ec920ffd46d09cf45086d4b2e8e5fa743b03afb9
[claws.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
4 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
5 #
6 # Last addition (from sylpheed-claws source version 0.8.0):
7 # Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
8 #
9 # Thanks to:
10 # Emil <emil5@go2.pl>
11 # Pawe³ Pêkala <c0rn@gazeta.pl>
12 #
13 # BTW: Czy s± chêtni na stanowisko g³ównego t³umacza tego pl.po?
14 #      Obecny zaprzesta³ u¿ywana sylpheeda, a do tego nawa³ roboty
15 #      spowodowa³ ca³kiem niez³e opó¼nienie w robieniu...
16 #      kontakt: <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
17 msgid ""
18 msgstr ""
19 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
20 "POT-Creation-Date: 2003-07-10 22:00+0100\n"
21 "PO-Revision-Date: 2003-07-10 23:47+0100\n"
22 "Last-Translator: Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc."
23 "katowice.supermedia.pl>\n"
24 "Language-Team: Jan Mura <jan_mura@altavista.com>\n"
25 "MIME-Version: 1.0\n"
26 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
27 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
28 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
29
30 #: src/account.c:305
31 msgid ""
32 "Some composing windows are open.\n"
33 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
34 msgstr ""
35 "Niektóre okna edycji s± otwarte.\n"
36 "Zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawieñ konta."
37
38 #: src/account.c:555
39 msgid "Edit accounts"
40 msgstr "Edycja kont"
41
42 #: src/account.c:573
43 msgid ""
44 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
45 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
46 msgstr ""
47 "Nowe wiadomo¶ci zostan± sprawdzone w tej¿e kolejno¶ci.\n"
48 "Zaznacz znaczniki w kolumnie G aby ustawiæ pobieranie wiadomo¶ci\n"
49 "z tych kont poprzez `Pobierz wszystkie'"
50
51 #: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:613
52 #: src/compose.c:4614 src/compose.c:4784 src/editaddress.c:774
53 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
54 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:394 src/editvcard.c:210
55 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:157
56 #: src/select-keys.c:301
57 msgid "Name"
58 msgstr "Nazwa"
59
60 #: src/account.c:594 src/prefs_account.c:908
61 msgid "Protocol"
62 msgstr "Protokó³"
63
64 #: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
65 msgid "Server"
66 msgstr "Serwer"
67
68 #: src/account.c:624 src/addressbook.c:752 src/editaddress.c:722
69 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
70 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
71 #: src/prefs_filtering.c:528 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
72 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
73 msgid "Add"
74 msgstr "Dodaj"
75
76 #: src/account.c:630
77 msgid "Edit"
78 msgstr "Edycja"
79
80 #: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
81 msgid " Delete "
82 msgstr " Usuñ "
83
84 #: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
85 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:582
86 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
87 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
88 msgid "Down"
89 msgstr "W dó³"
90
91 #: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
92 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:576
93 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
94 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
95 msgid "Up"
96 msgstr "W górê"
97
98 #: src/account.c:662
99 msgid " Set as default account "
100 msgstr " Ustaw jako podstawowe konto "
101
102 #: src/account.c:668 src/addressbook.c:978 src/addressbook.c:2985
103 #: src/addressbook.c:2989 src/addressbook.c:3027 src/crash.c:245
104 #: src/exphtmldlg.c:169 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:696
105 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
106 msgid "Close"
107 msgstr "Zamknij"
108
109 #: src/account.c:736
110 msgid "Delete account"
111 msgstr "Usuñ konto"
112
113 #: src/account.c:737
114 msgid "Do you really want to delete this account?"
115 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ to konto?"
116
117 #: src/account.c:738 src/addressbook.c:1001 src/addressbook.c:2177
118 #: src/compose.c:2945 src/compose.c:3429 src/compose.c:5899 src/compose.c:6205
119 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2092 src/folderview.c:2151
120 #: src/folderview.c:2243 src/folderview.c:2378 src/folderview.c:2417
121 #: src/inc.c:175 src/inc.c:275 src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198
122 #: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:543
123 #: src/prefs_filtering.c:1070 src/prefs_filtering.c:1495
124 #: src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623 src/prefs_scoring.c:760
125 #: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:324
126 #: src/summaryview.c:913 src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
127 #: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488 src/summaryview.c:1520
128 #: src/summaryview.c:1545 src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
129 #: src/summaryview.c:3111 src/toolbar.c:2048
130 msgid "Yes"
131 msgstr "Tak"
132
133 #: src/account.c:738 src/compose.c:3429 src/compose.c:5899
134 #: src/folderview.c:2092 src/folderview.c:2151 src/folderview.c:2243
135 #: src/folderview.c:2378 src/folderview.c:2417 src/ssl_manager.c:271
136 msgid "+No"
137 msgstr "+Nie"
138
139 #: src/addressadd.c:162
140 msgid "Add to address book"
141 msgstr "Dodaj do ksi±¿ki adresowej"
142
143 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:424
144 msgid "Address"
145 msgstr "Adres"
146
147 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:615 src/editaddress.c:628
148 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
149 msgid "Remarks"
150 msgstr "Uwagi"
151
152 #: src/addressadd.c:226
153 msgid "Select Address Book Folder"
154 msgstr "Wybierz katalog z ksi±¿k± adresow±"
155
156 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
157 #: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3068 src/compose.c:5721
158 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
159 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:340 src/editldap_basedn.c:212
160 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
161 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:276
162 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtk/gtkaspell.c:1423
163 #: src/gtk/gtkaspell.c:2336 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
164 #: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:603
165 #: src/mainwindow.c:2126 src/messageview.c:656 src/messageview.c:984
166 #: src/mimeview.c:918 src/mimeview.c:967 src/passphrase.c:130
167 #: src/prefs_gtk.c:449 src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:3294
168 #: src/prefs_common.c:3463 src/prefs_common.c:3800
169 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
170 #: src/prefs_filtering.c:341 src/prefs_folder_item.c:499
171 #: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
172 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
173 #: src/ssl_manager.c:98
174 msgid "OK"
175 msgstr "OK"
176
177 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2171 src/addrgather.c:507
178 #: src/compose.c:3068 src/compose.c:5722 src/compose.c:6384 src/compose.c:6422
179 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
180 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:341 src/editldap_basedn.c:213
181 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:189
182 #: src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:242 src/gtk/prefswindow.c:277
183 #: src/gtk/gtkaspell.c:1432 src/import.c:191 src/importldif.c:825
184 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:204
185 #: src/main.c:603 src/mainwindow.c:2126 src/messageview.c:656
186 #: src/messageview.c:984 src/mimeview.c:919 src/mimeview.c:968
187 #: src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_actions.c:162
188 #: src/prefs_common.c:3295 src/prefs_common.c:3801
189 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
190 #: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_folder_item.c:500
191 #: src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
192 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
193 #: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:913
194 #: src/summaryview.c:3449
195 msgid "Cancel"
196 msgstr "Anuluj"
197
198 #: src/addressbook.c:353 src/compose.c:498 src/mainwindow.c:408
199 #: src/messageview.c:143
200 msgid "/_File"
201 msgstr "/_Plik"
202
203 #: src/addressbook.c:354
204 msgid "/_File/New _Book"
205 msgstr "/_Plik/Nowa _ksi±¿ka"
206
207 #: src/addressbook.c:355
208 msgid "/_File/New _vCard"
209 msgstr "/_Plik/Nowa _vCard"
210
211 #: src/addressbook.c:357
212 msgid "/_File/New _JPilot"
213 msgstr "/_Plik/Nowy _JPilot"
214
215 #: src/addressbook.c:360
216 msgid "/_File/New _Server"
217 msgstr "/_Plik/Nowy _serwer"
218
219 #: src/addressbook.c:362 src/addressbook.c:365 src/compose.c:502
220 #: src/mainwindow.c:423 src/mainwindow.c:426 src/messageview.c:146
221 msgid "/_File/---"
222 msgstr "/_Plik/---"
223
224 #: src/addressbook.c:363
225 msgid "/_File/_Edit"
226 msgstr "/_Plik/_Edycja"
227
228 #: src/addressbook.c:364
229 msgid "/_File/_Delete"
230 msgstr "/_Plik/_Usuñ"
231
232 #: src/addressbook.c:366
233 msgid "/_File/_Save"
234 msgstr "/_Plik/Zapi_sz"
235
236 #: src/addressbook.c:367 src/compose.c:503 src/messageview.c:147
237 msgid "/_File/_Close"
238 msgstr "/_Plik/_Zamknij"
239
240 #: src/addressbook.c:368 src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
241 #: src/compose.c:505 src/mainwindow.c:430 src/messageview.c:149
242 msgid "/_Edit"
243 msgstr "/_Edycja"
244
245 #: src/addressbook.c:369
246 msgid "/_Edit/C_ut"
247 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
248
249 #: src/addressbook.c:370 src/compose.c:510 src/mainwindow.c:431
250 #: src/messageview.c:150
251 msgid "/_Edit/_Copy"
252 msgstr "/_Edycja/_Kopiuj"
253
254 #: src/addressbook.c:371 src/compose.c:511
255 msgid "/_Edit/_Paste"
256 msgstr "/_Edycja/_Wstaw"
257
258 #: src/addressbook.c:372 src/compose.c:508 src/compose.c:591
259 #: src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:152
260 msgid "/_Edit/---"
261 msgstr "/_Edycja/---"
262
263 #: src/addressbook.c:373
264 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
265 msgstr "/_Edycja/_Wstaw adres"
266
267 #: src/addressbook.c:374
268 msgid "/_Address"
269 msgstr "/_Adres"
270
271 #: src/addressbook.c:375
272 msgid "/_Address/New _Address"
273 msgstr "/_Plik/Nowy _adres"
274
275 #: src/addressbook.c:376
276 msgid "/_Address/New _Group"
277 msgstr "/_Plik/Nowa _grupa"
278
279 #: src/addressbook.c:377
280 msgid "/_Address/New _Folder"
281 msgstr "/_Plik/Nowy _folder"
282
283 #: src/addressbook.c:378
284 msgid "/_Address/---"
285 msgstr "/_Adres/---"
286
287 #: src/addressbook.c:379
288 msgid "/_Address/_Edit"
289 msgstr "/_Plik/_Edycja"
290
291 #: src/addressbook.c:380
292 msgid "/_Address/_Delete"
293 msgstr "/Wiado_mo¶/_Usuñ"
294
295 #: src/addressbook.c:381 src/addressbook.c:385 src/mainwindow.c:647
296 #: src/mainwindow.c:658 src/mainwindow.c:660 src/mainwindow.c:663
297 #: src/mainwindow.c:666 src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:265
298 #: src/messageview.c:276
299 msgid "/_Tools/---"
300 msgstr "/_Narzêdzia/---"
301
302 #: src/addressbook.c:382
303 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
304 msgstr "/_Narzêdzia/_Importuj plik LDIF..."
305
306 #: src/addressbook.c:383
307 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
308 msgstr "/_Narzêdzia/_Importuj plik M_utta..."
309
310 #: src/addressbook.c:384
311 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
312 msgstr "/_Narzêdzia/_Importuj plik _Pine..."
313
314 #: src/addressbook.c:386
315 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
316 msgstr "/_Narzêdzia/Eksportuje _HTML..."
317
318 #: src/addressbook.c:387 src/compose.c:668 src/mainwindow.c:694
319 #: src/messageview.c:279
320 msgid "/_Help"
321 msgstr "/Pomo_c"
322
323 #: src/addressbook.c:388 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:702
324 #: src/messageview.c:280
325 msgid "/_Help/_About"
326 msgstr "/Pomo_c/_O programie"
327
328 #: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407
329 msgid "/New _Address"
330 msgstr "/Nowy _adres"
331
332 #: src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:408
333 msgid "/New _Group"
334 msgstr "/Nowa _grupa"
335
336 #: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
337 msgid "/New _Folder"
338 msgstr "/Nowy _folder"
339
340 #: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:410
341 #: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:417 src/compose.c:492
342 #: src/folderview.c:286 src/folderview.c:288 src/folderview.c:297
343 #: src/folderview.c:302 src/folderview.c:306 src/folderview.c:308
344 #: src/folderview.c:318 src/folderview.c:323 src/folderview.c:327
345 #: src/folderview.c:329 src/folderview.c:339 src/folderview.c:343
346 #: src/folderview.c:346 src/folderview.c:348 src/summaryview.c:411
347 #: src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:416 src/summaryview.c:422
348 #: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:448 src/summaryview.c:454
349 #: src/summaryview.c:457
350 msgid "/---"
351 msgstr "/---"
352
353 #: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412 src/summaryview.c:419
354 msgid "/_Delete"
355 msgstr "/_Usuñ"
356
357 #: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
358 msgid "/C_ut"
359 msgstr "/Wy_tnij"
360
361 #: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:415
362 msgid "/_Copy"
363 msgstr "/_Kopiuj"
364
365 #: src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
366 msgid "/_Paste"
367 msgstr "/_Wstaw"
368
369 #: src/addressbook.c:418
370 msgid "/Pa_ste Address"
371 msgstr "/Wklej _adres"
372
373 #: src/addressbook.c:430 src/crash.c:448 src/crash.c:467 src/importldif.c:112
374 msgid "Unknown"
375 msgstr "Nieznany"
376
377 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:456 src/importldif.c:119
378 msgid "Success"
379 msgstr "Sukces"
380
381 #: src/addressbook.c:438 src/importldif.c:120
382 msgid "Bad arguments"
383 msgstr "Z³e argumenty"
384
385 #: src/addressbook.c:439 src/importldif.c:121
386 msgid "File not specified"
387 msgstr "Nie okre¶lono pliku"
388
389 #: src/addressbook.c:440 src/importldif.c:122
390 msgid "Error opening file"
391 msgstr "B³±d podczas otwierania pliku"
392
393 #: src/addressbook.c:441 src/importldif.c:123
394 msgid "Error reading file"
395 msgstr "B³±d podczas czytania pliku"
396
397 #: src/addressbook.c:442 src/importldif.c:124
398 msgid "End of file encountered"
399 msgstr "Napotkano koniec pliku"
400
401 #: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:125
402 msgid "Error allocating memory"
403 msgstr "B³±d alokacji pamiêci"
404
405 #: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:126
406 msgid "Bad file format"
407 msgstr "Format daty nieprawid³owy"
408
409 #: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:127
410 msgid "Error writing to file"
411 msgstr "B³±d zapisu pliku"
412
413 #: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:128
414 msgid "Error opening directory"
415 msgstr "B³±d podczas otwierania katalogu"
416
417 #: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:129
418 msgid "No path specified"
419 msgstr "Nie okre¶lono ¶cie¿ki"
420
421 #: src/addressbook.c:457
422 msgid "Error connecting to LDAP server"
423 msgstr "Pod³±czanie do serwera LDAP"
424
425 #: src/addressbook.c:458
426 msgid "Error initializing LDAP"
427 msgstr "B³±d inicjalizacji LDAP"
428
429 #: src/addressbook.c:459
430 msgid "Error binding to LDAP server"
431 msgstr "B³±d pod³±czania danych do serwera LDAP"
432
433 #: src/addressbook.c:460
434 msgid "Error searching LDAP database"
435 msgstr "B³±d wyszukiwania w bazie LDAP"
436
437 #: src/addressbook.c:461
438 msgid "Timeout performing LDAP operation"
439 msgstr "Wskoczy³ limit czasu podczas operacji LDAP"
440
441 #: src/addressbook.c:462 src/addressbook.c:463
442 msgid "Error in LDAP search criteria"
443 msgstr "B³±d w kryteriach wyszukiwania LDAP"
444
445 #: src/addressbook.c:464
446 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
447 msgstr "Nie znaleziono wpisów LDAP do zadanego poszukiwania"
448
449 #: src/addressbook.c:614
450 msgid "E-Mail address"
451 msgstr "Adres e-mail"
452
453 #: src/addressbook.c:618 src/prefs_common.c:2921 src/toolbar.c:178
454 #: src/toolbar.c:1751
455 msgid "Address book"
456 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
457
458 #: src/addressbook.c:717
459 msgid "Name:"
460 msgstr "Nazwa:"
461
462 #: src/addressbook.c:749 src/addressbook.c:2170 src/addressbook.c:2177
463 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:234
464 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
465 #: src/prefs_filtering.c:226 src/prefs_filtering.c:541 src/prefs_matcher.c:570
466 #: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
467 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:466
468 msgid "Delete"
469 msgstr "Usuñ"
470
471 #: src/addressbook.c:755
472 msgid "Lookup"
473 msgstr "Wyszukaj"
474
475 #: src/addressbook.c:767 src/compose.c:1398 src/compose.c:3118
476 #: src/compose.c:4431 src/compose.c:5138 src/headerview.c:55
477 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
478 msgid "To:"
479 msgstr "Do:"
480
481 #: src/addressbook.c:771 src/compose.c:1382 src/compose.c:3117
482 #: src/prefs_template.c:175
483 msgid "Cc:"
484 msgstr "Kopia:"
485
486 #: src/addressbook.c:775 src/compose.c:1385 src/prefs_template.c:176
487 msgid "Bcc:"
488 msgstr "Ukryta kopia:"
489
490 #: src/addressbook.c:976 src/addressbook.c:999
491 msgid "Delete address(es)"
492 msgstr "Usuñ adres(y)"
493
494 #: src/addressbook.c:977
495 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
496 msgstr "Te dane adresowe s± tylko do odczytu i nie mog± byæ kasowane."
497
498 #: src/addressbook.c:1000
499 msgid "Really delete the address(es)?"
500 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ ten adres(y)?"
501
502 #: src/addressbook.c:1001 src/addressbook.c:2177 src/compose.c:2945
503 #: src/compose.c:6205 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:175 src/inc.c:275
504 #: src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
505 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:1070
506 #: src/prefs_filtering.c:1495 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
507 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
508 #: src/summaryview.c:913 src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
509 #: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488 src/summaryview.c:1520
510 #: src/summaryview.c:1545 src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
511 #: src/summaryview.c:3111 src/toolbar.c:2048
512 msgid "No"
513 msgstr "Nie"
514
515 #: src/addressbook.c:1513 src/addressbook.c:1586
516 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
517 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ. Docelowa ksi±¿ka adresowa jest tylko do odczytu."
518
519 #: src/addressbook.c:1524
520 msgid "Cannot paste into an address group."
521 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ do grupy adresowej."
522
523 #: src/addressbook.c:2167
524 #, c-format
525 msgid ""
526 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
527 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
528 msgstr ""
529 "Czy chcesz usun±æ folder WRAZ ze wszystkimi adresami w '%s'? \n"
530 "Je¶li tylko usun±æ folder, wtedy adresy zostan± przemieszczone \n"
531 "do g³ównego katalogu."
532
533 #: src/addressbook.c:2171
534 msgid "Folder only"
535 msgstr "Tylko Katalog"
536
537 #: src/addressbook.c:2171
538 msgid "Folder and Addresses"
539 msgstr "Katalog i adresy"
540
541 #: src/addressbook.c:2176
542 #, c-format
543 msgid "Really delete `%s' ?"
544 msgstr "Naprawdê usun±æ '%s' ?"
545
546 #: src/addressbook.c:2935
547 msgid "New user, could not save index file."
548 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ pliku indeksowego."
549
550 #: src/addressbook.c:2939
551 msgid "New user, could not save address book files."
552 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ plików ksi±¿ki adresowej."
553
554 #: src/addressbook.c:2949
555 msgid "Old address book converted successfully."
556 msgstr "Dawna ksi±¿ka adresowa zosta³a pomy¶lnie przekonwertowana."
557
558 #: src/addressbook.c:2954
559 msgid ""
560 "Old address book converted,\n"
561 "could not save new address index file"
562 msgstr ""
563 "Dawna ksi±¿ka adresowa pomy¶lnie przekonwertowana,\n"
564 "jednak nie powiód³ siê zapis nowego pliku indeksowego"
565
566 #: src/addressbook.c:2967
567 msgid ""
568 "Could not convert address book,\n"
569 "but created empty new address book files."
570 msgstr ""
571 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
572 "ale za to stworzono puste pliki nowej ksi±¿ki adresowej."
573
574 #: src/addressbook.c:2973
575 msgid ""
576 "Could not convert address book,\n"
577 "could not create new address book files."
578 msgstr ""
579 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
580 "nie mo¿na by³o stworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
581
582 #: src/addressbook.c:2978
583 msgid ""
584 "Could not convert address book\n"
585 "and could not create new address book files."
586 msgstr ""
587 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
588 "oraz nie mo¿na by³o stworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
589
590 #: src/addressbook.c:2985
591 msgid "Addressbook conversion error"
592 msgstr "B³±d konwersji ksi±¿ki adresowej"
593
594 #: src/addressbook.c:2989
595 msgid "Addressbook conversion"
596 msgstr "Konwersja Ksi±¿ki adresowej"
597
598 #: src/addressbook.c:3025
599 msgid "Addressbook Error"
600 msgstr "B³±d Ksi±¿ki adresowej"
601
602 #: src/addressbook.c:3026
603 msgid "Could not read address index"
604 msgstr "Nie mo¿na by³o otworzyæ indeksu adresów"
605
606 #: src/addressbook.c:3388
607 msgid "Busy searching LDAP..."
608 msgstr "Zajêty przeszukiwanie LDAP..."
609
610 #: src/addressbook.c:3523 src/prefs_common.c:1055
611 msgid "Interface"
612 msgstr "Interfejs"
613
614 #: src/addressbook.c:3539 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
615 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:560
616 msgid "Address Book"
617 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
618
619 #: src/addressbook.c:3555
620 msgid "Person"
621 msgstr "Osoba"
622
623 #: src/addressbook.c:3571
624 msgid "EMail Address"
625 msgstr "Adres e-mail"
626
627 #: src/addressbook.c:3587
628 msgid "Group"
629 msgstr "Grupa"
630
631 #: src/addressbook.c:3603 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:376
632 #: src/prefs_account.c:2043
633 msgid "Folder"
634 msgstr "Katalog"
635
636 #: src/addressbook.c:3619
637 msgid "vCard"
638 msgstr "vCard"
639
640 #: src/addressbook.c:3635 src/addressbook.c:3651
641 msgid "JPilot"
642 msgstr "JPilot"
643
644 #: src/addressbook.c:3667
645 msgid "LDAP Server"
646 msgstr "Serwer LDAP"
647
648 #: src/addrgather.c:156
649 msgid "Please specify name for address book."
650 msgstr "Proszê o sprecyzuj nazwê dla ksi±¿ki adresowej"
651
652 #: src/addrgather.c:176
653 msgid "Please select the mail headers to search."
654 msgstr "Proszê zaznacz nag³ówki do przeszukania."
655
656 #: src/addrgather.c:183
657 msgid "Busy harvesting addresses..."
658 msgstr "Zajêty zbieraniem adresów..."
659
660 #: src/addrgather.c:221
661 msgid "Addresses gathered successfully."
662 msgstr "Zbieranie adresów zakoñczone sukcesem"
663
664 #: src/addrgather.c:285
665 msgid "No folder or message was selected."
666 msgstr "Nie wybrano ¿adnego katalogu lub wiadomo¶ci"
667
668 #: src/addrgather.c:293
669 msgid ""
670 "Please select a folder to process from the folder\n"
671 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
672 "the message list."
673 msgstr ""
674 "Proszê wybierz katalog do przetworzenia z listy\n"
675 "katalogów. Ewentualnie wybierz jedn± lub wiêcej\n"
676 "wiadomo¶ci z listy wiadomo¶ci."
677
678 #: src/addrgather.c:345
679 msgid "Folder :"
680 msgstr "Katalog :"
681
682 #: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:742
683 msgid "Address Book :"
684 msgstr "Ksi±¿ka adresowa :"
685
686 #: src/addrgather.c:366
687 msgid "Folder Size :"
688 msgstr "Wielko¶æ katalogu :"
689
690 #: src/addrgather.c:381
691 msgid "Process these mail header fields"
692 msgstr "Przetwórz te nag³ówki"
693
694 #: src/addrgather.c:399
695 msgid "Include sub-folders"
696 msgstr "Do³±cz podkatalogi"
697
698 #: src/addrgather.c:422
699 msgid "Header Name"
700 msgstr "Nazwa nag³ówka"
701
702 #: src/addrgather.c:423
703 msgid "Address Count"
704 msgstr "Ilo¶æ adresów"
705
706 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:259
707 #: src/messageview.c:576
708 msgid "Warning"
709 msgstr "Ostrze¿enie"
710
711 #: src/addrgather.c:528
712 msgid "Header Fields"
713 msgstr "Pola nag³ówków"
714
715 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:855
716 msgid "Finish"
717 msgstr "Koniec"
718
719 #: src/addrgather.c:588
720 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
721 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z nastêpuj±cych wiadomo¶ci"
722
723 #: src/addrgather.c:596
724 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
725 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z katalogu"
726
727 #: src/addrindex.c:105 src/addrindex.c:109 src/addrindex.c:116
728 msgid "Common address"
729 msgstr "Wspólny adres:"
730
731 #: src/addrindex.c:106 src/addrindex.c:110 src/addrindex.c:117
732 msgid "Personal address"
733 msgstr "Osobisty adres:"
734
735 #: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5899 src/main.c:585
736 msgid "Notice"
737 msgstr "Notatka"
738
739 #: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3429 src/inc.c:578
740 msgid "Error"
741 msgstr "B³±d"
742
743 #: src/alertpanel.c:190
744 msgid "View log"
745 msgstr "Poka¿ dziennik"
746
747 #: src/alertpanel.c:308
748 msgid "Show this message next time"
749 msgstr "Poka¿ tê wiadomo¶æ nastêpnym razem"
750
751 #: src/common/nntp.c:68
752 #, c-format
753 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
754 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem NNTP: %s:%d\n"
755
756 #: src/common/nntp.c:148 src/common/nntp.c:211
757 #, c-format
758 msgid "protocol error: %s\n"
759 msgstr "b³±d protoko³u: %s\n"
760
761 #: src/common/nntp.c:171 src/common/nntp.c:217
762 msgid "protocol error\n"
763 msgstr "b³±d protoko³u\n"
764
765 #: src/common/nntp.c:267
766 msgid "Error occurred while posting\n"
767 msgstr "B³±d podczas publikowania\n"
768
769 #: src/common/smtp.c:152
770 msgid "SMTP AUTH not available\n"
771 msgstr "SMTP AUTH nie jest dostêpne\n"
772
773 #: src/common/smtp.c:417 src/common/smtp.c:466
774 msgid "bad SMTP response\n"
775 msgstr "z³a odpowied¼ SMTP\n"
776
777 #: src/common/smtp.c:437 src/common/smtp.c:455 src/common/smtp.c:551
778 msgid "error occurred on SMTP session\n"
779 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas sesji SMTP\n"
780
781 #: src/common/smtp.c:446 src/pop.c:683
782 msgid "error occurred on authentication\n"
783 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas autentyfikacji\n"
784
785 #: src/common/smtp.c:511 src/pop.c:676
786 msgid "can't start TLS session\n"
787 msgstr "nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
788
789 #: src/common/ssl.c:78
790 msgid "Error creating ssl context\n"
791 msgstr "B³±d podczas tworzenia kontekstu ssl\n"
792
793 #: src/common/ssl.c:97
794 #, c-format
795 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
796 msgstr "B³±d po³±æzenia SSL (%s)\n"
797
798 #: src/common/ssl.c:105
799 #, c-format
800 msgid "SSL connection using %s\n"
801 msgstr "Po³±czenie SSL u¿ywaj±c %s\n"
802
803 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
804 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
805 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
806 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
807 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
808 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
809 msgid "<not in certificate>"
810 msgstr "<nie jest w certyfikacie>"
811
812 #: src/common/ssl_certificate.c:189
813 #, c-format
814 msgid ""
815 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
816 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
817 "  Fingerprint: %s\n"
818 "  Signature status: %s"
819 msgstr ""
820 "  W³a¶ciciel: %s (%s) w %s\n"
821 "  Podpisane przez %s (%s) w %s\n"
822 "  Odcisk palca: %s\n"
823 "  Stan podpisu: %s"
824
825 #: src/common/ssl_certificate.c:307
826 msgid "Can't load X509 default paths"
827 msgstr "Nie mo¿na za³adowaæ domy¶lnych ¶cie¿ek X509"
828
829 #: src/common/ssl_certificate.c:362
830 #, c-format
831 msgid ""
832 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
833 "%s"
834 msgstr ""
835 "%s pokaza³ nieznany certyfikat SSL:\n"
836 "%s"
837
838 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
839 #, c-format
840 msgid ""
841 "%s\n"
842 "\n"
843 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
844 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
845 msgstr ""
846 "%s\n"
847 "\n"
848 "Poczta nie bêdzie odbierana z tego konta do czasu a¿ zapiszesz certyfikat.\n"
849 "(Odznacz pole \"%s\")\n"
850
851 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
852 #: src/prefs_common.c:1229
853 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
854 msgstr "Brak okna dialogowego przy b³êdzie odbioru"
855
856 #: src/common/ssl_certificate.c:398
857 #, c-format
858 msgid ""
859 "%s's SSL certificate changed !\n"
860 "We have saved this one:\n"
861 "%s\n"
862 "\n"
863 "It is now:\n"
864 "%s\n"
865 "\n"
866 "This could mean the server answering is not the known one."
867 msgstr ""
868 "Certyfikat SSL u %s zmieni³ siê!\n"
869 "Zapisali¶my ten:\n"
870 "%s\n"
871 "\n"
872 "Jest to teraz:\n"
873 "%s\n"
874 "\n"
875 "To mo¿e oznaczaæ, ¿e serwer, który odpowiada nie jest tym którego znamy."
876
877 #: src/compose.c:490
878 msgid "/_Add..."
879 msgstr "/Dod_aj..."
880
881 #: src/compose.c:491
882 msgid "/_Remove"
883 msgstr "/_Usuñ"
884
885 #: src/compose.c:493 src/folderview.c:289 src/folderview.c:310
886 #: src/folderview.c:331 src/folderview.c:350
887 msgid "/_Properties..."
888 msgstr "/_W³a¶ciwo¶ci..."
889
890 #: src/compose.c:499
891 msgid "/_File/_Attach file"
892 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
893
894 #: src/compose.c:500
895 msgid "/_File/_Insert file"
896 msgstr "/_Plik/Wstaw pl_ik"
897
898 #: src/compose.c:501
899 msgid "/_File/Insert si_gnature"
900 msgstr "/_Plik/Wstaw p_odpis"
901
902 #: src/compose.c:506
903 msgid "/_Edit/_Undo"
904 msgstr "/_Edycja/_Cofnij"
905
906 #: src/compose.c:507
907 msgid "/_Edit/_Redo"
908 msgstr "/_Edycja/Po_nów"
909
910 #: src/compose.c:509
911 msgid "/_Edit/Cu_t"
912 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
913
914 #: src/compose.c:512
915 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
916 msgstr "/_Edycja/_Wstaw jako cytat"
917
918 #: src/compose.c:514 src/mainwindow.c:432 src/messageview.c:151
919 msgid "/_Edit/Select _all"
920 msgstr "/_Edycja/W_ybierz wszystko"
921
922 #: src/compose.c:515
923 msgid "/_Edit/A_dvanced"
924 msgstr "/_Edycja/_Zaawanowane"
925
926 #: src/compose.c:516
927 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
928 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o znak w ty³"
929
930 #: src/compose.c:521
931 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
932 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o znak w przód"
933
934 #: src/compose.c:526
935 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
936 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o s³owo w ty³"
937
938 #: src/compose.c:531
939 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
940 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o s³owo w przód"
941
942 #: src/compose.c:536
943 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
944 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do pocz±tku linii"
945
946 #: src/compose.c:541
947 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
948 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do koñca linii"
949
950 #: src/compose.c:546
951 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
952 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do poprzedniej linii"
953
954 #: src/compose.c:551
955 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
956 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do nastêpnej linii"
957
958 #: src/compose.c:556
959 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
960 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak za kursorem"
961
962 #: src/compose.c:561
963 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
964 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak przed kursorem"
965
966 #: src/compose.c:566
967 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
968 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo za kursorem"
969
970 #: src/compose.c:571
971 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
972 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo przed kursorem"
973
974 #: src/compose.c:576
975 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
976 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj liniê"
977
978 #: src/compose.c:581
979 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
980 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Skasuj ca³± liniê"
981
982 #: src/compose.c:586
983 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
984 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj do koñca linii"
985
986 #: src/compose.c:592
987 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
988 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Za_wiñ obecny akapit"
989
990 #: src/compose.c:594
991 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
992 msgstr "/_Edycja/Zawijaj wszystkie _linie"
993
994 #: src/compose.c:596
995 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
996 msgstr "/_Edycja/Edytuj za pomoc± z_ewnêtrznego edytora"
997
998 #: src/compose.c:599
999 msgid "/_Spelling"
1000 msgstr "/Pi_sownia"
1001
1002 #: src/compose.c:600
1003 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1004 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ wszystko albo zazna_czone"
1005
1006 #: src/compose.c:602
1007 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1008 msgstr "/Pi_sownia/P_odkre¶l wszystkie ¼le napisane s³owa"
1009
1010 #: src/compose.c:604
1011 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1012 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ w ty³ ¼le napisane s³owo"
1013
1014 #: src/compose.c:606
1015 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1016 msgstr "/Pi_sownia/_Przeskocz w przód do nastêpnego ¼le napisanego s³owa"
1017
1018 #: src/compose.c:608
1019 msgid "/_Spelling/---"
1020 msgstr "/Pi_sownia/---"
1021
1022 #: src/compose.c:609
1023 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1024 msgstr "/Pi_sowania/Konfiguracja pi_sowni"
1025
1026 #: src/compose.c:613 src/mainwindow.c:438 src/messageview.c:156
1027 #: src/summaryview.c:449
1028 msgid "/_View"
1029 msgstr "/_Widok"
1030
1031 #: src/compose.c:614
1032 msgid "/_View/_To"
1033 msgstr "/_Widok/_Do"
1034
1035 #: src/compose.c:615
1036 msgid "/_View/_Cc"
1037 msgstr "/_Widok/_Kopia"
1038
1039 #: src/compose.c:616
1040 msgid "/_View/_Bcc"
1041 msgstr "/_Widok/_Ukryta kopia"
1042
1043 #: src/compose.c:617
1044 msgid "/_View/_Reply to"
1045 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
1046
1047 #: src/compose.c:618 src/compose.c:620 src/compose.c:622 src/mainwindow.c:456
1048 #: src/mainwindow.c:459 src/mainwindow.c:488 src/mainwindow.c:512
1049 #: src/mainwindow.c:594 src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:238
1050 msgid "/_View/---"
1051 msgstr "/_Widok/---"
1052
1053 #: src/compose.c:619
1054 msgid "/_View/_Followup to"
1055 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
1056
1057 #: src/compose.c:621
1058 msgid "/_View/R_uler"
1059 msgstr "/_Widok/_Linijka"
1060
1061 #: src/compose.c:623
1062 msgid "/_View/_Attachment"
1063 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
1064
1065 #: src/compose.c:625 src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:242
1066 msgid "/_Message"
1067 msgstr "/_Wiadomo¶æ"
1068
1069 #: src/compose.c:626
1070 msgid "/_Message/_Send"
1071 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶_lij"
1072
1073 #: src/compose.c:628
1074 msgid "/_Message/Send _later"
1075 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶lij _pó¼niej"
1076
1077 #: src/compose.c:630 src/compose.c:636 src/compose.c:641 src/compose.c:643
1078 #: src/compose.c:647 src/compose.c:653 src/compose.c:660 src/mainwindow.c:606
1079 #: src/mainwindow.c:608 src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:621
1080 #: src/mainwindow.c:623 src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:245
1081 #: src/messageview.c:253 src/messageview.c:258
1082 msgid "/_Message/---"
1083 msgstr "/_Wiadomo¶æ/---"
1084
1085 #: src/compose.c:631
1086 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1087 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zapisz w folderze _draft"
1088
1089 #: src/compose.c:633
1090 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1091 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zapisz i nadal edytuj"
1092
1093 #: src/compose.c:637
1094 msgid "/_Message/_To"
1095 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do"
1096
1097 #: src/compose.c:638
1098 msgid "/_Message/_Cc"
1099 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Kopia do"
1100
1101 #: src/compose.c:639
1102 msgid "/_Message/_Bcc"
1103 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Ukry_ta kopia"
1104
1105 #: src/compose.c:640
1106 msgid "/_Message/_Reply to"
1107 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
1108
1109 #: src/compose.c:642
1110 msgid "/_Message/_Followup to"
1111 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
1112
1113 #: src/compose.c:644
1114 msgid "/_Message/_Attach"
1115 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do³±cz"
1116
1117 #: src/compose.c:648
1118 msgid "/_Message/Si_gn"
1119 msgstr "/_Wiadomo¶æ/P_odpisz"
1120
1121 #: src/compose.c:649
1122 msgid "/_Message/_Encrypt"
1123 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Szyfruj"
1124
1125 #: src/compose.c:650
1126 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1127 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Tryb/_MIME"
1128
1129 #: src/compose.c:651
1130 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1131 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Tryb/_Wewn±trzwiadomo¶ciowy"
1132
1133 #: src/compose.c:654
1134 msgid "/_Message/_Priority"
1135 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Priorytet"
1136
1137 #: src/compose.c:655
1138 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1139 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Najwy¿szy"
1140
1141 #: src/compose.c:656
1142 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1143 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Wysoki"
1144
1145 #: src/compose.c:657
1146 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1147 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Normalny"
1148
1149 #: src/compose.c:658
1150 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1151 msgstr "/_Wiado_mo¶æ/Priorytet/N_iski"
1152
1153 #: src/compose.c:659
1154 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1155 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/N_ajni¿szy"
1156
1157 #: src/compose.c:661
1158 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1159 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
1160
1161 #: src/compose.c:662
1162 msgid "/_Message/Remo_ve references"
1163 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Usuñ odniesienia"
1164
1165 #: src/compose.c:663 src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:261
1166 msgid "/_Tools"
1167 msgstr "/_Narzêdzia"
1168
1169 #: src/compose.c:664
1170 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1171 msgstr "/_Narzêdzia/Poka¿ li_nijkê"
1172
1173 #: src/compose.c:665 src/messageview.c:262
1174 msgid "/_Tools/_Address book"
1175 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
1176
1177 #: src/compose.c:666
1178 msgid "/_Tools/_Template"
1179 msgstr "/_Narzêdzia/W_zory"
1180
1181 #: src/compose.c:667 src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:277
1182 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1183 msgstr "/_Narzêdzia/Akcj_e"
1184
1185 #: src/compose.c:1388
1186 msgid "Reply-To:"
1187 msgstr "Odpowiedz-Do:"
1188
1189 #: src/compose.c:1391 src/compose.c:4428 src/compose.c:5140
1190 #: src/headerview.c:56
1191 msgid "Newsgroups:"
1192 msgstr "Grupy news:"
1193
1194 #: src/compose.c:1394
1195 msgid "Followup-To:"
1196 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
1197
1198 #: src/compose.c:1689
1199 msgid "Quote mark format error."
1200 msgstr "B³±d formatu cytowania"
1201
1202 #: src/compose.c:1705
1203 msgid "Message reply/forward format error."
1204 msgstr "B³±d formatu wzoru na odpowied¼/przekaz"
1205
1206 #: src/compose.c:2036
1207 #, c-format
1208 msgid "File %s is empty."
1209 msgstr "Plik %s jest pusty."
1210
1211 #: src/compose.c:2040
1212 #, c-format
1213 msgid "Can't read %s."
1214 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s"
1215
1216 #: src/compose.c:2068
1217 #, c-format
1218 msgid "Message: %s"
1219 msgstr "Wiadomo¶æ: %s"
1220
1221 #: src/compose.c:2759
1222 msgid " [Edited]"
1223 msgstr " [Edytowany]"
1224
1225 #: src/compose.c:2761
1226 #, c-format
1227 msgid "%s - Compose message%s"
1228 msgstr "%s - Twórz wiadomo¶æ%s"
1229
1230 #: src/compose.c:2764
1231 #, c-format
1232 msgid "Compose message%s"
1233 msgstr "Twórz wiadomo¶æ%s"
1234
1235 #: src/compose.c:2788 src/compose.c:3035
1236 msgid ""
1237 "Account for sending mail is not specified.\n"
1238 "Please select a mail account before sending."
1239 msgstr ""
1240 "Nie podano konta, z którego wysy³asz pocztê.\n"
1241 "Wybierz konto przed wys³aniem."
1242
1243 #: src/compose.c:2935
1244 msgid "Recipient is not specified."
1245 msgstr "Nie podano odbiorcy."
1246
1247 #: src/compose.c:2943 src/messageview.c:576 src/prefs_account.c:748
1248 #: src/prefs_common.c:1037 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
1249 msgid "Send"
1250 msgstr "Wy¶lij"
1251
1252 #: src/compose.c:2944
1253 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1254 msgstr "Temat wiadomo¶ci jest pusty. Czy wys³ac mimo to?"
1255
1256 #: src/compose.c:2965
1257 msgid "Could not queue message for sending"
1258 msgstr "Zakolejkowanie wiadomo¶ci do wys³ania nie powiod³o siê."
1259
1260 #: src/compose.c:2970
1261 msgid ""
1262 "The message was queued but could not be sent.\n"
1263 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1264 msgstr ""
1265 "Wiadomo¶æ zosta³a zakolejkowana, ale nie mog³a zostaæ wys³ana\n"
1266 "U¿yk \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by ponowiæ."
1267
1268 #: src/compose.c:3051 src/procmsg.c:1104 src/send_message.c:235
1269 #, c-format
1270 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1271 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci do %s"
1272
1273 #: src/compose.c:3065 src/messageview.c:653
1274 msgid "Queueing"
1275 msgstr "Kolejkowanie"
1276
1277 #: src/compose.c:3066
1278 msgid ""
1279 "Error occurred while sending the message.\n"
1280 "Put this message into queue folder?"
1281 msgstr ""
1282 "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci.\n"
1283 "Wstawiæ tê wiadomo¶æ do kolejki?"
1284
1285 #: src/compose.c:3072
1286 msgid "Can't queue the message."
1287 msgstr "Nie mo¿na wstawiæ wiadomo¶ci do kolejki."
1288
1289 #: src/compose.c:3075 src/send_message.c:589 src/send_message.c:601
1290 msgid "Error occurred while sending the message."
1291 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci."
1292
1293 #: src/compose.c:3088
1294 msgid "Can't save the message to Sent."
1295 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ wiadomo¶ci do Wyslanych"
1296
1297 #: src/compose.c:3319
1298 #, c-format
1299 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1300 msgstr "Nie mo¿na znale¼æ klucza zwi±zanego z wybranym kluczem o identyfikatorze`%s'"
1301
1302 #: src/compose.c:3425
1303 #, c-format
1304 msgid ""
1305 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1306 "%s to %s.\n"
1307 "Send it anyway?"
1308 msgstr ""
1309 "Nie mo¿na skonwertowaæ strony kodowej wiadomo¶ci z\n"
1310 "%s do %s.\n"
1311 "Czy wys³aæ mimo tego?"
1312
1313 #: src/compose.c:3688
1314 msgid "No account for sending mails available!"
1315 msgstr "Brak konta do wysy³ania poczty!"
1316
1317 #: src/compose.c:3698
1318 msgid "No account for posting news available!"
1319 msgstr "Brak konta do wysy³ania wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych!"
1320
1321 #: src/compose.c:4508 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
1322 msgid "From:"
1323 msgstr "Od:"
1324
1325 #: src/compose.c:4612 src/compose.c:4782 src/compose.c:5660
1326 msgid "MIME type"
1327 msgstr "typ MIME"
1328
1329 #: src/compose.c:4613 src/compose.c:4783 src/mimeview.c:156
1330 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:469
1331 msgid "Size"
1332 msgstr "Wielko¶æ"
1333
1334 #: src/compose.c:4677
1335 msgid "Save Message to "
1336 msgstr "Zapisz wiadomo¶æ do "
1337
1338 #: src/compose.c:4697 src/prefs_filtering.c:499
1339 msgid "Select ..."
1340 msgstr " Wybierz ..."
1341
1342 #: src/compose.c:4833 src/prefs_account.c:1302 src/prefs_customheader.c:188
1343 #: src/prefs_matcher.c:146
1344 msgid "Header"
1345 msgstr "Nag³ówek"
1346
1347 #: src/compose.c:4835
1348 msgid "Attachments"
1349 msgstr "Za³±czniki"
1350
1351 #: src/compose.c:4837
1352 msgid "Others"
1353 msgstr "Inne"
1354
1355 #: src/compose.c:4852 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
1356 #: src/summary_search.c:163
1357 msgid "Subject:"
1358 msgstr "Temat:"
1359
1360 #: src/compose.c:5087 src/exphtmldlg.c:450 src/gtk/colorlabel.c:279
1361 #: src/gtk/gtkaspell.c:1497 src/gtk/gtkaspell.c:2094 src/summaryview.c:4217
1362 msgid "None"
1363 msgstr "Brak"
1364
1365 #: src/compose.c:5096
1366 #, c-format
1367 msgid ""
1368 "Spell checker could not be started.\n"
1369 "%s"
1370 msgstr ""
1371 "Walidator pisowni nie mog³ zostaæ uruchomiony.\n"
1372 "%s"
1373
1374 #: src/compose.c:5555
1375 msgid "Invalid MIME type."
1376 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
1377
1378 #: src/compose.c:5573
1379 msgid "File doesn't exist or is empty."
1380 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
1381
1382 #: src/compose.c:5642
1383 msgid "Properties"
1384 msgstr "W³a¶ciwo¶ci..."
1385
1386 #: src/compose.c:5687
1387 msgid "Encoding"
1388 msgstr "Kodowanie"
1389
1390 #: src/compose.c:5718
1391 msgid "Path"
1392 msgstr "¦cie¿ka"
1393
1394 #: src/compose.c:5719 src/prefs_toolbar.c:808
1395 msgid "File name"
1396 msgstr "Nazwa pliku"
1397
1398 #: src/compose.c:5896
1399 #, c-format
1400 msgid ""
1401 "The external editor is still working.\n"
1402 "Force terminating the process?\n"
1403 "process group id: %d"
1404 msgstr ""
1405 "Zewnêtrzny edytor wci±¿ pracuje.\n"
1406 "Zakoñczyæ proces si³owo?\n"
1407 "identyfikator grupy procesów: %d"
1408
1409 #: src/compose.c:6203 src/inc.c:173 src/inc.c:273 src/toolbar.c:2046
1410 msgid "Offline warning"
1411 msgstr "Ostrze¿enie o trybie off-line"
1412
1413 #: src/compose.c:6204 src/inc.c:174 src/inc.c:274 src/toolbar.c:2047
1414 msgid "You're working offline. Override?"
1415 msgstr "Pracujesz w trybie off-line. Czy chcesz to zmieniæ na on-line?"
1416
1417 #: src/compose.c:6318 src/compose.c:6339
1418 msgid "Select file"
1419 msgstr "Wybierz plik"
1420
1421 #: src/compose.c:6382
1422 msgid "Discard message"
1423 msgstr "Porzuæ wiadomo¶æ"
1424
1425 #: src/compose.c:6383
1426 msgid "This message has been modified. discard it?"
1427 msgstr "Wiadomo¶æ zosta³a zmieniona, porzuciæ?"
1428
1429 #: src/compose.c:6384
1430 msgid "Discard"
1431 msgstr "Porzuæ"
1432
1433 #: src/compose.c:6384
1434 msgid "to Draft"
1435 msgstr "do Szablonów"
1436
1437 #: src/compose.c:6419
1438 #, c-format
1439 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1440 msgstr "Czy chcesz do³±czyæ szablon `%s'?"
1441
1442 #: src/compose.c:6421
1443 msgid "Apply template"
1444 msgstr "Do³±cz szablon"
1445
1446 #: src/compose.c:6422
1447 msgid "Replace"
1448 msgstr "Podmieñ"
1449
1450 #: src/compose.c:6422 src/toolbar.c:417
1451 msgid "Insert"
1452 msgstr "Wstaw"
1453
1454 #: src/crash.c:144
1455 #, c-format
1456 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1457 msgstr "Proces Sylpheed (%ld) otrzyma³ sygna³ %ld"
1458
1459 #: src/crash.c:189
1460 msgid "Sylpheed has crashed"
1461 msgstr "Sylpheed wykitowa³"
1462
1463 #: src/crash.c:205
1464 #, c-format
1465 msgid ""
1466 "%s.\n"
1467 "Please file a bug report and include the information below."
1468 msgstr ""
1469 "%s.\n"
1470 "Proszê wys³aæ raport o b³êdzie i do³±czyæ nastêpuj±ce informacje."
1471
1472 #: src/crash.c:210
1473 msgid "Debug log"
1474 msgstr "Dziennik debugu"
1475
1476 #: src/crash.c:250
1477 msgid "Save..."
1478 msgstr "Zapisz..."
1479
1480 #: src/crash.c:255
1481 msgid "Create bug report"
1482 msgstr "Stwórz raport o b³êdzie"
1483
1484 #: src/crash.c:304
1485 msgid "Save crash information"
1486 msgstr "Zapisz informacje o wykitowaniu"
1487
1488 #: src/editaddress.c:143
1489 msgid "Add New Person"
1490 msgstr "Dodaj now± osobê"
1491
1492 #: src/editaddress.c:144
1493 msgid "Edit Person Details"
1494 msgstr "Edytuj szczegó³y osobiste"
1495
1496 #: src/editaddress.c:285
1497 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1498 msgstr "Adres e-mail musi zostaæ wpisany."
1499
1500 #: src/editaddress.c:422
1501 msgid "A Name and Value must be supplied."
1502 msgstr "Imiê i warto¶æ musz± zostaæ wpisane."
1503
1504 #: src/editaddress.c:480
1505 msgid "Edit Person Data"
1506 msgstr "Edytuj informacje osobiste"
1507
1508 #: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:790
1509 msgid "Display Name"
1510 msgstr "Wy¶wietl imiê"
1511
1512 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
1513 msgid "Last Name"
1514 msgstr "Imiê"
1515
1516 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
1517 msgid "First Name"
1518 msgstr "Nazwisko"
1519
1520 #: src/editaddress.c:589
1521 msgid "Nickname"
1522 msgstr "Ksywka"
1523
1524 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1525 #: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
1526 msgid "E-Mail Address"
1527 msgstr "Adres e-mail"
1528
1529 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1530 msgid "Alias"
1531 msgstr "Alias"
1532
1533 #: src/editaddress.c:710
1534 msgid "Move Up"
1535 msgstr "W górê"
1536
1537 #: src/editaddress.c:713
1538 msgid "Move Down"
1539 msgstr "W dó³"
1540
1541 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:694
1542 msgid "Modify"
1543 msgstr "Zmieñ"
1544
1545 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1546 #: src/summary_search.c:207
1547 msgid "Clear"
1548 msgstr "Wyczy¶æ"
1549
1550 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1551 #: src/prefs_matcher.c:455
1552 msgid "Value"
1553 msgstr "Warto¶æ"
1554
1555 #: src/editaddress.c:883
1556 msgid "Basic Data"
1557 msgstr "Podstawowe dane"
1558
1559 #: src/editaddress.c:885
1560 msgid "User Attributes"
1561 msgstr "Cechy u¿ytkownika"
1562
1563 #: src/editbook.c:112
1564 msgid "File appears to be Ok."
1565 msgstr "Plik wygl±da w porz±dku"
1566
1567 #: src/editbook.c:115
1568 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1569 msgstr "Plik nie wygl±da na prawid³owy forwat ksi±¿ki adresowej"
1570
1571 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1572 msgid "Could not read file."
1573 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku."
1574
1575 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1576 msgid "Edit Addressbook"
1577 msgstr "Edytuj ksi±¿kê adresow±"
1578
1579 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1580 msgid " Check File "
1581 msgstr "Sprawd¼ plik "
1582
1583 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1584 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1519
1585 msgid "File"
1586 msgstr "Plik"
1587
1588 #: src/editbook.c:283
1589 msgid "Add New Addressbook"
1590 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
1591
1592 #: src/editgroup.c:103
1593 msgid "A Group Name must be supplied."
1594 msgstr "Trzeba podaæ nazwê grupy"
1595
1596 #: src/editgroup.c:264
1597 msgid "Edit Group Data"
1598 msgstr "Edytuj dane grupy"
1599
1600 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1601 msgid "Group Name"
1602 msgstr "Nazwa grupy"
1603
1604 #: src/editgroup.c:311
1605 msgid "Addresses in Group"
1606 msgstr "Adresy w grupie"
1607
1608 #: src/editgroup.c:313
1609 msgid " -> "
1610 msgstr " -> "
1611
1612 #: src/editgroup.c:340
1613 msgid " <- "
1614 msgstr " <- "
1615
1616 #: src/editgroup.c:342
1617 msgid "Available Addresses"
1618 msgstr "Dostêpne adresy"
1619
1620 #: src/editgroup.c:402
1621 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1622 msgstr "Przesuñ adresy e-mail z lub do grupy u¿ywaj±c klawiszy kursora"
1623
1624 #: src/editgroup.c:450
1625 msgid "Edit Group Details"
1626 msgstr "Edytuj dane grupê"
1627
1628 #: src/editgroup.c:453
1629 msgid "Add New Group"
1630 msgstr "Dodaj now± grupê"
1631
1632 #: src/editgroup.c:503
1633 msgid "Edit folder"
1634 msgstr "Edytuj folder"
1635
1636 #: src/editgroup.c:503
1637 msgid "Input the new name of folder:"
1638 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
1639
1640 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1856 src/folderview.c:1908
1641 #: src/folderview.c:2181
1642 msgid "New folder"
1643 msgstr "Nowy katalog"
1644
1645 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1857 src/folderview.c:1909
1646 msgid "Input the name of new folder:"
1647 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
1648
1649 #: src/editjpilot.c:189
1650 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1651 msgstr "Plik nie wygl±da na plik w formacie JPilot."
1652
1653 #: src/editjpilot.c:225
1654 msgid "Select JPilot File"
1655 msgstr "Wybierz plik JPilot"
1656
1657 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1658 msgid "Edit JPilot Entry"
1659 msgstr "Edytuj wpis JPilot"
1660
1661 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:440 src/editvcard.c:229
1662 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:580 src/importmutt.c:277
1663 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2071
1664 msgid " ... "
1665 msgstr " ... "
1666
1667 #: src/editjpilot.c:319
1668 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1669 msgstr "Dodatkowe dane dot. adresów e-mail"
1670
1671 #: src/editjpilot.c:408
1672 msgid "Add New JPilot Entry"
1673 msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
1674
1675 #: src/editldap.c:147
1676 msgid "A Name must be supplied."
1677 msgstr "Nazwa musi zostaæ podana"
1678
1679 #: src/editldap.c:159
1680 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1681 msgstr "Nazwa hosta musi zostaæ podana dla serwera"
1682
1683 #: src/editldap.c:172
1684 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1685 msgstr "Przynajmniej jeden atrybut przeszukiwania LDAP powinien zostaæ podany"
1686
1687 #: src/editldap.c:262
1688 msgid "Connected successfully to server"
1689 msgstr "Pod³±czony prawid³owo do serwera"
1690
1691 #: src/editldap.c:265 src/editldap_basedn.c:295
1692 msgid "Could not connect to server"
1693 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem"
1694
1695 #: src/editldap.c:313 src/editldap.c:824
1696 msgid "Edit LDAP Server"
1697 msgstr "Edytuj dane serwera LDAP"
1698
1699 #: src/editldap.c:404 src/editldap_basedn.c:161
1700 msgid "Hostname"
1701 msgstr "Nazwa hosta"
1702
1703 #: src/editldap.c:414 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
1704 msgid "Port"
1705 msgstr "Port"
1706
1707 #: src/editldap.c:427
1708 msgid " Check Server "
1709 msgstr "Sprawd¼ Serwer "
1710
1711 #: src/editldap.c:432 src/editldap_basedn.c:181
1712 msgid "Search Base"
1713 msgstr "Podstawowe dane wyszukiwania"
1714
1715 #: src/editldap.c:488
1716 msgid "Search Attributes"
1717 msgstr "Atrybuty przeszukiwania"
1718
1719 #: src/editldap.c:496
1720 msgid " Defaults "
1721 msgstr " Domy¶lne "
1722
1723 #: src/editldap.c:501
1724 msgid "Max Query Age (secs)"
1725 msgstr "Maksymalny wiek zapytania (sekundy)"
1726
1727 #: src/editldap.c:518
1728 msgid "Include server in dynamic search"
1729 msgstr "Do³±cz serwer do dynamicznego szukania"
1730
1731 #: src/editldap.c:565
1732 msgid "Bind DN"
1733 msgstr "£±cz DN"
1734
1735 #: src/editldap.c:575
1736 msgid "Bind Password"
1737 msgstr "£±cz has³o"
1738
1739 #: src/editldap.c:585
1740 msgid "Timeout (secs)"
1741 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
1742
1743 #: src/editldap.c:600
1744 msgid "Maximum Entries"
1745 msgstr "Maksymalna ilo¶æ wpisów"
1746
1747 #: src/editldap.c:625 src/prefs_account.c:744
1748 msgid "Basic"
1749 msgstr "Podstawowy"
1750
1751 #: src/editldap.c:626 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
1752 msgid "Search"
1753 msgstr "Szukaj"
1754
1755 #: src/editldap.c:627 src/summaryview.c:643
1756 msgid "Extended"
1757 msgstr "Rozszerzony"
1758
1759 #: src/editldap.c:829
1760 msgid "Add New LDAP Server"
1761 msgstr "Dod_aj nowy serwer LDAP"
1762
1763 #: src/editldap_basedn.c:141
1764 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1765 msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz podstawowe regu³y wyszukiwania"
1766
1767 #: src/editldap_basedn.c:202
1768 msgid "Available Search Base(s)"
1769 msgstr "Dostêpne podstawowe regu³y wyszukiwania"
1770
1771 #: src/editldap_basedn.c:291
1772 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1773 msgstr "Nie mo¿na uzyskaæ Podstaw(y) Wyszukiwania z serwera - proszê ustawiæ rêcznie"
1774
1775 #: src/editvcard.c:96
1776 msgid "File does not appear to be vCard format."
1777 msgstr "Plik nie wydaje siê byæ w formacie vCard"
1778
1779 #: src/editvcard.c:132
1780 msgid "Select vCard File"
1781 msgstr "Wybierz plik vCard"
1782
1783 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1784 msgid "Edit vCard Entry"
1785 msgstr "Edytuj wpis vCard"
1786
1787 #: src/editvcard.c:296
1788 msgid "Add New vCard Entry"
1789 msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
1790
1791 #: src/exphtmldlg.c:101
1792 msgid "Please specify output directory and file to create."
1793 msgstr "Proszê sprecyzuj katalog wyj¶ciowy i plik do stworzenia."
1794
1795 #: src/exphtmldlg.c:104
1796 msgid "Select stylesheet and formatting."
1797 msgstr "Wybierz wzór stylów i formatowanie."
1798
1799 #: src/exphtmldlg.c:107
1800 msgid "File exported successfully."
1801 msgstr "Plik wyeksportowany prawid³owo."
1802
1803 #: src/exphtmldlg.c:154
1804 #, c-format
1805 msgid ""
1806 "HTML Output Directory '%s'\n"
1807 "does not exist. OK to create new directory?"
1808 msgstr ""
1809 "Katalog wyj¶ciowy HTML '%s' nie istnieje.\n"
1810 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
1811
1812 #: src/exphtmldlg.c:157
1813 msgid "Create Directory"
1814 msgstr "Stwórz katalog"
1815
1816 #: src/exphtmldlg.c:166
1817 #, c-format
1818 msgid ""
1819 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1820 "%s"
1821 msgstr ""
1822 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶cia dla pliku HTML:\n"
1823 "%s"
1824
1825 #: src/exphtmldlg.c:168
1826 msgid "Failed to Create Directory"
1827 msgstr "Nie powiod³o siê tworzenie katalogu"
1828
1829 #: src/exphtmldlg.c:318
1830 msgid "Select HTML Output File"
1831 msgstr "Wybierz plik wyj¶cia dla HTML"
1832
1833 #: src/exphtmldlg.c:387
1834 msgid "HTML Output File"
1835 msgstr "Plik wyj¶cia HTML"
1836
1837 #: src/exphtmldlg.c:443
1838 msgid "Stylesheet"
1839 msgstr "Wzór stylów"
1840
1841 #: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3781 src/prefs_common.c:4063
1842 msgid "Default"
1843 msgstr "Domy¶lne"
1844
1845 #: src/exphtmldlg.c:462
1846 msgid "Full"
1847 msgstr "Pe³ny"
1848
1849 #: src/exphtmldlg.c:468
1850 msgid "Custom"
1851 msgstr "W³asne"
1852
1853 #: src/exphtmldlg.c:474
1854 msgid "Custom-2"
1855 msgstr "W³asne-2"
1856
1857 #: src/exphtmldlg.c:480
1858 msgid "Custom-3"
1859 msgstr "W³asne-3"
1860
1861 #: src/exphtmldlg.c:486
1862 msgid "Custom-4"
1863 msgstr "W³asne-4"
1864
1865 #: src/exphtmldlg.c:500
1866 msgid "Full Name Format"
1867 msgstr "Pe³na nazwa formatu"
1868
1869 #: src/exphtmldlg.c:507
1870 msgid "First Name, Last Name"
1871 msgstr "Nazwisko, Imiê"
1872
1873 #: src/exphtmldlg.c:513
1874 msgid "Last Name, First Name"
1875 msgstr "Imiê, Nazwisko"
1876
1877 #: src/exphtmldlg.c:527
1878 msgid "Color Banding"
1879 msgstr "Pasek koloru"
1880
1881 #: src/exphtmldlg.c:533
1882 msgid "Format E-Mail Links"
1883 msgstr "Format odno¶ników e-mailowych"
1884
1885 #: src/exphtmldlg.c:539
1886 msgid "Format User Attributes"
1887 msgstr "Cechy formatowania u¿ytkownika"
1888
1889 #: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:571
1890 msgid "File Name"
1891 msgstr "Nazwa pliku"
1892
1893 #: src/exphtmldlg.c:599
1894 msgid "Open with Web Browser"
1895 msgstr "Otwórz Przegl±dark±"
1896
1897 #: src/exphtmldlg.c:628
1898 msgid "Export Address Book to HTML File"
1899 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku HTML..."
1900
1901 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:823
1902 msgid "Prev"
1903 msgstr "Poprzednie"
1904
1905 #: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:824 src/toolbar.c:376
1906 #: src/toolbar.c:467
1907 msgid "Next"
1908 msgstr "Nastêpne"
1909
1910 #: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:853
1911 msgid "File Info"
1912 msgstr "Informacje o pliku"
1913
1914 #: src/exphtmldlg.c:693
1915 msgid "Format"
1916 msgstr "Format"
1917
1918 #: src/export.c:128
1919 msgid "Export"
1920 msgstr "Eksport"
1921
1922 #: src/export.c:147
1923 msgid "Specify target folder and mbox file."
1924 msgstr "Wybierz folder docelowy i plik w formacie mbox"
1925
1926 #: src/export.c:157
1927 msgid "Source dir:"
1928 msgstr "Katalog ¼ród³owy:"
1929
1930 #: src/export.c:162
1931 msgid "Exporting file:"
1932 msgstr "Eksportowanie pliku:"
1933
1934 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
1935 #: src/prefs_account.c:1205
1936 msgid " Select... "
1937 msgstr " Wybierz... "
1938
1939 #: src/export.c:220
1940 msgid "Select exporting file"
1941 msgstr "Wybierz plik eksportu"
1942
1943 #: src/exporthtml.c:796
1944 msgid "Full Name"
1945 msgstr "Pe³na nazwa"
1946
1947 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:854
1948 msgid "Attributes"
1949 msgstr "Atrybuty"
1950
1951 #: src/exporthtml.c:1001
1952 msgid "Sylpheed Address Book"
1953 msgstr "Ksi±¿ka adresowa Sylpheeda"
1954
1955 #: src/exporthtml.c:1113
1956 msgid "Name already exists but is not a directory."
1957 msgstr "Wybrana nazwa wystêpuje ale nie jest katalogiem."
1958
1959 #: src/exporthtml.c:1116
1960 msgid "No permissions to create directory."
1961 msgstr "Nie mam prawa utworzyæ katalogu."
1962
1963 #: src/exporthtml.c:1119
1964 msgid "Name is too long."
1965 msgstr "Nazwa jest za d³uga"
1966
1967 #: src/exporthtml.c:1122
1968 msgid "Not specified."
1969 msgstr "Nie okre¶lono"
1970
1971 #: src/folder.c:797
1972 msgid "Inbox"
1973 msgstr "Przychodz±ca"
1974
1975 #: src/folder.c:801
1976 msgid "Sent"
1977 msgstr "Wys³ane"
1978
1979 #: src/folder.c:805
1980 msgid "Queue"
1981 msgstr "Kolejka"
1982
1983 #: src/folder.c:809
1984 msgid "Trash"
1985 msgstr "Wysypisko"
1986
1987 #: src/folder.c:813
1988 msgid "Drafts"
1989 msgstr "Szablon"
1990
1991 #: src/folder.c:1026
1992 #, c-format
1993 msgid "Processing (%s)...\n"
1994 msgstr "Przetwarzanie (%s)...\n"
1995
1996 #: src/folder.c:1739
1997 #, c-format
1998 msgid "Moving %s to %s...\n"
1999 msgstr "Przenoszenie %s do %s...\n"
2000
2001 #: src/foldersel.c:148
2002 msgid "Select folder"
2003 msgstr "Wybierz katalog"
2004
2005 #: src/folderview.c:282 src/folderview.c:298 src/folderview.c:319
2006 msgid "/Create _new folder..."
2007 msgstr "/Stwórz _nowy katalog..."
2008
2009 #: src/folderview.c:283 src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
2010 msgid "/_Rename folder..."
2011 msgstr "/_Zmieñ nazwê katalogu..."
2012
2013 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:300 src/folderview.c:321
2014 msgid "/M_ove folder..."
2015 msgstr "/_Przenie¶ katalog..."
2016
2017 #: src/folderview.c:285 src/folderview.c:301 src/folderview.c:322
2018 msgid "/_Delete folder"
2019 msgstr "/_Usuñ katalog"
2020
2021 #: src/folderview.c:287 src/folderview.c:307
2022 msgid "/Remove _mailbox"
2023 msgstr "/Usuñ _skrzynkê"
2024
2025 #: src/folderview.c:290 src/folderview.c:311 src/folderview.c:332
2026 #: src/folderview.c:351
2027 msgid "/_Processing..."
2028 msgstr "/_Przetwarzanie..."
2029
2030 #: src/folderview.c:291
2031 msgid "/_Scoring..."
2032 msgstr "/_Punktowanie..."
2033
2034 #: src/folderview.c:296 src/folderview.c:317 src/folderview.c:338
2035 msgid "/Mark all _read"
2036 msgstr "/_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
2037
2038 #: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324 src/folderview.c:344
2039 msgid "/_Check for new messages"
2040 msgstr "/_Sprawd¼ za nowymi wiadomo¶æ"
2041
2042 #: src/folderview.c:305 src/folderview.c:326
2043 msgid "/R_ebuild folder tree"
2044 msgstr "/_Przebuduj drzewo katalogów"
2045
2046 #: src/folderview.c:309 src/folderview.c:330 src/folderview.c:349
2047 msgid "/_Search folder..."
2048 msgstr "/_Przeszukaj katalog..."
2049
2050 #: src/folderview.c:312 src/folderview.c:333 src/folderview.c:352
2051 msgid "/S_coring..."
2052 msgstr "/_Punktowanie..."
2053
2054 #: src/folderview.c:328
2055 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2056 msgstr "/Usuñ konto _IMAP4"
2057
2058 #: src/folderview.c:340
2059 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2060 msgstr "/_Subskrybuj grupê news..."
2061
2062 #: src/folderview.c:342
2063 msgid "/_Remove newsgroup"
2064 msgstr "/Usuñ g_rupê news"
2065
2066 #: src/folderview.c:347
2067 msgid "/Remove _news account"
2068 msgstr "/Usuñ konto _news"
2069
2070 #: src/folderview.c:377
2071 msgid "New"
2072 msgstr "Nowy"
2073
2074 #: src/folderview.c:378
2075 msgid "Unread"
2076 msgstr "Nieprzeczytane"
2077
2078 #: src/folderview.c:379
2079 msgid "#"
2080 msgstr "#"
2081
2082 #: src/folderview.c:625
2083 msgid "Setting folder info..."
2084 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
2085
2086 #: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2683 src/setup.c:79
2087 #, c-format
2088 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2089 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
2090
2091 #: src/folderview.c:788 src/mainwindow.c:2688 src/setup.c:84
2092 #, c-format
2093 msgid "Scanning folder %s ..."
2094 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
2095
2096 #: src/folderview.c:829
2097 msgid "Rebuilding folder tree..."
2098 msgstr "Przebudowywanie drzewa katalogu..."
2099
2100 #: src/folderview.c:911
2101 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2102 msgstr "Sprawdzanie za nowymi wiadomo¶ciami we wszystkich folderach..."
2103
2104 #: src/folderview.c:1661
2105 #, c-format
2106 msgid "Opening Folder %s..."
2107 msgstr "Otwieranie katalogu %s ..."
2108
2109 #: src/folderview.c:1673
2110 msgid "Folder could not be opened."
2111 msgstr "Katalog nie móg³ zostaæ otworzony"
2112
2113 #: src/folderview.c:1858 src/folderview.c:1910 src/folderview.c:2185
2114 msgid "NewFolder"
2115 msgstr "Nowy katalog"
2116
2117 #: src/folderview.c:1863 src/folderview.c:1959 src/folderview.c:2190
2118 #, c-format
2119 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2120 msgstr "'%c' nie mo¿e wyst±piæ w nazwie katalogu."
2121
2122 #: src/folderview.c:1876 src/folderview.c:1915 src/folderview.c:1969
2123 #: src/folderview.c:2039 src/folderview.c:2202
2124 #, c-format
2125 msgid "The folder `%s' already exists."
2126 msgstr "Katalog '%s' ju¿ istnieje."
2127
2128 #: src/folderview.c:1883 src/folderview.c:2209
2129 #, c-format
2130 msgid "Can't create the folder `%s'."
2131 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalog '%s'."
2132
2133 #: src/folderview.c:1952 src/folderview.c:2029
2134 #, c-format
2135 msgid "Input new name for `%s':"
2136 msgstr "Wprowad¼ now± nazwê dla '%s' :"
2137
2138 #: src/folderview.c:1953 src/folderview.c:2031
2139 msgid "Rename folder"
2140 msgstr "Zmieñ nazwê folderu"
2141
2142 #: src/folderview.c:2089
2143 #, c-format
2144 msgid ""
2145 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2146 "Do you really want to delete?"
2147 msgstr ""
2148 "Wszystkie katalogi i wiadomo¶ci w `%s' zostan± usuniête.\n"
2149 "Naprawdê chcesz skasowaæ ?"
2150
2151 #: src/folderview.c:2091
2152 msgid "Delete folder"
2153 msgstr "Usuñ katalog"
2154
2155 #: src/folderview.c:2100
2156 #, c-format
2157 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2158 msgstr "Nie mo¿na usun±æ katalogu `%s'."
2159
2160 #: src/folderview.c:2148
2161 #, c-format
2162 msgid ""
2163 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2164 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2165 msgstr ""
2166 "Naprawdê usun±æ skrzynkê `%s' ?\n"
2167 "(Wiadomo¶ci NIE bêd± skasowane z dysku)"
2168
2169 #: src/folderview.c:2150
2170 msgid "Remove mailbox"
2171 msgstr "Usuñ skrzynkê"
2172
2173 #: src/folderview.c:2182
2174 msgid ""
2175 "Input the name of new folder:\n"
2176 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2177 " append `/' at the end of the name)"
2178 msgstr ""
2179 "Wprowad¼ nazwê nowego katalogu:\n"
2180 "(je¶li chcesz utworzyæ katalog by przechowywaæ w nim\n"
2181 "inne podkatalogi, do³±cz `/' na koñcu nazwy)"
2182
2183 #: src/folderview.c:2241
2184 #, c-format
2185 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2186 msgstr "Naprawdê usun±æ konto IMAP4 `%s' ?"
2187
2188 #: src/folderview.c:2242
2189 msgid "Delete IMAP4 account"
2190 msgstr "Usuñ konto IMAP4"
2191
2192 #: src/folderview.c:2376
2193 #, c-format
2194 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2195 msgstr "Naprawdê chcesz skasowaæ grupê news `%s' ?"
2196
2197 #: src/folderview.c:2377
2198 msgid "Delete newsgroup"
2199 msgstr "Usuñ grupê news"
2200
2201 #: src/folderview.c:2415
2202 #, c-format
2203 msgid "Really delete news account `%s'?"
2204 msgstr "Naprawdê usun±æ konto grup news `%s' ?"
2205
2206 #: src/folderview.c:2416
2207 msgid "Delete news account"
2208 msgstr "Usuñ konto news"
2209
2210 #: src/folderview.c:2513
2211 #, c-format
2212 msgid "Moving %s to %s..."
2213 msgstr "Przenoszenie %s do %s..."
2214
2215 #: src/folderview.c:2549
2216 msgid "Source and destination are the same."
2217 msgstr "¬ród³o i przeznaczenie s± takie same."
2218
2219 #: src/folderview.c:2552
2220 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2221 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu do jego w³asnego podfolderu."
2222
2223 #: src/folderview.c:2555
2224 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2225 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu miêdzy ró¿nymi skrzynkami."
2226
2227 #: src/folderview.c:2558
2228 msgid "Move failed!"
2229 msgstr "Przeniesienie nie powiod³o siê"
2230
2231 #: src/grouplistdialog.c:173
2232 msgid "Newsgroup subscription"
2233 msgstr "Subskrypcja grup dyskusyjnych"
2234
2235 #: src/grouplistdialog.c:189
2236 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2237 msgstr "Wybierz grupy news do zasubskrybowania:"
2238
2239 #: src/grouplistdialog.c:195
2240 msgid "Find groups:"
2241 msgstr "Znajd¼ grupê:"
2242
2243 #: src/grouplistdialog.c:203
2244 msgid " Search "
2245 msgstr " Szukaj "
2246
2247 #: src/grouplistdialog.c:215
2248 msgid "Newsgroup name"
2249 msgstr "Nazwa grupy news:"
2250
2251 #: src/grouplistdialog.c:216
2252 msgid "Messages"
2253 msgstr "Wiadomo¶ci"
2254
2255 #: src/grouplistdialog.c:217
2256 msgid "Type"
2257 msgstr "Typ"
2258
2259 #: src/grouplistdialog.c:243
2260 msgid "Refresh"
2261 msgstr "Od¶wie¿"
2262
2263 #: src/grouplistdialog.c:347
2264 msgid "moderated"
2265 msgstr "moderowana"
2266
2267 #: src/grouplistdialog.c:349
2268 msgid "readonly"
2269 msgstr "tylko-do-odczytu"
2270
2271 #: src/grouplistdialog.c:351
2272 msgid "unknown"
2273 msgstr "nieznana"
2274
2275 #: src/grouplistdialog.c:398
2276 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2277 msgstr "Nie mo¿na ¶ci±gn±æ listy grup news."
2278
2279 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1154
2280 msgid "Done."
2281 msgstr "Zrobiono."
2282
2283 #: src/grouplistdialog.c:477
2284 #, c-format
2285 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2286 msgstr "%d ¶ci±gniêtych nazw grup (%s przeczytano)"
2287
2288 #: src/gtk/about.c:89
2289 msgid "About"
2290 msgstr "O programie"
2291
2292 #: src/gtk/about.c:111
2293 #, c-format
2294 msgid ""
2295 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2296 "Operating System: %s %s (%s)"
2297 msgstr ""
2298 "Wersja GTK+: %d.%d.%d\n"
2299 "Wersja Systemu Operaracyjnego: %s %s (%s)"
2300
2301 #: src/gtk/about.c:126
2302 #, c-format
2303 msgid "Compiled-in features:%s"
2304 msgstr "Wkompilowane dodatki:%s"
2305
2306 #: src/gtk/about.c:210
2307 msgid ""
2308 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2309 "\n"
2310 msgstr ""
2311 "GPGME jest zastrze¿one przez Wernera Kocha <dd9jn@gnu.org> w 2001r\n"
2312 "\n"
2313
2314 #: src/gtk/about.c:214
2315 msgid ""
2316 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2317 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2318 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2319 "version.\n"
2320 "\n"
2321 msgstr ""
2322 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go \n"
2323 "rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej\n"
2324 "Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego\n"
2325 "Oprogramowania - wed³ug wersji 2-giej tej Licencji lub której¶\n"
2326 "z pó¼niejszych wersji. \n"
2327 "\n"
2328
2329 #: src/gtk/about.c:220
2330 msgid ""
2331 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2332 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2333 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2334 "more details.\n"
2335 "\n"
2336 msgstr ""
2337 "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej±, i¿ bêdzie on \n"
2338 "u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej \n"
2339 "gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH \n"
2340 "ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji - Powszechna \n"
2341 "Licencja Publiczna GNU. \n"
2342 "\n"
2343
2344 #: src/gtk/about.c:226
2345 msgid ""
2346 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2347 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2348 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2349 msgstr ""
2350 "Z pewno¶ci± wraz z niniejszym programem otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz "
2351 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);je¶li nie - "
2352 "napisz do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,Cambridge, MA 02139, "
2353 "USA."
2354
2355 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2356 msgid "Orange"
2357 msgstr "Pomarañczowy"
2358
2359 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2360 msgid "Red"
2361 msgstr "Czerwony"
2362
2363 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2364 msgid "Pink"
2365 msgstr "Ró¿owy"
2366
2367 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2368 msgid "Sky blue"
2369 msgstr "B³êkitny"
2370
2371 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2372 msgid "Blue"
2373 msgstr "Niebieski"
2374
2375 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2376 msgid "Green"
2377 msgstr "Zielony"
2378
2379 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2380 msgid "Brown"
2381 msgstr "Br±zowy"
2382
2383 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
2384 msgid "Abcdef"
2385 msgstr "Abcdef"
2386
2387 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
2388 msgid "Select Plugin to load"
2389 msgstr "Wybierz wtyczkê do ¶ci±gniêcia"
2390
2391 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
2392 msgid "Plugins"
2393 msgstr "Wtyczki"
2394
2395 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:3241
2396 msgid "Description"
2397 msgstr "Opis"
2398
2399 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
2400 msgid "Load Plugin"
2401 msgstr "£aduj Wtyczkê"
2402
2403 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
2404 msgid "Unload Plugin"
2405 msgstr "Wy³aduj Wtyczkê"
2406
2407 #: src/gtk/prefswindow.c:194
2408 msgid "Page Index"
2409 msgstr "Spis Strony"
2410
2411 #: src/gtk/prefswindow.c:202
2412 msgid "Preferences"
2413 msgstr "Preferencje"
2414
2415 #: src/gtk/prefswindow.c:278 src/prefs_gtk.c:451
2416 msgid "Apply"
2417 msgstr "Zastosuj"
2418
2419 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2420 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2421 msgid "correct"
2422 msgstr "prawid³owe"
2423
2424 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2425 msgid "Owner"
2426 msgstr "W³a¶ciciel"
2427
2428 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2429 msgid "Signer"
2430 msgstr "Podpisa³"
2431
2432 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
2433 #: src/progressdialog.c:53
2434 msgid "Status"
2435 msgstr "Stan"
2436
2437 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2438 msgid "Name: "
2439 msgstr "Nazwa:"
2440
2441 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2442 msgid "Organization: "
2443 msgstr "Organizacja: "
2444
2445 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2446 msgid "Location: "
2447 msgstr "Lokacja: "
2448
2449 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2450 msgid "Fingerprint: "
2451 msgstr "Odcisk palca: "
2452
2453 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2454 msgid "Signature status: "
2455 msgstr "Stan podpisu: "
2456
2457 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2458 #, c-format
2459 msgid "SSL certificate for %s"
2460 msgstr "Certyfikat SSL dla %s"
2461
2462 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2463 #, c-format
2464 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2465 msgstr "Certyfikat dla %s jest nieznany. Czy chcesz go zatwierdziæ?"
2466
2467 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2468 #, c-format
2469 msgid "Signature status: %s"
2470 msgstr "Stan podpisu: %s"
2471
2472 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
2473 msgid "View certificate"
2474 msgstr "<nie jest w certyfikacie>"
2475
2476 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
2477 msgid "Unknown SSL Certificate"
2478 msgstr "Nieznany certyfikat SSL"
2479
2480 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2481 msgid "Accept and save"
2482 msgstr "Akceptuj i zapisz"
2483
2484 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2485 msgid "Cancel connection"
2486 msgstr "Anuluj pod³±czanie"
2487
2488 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
2489 msgid "New certificate:"
2490 msgstr "Nowy certyfikat:"
2491
2492 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
2493 msgid "Known certificate:"
2494 msgstr "Znany certyfikat:"
2495
2496 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
2497 #, c-format
2498 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
2499 msgstr "Certyfikat dla %s siê zmieni³. Czy chcesz go zatwierdziæ?"
2500
2501 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
2502 msgid "View certificates"
2503 msgstr "Poka¿ certyfikaty"
2504
2505 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
2506 msgid "Changed SSL Certificate"
2507 msgstr "Zmieniono certyfikat SSL"
2508
2509 #: src/gtk/gtkaspell.c:556
2510 msgid "No dictionary selected."
2511 msgstr "Nie wybrano ¿adnego s³ownika"
2512
2513 #: src/gtk/gtkaspell.c:775 src/gtk/gtkaspell.c:1648 src/gtk/gtkaspell.c:1918
2514 msgid "Normal Mode"
2515 msgstr "Tryb Normalny"
2516
2517 #: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1653 src/gtk/gtkaspell.c:1929
2518 msgid "Bad Spellers Mode"
2519 msgstr "Z³y tryb sprawdzania pisowni"
2520
2521 #: src/gtk/gtkaspell.c:816
2522 msgid "Unknown suggestion mode."
2523 msgstr "Nieznany tryb sugestii"
2524
2525 #: src/gtk/gtkaspell.c:1049
2526 msgid "No misspelled word found."
2527 msgstr "Nie znaleziono b³êdnych s³ów"
2528
2529 #: src/gtk/gtkaspell.c:1383
2530 msgid "Replace unknown word"
2531 msgstr "Zmieñ nieznane s³owo"
2532
2533 #: src/gtk/gtkaspell.c:1393
2534 #, c-format
2535 msgid "Replace \"%s\" with: "
2536 msgstr "Zmieñ \"%s\" na: "
2537
2538 #: src/gtk/gtkaspell.c:1413
2539 msgid ""
2540 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2541 "will learn from mistake.\n"
2542 msgstr ""
2543 "Trzymanie wci¶niêtego klawisza MOD1 oraz ENTER\n"
2544 "spowoduje nauczenie siê z b³êdu.\n"
2545
2546 #: src/gtk/gtkaspell.c:1643 src/gtk/gtkaspell.c:1907
2547 msgid "Fast Mode"
2548 msgstr "Tryb szybki"
2549
2550 #: src/gtk/gtkaspell.c:1755
2551 #, c-format
2552 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2553 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
2554
2555 #: src/gtk/gtkaspell.c:1768
2556 msgid "Accept in this session"
2557 msgstr "Akceptuj w tej sesji"
2558
2559 #: src/gtk/gtkaspell.c:1778
2560 msgid "Add to personal dictionary"
2561 msgstr "Dodaj do s³ownika osobistego"
2562
2563 #: src/gtk/gtkaspell.c:1788
2564 msgid "Replace with..."
2565 msgstr "Zamieñ u¿ywaj±c..."
2566
2567 #: src/gtk/gtkaspell.c:1798
2568 #, c-format
2569 msgid "Check with %s"
2570 msgstr "Sprawd¼ u¿ywaj±c %s"
2571
2572 #: src/gtk/gtkaspell.c:1817
2573 msgid "(no suggestions)"
2574 msgstr "(brak sugestii)"
2575
2576 #: src/gtk/gtkaspell.c:1828 src/gtk/gtkaspell.c:1981
2577 msgid "More..."
2578 msgstr "Wiêcej..."
2579
2580 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
2581 #, c-format
2582 msgid "Dictionary: %s"
2583 msgstr "S³ownik: %s"
2584
2585 #: src/gtk/gtkaspell.c:1896
2586 #, c-format
2587 msgid "Use alternate (%s)"
2588 msgstr "U¿yj alternatywnego (%s)"
2589
2590 #: src/gtk/gtkaspell.c:1944 src/prefs_common.c:1695
2591 msgid "Check while typing"
2592 msgstr "Sprawdzaj podczas pisania"
2593
2594 #: src/gtk/gtkaspell.c:1960
2595 msgid "Change dictionary"
2596 msgstr "Zmieñ S³ownik"
2597
2598 #: src/gtk/gtkaspell.c:2114
2599 #, c-format
2600 msgid ""
2601 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2602 "%s"
2603 msgstr ""
2604 "Sprawdzacz pisowni nie by³ w stanie zmieniæ s³ownika.\n"
2605 "%s"
2606
2607 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2378
2608 msgid "(No From)"
2609 msgstr "(Bez Od)"
2610
2611 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2420 src/summaryview.c:2423
2612 msgid "(No Subject)"
2613 msgstr "(Bez tematu)"
2614
2615 #: src/imap.c:569
2616 #, c-format
2617 msgid "Connecting %s:%d failed"
2618 msgstr "B³±d po³aczenia do %s:%d"
2619
2620 #: src/imap.c:574
2621 #, c-format
2622 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2623 msgstr "Po³±czenie IMAP4 do %s:%d zosta³o przerwane. £±czê jeszcze raz...\n"
2624
2625 #: src/imap.c:614
2626 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2627 msgstr "tworzenie tunelowanego po³±czenia IMAP4 do %s:%d ...\n"
2628
2629 #: src/imap.c:627
2630 #, c-format
2631 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2632 msgstr "tworzenie po³±czenia IMAP4 do %s:%d ...\n"
2633
2634 #: src/imap.c:665
2635 msgid "Can't start TLS session.\n"
2636 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
2637
2638 #: src/imap.c:908
2639 #, c-format
2640 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2641 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: %d\n"
2642
2643 #: src/imap.c:914 src/imap.c:957
2644 msgid "can't expunge\n"
2645 msgstr "nie mo¿na zlikwidowaæ\n"
2646
2647 #: src/imap.c:951
2648 #, c-format
2649 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2650 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: 1:%d\n"
2651
2652 #: src/imap.c:1113
2653 #, fuzzy
2654 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
2655 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas przy poleceniu LIST.\n"
2656
2657 #: src/imap.c:1345
2658 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2659 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki: b³±d LIST.\n"
2660
2661 #: src/imap.c:1367
2662 msgid "can't create mailbox\n"
2663 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki\n"
2664
2665 #: src/imap.c:1436
2666 #, c-format
2667 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2668 msgstr "nie mo¿na zmieniæ nazwy skrzynki z %s do %s\n"
2669
2670 #: src/imap.c:1500
2671 msgid "can't delete mailbox\n"
2672 msgstr "nie mo¿na skasowaæ skrzynki\n"
2673
2674 #: src/imap.c:1535
2675 msgid "can't get envelope\n"
2676 msgstr "nie mo¿na pobraæ koperty\n"
2677
2678 #: src/imap.c:1543
2679 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2680 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas pobierania koperty.\n"
2681
2682 #: src/imap.c:1565
2683 #, c-format
2684 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2685 msgstr "nie mo¿na przegl±daæ koperty: %s\n"
2686
2687 #: src/imap.c:1621
2688 #, c-format
2689 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2690 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s\n"
2691
2692 #: src/imap.c:1643
2693 #, c-format
2694 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2695 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ sie z serwerem IMAP4: %s:%d\n"
2696
2697 #: src/imap.c:1650
2698 #, c-format
2699 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2700 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s:%d\n"
2701
2702 #: src/imap.c:1740
2703 msgid "can't get namespace\n"
2704 msgstr "nie mo¿na osi±gn±æ przestrzeni nazw\n"
2705
2706 #: src/imap.c:2155
2707 #, c-format
2708 msgid "can't select folder: %s\n"
2709 msgstr "nie mo¿na wybraæ katalogu: %s\n"
2710
2711 #: src/imap.c:2247
2712 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2713 msgstr "B³±d logowania poprzez IMAP4\n"
2714
2715 #: src/imap.c:2668
2716 #, c-format
2717 msgid "can't append %s to %s\n"
2718 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ %s do %s\n"
2719
2720 #: src/imap.c:2675
2721 msgid "(sending file...)"
2722 msgstr "(wysy³anie pliku...)"
2723
2724 #: src/imap.c:2700
2725 #, c-format
2726 msgid "can't append message to %s\n"
2727 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ wiadomo¶ci do %s\n"
2728
2729 #: src/imap.c:2737
2730 #, c-format
2731 msgid "can't copy %d to %s\n"
2732 msgstr "nie mo¿na skopiowaæ %d do %s\n"
2733
2734 #: src/imap.c:2795
2735 #, c-format
2736 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
2737 msgstr "wyst±pi³ b³±d w komendzie IMAP: STORE %s %s\n"
2738
2739 #: src/imap.c:2809
2740 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2741 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP: EXPUNGE\n"
2742
2743 #: src/imap.c:3066
2744 #, c-format
2745 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2746 msgstr "iconv nie mo¿e zmieniæ UTF-7 na %s\n"
2747
2748 #: src/import.c:130
2749 msgid "Import"
2750 msgstr "Import"
2751
2752 #: src/import.c:149
2753 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2754 msgstr "Okre¶l docelowy plik ze skrzynk± (mbox) oraz docelowy katalog."
2755
2756 #: src/import.c:159
2757 msgid "Importing file:"
2758 msgstr "Importowanie pliku:"
2759
2760 #: src/import.c:164
2761 msgid "Destination dir:"
2762 msgstr "Katalog docelowy:"
2763
2764 #: src/import.c:222
2765 msgid "Select importing file"
2766 msgstr "Wybierz importowany plik"
2767
2768 #: src/importldif.c:176
2769 msgid "Please specify address book name and file to import."
2770 msgstr "Proszê sprecyzowaæ nazwê ksi±¿ki adresowej oraz plik do zaimportowania."
2771
2772 #: src/importldif.c:179
2773 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2774 msgstr "Zaznacz i zmieñ nazwy polom LDIF do zaimportowania"
2775
2776 #: src/importldif.c:182
2777 msgid "File imported."
2778 msgstr "Plik zaimportowany."
2779
2780 #: src/importldif.c:367 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2781 msgid "Please select a file."
2782 msgstr "Proszê wybraæ plik."
2783
2784 #: src/importldif.c:373 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2785 msgid "Address book name must be supplied."
2786 msgstr "Ksi±¿ka adresowa musi byæ podana."
2787
2788 #: src/importldif.c:388
2789 msgid "Error reading LDIF fields."
2790 msgstr "B³±d podczas czytania pól LDIF"
2791
2792 #: src/importldif.c:411
2793 msgid "LDIF file imported successfully."
2794 msgstr "Import pliku LDIF zakoñczony sukcesem."
2795
2796 #: src/importldif.c:496
2797 msgid "Select LDIF File"
2798 msgstr "Wybierz plik LDIF"
2799
2800 #: src/importldif.c:612 src/summaryview.c:464
2801 msgid "S"
2802 msgstr "S"
2803
2804 #: src/importldif.c:613 src/importldif.c:662
2805 msgid "LDIF Field"
2806 msgstr "Pole LDIF"
2807
2808 #: src/importldif.c:614
2809 msgid "Attribute Name"
2810 msgstr "Nazwa Atrybutu"
2811
2812 #: src/importldif.c:674
2813 msgid "Attribute"
2814 msgstr "Atrybut"
2815
2816 #: src/importldif.c:685 src/select-keys.c:331
2817 msgid "Select"
2818 msgstr "Wybierz"
2819
2820 #: src/importldif.c:752
2821 msgid "File Name :"
2822 msgstr "Nazwa pliku :"
2823
2824 #: src/importldif.c:762
2825 msgid "Records :"
2826 msgstr "Zanotowane :"
2827
2828 #: src/importldif.c:790
2829 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2830 msgstr "Importuj plik LDIF do Ksi±¿ki Adresowej"
2831
2832 #: src/importmutt.c:143
2833 msgid "Error importing MUTT file."
2834 msgstr "B³±d importu pliku MUTTa."
2835
2836 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2837 #: src/importpine.c:329
2838 msgid "Please select a file to import."
2839 msgstr "Proszê wybierz plik do importu."
2840
2841 #: src/importmutt.c:185
2842 msgid "Select MUTT File"
2843 msgstr "Wybierz plik MUTTa"
2844
2845 #: src/importmutt.c:239
2846 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2847 msgstr "Importuj plik MUTTa do Ksi±¿ki Adresowej"
2848
2849 #: src/importpine.c:143
2850 msgid "Error importing Pine file."
2851 msgstr "B³±d podczas importu pliku PINE."
2852
2853 #: src/importpine.c:185
2854 msgid "Select Pine File"
2855 msgstr "Wybierz plik PINE."
2856
2857 #: src/importpine.c:239
2858 msgid "Import Pine file into Address Book"
2859 msgstr "Importuj plik PINE do Ksi±¿ki Adresowej"
2860
2861 #: src/inc.c:356
2862 msgid "Retrieving new messages"
2863 msgstr "Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
2864
2865 #: src/inc.c:401
2866 msgid "Standby"
2867 msgstr "Oczekiwanie"
2868
2869 #: src/inc.c:527 src/inc.c:581
2870 msgid "Cancelled"
2871 msgstr "Anuluj"
2872
2873 #: src/inc.c:538
2874 msgid "Retrieving"
2875 msgstr "Pobieranie"
2876
2877 #: src/inc.c:554
2878 #, c-format
2879 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2880 msgstr "Wykonano (%d wiadomo¶æ(-ci) (%s) otrzymano)"
2881
2882 #: src/inc.c:558
2883 msgid "Done (no new messages)"
2884 msgstr "Wykonano (brak nowych wiadomo¶ci)"
2885
2886 #: src/inc.c:564
2887 msgid "Connection failed"
2888 msgstr "B³±d po³aczenia."
2889
2890 #: src/inc.c:568
2891 msgid "Auth failed"
2892 msgstr "B³ad autoryzacji"
2893
2894 #: src/inc.c:572 src/prefs_summary_column.c:76
2895 msgid "Locked"
2896 msgstr "Zablokowane"
2897
2898 #: src/inc.c:594
2899 #, c-format
2900 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2901 msgstr "Autoryzacja dla %s na %s nie powiod³a siê"
2902
2903 #: src/inc.c:664
2904 #, c-format
2905 msgid "Finished (%d new message(s))"
2906 msgstr "Skoñczono (%d nowa(-ych) wiadomo¶æ(-ci))"
2907
2908 #: src/inc.c:667
2909 msgid "Finished (no new messages)"
2910 msgstr "Skoñczono (brak nowych wiadomo¶ci)"
2911
2912 #: src/inc.c:676
2913 msgid "Some errors occurred while getting mail."
2914 msgstr "Wyst±pi³y b³êdy podczas pobierania poczty."
2915
2916 #: src/inc.c:717
2917 #, c-format
2918 msgid "%s: Retrieving new messages"
2919 msgstr "%s : Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
2920
2921 #: src/inc.c:733
2922 #, c-format
2923 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
2924 msgstr "Pod³±czanie do serwera POP3: %s ..."
2925
2926 #: src/inc.c:742
2927 #, c-format
2928 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2929 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d\n"
2930
2931 #: src/inc.c:749
2932 #, c-format
2933 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
2934 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d"
2935
2936 #: src/inc.c:814 src/send_message.c:466
2937 msgid "Authenticating..."
2938 msgstr "Autentyfikacja..."
2939
2940 #: src/inc.c:815
2941 #, c-format
2942 msgid "Retrieving messages from %s..."
2943 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci z %s..."
2944
2945 #: src/inc.c:820
2946 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2947 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (STAT)..."
2948
2949 #: src/inc.c:824
2950 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2951 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (LAST)..."
2952
2953 #: src/inc.c:828
2954 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2955 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (UIDL)"
2956
2957 #: src/inc.c:832
2958 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2959 msgstr "Pobieranie wielko¶ci wiadomo¶ci (LIST)..."
2960
2961 #: src/inc.c:849
2962 #, c-format
2963 msgid "Deleting message %d"
2964 msgstr "Usuwanie wiadomo¶ci %d"
2965
2966 #: src/inc.c:855 src/send_message.c:484
2967 msgid "Quitting"
2968 msgstr "Wychodzenie"
2969
2970 #: src/inc.c:892
2971 #, c-format
2972 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2973 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci (%d / %d) (%s / %s bajtów)"
2974
2975 #: src/inc.c:922
2976 #, c-format
2977 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
2978 msgstr "Pobieranie (%d wiadomo¶æ(-ci) (%s) otrzymano)"
2979
2980 #: src/inc.c:981
2981 msgid "Connection failed."
2982 msgstr "Po³±czenie nieudane"
2983
2984 #: src/inc.c:987
2985 #, c-format
2986 msgid ""
2987 "Error occurred while processing mail:\n"
2988 "%s"
2989 msgstr ""
2990 "B³±d podczas przetwarzania wiadomo¶ci:\n"
2991 "%s"
2992
2993 #: src/inc.c:989
2994 msgid "Error occurred while processing mail."
2995 msgstr "B³±d podczas przetwarzania wiadomo¶ci."
2996
2997 #: src/inc.c:992
2998 msgid "No disk space left."
2999 msgstr "Brak miejsca na dysku."
3000
3001 #: src/inc.c:995
3002 msgid "Can't write file."
3003 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ pliku."
3004
3005 #: src/inc.c:1000
3006 msgid "Socket error."
3007 msgstr "B³±d gniazda."
3008
3009 #: src/inc.c:1006
3010 #, c-format
3011 msgid ""
3012 "Mailbox is locked:\n"
3013 "%s"
3014 msgstr ""
3015 "Skrzynka zablokowana:\n"
3016 "%s"
3017
3018 #: src/inc.c:1008
3019 msgid "Mailbox is locked."
3020 msgstr "Skrzynka zablokowana."
3021
3022 #: src/inc.c:1014 src/send_message.c:594
3023 #, c-format
3024 msgid ""
3025 "Authentication failed:\n"
3026 "%s"
3027 msgstr ""
3028 "Autentyfikacja nieudana:\n"
3029 "%s"
3030
3031 #: src/inc.c:1017 src/send_message.c:597
3032 msgid "Authentication failed."
3033 msgstr "Autentyfikacja nieudana"
3034
3035 #: src/inc.c:1039
3036 msgid "Incorporation cancelled\n"
3037 msgstr "Wcielanie anulowane\n"
3038
3039 #: src/inputdialog.c:152
3040 #, c-format
3041 msgid "Input password for %s on %s:"
3042 msgstr "Wprowad¼ has³o dla %s na %s:"
3043
3044 #: src/inputdialog.c:154
3045 msgid "Input password"
3046 msgstr "Wprowad¼ has³o"
3047
3048 #: src/logwindow.c:61
3049 msgid "Protocol log"
3050 msgstr "Dziennik protoko³u"
3051
3052 #: src/main.c:142 src/main.c:151
3053 #, c-format
3054 msgid ""
3055 "File `%s' already exists.\n"
3056 "Can't create folder."
3057 msgstr ""
3058 "Plik `%s' ju¿ istnieje.\n"
3059 "Nie mo¿na utworzyæ katalogu."
3060
3061 #: src/main.c:210
3062 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3063 msgstr "glib nie obs³uguje g_thread.\n"
3064
3065 #: src/main.c:260
3066 msgid ""
3067 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
3068 "OpenPGP support disabled."
3069 msgstr ""
3070 "GnuPG nie jest poprawnie zainstalowany, lub musi zostaæ uaktualniony\n"
3071 "Obs³uga OpenPGP wy³±czone."
3072
3073 #: src/main.c:459
3074 #, c-format
3075 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3076 msgstr "U¿ycie: %s [OPCJE]...\n"
3077
3078 #: src/main.c:462
3079 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3080 msgstr "  --compose [adres]      otwiera okno tworzenia wiadomo¶ci"
3081
3082 #: src/main.c:463
3083 msgid ""
3084 "  --attach file1 [file2]...\n"
3085 "                         open composition window with specified files\n"
3086 "                         attached"
3087 msgstr ""
3088 "  --attach plik1 [plik2]...\n"
3089 "                         otwórz okno kompozycji z za³±czonym wybranym\n"
3090 "                         plikiem"
3091
3092 #: src/main.c:466
3093 msgid "  --receive              receive new messages"
3094 msgstr "  --receive              odbiera nowe wiadomo¶ci"
3095
3096 #: src/main.c:467
3097 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3098 msgstr "  --receive-all          odbiera nowe wiadomo¶ci dla wszystkich kont"
3099
3100 #: src/main.c:468
3101 msgid "  --send                 send all queued messages"
3102 msgstr "  --send                 wysy³a zakolejkowane wiadomo¶ci"
3103
3104 #: src/main.c:469
3105 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3106 msgstr "  --status [folder]...   pokazuje ca³kowit± ilo¶æ wiadomo¶ci"
3107
3108 #: src/main.c:470
3109 msgid ""
3110 "  --status-full [folder]...\n"
3111 "                         show the status of each folder"
3112 msgstr "  --status-full [folder]...\n"
3113 "                         pokazuje ilo¶æ wszystkich wiadomo¶ci"
3114
3115 #: src/main.c:472
3116 msgid "  --online               switch to online mode"
3117 msgstr "  --online                ustaw siê jako pod³±czonego do sieci"
3118
3119 #: src/main.c:473
3120 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3121 msgstr "  --offline               ustaw siê jako od³±czonego od sieci"
3122
3123 #: src/main.c:474
3124 msgid "  --debug                debug mode"
3125 msgstr "  --debug                tryb debug"
3126
3127 #: src/main.c:475
3128 msgid "  --help                 display this help and exit"
3129 msgstr "  --help                 wy¶wietla tê pomoc i wychodzi"
3130
3131 #: src/main.c:476
3132 msgid "  --version              output version information and exit"
3133 msgstr "  --version              wy¶wietla informacjê o wersji i wychodzi"
3134
3135 #: src/main.c:517 src/summaryview.c:5190
3136 #, c-format
3137 msgid "Processing (%s)..."
3138 msgstr "Przetwarzanie (%s)..."
3139
3140 #: src/main.c:520
3141 msgid "top level folder"
3142 msgstr "katalog górnego poziomu"
3143
3144 #: src/main.c:586
3145 msgid "Composing message exists."
3146 msgstr "Tworzona wiadomo¶æ ju¿ istnieje"
3147
3148 #: src/main.c:587
3149 msgid "Draft them"
3150 msgstr "Ustaw jako szablon"
3151
3152 #: src/main.c:587
3153 msgid "Discard them"
3154 msgstr "Porzuæ je"
3155
3156 #: src/main.c:587
3157 msgid "Don't quit"
3158 msgstr "Nie wychod¼"
3159
3160 #: src/main.c:601
3161 msgid "Queued messages"
3162 msgstr "Skolejkowane wiadomo¶ci"
3163
3164 #: src/main.c:602
3165 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3166 msgstr "Niektóre niewys³ane wiadomo¶ci zosta³y skolejkowane. Wyj¶æ?"
3167
3168 #: src/main.c:906
3169 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3170 msgstr "B³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci."
3171
3172 #: src/mainwindow.c:409
3173 msgid "/_File/_Folder"
3174 msgstr "/_Plik/_Katalog"
3175
3176 #: src/mainwindow.c:410
3177 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3178 msgstr "/_Plik/_Katalog/Stwórz _nowy katalog..."
3179
3180 #: src/mainwindow.c:412
3181 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3182 msgstr "/_Plik/_Katalog/_Zmieñ nazwê katalo_gu..."
3183
3184 #: src/mainwindow.c:413
3185 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3186 msgstr "/_Plik/_Katalog/_Usuñ kata_log"
3187
3188 #: src/mainwindow.c:414
3189 msgid "/_File/_Folder/---"
3190 msgstr "/_Plik/_Katalog/---"
3191
3192 #: src/mainwindow.c:415
3193 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
3194 msgstr "/_Plik/_Katalog/Sprawd¼ za now. wiadomo¶_ciami we wsz. katalogach"
3195
3196 #: src/mainwindow.c:417
3197 msgid "/_File/_Add mailbox..."
3198 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê..."
3199
3200 #: src/mainwindow.c:418
3201 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
3202 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê mailbox..."
3203
3204 #: src/mainwindow.c:419
3205 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3206 msgstr "/_Plik/_Importuj plik mbox..."
3207
3208 #: src/mainwindow.c:420
3209 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3210 msgstr "/_Plik/_Eksportuj do pliku mbox..."
3211
3212 #: src/mainwindow.c:421
3213 msgid "/_File/Empty _trash"
3214 msgstr "/_Plik/Opró¿nij wysyp_isko"
3215
3216 #: src/mainwindow.c:422
3217 msgid "/_File/_Work offline"
3218 msgstr "/_Plik/Pracuj w trybie off-line"
3219
3220 #: src/mainwindow.c:424 src/messageview.c:144
3221 msgid "/_File/_Save as..."
3222 msgstr "/_Plik/Zapi_sz jako..."
3223
3224 #: src/mainwindow.c:425 src/messageview.c:145
3225 msgid "/_File/_Print..."
3226 msgstr "/_Plik/_Drukuj..."
3227
3228 #: src/mainwindow.c:428
3229 msgid "/_File/E_xit"
3230 msgstr "/_Plik/_Wyj¶cie"
3231
3232 #: src/mainwindow.c:433
3233 msgid "/_Edit/Select _thread"
3234 msgstr "/_Edycja/W_ybierz w±tek"
3235
3236 #: src/mainwindow.c:435 src/messageview.c:153
3237 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3238 msgstr "/_Edycja/_Znajd¼ w obecnej wiadomo¶ci..."
3239
3240 #: src/mainwindow.c:437
3241 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3242 msgstr "/_Edycja/_Szukaj"
3243
3244 #: src/mainwindow.c:439
3245 msgid "/_View/Show or hi_de"
3246 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj"
3247
3248 #: src/mainwindow.c:440
3249 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3250 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Drzwo katalogów"
3251
3252 #: src/mainwindow.c:442
3253 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3254 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Okno wiado_mo¶ci"
3255
3256 #: src/mainwindow.c:444
3257 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3258 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi"
3259
3260 #: src/mainwindow.c:446
3261 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3262 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/I_kony i tekst"
3263
3264 #: src/mainwindow.c:448
3265 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3266 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Ikony"
3267
3268 #: src/mainwindow.c:450
3269 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3270 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Tekst"
3271
3272 #: src/mainwindow.c:452
3273 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3274 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Brak"
3275
3276 #: src/mainwindow.c:454
3277 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3278 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Pa_sek statusu"
3279
3280 #: src/mainwindow.c:457
3281 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3282 msgstr "/_Widok/_Oddziel drzewo katalogów"
3283
3284 #: src/mainwindow.c:458
3285 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3286 msgstr "/_Widok/Oddziel widok wiado_mo¶ci"
3287
3288 #: src/mainwindow.c:460
3289 msgid "/_View/_Sort"
3290 msgstr "/_Widok/_Sortuj"
3291
3292 #: src/mainwindow.c:461
3293 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3294 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _numeru"
3295
3296 #: src/mainwindow.c:462
3297 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3298 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg w_ielko¶ci"
3299
3300 #: src/mainwindow.c:463
3301 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3302 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _daty"
3303
3304 #: src/mainwindow.c:464
3305 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3306 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg pola _od"
3307
3308 #: src/mainwindow.c:465
3309 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3310 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg odbio_rcy"
3311
3312 #: src/mainwindow.c:466
3313 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3314 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _tematu"
3315
3316 #: src/mainwindow.c:467
3317 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3318 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg. _koloru pod¶wietlenia"
3319
3320 #: src/mainwindow.c:469
3321 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3322 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _zaznaczenia"
3323
3324 #: src/mainwindow.c:470
3325 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3326 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _stanu"
3327
3328 #: src/mainwindow.c:471
3329 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3330 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg z_a³±czników"
3331
3332 #: src/mainwindow.c:473
3333 msgid "/_View/_Sort/by score"
3334 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg punktacji"
3335
3336 #: src/mainwindow.c:474
3337 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3338 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg zablokowanych"
3339
3340 #: src/mainwindow.c:475
3341 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3342 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Nie s_ortuj"
3343
3344 #: src/mainwindow.c:476 src/mainwindow.c:479
3345 msgid "/_View/_Sort/---"
3346 msgstr "/_Widok/_Sortuj/---"
3347
3348 #: src/mainwindow.c:477
3349 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3350 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Rosn±co"
3351
3352 #: src/mainwindow.c:478
3353 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3354 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Malej±co"
3355
3356 #: src/mainwindow.c:480
3357 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3358 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Segreguj wg tem_atu"
3359
3360 #: src/mainwindow.c:482
3361 msgid "/_View/Th_read view"
3362 msgstr "/_Widok/W±_tkuj widok"
3363
3364 #: src/mainwindow.c:483
3365 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3366 msgstr "/_Widok/Ro_zszerz wszystkie w±tki"
3367
3368 #: src/mainwindow.c:484
3369 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3370 msgstr "/_Widok/S_prê¿ wszystkie w±tki"
3371
3372 #: src/mainwindow.c:485
3373 msgid "/_View/_Hide read messages"
3374 msgstr "/_Widok/_Ukryj przeczytane wiadomo¶ci"
3375
3376 #: src/mainwindow.c:486
3377 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3378 msgstr "/_Widok/Ustaw wy¶wietlane rz_eczy..."
3379
3380 #: src/mainwindow.c:489
3381 msgid "/_View/_Go to"
3382 msgstr "/_Widok/_Id¼ do"
3383
3384 #: src/mainwindow.c:490
3385 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3386 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/_Poprzednia wiadomo¶æ"
3387
3388 #: src/mainwindow.c:491
3389 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3390 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/_Nastêpna wiadomo¶æ"
3391
3392 #: src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:497 src/mainwindow.c:500
3393 #: src/mainwindow.c:505 src/mainwindow.c:510
3394 msgid "/_View/_Go to/---"
3395 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/---"
3396
3397 #: src/mainwindow.c:493
3398 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3399 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Pop_rzednia nieprzeczytana wiadomo¶æ"
3400
3401 #: src/mainwindow.c:495
3402 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3403 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Nastêpna ni_eprzeczytana wiadomo¶æ"
3404
3405 #: src/mainwindow.c:498
3406 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3407 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Poprzednia no_wa wiadomo¶æ"
3408
3409 #: src/mainwindow.c:499
3410 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3411 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Nastêpna no_wa wiadomo¶æ"
3412
3413 #: src/mainwindow.c:501
3414 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3415 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Poprzednia zaznaczona wiado_mo¶æ"
3416
3417 #: src/mainwindow.c:503
3418 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3419 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/N_astêpna zaznaczona wiadomo¶æ"
3420
3421 #: src/mainwindow.c:506
3422 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3423 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Poprzednia oko_lorowana wiadomo¶æ"
3424
3425 #: src/mainwindow.c:508
3426 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3427 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Nastêpna okolo_rowana wiadomo¶æ"
3428
3429 #: src/mainwindow.c:511
3430 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3431 msgstr "/_Widok/Id¼ do/Innego katalo_gu"
3432
3433 #: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:159
3434 msgid "/_View/_Code set/---"
3435 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/---"
3436
3437 #: src/mainwindow.c:519 src/messageview.c:163
3438 msgid "/_View/_Code set"
3439 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa"
3440
3441 #: src/mainwindow.c:520 src/messageview.c:164
3442 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3443 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/_Automatycznie"
3444
3445 #: src/mainwindow.c:523 src/messageview.c:167
3446 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3447 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/7 bitów ascii (US-ASC_II)"
3448
3449 #: src/mainwindow.c:527 src/messageview.c:171
3450 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3451 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Unicode (_UTF-8)"
3452
3453 #: src/mainwindow.c:531 src/messageview.c:175
3454 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3455 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-_1)"
3456
3457 #: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:177
3458 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3459 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
3460
3461 #: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:181
3462 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3463 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa ¦rodkowa (ISO-8859-_2)"
3464
3465 #: src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:184
3466 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3467 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje _Ba³tyckie (ISO-8859-13)"
3468
3469 #: src/mainwindow.c:542 src/messageview.c:186
3470 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3471 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-_4)"
3472
3473 #: src/mainwindow.c:545 src/messageview.c:189
3474 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3475 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Grecja (ISO-8859-_7)"
3476
3477 #: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:192
3478 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3479 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Turcja (ISO-8859-_9)"
3480
3481 #: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:195
3482 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3483 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (ISO-8859-_5)"
3484
3485 #: src/mainwindow.c:553 src/messageview.c:197
3486 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3487 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (KOI8-_R)"
3488
3489 #: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:199
3490 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3491 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (Windows-1251)"
3492
3493 #: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:203
3494 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3495 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-_JP)"
3496
3497 #: src/mainwindow.c:562 src/messageview.c:206
3498 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3499 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-JP-2)"
3500
3501 #: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:209
3502 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3503 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_EUC-JP)"
3504
3505 #: src/mainwindow.c:567 src/messageview.c:211
3506 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3507 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_Shift__JIS)"
3508
3509 #: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:215
3510 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3511 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Uproszczony Chiny (_GB2312)"
3512
3513 #: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:217
3514 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3515 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (_Big5)"
3516
3517 #: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:219
3518 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3519 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (EUC-_TW)"
3520
3521 #: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:221
3522 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3523 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Chiny (ISO-2022-_CN)"
3524
3525 #: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:224
3526 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3527 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea(EUC-_KR)"
3528
3529 #: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:226
3530 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3531 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea (ISO-2022-KR)"
3532
3533 #: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:229
3534 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3535 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tajska (TIS-620)"
3536
3537 #: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:231
3538 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3539 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tajska (Windows-874)"
3540
3541 #: src/mainwindow.c:595 src/summaryview.c:450
3542 msgid "/_View/Open in new _window"
3543 msgstr "/_Widok/Ot_wórz w nowym oknie"
3544
3545 #: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:239
3546 msgid "/_View/Mess_age source"
3547 msgstr "/_Widok/¬ród³o wiado_mo¶ci"
3548
3549 #: src/mainwindow.c:597
3550 msgid "/_View/Show all _headers"
3551 msgstr "/_Widok/Poka¿ wszystkie na_g³ówki"
3552
3553 #: src/mainwindow.c:599
3554 msgid "/_View/_Update summary"
3555 msgstr "/_Widok/Od¶wie¿enie pods_umowania"
3556
3557 #: src/mainwindow.c:602
3558 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3559 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pob_ierz now± pocztê "
3560
3561 #: src/mainwindow.c:603
3562 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3563 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pobierz z _wszystkich kont"
3564
3565 #: src/mainwindow.c:605
3566 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3567 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Anuluj ¶ci±_ganie"
3568
3569 #: src/mainwindow.c:607
3570 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3571 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Wy¶lij wia_domo¶ci z kolejki"
3572
3573 #: src/mainwindow.c:609
3574 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3575 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz _now± wiadomo¶æ"
3576
3577 #: src/mainwindow.c:610
3578 msgid "/_Message/Compose a news message"
3579 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz nowego posta do grup"
3580
3581 #: src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:246
3582 msgid "/_Message/_Reply"
3583 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz"
3584
3585 #: src/mainwindow.c:612
3586 msgid "/_Message/Repl_y to"
3587 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
3588
3589 #: src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:247
3590 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3591 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz do/_Wszystkich"
3592
3593 #: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:249
3594 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3595 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz do/_Nadawcy"
3596
3597 #: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:251
3598 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3599 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Odpowiedz do/_Grupy mailingowej"
3600
3601 #: src/mainwindow.c:617
3602 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3603 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz na grupê i nadawcy"
3604
3605 #: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:254
3606 msgid "/_Message/_Forward"
3607 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pr_zeka¿"
3608
3609 #: src/mainwindow.c:620
3610 msgid "/_Message/Redirect"
3611 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Prz_ekieruj"
3612
3613 #: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:259
3614 msgid "/_Message/Re-_edit"
3615 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Powtórz _edycjê"
3616
3617 #: src/mainwindow.c:624
3618 msgid "/_Message/M_ove..."
3619 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Przesuñ..."
3620
3621 #: src/mainwindow.c:625
3622 msgid "/_Message/_Copy..."
3623 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Kopiuj"
3624
3625 #: src/mainwindow.c:626
3626 msgid "/_Message/_Delete"
3627 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Usuñ"
3628
3629 #: src/mainwindow.c:627
3630 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3631 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Usuñ swojego posta z grup"
3632
3633 #: src/mainwindow.c:629
3634 msgid "/_Message/_Mark"
3635 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz"
3636
3637 #: src/mainwindow.c:630
3638 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3639 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Zaznacz"
3640
3641 #: src/mainwindow.c:631
3642 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3643 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Odznacz"
3644
3645 #: src/mainwindow.c:632
3646 msgid "/_Message/_Mark/---"
3647 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/---"
3648
3649 #: src/mainwindow.c:633
3650 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3651 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako ni_eprzeczytane"
3652
3653 #: src/mainwindow.c:634
3654 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3655 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako przecz_ytane"
3656
3657 #: src/mainwindow.c:636
3658 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3659 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz wszystkie jako przecz_ytane"
3660
3661 #: src/mainwindow.c:639
3662 msgid "/_Tools/_Address book..."
3663 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
3664
3665 #: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:263
3666 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3667 msgstr "/_Narzêdzia/Dodaj nadawcê do ksi±¿ki adresowej"
3668
3669 #: src/mainwindow.c:642
3670 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3671 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy"
3672
3673 #: src/mainwindow.c:643
3674 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3675 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z _folderu..."
3676
3677 #: src/mainwindow.c:645
3678 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3679 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z wiado_mo¶ci..."
3680
3681 #: src/mainwindow.c:648
3682 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3683 msgstr "/_Narzêdzia/_Filtruj wiadomo¶ci"
3684
3685 #: src/mainwindow.c:649 src/messageview.c:266
3686 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3687 msgstr "/_Narzêdzia/_Od¶wie¿ drzewo katalogów"
3688
3689 #: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:268
3690 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3691 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/_Automatycznie"
3692
3693 #: src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:270
3694 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3695 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z '_Od:'"
3696
3697 #: src/mainwindow.c:654 src/messageview.c:272
3698 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3699 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z '_Do:'"
3700
3701 #: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:274
3702 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3703 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z 'Temat:'"
3704
3705 #: src/mainwindow.c:661
3706 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3707 msgstr "/_Narzêdzia/Usuñ _duplikaty wiadomo¶ci"
3708
3709 #: src/mainwindow.c:664
3710 msgid "/_Tools/E_xecute"
3711 msgstr "/_Narzêdzia/_Wykonaj"
3712
3713 #: src/mainwindow.c:667
3714 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
3715 msgstr "/_Narzêdzia/Certy_fikaty SSL..."
3716
3717 #: src/mainwindow.c:671
3718 msgid "/_Tools/_Log window"
3719 msgstr "/_Narzêdzia/Okno _dziennika"
3720
3721 #: src/mainwindow.c:673
3722 msgid "/_Configuration"
3723 msgstr "/Konfigura_cja"
3724
3725 #: src/mainwindow.c:674
3726 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3727 msgstr "/Konfigura_cja/Zmieñ bie¿±_ce konto"
3728
3729 #: src/mainwindow.c:676
3730 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3731 msgstr "/Konfigura_cja/_Ustawienia dla bie¿±cego konta..."
3732
3733 #: src/mainwindow.c:678
3734 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3735 msgstr "/Konfigura_cja/Utwórz _nowe konto..."
3736
3737 #: src/mainwindow.c:680
3738 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3739 msgstr "/Konfigura_cja/_Edytuj konta..."
3740
3741 #: src/mainwindow.c:682
3742 msgid "/_Configuration/---"
3743 msgstr "/Konfigura_cja/---"
3744
3745 #: src/mainwindow.c:683
3746 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3747 msgstr "/Konfigura_cja/Ustawie_nia..."
3748
3749 #: src/mainwindow.c:685
3750 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3751 msgstr "/Konfigura_cja/_Punktowanie..."
3752
3753 #: src/mainwindow.c:687
3754 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3755 msgstr "/Konfigura_cja/_Filtrowanie..."
3756
3757 #: src/mainwindow.c:689
3758 msgid "/_Configuration/_Templates..."
3759 msgstr "/Konfigura_cja/_Szablony..."
3760
3761 #: src/mainwindow.c:690
3762 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3763 msgstr "/Konfigura_cja/_Akcje..."
3764
3765 #: src/mainwindow.c:691
3766 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
3767 msgstr "/Konfigura_cja/_Inne Ustawienia..."
3768
3769 #: src/mainwindow.c:692
3770 msgid "/_Configuration/Plugins..."
3771 msgstr "/Konfigura_cja/_Wtyczki..."
3772
3773 #: src/mainwindow.c:695
3774 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
3775 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja (Lokalna)"
3776
3777 #: src/mainwindow.c:696
3778 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
3779 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja (Strona dokumentacji Sylpheed)"
3780
3781 #: src/mainwindow.c:698
3782 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
3783 msgstr "/Po_moc/_FAQ (Lokalne)"
3784
3785 #: src/mainwindow.c:699
3786 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
3787 msgstr "/Po_moc/_FAQ (Strona dokumentacji Sylpheed)"
3788
3789 #: src/mainwindow.c:701
3790 msgid "/_Help/---"
3791 msgstr "/_Pomoc/---"
3792
3793 #: src/mainwindow.c:820
3794 msgid "Go offline"
3795 msgstr "Pracuj w trybie od³±czenia od sieci"
3796
3797 #: src/mainwindow.c:824
3798 msgid "Go online"
3799 msgstr "Pracuj w trybie po³±czonego do sieci"
3800
3801 #: src/mainwindow.c:840
3802 msgid "Select account"
3803 msgstr "Wybierz konto"
3804
3805 #: src/mainwindow.c:1165 src/mainwindow.c:1182 src/prefs_folder_item.c:450
3806 msgid "Untitled"
3807 msgstr "Bez tytu³u"
3808
3809 #: src/mainwindow.c:1183
3810 msgid "none"
3811 msgstr "¿aden"
3812
3813 #: src/mainwindow.c:1361
3814 msgid "Empty trash"
3815 msgstr "Opró¿nij wysypisko"
3816
3817 #: src/mainwindow.c:1362
3818 msgid "Empty all messages in trash?"
3819 msgstr "Usun±æ wszystkie wiadomo¶ci z wysypiska?"
3820
3821 #: src/mainwindow.c:1380
3822 msgid "Add mailbox"
3823 msgstr "Dodaj skrzynkê"
3824
3825 #: src/mainwindow.c:1381
3826 msgid ""
3827 "Input the location of mailbox.\n"
3828 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3829 "scanned automatically."
3830 msgstr ""
3831 "Wprowad¼ miejsce skrzynki.\n"
3832 "Je¶li podasz istniej±c± skrzynkê, bêdzie ona\n"
3833 "automatycznie przeskanowana."
3834
3835 #: src/mainwindow.c:1387 src/mainwindow.c:1424
3836 #, c-format
3837 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3838 msgstr "Skrzynka `%s' ju¿ istnieje."
3839
3840 #: src/mainwindow.c:1392 src/setup.c:57
3841 msgid "Mailbox"
3842 msgstr "Skrzynka"
3843
3844 #: src/mainwindow.c:1397 src/setup.c:61
3845 msgid ""
3846 "Creation of the mailbox failed.\n"
3847 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3848 "there."
3849 msgstr ""
3850 "B³±d tworzenia skrzynki.\n"
3851 "Byæ mo¿e pliki ju¿ istniej± lub nie masz praw do zapisu w tym miejscu"
3852
3853 #: src/mainwindow.c:1417
3854 msgid "Add mbox mailbox"
3855 msgstr "Dodaj skrzynkê mbox"
3856
3857 #: src/mainwindow.c:1418
3858 msgid "Input the location of mailbox."
3859 msgstr "Wprowad¼ lokalizacjê skrzynki."
3860
3861 #: src/mainwindow.c:1434
3862 msgid "Creation of the mailbox failed."
3863 msgstr "Nie powiod³o siê stworzenie skrzynki."
3864
3865 #: src/mainwindow.c:1748
3866 msgid "Sylpheed - Folder View"
3867 msgstr "Sylpheed- Widok folderów"
3868
3869 #: src/mainwindow.c:1764 src/messageview.c:379
3870 msgid "Sylpheed - Message View"
3871 msgstr "Sylpheed - Widok wiadomo¶ci"
3872
3873 #: src/mainwindow.c:2125
3874 msgid "Exit"
3875 msgstr "Koniec programu"
3876
3877 #: src/mainwindow.c:2125
3878 msgid "Exit this program?"
3879 msgstr "Wyj¶æ z programu?"
3880
3881 #: src/matcher.c:1210 src/matcher.c:1211 src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213
3882 #: src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215 src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217
3883 msgid "(none)"
3884 msgstr "(¿aden)"
3885
3886 #: src/message_search.c:88
3887 msgid "Find in current message"
3888 msgstr "Znajd¼ w bie¿±cych wiadomo¶ciach"
3889
3890 #: src/message_search.c:106
3891 msgid "Find text:"
3892 msgstr "Znajd¼ tekst:"
3893
3894 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
3895 msgid "Case sensitive"
3896 msgstr "Rozró¿nianie wielko¶ci liter"
3897
3898 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
3899 msgid "Backward search"
3900 msgstr "Wyszukiwanie w ty³"
3901
3902 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
3903 msgid "Search failed"
3904 msgstr "Wyszukiwanie nie powiod³o siê"
3905
3906 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
3907 msgid "Search string not found."
3908 msgstr "Nie znaleziono szukanego ci±gu."
3909
3910 #: src/message_search.c:191
3911 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3912 msgstr "Osi±gniêto pocz±tek wiadomo¶ci; zacz±æ od koñca?"
3913
3914 #: src/message_search.c:194
3915 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3916 msgstr "Osi±gniêto koniec wiadomo¶ci; zacz±æ od pocz±tku?"
3917
3918 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
3919 msgid "Search finished"
3920 msgstr "Przeszukiwanie zakoñczone"
3921
3922 #: src/messageview.c:240
3923 msgid "/_View/Show all _header"
3924 msgstr "/_Widok/Poka¿ wszystkie na_g³ówki"
3925
3926 #: src/messageview.c:243
3927 msgid "/_Message/Compose _new message"
3928 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz _now± wiadomo¶æ"
3929
3930 #: src/messageview.c:255
3931 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
3932 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Przeka¿ jako za³±cznik"
3933
3934 #: src/messageview.c:257
3935 msgid "/_Message/Redirec_t"
3936 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Prz_ekieruj"
3937
3938 #: src/messageview.c:561
3939 msgid "<No Return-Path found>"
3940 msgstr "<Nie znaleziono ¶cie¿ki zwrotu>"
3941
3942 #: src/messageview.c:569
3943 #, c-format
3944 msgid ""
3945 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
3946 "does not correspond to the return path:\n"
3947 "Notification address: %s\n"
3948 "Return path: %s\n"
3949 "It is advised to not to send the return receipt."
3950 msgstr ""
3951 "Adres na który potwierdzenie odbioru ma byæ wys³ane nie odpowiada\n"
3952 "adresowi ¶cie¿ki zwrotu wiadomo¶ci:\n"
3953 "Adres któremu ma zostaæ wys³ane potwierdzenie: %s\n"
3954 "Adres ¶cie¿ki zwrotu: %s\n"
3955 "Nie jest zalecane by wysy³aæ potwierdzenie odbioru."
3956
3957 #: src/messageview.c:577
3958 msgid "+Don't Send"
3959 msgstr "+Nie Wysy³aj"
3960
3961 #: src/messageview.c:586
3962 msgid ""
3963 "This message is asking for a return receipt notification\n"
3964 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
3965 "officially addressed to you.\n"
3966 "Receipt notification cancelled."
3967 msgstr ""
3968 "Ta wiadomo¶æ prosi o potwierdzenie odbioru ale wg. nag³ówków\n"
3969 "Do: i Kopia: ta wiadomo¶æ nie jest adresowana do Ciebie\n"
3970 "Potwierdzenie odbioru nie zosta³o wys³ane."
3971
3972 #: src/messageview.c:654
3973 msgid ""
3974 "Error occurred while sending the notification.\n"
3975 "Put this notification into queue folder?"
3976 msgstr ""
3977 "B³±d podczas wysy³ania powiadomienia.\n"
3978 "Wstawiæ tê wiadomo¶æ do kolejki?"
3979
3980 #: src/messageview.c:660
3981 msgid "Can't queue the notification."
3982 msgstr "Nie mo¿na wstawiæ powiadomienia do kolejki."
3983
3984 #: src/messageview.c:663
3985 msgid "Error occurred while sending the notification."
3986 msgstr "B³±d podczas wysy³ania powiadomienia."
3987
3988 #: src/messageview.c:818
3989 msgid "Message already removed from folder."
3990 msgstr "Wiadomo¶æ ju¿ usuniêta z katalogu."
3991
3992 #: src/messageview.c:977 src/mimeview.c:888 src/mimeview.c:961
3993 #: src/summaryview.c:3444
3994 msgid "Save as"
3995 msgstr "Zapisz jako"
3996
3997 #: src/messageview.c:982 src/mimeview.c:918 src/mimeview.c:967
3998 #: src/summaryview.c:3449
3999 msgid "Overwrite"
4000 msgstr "Nadpisz"
4001
4002 #: src/messageview.c:983
4003 msgid "Overwrite existing file?"
4004 msgstr "Nadpisaæ istniej±cy plik?"
4005
4006 #: src/messageview.c:990 src/summaryview.c:3457 src/summaryview.c:3461
4007 #: src/summaryview.c:3478
4008 #, c-format
4009 msgid "Can't save the file `%s'."
4010 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ do pliku '%s'."
4011
4012 #: src/messageview.c:1056
4013 msgid "This message asks for a return receipt"
4014 msgstr "Ta wiadomo¶æ prosi o zwrotne potwierdzenie dorêczenia."
4015
4016 #: src/messageview.c:1057
4017 msgid "Send receipt"
4018 msgstr "Wy¶lij potwierdzenie"
4019
4020 #: src/messageview.c:1110
4021 msgid "Return Receipt Notification"
4022 msgstr "Potwierdzenie Odbioru Wiadomo¶ci"
4023
4024 #: src/messageview.c:1111
4025 msgid ""
4026 "The message was sent to several of your accounts.\n"
4027 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
4028 "notification:"
4029 msgstr ""
4030 "Wiadomo¶æ zosta³a wys³ana do wielu z Twoich kont.\n"
4031 "Proszê sprecyzowaæ którego konta chcesz u¿yæ do wys³ania potwierdzenia "
4032 "odbioru:"
4033
4034 #: src/messageview.c:1115
4035 msgid "Send Notification"
4036 msgstr "Wy¶lij potwierdzenie odbioru"
4037
4038 #: src/messageview.c:1115
4039 msgid "+Cancel"
4040 msgstr "+Anuluj"
4041
4042 #: src/messageview.c:1198 src/prefs_common.c:2889 src/summaryview.c:3496
4043 #: src/toolbar.c:168
4044 msgid "Print"
4045 msgstr "Drukuj"
4046
4047 #: src/messageview.c:1199 src/summaryview.c:3497
4048 #, c-format
4049 msgid ""
4050 "Enter the print command line:\n"
4051 "(`%s' will be replaced with file name)"
4052 msgstr ""
4053 "Podaj polecenie wydruku:\n"
4054 "('%s' zostanie zast±pione nazw± pliku)"
4055
4056 #: src/messageview.c:1205 src/summaryview.c:3503
4057 #, c-format
4058 msgid ""
4059 "Print command line is invalid:\n"
4060 "`%s'"
4061 msgstr ""
4062 "B³êdne polecenie wydruku:\n"
4063 "`%s'"
4064
4065 #: src/mimeview.c:116
4066 msgid "/_Open"
4067 msgstr "/_Otwórz"
4068
4069 #: src/mimeview.c:117
4070 msgid "/Open _with..."
4071 msgstr "/Otwórz _z..."
4072
4073 #: src/mimeview.c:118
4074 msgid "/_Display as text"
4075 msgstr "/_Wy¶wietl jako tekst"
4076
4077 #: src/mimeview.c:119 src/summaryview.c:455
4078 msgid "/_Save as..."
4079 msgstr "/Zapi_sz jako..."
4080
4081 #: src/mimeview.c:120
4082 msgid "/Save _all..."
4083 msgstr "/Zapi_sz wszystko..."
4084
4085 #: src/mimeview.c:123
4086 msgid "/_Check signature"
4087 msgstr "/Spr_awd¼ podpis"
4088
4089 #: src/mimeview.c:155
4090 msgid "MIME Type"
4091 msgstr "Typ MIME "
4092
4093 #: src/mimeview.c:280
4094 msgid "Right-click here to verify the signature"
4095 msgstr "Kliknij tytaj prawym przyciskiem myszy by potwierdziæ podpis"
4096
4097 #: src/mimeview.c:864 src/mimeview.c:925 src/mimeview.c:975 src/mimeview.c:993
4098 #: src/mimeview.c:1016
4099 msgid "Can't save the part of multipart message."
4100 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
4101
4102 #: src/mimeview.c:916 src/mimeview.c:965
4103 #, c-format
4104 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
4105 msgstr "Nadpisaæ istniej±cy plik '%s'?"
4106
4107 #: src/mimeview.c:1026
4108 msgid "Open with"
4109 msgstr "Otwórz z"
4110
4111 #: src/mimeview.c:1027
4112 #, c-format
4113 msgid ""
4114 "Enter the command line to open file:\n"
4115 "(`%s' will be replaced with file name)"
4116 msgstr ""
4117 "Wprowad¼ polecenie dla otwarcia pliku:\n"
4118 "('%s' zostanie zast±pione nazw± pliku)"
4119
4120 #: src/news.c:199
4121 #, c-format
4122 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
4123 msgstr "tworzenie po³±czenia NNTP z %s:%d ...\n"
4124
4125 #: src/news.c:767
4126 #, c-format
4127 msgid "can't set group: %s\n"
4128 msgstr "nie mo¿na ustawiæ grupy: %s\n"
4129
4130 #: src/news.c:772
4131 #, c-format
4132 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4133 msgstr "niepoprawny zakres artyku³u: %d - %d\n"
4134
4135 #: src/news.c:793
4136 #, c-format
4137 msgid "error occurred while getting %s.\n"
4138 msgstr "b³±d podczas pobierania %s.\n"
4139
4140 #: src/news.c:810
4141 #, c-format
4142 msgid "getting xover %d in %s...\n"
4143 msgstr "pobieranie xover %d w %s...\n"
4144
4145 #: src/news.c:813 src/news.c:882
4146 msgid "can't get xover\n"
4147 msgstr "nie mo¿na pobraæ xover\n"
4148
4149 #: src/news.c:818 src/news.c:888
4150 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4151 msgstr "b³±d podczas pobierania xover.\n"
4152
4153 #: src/news.c:824 src/news.c:901
4154 #, c-format
4155 msgid "invalid xover line: %s\n"
4156 msgstr "niepoprawna linia xover: %s\n"
4157
4158 #: src/news.c:838 src/news.c:852 src/news.c:919 src/news.c:949
4159 msgid "can't get xhdr\n"
4160 msgstr "nie mo¿na pobraæ xhdr\n"
4161
4162 #: src/news.c:843 src/news.c:857 src/news.c:927 src/news.c:957
4163 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4164 msgstr "b³±d podczas pobierania xhdr.\n"
4165
4166 #: src/news.c:879
4167 #, c-format
4168 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4169 msgstr "pobieranie xover %d - %d w %s...\n"
4170
4171 #: src/passphrase.c:85
4172 msgid "Passphrase"
4173 msgstr "Has³o"
4174
4175 #: src/passphrase.c:253
4176 msgid "[no user id]"
4177 msgstr "[brak identyfikatora]"
4178
4179 #: src/passphrase.c:257
4180 #, c-format
4181 msgid ""
4182 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4183 "\n"
4184 "  %.*s  \n"
4185 "(%.*s)\n"
4186 msgstr ""
4187 "%s Wprowad¼ has³o dla:\n"
4188 "\n"
4189 "  %.*s  \n"
4190 "(%.*s)\n"
4191
4192 #: src/passphrase.c:261
4193 msgid ""
4194 "Bad passphrase! Try again...\n"
4195 "\n"
4196 msgstr ""
4197 "Niew³a¶ciwe has³o! Spróbuj ponownie...\n"
4198 "\n"
4199
4200 #: src/pop.c:151
4201 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4202 msgstr "Przy powitaniu zabrak³o wymaganego znaczika czasowego APOP\n"
4203
4204 #: src/pop.c:158
4205 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4206 msgstr "B³±d sk³adni przy znaczniku czasowym powitania\n"
4207
4208 #: src/pop.c:184 src/pop.c:211
4209 msgid "POP3 protocol error\n"
4210 msgstr "B³±d protoko³u POP3\n"
4211
4212 #: src/pop.c:628
4213 #, c-format
4214 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4215 msgstr "POP3: Usuwanie przeterminowanych wiadomo¶ci %d\n"
4216
4217 #: src/pop.c:636
4218 #, c-format
4219 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
4220 msgstr "POP3: Pomijanie wiadomo¶ci %d (%d bajtów)\n"
4221
4222 #: src/pop.c:667
4223 msgid "mailbox is locked\n"
4224 msgstr "skrzynka zablokowana\n"
4225
4226 #: src/pop.c:670
4227 msgid "session timeout\n"
4228 msgstr "up³yn±³ limit czasu sesji\n"
4229
4230 #: src/pop.c:688
4231 msgid "command not supported\n"
4232 msgstr "komenda nie wspierana\n"
4233
4234 #: src/pop.c:692
4235 msgid "error occurred on POP3 session\n"
4236 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas sesji POP3\n"
4237
4238 #: src/prefs_account.c:672
4239 #, c-format
4240 msgid "Account%d"
4241 msgstr "Konto%d"
4242
4243 #: src/prefs_account.c:691
4244 msgid "Preferences for new account"
4245 msgstr "Ustawienia nowego konta"
4246
4247 #: src/prefs_account.c:696
4248 msgid "Account preferences"
4249 msgstr "Ustawienia konta"
4250
4251 #: src/prefs_account.c:746 src/prefs_common.c:1035
4252 msgid "Receive"
4253 msgstr "Odbieranie"
4254
4255 #: src/prefs_account.c:750 src/prefs_common.c:1039
4256 msgid "Compose"
4257 msgstr "Utwórz"
4258
4259 #: src/prefs_account.c:753 src/prefs_common.c:1052
4260 msgid "Privacy"
4261 msgstr "Prywatno¶æ"
4262
4263 #: src/prefs_account.c:757
4264 msgid "SSL"
4265 msgstr "SSL"
4266
4267 #: src/prefs_account.c:760
4268 msgid "Advanced"
4269 msgstr "Zaawansowane"
4270
4271 #: src/prefs_account.c:839
4272 msgid "Name of account"
4273 msgstr "Nazwa konta"
4274
4275 #: src/prefs_account.c:848
4276 msgid "Set as default"
4277 msgstr "Ustaw jako domy¶lne konto"
4278
4279 #: src/prefs_account.c:852
4280 msgid "Personal information"
4281 msgstr "Informacje osobiste"
4282
4283 #: src/prefs_account.c:861
4284 msgid "Full name"
4285 msgstr "Pe³ne imiê"
4286
4287 #: src/prefs_account.c:867
4288 msgid "Mail address"
4289 msgstr "Adres e-mail"
4290
4291 #: src/prefs_account.c:873
4292 msgid "Organization"
4293 msgstr "Organizacja"
4294
4295 #: src/prefs_account.c:897
4296 msgid "Server information"
4297 msgstr "Informacje o serwerze"
4298
4299 #: src/prefs_account.c:918
4300 msgid "POP3 (normal)"
4301 msgstr "POP3 (normalny)"
4302
4303 #: src/prefs_account.c:920
4304 msgid "POP3 (APOP auth)"
4305 msgstr "POP3 (autoryzacja APOP)"
4306
4307 #: src/prefs_account.c:922 src/prefs_account.c:1806
4308 msgid "IMAP4"
4309 msgstr "IMAP4"
4310
4311 #: src/prefs_account.c:924
4312 msgid "News (NNTP)"
4313 msgstr "News (NNTP)"
4314
4315 #: src/prefs_account.c:926
4316 msgid "None (local)"
4317 msgstr "¯aden (lokalnie)"
4318
4319 #: src/prefs_account.c:946
4320 msgid "This server requires authentication"
4321 msgstr "Ten serwer wymaga autentyfikacji"
4322
4323 #: src/prefs_account.c:953
4324 msgid "Authenticate on connect"
4325 msgstr "Autentyfikacja przy po³±czeniu"
4326
4327 #: src/prefs_account.c:998
4328 msgid "News server"
4329 msgstr "Serwer news"
4330
4331 #: src/prefs_account.c:1004
4332 msgid "Server for receiving"
4333 msgstr "Serwer dla odbioru"
4334
4335 #: src/prefs_account.c:1010
4336 msgid "Local mailbox file"
4337 msgstr "Lokalny plik mailbox"
4338
4339 #: src/prefs_account.c:1017
4340 msgid "SMTP server (send)"
4341 msgstr "Serwer SMTP (dla wysy³ania)"
4342
4343 #: src/prefs_account.c:1025
4344 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4345 msgstr "U¿ywaj polecenia lokalnego ni¿ serwer SMTP"
4346
4347 #: src/prefs_account.c:1034
4348 msgid "command to send mails"
4349 msgstr "polecenia do wysy³ania poczty"
4350
4351 #: src/prefs_account.c:1041 src/prefs_account.c:1381
4352 msgid "User ID"
4353 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika"
4354
4355 #: src/prefs_account.c:1047 src/prefs_account.c:1390
4356 msgid "Password"
4357 msgstr "Has³o"
4358
4359 #: src/prefs_account.c:1119 src/prefs_account.c:1789
4360 msgid "POP3"
4361 msgstr "POP3"
4362
4363 #: src/prefs_account.c:1127
4364 msgid "Remove messages on server when received"
4365 msgstr "Po odebraniu skasuj wiadomo¶ci z serwera"
4366
4367 #: src/prefs_account.c:1138
4368 msgid "Remove after"
4369 msgstr "Usuñ po"
4370
4371 #: src/prefs_account.c:1147
4372 msgid "days"
4373 msgstr "dni"
4374
4375 #: src/prefs_account.c:1164
4376 msgid "(0 days: remove immediately)"
4377 msgstr "(0 dni: skasuj od razu)"
4378
4379 #: src/prefs_account.c:1171
4380 msgid "Download all messages on server"
4381 msgstr "Pobierz wszystkie wiadomo¶ci z serwera"
4382
4383 #: src/prefs_account.c:1177
4384 msgid "Receive size limit"
4385 msgstr "Limit ilo¶ci ¶ci±ganych danych"
4386
4387 #: src/prefs_account.c:1184
4388 msgid "KB"
4389 msgstr "KB"
4390
4391 #: src/prefs_account.c:1196
4392 msgid "Default inbox"
4393 msgstr "Domy¶lna skrzynka poczty przychodz±cej"
4394
4395 #: src/prefs_account.c:1219
4396 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4397 msgstr "(Niefiltrowane wiadomo¶ci bêd± przetrzymywane w tym katalogu)"
4398
4399 #: src/prefs_account.c:1224
4400 msgid "Maximum number of articles to download"
4401 msgstr "Maksymalna liczba artyku³ów do ¶ci±gniêcia"
4402
4403 #: src/prefs_account.c:1243
4404 msgid "unlimited if 0 is specified"
4405 msgstr "nieskoñczona je¶li podano 0"
4406
4407 #: src/prefs_account.c:1249
4408 msgid "Filter messages on receiving"
4409 msgstr "Filtruj wiadomo¶ci podczas odbierania"
4410
4411 #: src/prefs_account.c:1253
4412 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4413 msgstr "`Odbierz wszystkie' sprawdza za now± poczt± na tym koncie"
4414
4415 #: src/prefs_account.c:1309
4416 msgid "Add Date"
4417 msgstr "Dodaj datê"
4418
4419 #: src/prefs_account.c:1310
4420 msgid "Generate Message-ID"
4421 msgstr "Generuj Message-ID"
4422
4423 #: src/prefs_account.c:1317
4424 msgid "Add user-defined header"
4425 msgstr "Dodaj nag³ówek zdefiniowany przez u¿ytkownika"
4426
4427 #: src/prefs_account.c:1319 src/prefs_common.c:2427 src/prefs_common.c:2452
4428 msgid " Edit... "
4429 msgstr " Edycja... "
4430
4431 #: src/prefs_account.c:1329
4432 msgid "Authentication"
4433 msgstr "Autentykacja"
4434
4435 #: src/prefs_account.c:1337
4436 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4437 msgstr "Autentykacja SMTP (SMTP AUTH)"
4438
4439 #: src/prefs_account.c:1352
4440 msgid "Authentication method"
4441 msgstr "Metoda autentykacji"
4442
4443 #: src/prefs_account.c:1362 src/prefs_common.c:1474
4444 msgid "Automatic"
4445 msgstr "Automatycznie"
4446
4447 #: src/prefs_account.c:1412
4448 msgid ""
4449 "If you leave these entries empty, the same\n"
4450 "user ID and password as receiving will be used."
4451 msgstr ""
4452 "Je¶li pozostawisz te pola puste, wtedy ten sam login i\n"
4453 "has³o u¿ytkownika jak przy odbieraniu zostanie wykorzystany"
4454
4455 #: src/prefs_account.c:1421
4456 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4457 msgstr "Przed wys³aniem autentykacja POP3"
4458
4459 #: src/prefs_account.c:1436
4460 msgid "POP authentication timeout: "
4461 msgstr "Koniec czasu dla autentyfikacji POP: "