msgid "_Release Notes"
4236 msgstr "_Poznámky k verzii"
4237
4238 #: src/gtk/about.c:896
4239 msgid "_Statistics"
4240 msgstr "Štati_stiky"
4241
4242 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:367
4243 msgid "Orange"
4244 msgstr "Oranžová"
4245
4246 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:371
4247 msgid "Red"
4248 msgstr "Červená"
4249
4250 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:375
4251 msgid "Pink"
4252 msgstr "Ružová"
4253
4254 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:379
4255 msgid "Sky blue"
4256 msgstr "Svetlomodrá"
4257
4258 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:383
4259 msgid "Blue"
4260 msgstr "Modrá"
4261
4262 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:387
4263 msgid "Green"
4264 msgstr "Zelená"
4265
4266 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:391
4267 msgid "Brown"
4268 msgstr "Hnedá"
4269
4270 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:395
4271 msgid "Grey"
4272 msgstr "Sivá"
4273
4274 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:399
4275 msgid "Light brown"
4276 msgstr "Svetlohnedá"
4277
4278 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:403
4279 msgid "Dark red"
4280 msgstr "Tmavočervená"
4281
4282 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:407
4283 msgid "Dark pink"
4284 msgstr "Tmavoružová"
4285
4286 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:411
4287 msgid "Steel blue"
4288 msgstr "Oceľovomodrá"
4289
4290 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:415
4291 msgid "Gold"
4292 msgstr "Zlatá"
4293
4294 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:419
4295 msgid "Bright green"
4296 msgstr "Svetlozelená"
4297
4298 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:423
4299 msgid "Magenta"
4300 msgstr "Fialová"
4301
4302 #: src/gtk/foldersort.c:156
4303 msgid "Set mailbox order"
4304 msgstr "Nastaviť poradie schránok"
4305
4306 #: src/gtk/foldersort.c:190
4307 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4308 msgstr "Presuňte schránky hore alebo dole na zmenu poradia v Zozname zložiek."
4309
4310 #: src/gtk/foldersort.c:216
4311 msgid "Mailboxes"
4312 msgstr "Schránky"
4313
4314 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4315 msgid "No dictionary selected."
4316 msgstr "Nie je zvolený žiadny slovník."
4317
4318 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4319 #, c-format
4320 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4321 msgstr "Nemožno inicializovať kontrolu preklepov %s."
4322
4323 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4324 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4325 msgstr "Nemožno inicializovať Enchant broker."
4326
4327 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4328 #, c-format
4329 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4330 msgstr "Nemožno inicializovať slovník %s:"
4331
4332 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4333 msgid "No misspelled word found."
4334 msgstr "Neboli nájdené žiadne preklepy."
4335
4336 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4337 msgid "Replace unknown word"
4338 msgstr "Nahradiť neznáme slovo"
4339
4340 #: src/gtk/gtkaspell.c:1460
4341 #, c-format
4342 msgid "Replace \"%s\" with: "
4343 msgstr "Nahradiť „%s” s: "
4344
4345 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4346 msgid ""
4347 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4348 "will learn from mistake.\n"
4349 msgstr ""
4350 "Ak pri stlačení Enter podržíte klávesu Control,\n"
4351 "program sa z chyby poučí.\n"
4352
4353 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
4354 msgid "Change to..."
4355 msgstr "Zmeniť na…"
4356
4357 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4358 msgid "More..."
4359 msgstr "Ďalšie…"
4360
4361 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4362 #, c-format
4363 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4364 msgstr "„%s” neznáme v slovníku „%s”"
4365
4366 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4367 msgid "Accept in this session"
4368 msgstr "Prijať v tejto relácii"
4369
4370 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4371 msgid "Add to personal dictionary"
4372 msgstr "Pridať do osobného slovníka"
4373
4374 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4375 msgid "Replace with..."
4376 msgstr "Nahradiť čím…"
4377
4378 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4379 #, c-format
4380 msgid "Check with %s"
4381 msgstr "Overiť pomocou %s"
4382
4383 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4384 msgid "(no suggestions)"
4385 msgstr "(žiadne návrhy)"
4386
4387 #: src/gtk/gtkaspell.c:2012
4388 #, c-format
4389 msgid "Dictionary: %s"
4390 msgstr "Slovník: %s"
4391
4392 #: src/gtk/gtkaspell.c:2027
4393 #, c-format
4394 msgid "Use alternate (%s)"
4395 msgstr "Použiť alternatívny (%s)"
4396
4397 #: src/gtk/gtkaspell.c:2038
4398 msgid "Use both dictionaries"
4399 msgstr "Použiť oba slovníky"
4400
4401 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:144
4402 msgid "Check while typing"
4403 msgstr "Overovať pri písaní"
4404
4405 #: src/gtk/gtkaspell.c:2153
4406 #, c-format
4407 msgid ""
4408 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4409 "%s"
4410 msgstr ""
4411 "Kontrola preklepov nemohla zmeniť slovník.\n"
4412 "%s"
4413
4414 #: src/gtk/gtkaspell.c:2209
4415 #, c-format
4416 msgid ""
4417 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4418 "%s"
4419 msgstr ""
4420 "Kontrola preklepov nemohla zmeniť alternatívny slovník.\n"
4421 "%s"