bf0ca7bf543a1c6a7c94b332a1b6a9f3be15083e
[claws.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of Claws Mail.
2 # Copyright Š 2003-2014 The Claws Mail team.
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 #
6 # Emil Nowak <emil5@go2.pl>, 2003, 2005, 2006, 2007.
7 # Pawel Pekala <c0rn@o2.pl>, 2007.
8 # Franciszek Janowski <nobange@poczta.onet.pl>, 2009.
9 # Translators:
10 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
11 # Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
12 # Paweł Pękala <c0rn@gazeta.pl>
13 # Quar <Quar@sylpheed-claws.net> 2006
14 #
15 msgid ""
16 msgstr ""
17 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.9.0\n"
18 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
19 "POT-Creation-Date: 2019-07-26 09:48+0100\n"
20 "PO-Revision-Date: 2020-07-11 12:22+0200\n"
21 "Last-Translator: Franciszek Janowski <nobange@poczta.onet.pl>\n"
22 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
23 "Language: pl\n"
24 "MIME-Version: 1.0\n"
25 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
26 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
27 "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n"
28 "%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
29 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
30
31 #: src/account.c:402 src/account.c:469
32 msgid ""
33 "Some composing windows are open.\n"
34 "Please close all the composing windows before editing accounts."
35 msgstr ""
36 "Niektóre okna edycji są otwarte.\n"
37 "Proszę zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawień konta."
38
39 #: src/account.c:447
40 msgid "Can't create folder."
41 msgstr "Nie można utworzyć katalogu."
42
43 #: src/account.c:735
44 msgid "Edit accounts"
45 msgstr "Edycja kont"
46
47 #: src/account.c:752
48 msgid ""
49 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
50 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
51 "indicates the default account."
52 msgstr ""
53 "Użycie 'Pobierz pocztę' odbierze wiadomości z Twoich kont w podanej "
54 "kolejności, pole wyboru w kolumnie 'P' decyduje, które konta zostaną "
55 "uwzględnione."
56
57 #: src/account.c:823
58 msgid " _Set as default account "
59 msgstr " Ustaw jako domyślne konto "
60
61 #: src/account.c:915
62 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
63 msgstr "Konta zawierające zdalne katalogi nie mogą być skopiowane"
64
65 #: src/account.c:922
66 #, c-format
67 msgid "Copy of %s"
68 msgstr "Kopia %s"
69
70 #: src/account.c:1119
71 #, c-format
72 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
73 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć konto '%s'?"
74
75 #: src/account.c:1121
76 msgid "(Untitled)"
77 msgstr "(Bez tytułu)"
78
79 #: src/account.c:1122
80 msgid "Delete account"
81 msgstr "Usuń konto"
82
83 #: src/account.c:1596
84 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
85 msgid "G"
86 msgstr "P"
87
88 #: src/account.c:1602
89 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
90 msgstr "'Pobierz z wszystkich kont' odbierze pocztę z zaznaczonych kont"
91
92 #: src/account.c:1609 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:222
93 #: src/addressbook.c:128 src/compose.c:7467 src/editaddress.c:1473
94 #: src/editaddress.c:1502 src/editaddress.c:1518
95 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371
96 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:392 src/editbook.c:170
97 #: src/editgroup.c:290 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:427
98 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
99 #: src/mimeview.c:303 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:470
100 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1846
101 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:463 src/prefs_filtering.c:384
102 #: src/prefs_filtering.c:1874 src/prefs_template.c:79 src/prefs_themes.c:990
103 msgid "Name"
104 msgstr "Nazwa"
105
106 #: src/account.c:1617 src/prefs_account.c:1199 src/prefs_account.c:4647
107 msgid "Protocol"
108 msgstr "Protokół"
109
110 #: src/account.c:1625 src/ssl_manager.c:109
111 msgid "Server"
112 msgstr "Serwer"
113
114 #: src/action.c:380
115 #, c-format
116 msgid "Could not get message file %d"
117 msgstr "Nie można pobrać pliku z komunikatami %d"
118
119 #: src/action.c:418
120 msgid "Could not get message part."
121 msgstr "Nie można pobrać części wiadomości."
122
123 #: src/action.c:435
124 #, c-format
125 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
126 msgstr "Nie można pobrać części wiadomości wieloczęściowej: %s"
127
128 #: src/action.c:607
129 #, c-format
130 msgid ""
131 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
132 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
133 msgstr ""
134 "Wybrana akcja nie może być użyta w oknie kompozycji\n"
135 "ponieważ zawiera %%f, %%F, %%as lub %%p."
136
137 #: src/action.c:728
138 msgid "There is no filtering action set"
139 msgstr "Nie przypisano żadnych akcji do tego filtra"
140
141 #: src/action.c:730
142 #, c-format
143 msgid ""
144 "Invalid filtering action(s):\n"
145 "%s"
146 msgstr ""
147 "Niepoprawne akcje filtrowania:\n"
148 "%s"
149
150 #: src/action.c:997
151 #, c-format
152 msgid ""
153 "Could not fork to execute the following command:\n"
154 "%s\n"
155 "%s"
156 msgstr ""
157 "Nie można utworzyć procesu potomnego dla następującego polecenia:\n"
158 "%s\n"
159 "%s"
160
161 #: src/action.c:999 src/compose.c:5262 src/compose.c:5267 src/ldaputil.c:333
162 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:858
163 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:76
164 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1827
165 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1831
166 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1849
167 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1852 src/privacy.c:62
168 msgid "Unknown error"
169 msgstr "Nieznany błąd"
170
171 #: src/action.c:1218 src/action.c:1390
172 msgid "Completed"
173 msgstr "Ukończono"
174
175 #: src/action.c:1254
176 #, c-format
177 msgid "--- Running: %s\n"
178 msgstr "--- Uruchamianie: %s\n"
179
180 #: src/action.c:1258
181 #, c-format
182 msgid "--- Ended: %s\n"
183 msgstr "--- Zakończono: %s\n"
184
185 #: src/action.c:1304
186 msgid "Action's input/output"
187 msgstr "wejście/wyjście dla Akcji"
188
189 #: src/action.c:1636
190 #, c-format
191 msgid ""
192 "Enter the argument for the following action:\n"
193 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
194 "  %s"
195 msgstr ""
196 "Podaj argument dla następującej akcji:\n"
197 "('%%h' zostanie zastąpione przez)\n"
198 "  %s"
199
200 #: src/action.c:1641
201 msgid "Action's hidden user argument"
202 msgstr "Ukryty argument użytkownika dla Akcji"
203
204 #: src/action.c:1645
205 #, c-format
206 msgid ""
207 "Enter the argument for the following action:\n"
208 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
209 "  %s"
210 msgstr ""
211 "Podaj argument dla następującej akcji:\n"
212 "('%%u' zostanie zastąpione przez)\n"
213 "  %s"
214
215 #: src/action.c:1650
216 msgid "Action's user argument"
217 msgstr "Argument użytkownika Akcji"
218
219 #: src/addrclip.c:481
220 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
221 msgstr ""
222 "Nie można skopiować katalogu do samego siebie lub do jego pod struktury."
223
224 #: src/addrclip.c:504
225 msgid "Cannot copy an address book to itself."
226 msgstr "Nie można wkleić skopiować książki adresowej do samej siebie."
227
228 #: src/addrclip.c:595
229 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
230 msgstr ""
231 "Nie można przenieść katalogu do samego siebie lub do jego pod struktury."
232
233 #: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:5017
234 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:309
235 msgid "Group"
236 msgstr "Grupa"
237
238 #: src/addrcustomattr.c:65
239 msgid "date of birth"
240 msgstr "data urodzenia"
241
242 #: src/addrcustomattr.c:66
243 msgid "address"
244 msgstr "adres"
245
246 #: src/addrcustomattr.c:67
247 msgid "phone"
248 msgstr "telefon"
249
250 #: src/addrcustomattr.c:68
251 msgid "mobile phone"
252 msgstr "telefon komórkowy"
253
254 #: src/addrcustomattr.c:69
255 msgid "organization"
256 msgstr "organizacja"
257
258 #: src/addrcustomattr.c:70
259 msgid "office address"
260 msgstr "adres biura"
261
262 #: src/addrcustomattr.c:71
263 msgid "office phone"
264 msgstr "telefon do biura"
265
266 #: src/addrcustomattr.c:72
267 msgid "fax"
268 msgstr "fax"
269
270 #: src/addrcustomattr.c:73
271 msgid "website"
272 msgstr "strona internetowa"
273
274 #: src/addrcustomattr.c:146
275 msgid "Attribute name"
276 msgstr "Nazwa cechy"
277
278 #: src/addrcustomattr.c:161
279 msgid "Delete all attribute names"
280 msgstr "Usuń wszystkie nazwy cech"
281
282 #: src/addrcustomattr.c:162
283 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
284 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć wszystkie nazwy cech?"
285
286 #: src/addrcustomattr.c:186
287 msgid "Delete attribute name"
288 msgstr "Usuń nazwę cechy"
289
290 #: src/addrcustomattr.c:187
291 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
292 msgstr "Czy naprawdę usunąć tę nazwę cechy?"
293
294 #: src/addrcustomattr.c:196
295 msgid "Reset to default"
296 msgstr "Domyślne"
297
298 #: src/addrcustomattr.c:197
299 msgid ""
300 "Do you really want to replace all attribute names\n"
301 "with the default set?"
302 msgstr ""
303 "Czy naprawdę chcesz zastąpić wszystkie nazwy\n"
304 "cech wartościami domyślnymi?"
305
306 #: src/addrcustomattr.c:217 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467
307 #: src/addressbook.c:484 src/edittags.c:286
308 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1313 src/prefs_actions.c:1085
309 #: src/prefs_filtering.c:1699 src/prefs_template.c:1111
310 msgid "_Delete"
311 msgstr "_Usuń"
312
313 #: src/addrcustomattr.c:218 src/edittags.c:287 src/prefs_actions.c:1086
314 #: src/prefs_filtering.c:1700 src/prefs_template.c:1112
315 msgid "Delete _all"
316 msgstr "Kasuj _wszystko"
317
318 #: src/addrcustomattr.c:219
319 msgid "_Reset to default"
320 msgstr "_Domyślne"
321
322 #: src/addrcustomattr.c:410
323 msgid "Attribute name is not set."
324 msgstr "Nie określono nazwy cechy."
325
326 #: src/addrcustomattr.c:469
327 msgctxt "Dialog title"
328 msgid "Edit attribute names"
329 msgstr "Edycja nazw cech"
330
331 #: src/addrcustomattr.c:483
332 msgid "New attribute name:"
333 msgstr "Nazwa cechy:"
334
335 #: src/addrcustomattr.c:520
336 msgid ""
337 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
338 "contacts."
339 msgstr ""
340 "Dodawanie lub usuwanie cech nie wpłynie na cechy już ustawione dla kontaktów."
341
342 #: src/addrduplicates.c:127
343 msgid "Show duplicates in the same book"
344 msgstr "Pokazywanie duplikatów z tej samej książki"
345
346 #: src/addrduplicates.c:133
347 msgid "Show duplicates in different books"
348 msgstr "Pokazywanie duplikatów z różnych książek"
349
350 #: src/addrduplicates.c:144
351 msgid "Find address book email duplicates"
352 msgstr "Znajdź duplikaty adresów e-mail w książce adresowej"
353
354 #: src/addrduplicates.c:145
355 msgid ""
356 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
357 msgstr ""
358 "Claws Mail przeszuka Twoją książkę adresową w poszukiwaniu duplikatów "
359 "adresów e-mail."
360
361 #: src/addrduplicates.c:315
362 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
363 msgstr "Nie znaleziono duplikatów adresów e-mail"
364
365 #: src/addrduplicates.c:346
366 msgid "Duplicate email addresses"
367 msgstr "Duplikaty adresów e-mail"
368
369 #: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:234
370 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:469 src/toolbar.c:529
371 msgid "Address"
372 msgstr "Adres"
373
374 #: src/addrduplicates.c:464
375 msgid "Address book path"
376 msgstr "Ścieżka do książki adresowej"
377
378 #: src/addrduplicates.c:790 src/addressbook.c:1444 src/addressbook.c:1497
379 msgid "Delete address(es)"
380 msgstr "Usuń adres(y)"
381
382 #: src/addrduplicates.c:791 src/addressbook.c:1498
383 msgid "Really delete the address(es)?"
384 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć adres(y)?"
385
386 #: src/addrduplicates.c:840
387 msgid "Delete address"
388 msgstr "Usuń adresy"
389
390 #: src/addrduplicates.c:841 src/addressbook.c:1445
391 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
392 msgstr "Te dane adresowe są tylko do odczytu i nie mogą być usuwane."
393
394 #: src/addressadd.c:192 src/prefs_filtering_action.c:195
395 msgid "Add to address book"
396 msgstr "Dodaj do książki adresowej"
397
398 #: src/addressadd.c:214
399 msgid "Contact"
400 msgstr "Kontakt"
401
402 #: src/addressadd.c:245 src/addressbook.c:130 src/editaddress.c:1257
403 #: src/editaddress.c:1301 src/editgroup.c:292
404 msgid "Remarks"
405 msgstr "Uwagi"
406
407 #: src/addressadd.c:286 src/addressbook_foldersel.c:158
408 msgid "Select Address Book Folder"
409 msgstr "Wybierz katalog z książką adresową"
410
411 #: src/addressadd.c:596 src/addressbook.c:3267 src/addressbook.c:3318
412 msgid "Add address(es)"
413 msgstr "Dodaj adres(y)"
414
415 #: src/addressadd.c:597
416 msgid "Can't add the specified address"
417 msgstr "Wybrany adres nie może być dodany"
418
419 #: src/addressbook.c:129 src/addressbook.c:5005 src/editaddress.c:1246
420 #: src/editaddress.c:1284 src/editgroup.c:291 src/expldifdlg.c:517
421 #: src/exporthtml.c:601 src/exporthtml.c:765 src/ldif.c:763
422 msgid "Email Address"
423 msgstr "Adres e-mail"
424
425 #: src/addressbook.c:405
426 msgid "_Book"
427 msgstr "_Książka"
428
429 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:466
430 #: src/addressbook.c:483 src/compose.c:607 src/mainwindow.c:523
431 #: src/messageview.c:212 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
432 msgid "_Edit"
433 msgstr "_Edycja"
434
435 #: src/addressbook.c:407 src/compose.c:612 src/mainwindow.c:526
436 #: src/messageview.c:215
437 msgid "_Tools"
438 msgstr "_Narzędzia"
439
440 #: src/addressbook.c:408 src/compose.c:613 src/mainwindow.c:528
441 #: src/messageview.c:216
442 msgid "_Help"
443 msgstr "Pomo_c"
444
445 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:469
446 msgid "New _Book"
447 msgstr "Nowa _książka"
448
449 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:470
450 msgid "New _Folder"
451 msgstr "Nowy _Folder"
452
453 #: src/addressbook.c:413
454 msgid "New _vCard"
455 msgstr "Nowa _wizytówka"
456
457 #: src/addressbook.c:417
458 msgid "New _JPilot"
459 msgstr "Nowy _JPilot"
460
461 #: src/addressbook.c:420
462 msgid "New LDAP _Server"
463 msgstr "Nowy serwer LDAP"
464
465 #: src/addressbook.c:424
466 msgid "_Edit book"
467 msgstr "_Edytuj książkę"
468
469 #: src/addressbook.c:425
470 msgid "_Delete book"
471 msgstr "_Usuń książkę"
472
473 #: src/addressbook.c:427 src/compose.c:624
474 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
475 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:434
476 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:633
477 msgid "_Save"
478 msgstr "Z_apisz..."
479
480 #: src/addressbook.c:428 src/compose.c:628 src/messageview.c:225
481 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
482 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
483 msgid "_Close"
484 msgstr "Zamknij"
485
486 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:481 src/messageview.c:229
487 msgid "_Select all"
488 msgstr "W_ybierz wszystko"
489
490 #: src/addressbook.c:433 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
491 msgid "C_ut"
492 msgstr "Wy_tnij"
493
494 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
495 #: src/compose.c:636 src/mainwindow.c:557 src/messageview.c:228
496 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
497 msgid "_Copy"
498 msgstr "_Kopiuj"
499
500 #: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:475 src/addressbook.c:491
501 #: src/compose.c:637 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
502 msgid "_Paste"
503 msgstr "_Wstaw"
504
505 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:486
506 msgid "New _Address"
507 msgstr "Nowy _adres"
508
509 #: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
510 msgid "New _Group"
511 msgstr "Nowa _grupa"
512
513 #: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:493
514 msgid "_Mail To"
515 msgstr "_Wyślij wiadomość do"
516
517 #: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:497
518 msgid "_Merge"
519 msgstr "Połącz"
520
521 #: src/addressbook.c:448
522 msgid "Import _LDIF file..."
523 msgstr "Importuj plik _LDIF..."
524
525 #: src/addressbook.c:449
526 msgid "Import M_utt file..."
527 msgstr "Importuj plik _Mutta..."
528
529 #: src/addressbook.c:450
530 msgid "Import _Pine file..."
531 msgstr "Importuj plik _Pine..."
532
533 #: src/addressbook.c:452
534 msgid "Export _HTML..."
535 msgstr "Wyeksportuj do _HTML..."
536
537 #: src/addressbook.c:453
538 msgid "Export LDI_F..."
539 msgstr "Wyeksportuj do LDI_F..."
540
541 #: src/addressbook.c:455
542 msgid "Find duplicates..."
543 msgstr "Znajdź duplikaty..."
544
545 #: src/addressbook.c:456
546 msgid "Edit custom attributes..."
547 msgstr "Edycja atrybutów użytkownika..."
548
549 #: src/addressbook.c:459 src/compose.c:714 src/mainwindow.c:825
550 #: src/messageview.c:340
551 msgid "_About"
552 msgstr "Informacje o"
553
554 #: src/addressbook.c:495
555 msgid "_Browse Entry"
556 msgstr "_Przeglądanie wpisu"
557
558 #: src/addressbook.c:509 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
559 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:247 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:144
560 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:172 src/plugins/vcalendar/day-view.c:403
561 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:819
562 #: src/prefs_themes.c:851 src/prefs_themes.c:852
563 msgid "Unknown"
564 msgstr "Nieznany"
565
566 #: src/addressbook.c:516 src/addressbook.c:535 src/importldif.c:121
567 msgid "Success"
568 msgstr "Sukces"
569
570 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:122
571 msgid "Bad arguments"
572 msgstr "Złe argumenty"
573
574 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:123
575 msgid "File not specified"
576 msgstr "Nie określono pliku"
577
578 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:124
579 msgid "Error opening file"
580 msgstr "Błąd podczas otwierania pliku"
581
582 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:125
583 msgid "Error reading file"
584 msgstr "Błąd podczas czytania pliku"
585
586 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:126
587 msgid "End of file encountered"
588 msgstr "Napotkano koniec pliku"
589
590 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:127
591 msgid "Error allocating memory"
592 msgstr "Błąd alokacji pamięci"
593
594 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:128
595 msgid "Bad file format"
596 msgstr "Format pliku nieprawidłowy"
597
598 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:129
599 msgid "Error writing to file"
600 msgstr "Błąd zapisu pliku"
601
602 #: src/addressbook.c:525 src/importldif.c:130
603 msgid "Error opening directory"
604 msgstr "Błąd podczas otwierania katalogu"
605
606 #: src/addressbook.c:526 src/importldif.c:131
607 msgid "No path specified"
608 msgstr "Nie określono ścieżki"
609
610 #: src/addressbook.c:536
611 msgid "Error connecting to LDAP server"
612 msgstr "Błąd przy próbie połączenia z serwerem LDAP"
613
614 #: src/addressbook.c:537
615 msgid "Error initializing LDAP"
616 msgstr "Błąd podczas inicjalizacji LDAP"
617
618 #: src/addressbook.c:538
619 msgid "Error binding to LDAP server"
620 msgstr "Błąd podczas podłączania adresu serwera LDAP"
621
622 #: src/addressbook.c:539
623 msgid "Error searching LDAP database"
624 msgstr "Błąd podczas wyszukiwania w bazie LDAP"
625
626 #: src/addressbook.c:540
627 msgid "Timeout performing LDAP operation"
628 msgstr "Przekroczono limit czasu podczas wykonywania operacji LDAP"
629
630 #: src/addressbook.c:541
631 msgid "Error in LDAP search criteria"
632 msgstr "Błąd w kryteriach wyszukiwania LDAP"
633
634 #: src/addressbook.c:542
635 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
636 msgstr "Nie znaleziono wpisów LDAP powiązanych z kryterium wyszukiwania"
637
638 #: src/addressbook.c:543
639 msgid "LDAP search terminated on request"
640 msgstr "przeszukiwanie LDAP zostało przerwane na żądanie"
641
642 #: src/addressbook.c:544
643 msgid "Error starting STARTTLS connection"
644 msgstr "Błąd podczas nawiązywania połączenia STARTTLS"
645
646 #: src/addressbook.c:545
647 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
648 msgstr "Brak unikatowej nazwy (dn)"
649
650 #: src/addressbook.c:546
651 msgid "Missing required information"
652 msgstr "Brak wymaganych informacji"
653
654 #: src/addressbook.c:547
655 msgid "Another contact exists with that key"
656 msgstr "Istnieje już kontakt o takim kluczu"
657
658 #: src/addressbook.c:548
659 msgid "Strong(er) authentication required"
660 msgstr "Wymagana jest bezpieczniejsza metoda autoryzacji"
661
662 #: src/addressbook.c:916
663 msgid "Sources"
664 msgstr "Źródła"
665
666 #: src/addressbook.c:920 src/prefs_matcher.c:642 src/prefs_other.c:492
667 #: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2522
668 msgid "Address book"
669 msgstr "Książka adresowa"
670
671 #: src/addressbook.c:1117 src/editldap.c:793
672 msgid "Search"
673 msgstr "Szukaj"
674
675 #: src/addressbook.c:1489
676 msgid "Delete group"
677 msgstr "Usuń grupę"
678
679 #: src/addressbook.c:1490
680 msgid ""
681 "Really delete the group(s)?\n"
682 "The addresses it contains will not be lost."
683 msgstr ""
684 "Czy chcesz usunąć grupę(y)?\n"
685 "Wszystkie znajdujące się tam adresy zostaną usunięte."
686
687 #: src/addressbook.c:2217
688 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
689 msgstr "Nie można wkleić. Docelowa książka adresowa jest tylko do odczytu."
690
691 #: src/addressbook.c:2227
692 msgid "Cannot paste into an address group."
693 msgstr "Nie można wkleić do grupy adresowej."
694
695 #: src/addressbook.c:2964
696 #, c-format
697 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
698 msgstr "Czy chcesz usunąć wyniki zapytania i adresy w `%s'?"
699
700 #: src/addressbook.c:2967 src/addressbook.c:2993 src/addressbook.c:3000
701 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:431 src/prefs_filtering_action.c:173
702 #: src/toolbar.c:497
703 msgid "Delete"
704 msgstr "Usuń"
705
706 #: src/addressbook.c:2976
707 #, c-format
708 msgid ""
709 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
710 "contains will be moved into the parent folder."
711 msgstr ""
712 "Czy chcesz usunąć '%s'? Jeżeli usuniesz tylko katalog, adresy w nim zawarte "
713 "zostaną przeniesione do katalogu nadrzędnego."
714
715 #: src/addressbook.c:2979 src/imap_gtk.c:368 src/mh_gtk.c:206
716 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:156
717 msgid "Delete folder"
718 msgstr "Usuń katalog"
719
720 #: src/addressbook.c:2980
721 msgid "Delete _folder only"
722 msgstr "Usuń tylko _katalog"
723
724 #: src/addressbook.c:2980
725 msgid "Delete folder and _addresses"
726 msgstr "Usuń katalog i _adresy"
727
728 #: src/addressbook.c:2991
729 #, c-format
730 msgid ""
731 "Do you want to delete '%s'?\n"
732 "The addresses it contains will not be lost."
733 msgstr ""
734 "Czy chcesz usunąć '%s'?\n"
735 "Wszystkie znajdujące się tam adresy zostaną usunięte."
736
737 #: src/addressbook.c:2998
738 #, c-format
739 msgid ""
740 "Do you want to delete '%s'?\n"
741 "The addresses it contains will be lost."
742 msgstr ""
743 "Czy chcesz usunąć '%s'?\n"
744 "Wszystkie znajdujące się tam adresy zostaną usunięte."
745
746 #: src/addressbook.c:3112
747 #, c-format
748 msgid "Search '%s'"
749 msgstr "Szukaj '%s'"
750
751 #: src/addressbook.c:3250 src/addressbook.c:3299
752 msgid "New Contacts"
753 msgstr "Nowe kontakty"
754
755 #: src/addressbook.c:4136
756 msgid "New user, could not save index file."
757 msgstr "Nowy użytkownik, nie można było zapisać pliku indeksowego."
758
759 #: src/addressbook.c:4140
760 msgid "New user, could not save address book files."
761 msgstr "Nowy użytkownik, nie można było zapisać plików książki adresowej."
762
763 #: src/addressbook.c:4150
764 msgid "Old address book converted successfully."
765 msgstr "Dawna książka adresowa została pomyślnie skonwertowana."
766
767 #: src/addressbook.c:4155
768 msgid ""
769 "Old address book converted,\n"
770 "could not save new address index file."
771 msgstr ""
772 "Stara książka adresowa skonwertowana,\n"
773 "jednak nie powiódł się zapis nowego pliku indeksowego"
774
775 #: src/addressbook.c:4168
776 msgid ""
777 "Could not convert address book,\n"
778 "but created empty new address book files."
779 msgstr ""
780 "Nie można było skonwertować książki adresowej,\n"
781 "lecz utworzono puste pliki nowej książki adresowej."
782
783 #: src/addressbook.c:4174
784 msgid ""
785 "Could not convert address book,\n"
786 "could not save new address index file."
787 msgstr ""
788 "Nie można skonwertować książki adresowej,\n"
789 "nie można zapisać nowego pliku indeksowego adresu."
790
791 #: src/addressbook.c:4179
792 msgid ""
793 "Could not convert address book\n"
794 "and could not create new address book files."
795 msgstr ""
796 "Nie można było skonwertować książki adresowej,\n"
797 "oraz nie można było utworzyć nowych plików książki adresowej."
798
799 #: src/addressbook.c:4186 src/addressbook.c:4192
800 msgid "Addressbook conversion error"
801 msgstr "Błąd konwersji książki adresowej"
802
803 #: src/addressbook.c:4307
804 msgid "Addressbook Error"
805 msgstr "Błąd książki adresowej"
806
807 #: src/addressbook.c:4308
808 msgid "Could not read address index"
809 msgstr "Nie można było otworzyć indeksu adresów"
810
811 #: src/addressbook.c:4639
812 msgid "Busy searching..."
813 msgstr "Zajęty przeszukiwaniem..."
814
815 #: src/addressbook.c:4969 src/prefs_send.c:220
816 msgid "Interface"
817 msgstr "Interfejs"
818
819 #: src/addressbook.c:4981
820 msgid "Address Books"
821 msgstr "Książki Adresowe"
822
823 #: src/addressbook.c:4993
824 msgid "Person"
825 msgstr "Osoba"
826
827 #: src/addressbook.c:5029 src/exporthtml.c:885 src/folderview.c:361
828 #: src/folderview.c:449 src/prefs_account.c:3172 src/prefs_folder_column.c:77
829 msgid "Folder"
830 msgstr "Katalog"
831
832 #: src/addressbook.c:5041
833 msgid "vCard"
834 msgstr "vCard"
835
836 #: src/addressbook.c:5053 src/addressbook.c:5065
837 msgid "JPilot"
838 msgstr "JPilot"
839
840 #: src/addressbook.c:5077
841 msgid "LDAP servers"
842 msgstr "Serwery LDAP"
843
844 #: src/addressbook.c:5089
845 msgid "LDAP Query"
846 msgstr "Zapytanie LDAP"
847
848 #: src/addressbook_foldersel.c:200 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
849 #: src/exporthtml.c:985 src/importldif.c:541
850 msgid "Address Book"
851 msgstr "Książka adresowa"
852
853 #: src/addrgather.c:179
854 msgid "Please specify name for address book."
855 msgstr "Określ nazwę dla książki adresowej."
856
857 #: src/addrgather.c:186
858 msgid "No available address book."
859 msgstr "Brak dostępnej książki adresowej"
860
861 #: src/addrgather.c:207
862 msgid "Please select the mail headers to search."
863 msgstr "Zaznacz nagłówki wiadomości do przeszukania."
864
865 #: src/addrgather.c:214
866 msgid "Collecting addresses..."
867 msgstr "Zbieranie adresów..."
868
869 #: src/addrgather.c:254
870 msgid "address added by Claws Mail"
871 msgstr "adres dodany przez Claws Mail"
872
873 #: src/addrgather.c:285
874 msgid "Addresses collected successfully."
875 msgstr "Zbieranie adresów zakończone sukcesem."
876
877 #: src/addrgather.c:360
878 msgid "Current folder:"
879 msgstr "Aktualny katalog:"
880
881 #: src/addrgather.c:371
882 msgid "Address book name:"
883 msgstr "Nazwa książki adresowej:"
884
885 #: src/addrgather.c:398
886 msgid "Address book folder size:"
887 msgstr "Rozmiar katalogu książki adresowej:j"
888
889 #: src/addrgather.c:402 src/addrgather.c:411
890 msgid ""
891 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
892 msgstr ""
893 "Określa maksymalną ilość wpisów w każdym katalogu nowo utworzonej książki "
894 "adresowej"
895
896 #: src/addrgather.c:415
897 msgid "Process these mail header fields"
898 msgstr "Przetwarzane nagłówki"
899
900 #: src/addrgather.c:434
901 msgid "Include subfolders"
902 msgstr "Uwzględniaj podkatalogi"
903
904 #: src/addrgather.c:492 src/prefs_filtering_action.c:1383
905 msgid "Header Name"
906 msgstr "Nazwa nagłówka"
907
908 #: src/addrgather.c:498
909 msgid "Address Count"
910 msgstr "Liczba adresów"
911
912 #: src/addrgather.c:585
913 msgid "Header Fields"
914 msgstr "Pola nagłówków"
915
916 #: src/addrgather.c:586 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
917 #: src/importldif.c:981
918 msgid "Finish"
919 msgstr "Koniec"
920
921 #: src/addrgather.c:644
922 msgid "Collect email addresses from selected messages"
923 msgstr "Wyciągaj adresy e-mail z następujących wiadomości"
924
925 #: src/addrgather.c:648
926 msgid "Collect email addresses from folder"
927 msgstr "Zgromadź adresy e-mail z katalogu"
928
929 #: src/addrindex.c:125
930 msgid "Common addresses"
931 msgstr "Wspólne adresy"
932
933 #: src/addrindex.c:126
934 msgid "Personal addresses"
935 msgstr "Adresy osobiste"
936
937 #: src/addrindex.c:132
938 msgid "Common address"
939 msgstr "Wspólny adres"
940
941 #: src/addrindex.c:133
942 msgid "Personal address"
943 msgstr "Osobisty adres"
944
945 #: src/addrindex.c:1834
946 msgid "Address(es) update"
947 msgstr "Aktualizacja adresów"
948
949 #: src/addrindex.c:1835
950 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
951 msgstr ""
952 "Aktualizacja nie powiodła się. Zmiany nie zostały zapisane do Katalogu."
953
954 #: src/alertpanel.c:144 src/compose.c:9788
955 msgid "Notice"
956 msgstr "Notatka"
957
958 #: src/alertpanel.c:157 src/compose.c:5853 src/compose.c:6395
959 #: src/compose.c:12377 src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:108
960 #: src/messageview.c:858 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:811
961 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:5111
962 msgid "Warning"
963 msgstr "Ostrzeżenie"
964
965 #: src/alertpanel.c:170 src/alertpanel.c:193 src/compose.c:5790 src/inc.c:723
966 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:156 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:311
967 msgid "Error"
968 msgstr "Błąd"
969
970 #: src/alertpanel.c:194 src/gtk/progressdialog.c:94
971 msgid "_View log"
972 msgstr "_Pokaż log"
973
974 #: src/alertpanel.c:346
975 msgid "Show this message next time"
976 msgstr "Wyświetl tę wiadomość następnym razem"
977
978 #: src/browseldap.c:223
979 msgid "Browse Directory Entry"
980 msgstr "Przeglądanie zawartości katalogu"
981
982 #: src/browseldap.c:243
983 msgid "Server Name:"
984 msgstr "Nazwa serwera:"
985
986 #: src/browseldap.c:253
987 msgid "Distinguished Name (dn):"
988 msgstr "Unikatowa Nazwa (dn):"
989
990 #: src/browseldap.c:284
991 msgid "LDAP Name"
992 msgstr "Nazwa LDAP"
993
994 #: src/browseldap.c:290
995 msgid "Attribute Value"
996 msgstr "Wartość Atrybutu"
997
998 #: src/common/plugin.c:70
999 msgid "Nothing"
1000 msgstr "Nic"
1001
1002 #: src/common/plugin.c:71
1003 msgid "a viewer"
1004 msgstr "Przeglądarka"
1005
1006 #: src/common/plugin.c:72
1007 msgid "a MIME parser"
1008 msgstr "parser MIME"
1009
1010 #: src/common/plugin.c:73
1011 msgid "folders"
1012 msgstr "Katalogi"
1013
1014 #: src/common/plugin.c:74
1015 msgid "filtering"
1016 msgstr "Filtrowanie..."
1017
1018 #: src/common/plugin.c:75
1019 msgid "a privacy interface"
1020 msgstr "system prywatności"
1021
1022 #: src/common/plugin.c:76
1023 msgid "a notifier"
1024 msgstr "powiadamiacz"
1025
1026 #: src/common/plugin.c:77
1027 msgid "an utility"
1028 msgstr "narzędzie"
1029
1030 #: src/common/plugin.c:78
1031 msgid "things"
1032 msgstr "rzeczy"
1033
1034 #: src/common/plugin.c:335
1035 #, c-format
1036 msgid ""
1037 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1038 msgstr ""
1039 "Ta wtyczka oferuje obsługę %s (%s) co jest już wykonywane przez wtyczkę %s."
1040
1041 #: src/common/plugin.c:438
1042 msgid "Plugin already loaded"
1043 msgstr "Wtyczka jest już załadowana"
1044
1045 #: src/common/plugin.c:449
1046 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1047 msgstr "Nie udało się przydzielić odpowiedniej ilości pamięci dla wtyczki"
1048
1049 #: src/common/plugin.c:483
1050 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1051 msgstr ""
1052 "Ten moduł nie jest rozprowadzany na licencji kompatybilnej z GPL v3 lub "
1053 "późniejszą."
1054
1055 #: src/common/plugin.c:492
1056 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1057 msgstr "Ten moduł działa tylko z Claws Mail GTK1."
1058
1059 #: src/common/plugin.c:770
1060 #, c-format
1061 msgid ""
1062 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1063 "built with."
1064 msgstr ""
1065 "Twoja wersja Claws Mail jest nowsza niż ta dla której wtyczka %s została "
1066 "skompilowana."
1067
1068 #: src/common/plugin.c:773
1069 msgid ""
1070 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1071 "with."
1072 msgstr ""
1073 "Twoja wersja Claws Mail jest nowsza niż ta dla której ta wtyczka została "
1074 "skompilowana."
1075
1076 #: src/common/plugin.c:782
1077 #, c-format
1078 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1079 msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest za stara aby użyć wtyczki '%s'."
1080
1081 #: src/common/plugin.c:784
1082 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1083 msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest za stara aby użyć tej wtyczki."
1084
1085 #: src/common/session.c:201 src/imap.c:1233
1086 msgid "SSL/TLS handshake failed\n"
1087 msgstr "Błąd nawiązywania połączenia SSL/TLS\n"
1088
1089 #: src/common/smtp.c:179
1090 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1091 msgstr "Metoda SMTP AUTH nie jest dostępna\n"
1092
1093 #: src/common/smtp.c:182
1094 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1095 msgstr "Wybrana metoda SMTP AUTH nie jest dostępna\n"
1096
1097 #: src/common/smtp.c:501 src/common/smtp.c:555
1098 msgid "bad SMTP response\n"
1099 msgstr "zła odpowiedź SMTP\n"
1100
1101 #: src/common/smtp.c:526 src/common/smtp.c:544 src/common/smtp.c:658
1102 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1103 msgstr "wystąpił błąd podczas sesji SMTP\n"
1104
1105 #: src/common/smtp.c:535 src/pop.c:907
1106 msgid "error occurred on authentication\n"
1107 msgstr "wystąpił błąd podczas uwierzytelniania\n"
1108
1109 #: src/common/smtp.c:585
1110 #, c-format
1111 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1112 msgstr "Wiadomość jest zbyt duża (Maksymalny rozmiar to %s)\n"
1113
1114 #: src/common/smtp.c:617 src/pop.c:900
1115 msgid "couldn't start STARTTLS session\n"
1116 msgstr "nie można nawiązać sesji STARTTLS\n"
1117
1118 #: src/common/socket.c:571
1119 msgid "Socket IO timeout.\n"
1120 msgstr "Limit czasu operacji wejścia/wyjścia gniazda.\n"
1121
1122 #: src/common/socket.c:600
1123 msgid "Connection timed out.\n"
1124 msgstr "Upłynął limit czasu oczekiwania na połączenie.\n"
1125
1126 #: src/common/socket.c:740
1127 #, c-format
1128 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1129 msgstr "%s:%d: połączenie nieudane (%s).\n"
1130
1131 #: src/common/socket.c:980
1132 #, c-format
1133 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1134 msgstr "%s:%d: nieznana nazwa hosta.\n"
1135
1136 #: src/common/socket.c:1072
1137 #, c-format
1138 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1139 msgstr "%s:%s: niepowodzenie pobrania nazwy hosta (%s).\n"
1140
1141 #: src/common/socket.c:1385
1142 #, c-format
1143 msgid "write on fd%d: %s\n"
1144 msgstr "zapis do fd%d: %s\n"
1145
1146 #: src/common/ssl_certificate.c:338
1147 #, c-format
1148 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1149 msgstr "Nie można było pobrać właściwości pliku certyfikatu P12 (%s)\n"
1150
1151 #: src/common/ssl_certificate.c:346
1152 #, c-format
1153 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1154 msgstr "Nie można było odczytać certyfikatu P12 z pliku (%s)\n"
1155
1156 #: src/common/ssl_certificate.c:355
1157 #, c-format
1158 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1159 msgstr "Nie można było zaimportować certyfikatu P12 z pliku (%s)\n"
1160
1161 #: src/common/ssl_certificate.c:640
1162 msgid "Internal error"
1163 msgstr "Błąd wewnętrzny"
1164
1165 #: src/common/ssl_certificate.c:645
1166 msgid "Uncheckable"
1167 msgstr "Nie można sprawdzić"
1168
1169 #: src/common/ssl_certificate.c:649
1170 msgid "Self-signed certificate"
1171 msgstr "Podpisany certyfikat"
1172
1173 #: src/common/ssl_certificate.c:652
1174 msgid "Revoked certificate"
1175 msgstr "Unieważniony certyfikat"
1176
1177 #: src/common/ssl_certificate.c:654
1178 msgid "No certificate issuer found"
1179 msgstr "Nie znaleziono wydawcy certyfikatu"
1180
1181 #: src/common/ssl_certificate.c:656
1182 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1183 msgstr "Wydawca certyfikatu nie jest CA"
1184
1185 #: src/common/ssl_certificate.c:881
1186 #, c-format
1187 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1188 msgstr "Nie można otworzyć pliku certyfikatu %s: %s\n"
1189
1190 #: src/common/ssl_certificate.c:885
1191 #, c-format
1192 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1193 msgstr "Brakujący plik %s certyfikatu (%s)\n"
1194
1195 #: src/common/ssl_certificate.c:904
1196 #, c-format
1197 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1198 msgstr "Nie można otworzyć pliku klucza %s (%s)\n"
1199
1200 #: src/common/ssl_certificate.c:908
1201 #, c-format
1202 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1203 msgstr "Brakuje pliku %s klucza (%s)\n"
1204
1205 #: src/common/ssl_certificate.c:1056
1206 #, c-format
1207 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1208 msgstr "Wczytanie pliku %s certyfikatu P12 zakończone niepowodzeniem\n"
1209
1210 #: src/common/ssl_certificate.c:1059
1211 #, c-format
1212 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1213 msgstr "Nie można było otworzyć pliku %s certyfikatu P12 (%s)\n"
1214
1215 #: src/common/ssl_certificate.c:1063
1216 #, c-format
1217 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1218 msgstr "Brakuje pliku %s certyfikatu P12 (%s)\n"
1219
1220 #: src/common/ssl_certificate.c:1088 src/gtk/sslcertwindow.c:87
1221 #: src/gtk/sslcertwindow.c:94 src/gtk/sslcertwindow.c:109
1222 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:121
1223 #: src/gtk/sslcertwindow.c:136
1224 msgid "<not in certificate>"
1225 msgstr "<nie występuje w certyfikacie>"
1226
1227 #: src/common/string_match.c:81
1228 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1229 msgstr "(Temat wyczyszczony przez Wyrażenie Regularne)"
1230
1231 #: src/common/utils.c:200
1232 #, c-format
1233 msgid "%dB"
1234 msgstr "%dB"
1235
1236 #: src/common/utils.c:201
1237 #, c-format
1238 msgid "%d.%02dKB"
1239 msgstr "%d,%02dkB"
1240
1241 #: src/common/utils.c:202
1242 #, c-format
1243 msgid "%d.%02dMB"
1244 msgstr "%d,%02dMB"
1245
1246 #: src/common/utils.c:203
1247 #, c-format
1248 msgid "%.2fGB"
1249 msgstr "%.2fGB"
1250
1251 #: src/common/utils.c:4028
1252 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1253 msgid "Sunday"
1254 msgstr "Niedziela"
1255
1256 #: src/common/utils.c:4029
1257 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1258 msgid "Monday"
1259 msgstr "Poniedziałek"
1260
1261 #: src/common/utils.c:4030
1262 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1263 msgid "Tuesday"
1264 msgstr "Wtorek"
1265
1266 #: src/common/utils.c:4031
1267 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1268 msgid "Wednesday"
1269 msgstr "Środa"
1270
1271 #: src/common/utils.c:4032
1272 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1273 msgid "Thursday"
1274 msgstr "Czwartek"
1275
1276 #: src/common/utils.c:4033
1277 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1278 msgid "Friday"
1279 msgstr "Piątek"
1280
1281 #: src/common/utils.c:4034
1282 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1283 msgid "Saturday"
1284 msgstr "Sobota"
1285
1286 #: src/common/utils.c:4036
1287 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1288 msgid "January"
1289 msgstr "Styczeń"
1290
1291 #: src/common/utils.c:4037
1292 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1293 msgid "February"
1294 msgstr "Luty"
1295
1296 #: src/common/utils.c:4038
1297 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1298 msgid "March"
1299 msgstr "Marzec"
1300
1301 #: src/common/utils.c:4039
1302 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1303 msgid "April"
1304 msgstr "Kwiecień"
1305
1306 #: src/common/utils.c:4040
1307 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1308 msgid "May"
1309 msgstr "Maj"
1310
1311 #: src/common/utils.c:4041
1312 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1313 msgid "June"
1314 msgstr "Czerwiec"
1315
1316 #: src/common/utils.c:4042
1317 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1318 msgid "July"
1319 msgstr "Lipiec"
1320
1321 #: src/common/utils.c:4043
1322 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1323 msgid "August"
1324 msgstr "Sierpień"
1325
1326 #: src/common/utils.c:4044
1327 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1328 msgid "September"
1329 msgstr "Wrzesień"
1330
1331 #: src/common/utils.c:4045
1332 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1333 msgid "October"
1334 msgstr "Październik"
1335
1336 #: src/common/utils.c:4046
1337 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1338 msgid "November"
1339 msgstr "Listopad"
1340
1341 #: src/common/utils.c:4047
1342 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1343 msgid "December"
1344 msgstr "Grudzień"
1345
1346 #: src/common/utils.c:4049
1347 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1348 msgid "Sun"
1349 msgstr "Nie"
1350
1351 #: src/common/utils.c:4050
1352 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1353 msgid "Mon"
1354 msgstr "Pon"
1355
1356 #: src/common/utils.c:4051
1357 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1358 msgid "Tue"
1359 msgstr "Wt"
1360
1361 #: src/common/utils.c:4052
1362 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1363 msgid "Wed"
1364 msgstr "Śr"
1365
1366 #: src/common/utils.c:4053
1367 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1368 msgid "Thu"
1369 msgstr "Czw"
1370
1371 #: src/common/utils.c:4054
1372 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1373 msgid "Fri"
1374 msgstr "Pią"
1375
1376 #: src/common/utils.c:4055
1377 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1378 msgid "Sat"
1379 msgstr "Sob"
1380
1381 #: src/common/utils.c:4057
1382 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1383 msgid "Jan"
1384 msgstr "Sty"
1385
1386 #: src/common/utils.c:4058
1387 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1388 msgid "Feb"
1389 msgstr "Lut"
1390
1391 #: src/common/utils.c:4059
1392 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1393 msgid "Mar"
1394 msgstr "Mar"
1395
1396 #: src/common/utils.c:4060
1397 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1398 msgid "Apr"
1399 msgstr "Kwi"
1400
1401 #: src/common/utils.c:4061
1402 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1403 msgid "May"
1404 msgstr "Maj"
1405
1406 #: src/common/utils.c:4062
1407 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1408 msgid "Jun"
1409 msgstr "Cze"
1410
1411 #: src/common/utils.c:4063
1412 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1413 msgid "Jul"
1414 msgstr "Lip"
1415
1416 #: src/common/utils.c:4064
1417 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1418 msgid "Aug"
1419 msgstr "Sie"
1420
1421 #: src/common/utils.c:4065
1422 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1423 msgid "Sep"
1424 msgstr "Wrz"
1425
1426 #: src/common/utils.c:4066
1427 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1428 msgid "Oct"
1429 msgstr "Paź"
1430
1431 #: src/common/utils.c:4067
1432 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1433 msgid "Nov"
1434 msgstr "Lis"
1435
1436 #: src/common/utils.c:4068
1437 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1438 msgid "Dec"
1439 msgstr "Gru"
1440
1441 #: src/common/utils.c:4079
1442 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1443 msgid "AM"
1444 msgstr "Rano"
1445
1446 #: src/common/utils.c:4080
1447 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1448 msgid "PM"
1449 msgstr "Po południu"
1450
1451 #: src/common/utils.c:4081
1452 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1453 msgid "am"
1454 msgstr "rano"
1455
1456 #: src/common/utils.c:4082
1457 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1458 msgid "pm"
1459 msgstr "po południu"
1460
1461 #: src/compose.c:596
1462 msgid "_Add..."
1463 msgstr "Dod_aj..."
1464
1465 #: src/compose.c:597 src/mh_gtk.c:375 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
1466 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:323
1467 msgid "_Remove"
1468 msgstr "_Usuń"
1469
1470 #: src/compose.c:599 src/folderview.c:254
1471 msgid "_Properties..."
1472 msgstr "_Właściwości..."
1473
1474 #: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:525 src/messageview.c:214
1475 msgid "_Message"
1476 msgstr "_Wiadomość"
1477
1478 #: src/compose.c:609
1479 msgid "_Spelling"
1480 msgstr "Pi_sownia"
1481
1482 #: src/compose.c:611 src/compose.c:678
1483 msgid "_Options"
1484 msgstr "_Opcje"
1485
1486 #: src/compose.c:615
1487 msgid "S_end"
1488 msgstr "Wyślij"
1489
1490 #: src/compose.c:616
1491 msgid "Send _later"
1492 msgstr "Wyślij później"
1493
1494 #: src/compose.c:619
1495 msgid "_Attach file"
1496 msgstr "Dołącz plik"
1497
1498 #: src/compose.c:620
1499 msgid "_Insert file"
1500 msgstr "Wstaw plik"
1501
1502 #: src/compose.c:621
1503 msgid "Insert si_gnature"
1504 msgstr "Wstaw podpis"
1505
1506 #: src/compose.c:622
1507 msgid "_Replace signature"
1508 msgstr "Zmień podpis"
1509
1510 #: src/compose.c:626
1511 msgid "_Print"
1512 msgstr "Drukuj"
1513
1514 #: src/compose.c:631 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
1515 msgid "_Undo"
1516 msgstr "_Cofnij"
1517
1518 #: src/compose.c:632 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
1519 msgid "_Redo"
1520 msgstr "P_onów"
1521
1522 #: src/compose.c:635 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
1523 msgid "Cu_t"
1524 msgstr "Wy_tnij"
1525
1526 #: src/compose.c:639
1527 msgid "_Special paste"
1528 msgstr "Wklej specjalnie"
1529
1530 #: src/compose.c:640
1531 msgid "As _quotation"
1532 msgstr "Jako _cytat"
1533
1534 #: src/compose.c:641
1535 msgid "_Wrapped"
1536 msgstr "_Zawinięty tekst"
1537
1538 #: src/compose.c:642
1539 msgid "_Unwrapped"
1540 msgstr "_bez zawijania"
1541
1542 #: src/compose.c:644 src/mainwindow.c:558
1543 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
1544 msgid "Select _all"
1545 msgstr "W_ybierz wszystko"
1546
1547 #: src/compose.c:646
1548 msgid "A_dvanced"
1549 msgstr "Zaawansowane"
1550
1551 #: src/compose.c:647
1552 msgid "Move a character backward"
1553 msgstr "Przesuń o znak w tył"
1554
1555 #: src/compose.c:648
1556 msgid "Move a character forward"
1557 msgstr "Przesuń o znak w przód"
1558
1559 #: src/compose.c:649
1560 msgid "Move a word backward"
1561 msgstr "Przesuń o słowo w tył"
1562
1563 #: src/compose.c:650
1564 msgid "Move a word forward"
1565 msgstr "Przesuń o słowo w przód"
1566
1567 #: src/compose.c:651
1568 msgid "Move to beginning of line"
1569 msgstr "Przesuń do początku linii"
1570
1571 #: src/compose.c:652
1572 msgid "Move to end of line"
1573 msgstr "Przesuń do końca linii"
1574
1575 #: src/compose.c:653
1576 msgid "Move to previous line"
1577 msgstr "Przesuń do poprzedniej linii"
1578
1579 #: src/compose.c:654
1580 msgid "Move to next line"
1581 msgstr "Przesuń do następnej linii"
1582
1583 #: src/compose.c:655
1584 msgid "Delete a character backward"
1585 msgstr "Wykasuj znak za kursorem"
1586
1587 #: src/compose.c:656
1588 msgid "Delete a character forward"
1589 msgstr "Wykasuj znak przed kursorem"
1590
1591 #: src/compose.c:657
1592 msgid "Delete a word backward"
1593 msgstr "Wykasuj słowo za kursorem"
1594
1595 #: src/compose.c:658
1596 msgid "Delete a word forward"
1597 msgstr "Wykasuj słowo przed kursorem"
1598
1599 #: src/compose.c:659
1600 msgid "Delete line"
1601 msgstr "Usuń linię"
1602
1603 #: src/compose.c:660
1604 msgid "Delete to end of line"
1605 msgstr "Wykasuj do końca linii"
1606
1607 #: src/compose.c:663 src/messageview.c:231
1608 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
1609 msgid "_Find"
1610 msgstr "_Szukaj"
1611
1612 #: src/compose.c:666
1613 msgid "_Wrap current paragraph"
1614 msgstr "Za_wiń obecny akapit"
1615
1616 #: src/compose.c:667
1617 msgid "Wrap all long _lines"
1618 msgstr "Zawijaj wszystkie długie linie"
1619
1620 #: src/compose.c:669
1621 msgid "Edit with e_xternal editor"
1622 msgstr "Edytuj w zewnętrznym edytorze"
1623
1624 #: src/compose.c:672
1625 msgid "_Check all or check selection"
1626 msgstr "Sprawdź wszystko albo zazna_czone"
1627
1628 #: src/compose.c:673
1629 msgid "_Highlight all misspelled words"
1630 msgstr "P_odkreśl wszystkie błędnie napisane słowa"
1631
1632 #: src/compose.c:674
1633 msgid "Check _backwards misspelled word"
1634 msgstr "Szukaj od tyłu błędnie napisanych słów"
1635
1636 #: src/compose.c:675
1637 msgid "_Forward to next misspelled word"
1638 msgstr "_Przeskocz w przód do kolejnego błędnie napisanego słowa"
1639
1640 #: src/compose.c:682
1641 msgid "Reply _mode"
1642 msgstr "Tryb odpowiadania"
1643
1644 #: src/compose.c:684
1645 msgid "Privacy _System"
1646 msgstr "Ochrona prywatności"
1647
1648 #: src/compose.c:688
1649 msgid "_Priority"
1650 msgstr "Pri_orytet"
1651
1652 #: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:267
1653 msgid "Character _encoding"
1654 msgstr "_Kodowanie znaków"
1655
1656 #: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:272
1657 msgid "Western European"
1658 msgstr "Europa Zachodnia"
1659
1660 #: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:273
1661 msgid "Baltic"
1662 msgstr "Bałtyckie"
1663
1664 #: src/compose.c:697 src/mainwindow.c:627 src/messageview.c:274
1665 msgid "Hebrew"
1666 msgstr "Hebrajskie"
1667
1668 #: src/compose.c:698 src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:275
1669 msgid "Arabic"
1670 msgstr "Arabskie"
1671
1672 #: src/compose.c:699 src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:276
1673 msgid "Cyrillic"
1674 msgstr "Cyrylica"
1675
1676 #: src/compose.c:700 src/mainwindow.c:630 src/messageview.c:277
1677 msgid "Japanese"
1678 msgstr "Japonia"
1679
1680 #: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:278
1681 msgid "Chinese"
1682 msgstr "Chińskie"
1683
1684 #: src/compose.c:702 src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:279
1685 msgid "Korean"
1686 msgstr "Koreańskie"
1687
1688 #: src/compose.c:703 src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:280
1689 msgid "Thai"
1690 msgstr "Tajskie"
1691
1692 #: src/compose.c:706 src/mainwindow.c:743 src/messageview.c:316
1693 msgid "_Address book"
1694 msgstr "Książka _adresowa"
1695
1696 #: src/compose.c:708
1697 msgid "_Template"
1698 msgstr "Wzorce"
1699
1700 #: src/compose.c:710 src/mainwindow.c:771 src/messageview.c:336
1701 msgid "Actio_ns"
1702 msgstr "Akcje"
1703
1704 #: src/compose.c:719
1705 msgid "Aut_o wrapping"
1706 msgstr "Automatyczne zawijanie"
1707
1708 #: src/compose.c:720
1709 msgid "Auto _indent"
1710 msgstr "Automatyczne wcięcia"
1711
1712 #: src/compose.c:721
1713 msgid "Si_gn"
1714 msgstr "Podpisz"
1715
1716 #: src/compose.c:722
1717 msgid "_Encrypt"
1718 msgstr "_Szyfruj"
1719
1720 #: src/compose.c:723
1721 msgid "_Request Return Receipt"
1722 msgstr "Żądaj potwierdzenia dostarczenia"
1723
1724 #: src/compose.c:724
1725 msgid "Remo_ve references"
1726 msgstr "Usuń odniesienia"
1727
1728 #: src/compose.c:725
1729 msgid "Show _ruler"
1730 msgstr "Pokaż li_nijkę"
1731
1732 #: src/compose.c:730 src/compose.c:740
1733 msgid "_Normal"
1734 msgstr "Z_wykły"
1735
1736 #: src/compose.c:731 src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:305
1737 #: src/summaryview.c:431
1738 msgid "_All"
1739 msgstr "W_szystkie"
1740
1741 #: src/compose.c:732 src/mainwindow.c:675 src/messageview.c:306
1742 #: src/summaryview.c:432
1743 msgid "_Sender"
1744 msgstr "Nadawca"
1745
1746 #: src/compose.c:733
1747 msgid "_Mailing-list"
1748 msgstr "Lista dyskusyjna"
1749
1750 #: src/compose.c:738
1751 msgid "_Highest"
1752 msgstr "Najwyższy"
1753
1754 #: src/compose.c:739
1755 msgid "Hi_gh"
1756 msgstr "Wysoki"
1757
1758 #: src/compose.c:741
1759 msgid "Lo_w"
1760 msgstr "Niski"
1761
1762 #: src/compose.c:742
1763 msgid "_Lowest"
1764 msgstr "Najniższy"
1765
1766 #: src/compose.c:747 src/mainwindow.c:890 src/messageview.c:353
1767 msgid "_Automatic"
1768 msgstr "Automatycznie"
1769
1770 #: src/compose.c:748 src/mainwindow.c:891 src/messageview.c:354
1771 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1772 msgstr "7 bitów ASCII (US-ASCII)"
1773
1774 #: src/compose.c:749 src/mainwindow.c:892 src/messageview.c:355
1775 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1776 msgstr "Unicode (UTF-8)"
1777
1778 #: src/compose.c:753 src/mainwindow.c:896 src/messageview.c:359
1779 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1780 msgstr "Europa Środkowa (ISO-8859-2)"
1781
1782 #: src/compose.c:756 src/mainwindow.c:899 src/messageview.c:362
1783 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1784 msgstr "Grecja (ISO-8859-7)"
1785
1786 #: src/compose.c:761 src/mainwindow.c:904 src/messageview.c:367
1787 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1788 msgstr "Turcja (ISO-8859-9)"
1789
1790 #: src/compose.c:1015 src/compose.c:1697
1791 msgid ""
1792 "You have opted to sign and/or encrypt this message but have not selected a "
1793 "privacy system.\n"
1794 "\n"
1795 "Signing and encrypting have been disabled for this message."
1796 msgstr ""
1797 "Zaznaczyłeś opcję podpisywania i/lub szyfrowania tej wiadomości, ale nie "
1798 "wybrałeś sytemu prywatności.\n"
1799 "\n"
1800 "Podpisanie oraz szyfrowanie zostało wyłączone dla tej wiadomości"
1801
1802 #: src/compose.c:1051
1803 msgid "New message From format error."
1804 msgstr "Błędny format nadawcy wiadomości."
1805
1806 #: src/compose.c:1144
1807 msgid "New message subject format error."
1808 msgstr "Błędny format tematu wiadomości."
1809
1810 #: src/compose.c:1176 src/quote_fmt.c:563
1811 #, c-format
1812 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1813 msgstr "Błąd w treści wiadomości w linii %d."
1814
1815 #: src/compose.c:1445
1816 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1817 msgstr "Nie można odpowiedzieć. Oryginalny email prawdopodobnie nie istnieje. "
1818
1819 #: src/compose.c:1630 src/quote_fmt.c:580
1820 msgid ""
1821 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1822 "address."
1823 msgstr "Pole \"Od\" wzorca \"Odpowiedz\" zawiera nieprawidłowy adres email."
1824
1825 #: src/compose.c:1679 src/quote_fmt.c:583
1826 #, c-format
1827 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1828 msgstr "Błąd formatu wzorca (treść wiadomości).w linii %d."
1829
1830 #: src/compose.c:1822 src/compose.c:2016 src/quote_fmt.c:600
1831 msgid ""
1832 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1833 "address."
1834 msgstr "Pole \"Od\" wzorca \"Przekaż\" zawiera nieprawidłowy adres email."
1835
1836 #: src/compose.c:1883 src/quote_fmt.c:603
1837 #, c-format
1838 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1839 msgstr "Błąd formatu wzorca (treść wiadomości).w linii %d."
1840
1841 #: src/compose.c:2059
1842 msgid "Fw: multiple emails"
1843 msgstr "Fw: kilka wiadomości email"
1844
1845 #: src/compose.c:2566
1846 #, c-format
1847 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1848 msgstr "Błąd w formacie wiadomości przekierowującej w linii %d."
1849
1850 #: src/compose.c:2633 src/gtk/headers.h:14
1851 msgid "Cc:"
1852 msgstr "Kopia:"
1853
1854 #: src/compose.c:2636 src/gtk/headers.h:15
1855 msgid "Bcc:"
1856 msgstr "Ukryta kopia:"
1857
1858 #: src/compose.c:2639 src/gtk/headers.h:12
1859 msgid "Reply-To:"
1860 msgstr "Odpowiedz-Do:"
1861
1862 #: src/compose.c:2642 src/compose.c:5011 src/compose.c:5013
1863 #: src/gtk/headers.h:33
1864 msgid "Newsgroups:"
1865 msgstr "Grupy news:"
1866
1867 #: src/compose.c:2645 src/gtk/headers.h:34
1868 msgid "Followup-To:"
1869 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
1870
1871 #: src/compose.c:2648 src/gtk/headers.h:17
1872 msgid "In-Reply-To:"
1873 msgstr "W odpowiedzi na:"
1874
1875 #: src/compose.c:2652 src/compose.c:5008 src/compose.c:5016
1876 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:421
1877 msgid "To:"
1878 msgstr "Do:"
1879
1880 #: src/compose.c:2842
1881 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1882 msgstr "Nie można dołączyć pliku (konwersja strony kodowej nie powiodła się)."
1883
1884 #: src/compose.c:2848 src/compose.c:10974
1885 #, c-format
1886 msgid ""
1887 "The following file has been attached: \n"
1888 "%s"
1889 msgid_plural ""
1890 "The following files have been attached: \n"
1891 "%s"
1892 msgstr[0] ""
1893 "Następujący plik został dołączony:\n"
1894 "%s"
1895 msgstr[1] ""
1896 "Następujące pliki zostały dołączone:\n"
1897 "%s"
1898 msgstr[2] ""
1899 "Następujące pliki zostały dołączone:\n"
1900 "%s"
1901
1902 #: src/compose.c:3128
1903 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1904 msgstr "\"Znacznik cytatu\" wzorca jest nieprawidłowy."
1905
1906 #: src/compose.c:3657
1907 #, c-format
1908 msgid "Could not get size of file '%s'."
1909 msgstr "Nie można pobrać rozmiaru pliku '%s'."
1910
1911 #: src/compose.c:3675
1912 #, c-format
1913 msgid ""
1914 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1915 "want to do that?"
1916 msgstr ""
1917 "Zamierzasz wstawić plik z %s do treści wiadomości. Na pewno chcesz "
1918 "kontynuować?"
1919
1920 #: src/compose.c:3678
1921 msgid "Are you sure?"
1922 msgstr "Czy jesteś pewny?"
1923
1924 #: src/compose.c:3679 src/compose.c:10837 src/compose.c:11857
1925 msgid "_Insert"
1926 msgstr "Ws_taw"
1927
1928 #: src/compose.c:3804
1929 #, c-format
1930 msgid "File %s is empty."
1931 msgstr "Plik %s jest pusty."
1932
1933 #: src/compose.c:3805
1934 msgid "Empty file"
1935 msgstr "Pusty plik"
1936
1937 #: src/compose.c:3806
1938 msgid "_Attach anyway"
1939 msgstr "Dołącz mimo wszystko"
1940
1941 #: src/compose.c:3815
1942 #, c-format
1943 msgid "Can't read %s."
1944 msgstr "nie można otworzyć %s"
1945
1946 #: src/compose.c:3842
1947 #, c-format
1948 msgid "Message: %s"
1949 msgstr "Wiadomość: %s"
1950
1951 #: src/compose.c:4852 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:696
1952 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
1953 msgid " [Edited]"
1954 msgstr " [Edytowany]"
1955
1956 #: src/compose.c:4859 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
1957 #, c-format
1958 msgid "%s - Compose message%s"
1959 msgstr "%s - Tworzenie wiadomości %s"
1960
1961 #: src/compose.c:4862 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
1962 #, c-format
1963 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1964 msgstr "[brak tematu] - Tworzenie wiadomości %s"
1965
1966 #: src/compose.c:4864 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
1967 msgid "Compose message"
1968 msgstr "Napisz nową wiadomość"
1969
1970 #: src/compose.c:4891 src/messageview.c:887
1971 msgid ""
1972 "Account for sending mail is not specified.\n"
1973 "Please select a mail account before sending."
1974 msgstr ""
1975 "Nie podano konta, z którego wysyłasz pocztę.\n"
1976 "Wybierz konto przed wysłaniem."
1977
1978 #: src/compose.c:5108 src/compose.c:5145
1979 #, c-format
1980 msgid "The only recipient is the default '%s' address. Send anyway?"
1981 msgstr "Jedynym odbiorą jest domyślny adres '%s'. Wysłać mimo to?"
1982
1983 #: src/compose.c:5110 src/compose.c:5147 src/compose.c:5185 src/compose.c:5228
1984 #: src/prefs_account.c:3781 src/toolbar.c:487 src/toolbar.c:519
1985 msgid "Send"
1986 msgstr "Wyślij"
1987
1988 #: src/compose.c:5112 src/compose.c:5149 src/compose.c:5186 src/compose.c:5229
1989 #: src/compose.c:5791 src/folderview.c:2546 src/messageview.c:859
1990 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:218 src/toolbar.c:3054
1991 msgid "_Send"
1992 msgstr "_Wyślij"
1993
1994 #: src/compose.c:5166
1995 msgid "Recipient is not specified."
1996 msgstr "Nie podano odbiorcy."
1997
1998 #: src/compose.c:5181
1999 #, c-format
2000 msgid "Subject is empty. %s"
2001 msgstr "Temat wiadomości jest pusty. %s"
2002
2003 #: src/compose.c:5182 src/compose.c:5225
2004 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:215
2005 msgid "Send it anyway?"
2006 msgstr "Czy mimo to chcesz wysłać tą wiadomość ?"
2007
2008 #: src/compose.c:5183 src/compose.c:5226
2009 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:215
2010 msgid "Queue it anyway?"
2011 msgstr "Czy mimo to chcesz dodać tę wiadomość do kolejki ?"
2012
2013 #: src/compose.c:5185 src/compose.c:5228 src/toolbar.c:520
2014 msgid "Send later"
2015 msgstr "Wyślij później"
2016
2017 #: src/compose.c:5186 src/compose.c:5229
2018 msgid "_Queue"
2019 msgstr "Kolejka"
2020
2021 #: src/compose.c:5224
2022 #, c-format
2023 msgid "Sending to %d recipients. %s"
2024 msgstr "Wysyłanie do %d odbiorców. %s"
2025
2026 #: src/compose.c:5253
2027 msgid "Could not queue message."
2028 msgstr ""
2029 "Nie można zakolejkować do wysłania wiadomości:\n"
2030 " %s."
2031
2032 #: src/compose.c:5256
2033 #, c-format
2034 msgid ""
2035 "Could not queue message:\n"
2036 "\n"
2037 "%s."
2038 msgstr ""
2039 "Nie można zakolejkować do wysłania wiadomości:\n"
2040 "%s."
2041
2042 #: src/compose.c:5260
2043 #, c-format
2044 msgid ""
2045 "Could not queue message for sending:\n"
2046 "\n"
2047 "Signature failed: %s"
2048 msgstr ""
2049 "Nie można zakolejkować wiadomości do wysłania:\n"
2050 "\n"
2051 "Błąd sygnatury %s"
2052
2053 #: src/compose.c:5265
2054 #, c-format
2055 msgid ""
2056 "Could not queue message for sending:\n"
2057 "\n"
2058 "Encryption failed: %s"
2059 msgstr ""
2060 "Nie można zakolejkować wiadomości do wysłania:\n"
2061 "\n"
2062 "Błąd szyfrowania: %s"
2063
2064 #: src/compose.c:5270
2065 msgid ""
2066 "Could not queue message for sending:\n"
2067 "\n"
2068 "Charset conversion failed."
2069 msgstr ""
2070 "Nie można dodać wiadomości do kolejki wysyłkowej:\n"
2071 "\n"
2072 "Konwersja strony kodowej nie powiodła się."
2073
2074 #: src/compose.c:5274
2075 msgid ""
2076 "Could not queue message for sending:\n"
2077 "\n"
2078 "Couldn't get recipient encryption key."
2079 msgstr ""
2080 "Nie można zakolejkować wiadomości do wysłania:\n"
2081 "\n"
2082 "Nie odnaleziono klucza szyfrującego odbiorcy."
2083
2084 #: src/compose.c:5334 src/compose.c:5394
2085 msgid ""
2086 "The message was queued but could not be sent.\n"
2087 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2088 msgstr ""
2089 "Wiadomość została zakolejkowana, ale nie mogła zostać wysłana\n"
2090 "Użyj \"Wyślij zakolejkowane wiadomości\" z głównego okna by ponowić."
2091
2092 #: src/compose.c:5390
2093 #, c-format
2094 msgid ""
2095 "%s\n"
2096 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2097 msgstr ""
2098 "%s\n"
2099 "Wiadomość została zakolejkowana, ale nie mogła zostać wysłana\n"
2100 "Użyj \"Wyślij zakolejkowane wiadomości\" z głównego okna by spróbować "
2101 "ponownie."
2102
2103 #: src/compose.c:5787
2104 #, c-format
2105 msgid ""
2106 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2107 "to the specified %s charset.\n"
2108 "Send it as %s?"
2109 msgstr ""
2110 "Nie można przekonwertować wiadomości \n"
2111 "do do wybranej %s .\n"
2112 "Wysłać jako %s ?"
2113
2114 #: src/compose.c:5849
2115 #, c-format
2116 msgid ""
2117 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2118 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2119 "\n"
2120 "Send it anyway?"
2121 msgstr ""
2122 "Linia %d przekracza limit długości (998 bajtów).\n"
2123 "Treść tej wiadomości może ulec uszkodzeniu podczas dostarczania.\n"
2124 "\n"
2125 "Na pewno chcesz ją wysłać ? "
2126
2127 #: src/compose.c:6081
2128 msgid "Encryption warning"
2129 msgstr "Ostrzeżenie dotyczące szyfrowania"
2130
2131 #: src/compose.c:6082
2132 msgid "C_ontinue"
2133 msgstr "Kon_tynuuj"
2134
2135 #: src/compose.c:6131
2136 msgid "No account for sending mails available!"
2137 msgstr "Brak konta do wysyłania poczty!"
2138
2139 #: src/compose.c:6140
2140 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2141 msgstr "Wybrane konto nie jest kontem NNTP: Wysłanie wiadomości niemożliwe."
2142
2143 #: src/compose.c:6394
2144 #, c-format
2145 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2146 msgstr "Załącznik %s już nie istnieje. Zignorować?"
2147
2148 #: src/compose.c:6396 src/mainwindow.c:665 src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2563
2149 msgid "Cancel sending"
2150 msgstr "Przerwij wysyłanie"
2151
2152 #: src/compose.c:6396
2153 msgid "Ignore attachment"
2154 msgstr "Ignoruj załącznik"
2155
2156 #: src/compose.c:6452
2157 #, c-format
2158 msgid "Original %s part"
2159 msgstr "Oryginalna cześć %s"
2160
2161 #: src/compose.c:7052
2162 msgid "Add to address _book"
2163 msgstr "Dodaj do książki adresowej"
2164
2165 #: src/compose.c:7219
2166 msgid "Delete entry contents"
2167 msgstr "Usuń zawartość wpisu"
2168
2169 #: src/compose.c:7223 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:290
2170 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2171 msgstr ""
2172 "Klawisz <tab> umożliwia automatyczne uzupełnianie nazwami z książki adresowej"
2173
2174 #: src/compose.c:7455
2175 msgid "Mime type"
2176 msgstr "Typ MIME"
2177
2178 #: src/compose.c:7461 src/mimeview.c:302 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:451
2179 #: src/prefs_matcher.c:640 src/prefs_summaries.c:612
2180 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:470
2181 msgid "Size"
2182 msgstr "Wielkość"
2183
2184 #: src/compose.c:7523
2185 msgid "Save Message to "
2186 msgstr "Zapisz wiadomość do "
2187
2188 #: src/compose.c:7554 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:517
2189 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:165 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
2190 #: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1081
2191 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:213
2192 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:236
2193 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2194 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:295
2195 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:434
2196 msgid "_Browse"
2197 msgstr "_Przeglądaj"
2198
2199 #: src/compose.c:7570
2200 msgid "Select folder to save message to"
2201 msgstr "Wybierz katalog do zapisu wiadomości"
2202
2203 #: src/compose.c:8027
2204 msgid "Hea_der"
2205 msgstr "Na_główek"
2206
2207 #: src/compose.c:8032
2208 msgid "_Attachments"
2209 msgstr "Z_ałączniki"
2210
2211 #: src/compose.c:8046
2212 msgid "Othe_rs"
2213 msgstr "In_ne"
2214
2215 #: src/compose.c:8061
2216 msgid "S_ubject:"
2217 msgstr "Temat:"
2218
2219 #: src/compose.c:8285
2220 #, c-format
2221 msgid ""
2222 "Spell checker could not be started.\n"
2223 "%s"
2224 msgstr ""
2225 "Nie udało się uruchomić sprawdzania pisowni.\n"
2226 "%s"
2227
2228 #: src/compose.c:8432
2229 msgid "_From:"
2230 msgstr "Od:"
2231
2232 #: src/compose.c:8449
2233 msgid "Account to use for this email"
2234 msgstr "Bieżące konto dla tej wiadomości"
2235
2236 #: src/compose.c:8451
2237 msgid "Sender address to be used"
2238 msgstr "Adres nadawcy"
2239
2240 #: src/compose.c:8633
2241 #, c-format
2242 msgid ""
2243 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2244 "encrypt this message."
2245 msgstr ""
2246 "System ochrony prywatności '%s' nie może zostać załadowany. Nie będzie można "
2247 "ani podpisać ani zaszyfrować tej wiadomości. "
2248
2249 #: src/compose.c:8744 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1180
2250 msgid "_None"
2251 msgstr "Brak"
2252
2253 #: src/compose.c:8845 src/prefs_template.c:751
2254 #, c-format
2255 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2256 msgstr "Błąd formatu wzorca (treść wiadomości).w linii %d."
2257
2258 #: src/compose.c:8942
2259 #, c-format
2260 msgctxt "'%s' stands for a header name"
2261 msgid "Template '%s' format error."
2262 msgstr "Błąd formatu szablonu '%s'."
2263
2264 #: src/compose.c:9366
2265 msgid "Invalid MIME type."
2266 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
2267
2268 #: src/compose.c:9381
2269 msgid "File doesn't exist or is empty."
2270 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
2271
2272 #: src/compose.c:9455
2273 msgid "Properties"
2274 msgstr "Właściwości..."
2275
2276 #: src/compose.c:9472
2277 msgid "MIME type"
2278 msgstr "Typ MIME"
2279
2280 #: src/compose.c:9505
2281 msgid "Encoding"
2282 msgstr "Kodowanie"
2283
2284 #: src/compose.c:9525
2285 msgid "Path"
2286 msgstr "Ścieżka"
2287
2288 #: src/compose.c:9526
2289 msgid "File name"
2290 msgstr "Nazwa pliku"
2291
2292 #: src/compose.c:9785
2293 #, c-format
2294 msgid ""
2295 "The external editor is still working.\n"
2296 "Force terminating the process?\n"
2297 "process group id: %d"
2298 msgstr ""
2299 "Zewnętrzny edytor wciąż pracuje.\n"
2300 "Zakończyć proces siłowo?\n"
2301 "identyfikator grupy procesów: %d"
2302
2303 #: src/compose.c:10258 src/messageview.c:1088
2304 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2305 msgstr "Claws Mail potrzebuje dostępu do sieci aby wysłać tę wiadomość."
2306
2307 #: src/compose.c:10451
2308 msgid "Could not save draft."
2309 msgstr "Nie można zapisać kopii roboczej."
2310
2311 #: src/compose.c:10455
2312 msgid "Could not save draft"
2313 msgstr "Nie można zapisać kopii roboczej"
2314
2315 #: src/compose.c:10456
2316 msgid ""
2317 "Could not save draft.\n"
2318 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2319 msgstr ""
2320 "Nie można zapisać kopii roboczej\n"
2321 "Co chcesz zrobić z tą wiadomością ?"
2322
2323 #: src/compose.c:10458
2324 msgid "_Cancel exit"
2325 msgstr "_Anuluj i wyjdź"
2326
2327 #: src/compose.c:10458
2328 msgid "_Discard email"
2329 msgstr "Porzuć"
2330
2331 #: src/compose.c:10647 src/compose.c:10661
2332 msgid "Select file"
2333 msgstr "Wybierz plik"
2334
2335 #: src/compose.c:10675
2336 #, c-format
2337 msgid "File '%s' could not be read."
2338 msgstr "Nie można odczytać pliku \"%s\"."
2339
2340 #: src/compose.c:10677
2341 #, c-format
2342 msgid ""
2343 "File '%s' contained invalid characters\n"
2344 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2345 msgstr ""
2346 "Plik \"%s\" zawiera nieprawidłowe znaki\n"
2347 "dla bieżącego kodowania, wstawianie może być niepoprawne."
2348
2349 #: src/compose.c:10756
2350 msgid "Discard message"
2351 msgstr "Porzuć wiadomość"
2352
2353 #: src/compose.c:10757
2354 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2355 msgstr "Ta wiadomość została zmieniona, porzucić?"
2356
2357 #: src/compose.c:10758 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:434
2358 msgid "_Discard"
2359 msgstr "Por_zuć"
2360
2361 #: src/compose.c:10758 src/compose.c:10763
2362 msgid "_Save to Drafts"
2363 msgstr "Zapisz w katalogu _kopii roboczych"
2364
2365 #: src/compose.c:10761 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:432
2366 msgid "Save changes"
2367 msgstr "Zapisz zmiany"
2368
2369 #: src/compose.c:10762
2370 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2371 msgstr "Ta wiadomość została zmieniona. Czy chcesz zapisać ostatnie zmiany?"
2372
2373 #: src/compose.c:10763
2374 msgid "_Don't save"
2375 msgstr "_Nie zapisuj"
2376
2377 #: src/compose.c:10834
2378 #, c-format
2379 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2380 msgstr "Czy chcesz dołączyć szablon '%s'?"
2381
2382 #: src/compose.c:10836
2383 msgid "Apply template"
2384 msgstr "Dołącz szablon"
2385
2386 #: src/compose.c:10837 src/prefs_actions.c:330 src/prefs_filtering_action.c:582
2387 #: src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:794 src/prefs_template.c:310
2388 #: src/prefs_toolbar.c:1018
2389 msgid "_Replace"
2390 msgstr "Za_mień"
2391
2392 #: src/compose.c:11024
2393 #, c-format
2394 msgid ""
2395 "The pasted image has been attached as: \n"
2396 "%s"
2397 msgstr ""
2398 "Następujący plik został dołączony jako: \n"
2399 "%s"
2400
2401 #: src/compose.c:11850
2402 #, c-format
2403 msgid ""
2404 "Do you want to insert the contents of the file into the message body, or "
2405 "attach it to the email?"
2406 msgid_plural ""
2407 "Do you want to insert the contents of the %d files into the message body, or "
2408 "attach them to the email?"
2409 msgstr[0] ""
2410 "Czy chesz wstawić treść pliku do wiadomości czy dodać go jako załącznik?"
2411 msgstr[1] ""
2412 "Czy chesz wstawić treść %d plików do wiadomości czy dodać je jako załączniki?"
2413 msgstr[2] ""
2414 "Czy chesz wstawić treść %d plików do wiadomości czy dodać je jako załączniki?"
2415
2416 #: src/compose.c:11856
2417 msgid "Insert or attach?"
2418 msgstr "Wstawić czy załączyć?"
2419
2420 #: src/compose.c:11857
2421 msgid "_Attach"
2422 msgstr "Z_ałącz"
2423
2424 #: src/compose.c:12075
2425 #, c-format
2426 msgid "Quote format error at line %d."
2427 msgstr "Błąd formatu cytowania.w linii %d."
2428
2429 #: src/compose.c:12371
2430 #, c-format
2431 msgid ""
2432 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2433 "time. Do you want to continue?"
2434 msgstr ""
2435 "Zamierzasz odopowiedzieć na %d wiadomości. Otworzenie takiej ilości okien "
2436 "może zająć trochę czasu. Na pewno chcesz kontynuować ? "
2437
2438 #: src/crash.c:140
2439 #, c-format
2440 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2441 msgstr "Proces Claws Mail (%ld) otrzymał sygnał %ld"
2442
2443 #: src/crash.c:186
2444 msgid "Claws Mail has crashed"
2445 msgstr "Claws Mail zakończył działanie z powodu błędu"
2446
2447 #: src/crash.c:202
2448 #, c-format
2449 msgid ""
2450 "%s.\n"
2451 "Please file a bug report and include the information below."
2452 msgstr ""
2453 "%s.\n"
2454 "Proszę wysłać raport o błędzie i dołączyć następujące informacje."
2455
2456 #: src/crash.c:207
2457 msgid "Debug log"
2458 msgstr "Dziennik debuggera"
2459
2460 #: src/crash.c:251 src/toolbar.c:539
2461 msgid "Close"
2462 msgstr "Zamknij"
2463
2464 #: src/crash.c:256
2465 msgid "Save..."
2466 msgstr "Zapisz..."
2467
2468 #: src/crash.c:261
2469 msgid "Create bug report"
2470 msgstr "Stwórz raport o błędzie"
2471
2472 #: src/crash.c:311
2473 msgid "Save crash information"
2474 msgstr "Zapisz informacje o wykitowaniu"
2475
2476 #: src/editaddress.c:150 src/editaddress.c:288
2477 msgid "Add New Person"
2478 msgstr "Dodaj nową osobę"
2479
2480 #: src/editaddress.c:152
2481 msgid ""
2482 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2483 "following values to be set:\n"
2484 " - Display Name\n"
2485 " - First Name\n"
2486 " - Last Name\n"
2487 " - Nickname\n"
2488 " - any email address\n"
2489 " - any additional attribute\n"
2490 "\n"
2491 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2492 "Click Cancel to close without saving."
2493 msgstr ""
2494 "Dodanie nowej osoby wymaga ustawienia\n"
2495 "przynajmniej jednej z poniższych wartości:\n"
2496 " - Nazwa\n"
2497 " - Imię\n"
2498 " - Nazwisko\n"
2499 " - Psuedonim\n"
2500 " - adres e-mail\n"
2501 " - dodatkowe cechy\n"
2502 "\n"
2503 "Kliknij OK aby kontynuować edycję tego kontaktu.\n"
2504 "Kliknij Anuluj aby wyjść bez zapisywania."
2505
2506 #: src/editaddress.c:163
2507 msgid ""
2508 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2509 "following values to be set:\n"
2510 " - First Name\n"
2511 " - Last Name\n"
2512 " - any email address\n"
2513 " - any additional attribute\n"
2514 "\n"
2515 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2516 "Click Cancel to close without saving."
2517 msgstr ""
2518 "Dodanie nowej osoby wymaga ustawienia\n"
2519 "przynajmniej jednej z poniższych wartości:\n"
2520 " - Nazwa\n"
2521 " - Imię\n"
2522 " - Nazwisko\n"
2523 " - Psuedonim\n"
2524 " - adres e-mail\n"
2525 " - dodatkowe cechy\n"
2526 "\n"
2527 "Kliknij OK aby kontynuować edycję tego kontaktu.\n"
2528 "Kliknij Anuluj aby wyjść bez zapisywania."
2529
2530 #: src/editaddress.c:289
2531 msgid "Edit Person Details"
2532 msgstr "Edytuj szczegóły osobiste"
2533
2534 #: src/editaddress.c:507
2535 msgid "An Email address must be supplied."
2536 msgstr "Adres e-mail musi zostać wpisany."
2537
2538 #: src/editaddress.c:710 src/editaddress_other_attributes_ldap.c:205
2539 msgid "A Name and Value must be supplied."
2540 msgstr "Imię i wartość muszą zostać wpisane."
2541
2542 #: src/editaddress.c:820 src/prefs_folder_item.c:1784
2543 msgid "Discard"
2544 msgstr "Por_zuć"
2545
2546 #: src/editaddress.c:821
2547 msgid "Apply"
2548 msgstr "Zatwierdź"
2549
2550 #: src/editaddress.c:851 src/editaddress.c:900
2551 msgid "Edit Person Data"
2552 msgstr "Edytuj informacje osobiste"
2553
2554 #: src/editaddress.c:929
2555 msgid "Choose a picture"
2556 msgstr "Wybierz plik z obrazkiem"
2557
2558 #: src/editaddress.c:948
2559 #, c-format
2560 msgid ""
2561 "Failed to import image: \n"
2562 "%s"
2563 msgstr ""
2564 "Nie udało się wczytać obrazka: \n"
2565 "%s"
2566
2567 #: src/editaddress.c:990
2568 msgid "_Set picture"
2569 msgstr "_Ustaw obrazek"
2570
2571 #: src/editaddress.c:991
2572 msgid "_Unset picture"
2573 msgstr "Wyłącz _obrazek"
2574
2575 #: src/editaddress.c:1049
2576 msgid "Photo"
2577 msgstr "Zdjęcie"
2578
2579 #: src/editaddress.c:1096 src/editaddress.c:1098 src/expldifdlg.c:516
2580 #: src/exporthtml.c:762 src/ldif.c:747
2581 msgid "Display Name"
2582 msgstr "Wyświetlana nazwa"
2583
2584 #: src/editaddress.c:1107 src/editaddress.c:1111 src/ldif.c:755
2585 msgid "Last Name"
2586 msgstr "Nazwisko"
2587
2588 #: src/editaddress.c:1108 src/editaddress.c:1110 src/ldif.c:751
2589 msgid "First Name"
2590 msgstr "Imię"
2591
2592 #: src/editaddress.c:1114 src/editaddress.c:1116
2593 msgid "Nickname"
2594 msgstr "Pseudonim"
2595
2596 #: src/editaddress.c:1252 src/editaddress.c:1293
2597 msgid "Alias"
2598 msgstr "Alias"
2599
2600 #: src/editaddress.c:1478 src/editaddress.c:1511 src/editaddress.c:1527
2601 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:376
2602 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:413 src/prefs_customheader.c:222
2603 msgid "Value"
2604 msgstr "Wartość"
2605
2606 #: src/editaddress.c:1593
2607 msgid "_User Data"
2608 msgstr "Dane _użytkownika"
2609
2610 #: src/editaddress.c:1594
2611 msgid "_Email Addresses"
2612 msgstr "Adr_esy e-mail"
2613
2614 #: src/editaddress.c:1597 src/editaddress.c:1600
2615 msgid "O_ther Attributes"
2616 msgstr "In_ne Cechy"
2617
2618 #: src/editaddress.c:1768
2619 #, c-format
2620 msgid ""
2621 "Failed to save image: \n"
2622 "%s"
2623 msgstr ""
2624 "Nie udało się zapisać obrazka: \n"
2625 "%s"
2626
2627 #: src/editbook.c:109
2628 msgid "File appears to be OK."
2629 msgstr "Plik zdaje się być poprawny."
2630
2631 #: src/editbook.c:112
2632 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2633 msgstr "Plik nie wygląda na prawidłowy format książki adresowej."
2634
2635 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2636 msgid "Could not read file."
2637 msgstr "Nie można otworzyć pliku."
2638
2639 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2640 msgid "Edit Addressbook"
2641 msgstr "Edytuj książkę adresową"
2642
2643 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2644 msgid " Check File "
2645 msgstr " Sprawdź plik "
2646
2647 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2648 #: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:2181
2649 #: src/wizard.c:1198 src/wizard.c:1618
2650 msgid "File"
2651 msgstr "Plik"
2652
2653 #: src/editbook.c:281
2654 msgid "Add New Addressbook"
2655 msgstr "Książka adresowa"
2656
2657 #: src/editgroup.c:101
2658 msgid "A Group Name must be supplied."
2659 msgstr "Trzeba podać nazwę grupy"
2660
2661 #: src/editgroup.c:296
2662 msgid "Edit Group Data"
2663 msgstr "Edytuj dane grupy"
2664
2665 #: src/editgroup.c:325 src/exporthtml.c:598
2666 msgid "Group Name"
2667 msgstr "Nazwa grupy"
2668
2669 #: src/editgroup.c:344
2670 msgid "Addresses in Group"
2671 msgstr "Adresy w grupie"
2672
2673 #: src/editgroup.c:378
2674 msgid "Available Addresses"
2675 msgstr "Dostępne adresy"
2676
2677 #: src/editgroup.c:452
2678 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2679 msgstr ""
2680 "Przesuń adresy e-mail z lub do grupy używając przycisków ze strzałkami."
2681
2682 #: src/editgroup.c:500
2683 msgid "Edit Group Details"
2684 msgstr "Edytuj dane grupy"
2685
2686 #: src/editgroup.c:503
2687 msgid "Add New Group"
2688 msgstr "Dodaj nową grupę"
2689
2690 #: src/editgroup.c:552
2691 msgid "Edit folder"
2692 msgstr "Edytuj katalog"
2693
2694 #: src/editgroup.c:552
2695 msgid "Input the new name of folder:"
2696 msgstr "Podaj nazwę nowego katalogu:"
2697
2698 #: src/editgroup.c:555 src/foldersel.c:570 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
2699 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
2700 msgid "New folder"
2701 msgstr "Nowy katalog"
2702
2703 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:571 src/mh_gtk.c:145
2704 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
2705 msgid "Input the name of new folder:"
2706 msgstr "Podaj nazwę nowego katalogu:"
2707
2708 #: src/editjpilot.c:188
2709 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2710 msgstr "Plik nie wygląda na plik w formacie JPilot."
2711
2712 #: src/editjpilot.c:200
2713 msgid "Select JPilot File"
2714 msgstr "Wybierz plik JPilot"
2715
2716 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2717 msgid "Edit JPilot Entry"
2718 msgstr "Edytuj wpis JPilot"
2719
2720 #: src/editjpilot.c:281
2721 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2722 msgstr "Dodatkowe dane dot. adresów e-mail"
2723
2724 #: src/editjpilot.c:372
2725 msgid "Add New JPilot Entry"
2726 msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
2727
2728 #: src/editldap_basedn.c:153
2729 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2730 msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz podstawowe reguły wyszukiwania"
2731
2732 #: src/editldap_basedn.c:172 src/editldap.c:440 src/prefs_account.c:2933
2733 #: src/prefs_proxy.c:98
2734 msgid "Hostname"
2735 msgstr "Nazwa hosta"
2736
2737 #: src/editldap_basedn.c:182 src/editldap.c:457
2738 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:379 src/prefs_account.c:2940
2739 #: src/prefs_proxy.c:105 src/ssl_manager.c:117
2740 msgid "Port"
2741 msgstr "Port"
2742
2743 #: src/editldap_basedn.c:192 src/editldap.c:501
2744 msgid "Search Base"
2745 msgstr "Podstawowe dane wyszukiwania"
2746
2747 #: src/editldap_basedn.c:220
2748 msgid "Available Search Base(s)"
2749 msgstr "Dostępne podstawowe reguły wyszukiwania"
2750
2751 #: src/editldap_basedn.c:326
2752 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2753 msgstr ""
2754 "Nie można uzyskać Podstaw(y) Wyszukiwania z serwera - proszę ustawić ręcznie"
2755
2756 #: src/editldap_basedn.c:330 src/editldap.c:281
2757 msgid "Could not connect to server"
2758 msgstr "Nie można połączyć się z serwerem"
2759
2760 #: src/editldap.c:152
2761 msgid "A Name must be supplied."
2762 msgstr "Nazwa musi zostać podana."
2763
2764 #: src/editldap.c:164
2765 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2766 msgstr "Nazwa hosta musi zostać podana dla serwera."
2767
2768 #: src/editldap.c:177
2769 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2770 msgstr "Przynajmniej jeden atrybut przeszukiwania LDAP powinien zostać podany."
2771
2772 #: src/editldap.c:278
2773 msgid "Connected successfully to server"
2774 msgstr "Podłączony prawidłowo do serwera"
2775
2776 #: src/editldap.c:335 src/editldap.c:990
2777 msgid "Edit LDAP Server"
2778 msgstr "Edytuj dane serwera LDAP"
2779
2780 #: src/editldap.c:436
2781 msgid "A name that you wish to call the server."
2782 msgstr "Nazwa jaką chcesz nazywać serwer."
2783
2784 #: src/editldap.c:449
2785 msgid ""
2786 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.example.org\" may be "
2787 "appropriate for the \"example.org\" organization. An IP address may also be "
2788 "used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2789 "computer as Claws Mail."
2790 msgstr ""
2791 "To jest nazwa hosta serwera. Przykładowo \"ldap.mojadomena.com\" może być "
2792 "właściwą nazwą dla organizacji \"mojadomena.com\". Równie dobrze można użyć "
2793 "adresu IP. Możesz użyć \"localhost\" jeżeli serwer LDAP działa na tym samym "
2794 "komputerze co Claws Mail."
2795
2796 #: src/editldap.c:468
2797 msgid "STARTTLS"
2798 msgstr "STARTTLS"
2799
2800 #: src/editldap.c:469 src/prefs_account.c:3854
2801 msgid "SSL/TLS"
2802 msgstr "SSL/TLS"
2803
2804 #: src/editldap.c:473
2805 msgid ""
2806 "Enable secure connection to the LDAP server via STARTTLS. Connection starts "
2807 "unencrypted and is secured by STARTTLS command. If connection fails, be sure "
2808 "to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2809 "TLS_REQCERT fields)."
2810 msgstr ""
2811 "Włącz bezpieczne połączenie do serwera LDAP via STARTTLS. Połączenoe "
2812 "rozpoczyna sięnie zaszyfrowane a następnie jest zabezpieczane komendą "
2813 "STARTTLS. Jeśli połączenie nie powiedzie się sprawdź konfigurację w pliku "
2814 "ldap.conf (pola TLS_CACERTDIR i TLS_REQCERT)."
2815
2816 #: src/editldap.c:478
2817 msgid ""
2818 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL/TLS. If connection "
2819 "fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf "
2820 "(TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2821 msgstr ""
2822 "Włącz bezpieczne połączenie do serwera LDAP via SSL/TLS. Jeśli połączenie "
2823 "nie powiedzie się sprawdź konfigurację w pliku ldap.conf (pola TLS_CACERTDIR "
2824 "i TLS_REQCERT)."
2825
2826 #: src/editldap.c:490
2827 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2828 msgstr "Numer portu na którym nasłuchuje serwer. Domyślnie jest to port 389."
2829
2830 #: src/editldap.c:493
2831 msgid " Check Server "
2832 msgstr " Sprawdź Serwer "
2833
2834 #: src/editldap.c:497
2835 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2836 msgstr ""
2837 "Wciśnięcie tego przycisku spowoduje przetestowanie połączenia do serwera."
2838
2839 #: src/editldap.c:510
2840 msgid ""
2841 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2842 "Examples include:\n"
2843 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2844 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2845 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2846 msgstr ""
2847 "Określa nazwę katalogu który będzie przeszukiwany na serwerze.Przykład "
2848 "zawiera:\n"
2849 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2850 "  ou=ludzie,dc=domena,dc=com\n"
2851 "  o=nazwa organizacji,c=kraj\n"
2852
2853 #: src/editldap.c:521
2854 msgid ""
2855 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2856 "server."
2857 msgstr ""
2858 "Wyciśnięcie tego przycisku spowoduje wyszukanie nazwy w katalogu nazw "
2859 "serwera."
2860
2861 #: src/editldap.c:577
2862 msgid "Search Attributes"
2863 msgstr "Atrybuty przeszukiwania"
2864
2865 #: src/editldap.c:586
2866 msgid ""
2867 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2868 "find a name or address."
2869 msgstr ""
2870 "Lista nazw atrybutów LDAP, która powinna być szukana podczas próby "
2871 "odnalezienia nazwy lub adresu."
2872
2873 #: src/editldap.c:589
2874 msgid " Defaults "
2875 msgstr " Domyślne "
2876
2877 #: src/editldap.c:593
2878 msgid ""
2879 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2880 "names and addresses during a name or address search process."
2881 msgstr ""
2882 "Atrybuty nazw zostaną zresetowane do domyślnych wartości które powinny "
2883 "odpowiadać większości nazw i adresów podczas szukania nazwy lub adresu."
2884
2885 #: src/editldap.c:599
2886 msgid "Max Query Age (secs)"
2887 msgstr "Maksymalny wiek zapytania (sekundy)"
2888
2889 #: src/editldap.c:613
2890 msgid ""
2891 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2892 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2893 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2894 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2895 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2896 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2897 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2898 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2899 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2900 "more memory to cache results."
2901 msgstr ""
2902 "Definiuje maksymalny okres czasu (w sekundach) podczas którego wynik "
2903 "poszukiwania adresu jest aktualny w funkcji podpowiadania. Wyniki poszukiwań "
2904 "są przechowywane w pamięci podręcznej dopóki ten okres czasu nie upłynie. "
2905 "Pozwala to na polepszenie szybkości odpowiedzi w wypadku poszukiwania tej "
2906 "samej nazwy lub adresu w celu pokazania podpowiedzi. Najpierw będzie "
2907 "przeszukiwana pamięć podręczna a dopiero potem będą wykonywane zapytania do "
2908 "serwera. Domyślną wartością jest 60 sekund (10 min) co powinno być "
2909 "najbardziej odpowiednie dla większości serwerów. Większa wartość przyspieszy "
2910 "szybkość sekwencyjnych poszukiwań. Będzie ona użyteczna dla serwerów, które "
2911 "maja długie czasy odpowiedzi przy czym zwiększy się zużycie pamięci na "
2912 "pamięć podręczną."
2913
2914 #: src/editldap.c:630
2915 msgid "Include server in dynamic search"
2916 msgstr "Dołącz serwer do dynamicznego szukania"
2917
2918 #: src/editldap.c:635
2919 msgid ""
2920 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2921 "address completion."
2922 msgstr ""
2923 "Zaznacz tą opcję aby zawrzeć ten serwer w dynamicznym wyszukiwaniu podczas "
2924 "używania uzupełniania adresu."
2925
2926 #: src/editldap.c:641
2927 msgid "Match names 'containing' search term"
2928 msgstr "Zaznacz nazwy 'zawierające' szukane pojęcie"
2929
2930 #: src/editldap.c:646
2931 msgid ""
2932 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2933 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2934 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2935 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2936 "searches against other address interfaces."
2937 msgstr ""
2938 "Poszukiwania nazw lub adresów mogą być wykonywane przy użyciu terminów "
2939 "wyszukiwania \"begins-with\" i \"contains\". Zaznacz tą opcję aby wykonać "
2940 "poszukiwanie \"contains\", ten typ poszukiwania zazwyczaj zajmuje więcej "
2941 "czasu. Ze względu na  wydajność dopełnianie adresów wykorzystuje \"begins-"
2942 "with\" do wszystkich poszukiwań."
2943
2944 #: src/editldap.c:709
2945 msgid "Bind DN"
2946 msgstr "Łącz DN"
2947
2948 #: src/editldap.c:718
2949 msgid ""
2950 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2951 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2952 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2953 "performing a search."
2954 msgstr ""
2955 "Nazwa konta użytkownika LDAP użyta do łączenia z serwerem. Jest zwykle "
2956 "używana do zabezpieczonych serwerów. Ta nazwa jest zwykle formatowana jako: "
2957 "\"cn=user,dc=claws,dc=com\". Zwykle zostaje puste podczas wyszukiwania."
2958
2959 #: src/editldap.c:725
2960 msgid "Bind Password"
2961 msgstr "Łącz hasło"
2962
2963 #: src/editldap.c:735
2964 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2965 msgstr ""
2966 "Hasło, które zostanie użyte podczas łączenia jako użytkownik \"BindDN\" "
2967
2968 #: src/editldap.c:738 src/prefs_account.c:1405 src/prefs_account.c:2026
2969 #: src/prefs_account.c:2745 src/prefs_account.c:2773 src/prefs_account.c:2978
2970 #: src/prefs_proxy.c:146
2971 msgid "Show password"
2972 msgstr "Pokaż hasło:"
2973
2974 #: src/editldap.c:747
2975 msgid "Timeout (secs)"
2976 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
2977
2978 #: src/editldap.c:760
2979 msgid "The timeout period in seconds."
2980 msgstr "Czas oczekiwania w sekundach"
2981
2982 #: src/editldap.c:764
2983 msgid "Maximum Entries"
2984 msgstr "Maksymalna ilość wpisów"
2985
2986 #: src/editldap.c:777
2987 msgid ""
2988 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2989 msgstr "Maksymalna liczba wyników zwrócona podczas wyszukiwania."
2990
2991 #: src/editldap.c:792 src/prefs_account.c:3745
2992 msgid "Basic"
2993 msgstr "Podstawowe"
2994
2995 #: src/editldap.c:794 src/gtk/quicksearch.c:706
2996 msgid "Extended"
2997 msgstr "Rozszerzone"
2998
2999 #: src/editldap.c:995
3000 msgid "Add New LDAP Server"
3001 msgstr "Dodaj nowy serwer LDAP"
3002
3003 #: src/edittags.c:192 src/prefs_filtering_action.c:1402
3004 #: src/prefs_summaries.c:619
3005 msgid "Tag"
3006 msgstr "Etykieta"
3007
3008 #: src/edittags.c:221
3009 msgid "Delete tag"
3010 msgstr "Kasuj etykietę"
3011
3012 #: src/edittags.c:222
3013 msgid "Do you really want to delete this tag?"
3014 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć tą etykietę?"
3015
3016 #: src/edittags.c:257
3017 msgid "Delete all tags"
3018 msgstr "Usuń wszystkie etykiety"
3019
3020 #: src/edittags.c:258
3021 msgid "Do you really want to delete all tags?"
3022 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć wszystkie etykiety?"
3023
3024 #: src/edittags.c:430
3025 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
3026 msgstr "Wpisałeś zarezerwowaną nazwę etykiety, spróbuj wpisać inną."
3027
3028 #: src/edittags.c:472
3029 msgid "Tag is not set."
3030 msgstr "Nie podano nazwy etykiety."
3031
3032 #: src/edittags.c:550
3033 msgctxt "Dialog title"
3034 msgid "Apply tags"
3035 msgstr "Przypisywanie etykiet"
3036
3037 #: src/edittags.c:566
3038 msgid "New tag:"
3039 msgstr "Nowa etykieta:"
3040
3041 #: src/edittags.c:599
3042 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3043 msgstr ""
3044 "Wybierz etykiety, które chcesz przypisać/usunąć. Zmiany zachodzą "
3045 "natychmiastowo."
3046
3047 #: src/editvcard.c:95
3048 msgid "File does not appear to be vCard format."
3049 msgstr "Plik nie wydaje się być w formacie vCard"
3050
3051 #: src/editvcard.c:107
3052 msgid "Select vCard File"
3053 msgstr "Wybierz plik vCard"
3054
3055 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3056 msgid "Edit vCard Entry"
3057 msgstr "Edytuj wpis vCard"
3058
3059 #: src/editvcard.c:261
3060 msgid "Add New vCard Entry"
3061 msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
3062
3063 #: src/etpan/etpan-ssl.c:167
3064 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3065 msgstr "Nie można było przypisać certyfikatu klienta.\n"
3066
3067 #: src/etpan/nntp-thread.c:949
3068 msgid "couldn't get xover range\n"
3069 msgstr "nie można pobrać zakresu xover\n"
3070
3071 #: src/etpan/nntp-thread.c:1048
3072 msgid "couldn't get xhdr range\n"
3073 msgstr "nie można pobrać zakresu xhdr\n"
3074
3075 #: src/exphtmldlg.c:105
3076 msgid "Please specify output directory and file to create."
3077 msgstr "Proszę sprecyzuj katalog wyjściowy i plik do stworzenia."
3078
3079 #: src/exphtmldlg.c:108
3080 msgid "Select stylesheet and formatting."
3081 msgstr "Wybierz wzór stylów i formatowanie."
3082
3083 #: src/exphtmldlg.c:111 src/expldifdlg.c:113
3084 msgid "File exported successfully."
3085 msgstr "Plik został wyeksportowany prawidłowo."
3086
3087 #: src/exphtmldlg.c:177
3088 #, c-format
3089 msgid ""
3090 "The HTML output directory '%s'\n"
3091 "does not exist. Do you want to create it?"
3092 msgstr ""
3093 "Katalog wyjściowy HTML '%s' nie istnieje.\n"
3094 "Czy chcesz go stworzyć?"
3095
3096 #: src/exphtmldlg.c:180
3097 msgid "Create directory"
3098 msgstr "Stwórz katalog"
3099
3100 #: src/exphtmldlg.c:189
3101 #, c-format
3102 msgid ""
3103 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3104 "%s"
3105 msgstr ""
3106 "Nie można było stworzyć katalogu wyjściowego dla pliku HTML:\n"
3107 "%s"
3108
3109 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3110 msgid "Failed to Create Directory"
3111 msgstr "Nie powiodło się tworzenie katalogu"
3112
3113 #: src/exphtmldlg.c:233
3114 msgid "Error creating HTML file"
3115 msgstr "Błąd podczas tworzenia pliku HTML"
3116
3117 #: src/exphtmldlg.c:319
3118 msgid "Select HTML output file"
3119 msgstr "Wybierz plik wyjściowy HTML"
3120
3121 #: src/exphtmldlg.c:383
3122 msgid "HTML Output File"
3123 msgstr "Plik wyjściowy HTML"
3124
3125 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:172 src/import.c:170
3126 #: src/importldif.c:568
3127 msgid "B_rowse"
3128 msgstr "P_rzeglądaj"
3129
3130 #: src/exphtmldlg.c:445 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:301
3131 msgid "Stylesheet"
3132 msgstr "Wzór stylów"
3133
3134 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:369 src/gtk/gtkaspell.c:1577
3135 #: src/gtk/gtkaspell.c:2232 src/gtk/menu.c:123 src/mainwindow.c:1181
3136 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:313
3137 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:1040
3138 #: src/prefs_toolbar.c:769 src/prefs_toolbar.c:1435 src/summaryview.c:6289
3139 msgid "None"
3140 msgstr "Brak"
3141
3142 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:523
3143 #: src/prefs_folder_item.c:1198 src/prefs_folder_item.c:1230
3144 #: src/prefs_other.c:128 src/prefs_other.c:416
3145 msgid "Default"
3146 msgstr "Domyślne"
3147
3148 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:240
3149 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:168
3150 msgid "Full"
3151 msgstr "Pełny"
3152
3153 #: src/exphtmldlg.c:456
3154 msgid "Custom"
3155 msgstr "Własne"
3156
3157 #: src/exphtmldlg.c:457
3158 msgid "Custom-2"
3159 msgstr "Własne-2"
3160
3161 #: src/exphtmldlg.c:458
3162 msgid "Custom-3"
3163 msgstr "Własne-3"
3164
3165 #: src/exphtmldlg.c:459
3166 msgid "Custom-4"
3167 msgstr "Własne-4"
3168
3169 #: src/exphtmldlg.c:466
3170 msgid "Full Name Format"
3171 msgstr "Pełna nazwa formatu"
3172
3173 #: src/exphtmldlg.c:474
3174 msgid "First Name, Last Name"
3175 msgstr "Nazwisko, Imię"
3176
3177 #: src/exphtmldlg.c:475
3178 msgid "Last Name, First Name"
3179 msgstr "Imię, Nazwisko"
3180
3181 #: src/exphtmldlg.c:482
3182 msgid "Color Banding"
3183 msgstr "Pasek koloru"
3184
3185 #: src/exphtmldlg.c:488
3186 msgid "Format Email Links"
3187 msgstr "Formatowanie odnośników e-mailowych"
3188
3189 #: src/exphtmldlg.c:494
3190 msgid "Format User Attributes"
3191 msgstr "Cechy formatowania użytkownika"
3192
3193 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:850
3194 msgid "Address Book:"
3195 msgstr "Książka Adresowa:"
3196
3197 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:860
3198 msgid "File Name:"
3199 msgstr "Nazwa Pliku:"
3200
3201 #: src/exphtmldlg.c:559
3202 msgid "Open with Web Browser"
3203 msgstr "Otwórz Przeglądarką"
3204
3205 #: src/exphtmldlg.c:591
3206 msgid "Export Address Book to HTML File"
3207 msgstr "Eksportowanie książki adresowej do pliku HTML..."
3208
3209 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:979
3210 msgid "File Info"
3211 msgstr "Informacje o pliku"
3212
3213 #: src/exphtmldlg.c:657
3214 msgid "Format"
3215 msgstr "Format"
3216
3217 #: src/expldifdlg.c:107
3218 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3219 msgstr ""
3220 "Wybierz katalog wyjściowy oraz nazwę pliku LDIF, który zostanie utworzony."
3221
3222 #: src/expldifdlg.c:110
3223 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3224 msgstr "Ustaw parametry do formatowania wyróżnionej nazwy."
3225
3226 #: src/expldifdlg.c:187
3227 #, c-format
3228 msgid ""
3229 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3230 "does not exist. OK to create new directory?"
3231 msgstr ""
3232 "Katalog wyjściowy LDIF '%s' nie istnieje.\n"
3233 "Czy stworzyć nowy katalog?"
3234
3235 #: src/expldifdlg.c:190
3236 msgid "Create Directory"
3237 msgstr "Stwórz katalog"
3238
3239 #: src/expldifdlg.c:199
3240 #, c-format
3241 msgid ""
3242 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3243 "%s"
3244 msgstr ""
3245 "Nie można było stworzyć katalogu wyjściowego dla pliku LDIF:\n"
3246 "%s"
3247
3248 #: src/expldifdlg.c:241
3249 msgid "Suffix was not supplied"
3250 msgstr "Nie podano przedrostka"
3251
3252 #: src/expldifdlg.c:243
3253 msgid ""
3254 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3255 "you wish to proceed without a suffix?"
3256 msgstr ""
3257 "Przedrostek jest niezbędny aby dane były poprawnie przetwarzane przez serwer "
3258 "LDAP. Kontynuować bez przedrostka?"
3259
3260 #: src/expldifdlg.c:261
3261 msgid "Error creating LDIF file"
3262 msgstr "Błąd podczas tworzenia pliku LDIF"
3263
3264 #: src/expldifdlg.c:336
3265 msgid "Select LDIF output file"
3266 msgstr "Wybierz plik wyjściowy LDIF"
3267
3268 #: src/expldifdlg.c:400
3269 msgid "LDIF Output File"
3270 msgstr "Plik wyjściowy LDIF"
3271
3272 #: src/expldifdlg.c:431
3273 msgid ""
3274 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3275 "to:\n"
3276 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3277 msgstr ""
3278 "Unikalne ID książki adresowej jest użyte do stworzenia WN formatowanej "
3279 "podobnie do:\n"
3280 " uid=102376,ou=ludzie,dc=claws,dc=org"
3281
3282 #: src/expldifdlg.c:437
3283 msgid ""
3284 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3285 "similar to:\n"
3286 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3287 msgstr ""
3288 "Wyświetlana Nazwa książki adresowej jest używana do stworzenia WN "
3289 "formatowanej podobnie do:\n"
3290 " cn=Jan Nowak,ou=ludzie,dc=claws,dc=org"
3291
3292 #: src/expldifdlg.c:443
3293 msgid ""
3294 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3295 "formatted similar to:\n"
3296 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3297 msgstr ""
3298 "Pierwszy adres Email należący do osoby jest użyty do tworzenia WN który jest "
3299 "formatowany podobnie do:\n"
3300 " mail=jan.nowak@domena.com,ou=ludzie,dc=claws-mail,dc=org"
3301
3302 #: src/expldifdlg.c:489
3303 msgid "Suffix"
3304 msgstr "Przedrostek"
3305
3306 #: src/expldifdlg.c:499
3307 msgid ""
3308 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3309 "entry. Examples include:\n"
3310 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3311 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3312 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3313 msgstr ""
3314 "Przyrostek jest użyty do stworzenia \"Wyróżnionej Nazwy\" (lub WN) dla wpisu "
3315 "LDAP. Przykład zawiera:\n"
3316 "  dc=claws,dc=org\n"
3317 "  ou=ludzie,dc=nazwadomeny,dc=com\n"
3318 "  o=Nazwa organizacji,c=Państwo\n"
3319
3320 #: src/expldifdlg.c:507
3321 msgid "Relative DN"
3322 msgstr "Relatywne WN"
3323
3324 #: src/expldifdlg.c:515
3325 msgid "Unique ID"
3326 msgstr "Unikatowy identyfikator"
3327
3328 #: src/expldifdlg.c:523
3329 msgid ""
3330 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3331 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3332 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3333 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3334 "available RDN options that will be used to create the DN."
3335 msgstr ""
3336 "Plik LDIF zawiera szereg danych zwykle ładowanych do serwera LDAP. Każdy "
3337 "element z pliku LDIF posiada unikalny identyfikator \"Wyróżniona Nazwa"
3338 "\" (lub WN). Przyrostek jest dodawany do \"Relatywnie Wyróżnionej Nazwy"
3339 "\" (lub RWN) aby stworzyć WN. Proszę wybrać jedną z dostępnych opcji RWN "
3340 "która zostanie użyta do stworzenia WN."
3341
3342 #: src/expldifdlg.c:543
3343 msgid "Use DN attribute if present in data"
3344 msgstr "Użyj atrybutu WN jeżeli obecny w danych"
3345
3346 #: src/expldifdlg.c:548
3347 msgid ""
3348 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3349 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3350 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3351 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3352 msgstr ""
3353 "Książka adresowa może zawierać wpisy które zostały wcześniej zaimportowane z "
3354 "pliku LDIF. \"Wyróżniona Nazwa\" (WN) atrybutu użytkownika, jeśli obecna w "
3355 "książce adresowej, może zostać użyta w eksportowanym pliku LDIF. RWN "
3356 "zaznaczone powyżej zostanie użyte jeżeli atrybut użytkownika WN nie zostanie "
3357 "znaleziony."
3358
3359 #: src/expldifdlg.c:558
3360 msgid "Exclude record if no Email Address"
3361 msgstr "Pomijaj wpisy bez adresu E-Mail"
3362
3363 #: src/expldifdlg.c:563
3364 msgid ""
3365 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3366 "option to ignore these records."
3367 msgstr ""
3368 "Książka adresowa może zawierać wpisy bez adresu E-Mail. Zaznaczenie tej "
3369 "opcji powoduje, że takie wpisy będą ignorowane."
3370
3371 #: src/expldifdlg.c:655
3372 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3373 msgstr "Eksportowanie książki adresowej do pliku LDIF"
3374
3375 #: src/expldifdlg.c:721
3376 msgid "Distinguished Name"
3377 msgstr "Unikalna nazwa"
3378
3379 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8504
3380 msgid "Export to mbox file"
3381 msgstr "_Eksportuj do pliku mbox..."
3382
3383 #: src/export.c:131
3384 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3385 msgstr "Wybierz katalog, do którego chcesz eksportować i podaj plik mbox."
3386
3387 #: src/export.c:142
3388 msgid "Source folder:"
3389 msgstr "Katalog źródłowy:"
3390
3391 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3392 msgid "Mbox file:"
3393 msgstr "Lokalny plik mbox"
3394
3395 #: src/export.c:204
3396 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3397 msgstr "Wynikowa nazwa pliku mbox nie może być pusta."
3398
3399 #: src/export.c:209
3400 msgid "Source folder can't be left empty."
3401 msgstr "Katalog wynikowy nie może być pusty."
3402
3403 #: src/export.c:222
3404 msgid "Couldn't find the source folder."
3405 msgstr "Nie można odnaleźć katalogu źródłowego."
3406
3407 #: src/export.c:246
3408 msgid "Select exporting file"
3409 msgstr "Wybierz plik eksportu"
3410
3411 #: src/export.c:269
3412 msgid "Select folder to export"
3413 msgstr "Wybierz katalog do eksportu"
3414
3415 #: src/exporthtml.c:768
3416 msgid "Full Name"
3417 msgstr "Pełna Nazwa"
3418
3419 #: src/exporthtml.c:772 src/importldif.c:980
3420 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:772
3421 msgid "Attributes"
3422 msgstr "Atrybuty"
3423
3424 #: src/exporthtml.c:975
3425 msgid "Claws Mail Address Book"
3426 msgstr "Książka adresowa Claws Mail"
3427
3428 #: src/exporthtml.c:1070 src/exportldif.c:607
3429 msgid "Name already exists but is not a directory."
3430 msgstr "Wybrana nazwa występuje ale nie jest katalogiem."
3431
3432 #: src/exporthtml.c:1073 src/exportldif.c:610
3433 msgid "No permissions to create directory."
3434 msgstr "Nie mam prawa utworzyć katalogu."
3435
3436 #: src/exporthtml.c:1076 src/exportldif.c:613
3437 msgid "Name is too long."
3438 msgstr "Nazwa jest za długa"
3439
3440 #: src/exporthtml.c:1079 src/exportldif.c:616
3441 msgid "Not specified."
3442 msgstr "Nie określono"
3443
3444 #: src/file_checker.c:82
3445 #, c-format
3446 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3447 msgstr ""
3448 "Brakuje pliku %s! Czy chcesz użyć pliku pobranego z kopi bezpieczeństwa %s?"
3449
3450 #: src/file_checker.c:91 src/file_checker.c:115
3451 #, c-format
3452 msgid "Could not copy %s to %s"
3453 msgstr "Nie można skopiować %s do %s"
3454
3455 #: src/file_checker.c:106
3456 #, c-format
3457 msgid ""
3458 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3459 "%s?"
3460 msgstr ""
3461 "Plik %s jest pusty lub uszkodzony! Czy chcesz użyć pliku z kopi "
3462 "bezpieczeństa %s?"
3463
3464 #: src/filtering.c:603 src/filtering.c:678 src/filtering.c:707
3465 msgid "rule is not account-based\n"
3466 msgstr "reguła nie bazuje na koncie\n"
3467
3468 #: src/filtering.c:607
3469 #, c-format
3470 msgid ""
3471 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], matching the account currently "
3472 "used to retrieve messages\n"
3473 msgstr ""
3474 "reguła bazuje na koncie [id=%d, name='%s'], dopasowana do aktualnego konta, "
3475 "które jest używane do pobierania wiadomości\n"
3476
3477 #: src/filtering.c:609 src/filtering.c:626 src/filtering.c:627
3478 #: src/filtering.c:651 src/filtering.c:669 src/filtering.c:696
3479 #: src/filtering.c:697 src/filtering.c:714 src/filtering.c:715
3480 msgid "NON_EXISTENT"
3481 msgstr "NON_EXISTENT"
3482
3483 #: src/filtering.c:617
3484 msgid ""
3485 "rule is account-based, not matching the account currently used to retrieve "
3486 "messages\n"
3487 msgstr ""
3488 "regułą bazuje na koncie, nie dopasowana do aktualnego konta które służy do "
3489 "pobierania wiadomości\n"
3490
3491 #: src/filtering.c:624
3492 #, c-format
3493 msgid ""
3494 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching the account currently "
3495 "used to retrieve messages [id=%d, name='%s']\n"
3496 msgstr ""
3497 "reguła bazuje na koncie [id=%d, name='%s'], nie dopasowywana do aktualnego "
3498 "konta, które służy do pobieranai wiadomości [id=%d, name='%s']\n"
3499
3500 #: src/filtering.c:643
3501 msgid ""
3502 "rule is not account-based, all rules are applied on user request anyway\n"
3503 msgstr ""
3504 "regułą nie bazuje na koncie, wszystkie reguły są dopasowywane i tak na "
3505 "żądanie użytkowniaka\n"
3506
3507 #: src/filtering.c:649
3508 #, c-format
3509 msgid ""
3510 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], but all rules are applied on user "
3511 "request\n"
3512 msgstr ""
3513 "reguła bazuje na koncie [id=%d, name='%s'], ale wszystkie reguły są "
3514 "dopasowywane na żądanie użytkownika\n"
3515
3516 #: src/filtering.c:667
3517 #, c-format
3518 msgid "rule is account-based [id=%d, name='%s'], skipped on user request\n"
3519 msgstr ""
3520 "reguła bazuje na koncie [id=%d, name='%s'], pomijane na życzenie "
3521 "użytkownika\n"
3522
3523 #: src/filtering.c:672
3524 msgid "rule is account-based, skipped on user request\n"
3525 msgstr "regułą bazuje na koncie, ignorowana dla wszystkich żądań użytkownika\n"
3526
3527 #: src/filtering.c:694
3528 #, c-format
3529 msgid ""
3530 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching current account [id="
3531 "%d, name='%s']\n"
3532 msgstr ""
3533 "reguła bazuje na koncie [id=%d, name='%s'], nie dopasowywana do bieżącego "
3534 "konta [id=%d, name='%s']\n"
3535
3536 #: src/filtering.c:700
3537 msgid "rule is account-based, not matching current account\n"
3538 msgstr "reguła bazuje na koncie, nie dopasowywana do bieżącego konta\n"
3539
3540 #: src/filtering.c:712
3541 #, c-format
3542 msgid ""
3543 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], current account [id=%d, "
3544 "name='%s']\n"
3545 msgstr ""
3546 "reguła bazuje na koncie [id=%d, name='%s'], aktualne konto [id=%d, "
3547 "name='%s']\n"
3548
3549 #: src/filtering.c:752
3550 #, c-format
3551 msgid "applying action [ %s ]\n"
3552 msgstr "zastosowuje akcje [ %s ]\n"
3553
3554 #: src/filtering.c:757
3555 msgid "action could not apply\n"
3556 msgstr "akcja nie może zostać uruchomiona\n"
3557
3558 #: src/filtering.c:759
3559 #, c-format
3560 msgid "no further processing after action [ %s ]\n"
3561 msgstr "brak dalszych procedur po akcji [ %s ]\n"
3562
3563 #: src/filtering.c:809
3564 #, c-format
3565 msgid "processing rule '%s' [ %s ]\n"
3566 msgstr "Przetwarzam regułę '%s' [ %s ]\n"
3567
3568 #: src/filtering.c:813
3569 #, c-format
3570 msgid "processing rule <unnamed> [ %s ]\n"
3571 msgstr "uruchamiam regułę <unnamed> [ %s ]\n"
3572
3573 #: src/filtering.c:831
3574 #, c-format
3575 msgid "disabled rule '%s' [ %s ]\n"
3576 msgstr "wyłączona reguła '%s' [ %s ]\n"
3577
3578 #: src/filtering.c:835
3579 #, c-format
3580 msgid "disabled rule <unnamed> [ %s ]\n"
3581 msgstr "wyłączona regułą <unnamed> [ %s ]\n"
3582
3583 #: src/filtering.c:873
3584 msgid "undetermined"
3585 msgstr "Niezdefiniowane"
3586
3587 #: src/filtering.c:877
3588 msgid "incorporation"
3589 msgstr "incorporation"
3590
3591 #: src/filtering.c:881
3592 msgid "manually"
3593 msgstr "ręcznie"
3594
3595 #: src/filtering.c:885
3596 msgid "folder processing"
3597 msgstr "przetwarzania katalogu"
3598
3599 #: src/filtering.c:889
3600 msgid "pre-processing"
3601 msgstr "przetwarzanie wstępne"
3602
3603 #: src/filtering.c:893
3604 msgid "post-processing"
3605 msgstr "post-przetwarzanie"
3606
3607 #: src/filtering.c:908
3608 #, c-format
3609 msgid ""
3610 "filtering message (%s%s%s)\n"
3611 "%smessage file: %s\n"
3612 "%s%s %s\n"
3613 "%s%s %s\n"
3614 "%s%s %s\n"
3615 "%s%s %s\n"
3616 msgstr ""
3617 "filtruje wiadomość (%s%s%s)\n"
3618 "%splik wiadomości: %s\n"
3619 "%s%s %s\n"
3620 "%s%s %s\n"
3621 "%s%s %s\n"
3622 "%s%s %s\n"
3623
3624 #: src/filtering.c:910 src/filtering.c:919
3625 msgid ": "
3626 msgstr ": "
3627
3628 #: src/filtering.c:917
3629 #, c-format
3630 msgid ""
3631 "filtering message (%s%s%s)\n"
3632 "%smessage file: %s\n"
3633 msgstr ""
3634 "filtruje wiadomość (%s%s%s)\n"
3635 "%splik wiadomości: %s\n"
3636
3637 #: src/folder.c:1595 src/prefs_folder_item.c:319
3638 msgid "Inbox"
3639 msgstr "Przychodząca"
3640
3641 #: src/folder.c:1599
3642 msgid "Sent"
3643 msgstr "Wysłane"
3644
3645 #: src/folder.c:1603 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:218
3646 #: src/prefs_folder_item.c:322
3647 msgid "Queue"
3648 msgstr "Kolejka"
3649
3650 #: src/folder.c:1607 src/prefs_folder_item.c:323
3651 msgid "Trash"
3652 msgstr "Wysypisko"
3653
3654 #: src/folder.c:1611 src/prefs_folder_item.c:321
3655 msgid "Drafts"
3656 msgstr "Kopie robocze"
3657
3658 #: src/folder.c:2042
3659 #, c-format
3660 msgid "Processing (%s)...\n"
3661 msgstr "Przetwarzanie (%s)...\n"
3662
3663 #: src/folder.c:3289
3664 #, c-format
3665 msgid "Copying %s to %s...\n"
3666 msgstr "Kopiowanie %s do %s...\n"
3667
3668 #: src/folder.c:3289
3669 #, c-format
3670 msgid "Moving %s to %s...\n"
3671 msgstr "Przenoszenie %s do %s...\n"
3672
3673 #: src/folder.c:3599
3674 #, c-format
3675 msgid "Updating cache for %s..."
3676 msgstr "Aktualizacja pamięci podręcznej dla %s ..."
3677
3678 #: src/folder.c:4461
3679 msgid "Processing messages..."
3680 msgstr "Przetwarzanie wiadomości..."
3681
3682 #: src/folder.c:4596
3683 #, c-format
3684 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3685 msgstr "Synchronizowanie %s do użytku w trybie offline...\n"
3686
3687 #: src/folder.c:4855
3688 msgid "A folder name cannot begin or end with a dot."
3689 msgstr "Nazwa katalogu nie może się kończyć ani zaczynać kropką."
3690
3691 #: src/folder.c:4859
3692 msgid "A folder name can not end with a space."
3693 msgstr "Nazwa katalogu nie może się kończyć ani zaczynać spacją."
3694
3695 #: src/foldersel.c:249
3696 msgid "Select folder"
3697 msgstr "Wybierz katalog"
3698
3699 #: src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
3700 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:94
3701 msgid "NewFolder"
3702 msgstr "Nowy katalog"
3703
3704 #: src/foldersel.c:580 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
3705 #: src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262 src/news_gtk.c:299
3706 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:430
3707 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:202
3708 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2068
3709 #, c-format
3710 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3711 msgstr "'%c' nie może występować w nazwie katalogu."
3712
3713 #: src/foldersel.c:595 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
3714 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
3715 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:442 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:214
3716 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2075
3717 #, c-format
3718 msgid "The folder '%s' already exists."
3719 msgstr "Katalog '%s' już istnieje."
3720
3721 #: src/foldersel.c:602 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
3722 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
3723 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:125
3724 #, c-format
3725 msgid "Can't create the folder '%s'."
3726 msgstr "Nie można utworzyć katalogu '%s'."
3727
3728 #: src/folderview.c:247
3729 msgid "Mark all re_ad"
3730 msgstr "_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
3731
3732 #: src/folderview.c:248
3733 msgid "Mark all u_nread"
3734 msgstr "_Zaznacz wszystkie jako nieprzeczytane"
3735
3736 #: src/folderview.c:249
3737 msgid "Mark all read recursi_vely"
3738 msgstr "Zaznacz wszystkie rekursywnie jako przeczytane"
3739
3740 #: src/folderview.c:250
3741 msgid "Mark all unread recursi_vely"
3742 msgstr "Zaznacz wszystkie rekursywnie jako nieprzeczytane"
3743
3744 #: src/folderview.c:252
3745 msgid "R_un processing rules"
3746 msgstr "Uruchom reguły przetwarzania"
3747
3748 #: src/folderview.c:253 src/mainwindow.c:562
3749 msgid "_Search folder..."
3750 msgstr "_Przeszukaj katalog..."
3751
3752 #: src/folderview.c:255
3753 msgid "Process_ing..."
3754 msgstr "_Przetwarzanie..."
3755
3756 #: src/folderview.c:256
3757 msgid "Empty _trash..."
3758 msgstr "Opróżnij kosz..."
3759
3760 #: src/folderview.c:257
3761 msgid "Send _queue..."
3762 msgstr "Wyślij _oczekujące wiadomości..."
3763
3764 #: src/folderview.c:264
3765 msgid "Set Displayed columns"
3766 msgstr "Ustaw Wyświetlane kolumny"
3767
3768 #: src/folderview.c:403 src/folderview.c:450
3769 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3770 #: src/prefs_folder_column.c:78 src/prefs_matcher.c:402 src/summaryview.c:6563
3771 msgid "New"
3772 msgstr "Nowe"
3773
3774 #: src/folderview.c:404 src/folderview.c:451
3775 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3776 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:401 src/summaryview.c:6565
3777 #: src/toolbar.c:512
3778 msgid "Unread"
3779 msgstr "Nieprzeczytane"
3780
3781 #: src/folderview.c:405 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3782 #: src/prefs_folder_column.c:80
3783 msgid "Total"
3784 msgstr "Wszystkie"
3785
3786 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3787 #: src/folderview.c:453 src/summaryview.c:471
3788 msgid "#"
3789 msgstr "#"
3790
3791 #: src/folderview.c:783
3792 msgid "Setting folder info..."
3793 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
3794
3795 #: src/folderview.c:868 src/summaryview.c:4308
3796 msgid "Mark all as read"
3797 msgstr "Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
3798
3799 #: src/folderview.c:869
3800 msgid ""
3801 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3802 "read?"
3803 msgstr ""
3804 "Czy naprawdę chcesz zaznaczyć wszystkie wiadomości w tym katalogu i "
3805 "podkatalogach jako przeczytane?"
3806
3807 #: src/folderview.c:871 src/summaryview.c:4309
3808 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3809 msgstr ""
3810 "Czy naprawdę chcesz zaznaczyć wszystkie wiadomości w tym katalogu jako "
3811 "przeczytane?"
3812
3813 #: src/folderview.c:874 src/summaryview.c:4354
3814 msgid "Mark all as unread"
3815 msgstr "Zaznacz wszystkie jako nieprzeczytane"
3816
3817 #: src/folderview.c:875
3818 msgid ""
3819 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3820 "unread?"
3821 msgstr ""
3822 "Czy naprawdę chcesz zaznaczyć wszystkie wiadomości w tym katalogu i "
3823 "podkatalogach jako nieprzeczytane?"
3824
3825 #: src/folderview.c:877 src/summaryview.c:4355
3826 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as unread?"
3827 msgstr ""
3828 "Czy naprawdę chcesz zaznaczyć wszystkie wiadomości w tym katalogu jako "
3829 "nieprzeczytane?"
3830
3831 #: src/folderview.c:1067 src/imap.c:4637
3832 #, c-format
3833 msgid "Scanning folder %s/%s..."
3834 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s/%s..."
3835
3836 #: src/folderview.c:1070 src/imap.c:4641 src/mainwindow.c:5290 src/setup.c:96
3837 #, c-format
3838 msgid "Scanning folder %s..."
3839 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s..."
3840
3841 #: src/folderview.c:1101
3842 msgid "Rebuild folder tree"
3843 msgstr "Przebuduj drzewo katalogów"
3844
3845 #: src/folderview.c:1102
3846 msgid ""
3847 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3848 msgstr ""
3849 "Przebudowanie drzewa katalogów usunie lokalne pliki podręczne (cache). Czy "
3850 "chcesz kontynuować?"
3851
3852 #: src/folderview.c:1112
3853 msgid "Rebuilding folder tree..."
3854 msgstr "Przebudowywanie drzewa katalogu..."
3855
3856 #: src/folderview.c:1114
3857 msgid "Scanning folder tree..."
3858 msgstr "Przeszukiwanie drzewa katalogu ..."
3859
3860 #: src/folderview.c:1205
3861 #, c-format
3862 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3863 msgstr "Nie można otworzyć katalogu %s\n"
3864
3865 #: src/folderview.c:1259
3866 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3867 msgstr "Sprawdzanie nowych wiadomościami we wszystkich folderach..."
3868
3869 #: src/folderview.c:2233
3870 #, c-format
3871 msgid "Closing folder %s..."
3872 msgstr "Zamykanie katalogu %s..."
3873
3874 #: src/folderview.c:2328
3875 #, c-format
3876 msgid "Opening folder %s..."
3877 msgstr "Otwieranie katalogu %s..."
3878
3879 #: src/folderview.c:2346
3880 msgid "Folder could not be opened."
3881 msgstr "Katalog nie mógł zostać otworzony."
3882
3883 #: src/folderview.c:2486 src/mainwindow.c:2896 src/mainwindow.c:2901
3884 msgid "Empty trash"
3885 msgstr "Opróżnij wysypisko"
3886
3887 #: src/folderview.c:2487
3888 msgid "Delete all messages in trash?"
3889 msgstr "Usunąć wszystkie wiadomości z kosza?"
3890
3891 #: src/folderview.c:2488
3892 msgid "_Empty trash"
3893 msgstr "Opróżnij _kosz"
3894
3895 #: src/folderview.c:2532 src/inc.c:1662 src/toolbar.c:3032
3896 msgid "Offline warning"
3897 msgstr "Ostrzeżenie o trybie offline"
3898
3899 #: src/folderview.c:2533 src/toolbar.c:3033
3900 msgid "You're working offline. Override?"
3901 msgstr "Pracujesz w trybie offline. Czy chcesz przejść do trybu online?"
3902
3903 #: src/folderview.c:2544 src/toolbar.c:3052
3904 msgid "Send queued messages"
3905 msgstr "Wyślij zakolejkowane wiadomości"
3906
3907 #: src/folderview.c:2545 src/toolbar.c:3053
3908 msgid "Send all queued messages?"
3909 msgstr "Wysłać wszystkie oczekujące wiadomości?"
3910
3911 #: src/folderview.c:2554 src/toolbar.c:3072
3912 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3913 msgstr "Błędy podczas wysyłania zakolejkowanych wiadomości."
3914
3915 #: src/folderview.c:2557 src/main.c:2811 src/toolbar.c:3075
3916 #, c-format
3917 msgid ""
3918 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3919 "%s"
3920 msgstr ""
3921 "Pojawiły się błędy podczas wysyłania zakolejkowanych wiadomości:\n"
3922 "%s"
3923
3924 #: src/folderview.c:2632
3925 #, c-format
3926 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3927 msgstr "Czy naprawdę chcesz skopiować katalog '%s' wewnątrz '%s'?"
3928
3929 #: src/folderview.c:2633
3930 #, c-format
3931 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3932 msgstr "Czy naprawdę chcesz utworzyć katalog '%s' jako podkatalog '%s'?"
3933
3934 #: src/folderview.c:2635
3935 msgid "Copy folder"
3936 msgstr "Kopiuj katalog"
3937
3938 #: src/folderview.c:2635
3939 msgid "Move folder"
3940 msgstr "Przenieś katalog"
3941
3942 #: src/folderview.c:2646
3943 #, c-format
3944 msgid "Copying %s to %s..."
3945 msgstr "Kopiowanie %s do %s..."
3946
3947 #: src/folderview.c:2646
3948 #, c-format
3949 msgid "Moving %s to %s..."
3950 msgstr "Przenoszenie %s do %s..."
3951
3952 #: src/folderview.c:2680
3953 msgid "Source and destination are the same."
3954 msgstr "Źródło i przeznaczenie są takie same."
3955
3956 #: src/folderview.c:2683
3957 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3958 msgstr "Nie można skopiować folderu do jego własnego podkatalogu. "
3959
3960 #: src/folderview.c:2684
3961 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3962 msgstr "Nie można przenieść folderu do jego własnego podkatalogu. "
3963
3964 #: src/folderview.c:2687
3965 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3966 msgstr "Nie można przenieść folderu między różnymi skrzynkami."
3967
3968 #: src/folderview.c:2690
3969 msgid "Copy failed!"
3970 msgstr "Skopiowanie nie powiodło się!"
3971
3972 #: src/folderview.c:2690
3973 msgid "Move failed!"
3974 msgstr "Przeniesienie nie powiodło się"
3975
3976 #: src/folderview.c:2740
3977 #, c-format
3978 msgid "Processing configuration for folder %s"
3979 msgstr "Przetwarzanie konfiguracji dla katalogu %s"
3980
3981 #: src/folderview.c:3175 src/summaryview.c:4763 src/summaryview.c:4869
3982 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3983 msgstr "Katalog docelowy może przechowywać tylko podkatalogi."
3984
3985 #: src/grouplistdialog.c:161
3986 msgid "Newsgroup subscription"
3987 msgstr "Subskrypcja grup dyskusyjnych"
3988
3989 #: src/grouplistdialog.c:178
3990 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3991 msgstr "Wybierz grupy news do które chcesz subskrybować:"
3992
3993 #: src/grouplistdialog.c:184
3994 msgid "Find groups:"
3995 msgstr "Znajdź grupę:"
3996
3997 #: src/grouplistdialog.c:192
3998 msgid " Search "
3999 msgstr " Szukaj "
4000
4001 #: src/grouplistdialog.c:204
4002 msgid "Newsgroup name"
4003 msgstr "Nazwa grupy news:"
4004
4005 #: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:188
4006 msgid "Messages"
4007 msgstr "Wiadomości"
4008
4009 #: src/grouplistdialog.c:206
4010 msgid "Type"
4011 msgstr "Typ"
4012
4013 #: src/grouplistdialog.c:346
4014 msgid "moderated"
4015 msgstr "moderowana"
4016
4017 #: src/grouplistdialog.c:348
4018 msgid "readonly"
4019 msgstr "tylko-do-odczytu"
4020
4021 #: src/grouplistdialog.c:350 src/plugins/att_remover/att_remover.c:302
4022 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:115
4023 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:149
4024 msgid "unknown"
4025 msgstr "nieznana"
4026
4027 #: src/grouplistdialog.c:421
4028 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
4029 msgstr "Nie udało się pobrać listy grup news."
4030
4031 #: src/grouplistdialog.c:458 src/gtk/gtkutils.c:1857 src/summaryview.c:1683
4032 msgid "Done."
4033 msgstr "Zrobiono."
4034
4035 #: src/grouplistdialog.c:491
4036 #, c-format
4037 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
4038 msgstr "%d pobranych nazw grup (%s przeczytano)"
4039
4040 #: src/gtk/about.c:133
4041 msgid "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client."
4042 msgstr ""
4043 "Claws Mail jest lekkim, szybkim klientem poczty z dużą ilością opcji "
4044 "konfiguracyjnych."
4045
4046 #: src/gtk/about.c:136
4047 msgid "For further information visit the Claws Mail website:"
4048 msgstr ""
4049 "Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu odwiedź stronę Claws Mail:"
4050
4051 #: src/gtk/about.c:141
4052 msgid ""
4053 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:"
4054 msgstr ""
4055 "W celu otrzymania wsparcia i dyskusji zasubskrybuj listę mailingową "
4056 "użytkowników Claws Mail:"
4057
4058 #: src/gtk/about.c:147
4059 msgid ""
4060 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
4061 "the Claws Mail project you can do so at:"
4062 msgstr ""
4063 "Claws Mail jest wolnym oprogramowaniem wydawanym na licencji GPL. Jeśli "
4064 "chcesz wspomóc projekt Claws Mail możesz to zrobić tutaj:"
4065
4066 #: src/gtk/about.c:163 src/gtk/about.c:851
4067 msgid ""
4068 "Copyright (C) 1999-2019\n"
4069 "The Claws Mail Team\n"
4070 "and Hiroyuki Yamamoto"
4071 msgstr ""
4072 "Copyright (C) 1999-2019\n"
4073 "Zespół Claws Mail\n"
4074 "oraz Hiroyuki Yamamoto"
4075
4076 #: src/gtk/about.c:168
4077 msgid "System Information\n"
4078 msgstr "Informacje o systemie\n"
4079
4080 #: src/gtk/about.c:174
4081 #, c-format
4082 msgid ""
4083 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4084 "Operating System: %s %s (%s)"
4085 msgstr ""
4086 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
4087 "System Operacyjny: %s %s (%s)"
4088
4089 #: src/gtk/about.c:183
4090 #, c-format
4091 msgid ""
4092 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4093 "Operating System: %s"
4094 msgstr ""
4095 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
4096 "System Operacyjny: %s"
4097
4098 #: src/gtk/about.c:192
4099 #, c-format
4100 msgid ""
4101 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4102 "Operating System: unknown"
4103 msgstr ""
4104 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
4105 "System Operacyjny: nieznany"
4106
4107 #: src/gtk/about.c:248 src/prefs_themes.c:842 src/wizard.c:529
4108 msgid "The Claws Mail Team"
4109 msgstr "Zespół Claws Mail"
4110
4111 #: src/gtk/about.c:267
4112 msgid "Previous team members"
4113 msgstr "Poprzedni członkowie zespołu"
4114
4115 #: src/gtk/about.c:286
4116 msgid "The translation team"
4117 msgstr "Zespół tłumaczy"
4118
4119 #: src/gtk/about.c:305
4120 msgid "Documentation team"
4121 msgstr "Zespół zajmujący się dokumentacją"
4122
4123 #: src/gtk/about.c:323
4124 msgid "Logo"
4125 msgstr "Logo"
4126
4127 #: src/gtk/about.c:342
4128 msgid "Icons"
4129 msgstr "Ikony"
4130
4131 #: src/gtk/about.c:361
4132 msgid "Contributors"
4133 msgstr "Osoby które pomogły przy tworzeniu programu:"
4134
4135 #: src/gtk/about.c:409
4136 msgid "Compiled-in Features"
4137 msgstr "Funkcje programu włączone podczas kompilacji"
4138
4139 #: src/gtk/about.c:426
4140 msgctxt "compface"
4141 msgid "adds support for the X-Face header\n"
4142 msgstr "dodaje obsługę nagłówka X-Face\n"
4143
4144 #: src/gtk/about.c:436
4145 msgctxt "Enchant"
4146 msgid "adds support for spell checking\n"
4147 msgstr "dodaje obsługę sprawdzania pisowni\n"
4148
4149 #: src/gtk/about.c:446
4150 msgctxt "GnuTLS"
4151 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
4152 msgstr "dodaje obsługę szyfrowanych połączeń z serwerami\n"
4153
4154 #: src/gtk/about.c:456
4155 msgctxt "IPv6"
4156 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
4157 msgstr ""
4158 "dodaje obsługę adresów IPv6, nowego internetowego protokołu adresowania\n"
4159
4160 #: src/gtk/about.c:467
4161 msgctxt "iconv"
4162 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
4163 msgstr "pozwala na konwersję do lub z różnych kodowań znaków\n"
4164
4165 #: src/gtk/about.c:477
4166 msgctxt "JPilot"
4167 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
4168 msgstr "dodaje obsługę książek adresowych PalmOS\n"
4169
4170 #: src/gtk/about.c:487
4171 msgctxt "LDAP"
4172 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
4173 msgstr "dodaje obsługę współdzielonych książek adresowych LDAP\n"
4174
4175 #: src/gtk/about.c:497
4176 msgctxt "libetpan"
4177 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
4178 msgstr "dodaje obsługę serwerów IMAP i NNTP\n"
4179
4180 #: src/gtk/about.c:507
4181 msgctxt "libSM"
4182 msgid "adds support for session handling\n"
4183 msgstr "dodaje obsługę sesji\n"
4184
4185 #: src/gtk/about.c:517
4186 msgctxt "NetworkManager"
4187 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
4188 msgstr "dodaje obsługę wykrywania zmian w konfiguracji sieci\n"
4189
4190 #: src/gtk/about.c:527
4191 msgctxt "librSVG"
4192 msgid "adds support for SVG themes\n"
4193 msgstr "dodaje obsługę motywów SVG\n"
4194
4195 #: src/gtk/about.c:559
4196 msgid ""
4197 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
4198 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
4199 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later version."
4200 msgstr ""
4201 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozprowadzać dalej "
4202 "i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
4203 "przez Fundację Wolnego Oprogramowania - w wersji 3 lub (jeśli wolisz) każdej "
4204 "późniejszej."
4205
4206 #: src/gtk/about.c:566
4207 msgid ""
4208 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
4209 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
4210 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
4211 "more details."
4212 msgstr ""
4213 "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - "
4214 "jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
4215 "HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
4216 "dalszych informacji zobacz Powszechną Licencję Publiczną GNU."
4217
4218 #: src/gtk/about.c:585
4219 msgid ""
4220 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
4221 "this program. If not, see "
4222 msgstr ""
4223 "Z pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz "
4224 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);jeśli nie, "
4225 "odwiedź "
4226
4227 #: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2635
4228 msgid "Session statistics\n"
4229 msgstr "Statystyki sesji\n"
4230
4231 #: src/gtk/about.c:728 src/gtk/about.c:731 src/main.c:2645 src/main.c:2648
4232 #, c-format
4233 msgid "Started: %s\n"
4234 msgstr "Rozpoczęto: %s\n"
4235
4236 #: src/gtk/about.c:738 src/main.c:2654
4237 msgid "Incoming traffic\n"
4238 msgstr "Ruch przychodzący\n"
4239
4240 #: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2657
4241 #, c-format
4242 msgid "Received messages: %d\n"
4243 msgstr "Odebrane wiadomości: %d\n"
4244
4245 #: src/gtk/about.c:748 src/main.c:2663
4246 msgid "Outgoing traffic\n"
4247 msgstr "Ruch wychodzący\n"
4248
4249 #: src/gtk/about.c:751 src/main.c:2666
4250 #, c-format
4251 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4252 msgstr "Nowe/przekierowane wiadomości: %d\n"
4253
4254 #: src/gtk/about.c:756 src/main.c:2670
4255 #, c-format
4256 msgid "Replied messages: %d\n"
4257 msgstr "Odpowiedzi: %d\n"
4258
4259 #: src/gtk/about.c:761 src/main.c:2674
4260 #, c-format
4261 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4262 msgstr "Przekazane wiadomości: %d\n"
4263
4264 #: src/gtk/about.c:766 src/main.c:2678
4265 #, c-format
4266 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4267 msgstr "Całkowita liczba wysłanych wiadomości: %d\n"
4268
4269 #: src/gtk/about.c:793
4270 msgid "About Claws Mail"
4271 msgstr "O Claws Mail"
4272
4273 #: src/gtk/about.c:865
4274 msgid "_Info"
4275 msgstr "_Informacja"
4276
4277 #: src/gtk/about.c:871
4278 msgid "_Authors"
4279 msgstr "_Autorzy"
4280
4281 #: src/gtk/about.c:877
4282 msgid "_Features"
4283 msgstr "_Funkcje"
4284
4285 #: src/gtk/about.c:883
4286 msgid "_License"
4287 msgstr "_Licencja"
4288
4289 #: src/gtk/about.c:891
4290 msgid "_Release Notes"
4291 msgstr "_Adnotacje wydania"
4292
4293 #: src/gtk/about.c:897
4294 msgid "_Statistics"
4295 msgstr "_Statystyki"
4296
4297 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:365
4298 msgid "Orange"
4299 msgstr "Pomarańczowy"
4300
4301 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:369
4302 msgid "Red"
4303 msgstr "Czerwony"
4304
4305 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:373
4306 msgid "Pink"
4307 msgstr "Różowy"
4308
4309 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:377
4310 msgid "Sky blue"
4311 msgstr "Błękitny"
4312
4313 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:381
4314 msgid "Blue"
4315 msgstr "Niebieski"
4316
4317 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:385
4318 msgid "Green"
4319 msgstr "Zielony"
4320
4321 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:389
4322 msgid "Brown"
4323 msgstr "Brązowy"
4324
4325 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:393
4326 msgid "Grey"
4327 msgstr "Szary"
4328
4329 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:397
4330 msgid "Light brown"
4331 msgstr "Jasnobrązowy"
4332
4333 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:401
4334 msgid "Dark red"
4335 msgstr "Ciemnoczerwony"
4336
4337 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:405
4338 msgid "Dark pink"
4339 msgstr "Ciemnoróżowy"
4340
4341 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:409
4342 msgid "Steel blue"
4343 msgstr "Stalowoniebieski"
4344
4345 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:413
4346 msgid "Gold"
4347 msgstr "Złoty"
4348
4349 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:417
4350 msgid "Bright green"
4351 msgstr "Jasnozielony"
4352
4353 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:421
4354 msgid "Magenta"
4355 msgstr "Magenta"
4356
4357 #: src/gtk/foldersort.c:241
4358 msgid "Set mailbox order"
4359 msgstr "Ustaw kolejność sortowania skrzynek pocztowych"
4360
4361 #: src/gtk/foldersort.c:276
4362 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4363 msgstr ""
4364 "Przesuń skrzynki w górę lub w dół, aby zmienić kolejność na liście Katalogów."
4365
4366 #: src/gtk/foldersort.c:310
4367 msgid "Mailboxes"
4368 msgstr "Skrzynki"
4369
4370 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4371 msgid "No dictionary selected."
4372 msgstr "Nie wybrano żadnego słownika"
4373
4374 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4375 #, c-format
4376 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4377 msgstr "Nie można zainicjować sprawdzania pisowni %s"
4378
4379 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4380 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4381 msgstr "Nie można zainicjować Enchant broker."
4382
4383 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4384 #, c-format
4385 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4386 msgstr "Nie można zainicjować %s słownika: "
4387
4388 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4389 msgid "No misspelled word found."
4390 msgstr "Nie znaleziono błędnych słów."
4391
4392 #: src/gtk/gtkaspell.c:1451
4393 msgid "Replace unknown word"
4394 msgstr "Zmień nieznane słowo"
4395
4396 #: src/gtk/gtkaspell.c:1467
4397 #, c-format
4398 msgid "Replace \"%s\" with: "
4399 msgstr "Zamień \"%s\" przez: "
4400
4401 #: src/gtk/gtkaspell.c:1510
4402 msgid ""
4403 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4404 "will learn from mistake.\n"
4405 msgstr ""
4406 "Trzymanie wciśniętego klawisza Control oraz wciśnięcie ENTER\n"
4407 "spowoduje nauczenie się z błędu.\n"
4408
4409 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4410 msgid "More..."
4411 msgstr "Więcej..."
4412
4413 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4414 #, c-format
4415 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4416 msgstr "\"%s\" nieznany wpis w słowniku '%s'"
4417
4418 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4419 msgid "Accept in this session"
4420 msgstr "Akceptuj w tej sesji"
4421
4422 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4423 msgid "Add to personal dictionary"
4424 msgstr "Dodaj do słownika osobistego"
4425
4426 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4427 msgid "Replace with..."
4428 msgstr "Zamień używając..."
4429
4430 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4431 #, c-format
4432 msgid "Check with %s"
4433 msgstr "Sprawdź używając %s"
4434
4435 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4436 msgid "(no suggestions)"
4437 msgstr "(brak sugestii)"
4438
4439 #: src/gtk/gtkaspell.c:2012
4440 #, c-format
4441 msgid "Dictionary: %s"
4442 msgstr "Słownik: %s"
4443
4444 #: src/gtk/gtkaspell.c:2027
4445 #, c-format
4446 msgid "Use alternate (%s)"
4447 msgstr "Użyj alternatywnego (%s)"
4448
4449 #: src/gtk/gtkaspell.c:2038
4450 msgid "Use both dictionaries"
4451 msgstr "Użyj obu słowników"
4452
4453 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:143
4454 msgid "Check while typing"
4455 msgstr "Sprawdzanie podczas pisania"
4456
4457 #: src/gtk/gtkaspell.c:2154
4458 #, c-format
4459 msgid ""
4460 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4461 "%s"
4462 msgstr ""
4463 "Operacja zmiany słownika nie powiodła się.\n"
4464 "%s"
4465
4466 #: src/gtk/gtkaspell.c:2210
4467 #, c-format
4468 msgid ""
4469 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4470 "%s"
4471 msgstr ""
4472 "Operacja zmiany słownika nie powiodła się.\n"
4473 "%s"
4474
4475 #: src/gtk/gtkutils.c:1862
4476 msgid "Failed: no service record found."
4477 msgstr "Niepowodzenie: brak rekordu usługi."
4478
4479 #: src/gtk/gtkutils.c:1865
4480 msgid "Failed: network error."
4481 msgstr "Niepowodzenie: błąd sieci."
4482
4483 #: src/gtk/gtkutils.c:1868
4484 #, c-format
4485 msgid "Failed: unknown error (%d)."
4486 msgstr "Niepowodzenie: nieznany błąd (%d)."
4487
4488 #: src/gtk/gtkutils.c:1938
4489 msgid "Configuring..."
4490 msgstr "Konfiguracja..."
4491
4492 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1224
4493 #: src/prefs_matcher.c:645 src/prefs_matcher.c:2213 src/prefs_summaries.c:613
4494 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:469
4495 msgid "Date"
4496 msgstr "Data"
4497
4498 #: src/gtk/headers.h:9
4499 msgid "Date:"
4500 msgstr "Data:"
4501
4502 #: src/gtk/headers.h:10 src/prefs_filtering_action.c:1221
4503 #: src/prefs_matcher.c:2210 src/prefs_summaries.c:615
4504 #: src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:50 src/summaryview.c:467
4505 msgid "From"
4506 msgstr "Od"
4507
4508 #: src/gtk/headers.h:10 src/summary_search.c:414
4509 msgid "From:"
4510 msgstr "Od:"
4511
4512 #: src/gtk/headers.h:11
4513 msgid "Sender"
4514 msgstr "Nadawca"
4515
4516 #: src/gtk/headers.h:11
4517 msgid "Sender:"
4518 msgstr "Nadawca:"
4519
4520 #: src/gtk/headers.h:12
4521 msgid "Reply-To"
4522 msgstr "Adres zwrotny"
4523
4524 #: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1222
4525 #: src/prefs_matcher.c:2211 src/prefs_summaries.c:616
4526 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:57 src/summaryview.c:468
4527 msgid "To"
4528 msgstr "Do"
4529
4530 #: src/gtk/headers.h:14 src/prefs_filtering_action.c:1223
4531 #: src/prefs_matcher.c:2212 src/quote_fmt.c:58
4532 msgid "Cc"
4533 msgstr "Kopia"
4534
4535 #: src/gtk/headers.h:15
4536 msgid "Bcc"
4537 msgstr "Ukryta kopia"
4538
4539 #: src/gtk/headers.h:16 src/prefs_filtering_action.c:1225
4540 #: src/prefs_matcher.c:2214 src/quote_fmt.c:61
4541 msgid "Message-ID"
4542 msgstr "Message-ID"
4543
4544 #: src/gtk/headers.h:16
4545 msgid "Message-ID:"
4546 msgstr "Message-ID:"
4547
4548 #: src/gtk/headers.h:17
4549 msgid "In-Reply-To"
4550 msgstr "W odpowiedzi na"
4551
4552 #: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1227
4553 #: src/prefs_matcher.c:2216 src/quote_fmt.c:60
4554 msgid "References"
4555 msgstr "Odniesienia"
4556
4557 #: src/gtk/headers.h:18
4558 msgid "References:"
4559 msgstr "Odniesienia:"
4560
4561 #: src/gtk/headers.h:19 src/prefs_filtering_action.c:1220
4562 #: src/prefs_matcher.c:2209 src/prefs_summaries.c:617
4563 #: src/prefs_summary_column.c:80 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:466
4564 msgid "Subject"
4565 msgstr "Temat"
4566
4567 #: src/gtk/headers.h:19 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:705
4568 #: src/summary_search.c:428
4569 msgid "Subject:"
4570 msgstr "Temat:"
4571
4572 #: src/gtk/headers.h:20 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:421
4573 msgid "Comments"
4574 msgstr "Komentarze"
4575
4576 #: src/gtk/headers.h:20
4577 msgid "Comments:"
4578 msgstr "Komentarze:"
4579
4580 #: src/gtk/headers.h:21
4581 msgid "Keywords"
4582 msgstr "Słowa kluczowe"
4583
4584 #: src/gtk/headers.h:21 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:707
4585 msgid "Keywords:"
4586 msgstr "Słowa kluczowe"
4587
4588 #: src/gtk/headers.h:22
4589 msgid "Resent-Date"
4590 msgstr "Data-Ponownego-Wysłania"
4591
4592 #: src/gtk/headers.h:22
4593 msgid "Resent-Date:"
4594 msgstr "Data-Ponownego-Wysłania:"
4595
4596 #: src/gtk/headers.h:23
4597 msgid "Resent-From"
4598 msgstr "Ponowny-Nadawca"
4599
4600 #: src/gtk/headers.h:23
4601 msgid "Resent-From:"
4602 msgstr "Ponowny-Nadawca"
4603
4604 #: src/gtk/headers.h:24
4605 msgid "Resent-Sender"
4606 msgstr "Ponowny-Nadawca"
4607
4608 #: src/gtk/headers.h:24
4609 msgid "Resent-Sender:"
4610 msgstr "Ponowny-Nadawca:"
4611
4612 #: src/gtk/headers.h:25
4613 msgid "Resent-To"
4614 msgstr "Ponowny-Odbiorca"
4615
4616 #: src/gtk/headers.h:25
4617 msgid "Resent-To:"
4618 msgstr "Ponowny-Odbiorca"
4619
4620 #: src/gtk/headers.h:26
4621 msgid "Resent-Cc"
4622 msgstr "ponowna-kopia"
4623
4624 #: src/gtk/headers.h:26
4625 msgid "Resent-Cc:"
4626 msgstr "Ponowna-Kopia"
4627
4628 #: src/gtk/headers.h:27
4629 msgid "Resent-Bcc"
4630 msgstr "Ponowna-Ukryta-Kopia"
4631
4632 #: src/gtk/headers.h:27
4633 msgid "Resent-Bcc:"
4634 msgstr "Ponowna-Ukryta-Kopia"
4635
4636 #: src/gtk/headers.h:28
4637 msgid "Resent-Message-ID"
4638 msgstr "Ponowny-ID-Wiadomości"
4639
4640 #: src/gtk/headers.h:28
4641 msgid "Resent-Message-ID:"
4642 msgstr "Ponowny-ID-Wiadomości"
4643
4644 #: src/gtk/headers.h:29
4645 msgid "Return-Path"
4646 msgstr "Ścieżka-Zwrotna"
4647
4648 #: src/gtk/headers.h:29
4649 msgid "Return-Path:"
4650 msgstr "Ścieżka-Zwrotna:"
4651
4652 #: src/gtk/headers.h:30
4653 msgid "Received"
4654 msgstr "Odebrano"
4655
4656 #: src/gtk/headers.h:30
4657 msgid "Received:"
4658 msgstr "Odebrano:"
4659
4660 #: src/gtk/headers.h:33 src/prefs_filtering_action.c:1226
4661 #: src/prefs_matcher.c:2215 src/quote_fmt.c:59
4662 msgid "Newsgroups"
4663 msgstr "Grupy news"
4664
4665 #: src/gtk/headers.h:34
4666 msgid "Followup-To"
4667 msgstr "Odpowiedzi-Do"
4668
4669 #: src/gtk/headers.h:35
4670 msgid "Delivered-To"
4671 msgstr "Dostarczone-Do"
4672
4673 #: src/gtk/headers.h:35
4674 msgid "Delivered-To:"
4675 msgstr "Dostarczone-Do:"
4676
4677 #: src/gtk/headers.h:36
4678 msgid "Seen"
4679 msgstr "Widziane"
4680
4681 #: src/gtk/headers.h:36
4682 msgid "Seen:"
4683 msgstr "Widziane:"
4684
4685 #: src/gtk/headers.h:37 src/gtk/progressdialog.c:149
4686 #: src/gtk/sslcertwindow.c:190 src/prefs_summaries.c:621
4687 #: src/prefs_summary_column.c:78 src/prefs_themes.c:1034 src/ssl_manager.c:124
4688 #: src/summaryview.c:2918
4689 msgid "Status"
4690 msgstr "Stan"
4691
4692 #: src/gtk/headers.h:37
4693 msgid "Status:"
4694 msgstr "Stan:"
4695
4696 #: src/gtk/headers.h:38
4697 msgid "Face"
4698 msgstr "Twarz"
4699
4700 #: src/gtk/headers.h:38
4701 msgid "Face:"
4702 msgstr "Twarz:"
4703
4704 #: src/gtk/headers.h:39
4705 msgid "Disposition-Notification-To"
4706 msgstr "Potwierdzenie-Przeczytania-Na-Adres"
4707
4708 #: src/gtk/headers.h:39
4709 msgid "Disposition-Notification-To:"
4710 msgstr "Potwierdzenie-Przeczytania-Na-Adres:"
4711
4712 #: src/gtk/headers.h:40
4713 msgid "Return-Receipt-To"
4714 msgstr "Zwrotny-Odbiorca-Na-Adres"
4715
4716 #: src/gtk/headers.h:40
4717 msgid "Return-Receipt-To:"
4718 msgstr "Zwrotny-Odbiorca-Na-Adres"
4719
4720 #: src/gtk/headers.h:41
4721 msgid "User-Agent"
4722 msgstr "User-Agent"
4723
4724 #: src/gtk/headers.h:41
4725 msgid "User-Agent:"
4726 msgstr "User-Agent"
4727
4728 #: src/gtk/headers.h:42
4729 msgid "Content-Type"
4730 msgstr "Content-Type"
4731
4732 #: src/gtk/headers.h:42 src/image_viewer.c:338
4733 msgid "Content-Type:"
4734 msgstr "Content-Type:"
4735
4736 #: src/gtk/headers.h:43
4737 msgid "Content-Transfer-Encoding"
4738 msgstr "Kodowanie-Transferu"
4739
4740 #: src/gtk/headers.h:43
4741 msgid "Content-Transfer-Encoding:"
4742 msgstr "Kodowanie-Transferu:"
4743
4744 #: src/gtk/headers.h:44
4745 msgid "MIME-Version"
4746 msgstr "Wersja-MIME"
4747
4748 #: src/gtk/headers.h:44
4749 msgid "MIME-Version:"
4750 msgstr "Wersja-MIME:"
4751
4752 #: src/gtk/headers.h:45
4753 msgid "Precedence"
4754 msgstr "Pierwszeństwo"
4755
4756 #: src/gtk/headers.h:45
4757 msgid "Precedence:"
4758 msgstr "Pierwszeństwo:"
4759
4760 #: src/gtk/headers.h:46 src/prefs_account.c:1169
4761 msgid "Organization"
4762 msgstr "Organizacja"
4763
4764 #: src/gtk/headers.h:46
4765 msgid "Organization:"
4766 msgstr "Organizacja:"
4767
4768 #: src/gtk/headers.h:48
4769 msgid "Mailing-List"
4770 msgstr "Lista dyskusyjna"
4771
4772 #: src/gtk/headers.h:48
4773 msgid "Mailing-List:"
4774 msgstr "Lista dyskusyjna:"
4775
4776 #: src/gtk/headers.h:49
4777 msgid "List-Post"
4778 msgstr "Wyślij posta"
4779
4780 #: src/gtk/headers.h:49
4781 msgid "List-Post:"
4782 msgstr "Wyślij posta:"
4783
4784 #: src/gtk/headers.h:50
4785 msgid "List-Subscribe"
4786 msgstr "Subskrybuj listę"
4787
4788 #: src/gtk/headers.h:50
4789 msgid "List-Subscribe:"
4790 msgstr "Subskrybuj listę:"
4791
4792 #: src/gtk/headers.h:51
4793 msgid "List-Unsubscribe"
4794 msgstr "Wypisanie z listy"
4795
4796 #: src/gtk/headers.h:51
4797 msgid "List-Unsubscribe:"
4798 msgstr "Wypisanie z listy:"
4799
4800 #: src/gtk/headers.h:52
4801 msgid "List-Help"
4802 msgstr "Pomoc Listy"
4803
4804 #: src/gtk/headers.h:52
4805 msgid "List-Help:"
4806 msgstr "Pomoc Listy:"
4807
4808 #: src/gtk/headers.h:53
4809 msgid "List-Archive"
4810 msgstr "Archiwum Listy"
4811
4812 #: src/gtk/headers.h:53
4813 msgid "List-Archive:"
4814 msgstr "Archiwum Listy:"
4815
4816 #: src/gtk/headers.h:54
4817 msgid "List-Owner"
4818 msgstr "Właściciel Listy"
4819
4820 #: src/gtk/headers.h:54
4821 msgid "List-Owner:"
4822 msgstr "Właściciel Listy:"
4823
4824 #: src/gtk/headers.h:56
4825 msgid "X-Label"
4826 msgstr "X-Etykieta"
4827
4828 #: src/gtk/headers.h:56
4829 msgid "X-Label:"
4830 msgstr "X-Etykieta:"
4831
4832 #: src/gtk/headers.h:57
4833 msgid "X-Mailer"
4834 msgstr "X-Mailer"
4835
4836 #: src/gtk/headers.h:57
4837 msgid "X-Mailer:"
4838 msgstr "X-Mailer:"
4839
4840 #: src/gtk/headers.h:58
4841 msgid "X-Status"
4842 msgstr "X-Status"
4843
4844 #: src/gtk/headers.h:58
4845 msgid "X-Status:"
4846 msgstr "X-Status:"
4847
4848 #: src/gtk/headers.h:59
4849 msgid "X-Face"
4850 msgstr "X-Twarz"
4851
4852 #: src/gtk/headers.h:59
4853 msgid "X-Face:"
4854 msgstr "X-Twarz:"
4855
4856 #: src/gtk/headers.h:60
4857 msgid "X-No-Archive"
4858 msgstr "X-No-Archive"
4859
4860 #: src/gtk/headers.h:60
4861 msgid "X-No-Archive:"
4862 msgstr "X-No-Archive:"
4863
4864 #: src/gtk/headers.h:63
4865 msgid "In reply to"
4866 msgstr "W odpowiedzi na"
4867
4868 #: src/gtk/headers.h:63
4869 msgid "In reply to:"
4870 msgstr "W odpowiedzi na:"
4871
4872 #: src/gtk/headers.h:64
4873 msgid "To or Cc"
4874 msgstr "Do lub Kopia"
4875
4876 #: src/gtk/headers.h:64
4877 msgid "To or Cc:"
4878 msgstr "Do lub Kopia:"
4879
4880 #: src/gtk/headers.h:65
4881 msgid "From, To or Subject"
4882 msgstr "Nadawca, Adresat lub Temat"
4883
4884 #: src/gtk/headers.h:65
4885 msgid "From, To or Subject:"
4886 msgstr "Nadawca, Adresat lub Temat:"
4887
4888 #: src/gtk/icon_legend.c:67
4889 msgid "New message"
4890 msgstr "Nowa wiadomość"
4891
4892 #: src/gtk/icon_legend.c:68
4893 msgid "Unread message"
4894 msgstr "Nieprzeczytana wiadomość"
4895
4896 #: src/gtk/icon_legend.c:69
4897 msgid "Message has been replied to"
4898 msgstr "Na wiadomość odpowiedziano do"
4899
4900 #: src/gtk/icon_legend.c:70
4901 msgid "Message has been forwarded"
4902 msgstr "Wiadomość została przekazana dalej"
4903
4904 #: src/gtk/icon_legend.c:71
4905 msgid "Message has been forwarded and replied to"
4906 msgstr "Wiadomość została przekierowana i odpowiedziano na nią"
4907
4908 #: src/gtk/icon_legend.c:72
4909 msgid "Message is in an ignored thread"
4910 msgstr "Wiadomość znajduje się w ignorowanym wątku"
4911
4912 #: src/gtk/icon_legend.c:73
4913 msgid "Message is in a watched thread"
4914 msgstr "Wiadomość znajduje się w śledzonym wątku"
4915
4916 #: src/gtk/icon_legend.c:74
4917 msgid "Message is spam"
4918 msgstr "Wiadomość to spam"
4919
4920 #: src/gtk/icon_legend.c:76
4921 msgid "Message has attachment(s)"
4922 msgstr "Wiadomość posiada załącznik(i)"
4923
4924 #: src/gtk/icon_legend.c:77
4925 msgid "Digitally signed message"
4926 msgstr "Wiadomość podpisana elektronicznie"
4927
4928 #: src/gtk/icon_legend.c:78
4929 msgid "Encrypted message"
4930 msgstr "Zaszyfrowana wiadomość"
4931
4932 #: src/gtk/icon_legend.c:79
4933 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
4934 msgstr "Wiadomość jest podpisana i posiada załącznik(i)"
4935
4936 #: src/gtk/icon_legend.c:80
4937 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
4938 msgstr "Wiadomość jest zaszyfrowana i posiada załącznik(i)"
4939
4940 #: src/gtk/icon_legend.c:82
4941 msgid "Marked message"
4942 msgstr "Zaznaczona wiadomość"
4943
4944 #: src/gtk/icon_legend.c:83
4945 msgid "Message is marked for deletion"
4946 msgstr "Wiadomość wyznaczona do usunięcia"
4947
4948 #: src/gtk/icon_legend.c:84
4949 msgid "Message is marked for moving"
4950 msgstr "Wiadomość wyznaczona do przeniesienia"
4951
4952 #: src/gtk/icon_legend.c:85
4953 msgid "Message is marked for copying"
4954 msgstr "Wiadomość wyznaczona do kopiowania"
4955
4956 #: src/gtk/icon_legend.c:87
4957 msgid "Locked message"
4958 msgstr "Zablokowana wiadomość"
4959
4960 #: src/gtk/icon_legend.c:89
4961 msgid "Folder (normal, opened)"
4962 msgstr "Katalog (normalny, otwarty)"
4963
4964 #: src/gtk/icon_legend.c:90
4965 msgid "Folder with read messages hidden"
4966 msgstr "Katalog z przeczytanymi ukrytymi wiadomościami"
4967
4968 #: src/gtk/icon_legend.c:91
4969 msgid "Folder contains marked messages"
4970 msgstr "Katalog zawiera zaznaczone wiadomości"
4971
4972 #: src/gtk/icon_legend.c:92
4973 msgid "IMAP folder which contains sub-folders only"
4974 msgstr "Katalog IMAP który zawiera tylko pod-katalogi"
4975
4976 #: src/gtk/icon_legend.c:93
4977 msgid "IMAP mailbox showing only subscribed folders"
4978 msgstr "Skrzynka IMAP, która pokazuje tylko zasubskrybowane katalogi"
4979
4980 #: src/gtk/icon_legend.c:127
4981 msgid "Icon Legend"
4982 msgstr "Opis ikon"
4983
4984 #: src/gtk/icon_legend.c:145
4985 msgid ""
4986 "The following icons are used to show the status of messages and folders:"
4987 msgstr ""
4988 "Następujące ikony służą do przedstawiania statusu wiadomości i katalogów:"
4989
4990 #: src/gtk/inputdialog.c:228 src/gtk/inputdialog.c:250
4991 #, c-format
4992 msgid "Input password for %s on %s:"
4993 msgstr "Wprowadź hasło dla %s na %s:"
4994
4995 #: src/gtk/inputdialog.c:231 src/gtk/inputdialog.c:234
4996 #: src/gtk/inputdialog.c:253 src/gtk/inputdialog.c:256
4997 #, c-format
4998 msgid "Input password for %s:"
4999 msgstr "Wprowadź hasło dla %s:"
5000
5001 #: src/gtk/inputdialog.c:237 src/gtk/inputdialog.c:259
5002 msgid "Input password:"
5003 msgstr "Wprowadź hasło:"
5004
5005 #: src/gtk/inputdialog.c:238 src/gtk/inputdialog.c:266
5006 #: src/gtk/inputdialog.c:278
5007 msgid "Input password"
5008 msgstr "Wprowadź hasło"
5009
5010 #: src/gtk/inputdialog.c:268
5011 msgid "Remember password for this session"
5012 msgstr "Zapamiętanie hasła w tej sesji"
5013
5014 #: src/gtk/inputdialog.c:363 src/gtk/inputdialog.c:410
5015 msgid "Remember this"
5016 msgstr "Zapamiętaj"
5017
5018 #: src/gtk/logwindow.c:449
5019 msgid "_Go to last error"
5020 msgstr "Prze_jdź do ostatniego błędu"
5021
5022 #: src/gtk/logwindow.c:456
5023 msgid "Clear _Log"
5024 msgstr "Wyczyść _Dziennik"
5025
5026 #: src/gtk/menu.c:135
5027 msgid "Warning:"
5028 msgstr "Ostrzeżenie"
5029
5030 #: src/gtk/menu.c:136
5031 msgid ""
5032 "This URL was too long for displaying and\n"
5033 "has been truncated for safety. This message could be\n"
5034 "corrupted, malformed or part of some DoS attempt."
5035 msgstr ""
5036 "Ten adres URL był za długi aby go wyświetlić \n"
5037 "dlatego został obcięty dla bezpieczeństa. Ta wiadomość mogła zostać\n"
5038 "uszkodzona, przekształco lub częsciowo mógł to być atak DoS."
5039
5040 #: src/gtk/pluginwindow.c:163 src/gtk/pluginwindow.c:168
5041 msgid ""
5042 "\n"
5043 "\n"
5044 "Version: "
5045 msgstr ""
5046 "\n"
5047 "\n"
5048 "Wersja: "
5049
5050 #: src/gtk/pluginwindow.c:166
5051 msgid "Error: "
5052 msgstr "Błąd: "
5053
5054 #: src/gtk/pluginwindow.c:167
5055 msgid "Plugin is not functional."
5056 msgstr "Wtyczka nie funkcjonuje."
5057
5058 #: src/gtk/pluginwindow.c:200
5059 msgid "Select the Plugins to load"
5060 msgstr "Wybierz wtyczkę do załadowania"
5061
5062 #: src/gtk/pluginwindow.c:215
5063 #, c-format
5064 msgid ""
5065 "The following error occurred while loading %s:\n"
5066 "\n"
5067 "%s\n"
5068 msgstr ""
5069 "Następujący błąd wystąpił podczas ładowania %s:\n"
5070 "\n"
5071 "%s\n"
5072
5073 #: src/gtk/pluginwindow.c:303 src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:792
5074 #: src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:273
5075 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:106
5076 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:229
5077 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:482
5078 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:400
5079 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:537
5080 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:115
5081 #: src/plugins/fetchinfo/fetchinfo_plugin_gtk.c:181
5082 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:137
5083 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:545
5084 #: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:423
5085 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:398
5086 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:413
5087 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:432
5088 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:450
5089 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:468
5090 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:486
5091 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:504
5092 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:522
5093 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:687 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:707
5094 #: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:70
5095 #: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:82
5096 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:670
5097 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:774 src/prefs_toolbar.c:924
5098 msgid "Plugins"
5099 msgstr "Wtyczki"
5100
5101 #: src/gtk/pluginwindow.c:336
5102 msgid "_Load..."
5103 msgstr "Ładuj..."
5104
5105 #: src/gtk/pluginwindow.c:337
5106 msgid "_Unload"
5107 msgstr "Wyłącz"
5108
5109 #: src/gtk/pluginwindow.c:351 src/prefs_summaries.c:235
5110 msgid "Description"
5111 msgstr "Opis"
5112
5113 #: src/gtk/pluginwindow.c:375
5114 #, c-format
5115 msgid "For more information about plugins see the %sClaws Mail website%s."
5116 msgstr "Po więcej informacji o wtyczkach zobacz %sstronę Claws Mail%s."
5117
5118 #: src/gtk/pluginwindow.c:416
5119 msgid "Click here to load one or more plugins"
5120 msgstr "Kliknij tutaj aby załadować jedną lub więcej wtyczek"
5121
5122 #: src/gtk/pluginwindow.c:419
5123 msgid "Unload the selected plugin"
5124 msgstr "Wyładuj Wtyczkę"
5125
5126 #: src/gtk/pluginwindow.c:484
5127 msgid "Loaded plugins"
5128 msgstr "Aktywne wtyczki"
5129
5130 #: src/gtk/prefswindow.c:639
5131 msgid "Page Index"
5132 msgstr "Spis Stron"
5133
5134 #: src/gtk/progressdialog.c:91 src/mainwindow.c:853
5135 msgid "_Hide"
5136 msgstr "Ukryj"
5137
5138 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:693
5139 #: src/prefs_account.c:3744 src/prefs_account.c:3762 src/prefs_account.c:3780
5140 #: src/prefs_account.c:3798 src/prefs_account.c:3816 src/prefs_account.c:3834
5141 #: src/prefs_account.c:3853 src/prefs_account.c:3946 src/prefs_account.c:3964
5142 #: src/prefs_filtering_action.c:1379 src/prefs_filtering.c:397
5143 #: src/prefs_filtering.c:1883
5144 msgid "Account"
5145 msgstr "Konto"
5146
5147 #: src/gtk/quicksearch.c:472
5148 msgid "all messages"
5149 msgstr "wszystkie wiadomości"
5150
5151 #: src/gtk/quicksearch.c:473
5152 msgid "messages whose age is greater than # days"
5153 msgstr "wiadomości starsze niż # dni"
5154
5155 #: src/gtk/quicksearch.c:474
5156 msgid "messages whose age is less than # days"
5157 msgstr "wiadomości nowsze niż # dni"
5158
5159 #: src/gtk/quicksearch.c:475
5160 msgid "messages whose age is greater than # hours"
5161 msgstr "wiadomości starsze niż # godzin"
5162
5163 #: src/gtk/quicksearch.c:476
5164 msgid "messages whose age is less than # hours"
5165 msgstr "wiadomości nowsze niż # godzin"
5166
5167 #: src/gtk/quicksearch.c:477
5168 msgid "messages which contain S in the message body"
5169 msgstr "wiadomości które zawierają S w treści wiadomości"
5170
5171 #: src/gtk/quicksearch.c:478
5172 msgid "messages which contain S in the whole message"
5173 msgstr "wiadomości które zawierają S w całej wiadomości"
5174
5175 #: src/gtk/quicksearch.c:479
5176 msgid "messages carbon-copied to S"
5177 msgstr "wiadomości skopiowane do S"
5178
5179 #: src/gtk/quicksearch.c:480
5180 msgid "message is either To: or Cc: to S"
5181 msgstr "wiadomość jest albo do: albo kopia: do S"
5182
5183 #: src/gtk/quicksearch.c:481
5184 msgid "deleted messages"
5185 msgstr "usunięte wiadomości"
5186
5187 #: src/gtk/quicksearch.c:482
5188 msgid "messages whose date is after requested date (time is optional)"
5189 msgstr ""
5190 "wiadomości, które są późniejsze niż wybrana data (czas jest opcjonalny)"
5191
5192 #: src/gtk/quicksearch.c:484
5193 msgid "messages whose date is before requested date (time is optional)"
5194 msgstr ""
5195 "wiadomości, które są wcześniejsze niż wybrana data (czas jest opcjonalny)"
5196
5197 #: src/gtk/quicksearch.c:486
5198 msgid "messages which contain S in the Sender field"
5199 msgstr "wiadomości które zawierają S w polu nadawcy"
5200
5201 #: src/gtk/quicksearch.c:487
5202 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
5203 msgstr "prawdziwe jeśli \"S\" powiedzie się"
5204
5205 #: src/gtk/quicksearch.c:488
5206 msgid "messages originating from user S"
5207 msgstr "wiadomości od użytkownika S"
5208
5209 #: src/gtk/quicksearch.c:489
5210 msgid "forwarded messages"
5211 msgstr "przekazane wiadomości"
5212
5213 #: src/gtk/quicksearch.c:490
5214 msgid "messages which have attachments"
5215 msgstr "wiadomości które zawierające załączniki"
5216
5217 #: src/gtk/quicksearch.c:491
5218 msgid "messages which contain S in any header name or value"
5219 msgstr "wiadomości zawierające S w dowolnej nazwie i wartości nagłówka"
5220
5221 #: src/gtk/quicksearch.c:492
5222 msgid "messages which contain S in the value of any header"
5223 msgstr "wiadomości zawierające S w wartości dowolnego nagłówka"
5224
5225 #: src/gtk/quicksearch.c:493
5226 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
5227 msgstr "wiadomości które zawierają S w polu Message-ID nagłówka"
5228
5229 #: src/gtk/quicksearch.c:494
5230 msgid "messages which contain S in In-Reply-To header"
5231 msgstr "wiadomości które zawierają S w nagłówku In-Reply-To"
5232
5233 #: src/gtk/quicksearch.c:495
5234 msgid "messages which are marked with color #"
5235 msgstr "wiadomości które są oznaczone kolorem #"
5236
5237 #: src/gtk/quicksearch.c:496
5238 msgid "locked messages"
5239 msgstr "zablokowane wiadomości"
5240
5241 #: src/gtk/quicksearch.c:497
5242 msgid "messages which are in newsgroup S"
5243 msgstr "wiadomości które są w grupie S"
5244
5245 #: src/gtk/quicksearch.c:498
5246 msgid "new messages"
5247 msgstr "nowe wiadomości"
5248
5249 #: src/gtk/quicksearch.c:499
5250 msgid "old messages"
5251 msgstr "stare wiadomości"
5252
5253 #: src/gtk/quicksearch.c:500
5254 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
5255 msgstr "niekompletne wiadomości (częściowo pobrane)"
5256
5257 #: src/gtk/quicksearch.c:501
5258 msgid "messages which you have replied to"
5259 msgstr "wiadomości, na które odpowiedziałeś"
5260
5261 #: src/gtk/quicksearch.c:502
5262 msgid "read messages"
5263 msgstr "przeczytanych wiadomości"
5264
5265 #: src/gtk/quicksearch.c:503
5266 msgid "messages which contain S in subject"
5267 msgstr "wiadomości zawierające S w tytule"
5268
5269 #: src/gtk/quicksearch.c:504
5270 msgid "messages whose score is equal to # points"
5271 msgstr "wiadomości, których punktacja jest równa #"
5272
5273 #: src/gtk/quicksearch.c:505
5274 msgid "messages whose score is greater than # points"
5275 msgstr "wiadomości, których punktacja jest większa od #"
5276
5277 #: src/gtk/quicksearch.c:506
5278 msgid "messages whose score is lower than # points"
5279 msgstr "wiadomości, których punktacja jest niższa od #"
5280
5281 #: src/gtk/quicksearch.c:507
5282 msgid "messages whose size is equal to # bytes"
5283 msgstr "wiadomości których wielkość jest równa # bajtów"
5284
5285 #: src/gtk/quicksearch.c:508
5286 msgid "messages whose size is greater than # bytes"
5287 msgstr "wiadomości których wielkość jest większa od # bajtów"
5288
5289 #: src/gtk/quicksearch.c:509
5290 msgid "messages whose size is smaller than # bytes"
5291 msgstr "wiadomości których wielkość jest mniejsza od # bajtów"
5292
5293 #: src/gtk/quicksearch.c:510
5294 msgid "messages which have been sent to S"
5295 msgstr "wiadomości które zostały wysłane do S"
5296
5297 #: src/gtk/quicksearch.c:511
5298 msgid "messages which tags contain S"
5299 msgstr "wiadomości których etykiety zawierają S"
5300
5301 #: src/gtk/quicksearch.c:512
5302 msgid "messages which have tag(s)"
5303 msgstr "wiadomości które zawierające etykietę/etykiety"
5304
5305 #: src/gtk/quicksearch.c:513
5306 msgid "marked messages"
5307 msgstr "zaznaczone wiadomości"
5308
5309 #: src/gtk/quicksearch.c:514
5310 msgid "unread messages"
5311 msgstr "nieprzeczytane wiadomości"
5312
5313 #: src/gtk/quicksearch.c:515
5314 msgid "messages which contain S in References header"
5315 msgstr "wiadomości zawierające S w nagłówku Referencje"
5316
5317 #: src/gtk/quicksearch.c:516
5318 #, c-format
5319 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
5320 msgstr ""
5321 "wiadomości które po przetworzeniu przez polecenie zwracają 0 - %F jest "
5322 "plikiem z wiadomością"
5323
5324 #: src/gtk/quicksearch.c:517
5325 msgid "messages which contain S in X-Label header"
5326 msgstr "wiadomości zawierające S w nagłówku X-Label"
5327
5328 #: src/gtk/quicksearch.c:519
5329 msgid "logical AND operator"
5330 msgstr "operator logiczny AND (I/Oraz)"
5331
5332 #: src/gtk/quicksearch.c:520
5333 msgid "logical OR operator"
5334 msgstr "operator logiczny LUB"
5335
5336 #: src/gtk/quicksearch.c:521
5337 msgid "logical NOT operator"
5338 msgstr "logiczny operator NIE"
5339
5340 #: src/gtk/quicksearch.c:522
5341 msgid "case sensitive search"
5342 msgstr "szukanie z rozróżnieniem na wielkość liter"
5343
5344 #: src/gtk/quicksearch.c:523
5345 msgid "match using regular expressions instead of substring search"
5346 msgstr ""
5347 "dopasuj używając wyrażenia regularnego zamist wyszukiwania pod-ciągu znaków"
5348
5349 #: src/gtk/quicksearch.c:525
5350 msgid ""
5351 "all filtering expressions are allowed, but cannot be mixed through logical "
5352 "operators with the expressions above"
5353 msgstr ""
5354 "wszystkie filtrowane wyrażenia są dozwolone, ale nie mogą mieszać operatorów "
5355 "logicznych powyższymi wyrażeniami"
5356
5357 #: src/gtk/quicksearch.c:535 src/summary_search.c:461
5358 msgid "Extended Search"
5359 msgstr "Rozszerzone wyszukiwanie"
5360
5361 #: src/gtk/quicksearch.c:536
5362 msgid ""
5363 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
5364 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
5365 "The following symbols can be used:"
5366 msgstr ""
5367 "Wyszukiwanie w trybie rozszerzonym pozwala zdefiniować kryteria, które muszą "
5368 "być spełnione, aby wiadomość została wyświetlona.\n"
5369 "\n"
5370 "W tym trybie wyszukiwania można używać następujących symboli:"
5371
5372 #: src/gtk/quicksearch.c:640
5373 msgid "Something went wrong during search. Please check your logs."
5374 msgstr "Coś poszło nie tak podczas wyszukiwania. Proszę sprawdź logi."
5375
5376 #: src/gtk/quicksearch.c:702
5377 msgid "From/To/Cc/Subject/Tag"
5378 msgstr "Od/Do/Temat/Etykieta"
5379
5380 #: src/gtk/quicksearch.c:713 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:416
5381 msgid "Recursive"
5382 msgstr "Rekursywne"
5383
5384 #: src/gtk/quicksearch.c:722
5385 msgid "Sticky"
5386 msgstr "Przyklejony"
5387
5388 #: src/gtk/quicksearch.c:732
5389 msgid "Type-ahead"
5390 msgstr "Podpowiedź"
5391
5392 #: src/gtk/quicksearch.c:744
5393 msgid "Run on select"
5394 msgstr "Zastosuj tylko do zaznaczonych"
5395
5396 #: src/gtk/quicksearch.c:780
5397 msgid "Clear the current search"
5398 msgstr "Wyczyść aktualne zapytanie"
5399
5400 #: src/gtk/quicksearch.c:790 src/summary_search.c:412
5401 msgid "Edit search criteria"
5402 msgstr "Edytuj kryteria szukania"
5403
5404 #: src/gtk/quicksearch.c:799
5405 msgid "Information about extended symbols"
5406 msgstr "Informacja o rozszerzonych symbolach"
5407
5408 #: src/gtk/quicksearch.c:837 src/gtk/quicksearch.c:861
5409 msgid "_Information"
5410 msgstr "_Informacje"
5411
5412 #: src/gtk/quicksearch.c:838 src/gtk/quicksearch.c:862
5413 msgid "E_dit"
5414 msgstr "E_dycja"
5415
5416 #: src/gtk/quicksearch.c:839 src/gtk/quicksearch.c:863 src/prefs_actions.c:348
5417 #: src/prefs_filtering.c:495 src/prefs_template.c:329
5418 msgid "C_lear"
5419 msgstr "Wyczyść"
5420
5421 #: src/gtk/sslcertwindow.c:181 src/ssl_manager.c:300
5422 #, c-format
5423 msgid "Correct%s"
5424 msgstr "Prawidłowe%s"
5425
5426 #: src/gtk/sslcertwindow.c:181 src/gtk/sslcertwindow.c:183
5427 #: src/ssl_manager.c:300 src/ssl_manager.c:304
5428 msgid " (expired)"
5429 msgstr " (przedawnione)"
5430
5431 #: src/gtk/sslcertwindow.c:188
5432 msgid "Owner"
5433 msgstr "Właściciel"
5434
5435 #: src/gtk/sslcertwindow.c:189
5436 msgid "Signer"
5437 msgstr "Podpisał"
5438
5439 #: src/gtk/sslcertwindow.c:196 src/gtk/sslcertwindow.c:220
5440 msgid "Name: "
5441 msgstr "Nazwa: "
5442
5443 #: src/gtk/sslcertwindow.c:204 src/gtk/sslcertwindow.c:228
5444 msgid "Organization: "