fix bug 4372, [pl_PL] Crash after 'Send later' without recipient and then 'Close'
[claws.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of Claws Mail.
2 # Copyright Š 2003-2014 The Claws Mail team.
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 #
6 # Emil Nowak <emil5@go2.pl>, 2003, 2005, 2006, 2007.
7 # Pawel Pekala <c0rn@o2.pl>, 2007.
8 # Franciszek Janowski <nobange@poczta.onet.pl>, 2009.
9 # Translators:
10 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
11 # Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
12 # Paweł Pękala <c0rn@gazeta.pl>
13 # Quar <Quar@sylpheed-claws.net> 2006
14 #
15 msgid ""
16 msgstr ""
17 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.9.0\n"
18 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
19 "POT-Creation-Date: 2020-07-12 18:00+0200\n"
20 "PO-Revision-Date: 2020-07-12 18:19+0200\n"
21 "Last-Translator: Franciszek Janowski <nobange@poczta.onet.pl>\n"
22 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
23 "Language: pl\n"
24 "MIME-Version: 1.0\n"
25 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
26 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
27 "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n"
28 "%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
29 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
30
31 #: src/account.c:402 src/account.c:469
32 msgid ""
33 "Some composing windows are open.\n"
34 "Please close all the composing windows before editing accounts."
35 msgstr ""
36 "Niektóre okna edycji są otwarte.\n"
37 "Proszę zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawień konta."
38
39 #: src/account.c:447
40 msgid "Can't create folder."
41 msgstr "Nie można utworzyć katalogu."
42
43 #: src/account.c:735
44 msgid "Edit accounts"
45 msgstr "Edycja kont"
46
47 #: src/account.c:752
48 msgid ""
49 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
50 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
51 "indicates the default account."
52 msgstr ""
53 "Użycie 'Pobierz pocztę' odbierze wiadomości z Twoich kont w podanej "
54 "kolejności, pole wyboru w kolumnie 'P' decyduje, które konta zostaną "
55 "uwzględnione."
56
57 #: src/account.c:823
58 msgid " _Set as default account "
59 msgstr " Ustaw jako domyślne konto "
60
61 #: src/account.c:915
62 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
63 msgstr "Konta zawierające zdalne katalogi nie mogą być skopiowane"
64
65 #: src/account.c:922
66 #, c-format
67 msgid "Copy of %s"
68 msgstr "Kopia %s"
69
70 #: src/account.c:1119
71 #, c-format
72 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
73 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć konto '%s'?"
74
75 #: src/account.c:1121
76 msgid "(Untitled)"
77 msgstr "(Bez tytułu)"
78
79 #: src/account.c:1122
80 msgid "Delete account"
81 msgstr "Usuń konto"
82
83 #: src/account.c:1596
84 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
85 msgid "G"
86 msgstr "P"
87
88 #: src/account.c:1602
89 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
90 msgstr "'Pobierz z wszystkich kont' odbierze pocztę z zaznaczonych kont"
91
92 #: src/account.c:1609 src/addrduplicates.c:472 src/addressadd.c:223
93 #: src/addressbook.c:128 src/compose.c:7488 src/editaddress.c:1474
94 #: src/editaddress.c:1503 src/editaddress.c:1519
95 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371
96 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:392 src/editbook.c:171
97 #: src/editgroup.c:290 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
98 #: src/editvcard.c:174 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
99 #: src/mimeview.c:304 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:470
100 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1846
101 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:464 src/prefs_filtering.c:385
102 #: src/prefs_filtering.c:1875 src/prefs_summaries.c:477 src/prefs_template.c:79
103 #: src/prefs_themes.c:990
104 msgid "Name"
105 msgstr "Nazwa"
106
107 #: src/account.c:1617 src/prefs_account.c:1199 src/prefs_account.c:4624
108 msgid "Protocol"
109 msgstr "Protokół"
110
111 #: src/account.c:1625 src/ssl_manager.c:109
112 msgid "Server"
113 msgstr "Serwer"
114
115 #: src/action.c:380
116 #, c-format
117 msgid "Could not get message file %d"
118 msgstr "Nie można pobrać pliku z komunikatami %d"
119
120 #: src/action.c:418
121 msgid "Could not get message part."
122 msgstr "Nie można pobrać części wiadomości."
123
124 #: src/action.c:435
125 #, c-format
126 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
127 msgstr "Nie można pobrać części wiadomości wieloczęściowej: %s"
128
129 #: src/action.c:607
130 #, c-format
131 msgid ""
132 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
133 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
134 msgstr ""
135 "Wybrana akcja nie może być użyta w oknie kompozycji\n"
136 "ponieważ zawiera %%f, %%F, %%as lub %%p."
137
138 #: src/action.c:728
139 msgid "There is no filtering action set"
140 msgstr "Nie przypisano żadnych akcji do tego filtra"
141
142 #: src/action.c:730
143 #, c-format
144 msgid ""
145 "Invalid filtering action(s):\n"
146 "%s"
147 msgstr ""
148 "Niepoprawne akcje filtrowania:\n"
149 "%s"
150
151 #: src/action.c:997
152 #, c-format
153 msgid ""
154 "Could not fork to execute the following command:\n"
155 "%s\n"
156 "%s"
157 msgstr ""
158 "Nie można utworzyć procesu potomnego dla następującego polecenia:\n"
159 "%s\n"
160 "%s"
161
162 #: src/action.c:999 src/compose.c:5277 src/compose.c:5282 src/ldaputil.c:333
163 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:858
164 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:76
165 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1827
166 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1831
167 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1849
168 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1852 src/privacy.c:62
169 msgid "Unknown error"
170 msgstr "Nieznany błąd"
171
172 #: src/action.c:1218 src/action.c:1390
173 msgid "Completed"
174 msgstr "Ukończono"
175
176 #: src/action.c:1254
177 #, c-format
178 msgid "--- Running: %s\n"
179 msgstr "--- Uruchamianie: %s\n"
180
181 #: src/action.c:1258
182 #, c-format
183 msgid "--- Ended: %s\n"
184 msgstr "--- Zakończono: %s\n"
185
186 #: src/action.c:1304
187 msgid "Action's input/output"
188 msgstr "wejście/wyjście dla Akcji"
189
190 #: src/action.c:1636
191 #, c-format
192 msgid ""
193 "Enter the argument for the following action:\n"
194 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
195 "  %s"
196 msgstr ""
197 "Podaj argument dla następującej akcji:\n"
198 "('%%h' zostanie zastąpione przez)\n"
199 "  %s"
200
201 #: src/action.c:1641
202 msgid "Action's hidden user argument"
203 msgstr "Ukryty argument użytkownika dla Akcji"
204
205 #: src/action.c:1645
206 #, c-format
207 msgid ""
208 "Enter the argument for the following action:\n"
209 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
210 "  %s"
211 msgstr ""
212 "Podaj argument dla następującej akcji:\n"
213 "('%%u' zostanie zastąpione przez)\n"
214 "  %s"
215
216 #: src/action.c:1650
217 msgid "Action's user argument"
218 msgstr "Argument użytkownika Akcji"
219
220 #: src/addrclip.c:481
221 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
222 msgstr ""
223 "Nie można skopiować katalogu do samego siebie lub do jego pod struktury."
224
225 #: src/addrclip.c:504
226 msgid "Cannot copy an address book to itself."
227 msgstr "Nie można wkleić skopiować książki adresowej do samej siebie."
228
229 #: src/addrclip.c:595
230 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
231 msgstr ""
232 "Nie można przenieść katalogu do samego siebie lub do jego pod struktury."
233
234 #: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:5018
235 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:309
236 msgid "Group"
237 msgstr "Grupa"
238
239 #: src/addrcustomattr.c:65
240 msgid "date of birth"
241 msgstr "data urodzenia"
242
243 #: src/addrcustomattr.c:66
244 msgid "address"
245 msgstr "adres"
246
247 #: src/addrcustomattr.c:67
248 msgid "phone"
249 msgstr "telefon"
250
251 #: src/addrcustomattr.c:68
252 msgid "mobile phone"
253 msgstr "telefon komórkowy"
254
255 #: src/addrcustomattr.c:69
256 msgid "organization"
257 msgstr "organizacja"
258
259 #: src/addrcustomattr.c:70
260 msgid "office address"
261 msgstr "adres biura"
262
263 #: src/addrcustomattr.c:71
264 msgid "office phone"
265 msgstr "telefon do biura"
266
267 #: src/addrcustomattr.c:72
268 msgid "fax"
269 msgstr "fax"
270
271 #: src/addrcustomattr.c:73
272 msgid "website"
273 msgstr "strona internetowa"
274
275 #: src/addrcustomattr.c:146
276 msgid "Attribute name"
277 msgstr "Nazwa cechy"
278
279 #: src/addrcustomattr.c:161
280 msgid "Delete all attribute names"
281 msgstr "Usuń wszystkie nazwy cech"
282
283 #: src/addrcustomattr.c:162
284 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
285 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć wszystkie nazwy cech?"
286
287 #: src/addrcustomattr.c:186
288 msgid "Delete attribute name"
289 msgstr "Usuń nazwę cechy"
290
291 #: src/addrcustomattr.c:187
292 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
293 msgstr "Czy naprawdę usunąć tę nazwę cechy?"
294
295 #: src/addrcustomattr.c:196
296 msgid "Reset to default"
297 msgstr "Domyślne"
298
299 #: src/addrcustomattr.c:197
300 msgid ""
301 "Do you really want to replace all attribute names\n"
302 "with the default set?"
303 msgstr ""
304 "Czy naprawdę chcesz zastąpić wszystkie nazwy\n"
305 "cech wartościami domyślnymi?"
306
307 #: src/addrcustomattr.c:217 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467
308 #: src/addressbook.c:484 src/edittags.c:286
309 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1313 src/prefs_actions.c:1086
310 #: src/prefs_filtering.c:1700 src/prefs_template.c:1112
311 msgid "_Delete"
312 msgstr "_Usuń"
313
314 #: src/addrcustomattr.c:218 src/edittags.c:287 src/prefs_actions.c:1087
315 #: src/prefs_filtering.c:1701 src/prefs_template.c:1113
316 msgid "Delete _all"
317 msgstr "Kasuj _wszystko"
318
319 #: src/addrcustomattr.c:219
320 msgid "_Reset to default"
321 msgstr "_Domyślne"
322
323 #: src/addrcustomattr.c:410
324 msgid "Attribute name is not set."
325 msgstr "Nie określono nazwy cechy."
326
327 #: src/addrcustomattr.c:469
328 msgctxt "Dialog title"
329 msgid "Edit attribute names"
330 msgstr "Edycja nazw cech"
331
332 #: src/addrcustomattr.c:483
333 msgid "New attribute name:"
334 msgstr "Nazwa cechy:"
335
336 #: src/addrcustomattr.c:520
337 msgid ""
338 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
339 "contacts."
340 msgstr ""
341 "Dodawanie lub usuwanie cech nie wpłynie na cechy już ustawione dla kontaktów."
342
343 #: src/addrduplicates.c:127
344 msgid "Show duplicates in the same book"
345 msgstr "Pokazywanie duplikatów z tej samej książki"
346
347 #: src/addrduplicates.c:133
348 msgid "Show duplicates in different books"
349 msgstr "Pokazywanie duplikatów z różnych książek"
350
351 #: src/addrduplicates.c:144
352 msgid "Find address book email duplicates"
353 msgstr "Znajdź duplikaty adresów e-mail w książce adresowej"
354
355 #: src/addrduplicates.c:145
356 msgid ""
357 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
358 msgstr ""
359 "Claws Mail przeszuka Twoją książkę adresową w poszukiwaniu duplikatów "
360 "adresów e-mail."
361
362 #: src/addrduplicates.c:315
363 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
364 msgstr "Nie znaleziono duplikatów adresów e-mail"
365
366 #: src/addrduplicates.c:347
367 msgid "Duplicate email addresses"
368 msgstr "Duplikaty adresów e-mail"
369
370 #: src/addrduplicates.c:443 src/addressadd.c:235
371 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:470 src/prefs_summaries.c:478
372 #: src/toolbar.c:529
373 msgid "Address"
374 msgstr "Adres"
375
376 #: src/addrduplicates.c:465
377 msgid "Address book path"
378 msgstr "Ścieżka do książki adresowej"
379
380 #: src/addrduplicates.c:791 src/addressbook.c:1445 src/addressbook.c:1498
381 msgid "Delete address(es)"
382 msgstr "Usuń adres(y)"
383
384 #: src/addrduplicates.c:792 src/addressbook.c:1499
385 msgid "Really delete the address(es)?"
386 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć adres(y)?"
387
388 #: src/addrduplicates.c:841
389 msgid "Delete address"
390 msgstr "Usuń adresy"
391
392 #: src/addrduplicates.c:842 src/addressbook.c:1446
393 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
394 msgstr "Te dane adresowe są tylko do odczytu i nie mogą być usuwane."
395
396 #: src/addressadd.c:192 src/prefs_filtering_action.c:195
397 msgid "Add to address book"
398 msgstr "Dodaj do książki adresowej"
399
400 #: src/addressadd.c:215
401 msgid "Contact"
402 msgstr "Kontakt"
403
404 #: src/addressadd.c:246 src/addressbook.c:130 src/editaddress.c:1258
405 #: src/editaddress.c:1302 src/editgroup.c:292
406 msgid "Remarks"
407 msgstr "Uwagi"
408
409 #: src/addressadd.c:289 src/addressbook_foldersel.c:158
410 msgid "Select Address Book Folder"
411 msgstr "Wybierz katalog z książką adresową"
412
413 #: src/addressadd.c:599 src/addressbook.c:3268 src/addressbook.c:3319
414 msgid "Add address(es)"
415 msgstr "Dodaj adres(y)"
416
417 #: src/addressadd.c:600
418 msgid "Can't add the specified address"
419 msgstr "Wybrany adres nie może być dodany"
420
421 #: src/addressbook.c:129 src/addressbook.c:5006 src/editaddress.c:1247
422 #: src/editaddress.c:1285 src/editgroup.c:291 src/expldifdlg.c:517
423 #: src/exporthtml.c:601 src/exporthtml.c:765 src/ldif.c:763
424 msgid "Email Address"
425 msgstr "Adres e-mail"
426
427 #: src/addressbook.c:405
428 msgid "_Book"
429 msgstr "_Książka"
430
431 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:466
432 #: src/addressbook.c:483 src/compose.c:614 src/mainwindow.c:523
433 #: src/messageview.c:212 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
434 msgid "_Edit"
435 msgstr "_Edycja"
436
437 #: src/addressbook.c:407 src/compose.c:619 src/mainwindow.c:526
438 #: src/messageview.c:215
439 msgid "_Tools"
440 msgstr "_Narzędzia"
441
442 #: src/addressbook.c:408 src/compose.c:620 src/mainwindow.c:528
443 #: src/messageview.c:216
444 msgid "_Help"
445 msgstr "Pomo_c"
446
447 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:469
448 msgid "New _Book"
449 msgstr "Nowa _książka"
450
451 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:470
452 msgid "New _Folder"
453 msgstr "Nowy _Folder"
454
455 #: src/addressbook.c:413
456 msgid "New _vCard"
457 msgstr "Nowa _wizytówka"
458
459 #: src/addressbook.c:417
460 msgid "New _JPilot"
461 msgstr "Nowy _JPilot"
462
463 #: src/addressbook.c:420
464 msgid "New LDAP _Server"
465 msgstr "Nowy serwer LDAP"
466
467 #: src/addressbook.c:424
468 msgid "_Edit book"
469 msgstr "_Edytuj książkę"
470
471 #: src/addressbook.c:425
472 msgid "_Delete book"
473 msgstr "_Usuń książkę"
474
475 #: src/addressbook.c:427 src/compose.c:631
476 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
477 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:434
478 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:633
479 msgid "_Save"
480 msgstr "Z_apisz..."
481
482 #: src/addressbook.c:428 src/compose.c:635 src/messageview.c:225
483 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
484 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
485 msgid "_Close"
486 msgstr "Zamknij"
487
488 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:481 src/messageview.c:229
489 msgid "_Select all"
490 msgstr "W_ybierz wszystko"
491
492 #: src/addressbook.c:433 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
493 msgid "C_ut"
494 msgstr "Wy_tnij"
495
496 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
497 #: src/compose.c:643 src/mainwindow.c:557 src/messageview.c:228
498 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
499 msgid "_Copy"
500 msgstr "_Kopiuj"
501
502 #: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:475 src/addressbook.c:491
503 #: src/compose.c:644 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
504 msgid "_Paste"
505 msgstr "_Wstaw"
506
507 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:486
508 msgid "New _Address"
509 msgstr "Nowy _adres"
510
511 #: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
512 msgid "New _Group"
513 msgstr "Nowa _grupa"
514
515 #: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:493
516 msgid "_Mail To"
517 msgstr "_Wyślij wiadomość do"
518
519 #: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:497
520 msgid "_Merge"
521 msgstr "Połącz"
522
523 #: src/addressbook.c:448
524 msgid "Import _LDIF file..."
525 msgstr "Importuj plik _LDIF..."
526
527 #: src/addressbook.c:449
528 msgid "Import M_utt file..."
529 msgstr "Importuj plik _Mutta..."
530
531 #: src/addressbook.c:450
532 msgid "Import _Pine file..."
533 msgstr "Importuj plik _Pine..."
534
535 #: src/addressbook.c:452
536 msgid "Export _HTML..."
537 msgstr "Wyeksportuj do _HTML..."
538
539 #: src/addressbook.c:453
540 msgid "Export LDI_F..."
541 msgstr "Wyeksportuj do LDI_F..."
542
543 #: src/addressbook.c:455
544 msgid "Find duplicates..."
545 msgstr "Znajdź duplikaty..."
546
547 #: src/addressbook.c:456
548 msgid "Edit custom attributes..."
549 msgstr "Edycja atrybutów użytkownika..."
550
551 #: src/addressbook.c:459 src/compose.c:721 src/mainwindow.c:825
552 #: src/messageview.c:340
553 msgid "_About"
554 msgstr "Informacje o"
555
556 #: src/addressbook.c:495
557 msgid "_Browse Entry"
558 msgstr "_Przeglądanie wpisu"
559
560 #: src/addressbook.c:509 src/crash.c:457 src/crash.c:476 src/importldif.c:114
561 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:247 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:144
562 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:172 src/plugins/vcalendar/day-view.c:403
563 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:819
564 #: src/prefs_themes.c:851 src/prefs_themes.c:852
565 msgid "Unknown"
566 msgstr "Nieznany"
567
568 #: src/addressbook.c:516 src/addressbook.c:535 src/importldif.c:121
569 msgid "Success"
570 msgstr "Sukces"
571
572 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:122
573 msgid "Bad arguments"
574 msgstr "Złe argumenty"
575
576 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:123
577 msgid "File not specified"
578 msgstr "Nie określono pliku"
579
580 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:124
581 msgid "Error opening file"
582 msgstr "Błąd podczas otwierania pliku"
583
584 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:125
585 msgid "Error reading file"
586 msgstr "Błąd podczas czytania pliku"
587
588 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:126
589 msgid "End of file encountered"
590 msgstr "Napotkano koniec pliku"
591
592 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:127
593 msgid "Error allocating memory"
594 msgstr "Błąd alokacji pamięci"
595
596 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:128
597 msgid "Bad file format"
598 msgstr "Format pliku nieprawidłowy"
599
600 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:129
601 msgid "Error writing to file"
602 msgstr "Błąd zapisu pliku"
603
604 #: src/addressbook.c:525 src/importldif.c:130
605 msgid "Error opening directory"
606 msgstr "Błąd podczas otwierania katalogu"
607
608 #: src/addressbook.c:526 src/importldif.c:131
609 msgid "No path specified"
610 msgstr "Nie określono ścieżki"
611
612 #: src/addressbook.c:536
613 msgid "Error connecting to LDAP server"
614 msgstr "Błąd przy próbie połączenia z serwerem LDAP"
615
616 #: src/addressbook.c:537
617 msgid "Error initializing LDAP"
618 msgstr "Błąd podczas inicjalizacji LDAP"
619
620 #: src/addressbook.c:538
621 msgid "Error binding to LDAP server"
622 msgstr "Błąd podczas podłączania adresu serwera LDAP"
623
624 #: src/addressbook.c:539
625 msgid "Error searching LDAP database"
626 msgstr "Błąd podczas wyszukiwania w bazie LDAP"
627
628 #: src/addressbook.c:540
629 msgid "Timeout performing LDAP operation"
630 msgstr "Przekroczono limit czasu podczas wykonywania operacji LDAP"
631
632 #: src/addressbook.c:541
633 msgid "Error in LDAP search criteria"
634 msgstr "Błąd w kryteriach wyszukiwania LDAP"
635
636 #: src/addressbook.c:542
637 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
638 msgstr "Nie znaleziono wpisów LDAP powiązanych z kryterium wyszukiwania"
639
640 #: src/addressbook.c:543
641 msgid "LDAP search terminated on request"
642 msgstr "przeszukiwanie LDAP zostało przerwane na żądanie"
643
644 #: src/addressbook.c:544
645 msgid "Error starting STARTTLS connection"
646 msgstr "Błąd podczas nawiązywania połączenia STARTTLS"
647
648 #: src/addressbook.c:545
649 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
650 msgstr "Brak unikatowej nazwy (dn)"
651
652 #: src/addressbook.c:546
653 msgid "Missing required information"
654 msgstr "Brak wymaganych informacji"
655
656 #: src/addressbook.c:547
657 msgid "Another contact exists with that key"
658 msgstr "Istnieje już kontakt o takim kluczu"
659
660 #: src/addressbook.c:548
661 msgid "Strong(er) authentication required"
662 msgstr "Wymagana jest bezpieczniejsza metoda autoryzacji"
663
664 #: src/addressbook.c:916
665 msgid "Sources"
666 msgstr "Źródła"
667
668 #: src/addressbook.c:920 src/prefs_matcher.c:643 src/prefs_other.c:493
669 #: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2522
670 msgid "Address book"
671 msgstr "Książka adresowa"
672
673 #: src/addressbook.c:1118 src/editldap.c:794
674 msgid "Search"
675 msgstr "Szukaj"
676
677 #: src/addressbook.c:1490
678 msgid "Delete group"
679 msgstr "Usuń grupę"
680
681 #: src/addressbook.c:1491
682 msgid ""
683 "Really delete the group(s)?\n"
684 "The addresses it contains will not be lost."
685 msgstr ""
686 "Czy chcesz usunąć grupę(y)?\n"
687 "Wszystkie znajdujące się tam adresy zostaną usunięte."
688
689 #: src/addressbook.c:2218
690 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
691 msgstr "Nie można wkleić. Docelowa książka adresowa jest tylko do odczytu."
692
693 #: src/addressbook.c:2228
694 msgid "Cannot paste into an address group."
695 msgstr "Nie można wkleić do grupy adresowej."
696
697 #: src/addressbook.c:2965
698 #, c-format
699 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
700 msgstr "Czy chcesz usunąć wyniki zapytania i adresy w `%s'?"
701
702 #: src/addressbook.c:2968 src/addressbook.c:2994 src/addressbook.c:3001
703 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:431 src/prefs_filtering_action.c:173
704 #: src/toolbar.c:497
705 msgid "Delete"
706 msgstr "Usuń"
707
708 #: src/addressbook.c:2977
709 #, c-format
710 msgid ""
711 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
712 "contains will be moved into the parent folder."
713 msgstr ""
714 "Czy chcesz usunąć '%s'? Jeżeli usuniesz tylko katalog, adresy w nim zawarte "
715 "zostaną przeniesione do katalogu nadrzędnego."
716
717 #: src/addressbook.c:2980 src/imap_gtk.c:368 src/mh_gtk.c:206
718 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:156
719 msgid "Delete folder"
720 msgstr "Usuń katalog"
721
722 #: src/addressbook.c:2981
723 msgid "Delete _folder only"
724 msgstr "Usuń tylko _katalog"
725
726 #: src/addressbook.c:2981
727 msgid "Delete folder and _addresses"
728 msgstr "Usuń katalog i _adresy"
729
730 #: src/addressbook.c:2992
731 #, c-format
732 msgid ""
733 "Do you want to delete '%s'?\n"
734 "The addresses it contains will not be lost."
735 msgstr ""
736 "Czy chcesz usunąć '%s'?\n"
737 "Wszystkie znajdujące się tam adresy zostaną usunięte."
738
739 #: src/addressbook.c:2999
740 #, c-format
741 msgid ""
742 "Do you want to delete '%s'?\n"
743 "The addresses it contains will be lost."
744 msgstr ""
745 "Czy chcesz usunąć '%s'?\n"
746 "Wszystkie znajdujące się tam adresy zostaną usunięte."
747
748 #: src/addressbook.c:3113
749 #, c-format
750 msgid "Search '%s'"
751 msgstr "Szukaj '%s'"
752
753 #: src/addressbook.c:3251 src/addressbook.c:3300
754 msgid "New Contacts"
755 msgstr "Nowe kontakty"
756
757 #: src/addressbook.c:4137
758 msgid "New user, could not save index file."
759 msgstr "Nowy użytkownik, nie można było zapisać pliku indeksowego."
760
761 #: src/addressbook.c:4141
762 msgid "New user, could not save address book files."
763 msgstr "Nowy użytkownik, nie można było zapisać plików książki adresowej."
764
765 #: src/addressbook.c:4151
766 msgid "Old address book converted successfully."
767 msgstr "Dawna książka adresowa została pomyślnie skonwertowana."
768
769 #: src/addressbook.c:4156
770 msgid ""
771 "Old address book converted,\n"
772 "could not save new address index file."
773 msgstr ""
774 "Stara książka adresowa skonwertowana,\n"
775 "jednak nie powiódł się zapis nowego pliku indeksowego"
776
777 #: src/addressbook.c:4169
778 msgid ""
779 "Could not convert address book,\n"
780 "but created empty new address book files."
781 msgstr ""
782 "Nie można było skonwertować książki adresowej,\n"
783 "lecz utworzono puste pliki nowej książki adresowej."
784
785 #: src/addressbook.c:4175
786 msgid ""
787 "Could not convert address book,\n"
788 "could not save new address index file."
789 msgstr ""
790 "Nie można skonwertować książki adresowej,\n"
791 "nie można zapisać nowego pliku indeksowego adresu."
792
793 #: src/addressbook.c:4180
794 msgid ""
795 "Could not convert address book\n"
796 "and could not create new address book files."
797 msgstr ""
798 "Nie można było skonwertować książki adresowej,\n"
799 "oraz nie można było utworzyć nowych plików książki adresowej."
800
801 #: src/addressbook.c:4187 src/addressbook.c:4193
802 msgid "Addressbook conversion error"
803 msgstr "Błąd konwersji książki adresowej"
804
805 #: src/addressbook.c:4308
806 msgid "Addressbook Error"
807 msgstr "Błąd książki adresowej"
808
809 #: src/addressbook.c:4309
810 msgid "Could not read address index"
811 msgstr "Nie można było otworzyć indeksu adresów"
812
813 #: src/addressbook.c:4640
814 msgid "Busy searching..."
815 msgstr "Zajęty przeszukiwaniem..."
816
817 #: src/addressbook.c:4970 src/prefs_send.c:220
818 msgid "Interface"
819 msgstr "Interfejs"
820
821 #: src/addressbook.c:4982
822 msgid "Address Books"
823 msgstr "Książki Adresowe"
824
825 #: src/addressbook.c:4994
826 msgid "Person"
827 msgstr "Osoba"
828
829 #: src/addressbook.c:5030 src/exporthtml.c:885 src/folderview.c:361
830 #: src/folderview.c:449 src/prefs_account.c:3149 src/prefs_folder_column.c:77
831 msgid "Folder"
832 msgstr "Katalog"
833
834 #: src/addressbook.c:5042
835 msgid "vCard"
836 msgstr "vCard"
837
838 #: src/addressbook.c:5054 src/addressbook.c:5066
839 msgid "JPilot"
840 msgstr "JPilot"
841
842 #: src/addressbook.c:5078
843 msgid "LDAP servers"
844 msgstr "Serwery LDAP"
845
846 #: src/addressbook.c:5090
847 msgid "LDAP Query"
848 msgstr "Zapytanie LDAP"
849
850 #: src/addressbook_foldersel.c:203 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
851 #: src/exporthtml.c:985 src/importldif.c:541
852 msgid "Address Book"
853 msgstr "Książka adresowa"
854
855 #: src/addrgather.c:179
856 msgid "Please specify name for address book."
857 msgstr "Określ nazwę dla książki adresowej."
858
859 #: src/addrgather.c:186
860 msgid "No available address book."
861 msgstr "Brak dostępnej książki adresowej"
862
863 #: src/addrgather.c:207
864 msgid "Please select the mail headers to search."
865 msgstr "Zaznacz nagłówki wiadomości do przeszukania."
866
867 #: src/addrgather.c:214
868 msgid "Collecting addresses..."
869 msgstr "Zbieranie adresów..."
870
871 #: src/addrgather.c:254
872 msgid "address added by Claws Mail"
873 msgstr "adres dodany przez Claws Mail"
874
875 #: src/addrgather.c:285
876 msgid "Addresses collected successfully."
877 msgstr "Zbieranie adresów zakończone sukcesem."
878
879 #: src/addrgather.c:360
880 msgid "Current folder:"
881 msgstr "Aktualny katalog:"
882
883 #: src/addrgather.c:371
884 msgid "Address book name:"
885 msgstr "Nazwa książki adresowej:"
886
887 #: src/addrgather.c:398
888 msgid "Address book folder size:"
889 msgstr "Rozmiar katalogu książki adresowej:j"
890
891 #: src/addrgather.c:402 src/addrgather.c:411
892 msgid ""
893 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
894 msgstr ""
895 "Określa maksymalną ilość wpisów w każdym katalogu nowo utworzonej książki "
896 "adresowej"
897
898 #: src/addrgather.c:415
899 msgid "Process these mail header fields"
900 msgstr "Przetwarzane nagłówki"
901
902 #: src/addrgather.c:434
903 msgid "Include subfolders"
904 msgstr "Uwzględniaj podkatalogi"
905
906 #: src/addrgather.c:492 src/prefs_filtering_action.c:1384
907 msgid "Header Name"
908 msgstr "Nazwa nagłówka"
909
910 #: src/addrgather.c:498
911 msgid "Address Count"
912 msgstr "Liczba adresów"
913
914 #: src/addrgather.c:586
915 msgid "Header Fields"
916 msgstr "Pola nagłówków"
917
918 #: src/addrgather.c:587 src/exphtmldlg.c:659 src/expldifdlg.c:723
919 #: src/importldif.c:982
920 msgid "Finish"
921 msgstr "Koniec"
922
923 #: src/addrgather.c:645
924 msgid "Collect email addresses from selected messages"
925 msgstr "Wyciągaj adresy e-mail z następujących wiadomości"
926
927 #: src/addrgather.c:649
928 msgid "Collect email addresses from folder"
929 msgstr "Zgromadź adresy e-mail z katalogu"
930
931 #: src/addrindex.c:125
932 msgid "Common addresses"
933 msgstr "Wspólne adresy"
934
935 #: src/addrindex.c:126
936 msgid "Personal addresses"
937 msgstr "Adresy osobiste"
938
939 #: src/addrindex.c:132
940 msgid "Common address"
941 msgstr "Wspólny adres"
942
943 #: src/addrindex.c:133
944 msgid "Personal address"
945 msgstr "Osobisty adres"
946
947 #: src/addrindex.c:1834
948 msgid "Address(es) update"
949 msgstr "Aktualizacja adresów"
950
951 #: src/addrindex.c:1835
952 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
953 msgstr ""
954 "Aktualizacja nie powiodła się. Zmiany nie zostały zapisane do Katalogu."
955
956 #: src/alertpanel.c:144 src/compose.c:9810
957 msgid "Notice"
958 msgstr "Notatka"
959
960 #: src/alertpanel.c:157 src/compose.c:5871 src/compose.c:6416
961 #: src/compose.c:12273 src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:108
962 #: src/messageview.c:858 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:811
963 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:5091
964 msgid "Warning"
965 msgstr "Ostrzeżenie"
966
967 #: src/alertpanel.c:170 src/alertpanel.c:193 src/compose.c:5808 src/inc.c:726
968 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:156 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:311
969 msgid "Error"
970 msgstr "Błąd"
971
972 #: src/alertpanel.c:194 src/gtk/progressdialog.c:94
973 msgid "_View log"
974 msgstr "_Pokaż log"
975
976 #: src/alertpanel.c:346
977 msgid "Show this message next time"
978 msgstr "Wyświetl tę wiadomość następnym razem"
979
980 #: src/browseldap.c:223
981 msgid "Browse Directory Entry"
982 msgstr "Przeglądanie zawartości katalogu"
983
984 #: src/browseldap.c:243
985 msgid "Server Name:"
986 msgstr "Nazwa serwera:"
987
988 #: src/browseldap.c:253
989 msgid "Distinguished Name (dn):"
990 msgstr "Unikatowa Nazwa (dn):"
991
992 #: src/browseldap.c:284
993 msgid "LDAP Name"
994 msgstr "Nazwa LDAP"
995
996 #: src/browseldap.c:290
997 msgid "Attribute Value"
998 msgstr "Wartość Atrybutu"
999
1000 #: src/common/plugin.c:70
1001 msgid "Nothing"
1002 msgstr "Nic"
1003
1004 #: src/common/plugin.c:71
1005 msgid "a viewer"
1006 msgstr "Przeglądarka"
1007
1008 #: src/common/plugin.c:72
1009 msgid "a MIME parser"
1010 msgstr "parser MIME"
1011
1012 #: src/common/plugin.c:73
1013 msgid "folders"
1014 msgstr "Katalogi"
1015
1016 #: src/common/plugin.c:74
1017 msgid "filtering"
1018 msgstr "Filtrowanie..."
1019
1020 #: src/common/plugin.c:75
1021 msgid "a privacy interface"
1022 msgstr "system prywatności"
1023
1024 #: src/common/plugin.c:76
1025 msgid "a notifier"
1026 msgstr "powiadamiacz"
1027
1028 #: src/common/plugin.c:77
1029 msgid "an utility"
1030 msgstr "narzędzie"
1031
1032 #: src/common/plugin.c:78
1033 msgid "things"
1034 msgstr "rzeczy"
1035
1036 #: src/common/plugin.c:335
1037 #, c-format
1038 msgid ""
1039 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1040 msgstr ""
1041 "Ta wtyczka oferuje obsługę %s (%s) co jest już wykonywane przez wtyczkę %s."
1042
1043 #: src/common/plugin.c:438
1044 msgid "Plugin already loaded"
1045 msgstr "Wtyczka jest już załadowana"
1046
1047 #: src/common/plugin.c:449
1048 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1049 msgstr "Nie udało się przydzielić odpowiedniej ilości pamięci dla wtyczki"
1050
1051 #: src/common/plugin.c:483
1052 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1053 msgstr ""
1054 "Ten moduł nie jest rozprowadzany na licencji kompatybilnej z GPL v3 lub "
1055 "późniejszą."
1056
1057 #: src/common/plugin.c:492
1058 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1059 msgstr "Ten moduł działa tylko z Claws Mail GTK1."
1060
1061 #: src/common/plugin.c:770
1062 #, c-format
1063 msgid ""
1064 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1065 "built with."
1066 msgstr ""
1067 "Twoja wersja Claws Mail jest nowsza niż ta dla której wtyczka %s została "
1068 "skompilowana."
1069
1070 #: src/common/plugin.c:773
1071 msgid ""
1072 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1073 "with."
1074 msgstr ""
1075 "Twoja wersja Claws Mail jest nowsza niż ta dla której ta wtyczka została "
1076 "skompilowana."
1077
1078 #: src/common/plugin.c:782
1079 #, c-format
1080 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1081 msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest za stara aby użyć wtyczki '%s'."
1082
1083 #: src/common/plugin.c:784
1084 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1085 msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest za stara aby użyć tej wtyczki."
1086
1087 #: src/common/session.c:201 src/imap.c:1233
1088 msgid "SSL/TLS handshake failed\n"
1089 msgstr "Błąd nawiązywania połączenia SSL/TLS\n"
1090
1091 #: src/common/smtp.c:179
1092 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1093 msgstr "Metoda SMTP AUTH nie jest dostępna\n"
1094
1095 #: src/common/smtp.c:182
1096 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1097 msgstr "Wybrana metoda SMTP AUTH nie jest dostępna\n"
1098
1099 #: src/common/smtp.c:501 src/common/smtp.c:555
1100 msgid "bad SMTP response\n"
1101 msgstr "zła odpowiedź SMTP\n"
1102
1103 #: src/common/smtp.c:526 src/common/smtp.c:544 src/common/smtp.c:658
1104 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1105 msgstr "wystąpił błąd podczas sesji SMTP\n"
1106
1107 #: src/common/smtp.c:535 src/pop.c:907
1108 msgid "error occurred on authentication\n"
1109 msgstr "wystąpił błąd podczas uwierzytelniania\n"
1110
1111 #: src/common/smtp.c:585
1112 #, c-format
1113 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1114 msgstr "Wiadomość jest zbyt duża (Maksymalny rozmiar to %s)\n"
1115
1116 #: src/common/smtp.c:617 src/pop.c:900
1117 msgid "couldn't start STARTTLS session\n"
1118 msgstr "nie można nawiązać sesji STARTTLS\n"
1119
1120 #: src/common/socket.c:571
1121 msgid "Socket IO timeout.\n"
1122 msgstr "Limit czasu operacji wejścia/wyjścia gniazda.\n"
1123
1124 #: src/common/socket.c:600
1125 msgid "Connection timed out.\n"
1126 msgstr "Upłynął limit czasu oczekiwania na połączenie.\n"
1127
1128 #: src/common/socket.c:740
1129 #, c-format
1130 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1131 msgstr "%s:%d: połączenie nieudane (%s).\n"
1132
1133 #: src/common/socket.c:980
1134 #, c-format
1135 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1136 msgstr "%s:%d: nieznana nazwa hosta.\n"
1137
1138 #: src/common/socket.c:1072
1139 #, c-format
1140 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1141 msgstr "%s:%s: niepowodzenie pobrania nazwy hosta (%s).\n"
1142
1143 #: src/common/socket.c:1385
1144 #, c-format
1145 msgid "write on fd%d: %s\n"
1146 msgstr "zapis do fd%d: %s\n"
1147
1148 #: src/common/ssl_certificate.c:338
1149 #, c-format
1150 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1151 msgstr "Nie można było pobrać właściwości pliku certyfikatu P12 (%s)\n"
1152
1153 #: src/common/ssl_certificate.c:346
1154 #, c-format
1155 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1156 msgstr "Nie można było odczytać certyfikatu P12 z pliku (%s)\n"
1157
1158 #: src/common/ssl_certificate.c:355
1159 #, c-format
1160 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1161 msgstr "Nie można było zaimportować certyfikatu P12 z pliku (%s)\n"
1162
1163 #: src/common/ssl_certificate.c:640
1164 msgid "Internal error"
1165 msgstr "Błąd wewnętrzny"
1166
1167 #: src/common/ssl_certificate.c:645
1168 msgid "Uncheckable"
1169 msgstr "Nie można sprawdzić"
1170
1171 #: src/common/ssl_certificate.c:649
1172 msgid "Self-signed certificate"
1173 msgstr "Podpisany certyfikat"
1174
1175 #: src/common/ssl_certificate.c:652
1176 msgid "Revoked certificate"
1177 msgstr "Unieważniony certyfikat"
1178
1179 #: src/common/ssl_certificate.c:654
1180 msgid "No certificate issuer found"
1181 msgstr "Nie znaleziono wydawcy certyfikatu"
1182
1183 #: src/common/ssl_certificate.c:656
1184 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1185 msgstr "Wydawca certyfikatu nie jest CA"
1186
1187 #: src/common/ssl_certificate.c:881
1188 #, c-format
1189 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1190 msgstr "Nie można otworzyć pliku certyfikatu %s: %s\n"
1191
1192 #: src/common/ssl_certificate.c:885
1193 #, c-format
1194 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1195 msgstr "Brakujący plik %s certyfikatu (%s)\n"
1196
1197 #: src/common/ssl_certificate.c:904
1198 #, c-format
1199 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1200 msgstr "Nie można otworzyć pliku klucza %s (%s)\n"
1201
1202 #: src/common/ssl_certificate.c:908
1203 #, c-format
1204 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1205 msgstr "Brakuje pliku %s klucza (%s)\n"
1206
1207 #: src/common/ssl_certificate.c:1056
1208 #, c-format
1209 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1210 msgstr "Wczytanie pliku %s certyfikatu P12 zakończone niepowodzeniem\n"
1211
1212 #: src/common/ssl_certificate.c:1059
1213 #, c-format
1214 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1215 msgstr "Nie można było otworzyć pliku %s certyfikatu P12 (%s)\n"
1216
1217 #: src/common/ssl_certificate.c:1063
1218 #, c-format
1219 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1220 msgstr "Brakuje pliku %s certyfikatu P12 (%s)\n"
1221
1222 #: src/common/ssl_certificate.c:1088 src/gtk/sslcertwindow.c:87
1223 #: src/gtk/sslcertwindow.c:94 src/gtk/sslcertwindow.c:109
1224 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:121
1225 #: src/gtk/sslcertwindow.c:136
1226 msgid "<not in certificate>"
1227 msgstr "<nie występuje w certyfikacie>"
1228
1229 #: src/common/string_match.c:81
1230 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1231 msgstr "(Temat wyczyszczony przez Wyrażenie Regularne)"
1232
1233 #: src/common/utils.c:200
1234 #, c-format
1235 msgid "%dB"
1236 msgstr "%dB"
1237
1238 #: src/common/utils.c:201
1239 #, c-format
1240 msgid "%d.%02dKB"
1241 msgstr "%d,%02dkB"
1242
1243 #: src/common/utils.c:202
1244 #, c-format
1245 msgid "%d.%02dMB"
1246 msgstr "%d,%02dMB"
1247
1248 #: src/common/utils.c:203
1249 #, c-format
1250 msgid "%.2fGB"
1251 msgstr "%.2fGB"
1252
1253 #: src/common/utils.c:4028
1254 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1255 msgid "Sunday"
1256 msgstr "Niedziela"
1257
1258 #: src/common/utils.c:4029
1259 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1260 msgid "Monday"
1261 msgstr "Poniedziałek"
1262
1263 #: src/common/utils.c:4030
1264 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1265 msgid "Tuesday"
1266 msgstr "Wtorek"
1267
1268 #: src/common/utils.c:4031
1269 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1270 msgid "Wednesday"
1271 msgstr "Środa"
1272
1273 #: src/common/utils.c:4032
1274 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1275 msgid "Thursday"
1276 msgstr "Czwartek"
1277
1278 #: src/common/utils.c:4033
1279 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1280 msgid "Friday"
1281 msgstr "Piątek"
1282
1283 #: src/common/utils.c:4034
1284 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1285 msgid "Saturday"
1286 msgstr "Sobota"
1287
1288 #: src/common/utils.c:4036
1289 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1290 msgid "January"
1291 msgstr "Styczeń"
1292
1293 #: src/common/utils.c:4037
1294 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1295 msgid "February"
1296 msgstr "Luty"
1297
1298 #: src/common/utils.c:4038
1299 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1300 msgid "March"
1301 msgstr "Marzec"
1302
1303 #: src/common/utils.c:4039
1304 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1305 msgid "April"
1306 msgstr "Kwiecień"
1307
1308 #: src/common/utils.c:4040
1309 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1310 msgid "May"
1311 msgstr "Maj"
1312
1313 #: src/common/utils.c:4041
1314 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1315 msgid "June"
1316 msgstr "Czerwiec"
1317
1318 #: src/common/utils.c:4042
1319 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1320 msgid "July"
1321 msgstr "Lipiec"
1322
1323 #: src/common/utils.c:4043
1324 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1325 msgid "August"
1326 msgstr "Sierpień"
1327
1328 #: src/common/utils.c:4044
1329 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1330 msgid "September"
1331 msgstr "Wrzesień"
1332
1333 #: src/common/utils.c:4045
1334 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1335 msgid "October"
1336 msgstr "Październik"
1337
1338 #: src/common/utils.c:4046
1339 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1340 msgid "November"
1341 msgstr "Listopad"
1342
1343 #: src/common/utils.c:4047
1344 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1345 msgid "December"
1346 msgstr "Grudzień"
1347
1348 #: src/common/utils.c:4049
1349 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1350 msgid "Sun"
1351 msgstr "Nie"
1352
1353 #: src/common/utils.c:4050
1354 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1355 msgid "Mon"
1356 msgstr "Pon"
1357
1358 #: src/common/utils.c:4051
1359 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1360 msgid "Tue"
1361 msgstr "Wt"
1362
1363 #: src/common/utils.c:4052
1364 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1365 msgid "Wed"
1366 msgstr "Śr"
1367
1368 #: src/common/utils.c:4053
1369 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1370 msgid "Thu"
1371 msgstr "Czw"
1372
1373 #: src/common/utils.c:4054
1374 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1375 msgid "Fri"
1376 msgstr "Pią"
1377
1378 #: src/common/utils.c:4055
1379 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1380 msgid "Sat"
1381 msgstr "Sob"
1382
1383 #: src/common/utils.c:4057
1384 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1385 msgid "Jan"
1386 msgstr "Sty"
1387
1388 #: src/common/utils.c:4058
1389 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1390 msgid "Feb"
1391 msgstr "Lut"
1392
1393 #: src/common/utils.c:4059
1394 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1395 msgid "Mar"
1396 msgstr "Mar"
1397
1398 #: src/common/utils.c:4060
1399 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1400 msgid "Apr"
1401 msgstr "Kwi"
1402
1403 #: src/common/utils.c:4061
1404 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1405 msgid "May"
1406 msgstr "Maj"
1407
1408 #: src/common/utils.c:4062
1409 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1410 msgid "Jun"
1411 msgstr "Cze"
1412
1413 #: src/common/utils.c:4063
1414 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1415 msgid "Jul"
1416 msgstr "Lip"
1417
1418 #: src/common/utils.c:4064
1419 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1420 msgid "Aug"
1421 msgstr "Sie"
1422
1423 #: src/common/utils.c:4065
1424 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1425 msgid "Sep"
1426 msgstr "Wrz"
1427
1428 #: src/common/utils.c:4066
1429 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1430 msgid "Oct"
1431 msgstr "Paź"
1432
1433 #: src/common/utils.c:4067
1434 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1435 msgid "Nov"
1436 msgstr "Lis"
1437
1438 #: src/common/utils.c:4068
1439 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1440 msgid "Dec"
1441 msgstr "Gru"
1442
1443 #: src/common/utils.c:4079
1444 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1445 msgid "AM"
1446 msgstr "Rano"
1447
1448 #: src/common/utils.c:4080
1449 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1450 msgid "PM"
1451 msgstr "Po południu"
1452
1453 #: src/common/utils.c:4081
1454 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1455 msgid "am"
1456 msgstr "rano"
1457
1458 #: src/common/utils.c:4082
1459 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1460 msgid "pm"
1461 msgstr "po południu"
1462
1463 #: src/compose.c:195
1464 msgid ""
1465 "You have opted to sign and/or encrypt this message but have not selected a "
1466 "privacy system.\n"
1467 "\n"
1468 "Signing and encrypting have been disabled for this message."
1469 msgstr ""
1470 "Zaznaczyłeś opcję podpisywania i/lub szyfrowania tej wiadomości, ale nie "
1471 "wybrałeś sytemu prywatności.\n"
1472 "\n"
1473 "Podpisanie oraz szyfrowanie zostało wyłączone dla tej wiadomości"
1474
1475 #: src/compose.c:603
1476 msgid "_Add..."
1477 msgstr "Dod_aj..."
1478
1479 #: src/compose.c:604 src/mh_gtk.c:375 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
1480 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:323
1481 msgid "_Remove"
1482 msgstr "_Usuń"
1483
1484 #: src/compose.c:606 src/folderview.c:254
1485 msgid "_Properties..."
1486 msgstr "_Właściwości..."
1487
1488 #: src/compose.c:613 src/mainwindow.c:525 src/messageview.c:214
1489 msgid "_Message"
1490 msgstr "_Wiadomość"
1491
1492 #: src/compose.c:616
1493 msgid "_Spelling"
1494 msgstr "Pi_sownia"
1495
1496 #: src/compose.c:618 src/compose.c:685
1497 msgid "_Options"
1498 msgstr "_Opcje"
1499
1500 #: src/compose.c:622
1501 msgid "S_end"
1502 msgstr "Wyślij"
1503
1504 #: src/compose.c:623
1505 msgid "Send _later"
1506 msgstr "Wyślij później"
1507
1508 #: src/compose.c:626
1509 msgid "_Attach file"
1510 msgstr "Dołącz plik"
1511
1512 #: src/compose.c:627
1513 msgid "_Insert file"
1514 msgstr "Wstaw plik"
1515
1516 #: src/compose.c:628
1517 msgid "Insert si_gnature"
1518 msgstr "Wstaw podpis"
1519
1520 #: src/compose.c:629
1521 msgid "_Replace signature"
1522 msgstr "Zmień podpis"
1523
1524 #: src/compose.c:633
1525 msgid "_Print"
1526 msgstr "Drukuj"
1527
1528 #: src/compose.c:638 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
1529 msgid "_Undo"
1530 msgstr "_Cofnij"
1531
1532 #: src/compose.c:639 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
1533 msgid "_Redo"
1534 msgstr "P_onów"
1535
1536 #: src/compose.c:642 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
1537 msgid "Cu_t"
1538 msgstr "Wy_tnij"
1539
1540 #: src/compose.c:646
1541 msgid "_Special paste"
1542 msgstr "Wklej specjalnie"
1543
1544 #: src/compose.c:647
1545 msgid "As _quotation"
1546 msgstr "Jako _cytat"
1547
1548 #: src/compose.c:648
1549 msgid "_Wrapped"
1550 msgstr "_Zawinięty tekst"
1551
1552 #: src/compose.c:649
1553 msgid "_Unwrapped"
1554 msgstr "_bez zawijania"
1555
1556 #: src/compose.c:651 src/mainwindow.c:558
1557 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
1558 msgid "Select _all"
1559 msgstr "W_ybierz wszystko"
1560
1561 #: src/compose.c:653
1562 msgid "A_dvanced"
1563 msgstr "Zaawansowane"
1564
1565 #: src/compose.c:654
1566 msgid "Move a character backward"
1567 msgstr "Przesuń o znak w tył"
1568
1569 #: src/compose.c:655
1570 msgid "Move a character forward"
1571 msgstr "Przesuń o znak w przód"
1572
1573 #: src/compose.c:656
1574 msgid "Move a word backward"
1575 msgstr "Przesuń o słowo w tył"
1576
1577 #: src/compose.c:657
1578 msgid "Move a word forward"
1579 msgstr "Przesuń o słowo w przód"
1580
1581 #: src/compose.c:658
1582 msgid "Move to beginning of line"
1583 msgstr "Przesuń do początku linii"
1584
1585 #: src/compose.c:659
1586 msgid "Move to end of line"
1587 msgstr "Przesuń do końca linii"
1588
1589 #: src/compose.c:660
1590 msgid "Move to previous line"
1591 msgstr "Przesuń do poprzedniej linii"
1592
1593 #: src/compose.c:661
1594 msgid "Move to next line"
1595 msgstr "Przesuń do następnej linii"
1596
1597 #: src/compose.c:662
1598 msgid "Delete a character backward"
1599 msgstr "Wykasuj znak za kursorem"
1600
1601 #: src/compose.c:663
1602 msgid "Delete a character forward"
1603 msgstr "Wykasuj znak przed kursorem"
1604
1605 #: src/compose.c:664
1606 msgid "Delete a word backward"
1607 msgstr "Wykasuj słowo za kursorem"
1608
1609 #: src/compose.c:665
1610 msgid "Delete a word forward"
1611 msgstr "Wykasuj słowo przed kursorem"
1612
1613 #: src/compose.c:666
1614 msgid "Delete line"
1615 msgstr "Usuń linię"
1616
1617 #: src/compose.c:667
1618 msgid "Delete to end of line"
1619 msgstr "Wykasuj do końca linii"
1620
1621 #: src/compose.c:670 src/messageview.c:231
1622 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
1623 msgid "_Find"
1624 msgstr "_Szukaj"
1625
1626 #: src/compose.c:673
1627 msgid "_Wrap current paragraph"
1628 msgstr "Za_wiń obecny akapit"
1629
1630 #: src/compose.c:674
1631 msgid "Wrap all long _lines"
1632 msgstr "Zawijaj wszystkie długie linie"
1633
1634 #: src/compose.c:676
1635 msgid "Edit with e_xternal editor"
1636 msgstr "Edytuj w zewnętrznym edytorze"
1637
1638 #: src/compose.c:679
1639 msgid "_Check all or check selection"
1640 msgstr "Sprawdź wszystko albo zazna_czone"
1641
1642 #: src/compose.c:680
1643 msgid "_Highlight all misspelled words"
1644 msgstr "P_odkreśl wszystkie błędnie napisane słowa"
1645
1646 #: src/compose.c:681
1647 msgid "Check _backwards misspelled word"
1648 msgstr "Szukaj od tyłu błędnie napisanych słów"
1649
1650 #: src/compose.c:682
1651 msgid "_Forward to next misspelled word"
1652 msgstr "_Przeskocz w przód do kolejnego błędnie napisanego słowa"
1653
1654 #: src/compose.c:689
1655 msgid "Reply _mode"
1656 msgstr "Tryb odpowiadania"
1657
1658 #: src/compose.c:691
1659 msgid "Privacy _System"
1660 msgstr "Ochrona prywatności"
1661
1662 #: src/compose.c:695
1663 msgid "_Priority"
1664 msgstr "Pri_orytet"
1665
1666 #: src/compose.c:697 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:267
1667 msgid "Character _encoding"
1668 msgstr "_Kodowanie znaków"
1669
1670 #: src/compose.c:702 src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:272
1671 msgid "Western European"
1672 msgstr "Europa Zachodnia"
1673
1674 #: src/compose.c:703 src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:273
1675 msgid "Baltic"
1676 msgstr "Bałtyckie"
1677
1678 #: src/compose.c:704 src/mainwindow.c:627 src/messageview.c:274
1679 msgid "Hebrew"
1680 msgstr "Hebrajskie"
1681
1682 #: src/compose.c:705 src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:275
1683 msgid "Arabic"
1684 msgstr "Arabskie"
1685
1686 #: src/compose.c:706 src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:276
1687 msgid "Cyrillic"
1688 msgstr "Cyrylica"
1689
1690 #: src/compose.c:707 src/mainwindow.c:630 src/messageview.c:277
1691 msgid "Japanese"
1692 msgstr "Japonia"
1693
1694 #: src/compose.c:708 src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:278
1695 msgid "Chinese"
1696 msgstr "Chińskie"
1697
1698 #: src/compose.c:709 src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:279
1699 msgid "Korean"
1700 msgstr "Koreańskie"
1701
1702 #: src/compose.c:710 src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:280
1703 msgid "Thai"
1704 msgstr "Tajskie"
1705
1706 #: src/compose.c:713 src/mainwindow.c:743 src/messageview.c:316
1707 msgid "_Address book"
1708 msgstr "Książka _adresowa"
1709
1710 #: src/compose.c:715
1711 msgid "_Template"
1712 msgstr "Wzorce"
1713
1714 #: src/compose.c:717 src/mainwindow.c:771 src/messageview.c:336
1715 msgid "Actio_ns"
1716 msgstr "Akcje"
1717
1718 #: src/compose.c:726
1719 msgid "Aut_o wrapping"
1720 msgstr "Automatyczne zawijanie"
1721
1722 #: src/compose.c:727
1723 msgid "Auto _indent"
1724 msgstr "Automatyczne wcięcia"
1725
1726 #: src/compose.c:728
1727 msgid "Si_gn"
1728 msgstr "Podpisz"
1729
1730 #: src/compose.c:729
1731 msgid "_Encrypt"
1732 msgstr "_Szyfruj"
1733
1734 #: src/compose.c:730
1735 msgid "_Request Return Receipt"
1736 msgstr "Żądaj potwierdzenia dostarczenia"
1737
1738 #: src/compose.c:731
1739 msgid "Remo_ve references"
1740 msgstr "Usuń odniesienia"
1741
1742 #: src/compose.c:732
1743 msgid "Show _ruler"
1744 msgstr "Pokaż li_nijkę"
1745
1746 #: src/compose.c:737 src/compose.c:747
1747 msgid "_Normal"
1748 msgstr "Z_wykły"
1749
1750 #: src/compose.c:738 src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:305
1751 #: src/summaryview.c:433
1752 msgid "_All"
1753 msgstr "W_szystkie"
1754
1755 #: src/compose.c:739 src/mainwindow.c:675 src/messageview.c:306
1756 #: src/summaryview.c:434
1757 msgid "_Sender"
1758 msgstr "Nadawca"
1759
1760 #: src/compose.c:740
1761 msgid "_Mailing-list"
1762 msgstr "Lista dyskusyjna"
1763
1764 #: src/compose.c:745
1765 msgid "_Highest"
1766 msgstr "Najwyższy"
1767
1768 #: src/compose.c:746
1769 msgid "Hi_gh"
1770 msgstr "Wysoki"
1771
1772 #: src/compose.c:748
1773 msgid "Lo_w"
1774 msgstr "Niski"
1775
1776 #: src/compose.c:749
1777 msgid "_Lowest"
1778 msgstr "Najniższy"
1779
1780 #: src/compose.c:754 src/mainwindow.c:890 src/messageview.c:353
1781 msgid "_Automatic"
1782 msgstr "Automatycznie"
1783
1784 #: src/compose.c:755 src/mainwindow.c:891 src/messageview.c:354
1785 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1786 msgstr "7 bitów ASCII (US-ASCII)"
1787
1788 #: src/compose.c:756 src/mainwindow.c:892 src/messageview.c:355
1789 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1790 msgstr "Unicode (UTF-8)"
1791
1792 #: src/compose.c:760 src/mainwindow.c:896 src/messageview.c:359
1793 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1794 msgstr "Europa Środkowa (ISO-8859-2)"
1795
1796 #: src/compose.c:763 src/mainwindow.c:899 src/messageview.c:362
1797 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1798 msgstr "Grecja (ISO-8859-7)"
1799
1800 #: src/compose.c:768 src/mainwindow.c:904 src/messageview.c:367
1801 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1802 msgstr "Turcja (ISO-8859-9)"
1803
1804 #: src/compose.c:1055
1805 msgid "New message From format error."
1806 msgstr "Błędny format nadawcy wiadomości."
1807
1808 #: src/compose.c:1148
1809 msgid "New message subject format error."
1810 msgstr "Błędny format tematu wiadomości."
1811
1812 #: src/compose.c:1180 src/quote_fmt.c:563
1813 #, c-format
1814 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1815 msgstr "Błąd w treści wiadomości w linii %d."
1816
1817 #: src/compose.c:1449
1818 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1819 msgstr "Nie można odpowiedzieć. Oryginalny email prawdopodobnie nie istnieje. "
1820
1821 #: src/compose.c:1634 src/quote_fmt.c:580
1822 msgid ""
1823 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1824 "address."
1825 msgstr "Pole \"Od\" wzorca \"Odpowiedz\" zawiera nieprawidłowy adres email."
1826
1827 #: src/compose.c:1683 src/quote_fmt.c:583
1828 #, c-format
1829 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1830 msgstr "Błąd formatu wzorca (treść wiadomości).w linii %d."
1831
1832 #: src/compose.c:1824 src/compose.c:2025 src/quote_fmt.c:600
1833 msgid ""
1834 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1835 "address."
1836 msgstr "Pole \"Od\" wzorca \"Przekaż\" zawiera nieprawidłowy adres email."
1837
1838 #: src/compose.c:1885 src/quote_fmt.c:603
1839 #, c-format
1840 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1841 msgstr "Błąd formatu wzorca (treść wiadomości).w linii %d."
1842
1843 #: src/compose.c:2068
1844 msgid "Fw: multiple emails"
1845 msgstr "Fw: kilka wiadomości email"
1846
1847 #: src/compose.c:2577
1848 #, c-format
1849 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1850 msgstr "Błąd w formacie wiadomości przekierowującej w linii %d."
1851
1852 #: src/compose.c:2648 src/gtk/headers.h:14
1853 msgid "Cc:"
1854 msgstr "Kopia:"
1855
1856 #: src/compose.c:2651 src/gtk/headers.h:15
1857 msgid "Bcc:"
1858 msgstr "Ukryta kopia:"
1859
1860 #: src/compose.c:2654 src/gtk/headers.h:12
1861 msgid "Reply-To:"
1862 msgstr "Odpowiedz-Do:"
1863
1864 #: src/compose.c:2657 src/compose.c:5026 src/compose.c:5028
1865 #: src/gtk/headers.h:33
1866 msgid "Newsgroups:"
1867 msgstr "Grupy news:"
1868
1869 #: src/compose.c:2660 src/gtk/headers.h:34
1870 msgid "Followup-To:"
1871 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
1872
1873 #: src/compose.c:2663 src/gtk/headers.h:17
1874 msgid "In-Reply-To:"
1875 msgstr "W odpowiedzi na:"
1876
1877 #: src/compose.c:2667 src/compose.c:5023 src/compose.c:5031
1878 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:422
1879 msgid "To:"
1880 msgstr "Do:"
1881
1882 #: src/compose.c:2857
1883 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1884 msgstr "Nie można dołączyć pliku (konwersja strony kodowej nie powiodła się)."
1885
1886 #: src/compose.c:2863
1887 #, c-format
1888 msgid ""
1889 "The following file has been attached: \n"
1890 "%s"
1891 msgid_plural ""
1892 "The following files have been attached: \n"
1893 "%s"
1894 msgstr[0] ""
1895 "Następujący plik został dołączony:\n"
1896 "%s"
1897 msgstr[1] ""
1898 "Następujące pliki zostały dołączone:\n"
1899 "%s"
1900 msgstr[2] ""
1901 "Następujące pliki zostały dołączone:\n"
1902 "%s"
1903
1904 #: src/compose.c:3143
1905 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1906 msgstr "\"Znacznik cytatu\" wzorca jest nieprawidłowy."
1907
1908 #: src/compose.c:3672
1909 #, c-format
1910 msgid "Could not get size of file '%s'."
1911 msgstr "Nie można pobrać rozmiaru pliku '%s'."
1912
1913 #: src/compose.c:3690
1914 #, c-format
1915 msgid ""
1916 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1917 "want to do that?"
1918 msgstr ""
1919 "Zamierzasz wstawić plik z %s do treści wiadomości. Na pewno chcesz "
1920 "kontynuować?"
1921
1922 #: src/compose.c:3693
1923 msgid "Are you sure?"
1924 msgstr "Czy jesteś pewny?"
1925
1926 #: src/compose.c:3694 src/compose.c:10859 src/compose.c:11753
1927 msgid "_Insert"
1928 msgstr "Ws_taw"
1929
1930 #: src/compose.c:3819
1931 #, c-format
1932 msgid "File %s is empty."
1933 msgstr "Plik %s jest pusty."
1934
1935 #: src/compose.c:3820
1936 msgid "Empty file"
1937 msgstr "Pusty plik"
1938
1939 #: src/compose.c:3821
1940 msgid "_Attach anyway"
1941 msgstr "Dołącz mimo wszystko"
1942
1943 #: src/compose.c:3830
1944 #, c-format
1945 msgid "Can't read %s."
1946 msgstr "nie można otworzyć %s"
1947
1948 #: src/compose.c:3857
1949 #, c-format
1950 msgid "Message: %s"
1951 msgstr "Wiadomość: %s"
1952
1953 #: src/compose.c:4867 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:696
1954 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
1955 msgid " [Edited]"
1956 msgstr " [Edytowany]"
1957
1958 #: src/compose.c:4874 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
1959 #, c-format
1960 msgid "%s - Compose message%s"
1961 msgstr "%s - Tworzenie wiadomości %s"
1962
1963 #: src/compose.c:4877 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
1964 #, c-format
1965 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1966 msgstr "[brak tematu] - Tworzenie wiadomości %s"
1967
1968 #: src/compose.c:4879 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
1969 msgid "Compose message"
1970 msgstr "Napisz nową wiadomość"
1971
1972 #: src/compose.c:4906 src/messageview.c:887
1973 msgid ""
1974 "Account for sending mail is not specified.\n"
1975 "Please select a mail account before sending."
1976 msgstr ""
1977 "Nie podano konta, z którego wysyłasz pocztę.\n"
1978 "Wybierz konto przed wysłaniem."
1979
1980 #: src/compose.c:5123 src/compose.c:5160
1981 #, c-format
1982 msgid "The only recipient is the default '%s' address. Send anyway?"
1983 msgstr "Jedynym odbiorą jest domyślny adres '%s'. Wysłać mimo to?"
1984
1985 #: src/compose.c:5125 src/compose.c:5162 src/compose.c:5200 src/compose.c:5243
1986 #: src/prefs_account.c:3758 src/toolbar.c:487 src/toolbar.c:519
1987 msgid "Send"
1988 msgstr "Wyślij"
1989
1990 #: src/compose.c:5127 src/compose.c:5164 src/compose.c:5201 src/compose.c:5244
1991 #: src/compose.c:5809 src/folderview.c:2546 src/messageview.c:859
1992 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:218 src/toolbar.c:3054
1993 msgid "_Send"
1994 msgstr "_Wyślij"
1995
1996 #: src/compose.c:5181
1997 msgid "Recipient is not specified."
1998 msgstr "Nie podano odbiorcy."
1999
2000 #: src/compose.c:5196
2001 #, c-format
2002 msgid "Subject is empty. %s"
2003 msgstr "Temat wiadomości jest pusty. %s"
2004
2005 #: src/compose.c:5197 src/compose.c:5240
2006 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:215
2007 msgid "Send it anyway?"
2008 msgstr "Czy mimo to chcesz wysłać tą wiadomość ?"
2009
2010 #: src/compose.c:5198 src/compose.c:5241
2011 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:215
2012 msgid "Queue it anyway?"
2013 msgstr "Czy mimo to chcesz dodać tę wiadomość do kolejki ?"
2014
2015 #: src/compose.c:5200 src/compose.c:5243 src/toolbar.c:520
2016 msgid "Send later"
2017 msgstr "Wyślij później"
2018
2019 #: src/compose.c:5201 src/compose.c:5244
2020 msgid "_Queue"
2021 msgstr "Kolejka"
2022
2023 #: src/compose.c:5239
2024 #, c-format
2025 msgid "Sending to %d recipients. %s"
2026 msgstr "Wysyłanie do %d odbiorców. %s"
2027
2028 #: src/compose.c:5268
2029 msgid "Could not queue message."
2030 msgstr ""
2031 "Nie można zakolejkować do wysłania wiadomości."
2032
2033 #: src/compose.c:5271
2034 #, c-format
2035 msgid ""
2036 "Could not queue message:\n"
2037 "\n"
2038 "%s."
2039 msgstr ""
2040 "Nie można zakolejkować do wysłania wiadomości:\n"
2041 "%s."
2042
2043 #: src/compose.c:5275
2044 #, c-format
2045 msgid ""
2046 "Could not queue message for sending:\n"
2047 "\n"
2048 "Signature failed: %s"
2049 msgstr ""
2050 "Nie można zakolejkować wiadomości do wysłania:\n"
2051 "\n"
2052 "Błąd sygnatury %s"
2053
2054 #: src/compose.c:5280
2055 #, c-format
2056 msgid ""
2057 "Could not queue message for sending:\n"
2058 "\n"
2059 "Encryption failed: %s"
2060 msgstr ""
2061 "Nie można zakolejkować wiadomości do wysłania:\n"
2062 "\n"
2063 "Błąd szyfrowania: %s"
2064
2065 #: src/compose.c:5285
2066 msgid ""
2067 "Could not queue message for sending:\n"
2068 "\n"
2069 "Charset conversion failed."
2070 msgstr ""
2071 "Nie można dodać wiadomości do kolejki wysyłkowej:\n"
2072 "\n"
2073 "Konwersja strony kodowej nie powiodła się."
2074
2075 #: src/compose.c:5289
2076 msgid ""
2077 "Could not queue message for sending:\n"
2078 "\n"
2079 "Couldn't get recipient encryption key."
2080 msgstr ""
2081 "Nie można zakolejkować wiadomości do wysłania:\n"
2082 "\n"
2083 "Nie odnaleziono klucza szyfrującego odbiorcy."
2084
2085 #: src/compose.c:5352 src/compose.c:5412
2086 msgid ""
2087 "The message was queued but could not be sent.\n"
2088 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2089 msgstr ""
2090 "Wiadomość została zakolejkowana, ale nie mogła zostać wysłana\n"
2091 "Użyj \"Wyślij zakolejkowane wiadomości\" z głównego okna by ponowić."
2092
2093 #: src/compose.c:5408
2094 #, c-format
2095 msgid ""
2096 "%s\n"
2097 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2098 msgstr ""
2099 "%s\n"
2100 "Wiadomość została zakolejkowana, ale nie mogła zostać wysłana\n"
2101 "Użyj \"Wyślij zakolejkowane wiadomości\" z głównego okna by spróbować "
2102 "ponownie."
2103
2104 #: src/compose.c:5805
2105 #, c-format
2106 msgid ""
2107 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2108 "to the specified %s charset.\n"
2109 "Send it as %s?"
2110 msgstr ""
2111 "Nie można przekonwertować wiadomości \n"
2112 "do do wybranej %s .\n"
2113 "Wysłać jako %s ?"
2114
2115 #: src/compose.c:5867
2116 #, c-format
2117 msgid ""
2118 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2119 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2120 "\n"
2121 "Send it anyway?"
2122 msgstr ""
2123 "Linia %d przekracza limit długości (998 bajtów).\n"
2124 "Treść tej wiadomości może ulec uszkodzeniu podczas dostarczania.\n"
2125 "\n"
2126 "Na pewno chcesz ją wysłać ? "
2127
2128 #: src/compose.c:6102
2129 msgid "Encryption warning"
2130 msgstr "Ostrzeżenie dotyczące szyfrowania"
2131
2132 #: src/compose.c:6103
2133 msgid "C_ontinue"
2134 msgstr "Kon_tynuuj"
2135
2136 #: src/compose.c:6152
2137 msgid "No account for sending mails available!"
2138 msgstr "Brak konta do wysyłania poczty!"
2139
2140 #: src/compose.c:6161
2141 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2142 msgstr "Wybrane konto nie jest kontem NNTP: Wysłanie wiadomości niemożliwe."
2143
2144 #: src/compose.c:6415
2145 #, c-format
2146 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2147 msgstr "Załącznik %s już nie istnieje. Zignorować?"
2148
2149 #: src/compose.c:6417 src/mainwindow.c:665 src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2563
2150 msgid "Cancel sending"
2151 msgstr "Przerwij wysyłanie"
2152
2153 #: src/compose.c:6417
2154 msgid "Ignore attachment"
2155 msgstr "Ignoruj załącznik"
2156
2157 #: src/compose.c:6473
2158 #, c-format
2159 msgid "Original %s part"
2160 msgstr "Oryginalna cześć %s"
2161
2162 #: src/compose.c:7073
2163 msgid "Add to address _book"
2164 msgstr "Dodaj do książki adresowej"
2165
2166 #: src/compose.c:7240
2167 msgid "Delete entry contents"
2168 msgstr "Usuń zawartość wpisu"
2169
2170 #: src/compose.c:7244 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:290
2171 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2172 msgstr ""
2173 "Klawisz <tab> umożliwia automatyczne uzupełnianie nazwami z książki adresowej"
2174
2175 #: src/compose.c:7476
2176 msgid "Mime type"
2177 msgstr "Typ MIME"
2178
2179 #: src/compose.c:7482 src/mimeview.c:303 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:452
2180 #: src/prefs_matcher.c:641 src/prefs_summaries.c:633
2181 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:472
2182 msgid "Size"
2183 msgstr "Wielkość"
2184
2185 #: src/compose.c:7544
2186 msgid "Save Message to "
2187 msgstr "Zapisz wiadomość do "
2188
2189 #: src/compose.c:7575 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:518
2190 #: src/editvcard.c:193 src/export.c:166 src/import.c:164 src/importmutt.c:239
2191 #: src/importpine.c:238 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1081
2192 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:213
2193 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:236
2194 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2195 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:295
2196 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:434
2197 msgid "_Browse"
2198 msgstr "_Przeglądaj"
2199
2200 #: src/compose.c:7591
2201 msgid "Select folder to save message to"
2202 msgstr "Wybierz katalog do zapisu wiadomości"
2203
2204 #: src/compose.c:8048
2205 msgid "Hea_der"
2206 msgstr "Na_główek"
2207
2208 #: src/compose.c:8053
2209 msgid "_Attachments"
2210 msgstr "Z_ałączniki"
2211
2212 #: src/compose.c:8067
2213 msgid "Othe_rs"
2214 msgstr "In_ne"
2215
2216 #: src/compose.c:8082
2217 msgid "S_ubject:"
2218 msgstr "Temat:"
2219
2220 #: src/compose.c:8306
2221 #, c-format
2222 msgid ""
2223 "Spell checker could not be started.\n"
2224 "%s"
2225 msgstr ""
2226 "Nie udało się uruchomić sprawdzania pisowni.\n"
2227 "%s"
2228
2229 #: src/compose.c:8453
2230 msgid "_From:"
2231 msgstr "Od:"
2232
2233 #: src/compose.c:8470
2234 msgid "Account to use for this email"
2235 msgstr "Bieżące konto dla tej wiadomości"
2236
2237 #: src/compose.c:8472
2238 msgid "Sender address to be used"
2239 msgstr "Adres nadawcy"
2240
2241 #: src/compose.c:8654
2242 #, c-format
2243 msgid ""
2244 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2245 "encrypt this message."
2246 msgstr ""
2247 "System ochrony prywatności '%s' nie może zostać załadowany. Nie będzie można "
2248 "ani podpisać ani zaszyfrować tej wiadomości. "
2249
2250 #: src/compose.c:8765 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1180
2251 msgid "_None"
2252 msgstr "Brak"
2253
2254 #: src/compose.c:8866 src/prefs_template.c:752
2255 #, c-format
2256 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2257 msgstr "Błąd formatu wzorca (treść wiadomości).w linii %d."
2258
2259 #: src/compose.c:8963
2260 #, c-format
2261 msgctxt "'%s' stands for a header name"
2262 msgid "Template '%s' format error."
2263 msgstr "Błąd formatu szablonu '%s'."
2264
2265 #: src/compose.c:9387
2266 msgid "Invalid MIME type."
2267 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
2268
2269 #: src/compose.c:9402
2270 msgid "File doesn't exist or is empty."
2271 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
2272
2273 #: src/compose.c:9476
2274 msgid "Properties"
2275 msgstr "Właściwości..."
2276
2277 #: src/compose.c:9494
2278 msgid "MIME type"
2279 msgstr "Typ MIME"
2280
2281 #: src/compose.c:9527
2282 msgid "Encoding"
2283 msgstr "Kodowanie"
2284
2285 #: src/compose.c:9547
2286 msgid "Path"
2287 msgstr "Ścieżka"
2288
2289 #: src/compose.c:9548
2290 msgid "File name"
2291 msgstr "Nazwa pliku"
2292
2293 #: src/compose.c:9807
2294 #, c-format
2295 msgid ""
2296 "The external editor is still working.\n"
2297 "Force terminating the process?\n"
2298 "process group id: %d"
2299 msgstr ""
2300 "Zewnętrzny edytor wciąż pracuje.\n"
2301 "Zakończyć proces siłowo?\n"
2302 "identyfikator grupy procesów: %d"
2303
2304 #: src/compose.c:10280 src/messageview.c:1088
2305 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2306 msgstr "Claws Mail potrzebuje dostępu do sieci aby wysłać tę wiadomość."
2307
2308 #: src/compose.c:10473
2309 msgid "Could not save draft."
2310 msgstr "Nie można zapisać kopii roboczej."
2311
2312 #: src/compose.c:10477
2313 msgid "Could not save draft"
2314 msgstr "Nie można zapisać kopii roboczej"
2315
2316 #: src/compose.c:10478
2317 msgid ""
2318 "Could not save draft.\n"
2319 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2320 msgstr ""
2321 "Nie można zapisać kopii roboczej\n"
2322 "Co chcesz zrobić z tą wiadomością ?"
2323
2324 #: src/compose.c:10480
2325 msgid "_Cancel exit"
2326 msgstr "_Anuluj i wyjdź"
2327
2328 #: src/compose.c:10480
2329 msgid "_Discard email"
2330 msgstr "Porzuć"
2331
2332 #: src/compose.c:10669 src/compose.c:10683
2333 msgid "Select file"
2334 msgstr "Wybierz plik"
2335
2336 #: src/compose.c:10697
2337 #, c-format
2338 msgid "File '%s' could not be read."
2339 msgstr "Nie można odczytać pliku \"%s\"."
2340
2341 #: src/compose.c:10699
2342 #, c-format
2343 msgid ""
2344 "File '%s' contained invalid characters\n"
2345 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2346 msgstr ""
2347 "Plik \"%s\" zawiera nieprawidłowe znaki\n"
2348 "dla bieżącego kodowania, wstawianie może być niepoprawne."
2349
2350 #: src/compose.c:10778
2351 msgid "Discard message"
2352 msgstr "Porzuć wiadomość"
2353
2354 #: src/compose.c:10779
2355 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2356 msgstr "Ta wiadomość została zmieniona, porzucić?"
2357
2358 #: src/compose.c:10780 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:434
2359 msgid "_Discard"
2360 msgstr "Por_zuć"
2361
2362 #: src/compose.c:10780 src/compose.c:10785
2363 msgid "_Save to Drafts"
2364 msgstr "Zapisz w katalogu _kopii roboczych"
2365
2366 #: src/compose.c:10783 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:432
2367 msgid "Save changes"
2368 msgstr "Zapisz zmiany"
2369
2370 #: src/compose.c:10784
2371 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2372 msgstr "Ta wiadomość została zmieniona. Czy chcesz zapisać ostatnie zmiany?"
2373
2374 #: src/compose.c:10785
2375 msgid "_Don't save"
2376 msgstr "_Nie zapisuj"
2377
2378 #: src/compose.c:10856
2379 #, c-format
2380 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2381 msgstr "Czy chcesz dołączyć szablon '%s'?"
2382
2383 #: src/compose.c:10858
2384 msgid "Apply template"
2385 msgstr "Dołącz szablon"
2386
2387 #: src/compose.c:10859 src/prefs_actions.c:331 src/prefs_filtering_action.c:583
2388 #: src/prefs_filtering.c:478 src/prefs_matcher.c:798 src/prefs_template.c:311
2389 #: src/prefs_toolbar.c:1018
2390 msgid "_Replace"
2391 msgstr "Za_mień"
2392
2393 #: src/compose.c:11746
2394 #, c-format
2395 msgid ""
2396 "Do you want to insert the contents of the file into the message body, or "
2397 "attach it to the email?"
2398 msgid_plural ""
2399 "Do you want to insert the contents of the %d files into the message body, or "
2400 "attach them to the email?"
2401 msgstr[0] ""
2402 "Czy chesz wstawić treść pliku do wiadomości czy dodać go jako załącznik?"
2403 msgstr[1] ""
2404 "Czy chesz wstawić treść %d plików do wiadomości czy dodać je jako załączniki?"
2405 msgstr[2] ""
2406 "Czy chesz wstawić treść %d plików do wiadomości czy dodać je jako załączniki?"
2407
2408 #: src/compose.c:11752
2409 msgid "Insert or attach?"
2410 msgstr "Wstawić czy załączyć?"
2411
2412 #: src/compose.c:11753
2413 msgid "_Attach"
2414 msgstr "Z_ałącz"
2415
2416 #: src/compose.c:11971
2417 #, c-format
2418 msgid "Quote format error at line %d."
2419 msgstr "Błąd formatu cytowania.w linii %d."
2420
2421 #: src/compose.c:12267
2422 #, c-format
2423 msgid ""
2424 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2425 "time. Do you want to continue?"
2426 msgstr ""
2427 "Zamierzasz odopowiedzieć na %d wiadomości. Otworzenie takiej ilości okien "
2428 "może zająć trochę czasu. Na pewno chcesz kontynuować ? "
2429
2430 #: src/crash.c:140
2431 #, c-format
2432 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2433 msgstr "Proces Claws Mail (%ld) otrzymał sygnał %ld"
2434
2435 #: src/crash.c:186
2436 msgid "Claws Mail has crashed"
2437 msgstr "Claws Mail zakończył działanie z powodu błędu"
2438
2439 #: src/crash.c:203
2440 #, c-format
2441 msgid ""
2442 "%s.\n"
2443 "Please file a bug report and include the information below."
2444 msgstr ""
2445 "%s.\n"
2446 "Proszę wysłać raport o błędzie i dołączyć następujące informacje."
2447
2448 #: src/crash.c:208
2449 msgid "Debug log"
2450 msgstr "Dziennik debuggera"
2451
2452 #: src/crash.c:252 src/toolbar.c:539
2453 msgid "Close"
2454 msgstr "Zamknij"
2455
2456 #: src/crash.c:257
2457 msgid "Save..."
2458 msgstr "Zapisz..."
2459
2460 #: src/crash.c:262
2461 msgid "Create bug report"
2462 msgstr "Stwórz raport o błędzie"
2463
2464 #: src/crash.c:312
2465 msgid "Save crash information"
2466 msgstr "Zapisz informacje o wykitowaniu"
2467
2468 #: src/editaddress.c:150 src/editaddress.c:288
2469 msgid "Add New Person"
2470 msgstr "Dodaj nową osobę"
2471
2472 #: src/editaddress.c:152
2473 msgid ""
2474 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2475 "following values to be set:\n"
2476 " - Display Name\n"
2477 " - First Name\n"
2478 " - Last Name\n"
2479 " - Nickname\n"
2480 " - any email address\n"
2481 " - any additional attribute\n"
2482 "\n"
2483 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2484 "Click Cancel to close without saving."
2485 msgstr ""
2486 "Dodanie nowej osoby wymaga ustawienia\n"
2487 "przynajmniej jednej z poniższych wartości:\n"
2488 " - Nazwa\n"
2489 " - Imię\n"
2490 " - Nazwisko\n"
2491 " - Psuedonim\n"
2492 " - adres e-mail\n"
2493 " - dodatkowe cechy\n"
2494 "\n"
2495 "Kliknij OK aby kontynuować edycję tego kontaktu.\n"
2496 "Kliknij Anuluj aby wyjść bez zapisywania."
2497
2498 #: src/editaddress.c:163
2499 msgid ""
2500 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2501 "following values to be set:\n"
2502 " - First Name\n"
2503 " - Last Name\n"
2504 " - any email address\n"
2505 " - any additional attribute\n"
2506 "\n"
2507 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2508 "Click Cancel to close without saving."
2509 msgstr ""
2510 "Dodanie nowej osoby wymaga ustawienia\n"
2511 "przynajmniej jednej z poniższych wartości:\n"
2512 " - Nazwa\n"
2513 " - Imię\n"
2514 " - Nazwisko\n"
2515 " - Psuedonim\n"
2516 " - adres e-mail\n"
2517 " - dodatkowe cechy\n"
2518 "\n"
2519 "Kliknij OK aby kontynuować edycję tego kontaktu.\n"
2520 "Kliknij Anuluj aby wyjść bez zapisywania."
2521
2522 #: src/editaddress.c:289
2523 msgid "Edit Person Details"
2524 msgstr "Edytuj szczegóły osobiste"
2525
2526 #: src/editaddress.c:507
2527 msgid "An Email address must be supplied."
2528 msgstr "Adres e-mail musi zostać wpisany."
2529
2530 #: src/editaddress.c:710 src/editaddress_other_attributes_ldap.c:205
2531 msgid "A Name and Value must be supplied."
2532 msgstr "Imię i wartość muszą zostać wpisane."
2533
2534 #: src/editaddress.c:820 src/prefs_folder_item.c:1784
2535 msgid "Discard"
2536 msgstr "Por_zuć"
2537
2538 #: src/editaddress.c:821
2539 msgid "Apply"
2540 msgstr "Zatwierdź"
2541
2542 #: src/editaddress.c:851 src/editaddress.c:901
2543 msgid "Edit Person Data"
2544 msgstr "Edytuj informacje osobiste"
2545
2546 #: src/editaddress.c:930
2547 msgid "Choose a picture"
2548 msgstr "Wybierz plik z obrazkiem"
2549
2550 #: src/editaddress.c:949
2551 #, c-format
2552 msgid ""
2553 "Failed to import image: \n"
2554 "%s"
2555 msgstr ""
2556 "Nie udało się wczytać obrazka: \n"
2557 "%s"
2558
2559 #: src/editaddress.c:991
2560 msgid "_Set picture"
2561 msgstr "_Ustaw obrazek"
2562
2563 #: src/editaddress.c:992
2564 msgid "_Unset picture"
2565 msgstr "Wyłącz _obrazek"
2566
2567 #: src/editaddress.c:1050
2568 msgid "Photo"
2569 msgstr "Zdjęcie"
2570
2571 #: src/editaddress.c:1097 src/editaddress.c:1099 src/expldifdlg.c:516
2572 #: src/exporthtml.c:762 src/ldif.c:747
2573 msgid "Display Name"
2574 msgstr "Wyświetlana nazwa"
2575
2576 #: src/editaddress.c:1108 src/editaddress.c:1112 src/ldif.c:755
2577 msgid "Last Name"
2578 msgstr "Nazwisko"
2579
2580 #: src/editaddress.c:1109 src/editaddress.c:1111 src/ldif.c:751
2581 msgid "First Name"
2582 msgstr "Imię"
2583
2584 #: src/editaddress.c:1115 src/editaddress.c:1117
2585 msgid "Nickname"
2586 msgstr "Pseudonim"
2587
2588 #: src/editaddress.c:1253 src/editaddress.c:1294
2589 msgid "Alias"
2590 msgstr "Alias"
2591
2592 #: src/editaddress.c:1479 src/editaddress.c:1512 src/editaddress.c:1528
2593 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:376
2594 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:413 src/prefs_customheader.c:223
2595 msgid "Value"
2596 msgstr "Wartość"
2597
2598 #: src/editaddress.c:1594
2599 msgid "_User Data"
2600 msgstr "Dane _użytkownika"
2601
2602 #: src/editaddress.c:1595
2603 msgid "_Email Addresses"
2604 msgstr "Adr_esy e-mail"
2605
2606 #: src/editaddress.c:1598 src/editaddress.c:1601
2607 msgid "O_ther Attributes"
2608 msgstr "In_ne Cechy"
2609
2610 #: src/editaddress.c:1769
2611 #, c-format
2612 msgid ""
2613 "Failed to save image: \n"
2614 "%s"
2615 msgstr ""
2616 "Nie udało się zapisać obrazka: \n"
2617 "%s"
2618
2619 #: src/editbook.c:109
2620 msgid "File appears to be OK."
2621 msgstr "Plik zdaje się być poprawny."
2622
2623 #: src/editbook.c:112
2624 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2625 msgstr "Plik nie wygląda na prawidłowy format książki adresowej."
2626
2627 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2628 msgid "Could not read file."
2629 msgstr "Nie można otworzyć pliku."
2630
2631 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:263
2632 msgid "Edit Addressbook"
2633 msgstr "Edytuj książkę adresową"
2634
2635 #: src/editbook.c:178 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:181
2636 msgid " Check File "
2637 msgstr " Sprawdź plik "
2638
2639 #: src/editbook.c:183 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:186
2640 #: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:2158
2641 #: src/wizard.c:1198 src/wizard.c:1618
2642 msgid "File"
2643 msgstr "Plik"
2644
2645 #: src/editbook.c:282
2646 msgid "Add New Addressbook"
2647 msgstr "Książka adresowa"
2648
2649 #: src/editgroup.c:101
2650 msgid "A Group Name must be supplied."
2651 msgstr "Trzeba podać nazwę grupy"
2652
2653 #: src/editgroup.c:296
2654 msgid "Edit Group Data"
2655 msgstr "Edytuj dane grupy"
2656
2657 #: src/editgroup.c:326 src/exporthtml.c:598
2658 msgid "Group Name"
2659 msgstr "Nazwa grupy"
2660
2661 #: src/editgroup.c:345
2662 msgid "Addresses in Group"
2663 msgstr "Adresy w grupie"
2664
2665 #: src/editgroup.c:379
2666 msgid "Available Addresses"
2667 msgstr "Dostępne adresy"
2668
2669 #: src/editgroup.c:453
2670 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2671 msgstr ""
2672 "Przesuń adresy e-mail z lub do grupy używając przycisków ze strzałkami."
2673
2674 #: src/editgroup.c:501
2675 msgid "Edit Group Details"
2676 msgstr "Edytuj dane grupy"
2677
2678 #: src/editgroup.c:504
2679 msgid "Add New Group"
2680 msgstr "Dodaj nową grupę"
2681
2682 #: src/editgroup.c:553
2683 msgid "Edit folder"
2684 msgstr "Edytuj katalog"
2685
2686 #: src/editgroup.c:553
2687 msgid "Input the new name of folder:"
2688 msgstr "Podaj nazwę nowego katalogu:"
2689
2690 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:573 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
2691 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
2692 msgid "New folder"
2693 msgstr "Nowy katalog"
2694
2695 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:574 src/mh_gtk.c:145
2696 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
2697 msgid "Input the name of new folder:"
2698 msgstr "Podaj nazwę nowego katalogu:"
2699
2700 #: src/editjpilot.c:188
2701 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2702 msgstr "Plik nie wygląda na plik w formacie JPilot."
2703
2704 #: src/editjpilot.c:200
2705 msgid "Select JPilot File"
2706 msgstr "Wybierz plik JPilot"
2707
2708 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2709 msgid "Edit JPilot Entry"
2710 msgstr "Edytuj wpis JPilot"
2711
2712 #: src/editjpilot.c:281
2713 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2714 msgstr "Dodatkowe dane dot. adresów e-mail"
2715
2716 #: src/editjpilot.c:372
2717 msgid "Add New JPilot Entry"
2718 msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
2719
2720 #: src/editldap_basedn.c:153
2721 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2722 msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz podstawowe reguły wyszukiwania"
2723
2724 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:441 src/prefs_account.c:2910
2725 #: src/prefs_proxy.c:98
2726 msgid "Hostname"
2727 msgstr "Nazwa hosta"
2728
2729 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:458
2730 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:379 src/prefs_account.c:2917
2731 #: src/prefs_proxy.c:105 src/ssl_manager.c:117
2732 msgid "Port"
2733 msgstr "Port"
2734
2735 #: src/editldap_basedn.c:193 src/editldap.c:502
2736 msgid "Search Base"
2737 msgstr "Podstawowe dane wyszukiwania"
2738
2739 #: src/editldap_basedn.c:221
2740 msgid "Available Search Base(s)"
2741 msgstr "Dostępne podstawowe reguły wyszukiwania"
2742
2743 #: src/editldap_basedn.c:327
2744 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2745 msgstr ""
2746 "Nie można uzyskać Podstaw(y) Wyszukiwania z serwera - proszę ustawić ręcznie"
2747
2748 #: src/editldap_basedn.c:331 src/editldap.c:281
2749 msgid "Could not connect to server"
2750 msgstr "Nie można połączyć się z serwerem"
2751
2752 #: src/editldap.c:152
2753 msgid "A Name must be supplied."
2754 msgstr "Nazwa musi zostać podana."
2755
2756 #: src/editldap.c:164
2757 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2758 msgstr "Nazwa hosta musi zostać podana dla serwera."
2759
2760 #: src/editldap.c:177
2761 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2762 msgstr "Przynajmniej jeden atrybut przeszukiwania LDAP powinien zostać podany."
2763
2764 #: src/editldap.c:278
2765 msgid "Connected successfully to server"
2766 msgstr "Podłączony prawidłowo do serwera"
2767
2768 #: src/editldap.c:335 src/editldap.c:991
2769 msgid "Edit LDAP Server"
2770 msgstr "Edytuj dane serwera LDAP"
2771
2772 #: src/editldap.c:437
2773 msgid "A name that you wish to call the server."
2774 msgstr "Nazwa jaką chcesz nazywać serwer."
2775
2776 #: src/editldap.c:450
2777 msgid ""
2778 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.example.org\" may be "
2779 "appropriate for the \"example.org\" organization. An IP address may also be "
2780 "used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2781 "computer as Claws Mail."
2782 msgstr ""
2783 "To jest nazwa hosta serwera. Przykładowo \"ldap.mojadomena.com\" może być "
2784 "właściwą nazwą dla organizacji \"mojadomena.com\". Równie dobrze można użyć "
2785 "adresu IP. Możesz użyć \"localhost\" jeżeli serwer LDAP działa na tym samym "
2786 "komputerze co Claws Mail."
2787
2788 #: src/editldap.c:469
2789 msgid "STARTTLS"
2790 msgstr "STARTTLS"
2791
2792 #: src/editldap.c:470 src/prefs_account.c:3831
2793 msgid "SSL/TLS"
2794 msgstr "SSL/TLS"
2795
2796 #: src/editldap.c:474
2797 msgid ""
2798 "Enable secure connection to the LDAP server via STARTTLS. Connection starts "
2799 "unencrypted and is secured by STARTTLS command. If connection fails, be sure "
2800 "to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2801 "TLS_REQCERT fields)."
2802 msgstr ""
2803 "Włącz bezpieczne połączenie do serwera LDAP via STARTTLS. Połączenoe "
2804 "rozpoczyna sięnie zaszyfrowane a następnie jest zabezpieczane komendą "
2805 "STARTTLS. Jeśli połączenie nie powiedzie się sprawdź konfigurację w pliku "
2806 "ldap.conf (pola TLS_CACERTDIR i TLS_REQCERT)."
2807
2808 #: src/editldap.c:479
2809 msgid ""
2810 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL/TLS. If connection "
2811 "fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf "
2812 "(TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2813 msgstr ""
2814 "Włącz bezpieczne połączenie do serwera LDAP via SSL/TLS. Jeśli połączenie "
2815 "nie powiedzie się sprawdź konfigurację w pliku ldap.conf (pola TLS_CACERTDIR "
2816 "i TLS_REQCERT)."
2817
2818 #: src/editldap.c:491
2819 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2820 msgstr "Numer portu na którym nasłuchuje serwer. Domyślnie jest to port 389."
2821
2822 #: src/editldap.c:494
2823 msgid " Check Server "
2824 msgstr " Sprawdź Serwer "
2825
2826 #: src/editldap.c:498
2827 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2828 msgstr ""
2829 "Wciśnięcie tego przycisku spowoduje przetestowanie połączenia do serwera."
2830
2831 #: src/editldap.c:511
2832 msgid ""
2833 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2834 "Examples include:\n"
2835 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2836 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2837 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2838 msgstr ""
2839 "Określa nazwę katalogu który będzie przeszukiwany na serwerze.Przykład "
2840 "zawiera:\n"
2841 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2842 "  ou=ludzie,dc=domena,dc=com\n"
2843 "  o=nazwa organizacji,c=kraj\n"
2844
2845 #: src/editldap.c:522
2846 msgid ""
2847 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2848 "server."
2849 msgstr ""
2850 "Wyciśnięcie tego przycisku spowoduje wyszukanie nazwy w katalogu nazw "
2851 "serwera."
2852
2853 #: src/editldap.c:578
2854 msgid "Search Attributes"
2855 msgstr "Atrybuty przeszukiwania"
2856
2857 #: src/editldap.c:587
2858 msgid ""
2859 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2860 "find a name or address."
2861 msgstr ""
2862 "Lista nazw atrybutów LDAP, która powinna być szukana podczas próby "
2863 "odnalezienia nazwy lub adresu."
2864
2865 #: src/editldap.c:590
2866 msgid " Defaults "
2867 msgstr " Domyślne "
2868
2869 #: src/editldap.c:594
2870 msgid ""
2871 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2872 "names and addresses during a name or address search process."
2873 msgstr ""
2874 "Atrybuty nazw zostaną zresetowane do domyślnych wartości które powinny "
2875 "odpowiadać większości nazw i adresów podczas szukania nazwy lub adresu."
2876
2877 #: src/editldap.c:600
2878 msgid "Max Query Age (secs)"
2879 msgstr "Maksymalny wiek zapytania (sekundy)"
2880
2881 #: src/editldap.c:614
2882 msgid ""
2883 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2884 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2885 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2886 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2887 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2888 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2889 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2890 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2891 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2892 "more memory to cache results."
2893 msgstr ""
2894 "Definiuje maksymalny okres czasu (w sekundach) podczas którego wynik "
2895 "poszukiwania adresu jest aktualny w funkcji podpowiadania. Wyniki poszukiwań "
2896 "są przechowywane w pamięci podręcznej dopóki ten okres czasu nie upłynie. "
2897 "Pozwala to na polepszenie szybkości odpowiedzi w wypadku poszukiwania tej "
2898 "samej nazwy lub adresu w celu pokazania podpowiedzi. Najpierw będzie "
2899 "przeszukiwana pamięć podręczna a dopiero potem będą wykonywane zapytania do "
2900 "serwera. Domyślną wartością jest 60 sekund (10 min) co powinno być "
2901 "najbardziej odpowiednie dla większości serwerów. Większa wartość przyspieszy "
2902 "szybkość sekwencyjnych poszukiwań. Będzie ona użyteczna dla serwerów, które "
2903 "maja długie czasy odpowiedzi przy czym zwiększy się zużycie pamięci na "
2904 "pamięć podręczną."
2905
2906 #: src/editldap.c:631
2907 msgid "Include server in dynamic search"
2908 msgstr "Dołącz serwer do dynamicznego szukania"
2909
2910 #: src/editldap.c:636
2911 msgid ""
2912 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2913 "address completion."
2914 msgstr ""
2915 "Zaznacz tą opcję aby zawrzeć ten serwer w dynamicznym wyszukiwaniu podczas "
2916 "używania uzupełniania adresu."
2917
2918 #: src/editldap.c:642
2919 msgid "Match names 'containing' search term"
2920 msgstr "Zaznacz nazwy 'zawierające' szukane pojęcie"
2921
2922 #: src/editldap.c:647
2923 msgid ""
2924 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2925 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2926 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2927 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2928 "searches against other address interfaces."
2929 msgstr ""
2930 "Poszukiwania nazw lub adresów mogą być wykonywane przy użyciu terminów "
2931 "wyszukiwania \"begins-with\" i \"contains\". Zaznacz tą opcję aby wykonać "
2932 "poszukiwanie \"contains\", ten typ poszukiwania zazwyczaj zajmuje więcej "
2933 "czasu. Ze względu na  wydajność dopełnianie adresów wykorzystuje \"begins-"
2934 "with\" do wszystkich poszukiwań."
2935
2936 #: src/editldap.c:710
2937 msgid "Bind DN"
2938 msgstr "Łącz DN"
2939
2940 #: src/editldap.c:719
2941 msgid ""
2942 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2943 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2944 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2945 "performing a search."
2946 msgstr ""
2947 "Nazwa konta użytkownika LDAP użyta do łączenia z serwerem. Jest zwykle "
2948 "używana do zabezpieczonych serwerów. Ta nazwa jest zwykle formatowana jako: "
2949 "\"cn=user,dc=claws,dc=com\". Zwykle zostaje puste podczas wyszukiwania."
2950
2951 #: src/editldap.c:726
2952 msgid "Bind Password"
2953 msgstr "Łącz hasło"
2954
2955 #: src/editldap.c:736
2956 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2957 msgstr ""
2958 "Hasło, które zostanie użyte podczas łączenia jako użytkownik \"BindDN\" "
2959
2960 #: src/editldap.c:739 src/prefs_account.c:1405 src/prefs_account.c:2003
2961 #: src/prefs_account.c:2722 src/prefs_account.c:2750 src/prefs_account.c:2955
2962 #: src/prefs_proxy.c:146
2963 msgid "Show password"
2964 msgstr "Pokaż hasło:"
2965
2966 #: src/editldap.c:748
2967 msgid "Timeout (secs)"
2968 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
2969
2970 #: src/editldap.c:761
2971 msgid "The timeout period in seconds."
2972 msgstr "Czas oczekiwania w sekundach"
2973
2974 #: src/editldap.c:765
2975 msgid "Maximum Entries"
2976 msgstr "Maksymalna ilość wpisów"
2977
2978 #: src/editldap.c:778
2979 msgid ""
2980 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2981 msgstr "Maksymalna liczba wyników zwrócona podczas wyszukiwania."
2982
2983 #: src/editldap.c:793 src/prefs_account.c:3722
2984 msgid "Basic"
2985 msgstr "Podstawowe"
2986
2987 #: src/editldap.c:795 src/gtk/quicksearch.c:706
2988 msgid "Extended"
2989 msgstr "Rozszerzone"
2990
2991 #: src/editldap.c:996
2992 msgid "Add New LDAP Server"
2993 msgstr "Dodaj nowy serwer LDAP"
2994
2995 #: src/edittags.c:192 src/prefs_filtering_action.c:1403
2996 #: src/prefs_summaries.c:640
2997 msgid "Tag"
2998 msgstr "Etykieta"
2999
3000 #: src/edittags.c:221
3001 msgid "Delete tag"
3002 msgstr "Kasuj etykietę"
3003
3004 #: src/edittags.c:222
3005 msgid "Do you really want to delete this tag?"
3006 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć tą etykietę?"
3007
3008 #: src/edittags.c:257
3009 msgid "Delete all tags"
3010 msgstr "Usuń wszystkie etykiety"
3011
3012 #: src/edittags.c:258
3013 msgid "Do you really want to delete all tags?"
3014 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć wszystkie etykiety?"
3015
3016 #: src/edittags.c:430
3017 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
3018 msgstr "Wpisałeś zarezerwowaną nazwę etykiety, spróbuj wpisać inną."
3019
3020 #: src/edittags.c:472
3021 msgid "Tag is not set."
3022 msgstr "Nie podano nazwy etykiety."
3023
3024 #: src/edittags.c:550
3025 msgctxt "Dialog title"
3026 msgid "Apply tags"
3027 msgstr "Przypisywanie etykiet"
3028
3029 #: src/edittags.c:567
3030 msgid "New tag:"
3031 msgstr "Nowa etykieta:"
3032
3033 #: src/edittags.c:600
3034 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3035 msgstr ""
3036 "Wybierz etykiety, które chcesz przypisać/usunąć. Zmiany zachodzą "
3037 "natychmiastowo."
3038
3039 #: src/editvcard.c:95
3040 msgid "File does not appear to be vCard format."
3041 msgstr "Plik nie wydaje się być w formacie vCard"
3042
3043 #: src/editvcard.c:107
3044 msgid "Select vCard File"
3045 msgstr "Wybierz plik vCard"
3046
3047 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:257
3048 msgid "Edit vCard Entry"
3049 msgstr "Edytuj wpis vCard"
3050
3051 #: src/editvcard.c:262
3052 msgid "Add New vCard Entry"
3053 msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
3054
3055 #: src/etpan/etpan-ssl.c:167
3056 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3057 msgstr "Nie można było przypisać certyfikatu klienta.\n"
3058
3059 #: src/etpan/nntp-thread.c:949
3060 msgid "couldn't get xover range\n"
3061 msgstr "nie można pobrać zakresu xover\n"
3062
3063 #: src/etpan/nntp-thread.c:1048
3064 msgid "couldn't get xhdr range\n"
3065 msgstr "nie można pobrać zakresu xhdr\n"
3066
3067 #: src/exphtmldlg.c:105
3068 msgid "Please specify output directory and file to create."
3069 msgstr "Proszę sprecyzuj katalog wyjściowy i plik do stworzenia."
3070
3071 #: src/exphtmldlg.c:108
3072 msgid "Select stylesheet and formatting."
3073 msgstr "Wybierz wzór stylów i formatowanie."
3074
3075 #: src/exphtmldlg.c:111 src/expldifdlg.c:113
3076 msgid "File exported successfully."
3077 msgstr "Plik został wyeksportowany prawidłowo."
3078
3079 #: src/exphtmldlg.c:177
3080 #, c-format
3081 msgid ""
3082 "The HTML output directory '%s'\n"
3083 "does not exist. Do you want to create it?"
3084 msgstr ""
3085 "Katalog wyjściowy HTML '%s' nie istnieje.\n"
3086 "Czy chcesz go stworzyć?"
3087
3088 #: src/exphtmldlg.c:180
3089 msgid "Create directory"
3090 msgstr "Stwórz katalog"
3091
3092 #: src/exphtmldlg.c:189
3093 #, c-format
3094 msgid ""
3095 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3096 "%s"
3097 msgstr ""
3098 "Nie można było stworzyć katalogu wyjściowego dla pliku HTML:\n"
3099 "%s"
3100
3101 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3102 msgid "Failed to Create Directory"
3103 msgstr "Nie powiodło się tworzenie katalogu"
3104
3105 #: src/exphtmldlg.c:233
3106 msgid "Error creating HTML file"
3107 msgstr "Błąd podczas tworzenia pliku HTML"
3108
3109 #: src/exphtmldlg.c:319
3110 msgid "Select HTML output file"
3111 msgstr "Wybierz plik wyjściowy HTML"
3112
3113 #: src/exphtmldlg.c:383
3114 msgid "HTML Output File"
3115 msgstr "Plik wyjściowy HTML"
3116
3117 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:173 src/import.c:171
3118 #: src/importldif.c:568
3119 msgid "B_rowse"
3120 msgstr "P_rzeglądaj"
3121
3122 #: src/exphtmldlg.c:445 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:301
3123 msgid "Stylesheet"
3124 msgstr "Wzór stylów"
3125
3126 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:369 src/gtk/gtkaspell.c:1577
3127 #: src/gtk/gtkaspell.c:2232 src/gtk/menu.c:127 src/mainwindow.c:1181
3128 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:313
3129 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:313 src/prefs_account.c:1040
3130 #: src/prefs_toolbar.c:769 src/prefs_toolbar.c:1435 src/summaryview.c:6269
3131 msgid "None"
3132 msgstr "Brak"
3133
3134 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:523
3135 #: src/prefs_folder_item.c:1198 src/prefs_folder_item.c:1230
3136 #: src/prefs_other.c:129 src/prefs_other.c:417
3137 msgid "Default"
3138 msgstr "Domyślne"
3139
3140 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:240
3141 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:168
3142 msgid "Full"
3143 msgstr "Pełny"
3144
3145 #: src/exphtmldlg.c:456
3146 msgid "Custom"
3147 msgstr "Własne"
3148
3149 #: src/exphtmldlg.c:457
3150 msgid "Custom-2"
3151 msgstr "Własne-2"
3152
3153 #: src/exphtmldlg.c:458
3154 msgid "Custom-3"
3155 msgstr "Własne-3"
3156
3157 #: src/exphtmldlg.c:459
3158 msgid "Custom-4"
3159 msgstr "Własne-4"
3160
3161 #: src/exphtmldlg.c:466
3162 msgid "Full Name Format"
3163 msgstr "Pełna nazwa formatu"
3164
3165 #: src/exphtmldlg.c:474
3166 msgid "First Name, Last Name"
3167 msgstr "Nazwisko, Imię"
3168
3169 #: src/exphtmldlg.c:475
3170 msgid "Last Name, First Name"
3171 msgstr "Imię, Nazwisko"
3172
3173 #: src/exphtmldlg.c:482
3174 msgid "Color Banding"
3175 msgstr "Pasek koloru"
3176
3177 #: src/exphtmldlg.c:488
3178 msgid "Format Email Links"
3179 msgstr "Formatowanie odnośników e-mailowych"
3180
3181 #: src/exphtmldlg.c:494
3182 msgid "Format User Attributes"
3183 msgstr "Cechy formatowania użytkownika"
3184
3185 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:850
3186 msgid "Address Book:"
3187 msgstr "Książka Adresowa:"
3188
3189 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:860
3190 msgid "File Name:"
3191 msgstr "Nazwa Pliku:"
3192
3193 #: src/exphtmldlg.c:559
3194 msgid "Open with Web Browser"
3195 msgstr "Otwórz Przeglądarką"
3196
3197 #: src/exphtmldlg.c:591
3198 msgid "Export Address Book to HTML File"
3199 msgstr "Eksportowanie książki adresowej do pliku HTML..."
3200
3201 #: src/exphtmldlg.c:657 src/expldifdlg.c:721 src/importldif.c:980
3202 msgid "File Info"
3203 msgstr "Informacje o pliku"
3204
3205 #: src/exphtmldlg.c:658
3206 msgid "Format"
3207 msgstr "Format"
3208
3209 #: src/expldifdlg.c:107
3210 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3211 msgstr ""
3212 "Wybierz katalog wyjściowy oraz nazwę pliku LDIF, który zostanie utworzony."
3213
3214 #: src/expldifdlg.c:110
3215 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3216 msgstr "Ustaw parametry do formatowania wyróżnionej nazwy."
3217
3218 #: src/expldifdlg.c:187
3219 #, c-format
3220 msgid ""
3221 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3222 "does not exist. OK to create new directory?"
3223 msgstr ""
3224 "Katalog wyjściowy LDIF '%s' nie istnieje.\n"
3225 "Czy stworzyć nowy katalog?"
3226
3227 #: src/expldifdlg.c:190
3228 msgid "Create Directory"
3229 msgstr "Stwórz katalog"
3230
3231 #: src/expldifdlg.c:199
3232 #, c-format
3233 msgid ""
3234 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3235 "%s"
3236 msgstr ""
3237 "Nie można było stworzyć katalogu wyjściowego dla pliku LDIF:\n"
3238 "%s"
3239
3240 #: src/expldifdlg.c:241
3241 msgid "Suffix was not supplied"
3242 msgstr "Nie podano przedrostka"
3243
3244 #: src/expldifdlg.c:243
3245 msgid ""
3246 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3247 "you wish to proceed without a suffix?"
3248 msgstr ""
3249 "Przedrostek jest niezbędny aby dane były poprawnie przetwarzane przez serwer "
3250 "LDAP. Kontynuować bez przedrostka?"
3251
3252 #: src/expldifdlg.c:261
3253 msgid "Error creating LDIF file"
3254 msgstr "Błąd podczas tworzenia pliku LDIF"
3255
3256 #: src/expldifdlg.c:336
3257 msgid "Select LDIF output file"
3258 msgstr "Wybierz plik wyjściowy LDIF"
3259
3260 #: src/expldifdlg.c:400
3261 msgid "LDIF Output File"
3262 msgstr "Plik wyjściowy LDIF"
3263
3264 #: src/expldifdlg.c:431
3265 msgid ""
3266 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3267 "to:\n"
3268 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3269 msgstr ""
3270 "Unikalne ID książki adresowej jest użyte do stworzenia WN formatowanej "
3271 "podobnie do:\n"
3272 " uid=102376,ou=ludzie,dc=claws,dc=org"
3273
3274 #: src/expldifdlg.c:437
3275 msgid ""
3276 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3277 "similar to:\n"
3278 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3279 msgstr ""
3280 "Wyświetlana Nazwa książki adresowej jest używana do stworzenia WN "
3281 "formatowanej podobnie do:\n"
3282 " cn=Jan Nowak,ou=ludzie,dc=claws,dc=org"
3283
3284 #: src/expldifdlg.c:443
3285 msgid ""
3286 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3287 "formatted similar to:\n"
3288 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3289 msgstr ""
3290 "Pierwszy adres Email należący do osoby jest użyty do tworzenia WN który jest "
3291 "formatowany podobnie do:\n"
3292 " mail=jan.nowak@domena.com,ou=ludzie,dc=claws-mail,dc=org"
3293
3294 #: src/expldifdlg.c:489
3295 msgid "Suffix"
3296 msgstr "Przedrostek"
3297
3298 #: src/expldifdlg.c:499
3299 msgid ""
3300 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3301 "entry. Examples include:\n"
3302 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3303 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3304 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3305 msgstr ""
3306 "Przyrostek jest użyty do stworzenia \"Wyróżnionej Nazwy\" (lub WN) dla wpisu "
3307 "LDAP. Przykład zawiera:\n"
3308 "  dc=claws,dc=org\n"
3309 "  ou=ludzie,dc=nazwadomeny,dc=com\n"
3310 "  o=Nazwa organizacji,c=Państwo\n"
3311
3312 #: src/expldifdlg.c:507
3313 msgid "Relative DN"
3314 msgstr "Relatywne WN"
3315
3316 #: src/expldifdlg.c:515
3317 msgid "Unique ID"
3318 msgstr "Unikatowy identyfikator"
3319
3320 #: src/expldifdlg.c:523
3321 msgid ""
3322 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3323 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3324 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3325 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3326 "available RDN options that will be used to create the DN."
3327 msgstr ""
3328 "Plik LDIF zawiera szereg danych zwykle ładowanych do serwera LDAP. Każdy "
3329 "element z pliku LDIF posiada unikalny identyfikator \"Wyróżniona Nazwa"
3330 "\" (lub WN). Przyrostek jest dodawany do \"Relatywnie Wyróżnionej Nazwy"
3331 "\" (lub RWN) aby stworzyć WN. Proszę wybrać jedną z dostępnych opcji RWN "
3332 "która zostanie użyta do stworzenia WN."
3333
3334 #: src/expldifdlg.c:543
3335 msgid "Use DN attribute if present in data"
3336 msgstr "Użyj atrybutu WN jeżeli obecny w danych"
3337
3338 #: src/expldifdlg.c:548
3339 msgid ""
3340 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3341 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3342 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3343 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3344 msgstr ""
3345 "Książka adresowa może zawierać wpisy które zostały wcześniej zaimportowane z "
3346 "pliku LDIF. \"Wyróżniona Nazwa\" (WN) atrybutu użytkownika, jeśli obecna w "
3347 "książce adresowej, może zostać użyta w eksportowanym pliku LDIF. RWN "
3348 "zaznaczone powyżej zostanie użyte jeżeli atrybut użytkownika WN nie zostanie "
3349 "znaleziony."
3350
3351 #: src/expldifdlg.c:558
3352 msgid "Exclude record if no Email Address"
3353 msgstr "Pomijaj wpisy bez adresu E-Mail"
3354
3355 #: src/expldifdlg.c:563
3356 msgid ""
3357 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3358 "option to ignore these records."
3359 msgstr ""
3360 "Książka adresowa może zawierać wpisy bez adresu E-Mail. Zaznaczenie tej "
3361 "opcji powoduje, że takie wpisy będą ignorowane."
3362
3363 #: src/expldifdlg.c:655
3364 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3365 msgstr "Eksportowanie książki adresowej do pliku LDIF"
3366
3367 #: src/expldifdlg.c:722
3368 msgid "Distinguished Name"
3369 msgstr "Unikalna nazwa"
3370
3371 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8482
3372 msgid "Export to mbox file"
3373 msgstr "_Eksportuj do pliku mbox..."
3374
3375 #: src/export.c:132
3376 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3377 msgstr "Wybierz katalog, do którego chcesz eksportować i podaj plik mbox."
3378
3379 #: src/export.c:143
3380 msgid "Source folder:"
3381 msgstr "Katalog źródłowy:"
3382
3383 #: src/export.c:149 src/import.c:143
3384 msgid "Mbox file:"
3385 msgstr "Lokalny plik mbox"
3386
3387 #: src/export.c:205
3388 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3389 msgstr "Wynikowa nazwa pliku mbox nie może być pusta."
3390
3391 #: src/export.c:210
3392 msgid "Source folder can't be left empty."
3393 msgstr "Katalog wynikowy nie może być pusty."
3394
3395 #: src/export.c:223
3396 msgid "Couldn't find the source folder."
3397 msgstr "Nie można odnaleźć katalogu źródłowego."
3398
3399 #: src/export.c:247
3400 msgid "Select exporting file"
3401 msgstr "Wybierz plik eksportu"
3402
3403 #: src/export.c:270
3404 msgid "Select folder to export"
3405 msgstr "Wybierz katalog do eksportu"
3406
3407 #: src/exporthtml.c:768
3408 msgid "Full Name"
3409 msgstr "Pełna Nazwa"
3410
3411 #: src/exporthtml.c:772 src/importldif.c:981
3412 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:772
3413 msgid "Attributes"
3414 msgstr "Atrybuty"
3415
3416 #: src/exporthtml.c:975
3417 msgid "Claws Mail Address Book"
3418 msgstr "Książka adresowa Claws Mail"
3419
3420 #: src/exporthtml.c:1070 src/exportldif.c:607
3421 msgid "Name already exists but is not a directory."
3422 msgstr "Wybrana nazwa występuje ale nie jest katalogiem."
3423
3424 #: src/exporthtml.c:1073 src/exportldif.c:610
3425 msgid "No permissions to create directory."
3426 msgstr "Nie mam prawa utworzyć katalogu."
3427
3428 #: src/exporthtml.c:1076 src/exportldif.c:613
3429 msgid "Name is too long."
3430 msgstr "Nazwa jest za długa"
3431
3432 #: src/exporthtml.c:1079 src/exportldif.c:616
3433 msgid "Not specified."
3434 msgstr "Nie określono"
3435
3436 #: src/file_checker.c:82
3437 #, c-format
3438 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3439 msgstr ""
3440 "Brakuje pliku %s! Czy chcesz użyć pliku pobranego z kopi bezpieczeństwa %s?"
3441
3442 #: src/file_checker.c:91 src/file_checker.c:115
3443 #, c-format
3444 msgid "Could not copy %s to %s"
3445 msgstr "Nie można skopiować %s do %s"
3446
3447 #: src/file_checker.c:106
3448 #, c-format
3449 msgid ""
3450 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3451 "%s?"
3452 msgstr ""
3453 "Plik %s jest pusty lub uszkodzony! Czy chcesz użyć pliku z kopi "
3454 "bezpieczeństa %s?"
3455
3456 #: src/filtering.c:603 src/filtering.c:678 src/filtering.c:707
3457 msgid "rule is not account-based\n"
3458 msgstr "reguła nie bazuje na koncie\n"
3459
3460 #: src/filtering.c:607
3461 #, c-format
3462 msgid ""
3463 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], matching the account currently "
3464 "used to retrieve messages\n"
3465 msgstr ""
3466 "reguła bazuje na koncie [id=%d, name='%s'], dopasowana do aktualnego konta, "
3467 "które jest używane do pobierania wiadomości\n"
3468
3469 #: src/filtering.c:609 src/filtering.c:626 src/filtering.c:627
3470 #: src/filtering.c:651 src/filtering.c:669 src/filtering.c:696
3471 #: src/filtering.c:697 src/filtering.c:714 src/filtering.c:715
3472 msgid "NON_EXISTENT"
3473 msgstr "NON_EXISTENT"
3474
3475 #: src/filtering.c:617
3476 msgid ""
3477 "rule is account-based, not matching the account currently used to retrieve "
3478 "messages\n"
3479 msgstr ""
3480 "regułą bazuje na koncie, nie dopasowana do aktualnego konta które służy do "
3481 "pobierania wiadomości\n"
3482
3483 #: src/filtering.c:624
3484 #, c-format
3485 msgid ""
3486 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching the account currently "
3487 "used to retrieve messages [id=%d, name='%s']\n"
3488 msgstr ""
3489 "reguła bazuje na koncie [id=%d, name='%s'], nie dopasowywana do aktualnego "
3490 "konta, które służy do pobieranai wiadomości [id=%d, name='%s']\n"
3491
3492 #: src/filtering.c:643
3493 msgid ""
3494 "rule is not account-based, all rules are applied on user request anyway\n"
3495 msgstr ""
3496 "regułą nie bazuje na koncie, wszystkie reguły są dopasowywane i tak na "
3497 "żądanie użytkowniaka\n"
3498
3499 #: src/filtering.c:649
3500 #, c-format
3501 msgid ""
3502 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], but all rules are applied on user "
3503 "request\n"
3504 msgstr ""
3505 "reguła bazuje na koncie [id=%d, name='%s'], ale wszystkie reguły są "
3506 "dopasowywane na żądanie użytkownika\n"
3507
3508 #: src/filtering.c:667
3509 #, c-format
3510 msgid "rule is account-based [id=%d, name='%s'], skipped on user request\n"
3511 msgstr ""
3512 "reguła bazuje na koncie [id=%d, name='%s'], pomijane na życzenie "
3513 "użytkownika\n"
3514
3515 #: src/filtering.c:672
3516 msgid "rule is account-based, skipped on user request\n"
3517 msgstr "regułą bazuje na koncie, ignorowana dla wszystkich żądań użytkownika\n"
3518
3519 #: src/filtering.c:694
3520 #, c-format
3521 msgid ""
3522 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching current account [id="
3523 "%d, name='%s']\n"
3524 msgstr ""
3525 "reguła bazuje na koncie [id=%d, name='%s'], nie dopasowywana do bieżącego "
3526 "konta [id=%d, name='%s']\n"
3527
3528 #: src/filtering.c:700
3529 msgid "rule is account-based, not matching current account\n"
3530 msgstr "reguła bazuje na koncie, nie dopasowywana do bieżącego konta\n"
3531
3532 #: src/filtering.c:712
3533 #, c-format
3534 msgid ""
3535 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], current account [id=%d, "
3536 "name='%s']\n"
3537 msgstr ""
3538 "reguła bazuje na koncie [id=%d, name='%s'], aktualne konto [id=%d, "
3539 "name='%s']\n"
3540
3541 #: src/filtering.c:752
3542 #, c-format
3543 msgid "applying action [ %s ]\n"
3544 msgstr "zastosowuje akcje [ %s ]\n"
3545
3546 #: src/filtering.c:757
3547 msgid "action could not apply\n"
3548 msgstr "akcja nie może zostać uruchomiona\n"
3549
3550 #: src/filtering.c:759
3551 #, c-format
3552 msgid "no further processing after action [ %s ]\n"
3553 msgstr "brak dalszych procedur po akcji [ %s ]\n"
3554
3555 #: src/filtering.c:809
3556 #, c-format
3557 msgid "processing rule '%s' [ %s ]\n"
3558 msgstr "Przetwarzam regułę '%s' [ %s ]\n"
3559
3560 #: src/filtering.c:813
3561 #, c-format
3562 msgid "processing rule <unnamed> [ %s ]\n"
3563 msgstr "uruchamiam regułę <unnamed> [ %s ]\n"
3564
3565 #: src/filtering.c:831
3566 #, c-format
3567 msgid "disabled rule '%s' [ %s ]\n"
3568 msgstr "wyłączona reguła '%s' [ %s ]\n"
3569
3570 #: src/filtering.c:835
3571 #, c-format
3572 msgid "disabled rule <unnamed> [ %s ]\n"
3573 msgstr "wyłączona regułą <unnamed> [ %s ]\n"
3574
3575 #: src/filtering.c:873
3576 msgid "undetermined"
3577 msgstr "Niezdefiniowane"
3578
3579 #: src/filtering.c:877
3580 msgid "incorporation"
3581 msgstr "incorporation"
3582
3583 #: src/filtering.c:881
3584 msgid "manually"
3585 msgstr "ręcznie"
3586
3587 #: src/filtering.c:885
3588 msgid "folder processing"
3589 msgstr "przetwarzania katalogu"
3590
3591 #: src/filtering.c:889
3592 msgid "pre-processing"
3593 msgstr "przetwarzanie wstępne"
3594
3595 #: src/filtering.c:893
3596 msgid "post-processing"
3597 msgstr "post-przetwarzanie"
3598
3599 #: src/filtering.c:908
3600 #, c-format
3601 msgid ""
3602 "filtering message (%s%s%s)\n"
3603 "%smessage file: %s\n"
3604 "%s%s %s\n"
3605 "%s%s %s\n"
3606 "%s%s %s\n"
3607 "%s%s %s\n"
3608 msgstr ""
3609 "filtruje wiadomość (%s%s%s)\n"
3610 "%splik wiadomości: %s\n"
3611 "%s%s %s\n"
3612 "%s%s %s\n"
3613 "%s%s %s\n"
3614 "%s%s %s\n"
3615
3616 #: src/filtering.c:910 src/filtering.c:919
3617 msgid ": "
3618 msgstr ": "
3619
3620 #: src/filtering.c:917
3621 #, c-format
3622 msgid ""
3623 "filtering message (%s%s%s)\n"
3624 "%smessage file: %s\n"
3625 msgstr ""
3626 "filtruje wiadomość (%s%s%s)\n"
3627 "%splik wiadomości: %s\n"
3628
3629 #: src/folder.c:1595 src/prefs_folder_item.c:319
3630 msgid "Inbox"
3631 msgstr "Przychodząca"
3632
3633 #: src/folder.c:1599
3634 msgid "Sent"
3635 msgstr "Wysłane"
3636
3637 #: src/folder.c:1603 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:218
3638 #: src/prefs_folder_item.c:322
3639 msgid "Queue"
3640 msgstr "Kolejka"
3641
3642 #: src/folder.c:1607 src/prefs_folder_item.c:323
3643 msgid "Trash"
3644 msgstr "Wysypisko"
3645
3646 #: src/folder.c:1611 src/prefs_folder_item.c:321
3647 msgid "Drafts"
3648 msgstr "Kopie robocze"
3649
3650 #: src/folder.c:2042
3651 #, c-format
3652 msgid "Processing (%s)...\n"
3653 msgstr "Przetwarzanie (%s)...\n"
3654
3655 #: src/folder.c:3289
3656 #, c-format
3657 msgid "Copying %s to %s...\n"
3658 msgstr "Kopiowanie %s do %s...\n"
3659
3660 #: src/folder.c:3289
3661 #, c-format
3662 msgid "Moving %s to %s...\n"
3663 msgstr "Przenoszenie %s do %s...\n"
3664
3665 #: src/folder.c:3599
3666 #, c-format
3667 msgid "Updating cache for %s..."
3668 msgstr "Aktualizacja pamięci podręcznej dla %s ..."
3669
3670 #: src/folder.c:4461
3671 msgid "Processing messages..."
3672 msgstr "Przetwarzanie wiadomości..."
3673
3674 #: src/folder.c:4596
3675 #, c-format
3676 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3677 msgstr "Synchronizowanie %s do użytku w trybie offline...\n"
3678
3679 #: src/folder.c:4855
3680 msgid "A folder name cannot begin or end with a dot."
3681 msgstr "Nazwa katalogu nie może się kończyć ani zaczynać kropką."
3682
3683 #: src/folder.c:4859
3684 msgid "A folder name can not end with a space."
3685 msgstr "Nazwa katalogu nie może się kończyć ani zaczynać spacją."
3686
3687 #: src/foldersel.c:251
3688 msgid "Select folder"
3689 msgstr "Wybierz katalog"
3690
3691 #: src/foldersel.c:575 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
3692 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:94
3693 msgid "NewFolder"
3694 msgstr "Nowy katalog"
3695
3696 #: src/foldersel.c:576 src/imap_gtk.c:198 src/mh_gtk.c:147
3697 msgid "Inherit properties and processing rules from parent folder"
3698 msgstr "Dziedziczenie właściwości i reguł przetwarzania z katalogu nadrzędnego"
3699
3700 #: src/foldersel.c:586 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
3701 #: src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262 src/news_gtk.c:299
3702 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:430
3703 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:202
3704 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2068
3705 #, c-format
3706 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3707 msgstr "'%c' nie może występować w nazwie katalogu."
3708
3709 #: src/foldersel.c:601 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
3710 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
3711 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:442 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:214
3712 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2075
3713 #, c-format
3714 msgid "The folder '%s' already exists."
3715 msgstr "Katalog '%s' już istnieje."
3716
3717 #: src/foldersel.c:608 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
3718 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
3719 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:125
3720 #, c-format
3721 msgid "Can't create the folder '%s'."
3722 msgstr "Nie można utworzyć katalogu '%s'."
3723
3724 #: src/folderview.c:247
3725 msgid "Mark all re_ad"
3726 msgstr "_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
3727
3728 #: src/folderview.c:248
3729 msgid "Mark all u_nread"
3730 msgstr "_Zaznacz wszystkie jako nieprzeczytane"
3731
3732 #: src/folderview.c:249
3733 msgid "Mark all read recursi_vely"
3734 msgstr "Zaznacz wszystkie rekursywnie jako przeczytane"
3735
3736 #: src/folderview.c:250
3737 msgid "Mark all unread recursi_vely"
3738 msgstr "Zaznacz wszystkie rekursywnie jako nieprzeczytane"
3739
3740 #: src/folderview.c:252
3741 msgid "R_un processing rules"
3742 msgstr "Uruchom reguły przetwarzania"
3743
3744 #: src/folderview.c:253 src/mainwindow.c:562
3745 msgid "_Search folder..."
3746 msgstr "_Przeszukaj katalog..."
3747
3748 #: src/folderview.c:255
3749 msgid "Process_ing..."
3750 msgstr "_Przetwarzanie..."
3751
3752 #: src/folderview.c:256
3753 msgid "Empty _trash..."
3754 msgstr "Opróżnij kosz..."
3755
3756 #: src/folderview.c:257
3757 msgid "Send _queue..."
3758 msgstr "Wyślij _oczekujące wiadomości..."
3759
3760 #: src/folderview.c:264
3761 msgid "Set Displayed columns"
3762 msgstr "Ustaw Wyświetlane kolumny"
3763
3764 #: src/folderview.c:403 src/folderview.c:450
3765 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3766 #: src/prefs_folder_column.c:78 src/prefs_matcher.c:402 src/summaryview.c:6543
3767 msgid "New"
3768 msgstr "Nowe"
3769
3770 #: src/folderview.c:404 src/folderview.c:451
3771 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3772 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:401 src/summaryview.c:6545
3773 #: src/toolbar.c:512
3774 msgid "Unread"
3775 msgstr "Nieprzeczytane"
3776
3777 #: src/folderview.c:405 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3778 #: src/prefs_folder_column.c:80
3779 msgid "Total"
3780 msgstr "Wszystkie"
3781
3782 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3783 #: src/folderview.c:453 src/summaryview.c:473
3784 msgid "#"
3785 msgstr "#"
3786
3787 #: src/folderview.c:783
3788 msgid "Setting folder info..."
3789 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
3790
3791 #: src/folderview.c:868 src/summaryview.c:4288
3792 msgid "Mark all as read"
3793 msgstr "Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
3794
3795 #: src/folderview.c:869
3796 msgid ""
3797 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3798 "read?"
3799 msgstr ""
3800 "Czy naprawdę chcesz zaznaczyć wszystkie wiadomości w tym katalogu i "
3801 "podkatalogach jako przeczytane?"
3802
3803 #: src/folderview.c:871 src/summaryview.c:4289
3804 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3805 msgstr ""
3806 "Czy naprawdę chcesz zaznaczyć wszystkie wiadomości w tym katalogu jako "
3807 "przeczytane?"
3808
3809 #: src/folderview.c:874 src/summaryview.c:4334
3810 msgid "Mark all as unread"
3811 msgstr "Zaznacz wszystkie jako nieprzeczytane"
3812
3813 #: src/folderview.c:875
3814 msgid ""
3815 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3816 "unread?"
3817 msgstr ""
3818 "Czy naprawdę chcesz zaznaczyć wszystkie wiadomości w tym katalogu i "
3819 "podkatalogach jako nieprzeczytane?"
3820
3821 #: src/folderview.c:877 src/summaryview.c:4335
3822 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as unread?"
3823 msgstr ""
3824 "Czy naprawdę chcesz zaznaczyć wszystkie wiadomości w tym katalogu jako "
3825 "nieprzeczytane?"
3826
3827 #: src/folderview.c:1067 src/imap.c:4646
3828 #, c-format
3829 msgid "Scanning folder %s/%s..."
3830 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s/%s..."
3831
3832 #: src/folderview.c:1070 src/imap.c:4650 src/mainwindow.c:5280 src/setup.c:96
3833 #, c-format
3834 msgid "Scanning folder %s..."
3835 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s..."
3836
3837 #: src/folderview.c:1101
3838 msgid "Rebuild folder tree"
3839 msgstr "Przebuduj drzewo katalogów"
3840
3841 #: src/folderview.c:1102
3842 msgid ""
3843 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3844 msgstr ""
3845 "Przebudowanie drzewa katalogów usunie lokalne pliki podręczne (cache). Czy "
3846 "chcesz kontynuować?"
3847
3848 #: src/folderview.c:1112
3849 msgid "Rebuilding folder tree..."
3850 msgstr "Przebudowywanie drzewa katalogu..."
3851
3852 #: src/folderview.c:1114
3853 msgid "Scanning folder tree..."
3854 msgstr "Przeszukiwanie drzewa katalogu ..."
3855
3856 #: src/folderview.c:1205
3857 #, c-format
3858 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3859 msgstr "Nie można otworzyć katalogu %s\n"
3860
3861 #: src/folderview.c:1259
3862 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3863 msgstr "Sprawdzanie nowych wiadomościami we wszystkich folderach..."
3864
3865 #: src/folderview.c:2233
3866 #, c-format
3867 msgid "Closing folder %s..."
3868 msgstr "Zamykanie katalogu %s..."
3869
3870 #: src/folderview.c:2328
3871 #, c-format
3872 msgid "Opening folder %s..."
3873 msgstr "Otwieranie katalogu %s..."
3874
3875 #: src/folderview.c:2346
3876 msgid "Folder could not be opened."
3877 msgstr "Katalog nie mógł zostać otworzony."
3878
3879 #: src/folderview.c:2486 src/mainwindow.c:2896 src/mainwindow.c:2901
3880 msgid "Empty trash"
3881 msgstr "Opróżnij wysypisko"
3882
3883 #: src/folderview.c:2487
3884 msgid "Delete all messages in trash?"
3885 msgstr "Usunąć wszystkie wiadomości z kosza?"
3886
3887 #: src/folderview.c:2488
3888 msgid "_Empty trash"
3889 msgstr "Opróżnij _kosz"
3890
3891 #: src/folderview.c:2532 src/inc.c:1661 src/toolbar.c:3032
3892 msgid "Offline warning"
3893 msgstr "Ostrzeżenie o trybie offline"
3894
3895 #: src/folderview.c:2533 src/toolbar.c:3033
3896 msgid "You're working offline. Override?"
3897 msgstr "Pracujesz w trybie offline. Czy chcesz przejść do trybu online?"
3898
3899 #: src/folderview.c:2544 src/toolbar.c:3052
3900 msgid "Send queued messages"
3901 msgstr "Wyślij zakolejkowane wiadomości"
3902
3903 #: src/folderview.c:2545 src/toolbar.c:3053
3904 msgid "Send all queued messages?"
3905 msgstr "Wysłać wszystkie oczekujące wiadomości?"
3906
3907 #: src/folderview.c:2554 src/toolbar.c:3072
3908 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3909 msgstr "Błędy podczas wysyłania zakolejkowanych wiadomości."
3910
3911 #: src/folderview.c:2557 src/main.c:2812 src/toolbar.c:3075
3912 #, c-format
3913 msgid ""
3914 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3915 "%s"
3916 msgstr ""
3917 "Pojawiły się błędy podczas wysyłania zakolejkowanych wiadomości:\n"
3918 "%s"
3919
3920 #: src/folderview.c:2632
3921 #, c-format
3922 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3923 msgstr "Czy naprawdę chcesz skopiować katalog '%s' wewnątrz '%s'?"
3924
3925 #: src/folderview.c:2633
3926 #, c-format
3927 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3928 msgstr "Czy naprawdę chcesz utworzyć katalog '%s' jako podkatalog '%s'?"
3929
3930 #: src/folderview.c:2635
3931 msgid "Copy folder"
3932 msgstr "Kopiuj katalog"
3933
3934 #: src/folderview.c:2635
3935 msgid "Move folder"
3936 msgstr "Przenieś katalog"
3937
3938 #: src/folderview.c:2646
3939 #, c-format
3940 msgid "Copying %s to %s..."
3941 msgstr "Kopiowanie %s do %s..."
3942
3943 #: src/folderview.c:2646
3944 #, c-format
3945 msgid "Moving %s to %s..."
3946 msgstr "Przenoszenie %s do %s..."
3947
3948 #: src/folderview.c:2680
3949 msgid "Source and destination are the same."
3950 msgstr "Źródło i przeznaczenie są takie same."
3951
3952 #: src/folderview.c:2683
3953 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3954 msgstr "Nie można skopiować folderu do jego własnego podkatalogu. "
3955
3956 #: src/folderview.c:2684
3957 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3958 msgstr "Nie można przenieść folderu do jego własnego podkatalogu. "
3959
3960 #: src/folderview.c:2687
3961 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3962 msgstr "Nie można przenieść folderu między różnymi skrzynkami."
3963
3964 #: src/folderview.c:2690
3965 msgid "Copy failed!"
3966 msgstr "Skopiowanie nie powiodło się!"
3967
3968 #: src/folderview.c:2690
3969 msgid "Move failed!"
3970 msgstr "Przeniesienie nie powiodło się"
3971
3972 #: src/folderview.c:2740
3973 #, c-format
3974 msgid "Processing configuration for folder %s"
3975 msgstr "Przetwarzanie konfiguracji dla katalogu %s"
3976
3977 #: src/folderview.c:3175 src/summaryview.c:4743 src/summaryview.c:4849
3978 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3979 msgstr "Katalog docelowy może przechowywać tylko podkatalogi."
3980
3981 #: src/grouplistdialog.c:161
3982 msgid "Newsgroup subscription"
3983 msgstr "Subskrypcja grup dyskusyjnych"
3984
3985 #: src/grouplistdialog.c:178
3986 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3987 msgstr "Wybierz grupy news do które chcesz subskrybować:"
3988
3989 #: src/grouplistdialog.c:184
3990 msgid "Find groups:"
3991 msgstr "Znajdź grupę:"
3992
3993 #: src/grouplistdialog.c:192
3994 msgid " Search "
3995 msgstr " Szukaj "
3996
3997 #: src/grouplistdialog.c:204
3998 msgid "Newsgroup name"
3999 msgstr "Nazwa grupy news:"
4000
4001 #: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:188
4002 msgid "Messages"
4003 msgstr "Wiadomości"
4004
4005 #: src/grouplistdialog.c:206
4006 msgid "Type"
4007 msgstr "Typ"
4008
4009 #: src/grouplistdialog.c:346
4010 msgid "moderated"
4011 msgstr "moderowana"
4012
4013 #: src/grouplistdialog.c:348
4014 msgid "readonly"
4015 msgstr "tylko-do-odczytu"
4016
4017 #: src/grouplistdialog.c:350 src/plugins/att_remover/att_remover.c:302
4018 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:115
4019 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:149
4020 msgid "unknown"
4021 msgstr "nieznana"
4022
4023 #: src/grouplistdialog.c:424
4024 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
4025 msgstr "Nie udało się pobrać listy grup news."
4026
4027 #: src/grouplistdialog.c:461 src/gtk/gtkutils.c:1857 src/summaryview.c:1683
4028 msgid "Done."
4029 msgstr "Zrobiono."
4030
4031 #: src/grouplistdialog.c:494
4032 #, c-format
4033 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
4034 msgstr "%d pobranych nazw grup (%s przeczytano)"
4035
4036 #: src/gtk/about.c:133
4037 msgid "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client."
4038 msgstr ""
4039 "Claws Mail jest lekkim, szybkim klientem poczty z dużą ilością opcji "
4040 "konfiguracyjnych."
4041
4042 #: src/gtk/about.c:136
4043 msgid "For further information visit the Claws Mail website:"
4044 msgstr ""
4045 "Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu odwiedź stronę Claws Mail:"
4046
4047 #: src/gtk/about.c:141
4048 msgid ""
4049 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:"
4050 msgstr ""
4051 "W celu otrzymania wsparcia i dyskusji zasubskrybuj listę mailingową "
4052 "użytkowników Claws Mail:"
4053
4054 #: src/gtk/about.c:147
4055 msgid ""
4056 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
4057 "the Claws Mail project you can do so at:"
4058 msgstr ""
4059 "Claws Mail jest wolnym oprogramowaniem wydawanym na licencji GPL. Jeśli "
4060 "chcesz wspomóc projekt Claws Mail możesz to zrobić tutaj:"
4061
4062 #: src/gtk/about.c:163 src/gtk/about.c:852
4063 msgid ""
4064 "Copyright (C) 1999-2020\n"
4065 "The Claws Mail Team\n"
4066 "and Hiroyuki Yamamoto"
4067 msgstr ""
4068 "Copyright (C) 1999-2020\n"
4069 "Zespół Claws Mail\n"
4070 "oraz Hiroyuki Yamamoto"
4071
4072 #: src/gtk/about.c:168
4073 msgid "System Information\n"
4074 msgstr "Informacje o systemie\n"
4075
4076 #: src/gtk/about.c:174
4077 #, c-format
4078 msgid ""
4079 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4080 "Operating System: %s %s (%s)"
4081 msgstr ""
4082 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
4083 "System Operacyjny: %s %s (%s)"
4084
4085 #: src/gtk/about.c:183
4086 #, c-format
4087 msgid ""
4088 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4089 "Operating System: %s"
4090 msgstr ""
4091 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
4092 "System Operacyjny: %s"
4093
4094 #: src/gtk/about.c:192
4095 #, c-format
4096 msgid ""
4097 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4098 "Operating System: unknown"
4099 msgstr ""
4100 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
4101 "System Operacyjny: nieznany"
4102
4103 #: src/gtk/about.c:248 src/prefs_themes.c:842 src/wizard.c:529
4104 msgid "The Claws Mail Team"
4105 msgstr "Zespół Claws Mail"
4106
4107 #: src/gtk/about.c:267
4108 msgid "Previous team members"
4109 msgstr "Poprzedni członkowie zespołu"
4110
4111 #: src/gtk/about.c:286
4112 msgid "The translation team"
4113 msgstr "Zespół tłumaczy"
4114
4115 #: src/gtk/about.c:305
4116 msgid "Documentation team"
4117 msgstr "Zespół zajmujący się dokumentacją"
4118
4119 #: src/gtk/about.c:323
4120 msgid "Logo"
4121 msgstr "Logo"
4122
4123 #: src/gtk/about.c:342
4124 msgid "Icons"
4125 msgstr "Ikony"
4126
4127 #: src/gtk/about.c:361
4128 msgid "Contributors"
4129 msgstr "Osoby które pomogły przy tworzeniu programu:"
4130
4131 #: src/gtk/about.c:409
4132 msgid "Compiled-in Features"
4133 msgstr "Funkcje programu włączone podczas kompilacji"
4134
4135 #: src/gtk/about.c:426
4136 msgctxt "compface"
4137 msgid "adds support for the X-Face header\n"
4138 msgstr "dodaje obsługę nagłówka X-Face\n"
4139
4140 #: src/gtk/about.c:436
4141 msgctxt "Enchant"
4142 msgid "adds support for spell checking\n"
4143 msgstr "dodaje obsługę sprawdzania pisowni\n"
4144
4145 #: src/gtk/about.c:446
4146 msgctxt "GnuTLS"
4147 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
4148 msgstr "dodaje obsługę szyfrowanych połączeń z serwerami\n"
4149
4150 #: src/gtk/about.c:456
4151 msgctxt "IPv6"
4152 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
4153 msgstr ""
4154 "dodaje obsługę adresów IPv6, nowego internetowego protokołu adresowania\n"
4155
4156 #: src/gtk/about.c:467
4157 msgctxt "iconv"
4158 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
4159 msgstr "pozwala na konwersję do lub z różnych kodowań znaków\n"
4160
4161 #: src/gtk/about.c:477
4162 msgctxt "JPilot"
4163 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
4164 msgstr "dodaje obsługę książek adresowych PalmOS\n"
4165
4166 #: src/gtk/about.c:487
4167 msgctxt "LDAP"
4168 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
4169 msgstr "dodaje obsługę współdzielonych książek adresowych LDAP\n"
4170
4171 #: src/gtk/about.c:497
4172 msgctxt "libetpan"
4173 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
4174 msgstr "dodaje obsługę serwerów IMAP i NNTP\n"
4175
4176 #: src/gtk/about.c:507
4177 msgctxt "libSM"
4178 msgid "adds support for session handling\n"
4179 msgstr "dodaje obsługę sesji\n"
4180
4181 #: src/gtk/about.c:517
4182 msgctxt "NetworkManager"
4183 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
4184 msgstr "dodaje obsługę wykrywania zmian w konfiguracji sieci\n"
4185
4186 #: src/gtk/about.c:527
4187 msgctxt "librSVG"
4188 msgid "adds support for SVG themes\n"
4189 msgstr "dodaje obsługę motywów SVG\n"
4190
4191 #: src/gtk/about.c:559
4192 msgid ""
4193 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
4194 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
4195 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later version."
4196 msgstr ""
4197 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozprowadzać dalej "
4198 "i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
4199 "przez Fundację Wolnego Oprogramowania - w wersji 3 lub (jeśli wolisz) każdej "
4200 "późniejszej."
4201
4202 #: src/gtk/about.c:566
4203 msgid ""
4204 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
4205 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
4206 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
4207 "more details."
4208 msgstr ""
4209 "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - "
4210 "jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
4211 "HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
4212 "dalszych informacji zobacz Powszechną Licencję Publiczną GNU."
4213
4214 #: src/gtk/about.c:585
4215 msgid ""
4216 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
4217 "this program. If not, see "
4218 msgstr ""
4219 "Z pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz "
4220 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);jeśli nie, "
4221 "odwiedź "
4222
4223 #: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2636
4224 msgid "Session statistics\n"
4225 msgstr "Statystyki sesji\n"
4226
4227 #: src/gtk/about.c:728 src/gtk/about.c:731 src/main.c:2646 src/main.c:2649
4228 #, c-format
4229 msgid "Started: %s\n"
4230 msgstr "Rozpoczęto: %s\n"
4231
4232 #: src/gtk/about.c:738 src/main.c:2655
4233 msgid "Incoming traffic\n"
4234 msgstr "Ruch przychodzący\n"
4235
4236 #: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2658
4237 #, c-format
4238 msgid "Received messages: %d\n"
4239 msgstr "Odebrane wiadomości: %d\n"
4240
4241 #: src/gtk/about.c:748 src/main.c:2664
4242 msgid "Outgoing traffic\n"
4243 msgstr "Ruch wychodzący\n"
4244
4245 #: src/gtk/about.c:751 src/main.c:2667
4246 #, c-format
4247 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4248 msgstr "Nowe/przekierowane wiadomości: %d\n"
4249
4250 #: src/gtk/about.c:756 src/main.c:2671
4251 #, c-format
4252 msgid "Replied messages: %d\n"
4253 msgstr "Odpowiedzi: %d\n"
4254
4255 #: src/gtk/about.c:761 src/main.c:2675
4256 #, c-format
4257 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4258 msgstr "Przekazane wiadomości: %d\n"
4259
4260 #: src/gtk/about.c:766 src/main.c:2679
4261 #, c-format
4262 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4263 msgstr "Całkowita liczba wysłanych wiadomości: %d\n"
4264
4265 #: src/gtk/about.c:793
4266 msgid "About Claws Mail"
4267 msgstr "O Claws Mail"
4268
4269 #: src/gtk/about.c:866
4270 msgid "_Info"
4271 msgstr "_Informacja"
4272
4273 #: src/gtk/about.c:872
4274 msgid "_Authors"
4275 msgstr "_Autorzy"
4276
4277 #: src/gtk/about.c:878
4278 msgid "_Features"
4279 msgstr "_Funkcje"
4280
4281 #: src/gtk/about.c:884
4282 msgid "_License"
4283 msgstr "_Licencja"
4284
4285 #: src/gtk/about.c:892
4286 msgid "_Release Notes"
4287 msgstr "_Adnotacje wydania"
4288
4289 #: src/gtk/about.c:898
4290 msgid "_Statistics"
4291 msgstr "_Statystyki"
4292
4293 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:365
4294 msgid "Orange"
4295 msgstr "Pomarańczowy"
4296
4297 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:369
4298 msgid "Red"
4299 msgstr "Czerwony"
4300
4301 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:373
4302 msgid "Pink"
4303 msgstr "Różowy"
4304
4305 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:377
4306 msgid "Sky blue"
4307 msgstr "Błękitny"
4308
4309 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:381
4310 msgid "Blue"
4311 msgstr "Niebieski"
4312
4313 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:385
4314 msgid "Green"
4315 msgstr "Zielony"
4316
4317 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:389
4318 msgid "Brown"
4319 msgstr "Brązowy"
4320
4321 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:393
4322 msgid "Grey"
4323 msgstr "Szary"
4324
4325 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:397
4326 msgid "Light brown"
4327 msgstr "Jasnobrązowy"
4328
4329 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:401
4330 msgid "Dark red"
4331 msgstr "Ciemnoczerwony"
4332
4333 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:405
4334 msgid "Dark pink"
4335 msgstr "Ciemnoróżowy"
4336
4337 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:409
4338 msgid "Steel blue"
4339 msgstr "Stalowoniebieski"
4340
4341 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:413
4342 msgid "Gold"
4343 msgstr "Złoty"
4344
4345 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:417
4346 msgid "Bright green"
4347 msgstr "Jasnozielony"
4348
4349 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:421
4350 msgid "Magenta"
4351 msgstr "Magenta"
4352
4353 #: src/gtk/foldersort.c:241
4354 msgid "Set mailbox order"
4355 msgstr "Ustaw kolejność sortowania skrzynek pocztowych"
4356
4357 #: src/gtk/foldersort.c:277
4358 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4359 msgstr ""
4360 "Przesuń skrzynki w górę lub w dół, aby zmienić kolejność na liście Katalogów."
4361
4362 #: src/gtk/foldersort.c:311
4363 msgid "Mailboxes"
4364 msgstr "Skrzynki"
4365
4366 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4367 msgid "No dictionary selected."
4368 msgstr "Nie wybrano żadnego słownika"
4369
4370 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4371 #, c-format
4372 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4373 msgstr "Nie można zainicjować sprawdzania pisowni %s"
4374
4375 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4376 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4377 msgstr "Nie można zainicjować Enchant broker."
4378
4379 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4380 #, c-format
4381 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4382 msgstr "Nie można zainicjować %s słownika: "
4383
4384 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4385 msgid "No misspelled word found."
4386 msgstr "Nie znaleziono błędnych słów."
4387
4388 #: src/gtk/gtkaspell.c:1451
4389 msgid "Replace unknown word"
4390 msgstr "Zmień nieznane słowo"
4391
4392 #: src/gtk/gtkaspell.c:1467
4393 #, c-format
4394 msgid "Replace \"%s\" with: "
4395 msgstr "Zamień \"%s\" przez: "
4396
4397 #: src/gtk/gtkaspell.c:1510
4398 msgid ""
4399 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4400 "will learn from mistake.\n"
4401 msgstr ""
4402 "Trzymanie wciśniętego klawisza Control oraz wciśnięcie ENTER\n"
4403 "spowoduje nauczenie się z błędu.\n"
4404
4405 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4406 msgid "More..."
4407 msgstr "Więcej..."
<