e84411ffea73ee41abb72d738d1d68de4223053d
[claws.git] / po / ro.po
1 # Romanian translation of Claws Mail.
2 # Copyright © 2017 The Claws Mail team.
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 # Cristian Secară <cristi AT secarica DOT ro>, 2017.
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.17.3\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2019-07-19 08:25+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2019-07-26 01:18+0200\n"
13 "Last-Translator: Cristian Secară <cristi AT secarica DOT ro>\n"
14 "Language-Team: Gnome Romanian Team <gnomero-list@lists.sourceforge.net>\n"
15 "Language: ro\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
20 "20)) ? 1 : 2;\n"
21 "X-Generator: Poedit 1.6.11\n"
22
23 #: src/account.c:402 src/account.c:469
24 msgid ""
25 "Some composing windows are open.\n"
26 "Please close all the composing windows before editing accounts."
27 msgstr ""
28 "Sunt deschise una sau mai multe ferestre de compunere.\n"
29 "Închideți toate ferestrele de compunere înainte de a edita conturi."
30
31 #: src/account.c:447
32 msgid "Can't create folder."
33 msgstr "Nu se poate crea dosarul."
34
35 #: src/account.c:735
36 msgid "Edit accounts"
37 msgstr "Editare conturi"
38
39 #: src/account.c:752
40 msgid ""
41 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
42 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
43 "indicates the default account."
44 msgstr ""
45 "Utilizarea comenzii „Verifică tot” va prelua mesajele din conturi în ordinea "
46 "dată, iar caseta de selectare indică ce conturi vor fi incluse. Textul cu "
47 "caractere aldine indică contul implicit."
48
49 #: src/account.c:823
50 msgid " _Set as default account "
51 msgstr " _Stabilește drept cont implicit "
52
53 #: src/account.c:915
54 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
55 msgstr "Conturile cu dosare aflate la distanță nu pot fi copiate."
56
57 #: src/account.c:922
58 #, c-format
59 msgid "Copy of %s"
60 msgstr "%s - copie"
61
62 #: src/account.c:1119
63 #, c-format
64 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
65 msgstr "Chiar vreți să ștergeți contul „%s” ?"
66
67 #: src/account.c:1121
68 msgid "(Untitled)"
69 msgstr "(neintitulat)"
70
71 #: src/account.c:1122
72 msgid "Delete account"
73 msgstr "Ștergere cont"
74
75 #: src/account.c:1596
76 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
77 msgid "G"
78 msgstr "G"
79
80 #: src/account.c:1602
81 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
82 msgstr "„Verifică tot” preia mesaje de la conturile selectate"
83
84 #: src/account.c:1609 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:222
85 #: src/addressbook.c:128 src/compose.c:7467 src/editaddress.c:1473
86 #: src/editaddress.c:1502 src/editaddress.c:1518
87 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371
88 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:392 src/editbook.c:170
89 #: src/editgroup.c:290 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:427
90 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
91 #: src/mimeview.c:303 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:470
92 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1846
93 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:463 src/prefs_filtering.c:384
94 #: src/prefs_filtering.c:1874 src/prefs_template.c:79 src/prefs_themes.c:990
95 msgid "Name"
96 msgstr "Nume"
97
98 #: src/account.c:1617 src/prefs_account.c:1199 src/prefs_account.c:4647
99 msgid "Protocol"
100 msgstr "Protocol"
101
102 #: src/account.c:1625 src/ssl_manager.c:109
103 msgid "Server"
104 msgstr "Server"
105
106 #: src/action.c:380
107 #, c-format
108 msgid "Could not get message file %d"
109 msgstr "Nu s-a putut obține fișierul mesajului %d"
110
111 #: src/action.c:418
112 msgid "Could not get message part."
113 msgstr "Nu s-a putut obține partea de mesaj."
114
115 #: src/action.c:435
116 #, c-format
117 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
118 msgstr "Nu se poate obține partea mesajului multiparte: %s"
119
120 #: src/action.c:607
121 #, c-format
122 msgid ""
123 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
124 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
125 msgstr ""
126 "Acțiunea selectată nu a putut fi folosită în fereastra de compunere\n"
127 "deoarece conține %%f, %%F, %%as sau %%p."
128
129 #: src/action.c:728
130 msgid "There is no filtering action set"
131 msgstr "Nu este stabilită nicio acțiune de filtrare"
132
133 #: src/action.c:730
134 #, c-format
135 msgid ""
136 "Invalid filtering action(s):\n"
137 "%s"
138 msgstr ""
139 "Una sau mai multe acțiuni de filtrare nu sunt valide:\n"
140 "%s"
141
142 # hm ? sau:
143 # Nu a putut fi efectuată bifurcația pentru execuția următoarei comenzi:
144 # Nu a putut fi executată instrucțiunea fork pentru execuția următoarei comenzi:
145 #: src/action.c:997
146 #, c-format
147 msgid ""
148 "Could not fork to execute the following command:\n"
149 "%s\n"
150 "%s"
151 msgstr ""
152 "Nu a putut fi creat un proces nou pentru execuția următoarei comenzi:\n"
153 "%s\n"
154 "%s"
155
156 #: src/action.c:999 src/compose.c:5262 src/compose.c:5267 src/ldaputil.c:333
157 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:858
158 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:76
159 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1827
160 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1831
161 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1849
162 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1852 src/privacy.c:62
163 msgid "Unknown error"
164 msgstr "Eroare necunoscută"
165
166 #: src/action.c:1218 src/action.c:1390
167 msgid "Completed"
168 msgstr "Terminat"
169
170 #: src/action.c:1254
171 #, c-format
172 msgid "--- Running: %s\n"
173 msgstr "--- Running: %s\n"
174
175 #: src/action.c:1258
176 #, c-format
177 msgid "--- Ended: %s\n"
178 msgstr "--- Ended: %s\n"
179
180 #: src/action.c:1304
181 msgid "Action's input/output"
182 msgstr "Introducerea și rezultatul acțiunii"
183
184 #: src/action.c:1636
185 #, c-format
186 msgid ""
187 "Enter the argument for the following action:\n"
188 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
189 "  %s"
190 msgstr ""
191 "Introduceți argumentul pentru următoarea acțiune:\n"
192 "(„%%h” va fi înlocuit de argument)\n"
193 "  %s"
194
195 # hm ?
196 #: src/action.c:1641
197 msgid "Action's hidden user argument"
198 msgstr "Argumentul invizibil al acțiunii dat de utilizator"
199
200 #: src/action.c:1645
201 #, c-format
202 msgid ""
203 "Enter the argument for the following action:\n"
204 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
205 "  %s"
206 msgstr ""
207 "Introduceți argumentul pentru următoarea acțiune:\n"
208 "(„%%u” va fi înlocuit de argument)\n"
209 "  %s"
210
211 # hm ?
212 #: src/action.c:1650
213 msgid "Action's user argument"
214 msgstr "Argumentul acțiunii dat de utilizator"
215
216 #: src/addrclip.c:481
217 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
218 msgstr "Nu se poate copia un dosar în el însuși sau în sub-structura lui."
219
220 #: src/addrclip.c:504
221 msgid "Cannot copy an address book to itself."
222 msgstr "Nu se poate copia o agendă de contacte în ea însăși."
223
224 #: src/addrclip.c:595
225 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
226 msgstr "Nu se poate muta un dosar în el însuși sau în sub-structura lui."
227
228 #: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:5017
229 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:309
230 msgid "Group"
231 msgstr "Grup"
232
233 #: src/addrcustomattr.c:65
234 msgid "date of birth"
235 msgstr "dată de naștere"
236
237 #: src/addrcustomattr.c:66
238 msgid "address"
239 msgstr "adresă"
240
241 #: src/addrcustomattr.c:67
242 msgid "phone"
243 msgstr "telefon"
244
245 #: src/addrcustomattr.c:68
246 msgid "mobile phone"
247 msgstr "telefon mobil"
248
249 #: src/addrcustomattr.c:69
250 msgid "organization"
251 msgstr "organizație"
252
253 #: src/addrcustomattr.c:70
254 msgid "office address"
255 msgstr "adresă la birou"
256
257 #: src/addrcustomattr.c:71
258 msgid "office phone"
259 msgstr "telefon la birou"
260
261 #: src/addrcustomattr.c:72
262 msgid "fax"
263 msgstr "fax"
264
265 #: src/addrcustomattr.c:73
266 msgid "website"
267 msgstr "site web"
268
269 #: src/addrcustomattr.c:146
270 msgid "Attribute name"
271 msgstr "Nume de atribut"
272
273 #: src/addrcustomattr.c:161
274 msgid "Delete all attribute names"
275 msgstr "Șterge toate numele de atribut"
276
277 #: src/addrcustomattr.c:162
278 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
279 msgstr "Chiar vreți să ștergeți toate numele de atribute ?"
280
281 # titlu pe bară
282 #: src/addrcustomattr.c:186
283 msgid "Delete attribute name"
284 msgstr "Ștergere nume de atribut"
285
286 #: src/addrcustomattr.c:187
287 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
288 msgstr "Chiar vreți să ștergeți acest nume de atribut ?"
289
290 #: src/addrcustomattr.c:196
291 msgid "Reset to default"
292 msgstr "Resetează la implicit"
293
294 #: src/addrcustomattr.c:197
295 msgid ""
296 "Do you really want to replace all attribute names\n"
297 "with the default set?"
298 msgstr ""
299 "Chiar vreți să înlocuiți toate numele de atribut\n"
300 "cu setul implicit ?"
301
302 #: src/addrcustomattr.c:217 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467
303 #: src/addressbook.c:484 src/edittags.c:286
304 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1313 src/prefs_actions.c:1085
305 #: src/prefs_filtering.c:1699 src/prefs_template.c:1111
306 msgid "_Delete"
307 msgstr "Șter_ge"
308
309 #: src/addrcustomattr.c:218 src/edittags.c:287 src/prefs_actions.c:1086
310 #: src/prefs_filtering.c:1700 src/prefs_template.c:1112
311 msgid "Delete _all"
312 msgstr "Șterge _tot"
313
314 #: src/addrcustomattr.c:219
315 msgid "_Reset to default"
316 msgstr "_Resetează la implicit"
317
318 #: src/addrcustomattr.c:410
319 msgid "Attribute name is not set."
320 msgstr "Numele de atribut nu este stabilit."
321
322 #: src/addrcustomattr.c:469
323 msgctxt "Dialog title"
324 msgid "Edit attribute names"
325 msgstr "Editare nume de atribute"
326
327 #: src/addrcustomattr.c:483
328 msgid "New attribute name:"
329 msgstr "Nume nou de atribut:"
330
331 #: src/addrcustomattr.c:520
332 msgid ""
333 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
334 "contacts."
335 msgstr ""
336 "Adăugarea sau eliminarea numelor de atribut nu va afecta atributele deja "
337 "stabilite pentru contacte."
338
339 #: src/addrduplicates.c:127
340 msgid "Show duplicates in the same book"
341 msgstr "Arată duplicatele din aceeași agendă de contacte"
342
343 #: src/addrduplicates.c:133
344 msgid "Show duplicates in different books"
345 msgstr "Arată duplicatele din agende de contacte diferite"
346
347 #: src/addrduplicates.c:144
348 msgid "Find address book email duplicates"
349 msgstr "Caută adrese de e-mail duplicate în agenda de contacte"
350
351 #: src/addrduplicates.c:145
352 msgid ""
353 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
354 msgstr ""
355 "Claws Mail va căuta acum adrese de e-mail duplicate în agenda de contacte."
356
357 #: src/addrduplicates.c:315
358 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
359 msgstr "Nu s-au găsit adrese de e-mail duplicate în agenda de contacte"
360
361 #: src/addrduplicates.c:346
362 msgid "Duplicate email addresses"
363 msgstr "Adrese de e-mail duplicate"
364
365 # în meniu la compunere
366 #: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:234
367 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:469 src/toolbar.c:529
368 msgid "Address"
369 msgstr "Agendă de contacte"
370
371 #: src/addrduplicates.c:464
372 msgid "Address book path"
373 msgstr "Cale agendă de contacte"
374
375 #: src/addrduplicates.c:790 src/addressbook.c:1444 src/addressbook.c:1497
376 msgid "Delete address(es)"
377 msgstr "Ștergere adresă (adrese)"
378
379 #: src/addrduplicates.c:791 src/addressbook.c:1498
380 msgid "Really delete the address(es)?"
381 msgstr "Sigur doriți să ștergeți adresa (adresele) ?"
382
383 #: src/addrduplicates.c:840
384 msgid "Delete address"
385 msgstr "Șterge adresa"
386
387 # hm ? la singular dată dă cam aiurea
388 #: src/addrduplicates.c:841 src/addressbook.c:1445
389 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
390 msgstr "Aceste date ale adresei sunt doar în citire și nu pot fi șterse."
391
392 #: src/addressadd.c:192 src/prefs_filtering_action.c:195
393 msgid "Add to address book"
394 msgstr "Adaugă în agenda de contacte"
395
396 #: src/addressadd.c:214
397 msgid "Contact"
398 msgstr "Contact"
399
400 #: src/addressadd.c:245 src/addressbook.c:130 src/editaddress.c:1257
401 #: src/editaddress.c:1301 src/editgroup.c:292
402 msgid "Remarks"
403 msgstr "Observații"
404
405 #: src/addressadd.c:286 src/addressbook_foldersel.c:158
406 msgid "Select Address Book Folder"
407 msgstr "Selectați dosarul pentru agenda de contacte"
408
409 #: src/addressadd.c:596 src/addressbook.c:3267 src/addressbook.c:3318
410 msgid "Add address(es)"
411 msgstr "Adaugă adrese"
412
413 #: src/addressadd.c:597
414 msgid "Can't add the specified address"
415 msgstr "Nu se poate adăuga adresa specificată"
416
417 #: src/addressbook.c:129 src/addressbook.c:5005 src/editaddress.c:1246
418 #: src/editaddress.c:1284 src/editgroup.c:291 src/expldifdlg.c:517
419 #: src/exporthtml.c:601 src/exporthtml.c:765 src/ldif.c:763
420 msgid "Email Address"
421 msgstr "Adresă de e-mail"
422
423 #: src/addressbook.c:405
424 msgid "_Book"
425 msgstr "_Agendă de contacte"
426
427 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:466
428 #: src/addressbook.c:483 src/compose.c:607 src/mainwindow.c:523
429 #: src/messageview.c:212 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
430 msgid "_Edit"
431 msgstr "_Editare"
432
433 #: src/addressbook.c:407 src/compose.c:612 src/mainwindow.c:526
434 #: src/messageview.c:215
435 msgid "_Tools"
436 msgstr "_Unelte"
437
438 #: src/addressbook.c:408 src/compose.c:613 src/mainwindow.c:528
439 #: src/messageview.c:216
440 msgid "_Help"
441 msgstr "_Ajutor"
442
443 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:469
444 msgid "New _Book"
445 msgstr "A_gendă de contacte nouă"
446
447 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:470
448 msgid "New _Folder"
449 msgstr "_Dosar nou"
450
451 #: src/addressbook.c:413
452 msgid "New _vCard"
453 msgstr "_vCard nou"
454
455 #: src/addressbook.c:417
456 msgid "New _JPilot"
457 msgstr "_JPilot nou"
458
459 #: src/addressbook.c:420
460 msgid "New LDAP _Server"
461 msgstr "_Server LDAP nou"
462
463 # comun și în main menu și în rmb agendă
464 #: src/addressbook.c:424
465 msgid "_Edit book"
466 msgstr "_Editare agendă de contacte"
467
468 # comun și la intrare în agendă și la rmb pe mesaj
469 #: src/addressbook.c:425
470 msgid "_Delete book"
471 msgstr "Șter_ge agenda de contacte"
472
473 #: src/addressbook.c:427 src/compose.c:624
474 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
475 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:434
476 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:633
477 msgid "_Save"
478 msgstr "_Salvează"
479
480 #: src/addressbook.c:428 src/compose.c:628 src/messageview.c:225
481 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
482 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
483 msgid "_Close"
484 msgstr "În_chide"
485
486 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:481 src/messageview.c:229
487 msgid "_Select all"
488 msgstr "_Selectează tot"
489
490 #: src/addressbook.c:433 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
491 msgid "C_ut"
492 msgstr "_Taie"
493
494 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
495 #: src/compose.c:636 src/mainwindow.c:557 src/messageview.c:228
496 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
497 msgid "_Copy"
498 msgstr "_Copiază"
499
500 #: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:475 src/addressbook.c:491
501 #: src/compose.c:637 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
502 msgid "_Paste"
503 msgstr "Li_pește"
504
505 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:486
506 msgid "New _Address"
507 msgstr "_Adresă nouă"
508
509 #: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
510 msgid "New _Group"
511 msgstr "_Grup nou"
512
513 #: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:493
514 msgid "_Mail To"
515 msgstr "Compune un _mesaj"
516
517 #: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:497
518 msgid "_Merge"
519 msgstr "Co_mbină"
520
521 #: src/addressbook.c:448
522 msgid "Import _LDIF file..."
523 msgstr "Importă un fișier _LDIF..."
524
525 #: src/addressbook.c:449
526 msgid "Import M_utt file..."
527 msgstr "Importă un fișier M_UTT..."
528
529 #: src/addressbook.c:450
530 msgid "Import _Pine file..."
531 msgstr "Importă un fișier _Pine..."
532
533 #: src/addressbook.c:452
534 msgid "Export _HTML..."
535 msgstr "Exportă ca _HTML..."
536
537 #: src/addressbook.c:453
538 msgid "Export LDI_F..."
539 msgstr "Exportă ca LDI_F..."
540
541 #: src/addressbook.c:455
542 msgid "Find duplicates..."
543 msgstr "Caută mesaje duplicate..."
544
545 #: src/addressbook.c:456
546 msgid "Edit custom attributes..."
547 msgstr "Editare atribute personalizate..."
548
549 #: src/addressbook.c:459 src/compose.c:714 src/mainwindow.c:825
550 #: src/messageview.c:340
551 msgid "_About"
552 msgstr "_Despre"
553
554 #: src/addressbook.c:495
555 msgid "_Browse Entry"
556 msgstr "_Răsfoiește intrarea"
557
558 #: src/addressbook.c:509 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
559 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:247 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:144
560 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:172 src/plugins/vcalendar/day-view.c:403
561 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:819
562 #: src/prefs_themes.c:851 src/prefs_themes.c:852
563 msgid "Unknown"
564 msgstr "Necunoscut"
565
566 #: src/addressbook.c:516 src/addressbook.c:535 src/importldif.c:121
567 msgid "Success"
568 msgstr "Succes"
569
570 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:122
571 msgid "Bad arguments"
572 msgstr "Argumente greșite"
573
574 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:123
575 msgid "File not specified"
576 msgstr "Fișierul nu este specificat"
577
578 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:124
579 msgid "Error opening file"
580 msgstr "Eroare la deschiderea fișierului"
581
582 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:125
583 msgid "Error reading file"
584 msgstr "Eroare la citirea fișierului"
585
586 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:126
587 msgid "End of file encountered"
588 msgstr "S-a ajuns la sfârșitul fișierului"
589
590 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:127
591 msgid "Error allocating memory"
592 msgstr "Eroare la alocarea memoriei"
593
594 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:128
595 msgid "Bad file format"
596 msgstr "Format greșit de fișier"
597
598 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:129
599 msgid "Error writing to file"
600 msgstr "Eroare la scrierea în fișier"
601
602 #: src/addressbook.c:525 src/importldif.c:130
603 msgid "Error opening directory"
604 msgstr "Eroare la deschiderea directorului"
605
606 #: src/addressbook.c:526 src/importldif.c:131
607 msgid "No path specified"
608 msgstr "Nu s-a specificat nicio cale"
609
610 #: src/addressbook.c:536
611 msgid "Error connecting to LDAP server"
612 msgstr "Eroare la conectarea la serverul LDAP"
613
614 #: src/addressbook.c:537
615 msgid "Error initializing LDAP"
616 msgstr "Eroare la inițializarea LDAP"
617
618 #: src/addressbook.c:538
619 msgid "Error binding to LDAP server"
620 msgstr "Eroare la legarea cu serverul LDAP"
621
622 #: src/addressbook.c:539
623 msgid "Error searching LDAP database"
624 msgstr "Eroare la căutarea bazei de date LDAP"
625
626 #: src/addressbook.c:540
627 msgid "Timeout performing LDAP operation"
628 msgstr "Timpul de efectuare a operației LDAP a expirat"
629
630 #: src/addressbook.c:541
631 msgid "Error in LDAP search criteria"
632 msgstr "Eroare în criteriul de căutare LDAP"
633
634 #: src/addressbook.c:542
635 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
636 msgstr "Nu s-a găsit nicio intrare LDAP pentru criteriul de căutare"
637
638 #: src/addressbook.c:543
639 msgid "LDAP search terminated on request"
640 msgstr "Căutarea LDAP a fost terminată la cerere"
641
642 #: src/addressbook.c:544
643 msgid "Error starting STARTTLS connection"
644 msgstr "Eroare la pornirea conectării STARTTLS"
645
646 #: src/addressbook.c:545
647 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
648 msgstr "Lipsește numele distinctiv (dn)"
649
650 #: src/addressbook.c:546
651 msgid "Missing required information"
652 msgstr "Lipsesc informațiile necesare"
653
654 #: src/addressbook.c:547
655 msgid "Another contact exists with that key"
656 msgstr "Există un alt contact cu acea cheie"
657
658 #: src/addressbook.c:548
659 msgid "Strong(er) authentication required"
660 msgstr "Este necesară o autentificare (mai) puternică"
661
662 #: src/addressbook.c:916
663 msgid "Sources"
664 msgstr "Surse"
665
666 #: src/addressbook.c:920 src/prefs_matcher.c:642 src/prefs_other.c:492
667 #: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2522
668 msgid "Address book"
669 msgstr "Agendă de contacte"
670
671 #: src/addressbook.c:1117 src/editldap.c:793
672 msgid "Search"
673 msgstr "Caută"
674
675 #: src/addressbook.c:1489
676 msgid "Delete group"
677 msgstr "Șterge grupul"
678
679 #: src/addressbook.c:1490
680 msgid ""
681 "Really delete the group(s)?\n"
682 "The addresses it contains will not be lost."
683 msgstr ""
684 "Chiar ștergeți grupul (sau grupurile) ?\n"
685 "Adresele conținute nu se vor pierde."
686
687 #: src/addressbook.c:2217
688 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
689 msgstr "Nu se poate lipi. Agenda de contacte țintă este numai în citire."
690
691 #: src/addressbook.c:2227
692 msgid "Cannot paste into an address group."
693 msgstr "Nu se poate lipi într-un grup de adrese."
694
695 #: src/addressbook.c:2964
696 #, c-format
697 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
698 msgstr "Vreți să ștergeți rezultatele interogării și adresele din „%s” ?"
699
700 #: src/addressbook.c:2967 src/addressbook.c:2993 src/addressbook.c:3000
701 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:431 src/prefs_filtering_action.c:173
702 #: src/toolbar.c:497
703 msgid "Delete"
704 msgstr "Șterge"
705
706 #: src/addressbook.c:2976
707 #, c-format
708 msgid ""
709 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
710 "contains will be moved into the parent folder."
711 msgstr ""
712 "Vreți să ștergeți „%s” ? Dacă ștergeți doar dosarul, adresele pe care acesta "
713 "le conține vor fi mutate în dosarul superior."
714
715 #: src/addressbook.c:2979 src/imap_gtk.c:368 src/mh_gtk.c:206
716 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:156
717 msgid "Delete folder"
718 msgstr "Ștergere dosar"
719
720 #: src/addressbook.c:2980
721 msgid "Delete _folder only"
722 msgstr "Șterge numai _dosarul"
723
724 #: src/addressbook.c:2980
725 msgid "Delete folder and _addresses"
726 msgstr "Șterge dosarul și _adresele"
727
728 #: src/addressbook.c:2991
729 #, c-format
730 msgid ""
731 "Do you want to delete '%s'?\n"
732 "The addresses it contains will not be lost."
733 msgstr ""
734 "Vreți să ștergeți „%s” ?\n"
735 "Adresa pe care o conține nu va fi pierdută."
736
737 #: src/addressbook.c:2998
738 #, c-format
739 msgid ""
740 "Do you want to delete '%s'?\n"
741 "The addresses it contains will be lost."
742 msgstr ""
743 "Vreți să ștergeți „%s” ?\n"
744 "Adresa pe care o conține va fi pierdută."
745
746 #: src/addressbook.c:3112
747 #, c-format
748 msgid "Search '%s'"
749 msgstr "Caută „%s”"
750
751 #: src/addressbook.c:3250 src/addressbook.c:3299
752 msgid "New Contacts"
753 msgstr "Contacte noi"
754
755 #: src/addressbook.c:4136
756 msgid "New user, could not save index file."
757 msgstr "Utilizator nou, fișierul index nu a putut fi salvat."
758
759 #: src/addressbook.c:4140
760 msgid "New user, could not save address book files."
761 msgstr "Utilizator nou, fișierele agendei de contacte nu au putut fi salvate."
762
763 #: src/addressbook.c:4150
764 msgid "Old address book converted successfully."
765 msgstr "Agenda de contacte veche a fost convertită cu succes."
766
767 #: src/addressbook.c:4155
768 msgid ""
769 "Old address book converted,\n"
770 "could not save new address index file."
771 msgstr ""
772 "Agenda de contacte veche a fost convertită,\n"
773 "dar fișierul index al noii agende nu a putut fi salvat."
774
775 #: src/addressbook.c:4168
776 msgid ""
777 "Could not convert address book,\n"
778 "but created empty new address book files."
779 msgstr ""
780 "Agenda de contacte nu a putut fi convertită,\n"
781 "dar au fost create fișiere goale noi de agendă."
782
783 #: src/addressbook.c:4174
784 msgid ""
785 "Could not convert address book,\n"
786 "could not save new address index file."
787 msgstr ""
788 "Agenda de contacte nu a putut fi convertită,\n"
789 "iar fișierul index al noii agende nu a putut fi salvat."
790
791 #: src/addressbook.c:4179
792 msgid ""
793 "Could not convert address book\n"
794 "and could not create new address book files."
795 msgstr ""
796 "Agenda de contacte nu a putut fi convertită\n"
797 "iar fișierele noi de agendă nu au putut fi create."
798
799 #: src/addressbook.c:4186 src/addressbook.c:4192
800 msgid "Addressbook conversion error"
801 msgstr "Eroare la conversie a agendei de contacte"
802
803 #: src/addressbook.c:4307
804 msgid "Addressbook Error"
805 msgstr "Eroare la agenda de contacte"
806
807 #: src/addressbook.c:4308
808 msgid "Could not read address index"
809 msgstr "Fișierul index al agendei de contacte nu a putut fi citit"
810
811 #: src/addressbook.c:4639
812 msgid "Busy searching..."
813 msgstr "Ocupat cu căutarea..."
814
815 #: src/addressbook.c:4969 src/prefs_send.c:220
816 msgid "Interface"
817 msgstr "Interfață"
818
819 #: src/addressbook.c:4981
820 msgid "Address Books"
821 msgstr "Agende de contacte"
822
823 #: src/addressbook.c:4993
824 msgid "Person"
825 msgstr "Persoană"
826
827 #: src/addressbook.c:5029 src/exporthtml.c:885 src/folderview.c:361
828 #: src/folderview.c:449 src/prefs_account.c:3172 src/prefs_folder_column.c:77
829 msgid "Folder"
830 msgstr "Dosar"
831
832 #: src/addressbook.c:5041
833 msgid "vCard"
834 msgstr "vCard"
835
836 #: src/addressbook.c:5053 src/addressbook.c:5065
837 msgid "JPilot"
838 msgstr "JPilot"
839
840 #: src/addressbook.c:5077
841 msgid "LDAP servers"
842 msgstr "Servere LDAP"
843
844 #: src/addressbook.c:5089
845 msgid "LDAP Query"
846 msgstr "Interogare LDAP"
847
848 #: src/addressbook_foldersel.c:200 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
849 #: src/exporthtml.c:985 src/importldif.c:541
850 msgid "Address Book"
851 msgstr "Agendă de contacte"
852
853 #: src/addrgather.c:179
854 msgid "Please specify name for address book."
855 msgstr "Specificați un nume pentru agenda de contacte."
856
857 #: src/addrgather.c:186
858 msgid "No available address book."
859 msgstr "Nu este disponibilă nicio adresă de contacte."
860
861 #: src/addrgather.c:207
862 msgid "Please select the mail headers to search."
863 msgstr "Selectați anteturile mesajelor de căutat."
864
865 #: src/addrgather.c:214
866 msgid "Collecting addresses..."
867 msgstr "Se colectează adrese..."
868
869 #: src/addrgather.c:254
870 msgid "address added by Claws Mail"
871 msgstr "adresă adăugată de Claws Mail"
872
873 #: src/addrgather.c:285
874 msgid "Addresses collected successfully."
875 msgstr "Adrese colectate cu succes."
876
877 #: src/addrgather.c:360
878 msgid "Current folder:"
879 msgstr "Dosar curent:"
880
881 #: src/addrgather.c:371
882 msgid "Address book name:"
883 msgstr "Nume agendă de contacte:"
884
885 #: src/addrgather.c:398
886 msgid "Address book folder size:"
887 msgstr "Mărime dosar agendă de contacte:"
888
889 #: src/addrgather.c:402 src/addrgather.c:411
890 msgid ""
891 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
892 msgstr ""
893 "Suma maximă de intrări pentru fiecare dosar din agenda de contacte nou creată"
894
895 #: src/addrgather.c:415
896 msgid "Process these mail header fields"
897 msgstr "Procesează aceste câmpuri de la antetul mesajelor"
898
899 #: src/addrgather.c:434
900 msgid "Include subfolders"
901 msgstr "Include și subdosarele"
902
903 #: src/addrgather.c:492 src/prefs_filtering_action.c:1383
904 msgid "Header Name"
905 msgstr "Nume de antet"
906
907 #: src/addrgather.c:498
908 msgid "Address Count"
909 msgstr "Număr de adrese"
910
911 #: src/addrgather.c:585
912 msgid "Header Fields"
913 msgstr "Câmpuri de antet"
914
915 #: src/addrgather.c:586 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
916 #: src/importldif.c:981
917 msgid "Finish"
918 msgstr "Finalizat"
919
920 #: src/addrgather.c:644
921 msgid "Collect email addresses from selected messages"
922 msgstr "Colectează adrese de e-mail din mesajele selectate"
923
924 #: src/addrgather.c:648
925 msgid "Collect email addresses from folder"
926 msgstr "Colectează adrese de e-mail din dosar"
927
928 #: src/addrindex.c:125
929 msgid "Common addresses"
930 msgstr "Adrese comune"
931
932 #: src/addrindex.c:126
933 msgid "Personal addresses"
934 msgstr "Adrese personale"
935
936 #: src/addrindex.c:132
937 msgid "Common address"
938 msgstr "Adrese comune"
939
940 #: src/addrindex.c:133
941 msgid "Personal address"
942 msgstr "Adrese personale"
943
944 #: src/addrindex.c:1834
945 msgid "Address(es) update"
946 msgstr "Actualizare adresă (sau adrese)"
947
948 #: src/addrindex.c:1835
949 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
950 msgstr "Actualizarea a eșuat. Modificările nu au fost scrise în director."
951
952 #: src/alertpanel.c:144 src/compose.c:9788
953 msgid "Notice"
954 msgstr "Înștiințare"
955
956 #: src/alertpanel.c:157 src/compose.c:5853 src/compose.c:6395
957 #: src/compose.c:12377 src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:108
958 #: src/messageview.c:858 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:811
959 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:5111
960 msgid "Warning"
961 msgstr "Avertisment"
962
963 #: src/alertpanel.c:170 src/alertpanel.c:193 src/compose.c:5790 src/inc.c:723
964 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:156 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:311
965 msgid "Error"
966 msgstr "Eroare"
967
968 #: src/alertpanel.c:194 src/gtk/progressdialog.c:94
969 msgid "_View log"
970 msgstr "_Vizualizare jurnal"
971
972 #: src/alertpanel.c:346
973 msgid "Show this message next time"
974 msgstr "Arată acest mesaj și data viitoare"
975
976 #: src/browseldap.c:223
977 msgid "Browse Directory Entry"
978 msgstr "Răsfoiește intrarea în director"
979
980 #: src/browseldap.c:243
981 msgid "Server Name:"
982 msgstr "Nume server:"
983
984 #: src/browseldap.c:253
985 msgid "Distinguished Name (dn):"
986 msgstr "Nume distinctiv (dn)"
987
988 #: src/browseldap.c:284
989 msgid "LDAP Name"
990 msgstr "Nume LDAP"
991
992 #: src/browseldap.c:290
993 msgid "Attribute Value"
994 msgstr "Valoare atribut"
995
996 #: src/common/plugin.c:70
997 msgid "Nothing"
998 msgstr "Nimic"
999
1000 #: src/common/plugin.c:71
1001 msgid "a viewer"
1002 msgstr "un vizualizator"
1003
1004 #: src/common/plugin.c:72
1005 msgid "a MIME parser"
1006 msgstr "un analizor de MIME"
1007
1008 #: src/common/plugin.c:73
1009 msgid "folders"
1010 msgstr "dosare"
1011
1012 #: src/common/plugin.c:74
1013 msgid "filtering"
1014 msgstr "filtrare"
1015
1016 #: src/common/plugin.c:75
1017 msgid "a privacy interface"
1018 msgstr "o interfață de confidențialitate"
1019
1020 #: src/common/plugin.c:76
1021 msgid "a notifier"
1022 msgstr "un notificator"
1023
1024 #: src/common/plugin.c:77
1025 msgid "an utility"
1026 msgstr "un utilitar"
1027
1028 #: src/common/plugin.c:78
1029 msgid "things"
1030 msgstr "lucruri"
1031
1032 #: src/common/plugin.c:335
1033 #, c-format
1034 msgid ""
1035 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1036 msgstr ""
1037 "Acest plugin furnizează %s (%s), care este deja furnizat de plugin-ul %s."
1038
1039 #: src/common/plugin.c:438
1040 msgid "Plugin already loaded"
1041 msgstr "Plugin-ul este deja încărcat"
1042
1043 #: src/common/plugin.c:449
1044 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1045 msgstr "Alocarea memoriei pentru plugin a eșuat"
1046
1047 #: src/common/plugin.c:483
1048 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1049 msgstr ""
1050 "Acest modul nu este licențiat sub o licență compatibilă GPL v3 sau "
1051 "ulterioară."
1052
1053 #: src/common/plugin.c:492
1054 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1055 msgstr "Acest modúl este pentru Claws Mail GTK1."
1056
1057 #: src/common/plugin.c:770
1058 #, c-format
1059 msgid ""
1060 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1061 "built with."
1062 msgstr ""
1063 "Versiunea Claws Mail pe care o aveți este mai nouă decât versiunea pentru "
1064 "care a fost conceput plugin-ul „%s”."
1065
1066 #: src/common/plugin.c:773
1067 msgid ""
1068 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1069 "with."
1070 msgstr ""
1071 "Versiunea Claws Mail pe care o aveți este mai nouă decât versiunea pentru "
1072 "care a fost conceput plugin-ul."
1073
1074 #: src/common/plugin.c:782
1075 #, c-format
1076 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1077 msgstr ""
1078 "Versiunea Claws Mail pe care o aveți este prea veche pentru plugin-ul „%s”."
1079
1080 # hm ? exprimare cam șubredă
1081 #: src/common/plugin.c:784
1082 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1083 msgstr "Versiunea Claws Mail pe care o aveți este prea veche pentru plugin."
1084
1085 #: src/common/session.c:201 src/imap.c:1233
1086 msgid "SSL/TLS handshake failed\n"
1087 msgstr "Procedeul handshake SSL/TLS a eșuat\n"
1088
1089 #: src/common/smtp.c:179
1090 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1091 msgstr "Nu este disponibilă nicio metodă SMTP AUTH\n"
1092
1093 #: src/common/smtp.c:182
1094 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1095 msgstr "Metoda SMTP AUTH selectată nu este dispnibilă\n"
1096
1097 #: src/common/smtp.c:501 src/common/smtp.c:555
1098 msgid "bad SMTP response\n"
1099 msgstr "răspuns greșit SMTP\n"
1100
1101 #: src/common/smtp.c:526 src/common/smtp.c:544 src/common/smtp.c:658
1102 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1103 msgstr "a apărut o eroare la sesiunea SMTP\n"
1104
1105 #: src/common/smtp.c:535 src/pop.c:907
1106 msgid "error occurred on authentication\n"
1107 msgstr "a apărut o eroare la autentificare\n"
1108
1109 #: src/common/smtp.c:585
1110 #, c-format
1111 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1112 msgstr "Mesajul este prea mare (mărimea maximă este %s)\n"
1113
1114 #: src/common/smtp.c:617 src/pop.c:900
1115 msgid "couldn't start STARTTLS session\n"
1116 msgstr "nu s-a putut porni sesiunea STARTTLS\n"
1117
1118 #: src/common/socket.c:571
1119 msgid "Socket IO timeout.\n"
1120 msgstr "Socket-ul IO a expirat.\n"
1121
1122 #: src/common/socket.c:600
1123 msgid "Connection timed out.\n"
1124 msgstr "Conexiunea a expirat.\n"
1125
1126 #: src/common/socket.c:740
1127 #, c-format
1128 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1129 msgstr "%s:%d: conexiunea a eșuat (%s).\n"
1130
1131 #: src/common/socket.c:980
1132 #, c-format
1133 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1134 msgstr "%s:%d: gazdă necunoscută.\n"
1135
1136 #: src/common/socket.c:1072
1137 #, c-format
1138 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1139 msgstr "%s:%s: căutarea gazdei a eșuat (%s).\n"
1140
1141 # hm ?
1142 #: src/common/socket.c:1385
1143 #, c-format
1144 msgid "write on fd%d: %s\n"
1145 msgstr "scriere pe fd%d: %s\n"
1146
1147 #: src/common/ssl_certificate.c:338
1148 #, c-format
1149 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1150 msgstr "Nu se poate accesa fișierul de certificat P12 (%s)\n"
1151
1152 #: src/common/ssl_certificate.c:346
1153 #, c-format
1154 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1155 msgstr "Nu se poate citi fișierul de certificat P12 (%s)\n"
1156
1157 #: src/common/ssl_certificate.c:355
1158 #, c-format
1159 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1160 msgstr "Nu se poate importa fișierul de certificat P12 (%s)\n"
1161
1162 #: src/common/ssl_certificate.c:640
1163 msgid "Internal error"
1164 msgstr "Eroare internă"
1165
1166 #: src/common/ssl_certificate.c:645
1167 msgid "Uncheckable"
1168 msgstr "Neverificabil"
1169
1170 #: src/common/ssl_certificate.c:649
1171 msgid "Self-signed certificate"
1172 msgstr "Certificat auto-semnat"
1173
1174 #: src/common/ssl_certificate.c:652
1175 msgid "Revoked certificate"
1176 msgstr "Certificat revocat"
1177
1178 #: src/common/ssl_certificate.c:654
1179 msgid "No certificate issuer found"
1180 msgstr "Nu s-a găsit nici un emitent de certificat"
1181
1182 #: src/common/ssl_certificate.c:656
1183 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1184 msgstr "Emitentul de certificat nu este o autoritate certificatoare (CA)"
1185
1186 #: src/common/ssl_certificate.c:881
1187 #, c-format
1188 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1189 msgstr "Nu se poate deschide fișierul de certificat %s: %s\n"
1190
1191 #: src/common/ssl_certificate.c:885
1192 #, c-format
1193 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1194 msgstr "Lipsește fișierul de certificat %s (%s)\n"
1195
1196 #: src/common/ssl_certificate.c:904
1197 #, c-format
1198 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1199 msgstr "Nu se poate deschide fișierul de cheie %s (%s)\n"
1200
1201 #: src/common/ssl_certificate.c:908
1202 #, c-format
1203 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1204 msgstr "Lipsește fișierul de cheie %s (%s)\n"
1205
1206 #: src/common/ssl_certificate.c:1056
1207 #, c-format
1208 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1209 msgstr "Citirea fișierului de certificat P12 %s a eșuat\n"
1210
1211 #: src/common/ssl_certificate.c:1059
1212 #, c-format
1213 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1214 msgstr "Nu se poate deschide fișierul de certificat P12 %s (%s)\n"
1215
1216 #: src/common/ssl_certificate.c:1063
1217 #, c-format
1218 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1219 msgstr "Lipsește fișierul de certificat P12 %s (%s)\n"
1220
1221 #: src/common/ssl_certificate.c:1088 src/gtk/sslcertwindow.c:87
1222 #: src/gtk/sslcertwindow.c:94 src/gtk/sslcertwindow.c:109
1223 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:121
1224 #: src/gtk/sslcertwindow.c:136
1225 msgid "<not in certificate>"
1226 msgstr "<nu se află în certificat>"
1227
1228 #: src/common/string_match.c:81
1229 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1230 msgstr "(Subiect eliminat de RegExp)"
1231
1232 #: src/common/utils.c:200
1233 #, c-format
1234 msgid "%dB"
1235 msgstr "%dB"
1236
1237 #: src/common/utils.c:201
1238 #, c-format
1239 msgid "%d.%02dKB"
1240 msgstr "%d.%02dKiB"
1241
1242 #: src/common/utils.c:202
1243 #, c-format
1244 msgid "%d.%02dMB"
1245 msgstr "%d.%02dMiB"
1246
1247 #: src/common/utils.c:203
1248 #, c-format
1249 msgid "%.2fGB"
1250 msgstr "%.2fGiB"
1251
1252 #: src/common/utils.c:4028
1253 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1254 msgid "Sunday"
1255 msgstr "Duminică"
1256
1257 #: src/common/utils.c:4029
1258 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1259 msgid "Monday"
1260 msgstr "Luni"
1261
1262 #: src/common/utils.c:4030
1263 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1264 msgid "Tuesday"
1265 msgstr "Marți"
1266
1267 #: src/common/utils.c:4031
1268 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1269 msgid "Wednesday"
1270 msgstr "Miercuri"
1271
1272 #: src/common/utils.c:4032
1273 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1274 msgid "Thursday"
1275 msgstr "Joi"
1276
1277 #: src/common/utils.c:4033
1278 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1279 msgid "Friday"
1280 msgstr "Vineri"
1281
1282 #: src/common/utils.c:4034
1283 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1284 msgid "Saturday"
1285 msgstr "Sâmbătă"
1286
1287 #: src/common/utils.c:4036
1288 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1289 msgid "January"
1290 msgstr "Ianuarie"
1291
1292 #: src/common/utils.c:4037
1293 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1294 msgid "February"
1295 msgstr "Februarie"
1296
1297 #: src/common/utils.c:4038
1298 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1299 msgid "March"
1300 msgstr "Martie"
1301
1302 #: src/common/utils.c:4039
1303 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1304 msgid "April"
1305 msgstr "Aprilie"
1306
1307 #: src/common/utils.c:4040
1308 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1309 msgid "May"
1310 msgstr "Mai"
1311
1312 #: src/common/utils.c:4041
1313 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1314 msgid "June"
1315 msgstr "Iunie"
1316
1317 #: src/common/utils.c:4042
1318 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1319 msgid "July"
1320 msgstr "Iulie"
1321
1322 #: src/common/utils.c:4043
1323 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1324 msgid "August"
1325 msgstr "August"
1326
1327 #: src/common/utils.c:4044
1328 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1329 msgid "September"
1330 msgstr "Septembrie"
1331
1332 #: src/common/utils.c:4045
1333 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1334 msgid "October"
1335 msgstr "Octombrie"
1336
1337 #: src/common/utils.c:4046
1338 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1339 msgid "November"
1340 msgstr "Noiembrie"
1341
1342 #: src/common/utils.c:4047
1343 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1344 msgid "December"
1345 msgstr "Decembrie"
1346
1347 #: src/common/utils.c:4049
1348 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1349 msgid "Sun"
1350 msgstr "Dum"
1351
1352 #: src/common/utils.c:4050
1353 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1354 msgid "Mon"
1355 msgstr "Lun"
1356
1357 #: src/common/utils.c:4051
1358 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1359 msgid "Tue"
1360 msgstr "Mar"
1361
1362 #: src/common/utils.c:4052
1363 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1364 msgid "Wed"
1365 msgstr "Mie"
1366
1367 #: src/common/utils.c:4053
1368 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1369 msgid "Thu"
1370 msgstr "Joi"
1371
1372 #: src/common/utils.c:4054
1373 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1374 msgid "Fri"
1375 msgstr "Vin"
1376
1377 #: src/common/utils.c:4055
1378 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1379 msgid "Sat"
1380 msgstr "Sâm"
1381
1382 #: src/common/utils.c:4057
1383 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1384 msgid "Jan"
1385 msgstr "Ian"
1386
1387 #: src/common/utils.c:4058
1388 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1389 msgid "Feb"
1390 msgstr "Febr"
1391
1392 #: src/common/utils.c:4059
1393 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1394 msgid "Mar"
1395 msgstr "Mart"
1396
1397 #: src/common/utils.c:4060
1398 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1399 msgid "Apr"
1400 msgstr "Apr"
1401
1402 #: src/common/utils.c:4061
1403 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1404 msgid "May"
1405 msgstr "Mai"
1406
1407 #: src/common/utils.c:4062
1408 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1409 msgid "Jun"
1410 msgstr "Iun"
1411
1412 #: src/common/utils.c:4063
1413 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1414 msgid "Jul"
1415 msgstr "Iul"
1416
1417 #: src/common/utils.c:4064
1418 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1419 msgid "Aug"
1420 msgstr "Aug"
1421
1422 #: src/common/utils.c:4065
1423 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1424 msgid "Sep"
1425 msgstr "Sept"
1426
1427 #: src/common/utils.c:4066
1428 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1429 msgid "Oct"
1430 msgstr "Oct"
1431
1432 #: src/common/utils.c:4067
1433 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1434 msgid "Nov"
1435 msgstr "Nov"
1436
1437 #: src/common/utils.c:4068
1438 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1439 msgid "Dec"
1440 msgstr "Dec"
1441
1442 #: src/common/utils.c:4079
1443 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1444 msgid "AM"
1445 msgstr "AM"
1446
1447 #: src/common/utils.c:4080
1448 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1449 msgid "PM"
1450 msgstr "PM"
1451
1452 #: src/common/utils.c:4081
1453 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1454 msgid "am"
1455 msgstr "am"
1456
1457 #: src/common/utils.c:4082
1458 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1459 msgid "pm"
1460 msgstr "pm"
1461
1462 #: src/compose.c:596
1463 msgid "_Add..."
1464 msgstr "_Adaugă..."
1465
1466 #: src/compose.c:597 src/mh_gtk.c:375 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
1467 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:323
1468 msgid "_Remove"
1469 msgstr "_Elimină"
1470
1471 #: src/compose.c:599 src/folderview.c:254
1472 msgid "_Properties..."
1473 msgstr "_Proprietăți..."
1474
1475 #: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:525 src/messageview.c:214
1476 msgid "_Message"
1477 msgstr "_Mesaj"
1478
1479 #: src/compose.c:609
1480 msgid "_Spelling"
1481 msgstr "_Verificare ortografică"
1482
1483 #: src/compose.c:611 src/compose.c:678
1484 msgid "_Options"
1485 msgstr "_Opțiuni"
1486
1487 #: src/compose.c:615
1488 msgid "S_end"
1489 msgstr "Trimit_e"
1490
1491 #: src/compose.c:616
1492 msgid "Send _later"
1493 msgstr "Trimite mai târ_ziu"
1494
1495 #: src/compose.c:619
1496 msgid "_Attach file"
1497 msgstr "_Atașează un fișier"
1498
1499 #: src/compose.c:620
1500 msgid "_Insert file"
1501 msgstr "_Inserează un fișier"
1502
1503 #: src/compose.c:621
1504 msgid "Insert si_gnature"
1505 msgstr "Inserea_ză semnătura"
1506
1507 #: src/compose.c:622
1508 msgid "_Replace signature"
1509 msgstr "Înlocuiește semnătu_ra"
1510
1511 #: src/compose.c:626
1512 msgid "_Print"
1513 msgstr "Ti_părește"
1514
1515 #: src/compose.c:631 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
1516 msgid "_Undo"
1517 msgstr "An_ulează"
1518
1519 #: src/compose.c:632 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
1520 msgid "_Redo"
1521 msgstr "_Refă"
1522
1523 #: src/compose.c:635 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
1524 msgid "Cu_t"
1525 msgstr "_Taie"
1526
1527 #: src/compose.c:639
1528 msgid "_Special paste"
1529 msgstr "Lipește _special"
1530
1531 #: src/compose.c:640
1532 msgid "As _quotation"
1533 msgstr "Ca ci_tare"
1534
1535 # hm ?
1536 #: src/compose.c:641
1537 msgid "_Wrapped"
1538 msgstr "_Cu despărțire la capăt de rând"
1539
1540 # hm ?
1541 #: src/compose.c:642
1542 msgid "_Unwrapped"
1543 msgstr "_Fără despărțire la capăt de rând"
1544
1545 #: src/compose.c:644 src/mainwindow.c:558
1546 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
1547 msgid "Select _all"
1548 msgstr "Selecte_ază tot"
1549
1550 #: src/compose.c:646
1551 msgid "A_dvanced"
1552 msgstr "A_vansat"
1553
1554 #: src/compose.c:647
1555 msgid "Move a character backward"
1556 msgstr "Mută un caracter înapoi"
1557
1558 #: src/compose.c:648
1559 msgid "Move a character forward"
1560 msgstr "Mută un caracter înainte"
1561
1562 #: src/compose.c:649
1563 msgid "Move a word backward"
1564 msgstr "Mută un cuvânt înapoi"
1565
1566 #: src/compose.c:650
1567 msgid "Move a word forward"
1568 msgstr "Mută un cuvânt înainte"
1569
1570 #: src/compose.c:651
1571 msgid "Move to beginning of line"
1572 msgstr "Mută la începutul liniei"
1573
1574 #: src/compose.c:652
1575 msgid "Move to end of line"
1576 msgstr "Mută la sfârșitul liniei"
1577
1578 #: src/compose.c:653
1579 msgid "Move to previous line"
1580 msgstr "Mută la linia precedentă"
1581
1582 #: src/compose.c:654
1583 msgid "Move to next line"
1584 msgstr "Mută la linia următoare"
1585
1586 #: src/compose.c:655
1587 msgid "Delete a character backward"
1588 msgstr "Șterge un caracter înapoi"
1589
1590 #: src/compose.c:656
1591 msgid "Delete a character forward"
1592 msgstr "Șterge un caracter înainte"
1593
1594 #: src/compose.c:657
1595 msgid "Delete a word backward"
1596 msgstr "Șterge un cuvânt înapoi"
1597
1598 #: src/compose.c:658
1599 msgid "Delete a word forward"
1600 msgstr "Șterge un cuvânt înainte"
1601
1602 #: src/compose.c:659
1603 msgid "Delete line"
1604 msgstr "Șterge linia"
1605
1606 #: src/compose.c:660
1607 msgid "Delete to end of line"
1608 msgstr "Șterge până la sfârșitul liniei"
1609
1610 #: src/compose.c:663 src/messageview.c:231
1611 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
1612 msgid "_Find"
1613 msgstr "_Caută"
1614
1615 #: src/compose.c:666
1616 msgid "_Wrap current paragraph"
1617 msgstr "_Desparte paragraful curent"
1618
1619 #: src/compose.c:667
1620 msgid "Wrap all long _lines"
1621 msgstr "Desparte toate _liniile lungi"
1622
1623 #: src/compose.c:669
1624 msgid "Edit with e_xternal editor"
1625 msgstr "Editează cu un editor e_xtern"
1626
1627 #: src/compose.c:672
1628 msgid "_Check all or check selection"
1629 msgstr "Verifi_că tot sau verifică selecția"
1630
1631 #: src/compose.c:673
1632 msgid "_Highlight all misspelled words"
1633 msgstr "_Evidențiază toate cuvintele greșite"
1634
1635 #: src/compose.c:674
1636 msgid "Check _backwards misspelled word"
1637 msgstr "Verifică îna_poi cuvântul greșit"
1638
1639 #: src/compose.c:675
1640 msgid "_Forward to next misspelled word"
1641 msgstr "Înainte la _următorul cuvânt greșit"
1642
1643 #: src/compose.c:682
1644 msgid "Reply _mode"
1645 msgstr "_Mod de răspuns"
1646
1647 #: src/compose.c:684
1648 msgid "Privacy _System"
1649 msgstr "_Sistem de confidențialitate"
1650
1651 #: src/compose.c:688
1652 msgid "_Priority"
1653 msgstr "_Prioritate"
1654
1655 #: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:267
1656 msgid "Character _encoding"
1657 msgstr "Codare de caract_ere"
1658
1659 #: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:272
1660 msgid "Western European"
1661 msgstr "Vest Europeană"
1662
1663 #: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:273
1664 msgid "Baltic"
1665 msgstr "Baltică"
1666
1667 #: src/compose.c:697 src/mainwindow.c:627 src/messageview.c:274
1668 msgid "Hebrew"
1669 msgstr "Ebraică"
1670
1671 #: src/compose.c:698 src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:275
1672 msgid "Arabic"
1673 msgstr "Arabă"
1674
1675 #: src/compose.c:699 src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:276
1676 msgid "Cyrillic"
1677 msgstr "Chirilică"
1678
1679 #: src/compose.c:700 src/mainwindow.c:630 src/messageview.c:277
1680 msgid "Japanese"
1681 msgstr "Japoneză"
1682
1683 #: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:278
1684 msgid "Chinese"
1685 msgstr "Chineză"
1686
1687 #: src/compose.c:702 src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:279
1688 msgid "Korean"
1689 msgstr "Coreeană"
1690
1691 #: src/compose.c:703 src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:280
1692 msgid "Thai"
1693 msgstr "Tailandeză"
1694
1695 #: src/compose.c:706 src/mainwindow.c:743 src/messageview.c:316
1696 msgid "_Address book"
1697 msgstr "_Agendă de contacte"
1698
1699 #: src/compose.c:708
1700 msgid "_Template"
1701 msgstr "Șa_blon"
1702
1703 #: src/compose.c:710 src/mainwindow.c:771 src/messageview.c:336
1704 msgid "Actio_ns"
1705 msgstr "Acțiu_ni"
1706
1707 #: src/compose.c:719
1708 msgid "Aut_o wrapping"
1709 msgstr "Desparte liniile aut_omat"
1710
1711 #: src/compose.c:720
1712 msgid "Auto _indent"
1713 msgstr "_Indentează automat"
1714
1715 #: src/compose.c:721
1716 msgid "Si_gn"
1717 msgstr "Semnea_ză"
1718
1719 #: src/compose.c:722
1720 msgid "_Encrypt"
1721 msgstr "Cript_ează"
1722
1723 #: src/compose.c:723
1724 msgid "_Request Return Receipt"
1725 msgstr "Solicită o confi_rmare de primire"
1726
1727 #: src/compose.c:724
1728 msgid "Remo_ve references"
1729 msgstr "Elimină re_ferințele"
1730
1731 #: src/compose.c:725
1732 msgid "Show _ruler"
1733 msgstr "Arată _rigla"
1734
1735 #: src/compose.c:730 src/compose.c:740
1736 msgid "_Normal"
1737 msgstr "_Normală"
1738
1739 # continuare de meniu la Răspunde
1740 #: src/compose.c:731 src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:305
1741 #: src/summaryview.c:431
1742 msgid "_All"
1743 msgstr "_Tuturor"
1744
1745 # continuare de meniu la Răspunde
1746 #: src/compose.c:732 src/mainwindow.c:675 src/messageview.c:306
1747 #: src/summaryview.c:432
1748 msgid "_Sender"
1749 msgstr "E_xpeditorului"
1750
1751 #: src/compose.c:733
1752 msgid "_Mailing-list"
1753 msgstr "_Listei de discuții"
1754
1755 #: src/compose.c:738
1756 msgid "_Highest"
1757 msgstr "_Maximă"
1758
1759 #: src/compose.c:739
1760 msgid "Hi_gh"
1761 msgstr "M_are"
1762
1763 #: src/compose.c:741
1764 msgid "Lo_w"
1765 msgstr "_Scăzută"
1766
1767 #: src/compose.c:742
1768 msgid "_Lowest"
1769 msgstr "Mi_nimă"
1770
1771 #: src/compose.c:747 src/mainwindow.c:890 src/messageview.c:353
1772 msgid "_Automatic"
1773 msgstr "_Automat"
1774
1775 #: src/compose.c:748 src/mainwindow.c:891 src/messageview.c:354
1776 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1777 msgstr "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1778
1779 #: src/compose.c:749 src/mainwindow.c:892 src/messageview.c:355
1780 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1781 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1782
1783 #: src/compose.c:753 src/mainwindow.c:896 src/messageview.c:359
1784 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1785 msgstr "Central Europeană (ISO-8859-_2)"
1786
1787 #: src/compose.c:756 src/mainwindow.c:899 src/messageview.c:362
1788 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1789 msgstr "Greacă (ISO-8859-_7)"
1790
1791 #: src/compose.c:761 src/mainwindow.c:904 src/messageview.c:367
1792 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1793 msgstr "Turcă (ISO-8859-_9)"
1794
1795 #: src/compose.c:1015 src/compose.c:1697
1796 msgid ""
1797 "You have opted to sign and/or encrypt this message but have not selected a "
1798 "privacy system.\n"
1799 "\n"
1800 "Signing and encrypting have been disabled for this message."
1801 msgstr ""
1802 "Ați optat pentru semnarea și/sau criptarea acestui mesaj, dar nu ați "
1803 "selectat un sistem de confidențialitate.\n"
1804 "\n"
1805 "Semnarea și criptarea au fost dezactivate pentru acest mesaj."
1806
1807 #: src/compose.c:1051
1808 msgid "New message From format error."
1809 msgstr "Eroare de format al mesajului nou la câmpul De la."
1810
1811 #: src/compose.c:1144
1812 msgid "New message subject format error."
1813 msgstr "Eroare de format al mesajului nou la câmpul Subiect."
1814
1815 #: src/compose.c:1176 src/quote_fmt.c:563
1816 #, c-format
1817 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1818 msgstr "Corpul șablonului „Mesaj nou” are o eroare la linia %d."
1819
1820 #: src/compose.c:1445
1821 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1822 msgstr "Nu se poate răspunde. Probabil că e-mailul original nu există."
1823
1824 #: src/compose.c:1630 src/quote_fmt.c:580
1825 msgid ""
1826 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1827 "address."
1828 msgstr ""
1829 "Câmpul „De la” al șablonului „Răspunde” conține o adresă de e-mail nevalidă."
1830
1831 #: src/compose.c:1679 src/quote_fmt.c:583
1832 #, c-format
1833 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1834 msgstr "Corpul șablonului „Răspunde” are o eroare la linia %d."
1835
1836 #: src/compose.c:1822 src/compose.c:2016 src/quote_fmt.c:600
1837 msgid ""
1838 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1839 "address."
1840 msgstr ""
1841 "Câmpul „De la” al șablonului „Înaintează” conține o adresă de e-mail "
1842 "nevalidă."
1843
1844 #: src/compose.c:1883 src/quote_fmt.c:603
1845 #, c-format
1846 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1847 msgstr "Corpul șablonului „Înaintează” are o eroare la linia %d."
1848
1849 #: src/compose.c:2059
1850 msgid "Fw: multiple emails"
1851 msgstr "Fw: e-mailuri multiple"
1852
1853 #: src/compose.c:2566
1854 #, c-format
1855 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1856 msgstr "Corpul șablonului „Redirecționare” are o eroare la linia %d."
1857
1858 #: src/compose.c:2633 src/gtk/headers.h:14
1859 msgid "Cc:"
1860 msgstr "Cc:"
1861
1862 #: src/compose.c:2636 src/gtk/headers.h:15
1863 msgid "Bcc:"
1864 msgstr "Bcc:"
1865
1866 #: src/compose.c:2639 src/gtk/headers.h:12
1867 msgid "Reply-To:"
1868 msgstr "Răspuns-către:"
1869
1870 #: src/compose.c:2642 src/compose.c:5011 src/compose.c:5013
1871 #: src/gtk/headers.h:33
1872 msgid "Newsgroups:"
1873 msgstr "Grupuri de știri:"
1874
1875 # hm ?
1876 #: src/compose.c:2645 src/gtk/headers.h:34
1877 msgid "Followup-To:"
1878 msgstr "Urmare-către:"
1879
1880 # hm ?
1881 #: src/compose.c:2648 src/gtk/headers.h:17
1882 msgid "In-Reply-To:"
1883 msgstr "Ca-răspuns-către:"
1884
1885 #: src/compose.c:2652 src/compose.c:5008 src/compose.c:5016
1886 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:421
1887 msgid "To:"
1888 msgstr "Către:"
1889
1890 #: src/compose.c:2842
1891 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1892 msgstr "Nu s-a putut atașa un fișier (conversia setului de caractere a eșuat)."
1893
1894 #: src/compose.c:2848 src/compose.c:10974
1895 #, c-format
1896 msgid ""
1897 "The following file has been attached: \n"
1898 "%s"
1899 msgid_plural ""
1900 "The following files have been attached: \n"
1901 "%s"
1902 msgstr[0] ""
1903 "A fost atașat următorul fișier:\n"
1904 "%s"
1905 msgstr[1] ""
1906 "Au fost atașate următoarele fișiere:\n"
1907 "%s"
1908 msgstr[2] ""
1909 "Au fost atașate următoarele fișiere:\n"
1910 "%s"
1911
1912 #: src/compose.c:3128
1913 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1914 msgstr "Semnul din șablon pentru \"ghilimele\" nu este valid."
1915
1916 #: src/compose.c:3657
1917 #, c-format
1918 msgid "Could not get size of file '%s'."
1919 msgstr "Nu s-a putut obține mărimea fișierului „%s”."
1920
1921 #: src/compose.c:3675
1922 #, c-format
1923 msgid ""
1924 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1925 "want to do that?"
1926 msgstr ""
1927 "Sunteți pe cale să inserați un fișier de %s în corpul mesajului. Sigur vreți "
1928 "să faceți acest lucru ?"
1929
1930 #: src/compose.c:3678
1931 msgid "Are you sure?"
1932 msgstr "Sigur ?"
1933
1934 #: src/compose.c:3679 src/compose.c:10837 src/compose.c:11857
1935 msgid "_Insert"
1936 msgstr "_Inserează"
1937
1938 #: src/compose.c:3804
1939 #, c-format
1940 msgid "File %s is empty."
1941 msgstr "Fișierul %s este gol."
1942
1943 #: src/compose.c:3805
1944 msgid "Empty file"
1945 msgstr "Fișier gol"
1946
1947 #: src/compose.c:3806
1948 msgid "_Attach anyway"
1949 msgstr "_Atașează oricum"
1950
1951 #: src/compose.c:3815
1952 #, c-format
1953 msgid "Can't read %s."
1954 msgstr "Nu se poate citi %s."
1955
1956 #: src/compose.c:3842
1957 #, c-format
1958 msgid "Message: %s"
1959 msgstr "Mesaj: %s"
1960
1961 #: src/compose.c:4852 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:696
1962 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
1963 msgid " [Edited]"
1964 msgstr " [Editat]"
1965
1966 #: src/compose.c:4859 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
1967 #, c-format
1968 msgid "%s - Compose message%s"
1969 msgstr "%s - Compunere mesaj%s"
1970
1971 #: src/compose.c:4862 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
1972 #, c-format
1973 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1974 msgstr "[fără subiect] - Compunere mesaj%s"
1975
1976 #: src/compose.c:4864 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
1977 msgid "Compose message"
1978 msgstr "Compune un mesaj"
1979
1980 # hm ? a fost corespondență în ambele locuri cu mail
1981 #: src/compose.c:4891 src/messageview.c:887
1982 msgid ""
1983 "Account for sending mail is not specified.\n"
1984 "Please select a mail account before sending."
1985 msgstr ""
1986 "Contul pentru trimiterea mesajelor nu este specificat.\n"
1987 "Selectați un cont de corespondență înainte de a trimite."
1988
1989 #: src/compose.c:5108 src/compose.c:5145
1990 #, c-format
1991 msgid "The only recipient is the default '%s' address. Send anyway?"
1992 msgstr "Singurul destinatar este adresa „%s” implicită. Trimiteți oricum ?"
1993
1994 # comun și pentru butonul de pe toolbar și pentru tabul din common preferences și edit accounts
1995 #: src/compose.c:5110 src/compose.c:5147 src/compose.c:5185 src/compose.c:5228
1996 #: src/prefs_account.c:3781 src/toolbar.c:487 src/toolbar.c:519
1997 msgid "Send"
1998 msgstr "Trimite"
1999
2000 # butonul de la confirmarea cui se trimite
2001 #: src/compose.c:5112 src/compose.c:5149 src/compose.c:5186 src/compose.c:5229
2002 #: src/compose.c:5791 src/folderview.c:2546 src/messageview.c:859
2003 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:218 src/toolbar.c:3054
2004 msgid "_Send"
2005 msgstr "_Trimite"
2006
2007 #: src/compose.c:5166
2008 msgid "Recipient is not specified."
2009 msgstr "Destinatarul nu este specificat."
2010
2011 #: src/compose.c:5181
2012 #, c-format
2013 msgid "Subject is empty. %s"
2014 msgstr "Subiectul este gol. %s"
2015
2016 #: src/compose.c:5182 src/compose.c:5225
2017 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:215
2018 msgid "Send it anyway?"
2019 msgstr "Trimiteți mesajul oricum ?"
2020
2021 #: src/compose.c:5183 src/compose.c:5226
2022 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:215
2023 msgid "Queue it anyway?"
2024 msgstr "Îl puneți la coadă oricum ?"
2025
2026 #: src/compose.c:5185 src/compose.c:5228 src/toolbar.c:520
2027 msgid "Send later"
2028 msgstr "Mai târziu"
2029
2030 #: src/compose.c:5186 src/compose.c:5229
2031 msgid "_Queue"
2032 msgstr "_Coadă"
2033
2034 #: src/compose.c:5224
2035 #, c-format
2036 msgid "Sending to %d recipients. %s"
2037 msgstr "Trimitere la %d destinatari. %s"
2038
2039 #: src/compose.c:5253
2040 msgid "Could not queue message."
2041 msgstr "Nu s-a putut pune mesajul la coadă."
2042
2043 #: src/compose.c:5256
2044 #, c-format
2045 msgid ""
2046 "Could not queue message:\n"
2047 "\n"
2048 "%s."
2049 msgstr ""
2050 "Nu s-a putut pune mesajul la coadă:\n"
2051 "\n"
2052 "%s."
2053
2054 #: src/compose.c:5260
2055 #, c-format
2056 msgid ""
2057 "Could not queue message for sending:\n"
2058 "\n"
2059 "Signature failed: %s"
2060 msgstr ""
2061 "Nu s-a putut pune mesajul la coadă pentru trimitere:\n"
2062 "\n"
2063 "Semnătura a eșuat: %s"
2064
2065 #: src/compose.c:5265
2066 #, c-format
2067 msgid ""
2068 "Could not queue message for sending:\n"
2069 "\n"
2070 "Encryption failed: %s"
2071 msgstr ""
2072 "Nu s-a putut pune mesajul la coadă pentru trimitere:\n"
2073 "\n"
2074 "Criptarea a eșuat: %s"
2075
2076 #: src/compose.c:5270
2077 msgid ""
2078 "Could not queue message for sending:\n"
2079 "\n"
2080 "Charset conversion failed."
2081 msgstr ""
2082 "Nu s-a putut pune mesajul la coadă pentru trimitere:\n"
2083 "\n"
2084 "Conversia setului de caractere a eșuat."
2085
2086 #: src/compose.c:5274
2087 msgid ""
2088 "Could not queue message for sending:\n"
2089 "\n"
2090 "Couldn't get recipient encryption key."
2091 msgstr ""
2092 "Nu s-a putut pune mesajul la coadă pentru trimitere:\n"
2093 "\n"
2094 "Nu s-a putut obține cheia de criptare a destinatarului."
2095
2096 #: src/compose.c:5334 src/compose.c:5394
2097 msgid ""
2098 "The message was queued but could not be sent.\n"
2099 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2100 msgstr ""
2101 "Mesajul a fost pus la coadă dar nu a putut fi trimis.\n"
2102 "Folosiți comanda „Trimite mesajele de la coadă” din fereastra principală "
2103 "pentru a reîncerca."
2104
2105 #: src/compose.c:5390
2106 #, c-format
2107 msgid ""
2108 "%s\n"
2109 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2110 msgstr ""
2111 "%s\n"
2112 "Folosiți comanda „Trimite mesajele de la coadă” din fereastra principală "
2113 "pentru a reîncerca."
2114
2115 #: src/compose.c:5787
2116 #, c-format
2117 msgid ""
2118 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2119 "to the specified %s charset.\n"
2120 "Send it as %s?"
2121 msgstr ""
2122 "Nu se poate face conversia codării de caractere a mesajului\n"
2123 "în setul de caractere %s specificat.\n"
2124 "Îl trimiteți ca %s ?"
2125
2126 #: src/compose.c:5849
2127 #, c-format
2128 msgid ""
2129 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2130 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2131 "\n"
2132 "Send it anyway?"
2133 msgstr ""
2134 "Linia %d depășește limita de lungime (998 baiți).\n"
2135 "Conținutul mesajului ar putea fi stricat pe drumul spre livrare.\n"
2136 "\n"
2137 "Îl trimiteți oricum ?"
2138
2139 #: src/compose.c:6081
2140 msgid "Encryption warning"
2141 msgstr "Avertisment de criptare"
2142
2143 #: src/compose.c:6082
2144 msgid "C_ontinue"
2145 msgstr "C_ontinuă"
2146
2147 #: src/compose.c:6131
2148 msgid "No account for sending mails available!"
2149 msgstr "Nu este disponibil nici un cont pentru trimiterea e-mailurilor !"
2150
2151 #: src/compose.c:6140
2152 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2153 msgstr "Contul selectat nu este NNTP. Postarea este imposibilă."
2154
2155 #: src/compose.c:6394
2156 #, c-format
2157 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2158 msgstr "Fișierul %s pentru atașare nu mai există. Ignorați ?"
2159
2160 #: src/compose.c:6396 src/mainwindow.c:665 src/toolbar.c:276
2161 #: src/toolbar.c:2563
2162 msgid "Cancel sending"
2163 msgstr "Anulează trimiterea"
2164
2165 #: src/compose.c:6396
2166 msgid "Ignore attachment"
2167 msgstr "Ignoră atașarea"
2168
2169 #: src/compose.c:6452
2170 #, c-format
2171 msgid "Original %s part"
2172 msgstr "Partea %s originală"
2173
2174 #: src/compose.c:7052
2175 msgid "Add to address _book"
2176 msgstr "Adaugă în a_genda de contacte"
2177
2178 #: src/compose.c:7219
2179 msgid "Delete entry contents"
2180 msgstr "Șterge conținutul intrării"
2181
2182 #: src/compose.c:7223 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:290
2183 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2184 msgstr "Folosiți tasta <tab> pentru a completa automat din agenda de contacte"
2185
2186 #: src/compose.c:7455
2187 msgid "Mime type"
2188 msgstr "Tip MIME"
2189
2190 #: src/compose.c:7461 src/mimeview.c:302 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:451
2191 #: src/prefs_matcher.c:640 src/prefs_summaries.c:612
2192 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:470
2193 msgid "Size"
2194 msgstr "Mărime"
2195
2196 #: src/compose.c:7523
2197 msgid "Save Message to "
2198 msgstr "Salvează mesajul în "
2199
2200 #: src/compose.c:7554 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:517
2201 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:165 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
2202 #: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1081
2203 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:213
2204 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:236
2205 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2206 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:295
2207 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:434
2208 msgid "_Browse"
2209 msgstr "_Răsfoiește"
2210
2211 #: src/compose.c:7570
2212 msgid "Select folder to save message to"
2213 msgstr "Selectați dosarul în care să fie mutat mesajul"
2214
2215 #: src/compose.c:8027
2216 msgid "Hea_der"
2217 msgstr "_Antet"
2218
2219 #: src/compose.c:8032
2220 msgid "_Attachments"
2221 msgstr "Fișiere _atașate"
2222
2223 #: src/compose.c:8046
2224 msgid "Othe_rs"
2225 msgstr "_Altele"
2226
2227 #: src/compose.c:8061
2228 msgid "S_ubject:"
2229 msgstr "S_ubiect:"
2230
2231 #: src/compose.c:8285
2232 #, c-format
2233 msgid ""
2234 "Spell checker could not be started.\n"
2235 "%s"
2236 msgstr ""
2237 "Verificarea ortografică nu a putut fi pornită.\n"
2238 "%s"
2239
2240 #: src/compose.c:8432
2241 msgid "_From:"
2242 msgstr "_De la:"
2243
2244 # tooltip
2245 #: src/compose.c:8449
2246 msgid "Account to use for this email"
2247 msgstr "Contul de folosit pentru acest e-mail"
2248
2249 # tooltip
2250 #: src/compose.c:8451
2251 msgid "Sender address to be used"
2252 msgstr "Adresa de folosit pentru expeditor"
2253
2254 #: src/compose.c:8633
2255 #, c-format
2256 msgid ""
2257 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2258 "encrypt this message."
2259 msgstr ""
2260 "Sistemul de confidențialitate „%s” nu poate fi încărcat. Nu veți putea semna "
2261 "sau cripta acest mesaj."
2262
2263 #: src/compose.c:8744 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1180
2264 msgid "_None"
2265 msgstr "_Niciunul"
2266
2267 #: src/compose.c:8845 src/prefs_template.c:751
2268 #, c-format
2269 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2270 msgstr "Corpul șablonului are o eroare la linia %d."
2271
2272 # hm ? sau Eroare în formatul șablonului „%s” ?
2273 #: src/compose.c:8942
2274 #, c-format
2275 msgctxt "'%s' stands for a header name"
2276 msgid "Template '%s' format error."
2277 msgstr "Eroare de format în șablonul „%s”."
2278
2279 #: src/compose.c:9366
2280 msgid "Invalid MIME type."
2281 msgstr "Tipul MIME nu este valid."
2282
2283 #: src/compose.c:9381
2284 msgid "File doesn't exist or is empty."
2285 msgstr "Fișierul nu există sau este gol."
2286
2287 #: src/compose.c:9455
2288 msgid "Properties"
2289 msgstr "Proprietăți"
2290
2291 #: src/compose.c:9472
2292 msgid "MIME type"
2293 msgstr "Tip MIME"
2294
2295 #: src/compose.c:9505
2296 msgid "Encoding"
2297 msgstr "Codare"
2298
2299 #: src/compose.c:9525
2300 msgid "Path"
2301 msgstr "Cale"
2302
2303 #: src/compose.c:9526
2304 msgid "File name"
2305 msgstr "Nume de fișier"
2306
2307 #: src/compose.c:9785
2308 #, c-format
2309 msgid ""
2310 "The external editor is still working.\n"
2311 "Force terminating the process?\n"
2312 "process group id: %d"
2313 msgstr ""
2314 "Editorul extern este încă în funcțiune.\n"
2315 "Forțați terminarea procesului ?\n"
2316 "ID-ul grupului de proces: %d"
2317
2318 #: src/compose.c:10258 src/messageview.c:1088
2319 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2320 msgstr ""
2321 "Pentru a putea trimite acest e-mail, Claws Mail necesită acces la rețea."
2322
2323 #: src/compose.c:10451
2324 msgid "Could not save draft."
2325 msgstr "Nu s-a putut salva ciorna."
2326
2327 #: src/compose.c:10455
2328 msgid "Could not save draft"
2329 msgstr "Nu s-a putut salva ciorna"
2330
2331 #: src/compose.c:10456
2332 msgid ""
2333 "Could not save draft.\n"
2334 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2335 msgstr ""
2336 "Nu s-a putut salva ciorna.\n"
2337 "Vreți să anulați ieșirea sau abandonați acest e-mail ?"
2338
2339 #: src/compose.c:10458
2340 msgid "_Cancel exit"
2341 msgstr "Anulează _ieșirea"
2342
2343 #: src/compose.c:10458
2344 msgid "_Discard email"
2345 msgstr "Aban_donează e-mailul"
2346
2347 #: src/compose.c:10647 src/compose.c:10661
2348 msgid "Select file"
2349 msgstr "Selectați fișierul"
2350
2351 #: src/compose.c:10675
2352 #, c-format
2353 msgid "File '%s' could not be read."
2354 msgstr "Fișierul „%s” nu a putut fi citit."
2355
2356 #: src/compose.c:10677
2357 #, c-format
2358 msgid ""
2359 "File '%s' contained invalid characters\n"
2360 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2361 msgstr ""
2362 "Fișierul „%s” conținea caractere nevalide\n"
2363 "pentru codarea curentă, inserția poate fi incorectă."
2364
2365 # titlu pe bară și în fereastră
2366 #: src/compose.c:10756
2367 msgid "Discard message"
2368 msgstr "Abandonare mesaj"
2369
2370 #: src/compose.c:10757
2371 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2372 msgstr "Acest mesaj a fost modificat. Îl abandonați ?"
2373
2374 #: src/compose.c:10758 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:434
2375 msgid "_Discard"
2376 msgstr "Aban_donează"
2377
2378 #: src/compose.c:10758 src/compose.c:10763
2379 msgid "_Save to Drafts"
2380 msgstr "_Salvează la ciorne"
2381
2382 # titlu pe bară și în fereastră
2383 # încă ceva (?)
2384 #: src/compose.c:10761 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:432
2385 msgid "Save changes"
2386 msgstr "Salvare modificări"
2387
2388 # !!! dependent de traducerea lui draft !!!
2389 #: src/compose.c:10762
2390 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2391 msgstr "Acest mesaj a fost modificat. Salvați ultimele modificări ?"
2392
2393 #: src/compose.c:10763
2394 msgid "_Don't save"
2395 msgstr "_Nu salva"
2396
2397 #: src/compose.c:10834
2398 #, c-format
2399 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2400 msgstr "Vreți să aplicați șablonul „%s” ?"
2401
2402 #: src/compose.c:10836
2403 msgid "Apply template"
2404 msgstr "Aplică un șablon"
2405
2406 #: src/compose.c:10837 src/prefs_actions.c:330
2407 #: src/prefs_filtering_action.c:582 src/prefs_filtering.c:477
2408 #: src/prefs_matcher.c:794 src/prefs_template.c:310 src/prefs_toolbar.c:1018
2409 msgid "_Replace"
2410 msgstr "Înl_ocuiește"
2411
2412 #: src/compose.c:11024
2413 #, c-format
2414 msgid ""
2415 "The pasted image has been attached as: \n"
2416 "%s"
2417 msgstr ""
2418 "Imaginea lipită a fost atașată ca:\n"
2419 "%s"
2420
2421 #: src/compose.c:11850
2422 #, c-format
2423 msgid ""
2424 "Do you want to insert the contents of the file into the message body, or "
2425 "attach it to the email?"
2426 msgid_plural ""
2427 "Do you want to insert the contents of the %d files into the message body, or "
2428 "attach them to the email?"
2429 msgstr[0] ""
2430 "Vreți să inserați conținutul fișierului în corpul mesajului sau să îl "
2431 "atașați la e-mail ?"
2432 msgstr[1] ""
2433 "Vreți să inserați conținutul celor %d fișiere în corpul mesajului sau să le "
2434 "atașați la e-mail ?"
2435 msgstr[2] ""
2436 "Vreți să inserați conținutul celor %d de fișiere în corpul mesajului sau să "
2437 "le atașați la e-mail ?"
2438
2439 #: src/compose.c:11856
2440 msgid "Insert or attach?"
2441 msgstr "Inserați sau atașați ?"
2442
2443 #: src/compose.c:11857
2444 msgid "_Attach"
2445 msgstr "_Atașează"
2446
2447 #: src/compose.c:12075
2448 #, c-format
2449 msgid "Quote format error at line %d."
2450 msgstr "Eroare de formatare a citatului la linia %d."
2451
2452 #: src/compose.c:12371
2453 #, c-format
2454 msgid ""
2455 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2456 "time. Do you want to continue?"
2457 msgstr ""
2458 "Sunteți pe cale să răspundeți la %d mesaje. Deschiderea ferestrelor poate "
2459 "lua ceva timp. Vreți să continuați ?"
2460
2461 #: src/crash.c:140
2462 #, c-format
2463 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2464 msgstr "Procesul Claws Mail (%ld) a recepționat semnalul %ld"
2465
2466 #: src/crash.c:186
2467 msgid "Claws Mail has crashed"
2468 msgstr "Claws Mail a crăpat"
2469
2470 #: src/crash.c:202
2471 #, c-format
2472 msgid ""
2473 "%s.\n"
2474 "Please file a bug report and include the information below."
2475 msgstr ""
2476 "%s.\n"
2477 "Completați un raport despre problemă și includeți informațiile de mai jos."
2478
2479 #: src/crash.c:207
2480 msgid "Debug log"
2481 msgstr "Jurnal de depanare"
2482
2483 #: src/crash.c:251 src/toolbar.c:539
2484 msgid "Close"
2485 msgstr "Închide"
2486
2487 #: src/crash.c:256
2488 msgid "Save..."
2489 msgstr "_Salvează..."
2490
2491 #: src/crash.c:261
2492 msgid "Create bug report"
2493 msgstr "Creează un raport despre problemă"
2494
2495 #: src/crash.c:311
2496 msgid "Save crash information"
2497 msgstr "Salvează informațiile despre defecțiune"
2498
2499 # titlu pe bară
2500 #: src/editaddress.c:150 src/editaddress.c:288
2501 msgid "Add New Person"
2502 msgstr "Adăugare persoană nouă"
2503
2504 #: src/editaddress.c:152
2505 msgid ""
2506 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2507 "following values to be set:\n"
2508 " - Display Name\n"
2509 " - First Name\n"
2510 " - Last Name\n"
2511 " - Nickname\n"
2512 " - any email address\n"
2513 " - any additional attribute\n"
2514 "\n"
2515 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2516 "Click Cancel to close without saving."
2517 msgstr ""
2518
2519 #: src/editaddress.c:163
2520 msgid ""
2521 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2522 "following values to be set:\n"
2523 " - First Name\n"
2524 " - Last Name\n"
2525 " - any email address\n"
2526 " - any additional attribute\n"
2527 "\n"
2528 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2529 "Click Cancel to close without saving."
2530 msgstr ""
2531
2532 # titlu pe bară
2533 #: src/editaddress.c:289
2534 msgid "Edit Person Details"
2535 msgstr "Editare detalii persoană"
2536
2537 #: src/editaddress.c:507
2538 msgid "An Email address must be supplied."
2539 msgstr "Trebuie furnizată o adresă de e-mail."
2540
2541 #: src/editaddress.c:710 src/editaddress_other_attributes_ldap.c:205
2542 msgid "A Name and Value must be supplied."
2543 msgstr "Trebuie furnizate un nume și o valoare."
2544
2545 #: src/editaddress.c:820 src/prefs_folder_item.c:1784
2546 msgid "Discard"
2547 msgstr "Abandonează"
2548
2549 #: src/editaddress.c:821
2550 msgid "Apply"
2551 msgstr "Aplică"
2552
2553 # hm ? titlu ?
2554 #: src/editaddress.c:851 src/editaddress.c:900
2555 msgid "Edit Person Data"
2556 msgstr "Editare date persoană"
2557
2558 # titlu pe bară
2559 #: src/editaddress.c:929
2560 msgid "Choose a picture"
2561 msgstr "Alegere poză"
2562
2563 #: src/editaddress.c:948
2564 #, c-format
2565 msgid ""
2566 "Failed to import image: \n"
2567 "%s"
2568 msgstr ""
2569 "Importul imaginii a eșuat:\n"
2570 "%s"
2571
2572 #: src/editaddress.c:990
2573 msgid "_Set picture"
2574 msgstr "_Stabilește poza"
2575
2576 #: src/editaddress.c:991
2577 msgid "_Unset picture"
2578 msgstr "_Elimină poza"
2579
2580 #: src/editaddress.c:1049
2581 msgid "Photo"
2582 msgstr "Fotografie"
2583
2584 #: src/editaddress.c:1096 src/editaddress.c:1098 src/expldifdlg.c:516
2585 #: src/exporthtml.c:762 src/ldif.c:747
2586 msgid "Display Name"
2587 msgstr "Nume afișat"
2588
2589 #: src/editaddress.c:1107 src/editaddress.c:1111 src/ldif.c:755
2590 msgid "Last Name"
2591 msgstr "Nume"
2592
2593 #: src/editaddress.c:1108 src/editaddress.c:1110 src/ldif.c:751
2594 msgid "First Name"
2595 msgstr "Prenume"
2596
2597 #: src/editaddress.c:1114 src/editaddress.c:1116
2598 msgid "Nickname"
2599 msgstr "Pseudonim"
2600
2601 #: src/editaddress.c:1252 src/editaddress.c:1293
2602 msgid "Alias"
2603 msgstr "Alias"
2604
2605 #: src/editaddress.c:1478 src/editaddress.c:1511 src/editaddress.c:1527
2606 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:376
2607 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:413 src/prefs_customheader.c:222
2608 msgid "Value"
2609 msgstr "Valoare"
2610
2611 #: src/editaddress.c:1593
2612 msgid "_User Data"
2613 msgstr "Date de _utilizator"
2614
2615 #: src/editaddress.c:1594
2616 msgid "_Email Addresses"
2617 msgstr "Adresă de _e-mail"
2618
2619 #: src/editaddress.c:1597 src/editaddress.c:1600
2620 msgid "O_ther Attributes"
2621 msgstr "Alte a_tribute"
2622
2623 #: src/editaddress.c:1768
2624 #, c-format
2625 msgid ""
2626 "Failed to save image: \n"
2627 "%s"
2628 msgstr ""
2629 "Salvarea imaginii a eșuat: \n"
2630 "%s"
2631
2632 #: src/editbook.c:109
2633 msgid "File appears to be OK."
2634 msgstr "Fișierul pare a fi OK."
2635
2636 #: src/editbook.c:112
2637 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2638 msgstr "Fișierul nu pare a fi un format valid de agendă de contacte."
2639
2640 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2641 msgid "Could not read file."
2642 msgstr "Fișierul nu a putut fi citit."
2643
2644 # hm ? titlu ?
2645 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2646 msgid "Edit Addressbook"
2647 msgstr "Editare agendă de contacte"
2648
2649 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2650 msgid " Check File "
2651 msgstr " Verifică fișierul "
2652
2653 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2654 #: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:2181
2655 #: src/wizard.c:1198 src/wizard.c:1618
2656 msgid "File"
2657 msgstr "Fișier"
2658
2659 #: src/editbook.c:281
2660 msgid "Add New Addressbook"
2661 msgstr "Adaugă o agendă de contacte nouă"
2662
2663 # hm ? sau specificat ?
2664 #: src/editgroup.c:101
2665 msgid "A Group Name must be supplied."
2666 msgstr "Trebuie furnizat un nume de grup."
2667
2668 # hm ? titlu ?
2669 #: src/editgroup.c:296
2670 msgid "Edit Group Data"
2671 msgstr "Editare date grup"
2672
2673 #: src/editgroup.c:325 src/exporthtml.c:598
2674 msgid "Group Name"
2675 msgstr "Nume grup"
2676
2677 #: src/editgroup.c:344
2678 msgid "Addresses in Group"
2679 msgstr "Adrese în grup"
2680
2681 #: src/editgroup.c:378
2682 msgid "Available Addresses"
2683 msgstr "Adrese disponibile"
2684
2685 #: src/editgroup.c:452
2686 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2687 msgstr "Mută adresele de e-mail din sau în grup cu ajutorul butoanelor săgeți"
2688
2689 # hm ? titlu ?
2690 #: src/editgroup.c:500
2691 msgid "Edit Group Details"
2692 msgstr "Editare detalii grup"
2693
2694 # hm ? titlu ?
2695 #: src/editgroup.c:503
2696 msgid "Add New Group"
2697 msgstr "Adăugare grup nou"
2698
2699 # hm ? titlu ?
2700 #: src/editgroup.c:552
2701 msgid "Edit folder"
2702 msgstr "Editare dosar"
2703
2704 #: src/editgroup.c:552
2705 msgid "Input the new name of folder:"
2706 msgstr "Introduceți noul nume al dosarului:"
2707
2708 #: src/editgroup.c:555 src/foldersel.c:570 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
2709 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
2710 msgid "New folder"
2711 msgstr "Dosar nou"
2712
2713 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:571 src/mh_gtk.c:145
2714 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
2715 msgid "Input the name of new folder:"
2716 msgstr "Introduceți numele dosarului nou:"
2717
2718 #: src/editjpilot.c:188
2719 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2720 msgstr "Fișierul nu pare a fi în format JPilot."
2721
2722 #: src/editjpilot.c:200
2723 msgid "Select JPilot File"
2724 msgstr "Selectați fișierul JPilot"
2725
2726 # hm ? titlu ?
2727 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2728 msgid "Edit JPilot Entry"
2729 msgstr "Editare înregistrare JPilot"
2730
2731 #: src/editjpilot.c:281
2732 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2733 msgstr "Element(e) adițional(e) de adresă de e-mail"
2734
2735 #: src/editjpilot.c:372
2736 msgid "Add New JPilot Entry"
2737 msgstr "Adaugă o înregistrare JPilot"
2738
2739 #: src/editldap_basedn.c:153
2740 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2741 msgstr "Editare LDAP - selectare bază de căutare"
2742
2743 #: src/editldap_basedn.c:172 src/editldap.c:440 src/prefs_account.c:2933
2744 #: src/prefs_proxy.c:98
2745 msgid "Hostname"
2746 msgstr "Nume de gazdă"
2747
2748 #: src/editldap_basedn.c:182 src/editldap.c:457
2749 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:379 src/prefs_account.c:2940
2750 #: src/prefs_proxy.c:105 src/ssl_manager.c:117
2751 msgid "Port"
2752 msgstr "Port"
2753
2754 #: src/editldap_basedn.c:192 src/editldap.c:501
2755 msgid "Search Base"
2756 msgstr "Bază de căutare"
2757
2758 #: src/editldap_basedn.c:220
2759 msgid "Available Search Base(s)"
2760 msgstr "Bază(e) de căutare disponibile"
2761
2762 #: src/editldap_basedn.c:326
2763 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2764 msgstr ""
2765 "Baza de căutare de pe server nu a putut fi citită - vă rugăm să setați manual"
2766
2767 #: src/editldap_basedn.c:330 src/editldap.c:281
2768 msgid "Could not connect to server"
2769 msgstr "Conectarea la server nu a putut fi realizată"
2770
2771 #: src/editldap.c:152
2772 msgid "A Name must be supplied."
2773 msgstr "Trebuie furnizat un nume."
2774
2775 #: src/editldap.c:164
2776 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2777 msgstr "Trebuie furnizat un nume de gazdă pentru server."
2778
2779 #: src/editldap.c:177
2780 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2781 msgstr "Trebuie furnizat cel puțin un atribut de căutare LDAP."
2782
2783 #: src/editldap.c:278
2784 msgid "Connected successfully to server"
2785 msgstr "Conectare reușită la server"
2786
2787 # hm ? titlu ?
2788 #: src/editldap.c:335 src/editldap.c:990
2789 msgid "Edit LDAP Server"
2790 msgstr "Editare server LDAP"
2791
2792 #: src/editldap.c:436
2793 msgid "A name that you wish to call the server."
2794 msgstr "Un nume pe care doriți să apelați serverul."
2795
2796 #: src/editldap.c:449
2797 msgid ""
2798 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.example.org\" may be "
2799 "appropriate for the \"example.org\" organization. An IP address may also be "
2800 "used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2801 "computer as Claws Mail."
2802 msgstr ""
2803
2804 #: src/editldap.c:468
2805 msgid "STARTTLS"
2806 msgstr "STARTTLS"
2807
2808 #: src/editldap.c:469 src/prefs_account.c:3854
2809 msgid "SSL/TLS"
2810 msgstr "SSL/TLS"
2811
2812 #: src/editldap.c:473
2813 msgid ""
2814 "Enable secure connection to the LDAP server via STARTTLS. Connection starts "
2815 "unencrypted and is secured by STARTTLS command. If connection fails, be sure "
2816 "to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2817 "TLS_REQCERT fields)."
2818 msgstr ""
2819
2820 #: src/editldap.c:478
2821 msgid ""
2822 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL/TLS. If connection "
2823 "fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf "
2824 "(TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2825 msgstr ""
2826
2827 #: src/editldap.c:490
2828 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2829 msgstr ""
2830 "Numărul portului pe care îl ascultă serverul. Implicit este portul 389."
2831
2832 # hm ? sau verifică pe server ?
2833 #: src/editldap.c:493
2834 msgid " Check Server "
2835 msgstr " Verifică serverul "
2836
2837 #: src/editldap.c:497
2838 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2839 msgstr ""
2840
2841 #: src/editldap.c:510
2842 msgid ""
2843 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2844 "Examples include:\n"
2845 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2846 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2847 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2848 msgstr ""
2849
2850 #: src/editldap.c:521
2851 msgid ""
2852 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2853 "server."
2854 msgstr ""
2855
2856 #: src/editldap.c:577
2857 msgid "Search Attributes"
2858 msgstr "Atribute de căutare"
2859
2860 #: src/editldap.c:586
2861 msgid ""
2862 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2863 "find a name or address."
2864 msgstr ""
2865
2866 # hm ? plural sau altceva ?
2867 #: src/editldap.c:589
2868 msgid " Defaults "
2869 msgstr " Implicite "
2870
2871 #: src/editldap.c:593
2872 msgid ""
2873 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2874 "names and addresses during a name or address search process."
2875 msgstr ""
2876
2877 #: src/editldap.c:599
2878 msgid "Max Query Age (secs)"
2879 msgstr ""
2880
2881 #: src/editldap.c:613
2882 msgid ""
2883 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2884 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2885 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2886 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2887 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2888 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2889 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2890 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2891 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2892 "more memory to cache results."
2893 msgstr ""
2894
2895 #: src/editldap.c:630
2896 msgid "Include server in dynamic search"
2897 msgstr ""
2898
2899 #: src/editldap.c:635
2900 msgid ""
2901 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2902 "address completion."
2903 msgstr ""
2904
2905 #: src/editldap.c:641
2906 msgid "Match names 'containing' search term"
2907 msgstr ""
2908
2909 #: src/editldap.c:646
2910 msgid ""
2911 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2912 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2913 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2914 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2915 "searches against other address interfaces."
2916 msgstr ""
2917
2918 #: src/editldap.c:709
2919 msgid "Bind DN"
2920 msgstr "DN-ul conexiunii"
2921
2922 #: src/editldap.c:718
2923 msgid ""
2924 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2925 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2926 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2927 "performing a search."
2928 msgstr ""
2929
2930 #: src/editldap.c:725
2931 msgid "Bind Password"
2932 msgstr "Parola conexiunii"
2933
2934 #: src/editldap.c:735
2935 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2936 msgstr ""
2937
2938 #: src/editldap.c:738 src/prefs_account.c:1405 src/prefs_account.c:2026
2939 #: src/prefs_account.c:2745 src/prefs_account.c:2773 src/prefs_account.c:2978
2940 #: src/prefs_proxy.c:146
2941 msgid "Show password"
2942 msgstr "Arată parola"
2943
2944 #: src/editldap.c:747
2945 msgid "Timeout (secs)"
2946 msgstr "Timp de expirare (secunde)"
2947
2948 #: src/editldap.c:760
2949 msgid "The timeout period in seconds."
2950 msgstr ""
2951
2952 #: src/editldap.c:764
2953 msgid "Maximum Entries"
2954 msgstr "Număr maxim de înregistrări"
2955
2956 #: src/editldap.c:777
2957 msgid ""
2958 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2959 msgstr ""
2960
2961 #: src/editldap.c:792 src/prefs_account.c:3745
2962 msgid "Basic"
2963 msgstr "De bază"
2964
2965 #: src/editldap.c:794 src/gtk/quicksearch.c:706
2966 msgid "Extended"
2967 msgstr "Extins"
2968
2969 # titlu pe bară
2970 #: src/editldap.c:995
2971 msgid "Add New LDAP Server"
2972 msgstr "Adăugare server LDAP nou"
2973
2974 #: src/edittags.c:192 src/prefs_filtering_action.c:1402
2975 #: src/prefs_summaries.c:619
2976 msgid "Tag"
2977 msgstr "Etichetă"
2978
2979 #: src/edittags.c:221
2980 msgid "Delete tag"
2981 msgstr "Șterge eticheta"
2982
2983 #: src/edittags.c:222
2984 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2985 msgstr "Chiar vreți să ștergeți această etichetă ?"
2986
2987 #: src/edittags.c:257
2988 msgid "Delete all tags"
2989 msgstr "Șterge toate etichetele"
2990
2991 #: src/edittags.c:258
2992 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2993 msgstr "Chiar vreți să ștergeți toate etichetele ?"
2994
2995 #: src/edittags.c:430
2996 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
2997 msgstr ""
2998
2999 # hm ? sau definită ?
3000 #: src/edittags.c:472
3001 msgid "Tag is not set."
3002 msgstr "Eticheta nu este setată."
3003
3004 #: src/edittags.c:550
3005 msgctxt "Dialog title"
3006 msgid "Apply tags"
3007 msgstr "Aplicare etichete"
3008
3009 #: src/edittags.c:566
3010 msgid "New tag:"
3011 msgstr "Etichetă nouă:"
3012
3013 #: src/edittags.c:599
3014 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3015 msgstr ""
3016 "Selectați etichetele de aplicat sau de eliminat. Schimbările sunt imediate."
3017
3018 #: src/editvcard.c:95
3019 msgid "File does not appear to be vCard format."
3020 msgstr "Fișierul nu pare a fi în format vCard."
3021
3022 #: src/editvcard.c:107
3023 msgid "Select vCard File"
3024 msgstr "Selectați fișierul vCard"
3025
3026 # hm ? titlu ?
3027 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3028 msgid "Edit vCard Entry"
3029 msgstr "Editare înregistrare vCard"
3030
3031 #: src/editvcard.c:261
3032 msgid "Add New vCard Entry"
3033 msgstr "Adăugare înregistrare vCard"
3034
3035 #: src/etpan/etpan-ssl.c:167
3036 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3037 msgstr "Imposibil de setat certificatul de client.\n"
3038
3039 #: src/etpan/nntp-thread.c:949
3040 msgid "couldn't get xover range\n"
3041 msgstr "nu s-a putut obține intervalul xover\n"
3042
3043 #: src/etpan/nntp-thread.c:1048
3044 msgid "couldn't get xhdr range\n"
3045 msgstr "nu s-a putut obține intervalul xhdr\n"
3046
3047 #: src/exphtmldlg.c:105
3048 msgid "Please specify output directory and file to create."
3049 msgstr ""
3050
3051 #: src/exphtmldlg.c:108
3052 msgid "Select stylesheet and formatting."
3053 msgstr ""
3054
3055 #: src/exphtmldlg.c:111 src/expldifdlg.c:113
3056 msgid "File exported successfully."
3057 msgstr "Fișier a fost exportat cu succes."
3058
3059 #: src/exphtmldlg.c:177
3060 #, c-format
3061 msgid ""
3062 "The HTML output directory '%s'\n"
3063 "does not exist. Do you want to create it?"
3064 msgstr ""
3065 "Directorul de ieșire HTML „%s”\n"
3066 "nu există. Vreți să îl creați ?"
3067
3068 #: src/exphtmldlg.c:180
3069 msgid "Create directory"
3070 msgstr "Creează un director"
3071
3072 #: src/exphtmldlg.c:189
3073 #, c-format
3074 msgid ""
3075 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3076 "%s"
3077 msgstr ""
3078 "Nu s-a putut crea directorul de ieșire pentru fișierul HTML:\n"
3079 "%s"
3080
3081 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3082 msgid "Failed to Create Directory"
3083 msgstr "Crearea directorului a eșuat"
3084
3085 #: src/exphtmldlg.c:233
3086 msgid "Error creating HTML file"
3087 msgstr "Eroare la crearea fișierului HTML"
3088
3089 #: src/exphtmldlg.c:319
3090 msgid "Select HTML output file"
3091 msgstr "Selectați fișierul de ieșire HTML"
3092
3093 #: src/exphtmldlg.c:383
3094 msgid "HTML Output File"
3095 msgstr "Fișier de ieșire HTML"
3096
3097 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:172 src/import.c:170
3098 #: src/importldif.c:568
3099 msgid "B_rowse"
3100 msgstr "_Răsfoiește"
3101
3102 #: src/exphtmldlg.c:445 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:301
3103 msgid "Stylesheet"
3104 msgstr ""
3105
3106 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:369 src/gtk/gtkaspell.c:1577
3107 #: src/gtk/gtkaspell.c:2232 src/gtk/menu.c:123 src/mainwindow.c:1181
3108 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:313
3109 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:1040
3110 #: src/prefs_toolbar.c:769 src/prefs_toolbar.c:1435 src/summaryview.c:6289
3111 msgid "None"
3112 msgstr "Fără"
3113
3114 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:523
3115 #: src/prefs_folder_item.c:1198 src/prefs_folder_item.c:1230
3116 #: src/prefs_other.c:128 src/prefs_other.c:416
3117 msgid "Default"
3118 msgstr "Implicit"
3119
3120 # hm ? sau plin ? (la ce se referă ?)
3121 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:240
3122 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:168
3123 msgid "Full"
3124 msgstr "Complet"
3125
3126 #: src/exphtmldlg.c:456
3127 msgid "Custom"
3128 msgstr "Personalizat"
3129
3130 #: src/exphtmldlg.c:457
3131 msgid "Custom-2"
3132 msgstr "Personalizat-2"
3133
3134 #: src/exphtmldlg.c:458
3135 msgid "Custom-3"
3136 msgstr "Personalizat-3"
3137
3138 #: src/exphtmldlg.c:459
3139 msgid "Custom-4"
3140 msgstr "Personalizat-4"
3141
3142 #: src/exphtmldlg.c:466
3143 msgid "Full Name Format"
3144 msgstr "Format de nume complet"
3145
3146 #: src/exphtmldlg.c:474
3147 msgid "First Name, Last Name"
3148 msgstr "Prenume, nume"
3149
3150 #: src/exphtmldlg.c:475
3151 msgid "Last Name, First Name"
3152 msgstr "Nume, prenume"
3153
3154 #: src/exphtmldlg.c:482
3155 msgid "Color Banding"
3156 msgstr ""
3157
3158 #: src/exphtmldlg.c:488
3159 msgid "Format Email Links"
3160 msgstr ""
3161
3162 #: src/exphtmldlg.c:494
3163 msgid "Format User Attributes"
3164 msgstr ""
3165
3166 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:850
3167 msgid "Address Book:"
3168 msgstr "Agendă de contacte:"
3169
3170 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:860
3171 msgid "File Name:"
3172 msgstr "Nume de fișier:"
3173
3174 #: src/exphtmldlg.c:559
3175 msgid "Open with Web Browser"
3176 msgstr "Deschide cu browserul web"
3177
3178 #: src/exphtmldlg.c:591
3179 msgid "Export Address Book to HTML File"
3180 msgstr "Exportă agenda de contacte în fișier HTML"
3181
3182 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:979
3183 msgid "File Info"
3184 msgstr "Informații despre fișier"
3185
3186 #: src/exphtmldlg.c:657
3187 msgid "Format"
3188 msgstr "Format"
3189
3190 #: src/expldifdlg.c:107
3191 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3192 msgstr "Specificați directorul de ieșire și numele de fișier LDIF de creat."
3193
3194 #: src/expldifdlg.c:110
3195 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3196 msgstr "Specificați parametrii pentru a forma un nume distinctiv."
3197
3198 #: src/expldifdlg.c:187
3199 #, c-format
3200 msgid ""
3201 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3202 "does not exist. OK to create new directory?"
3203 msgstr ""
3204 "Directorul LDIF de ieșire „%s”\n"
3205 "nu există. OK pentru a crea un director nou ?"
3206
3207 #: src/expldifdlg.c:190
3208 msgid "Create Directory"
3209 msgstr "Creează un director"
3210
3211 #: src/expldifdlg.c:199
3212 #, c-format
3213 msgid ""
3214 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3215 "%s"
3216 msgstr ""
3217 "Nu s-a putut crea directorul de ieșire pentru fișierul LDIF:\n"
3218 "%s"
3219
3220 # hm ? parcă e mai natural cu a specifica în loc de a furniza
3221 #: src/expldifdlg.c:241
3222 msgid "Suffix was not supplied"
3223 msgstr "Sufixul nu a fost specificat"
3224
3225 #: src/expldifdlg.c:243
3226 msgid ""
3227 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3228 "you wish to proceed without a suffix?"
3229 msgstr ""
3230 "Un sufix este necesar dacă datele urmează a fi folosite pentru un server "
3231 "LDAP. Sigur doriți să continuați fără un sufix ?"
3232
3233 #: src/expldifdlg.c:261
3234 msgid "Error creating LDIF file"
3235 msgstr "Eroare la crearea fișierului LDIF"
3236
3237 #: src/expldifdlg.c:336
3238 msgid "Select LDIF output file"
3239 msgstr "Selectați fișierul de ieșire LDIF"
3240
3241 #: src/expldifdlg.c:400
3242 msgid "LDIF Output File"
3243 msgstr "Fișier de ieșire LDIF"
3244
3245 #: src/expldifdlg.c:431
3246 msgid ""
3247 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3248 "to:\n"
3249 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3250 msgstr ""
3251
3252 #: src/expldifdlg.c:437
3253 msgid ""
3254 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3255 "similar to:\n"
3256 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3257 msgstr ""
3258
3259 #: src/expldifdlg.c:443
3260 msgid ""
3261 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3262 "formatted similar to:\n"
3263 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3264 msgstr ""
3265
3266 #: src/expldifdlg.c:489
3267 msgid "Suffix"
3268 msgstr "Sufix"
3269
3270 #: src/expldifdlg.c:499
3271 msgid ""
3272 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3273 "entry. Examples include:\n"
3274 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3275 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3276 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3277 msgstr ""
3278
3279 #: src/expldifdlg.c:507
3280 msgid "Relative DN"
3281 msgstr "DN relativ"
3282
3283 #: src/expldifdlg.c:515
3284 msgid "Unique ID"
3285 msgstr "ID unic"
3286
3287 #: src/expldifdlg.c:523
3288 msgid ""
3289 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3290 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3291 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3292 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3293 "available RDN options that will be used to create the DN."
3294 msgstr ""
3295
3296 #: src/expldifdlg.c:543
3297 msgid "Use DN attribute if present in data"
3298 msgstr ""
3299
3300 #: src/expldifdlg.c:548
3301 msgid ""
3302 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3303 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3304 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3305 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3306 msgstr ""
3307
3308 #: src/expldifdlg.c:558
3309 msgid "Exclude record if no Email Address"
3310 msgstr "Exclude înregistrarea dacă nu există nicio adresă de e-mail"
3311
3312 #: src/expldifdlg.c:563
3313 msgid ""
3314 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3315 "option to ignore these records."
3316 msgstr ""
3317
3318 #: src/expldifdlg.c:655
3319 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3320 msgstr "Exportă agenda de contacte în fișier LDIF"
3321
3322 #: src/expldifdlg.c:721
3323 msgid "Distinguished Name"
3324 msgstr "Nume deosebit"
3325
3326 # titlu pe bară
3327 # și încă ceva (?)
3328 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8504
3329 msgid "Export to mbox file"
3330 msgstr "Exportare în fișier mbox"
3331
3332 #: src/export.c:131
3333 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3334 msgstr "Localizați dosarul de exportat și specificați fișierul mbox."
3335
3336 #: src/export.c:142
3337 msgid "Source folder:"
3338 msgstr "Dosar sursă:"
3339
3340 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3341 msgid "Mbox file:"
3342 msgstr "Fișier mbox:"
3343
3344 #: src/export.c:204
3345 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3346 msgstr "Numele de fișier mbox țintă nu poate fi lăsat gol."
3347
3348 #: src/export.c:209
3349 msgid "Source folder can't be left empty."
3350 msgstr "Dosarul sursă nu poate fi lăsat gol."
3351
3352 #: src/export.c:222
3353 msgid "Couldn't find the source folder."
3354 msgstr "Nu s-a putut găsi dosarul sursă."
3355
3356 #: src/export.c:246
3357 msgid "Select exporting file"
3358 msgstr "Selectați fișierul de exportat"
3359
3360 #: src/export.c:269
3361 msgid "Select folder to export"
3362 msgstr "Selectați dosarul de exportat"
3363
3364 #: src/exporthtml.c:768
3365 msgid "Full Name"
3366 msgstr "Nume complet"
3367
3368 #: src/exporthtml.c:772 src/importldif.c:980
3369 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:772
3370 msgid "Attributes"
3371 msgstr "Atribute"
3372
3373 #: src/exporthtml.c:975
3374 msgid "Claws Mail Address Book"
3375 msgstr "Agendă de contacte Claws Mail"
3376
3377 #: src/exporthtml.c:1070 src/exportldif.c:607
3378 msgid "Name already exists but is not a directory."
3379 msgstr "Numele există deja dar nu este un director."
3380
3381 #: src/exporthtml.c:1073 src/exportldif.c:610
3382 msgid "No permissions to create directory."
3383 msgstr "Nu există permisiuni pentru crearea directorului."
3384
3385 #: src/exporthtml.c:1076 src/exportldif.c:613
3386 msgid "Name is too long."
3387 msgstr "Numele este prea lung."
3388
3389 #: src/exporthtml.c:1079 src/exportldif.c:616
3390 msgid "Not specified."
3391 msgstr "Nu este specificat."
3392
3393 #: src/file_checker.c:82
3394 #, c-format
3395 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3396 msgstr "Fișierul %s lipsește ! Vreți să folosiți fișierul de backup din %s ?"
3397
3398 #: src/file_checker.c:91 src/file_checker.c:115
3399 #, c-format
3400 msgid "Could not copy %s to %s"
3401 msgstr "Nu s-a putut copia %s la %s"
3402
3403 #: src/file_checker.c:106
3404 #, c-format
3405 msgid ""
3406 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3407 "%s?"
3408 msgstr ""
3409 "Fișierul %s este gol sau corupt ! Vreți să folosiți fișierul de backup din "
3410 "%s ?"
3411
3412 #: src/filtering.c:603 src/filtering.c:678 src/filtering.c:707
3413 msgid "rule is not account-based\n"
3414 msgstr "regula nu este bazată per cont\n"
3415
3416 #: src/filtering.c:607
3417 #, c-format
3418 msgid ""
3419 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], matching the account currently "
3420 "used to retrieve messages\n"
3421 msgstr ""
3422 "regula este bazată per cont [id=%d, nume=„%s”], se potrivește cu contul "
3423 "folosit în prezent pentru a prelua mesajele\n"
3424
3425 #: src/filtering.c:609 src/filtering.c:626 src/filtering.c:627
3426 #: src/filtering.c:651 src/filtering.c:669 src/filtering.c:696
3427 #: src/filtering.c:697 src/filtering.c:714 src/filtering.c:715
3428 msgid "NON_EXISTENT"
3429 msgstr "NON_EXISTENT"
3430
3431 #: src/filtering.c:617
3432 msgid ""
3433 "rule is account-based, not matching the account currently used to retrieve "
3434 "messages\n"
3435 msgstr ""
3436 "regula este bazată per cont, dar nu se potrivește cu contul folosit în "
3437 "prezent pentru a prelua mesajele\n"
3438
3439 #: src/filtering.c:624
3440 #, c-format
3441 msgid ""
3442 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching the account currently "
3443 "used to retrieve messages [id=%d, name='%s']\n"
3444 msgstr ""
3445 "regula este bazată per cont [id=%d, nume=„%s”], dar nu se potrivește cu "
3446 "contul curent folosit pentru a prelua mesajele [id=%d, nume=„%s”]\n"
3447
3448 #: src/filtering.c:643
3449 msgid ""
3450 "rule is not account-based, all rules are applied on user request anyway\n"
3451 msgstr ""
3452 "regula nu este bazată per cont, oricum toate regulile se aplică la cererea "
3453 "utilizatorului\n"
3454
3455 #: src/filtering.c:649
3456 #, c-format
3457 msgid ""
3458 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], but all rules are applied on user "
3459 "request\n"
3460 msgstr ""
3461 "regula este bazată per cont [id=%d, name='%s'], dar toate regulile se aplică "
3462 "la cererea utilizatorului\n"
3463
3464 #: src/filtering.c:667
3465 #, c-format
3466 msgid "rule is account-based [id=%d, name='%s'], skipped on user request\n"
3467 msgstr ""
3468 "regula este bazată per cont [id=%d, name='%s'], dar a fost omisă la cererea "
3469 "utilizatorului\n"
3470
3471 #: src/filtering.c:672
3472 msgid "rule is account-based, skipped on user request\n"
3473 msgstr ""
3474 "regula este bazată per cont, dar a fost omisă la cererea utilizatorului\n"
3475
3476 #: src/filtering.c:694
3477 #, c-format
3478 msgid ""
3479 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching current account [id="
3480 "%d, name='%s']\n"
3481 msgstr ""
3482 "regula este bazată per cont [id=%d, nume=„%s”], dar nu se potrivește cu "
3483 "contul curent [id=%d, nume=„%s”]\n"
3484
3485 #: src/filtering.c:700
3486 msgid "rule is account-based, not matching current account\n"
3487 msgstr "regula este bazată per cont, dar nu se potrivește cu contul curent\n"
3488
3489 #: src/filtering.c:712
3490 #, c-format
3491 msgid ""
3492 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], current account [id=%d, "
3493 "name='%s']\n"
3494 msgstr ""
3495 "regula este bazată per cont [id=%d, nume=„%s”], pentru contul curent [id=%d, "
3496 "nume=„%s”]\n"
3497
3498 #: src/filtering.c:752
3499 #, c-format
3500 msgid "applying action [ %s ]\n"
3501 msgstr "se aplică acțiunea [ %s ]\n"
3502
3503 #: src/filtering.c:757
3504 msgid "action could not apply\n"
3505 msgstr "acțiunea nu a putut fi aplicată\n"
3506
3507 #: src/filtering.c:759
3508 #, c-format
3509 msgid "no further processing after action [ %s ]\n"
3510 msgstr "nicio procesare ulterioară după acțiune [ %s ]\n"
3511
3512 #: src/filtering.c:809
3513 #, c-format
3514 msgid "processing rule '%s' [ %s ]\n"
3515 msgstr "se procesează regula „%s” [ %s ]\n"
3516
3517 #: src/filtering.c:813
3518 #, c-format
3519 msgid "processing rule <unnamed> [ %s ]\n"
3520 msgstr "se procesează regula <nedenumită> [ %s ]\n"
3521
3522 #: src/filtering.c:831
3523 #, c-format
3524 msgid "disabled rule '%s' [ %s ]\n"
3525 msgstr "regula dezactivată „%s” [ %s ]\n"
3526
3527 #: src/filtering.c:835
3528 #, c-format
3529 msgid "disabled rule <unnamed> [ %s ]\n"
3530 msgstr "regula dezactivată <nedenumită> [ %s ]\n"
3531
3532 #: src/filtering.c:873
3533 msgid "undetermined"
3534 msgstr "nedeterminat"
3535
3536 #: src/filtering.c:877
3537 msgid "incorporation"
3538 msgstr "încorporare"
3539
3540 #: src/filtering.c:881
3541 msgid "manually"
3542 msgstr "manual"
3543
3544 #: src/filtering.c:885
3545 msgid "folder processing"
3546 msgstr "procesare dosar"
3547
3548 #: src/filtering.c:889
3549 msgid "pre-processing"
3550 msgstr "pre-procesare"
3551
3552 #: src/filtering.c:893
3553 msgid "post-processing"
3554 msgstr "post-procesare"
3555
3556 #: src/filtering.c:908
3557 #, c-format
3558 msgid ""
3559 "filtering message (%s%s%s)\n"
3560 "%smessage file: %s\n"
3561 "%s%s %s\n"
3562 "%s%s %s\n"
3563 "%s%s %s\n"
3564 "%s%s %s\n"
3565 msgstr ""
3566 "filtrare mesaj (%s%s%s)\n"
3567 "%sfișier mesaj: %s\n"
3568 "%s%s %s\n"
3569 "%s%s %s\n"
3570 "%s%s %s\n"
3571 "%s%s %s\n"
3572
3573 #: src/filtering.c:910 src/filtering.c:919
3574 msgid ": "
3575 msgstr ": "
3576
3577 #: src/filtering.c:917
3578 #, c-format
3579 msgid ""
3580 "filtering message (%s%s%s)\n"
3581 "%smessage file: %s\n"
3582 msgstr ""
3583 "filtrare mesaj (%s%s%s)\n"
3584 "%sfișier mesaj: %s\n"
3585
3586 #: src/folder.c:1595 src/prefs_folder_item.c:319
3587 msgid "Inbox"
3588 msgstr "Primite (Inbox)"
3589
3590 #: src/folder.c:1599
3591 msgid "Sent"
3592 msgstr "Trimise"
3593
3594 #: src/folder.c:1603 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:218
3595 #: src/prefs_folder_item.c:322
3596 msgid "Queue"
3597 msgstr "Coadă"
3598
3599 #: src/folder.c:1607 src/prefs_folder_item.c:323
3600 msgid "Trash"
3601 msgstr "Gunoi"
3602
3603 #: src/folder.c:1611 src/prefs_folder_item.c:321
3604 msgid "Drafts"
3605 msgstr "Ciorne"
3606
3607 #: src/folder.c:2042
3608 #, c-format
3609 msgid "Processing (%s)...\n"
3610 msgstr "Se procesează (%s)...\n"
3611
3612 #: src/folder.c:3289
3613 #, c-format
3614 msgid "Copying %s to %s...\n"
3615 msgstr "Se copiază %s la %s...\n"
3616
3617 #: src/folder.c:3289
3618 #, c-format
3619 msgid "Moving %s to %s...\n"
3620 msgstr "Se mută %s la %s...\n"
3621
3622 #: src/folder.c:3599
3623 #, c-format
3624 msgid "Updating cache for %s..."
3625 msgstr "Se actualizează cache-ul pentru %s..."
3626
3627 #: src/folder.c:4461
3628 msgid "Processing messages..."
3629 msgstr "Se procesează mesajele..."
3630
3631 #: src/folder.c:4596
3632 #, c-format
3633 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3634 msgstr "Se sincronizează %s pentru utilizare offline...\n"
3635
3636 #: src/folder.c:4855
3637 msgid "A folder name cannot begin or end with a dot."
3638 msgstr "Un nume de dosar nu poate începe sau sfârși cu un punct."
3639
3640 #: src/folder.c:4859
3641 msgid "A folder name can not end with a space."
3642 msgstr "Un nume de dosar nu poate sfârși cu un spațiu."
3643
3644 #: src/foldersel.c:249
3645 msgid "Select folder"
3646 msgstr "Selectare dosar"
3647
3648 #: src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
3649 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:94
3650 msgid "NewFolder"
3651 msgstr "Dosar nou"
3652
3653 #: src/foldersel.c:580 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214
3654 #: src/imap_gtk.c:270 src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262
3655 #: src/news_gtk.c:299 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254
3656 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:430 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:202
3657 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2068
3658 #, c-format
3659 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3660 msgstr "„%c” nu poate fi inclus în numele dosarului."
3661
3662 #: src/foldersel.c:595 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
3663 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
3664 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:442 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:214
3665 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2075
3666 #, c-format
3667 msgid "The folder '%s' already exists."
3668 msgstr "Dosarul „%s” există deja."
3669
3670 #: src/foldersel.c:602 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
3671 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
3672 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:125
3673 #, c-format
3674 msgid "Can't create the folder '%s'."
3675 msgstr "Nu se poate crea dosarul „%s”."
3676
3677 #: src/folderview.c:247
3678 msgid "Mark all re_ad"
3679 msgstr "Marche_ază totul ca fiind citit"
3680
3681 #: src/folderview.c:248
3682 msgid "Mark all u_nread"
3683 msgstr "Marc_hează totul ca fiind necitit"
3684
3685 #: src/folderview.c:249
3686 msgid "Mark all read recursi_vely"
3687 msgstr "Marchează recursi_v totul ca fiind citit"
3688
3689 #: src/folderview.c:250
3690 msgid "Mark all unread recursi_vely"
3691 msgstr "Marchează re_cursiv totul ca fiind necitit"
3692
3693 #: src/folderview.c:252
3694 msgid "R_un processing rules"
3695 msgstr "R_ulează regulile de procesare"
3696
3697 #: src/folderview.c:253 src/mainwindow.c:562
3698 msgid "_Search folder..."
3699 msgstr "Caută un do_sar..."
3700
3701 #: src/folderview.c:255
3702 msgid "Process_ing..."
3703 msgstr "_Procesare..."
3704
3705 #: src/folderview.c:256
3706 msgid "Empty _trash..."
3707 msgstr "Goleș_te gunoiul..."
3708
3709 #: src/folderview.c:257
3710 msgid "Send _queue..."
3711 msgstr "_Trimite mesajele de la coadă..."
3712
3713 #: src/folderview.c:264
3714 msgid "Set Displayed columns"
3715 msgstr "Setează coloanele afișate"
3716
3717 #: src/folderview.c:403 src/folderview.c:450
3718 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3719 #: src/prefs_folder_column.c:78 src/prefs_matcher.c:402 src/summaryview.c:6563
3720 msgid "New"
3721 msgstr "Nou"
3722
3723 # comun și când search și în dropdown-ul din fereastra principală
3724 #: src/folderview.c:404 src/folderview.c:451
3725 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3726 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:401 src/summaryview.c:6565
3727 #: src/toolbar.c:512
3728 msgid "Unread"
3729 msgstr "Necitit"
3730
3731 #: src/folderview.c:405 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3732 #: src/prefs_folder_column.c:80
3733 msgid "Total"
3734 msgstr "Total"
3735
3736 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3737 #: src/folderview.c:453 src/summaryview.c:471
3738 msgid "#"
3739 msgstr "#"
3740
3741 #: src/folderview.c:783
3742 msgid "Setting folder info..."
3743 msgstr "Se setează informațiile dosarului..."
3744
3745 # titlu pe bară și de fereastră
3746 #: src/folderview.c:868 src/summaryview.c:4308
3747 msgid "Mark all as read"
3748 msgstr "Marcare ca fiind citit"
3749
3750 #: src/folderview.c:869
3751 msgid ""
3752 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3753 "read?"
3754 msgstr ""
3755
3756 #: src/folderview.c:871 src/summaryview.c:4309
3757 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3758 msgstr ""
3759 "Chiar vreți ca tot conținutul acestui dosar să fie marcat ca fiind citit ?"
3760
3761 # titlu pe bară și de fereastră
3762 #: src/folderview.c:874 src/summaryview.c:4354
3763 msgid "Mark all as unread"
3764 msgstr "Marcare ca fiind necitit"
3765
3766 #: src/folderview.c:875
3767 msgid ""
3768 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3769 "unread?"
3770 msgstr ""
3771
3772 #: src/folderview.c:877 src/summaryview.c:4355
3773 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as unread?"
3774 msgstr ""
3775 "Chiar vreți ca tot conținutul acestui dosar să fie marcat ca fiind necitit ?"
3776
3777 #: src/folderview.c:1067 src/imap.c:4637
3778 #, c-format
3779 msgid "Scanning folder %s/%s..."
3780 msgstr "Se scanează dosarul %s/%s..."
3781
3782 #: src/folderview.c:1070 src/imap.c:4641 src/mainwindow.c:5290 src/setup.c:96
3783 #, c-format
3784 msgid "Scanning folder %s..."
3785 msgstr "Se scanează dosarul %s..."
3786
3787 #: src/folderview.c:1101
3788 msgid "Rebuild folder tree"
3789 msgstr "Reconstruire arbore de dosare"
3790
3791 #: src/folderview.c:1102
3792 msgid ""
3793 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3794 msgstr ""
3795 "Reconstruirea arborelui de dosare va elimina cache-urile locale. Vreți să "
3796 "continuați ?"
3797
3798 # hm ? sau la singular ?
3799 #: src/folderview.c:1112
3800 msgid "Rebuilding folder tree..."
3801 msgstr "Se reconstruiește arborele de dosare..."
3802
3803 #: src/folderview.c:1114
3804 msgid "Scanning folder tree..."
3805 msgstr "Se scanează arborele de dosare..."
3806
3807 #: src/folderview.c:1205
3808 #, c-format
3809 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3810 msgstr "Nu s-a putut scana dosarul %s\n"
3811
3812 #: src/folderview.c:1259
3813 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3814 msgstr "Se verifică pentru mesaje noi în toate dosarele..."
3815
3816 #: src/folderview.c:2233
3817 #, c-format
3818 msgid "Closing folder %s..."
3819 msgstr "Se închide dosarul %s..."
3820
3821 #: src/folderview.c:2328
3822 #, c-format
3823 msgid "Opening folder %s..."
3824 msgstr "Se deschide dosarul %s..."
3825
3826 #: src/folderview.c:2346
3827 msgid "Folder could not be opened."
3828 msgstr "Dosarul nu a putut fi deschis."
3829
3830 #: src/folderview.c:2486 src/mainwindow.c:2896 src/mainwindow.c:2901
3831 msgid "Empty trash"
3832 msgstr "Golire gunoi"
3833
3834 #: src/folderview.c:2487
3835 msgid "Delete all messages in trash?"
3836 msgstr "Ștergeți toate mesajele din coșul de gunoi ?"
3837
3838 #: src/folderview.c:2488
3839 msgid "_Empty trash"
3840 msgstr "Gol_ește gunoiul"
3841
3842 #: src/folderview.c:2532 src/inc.c:1662 src/toolbar.c:3032
3843 msgid "Offline warning"
3844 msgstr "Avertisment de offline"
3845
3846 #: src/folderview.c:2533 src/toolbar.c:3033
3847 msgid "You're working offline. Override?"
3848 msgstr "Lucrați în modul offline. Ignorați avertismentul ?"
3849
3850 #: src/folderview.c:2544 src/toolbar.c:3052
3851 msgid "Send queued messages"
3852 msgstr "Trimite mesajele de la coadă"
3853
3854 #: src/folderview.c:2545 src/toolbar.c:3053
3855 msgid "Send all queued messages?"
3856 msgstr "Trimiteți toate mesajele de la coadă ?"
3857
3858 #: src/folderview.c:2554 src/toolbar.c:3072
3859 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3860 msgstr "Au apărut unele erori în timpul trimiterii mesajelor de la coadă."
3861
3862 #: src/folderview.c:2557 src/main.c:2811 src/toolbar.c:3075
3863 #, c-format
3864 msgid ""
3865 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3866 "%s"
3867 msgstr ""
3868 "Au apărut unele erori în timpul trimiterii mesajelor de la coadă:\n"
3869 "%s"
3870
3871 #: src/folderview.c:2632
3872 #, c-format
3873 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3874 msgstr "Chiar vreți să copiați dosarul '%s' în '%s' ?"
3875
3876 #: src/folderview.c:2633
3877 #, c-format
3878 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3879 msgstr "Chiar vreți să faceți dosarul '%s' un subdosar al '%s' ?"
3880
3881 # hm ? sau Copiază dosarul ?
3882 #: src/folderview.c:2635
3883 msgid "Copy folder"
3884 msgstr "Copiere dosar"
3885
3886 # hm ? sau Mută dosarul ?
3887 #: src/folderview.c:2635
3888 msgid "Move folder"
3889 msgstr "Mutare dosar"
3890
3891 #: src/folderview.c:2646
3892 #, c-format
3893 msgid "Copying %s to %s..."
3894 msgstr "Se copiază %s la %s..."
3895
3896 #: src/folderview.c:2646
3897 #, c-format
3898 msgid "Moving %s to %s..."
3899 msgstr "Se mută %s la %s..."
3900
3901 #: src/folderview.c:2680
3902 msgid "Source and destination are the same."
3903 msgstr "Sursa și destinația sunt identice."
3904
3905 #: src/folderview.c:2683
3906 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3907 msgstr "Nu se poate copia un dosar într-unul din subdosarele proprii."
3908
3909 #: src/folderview.c:2684
3910 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3911 msgstr "Nu se poate muta un dosar într-unul din subdosarele proprii."
3912
3913 #: src/folderview.c:2687
3914 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3915 msgstr "Un dosar nu poate fi mutat între căsuțe poștale diferite."
3916
3917 #: src/folderview.c:2690
3918 msgid "Copy failed!"
3919 msgstr "Copierea a eșuat !"
3920
3921 #: src/folderview.c:2690
3922 msgid "Move failed!"
3923 msgstr "Mutarea a eșuat !"
3924
3925 # titlu pe bară
3926 #: src/folderview.c:2740
3927 #, c-format
3928 msgid "Processing configuration for folder %s"
3929 msgstr "Configurare de procesare pentru dosarul %s"
3930
3931 #: src/folderview.c:3175 src/summaryview.c:4763 src/summaryview.c:4869
3932 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3933 msgstr "Dosarul de destinație poate fi folosit numai pentru a stoca subdosare."
3934
3935 # hm ? titlu pe bară ?
3936 #: src/grouplistdialog.c:161
3937 msgid "Newsgroup subscription"
3938 msgstr "Abonare la grupuri de știri"
3939
3940 #: src/grouplistdialog.c:178
3941 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3942 msgstr "Selectați grupurile de știri pentru abonare:"
3943
3944 #: src/grouplistdialog.c:184
3945 msgid "Find groups:"
3946 msgstr "Caută grupuri:"
3947
3948 #: src/grouplistdialog.c:192
3949 msgid " Search "
3950 msgstr " Caută "
3951
3952 #: src/grouplistdialog.c:204
3953 msgid "Newsgroup name"
3954 msgstr "Nume grup de știri"
3955
3956 #: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:188
3957 msgid "Messages"
3958 msgstr "Mesaje"
3959
3960 #: src/grouplistdialog.c:206
3961 msgid "Type"
3962 msgstr "Tip"
3963
3964 #: src/grouplistdialog.c:346
3965 msgid "moderated"
3966 msgstr "moderat"
3967
3968 #: src/grouplistdialog.c:348
3969 msgid "readonly"
3970 msgstr "doar citire"
3971
3972 #: src/grouplistdialog.c:350 src/plugins/att_remover/att_remover.c:302
3973 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:115
3974 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:149
3975 msgid "unknown"
3976 msgstr "necunoscut"
3977
3978 #: src/grouplistdialog.c:421
3979 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3980 msgstr "Nu se poate prelua lista grupurilor de știri."
3981
3982 #: src/grouplistdialog.c:458 src/gtk/gtkutils.c:1857 src/summaryview.c:1683
3983 msgid "Done."
3984 msgstr "Gata."
3985
3986 #: src/grouplistdialog.c:491
3987 #, c-format
3988 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3989 msgstr "%d grupuri de știri primite (%s citite)"
3990
3991 #: src/gtk/about.c:133
3992 msgid "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client."
3993 msgstr ""
3994 "Claws Mail este un client de e-mail ușor, rapid și foarte configurabil."
3995
3996 #: src/gtk/about.c:136
3997 msgid "For further information visit the Claws Mail website:"
3998 msgstr "Pentru mai multe informații vizitați site-ul web Claws Mail:"
3999
4000 #: src/gtk/about.c:141
4001 msgid ""
4002 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:"
4003 msgstr ""
4004 "Pentru suport și discuții abonați-vă la lista de discuții a utilizatorilor "
4005 "Claws Mail:"
4006
4007 #: src/gtk/about.c:147
4008 msgid ""
4009 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
4010 "the Claws Mail project you can do so at:"
4011 msgstr ""
4012 "Claws Mail este software liber publicat sub licență GPL. Dacă doriți să "
4013 "donați către proiectul Claws Mail puteți face acest lucru la:"
4014
4015 #: src/gtk/about.c:163 src/gtk/about.c:851
4016 msgid ""
4017 "Copyright (C) 1999-2019\n"
4018 "The Claws Mail Team\n"
4019 "and Hiroyuki Yamamoto"
4020 msgstr ""
4021 "Drepturi de autor (C) 1999-2019\n"
4022 "Echipa Claws Mail\n"
4023 "și Hiroyuki Yamamoto"
4024
4025 #: src/gtk/about.c:168
4026 msgid "System Information\n"
4027 msgstr "Informații despre sistem\n"
4028
4029 #: src/gtk/about.c:174
4030 #, c-format
4031 msgid ""
4032 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4033 "Operating System: %s %s (%s)"
4034 msgstr ""
4035 "Locale: %s (set de caracter: %s)\n"
4036 "Sistem de operare: %s %s (%s)"
4037
4038 #: src/gtk/about.c:183
4039 #, c-format
4040 msgid ""
4041 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4042 "Operating System: %s"
4043 msgstr ""
4044 "Locale: %s (set de caracter: %s)\n"
4045 "Sistem de operare: %s"
4046
4047 #: src/gtk/about.c:192
4048 #, c-format
4049 msgid ""
4050 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4051 "Operating System: unknown"
4052 msgstr ""
4053 "Locale: %s (set de caracter: %s)\n"
4054 "Sistem de operare: necunoscut"
4055
4056 #: src/gtk/about.c:248 src/prefs_themes.c:842 src/wizard.c:529
4057 msgid "The Claws Mail Team"
4058 msgstr "Echipa Claws Mail"
4059
4060 #: src/gtk/about.c:267
4061 msgid "Previous team members"
4062 msgstr "Membrii precedenți ai echipei"
4063
4064 #: src/gtk/about.c:286
4065 msgid "The translation team"
4066 msgstr "Echipa de traducere"
4067
4068 #: src/gtk/about.c:305
4069 msgid "Documentation team"
4070 msgstr "Echipa de documentare"
4071
4072 #: src/gtk/about.c:323
4073 msgid "Logo"
4074 msgstr "Logo"
4075
4076 #: src/gtk/about.c:342
4077 msgid "Icons"
4078 msgstr "Pictograme"
4079
4080 #: src/gtk/about.c:361
4081 msgid "Contributors"
4082 msgstr "Contribuitori"
4083
4084 #: src/gtk/about.c:409
4085 msgid "Compiled-in Features"
4086 msgstr "Caracteristici incluse în compilare"
4087
4088 #: src/gtk/about.c:426
4089 msgctxt "compface"
4090 msgid "adds support for the X-Face header\n"
4091 msgstr "adaugă suport pentru antetul X_Face\n"
4092
4093 #: src/gtk/about.c:436
4094 msgctxt "Enchant"
4095 msgid "adds support for spell checking\n"
4096 msgstr ""
4097
4098 #: src/gtk/about.c:446
4099 msgctxt "GnuTLS"
4100 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
4101 msgstr ""
4102
4103 #: src/gtk/about.c:456
4104 msgctxt "IPv6"
4105 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
4106 msgstr ""
4107
4108 #: src/gtk/about.c:467
4109 msgctxt "iconv"
4110 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
4111 msgstr ""
4112
4113 #: src/gtk/about.c:477
4114 msgctxt "JPilot"
4115 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
4116 msgstr ""
4117
4118 #: src/gtk/about.c:487
4119 msgctxt "LDAP"
4120 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
4121 msgstr ""
4122
4123 #: src/gtk/about.c:497
4124 msgctxt "libetpan"
4125 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
4126 msgstr ""
4127
4128 #: src/gtk/about.c:507
4129 msgctxt "libSM"
4130 msgid "adds support for session handling\n"
4131 msgstr ""
4132
4133 #: src/gtk/about.c:517
4134 msgctxt "NetworkManager"
4135 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
4136 msgstr ""
4137
4138 #: src/gtk/about.c:527
4139 msgctxt "librSVG"
4140 msgid "adds support for SVG themes\n"
4141 msgstr "adaugă suport pentru teme SVG\n"
4142
4143 #: src/gtk/about.c:559
4144 msgid ""
4145 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
4146 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
4147 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later version."
4148 msgstr ""
4149 "Acest program este software liber; îl puteți redistribui și/sau modifica în "
4150 "concordanță cu Licența Publică Generală GNU publicată de Fundația pentru "
4151 "Software Liber; fie versiunea 3, sau (la alegerea dumneavoastră) orice "
4152 "versiune ulterioară."
4153
4154 #: src/gtk/about.c:566
4155 msgid ""
4156 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
4157 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
4158 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
4159 "more details."
4160 msgstr ""
4161 "Acest program este distribuit în speranța că va fi util, dar FĂRĂ NICIO "
4162 "GARANȚIE; nici măcar cu garanția implicită de COMERCIALIZARE sau de "
4163 "POTRIVIRE PENTRU UN SCOP PARTICULAR. Consultați Licența Publică Generală GNU "
4164 "pentru mai multe detalii."
4165
4166 #: src/gtk/about.c:585
4167 msgid ""
4168 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
4169 "this program. If not, see "
4170 msgstr ""
4171 "Ar trebui să fi primit o copie a Licenței Publice Generale GNU (GNU GPL) "
4172 "împreună cu acest program. Dacă nu, consultați "
4173
4174 #: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2635
4175 msgid "Session statistics\n"
4176 msgstr "Statistici de sesiune\n"
4177
4178 #: src/gtk/about.c:728 src/gtk/about.c:731 src/main.c:2645 src/main.c:2648
4179 #, c-format
4180 msgid "Started: %s\n"
4181 msgstr "Pornit: %s\n"
4182
4183 #: src/gtk/about.c:738 src/main.c:2654
4184 msgid "Incoming traffic\n"
4185 msgstr "Trafic de intrare\n"
4186
4187 #: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2657
4188 #, c-format
4189 msgid "Received messages: %d\n"
4190 msgstr "Mesaje primite: %d\n"
4191
4192 #: src/gtk/about.c:748 src/main.c:2663
4193 msgid "Outgoing traffic\n"
4194 msgstr "Trafic de ieșire\n"
4195
4196 #: src/gtk/about.c:751 src/main.c:2666
4197 #, c-format
4198 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4199 msgstr "Mesaje noi sau redirecționate: %d\n"
4200
4201 #: src/gtk/about.c:756 src/main.c:2670
4202 #, c-format
4203 msgid "Replied messages: %d\n"
4204 msgstr "Mesaje răspunse: %d\n"
4205
4206 #: src/gtk/about.c:761 src/main.c:2674
4207 #, c-format
4208 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4209 msgstr "Mesaje înaintate: %d\n"
4210
4211 #: src/gtk/about.c:766 src/main.c:2678
4212 #, c-format
4213 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4214 msgstr "Total mesaje trimise: %d\n"
4215
4216 #: src/gtk/about.c:793
4217 msgid "About Claws Mail"
4218 msgstr "Despre Claws Mail"
4219
4220 #: src/gtk/about.c:865
4221 msgid "_Info"
4222 msgstr "_Info"
4223
4224 #: src/gtk/about.c:871
4225 msgid "_Authors"
4226 msgstr "_Autori"
4227
4228 #: src/gtk/about.c:877
4229 msgid "_Features"
4230 msgstr "_Caracteristici"
4231
4232 #: src/gtk/about.c:883
4233 msgid "_License"
4234 msgstr "_Licență"
4235
4236 #: src/gtk/about.c:891
4237 msgid "_Release Notes"
4238 msgstr "_Note de lansare"
4239
4240 #: src/gtk/about.c:897
4241 msgid "_Statistics"
4242 msgstr "_Statistici"
4243
4244 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:365
4245 msgid "Orange"
4246 msgstr "Portocaliu"
4247
4248 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:369
4249 msgid "Red"
4250 msgstr "Roșu"
4251
4252 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:373
4253 msgid "Pink"
4254 msgstr "Roz"
4255
4256 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:377
4257 msgid "Sky blue"
4258 msgstr "Albastru cer"
4259
4260 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:381
4261 msgid "Blue"
4262 msgstr "Albastru"
4263
4264 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:385
4265 msgid "Green"
4266 msgstr "Verde"
4267
4268 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:389
4269 msgid "Brown"
4270 msgstr "Maro"
4271
4272 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:393
4273 msgid "Grey"
4274 msgstr "Gri"
4275
4276 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:397
4277 msgid "Light brown"
4278 msgstr "Maro deschis"
4279
4280 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:401
4281 msgid "Dark red"
4282 msgstr "Roșu întunecat"
4283
4284 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:405
4285 msgid "Dark pink"
4286 msgstr "Roz închis"
4287
4288 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:409
4289 msgid "Steel blue"
4290 msgstr "Albastru oțel"
4291
4292 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:413
4293 msgid "Gold"
4294 msgstr "Auriu"
4295
4296 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:417
4297 msgid "Bright green"
4298 msgstr "Verde strălucitor"
4299
4300 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:421
4301 msgid "Magenta"
4302 msgstr "Magenta"
4303
4304 # titlu pe bară
4305 #: src/gtk/foldersort.c:241
4306 msgid "Set mailbox order"
4307 msgstr "Stabilire ordine căsuțe poștale"
4308
4309 #: src/gtk/foldersort.c:276
4310 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4311 msgstr ""
4312 "Mutați căsuțele poștale sus sau jos pentru a schimba ordinea de sortare în "
4313 "lista de dosare."
4314
4315 #: src/gtk/foldersort.c:310
4316 msgid "Mailboxes"
4317 msgstr "Căsuțe poștale"
4318
4319 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4320 msgid "No dictionary selected."
4321 msgstr "Niciun dicționar selectat."
4322
4323 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4324 #, c-format
4325 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4326 msgstr "Nu s-a putut inițializa verificatorul ortografic %s."
4327
4328 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4329 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4330 msgstr "Nu s-a putut inițializa brokerul Enchant."
4331
4332 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4333 #, c-format
4334 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4335 msgstr "Nu s-a putut inițializa dicționarul %s:"
4336
4337 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4338 msgid "No misspelled word found."
4339 msgstr "Nu s-a găsit nici un cuvânt scris greșit."
4340
4341 # tutlu pe bară
4342 #: src/gtk/gtkaspell.c:1451
4343 msgid "Replace unknown word"
4344 msgstr "Înlocuire cuvânt necunoscut"
4345
4346 #: src/gtk/gtkaspell.c:1467
4347 #, c-format
4348 msgid "Replace \"%s\" with: "
4349 msgstr "Înlocuiește „%s” cu: "
4350
4351 #: src/gtk/gtkaspell.c:1510
4352 msgid ""
4353 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4354 "will learn from mistake.\n"
4355 msgstr ""
4356 "Ținerea apăsat a tastei Control în timp ce se apasă tasta Enter\n"
4357 "va învăța din greșeală.\n"
4358
4359 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4360 msgid "More..."
4361 msgstr "Mai multe..."
4362
4363 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4364 #, c-format
4365 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4366 msgstr "„%s” necunoscut în dicționarul „%s”"
4367
4368 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4369 msgid "Accept in this session"
4370 msgstr "Acceptă în această sesiune"
4371
4372 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4373 msgid "Add to personal dictionary"
4374 msgstr "Adaugă la dicționarul personal"
4375
4376 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4377 msgid "Replace with..."
4378 msgstr "Înlocuiește cu..."
4379
4380 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4381 #, c-format
4382 msgid "Check with %s"
4383 msgstr "Verifică cu dicționarul %s"
4384
4385 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4386 msgid "(no suggestions)"
4387 msgstr "(nicio sugestie)"
4388
4389 #: src/gtk/gtkaspell.c:2012
4390 #, c-format
4391 msgid "Dictionary: %s"
4392 msgstr "Dicționar: %s"
4393
4394 #: src/gtk/gtkaspell.c:2027
4395 #, c-format
4396 msgid "Use alternate (%s)"
4397 msgstr "Folosește dicționarul alternativ (%s)"
4398
4399 #: src/gtk/gtkaspell.c:2038
4400 msgid "Use both dictionaries"
4401 msgstr "Folosește ambele dicționare"
4402
4403 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:143
4404 msgid "Check while typing"
4405 msgstr "Verifică în timpul scrierii"
4406
4407 #: src/gtk/gtkaspell.c:2154
4408 #, c-format
4409 msgid ""
4410 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4411 "%s"
4412 msgstr ""
4413 "Verificatorul ortografic nu a putut schimba dicționarul.\n"
4414 "%s"
4415
4416 #: src/gtk/gtkaspell.c:2210
4417 #, c-format
4418 msgid ""
4419 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4420 "%s"
4421 msgstr ""
4422 "Verificatorul ortografic nu a putut schimba dicționarul alternativ.\n"
4423 "%s"
4424
4425 # hm ?