65dcf1a5520b3ad9494cdffe02321b7ea80be004
[claws.git] / po / ro.po
1 # Romanian translation of Claws Mail.
2 # Copyright © 2017 The Claws Mail team.
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 # Cristian Secară <cristi AT secarica DOT ro>, 2017.
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.15.0\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2018-08-08 07:59+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2018-08-15 01:44+0200\n"
13 "Last-Translator: Cristian Secară <cristi AT secarica DOT ro>\n"
14 "Language-Team: Gnome Romanian Team <gnomero-list@lists.sourceforge.net>\n"
15 "Language: ro\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
20 "20)) ? 1 : 2;\n"
21 "X-Generator: Poedit 1.6.11\n"
22
23 #: src/account.c:401 src/account.c:468
24 msgid ""
25 "Some composing windows are open.\n"
26 "Please close all the composing windows before editing accounts."
27 msgstr ""
28 "Sunt deschise una sau mai multe ferestre de compunere.\n"
29 "Închideți toate ferestrele de compunere înainte de a edita conturi."
30
31 #: src/account.c:446
32 msgid "Can't create folder."
33 msgstr "Nu se poate crea dosarul."
34
35 #: src/account.c:734
36 msgid "Edit accounts"
37 msgstr "Editare conturi"
38
39 #: src/account.c:751
40 msgid ""
41 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
42 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
43 "indicates the default account."
44 msgstr ""
45 "Utilizarea comenzii „Verifică tot” va prelua mesajele din conturi în ordinea "
46 "dată, iar caseta de selectare indică ce conturi vor fi incluse. Textul cu "
47 "caractere aldine indică contul implicit."
48
49 #: src/account.c:822
50 msgid " _Set as default account "
51 msgstr " _Stabilește drept cont implicit "
52
53 #: src/account.c:914
54 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
55 msgstr "Conturile cu dosare aflate la distanță nu pot fi copiate."
56
57 #: src/account.c:921
58 #, c-format
59 msgid "Copy of %s"
60 msgstr "%s - copie"
61
62 #: src/account.c:1118
63 #, c-format
64 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
65 msgstr "Chiar vreți să ștergeți contul „%s” ?"
66
67 #: src/account.c:1120
68 msgid "(Untitled)"
69 msgstr "(neintitulat)"
70
71 #: src/account.c:1121
72 msgid "Delete account"
73 msgstr "Ștergere cont"
74
75 #: src/account.c:1595
76 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
77 msgid "G"
78 msgstr "G"
79
80 #: src/account.c:1601
81 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
82 msgstr "„Verifică tot” preia mesaje de la conturile selectate"
83
84 #: src/account.c:1608 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:222
85 #: src/addressbook.c:127 src/compose.c:7413 src/editaddress.c:1472
86 #: src/editaddress.c:1501 src/editaddress.c:1517
87 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371
88 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:392 src/editbook.c:170
89 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:427
90 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
91 #: src/mimeview.c:274 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:469
92 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1828
93 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:463 src/prefs_filtering.c:384
94 #: src/prefs_filtering.c:1874 src/prefs_template.c:79 src/prefs_themes.c:990
95 msgid "Name"
96 msgstr "Nume"
97
98 #: src/account.c:1616 src/prefs_account.c:1200 src/prefs_account.c:4622
99 msgid "Protocol"
100 msgstr "Protocol"
101
102 #: src/account.c:1624 src/ssl_manager.c:100
103 msgid "Server"
104 msgstr "Server"
105
106 #: src/action.c:380
107 #, c-format
108 msgid "Could not get message file %d"
109 msgstr "Nu s-a putut obține fișierul mesajului %d"
110
111 #: src/action.c:418
112 msgid "Could not get message part."
113 msgstr "Nu s-a putut obține partea de mesaj."
114
115 #: src/action.c:435
116 #, c-format
117 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
118 msgstr "Nu se poate obține partea mesajului multiparte: %s"
119
120 #: src/action.c:607
121 #, c-format
122 msgid ""
123 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
124 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
125 msgstr ""
126 "Acțiunea selectată nu a putut fi folosită în fereastra de compunere\n"
127 "deoarece conține %%f, %%F, %%as sau %%p."
128
129 #: src/action.c:719
130 msgid "There is no filtering action set"
131 msgstr "Nu este stabilită nicio acțiune de filtrare"
132
133 #: src/action.c:721
134 #, c-format
135 msgid ""
136 "Invalid filtering action(s):\n"
137 "%s"
138 msgstr ""
139 "Una sau mai multe acțiuni de filtrare nu sunt valide:\n"
140 "%s"
141
142 # hm ? sau:
143 # Nu a putut fi efectuată bifurcația pentru execuția următoarei comenzi:
144 # Nu a putut fi executată instrucțiunea fork pentru execuția următoarei comenzi:
145 #: src/action.c:986
146 #, c-format
147 msgid ""
148 "Could not fork to execute the following command:\n"
149 "%s\n"
150 "%s"
151 msgstr ""
152 "Nu a putut fi creat un proces nou pentru execuția următoarei comenzi:\n"
153 "%s\n"
154 "%s"
155
156 #: src/action.c:988 src/compose.c:5222 src/compose.c:5227 src/ldaputil.c:333
157 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:857
158 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:75
159 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1823
160 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1827
161 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1845
162 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1848 src/privacy.c:62
163 msgid "Unknown error"
164 msgstr "Eroare necunoscută"
165
166 #: src/action.c:1206 src/action.c:1385
167 msgid "Completed"
168 msgstr "Terminat"
169
170 #: src/action.c:1242
171 #, c-format
172 msgid "--- Running: %s\n"
173 msgstr "--- Running: %s\n"
174
175 #: src/action.c:1246
176 #, c-format
177 msgid "--- Ended: %s\n"
178 msgstr "--- Ended: %s\n"
179
180 #: src/action.c:1292
181 msgid "Action's input/output"
182 msgstr "Introducerea și rezultatul acțiunii"
183
184 #: src/action.c:1631
185 #, c-format
186 msgid ""
187 "Enter the argument for the following action:\n"
188 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
189 "  %s"
190 msgstr ""
191 "Introduceți argumentul pentru următoarea acțiune:\n"
192 "(„%%h” va fi înlocuit de argument)\n"
193 "  %s"
194
195 # hm ?
196 #: src/action.c:1636
197 msgid "Action's hidden user argument"
198 msgstr "Argumentul invizibil al acțiunii dat de utilizator"
199
200 #: src/action.c:1640
201 #, c-format
202 msgid ""
203 "Enter the argument for the following action:\n"
204 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
205 "  %s"
206 msgstr ""
207 "Introduceți argumentul pentru următoarea acțiune:\n"
208 "(„%%u” va fi înlocuit de argument)\n"
209 "  %s"
210
211 # hm ?
212 #: src/action.c:1645
213 msgid "Action's user argument"
214 msgstr "Argumentul acțiunii dat de utilizator"
215
216 #: src/addrclip.c:480
217 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
218 msgstr "Nu se poate copia un dosar în el însuși sau în sub-structura lui."
219
220 #: src/addrclip.c:503
221 msgid "Cannot copy an address book to itself."
222 msgstr "Nu se poate copia o agendă de contacte în ea însăși."
223
224 #: src/addrclip.c:594
225 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
226 msgstr "Nu se poate muta un dosar în el însuși sau în sub-structura lui."
227
228 #: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:5013
229 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:308
230 msgid "Group"
231 msgstr "Grup"
232
233 #: src/addrcustomattr.c:65
234 msgid "date of birth"
235 msgstr "dată de naștere"
236
237 #: src/addrcustomattr.c:66
238 msgid "address"
239 msgstr "adresă"
240
241 #: src/addrcustomattr.c:67
242 msgid "phone"
243 msgstr "telefon"
244
245 #: src/addrcustomattr.c:68
246 msgid "mobile phone"
247 msgstr "telefon mobil"
248
249 #: src/addrcustomattr.c:69
250 msgid "organization"
251 msgstr "organizație"
252
253 #: src/addrcustomattr.c:70
254 msgid "office address"
255 msgstr "adresă la birou"
256
257 #: src/addrcustomattr.c:71
258 msgid "office phone"
259 msgstr "telefon la birou"
260
261 #: src/addrcustomattr.c:72
262 msgid "fax"
263 msgstr "fax"
264
265 #: src/addrcustomattr.c:73
266 msgid "website"
267 msgstr "site web"
268
269 #: src/addrcustomattr.c:146
270 msgid "Attribute name"
271 msgstr "Nume de atribut"
272
273 #: src/addrcustomattr.c:161
274 msgid "Delete all attribute names"
275 msgstr "Șterge toate numele de atribut"
276
277 #: src/addrcustomattr.c:162
278 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
279 msgstr "Chiar vreți să ștergeți toate numele de atribute ?"
280
281 # titlu pe bară
282 #: src/addrcustomattr.c:186
283 msgid "Delete attribute name"
284 msgstr "Ștergere nume de atribut"
285
286 #: src/addrcustomattr.c:187
287 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
288 msgstr "Chiar vreți să ștergeți acest nume de atribut ?"
289
290 #: src/addrcustomattr.c:196
291 msgid "Reset to default"
292 msgstr "Resetează la implicit"
293
294 #: src/addrcustomattr.c:197
295 msgid ""
296 "Do you really want to replace all attribute names\n"
297 "with the default set?"
298 msgstr ""
299 "Chiar vreți să înlocuiți toate numele de atribut\n"
300 "cu setul implicit ?"
301
302 #: src/addrcustomattr.c:217 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:466
303 #: src/addressbook.c:483 src/edittags.c:286
304 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1312 src/prefs_actions.c:1084
305 #: src/prefs_filtering.c:1699 src/prefs_template.c:1111
306 msgid "_Delete"
307 msgstr "Șter_ge"
308
309 #: src/addrcustomattr.c:218 src/edittags.c:287 src/prefs_actions.c:1085
310 #: src/prefs_filtering.c:1700 src/prefs_template.c:1112
311 msgid "Delete _all"
312 msgstr "Șterge _tot"
313
314 #: src/addrcustomattr.c:219
315 msgid "_Reset to default"
316 msgstr "_Resetează la implicit"
317
318 #: src/addrcustomattr.c:410
319 msgid "Attribute name is not set."
320 msgstr "Numele de atribut nu este stabilit."
321
322 #: src/addrcustomattr.c:469
323 msgctxt "Dialog title"
324 msgid "Edit attribute names"
325 msgstr "Editare nume de atribute"
326
327 #: src/addrcustomattr.c:483
328 msgid "New attribute name:"
329 msgstr "Nume nou de atribut:"
330
331 #: src/addrcustomattr.c:520
332 msgid ""
333 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
334 "contacts."
335 msgstr ""
336 "Adăugarea sau eliminarea numelor de atribut nu va afecta atributele deja "
337 "stabilite pentru contacte."
338
339 #: src/addrduplicates.c:127
340 msgid "Show duplicates in the same book"
341 msgstr "Arată duplicatele din aceeași agendă de contacte"
342
343 #: src/addrduplicates.c:133
344 msgid "Show duplicates in different books"
345 msgstr "Arată duplicatele din agende de contacte diferite"
346
347 #: src/addrduplicates.c:144
348 msgid "Find address book email duplicates"
349 msgstr "Caută adrese de e-mail duplicate în agenda de contacte"
350
351 #: src/addrduplicates.c:145
352 msgid ""
353 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
354 msgstr ""
355 "Claws Mail va căuta acum adrese de e-mail duplicate în agenda de contacte."
356
357 #: src/addrduplicates.c:315
358 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
359 msgstr "Nu s-au găsit adrese de e-mail duplicate în agenda de contacte"
360
361 #: src/addrduplicates.c:346
362 msgid "Duplicate email addresses"
363 msgstr "Adrese de e-mail duplicate"
364
365 # în meniu la compunere
366 #: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:234
367 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:469 src/toolbar.c:529
368 msgid "Address"
369 msgstr "Agendă de contacte"
370
371 #: src/addrduplicates.c:464
372 msgid "Address book path"
373 msgstr "Cale agendă de contacte"
374
375 #: src/addrduplicates.c:790 src/addressbook.c:1442 src/addressbook.c:1495
376 msgid "Delete address(es)"
377 msgstr "Ștergere adresă (adrese)"
378
379 #: src/addrduplicates.c:791 src/addressbook.c:1496
380 msgid "Really delete the address(es)?"
381 msgstr "Sigur doriți să ștergeți adresa (adresele) ?"
382
383 #: src/addrduplicates.c:840
384 msgid "Delete address"
385 msgstr "Șterge adresa"
386
387 # hm ? la singular dată dă cam aiurea
388 #: src/addrduplicates.c:841 src/addressbook.c:1443
389 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
390 msgstr "Aceste date ale adresei sunt doar în citire și nu pot fi șterse."
391
392 #: src/addressadd.c:192 src/prefs_filtering_action.c:201
393 msgid "Add to address book"
394 msgstr "Adaugă în agenda de contacte"
395
396 #: src/addressadd.c:214
397 msgid "Contact"
398 msgstr "Contact"
399
400 #: src/addressadd.c:245 src/addressbook.c:129 src/editaddress.c:1256
401 #: src/editaddress.c:1300 src/editgroup.c:290
402 msgid "Remarks"
403 msgstr "Observații"
404
405 #: src/addressadd.c:286 src/addressbook_foldersel.c:158
406 msgid "Select Address Book Folder"
407 msgstr "Selectați dosarul pentru agenda de contacte"
408
409 #: src/addressadd.c:596 src/addressbook.c:3261 src/addressbook.c:3312
410 msgid "Add address(es)"
411 msgstr "Adaugă adrese"
412
413 #: src/addressadd.c:597
414 msgid "Can't add the specified address"
415 msgstr "Nu se poate adăuga adresa specificată"
416
417 #: src/addressbook.c:128 src/addressbook.c:5001 src/editaddress.c:1245
418 #: src/editaddress.c:1283 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
419 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:762
420 msgid "Email Address"
421 msgstr "Adresă de e-mail"
422
423 #: src/addressbook.c:404
424 msgid "_Book"
425 msgstr "_Agendă de contacte"
426
427 #: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:465
428 #: src/addressbook.c:482 src/compose.c:604 src/mainwindow.c:515
429 #: src/messageview.c:210 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
430 msgid "_Edit"
431 msgstr "_Editare"
432
433 #: src/addressbook.c:406 src/compose.c:609 src/mainwindow.c:518
434 #: src/messageview.c:213
435 msgid "_Tools"
436 msgstr "_Unelte"
437
438 #: src/addressbook.c:407 src/compose.c:610 src/mainwindow.c:520
439 #: src/messageview.c:214
440 msgid "_Help"
441 msgstr "_Ajutor"
442
443 #: src/addressbook.c:410 src/addressbook.c:468
444 msgid "New _Book"
445 msgstr "A_gendă de contacte nouă"
446
447 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:469
448 msgid "New _Folder"
449 msgstr "_Dosar nou"
450
451 #: src/addressbook.c:412
452 msgid "New _vCard"
453 msgstr "_vCard nou"
454
455 #: src/addressbook.c:416
456 msgid "New _JPilot"
457 msgstr "_JPilot nou"
458
459 #: src/addressbook.c:419
460 msgid "New LDAP _Server"
461 msgstr "_Server LDAP nou"
462
463 # comun și în main menu și în rmb agendă
464 #: src/addressbook.c:423
465 msgid "_Edit book"
466 msgstr "_Editare agendă de contacte"
467
468 # comun și la intrare în agendă și la rmb pe mesaj
469 #: src/addressbook.c:424
470 msgid "_Delete book"
471 msgstr "Șter_ge agenda de contacte"
472
473 #: src/addressbook.c:426 src/compose.c:621
474 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
475 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:434
476 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:633
477 msgid "_Save"
478 msgstr "_Salvează"
479
480 #: src/addressbook.c:427 src/compose.c:625 src/messageview.c:223
481 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
482 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
483 msgid "_Close"
484 msgstr "În_chide"
485
486 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:480 src/messageview.c:227
487 msgid "_Select all"
488 msgstr "_Selectează tot"
489
490 #: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:472 src/addressbook.c:488
491 msgid "C_ut"
492 msgstr "_Taie"
493
494 #: src/addressbook.c:433 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
495 #: src/compose.c:633 src/mainwindow.c:549 src/messageview.c:226
496 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
497 msgid "_Copy"
498 msgstr "_Copiază"
499
500 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
501 #: src/compose.c:634 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
502 msgid "_Paste"
503 msgstr "Li_pește"
504
505 #: src/addressbook.c:439 src/addressbook.c:485
506 msgid "New _Address"
507 msgstr "_Adresă nouă"
508
509 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
510 msgid "New _Group"
511 msgstr "_Grup nou"
512
513 #: src/addressbook.c:442 src/addressbook.c:492
514 msgid "_Mail To"
515 msgstr "Compune un _mesaj"
516
517 #: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:496
518 msgid "_Merge"
519 msgstr "Co_mbină"
520
521 #: src/addressbook.c:447
522 msgid "Import _LDIF file..."
523 msgstr "Importă un fișier _LDIF..."
524
525 #: src/addressbook.c:448
526 msgid "Import M_utt file..."
527 msgstr "Importă un fișier M_UTT..."
528
529 #: src/addressbook.c:449
530 msgid "Import _Pine file..."
531 msgstr "Importă un fișier _Pine..."
532
533 #: src/addressbook.c:451
534 msgid "Export _HTML..."
535 msgstr "Exportă ca _HTML..."
536
537 #: src/addressbook.c:452
538 msgid "Export LDI_F..."
539 msgstr "Exportă ca LDI_F..."
540
541 #: src/addressbook.c:454
542 msgid "Find duplicates..."
543 msgstr "Caută mesaje duplicate..."
544
545 #: src/addressbook.c:455
546 msgid "Edit custom attributes..."
547 msgstr "Editare atribute personalizate..."
548
549 #: src/addressbook.c:458 src/compose.c:711 src/mainwindow.c:814
550 #: src/messageview.c:338
551 msgid "_About"
552 msgstr "_Despre"
553
554 #: src/addressbook.c:494
555 msgid "_Browse Entry"
556 msgstr "_Răsfoiește intrarea"
557
558 #: src/addressbook.c:508 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
559 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:247 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:143
560 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:171 src/plugins/vcalendar/day-view.c:403
561 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:819
562 #: src/prefs_themes.c:851 src/prefs_themes.c:852
563 msgid "Unknown"
564 msgstr "Necunoscut"
565
566 #: src/addressbook.c:515 src/addressbook.c:534 src/importldif.c:121
567 msgid "Success"
568 msgstr "Succes"
569
570 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:122
571 msgid "Bad arguments"
572 msgstr "Argumente greșite"
573
574 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:123
575 msgid "File not specified"
576 msgstr "Fișierul nu este specificat"
577
578 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:124
579 msgid "Error opening file"
580 msgstr "Eroare la deschiderea fișierului"
581
582 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:125
583 msgid "Error reading file"
584 msgstr "Eroare la citirea fișierului"
585
586 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:126
587 msgid "End of file encountered"
588 msgstr "S-a ajuns la sfârșitul fișierului"
589
590 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:127
591 msgid "Error allocating memory"
592 msgstr "Eroare la alocarea memoriei"
593
594 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:128
595 msgid "Bad file format"
596 msgstr "Format greșit de fișier"
597
598 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:129
599 msgid "Error writing to file"
600 msgstr "Eroare la scrierea în fișier"
601
602 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:130
603 msgid "Error opening directory"
604 msgstr "Eroare la deschiderea directorului"
605
606 #: src/addressbook.c:525 src/importldif.c:131
607 msgid "No path specified"
608 msgstr "Nu s-a specificat nicio cale"
609
610 #: src/addressbook.c:535
611 msgid "Error connecting to LDAP server"
612 msgstr "Eroare la conectarea la serverul LDAP"
613
614 #: src/addressbook.c:536
615 msgid "Error initializing LDAP"
616 msgstr "Eroare la inițializarea LDAP"
617
618 #: src/addressbook.c:537
619 msgid "Error binding to LDAP server"
620 msgstr "Eroare la legarea cu serverul LDAP"
621
622 #: src/addressbook.c:538
623 msgid "Error searching LDAP database"
624 msgstr "Eroare la căutarea bazei de date LDAP"
625
626 #: src/addressbook.c:539
627 msgid "Timeout performing LDAP operation"
628 msgstr "Timpul de efectuare a operației LDAP a expirat"
629
630 #: src/addressbook.c:540
631 msgid "Error in LDAP search criteria"
632 msgstr "Eroare în criteriul de căutare LDAP"
633
634 #: src/addressbook.c:541
635 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
636 msgstr "Nu s-a găsit nicio intrare LDAP pentru criteriul de căutare"
637
638 #: src/addressbook.c:542
639 msgid "LDAP search terminated on request"
640 msgstr "Căutarea LDAP a fost terminată la cerere"
641
642 #: src/addressbook.c:543
643 msgid "Error starting STARTTLS connection"
644 msgstr "Eroare la pornirea conectării STARTTLS"
645
646 #: src/addressbook.c:544
647 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
648 msgstr "Lipsește numele distinctiv (dn)"
649
650 #: src/addressbook.c:545
651 msgid "Missing required information"
652 msgstr "Lipsesc informațiile necesare"
653
654 #: src/addressbook.c:546
655 msgid "Another contact exists with that key"
656 msgstr "Există un alt contact cu acea cheie"
657
658 #: src/addressbook.c:547
659 msgid "Strong(er) authentication required"
660 msgstr "Este necesară o autentificare (mai) puternică"
661
662 #: src/addressbook.c:915
663 msgid "Sources"
664 msgstr "Surse"
665
666 #: src/addressbook.c:919 src/prefs_matcher.c:631 src/prefs_other.c:488
667 #: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2522
668 msgid "Address book"
669 msgstr "Agendă de contacte"
670
671 #: src/addressbook.c:1115 src/editldap.c:793
672 msgid "Search"
673 msgstr "Caută"
674
675 #: src/addressbook.c:1487
676 msgid "Delete group"
677 msgstr "Șterge grupul"
678
679 #: src/addressbook.c:1488
680 msgid ""
681 "Really delete the group(s)?\n"
682 "The addresses it contains will not be lost."
683 msgstr ""
684 "Chiar ștergeți grupul (sau grupurile) ?\n"
685 "Adresele conținute nu se vor pierde."
686
687 #: src/addressbook.c:2215
688 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
689 msgstr "Nu se poate lipi. Agenda de contacte țintă este numai în citire."
690
691 #: src/addressbook.c:2225
692 msgid "Cannot paste into an address group."
693 msgstr "Nu se poate lipi într-un grup de adrese."
694
695 #: src/addressbook.c:2958
696 #, c-format
697 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
698 msgstr "Vreți să ștergeți rezultatele interogării și adresele din „%s” ?"
699
700 #: src/addressbook.c:2961 src/addressbook.c:2987 src/addressbook.c:2994
701 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:431 src/prefs_filtering_action.c:177
702 #: src/toolbar.c:497
703 msgid "Delete"
704 msgstr "Șterge"
705
706 #: src/addressbook.c:2970
707 #, c-format
708 msgid ""
709 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
710 "contains will be moved into the parent folder."
711 msgstr ""
712 "Vreți să ștergeți „%s” ? Dacă ștergeți doar dosarul, adresele pe care acesta "
713 "le conține vor fi mutate în dosarul superior."
714
715 #: src/addressbook.c:2973 src/imap_gtk.c:368 src/mh_gtk.c:206
716 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:155
717 msgid "Delete folder"
718 msgstr "Ștergere dosar"
719
720 #: src/addressbook.c:2974
721 msgid "Delete _folder only"
722 msgstr "Șterge numai _dosarul"
723
724 #: src/addressbook.c:2974
725 msgid "Delete folder and _addresses"
726 msgstr "Șterge dosarul și _adresele"
727
728 #: src/addressbook.c:2985
729 #, c-format
730 msgid ""
731 "Do you want to delete '%s'?\n"
732 "The addresses it contains will not be lost."
733 msgstr ""
734 "Vreți să ștergeți „%s” ?\n"
735 "Adresa pe care o conține nu va fi pierdută."
736
737 #: src/addressbook.c:2992
738 #, c-format
739 msgid ""
740 "Do you want to delete '%s'?\n"
741 "The addresses it contains will be lost."
742 msgstr ""
743 "Vreți să ștergeți „%s” ?\n"
744 "Adresa pe care o conține va fi pierdută."
745
746 #: src/addressbook.c:3106
747 #, c-format
748 msgid "Search '%s'"
749 msgstr "Caută „%s”"
750
751 #: src/addressbook.c:3244 src/addressbook.c:3293
752 msgid "New Contacts"
753 msgstr "Contacte noi"
754
755 #: src/addressbook.c:4132
756 msgid "New user, could not save index file."
757 msgstr "Utilizator nou, fișierul index nu a putut fi salvat."
758
759 #: src/addressbook.c:4136
760 msgid "New user, could not save address book files."
761 msgstr "Utilizator nou, fișierele agendei de contacte nu au putut fi salvate."
762
763 #: src/addressbook.c:4146
764 msgid "Old address book converted successfully."
765 msgstr "Agenda de contacte veche a fost convertită cu succes."
766
767 #: src/addressbook.c:4151
768 msgid ""
769 "Old address book converted,\n"
770 "could not save new address index file."
771 msgstr ""
772 "Agenda de contacte veche a fost convertită,\n"
773 "dar fișierul index al noii agende nu a putut fi salvat."
774
775 #: src/addressbook.c:4164
776 msgid ""
777 "Could not convert address book,\n"
778 "but created empty new address book files."
779 msgstr ""
780 "Agenda de contacte nu a putut fi convertită,\n"
781 "dar au fost create fișiere goale noi de agendă."
782
783 #: src/addressbook.c:4170
784 msgid ""
785 "Could not convert address book,\n"
786 "could not save new address index file."
787 msgstr ""
788 "Agenda de contacte nu a putut fi convertită,\n"
789 "iar fișierul index al noii agende nu a putut fi salvat."
790
791 #: src/addressbook.c:4175
792 msgid ""
793 "Could not convert address book\n"
794 "and could not create new address book files."
795 msgstr ""
796 "Agenda de contacte nu a putut fi convertită\n"
797 "iar fișierele noi de agendă nu au putut fi create."
798
799 #: src/addressbook.c:4182 src/addressbook.c:4188
800 msgid "Addressbook conversion error"
801 msgstr "Eroare la conversie a agendei de contacte"
802
803 #: src/addressbook.c:4303
804 msgid "Addressbook Error"
805 msgstr "Eroare la agenda de contacte"
806
807 #: src/addressbook.c:4304
808 msgid "Could not read address index"
809 msgstr "Fișierul index al agendei de contacte nu a putut fi citit"
810
811 #: src/addressbook.c:4635
812 msgid "Busy searching..."
813 msgstr "Ocupat cu căutarea..."
814
815 #: src/addressbook.c:4965 src/prefs_send.c:220
816 msgid "Interface"
817 msgstr "Interfață"
818
819 #: src/addressbook.c:4977
820 msgid "Address Books"
821 msgstr "Agende de contacte"
822
823 #: src/addressbook.c:4989
824 msgid "Person"
825 msgstr "Persoană"
826
827 #: src/addressbook.c:5025 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:354
828 #: src/folderview.c:442 src/prefs_account.c:3169 src/prefs_folder_column.c:77
829 msgid "Folder"
830 msgstr "Dosar"
831
832 #: src/addressbook.c:5037
833 msgid "vCard"
834 msgstr "vCard"
835
836 #: src/addressbook.c:5049 src/addressbook.c:5061
837 msgid "JPilot"
838 msgstr "JPilot"
839
840 #: src/addressbook.c:5073
841 msgid "LDAP servers"
842 msgstr "Servere LDAP"
843
844 #: src/addressbook.c:5085
845 msgid "LDAP Query"
846 msgstr "Interogare LDAP"
847
848 #: src/addressbook_foldersel.c:200 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
849 #: src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:541
850 msgid "Address Book"
851 msgstr "Agendă de contacte"
852
853 #: src/addrgather.c:179
854 msgid "Please specify name for address book."
855 msgstr "Specificați un nume pentru agenda de contacte."
856
857 #: src/addrgather.c:186
858 msgid "No available address book."
859 msgstr "Nu este disponibilă nicio adresă de contacte."
860
861 #: src/addrgather.c:207
862 msgid "Please select the mail headers to search."
863 msgstr "Selectați anteturile mesajelor de căutat."
864
865 #: src/addrgather.c:214
866 msgid "Collecting addresses..."
867 msgstr "Se colectează adrese..."
868
869 #: src/addrgather.c:254
870 msgid "address added by claws-mail"
871 msgstr "adrese adăugate de Claws Mail"
872
873 #: src/addrgather.c:285
874 msgid "Addresses collected successfully."
875 msgstr "Adrese colectate cu succes."
876
877 #: src/addrgather.c:360
878 msgid "Current folder:"
879 msgstr "Dosar curent:"
880
881 #: src/addrgather.c:371
882 msgid "Address book name:"
883 msgstr "Nume agendă de contacte:"
884
885 #: src/addrgather.c:398
886 msgid "Address book folder size:"
887 msgstr "Mărime dosar agendă de contacte:"
888
889 #: src/addrgather.c:402 src/addrgather.c:411
890 msgid ""
891 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
892 msgstr ""
893 "Suma maximă de intrări pentru fiecare dosar din agenda de contacte nou creată"
894
895 #: src/addrgather.c:415
896 msgid "Process these mail header fields"
897 msgstr "Procesează aceste câmpuri de la antetul mesajelor"
898
899 #: src/addrgather.c:434
900 msgid "Include subfolders"
901 msgstr "Include și subdosarele"
902
903 #: src/addrgather.c:492 src/prefs_filtering_action.c:1405
904 msgid "Header Name"
905 msgstr "Nume de antet"
906
907 #: src/addrgather.c:498
908 msgid "Address Count"
909 msgstr "Număr de adrese"
910
911 #: src/addrgather.c:585
912 msgid "Header Fields"
913 msgstr "Câmpuri de antet"
914
915 #: src/addrgather.c:586 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
916 #: src/importldif.c:981
917 msgid "Finish"
918 msgstr "Finalizat"
919
920 #: src/addrgather.c:644
921 msgid "Collect email addresses from selected messages"
922 msgstr "Colectează adrese de e-mail din mesajele selectate"
923
924 #: src/addrgather.c:648
925 msgid "Collect email addresses from folder"
926 msgstr "Colectează adrese de e-mail din dosar"
927
928 #: src/addrindex.c:124
929 msgid "Common addresses"
930 msgstr "Adrese comune"
931
932 #: src/addrindex.c:125
933 msgid "Personal addresses"
934 msgstr "Adrese personale"
935
936 #: src/addrindex.c:131
937 msgid "Common address"
938 msgstr "Adrese comune"
939
940 #: src/addrindex.c:132
941 msgid "Personal address"
942 msgstr "Adrese personale"
943
944 #: src/addrindex.c:1829
945 msgid "Address(es) update"
946 msgstr "Actualizare adresă (sau adrese)"
947
948 #: src/addrindex.c:1830
949 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
950 msgstr "Actualizarea a eșuat. Modificările nu au fost scrise în director."
951
952 #: src/alertpanel.c:144 src/compose.c:9737
953 msgid "Notice"
954 msgstr "Înștiințare"
955
956 #: src/alertpanel.c:157 src/compose.c:5813 src/compose.c:6341
957 #: src/compose.c:12180 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:101
958 #: src/messageview.c:856 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:806
959 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:124 src/summaryview.c:5024
960 msgid "Warning"
961 msgstr "Avertisment"
962
963 #: src/alertpanel.c:170 src/alertpanel.c:193 src/compose.c:5750 src/inc.c:719
964 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:155 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:310
965 msgid "Error"
966 msgstr "Eroare"
967
968 #: src/alertpanel.c:194 src/gtk/progressdialog.c:94
969 msgid "_View log"
970 msgstr "_Vizualizare jurnal"
971
972 #: src/alertpanel.c:346
973 msgid "Show this message next time"
974 msgstr "Arată acest mesaj și data viitoare"
975
976 #: src/browseldap.c:223
977 msgid "Browse Directory Entry"
978 msgstr "Răsfoiește intrarea în director"
979
980 #: src/browseldap.c:243
981 msgid "Server Name:"
982 msgstr "Nume server:"
983
984 #: src/browseldap.c:253
985 msgid "Distinguished Name (dn):"
986 msgstr "Nume distinctiv (dn)"
987
988 #: src/browseldap.c:284
989 msgid "LDAP Name"
990 msgstr "Nume LDAP"
991
992 #: src/browseldap.c:290
993 msgid "Attribute Value"
994 msgstr "Valoare atribut"
995
996 #: src/common/plugin.c:69
997 msgid "Nothing"
998 msgstr "Nimic"
999
1000 #: src/common/plugin.c:70
1001 msgid "a viewer"
1002 msgstr "un vizualizator"
1003
1004 #: src/common/plugin.c:71
1005 msgid "a MIME parser"
1006 msgstr "un analizor de MIME"
1007
1008 #: src/common/plugin.c:72
1009 msgid "folders"
1010 msgstr "dosare"
1011
1012 #: src/common/plugin.c:73
1013 msgid "filtering"
1014 msgstr "filtrare"
1015
1016 #: src/common/plugin.c:74
1017 msgid "a privacy interface"
1018 msgstr "o interfață de confidențialitate"
1019
1020 #: src/common/plugin.c:75
1021 msgid "a notifier"
1022 msgstr "un notificator"
1023
1024 #: src/common/plugin.c:76
1025 msgid "an utility"
1026 msgstr "un utilitar"
1027
1028 #: src/common/plugin.c:77
1029 msgid "things"
1030 msgstr "lucruri"
1031
1032 #: src/common/plugin.c:334
1033 #, c-format
1034 msgid ""
1035 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1036 msgstr ""
1037 "Acest plugin furnizează %s (%s), care este deja furnizat de plugin-ul %s."
1038
1039 #: src/common/plugin.c:437
1040 msgid "Plugin already loaded"
1041 msgstr "Plugin-ul este deja încărcat"
1042
1043 #: src/common/plugin.c:448
1044 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1045 msgstr "Alocarea memoriei pentru plugin a eșuat"
1046
1047 #: src/common/plugin.c:482
1048 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1049 msgstr ""
1050 "Acest modul nu este licențiat sub o licență compatibilă GPL v3 sau "
1051 "ulterioară."
1052
1053 #: src/common/plugin.c:491
1054 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1055 msgstr "Acest modúl este pentru Claws Mail GTK1."
1056
1057 #: src/common/plugin.c:769
1058 #, c-format
1059 msgid ""
1060 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1061 "built with."
1062 msgstr ""
1063 "Versiunea Claws Mail pe care o aveți este mai nouă decât versiunea pentru "
1064 "care a fost conceput plugin-ul „%s”."
1065
1066 #: src/common/plugin.c:772
1067 msgid ""
1068 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1069 "with."
1070 msgstr ""
1071 "Versiunea Claws Mail pe care o aveți este mai nouă decât versiunea pentru "
1072 "care a fost conceput plugin-ul."
1073
1074 #: src/common/plugin.c:781
1075 #, c-format
1076 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1077 msgstr ""
1078 "Versiunea Claws Mail pe care o aveți este prea veche pentru plugin-ul „%s”."
1079
1080 # hm ? exprimare cam șubredă
1081 #: src/common/plugin.c:783
1082 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1083 msgstr "Versiunea Claws Mail pe care o aveți este prea veche pentru plugin."
1084
1085 #: src/common/session.c:202 src/imap.c:1225
1086 msgid "SSL/TLS handshake failed\n"
1087 msgstr "Procedeul handshake SSL/TLS a eșuat\n"
1088
1089 #: src/common/smtp.c:179
1090 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1091 msgstr "Nu este disponibilă nicio metodă SMTP AUTH\n"
1092
1093 #: src/common/smtp.c:182
1094 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1095 msgstr "Metoda SMTP AUTH selectată nu este dispnibilă\n"
1096
1097 #: src/common/smtp.c:501 src/common/smtp.c:555
1098 msgid "bad SMTP response\n"
1099 msgstr "răspuns greșit SMTP\n"
1100
1101 #: src/common/smtp.c:526 src/common/smtp.c:544 src/common/smtp.c:658
1102 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1103 msgstr "a apărut o eroare la sesiunea SMTP\n"
1104
1105 #: src/common/smtp.c:535 src/pop.c:905
1106 msgid "error occurred on authentication\n"
1107 msgstr "a apărut o eroare la autentificare\n"
1108
1109 #: src/common/smtp.c:585
1110 #, c-format
1111 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1112 msgstr "Mesajul este prea mare (mărimea maximă este %s)\n"
1113
1114 #: src/common/smtp.c:617 src/pop.c:898
1115 msgid "couldn't start STARTTLS session\n"
1116 msgstr "nu s-a putut porni sesiunea STARTTLS\n"
1117
1118 #: src/common/socket.c:573
1119 msgid "Socket IO timeout.\n"
1120 msgstr "Socket-ul IO a expirat.\n"
1121
1122 #: src/common/socket.c:602
1123 msgid "Connection timed out.\n"
1124 msgstr "Conexiunea a expirat.\n"
1125
1126 #: src/common/socket.c:742
1127 #, c-format
1128 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1129 msgstr "%s:%d: conexiunea a eșuat (%s).\n"
1130
1131 #: src/common/socket.c:982
1132 #, c-format
1133 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1134 msgstr "%s:%d: gazdă necunoscută.\n"
1135
1136 #: src/common/socket.c:1074
1137 #, c-format
1138 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1139 msgstr "%s:%s: căutarea gazdei a eșuat (%s).\n"
1140
1141 # hm ?
1142 #: src/common/socket.c:1378
1143 #, c-format
1144 msgid "write on fd%d: %s\n"
1145 msgstr "scriere pe fd%d: %s\n"
1146
1147 #: src/common/ssl_certificate.c:326
1148 #, c-format
1149 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1150 msgstr "Nu se poate accesa fișierul de certificat P12 (%s)\n"
1151
1152 #: src/common/ssl_certificate.c:334
1153 #, c-format
1154 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1155 msgstr "Nu se poate citi fișierul de certificat P12 (%s)\n"
1156
1157 #: src/common/ssl_certificate.c:343
1158 #, c-format
1159 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1160 msgstr "Nu se poate importa fișierul de certificat P12 (%s)\n"
1161
1162 #: src/common/ssl_certificate.c:628
1163 msgid "Internal error"
1164 msgstr "Eroare internă"
1165
1166 #: src/common/ssl_certificate.c:633
1167 msgid "Uncheckable"
1168 msgstr "Neverificabil"
1169
1170 #: src/common/ssl_certificate.c:637
1171 msgid "Self-signed certificate"
1172 msgstr "Certificat auto-semnat"
1173
1174 #: src/common/ssl_certificate.c:640
1175 msgid "Revoked certificate"
1176 msgstr "Certificat revocat"
1177
1178 #: src/common/ssl_certificate.c:642
1179 msgid "No certificate issuer found"
1180 msgstr "Nu s-a găsit nici un emitent de certificat"
1181
1182 #: src/common/ssl_certificate.c:644
1183 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1184 msgstr "Emitentul de certificat nu este o autoritate certificatoare (CA)"
1185
1186 #: src/common/ssl_certificate.c:869
1187 #, c-format
1188 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1189 msgstr "Nu se poate deschide fișierul de certificat %s: %s\n"
1190
1191 #: src/common/ssl_certificate.c:873
1192 #, c-format
1193 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1194 msgstr "Lipsește fișierul de certificat %s (%s)\n"
1195
1196 #: src/common/ssl_certificate.c:892
1197 #, c-format
1198 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1199 msgstr "Nu se poate deschide fișierul de cheie %s (%s)\n"
1200
1201 #: src/common/ssl_certificate.c:896
1202 #, c-format
1203 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1204 msgstr "Lipsește fișierul de cheie %s (%s)\n"
1205
1206 #: src/common/ssl_certificate.c:1044
1207 #, c-format
1208 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1209 msgstr "Citirea fișierului de certificat P12 %s a eșuat\n"
1210
1211 #: src/common/ssl_certificate.c:1047
1212 #, c-format
1213 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1214 msgstr "Nu se poate deschide fișierul de certificat P12 %s (%s)\n"
1215
1216 #: src/common/ssl_certificate.c:1051
1217 #, c-format
1218 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1219 msgstr "Lipsește fișierul de certificat P12 %s (%s)\n"
1220
1221 #: src/common/ssl_certificate.c:1076 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1222 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1223 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1224 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1225 msgid "<not in certificate>"
1226 msgstr "<nu se află în certificat>"
1227
1228 #: src/common/string_match.c:81
1229 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1230 msgstr "(Subiect eliminat de RegExp)"
1231
1232 #: src/common/utils.c:220
1233 #, c-format
1234 msgid "%dB"
1235 msgstr "%dB"
1236
1237 #: src/common/utils.c:221
1238 #, c-format
1239 msgid "%d.%02dKB"
1240 msgstr "%d.%02dKiB"
1241
1242 #: src/common/utils.c:222
1243 #, c-format
1244 msgid "%d.%02dMB"
1245 msgstr "%d.%02dMiB"
1246
1247 #: src/common/utils.c:223
1248 #, c-format
1249 msgid "%.2fGB"
1250 msgstr "%.2fGiB"
1251
1252 #: src/common/utils.c:4749
1253 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1254 msgid "Sunday"
1255 msgstr "Duminică"
1256
1257 #: src/common/utils.c:4750
1258 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1259 msgid "Monday"
1260 msgstr "Luni"
1261
1262 #: src/common/utils.c:4751
1263 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1264 msgid "Tuesday"
1265 msgstr "Marți"
1266
1267 #: src/common/utils.c:4752
1268 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1269 msgid "Wednesday"
1270 msgstr "Miercuri"
1271
1272 #: src/common/utils.c:4753
1273 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1274 msgid "Thursday"
1275 msgstr "Joi"
1276
1277 #: src/common/utils.c:4754
1278 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1279 msgid "Friday"
1280 msgstr "Vineri"
1281
1282 #: src/common/utils.c:4755
1283 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1284 msgid "Saturday"
1285 msgstr "Sâmbătă"
1286
1287 #: src/common/utils.c:4757
1288 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1289 msgid "January"
1290 msgstr "Ianuarie"
1291
1292 #: src/common/utils.c:4758
1293 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1294 msgid "February"
1295 msgstr "Februarie"
1296
1297 #: src/common/utils.c:4759
1298 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1299 msgid "March"
1300 msgstr "Martie"
1301
1302 #: src/common/utils.c:4760
1303 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1304 msgid "April"
1305 msgstr "Aprilie"
1306
1307 #: src/common/utils.c:4761
1308 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1309 msgid "May"
1310 msgstr "Mai"
1311
1312 #: src/common/utils.c:4762
1313 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1314 msgid "June"
1315 msgstr "Iunie"
1316
1317 #: src/common/utils.c:4763
1318 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1319 msgid "July"
1320 msgstr "Iulie"
1321
1322 #: src/common/utils.c:4764
1323 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1324 msgid "August"
1325 msgstr "August"
1326
1327 #: src/common/utils.c:4765
1328 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1329 msgid "September"
1330 msgstr "Septembrie"
1331
1332 #: src/common/utils.c:4766
1333 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1334 msgid "October"
1335 msgstr "Octombrie"
1336
1337 #: src/common/utils.c:4767
1338 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1339 msgid "November"
1340 msgstr "Noiembrie"
1341
1342 #: src/common/utils.c:4768
1343 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1344 msgid "December"
1345 msgstr "Decembrie"
1346
1347 #: src/common/utils.c:4770
1348 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1349 msgid "Sun"
1350 msgstr "Dum"
1351
1352 #: src/common/utils.c:4771
1353 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1354 msgid "Mon"
1355 msgstr "Lun"
1356
1357 #: src/common/utils.c:4772
1358 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1359 msgid "Tue"
1360 msgstr "Mar"
1361
1362 #: src/common/utils.c:4773
1363 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1364 msgid "Wed"
1365 msgstr "Mie"
1366
1367 #: src/common/utils.c:4774
1368 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1369 msgid "Thu"
1370 msgstr "Joi"
1371
1372 #: src/common/utils.c:4775
1373 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1374 msgid "Fri"
1375 msgstr "Vin"
1376
1377 #: src/common/utils.c:4776
1378 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1379 msgid "Sat"
1380 msgstr "Sâm"
1381
1382 #: src/common/utils.c:4778
1383 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1384 msgid "Jan"
1385 msgstr "Ian"
1386
1387 #: src/common/utils.c:4779
1388 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1389 msgid "Feb"
1390 msgstr "Febr"
1391
1392 #: src/common/utils.c:4780
1393 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1394 msgid "Mar"
1395 msgstr "Mart"
1396
1397 #: src/common/utils.c:4781
1398 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1399 msgid "Apr"
1400 msgstr "Apr"
1401
1402 #: src/common/utils.c:4782
1403 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1404 msgid "May"
1405 msgstr "Mai"
1406
1407 #: src/common/utils.c:4783
1408 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1409 msgid "Jun"
1410 msgstr "Iun"
1411
1412 #: src/common/utils.c:4784
1413 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1414 msgid "Jul"
1415 msgstr "Iul"
1416
1417 #: src/common/utils.c:4785
1418 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1419 msgid "Aug"
1420 msgstr "Aug"
1421
1422 #: src/common/utils.c:4786
1423 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1424 msgid "Sep"
1425 msgstr "Sept"
1426
1427 #: src/common/utils.c:4787
1428 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1429 msgid "Oct"
1430 msgstr "Oct"
1431
1432 #: src/common/utils.c:4788
1433 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1434 msgid "Nov"
1435 msgstr "Nov"
1436
1437 #: src/common/utils.c:4789
1438 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1439 msgid "Dec"
1440 msgstr "Dec"
1441
1442 #: src/common/utils.c:4800
1443 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1444 msgid "AM"
1445 msgstr "AM"
1446
1447 #: src/common/utils.c:4801
1448 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1449 msgid "PM"
1450 msgstr "PM"
1451
1452 #: src/common/utils.c:4802
1453 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1454 msgid "am"
1455 msgstr "am"
1456
1457 #: src/common/utils.c:4803
1458 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1459 msgid "pm"
1460 msgstr "pm"
1461
1462 #: src/compose.c:593
1463 msgid "_Add..."
1464 msgstr "_Adaugă..."
1465
1466 #: src/compose.c:594 src/mh_gtk.c:375 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
1467 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:326
1468 msgid "_Remove"
1469 msgstr "_Elimină"
1470
1471 #: src/compose.c:596 src/folderview.c:253
1472 msgid "_Properties..."
1473 msgstr "_Proprietăți..."
1474
1475 #: src/compose.c:603 src/mainwindow.c:517 src/messageview.c:212
1476 msgid "_Message"
1477 msgstr "_Mesaj"
1478
1479 #: src/compose.c:606
1480 msgid "_Spelling"
1481 msgstr "_Verificare ortografică"
1482
1483 #: src/compose.c:608 src/compose.c:675
1484 msgid "_Options"
1485 msgstr "_Opțiuni"
1486
1487 #: src/compose.c:612
1488 msgid "S_end"
1489 msgstr "Trimit_e"
1490
1491 #: src/compose.c:613
1492 msgid "Send _later"
1493 msgstr "Trimite mai târ_ziu"
1494
1495 #: src/compose.c:616
1496 msgid "_Attach file"
1497 msgstr "_Atașează un fișier"
1498
1499 #: src/compose.c:617
1500 msgid "_Insert file"
1501 msgstr "_Inserează un fișier"
1502
1503 #: src/compose.c:618
1504 msgid "Insert si_gnature"
1505 msgstr "Inserea_ză semnătura"
1506
1507 #: src/compose.c:619
1508 msgid "_Replace signature"
1509 msgstr "Înlocuiește semnătu_ra"
1510
1511 #: src/compose.c:623
1512 msgid "_Print"
1513 msgstr "Ti_părește"
1514
1515 #: src/compose.c:628 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
1516 msgid "_Undo"
1517 msgstr "An_ulează"
1518
1519 #: src/compose.c:629 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
1520 msgid "_Redo"
1521 msgstr "_Refă"
1522
1523 #: src/compose.c:632 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
1524 msgid "Cu_t"
1525 msgstr "_Taie"
1526
1527 #: src/compose.c:636
1528 msgid "_Special paste"
1529 msgstr "Lipește _special"
1530
1531 #: src/compose.c:637
1532 msgid "As _quotation"
1533 msgstr "Ca ci_tare"
1534
1535 # hm ?
1536 #: src/compose.c:638
1537 msgid "_Wrapped"
1538 msgstr "_Cu despărțire la capăt de rând"
1539
1540 # hm ?
1541 #: src/compose.c:639
1542 msgid "_Unwrapped"
1543 msgstr "_Fără despărțire la capăt de rând"
1544
1545 #: src/compose.c:641 src/mainwindow.c:550
1546 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
1547 msgid "Select _all"
1548 msgstr "Selecte_ază tot"
1549
1550 #: src/compose.c:643
1551 msgid "A_dvanced"
1552 msgstr "A_vansat"
1553
1554 #: src/compose.c:644
1555 msgid "Move a character backward"
1556 msgstr "Mută un caracter înapoi"
1557
1558 #: src/compose.c:645
1559 msgid "Move a character forward"
1560 msgstr "Mută un caracter înainte"
1561
1562 #: src/compose.c:646
1563 msgid "Move a word backward"
1564 msgstr "Mută un cuvânt înapoi"
1565
1566 #: src/compose.c:647
1567 msgid "Move a word forward"
1568 msgstr "Mută un cuvânt înainte"
1569
1570 #: src/compose.c:648
1571 msgid "Move to beginning of line"
1572 msgstr "Mută la începutul liniei"
1573
1574 #: src/compose.c:649
1575 msgid "Move to end of line"
1576 msgstr "Mută la sfârșitul liniei"
1577
1578 #: src/compose.c:650
1579 msgid "Move to previous line"
1580 msgstr "Mută la linia precedentă"
1581
1582 #: src/compose.c:651
1583 msgid "Move to next line"
1584 msgstr "Mută la linia următoare"
1585
1586 #: src/compose.c:652
1587 msgid "Delete a character backward"
1588 msgstr "Șterge un caracter înapoi"
1589
1590 #: src/compose.c:653
1591 msgid "Delete a character forward"
1592 msgstr "Șterge un caracter înainte"
1593
1594 #: src/compose.c:654
1595 msgid "Delete a word backward"
1596 msgstr "Șterge un cuvânt înapoi"
1597
1598 #: src/compose.c:655
1599 msgid "Delete a word forward"
1600 msgstr "Șterge un cuvânt înainte"
1601
1602 #: src/compose.c:656
1603 msgid "Delete line"
1604 msgstr "Șterge linia"
1605
1606 #: src/compose.c:657
1607 msgid "Delete to end of line"
1608 msgstr "Șterge până la sfârșitul liniei"
1609
1610 #: src/compose.c:660 src/messageview.c:229
1611 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
1612 msgid "_Find"
1613 msgstr "_Caută"
1614
1615 #: src/compose.c:663
1616 msgid "_Wrap current paragraph"
1617 msgstr "_Desparte paragraful curent"
1618
1619 #: src/compose.c:664
1620 msgid "Wrap all long _lines"
1621 msgstr "Desparte toate _liniile lungi"
1622
1623 #: src/compose.c:666
1624 msgid "Edit with e_xternal editor"
1625 msgstr "Editează cu un editor e_xtern"
1626
1627 #: src/compose.c:669
1628 msgid "_Check all or check selection"
1629 msgstr "Verifi_că tot sau verifică selecția"
1630
1631 #: src/compose.c:670
1632 msgid "_Highlight all misspelled words"
1633 msgstr "_Evidențiază toate cuvintele greșite"
1634
1635 #: src/compose.c:671
1636 msgid "Check _backwards misspelled word"
1637 msgstr "Verifică îna_poi cuvântul greșit"
1638
1639 #: src/compose.c:672
1640 msgid "_Forward to next misspelled word"
1641 msgstr "Înainte la _următorul cuvânt greșit"
1642
1643 #: src/compose.c:679
1644 msgid "Reply _mode"
1645 msgstr "_Mod de răspuns"
1646
1647 #: src/compose.c:681
1648 msgid "Privacy _System"
1649 msgstr "_Sistem de confidențialitate"
1650
1651 #: src/compose.c:685
1652 msgid "_Priority"
1653 msgstr "_Prioritate"
1654
1655 #: src/compose.c:687 src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:265
1656 msgid "Character _encoding"
1657 msgstr "Codare de caract_ere"
1658
1659 #: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:270
1660 msgid "Western European"
1661 msgstr "Vest Europeană"
1662
1663 #: src/compose.c:693 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:271
1664 msgid "Baltic"
1665 msgstr "Baltică"
1666
1667 #: src/compose.c:694 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:272
1668 msgid "Hebrew"
1669 msgstr "Ebraică"
1670
1671 #: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:273
1672 msgid "Arabic"
1673 msgstr "Arabă"
1674
1675 #: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:274
1676 msgid "Cyrillic"
1677 msgstr "Chirilică"
1678
1679 #: src/compose.c:697 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:275
1680 msgid "Japanese"
1681 msgstr "Japoneză"
1682
1683 #: src/compose.c:698 src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:276
1684 msgid "Chinese"
1685 msgstr "Chineză"
1686
1687 #: src/compose.c:699 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:277
1688 msgid "Korean"
1689 msgstr "Coreeană"
1690
1691 #: src/compose.c:700 src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:278
1692 msgid "Thai"
1693 msgstr "Tailandeză"
1694
1695 #: src/compose.c:703 src/mainwindow.c:735 src/messageview.c:314
1696 msgid "_Address book"
1697 msgstr "_Agendă de contacte"
1698
1699 #: src/compose.c:705
1700 msgid "_Template"
1701 msgstr "Șa_blon"
1702
1703 #: src/compose.c:707 src/mainwindow.c:763 src/messageview.c:334
1704 msgid "Actio_ns"
1705 msgstr "Acțiu_ni"
1706
1707 #: src/compose.c:716
1708 msgid "Aut_o wrapping"
1709 msgstr "Desparte liniile aut_omat"
1710
1711 #: src/compose.c:717
1712 msgid "Auto _indent"
1713 msgstr "_Indentează automat"
1714
1715 #: src/compose.c:718
1716 msgid "Si_gn"
1717 msgstr "Semnea_ză"
1718
1719 #: src/compose.c:719
1720 msgid "_Encrypt"
1721 msgstr "Cript_ează"
1722
1723 #: src/compose.c:720
1724 msgid "_Request Return Receipt"
1725 msgstr "Solicită o confi_rmare de primire"
1726
1727 #: src/compose.c:721
1728 msgid "Remo_ve references"
1729 msgstr "Elimină re_ferințele"
1730
1731 #: src/compose.c:722
1732 msgid "Show _ruler"
1733 msgstr "Arată _rigla"
1734
1735 #: src/compose.c:727 src/compose.c:737
1736 msgid "_Normal"
1737 msgstr "_Normală"
1738
1739 # continuare de meniu la Răspunde
1740 #: src/compose.c:728 src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:303
1741 msgid "_All"
1742 msgstr "_Tuturor"
1743
1744 # continuare de meniu la Răspunde
1745 #: src/compose.c:729 src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:304
1746 msgid "_Sender"
1747 msgstr "E_xpeditorului"
1748
1749 #: src/compose.c:730
1750 msgid "_Mailing-list"
1751 msgstr "_Listei de discuții"
1752
1753 #: src/compose.c:735
1754 msgid "_Highest"
1755 msgstr "_Maximă"
1756
1757 #: src/compose.c:736
1758 msgid "Hi_gh"
1759 msgstr "M_are"
1760
1761 #: src/compose.c:738
1762 msgid "Lo_w"
1763 msgstr "_Scăzută"
1764
1765 #: src/compose.c:739
1766 msgid "_Lowest"
1767 msgstr "Mi_nimă"
1768
1769 #: src/compose.c:744 src/mainwindow.c:879 src/messageview.c:351
1770 msgid "_Automatic"
1771 msgstr "_Automat"
1772
1773 #: src/compose.c:745 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:352
1774 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1775 msgstr "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1776
1777 #: src/compose.c:746 src/mainwindow.c:881 src/messageview.c:353
1778 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1779 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1780
1781 #: src/compose.c:750 src/mainwindow.c:885 src/messageview.c:357
1782 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1783 msgstr "Central Europeană (ISO-8859-_2)"
1784
1785 #: src/compose.c:753 src/mainwindow.c:888 src/messageview.c:360
1786 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1787 msgstr "Greacă (ISO-8859-_7)"
1788
1789 #: src/compose.c:758 src/mainwindow.c:893 src/messageview.c:365
1790 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1791 msgstr "Turcă (ISO-8859-_9)"
1792
1793 #: src/compose.c:1040
1794 msgid "New message From format error."
1795 msgstr "Eroare de format al mesajului nou la câmpul De la."
1796
1797 #: src/compose.c:1133
1798 msgid "New message subject format error."
1799 msgstr "Eroare de format al mesajului nou la câmpul Subiect."
1800
1801 #: src/compose.c:1165 src/quote_fmt.c:563
1802 #, c-format
1803 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1804 msgstr ""
1805
1806 #: src/compose.c:1430
1807 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1808 msgstr ""
1809
1810 #: src/compose.c:1613 src/quote_fmt.c:580
1811 msgid ""
1812 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1813 "address."
1814 msgstr ""
1815
1816 #: src/compose.c:1662 src/quote_fmt.c:583
1817 #, c-format
1818 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1819 msgstr ""
1820
1821 #: src/compose.c:1796 src/compose.c:1988 src/quote_fmt.c:600
1822 msgid ""
1823 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1824 "address."
1825 msgstr ""
1826
1827 #: src/compose.c:1857 src/quote_fmt.c:603
1828 #, c-format
1829 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1830 msgstr ""
1831
1832 #: src/compose.c:2031
1833 msgid "Fw: multiple emails"
1834 msgstr "Fw: e-mailuri multiple"
1835
1836 #: src/compose.c:2533
1837 #, c-format
1838 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1839 msgstr "Corpul șablonului „Redirecționare” are o eroare la linia %d."
1840
1841 #: src/compose.c:2600 src/gtk/headers.h:14
1842 msgid "Cc:"
1843 msgstr "Cc:"
1844
1845 #: src/compose.c:2603 src/gtk/headers.h:15
1846 msgid "Bcc:"
1847 msgstr "Bcc:"
1848
1849 #: src/compose.c:2606 src/gtk/headers.h:12
1850 msgid "Reply-To:"
1851 msgstr "Răspuns-către:"
1852
1853 #: src/compose.c:2609 src/compose.c:4971 src/compose.c:4973
1854 #: src/gtk/headers.h:33
1855 msgid "Newsgroups:"
1856 msgstr "Grupuri de știri:"
1857
1858 # hm ?
1859 #: src/compose.c:2612 src/gtk/headers.h:34
1860 msgid "Followup-To:"
1861 msgstr "Urmare-către:"
1862
1863 # hm ?
1864 #: src/compose.c:2615 src/gtk/headers.h:17
1865 msgid "In-Reply-To:"
1866 msgstr "Ca-răspuns-către:"
1867
1868 #: src/compose.c:2619 src/compose.c:4968 src/compose.c:4976
1869 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:423
1870 msgid "To:"
1871 msgstr "Către:"
1872
1873 #: src/compose.c:2809
1874 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1875 msgstr "Nu s-a putut atașa un fișier (conversia setului de caractere a eșuat)."
1876
1877 #: src/compose.c:2815
1878 #, c-format
1879 msgid ""
1880 "The following file has been attached: \n"
1881 "%s"
1882 msgid_plural ""
1883 "The following files have been attached: \n"
1884 "%s"
1885 msgstr[0] ""
1886 "A fost atașat următorul fișier:\n"
1887 "%s"
1888 msgstr[1] ""
1889 "Au fost atașate următoarele fișiere:\n"
1890 "%s"
1891 msgstr[2] ""
1892 "Au fost atașate următoarele fișiere:\n"
1893 "%s"
1894
1895 #: src/compose.c:3095
1896 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1897 msgstr "Semnul din șablon pentru \"ghilimele\" nu este valid."
1898
1899 #: src/compose.c:3624
1900 #, c-format
1901 msgid "Could not get size of file '%s'."
1902 msgstr "Nu s-a putut obține mărimea fișierului „%s”."
1903
1904 #: src/compose.c:3642
1905 #, c-format
1906 msgid ""
1907 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1908 "want to do that?"
1909 msgstr ""
1910 "Sunteți pe cale să inserați un fișier de %s în corpul mesajului. Sigur vreți "
1911 "să faceți acest lucru ?"
1912
1913 #: src/compose.c:3645
1914 msgid "Are you sure?"
1915 msgstr "Sigur ?"
1916
1917 #: src/compose.c:3646 src/compose.c:10781 src/compose.c:11659
1918 msgid "_Insert"
1919 msgstr "_Inserează"
1920
1921 #: src/compose.c:3771
1922 #, c-format
1923 msgid "File %s is empty."
1924 msgstr "Fișierul %s este gol."
1925
1926 #: src/compose.c:3772
1927 msgid "Empty file"
1928 msgstr "Fișier gol"
1929
1930 #: src/compose.c:3773
1931 msgid "_Attach anyway"
1932 msgstr "_Atașează oricum"
1933
1934 #: src/compose.c:3782
1935 #, c-format
1936 msgid "Can't read %s."
1937 msgstr "Nu se poate citi %s."
1938
1939 #: src/compose.c:3809
1940 #, c-format
1941 msgid "Message: %s"
1942 msgstr "Mesaj: %s"
1943
1944 #: src/compose.c:4814 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:696
1945 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
1946 msgid " [Edited]"
1947 msgstr " [Editat]"
1948
1949 #: src/compose.c:4821 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
1950 #, c-format
1951 msgid "%s - Compose message%s"
1952 msgstr "%s - Compunere mesaj%s"
1953
1954 #: src/compose.c:4824 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
1955 #, c-format
1956 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1957 msgstr "[fără subiect] - Compunere mesaj%s"
1958
1959 #: src/compose.c:4826 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
1960 msgid "Compose message"
1961 msgstr "Compune un mesaj"
1962
1963 # hm ? a fost corespondență în ambele locuri cu mail
1964 #: src/compose.c:4853 src/messageview.c:885
1965 msgid ""
1966 "Account for sending mail is not specified.\n"
1967 "Please select a mail account before sending."
1968 msgstr ""
1969 "Contul pentru trimiterea mesajelor nu este specificat.\n"
1970 "Selectați un cont de corespondență înainte de a trimite."
1971
1972 #: src/compose.c:5068 src/compose.c:5105
1973 #, c-format
1974 msgid "The only recipient is the default '%s' address. Send anyway?"
1975 msgstr "Singurul destinatar este adresa „%s” implicită. Trimiteți oricum ?"
1976
1977 # comun și pentru butonul de pe toolbar și pentru tabul din common preferences și edit accounts
1978 #: src/compose.c:5070 src/compose.c:5107 src/compose.c:5145 src/compose.c:5188
1979 #: src/prefs_account.c:3754 src/toolbar.c:487 src/toolbar.c:519
1980 msgid "Send"
1981 msgstr "Trimite"
1982
1983 # butonul de la confirmarea cui se trimite
1984 #: src/compose.c:5072 src/compose.c:5109 src/compose.c:5146 src/compose.c:5189
1985 #: src/compose.c:5751 src/folderview.c:2543 src/messageview.c:857
1986 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:218 src/toolbar.c:3042
1987 msgid "_Send"
1988 msgstr "_Trimite"
1989
1990 #: src/compose.c:5126
1991 msgid "Recipient is not specified."
1992 msgstr "Destinatarul nu este specificat."
1993
1994 #: src/compose.c:5141
1995 #, c-format
1996 msgid "Subject is empty. %s"
1997 msgstr "Subiectul este gol. %s"
1998
1999 #: src/compose.c:5142 src/compose.c:5185
2000 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:215
2001 msgid "Send it anyway?"
2002 msgstr "Trimiteți mesajul oricum ?"
2003
2004 #: src/compose.c:5143 src/compose.c:5186
2005 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:215
2006 msgid "Queue it anyway?"
2007 msgstr "Îl puneți la coadă oricum ?"
2008
2009 #: src/compose.c:5145 src/compose.c:5188 src/toolbar.c:520
2010 msgid "Send later"
2011 msgstr "Mai târziu"
2012
2013 #: src/compose.c:5146 src/compose.c:5189
2014 msgid "_Queue"
2015 msgstr "_Coadă"
2016
2017 #: src/compose.c:5184
2018 #, c-format
2019 msgid "Sending to %d recipients. %s"
2020 msgstr "Trimitere la %d destinatari. %s"
2021
2022 #: src/compose.c:5213
2023 msgid "Could not queue message."
2024 msgstr "Nu s-a putut pune mesajul la coadă."
2025
2026 #: src/compose.c:5216
2027 #, c-format
2028 msgid ""
2029 "Could not queue message:\n"
2030 "\n"
2031 "%s."
2032 msgstr ""
2033 "Nu s-a putut pune mesajul la coadă:\n"
2034 "\n"
2035 "%s."
2036
2037 #: src/compose.c:5220
2038 #, c-format
2039 msgid ""
2040 "Could not queue message for sending:\n"
2041 "\n"
2042 "Signature failed: %s"
2043 msgstr ""
2044 "Nu s-a putut pune mesajul la coadă pentru trimitere:\n"
2045 "\n"
2046 "Semnătura a eșuat: %s"
2047
2048 #: src/compose.c:5225
2049 #, c-format
2050 msgid ""
2051 "Could not queue message for sending:\n"
2052 "\n"
2053 "Encryption failed: %s"
2054 msgstr ""
2055 "Nu s-a putut pune mesajul la coadă pentru trimitere:\n"
2056 "\n"
2057 "Criptarea a eșuat: %s"
2058
2059 #: src/compose.c:5230
2060 msgid ""
2061 "Could not queue message for sending:\n"
2062 "\n"
2063 "Charset conversion failed."
2064 msgstr ""
2065 "Nu s-a putut pune mesajul la coadă pentru trimitere:\n"
2066 "\n"
2067 "Conversia setului de caractere a eșuat."
2068
2069 #: src/compose.c:5234
2070 msgid ""
2071 "Could not queue message for sending:\n"
2072 "\n"
2073 "Couldn't get recipient encryption key."
2074 msgstr ""
2075 "Nu s-a putut pune mesajul la coadă pentru trimitere:\n"
2076 "\n"
2077 "Nu s-a putut obține cheia de criptare a destinatarului."
2078
2079 #: src/compose.c:5294 src/compose.c:5354
2080 msgid ""
2081 "The message was queued but could not be sent.\n"
2082 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2083 msgstr ""
2084 "Mesajul a fost pus la coadă dar nu a putut fi trimis.\n"
2085 "Folosiți comanda „Trimite mesajele de la coadă” din fereastra principală "
2086 "pentru a reîncerca."
2087
2088 #: src/compose.c:5350
2089 #, c-format
2090 msgid ""
2091 "%s\n"
2092 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2093 msgstr ""
2094 "%s\n"
2095 "Folosiți comanda „Trimite mesajele de la coadă” din fereastra principală "
2096 "pentru a reîncerca."
2097
2098 #: src/compose.c:5747
2099 #, c-format
2100 msgid ""
2101 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2102 "to the specified %s charset.\n"
2103 "Send it as %s?"
2104 msgstr ""
2105 "Nu se poate face conversia codării de caractere a mesajului\n"
2106 "în setul de caractere %s specificat.\n"
2107 "Îl trimiteți ca %s ?"
2108
2109 #: src/compose.c:5809
2110 #, c-format
2111 msgid ""
2112 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2113 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2114 "\n"
2115 "Send it anyway?"
2116 msgstr ""
2117 "Linia %d depășește limita de lungime (998 baiți).\n"
2118 "Conținutul mesajului ar putea fi stricat pe drumul spre livrare.\n"
2119 "\n"
2120 "Îl trimiteți oricum ?"
2121
2122 #: src/compose.c:6041
2123 msgid "Encryption warning"
2124 msgstr "Avertisment de criptare"
2125
2126 #: src/compose.c:6042
2127 msgid "C_ontinue"
2128 msgstr "C_ontinuă"
2129
2130 #: src/compose.c:6091
2131 msgid "No account for sending mails available!"
2132 msgstr "Nu este disponibil nici un cont pentru trimiterea e-mailurilor !"
2133
2134 #: src/compose.c:6100
2135 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2136 msgstr "Contul selectat nu este NNTP. Postarea este imposibilă."
2137
2138 #: src/compose.c:6340
2139 #, c-format
2140 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2141 msgstr "Fișierul %s pentru atașare nu mai există. Ignorați ?"
2142
2143 #: src/compose.c:6342 src/mainwindow.c:657 src/toolbar.c:276
2144 #: src/toolbar.c:2563
2145 msgid "Cancel sending"
2146 msgstr "Anulează trimiterea"
2147
2148 #: src/compose.c:6342
2149 msgid "Ignore attachment"
2150 msgstr "Ignoră atașarea"
2151
2152 #: src/compose.c:6398
2153 #, c-format
2154 msgid "Original %s part"
2155 msgstr "Partea %s originală"
2156
2157 #: src/compose.c:6998
2158 msgid "Add to address _book"
2159 msgstr "Adaugă în a_genda de contacte"
2160
2161 #: src/compose.c:7165
2162 msgid "Delete entry contents"
2163 msgstr "Șterge conținutul intrării"
2164
2165 #: src/compose.c:7169 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
2166 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2167 msgstr "Folosiți tasta <tab> pentru a completa automat din agenda de contacte"
2168
2169 #: src/compose.c:7401
2170 msgid "Mime type"
2171 msgstr "Tip MIME"
2172
2173 #: src/compose.c:7407 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:451
2174 #: src/prefs_matcher.c:629 src/prefs_summaries.c:441
2175 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:449
2176 msgid "Size"
2177 msgstr "Mărime"
2178
2179 #: src/compose.c:7470
2180 msgid "Save Message to "
2181 msgstr "Salvează mesajul în "
2182
2183 #: src/compose.c:7498 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:517
2184 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
2185 #: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1080
2186 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:213
2187 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:236
2188 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2189 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:295
2190 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:434
2191 msgid "_Browse"
2192 msgstr "_Răsfoiește"
2193
2194 #: src/compose.c:7520
2195 msgid "Select folder to save message to"
2196 msgstr "Selectați dosarul în care să fie mutat mesajul"
2197
2198 #: src/compose.c:7977
2199 msgid "Hea_der"
2200 msgstr "_Antet"
2201
2202 #: src/compose.c:7982
2203 msgid "_Attachments"
2204 msgstr "Fișiere _atașate"
2205
2206 #: src/compose.c:7996
2207 msgid "Othe_rs"
2208 msgstr "_Altele"
2209
2210 #: src/compose.c:8011
2211 msgid "S_ubject:"
2212 msgstr "S_ubiect:"
2213
2214 #: src/compose.c:8235
2215 #, c-format
2216 msgid ""
2217 "Spell checker could not be started.\n"
2218 "%s"
2219 msgstr ""
2220 "Verificarea ortografică nu a putut fi pornită.\n"
2221 "%s"
2222
2223 #: src/compose.c:8382
2224 msgid "_From:"
2225 msgstr "_De la:"
2226
2227 # tooltip
2228 #: src/compose.c:8399
2229 msgid "Account to use for this email"
2230 msgstr "Contul de folosit pentru acest e-mail"
2231
2232 # tooltip
2233 #: src/compose.c:8401
2234 msgid "Sender address to be used"
2235 msgstr "Adresa de folosit pentru expeditor"
2236
2237 #: src/compose.c:8583
2238 #, c-format
2239 msgid ""
2240 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2241 "encrypt this message."
2242 msgstr ""
2243
2244 #: src/compose.c:8694 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1179
2245 msgid "_None"
2246 msgstr "_Niciunul"
2247
2248 #: src/compose.c:8795 src/prefs_template.c:751
2249 #, c-format
2250 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2251 msgstr ""
2252
2253 # hm ? sau Eroare în formatul șablonului „%s” ?
2254 #: src/compose.c:8892
2255 #, c-format
2256 msgctxt "'%s' stands for a header name"
2257 msgid "Template '%s' format error."
2258 msgstr "Eroare de format în șablonul „%s”."
2259
2260 #: src/compose.c:9315
2261 msgid "Invalid MIME type."
2262 msgstr "Tipul MIME nu este valid."
2263
2264 #: src/compose.c:9330
2265 msgid "File doesn't exist or is empty."
2266 msgstr "Fișierul nu există sau este gol."
2267
2268 #: src/compose.c:9404
2269 msgid "Properties"
2270 msgstr "Proprietăți"
2271
2272 #: src/compose.c:9421
2273 msgid "MIME type"
2274 msgstr "Tip MIME"
2275
2276 #: src/compose.c:9454
2277 msgid "Encoding"
2278 msgstr "Codare"
2279
2280 #: src/compose.c:9474
2281 msgid "Path"
2282 msgstr "Cale"
2283
2284 #: src/compose.c:9475
2285 msgid "File name"
2286 msgstr "Nume de fișier"
2287
2288 #: src/compose.c:9734
2289 #, c-format
2290 msgid ""
2291 "The external editor is still working.\n"
2292 "Force terminating the process?\n"
2293 "process group id: %d"
2294 msgstr ""
2295 "Editorul extern este încă în funcțiune.\n"
2296 "Forțați terminarea procesului ?\n"
2297 "ID-ul grupului de proces: %d"
2298
2299 #: src/compose.c:10202 src/messageview.c:1086
2300 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2301 msgstr ""
2302 "Pentru a putea trimite acest e-mail, Claws Mail necesită acces la rețea."
2303
2304 #: src/compose.c:10395
2305 msgid "Could not save draft."
2306 msgstr "Nu s-a putut salva ciorna."
2307
2308 #: src/compose.c:10399
2309 msgid "Could not save draft"
2310 msgstr "Nu s-a putut salva ciorna"
2311
2312 #: src/compose.c:10400
2313 msgid ""
2314 "Could not save draft.\n"
2315 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2316 msgstr ""
2317 "Nu s-a putut salva ciorna.\n"
2318 "Vreți să anulați ieșirea sau abandonați acest e-mail ?"
2319
2320 #: src/compose.c:10402
2321 msgid "_Cancel exit"
2322 msgstr "Anulează _ieșirea"
2323
2324 #: src/compose.c:10402
2325 msgid "_Discard email"
2326 msgstr "Aban_donează e-mailul"
2327
2328 #: src/compose.c:10591 src/compose.c:10605
2329 msgid "Select file"
2330 msgstr "Selectați fișierul"
2331
2332 #: src/compose.c:10619
2333 #, c-format
2334 msgid "File '%s' could not be read."
2335 msgstr "Fișierul „%s” nu a putut fi citit."
2336
2337 #: src/compose.c:10621
2338 #, c-format
2339 msgid ""
2340 "File '%s' contained invalid characters\n"
2341 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2342 msgstr ""
2343 "Fișierul „%s” conținea caractere nevalide\n"
2344 "pentru codarea curentă, inserția poate fi incorectă."
2345
2346 # titlu pe bară și în fereastră
2347 #: src/compose.c:10700
2348 msgid "Discard message"
2349 msgstr "Abandonare mesaj"
2350
2351 #: src/compose.c:10701
2352 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2353 msgstr "Acest mesaj a fost modificat. Îl abandonați ?"
2354
2355 #: src/compose.c:10702 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:434
2356 msgid "_Discard"
2357 msgstr "Aban_donează"
2358
2359 #: src/compose.c:10702 src/compose.c:10707
2360 msgid "_Save to Drafts"
2361 msgstr "_Salvează la ciorne"
2362
2363 # titlu pe bară și în fereastră
2364 # încă ceva (?)
2365 #: src/compose.c:10705 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:432
2366 msgid "Save changes"
2367 msgstr "Salvare modificări"
2368
2369 # !!! dependent de traducerea lui draft !!!
2370 #: src/compose.c:10706
2371 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2372 msgstr "Acest mesaj a fost modificat. Salvați ultimele modificări ?"
2373
2374 #: src/compose.c:10707
2375 msgid "_Don't save"
2376 msgstr "_Nu salva"
2377
2378 #: src/compose.c:10778
2379 #, c-format
2380 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2381 msgstr "Vreți să aplicați șablonul „%s” ?"
2382
2383 #: src/compose.c:10780
2384 msgid "Apply template"
2385 msgstr "Aplică un șablon"
2386
2387 #: src/compose.c:10781 src/prefs_actions.c:329
2388 #: src/prefs_filtering_action.c:594 src/prefs_filtering.c:477
2389 #: src/prefs_matcher.c:769 src/prefs_template.c:310 src/prefs_toolbar.c:1018
2390 msgid "_Replace"
2391 msgstr "Înl_ocuiește"
2392
2393 #: src/compose.c:11652
2394 #, c-format
2395 msgid ""
2396 "Do you want to insert the contents of the file into the message body, or "
2397 "attach it to the email?"
2398 msgid_plural ""
2399 "Do you want to insert the contents of the %d files into the message body, or "
2400 "attach them to the email?"
2401 msgstr[0] ""
2402 msgstr[1] ""
2403 msgstr[2] ""
2404
2405 #: src/compose.c:11658
2406 msgid "Insert or attach?"
2407 msgstr "Inserați sau atașați ?"
2408
2409 #: src/compose.c:11659
2410 msgid "_Attach"
2411 msgstr "_Atașează"
2412
2413 #: src/compose.c:11877
2414 #, c-format
2415 msgid "Quote format error at line %d."
2416 msgstr "Eroare de formatare a citatului la linia %d."
2417
2418 #: src/compose.c:12174
2419 #, c-format
2420 msgid ""
2421 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2422 "time. Do you want to continue?"
2423 msgstr ""
2424
2425 #: src/crash.c:140
2426 #, c-format
2427 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2428 msgstr ""
2429
2430 #: src/crash.c:186
2431 msgid "Claws Mail has crashed"
2432 msgstr "Claws Mail a crăpat"
2433
2434 #: src/crash.c:202
2435 #, c-format
2436 msgid ""
2437 "%s.\n"
2438 "Please file a bug report and include the information below."
2439 msgstr ""
2440 "%s.\n"
2441 "Completați un raport despre problemă și includeți informațiile de mai jos."
2442
2443 #: src/crash.c:207
2444 msgid "Debug log"
2445 msgstr "Jurnal de depanare"
2446
2447 #: src/crash.c:251 src/toolbar.c:539
2448 msgid "Close"
2449 msgstr "Închide"
2450
2451 #: src/crash.c:256
2452 msgid "Save..."
2453 msgstr "_Salvează..."
2454
2455 #: src/crash.c:261
2456 msgid "Create bug report"
2457 msgstr "Creează un raport despre problemă"
2458
2459 #: src/crash.c:311
2460 msgid "Save crash information"
2461 msgstr "Salvează informațiile despre defecțiune"
2462
2463 # titlu pe bară
2464 #: src/editaddress.c:149 src/editaddress.c:287
2465 msgid "Add New Person"
2466 msgstr "Adăugare persoană nouă"
2467
2468 #: src/editaddress.c:151
2469 msgid ""
2470 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2471 "following values to be set:\n"
2472 " - Display Name\n"
2473 " - First Name\n"
2474 " - Last Name\n"
2475 " - Nickname\n"
2476 " - any email address\n"
2477 " - any additional attribute\n"
2478 "\n"
2479 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2480 "Click Cancel to close without saving."
2481 msgstr ""
2482
2483 #: src/editaddress.c:162
2484 msgid ""
2485 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2486 "following values to be set:\n"
2487 " - First Name\n"
2488 " - Last Name\n"
2489 " - any email address\n"
2490 " - any additional attribute\n"
2491 "\n"
2492 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2493 "Click Cancel to close without saving."
2494 msgstr ""
2495
2496 # titlu pe bară
2497 #: src/editaddress.c:288
2498 msgid "Edit Person Details"
2499 msgstr "Editare detalii persoană"
2500
2501 #: src/editaddress.c:506
2502 msgid "An Email address must be supplied."
2503 msgstr "Trebuie furnizată o adresă de e-mail."
2504
2505 #: src/editaddress.c:709 src/editaddress_other_attributes_ldap.c:205
2506 msgid "A Name and Value must be supplied."
2507 msgstr "Trebuie furnizate un nume și o valoare."
2508
2509 #: src/editaddress.c:819 src/prefs_folder_item.c:1693
2510 msgid "Discard"
2511 msgstr "Abandonează"
2512
2513 #: src/editaddress.c:820
2514 msgid "Apply"
2515 msgstr "Aplică"
2516
2517 # hm ? titlu ?
2518 #: src/editaddress.c:850 src/editaddress.c:899
2519 msgid "Edit Person Data"
2520 msgstr "Editare date persoană"
2521
2522 # titlu pe bară
2523 #: src/editaddress.c:928
2524 msgid "Choose a picture"
2525 msgstr "Alegere poză"
2526
2527 #: src/editaddress.c:947
2528 #, c-format
2529 msgid ""
2530 "Failed to import image: \n"
2531 "%s"
2532 msgstr ""
2533 "Importul imaginii a eșuat:\n"
2534 "%s"
2535
2536 #: src/editaddress.c:989
2537 msgid "_Set picture"
2538 msgstr "_Stabilește poza"
2539
2540 #: src/editaddress.c:990
2541 msgid "_Unset picture"
2542 msgstr "_Elimină poza"
2543
2544 #: src/editaddress.c:1048
2545 msgid "Photo"
2546 msgstr "Fotografie"
2547
2548 #: src/editaddress.c:1095 src/editaddress.c:1097 src/expldifdlg.c:516
2549 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:746
2550 msgid "Display Name"
2551 msgstr "Nume afișat"
2552
2553 #: src/editaddress.c:1106 src/editaddress.c:1110 src/ldif.c:754
2554 msgid "Last Name"
2555 msgstr "Nume"
2556
2557 #: src/editaddress.c:1107 src/editaddress.c:1109 src/ldif.c:750
2558 msgid "First Name"
2559 msgstr "Prenume"
2560
2561 #: src/editaddress.c:1113 src/editaddress.c:1115
2562 msgid "Nickname"
2563 msgstr "Pseudonim"
2564
2565 #: src/editaddress.c:1251 src/editaddress.c:1292
2566 msgid "Alias"
2567 msgstr "Alias"
2568
2569 #: src/editaddress.c:1477 src/editaddress.c:1510 src/editaddress.c:1526
2570 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:376
2571 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:413 src/prefs_customheader.c:221
2572 msgid "Value"
2573 msgstr "Valoare"
2574
2575 #: src/editaddress.c:1592
2576 msgid "_User Data"
2577 msgstr "Date de _utilizator"
2578
2579 #: src/editaddress.c:1593
2580 msgid "_Email Addresses"
2581 msgstr "Adresă de _e-mail"
2582
2583 #: src/editaddress.c:1596 src/editaddress.c:1599
2584 msgid "O_ther Attributes"
2585 msgstr "Alte a_tribute"
2586
2587 #: src/editaddress.c:1767
2588 #, c-format
2589 msgid ""
2590 "Failed to save image: \n"
2591 "%s"
2592 msgstr ""
2593 "Salvarea imaginii a eșuat: \n"
2594 "%s"
2595
2596 #: src/editbook.c:109
2597 msgid "File appears to be OK."
2598 msgstr "Fișierul pare a fi OK."
2599
2600 #: src/editbook.c:112
2601 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2602 msgstr "Fișierul nu pare a fi un format valid de agendă de contacte."
2603
2604 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2605 msgid "Could not read file."
2606 msgstr "Fișierul nu a putut fi citit."
2607
2608 # hm ? titlu ?
2609 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2610 msgid "Edit Addressbook"
2611 msgstr "Editare agendă de contacte"
2612
2613 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2614 msgid " Check File "
2615 msgstr " Verifică fișierul "
2616
2617 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2618 #: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:2173
2619 #: src/wizard.c:1197 src/wizard.c:1617
2620 msgid "File"
2621 msgstr "Fișier"
2622
2623 #: src/editbook.c:281
2624 msgid "Add New Addressbook"
2625 msgstr "Adaugă o agendă de contacte nouă"
2626
2627 # hm ? sau specificat ?
2628 #: src/editgroup.c:101
2629 msgid "A Group Name must be supplied."
2630 msgstr "Trebuie furnizat un nume de grup."
2631
2632 # hm ? titlu ?
2633 #: src/editgroup.c:294
2634 msgid "Edit Group Data"
2635 msgstr "Editare date grup"
2636
2637 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2638 msgid "Group Name"
2639 msgstr "Nume grup"
2640
2641 #: src/editgroup.c:342
2642 msgid "Addresses in Group"
2643 msgstr "Adrese în grup"
2644
2645 #: src/editgroup.c:377
2646 msgid "Available Addresses"
2647 msgstr "Adrese disponibile"
2648
2649 #: src/editgroup.c:452
2650 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2651 msgstr "Mută adresele de e-mail din sau în grup cu ajutorul butoanelor săgeți"
2652
2653 # hm ? titlu ?
2654 #: src/editgroup.c:500
2655 msgid "Edit Group Details"
2656 msgstr "Editare detalii grup"
2657
2658 # hm ? titlu ?
2659 #: src/editgroup.c:503
2660 msgid "Add New Group"
2661 msgstr "Adăugare grup nou"
2662
2663 # hm ? titlu ?
2664 #: src/editgroup.c:553
2665 msgid "Edit folder"
2666 msgstr "Editare dosar"
2667
2668 #: src/editgroup.c:553
2669 msgid "Input the new name of folder:"
2670 msgstr "Introduceți noul nume al dosarului:"
2671
2672 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:570 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
2673 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
2674 msgid "New folder"
2675 msgstr "Dosar nou"
2676
2677 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:571 src/mh_gtk.c:145
2678 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
2679 msgid "Input the name of new folder:"
2680 msgstr "Introduceți numele dosarului nou:"
2681
2682 #: src/editjpilot.c:188
2683 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2684 msgstr "Fișierul nu pare a fi în format JPilot."
2685
2686 #: src/editjpilot.c:200
2687 msgid "Select JPilot File"
2688 msgstr "Selectați fișierul JPilot"
2689
2690 # hm ? titlu ?
2691 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2692 msgid "Edit JPilot Entry"
2693 msgstr "Editare înregistrare JPilot"
2694
2695 #: src/editjpilot.c:281
2696 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2697 msgstr "Element(e) adițional(e) de adresă de e-mail"
2698
2699 #: src/editjpilot.c:372
2700 msgid "Add New JPilot Entry"
2701 msgstr "Adaugă o înregistrare JPilot"
2702
2703 #: src/editldap_basedn.c:153
2704 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2705 msgstr "Editare LDAP - selectare bază de căutare"
2706
2707 #: src/editldap_basedn.c:172 src/editldap.c:440 src/prefs_account.c:2925
2708 #: src/prefs_proxy.c:98
2709 msgid "Hostname"
2710 msgstr "Nume de gazdă"
2711
2712 #: src/editldap_basedn.c:182 src/editldap.c:457
2713 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:379 src/prefs_account.c:2932
2714 #: src/prefs_proxy.c:105 src/ssl_manager.c:108
2715 msgid "Port"
2716 msgstr "Port"
2717
2718 #: src/editldap_basedn.c:192 src/editldap.c:501
2719 msgid "Search Base"
2720 msgstr "Bază de căutare"
2721
2722 #: src/editldap_basedn.c:220
2723 msgid "Available Search Base(s)"
2724 msgstr "Bază(e) de căutare disponibile"
2725
2726 #: src/editldap_basedn.c:326
2727 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2728 msgstr ""
2729 "Baza de căutare de pe server nu a putut fi citită - vă rugăm să setați manual"
2730
2731 #: src/editldap_basedn.c:330 src/editldap.c:281
2732 msgid "Could not connect to server"
2733 msgstr "Conectarea la server nu a putut fi realizată"
2734
2735 #: src/editldap.c:152
2736 msgid "A Name must be supplied."
2737 msgstr "Trebuie furnizat un nume."
2738
2739 #: src/editldap.c:164
2740 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2741 msgstr "Trebuie furnizat un nume de gazdă pentru server."
2742
2743 #: src/editldap.c:177
2744 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2745 msgstr ""
2746
2747 #: src/editldap.c:278
2748 msgid "Connected successfully to server"
2749 msgstr "Conectare reușită la server"
2750
2751 # hm ? titlu ?
2752 #: src/editldap.c:335 src/editldap.c:990
2753 msgid "Edit LDAP Server"
2754 msgstr "Editare server LDAP"
2755
2756 #: src/editldap.c:436
2757 msgid "A name that you wish to call the server."
2758 msgstr ""
2759
2760 #: src/editldap.c:449
2761 msgid ""
2762 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.example.org\" may be "
2763 "appropriate for the \"example.org\" organization. An IP address may also be "
2764 "used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2765 "computer as Claws Mail."
2766 msgstr ""
2767
2768 #: src/editldap.c:468
2769 msgid "STARTTLS"
2770 msgstr "STARTTLS"
2771
2772 #: src/editldap.c:469 src/prefs_account.c:3827
2773 msgid "SSL/TLS"
2774 msgstr "SSL/TLS"
2775
2776 #: src/editldap.c:473
2777 msgid ""
2778 "Enable secure connection to the LDAP server via STARTTLS. Connection starts "
2779 "unencrypted and is secured by STARTTLS command. If connection fails, be sure "
2780 "to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2781 "TLS_REQCERT fields)."
2782 msgstr ""
2783
2784 #: src/editldap.c:478
2785 msgid ""
2786 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL/TLS. If connection "
2787 "fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf "
2788 "(TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2789 msgstr ""
2790
2791 #: src/editldap.c:490
2792 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2793 msgstr ""
2794
2795 # hm ? sau verifică pe server ?
2796 #: src/editldap.c:493
2797 msgid " Check Server "
2798 msgstr " Verifică serverul "
2799
2800 #: src/editldap.c:497
2801 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2802 msgstr ""
2803
2804 #: src/editldap.c:510
2805 msgid ""
2806 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2807 "Examples include:\n"
2808 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2809 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2810 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2811 msgstr ""
2812
2813 #: src/editldap.c:521
2814 msgid ""
2815 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2816 "server."
2817 msgstr ""
2818
2819 #: src/editldap.c:577
2820 msgid "Search Attributes"
2821 msgstr "Atribute de căutare"
2822
2823 #: src/editldap.c:586
2824 msgid ""
2825 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2826 "find a name or address."
2827 msgstr ""
2828
2829 # hm ? plural sau altceva ?
2830 #: src/editldap.c:589
2831 msgid " Defaults "
2832 msgstr " Implicite "
2833
2834 #: src/editldap.c:593
2835 msgid ""
2836 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2837 "names and addresses during a name or address search process."
2838 msgstr ""
2839
2840 #: src/editldap.c:599
2841 msgid "Max Query Age (secs)"
2842 msgstr ""
2843
2844 #: src/editldap.c:613
2845 msgid ""
2846 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2847 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2848 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2849 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2850 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2851 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2852 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2853 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2854 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2855 "more memory to cache results."
2856 msgstr ""
2857
2858 #: src/editldap.c:630
2859 msgid "Include server in dynamic search"
2860 msgstr ""
2861
2862 #: src/editldap.c:635
2863 msgid ""
2864 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2865 "address completion."
2866 msgstr ""
2867
2868 #: src/editldap.c:641
2869 msgid "Match names 'containing' search term"
2870 msgstr ""
2871
2872 #: src/editldap.c:646
2873 msgid ""
2874 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2875 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2876 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2877 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2878 "searches against other address interfaces."
2879 msgstr ""
2880
2881 #: src/editldap.c:709
2882 msgid "Bind DN"
2883 msgstr "DN-ul conexiunii"
2884
2885 #: src/editldap.c:718
2886 msgid ""
2887 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2888 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2889 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2890 "performing a search."
2891 msgstr ""
2892
2893 #: src/editldap.c:725
2894 msgid "Bind Password"
2895 msgstr "Parola conexiunii"
2896
2897 #: src/editldap.c:735
2898 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2899 msgstr ""
2900
2901 #: src/editldap.c:738 src/prefs_account.c:1406 src/prefs_account.c:2018
2902 #: src/prefs_account.c:2737 src/prefs_account.c:2765 src/prefs_account.c:2970
2903 #: src/prefs_proxy.c:146
2904 msgid "Show password"
2905 msgstr "Arată parola"
2906
2907 #: src/editldap.c:747
2908 msgid "Timeout (secs)"
2909 msgstr "Timp de expirare (secunde)"
2910
2911 #: src/editldap.c:760
2912 msgid "The timeout period in seconds."
2913 msgstr ""
2914
2915 #: src/editldap.c:764
2916 msgid "Maximum Entries"
2917 msgstr "Număr maxim de înregistrări"
2918
2919 #: src/editldap.c:777
2920 msgid ""
2921 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2922 msgstr ""
2923
2924 #: src/editldap.c:792 src/prefs_account.c:3718
2925 msgid "Basic"
2926 msgstr "De bază"
2927
2928 #: src/editldap.c:794 src/gtk/quicksearch.c:708
2929 msgid "Extended"
2930 msgstr "Extins"
2931
2932 # titlu pe bară
2933 #: src/editldap.c:995
2934 msgid "Add New LDAP Server"
2935 msgstr "Adăugare server LDAP nou"
2936
2937 #: src/edittags.c:192 src/prefs_filtering_action.c:1426
2938 #: src/prefs_summaries.c:448
2939 msgid "Tag"
2940 msgstr "Etichetă"
2941
2942 #: src/edittags.c:221
2943 msgid "Delete tag"
2944 msgstr "Șterge eticheta"
2945
2946 #: src/edittags.c:222
2947 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2948 msgstr "Chiar vreți să ștergeți această etichetă ?"
2949
2950 #: src/edittags.c:257
2951 msgid "Delete all tags"
2952 msgstr "Șterge toate etichetele"
2953
2954 #: src/edittags.c:258
2955 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2956 msgstr "Chiar vreți să ștergeți toate etichetele ?"
2957
2958 #: src/edittags.c:430
2959 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
2960 msgstr ""
2961
2962 # hm ? sau definită ?
2963 #: src/edittags.c:472
2964 msgid "Tag is not set."
2965 msgstr "Eticheta nu este setată."
2966
2967 #: src/edittags.c:537
2968 msgctxt "Dialog title"
2969 msgid "Apply tags"
2970 msgstr "Aplicare etichete"
2971
2972 #: src/edittags.c:551
2973 msgid "New tag:"
2974 msgstr "Etichetă nouă:"
2975
2976 #: src/edittags.c:584
2977 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
2978 msgstr ""
2979 "Selectați etichetele de aplicat sau de eliminat. Schimbările sunt imediate."
2980
2981 #: src/editvcard.c:95
2982 msgid "File does not appear to be vCard format."
2983 msgstr "Fișierul nu pare a fi în format vCard."
2984
2985 #: src/editvcard.c:107
2986 msgid "Select vCard File"
2987 msgstr "Selectați fișierul vCard"
2988
2989 # hm ? titlu ?
2990 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
2991 msgid "Edit vCard Entry"
2992 msgstr "Editare înregistrare vCard"
2993
2994 #: src/editvcard.c:261
2995 msgid "Add New vCard Entry"
2996 msgstr "Adăugare înregistrare vCard"
2997
2998 #: src/etpan/etpan-ssl.c:167
2999 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3000 msgstr "Imposibil de setat certificatul de client.\n"
3001
3002 #: src/etpan/nntp-thread.c:939
3003 msgid "couldn't get xover range\n"
3004 msgstr "nu s-a putut obține intervalul xover\n"
3005
3006 #: src/etpan/nntp-thread.c:1038
3007 msgid "couldn't get xhdr range\n"
3008 msgstr "nu s-a putut obține intervalul xhdr\n"
3009
3010 #: src/exphtmldlg.c:105
3011 msgid "Please specify output directory and file to create."
3012 msgstr ""
3013
3014 #: src/exphtmldlg.c:108
3015 msgid "Select stylesheet and formatting."
3016 msgstr ""
3017
3018 #: src/exphtmldlg.c:111 src/expldifdlg.c:113
3019 msgid "File exported successfully."
3020 msgstr "Fișier a fost exportat cu succes."
3021
3022 #: src/exphtmldlg.c:177
3023 #, c-format
3024 msgid ""
3025 "The HTML output directory '%s'\n"
3026 "does not exist. Do you want to create it?"
3027 msgstr ""
3028 "Directorul de ieșire HTML „%s”\n"
3029 "nu există. Vreți să îl creați ?"
3030
3031 #: src/exphtmldlg.c:180
3032 msgid "Create directory"
3033 msgstr "Creează un director"
3034
3035 #: src/exphtmldlg.c:189
3036 #, c-format
3037 msgid ""
3038 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3039 "%s"
3040 msgstr ""
3041 "Nu s-a putut crea directorul de ieșire pentru fișierul HTML:\n"
3042 "%s"
3043
3044 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3045 msgid "Failed to Create Directory"
3046 msgstr "Crearea directorului a eșuat"
3047
3048 #: src/exphtmldlg.c:233
3049 msgid "Error creating HTML file"
3050 msgstr "Eroare la crearea fișierului HTML"
3051
3052 #: src/exphtmldlg.c:319
3053 msgid "Select HTML output file"
3054 msgstr "Selectați fișierul de ieșire HTML"
3055
3056 #: src/exphtmldlg.c:383
3057 msgid "HTML Output File"
3058 msgstr "Fișier de ieșire HTML"
3059
3060 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3061 #: src/importldif.c:568
3062 msgid "B_rowse"
3063 msgstr "_Răsfoiește"
3064
3065 #: src/exphtmldlg.c:445 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:300
3066 msgid "Stylesheet"
3067 msgstr ""
3068
3069 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:387 src/gtk/gtkaspell.c:1577
3070 #: src/gtk/gtkaspell.c:2232 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1170
3071 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:313
3072 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:1041
3073 #: src/prefs_toolbar.c:769 src/prefs_toolbar.c:1435 src/summaryview.c:6197
3074 msgid "None"
3075 msgstr "Fără"
3076
3077 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:519 src/prefs_other.c:126
3078 #: src/prefs_other.c:414
3079 msgid "Default"
3080 msgstr "Implicit"
3081
3082 # hm ? sau plin ? (la ce se referă ?)
3083 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:240
3084 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:151 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:167
3085 msgid "Full"
3086 msgstr "Complet"
3087
3088 #: src/exphtmldlg.c:456
3089 msgid "Custom"
3090 msgstr "Personalizat"
3091
3092 #: src/exphtmldlg.c:457
3093 msgid "Custom-2"
3094 msgstr "Personalizat-2"
3095
3096 #: src/exphtmldlg.c:458
3097 msgid "Custom-3"
3098 msgstr "Personalizat-3"
3099
3100 #: src/exphtmldlg.c:459
3101 msgid "Custom-4"
3102 msgstr "Personalizat-4"
3103
3104 #: src/exphtmldlg.c:466
3105 msgid "Full Name Format"
3106 msgstr "Format de nume complet"
3107
3108 #: src/exphtmldlg.c:474
3109 msgid "First Name, Last Name"
3110 msgstr "Prenume, nume"
3111
3112 #: src/exphtmldlg.c:475
3113 msgid "Last Name, First Name"
3114 msgstr "Nume, prenume"
3115
3116 #: src/exphtmldlg.c:482
3117 msgid "Color Banding"
3118 msgstr ""
3119
3120 #: src/exphtmldlg.c:488
3121 msgid "Format Email Links"
3122 msgstr ""
3123
3124 #: src/exphtmldlg.c:494
3125 msgid "Format User Attributes"
3126 msgstr ""
3127
3128 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:850
3129 msgid "Address Book:"
3130 msgstr "Agendă de contacte:"
3131
3132 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:860
3133 msgid "File Name:"
3134 msgstr "Nume de fișier:"
3135
3136 #: src/exphtmldlg.c:559
3137 msgid "Open with Web Browser"
3138 msgstr "Deschide cu browserul web"
3139
3140 #: src/exphtmldlg.c:591
3141 msgid "Export Address Book to HTML File"
3142 msgstr "Exportă agenda de contacte în fișier HTML"
3143
3144 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:979
3145 msgid "File Info"
3146 msgstr "Informații despre fișier"
3147
3148 #: src/exphtmldlg.c:657
3149 msgid "Format"
3150 msgstr "Format"
3151
3152 #: src/expldifdlg.c:107
3153 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3154 msgstr "Specificați directorul de ieșire și numele de fișier LDIF de creat."
3155
3156 #: src/expldifdlg.c:110
3157 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3158 msgstr "Specificați parametrii pentru a forma un nume distinctiv."
3159
3160 #: src/expldifdlg.c:187
3161 #, c-format
3162 msgid ""
3163 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3164 "does not exist. OK to create new directory?"
3165 msgstr ""
3166 "Directorul LDIF de ieșire „%s”\n"
3167 "nu există. OK pentru a crea un director nou ?"
3168
3169 #: src/expldifdlg.c:190
3170 msgid "Create Directory"
3171 msgstr "Creează un director"
3172
3173 #: src/expldifdlg.c:199
3174 #, c-format
3175 msgid ""
3176 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3177 "%s"
3178 msgstr ""
3179 "Nu s-a putut crea directorul de ieșire pentru fișierul LDIF:\n"
3180 "%s"
3181
3182 # hm ? parcă e mai natural cu a specifica în loc de a furniza
3183 #: src/expldifdlg.c:241
3184 msgid "Suffix was not supplied"
3185 msgstr "Sufixul nu a fost specificat"
3186
3187 #: src/expldifdlg.c:243
3188 msgid ""
3189 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3190 "you wish to proceed without a suffix?"
3191 msgstr ""
3192 "Un sufix este necesar dacă datele urmează a fi folosite pentru un server "
3193 "LDAP. Sigur doriți să continuați fără un sufix ?"
3194
3195 #: src/expldifdlg.c:261
3196 msgid "Error creating LDIF file"
3197 msgstr "Eroare la crearea fișierului LDIF"
3198
3199 #: src/expldifdlg.c:336
3200 msgid "Select LDIF output file"
3201 msgstr "Selectați fișierul de ieșire LDIF"
3202
3203 #: src/expldifdlg.c:400
3204 msgid "LDIF Output File"
3205 msgstr "Fișier de ieșire LDIF"
3206
3207 #: src/expldifdlg.c:431
3208 msgid ""
3209 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3210 "to:\n"
3211 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3212 msgstr ""
3213
3214 #: src/expldifdlg.c:437
3215 msgid ""
3216 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3217 "similar to:\n"
3218 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3219 msgstr ""
3220
3221 #: src/expldifdlg.c:443
3222 msgid ""
3223 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3224 "formatted similar to:\n"
3225 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3226 msgstr ""
3227
3228 #: src/expldifdlg.c:489
3229 msgid "Suffix"
3230 msgstr "Sufix"
3231
3232 #: src/expldifdlg.c:499
3233 msgid ""
3234 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3235 "entry. Examples include:\n"
3236 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3237 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3238 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3239 msgstr ""
3240
3241 #: src/expldifdlg.c:507
3242 msgid "Relative DN"
3243 msgstr "DN relativ"
3244
3245 #: src/expldifdlg.c:515
3246 msgid "Unique ID"
3247 msgstr "ID unic"
3248
3249 #: src/expldifdlg.c:523
3250 msgid ""
3251 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3252 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3253 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3254 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3255 "available RDN options that will be used to create the DN."
3256 msgstr ""
3257
3258 #: src/expldifdlg.c:543
3259 msgid "Use DN attribute if present in data"
3260 msgstr ""
3261
3262 #: src/expldifdlg.c:548
3263 msgid ""
3264 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3265 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3266 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3267 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3268 msgstr ""
3269
3270 #: src/expldifdlg.c:558
3271 msgid "Exclude record if no Email Address"
3272 msgstr ""
3273
3274 #: src/expldifdlg.c:563
3275 msgid ""
3276 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3277 "option to ignore these records."
3278 msgstr ""
3279
3280 #: src/expldifdlg.c:655
3281 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3282 msgstr "Exportă agenda de contacte în fișier LDIF"
3283
3284 #: src/expldifdlg.c:721
3285 msgid "Distinguished Name"
3286 msgstr "Nume deosebit"
3287
3288 # titlu pe bară
3289 # și încă ceva (?)
3290 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8369
3291 msgid "Export to mbox file"
3292 msgstr "Exportare în fișier mbox"
3293
3294 #: src/export.c:131
3295 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3296 msgstr "Localizați dosarul de exportat și specificați fișierul mbox."
3297
3298 #: src/export.c:142
3299 msgid "Source folder:"
3300 msgstr "Dosar sursă:"
3301
3302 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3303 msgid "Mbox file:"
3304 msgstr "Fișier mbox:"
3305
3306 #: src/export.c:203
3307 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3308 msgstr "Numele de fișier mbox țintă nu poate fi lăsat gol."
3309
3310 #: src/export.c:208
3311 msgid "Source folder can't be left empty."
3312 msgstr "Dosarul sursă nu poate fi lăsat gol."
3313
3314 #: src/export.c:221
3315 msgid "Couldn't find the source folder."
3316 msgstr "Nu s-a putut găsi dosarul sursă."
3317
3318 #: src/export.c:245
3319 msgid "Select exporting file"
3320 msgstr "Selectați fișierul de exportat"
3321
3322 #: src/export.c:268
3323 msgid "Select folder to export"
3324 msgstr "Selectați dosarul de exportat"
3325
3326 #: src/exporthtml.c:767
3327 msgid "Full Name"
3328 msgstr "Nume complet"
3329
3330 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:980
3331 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:771
3332 msgid "Attributes"
3333 msgstr "Atribute"
3334
3335 #: src/exporthtml.c:974
3336 msgid "Claws Mail Address Book"
3337 msgstr "Agendă de contacte Claws Mail"
3338
3339 #: src/exporthtml.c:1069 src/exportldif.c:606
3340 msgid "Name already exists but is not a directory."
3341 msgstr "Numele există deja dar nu este un director."
3342
3343 #: src/exporthtml.c:1072 src/exportldif.c:609
3344 msgid "No permissions to create directory."
3345 msgstr "Nu există permisiuni pentru crearea directorului."
3346
3347 #: src/exporthtml.c:1075 src/exportldif.c:612
3348 msgid "Name is too long."
3349 msgstr "Numele este prea lung."
3350
3351 #: src/exporthtml.c:1078 src/exportldif.c:615
3352 msgid "Not specified."
3353 msgstr "Nu este specificat."
3354
3355 #: src/file_checker.c:76
3356 #, c-format
3357 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3358 msgstr "Fișierul %s lipsește ! Vreți să folosiți fișierul de backup din %s ?"
3359
3360 #: src/file_checker.c:85 src/file_checker.c:108
3361 #, c-format
3362 msgid "Could not copy %s to %s"
3363 msgstr "Nu s-a putut copia %s la %s"
3364
3365 #: src/file_checker.c:99
3366 #, c-format
3367 msgid ""
3368 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3369 "%s?"
3370 msgstr ""
3371 "Fișierul %s este gol sau corupt ! Vreți să folosiți fișierul de backup din "
3372 "%s ?"
3373
3374 #: src/filtering.c:603 src/filtering.c:678 src/filtering.c:707
3375 msgid "rule is not account-based\n"
3376 msgstr "regula nu este bazată per cont\n"
3377
3378 #: src/filtering.c:607
3379 #, c-format
3380 msgid ""
3381 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], matching the account currently "
3382 "used to retrieve messages\n"
3383 msgstr ""
3384 "regula este bazată per cont [id=%d, nume=„%s”], se potrivește cu contul "
3385 "folosit în prezent pentru a prelua mesajele\n"
3386
3387 #: src/filtering.c:609 src/filtering.c:626 src/filtering.c:627
3388 #: src/filtering.c:651 src/filtering.c:669 src/filtering.c:696
3389 #: src/filtering.c:697 src/filtering.c:714 src/filtering.c:715
3390 msgid "NON_EXISTENT"
3391 msgstr "NON_EXISTENT"
3392
3393 #: src/filtering.c:617
3394 msgid ""
3395 "rule is account-based, not matching the account currently used to retrieve "
3396 "messages\n"
3397 msgstr ""
3398 "regula este bazată per cont, dar nu se potrivește cu contul folosit în "
3399 "prezent pentru a prelua mesajele\n"
3400
3401 #: src/filtering.c:624
3402 #, c-format
3403 msgid ""
3404 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching the account currently "
3405 "used to retrieve messages [id=%d, name='%s']\n"
3406 msgstr ""
3407 "regula este bazată per cont [id=%d, nume=„%s”], dar nu se potrivește cu "
3408 "contul curent folosit pentru a prelua mesajele [id=%d, nume=„%s”]\n"
3409
3410 #: src/filtering.c:643
3411 msgid ""
3412 "rule is not account-based, all rules are applied on user request anyway\n"
3413 msgstr ""
3414 "regula nu este bazată per cont, oricum toate regulile se aplică la cererea "
3415 "utilizatorului\n"
3416
3417 #: src/filtering.c:649
3418 #, c-format
3419 msgid ""
3420 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], but all rules are applied on user "
3421 "request\n"
3422 msgstr ""
3423 "regula este bazată per cont [id=%d, name='%s'], dar toate regulile se aplică "
3424 "la cererea utilizatorului\n"
3425
3426 #: src/filtering.c:667
3427 #, c-format
3428 msgid "rule is account-based [id=%d, name='%s'], skipped on user request\n"
3429 msgstr ""
3430 "regula este bazată per cont [id=%d, name='%s'], dar a fost omisă la cererea "
3431 "utilizatorului\n"
3432
3433 #: src/filtering.c:672
3434 msgid "rule is account-based, skipped on user request\n"
3435 msgstr ""
3436 "regula este bazată per cont, dar a fost omisă la cererea utilizatorului\n"
3437
3438 #: src/filtering.c:694
3439 #, c-format
3440 msgid ""
3441 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching current account [id="
3442 "%d, name='%s']\n"
3443 msgstr ""
3444 "regula este bazată per cont [id=%d, nume=„%s”], dar nu se potrivește cu "
3445 "contul curent [id=%d, nume=„%s”]\n"
3446
3447 #: src/filtering.c:700
3448 msgid "rule is account-based, not matching current account\n"
3449 msgstr "regula este bazată per cont, dar nu se potrivește cu contul curent\n"
3450
3451 #: src/filtering.c:712
3452 #, c-format
3453 msgid ""
3454 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], current account [id=%d, "
3455 "name='%s']\n"
3456 msgstr ""
3457 "regula este bazată per cont [id=%d, nume=„%s”], pentru contul curent [id=%d, "
3458 "nume=„%s”]\n"
3459
3460 #: src/filtering.c:752
3461 #, c-format
3462 msgid "applying action [ %s ]\n"
3463 msgstr "se aplică acțiunea [ %s ]\n"
3464
3465 #: src/filtering.c:757
3466 msgid "action could not apply\n"
3467 msgstr "acțiunea nu a putut fi aplicată\n"
3468
3469 #: src/filtering.c:759
3470 #, c-format
3471 msgid "no further processing after action [ %s ]\n"
3472 msgstr "nicio procesare ulterioară după acțiune [ %s ]\n"
3473
3474 #: src/filtering.c:809
3475 #, c-format
3476 msgid "processing rule '%s' [ %s ]\n"
3477 msgstr "se procesează regula „%s” [ %s ]\n"
3478
3479 #: src/filtering.c:813
3480 #, c-format
3481 msgid "processing rule <unnamed> [ %s ]\n"
3482 msgstr "se procesează regula <nedenumită> [ %s ]\n"
3483
3484 #: src/filtering.c:831
3485 #, c-format
3486 msgid "disabled rule '%s' [ %s ]\n"
3487 msgstr "regula dezactivată „%s” [ %s ]\n"
3488
3489 #: src/filtering.c:835
3490 #, c-format
3491 msgid "disabled rule <unnamed> [ %s ]\n"
3492 msgstr "regula dezactivată <nedenumită> [ %s ]\n"
3493
3494 #: src/filtering.c:873
3495 msgid "undetermined"
3496 msgstr "nedeterminat"
3497
3498 #: src/filtering.c:877
3499 msgid "incorporation"
3500 msgstr "încorporare"
3501
3502 #: src/filtering.c:881
3503 msgid "manually"
3504 msgstr "manual"
3505
3506 #: src/filtering.c:885
3507 msgid "folder processing"
3508 msgstr "procesare dosar"
3509
3510 #: src/filtering.c:889
3511 msgid "pre-processing"
3512 msgstr "pre-procesare"
3513
3514 #: src/filtering.c:893
3515 msgid "post-processing"
3516 msgstr "post-procesare"
3517
3518 #: src/filtering.c:908
3519 #, c-format
3520 msgid ""
3521 "filtering message (%s%s%s)\n"
3522 "%smessage file: %s\n"
3523 "%s%s %s\n"
3524 "%s%s %s\n"
3525 "%s%s %s\n"
3526 "%s%s %s\n"
3527 msgstr ""
3528 "filtrare mesaj (%s%s%s)\n"
3529 "%sfișier mesaj: %s\n"
3530 "%s%s %s\n"
3531 "%s%s %s\n"
3532 "%s%s %s\n"
3533 "%s%s %s\n"
3534
3535 #: src/filtering.c:910 src/filtering.c:919
3536 msgid ": "
3537 msgstr ": "
3538
3539 #: src/filtering.c:917
3540 #, c-format
3541 msgid ""
3542 "filtering message (%s%s%s)\n"
3543 "%smessage file: %s\n"
3544 msgstr ""
3545 "filtrare mesaj (%s%s%s)\n"
3546 "%sfișier mesaj: %s\n"
3547
3548 #: src/folder.c:1591 src/prefs_folder_item.c:315
3549 msgid "Inbox"
3550 msgstr "Primite (Inbox)"
3551
3552 #: src/folder.c:1595
3553 msgid "Sent"
3554 msgstr "Trimise"
3555
3556 #: src/folder.c:1599 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:218
3557 #: src/prefs_folder_item.c:318
3558 msgid "Queue"
3559 msgstr "Coadă"
3560
3561 #: src/folder.c:1603 src/prefs_folder_item.c:319
3562 msgid "Trash"
3563 msgstr "Gunoi"
3564
3565 #: src/folder.c:1607 src/prefs_folder_item.c:317
3566 msgid "Drafts"
3567 msgstr "Ciorne"
3568
3569 #: src/folder.c:2038
3570 #, c-format
3571 msgid "Processing (%s)...\n"
3572 msgstr "Se procesează (%s)...\n"
3573
3574 #: src/folder.c:3283
3575 #, c-format
3576 msgid "Copying %s to %s...\n"
3577 msgstr "Se copiază %s la %s...\n"
3578
3579 #: src/folder.c:3283
3580 #, c-format
3581 msgid "Moving %s to %s...\n"
3582 msgstr "Se mută %s la %s...\n"
3583
3584 #: src/folder.c:3593
3585 #, c-format
3586 msgid "Updating cache for %s..."
3587 msgstr "Se actualizează cache-ul pentru %s..."
3588
3589 #: src/folder.c:4455
3590 msgid "Processing messages..."
3591 msgstr "Se procesează mesajele..."
3592
3593 #: src/folder.c:4590
3594 #, c-format
3595 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3596 msgstr "Se sincronizează %s pentru utilizare offline...\n"
3597
3598 #: src/folder.c:4849
3599 msgid "A folder name cannot begin or end with a dot."
3600 msgstr "Un nume de dosar nu poate începe sau sfârși cu un punct."
3601
3602 #: src/folder.c:4853
3603 msgid "A folder name can not end with a space."
3604 msgstr "Un nume de dosar nu poate sfârși cu un spațiu."
3605
3606 #: src/foldersel.c:249
3607 msgid "Select folder"
3608 msgstr "Selectare dosar"
3609
3610 #: src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
3611 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
3612 msgid "NewFolder"
3613 msgstr "Dosar nou"
3614
3615 #: src/foldersel.c:580 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214
3616 #: src/imap_gtk.c:270 src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262
3617 #: src/news_gtk.c:299 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254
3618 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:430 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:204
3619 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2064
3620 #, c-format
3621 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3622 msgstr "„%c” nu poate fi inclus în numele dosarului."
3623
3624 #: src/foldersel.c:595 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
3625 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
3626 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:442 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:217
3627 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2071
3628 #, c-format
3629 msgid "The folder '%s' already exists."
3630 msgstr "Dosarul „%s” există deja."
3631
3632 #: src/foldersel.c:602 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
3633 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
3634 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:124
3635 #, c-format
3636 msgid "Can't create the folder '%s'."
3637 msgstr "Nu se poate crea dosarul „%s”."
3638
3639 #: src/folderview.c:246
3640 msgid "Mark all re_ad"
3641 msgstr "Marche_ază totul ca fiind citit"
3642
3643 #: src/folderview.c:247
3644 msgid "Mark all u_nread"
3645 msgstr "Marc_hează totul ca fiind necitit"
3646
3647 #: src/folderview.c:248
3648 msgid "Mark all read recursi_vely"
3649 msgstr "Marchează recursi_v totul ca fiind citit"
3650
3651 #: src/folderview.c:249
3652 msgid "Mark all unread recursi_vely"
3653 msgstr "Marchează re_cursiv totul ca fiind necitit"
3654
3655 #: src/folderview.c:251
3656 msgid "R_un processing rules"
3657 msgstr "R_ulează regulile de procesare"
3658
3659 #: src/folderview.c:252 src/mainwindow.c:554
3660 msgid "_Search folder..."
3661 msgstr "Caută un do_sar..."
3662
3663 #: src/folderview.c:254
3664 msgid "Process_ing..."
3665 msgstr "_Procesare..."
3666
3667 #: src/folderview.c:255
3668 msgid "Empty _trash..."
3669 msgstr "Goleș_te gunoiul..."
3670
3671 #: src/folderview.c:256
3672 msgid "Send _queue..."
3673 msgstr "_Trimite mesajele de la coadă..."
3674
3675 #: src/folderview.c:396 src/folderview.c:443
3676 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3677 #: src/prefs_folder_column.c:78 src/prefs_matcher.c:392 src/summaryview.c:6471
3678 msgid "New"
3679 msgstr "Nou"
3680
3681 # comun și când search și în dropdown-ul din fereastra principală
3682 #: src/folderview.c:397 src/folderview.c:444
3683 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3684 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:391 src/summaryview.c:6473
3685 #: src/toolbar.c:512
3686 msgid "Unread"
3687 msgstr "Necitit"
3688
3689 #: src/folderview.c:398 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3690 #: src/prefs_folder_column.c:80
3691 msgid "Total"
3692 msgstr "Total"
3693
3694 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3695 #: src/folderview.c:446 src/summaryview.c:450
3696 msgid "#"
3697 msgstr "#"
3698
3699 #: src/folderview.c:781
3700 msgid "Setting folder info..."
3701 msgstr "Se setează informațiile dosarului..."
3702
3703 # titlu pe bară și de fereastră
3704 #: src/folderview.c:866 src/summaryview.c:4235
3705 msgid "Mark all as read"
3706 msgstr "Marcare ca fiind citit"
3707
3708 #: src/folderview.c:867
3709 msgid ""
3710 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3711 "read?"
3712 msgstr ""
3713
3714 #: src/folderview.c:869 src/summaryview.c:4236
3715 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3716 msgstr ""
3717 "Chiar vreți ca tot conținutul acestui dosar să fie marcat ca fiind citit ?"
3718
3719 # titlu pe bară și de fereastră
3720 #: src/folderview.c:872 src/summaryview.c:4281
3721 msgid "Mark all as unread"
3722 msgstr "Marcare ca fiind necitit"
3723
3724 #: src/folderview.c:873
3725 msgid ""
3726 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3727 "unread?"
3728 msgstr ""
3729
3730 #: src/folderview.c:875 src/summaryview.c:4282
3731 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as unread?"
3732 msgstr ""
3733 "Chiar vreți ca tot conținutul acestui dosar să fie marcat ca fiind necitit ?"
3734
3735 #: src/folderview.c:1065 src/imap.c:4631
3736 #, c-format
3737 msgid "Scanning folder %s/%s..."
3738 msgstr "Se scanează dosarul %s/%s..."
3739
3740 #: src/folderview.c:1068 src/imap.c:4635 src/mainwindow.c:5235 src/setup.c:96
3741 #, c-format
3742 msgid "Scanning folder %s..."
3743 msgstr "Se scanează dosarul %s..."
3744
3745 #: src/folderview.c:1099
3746 msgid "Rebuild folder tree"
3747 msgstr "Reconstruire arbore de dosare"
3748
3749 #: src/folderview.c:1100
3750 msgid ""
3751 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3752 msgstr ""
3753 "Reconstruirea arborelui de dosare va elimina cache-urile locale. Vreți să "
3754 "continuați ?"
3755
3756 # hm ? sau la singular ?
3757 #: src/folderview.c:1110
3758 msgid "Rebuilding folder tree..."
3759 msgstr "Se reconstruiește arborele de dosare..."
3760
3761 #: src/folderview.c:1112
3762 msgid "Scanning folder tree..."
3763 msgstr "Se scanează arborele de dosare..."
3764
3765 #: src/folderview.c:1203
3766 #, c-format
3767 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3768 msgstr "Nu s-a putut scana dosarul %s\n"
3769
3770 #: src/folderview.c:1257
3771 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3772 msgstr "Se verifică pentru mesaje noi în toate dosarele..."
3773
3774 #: src/folderview.c:2228
3775 #, c-format
3776 msgid "Closing folder %s..."
3777 msgstr "Se închide dosarul %s..."
3778
3779 #: src/folderview.c:2323
3780 #, c-format
3781 msgid "Opening folder %s..."
3782 msgstr "Se deschide dosarul %s..."
3783
3784 #: src/folderview.c:2341
3785 msgid "Folder could not be opened."
3786 msgstr "Dosarul nu a putut fi deschis."
3787
3788 #: src/folderview.c:2483 src/mainwindow.c:2880 src/mainwindow.c:2885
3789 msgid "Empty trash"
3790 msgstr "Golire gunoi"
3791
3792 #: src/folderview.c:2484
3793 msgid "Delete all messages in trash?"
3794 msgstr "Ștergeți toate mesajele din coșul de gunoi ?"
3795
3796 #: src/folderview.c:2485
3797 msgid "_Empty trash"
3798 msgstr "Gol_ește gunoiul"
3799
3800 #: src/folderview.c:2529 src/inc.c:1635 src/toolbar.c:3020
3801 msgid "Offline warning"
3802 msgstr "Avertisment de offline"
3803
3804 #: src/folderview.c:2530 src/toolbar.c:3021
3805 msgid "You're working offline. Override?"
3806 msgstr "Lucrați în modul offline. Ignorați avertismentul ?"
3807
3808 #: src/folderview.c:2541 src/toolbar.c:3040
3809 msgid "Send queued messages"
3810 msgstr "Trimite mesajele de la coadă"
3811
3812 #: src/folderview.c:2542 src/toolbar.c:3041
3813 msgid "Send all queued messages?"
3814 msgstr "Trimiteți toate mesajele de la coadă ?"
3815
3816 #: src/folderview.c:2551 src/toolbar.c:3060
3817 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3818 msgstr "Au apărut unele erori în timpul trimiterii mesajelor de la coadă."
3819
3820 #: src/folderview.c:2554 src/main.c:2792 src/toolbar.c:3063
3821 #, c-format
3822 msgid ""
3823 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3824 "%s"
3825 msgstr ""
3826 "Au apărut unele erori în timpul trimiterii mesajelor de la coadă:\n"
3827 "%s"
3828
3829 #: src/folderview.c:2629
3830 #, c-format
3831 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3832 msgstr ""
3833
3834 #: src/folderview.c:2630
3835 #, c-format
3836 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3837 msgstr ""
3838
3839 # hm ? sau Copiază dosarul ?
3840 #: src/folderview.c:2632
3841 msgid "Copy folder"
3842 msgstr "Copiere dosar"
3843
3844 # hm ? sau Mută dosarul ?
3845 #: src/folderview.c:2632
3846 msgid "Move folder"
3847 msgstr "Mutare dosar"
3848
3849 #: src/folderview.c:2643
3850 #, c-format
3851 msgid "Copying %s to %s..."
3852 msgstr "Se copiază %s la %s..."
3853
3854 #: src/folderview.c:2643
3855 #, c-format
3856 msgid "Moving %s to %s..."
3857 msgstr "Se mută %s la %s..."
3858
3859 #: src/folderview.c:2677
3860 msgid "Source and destination are the same."
3861 msgstr "Sursa și destinația sunt identice."
3862
3863 #: src/folderview.c:2680
3864 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3865 msgstr "Nu se poate copia un dosar într-unul din subdosarele proprii."
3866
3867 #: src/folderview.c:2681
3868 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3869 msgstr "Nu se poate muta un dosar într-unul din subdosarele proprii."
3870
3871 #: src/folderview.c:2684
3872 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3873 msgstr "Un dosar nu poate fi mutat între căsuțe poștale diferite."
3874
3875 #: src/folderview.c:2687
3876 msgid "Copy failed!"
3877 msgstr "Copierea a eșuat !"
3878
3879 #: src/folderview.c:2687
3880 msgid "Move failed!"
3881 msgstr "Mutarea a eșuat !"
3882
3883 # titlu pe bară
3884 #: src/folderview.c:2737
3885 #, c-format
3886 msgid "Processing configuration for folder %s"
3887 msgstr "Configurare de procesare pentru dosarul %s"
3888
3889 #: src/folderview.c:3176 src/summaryview.c:4690 src/summaryview.c:4796
3890 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3891 msgstr "Dosarul de destinație poate fi folosit numai pentru a stoca subdosare."
3892
3893 # hm ? titlu pe bară ?
3894 #: src/grouplistdialog.c:161
3895 msgid "Newsgroup subscription"
3896 msgstr "Abonare la grupuri de știri"
3897
3898 #: src/grouplistdialog.c:178
3899 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3900 msgstr "Selectați grupurile de știri pentru abonare:"
3901
3902 #: src/grouplistdialog.c:184
3903 msgid "Find groups:"
3904 msgstr "Caută grupuri:"
3905
3906 #: src/grouplistdialog.c:192
3907 msgid " Search "
3908 msgstr " Caută "
3909
3910 #: src/grouplistdialog.c:204
3911 msgid "Newsgroup name"
3912 msgstr "Nume grup de știri"
3913
3914 #: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:188
3915 msgid "Messages"
3916 msgstr "Mesaje"
3917
3918 #: src/grouplistdialog.c:206
3919 msgid "Type"
3920 msgstr "Tip"
3921
3922 #: src/grouplistdialog.c:347
3923 msgid "moderated"
3924 msgstr "moderat"
3925
3926 #: src/grouplistdialog.c:349
3927 msgid "readonly"
3928 msgstr "doar citire"
3929
3930 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:302
3931 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:114
3932 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:148
3933 msgid "unknown"
3934 msgstr "necunoscut"
3935
3936 #: src/grouplistdialog.c:422
3937 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3938 msgstr "Nu se poate prelua lista grupurilor de știri."
3939
3940 #: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1863 src/summaryview.c:1626
3941 msgid "Done."
3942 msgstr "Gata."
3943
3944 #: src/grouplistdialog.c:492
3945 #, c-format
3946 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3947 msgstr "%d grupuri de știri primite (%s citite)"
3948
3949 #: src/gtk/about.c:132
3950 msgid "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client."
3951 msgstr ""
3952 "Claws Mail este un client de e-mail ușor, rapid și foarte configurabil."
3953
3954 #: src/gtk/about.c:135
3955 msgid "For further information visit the Claws Mail website:"
3956 msgstr "Pentru mai multe informații vizitați site-ul web Claws Mail:"
3957
3958 #: src/gtk/about.c:140
3959 msgid ""
3960 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:"
3961 msgstr ""
3962 "Pentru suport și discuții abonați-vă la lista de discuții a utilizatorilor "
3963 "Claws Mail:"
3964
3965 #: src/gtk/about.c:146
3966 msgid ""
3967 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
3968 "the Claws Mail project you can do so at:"
3969 msgstr ""
3970 "Claws Mail este software liber publicat sub licență GPL. Dacă doriți să "
3971 "donați către proiectul Claws Mail puteți face acest lucru la:"
3972
3973 #: src/gtk/about.c:162 src/gtk/about.c:850
3974 msgid ""
3975 "Copyright (C) 1999-2018\n"
3976 "The Claws Mail Team\n"
3977 "and Hiroyuki Yamamoto"
3978 msgstr ""
3979 "Drepturi de autor (C) 1999-2018\n"
3980 "Echipa Claws Mail\n"
3981 "și Hiroyuki Yamamoto"
3982
3983 #: src/gtk/about.c:167
3984 msgid "System Information\n"
3985 msgstr "Informații despre sistem\n"
3986
3987 #: src/gtk/about.c:173
3988 #, c-format
3989 msgid ""
3990 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3991 "Operating System: %s %s (%s)"
3992 msgstr ""
3993 "Locale: %s (set de caracter: %s)\n"
3994 "Sistem de operare: %s %s (%s)"
3995
3996 #: src/gtk/about.c:182
3997 #, c-format
3998 msgid ""
3999 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4000 "Operating System: %s"
4001 msgstr ""
4002 "Locale: %s (set de caracter: %s)\n"
4003 "Sistem de operare: %s"
4004
4005 #: src/gtk/about.c:191
4006 #, c-format
4007 msgid ""
4008 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4009 "Operating System: unknown"
4010 msgstr ""
4011 "Locale: %s (set de caracter: %s)\n"
4012 "Sistem de operare: necunoscut"
4013
4014 #: src/gtk/about.c:247 src/prefs_themes.c:842 src/wizard.c:528
4015 msgid "The Claws Mail Team"
4016 msgstr "Echipa Claws Mail"
4017
4018 #: src/gtk/about.c:266
4019 msgid "Previous team members"
4020 msgstr "Membrii precedenți ai echipei"
4021
4022 #: src/gtk/about.c:285
4023 msgid "The translation team"
4024 msgstr "Echipa de traducere"
4025
4026 #: src/gtk/about.c:304
4027 msgid "Documentation team"
4028 msgstr "Echipa de documentare"
4029
4030 #: src/gtk/about.c:322
4031 msgid "Logo"
4032 msgstr "Logo"
4033
4034 #: src/gtk/about.c:341
4035 msgid "Icons"
4036 msgstr "Pictograme"
4037
4038 #: src/gtk/about.c:360
4039 msgid "Contributors"
4040 msgstr "Contribuitori"
4041
4042 #: src/gtk/about.c:408
4043 msgid "Compiled-in Features"
4044 msgstr "Caracteristici incluse în compilare"
4045
4046 #: src/gtk/about.c:425
4047 msgctxt "compface"
4048 msgid "adds support for the X-Face header\n"
4049 msgstr "adaugă suport pentru antetul X_Face\n"
4050
4051 #: src/gtk/about.c:435
4052 msgctxt "Enchant"
4053 msgid "adds support for spell checking\n"
4054 msgstr ""
4055
4056 #: src/gtk/about.c:445
4057 msgctxt "GnuTLS"
4058 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
4059 msgstr ""
4060
4061 #: src/gtk/about.c:455
4062 msgctxt "IPv6"
4063 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
4064 msgstr ""
4065
4066 #: src/gtk/about.c:466
4067 msgctxt "iconv"
4068 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
4069 msgstr ""
4070
4071 #: src/gtk/about.c:476
4072 msgctxt "JPilot"
4073 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
4074 msgstr ""
4075
4076 #: src/gtk/about.c:486
4077 msgctxt "LDAP"
4078 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
4079 msgstr ""
4080
4081 #: src/gtk/about.c:496
4082 msgctxt "libetpan"
4083 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
4084 msgstr ""
4085
4086 #: src/gtk/about.c:506
4087 msgctxt "libSM"
4088 msgid "adds support for session handling\n"
4089 msgstr ""
4090
4091 #: src/gtk/about.c:516
4092 msgctxt "NetworkManager"
4093 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
4094 msgstr ""
4095
4096 #: src/gtk/about.c:526
4097 msgctxt "librSVG"
4098 msgid "adds support for SVG themes\n"
4099 msgstr "adaugă suport pentru teme SVG\n"
4100
4101 #: src/gtk/about.c:558
4102 msgid ""
4103 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
4104 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
4105 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later version."
4106 msgstr ""
4107 "Acest program este software liber; îl puteți redistribui și/sau modifica în "
4108 "concordanță cu Licența Publică Generală GNU publicată de Fundația pentru "
4109 "Software Liber; fie versiunea 3, sau (la alegerea dumneavoastră) orice "
4110 "versiune ulterioară."
4111
4112 #: src/gtk/about.c:565
4113 msgid ""
4114 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
4115 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
4116 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
4117 "more details."
4118 msgstr ""
4119 "Acest program este distribuit în speranța că va fi util, dar FĂRĂ NICIO "
4120 "GARANȚIE; nici măcar cu garanția implicită de COMERCIALIZARE sau de "
4121 "POTRIVIRE PENTRU UN SCOP PARTICULAR. Consultați Licența Publică Generală GNU "
4122 "pentru mai multe detalii."
4123
4124 #: src/gtk/about.c:584
4125 msgid ""
4126 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
4127 "this program. If not, see "
4128 msgstr ""
4129 "Ar trebui să fi primit o copie a Licenței Publice Generale GNU (GNU GPL) "
4130 "împreună cu acest program. Dacă nu, consultați "
4131
4132 #: src/gtk/about.c:717 src/main.c:2616
4133 msgid "Session statistics\n"
4134 msgstr "Statistici de sesiune\n"
4135
4136 #: src/gtk/about.c:727 src/gtk/about.c:730 src/main.c:2626 src/main.c:2629
4137 #, c-format
4138 msgid "Started: %s\n"
4139 msgstr "Pornit: %s\n"
4140
4141 #: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2635
4142 msgid "Incoming traffic\n"
4143 msgstr "Trafic de intrare\n"
4144
4145 #: src/gtk/about.c:740 src/main.c:2638
4146 #, c-format
4147 msgid "Received messages: %d\n"
4148 msgstr "Mesaje primite: %d\n"
4149
4150 #: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2644
4151 msgid "Outgoing traffic\n"
4152 msgstr "Trafic de ieșire\n"
4153
4154 #: src/gtk/about.c:750 src/main.c:2647
4155 #, c-format
4156 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4157 msgstr "Mesaje noi sau redirecționate: %d\n"
4158
4159 #: src/gtk/about.c:755 src/main.c:2651
4160 #, c-format
4161 msgid "Replied messages: %d\n"
4162 msgstr "Mesaje răspunse: %d\n"
4163
4164 #: src/gtk/about.c:760 src/main.c:2655
4165 #, c-format
4166 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4167 msgstr "Mesaje înaintate: %d\n"
4168
4169 #: src/gtk/about.c:765 src/main.c:2659
4170 #, c-format
4171 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4172 msgstr "Total mesaje trimise: %d\n"
4173
4174 #: src/gtk/about.c:792
4175 msgid "About Claws Mail"
4176 msgstr "Despre Claws Mail"
4177
4178 #: src/gtk/about.c:864
4179 msgid "_Info"
4180 msgstr "_Info"
4181
4182 #: src/gtk/about.c:870
4183 msgid "_Authors"
4184 msgstr "_Autori"
4185
4186 #: src/gtk/about.c:876
4187 msgid "_Features"
4188 msgstr "_Caracteristici"
4189
4190 #: src/gtk/about.c:882
4191 msgid "_License"
4192 msgstr "_Licență"
4193
4194 #: src/gtk/about.c:890
4195 msgid "_Release Notes"
4196 msgstr "_Note de lansare"
4197
4198 #: src/gtk/about.c:896
4199 msgid "_Statistics"
4200 msgstr "_Statistici"
4201
4202 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:363
4203 msgid "Orange"
4204 msgstr "Portocaliu"
4205
4206 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:367
4207 msgid "Red"
4208 msgstr "Roșu"
4209
4210 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:371
4211 msgid "Pink"
4212 msgstr "Roz"
4213
4214 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:375
4215 msgid "Sky blue"
4216 msgstr "Albastru cer"
4217
4218 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:379
4219 msgid "Blue"
4220 msgstr "Albastru"
4221
4222 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:383
4223 msgid "Green"
4224 msgstr "Verde"
4225
4226 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:387
4227 msgid "Brown"
4228 msgstr "Maro"
4229
4230 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:391
4231 msgid "Grey"
4232 msgstr "Gri"
4233
4234 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:395
4235 msgid "Light brown"
4236 msgstr "Maro deschis"
4237
4238 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:399
4239 msgid "Dark red"
4240 msgstr "Roșu întunecat"
4241
4242 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:403
4243 msgid "Dark pink"
4244 msgstr "Roz închis"
4245
4246 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:407
4247 msgid "Steel blue"
4248 msgstr "Albastru oțel"
4249
4250 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:411
4251 msgid "Gold"
4252 msgstr "Auriu"
4253
4254 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:415
4255 msgid "Bright green"
4256 msgstr "Verde strălucitor"
4257
4258 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:419
4259 msgid "Magenta"
4260 msgstr "Magenta"
4261
4262 # titlu pe bară
4263 #: src/gtk/foldersort.c:241
4264 msgid "Set mailbox order"
4265 msgstr "Stabilire ordine căsuțe poștale"
4266
4267 #: src/gtk/foldersort.c:275
4268 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4269 msgstr ""
4270 "Mutați căsuțele poștale sus sau jos pentru a schimba ordinea de sortare în "
4271 "lista de dosare."
4272
4273 #: src/gtk/foldersort.c:309
4274 msgid "Mailboxes"
4275 msgstr "Căsuțe poștale"
4276
4277 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4278 msgid "No dictionary selected."
4279 msgstr "Niciun dicționar selectat."
4280
4281 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4282 #, c-format
4283 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4284 msgstr "Nu s-a putut inițializa verificatorul ortografic %s."
4285
4286 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4287 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4288 msgstr "Nu s-a putut inițializa brokerul Enchant."
4289
4290 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4291 #, c-format
4292 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4293 msgstr "Nu s-a putut inițializa dicționarul %s:"
4294
4295 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4296 msgid "No misspelled word found."
4297 msgstr "Nu s-a găsit nici un cuvânt scris greșit."
4298
4299 # tutlu pe bară
4300 #: src/gtk/gtkaspell.c:1451
4301 msgid "Replace unknown word"
4302 msgstr "Înlocuire cuvânt necunoscut"
4303
4304 #: src/gtk/gtkaspell.c:1467
4305 #, c-format
4306 msgid "Replace \"%s\" with: "
4307 msgstr "Înlocuiește „%s” cu: "
4308
4309 #: src/gtk/gtkaspell.c:1510
4310 msgid ""
4311 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4312 "will learn from mistake.\n"
4313 msgstr ""
4314 "Ținerea apăsat a tastei Control în timp ce se apasă tasta Enter\n"
4315 "va învăța din greșeală.\n"
4316
4317 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4318 msgid "More..."
4319 msgstr "Mai multe..."
4320
4321 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4322 #, c-format
4323 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4324 msgstr "„%s” necunoscut în dicționarul „%s”"
4325
4326 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4327 msgid "Accept in this session"
4328 msgstr "Acceptă în această sesiune"
4329
4330 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4331 msgid "Add to personal dictionary"
4332 msgstr "Adaugă la dicționarul personal"
4333
4334 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4335 msgid "Replace with..."
4336 msgstr "Înlocuiește cu..."
4337
4338 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4339 #, c-format
4340 msgid "Check with %s"
4341 msgstr "Verifică cu dicționarul %s"
4342
4343 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4344 msgid "(no suggestions)"
4345 msgstr "(nicio sugestie)"
4346
4347 #: src/gtk/gtkaspell.c:2012
4348 #, c-format
4349 msgid "Dictionary: %s"
4350 msgstr "Dicționar: %s"
4351
4352 #: src/gtk/gtkaspell.c:2027
4353 #, c-format
4354 msgid "Use alternate (%s)"
4355 msgstr "Folosește dicționarul alternativ (%s)"
4356
4357 #: src/gtk/gtkaspell.c:2038
4358 msgid "Use both dictionaries"
4359 msgstr "Folosește ambele dicționare"
4360
4361 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:143
4362 msgid "Check while typing"
4363 msgstr "Verifică în timpul scrierii"
4364
4365 #: src/gtk/gtkaspell.c:2154
4366 #, c-format
4367 msgid ""
4368 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4369 "%s"
4370 msgstr ""
4371 "Verificatorul ortografic nu a putut schimba dicționarul.\n"
4372 "%s"
4373
4374 #: src/gtk/gtkaspell.c:2210
4375 #, c-format
4376 msgid ""
4377 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4378 "%s"
4379 msgstr ""
4380 "Verificatorul ortografic nu a putut schimba dicționarul alternativ.\n"
4381 "%s"
4382
4383 # hm ?
4384 #: src/gtk/gtkutils.c:1868
4385 msgid "Failed: no service record found."
4386 msgstr "Eșuat: nu a fost găsită nicio înregistrare de serviciu."
4387
4388 #: src/gtk/gtkutils.c:1871
4389 msgid "Failed: network error."
4390 msgstr "Eșuat: eroare de rețea."
4391
4392 #: src/gtk/gtkutils.c:1874
4393 #, c-format
4394 msgid "Failed: unknown error (%d)."
4395 msgstr "Eșuat: eroare necunoscută (%d)."
4396
4397 #: src/gtk/gtkutils.c:1944
4398 msgid "Configuring..."
4399 msgstr "Se configurează..."
4400
4401 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1242
4402 #: src/prefs_matcher.c:2164 src/prefs_summaries.c:442
4403 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:448
4404 msgid "Date"
4405 msgstr "Dată"
4406
4407 #: src/gtk/headers.h:9
4408 msgid "Date:"
4409 msgstr "Dată:"
4410
4411 #: src/gtk/headers.h:10 src/prefs_filtering_action.c:1239
4412 #: src/prefs_matcher.c:2161 src/prefs_summaries.c:444
4413 #: src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:50 src/summaryview.c:446
4414 msgid "From"
4415 msgstr "De la"
4416
4417 #: src/gtk/headers.h:10 src/summary_search.c:416
4418 msgid "From:"
4419 msgstr "De la:"
4420
4421 #: src/gtk/headers.h:11
4422 msgid "Sender"
4423 msgstr "Expeditor"
4424
4425 #: src/gtk/headers.h:11
4426 msgid "Sender:"
4427 msgstr "Expeditor:"
4428
4429 #: src/gtk/headers.h:12
4430 msgid "Reply-To"
4431 msgstr "Răspuns-către"
4432
4433 #: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1240
4434 #: src/prefs_matcher.c:2162 src/prefs_summaries.c:445
4435 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:57 src/summaryview.c:447
4436 msgid "To"