Fix incorrect HTML preventing label from appearing
[claws.git] / po / sk.po
1 # #-#-#-#-#  sk.po (claws-mail 3.11.0)  #-#-#-#-#
2 # Slovak translation of Claws Mail.
3 # Copyright © 2009-2014 The Claws Mail team.
4 # This file is distributed under the same license
5 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
6 #
7 # #-#-#-#-#  iso_3166-3.56.sk.po (iso_3166 3.13)  #-#-#-#-#
8 # Translation of ISO-3166 (country names) to Slovak
9 #
10 # This file is distributed under the same license as the iso-codes package.
11 #
12 # Copyright (C)
13 #   Free Software Foundation, Inc., 2004
14 #   Peter Mann <Peter.Mann@tuke.sk>, 2004, 2006.
15 #   Pavol Cvengros <orpheus@hq.alert.sk>, 2001.
16 #   (translations from drakfw)
17 #   Alastair McKinstry <mckinstry@computer.org>, 2001.
18 #   Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2007, 2008, 2009, 2010.
19 #
20 # source:
21 # http://www.geodesy.gov.sk
22 # http://www.fao.org/ (historic names)
23 # Slavko <linux@slavino.sk>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
24 #
25 msgid ""
26 msgstr ""
27 "Project-Id-Version: iso_3166 3.13\n"
28 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
29 "POT-Creation-Date: 2014-10-13 09:04+0100\n"
30 "PO-Revision-Date: 2014-10-19 19:37+0200\n"
31 "Last-Translator: Slavko <linux@slavino.sk>\n"
32 "Language-Team: slovenčina <linux@slavino.sk>\n"
33 "Language: sk\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37 "#-#-#-#-#  sk.po (claws-mail 3.11.0)  #-#-#-#-#\n"
38 "X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
39 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
40 "X-POFile-SpellExtra: Distguished DIGEST-MD5 Foundation iconv compose Okt\n"
41 "X-POFile-SpellExtra: EUC-JP send podzložiek X-Mailer faq List-Help XBM\n"
42 "X-POFile-SpellExtra: status-full ubject POP3 item priklad LDAP Dillo jozef\n"
43 "X-POFile-SpellExtra: SELECT RFC822 version Lomka bogofilter IMAP change\n"
44 "X-POFile-SpellExtra: search ixed receive changed NOT NNTP EHLO Aug GnuTLS\n"
45 "X-POFile-SpellExtra: LDIFbol select account 02dMB Pospracovanie gpgsm\n"
46 "X-POFile-SpellExtra: EUC-TW UTF-8 GnuPG Glib PGP License PalmOS fd switch\n"
47 "X-POFile-SpellExtra: inline PNG metadát ld gpg-agent libSM URI Control\n"
48 "X-POFile-SpellExtra: debug LDIF Mailbox got offline claws-mail GPGME Big5\n"
49 "X-POFile-SpellExtra: RFC mojadomena org Apr shred IPv6 IMAP4 Gpgme key\n"
50 "X-POFile-SpellExtra: attach SASL TLS GTK NetworkManager Sep gnupg-agent\n"
51 "X-POFile-SpellExtra: Claws GTK1 xtended kB Enter uri Relative RSS Dec\n"
52 "X-POFile-SpellExtra: Libetpan GPGSM Free theme Mime ldap folder Bogofilter\n"
53 "X-POFile-SpellExtra: US-ASCII dn spamd GPG dc CRAM-MD5 Enchant GBK PKCS12\n"
54 "X-POFile-SpellExtra: close TCP ISO-8859-9 ISO-8859-8 ISO-8859-7 ISO-8859-6\n"
55 "X-POFile-SpellExtra: ISO-8859-5 ISO-8859-4 SpamAssassin ISO-8859-2\n"
56 "X-POFile-SpellExtra: ISO-8859-1 news OpenPGP 0x Unicode strftime cn\n"
57 "X-POFile-SpellExtra: subscribe soketu Sylpheed-Claws quit podzložku\n"
58 "X-POFile-SpellExtra: podzložky podzložka OpensSSL súbor1 súbor2 News\n"
59 "X-POFile-SpellExtra: General mbox MIME conf ascii FAQ 7bit libetpan IP v3\n"
60 "X-POFile-SpellExtra: 02dKB vyp KOI8-U KOI8-R menodomeny Zap BASE64\n"
61 "X-POFile-SpellExtra: version-full Sylpheed UID ldif PEM JPilot home exit\n"
62 "X-POFile-SpellExtra: Št localhost Ut Feb aktivovanú sProsím inbox\n"
63 "X-POFile-SpellExtra: Pobaltie GB2312 sPracujete glib soket DNS RDN\n"
64 "X-POFile-SpellExtra: Distinguished ISO-8859-15 ISO-8859-13 phishingovým\n"
65 "X-POFile-SpellExtra: uid čítačku deaktivované ISO-2022-JP STARTTLS\n"
66 "X-POFile-SpellExtra: update ISO-2022-CN vCard Return-Path X-Label Pine\n"
67 "X-POFile-SpellExtra: Inline Resent-From Resent-To color Received GB18030\n"
68 "X-POFile-SpellExtra: Sender From compface Content-Type\n"
69 "X-POFile-SpellExtra: Disposition-Notification-To 48x48 Resent-Cc\n"
70 "X-POFile-SpellExtra: compose-from-file List-Owner Resent-Date ShiftJIS\n"
71 "X-POFile-SpellExtra: Seen Resent-Bcc TLSREQCERT alternate-config-dir\n"
72 "X-POFile-SpellExtra: Resent-Message-ID Message-ID\n"
73 "X-POFile-SpellExtra: Content-Transfer-Encoding 2fGB fullwindow St\n"
74 "X-POFile-SpellExtra: Return-Receipt-To Precedence Cc local List-Subscribe\n"
75 "X-POFile-SpellExtra: Delivered-To EUC-KR X-No-Archive sk Mailing-List\n"
76 "X-POFile-SpellExtra: In-Reply-To List-Archive UIDL X-Bogosity TLSCACERTDIR\n"
77 "X-POFile-SpellExtra: ID MIME-Version Followup-To Resent-Sender config-dir\n"
78 "X-POFile-SpellExtra: List-Unsubscribe receive-all help Hraško LAST CHECK\n"
79 "X-POFile-SpellExtra: Štýlopis LSUB štýlopis Werner Mutt domena\n"
80 "X-POFile-SpellExtra: Yamamoto janko Subject people pospracovania arg HELO\n"
81 "X-POFile-SpellExtra: SEARCH APOP PM asp oznamovača LOGOUT dirmngr INVAL\n"
82 "X-POFile-SpellExtra: iconified Chmod SUBSCRIBE NOOP DELETE cc FETCH APPEND\n"
83 "X-POFile-SpellExtra: Fw EXPUNGE Koch CLOSE pm Hiroyuki Bind Franklin\n"
84 "X-POFile-SpellExtra: dfNFLIstcnriT RCPT EXAMINE References RENAME\n"
85 "X-POFile-SpellExtra: EXTENSION af ao an as PATH LOGIN DATA id Localhost\n"
86 "X-POFile-SpellExtra: CREATE CAPABILITY podmenu aT EChyba ABt podvýraz\n"
87 "X-POFile-SpellExtra: AUTH MUTT COPY ABc FROM ABf bind hrasko Street\n"
88 "X-POFile-SpellExtra: UNSUBSCRIBE Floor Fifth Core nezalomené shellu\n"
89 "X-POFile-SpellExtra: prefscommon mailbox MIMEhowto xover Vypršaný xhdr\n"
90 "X-POFile-SpellExtra: gthread nextunreadmsgdialog Nezalomené statistics\n"
91 "X-POFile-SpellExtra: dillo Príjímanie Kocha reader Wernera\n"
92 "X-POFile-SpellExtra: autentifikovaný reset-statistics distinguished www\n"
93 "X-POFile-SpellExtra: 600 GNU am root MH Jan 110 Online 15 Public 2822 rom\n"
94 "X-POFile-SpellExtra: 12-hod 25 List-Post php X-Face X- Max X-Status\n"
95 "X-POFile-SpellExtra: User-Agent P12 HTML 02110-1301 online Windows-1256\n"
96 "X-POFile-SpellExtra: 480 24-hod Windows-1251 102376 http AM 998 IO\n"
97 "X-POFile-SpellExtra: Po-spracovanie 389 100 Face Janko Software AND 10\n"
98 "X-POFile-SpellExtra: Windows-1255 OK TIS-620 Windows-874 1999-2012 51 mh\n"
99 "X-POFile-SpellExtra: 2001 DoS podreťazca 725 OS OR ad ov\n"
100 "X-POFile-SpellExtra: 20s check send before code gs vCalendar ClamAV\n"
101 "X-POFile-SpellExtra: whitelist Bsfilter COMPRESS XFCE kanály\n"
102 "X-POFile-SpellExtra: clamav-daemon hint AttRemover Filtering webCal\n"
103 "#-#-#-#-#  iso_3166-3.56.sk.po (iso_3166 3.13)  #-#-#-#-#\n"
104 "X-POFile-SpellExtra: novších Webcal GNOME ISO-8601 ghostscript gui\n"
105 "X-POFile-SpellExtra: Mjanmarsko Tab imap4 Macao GeoLocation Džibutsko\n"
106
107 #: ../claws-mail.desktop.in.h:1
108 msgid "E-mail client"
109 msgstr "Počtový klient"
110
111 #: ../claws-mail.desktop.in.h:2
112 msgid "Lightweight and Fast GTK+ based Mail Client"
113 msgstr "Odľahčený a rýchly poštový klient, postavený na GTK+"
114
115 #: ../claws-mail.desktop.in.h:3
116 msgid "lightweight;fast;gui;extensible;plugin;pop;pop3;imap;imap4;nntp;news;"
117 msgstr ""
118 "odľahčený;rýchly;gui;rozšíriteľný;zásuvný modul;pop;pop3;imap;imap4;nntp;"
119 "news;"
120
121 #: ../appdata/claws-mail.appdata.xml.in.h:1
122 msgid "Claws Mail is a fast, powerful and very extensible email client."
123 msgstr "Claws Mail je rýchly, výkonný a veľmi rozšíriteľný poštový klient."
124
125 #: ../appdata/claws-mail.appdata.xml.in.h:2
126 msgid ""
127 "It is highly configurable and handles hundreds of thousands of emails "
128 "easily. Messages are managed in an open format, and are easy to interact "
129 "with."
130 msgstr ""
131 "Je vysoko nastaviteľný a ľahko dokáže obslúžiť státisíce emailov. Správy sú "
132 "spracovávané v otvorenom formáte a možno s nimi ľahko pracovať."
133
134 #: ../appdata/claws-mail.appdata.xml.in.h:3
135 msgid ""
136 "Lots of extra functionality is provided by plugins, such as PGP signatures "
137 "and encryption, an RSS aggregator, a calendar, powerful spam filtering, Perl "
138 "and Python interactions, HTML and PDF rendering, and more."
139 msgstr ""
140 "Veľa doplnkových možností je poskytovaných prostredníctvom zásuvných "
141 "modulov, ako napr. podpisy a šifrovanie PGP, čítačka RSS, kalendár, výkonné "
142 "filtrovanie spamov, interakcia pomocou Perl a Python, spracovanie HTML a PD "
143 "a ďalšie."
144
145 #: ../appdata/claws-mail-acpi_notifier.metainfo.xml.in.h:1
146 msgid "Enables mail notification via LEDs on some laptops"
147 msgstr "Zapína upozorňovanie na email pomocou LED na niektorých notebookoch"
148
149 #: ../appdata/claws-mail-address_keeper.metainfo.xml.in.h:1
150 msgid ""
151 "Allows saving outgoing addresses to a designated folder in the address book"
152 msgstr "Umožňuje ukladanie adresy prijímateľov do učenej zložky adresára"
153
154 #: ../appdata/claws-mail-archive.metainfo.xml.in.h:1
155 msgid "Allows to make tars or zips of old folders"
156 msgstr "Umožňuje vytvorenie archívov TAR alebo ZIP zo starých zložiek"
157
158 #: ../appdata/claws-mail-att_remover.metainfo.xml.in.h:1
159 msgid "Lets you remove attachments from emails"
160 msgstr "Umožňuje z emailov odstrániť prílohy"
161
162 #: ../appdata/claws-mail-attachwarner.metainfo.xml.in.h:1
163 msgid ""
164 "Warns when a message mentioning an attachment in the message body without "
165 "attaching any files"
166 msgstr ""
167 "Upozorňuje, keď správa, kde je spomínaná príloha, nemá priložené žiadne "
168 "súbory"
169
170 #: ../appdata/claws-mail-bogofilter.metainfo.xml.in.h:1
171 msgid ""
172 "Enables the scanning of incoming mail received from a POP, IMAP, or LOCAL "
173 "account using Bogofilter"
174 msgstr ""
175 "Kontroluje všetky správy prijaté z účtov POP, IMAP alebo LOCAL pomocou "
176 "Bsfilter"
177
178 #: ../appdata/claws-mail-bsfilter.metainfo.xml.in.h:1
179 msgid ""
180 "Check all messages that are received from an IMAP, LOCAL or POP account for "
181 "spam using Bsfilter"
182 msgstr ""
183 "Kontroluje všetky správy prijaté z účtov POP, IMAP alebo LOCAL pomocou "
184 "Bsfilter"
185
186 #: ../appdata/claws-mail-clamd.metainfo.xml.in.h:1
187 msgid ""
188 "Scans all messages that are received from an IMAP, LOCAL or POP account "
189 "using clamd (Clam AV)"
190 msgstr ""
191 "Kontroluje všetky správy prijaté z účtov POP, IMAP alebo LOCAL pomocou clamd "
192 "(Clam AV)"
193
194 #: ../appdata/claws-mail-fancy.metainfo.xml.in.h:1
195 msgid "Renders HTML e-mail using the WebKit library"
196 msgstr "Spracúva emaily vo formáte HTML pomocou knižnice WebKit"
197
198 #: ../appdata/claws-mail-fetchinfo.metainfo.xml.in.h:1
199 msgid ""
200 "Inserts headers containing: UIDL, Claws' account name, POP server, user ID "
201 "and retrieval time"
202 msgstr ""
203 "Pridáva hlavičky obsahujúce: UIDL, názov účtu Claws, server POP, ID "
204 "používateľa a čas získania"
205
206 #: ../appdata/claws-mail-gdata.metainfo.xml.in.h:1
207 msgid "Provides an interface to Google services"
208 msgstr "Poskytuje rozhranie k službám Google"
209
210 #: ../appdata/claws-mail-geolocation.metainfo.xml.in.h:1
211 msgid "Provides GeoLocation functionality"
212 msgstr "Poskytuje funkcie GeoLocation"
213
214 #: ../appdata/claws-mail-libravatar.metainfo.xml.in.h:1
215 msgid ""
216 "Displays libravatar/gravatar profiles' images or a dynamically generated or "
217 "predefined alternative"
218 msgstr ""
219 "Zobrazuje obrázky profilov libravatar/gravatar alebo dynamicky generovanú, "
220 "či preddefinovanú alternatívu"
221
222 #: ../appdata/claws-mail-mailmbox.metainfo.xml.in.h:1
223 msgid "Direct support for mailboxes in mbox format"
224 msgstr "Priama podpora schránky vo formáte mbox."
225
226 #: ../appdata/claws-mail-newmail.metainfo.xml.in.h:1
227 msgid ""
228 "Writes a msg header summary to a log file on arrival of new mail after "
229 "sorting"
230 msgstr ""
231 "Zapisuje do súboru záznamu zhrnutie hlavičiek správy pri príchode novej "
232 "správy, po triedení"
233
234 #: ../appdata/claws-mail-notification.metainfo.xml.in.h:1
235 msgid "Provides various ways to notify the user of new and unread email"
236 msgstr ""
237 "Poskytuje rôzne spôsoby upozornenia používateľa na nový a neprečítaný email"
238
239 #: ../appdata/claws-mail-pdf_viewer.metainfo.xml.in.h:1
240 msgid ""
241 "Enables the viewing of PDF and PostScript attachments using the Poppler "
242 "library and GhostScript"
243 msgstr ""
244 "Umožňuje zobrazovanie príloh PDF a PostScript pomocou knižnice Poppler a "
245 "nástroja GhostScript"
246
247 #: ../appdata/claws-mail-perl.metainfo.xml.in.h:1
248 msgid "Allowing the use of full Perl power in email filters"
249 msgstr "Umožňuje vo filtroch využiť plnú silu Perl"
250
251 #: ../appdata/claws-mail-pgpcore.metainfo.xml.in.h:1
252 msgid ""
253 "Handles core PGP functions and is a dependency of both the PGP/Inline and "
254 "PGP/MIME plugins."
255 msgstr ""
256 "Poskytuje základné funkcie PGP a je závislosťou oboch zásuvných modulov PGP/"
257 "Inline a PGP/MIME."
258
259 #: ../appdata/claws-mail-pgpinline.metainfo.xml.in.h:1
260 msgid "Handles PGP/Inline signed and/or encrypted mails"
261 msgstr "Obsluhuje emaily podpísané a/alebo šifrované pomocou PGP/Inline"
262
263 #: ../appdata/claws-mail-pgpmime.metainfo.xml.in.h:1
264 msgid "Handles PGP/MIME signed and/or encrypted mails"
265 msgstr "Obsluhuje emaily podpísané a/alebo šifrované pomocou PGP/MIME"
266
267 #: ../appdata/claws-mail-python.metainfo.xml.in.h:1
268 msgid ""
269 "Offers a Python scripting. Code can be entered into an embedded Python "
270 "console or stored"
271 msgstr ""
272 "Ponúka skritovanie v jazyku Python. Kód môže byť zadaný do zabudovanej "
273 "konzoly Python alebo uložený"
274
275 #: ../appdata/claws-mail-rssyl.metainfo.xml.in.h:1
276 msgid "Read your RSS favourite newsfeeds"
277 msgstr "Číta obľúbené kanály RSS"
278
279 #: ../appdata/claws-mail-smime.metainfo.xml.in.h:1
280 msgid "Handles S/MIME signed and/or encrypted mails"
281 msgstr "Obsluhuje emaily podpísané a/alebo šifrované pomocou S/MIME"
282
283 #: ../appdata/claws-mail-spam_report.metainfo.xml.in.h:1
284 msgid "Reports spam to various places"
285 msgstr "Hlási SPAM na rôzne miesta"
286
287 #: ../appdata/claws-mail-spamassassin.metainfo.xml.in.h:1
288 msgid ""
289 "Enables the scanning of incoming mail received from a POP, IMAP, or LOCAL "
290 "account using SpamAssassin"
291 msgstr ""
292 "Zapína kontrolu všetkých správ prijaté z účtov POP, IMAP alebo LOCAL pomocou "
293 "SpamAssassin"
294
295 #: ../appdata/claws-mail-tnef_parse.metainfo.xml.in.h:1
296 msgid "Enables reading application/ms-tnef attachments"
297 msgstr "Umožňuje čítanie príloh application/ms-tnef"
298
299 #: ../appdata/claws-mail-vcalendar.metainfo.xml.in.h:1
300 msgid ""
301 "Enables vCalendar message handling and handles webCal subscriptions. "
302 "Provides a calendar import"
303 msgstr ""
304 "Umožňuje spracovávanie správ vCalendar a obsluhuje prihlásenia webCal. "
305 "Poskytuje import kalendára"
306
307 #: ../src/account.c:392 ../src/account.c:459
308 msgid ""
309 "Some composing windows are open.\n"
310 "Please close all the composing windows before editing accounts."
311 msgstr ""
312 "Sú otvorené okná s rozpísanými správami.\n"
313 "Prosím zatvorte všetky tieto okná predtým, ako začnete meniť nastavenia "
314 "účtov."
315
316 #: ../src/account.c:437
317 msgid "Can't create folder."
318 msgstr "Nemožno vytvoriť zložku."
319
320 #: ../src/account.c:724
321 msgid "Edit accounts"
322 msgstr "Upraviť účty"
323
324 #: ../src/account.c:741
325 msgid ""
326 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
327 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
328 "indicates the default account."
329 msgstr ""
330 "Tlačidlo „Prijať poštu” prijme poštu z vašich účtov v zadanom poradí, "
331 "zaškrtnutie poľa v stĺpci „G” určuje ktoré účty budú zahrnuté. Predvolený "
332 "účet je označený tučným písmom."
333
334 #: ../src/account.c:812
335 msgid " _Set as default account "
336 msgstr " _Nastaviť ako predvolený účet "
337
338 #: ../src/account.c:904
339 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
340 msgstr "Účty so vzdialenými zložkami nemožno kopírovať."
341
342 #. copy fields
343 #: ../src/account.c:911
344 #, c-format
345 msgid "Copy of %s"
346 msgstr "Kópia %s"
347
348 #: ../src/account.c:1071
349 #, c-format
350 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
351 msgstr "Naozaj chcete odstrániť účet „%s”?"
352
353 #: ../src/account.c:1073
354 msgid "(Untitled)"
355 msgstr "(Bez názvu)"
356
357 #: ../src/account.c:1074
358 msgid "Delete account"
359 msgstr "Zmazať účet"
360
361 #: ../src/account.c:1544
362 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
363 msgid "G"
364 msgstr " "
365
366 #: ../src/account.c:1550
367 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
368 msgstr "Tlačidlo „Prijať poštu” prijme poštu z označených účtov"
369
370 #: ../src/account.c:1557 ../src/addrduplicates.c:471 ../src/addressadd.c:215
371 #: ../src/addressbook.c:125 ../src/compose.c:7148 ../src/editaddress.c:1263
372 #: ../src/editaddress.c:1320 ../src/editaddress.c:1340
373 #: ../src/editaddress_other_attributes_ldap.c:302
374 #: ../src/editaddress_other_attributes_ldap.c:350 ../src/editbook.c:170
375 #: ../src/editgroup.c:288 ../src/editjpilot.c:257 ../src/editldap.c:428
376 #: ../src/editvcard.c:173 ../src/importmutt.c:223 ../src/importpine.c:222
377 #: ../src/mimeview.c:275 ../src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1797
378 #: ../src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 ../src/prefs_filtering.c:384
379 #: ../src/prefs_filtering.c:1866 ../src/prefs_template.c:79
380 msgid "Name"
381 msgstr "Meno"
382
383 #: ../src/account.c:1565 ../src/prefs_account.c:1103
384 #: ../src/prefs_account.c:4058
385 msgid "Protocol"
386 msgstr "Protokol"
387
388 #: ../src/account.c:1573 ../src/ssl_manager.c:102
389 msgid "Server"
390 msgstr "Server"
391
392 #: ../src/action.c:383
393 #, c-format
394 msgid "Could not get message file %d"
395 msgstr "Nemožno získať súbor správy %d"
396
397 #: ../src/action.c:420
398 msgid "Could not get message part."
399 msgstr "Nemožno získať časť správy."
400
401 #: ../src/action.c:437
402 #, c-format
403 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
404 msgstr "Nemožno získať časť viacdielnej správy: %s"
405
406 #: ../src/action.c:609
407 #, c-format
408 msgid ""
409 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
410 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
411 msgstr ""
412 "Zvolená akcia nemôže byť použitá v okne písania správy,\n"
413 "pretože obsahuje %%f, %%F, %%as alebo %%p."
414
415 #: ../src/action.c:721
416 msgid "There is no filtering action set"
417 msgstr "Nie je nastavená žiadna akcia filtra"
418
419 #: ../src/action.c:723
420 #, c-format
421 msgid ""
422 "Invalid filtering action(s):\n"
423 "%s"
424 msgstr ""
425 "Neplatné akcie filtra:\n"
426 "%s"
427
428 #: ../src/action.c:988
429 #, c-format
430 msgid ""
431 "Could not fork to execute the following command:\n"
432 "%s\n"
433 "%s"
434 msgstr ""
435 "Nemožno vytvoriť podproces na vykonanie nasledujúceho príkazu:\n"
436 "%s\n"
437 "%s"
438
439 #: ../src/action.c:990 ../src/ldaputil.c:326
440 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:876
441 #: ../src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:67
442 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1803
443 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1807
444 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1818
445 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1821 ../src/privacy.c:62
446 msgid "Unknown error"
447 msgstr "Neznáma chyba"
448
449 #: ../src/action.c:1208 ../src/action.c:1373
450 msgid "Completed"
451 msgstr "Dokončené"
452
453 #: ../src/action.c:1244
454 #, c-format
455 msgid "--- Running: %s\n"
456 msgstr "--- Bežiace: %s\n"
457
458 #: ../src/action.c:1248
459 #, c-format
460 msgid "--- Ended: %s\n"
461 msgstr "--- Ukončené: %s\n"
462
463 #: ../src/action.c:1281
464 msgid "Action's input/output"
465 msgstr "Akcie vstupu/výstupu"
466
467 #: ../src/action.c:1609
468 #, c-format
469 msgid ""
470 "Enter the argument for the following action:\n"
471 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
472 "  %s"
473 msgstr ""
474 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
475 "(„%%h” bude nahradené parametrom)\n"
476 "  %s"
477
478 #: ../src/action.c:1614
479 msgid "Action's hidden user argument"
480 msgstr "Skrytý používateľský parameter akcie"
481
482 #: ../src/action.c:1618
483 #, c-format
484 msgid ""
485 "Enter the argument for the following action:\n"
486 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
487 "  %s"
488 msgstr ""
489 "Zadajte parameter nasledujúcej akcie:\n"
490 "(„%%u” bude nahradené parametrom)\n"
491 "  %s"
492
493 #: ../src/action.c:1623
494 msgid "Action's user argument"
495 msgstr "Používateľský parameter"
496
497 #: ../src/addrclip.c:479
498 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
499 msgstr "Nie je možné kopírovať zložku do seba samej alebo do jej potomka."
500
501 #: ../src/addrclip.c:502
502 msgid "Cannot copy an address book to itself."
503 msgstr "Nie je možné adresár do seba samého."
504
505 #: ../src/addrclip.c:593
506 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
507 msgstr "Nie je možné presunúť zložku do so samej seba alebo jej potomka."
508
509 #. that's a group
510 #: ../src/addr_compl.c:685 ../src/addressbook.c:4866
511 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:308
512 msgid "Group"
513 msgstr "Skupina"
514
515 #: ../src/addrcustomattr.c:65
516 msgid "date of birth"
517 msgstr "dátum narodenia"
518
519 #: ../src/addrcustomattr.c:66
520 msgid "address"
521 msgstr "adresa"
522
523 #: ../src/addrcustomattr.c:67
524 msgid "phone"
525 msgstr "telefón"
526
527 #: ../src/addrcustomattr.c:68
528 msgid "mobile phone"
529 msgstr "mobilný telefón"
530
531 #: ../src/addrcustomattr.c:69
532 msgid "organization"
533 msgstr "organizácia"
534
535 #: ../src/addrcustomattr.c:70
536 msgid "office address"
537 msgstr "pracovná adresa"
538
539 #: ../src/addrcustomattr.c:71
540 msgid "office phone"
541 msgstr "pracovný telefón"
542
543 #: ../src/addrcustomattr.c:72
544 msgid "fax"
545 msgstr "fax"
546
547 #: ../src/addrcustomattr.c:73
548 msgid "website"
549 msgstr "webová stránka"
550
551 #: ../src/addrcustomattr.c:141
552 msgid "Attribute name"
553 msgstr "Meno atribútu"
554
555 #: ../src/addrcustomattr.c:156
556 msgid "Delete all attribute names"
557 msgstr "Zmazať všetky mená atribútov"
558
559 #: ../src/addrcustomattr.c:157
560 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
561 msgstr "Naozaj chcete zmazať všetky mená atribútov?"
562
563 #: ../src/addrcustomattr.c:181
564 msgid "Delete attribute name"
565 msgstr "Zmazať meno atribútu"
566
567 #: ../src/addrcustomattr.c:182
568 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
569 msgstr "Naozaj chcete zmazať meno tohoto atribútu?"
570
571 #: ../src/addrcustomattr.c:191
572 msgid "Reset to default"
573 msgstr "Nastaviť na predvolené"
574
575 #: ../src/addrcustomattr.c:192
576 msgid ""
577 "Do you really want to replace all attribute names\n"
578 "with the default set?"
579 msgstr ""
580 "Naozaj chcete nahradiť všetky mená atribútov\n"
581 "predvoleným nastavením?"
582
583 #: ../src/addrcustomattr.c:212 ../src/addressbook.c:435
584 #: ../src/addressbook.c:463 ../src/addressbook.c:480 ../src/edittags.c:272
585 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1194 ../src/prefs_actions.c:1090
586 #: ../src/prefs_filtering.c:1693 ../src/prefs_template.c:1119
587 msgid "_Delete"
588 msgstr "O_dstrániť"
589
590 #: ../src/addrcustomattr.c:213 ../src/edittags.c:273
591 #: ../src/prefs_actions.c:1091 ../src/prefs_filtering.c:1694
592 #: ../src/prefs_template.c:1120
593 msgid "Delete _all"
594 msgstr "Zm_azať všetko"
595
596 #: ../src/addrcustomattr.c:214
597 msgid "_Reset to default"
598 msgstr "Nastaviť na p_redvolené"
599
600 #: ../src/addrcustomattr.c:403
601 msgid "Attribute name is not set."
602 msgstr "Nie je nastavené meno atribútu."
603
604 #: ../src/addrcustomattr.c:462
605 msgctxt "Dialog title"
606 msgid "Edit attribute names"
607 msgstr "Upraviť meno atribútu"
608
609 #: ../src/addrcustomattr.c:476
610 msgid "New attribute name:"
611 msgstr "Nové meno atribútu:"
612
613 #: ../src/addrcustomattr.c:513
614 msgid ""
615 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
616 "contacts."
617 msgstr ""
618 "Pridanie alebo odstránenie mien atribútov nebude mať efekt na už nastavené "
619 "atribúty kontaktov."
620
621 #: ../src/addrduplicates.c:127
622 msgid "Show duplicates in the same book"
623 msgstr "Zobraziť duplikáty v rovnakom adresári"
624
625 #: ../src/addrduplicates.c:133
626 msgid "Show duplicates in different books"
627 msgstr "Zobraziť duplikáty v rôznych adresároch"
628
629 #: ../src/addrduplicates.c:144
630 msgid "Find address book email duplicates"
631 msgstr "Vyhľadať duplicitné adresy v adresári"
632
633 #: ../src/addrduplicates.c:145
634 msgid ""
635 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
636 msgstr "Claws Mail teraz vyhľadá duplicitné emailové adresy v adresári."
637
638 #: ../src/addrduplicates.c:315
639 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
640 msgstr "V adresári neboli nájdené žiadne duplicitné adresy"
641
642 #: ../src/addrduplicates.c:346
643 msgid "Duplicate email addresses"
644 msgstr "Duplicitné adresy"
645
646 #: ../src/addrduplicates.c:442 ../src/addressadd.c:227
647 #: ../src/plugins/pgpcore/select-keys.c:397 ../src/toolbar.c:434
648 msgid "Address"
649 msgstr "Adresa"
650
651 #: ../src/addrduplicates.c:464
652 msgid "Address book path"
653 msgstr "Cesta k adresáru"
654
655 #: ../src/addrduplicates.c:793 ../src/addressbook.c:1433
656 #: ../src/addressbook.c:1486
657 msgid "Delete address(es)"
658 msgstr "Zmazať adresu(y)"
659
660 #: ../src/addrduplicates.c:794 ../src/addressbook.c:1487
661 msgid "Really delete the address(es)?"
662 msgstr "Naozaj odstrániť adresu(y)?"
663
664 #: ../src/addrduplicates.c:842
665 msgid "Delete address"
666 msgstr "Zmazať adresu"
667
668 #: ../src/addrduplicates.c:843 ../src/addressbook.c:1434
669 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
670 msgstr "Tieto údaje adresy sú len na čítanie a nemožno ich odstrániť."
671
672 #: ../src/addressadd.c:185 ../src/prefs_filtering_action.c:201
673 msgid "Add to address book"
674 msgstr "Pridať do adresára"
675
676 #: ../src/addressadd.c:207
677 msgid "Contact"
678 msgstr "Kontakt"
679
680 #: ../src/addressadd.c:238 ../src/addressbook.c:127 ../src/editaddress.c:1055
681 #: ../src/editaddress.c:1130 ../src/editgroup.c:290
682 msgid "Remarks"
683 msgstr "Poznámky"
684
685 #: ../src/addressadd.c:257 ../src/addressbook_foldersel.c:158
686 msgid "Select Address Book Folder"
687 msgstr "Vyberte zložku adresára"
688
689 #: ../src/addressadd.c:485 ../src/editaddress.c:1582 ../src/headerview.c:281
690 #: ../src/textview.c:2043
691 #, c-format
692 msgid ""
693 "Failed to save image: \n"
694 "%s"
695 msgstr ""
696 "Zlyhalo uloženie obrázka: \n"
697 "%s"
698
699 #: ../src/addressadd.c:535 ../src/addressbook.c:3209 ../src/addressbook.c:3260
700 msgid "Add address(es)"
701 msgstr "Pridať adresu(y)"
702
703 #: ../src/addressadd.c:536
704 msgid "Can't add the specified address"
705 msgstr "Nemožno pridať zadanú adresu"
706
707 #: ../src/addressbook.c:126 ../src/addressbook.c:4854
708 #: ../src/editaddress.c:1052 ../src/editaddress.c:1113 ../src/editgroup.c:289
709 #: ../src/expldifdlg.c:517 ../src/exporthtml.c:600 ../src/exporthtml.c:764
710 #: ../src/ldif.c:780
711 msgid "Email Address"
712 msgstr "Emailová adresa"
713
714 #. menus
715 #: ../src/addressbook.c:402
716 msgid "_Book"
717 msgstr "_Adresár"
718
719 #. {"Address/---",                      NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
720 #: ../src/addressbook.c:403 ../src/addressbook.c:434 ../src/addressbook.c:462
721 #: ../src/addressbook.c:479 ../src/compose.c:581 ../src/mainwindow.c:506
722 #: ../src/messageview.c:210
723 msgid "_Edit"
724 msgstr "_Upraviť"
725
726 #: ../src/addressbook.c:404 ../src/compose.c:586 ../src/mainwindow.c:509
727 #: ../src/messageview.c:213
728 msgid "_Tools"
729 msgstr "_Nástroje"
730
731 #: ../src/addressbook.c:405 ../src/compose.c:587 ../src/mainwindow.c:511
732 #: ../src/messageview.c:214
733 msgid "_Help"
734 msgstr "_Pomocník"
735
736 #. Book menu
737 #: ../src/addressbook.c:408 ../src/addressbook.c:465
738 msgid "New _Book"
739 msgstr "Nový _Adresár"
740
741 #: ../src/addressbook.c:409 ../src/addressbook.c:466
742 msgid "New _Folder"
743 msgstr "Nová _zložka"
744
745 #: ../src/addressbook.c:410
746 msgid "New _vCard"
747 msgstr "Nový _vCard"
748
749 #: ../src/addressbook.c:414
750 msgid "New _JPilot"
751 msgstr "Nový _JPilot"
752
753 #: ../src/addressbook.c:417
754 msgid "New LDAP _Server"
755 msgstr "Nový LDAP _server"
756
757 #: ../src/addressbook.c:421
758 msgid "_Edit book"
759 msgstr "_Upraviť adresár"
760
761 #: ../src/addressbook.c:422
762 msgid "_Delete book"
763 msgstr "Z_mazať adresár"
764
765 #. {"Book/---",                 NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
766 #. {"Message/---",              NULL, "---" },
767 #: ../src/addressbook.c:424 ../src/compose.c:598
768 msgid "_Save"
769 msgstr "_Uložiť"
770
771 #. {"Message/---",              NULL, "---" },
772 #: ../src/addressbook.c:425 ../src/compose.c:602 ../src/messageview.c:223
773 msgid "_Close"
774 msgstr "_Zavrieť"
775
776 #. Adress menu
777 #: ../src/addressbook.c:428 ../src/addressbook.c:477 ../src/messageview.c:227
778 msgid "_Select all"
779 msgstr "Vy_brať všetko"
780
781 #. {"ABTreePopup/---",          NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
782 #. {"ABListPopup/---",          NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
783 #: ../src/addressbook.c:430 ../src/addressbook.c:469 ../src/addressbook.c:485
784 msgid "C_ut"
785 msgstr "_Vystrihnúť"
786
787 #. Edit menu
788 #: ../src/addressbook.c:431 ../src/addressbook.c:470 ../src/addressbook.c:486
789 #: ../src/compose.c:610 ../src/mainwindow.c:540 ../src/messageview.c:226
790 msgid "_Copy"
791 msgstr "_Kopírovať"
792
793 #: ../src/addressbook.c:432 ../src/addressbook.c:471 ../src/addressbook.c:487
794 #: ../src/compose.c:611
795 msgid "_Paste"
796 msgstr "V_ložiť"
797
798 #. {"Address/---",                      NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
799 #. {"ABListPopup/---",          NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
800 #: ../src/addressbook.c:437 ../src/addressbook.c:482
801 msgid "New _Address"
802 msgstr "Nová _adresa"
803
804 #: ../src/addressbook.c:438 ../src/addressbook.c:467 ../src/addressbook.c:483
805 msgid "New _Group"
806 msgstr "Nová _skupina"
807
808 #. {"Address/---",                      NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
809 #. {"ABListPopup/---",          NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
810 #: ../src/addressbook.c:440 ../src/addressbook.c:489
811 msgid "_Mail To"
812 msgstr "Poslať _mail"
813
814 #. Tools menu
815 #: ../src/addressbook.c:444
816 msgid "Import _LDIF file..."
817 msgstr "Importovať súbor _LDIF…"
818
819 #: ../src/addressbook.c:445
820 msgid "Import M_utt file..."
821 msgstr "Importovať súbor _Mutt…"
822
823 #: ../src/addressbook.c:446
824 msgid "Import _Pine file..."
825 msgstr "Importovať súbor _Pine…"
826
827 #: ../src/addressbook.c:448
828 msgid "Export _HTML..."
829 msgstr "Exportovať _HTML…"
830
831 #: ../src/addressbook.c:449
832 msgid "Export LDI_F..."
833 msgstr "Exportovať L_DIF…"
834
835 #. {"Tools/---",                        NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
836 #: ../src/addressbook.c:451
837 msgid "Find duplicates..."
838 msgstr "Nájsť duplikáty…"
839
840 #: ../src/addressbook.c:452
841 msgid "Edit custom attributes..."
842 msgstr "Upraviť vlastné atribúty…"
843
844 #. Help menu
845 #: ../src/addressbook.c:455 ../src/compose.c:690 ../src/mainwindow.c:803
846 #: ../src/messageview.c:339
847 msgid "_About"
848 msgstr "_O programe"
849
850 #: ../src/addressbook.c:491
851 msgid "_Browse Entry"
852 msgstr "P_rechádzať  položky"
853
854 #. then add the appointment
855 #: ../src/addressbook.c:504 ../src/crash.c:457 ../src/crash.c:476
856 #: ../src/importldif.c:115 ../src/plugins/pgpcore/select-keys.c:251
857 #: ../src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140 ../src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:168
858 #: ../src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
859 #: ../src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 ../src/prefs_themes.c:707
860 #: ../src/prefs_themes.c:739 ../src/prefs_themes.c:740
861 msgid "Unknown"
862 msgstr "Neznáme"
863
864 #: ../src/addressbook.c:511 ../src/addressbook.c:530 ../src/importldif.c:122
865 msgid "Success"
866 msgstr "Úspech"
867
868 #: ../src/addressbook.c:512 ../src/importldif.c:123
869 msgid "Bad arguments"
870 msgstr "Neplatné parametre"
871
872 #: ../src/addressbook.c:513 ../src/importldif.c:124
873 msgid "File not specified"
874 msgstr "Nie je zadaný súbor"
875
876 #: ../src/addressbook.c:514 ../src/importldif.c:125
877 msgid "Error opening file"
878 msgstr "Chyba pri otváraní súboru"
879
880 #: ../src/addressbook.c:515 ../src/importldif.c:126
881 msgid "Error reading file"
882 msgstr "Chyba pri čítaní súboru"
883
884 #: ../src/addressbook.c:516 ../src/importldif.c:127
885 msgid "End of file encountered"
886 msgstr "Bol nájdený koniec súboru"
887
888 #: ../src/addressbook.c:517 ../src/importldif.c:128
889 msgid "Error allocating memory"
890 msgstr "Chyba pri alokácii pamäte"
891
892 #: ../src/addressbook.c:518 ../src/importldif.c:129
893 msgid "Bad file format"
894 msgstr "Neplatný formát súboru"
895
896 #: ../src/addressbook.c:519 ../src/importldif.c:130
897 msgid "Error writing to file"
898 msgstr "Chyba pri zápise do súboru"
899
900 #: ../src/addressbook.c:520 ../src/importldif.c:131
901 msgid "Error opening directory"
902 msgstr "Chyba pri otváraní zložky"
903
904 #: ../src/addressbook.c:521 ../src/importldif.c:132
905 msgid "No path specified"
906 msgstr "Nebola zadaná cesta"
907
908 #: ../src/addressbook.c:531
909 msgid "Error connecting to LDAP server"
910 msgstr "Chyba pripojenia k serveru LDAP"
911
912 #: ../src/addressbook.c:532
913 msgid "Error initializing LDAP"
914 msgstr "Chyba pri inicializácii LDAP"
915
916 #: ../src/addressbook.c:533
917 msgid "Error binding to LDAP server"
918 msgstr "Chyba pri pripájaní LDAP serveru"
919
920 #: ../src/addressbook.c:534
921 msgid "Error searching LDAP database"
922 msgstr "Chyba pri čítaní LDAP databázy"
923
924 #: ../src/addressbook.c:535
925 msgid "Timeout performing LDAP operation"
926 msgstr "Pri LDAP operácii vypršal časový limit"
927
928 #: ../src/addressbook.c:536
929 msgid "Error in LDAP search criteria"
930 msgstr "Chybné vyhľadávacie kritériá LDAP"
931
932 #: ../src/addressbook.c:537
933 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
934 msgstr "Neboli nájdené žiadne položky LDAP vyhovujúce kritériám"
935
936 #: ../src/addressbook.c:538
937 msgid "LDAP search terminated on request"
938 msgstr "LDAP vyhľadávanie bolo ukončené na požiadavku používateľa"
939
940 #: ../src/addressbook.c:539
941 msgid "Error starting TLS connection"
942 msgstr "Chyba vytvorenia TLS pripojenia"
943
944 #: ../src/addressbook.c:540
945 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
946 msgstr "Chýba Distguished Name (dn)"
947
948 #: ../src/addressbook.c:541
949 msgid "Missing required information"
950 msgstr "Chýbajú požadované údaje"
951
952 #: ../src/addressbook.c:542
953 msgid "Another contact exists with that key"
954 msgstr "Kontakt s takýmto kľúčom už existuje"
955
956 #: ../src/addressbook.c:543
957 msgid "Strong(er) authentication required"
958 msgstr "Je vyžadovaná silnejšia autentifikácia"
959
960 #: ../src/addressbook.c:910
961 msgid "Sources"
962 msgstr "Zdroje"
963
964 #: ../src/addressbook.c:914 ../src/prefs_matcher.c:632
965 #: ../src/prefs_other.c:475 ../src/toolbar.c:225 ../src/toolbar.c:2142
966 msgid "Address book"
967 msgstr "Adresár"
968
969 #: ../src/addressbook.c:1109
970 msgid "Lookup name:"
971 msgstr "Vyhľadať meno:"
972
973 #: ../src/addressbook.c:1478
974 msgid "Delete group"
975 msgstr "Odstrániť skupinu"
976
977 #: ../src/addressbook.c:1479
978 msgid ""
979 "Really delete the group(s)?\n"
980 "The addresses it contains will not be lost."
981 msgstr ""
982 "Naozaj chcete odstrániť skupinu(y)?\n"
983 "Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
984
985 #: ../src/addressbook.c:2190
986 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
987 msgstr "Nemožno vkladať. Cieľový adresár je len na čítanie."
988
989 #: ../src/addressbook.c:2200
990 msgid "Cannot paste into an address group."
991 msgstr "Nemožno vkladať do skupiny adries."
992
993 #: ../src/addressbook.c:2906
994 #, c-format
995 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
996 msgstr "Chcete zmazať výsledky požiadavku a adresy v „%s”?"
997
998 #: ../src/addressbook.c:2909 ../src/addressbook.c:2935
999 #: ../src/addressbook.c:2942 ../src/plugins/archive/archiver_prefs.c:337
1000 #: ../src/prefs_filtering_action.c:177 ../src/toolbar.c:415
1001 msgid "Delete"
1002 msgstr "Odstrániť"
1003
1004 #: ../src/addressbook.c:2918
1005 #, c-format
1006 msgid ""
1007 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
1008 "contains will be moved into the parent folder."
1009 msgstr ""
1010 "Chcete odstrániť „%s”? Ak odstránite len zložku, adresy, ktoré obsahuje, "
1011 "budú presunuté do rodičovskej zložky."
1012
1013 #: ../src/addressbook.c:2921 ../src/imap_gtk.c:363 ../src/mh_gtk.c:202
1014 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:324
1015 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:152
1016 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1966
1017 msgid "Delete folder"
1018 msgstr "Odstrániť zložku"
1019
1020 #: ../src/addressbook.c:2922
1021 msgid "+Delete _folder only"
1022 msgstr "+Odstrániť _len zložku"
1023
1024 #: ../src/addressbook.c:2922
1025 msgid "Delete folder and _addresses"
1026 msgstr "Odstrániť zložku i _adresy"
1027
1028 #: ../src/addressbook.c:2933
1029 #, c-format
1030 msgid ""
1031 "Do you want to delete '%s'?\n"
1032 "The addresses it contains will not be lost."
1033 msgstr ""
1034 "Chcete odstrániť „%s”?\n"
1035 "Adresy, ktoré obsahuje, nebudú stratené."
1036
1037 #: ../src/addressbook.c:2940
1038 #, c-format
1039 msgid ""
1040 "Do you want to delete '%s'?\n"
1041 "The addresses it contains will be lost."
1042 msgstr ""
1043 "Chcete odstrániť „%s”?\n"
1044 "Adresy, ktoré obsahuje, budú stratené."
1045
1046 #. *
1047 #. * Label (a format string) that is used to name each folder.
1048 #.
1049 #: ../src/addressbook.c:3054
1050 #, c-format
1051 msgid "Search '%s'"
1052 msgstr "Hľadať „%s”"
1053
1054 #: ../src/addressbook.c:3192 ../src/addressbook.c:3241
1055 msgid "New Contacts"
1056 msgstr "Nové kontakty"
1057
1058 #: ../src/addressbook.c:4022
1059 msgid "New user, could not save index file."
1060 msgstr "Nový používateľ, nemožno uložiť indexový súbor."
1061
1062 #: ../src/addressbook.c:4026
1063 msgid "New user, could not save address book files."
1064 msgstr "Nový používateľ, nemožno uložiť súbory adresára."
1065
1066 #: ../src/addressbook.c:4036
1067 msgid "Old address book converted successfully."
1068 msgstr "Konverzia starého adresára prebehla úspešne."
1069
1070 #: ../src/addressbook.c:4041
1071 msgid ""
1072 "Old address book converted,\n"
1073 "could not save new address index file."
1074 msgstr ""
1075 "Konverzia starého adresára je dokončená,\n"
1076 "nemožno uložiť indexový súbor nového adresára."
1077
1078 #: ../src/addressbook.c:4054
1079 msgid ""
1080 "Could not convert address book,\n"
1081 "but created empty new address book files."
1082 msgstr ""
1083 "Nemožno konvertovať starý adresár,\n"
1084 "ale boli vytvorené prázdne súbory nového adresára."
1085
1086 #: ../src/addressbook.c:4060
1087 msgid ""
1088 "Could not convert address book,\n"
1089 "could not save new address index file."
1090 msgstr ""
1091 "Nemožno konvertovať starý adresár,\n"
1092 "nemožno an vytvoriť indexový súbor nového adresára."
1093
1094 #: ../src/addressbook.c:4065
1095 msgid ""
1096 "Could not convert address book\n"
1097 "and could not create new address book files."
1098 msgstr ""
1099 "Nemožno konvertovať starý adresár\n"
1100 "a nemožno ani vytvoriť súbory nového adresára."
1101
1102 #: ../src/addressbook.c:4072 ../src/addressbook.c:4078
1103 msgid "Addressbook conversion error"
1104 msgstr "Chyba pri konverzii adresára"
1105
1106 #: ../src/addressbook.c:4185
1107 msgid "Addressbook Error"
1108 msgstr "Chyba v adresári"
1109
1110 #: ../src/addressbook.c:4186
1111 msgid "Could not read address index"
1112 msgstr "Nemožno načítať zoznam adries"
1113
1114 #. *
1115 #. * Message that is displayed whilst a query is executing in a background
1116 #. * thread.
1117 #.
1118 #: ../src/addressbook.c:4517
1119 msgid "Busy searching..."
1120 msgstr "Prehľadávam…"
1121
1122 #: ../src/addressbook.c:4818
1123 msgid "Interface"
1124 msgstr "Ovládanie"
1125
1126 #: ../src/addressbook.c:4830 ../src/addressbook_foldersel.c:182
1127 #: ../src/exphtmldlg.c:371 ../src/expldifdlg.c:388 ../src/exporthtml.c:984
1128 #: ../src/importldif.c:658
1129 msgid "Address Book"
1130 msgstr "Adresár"
1131
1132 #: ../src/addressbook.c:4842
1133 msgid "Person"
1134 msgstr "Osoba"
1135
1136 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
1137 #: ../src/addressbook.c:4878 ../src/exporthtml.c:884 ../src/folderview.c:338
1138 #: ../src/folderview.c:426 ../src/prefs_account.c:2769
1139 #: ../src/prefs_folder_column.c:78
1140 msgid "Folder"
1141 msgstr "Zložka"
1142
1143 #: ../src/addressbook.c:4890
1144 msgid "vCard"
1145 msgstr "vCard"
1146
1147 #: ../src/addressbook.c:4902 ../src/addressbook.c:4914
1148 msgid "JPilot"
1149 msgstr "JPilot"
1150
1151 #: ../src/addressbook.c:4926
1152 msgid "LDAP servers"
1153 msgstr "LDAP servery"
1154
1155 #: ../src/addressbook.c:4938
1156 msgid "LDAP Query"
1157 msgstr "LDAP požiadavka"
1158
1159 #. backward compatibility (when translated "Any" was stored)
1160 #. store UNtranslated "Any"
1161 #. backward compatibility (when translated "Any" was stored)
1162 #. store UNtranslated "Any"
1163 #. backward compatibility (when translated "Any" was stored)
1164 #. store UNtranslated "Any"
1165 #. book/folder value
1166 #: ../src/addressbook_foldersel.c:388
1167 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
1168 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:230
1169 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:306
1170 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:383
1171 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107
1172 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
1173 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
1174 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326
1175 #: ../src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
1176 #: ../src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
1177 #: ../src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
1178 #: ../src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613
1179 #: ../src/prefs_matcher.c:675 ../src/prefs_matcher.c:710
1180 #: ../src/prefs_matcher.c:1619 ../src/prefs_matcher.c:1626
1181 #: ../src/prefs_matcher.c:1634 ../src/prefs_matcher.c:1636
1182 #: ../src/prefs_matcher.c:2524 ../src/prefs_matcher.c:2528
1183 msgid "Any"
1184 msgstr "Všetky"
1185
1186 #: ../src/addrgather.c:172
1187 msgid "Please specify name for address book."
1188 msgstr "Prosím zvoľte názov adresára."
1189
1190 #: ../src/addrgather.c:179
1191 msgid "No available address book."
1192 msgstr "Nedostupný adresár."
1193
1194 #: ../src/addrgather.c:200
1195 msgid "Please select the mail headers to search."
1196 msgstr "Prosím zvoľte prehľadávané poštové hlavičky."
1197
1198 #. Go fer it
1199 #: ../src/addrgather.c:207
1200 msgid "Collecting addresses..."
1201 msgstr "Zhromažďujem adresy…"
1202
1203 #: ../src/addrgather.c:247
1204 msgid "address added by claws-mail"
1205 msgstr "adresa pridaný z claws-mail"
1206
1207 #: ../src/addrgather.c:275
1208 msgid "Addresses collected successfully."
1209 msgstr "Adresy zozbierané úspešne."
1210
1211 #: ../src/addrgather.c:357
1212 msgid "Current folder:"
1213 msgstr "Aktuálna zložka:"
1214
1215 #: ../src/addrgather.c:368
1216 msgid "Address book name:"
1217 msgstr "Meno adresára:"
1218
1219 #: ../src/addrgather.c:395
1220 msgid "Address book folder size:"
1221 msgstr "Veľkosť zložky adresára:"
1222
1223 #: ../src/addrgather.c:399 ../src/addrgather.c:409
1224 msgid ""
1225 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
1226 msgstr "Maximálny počet položiek na adresár v novovytvorenom adresári"
1227
1228 #: ../src/addrgather.c:413
1229 msgid "Process these mail header fields"
1230 msgstr "Spracovať tieto poštové hlavičky"
1231
1232 #: ../src/addrgather.c:432
1233 msgid "Include subfolders"
1234 msgstr "Zahrnúť podzložky"
1235
1236 #: ../src/addrgather.c:456 ../src/prefs_filtering_action.c:1425
1237 msgid "Header Name"
1238 msgstr "Názov hlavičky"
1239
1240 #: ../src/addrgather.c:457
1241 msgid "Address Count"
1242 msgstr "Počet adries"
1243
1244 #. Create notebook pages
1245 #: ../src/addrgather.c:567
1246 msgid "Header Fields"
1247 msgstr "Polia hlavičky"
1248
1249 #: ../src/addrgather.c:568 ../src/exphtmldlg.c:658 ../src/expldifdlg.c:722
1250 #: ../src/importldif.c:1023
1251 msgid "Finish"
1252 msgstr "Dokončiť"
1253
1254 #: ../src/addrgather.c:626
1255 msgid "Collect email addresses from selected messages"
1256 msgstr "Zozbierať emailové adresy zvolených správ"
1257
1258 #: ../src/addrgather.c:630
1259 msgid "Collect email addresses from folder"
1260 msgstr "Zozbierať emailové adresy zo zložky"
1261
1262 #: ../src/addrindex.c:123
1263 msgid "Common addresses"
1264 msgstr "Spoločné adresy"
1265
1266 #: ../src/addrindex.c:124
1267 msgid "Personal addresses"
1268 msgstr "Súkromné adresy"
1269
1270 #: ../src/addrindex.c:130
1271 msgid "Common address"
1272 msgstr "Spoločná adresa"
1273
1274 #: ../src/addrindex.c:131
1275 msgid "Personal address"
1276 msgstr "Súkromná adresa"
1277
1278 #: ../src/addrindex.c:1827
1279 msgid "Address(es) update"
1280 msgstr "Aktualizácia adries"
1281
1282 #: ../src/addrindex.c:1828
1283 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
1284 msgstr "Aktualizácia zlyhala. Zmeny neboli zapísané do adresára."
1285
1286 #: ../src/alertpanel.c:146 ../src/compose.c:9324
1287 msgid "Notice"
1288 msgstr "Upozornenie"
1289
1290 #: ../src/alertpanel.c:159 ../src/compose.c:5656 ../src/compose.c:6133
1291 #: ../src/compose.c:11670 ../src/file_checker.c:78 ../src/file_checker.c:100
1292 #: ../src/messageview.c:853 ../src/messageview.c:866
1293 #: ../src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:717
1294 #: ../src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 ../src/summaryview.c:4863
1295 msgid "Warning"
1296 msgstr "Upozornenie"
1297
1298 #: ../src/alertpanel.c:172 ../src/alertpanel.c:195 ../src/compose.c:5597
1299 #: ../src/inc.c:669 ../src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152
1300 #: ../src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:253
1301 msgid "Error"
1302 msgstr "Chyba"
1303
1304 #: ../src/alertpanel.c:196 ../src/gtk/progressdialog.c:94
1305 msgid "_View log"
1306 msgstr "_Zobraziť záznam"
1307
1308 #: ../src/alertpanel.c:347
1309 msgid "Show this message next time"
1310 msgstr "Zobraziť túto správu aj nabudúce"
1311
1312 #: ../src/avatars.c:102
1313 msgid "Failed to register avatars internal rendering hook"
1314 msgstr "Zlyhala registrácia obsluhy udalosti „avatars internal rendering”"
1315
1316 #: ../src/browseldap.c:218
1317 msgid "Browse Directory Entry"
1318 msgstr "Prechádzať zložku"
1319
1320 #: ../src/browseldap.c:237
1321 msgid "Server Name :"
1322 msgstr "Meno servera :"
1323
1324 #: ../src/browseldap.c:247
1325 msgid "Distinguished Name (dn) :"
1326 msgstr "Rozlišovacie meno (dn) :"
1327
1328 #: ../src/browseldap.c:270
1329 msgid "LDAP Name"
1330 msgstr "LDAP meno"
1331
1332 #: ../src/browseldap.c:272
1333 msgid "Attribute Value"
1334 msgstr "Hodnota atribútu"
1335
1336 #: ../src/common/plugin.c:65
1337 msgid "Nothing"
1338 msgstr "Nič"
1339
1340 #: ../src/common/plugin.c:66
1341 msgid "a viewer"
1342 msgstr "zobrazovač"
1343
1344 #: ../src/common/plugin.c:67
1345 msgid "a MIME parser"
1346 msgstr "analyzátor MIME"
1347
1348 #: ../src/common/plugin.c:68
1349 msgid "folders"
1350 msgstr "zložiek"
1351
1352 #: ../src/common/plugin.c:69
1353 msgid "filtering"
1354 msgstr "filtrovania"
1355
1356 #: ../src/common/plugin.c:70
1357 msgid "a privacy interface"
1358 msgstr "rozhrania zabezpečenia súkromia"
1359
1360 #: ../src/common/plugin.c:71
1361 msgid "a notifier"
1362 msgstr "oznamovača"
1363
1364 #: ../src/common/plugin.c:72
1365 msgid "an utility"
1366 msgstr "nástroje"
1367
1368 #: ../src/common/plugin.c:73
1369 msgid "things"
1370 msgstr "inú"
1371
1372 #: ../src/common/plugin.c:334
1373 #, c-format
1374 msgid ""
1375 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1376 msgstr ""
1377 "Tento zásuvný modul poskytuje funkciu %s (%s), ktorá už je poskytovaná "
1378 "modulom %s."
1379
1380 #: ../src/common/plugin.c:436
1381 msgid "Plugin already loaded"
1382 msgstr "Zásuvný modul už je načítaný"
1383
1384 #: ../src/common/plugin.c:447
1385 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1386 msgstr "Zlyhalo pridelenie pamäte pre zásuvný modul"
1387
1388 #: ../src/common/plugin.c:481
1389 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1390 msgstr ""
1391 "Tento modul nie je licencovaný pod licenciou kompatibilnou s GPL v3 alebo "
1392 "vyššou."
1393
1394 #: ../src/common/plugin.c:490
1395 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1396 msgstr "Tento modul je pre Claws Mail GTK1."
1397
1398 #: ../src/common/plugin.c:772
1399 #, c-format
1400 msgid ""
1401 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1402 "built with."
1403 msgstr ""
1404 "Vaša verzia Claws Mail je novšia ako verzia, pre ktorú bol zásuvný modul "
1405 "„%s” zostavený."
1406
1407 #: ../src/common/plugin.c:775
1408 msgid ""
1409 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1410 "with."
1411 msgstr ""
1412 "Vaša verzia Claws Mail je novšia ako verzia, pre ktorú bol tento zásuvný "
1413 "modul zostavený."
1414
1415 #: ../src/common/plugin.c:784
1416 #, c-format
1417 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1418 msgstr "Vaša verzia Claws Mail je pre zásuvný modul „%s” príliš stará."
1419
1420 #: ../src/common/plugin.c:786
1421 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1422 msgstr "Vaša verzia Claws Mail je pre tento zásuvný modul príliš stará."
1423
1424 #: ../src/common/session.c:177 ../src/imap.c:1177
1425 msgid "SSL handshake failed\n"
1426 msgstr "Vytvorenie SSL spojenia zlyhalo\n"
1427
1428 #: ../src/common/smtp.c:180
1429 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1430 msgstr "Nie je dostupná žiadna metóda SMTP AUTH\n"
1431
1432 #: ../src/common/smtp.c:183
1433 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1434 msgstr "Zvolená metóda SMTP AUTH nie je dostupná\n"
1435
1436 #: ../src/common/smtp.c:525 ../src/common/smtp.c:579
1437 msgid "bad SMTP response\n"
1438 msgstr "neplatná odozva SMTP\n"
1439
1440 #: ../src/common/smtp.c:550 ../src/common/smtp.c:568 ../src/common/smtp.c:682
1441 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1442 msgstr "nastala chyba relácie SMTP\n"
1443
1444 #: ../src/common/smtp.c:559 ../src/pop.c:899
1445 msgid "error occurred on authentication\n"
1446 msgstr "nastala chyba autentifikácie\n"
1447
1448 #: ../src/common/smtp.c:609
1449 #, c-format
1450 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1451 msgstr "Správa je príliš veľká (Maximálna veľkosť je %s)\n"
1452
1453 #: ../src/common/smtp.c:641 ../src/pop.c:892
1454 msgid "couldn't start TLS session\n"
1455 msgstr "nemožno vytvoriť reláciu TLS\n"
1456
1457 #: ../src/common/socket.c:573
1458 msgid "Socket IO timeout.\n"
1459 msgstr "Časový limit soketu IO.\n"
1460
1461 #: ../src/common/socket.c:602
1462 msgid "Connection timed out.\n"
1463 msgstr "Uplynul časový limit spojenia.\n"
1464
1465 #: ../src/common/socket.c:630
1466 #, c-format
1467 msgid "%s: host lookup timed out.\n"
1468 msgstr "%s: uplynul časový limit hľadania hostiteľa.\n"
1469
1470 #: ../src/common/socket.c:643
1471 #, c-format
1472 msgid "%s: unknown host.\n"
1473 msgstr "%s: neznámy hostiteľ.\n"
1474
1475 #: ../src/common/socket.c:831
1476 #, c-format
1477 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1478 msgstr "%s:%d: spojenie zlyhalo (%s).\n"
1479
1480 #: ../src/common/socket.c:1071
1481 #, c-format
1482 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1483 msgstr "%s:%d: neznámy hostiteľ.\n"
1484
1485 #: ../src/common/socket.c:1166
1486 #, c-format
1487 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1488 msgstr "%s:%s: hľadanie hostiteľa zlyhalo (%s).\n"
1489
1490 #: ../src/common/socket.c:1515
1491 #, c-format
1492 msgid "write on fd%d: %s\n"
1493 msgstr "zápis na fd%d: %s\n"
1494
1495 #: ../src/common/ssl_certificate.c:328
1496 #, c-format
1497 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1498 msgstr "Nemožno získať stav súboru certifikátu P12 (%s)\n"
1499
1500 #: ../src/common/ssl_certificate.c:336
1501 #, c-format
1502 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1503 msgstr "Nemožno čítať súbor certifikátu P12 %s\n"
1504
1505 #: ../src/common/ssl_certificate.c:345
1506 #, c-format
1507 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1508 msgstr "Nemožno importovať súbor certifikátu P12 %s\n"
1509
1510 #: ../src/common/ssl_certificate.c:630
1511 msgid "Internal error"
1512 msgstr "Interná chyba"
1513
1514 #: ../src/common/ssl_certificate.c:635
1515 msgid "Uncheckable"
1516 msgstr "Neoveriteľný"
1517
1518 #: ../src/common/ssl_certificate.c:639
1519 msgid "Self-signed certificate"
1520 msgstr "Certifikát podpísaný sebou"
1521
1522 #: ../src/common/ssl_certificate.c:642
1523 msgid "Revoked certificate"
1524 msgstr "Odvolaný certifikát"
1525
1526 #: ../src/common/ssl_certificate.c:644
1527 msgid "No certificate issuer found"
1528 msgstr "Nebol nájdený vydavateľ certifikátu"
1529
1530 #: ../src/common/ssl_certificate.c:646
1531 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1532 msgstr "Vydavateľ certifikátu nie je certifikačnou autoritou"
1533
1534 #: ../src/common/ssl_certificate.c:871
1535 #, c-format
1536 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1537 msgstr "Nemožno otvoriť súbor certifikátu %s: %s\n"
1538
1539 #: ../src/common/ssl_certificate.c:875
1540 #, c-format
1541 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1542 msgstr "Súbor certifikátu %s chýba (%s)\n"
1543
1544 #: ../src/common/ssl_certificate.c:894
1545 #, c-format
1546 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1547 msgstr "Nemožno otvoriť súbor kľúča %s (%s)\n"
1548
1549 #: ../src/common/ssl_certificate.c:898
1550 #, c-format
1551 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1552 msgstr "Chýba súbor kľúča %s (%s)\n"
1553
1554 #: ../src/common/ssl_certificate.c:1046
1555 #, c-format
1556 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1557 msgstr "Zlyhalo čítanie súboru certifikátu P12 %s\n"
1558
1559 #: ../src/common/ssl_certificate.c:1049
1560 #, c-format
1561 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1562 msgstr "Nemožno otvoriť súbor certifikátu P12 %s (%s)\n"
1563
1564 #: ../src/common/ssl_certificate.c:1053
1565 #, c-format
1566 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1567 msgstr "Chýba súbor certifikátu P12 %s (%s)\n"
1568
1569 #: ../src/common/ssl_certificate.c:1078 ../src/gtk/sslcertwindow.c:85
1570 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:92 ../src/gtk/sslcertwindow.c:107
1571 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:112 ../src/gtk/sslcertwindow.c:119
1572 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:134
1573 msgid "<not in certificate>"
1574 msgstr "<chýba v certifikáte>"
1575
1576 #: ../src/common/string_match.c:83
1577 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1578 msgstr "(Predmet vymazaný regulárnym výrazom)"
1579
1580 #: ../src/common/utils.c:379
1581 #, c-format
1582 msgid "%dB"
1583 msgstr "%dB"
1584
1585 #: ../src/common/utils.c:380
1586 #, c-format
1587 msgid "%d.%02dKB"
1588 msgstr "%d.%02dKB"
1589
1590 #: ../src/common/utils.c:381
1591 #, c-format
1592 msgid "%d.%02dMB"
1593 msgstr "%d.%02dMB"
1594
1595 #: ../src/common/utils.c:382
1596 #, c-format
1597 msgid "%.2fGB"
1598 msgstr "%.2fGB"
1599
1600 #: ../src/common/utils.c:5000
1601 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1602 msgid "Sunday"
1603 msgstr "Nedeľa"
1604
1605 #: ../src/common/utils.c:5001
1606 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1607 msgid "Monday"
1608 msgstr "Pondelok"
1609
1610 #: ../src/common/utils.c:5002
1611 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1612 msgid "Tuesday"
1613 msgstr "Utorok"
1614
1615 #: ../src/common/utils.c:5003
1616 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1617 msgid "Wednesday"
1618 msgstr "Streda"
1619
1620 #: ../src/common/utils.c:5004
1621 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1622 msgid "Thursday"
1623 msgstr "Štvrtok"
1624
1625 #: ../src/common/utils.c:5005
1626 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1627 msgid "Friday"
1628 msgstr "Piatok"
1629
1630 #: ../src/common/utils.c:5006
1631 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1632 msgid "Saturday"
1633 msgstr "Sobota"
1634
1635 #: ../src/common/utils.c:5008
1636 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1637 msgid "January"
1638 msgstr "Január"
1639
1640 #: ../src/common/utils.c:5009
1641 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1642 msgid "February"
1643 msgstr "Február"
1644
1645 #: ../src/common/utils.c:5010
1646 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1647 msgid "March"
1648 msgstr "Marec"
1649
1650 #: ../src/common/utils.c:5011
1651 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1652 msgid "April"
1653 msgstr "Apríl"
1654
1655 #: ../src/common/utils.c:5012
1656 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1657 msgid "May"
1658 msgstr "Máj"
1659
1660 #: ../src/common/utils.c:5013
1661 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1662 msgid "June"
1663 msgstr "Jún"
1664
1665 #: ../src/common/utils.c:5014
1666 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1667 msgid "July"
1668 msgstr "Júl"
1669
1670 #: ../src/common/utils.c:5015
1671 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1672 msgid "August"
1673 msgstr "August"
1674
1675 #: ../src/common/utils.c:5016
1676 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1677 msgid "September"
1678 msgstr "September"
1679
1680 #: ../src/common/utils.c:5017
1681 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1682 msgid "October"
1683 msgstr "Október"
1684
1685 #: ../src/common/utils.c:5018
1686 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1687 msgid "November"
1688 msgstr "November"
1689
1690 #: ../src/common/utils.c:5019
1691 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1692 msgid "December"
1693 msgstr "December"
1694
1695 #: ../src/common/utils.c:5021
1696 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1697 msgid "Sun"
1698 msgstr "Ne"
1699
1700 #: ../src/common/utils.c:5022
1701 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1702 msgid "Mon"
1703 msgstr "Po"
1704
1705 #: ../src/common/utils.c:5023
1706 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1707 msgid "Tue"
1708 msgstr "Ut"
1709
1710 #: ../src/common/utils.c:5024
1711 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1712 msgid "Wed"
1713 msgstr "St"
1714
1715 #: ../src/common/utils.c:5025
1716 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1717 msgid "Thu"
1718 msgstr "Št"
1719
1720 #: ../src/common/utils.c:5026
1721 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1722 msgid "Fri"
1723 msgstr "Pi"
1724
1725 #: ../src/common/utils.c:5027
1726 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1727 msgid "Sat"
1728 msgstr "So"
1729
1730 #: ../src/common/utils.c:5029
1731 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1732 msgid "Jan"
1733 msgstr "Jan"
1734
1735 #: ../src/common/utils.c:5030
1736 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1737 msgid "Feb"
1738 msgstr "Feb"
1739
1740 #: ../src/common/utils.c:5031
1741 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1742 msgid "Mar"
1743 msgstr "Mar"
1744
1745 #: ../src/common/utils.c:5032
1746 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1747 msgid "Apr"
1748 msgstr "Apr"
1749
1750 #: ../src/common/utils.c:5033
1751 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1752 msgid "May"
1753 msgstr "Máj"
1754
1755 #: ../src/common/utils.c:5034
1756 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1757 msgid "Jun"
1758 msgstr "Jún"
1759
1760 #: ../src/common/utils.c:5035
1761 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1762 msgid "Jul"
1763 msgstr "Júl"
1764
1765 #: ../src/common/utils.c:5036
1766 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1767 msgid "Aug"
1768 msgstr "Aug"
1769
1770 #: ../src/common/utils.c:5037
1771 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1772 msgid "Sep"
1773 msgstr "Sep"
1774
1775 #: ../src/common/utils.c:5038
1776 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1777 msgid "Oct"
1778 msgstr "Okt"
1779
1780 #: ../src/common/utils.c:5039
1781 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1782 msgid "Nov"
1783 msgstr "Nov"
1784
1785 #: ../src/common/utils.c:5040
1786 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1787 msgid "Dec"
1788 msgstr "Dec"
1789
1790 #: ../src/common/utils.c:5051
1791 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1792 msgid "AM"
1793 msgstr "DOP"
1794
1795 #: ../src/common/utils.c:5052
1796 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1797 msgid "PM"
1798 msgstr "ODP"
1799
1800 #: ../src/common/utils.c:5053
1801 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1802 msgid "am"
1803 msgstr "dop."
1804
1805 #: ../src/common/utils.c:5054
1806 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1807 msgid "pm"
1808 msgstr "odp."
1809
1810 #: ../src/compose.c:570
1811 msgid "_Add..."
1812 msgstr "_Pridať…"
1813
1814 #: ../src/compose.c:571 ../src/mh_gtk.c:361
1815 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:293
1816 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:307
1817 msgid "_Remove"
1818 msgstr "_Odstrániť"
1819
1820 #: ../src/compose.c:573 ../src/folderview.c:234
1821 msgid "_Properties..."
1822 msgstr "_Vlastnosti…"
1823
1824 #. menus
1825 #: ../src/compose.c:580 ../src/mainwindow.c:508 ../src/messageview.c:212
1826 msgid "_Message"
1827 msgstr "Sp_ráva"
1828
1829 #: ../src/compose.c:583
1830 msgid "_Spelling"
1831 msgstr "P_ravopis"
1832
1833 #: ../src/compose.c:585 ../src/compose.c:652
1834 msgid "_Options"
1835 msgstr "_Možnosti"
1836
1837 #. Message menu
1838 #: ../src/compose.c:589
1839 msgid "S_end"
1840 msgstr "Odos_lať"
1841
1842 #: ../src/compose.c:590
1843 msgid "Send _later"
1844 msgstr "Odoslať _neskôr"
1845
1846 #: ../src/compose.c:593
1847 msgid "_Attach file"
1848 msgstr "Pripojiť sú_bor"
1849
1850 #: ../src/compose.c:594
1851 msgid "_Insert file"
1852 msgstr "Vlož_iť súbor"
1853
1854 #: ../src/compose.c:595
1855 msgid "Insert si_gnature"
1856 msgstr "Vložiť _podpis"
1857
1858 #: ../src/compose.c:596
1859 msgid "_Replace signature"
1860 msgstr "Nah_radiť podpis"
1861
1862 #. COMPOSE_KEEP_EDITING
1863 #. {"Message/---",              NULL, "---" },
1864 #: ../src/compose.c:600
1865 msgid "_Print"
1866 msgstr "_Tlačiť"
1867
1868 #. Edit menu
1869 #: ../src/compose.c:605
1870 msgid "_Undo"
1871 msgstr "_Späť"
1872
1873 #: ../src/compose.c:606
1874 msgid "_Redo"
1875 msgstr "_Znova"
1876
1877 #: ../src/compose.c:609
1878 msgid "Cu_t"
1879 msgstr "_Vystrihnúť"
1880
1881 #: ../src/compose.c:613
1882 msgid "_Special paste"
1883 msgstr "Prilepiť _špeciálne"
1884
1885 #: ../src/compose.c:614
1886 msgid "As _quotation"
1887 msgstr "Ako _citácia"
1888
1889 #: ../src/compose.c:615
1890 msgid "_Wrapped"
1891 msgstr "_Zalomené"
1892
1893 #: ../src/compose.c:616
1894 msgid "_Unwrapped"
1895 msgstr "_Nezalomené"
1896
1897 #: ../src/compose.c:618 ../src/mainwindow.c:541
1898 msgid "Select _all"
1899 msgstr "Vy_brať všetko"
1900
1901 #: ../src/compose.c:620
1902 msgid "A_dvanced"
1903 msgstr "_Rozšírené"
1904
1905 #: ../src/compose.c:621
1906 msgid "Move a character backward"
1907 msgstr "Presunúť o znak dozadu"
1908
1909 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_MOVE_BACKWARD_CHARACTER
1910 #: ../src/compose.c:622
1911 msgid "Move a character forward"
1912 msgstr "Presunúť o znak dopredu"
1913
1914 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_MOVE_FORWARD_CHARACTER
1915 #: ../src/compose.c:623
1916 msgid "Move a word backward"
1917 msgstr "Presunúť o slovo dozadu"
1918
1919 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_MOVE_BACKWARD_WORD
1920 #: ../src/compose.c:624
1921 msgid "Move a word forward"
1922 msgstr "Presunúť o slovo dopredu"
1923
1924 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_MOVE_FORWARD_WORD
1925 #: ../src/compose.c:625
1926 msgid "Move to beginning of line"
1927 msgstr "Presunúť na začiatok riadku"
1928
1929 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_MOVE_BEGINNING_OF_LINE
1930 #: ../src/compose.c:626
1931 msgid "Move to end of line"
1932 msgstr "Presunúť na koniec riadku"
1933
1934 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_MOVE_END_OF_LINE
1935 #: ../src/compose.c:627
1936 msgid "Move to previous line"
1937 msgstr "Presunúť na predchádzajúci riadok"
1938
1939 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_MOVE_PREVIOUS_LINE
1940 #: ../src/compose.c:628
1941 msgid "Move to next line"
1942 msgstr "Presunúť na ďalší riadok"
1943
1944 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_MOVE_NEXT_LINE
1945 #: ../src/compose.c:629
1946 msgid "Delete a character backward"
1947 msgstr "Zmazať znak naľavo od kurzora"
1948
1949 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_DELETE_BACKWARD_CHARACTER
1950 #: ../src/compose.c:630
1951 msgid "Delete a character forward"
1952 msgstr "Zmazať znak napravo od kurzora"
1953
1954 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_DELETE_FORWARD_CHARACTER
1955 #: ../src/compose.c:631
1956 msgid "Delete a word backward"
1957 msgstr "Zmazať slovo naľavo od kurzora"
1958
1959 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_DELETE_BACKWARD_WORD
1960 #: ../src/compose.c:632
1961 msgid "Delete a word forward"
1962 msgstr "Zmazať slovo napravo od kurzora"
1963
1964 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_DELETE_FORWARD_WORD
1965 #: ../src/compose.c:633
1966 msgid "Delete line"
1967 msgstr "Zmazať riadok"
1968
1969 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_DELETE_LINE
1970 #: ../src/compose.c:634
1971 msgid "Delete to end of line"
1972 msgstr "Zmazať do konca riadku"
1973
1974 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_DELETE_TO_LINE_END
1975 #. {"Edit/---",                 NULL, "---" },
1976 #: ../src/compose.c:637 ../src/messageview.c:229
1977 msgid "_Find"
1978 msgstr "_Hľadať"
1979
1980 #. {"Edit/---",                 NULL, "---" },
1981 #: ../src/compose.c:640
1982 msgid "_Wrap current paragraph"
1983 msgstr "_Zalomiť aktuálny odsek"
1984
1985 #. 0
1986 #: ../src/compose.c:641
1987 msgid "Wrap all long _lines"
1988 msgstr "Zalomiť všetky d_lhé riadky"
1989
1990 #. 1
1991 #. {"Edit/---",                 NULL, "---" },
1992 #: ../src/compose.c:643
1993 msgid "Edit with e_xternal editor"
1994 msgstr "Upraviť pomocou e_xterného editora"
1995
1996 #. Spelling menu
1997 #: ../src/compose.c:646
1998 msgid "_Check all or check selection"
1999 msgstr "_Skontrolovať všetko alebo výber"
2000
2001 #: ../src/compose.c:647
2002 msgid "_Highlight all misspelled words"
2003 msgstr "_Zvýrazniť všetky nesprávne slová"
2004
2005 #: ../src/compose.c:648
2006 msgid "Check _backwards misspelled word"
2007 msgstr "S_pätne skontrolovať nesprávne slovo"
2008
2009 #: ../src/compose.c:649
2010 msgid "_Forward to next misspelled word"
2011 msgstr "_Dopredu na ďalšie nesprávne slovo"
2012
2013 #. Options menu
2014 #: ../src/compose.c:657
2015 msgid "Reply _mode"
2016 msgstr "Reži_m odpovede"
2017
2018 #: ../src/compose.c:659
2019 msgid "Privacy _System"
2020 msgstr "_Súkromie"
2021
2022 #. {"Options/---",              NULL, "---" },
2023 #: ../src/compose.c:664
2024 msgid "_Priority"
2025 msgstr "Pri_orita"
2026
2027 #. {"View/---",                         NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
2028 #. {"View/Scroll/---",          NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
2029 #: ../src/compose.c:666 ../src/mainwindow.c:605 ../src/messageview.c:265
2030 msgid "Character _encoding"
2031 msgstr "_Kódovanie znakov"
2032
2033 #: ../src/compose.c:671 ../src/mainwindow.c:610 ../src/messageview.c:270
2034 msgid "Western European"
2035 msgstr "Západná Európa (ISO-8859-1)"
2036
2037 #: ../src/compose.c:672 ../src/mainwindow.c:611 ../src/messageview.c:271
2038 msgid "Baltic"
2039 msgstr "Pobaltské"
2040
2041 #: ../src/compose.c:673 ../src/mainwindow.c:612 ../src/messageview.c:272
2042 msgid "Hebrew"
2043 msgstr "Hebrejské"
2044
2045 #: ../src/compose.c:674 ../src/mainwindow.c:613 ../src/messageview.c:273
2046 msgid "Arabic"
2047 msgstr "Arabské"
2048
2049 #: ../src/compose.c:675 ../src/mainwindow.c:614 ../src/messageview.c:274
2050 msgid "Cyrillic"
2051 msgstr "Cyrilika"
2052
2053 #: ../src/compose.c:676 ../src/mainwindow.c:615 ../src/messageview.c:275
2054 msgid "Japanese"
2055 msgstr "Japonské"
2056
2057 #: ../src/compose.c:677 ../src/mainwindow.c:616 ../src/messageview.c:276
2058 msgid "Chinese"
2059 msgstr "Čínske"
2060
2061 #: ../src/compose.c:678 ../src/mainwindow.c:617 ../src/messageview.c:277
2062 msgid "Korean"
2063 msgstr "Kórejské"
2064
2065 #: ../src/compose.c:679 ../src/mainwindow.c:618 ../src/messageview.c:278
2066 msgid "Thai"
2067 msgstr "Thajské"
2068
2069 #. Tools menu
2070 #: ../src/compose.c:682 ../src/mainwindow.c:725 ../src/messageview.c:314
2071 msgid "_Address book"
2072 msgstr "_Adresár"
2073
2074 #: ../src/compose.c:684
2075 msgid "_Template"
2076 msgstr "Šabló_na"
2077
2078 #. {"Tools/---",                        NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
2079 #: ../src/compose.c:686 ../src/mainwindow.c:753 ../src/messageview.c:335
2080 msgid "Actio_ns"
2081 msgstr "A_kcie"
2082
2083 #: ../src/compose.c:695
2084 msgid "Aut_o wrapping"
2085 msgstr "Aut_omatické zalamovanie"
2086
2087 #. TOGGLE
2088 #: ../src/compose.c:696
2089 msgid "Auto _indent"
2090 msgstr "Automatické odsaden_ie"
2091
2092 #. TOGGLE
2093 #: ../src/compose.c:697
2094 msgid "Si_gn"
2095 msgstr "Podpí_sať"
2096
2097 #. Toggle
2098 #: ../src/compose.c:698
2099 msgid "_Encrypt"
2100 msgstr "_Šifrovať"
2101
2102 #. Toggle
2103 #: ../src/compose.c:699
2104 msgid "_Request Return Receipt"
2105 msgstr "Vyžiadať potv_rdenie o prijatí"
2106
2107 #. TOGGLE
2108 #: ../src/compose.c:700
2109 msgid "Remo_ve references"
2110 msgstr "_Odstrániť odkazy"
2111
2112 #. TOGGLE
2113 #: ../src/compose.c:701
2114 msgid "Show _ruler"
2115 msgstr "Zobraziť p_ravítko"
2116
2117 #. RADIO compose_set_priority_cb
2118 #: ../src/compose.c:706 ../src/compose.c:716
2119 msgid "_Normal"
2120 msgstr "_Normálny"
2121
2122 #. RADIO compose_reply_change_mode_cb
2123 #: ../src/compose.c:707 ../src/mainwindow.c:659 ../src/messageview.c:303
2124 msgid "_All"
2125 msgstr "_Všetkým"
2126
2127 #. RADIO compose_reply_change_mode_cb
2128 #. COMPOSE_REPLY_TO_ALL
2129 #: ../src/compose.c:708 ../src/mainwindow.c:660 ../src/messageview.c:304
2130 msgid "_Sender"
2131 msgstr "Odo_sielateľ"
2132
2133 #. RADIO compose_reply_change_mode_cb
2134 #: ../src/compose.c:709
2135 msgid "_Mailing-list"
2136 msgstr "E_mailová konferencia"
2137
2138 #: ../src/compose.c:714
2139 msgid "_Highest"
2140 msgstr "_Najvyššia"
2141
2142 #. RADIO compose_set_priority_cb
2143 #: ../src/compose.c:715
2144 msgid "Hi_gh"
2145 msgstr "_Vysoká"
2146
2147 #. RADIO compose_set_priority_cb
2148 #: ../src/compose.c:717
2149 msgid "Lo_w"
2150 msgstr "_Nízka"
2151
2152 #. RADIO compose_set_priority_cb
2153 #: ../src/compose.c:718
2154 msgid "_Lowest"
2155 msgstr "Na_jnižšia"
2156
2157 #: ../src/compose.c:723 ../src/mainwindow.c:868 ../src/messageview.c:352
2158 msgid "_Automatic"
2159 msgstr "_Automaticky"
2160
2161 #. RADIO compose_set_encoding_cb
2162 #. RADIO set_charset_cb
2163 #: ../src/compose.c:724 ../src/mainwindow.c:869 ../src/messageview.c:353
2164 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
2165 msgstr "7bit ASCII (US-ASC_II)"
2166
2167 #. RADIO compose_set_encoding_cb
2168 #. RADIO set_charset_cb
2169 #: ../src/compose.c:725 ../src/mainwindow.c:870 ../src/messageview.c:354
2170 msgid "Unicode (_UTF-8)"
2171 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
2172
2173 #. RADIO compose_set_encoding_cb
2174 #. RADIO compose_set_encoding_cb
2175 #. RADIO compose_set_encoding_cb
2176 #. RADIO compose_set_encoding_cb
2177 #. RADIO set_charset_cb
2178 #. RADIO set_charset_cb
2179 #. RADIO set_charset_cb
2180 #. RADIO set_charset_cb
2181 #: ../src/compose.c:729 ../src/mainwindow.c:874 ../src/messageview.c:358
2182 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
2183 msgstr "Stredná Európa (ISO-8859-_2)"
2184
2185 #. RADIO compose_set_encoding_cb
2186 #. RADIO compose_set_encoding_cb
2187 #. RADIO compose_set_encoding_cb
2188 #. RADIO set_charset_cb
2189 #. RADIO set_charset_cb
2190 #. RADIO set_charset_cb
2191 #: ../src/compose.c:732 ../src/mainwindow.c:877 ../src/messageview.c:361
2192 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
2193 msgstr "Grécke (ISO-8859-_7)"
2194
2195 #. RADIO compose_set_encoding_cb
2196 #. RADIO compose_set_encoding_cb
2197 #. RADIO compose_set_encoding_cb
2198 #. RADIO compose_set_encoding_cb
2199 #. RADIO compose_set_encoding_cb
2200 #. RADIO set_charset_cb
2201 #. RADIO set_charset_cb
2202 #. RADIO set_charset_cb
2203 #. RADIO set_charset_cb
2204 #. RADIO set_charset_cb
2205 #: ../src/compose.c:737 ../src/mainwindow.c:882 ../src/messageview.c:366
2206 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
2207 msgstr "Turecké (ISO-8859-_9)"
2208
2209 #: ../src/compose.c:1065
2210 msgid "New message From format error."
2211 msgstr "Chyba v tvare odosielateľa novej správy."
2212
2213 #: ../src/compose.c:1157
2214 msgid "New message subject format error."
2215 msgstr "Chyba v tvare predmetu novej správy."
2216
2217 #: ../src/compose.c:1188 ../src/quote_fmt.c:569
2218 #, c-format
2219 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
2220 msgstr "V tele šablóny „Nová správa” je chyba na riadku %d."
2221
2222 #: ../src/compose.c:1443
2223 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
2224 msgstr "Nemožno odpovedať. Pôvodná správa už asi neexistuje."
2225
2226 #: ../src/compose.c:1626 ../src/quote_fmt.c:586
2227 msgid ""
2228 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
2229 "address."
2230 msgstr "Pole „Od” šablóny „Odpovedať” obsahuje neplatnú emailovú adresu."
2231
2232 #: ../src/compose.c:1674 ../src/quote_fmt.c:589
2233 #, c-format
2234 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
2235 msgstr "V tele šablóny „Odpovedať” je chyba na riadku %d."
2236
2237 #: ../src/compose.c:1810 ../src/compose.c:2002 ../src/quote_fmt.c:606
2238 msgid ""
2239 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
2240 "address."
2241 msgstr "Pole „Od” šablóny „Poslať ďalej” obsahuje neplatnú emailovú adresu."
2242
2243 #: ../src/compose.c:1870 ../src/quote_fmt.c:609
2244 #, c-format
2245 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
2246 msgstr "V tele šablóny „Poslať ďalej” je chyba na riadku %d."
2247
2248 #: ../src/compose.c:2044
2249 msgid "Fw: multiple emails"
2250 msgstr "Fw: viacero správ"
2251
2252 #: ../src/compose.c:2524
2253 #, c-format
2254 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
2255 msgstr "V tele šablóny „Presmerovať” je chyba na riadku %d."
2256
2257 #: ../src/compose.c:2591 ../src/gtk/headers.h:14
2258 msgid "Cc:"
2259 msgstr "Kópia:"
2260
2261 #: ../src/compose.c:2594 ../src/gtk/headers.h:15
2262 msgid "Bcc:"
2263 msgstr "Slepá kópia:"
2264
2265 #: ../src/compose.c:2597 ../src/gtk/headers.h:12
2266 msgid "Reply-To:"
2267 msgstr "Odpovedať komu:"
2268
2269 #: ../src/compose.c:2600 ../src/compose.c:4911 ../src/compose.c:4913
2270 #: ../src/gtk/headers.h:33
2271 msgid "Newsgroups:"
2272 msgstr "Diskusné skupiny:"
2273
2274 #: ../src/compose.c:2603 ../src/gtk/headers.h:34
2275 msgid "Followup-To:"
2276 msgstr "Pokračovanie:"
2277
2278 #: ../src/compose.c:2606 ../src/gtk/headers.h:17
2279 msgid "In-Reply-To:"
2280 msgstr "V odpovedi komu:"
2281
2282 #: ../src/compose.c:2610 ../src/compose.c:4908 ../src/compose.c:4916
2283 #: ../src/gtk/headers.h:13 ../src/summary_search.c:433
2284 msgid "To:"
2285 msgstr "Komu:"
2286
2287 #: ../src/compose.c:2819
2288 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
2289 msgstr "Nemožno priložiť súbor (zlyhala konverzia kódovania)."
2290
2291 #: ../src/compose.c:2825
2292 #, c-format
2293 msgid ""
2294 "The following file has been attached: \n"
2295 "%s"
2296 msgid_plural ""
2297 "The following files have been attached: \n"
2298 "%s"
2299 msgstr[0] ""
2300 "Bol pripojený nasledujúci súbor:\n"
2301 "%s"
2302 msgstr[1] ""
2303 "Nasledujúce súbory budú priložené:\n"
2304 "%s"
2305 msgstr[2] ""
2306 "Nasledujúce súbory budú priložené:\n"
2307 "%s"
2308
2309 #: ../src/compose.c:3098
2310 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
2311 msgstr "„Značka citácie” šablóny nie je platná."
2312
2313 #: ../src/compose.c:3588
2314 #, c-format
2315 msgid "Could not get size of file '%s'."
2316 msgstr "Nemožno zistiť veľkosť súboru „%s”."
2317
2318 #: ../src/compose.c:3599
2319 #, c-format
2320 msgid ""
2321 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
2322 "want to do that?"
2323 msgstr "Do tela správy vkladáte súbor %s. Ste si istý, že to chcete urobiť?"
2324
2325 #: ../src/compose.c:3602
2326 msgid "Are you sure?"
2327 msgstr "Ste si istý?"
2328
2329 #: ../src/compose.c:3603 ../src/compose.c:11152
2330 msgid "+_Insert"
2331 msgstr "+_Vložiť"
2332
2333 #: ../src/compose.c:3717
2334 #, c-format
2335 msgid "File %s is empty."
2336 msgstr "Súbor %s je prázdny."
2337
2338 #: ../src/compose.c:3718
2339 msgid "Empty file"
2340 msgstr "Prázdny súbor"
2341
2342 #: ../src/compose.c:3719
2343 msgid "+_Attach anyway"
2344 msgstr "+Pripojiť i _tak"
2345
2346 #: ../src/compose.c:3728
2347 #, c-format
2348 msgid "Can't read %s."
2349 msgstr "Nemožno čítať %s."
2350
2351 #: ../src/compose.c:3755
2352 #, c-format
2353 msgid "Message: %s"
2354 msgstr "Správa: %s"
2355
2356 #: ../src/compose.c:4748 ../src/plugins/python/composewindowtype.c:421
2357 msgid " [Edited]"
2358 msgstr "[Upravené]"
2359
2360 #: ../src/compose.c:4755 ../src/plugins/python/composewindowtype.c:424
2361 #, c-format
2362 msgid "%s - Compose message%s"
2363 msgstr "%s - Písanie správy%s"
2364
2365 #: ../src/compose.c:4758 ../src/plugins/python/composewindowtype.c:427
2366 #, c-format
2367 msgid "[no subject] - Compose message%s"
2368 msgstr "[bez názvu] - Písanie správy%s"
2369
2370 #. If the modified state changed, rewrite window title.
2371 #. * This partly duplicates functionality in compose.c::compose_set_title().
2372 #. * While it's nice to not have to modify Claws Mail for this to work,
2373 #. * it would be cleaner to export that function in Claws Mail.
2374 #: ../src/compose.c:4760 ../src/plugins/python/composewindowtype.c:415
2375 msgid "Compose message"
2376 msgstr "Napísať správu"
2377
2378 #: ../src/compose.c:4787 ../src/messageview.c:888
2379 msgid ""
2380 "Account for sending mail is not specified.\n"
2381 "Please select a mail account before sending."
2382 msgstr ""
2383 "Nie je zadaný účet na odosielanie správ.\n"
2384 "Pred odosielaním prosím zvoľte poštový účet."
2385
2386 #: ../src/compose.c:5007 ../src/compose.c:5039 ../src/compose.c:5081
2387 #: ../src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:219 ../src/prefs_account.c:3270
2388 #: ../src/toolbar.c:406 ../src/toolbar.c:424
2389 msgid "Send"
2390 msgstr "Odoslať"
2391
2392 #: ../src/compose.c:5008
2393 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
2394 msgstr "Jediný príjemca je prednastavená adresa Kópie. Odoslať i tak?"
2395
2396 #: ../src/compose.c:5009 ../src/compose.c:5041 ../src/compose.c:5074
2397 #: ../src/compose.c:5597 ../src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:211
2398 msgid "+_Send"
2399 msgstr "+_Odoslať"
2400
2401 #: ../src/compose.c:5040
2402 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
2403 msgstr "Jediný príjemca je prednastavená adresa Skrytej kópie. Odoslať i tak?"
2404
2405 #: ../src/compose.c:5057
2406 msgid "Recipient is not specified."
2407 msgstr "Nie je zadaný príjemca."
2408
2409 #: ../src/compose.c:5076 ../src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:213
2410 msgid "+_Queue"
2411 msgstr "+Do _fronty"
2412
2413 #: ../src/compose.c:5077
2414 #, c-format
2415 msgid "Subject is empty. %s"
2416 msgstr "Prázdny predmet. %s"
2417
2418 #: ../src/compose.c:5078
2419 msgid "Send it anyway?"
2420 msgstr "Poslať i tak?"
2421
2422 #: ../src/compose.c:5079
2423 msgid "Queue it anyway?"
2424 msgstr "Zaradiť do fronty i tak?"
2425
2426 #: ../src/compose.c:5081 ../src/toolbar.c:425
2427 msgid "Send later"
2428 msgstr "Odoslať ho neskôr"
2429
2430 #: ../src/compose.c:5134 ../src/compose.c:9750
2431 msgid ""
2432 "Could not queue message for sending:\n"
2433 "\n"
2434 "Charset conversion failed."
2435 msgstr ""
2436 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2437 "\n"
2438 "Zlyhala konverzia kódovania."
2439
2440 #: ../src/compose.c:5137 ../src/compose.c:9753
2441 msgid ""
2442 "Could not queue message for sending:\n"
2443 "\n"
2444 "Couldn't get recipient encryption key."
2445 msgstr ""
2446 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2447 "\n"
2448 "Nie je dostupný šifrovací kľúč príjemcu."
2449
2450 #: ../src/compose.c:5143 ../src/compose.c:9747
2451 #, c-format
2452 msgid ""
2453 "Could not queue message for sending:\n"
2454 "\n"
2455 "Signature failed: %s"
2456 msgstr ""
2457 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2458 "\n"
2459 "Podpísanie zlyhalo: %s"
2460
2461 #: ../src/compose.c:5146
2462 #, c-format
2463 msgid ""
2464 "Could not queue message for sending:\n"
2465 "\n"
2466 "%s."
2467 msgstr ""
2468 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2469 "\n"
2470 "%s."
2471
2472 #: ../src/compose.c:5148
2473 msgid "Could not queue message for sending."
2474 msgstr "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie."
2475
2476 #: ../src/compose.c:5163 ../src/compose.c:5223
2477 msgid ""
2478 "The message was queued but could not be sent.\n"
2479 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2480 msgstr ""
2481 "Správa bola zaradená do fronty, ale nebolo ju možné odoslať.\n"
2482 "Použite „Odoslať správy vo fronte” z hlavného okna na opakovanie."
2483
2484 #: ../src/compose.c:5219
2485 #, c-format
2486 msgid ""
2487 "%s\n"
2488 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2489 msgstr ""
2490 "%s\n"
2491 "Použite „Odoslať správy vo fronte” z hlavného okna na opakovanie."
2492
2493 #: ../src/compose.c:5594
2494 #, c-format
2495 msgid ""
2496 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2497 "to the specified %s charset.\n"
2498 "Send it as %s?"
2499 msgstr ""
2500 "Nemožno konvertovať kódovanie správy do zadaného\n"
2501 "kódovania na %s.\n"
2502 "Odoslať správu v kódovaní %s?"
2503
2504 #: ../src/compose.c:5652
2505 #, c-format
2506 msgid ""
2507 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2508 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2509 "\n"
2510 "Send it anyway?"
2511 msgstr ""
2512 "Riadok %d prekračuje limit dĺžky riadku (998 bajtov).\n"
2513 "Obsah správy môže byť počas prenosu k adresátovi znehodnotený.\n"
2514 "\n"
2515 "Odoslať aj tak?"
2516
2517 #: ../src/compose.c:5836
2518 msgid "Encryption warning"
2519 msgstr "Upozornenie šifrovania"
2520
2521 #: ../src/compose.c:5837
2522 msgid "+C_ontinue"
2523 msgstr "+_Pokračovať"
2524
2525 #: ../src/compose.c:5886
2526 msgid "No account for sending mails available!"
2527 msgstr "Nie je dostupné žiadny účet na odosielanie správ!"
2528
2529 #: ../src/compose.c:5895
2530 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2531 msgstr "Zvolený účet nie je NNTP: Posielanie nie je možné."
2532
2533 #: ../src/compose.c:6132
2534 #, c-format
2535 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2536 msgstr "Príloha %s už neexistuje. Ignorovať?"
2537
2538 #: ../src/compose.c:6133 ../src/mainwindow.c:650 ../src/toolbar.c:231
2539 #: ../src/toolbar.c:2167
2540 msgid "Cancel sending"
2541 msgstr "Zrušiť posielanie"
2542
2543 #: ../src/compose.c:6133
2544 msgid "Ignore attachment"
2545 msgstr "Ignorovať prílohu"
2546
2547 #: ../src/compose.c:6173
2548 #, c-format
2549 msgid "Original %s part"
2550 msgstr "Pôvodná časť %s"
2551
2552 #: ../src/compose.c:6755
2553 msgid "Add to address _book"
2554 msgstr "Pridať do _adresára"
2555
2556 #: ../src/compose.c:6912
2557 msgid "Delete entry contents"
2558 msgstr "Zmazať obsah položiek"
2559
2560 #: ../src/compose.c:6916 ../src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
2561 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2562 msgstr "Na automatické doplnenie z adresára použite <TAB>"
2563
2564 #: ../src/compose.c:7136
2565 msgid "Mime type"
2566 msgstr "Typ MIME"
2567
2568 #. S_COL_DATE
2569 #: ../src/compose.c:7142 ../src/mimeview.c:274
2570 #: ../src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394 ../src/prefs_matcher.c:630
2571 #: ../src/prefs_summary_column.c:85 ../src/summaryview.c:445
2572 msgid "Size"
2573 msgstr "Veľkosť"
2574
2575 #. Save Message to folder
2576 #: ../src/compose.c:7205
2577 msgid "Save Message to "
2578 msgstr "Uložiť správu do "
2579
2580 #: ../src/compose.c:7242 ../src/editjpilot.c:276 ../src/editldap.c:520
2581 #: ../src/editvcard.c:192 ../src/export.c:164 ../src/import.c:163
2582 #: ../src/importmutt.c:239 ../src/importpine.c:238
2583 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1029
2584 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:188
2585 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:208
2586 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2587 #: ../src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:297
2588 #: ../src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2589 msgid "_Browse"
2590 msgstr "_Prechádzať"
2591
2592 #: ../src/compose.c:7714
2593 msgid "Hea_der"
2594 msgstr "H_lavička"
2595
2596 #: ../src/compose.c:7719
2597 msgid "_Attachments"
2598 msgstr "_Prílohy"
2599
2600 #: ../src/compose.c:7733
2601 msgid "Othe_rs"
2602 msgstr "_Ostatné"
2603
2604 #: ../src/compose.c:7748
2605 msgid "_Subject:"
2606 msgstr "P_redmet:"
2607
2608 #: ../src/compose.c:7970
2609 #, c-format
2610 msgid ""
2611 "Spell checker could not be started.\n"
2612 "%s"
2613 msgstr ""
2614 "Nemožno spustiť kontrolu preklepov.\n"
2615 "%s"
2616
2617 #: ../src/compose.c:8076
2618 #, c-format
2619 msgid "From: <i>%s</i>"
2620 msgstr "Od: <i>%s</i>"
2621
2622 #: ../src/compose.c:8119
2623 msgid "Account to use for this email"
2624 msgstr "Účet, použitý pre tento email"
2625
2626 #: ../src/compose.c:8121
2627 msgid "Sender address to be used"
2628 msgstr "Adresa odosielateľa"
2629
2630 #: ../src/compose.c:8285
2631 #, c-format
2632 msgid ""
2633 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2634 "encrypt this message."
2635 msgstr ""
2636 "Nemožno načítať systém súkromia „%s”. Nebude možné podpísať ani zašifrovať "
2637 "túto správu."
2638
2639 #: ../src/compose.c:8385 ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1083
2640 msgid "_None"
2641 msgstr "Žiad_na"
2642
2643 #: ../src/compose.c:8486 ../src/prefs_template.c:760
2644 #, c-format
2645 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2646 msgstr "Telo šablóny má chybu v riadku %d."
2647
2648 #: ../src/compose.c:8602
2649 msgid "Template From format error."
2650 msgstr "Chyba v tvare hlavičky odosielateľa v šablóne."
2651
2652 #: ../src/compose.c:8620
2653 msgid "Template To format error."
2654 msgstr "Chyba v tvare hlavičky príjemcu v šablóne."
2655
2656 #: ../src/compose.c:8638
2657 msgid "Template Cc format error."
2658 msgstr "Chyba v tvare hlavičky kópie v šablóne."
2659
2660 #: ../src/compose.c:8656
2661 msgid "Template Bcc format error."
2662 msgstr "Chyba v tvare hlavičky slepej kópie v šablóne."
2663
2664 #: ../src/compose.c:8674
2665 msgid "Template Reply-To format error."
2666 msgstr "Chyba vo formáte šablóny Odpovedať."
2667
2668 #: ../src/compose.c:8693
2669 msgid "Template subject format error."
2670 msgstr "Chyba vo formáte predmetu šablóny."
2671
2672 #: ../src/compose.c:8961
2673 msgid "Invalid MIME type."
2674 msgstr "Neplatný typ MIME."
2675
2676 #: ../src/compose.c:8976
2677 msgid "File doesn't exist or is empty."
2678 msgstr "Súbor neexistuje alebo je prázdny."
2679
2680 #: ../src/compose.c:9050
2681 msgid "Properties"
2682 msgstr "Vlastnosti"
2683
2684 #: ../src/compose.c:9067
2685 msgid "MIME type"
2686 msgstr "Typ MIME"
2687
2688 #: ../src/compose.c:9108
2689 msgid "Encoding"
2690 msgstr "Kódovanie"
2691
2692 #: ../src/compose.c:9128
2693 msgid "Path"
2694 msgstr "Cesta"
2695
2696 #: ../src/compose.c:9129
2697 msgid "File name"
2698 msgstr "Názov súboru"
2699
2700 #: ../src/compose.c:9321
2701 #, c-format
2702 msgid ""
2703 "The external editor is still working.\n"
2704 "Force terminating the process?\n"
2705 "process group id: %d"
2706 msgstr ""
2707 "Externý editor je ešte stále aktívny.\n"
2708 "Vynútiť ukončenie procesu?\n"
2709 "ID skupiny procesu: %d"
2710
2711 #: ../src/compose.c:9716 ../src/messageview.c:1095
2712 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2713 msgstr "Claws Mail potrebuje na odoslanie tejto správy pripojenie k sieti."
2714
2715 #: ../src/compose.c:9742
2716 msgid "Could not queue message."
2717 msgstr "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie."
2718
2719 #: ../src/compose.c:9744
2720 #, c-format
2721 msgid ""
2722 "Could not queue message:\n"
2723 "\n"
2724 "%s."
2725 msgstr ""
2726 "Nemožno zaradiť správu do fronty na odoslanie:\n"
2727 "\n"
2728 "%s"
2729
2730 #: ../src/compose.c:9922
2731 msgid "Could not save draft."
2732 msgstr "Koncept nemožno uložiť."
2733
2734 #: ../src/compose.c:9926
2735 msgid "Could not save draft"
2736 msgstr "Koncept nemožno uložiť"
2737
2738 #: ../src/compose.c:9927
2739 msgid ""
2740 "Could not save draft.\n"
2741 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2742 msgstr ""
2743 "Koncept nemožno uložiť.\n"
2744 "Chcete pokračovať v písaní, alebo zahodiť rozpísanú správu?"
2745
2746 #: ../src/compose.c:9929
2747 msgid "_Cancel exit"
2748 msgstr "+_Zrušiť skončenie"
2749
2750 #: ../src/compose.c:9929
2751 msgid "_Discard email"
2752 msgstr "_Zahodiť správu"
2753
2754 #: ../src/compose.c:10089 ../src/compose.c:10103
2755 msgid "Select file"
2756 msgstr "Zvoľte súbor"
2757
2758 #: ../src/compose.c:10117
2759 #, c-format
2760 msgid "File '%s' could not be read."
2761 msgstr "Súbor „%s” nemožno čítať."
2762
2763 #: ../src/compose.c:10119
2764 #, c-format
2765 msgid ""
2766 "File '%s' contained invalid characters\n"
2767 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2768 msgstr ""
2769 "Súbor „%s” obsahuje neplatné znaky pre\n"
2770 "súčasné kódovanie, vloženie môže byť nepresné."
2771
2772 #: ../src/compose.c:10206
2773 msgid "Discard message"
2774 msgstr "Zahodiť správu"
2775
2776 #: ../src/compose.c:10207
2777 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2778 msgstr "Táto správa bola zmenená. Zahodiť zmeny?"
2779
2780 #: ../src/compose.c:10208
2781 msgid "_Discard"
2782 msgstr "_Zahodiť"
2783
2784 #: ../src/compose.c:10208
2785 msgid "_Save to Drafts"
2786 msgstr "Uložiť medzi _koncepty"
2787
2788 #: ../src/compose.c:10210
2789 msgid "Save changes"
2790 msgstr "Uložiť zmeny"
2791
2792 #: ../src/compose.c:10211
2793 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2794 msgstr "Táto správa bola zmenená. Uložiť posledné zmeny?"
2795
2796 #: ../src/compose.c:10212
2797 msgid "_Don't save"
2798 msgstr "_Neukladať"
2799
2800 #: ../src/compose.c:10212
2801 msgid "+_Save to Drafts"
2802 msgstr "+Uložiť medzi _koncepty"
2803
2804 #: ../src/compose.c:10282
2805 #, c-format
2806 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2807 msgstr "Chcete použiť šablónu „%s”?"
2808
2809 #: ../src/compose.c:10284
2810 msgid "Apply template"
2811 msgstr "Použiť šablónu"
2812
2813 #: ../src/compose.c:10285 ../src/prefs_actions.c:329
2814 #: ../src/prefs_filtering_action.c:610 ../src/prefs_filtering.c:477
2815 #: ../src/prefs_matcher.c:775 ../src/prefs_template.c:311
2816 #: ../src/prefs_toolbar.c:1050
2817 msgid "_Replace"
2818 msgstr "_Nahradiť"
2819
2820 #: ../src/compose.c:10285
2821 msgid "_Insert"
2822 msgstr "_Vložiť"
2823
2824 #: ../src/compose.c:11149
2825 msgid "Insert or attach?"
2826 msgstr "Vložiť, alebo pripojiť ako prílohu?"
2827
2828 #: ../src/compose.c:11150
2829 msgid ""
2830 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2831 "attach it to the email?"
2832 msgstr ""
2833 "Chcete vložiť obsah súboru do tela správy, alebo ho chcete pripojiť k správe "
2834 "ako prílohu?"
2835
2836 #: ../src/compose.c:11152
2837 msgid "_Attach"
2838 msgstr "_Pripojiť"
2839
2840 #: ../src/compose.c:11369
2841 #, c-format
2842 msgid "Quote format error at line %d."
2843 msgstr "Chyba v tvare citácie na riadku %d."
2844
2845 #: ../src/compose.c:11664
2846 #, c-format
2847 msgid ""
2848 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2849 "time. Do you want to continue?"
2850 msgstr ""
2851 "Chcete odpovedať na %d správ. Otvorenie všetkých okien môže chvíľu trvať. "
2852 "Chcete pokračovať?"
2853
2854 #: ../src/crash.c:141
2855 #, c-format
2856 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2857 msgstr "Proces Claws Mail (%ld) prijal signál %ld"
2858
2859 #: ../src/crash.c:187
2860 msgid "Claws Mail has crashed"
2861 msgstr "Claws Mail havaroval"
2862
2863 #: ../src/crash.c:203
2864 #, c-format
2865 msgid ""
2866 "%s.\n"
2867 "Please file a bug report and include the information below."
2868 msgstr ""
2869 "%s.\n"
2870 "Prosím vyplňte správu o chybe a pridajte údaje uvedené nižšie."
2871
2872 #: ../src/crash.c:208
2873 msgid "Debug log"
2874 msgstr "Ladiaci záznam"
2875
2876 #: ../src/crash.c:252 ../src/toolbar.c:422
2877 msgid "Close"
2878 msgstr "Zavrieť"
2879
2880 #: ../src/crash.c:257
2881 msgid "Save..."
2882 msgstr "Uložiť…"
2883
2884 #: ../src/crash.c:262
2885 msgid "Create bug report"
2886 msgstr "Vytvoriť správu o chybe"
2887
2888 #: ../src/crash.c:312
2889 msgid "Save crash information"
2890 msgstr "Uložiť informácie o havárii"
2891
2892 #: ../src/editaddress.c:156 ../src/editaddress.c:232
2893 msgid "Add New Person"
2894 msgstr "Pridať nový kontakt"
2895
2896 #: ../src/editaddress.c:158
2897 msgid ""
2898 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2899 "following values to be set:\n"
2900 " - Display Name\n"
2901 " - First Name\n"
2902 " - Last Name\n"
2903 " - Nickname\n"
2904 " - any email address\n"
2905 " - any additional attribute\n"
2906 "\n"
2907 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2908 "Click Cancel to close without saving."
2909 msgstr ""
2910 "Pridanie nového kontaktu vyžaduje nastavenie aspoň\n"
2911 "jednej hodnoty z nasledujúcich:\n"
2912 " - Zobrazené meno\n"
2913 " - Rodné meno\n"
2914 " - Priezvisko\n"
2915 " - Prezývka\n"
2916 " - emailová adresa\n"
2917 " - doplnkový atribút\n"
2918 "\n"
2919 "Zvoľte OK na pokračovanie v úprave kontaktu.\n"
2920 "Zvoľte Zrušiť na zatvorenie bez uloženia."
2921
2922 #: ../src/editaddress.c:169
2923 msgid ""
2924 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2925 "following values to be set:\n"
2926 " - First Name\n"
2927 " - Last Name\n"
2928 " - any email address\n"
2929 " - any additional attribute\n"
2930 "\n"
2931 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2932 "Click Cancel to close without saving."
2933 msgstr ""
2934 "Pridanie nového kontaktu vyžaduje nastavenie aspoň\n"
2935 "jednej hodnoty z nasledujúcich:\n"
2936 " - Rodné meno\n"
2937 " - Priezvisko\n"
2938 " - emailová adresa\n"
2939 " - doplňujúci atribút\n"
2940 "\n"
2941 "Zvoľte OK na pokračovanie v úprave kontaktu.\n"
2942 "Zvoľte Zrušiť na zatvorenie bez uloženia."
2943
2944 #: ../src/editaddress.c:233
2945 msgid "Edit Person Details"
2946 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
2947
2948 #: ../src/editaddress.c:411
2949 msgid "An Email address must be supplied."
2950 msgstr "Musíte zadať emailovú adresu."
2951
2952 #: ../src/editaddress.c:587 ../src/editaddress_other_attributes_ldap.c:198
2953 msgid "A Name and Value must be supplied."
2954 msgstr "Musíte zadať názov a hodnotu."
2955
2956 #: ../src/editaddress.c:676
2957 msgid "Discard"
2958 msgstr "Zahodiť"
2959
2960 #: ../src/editaddress.c:677
2961 msgid "Apply"
2962 msgstr "Použiť"
2963
2964 #. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
2965 #: ../src/editaddress.c:707 ../src/editaddress.c:756
2966 msgid "Edit Person Data"
2967 msgstr "Upraviť údaje o kontakte"
2968
2969 #: ../src/editaddress.c:785
2970 msgid "Choose a picture"
2971 msgstr "Vyberte obrázok"
2972
2973 #: ../src/editaddress.c:804
2974 #, c-format
2975 msgid ""
2976 "Failed to import image: \n"
2977 "%s"
2978 msgstr ""
2979 "Zlyhal import obrázku: \n"
2980 "%s"
2981
2982 #: ../src/editaddress.c:846
2983 msgid "_Set picture"
2984 msgstr "_Nastaviť obrázok"
2985
2986 #: ../src/editaddress.c:847
2987 msgid "_Unset picture"
2988 msgstr "_Zrušiť obrázok"
2989
2990 #: ../src/editaddress.c:905
2991 msgid "Photo"
2992 msgstr "Fotografia"
2993
2994 #: ../src/editaddress.c:952 ../src/editaddress.c:954 ../src/expldifdlg.c:516
2995 #: ../src/exporthtml.c:761 ../src/ldif.c:764
2996 msgid "Display Name"
2997 msgstr "Zobrazené meno"
2998
2999 #: ../src/editaddress.c:961 ../src/editaddress.c:965 ../src/ldif.c:772
3000 msgid "Last Name"
3001 msgstr "Priezvisko"
3002
3003 #: ../src/editaddress.c:962 ../src/editaddress.c:964 ../src/ldif.c:768
3004 msgid "First Name"
3005 msgstr "Krstné meno"
3006
3007 #: ../src/editaddress.c:968 ../src/editaddress.c:970
3008 msgid "Nickname"
3009 msgstr "Prezývka"
3010
3011 #: ../src/editaddress.c:1054 ../src/editaddress.c:1122
3012 msgid "Alias"
3013 msgstr "Alias"
3014
3015 #: ../src/editaddress.c:1264 ../src/editaddress.c:1333
3016 #: ../src/editaddress.c:1353 ../src/editaddress_other_attributes_ldap.c:303
3017 #: ../src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371
3018 #: ../src/prefs_customheader.c:223
3019 msgid "Value"
3020 msgstr "Hodnota"
3021
3022 #: ../src/editaddress.c:1424
3023 msgid "_User Data"
3024 msgstr "Údaje o _používateľovi"
3025
3026 #: ../src/editaddress.c:1425
3027 msgid "_Email Addresses"
3028 msgstr "_Emailové adresy"
3029
3030 #: ../src/editaddress.c:1428 ../src/editaddress.c:1431
3031 msgid "O_ther Attributes"
3032 msgstr "Ďalšie _atribúty"
3033
3034 #: ../src/editbook.c:109
3035 msgid "File appears to be OK."
3036 msgstr "Súbor vyzerá byť v poriadku."
3037
3038 #: ../src/editbook.c:112
3039 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
3040 msgstr "Súbor nemá platný formát adresára."
3041
3042 #: ../src/editbook.c:115 ../src/editjpilot.c:191 ../src/editvcard.c:98
3043 msgid "Could not read file."
3044 msgstr "Nemožno čítať súbor."
3045
3046 #: ../src/editbook.c:149 ../src/editbook.c:262
3047 msgid "Edit Addressbook"
3048 msgstr "Upraviť adresár"
3049
3050 #: ../src/editbook.c:177 ../src/editjpilot.c:264 ../src/editvcard.c:180
3051 msgid " Check File "
3052 msgstr "Skontrolovať súbor"
3053
3054 #: ../src/editbook.c:182 ../src/editjpilot.c:269 ../src/editvcard.c:185
3055 #: ../src/importmutt.c:232 ../src/importpine.c:231 ../src/prefs_account.c:1959
3056 #: ../src/wizard.c:1187 ../src/wizard.c:1601
3057 msgid "File"
3058 msgstr "Súbor"
3059
3060 #: ../src/editbook.c:281
3061 msgid "Add New Addressbook"
3062 msgstr "Pridať nový adresár"
3063
3064 #: ../src/editgroup.c:101
3065 msgid "A Group Name must be supplied."
3066 msgstr "Musíte zadať názov skupiny."
3067
3068 #: ../src/editgroup.c:294
3069 msgid "Edit Group Data"
3070 msgstr "Upraviť údaje skupiny"
3071
3072 #: ../src/editgroup.c:323 ../src/exporthtml.c:597
3073 msgid "Group Name"
3074 msgstr "Názov skupiny"
3075
3076 #: ../src/editgroup.c:342
3077 msgid "Addresses in Group"
3078 msgstr "Adresy v skupine"
3079
3080 #: ../src/editgroup.c:377
3081 msgid "Available Addresses"
3082 msgstr "Dostupné adresy"
3083
3084 #: ../src/editgroup.c:452
3085 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
3086 msgstr ""
3087 "Emailové adresy môžete presúvať z alebo do skupiny pomocou tlačidiel so "
3088 "šípkami"
3089
3090 #: ../src/editgroup.c:500
3091 msgid "Edit Group Details"
3092 msgstr "Upraviť detaily skupiny"
3093
3094 #: ../src/editgroup.c:503
3095 msgid "Add New Group"
3096 msgstr "Pridať novú skupinu"
3097
3098 #: ../src/editgroup.c:553
3099 msgid "Edit folder"
3100 msgstr "Upraviť zložku"
3101
3102 #: ../src/editgroup.c:553
3103 msgid "Input the new name of folder:"
3104 msgstr "Zadajte nový názov zložky:"
3105
3106 #: ../src/editgroup.c:556 ../src/foldersel.c:585 ../src/imap_gtk.c:195
3107 #: ../src/mh_gtk.c:145 ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:239
3108 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
3109 msgid "New folder"
3110 msgstr "Nová zložka"
3111
3112 #: ../src/editgroup.c:557 ../src/foldersel.c:586 ../src/mh_gtk.c:146
3113 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:240
3114 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:94
3115 msgid "Input the name of new folder:"
3116 msgstr "Zadajte názov novej zložky:"
3117
3118 #: ../src/editjpilot.c:188
3119 msgid "File does not appear to be JPilot format."
3120 msgstr "Súbor nemá JPilot formát."
3121
3122 #: ../src/editjpilot.c:200
3123 msgid "Select JPilot File"
3124 msgstr "Vyberte súbor JPilot"
3125
3126 #: ../src/editjpilot.c:236 ../src/editjpilot.c:365
3127 msgid "Edit JPilot Entry"
3128 msgstr "Upraviť záznam JPilot"
3129
3130 #: ../src/editjpilot.c:281
3131 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
3132 msgstr "Ďalšie emailové adresy"
3133
3134 #: ../src/editjpilot.c:372
3135 msgid "Add New JPilot Entry"
3136 msgstr "Pridať nový záznam JPilot"
3137
3138 #: ../src/editldap_basedn.c:138
3139 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
3140 msgstr "Úprava LDAP - Zvoľte základ vyhľadávania"
3141
3142 #: ../src/editldap_basedn.c:157 ../src/editldap.c:441
3143 msgid "Hostname"
3144 msgstr "Meno počítača"
3145
3146 #: ../src/editldap_basedn.c:167 ../src/editldap.c:458
3147 #: ../src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:387 ../src/ssl_manager.c:110
3148 msgid "Port"
3149 msgstr "Port"
3150
3151 #: ../src/editldap_basedn.c:177 ../src/editldap.c:504
3152 msgid "Search Base"
3153 msgstr "Báza vyhľadávania"
3154
3155 #: ../src/editldap_basedn.c:198
3156 msgid "Available Search Base(s)"
3157 msgstr "Dostupné bázy"
3158
3159 #: ../src/editldap_basedn.c:288
3160 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
3161 msgstr "Nemožno načítať bázu(y) vyhľadávania zo servera - prosím zadajte ručne"
3162
3163 #: ../src/editldap_basedn.c:292 ../src/editldap.c:281
3164 msgid "Could not connect to server"
3165 msgstr "Nemožno sa pripojiť k serveru"
3166
3167 #: ../src/editldap.c:152
3168 msgid "A Name must be supplied."
3169 msgstr "Musíte zadať názov."
3170
3171 #: ../src/editldap.c:164
3172 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
3173 msgstr "Musíte zadať názov servera."
3174
3175 #: ../src/editldap.c:177
3176 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
3177 msgstr "Musíte zadať aspoň jeden vyhľadávací atribút LDAP."
3178
3179 #: ../src/editldap.c:278
3180 msgid "Connected successfully to server"
3181 msgstr "Úspešne pripojený k serveru"
3182
3183 #: ../src/editldap.c:336 ../src/editldap.c:976
3184 msgid "Edit LDAP Server"
3185 msgstr "Upraviť LDAP server"
3186
3187 #: ../src/editldap.c:437
3188 msgid "A name that you wish to call the server."
3189 msgstr "Názov, ktorý chcete priradiť serveru."
3190
3191 #: ../src/editldap.c:450
3192 msgid ""
3193 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
3194 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
3195 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
3196 "computer as Claws Mail."
3197 msgstr ""
3198 "Toto je názov serveru. Napríklad „ldap.mojadomena.sk” môže byť vhodné pre "
3199 "organizáciu „mojadomena.sk”. Môžete použiť aj adresu IP. Môžete zadať "
3200 "„localhost”, ak požadovaný server LDAP beží na rovnakom počítači ako Claws "
3201 "Mail."
3202
3203 #: ../src/editldap.c:470
3204 msgid "TLS"
3205 msgstr "TLS"
3206
3207 #: ../src/editldap.c:471 ../src/prefs_account.c:3343
3208 msgid "SSL"
3209 msgstr "SSL"
3210
3211 #: ../src/editldap.c:475
3212 msgid ""
3213 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
3214 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
3215 "TLS_REQCERT fields)."
3216 msgstr ""
3217 "Zapnúť bezpečné pripojenie k LDAP serveru pomocou TLS. Ak spojenie zlyhá, "
3218 "skontrolujte správne nastavenie v ldap.conf (polia TLS_CACERTDIR a "
3219 "TLS_REQCERT)."
3220
3221 #: ../src/editldap.c:479
3222 msgid ""
3223 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
3224 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
3225 "TLS_REQCERT fields)."
3226 msgstr ""
3227 "Zapnúť bezpečné pripojenie k LDAP serveru cez SSL. Ak spojenie zlyhá, "
3228 "skontrolujte správne nastavenie v ldap.conf (polia TLS_CACERTDIR a "
3229 "TLS_REQCERT)."
3230
3231 #: ../src/editldap.c:493
3232 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
3233 msgstr ""
3234 "Toto je číslo portu, na ktorom server počúva. Implicitne je nastavený port "
3235 "389."
3236
3237 #: ../src/editldap.c:496
3238 msgid " Check Server "
3239 msgstr "Overiť server"
3240
3241 #: ../src/editldap.c:500
3242 msgid "Press this button to test the connection to the server."
3243 msgstr "Stlačte toto tlačidlo na vyskúšanie pripojenia k serveru."
3244
3245 #: ../src/editldap.c:513
3246 msgid ""
3247 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
3248 "Examples include:\n"
3249 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3250 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3251 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3252 msgstr ""
3253 "Tu zadávate názov zložky, ktorá má byť prehľadaná na servere. Napríklad:\n"
3254 "  dc=claws-mail,dc=sk\n"
3255 "  ou=people,dc=menodomeny,dc=sk\n"
3256 "  o=Meno organizácie,c=Krajina\n"
3257
3258 #: ../src/editldap.c:524
3259 msgid ""
3260 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
3261 "server."
3262 msgstr ""
3263 "Stlačte toto tlačidlo na vyhľadanie názvov zložiek dostupných na servere."
3264
3265 #: ../src/editldap.c:580
3266 msgid "Search Attributes"
3267 msgstr "Vyhľadávacie atribúty"
3268
3269 #: ../src/editldap.c:589
3270 msgid ""
3271 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
3272 "find a name or address."
3273 msgstr ""
3274 "Zoznam atribútov LDAP, ktoré by mali byť prehľadávané pri hľadaní mena alebo "
3275 "adresy."
3276
3277 #: ../src/editldap.c:592
3278 msgid " Defaults "
3279 msgstr " Štandardné "
3280
3281 #: ../src/editldap.c:596
3282 msgid ""
3283 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
3284 "names and addresses during a name or address search process."
3285 msgstr ""
3286 "Toto nastaví názvy atribútov naspäť na prednastavenú hodnotu, ktorá by mala "
3287 "nájsť najviac mien a atribútov počas vyhľadávania."
3288
3289 #: ../src/editldap.c:602
3290 msgid "Max Query Age (secs)"
3291 msgstr "Max. trvanie požiadavky (v sekundách)"
3292
3293 #: ../src/editldap.c:617
3294 msgid ""
3295 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
3296 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
3297 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
3298 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
3299 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
3300 "searched in preference to performing a new server search request. The "
3301 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
3302 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
3303 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
3304 "more memory to cache results."
3305 msgstr ""
3306 "Tu sa nastavuje doba (v sekundách), počas ktorej je výsledok vyhľadávania na "
3307 "dopĺňanie adresy platný. Výsledky sú počas tejto doby uložené v pamäti, po "
3308 "jej uplynutí sú vymazané. Toto by malo zlepšiť čas odozvy pri nasledujúcich "
3309 "vyhľadávaniach rovnakého mena alebo adresy. Prednastavená hodnota 600 sekúnd "
3310 "(10 minút) by mala byť postačujúca pre väčšinu serverov. Vyššia hodnota "
3311 "zlepší čas odozvy pri vyhľadávaní na pomalých serveroch za cenu väčšej "
3312 "spotreby pamäte."
3313
3314 #: ../src/editldap.c:634
3315 msgid "Include server in dynamic search"
3316 msgstr "Zahrnúť server v dynamickom vyhľadávaní"
3317
3318 #: ../src/editldap.c:639
3319 msgid ""
3320 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
3321 "address completion."
3322 msgstr ""
3323 "Zvoľte túto možnosť na zahrnutie tohoto servera do dynamického vyhľadávania "
3324 "pri použití dopĺňania adries."
3325
3326 #: ../src/editldap.c:645
3327 msgid "Match names 'containing' search term"
3328 msgstr "Vyhľadať mená obsahujúce reťazec"
3329
3330 #: ../src/editldap.c:650
3331 msgid ""
3332 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
3333 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
3334 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
3335 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
3336 "searches against other address interfaces."
3337 msgstr ""
3338 "hľadanie mien a adries možno realizovať pomocou vyhľadávacích výrazov "
3339 "„začína” alebo ”obsahuje”. Zvoľte túto možnosť na vyhľadanie pomocou výrazu "
3340 "„obsahuje”. Toto zvyčajne zaberie viac času. Kvôli lepšiemu výkonu používa "
3341 "dokončovanie adries výraz „začína” pre všetky ostatné vyhľadávania."
3342
3343 #: ../src/editldap.c:703
3344 msgid "Bind DN"
3345 msgstr "Priradiť DN"
3346
3347 #: ../src/editldap.c:712
3348 msgid ""
3349 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
3350 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
3351 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
3352 "performing a search."
3353 msgstr ""
3354 "Názov účtu LDAP, ktorý bude použitý na spojenie so serverom. Väčšinou je to "
3355 "potrebné len pre chránené servery. Meno je väčšinou v tvare „cn=meno,"
3356 "dc=claws-mail,dc=sk”. Pri vyhľadávaní je toto pole väčšinou ponechané "
3357 "prázdne."
3358
3359 #: ../src/editldap.c:719
3360 msgid "Bind Password"
3361 msgstr "Heslo bind"
3362
3363 #: ../src/editldap.c:729
3364 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
3365 msgstr "Heslo, ktoré bude použité pri pripájaní sa ako používateľ „Bind DN”."
3366
3367 #: ../src/editldap.c:734
3368 msgid "Timeout (secs)"
3369 msgstr "Časový limit (v sekundách)"
3370
3371 #: ../src/editldap.c:748
3372 msgid "The timeout period in seconds."
3373 msgstr "Časový limit v sekundách."
3374
3375 #: ../src/editldap.c:752
3376 msgid "Maximum Entries"
3377 msgstr "Maximum záznamov"
3378
3379 #: ../src/editldap.c:766
3380 msgid ""
3381 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
3382 msgstr "Najväčší počet vrátených výsledkov vyhľadávania."
3383
3384 #: ../src/editldap.c:781 ../src/prefs_account.c:3234
3385 msgid "Basic"
3386 msgstr "Základné"
3387
3388 #: ../src/editldap.c:782
3389 msgid "Search"
3390 msgstr "Hľadať"
3391
3392 #: ../src/editldap.c:783 ../src/gtk/quicksearch.c:680
3393 msgid "Extended"
3394 msgstr "Rozšírené"
3395
3396 #: ../src/editldap.c:981
3397 msgid "Add New LDAP Server"
3398 msgstr "Pridať nový LDAP server"
3399
3400 #: ../src/edittags.c:187 ../src/prefs_filtering_action.c:1446
3401 msgid "Tag"
3402 msgstr "Značka"
3403
3404 #: ../src/edittags.c:216
3405 msgid "Delete tag"
3406 msgstr "Odstrániť značku"
3407
3408 #: ../src/edittags.c:217
3409 msgid "Do you really want to delete this tag?"
3410 msgstr "Naozaj chcete odstrániť túto značku?"
3411
3412 #: ../src/edittags.c:244
3413 msgid "Delete all tags"
3414 msgstr "Odstrániť všetky značky"
3415
3416 #: ../src/edittags.c:245
3417 msgid "Do you really want to delete all tags?"
3418 msgstr "Naozaj chcete odstrániť všetky značky?"
3419
3420 #: ../src/edittags.c:416
3421 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
3422 msgstr "Zadali ste rezervované meno značky, prosím, vyberte iné."
3423
3424 #: ../src/edittags.c:458
3425 msgid "Tag is not set."
3426 msgstr "Značka nie je nastavená."
3427
3428 #: ../src/edittags.c:523
3429 msgctxt "Dialog title"
3430 msgid "Apply tags"
3431 msgstr "Použiť značky"
3432
3433 #: ../src/edittags.c:537
3434 msgid "New tag:"
3435 msgstr "Nová značka:"
3436
3437 #: ../src/edittags.c:570
3438 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3439 msgstr "Prosím zvoľte značky na použitie alebo odstránenie. Zmeny sú okamžité."
3440
3441 #: ../src/editvcard.c:95
3442 msgid "File does not appear to be vCard format."
3443 msgstr "Súbor nie je vo formáte vCard."
3444
3445 #: ../src/editvcard.c:107
3446 msgid "Select vCard File"
3447 msgstr "Vyberte súbor vCard"
3448
3449 #: ../src/editvcard.c:152 ../src/editvcard.c:256
3450 msgid "Edit vCard Entry"
3451 msgstr "Upraviť vCard záznam"
3452
3453 #: ../src/editvcard.c:261
3454 msgid "Add New vCard Entry"
3455 msgstr "Pridať nový vCard záznam"
3456
3457 #: ../src/etpan/etpan-ssl.c:167
3458 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3459 msgstr "Nemožno nastaviť certifikát klienta.\n"
3460
3461 #: ../src/exphtmldlg.c:106
3462 msgid "Please specify output directory and file to create."
3463 msgstr "Prosím zadajte názov výstupného zložky a súboru."
3464
3465 #: ../src/exphtmldlg.c:109
3466 msgid "Select stylesheet and formatting."
3467 msgstr "Vyberte štýlopis a formátovanie."
3468
3469 #: ../src/exphtmldlg.c:112 ../src/expldifdlg.c:114
3470 msgid "File exported successfully."
3471 msgstr "Súbor bol úspešne exportovaný."
3472
3473 #: ../src/exphtmldlg.c:177
3474 #, c-format
3475 msgid ""
3476 "The HTML output directory '%s'\n"
3477 "does not exist. Do you want to create it?"
3478 msgstr ""
3479 "Zložka výstupu HTML „%s”\n"
3480 "neexistuje. Chcete ju vytvoriť?"
3481
3482 #: ../src/exphtmldlg.c:180
3483 msgid "Create directory"
3484 msgstr "Vytvoriť zložku"
3485
3486 #: ../src/exphtmldlg.c:189
3487 #, c-format
3488 msgid ""
3489 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3490 "%s"
3491 msgstr ""
3492 "Nemožno vytvoriť zložku HTML výstupu:\n"
3493 "%s"
3494
3495 #: ../src/exphtmldlg.c:191 ../src/expldifdlg.c:201
3496 msgid "Failed to Create Directory"
3497 msgstr "Zlyhalo vytvorenie zložky"
3498
3499 #: ../src/exphtmldlg.c:233
3500 msgid "Error creating HTML file"
3501 msgstr "Chyba pri vytváraní HTML súboru"
3502
3503 #: ../src/exphtmldlg.c:319
3504 msgid "Select HTML output file"
3505 msgstr "Zvoľte výstupný súbor HTML"
3506
3507 #: ../src/exphtmldlg.c:383
3508 msgid "HTML Output File"
3509 msgstr "Výstupný súbor HTML"
3510
3511 #: ../src/exphtmldlg.c:392 ../src/expldifdlg.c:409 ../src/export.c:171
3512 #: ../src/import.c:170 ../src/importldif.c:685
3513 msgid "B_rowse"
3514 msgstr "P_rehliadať"
3515
3516 #: ../src/exphtmldlg.c:445
3517 msgid "Stylesheet"
3518 msgstr "Štýlopis"
3519
3520 #. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
3521 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
3522 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
3523 #. * can always get back the Mainwindow pointer.
3524 #. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
3525 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
3526 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
3527 #. * can always get back the SummaryView pointer.
3528 #: ../src/exphtmldlg.c:453 ../src/gtk/colorlabel.c:406
3529 #: ../src/gtk/gtkaspell.c:1571 ../src/gtk/gtkaspell.c:2231
3530 #: ../src/gtk/menu.c:125 ../src/mainwindow.c:1177
3531 #: ../src/plugins/archive/archiver_prefs.c:241
3532 #: ../src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:206 ../src/prefs_account.c:949
3533 #: ../src/prefs_toolbar.c:780 ../src/prefs_toolbar.c:1465
3534 #: ../src/summaryview.c:6008
3535 msgid "None"
3536 msgstr "Žiadna"
3537
3538 #: ../src/exphtmldlg.c:454 ../src/prefs_folder_item.c:512
3539 #: ../src/prefs_other.c:116 ../src/prefs_other.c:408
3540 msgid "Default"
3541 msgstr "Štandardné"
3542
3543 #: ../src/exphtmldlg.c:455 ../src/plugins/pgpcore/select-keys.c:244
3544 #: ../src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148 ../src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:164
3545 msgid "Full"
3546 msgstr "Plné"
3547
3548 #: ../src/exphtmldlg.c:456
3549 msgid "Custom"
3550 msgstr "Vlastné"
3551
3552 #: ../src/exphtmldlg.c:457
3553 msgid "Custom-2"
3554 msgstr "Vlastné-2"
3555
3556 #: ../src/exphtmldlg.c:458
3557 msgid "Custom-3"
3558 msgstr "Vlastné-3"
3559
3560 #: ../src/exphtmldlg.c:459
3561 msgid "Custom-4"
3562 msgstr "Vlastné-4"
3563
3564 #: ../src/exphtmldlg.c:466
3565 msgid "Full Name Format"
3566 msgstr "Formát celého mena"
3567
3568 #: ../src/exphtmldlg.c:474
3569 msgid "First Name, Last Name"
3570 msgstr "Rodné meno, priezvisko"
3571
3572 #: ../src/exphtmldlg.c:475
3573 msgid "Last Name, First Name"
3574 msgstr "Priezvisko, rodné meno"
3575
3576 #: ../src/exphtmldlg.c:482
3577 msgid "Color Banding"
3578 msgstr "Farebné značenie"
3579
3580 #: ../src/exphtmldlg.c:488
3581 msgid "Format Email Links"
3582 msgstr "Formátovať emailové odkazy"
3583
3584 #: ../src/exphtmldlg.c:494
3585 msgid "Format User Attributes"
3586 msgstr "Formátovať používateľské atribúty"
3587
3588 #: ../src/exphtmldlg.c:539 ../src/expldifdlg.c:612 ../src/importldif.c:892
3589 msgid "Address Book :"
3590 msgstr "Adresár :"
3591
3592 #: ../src/exphtmldlg.c:549 ../src/expldifdlg.c:622 ../src/importldif.c:902
3593 msgid "File Name :"
3594 msgstr "Názov súboru :"
3595
3596 #: ../src/exphtmldlg.c:559
3597 msgid "Open with Web Browser"
3598 msgstr "Otvoriť vo webovom prehliadači"
3599
3600 #: ../src/exphtmldlg.c:591
3601 msgid "Export Address Book to HTML File"
3602 msgstr "Exportovať adresár do HTML"
3603
3604 #: ../src/exphtmldlg.c:656 ../src/expldifdlg.c:720 ../src/importldif.c:1021
3605 msgid "File Info"
3606 msgstr "Údaje o súbore"
3607
3608 #: ../src/exphtmldlg.c:657
3609 msgid "Format"
3610 msgstr "Formát"
3611
3612 #: ../src/expldifdlg.c:108
3613 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3614 msgstr "Prosím zvoľte výstupnú zložku a súbor LDIF."
3615
3616 #: ../src/expldifdlg.c:111
3617 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3618 msgstr "Zadajte parametre na formátovanie distinguished name."
3619
3620 #: ../src/expldifdlg.c:187
3621 #, c-format
3622 msgid ""
3623 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3624 "does not exist. OK to create new directory?"
3625 msgstr ""
3626 "Výstupná zložka LDIF „%s”\n"
3627 "neexistuje. Vytvoriť ho?"
3628
3629 #: ../src/expldifdlg.c:190
3630 msgid "Create Directory"
3631 msgstr "Vytvoriť zložku"
3632
3633 #: ../src/expldifdlg.c:199
3634 #, c-format
3635 msgid ""
3636 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3637 "%s"
3638 msgstr ""
3639 "Nemožno vytvoriť výstupnú zložku LDIF:\n"
3640 "%s"
3641
3642 #: ../src/expldifdlg.c:241
3643 msgid "Suffix was not supplied"
3644 msgstr "Nebola zadaná prípona"
3645
3646 #: ../src/expldifdlg.c:243
3647 msgid ""
3648 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3649 "you wish to proceed without a suffix?"
3650 msgstr ""
3651 "Prípona je potrebná, ak majú byť dáta používané na servere LDAP. Naozaj "
3652 "chcete  pokračovať bez prípony?"
3653
3654 #: ../src/expldifdlg.c:261
3655 msgid "Error creating LDIF file"
3656 msgstr "Chyba pri vytváraní súboru LDIF"
3657
3658 #: ../src/expldifdlg.c:336
3659 msgid "Select LDIF output file"
3660 msgstr "Zvoľte výstupný súbor LDIF"
3661
3662 #: ../src/expldifdlg.c:400
3663 msgid "LDIF Output File"
3664 msgstr "Výstupný súbor LDIF"
3665
3666 #: ../src/expldifdlg.c:431
3667 msgid ""
3668 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3669 "to:\n"
3670 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3671 msgstr ""
3672 "Jedinečné ID tohoto adresára bude použité na vytvorenie DN formátovaného "
3673 "približne takto:\n"
3674 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3675
3676 #: ../src/expldifdlg.c:437
3677 msgid ""
3678 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3679 "similar to:\n"
3680 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3681 msgstr ""
3682 "Zobrazované meno tohoto adresára bude použité na vytvorenie DN formátovaného "
3683 "takto:\n"
3684 "  cn=Janko Hraško,ou=people,dc=claws-mail,dc=sk"
3685
3686 #: ../src/expldifdlg.c:443
3687 msgid ""
3688 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3689 "formatted similar to:\n"
3690 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3691 msgstr ""
3692 "Prvá emailová adresa každého kontaktu bude použitá na vytvorenie DN "
3693 "formátovaného takto:\n"
3694 "  mail=janko.hrasko@domena.sk,ou=people,dc=claws-mail,dc=sk"
3695
3696 #: ../src/expldifdlg.c:489
3697 msgid "Suffix"
3698 msgstr "Prípona"
3699
3700 #: ../src/expldifdlg.c:499
3701 msgid ""
3702 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3703 "entry. Examples include:\n"
3704 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3705 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3706 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3707 msgstr ""
3708 "Prípona je použitá na vytvorenie „Distinguished Name” (alebo DN) položky "
3709 "LDAP. Napríklad:\n"
3710 "  dc=claws-mail,dc=sk\n"
3711 "  ou=people,dc=menodomeny,dc=sk\n"
3712 "  o=Meno organizácie,c=Krajina\n"
3713
3714 #: ../src/expldifdlg.c:507
3715 msgid "Relative DN"
3716 msgstr "Relatívne DN"
3717
3718 #: ../src/expldifdlg.c:515
3719 msgid "Unique ID"
3720 msgstr "Jedinečné ID"
3721
3722 #: ../src/expldifdlg.c:523
3723 msgid ""
3724 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3725 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3726 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3727 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3728 "available RDN options that will be used to create the DN."
3729 msgstr ""
3730 "Súbor LDIF obsahuje viacero záznamov, ktoré sú zväčša zasielané na server "
3731 "LDAP. Každý záznam v súbore je odlíšený pomocou „Distinguished Name” (DN). "
3732 "Prípona je pridaná k „Relative Distinguished Name” (RDN), a spolu tvoria DN. "
3733 "Prosím vyberte jednu z možností RDN, ktorá bude použitá na vytvorenie DN."
3734
3735 #: ../src/expldifdlg.c:543
3736 msgid "Use DN attribute if present in data"
3737 msgstr "Použiť atribút DN ak sa nachádza v údajoch"
3738
3739 #: ../src/expldifdlg.c:548
3740 msgid ""
3741 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3742 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3743 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3744 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3745 msgstr ""
3746 "Adresár môže obsahovať záznamy, ktoré boli predtým importované zo súboru "
3747 "LDIF. Atribút „Distinguished Name” (DN), ak sa nachádza medzi údajmi v "
3748 "adresári, môže byť použitý v exportovanom súbore LDIF. V prípade, že nebude "
3749 "atribút DN nájdený, bude použité vyššie zvolené RDN."
3750
3751 #: ../src/expldifdlg.c:558
3752 msgid "Exclude record if no Email Address"
3753 msgstr "Nezahrnúť záznam, ak nemá emailovú adresu"
3754
3755 #: ../src/expldifdlg.c:563
3756 msgid ""
3757 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3758 "option to ignore these records."
3759 msgstr ""
3760 "Adresár môže obsahovať záznamy bez emailových adries. Zvoľte túto možnosť, "
3761 "ak si prajete takéto záznamy ignorovať."
3762
3763 #: ../src/expldifdlg.c:655
3764 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3765 msgstr "Exportovať adresár do súboru LDIF"
3766
3767 #: ../src/expldifdlg.c:721
3768 msgid "Distinguished Name"
3769 msgstr "Distguished Name"
3770
3771 #: ../src/export.c:113 ../src/summaryview.c:8120
3772 msgid "Export to mbox file"
3773 msgstr "Exportovať do súboru mbox"
3774
3775 #: ../src/export.c:131
3776 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3777 msgstr "Zvoľte zložku na export a zadajte súbor mbox."
3778
3779 #: ../src/export.c:142
3780 msgid "Source folder:"
3781 msgstr "Zdrojová zložka:"
3782
3783 #: ../src/export.c:148 ../src/import.c:142
3784 msgid "Mbox file:"
3785 msgstr "Súbor mbox:"
3786
3787 #: ../src/export.c:203
3788 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3789 msgstr "Musíte zadať názov cieľového súboru mbox."
3790
3791 #: ../src/export.c:208
3792 msgid "Source folder can't be left empty."
3793 msgstr "Musíte zadať názov zdrojovej zložky."
3794
3795 #: ../src/export.c:221
3796 msgid "Couldn't find the source folder."
3797 msgstr "Nemožno nájsť zadanú zdrojovú zložku."
3798
3799 #: ../src/export.c:245
3800 msgid "Select exporting file"
3801 msgstr "Zvoľte súbor na exportovanie"
3802
3803 #: ../src/exporthtml.c:767
3804 msgid "Full Name"
3805 msgstr "Celé meno"
3806
3807 #: ../src/exporthtml.c:771 ../src/importldif.c:1022
3808 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:737
3809 msgid "Attributes"
3810 msgstr "Atribúty"
3811
3812 #: ../src/exporthtml.c:974
3813 msgid "Claws Mail Address Book"
3814 msgstr "Adresár Claws Mail"
3815
3816 #: ../src/exporthtml.c:1088 ../src/exportldif.c:623
3817 msgid "Name already exists but is not a directory."
3818 msgstr "Názov už existuje, ale nie je to zložka."
3819
3820 #: ../src/exporthtml.c:1091 ../src/exportldif.c:626
3821 msgid "No permissions to create directory."
3822 msgstr "Nemáte práva na vytvorenie tejto zložky."
3823
3824 #: ../src/exporthtml.c:1094 ../src/exportldif.c:629
3825 msgid "Name is too long."
3826 msgstr "Názov je príliš dlhý."
3827
3828 #: ../src/exporthtml.c:1097 ../src/exportldif.c:632
3829 msgid "Not specified."
3830 msgstr "Nie je určený."
3831
3832 #: ../src/file_checker.c:76
3833 #, c-format
3834 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3835 msgstr "Súbor %s chýba! Chcete použiť záložný súbor z %s?"
3836
3837 #: ../src/file_checker.c:84 ../src/file_checker.c:106
3838 #, c-format
3839 msgid "Could not copy %s to %s"
3840 msgstr "Nemožno kopírovať %s do %s"
3841
3842 #: ../src/file_checker.c:98
3843 #, c-format
3844 msgid ""
3845 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3846 "%s?"
3847 msgstr "Súbor %s je prázdny alebo poškodený! Chcete použiť záložný súbor z %s?"
3848
3849 #: ../src/filtering.c:619 ../src/filtering.c:694 ../src/filtering.c:723
3850 msgid "rule is not account-based\n"
3851 msgstr "pravidlo nie je závislé na účte\n"
3852
3853 #: ../src/filtering.c:623
3854 #, c-format
3855 msgid ""
3856 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], matching the account currently "
3857 "used to retrieve messages\n"
3858 msgstr ""
3859 "pravidlo je závislé na účte [id=%d, názov='%s'], vyhovuje účtu práve "
3860 "použitému na získanie správ\n"
3861
3862 #: ../src/filtering.c:625 ../src/filtering.c:642 ../src/filtering.c:643
3863 #: ../src/filtering.c:667 ../src/filtering.c:685 ../src/filtering.c:712
3864 #: ../src/filtering.c:713 ../src/filtering.c:730 ../src/filtering.c:731
3865 msgid "NON_EXISTENT"
3866 msgstr "NE_EXISTUJÚCE"
3867
3868 #: ../src/filtering.c:633
3869 msgid ""
3870 "rule is account-based, not matching the account currently used to retrieve "
3871 "messages\n"
3872 msgstr ""
3873 "pravidlo je závislé na účte, nevyhovuje účtu práve použitému na získanie "
3874 "správ\n"
3875
3876 #: ../src/filtering.c:640
3877 #, c-format
3878 msgid ""
3879 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching the account currently "
3880 "used to retrieve messages [id=%d, name='%s']\n"
3881 msgstr ""
3882 "pravidlo je závislé na účte [id=%d, názov='%s'], nevyhovuje účtu práve "
3883 "použitému na získanie správ [id=%d, názov='%s']\n"
3884
3885 #: ../src/filtering.c:659
3886 msgid ""
3887 "rule is not account-based, all rules are applied on user request anyway\n"
3888 msgstr ""
3889 "pravidlo nie je závislé na účte, na žiadosť používateľa boli i tak "
3890 "aplikované všetky pravidlá\n"
3891
3892 #: ../src/filtering.c:665
3893 #, c-format
3894 msgid ""
3895 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], but all rules are applied on user "
3896 "request\n"
3897 msgstr ""
3898 "pravidlo je závislé na účte [id=%d, názov='%s'], ale na žiadosť používateľa "
3899 "boli aplikované všetky pravidlá\n"
3900
3901 #: ../src/filtering.c:683
3902 #, c-format
3903 msgid "rule is account-based [id=%d, name='%s'], skipped on user request\n"
3904 msgstr ""
3905 "pravidlo je závislé na účte [id=%d, názov='%s'], na žiadosť používateľa "
3906 "preskočené\n"
3907
3908 #: ../src/filtering.c:688
3909 msgid "rule is account-based, skipped on user request\n"
3910 msgstr "pravidlo je závislé na účte, na žiadosť používateľa preskočené\n"
3911
3912 #: ../src/filtering.c:710
3913 #, c-format
3914 msgid ""
3915 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching current account [id="
3916 "%d, name='%s']\n"
3917 msgstr ""
3918 "pravidlo je závislé na účte [id=%d, názov='%s'], nevyhovuje práve použitému "
3919 "účtu [id=%d, názov='%s']\n"
3920
3921 #: ../src/filtering.c:716
3922 msgid "rule is account-based, not matching current account\n"
3923 msgstr "pravidlo je závislé na účte, nevyhovuje práve použitému účtu\n"
3924
3925 #: ../src/filtering.c:728
3926 #, c-format
3927 msgid ""
3928 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], current account [id=%d, "
3929 "name='%s']\n"
3930 msgstr ""
3931 "pravidlo je závislé na účte [id=%d, názov='%s'], práve použitý účet [id=%d, "
3932 "názov='%s']\n"
3933
3934 #: ../src/filtering.c:768
3935 #, c-format
3936 msgid "applying action [ %s ]\n"
3937 msgstr "aplikovanie akcie [ %s ]\n"
3938
3939 #: ../src/filtering.c:773
3940 msgid "action could not apply\n"
3941 msgstr "akciu nemožno aplikovať\n"
3942
3943 #: ../src/filtering.c:775
3944 #, c-format
3945 msgid "no further processing after action [ %s ]\n"
3946 msgstr "žiadne ďalšie spracovanie po akcii [ %s ]\n"
3947
3948 #: ../src/filtering.c:826
3949 #, c-format
3950 msgid "processing rule '%s' [ %s ]\n"
3951 msgstr "spracovanie pravidla „%s” [ %s ]\n"
3952
3953 #: ../src/filtering.c:830
3954 #, c-format
3955 msgid "processing rule <unnamed> [ %s ]\n"
3956 msgstr "spracovanie pravidla <bez mena> [ %s ]\n"
3957
3958 #: ../src/filtering.c:848
3959 #, c-format
3960 msgid "disabled rule '%s' [ %s ]\n"
3961 msgstr "vypnuté pravidlo „%s” [ %s ]\n"
3962
3963 #: ../src/filtering.c:852
3964 #, c-format
3965 msgid "disabled rule <unnamed> [ %s ]\n"
3966 msgstr "vypnuté pravidlo [ %s ]\n"
3967
3968 #: ../src/filtering.c:890
3969 msgid "undetermined"
3970 msgstr "neurčené"
3971
3972 #: ../src/filtering.c:894
3973 msgid "incorporation"
3974 msgstr "začlenenie"
3975
3976 #: ../src/filtering.c:898
3977 msgid "manually"
3978 msgstr "manuálne"
3979
3980 #: ../src/filtering.c:902
3981 msgid "folder processing"
3982 msgstr "spracovanie zložky"
3983
3984 #: ../src/filtering.c:906
3985 msgid "pre-processing"
3986 msgstr "pred-spracovanie"
3987
3988 #: ../src/filtering.c:910
3989 msgid "post-processing"
3990 msgstr "po-spracovanie"
3991
3992 #: ../src/filtering.c:927
3993 #, c-format
3994 msgid ""
3995 "filtering message (%s%s%s)\n"
3996 "%smessage file: %s\n"
3997 "%s%s %s\n"
3998 "%s%s %s\n"
3999 "%s%s %s\n"
4000 "%s%s %s\n"
4001 msgstr ""
4002 "filtrovanie správy (%s%s%s)\n"
4003 "%ssúbor správy: %s\n"
4004 "%s%s %s\n"
4005 "%s%s %s\n"
4006 "%s%s %s\n"
4007 "%s%s %s\n"
4008
4009 #: ../src/filtering.c:929 ../src/filtering.c:938
4010 msgid ": "
4011 msgstr ": "
4012
4013 #: ../src/filtering.c:936
4014 #, c-format
4015 msgid ""
4016 "filtering message (%s%s%s)\n"
4017 "%smessage file: %s\n"
4018 msgstr ""
4019 "filtrovanie správy (%s%s%s)\n"
4020 "%ssúbor správy: %s\n"
4021
4022 #: ../src/folder.c:1564 ../src/foldersel.c:403 ../src/prefs_folder_item.c:306
4023 msgid "Inbox"
4024 msgstr "Prijaté"
4025
4026 #: ../src/folder.c:1568 ../src/foldersel.c:407
4027 msgid "Sent"
4028 msgstr "Odoslané"
4029
4030 #: ../src/folder.c:1572 ../src/foldersel.c:411
4031 #: ../src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:219
4032 #: ../src/prefs_folder_item.c:309
4033 msgid "Queue"
4034 msgstr "Front"
4035
4036 #: ../src/folder.c:1576 ../src/foldersel.c:415 ../src/prefs_folder_item.c:310
4037 msgid "Trash"
4038 msgstr "Kôš"
4039
4040 #: ../src/folder.c:1580 ../src/foldersel.c:419 ../src/prefs_folder_item.c:308
4041 msgid "Drafts"
4042 msgstr "Koncepty"
4043
4044 #: ../src/folder.c:2010
4045 #, c-format
4046 msgid "Processing (%s)...\n"
4047 msgstr "Spracúvam (%s)…\n"
4048
4049 #. move messages
4050 #: ../src/folder.c:3255
4051 #, c-format
4052 msgid "Copying %s to %s...\n"
4053 msgstr "Kopírujem %s do %s…\n"
4054
4055 #: ../src/folder.c:3255
4056 #, c-format
4057 msgid "Moving %s to %s...\n"
4058 msgstr "Presúvam %s do %s…\n"
4059
4060 #: ../src/folder.c:3563
4061 #, c-format
4062 msgid "Updating cache for %s..."
4063 msgstr "Aktualizujem vyrovnávaciu pamäť zložky %s…"
4064
4065 #: ../src/folder.c:4426
4066 msgid "Processing messages..."
4067 msgstr "Spracúvam správy…"
4068
4069 #: ../src/folder.c:4562
4070 #, c-format
4071 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
4072 msgstr "Synchronizujem %s na použitie pri odpojení…\n"
4073
4074 #: ../src/foldersel.c:247
4075 msgid "Select folder"
4076 msgstr "Zvoľte zložku"
4077
4078 #: ../src/foldersel.c:587 ../src/imap_gtk.c:199 ../src/mh_gtk.c:147
4079 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:241
4080 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:95
4081 msgid "NewFolder"
4082 msgstr "Nová zložka"
4083
4084 #: ../src/foldersel.c:595 ../src/imap_gtk.c:210 ../src/imap_gtk.c:216
4085 #: ../src/imap_gtk.c:272 ../src/imap_gtk.c:277 ../src/mh_gtk.c:155
4086 #: ../src/mh_gtk.c:259 ../src/news_gtk.c:315
4087 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:249
4088 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:416
4089 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:204
4090 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2040
4091 #, c-format
4092 msgid "'%c' can't be included in folder name."
4093 msgstr "Názov zložky nemôže obsahovať „%c”."
4094
4095 #: ../src/foldersel.c:605 ../src/imap_gtk.c:226 ../src/imap_gtk.c:284
4096 #: ../src/mh_gtk.c:165 ../src/mh_gtk.c:266 ../src/news_gtk.c:322
4097 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:261
4098 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:425
4099 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:211
4100 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2047
4101 #, c-format
4102 msgid "The folder '%s' already exists."
4103 msgstr "Zložka „%s” už existuje."
4104
4105 #: ../src/foldersel.c:612 ../src/imap_gtk.c:232 ../src/mh_gtk.c:171
4106 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:268
4107 #: ../src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
4108 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:121
4109 #, c-format
4110 msgid "Can't create the folder '%s'."
4111 msgstr "Nemožno vytvoriť zložku „%s”."
4112
4113 #: ../src/folderview.c:230
4114 msgid "Mark all re_ad"
4115 msgstr "Označiť _všetky ako prečítané"
4116
4117 #: ../src/folderview.c:232
4118 msgid "R_un processing rules"
4119 msgstr "Sp_ustiť pravidlá spracovania"
4120
4121 #: ../src/folderview.c:233 ../src/mainwindow.c:546
4122 msgid "_Search folder..."
4123 msgstr "Pre_hľadať zložku…"
4124
4125 #: ../src/folderview.c:235
4126 msgid "Process_ing..."
4127 msgstr "Spracovan_ie…"
4128
4129 #: ../src/folderview.c:236
4130 msgid "Empty _trash..."
4131 msgstr "V_yprázdniť kôš…"
4132
4133 #: ../src/folderview.c:237
4134 msgid "Send _queue..."
4135 msgstr "Odoslať _front…"
4136
4137 #. F_COL_FOLDER
4138 #: ../src/folderview.c:380 ../src/folderview.c:427
4139 #: ../src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
4140 #: ../src/prefs_folder_column.c:79 ../src/prefs_matcher.c:391
4141 #: ../src/summaryview.c:6284
4142 msgid "New"
4143 msgstr "Nový"
4144
4145 #. F_COL_NEW
4146 #: ../src/folderview.c:381 ../src/folderview.c:428
4147 #: ../src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
4148 #: ../src/prefs_folder_column.c:80 ../src/prefs_matcher.c:390
4149 #: ../src/summaryview.c:6286
4150 msgid "Unread"
4151 msgstr "Neprečítané"
4152
4153 #. F_COL_UNREAD
4154 #: ../src/folderview.c:382
4155 #: ../src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
4156 #: ../src/prefs_folder_column.c:81
4157 msgid "Total"
4158 msgstr "Celkom"
4159
4160 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
4161 #. S_COL_SIZE
4162 #: ../src/folderview.c:430 ../src/summaryview.c:446
4163 msgid "#"
4164 msgstr "#"
4165
4166 #: ../src/folderview.c:760
4167 msgid "Setting folder info..."
4168 msgstr "Nastavujem informácie zložky…"
4169
4170 #: ../src/folderview.c:823 ../src/summaryview.c:4119 ../src/summaryview.c:4121
4171 msgid "Mark all as read"
4172 msgstr "Označiť všetky ako prečítané"
4173
4174 #: ../src/folderview.c:824 ../src/summaryview.c:4120
4175 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
4176 msgstr "Naozaj chcete označiť všetky správy tejto zložky ako prečítané?"
4177
4178 #: ../src/folderview.c:982 ../src/imap.c:4574 ../src/mainwindow.c:5157
4179 #: ../src/setup.c:91
4180 #, c-format
4181 msgid "Scanning folder %s%c%s..."
4182 msgstr "Prehľadávanie zložky %s%c%s…"
4183
4184 #: ../src/folderview.c:986 ../src/imap.c:4579 ../src/mainwindow.c:5162
4185 #: ../src/setup.c:96
4186 #, c-format
4187 msgid "Scanning folder %s..."
4188 msgstr "Prehľadávanie zložky %s…"
4189
4190 #: ../src/folderview.c:1017
4191 msgid "Rebuild folder tree"
4192 msgstr "Obnoviť strom zložiek"
4193
4194 #: ../src/folderview.c:1018
4195 msgid ""
4196 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
4197 msgstr ""
4198 "Obnovenie stromu zložiek spôsobí vymazanie lokálnych vyrovnávacích pamätí. "
4199 "Chcete pokračovať?"
4200
4201 #: ../src/folderview.c:1028
4202 msgid "Rebuilding folder tree..."
4203 msgstr "Obnovujem strom zložiek…"
4204
4205 #: ../src/folderview.c:1030
4206 msgid "Scanning folder tree..."
4207 msgstr "Skenujem strom zložiek…"
4208
4209 #: ../src/folderview.c:1121
4210 #, c-format
4211 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
4212 msgstr "Nemožno skenovať obsah zložky %s\n"
4213
4214 #: ../src/folderview.c:1175
4215 msgid "Checking for new messages in all folders..."
4216 msgstr "Kontrolujem nové správy vo všetkých zložkách…"
4217
4218 #: ../src/folderview.c:2046
4219 #, c-format
4220 msgid "Closing folder %s..."
4221 msgstr "Zatváram zložku %s…"
4222
4223 #. Open Folder
4224 #. TODO: wwp: avoid displaying (null) in the status bar
4225 #: ../src/folderview.c:2141
4226 #, c-format
4227 msgid "Opening folder %s..."
4228 msgstr "Otváram zložku %s…"
4229
4230 #: ../src/folderview.c:2159
4231 msgid "Folder could not be opened."
4232 msgstr "Zložku nemožno otvoriť."
4233
4234 #: ../src/folderview.c:2302 ../src/mainwindow.c:2887 ../src/mainwindow.c:2891
4235 msgid "Empty trash"
4236 msgstr "Vyprázdniť kôš"
4237
4238 #: ../src/folderview.c:2303
4239 msgid "Delete all messages in trash?"
4240 msgstr "Vymazať všetky správy z koša?"
4241
4242 #: ../src/folderview.c:2304
4243 msgid "+_Empty trash"
4244 msgstr "+_Vyprázdniť kôš"
4245
4246 #: ../src/folderview.c:2348 ../src/inc.c:1540 ../src/toolbar.c:2607
4247 msgid "Offline warning"
4248 msgstr "Varovanie odpojenia"
4249
4250 #: ../src/folderview.c:2349 ../src/toolbar.c:2608
4251 msgid "You're working offline. Override?"
4252 msgstr "Pracujete odpojený. Pripojiť?"
4253
4254 #: ../src/folderview.c:2360 ../src/toolbar.c:2627
4255 msgid "Send queued messages"
4256 msgstr "Odoslať správy vo fronte"
4257
4258 #: ../src/folderview.c:2361 ../src/toolbar.c:2628
4259 msgid "Send all queued messages?"
4260 msgstr "Odoslať všetky správy vo fronte?"
4261
4262 #: ../src/folderview.c:2362 ../src/messageview.c:854 ../src/messageview.c:871
4263 #: ../src/toolbar.c:2629
4264 msgid "_Send"
4265 msgstr "_Odoslať"
4266
4267 #: ../src/folderview.c:2370 ../src/toolbar.c:2647
4268 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
4269 msgstr "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby."
4270
4271 #: ../src/folderview.c:2373 ../src/main.c:2714 ../src/toolbar.c:2650
4272 #, c-format
4273 msgid ""
4274 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
4275 "%s"
4276 msgstr ""
4277 "Pri odosielaní správ vo fronte nastali chyby:\n"
4278 "%s"
4279
4280 #: ../src/folderview.c:2450
4281 #, c-format
4282 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
4283 msgstr "Naozaj chcete kopírovať zložku „%s” do „%s”?"
4284
4285 #: ../src/folderview.c:2451
4286 #, c-format
4287 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
4288 msgstr "Naozaj chcete presunúť zložku „%s” ako podzložku „%s”?"
4289
4290 #: ../src/folderview.c:2453
4291 msgid "Copy folder"
4292 msgstr "Kopírovať zložku"
4293
4294 #: ../src/folderview.c:2453
4295 msgid "Move folder"
4296 msgstr "Presunúť zložku"
4297
4298 #: ../src/folderview.c:2464
4299 #, c-format
4300 msgid "Copying %s to %s..."
4301 msgstr "Kopírujem %s do %s…"
4302
4303 #: ../src/folderview.c:2464
4304 #, c-format
4305 msgid "Moving %s to %s..."
4306 msgstr "Presúvam %s do %s…"
4307
4308 #: ../src/folderview.c:2495
4309 msgid "Source and destination are the same."
4310 msgstr "Zdroj je identický s cieľom."
4311
4312 #: ../src/folderview.c:2498
4313 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
4314 msgstr "Nie je možné skopírovať zložku do jeho potomka."
4315
4316 #: ../src/folderview.c:2499
4317 msgid "Can't move a folder to one of its children."
4318 msgstr "Nie je možné presunúť zložku do jeho potomka."
4319
4320 #: ../src/folderview.c:2502
4321 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
4322 msgstr "Zložky nemožno presúvať medzi rôznymi schránkami."
4323
4324 #: ../src/folderview.c:2505
4325 msgid "Copy failed!"
4326 msgstr "Kopírovanie zlyhalo!"
4327
4328 #: ../src/folderview.c:2505
4329 msgid "Move failed!"
4330 msgstr "Presun zlyhal!"
4331
4332 #: ../src/folderview.c:2556
4333 #, c-format
4334 msgid "Processing configuration for folder %s"
4335 msgstr "Nastavenie spracovania zložky %s"
4336
4337 #: ../src/folderview.c:2984 ../src/summaryview.c:4560
4338 #: ../src/summaryview.c:4658
4339 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
4340 msgstr "Zvolená cieľová zložka môže obsahovať len podzložky."
4341
4342 #: ../src/grouplistdialog.c:161
4343 msgid "Newsgroup subscription"
4344 msgstr "Prihlásenie do diskusnej skupiny"
4345
4346 #: ../src/grouplistdialog.c:178
4347 msgid "Select newsgroups for subscription:"
4348 msgstr "Zvoľte diskusné skupiny, do ktorých sa chcete prihlásiť:"
4349
4350 #: ../src/grouplistdialog.c:184
4351 msgid "Find groups:"
4352 msgstr "Nájsť skupiny:"
4353
4354 #: ../src/grouplistdialog.c:192
4355 msgid " Search "
4356 msgstr " Vyhľadať "
4357
4358 #: ../src/grouplistdialog.c:204
4359 msgid "Newsgroup name"
4360 msgstr "Názov diskusnej skupiny"
4361